A) Pentru că m-am săturat în familia mea socialistă, comunistă, fesenistă- globalistă, deci demonistă, (având ca tată pe diavol)- hrănindu-mă cu roada “credinţei” popiste- cu hoţie, minciună, viclenie, răzbunare, manipulare, curvie, loterie, beţie, ceartă, bârfă, sclavie, prostie, sărăcie şi cu multe alte otrăvuri, maniere şi mizerii ale gunoierului cosmic (Rom.1/29-32), nu mai amân nici o clipă golirea, ELIBERAREA, moartea cristică, prin naşterea din Sămânţa ,din Invăţătura Duhovnicească, dăruită gratis de Iisus în Ioan, cap. 3! Pentru că suntem miliarde de sclavi ai “libertăţilor” hranitoare de păcate, această naştere din nou o poate primi orice rob al satanei, prin “pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A.20/21) adică, prin botezul în Moartea Lui, căci numai El a inngropat (innecat) firea veche, (Rom. cap.6) demonică, a fiecărui om care-L primeşte şi-L crede, care vine la Prietenul păcătoşilor, aşa zdrenţuit şi murdar, robit de cel rău, pentru a fi umplut cu Plinătatea Lui! Nimeni…

mnPreotul  masturbator si… Imbogatirea LIDERILOR SINDICALI! Cine stabileste furtul avutiei obstesti, prin “privatizarea”neconstitutionala? Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că  privatizarea (FURAREA ) “Roman” SA Braşov şi etc sunt neconstituţionale… 1- Incepând cu Papa de la Roma, continuând cu Patriarhul Daniel şi terminând cu toată preoţimea din întreaga lume şi cu fiecare om întrupat din păcat şi născut în fărădelege, este în pielea oii pierdute, pentru că şarpele a înveninat sângele fiecărui rătăcit, încă din Grădina Eden…Deci,” Vai de pastorul de nimic” (Mica 11/17)…” Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici” (Matei 23)…” preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea” (Tefania 3/4 b)/// VA INVITAM SA VA INFRUPTATI DIN ROADELE EDUCATIEI culto-religioase  …Guvernul SUA a “nascut” copii modificaţi genetic, zamisliti in eprubeta, fara de …pacate /// Daca din 1958 pana in anul 2011, Romania si-a mai avortat inca un popor,  mai ales ca Iliescu a votat Legea pentru…! etc
4B)  Aşa cum preoţimea din toată lumea a pus în minţile şi ţarina inimii seminţele idolatriei, formalismelor, surogatelor, vicleniilor, câştigurilor mârşave şi falselor învăţături, tot aşa, să recolteze ce a semănat. Dacă vă plac “roadele duhovniceşti “ale oamenilor, nu aveţi decât să continuati “lucrătura”. Dar dacă vă doare starea lumii şi a fiecărui om în parte, pentru care a sângerat Isus, dar voi îl taxaţi şi stricaţi pe nemerit, intoarceti- vă de pe calea fiului risipitor.Cât încă se mai poate, reveniţi-vă, pocăiţi-vă precum Patriarhul IOV şi naşteţi-vă din nou, precum Patriarhul Nicodim (Ioan, cap 3).Vă reamintesc, invitaţia oferită de Duhul Sfânt, prin “sfântul “vostru Petru:” Căci suntem în clipa când judecata sta să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scăpa cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.1 Petru 4/17-19
11Lucruri extraordinare pe care nu le știai despre corpul uman…Marine Le Pen: “Globalizarea este o barbarie, corporaţiile multinaţionale conduc lumea”; Hipermarketurile ne distrug economia, iar noi ne facem că nu observăm; Corporația face legislațiaboi

ww

 

 

 

 

A) Pentru că m-am săturat în familia mea socialistă, comunistă, fesenistă- globalistă, deci demonistă, (având ca tată pe diavol)- hrănindu-mă cu roada “credinţei” popiste- cu hoţie, minciună, viclenie, răzbunare, manipulare, curvie, loterie, beţie, ceartă, bârfă, sclavie, prostie, sărăcie şi cu multe alte otrăvuri, maniere şi mizerii ale gunoierului cosmic (Rom.1/29-32), nu mai amân nici o clipă golirea, ELIBERAREA, moartea cristică, prin naşterea din Sămânţa ,din Invăţătura Duhovnicească, dăruită gratis de Iisus în Ioan, cap. 3! Pentru că suntem miliarde de sclavi ai “libertăţilor” hranitoare de păcate, această naştere din nou o poate primi orice rob al satanei, prin “pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A.20/21) adică, prin botezul în Moartea Lui, căci numai El a inngropat (innecat) firea veche, (Rom. cap.6) demonică, a fiecărui om care-L primeşte şi-L crede, care vine la Prietenul păcătoşilor, aşa zdrenţuit şi murdar, robit de cel rău, pentru a fi umplut cu Plinătatea Lui! Nimeni nu poate birui …pe satan, decât dacă ne facem Una cu Iisus-toţi Oştenii Lui de pretutindeni, uniţi sub Căpetenia Biruitorului  care,deja  i-a zdrobit capul la Golgota… căci fără Atotputernicia Lui suntem nimicuri (Ioan, cap. 15)

Deşi Iisuss a sângerat pentru eliberarea de sub dictatura amăgitorului, lumea de azi zace în cel rău, pentru că îi place să se hrănească din datini, tradiţii, idolatrii, formalisme, false învăţări şi proaste obicee. Libertinajul de azi al vicleanului nimicitor înălţă până la Cer zidul despărţitor al mâniei lui Dumnezeu, şi-I duce de nas pe oameni-din rău în mai rău, neştiind că Tata ne are în inima Sa, căci viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu. Deşi Iisuss ne-a spus Adevărul, că noi avem ca tată  pe diavol, nu credem Adevărul, şi nu ne place să recunoaştem, că nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit; de aceea nu suportăm, nu iubim, nu venim să ne oglindim în Lumina lumii, pentru a vedea cine suntem,prin … “faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute ÎN Dumnezeu.” (Ioan 19-21) Iată de ce ne place să rămânem ÎN satan… Deşi Iisuss a ridicat păcatul lumii, a deschis uşa de ieşire din “cazemata” celui rău, şi ne-a strămutat ÎN sine ca să intrăm prin El la Tatăl, care ne aşteaptă de mii de ani, căci Hristos este Uşa Împărăţiei Cereşti;

 

 

Deşi a absorbit în Sine şi a topit orice păcat, fără a abandona vreunul,   când l-am ţintuit pe cruce, noi nu avem plăcere fată de Invătătura Lui,nu credem şi nu primim Biruinţa Lui asupra oricărei pofte, inclusiv   asupra celei sexuale… şi ne lăsăm păcăliţi de ispite! Totuşi,” El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru  2/24); Chiar dacă prin moartea Lui a pironit şi îngropat zapisul împotrivitor nouă şi orice fărădelege, făcând robia roabă, noi dezgropăm aceste mortăcini, le “savurăm” şi ne ştergem pe picioare cu Învăţătura Lui.

 

 

Gândul Dumnezeiesc, Învăţătura lui desăvârşită, Dragostea, iubirea Lui, intrupate in  El, bat dimpreună cu El  la uşa minţii şi inimii oricărui păcătos, dar noi, mai rău decât evreii, nu avem timp pentru El, nu-l primim nici în ieslea cu fân, nu-L băgăm în samă, nu intrăm în graţia, în odihna si impăcarea  Lui… “Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ei I-au răspuns: “Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: “Veţi fi slobozi!”?”

  “Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, “că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi… Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan, cap 8) În timp ce Iisuss a venit să ne unim,sa devenim una  cu El în simţire, gândire, vorbire, privire, făptuire, noi îl ţinem sub obroc, ca pe o roata de rezervă, şi ne folosim de El în funcţie de placeri, de interese…

 

 

Noi ne facem una cu amanta lume, dar spunem că îl aşteptăm cu nerăbdare… De ce nu vrem să ne facem una cu răstignirea Lui, eliberându-ne de matricea oricărui păcat, pentru ca toată veşnicia să rămânem morţi faţă de orice mizerie, inclusiv faţă de plăcerile de o clipă ale sexualităţii?!

 

DACĂ nu ne facem Una cu moartea Lui, nu putem învia dimpreună cu El şi nu putem conveţui şi rodi împreună… Degeaba vrem să ne facem una cu El, printr-o înviere asemănătoare cu a Lui, dacă nu murim  impreună cu  El faţă de orice păcat!De ce  îl facem pe El coadă, nu Căpetenie… El a fost, este şi va fi  prioritar, suveran, integru, integral,   complet, în  totalitate  Cap, în omul născut din nou, aşa cum Tatăl ni l-a dăruit să-l primim cu toate darurile din care este plămădită “Pâinea vieţii”… Nu ÎL PUTEM FRAGMENTA, nu ne putem despărţi sporadic de El, nu putem face negoţ cu El, cerându-I, când pocăinţă, iertare, vindecare, când… în funcţie de gusturi, pofte, interese, placeri  căci, doar o secundă dacă-l abandonăm, dând curs unei ispite, nu putem face nimic bun fără El… Noi putem birui prin El- totul, doar numai în Hristos, unde nu este păcat, tristeţe, lacrimă,intuneric ; Dar nu omul poate totul, ci Harul Lui, care s-a îndurat  să locuiască în omul înnoit… Căci până şi cele mai bune fapte ale omului nenăscut din nou, sunt ca o cârpă mânjită; În El este singurul loc din cosmos unde nu are acces cel rău, şi nu se păcătuieşte! Astfel dar, să ne comportăm aidoma. Numai în El avem iertare, înviere, înfiere, înălţare, rodire, conveţuire, neprihănire şi alte bunătăţi pe care ni le dă credinţa care duce la Credinţa Cristică, nu neprihănirea sau pocăinţa, ori credinţa pe care o dă religia sau  Legea…

 

 

...” şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Fil.3/9-11)

 

Pentru că religioşii de azi sunt mai răi decât răstignitorii de ieri,aceştia  nu cred că El deja ne-a dat TOTUL, ca să credem că Eliberatorul ne- a scos din robia păcatului,intunericului,idolatriei,formalismelor,pomenilor,tradiţiei,datinei şi altor prigoniri: “Cine eşti, Doamne?”, am răspuns eu. Şi Domnul a zis: “Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Dar scoală-te şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.A. 26/15-18) “Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, ca şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.” (Rom 8/20-21)

 

Aşa cum Poporul Evreu a fost eliberat  din cuptorul incins al păcătuirii egiptene,  cu atât mai mult, cine se goleşte de sine, este ingropat-prin “Botezul mortal”,apoi inviat şi umplut  cu Plinătatea Frumuseţilor şi  Bunătăţilor Sale ,căci “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Deut.6/6-7)… Aşadar, de ce ne place să rămânem muribunzi in plăcerile şi amăgirile nimicitorului,   jucându-ne cu păcătuirea? De ce ne hrănim din cadavrul păcatului, intrat în putrefacţie, noi care, cu vorba, spunem că suntem morţi faţă de satan, dar îi jefuim mizeriile gunoierului cosmic şi le mâncăm pe pâine!? “Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?

 

 

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţă pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.

 

 

  Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?

 

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi că rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Rom .6)

 

d8

B) Aşa cum  preoţimea din toată lumea a pus în minţile şi ţarina inimii seminţele idolatriei, formalismelor, surogatelor, vicleniilor, câştigurilor mârşave şi falselor învăţături, acum, să recolteze ce a semănat. Dacă vă plac “roadele duhovniceşti “ale oamenilor, nu aveţi decât să continuati “lucrătura”. Dar dacă vă doare starea lumii şi a fiecărui om în parte, pentru care a sângerat Isus, dar voi îl taxaţi şi stricaţi pe nemerit, intoarceti- vă de pe calea fiului risipitor.Cât încă se mai poate, reveniţi-vă, pocăiţi-vă precum Patriarhul IOV şi naşteţi-vă din nou, precum Patriarhul Nicodim (Ioan, cap 3).Vă reamintesc, invitaţia oferită de Duhul Sfânt, prin “sfântul “vostru Petru:” Căci suntem în clipa când judecata sta să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scăpa cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.1 Petru 4/17-19

 

“Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.”

 

Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.” (1 Petru 5/1-4) Dacă aveţi măcar cei 7 ani de acasă, revenitri-vă din rătăcirile şi câştigurile risipitoare, şi puneţi la suflet îndemnul lui Isus: “Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: “Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.” Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.” (Luca 15/4-7)8y

 

Poporule aghezmuit cu esente trandafirii de hibernare, asa cum Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că dispoziţiile articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind privatizarea (FURAREA ) “Roman” SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma societăţii sunt neconstituţionale, la fel-“privatizarea” Avutiei Obstesti a tuturor amarastenilor , a fost  neconstituţională

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că dispoziţiile articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind privatizarea “Roman” SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma societăţii sunt neconstituţionale.

Potrivit unui comunicat al CCR, joi, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 115/2003 privind privatizarea SC “Roman” SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma societăţii.

“În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ‘Roman’ – SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale ‘Roman’ – SA sunt neconstituţionale”, se precizează în comunicat.

“În acest sens, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv comune, oraşe şi municipii. Pe de altă parte, conform articolului 21 alineatul 1 din Legea administraţiei publice locale numărul 215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte. Rezultă, aşadar, că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică şi prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi şi obligaţii proprii în cadrul raporturilor juridice”, se menţionează în comunicat.

Guvernul SUA  a “nascut” copii modificaţi genetic,zamisliti in eprubeta,fara de …pacate

 Sub patronajul Administraţiei de Alimente şi Medicamente a Statelor Unite (Food and Drug Administration) a avut loc o întâlnire publică în care a fost  dezvaluita  crearea unor fiinţe umane modificate genetic! Acum, cercetătorii au anunțat crearea unui organism uman cu ADN-ul complet artificial!

 

Toată viața de pe pământ înmagazinează informații genetice în același fel, cu ADN-ul format din patru baze chimice: adenina (A), guanina (G), citozina (C) și timina (T). Aceste baze formează unități numite perechi de baze. A întotdeauna se împerechează cu T, iar G întotdeauna cu C. Asta, până în prezent. Astfel, oamenii de știință au creat cu succes două noi baze, pe care le numesc X și Y, formând astfel o pereche. Și au folosit această pereche de bază nefirească pentru a crea o nouă bacterie de OMG (organisme modificate genetic), bazată pe o structură genetică care nu se găseşte nicăieri pe pământ. Cercetătorii au facut acest lucru prin “păcălirea” bacteriei E.coli în asimilarea și reproducerea perechii de bază XY, care a fost adoptată în mod automat de la o generație la alta.

 

Floyd Romesberg, cercetător principal al proiectului, susține că această descoperire va permite intrarea într-o nouă eră de antibiotice mai bune și medicamente anti-cancer. În acest scop, următoarea etapă a proiectului său va fi aceea de a folosi gene artificiale bazate pe acest ADN nefiresc în a face proteine care nu au fost realizate înainte, transformând aceste proteine în medicamente vii, auto-producătoare.xx

 

În timp ce mass-media oficială pare uimită de această perspectivă, îngrijorarea mai mare ar trebui să stea în implicațiile unei asemenea tehnici asupra oamenilor modificaţi genetic. Aceste invenții nu vor avea loc în viitorul îndepărtat; embrionii de organisme modificate genetic au fost deja creaţi prin experimente în vitro.

 

În mod îngrijorător, Administraţia de Alimente şi Medicamente a Statelor Unite care a discutat despre manipularea genetică a embrionilor în cadrul reuniunii sale din februarie 2014, nu vede nimic anormal: “Controale adecvate ale producției sunt esențiale pentru a proteja siguranța subiecţilor și pentru a reduce la minimum riscurile pentru copii, care ar putea rezulta din studiile clinice, folosind tehnologii de manipulare mitocondriale.” Da, aţi citit bine: e vorba de producţia de copii manipulaţi genetic!

 

Pentru mai multe informații cu privire la implicatiile organismelor modificate genetic la nivel mitocondrial, vă rugăm să citiți articolul de pe această temă de pe site-ul anh-usa.org.


zaq

Ce parere aveti despre PREOTUL Sf. Grigore Dialogul (Papă al Romei la 590-604), care a scris despre icoane că reprezintă o “Scriptură pentru analfabeţi,” pentru manipulat oamenii , pentru bani- Ce ne scrie Dumnezeu (in Biblie) despre icoană!

isus O icoană este o imagine BOLNAVA a omului Pacatos  (de obicei bi-dimensională) reprezentând pe Hristos, sfinţi, îngeri, evenimente biblice importante, pilde sau evenimente din istoria bisericii, dar toate sunt reprezentări iconate greșit, icoane eronate, făcute de mintea omului păcătos.

“Ceea ce scrisul prezintă cititorilor, imaginea icoanei prezintă celor neînvăţaţi o falsă arătare, pe care o privesc oameni. În ea şi cei ignoranţi văd si inteleg ca este o falsitate. Icoana este ca o “Scriptură pentru analfabeţi,”a spus fostul PAPAo minciună pentru analfabeţii”. Citiți vă rog și alte falsuri despre icoană în Epistola către Episcopul Serenus din Marsilia, NPNF 2, Vol. XII, p. 53.

“Un creştin adevărat nu primeşte, şi nu păstrează în inimă nici un idol sau ura, pentru că idolatriile sunt roadele diavolului” (Sf. Ioan de Kronst). Lipsa de putere a ortodoxiei rezulta din ORTODOXIA DE AZI, cea a preoţilor, teologilor, şi a enoriaşilor, pentru că a devenit lumească, iconată”(Părintele Serafim Roşe 1934-1982).

Ce  ne scrie  Dumnezeu (in Biblie) despre  icoană!hg

Din mulţimea pericolelor păcătoase ale idolatriei consemnăm doar câteva: “Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,Au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.” (Psalmul 135/15-18). (Isaia 41/29) Iată că toţi sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală!” (Isaia 41/29). “Cei ce fac idoli, toţi sunt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de ruşine.” (Isaia 44/9-11).Ca să vedem pericolul otrăvitor al idolului – icoană vă rog să citiţi din capitolul 1, Romani.

 

Marine Le Pen: “Globalizarea este o barbarie, corporaţiile multinaţionale conduc lumea”ppp

 

Marine Le Pen: "Globalizarea este o barbarie, corporaţiile multinaţionale conduc lumea" 479

Globalizarea este o barbarie, susţine Marine Le Pen, şefa partidului francez de extremă-dreapta, Frontul Naţional. Tot ea adaugă că acum lumea este în mâinile corporaţiilor multinaţionale şi a finanţelor internaţionale.

 

“Globalizarea este o barbarie, ea ar trebui limitată în abuzuri şi reglementată cumva”, a scris Le Pen pe contul său de Twitter.

 

Problemele generate de corporaţiile multinaţionale şi influenţa lor la nivel mondial au fost şi ele evedenţiate de lederul extremei-dreapta.

 

“Astăzi, lumea este în mâinile corporaţiilor multinaţionale şi a finanţelor internaţionale”, a precizat Le Pen.

 

Hipermarketurile ne distrug economia, iar noi ne facem că nu observămhh

 

 

 După 2000, România a început să fie asaltată de super și hipermarketuri. Acestea au apărut în orașele mari, cu o putere de cumpărare peste media națională și, cu timpul, s-au extins în toată țara. Ideea de hipermarket este destul de simplă: un singur loc unde găsești tot ce ai nevoie, de la mancare la haine sau materiale de contrucții.

 

Românii au îmbrățișat repede noile ”supermagzine”, iar acestea s-au extins, astfel rețelele Lidl, Kaufland sau Mega Image au depășit 150 de magazine la nivel național. Spre deosebire de statele vestice, în România, această dezvoltare a hipermarketurilor s-a făcut haotic, iar marii investitori externi au sufocat piața produselor autohtone, deoarece guvernul, indiferent de culoare politică, a fost, tot timpul, mai atent la lobby-ul făcut de supermarketuri decât la nevoile cetățenilor.

 

Cum ne fentează hipermarketurile economia?ll

 

Supermarketurile nu sunt companii românești, profitul nu rămâne în România.

Furnizorii locali sunt dependenți de supermarketuri și forțați să accepte prețuri derizorii pentru produsele lor.

Hipermarketurile pot șantaja statul. Spre exemplu, Schwarz Group, care deține Lidl și Kaufland, deci peste 30.000 de angajați, poate decide să se retragă din România, în acest fel guvernul se alege cu 30.000 de șomeri. Poziția Schwarz Group este una de forță, iar în aceste condiții își poate impune hotărârile în fața decidenților politici. Această metodă de șantaj este deja aplicată de Renault, care amenință guvernul cu mutarea liniilor de producție din România.

Hipermarketurile sunt direct interesate de distrugerea economiei locale. Micile magazine, furnizorii sau producătorii autohtoni sunt vizați, deoarece cresc concurența.

Hipermarketurile refuză mulți furnizori autohtoni de fructe și legume deoarece produsele lor nu arată ”perfect”, iar aceștia nu mai au unde să-și vândă produsele, deoarece piețele și micile magazine sunt pe cale de dispariție.

Marile magazine ne limitează alegerile, suntem obligați să cumpărăm ce găsim în standuri, deoarece alte variante nu mai există.

Corporația face legislația

gg

 

Deoarece decidenții politici români au fost mereu mai interesați de ce zice Înalta Poartă, fie că aceasta s-a numit Imperiul Otoman, Franța, Uniunea Sovietică, Uniunea Europeană sau Washingtonul, decât de părerile propriilor cetățeni, problema hipermarketurilor este greu de pus pe agenda publică, deoarece lobby-ul extern este foarte activ, iar presa românească este ușor de cumpărat.

 

În acest moment asistăm la apogeul hipermarketurilor. Acestea au distrus producătorii autohtoni, au băgat în faliment micile magazine iar acum urmează, cel mai probabil, o luptă între ele, care va duce, inevitabil la monopol.

 

Schwarz Group pare că are prima șansă deoarece Kaufland și Lidl sunt foarte bine fixate atât în piață cât și în mentalul cumpărătorului iar relațiile dintre Dieter Schwarz, proprietarul grupului  și președintele Klaus Iohannis sunt de notorietate (Dieter Schwarz l-a sprijinit în campania electorală pe Klaus Iohannis).

 

Pe piața românească de retail alimentar se confruntă două state, Franța cu Auchan și Carefour și Germania cu Kaufland și Lidl, iar ultimele evenimente (Kaufland a devenit compania cu cei mai mulți angajați, 20.386 de salariati și relația apropiată dintre Dieter Schwarz și Klaus Iohannis) prefigurează un monopol german.

In România la fiecare 5 minute, un om  pleacă din țară din motive economice

 si din 3 in 3 minute este avortat un pruncrr

 

Institutul Național de Statistică a publicat un document din care reise că la fiecare 5 minute un român părăsește țara. Conform aceluiași raport, populația rezidentă a scăzut cu un trei procente, de la recensământul din 2011, ajungând în momentul actual la 19.535.841 de cetățeni.

 

Totodată, INS informează că, la fiecare 2 minute și 42 de secunde, se naște un copil și la fiecare 2 minute și trei secunde moare cineva.

 

Pentru prima dată în studiu este cuprins și fenomenul migrator, „la fiecare 5 minute și 27 de secunde, un român pleacă din țară din motive economice”, se arată în studiu, arată gazetaromaneasca.com.

 

Principalele destinații ale românilor care aleg să lucreze în altă țară sunt: Italia, Spania, Anglia și Germania.

 

 

“Nu vad Romania de astazi, ca pe o mostenire de la parintii nostri, ci ca pe o tara pe care am luat-o cu imprumut de la copiii nostri. Asa sa ne ajute Dumnezeu! “

Daca din 1958 pana in anul 2011, Romania si-a mai avortat inca un popor, ce s-a ales de restul, mai ales ca Iliescu a votat Legea pentru…!8

Numărul întreruperilor de sarcină care au avut loc între 1958 şi 2008 este mai mare decât populaţia actuală a României. Această statistică înfiorătoare demonstrează politicile demografice dezastruoase pe care le-a avut România în perioade diferite ale istoriei sale recente.

“Ar fi trebuit să mai am azi încă şase fraţi, mai mari decât mine. Dar în viaţă nu suntem decât eu şi un frate de-al meu. Ceilalţi sunt în Cer. I-a avortat mama”. Aceste cuvinte, ce aparţin unei femei de 40 de ani, definesc 50 de ani de politică demografică haotică a acestei ţări. Cifrele vorbesc de la sine – 22.178.906 avorturi, făcute în intervalul cuprins între 1958 şi 2008. Datele aparţin Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare din Ministerul Sănătăţii. Şi mai interesant este faptul că la sfârşitul acestui interval, adică în 2008, populaţia României, conform datelor oficiale, era de 21.504.442 de locuitori. Deci numărul avorturilor din 50 de ani este mai mare decât populaţia actuală a ţării.

Trei avorturi, în medie, de femeie

“Nu ştiu să se mai fi petrecut un asemenea fenomen, într-o altă ţară europeană. Poate doar în Rusia numărul avorturilor să fie mai mare”, ne-a spus Vasile Gheţău, profesor de Demografie la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti şi director al Centrului de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici”, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române. La care Borbala Koo, director executiv al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală, adaugă diverse statistici, la nivel european, pe o perioadă istorică îndelungată, care arată că media întreruperilor de sarcină din România o depăşeşte pe cea din Vest. La noi revin, în medie, trei avorturi în viaţa unei femei, pe când în Occident o femeie a făcut, tot în medie, cel mult un avort.

1957- legalizarea avorturilor

Specialiştii de la Centrul de Statistică al Ministerului Sănătăţii ne-au spus despre contabilizarea avorturilor din România că operaţiunea a început în 1958. Nu există date mai vechi. An de an se consemna numărul lor – fie că erau la cerere, fie din cauze medicale. Făcute în spitalele sau maternităţile de stat. Anul 1958 are o semnificaţie anume. Pentru că în 1957 s-a emis Decretul 463, prin care a fost legalizat avortul la cerere. Propaganda din anii ’50, pentru avort, desfăşurată în România după tipare sovietice, ne-a fost confirmată de profesorul Gheţău. Rusia sovietică militase, încă de pe vremea lui Lenin, pentru această idee. “Era un ciudat mod de a vedea emanciparea femeii”, remarcă Bogdan Stanciu, preşedintele Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” – filiala Bucureşti. După al doilea război mondial, când România a intrat în sfera de influenţă sovietică, pe lângă multe alte “binefaceri” băgate de Moscova pe gâtul românilor, a fost şi politica în favoarea avortului. Urbanizarea şi industrializarea forţată au distrus practic familia tradiţională românească, plină de copii. Noile principii socialiste o scoteau pe femeia română din gospodăria ei şi o expediau direct pe şantiere şi în fabrici.

1965 – record absolut la întreruperi de sarcină

E la noi o legendă, nefondată, cum că anul de vârf al avorturilor din România a fost 1990, primul an de după căderea comunismului românesc. Atunci s-au făcut 992.265 de întreruperi de sarcină. Dar recordul este în cu totul altă perioadă, tocmai în plin comunism. Mai precis în 1965, când s-au făcut 1.115.000 de avorturi. Legale. Acela a fost anul cu cele mai multe avorturi din România, din totalul statisticii realizate la noi, între 1958 şi 2008. Fuseseră încă două “vârfuri”, mai mici, în 1964 – 1.100.000 de avorturi, şi în 1963 – 1.037.000 de cazuri. Decretul 463 a “produs” 7.521.100 de avorturi, în numai nouă ani, din 1958 până în 1966. Sunt cei mai “prolifici” nouă ani, din acest punct de vedere, ai României!

15.000 de femei ucise de pruncii lor

A urmat o perioadă confuză şi în acelaşi timp tragică pentru românce. Anul 1966 aduce Decretul 770, de care mulţi îşi amintesc ca fiind momentul interzicerii avorturilor. Mai nimerit ar fi să spunem că s-a redus numărul lor. O femeie era obligată să dea naştere copilului, dacă a rămas însărcinată înainte de 40 de ani. Putea să avorteze numai dacă avea deja patru copii sau din motive strict medicale. Numărul avorturilor a scăzut semnificativ, după 1966. Dacă urmărim statistica oficială din intervalul 1967 – 1989, vedem că numărul lor a fost, în fiecare an, de cel puţin 200.000, dar nu mai mare de 430.000 de cazuri. O mare necunoscută este legată de avorturile clandestine. Din datele strânse de Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală rezultă că cel puţin 15.000 de femei si-au pierdut viaţa, până în 1989, din această cauză. Unele foloseau tije, andrele, sonde urinare, altele apelau la “babe”, pentru “tratamente” din plante. Orice cale, numai să scape de sarcină. Multe femei s-au ales, în schimb, cu infecţii grave. Doar cele cu adevărat norocoase au scăpat cu viaţă.

Piaţa neagră a contraceptivelor

Cat despre mijloacele contraceptive, acestea au apărut la noi abia în anii ’70, dar se dădeau numai pe reţetă. Au dispărut însă după 1980, când s-a strâns “şurubul” în politica pro-natalitate. Nu mai găseai marfa asta decât pe piaţa neagră, mai ales în localităţile din vestul ţării, unde se făcea aprovizionarea din Ungaria şi Serbia. Regimul de atunci mergea pe ideea de a creşte populaţia României. Femeile erau ţinute sub strictă observaţie, prin controale ginecologice periodice, obligatorii la locul de muncă. Cele depistate ca fiind gravide erau imediat luate la ochi de autorităţi, să nu cumva să avorteze. Datele oficiale raportau, cu mândrie patriotică, la 1 iulie 1989, că ţara noastră atinsese cota de 23.151.564 de locuitori.

Mai multe avorturi decât naşteri, în anii ’80

E ciudat totuşi un lucru, după cum ne atrage atenţia statistica Ministerului Sănătăţii. Din toată perioada 1967 – 1989, anii 1981 şi 1983 s-au remarcat cu cele mai multe avorturi. În 1981 au fost 427.081 întreruperi de sarcină. Oficiale! Ne uităm apoi la numărul de născuţi vii din acelaşi an – 381.101 copilaşi. Se vede clar ca lumina zilei că în 1981 au fost mai multe avorturi, decât naşteri. Aceeaşi situaţie şi în 1983. Atunci au fost 421.306 avorturi şi numai 321.498 de născuţi vii. E clar că propaganda anti-avort şi “ţării cât mai mulţi copii” nu dădea roadele scontate. Oricum, statistica e cât se poate de clară : în perioada 1967 – 1989, deci pe parcursul a 23 de ani, în România s-au făcut 7.398.210 avorturi.

Liberalizarea de după 1990

O altă etapă în istoria avorturilor a început în 1990, cu Decretul din 26 decembrie 1989, al noii puteri revoluţionare. A patra hotărâre luată de noul regim, după căderea lui Ceauşescu, s-a referit la liberalizarea avorturilor. Aproape un milion de întreruperi de sarcină au fost înregistrate în 1990, în clinicile de stat. Numărul lor a început să scadă, pe parcursul timpului, ajungând la mai puţin de 500.000 – în 1996, sub 200.000 – din 2004, pentru ca în 2008 să fie înregistrate 127.907 cazuri. Cifra totală a întreruperilor de sarcină, din perioada 1990 – 2008, aşadar în 19 ani, se ridică la 7.259.596.

Femeia care a avortat de 35 de ori

“Moda” avorturilor persistă şi azi în România, în ciuda statisticilor care arată scăderea acestei practici. Doctorul Călin Soporean de Spitalul Universitar spune că majoritatea pacientelor sale vin din medii sărace, cu un nivel de cultură limitat. “Mai întâi trec pe la mine, să discutăm. Sunt de toate vârstele. Eu încerc să le fac să-şi schimbe opţiunea. Unele spun că n-au bani să-şi crească copiii, dacă i-ar face. Decizia de-a avorta e de nezdruncinat”, zice medicul. După această discuţie, femeile se programează la sala pentru întreruperi de sarcină. Aici vin zilnic şapte-opt “cliente”. “Vin la noi frecvent femei care au deja la activ câte opt-zece avorturi. Le ştiu deja din vedere. Apar la noi o dată la câteva luni. Când le văd în spital ştiu pentru ce au venit”, ne dezvăluie medicul. Am descoperit o femeie care se “laudă” cu nu mai puţin de 35 de avorturi. Acum s-a oprit, după ce viaţa ei sexuală a ieşit la pensie. “N-am avut nimic. Mă duceam şi lepădam. Parcă bărbatul ştie cum e? El te trimite la spital şi gata. Am făcut şi înainte de ’89, şi după ’89. Şi la spital, şi la babe. Am avut noroc, că nu s-a lipit nicio boală de mine”, oftează doamna. Consolându-se totuşi cu cei patru copii ai ei pe care i-a născut. Unul din cele mai dure canoane bisericeşti, în privinţa avortului, spune că femeia care îşi leapădă pruncul cu ierburi otrăvitoare nu mai are voie să vină la Sfânta Împărtăşanie timp de 20 de ani. Ştiaţi de asta? “M-o ierta Dumnnezeu”, speră cucoana, şi-şi drege baticul negru pe cap. De parcă ar purta doliu…

Operaţia oarbă

Femeile de peste 35 de ani sunt sfătuite de doctori să-şi pună sterilet, pentru a evita “operaţia oarbă”, cum este cunoscut avortul. “Operaţia are un anumit grad de risc, cu precădere la femeile cu avorturi multiple, la care colul uterin devine flasc, după întreruperile de sarcină precedente. Riscul de perforare a colului este mare, în asemenea cazuri”, ne explică specialistul. Categoriile sărace preferă avortul, din câte am observat. Dar operaţiunea nu-i nici pe departe ieftină. Un avort costă, oficial, 300 de lei. E taxa de la Spitalul Universitar din Capitală. Mai plăteşti încă 40 de lei pentru consultaţie. Contraceptia, în schimb, e mult mai convenabilă, financiar vorbind, ne-a explicat acelaşi medic – cel puţin 20 de lei pentru cel mai ieftin sterilet şi tot atât pentru o folie cu pilule. “Sunt fete tinere care cred că pilulele îngraşă şi atunci nu le iau. Iar femeilor mature le e teama să folosească steriletul, de teama unor boli”, explică doctorul Soporean, plusând cu informatii pe care le ştie de la colegi de-ai săi din mediul rural – mai sunt şi azi femei, la ţară, care ajung pe patul de spital cu infecţii grave, după ce au încercat, singure sau ajutate de cine ştie ce “experţi” locali, să-şi lepede fătul, prin metode primitive.

Record la adolescente însărcinate

Mentalitatea pro-avort pare să se transmită de la o generaţie la alta. România e la ora actuală una din ţările “de top” ale Europei, în privinţa adolescentelor care rămân însărcinate, arată un studiu din 2009 al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală. Numărul cazurilor ajunge la 47.000, în fiecare an. Aproape jumătate din ele avortează. Aceeaşi organizaţie arată că, pe de-o parte, aproape toate româncele cunosc cel puţin un mijloc de contracepţie, dar, pe de altă parte, numai 40% dintre ele folosesc o astfel de metodă, pentru a evita o sarcină nedorită. “Avortul s-a banalizat, ca emoţie. E o lipsă de atitudine faţă de propriul corp, o desconsiderare faţă de propria ta fiinţă. Sunt femei care, mergând azi să avorteze, reproduc de fapt comportamentul mamei, care, la rândul ei, a fost pe vremuri la chiuretaj”, ne explică profesor universitar doctor psiholog Aurora Liiceanu.

Nu se mai dau contraceptive gratuite

Doctorul Călin Soporean, de la Spitalul Universitar, se ocupă de cabinetul de planificare familială din această unitate sanitară. El spune că de anul trecut, din luna octombrie, nu s-au mai primit contraceptive gratuite. Astfel de materiale sunt distribuite categoriilor defavorizate – şomere, studente, eleve. De peste zece ani există această prevedere legală. “Sper să se rezolve cât mai curând problema, pentru că, de când nu se mai dau, a scăzut adresabilitatea la cabinet”, zice medicul. O ştire similară, din martie anul trecut, de la Maternitatea “Bega” din Timişoara, referitoare la lipsa contraceptivelor gratuite, demonstrează că ceea ce se întâmplă acum la Spitalul Universitar din Bucureşti nu e un fapt izolat. De la Ministerul Sănătăţii nu ne-a venit o clarificare în privinţa acestei situaţii, deşi am solicitat-o.

“Aoleo, aşa multe avorturi?” – exclamă politicienii

Ce am învăţat, ca popor, după cei 50 de ani în care a existat în ţara asta o adevarată “industrie” a întreruperilor de sarcină? Primul răspuns a venit de la Bogdan Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro-Vita Bucureşti. El s-a dus cu statistica asta la Parlament, pe la diverse comisii sociale şi economice. “Toţi exclamau – aoleo, aşa de mulţi?”, povesteşte Bogdan reacţia politicienilor noştri, când au aflat de cele peste 22 de milioane de avorturi făcute în România. Şi s-a luat vreo măsură? “Nimic. Se discută, se fac comisii”, conchide şeful asociaţiei, care solicită autorităţilor o schimbare de atitudine în privinţa susţinerii familiilor cu copii.

“N-am învăţat nimic, după 50 de ani”

La întrebarea noastră a răspuns şi Borbala Koo, director executiv al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală. “Ce s-a învăţat, de la revoluţie încoace? Nimic! În şcoală nu se face educaţie sanitară. Sloganurile legate de educaţia sanitară, sexuală, sunt în continuare sterile. Cât timp au fost bani din UE şi din SUA pentru campanii în favoarea contracepţiei, pentru evitarea avortului, s-au organizat acţiuni la nivel naţional pentru informarea populaţiei, s-au înfiinţat cabinete de planificare familială. Dar şi acestea au fost reduse, ca număr, în ultimii ani. De la 400 au mai rămas 160, toate la oraş, iar cele existente sunt din ce în ce mai puţin vizibile, în cadrul clinicilor”, mi se spune.


Cifre ascunse de clinicile private

Statistica oficială, de după 1990, este pusă totuşi între “paranteze” de o asociaţie care militează împotriva avorturilor. Avem datele întreruperilor de sarcină din unităţile sanitare de stat. Nu există, în schimb, rapoarte similare din clinicile private. Specialiştii de la Centrul de Statistică al Ministerului Sănătăţii ne-au confirmat problema. Ei solicită clinicilor private statistica anuală. Dar informaţiile nu ajung la autorităţi. Legile actuale nu prevăd o constrângere pentru cei care refuză acest lucru. De situatia asta ne-a vorbit şi Bogdan Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro-Vita Bucureşti. Organizaţia sa a început, cu trei ani în urmă, să strângă informaţii despre numărul întreruperilor de sarcină care se fac anual în România, în spitalele de stat şi în clinicile particulare. Concluzia e că cifrele Ministerului Sănătăţii sunt subraportate, la nivelul întregii ţări. “Situaţia este cauzată de lipsa de comunicare sau de comunicarea incompletă a datelor de către mediul sanitar privat, cu o pondere în creştere, în ultimii ani, dar şi de tendinţa de ocultare permanentă, observată de noi în timpul documentării. Metodele sunt felurite, de la îngreunarea accesului, până la răspunsul în bătaie de joc, la întrebări adresate în baza liberului acces la informaţiile de interes public”, susţine interlocutorul nostru.

“Nu mai văd nicio ieşire”

Previziunile făcute de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare arată că populaţia României ar putea ajunge, în anul 2050, la vreo 14 milioane de locuitori. La rândul ei, Organizaţia Naţiunilor Unite pare ceva mai optimistă – 15, 9 milioane. În 2007, profesorul Vasile Gheţău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române, a publicat un studiu care tratează această problemă dureroasă – “Declinul demografic şi viitorul populaţiei României”. Expertul a recomandat atunci autorităţilor o serie de măsuri, pentru a se evita un viitor sumbru. “România are nevoie de o politică familială elaborată cu multă grijă şi responsabilitate, clară, stabilă, orientată spre perspectivă, care să nu urmarească efecte imediate şi care să aibă consensul clasei politice, al societăţii civile, al opiniei publice şi al specialiştilor. Alocaţia de stat pentru copii, diferenţiată ca nivel şi orientată prioritar spre familia cu doi şi trei copii, ca şi alte forme de stimulare financiară, ar trebui să constituie componente ale unei astfel de politici “, arăta expertul în lucrarea sa. La patru ani de când a scris aceste rânduri, profesorul Gheţău ne-a spus acum că “după toate amputările ajutoarelor pentru mame şi pentru copii, din ultima vreme, nu mai văd nicio ieşire din situaţia dezastruoasă în care ne aflăm”. Practic, pe măsură ce trece timpul, lucrurile vor fi tot mai greu de schimbat.

În 2010 s-au născut 209.000 copii, cel mai mic număr din 1955.

Topul anilor cu cele mai multe avorturi (efectuate în clinici de stat) din perioada 1958 – 2008 :

1965 – 1.115.000

1964 – 1.100.000

1963 – 1.037.000

1990 – 992.265

1962 – 967.000

Sursa : Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare al Ministerului Sănătăţii

 

DEZVALUIRI SOCANTE DESPRE CARDUL DE SANATATEgt

 

 Acestea sunt informaţiile din microcipul cardului:

 

– numele, prenumele şi CNP-ul asiguratului;

 

– codul unic de identificare în sistemul de asigurări;

 

– numărul cardului naţional de sănătate;

 

– diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;

 

– grupa sanguină şi RH-ul;

 

– acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe după deces;

 

– numele medicului de familie şi datele lui de contact.

 

* Citiţi şi spuneţi şi altora, poate aşa realizăm cât este de grav ceea ce ni se întâmplă, fără informarea corectă şi fără acordul nostru.

 

Incepem prin prezentarea opiniei unui medic român, nu unul oricare, despre cardul de sănătate:

 

 

Dr. Vasile Astărastoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România declară:

 

– Cardul de sănătate cu microcip este un abuz din partea statului şi comporta riscuri pe toate planurile !!!

 

– Cardul este numai APARENT in favoarea asiguraţilor.

 

– Este periculos sa fie puse informaţiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta nu este protejat . Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate sa afle tot. Acest lucru violează

drepturile la intimitate si la demnitate ale persoanei si poate sa aduca mari prejudicii.

 

– La Consiliul Europei există o presiune imensă din parteafirmelor de asigurări pentru a deveni legal accesul la informaţiile despre sănătatea oamenilor.

 

– Forţa financiara uriaşă a acestor “rechini” face ca datele despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei pe birou pentru ca ei sa ştie dacă fac sau nu poliţele de asigurare şi la ce preţ .

 

– Există riscul discriminării persoanelor, pe baza informaţiilor personale asupra stării de sănătate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt protejate.

– Datele medicale pot sa fie utilizate inclusiv pentru a distruge o persoana , mai ales intr-o societate conflictuală ca cea din România!!!

 

– Este o incercare de abuz din partea statului si nu exista dezbateri publice !!!

– Se introduce o noua taxa , fara ca populaţia sa fie intrebata, deşi românii plătesc asigurările de sănătate.

 

– In privinţa donării de organe : vom intra in circuitul european şi vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări.

 

– Cui vor folosi organele luate de la romani ??? Ce bani si ce organizaţii sunt in joc ???

 

– Cine va apăra “prostimea” de cei care vor dori să le comercializeze organele, pe milioane şi milioane de euro sau dolari ?

 

– Ca să înţelegem mai bine: in Spania (unde exista acordul prezumat din partea familiei pentru prelevarea de organe), s-a ajuns la puternice discriminări împotriva imigranţilor , care nu au familiile alături de ei.

 

– Deci nu are cine să-i apere de reţelele de “transplant de organe” !!!

 

– Exista un comerţ ilicit de organe de transplant , este dovedit, iar acordul prezumat, aşa cum este prevăzut în România, ridică mari semne de întrebare.

 

– Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. XX, vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri in în domeniul psihiatric. Si în cazul transplantului de organe tot medicii pot sa ajunga la abuzuri daca legea si autorităţile permit şi încurajează. Cardul cu microcip asta face !!!

 

– Ultimul exemplu este A1H1 ( gripa porcină ). In acest moment s-a dovedit ca cei care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele care au produs vaccinurile .

 

– Cardul de sănătate cu microcip (putea sa fie si o varianta fără) creează mari dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale .

 

– Cardul de sănătate este “arma” cu care guvernanţii vor să scoată de la români sume uriaşe de bani, un ” furt al secolului ” săvârşit în dauna celor care plătesc legal asigurările de sănătate, dar NU VOR CARD DE SĂNĂTATE!!!

 

– Decizia guvernanţilor noştri, pe care nu o contestă vehement nici televiziunile, nici opoziţia parlamentară, este halucinantă:CEI CARE PLĂTESC DIN SALARIU SAU PENSIE SERVICIILE MEDICALE DE STAT, DAR NU VOR CARD DE SĂNĂTATE, VOR PLĂTI TOATE SERVICIILE MEDICALE DE CARE AU NEVOIE !!!

 

– Altfel spus, românii care nu vor cardul cu microcip vor plătide 2 ori asistenţa medicală.

 

– Şi românii tac, românii se uită cum începe un nou jaf naţional şi stau ca mieii la tăiere .

 

– Televiziunile vorbesc de Egipt, politicienii se bat pentru funcţii în Parlament . Ce minunăţie de neam suntem!!!

– Potrivit hotărârii de Guvern, contravaloarea cardului de sănătate va fi suportată de asigurat, adică si obligatoriu şi plătit de “prostime”!!!

– Medicii de familie vor trebui să plătească şi ei pentru cititoarele de carduri şi să aibă şi internet de banda largă pentru a avea legătură cu sistemul informatic !!!

 

– Forul Ortodox Român vine cu exemple ale unor ţări care au clacat în acest experiment:

 

– În Marea Britanie, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi.

 

Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru implementareaparţială a unui astfel de sistem şi acum l-au stopat.

– De ce pornim noi ceva ce nemţii au stopat ?

 

Cine are interese în a controla românii  si  la capitolul sănătate şi organe ?

 

Dr. Florin J. RussuBIODERM

Laser Clinic

Harta salariilor minime în Europa. În ce țări e INTERZIS să fii plătit sub 1.500 euror3

 

Salariul minim din România a urcat la 231 de euro, la cursul oficial al BNR de la sfârșitul anului. Dacă Guvernul va lua decizia de a majora salariul minim la 1.250 lei începând din 1 mai 2016, românii vor ajunge la 265 euro. Suma este de 7 ori mai mică decât cea din Luxemburg și de 5 ori mai mică decât în Germania.

 

Cele mai mari salarii minime din Europa se plătesc în 2015 în Luxemburg – 1.923 euro, Belgia şi Olanda – 1.502 euro, însă nu toate statele europene au un salariu minim reglementat prin lege, ci doar 22 dintre cele 28 de state membre ale UE.

 

Practic, în Luxemburg este interzis să fii plătit sub 1.900 euro, în timp ce în România salariul minim e de 7 ori mai mic. n Germania, ţară care a introdus salariul minim de anul acesta, salariul minim este de circa 68% din salariul mediu la nivel naţional, respectiv 1.473 euro.

 

În șapte state membre, salariile minime depășesc 1.000 de euro pe lună: Marea Britanie (1.379 euro), Franța (1.458 euro), Irlanda (1.462 euro), Germania (1.473 euro), Belgia și Olanda (ambele cu 1.502 euro) și Luxemburg (1.923 euro).

 

Cele mai apropiate de România sunt salariile minime din Lituania (300 euro), Cehia (332 euro), Ungaria (335 euro), Letonia (360 euro), Slovacia (380 euro), Estonia (390 euro), Croația (396 euro) și Polonia (410 euro).

 

În alte state membre salariile minime se situează între 500 și 1.000 de euro pe lună: Portugalia (589 euro), Grecia (684 euro), Malta (720 euro), Spania (757 euro) și Slovenia (791 euro).

 

LISTA SALARIILOR MINIME

 

Luxemburg – 1923 euro brut/lună;

Belgia – 1502 euro brut/lună;

Olanda – 1502 euro brut/lună;

Germania – 1473 euro brut/lună;

Irlanda -1462 euro brut/lună;

Franța – 1458 euro brut/lună;

Marea Britanie – 1379 euro brut/lună;

Slovenia – 791 euro brut/lună;

Spania -757 euro brut/lună;

Malta – 720 euro brut/lună;

Grecia – 684 euro brut/lună;

Portugalia – 589 euro brut/lună;

Polonia – 410 euro brut/lună;

Croația – 396 euro brut/lună;

Estonia – 390 euro brut/lună;

Slovacia – 380 euro brut/lună;

Letonia – 360 euro brut/lună;

Ungaria – 333 euro brut/lună;

Cehia – 332 euro brut/lună;

Lituania – 300 euro brut/lună;

România – 231 euro brut/lună;

Bulgaria – 184 euro brut/lună;

 

Spre deosebire de Isus ,care a singerat pentru noi , ca sa fim puternici,destepti,vii  si biruitori,altii ne prostesc din fasa  pentru bani murdari ,ne “educa” si ne paseaza politrucilor,boierilor  si altor jnapani,manipulatori , prin MTP – Metode de Tâmpire a Populaţieilenin

 

V-aţi întrebat vreodată de ce nu va ajung banii, de ce copiii dumneavoastră par de necontrolat, de ce plătiţi rate insuportabile la bancă, de ce nu vă mai place nimic din ce aveţi în casă, de ce vă vine mereu să vă certaţi cu toată lumea, de ce vă simţiţi neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei care ar trebuiâ să vă servească, de ce nu sunteţi fericit şi nici măcar mulţumit, sau pur şi simplu de ce fetele poartă de aproape 2 ani cisme în miezul verii ? Sunt convins că v-aţi întrebat. Dar v-aţi întrebat de ce nu faceţi nimic pentru ca aceste nemernicii să nu mai continue? În cele ce urmează voi încerca să vă ofer 5 motive pentru care raspunsul la această ultimă întrebare este, de obicei, “Nu pot”.

 

Le-am numit Metode pentru Tâmpirea Populaţiei pe scurt MTP-uri. Precizez că în cele ce urmează cuvintele “citititor” , “telespectator” şi “cetăţean român” vor fi înlocuite cu “bizon” şi/sau “fraier”

 

MTP -1

 

În fiecare zi pe toate canalele media oferă-i fraierului un exemplu de personaj realizat d.p.d.v. financiar şi insistă pe câţi de mulţi bani are respectivul, câte chestii misto îşi cumpără în fiecare zi, cu ce femei sau bărbaţi bine umblă, în ce casă luxoasă trăieşte şi cât de simpatic e în discuţiile cu presa. În acest fel, puţin câte puţin, fraierul ajunge să fie, în mod real, interesat de viaţa acestui personaj. Apoi oferă-i informaţii despre situaţii conflictuale din viaţa acestui personaj realizat, de genul: divorţ cu scântei sau despărţire violentă, dispute pe moşteniri, corupţie, exprimări colorate. Nu la fel de bine dar destul de eficiente sunt şi informaţiile despre aspecte pozitive: căsătorie, o nouă cucerire, un act caritabil. Toate aceste situaţii au menirea de a fi comentate de către fraier împreună cu ceilalţi fraieri din lumea lui. Astfel bizonul se regăseşte în acele situaţii, iar distanţa între el şi acel personaj i se pare insignifiantă, deşi duhoarea de la ghenă îi ia nasul, rahaţii de câini din faţa blocului i se lipesc de tălpi, se sufocă în autobuz, şeful urlă la el ca la un animal, iar la cumpărături face calcule mai abitir decât Gheba.

 

MTP – 2

 

În fiecare zi pe toate canalele media explică-i bizonului de unde să îşi ia cel mai avantajos credit, care sunt bancile care au comisioane ascunse şi, prin excludere, care sunt cele mai sigure şi unde trebuie să dea fuga să ia bani. Apoi, spune-i ce lucruri rele i se pot întâmpla dacă nu îşi plăteşte ratele. După ce te-ai asigurat că a înţeles toate astea combină totul cu MTP -1 astfel: Dan Bitman, personaj de succes, consilier al Ministerului de Finanţe este garanţia pentru creditul tau imobiliar (deşi în reclama TV, el cântă şi se scălămbăie împreună cu o babă sclerozată şi cu nişte spălaţi pe creier), doctoriţa lu’ peşte este cea care te sfătuieşte să cumperi medicamentul de cap chiar dacă nu te doare atât de tare încât să te îndopi cu antinevralgice, Anna Lesko, cântăreaţa de succes (deşi o parvenită, complet lipsită de talent artistic) sau marele baschetbalist Gică Mureşan(un semianalfabet care abia zice două vorbe) îţi arată de ce trebuie să vorbeşti aiurea de sute de euro pe lună la mobil. Apoi nu uita să mănânci margarină de care Nadia Comăneci nu s-ar atinge în veci, dar pe care ţi-o recomandă cu căldură. După asta ia-ţi haine ca piţipoanca cu fruntea îngustă şi ţăţe mari la preţuri de trei ori mai mari decât în orice ţară din occident, dar produse sub franciză la noi.

 

MTP – 3

 

În fiecare zi pe toate canalele media dezvăluie-i bizonului prin ştiri repetitive sau talk-show-uri interminabile ce răutăţi fac autorităţile, cât de mult şi prin ce metode ingenioase fură banul public. După ce îi întipăreşti asta în minte uimeşte-l : fă un spectacol din orice realizare a ministrului sau primarului prezentat drept hoţ în zeci de rânduri. Arată-i de o sută de mii de ori ce bine se circulă pe podul sau şoseaua abia inaugurate, ce sisteme de siguranţă super-performante pentru siguranţa bizonului a cumpărat, ce evenimente artistice de înaltă ţinută şi popularitate va organiza. În acest mod, fraierul, deşi îndrăcit de zecile de nereguli prezentate în legătură cu acel politician, nu va simţi că e totul pierdut, ci dimpotrivă, că acolo sus, cineva lucrează şi pentru el. Totul se poate rezuma prin fraza cretinoidă: “A furat el dar şi face!” Prin această metodă, se legitimează deturnarea sistematică a banilor publici în buzunarele unora, prezentă în toate structurile de stat de la noi. Apoi, ca toate lucrurile să aibă un pic de sare şi piper arată-i fraierului câţiva barosani încătuşaţi, dar uită subiectul sau tratează-l cu superficialitate când aceştia sunt achitaţi de justiţie sau primesc pedepse cu suspendare.

 

MTP – 4

 

În fiecare zi pe toate canalele media arată-i fraierului informaţii ultra-detaliate despre clanuri de cămătari, tâlhari, bătăuşi, spărgători de banci, elevi bătuţi de alţi elevi sau de profesori, pietoni omorâţi de şoferi recalcitranţi. Arată-i bizonului că nu mai este în siguranţă nicăieri şi că nu mai trebuie să îşi lase copilul în faţa blocului. După aceea combină această metodă cu MTP – 2 şi MTP -3. Vei obţine un mesaj beton prin care fraierul va întreprinde treptat următoarele acţiuni : îşi va cumpăra o uşă metalică, va face contract de monitorizare cu o firmă de pază, îşi va lua pistol cu bile, îşi va asigura casa, maşina, partenerul de viaţă, copilul şi pe sine. Apoi, acesta aparent liniştit se va uita cu aviditate la cum îi explică Ciocan despre eficienţa oamenilor legii atunci când au descins în casa traficanţilor din Ferentari şi au confiscat “uriaşa” cantitate de 200 de grame de cocaină (deşi anual la noi se trafichează tone)

 

MTP – 5

 

În fiecare zi pe toate canalele media convinge fraierul că toată lumea este îngrijorată de soarta educaţiei. Apoi arată-i prin mii de alte exemple de ce în România nu are rost să faci şcoală. Combină cu MTP – 1 şi prezintă-i “vedeta” (o femeie independentă care ţine la principii) care are de toate pentru că a fost sponsorizată de “iubi” cel potent financiar, bătrân dar generos. Arată-i profesoare de română care dansează la bairamuri organizate de Vanghelie, sau care fac striptease la webcam. Apoi, îndrumă fraierul să se culturalizeze cu un roman imbecil de-al divei Mihaela Rădulescu şi să citească cărţi despre: cum să ajungi bogat, vedetă sau fotomodel când el e de fapt un sărăntoc, un nimeni şi un urât.

 

Aceste lucruri consider că descriu cel mai bine parteneriatul “stat + privat + media” care acţionează , de ani buni, pentru indobitocirea indivizilor din această ţară. Lista de MTP-uri poate continua aproape la nesfârşit dar sper că prin acestea am surprins o parte din esenţial. Aş dori să precizez că nu aş avea aroganţa să pretind că eu nu mă încadrez în această categorie a “fraierilor”. Ce îmi place să cred este însă că aceste metode nu m-au prins în totalitate. Mulţumesc “pe această cale” propriei mele conştiinţe care m-a ajutat să fiu măcar un “fraier conştient“. Dacă nu v-am plictisit deja, voi reveni pe viitor şi cu alte Metode pentru Tâmpirea Populaţiei şi vă invit şi pe dumneavoastră să povestiţi în ce mod v-aţi simţit fraieriţi. Unii vor spune că nu ajută la nimic să ne dăm seama. Eu zic că ajută, şi ajută chiar unde doare mai mult: la cap şi la buzunar.

 

Sursa – http://conspiratiisimistere.wordpress.com/2013/06/16/metode-pentru-tampirea-populatiei/boi

 

MULTINATIONALELE  EVAZIONEAZA, ROMANIA FALIMENTEAZA!

  TAXA DE 2 LEI/KG DE AMBALAJ SCUMPESTE ALIMENTELE AMARATILOR, PUNE LACATUL PE MULTE FABRICI SI BAGA ROMANIA IN INFRIGEMENT

 

In vara anului trecut, inspectorii antifrauda fiscala au investigat o retea frauduloasa formata din 41 firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, care prin intermediul unui lant tranzactional fraudulos au prejudiciat bugetul Fondului pentru Mediu cu 56 milioane euro, ca urmare a sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit prin disimularea reciclarii a 120.952,2 tone de deseuri de ambalaj. Conform ANAF, in circuitul fraudulos au fost folosite inclusiv companii ”fantoma” care aveau obiecte de activitate gen ”Comert cu flori si plante” sau ”Pescuit in ape dulci”, ori care nu dispuneau de personal sau mijloacele tehnice necesare prelucrarii deseurilor si care tranzactionau tona de deseuri din ambalaje cu preturi subevaluate, de chiar 1 leu.

Dupa mai multe luni de controale, ANAF a sesizat procurorii Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar acestia, au dispus (n.r. – avand suportul de suportul tehnic si informativ al SRI) in data de 17.11.2015 efectuarea a 59 de perchezitii la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme, precum si la domiciliile si locuintele unor persoane fizice, situate pe raza municipiului Bucuresti si a 11 judete (Arges, Braila, Cluj, Constanta, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Valcea, Vrancea si Tulcea).

Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ au demarat deja cercetari intr-un dosar penal având ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii si abuz in serviciu comise in prioada 2012 – 2014 in legatura cu activitatea de reciclare a deseurilor de ambalaje reglementata de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European si a Consiliului.  Din actele de urmarire penala efectuate deja in cauza a rezultat ca vinovati de savarsirea acestui prejudiciu imens sunt reprezentantii unor operatorilor licentiati in Romania in vederea preluarii contra cost a deseurilor de la agenti economici care au introdus pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere. In acest dosar complex, sunt anchetati si oficiali ai Ministerului Mediului care au licentiat respectivele “fantome” intitulate pompos Organisme de Transfer a Responsabilitatii (OTR) reciclarii deseurilor (n.n. – SRL-uri care au ca asociati societati cu capital multinational). Desi autoritatile cunosteau inca de prin 2012 ca operatorii straini licentiati pentru reciclarea deseurilor nu isi indeplinesc obligatiile legale si fraudeaza bugetul de stat, acest lucru a iesit la iveala inainte cu doar doua saptamani de sesizarea PIICCJ de catre ANAF. Mai precis la data de 28.10.2015. Atunci, sub pretextul alinierii la Directivele europene in materie de reciclarea deseurilor, presedintele Romaniei, Klaus Johannis, a promulgat (n.n. – prin Decretul nr. 783/2015) Legea nr. 249/2015 fara a sesiza implicatiile economice nocive acestui document emanat de Guvernul Ponta si aprobat la foc automat in Parlament.

Rezultatul respectivei legi ? Prejudiciul cauzat de respectivele mutinationale evazioniste a fost pasat catre toti producatorii romani din industria alimentara care realizeaza produse cu valoare adaugata (conserve de legume-fructe, sucuri, vin, miere de albine, bere, apa minerala, peste, etc), implicit catre consumatorul amarat. Conform noii legislatii in materia reciclarii deseurilor, incepand cu 25 ianuarie 2016 producatorii romani din industria alimentara care realizeaza produse cu valoare adaugata sunt obligati sa achite Administratiei Fondului pentru Mediu o taxa de 2 lei pe kilogramul de ambalaj, sub pretextul ca aceste companii autohtone polueaza prin ambalajele pe care le produc. Rezultatul: preturile produselor alimentare ambalate (n.n. – in special cele ieftine) se vor majora cu pana la 30%, iar multi producatori romani din industria alimentara vor pune lacatul pe usa.

EVAZIUNE DE 56 DE MILIOANE DE EURO PRIN RECICLAREA FICTIVA A DESEURILOR IN ATENTIA PROCURORILOR P.I.C.C.J.

Vreme de mai bine de doi ani o retea frauduloasa compusa din 41 firme specializate în colectarea si reciclarea deseurilor, avand in spate companii multinationale cunoscute de la noi, au uzat de un “ingenios” lant tranzactional blindat cu societati “fantoma” infiintate pe tot teritoriul Romaniei, fapt ce a prejudiciat bugetul Fondului pentru Mediu cu peste 56 milioane euro. Cazul, anchetat acum de catre procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), arata ca in acest lant infractional au fost implicate companii licentiate de Ministerul Mediului, dar si oficiali la nivel inalt ai acestui minister care nu au verificat daca societatile multinationale licentiate ca operatori de transfer a responsabilitatii (OTR) reciclarii deseurilor si-au onorat obligatia legala a asigurarii reciclarii unui procent cuprins intre 55% și 60% din deseurile provenite din amabalajele produselor introduse pe piata interna, ori, daca acestea au platit contributia de 2 lei/kg ambalaj nereciclat in cazul in care nu si-au respectat respectivele obligatii.

Primele calcule ale procurorilor arata ca prin sustragerea de la obligatia legala de reciclare a deseurilor de ambalaje preluate in sistemul de transfer de responsabilitate, lantul fraudulos format din cele 41 firme specializate (vezi FOTO) in colectarea si reciclarea deseurilor a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 252 de milioane de lei (n.n. – peste 10,63 milioane lei reprezinta TVA si impozit pe profit), la care se adauga alte circa 242 milioane lei reprezinta contributia datorata Fondului pentru Mediu (2 lei x 120.952.299 kg. deseuri reciclate doar scriptic prin societati tip ”fantomă”).

GUVERNUL, PARLAMENTUL SI PRESEDINTIA AU APROBAT LA FOC AUTOMAT MODIFICAREA LEGISLATIEI DESEURILOR, ARUNCAND PREJUDICIILE GENERATE DE OTR-urile MULTINATIONALE IN CARCA PRODUCATORILOR AUTOHTONI SI A NEVOIASILOR

In mod surprinzator, in timp ce evaziunea produsa de OTR-urile licentiate de Ministerul Mediului era demantelata de ANAF, in data de 15 iulie 2015, din motive necunoscute (inca!) ex-premierul Victor Ponta inainteaza Senatului o Hotarare de Guvern pentru supunerea spre aprobare a unui proiect de modificare a Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor provenite din ambalaje (gasiti istoricul actului normativ AICI). Respectivul proiect de act, extrem de controversat in contextul in care nivelul de taxare preconizat a fi instituit era si de 10 ori mai mare fata de ce platesc alte state din zona noastra, survenea pe fondul demararii anchetarii mutinationalelor care fraudasera in perioada 2012-2014 economia autohtona. Cu toate acestea, inainte cu doar doua saptamani ca ANAF sa sesizeze PIICCJ cu privire la activitatea infractionala a OTR-urilor, sub pretextul alinierii la Directivele europene in materie de reciclarea deseurilor, presedintele Romaniei, Klaus Johannis, a promulgat (n.n. – prin Decretul nr. 783/28.10.2015) Legea nr. 249/2015 aprobata la foc automat in Parlament (n.n. – in doar trei luni) lapropunerea Guvernului Ponta.

Ca urmare a aplicarii noului act normativ care a modificat modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, incepand cu 25 ianuarie 2016, preturile produselor alimentare ambalate (n.n. – in special cele ieftine) se vor majora cu pana la 30%, afectand astfel atat producatorii autohtoni din industria alimentara, cat si categorii sociale defavorizate (pensionari si familii nevoiase).

“TRANSFER DE RESPONSABILITATE” GIRAT AUTORITATI: OTR-urile FURA, PRODUCATORII AUTOHTONI OBLIGATI SA PLATEASCA DE DOUA ORI

Potrivit legislatiei anterioare, producatorii din industria alimentara, dar si importatorii, aveau la dispozitie doua metode prin care se puteau achita de obligatia de a reintroduce in circuitul economic 60% din ambalajele pe care le generau: fie incheiau un contract cu o Organizatie de Transfer de Responsabilitate (OTR) licentiata de Ministerul Mediului si care se obliga sa valorifice/recicleze deseurile de ambalaje, fie sa achite direct catre bugetul Fondului de Mediul o suma de 2 lei/kg. deseu pentru 60% din totalul ambalajelor pe care le produceau. Din acest motiv, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 249/2015, producatorii din industria alimentara au preferat sa incheie contracte cu unul dintre cele 10 OTR-uri licentiate pe teritoriul Romaniei de catre Ministerul Mediului pentru preluare, depozitarea si reciclarea deseurilor, platind un pret mediu de 65 lei/tona de ambalaj pus in piata. In acest mod, OTR-urile isi asumau responsabilitatea de a recicla/valorifica deseurile provenite de la ambalajele produselor alimentare in locul producatorilor.  Numai ca banii platiti de producatori au fost “dositi” de OTR-urile multinationalele licentiate de Ministerul Mediului. Desi potrivit legii cel care a savarsit o infractiune trebuie sa suporte consecintele, acum cei obligati sa suporte furtul sunt producatorii autohtoni din industria alimentara si consumatorii. Practic, cele 56 de milioane euro “ascunse” de OTR-uri vor trebui acoperite de producatorii romani, care au mai platit o data! Iar noua plata a producatorilor se va reflecta si in buzunarele romanilor amarati…

GUVERNUL CIOLOS TREBUIE SA GASEASCA O SOLUTIE INAINTE CA INDUSTRIA AUTOHTONA DE CONSERVE SA INTRE IN FALIMENT SI ROMANIA IN INFRIGEMENT

Anual, in Romania se pun pe piata peste 132.000 tone de ambalaje (n.n. – 30.000 tone pentru industria de conserve, 80.000 tone pentru industria vinului si 22.000 tone pentru bauturile spirtoase).

Astfel, in urma aplicarii noii legislatii, diferenta de cost intre tariful de 65 lei/tona (cat plateau producatorii catre OTR-uri pentru 60% din totalul ambalajelor pe care le produceau) si actualul nivel instituit, de 2.000 lei/tona (cat vor fi obligati sa plateasca acum) va duce la o crestere a costurilor cu ambalajul de peste 255,4 milioane lei, doar pentru cele trei sectoare amintite.

Produsele cele mai afectate ca urmare a introducerii costului suplimentar pe ambalaj vor fi insa cele ieftine, care se adreseaza amaratilor, pentru ca acolo impactul costului pe ambalaj va fi mult mai mare (un borcan de zacusca si tocana de legume se va scumpi cu 25%, respectiv 19%).

In cazul in care totusi producatorii din industria alimentara vor decide sa nu scumpeasca produsele, acestia isi vor asuma pierderi imense care, intr-un final, vor genera un colaps. Adica, FALIMENT!

Tinand cont de implicatiile majore a ”crizei reciclarii ambalajelor” generata de multinationalele licentiate de Ministerul Mediului, Guvernul Ciolos ar trebui sa proroge cu cel putin un semestru aplicariea Legii 249/2015 pana pana la rezolvare si clarificarea problemelor legislative. In plus, Executivul ar trebui sa agreeze inchiderea anului 2015 fara obligatii de plata a contributiei de 2 lei/kg. pentru operatorii economici ce pun pe piata produse ambalate, in conditiile in care acestia au platit catre OTR-uri in baza unor avut contracte comerciale valabile. Doar aceste doua masuri, adoptate cumulativ, ar proteja interesele economiei nationale si capitalul autohton. Insa, comportamentul halucinant de pana acum al Guvernului “tehnocrat” lasa sa se inteleaga ca la mijloc nu este doar ignoranta, ci exista probabil anumite interese externe asumate care aduc un atac frontal menit sa contribuie la falimentarea industriei de conserve din România – sector in care lucreaza peste 4.000 de suflete si in care s-au facut in ultimii ani investitii pentru echiparea fabricilor cu linii de productie perfomante de circa 150 de milioane de euro.

Afectati vor fi si agentii economici care proceseaza laptele, producatorii de vinuri si cei de ape minerale. De exemplu: un producator poate vinde un litru de vin cu 6 lei, din care profitul lui este de 85 bani. La un cuantum al taxei de 2 lei/ kg. pentru sticla de vin vanduta, producatorul ar plati o taxa de poluare de 1 lei, ceea ce este mai mult decât profitul obtinut.

Asta fara a pune la socoteala faptul ca intr-un final orice masura se va lua, oricum Romania va intra intr-o procedura de infringement in domeniul mediului, tinand cont ca autoritatile nu au acut ordine in acest sector. Iar penalitatile rezultate respectiva procedura (circa 200.000 euro/zi) vor fi suportate tot de catre populatie.

Pana cand Guvernul va gasi o solutie (daca va dori!), sa vedem insa care sunt implicatiile colaterale imediate.

In primul rand, procentele de nerealizare a reciclarii de catre OTR-uri vor fi distribuite, in mod aleatoriu, catre anumiti producatori. Practic o firma din industria alimentara va fi penalizata cu 100% prin aplicarea taxei de 2 lei/kg. deseu, in timp ce OTR-urile care nu si-au indeplinit obligatiile legale nu vor primi nicio penalizare.

In al doilea rand, in contextul in care productia primara are parteneriate cu industria alimentara in incercarea de a atrage fonduri europene menite a genera locuri de munca si valoare adaugata in România, aceste doua tinte vor fi demolate.

Nu in ultimul rand, intr-un final, o data cu instituirea procedurii de infrigement, piata autohtona va fi bombardata cu importuri din state in care “taxa pe ambalaj” (ce seamana mai mult a “amenda”) promovata de fostul cabinet Ponta, adoptata de Parlament, promulgata de presedintele Johannis si mentinuta de Guvernul Ciolos  fie nu exista, fie este de pana la 7-8 ori mai mica (Bulgaria – 0,45 lei/kg., Ungaria – 0,27 lei/kg.).

6 DIN 10  OTR-uri AUTORIZATE IN ROMANIA PRINSE CU MATA IN SAC, DAR TOT ROMANII TRAG

Din motive necunoscute (inca!), Ministerul Mediului si Agentia pentru Mediu nu au controlat riguros toate OTR-urile vreme de mai multi ani, lasand astfel sa se formeze un sistem dual fara ca nimeni sa se asigure ca acesta isi deruleaza activitatea in conformitatea cu legislatia. Astfel 6 din 10 companii licentiate ca si Organizatii de Transfer de Responsabilitate (OTR) si-au vazut bine mersi de “treaba”, fara ca nimeni sa observe. Doar anul trecut, fortata de controalele ANAF si de interventia PICCJ, Administratia Fondului pentru Mediu a amendat cu aproximativ 84 de milioane lei mare parte dintre OTR-uri pentru ca au raportat can­titati de deseuri colectate si re­ci­clate mai mari decat in realitate. Conform unor date care au “transpirat” in mass-media, cele mai mari amenzi au fost apli­cate Eco-Rom Ambalaje – 9,6 mil. euro (companie care are ca actionari Ursus, Coca-Cola sau Unilever),  Sotagrup 21 – 5 milioane euro (companie con­tro­lata de Com­pa­nia de Ges­tio­nare a De­seu­rilor din Pitesti), Ecologic 3R – 1,3 milioane euro (companie la care I’Dor Found Invest Braila de­tine pachetul majo­ritar de actiuni).

DE LA 1 IANUARIE SI TARANII VOR PLATI 80 LEI / TONA / AN PENTRU BALEGARUL DEPOZITAT LA GROAPA DE GUNOI

In afara acestei taxe de mediu aplicata alimentelor, incepand cu 1 ianuarie 2016 in Romania se aplica si o taxa de 80 lei/tona pentru deseurile organice depuse la groapa de gunoi. Taxa respectiva, care din 2017 va creste la 120 lei/tona, vizeaza, in principal, fermierii, fabricile si primariile. Introducerea acestui nou bir sub pretextul alinierii la directivele europene  va anula in buna masura subventiile primite de taranii romani de la UE si va contribui la majorarea preturilor produselor agricole.

 

Cum s-a furat din bugetul de stat în ultimii 10 ani – Schema prin care au dispărut  miliarde de euro din bani publici12

Bugetul de stat a fost fraudat în ultimii zece ani de 2,1 miliarde de euro, a declarat, vineri, Nicolae Văcăroiu, principalele cauze fiind corupţia, neglijenţa în serviciu şi schimbarea permanentă a legislaţiei, scrie gandul.info.

675 de dosare şi un prejudiciu de 2,1 miliarde de euro, acesta este bilanţul fraudării banului public constatat de Curtea de Conturi în perioada 2005-2010.

„În perioada 2005-2015 au fost înaintate Ministerului Public 675 de solicitări pentru declanşarea procedurii de cercetare penală : cazuri în care prejudiciile produse bugetului statului depăşesc 500.000 de euro, o a doua anexă cele care sunt sub Toate acestea la un loc însumează un prejudiciu total de 2,1 miliarde de euro. O parte, vreo 200 au fost soluţionate, cele cu impact cel mai mic, altele sunt în curs. Ca să vă dau un exemplu, avem situaţii în care prejudiciul produs depăşeşte 500 de milioane de euro pe un caz. E vorba într-un caz de vânzarea de proprietăţi din domeniul public sau privat la preţuri mult inferioare sau situaţii în care s-au produs modificări prin norme prin legislaţie fără ca nomele să fie publicate în Monitorul Oficial, fiind nule de drept, producând prejudicii de dimensiunea asta”, a declarat preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, într-un interviu la Europa Fm.

De asemenea, şeful Curţii de Conturi a precizat că multe cazuri de cheltuire ineficientă a banilor publici sunt făcute cu bună ştiinţă, chiar şi la nivel guvernamental. De exemplu, numai în 2014, Guvernul, condus de Victor Ponta, a luat de la bugetul de investiţii 2 miliarde de lei. Banii au fost transferaţi la fondul de rezervă al Guvernului şi împărţiţi nejustificat primăriilor şi consiliilor judeţene prin ordonanţe de urgenţă. În acest caz însă, situaţia nu este însă una „penală”, a spus el, în condiţiile în care aceste „transferuri” sunt făcute în baza unor acte normative, singura posibilitate în acest caz fiind semnalarea publică  cazurilor de către Curtea de Conturi.

„Este îngrijorător faptul că aceşti două miliarde s-au dus la creşterea rezervei Guvernului şi au plecat către primării şi s-au dus spre alte destinaţii. Deci au majorat fondul ăla de rezervă. Ceea ce mă îngrijorează (este – n.r.) că restul de valoare de investiţii, prevăzut în buget, daţi afară din 26 de miliarde trei sau şase şi rămân 20 de miliarde. Banii aceia trebuie utilizaţi cu maximă eficienţă”, a declarat  Văcăroiu.

„Este o practică a ultimelor 3-4 guverne. De fiecare dată sesizăm acest aspect pentru că creează mari probleme şi o inechitate în cheltuirea acestor sume din acest fond de rezervă”, a mai spus şeful Curţii de Conturi.

O altă fraudă majoră adusă la bugetul de stat este rambursarea ilegală de TVA. „Aici este un teren teribil. Suntem şi noi implicaţi, şi ANAF. Sper ca ANAF să intre în forţă mult mai bine în acest sector”, a mai spus Văcăroiu.

– See more at: http://www.nasul.tv/exploziv-cum-s-a-furat-din-bugetul-de-stat-in-ultimii-10-ani-schema-prin-care-au-disparut-21-miliarde-de-euro-din-bani-publici/#sthash.dVGT5LA2.dpuf

 


jjj

u8

 

 Agricultorii  din Romania,alungați la muncă si  în Danemarca, sunt grav UMILIȚI de patroni și FORȚAȚI să muncească în condiții INSALUBRE

Majoritatea celor care au plecat la munca în ferme, se plâng de condiţiile insalubre şi de patronii care îi tratează ca pe nişte sclavi. Aceştia s-au unit pe reţelele de socializare şi schimbă informaţii despre fermele unde lucrează, arată B1.ro.

 

Odată ajunşi la destinaţie, românii înţeleg că realitatea este departe de promisiuni. Oameii ajung să locuiască în rulote în loc de case, muncesc chiar şi câte 14 ore pe zi, fără să fie plătiţi în plus sau sunt jigniţi.

 

”Românii care au plecat la muncă în Danemarca sunt exploatați la fel. Unde sunt parcele, domenii mari, se doarme în corturi, nu se respctă nicio prevedere legislativă a UE la cazare și mâncare.

 

Sunt foarte deranjante pentru cetățenii români care muncesc în străinătate. În Sicilia persoanele sunt exploatate după modelul mediaval al sclavului pe plantație, în Anglia sunt considerați principalii beneficiari ai sistemului de asigurări sociale, categoria de oameni care prăbușește acest sistem”, a declarat Dan Goldiș, președintele SOCINRO.

 

Pentru a evita aceste situaţii, românii care au plecat la muncă în Danemarca au luat măsuri. S-au unit pe reţelele de socializare şi se avertizează în legătură cu patronii care nu își respectă promisiunile. Au făcut chiar şi o listă neagră a angajatorilor.

 

”A auzit cineva de Jesper Lund Jensen? Are o ferma de 500 scroafe. Eu am lucrat la el opt luni și am observat că niciodată nu e mulțumit. În perioada mai 2015-noiembrie 2015 a schimbat șase muncitori. Eu sincer nu îl recomand nimănui. Fiți cu băgare de seamă înainte de a vă angaja la el”, a scris o persoană pe internet.

 

”Feriți-vă de Per Schmidt! Nu plătește ore suplimentare, muncești câte 12 ore pe zi, de cele mai multe ori și 14 ore, și niciodată nu e mulțumit. Țipă și jignește de câte ori are ocazia! Nu primești nici zile libere! Eu muncesc aici de șase luni și prietenul meu de un an de zile și nu a plătit niciodată o ora extra! Nu mai spun de condiții mizere!”, este un alt mesaj postat pe rețeaua de socializare.

 

Iar pe lângă faptul că trebuie să îngrijească animalele, românii ajung să se ocupe de toate treburile din fermă.

 

”Evitați fermeierul Anders Kjaer Poulsen! Condiții mizere de ședere și fermă la fel foarte veche. Am avut o experiență foarte neplăcută!”, s-a mai plâns cienva.

 

”Evitați pe Kristian Korsgaard Thomsen, fermă vaci de abator. Ferma e o dărăpănătură, toate sunt vechi și munca acolo e destul de rudimentară. Nu există zi în care să nu se strice ceva. Cea mai minunată zi: au rămas toate utilajele fără motorină sub pretextul că „a uitat” să plătească factura la furnizor. Și mi se sugerează să hrănesc peste 100 de vaci cu roaba”, este o altă postare a unui român nemulțumit.

 dee

1

In timp ce parlamentarii au votat legi pentru vanzarea pamantului,fapt pentru care strainii pun stapanire pe agricultura Romaniei ,Cioloş  a declarat,   că nu este de acord ca terenurile să fie vândute cetățenilor străini pentru că, în opinia sa, pământul trebuie valorificat de comunitățile locale .

 

„S-a tot vorbit de vânzarea pământului la străini. Vreau să vă spun un mesaj foarte clar: nici eu nu îmi doresc ca pământul să fie vândut la străini, îmi doresc ca pământul să fie utilizat de comunitățile locale, pentru că e o resursă pe care greu o puteți obține din altă parte, nu puteți practic să o obțineți din altă parte. Dacă o pierdeți, odată ce ați renunțat la o astfel de resursă, cu greu puteți s-o obțineți înapoi. Însă, oricâte legi am da noi la nivel național pentru a legifera vânzarea pământului către străini, nu pot aceste legi să înlocuiască dorința dvs, a proprietarilor de a vinde sau nu pământul, de a-l vinde sau a-l valorifica la nivel local”, a afirmat Cioloș, la prezentarea programului de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate.

 

2nn

66

 

Italieni, danezi, spanioli, olandezi, americani, francezi, libanezi si, mai nou, bogatanii din Quatar,pun stapanire pe terenul arabil al tariivf

 

Toti sunt pusi pe treaba si au inteles ca Romania are un imens potential agricol. In Mircea Voda, o localitate din judetul Braila, un francez a investit cateva milioane de euro in porumb si rapita, iar profitul este direct proportional. Il enerveaza ca romanii nostri muncesc putin, vor bani multi si recolte nemaipomenite peste noapte, relateaza stirileprotv.ro. In sudul tarii  , un libanez   a arendat aproape tot terenul din Giurgiu si Calarasi. Acum numara 10 milioane de euro profit pe an. In tara noastra vor ajunge si investitori din Abu Dhabi, interesati de orz, porumb, grau, oi si capre romanesti. Si cativa oameni de afaceri din Qatar au pus ochii pe Romania. Ar avea bani sa cumpere tot pamantul nostru arabil, dar pentru inceput se vor multumi cu 10.000 de hectare, iar tranzactia este pe cale sa se incheie. Dincolo de profit, cei din Qatar gasesc in Romania mai multa liniste pentru afaceri decat in Rusia sau Ucraina

 ff

 

Ministrul agriculturii Achim Irimescu dezvaluie ca „În România sunt cazuri în care salamul se spală cu oţet şi se pune iar în vânzare. România este o piaţă de mâna a zecea în care se aduc produse din străinătate cu termene expirate“. 

 

„Aici este o piaţă în care importa­to­rii se orientea­ză şi aduc produ­se la sfârşit de ter­men de valabili­tate sau chiar de­păşit. În România sunt cazuri în care salamul se spală cu oţet; se schimbă saramura la brânză, iar brânza se bagă din nou la vânzare. Statul nu-şi face dato­ria, ANPC-ul nu şi-o face. Alţii con­trolează ce intră din România, noi de ce să nu controlăm ce primim de la alţii?“, spune ministrul Irimescu, în­tr-un interviu pentru ZF.

 

Ajuns ministru în urma pro­tes­telor de stradă, odată cu instaurarea gu­ver­nului tehnocrat, Irimescu nu este străin de ce se întâmplă în România.

 

La Bruxelles, de unde vine, ocupa funcţia de şef al secţiei de agricultură, la Reprezen­tanţa Per­ma­nen­tă a Ro­mâniei la UE. A fost secre­tar de stat în Minis­terul Agri­culturii (2012 – 2014), consilier al ministrului agriculturii între 1990 şi 1998. Un om care ştie deci ce spune atunci când afirmă că impor­turile sunt de slabă calitate pentru că România este consi­derată „o piaţă de mâna a zecea“.

 

În ultimele luni industria ali­men­tară locală a fost atinsă de mai multe scan­daluri legate de calitatea produ­selor ce se vând în magazinele din România.

 

Fie că s-a numit „Brădet“ în care a fost implicată o companie lo­cală în pro­dusele căreia a fost descoperită bac­teria E- coli, fie că vorbim despre un alt caz în analiză legat de calitatea apei îmbuteliate, sau de recentul scan­dal în care şeful suspendat al unui ma­gazin Profi din Arad acuză conducerea magazi­-nelor că l-ar fi obligat să vândă carne expirată pe care să o spele cu detergent şi oţet, toate aceste dosare au o victimă sigură: cel care consu­mă. Care plăteşte, dar care nu este apărat. Cine trebuie să-l apere?

 

„Statul nu-şi face datoria, ANPC (Agenţia Naţinală pentru Protecţia Consumatorului – n.red.) nu-şi face datoria“, spune ministrul.

 

Profi respinge acuzaţiile că ar fi vândut carne expirată, cum a susţinut un fost angajat. „Ce lanţ serios de retail credeţi că s-ar preta la o înşelătorie care îi poate pune clienţii în pericol?“

 

„La PROFI nu se fac astfel de presiuni. Dacă oricine ar face un astfel de pas, acea persoană încetează să mai lucreze la noi chiar din ziua când se dovedeşte că a făcut o astfel de tentativă. Ce lanţ serios de retail credeţi ca s-ar preta la o înşelătorie care îi poate pune clienţii în pericol? Este păcat că afirmaţii nefondate, ca aceasta, afectează activitatea şi chiar locurile de muncă ale câtorva mii de angajaţi!“, a comentat pentru ZF Gabriel Pâslaru, reprezentant relaţii publice la Profi România, acuzaţiile potrivit cărora un magazin al lanţului, din Arad, şi-ar fi obligat angajaţii să vândă carne exirată.

 

Un fost şef de magazin Profi din Arad, Gabor Ciprian, a lansat o serie de acuzaţii grave la adresa lanţului de magazine Profi, potrivit cărora managementul companiei a pus presiune asupra angajaţilor săi să vândă carne expirată, atât sub formă de carne proaspătă, cât şi sub formă de carne preparată (prăjită).

 

„Şeful meu direct mi-a spus sub formă obligatorie să pun la vânzare carne şi mezeluri expirate şi i-am spus că îl scot afară cu poliţia dacă mai vine cu astfel de lucruri la mine. După ce eu am refuzat, a doua zi, a cerut angajatului de la vitrina asistată să nu mai ţină cont de indicaţiile mele şi să vândă produse expirate în locul celor proaspete. Le-a pus să pună carne expirată în tăvi şi carne proaspătă în frigider ca să fie cât mai puţine pierderi  în magazin. Angajatele au refuzat şi au venit şi mi-au spus mie ceea ce le-a propus directorul zonal, să spele carnea cu detergent şi oţet“, a declarat pentru ZF Gabor Ciprian, fost şef de magazin Profi, care acum este suspendat din funcţie, după ce alături de alţi 11 angajaţi a făcut o plângere către toate autorităţile de control din municipiu, inclusiv la poliţie.

 

Profi este controlată de fondul de investiţii Entreprise Investors şi are o reţea de peste 370 de magazine. În 2015 a avut o cifră de afaceri de 500 mil. euro, fiind unul din retailerii străini cu cea mai mare expansiune. Recent compania a luat un împrumut de 40 mil. euro de la BERD şi Raiffeisen Bank pentru a deschide în următorii trei ani încă cel puţin 100 de magazine anual.

 

Fostul angajat a declarat că nu se teme de ameninţările Profi de a-l da în judecată şi speră că autorităţile îşi vor face corect datoria. Printre produsele expirate scoase la vânzare, fostul anagajat al Profi aminteşte de aripi picante şi scăriţă de porc marca Smithfield, care deşi era un produs ce trebuia comercializat la vrac, proaspăt, era vândut gătit: „Sunt foarte mulţi angajaţi Profi cărora le este frica să vorbească public de ceea ce se întâmplă“, a spus Gabor Ciprian.

 

Reprezentanţii Profi neagă acuzaţiile lansate de fostul şef de magazin din Arad şi afirmă că în urma controalelor interne au constatat că Gabor Ciprian ar fi solicitat gratuităţi furnizorilor pentru a plasa comenzi la ei sau că ar fi „falsificat inventarul“, precum şi alte nereguli. În urma controalelor efectuate în magazinul de pe strada Lucian Blaga din Arad, directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad declară că deocamdată nu au găsit nimic, iar controalele continuă în toate cele 6 magazine Profi din judeţ.

 

Pe perioada iernii doar 30% din mâncare este produsă în România, ceea ce e foarte grav Diferenţa între corupţia de la noi şi corupţia din vest este că acolo corupţia este umană“ Statul va cumpra terenuri pentru tinerii care vor să se întoarcă în ţară Subvenţiile se egalează cu cele din vest în 2016.

 

Despre România s-a spus în nemumărate rânduri că este o ţară capabilă să hrănească 80 de milioane de locuitori. Totuşi, România este un importator net de produse alimentare. În 1990, în România erau 5,3 milioane de bovine şi 13 milioane de porci, faţă de 2,8 milioane de bovine şi 5 milioane de porci acum. Producţia mergea la export, e adevă­rat. Acum România nu mai suferă de foame, dar în ultima vreme, piaţa locală a fost invadată de produsele lactate din Polonia sau Ungaria sau de carne, în special de porc, din alte ţări ale UE. De pildă, din totalul produselor lactate importate de România, în valoare de 260 de milioane de euro, anual, o treime vine din vine Polonia şi Ungaria. România exportă lapte şi produse lactate de doar 90 de milioane de euro. De ce?

 

În primul rând pentru că agricultura este încă slabă şi în al doilea rând pentru că produsele de import sunt ieftine; dar sunt ieftine pentru că unele sunt aproape de termenul de expirare, dacă nu expirate.

 

„Pe perioada iernii doar 30% din mâncarea este produsă în România, ceea ce e foarte grav. Nu pot să fiu de acord că România nu poate să-şi asigure hrana. Dar când a ieşit Irimescu (ministrul vorbeşte despre el la persoana a treia – n.red.) şi a spus că trebuie să facem controale la frontieră ca să ne apărăm producătorii români, câţi dintre producători au sărit atunci?“

 

„Uniunea Europeană este o chestie strict economică, e o piaţă unică unde cel mai bun rezistă. Eu nu pot să-i blochez (pe importatori – n.red.), dar pot să-i verific, chiar dacă e piaţă europeană“, mai spune ministrul.

 

Cunoaşte ministrul cazuri de importuri neadecvate?

 

Achim Irimescu: „Când vameşii au oprit un camion la frontieră cu carne de porc din Polonia, şoferul a luat-o la fugă, nici măcar actele nu le avea la el, pentru că mulţi importatori nu sunt polonezi, ci români «descurcăreţi». În Marea Nordului este un vierme care stă în stomacul peştelui. Pentru pieţele din Europa acesta se eviscerează şi se scoate. În România, care e piaţă de mâna a zecea, nu se eviscerează, pentru că asta ar însemna mână de lucru. Aşadar pentru România se lasă aşa, se congelează în principiu, doar că, până ajunge să se congeleze, viermii pot să migreze în muşchi şi ăsta e un peşte contaminat. Până la aderare, irlandezii aduceau un astfel de peşte în România la un preţ foarte scăzut şi am reuşit să-i blochez atunci. Acum două luni discutam cu importator şi mi-a zis: «Dacă asta se cere, asta aduc; când mi-l găseşte cineva îl ducem şi facem făină de peşte. Nimeni nu-i controlează (pe importatori – n. red.). A fost carne de vită congelată de 40 de ani care a ajuns în România“.

 

Statul cumpără pământ pentru fermierii tineri

 

Agricultura românească este slab pentru că trecutul ei este unul confuz. Comunismul a distrus proprietatea şi spiritul de iniţiativă. Iar nedeprins, după căderea comunismului spiritul de iniţiativă s-a refăcut greu. Au existat nenumărate planuri de refacere a agriculturii, dar rezultatele se lasă aşteptate. Şi guvernul actual are un plan pentru o agricultură ce înseamnă a şaptea piaţă din UE.

Achim Irimescu spune fără să clipească: Da, cred că mediul rural poate fi salvat.

Cum? Prin sprijinirea clasei de mijloc de la sate!

Ministrul spune că guvernul internţionează să acorde gratuit câte cinci hectare de teren tinerilor care vor să lucreze în agricultură, program care ar permite românilor de până în 40 de ani să îşi înfiinţeze un start-up în agrobusiness.

Această „donaţie“ ar urma să fie realizată prin intermediul Agenţiei Domeniile Statului (ADS), care are în portofoliu achiziţia de terenuri agricole, suprafeţe pe care statul le deţine predominant în estul ţării.

„Sunt convins că mediul rural mai poate fi salvat, în acest sens avem în plan să aducem tinerii românii din străinătate, care au până în jur de 40 de ani, oferindu-le nişte pachete clare de măsuri. Ei, dacă au cinci hecatre, fie şi le cumpară, fie le arendează, pot să ia 40.000 de euro fonduri europene pentru «Instalarea tinerilor în agricultură». Statul prin ADS poate să achiziţioneze terenuri, iar ulterior dă cu titlu gratuit cinci hectare de teren tinerilor care se stabilesc în agricultură şi care dovedesc că au studii de specialitate“, spune ministrul. El crede că poate să acorde aceste hectare şi din cele 500.000 de hectare degradate câte există în România, terenuri care nu au o calitate bună a solului care să permită un randamant bun al producţiei, dar pentru care fermierii pot încasa în jur de 170 euro pe hectar, sub formă de subvenţie.

Programul „Clasa de mijloc la sate“ mai are în vedere acordarea de consultanţă privată privind accesare fondurilor europene, înfiinţarea unui fond de creditare de 92 milioane de euro prin PNDR, care să asigure împrumuturi avantajoase fermierilor, precum şi un fond mutual cu cotizaţie obligatorie.

Ministrul mai spune că guvernul va modifica legislaţia astfel încât să existe un singur fond mutual cu cotizaţie obligatorie – 3-5 euro pe hectar. „Fermierul are un fond pe care îl constituie, iar în caz de despăgubire 65% din sumă îl pune la dispoziţie UE şi bugetul naţional, 35% îl pune la dispoziţie fondul mutual din contri­buţie sau ia un credit.“

 

Subvenţiile se egalează în 2016

 

La aderarea la UE, ţările nou-intrate în Uniune au primit doar o parte a subvenţiei directe acordate agriculturii vest-europene – începând cu o cotă de 25%. (În 2016 se va ajunge la 100%.) Aşa au fost vremurile.

 

Actualul ministru, expert la acea vreme, aminteşte că a fost în prima linie a negocierii cotelor. Sunt de atunci vreo 12 ani, ani în care acuzaţiile au tot curs şi care susţineau că România nu ar fi negociat la sânge. Nici vorbă să avem cele mai mici subvenţii din UE, susţine acum ministrul, care, din spatele biroului spaţios, face pe o foaie A4 calculul potrivit căruia România a primit cotele de subvenţii. „Nu avem cele mai mici subvenţii din UE, sunt subvenţiile care au ieşit dintr-un calcul foarte simplu. S-a stabilit pe perioada 1998 – 2002 producţia medie rezultată la hectar la grâu şi noi am avut 2,67 tone pe hectar, care se înmulţeşte cu 63 euro pe tonă şi rezultă subvenţia 100 şi ceva de euro. Nemţii având în medie cinci tone la hectar au subvenţia peste 300 de euro. Olandezii având 7 tone la hectar au peste 400 de euro.“

 

Pe de altă parte, arată el, dacă România a primit mai puţine subvenţii directe, a primit mai mulţi bani pentru dezvoltare rurală şi, una peste alta, lucrurile s-au compensat,

 

Ministrul adaugă că acum doreşte să introducă decuplarea subvenţiei de producţie pentru ca sectoarele defavorizate, cum ar fi zonele montane, să nu dispară şi că are în plan să mărească subvenţia pe cap de vacă:“ Noi am apreciat că sunt 300.000 de bovine şi am stabilit o sumă din bani europeni alocaţi României şi din Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT) care sunt din bani naţionali. Întrucât fermierii noştrii nu au fost în stare să înregistreze la timp animalele pentru ca noi am impus termene limita, nu o sa avem 300.000, ci maxim 150.000, aşa că am de ales: fie să le dau plata dublă ca sumă, fie dau banii înapoi la UE. Nu o să fiu tâmpit să dau banii înapoi al UE, şi atunci o sa acopar aproape toate fermele comerciale din România. „, a spus ministrul.

 

Scandalul Brădet: Fabrica nu trebuie să aibă mari probleme

 

În ceea ce priveşte priveşte scandalul de la fabrica de produse lactate Brădet, ministrul spune că fabrica nu va avea mari probleme – şi, de altfel, o fabrică într-o astfel de situaţie nu are mari probleme -, pentru că aceasta are nevoie doar de o igienizare completă. În schimb cei afectaţi vor fi furnizorii la lapte pe care îi consideră nevinovaţi. Achim Irimescu susţine că primul-ministru Dacian Cioloş care a spus că ministrul său s-a grăbit când a numit fabrica la care a fost descoperită bacteria a greşti când a făcut o astfel de afirmaţie: „Trebuia să mă întrebe!“

 

„Cea mai mare problema nu e pentru ei (compania Brădet – n.red.), ci pentru cele două ferme mari care au fost corecte, cinstite şi care îi dădeau lui lapte, una din Dolj şi una din Neamţ, şi care au ajuns la mine plângând pentru că ele nu au nicio vină pentru ca ele au dat laptele la procesare.“

 

Despre corupţia rea şi corupţia umană

 

După terminarea mandatului, Achim Irimescu spune că va reveni în Bruxelles unde a ocupat din 1998 până în 2012 mai multe funcţii (consilier, şef secţie Agricultură) ca reprezentant al României în Comitetul Special pentru Agricultură din Consiliul European.

 

„De ce m-am întors? Eu sunt convins că există şi oameni care merită apăraţi în România. Asta şi să se facă lucrurile corect! Eu sunt omul care nu ia ciubuc, şi nu dă ciubuc, iar asta deranjează! „. Întrebat de ce aminteşte de „ciubuc“ şi dacă ştie că cei dinaintea lui luau „ciubuc“, ministrul a răspuns: „Ei la partid au nevoie de bani.“

 

„Diferenţa între corupţia de la noi şi corupţia din vest, asta îmi explicau mie cei din vest, că acolo corupţia este umană. Toate hoţiile mari se fac cu statul, din bani de la buget, asta este peste tot. Străinii când fac o afacere cu statul pentru un milion de euro, banii aceia nu îi duc în alta ţară să-şi facă casă sau să-i păstreze în cont, ci fac o fabrica şi dau şi la amărât să mănânce o pâine. Or, românii scot banii din ţară. S-au scos în ultimii cinci ani, de pe vremea lui Băsescu, 35 miliarde de euro din România, cu camionul, în Elvetia – îmi supuneau mie băieţii, confidenţial. Cu banii aia produceau pentru noi, nu pentru Elveţia.“

 

Înainte să ocupe funcţia de ministru al agriculturii în guvernul lui Cioloş, Achim Irimescu a deţinut funcţia de ministru plenipotenţiar (diplomat cu rang imediat inferior ambasadorului învestit cu puterea de a încheia acorduri internaţionale) în reprezentanţa permanentă a României la UE, Bruxelles, precum şi funcţia de şef al secţiei de agricultură şi  reprezentant al României la Comitetul special pentru agricultură.

 

În perioada 2012-2014, Achim Irimescu a  fost secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), după ce anterior a lucrat timp de 4 ani tot în Belgia, ca ministru-consilier în reprezentanţa permanentă a României la UE, Bruxelles, perioadă în care a deţinut funcţia de şef al secţiei agricultură.

 

Cea mai lungă perioadă din cariera sa a petrecut-o la MADR, unde a deţinut timp de 8 ani funcţia de consilier superior.

  Autori: Iulian Anghel , Roana Rotaru

Carne expirată spălată cu detergent la supermarket, în Arad7t

Șeful magazinului Profi de pe Lucian Blaga, suspendat de către superiori între timp, a mers la mai multe instituții cu atribuții de control, susținut de alți zece angajați (aproximativ jumătate din personalul magazinului), lansând acuzații foarte grave la adresa superiorilor săi.

 

Atentat la sănătatea publică sau o răfuială între angajați și șefi? Autoritățile din Arad trebuie să facă lumină într-un caz complicat, după ce șeful unui supermarket a reclamat că a fost pus de superiori să vândă produse expirate. Scandalul are loc la magazinul Profi de pe strada Lucian Blaga. Șeful unității, Ciprian Gabor, care între timp a fost suspendat de către superiori, a mers la mai multe instituții cu atribuții de control, susținut de alți zece angajați (aproximativ jumătate din personalul magazinului), lansând acuzații foarte grave.

 

Cei 11 angajați au depus sesizări la Poliție, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  și Inspectoratul Teritorial de Muncă, acuzând abuzuri din partea unor superiori. Aceștia i-ar fi cerut să vândă carne expirată, spălată cu oțet și detergent Cif. El susține că la alte magazine se practică asta, însă a refuzat să se întâmple și în unitatea sa, astfel că directorul zonal ar fi făcut presiuni asupra altor angajați.

 

Acuzațiile relatate în plângeri semnate de grupul de 11 angajați nu se opresc aici. Conform lui Ciprian Gabor, șeful său direct i-a cerut, în trecut, și să reeticheteze unele mezeluri expirate, dar că el a refuzat să facă asta. Ordinul ar fi venit de mai sus, de la directorul regional.

 

Protest în stradă

 

Nemulțumiții vor să protesteze în stradă, joi, solicitând pentru asta o autorizație de la Primăria Arad. Ei vor ca opinia publică să afle despre ”abuzuri” comise în lanțul de magazine.

 

Oamenii mai acuză că angajatorul nu le-a plătit ore suplimentare. Numai șeful suspendat al magazinului de pe strada Lucian Blaga ar fi acumulat peste 1500 de ore neplătite, pentru care bărbatul spune că are de încasat aproximativ 15.000 de lei.

 

Ce spune Profi România?

 

Toate aceste presupuse practici ilegale sunt dezmințite categoric de către reprezentanții Profi România. Directorul de comunicare al lanțului de magazine, Gabriel Pâslaru, ne-a declarat că așteaptă cu interes rezultatul verificărilor autorităților, fiind convins că nimic nu este adevărat. Acesta susține că Ciprian Gabor este la originea tensiunilor din magazinul pe care-l conducea și pentru că a fost suspendat (în baza unor plângeri venite de la angajați care nu-l susțin), ar fi decis să lanseze acuzații grave la adresa șefilor.

 

Reacţie în 30 de zile

 

Rămâne de văzut ce vor spune autoritățile, care sunt obligate, în urma petițiilor și sesizărilor înregistrate, să facă cercetări și să le transmită răspunsuri nemulțumiților în cel mult 30 de zile

 

  Regionalizarea va fi bomboana de pe coliva TARII,de aceea  se face totul pentru impunerea ei si compromiterea alesilor locali665

 

 

 Noile Regiuni sunt in defavoarea amarastenilor -viitoare gubernii ale unei Europe Federale,exploatata de pirghiile globaliste- Korporatii.   După ce a încălcat Articolul 3 (4) prin relocările de populatiei străine, iată că acum  U E  e pe cale să încalce   toata Constituția .

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.

 

Iata cateva argumentele ÎMPOTRIVĂ

 

Principalele argumente enunţate împotriva ideii şi nevoii de regionalizare a României sunt: ** accentuarea disparităţilor interregionale, pe fondul dezvoltării accentuate şi disproporţionate a marilor aglomerări urbane şi a capitalelor de regiuni, în detrimentul localităţilor periferice ale aceloraşi regiuni, în detrimentul oraşelor mici şi a zonelor rurale; ** pierderea locurilor de muncă în instituţiile administrative vizate de procesul regionalizării; ** nivelul ridicat al costurilor pe care le implică procesul complex şi îndelungat al regionalizării României, costuri ce vor fi suportate din resurse publice, deci din banii contribuabililor; ** momentul nepotrivit, în primul rând corelat cu contextul actual al crizei economice globale, dar şi din perspectiva planificării noului ciclu bugetar european, momentul fiind apreciat ca fiind tardiv sub acest aspect; ** fezabilitatea şi chiar oportunitatea decuplării obiectivului descentralizării de cel al regionalizării, pe ideea că o bună descentralizare decizională se poate realiza şi în afara procesului de regionalizare; ** creşterea birocraţiei, datorită multiplelor schimbări legislative necesare, precum şi datorită etapelor indispensabile ale tranziţiei de la actuala formă de organizare administrativă spre cea regională; ** teama de riscul federalizării României, a enclavizării anumitor zone ale ţării, a pierderii identităţii naţionale, istorice, a federalizării chiar a UE, corelate cu suspiciunea legată de poziţionarea contra regionalizării a unor state membre ale UE, precum şi a unor politicieni autohtoni; ** nesoluţionarea problemei calităţii şi eficienţei dialogului cu decidenţii, chiar dacă din punct de vedere geografic aceştia vor fi mai aproape fizic de cetăţeni în eventualitatea unui proces al regionalizării, comparativ cu nivelul naţional.

 

 Motivele ABŢINERILOR

 Printre argumentele invocate în acest caz se numără: ** nevoia de studii şi analize de impact a unor alternative de regionalizare a României; ** lipsa unui proiect sau pachet legislativ concret privind regionalizarea; ** slaba informare a populaţiei cu privire la acest subiect. Ce tip de decizii şi competenţe ar trebui transferate la nivel regional? Toţi cei care au conchis admiţând nevoia de regionalizare a României, respectiv cei 194 de depozanţi ai audierii publice, au fost invitaţi să contribuie mai departe la procesul de consultare publică declanşat, prin adresarea, de asemenea argumentată, şi a următoarelor întrebări din motivaţia audierii publice. În general, este acceptată şi promovată ideea necesităţii transferului real şi semnificativ de putere de la centru spre nivelul regional. Într-o pondere mai mică este susţinută şi necesitatea realizării unui transfer de putere dinspre nivelul judeţean/local spre cel regional. În privinţa structurii instituţionale care să preia la nivel regional puterea decizională, ideile colectate sugerează, în ordinea importanţei prin prisma frecvenţei apariţiei lor, următoarele: – nevoia unui for executiv, cu putere decizională, dar fără putere legislativă, care să elaboreze, planifice şi implementeze strategia specifică regiunii administrate; – nevoia unui for legislativ, cu rol de reprezentare a cetăţenilor regiunii în procesul decizional public, for care poate fi: Majoritatea propunerilor inclină spre necesitatea unui for legislativ cu putere de a promulga legislaţie în conformitate cu cadrul stabilit de legislaţia naţională şi doar o minoritate a opiniilor apreciază oportună împuternicirea forului legislativ regional cu putere de a promulga legislaţie primară. În privinţa modului concret de realizare a transferului de putere la nivel regional, majoritatea opiniilor apreciază oportună complementaritatea transferului de putere în plan administrativ cu cel din plan economic, financiar, fiscal, şi nu numai. Nu în ultimul rând, unii depozanţi atrag atenţia asupra necesităţii înfiinţării la nivel regional a unor organisme cu rol consultativ, pe modelul celor existente la nivel european (Consilii Economice şi Sociale Regionale). Cum ne organizăm pentru regionalizare? A treia întrebare a audierii publice a vizat identificarea aspectelor-cheie care să asigure un bun proces al regionalizării României, deziderat definit prin caracteristicile durabilităţii şi eficienţei. Marea majoritate a depozanţilor au menţionat necesitatea unui mix al criteriilor de regionalizare. Totuşi, prin prisma frecvenţei, cel mai des au fost amintite criteriile legate de istorie, cultură şi valori comune. Acestea sunt urmate, îndeaproape, de criteriile socio-economice şi de resurse, inclusiv prin prisma complementarităţii resurselor, nu numai prin prisma existenţei sau nu a lor în regiune. Aproape la fel de importante sunt şi criteriile demografice şi teritoriale. Minoritar, mai sunt menţionate criterii de mediu, funcţionale, de infrastructură, administrative, educaţionale. 

 

Premierul Dacian Ciolos a dat  primele indicii despre reforma administratiei publice la care lucreaza Guvernul

 

 

Ciolos a vorbit despre o posibila „re-gandire” a sistemului de impozite si taxe locale si a dat ca exemplu impozitul pe proprietate, despre care a spus ca „poate analizam trecerea la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piata a imobilelor si nu pe baza amplasarii lor”. Premierul a relansat dezbaterea despre regionalizare: el a vorbit despre ineficienta actualelor judete si a dat ca posibila solutie crearea a opt regiuni, cu eliminarea actualelor consilii judetene.Intr-un discurs sustinut  la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania, Ciolos a vorbit despre cele mai mari trei probleme ale administratiei locale din Romania:

 

1) fragmentarea administratiei publice locale, in special in mediul rural, dar si la nivel regional

 

2) probleme serioase de coordonare si integrare a diferitelor programe de dezvoltare, finantate din fonduri nationale sau europene, la toate nivelurile: local, judetean, regional, national.

 

3) problema resurselor financiare pe care le are la dispozitie administratia publica locala: venituri proprii reduse – multe autoritati locale se bazeaza aproape exclusiv pe diferitele tipuri de transferuri. Printre solutiile enuntate de premier la problema fragmentarii administratiei locale se numara impunerea prin lege a comasarii/fuziunii intre diverse entitati astfel incat sa nu mai existe „entități ce furnizează servicii publice la mai puțin de 3000/5000 de locuitori”.

 

Cele mai importante declaratii ale lui Dacian Ciolos:

 

– Intenționăm să revedem Programul Național pentru Dezvoltare Locală pentru a-i asigura mai multa eficiență și adaptabilitate la nevoile reale ale comunităților, precum și mai multă compatibilitate și corelare cu ceea ce putem finanța prin fonduri europene, scrie hotnews.ro.

 

– Sunt 3 aspecte importante cărora trebuie să începem să le găsim soluții durabile, echitabile și eficiente – ele trebuie abordate deschis, curajos și din timp.

 

– În primul rând este vorba de problema fragmentării administrației publice locale, în special în mediul rural: avem multe unități administrativ-teritoriale sărace, cu populație foarte redusă, cu cheltuieli de funcționare mari, fără resurse și care nu pot oferi populației decât servicii publice de o calitate scăzută și cu costuri foarte mari.

 

NU se poate face așa ceva. Se încalcă Constituția

Același fenomen de fragmentare se întâlnește și la nivel regional: consiliile județene își urmăresc în general strict funcțiile și interesele lor teritoriale, sunt unități administrativ-teritoriale prea mici pentru a impulsiona decisiv dezvoltarea economică dintr-o anumită zonă.

 

– În al doilea rând, avem probleme serioase de coordonare și integrare a diferitelor programe de dezvoltare. Eforturile și resursele se împart într-o mulțime de proiecte izolate, ne-corelate, al căror efect asupra dezvoltării economice și edilitare este limitat, datorită calității scăzute sau a lipsei consumatorilor sau utilizatorilor. Acest lucru se întâmplă în cazul multor drumuri, sisteme de apă și canalizare sau școli.

 

– În al treilea rând este problema resurselor financiare pe care le are la dispoziție administrația publică locală: venituri proprii reduse – multe autorități locale se bazează aproape exclusiv pe diferitele tipuri de transferuri. Aceste transferuri sunt alocate de multe ori ne-transparent, după preferințe politice sau alte criterii decât nevoia reală, nivelul de dezvoltare economică sau calitatea proiectelor depuse. De asemenea, există riscul foarte serios ca multe din obiectivele realizate cu bani europeni să se degradeze sau să nu producă serviciile pentru care au fost realizate din lipsa resurselor pentru cheltuielile de operare și întreținere. Aici riscăm nu doar să trebuiască să rambursam UE acele fonduri

 

În ceea ce privește fragmentarea, soluțiile pot gândite pe termen mai scurt sau pe termen mediu și într-o anumită evoluție.

 

Putem, în primul rând, să perfecționăm asocierile inter-comunale, pe modelul GAL-urilor de astăzi, prin introducerea unor forme asociative de drept public – care să poată fi instituții publice și ordonatori de credite. Astfel va fi mult ușurat managementul acestor asocieri, furnizarea serviciilor publice va deveni mai eficientă, cadrul instituțional va fi mai stabil și mai clar.

 

În al doilea rând, s-ar putea face fuziunea voluntară a unităților administrativ teritoriale pe baza unor criterii geografice (distanța față de centrul noii comune), de suprafață, populație, nivel de dezvoltare economică. Aceste fuziuni voluntare pot apoi deveni definitive și pot fi sprijinite prin stimulente financiare: programe de investiții sau alocări de transferuri de la bugetul central.

 

În ultima fază, pe baza practicii și experienței obținute prin utilizarea primelor alternative, se poate trece la fuziunea normativă. La finalul procesului, ar trebui să nu mai avem entități ce furnizează servicii publice la mai puțin de 3000/5000 de locuitori. Toate aceste alternative trebuie detaliate și fundamentate corespunzător și discutate sincer și constructiv.

 

De asemenea, considerăm că o continuare a procesului de descentralizare, prin transferul de noi responsabilități și a resurselor necesare către autoritățile locale, se poate face numai după ce problema fragmentării a fost rezolvată în mod durabil.

 7y

Fermierii o duc rau ,pentru ca samsarii globali si regionali  merg mana in mana cu bancile si corporatiile care mulg  România si se îmbogăţesc pe spinarea amaratilor

   Statul cheltuie pentru el şi pentru corporaţii şi bănci, nu pentru populaţie.  Două treimi din PIB, adică vreo 80 de miliarde de euro intră în buzunarele băncilor şi corporaţiilor străine, iar din restul fură cei aflaţi la putere. Din ce mai rămâne se plătesc salariile bugetarilor, ajutoarele sociale, pentru sănătate, învăţământ etc.  Bancile si corporatiile privatizeaza profiturile si nationalizeaza datoriile, dupa care dau vina pe statul social si cheltuielile cu protectia sociala. Numai că în cazul nostru noi nu suntem o putere occidentală care exploatează o colonie, ci o colonie care este exploatată de puterile occidentale.   Corupţia  este mecanismul de bază al capitalismului, fără de care nu ar putea funcţiona! Pe lângă profiturile pe care firmele străine le obţin cu ajutorul filialelor din România, multinaţionalele scot bani de la aceste subsidiare practicând transferuri care, de cele mai multe ori, sunt extrem de mari. Bugetul Statului Român este păgubit, an de an, de existenţa unor companii care raportează pierderi uriaşe.Multinaţionalele marchează profitul în ţara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe profit căci raportează că nu scot profit, nu sunt în faliment şi nici măcar în insolvenţă.Pierderile suferite de economia românească pe seama acestor hoţi în ultimii ani se ridică la mii de miliarde de euro. Multinaţionalele şi băncile care operează în România scot anual din ţară zeci de miliarde de euro şi la stat contribuie cu mai nimic.România s-a transformat într-un paradis al multinaţionalelor care controlează industria, agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar etc. şi care îşi promovează reglementări legale în interes propriu. Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să-i prostim pe proşti”.

 

Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost beneficiarii morţii lui Ceauşescu care a fost executat de către agenţii lor din România, dar (culmea tupeului!) ei doresc ca românii să perceapă execuţia lui Ceauşescu ca o crimă comisă de Rusia.

 

România şi-a pus resursele pe tavă acelor mari companii străine,contra unor redevenţe minuscule. Este acesta comportamentul unui stat independent, care îşi urmăreşte interesul strategic? Nu, este comportamentul unei colonii, din păcate! Un start dezastruos pentru România…

 

Având în vedere acest start, este clar că marile companii americane, având în spate administraţia de la Washington, nu au intenţia de a negocia cu guvernanţii de la Bucureşti, ci de a-şi impune voinţa în faţa acestora. Şi îşi impun această voinţă. Şi pretenţiile.

 

Economie de piaţă reală? Să fim serioşi! Când corporaţiile americane dictează cine vinde şi cine cumpără, la ce preţ, când întreprinzătorii mici şi mijlocii sunt azvârliţi cât colo de pe piaţă, când ne este blocat accesul la o piaţă tradiţională-cea din est-nu mai avem o economie de piaţă reală, ci avem o economie dirijată de bunul plac al celui mai tare!

 

Transparenţă şi încredere ca între parteneri egali… Cu cine? Cu americanii? Cine crede asta este un naiv! Americanii sunt “excepţionali”, nu se consideră egalii nimănui! Ei se consideră stăpâni ! Cei ce visează un parteneriat cu aceştia nu au decât două opţiuni: fie devin supuşii, fie ajung duşmanii lor! Iar transparenţa şi încrederea nu vin decât din partea supuşilor! Din partea stăpânilor nu vine decât negura secretului şi a confidenţialităţii!

 

Practic, acești investitori poartă clipă de clipă cu ei și oferta pe care țara lor de origine, America, o face țării lor gazdă, România: vă vom sprijini să îmbrățișați modelul nostru de dezvoltare economică, socială, politică și de securitate. Unul, aș adăuga eu, de un remarcabil succes.

 

Rezumând, deci, se înțelege că prin companiile americane-gigant, prezente pe piața din România, America însăși ne face o anumită ofertă de dezvoltare.

 

În centrul ei stă statul de drept (restul urmând a decurge de la sine).

 

Dezvoltare economică? Ştim deja ce înseamnă asta: dominaţia transnaţionalelor, în mare parte americane. Dezvoltare socială? Este vorba de o polarizare socială, din ce în ce mai accentuată. Vor fi două mari grupe de oameni: cei “care au”, în număr mic versus marele număr al celor care “nu au”. În acest sistem, ai dreptul la sănătate, învăţământ, cultură etc numai dacă îţi permiţi să plăteşti! Dacă nu…toţi dau din umeri!

 

Iar statul de drept, ce stă în centrul “generoasei oferte” americane, va fi releul prin care deciziile Washingtonului vor fi aplicate fără şovăire în “spaţiul mioritic”. Fireşte, restul va decurge de la sine…

 In timp ce bolnavii mor cu zile si pensionarii duc dorul banilor, bisericile primesc de la Primăria Capitalei 10 milioane de lei în 20167e

 

CGMB a aprobat   un amendament la proiectul de buget din acest an care prevede alocarea a 10 milioane de lei pentru lucrările necesare bisericilor din Capitală.

 

Astfel, Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaş de cult care va fi construit în România, a primit în acest an o finanţare în valoare de aproximativ două milioane de lei. Restul banilor au fost împărţiţi între mai multe biserici din Bucureşti care au nevoie de lucrări de reabilitare şi consolidare.

 

“A fost un amendament propus de comun acord de către toate grupurile din Consiliu. Este vorba despre unele lucrări în curs care au nevoie de finanţare pentru a putea fi terminate şi pentru a nu se pierde investiţia de până acum. Bine, mai este şi frica de cele sfinte”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Silviu Văduva, consilier general PNL.

 

Costurile pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o primă fază, au fost estimate la 100 de milioane de euro, dar după realizarea infrastructurii Catedralei acestea au scăzut cu 20% pentru că materialele de construcţii s-au ieftinit.

 Guvernantii si-au batut joc de agricultura,pentru ca fostul granar al europei – sa importe tot mai multa   mancaremk

Importurile de alimente au fost de 8,5 milioane de tone şi în sumă de 5,82 miliarde euro, depăşind  hrana  importată în 2014 şi cu 19 procente valoarea de 4,89 miliarde de euro înregistrată în 2014, potrivit datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, citate de Agerpres. În acest context, deficitul României cu produse agroalimentare a totalizat 89,02 milioane de euro.

   România a rămas în continuare ‘campioană’ la importul de carnea proaspătă de porc, în condiţiile în care anul trecut au fost aduse din spaţiul comunitar şi de pe pieţele terţe o cantitate de 188.689 tone, în valoare de 295,7 milioane de euro.

 

Potrivit datelor MADR, chiar dacă anul trecut, România a exportat cantităţi importante de porumb a şi importat cantităţi semnificative, respectiv 1,62 milioane de tone pentru care a cheltuit aproape 294 de milioane de euro. Tutunurile brute sau neprelucrate au ocupat poziţia a treia la importuri cu 220 de milioane de euro pentru o cantitate de 39.488 tone.

Apocalipsa alimentara  prezisa de  Banca Mondiala8u

Trebuie sa ne pregatim pentru si mai rau, daca e sa dam ascultare celui mai recent raport al Bancii Mondiale. Vor urma scumpiri masive ale produselor alimentare, iar atunci cand nu au ce manca oamenii au trei optiuni: revolta, imigratia sau moartea.

 

Banca Mondiala a dat publicitatii un raport potrivit caruia indicele preturilor alimen­tare a ajuns la valoarea-record, ceea ce inseamna scumpiri masive, in special la produsele alimentare, scrie Fin.ro. Producatorii din industria alimentara avertizeaza ca  urmeaza  anul alimentelor scumpe. Potrivit ultimului raport al Bancii Mondiale, preturile alimentelor la nivel global au crescut cu 29 de procente in ultimul an.

 

 

Costurile au depasit nivelul din 2008, cand majorarea pretului alimentelor si titeiului a avut un impact devastator asupra saracilor, apre­ciaza Banca Mondiala. Astfel, in luna ianua­rie, indicele preturilor la alimente a atins valoa­rea-record de 231 de puncte, cu opt puncte mai mult decat in decembrie 2015. Indicele preturilor la alimente masoara modificarile preturilor, din luna in luna, pentru un cos compus din cereale, oleaginoase, lactate, carne si zahar.

 

„Intram intr-o era a penuriei de alimente si a intreruperii in aprovizionare. Aceasta este o problema foarte mare pentru toata lumea. Daca oamenii nu au suficienta man­care au doar trei optiuni: revolta, imigratia sau moartea”, a declarat directorul executiv al pro­gramului alimentar mondial Josette Sheeran. Nici Fondul Monetar Inter­national nu vine cu vesti prea bune, anticipand si pentru 2011 riscuri de crestere a preturilor pentru ali­mente si energie in Romania.

 

Agricultorii sunt  pastoriti de lupi imbracati in  blanuri de oi ,care nu ii reprezinta ;Iata de ce există doar 20 de organizaţii de producători în sectorul de fructe şi legume   gg

Agricultorii din Romania fug de reprezentanti,ca raul de tamaie ,pentru ca ii mint,ii cotizeaza si ii trag in tepuse.De aceea România are o mare problemă din punct de vedere al organizării.Spre exemplu, în sectorul de legume şi fructe,  la ora actuală există doar 20 de organizaţii de producători, a declarat,   la Piaţa de Gros “Abundia”, ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, prezent la lansarea Caravanei privind asocierea fermierilor din sectorul horticol, organizată de Ambasada Olandei la Bucureşti.

 

“La Bruxelles au fost multe discuţii privind slaba organizare în ţările Europei Centrale şi de Est. Nu este doar cazul României, nici chiar Polonia nu stă foarte bine, iar subvenţiile europene sau sprijinul european se acordă prin intermediul organizaţiilor de producători. Din păcate, în România, avem puţine organizaţii de producători în acest sector, în jur de 20 de organizaţii. Cea mai importantă a avut în anii de la aderare investiţii pe fonduri europene şi naţionale undeva la 16 -17 milioane lei, iar cifra de afaceri a organizaţiei celei mai importante este de 70 de milioane de lei anual. O cifră îmbucurătoare, dar este un caz unic pentru că ceilalţi sunt de mică capacitate”, a spus ministrul Agriculturii.

 

În opinia acestuia, România are de învăţat din experienţa Olandei în condiţiile în care această ţară este al doilea exportator al lumii pe fructe şi legume, deşi deţine o suprafaţă agricolă redusă, sub două milioane de hectare.

 

“Olanda este numărul doi în lume la exportul de fructe şi legume şi în general la produse agroalimentare, deşi are o suprafaţă agricolă de mai puţin de două milioane de hectare. Are o suprafaţă cât 4-5 judeţe ale României, dar este suprinzător de performantă. Avem foarte multe de învăţat de la acest stat membru care deţine şi preşedinţia Uniunii Europene. Olanda a reuşit să aducă experţi de bună calitate, iar modelele prezentate aici şi tehnologiile denotă faptul că este în top în acest sector. Cu sprijinul lor cred că vom putea să punem în practică, în câţiva ani, acest potenţial al României despre care vorbim. Credem că dacă ne inspirăm din experienţa dânşilor vom reuşi să progresăm pentru că în ziua de azi fără asociaţii şi fără cooperative nu se poate progresa. Le mulţumesc pentru această iniţiativă, această caravană care duce mai departe experienţa producătorilor olandezi”, a spus Irimescu.

 

Şeful MADR a adăugat că sistemul cooperatist nu aparţine doar perioadei comuniste, deoarece reprezintă şi la ora actuală cheia succesului în foarte multe sisteme agricole moderne, chiar dacă “românul simplu nici nu vrea să audă de acest termen”.

 

“Mi-a dat cineva un anuar al agriculturii din anul 1938, foarte interesant. Atunci aveam 500 de cooperative în toate sectoarele, aşa ca nu văd de ce se crede că am avut cooperative numai în perioada comunismului. (…) De exemplu, în Belgia, 70% din lapte se colectează prin cooperative. De aceea este de datoria noastră să încurajăm stabilirea cooperativelor şi asociaţiilor, sigur sunt două sectoare, fructe-legume şi viticultura, unde cooperaţia are o semnificaţie extraordinară pentru că fondurile se distribuie prin cooperative. De multe ori românul simplu nici nu vrea să audă de acest termen, dar este cheia succesului în foarte multe sisteme agricole moderne. Nu este exclus ca după 2020, viitoarea Politică Agricolă Comună să ajungă la o soluţie care s-a mai propus şi în trecut, respectiv ca fondurile europene să nu mai fie distribuite de către stat ci de cooperative şi asociaţiile de grupuri de producători”, a adăugat Irimescu.

 

Ambasada Olandei la Bucureşti a organizat  Caravana: “Importanţa asocierii pentru succesul de piaţă al fermierilor din sectorul horticol”, în patru zone de referinţă pentru sector, respectiv în Bucureşti, Ruse (Bulgaria), Tecuci şi Iaşi. Experţii Olandezi vor împărtăşi fermierilor români experienţa lor în acest sector şi rolul asocierii producătorilor agricoli

 Resursele  daruite de intregul pamant pentru acest an le terminam mai devreme,adica,in august ,cand  intreaga omenire va trai pe  ” datorie”!1s

Populatia globului va consuma pana in    august  resursele pe care planeta le poate produce PENTRU ACEST AN  . sustine organizatia neguvernamentala Global Footprint Network.Dar se atrage  atentia ca,   omenirea incepe sa traiasca “pe datorie”.

 

“Ziua depasirii” (Earth Overshoot Day) este un concept elaborat de think tank-ul britanic New Economics Foundation, calculat anual de organizatia internationala Global Footprint Network. Aceasta data apare tot mai devreme in calendar: in 1993, a fost la 21 octombrie, in 2000 era la inceputul lunii octombrie,     iar in 2015, la 13 august.

 

Calculul se bazeaza pe raportul dintre doua aspecte esentiale: cererea omenirii in materie de resurse, numita amprenta ecologica (Ecological Footprint), si capacitatea planetei de a raspunde la aceasta solicitare, denumita biocapacitate. Ziua depasirii este data de la care consumul de resurse depaseste posibilitatea planetei de a-si reface resursele si de a absorbi deseurile, cum ar fi emisiile de gaz de sera.

 

In acest context, Global Footprint Network trage in fiecare an un semnal de alarma referitor la consecintele pe care le are acest consum in exces a resurselor: cresterea concentratiei de CO2 in atmosfera, care duce la schimbari climatice, reducerea resurselor de apa, despaduriri, pierderi in privinta biodiversitatii. Prin urmare, organizatia pledeaza pentru masuri viguroase pentru stoparea acestei tendinte.

 

 

Earth Overshoot Day se refera la situatia intregului glob, dar intre regiuni si tari exista diferente foarte mari, dupa cum arata o harta interactiva (cu date din 2011) de pe portalul www.footprintnetwork.org.

 

Potrivit acesteia, Canada, statele din Peninsula Scandinava, Rusia, Tarile Baltice, Australia, cea mai mare parte a Americii de Sud si unele state din Africa pot fi catalogate drept “creditori”, biocapacitatea lor fiind cu 150% mai mare decat amprenta lor ecologica.

 

La polul opus se situeaza SUA, China si mai multe state europene, “debitorii”, a caror amprenta biologica este cu 150% mai mare decat biocapacitatea. Romania, ca si Bulgaria, se numara printre “creditori”

 

 

Omul „consumă”, în medie,echivalentul a  4,1 litri de motorină, 29 de kilograme de pământ şi 2,2 tone de apă pe zi,traind pe datorie

 

„Acestea sunt resursele consumate pentru hrănirea unei singure persoane. Înmulţiţi aceste numere cu 7 miliarde de oameni şi veţi realiza că toată această cantitate imensă de resurse consumate este aproape imposibil de înlocuit” a declarat cercetătorul Julian Cribb în cadrul unei conferinţe de la Academia de Ştiinţe din Canberra.

 

În lucrarea sa, intitulată „Venirea foametei. Cum poate fi evitată criza alimentară mondială”, Julian Cribb spune că cel mai mare impact personal al oamenilor pe planetă este modul în care consumă alimente. Acesta susţine că cea mai mare parte a oamenilor nu realizează ce impact are acest consum pentru planetă.

 

Cercetătorul avertizează că, în mai puţin de jumătate de secol, sistemul de alimentaţie global va atinge „un punct de la care nu se va mai putea întoarce”, în cazul în care nu vor fi luate măsuri drastice.

 

„Să dăm drept exemplu pământul. Potrivit Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură din cadrul Naţiunilor Unite, planeta se degradează într-un ritm alert şi pierdem până la 100 de miliarde de tone de pământ în fiecare an. Pământul are nevoie de mii de ani pentru a se regenera.

 

În ciuda progreselor făcute în state precum Australia, degradarea terenurilor devine din ce în ce mai gravă. Oamenii de ştiinţă susţin că peste cel mult 70 de ani, ne vom confrunta cu o criză a terenurilor agricole” spune Cribb, citat de Science Alert.

 

Julian Cribb susţine că situaţia este similară şi în cazul apei. Peste 4.000 de kilometri cubi de apă sunt extraşi din sol în fiecare an, extracţia fiind în cea mai mare parte nesustenabilă. Regiuni ale planetei precum China sau Orientul Mijlociu se vor confrunta cu o criză severă a apei până în 2030.

 

Cu toate acestea, spune cercetătorul, cele mai multe dintre guvernele lumii şi dintre autorităţile care se ocupă de siguranţa alimentaţiei nu au recunoscut în mod public lipsa resurselor precum apa şi terenurile cultivabile.

 

“Mai este timp să facem ceva, dar măsurile trebuie luate rapid şi în mod universal” avertizează cercetătorul.

 

Cribb spune că există oportunităţi de dezvoltare a producţiei alimentare. „Există până la 25.000 de plante comestibile pe Terra, dintre care 99% nici măcar nu sunt cunoscute de oameni. Aşa că nici nu am început să explorăm potenţialul culinar al planetei pe care trăim. Australia, de exemplu, are 6.100 de plante comestibile din care se mănâncă numai cinci sau şase” explică cercetătorul.

 7o

 

Poporule,ai dreptul sa-ti  pedepsesti   alesii neamului care scot la mezat  agricultura,tocmai in pragul crizei agro-globale

 Dupa ce ai  nostri  au negociat cu picioarele cele mai mici subventii;Dupa  ce au fost furate SMA-uri,Romcereal-uri,CAP-uri , pamanturile statiunilor de cercetasre etc;Deci dupa  ce s-a votat ,intentionat, o lege a pamantului pentru farimitarea lui,pentru disparitia performantei si a humusului,globalistii produc alimente modificate genetic sa ne imbolnaveasca,pentru a rentabiliza industria lor de medicamente mortale.

Financial Times avertizează că întreaga lume este „periculos de aproape” de o nouă criză alimentară, în timp ce raportul bianual al ONU atrage atenția: „Comunitatea internaţională trebuie să rămână vigilentă la viitoare şocuri ale rezervelor alimentare.”

Raportul oferit de agenția ONU The Food and Agricultural Organization (FAO) avertizează că anul viitor se va simți o creștere în prețurile alimentelor, în special de către cei mai săraci oameni ai lumii. Raportul previzionează o creștere cu 11% pentru cele mai sărace țări și cu 20% pentru țările cu deficit alimentar din pricina veniturilor scăzute.

  La ora actuală, conform estimărilor ONU, un miliard de oameni din întreaga lume suferă de foamete. Acesta este cel mai mare număr înregistrat vreodată în istorie.

Criza estimată ar putea rivaliza cu cea din 2007-2008. Cauzele principale sunt scăderea stocurilor de cereale, datorată condițiilor meteo-hidrologice fără precedent, restricționarea exporturilor și un dolar scăzut care a favorizat inflația. Dacă untul a ajuns la cel mai mare preț din istorie, zahărul este la un record al utimilor 30 de ani, în timp ce prețul la grâu sau porumb a crescut cu 40% anul acesta. La cerealele majore, producția anului viitor va trebui să se dezvolte, pentru a face față cererii și pentru a suplini rezervele mondiale consumate.

Se estimează că importurile de produse la nivel mondial vor fi cu 15% mai mari decât în 2009, depășind pragul de 1000 de miliarde de dolari. Ar fi a doua oară în istorie când se întâmplă asta, după ce în 2008 valoarea importurilor de alimente la nivel mondial a fost de 1.031 miliarde de dolari, un record absolut la vremea respectivă. Prin comparație, în perioada 1997-2007 valoarea importurilor era la jumătate, nedepășind 500 de milioane. „Preţurile sunt periculos de aproape de nivelul din 2007-2008″, a declarat Abdolreza Abbassian, economist al FAO. Astfel, lumea ar trebui „să fie pregătită” pentru preţuri şi mai mari începând cu anul viitor, se arată în raportul Food Outlook.

 

Profesorul Alyson Warhurst, director al Maplecroft indică importanța alimentelor: „Securitatea alimentelor este o chestiune geopolitică critică și un factor important pentru investitorii interesați de riscul național, de afacerile cu alimente și alte produse agricole care depind de un lanț de aprovizionare și investiții străine directe.”

 

Beijingul ia în considerare controlarea preţurilor la produsele de bază în vederea scăderii inflaţiei. Moscova a suspendat livrările externe de grâu sesizând pericolul ca acestea să fie insuficiente pentru a acoperi cererea internă a statului.  ONU avertiza asupra situației din Coreea de Nord, țară care îndrepta spre o nouă fază e crizei alimentare „cronice”. Un top al țărilor cu cel mai mare risc indică Afganistan, Congo, Burundi, Eritrea sau Sudan pe primele 5 poziții. La polul opus se află țări precum Finlanda, Suedia, Danemarca, Canada sau SUA.

 

Datoria întregii lumi a  depasit  200.000 de miliarde de dolari, la sfârşitul lui 2014 ,,Copii se nasc deja datori,caci  suma  creşte  mereu98

Datoria globală a atins pragul de 286% din PIB-ul mondial, potrivit unui studiu al McKinsey Global Institute, citat de presa franceză. Aceasta depasea 200.000 de miliarde de dolari, la sfârşitul lui 2014. Iar suma  creşte rapid.

Guverne, gospodării, companii, instituţii financiate, toată lumea trăieşte pe datorie, iar cifrele cresc într-un ritm ameţitor.Ritmul de îndatorare este mai rapid decât ritmul de creştere economică. În termeni absoluţi, datoriile întregii lumi au crescut cu 57.000 de miliarde de dolari între 2007 şi 2014, şi a ajuns la pragul de 200.000 de miliarde de dolari.

“În loc să reducă din datorii, toate marile economii ale lumii se îndatorează şi mai tare. Raportul dintre datorie şi PIB a crescut faţă de 2007, iar asta presupune noi riscuri pentru stabilitatea financiară şi ar putea afecta creşterea economică globală” se arată în raport.

 

Datoria Japoniei, ţară care deţine recordul global în termeni absoluţi, va urca de la 234% din PIB la 258% din PIB în 2019. Dar îngrijorările vin din China. În termeni nominal, datoria a crescut, în intervalul amintit, de la 7.000 de miliarde de dolari la 28.000 de miliarde de dolari, ajungând la 282% din PIB, ca urmare a împrumuturilor acordate sectorului bancar reglementat (aşa numitul “shadow banking”) dar şi a speculei imobiliare. Cel mai mare pericol vine însă de aici: datoriile companiilor chineze ajung la 125% din PIB-ul celei de-a doua economii a lumii, cel mai ridicat nivel la nivel global

 

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. 

 

Numai Banca franceza Societe Generale –care  se numara printre primele cinci banci “sfinte” are  numarul  cel mai mare  de companii offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, a informat cotidianul le Mondetr

 

„In total, Societe Generale detine 979 de companii offshore, inregistrate de firma Mossack Fonseca, clasandu-se mai jos de grupul bancar britanic HSBC (2.300 de companii) si grupurile bancare elvetiene UBS (1.100 de companii) si Credit Suisse (1.105 companii), toate trei fiind urmarite in scandalul fraudei fiscale”, a mai scris jurnalul, in urma unei analize a datelor provenind de la firma de avocatura din Panama.

 

Grupul Societe Generale este prezent si in Romania prin BRD, a doua banca de pe piata locala din punct de vedere al activelor.

 

Sefi de stat, politicieni influenti, miliardari, nume mari ale sportului mondial si celebritati din intreaga lume folosesc paradisuri fiscale pentru a isi ascunde averile, arata o investigatie jurnalistica realizata in comun de 107 institutii media, dupa ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de informatii despre afacerile off-shore din istorie – asa-numita afacere „Panama Papers”.

 

Un numar record de 11,5 milioane de astfel de documente s-au scurs din arhivele secrete ale societatii de consultanta Mossack Fonseca din Panama, o societate de avocatura specializata in consultanta pentru crearea companiilor off-shore.

 

Documentele arata cum peste 214 mii de societati off-shore, crete sau administrate de Mossack Fonseca in 21 de paradisuri fiscale in perioada 1977-2015, au avut ca beneficiari pe unii dintre cei mai influenti si bogati oameni din lume.Sursa : hotnews.ro

Doar unu la suta din smecherii lumii detin  mai mult decât ceilalţi 99%  , intronana si dictatura “ paradisurilor fiscale”, unde, 9 întreprinderi din 10  figurează   în cel puţin un paradis fiscal”88

 

Patrimoniul cumulat de 1 % dintre cei mai bogaţi oameni din lume l-a depăşit anul trecut pe cel deţinut de restul de 99% din populaţia Terrei, cu un an înaintea previziunilor, a indicat   organizaţia neguvernamentală britanică Oxfam, propunându-le astfel o temă pentru dezbateri participanţilor la Forumul economic mondial de la Davos, informează AFP

 

 

“Distanţa între grupul celor mai bogaţi şi restul populaţia s-a mărit în mod spectaculos în cursul ultimelor 12 luni”, constată un raport al acestei organizaţii, intitulat “O economie în serviciul a 1 %’ de persoane, publicat în legătură cu apropierea Formului economic mondial

 

“Anul trecut, Oxfam estimase că 1 % vor poseda mai mult decât restul lumii în 2016. Această predicţie s-a realizat, de fapt, în 2015, cu un an mai devreme”, subliniază raportul.

 

Ilustrare a adâncirii spectaculoase a inegalităţilor din aceşti ultimi ani, organizaţia a calculat că “62 de persoane posedă tot de mult atât cât jumătate din cea mai săracă populaţie mondială”, în timp ce “această cifră era de 388 în urmă cu cinci ani”.

 

Oxfam invită participanţii la formul de la Davos să acţioneze: “Nu putem continua să lăsăm sute de milioane de persoane să sufere de foame, în timp ce resursele care i-ar putea ajuta sunt îngrămădite la câteva persoane din vârful ierarhiei”, afirmă Manon Aubry, responsabilă de probleme ale justiţiei fiscale şi inegalităţi în cadrul filialei franceze a organizaţiei, citată într-un comunicat.

 

“De la începutul secolului al XXI-lea, jumătatea cea mai săracă a umanităţii a beneficiat de mai puţin de 1% din creşterea totală a averilor mondiale, în timp ce 1% dintre cei mai bogaţi şi-au împărţit jumătate din această creştere”, potrivit ONG.

 “Trebuie să interpelăm guvernele, întreprinderile şi elitele economice prezente la Davos pentru ca ele să se angajeze să pună capăt erei paradisurilor fiscale care alimentează inegalităţile mondiale şi împiedică sute de milioane de persoane să iasă din sărăcie”, afirmă Winnie Byanyima, director general al Oxfam International, care va fi prezentă la Davos.

 In timp ce ai nostri au demolat,lichidat si au pus pe chituci agricultura,  altii o computerizeaza !7h

Mai multe tari din  Europa au trecut la robotisarea activitatii Deja  Comisia Europeană a trecut în programul său de lucru pentru 2016-2017 un proiect de cercetare ce vizează realizarea unor roboţi care să lucreze în locul fermierilor într-un tip de agricultură pe care tot mai multe state dezvoltate o implementează deja: agricultura de precizie. Este vorba despre un tip de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor în care absolut totul este minuţios controlat de tehnologii, sisteme informatice de ultimă generaţie şi, nu în ultimul rând, de roboţi.

 Proiectul de robotizare face parte din “Orizont 2020″ cel mai mare program de cercetare din istoria UE ce presupune investiţii totale de 80 de miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani, din care 3,85 de miliarde de euro au fost alocaţi sectorului agricol şi alimentar. Pentru realizarea roboţilor necesari în agricultură, Comisia Europeană a estimat că este nevoie între 2 şi 4 milioane de euro. “Provocarea este de a atinge un nivel foarte înalt de precizie în fermele moderne prin utilizarea inteligentă a roboticii”, se menţionează în programul de lucru  al Orizont 2020 aferent anilor 2016-2017.

 

Ce rol vor avea roboţii

 Practic, cu scopul de a elimina orice eroare, roboţii vor înlocui operatorii umani care controlează maşinile. “Multe ferme moderne din Europa folosesc deja soluţii high tech precum cele care permit controlul digital sau cele care folosesc maşini controlate de la distanţă (fără şofer). Există deja echipamente complet sau parţial automatizate care realizează mare parte dintre lucrările agricole, de la altoire, la însămînţare, plantare, recoltare, sortare, împachetare, etc. Cu toate acestea, actualele sisteme au numeroase neajunsuri, mai ales în ceea ce priveşte flexibilitatea, eficienţa, robusteţea, costuri de achiziţie şi de de operare mari. Agricultura de precizie care foloseşte robotica utilizează sistemele anterioare, dar la o scală unu la unu, ceea ce duce la un consum mai eficient de resurse şi o exploatare mai prietenoasă faţă de mediu. Creşte productivitatea prin optimizarea proceselor de creştere şi de recoltare a plantelor, duce la reducerea cantităţilor de fertilizatori şi pesticide folosite şi îmbunătăţeşte calitatea solului prin intervenţii precis direcţionate.  Mai mult, aceşti roboţi pot interpreta o cantitate mai mare de informaţii decât o poate face un operator uman”, se menţionează în documentul citat.

 

Cum vor arăta roboţii

 

Cercetătorii se vor concentra, spun documentele, asupra designului, dezvoltării şi testării acestor roboţi care pot fi autonomi sau semi-autonomi, dar şi asupra dezvoltării unor echipamente ce funcţionează pe bază de senzori. Practic, toate aceste tehnologii îi vor spune fermierului când anume şi ce anume să culeagă mai întâi, ce şi cât fertilizator să folosească, când şi cum să intervină în cultură. Mai mult, aceştia vor putea transmite informaţii unor baze de date care, în urma analizelor, vor putea optimiza întregul proces agricol.

 De ce este nevoie de aceşti roboţi

 

Toate aceste schimbări tehnologice care au loc continuu şi care se vor intensifica sunt absolut necesare în contextul în care solul tot mai erodat al pământului trebuie să hrănească tot mai mulţi oameni. Comisia Europeană atrage atenţia că procesele de producţiei a hranei trebuie schimbate în mod radical, ţinând cont şi de efectele acestora asupra mediului. Populația mondială va ajunge la 9,6 miliarde de oameni până în anul 2050, ceea ce înseamnă hrănirea a 2,4 miliarde de persoane în plus. Practic, producția de alimente la nivel mondial trebuie să crească cu 60-110 % pentru satisfacerea necesarului, în condiţiile în care disponibilitatea apei constituie deja o limitare majoră a producției agricole în anumite regiuni din cadrul UE și de la nivel mondial.  Aceasta întrucât 70 % din consumul de apă dulce din lume este utilizat în agricultură. Pacat ca noi falimentam agricultura,in timp ce Europa se pregăteşte pentru momentul 2050 când lumea va trebui să producă o cantitate cel puţin dublă de mâncare pentru a-şi hrăni oamenii. Are un proiect de 3,5 miliarde de euro pentru cercetarea din agricultură, din care în jur de 4 milioane de euro se vor aloca dezvoltării unor roboţi.

i mare de informaţii decât o poate face un operator uman”, se menţionează în documentul citat.rrr

 

Oameni buni,nu mai votati  parlamentari hoti si proști

lucian-avramescuCe întrebare mi-am pus! Cum am ajuns la ea? Adăugând, cu pipeta, picătură cu picătură, seva revoltei umoristice a românilor mei. Puteam înlocui cărămizile silabelor până ieșeau alte cuvinte. Popor cinstit, cu parlamentari hoți? – ar fi putut fi, după răsuciri pe cubul cu pătrățele, rezultatul nimerit. Variantele cu popor prost și parlamenteri deștepți trebuie date din start la gunoi, poporul neîngăduindu-și niciodată luxul imbecilității în turmă. ”Mă”, scuzați, ”bă” – așa a zis intelectualul care m-a vizitat la Sângeru, însoțit cu dame cu ifose –  ”suntem conduși de boi!” Citesc pe facebook – așa se cheamă lectura obligatorie, tema pentru acasă, matematica de exerciții ale zilei de azi – intervențiile pline de savori stilistice ale unor domni care-mi figurează ca amici, cu toate că nu ne-am văzut niciodată. Se poartă, însă, măritișurile virtuale, amorul închipuit, prietenia la distanță. Am nevoie de ea, are nevoie de mine. Suntem – scrie amicul productiv – conduși de niște boi! Cineva – am avut curiozitatea să deschis adresa lui de amic – scrie zilnic despre AMPress și, cu precădere, despre mine. Ce scrie despre mine e că sunt un bou. Și-n zilele când nu scot un diftong. Boul din mine, fără funcție publică, fără atingere – așa cred – cu interesele sale directe, alimentează nervii zilnici ai acestui personaj care nu poate viețui pe pământ cât exist eu. Mă uit la chip. Nu pare dintre cei cu care vrei să te întâlnești, singur, pe o cărare în codru. Lombrozian cu asimilări profund asasine. Că eu aș putea fi demn de tratamente patibulare, înțeleg. Dar cum de a ajuns – nu ăsta, care are simpatii politice clare, vizibile ca limbricii în plastilina maronie a rahatului –  la convingerea că toți care ne conduc sunt boi? Dacă unul, măcar unul, nu-i bou?

 

Și apoi, dacă suntem un popor deștept, de ce ne lăsăm conduși de proștii proștilor sau de hoții hoților? Nu cumva deșteptăciunea noastră i-a fătat electoral? Nu cumva noi am pus deștul ștampilei? Dacă – Doamne ferește! – e o ștampilă-deșt de hoți și de proști care se aleg între ei? Hoții îl aleg pe hoțul cel mai mare, proștii, pe tatăl proștilor?

 

În Parlament e așteptat Iohannis, peste un ceas, iar plenul rediscută acum nu știu ce pedepse pe care domnul Dragnea vrea să mi le aplice mie, vinovat că umblu cu condeiul cum ai umbla cu barda, pieptănând frizura puțină a bietului politician. Aud – iar? – și numele Ponta, care nu se vrea uitat. Orban, cel de la București, se vrea la Primărie. Toți sunt prezenți. Doar eu, alegătorul, sinonim al imbecilității fără ștaif, mă găsesc, în toată această tevatură vânzolită, absent!

 

Parlamentul e un cuib de hoţi: A face bani a devenit mod de viaţă și cadou generaţiilor următoare. Hrebenciuc, un model pentru acest gen de comportament

Economistul Constantin Cojocaru acuză Banca Națională a României de asasinat economic, afirmând că toate falimentele bancare și privatizările frauduloase din ultimii douăzeci și șase de ani s-au făcut cu intenție1;

  Cozile de topor şi trădătorii au vândut interesele naţionale pe arginţi pentru a avea acces rapid la funcţii de conducere în stat şi pentru a pune mâna pe pradă, în colaborare cu capitalul străin, afirmă Constantin Cojocaru într-un dialog purtat la București cu jurnalistul din Republica Moldova Iurie Roşca.

 

Economistul român Constantin Cojocaru acuză Banca Națională a României de asasinat economic, afirmând că toate falimentele bancare și privatizările frauduloase din ultimii douăzeci și șase de ani s-au făcut cu intenție. El se sfiește să spună lucrurilor pe nume și, făcând referire la datele Institutului Național de Statistică, menționează că 88% din întreprinderile din România sunt controlate din afară.

 

“În ultimii douăzeci şi șase de ani în România au fost făcute investiţii în valoare de circa 500 miliarde de euro. Din aceste 500 de miliarde, conform Institutului Naţional de Statistică, 5 miliarde au fost din capital strain. Deşi investiţiile din capital sunt de 1%, străinii controlează 88% din economia românească. Înţelegeţi dimensiunile jafului?”, a precizat Cojocaru.

 

Cântecul investiţiilor străine este auzit în Romania de 26 de ani. Să vină capitalul străin, să vindem fabricile, uzinele şi băncile pentru că sunt falimentare, dar cei care conduc ţara de douăzeci şi şase de ani le-au adus în stare de faliment, arată economistul.

 

Din avuţia care se creează anual în România, de aproximativ 150 de miliarde de euro, 90 de miliarde sunt profituri, iar 88% din aceste profituri sunt încasate de străini, deci pleacă afară, aici rămânând salarii și pensii de mizerie care nu permit să facem investiții, nu permit să facem locuri de muncă, a mai menţionat economistul.

 

“Banca Naţională a României a pus tiparniţa în funcţiune, a aruncat cantităţi uriaşe de bani în circulaţie. Inflaţie de 100, 200, 250 %. Inflaţia a generat, prin creşterea salariilor şi pensiilor mai încet decât creşterea preţurilor, reducerea puterii de cumpărare, deci restrângerea cererii. Astfel întreprinderile nu au mai avut cui să vândă; neavând cui să vândă, au intrat în faliment. A fost o crimă pusă la cale cu ştiinţă de Banca Naţională a României”, a subliniat Constantin Cojocaru.

 

Privatizarea a făcut distrugeri mai mari decât cele două războaie mondiale

 

FMI și Banca Mondială nu își justifică existența, singura cale de dezvoltare fiind producția proprie de capital, a spus economistul Constantin Cojocaru în dialog cu jurnalistul Iurie Roșca.

  Constantin Cojocaru a vorbit despre Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, dar și despre secretul bunăstării în Elveția, în cadrul unui dialog cu jurnalistul de la Chișinău Iurie Roșca.

 

Fiind solicitat să se refere la activitatea celor trei instituții mondiale Cojocaru a spus că doar Organizaţia Mondială a Comerţuluiîşi justifică oarecum existenţa cu condiţia să fie democratizată.

 

“După cunoştinţele mele, una singură din cele trei s-ar justifica oarecum.Organizaţia Mondială a Comerţului, cu condiţia să fie democratizată. De celelalte două popoarele n-au nevoie. Ele suntnişte instrumente prin care îşi exercită interesele transnaţionale — FMI şi BM. Lumea poate să traiască foarte fericită fără aceste douăinstituţii”, a menționat economistul.

 

El a mai adăugat că munca proprie, capitalul propriu și investițiile proprii în economie sunt singurele căi de a ajunge la bunăstare.

 

“Noi trebuie să le spunem oamenilor căsingura cale de a ajunge la bunăstare e munca proprie, producţia, economisirea unei părţi din ce produci pentru a investi şi a crea capitalul nostru propriu. Nu e nevoie nici de FMI să vină să ne spună că trebuie să privatizăm, adică să vindem şi fabrici,şi uzine, şi terenuri, şi păduri, şi servicii publice. Nu avem nevoie de asta. Noi avem nevoie numai de muncă, producţie, economisire, investiţii, capitalul nostru”, a precizat Cojocaru.

 

Economistul român a precizat că privatizarea a făcut distrugeri mult mai mari decât cele două războaie mondiale în ceea ce înseamnă pierderile de capital şiconsecinţele sociale. Elveţia, spre exemplu, este dezvoltată nu datorită băncilor, ci datorită producţiei proprii de capital în mod democratic.

 

“Elveţia este un exemplu. Este o economie puternic tehnologizată. Important e căelveţienii au acumulat capital,au reuşit să şi-l şi păstreze. Acest capital odată acumulat el rămâne şi tot creşte. Şi nu există altă soluţie pe lume să creşti bunăstarea decât crescând valoarea capitalului utilizat în economie. El în mod natural creşte de la un an la altul dacă nu intervin factori destructivicum ar fi un război sau cum ar fi ceva mai rău decât războiul — privatizările din fostele ţări comuniste. Privatizarea a făcut distrugeri mult mai mari decât cele două războaie mondiale; mă refer la pierderile de avuţie, pierderile de capital. Asta este explicaţia. Nu are nicio legătură cu faptul că în Elveţia băncile sunt foarte solide şi din cauza asta foarte mulţideţinători de lichidităţiîşi depun banii acolo. Asta se datorează stabilităţii economice a Elveţiei care provine din caracterul democratic al capitalului”, a punctat Constantin Cojocaru.

 

Economistul a mai subliniat că în Elveția, stat de la care România ar trebui să ia exemplu, capitalul nu este concentrat, nu este oligarhizat, dar este distribuit la o masă mare de oameni.

dd

 

dr

 

 

 

Mihai Neamțu, autorul singurei biografii europene a președintelui SUA: Americanii l-au ales pe Trump într-o încercare disperată de a restaura firescul lucrurilor |

„România liberă“ vă oferă, începând cu 4 iulie, o carte-eveniment despre omul momentului în politica mondială. „Fenomenul Trump și America profundă“ este singura biografie a lui Donald Trump scrisă în Europa. Mihai Neamțu, autorul acestui volum unic, a explicat pentru RL de ce l-a impresionat miliardarul care a șocat lumea când a reușit să câștige președinția celei mai importante puteri a lumii, în ciuda opoziției masive.

 

RL: De ce aţi decis să scrieţi o carte despre Donald Trump? Ce se mai poate spune nou despre omul a cărui alegere în fruntea SUA a uimit planeta?

 

Mihai Neamțu: Din copilărie, cred, sunt pasionat de istoria politică americană. Am trăit în Statele Unite și simt patria lui Jefferson ca pe a doua mea țară. După ce am prognozat victoria neașteptată a lui Donald Trump, cu două zile înaintea scrutinului din 8 noiembrie 2016, aveam obligația să explic cititorilor de ce am pariat pe calul socotit pierzător de întreaga elită globalistă sau presă corporatistă. Noutatea cărții „Fenomenul Trump“ vine din analiza filozofiei antreprenoriale care a făcut dintr-un businessman de succes un foarte controversat președinte. În plus, cititorul român va descoperi elemente biografice inedite: istoria europeană a familiei Trump, relația lui Donald cu unii pastori creștini nonconvenționali (de exemplu, Norman Vincent Peale), prezentarea fără perdea a scandalurilor sexuale etc. Cartea e plină de surprize și voi lăsa cititorii să le descopere singuri!

 

„Este victoria unui gladiator: singur împotriva establishmentului de la Washington“, aceasta este prima propoziţie din prefaţa volumului „Fenomenul Trump“. De ce credeţi că a avut actualul președinte al SUA o opoziţie atât de puternică din partea presei nord-americane şi chiar mondiale, dar şi a unui segment al societăţii civile?

 

 Donald Trump n-a intrat în politică pentru faimă, putere sau avere. Un miliardar își poate oricând cumpăra influența pe lângă cercurile politicienilor corupți din Washington DC. Să nu uităm că Trump era foarte curtat și foarte iubit de toate televiziunile atât timp cât și-a propus să fie un showman pentru serialul „Ucenicul“. Toți l-au iubit când se prezenta în lume ca un personaj histrionic. Când și-a propus să schimbe regulile de joc, Donald Trump i-a enervat pe mulți. Gândiți-vă la prăbușirea dinastiei Clinton: după eșecul electoral, Fundația Clinton n-a mai avut deloc încasările fabuloase de bani din afara Americii. Furia lui George Soros (adică tatăl falsei societăți civile) e, iarăși, explicabilă: omul a cheltuit sute de milioane și a pierdut meciul. În același timp, Donald Trump a atras prietenia multor lideri occidentali sau est-europeni. Președintele Klaus Iohannis a fost încântat de vizita la Casa Albă, ca și ziariștii din delegația română. Percepțiile se schimbă și pentru că faptele ne obligă să recunoaștem că România a avut de câștigat din politica Administrației Trump/-Pence la Marea Neagră.

 

Scrieţi în carte: „Donald Trump n-a atras admiraţia elitei intelectuale pentru că, în mare măsură, filosofia de viaţă a unui om de afaceri apreciază direct acţiunea şi mult mai puţin colocviile despre concepte abstracte“. Dumneavoastră sunteţi un intelectual. De ce îl admiraţi pe Donald Trump?

 

Respect orice om care îndrăznește să facă lucruri mărețe. Sunt intelectual, da, însă nimic nu mă împiedică să admir patronul unei firme de transporturi care rezolvă problema curieratului rapid într-o țară unde serviciile publice sunt catastrofale. Formația academică nu m-a împiedicat să dezvolt prietenii cu antreprenori, ingineri constructori sau dezvoltatori imobiliari. Îmi plac oamenii practici și admir cu precădere capacitatea oamenilor de afaceri de a transforma un tărâm netocmit și gol (cu alte cuvinte: maidanul) într-o grădină înfloritoare. Donald Trump e un ambițios constructor de case, nu vreun retor iscusit. Evident, viața lui Trump are lumini și umbre, dar nici biografiile intelectualilor moderni, de la Sartre la Chomsky, nu sunt vreun solfegiu angelic.

 

”Americanii s-au săturat de corectitudinea politică și m-aș bucura ca și europenii să redescopere frumusețea libertății de conștiință.“, Mihai Neamțu

 

Vorbiţi în carte despre America patrioţilor şi Europa frustraţilor. Nu e o raportare cam dură la europeni, la noi, în cele din urmă?

 

Cartea începe cu povestea reală a întâlnirii dintre un soldat yancheu și un student macaronar într-un tren din Elveția. Nu-mi plac generalizările, dar mi se pare că Europa Occidentală a uitat prea repede rolul providențial pe care America l-a avut după prăbușirea nazismului și a comunismului. Germania ignoră astăzi faptul că Procesul de la Nürnberg și Planul Marshall au provocat miracolul economic al anilor 1960. Franța nu mai cinstește așa cum se cuvine eroii trupelor anglo-americane din Normandia. Ascultați discursurile liderilor apuseni: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker au un dinte împotriva Statelor Unite. Nu vi se pare? Evident, excepția o reprezintă Țările Baltice, Polonia și România. Sunt încântat de acest lucru.

 

Spuneţi că Donald Trump a fost alegerea Americii profunde. Ce înseamnă, de fapt, acest concept: America profundă?

 

Între momentul alegerii lui Barack Obama și cel al înfrângerii doamnei Hillary Clinton, Partidul Democrat a pierdut zece milioane de oameni. O asemenea hemoragie electorală n-are decât o explicație: ruptura totală între elita politicienilor multimilionari din Washington DC și clasa muncitoare, condamnată la stagnare și sărăcie, dar și iritată moral de ingineriile sociale și propaganda neo-marxiștilor din Administrația Obama/Clinton. America profundă o veți găsi în cluburile de muzică din Nashville, în bisericile din Arizona, pe schelele unor zgârie-nori din Miami sau la un rodeo din Texas. America liberal-progresistă o găsiți în redacțiile celor de la New York Times, CNN sau Huffington Post.

 

Cartea „Fenomenul Trump şi America profundă” va fi distribuită din 4 iulie, la chioşcuri, în exclusivitate cu România liberă, la preţul de numai 14.9 lei. Mai multe detalii aici.

Cum vedeţi faptul că foarte mulţi dintre românii care locuiesc în America s-au exprimat public în favoarea lui Donald Trump? Nu e o contradicţie, având în vedere faptul că în campania electorală, dar şi prin primele acţiuni ca preşedinte al SUA, acesta  s-a exprimat împotriva migraţiei?

 

Românii care au stat mai mult de cinci ani în SUA pot fi socotiți deja americani. Cei care au plecat din țara stăpânită de Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu și baronii partidelor de tranziție n-au trecut Oceanul Atlantic pentru a cere pomeni. Românii educați respectă principiul legalității și se bucură de protecția statului american printr-un sistem de vize care recunoaște meritele profesionale ale tuturor celor care aduc valoare adăugată. Românii din America au votat copleșitor în favoarea lui Donald Trump întrucât ei erau deja vaccinați împotriva socialismului. Migrația care exportă criminalitate enervează pe toată lumea. Să nu uităm că Hillary Clinton a pierdut votul din statul Florida, chiar dacă a promis o țară fără frontiere.

 

Cum trataţi în volumul „Fenomenul Trump“ acuzaţiile tot mai consistente cu privire la o posibilă intervenţie rusească în sistemul de vot american? Poate că fără această intervenţie Donald Trump nu ar mai fi ajuns preşedinte.

 

Intervenții sau interferențe din partea Rusiei au tot existat de-a lungul timpului, cel mai recent în Republica Moldova. America nu-i însă o țară bananieră. Întrebarea mea este: cum a contracarat Barack Obama încercările de obstrucție venite din partea lui Vladimir Putin? Fostul director al FBI, dl James Comey, a spus public, de cel puțin trei ori, că Donald Trump nu este sub nicio investigație federală. În contrast, Hillary Clinton a fost în vara anului 2016 sub investigația FBI pentru acuzația de încălcare a legii spionajului (Espionage Act, 1917). N-aș vrea să-l confundăm pe Donald Trump cu Igor Dodon: ar fi penibil, chiar ridicol. Toate politicile de până acum ale Administrației Trump/Pence au iritat Moscova, de la intervenția împotriva lui Bashar al-Assad până la menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei sau propunerea de creștere a cheltuielilor militare cu până la 40% pentru flancul estic al NATO. Din acest motiv, românii, polonezii, estonienii sau letonienii se simt mai bine cu Trump decât cu Obama.

 

”Noutatea cărții «Fenomenul Trump» vine din analiza filozofiei antreprenoriale care a făcut dintr-un businessman de succes un foarte controversat președinte. În plus, cititorul român va descoperi elemente biografice inedite: istoria europeană a familiei Trump, relația lui Donald cu unii pastori creștini nonconvenționali (de exemplu, Norman Vincent Peale), prezentarea fără perdea a scandalurilor sexuale.“, Mihai Neamțu

Vorbiți în carte despre „contradicţiile lui Donald Trump“. La ce vă referiți?

 

Președintele Statelor Unite este un personaj inclasabil: un tip opulent, dar apropiat de taximetriști, oameni simpli sau creștini fără mulți bani; un proprietar de cazinouri, dar posesor al unei Biblii în traducere protestantă; un businessman cu investiții globale, dar îndârjit apărător al excepționalismului american. Donald Trump e un lider construit pentru a stârni contradicții. După triumful de la Casa Albă, milioane de oameni și-au curățat lista de prieteni pe Facebook. Tensiunea socială e reală, dar tocmai din acest motiv organizăm dezbateri de idei. Pe 3 iulie, ora 18.30, la Hotelul Hilton, vom dezbate „Fenomenul Trump“ împreună cu Ludovic Orban, Teodor Baconschi, Sabin Orcan, Radu Moraru. E nevoie să înțelegem cel mai spectaculos produs al democrației americane din ultimele patru decenii.

 

 De ce aţi ales să includeţi în volum şi fotografii color din viaţa lui Donald Trump?

 

Mi-au plăcut fotografiile Getty care surprind evoluția lui Trump din copilărie până la momentul inaugurării din 20 ianuarie 2017. Am ales să le publicăm color pentru că viața lui Trump e… colorată!

 

Ultimul capitol al volumului se numeşte „Merry Christmas“. Ce aţi vrut să transmiteţi prin această alegere?

 

Într-un anumit sens, America profundă l-a ales pe Trump într-o încercare disperată de a restaura firescul lucrurilor. Înainte de 25 decembrie, a spune semenilor tăi „Crăciun fericit!“ este un gest de curtoazie și civilitate; e absurd să interzici o formulare religioasă doar pentru că un cuvânt (Christmas) evocă rădăcinile iudeo-creștine ale civilizației euro-atlan-tice. Americanii s-au săturat de corectitudinea politică și m-aș bucura ca și europenii să redescopere frumusețea libertății de conștiință. Nu există viață fără libertate sau fără demnitate.

 Terra, din ce în ce mai poluată de lumina artificială

Terra este din ce în ce mai inundată de lumină artificială, un fenomen agravat de noua tehnologie a diodelor care emit lumină (Light Emitting Diode, LED), arată o analiză a observațiilor din satelit care confirmă o poluare în creștere cu lumină care afectează sănătatea umană, animalele și plantele, relatează miercuri AFP.

Cercetătorii, ale căror lucrări sunt publicate miercuri în revista Science Advances, au determinat că iluminatul planetar a sporit, atât în cantitate, cât și în intensitate, cu circa 2% pe an din 2012 până în 2016.

Creșterea luminii artificiale se produce aproape peste tot pe glob, existând regiuni puțin iluminate anterior unde luminescența a sporit considerabil, atrage atenția Christopher Kyba, cercetător din cadrul Centrului GFZ de cercetare în geofizică de la Potsdam, Germania, principalul autor.

Acest studiu este unul dintre primele care examinează din spațiu efectele tranziției în curs în lume spre iluminatul cu LED-uri, care consumă mult mai puțină energie. Rezultatele indică faptul că economiile de electricitate care rezultă din această nouă tehnologie sunt mai scăzute decât se anticipa.

Având în vedere că lămpile LED produc aceeași cantitate de lumină cu mult mai puțină electricitate, experții credeau că vor scădea cheltuielile orașelor din lume consacrate iluminatului public.

Cercetătorii au ajuns însă la concluzia că economiile de energie realizate datorită tehnologiei LED au fost investite, se pare, pentru a instala încă și mai multe lămpi pentru iluminatul exterior.

„Există un bun potențial pentru o veritabilă revoluție a iluminării care permite, în același timp, economisirea energiei și reducerea poluării luminoase, dar numai dacă nu consacrăm economiile realizate creării a și mai multă lumină”, a spus Christopher Kyba.

În studii precedente el a arătat că emisiile de lumină pe cap de locuitor sunt de trei până la patru ori mai ridicate în SUA decât în Germania. Asta arată că este posibil să atingem același nivel de prosperitate și de securitate cu o utilizare mai restrânsă a luminii artificiale, subliniază cercetătorul.

Dar din nefericire, spune el, lumina artificială va continua să crească pe timp de noapte în lume, cu consecințe nefaste asupra mediului.

„Sperăm că rezultatele acestei cercetări vor da și mai mult alarma în ceea ce privește numeroasele consecințe asupra naturii ale unei utilizări excesive a luminii artificiale pe timp de noapte”, a declarat la rândul lui Scott Feierabend, director al International Dark-Sky Association.

El atrage atenția asupra faptului că lămpile LED emit multă lumină albastră pe care instrumentul utilizat de satelitul NASA pentru acest studiu nu o poate detecta. Este posibil, astfel, ca studiul să fi subestimat amploarea poluării cu lumină.

În plus, acest tip de lumină se răspândește mai mult în atmosfera terestră decât alte surse luminoase de alte culori, ceea ce face ca satelitul să nu fi captat toată intensitatea luminii orașelor pe timp de noapte, care par să fie mai puțin strălucitoare decât înainte de adoptarea dispozitivelor de iluminat LED, explică Christopher Kyba.

Potrivit noului atlas mondial al poluării luminoase publicat în 2016, peste 80% din umanitate trăiește sub un cer inundat de lumină artificială și o treime din populația planetei nu poate vedea niciodată Calea Lactee.

Această hartă permite studierea iluminatului artificial ca pe un poluant cu un potențial impact asupra sănătății și ecologiei, explica atunci echipa internațională care a întocmit-o.

Oamenii de știință conduși de Fabio Falci, cercetător din cadrul Institutului italian al tehnologiei și al științei poluării cu lumină (ISTIL), explicau că „nivelurile luminoase ale tehnologiei LED și culorile acesteia ar putea duce la o dublare sau chiar o triplare a luminiscenței cerului în timpul nopților întunecate”.

 

Lucruri extraordinare pe care nu le știai despre corpul uman

 Corpul uman ascunde încă multe taine şi continuă să-i uimească pe cercetători. Site-ul efemeriade.ro a prezentat o serie de curiozităţi cu privire la organismul uman. 1. Când o persoană moare, auzul este ultimul simţ perceput. Văzul este primul care dispare.   2. Celulele care compun creierul uman pot absorbi de până la 5 ori mai multă informaţie decât cuprinde toată Enciclopedia Britanica.   3. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzeşti un litru de apă. 4. Cea mai mare celulă a corpului este ovulul, iar cea mai mica spermatozoidul.   5. Corpul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan; destulă grăsime pentru a face şapte bucăţi de săpun; destul fier pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un câine.   6. Corpul utilizează 300 muşchi pentru a ţine corpul în poziţie stabilă, dreaptă.   7. Creierul continuă să transmită semnale sub forma de impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după moarte.   8. Când cantitatea de apă din corpul omenesc este redusa cu 1% îţi va fi sete, iar dacă este redusă cu 10% vei muri.   9. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai corpului uman s-ar încorda în acelaşi timp şi în aceeaşi direcţie, omul ar putea ridica o greutate de 25 de tone.   10. De-a lungul unei vieţii, o persoană îşi petrece şase ani visând.   O femeie poate naşte 35 de copii  11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naşte treizeci şi cinci de copii de-a lungul vieţii.   12. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra.   13. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore, iar cea a unei celule a peretelui stomacului este de doua zile. O celulă din piele trăieşte patru săptămâni. O celulă nervoasă poate trăi pâna la 60 de ani.   14. Durerea de cap nu este o scuză bună pentru a nu face sex, pentru ca endorfinele eliberate în timpul actului sexual au efect analgezic.   15. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuţi prematur vor visa mai mult la maturitate.   16. Femeile care citesc romane de dragoste fac sex de două ori mai des decât cele care nu acceptă acest tip de literatură.   17. Femurul este mai tare decât betonul.   18. Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare decat a cea a creierului.   19. În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri.   20. În corpul uman sunt mai mult de 12.000 de kilometri de vase de sânge.   Cât de mare trebuie să fie penisul  21. În timpul unui orgasm obişnuit consumi 112 calorii, iar un orgasm mimat consumă 315 calorii.   22. Înălţimea omului variază în timpul zilei. Dimineaţa suntem cu un centimetru mai înalţi decât seara. Acest lucru se întâmplă deoarece discurile intervertebrale se „tasează” atunci când stam in picioare, datorita greutatii propriului corp.   23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul vieţii.   24. Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului.   25. Inima continuă să bată după ce este scoasă din corp. Chiar dacă este tăiată în bucăţi, muşchii inimii vor continua să se contracte o perioadă.   26. Lungimea medie a penisului este de 3 ori lungimea degetului mare de la mână.   27. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a piciorului.   28. Majoritatea bărbaţilor petrec 3.300 ore din viaţă pentru a se bărbieri. Dacă nu ar fi rasă, barba ar putea ajunge la nouă metri într-o viaţăa de om.   29. Mandibula este cel mai dur os din organism.   30. Muşchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se contractă în mai puţin de o sutime de secundă.   Cât cântăreşte pielea 31. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi. 32. Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic. Acesta ajunge la 100 de miliarde de celule nervoase.   33. Omul are aproximativ 76.000 de fire de păr pe cap.   34. O persoană obişnuită respiră cam 74 de milioane de litri de aer de-a lungul vieţii.   35. Oamenii sunt singurii care fac sex stând faţă în faţă.   36. Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ şase milioane de celule, 5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili şi corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un metru de vase sanguine, şi peste 100 de glande sudoripare.   37. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult decât cele stângace.   38. Pielea cântăreşte în medie cam de două ori cât creierul aceleiaşi persoane.   39. Puse cap la cap, venele, arterele şi capilarele unui adult ar ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape patru ori   40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru apariţia unui rid permanent deasupra sprâncenelor.   Viteza unui strănut 41. Toti bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După câteva ore de la naştere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor ajung, până la urmă, să aibă ochi de altă culoare.   42. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate telefoanele din lume.   43. Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h.   44. Urechile pot distinge peste 300.000 de tonalităţi.   45. Dacă saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu putem simţi gustul.   46. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar şi atenţia scade.   47. Îţi foloseşti aproximativ 200 de muşchi când faci un pas mergând.   48. Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea umană poate înmagazina 280 de catralioane de biţi de memorie.   49. Mozart îşi scria întreaga operă muzicală în minte, auzind şi perfecţionând fiecare notă în parte, şi abia apoi o aşternea pe hârtie.   50. O persoană din două miliarde va trăi până la varsta de 116 ani sau mai mult.

Zece lucruri pe care ar trebui să le ştii despre sare

Auzim cu toţii mesajul că este bine să consumăm mai puţină sare.

Şi totuşi, ce cantitate se recomandă să mâncăm şi ce ar mai trebui să ştim despre sare?..

1. Sarea este esenţială pentru organism, ea este responsabilă pentru sute de funcţii vitale.
2. Adultul obişnuit consumă zece grame de sare în fiecare zi.
3. Specialiştii sugerează un consum care să nu depăşească o greutate de şase grame în fiecare zi (aproximativ o linguriţă). Este echivalentul a 2,5 g de sodiu. Copiii au nevoie de mai puţin, iar bebeluşii sub un an nu ar trebui să aibă sare adăugată în alimentaţie.
4. Pe etichetă sarea ar putea fi descrisă ca sare sau sodiu. Deseori acest produs este descris ca fiind sodiu, deoarece cifrele sunt mai mici, iar mâncarea pare că are mai puţină sare în compoziţie.
5. 75-90% din aportul de sare provine din mâncărurile procesate. Dacă eviţi mâncărurile procesate şi găteşti acasă, e acceptabil să adaugi sare în compoziţie, dar moderat.
6. Industria alimentară a fost reticentă în reducerea nivelului de sare din cauza faptului că va scădea consumul de băuturi răcoritoare.
7. Un aport mare de sare poate conduce la creşterea presiunii arteriale (hipertensiune). În Marea Britanie, 1/3 din populaţie are tensiune mărită, iar riscul de apariţie a bolilor de inimă şi atacurilor de cord este de trei ori mai mare. E posibil ca hipertensiunea să nu aibă niciun simptom, aşa că e nevoie de verificarea constantă a presiunii sanguine.
8. Pâinea este cea mai importantă sursă de sare. Acum există pe piaţă variante cu un conţinut redus de sare. Dacă suferi de hipertensiune, ar fi bine să îţi prepari pâine în casă fără sare.
9. Apa de mare conţine 2,5 grame de sare la 100 ml, aşa că ai grijă ce mănânci. E posibil ca cerealele de la micul dejun să fie o sursă ascunsă de sare. Cerealele din grâu sau ovăz conţin urme de sare.
10. Sarea naturală de mare conţine aproximativ 80 de minerale necesare organismului uman. Sarea de masa rafinată, disponibilă în numeroase supermarketuri, este tratată chimic, iar mineralele benefice sunt îndepărtate.

 

 

 

 Militarii români adună gunoaiele iar asistații sociali lenevesc în cârciumi și deținuții domnesc în închisori! În ce țară trăim, oameni buni?

 

Militari români scoşi să cureţe mizeria de pe străzi şi parcuri, în timp ce firmele de salubrizare fac bani frumoşi din contractele publice, asistaţii social îşi fac veacul prin cârciumi, iar deţinuţii se odihnesc la umbră în închisori. Sub pretextul unei acţiuni voluntare, militarii au fost puşi să strângă gunoaie, să golească tomberoane şi să măture trotuare.

 

„Respectul societăţii pentru militari. Asistaţii sociali trândăvesc în cârciumi, puşcăriaşi domnesc în închisori, militarii adună gunoaiele pe 700 lei salariu de încadrare… Mulţumiri statului român”, a fost unul dintre comentariile care însoţeau imaginile de la acţiunea de „voluntariat” a militarilor.

 

În urma acestor evenimente şi în urma sesizărilor primite de la militari din U.M.01551 Galați și U.M.01552 Galați, Asociaţia ADMAR – Apărarea Drepturilor Militari Activi şi în Rezervă a solicitat, în scris, lămuriri de la comandanții celor două unități militare, cu privire la activitățile de ecologizare desfășurate de efectivele din subordinea acestora. 

Preotul care s-a masturbat în fața copiilor, a demisionat

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu şi cei ai Mitropoliei Ardealului fac anchetă comună în cazul unui preot din Copşa Mică, după ce acesta ar fi fost filmat în timp ce s-ar fi masturbat în faţa elevilor cărora le predă religie la Liceul Tehnologic din oraş.   Preotul profesor de religie a demisionat şi nu le va mai preda elevilor, a confirmat, pentru Agerpres, liderul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Sibiu, Teodor Dumitru Fîrţonea.

Poliţia şi Parchetul au declanşat cercetări privind acuzele aduse profesorului preot după ce mama uneia dintre eleve a depus plângere.

“În urma apariţiei imaginilor în media, ne-am sesizat din oficiu şi, împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş, am declanşat cercetări privind circumstanţele producerii incidentului, încadrarea juridică a faptei urmând a fi stabilită. Între timp, mama uneia dintre eleve a depus plângere înregistrată la nivelul Poliţei Oraşului Copşa Mică”, a anunţat IPJ Sibiu.

 

Imaginile cu preotul care se masturbează în clasa, la ora de religie, au fost filmate de o elevă din clasa a XII-a a Liceului Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copşa Mică, iar aceasta le-a distribuit colegilor săi. Mama unei eleve le-a găsit în telefonul fiicei sale şi aşa au fost făcute publice.

 

Reprezentanţii Mitropoliei Ardealului au plecat, joi dimineaţa, către Copşa Mică, împreună cu cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a vedea dacă ceea ce apare în imagini este real.

 

”În momentul de faţă vrem să vedem împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu cei de la Episcopia Mediaş care este situaţia la faţa locului. E prematur să spunem ceva pentru că nu am avea şi poziţia preotului care este acuzat de aceste fapte. Vrem să vedem ce spune şi şi părintele, şi conducerea şcolii. Într-o echipă comună – Inspectorat – Mitropolie vom face o anchetă mai bună. ÎPS Mitropolit ştie situaţia. Tot ce vă pot spune este că nu au fost probleme până acum cu acest preot”, a spus prof.dr. Sorin Joantă, inspector pe învăţământ la Mitropolia Ardealului.

 

Nici reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, nici conducerea Liceului Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copşa Mică nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere în acest caz.

 

Preotul care apare în imagini predă de aproape 15 ani şi s-a hirotonit, devenind preot în urmă cu peste 10 ani.

 

Ministrul Educaţiei declară că imaginile sunt şocante.

 

”Şi pentru mine sunt şocante imaginile. Am vorbit cu inspectorul general din Sibiu, s-a deschis o anchetă, deja inspectorii sunt acolo. A adevărat, e profesor acolo, profesor titlular de aproape 15 ani. Am discutat şi cu Mitropolia, am văzut şi reacţia doamnei diriginte care nu a informat nici conducerea şcolii, nici a inspectoratului. Preotului îi cer public demisia din învăţământ”, a declarat ministrul Educaţiei la Antena 3.

 

Întrebat dacă poate fi suspendat pe perioada cercetării Inspectoratului Şcolar, Liviu Pop a răspuns ”Îi cer public demisia, iar conducerea va asigura la ora de religie un alt cadru didactic cu avizul cultului respectiv”.

Dupa   ce s-au pricopsit cu bogatiile fostilor sindicalisti,furate la praznicul comunismului,pentru a manipula si prosti oamenii,iata acum,AVERILE LIDERILOR SINDICALI DIN ROMÂNIA

În vizorul inspectorilor de integritate se află: Vasile Marica, Bogdan Hossu, Marius Nistor, Ion Popescu, Anton Hadăr, Gheorghe Isvoranu, Vasile Lincu, Ion Albu, Liviu Luca, Marius Petcu, Dumitru Costin.

 

Cum arată declaraţiile de avere ale liderilor sindicali

 

  • Bogdan Hossu de la “Cartel Alfa”: un teren de 10 hectare în comuna Milaj (moştenire) şi un apartament de 86 mp. La rândul său, soţia sa are un apartament de 51 mp. Hossu are două depozite bancare în euro, unul de 29.000 euro şi altul de 12.500 euro. În contul curent are 5600 euro. De asemenea, are un plasament pentru pensie privată, care are soldul de 24.000 ron. Bogdan Hossu este membru în patru consilii de administraţie, dar în declaraţia de avere a precizat că valoarea indemnizaţiilor a donat-o la CNS “Cartel Alfa”. Ca angajat al CNS “Cartel Alfa”, Hossu a încasat, potrivit declaraţiei de avere, 64.427 ron.
  • Dumitru Costin de la Blocul Naţional Sindical are un apartament în Bucureşti şi unul în Piteşti. Deţine 1447 părţi sociale la un SRL, iar valoarea la zi a acestora este de 36.196 ron. Are un credit contractat în 2005, scadent în 2020, în valoare de 85.000 ron. Pe lângă funcţia de preşedinte al BNS, pentru care a încasat 18.975 ron, mai deţine şi alte funcţii, inclusiv de membru în consilii de administraţie, de unde a încasat următoarele sume: 139.283 ron, 14.323 ron, 10.395 ron, 35.427 ron, 21.420 ron

 

  • Marius Petcu de la Federaţia Sanitas are un teren agricol în Teleorman, trei terenuri intravilane în Bucureşti şi Ilfov şi un terent agricol la Snagov. Are un apartament în Bucureşti, o casă de vacanţă în Ilfov şi o casă de locuit în Bucureşti. La capitolul bunuri mobile a notat în declaraţia de avere: o motocicletă Honda, un autoturism Toyota, un ATV SYM. Lista ar putea continua cu bijuterii şi ceasuri în valoare 10.000 de euro, precum şi tablouri şi icoane în valoare de 10.000 de euro. Marius Petcu are 10 conturi, fie în lei, fie în euro. Cele mai mari dintre acestea sunt: 221.624 ron şi 150.000 ron. Şi soţia sa are 10 conturi, cele mai mari ca valoare fiind tot cele în ron, respectiv: 221.624 ron, 32.469 ron, 10.787 ron. Petcu are acţiuni la cinci societăţi comerciale. El are şi un credit de 180.000 de euro, scadent în 2022. Veniturile sindicalistului Petcu sunt următoarele: 129.998 ron – pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Sanitas; 86.781 ron – pentru funcţia de preşedinte CNSRL Frăţia; 8700 ron – preşedinte IESS; 82.352 ron – preşedinte de onoare OAMMR; 14.383 ron – membru CA; 35432 – membru CA. Marius Petcu mai are venituri şi din “implementare proiecte” cu finanţare europeană, acestea ridicându-se la circa 150.000 ron.

 

  • Vasile Lincu, de la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex”, are un teren, un apartament şi un Audi A6. Are un cont bancar de 20.000 euro. Veniturile sale din activitatea sindicală sunt de 8375 ron ca preşedinte al sindicatului; 11.036 ron – director, 4224 ron – economist, 45611 ron – director şi redactor la Revista Pro Lex.

 

  • Nistor Marius de la Federaţia Spiru Haret are un teren extravilan şi un apartament. La capitolul datorii, a notat trei credite, în valoare de 13000 euro şi, respectiv, 8100 euro şi 5000 euro. Ca profesor, a încasat 21780 ron, iar ca lider sindical – 21.231 ron şi 27960 ron. Este, de asemenea, membru în CES.

 

  • Ion Popescu de la Meridian are trei terenuri intravilane, un apartament şi trei case. Ca preşedinte la Meridian a încasat 6876 ron, iar ca preşedinte al unei confederaţii miniere – 39.266 ron.

 

  • Vasile Marica are un teren intravilan la Otopeni, un apartament şi o casă. Maşini: Toyota Yaris şi un Volkswagen Golf, cumpărat în 2010. Are un împrumut de 150.000 de euro, scandent în 2038. Veniturile ca preşedinte al două sindicate sunt de 44.436 ron, respectiv – 44.514 ron.

 

  • Anton Hadăr, preşedinte Federaţia Naţională Sindicală “Alma Mater”, are un apartament în Bucureşti, un Logan, un Renault Megane, mai multe conturi în ron, a căror valoare este de circa 270.000 ron. Veniturile sale provin din mai multe surse: profesor universitar, cercetător, membru într-o Comisie de doctorat, preşedinte de federaţie sindicală.

 

Ce spun liderii sindicali despre averile lor

 

Vasile Lincu, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex”, a declarat pentru gândul: “Această autosesizare a ANI nu are temei juridic în ceea ce mă priveşte. Legea spune că sunt verificaţi doar preşedinţii de federaţii şi confederaţii, nu şi preşedinţii de sindicat, cum sunt eu. Oricum, eu nu am nimic de acuns, pot să îmi justific averea. Tatăl meu munceşte de unsprezece ani în Germania şi anul trecut, de sărbători, mi-a făcut cadou 10.000 de euro, prin transfer bancar, tocmai ca să nu existe probleme. I-a dat şi fratelui meu 10.000 de euro”.

 

Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale “Alma Mater”, a declarat pentru gândul: “Declaraţiile le-am depus la timp. Nu am nici o problemă, nu am nimic de ascuns, toate amănuntele sunt la vedere. Câştigurile sunt menţionate în declaraţia de avere. Nu sunt deranjat că îmi verifică averea, care este modestă pentru un profesor universitar”.

 

Vicepreşedintele CNSLR-Frăţia, Marius Nistor, a declarat, pentru Mediafax, că este mândru că face parte dintre cei mai importanţi lideri sindicali şi nu are nici o problemă cu verificarea ANI, dar i se pare suspect momentul ales: “ANI este datoare să verifice, trebuie să fie respectată legea, mi se pare ciudat însă momentul ales. De ce nu au făcut-o când au primit declaraţiile”.

Liderul BNS, Dumitru Costin, a declarat, pentru Mediafax, că Agenţia Naţională de Integritate este doar o unealtă în această campanie “a unor băieţi” care urmăresc să manipuleze opinia publică pentru a scoate vinovaţi toţi liderii sindicali în cazul corupţiei din vămi.

 

 

Potrivit procedurii, în cazul în care ANI constată neconcordanţe între veniturile şi averile sindicaliştilor, urmează să fie sesizată Comisia de cercetare a averilor care funcţionează în cadrul fiecărei curţi de apel. Comisia este alcătuită din doi judecători şi un procuror. După ce primeşte sesizarea de la ANI, Comisia demarează o altă acţiune de control. În cazul în care se constată că nu există o justificare pentru anumite bunuri, Comisia trimite cauza spre soluţionare Curţii de Apel în raza căreia domiciliază persoana cercetată. Din acest moment, începe procesul propriu-zis, care se desfăşoară după procedura comună de judecată

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*