Să învăţăm din suferinţa celor care au preţuit mai mult Cerul (Evrei,cap.11), decât plăcerile de o clipa ale inimilor bolnave de păcat; Aceste inimi impietrite (Ier. 17/9) l-au primit pe Hristos într-un grajd, dar pe satan l-au întronat să domnească în ieslea inimii… Fiindcă nu l-au băgat în seamă (Îs.53/3) şi nu s-au pocăit, s-au ales cu prigoane, demolări, pustiiri şi, de aceea, cât nu este prea târziu, măcar pe Duhul Sfânt să nu-l întristăm (Ef. 4/30) şi să-l primim ca DOMN, prin naşterea din nou-din Sămânţa Bibliei lui Dumnezei (Luca 8/11)… Să credem că El, nu noi, este cel mai bun, valoros, desăvârşit, sfânt, corect, atotputernic, atotştiutor şi mai deştept decât toţi oamenii la un loc; Prioritar, integru, suveran, complet şi total să-l primim pentru a domni, rodi (Gal.5/23), gândi, privi, vorbi, făptui El dimpreună cu noi cei inviaţi (şi noi prin El- Gal.2/20), căci numai El face totul fără vreun reproş şi tot ce rodeşte El, are valoare eternă! Nici un om să nu mai rămână fără Sămânţa Duhovnicească în sinele născut din nou (Ioan, cap.3), căci nimic Dumnezeiesc nu locuieşte în omul adamic (Rom.cap.7) şi, de aceea, nu poate face nimic bun,cine lucrează despărţit de El (Ioan15/5); Altfel, pedeapsa care va veni va fi mai aspră, din pricina celor care au ştiut, dar au refuzat pocăinţa, dăruită gratuit… Aşa că recoltăm ce am semănat (Rom.1/18-32), căci deja lumea a devenit alergică la adevăr, dreptate, bunătate, iertare, iubirea semenilor şi a lui Dumnezeu cel Viu, nepictat, neiconat, nevinovat…

 62Judecătorii din România sunt mai periculoşi pentru societate decât cel mai feroce infractor… Cum a furat un senator PSD 22 milioane de euro… Nepotismul de partid şi de stat la mafioţii din PSD… Condamnatul penal Liviu Dragnea ne vrea la puscarie, daca indraznim sa criticam PSD-ul… Ce naşte din comunism, mafiot PeSeDist se numeşte (I) Falsa Teorie a progresiștilor potrivit căreia Iisus a fost socialist,vrea sa niveleze calea toxica a mondializarii satanei komuniste…Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov…Originile darwiniste ale sistemului nazist. Atitudinea lui Hitler față de Hristos și creștinism..

mm
În timp ce milioane de oameni şi-au luat crucea pe inima ranită şi suferă în lumea largă, “Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară… Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor şi am zis:    LUCRAREA DE VINDECARE A LUI ISUS… Pilda celor doua case….x O lectie de „arhitectura”…spirituala… Pilda cu temelia – Matei 7:24-27; Luca 6:46-49. Nisipiul sau piatra de sub casa vieții – meditație la pilda biblică; Fecioarele intelepte; De la “fiul tunetului” la “apostolul dragostei”; Chiar vrem Duhul Sfânt? Iosif Ţon – Mesaj foştilor studenţi, de ;petru lascău
99
Predica de pe Munte…Balutescu Marius Petrisor ,IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (prima parte)… Adevărul fenomenal despre ce înseamnă să-L urmezi pe Isus… Botezul inseamna : Moartea, Ingroparea si Invierea la o Viata Noua…Nasterea din nou… Botezul… Semnul Fiarei… AMBASADA “palestiniană” deschisă în Vatican… Criza Europeană si Profeţia Biblică… Balaam și BalaamismulFemeia îmbrăcată cu purpură şi stacojiu… Curva cea mare Babilonul… 26 versete biblice despre Duhul Sfânt;
11

 aaaaa76

5

37

destt

 

x

26 versete biblice despre Duhul Sfânt

Cine este Duhul Sfânt? Cum îl pot primi? Ce poate el să facă?

26 versete biblice despre Duhul Sfânt

Este imposibil să trăiești o viață adevărată de creștin, ca ucenic al lui Isus fără Duhul Sfânt. Aici este o selecție de versete biblice despre Duhul Sfânt. Ele descriu rolul lui, cum îl primim și cum ne poate el ajuta.

Versete biblice despre promisiunea Duhului Sfânt

„Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, ‘pe care’, le-a zis El, ‘aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.’” Fapte 1:4-5.

„’Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.’ Amin. Matei 28:19-20.

Care este rolul Duhului Sfânt? Citește mai mult aici.

Venirea Duhului Sfânt

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” Fapte 2:1-4.

Cum primim Duhul Sfânt – versete despre botezul cu Duhul

„Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.” Matei 3:11.

„’Pocăiţi-vă’, le-a zis Petru, ‘şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.’” Fapte 2:38.

„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13.

„Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32.

Citește mai multe despre importanța botezului cu Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt – o pecete

„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4:30.

„Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” Efeseni 1:13-14.

„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: “Ava!, adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” Romani 8:14-17.

Duhul Sfânt – Ajutorul și Duhul adevărului

Isus le-a spus ucenicilor Lui nu cu mult timp înainte să-i părăsească:

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Ioan 14:15-18.

„V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:25-26.

„Când va veni Ajutorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” Ioan 15:26.

„Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Ajutorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite… Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Ioan 16:7, 12-14.

Ajutorul, Duhul Sfânt, ne va aminti Cuvântul lui Dumnezeu în situațiile noastre zilnice. Nu este asta o consolare mare? Ca oameni ne este foarte ușor să pierdem, în agitația vieții, concentrarea asupra lucrurilor care au valoare eternă. Duhul Sfânt ne poate aminti, în momentul în care avem cea mai mare nevoie, să nu returnăm rău pentru rău sau să aruncăm toate grijile asupra Lui, ca să enumerăm două exemple.

„căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.” Luca 12:12.

„Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Romani 8:26-27.

Citește mai mult despre necesitatea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt – putere

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Fapte 1:8.

Petru, care doar cu câteva zile înainte era timid și nu a reușit să-L mărturisească pe Isus, deși voia acest lucru, a devenit într-un moment plin de putere, când Duhul Sfânt a căzut peste el. Și tu ai o dorință în inima ta de a trăi o viață curată pentru Isus? Dorești să spui „Nu!” în ispită, dar nu ai puterea necesară? Roagă-te pentru Duhul Sfânt! El îți va da puterea să te împotrivești păcatului, ca niciodată înainte!

„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fapte 4:31.

Citește și: Duhul Sfânt: O putere eliberatoare!

Umblă în Duhul

„Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Galateni 5:25.

După ce am primit Duhul, este evidențiat prin acest verset faptul că există o cale pe cale trebuie să înaintăm. A umbla în Duhul înseamnă să fii ascultător de el.

„Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Galateni 5:16-17.

„Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Romani 8:12-13.

„De aceea, cum zice Duhul Sfânt: ‘Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu …’” Evrei 3:7-8.

„Nu stingeți Duhul.” 1 Tesaloniceni 5:19.

Rezultatul umblării în Duhul

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Galateni 5:22-23.

„…Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Romani 8:6.

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” Romani 15:13.

Nasterea din nou

https://israelshabbatschalom.wordpress.com/category/nasterea-din-nou/

Nasterea din nou este un proces , uneori necesitand un timp indelungat. Omul in cauza poate ca nici nu este constient de transformarea care se produce in el. Prin rugaciune, studiu si meditatie cu privire la adevarurile Bibliei, omul se simte tot mai aproape de YHVH

Apoi, cand Duhul Sfant face un apel direct la inima omului, are loc predarea. Aparent este o convertire brusca; in realitate este un proces, uneori indelungat.

Nasterea din nou este o experienta spirituala care trebuie sa aibe loc in viata oricarui om care doreste mantuirea. 
Drept răspuns, Yahshua i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui YHVH.„ (Ioan 3, 3)

 Nasterea din nou nu este realizata de om, prin propriile sale eforturi, ci o realizeaza Duhul lui YHVH.
Yahshua i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui YHVH.  (Ioan 3,5)
              
   Nasterea din nou este, un proces dureros, implicand multe lupte sufletesti, multe framantari si multa suferinta. 
Copilaşii mei, pentru cari iarăş simt durerile naşterii, pînă ce va lua Yahshua chip în voi! (Gal. 4, 19)

Nasterea din nou nu este reincarnare intr-o existenta viitoare, ci transformarea vietii prezente. 
cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,
şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui YHVH, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. (Efeseni 4,22-24)

 Nasterea din nou este o Renastere Spirituala care aduce pe lume o fiinta cu totul noua din punct de vedere spiritual 
Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l -a făcut. (Coloseni 3,9-10)
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui YHVH: cea bună, plăcută şi desăvîrşită. ( Romani 12,2)

   Necesitatea Nasterii din nou
 Prin nasterea fizica, venim in lume cu o natura pacatoasa, cu inclinatii care ne duc spre pacat.
Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m’a zămislit mama mea. ( Psalm 51, 5)
Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui YHVH. ( Romani 3, 23)
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. ( Ioan 8, 44)

   Natura pacatoasa nu poate mosteni Imparatia lui YHVH 
Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sîngele să moştenească Împărăţia lui YHVH; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. (1 Corinteni 15, 50)
Atunci am zis: ,,Vai de mine! Sînt pierdut, căci sînt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, YHVH al oştirilor!„ (Isaia 6,5)

Pentru a locui cu YHVH in vesnicie, avem nevoie de o natura noua, neprihanita
 Binecuvîntat să fie YHVH, Tatăl lui Yahshua, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Yahshua din morţi, la o nădejde vie,
şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. (1 Petru 1, 3-4)

  Nasterea din nou necesita eforturi persoanale
              Este imposibil sa scapam, prin noi insine, de prapastia pacatului in care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele si nu le putem schimba. Cum ar putea sa iasa dintr-o fiinta necurata un om curat? Nu poate sa iasa niciunul, caci umblarea dupa lucrurile firii pamantesti este vrajmasie impotriva lui YHVH, caci ea nu se supune Poruncilor lui YHVH si nici nu poate sa se supuna. 

Educatia, cultura, exercitarea vointei, eforturile omenesti, toate acestea isi au sfera lor de actiune, dar aici sunt fara putere. Ele pot produce o corecta comportare exterioara, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curati izvoarele vietii. Trebuie sa existe o putere care sa lucreze dinlauntru, o viata noua de sus, mai inainte ca oamenii sa poata fi schimbati de la pacat la sfintenie. Aceasta putere este Yahshua.”   

 Nasterea din nou este produsa de Duhul Sfint
 Yahshua i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui YHVH.
Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou.
Vîntul suflă încotro vrea, şi -i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.„ ( Ioan 3, 5.8)

              “Cand Duhul lui YHVH ia inima in stapanire El transforma viata. Gandurile pacatoase sunt inlaturate, faptele rele sunt parasite, iubirea, umilinta si pacea iau locul maniei, invidiei si certurilor. Bucuria vine in locul intristarii, iar fata oglindeste lumina cereasca. Nimeni nu vede mana care ridica poverile, nimeni nu vede lumina care se coboara de sus; binecuvantarea vine atunci cand sufletul se preda prin credinta lui YHVH. Apoi, acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, creaza o faptura noua dupa chipul lui YHVH.”   Shalom !!!


Botezul

invatatura despre botezuri, despre punerea mainilor, despre invierea mortilor si despre judecata vesnica.(Evr.6:2)

Pentru a intelege mai bine Seminificatia Botezului , vom vedea cateva pasaje Biblice ,prin care vom intelege foarte bine ce inseamna Botezul , si ce ne aduce in cazul in care ne hotaram sa-l facem atunci cind suntem in Deplinatatea Cunostintei .

Botez Biblic in apa curgatoare

Cine va crede si se va boteza va fi mantuit; dar cine nu va crede va fi osandit. (Marc.16:16)

              Botezul inseamna :

Moartea,Ingroparea si Invierea la o Viata Noua

    fiind ingropati impreuna cu El, prin botez, si inviati in El si impreuna cu El, prin credinta in puterea lui Dumnezeu care L-a inviat din morti. (Col.2:12)

    Nu stiti ca toti cati am fost botezati in Isus Hristos, am fost botezati in moartea Lui? (Rom.6:3)

Noi deci, prin botezul in moartea Lui, am fost ingropati impreuna cu El, pentru ca, dupa cum Hristos a inviat din morti, prin slava Tatalui, tot asa si noi sa traim o viata noua. (Rom.6:4)

Iertarea de Pacate prin Marturisirea unui cuget curat

a venit Ioan care boteza in pustiu, propovaduind botezul pocaintei spre iertarea pacatelor. (Marc.1:4)

Si acum, ce zabovesti? Scoala-te, primeste botezul si fii spalat de pacatele tale, chemand Numele Domnului.” (Fapt.22:16)

Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit.
Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la mantuire, (Romani 10:9,10)

Icoana aceasta inchipuitoare va mantuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatare de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu, prin invierea lui Isus Hristos, (1Pet.3:21)

Cetatenia lui Dumnezeu si Primirea Duhului Sfint

De indata ce a fost botezat, Isus a iesit afara din apa. Si in clipa aceea, cerurile s-au deschis, si a vazut pe Duhul lui Dumnezeu coborandu-Se in chip de porumbel si venind peste El. (Mat.3:16)

Totusi sa nu va bucurati de faptul ca duhurile va sunt supuse; ci bucurati-va ca numele voastre sunt scrise in ceruri.” (Luca 10:20)

 Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu;
Eu nu-L cunosteam; dar Cel ce m-a trimis sa botez cu apa mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborandu-Se si oprindu-Se este Cel ce boteaza cu Duhul Sfant.” (Ioan.1:12,33)

Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh. (1Cor.12:13)

Toti care ati fost botezati pentru Hristos v-ati imbracat cu Hristos. (Gal.3:27)

Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez.
 (Efes.4:5)

Nasterea din nou si o Faptura noua

Botez in Iordan

nascuti nu din sange, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.(Ioan 1:13)

Drept raspuns, Isus i-a zis: „Adevarat, adevarat iti spun ca, daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea Imparatia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

 Caci, daca este cineva in Hristos, este o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au facut noi. (2Cor.5:17)

Caci dragostea de Dumnezeu sta in pazirea poruncilor Lui
. Si poruncile Lui nu sunt grele;pentru ca oricine este nascut din Dumnezeu biruie lumea; si ceea ce castiga biruinta asupra lumii este credinta noastra. (1Ioan 5:3,4)

                          Conditiile Primirii Botezului

Dar cand a vazut pe multi din farisei si din saduchei ca vin sa primeasca botezul lui, le-a zis: „Pui de naparci, cine v-a invatat sa fugiti de mania viitoare? (Mat.3:7)

Botez  Biblic in apa curgatoare

            Pocainta

El zicea: „Pocaiti-va, caci Imparatia cerurilor este aproape.” (Mat.3:2)

De atunci incolo, Isus a inceput sa propovaduiasca si sa zica: „Pocaiti-va, caci Imparatia cerurilor este aproape.” (Mat.4:17)

El zicea: „S-a implinit vremea, si Imparatia lui Dumnezeu este aproape. Pocaiti-va si credeti in Evanghelie.” (Marc.1:15)

Eu va spun: nu; ci, daca nu va pocaiti, toti veti pieri la fel. (Luc.13:3)

Eu va spun: nu; ci, daca nu va pocaiti, toti veti pieri la fel.” (Luc.13:5)

„Pocaiti-va”, le-a zis Petru, „si fiecare din voi sa fie botezat in Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pacatelor voastre; apoi veti primi darul Sfantului Duh. (Fapt.2:38)

Pocaiti-va, dar, si intoarceti-va la Dumnezeu, pentru ca sa vi se stearga pacatele, ca sa vina de la Domnul vremurile de inviorare (Fapt.3:19)

Implinirea Poruncilor

 Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.
Si invatati-i sa pazeasca tot ce v-am poruncit. Si iata ca Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului.” Amin. (Mat.28:19,20)

Faceti, dar, roade vrednice de pocainta voastra si nu va apucati sa ziceti in voi insiva: „Avem pe Avraam ca tata!” Caci va spun ca Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice fii lui Avraam. (Luca 3:8)               Credinta

 Si credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile care nu se vad.
Si, fara credinta, este cu neputinta sa fim placuti Lui! Caci cine se apropie de Dumnezeu trebuie sa creada ca El este si ca rasplateste pe cei ce-L cauta. (Evrei 11:1,6)

Botezul se face de Prezbiter si doar in Apa Curgatoare

 „Se poate opri apa ca sa nu fie botezati acestia care au primit Duhul Sfant ca si noi?” (Fapt.10:47)

Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca sa fie botezat de el. (Mat.3:13)

Ioan boteza si el in Enon, aproape de Salim, pentru ca acolo erau multe ape; si oamenii veneau ca sa fie botezati. (Ioan.3:23)

Chiar Simon a crezut; si dupa ce a fost botezat, nu se mai despartea de Filip si privea cu uimire minunile si semnele mari care se faceau. (Fapt.8:13)

Pe cand isi urmau ei drumul, au dat peste o apa. Si famenul a zis: „Uite apa; ce ma impiedica sa fiu botezat?” A poruncit sa stea carul, s-au coborat amandoi in apa, si Filip a botezat pe famen. (F.A.8:36,38)
toti au fost botezati in nor si in mare, pentru Moise; (1Cor.10:2)

Botezul facut in Bazine,Vana,Piscine nu are dovezi Biblice si prin asta nu este Valabil

Vana pentru botez-Fara temei biblic

Dar cand au crezut pe Filip, care propovaduia Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu si a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezati, atat barbati cat si femei. (Fapt.8:12)

Chiar in clipa aceea, au cazut de pe ochii lui un fel de solzi; si el si-a capatat iarasi vederea. Apoi s-a sculat si a fost botezat. (Fapt.9:18)  Saul-Pavel

În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă.
Una din ele, numită Lidia, vînzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, şi asculta. Domnul i -a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne -a rugat şi ne -a zis: ,,Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămîneţi în casa mea.„ Şi ne -a silit să intrăm. (Fapte. 16:13-15)

Ritual Pagan

Temnicerul i-a luat cu el, chiar in ceasul acela din noapte, le-a spalat ranile si a fost botezat indata, el si toti ai lui. (Fapt.16:33)

Dar Crisp, fruntasul sinagogii, a crezut in Domnul impreuna cu toata casa lui. Si multi dintre corinteni, care auzisera pe Pavel, au crezut si ei si au fost botezati. (Fapt.18:8)

Cand au auzit ei aceste vorbe, au fost botezati in Numele Domnului Isus. (Fapt.19:5)

Multumesc lui Dumnezeu ca n-am botezat pe niciunul din voi, afara de Crisp si Gaiu, (1Cor.1:14)

    Da, am mai botezat si casa lui Stefana; incolo, nu stiu sa mai fi botezat pe altcineva. (1Cor.1:16)

 Botezul facut de cine nu e Prezbiter nu e valabil

Insa Isus nu boteza El insusi, ci ucenicii Lui. (Ioan.4:2)

Copil inecat de Preot in timpul Botezului neBiblic

Botezul copiilor nu este Biblic , daca Cercetam toate versetele vom vedea caci au fost Botezate, persoanele carora li sa Propovaduit Cuvintul , au Crezut si dupa aceia au fost Botezati,un copil nu poate sa discearna intre bine si rau,deacea putem lua ca exemplu pe Isus,de ce nu a fost Botezat de mic ?,dar in schimb vom gasi ca atunci cind a fost mic a fost Binecuvantat.

Binecuvantarea Copiilor

Cînd a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, I-au pus numele ISUS, nume, care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pîntece.
Şi, cînd s’au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să -L înfăţişeze înaintea Domnului, –după cum este scris în Legea Domnului: ,,Orice întîi născut de partea bărbătească va fi închinat Domnului„,(Luca 2:21-23)

                           Datoria Crestinului dupa Botez

1. Daca deci ati inviat impreuna cu Hristos, sa umblati dupa lucrurile de sus, unde Hristos sade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Ganditi-va la lucrurile de sus, nu la cele de pe pamant.
3. Caci voi ati murit, si viata voastra este ascunsa cu Hristos in Dumnezeu.
4. Cand Se va arata Hristos, viata voastra, atunci va veti arata si voi impreuna cu El in slava.
5. De aceea, omorati madularele voastre care sunt pe pamant: curvia, necuratia, patima, pofta rea si lacomia, care este o inchinare la idoli.
6. Din pricina acestor lucruri vine mania lui Dumnezeu peste fiii neascultarii.
7. Din numarul lor erati si voi odinioara, cand traiati in aceste pacate.
8. Dar acum lasati-va de toate aceste lucruri: de manie, de vrajmasie, de rautate, de clevetire, de vorbele rusinoase care v-ar putea iesi din gura.
9. Nu va mintiti unii pe altii, intrucat v-ati dezbracat de omul cel vechi cu faptele lui,
10. si v-ati imbracat cu omul cel nou, care se innoieste spre cunostinta, dupa chipul Celui ce l-a facut. (Coloseni 3:1-10)
Tot aşa şi credinţa: dacă n’are fapte, este moartă în ea însaş.(Iacov 2:17)     Amin !!!

Falsa Teorie a progresiștilor potrivit căreia Iisus a fost socialist,vrea sa niveleze calea toxica a mondializarii satanei komuniste…

O teorie falsă. Socialismul nu înseamnă justiție socială. Este opresiune socială. Răspândește sărăcie, nu succes sau bogăție. Iisus nu a fost socialist și Biblia nu promovează socialismul.Liberalii și progresiștii îl invocă pe Iisus și joacă cartea Bibliei atunci când li de pare convenabil să justifice socialismul economic, nu și când este vorba de moralitatea biblică. Iată ce arată o analiză făcută de Sierra Star și preluată de tribuna.us:

Biblia condamnă uciderea, cum ar fi uciderea nenăscutului și imoralitatea sexuală, pe care o definește drept curvie, adulter, homosexualitate și bestialitate. Dar când vine vorba de moralitate, desigur, atunci Iisus, Biblia și toți creștinii practicanți sunt etichetați drept bigoți, homofobi, xenofobi, etc”.

În continuare, articolul subliniază diferența majoră între dăruirea voluntară, caritatea, și socialism, care înseamnă redistribuirea forțară o bogăției.

„Predica lui Iisus de pe Muntele Fericirilor nu are nicio legătură cu rolul unui guvern. Predica era direcționată către ascultătorii Săi individual. Cu alte cuvinte, ascultătorii Săi – nu guvernul evreiesc sau guvernul roman – erau încurajați să ofere caritate celor care au nevoie. Caritatea reprezintă o dăruire voluntară, în timp ce socialismul este o redistribuire forțată a bogăției – confiscarea de la cei care au mai mult și dăruirea celor care au mai puțin”.

Textul subliniază că rolul conducătorilor nu este acordarea de „pomeni”.

„Dacă cineva crede că Iisus ar aproba folosirea guvernului pentru a forța caritatea (adică socialismul), atunci ar trebuie să fie consecvent logic și să spună că Isus ar aproba, de asemenea, folosirea guvernului pentru a impune evanghelizarea creștină, având în vedere că și aceasta este o directivă a lui Hristos către adepții Lui.

Nicăieri în Constituție nu se spune că rolul guvernului este caritatea. Rolul Republicii noastre Constituționale este de a proteja drepturile noastre inalienabile și siguranța noastră, nu acordarea de lucruri etc. Thomas Jefferson a fost clar: „A obliga un om să furnizeze fonduri pentru propagarea ideilor pe care nu le crede și pe care le detestă este păcătos și tiranic”.

Analiza Sierra Star consideră că, din punct de vedere teologic, socialismul elimină trei din cele zece porunci.

„Porunca a opta spune: Să nu furi. Furtul înseamnă preluarea forțată a unor bunuri sau a unor bani care aparțin altora. Indiferent dacă un hoț este cel care îți fură banii sub amenințarea armei sau guvernul îți ia banii prin impozitarea tiranică forțată, în comunism, socialismul sau arma înseamnă tot furt. Impozitarea privilegiilor este doar o modalitate de a extrage caritate forțată pentru alții”.

Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni 3:10: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce”.

„Legea levitică le poruncea fermierilor israeliți să nu recolteze partea exterioară a câmpurilor lor sau să nu meargă la viile lor a doua oară. Acestea trebuiau lăsate săracilor din țară care urmau să vină și să culeagă câmpurile pentru hrana lor. Cu toate acestea, și săracii trebuiau să muncească pentru asta. Nu se duceau și luau din coșurile de cereale ale fermierilor și nici nu forțau vreun fermier să le dea din ceea ce au recoltat ei”.

De asemenea, afirmă articolul, socialismul încalcă porunca a zecea: „Să nu poftești bunurile aproapelui tău”.

„Auzim astăzi războinicii justiției sociale spunând că nu este „corect” ca cineva să aibă mai mult decât altcineva. Chiar? Principiul biblic nu este redistribuirea forțată. Dacă dorești ce are altcineva, trebuie să muncești pentru asta, nu să râvnești și să furi ceea ce alții au câștigat cinstit prin munca lor. Aceasta este o adevărate justiție socială”.

 

Și, în final, socialismul încalcă prima poruncă: „Să nu ai alt dumnezeu în afară de Mine”.

„Când creștinii se implică în caritate cu timpul și cu banii lor, cine primește gloria? Dumnezeu. Când guvernul devine Moș Crăciun înmânând bunuri, la cine ajunge gloria? La guvern și la politicieni! Prin urmare, guvernul a devenit zeul lor! Compasiunea voluntară venită din partea unei persoane sau a unui grup clădește, învață și întărește; dar compasiunea venită din partea guvernului creează întotdeauna dependență, un spirit al meritului și o pretenție că acest merit este un „drept”. Descurajează orice motivație de schimbare”.

„Caritatea este eficientă. Socialismul este ineficient. Statistic, din fiecare dolar oferit spre caritate, 85% sau mai mult ajunge la beneficiar. Programele guvernamentale sunt exact opuse. Mai puțin de 15% din fiecare dolar ajunge la beneficiar. Aceasta este denumită o pierdere distribuțională în sistemele economice”.

În concluzie, se arată că „socialismul nu înseamnă justiție socială. Este opresiune socială. Răspândește sărăcie, nu succes sau bogăție. Nu, Iisus nu a fost socialist și Biblia nu promovează socialismul”.

Adevărul fenomenal despre ce înseamnă să-L urmezi pe Isus

El este Garret, un tânăr care nu putea pune semnul egal între religie și ce găsea în Biblie.

Scris de CreștinismActiv cu Garret Kellas
Adevărul fenomenal despre ce înseamnă să-L urmezi pe Isus

„Părea că mereu se schimbă. Mereu era o carte nouă care apărea sau un nou pastor care venea cu o nouă idee genială pe care noi trebuia s-o urmăm pentru a fi buni creștini, dar eu nu am înțeles niciodată care era scopul la toate acestea.”

El este Garret, un tânăr crescut într-o familie obișnuită de creștini, care a mers la biserică în fiecare duminică și a participat la o școală de creștini în copilărie, însă care nu a putut niciodată pune semnul egal între religie și ce scrie în Biblie.

„Baza credinței mele era că Isus a fost Dumnezeu, iar dacă tu crezi în El – că a murit pe cruce și a înviat, atunci ai un „bilet gratis” în ceruri. Iar scopul era ca să trăiești cât de bine posibil și să încerci să urmezi Biblia cât de bine poți.

„Am început să citesc Biblia când eram destul de tânăr, și îmi amintesc foarte bine de prima dată când am văzut o incoerență între Biblie și învățăturile de la biserica de atunci. Versetul era: 1 Ioan 3:8, „Cine păcătuiește este de la diavolul” – verset care m-a speriat, pentru că eu păcătuiam. Am întrebat pe pastori despre asta, dar ei nu au avut un răspuns clar cu o explicație pentru că nici ei nu trăiau vieți biruitoare.

„Pentru mine, lucrurile erau negru pe alb – noi trebuia să nu mai păcătuim. Predica era că Isus te iartă de toate păcatele – trecute, prezente și viitoare și asta era cam tot. Dar eu am citit clar în Biblie că, dacă tu continui să păcătuiești, ești de la diavolul.

„Eram legat de poftele mele, de cinstea mea; legat de ce credeau ceilalți de mine și de ce îmi făceau ceilalți. Nu aveam pace și nici bucurie, dar mereu le căutam. Mergeam din biserică în biserică încercând să găsesc pacea și bucuria despre care citisem în Biblie, dar nu le puteam găsi.

Scopul real pentru viața lui Isus

„Cred că majoritatea creștinilor nu știu cum a trăit Isus, să fiu sincer. Cred că ei își imaginează că El a plutit prin viață, pentru că era Dumnezeu. Isus spune: „Urmați-Mă!” Dar cum am putea noi să-L urmăm, dacă El era Dumnezeu? Eu sunt doar un om; nu pot face ce poate face Dumnezeu.

„Doctrina religioasă sună ca o scuză proastă sau ca o teorie neterminată: imaginați-vă pe Isus spunând: „Oh, voi coborî acum pe pământ, voi face câteva miracole fiindcă sunt Dumnezeu. Cu ispitele nu am probleme pentru că nu am tendințe sau pofte umane.” Iar apoi încheie prin a spune: „Mergeți și nu mai păcătuiți!” De ce ne-ar cere să facem ceva ce ar fi imposibil?

„Plus că, unde e compasiunea în toată asta? Este scris că El poate avea milă de slăbiciunile noastre, dar acel Isus cu care eu am crescut și în care am crezut, nu putea simți slăbiciunile mele. El nu putea percepe faptul că eu nu pot avea biruință asupra poftelor tinereții. El nu putea avea milă de mine când, la școală, o persoană gândea ceva sau bârfea ceva despre mine. Nu există nici un aspect din acel Isus pe care eu L-aș putea urma.

Predică din viață, nu doar cu cuvinte

„Voiam să cred că era posibil să trăiesc o viață de biruință. Am văzut că voiam mult să fiu o binecuvântare dar eram legat de gândurile celorlalți despre mine; de propriile mele așteptări de la ceilalți și am realizat că nu puteam să ajut pe nimeni dacă eram legat de păcat. Scrie că Biserica are apostoli, profeți, învățători, evangheliști, dar în creșterea mea, eu nu am văzut acești oameni. Îmi amintesc că mă gândeam: „Unde sunt apostolii? Unde și care sunt Pavel și Petru și Ioan din timpul nostru?’

„Pavel scrie: Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,” (1 Corinteni 2:4). Părea că totul erau doar cuvinte de convingere în bisericile la care participam. Țin minte că ascultam și mă gândeam: „Acesta este un cuvânt bun,” dar în ziua următoare, după ce se termina duminica, ajungeam în ispite și încercări și nu era nimic care să mă ajute. Nu îmi mai aminteam ce spusese pastorul cu o zi înainte.

„Prima dată când am auzit o persoană să vorbească cu putere a fost când un om numit Jether Vinson a venit la biserica frecventată de mine. Când el predica, simțeam că viața lui era în spatele cuvintelor; era mărturia lui. El trăise și trăia o viață victorioasă împotriva păcatului. Acesta era exemplul lui, și puteam să văd din felul în care trăia și felul în care reacționa că era liber de păcat, iar asta mi-a dat o nădejde mare că și eu puteam să devin la fel, că și eu puteam să nu mai păcătuiesc.

„La scurt timp după, îmi amintesc că citeam despre Isus că El „creștea în înțelepciune și statură” (Luca 2:52) și mă gândeam: „Oh, Isus creștea? Dumnezeu nu trebuie să crească; Dumnezeu este Dumnezeu. Ce ar mai fi putut adăuga la Dumnezeu?” Dar Isus creștea în înțelepciune și statură, iar acest aspect a fost enorm de revelator pentru mine. „Eu pot crește în înțelepciune și statură! Isus era Fiul lui Dumnezeu, dar nu a venit pe pământ ca Dumnezeu, ci ca om. În plus, și El a trebuit să-L urmeze pe Dumnezeu. Și acea idee, că eu Îl pot urma pe acel Isus din Biblie, mi-a adus o bucurie enormă în inimă. Oh, eu Îl pot urma pe acel Isus!

Pe urmele lui Isus

„Înainte să mă pocăiesc, înainte să primesc această gândire nouă de a-L urma pe Isus cu adevărat, singura mea nădejde era să obțin lucrurile pământești precum: să mă căsătoresc, să am o casă, să am un job bun, etc. Eram foarte dezamăgit dacă lucrurile nu mergeau cum trebuie. Era o continuă evaluare a lucrurilor: „dacă se întâmplă asta, atunci viața este bună, dar dacă se întâmplă cealaltă, atunci viața este grea.”

„După ce m-am pocăit, nădejdea mea a devenit să ajung asemenea lui Hristos; să fiu o binecuvântare pentru alții. În romani 8:28 scrie: „…știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu,” iar, de aceea, fiecare situație în care ajungeam, era spre binele meu. Cea mai mare schimbare, când m-am pocăit, a fost că am primit un scop total nou în viață.

„Toate deveniseră interesante pentru mine pentru că, în sfârșit, primisem speranță pentru această viață. Nu mai era acel „bilet gratis” către cer, ci aveam scopuri reale pentru viața mea.

„Am ajuns la credință în Biblie, iar când am început să trăiesc conform ei, și să încep lupta în viața de gânduri împotriva poftelor tinereții, împotriva mândriei, împotriva judecății, am văzut că primeam pace și bucurie tot mai mult, pe cât deveneam liber de păcat. Puteam, în sfârșit, să slujesc altora fără să mă gândesc la propriile simțuri și așteptări!

„Cred cu adevărat că este un Trup, un Duh și un botez. Așa stau lucrurile. Adică, așa scrie în Biblie. Dar cred că toți cei care au o dorință de a-L urma pe Isus, vor găsi urmele; vor găsi Biserica.”

https://crestinismactiv.ro/adevarul-fenomenal-despre-ce-inseamna-sa-l-urmezi-pe-isus

Balutescu Marius Petrisor

Balutescu Marius Petrisor 

IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (prima parte)

INTRODUCERE:

Oricine se bucură să primească veşti bune. Şi pentru dumneavoastră şi pentru cei pe care îi iubiţi există o veste bună. Această veste bună se găseşte în Biblie, o carte scrisă cu mulţi, mulți ani în urmă sub îndrumarea Creatorului Universului — Dumnezeu. În aceast comentariu, în mai multe părți, mă voi concentra asupra a patru cărţi biblice care conţin o veste deosebit de bună pentru fiecare dintre noi. Ele poartă numele bărbaţilor pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a le scrie — Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Aceste patru cărţi biblice sunt cunoscute de mulţi ca cele patru Evanghelii. Toate patru conţin Evanghelia, sau vestea bună, despre Iisus, şi anume că el este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru salvare şi că, în calitate de „Împărat al Împăraților” le va aduce binecuvântări eterne tuturor celor care au credinţă în El (Marcu 10:17, 30;13:13).

DE CE EXISTĂ PATRU EVANGHELII?

Probabil că vă întrebaţi de ce a inspirat Dumnezeu scrierea a patru cărţi biblice despre viaţa şi învăţăturile lui Iisus. Este în avantajul nostru să avem aceste relatări diferite despre ceea ce a zis şi a făcut Iisus. Să ilustrăm: Imaginaţi-vă că patru bărbaţi stau împrejurul unui învăţător renumit. Bărbatul care stă în faţa învăţătorului este încasator de impozite. Cel aflat la dreapta sa este medic. Bărbatul din stânga sa este pescar şi prieten foarte apropiat al învăţătorului. Iar al patrulea, care stă în spate, este mai tânăr ca ceilalţi. Toţi sunt bărbaţi de încredere şi fiecare are domenii de interes diferite. În plus, se concentrează la aspecte diferite. Dacă fiecare dintre cei patru ar consemna învăţăturile şi activităţile învăţătorului, după toate probabilităţile, scrierile lor ar conţine detalii sau evenimente diferite. Când analizăm cele patru relatări, păstrând în minte perspectivele sau obiectivele diferite ale scriitorilor, ne putem forma o privire de ansamblu despre ce a făcut şi a predat învăţătorul. Această ilustrare ne ajută să înţelegem că este util să avem patru relatări distincte despre viaţa Marelui Învăţător, Iisus. Mergând cu ilustrarea mai departe, încasatorul de impozite li se adresează iudeilor, de aceea, el grupează unele învăţături sau evenimente având în vedere în principal această categorie de cititori. Medicul pune accent pe vindecarea bolnavilor şi a celor cu infirmităţi, omiţând unele detalii consemnate de încasatorul de impozite sau prezentându-le în altă ordine. Prietenul apropiat se axează pe sentimentele şi calităţile învăţătorului. Scrierea tânărului este mai succintă. Însă relatarea fiecăruia dintre cei patru este exactă. Din această ilustrare reiese că, având patru relatări despre viaţa lui Iisus, putem dobândi o cunoştinţă temeinică despre activităţile, învăţăturile şi personalitatea Sa. Este adevărat că oamenii în general spun „Evanghelia după Matei” sau „Evanghelia după Ioan” şi nu este greşit, întrucât fiecare evanghelie conţine „vestea bună despre Iisus Hristos” (Marcu 1:1). Însă, în sens mai larg, există o singură evanghelie, sau veste bună, despre Iisus, pusă la dispoziţia noastră în cele patru relatări.

Mulţi cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu au comparat şi au armonizat evenimentele şi informaţiile consemnate în Matei, Marcu, Luca şi Ioan. În jurul anului 170 d.H., scriitorul sirian Taţian s-a străduit să facă şi el acest lucru. Admiţând că aceste patru cărţi sunt exacte şi inspirate de Dumnezeu, Taţian a redactat Diatessaronul, o compilaţie în care a armonizat cele patru relatări despre viaţa şi serviciul lui Iisus.

Comentariul meu se va intitula „Iisus — Calea, Adevărul şi Viaţa”. Va avea acelaşi obiectiv — o prezentare armonizată a celor 4 Evanghelii. Nu voi pretinde niciun moment că, prezentarea mea este exactă! Este una relativă!

CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA:

Iisus Hristos i-a spus apostolului Toma: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (Ioan 14:6). Iisus este „Calea”. Numai prin El ne putem ruga lui tatălui Ceresc. Mai mult, Iisus este calea prin care putem să ne împăcăm cu Dumnezeu-Tatăl (Ioan 16:23; Romani 5:8). Prin urmare, doar prin El putem fi în relaţii apropiate cu Tatăl. Iisus este „Adevărul”. El a vorbit despre adevăr şi a trăit în armonie cu acesta. Iisus a împlinit multe profeţii, care „prin El au devenit Da/s-au împlinit” (2 Corinteni 1:20; Ioan 1:14). Aceste profeţii ne ajută să înţelegem rolul său esenţial în realizarea scopului lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:10). De asemenea, Iisus Hristos este „Viaţa”. Prin răscumpărarea oferită de El — faptul că şi-a dat viaţa perfectă şi şi-a vărsat sângele în folosul nostru — , Iisus a făcut posibil ca noi să obţinem „adevărata viaţă”, adică „viaţa veşnică” (1 Timotei 6:12, 19; Efeseni 1:7; 1 Ioan 1:7). El se va dovedi a fi „Viaţa” mai cuseamă odată cu instaurarea Cerului Nou și Pământului Nou!

Fiecare dintre noi trebuie să înţeleagă şi să preţuiască rolul lui Iisus în împlinirea scopului lui Dumnezeu. Fie ca şi dumneavoastră să simţiţi bucuria de a învăţa mai multe lucruri despre Iisus, „Calea, Adevărul şi Viaţa”!

1. Două mesaje de la Dumnezeu:

LUCA 1:5–33

ARHANGHELUL GABRIEL PREZICE NAŞTEREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL;

ARHANGHELUL GABRIEL ÎI SPUNE MARIEI DESPRE NAŞTEREA LUI IISUS:

Întreaga Biblie poate fi considerată un mesaj de la Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc ni l-a transmis pentru instruirea noastră. Să analizăm în continuare două mesaje speciale, transmise cu peste 2 000 de ani în urmă. Cel ce le-a anunţat a fost Gabriel, un arhanghel care „stă înaintea lui Dumnezeu” (Luca 1:19). În ce împrejurări a adus arhanghelul aceste mesaje importante?

Este în jurul anului 3 î.H. (posibil chiar 4–5 î.H.). Gabriel îi transmite primul mesaj lui Zaharia, un preot al Domnului care locuieşte în regiunea deluroasă a Iudeii, probabil în apropiere de Ierusalim. El şi soţia lui, Elisabeta, nu mai sunt tineri şi nu au copii. Este rândul lui Zaharia să slujească în calitate de preot la templul lui Dumnezeu din Ierusalim. În timp ce Zaharia se află la templu, Gabriel apare pe neaşteptate lângă altarul pentru tămâie. Fireşte, Zaharia este înspăimântat. Dar arhanghelul îi alungă temerile zicându-i: „Nu te teme, Zaharia, pentru că implorarea ţi-a fost ascultată, iar soţia ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan”. De asemenea, Gabriel îi spune că Ioan „va fi mare înaintea Domnului” şi că „îi va pregăti lui Dumnezeu un popor” (Luca 1:13–17). Mesajul arhanghelului i se pare greu de crezut lui Zaharia deoarece el şi soţia lui, Elisabeta, sunt în vârstă. De aceea, Gabriel îi zice: „Nu vei mai putea vorbi şi vei tăcea până în ziua în care vor avea loc aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele” (Luca 1:20). Între timp, oamenii de afară se întreabă de ce zăboveşte Zaharia atât de mult în templu. El iese în cele din urmă, dar nu poate să vorbească, ci doar să facă semne cu mâinile. Este limpede că a văzut ceva supranatural în templu. După ce îşi încheie serviciul preoţesc la templu, Zaharia se întoarce acasă. La scurt timp după aceea, Elisabeta rămâne însărcinată. Ea stă acasă cinci luni, izolată de comunitate, aşteptând să nască.

Apoi, Gabriel se arată a doua oară, de data aceasta unei fecioare, pe nume Maria, care locuieşte la nord de Ierusalim, în Galileea, în oraşul Nazaret. El îi zice Mariei: „Ai găsit favoare la Dumnezeu!”. Îngerul îi spune în continuare: „Iată că vei concepe în pântecele tău şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare şi va fi numit Fiul Celui Preaînalt. El va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna şi împărăția Sa nu va avea sfârşit” (Luca 1:30–33).

Cât de privilegiat trebuie să se fi simţit Gabriel pentru că a transmis aceste două mesaje! Cu cât vom citi mai mult despre Ioan şi despre Iisus, cu atât vom înţelege mai bine de ce aceste mesaje transmise din cer sunt foarte importante.

2. Iisus este onorat înainte de a se naşte:

LUCA 1:34–56

MARIA O VIZITEAZĂ PE ELISABETA, O RUDĂ A SA:

După ce Gabriel îi spune tinerei Maria că va naşte un fiu care va fi Împărat pentru eternitate, Maria îl întreabă: „Cum se va face aceasta, de vreme ce nu știu de bărbat?” (Luca 1:34). Gabriel îi răspunde: „Duhul Sfânt va veni peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va acoperi cu umbra sa. Astfel, şi cel ce se va naşte va fi numit sfânt, Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). — sublinierile ne aparțin. Probabil pentru a o ajuta pe Maria să accepte mesajul, Gabriel adaugă: „Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput şi ea un fiu la bătrâneţe. Ea, cea numită stearpă, este acum în luna a şasea, pentru că la Dumnezeu niciun cuvânt nu rămâne neîmplinit” (Luca 1:36, 37). Maria acceptă ce i-a spus Gabriel, aşa cum reiese din răspunsul ei: „Iată roaba Domnului! Să mi se facă după cuvintele tale” (Luca 1:38). — de notat, aici, smerenia Mariei, al cărui nume, în ebraică înseamnă „stăpâna, aleasa”, și care, acum își spune „roaba”! După plecarea lui Gabriel, Maria se pregăteşte să meargă în vizită la Elisabeta şi la soţul ei, Zaharia, care locuiesc în apropiere de Ierusalim, în regiunea deluroasă a Iudeii. Din Nazaret, oraşul unde locuieşte Maria, până acolo este cale de trei, patru zile. Maria ajunge, în sfârşit, acasă la Zaharia şi la Elisabeta, ruda sa. După ce Maria intră şi o salută pe Elisabeta, aceasta se umple de Duh Sfânt şi îi spune: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău! Cum de am acest privilegiu, să vină la mine mama Domnului meu? Pentru că iată, când mi-a ajuns la urechi glasul salutului tău, pruncul mi-a săltat în pântece de bucurie” (Luca 1:42–44). La auzul acestor cuvinte, Maria răspunde cu recunoştinţă: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi sufletul mi s-a umplut de o mare bucurie în Dumnezeu, Salvatorul meu, pentru că El a privit la starea umilă a roabei sale. Fiindcă iată că de acum înainte toate neamurile mă vor numi fericită, pentru că Cel puternic a făcut fapte mari pentru mine”. Este demn de remarcat că, deşi i s-a arătat favoare, Maria îi acordă toată onoarea lui Dumnezeu. Ea spune: „Sfânt este numele său. Din neam în neam îndurarea lui este peste cei care se tem de El” (Luca 1:46–50). Prin cuvinte profetice inspirate, Maria continuă să-l laude pe Dumnezeu: „El a înfăptuit lucrări măreţe cu braţul său, i-a împrăştiat pe cei trufaşi în planurile inimii lor. I-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei de condiţie umilă, i-a săturat cu bunătăţi pe cei flămânzi şi i-a alungat fără nimic pe cei bogaţi. A venit în ajutorul lui Israel, slujitorul său, arătând că-şi aminteşte promisiunea de a avea îndurare pentru totdeauna faţă de Avraam şi sămânţa lui, aşa cum le-a spus strămoşilor noştri” (Luca 1:51–55).

Maria rămâne cu Elisabeta aproximativ trei luni, fiindu-i, probabil, de ajutor în ultimele săptămâni de sarcină. Ce bine că aceste două femei fidele, care poartă fiecare în pântece un copil cu ajutorul lui Dumnezeu, pot fi împreună în această perioadă din viaţa lor!

Să remarcăm că lui Iisus i s-a acordat onoare chiar şi înainte de a se naşte. Elisabeta l-a numit „Domnul meu”, iar pruncul din pântecele ei „a săltat de bucurie” când Maria a intrat în casa Elisabetei. Mai târziu însă, alţii îi vor trata diferit pe Maria şi pe copilul ei încă nenăscut‚ aşa cum vom vedea.

3. Se naşte cel care va pregăti calea:

LUCA 1:57–79

SE NAŞTE IOAN BOTEZĂTORUL ŞI PRIMEŞTE NUMELE HOTĂRÂT DE DUMNEZEU;

ZAHARIA PREZICE ROLUL PE CARE ÎL VA AVEA IOAN:

Nu mai este mult şi Elisabeta va naşte. Maria, ruda sa, a stat cu ea trei luni. A sosit timpul ca Maria să-şi ia rămas-bun şi să pornească în lunga călătorie de întoarcere spre casa ei din Nazaret, situat la nord de dealurile Iudeii. Peste aproximativ şase luni va avea şi ea un fiu. La scurt timp după ce Maria pleacă, Elisabeta naşte. Totul decurge bine la naştere, iar Elisabeta şi copilul sunt sănătoşi. Când Elisabeta le arată băieţelul vecinilor şi rudelor ei, aceştia se bucură împreună cu ea. Conform Legii date de Dumnezeu Israelului, în a opta zi de la naştere, un copil de sex bărbătesc trebuie să fie circumcis. Tot atunci primeşte şi un nume (Leviticul 12:2, 3). Unii spun că băiatul ar trebui să se numească Zaharia, după tatăl său. Dar Elisabeta intervine: „Nu, ci se va numi Ioan” (Luca 1:60). Să ne amintim că arhanghelul Gabriel a spus că numele copilului va fi Ioan. Vecinii şi rudele nu sunt de acord, zicând: „Nimeni dintre rudele tale nu poartă acest nume” (Luca 1:61). Prin semne, ei îl întreabă pe Zaharia ce nume vrea să-i pună băiatului. Zaharia cere o tăbliţă şi scrie: „Ioan este numele lui” (Luca 1:63). Atunci, Zaharia îşi recapătă în mod miraculos graiul. Probabil, ne amintim că Zaharia nu a mai putut vorbi deoarece nu a crezut ce a spus Gabriel, şi anume că Elisabeta va avea un fiu. Când Zaharia începe să vorbească, vecinii lui rămân uluiţi şi se întreabă: „Ce va fi copilaşul acesta?” (Luca 1:66). Ei recunosc intervenţia divină în modul în care i se pune lui Ioan numele. Zaharia se umple de Duh Sfânt şi declară: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, fiindcă şi-a îndreptat atenţia spre poporul său şi i-a adus eliberarea. A ridicat pentru noi un corn de salvare în casa lui David, slujitorul său” (Luca 1:68, 69). Expresia „corn de salvare” se referă la Domnul Iisus, care nu este încă născut. Prin intermediul acestuia, spune Zaharia, „după ce vom fi scăpaţi din mâinile duşmanilor, (Dumnezeu ne va da) privilegiul de a îndeplini fără teamă un serviciu sacru pentru el, cu loialitate şi dreptate înaintea lui, în toate zilele noastre” (Luca 1:74, 75). Zaharia prezice despre fiul său: „Tu, copilaşule, vei fi numit profet al Celui Preaînalt, căci vei merge înaintea Domnului, ca să-i pregăteşti căile, ca să-i dai poporului său vestea salvării prin iertarea păcatelor lor, datorită milostivirii/compasiunii Dumnezeului nostru. Această compasiune va fi ca lumina strălucitoare a zorilor, ca să-i lumineze pe cei ce stau în întuneric şi în umbra morţii, ca să ne îndrume paşii pe calea păcii” (Luca 1:76–79). Cât de încurajatoare este această profeţie! Între timp, Maria‚ care este încă necăsătorită, a ajuns acasă‚ în Nazaret. Ce i se va întâmpla când se va vedea clar că este însărcinată?

4. Maria este însărcinată, dar necăsătorită:

MATEI 1:18–25 LUCA 1:56

IOSIF AFLĂ CĂ MARIA ESTE ÎNSĂRCINATĂ ;

IOSIF O IA PE MARIA DE SOŢIE:

Maria este în luna a patra de sarcină. Aşa cum am văzut, în primele luni de sarcină, ea a fost în vizită la ruda ei, Elisabeta, în regiunea deluroasă a Iudeii, situată la sud de Nazaret. Dar acum Maria s-a întors acasă. În scurt timp se va vedea că este însărcinată. Să ne gândim în ce situaţie delicată se află Maria. Ea este logodită cu un tâmplar din Nazaret, pe nume Iosif. Maria ştie că, potrivit Legii date de Dumnezeu Israelului, o femeie logodită care are relaţii intime cu un alt bărbat este omorâtă cu pietre (Deuteronomul 22:23, 24). Deşi nu a comis imoralitate, probabil că Maria se întreabă cum îi va explica lui Iosif că a rămas însărcinată şi ce se va întâmpla după aceea. Întrucât Maria a fost plecată trei luni, Iosif este, cu siguranţă, nerăbdător să o vadă. Când se întâlnesc, probabil că Maria îi spune lui Iosif despre situaţia ei, încercând să-i explice că a rămas însărcinată prin intermediul Duhului Sfânt. Însă, aşa cum vă puteţi imagina, lui Iosif îi este greu să înţeleagă şi să creadă ce-i zice Maria. Iosif ştie că Maria este o femeie morală şi că are o reputaţie bună. El o iubeşte foarte mult. Dar, în ciuda celor spuse de ea, Iosif se gândeşte că doar un alt bărbat ar fi putut să o lase însărcinată. El nu vrea ca Maria să fie ucisă cu pietre sau să fie făcută de ruşine; de aceea, hotărăşte să divorţeze de ea în secret. Pe timpul acela, cei logodiţi erau consideraţi ca fiind căsătoriţi şi trebuiau să divorţeze pentru a rupe logodna. Mai târziu, Iosif merge la culcare, gândindu-se încă la aceste lucruri. Îngerul Domnului îi apare într-un vis şi-i spune: „Nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soţia ta, fiindcă ce s-a conceput în ea este prin Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi îi vei pune numele Iisus, căci El îşi va scăpa poporul de păcatele lui” (Matei 1:20, 21). Cât de recunoscător este Iosif când se trezeşte deoarece situaţia s-a clarificat! El face fără întârziere ce i-a spus îngerul, luând-o pe Maria acasă. Acest act public echivalează cu o ceremonie de nuntă, de acum Iosif şi Maria fiind consideraţi un cuplu căsătorit. Câteva luni mai târziu, Iosif şi Maria, care este în ultimele luni de sarcină, trebuie să se pregătească pentru o călătorie spre un loc aflat departe de casa lor din Nazaret. Unde sunt nevoiţi ei să meargă acum, când Maria este aproape gata să nască?

5. Unde şi când s-a născut Iisus?

LUCA 2:1–20

IISUS SE NAŞTE ÎN BETLEEM;

PĂSTORII MERG SĂ-L VADĂ PE PRUNCUL IISUS:

Cezar August, împăratul Imperiului Roman, a dat un decret potrivit căruia toţi supuşii săi trebuie să se înregistreze. Prin urmare, Iosif şi Maria sunt nevoiţi să meargă în oraşul natal al lui Iosif, Betleem, situat la sud de Ierusalim. Mulţi oameni au venit la Betleem ca să se înregistreze. Singurul loc în care Iosif şi Maria găsesc adăpost peste noapte este un grajd, unde sunt ţinuţi măgari şi alte animale. Acolo se naşte Iisus. Maria îl înfaşă şi îl culcă într-o iesle, locul în care se pune hrana pentru animale. Cu siguranţă, Dumnezeu a dirijat lucrurile pentru ca Cezar August să dea decretul referitor la recensământ. Astfel a fost posibil ca Iisus să se nască în Betleem, oraşul natal al regelui David, strămoşul său. Scripturile au prezis cu mult timp în urmă că acesta va fi oraşul în care se va naşte promisul Mesia (Mica 5:2).

Ce noapte memorabilă! Afară, pe câmp, o lumină puternică străluceşte în jurul unui grup de păstori. Este Slava Domnului! Un înger le spune păstorilor: „Nu vă temeţi, căci iată că vă anunţ vestea bună despre o mare bucurie pe care o va avea tot poporul, fiindcă în oraşul lui David vi s-a născut astăzi un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată care este semnul pentru voi: veţi găsi un prunc înfăşat şi culcat într-o iesle”. Deodată, îngerului i se alătură mulţi îngeri care spun: „Glorie lui Dumnezeu în înălţimi şi pace pe pământ printre oamenii bunăvoinței!” (Luca 2:10–14). După ce îngerii pleacă, păstorii îşi zic unul altuia: „Să mergem imediat la Betleem şi să vedem ce s-a întâmplat acolo, după cum ne-a spus Domnul” (Luca 2:15). Ei se duc în grabă şi îl găsesc pe micuţul Iisus exact unde le-a spus îngerul Domnului. Când păstorii relatează ce le-a zis îngerul, toţi cei care îi ascultă sunt uluiţi. Maria preţuieşte toate aceste cuvinte şi se gândeşte la ele în inima ei.

În prezent, mulţi oameni cred că Iisus s-a născut la 25 decembrie. Dar, în zona Betleemului, decembrie este o lună ploioasă şi rece. Uneori, chiar ninge. În acea perioadă a anului este puţin probabil ca păstorii să fi stat noaptea pe câmp cu turmele. De asemenea, este greu de crezut că împăratul roman ar fi cerut unui popor care era gata oricând să se revolte împotriva lui să călătorească zile în şir în plină iarnă pentru recensământ. Din câte se pare, Iisus s-a născut în luna octombrie.

IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (partea a doua)

6.Copilul care a fost promis:

LUCA 2:21–39

*IISUS ESTE CIRCUMCIS, IAR MAI TÂRZIU, ADUS LA TEMPLU

Iosif şi Maria nu se întorc la Nazaret‚ ci rămân în Betleem. Când are opt zile‚ Iisus este circumcis‚ conform Legii date de Dumnezeu Israelului (Leviticul 12:2, 3). În această zi se obişnuieşte şi să i se dea nume unui copil de sex bărbătesc. Iosif şi Maria îi pun fiului lor numele „Iisus”‚ aşa cum i-a îndrumat arhanghelul Gabriel.

După mai bine de o lună, când Iisus împlineşte 40 de zile, părinţii săi îl duc la templul din Ierusalim‚ situat la doar câţiva kilometri de locul în care se află ei. Potrivit Legii‚ la 40 de zile de la naşterea unui fiu, mama trebuie să aducă la templu o ofrandă de purificare (Leviticul 12:4–8).

Maria aduce ca ofrandă două păsărele. Aceasta ne ajută să ne facem o idee despre starea materială a lui Iosif şi a Mariei. Conform Legii, trebuie aduşi ca ofrandă un berbec tânăr şi o pasăre. Dar, dacă mama nu-şi permite să ofere un berbec, ea poate aduce două turturele sau doi porumbei. Fiind în această situaţie, Maria aduce şi ea două păsărele.

7.Iisus este vizitat de astrologi:

MATEI 2:1–12

*CÂŢIVA ASTROLOGI SUNT CONDUŞI DE O STEA LA IERUSALIM, IAR APOI LA IISUS

Câţiva bărbaţi vin de la răsărit. Ei sunt astrologi şi studiază poziţia aştrilor, pretinzând că astfel pot să le prezică oamenilor viitorul (Isaia 47:13). Când erau acasă, în răsărit, ei au văzut o stea şi au urmat-o sute de kilometri. Steaua i-a dus la Ierusalim, nu la Betleem. Ajunşi la Ierusalim, ei întreabă: „Unde este regele iudeilor, care s-a născut? Fiindcă am văzut steaua lui când eram în răsărit şi am venit să ne plecăm înaintea lui” (Matei 2:1, 2). Când aude aceasta, regele Irod se mânie. Îi cheamă pe preoţii principali şi pe alţi conducători religioşi evrei şi îi întreabă unde trebuie să se nască Hristosul. Bazându-şi răspunsul pe Scripturi, ei îi spun: „În Betleemul din Iudeea” (Matei 2:5; Mica 5:2). Atunci, Irod îi cheamă în ascuns pe astrologi şi le spune: „Duceţi-vă şi căutaţi cu atenţie copilaşul, iar, când îl veţi găsi, să-mi daţi de ştire, ca să merg şi eu să mă plec înaintea lui” (Matei 2:8). În realitate însă, Irod vrea să-l găsească pe copilaş ca să-l ucidă.

După plecarea astrologilor, steaua pe care au văzut-o când erau în răsărit merge înaintea lor. Este limpede că aceasta nu este o stea obişnuită; ea a fost făcută să apară special pentru a-i îndruma pe astrologi. Ei o urmează până se opreşte deasupra casei în care locuiesc Iosif, Maria şi băieţelul lor. Când intră în casă, astrologii o găsesc pe Maria cu copilaşul Iisus. Ei se pleacă înaintea lui şi-i oferă în dar aur, tămâie albă şi smirnă. Mai târziu, când se pregătesc să se întoarcă la Irod, ei sunt avertizaţi de Dumnezeu în vis să nu facă acest lucru. De aceea, se duc în ţara lor pe alt drum.

Ce-a fost această stea care i-a călăuzit pe astrologi? Este greu de spus. Ne ferim să facem speculații! Cât privește pe astrologi/magi există și părerea că ei erau preoți persani ai lui Zoroastru! Nu intrăm în amănunte.

8.Fug de un conducător rău:

MATEI 2:13–23

*FAMILIA LUI IISUS FUGE ÎN EGIPT

*IOSIF ŞI FAMILIA SA SE MUTĂ LA NAZARET

Iosif o trezeşte pe Maria. Trebuie să-i dea neapărat vestea. Îngerul Domnului i-a apărut în vis şi i-a spus: „Scoală-te, ia copilaşul şi pe mama lui şi fugi în Egipt. Stai acolo până îţi voi spune eu, fiindcă Irod are de gând să caute copilaşul ca să-l omoare” (Mat. 2:13). Iosif şi Maria împreună cu fiul lor ies fără întârziere din oraş, la adăpostul întunericului. Ei fug chiar la timp, deoarece Irod află că astrologii l-au înşelat. El le spusese să se întoarcă şi să-l informeze cu privire la Iisus, însă ei au părăsit ţara fără să facă aceasta. Irod este furios. El nu renunţă la ideea de a-l ucide pe Iisus, de aceea dă ordin să fie omorâţi toţi băieţii din Betleem şi din împrejurimi de la vârsta de doi ani în jos. Calculul său se bazează pe ceea ce aflase de la astrologii veniţi de la răsărit.

Uciderea tuturor acestor băieţi este ceva îngrozitor. Nu ştim câţi copii au fost ucişi, dar plânsul amar şi strigătele de durere ale mamelor îndoliate împlinesc o profeţie biblică făcută de Ieremia, un profet al lui Dumnezeu (Ieremia 31:15).

Iosif şi familia sa ajung în Egipt şi rămân să locuiască acolo. Dar, într-o noapte, îngerul Domnului se arată din nou lui Iosif într-un vis. „Scoală-te, ia copilaşul şi pe mama lui”, îi spune îngerul, „şi du-te în ţara lui Israel, fiindcă aceia care căutau să ia sufletul copilaşului au murit” (Matei 2:20). Iosif înţelege acum că el şi familia sa se pot întoarce în ţara lor. Astfel se împlineşte o altă profeţie biblică: Fiul lui Dumnezeu este chemat din Egipt (Osea 11:1).

După cât se pare, Iosif intenţionează să se stabilească împreună cu familia sa în Iudeea, probabil în apropiere de oraşul Betleem, unde au locuit înainte de a fugi în Egipt. Dar află că în Iudeea este rege fiul lui Irod, Arhelaus, un om rău. În alt vis, Dumnezeu îl avertizează pe Iosif cu privire la pericol. Prin urmare, Iosif şi familia sa călătoresc spre nord şi se stabilesc în oraşul Nazaret, din ţinutul Galileii, departe de Ierusalim, centrul vieţii religioase iudaice. Iisus creşte în această comunitate, împlinind astfel o altă profeţie: „El va fi numit Nazarinean” (Matei 2:23).

După ce năştea, o femeie israelită era considerată un timp necurată din punct de vedere ceremonial. La sfârşitul acelei perioade, trebuia adusă o ofrandă arsă ca jertfă de purificare. Tuturor li se reamintea astfel că păcatul şi imperfecţiunea s-au transmis nou-născutului. Copilaşul Iisus era perfect şi sfânt (Luca 1:35). Totuşi, Maria şi Iosif „l-au adus” la templu „pentru purificarea lor”, aşa cum prevedea Legea (Luca 2:22).

La templu‚ un bărbat în vârstă, pe nume Simeon, li se adresează lui Iosif şi Mariei. Dumnezeu i-a dezvăluit lui Simeon că nu va muri înainte de a-l vedea pe Hristosul‚ sau Mesia‚ promis de Dumnezeu. În această zi‚ Simeon este îndrumat de Duhul Sfânt la templu‚ unde îi găseşte pe Iosif şi Maria cu copilaşul lor. Simeon îl ia pe copilaş în braţe. În timp ce îl ţine pe Iisus în braţe, Simeon îi mulţumeşte lui Dumnezeu, spunând: „Acum, Doamne, tu îl laşi pe robul tău să moară în pace, potrivit cuvintelor Tale. Pentru că ochii mei au văzut cum vei aduce mântuirea pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, o Lumină pentru a îndepărta vălul de pe popoare şi Slavă poporului tău Israel” (Luca 2:29–32). Iosif şi Maria rămân uluiţi când aud aceste cuvinte. Simeon îi binecuvântează şi îi spune Mariei că fiul ei „este pus pentru căderea şi ridicarea din nou a multora din Israel” şi că durerea îi va străpunge sufletul asemenea unei săbii ascuţite (Luca 2:34).

La templu se află şi profetesa Ana‚ în vârstă de 84 de ani. De fapt‚ ea nu lipseşte niciodată de la templu. Chiar în acest ceas‚ Ana se apropie de Iosif, de Maria şi de copilaşul Iisus. Ea începe să-i aducă mulţumiri lui Dumnezeu şi să le vorbească despre Iisus tuturor celor care vor să asculte. Cât de mult trebuie să se bucure Iosif şi Maria de tot ce li s-a întâmplat la templu! Cu siguranţă‚ aceasta le confirmă că fiul lor este Cel promis de Dumnezeu.

9.Iisus creşte în Nazaret:

MATEI 13:55, 56 MARCU 6:3

*COPILĂRIA LUI IISUS

Iisus creşte în Nazaret, un oraş mic şi neînsemnat. Acesta este situat la nord de Iudeea, în ţinutul deluros al regiunii Galileea‚ la vest de un lac mare, cunoscut ca Marea Galileii. Când Iosif şi Maria se întorc din Egipt la Nazaret, Iisus are, probabil, vârsta de doi ani şi este, din câte se pare, singurul lor copil. În familia pământeană a lui Iisus existau și fraţii vitregi, Iacov, IosifSimon şi Iuda. Existau și cel puțin două surori vitrgesurorile vitrege ale lui Iisus. Există în lumea creștină puternice dispute legate de problema dacă aceștia sunt sau nu copiii Mariei și ai lui Iosif. Bisericile Ortodoxă și Catolică consideră că este vorba de copii ai lui Iosif dintr-o altă căsătorie. Așadar, ar fi vorba de veri ai lui Iisus! Nu încercăm clarificarea acestui subiect aici! Pe blogul meu există un alt articol referitor la Maica Domnului! În acel articol îmi exprim părerea aupra acestei chestiuni.

Cu siguranţă, Iisus are şi alte rude. I-am amintit deja pe Elisabeta şi pe fiul ei, Ioan ( vezi prima parte a acestui comentariu). Ei locuiesc la mulţi kilometri spre sud‚ în Iudeea. Mult mai aproape‚ în Galileea‚ trăieşte Salome‚ după cât se pare‚ sora Mariei şi deci mătuşa lui Iisus. Salome este căsătorită cu Zebedei. Cei doi fii ai lor‚ Iacov şi Ioan‚ ar fi, aşadar, veri primari ai lui Iisus. Nu ştim dacă în copilărie Iisus a petrecut mult timp împreună cu aceşti băieţi‚ însă mai târziu ei îi devin tovarăşi apropiaţi, fiind doi dintre apostolii săi.

Iosif trebuie să lucreze din greu pentru a-şi întreţine familia. El este tâmplar. Iosif îl creşte pe Iisus ca pe copilul său‚ motiv pentru care Iisus este numit „fiul tâmplarului” (Matei 13:55). Iosif îl învaţă pe Iisus meseria de tâmplar‚ iar acesta se dovedeşte un ucenic bun. De fapt, mai târziu‚ oamenii spun despre Iisus: „Nu este el tâmplarul?” (Marcu 6:3).

Cel mai important lucru din viaţa familiei lui Iosif este închinarea la Dumneze . În Nazaret există o sinagogă unde, fără îndoială, Iosif îşi duce cu regularitate familia pentru a se închina. Mai târziu, despre Iisus s-a spus că a mers la sinagogă „după obiceiul său din ziua sabatului” (Luca 4:16). De asemenea, pentru familia lui Iisus este o mare bucurie să meargă cu regularitate la templul lui Dumnezeu din Ierusalim.

IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (partea a treia)

10. Familia lui Iisus călătoreşte la Ierusalim:

LUCA 2:40–52

· LA VÂRSTA DE 12 ANI, IISUS LE PUNE ÎNTREBĂRI ÎNVĂŢĂTORILOR

· IISUS ÎL NUMEŞTE PE DUMEZEU „TATĂL SĂU”

Este primăvară. A sosit timpul ca familia lui Iosif împreună cu prieteni şi rude să pornească în călătorie la Ierusalim, după cum obişnuiesc în fiecare an. Ei se duc la Ierusalim pentru sărbătoarea Paştelui, aşa cum prevede Legea (Deuteronomul 16:16). De la Nazaret la Ierusalim sunt aproximativ 120 de kilometri. Este o perioadă plină de activităţi şi mult aşteptată de toţi. Iisus, care are acum 12 ani, este nerăbdător să participe la această sărbătoare şi să fie din nou la templu.

Pentru Iisus şi familia sa, sărbătoarea Paştelui nu este doar un eveniment de o zi. Următoarea zi după Paşte este începutul Sărbătorii Turtelor Nedospite, care durează şapte zile (Marcu 14:1). Aceasta face parte din perioada sărbătorii Paştelui. Călătoria de la Nazaret la Ierusalim, şederea lor în acest oraş şi drumul de întoarcere acasă durează aproximativ două săptămâni. Dar anul acesta, din cauza unui incident în care este implicat Isus, călătoria va dura mai mult.

Călătoriile la Ierusalim pentru cele trei sărbători anuale erau un prilej de bucurie pentru toţi (Deuteronomul 16:15). În timpul acelor călătorii, Iisus avea posibilitatea să vadă diferite zone ale ţării, să afle unele caracteristici geografice ale lor şi să cunoască închinători ai lui Dumnezeu din alte regiuni. Călătoriile la Ierusalim erau într-adevăr deosebite.

În timpul călătoriei spre nord, spre casă, Iosif şi Maria presupun că Iisus este printre prietenii şi rudele cu care călătoresc. Însă Iisus nu este cu ei când se opresc pentru a înnopta. Aşa că merg să-l caute printre tovarăşii de drum, dar nu-l găsesc nicăieri. Atunci Iosif şi Maria se întorc la Ierusalim ca să-l caute. O zi întreagă îl caută fără să-i dea de urmă. Nu-l găsesc nici în ziua următoare. În sfârşit, a treia zi îl găsesc pe Iisus în templu, în una dintre multele săli. Îl văd stând în mijlocul unor învăţători evrei. El îi ascultă, le pune întrebări, iar aceştia rămân uimiţi de priceperea lui. „Copile, de ce te-ai purtat aşa cu noi?”, îl întreabă Maria. „Iată că tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi.” (Luca 2:48). Iisus se miră că n-au ştiut unde era. El îi întreabă: „De ce a trebuit să mă căutaţi? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu?” (Luca 2:49).

Iisus se întoarce acasă, la Nazaret, cu Iosif şi Maria şi le este supus. El creşte în înţelepciune şi în statură. Deşi tânăr, Iisus se bucură de favoare înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Încă din copilărie, el a avut preocupări spirituale şi a manifestat respect faţă de părinţi. Într-adevăr, Iisus este un exemplu pentru toți copiii de azi!

11. Ioan Botezătorul pregăteşte calea:

MATEI 3:1–12 MARCU 1:1–8 LUCA 3:1–18 IOAN 1:6–8, 15–28

· IOAN VINE SĂ PREDICE ŞI SĂ BOTEZE

· SUNT BOTEZAŢI MULŢI, DAR NU TOŢI

Au trecut aproximativ 17 ani de când Iisus, care avea atunci 12 ani, le-a pus întrebări învăţătorilor în templu. Acum este primăvara anului 29. Mulţi vorbesc despre Ioan, o rudă a lui Iisus, care predică în tot ţinutul de la vest de râul Iordan. Ioan este un bărbat care impresionează atât prin înfăţişare, cât şi prin vorbire. El poartă o haină din păr de cămilă, are mijlocul încins cu o centură de piele şi mănâncă lăcuste şi miere sălbatică. Mesajul său este: „Pocăiţi-vă, căci Împărăîia Cerurilor s-a apropiat!” (Matei 3:2). Mesajul lui Ioan trezeşte interesul celor care au venit să-l asculte. Mulţi înţeleg că trebuie să se pocăiască, adică să-şi schimbe atitudinea şi conduita, renunţând la modul de viaţă condamnabil din trecut. Cei care vin la el sunt din „Ierusalim, din toată Iudeea şi din tot ţinutul din jurul Iordanului” (Matei 3:5). Mulţi dintre cei care vin la Ioan se căiesc, iar el îi botează scufundându-i în apele Iordanului.

Ioan îi botează pe oameni ca simbol al pocăinţei lor sincere de păcatele comise prin încălcarea legământului Legii lui Dumnezeu (Faptele 19:4). Însă nu toţi îndeplinesc cerinţele pentru botez. Când unii conducători religioşi, farisei şi saduchei, vin la el, Ioan îi numeşte „pui de vipere”. El le spune: „Daţi rod potrivit pocăinţei şi să nu îndrăzniţi să ziceţi în sinea voastră: Îl avem de tată pe Avraam. Pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copii lui Avraam din pietrele acestea. Securea este deja la rădăcina pomilor; orice pom care nu dă rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc” (Matei 3:7–10).

Deoarece Ioan atrage atenţia multora, transmite un mesaj direct şi îi botează pe mulţi, sunt trimişi la el nişte preoţi şi leviţi care îl întreabă: „Tu cine eşti?”.

„Eu nu sunt Hristosul”, spune clar Ioan.

„Atunci cine eşti? Eşti Ilie?”

„Nu sunt.”

„Eşti Profetul?”, întreabă ei, referindu-se la marele Profet despre care Moise a spus că va veni (Deuteronomul 18:15, 18).

„Nu!”, răspunde Ioan.

Ei insistă, întrebându-l din nou: „Cine eşti? Ca să le dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine?”. Atunci Ioan le zice: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu: Îndreptați calea Domnului, cum a spus profetul Isaia” (Ioan 1:19–23). Ca urmare, preoţii şi leviţii îl întreabă: „Atunci de ce botezi dacă nu eşti nici Hristosul, nici Ilie, nici Profetul?”. Răspunsul lui Ioan este semnificativ: „Eu botez cu apă. Dar în mijlocul vostru stă cineva pe care nu-l cunoaşteţi. El vine după mine” (Ioan 1:25–27). Da, Ioan recunoaşte că pregăteşte calea ajutându-i pe oameni să dobândească o stare corespunzătoare a inimii pentru a-l accepta pe promisul Mesia. El declară despre acesta: „Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-i scot sandalele” (Matei 3:11). Ioan chiar spune: „Cel care vine după mine a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine” (Ioan 1:15).

Aşadar, mesajul lui Ioan „Pocăiţi-vă, căci Împărăția Cerurilor s-a apropiat!” este într-adevăr oportun (Matei 3:2). Acesta are menirea de a le face cunoscut tuturor că, în curând, Iisus Hristos, îşi va începe slujirea.

12. Iisus este botezat:

MATEI 3:13–17 MARCU 1:9–11 LUCA 3:21, 22 IOAN 1:32–34

· IISUS ESTE BOTEZAT ŞI UNS CU DUHUL SFÂNT

· TATĂL CERESC DECLARĂ CĂ IISUS ESTE FIUL SĂU

La aproximativ şase luni după ce Ioan Botezătorul începe să predice‚ Iisus‚ care are în jur de 30 de ani‚ vine la el‚ la râul Iordan. Iisus face aceasta nu doar pentru a-l vizita pe Ioan sau pentru a afla cum progresează lucrarea lui. El vine pentru a-i cere lui Ioan să-l boteze. Fireşte, Ioan obiectează: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine, şi tu vii la mine?” (Matei 3:14). Ioan ştie că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Să ne amintim că Ioan a săltat de bucurie în pântecele mamei sale când Maria‚ care era însărcinată cu Iisus‚ a venit în vizită la mama sa, Elisabeta. Fără îndoială că Elisabeta i-a relatat mai târziu acest lucru. Probabil, el a aflat şi că un înger a anunţat naşterea lui Iisus şi că mai mulţi îngeri li s-au arătat unor păstori în noaptea în care s-a născut acesta. Ioan ştie că botezul său este pentru cei care se pocăiesc de păcate. Isus însă n-are păcat. Deşi Ioan nu este de acord să-l boteze, Iisus insistă: „Lasă de data asta, fiindcă aşa este potrivit să îndeplinim tot ce este drept” (Matei 3:15).

De ce este potrivit ca Iisus să fie botezat? Botezul lui Iisus nu este un simbol al pocăinţei de păcate. Cu ocazia botezului, el se prezintă înaintea Tatălui său pentru a înfăptui voinţa sa (Evrei 10:5–7). Iisus a fost tâmplar‚ dar acum a venit timpul să înceapă serviciul pentru care Tatăl său ceresc l-a trimis pe pământ. Se aşteaptă Ioan ca în momentul botezului lui Iisus să se întâmple ceva neobişnuit? Ioan a relatat mai târziu: „Cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus: Cel peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând este cel care botează cu Duh Sfânt»” (Ioan 1:33). Aşadar, Ioan se aşteaptă să vadă Duhul Sfânt coborând asupra unui om pe care îl botează. De aceea, după ce Iisus iese din apă, probabil că Ioan nu este surprins să vadă „Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste Iisus” (Matei 3:16).

Dar la botezul lui Iisus se mai întâmplă ceva. „Cerurile se deschid” înaintea Sa. Nu putem ști ce înseamnă exact acest fapt, probabil semnifică posibilitatea pentru Iisus de-al revedea direct pe Tatăl! În plus, la botezul lui Iisus, o voce din Cer declară: „Acesta este Fiul meu, cel iubit,în care îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). Vocea este, evident, a lui Dumnezeu-Tatăl. Iisus este Fiul lui Dumnezeu — „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, după cum se spune în Crezul creștin!

După ce descrie botezul lui Iisus, evanghelistul Luca precizează: „Iisus avea cam treizeci de ani când şi-a început lucrarea şi era, aşa cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, . . . fiul lui David, . . . fiul lui Avraam, . . . fiul lui Noe, . . . fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:23–38).

13. Să învăţăm din modul în care Isus a făcut faţă ispitelor:

MATEI 4:1–11 MARCU 1:12, 13 LUCA 4:1–13

· SATAN ÎL ISPITEŞTE PE IISUS

Imediat după ce este botezat de Ioan, Iisus este dus de Duhul Sfânt în pustiul Iudeii. Aici, El rămâne 40 de zile şi 40 de nopţi. El nu mănâncă nimic în tot acest timp. Apoi, când i se face foarte foame, Satan Diavolul vine la El să-l ispitească şi îi zice: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune-le acestor pietre să se facă pâini” (Matei 4:3). Iisus se împotriveşte ispitei, întrucât ştie că este greşit să-şi folosească puterile supranaturale pentru a-şi satisface propriile dorinţe.

Diavolul nu renunţă, ci încearcă să-l ispitească în alt fel. El îi cere să se arunce de pe parapetul templului. Dar Iisus nu cedează tentaţiei de a face ceva spectaculos ca să atragă atenţia asupra lui. Citând din Scripturi, Iisus arată că este greşit să-l pui pe Dumnezeu la încercare în modul acesta.

Apoi, ispitindu-l a treia oară, Diavolul îi arată lui Iisus — nu ştim în ce fel — „toate regatele lumii şi gloria lor” şi îi spune: „Toate aceste lucruri ţi le voi da ţie dacă te vei prosterna şi te vei închina o dată înaintea mea”. Din nou, Iisus refuză categoric, spunând: „Pleacă, Satan!” (Matei 4:8–10). El nu cade în capcana de a face ce este rău, deoarece ştie că doar lui Tatălui trebuie să i se aducă închinare. Da, Iisus alege să-i rămână fidel lui Dumnezeu-Tatăl.

Avem multe de învăţat din aceste ispite şi din modul în care Iisus a reacţionat la ele. Ispitele au fost reale, ceea ce dovedeşte că Diavolul nu este doar un simbol al răului, aşa cum susţin unii oameni. El este o persoană reală, invizibilă. Această relatare arată, de asemenea, că guvernele lumii, deși sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt sub influența Diavolului! Dacă nu aşa ar sta lucrurile, Satan nu l-ar fi putut ispiti pe Iisus în acest fel! Mai mult decât atât, Diavolul a spus că, dacă Iisus se va închina o dată înaintea lui, el îi va da toate regatele lumiiDiavolul ar putea încerca să ne ispitească şi pe noi într-un mod asemănător, probabil oferindu-ne ocazii de a acumula bogăţii şi de a dobândi putere sau o poziţie înaltă în această lume. Dăm dovadă de înţelepciune dacă urmăm exemplul lui Iisus rămânându-i fideli lui Dumnezeu, indiferent de tentaţiile cu care ne confruntăm. Dar este demn de remarcat că Diavolul a plecat de la Iisus, „aşteptând un alt moment prielnic” (Luca 4:13). Şi nouă ni s-ar putea întâmpla la fel, de aceea este important să fim mereu vigilenţi.

14. Isus îşi alege primii discipoli:

IOAN 1:29–51

· SUNT ALEŞI PRIMII APOSTOLI/DISCIPOLI AI LUI IISUS

Iisus a petrecut 40 de zile în pustiu. Înainte de a merge înapoi în Galileea, Iisus se întoarce la Ioan, care l-a botezat. Când Iisus se apropie de Ioan, acesta arată spre El şi le spune celor prezenţi: „Iată Mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii! Acesta este Cel despre care am zis: După mine vine un om care a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine” (Ioan 1:29, 30). Deşi este cu câteva luni mai mare decât Iisus, Ioan ştie că Iisus a existat înaintea sa în Cer ca Dumnezeu-Fiul.

Cu câteva săptămâni în urmă, când Iisus a venit să fie botezat, se pare că Ioan nu era sigur că Iisus avea să fie Mesia. „Eu nu-l cunoşteam”, admite Ioan, „dar iată de ce am venit să botez cu apă: ca El să fie dezvăluit Israelului” (Ioan 1:31). Ioan le relatează ascultătorilor săi ce s-a întâmplat la botezul lui Iisus: „Am văzut Duhul Sfânt coborând din Cer ca un porumbel; şi a rămas peste el. Eu nu-l cunoşteam, dar Cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus: Cel peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând este cel care botează cu Duhul Sfânt. Şi eu am văzut lucrul acesta şi am depus mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1:32–34).

În ziua următoare, când Ioan este împreună cu doi dintre discipolii săi, Iisus vine din nou la el. Văzându-l, Ioan spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1:36). Ca urmare, aceşti doi discipoli ai lui Ioan Botezătorul îl urmează pe Iisus. Unul dintre ei se numeşte Andrei. Probabil că celălalt este chiar cel care a consemnat acest episod şi care se numeşte tot IoanSe pare că acest Ioan este un văr al lui Iisus, fiind unul dintre fiii lui SalomeEa este probabil sora Mariei, iar soţul ei este Zebedei.

Întorcându-se şi văzându-i pe Andrei şi pe Ioan că îl urmează, Iisus îi întreabă: „Ce căutaţi?”.

„Rabi, . . . unde stai?”, îl întreabă ei.

Iisus le răspunde: „Veniţi şi veţi vedea” (Ioan 1:37–39).

Este în jurul orei patru după-amiaza, iar Andrei şi Ioan petrec restul zilei cu Iisus. Andrei este atât de entuziasmat, încât, după ce îl găseşte pe fratele său Simon, numit şi Petru, îi spune: „Noi l-am găsit pe Mesia” (Ioan 1:41). Andrei îl duce pe Petru la Iisus. Evenimentele ulterioare lasă să se înţeleagă că şi Ioan îl duce pe fratele lui, Iacov, la Iisus; însă Ioan nu menţionează acest detaliu referitor la el în Evanghelia sa.

În următoarea zi, Iisus îl găseşte pe Filip, care este din Betsaida, oraşul natal al lui Andrei şi al lui Petru, situat în apropiere de ţărmul nordic al Mării Galileii. Iisus îi face lui Filip invitaţia: „Urmează-mă!” (Ioan 1:43).

Apoi Filip îl găseşte pe Natanael, numit şi Bartolomeu, şi îi spune: „Noi l-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi Profeţii: este Iisus, fiul lui Iosif, din Nazaret”. Natanael este neîncrezător şi îi zice lui Filip: „Poate să iasă ceva bun din Nazaret?”.

„Vino şi vezi!”, îl îndeamnă Filip. Iisus îl vede pe Natanael apropiindu-se şi spune: „Iată într-adevăr un israelit în care nu este înşelăciune!”.

„Cum de mă cunoşti?”, întreabă Natanael.

„Te-am văzut mai înainte ca Filip să te cheme, când erai sub smochin”, îi spune Iisus.

Uimit, Natanael îi răspunde: „Rabi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti Împăratul lui Israel!”.

„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi?”, îl întreabă Iisus. „Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.” Apoi Iisus declară: „Foarte adevărat vă spun: Veţi vedea Cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând la Fiul Omului” (Ioan 1:45–51).

La scurt timp după aceea, Iisus împreună cu noii săi discipoli pleacă din Valea Iordanului şi pornesc spre Galileea.

15. Primul miracol al lui Iisus:

IOAN 2:1–12

· NUNTA DIN CANA

· IISUS TRANSFORMĂ APA ÎN VIN

Este a treia zi de când Natanael a devenit unul dintre primii discipoli ai lui Iisus. Iisus împreună cu cel puţin câţiva dintre aceştia se îndreaptă spre nord, spre ţinutul Galileii, de unde sunt ei originari. Destinaţia lor este Cana, oraşul natal al lui Natanael, situat într-o zonă de deal, la nord de Nazaret, unde a crescut Iisus. Ei au fost invitaţi la un ospăţ de nuntă în Cana.

La nuntă a venit şi mama lui Iisus. Se pare că Maria‚ fiind prietenă cu familia mirilor‚ dă o mână de ajutor, ocupându-se de numeroşii invitaţi. Astfel, ea observă imediat că lipseşte ceva şi îi spune lui Iisus: „Nu mai au vin” (Ioan 2:3). Prin aceste cuvinte, Maria îi sugerează lui Iisus să facă ceva ca să rezolve problema. Folosind o expresie idiomatică pentru a-şi exprima dezacordul, Iisus îi spune: „Ce am eu de-a face cu tine, femeie?” (Ioan 2:4). Întrucât Iisus este Fiul lui Dumnezeu, doar Tatăl Său Ceresc poate hotărî ce va face El, nu familia sau prietenii. Dovedind înţelepciune, Maria lasă problema în seama fiului ei‚ spunându-le celor care slujesc: „Să faceţi tot ce vă va spune!” (Ioan 2:5).

Acolo se află şase vase de piatră pentru apă‚ fiecare având peste patruzeci de litri. Iisus le spune celor care slujesc: „Umpleţi vasele cu apă”. Apoi‚ Iisus zice: „Scoateţi acum puţin şi duceţi-i directorului/nunului petrecerii” (Ioan 2:7, 8).

Directorul petrecerii este impresionat de calitatea excepţională a vinului‚ însă nu ştie că acesta a fost obţinut printr-un miracol. El îl cheamă pe mire şi îi spune: „Orice om serveşte mai întâi vinul cel bun şi, când oamenii sunt ameţiţi, pe cel mai puţin bun. Tu ai păstrat vinul cel bun până acum” (Ioan 2:10).

Acesta este primul miracol al lui Iisus. Când noii săi discipoli/apostoli văd miracolul, credinţa lor în Iisus se întăreşte. După aceea, Iisus împreună cu mama sa şi cu fraţii săi vitregi/verii Săi* merg în Capernaum, oraş situat pe ţărmul nord-vestic al Mării Galileii.

*Notă: — în această prezentare a vieții lui Iisus nu intru în chestiuni teologice aprig discutate între confesiunile creștine. Este și cazul problemei fraților lui Iisus. Părerea mea legată de această chestiune se poate citi într-un alt articol de pe blog — „Despre Fecioara Maria, Maica Domnului”.

IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (Partea a IV-a).

16. Iisus manifestă zel pentru Dumnezeu-Tatăl:

IOAN 2:12–22

· IISUS CURĂŢĂ TEMPLUL:

După nunta din Cana, Iisus porneşte spre Capernaum. Mama lui Iisus şi fraţii săi vitregi/verii (după alte opinii) — Iacov, Iosif, Simon şi Iuda — călătoresc împreună cu el. De ce merge Iisus la Capernaum? Acest oraş are o poziţie mai avantajoasă decât Nazaretul sau Cana şi este, din câte se pare, mai mare. De asemenea, mulţi dintre noii discipoli ai lui Iisus locuiesc în Capernaum sau în apropiere de acest oraş. Astfel, Iisus îi poate învăță în regiunea lor natală. În plus, cât timp se află la Capernaum‚ Iisus înfăptuieşte lucrări extraordinare. Prin urmare, mulţi oameni din Capernaum şi din împrejurimi aud despre ceea ce face El în acest oraş. Dar, fiind iudei devotaţi, Iisus şi însoţitorii săi trebuie să pornească în curând spre Ierusalim pentru a sărbători Paştele din anul 30.

În timp ce sunt la templul din Ierusalim, discipolii lui Iisus remarcă un aspect impresionant al personalităţii sale pe care nu l-au descoperit până acum. Legea lui Dumnezeu le cere israeliţilor să aducă jertfe de animale la templu, iar cei care vin la Ierusalim de la distanţă au nevoie de hrană pe parcursul şederii lor. De aceea, Legea le permite acestora să aducă bani cu care să cumpere „vite, oi, capre” şi alte lucruri necesare cât timp se află aici (Deuteronomul 14:24–26). Drept urmare, negustorii din Ierusalim vând animale sau păsări chiar într-o curte mare a templului. Unii dintre ei îi înşală pe oameni, cerând preţuri prea mari. Cuprins de indignare, Iisus împrăştie monedele schimbătorilor de bani, le răstoarnă mesele şi îi izgoneşte din templu. Iisus spune apoi: „Luaţi de aici lucrurile acestea! Şi nu mai faceţi din casa Tatălui meu o casă de negoţ!” (Ioan 2:16). Când văd aceasta, discipolii lui Iisus îşi amintesc următoarea profeţie referitoare la Fiul lui Dumnezeu: „Zelul pentru casa ta mă va mistui”. Dar iudeii îl întreabă: „Prin ce semn poţi să ne arăţi că ai dreptul să faci aceste lucruri?”. Iisus le răspunde: „Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica”. (Ioan 2:17–19). Iudeii se gândesc că Iisus se referă la templul propriu-zis din Ierusalim, de aceea îi spun: „Templul acesta a fost zidit în patruzeci şi şase de ani, şi tu îl vei ridica în trei zile?” (Ioan 2:20). Însă Iisus face referire la templul trupului său. Trei ani mai târziu, când Iisus este înviat, discipolii îşi amintesc aceste cuvinte.

17. Într-o noapte, Isus îl învaţă pe Nicodim adevăruri profunde:

IOAN 2:23–3:21

· IISUS VORBEŞTE CU NICODIM

· CE ÎNSEAMNĂ „A SE NAŞTE DIN NOU”:

În timp ce se află în Ierusalim la sărbătoarea Paştelui din anul 30, Iisus face semne extraordinare, sau miracole, şi mulţi cred în El. Nicodim, fariseu şi membru al Curţii Supreme a iudeilor, numite Sanhedrin, este impresionat. Întrucât vrea să afle mai multe, el merge la Iisus după lăsarea întunericului, probabil pentru că nu vrea să fie văzut de ceilalţi conducători iudei, temându-se că reputaţia lui ar putea avea de suferit. „Rabi”, îi spune Nicodim, „ştim că ai venit ca învăţător de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el”. Atunci Iisus îi spune lui Nicodim că, pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, o persoană trebuie „să se nască din nou” (Ioan 3:2, 3). Dar cum poate cineva să se nască din nou? „Mai poate el să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să se nască?”, întreabă Nicodim (Ioan 3:4). Desigur, nu aceasta înseamnă naşterea din nou. Iisus explică: „Dacă cineva nu se naşte din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3:5). „Nașterea din nou”, în esență, înseamnă pentru creștinii adevărați să-l accepte sincer pe Iisus ca Domn și Mântuitor personal, lucru posibil prin ajutorul Duhului Sfânt! Mai târziu, la Penticosta din 33, Duhul Sfânt avea să fie turnat şi peste alţi continuatori botezaţi ai lui Iisus, aceştia născându-se astfel din nou ca fii ai lui Dumnezeu născuți prin Duh (Faptele 2:1–4). Lui Nicodim îi este greu să înţeleagă ce îl învaţă Iisus despre Împărăție. De aceea, Iisus îi dezvăluie mai multe referitor la rolul său deosebit de Fiu al lui Dumnezeu. Iisus îi spune: „Aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:14, 15). Israeliţii din vechime care au fost muşcaţi de şerpi veninoşi au trebuit să privească la şarpele de aramă ca să fie salvaţi (Numerele 21:9). În mod asemănător, toţi oamenii trebuie să manifeste credinţă în Fiul lui Dumnezeu pentru a fi salvaţi de la moarte, la care au fost cu toţii condamnaţi, şi să primească viaţă veşnică. Scoţând în evidenţă iubirea lui Tatălui Ceresc faţă de oameni, Iisus îi spune în continuare lui Nicodim: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16). Aşadar, la circa şase luni după ce şi-a început serviciul pământesc, Iisus explică în mod clar că El este calea spre salvare pentru omenire.

Iisus îi zice lui Nicodim: „Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea”. Aceasta înseamnă că El nu a fost trimis să pronunţe o judecată împotriva lumii, condamnându-i pe toţi oamenii la distrugere. Dimpotrivă, aşa cum spune Iisus, el a fost trimis „pentru ca lumea să fie salvată prin El” (Ioan 3:17).

Nicodim s-a temut să vină la Iisus, făcând aceasta la adăpostul întunericului. De aceea, este interesant că Iisus încheie discuţia cu el astfel: „Iar aceasta este judecată: lumina (Iisus fiind lumina prin viaţa şi învăţăturile sale) a venit în lume, dar oamenii au iubit mai degrabă întunericul decât lumina, căci faptele lor erau rele. Fiindcă cine practică lucruri rele urăşte lumina şi nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu fie dezaprobate. Dar cine practică adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele lui sunt făcute în armonie cu voinţa lui Dumnezeu” (Ioan 3:19–21). Lui Nicodim, acest fariseu şi învăţător al Israelului, nu-i rămâne decât să mediteze la ce a aflat despre rolul lui Iisus în scopul urmărit de Dumnezeu-Tatăl, — mântuirea oamenilor!

18. Iisus creşte, iar Ioan descreşte:

MATEI 4:12 MARCU 6:17–20 LUCA 3:19, 20 IOAN 3:22–4:3

· DISCIPOLII LUI ISUS BOTEAZĂ

· IOAN BOTEZĂTORUL ESTE ARUNCAT ÎN ÎNCHISOARE:

După ce sărbătoresc Paştele în primăvara anului 30, Iisus şi discipolii săi pleacă din Ierusalim. Însă ei nu se întorc direct acasă, în Galileea, ci merg în ţinutul Iudeii, unde botează mulţi oameni. Ioan Botezătorul face o lucrare asemănătoare de aproximativ un an, iar unii dintre discipolii săi sunt încă cu el, probabil în valea râului Iordan. Iisus însuşi nu botează pe nimeni, ci discipolii săi fac acest lucru sub îndrumarea Sa. În această perioadă din misiunea pământească a lui Iisus, atât El, cât şi Ioan îi învaţă pe iudeii care se căiesc de păcatele comise prin încălcarea legământului Legii lui Dumnezeu (Faptele 19:4). Discipolii lui Ioan sunt invidioşi şi i se plâng cu privire la Iisus, spunând: „Omul (Isus) care era cu tine . . . botează şi toţi se duc la el” (Ioan 3:26). Însă Ioan nu este invidios. El se bucură de rezultatele lucrării lui Iisus şi vrea ca şi discipolii săi să se bucure. Ioan le aminteşte: „Voi îmi sunteţi martori că am spus: Nu sunt eu Hristosul, ci am fost trimis înaintea Lui”. El clarifică această idee printr-o ilustrare uşor de înţeles pentru toţi: „Cine are mireasă este mire. Iar prietenul mirelui, când stă şi îl ascultă, se bucură mult de glasul mirelui. Această bucurie a mea a ajuns deplină” (Ioan 3:28, 29). Ioan, asemenea prietenului unui mire, s-a bucurat în urmă cu câteva luni, când i-a prezentat pe discipolii săi lui Iisus. Unii dintre aceştia l-au urmat pe Iisus. Mai târziu, ei vor fi unşi cu Duhul Sfânt. Ioan doreşte ca şi actualii săi discipoli să-l urmeze pe Iisus. De fapt, scopul lui Ioan este acela de a pregăti calea pentru serviciul lui Hristos. Ioan explică: „El trebuie să crească, iar eu să descresc” (Ioan 3:30).

Unul dintre discipolii lui Iisus, numit tot Ioan, a consemnat mai târziu unele detalii referitoare la originea lui Iisus şi la rolul său vital în salvarea omenirii: „Cine vine de sus este deasupra tuturor celorlalţi. Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine are credinţă în Fiul are viaţă veşnică. Cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:31, 35, 36). Acesta este un adevăr important pe care toți oamenii trebuie să-l ştie.

La scurt timp după ce spune că trebuie să descrească, cu alte cuvinte că rolul şi activitatea sa trebuie să se încheie, Ioan Botezătorul este arestat de regele Irod. Acesta s-a căsătorit cu Irodiada, soţia fratelui său vitreg Filip. Deoarece Ioan condamnă în public relaţia lor adulteră, Irod îl aruncă în închisoare. Auzind că Ioan a fost arestat, Iisus, împreună cu discipolii săi, pleacă din Iudeea în Galileea (Matei 4:12; Marcu 1:14).

19. Iisus o învaţă pe o femeie samariteană:

IOAN 4:3–43

· IISUS ÎI ÎNVAŢĂ PE O FEMEIE SAMARITEANĂ ŞI PE ALŢII

· ÎNCHINAREA APROBATĂ DE DUMNEZEU:

După ce pleacă din Iudeea, Iisus şi discipolii săi merg în Galileea, călătorind spre nord prin ţinutul Samariei. Întrucât sunt obosiţi din cauza călătoriei, ei se opresc în jurul amiezii în apropierea oraşului Sihar pentru a se odihni lângă izvorul lui Iacob. Probabil că Iacob a săpat acest izvor sau a plătit să fie săpat cu secole în urmă. În prezent, se crede că izvorul lui Iacob se află în apropierea actualului oraş Nablus. În timp ce Iisus se odihneşte lângă izvor, discipolii săi se duc în oraşul aflat în apropiere să cumpere de mâncare. În lipsa lor, la izvor vine o femeie samariteană ca să scoată apă. Iisus îi spune: „Dă-mi să beau” (Ioan 4:7). În general, iudeii nu au legături cu samaritenii din cauza unor prejudecăţi adânc înrădăcinate. De aceea, femeia se miră şi întreabă: „Cum se face că tu, deşi eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?”. Iisus îi răspunde: „Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi cine este Cel care îţi zice: „Dă-mi să beau”, i-ai fi cerut tu Lui şi El ţi-ar fi dat apă vie”. „Domnule”, îi spune femeia, „n-ai nici măcar o găleată cu care să scoţi apă, iar fântâna este adâncă. De unde ai această apă vie? Eşti tu mai mare decât strămoşul nostru Iacob, care ne-a dat fântâna şi care a băut din ea cu fiii lui şi cu vitele lui?” (Ioan 4:9–12). „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete”, explică Iisus. „Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu nu-i va mai fi sete niciodată, ci apa pe care i-o voi da va deveni în el un izvor de apă care ţâşneşte ca să dea viaţă veşnică.” (Ioan 4:13, 14) Deşi se simte obosit, Iisus este dispus să-i împărtăşească femeii samaritene adevărul care duce la viaţă veșnică. Atunci femeia îi spune: „Domnule, dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot apă”. Iisus pare să schimbe subiectul şi-i zice: „Du-te, cheamă-l pe soţul tău şi vino aici”. Ea mărturiseşte: „N-am soţ”. Spre marea ei surprindere, Iisus îi spune: „Bine-ai zis: „N-am soţ”. Căci ai avut cinci soţi, iar bărbatul pe care-l ai acum nu-ţi este soţ” (Ioan 4:15–18). Femeia înţelege semnificaţia cuvintelor lui Iisus şi, uimită, îi zice: „Domnule, văd că eşti profet”. Prin ceea ce spune în continuare, dovedeşte că o interesează lucrurile spirituale: „Strămoşii noştri (samaritenii) s-au închinat pe muntele acesta (muntele Garizim, aflat în apropiere), dar voi (evreii) spuneţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii” (Ioan 4:19, 20). Atunci Iisus îi explică femeii samaritene că nu locul de închinare este important: „Vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim”. El continuă: „Vine ceasul, şi acesta este acum, când închinătorii adevăraţi i se vor închina Tatălui cu Duh şi Adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl” (Ioan 4:21, 23, 24). Ceea ce contează pentru Tatăl nu este locul în care slujitorii săi îi aduc închinare, ci modul în care i se închină ei, prin credința în Duhul Sfânt și în Adevăr ( Iisus este Adevărul!). Femeia este impresionată. „Ştiu că vine Mesia, care se numeşte Hristos”, zice ea. „Când va sosi, El ne va spune toate lucrurile deschis.” (Ioan 4:25) Apoi, Iisus îi dezvăluie un adevăr important: „Eu, care îţi vorbesc, sunt Acela” (Ioan 4:26). Să ne gândim: Iisus îi acordă o onoare deosebită unei femei care a venit la amiază să scoată apă. El îi spune direct ceea ce, din câte se pare, nu a mai spus nimănui până acum în mod deschis, şi anume că El este Mesia!

MULŢI SAMARITENI CRED:

Discipolii lui Iisus se întorc din Sihar cu mâncare. Ei îl găsesc pe Iisus la izvorul lui Iacob, unde l-au lăsat. Acum, El vorbeşte cu o femeie samariteană. Când sosesc discipolii, ea îşi lasă acolo vasul de apă şi merge în oraş. Odată ajunsă în Sihar, femeia le povesteşte oamenilor lucrurile pe care i le-a zis Iisus. Ea le vorbeşte cu convingere: „Veniţi să vedeţi un om care mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut”. Apoi, probabil pentru a le stârni curiozitatea, ea întreabă: „Oare nu este El Hristosul?” (Ioan 4:29). Aceasta este o întrebare referitoare la o chestiune importantă, de interes încă din zilele lui Moise (Deuteronomul 18:18). Astfel, oamenii din oraş se simt îndemnaţi să vină să-l vadă ei înşişi pe Iisus.

Între timp, discipolii stăruie pe lângă Iisus să mănânce mâncarea adusă de ei. Dar El le spune: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi”. Discipolii se miră, zicându-şi unii altora: „Nu cumva i-a adus cineva de mâncare?”. Iisus le explică în mod binevoitor: „Hrana mea este să fac voinţa Celui care m-a trimis şi să sfârşesc lucrarea Sa” (Ioan 4:32–34). Aceste cuvinte sunt semnificative pentru toţi continuatorii săi. Lucrarea/misiunea despre care vorbeşte Iisus nu este secerişul propriu-zis, care va avea loc peste aproximativ patru luni. Mai degrabă, Iisus face referire la un seceriş spiritual, după cum reiese din cuvintele sale: „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi ogoarele: sunt albe pentru seceriş. Deja secerătorul primeşte plata şi strânge rod pentru viaţa veşnică, pentru ca semănătorul şi secerătorul să se bucure împreună” (Ioan 4:35, 36). Iisus îşi dă seama deja de rezultatele discuţiei sale cu femeia samariteană. Mulţi oameni din Sihar cred în El datorită mărturiei acestei femei, întrucât ea le zice: „Mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut” (Ioan 4:39). Prin urmare, când vin din Sihar la fântână, ei îl roagă pe Iisus să rămână şi să le vorbească în continuare. Iisus acceptă şi rămâne în Samaria două zile. Ascultându-l pe Iisus, şi mai mulţi samariteni cred în El. Ei îi spun femeii: „De-acum nu mai credem datorită spuselor tale, căci am auzit noi înşine şi ştim că omul acesta este cu adevărat salvatorul lumii” (Ioan 4:42).

Mai sunt patru luni până la seceriş — din câte se pare, până la secerişul orzului — care are loc primăvara în această zonă. Aşadar, acum este probabil luna noiembrie sau decembrie. Aceasta înseamnă că, după sărbătoarea Paştelui din anul 30, Iisus şi discipolii săi au rămas aproximativ opt luni în Iudeea, învăţând şi botezând. Ei se îndreaptă acum spre nord, spre casa lor din Galileea. Ce îi aşteaptă acolo? — vom vedea în partea următoarea!

SUPLIMENTAR: CINE ERAU SAMARITENII?

Regiunea numită Samaria se întindea între Iudeea la sud şi Galileea la nord. După moartea regelui Solomon, cele zece triburi din nord ale lui Israel s-au despărţit de tribul lui Iuda şi al lui Beniamin. Israeliţii care făceau parte din cele zece triburi au adoptat închinarea la viţel. Prin urmare, în 740 î.H. (cronologia este relativă), Dumnezeu a permis ca asirienii să cucerească Samaria. Cei mai mulţi dintre locuitorii Samariei au fost deportaţi de invadatori, în locul lor fiind aduşi străini din alte părţi ale Imperiului Asirian. Aceşti închinători la dumnezei străini şi unii israeliţi care au rămas în ţară au încheiat căsătorii între ei. Treptat, locuitorii acestei zone au ajuns să practice o formă de închinare care includea unele învăţături şi practici prevăzute de Legea lui Dumnezeu, precum circumcizia. Totuşi, închinarea lor nu putea fi considerată adevărată (2 Regi 17:9–33; Isaia 9:9). În zilele lui Iisus, samaritenii acceptau cărţile lui Moise, însă nu se închinau la templul din Ierusalim. Ani la rând, ei s-au închinat la un templu construit pe muntele Garizim, nu departe de Sihar, şi au continuat să se închine pe acest munte chiar şi după ce templul de acolo a fost distrus. În timpul serviciului lui Iisus era evident că samaritenii şi evreii nu erau în relaţii bune (Ioan 8:48).

IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (Partea a cincea).

20. Al doilea miracol făcut de Iisus în Cana:

MARCU 1:14, 15 LUCA 4:14, 15 IOAN 4:43–54:

· IISUS ANUNŢĂ CĂ „ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU S-A APROPIAT”

· EL VINDECĂ UN BĂIAT DE LA DISTANŢĂ.

După ce a petrecut două zile în Samaria, Iisus se îndreaptă spre locul unde a crescut. El a desfăşurat o amplă campanie de predicare în Iudeea, însă nu se întoarce în Galileea ca să se odihnească. Dimpotrivă, Iisus începe o lucrare chiar mai mare în ţinutul copilăriei sale. Probabil că nu se aşteaptă să fie bine primit, deoarece, aşa cum a spus chiar El, „profetul nu este prețuit în patria lui” (Ioan 4:44). Discipolii săi nu mai rămân cu El, ci se întorc acasă, la familiile lor şi la vechile lor ocupaţii. Mesajul pe care Iisus începe să-l predice este următorul: „Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocăiţi-vă şi credeţi în vestea bună!” (Marcu 1:15). Cum reacţionează oamenii? Mulţi galileeni îl primesc bine pe Iisus, dându-i onoare. Acest lucru nu se datorează doar mesajului său. Cu câteva luni înainte, unii galileeni au fost la Ierusalim cu ocazia Paştelui şi au văzut semnele mari făcute de Iisus (Ioan 2:23).

Unde îşi începe Iisus serviciul din Galileea? Se pare că în Cana, unde mai demult a transformat apa în vin la un ospăţ de nuntă. În timp ce Iisus se află a doua oară în Cana, i se aduce la cunoştinţă că un băiat este foarte bolnav, la un pas de moarte. Acesta este fiul unui slujitor al regelui Irod Antipa, rege care mai târziu va porunci decapitarea lui Ioan Botezătorul. Slujitorul află că Iisus a sosit din Iudeea la Cana. Astfel, el vine aici din Capernaum, oraşul său, pentru a-l căuta pe Iisus. Cuprins de durere, slujitorul regelui îl imploră pe Iisus: „Doamne, coboară înainte să-mi moară copilaşul” (Ioan 4:49). Răspunsul lui Iisus trebuie să-l surprindă pe bărbat: „Du-te, fiul tău trăieşte!” (Ioan 4:50). Slujitorul regelui Irod crede cuvintele lui Iisus şi se întoarce acasă. Pe drum, îi întâlneşte pe sclavii săi, care vin în grabă la el ca să-i spună vestea cea bună. Într-adevăr, fiul său trăieşte şi este sănătos. Încercând să pună cap la cap informaţiile, el îi întreabă când s-a însănătoşit fiul său.

„Ieri, la ceasul al şaptelea, l-a lăsat febra”, îi răspund ei (Ioan 4:52). Slujitorul regelui îşi dă seama că este exact ora când Iisus i-a spus: „Fiul tău trăieşte”. După ce fiul acestui om, care este destul de bogat ca să-şi permită sclavi, a fost vindecat, atât el, cât şi toată casa lui devin discipoli ai lui Hristos.

Cana este deci locul unde Iisus face miracole în două ocazii, prima dată transformând apa în vin, iar apoi vindecând un băiat de la o distanţă de aproximativ 25 de kilometri. Desigur, acestea nu sunt singurele sale miracole. Dar vindecarea aceasta este importantă deoarece marchează întoarcerea sa în Galileea. Iisus este cu siguranţă, în ochii oamenilor, un profet aprobat de Dumnezeu, însă în ce măsură va fi „onorat în patria lui”? Vom vedea însoţindu-l pe Iisus în oraşul său, Nazaret.

21. În sinagoga din Nazaret:

LUCA 4:16–31:

· IISUS CITEŞTE DIN SULUL LUI ISAIA

· OAMENII DIN NAZARET ÎNCEARCĂ SĂ-L OMOARE.

În Nazaret este, fără îndoială, mare agitaţie. Cu peste un an în urmă, când a plecat să fie botezat de Ioan, Iisus a fost tâmplar în acest oraş. Acum însă El este cunoscut ca un bărbat care înfăptuieşte lucrări miraculoase. Locuitorii oraşului sunt nerăbdători să-l vadă pe Iisus făcând astfel de lucrări în mijlocul lor. Nerăbdarea lor creşte când Iisus, potrivit obiceiului său, se duce la sinagogă. Serviciul religios de aici include rugăciuni şi citirea unui fragment din cărţile lui Moise, după cum se face „în sinagogi în fiecare sabat” (Faptele 15:21). Se citesc şi fragmente din cărţile profetice. Când se ridică să citească, Iisus îi recunoaşte, probabil, pe mulţi oameni din anii în care venea la această sinagogă. I se înmânează sulul profetului Isaia. El găseşte locul în care se vorbeşte despre Cel uns cu Duhul lui Dumnezeu/Duhul Sfânt, pasaj care în Bibliile actuale corespunde cu Isaia 61:1, 2Iisus citeşte despre Cel prezis care urmează să le predice captivilor eliberarea, orbilor recăpătarea vederii şi să vestească anul de bunăvoinţă al lui Dumnezeu. Iisus îi înapoiază slujitorului sulul şi se aşază. Toate privirile sunt aţintite asupra Lui. Atunci El le spune probabil mai multe lucruri, iar la un moment dat face şi următoarea afirmaţie foarte importantă: „Astăzi s-a împlinit acest cuvânt din Scripturi pe care tocmai l-aţi auzit” (Luca 4:21). Oamenii sunt uimiţi „de cuvintele pline de har ce Îi ies din gură” şi îşi spun unul altuia: „Nu este acesta fiul lui Iosif?”. Dar, dându-şi seama că ei vor să îl vadă înfăptuind lucrări miraculoase, asemenea acelora despre care au auzit, Iisus le zice: „Fără îndoială că veţi folosi următorul proverb cu privire la Mine: Doctore, vindecă-te pe Tine! Fă şi aici, în patria Ta, lucrurile despre care am auzit că s-au întâmplat în Capernaum!” (Luca 4:22, 23). Probabil că locuitorii Nazaretului se gândesc că El trebuia să facă vindecări mai întâi aici, în folosul oamenilor din regiunea sa. De aceea, poate ei consideră că Iisus nu le-a acordat atenţia cuvenită. Realizând care le sunt gândurile, Iisus le aminteşte unele episoade din istoria Israelului. În Israel erau multe văduve pe timpul lui Ilie, menţionează el, însă Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele. El s-a dus la o văduvă neisraelită din Sarepta, un oraş situat în apropiere de Sidon, unde a înfăptuit un miracol, salvând viaţa văduvei şi a fiului ei (1 Regi 17:8–16). Iar în zilele lui Elisei existau mulţi leproşi în Israel, dar Elisei l-a curăţat numai pe Naaman, sirianul (2 Regi 5:1, 8–14). Cei din Nazaret ar putea considera că aceste paralele între situaţia lor şi cele două situaţii din istoria Israelului sunt în defavoarea lor, demascându-le egoismul şi lipsa de credinţă. Cum reacţionează ei? Cei aflaţi în sinagogă se înfurie, se ridică şi îl scot pe Iisus afară din oraş. Ei îl duc pe culmea muntelui pe care este construit Nazaretul şi încearcă să-l arunce jos. Dar Iisus scapă nevătămat. Apoi se îndreaptă spre Capernaum, situat pe ţărmul nord-vestic al Mării Galileii.

22. Patru discipoli vor fi pescari de oameni:

MATEI 4:13–22 MARCU 1:16–20 LUCA 5:1–11:

· IISUS CHEAMĂ DISCIPOLI CARE SĂ-L URMEZE NEÎNCETAT

· NIŞTE PESCARI DEVIN „PESCARI DE OAMENI”.

După ce oamenii din Nazaret încearcă să-l omoare, Iisus se duce la Capernaum, în apropiere de Marea Galileii, numită şi „lacul Ghenezaret” (Luca 5:1). Astfel se împlineşte profeţia din cartea lui Isaia potrivit căreia oamenii din Galileea care locuiesc lângă mare vor vedea o mare lumină (Isaia 9:1, 2). Da, Iisus continuă să vestească aici, în Galileea, că „Împărăția Cerurilor s-a apropiat” (Matei 4:17). El îi găseşte pe patru dintre discipolii săi. Aceştia l-au însoţit în călătoriile sale, dar, după ce s-au întors cu Iisus din Iudeea, au continuat să se ocupe de afacerea lor cu peşte (Ioan 1:35–42). Acum însă este timpul ca ei să fie mereu cu Iisus ca să poată fi instruiţi pentru lucrarea de propovăduire a Evangheliei, pe care vor trebui s-o îndeplinească după ce Iisus nu va mai fi. Mergând de-a lungul ţărmului, Iisus îl vede pe Simon Petru, pe fratele lui, Andrei, şi pe câţiva dintre tovarăşii lor curăţându-şi plasele de pescuit. Iisus se îndreaptă spre ei, urcă în barca lui Petru şi-i cere să se îndepărteze de ţărm. După aceea, Iisus se aşază şi începe să le predea adevăruri despre Împărăția Cerurilor mulţimilor adunate pe ţărm. Apoi, Iisus îi spune lui Petru: „Ieşi în larg unde apa este adâncă şi aruncaţi-vă plasele de pescuit”. Petru îi răspunde: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău voi arunca plasele de pescuit” (Luca 5:4, 5). Ei aruncă plasele de pescuit şi prind o mulţime de peşti, iar plasele încep să li se rupă. Le fac semn tovarăşilor lor dintr-o altă barcă să vină să-i ajute. În scurt timp, amândouă bărcile sunt atât de încărcate de peşte, încât încep să se scufunde. Văzând aceasta, Petru cade înaintea lui Iisus şi spune: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, pentru că sunt un om păcătos”. Iisus îi răspunde: „Nu te mai teme! De acum înainte te voi face pescar de oameni” (Luca 5:8, 10). Iisus le spune lui Petru şi lui Andrei: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!” (Matei 4:19). El îi cheamă şi pe alţi doi pescari, pe Iacov şi pe Ioanfiii lui Zebedei. Şi ei îl urmează pe Iisus fără să şovăie. Aşadar, aceşti patru bărbaţi renunţă la afacerea lor cu peşte şi devin primii discipoli/apostoli ai lui Iisus care îl urmează neîncetat.

23. Iisus face lucrări mari în Capernaum:

MATEI 8:14–17 MARCU 1:21–34 LUCA 4:31–41:

· IISUS SCOATE UN DEMON

· SOACRA LUI PETRU ESTE VINDECATĂ.

Iisus i-a invitat pe patru discipoli, pe Petru, Andrei, Iacov şi Ioan, să fie „pescari de oameni”. Acum, în ziua de sabat, merg cu toţii la sinagoga din Capernaum. Iisus predă în sinagogă, iar oamenii sunt şi de această dată uluiţi de modul său de a-i învăţa. El predă ca unul care are autoritate, nu ca scribii. În acest sabat, la sinagogă a venit şi un om demonizat, care începe să strige: „Ce-avem noi de-a face cu tine, Iisus, Nazarineanule? Ai venit să ne distrugi? Ştiu sigur cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”. Mustrând demonul care îl stăpânea pe bărbat, Iisus spune: „Taci şi ieşi din el!” (Marcu 1:24, 25). Atunci, spiritul necurat îl trânteşte pe om la pământ provocându-i convulsii şi urlă cât poate de tare. Demonul iese apoi din el „fără să-i facă vreun rău” (Luca 4:35). Oamenii din sinagogă care văd miracolul sunt de-a dreptul uluiţi. „Ce este aceasta?”, se întreabă ei. „El le porunceşte cu autoritate chiar şi spiritelor necurate şi ele îl ascultă.” (Marcu 1:27) Cum era de aşteptat, vestea despre acest lucru extraordinar se răspândeşte în toată Galileea.

După ce pleacă de la sinagogă, Iisus merge împreună cu discipolii săi la casa lui Simon, sau Petru, unde o găseşte pe soacra acestuia zăcând cu febră mare. Iisus este implorat să o vindece. Prin urmare, El merge la ea, o ia de mână şi o ridică. Imediat, femeia este vindecată şi începe să le slujească lui Iisus şi discipolilor care sunt cu El, probabil pregătindu-le o mâncare.

Pe la apusul soarelui, oameni din toate părţile vin la casa lui Petru aducându-i la Iisus pe cei bolnavi. În scurt timp, toţi locuitorii oraşului par să se fi adunat în faţa uşii. De ce vin ei? Biblia spune că „toţi cei care au bolnavi, cu diferite boli, îi aduc la El. Punându-şi mâinile peste fiecare dintre ei, El îi vindecă” (Luca 4:40). Da, indiferent ce boli au, Iisus îi face din nou sănătoşi, aşa cum a fost profeţit (Isaia 53:4). El chiar scoate demonii din cei posedaţi. Când ies afară, spiritele rele strigă: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu” (Luca 4:41). Dar Iisus le mustră şi nu le permite să mai vorbească. Demonii ştiu că Iisus este Hristos, iar El nu vrea ca ei să lase impresia că-i slujesc adevăratului Dumnezeu.

SUPLIMENTAR: CE ÎNSEMNA A FI POSEDAT DE DEMONI?

Când un demon sau mai mulţi demoni puneau stăpânire pe o persoană, aceasta putea avea mult de suferit (Matei 17:14–18). Dar când era eliberată de sub puterea demonilor, persoana în cauză îşi revenea pe plan mintal şi fizic. De repetate ori, Iisus şi-a dovedit puterea de a scoate demoni cu ajutorul Duhului Sfânt.

24. Iisus predică şi în alte locuri din Galileea:

MATEI 4:23–25 MARCU 1:35–39 LUCA 4:42, 43:

· IISUS PREDICĂ ŞI ÎN ALTE LOCURI DIN GALILEEA ÎMPREUNĂ CU PATRU DISCIPOLI

· LUCRAREA SA DE PREDICARE ŞI MIRACOLELE SALE DEVIN TOT MAI CUNOSCUTE.

Ziua pe care Iisus a petrecut-o cu cei patru discipoli ai săi la Capernaum a fost încărcată. Seara, oamenii din Capernaum i-au adus pe bolnavi la El ca să-i vindece. Iisus n-a avut nicio clipă de răgaz. În următoarea zi, înainte să se ivească zorile, Iisus se trezeşte și merge afară singur într-un loc retras ca să se roage Tatălui, fără să fie deranjat de nimeni. Dar Iisus nu rămâne singur mult timp. Când îşi dau seama că Iisus lipseşte, „Simon şi cei ce erau cu el” încep să-l caute. Poate că cel care ia iniţiativa este Simon Petru, întrucât Iisus a rămas în casa lui (Marcu 1:36; Luca 4:38). Când îl găsesc pe Iisus, Petru îi spune: „Toţi te caută” (Marcu 1:37). Este lesne de înţeles că oamenii din Capernaum vor ca Iisus să rămână. Ei sunt foarte recunoscători pentru ce a făcut Iisus în folosul lor, aşa că „încearcă să-L împiedice să plece de la ei” (Luca 4:42). Însă a venit Iisus pe pământ în primul rând pentru a face vindecări miraculoase? Îşi va limita El activitatea la acest oraş? Ce spune Iisus în această privinţă? Iisus le răspunde discipolilor: „Să ne ducem în altă parte, în aşezările învecinate, ca să predic şi acolo, căci de aceea am venit” Iisus chiar le spune celor care vor ca El să rămână: „Trebuie să anunţ şi altor oraşe vestea bună despre Împărăția lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Marcu 1:38; Luca 4:43). Într-adevăr, motivul important pentru care Iisus a venit pe pământ este acela de a predica despre Împărăția lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor de către El pentru ca aceștia să poată intra în Împărăția Cerurilor! Aşadar, Iisus pleacă din Capernaum pentru a predica şi în alte oraşe. Împreună cu El sunt cei patru discipoli — Petru, fratele său, Andrei, Ioan şi fratele acestuia, Iacov. Cu o săptămână în urmă, ei au fost invitaţi de Iisus să fie primii săi colaboratori care să-l însoţească în călătoriile sale.

 

PREDICA DE PE MUNTE

Predica de pe munte este titlul care se dă în mod obişnuit învăţăturilor lui Isus care sunt scrise în Matei 5-7. Dacă numele poate fi folosit sau nu pentru unele pasaje oarecum paralele din Luca (6:20-49) depinde de felul în care interpretează fiecare relaţia literară dintre cele două evanghelii. Porţiunea din Luca este deseori numită Predica din câmpie, întrucât se spune că locul de unde a fost rostită era „un podiş” (Luca 6:17) nu un „munte” (Matei 5:1). Este însă posibil ca fiecare din cele două precizări să se refere la acelaşi loc, văzut însă din două direcţii diferite (vezi W.M. Christie, Palestine Calling, 1939, p. 35 ş.urm.).

În prelegire sale ţinute la Bampton, Canon Liddon se referă la această predică spunând că este „prima sorbitură a esenţei creştinismului”. Dacă ar fi să interpretăm că acesta afirmaţie spune că Predica de pe munte este mesajul creştinismului adresat lumii păgâne, această interpretare s-ar lovi de faptul că predica este vădit o învăţătură (didache), nu o proclamaţie kerygma (proclamaţie). Oricât de departe ne-am duce cu imaginaţia, această predică nu poate fi considerată „vestea cea bună” pentru unul a cărui intrare în Împărăţie depinde de împlinirea ei. (Închipuiţi-vă un om care nu are nimic cu Cristos, lipsit de puterea Duhului Sfânt care să-l ajute, încercând să întreacă neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor.) Este mai degrabă o prezentare scurtă a celor care au intrat deja în Împărăţie şi o descriere a calităţii vieţii morale care se aşteaptă din partea lor. Este adevărat, în sensul acesta predica conţine „esenţa creştinismului”.

 1. Alcătuire

În trecut, s-a considerat că Predica de pe munte a constituit un singur discurs pe care Isus l-a rostit cu o anumită ocazie. Cu siguranţă că, după felul în care este prezentată în Evanghelia după Matei, lucrurile par să stea întocmai. Ucenicii au sunt jos (v. 1), Isus a luat cuvântul şi i-a învăţat (v. 2), iar când cuvântarea a luat sfârşit, noroadele au fost uimite de învăţătura Lui (7:28). Mulţi teologi, însă, sunt de părere că Predica de pe munte este o compilare a mai multor cuvântări pe care le-a ţinut Domnul – „un fel de rezumat al tuturor predicilor pe care le-a ţinut Isus” (W. Barclay, The Gospel of Mathew, 1, p. 79). Argumentele sunt următoarele: (1) este prea mult material conţinut aici pentru o singură predică. Ucenicii, care nu s-au remarcat datorită unei percepţii spirituale deosebite, nu puteau asimila niciodată o învăţătură etică atât de pretenţioasă. (2) Numărul mare de teme prezentate (descrierea fericirilor Împărăţiei, sfat cu privire la divorţ, sfaturi cu privire la îngrijorare) nu este deloc compatibil cu unitatea tematică a unui discurs. (3) Trecerea bruscă la anumite teme (de ex. învăţătura despre rugăciune în Matei 6:1-11) se observă foarte clar. (4) În Luca apar treizeci şi patru de versete din această predică şi, mai mult încă, pasaje răspândite pe tot cuprinsul Evangheliei după Luca (de ex. Rugăciunea Domnului din Luca este prezentată la cererea ucenicilor Lui de a-i învăţa cum să se roage, Luca 11:1; cuvântarea despre poarta cea strâmtă are loc ca răspuns la întrebarea „Oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” Luca 13:23). Este mult mai plauzibil ca Matei să fi împrumutat aceste cuvântări de la Luca şi să le compileze într-o predică decât ca Luca să le fi găsit într-o predică şi să le disperseze apoi prin toată evanghelia pe care a scris-o. (5) Este un lucru caracteristic lui Matei să adune material ce conţine învăţături, să-l compileze sub anumite titluri şi să-l introducă în naraţiunea vieţii lui Isus (cf. B.W. Bacon, Studies in Mathew, 1930, p. 269-325), şi prin urmare, Predica de pe munte este prima din aceste secţiuni didactice. (Celelalte se ocupă de teme cum ar fi ucenicie (9:35-10:42), Împărăţia cerurilor (13), ce înseamnă să fii mare (18) şi sfârşitul vremurilor (24-25).)

Aceste consideraţii însă, nu ne forţează să vedem în predică o compoziţie arbitrară. Contextul istoric din Matei 4:23-5:1 ne face să ne aşteptăm la un discurs important, rostit într-o anumită împrejurare. În Predica de pe munte sunt mai multe fragmente care par a fi predici mai scurte ale lui Isus, nu colecţii tematice ale unor cuvântări separate (logia). Comparaţia acestei predici cu predica din Luca ne arată că între cele două predici există mai multe puncte similare (ambele încep cu fericirile, se încheie cu Pilda casei zidită pe stâncă şi materialul care se interpune în pasajul din Luca – referitor la iubirea vrăjmaşilor (6:27-36) şi la judecăţi (6:37-42) – urmează în aceeaşi ordine ca şi în Matei), ceea ce ne spune că la baza ambelor naraţiuni există o sursă comună. Este posibil ca înainte de a fi început vreunul din cei doi evanghelişti să scrie, a existat un conţinut mai schematizat al unei predici rostită cu o anumită ocazie. Întrebări care încercă să afle care dintre cele două naraţiuni este mai apropiată de versiunea originală sau dacă nu cumva Matei s-a inspirat dintr-o sursă mai veche, sunt încă subiectul unor dispute între cercetătorii Bibliei. Având în vedere scopul acestui articol, este suficient să concluzionăm că Matei s-a folosit de o sursă mai veche şi i-a amplificat conţinutul potrivit scopului pe care l-a urmărit, prin introducerea unui material suplimentar relevant.

 1. Limbajul predicii

Ligviştii specialişti în literatura biblică aramaică din generaţia trecută au vorbit mult despre „Poezia Domnului nostru” – ca să împrumutăm titlul cărţii lui C.F. Burney (1925). Chiar şi în traducere putem recunoaşte diferitele tipuri de paralelism, care sunt aspecte distinctive ale poeziei semitice. Matei 7:6, de exemplu, este o ilustraţie foarte grăitoare a paralelismului „sinonimelor”:

„Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor.”

Se pare că şi Rugăciunea Tatăl Nostru este o poezie în două strofe, fiecare având trei versuri de câte patru picioare fiecare (cf. Burney, p. 112 ş.urm.). Veloarea practică a recunoaşterii poeziei acolo unde apare constă în faptul că suntem înclinaţi să interpretăm textul cu inflexibilitatea cu care am interpreta proza. Ce tragic ar fi dacă cineva (şi istoria ne spune că unii au şi făcut-o) şi-ar „scoate ochii” sau şi-ar „tăia mâna” în încercarea de a scăpa de pofta cărnii. A.M. Hunter face observaţia că „proverbele sunt într-adevăr principii exprimate în situaţii de extremă”. Trebuie să evităm întotdeauna interpretarea paradoxului cu un literalism exagerat, ci să căutăm mai degrabă principiul care stă la baza proverbului (Design for Life, p. 19-20).

Având în vedere acestea, să luăm în considerare calitatea absolutului din imperativele cu caracter moral ale lui Isus. Versete cum ar fi Matei 5:48: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”, au dat multe dureri de cap oamenilor. O parte a răspunsului constă în faptul că acestea nu sunt „legi noi” ci principii generale care sunt menite să stimuleze acţiunea. Ele cad într-o categorie a injoncţiunii profetice care a fost întotdeauna mai profundă şi a cerut mai mult decât respectarea literei legii. Aceste imperative au fost aspecte etice ale erei noi, menite pentru cei care sunt părtaşi unei puteri noi (cf. A.N. Wilder, „The Sermon on the Mount”, IB, 7, 1951, p. 163).

III. Împrejurările

Atât Matei cât şi Luca plasează predica aceasta în primul an al misiunii publice a lui Isus; Matei puţin mai devreme decât Luca, acesta din urmă plasând-o imediat după alegerea Celor doisprezece, şi denotă că ar trebui înţeleasă ca fiind într-un fel „predica rostită la ordinarea acestora”. În fiecare caz, ea a fost rostită în acea perioadă când învăţătorii religioşi nu şi-au formulat opoziţia şi, suficient de târziu ca faima lui Isus să se fi răspândit în toată ţara. În primele luni ale lucrării Lui din Galilea, El a predicat în sinagogi, dar nu după multă vreme entuziasmul ascultătorilor lui a făcut să fie necesară propovăduirea în aer liber. O schimbare corespunzătoare poate fi observată în mesajul Lui. Proclamarea anterioară: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 4:17) a făcut locul unor expuneri cu privire la natura Împărăţiei, pentru cei care doreau într-adevăr să înveţe.

Întrucât această predică se încadrează în perioada lucrării lui Isus în Galilea, este normal să presupunem că predica a avut loc la poalele unor dealuri care înconjoară câmpia de N. Întrucât curând după aceea Isus a intrat în Capernaum (Matei 8:5), probabil că acest deal era în apropierea Capernaumului. O tradiţie latină care datează din sec. al 13-lea, menţionează un deal cu două vârfuri, Karn Hattin, care se întinde puţin înspre S, dar numai ghizii şi turiştii par să ia în serios această identificare.

Predica este adresată în primul rând ucenicilor. Aceasta este ceea ce se deduce atât din Matei 5:1-2 cât şi din Luca 6:20. Faptul că Luca se exprimă la persoana a doua în Fericiri, în cuvântări cum ar fi „Voi sunteţi sarea lumii” (Matei 5:13) şi caracterul profund etic al predicii ca întreg, nu poate însemna decât că a fost ţinută pentru cei care au renunţat la păgânism, pentru viaţa din Împărăţie. Dar la încheierea fiecărei naraţiuni aflăm că şi alţii erau prezenţi. Concluzia pare să fie că mulţimea a fost acolo şi L-a auzit pe Isus cum îi învăţa, dar discursul în sine a fost rostit în primul rând pentru ucenici. Cuvinte ocazionale, cum ar fi cele care încep cu „vai” în Luca 6:24-26, dacă nu sunt cumva retorice, par să se refere suplimentar la unii care se pare că ascultau şi aveau nevoie de mustrări de felul acesta.

 1. Analiza

Indiferent cum este privită Predica de pe munte, ca un rezumat al unui discurs care a avut loc sau ca o compilare de prelegeri etice întocmită de Matei, nu ne putem îndoi de faptul că Matei 5-7 este un fragment unitar marcat de o desfăşurare logică a temei de bază. Această temă este prezentată în Fericiri şi poate fi intitulată „Calitatea vieţii şi modul de viaţă în Împărăţie”. În ceea ce urmează, avem o analiză descriptivă a conţinutului predicii.

 1. Fericirea celor din Împărăţie, 5:3-16

(i) Fericirile (5:3-10).

(ii) O elaborare mai pe larg a Fericirii de pe urmă şi o deviere pentru a arăta rolul ucenicilor într-o lume necredincioasă (5:11-16).

 1. Relaţia dintre mesajul lui Isus şi vechea stare de lucruri, 5:17-48

(i) Este prezentată tema (5:17). Mesajul lui Isus „împlineşte” Legea trecând dincolo de literă şi datificând principiul care stă la baza ei, împlinind-o astfel în mod ideal.

(ii) Tema este ilustrată (5:21-48).

 1. În porunca de a nu ucide, mânia este un element culpabil (5:21-26).
 2. Adulterul este roadă unei inimi rele alimentată de dorinţe necurate (5:27-32).
 3. Neprihănirea caracteristică Împărăţiei cere o onestitate atât de pură încât jurămintele nu mai sunt necesare (5:33-37).
 4. Lex talionistrebuie să facă loc unui duh care nu este răzbunător (5:38-42).
 5. Dragostea este universală în ceea ce priveşte aplicarea ei (5:43-48).
 1. Instrucţiuni generale cu privire la comportamentul în Împărăţie, 6:1-7:12

(i) Protecţie împotriva evlaviei false (6:1-18).

 1. În cazul facerii de bine (6:1-4).
 2. În cazul rugăciunii (6:5-15).
 3. În cazul postului (6:16-18).

(ii) Alungă neliniştea printr-o încredere simplă (6:19-34).

(iii) Trăiţi în dragoste (7:1-12).

 1. Stimularea la o viaţă de consacrare, 7:13-29

(i) Calea este îngustă (7:13-14).

(ii) Pomul bun face roade bune (7:15-20).

(iii) Împărăţia este pentru cei care ascultă şi împlinesc (7:21-27).

 1. Interpretarea

Predica de pe munte a fost de-a lungul secolelor subiectul diferitelor interpretări. Pentru Augustin, care a scris un comentariu privitor la această predică încă de pe vremea când era episcop la Hippo (393-396 d.Cr.), ea a fost „îndreptarul sau modelul desăvârşit al vieţii creştine” – o lege nouă, în contrast cu cea veche. Ordinele monastice au socotit-o ca fiind „un sfat al desăvârşirii”, preconizat nu pentru publicul larg, ci pentru cei puţini care sunt aleşi. Reformatorii au susţinut că această predică este „expresia necompromiţătoare a neprihănirii divine care este la dispoziţia tuturor”. Tolstoi, romancierul rus şi reformatorul social (în ultima parte a vieţii sale) a făcut un rezumat al Predicii de pe munte şi acesta conţine cinci porunci (înfrânarea mâniei, castitate, interdicţia cu privire la jurăminte, neîmpotrivirea, dragostea fără rezervă faţă de duşmani), care, dacă sunt respectate cu stricteţe, vor stârpi tot răul şi vor instaura o împărăţie utopică. Weiss şi Schweitzer au susţinut că cerinţele sunt prea radicale pentru orice perioadă istorică şi au declarat aceste porunci ca fiind „principii etice interimare” pentru creştinii primari care au crezut că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Alţii, considerând că este foarte probabil ca acesta să fie un limbaj figurativ, au interpretat Predica de pe munte ca fiind expresia unei gândiri nobile – o învăţătură care se ocupă mai degrabă de ceea ce trebuie să fie omul, decât de ceea ce trebuie să facă.

Astfel, studentul în Biblie din secolul al 20-lea care doreşte să interpreteze această predică este pus în faţa unui număr foarte mare de „chei” cu care să dezlege înţelesul esenţial al Predicii de pe munte. El poate urma exemplul lui Kittel şi poate să considere că cerinţele sunt voit exagerate pentru a stârni în om un sentiment de neputinţă (şi ca atare să se pocăiască şi să creadă), sau exemplul lui Windisch şi să facă deosebire între exegeza istorică şi cea teologică, apărând caracterul practic al acestor porunci. Ca o altă alternativă, el poate urma exemplul lui Dibelius şi poate să interpreteze marile imperative morale ca fiind principii etice absolute ale Împărăţiei care a penetrat istoria, sau poate urma exemplul dispensaţionaliştilor şi împreună cu aceştia să considere că întreaga predică are de-a face cu domnia de o mie de ani a lui Cristos, domnie ce aparţine viitorului.

Cum ar trebui să interpretăm atunci predica? În cele ce urmează, ni se dă cel puţin câteva linii directoare: a. Cu toate că este îmbrăcata în poezie şi simboluri, predica pretinde totuşi o purtare etică cu un înalt grad de exigenţă. b. Isus nu prescrie un nou cod de reguli, ci enunţă nişte înalte principii etice şi arată felul în care acestea afectează viaţa celor care fac parte din Împărăţie. „Oamenii ar câştiga mult dacă ar ţine cont de faptul că aceasta a fost o predică şi că a fost predicată; că nu a fost un articol de lege care a fost aprobat” (J. Denney). c. Predica nu a fost un program direct pentru schimbarea lumii în bine, ci este adresată celor care au renunţat deja la lume, pentru a intra în Împărăţie. d. Nu este nici o idee nepractică, dar nici un lucru ce poate fi realizat în întregime. În cuvintele lui S.M. Gilmour, este „etica ordinei transcendentale care a penetrat istoria în Isus Cristos, care s-a implementat în istorie în Biserică, dar a cărei înfăptuire deplină stă dincolo de tărâmul istoriei, când Dumnezeu va fi „totul în toţi” (Journal of Religion 21, 1941, p.263).

BIBLIOGRAFIE

Pe lângă volumul mare de bibliografie citată în alte dicţionare biblice (vezi, de ex. articolul lui Votaw În HDB, vol. suplim., pag. 1-45), vezi H.K. McArthur, Understanding the Sermon on the Mount, 1960; J. W. Bowman şi R.W. Tapp, The Gospel from the Mount, 1960; W.D. Davies, The Setting of the Sermon on the Mount, 1964; M. Dibelius, The Sermon on the Mount, 1940; A.M. Hunter, Design for Life, 1953; D.M. Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 1976; Articolul lui A.N. Wilder în III, 7, 1951, p. 155-164; H. Windisch, The Meaning of the Sermon on the Mount, 1951 (traducerea ediţiei revizuite Der Sinn der Bergpredigt, 1929); D. Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, 1948; C.F.H. Henry, Christian Personal Ethics, 1957, p. 278-326; J. Jeremias, Die Bergpredigt, 1970; J.R.W. Stott, Christian Counter-Culture, 1978.

Predica de pe Munte

Textul de memorat: „După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.” (Matei 7:28,29)

În cartea Exodul, vedem cum Dumnezeu îi conduce pe copiii lui Israel afară din Egipt, îi „botează” în Marea Roşie, îi poartă prin pustie timp de patruzeci de ani, face semne şi minuni în mijlocul lor şi Se întâlneşte cu ei, personal, pe vârful unui munte unde le dă Legea Sa.

În Evanghelia după Matei, vedem cum Isus iese din Egipt, este botezat în râul Iordan, merge în pustie şi stă acolo timp de patruzeci de zile, face semne şi minuni şi Se întâlneşte personal cu Israel pe un munte, unde explică şi dezvoltă aceeaşi Lege. Isus a trăit istoria lui Israel, a devenit Israel şi, în El, au fost împlinite toate făgăduinţele legământului.

Predica de pe Munte este cea mai puternică predică rostită vreodată. Cuvintele Mântuitorului au avut o influenţă profundă nu doar asupra ascultătorilor Săi de atunci, ci şi asupra tuturor celor care aveau să audă acest mesaj de-a lungul secolelor, până în timpul nostru.

Şi totuşi, nu trebuie doar să ascultăm această predică, ci şi să o aplicăm, să o trăim. În această săptămână, pe lângă studierea Predicii de pe Munte (Matei 5 – 7), vom studia şi ce a spus Isus în Matei 13 cu privire la aplicarea cuvintelor Sale în viaţa noastră.

Duminică, 10 aprilie – Principii şi standarde

1. Reciteşte Predica de pe Munte, din Matei 5-7. Rezumă, mai jos, ce te-a impresionat cel mai mult în ea şi ce îţi spune ţie, personal.

Această predică este privită în moduri foarte diferite. Unii o văd ca pe un standard moral prea înalt, imposibil de atins, care ne face să îngenunchem şi ne determină să cerem neprihănirea lui Isus, ca singura noastră speranţă de mântuire, deoarece niciunul dintre noi nu a reuşit să împlinească cerinţele divine descoperite aici. Alţii o văd ca pe un discurs de etică cetăţenească, o chemare la pacifism. Iar alţii văd în ea evanghelia socială, o chemare la a aduce împărăţia lui Dumnezeu pe pământ prin efort omenesc.

Într-un anume sens, probabil că fiecare aduce în această predică ceva din el însuşi, deoarece ea ne atinge în aspecte esenţiale ale vieţii personale şi, de aceea, fiecare reacţionează în felul său.

Ellen G. White scrie: „În Predica de pe Munte, El a căutat să îndrepte ce se stricase printr-o greşită educaţie şi să le dea ascultătorilor Săi o dreaptă concepţie despre împărăţia şi despre caracterul Său. […] Adevărurile pe care El le-a prezentat nu sunt de mai mică însemnătate pentru noi decât pentru mulţimea care-L urma pe Isus. Nu mai puţin decât ei, noi trebuie să învăţăm principiile fundamentale ale împărăţiei lui Dumnezeu.” – Viaţa lui Iisus, p. 253 (299)

Astfel, mai mult decât orice altceva, Predica de pe Munte ne dă principiile fundamentale ale împărăţiei cerurilor. Ea ne spune cum este Dumnezeu, ca stăpân şi conducător al împărăţiei Sale, şi cum ne cere nouă să fim, ca supuşi ai împărăţiei Sale. Este o chemare radicală de la principiile şi standardele împărăţiilor trecătoare ale acestei lumi la principiile şi la standardele acelei împărăţii care va dura veşnic. (Vezi Daniel 7:27.)

Luni, 11 aprilie – Predica de pe Munte şi Decalogul

Unii creştini privesc Predica de pe Munte ca pe o nouă „lege a lui Hristos”, care a înlocuit „Legea lui Dumnezeu”. Ei spun că sistemul legalismului a fost acum înlocuit cu un sistem al harului sau că legea lui Isus diferă de Legea lui Dumnezeu. Dar să vedem ce spune Scriptura.

2. Ce legătură sugerează următoarele texte între Cele Zece Porunci şi Predica de pe Munte? Matei 5:17-19,21,22,27,28; Iacov 2:10,11; Romani 7:7.

Craig S. Keener scrie: „Cei mai mulţi dintre iudei nu înţelegeau poruncile în contextul harului […]; având în vedere apelul lui Isus de a se da dovadă de mai mult har în practică […], fără îndoială că El privea cerinţele împărăţiei în lumina harului (compară Matei 6:12; Luca 11:4; Marcu 11:25; Matei 6:14,15; Marcu 10:15). În relatările Evangheliei, Isus îi primeşte pe cei care se smeresc şi recunosc dreptul lui Dumnezeu de a stăpâni, chiar dacă, în practică, nu reuşesc să atingă ţinta desăvârşirii morale (5:48). Dar împărăţia harului pe care o proclama Isus nu era acel har ineficient al majorităţii creştinătăţii apusene; în evanghelii, mesajul împărăţiei îi transformă pe cei care îl acceptă în umilinţă, dar, în acelaşi timp, îi zdrobeşte pe cei aroganţi, satisfăcuţi de ei înşişi din punct de vedere religios şi social.” – The Gospet of Matthew: A Socio- Rhetorical Commentary, pp. 161-162

3. Citeşte Geneza 15:6. Cum ne ajută cele scrise aici să înţelegem că mântuirea a fost întotdeauna prin credinţă?

Credinţa lui Isus Hristos nu era o credinţă nouă, ci era aceeaşi credinţă care a existat de la căderea în păcat. Predica de pe Munte nu a însemnat înlocuirea mântuirii prin fapte cu mântuirea prin har, pentru că mântuirea a fost întotdeauna prin har. Copiii lui Israel au fost mântuiţi prin har, salvaţi prin har, la Marea Roşie înainte de a li se cere să asculte de Lege la Sinai. (Vezi Exodul 20:2.)

Cum poate fi dobândită mântuirea, din perspectiva experienţei umane: prin credinţă sau prin ascultarea de Lege? De ce?

Marţi, 12 aprilie – Neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor

4. Ce vrea să spună Isus atunci când afirmă că, dacă neprihănirea noastră „nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor”, nu putem intra în împărăţia cerurilor? Matei 5:20

Cu toate că mântuirea a fost întotdeauna prin credinţă şi iudaismul, aşa cum ar fi trebuit să fie practicat, a fost întotdeauna un sistem al harului, legalismul s-a strecurat în iudaism şi se poate strecura în orice religie care ia ascultarea în serios, aşa cum face adventismul de ziua a şaptea. În timpul lui Hristos, mulţi lideri religioşi (dar nu toţi) căzuseră în „aspra şi rigida habotnicie a fariseilor, lipsită de zdrobirea inimii, de duioşie sau iubire”, care îi lăsase „fără nicio putere de a feri lumea de stricăciune.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 53 în original

Doar formele exterioare, în special cele care sunt opera omului, nu au nicio putere de a schimba viaţa sau de a transforma caracterul. Singura credinţă adevărată este cea care lucrează prin dragoste (Galateni 5:6). Doar ea face ca faptele să fie plăcute în ochii lui Dumnezeu.

5. Citeşte Mica 6:6-8. În ce fel acest pasaj este un rezumat al Predicii de pe Munte?

Chiar şi în timpurile Vechiului Testament, jertfele nu erau un scop în sine, ci un mijloc pentru realizarea acelui scop, care era, de fapt, o viaţă în care copiii lui Dumnezeu să reflecte dragostea şi caracterul Tatălui ceresc. Iar la aceasta nu se poate ajunge decât printr-o supunere totală faţă de Dumnezeu şi prin recunoaşterea dependenţei noastre totale de harul Său mântuitor. În ciuda aparenţelor de evlavie şi de credinţă, este clar că mulţi dintre cărturari şi farisei nu erau un exemplu pentru felul în care ar trebui să trăiască cei care îl urmează pe Domnul.

În timp ce primim mântuirea doar prin credinţa în Isus, cum putem fi siguri că nu se strecoară în mintea noastră anumite forme subtile de legalism?

Miercuri 13 aprilie – Desăvârşiţi, ca Tatăl ceresc

6. Probabil că cea mai surprinzătoare învăţătură a lui Isus se găseşte în Matei 5:48. Cum am putea noi, care suntem păcătoşi, să împlinim acest lucru?

Dintre toate învăţăturile Predicii de pe Munte, aceasta este, probabil, una dintre cele mai surprinzătoare. Să fim desăvârşiţi ca Tatăl ceresc? Ce înseamnă acest lucru?

Un element esenţial în înţelegerea acestui text se găseşte chiar în cuvântul „dar” („aşadar” – n.t.), care implică o concluzie la afirmaţiile făcute anterior. Şi ce a fost prezentat anterior?

7. Citeşte Matei 5:43-47. Cum ne ajută aceste versete să înţelegem mai bine ce a vrut Isus să spună în Matei 5:48? Vezi şi Luca 6:36.

Aceasta nu este prima oară când întâlnim o astfel de idee în Biblie. Încă din Leviticul (19:2), Domnul îi spune poporului Său: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu Domnul, Dumnezeul vostru.” În Luca (6:36), Isus a spus: „Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.”

Pasajul din Matei 5:43-48 nu vorbeşte despre conformarea exterioară cu anumite reguli şi standarde. Aici, elementul central este iubirea faţă de oameni, nu doar faţă de cei pe care oricine i-ar putea iubi, ci şi faţă de cei pe care, în general, nu i-am iubi. (Repetăm că aici este vorba despre standardele împărăţiei lui Dumnezeu, nu ale omului!)

Este important să ne amintim că Dumnezeu nu ne cere ceva ce El nu poate să realizeze pentru noi. Dacă ne-ar lăsa singuri, conduşi doar de inimile noastre păcătoase şi egoiste, cine şi-ar putea iubi duşmanii? Omul nu face aşa din firea lui, dar noi suntem acum cetăţeni ai unei alte împărăţii. Dacă ne supunem lui Dumnezeu, avem făgăduinţa: „Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6) şi ce lucrare mai mare ar putea face Dumnezeu în noi decât aceea de a ne face ca, în sfera noastră de existenţă, să iubim aşa cum ne iubeşte El?

Ce schimbări s-ar produce în viaţa ta chiar acum dacă ţi-ai iubi duşmanii?

Joi, 14 aprilie – Învăţături despre Împărăţie

Domnul Isus nu a predicat numai pe munte. El a dus acelaşi mesaj al Împărăţiei în întreg Israelul. În Matei 13 se relatează că Isus i-a învăţat pe oameni dintr-o barcă, „iar tot norodul stătea pe ţărm” (13:2). Atunci, Isus le-a spus oamenilor parabole, cu scopul de a a-l ajuta să înţeleagă că este important nu doar să auzi cuvintele Sale, ci să le şi aplici.

8. Citeşte Matei 13:44-52. Cum ne ajută aceste trei parabole să aplicăm în viaţa noastră adevărurile descoperite în Predica de pe Munte?

Două aspecte ies în evidenţă în primele două relatări. În amândouă, există Ideea de despărţire, de renunţare la ce ai pentru a obţine ceva nou, fie că este vorba de o comoară ascunsă în pământ sau de o perlă, un mărgăritar. Al doilea aspect esenţial este faptul că omul preţuieşte foarte mult ce a găsit. În ambele cazuri, omul merge şi vinde tot ce are ca să obţină acel lucru. Chiar dacă noi nu ne putem cumpăra mântuirea (Isaia 55:1,2), mesajul parabolelor este clar: Nimic din ce avem în această lume nu merită preţul de a o pierde pe cea viitoare.

Astfel, pentru a aplica la viaţa noastră ce ne cere Dumnezeu, trebuie să alegem să renunţăm la tot ce este al lumii, al firii pământeşti, şi să ne lăsăm umpluţi de Duhul lui Dumnezeu (vezi Romani 8:5-10). Lucrul acesta s-ar putea să nu fie uşor: ne va cere să renunţăm la noi înşine, la confortul personal şi să luăm crucea. Dar, dacă avem privirea aţintită spre ceea ce ni s-a promis, alegerea va fi cea bună.

Reciteşte ultima parabolă (Matei 13:47-50). Şi aceasta vorbeşte despre despărţire, despre renunţare. A cui? De ce sau de cine? în ce fel ne ajută primele două parabole să înţelegem ce se întâmplă în a treia parabolă?

Vineri, 15 aprilie – Un gând de încheiere

În parabolele din Matei 13:44-46, omul a găsit ceva de mare valoare. În contextul dat, în special după ce Isus a spus cea de-a treia parabolă (Matei 13:47-50), oamenii au găsit adevărul care conduce la viaţa veşnică, în contrast cu distrugerea veşnică. Gândul acesta este important, deoarece astăzi ideea de „adevăr”, în sine, este considerată demodată sau chiar periculoasă şi, din nefericire, această idee falsă a fost adoptată şi de unii creştini. Însă mesajul parabolelor studiate este nu doar că adevărul există, ci şi că acest adevăr va face o deosebire pentru veşnicie, în viaţa fiecărui om. Lucrul acesta nu ar trebui să ne surprindă. Biblia proclamă ideea unui adevăr absolut. În definitiv, nu a spus Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6)? Dacă aici nu se afirmă un adevăr absolut, atunci ce? Desigur, atunci când cineva care cunoştea atât de bine adevărul, cum era Pavel, a putut spune că noi „cunoaştem în parte” (1 Corinteni 13:9), este evident că sunt încă multe lucruri pe care nu le cunoaştem. Dar declaraţia că noi „cunoaştem în parte”, implică faptul că mai este mult de cunoscut din acel adevăr care, în mod literal, face diferenţa între viaţa veşnică şi moartea veşnică.

Pentru studiu suplimentar: Citiţi capitolul „Predica de pe Munte”, pp. 252-267 (298-314), din cartea Viaţa lui Iisus, şi cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor de Ellen G. White.

Studiu suplimentar

BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Samuel 29 – 2 Samuel 4
1. Ce au făcut locuitorii din Iabes după ce au îngropat oasele lui Saul şi ale fiilor săi?
2. Cum îl numeşte David pe Ionatan, în cântarea de jale făcută după moartea lui?
3. Cum se numeau cei trei fii ai Ţeruiei?
4. Ce făcea Iş Boşet când a fost omorât?

Viaţa lui Iisus, capitolul 68
5. Care este legea distrugerii de sine?

 

Pilda cu temelia – Matei 7:24-27; Luca 6:46-49.

 

Detalii

„Deci, oricine, care aude cuvintele acestea ale Mele şi le face, va fi asemănat cu un bărbat chibzuit, care a construit casa lui pe stâncă. şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi au lovit în casa aceea, şi nu a căzut; pentru că fusese întemeiată pe stâncă. şi oricine, auzind cuvintele acestea ale Mele şi nu le face, va fi asemănat cu un bărbat nebun, care a construit casa lui pe nisip. şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea, şi a căzut; şi căderea ei a fost mare.” – Matei 7:24-27, SCC.

 

„Dar de ce Mă chemaţi: Doamne! Doamne! şi nu faceţi cele ce zic Eu? Oricare, venind la Mine, şi auzind cuvintele Mele, şi făcându-le; am să vă arat cui este asemănător. Este asemănător unui om zidind o casă; care a săpat şi a adâncit, şi a pus o temelie pe stâncă. Iar făcându-se inundaţie, râul a lovit în casa aceea; dar nu a fost în stare să o clatine, pentru că fusese zidită bine. Dar cel auzind, şi nefăcând, este asemănător unui om zidind o casă pe pământ, fără temelie; înspre care a lovit râul, şi îndată a căzut; şi prăbuşirea casei aceea s-a făcut mare.” – Luca 6:46-49, SCC.

 

În timp ce predica din Matei cap. 5-7, este rostită pe un munte (Matei 5:1), cea din Luca este rostită fiind la câmpie (Luca 6:17). Deci aceste predici nu sunt identice, ci au fost rostite în două ocazi diferite, chiar dacă unele elemente se aseamănă din aceste două predici!

În această parabolă, descrisă de cei doi evanghelişti, Domnul descrie două tipuri de bărbaţi: 1. chibzuit; 2. nebun, şi descrie reacţia lor la Cuvântul Domnului: cel chibzuit: „aude cuvintele acestea ale Mele şi le face”; iar cel nebun: „auzind cuvintele acestea ale Mele şi nu le face”.

Primul om care împlineşte Cuvântul este comparat cu un bărbat chibzuit care atunci când construieşte o casă o construieşte pe o temelie solidă, în stâncă. Aceasta pretindea mult efort şi muncă, după cum redă Luca: „care a săpat şi a adâncit, şi a pus o temelie pe stâncă.” Dar se merită, căci indiferent de probleme, încercări, lovituri pe care le primeşte simbolizate prin ploaie, râuri şi vânt, acel om nu cade ca şi casa, deoarece are temelia în stâncă, respectiv în asculatarea Cuvântului lui Iesus!

Al doilea bărbat este cel care nu împlineşte Cuvântul, el este comparat cu un bărbat nebun care atunci când construieşte o casă o construieşte pe o temelie slabă, pe nisip! Iar problemele, încercările, loviturile pe care le primeşte simbolizate prin ploaie, râuri şi vânt, face ca acel om să cadă, ca o casă care se dărâmă, deoarece are temelia pe nisip, respectiv pe neascultarea faţă de Domnul!

Scopul parabolei este conştientizarea practicării cuvântului auzit, nu doar auzirii lui, de aceasta depinde viaţa sau moartea! Era inutil ca evreii să-l strige: „Doamne! Doamne!”  dar să nu facă ceea ce El le-a spus! Era periculos ca ei să pretindă că sunt discipolii Săi, fiindcă auzeau Cuvântul vestit de El, dar să nu facă ceea ce El îi învăţa!

Versetul cheie este: „nu a căzut” (Matei), Iar în Luca: „dar nu a fost în stare să o clatine, pentru că fusese zidită bine”, indicând durabilitatea vieţii celui care are fundamentul vieţii în auzirea şi în practicarea Cuvântului sfânt a Domnului Iesus!

Pilda celor doua case

 https://www.loribalogh.ro/2014/01/pilda-celor-doua-case/

     O lectie de „arhitectura”…spirituala

     Daca doreste cineva sa vada ce fel de case mai construiesc oamenii in zilele noastre, o simpla navigare pe internet pe aceasta tema ii va fi de mare ajutor. Pot fi admirate tot felul de case, unele mai ciudate decat altele: case mobile, construite pe roti uriase, case construite in copaci sau pe insulite de doar cativa zeci de metri patrati, case rasturnate cu susul in jos, case sapate in pamant, case care plutesc pe apa, case strambe,  parand  sa se prabuseasca din clipa in clipa…

Cand am vazut astfel de ciudatenii, m-am intrebat: Cum vor rezista toate acestea in cazul unor situatii limita ? Ce se va intampla cu casa care, in loc de temelie, se sprijina pe patru roti uriase, in cazul unei pene de cauciuc ? Ce se va intampla cu casa construita in copac, cand acesta va putrezi sau va fi doborat de vreo furtuna puternica ? Dar cu acele case construite pe insulitele care de-abia se ridica deasupra valurilor marii, in cazul unei furtuni ? Cat vor rezista acele case sapate in pamant, daca vor fi alunecari de teren ? Dar acele case zidite pe cate un bolovan mai mare, care se poate urni din loc la primul cutremur de pamant ?

Cand este timp frumos, este distractiv sa vezi sau chiar sa locuiesti intr-o asemenea casa. Dar daca vine furtuna ? In acest caz, un singur lucru conteaza: cat de solida este temelia si cum s-a zidit deasupra ei. Dar pentru ca nu suntem la un curs de arhitectura, va invit sa privim tema casei din punct de vedere spiritual.

In Noul Testament, imaginea casei este des folosita ca simbol al cladirii spirituale a Bisericii lui Christos. Apostolul Petru, scriindu-le credinciosilor din primul secol, le spune: „Si voi, ca niste pietre vii, sunteti ziditi ca sa fiti o casa duhovniceasca…” ( 1 Petru 2, 5 ). Apostolul Pavel foloseste aceeasi imagine a casei atunci cand scrie despre credinciosii din Efes  ca sunt „ziditi pe temelia apostolilor si prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Christos.” ( Efeseni 2, 20.21 ).

Insa Mantuitorul aduce subiectul mai aproape de noi, folosind simbolul casei nu doar in dreptul Bisericii, in general,  ci in dreptul fiecarui credincios in parte. El face acest lucru in finalul „predicii de pe munte”, rostind Pilda casei zidita pe stanca si a casei zidita pe nisip:

     „De aceea, pe orisicine aude aceste cuvinte ale Mele si le face, il voi asemana cu un om cu judecata care si-a zidit casa pe stanca. A dat ploaia, au venit suvoaiele, au suflat vanturile si au batut in casa aceea, dar ea nu s-a prabusit, pentru ca avea temelia zidita pe stanca.

     Insa orisicine aude aceste cuvinte ale Mele si nu le face, va fi asemanat cu un om nechibzuit care si-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit suvoaiele, au suflat vanturile si au izbit in casa aceea; ea s-a prabusit si prabusirea i-a fost mare.” ( Matei 7, 24-27 )

Aceasta este Pilda celor doua case – una din cele mai valoroase lectii de „arhitectura” spirituala pe care le putem gasi pe paginile Bibliei.

 

Text si context

Pilda celor doua case nu a fost rostita intamplator la sfarsitul predicii de pe munte. In ziua aceea, Mantuitorul i-a invatat pe ucenicii Sai o multime de lucruri, atat de multe incat Matei a trebuit sa rezerve trei capitole intregi din Evanghelia sa pentru a rezuma temele principale ale predicii ( capitolele 5-7 ).

In acea ocazie, Domnul Christos a vorbit despre caracterul pe care Dumnezeu il apreciaza la un om ( „Fericirile” ) si despre misiunea crestinilor de a fi o „lumina a lumii” si o „sare a pamantului”. Apoi El a vorbit despre Legea de neschimbat a lui Dumnezeu, accentuand nu litera, ci spiritul ei. Iisus a mai vorbit apoi despre ce fel de relatii trebuie sa avem cu semenii nostri,  cu vrajmasii nostri si cu Tatal ceresc. Ne-a aratat cum trebuie sa ne rugam, sa facem bine si sa postim, dar ne-a si avertizat cu privire la primejdia de a ne pune increderea in comorile pamantesti.

Mantuitorul ne-a incurajat apoi sa nu ne ingrijoram cu privire la mancare si imbracaminte, asigurandu-ne ca Tatal nostru ceresc stie de ce avem nevoie. El ne-a mai avertizat ca nu exista decat doua cai: una ingusta, care duce la viata, si alta larga, care duce la moarte. Apoi, Iisus ne-a avertizat ca in lume vor fi mereu profeti mincinosi printre cei adevarati, oferindu-ne cateva criterii de recunoastere a adevaratilor profeti.

Iata o multime de invataturi concentrate, asemenea unei esente, doar in cateva versete. Insa Domnul stia ca oricat de numeroase si valoroase ar fi invataturile oferite oamenilor, mai era nevoie de ceva pentru ca ele sa fie cu adevarat utile si ziditoare: ele trebuiau nu doar auzite, ci si aplicate in viata.  Altfel, totul ar fi ramas o simpla teorie frumoasa si vrednica de admirat, dar care nu ar fi schimbat cu nimic viata oamenilor.

Mantuitorul ar fi dorit sa aiba inaintea Lui un singur fel de ascultatori: oameni care au inteles mesajul si care il vor trai in viata din clipa imediat urmatoare. Insa de la dorinta la realitatea cruda este o mare distanta. Iisus le cunostea gandurile si inimile celor care Il ascultau si stia ca nu toti erau dispusi sa aplice in viata invataturile Sale. Acestei categorii de oameni le adreseaza Iisus pilda celor doua case.

 

Ascultatori neascultatori

Biblia ne vorbeste despre mai multe categorii de oameni  care aud Cuvantul lui Dumnezeu, dar nu-l implinesc:

     1) Ascultatorii sentimentali. Acestia sunt impresionati pe moment de ceea ce aud, dar impresiile se sterg repede, iar in inima lor Cuvantul lui Dumnezeu nu aduce rod. Despre astfel de ascultatori vorbeste Domnul in cartea profetului Ezechiel: „Si vin cu gramada la tine, stau inaintea ta ca popor al Meu, asculta cuvintele tale, dar nu le implinesc, caci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umbla tot dupa poftele lor.” ( Ezechiel 33, 31 )

     2) Ascultatori care nu inteleg ceea ce aud. Un exemplu in acest sens il reprezinta oamenii simbolizati prin samanta cazuta langa drum din Pilda semanatorului.  Despre acestia Domnul spune ca „aud Cuvantul privitor la Imparatie, dar nu il inteleg” ( Matei 13, 19 ).

3) Ascultatori curiosi. Acestia cauta mereu ceva nou care sa le gadile urechile, asemenea atenienilor din vremea lui Pavel. Despre ei sta scris ca „nu-si petreceau vremea cu nimic altceva decat sa spuna sau sa asculte ceva nou” ( Fapte 17, 21 ).

     4) Ascultatori uituci. Acestia, desi inteleg voia lui Dumnezeu, uita ca ea trebuie si traita. La astfel de ascultatori  face aluzie apostolul Iacov in epistola sa: „Dar cine isi va adanci privirile in Legea desavarsita, care este legea slobozeniei, si va starui in ea, nu ca un ascultator uituc, ci ca un implinitor cu fapta, va fi fericit in lucrarea lui.” ( Iacov 1, 25 ).

5) Ascultatori care nu cred. Despre aceasta categorie se vorbeste in finalul Pildei bogatului nemilostiv: „Si Avraam a raspuns: „Daca nu asculta pe Moise si pe proroci, nu vor crede nici chiar daca ar invia cineva din morti” ( Luca 16, 31 ).

     6) Ascultatori rau-voitori. Acestia aud Cuvantul lui Dumnezeu, il inteleg, nu-l uita, dar…nu-l implinesc. Si nu-l implinesc pentru ca nu vor, fie pentru ca le este rusine, fie pentru ca se tem de dezaprobarea societatii, fie pentru ca nu le place voia lui Dumnezeu.

Un lucru este cert: Indiferent de motivele pentru care unii oameni implinesc sau nu voia lui Dumnezeu, in ochii Lui nu exista decat doua categorii de oameni: unii care doar asculta si altii care, dupa ce iau cunostinta de  voia lui Dumnezeu, o implinesc cu bucurie. Despre cele doua categorii de oameni vorbeste Mantuitorul in Plida celor doua case, in introducerea careia El rosteste unele din cele mai teribile cuvinte care au fost sau care vor fi auzite vreodata de urechea omeneasca:

     „Nu orisicine-Mi zice: „Doamne, Doamne !” va intra in Imparatia cerurilor, ci cel ce face voia Tatalui Meu care este in ceruri. Multi Imi vor zice in ziua aceea: „Doamne, Doamne ! N-am prorocit noi in Numele Tau ? N-am scos noi draci in Numele Tau ? Si n-am facut noi multe minuni in Numele Tau ?” Atunci le voi spune curat: Niciodata nu v-am cunoscut; departati-va de la Mine, voi toti care lucrati faradelege.” ( Matei 7, 21-23 )

 

Doua cladiri, doua temelii, doua destine

Pilda celor doua case ne vorbeste despre doua atitudini generale cu privire la religie si doua moduri complet diferite de a ne raporta la Dumnezeu: seriozitate si superficialitate. Dar oare numai in lume ? Nu cumva aceste doua atitudini se regasesc, din nefericire,  si in Biserica ?

Exista oameni care trateaza relatia lor cu Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate, considerand-o partea cea mai importanta a existentei lor. Tot ceea ce gandesc acesti oameni, tot ceea ce fac, tot ceea ce planuiesc si doresc, este legat de relatia lor cu Dumnezeu, purtand amprenta acesteia.

In acelasi timp, exista multi oameni care trateaza religia si relatia lor cu Divinitatea cu superficialitate. Tot ceea ce gandesc, tot ceea ce fac, tot ceea ce planuiesc si doresc acesti oameni este legat mai mult de propria persoana si mai putin de Dumnezeu si vointa Lui.

Dupa cum in astronomie exista doua teorii: geocentrica si heliocentrica, la fel si in viata spirituala se pot observa doua filozofii de viata: egocentrica si christocentrica.

In conditii normale de viata, cele doua categorii de oameni se disting cu dificultate. Cand in viata apar bucurii, si unii si altii zambesc. Cand apar necazuri obisnuite ale vietii, si unii si altii se intristeaza. Aparent, nu exista nicio deosebire intre ei.  Dar cand se dezlantuie furtuna ? Ce se intampla cu acesti oameni cand apar crize majore in viata lor ? Atunci, numai atunci, iese in evidenta deosebirea intre cele doua categorii. Doar atunci se vede pe ce fel de temelie si-a cladit fiecare casa sufletului sau.

Dar de ce sa asteptam sa vina o criza majora in viata pentru a sti pe ce fel de temelie ne contruim casa caracterului si  sufletului nostru ? De ce sa asteptam ploaia de sus, suvoaiele de jos si vanturile puternice ale vietii, pentru a sti daca temelia rezista sau nu ?

Unul din motivele pentru care Mantuitorul ne-a lasat Pilda celor doua case este tocmai acela de a ne verifica temeliile inainte de a fi prea tarziu. Acum se mai poate face ceva, daca temelia casei noastre spirituale nu este buna. Cand furtunile vor lovi cu toata puterea lor, va fi insa prea tarziu…

De aceea, pilda este o invitatie permanenta pe care Mantuitorul o face tuturor oamenilor in general, dar mai ales crestinilor, in special: aceea de a ne intoarce mereu la fundatie, pentru a fi siguri ca aceasta este buna. Daca noi nu ne verificam temelia casei noastre spirituale, cu siguranta o va face altcineva in locul nostru. Si cand o va face el, nu va fi bine…

     „Simone, Simone”, l-a avertizat Domnul pe Petru inainte de marea criza de la Golgota, „ Satana v-a cerut sa va cearna ca graul „ ( Luca 22, 31 ) Daca noi nu ne cercetam pe noi insine, cu ajutorul Duhului Sfant, daca noi nu ne verificam temeliile credintei noastre, cu siguranta ca o va face Satana intr-o buna zi. Si cand o va face el, va fi nu spre mantuirea , ci spre prabusirea noastra definitiva.

De fapt, unde se observa diferenta dintre crestinii seriosi si cei superficiali ? Asa cum am afirmat deja, diferenta nu se afla la suprafata, ci in adanc. La suprafata, casele zidite pe stanca arata la fel cu cele zidite pe nisip. Ba uneori, cele zidite pe nisip sunt mai mari si mai impunatoare decat cele zidite pe stanca.

La munte, de exemplu, pensiunile si hotelurile din vale sunt impunatoare. Dar pe masura ce urcam si intram in lumea stancilor, cabanele sunt tot mai mici, dar construite in asa fel incat sa reziste conditiilor vitrege de la marile inaltimi.

Si crestinii seriosi si cei superficiali muncesc din greu, zi de zi, la ridicarea casei lor. Nici casa zidita pe stanca, nici cea zidita pe nisip nu se ridica in cateva clipe, ci ele sunt rezultatul unei munci sustinute si indelungate, o munca de o viata. Seriozitatea unora si superficialitatea celorlalti nu se observa privind casele asa cum arata ele la suprafata. Diferenta o face temelia – acel element al constructiei care nu se vede, dar care este esential.

In varianta evanghelistului Luca a acestei pilde, apare o expresie care clarifica diferenta dintre cele doua categorii de oameni: Omul care si-a zidit casa pe stanca „ a sapat adanc inainte” ( Luca 6, 48 ). Aceasta inseamna seriozitate: sa sapi adanc, sa nu te opresti la suprafata lucrurilor, la aparente, la lucrurile care izbesc privirile.

Seriozitate inseamna sa nu te multumesti cu o citire ocazionala, grabita si mecanica a Cuvantului lui Dumnezeu, ci inseamna sa sapi in adancul lui, pana ce Duhul Sfant iti va descoperi sensurile lui ascunse. Seriozitate inseamna sa nu te multumesti cu o rugaciune grabita, rostita mecanic si cu mana pe manerul usii, ci inseamna cultivarea unei relatii profunde, continue si personale cu Mantuitorul. Seriozitate inseamna sa nu te multumesti cu ceea ce ai invatat intamplator, din mers, despre caracterul, voia si planurile lui Dumnezeu, ci sa-L cunosti personal, din propria ta experienta de viata. Seriozitate nu inseamna doar sa stii ce e bine, ci inseamna sa faci acel bine cu toata dragostea ta si punand la lucru toate talentele pe care ti le-a dat Creatorul.

Casele zidite pe nisip pot fi mari, impunatoare; ele pot fi construite cu multa munca si cu materiale de calitate; ele pot respecta toate regulile arhitecturale moderne si pot impresiona. O singura lipsa au acestea: nu au temelie corespunzatoare.

Si pentru ca aici nu vorbim despre case din caramida, lemn sau beton, ci de case sufletesti, care trebuie sa fie temelia unei astfel de case, astfel incat ea sa reziste oricarei furtuni ? Raspunsul la aceasta intrebare il da apostolul Pavel:

     „Caci nimeni nu poate pune o alta temelie decat cea care a fost pusa si care este Iisus Christos. Iar daca cladeste cineva pe aceasta temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fan, trestie, lucrarea fiecaruia va fi data pe fatza; ziua Domnului o va face cunoscut, caci se va descoperi in foc. Si focul va dovedi cum este lucrarea fiecaruia. Daca lucrarea zidita de cineva pe temelia aceea ramane in picioare, el va primi o rasplata. Daca lucrarea lui va fi arsa, isi va pierde rasplata.” ( 1 Corinteni 3, 11-15 )

Asadar, mantuirea unora si nemantuirea altora nu va fi o problema doar de zidire, ci mai ales o problema de temelie. Aici se vede daca cineva dovedeste seriozitate sau superficialitate in inaltarea casei sufletului sau.

 

     Ploi, suvoaie, vijelii

Diferenta dintre casa zidita pe stanca si cea zidita pe nisip nu se observa pe vreme buna, cand toate merg bine. Diferenta nu se face observata nici macar atunci cand asupra omului se abat necazuri obisnuite ale vietii. Nu ni se spune in parabola ca acea casa zidita pe nisip s-ar fi prabusit la prima ploaie sau la prima rafala de vant.

Situatia pe care o descrie Mantuitorul este una extrema, o criza majora a vietii, in care toate fortele ostile se unesc pentru a lovi si distruge tot ce se poate distruge. Sa observam ca ambele case sunt lovite din trei directii diferite: 1) ploaia, care vine intotdeauna de sus, 2) suvoaiele, care vin intotdeauna de jos, de pe pamant si 3) vantul, care bate intotdeauna din lateral.

1) Ploaia este simbolul incercarilor ingaduite de Dumnezeu, avand scopul disciplinarii si desavarsirii caracterelor noastre. Despre astfel de incercari ale credintei, ingaduite de Dumnezeu           ( deci venite de sus ), apostolul Petru spune ca sunt „ cu mult mai scumpe decat aurul care piere si care totusi este cercat prin foc”, avand ca urmare „lauda, slava si cinstea la aratarea lui Iisus Christos” ( 1 Petru 1,7 ).

     Multe din aceste incercari nici nu ar trebui sa existe in viata noastra, caci Dumnezeu „nu necajeste cu placere, nici nu mahneste bucuros pe copiii oamenilor” ( Plangerile lui Ieremia       3,33 ). Dumnezeu e nevoit sa le ingaduie in viata oamenilor fie pentru disciplinarea lor, fie ca sa inchida gura lui Satana, ca in cazul lui Iov ( Iov cap. 1 si 2 ).

      Uneori, aceste incercari sunt asemenea unor ploi marunte de toamna, care nu fac pagube prea mari. Ele doar curata praful care se depune peste casa sufletului nostru. Poate un cuvant jignitor adresat noua de cineva, poate pierderea unui portofel cu ceva maruntis in el, poate o banala inundatie de apartament de la vecinul de deasupra… Alteori insa, incercarile pot semana cu adevarate ploi torentiale, cu tunete si fulgere: o boala grava, un divort, un faliment, un accident grav sau un deces in familie.

Ce confera rezistenta casei noastre spirituale ca in astfel de momente sa nu ne prabusim ? Ce il face pe tanarul fara experienta sa reziste unor ispite teribile ? Ce o ajuta pe o sotie prigonita de sotul ei pentru credinta sa reziste si sa nu se prabuseasca in depresie ? Cei ii ajuta pe cei care au pierdut un loc de munca sau au condus pe cineva drag la mormant sa nu se prabuseasca , ci sa mearga mai departe ? Ce a dat si va da tarie Bisericii, astfel incat „portile locuintei mortilor” sa nu o biruiasca ?

Categoric, nici cultura, nici puterea omeneasca, nici educatia data de scoala nu ajuta in astfel de momente. Daca cineva rezista unor crize majore ale vietii, aceasta se datoreaza doar temeliei solide pe care a construit intregul edificiu al sufletului sau : Iisus Christos si ascultarea de voia Lui.

2) Suvoaiele, valurile uriase si curentii puternici de apa reprezinta valurile lumii care izbesc cu putere casa sufletului nostru. Ele sunt acele ispite care vin din directia lumii in care traim. „Caci tot ce este in lume”, spune apostolul Ioan, „pofta firii pamantesti, pofta ochilor si laudarosia vietii, nu este de la Tatal, ci din lume. Si lumea si pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu ramane in veac” ( 1 Ioan 2,16.17 ).

Acestea sunt valurile lumii care in ultimii ani de libertate si prosperitate au daramat mai multe „case” spirituale decat au facut-o vremurile de stramtorare si prigoana.

     3) Vanturile, vijeliile, furtunile si uraganele, acestea de unde vin ca sa loveasca in casa sufletelor noastre ?

Istoria neprihanitului Iov ne da un raspuns la aceasta intrebare: In spatele tuturor vanturilor care au lovit in acest om al lui Dumnezeu se afla Diavolul. Si atunci cand i s-au rapit averile, si cand i-au murit toti cei zece copii, si atunci cand sotia il indemna sa-L blesteme pe Dumnezeu ca sa piara, si cand prietenii il acuzau pe nedrept, in spatele tuturor acestor nenorociri se simtea rasuflarea marelui  arhivrajmas, artizanul intregului rau ce se intampla pe planeta noastra.

Apostolul Pavel, cel care a simtit si el din plin „vanturile” iscate impotriva lui de Diavol, le scrie credinciosilor din Efes: „Caci noi n-avem de luptat impotriva carnii si sangelui, ci impotriva capeteniilor, impotriva domniilor, impotriva stapanitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor rautatii care sunt in locurile ceresti” ( Efeseni 6,12 ).

Aici, in sanul puterilor intunericului se afla epicentrul celor mai violente furtuni si uragane din viata unui om: „vantul” indoielii si necredintei, „vantul” descurajarii, „vantul” invataturilor false, „vantul” persecutiei.  Daca temelia nu este zidita pe Christos si implinirea voiei Sale, nicio casa zidita, oricat ar fi de mare si impunatoare, nu va rezista acestor vanturi puternice ale puterilor intunericului.

Daca ploaia pune la inceracre rezistenta acoperisului unei case, daca vanturile pun la incercare rezistenta zidurilor ei, suvoaiele de jos, valurile si curentii puternici de apa pun la incercare rezistenta temeliei. Un acoperis rupt se mai poate repara. Un zid prabusit se mai poate rezidi. Dar daca temelia se afla pe nisip, cine mai poate evita prabusirea intregului edificiu ?

 

     Lectii de viata

Mi-a placut nespus de mult un comentariu pe marginea acestei pilde, scris de o fiica a lui Avraam care L-a primit pe Iisus ca Mantuitor personal. Pentru profunzimea si frumusetea lui, il voi reda integral, avand permisiunea autoarei.

Tot timpul am avut impresia că aceste cuvinte ale lui Yeshua înseamnă că dacă nu mi-am zidit casa pe nisip, atunci totul e roz și minunat, dar mi-au luat mai bine de 10 ani să înteleg că furtunile, vânturile șșuvoaiele vin atât peste casa zidită pe nisip, cât și peste cea zidită pe stâncă. Fenomenele astea, ce au puterea să distrugă, sunt o consecintă a faptului că trăim în această lume. Yeshua ( Iisus ) nu a venit să ne izoleze de probleme, ci El a spus: ”In lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33). Scopul nu e să ne ferească de necazuri și greutăti, ci să ne învete cum să rămânem în picioare în fatza lor.

Nu cred că ești zidit pe stâncă instantaneu, la fel cum nu cred că ești zidit pe nisip instantaneu. Zidirea asta, oriunde ar fi ea, ia timp. Nu-ti apare casa peste noapte zidită pe stâncă doar pentru că ai luat o decizie în inima ta sau pentru că ai meditat mult și ai avut o atitudine pozitivă, ci casa se zidește pe măsură ce auzi cuvintele Lui și le împlinești.

Rezistenta casei de pe stâncă nu se datorează unei calităti superioare a materialului din care este făcută, la fel cum prăbușirea casei de pe nisip nu este cauzată de materiale de proastă calitate. Este scris despre casa zidită pe nisip că prăbușirea i-a fost mare, acest lucru însemnând că era o clădire impunătoare, deci nu are legătură cu materialul din care e făcută casa, ci are legătură doar cu locatia acesteia. Dacă eu stau în picioare este doar datorită faptului că sunt în El, nu datorită caracterului meu puternic și nici abilitătilor mele.

El m-a iubit atât de mult încât S-a făcut stâncă pentru mine și, ca și cum n-ar fi fost destul, Și-a ridicat mânecile și S-a încins de lucru. M-a luat cărămidă cu cărămidă și m-a urcat până la o înăltime unde aerul e rarefiat și conditiile de lucru sunt grele. M-a zidit centimetru cu centimetru, pe vânt și ploaie, și nu S-a oprit oricât de greu I-a fost. Apoi a pus Ruach HaKodesh (Duhul Sfânt) să locuiască în mine și S-a pus pe Sine de jur împrejurul meu.

 Când au venit adevăratele dezastre ale naturii peste mine, nu mai îmi era nimic nou, pentru că pe vreme dezastroasă am fost zidită de la prima cărămidă. Asta nu înseamnă că rămân intactă după dezastru, ci de multe ori rămân în urma lor cu geamuri sparte și bucăti din acoperiș rupte, poate chiar stricăciuni pe care nici eu nu le sesizez. Dar El, Credincios fiind, vine și mă inspectează milimetru cu milimetru și fiecare gaură o umple; orice e rupt, leagă; orice e spart lipește și dacă e nevoie înlocuiește, dar casa îmi rămâne în picioare. El m-a făcut și nu are cum să nu vegheze asupra mea după atâta lucru depus. Nu m-a zidit pe stâncă să vină să mă viziteze în vacante, ci m-a pus acolo ca să locuiască în mine mereu.

     Așa cum este adevărat că dacă nu zidește Adonai ( Domnul ) o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, este adevărat și că dacă El zidește o casă, degeaba se luptă cei care vor să o dărâme. Trebuie mai întâi să dea afară Locatarul din mine, apoi să încerce să facă ceva.

     Dacă rămân în picioare pe stâncă, nu are legătură cu superioritatea mea, ci cu faptul că El a îndurat tot ca să mă pună acolo și îndură în continuare tot ca să mă tină acolo.”

Bat Melech בת מלך
Cristina כריסטינה    Sursa: http://notzria.blogspot.ro/2011/11/casa-zidita-pe-stanca.html

Ce am invatat din aceasta tulburatoare parabola a Mantuitorului ? Am invatat sa nu-mi cladesc niciodata casa sufletului meu pe nisipul miscator si nesigur al intelepciunii omenesti, nici pe cel al filozofiilor lumii, nici pe prejudecatile oamenilor, nici pe iscusinta mea sau a altora.

Am invatat, de asemenea, sa nu-mi cladesc casa credintei mele pe temelia altuia, nici pe minuni sau sentimentalisme. Am invatat ca singura temelie sigura este Stanca – Iisus si implinirea Cuvantului Sau. Daca aceasta este temelia casei sufletului meu, nu am de ce sa ma tem nici de ploaia incercarilor, nici de suvoaiele ispitelor si nici de vijeliile pornite de puterile intunericului. Sunt zidit pe „Stanca veacurilor” si voi spune plin de incredere, asemenea psalmistului:

„Da, suflete, increde-te in Dumnezeu, caci de la El imi vine nadejdea. Da, El este Stanca si Ajutorul meu, Turnul meu de scapare; nicidecum nu ma voi clatina. Pe Dumnezeu se intemeiaza ajutorul si slava mea; in Dumnezeu este stanca puterii mele, locul meu de adapost.” ( Psalmu 62, 5-7 )

Lori Balogh

 

Romani 14,14 – „In Domnul Iisus nimic nu este necurat in sine”

Romani 14,14 – „In Domnul Iisus nimic nu este necurat in sine”

„Eu stiu si sunt incredintat in Domnul Iisus ca nimic nu este necurat in sine si ca un lucru nu este necurat decat pentru cel ce crede ca este necurat.”

 

Textul citat mai sus este folosit de unii comentatori pentru a demonstra ca legile sanatatii privitoare la folosirea carnii unor animale nu mai sunt actuale pentru crestini. Daca, potrivit celor afirmate de Pavel, „nimic nu este necurat in sine”, inseamna ca prevederile privitoare la deosebirea dintre animalele curate si necurate din Leviticul cap. 11 nu mai sunt valabile in Noul Testament.

Intr-adevar, scos din contextul lui, acest text pare sa confirme aceasta supozitie. Insa este  o greseala elementara aceea de a scoate un text din contextul in care se afla si a incerca sa-l interpretam izolat de restul Scripturii. Facand aceasta greseala, se ajunge frecvent la aberatii, contradictii si doctrine false, nesustinute de Scripturi in ansamblul lor.

Daca vom citi intregul cap. 14 din Romani, vom realiza ca subiectul in discutie este ingaduinta crestina, si nicidecum problema consumarii carnii, fie curata, fie necurata.  Unii crestini din comunitatea din Roma considerau ca nu e bine sa se mai consume niciun fel de carne, ci doar verdeturi. Ei isi faceau scrupule din cauza faptului ca o parte din carnea pe care o puteau cumpara fusese inchinata idolilor, devenind astfel, in opinia lor, necurata, chiar daca din punct de vedere al criteriilor biblice ( Leviticul cap. 11 ) era era curata.  Din acest motiv, comunitatea era impartita in doua: cei care consumau carne si cei care au optat pentru o dieta vegetariana.

Problema aparuta in comunitatea din Roma nu consta in faptul ca unii au ales o dieta, in timp ce altii au ales o alta dieta. Fiecare era liber sa aleaga ce dieta dorea, atata vreme cat se incadra in prevederile din Leviticul cap. 11. Ceea ce l-a ingrijorat pe apostolul Pavel a fost aparitia unui spirit de judecata care incepea sa otraveasca biserica pe aceasta tema. Membrii Bisericii din Roma incepusera sa se acuze reciproc pentru felul in care intelegeau sa-si alcatuiasca dieta.

„Unul crede ca poate sa manance de toate, pe cand altul, care este slab, nu mananca decat verdeturi. Cine mananca sa nu dispretuiasca pe cine nu mananca; si cine nu mananca sa nu judece pe cine mananca, fiindca Dumnezeu l-a primit.” ( Romani 14, 2.3 )

In cap. 14 din Epistola catre romani, Pavel ia atitudine nu impotriva unui stil de viata sau altul, ci impotriva tendintei crestinilor de a-i judeca pe cei care impartaseau alte opinii decat ei: „Dar pentru ce judeci tu pe fratele tau ?”…”Sa nu ne mai judecam dar unii pe altii. Ci mai degraba judecati sa nu faceti nimic care sa fie pentru fratele vostru o piatra de poticnire sau un prilej de pacatuire.” ( Romani 14, 10.13 ).

Acei crestini care consumau doar verdeturi sunt numiti „slabi in credinta” nu pentru ca erau vegetarieni, ci pentru ca tulburau comunitatea prin judecarea celor care nu aveau aceleasi vederi. Pe de alta parte, Duhul Sfant, Cel care a inspirat atat cartile Vechiului Testament cat si epistolele apostolului Pavel, nu se putea contrazice pe Sine, invatandu-ne un lucru intr-o parte a Bibliei si contrazicand acel lucru intr-o alta parte a ei.

Atunci cand Pavel afirma: „nimic nu este necurat in sine”, trebuie sa tinem seama de contextul in care el a facut aceasta afirmatie. Cuvantul „nimic” nu trebuie inteles in sensul lui absolut, deoarece semnificatia multor cuvinte este data de contextul in care se afla. Exemple in acest sens ne sunt oferite de Comentariile Biblice AZS:

     „De pildă, când Pavel spunea: „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite” (1Corinteni 6,12), afirmaţia lui, când e izolată de context, ar putea fi interpretată că apostolul era un desfrânat. Contextul, care este o avertizare împotriva imoralităţii, imediat interzice o astfel de deducţie. La fel, în Exodul 16,4, expresia „în fiecare zi” [KJV] ar putea fi interpretată ca însemnând în fiecare zi a săptămânii. Totuşi, contextul arată că Sabatul este exclus.” ( Comentarii Biblice AZS ).

Asadar, in contextul cap. 14, cuvantul „nimic” nu se refera la orice aliment care ar putea exista in aceasta lume, fie curat, fie necurat din punct de vedere biblic, ci la verdeturile folosite de crestinii vegetarieni, precum si la carnea animalelor curate, folosita de crestinii omnivori.

Cand Pavel spune ca „nimic nu este necurat in sine” ( „koinos”, gr. ), el vrea sa afirme ca alimentele permise de Biblie nu pot fi intinate datorita scrupulelor de constiinta ale unor crestini „slabi”. Necuratia nu sta in natura alimentului, ci in felul in care il priveste credinciosul. Crestinii „slabi” considerau ca nu trebuie sa manance din carnea jertfita idolilor, considerand-o necurata, chiar daca ea era permisa de Scriptura.

Pavel incearca sa-i convinga pe crestinii „slabi” de faptul ca scrupulele lor nu au niciun temei, alimentele permise de Biblie neputand sa fie intinate de prezenta idolilor. Foarte probabil ca aceeasi problema aparuse si in comunitatea din Corint, caci in epistolele lui Pavel catre credinciosii de acolo el abordeaza aceeasi problema a scrupulelor pe care si le faceau unii crestini cu privire la carnea jertfita idolilor:

„Deci, cat despre mancarea lucrurilor fertfite idolilor, stim ca in lume un idol este totuna cu nimic si ca nu este decat un singur Dumnezeu” ( 1 Corinteni 8, 4 )

In concluzie, in cap. 14 din Romani apostolul Pavel nu da liber la consumul oricaror alimente, facandu-le curate pe toate, in ciuda prevederilor din Leviticul 11, ci doreste sa aplaneze un potential conflict intre crestinii care au ales o dieta vegetariana din anumite motive de constiinta ( nicidecum biblice ! ) si cei care continuau sa consume carnea animalelor permise de Cuvantul Scripturii.

Lori Balogh

Chiar vrem Duhul Sfânt?

Am citit afirmația cuiva: „Vreau Dumnezeu de 3 dolari. Suficient să-mi aducă liniște dar nu prea mult să-mi tulbure conștiința. Suficient ca să simt căldura și confortul pântecului, dar nu prea mult ca să am durerile nașterii.”

Gândindu-mă la revărsare Duhului Sfânt de la Cincizecime, mulți dintre noi am vrea Duhul Sfânt în condiții similare:

– Vrem Duhul Sfânt, dar nu prea mult.

– Suficient ca să ne putem lăuda că-l avem, dar nu destul ca să-I aparținem.

– Suficient ca să avem charisme, dar nu destul pentru caracter.

– Suficient pentru a fi mai buni ca alții, dar nu destul să fim mai bun ca noi înșine.

– Suficient să ne aducă aplauze, dar nu destul să ne ceară slujire.

– Vrem Duhul Sfânt numai atât cât putem noi controla și nu prea mult să ne controleze El.

– Îl vrem râu pe care să-l trecem cu piciorul și nu ape vijelioase să ne poarte unde vor ele.

– Îl vrem briză mângâietoare și nu vâjâit de vânt puternic.

Iosif Ţon – Mesaj foştilor studenţi

Iosif Țon

FOȘTILOR MEI STUDENȚI ȘI TINERI TEOLOGI
CARE SE SIMT ȘOCAȚI, TULBURAȚI ȘI CHIAR ”TRĂDAȚI” DE SCHIMBĂRILE DIN TEOLOGIA MEA

Pe de o parte vă înțeleg, deoarece s-a creat impresia că în ultima vreme am făcut transformări radicale și greu de înțeles în teologia mea. Pe de altă parte, sunt surprins că n-ați observat că toate aceste transformări s-au produs treptat și s-au produs sub ochii voștri, la amvoanele voastre, în cursurile mele vorbite și tipărite și în cărțile mele din ultimii 14 ani!

După câte știu eu, doar doi oameni fost cei care au observat aceste schimbări. Unul a fost Timotei Pop de la Portland, care a ieșit la atac virulent și neprincipial împotriva mea în cartea lui ”Misticism sau creștinism autentic.” Celălalt a fost Ghermanov, un fost student al meu de la Oradea, actualmente profesor de teologie la Colegiul Teologic din Chișinău. Prin anul 2006, când am ținut un curs despre Evanghelia după Ioan la Colegiul lui, el m-a tradus în limba rusă. După patru ore de curs, în pauză, mi-a spus: ”Frate Țon, ați făcut o schimbare paradigmatică în teologia dvs.”! M-am uitat la el cu ochi mari, l-am felicitat pentru perspicacitatea lui și i-am spus: ”Te felicit pentru înțelegerea ta profundă. Ești primul teolog care a remarcat această schimbare!”

Este vremea să vă semnalez eu care sunt transformările, când și cum s-au produs ele. Mai întâi, schimbările s-au produs în trei faze: (1) Faza cursurilor de viață spirituală (1996-2006); (2) faza concentrării pe învățătura Domnului Isus și a construirii unei noi teologii creștine bazate pe această învățătură; și (3) faza care a fost declanșată de minunea vindecării fiicei noastre Dora (14 septembrie 2010), printr-o consiliere de trei ore făcută prin telefon de Nelu Demeter.

Le voi lua pe rând.

(1) Faza cursurilor de viață spirituală. Studiile de viață spirituală reprezintă o lucrare de pionierat. Evanghelicii n-au fost preocupați decât sporadic să discute și să jaloneze viața creștinului după convertire (pentru o expunere a acestor încercări sporadice, făcute anterior, vezi Keneth Boa, ”In His Image”, 2ooo). Richard Foster, cu cartea lui ”Spiritual Disciplines” (1979) a declanșat interesul într-o abordare sistematică a acestui atât de neglijat domeniu. L-au urmat Tim Whitney, Dallas Willard și alții. Eu am lucrat paralel cu ei și am urmat o cale personală. Iluminarea mi-a venit când am studiat sistematic Evanghelia după Ioan și când am văzut cum ni-L revelează Dumnul Isus pe Dumnezeu ca pe o Triunitate de Persoane, precum și modul în care face El evanghelizare invitându-ne la o relație personală cu cele trei persoane care ne oferă să locuiască în noi și să ne învețe părtășia cu Ele prin ascultarea de învățăturile Lui. Am văzut atunci că moartea Domnului Isus –  cu scopurile ei: anularea dreptului de proprietate a lui Satan asupra noastră, împăcarea Justiției lui Dumnezeu cu noi și oferirea sângelui Său pentru spălarea și iertarea noastră de păcate – nu este obiectivul central la care ne cheamă Domnul Isus, ci este poarta de intrare în școala lui Isus, în care scopul Lui este să-I formeze lui Dumnezeu fii care seamănă cu Tatăl Său!

Descoperirea aceasta mi s-a părut atât de fundamentală și de radicală încât la un curs de viață spirituală din Biserica Baptistă din Cluj-Mănăștur mi-am cerut iertare pentru modul în care am făcut evanghelizări până atunci și am declarat că de acum înainte voi face evanghelizare după modelul Domnului Isus.

Frații mei, voi nu înțelegeți nici acum că aceasta este o abatere radicală de la modul de evanghelizare făcut de la Martin Luther până astăzi? De ce n-ați văzut-o? De ce n-ați sărit atunci să mă declarați eretic? Sau, dacă este biblică, de ce n-ați sărit să o salutați și să o îmbrățișați?

Tot atunci am definit părtășia cu Dumnezeu ca pe o întâlnire cu cea mai frumoasă Persoană din Univers, în care El îmi vorbește și eu Îi vorbesc și în care ne exprimăm dragostea, El prin cuvinte ca cele din Isaia 62:5 și Țefania 3:17 (etc.) și eu prin cuvinte ca cele din Cântarea cântărilor. În primul rând, faptul că El îmi vorbește face parte din credința ne-cesaționistă că Dumnezeu vorbește și astăzi și, în general, face parte din fenomenul profeției. În al doilea rând, exprimarea dragostei de Dumnezeu prin cuvinte din Cântarea cântărilor este pentru unii o pricină de scandal! În al treilea rând, n-ați văzut și aici o abatere de la ”tradiția baptistă” care zice că noi astăzi avem părtășie numai cu Cuvântul scris, nu  cu o Persoană vie?

De ce nu v-ați sesizat la toate acestea?

La sfârșitul acestei faze, când am terminat lucrul la cartea ”Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Isus, sub călăuizirea Duhului Sfânt”, mi-am dat seama că trebuie clarificate o serie întreagă de poziții teologice și de aceea am scris prefața de peste 70 de pagini cu titlul ”Bazele teologice ale vieții spirituale.” Și aici ați fi putut vedea în câte domenii mi s-a schimbat teologia, dar nimeni nu mi-a făcut nici măcar un scurt comentariu.

2. Faza a doua. Am ajuns să înțeleg că de la Martin Luther  încoace teologia protestantă se construiește pe Epistola către Romani (mai exact, se consideră că ”Evanghelia” se reduce la ceea ce Pavel scrie în Romani 3:1 – 5:2). Eu am devenit convins  că ”Evanghelia” este în cele patru Evanghelii și  am luat decizia să-mi construiesc teologia pe învățăturile Domnului scrise în aceste patru Evanghelii. După câte știu eu, nimeni în epoca modernă n-a mai încercat un asemenea demers.

Ceea ce am obținut eu este o nouă teologie creștină, sau, dacă vreți, un nou fel de creștinism!

Nu vă voi semnala eu aici toate elementele de doctrină care reprezintă o noutate teologică. Pentru aceasta, trebuie să faceți voi efortul să citiți noua mea carte ”Bunătate – o teologie bazată pe învățăturile Domnului Isus Cristos” (Editura Creștină, 2010) și să le extrageți de acolo.

Vreau doar să vă spun că Îl iubesc pe Domnul meu Isus Cristos nu numai ca Mântuitorul Meu, ci și ca Învățătorul meu, precum ca și Modelul meu și Conducătorul meu în războiul dintre Împărăția lui Dumnezeu pe de o parte și împărăția lui Satan și a duhurilor lui rele pe de altă parte. În clădirea întregii mele teologii pe învățătura Domnului Isus și abia apoi pe cea a apostolilor Lui, am urmat porunca lui Dumnezeu Tatăl, care ne spune despre Fiul Său: ”De El să ascultați”.

În loc să spuneți că mi-am schimbat teologia și prin aceasta v-am ”trădat”, și în loc să spuneți că sunt un om inconsecvent și nestatornic, ce-ar fi să faceți efortul și să vedeți că în toți anii aceștia am făcut o lucrare de pionierat și că am deaschis drumuri noi în teologie?

Orice asemenea intreprindere, sau demers, produce la unii tulburare, consternare, revoltă și-i determină să treacă la condamnare. Dacă am fi în evul mediu, oamenii aceștia m-ar arde pe rug! Dar pentru alții, revenirea la învățătura Domnului Isus ca bază a gândirii, a teologiei și a trăirii va fi o nouă lumină dumnezeiască și o adevărată Renaștere!

(3).Faza a treia. La nașterea primului ei copil, fiica noastră Dora, a căpătat alergie la gluten (boala numită ”ciliac”). Este o boală înspăimântător de dureroasă. Ani de zile nu a știut de unde vin aceste dureri cumplite. Descoperirea faptului că sunt produse de  orice mâncare care conține făină de grâu n-a schimbat cu mult situația, deoarece nu există tratament pentru această alergie și oricât se ferește cineva de produse din făină de grâu, tot mai greșește și iarăși se declanșează nemiloasele dureri.

În septembrie, anul acesta, Dora a primit de la Domnul gândul să-l sune pe fratele Nelu Demeter la Băile Felix, unde locuiește el (ea era în Portland, OR). Au aranjat o sesiune de consiliere pentru vindecare prin eliberare și la sfârșitul a trei ore de consiliere Dora a fost vindecată de Domnul de boala ei. A început să mănânce pâine și de atunci este sănătoasă și este o altă ființă. Soțul ei, Oliver Ghitea, care este medic, a fost profund schimbat prin experiența soției lui și apoi prin conversații personale cu Nelu Demeter.

Detalii despre toate acestea puteți citi  în mărturia personală a Dorei, care va fi publicată pe străjeri.ro

Vă puteți imagina bucuria unui tată care s-a rugat în toți acești ani cu mare stăruință și cu multă agonie pentru vindecarea fiicei lui și care a văzut minunea vindecării și a transformării ei!

Pe lângă impactul personal în multe planuri a acestei minuni de vindecare, ea m-a dus și la o serie de re-considerări teologice. Ca unul care tocmai am scris un volum de teologie pe baza învățăturii Domnului Isus, m-am dus din nou la această învățătură, de data aceasta acordând o nouă atenție celor spuse de Domnul Isus despre duhurile rele, despre eliberarea de aceste duhuri și despre vindecarea prin eliberare. Am fost șocat să văd câte sunt (!) și să constat că eu nu le-am dat până acum nici o atenție! Pănă acum am trecut cu neatenție peste ele. Le-am văzut doar ca pe ceva specific pentru secolul întâi, dar fără relevanță pentru noi cei din epoca modernă. Aici mi-am recunoscut propria limitare datorită gândirii ”moderne” care nu crede în demoni, în eliberări, în vindecări prin eliberare.

Dar cel mai mult m-a șocat faptul că un credincios, realmente convertit și umplut de Duhul Sfânt, poate ajunge în situația să fie stăpânit de duhuri rele, să fie bolnav datorită lor și să aibă nevoie de vindecare prin eliberare. Acesta este domeniul în care teologia mea a suferit o nouă și profundă transformare. Dar, la urma urmei, și această transformare s-a făcut datorită faptului că m-am întors la bază, la învățătura Domnului Isus și am luat în considerare un domeniu al acestei învățături pe care îl ignorasem sau îl trecusem cu vederea până acum!

Încă odată: Este aceasta o ”trădare”, sau un alt aspect al acțiunii de pionierat prin care clădesc totul pe învățătura Fiului lui Dumnezeu?

Cu privire la vorbirea în limbi.

Grupul de rugăciune pe care a început Dora să-l frecventeze încă dinainte de videcare este un grup de carismatici care au și darul vorbirii în limbi. Dora mi-a vorbit foarte mult despre acest grup și la un moment dat am simțit că între noi nu trebuie să fie nici o barieră și atunci i-am povestit cum la un grup carismatic la care am ajuns eu în Anglia în 1969 am avut experiența vorbirii în limbi. La scurtă vreme după aceea, Dora a participat la un grup de rugăciune special și acolo a primit și ea darul vorbirii în limbi.

Știind că ceea ce s-a întâmplat cu Dora va deveni cunoscut, am considerat că trebuie să manifest unitatea noastră și am făcut cunoscut public, la Timișoara, faptul că și eu am vorbit în limbi.

În grupul acela carismatic din Anglia, eu mi-am mărturisit un păcat pe care l-am făcut în timpul când eram departe de Domnul (1957-1967) și care mă apăsa greu. Atunci a venit peste mine Duhul Sfânt într-o nouă plinătate și atunci am vorbit în limbi. Actul acela a fost pentru mine o mare descătușare și o puternică confirmare că sunt pe calea cea bună. La scurtă vreme după aceea, m-am separat de grupul acela și am plecat la studii la Oxford.

Câtăva vreme după acel act inițial de vorbire în limbi, am continuat să mă rog în limbi, dar eu am fost structurat de Dumnezeu ca dascăl și orice om cu darul de a-i învăța pe alții are ca dorință fundamentală să înțeleagă chiar și cele mai adânci aspecte ale relației cu Dumnezeu, pentru a le putea apoi explica și altora. Ca să-i pot duce pe alții la părtășia cu Dumnezeu, trebuie să înțeleg eu mai întâi această părtășie. De aceea am simțit nevoia să mă rog cu mintea și, făcând aceasta, și găsindu-mi toată împlinirea și satisfacția în aceasta, treptat am neglijat vorbirea în limbi și ea a dispărut.

M-ați întrebat de ce n-am vorbit nimănui despre experiența aceasta până acum. Dar, vă rog să-mi spuneți: Era o obligație să o fac? Vorbirea în limbi este un dar strict personal și el trebuie practicat ca un dar pentru viața privată. De ce ar fi trebuit să spun cuiva că l-am primit și că o scurtă vreme l-am practicat? Sau, v-ați fi separat de mine dacă v-aș fi spus lucrul acesta?

Pot însă să vă spun altceva. După vindecarea fiicei noastre și după experiența ei, am intrat și eu în procesul prin care a trecut ea, dar printr-un proces special de părtășie personală cu Dumnezeu  și am fost vindecat de câteva boli.

Faptul că Nelu Demeter a fost folosit de Dumnezeu ca prin el s-o vindece pe Dora m-a făcut să iau contact cu el și să caut să înțeleg ce daruri are și ce lucrare face el în mișcarea străjerilor. Așa am descoperit această mișcare. Uitându-mă cu atenție atât la potențialul extraordinar de înnoire pe care îl reprezintă această mișcare, cât și la nevoia acestei mișcări de a se aduce în ea învățătura Domnului Isus,  am văzut clar că Domnul m-a pregătit tocmai pentru această lucrare. Pot să vă spun că tot ce am cunoscut în ultimele câteva săptămâni despre Nelu Demeter și despre mișcarea străjerilor m-a convins și mai mult că Dumnezeu ne-a făcut ca să venim împreună și să lucrăm împreună.

Adaug aici o notă explicativă.

Străjerii și-au început mișcarea lor de vindecare prin eliberare și de umplere cu Duhul Sfânt și de revitalizare a vieții cu Dumnezeu acum cinci ani. Câțiva dintre liderii mișcării au făcut prima lor vizită la pastorul Chris în Africa acum un an și jumătate! Când au văzut ce se face acolo, au exclamat: ”Dar noi facem lucrul acesta de ani de zile!” Prin urmare, ei n-au adus din Africa nici ideea de bază a lucrării lor și nici modul de manifestare, chiar dacă au încercat mici acțiuni de imitație, dar nu de esență.

Deasemenea, atât Nelu Peia cât și Ilie Popa au declarat recent în publicații separate că nu sunt adepții ”Evangheliei prosperității.” Nici Nelu Demeter nu susține Evanghelia prosperității așa cum a fost ea formulată în America, chiar dacă el a vorbit și va mai vorbi despre propășirea despre care vorbește Scriptura și despre promisiunea Domnului Isus că celor care lasă totul pentru El le dă încă în viața aceasta bunuri materiale (case, câmpuri, etc.) ”plus prigoniri”, plus viața veșnică (Matei 19:29).

La un moment dat l-am întrebat pe Nelu Demeter dacă este adeptul mișcării din America numită ”Word of Faith”. El s-a uitat întrebător la mine și mi-a zis: ”Ce-i aceea?” Lucrul acesta m-a convins și mai mult că este imposibil să încadrăm mișcarea străjerilor într-o mișcare străină. Ea este o mișcare spontană născută în România.Dacă este în ea o contribuție străină, o detectez în ”Ellel Ministries” al lui Peter Horrobin din Anglia. Mulții dintre cei ce lucrează în calitate de consilieri la adunările de vindecare prin eliberare au învățat la cursuri venind de la această organizație.

Mișcarea străjerilor n-a pornit prin definiții teologice, ci prin puterea și prin călăuzirea practică primită de la Duhul Sfânt. Ea are nevoie de definiri teologice și toți liderii ei recunosc acest lucru și sunt deschiși învățăturii.

În concluzie. Schimbarea radicală a teologiei mele nu stă în credința că darurile spirituale miraculoase ale Duhului Sfânt sunt active și astăzi. Eu de mult spun lucrul acesta. Unele schimbări le-am semnalat mai sus. Poate cea mai radicală schimbare recentă este credința că cei credincioși, prin alunecarea înapoi în păcate, ajung din nou sub robie demonică și că ei au nevoie de eliberare, de vindecare și de re-umplere cu Duhul Sfânt. Oare aceasta înseamnă rătăcire? Oare aceasta este ”trădarea”?

Controversa este stârnită de fapt de asocierea mea cu mișcarea ”Stăjerii” și, mai ales, cu Nelu Demeter. Eu susțin că această mișcare, cu toate aspectele ei controversate, are un potențial extraordinar de trezire spirituală în România. Eu n-am participat încă la vreuna dintre întâlnirile ei. Singurul lucru pe care îl cer de la voi este să-mi dați timp să lucrez cu această mișcare și veți vedea ce va produce asocierea noastră. ”Pomul se cunoaște după roadele lui.” Dați acestui pom timpul să producă roade și atunci vom avea cu toții ce să judecăm. Eu sunt convins că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu!

Cu deosebită considerație și dragoste pentru toți. Și… rugați-vă pentru noi!

Fiul tunetului sau ucenicul iubirii? (1)

 

Ioan a învățat dragostea de la Domnul Isus Christos. Calitățile sale naturale sunt lipsite de sentimente nobile. Om intolerant, ambițios, zelos, exploziv, agresiv, nu cunoaște sensibilitatea iubirii. Dar după ce facem cunoștință cu bătrânul patriarh de la urmă, din cartea Apocalipsei, ne dăm seama că s-a petrecut ceva extraordinar  în viață sa de ucenicie cu Isus. Ioan al Apocalipsei este atât de diferit de tânărul tumultos pe care Christos l-a ales ca să fie ucenicul Său.

Dragostea despre care Ioan vorbește așa de mult în scrierile lui, nu anulează la Ioan pasiunea pentru adevăr. Dacă citim scrierile lui Ioan, în special epistolele lui, el nu are multe zone gri. Vorbește în alb și negru. Singurul care folosește un asemenea limbaj pe măsură și pe aceeași temă este Domnul nostru Isus Cristos. Pentru Ioan există numai antiteze în tot ce spune el. Evanghelia este lumina Împărăției lui Dumnezeu, pe când împărăția Satanei este împărăția întunericului. El vorbește despre viață vis-a-vis de moarte. Împărăția lui Dumnezeu împotriva împărăției celui rău, a Satanei. Copiii lui Dumnezeu împotriva copiilor celui rău. Înviere contra Judecată veșnică. Îl primești pe Cristos sau Îl respingi. Asculți de Dumnezeu sau nu asculți de El. Ioan vorbește numai în antiteze de fiecare dată.

Pentru Ioan lucrurile sunt simple și foarte clare: ori umblăm în lumină, ori în întuneric. Suntem născuți din Dumnezeu și dacă suntem născuți din Dumnezeu atunci nu păcătuim. Ori suntem ai lui Dumnezeu, ori suntem din lume. Lucrurile sunt bine delimitate. Dacă iubim suntem născuți din Dumnezeu, dacă nu, nu suntem din Dumnezeu.

Ioan este omul care nu are excepții. După ce citești scrierile lui Ioan ai nevoie de apostolul Pavel, care vorbește și despre celelalte culori. Apostolul Pavel se pare că este mai degrabă scriitorul excepțiilor. Dacă pentru Ioan nu sunt excepții, pentru Pavel sunt doar excepții. După citirea lui Ioan ai nevoie de o relaxare, de o evadare în scrierile apostolului Pavel. După atâta zugrăvit în alb și negru, în care lucrurile sunt clare și aspre într-un fel, ai nevoie să ți se dea explicații la celelalte excepții de la aceste reguli extrem de rigide.

Oamenii ca Ioan au tendința să ducă lucrurile la extreme. Sectarismul, intoleranța și ambiția sunt păcate ale lipsei de echilibru. Și lucrurile acestea duc la păcate mari. Zelul pentru adevăr trebuie echilibrat de dragoste pentru oameni, astfel ajungem la judecată, ajungem să fim aspri, să fim lipsiți de compasiune. Ambiția trebuie echilibrată de umilință, altfel ea devine mândrie păcătoasă, autopromovare pe cheltuiala altora.

Ucenicia la picioarele Domnului nostru Isus Cristos a fost suficientă să transforme acest caracter atât de puternic, acest fanatic egocentric, dacă vreți, într-un bărbat echilibrat. Fiul tunetului, se transformă în apostolul iubirii.

(Continuare)

Ioan a învățat echilibrul între dragoste și adevăr.

Se pare că Ioan s-a consacrat adevărului de foarte timpuriu în viața lui. A devenit ucenicul lui Ioan. Era un căutător al lucrurilor spirituale și și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu urmându-l pe Ioan în pustie. Este foarte interesant că el folosește cuvântul „adevăr” de douăzeci și cinci de ori în Evanghelia lui și de douăzeci de ori în epistolele sale. De patruzeci și cinci de ori în total. Nimeni altul, în afara Domnului Isus, nu are atâtea de spus despre acest concept biblic al adevărului, ca și Ioan. Râvna pentru adevăr a acestui ucenic îl face să fie intolerant.

„Învățătorule,” zice el, „noi am văzut pe unul scoțând draci în Numele Tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi” Textul acesta este menționat și în Evanghelia după Luca la capitolul 9, chiar înaintea incidentului cu samaritenii, când el și fratele său s-au dus la Domnul și I-au zis: „Să chemăm foc din cer și să-i ardă pe aceștia?” În abele cazuri, Ioan demonstrează intoleranță, elitism, lipsă de dragoste reală pentru oameni. Pe necredincioși vrea să-i ardă de vii și pe credincioși îi oprește din slujire, evidențiindu-și lipsa de dragoste pentru un coleg de lucru. Acesta scoatea draci, și pentru simplu fapt, că „nu venea după noi”, nu era de la biserica noastră, nu era din cultul nostru, Ioan i-a interzis pur și simplu să mai scoată draci, pentru că nu era membru oficial al acestui grup de elită de care aparținea el. Se pare că incidentul acesta din viața lui Ioan, a avut loc imediat după schimbarea la față a Domnului nostru Isus Cristos. Domnul le-a spus ucenicilor: „Adevărat, adevărat vă spun că unii din cei care stau aici de față nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere” (Marcu 9:1). Apoi a luat pe trei dintre acești ucenici și, doar la șase zile după o asemenea afirmație, a urcat sus pe muntele Tabor și S-a aschimbat la față în fața lor. S-a coborât peste Domnul gloria Sa cerească și trei dintre ucenicii Lui, Petru, Iacov și Ioan, au auzit vocea lui Dumnezeu proclamând și declarând divinitatea Domnului nostru Isus Christos. Șocul a fost uimitor pentru toți trei. Au căzut cu fețele la pământ. Participaseră la un eveniment unic în toată istoria mântuirii. Foarte ciudat, Isus le-a poruncit acestor trei să nu spună nimănui despre lucrurile acestea decât până după înviere.

Când am urcat în microbusul beduinului care urma să ne ducă pe Muntele Tabor, mă minunam că șofa o mașină germană foarte bună, ce constrasta flagrant cu ceea ce știam despre beduini. Satul de beduini de la poalele Muntelui Tabor era populat de case foarte mari și frumoase. Cei 3 dolari pe care beduinul nostru îi încasa de la fiecare turist atât la urcare cât și la coborâre, aduseseră bunăstarea acestui sat.

Drumul a fost scurt dar nu lipsit de greutăți. Curbe foarte strânse, serpentinele și drumul îngust, făceau ca mașina în care călătoream să oprească din când în când pentru a lăsa loc celor care coborau. Când am ajuns în vârful muntelui, ni s-a prezentat privirilor Biserica Schimbării la față, clădită ce cruciați și care reflectă cele „trei colibi” despre care vorbea apostolul Petru cu uitare de sine în focul evenimentului. Pe rând, am intrat în capela lui Ilie, apoi a lui Moise, și apoi am coborât treptele spre capela dedicată lui Isus. În răcoarea sanctuarului, sub privirile heruvimilor înaripați din mozaicurile neasemuit de frumoase, am tăcut minute în șir, am citit apoi din Biblie textul mărețului eveniment și am cântat. După ce am părăsit Biserica am ales să admirăm întinsul câmpiilor Galileii de pe înălțimea Muntelui Tabor. Parcă vedeam în vale grupul celor patru cum urca muntele spre aceste loc unic de întâlnire cu Dumnezeu.

Cred că a fost foarte greu pentru cei trei ucenici să să nu folosească experiența aceasta de pe munte pentru promovarea lor față de ceilalți. Dacă suntem sinceri, avem o vedenie, un vis, o reveleția din partea lui Dumnezeu, și am trece printr-o ispită extraordinară, dacă Domnul ne-ar cere să n-o spunem nimănui. Nu-i așa? Abia așteptăm să le spunem fraților cât de spirituali suntem noi.

Vreau să vă aduc aminte că acești ucenici se luptau între ei care să fie cel mai mare. Și acum, cu asemenea experiență puteau să le demonstreze celorlalți că nu există nici un dubiu, ei trebuie să fie elitele grupului. Ei erau aleșii desemnați să-i conducă pe ceilalți, pentru că au avut parte de această experiență nemaipomenită,  L-au văzut pe Domnul în toată gloria Lui.

(Va urma)
Din cartea: Apostolii Domnului Isus – de Petru Lascău

https://lascaupetru.com/2013/03/07/fiul-tunetului-sau-ucenicul-iubirii-1/

De la “fiul tunetului” la “apostolul dragostei”

In lumea crestina apostolul Ioan este cunoscut astazi drept “apostolul dragostei”. Dar nu asa il descoperim pe Ioan la inceputul umblarii sale cu Isus. Daca citim in evanghelia dupa Marcu 3:17, insasi Domnul Isus le face o descriere simpla si clara lui Ioan si fratelui sau Iacov numindu-I,“fii tunetului”. Evanghelistul Luca ne ofera in Luca 9:51-56 un exemplu prin care putem intelege foarte bine de ce Domnul Isus le-a dat celor doi frati acest nume. Cu alta ocazie Ioan si fratele lui Iacov l-au abordat direct pe Domnul Isus in Marcu 10:35-45 pentru obtinerea unei pozitii de onoare in imparatia lui Isus. In Marcu 9:38-41 cotom ca apostolul Ioan se arata deranjat de cineva care scotea demoni in numele lui Isus, mustrandu-l sa nu mai faca acest lucru, pentru ca acesta nu umbla impreuna cu ei.

Toate aceste pasaje ne descopera o personalitate volatila a apostolului Ioan, un om cu un temperament uneori exploziv, pasional, ambitios si chiar intolerant. Pentru apostolul Ioan totul era alb sau negru, fara jumatati de masura sau nuante de gri. Era departe de imaginea pe care biserica ne-o ofera astazi despre el. De ce ar alege Domnul Isus un astfel de om sa ii fie apostol? De ar alege pe unul ca fratele sau, Iacov, sau pe cineva ca Petru sau Toma? Pentru ca este exact genul de om care poate fi modelat si folosit apoi cu putere de Dumnezeu. Un om cu mult potential, cu calitati rare si cu ravna pentru adevar. Dar un om care avea nevoie sa fie transformat pentru ca aceste calitati sa se exprime prin dragoste. Citind evanghelia scrisa de el si epistolele Sale vedem ca pentru Ioan totul a fost complet si neconditionat: lumina sau intuneric, viata sau moarte, imparatia lui Dumnezeu sau Imparatia celui rau, copiii lui Dumnezeu sau copii diavolului, mantuire sau condamnare, acceptarea lui Isus sau respingerea Lui, supunere fata de poruncile Sale sau nesupunere.

Experientele traite in prezenta Domnului Isus cum a fost spalarea picioarele lor inainte de Cina, auzirea cuvintele Mantuitorului rostite de pe cruce, “Tata iarta-i caci nu stiu ce fac” si  vazand cum in ciuda agoniei in care se zbatea Isus se preocupa de viitorul mamei Sale Maria,”femeie iata pe fiul tau, fiule iat-o pe mama ta”, dragostea cu care l-a restaurat Isus pe Petru dupa invierea Sa, toate l-au modelat pe Ioan si Duhul sfant l-a transformat intr-un apostol care a continuat sa aiba pasiune pentru adevar asa cum vedem in Fapte 4:12-20, dar care a devenit si principalul promotor al dragostei divine printre credinciosi. Pana la sfarsitul vietii, Ioan a ramas intolerant fata de neadevar si pacat in oricare forma, dar in acelasi timp a invatat sa spuna adevarul si sa isi exprime intoleranta fata de pacat cu dragostea lui Isus.

Astfel in scrierile lui reuseste sa faca unul dintre cele mai dificile lucruri in relationarea noastra cu ceilalti oameni. Ioan reuseste sa realizeze un echilibru sanatos intre adevar si dragoste si sa implineasca astfel doua invataturi minunate ale Domnului Isus: “ veti cunoaste adevarul si adevarul va va face liberi.” si “iubeste-l pe aproapele tau ca pe tine insuti”. Prin personalitatea noastra fiecare suntem inclinati sa accentuam fie adevarul, fie dragostea. Unii suntem mai duri si luptam pentru adecar dar felul in care il spunem este fara dragoste si astfel il putem rani pe cel pe care il confruntam cu adevarul. Altii pretuiesc dragostea atat de mult incat esueaza sa le spuna celor din jur adevarul incat le este frica sa aduca o critica sincera pentru a nu strica relatiile cu ei.

Toti avem slabiciuni, defecte pe care nu ni le recunoastem foarte bine si pacate pe care cautam sa le minimalizam uneori. Toti avem nevoie sa fim confrunti cu adevarul Evangheliei din cand in cand pentru a ne trezi si pentru acreste spiritual. Dar avem nevoie sa ni se spuna adevarul in dragoste. Dumnezeu ne-a chemat sa fim unii pentru altii semnale de alarma. Oameni care au cunoscut iubirea lui Isus si care acum iubesc mai mult asa cum a facut-o Isus vazand un frate sau o sora ca se indreapta intr-o directie care ii va produce suferinta sau il va face sa cada in neascultare de Domnul nu putem sa nu ii atentionam cand gresesc. Da, adevarul uneori raneste. Si o va face. De aceea avem nevoie sa invatam sa il spunem cu dragoste. Cand spun adevarul in dragoste, omul intelept va primi mustrarea si imi va multumi pentru ca l-am ajutat sa vada adevarul si Dumnezeu o sa foloseasca aceasta ocazie pentru a-l creste spiritual.                                                                    Sa ajungem sa spunem adevarul in dragoste este o calatorie anevoioasa, dar nu imposibila si apostolul Ioan ne dovedeste lucrul acesta. Sa citim in incheiere doua pasaje din prima sa epistola in care sa vedem cum reuseste atat de frumos sa imbine propovaduirea adevarului dar si invatatura dragostei la care am fost chemati, 1 Ioan 3:4-9 – adevarul, 1 Ioan 4:7-12 – dragostea. Amin!

Fecioarele intelepte

“…Cinci din ele erau nechibzuite si cinci intelepte. Cele nechibzuite cand si-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele intelepte, impreuna cu candelele, au luat cu ele si untdelemn in vase.”(Matei 25.2-4)
Dragii mei, iata ca dupa ceva timp am revenit pe blog cu dorinta de a impartasi cu voi din cuvantul Domnului, cuvant care de data aceasta ne indreapta inima si privirile spre ziua revenirii Mirelui nostru ceresc.
M-am gandit sa-l rugam pe Domnul Isus sa ne vorbeasca despre fecioarele intelepte din pilda data de El, si la fel ca si ucenicii de odinioara, sa-l intrebam si noi…”Doamne talcuieste-ne si noua pilda aceasta!”Bineinteles, ca Marele Invatator niciodata nu si-a respins invataceii, ci i-a apropiat de sine si invatat ceea ce primise si El de la Tatal.
Asadar, in randurile pe care le veti citi doresc sa va aduca mangaiere, invatatura, descoperire si nu in ultimul rand sa va aduca in prezenta Sa.Pilda spusa de Domnul Isus cu cele cinci fecioare nechibzuite si cele cinci fecioare intelepte face referire la noi, crestinii de azi, crestini care , constienti sau inconstienti, prin viata traita de zi cu zi se impart in doua categorii.Revenirea Domnului Isus va gasi crestinii impartiti in doua categorii…nu vorbim aici de lumea care nu-l cunoaste pe Domnul, ci numai de pocaiti.
Faptul ca Domnul Isus foloseste aceasta ilustratie cu fecioarele, inseamna ca cei care vin la El primesc un statut nou inaintea lui Dumnezeu(1Ioan 3.1)Pamanteste vorbind, fecioara este acea persoana feminina care nu a avut nicio relatie intima cu niciun barbat, ci ea isi pastreaza puritatea doar pentru acela cari-i va deveni sot intr-o buna zi.
Spiritual, fecioarele din pilda Domnului Isus sunt crestinii care isi pastreaza haina sufletului curata, in lumina, fara sa se amestece cu nici un strain, fugind de pacat.

Totusi, dintre cele 10 fecioare care aveau acelasi scop, toate ziceau ca-l iubesc pe Domnul, ca doresc sa ajunga la El…numai 50% din ele si-au implinit cu adevarat scopul si doar cele intelepte au dat dovada de dragoste adevarata.

Cine sunt fecioarele intelepte si ce le caracterizeaza?

In primul rand, fiecare dintre noi trebuie sa intelegem ca odata cu intoarcerea noastra la Domnul Isus, cel care este sincer experimenteaza nasterea din nou si devine o faptura noua, iar el ca si persoana primeste intelepciunea de sus(Iacov 3:17)

Fecioarele intelepte sunt acei crestini care sunt nascuti din nou, cei care sunt placuti Domnului Isus…”Caci El da omului placut Lui intelepciune…”(Ecl.2:26)
In al doilea rand, fecioarele intelepte sunt acei crestini care cred Cuvantul Domnului si dovedesc credinta lor cu fapta facuta in dragoste.

Fecioarele intelepte sunt crestinii care in intunericul noptii lumineaza in jurul lor, avand ca sursa “candelele” si mai ales “untdelemnul” care-i fac sa se deosebeasca de fecioarele nechibzuite.
Candelele le aveau si fecioarele nechibzuite, dar untdelemnul era prezent numai la fecioarele intelepte.

Candela, in scriptura reprezinta Cuvantul Domnului…”Cuvantul Tau este o candela pentru picioarele mele…”(Psalm 119:105), iar untdelemnul, este Duhul Sfant…”ungerea pe care ati primit-o de la El, ramane in voi…”(1Ioan 2:27)
Vom face parte dintre fecioarele intelepte daca noi vom strange cuvantul Domnului in inima noastra si vom lasa pe Duhul Sfant sa ne calauzeasca in viata de zi cu zi, pentru ca aceste doua adevaruri caracterizeaza fecioarele intelepte.

Cat citesti din cuvant?
Esti un vas care se umple cu Duhul Sfant sau cu lucrurile lumii acesteia?

Intelepciunea Domnului ne spune sa ne umplem cu Duhul Sfant pentru a putea face fata ispitelor, greutatilor si necazurilor acestei lumi, dar intelepciunea lumii acesteia ne umple cu necredinta, ingrijorare si nepasare.

Duhul Sfant te face sa fii un crestin care sa iubeasca chiar si pe vrajmasi, te face sa ierti pe acela care-ti greseste.
Fecioarele intelepte nu mai traiesc calauzite de firea pamanteasca, ci pentru ca au untdelemn, ele traiesc dupa indemnul Duhului Sfant…”Voi insa nu mai sunteti pamantesti, ci duhovnicesti,daca Duhul lui Dumnezeu locuieste in adevar in voi.”(Rom8:9)

Duhul Sfant este cel care te tine treaz pe calea Domnului, El te face sa arzi pentru lucrarea Domnului asa cum untdelemnul tine flacara aprinsa.

Fecioarele intelepte sunt acei crestini care si-au legat inima de cer si constientizeaza ca tot ce au pe acest pamant sunt numai pentru o vreme, ei nu au nimic al lor, tot ce au, au de la Domnul Isus, fie ca e vorba de casa, copii, avere, etc…(Rom14:8)

Fecioarele intelepte sunt acei crestini care cauta sa creasca in cunostinta Domnului, ei nu se multumesc cu starea care o au, doresc mai mult, cauta sa urce mai sus ca sa ajunga la inaltimea plinatatii lui Hristos.(Efes.4:13)

Intrebarea care se pune in dreptul nostru este: noi din ce categorie facem parte?
Ce fel de crestini suntem?
Suntem in clocot, avem untdelemn in vase, ne dorim sa fim calauziti de Duhul Sfant, ne dorim sa urcam mai sus sau ne multumim cu ceea ce ni s-a spus la inceput si ramanem la starea de caldicel?

Dragii mei, Domnul Isus fara indoiala ca va reveni, dar cum ne va gasi?
Vom fi noi gata?

Haideti sa lasam intelepciunea Domnului sa ne fie prietena pe drumul vietii si cu siguranta, El ne va numi fecioare intelepte si vom intra cu El in odaia de nunta, altfel…vom plange, dar va fi prea tarziu.
Daca Domnul inca nu a venit este si pentru ca EL ne mai da timp de pocainta, sa ne traim viata asa cum a trait-o El, ne da timp sa ne desprindem de lucrurile lumii si sa ne lipim inima de cer.

Nu uitati, Domnul Isus este intelepciune pentru noi…(1Cor.1:30), iar Duhul Sfant ne va ajuta sa sfarsim calatoria cu bine…dar pana atunci sa spunem si noi impreuna cu El…”Vino, Doamne Isuse!”(Apoc.22:20)

Nisipiul sau piatra de sub casa vieții – meditație la pilda biblică

Finalul Predicii de pe munte este la fel de intens și pilduitor ca întreaga cuvântare. Pentru a crea imagini vizuale cât mai puternice și a pentru a se exprima cât mai clar, Mântuitorul compară oamenii buni cu cei care își zidesc în mod inteligent casa pe stâncă, iar oamenii răi sunt comparați cu cei care își ridică așezare pe nisip.

      De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le împlinește, îl voi asemăna cu omul înțelept care și-a zidit casa pe piatră și a căzut ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea și nu a căzut, pentru că era întemeiată pe piatră și oricine aude aceste cuvintele ale mele și nu le împlinește, asemăna-se-va omului nebun, care și-a zidit casa pe nisip. Și a căzut ploaia și au venit râurile și au suflat vânturile și au lovit în casa aceea și a căzut. Și a fost căderea ei mare. (Matei, 7, 24-27).

Orice om care-și ridică așezare alege mai întâi locul. Nimeni nu zidește pe un sol instabil, mlăștinos sau nisipos. De asemenea, atunci când cineva dorește să-și facă o casă să dureze folosește piatră la temelie. Așa face omul înțelept și cu sufletul lui. Zidește în sufletul lui credință curată pe care așează faptele.

Sunt și temelii fragile puse în suflete. Acestea sunt surpate de viforul păcatului, de gerul nestatorniciei, de furtuna îndoielilor. În asemenea casă a sufletului nimic nu-i cert, niciodată nu e pace, lumină și căldură. Vânturile bat, praful urcă, seninul este umbrit, iar fericirea și tihna sufletească nu sălășluiesc.

Credința este sănătatea sufletului. Credința puternică, de neclintit, este forța vieții. Nicio furtună, îndoială sau deznădejde nu mută un om credincios din loc. L-a putut abate pe Iov ceva de la credința lui?! Și dacă a răbdat până la sfârșit așa cum spun Scripturile a primit binecuvântarea Tatălui? Da!

Acesta este omul tare! Omul credinței! De el vânturile și valurile vieții se sparg neputincioase. El știe că nu ele stau la baza existenței lui, ci Domnul și nu se teme, nu se pleacă, zidește ca pentru   Dumnezeu, face totul conștiincios și bine. Nu așează nimic doar să fie, ci face totul să dăinuie și Domnul îi va fi alături, căci a zidit pe stâncă și înțelept s-a dovedit a fi.  Omul credincios știe că piatra zidirilor sale este însuși Dumnezeu, așa cum Sfântul Petru grăiește:  o piatră vie, aleasă, de mare preț (I Petru, 2, 4).

Pilda aceasta mai are o semnificație. Vorbește de temelie și de solul pe care stă casa-viață. Temelia și nici pământul de sub casă nu sunt la lumină și totuși contează enorm. Sunt fapte care nu se văd, dar ele stau la temelia vieții. Sunt oameni care lucrează discret, dar profund. Lumea nu-i știe, nu-i vede, iar ei, discret susțin cu faptele lor totul. Ei sunt, asemenea Mântuitorului piatra cea din capul unghiului pe care ziditorii nu au băgat-o și nu o bagă în seamă ( Matei, 21, 42). Oamenii credinței sunt oameni ai faptei, nu ai vorbelor despre fapte. Sunt oameni ai exemplului. Pe temelia credinței lor se sprijină pereți grei, așa cum pe pingeaua părintească cresc odraslele. Fundația este temeinică, construcția de deasupra este falnică și de neclintit. Nimic nu o doboară, nimic nu o surpă. Poate fi spălată de valuri, dar niciodată dărâmată, indiferent cât de violente ar fi furtunile.

Așadar, credința este temelia vieții. Este puterea existenței. Este sensul și demnitatea omului. Cel ce crede nu se teme de nimic, după cântul Psalmistului care zice în psalmul 90: 1. Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. 2.Va zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”.3.Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.4.Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.5.Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,6.De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.7.Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.8.Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.9.Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.10.Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.11.Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.12.Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.13.Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.14.”Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.15.Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.16.Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea.

Paul Iulius Negoță

Trimiteți prin e-mailPostați pe blog!Distribuiți pe TwitterDistribuiți pe FacebookTrimiteți către Pinterest

http://www.cronici.eu/2017/11/nisipiul-sau-piatra-de-sub-casa-vietii.html

LUCRAREA DE VINDECARE A LUI ISUS

 

Se spune că, deoarece Isus era Fiul divin al lui Dumnezeu, putea face minuni şi vindecări ori de câte ori dorea. Însă, dacă examinăm mai în detaliu Scripturile, vom descoperi că, deşi Isus era fără îndoială Dumnezeu, se pare totuşi că în timpul lucrării Sale pe pământ avea puteri limitate. El a spus la un moment dat: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai“ (Ioan 5:19). Acest lucru dovedeşte clar că Isus era limitat şi dependent de Tatăl Său.

Conform spuselor lui Pavel, când Isus a devenit fiinţă umană S-a „dezbrăcat pe sine însuşi” de anumite lucruri pe care le poseda ca Dumnezeu:

Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor (Fil. 2:5-7; subliniere personală).

De ce anume „S-a dezbrăcat“ Isus? Nu de sfinţenia Sa. Nu de dragostea Sa. Trebuie să fi fost vorba despre puterile Sale supranaturale. Este clar că nu mai era omniprezent (prezent oriunde). De asemenea, nu mai era omniscient (atotcunoscător) şi nici omnipotent (atotputernic). Isus a devenit om. În lucrarea Sa a acţionat ca persoană unsă de Duhul Sfânt. Acest lucru devine clar ca lumina zilei dacă citim cu atenţie cele patru Evanghelii.

De exemplu, ne-am putea întreba: „Dacă Isus era Fiul lui Dumnezeu, de ce a fost necesar să fie botezat cu Duhul Sfânt când Şi-a început lucrarea la vârsta de treizeci de ani? De ce era nevoie ca Dumnezeu să fie botezat cu Dumnezeu?

În mod clar, Isus a trebuit să fie botezat cu Duhul Sfânt pentru a fi uns pentru lucrarea Sa. De aceea citim că, imediat după ce a fost botezat, a predicat aceste cuvinte: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc…să propovăduiesc…să dau drumul…” (Luca 4:18; subliniere personală). Acelaşi lucru l-a proclamat şi Petru: „…cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El“ (Fapte 10:38; subliniere personală).

Din acest motiv Isus nu a făcut nici o minune până când nu a fost botezat cu Duhul Sfânt în jurul vârstei de treizeci de ani. Era El Fiul lui Dumnezeu şi la vârsta de douăzeci şi cinci de ani? Cu siguranţă. Atunci de ce nu a făcut minuni până la vârsta de treizeci? Pur şi simplu pentru că Isus Se dezbrăcase de puterea supranaturală pe care o poseda ca Dumnezeu şi a trebuit să aştepte momentul în care va fi împuternicit de Duhul Sfânt.

Mai multe dovezi că Isus a lucrat ca om uns de Duhul Sfânt

Când citim Evangheliile, observăm că au fost momente când Isus a avut cunoştinţe supranaturale şi au fost momente când nu a avut. De fapt, Isus a pus multe întrebări pentru a obţine informaţii.

De exemplu, i-a spus femeii de la fântâna din Samaria că a avut cinci bărbaţi şi că bărbatul cu care trăia nu-i era soţ (vezi Ioan 4:17-18). De unde a ştiut acest lucru? Pentru că era Dumnezeu şi Dumnezeu ştia orice? Nu, altfel Isus şi-ar fi dovedit în mod constant abilităţile. Deşi era Dumnezeu şi Dumnezeu ştie toate lucrurile, Isus S-a dezbrăcat de omniscienţă când a devenit om. Isus cunoştea trecutul femeii de la fântână deoarece Duhul Sfânt Îi dăduse în acel moment darul „vorbirii despre cunoştinţă“ (1 Cor. 12:8), adică abilitatea supranaturală de a cunoaşte uneori lucruri din prezent sau trecut. (Vom discuta acest subiect mai detaliat în capitolul următor care tratează darurile date de Duhul Sfânt.)

Cunoştea Isus toate lucrurile tot timpul? Nu. Când femeia care avea o scurgere s-a atins de haina Lui şi a simţit că a ieşit o putere din El, a întrebat: „Cine s-a atins de hainele Mele?“ (Marcu 5:30b). Când a văzut în depărtare un smochin (Marcu 11:13) „a venit să vadă poate va găsi ceva în el“.

De ce nu a ştiut Isus cine L-a atins? De ce nu a ştiut dacă smochinul avea sau nu fructe? Deoarece acţiona ca om uns de Duhul Sfânt cu darurile Duhului. Darurile Duhului acţionează după cum doreşte Duhul Sfânt (vezi 1 Cor. 12:11; Evrei 2:4). Isus nu a avut cunoştinţe supranaturale decât atunci când a dorit Duhul Sfânt să Îi dea acest dar.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru lucrarea de vindecare. Scriptura spune foarte clar că Isus nu putea vindeca pe oricine, oricând. De exemplu, în Evanghelia după Marcu citim că, atunci când Isus Şi-a vizitat oraşul natal, Nazaret, nu a putut să facă tot ceea ce ar fi dorit.

Isus a plecat de acolo, şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?“ Şi găseau o pricină de poticnire în El. Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.“ N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi, şi i-a vindecat. Şi se mira de necredinţa lor (Marcu 6:1-6; subliniere personală).

Observă că Marcu nu a spus că nu a vrut să facă nici o minune acolo, ci că nu a putut. De ce? Deoarece oamenii din Nazaret nu au crezut. Ei nu L-au primit pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu uns, ci doar ca pe fiul tâmplarului din oraş. Aşa cum a remarcat şi Isus: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui“ (Marcu 6:4). Drept rezultat, tot ce a putut să facă a fost să vindece câţiva oameni cu „boli minore“ (după cum spune traducerea). Desigur, dacă ar fi fost un loc în care Isus Şi-ar fi dorit să facă minuni şi să vindece oamenii, acela ar fi fost propriul Lui oraş unde Îşi petrecuse cea mai mare parte a vieţii. Totuşi, Biblia spune că nu a putut.

Mai multe detalii găsite în Luca

Isus a vindecat în special prin două metode diferite: (1) prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru a-i încuraja pe oamenii bolnavi să aibă credinţa necesară vindecării şi (2) folosind „darul vindecărilor“ după cum voia Duhul Sfânt. De aceea, Isus a fost limitat de doi factori în lucrarea de vindecare: (1) de necredinţa oamenilor bolnavi şi (2) de voia Duhului Sfânt de a se manifesta prin „darul vindecărilor“.

Evident, majoritatea oamenilor din oraşul lui Isus nu au crezut în El. Deşi auziseră despre vindecările miraculoase săvârşite în celelalte oraşe, nu au crezut că avea puterea de a vindeca şi deci nu i-a putut vindeca. Mai mult, se pare că Duhul Sfânt nu I-a dat lui Isus „darul vindecărilor“ în Nazaret – din ce motiv, nimeni nu ştie.

Luca relatează mai detaliat decât Marcu ce anume s-a întâmplat când Isus a vizitat Nazaretul:

A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.“ În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, care ieşiau din gura Lui, şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?“ (Luca 4:16-22).

Isus dorea ca cei care Îl ascultau să creadă că El era Unsul promis prin profetul Isaia, sperând că vor crede şi vor primi binecuvântările ungerii Sale care, conform spuselor lui Isaia, includeau slobozirea robilor de război şi căpătarea vederii celor ce erau orbi.[1] Dar ei nu au crezut şi, deşi erau impresionaţi de abilităţile Sale de orator, le-ar fi fost imposibil să creadă că fiul lui Iosif putea fi cineva atât de special. Cunoscându-le scepticismul, Isus le-a răspuns:

„Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi»; şi Îmi veţi zice: «Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.»…Adevărat vă spun că, nici un proroc nu este primit bine în patria lui“ (Luca 4:23-24).

Oamenii din oraşul natal al lui Isus aşteptau să vadă dacă putea face ceea ce auziseră că a făcut în Capernaum. Atitudinea lor nu era una plină de credinţă în aşteptare, ci una sceptică. Necredinţa lor L-au împiedicat pe Isus să facă orice fel de minune sau vindecare semnificative.

O altă limitare a lui Isus în Nazaret

Următoarele cuvinte ale lui Isus adresate mulţimii din Nazaret relevă faptul că a fost limitat, de asemenea, şi de voinţa Duhului Sfânt de a manifesta prin El „darul vindecărilor“:

„Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni, şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel; şi totuşi Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, în afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi nici unul din ei n-a fost curăţit, în afară de Naaman, Sirianul“ (Luca 4:25-27).

Ideea lui Isus era aceea că Ilie nu ar fi putut multiplica grâul şi făina oricărei văduve la care ar fi vrut el să stea în timpul acelei foamete de trei ani din Israel (vezi 1 Împ. 17:9-16). Deşi pe vremea aceea erau multe văduve în suferinţă în Israel, Duhul l-a uns pe Ilie să ajute o singură văduvă care nici măcar nu era israelită. Tot aşa nici Elisei nu a putut să vindece orice lepros ar fi vrut el. Acest lucru este dovedit de faptul că existau mai mulţi bărbaţi în Israel când a fost curăţit Naaman. Dacă ar fi fost doar alegerea lui, Elisei i-ar fi curăţit de lepră mai întâi pe confraţii săi israeliţi înainte de a-l vindeca pe Naaman, un închinător la idoli (vezi 2 Împ. 5:1-14).

Atât Ilie cât şi Elisei au fost profeţi, bărbaţi unşi de Duhul Sfânt ale căror daruri date de Duhul Sfânt au fost folosite după cum a dorit Duhul. De ce nu l-a trimis Dumnezeu pe Ilie la o altă văduvă? Nu ştiu. De ce nu l-a trimis Dumnezeu pe Elisei să vindece alţi leproşi? Nu ştiu. Nimeni nu ştie, cu excepţia lui Dumnezeu.

Aceste două istorisiri familiare din Vechiul Testament nu dovedesc totuşi că nu era voia lui Dumnezeu să împlinească nevoile fiecărei văduve sau să vindece leproşii. Oamenii din Israel ar fi putut pune capăt perioadei de foamete din timpul lui Ilie, dacă ei şi împăratul lor rău (Ahab) s-ar fi pocăit de păcatele lor. Foametea a fost o formă de judecată a lui Dumnezeu. Şi toţi leproşii din Israel ar fi putut fi vindecaţi dacă ar fi împlinit şi ar fi crezut cuvântul legământului dat de Dumnezeu care, după cum am văzut deja, includea şi vindecarea fizică.

Isus le-a revelat nazaritenilor care Îl ascultau că era supus aceloraşi limitări ca şi Ilie şi Elisei. Din anumite motive, Duhul Sfânt nu I-a dat lui Isus darul de a vindeca pe oricine în Nazaret. Datorită condiţionării Duhului Sfânt şi a necredinţei oamenilor, Isus nu a putut face nici o minune semnificativă în oraşul Său natal.

Analizarea unui „dar de vindecare“ manifestat prin Isus

Dacă studiem relatările diferitelor vindecări săvârşite de Isus în Evanghelie, vom descoperi că majoritatea oamenilor au fost vindecaţi nu prin „darul vindecărilor“, ci prin credinţa lor. Să analizăm diferenţele dintre cele două categorii de vindecări studiind câteva exemple. Mai întâi vom studia povestea paraliticului de la scăldătoarea Betesda vindecat nu prin credinţă, ci prin „darul vindecărilor”.

În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare, şi tulbura apa. Şi cel dintâi, care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?“ „Doamne“, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.“ „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.“ Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat (Ioan 5:2-9).

Cum ştim că omul acesta a fost vindecat nu prin credinţă, ci prin „darul vindecărilor“? Există mai multe indicii în acest sens.

Mai întâi, observă că bărbatul nu Îl căutase pe Isus. Mai degrabă Isus fusese Cel care îl găsise lângă scăldătoare. Dacă bărbatul L-ar fi căutat pe Isus, aceasta ar fi fost o dovadă de credinţă din partea sa.

În al doilea rând, Isus nu i-a spus bărbatului că credinţa lui l-a vindecat, aşa cum făcea adeseori când vindeca oamenii. În al treilea rând, când bărbatul vindecat a fost mai târziu întrebat de evrei cine îi spusese „ridică-ţi patul şi umblă“, el a răspuns că nu ştia cine era acel bărbat. Deci este foarte clar că nu credinţa lui în Isus i-a adus vindecarea. Acesta este un caz clar de vindecare prin intermediul „darului vindecărilor“ pe care Duhul Sfânt îl dă după cum doreşte.

Remarcă, de asemenea, că, deşi era o mulţime de bolnavi care aşteptau mişcarea apelor, Isus nu a vindecat decât o singură persoană şi i-a lăsat pe ceilalţi bolnavi. De ce? Din nou spun că nu ştiu. Totuşi, acest incident nu dovedeşte faptul că este voia lui Dumnezeu ca unii să rămână bolnavi. Oricare dintre şi toate persoanele bolnave ar fi putut fi vindecate prin credinţa în Isus. De fapt, poate că acesta este unul dintre motivele pentru care un singur bărbat a fost vindecat în mod supranatural – pentru a atrage atenţia oamenilor bolnavi spre Isus, Singurul care îi putea vindeca dacă aveau credinţă în El.

De multe ori „darul vindecărilor“ intră în categoria „semnelor şi minunilor“, adică a miracolelor menite să îndrepte atenţia spre Isus. De aceea evangheliştii Noului Testament precum Filip au fost înzestraţi cu diferite „daruri de vindecare“, deoarece minunile săvârşite aveau menirea de a atrage atenţia asupra Evangheliei pe care o propovăduiau (vezi Fapte 8:5-8).

Creştinii bolnavi nu ar trebui să aştepte să apară cineva cu „darul vindecărilor“ pentru a fi vindecaţi, deoarece aceea persoană cu acel dar s-ar putea să nu apare. Vindecarea se poate capata prin credinţa în Isus, şi, deşi nu toţi vor fi vindecaţi prin aceste daruri, toţi pot fi vindecaţi prin credinţă. Darurile de vindecare sunt plasate în biserică în special pentru ca necredincioşii să poată fi vindecaţi şi pentru a le îndrepta atenţia asupra Evangheliei. Aceasta nu înseamnă că credincioşii nu pot fi vindecaţi prin aceste daruri. Totuşi, Dumnezeu Se aşteaptă ca copiii Lui să primească vindecarea prin credinţă.

Un exemplu de persoană vindecată prin credinţă

Bartimeu a fost un orb vindecat prin credinţa în Isus. Să-i citim povestea aşa cum este relatată în Evanghelia după Marcu.

Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“ Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!“ Isus S-a oprit, şi a zis: „Chemaţi-l!“ Au chemat pe orb, şi i-au zis: „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.“ Orbul şi-a aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus. Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?“ „Rabuni,“ I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.“ Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.“ Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus (Marcu 10:46-52).

Mai întâi, observă că Isus nu l-a căutat pe Bartimeu. (Exact opusul a ceea ce s-a întâmplat cu bărbatul de la scăldătoarea Betesda.) De fapt, Isus trecea pe lângă el şi, dacă Bartimeu nu ar fi strigat după El, Isus ar fi mers mai departe. Ceea ce înseamnă că Bartimeu nu ar fi fost vindecat. Gândeşte-te puţin. Ce s-ar fi întâmplat dacă Bartimeu ar fi stat şi şi-ar fi spus „Dacă este voia lui Isus să fiu vindecat, atunci va veni la mine şi mă va vindeca“? Bartimeu nu ar fi fost niciodată vindecat, deşi această întâmplare ne dovedeşte clar că fusese voia lui Isus ca el să fie vindecat. Primul semn de credinţă din partea lui Bartimeu a fost faptul că a strigat către Isus.

În al doilea rând, observă că Bartimeu nu s-a lăsat descurajat de cei care încercau să îl facă să tacă. Când oamenii l-au certat să tacă, el a strigat „şi mai tare“ (Marcu 10:48). Acest lucru îi dovedeşte credinţa.

În al treilea rând, remarcă că Isus nu a răspuns de prima dată strigătelor lui. Desigur, era posibil să nu fi auzit strigătele lui Bartimeu, dar dacă le-a auzit, Isus nu a răspuns de prima dată. Cu alte cuvinte, credinţa lui a fost testată.

Dacă Bartimeu ar fi cedat după prima încercare, nu ar fi fost vindecat. De aceea, şi noi trebuie să perseverăm în credinţă, deoarece de multe ori rugăciunile noastre par să nu fie auzite. Acest lucru se întâmplă atunci când ne este testată credinţa, de aceea trebuie să continuăm să rămânem pe poziţie, refuzând să ne lăsăm descurajaţi de situaţii adverse.

O altă dovadă a credinţei lui Bartimeu

Când Isus l-a chemat în cele din urmă, Biblia ne spune că Bartimeu: „şi-a aruncat haina“. Din câte ştiu eu, în vremea lui Isus orbii purtau o haină specifică după care publicul îi putea recunoaşte. Dacă este adevărat, poate că Bartimeu şi-a aruncat haina când l-a chemat Isus deoarece a crezut că nu va mai avea nevoie de ea. În acest caz, şi-a dovedit din nou credinţa.

Mai mult, când Bartimeu şi-a aruncat haina, Biblia spune că: „a sărit“, un indiciu al anticipării plină de emoţie că ceva bun era pe cale să i se întâmple. Oamenii care au credinţă că vor fi vindecaţi sunt entuziasmaţi când se roagă Domnului să îi vindece, deoarece se aşteaptă să primească vindecarea.

Observă că Isus i-a mai testat o dată credinţa când Bartimeu a stat înaintea Sa. El l-a întrebat pe Bartimeu ce doreşte şi, din răspunsul lui Bartimeu, este clar că acesta credea că Isus putea şi îi va da vederea.

În cele din urmă, Isus i-a spus că ceea ce l-a vindecat a fost credinţa lui. Dacă Bartimeu a putut fi vindecat prin credinţă, oricine altcineva poate fi vindecat în acelaşi fel, deoarece Dumnezeu „nu se uită la faţa omului“.

Pentru aprofundarea studiului

Am enumerat mai jos douăzeci şi unu de cazuri specifice de vindecări înfăptuite de Isus şi relatate de Evanghelii. Desigur că Isus a vindecat mult mai mult de douăzeci şi unu de oameni, dar în ceea ce priveşte aceste douăzeci şi unu de cazuri ni se oferă mai multe detalii despre persoanele bolnave şi felul în care au fost vindecate.

Am împărţit lista în două mari categorii – cei care au fost vindecaţi prin credinţă şi cei care au fost vindecaţi prin intermediul darului vindecărilor. Am observat că, în unele cazuri în care oamenii au fost mântuiţi prin credinţă, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui despre vindecarea lor, ceea ce dovedeşte şi mai mult că acestea nu erau manifestări ale „darului vindecărilor“, deoarece oamenii bolnavi nu au fost vindecaţi pentru a mărturisi despre Isus sau despre Evanghelie.

Exemple în care cauza precizată a vindecării este credinţa:

1. Servitorul sutaşului (sau „băiat“): Mat. 8:5-13; Luca 7:2-10 „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.“

2. Paraliticul coborât prin acoperiş: Mat. 9:2-8; Marcu 2:3-11; Luca 5:18-26 „Văzându-le credinţa….El a zis…«du-te acasă.»“

3. Fiica lui Iair: Mat. 9:18-26; Marcu 5:22-43; Luca 8:41-56 „«Nu te teme—crede numai»….Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucru acesta.“

4. Femeia ce avea o scurgere de sânge: Mat. 9:20-22; Marcu 5:25-34; Luca 8:43-48 „Credinţa ta te-a mântuit.“

5. Doi orbi: Mat. 9:27-31 „Facă-vi-se după credinţa voastră…Vedeţi, să nu ştie nimeni!“

6. Orbul Bartimeu: Marcu 10:46-52; Luca 18:35-43 „Credinţa ta te-a mântuit.“

7. Cei zece leproşi: Luca 17:12-19 „Credinţa ta te-a mântuit.“

8. Fiul slujbaşului împărătesc: Ioan 4:46-53 „Şi omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus.“

În următoarele patru cazuri, credinţa bolnavilor nu este menţionată în mod specific, dar este inclusă în cuvinte sau acţiuni. De exemplu, cei doi orbi (numărul 10 de mai jos) au strigat către Isus când acesta trecea pe lângă ei la fel de pasiv ca şi în cazul lui Bartimeu. Toate persoanele bolnave din următorele exemple L-au căutat pe Isus, o dovadă clară a credinţei lor. În trei dintre exemplele următoare Isus le-a spus celor pe care i-a vindecat să nu spună nimănui despre ce li se întâmplase, indicând şi mai clar că aceste cazuri nu erau săvârşite prin „darul vindecărilor“.

9. Leprosul care nu cunoştea voia lui Dumnezeu: Mat. 8:2-4; Marcu 1:40-45; Luca 5:12-14 „Vezi să nu spui la nimeni.“

10. Doi orbi (probabil unul era Bartimeu): Mat. 20:30-34 „[ei] au început să strige «Ai milă de noi Doamne, Fiul lui David!»“

11. Bărbatul surdo-mut: Marcu 7:32-36 „Isus le-a poruncit să nu spună nimănui.“

12. Orbul: Marcu 8:22-26 „Să nu intri în sat.“

Aceste ultime două cazuri de oameni care au fost vindecaţi prin credinţă au fost de fapt eliberaţi de demoni, nu vindecaţi. Însă Isus a pus aceaste eliberări pe seama credinţei lor.

13. Băiatul lunatic: Mat. 17:14-18; Marcu 9:17-27; Luca 9:38-42 „Isus a răspuns…«Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!» Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: «Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.»“

14. Fata femeii Cananeancă: Mat. 15:22-28; Marcu 7:25-30 “O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se după cum voieşti.“

Cazuri de oameni vindecaţi prin intermediul „darului vindecărilor”:

Aceste ultime şapte cazuri sunt oameni care au fost, după câte se pare, vindecaţi prin darul vindecărilor. Totuşi, pentru a fi vindecaţi, oamenii în primele trei cazuri au trebuit să dovedească ascultare faţă de o anume poruncă dată de Isus. Isus a poruncit numai într-unul din aceste cazuri să nu spună nimănui despre vindecarea sa. Şi numai într-unul dintre cazuri bolnavul a fost cel care L-a căutat pe Isus.

15. Omul cu mâna uscată: Mat. 12:9-13; Marcu 3:1-5; Luca 6:6-10 “Scoală-te şi stai în mijloc….Întinde-ţi mâna.“

16. Bărbatul de la scăldătoarea Betesda: Ioan 5:2-9 “Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă.“

17. Orbul din naştere: Ioan 9:1-38 “Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului.“

18. Soacra lui Petru: Mat. 8:14-15; Marcu 1:30-31; Luca 4:38-39

19. Femeia gârbovă de optsprezece ani: Luca 13:11-16

20. Omul bolnav de dropică: Luca 14:2-4

21. Robul marelui preot: Luca 22:50-51

Observă că în toate aceste douăzeci şi unu de exemple nu este nici un caz în care un adult a fost vindecat doar pe baza credinţei unui alt adult. Copiii vindecaţi datorită credinţei părinţilor lor au fost singurele cazuri de acest gen (vezi exemplele 1, 3, 8, 13 şi 14).

Singura excepţie posibilă ar fi exemplele de la numărul 1 şi 2, robul sutaşului şi paraliticul coborât prin acoperişul casei. În cazul robului sutaşului, cuvântul grec tradus cu rob este pais, care poate fi, de asemenea, tradus şi cu băiat ca în Matei 17:18: „Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela“ (subliniere personală).

Dacă era într-adevăr slujitorul sutaşului şi nu fiul său, atunci acest slujitor era probabil un băiat. De aceea, sutaşul era responsabil pentru băiat ca tutore legal şi îşi putea exercita credinţa în locul acestuia, aşa cum putea face orice părinte în cazul copilului lui.

În cazul paraliticului coborât prin acoperişul casei, observă că, dacă nu ar fi avut el însuşi credinţă, nu le-ar fi permis niciodată prietenilor lui să îl coboare prin acoperiş. De aceea, acesta nu a fost vindecat doar prin credinţa prietenilor lui.

Toate aceste lucruri indică faptul că este puţin probabil ca credinţa unui adult să aibă ca rezultat vindecarea unei alte persoane adulte, dacă acea persoană nu are ea însăşi credinţă. Da, un adult se poate învoi cu un altul să se roage pentru vindecare, dar necredinţa persoanei bolnave poate anula efectele credinţei celuilalt.

Totuşi, până la o anumită vârstă, copiii noştri pot fi vindecaţi datorită credinţei noastre. Însă vor ajunge la o vârstă la care Dumnezeu Se va aştepta ca ei să primească vindecarea Lui pe baza propriei lor credinţe. Te încurajez să studiezi mai detaliat fiecare exemplu biblic enumerat mai sus, pentru a îţi întări credinţa în vindecarea pe care ne-o pune la dispoziţie Domnul nostru.

Ungerea vindecătoare

În final, este foarte important de ştiut că Isus a fost uns cu puterea vindecătoare palpabilă în timpul lucrării Lui pe pământ. Adică a putut simţi ieşirea acestei puteri vindecătoare din trupul Său şi, în unele cazuri, bolnavii vindecaţi au simţit această putere intrând în trupul lor. De exemplu, Luca 6:19 spune: „Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere, care-i vindeca pe toţi.“

Se pare că ungerea vindecătoare satura chiar şi hainele lui Isus astfel încât, dacă o persoană Îi atingea haina cu credinţă, simţea puterea vindecătoare intrându-i în trup. În Marcu 6:56 citim:

Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi se atingeau de El, erau tămăduiţi.

Femeia care avea scurgere de sânge (vezi Marcu 5:25-34) a fost vindecată prin simpla atingere de haina lui Isus şi prin credinţa că va fi vindecată.

Nu numai Isus a fost uns cu ungerea vindecătoare palpabilă, ci şi Pavel în ultimii ani ai lucrării sale:

Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau boalele, şi ieşeau afară din ei duhurile rele (Fapte 19:11-12).

Ungerea vindecătoare palpabilă era impregnată în orice haină atinsă de trupul lui Pavel, indicând astfel că acea haină era un bun conductor al puterii vindecătoare!

Dumnezeu nu S-a schimbat după perioada în care au trăit Isus sau Pavel, deci nu ar trebui să fim surprinşi dacă Dumnezeu îi unge pe unii din slujitorii Săi cu aceeaşi putere vindecătoare cu care i-a uns pe Isus şi pe Pavel. Totuşi, aceste daruri nu sunt date novicilor, ci doar celor care au dovedit în timp că sunt credincioşi şi că nu au motivaţii egoiste.


[1] Toate acestea se pot referi la fel de bine şi la vindecarea fizică. Boala poate fi considerată fără îndoială o oprimare, după cum spune şi Scriptura: „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret care… făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul“ (Fapte 10:38).

 

Se spune că, deoarece Isus era Fiul divin al lui Dumnezeu, putea face minuni şi vindecări ori de câte ori dorea. Însă, dacă examinăm mai în detaliu Scripturile, vom descoperi că, deşi Isus era fără îndoială Dumnezeu, se pare totuşi că în timpul lucrării Sale pe pământ avea puteri limitate. El a spus la un moment dat: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai“ (Ioan 5:19). Acest lucru dovedeşte clar că Isus era limitat şi dependent de Tatăl Său.

Conform spuselor lui Pavel, când Isus a devenit fiinţă umană S-a „dezbrăcat pe sine însuşi” de anumite lucruri pe care le poseda ca Dumnezeu:

Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor (Fil. 2:5-7; subliniere personală).

De ce anume „S-a dezbrăcat“ Isus? Nu de sfinţenia Sa. Nu de dragostea Sa. Trebuie să fi fost vorba despre puterile Sale supranaturale. Este clar că nu mai era omniprezent (prezent oriunde). De asemenea, nu mai era omniscient (atotcunoscător) şi nici omnipotent (atotputernic). Isus a devenit om. În lucrarea Sa a acţionat ca persoană unsă de Duhul Sfânt. Acest lucru devine clar ca lumina zilei dacă citim cu atenţie cele patru Evanghelii.

De exemplu, ne-am putea întreba: „Dacă Isus era Fiul lui Dumnezeu, de ce a fost necesar să fie botezat cu Duhul Sfânt când Şi-a început lucrarea la vârsta de treizeci de ani? De ce era nevoie ca Dumnezeu să fie botezat cu Dumnezeu?

În mod clar, Isus a trebuit să fie botezat cu Duhul Sfânt pentru a fi uns pentru lucrarea Sa. De aceea citim că, imediat după ce a fost botezat, a predicat aceste cuvinte: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc…să propovăduiesc…să dau drumul…” (Luca 4:18; subliniere personală). Acelaşi lucru l-a proclamat şi Petru: „…cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El“ (Fapte 10:38; subliniere personală).

Din acest motiv Isus nu a făcut nici o minune până când nu a fost botezat cu Duhul Sfânt în jurul vârstei de treizeci de ani. Era El Fiul lui Dumnezeu şi la vârsta de douăzeci şi cinci de ani? Cu siguranţă. Atunci de ce nu a făcut minuni până la vârsta de treizeci? Pur şi simplu pentru că Isus Se dezbrăcase de puterea supranaturală pe care o poseda ca Dumnezeu şi a trebuit să aştepte momentul în care va fi împuternicit de Duhul Sfânt.

Mai multe dovezi că Isus a lucrat ca om uns de Duhul Sfânt

Când citim Evangheliile, observăm că au fost momente când Isus a avut cunoştinţe supranaturale şi au fost momente când nu a avut. De fapt, Isus a pus multe întrebări pentru a obţine informaţii.

De exemplu, i-a spus femeii de la fântâna din Samaria că a avut cinci bărbaţi şi că bărbatul cu care trăia nu-i era soţ (vezi Ioan 4:17-18). De unde a ştiut acest lucru? Pentru că era Dumnezeu şi Dumnezeu ştia orice? Nu, altfel Isus şi-ar fi dovedit în mod constant abilităţile. Deşi era Dumnezeu şi Dumnezeu ştie toate lucrurile, Isus S-a dezbrăcat de omniscienţă când a devenit om. Isus cunoştea trecutul femeii de la fântână deoarece Duhul Sfânt Îi dăduse în acel moment darul „vorbirii despre cunoştinţă“ (1 Cor. 12:8), adică abilitatea supranaturală de a cunoaşte uneori lucruri din prezent sau trecut. (Vom discuta acest subiect mai detaliat în capitolul următor care tratează darurile date de Duhul Sfânt.)

Cunoştea Isus toate lucrurile tot timpul? Nu. Când femeia care avea o scurgere s-a atins de haina Lui şi a simţit că a ieşit o putere din El, a întrebat: „Cine s-a atins de hainele Mele?“ (Marcu 5:30b). Când a văzut în depărtare un smochin (Marcu 11:13) „a venit să vadă poate va găsi ceva în el“.

De ce nu a ştiut Isus cine L-a atins? De ce nu a ştiut dacă smochinul avea sau nu fructe? Deoarece acţiona ca om uns de Duhul Sfânt cu darurile Duhului. Darurile Duhului acţionează după cum doreşte Duhul Sfânt (vezi 1 Cor. 12:11; Evrei 2:4). Isus nu a avut cunoştinţe supranaturale decât atunci când a dorit Duhul Sfânt să Îi dea acest dar.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru lucrarea de vindecare. Scriptura spune foarte clar că Isus nu putea vindeca pe oricine, oricând. De exemplu, în Evanghelia după Marcu citim că, atunci când Isus Şi-a vizitat oraşul natal, Nazaret, nu a putut să facă tot ceea ce ar fi dorit.

Isus a plecat de acolo, şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?“ Şi găseau o pricină de poticnire în El. Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.“ N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi, şi i-a vindecat. Şi se mira de necredinţa lor (Marcu 6:1-6; subliniere personală).

Observă că Marcu nu a spus că nu a vrut să facă nici o minune acolo, ci că nu a putut. De ce? Deoarece oamenii din Nazaret nu au crezut. Ei nu L-au primit pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu uns, ci doar ca pe fiul tâmplarului din oraş. Aşa cum a remarcat şi Isus: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui“ (Marcu 6:4). Drept rezultat, tot ce a putut să facă a fost să vindece câţiva oameni cu „boli minore“ (după cum spune traducerea). Desigur, dacă ar fi fost un loc în care Isus Şi-ar fi dorit să facă minuni şi să vindece oamenii, acela ar fi fost propriul Lui oraş unde Îşi petrecuse cea mai mare parte a vieţii. Totuşi, Biblia spune că nu a putut.

Mai multe detalii găsite în Luca

Isus a vindecat în special prin două metode diferite: (1) prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru a-i încuraja pe oamenii bolnavi să aibă credinţa necesară vindecării şi (2) folosind „darul vindecărilor“ după cum voia Duhul Sfânt. De aceea, Isus a fost limitat de doi factori în lucrarea de vindecare: (1) de necredinţa oamenilor bolnavi şi (2) de voia Duhului Sfânt de a se manifesta prin „darul vindecărilor“.

Evident, majoritatea oamenilor din oraşul lui Isus nu au crezut în El. Deşi auziseră despre vindecările miraculoase săvârşite în celelalte oraşe, nu au crezut că avea puterea de a vindeca şi deci nu i-a putut vindeca. Mai mult, se pare că Duhul Sfânt nu I-a dat lui Isus „darul vindecărilor“ în Nazaret – din ce motiv, nimeni nu ştie.

Luca relatează mai detaliat decât Marcu ce anume s-a întâmplat când Isus a vizitat Nazaretul:

A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.“ În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, care ieşiau din gura Lui, şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?“ (Luca 4:16-22).

Isus dorea ca cei care Îl ascultau să creadă că El era Unsul promis prin profetul Isaia, sperând că vor crede şi vor primi binecuvântările ungerii Sale care, conform spuselor lui Isaia, includeau slobozirea robilor de război şi căpătarea vederii celor ce erau orbi.[1] Dar ei nu au crezut şi, deşi erau impresionaţi de abilităţile Sale de orator, le-ar fi fost imposibil să creadă că fiul lui Iosif putea fi cineva atât de special. Cunoscându-le scepticismul, Isus le-a răspuns:

„Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi»; şi Îmi veţi zice: «Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.»…Adevărat vă spun că, nici un proroc nu este primit bine în patria lui“ (Luca 4:23-24).

Oamenii din oraşul natal al lui Isus aşteptau să vadă dacă putea face ceea ce auziseră că a făcut în Capernaum. Atitudinea lor nu era una plină de credinţă în aşteptare, ci una sceptică. Necredinţa lor L-au împiedicat pe Isus să facă orice fel de minune sau vindecare semnificative.

O altă limitare a lui Isus în Nazaret

Următoarele cuvinte ale lui Isus adresate mulţimii din Nazaret relevă faptul că a fost limitat, de asemenea, şi de voinţa Duhului Sfânt de a manifesta prin El „darul vindecărilor“:

„Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni, şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel; şi totuşi Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, în afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi nici unul din ei n-a fost curăţit, în afară de Naaman, Sirianul“ (Luca 4:25-27).

Ideea lui Isus era aceea că Ilie nu ar fi putut multiplica grâul şi făina oricărei văduve la care ar fi vrut el să stea în timpul acelei foamete de trei ani din Israel (vezi 1 Împ. 17:9-16). Deşi pe vremea aceea erau multe văduve în suferinţă în Israel, Duhul l-a uns pe Ilie să ajute o singură văduvă care nici măcar nu era israelită. Tot aşa nici Elisei nu a putut să vindece orice lepros ar fi vrut el. Acest lucru este dovedit de faptul că existau mai mulţi bărbaţi în Israel când a fost curăţit Naaman. Dacă ar fi fost doar alegerea lui, Elisei i-ar fi curăţit de lepră mai întâi pe confraţii săi israeliţi înainte de a-l vindeca pe Naaman, un închinător la idoli (vezi 2 Împ. 5:1-14).

Atât Ilie cât şi Elisei au fost profeţi, bărbaţi unşi de Duhul Sfânt ale căror daruri date de Duhul Sfânt au fost folosite după cum a dorit Duhul. De ce nu l-a trimis Dumnezeu pe Ilie la o altă văduvă? Nu ştiu. De ce nu l-a trimis Dumnezeu pe Elisei să vindece alţi leproşi? Nu ştiu. Nimeni nu ştie, cu excepţia lui Dumnezeu.

Aceste două istorisiri familiare din Vechiul Testament nu dovedesc totuşi că nu era voia lui Dumnezeu să împlinească nevoile fiecărei văduve sau să vindece leproşii. Oamenii din Israel ar fi putut pune capăt perioadei de foamete din timpul lui Ilie, dacă ei şi împăratul lor rău (Ahab) s-ar fi pocăit de păcatele lor. Foametea a fost o formă de judecată a lui Dumnezeu. Şi toţi leproşii din Israel ar fi putut fi vindecaţi dacă ar fi împlinit şi ar fi crezut cuvântul legământului dat de Dumnezeu care, după cum am văzut deja, includea şi vindecarea fizică.

Isus le-a revelat nazaritenilor care Îl ascultau că era supus aceloraşi limitări ca şi Ilie şi Elisei. Din anumite motive, Duhul Sfânt nu I-a dat lui Isus darul de a vindeca pe oricine în Nazaret. Datorită condiţionării Duhului Sfânt şi a necredinţei oamenilor, Isus nu a putut face nici o minune semnificativă în oraşul Său natal.

Analizarea unui „dar de vindecare“ manifestat prin Isus

Dacă studiem relatările diferitelor vindecări săvârşite de Isus în Evanghelie, vom descoperi că majoritatea oamenilor au fost vindecaţi nu prin „darul vindecărilor“, ci prin credinţa lor. Să analizăm diferenţele dintre cele două categorii de vindecări studiind câteva exemple. Mai întâi vom studia povestea paraliticului de la scăldătoarea Betesda vindecat nu prin credinţă, ci prin „darul vindecărilor”.

În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare, şi tulbura apa. Şi cel dintâi, care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?“ „Doamne“, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.“ „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.“ Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat (Ioan 5:2-9).

Cum ştim că omul acesta a fost vindecat nu prin credinţă, ci prin „darul vindecărilor“? Există mai multe indicii în acest sens.

Mai întâi, observă că bărbatul nu Îl căutase pe Isus. Mai degrabă Isus fusese Cel care îl găsise lângă scăldătoare. Dacă bărbatul L-ar fi căutat pe Isus, aceasta ar fi fost o dovadă de credinţă din partea sa.

În al doilea rând, Isus nu i-a spus bărbatului că credinţa lui l-a vindecat, aşa cum făcea adeseori când vindeca oamenii. În al treilea rând, când bărbatul vindecat a fost mai târziu întrebat de evrei cine îi spusese „ridică-ţi patul şi umblă“, el a răspuns că nu ştia cine era acel bărbat. Deci este foarte clar că nu credinţa lui în Isus i-a adus vindecarea. Acesta este un caz clar de vindecare prin intermediul „darului vindecărilor“ pe care Duhul Sfânt îl dă după cum doreşte.

Remarcă, de asemenea, că, deşi era o mulţime de bolnavi care aşteptau mişcarea apelor, Isus nu a vindecat decât o singură persoană şi i-a lăsat pe ceilalţi bolnavi. De ce? Din nou spun că nu ştiu. Totuşi, acest incident nu dovedeşte faptul că este voia lui Dumnezeu ca unii să rămână bolnavi. Oricare dintre şi toate persoanele bolnave ar fi putut fi vindecate prin credinţa în Isus. De fapt, poate că acesta este unul dintre motivele pentru care un singur bărbat a fost vindecat în mod supranatural – pentru a atrage atenţia oamenilor bolnavi spre Isus, Singurul care îi putea vindeca dacă aveau credinţă în El.

De multe ori „darul vindecărilor“ intră în categoria „semnelor şi minunilor“, adică a miracolelor menite să îndrepte atenţia spre Isus. De aceea evangheliştii Noului Testament precum Filip au fost înzestraţi cu diferite „daruri de vindecare“, deoarece minunile săvârşite aveau menirea de a atrage atenţia asupra Evangheliei pe care o propovăduiau (vezi Fapte 8:5-8).

Creştinii bolnavi nu ar trebui să aştepte să apară cineva cu „darul vindecărilor“ pentru a fi vindecaţi, deoarece aceea persoană cu acel dar s-ar putea să nu apare. Vindecarea se poate capata prin credinţa în Isus, şi, deşi nu toţi vor fi vindecaţi prin aceste daruri, toţi pot fi vindecaţi prin credinţă. Darurile de vindecare sunt plasate în biserică în special pentru ca necredincioşii să poată fi vindecaţi şi pentru a le îndrepta atenţia asupra Evangheliei. Aceasta nu înseamnă că credincioşii nu pot fi vindecaţi prin aceste daruri. Totuşi, Dumnezeu Se aşteaptă ca copiii Lui să primească vindecarea prin credinţă.

Un exemplu de persoană vindecată prin credinţă

Bartimeu a fost un orb vindecat prin credinţa în Isus. Să-i citim povestea aşa cum este relatată în Evanghelia după Marcu.

Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“ Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!“ Isus S-a oprit, şi a zis: „Chemaţi-l!“ Au chemat pe orb, şi i-au zis: „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.“ Orbul şi-a aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus. Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?“ „Rabuni,“ I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.“ Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.“ Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus (Marcu 10:46-52).

Mai întâi, observă că Isus nu l-a căutat pe Bartimeu. (Exact opusul a ceea ce s-a întâmplat cu bărbatul de la scăldătoarea Betesda.) De fapt, Isus trecea pe lângă el şi, dacă Bartimeu nu ar fi strigat după El, Isus ar fi mers mai departe. Ceea ce înseamnă că Bartimeu nu ar fi fost vindecat. Gândeşte-te puţin. Ce s-ar fi întâmplat dacă Bartimeu ar fi stat şi şi-ar fi spus „Dacă este voia lui Isus să fiu vindecat, atunci va veni la mine şi mă va vindeca“? Bartimeu nu ar fi fost niciodată vindecat, deşi această întâmplare ne dovedeşte clar că fusese voia lui Isus ca el să fie vindecat. Primul semn de credinţă din partea lui Bartimeu a fost faptul că a strigat către Isus.

În al doilea rând, observă că Bartimeu nu s-a lăsat descurajat de cei care încercau să îl facă să tacă. Când oamenii l-au certat să tacă, el a strigat „şi mai tare“ (Marcu 10:48). Acest lucru îi dovedeşte credinţa.

În al treilea rând, remarcă că Isus nu a răspuns de prima dată strigătelor lui. Desigur, era posibil să nu fi auzit strigătele lui Bartimeu, dar dacă le-a auzit, Isus nu a răspuns de prima dată. Cu alte cuvinte, credinţa lui a fost testată.

Dacă Bartimeu ar fi cedat după prima încercare, nu ar fi fost vindecat. De aceea, şi noi trebuie să perseverăm în credinţă, deoarece de multe ori rugăciunile noastre par să nu fie auzite. Acest lucru se întâmplă atunci când ne este testată credinţa, de aceea trebuie să continuăm să rămânem pe poziţie, refuzând să ne lăsăm descurajaţi de situaţii adverse.

O altă dovadă a credinţei lui Bartimeu

Când Isus l-a chemat în cele din urmă, Biblia ne spune că Bartimeu: „şi-a aruncat haina“. Din câte ştiu eu, în vremea lui Isus orbii purtau o haină specifică după care publicul îi putea recunoaşte. Dacă este adevărat, poate că Bartimeu şi-a aruncat haina când l-a chemat Isus deoarece a crezut că nu va mai avea nevoie de ea. În acest caz, şi-a dovedit din nou credinţa.

Mai mult, când Bartimeu şi-a aruncat haina, Biblia spune că: „a sărit“, un indiciu al anticipării plină de emoţie că ceva bun era pe cale să i se întâmple. Oamenii care au credinţă că vor fi vindecaţi sunt entuziasmaţi când se roagă Domnului să îi vindece, deoarece se aşteaptă să primească vindecarea.

Observă că Isus i-a mai testat o dată credinţa când Bartimeu a stat înaintea Sa. El l-a întrebat pe Bartimeu ce doreşte şi, din răspunsul lui Bartimeu, este clar că acesta credea că Isus putea şi îi va da vederea.

În cele din urmă, Isus i-a spus că ceea ce l-a vindecat a fost credinţa lui. Dacă Bartimeu a putut fi vindecat prin credinţă, oricine altcineva poate fi vindecat în acelaşi fel, deoarece Dumnezeu „nu se uită la faţa omului“.

Pentru aprofundarea studiului

Am enumerat mai jos douăzeci şi unu de cazuri specifice de vindecări înfăptuite de Isus şi relatate de Evanghelii. Desigur că Isus a vindecat mult mai mult de douăzeci şi unu de oameni, dar în ceea ce priveşte aceste douăzeci şi unu de cazuri ni se oferă mai multe detalii despre persoanele bolnave şi felul în care au fost vindecate.

Am împărţit lista în două mari categorii – cei care au fost vindecaţi prin credinţă şi cei care au fost vindecaţi prin intermediul darului vindecărilor. Am observat că, în unele cazuri în care oamenii au fost mântuiţi prin credinţă, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui despre vindecarea lor, ceea ce dovedeşte şi mai mult că acestea nu erau manifestări ale „darului vindecărilor“, deoarece oamenii bolnavi nu au fost vindecaţi pentru a mărturisi despre Isus sau despre Evanghelie.

Exemple în care cauza precizată a vindecării este credinţa:

1. Servitorul sutaşului (sau „băiat“): Mat. 8:5-13; Luca 7:2-10 „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.“

2. Paraliticul coborât prin acoperiş: Mat. 9:2-8; Marcu 2:3-11; Luca 5:18-26 „Văzându-le credinţa….El a zis…«du-te acasă.»“

3. Fiica lui Iair: Mat. 9:18-26; Marcu 5:22-43; Luca 8:41-56 „«Nu te teme—crede numai»….Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucru acesta.“

4. Femeia ce avea o scurgere de sânge: Mat. 9:20-22; Marcu 5:25-34; Luca 8:43-48 „Credinţa ta te-a mântuit.“

5. Doi orbi: Mat. 9:27-31 „Facă-vi-se după credinţa voastră…Vedeţi, să nu ştie nimeni!“

6. Orbul Bartimeu: Marcu 10:46-52; Luca 18:35-43 „Credinţa ta te-a mântuit.“

7. Cei zece leproşi: Luca 17:12-19 „Credinţa ta te-a mântuit.“

8. Fiul slujbaşului împărătesc: Ioan 4:46-53 „Şi omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus.“

În următoarele patru cazuri, credinţa bolnavilor nu este menţionată în mod specific, dar este inclusă în cuvinte sau acţiuni. De exemplu, cei doi orbi (numărul 10 de mai jos) au strigat către Isus când acesta trecea pe lângă ei la fel de pasiv ca şi în cazul lui Bartimeu. Toate persoanele bolnave din următorele exemple L-au căutat pe Isus, o dovadă clară a credinţei lor. În trei dintre exemplele următoare Isus le-a spus celor pe care i-a vindecat să nu spună nimănui despre ce li se întâmplase, indicând şi mai clar că aceste cazuri nu erau săvârşite prin „darul vindecărilor“.

9. Leprosul care nu cunoştea voia lui Dumnezeu: Mat. 8:2-4; Marcu 1:40-45; Luca 5:12-14 „Vezi să nu spui la nimeni.“

10. Doi orbi (probabil unul era Bartimeu): Mat. 20:30-34 „[ei] au început să strige «Ai milă de noi Doamne, Fiul lui David!»“

11. Bărbatul surdo-mut: Marcu 7:32-36 „Isus le-a poruncit să nu spună nimănui.“

12. Orbul: Marcu 8:22-26 „Să nu intri în sat.“

Aceste ultime două cazuri de oameni care au fost vindecaţi prin credinţă au fost de fapt eliberaţi de demoni, nu vindecaţi. Însă Isus a pus aceaste eliberări pe seama credinţei lor.

13. Băiatul lunatic: Mat. 17:14-18; Marcu 9:17-27; Luca 9:38-42 „Isus a răspuns…«Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!» Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: «Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.»“

14. Fata femeii Cananeancă: Mat. 15:22-28; Marcu 7:25-30 “O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se după cum voieşti.“

Cazuri de oameni vindecaţi prin intermediul „darului vindecărilor”:

Aceste ultime şapte cazuri sunt oameni care au fost, după câte se pare, vindecaţi prin darul vindecărilor. Totuşi, pentru a fi vindecaţi, oamenii în primele trei cazuri au trebuit să dovedească ascultare faţă de o anume poruncă dată de Isus. Isus a poruncit numai într-unul din aceste cazuri să nu spună nimănui despre vindecarea sa. Şi numai într-unul dintre cazuri bolnavul a fost cel care L-a căutat pe Isus.

15. Omul cu mâna uscată: Mat. 12:9-13; Marcu 3:1-5; Luca 6:6-10 “Scoală-te şi stai în mijloc….Întinde-ţi mâna.“

16. Bărbatul de la scăldătoarea Betesda: Ioan 5:2-9 “Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă.“

17. Orbul din naştere: Ioan 9:1-38 “Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului.“

18. Soacra lui Petru: Mat. 8:14-15; Marcu 1:30-31; Luca 4:38-39

19. Femeia gârbovă de optsprezece ani: Luca 13:11-16

20. Omul bolnav de dropică: Luca 14:2-4

21. Robul marelui preot: Luca 22:50-51

Observă că în toate aceste douăzeci şi unu de exemple nu este nici un caz în care un adult a fost vindecat doar pe baza credinţei unui alt adult. Copiii vindecaţi datorită credinţei părinţilor lor au fost singurele cazuri de acest gen (vezi exemplele 1, 3, 8, 13 şi 14).

Singura excepţie posibilă ar fi exemplele de la numărul 1 şi 2, robul sutaşului şi paraliticul coborât prin acoperişul casei. În cazul robului sutaşului, cuvântul grec tradus cu rob este pais, care poate fi, de asemenea, tradus şi cu băiat ca în Matei 17:18: „Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela“ (subliniere personală).

Dacă era într-adevăr slujitorul sutaşului şi nu fiul său, atunci acest slujitor era probabil un băiat. De aceea, sutaşul era responsabil pentru băiat ca tutore legal şi îşi putea exercita credinţa în locul acestuia, aşa cum putea face orice părinte în cazul copilului lui.

În cazul paraliticului coborât prin acoperişul casei, observă că, dacă nu ar fi avut el însuşi credinţă, nu le-ar fi permis niciodată prietenilor lui să îl coboare prin acoperiş. De aceea, acesta nu a fost vindecat doar prin credinţa prietenilor lui.

Toate aceste lucruri indică faptul că este puţin probabil ca credinţa unui adult să aibă ca rezultat vindecarea unei alte persoane adulte, dacă acea persoană nu are ea însăşi credinţă. Da, un adult se poate învoi cu un altul să se roage pentru vindecare, dar necredinţa persoanei bolnave poate anula efectele credinţei celuilalt.

Totuşi, până la o anumită vârstă, copiii noştri pot fi vindecaţi datorită credinţei noastre. Însă vor ajunge la o vârstă la care Dumnezeu Se va aştepta ca ei să primească vindecarea Lui pe baza propriei lor credinţe. Te încurajez să studiezi mai detaliat fiecare exemplu biblic enumerat mai sus, pentru a îţi întări credinţa în vindecarea pe care ne-o pune la dispoziţie Domnul nostru.

Ungerea vindecătoare

În final, este foarte important de ştiut că Isus a fost uns cu puterea vindecătoare palpabilă în timpul lucrării Lui pe pământ. Adică a putut simţi ieşirea acestei puteri vindecătoare din trupul Său şi, în unele cazuri, bolnavii vindecaţi au simţit această putere intrând în trupul lor. De exemplu, Luca 6:19 spune: „Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere, care-i vindeca pe toţi.“

Se pare că ungerea vindecătoare satura chiar şi hainele lui Isus astfel încât, dacă o persoană Îi atingea haina cu credinţă, simţea puterea vindecătoare intrându-i în trup. În Marcu 6:56 citim:

Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi se atingeau de El, erau tămăduiţi.

Femeia care avea scurgere de sânge (vezi Marcu 5:25-34) a fost vindecată prin simpla atingere de haina lui Isus şi prin credinţa că va fi vindecată.

Nu numai Isus a fost uns cu ungerea vindecătoare palpabilă, ci şi Pavel în ultimii ani ai lucrării sale:

Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau boalele, şi ieşeau afară din ei duhurile rele (Fapte 19:11-12).

Ungerea vindecătoare palpabilă era impregnată în orice haină atinsă de trupul lui Pavel, indicând astfel că acea haină era un bun conductor al puterii vindecătoare!

Dumnezeu nu S-a schimbat după perioada în care au trăit Isus sau Pavel, deci nu ar trebui să fim surprinşi dacă Dumnezeu îi unge pe unii din slujitorii Săi cu aceeaşi putere vindecătoare cu care i-a uns pe Isus şi pe Pavel. Totuşi, aceste daruri nu sunt date novicilor, ci doar celor care au dovedit în timp că sunt credincioşi şi că nu au motivaţii egoiste.


[1] Toate acestea se pot referi la fel de bine şi la vindecarea fizică. Boala poate fi considerată fără îndoială o oprimare, după cum spune şi Scriptura: „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret care… făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul“ (Fapte 10:38).

 

 

  În timp ce milioane de oameni şi-au luat crucea pe inima ranită şi suferă în lumea largă, “Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară… Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor şi am zis:

“Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Dumnezeu (s.r.), mărturisind păcatele copiilor lui Dumnezeu (s.r.), păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat şi n-am păzit poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise.” (Neemia 1/3-7) 

 

  “Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri

 

  Din zilele părinţilor noştri am fost foarte vinovaţi până în ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi, noi, împăraţii noştri şi preoţii noştri, în mâinile împăraţilor străini, prada sabiei, robiei, jafului şi ruşinii care ne acoperă astăzi fata. Şi totuşi Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi şi dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii şi să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa împăraţilor perşilor, şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru şi să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda şi la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, pe care ni le porunciseşi prin robii Tăi prorocii, zicând: “Tara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurăţiile lor.” (Ezra 9/6-11)

 

Semnul Fiarei

 

Semnul Fiarei & Semnul lui Yahveh

Prin studiul profeției biblice se poate concluziona că, de la început, Semnul Credincioșilor lui Yahveh sunt: voia Lui, judecățile Lui, legile Lui,mărturiile sale și Poruncile Lui, și anume Legea Sa.Ca sa gasim Semnul Fiarei,mai intai trebuie sa gasim Semnul lui YHVH.

 Satana,Fiara sa opus întotdeauna Semnului lui Yahveh, care se traduce în neascultare și răzvrătire la Legile instituite de YHVH pentru om, conform ne spune Cuvântul lui YHVH, în special in cărțile Daniel și Apocalipsa.

Vom vedea, cât mai clar posibil, justetea manifestata între aceste două poziții: binele și răul. Pe măsură ce zilele trec, iar noi ne apropiem de zilele cu calamități,Satana va preceda si simula venirea glorioasă a lui Yahshuah Mantuitorul nostru și Regele veșnic.

Vom vedea semne clare de apostazie și erezie în lume, în special în așa-zisa lume religioasă, care se manifestă în abaterea de la modul de viață sănătoasa, care abundă în tot ceea ce este rău și că felul in care societatea umană dă mai multă valoare la lucruri rele, maligne, decăt la lucrurile sfinte.

Cu toate acestea, există un avertisment serios pentru aceste vremuri finale, și, în special,pentru toți cei care se considera „Credinciosi” și care cauta sa ajunga la adevărata cunoaștere, prin ceea ce este transmis prin cuvântul YHVH, in Sfânta Scriptura.

Acest cuvânt are o chemare foarte speciala în Apocalipsa, care este direcționat către toti care, caută să slujească cu sinceritatea inimii, lui Yahveh Cel Prea Înalt și să umble în conformitate cu cerintele lui.

Luați în considerare acest avertisment :

 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apocalipsa 18:4)

 Yahveh solicită poporului sau sa iasa din Lume si anume din mijlocul unui sistem corupt sau a unei biserici corupte, pe care el le consideră ca o urâciune.

 Yahveh ne spune să părăsim Bisericile Apostaziate de la adevărul sau și care au persecutat Credinciosi si care urmăresc scopul sa-i persecute in continuare pe sfinții Celui Prea Înalt,dar pentru care, aceste Biserici vor suferii o grea pedeapsă.

Vom încerca să analizăm ce fel de păcate au fost comise de această Biserică Apostată de-a lungul secolelor,stiind faptul că lista de spurcăciuni ale acestei Biserici satanice este vasta,dar înainte sa ne concentram asupra a ceea ce Cuvântul lui YHVH,si anume cea ce numește „semn” sau „semnul” fiarei.

Mai întâi, vom încerca să identificam ceea ce se numește „Fiara din Apocalipsa”,care poate avea mai multe interpretări:

• În primul rând, ea este o forță satanică, care este inclusă în organizațiile și forțele pământești mișcate de „printul acestei lumi – Satana”, a cărui tutori au căutat de-a lungul secolelor și în diferite moduri,de a domina lumea, în diferitele aspecte ale vieții umane, și care se traduce în puterile Sistemului Politic, Economic,Religios și Militar,care in armonie lucreaza la planul demonic pentru a devia omul de la Adevarul lui YHVH.

• În al doilea rând,vedem,in Cuvântul Scripturii că Fiara, de asemenea, se referă la un om demonic,a cărui putere și poziție dominanta va fi sprijinita de Satana însuși, înainte de venirea lui Yahshua , și care va încerca să finalizeze distrugerea umanității, așa cum ni se spune în Apocalipsa 17:11:
 Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăş este al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la perzare. 

Deci, avem o dublă semnificație pentru termenul de „Fiara din Apocalipsa„, cu siguranță reprezintă nu numai întruchiparea a tuturor sistemelor umane reglementate de Satana spre deosebire de Legea veșnică a lui YHVH și oamenii sfinți, așa cum ne apare în continuare întruchipat într-o persoană care va sta în fata asa zisei „curvă mare” în zilele din urma.

In acest pasaj din Apocalipsa ne apare contextualizat, cadrul unor Imparati / Papi, care au guvernat State-Națiuni ale ultimului Imperiu Roman.

Această „fiară”,cu Puterile sale Satanice, pe care sta „Femeia” (Bisericile Apostate),si acesti Imparati din această lume, cu care a curvit, adulteratind Cuvântul lui Yahveh,si care persecuta sfinții Celui Prea Înalt,dupa cum ne spune cartea Apocalipsei.

Despre acest sistem demonic,ne spune YHVH să iesim, si sa ne întoarcem către el, pentru că mântuirea noastră vine de la Yahshua.

Aceasta lupta spirituala,in care, marea majoritate a oamenilor nu își dau seama sau nu cred că sunt implicati, si care a inceput de cand omul nu a ascultat de voia Creatorului său inca din Eden.

Iidentificarea „semnului fiarei” si pe cei care al servesc pe Satana și cei care slujesc lui Yahveh Cel Prea Înalt,este atunci cind Yahveh spune una iar Satana spune ca nui asa.

De multe ori neadevărul este prezentat ca un adevăr,sau un adevăr alterat. Acest adevar alterat sau modificat,a condus omenirea pe un drum greșit și astfel marea majoritate se  abate de la adevărul lui Yahveh, care este Yahshuah haMashiach.

YHVH Elohim a instituit Sărbătorile Sale, în Levitic 23,Yahshua a continuat sa traiasca in ele,dar Satana a venit și a creat sarbatorile sale, cu date alterate, în paralel, atât în ​​formă cat și conținut : Paște, Cincizecime(Rusalii), Sabatul săptămânal (Raportat la duminica)…….

Cartea Apocalipsa vorbește despre două fiare: una care a iesit din mare și alta care a iesit din Pământ.Aceste două fiare,apar distincte,dar în esență sunt aceleași,deoarece diferența dintre ele depinde doar de perioada de istorie în care ambele sunt văzute.

Amandoua reprezintă aceeași putere pământească, politica, economica, religioasa, apostata și plina de erezii, care a persecutat întotdeauna adevărul și sfinții Celui Prea Înalt, la momente diferite și, astfel va persista până la venirea lui Yahshua, care va domnii peste toate națiunile și va pune capăt acestei stări de lucruri.

Fiara din mare…marea înseamnă popoarele, neamurile, pe care Fiara asi exercita puterile sale diabolice,dupa cum ni se spune în Apocalipsa, Fiara, care a ieșit din pământ si care asi exercita aceeași putere restaurata, al cărei rană de moarte sa vindecat,si de care tot pământul se mira.

Iată câteva pasaje din Cartea Apocalipsei si semnele care ne vor ajuta mai bine sa știm,cum această fiară merge la pierzare :

Fiara, pe care ai văzut -o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. –(Apocalipsa 17:8)

 Prin cunoașterea acestui adevăr ,vom putea fi salvati de a nu primii Semnul Fiarei, prin care doctrinele si teologia inlocuirii, fac semne de înșelăciune a lui Satana prin servii săi.

Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. (Apocalipsa 13:11-12)

 Aceasta este imaginea de curvă mare, care a domnit și încă domnește peste toate împărățiile acestei lumi,sub puterea și influența lui Satan,aceași Fiara care a schimbat vremile şi legea,dupa cum ne spune în Daniel:

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mînile lui timp… de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. (Daniel 7:25)

Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.(Apocalipsa 13:16-18)

  Acesta este un număr de om,care va fi dezvăluit la timpul sfârșitului.

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă, va bea şi el din vinul mîniei lui Yahveh, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n’au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! (Apocalipsa 14:9-11)

Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Yahveh în mînă, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.(Apocalipsa 15:2)

  Această profeție ne arată cine va câștiga in necazul cel mare in care se merge pina la sacrificare. Chiar dacă sunt uciși in Numele Mielului lui Yahveh, ei vor ieși victoriosi.

Cel dintîi s’a dus şi a vărsat potirul lui pe pămînt. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, cari aveau semnul fiarei şi cari se închinau icoanei ei. (Apocalipsa 16:2)

 Aici sunt semne inconfundabile, si pedeapsa lui Yahveh, care se toarna peste cei care au semnul diabolic al fiarei, prin acceptarea paganismului.

Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. (Apocalipsa 19:20)

 Aceasta este pedeapsa pe care Yahveh o va da tuturor celor inselati, fiarei și proorocului mincinos.

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s’a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Yahve, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. (Apocalipsa 20:4)

 Aici vedem în mod clar răsplata celor neprihăniți, toți cei care nu au cedat puterii fiarei,si si-au menținut încrederea lor și credincioșia față de Poruncile lui Yahveh, păstrând credința lor în Yahshua.

 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Yahveh, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Aleluia. (Apocalipsa 1:6)

 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Yahveh al nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!„ (Apocalipsa 5:10)

 Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Yahveh şi credinţa lui Yahshua. (Apocalipsa 14:12)

Dupa ce citim aceste pasaje putem trage următoarele concluzii:
Cei care primesc semnul fiarei vor fi distrusi de Yahveh Atotputernic, în vecii vecilor.
Cei care nu primesc semnul fiarei sunt cei care rezistă și dovedesc fidelitatea lor față de Yahshua,ei vor moșteni viața veșnică, și vor fie regi și preoți, cu Yahshua o mie de ani,vor face parte din Noul Ierusalim si vor fi ca îngerii.

– Pentrucă nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Yahveh, fiind fii ai învierii. (Luca 20:36).

Lucrarile lui Yahveh sunt foarte ușor de înțeles. Promisiunile sale sunt ușor de înțeles și pot fi in inima noastra. Ele sunt descoperite de catre noi prin Duhul Sfânt, pentru că dacă el se manifestă în inimile noastre, noi înțelegem și acceptăm. 

De la început Yahveh Creatorul le vorbește copiilor lui Israel :
Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, (Deutronom 30:19)

 Cuvintele confirmate ulterior, în Ieremia :
 Proorocii, cari au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremile străvechi, au proorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari. (Ieremia 28:8)

 Același cuvânt, de asemenea,continuă să fie spus astăzi, pentru că, dacă vom alege căile de minciuna a lui Satan și profeții falși pe care le alegem, vom primii Semnul Fiarei. Să vedem, în special, ceea ce înseamnă să ai semnul lui Yahveh, ca o alternativă la Semnul fiarei. Să nu uităm că una se opune altei : Semnul Fiarei apare intotdeauna ca un brand corupt fata de Adevarul lui Yahveh.

Semnul lui Yahveh 
– Doctrina adevărului, bazata pe Legea Poruncilor veșnice a lui Yahveh,si Legea lui Israel.
– Sabatele Sfinte,(Sarbatorile săptămânale și anuale),parte integranta a Legii lui Yahveh.

Semnul Fiarei
– Doctrinele alterate, inclusiv Legea lui Yahveh falsificata de om – Daniel 7:25
– Duminica și Sarbatorile falsificate de către om și Satana (Craciun, Paste fals, etc).

Să vedem, în lumina Cuvântului lui Yahveh, care este „semnul” lui Yahveh :

Să-ţi fie ca un semn pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentruca legea lui Yahveh să fie totdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te -a scos Yahveh din Egipt. (Exod 13:9)

 În contextul său, acest pasaj vorbeste despre : Legea / Educație / Învățământ al lui Yahveh, dat lui Israel si Credinciosilor sai, prin robul Său, profetul Moise si reinoite prin Yahshua in Noul Legamant.

Ascultă, Israele! Yahveh Salvatorul nostru, este singurul Elohim.

Să iubeşti pe Yahveh Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.
Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. (Deutronom 6:4-8)

Drept răspuns, Yahshua i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Yahveh.„ (Matei 4:4)

Satana falsifica adevărul, în orice moment, servindu se de copiii lui, ca un instrument, care fac faradelegea prin încălcarea Legii lui YHVH.

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege(1 Ioan 3:4)

 În aceste vremuri actuale, idolatria extravaganta, vrăjitoria, spiritismul, înșelăciunea spirituală,preacurvia, crima,si toate felurile de perversiuni si multe alte acte condamnate de Yahveh.

Duminica si Sarbatorile alterate, au fost impuse la insistența Bisericii Romano-Catolice,si implementate cu succes de Reprezentanții Bisericilor Crestine,care astfel au intrat si primit semnul si numărul Fiarei 666.

Falsa zi a Fiarei,Dumnica, ziua care YHVH nu a sfințito,spre deosebire de, sâmbăta sfânta,care este un memorial al creației lui YHVH și o expresie a voinței Sale.

Duminica, cu toate acestea, este ziua in care inca din antichitate (sa ne amintim de  Nimrod) a fost dedicata cultului unui zeu păgân – Tammuz, zeul babilonian Soare, care este o urâciune pentru Yahveh : 

Şi atunci El va fi un locaş sfînt, dar şi o piatră de poticnire, o stîncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! Mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor sfărîma, vor da în laţ şi vor fi prinşi.„ -,,Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire, între ucenicii Mei.„

Eu nădăjduiesc în YHVH, care Îşi ascunde Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Iată, eu şi copiii pe cari mi i -a dat YHVH, sîntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea lui YHVH al oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului. (Ezechiel 8:14-18).

Pentru a înțelege mai bine aceste aspecte, trebuie să luam în considerare, de asemenea, următoarele pasaje biblice:

Să-ţi fie ca un semn pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentruca legea lui Yahveh să fie totdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te -a scos Yahveh din Egipt. (Exod 13:9)

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s’o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui Yahveh, Creatorul tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S’a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit -o(Exod 20:8-11)

 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Yahveh, care vă sfinţesc. (Exod 31:13)

Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. (Deutronom 6:6,8)

dacă vei asculta de glasul lui Yahveh Creatorul tău, păzind poruncile şi rînduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Yahveh Creatorul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău. (Deutronom 30:10)

Yahveh i -a zis: ,,Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, cari suspină şi gem din pricina tuturor urîciunilor, cari se săvîrşesc acolo. Iar celorlalţi le -a zis, în auzul meu: ,,Treceţi după el în cetate, şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă, şi să nu vă înduraţi!

Ucideţi, şi nimiciţi pe bătrîni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de nici unul din ceice au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel sfînt!„ Ei au început cu bătrînii, cari erau înaintea Templului. (Ezechiel 9:4-6)

zicînd: ,,Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor lui Yahveh al nostru!„ ( Apocalipsa 7:3)

Sfânta Scriptură ne învață că cei care vor trăi cu Eternul sunt cei care „țin poruncile lui Yahveh și credința lui Yahshua „, așa cum ni se spune în Apocalipsa:

Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Yahveh şi credinţa lui Yahshua.(Apocalipsa 14:12)

Când folosim cuvintele ” Voia lui „, ne referim, fără îndoială, la toate Poruncile date de Yahveh pentru om, de la Creație,pentru a trăi in ele, si care sunt cuprinse în „Legea lui Yahveh,și care au fost urmate de sfinții din vechime, chiar înainte de a fi scrise și date prin Moise pe muntele Sinai, după cum putem gasi multe exemple în Scriptură ,prin Enoh, Iov, Avraam și multi alti credincioși din vechime.

 Aceasta „Voința„a fost cântata de-a lungul vremii in Psalmul 119, folosind cuvinte care sunt sinonime cu „Voia Lui” cum ar fi : poruncile, calea, adevărul, lumina, ordonanțe, mărturii,…. si tot Cuvântul care iese din gura lui Yahveh.

Astazi Satana,distrage atentia de la Semnul Fiarei,foloseste tot felul de tertipuri, de a amagii pe cei mai multi,indeosebi pe cei care incearca sa combata Legea Poruncilor,cum ar fi : Cardul Bancar,Codul de Bare,Pasaport sau Buletin Electronic,Implantul Cipului si multe alte amagiri.Astfel dar, iesiti din mijlocul lor,din mijlocul amagirilor,acceptand Poruncile in intregime,avind in vedere ca traim zilele din urma. Shalom !!!

 

AMBASADA “palestiniană” deschisă în Vatican

AMBASADA „palestiniană” deschisă în Vatican înainte de „Conferința celor 70 de Naţiuni” 

Profetul fals Papa Francisc și demonicul Islamic Abbas sau întâlnit la Vatican pentru ași întări alianța . Vatican, pentru mulți identificat ca fiind „Curva cea mare”, menționată în Cartea Apocalipsei, Vaticanul este într-adevăr „mama” a tuturor curvelor (bisericilor fără de lege) și spurcăciunilor , care a făcut şi face totul pentru a distruge națiunea Israelul și a anihila poporul evreu.

Timp de secole, ipocrizia Vaticanului miroase urât, și dacă pe de o parte noul său șef pare să aibă semne de apropiere de evrei, adevărul este că această organizație politică și religioasă sinistră sa mânjit tot timpul cu dușmanii Israelului şi al poporul evreu, pe scurt, cu dușmanii păcii.

Astăzi sâmbătă – liderul palestinian Mahmoud Abbas (Ingerul păcii), sa întâlnit cu șeful Vaticanului, Papa Francisc I (Falsul Profet), aceasta este a treia oară cănd cei doi se întâlnesc. 

Liderul Vaticanului la numit pe Mahmud Abbas „îngerul păcii”, prin asta dă semne de senilitate precoce, sau chiar debilitate. Este numit „înger al păcii” un nebun care crede doar în distrugerea statului Israel, cineva care se bucură de fiecare dată când evreii nevinovați sunt uciși de terorismul palestinian.

Desigur, ipocrizia Vaticanului este atât de adâncă încât, atunci când se confruntă cu declarația șefului său, liderii Curiei spun că a fost „o eroare de traducere” și că „papa” a avut ca intenție „de a încuraja pe Abbas să facă pace cu Israelul.” 

Ambasada palestiniană în Vatican va fi, de asemenea, una din cele 86 reprezentanțe străine prezente în Vatican.

Pe de altă parte, și în contrast cu această demagogie evazivă, Israelul nu are nici o ambasadă în Vatican, cu toate că Vaticanul are ambasada din Tel Aviv. Vaticanul are, de asemenea, o ambasadă în presupusa „Palestina”, situată în Ierusalimul de Est, teritoriul Israelului …

De aproximativ doi ani Vaticanul a recunoscut oficial ” Stat” palestina.

Biserica Catolică acuză Israel pentru violența palestiniană

Biserica Catolică acuză Israelul pentru violența palestiniană

Patriarhia latină din Ierusalim, reprezentând Biserica Catolică din regiune, a acuzat Israel pentru recentul val de violență palestiniană, susținând că politica israeliană a creat disperare și frustrare în rândul palestinienilor care comit acte teroriste.

Patriarhia latină și-a exprimat poziția sa într-o declarație facută la „Comisia pentru Justiție și Pace” la Adunarea ordinară a Episcopilor, un panou care adună principalii clerici de top catolici din Israel, Autoritatea Palestiniană și Ciprul.

Documentul nu face nici o mențiune cu privire la incitarea la violență în societatea palestiniană, făcută de rețelele sociale si a funcționarilor din Autoritatea Palestiniană, dar spune că „israelienii au nevoie de securitate și pace”.

Declarația afirmă că situația palestinienilor este „inumană” și afirmă că așezările, „blocada din Gaza”, „blocarea restulului Palestinei,” punctele de control, demolarea de locuințe și „comportamentul soldaților israelieni „au fost cauza în ultimele cinci luni ale atacurilor palestiniene împotriva civililor israelieni și a personalului de securitate.

Declarația Patriarhiei Latine, de asemenea, afirmă că „iudaizarea” din Ierusalim a fost, de asemenea, o sursă de încurajare la violență palestiniană. Shalom Israel !!!

Papa FRANCISC – vizita politică în Țara Sfântă

Papa FRANCISC în vizita sa politică în Țara Sfântă, va recunoaște statul terorist ” PALESTINA „

Mintiind cu toti dinți pe care ai are în gură, capul Bisericii romano-catolice a spus că următoarea vizită în Țara Sfântă ( Iordania și teritoriile aflate sub administrație palestiniana ) are exclusiv caracter ” religios „ 

Doar cineva cu capul supus la spălare a creierului anti – semit poate crede că această ” intenție pioasa a capului de la Vatican, seful mare al celei mai sinistre organizații din istorie, este adevarata.

Vizita lui Francisc I, în plus față de alte probleme, în mod evident, susține sprijinul necondiționat pentru palestinieni, recunoașterea statului Pirat numit ” Palestina „ și jurisdicția musulmana pe Muntele Templului, daca acest lucru este pur și simplu ” spiritual „, urmeaza sa vă decideti …

La scurt timp după vizita sa în Iordania, Francisc I călătoreste cu elicopterul direct la Betleem, un semn de ” recunoaștere a Palestinei „, conform declarațiilor a lui Jamal Khader de la Patriarhia latina din Ierusalim.

Francisc va fi în Țara Sfântă ca să semneze un certificat de naștere a inca unui stat arab – islamic, numai ca de data aceasta în cadrul Pământului dat de YaHWeH exclusiv poporului evreu.

” Această vizită ne va ajuta în a susține lupta noastră, pentru a pune capăt ocupației, cea mai lunga din istorie ” – așa a spus Zyyad Bandak, consilierul departamentului creștin al președintelui palestinian Mahmoud Abbas.

Potrivit declarațiilor facute la radioul palestinian ” Vocea Palestinei „ , Papa va lua masa cu palestinienii, cu familii ” care sufera de ocupație … după ce a vizitat tabara Dheishe, pentru a asista la situația dificilă a refugiaților palestinieni. „

Compromisul șefului de la Vatican cu prietenii palestinieni nu va fi doar acesta, insoțit de Marele Muftiu al Ierusalimului ( conducătorul islamic ), va urca pe Muntele Templului, unde va intra in ” marele consiliu de pe terasa moscheii ” …  Aceasta  este o recunoaștere implicită a hegemoniei islamice pe Muntele Templului, care continuă să fie situata pe locul cel mai sacru pentru evrei din întreaga lume.

Acesta este modul în care liderul suprem al Religiei Crestine (Curva cea mare), asi va oferi sprijinul deplin pentru crearea unui stat pe teritoriul Israelului, și al cărui scop real este pur și simplu anihilarea poporului evreu din Țara lui Israel. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că falsul prieten al evreilor asi va începe vizita intr-un virtual stat terorist, numit Palestina, și nu în democraticul stat  al Israelului.

Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi -a zis: ,,Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pămîntului; şi locuitorii pămîntului s’au îmbătat de vinul curviei ei!„ (Apocalipsa 17:1-5)

Dar acest lucru nu este mai mult decât o repetare a istoriei dubioase si ipocrite a Vaticanului, in relațiile sale cu Israel, între Roma și Ierusalim. Deja în 1974 Vaticanul a recunoscut implicit ” Organizația pentru Eliberarea Palestinei „ , dar nu si statul Israel.

A fost nevoie de peste 20 de ani pentru ca acest lucru să se întâmple! Nu putem interpreta ca ceva firesc faptul că diferiti papi au refuzat să recunoască statul Israel în primii 50 de ani de la înființarea sa politică. Chiar și înainte de 1980, in toate declarațiile papale nu sa menționat numele statului Israel …

Între timp, sinistrul stat “ Vaticanul ”, autorul celor mai mari inchizitii impotriva evreilor, a avut legături de prietenie normale cu regimurile cele mai atroce de pe fața pământului, cel mai din urma exemplu a fost, de a menține relații diplomatice cu Germania nazistă până la sfârșitul războiului …

Politica ipocrită și criminala de la Vatican în perioada ultimilor doi sefi ( Ioan Paul al II- lea și Papa Benedict al XVI-lea ), a fost foarte simpla : dialogul teologic cu evreii și suveranitate politică pentru arabii palestinieni.

Amandoi au  vizitat Auschwitzul și sinagogi, amandoi au lasat biletele la Zidul plangerii, dar tot amandoi, de asemenea, au susținut în mod constant politicile palestiniene anti – sioniste, oferind un impuls suplimentar pentru abordarea stilului de cal troian ca să distrugă Israelul cu totul.

Și acest papă nu va fi diferit de predecesorii săi. Lacrimile sale de ” compasiune „, pe care se va strădui să le verse in ” taberele de refugiați palestinieni „ vor avea un gust de 100 % , foarte relevante pentru politica publică mondială, în timp ce lacrimile de crocodil, pe care se străduiește să le verse in visita sa la Muzeul Holocaustului, nu vor depasii nici macar un picur fata de ipocrizia politica romano-catolica …

La ultímele festivități facute de Crăciunul pagan, reprezentanții Bisericii Romano-Catolice din Ierusalim și Betleem au dedicat Liturghia de la miezul nopții, pentru a binecuvânta teroriștii palestinieni.

Poate că ceea ce vrea acest papă, este de a aduce înapoi Ierusalimul în mâinile musulmanilor, la fel ca și în timpul ocupației iordaniene a orașului, carora nu le-a pasat de a arde și distruge 50 de sinagogi, o situatie extrema care a depășit în cantitate ” noaptea de cristal „ din Berlin la sfârșitul anului 1938 …

Papa Francisc I, la fel poate sa atraga Israelul intr-o capcana de a acorda dreptul Vaticanului asupra Muntele Templului, această ” pace falsa ” o liniste inainte de fortuna, dar tot ce este scris in Scripturi trebuie sa se intample… să fim atenți … după acest week-end, istoria nu va fi niciodată la fel …

„Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusalimului. (Zah.12:2)

http://www.scripturashabbatshalom.comunidades.net

Cand vor zice: „Pace si liniste!”, atunci o prapadenie neasteptata va veni peste ei, ca durerile nasterii peste femeia insarcinata; si nu va fi chip de scapare. (1Tes.5:3)  Shalom Israel !!!

Femeia îmbrăcată cu purpură şi stacojiu

Curva cea mare Babilonul

Strîns legat de lucrarea de înșelăciune este lucrarea Curvei .

Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. (Apoc. 17:4)

Curva are pe frunte scris un nume Babilon taină; mama curvelor și spurcăciunilor întregului pămînt . 

Taina acestei femei misterioase (biserică) este înșelăciunea, Supremația peste lumea creștină prin putera minciunii. Curva ( biserica – babilon ) se folosește de înțelepciune; înțelepciunea lumească, dracească.

 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească, drăcească. (Iacov 3:15)

Înțelepciunea lumii în interpretarea scripturilor și mai cu seamă; mijloacele de amăgire care fac posibil ca împarații pămintului (lideri religioși) și nu numai ei, să se adape din cupa curvei și sînt într-o nebunie spirituală .

Babilonul era în mîna lui Yahveh un potir de aur, care îmbăta tot pămîntul; Neamurile au băut din vinul lui; deaceea au fost neamurile ca într’o nebunie. (Ierem. 51:7) 

Curva = biserica Romei și ficele ei protestante si evanghelice au înbătat tot pămîntul cu falsa doctrină a mîntuiri numai prin credință;(a bisericii) Cînd Iacov spune hotărît că Credința fară faptă e moartă. După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.  (Iac. 2:26)

Credința = Har
Fapta = Legea

Acestea amîndouă trebue să lucreze mîna în mîna; Credința și fapta, nu este nici o altă cale de mijloc. Kifa (Petru) menționează; De aceia dați-vă și VOI toate silințele ca să uniți cu Credința voastră fapta  :  De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; (2 Pet. 1:5)

Deci fapta = Legea, trebue unita cu credinta; Shaul (Pavel) spune; Prin credință desfințăm noi Legea? NICIDECUM, din contra noi întărim Legea (idolatria) este piatra unghiulară a religiei curvei; și ca atare idolatrii o iubesc și se desfată în acest sistem idolatru.

Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. (Rom.3:31)

 Este bine cunoscut faptul că biserica romei practică închinarea la imagini (icoane-statui) și mai nou ficele ei protestante și evanghelice au introdus imagini in locașurile lor de cult (porumbei; ciobănași cu oile, cerbi si alte imagini) Și asta se potrivește cu cuvîntul din: şi au schimbat slava lui Yahveh, Creatorul nemuritor într’o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare. (Rom. 1:23).

Au schimbat slava lui Yahveh, Creatorul, Cel nemuritor într-o ICOANĂ care seamană cu omul muritor; păsări dobitoace cu patru picioare și tîrîtoare.

Sistemul curvei se bazează pe submiterea (supunerea) totală față de doctrina bisericii și instrucțiunile liderului. In babilon, bisericile curvei, nimeni nu poate contesta cu succes o doctrină sau practica (tradiție) pe care liderul o propagă, ca divină cu autoritate divină. Și pe lîngă asta, mult mai periculoși sînt idoli din inimă.

 De aceea vorbeşte-le, şi spune-le: ,Aşa vorbeşte Yahveh Elohim(Atotputernic): ,Orice om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă, şi care îşi pironeşte privirile spre ceeace l -a făcut să cadă în nelegiuirea lui-dacă va veni să vorbească proorocului, -Eu, Yahveh, îi voi răspunde, în ciuda mulţimei idolilor lui, (Ezec.14:4)

Oamenii nelegiuiți (fără Lege) umblă cu neadevărul (minciuna) în gură: Învățătura lor este mincinoasă .Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele. (Prov. 6:12-13)

Fii preotului Eli erau nelegiuiți nu cunosteau pe יהוה Yahveh (PREFIGUREAZĂ ACEST SISTEM DE ÎNCHINARE BABILONIAN), fără יהוה Yahveh deși se afirmă că slujesc Creatorului.

Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Yahveh. (1Sam.2:12)

 Lucrurile acestea sînt lucruri ce יהוה Yahveh le urăște; Iată ce urasc Eu zice יהוה Yahveh…șapte lucruri Îi sînt urîte; Aceste 7 lucruri urîte de יהוה Yahveh sînt:

1) Ochii trufași
2) Limba mincinoasă
3) Mîinile care varsă sînge nevinovat
4) inima care urzește planuri nelegiuite
5) Picioarele care aleargă repede la rău
6) Martorul mincinos care spune minciuni
7) Cel ce stîrnește certuri între frați 

Şase lucruri urăşte Yahveh, şi chiar şapte Îi sînt urîte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mînile… cari varsă sînge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele cari aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi. ( Prov.6:16-19)

Curva cea mare s-a așezat ca împărăteasă în toate bisericile creștine (tot ce stă sub semnul crucii). Toți fără excepție urmează doctrina ce cu mult zel și adorație; o propagă ca o otravă îmbătăoare pentru cei ce le place minciuna ,vîndută de la amvoanele bisericilor și sorbită cu nesaț de cei orbiți și îmbătați de această otravă a lui Satan.  Shalom !!!

 

 

Femeia îmbrăcată cu purpură şi stacojiu

Curva cea mare Babilonul

Strîns legat de lucrarea de înșelăciune este lucrarea Curvei .

Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. (Apoc. 17:4)

Curva are pe frunte scris un nume Babilon taină; mama curvelor și spurcăciunilor întregului pămînt . 

Taina acestei femei misterioase (biserică) este înșelăciunea, Supremația peste lumea creștină prin putera minciunii. Curva ( biserica – babilon ) se folosește de înțelepciune; înțelepciunea lumească, dracească.

 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească, drăcească. (Iacov 3:15)

Înțelepciunea lumii în interpretarea scripturilor și mai cu seamă; mijloacele de amăgire care fac posibil ca împarații pămintului (lideri religioși) și nu numai ei, să se adape din cupa curvei și sînt într-o nebunie spirituală .

Babilonul era în mîna lui Yahveh un potir de aur, care îmbăta tot pămîntul; Neamurile au băut din vinul lui; deaceea au fost neamurile ca într’o nebunie. (Ierem. 51:7) 

Curva = biserica Romei și ficele ei protestante si evanghelice au înbătat tot pămîntul cu falsa doctrină a mîntuiri numai prin credință;(a bisericii) Cînd Iacov spune hotărît că Credința fară faptă e moartă. După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.  (Iac. 2:26)

Credința = Har
Fapta = Legea

Acestea amîndouă trebue să lucreze mîna în mîna; Credința și fapta, nu este nici o altă cale de mijloc. Kifa (Petru) menționează; De aceia dați-vă și VOI toate silințele ca să uniți cu Credința voastră fapta  :  De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; (2 Pet. 1:5)

Deci fapta = Legea, trebue unita cu credinta; Shaul (Pavel) spune; Prin credință desfințăm noi Legea? NICIDECUM, din contra noi întărim Legea (idolatria) este piatra unghiulară a religiei curvei; și ca atare idolatrii o iubesc și se desfată în acest sistem idolatru.

Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. (Rom.3:31)

 Este bine cunoscut faptul că biserica romei practică închinarea la imagini (icoane-statui) și mai nou ficele ei protestante și evanghelice au introdus imagini in locașurile lor de cult (porumbei; ciobănași cu oile, cerbi si alte imagini) Și asta se potrivește cu cuvîntul din: şi au schimbat slava lui Yahveh, Creatorul nemuritor într’o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare. (Rom. 1:23).

Au schimbat slava lui Yahveh, Creatorul, Cel nemuritor într-o ICOANĂ care seamană cu omul muritor; păsări dobitoace cu patru picioare și tîrîtoare.

Sistemul curvei se bazează pe submiterea (supunerea) totală față de doctrina bisericii și instrucțiunile liderului. In babilon, bisericile curvei, nimeni nu poate contesta cu succes o doctrină sau practica (tradiție) pe care liderul o propagă, ca divină cu autoritate divină. Și pe lîngă asta, mult mai periculoși sînt idoli din inimă.

 De aceea vorbeşte-le, şi spune-le: ,Aşa vorbeşte Yahveh Elohim(Atotputernic): ,Orice om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă, şi care îşi pironeşte privirile spre ceeace l -a făcut să cadă în nelegiuirea lui-dacă va veni să vorbească proorocului, -Eu, Yahveh, îi voi răspunde, în ciuda mulţimei idolilor lui, (Ezec.14:4)

Oamenii nelegiuiți (fără Lege) umblă cu neadevărul (minciuna) în gură: Învățătura lor este mincinoasă .Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele. (Prov. 6:12-13)

Fii preotului Eli erau nelegiuiți nu cunosteau pe יהוה Yahveh (PREFIGUREAZĂ ACEST SISTEM DE ÎNCHINARE BABILONIAN), fără יהוה Yahveh deși se afirmă că slujesc Creatorului.

Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Yahveh. (1Sam.2:12)

 Lucrurile acestea sînt lucruri ce יהוה Yahveh le urăște; Iată ce urasc Eu zice יהוה Yahveh…șapte lucruri Îi sînt urîte; Aceste 7 lucruri urîte de יהוה Yahveh sînt:

1) Ochii trufași
2) Limba mincinoasă
3) Mîinile care varsă sînge nevinovat
4) inima care urzește planuri nelegiuite
5) Picioarele care aleargă repede la rău
6) Martorul mincinos care spune minciuni
7) Cel ce stîrnește certuri între frați 

Şase lucruri urăşte Yahveh, şi chiar şapte Îi sînt urîte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mînile… cari varsă sînge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele cari aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi. ( Prov.6:16-19)

Curva cea mare s-a așezat ca împărăteasă în toate bisericile creștine (tot ce stă sub semnul crucii). Toți fără excepție urmează doctrina ce cu mult zel și adorație; o propagă ca o otravă îmbătăoare pentru cei ce le place minciuna ,vîndută de la amvoanele bisericilor și sorbită cu nesaț de cei orbiți și îmbătați de această otravă a lui Satan.  Shalom !!!

 

 

 

Criza Europeană si Profeţia Biblică

Este important să fim conştienţi la cea ce se întâmplă in EUROPA ?

         Vegheati ! Avem mesajele anuntate prin Profeti pentru a Veghea

Vegheati, dar, pentru ca nu stiti in ce zi va veni Domnul vostru. (Mat.24:42)
Vegheati, dar, caci nu stiti ziua, nici ceasul in care va veni Fiul omului. (Mat.25:13)
Luati seama, vegheati si rugati-va; caci nu stiti cand va veni vremea aceea. (Marc.13:33)
Vegheati, dar, pentru ca nu stiti cand va veni stapanul casei: sau seara, sau la miezul noptii, sau la cantarea cocosilor, sau dimineata. (Marc.13:35)
Ce va zic voua, zic tuturor: Vegheati!” (Marc.13:37)
Vegheati, dar, in tot timpul si rugati-va, ca sa aveti putere sa scapati de toate lucrurile acestea care se vor intampla si sa stati in picioare inaintea Fiului omului.” (Luc.21:36)
Si avem cuvantul prorociei facut si mai tare; la care bine faceti ca luati aminte, ca la o lumina care straluceste intr-un loc intunecos, pana se va crapa de ziua si va rasari luceafarul de dimineata in inimile voastre.
Fiindca mai intai de toate, sa stiti ca nicio prorocie din Scriptura nu se talcuieste singura.
Caci nicio prorocie n-a fost adusa prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, manati de Duhul Sfant. (2Pet.1:19-21)

                     Europa şi Profeţia biblică

Statuia şi cele patru fiare – Capitolele 2 şi 7 din Cartea lui Daniel

 • La capitolul 2 din Cartea lui Daniel, regele Babilonului, Nabucodonosor, a avut un vis în care a văzut o statuie a cărei particularităţi dezvăluie, cum a descifrat Dumnezeu prin profetul Daniel, istoria omenirii de la acel moment, până în momentul când Isus va veni pentru a instaura Împărăţia lui Dumnezeu peste toate popoarele.(Daniel 2:26-47)
 • În capitolul 7 din aceeaşi carte, regele Babilonului Belşaţar, a avut, de asemenea, o viziune care
  in acelas sens a fost similară.(Daniel 7:1-28)

 Primele 3 Imperii 

      Babilonian 

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.
Daniel 7:4

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.

Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într’o rînă; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s’a zis: ,,Scoală-te, şi mănîncă multă carne!„
Daniel 7:4-5

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.
Daniel 7:4

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.
Daniel 7:4

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.
Daniel 7:4

 Cea dintai semana cu un leu si avea aripi de vultur .M-am uitat la ea pina in clipa cind i s-au smuls aripile,si sculandu-se de pe pamant ,a stat drept in picioare ca un om si i sa dat o inima de om

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.
Daniel 7:4

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.

Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într’o rînă; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s’a zis: ,,Scoală-te, şi mănîncă multă carne!„
Daniel 7:4-5

( Daniel 7:4 )

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.

Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într’o rînă; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s’a zis: ,,Scoală-te, şi mănîncă multă carne!„
Daniel 7:4-5

        • Medo-Persan

Si iata ca o a doua fiara era ca un urs si statea intr-o rana , avea trei coaste in gura intre dinti ,si i sa zis Scoala-te si mananca multa carne ! 
 ( Daniel 7:5 ) 

• Grec

 
Dupa aceia M-am uitat mai departe si iata o alta ca un pardos,care avea pe spate patru aripi ca o pasare,fiara aceasta avea si patru capete,si i sa dat stapanire. ( Daniel 7:6 )

            Al Patrulea ANIMAL

   Dupa aceea m-am uitat in vedeniile mele de noapte si iata ca era o a patra fiara, nespus de grozav de inspaimantatoare si de puternica; avea niste dinti mari de fier, manca, sfarama si calca in picioare ce mai ramanea; era cu totul deosebita de toate fiarele de mai inainte si avea zece coarne.
M-am uitat cu bagare de seama la coarne si iata ca un alt corn mic a iesit din mijlocul lor, si dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintai coarne. Si cornul acesta avea niste ochi ca ochii de om si o gura care vorbea cu trufie. (Daniel 7:7-8)

Profeţiile Biblice şi Istoria Universala se conjuga,prin care ne arată că această nouă putere a apărut în al 4-lea Imperiu Roman prin puterea Papală a Bisericii Romano-Catolice.

Istoria lumii arată că:

 • papalitatea (romano-catolică) a apărut din Imperiul Roman, prin intermediul alianţei între puterea politică şi religioasă in durata de viaţă a împăratului Constantin.El a Adoptat numele de „Biserica Romana” şi limba de Roma, Latină.
  • Capitala acestei puteri se află în centrul din Roma (Vaticanul)

   Apoi, unul din cei sapte ingeri care tineau cele sapte potire a venit de a vorbit cu mine si mi-a zis: „Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari, care sade pe ape mari.
Cu ea au curvit imparatii pamantului; si locuitorii pamantului s-au imbatat de vinul curviei ei!17:1-2)

      Renasterea Sacrului Imperiu Roman de a lungul istoriei şi în Era noastră

Tratatul de la Roma
 • degetele in parte de fier,si parte de lut, înseamnă,o parte din această împărăţie va fi puternica şi o parte slaba. A văzut, de asemenea, fierul a fost amestecat cu lutul. Acest lucru înseamnă că Guvernantii acestui Regat, incerca sa-si uneasca familiile prin casatorie,dar nu o sa reusesca,in acelas fel cum Fierul ,nu se poate uni cu Lutul.
  Si dupa cum degetele de la picioare erau parte de fier si parte de lut, tot asa si imparatia aceasta va fi in parte tare si in parte plapanda.
  Daca ai vazut fierul amestecat cu lutul, inseamna ca se vor amesteca prin legaturi omenesti de casatorie, dar nu vor fi lipiti unul de altul, dupa cum fierul nu se poate uni cu lutul. (Daniel 2:42-43)
 • Tratatul de la Roma,care a instituit Comunitatea Economică Europeană (CEE) a fost semnat la Roma, la 25 Martie 1957, şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Euratom) a fost semnat în acelaşi timp,care a condus ca aceste două Tratate colective sa se numeasca ca Tratatele de la Roma.

 • Fiara pe care am vazut-o semana cu un leopard; avea labe ca de urs si gura ca o gura de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o stapanire mare.(Apoc.13:2)

Clubul de la Roma ,este un ilustru grup de oameni ,care se întâlnesc pentru a discuta o gamă largă de probleme legate de politică, economie internaţionala şi, în special, a mediului de dezvoltare durabilă. Fondat în 1968 de industriaşul Italian Aurelio Peccei şi de omul de ştiinţă Alexander King.

     CRIZA PUTERILOR UMANE PROFETIZATA IN BIBLIE

 • Dupa aceea, am vazut coborandu-se din cer un alt inger, care avea o mare putere; si pamantul s-a luminat de slava lui.
  El a strigat cu glas tare si a zis: „A cazut, a cazut Babilonul cel mare! A ajuns un locas al dracilor, o inchisoare a oricarui duh necurat, o inchisoare a oricarei pasari necurate si urate;
  pentru ca toate neamurile au baut din vinul maniei curviei ei, si imparatii pamantului au curvit cu ea, si negustorii pamantului s-au imbogatit prin risipa desfatarii ei.”  (Apocalipsa 18:1-3)

. Si imparatii pamantului, care au curvit si s-au dezmierdat in risipa cu ea, cand vor vedea fumul arderii ei, o vor plange si o vor bocii.
. Ei vor sta departe, de frica sa nu cada in chinul ei, si vor zice: „Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Intr-o clipa ti-a venit judecata!” –
Negustorii pamantului o plang si o jelesc, pentru ca nimeni nu le mai cumpara marfa.
si vor zice: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, care era imbracata cu in foarte subtire, cu purpura si cu stacojiu, care era impodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare! (Apoc.18:9-11,16)

Profeţia ne spune că Isus Hristos va veni ca Împărat şi Domn – Daniel 2:44-45

. Dar in vremea acestor imparati, Dumnezeul cerurilor va ridica o imparatie care nu va fi nimicita niciodata si care nu va trece sub stapanirea unui alt popor. Ea va sfarama si va nimici toate acele imparatii, si ea insasi va dainui vesnic.
. Aceasta inseamna piatra pe care ai vazut-o dezlipindu-se din munte fara ajutorul vreunei maini si care a sfaramat fierul, arama, lutul, argintul si aurul. Dumnezeul cel mare a facut deci cunoscut imparatului ce are sa se intample dupa aceasta. Visul este adevarat, si talcuirea lui este temeinica.”

    Două Europe si Crearea unui nucleu de 10 State Puternice

 • Dupa aceea m-am uitat in vedeniile mele de noapte si iata ca era o a patra fiara, nespus de grozav de inspaimantatoare si de puternica; avea niste dinti mari de fier, manca, sfarama si calca in picioare ce mai ramanea; era cu totul deosebita de toate fiarele de mai inainte si avea zece coarne.
  M-am uitat cu bagare de seama la coarne si iata ca un alt corn mic a iesit din mijlocul lor, si dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintai coarne. Si cornul acesta avea niste ochi ca ochii de om si o gura care vorbea cu trufie.(Daniel 7:7-8)

     PUTEREA  FINALA DIN 10 NATIUNI SI ANTICRISTUL

 • Si am vazut pe femeia aceasta, imbatata de sangele sfintilor si de sangele mucenicilor lui Isus. Cand am vazut-o, m-am mirat minune mare.
  . Si ingerul mi-a zis: „De ce te miri? Iti voi spune taina acestei femei si a fiarei care o poarta si care are cele sapte capete si cele zece coarne. (Apocalipsa 17:6-7)
  • Cele zece coarne pe care le-ai vazut sunt zece imparati, care n-au primit inca imparatia, ci vor primi putere imparateasca timp de un ceas impreuna cu fiara.
  . Toti au acelasi gand si dau fiarei puterea si stapanirea lor. (Apocalipsa 17:12-13)

                                                   Italia şi Profeţia Biblică

 • Si femeia pe care ai vazut-o este cetatea cea mare, care are stapanire peste imparatii pamantului.”(Apocalipsa 17:18)
  • Aici este mintea plina de intelepciune. – Cele sapte capete sunt sapte munti pe care sade femeia.(Apocalipsa 17:9)
 • „Situata inicial in partea stanga a raului,aproape de mica insula (Tiber Island), care se întinde pe
  celebrele şapte coline(Capitol, Quirinal,Esquiline Viminal,Celio, Aventino şi Janiculum). „

Simbolismul Arcul lui Titus

 • Arcul lui Titus este un arc de triumf, ridicat în comemorarea de cucerire a Ierusalimului de împăratul Titus Flavius,fiul lui Vespasian. Titus a ordonat Legiunilor Romane ca sa ocupe capitala Iudeilor, în august 67 d.H.
 • Se poate observa pe Arcul lui Titus sculptate: masa cu Painea nedospita (Azimile),Trompetele de argint si Menora,si simbolul de 7 brate al Iudaismului,Arcul lui Titus este cel mai celebru din Roma.

Aceasta imagine indică următoarea inscripţie:

 • SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO • Divi F(Ilio)• VESPASIANO. AVGVSTO

Aceasta este: „Senatul si poporul roman [Dedicat] divinului Titus Vespasian Augustus, fiul lui Vespasian”

 • „Bucura-te de ea, cerule! Bucurati-va si voi, sfintilor, apostolilor si prorocilor! Pentru ca Dumnezeu v-a facut dreptate si a judecat-o.”
  . Atunci un inger puternic a ridicat de jos o piatra ca o mare piatra de moara, a aruncat-o in mare si a zis: „Cu asa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, si nu va mai fi gasit! (Apocalipsa 18:20 -21)

      În ciuda tuturor  CRIZELOR , DUMNEZEU este lângă Poporul sau !!!!

 • 18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei si le-a zis: „Toata puterea Mi-a fost data in cer si pe pamant.
  19. Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.
  20. Si invatati-i sa pazeasca tot ce v-am poruncit. Si iata ca Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului.”( Mat.28:18,20 )
   Amin ! .
 •  

      În ciuda tuturor  CRIZELOR , YHVH este lângă Poporul sau !!!

 • 18. Yashua S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei si le-a zis: „Toata puterea Mi-a fost data in cer si pe pamant.
  19. Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.
  20. Si invatati-i sa pazeasca tot ce v-am poruncit. Si iata ca Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului.”( Mat.28:18,20 )        Shalom !!! 

 

Cum a furat un senator PSD 22 milioane de euro

După ani de jaf sistematic, neocomuniştii din PSD deplâng la tembelizor situaţia pensionarilor şi a bugetarilor, pentru care nu sunt bani suficienţi. Şi cum să fie bani suficienţi când, vreme de 20 de ani, pesediştii au furat din avutul public al României. Cel mai recent exemplu în acest sens este al fostului senator PSD, Teodor Maghiar. Acesta a furat din bani publici aproximativ 22 de milioane de euro, bani cu care se puteau evita multe situaţii sociale tragice din această ţară. În perioada ianuarie 2000 – ianuarie 2004, trepăduşul pesedist din Oradea făcea ce voiau muşchii lui cu banul public, doar, nu-i aşa, Bombonel a avut ‘cea mai performantă guvernare’, nu un sistem mafiot, cum afirmă unii ‘răuvoitori’. Dar iată mai jos câteva extrase din Adevărul.ro.

Acuzat că a indus în eroare Ministerul Educaţiei după ce a falsificat datele privind numărul studenţilor admişi pe locurile fără taxă şi a primit alocaţii bugetare mai mari decât cele cuvenite, Teodor Maghiar a fost trimis în judecată în martie 2008. După doi ani şi jumătate de dezbateri, Tribunalul Bucureşti a decis, la 2 decembrie 2010, condamnarea fostului rector. În vederea recuperării prejudiciului, magistraţii au propus confiscarea a patru vile şi a trei terenuri aflate pe numele cadrului didactic, dar şi a unui autoturism Mercedes.

Conform procurorilor DNA, în perioada ianuarie 2000 – ianuarie 2004, în calitate de rector al Universităţii Oradea, Teodor Maghiar ar fi întocmit şi ar fi trimis, în mod repetat, la Ministerul Educaţiei, situaţii statistice conţinând date nereale referitoare la numărul de studenţi, precum şi la alte persoane admise la studii pe locuri fără taxă. El ştia că de numărul studenţilor depinde dimensionarea alocaţiei bugetare.

Datele respective certificau în mod fals că, anual, la universitate urmau cursuri pe locuri fără taxă între 17.000 şi 33.000 de studenţi, în realitate fiind vorba de aproximativ 14.000. În plus, Maghiar ar fi făcut o raportare către Ministerul Educaţiei în cursul lunii noiembrie 2004, în numele Universităţii Oradea, în condiţiile în care, la vremea respectivă, nu mai ocupa nicio funcţie de conducere. Prejudiciul adus bugetului de stat prin aceste falsuri se ridică la aproape 90 de milioane de lei (echivalentul a 22 de milioane euro), reprezentând diferenţa dintre alocaţiile bugetare efectiv acordate de minister şi sumele ce s-ar fi cuvenit de drept în funcţie de numărul real al participanţilor la studii pe locuri bugetate. Fostul rector este acuzat că şi-ar fi băgat în buzunar inclusiv banii alocaţi pentru transportul în comun gratuit destinat studenţilor.

Teodor Maghiar, alături de fiul său, Traian Teodor, mai este cercetat într-un dosar aflat, în prezent pe rolul Parchetului Bihor, după ce anul trecut DNA şi-a declinat competenţa. Ei sunt acuzaţi de fals intelectual în legătură cu eliberarea unui număr de 26 de diplome de studii aprofundate unor cetăţeni italieni care nu au fost înmatriculaţi şi care nu au urmat cursuri de pregătire sau specializare la Universitatea Oradea.

Tanti Ecaterina Andronescu, pe când o nouă lecţie de morală pesedistă la tembeliziunile mogulilor?!

Citeste si articolele:

   Nepotismul de partid şi de stat la mafioţii din PSD

Pentru cei informaţi nu este un secret faptul că, în toate dictaturile, clica dictatorului a acaparat toate funcţiile importante în stat şi în partid, pentru a nu permite altor “neaveniţi’ să aibă date despre crimele şi hoţiile dictaturii respective. Era, dacă vreţi, un fel de frăţie a mafioţilor, legaţi între ei prin faptul că toţi erau criminali şi niciunul nu putea părăsi gaşca fără a fi în pericol de moarte.

Şi, ca să nu mergem prea departe în timp şi spaţiu, este suficient să exemplificăm cu dictatura stalinistă a lui Nicolae Ceauşescu, cel care, pe lângă faptul să şi-a făcut nevasta numărul 2 în partid şi stat, plus că i-a acordat titlul de academician doctor inginer, deşi era o analfabetă cu 3 clase (în clasa a IV-a a rămas repetentă), şi-a adus toate neamurile (fraţi, cumnaţi etc.) la Bucureşti şi le-a dat funcţii. Ba mai mult, foarte mulţi cetăţeni din Scorniceşti (Olt), locul de naştere al dictatorului, au devenit persoane preferate, atunci când s-a pus problema unor numiri în funcţii importante în România comunistă.
În aceste condiţii, continuatorul Partidului Comunist Român (PCR), Partidul Social Democrat (PSD), nu putea rămâne mai prejos. Ca exemplu, o să-l alegem pe cel mai corupt prim-ministru din istoria României, premierul despre care se spunea că vămuia toate şpăgile subordonaţilor, adică din şpăgile încasate de aceştia un procent însemnat trebuia să ajungă la el. Adrian Năstase, căci despre el este vorba, ginerele fostului ministru ceauşist al Agriculturii, Angelo Miculescu, şi-a promovat rudele în funcţii importante, atunci când a avut în mână cuţitul şi pâinea acestei ţări.
Într-un număr din 2004, “Academia Caţavencu” scrie următoarele:
”Sora Danei Năstase, soţia lui Adrian Năstase, Rodica Odobescu a fost numită director general la Tarom. Cumnatul lui Adrian Năstase, Dan Odobescu, a fost numit consilier al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”
Aşadar, în timp ce în ţările civilizate conflictele de interese sunt aspru sancţionate, în România medievală şi înapoiată, nu este nicio problemă dacă atunci când eşti la guvernare îţi angajezi rudele, prietenii şi amantele în funcţii importante ale statului român, aşa cum a făcut PSD = ciuma roşie = mafia.

Citeste si articolele:

Ce naşte din comunism, mafiot PeSeDist se numeşte (I)

Săracii chiriaşi bogaţi din casele naţionalizate (sau cum i-au furat foştii comunişti, după 1989, pe cei închişi, bătuţi, deportaţi, umiliţi tot de ei, înainte de 1989)

După ce-a înjghebat o Constituţie care ia în râs proprietatea (este vorba de Constituţia neocomunistă din 1991, ce a fost valabilă până în 2003, adică 12 ani – n.m.) şi a tuflit două legi care mustesc a comunism, cu privire la imobilele naţionalizate, PSDR-ul (= PSD) a dat startul românilor (era în 2001 – n.m.) la ultima competiţie proprietari-chiriaşi, din fostele ţări comuniste. În cursă s-au lansat deja, cu un real avantaj, gloriile vii ale comunismului. Şansele lor de a câştiga în faţa concurenţilor proprietari, care nu au antrenamentul mârşăviei, sunt cu atât mai mari cu cât sunt susţinuţi chiar de suporterii de la tribuna oficialităţilor. În rândurile ce urmează vă invităm să urmăriţi patru cazuri tipice de nedreptate PeDeSeRistă (= PeSeDistă).
Una groasă! Cazul Prodanof
Familia Prodanof sau “escrocii Prodanof”, cum îl numea un mare cotidian de stânga, a intentat proces de revendicare Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) şi a recuperat prin instanţă judecătorească în 1997 imobilul din strada Berna nr. 7, apartamentul 2. Au făcut, cum se cuvine, intabularea imobilului, s-au pus pe rol fiscal şi au început să plătească într-o veselie impozitul cerut de stat pentru apartament.
Altă bucurie de pe urma dobândirii apartamentului n-au prea avut, întrucât în strada Berna nr. 7, ap. 2, îşi avea sălaşul, din străvechea eră comunistă, dinozaurul Ştefan Andrei. Fostul ministru de Externe ceauşist nu s-a lepădat nicidecum de apucăturile turmei din care făcea parte cu ceva ani în urmă şi, ca atare, n-a părăsit bârlogul în care l-a puit comunsimul.
În 1996, Guvernul Văcăroiu a dat Hotărârea nr. 39 prin care o seamă de case naţionalizate, inclusiv cea din Berna nr. 7, foarte pe placul PeDeSeRiştilor (= PeSeDiştilor), considerate ca aflându-se ilegal în administrarea Consiliului General al Primăriei Bucureşti (primarul era ţărănist), au fost trecute brusc în admnistrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA APPS), de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului (PDSR-ist). Ştefan Andrei a devenit din acel moment chiriaş al RA APPS-ului.

Proprietarii au încercat timp de trei ani să-l înduplece pe chiriaş cu vorba mieroasă să se mute din apartament şi nu au avut succes. Încăpăţânarea lui Ştefan Andrei e cu atât mai bizară cu cât brontozaurul nu-şi mai lăfăia ciolanele roşii în apartamentul din strada Berna de mult timp, ci, ţineţi-vă bine, în 2 (două) căsoaie din Snagov, proprietate personală.

În cele din urmă, familia Prodanof, ajunsă la limita răbdării, a cerut să intre în posesia imobilului în prezenţa unui executor judecătoresc. Deşi la această punere în posesie a fost citat, în data de 27.04.2001, să asiste şi chiriaşul, Ştefan Andrei a făcut pe mortu’ în păpuşoiul Snagovului şi n-a pus piciorul în bătătura casei din Berna. Cum cheile de acces în locuinţă erau în buzunarul chiriaşului absent, proprietarii s-au văzut nevoiţi să deschidă uşile în stil liber ales. Prestaţia lor artistică la această probă a fost consemnată într-un proces-verbal de însuşi omul legii, prezent la faţa locului, ceea ce dovedeşte că acţiunea a fost pe placul delicatei Justiţii.

Fiind oarbă, aceeaşi cucoană a ratat însă priveliştea de coşmar care s-a arătat bieţilor proprietari, odată cu desferecarea uşilor. În apartament era, în loc de mobilă tip Paris anii 1940, de altădată, un morma de gunoi tip Glina 2001 (articolul este din luna mai 2001 – n.m.). Analizând în stilul lui Sherlock Holmes grosimea stratului de praf şi duhoarea lâncedă din interior, Prodanofii şi executorul judecătoresc au apreciat că apartamentul n-a mai fost locuit de un om normal de circa 3 ani. Scârbiţi, proprietarii au schimbat încuietorile, au tras uşa după ei şi au zăvorât-o bine.

La câteva zile de la intrarea în posesia imobilului, familia Prodanof e înştiinţată de RA APPS că sentinţa prin care au câştigat dreptul de retrocedare nu e valabilă întrucât nu CGMB-ului trebuia să intenteze proces, ci RA APPS-ului, care era administrator al imobilului. În doi timpi şi trei mişcări RA APPS îşi însemnează teritoriul peste care este doar administrator, schimbând încuietorile de la uşile apartamentului, fără acordul proprietarilor, adică o restitu-japcă “social-democrată”. În plus, RA APPS i-a promis lui Ştefan Andrei că, dacă e cuminte şi face curat în apartamentul din Berna, primeşte cadou un apartament fain, numai bun de închiriat la preţuri de doi bani. (“Academia Caţavencu”, nr. 494/2001)

Citeste si articolele:

Judecătorii din România sunt mai periculoşi pentru societate decât cel mai feroce  infractor…

Suntem în septembrie 2010. Un poliţist de 24 de ani este măcelărit de un infractor ‘scăpat’ de un judecător corupt. Viaţa normală a acestui tânăr este anulată de o sumă de bani. Cât o fi luat judecătorul infractor? 5.000, 10.000 de euro? Atât valorează în România o viaţă.

Acum câteva zile s-a descoperit că o grupare formată şi din avocaţi făceau ilegalităţi imobiliare de milioane de euro de mulţi ani. În SUA poliţiştii sau procurorii devin eroi locali sau chiar naţionali atunci când îşi fac bine treaba. În România cu o justiţie de rahat şi o societate asemenea, orice act de corectitudine sfârşeşte prost pentru cel care-l face. Ajungi pe un pat de spital şi te întrebi, probabil, de ce n-ai luat şi tu şpagă.
Tot acum câteva zile, în Italia, doi românaşi care au bătut doi italieni s-au trezit la uşă cu întrega comunitate locală. Aşa ceva n-ai să vezi în România. Aici dacă eşti ucis pe stradă nimeni nu se bagă. Nici atunci, nici după. Românaşul OTeVizat va căsca gura o noapte întreagă la ţigănuşul Diaconescu, dar nu va veni la uşa infractorului ca acei italieni demni de tot respectul. În comunitatea lor violenţa a fost adusă de români şi ei nu suportă aceasta.
Chiar mafia italiană are reguli stricte. Nu eşti ucis dacă nu ai legătură cu Mafia. Oare cum arată o plimbare noaptea prin cartierul Ferentari? Dar prin Tîrgovişte (locul unde tânărul poliţist a fost adus în comă) sau Brăila?
Judecătorii sunt independenţi. Care este rezultatul? România plăteşte la greu milioane de euro ca urmare a hotărârilor judecătoreşti aberante, infractorii sunt liberi, nesiguranţă mai mare nici că a fost în România. Ce face CSM-ul turnătoarei la Securitatea bolşevică Florica Bejenariu? Nimic. Nici un judecător nu a fost sancţionat, deşi se moare în România din cauza lor. Ce face Predoiu, ministrul Justiţiei, ruda lui Tăriceanu? Nimic. Plimbă nişte coduri, care nu înseamnă nimic dacă nu sunt şi aplicate.
În România sunt legi, numai că nu le aplică nimeni. Ne aflăm într-o mlaştină morală, în care binele şi răul nu se mai diferenţiază. Poliţişti corupţi, parlamentari corupţi, judecători corupţi care nu ajung acolo unde le este locul. Rezultatul? Mor cei buni, cei inocenţi, cei fără vină. Iar în acest caz nu se poate vorbi de progresul unei societăţi.

Un judecător corupt este mai periculos decât cel mai periculos infractor deoarece prin acest judecător pătrunde răul în sistem. În SUA un asemenea specimen este trimis în aceeaşi celulă cu fosţii lui clienţi. La noi nu se întâmplă nimic. Viaţa merge înainte. Mahalaua imensă din România are alte probleme.

Faţă de acei italieni care au lăsat totul pentru a-şi apăra comunitatea de infractori, românaşul votant de trandafiri se mulţumeşte cu creierul spălat de Antena 3, Realitatea TV sau OTV. Aceste posturi gândesc pentru el.

În comunitatea lui trebuie să vină Băsescu să-i redea demnitatea civică. Nivelul lui de civism se reduce la mica şpagă pe care o dă periodic pe unde apucă. De exemplu, pe aici toate problemele se rezolvau (şi se rezolvă) la crâşmă. Acolo este locul unde se încheie afacerile. Acolo este locul unde orice hoţ inspiră teamă poliţistului sau expiră cuvenita şpagă, eventual după.

România are neşansa să vină după secole de ocupaţie turcească sau rusească. Aceste imperii ale răului erau bolnave de corupţie şi lipsă de spirit civic. Şi ne-am îmbolnăvit în timp. Orice încercare de vindecare sfârşeşte prost. Dacă încerci să fii corect, vei fi împroşcat cu noroi la tembelizor.

Ţiganii de la OTV văd în spatele oricărui procuror, care-şi face treaba şi se luptă pentru ca infractorii să fie pedepsiţi, interese obscure. Ţigănuşul Diaconescu este curat ca lacrima, doar că ONU, NATO sau Alianţa Marţienilor îi vor răul.

Adrian Năstase n-a luat şpagă în viaţa lui. Dar nu vrea la tribunal. Un proces în care şi-ar putea dovedi nevinovăţia nu se poate pentru fostul membru al găştii lui Nicu Ceauşescu.

Dar PSD-ul are 38% preferinţe de vot, după ultimul sondaj (real?). Românaşii aşteaptă să le facă o justiţie corectă extratereştrii. În acest timp ei votează PSD-ul. Pentru ei corupţia pesediştilor nu contează, aşa cum nu contează nici viaţa tânărului poliţist adus în comă de o societate care nu reacţionează la rău. Indiferenţa celor buni este MULT mai primejdioasă decât acţiunea celor răi.

Citeste si articolele:

 

 

Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov

https://historia.ro/sectiune/general/statul-sovietic-paralel-in-romania-reteaua-2254318.html
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român, sens în care serviciile sovietice de informații au plasat elemente ale agenturii în funcții de răspundere în Partidul Comunist și statul român cu sarcina de a promova și susține interesele statului sovietic împotriva intereselor naționale ale României în relațiile sale oficiale cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste – fără a lăsa impresia că statul sovietic se amestecă în problemele autorităților române (sub steag fals)!

Rețeaua clandestină a colonelului Nicolai Pavlovici Zudov

Partidul Comunist din România (PCdR) a fost principalul instrument creat și utilizat de Uniunea Sovietică având ca obiective slăbirea capacităților politice, militare, economice și ideologice a statului român, în scopul ca acesta să fie anexat la „Imperiul sovietic”. Fiind mai degrabă un departament al NKVD, propaganda sovietică s-a îngrijit să prezinte PCdR ca fiind „pur românesc” și cu puternică susținere în masa populației, sens în care sovieticii au „populat” partidul cu membri recrutați din rândul minorităților naționale „asuprite” vorbitori de limba română și limba rusă, cu precădere etnici: ruși, ucraineni, evrei, „moldoveni”, maghiari, bulgari, sârbi etc. Îndeosebi în Basarabia și Bucovina, organele speciale ale statului sovietic au creat clandestin organizații ale partidului (rezidențe principale) conduse de agenți dotați cu acte, legende și biografii false românești.
În stânga Nistrului a fost înființată așa numita Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, ca bază de pregătire politico-militară a agenturii și rampă de lansare a acțiunilor subversive la adresa României. „Republica” a fost „dotată” la conducere cu „guvern” și „administrație moldovenească/românească” („din exil”).
Pe timpul celui de al Doilea Război Mondial, agentura sovietică destinată României a fost sporită considerabil prin recrutări efectuate în rândul zecilor de mii de prizonieri români căzuți pe frontul sovietic, astfel că la mijlocul lui august 1944 agentura era gata de invazie în România, fără a lăsa impresia că statul sovietic se amestecă în problemele autorităților române. Noile instituții „românești” erau constituite: guvernul „din exil” condus de Ana Pauker și „miniștrii internaționaliști”; „administrația publică locală” formată din comisari politici, primari, consilieri locali, șefi de cadre etc.; și „specialiștii” destinați Poliției, Siguranței Statului, Jandarmeriei etc., precum și noile forțe armate reprezentate de Diviziile „Tudor Vladimirescu”, „Avram Iancu”, „Horea, Cloșca și Crișan”

În așteptarea momentului executării asaltului final contra României, Stalin a ordonat constituirea unui „Grup de 150 de ofițeri sovietici de Securitate, vorbitori de limba română, majoritar „basarabeni” și „bucovineni”, dotați și cu actebiografii și legende false românești.

La comanda Grupului a fost numit generalul Timofeev, care a și condus „operația” pe timpul invaziei militare. După, a fost înlocuit cu colonelul Konstantinov, iar din octombrie 1944 comanda a fost preluată de colonelul Nicolai Pavlovici Zudov (șeful operativ al Grupului încă de la început).

Succedările scurte la comanda Grupului celor 150 de ofițeri sovietici de Securitate trebuie coroborate cu surpriza strategică a Actului de la 23 august 1944 în urma căruia România a părăsit „Axa” și s-a eliberat singură, deci fără „sacrificiul” Armatei Roșii. Și foarte important, „eliberarea” patriei s-a făcut și cu ajutorul „comuniștilor locali”, pe care Palatul Regal a știut să-i folosească în interes național.

Această acțiune a regelui Mihai I de a-i folosi pe comuniștii locali (naționali) la săvârșirea Actului de la 23 august 1944 a distrus pentru totdeauna „visul” agenturii sovietice de a revendica ea „întâietatea” în „conducerea superioară de Partid și de stat” din România. Cei din țară susțineau că „întâietatea” le aparține, fiind un drept legitim plătit cu ani grei de temniță pe timpul războiul și prin faptul că singuri au „eliberat” țara, și contestau acest drept „agenturii sovieto-românești” care pe timpul războiului s-a aflat în siguranță în URSS și a venit călare pe tancurile sovietice găsind țara eliberată.

Așadar, considerăm că schimbările operative produse pe front de Actul românesc de la 23 august au fost cele care i-au forțat pe sovietici să ia măsuri suplimentare de conspirare a Grupului celor 150, să-și camufleze în continuare subversiunea în cadrul comandamentelor militare de ocupație și, ulterior, să o acopere în cadrul instituțiilor sovietice nou înființate: PCdR, ambasada sovietică, Comisia Aliată de Control etc.

După invazia armatei sovietice, putem avansa două etape ale „operației speciale”: 1) până la 6 martie 1945, când, cu sprijinul comandamentelor militare de ocupație, agentura sovietică camuflată ca „administrație românească” a reușit să preia de facto controlul total în teritoriu, pe care l-a „administrat” în mod independent față de autoritatea guvernului român; 2) după 6 martie 1945, perioada corespunzătoare instaurării în țară a primului guvern pro-sovietic, când „agentura sovietică” instalată în teritoriu a devenit de jure „administrație românească”i.

Între timp, pentru conspirarea și facilitarea acțiunii subversive, „Grupul celor 150 de ofițeri sovietici de Securitate” a fost împărțit în două grupe informativ-operative. Prima grupă a desfășurat muncă informativă împotriva serviciilor de informații capitaliste (recrutări de informatori pentru supravegherea activității Misiunilor Militare britanică și americană, a reprezentanțelor diplomatice străine capitaliste, a partidelor burgheze, a organizațiilor subversive, a celor naționalist armene, ucrainene, sioniste, legionare etc.); cealaltă grupă s-a ocupat cu probleme cu caracter contrainformativ în „obiectivul român” (identificări de persoane, investigații, arestări secrete și cercetări ordonate de organele sovietice)ii. Faptul că „ofițerii sovietici de Securitate” ai Grupului vorbeau limba română și erau dotați cu acte, legende și biografii false românești (deplin conspirați) a creat confuzie atât în rândul vechilor organe speciale române, cât și în cadrul agenturii și rezidențelor serviciilor de informații ale statelor occidentale.

Unii membri ai „Grupului Zudov” au primit acoperiri corespunzătoare în cadrul diverselor departamente ale Comandamentelor militare de ocupație, Comisiei Aliate de Control (sovietice), ambasadei, consulatului și a altor organisme create de sovietici în țara noastră, de exemplu: PCdR, ARLUS, Formațiunile Patriotice, Divizia Tudor Vladimirescu și celelalte divizii, sindicate etc.

La nivel informativ-operativ, activitatea Grupului s-a aflat în sarcina „Comandamentului NKVD/KGB”, care pe această linie și-a acoperit cadrele în funcții de „diplomați” la Ambasada sovietică din București, de exemplu: Nicolai Pavlovici Sutov/Șutov – „prim-consilier”; Serghei Spandarian și Elcibecov (S.M. Yelchibekov) – „consilieri”; Sava Dangulov – „prim-secretar”; maiorul Smirnov – „consul”; colonelul Lev Kotlear – „atașat”; maiorii Nikitin și Pavlov – „consilieri”.

La nivel strategic, activitatea „Grupului” condus de colonelul Zudov era dirijată de următorii „reprezentanți” sovietici prezenți la București: general-colonel Ivan Z. Susaikov; general-locotenent Vinogradov; generalul Burenin, general-maior Moscvitin; general Moiseev, de la NKVD; col. Muhrin, la CAC; col. V.A. Makarov, la CAC (în anul 1985 Makarov era șeful CFAU/Comandamentul Forțelor Armate Unite ale OTV la București); col. Borisov, la CAC; col. Molonovsei; col. Pristailo; maior Usacov, la CAC; lt.-col. Lisavîi, la CACiii.

În cadrul Comisiei Aliate de Control (partea sovietică), activitatea „Grupului celor 150 de ofițeri sovietici de Securitate” s-a aflat în coordonarea: colonelului Alexandrov – cunoscut a fi „șeful cel mare din România” al spionajului sovietic; maiorului Karandașev – șef al Serviciului de informații din cadrul CAC, precum și lt.-col. Mironov. Ei au luat și măsurile necesare pentru întărirea și sporirea agenturii sovietice, prin recrutări de cetățenii români îndeosebi cunoscători ai limbii ruse care își desfășurau activitatea în diverse sectoare politice și economiceiv.

Cine erau membrii „Grupului celor 150 de ofițeri sovietici de Securitate”?

Primele date concrete cu privire la rețelele spionajului sovietic și amploarea „statului sovietic paralel” în România încep a fi timid și discret adunate după retragerea armatei sovietice de ocupație (1958). Apoi s-a ocupat în mod continuu și sistematic Direcția de Contraspionaj a MAI, în cadrul căreia în secret față de sovietici a fost înființat în aprilie 1963 „Sectorul pe profil state socialiste” al cărei scop a fost tocmai identificarea, supravegherea și neutralizarea activității agenturii sovietice împotriva României. Ofițerii „Sectorului” erau supuși unor riscuri extrem de mari, sovieticii înființând în cadrul agenturii lor un „serviciu” care să-i identifice pe aceștia și activitatea desfășurată, lansând amenințări inclusiv cu suprimarea fizică.

Curând, contraspionajul român a stabilit că printre rezidenți principali (ofițeri cu acte false) ai spionajului sovietic în România se aflau următorii (numele real și cel fals): Timofei/Pantiușa Bodnarenko, alias Gheorghe Pintilie; Serghei Nikanov/Sergiu Nicolau; Boris Grünberg/Alexandru Nicolschi, Vladimir Mazuru, Sașa Cacica/Victor Nicolau; Vanea Didenko/Ion Vidrașcu; Petea Goncearuc/Petre Petrescu; Mihail Povstanschi/Vasile Posteucă; Leonida Holostenco/Gheorghe Botezatu etc.

În funcția de „dispecer general” al agenturii sovietice în România pare să fi fost Gheorghe Pintilie (născut la Tiraspol), el fiind plasat la 15 august 1948 în funcția de director general al Direcției Generale a Securității Poporului și ministru adjunct al MAI, fiind agentul sovietic „suprem” în materia Securității Statului în România. El reprezenta un fel de „direcție generală de cadre” privind agentura și infiltrarea acesteia în instituțiile statului român, în sarcina sa intrau inclusiv activitățile pentru legendare, confecționarea de biografii și acte false, procurarea de acte originale în alb de la administrațiile teritoriale, acordarea de pensii în „numele statului român” etc. La orice problemă care implica elemente ale agenturii sovietice, „cunoscătorii” la el apelau ca for suprem de decizie și rezolvare.

În septembrie 1967, contraspionajul român (Sectorul antisovietic) a raportat o serie de „foști agenți sovietici” care au făcut parte din rețeaua colonelului Nicolai Zudov și „care au rămas clandestin în România la ordinul lui Stalin” (după anii 1947 – 1949), printre ei în documente fiind menționați următorii cu situația lor la data de referințăv:

 1. Alexeev Iacov (Iacob), fost ofițer MAI, pensionar, în prezent arestat și condamnat pentru corupere de minore (n.a., condamnare ce arată că respectivul a făcut obiectul unei acțiuni legendate de compromitere din partea ofițerilor Sectorului de contraspionaj pe profil antisovietic);
 2. Alexenco Simion, membru PCR, activist la Comitetul Local Sindical București;
 3. Babenco Simion, membru al PCR, pensionar;
 4. Botnariuc Alexei, membru PCR, fost activist la Comitetul Orășenesc București, pensionat;
 5. Brașoveanu Claudia, neîncadrată politic, pensionar;
 6. Bucicov Valeriu, membru PCR, pensionar MAI, în prezent șeful Serviciului de Pază Contra Incendiilor de la Uniunea Cooperativelor Agricole de Producție;
 7. Cernov Vasile, plecat în URSS;
 8. Chioreanu Ion, membru PCR, pensionar MAI;
 9. Chioreanu Margareta, membră PCR, pensionară;
 10. Dimitriev Alexandru, plecat în URSS;
 11. Gamerov Simion, membru al PCR, pensionar;
 12. Gavrilovici Mihail, membru PCR, pensionat militar;
 13. Gherasimov Alexandru, s-a sinucis din motive necunoscute;
 14. Goncearuc Petre, membru PCR, pensionar MAI;
 15. Gribici Vladimir, membru al PCR, pensionar MAI;
 16. Leșanu Ion, membru PCR, inginer agronom, din București;
 17. Lutman Avram, avocat din București;
 18. Lutman Nadia, avocat în București;
 19. Mandeli Alexandru, plecat în URSS;
 20. Maximenco Feodor, pensionar MAI, membru PCR, salariat la Agroexport;
 21. Nicolau (Niconov) Serghei, membru PCR, fost șef al Serviciului de Informații al Armatei, în prezent pensionar și salariat al Ministerului Industriei Alimentare;
 22. Nicolau Victor, membru PCR, pensionar MAI;
 23. Nikolski (Nicolschi) Alexandru (Grünberg), membru PCR, pensionar MAI;
 24. Pasiuc Eugen, membru al PCR, pensionar MAI;
 25. Petruc Mihail, membru PCR, ofițer superior în MAI;
 26. Petruc Vasile, membru PCR, salariat la Fructexport;
 27. Pintilie Gheorghe (Bodnarenko Pantiușa/Timofei), membru PCR, pensionar MAI;
 28. Posteucă Vasile, membru PCR, pensionar;
 29. Ratusnîi Mihail, membru PCR, pensionat MAI;
 30. Rusnac Ivan, plecat în URSS;
 31. Sadovici Mihail, membru PCR, pensionar MAI și salariat la Romtrans;
 32. Scerbinin Victor, neîncadrat politic, inginer la Ministerul Industriilor Construcțiilor;
 33. Scurtu Natalia, pensionară, membru PCR;
 34. Sevcenco Ariton, plecat în URSS;
 35. Sevcenco Sergiu, membru PCR, pensionar militar;
 36. Trofimovschi Anatolie, plecat în URSS;
 37. Uhmenco Vasile, plecat în URSS;
 38. Uriciuc Teodor, membru PCR, pensionar;
 39. Vidrașcu Ion (Vanea Didenko), membru PCR, consilier la Consiliul de Miniștri;
 40. Zeigher Simion, membru PCR, pensionar;
 41. Zvenigorodski Vladimir, membru PCR, inginer la Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor.

Cât privește potențialul numeric al agenturii sovietice de pe teritoriul României, în vara anului 1973 ofițerii Sectorului menționat (care în februarie 1972 a fost organizat în două componente UM 0625/RB și UM 0920/A) au raportat următoarele:

 • 1 350 de cetățeni români confirmați că au activat ca agenți ai organelor de informații sau contrainformații sovietice, atât înainte de 23 august 1944, cât și după aceea. Sau legături ale acestora (din numărul menționat, 330 erau stabiliți în București și au făcut obiectul nemijlocit al preocupărilor Sectorului, iar 1 010 erau stabiliți în diverse localități din țară);
 • 2 500 rezidenți ai statelor socialiste (majoritatea sovietici) stabiliți în România înainte sau după 23 august 1944; ponderea cea mai mare „o au fostele sau actualele rezidente sovietice venite prin căsătorie cu cetățeni români, care au studiat în URSS”;
 • 120 persoane care au lucrat în fostele societăți mixte de tip sovrom:
 • 5 600 persoane, selecționate din rândul celor peste 200 000 cu acte reconstituite, ponderea cea mai mare a acestora constituind-o cele provenite din Basarabia și Bucovina;
 • 1 100 cetățeni români stabiliți ca legături suspecte ale diverselor categoriilor de cetățeni sovietici veniți în România (reprezentanți, diplomați; ziariști, corespondenți de presă, specialiști și tehnicieni, doctoranzi, studenți, persoane venite la specializare etc.);
 • 200 persoane repatriate din statele socialiste.

Pârghiile funcționării „statului sovietic paralel” (clandestin) în România

Rolul lui Petre Goncearuc

Conducerea în teren a Grupelor sovietice informativ-operative („Cei 150” plus elementele din agentură) a fost în responsabilitatea rezidentului principal colonelul Petre/Petea/Pyotr Goncearuc, care a acționat sub numele conspirative Gheorghe și Petre Petrescu. S-a născut la 23 decembrie 1911, la Cetatea Albă (Bolgrad), fiul lui Gherasim și Ina (Irina), de naționalitate ucraineană. Avea ca studii școala primară. În anul 1931 a fost recrutat de organele sovietice de informații și pregătit într-o școală specială, iar în perioada 1932-1936 a desfășurat activitate informativă contra României, fiind rezident-șef la Chișinău al Serviciului sovietic de spionaj militar (GRU), în legătura directă a „comandantului” Maslenicov, viitor amiral. Goncearuc a fost arestat de SSI român și condamnat la 15 ani muncă silnică, pedeapsă ce a executat-o până la 23 august 1944, când a fost eliberat din închisoarea Doftana.

După 23 august 1944, Petre Goncearuc și-a reluat activitatea de rezident al organelor sovietice de informații, conducând pe teren Grupele informativ-operative de sub comanda colonelului Nicolai Zudov. Ca acoperire, Petre Goncearuc a funcționat în cadrul „Gărzilor Patriotice” (instituție înființată de sovietici, n.a.).

În ianuarie 1947, Goncearuc a fost numit șeful Direcției de Contraspionaj din cadrul Serviciului Special de Informații (SSI) și apoi în cadrul MAI al României, de unde în toamna anului 1952 a fost trecut „în rezervă” după un scandal în care a fost acuzat că fusese recrutat de British Intelligence Servicevi. În perioada 1953-1957 a lucrat ca șef serviciu în Ministerul Transporturilor Rutiere, Navale și Aeriene, iar în anul 1957 a fost încadrat în Ministerul Forțelor Armate ale României ca șef al Serviciului de Informații până în iulie 1962, când a fost pensionatvii. Afirma că după 23 august 1944 a absolvit Academia Militară în URSS.

Misiunea principală a lui Petre Goncearuc și a agenților din subordinea sa a fost să identifice și să neutralizeze activitatea desfășurată contra sovieticilor de către organele legitime ale statului român, să identifice și să lichideze acțiunile antisovietice are rezistenței românești; să identifice, să urmărească și să neutralizeze acțiunile occidentale în România, să asigure contrainformativ serviciile de informații și oficialii statului sovietic aflați în România etc., să introducă și să acopere elemente ale agenturii sovietică în funcții de răspundere în partidele politice și statul român, apoi în Partidul unic.

În anul 1947, cu ocazia retragerii din țară a misiunilor militare americană și britanică și a desființării Comisiei Aliate de Control, colonelul Petre Goncearuc (Petrescu) din poziția de șef al contraspionajului „român” a plasat („a albit”) în cadrul instituțiilor oficiale de apărare și ordine internă ale statului român și un număr de 67 de elemente din „Grupul celor 150 de ofițeri sovietici de Securitate” ai colonelului Zudov. Dotați cu documente false și biografii adecvate românești, „cei 67” au ocupat posturi de răspundere în PCR, MAI, MApN, alte ministere, sectoare economice etc., poziții din care erau dirijați să transmită informațiile de interes fie rezidenților sovietici acoperiți în aceste instituții, fie direct în URSS prin aparate de radio-emisie. Toți acești spioni sovietici (deplin conspirați – ilegaliviii) lucrau și se sprijineau reciproc pentru a se menține în posturile de răspundere ocupate și, la rândul lor, îi sprijineau și dirijau pe cei indicați de către organele sovietice să obțină în viitor asemenea poziții în România. Prin acest procedeu, Gruparea colonelului sovietic Nicolai Zudov a preluat de facto conducerea tuturor departamentelor de informații din cadrul statului român unde se auto-perpetua în mod „natural”.

Petre Goncearuc coordona și dirija activitatea contraspionajului român cu ajutorul următorilor agenți sovietici: Virgil Moise „Lulea”, Rodica Mihăilescu (soția lui Virgil Moise), Mihail Protopopov, R. Lucian, Eugen Lucian, Vladimir Gribici, Iacov Alexeev, Silvia Ebner, Valeriu Bucicov, Mira Bucicov, Alina Herișan/fostă Berstein, Teia Kaplan; Alexandru Mandeli, Gherasimov Alexandru Mihaly; Martin Niculescu (fost Simca); Alexandru Dimitriev, Ion/Ivan Rusnac, Ludmila Păpureanu (fostă Bulgacov), Margareta Kulvianschi (fostă Grete Kohn), Ervin Holițer, Filip Hafone, Atanasie Joja, Emil Malîi, Ludovic Kollar, Zița Popescu, Luiza Năvodaru, Eugen Teișeanu, Adolif Konreț și alțiiix.

Dej și Bodnăraş, la întoarcerea de la Moscova (© Fototeca online a comunismului românesc, 54/1945)
Dej și Bodnăraş, la întoarcerea de la Moscova (© Fototeca online a comunismului românesc, 54/1945)

Conform lui Goncearuc, „lista lui Stalin” cu cei 67 de agenți sovietici a fost predată de generalul Vinogradov lui Emil Bodnăraș și Gheorghiu-Dej, de față fiind și el (Goncearuc). Peste ani, cu ocazia zilei de 1 mai 1970, când conducerea PCR a decis acordarea unor decorații unor „foști agenți sovietici” (FAS) cu scopul de a-i mai „domoli”, printre ei s-a aflat și Petre Goncearuc. Chemați înainte la o discuție cu Nicolae Ceaușescu, Petre Goncearuc și Ion Leșeanu (nume adevărat Viconski)x i-au replicat cu duritate: „Noi nu am rămas de capul nostru aici! Lista a fost semnată de Stalin pentru ca 67 oameni să rămână aici la cererea Comitetului Central, și nu la cererea Anei Pauker, că nu a semnat ea. Au semnat Gheorghiu-Dej și Constantin Pârvulescu. Biroul Politic al PCR a semnat cererea asta. Eu atunci țineam legătura între CC și Comandamentul Sovietic. Am fost cu Bodnăraș, am fost cu toată lumea. O copie a rămas la ei. Deci nu ne poate învinui nimeni pentru că i-am ajutat pe sovietici și din contră, noi am rămas aici să-i sprijinim la cererea Biroului Politic, cerere aprobată de Stalin”xi.

Rolul lui Mihail Sadovici

Mihail Sadovici s-a născut la 1 februarie 1921, în comuna Strășeni, Basarabia. În anul 1939 s-a înscris la Facultatea de Agronomie din Chișinău, unde a urmat doi ani. În noiembrie 1939 a intrat în legătură secretă cu NKVD, iar din august 1941 a fost încadrat ofițer în Armata Roșie, continuând colaborarea cu organele militare (GRU) ale URSS. În ianuarie 1944 a fost introdus și folosit de ca agent de cameră în lagărul de prizonieri români din Saratov, iar în martie 1944 a fost trimis la Moscova unde a urmat cursurile de agentură externă, radiotelegrafie și diversiune în cadrul organelor NKVD. La 14 iunie 1944, în cadrul unei grupe de diversiune a trecut linia frontului în România în sectorul Cernăuți-Solca-Rădăuți, acționând până la 21 august 1944, când „s-a îmbolnăvit de malarie”. Dar probabil că „boala” sa a fost doar un pretext pentru a se „naturaliza”, întrucât a dobândit un „buletin de ieșire dintr-un spital de campanie român”.

Înzestrat cu noua legendă și „acte românești doveditoare”, Mihail Sadovici a fost infiltrat de NKVD la Societatea de Navigație la Galați, unde din noiembrie 1944 a „reprezentat interesele țării noastre pe lângă autoritățile sovietice de ocupație”, cu misiuni în special în domeniul transporturilor pe apă și CFR. În realitate, Sadovici era acoperit în cadrul Comisiei Aliate de Control sovietice. În ianuarie 1946, a fost numit expeditor și apoi subdirector la Societatea de transporturi internaționale Iujvneștrans, devenită ulterior Sovromtransport, care preluase atribuțiile ce decurgeau din Convenția de Armistițiu, precum și livrarea de către URSS țării noastre, Bulgariei, Iugoslaviei, Austriei etc. de mărfuri comerciale și echipaj industrial. La scurt timp, s-au creat „condițiile” prin care partea română l-a „desemnat” pe Mihail Sadovici în funcția de „șef al translatorilor” pe lângă Grupul consilierilor sovietici trimiși în cadrul MAI al României și conduși de Alexandr M. Saharovski, viitor șef al Direcției I-a Principale a KGB.

Spre deosebire alți agenți sovietici, Mihail Sadovici a venit în țară cu numele real, însă cu legendă și documente românești contrafăcute: buletin de identitate, certificat de naționalitate, buletin de ieșire dintr-un spital de campanie român, inclusiv cu menționarea semnelor particulare de pe corp. Luat la întrebări de contraspionajul român în anul 1963, el a declarat: „Am fost recrutat de sovietici încă din anul 1940, iar în noiembrie 1944 am fost trimis în cadrul unei grupe de diversiune în România pentru a desfășura muncă informativă”. A relatat episodul plasării sale la Inspectoratul III de Navigație și Porturi Galați, declarând că sovieticii au „cerut” părții române un angajat care să o reprezinte pe lângă autoritățile sovietice din cadrul Comisiei Aliate de Control, moment în care comandorul Eugen Dimitriu (nu rezultă dacă în mod conștient sau nu) l-a trimis tocmai pe Mihai Sadovici ca să reprezinte partea română, că la plecare i-a spus cu ironie: Te-am trimis să lucrezi în sânul bolșevicilor.

Valoarea și rolul lui Mihail Sadovici în angrenajul spionajului sovietic se confirmă și prin faptul că misiunea, spunea el, i-a fost încredințată personal de către (Pavel) Sudoplatov și colonelul Lebedev, sarcină ce a constat în: asigurarea transporturilor pentru armata sovietică din punct de vedere al securității, anti-sabotaj, identificare de albgardiști, identificarea acțiunilor de spionaj împotriva URSS și a armatei, identificarea „contrarevoluționarilor” români etc. Astăzi se cunoaște că gl.-lt. Pavel Sudoplatov (1907-1996) a lucrat în KGB vreme de 50 de ani, fiind șeful unui Directorat pentru operații speciale în Occident (răpiri, asasinate, sabotaje etc.), în perioada 1944 – 1946 a răspuns de spionajul tehnico-științific necesar Proiectul Atomic. A devenit celebru după ce și-a publicat din memorii în seria de cărți: „Misiuni speciale”, „Memoriile unui maestru al spionajului sovietic” etc.

Cu acoperirile sale „oficiale”, „românul” Mihail Sadovici a dus „activitate intensă pe linie de Securitate contra forțelor reacționare” din România (antisovietice, n.a.), activitate în care s-a coordonat și a ținut legătura cu următoarele cadre și structuri sovietice: colonelul Soloviov, șeful Organului de Contrainformații din Bazinul Dunării, cu sediul la Reni; lt.-col. Kuznețov, șeful organului SMERȘ/Smertișpionam – moarte spionilor/ cu sediul la regimentul de tancuri dislocat în orașul Galați și cu lt. Volkov, subordonatul acestuia; Grigoriev, care lucra acoperit în cadrul Comisiei Aliate de Control din Galați; căpitanul Serghei Petrovici Petrov, „reprezentant al aparatului central din Moscova”; lt.-maj. Evghenie I. Perev, „reprezentant al organelor de Securitate din RSS Moldovenească”; Ivan Artemievici Maximovschi, „care venea periodic la Galați de la București unde funcționa acoperit în cadrul Ambasadei”xii.

La Galați, Mihail Sadovici a reprezentat „interesele statului român” în domeniul navigației pe lângă comandamentele sovietice militare până în anul 1949. Poziție din care a furnizat „diplomatului” Serghei Spandarian și altor ofițeri sovietici informații despre: transporturile fluviale și pe calea ferată, despre organizațiile rușilor albi și ucrainenilor, probleme politice, despre starea de spirit a populației etc. Ținea legătura cu ei și cu ajutorul aparatului de radio cu care fusese dotat clandestin.

Rezultă că sovieticul Serghei Spandarian este un alt exemplu de „spion ilegal” în România. A fost recrutat de spionajul sovietic în anul 1940, iar în anul 1944 a fost trimis în țara noastră dotat cu documente și legendă false și angajat la Societatea de Navigație din Galați. În anul 1949 Spandarian a fost acoperit în funcția de „consilier” la ambasada sovietică, funcție din care a răspuns de consilierii sovietici veniți să „consilieze” (conducă) „Securitatea română”xiii. Spandarian a fost cel care a executat ordinul Moscovei de a-l instala pe Mihail Sadovici în cadrul Direcției Generale a Securității Poporului din România, unde Sadovici l-a sprijinit și a fost omul de încredere al consilierului principal Alexandr M. Saharovschi, trimis special să „organizeze Securitatea română” după chipul și asemănarea KGB.

Saharovschi nu era un oarecare, până la sosirea în România a răspuns de operațiile externe ale NKVD/KGB, inclusiv de coordonarea programului ilegalilor, iar după misiunea „de succes” din țara noastră a fost numit șeful Direcției I a KGBxiv. Ion Mihai Pacepa l-a numit în cărțile sale pe „părintele terorismului internațional”.

La ordinul lui Alexandr Saharovshi și a altor trimiși ai Direcției I-a a KGB (între ei și lt.-col. N. Peceneco), Mihail Sadovici și Gheorghe Pintilie s-au ocupat și de procurarea de documente românești originale în alb (buletine de identitate, certificate de naștere etc.) necesare organelor sovietice pentru trimiterea la muncă ilegală în țările occidentale de agenți („români”, sub „steag fals”, n.a.), fără ca „oficialii” români să fie informați.

Între altele, Mihail Sadovici i-a sprijinit pe consilierii sovietici Tîgancov și Kasatchin să însceneze procesul care a dus la condamnarea și executarea în anul 1954 a liderului comunist „naționalist” Lucrețiu Pătrășcanu.

În perioada 1956-1957, Sadovici și alți tovarăși „români” au fost trimiși din „partea MAI al României” la specializare la Școala de Securitate din Moscova, ocazie cu care conducerea KGB (prin col. Serghei Petrov, acesta a „lucrat” în România în perioada 1951-1956) l-a medaliat pe Sadovici și i-a oferit un premiu de 800 ruble.

În declarațiile din anul 1963, Mihail Sadovici a încercat să abată atenția contraspionajului român afirmând că din anul 1956 nu a mai lucrat pentru organele sovietice, când la Moscova col. Serghei Petrov l-a pus să semneze un angajament pentru încetarea colaborării. Pus însă în fața dovezilor, Mihail Sadovici a admis că furnizat informații consilierilor sovietici până în iulie 1963. Era și greu de crezut că nu mai colabora cu sovieticii, întrucât după revenirea de la „specializarea” de la Moscova Mihail Sadovici a fost „numit” șef de birou la Direcția a II-a (Contraspionaj) din MAI până în anul 1958, calitate în care a lucrat direct cu consilierul principal sovietic G.I Serov, apoi cu consilierul Kartașov. Cei doi până în anul 1964, la desființarea rezidenței KGB, au fost rezidenți principali ai organelor sovietice de Securitate la București. Serov și ajutoarele sale, Șireaev și Naghirneac, se întruneau cu Mihail Sadovici și întocmeau săptămânal rapoarte scrise cu tot felul de date obținute din discuțiile cu cetățeni români, iar lunar țineau ședințe de analiză unde dezbăteau modul cum își îndeplineau sarcinile trasatexv.

Rolul lui Sergiu Nicolau

Sergiu Nicolau (fost Serghei Niconov/Nikonov/Nikanov, conspirativ „Alexei”) s-a născut la 22 septembrie 1905 (apare și 5 noiembrie), la Ismail; tatăl Ion, mama Ecaterina. Căsătorit cu Nina Nicolau, născută la 28 februarie 1906 în URSS.

A fost recrutat de Serviciul de spionaj sovietic în anul 1922, când a fost trimis cu sarcini informative în Belgia, activând în cadrul emigrației alb-gardiste. De aici a fost trimis la Paris pentru a lua legătura cu „rezidența franceză” unde a activat ca agent al Kominternului, devenind și membru al Partidului Comunist francez. În anul 1931, „din însărcinarea Serviciului sovietic de informații”, a venit în România unde a devenit membru al PCdR, ocazie cu care a preluat conducerea unei rezidențe de spionaj ce a activat pe teritoriul Basarabiei până în anul 1937, când a fost arestat cu întreaga rezidență și condamnat la muncă silnică pe viațăxvi.

Conform dosarul de anchetă „privind descoperirea organizației de spionaj sovietic de la Ismail la 24 decembrie 1937”, au fost trimiși în judecată pentru implicare:

 • Ing. Nicanov Serghei, conspirativ „Alexei”;
 • Lt. Gavrilovici Mihail, conspirativ „Zelîi”, din Divizionul II Tunuri munte – Codlea, jud. Brașov;
 • Tihon Chiriac, conspirativ „Nadea”;
 • Bodarenko Pintilie (Pantiușa, n.a.), conspirativ „Vernîi” (credincios în traducere), în anul 1918 a plecat în Rusia cu armata generalului Vranghel, s-a înapoiat fraudulos în 8 octombrie 1929, când a fost prins la punctul de frontieră Dubosari-Lăpușna;
 • Ing. Burcinschi Mihail, conspirativ „Ofițerul de rezervă”;
 • Alexandru Nicanov (frate, deținea aparatul de radio-emisie cu care transmitea informațiile Serghei Nicanov);
 • Valerian Nicanov (frate).

Din dosarul de anchetă mai rezultă că Sergiu Nicolau, „în calitate de șef al unei organizații pentru strângerea de informații privitoare la Apărarea Națională și predarea lor agenților sovietici”, în intervalul de timp iunie 1935 – 24 decembrie 1937, a cules și transmis Serviciului de spionaj sovietic (GRU, n.a.) diverse informații cu caracter militar și diverse documente militare secrete, procurate prin intermediul unora dintre învinuiții menționați mai sus.

De interes este și faptul că Nina Bogaliubov, „agentă sovietică” și concubina lui Sergiu Nicolau, a declarat anchetei că Serghei a primit de la sovietici sarcina să se infiltreze ca membru în cadrul organizației Partidului Național Țărănesc, sarcină îndeplinită în anul 1934, el „fiind cunoscut că făcea propagandă pentru PNȚ”xvii.

După 23 august 1944, Sergiu Nicolau a fost plasat cu diverse funcții în cadrul Comisiei Aliate de Control (partea sovietică), după care în anul 1947 a fost „numit” Director General al Serviciului de Informații Secret din România (SSI), calitate în care a funcționat până la desființarea acestui organ (în 1951). Apoi a fost „numit” șef al Direcției de Informații a Marelui Stat Major al Armatei Române, funcție pe care a deținut-o până în aprilie 1963, când a fost trecut ca șef al Direcției de Control a MApN, de unde în anul 1964 a fost trecut în rezervă și pensionat.

Într-o declarație (olografă) dată ofițerilor de contraspionaj, Sergiu Nicolau a recunoscut că după 23 august 1944 a reluat legătura cu organele de informații sovietice conduse de colonelul Nicolai Petrovici Zudov – conducătorul acestui serviciu în România – până în anul 1947, când s-a desființat CAC. După această dată și până în anul 1949 informațiile le-a predat direct Ambasadei Sovietice, dată după care Sergiu Nicolau a susținut că „nu a mai avut nici o corespondență cu organele de informații sovietice”.

În ciuda negaților sale, ofițerii de contraspionaj au stabilit că până la trecerea sa în rezervă, în anul 1964, Serghei/Sergiu Nicolau a continuat să țină contactul cu diferiți reprezentanți ai statului sovietic, în special cu atașații militari acreditați în țara noastră, unii dintre aceștia vizitându-l la domiciliu.

Cazul Victor Nicolau

Victor Nicolau, fost Sașa/Iacob Cacica s-a născut la 7 noiembrie 1903, la Orhei, „evreu de cetățenie română, absolvent de liceu teoretic”xviiiPână în decembrie 1989, contraspionajul român l-a avut în atenție pe Victor Nicolau fiind bănuit că avea calitatea de rezident principal în România al Serviciului sovietic de informații! Conform unei fișe personale, Victor Nicolau începând cu anul 1924 a desfășurat activitate comunistă „ca agent al organelor de informații sovietice”, în diferite state și anume:

 • între 1924-1929 în Belgia, unde s-a infiltrat ca membru în „Asociația Emigranților Basarabeni” și în „Asociația muncitorilor ruși”; în anul 1928 a fost primit membru al Partidul Comunist din Belgia, un an mai târziu a fost expulzat din Belgia;
 • între 1929-1932 a locuit în Franța, continuând să facă parte din „Asociația Emigranților Basarabeni” și devenind membru al PC francez, fiind expulzat în 1932;
 • s-a stabilit în Cehoslovacia unde a acționat până în anul 1939;
 • în anul 1939 a venit în România, un an mai târziu a fost arestat de Siguranță și închis;
 • eliberat din închisoare după 23 august 1944, pentru o scurtă perioadă organele sovietice de informații l-au infiltrat în „Formațiunile patriotice” și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) din România, fiind cunoscut sub numele de Iacob Cacica, unde s-a ocupat în rețeaua sovietică condusă de col. Zudov cu contrainformații și identificări în rândul elitelor române (unele persoane fiind răpite și trimise în URSS fără notificarea autorităților române). A lucrat cu Petre Goncearuc, Feodor Maximenco și alții;
 • la 15 iunie 1945, sovieticii l-au plasat la Serviciul Special de Informații (SSI), unde a lucrat până în anul 1950 – având numele conspirativ „V. Neagoe”, fiind scos ca urmare a excluderii din PCR în urma unui scandal de spionaj în anul 1953-1954 (cazul Goncearuc – British Intelligence Service);
 • în anul 1956, „recăpătându-și” calitatea de membru de Partid, cu sprijin sovietic a fost reîncadrat ca șef serviciu la Direcția de Contraspionaj în MAI al României, de unde la 31 octombrie 1958 a fost scos la pensie „pe motive de boală” (de fapt, epurat odată cu retragerea din țară a armatei sovietice de ocupație).

Victor Nicolau se destăinuia intimilor că face parte „din cei 150 de cetățeni sovietici care au primit sarcina de a rămâne și activa în România sub comanda col. Zudov”; susținea că la Serviciul Special de Informații (SSI) a fost „trimis” de Pantiușa (Pintilie) pentru a „face ordine”, întrucât pe atunci SSI se afla la „discreția americanilor”, deși era condus de Lucian Stupineanu și Vania Vidrașcu (Didenko); se lăuda că prin legăturile „trainice” pe care le-a stabilit dinainte cu tovarășii din PC francez (prin comuniștii infiltrați în Siguranța franceză, n.a.) a reușit să afle că Stupineanu se pregătea să fugă din țară; afirma că „a fost instruit de organele sovietice să activeze pe linie militară” (GRU) în Bulgaria, dar „fiind surprins că am primit sarcina de a face spionaj militar acolo am avut o dispută foarte aprinsă cu Pantiușa”xix (probabil, că GRU a avut ca intenție să-l trimită să lucreze în cadrul „statului sovietic paralel” din Bulgaria).

Se cunoștea și era prieten cu tizul său Sergiu Nicolau (Serghei Nikonov) încă din anul 1927, de când amândoi erau „studenți” la Bruxelles. Unei „surse” a contraspionajului, Victor îi spunea că „numirea” lui Serghei ca Director General la SSI a schimbat activitatea instituției. Îl considera pe Serghei „un om integru” și „s-a simțit foarte revoltat” când S.M. Elcibecov („consul” sovietic) a încercat să-l recruteze pentru a-l supraveghea pe Serghei Nicolau. I-ar fi replicat lui Elcibecov că pentru a face asta „are nevoie de încuviințarea conducerii de Partid române”. Știa că Serghei a avut o serie de dificultăți în muncă „din cauza modului obtuz de a gândi și lucra al unor sovietici”, sens în care i-a dat ca exemplu pe: Elcibecov, Spandarian, Sevcenco și Sutov. Considera că „singurul care a fost sincer și loial cu organele române a fost colonelul Zudov” (!). Aprecia că „Pantiușa (Gh. Pintilie) a făcut „marea greșeală” că „nu a intuit la timp că Gheorghiu-Dej nu este de acord cu tendințele și metodele organelor sovietice, de aceea s-a compromis”, (el, Pantiușa) „nu a intuit faptul că bătrânul (Dej) nu e dispus să accepte toate actele sovieticilor”xx.

După pensionare, având sprijinul unor „tovarăși”, Victor Nicolau a fost reintegrat „în muncă” la Redacția Publicațiilor pentru Străinătate. Supravegherea sa și a anturajului său de către contraspionaj a arătat că avea în continuare calitatea de rezident principal în România al Serviciului sovietic de informații, fiindu-i monitorizate legăturile cu: Limoncik (din URSS), Petre Goncearuc, Ion Vidrașcu, Ion Stoica, Rogojinski, Mihail Novicov, Mihail Protopopov etc.

La un moment dat, „Victor Nicolau a primit „chemare” din partea rudelor sale din URSS și intenționa ca în august 1965 să facă o deplasare acolo, ocazie cu care urma să se întâlnească și cu colonelul Zudov. S-au făcut demersuri pentru ca numitului să i se aprobe deplasarea în URSS, „iar la întoarcere să se verifice ce a discutat și eventual ce instrucțiuni a primit de la Zudov”. Reiese că în anii următori Victor Nicolau s-a deplasat în URSS la „rudele sale”, de fiecare dată luând legătura și cu Nicolai Petrovici Zudov. A rezultat că activitatea lui Victor Nicolau era deosebit de intensă, atât pe relația directă cu Moscova, cât și în rândul „agenturii” sovietice din România., fiind identificate legături pe cinci linii informative: în prima linie de aflau șase cetățeni sovietici, printre ei „diplomatul” Nikolai Paklin, Lev Kotlear, Anatolie Trofimovski; linia a doua alcătuită din: Lazăr Iacob, Serghei Nicolau, Margareta Chioreanu, Boris Holban; linia a treia: Martin Niculescu, Victor Scerbinin, Ion Stroescu, Iosif Scherman (Ioska Șerman); linia a patra: Virgil Barzon, Petreț Atanasiu, Moise Held, Nicolae Celac, iar ultima linie era acoperită de alți patru informatorixxi.

Simțind presiunea contraspionajului român, se pare că sovieticii au slăbit o perioadă legăturile conspirative cu Victor Nicolau, astfel că și partea română a slăbit supravegherea. Însă în cursul anului 1986 contraspionajul a intrat în alertă iar. Cu această ocazie, ofițerii UM 0110 (contraspionaj anti-KGB/GRU) au raportat că „Victor Nicolau (Coco), fost ofițer superior în Ministerul de Interne, a fost luat în lucru în anul 1978 prin DUI (dosar de urmărire informativă) sub motivul că întreține relații neoficiale cu cetățeni sovietici”, însă „în perioada 1980-1986 nu a fost controlat corespunzător, necunoscându-se activitatea sa (…). În anul 1986 au fost luate unele măsuri specifice în urma cărora s-a stabilit că și în prezent se află în slujba spionajului sovietic, continuă să se afle în relații cu cadre și agenți sovietici, fiind vizitat la domiciliu de corespondentul de presă sovietic Viorel și alții”. Se preciza că în perioada 1965-1966 Nicolau Victor l-a găzduit pe cetățeanul sovietic Trofimovski Anatolie, „spion trimis cu misiuni în țara noastră înainte de 23 august 1944 și care ulterior s-a repatriat în URSS (…), a întreținut constant relații cu Lev Kotlear, ultima dată în august 1986, când Kotlear l-a vizitat la domiciliu”xxii.

Despre rolul lui Alexandru Nicolschi

Alexandru Nicolschi (fost Boris Grünberg), alias Vasile Ștefănescu, s-a născut la 2 iunie 1915, la Chișinău (actele false întocmite de NKVD arătau că s-a născut la Tiraspol)xxiii. A fost folosit ca rezident principal de către Serviciul sovietic de informații.

În reconstituirea rolului său în cadrul agenturii sovietice din România, ofițerii români de contraspionaj au stabilit și următoarele: gl.-lt. în rezervă Nicolschi Alexandru Sergheevici a devenit membru al PCdR în anul 1937. Până în anul 1928, a urmat 4 clase elementare și trei de liceu în orașul Chișinău, a învățat meseria de „gravură și giuvaergerie”, a fost atras în mișcarea UTC în anul 1932, iar în anul 1933 a fost reținut de Siguranță împreună cu un grup de tineri cu ocazia căderii organizației „Școlarul Roșu”. După intervenția mai multor părinți a fost eliberat și el. În anul 1934 a fost reținut în două rânduri în urma cercetărilor asupra manifestațiilor comuniste cu ocazia judecării „procesului Constantinescu-Iași”. În aprilie 1937 a fost încorporat în Regimentul 2 transmisiuni din Iași; în anul 1938 a fost lăsat la vatră cu gradul de caporal. În armată a învățat meseria de mecanic centrale telefonice. În luna mai 1941 a primit sarcini din partea Serviciului sovietic de informații, însă a fost prins trecând clandestin frontiera sub numele de Ștefănescu Vasile, fiind închis la penitenciarul din Aiud, de unde a fost eliberat după 23 august 1944. S-a „înscris” în Formațiunile Patriotice (unde acționa camuflat și Grupul celor 150 de ofițeri sovietici de Securitate condus de col. Zudov), iar după câteva luni a fost trimis de Partid ca instructor la județeana PCdR Brașov, unde a lucrat până în 1945.

În aprilie 1945 (la cererea sovieticilor) „a fost trimis” de Partid în cadrele MAI al României, cu gradul de comisar șef, și instalat în funcția de șef al Corpului Detectivilor (structură de contrainformații/contraspionaj similară Scotland Yard-ului, n.a.), calitate unde a lucrat până în anul 1947.

Până în septembrie 1948, a îndeplinit funcția de subdirector al Siguranței Generale a Statului, iar cu ocazia înființării Securității Statului în august 1948 a fost numit (de sovietici) în funcția de subdirector general la Direcția Generală a Securității Poporului, cu gradul de general maior. Cealaltă funcție de subdirector general a fost ocupată de „spionul” sovietic general-maiorul Vladimir Mazuru (Mazurow).

În perioada 1953 – iulie 1957, Alexandru Nicolschi a coordonat activitatea unor direcții și servicii centrale din Ministerul de Interne în calitate de ministru adjunct – deși nu avea decizie oficială în acest sens. Sovieticii i-au dat împuterniciri de facto, iar nu de jure, deci o formă conspirată de putere care să nu implice cumva activitatea agenților sovietici în treburile interne ale României.

Abia în iulie 1957, când pregăteau retragerea armatei de ocupație, sovieticii l-au instalat „cu acte” pe Nicolschi ca secretar general al MAI, iar la 21 februarie 1959 a fost avansat la gradul de general-locotenent. A fost decorat cu mai multe ordine și medalii (Steaua Republicii etc.). Ca rude, avea un frate și o soră stabiliți la Chișinău; două mătuși și un unchi stabiliți în SUA. Se căsătorise cu Josefina Marcovici, fostă funcționară MAI (șef serviciu la Evidența Populației). A fost trecut în rezervă la 31 ianuarie 1961. „Supravegherea” sa arăta că întreținea relații apropiate cu general-locotenent în rezervă Mihail Ratușnîi, „fost agent sovieticxxiv.

Făcându-se cercetări în trecutul Nicolschi, a fost identificat și numitul Mojanschi Alexandru (fost în Serviciul Secret în vremea lui Mihail Moruzov, apoi la SSI, n.a.). Acesta a declarat că după 23 august 1944 a fost trimis de SSI să facă legătura între MAI al României și Comisia Aliată de Control, calitate în care a fost recrutat de Nicolschi Alexandru și prezentat general-maiorului Timofeev, colonelului Alexandrov și maiorului Karandașev, cărora Mojanschi le-a furnizat informații despre: emigrația rusă și ucraineană, diverse corespondențe oficiale, expedierea arestaților care urmau să fie deportați în URSS.

Procurorul Iorgu I. Popescu (vezi mai jos), întrebat despre trecutul lui Alexandru Nicolschi, a declarat că l-a cunoscut ca subaltern la Corpul Detectivilor, când „acesta apărea la telefonul conspirativ al Serviciului Special de Informații ca element de primă mână în afacerile cu MAI, când funcțional era un nimic. Repede a fost promovat ca șef al Corpului Detectivilor, până în 1947. Atunci maiorul Karandașev mi-a spus că Nicolschi este pionul lor, mai exact ochiul conspirativ sovietic la MAI, și că pot să mă adresez lui cu orice problemă chiar dacă este să sar peste cei mari”. Popescu știa că Nicolschi a lucrat direct cu Karandașev și lt.-maj. C. Popov, având propria rețea informativă în rândul emigrației ruse și ucrainenexxv.

În februarie 1969, Alexandru Nicolschi era semnalat de contraspionaj că locuia (pentru o vreme) la Moscova, la adresa V-36, str. Prof (ilizibil) nr. 13, ap. nr. 10, corpul I, de unde „publică articole în presa sovietică cu privire la faptele din anii 1930 ale spionilor sovietici contra României”xxvi.

Rolul lui Vanea Didenko

Ivan/Vanea Didenko/Didenco, ucrainean de origine, s-a născut la 27 ianuarie 1906, în comuna Șaba, Cetatea Albă, „naturalizat” în acte sub numele Ion Anton Vidrașcu. Membru al PCdR din anul 1933. În anul 1963, luat în atenție de contraspionaj, s-a stabilit că a „fost rezident în România al Serviciului de informații sovietic condus colonelul Zudov,

În anul 1934, Didenko/Vidrașcu a fost condamnat de Consiliul de Război al Corpului III Armată la 10 ani muncă silnică, pentru trecerea frauduloasă a frontierei și spionaj în favoarea Uniunii Sovietice. A „evadat” din lagărul de la Tg. Jiu împreună cu Gheorghiu-Dej și Ion Gh. Maurer, ajungând la București cu „sarcini deosebite pe timpul insurecției” din 23 august 1944.

După această dată a activat în rețeaua de agenți sovietici a lui Zudov, în cadrul căreia Ion Vidrașcu a condus Serviciul de contrainformații/contraspionaj al Formațiunilor de Luptă Patriotice (Gărzile Patriotice). A avut și importanta sarcină ca imediat după invazia politico-militară sovietică să taie legăturile României cu Occidentul, întrucât „antisovieticii” nu trebuiau să iasă din țară și să uneltească din Occident contra URSS (trebuiau exterminați) și nici alții să intre. Scop în care Ion Vidrașcu a fost plasat în funcția de subdirector al Serviciului Special de Informații român (SSI) în cadrul căruia a organizat și condus o structură ai cărei ofițeri aveau ca misiune să afle din timp orice intenție de solicitare de viză de intrare sau ieșire din țară ce interesa organele speciale sovietice. Pe această linie de muncă, Vidrașcu îi avea ca informatori principali pe: Andrei Lazăr (la Consiliul de Miniștri); Alexandru Bogdan (la Ministerul Comerțului Interior); Liza și Mișu Dulgheru/Moise Dulberger (la MAI); Goldsmit (la Comerțul Exterior); Marcel Popescu (la Direcția de Statistică); Tanea, sora soției lui Vidrașcu (măritată cu directorul unei rafinării din Ploiești); Solomon Marcuzan („intim” cu Liza Dulgheru). Activitatea și acoperirea lui Ion Vidrașcu erau cunoscute doar de câteva persoane, el evita contactul direct cu „colaboratorii”, fiind informat numai prin „tovarășele” Bîrsan, Luiza Dulgheru și Alexandru Bogdan. Uneori în „probleme deosebite” erau anunțați Emil Bodnăraș și Lucian Stupineanu care oficial „controlau” SSI. Prin acest mecanism clandestin sovieticii au controlat complet fluxul aprobărilor pentru ieșirea și intrarea în țară a persoanelor (vizele și pașapoarte). De Vidrașcu și operațiune a răspuns maiorul Borisov de la NKVD (ulterior colonel), activitatea sa fiind coordonată direct generalii Susaikov, Vinogradov și Moscvitin (din CAC).

După desființarea CAC (în anul 1947), rezidentul sovietic Ion Vidrașcu (Didenko) a fost numit președinte adjunct la Consiliul de Stat, apoi adjunct al Ministrului Agriculturii și ministru la Gostat („gospodăriile agricole de stat”). Ulterior, a fost încadrat la Ministerul Comerțului Exterior de unde, în „numele statului român”, a călătorit mult în străinătate pentru tratative comerciale în Europa, Asia și Africa. După o vreme, a „devenit” consilier la Consiliul de Miniștri, funcție pe care a deținut-o până la pensionarea sa în anul 1968, dată la care se afla în atenția contraspionajului sub motivul că se afla „în contact cu foste cadre ale NKVD care ne vizitează țara”xxvii.

Rolul „justiției române”

Procedura arestării, acuzării și condamnării „criminalilor de război și contrarevoluționarilor” români – fără a lăsa impresia că statul sovietic se amestecă în problemele autorităților române – o aflăm în parte de la procurorul magistrat maior Iorgu I. Popescu (fost în SSI), participant de marcă la acele înscenări „juridice”.

În iunie 1964, deși majoritatea „deținuților politici” fuseseră eliberați la cererea anglo-americanilor, Iorgu Popescu încă se afla în detenție la Gherla. Problema sa nu era trecutul „burghez”, ci faptele săvârșite „în serviciul sovieticilor”. Din declarațiile date în iunie rezultă cum el și avocatul Avram Bunaciu au fost recrutați de colonelul Alexandrov „șeful organului suprem de informații sovietic” în România și folosiți după 23 august 1944 în procesele acuzatoare.

Iorgu Popescu avea calitatea de procuror, iar Avram Bunaciu pe aceea de „acuzator public șef” în Tribunalul Poporului. Pentru a-și calibra activitățile, Iorgu Popescu și Avram Bunaciu colaborau și se întruneau în case conspirative, în speță cu maiorul Karandașev, lt. Popov și lt. Garin. Avram Bunaciu „producea” materialul compromițător/acuzator la adresa „criminalilor de război”, apoi interveneau recrutorii „sovietici” care în schimbul recrutării sau colaborării le promiteau „clemența” „noului regim”. Pentru facilitarea activității, Avram Bunaciu a fost numit Director General în cadrul MAI al României, „fiind utilizat în cele mai grele procese de către conducerea de stat”, precum cele ale lui Ion Antonescu, Iuliu Maniu etc.

„Ca și mine”, arăta Iorgu Popescu, „Avram Bunaciu era dirijat conspirativ de către sovietici. În fiecare proces politic și zi de zi a primit ca și mine dispoziții secrete sovietice să colaborăm strâns și deschis apărând interesele sovietice, care erau și acelea ale PCR. Fiecare am primit aceleași dispoziții, mie mi s-a pus în vedere că el este garantatul meu și răspund de el; am lucrat astfel împreună până în 1947-1948 când, după procesul lui Iuliu Maniu, Avram Bunaciu a fost numit Secretar General la Președinția Consiliului de Miniștri, apoi ministru adjunct la Externe”xxviii.

Lui Iorgu Popescu și Avram Bunaciu s-a „alăturat” conspirativ și col. Ion Almăjanu. Când primeau un caz în „cercetare și judecare”, cei trei magistrați ai „statului român” consultau conspirativ mai întâi linia sovietică pentru a afla „soluția”, iar ceea ce decideau sovieticii ei transmiteau conducerii PCR pentru ca la proces cele două linii să coincidă. Iorgu Popescu, de exemplu, a mărturisit că pe linie sovietică a răspuns personal de acțiunea „tulburărilor de la Palat din 1945”. La proces acuzatorul public s-a bazat pe mărturiile unor agenți deja recrutați de către Serviciul de informații sovietic (prin rețeaua col. Zudov), pe care Bunaciu și Iorgu trebuiau să-i cunoască dinainte pentru a se stabili planul de acuzare: „De la un timp s-a interpus între noi Alexandru Nicolschi, care era la dispoziția unui maior sovietic. După ce ne-am convins că și Nicolschi are aceeași sursă superioară sovietică, prin identitatea soluțiilor sale cu ale noastre, tot cu sovieticii, pe trei fire diferite, am găsit mai comod să nu mai consultăm firul nostru și să așteptăm soluția lui Nicolschi, verificând ulterior confirmarea”xxix.

În martie 1948, Avram Bunaciu a fost „numit” ministru al Justiției din România.

Încheiere

Pe scurt, aceasta este istoria „statului paralel” clandestin creat de Uniunea Sovietică în România cu scopul de a-și impune controlul total asupra politicii sale interne și externe. Deși părea a fi un stat suveran, România și conducerea sa comunistă nu reprezentau decât o „gubernie” vasală Imperiului sovietic.

În anul 1956, divizii sovietice sosite din URSS împreună cu cele de ocupație din România au trecut în Ungaria fără a fi anunțată oficial conducerea românească. Francisc Păcurariu, atunci diplomat la ambasada noastră la Belgrad, afirma că „această invazie nedeclarată i-a înspăimântat pe ai noștri”. În numai câteva ore trupele sovietice din districtul Odessa au preluat controlul tuturor căilor de comunicații din România. Întreaga infrastructură a României se afla sub ocupație. Gheorghiu-Dej, fost ceferist, cunoștea complexitatea problemelor implicate și – mărturisea ulterior – nu i-a venit să creadă că așa ceva era cu putință. Și-a dat seama că într-o singură noapte aliatul sovietic putea ocupa de facto țara. După acest episod, pentru Gheorghiu-Dej scoaterea trupelor sovietice din țară a început să fie o necesitatexxx.

Un alt exemplu, „fostul agent sovietic” Constantin Doncea susținea că a fost îndepărtat din funcțiile „înalte” în Partid și stat de către Gheorghiu-Dej din cauză că în anul 1956, la cererea organelor sovietice de informații și fără știința autorităților române, a organizat o „bandă” pe care a trimis-o la Budapesta „să înăbușe revoluția”xxxi. Sesizat, contraspionajul a depistat pe teritoriul României și alte celule „sovietice” paramilitare, care „la nevoie” puteau fi utilizate chiar și contra „conducerii noastre superioare de Partid și de stat”.

O situație la fel de îngrijorătoare a avut loc în toamna anului 1962 în „criza rachetelor din Cuba”, când puțin a lipsit ca România și celelalte state socialiste să fie antrenate de sovietici într-un război cu Occidentul fără ca măcar acestea să fie consultate de partea sovietică (singurul vas sovietic care a forțat blocada instituită de SUA în apropierea coastelor cubaneze purta numele sugestiv „București”). Martor al evenimentelor, Mircea Malița – atunci diplomat român la ONU, arată că pentru prima dată partea română nu a mai făcut ce „zice rusul”. În acea toamnă, Gheorghe Gheorghiu-Dej și primul ministru Ioan Gheorghe Maurer au fost la Moscova unde s-au întâlnit cu Nikita Hrușciov, care „spumega împotriva americanilor”. Maurer i-a spus lui Dej: „Ghiţă, tu ai să citeşti mâine în ziare că eşti în război cu America”. Afirmația l-a făcut pe Dej să „înghețe”. Gheorghiu-Dej a pus mâna pe telefon, erau încă în tren, și l-a sunat pe Mircea Malița la ONU unde se dezbătea problema „redutelor denuclearizate”. Când să se voteze la ONU, „toată lumea socialistă, la rezoluţia americană – abstain. Şi eu zic: Yes. Şi preşedintele zice: Sorry, Romania, please repeat! „Yeees! A fost de senzație… o ţară din lagăr vota altfel… Şi acesta a fost precedentul”xxxii.

Un an mai târziu, în octombrie 1963, Gheorghiu-Dej a adresat un mesaj secret către președintele american John Kennedy, prin Secretarul de Stat Dean Rusk, în care printre altele i-a transmis că România nu fusese informată de sovietici cu privire la desfășurarea rachetelor în Cuba și nu a fost de acord cu aceasta; România nu va lua parte la un război ofensiv provocat de URSS împotriva SUA; forțele armate ale României se află sub control național și nu trebuie considerate un auxiliar al forțelor militare sovieticexxxiii. Apoi, nu întâmplător, Marea Britanie în decembrie 1963 și din iunie 1964 și SUA și-au ridicat reprezentanțele lor diplomatice din România la rang de ambasadă!

Între timp, România „oficială” a prins curaj și a trecut la măsuri ofensive menite să neutralizeze agentura „statului sovietic paralel”, care o „căpușa”. În aprilie 1963, în cadrul Direcției de Contraspionaj a României s-a înființat Sectorul specializat pe Uniunea Sovietică și aliații ei socialiști. Astfel, România a fost singura țară socialistă care timp de trei decenii s-a opus continuu și sistematic spionajului sovietic prin structuri special instituite în acest sens. Celelalte state socialiste nu au îndrăznit decât episodic să se împotrivească sovieticilor.

Ca atare, instituția Securității din România a fost unică în cadrul instituțiilor similare ale lagărului sovietic, acumulând o bogată experiență contra organelor sovietice de spionaj. Pe acest profil de muncă, contraspionajul a oferit conducerii de stat cunoașterea tiparului acțional sovietic și sprijinul necesar pentru identificarea, urmărirea, controlul și anihilarea statului sovietic paralel clandestin instaurat în țara noastră după 23 august 1944 și perpetuat până în anul 1963 – 1964.

Experiența și succesele dobândite români i-au făcut pe sovietici să renunțe să mai trimită la post în țara noastră „diplomați” și „ofițeri” specializați în statele socialiste. România a fost trecută în categoria „țărilor inamice”, serviciile sovietice de informații au trimis aici îndeosebi „funcționari” căliți mai întâi în lupta cu serviciile de informații ale statelor „dușmane” capitaliste.

În decembrie 1989, agentura sovietică din România a fost activată. Conform documentelor recent publicatexxxiv, Kremlinul a însărcinat serviciile sale de informații (KGB și GRU) să execute o lovitură de stat cu scopul de a readuce România sub controlul complet al Uniunii Sovietice, „așa cum a fost înainte de anul 1958”.

Lovitura de stat sovieto-„română” a reușit deplin. Prima măsură luată de noua putere „română” a fost să acuze instituția Securității ca fiind singura responsabilă de „atrocitățile” regimului instaurat cu forța în țara noastră tocmai de sovietici. În realitate, ținta sovieticilor a fost să distrugă din temelii contraspionajul local deoarece cunoștea în detaliu agentura sovietică din România. Această „memorie instituțională” antisovietică a statului național român constituia un pericol potențial pentru „statul sovietic paralel” reinstalat în România în decembrie 1989.

Foto sus: Întoarcerea în Capitală a membrilor guvernului care au participat la festivităţile organizate cu prilejul reunirii Nordului Transilvaniei cu România democratică (A.I.Vişinschi, Petru Groza, Gh. Gheorghiu Dej, general Susaikov, Gh. Tătărescu, P.Constantinescu Iaşi), la 14 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 115/1945(111/1945)(110/1945)

Note:

1 Vezi pe larg în: Sorin Aparaschivei, Operațiune sub steag fals contra României, agentura sovietică preia administrația locală și amenință cu secesiunea (august 1944 – aprilie 1945)

2 UM 0110, Dosar nr. 2464.

3 Idem, Dosar nr. 2015.

4 Idem, Dosar nr. 264.

5 Idem, Dosar nr. 2575.

6 Vezi pe larg în: Sorin Aparaschivei, Serviciul Britanic de Informații în România (1916-1950), Editura Militară, București, 2020, p. 316 și următ.

7 UM 0110, Dosar nr. 2575.

8 O definiție sovietică arată că ilegalul este o persoană special instruită (un ofițer de informații sau agent) care trăiește după indicațiile și cu sprijinul unui serviciu de informații într-o țară țintă, cu acte și documente prin care își asumă o altă identitate, de regulă diferită ce cea a statului de origine, cu scopul de a ascunde față de autorități afilierea sa față de un alt sat, adevăratul său nume și biografia sa particulară, creându-și astfel condițiile necesare pentru a desfășura activitate informativă ilegală; conf.: KGB Lexicon, The Soviet Intelligence Officer̓s Handbook, edited and introduced by Vasily Mitrokhin; „Routledge Taylor & Francis Group”, London and New York, 2006, p. 74.

9 UM 0110, Dosar nr. 2033.

10 Ion Leșeanu, anterior Viconski (DUI „Lascu”), născut la 18 aprilie 1915, com. Mîrzești, Orhei. „Folosit de organele sovietice de informații”. Locuri de muncă: 1945-1948 activist al CC al PCR, MAE, apoi director general în Ministerul Agriculturii; conf. UM 0110, Dosar nr. 2460.

11 UM 0110, Dosar nr. 2460.

12 Idem, Dosar nr. 2444.

13 Idem, Dosar nr. 1284.

14 Idem, Dosar nr. 2444.

15 Ibidem.

16 Idem, Dosar nr. 1973, 1 octombrie 1974, notă (olografă) privind pe Nicolau Serghei.

17 Idem, Dosar nr. 1973.

18 Vezi detalii și în: Neagu Cosma, Ion Stănescu, De la iscoadă la agentul modern – în spionajul și contraspionajul românesc, Editura PACO, București, 2001, p. 288.

19 UM 0110, Dosar nr. 1973.

20 Ibidem.

21 Idem, Dosar nr. 2576.

22 Ibidem.

23 Vezi și: Marius Oprea, Viața celui mai cunoscut torționar al Securității: Alexandru Nicolschi – spion NKVD, Editorial: Istoria fără perdea, 17 martie 2021; și: Mihai Burcea, Marius Stan, Alexandru Nicolschi, ilegalist comunist, spion sovietic, deținut și general de securitate.

24 UM 0110, Dosar nr. 1975.

25 Ibidem.

26 Idem, Dosar nr. 1013.

27 Idem, Dosar nr. 2015.

28 Idem, Dosar nr. 2312, notă, 1 martie 1973.

29 Ibidem.

30 Francisc Păcurariu, Martor ocular la Operațiunea „Viforul”, în Revista „Magazin istoric”, București, noiembrie 2022 (nr. 11), pp. 11-15.

31 UM 0110, Dosar nr. 1837, vol. 3.

32 Vezi pe larg: Eveline Păuna, In memoriam Mircea Malița, 22 mai 2018.

33 Larry L. Watts, Oaia albă în turma neagră. Lupta pe frontul intern: politica de securitate a României în perioada Războiului Rece, Editura Rao, București, 2018, p. 64.

34 Vezi pe larg: Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, Rechizitoriu, 29 iulie 2022; precum și interviul luat de Ion Cristoiu lui Cătălin R. Pițu, fost procuror general al Parchetului General Militar.

 

 https://historia.ro/sectiune/general/statul-sovietic-paralel-in-romania-reteaua-2254318.html

 

 

Hitlers-Rise-to-Power

Originile darwiniste ale sistemului nazist. Atitudinea lui Hitler față de Hristos și creștinism

 

 

Acest articol prezinta rădăcinile darwiniste ale sistemului juridic nazist. Articolul susține că darwinismul a stat la baza celor mai elementare trăsături ale ordinii și teoriei juridice naziste. În acest context, naziștii au dezvoltat o teorie „progresivă” a dreptului în care „legea” a fost interpretată ca rezultat al forței și al luptei sociale. Conform teoriei juridice naziste, sistemul juridic nu ar trebui să conțină reguli fixe de drept, ci să se dezvolte în flux continuu ca o „lege vie”.
Deoarece naziștii erau darwiniști care credeau că ființele umane au coborât din regnul animal, ei nu au acceptat ideea drepturilor omului rânduite de Dumnezeu, ci mai degrabă că „cel mai puternic” ar avea „dreptul” de a deposeda și de a distruge „pe cel mai slab“. În acea perioadă, majoritatea judecătorilor și avocaților germani erau juriști pozitiviști care au respins conceptul de drepturi date de Dumnezeu așa cum sunt definite de Sfânta Scriptură și teoria clasică a dreptului natural. Drept urmare, a fost dezvoltată o „moralitate de netăgăduit”, și a devenit lipsit de sens să se apeleze la orice lege mai înaltă decât comenzile opresive ale statului nazist.

Figura 1. Copiii din Tineretul Hitler trebuiau să recite o rugăciune zilnică Führer-ului.

Darwinismul a susținut cele mai elementare trăsături ale teoriei și practicii naziste. Deși darwinismul nu este singura explicație a național-socialismului, este totuși una esențială. Naziștii au crezut cu tărie că acționează în numele „științei” evoluției, a rațiunii și a progresului. Ei s-au văzut ca oameni progresiști ​​care, în nerăbdarea lor, doresc doar să grăbească ritmul lent al evoluției, oferindu-i o mână de ajutor principiului călăuzitor – „supraviețuirea celui mai adaptat/puternic”.

Articolul in sine se concentrează pe modul de formare a rădăcinilor din sistemul juridic nazist. Explică de ce sistemul juridic nazist nu poate fi perceput izolat de gândirea darwinistă a elitei juridice a Germaniei naziste. În timpul perioadei în cauză, majoritatea judecătorilor și avocaților germani erau juriști pozitiviști susținând un sistem juridic care respingea orice idee a unei legi superioare care supraveghea statul.

În schimb, gândirea evoluționistă, așa cum a fost dezvoltată de la Darwin, a făurit statului nazist mijloacele prin „evoluția” care ar fi avansat; prin optimizarea mecanismului său de „supraviețuire a celui mai adaptat”.

Nazismul și darwinismul

Din moment ce Charles Darwin (1809-1882) credea că oamenii au evoluat din animale printr-un proces orb de selecție naturală, trei capitole ale cărții „The Descent of Man” sunt dedicate teoriei conforme căreia facultățile mentale și morale ale ființelor umane împart aceeași sursa ca și ale animalelor. Foarte eronate și rasiste, aceste argumente au avut un impact profund asupra disciplinelor social-științifice, cum ar fi psihologia, antropologia și dreptul. Potrivit profesorului de drept Phillip E. Johnson:

„Pentru că Darwin a fost determinat să stabilească continuitatea umană din animale, el a scris frecvent despre „sălbatici și rasele inferioare” ca intermediari între animale și oameni civilizați. Datorită faptului că Darwin a aceptat ideea de ierarhie între societățile umane… răspândirea și rezistența unei forme rasiste a darwinismului social datorează mai mult lui Charles Darwin decât lui Herbert Spencer.”1

Neo-ateii încearcă uneori să sugereze că liderul nazist Adolf Hitler (1889-1945) a fost o persoană religioasă. Deși Hitler a devenit un romano-catolic cu numele, el a respins învățătura catolică de la o vârstă fragedă, privind creștinismul ca o religie potrivită doar pentru sclavi.2

Potrivit unui biolog britanic recent, Sir Arthur Keith (1866-1955), evoluționist de top în Marea Britanie, Führer-ul german era un „evoluționist” arzător… care căuta în mod conștient ca practica Germaniei să fie conformă teoriei evoluției. „3

Darwinismul a susținut trăsăturile distinctive și esențiale ale național-socialismului. Într-adevăr, naziștii nu ar fi existat fără darwinism. Deși darwinismul nu este singura explicație a nazismului, este totuși una esențială. Naziștii credeau că sunt progresiști ​​care propun „evoluția” conferindu-le forțelor oarbe ale naturii descrierea perfectă a arianului, foarte potrivite pentru principiul călăuzitor de „supraviețuire a celui mai adaptat”, pentru a vedea unde să meargă. Există o foarte mare corelație între viziunea darwiniană a naziștilor și politicile pe care le-au pus în aplicare. Este o viziune asupra lumii în care rasa ocupă un rol central, iar lupta pentru supraviețuire este condiția sine qua nona vieții.4

Deși este adevărat că Hitler a făcut uneori referire la „Dumnezeu” sau „Providență” în scrierile și discursurile politice, el nu a apelat la divinitatea creștină. Mai degrabă, el a echivalat „legea naturală” cu „supraviețuirea celui mai adaptat”, iar pe Dumnezeu cu „necunoscutul, natura sau orice alt nume”.5

Pentru Hitler, cele două dinamici fundamentale ale vieții erau foamea (ce promovează instinctul de autoconservare) și dragostea (care a păstrat specia).6 El a susținut că satisfacerea condițiilor naturale ale acestor două instincte sunt limitate, astfel încât organismele trebuie să se lupte pentru spațiu și resurse. În această luptă primordială, Hitler a văzut „evoluția” care are loc prin intermediul mecanismului de „supraviețuire a celui mai puternic”.7

Hitler s-a inspirat dintr-un fond bogat de idei social-darwiniste pentru a-și construi filosofia rasistă.8 Într-una din tiradele sale despre „virtuțile” vegetarianismului, el a susținut că „maimuțele, strămoșii noștri din timpurile preistorice, sunt strict vegetariene”.9

În octombrie 1941, el a spus:

„Au fost ființe umane, în categoria babuinilor, de cel puțin trei sute de mii de ani. Există o distanță mai mică între omul-maimuță și omul obișnuit modern decât există între omul obișnuit modern și un om ca Schopenhauer. În ceea ce privește educarea africanilor pentru a deveni avocați și profesori, el a respins-o ca fiind imposibilă, spunând că este „o adevărata nebunie… să continui să cizelezi o jumătate de maimuță născută până când oamenii cred că l-au făcut avocat… Este exact ca antrenamentul unui pudel. 10

Nazismul și religia

Hitler credea că zidurile credinței religioase au fost depășite de rapiditatea descoperirilor științei. El vede „știința” evolutivă ca element vital în sarcina discreditării creștinismului.11 Astfel, potrivit istoricului Richard Evans, „naziștii au considerat bisericile drept cele mai puternice și mai dure rezervoare ale opoziției ideologice.”12 Într-o conversație care a avut loc la numai un an de la preluarea puterii naziste, în 1933, Hitler a declarat (printre altele cum creștinii liberali din biserică ar putea fi „idioți folositori”) :

„Religiile sunt toate identice, indiferent de ceea ce propovăduiesc. Ele nu au viitor – cu siguranță nu pentru germani. Fascismului, dacă-i place, poate să se împace cu Biserica. Deci și eu. De ce nu? Asta nu mă va împiedica să distrug rădăcina și ramurile creștinătății și să le anihilez în Germania… Dar pentru poporul nostru este decisiv să recunoaștem crezul creștin-evreu al lui Hristos, cu etica sa efeminată a păcatului sau cu o credință puternică și eroică în Dumnezeu în natura, în Dumnezeu din poporul nostru, în destinul nostru, în propriul nostru sânge…

Lăsați-i pe alții să se ocupe de micile detalii. Fie că este vorba despre Vechiul Testament sau despre Noul Testament, fie pur și simplu de cuvintele lui Iisus… e vorba de aceeași înșelăciune evreiască veche. Nu ne va face liberi. O biserică germană, un creștinism german, este o denaturare. Poți fi ori german, ori creștin. Nu poți fi ambele. Te poți lepăda de epilepticul Pavel – alții au făcut-o înaintea noastră. Poți să-l accepți pe Hristos  ca o ființă umană nobilă și să renunți la rolul său de mântuitor. Oamenii fac acest lucru de secole. Cred că astăzi există asemenea creștini astăzi în Anglia și America… Avem nevoie de oameni liberi care simt și știu că Dumnezeu este în ei înșiși.”13

Hitler a fost de părere că „cea mai grea lovitură care a lovit vreodată omenirea a fost venirea creștinismului”.14 El a ordonat germanilor să oprească sărbătorirea Crăciunului și a forțat copiii de la Tineretul Hitler să-i recite o rugăciune zilnică pentru toate “binecuvântările” primite (figura 1). Nu este surprinzător că a învinuit evreii pentru că au inventat creștinismul15, cerând ca remediu ca germanii să fie „imunizați împotriva acestei boli”.16 Potrivit justiției americane, Robert Jackson (1892-1954), procurorul-șef al procesului de la Nürnberg, a declarat că naziștii au făcut „o reprimare sistematică și neîncetată a tuturor sectelor și bisericilor creștine”.17 Hitler a creat, de asemenea, o soluție finală pentru „problema” creștinismului, invocând din nou teologii liberali ca niște idioți folositori:

„Ce trebuie făcut, spui? Îți voi spune: Trebuie să împiedicăm bisericile să facă orice altceva decât ceea ce fac acum, trebuie să piardă teren zi de zi. Chiar crezi că masele vor fi din nou creștine? Prostii! Niciodată. S-a terminat povestea. Nimeni nu o va asculta din nou. Dar putem grăbi lucrurile. Preoții vor fi determinați să-și sape propriile morminte. Ei îl vor trăda pe Dumnezeul lor pentru noi. Ei vor trăda orice și pe oricine pentru serviciul lor mizerabil și pentru veniturile lor mici.

Ce putem face? Exact ce a făcut Biserica Catolică atunci când și-a forțat poziția ei față de păgâni: să păstreze ceea ce poate fi păstrat și să își schimbe sensul. Vom face drumul înapoi: Paștele nu mai este înviere, ci reînnoirea veșnică a poporului nostru. Crăciunul este nașterea salvatorului nostru: adică spiritul eroismului și libertatea poporului nostru. Credeți că acești preoți liberali, care nu mai au credință, ci doar un birou de lucru, vor refuza să propovăduiască dumnezeul nostru în bisericile lor? Pot să garantez că, așa cum i-au făcut pe Haeckel și pe Darwin, Goethe și Stefan George profeții „creștinismului” lor, ei vor înlocui crucea cu zvastica noastră [vezi figura 2].

În loc să se închine sângelui mântuitorului lor, ei se vor închina sângelui pur al poporului nostru. Ei vor primi roadele germane ca un dar divin și le vor mânca ca un simbol al comuniunii veșnice a poporului, așa cum au mâncat până acum trupul Dumnezeului lor. Și când am ajuns la punctul ăsta… bisericile vor fi aglomerate din nou. Dacă vrem asta cu adevărat, atunci așa va fi – când religia noastră este predicată acolo. Nu trebuie să grăbim acest proces.”18

Deoarece cei mai radicali și influenți conducători ai mișcării naziste s-au opus în mod explicit creștinismului în esența lui, ei au dorit să-l înlocuiască cu o religie națională germană care urma să înlocuiască ideile despre păcat, pocăință și har.19 Poporul german ar fi urmat să adore un zeu om în locul Dumnezeului Bibliei; și ar fi păstrat păgânismul închinării la natură ca înlocuitor al „robiei evreiești a legii”.20 Potrivit profesorului Ernst Bergmann, un intelectual nazist21, germanii ar trebui să urmeze idealurile „onoarei”, nu compasiunea; idealurile luptei veșnice, nu a păcii.22

În opinia sa, cel mai important lucru a fost renunțarea la „superstiția” că oamenii sunt păcătoși și, în schimb, să se dezvolte o nouă credință „în care noi înșine suntem Hristos”. Influențat de „forțele evoluției”, noul „Hristos” ar fi „nou-născut în pântecele Mamei-pământ”; dar nu pentru a fi Răscumpărătorul lumii, „pentru că lumea nu are nevoie de răscumpărare”.23 Bergmann a spus: „Distruge legenda lui Dumnezeu care s-a făcut om și omul însuși se va ridica ca Dumnezeu, ca și Hristos; el va deveni conștient de el însuși ca atare, iar esența lui va lua formă divină.24

Creștinismul păgânizat

Figura 2. Așa-numita „Mișcare Creștină Germană” a dorit să obțină conformitatea organizațională și ideologică absolută între biserica protestantă și statul național-socialist. Pe banner scrie așa: Creștinul german citește „Evanghelia în al treilea Reich”.
Figura 2. Așa-numita „Mișcare Creștină Germană” a dorit să obțină conformitatea organizațională și ideologică absolută între biserica protestantă și statul național-socialist. Pe banner scrie așa: Creștinul german citește „Evanghelia în al treilea Reich”.

Este un adevăr trist faptul că mulți germani,  creștini practicanți, au făcut eforturi pentru a face compromisuri cu nazismul (figura 2). Inutil să spun, acești „creștini germani” erau hotărâți să confere un sens opus creștinismului autentic. Ca atare, au respins toate aspectele evreiești ale creștinismului, în special Vechiul Testament, și L-au interpretat pe „Dumnezeu” ca un fel de super-Hitler la scară extinsă. În cele din urmă, i-au ridicat pe conducătorii nazismului în poziția de interpreți finali ai voinței divine. În mod firesc, acest tip de „creștinism” nu avea absolut nicio legătură cu învățătura biblică, ci era mai degrabă un produs al teologiei protestante liberale.

Potrivit profesorului emerit de istorie de la Universitatea din Columbia Britanică, J.S. Conway:

“Liderii mișcării [creștine germane], pastorii Julius Leutheuser, Joachim Hossenfelder și Siegfried Leffler, s-au străduit să-și convingă colegii din cler că doar o interpretare complet nouă a creștinismului… ar putea satisface nevoile noii epoci. Ei au căutat să scape Biserica de mentalitatea ei „pre-științifică” și de liturghiile ei arhaice și să o înlocuiască cu o nouă revelație așa cum se găsește în Adolf Hitler. Esențialul nu a fost dreapta învățătură creștină, ci activismul creștin care  urma exemplul „eroic” al lui Iisus… În crearea noului partid nazist, ei au considerat părtășia caracteristică adevăratului creștinism ca fiind o oportunitate pentru programul lor. Dacă Hitler ar putea face ceea ce ei numeau fapte creștine, atunci învățătura cea dreaptă ar putea fi abandonată.”

În ceea ce privește numeroasele atacuri îndreptate pe mai multe paliere împotriva creștinismului de către liderii naziști, așa zișii „creștini germani” s-au consolat cu faptul că o astfel de ostilitate emana doar de la membrii individuali ai partidului. Astfel, în aprilie 1937, un grup de „creștini germani” din zona Rinului a publicat o rezoluție care a înlocuit autoritatea Bibliei cu cea a lui Hitler: „Cuvântul lui Hitler este legea lui Dumnezeu; decretele și legile care îl reprezintă posedă autoritate divină. Führer-ul fiind singurul sută la sută național-socialist, doar el împlinește legea. Toți ceilalți trebuie considerați vinovați în fața legii divine ”.25

Acei „creștini” îmbrăcaseră o formă păgânizată a „creștinismului” care îi elibera de orice implicații morale ale credinței creștine. Ei au practicat o formă de amoralism păgân care se bazează pe închinarea Puterii și Sinelui sub o acoperire „creștină” mai mult sau mai puțin transparentă.[26]

Au postulat că Hristos nu venise să-i împace pe toți cu Dumnezeul Creației și Legea morală, ci mai degrabă. „pentru a-i salva de sub presiunea cerințelor și a pretențiilor Sale”.27 Prin urmare, orice încercare de a depăși „răul din noi” a fost considerată fără obiect, deoarece urmărirea „dreptății” a fost interpretată ca fiind incompatibilă cu condiția păcătoasă a ființei umane. Potrivit „creștinului german” Wilhelm Stapel, un teolog prolific german care a crezut că fiecare națiune avea dreptul să posede „propria sa etică”:

„Mântuirea are o legătură la fel de mare cu înălțarea morală ca și cu înțelepciunea lumească… Creștinul știe că-i este strict imposibil „să trăiască” în afara ​​păcatului; că nu poate lua nicio decizie fără a cădea în nelegiuire; că nu poate face binele decât dacă face răul în același timp… Dumnezeu a făcut această lume pierită, sortită distrugerii. Fie ca aceasta lume să ajungă la câini, daca așa va fi destinul ei! Bărbații care își imaginează că sunt capabili să o îmbunătățească, care doresc să creeze o moralitate superioară, încep o revoltă ridicolă împotriva lui Dumnezeu.28

Sistemul juridic nazist

Ideea că legea umană trebuia să fie supusă legii lui Dumnezeu a început să fie contestată mai profund în secolul al XIX-lea, când teoria evoluției lui Charles Darwin a fost interpretată ca o încercare de a promova o viziune asupra lumii care se bazează pe inexistența lui Dumnezeu.

Însă, de fiecare dată când valoarea dreptului este legată de o astfel de credință în „evoluție”, legea își pierde automat demnitatea transcendentă și întreaga idee de guvernare în condițiile legii, își pierde fundamentul filozofic cel mai important. În timp ce creștinismul vede legile lui Dumnezeu ca o manifestare a rațiunii divine și a dreptății, darwinismul nu oferă o bază transcendentă pentru lege, astfel încât legalitatea este considerată a nu fi decât codificarea prozaică (banală) a politicilor guvernului.

Ca atare, ideea de drept se reduce la o abilitate managerială angajată în serviciul ingineriei sociale, fiind punctul de vedere dominant în profesia de avocat astăzi.29 În acest sens, juriștii pozitiviștii au elaborat o teorie conform căreia „legea” este un simplu produs al voinței umane, în esență rezultat al forței și al luptei sociale.30 Pentru juriștii pozitiviștii stricți, orice lege care poate fi adoptată în mod corespunzător de către stat trebuie să se respecte și nu poate să fii invalidă din cauza imoralității sale.31 Astfel, a fost elaborată o teorie juridică; una care poate fi definită în termeni de „filozofie fără metafizică, epistemologie fără certitudine de adevăr sau jurisprudență fără idee de drept”.[32]

Juristul austriac Hans Kelsen (1881–1973), un faimos jurist pozitivist la începutul secolului XX, a explicat că pozitivismul legal se limitează la o teorie a dreptului pozitiv și la interpretarea sa. În consecință, pozitivismul juridic este nerăbdător să mențină diferența, chiar și contrastul, între un lucru just și unul legal. Dar, după cum a explicat și Kelsen, această separare accentuată a jurisprudenței de știința juridică nu a existat până la începutul secolului al XIX-lea. Înainte de ascensiunea școlii istorice germane de drept, „chestiunea justiției era considerată problema fundamentală a științei juridice”.33 Kelsen a susținut că normele juridice nu sunt valabile în virtutea conținutului lor de fond, ci doar ca o lege pozitivă adoptată de autoritatea juridică corespunzătoare.

Ca atare, orice conținut de drept ar putea fi valabil, deoarece, în opinia sa, „nu există un comportament uman care să nu poată funcționa drept conținut al unei norme legale. O normă devine lege doar pentru că a fost constituită într-un anumit mod, născută dintr-o procedură certă și o regulă certă.34

O astfel de teorie „pură” a legii pozitive este preocupată să prezinte legea statului așa cum este ea, „fără a o califica fiind o lege dreaptă sau nedreaptă; ea urmărește legea reală, pozitivă (învelișul),  nu legea corectă (ca atare)”.35 Cu alte cuvinte, el a elaborat o teorie juridică care a refuzat să evalueze conținutul legilor pozitive.

Când naziștii au ajuns la putere în 1933, Kelsen, care era evreu, a fost forțat să iasă din funcția de decan al Facultății de Drept la Universitatea din Cologne.36 Cu toate acestea, în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial, s-a susținut că  pozitivismul legal (instituit de Kelsen) nu punea nicio piedica regimului nazist. În schimb, astfel de doctrine ale pozitivismului juridic ar fi oferit un anumit grad de validitate legilor malefice ale celui de-al treilea Reich al lui Hitler.

Potrivit profesorului de drept american și apologului catolic Charles Edward Rice (n. 1931), „atunci când naziștii i-au atacat pe evrei, avocații germani au fost dezarmați… de pozitivismul legal”.37 Rice spune, de asemenea, că acest lucru nu s-ar fi întâmplat daca cea mai mare parte a avocaților germani nu ar fi îmbrățișat pe deplin pozitivismul juridic, ci ar fi răspuns în schimb la nedreptățile naziste timpurii cu o „denunțare temeinică” și bazată pe principiile tradiționale ale dreptului natural.

În acest sens, sistemul juridic nazist nu poate fi izolat, ca un fel de accident, de punctul de vedere al puterii elitei juridice din Germania. Deși Germania în 1933 avea o ordine constituțională, tradiția dreptului constituțional se baza doar pe principii juridice pozitiviste. Majoritatea judecătorilor și avocaților germani erau nerăbdători să stabilească o regulă autoritară, susținută de un sistem juridic care să respingă orice protecție a individului împotriva statului. Astfel de avocați fuseseră ostili Republicii Weimar și au salutat în general regimul nazist în 1933.38

Figura 3. Avocatul principal nazist Hans Frank a susținut că Hitler ar trebui să stea deasupra legii. El a fost ministr în Reich fără portofoliu, șeful Asociației Naționale a Barourilor Socialiste (1933–1942), membru al Reichstagului, președinte al Camerei internaționale de drept (1941–42) și al Academiei de Drept German și guvernator general al teritoriile poloneze ocupate in octombrie 1939–1945.
Figura 3. Avocatul principal nazist Hans Frank a susținut că Hitler ar trebui să stea deasupra legii. El a fost ministru în Reich fără portofoliu, șeful Asociației Naționale a Barourilor Socialiste (1933–1942), membru al Reichstagului, președinte al Camerei internaționale de drept (1941–42) și al Academiei de Drept German și guvernator general al teritoriile poloneze ocupate in octombrie 1939–1945.

Unul dintre principalii avocați ai Partidului Nazist, Hans Frank (1900–1946; spânzurat la Nuremberg), a susținut în acest sens necesitatea ca temelia societății germane sa se bazeze pe un sistem juridic ce promovează și lucrează prin carisma unui lider puternic.39

El a dorit sa legitimeze ideea unui „conducător puternic” care ar putea apela direct la mase. Führer-ul ar trebui să stea deasupra legii, deoarece un guvern „eficient” este mai important decât constituționalismul. În mod similar, Ernst Rudolf Huber (1903–1990), care era la acea vreme un proeminent profesor de drept constituțional la Universitatea din Kiel, a considerat că sunt “imposibil de măsurat legile Führerului versus un concept superior de drept”, deoarece „în Führer principiile esențiale ale Volkului (poporului) se manifestă”.40 În calitate de “executant al voinței comune a națiunii”, Huber a susținut că puterea Führer-ului ar trebui să fie „cuprinzătoare și totală”, deoarece o astfel de putere era o putere politică personalizată care ar trebui să rămână „liberă și independentă, exclusivă și nelimitată” .41

Conform teoriei Volks-Nomos dezvoltată în timpul regimului nazist, juriștii naziști au negat existența vreunui drept individual împotriva puterii statului. În opinia juridică nazistă, explică Aurel Kolnai, legea nu a fost o salvare a cetățeanului împotriva violenței și a opresiunii, ci un alt mijloc de a asigura omnipotența pentru stăpânii statului… Într-un cuvânt, scopul legii nu mai era verificarea (un act de a pune in balanța drepturile), ci mai degrabă, pentru a încuraja exercitarea arbitrară a puterii publice ”.42 În mod firesc, „astfel de interpretări ale teoreticienilor juriști apreciați au avut o valoare inestimabilă în legitimarea unei forme de dominație care… a compromis efectiv statul de drept în favoarea exercitării arbitrare a voinței politice ”.43

În mod curios, cu cât comunitatea juridică a făcut eforturi pentru a legitima regimul nazist, cu atât mai mare a fost abuzul și disprețul cu care a fost întâmpinat de acesta. Hitler i-a considerat pe avocați „defectuoși prin natură” și a fost de părere că fundamentele legii naziste sunt pretutindeni. Astfel, sursa și principiul permanent al dreptului nazist au devenit legea vie, care în practică s-a materializat din deciziile arbitrare („decizionismul”) ale deținătorilor puterii. În sistemul de dominație nazist, legea a fost înțeleasă în termenii unui ordin progresiv al vieții comunitare și al progresului social, care nu a fost rigid, ci a evoluat mai degrabă în flux continuu.

Concluzii

Reflecțiile asupra sistemului juridic nazist ne ajută să înțelegem de ce promovarea „zeului din noi înșine” este atât de periculoasă pentru atingerea libertății și fericirii umane. Căci acceptarea legilor superioare ale lui Dumnezeu sunt cele care le permite mai bine societăților civile să-și alunge tiranii; întrucât ideea oamenilor de a fi dumnezei nu face decât să divinizeze conducătorii politici, ajutându-i să ignore principiile superioare de dreptate și moralitate, împotriva cărora ar fi măsurate acțiunile lor rele.

Adolf Hitler și regimul nazist sunt ilustrarea perfectă a ceea ce s-ar putea întâmpla atunci când un guvern civil se declară complet independent de legea lui Dumnezeu. Naziștii credeau că oamenii nu au fost creați de Dumnezeu, ci mai degrabă descendenți din regnul animalelor, idee pe care au adoptat-o ​​de la Darwin.

Ei credeau că oamenii „superiori” aveau „dreptul” de a-i elimina pe cei „inferiori”, din aceleași motive pentru care leii mănâncă antilopele. Prin urmare, s-a dezvoltat o „moralitate principală” și a devenit lipsit de sens să apelezi la orice lege superioară ca apărare împotriva unei astfel de tiranii brutale. Acest lucru ar fi, în viziunea naturalistă a naziștilor, asemănător cu a spune leilor că ar trebui să înceteze să fie lei .44

Autor: Augusto Zimmermann
Sursa: The Darwinian roots of the Nazi legal system

Traducere: Armand Ionescu


Referințe și note

[1] Johnson, P.E., Objections Sustained, pp. 35–36, IVP, 1998.
[2] Bullock, A., Hitler and Stalin: Parallel Lives, Vintage Books, NY, p. 381, 1993.
[3] Keith, A., Evolution and Ethics, Putnam, New York, p. 230, 1947.
[4] Hawkins, M. Social Darwinism in European and American Thought 1860–1945, Cambridge University Press, p290, 1997.
[5] Hitler’s Table Talk, 1941–1944, translated by Cameron N. and Stevens, R.H., Oxford University Press, pp. 6, 44, 1988
[6] Hawkins, ref. 4, p. 278.
[7] Hawkins, ref. 4, p. 274
[8] Weikart, R., From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany, Palgrave Macmillan, NY, p. 9, 2004.
[9] Hawkins, ref. 4, p. 283.
[10] Hitler, A., Mein Kampf, translated by Manheim, R., Hutchinson, London, p. 391, 1974
[11] Hawkins, ref. 4, p. 283.
[12] Evans, R., The Third Reich in Power, Penguin, New York, p. 256, 2005.
[13] Rauschning, H., Hitler Speaks, Thornton Butterworth, London, p57, 1939.
[14] See Dowley, T. (Ed.), A Lion Handbook: The History of Christianity, Lion, Oxford, pp. 589–590, 1997.
[15] Hitler credea că apostolul Pavel a planificat o „revoluție mondială” pentru a răsturna Imperiul Roman. În ciuda abandonului vechii sale credințe, Pavel ar fi continuat să
acționeze în numele evreimii.
[16] Hitler’s Table Talk. ref. 5, p. 217
[17] Jackson, R., Procesul de judecată din Nuremberg Volumul 2, Proiectul Avalon la Școala de Drept Yale. Sir Winston Churchill, în faimosul său discurs din 5 octombrie 1938 din Parlamentul britanic, a declarat: „Nu poate exista niciodată o prietenie între democrația britanică și puterea nazistă, acea putere care respinge etica creștină, care își înveselește cursul cu un păgânism barbar, care dă putere și plăcere pervertită de persecuție și folosește așa cum am văzut cu brutalitate nemilos, amenințarea forței criminale. Această putere nu poate fi prietenul de încredere al democrației britanice. „Citată în Adams, V., Men in Time, Ayer Publishing, p. 77, 1969
[18] Rauschning, ref. 13, p. 58
[19] Shirer, W., The Rise and Fall of the Third Reich, Simon and Schuster, NY, p. 240, 1960.
[20] Kolnai, A., The War Against the West, Victor Gollancz, London, p. 241, 1938
[21] Profesorul Ernst Bergmann a scris o carte importantă intitulată Die 25 Thesen der Deutschreligion (Breslau, 1934). În această carte, a înființat o religie nazistă pentru școlile germane, bazată pe panteism, subiectivitate, închinarea la natură și instincte „Volk”, prin intermediul școlii romantice a filosofului francez J.J. Rousseau. Profesorul Bergmann a numit teza sa „un catehism al religiei germane”. Vezi Viereck, P.R.E., Metapolitics: From Wagner and the German Romantics to Hitler, Transaction Publishers, p. 292, 2004.
[22] Kolnai, ref. 20, p. 238.
[23] Kolnai, ref. 20, p. 246.
[24] Kolnai, ref. 20, p. 267.
[25] Kolnai, ref. 20, p. 276
[26] Kolnai, ref. 20, p. 249.
[27] Kolnai, ref. 20, p. 249–250
[28] Kolnai, ref. 20, p. 256–257
[29] Colson, C. and Pearcey, N., How Now Shall We Live? Tyndale, p. 93, 1999
[30] See Noebel, D., The Battle for Truth, Harvest House Publishers, p. 232, 2001
[31] See Noebel, D., The Battle for Truth, Harvest House Publishers, p. 232, 2001
[32] Rommen, H.A., The Natural Law: A Study in Legal and Social History and Philosophy, Liberty Fund, Indianapolis, MN, p. 35, 1989
[33]Kelsen H., General Theory of Law and State, H., Russell & Russell, NY, p. 391, 1945.
Școala istorică germană de drept a accentuat limitele istorice ale dreptului și s-a opus dreptului natural. Pe baza scrierilor și învățăturii lui Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), premiza de bază a Școlii istorice este că legea este expresia convingerilor oamenilor, că este întemeiată într-o formă de conștiință populară numită „Volksgeist”. Volksgeistul evoluează astfel în mod organic în timp, astfel încât nevoile în continuă schimbare ale oamenilor ar justifica dezvoltarea organică continuă a legii..
[34] Kelsen, H., The pure theory of law Part 2, Law Quarterly Review 51:17, Parag. 29, 1935
[35] Kelsen, ref. 35, p. 474.
[36] Kelsen s-a mutat în Statele Unite în 1940, obținand titlul de profesor la catedra de științe politice de la Universitatea din California, Berkeley, în 1945
[37] Rice, C., Some reasons for a restoration of natural law jurisprudence, Wake Forest Law Review 24:539ff., 1989; p. 567. De fapt, imediat după cel de-al doilea război mondial, juristul german Gustav Radbruch (1878–1949) a susținut aceeași afirmație că un pozitivism legal predominant a ajutat la deschiderea drumului către socialismul național.
[38]De exemplu, Carl Schmitt (1888–1985), faimosul profesor de drept constituțional la Universitatea din Berlin, a susținut apariția structurilor puterii naziste considerând că practicile instituționale ale guvernului parlamentar din Republica Weimar nu prevede o guvernare puternică și stabilă și că erau justificate în mod neconvingător printr-o simplă credință în discuțiile raționale și deschiderea minții. Schmitt, care a dezvoltat o concepție a dreptului în care legea și moralitatea sunt simple produse ale unei bătălii pentru supremația politică între grupurile ostile, s-a alăturat partidului nazist în mai 1933. Între 1933 și 1936 Schmitt a scris mai multe eseuri în sprijinul politicilor brutale ale regimului nazist.
[39] Kershaw, I., Hitler: Profiles in Power, Longman, London, p. 77, 1991
[40] Huber, E.R., Verfassungsrecht des Grossdeutshen Riches. Hamburg, Hanseatishe Verlagsanstalt, 2nd ed. , p. 197, 1939; cited in: Lepsius, O., The problem of perceptions of national socialist law, or: was there a constitutional theory of national socialism? in: Joerges, C. and Ghaleigh, N.S. (Eds.), Darker Legacies of Law in Europe: The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions, Hart, Oxford, p. 25, 2003
[41] Huber, ref. 41, p. 78.
[42] Kolnai, ref. 20, p. 300
[43] Kershaw, ref. 40, p. 78
[44] D’Souza, D., What’s so Great About Christianity, Regnery, Washington DC, p. 221, 2007; see review by Cosner, L., J. Creation 22(2):32–35, 2008

 

https://facerealumii.ro/nazism-darwinism/

 

Trăind prin Credinţă

scris de :   Zac Poonen
Vor umbla ncoace şi ncolo ca să caute cuvntul Domnului şi tot nu-l vor găsi (Amos 8:11,12)
De-a lungul timpului, numeroşi creştini au căutat n mod sincer sfinţenia şi biruinţa asupra păcatului, lundu-şi crucea şi lepădndu-se de sine. Dar, adesea, ei au descoperit că viaţa creştină este o trudire aspră n loc de viaţa glorioasă pe care o descrie Biblia. Eşecul lor a fost acela că n-au nţeles niciodată viaţa de credinţă sub noul legămnt. Ei au căutat să fie sfinţi pe baza principiilor vechiului legămnt şi astfel au pierdut ceea ce Dumnezeu avea pentru ei.
2 Corinteni 3:6 ne spune că noul legămnt este o slujire a Duhului care dă viaţă, spre deosebire de vechiul legămnt care era o slujire a literei, care aducea moartea! Şi dacă umblăm potrivit literei poruncilor lui Dumnezeu chiar şi n noul legămnt ea ne va aduce tot moartea. Numai dacă trăim prin credinţă şi i permitem Duhului Sfnt să ne conducă, vom intra n viaţa lui Hristos.
Din momentul n care Isus S-a nălţat la cer şi a trimis Duhul Sfnt pe acest pămnt, viaţa noastră poate fi mult mai glorioasă dect a oricărui sfnt din Vechiul Testament. Deci, dacă astăzi ne surprindem trăind sub condmanare, depresie şi ntuneric, trebuie să fie pentru că noi ncă trăim pe baza principiilor vechiului legămnt (2 Corinteni 3:9).
Erau două lucruri pe care Isus le accentua frecvent n lucrarea Sa credinţa n Dumnezeu şi puterea Duhului Sfnt.

Adam a pierdut această viaţă de credinţă prin puterea Duhului Sfnt atunci cnd a ales pomul cunoştinţei binelui şi răului n locul pomului vieţii (Geneza 2:9). El a ales ca n el nsuşi să locuiască cunoaşterea binelui şi răului, n loc să fie dependent de Dumnezeu pentru aceasta.

Pomul vieţii reprezintă viaţa de credinţă sub noul legămnt, n timp ce pomul cunoştinţei binelui şi răului reprezintă o viaţă a efortului propriu (de strădanie proprie) sub vechiul legămnt.

Dacă Adam ar fi ales pomul vieţii, el ar fi trăit prin credinţă – n dependenţă constantă de Dumnezeu. Atunci Duhul Sfnt i-ar fi dat viaţa Divină. n schimb, nsă, el a ales să trăiască n dependenţă de el nsuşi, independent de Dumnezeu. Şi aşa a murit. Toţi necredincioşii trăiesc aşa fără dependenţă constantă de Dumnezeu. Din nefericire, sunt şi mulţi credincioşi care trăiesc tot n acest mod.

Toate religiile i nvaţă pe adepţi să facă binele şi să evite răul. Creştinii care caută sfinţenia fac de asemenea binele şi evită răul. Şi, n căutarea sfinţeniei lor, ei sfrşesc de obicei făcnd distincţii din ce n ce mai fine ntre bine şi rău, pe baza unor reguli şi practici variate!! Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu ajung niciodată la o viaţă sfntă autentică. De ce? Pentru că ei o caută prin fapte şi nu prin credinţă.

Timp de 1500 de ani, Dumnezeu i-a nvăţat pe israeliţi prin intermediul Legii, ce era bine şi ce era rău. Dar ascultarea de faptele bune prouncite de Lege nu a condus nici măcar pe un singur israelit la părtăşia vieţii veşnice. Trăirea pe baza oricărui set de legi şi reguli orict de nalt ar fi standardul – nu va conduce niciodată pe nimeni la evlavia autentică, nici măcar astăzi.

Adevărata sfinţenie este viaţa lui Dumnezeu n sufletul omului şi Dumnezeu are să ne dea această viaţă ca pe un dar. Noi nu putem niciodată ajunge la ea. Trebuie să o primim prin credinţă.

Pavel spunea că, n zilele cnd nu era conştient de cerinţele Legii, se simţea viu. Dar cnd a nţeles cerinţele Legii lui Dumnezeu, a devenit att de conştient de greşelile din viaţa lui, nct se simţea mort (Romani 7:9)!! Aceasta este şi experienţa multora care sunt născuţi din nou. Ei par să fie fericiţi şi vii atta timp ct aud numai de iertarea păcatelor lor. Dar imediat ce aud despre biruinţa asupra păcatului şi ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, se simt condamnaţi şi nenorociţi şi morţi.

Dar Pavel nu s-a oprit la legea vechiului legămnt şi nici noi n-ar trebui să ne oprim. Dumnezeu i-a arătat lui Pavel o altă lege – legea Duhului de viaţă n Hristos Isus. Aceasta a fost legea care l-a eliberat n final din păcat (Romani 8:2).

Mulţi caută să fie sfinţi făcnd binele. Amintiţi-vă că Eva a mncat din copac pentru că arăta bine!! Ea nu căuta să facă ceva rău!! Ea a mncat fructul, nu pentru că dorea să devină ca diavolul, ci pentru că dorea să devină ca Dumnezeu pentru că aceasta a fost ceea ce diavolul i promisese (Geneza 3:5). Oamenii care trăiesc potrivit Legii fac aceeaşi greşeală şi astăzi gndind că ei pot fi ca Dumnezeu prin lucrările bune exterioare.

Mare parte din binele pe care l vedem n vieţile multor creştini vine nu dintr-o sfinţenie autentică, ci dintr-o educaţie bună. Mulţi dintre aceşti creştini sunt onorabili, dar ei nu au o foame pasionată după Dumnezeu. şi petrec viaţa asimilnd cunoştinţe din Biblie, dar fără nicio revelaţie de la Dumnezeu. Drept urmare, viaţa lor nu este cu mult diferită de viaţa unor necredincioşi buni din jurul lor. Tuturor credincioşilor de acest fel le-a scăpat ceva esenţial din ceea ce Dumnezeu doreşte ca ei să aibă – natura Divină.

Dumnezeu nu ncearcă n primul rnd să ne facă să facem bine, ci să ne facă să ne ncredem n El, aşa nct să ne poată da natura Lui. n ochii Lui, neprihăniţi nu sunt cei care fac bine, ci aceia care trăiesc prin credinţă (Vezi Romani 4:5 şi Habacuc 2:4).

n Habacuc 2:4, Dumnezeu pune n contrast două grupuri de oameni cei care cred n Domnul şi cei care sunt mndri. Cei care sunt mndri nu pot trăi prin credinţă. Motivul pentru care mulţi nu acceptă n mod gratuit darurile lui Dumnezeu, prin simpla credinţă, este pentru că ei sunt prea mndri să accepte orice n mod gratuit. Mai degrabă ei şi-ar cştiga iertarea şi sfinţenia făcnd ei nşişi ceva.

Satan le spune creştinilor chiar şi astăzi (aşa cum i-a spus Evei) că nu e nevoie ca ei să depindă de Dumnezeu ca să cunoască diferenţa dintre bine şi rău. El le spune că ei pot cunoaşte diferenţa prin conştiinţa lor, sau citind Biblia. Dar mulţi necredincioşi trăiesc de asemenea pe baza conştiinţei lor şi au vieţi destul de cuviincioase. Şi un creştin poate trăi aşa dar el nu va fi drept n ochii lui Dumnezeu.

Mulţi credincioşi şi ncep n mod corect viaţa creştină ncrezndu-se doar n Dumnezeu pentru ndreptăţirea lor. Dar apoi, asemenea creştinilor galateni, ei caută să devină perfecţi prin propriile lor eforturi (Galateni 3:3). Ei şi evaluează valoarea spirituală prin ct de mult au făcut pentru Dumnezeu sau prin rezultateale pe care le-au văzut n lucrarea lor. Şi se simt satisfăcuţi. Dar cnd oamenii L-au ntrebat pe Isus cum puteau să ndeplinească lucrările lui Dumnezeu, El nu le-a spus să facă fapte bune. Le-a spus să creadă n El (Ioan 6:28,29)! Fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu.

Sunt multe paradoxuri n viaţa creştină şi iată-l pe primul pe care-l ntlnim cnd suntem salvaţi: Ştim că Isus ne ndreptăţeşte att de complet nct noi stăm acum naintea lui Dumnezeu ca şi cnd n-am fi păcătuit niciodată pentru că Dumnezeu ne promite să nu-şi mai aducă aminte niciodată de păcatele noastre trecute mpotriva noastră (Evrei 8:12). n acelaşi timp, ni se spune, de asemenea, să nu uităm niciodată păcatele noastre trecute, ca nu cumva să ajungem orbi şi neprevăzători (2 Petru 1:9)!!

Deci, pe de o parte, vedem că Dumnezeu nu-Şi mai aduce aminte de păcatele noastre trecute iar, pe de altă parte, nouă ni se spune să nu le uităm niciodată!! Cum să trăim cu această contradicţie aparentă?

Numai fiind DIN CE N CE MAI conştienţi de faptul că sngele lui Isus ne-a curăţit păcatele noastre trecute, suntem conştienţi de acele păcate n ele nsele.

Citeşte această ultimă propoziţie ncă o dată, pentru că acesta este unul dintre cele mai importante principii ale vieţii creştine. Dacă l crezi, acest adevăr te poate elibera.

Nu e nicio smerenie n a ne simţi vinovaţi de păcatele noastre trecute. Este necredinţă, nu smerenie, şi este o insultă la adresa sngelui lui Hristos. O astfel de necredinţă nu-L glorifică n niciun fel pe Dumnezeu.

Pavel şi spunea cel dinti păcătos după 30 de ani n care fusese creştin (1 Timotei 1:15). Totuşi, mai spunea n acelaşi timp că: Nu sunt conştient de nimic mpotriva mea (1 Corinteni 4:4). Ambele afirmaţii sunt adevărate.

Această asigurare este ceea ce ne dă nouă mare ncredere naintea lui Dumnezeu şi mare ndrăzneală mpotriva acuzaţiilor lui Satan şi mpotriva fricilor cu care Satan ncearcă să ne nspăimnte.

n zilele noastre, cele mai populare cărţi din librăriile creştine sunt acelea care tratează credinţa şi Duhul Sfnt. Dar majoritatea acestor cărţi i conduc pe creştini ntr-o credinţă falsă şi n experienţe false. Credinţa pe care aceste cărţi o nvaţă este credinţa de a deveni prosper şi sănătos şi nu de a deveni sfnt şi spiritual. Creştinilor li se spune că pot obţine orice doresc de la Dumnezeu, doar dacă ei cred suficient de mult. O astfel de nvăţătură este n mod fundamental opusă nvăţăturii şi practicii primilor apostoli şi celei a misionarilor evlavioşi (din secolul al 19-lea şi nceputul secolului 20), care şi-au sacrificat viaţa pentru naintarea mpărăţiei lui Dumnezeu.

Credinţa autentică este aceea care te ajută să biruieşti lumea (1 Ioan 5:4) lumea fiind pofta ochilor, pofta cărnii şi mndria vieţii (1 Ioan 2:16). După cum Isus a biruit această lume, şi noi putem s-o biruim (Vezi Ioan 16:33 şi Apocalipsa 3:21). Cnd biruim lumea, nu vom mai fi nşelaţi niciun moment de Satan care ne spune că plăcerile care vin prin sănătate şi prosperitate sunt superioare plăcerii care vine din părtăşia cu Dumnezeu.

Dumnezeu doreşte ca noi să gustăm desfătarea pură a părtăşiei cu El. Numai aceasta ne va alunga dorinţa pentru alte plăceri (Psalmul 16:11). Dar numai atunci cnd gustăm părtăşia cu Dumenzeu putem fi eliberaţi cu adevărat.

Credinţa n Dumnezeu şi puterea Duhului Sfnt te poate elibera din orice robie pe care Satan a pus-o vreodată peste tine.

Te vezi nedoritor să renunţi la vreo anume plăcere lumească ce te atrage? Strigă atunci la Domnul, cum a făcut Petru cnd se scufunda n mare, spunnd Doamne, salvează-mă. Vei vedea că Dumnezeu ţi dă nu numai dorinţa să te eliberezi de păcat, dar de asemenea o ură pentru el!! n noul legămnt, Dumnezeu este Acela care lucrează n noi att să dorim ct şi să facem voia Lui (Filipeni 2:13). Ce evanghelie minunată este noul legămnt!!

Viaţa lui Isus nu este ceva ce noi putem imita. Trebuie să ne mpărtăşim din ea prin Duhul Sfnt. Majoritatea creştinilor nu experimentează aceasta pentru că ei nu sunt săraci n duh. Aceasta nseamnă că ei nu-şi trăiesc viaţa cu o conştiinţă constantă a nevoii lor de Dumnezeu. Ei sunt ncrezători n ei nşişi şi independenţi.

Isus i-a invitat numai pe cei nsetaţi să vină la El să bea. Ca să mergem prin credinţă, noi trebuie să fim mereu nsetaţi (săraci n duh), ntotdeauna conştienţi de nevoia noastră de puterea Duhului Sfnt. Trebuie să fie un strigăt constant n inimile noastre (chiar dacă nespus) ca să fim umpluţi cu Duhul şi să experimentăm puterea Lui. Aceia care vin la Isus şi beau, vor găsi ruri de apă vie curgndu-le din adncul fiinţei lor (o viaţă n plinătatea Duhului Sfnt Ioan 7:37,38).

Astfel, cel mai slab credincios poate experimenta gloria acestei vieţi de credinţă n noul legămnt şi poate deveni la fel de tare ca cel mai tare.

Cine are urechi de auzit, să audă.

Ce credem

Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
Christian Fellowship Church, Bangalore – 2015
 1. Că Biblia (66 de cărți) este Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, unic și suficient pentru a călăuzi viața noastră pe pământ.
 2. Că există un singur Dumnezeu etern existent în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 3. În Divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, nașterea Lui din fecioară, umanitatea Sa, viața Sa perfectă fără păcat, moartea Sa înlocuitoare ca ispășire pentru păcatele noastre, învierea Sa trupească, înălțarea Sa la Tatăl, și întoarcerea Sa personală pe pământ pentru sfinții Săi.
 4. Că toate ființele omenești sunt moarte în păcat și complet pierdute și că singura cale prin care păcatele lor pot fi iertate este prin pocăință și prin credință în moartea și învierea Domnului nostru Isus Cristos.
 5. În lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt, prin care o persoană se naște din nou pentru a fi un copil al lui Dumnezeu.
 6. Că justificarea este doar prin credința în Cristos, dovada acesteia fiind faptele bune care Îl slăvesc pe Dumnezeu.
 7. În botezul în apă, prin scufundare, după regenerare, în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
 8. În necesitatea de a fi umplut cu Duhul Sfânt în mod continuu, cu scopul de a avea puterea de a fi martori pentru Cristos – prin viață și prin cuvânt.
 9. În învierea celor neprihăniți pentru viață veșnică și învierea celor nelegiuiți pentru osândă veșnică.
 10. Pentru o declarație mai completă a ceea ce credem,

https://romanian.cfcindia.com/ro/books/secrets-of-victory

 

Secretele Biruinţei

scris de :   Zac Poonen

O VIAŢĂ DE BIRUINŢĂ CONTINUĂ

Voia lui Dumnezeu pentru viaţa noastră este biruinţa continuă. Acest adevăr reiese clar din mai multe pasaje ale Bibliei. Să ne uităm doar la câteva dintre aceste pasaje:

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos” (2 Corinteni 2:14) .

„Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37) .

„… vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi” (1 Ioan 2:1) .

Cu toate că versetele de mai sus şi altele asemănătoare sunt în Sfânta Scriptură este greu să-i convingi pe mulţi credincioşi că Dumnezeu vrea ca ei să trăiască permanent o viaţă de biruinţă.

Dacă luăm Scriptura aşa cum e scrisă şi o credem pur şi simplu, ca un copil, atunci acest mesaj va fi evident pentru noi. Dacă ne bazăm însă pe propria noastră raţiune, putem găsi multe argumente convingătoare cum că o asemenea viaţă nu este posibilă în această lume rea. Mulţi „credincioşi” care de fapt nu cred vor adăuga mărturia lor la ceea ce ne spune nouă raţiunea şi curând vom ajunge să ne convingem pe noi înşine că în lumea aceasta nu este posibilă o viaţă de biruinţă.

Dacă noi nu suntem mai întâi convinşi că Dumnezeu vrea să trăim o viaţă de biruinţă continuă, nu

 

vom putea avea niciodată credinţa necesară trăirii unei astfel de vieţi, căci fără credinţă este imposibil să intri în viaţa de biruinţă. Absolut totul în viaţa creştină depinde de credinţă, iar credinţa este bazată pe revelaţia pe care ne-a dat-o Dumnezeu în Cuvântul Său.

Chiar dacă în trecut ai trăit în înfrângeri ani de-a rândul, nu fi trist, nu dispera. Pentru a face primul pas înspre o viaţă de biruinţă, este îndeajuns doar să vezi clar, în Cuvântul lui Dumnezeu, acest adevăr al unei vieţi de biruinţă continuă.

Credinţa, un imperativ absolut necesar

Pasajul biblic din 1 Ioan 2:6 spune: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” .

Cum a trăit Isus? A fost El biruitor câteodată sau de cele mai multe ori, sau tot timpul? Ştim răspunsul. El a fost ispitit în toate lucrurile, ca şi noi, dar nu a păcătuit niciodată.

„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15) .

Acum, ni se spune să trăim cum a trăit El. Este acest fapt posibil aici, pe Pământ? Ne-ar cere Dumnezeu să facem ceva ce ştie foarte bine că nu putem face? Nu. Aşa ceva este de neconceput. Nici măcar taţii pământeşti nu cer lucruri absurde copiilor lor; cu atât mai puţin Dumnezeu!

Unele dintre cele mai triste cuvinte scrise în Noul Testament se găsesc la Matei 13:58 „Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor” . Un mesaj asemănător în Marcu 6:5 spune:N-a putut să facă nicio minune acolo”. El a vrut să facă lucrări măreţe pentru acei oameni din oraşul Său natal şi ei aveau nevoie de acele minuni, dar necredinţa lor L-a opritNecredinţa ,,leagă” mâinile Dumnezeului Atotputernic, astfel că „nu poate” face pentru noi lucrările pe care vrea să le facă .

 

Mă întreb de câte ori a intenţionat Dumnezeu să facă minuni pentru tine, dar pe care „nu le-a putut” face datorită necredinţei tale. Oare câţi dintre noi, stând înaintea Scaunului de Judecată al lui Hristos, vor auzi aceste cuvinte: „Nu am putut face tot ce am vrut pentru tine şi prin tine, din cauza necredinţei tale”? Un regret imens va cuprinde atunci inimile noastre descoperind acest fapt, la sfârşitul vieţii noastre pământeşti! Este bine să reflectăm acum la toate acestea.

Primii mei ani, după ce am devenit un creştin născut din nou, i-am petrecut cu un grup care, la adunările lui, se axa pe studierea Scripturii. Într-un fel sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru aceasta, fiindcă mi-a dat ocazia să îmi formez o bună cunoaştere a Scripturii. De cele mai multe ori, însă, studiul acestui grup era bazat pe logica omenească, fără a avea descoperirea dată de Duhul Sfânt. Noi studiam Biblia cum se studiază la şcoală chimia. Am descoperit înţelesul simbolurilor din Vechiul Testament etc., dar, cu toate acestea, eram învinşi de păcatul din viaţa noastră. Ştiam că Dumnezeu mi-a iertat păcatele, dar nu aveam credinţă pentru nimic mai mult.

Când am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu adevărul botezului cu Duhul Sfânt şi am început să Îi cer Domnului acest botez, am constatat că îmi era cu neputinţă să cred. Am postit şi m-am rugat şi eram dispus să plătesc orice preţ pentru primirea acestui botez, dar îmi era foarte greu să cred că Dumnezeu mă ascultă şi răspunde la rugăciunile mele. Isus ne-a învăţat că oridecâteori ne rugăm trebuie să credem că am şi primit ceea ce am cerut.

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24) .

 

Mi-a luat mult timp – mulţi ani – ca să pot ajunge la o credinţă simplă, ca de copil, în privinţa acestui pasaj. În cele din urmă, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns să cred că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea şi chiar mi-a împlinit-o. Am fost botezat în Duhul Sfânt prin credinţă. Darul limbilor care a venit în mod surprinzător după botez a fost pentru mine o confirmare în plus a ceea ce primisem deja prin credinţă.

Acum, când mă uit înapoi la acei ani de luptă, văd clar că

ceea ce m-a împiedicat a fost necredinţa.

Acelaşi principiu se aplică şi în cazul procesului de ajungere la o viaţă de biruinţă asupra păcatului. Putem să postim, să ne rugăm şi să însetăm – fără să ajungem nicăieri – până când nu credem că Dumnezeu poate şi ne va şi conduce la o astfel de viaţă. Satan ştie că tu nu poţi primi nimic de la Dumnezeu fără credinţă. Deci poţi să-ţi imaginezi cât de mult va încerca el să-ţi umple inima cu necredinţă! Necredinţa este un pericol mai mare decât minciuna sau adulterul, pentru că acestea din urmă sunt recunoscute cu uşurinţă ca fiind păcate, pe când necredinţa nu. La Evrei 3:12 scrie: „Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu” .

O inima rea, plină de necredinţă, poate duce la despărţirea noastră de Dumnezeu. Necredinţa este cauza care stă la baza tuturor celorlalte păcate – după cum vom vedea în capitolul următor.

La Romani 6:14 spune: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har” .

În acest verset Duhul Sfânt ne spune foarte clar că, în condiţiile în care suntem sub har, păcatul nu poate avea stăpânire asupra noastră. Versetul este atât de clar, încât şi un copil îl poate înţelege. În ciuda acestui fapt,

 

mulţi credincioşi tot nu cred în posibilitatea reală de a trăi o viaţă de biruinţă asupra păcatului.

Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti o viaţă de biruinţă. Nu contează cât de murdare sunt gândurile tale, sau de cât timp ai fost învins de mânie. Domnul te poate elibera complet şi îţi poate da o inimă curată. Acestea „nu le poate face”, însă, pentru tine câtă vreme nu crezi.

Biblia spune că ceea ce credem în inima noastră trebuie să mărturisim cu gura noastră. La Romani 10:10 citim: „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” .

Acesta este un principiu important, căci prin mărturisirea cu gura noastră exprimăm credinţa noastră, ceea ce la rândul ei duce la eliberarea din lanţurile păcatului. Trebuie, deci, să rostim cuvântul mărturisirii noastre împotriva lui Satan, spunând: „Cred că Dumnezeu mă va conduce la o viaţă de biruinţă asupra păcatului”. „Ei l-au biruit, [pe Satan] prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (Apocalipsa 12:11) .

Continuă să faci această mărturisire de fiecare dată când eşti doborât, până când biruinţa devine o realitate în viaţa ta. Nu te descuraja dacă biruinţa nu vine peste noapte. Dumnezeu va onora în mod sigur mărturisirea pe care o faci cu gura ta. Şi tu îl poţi învinge pe Satan.

Trebuie să luăm în serios Cuvântul lui Dumnezeu

Mulţi credincioşi au un obicei rău, şi anume, acela de a trata Cuvântul lui Dumnezeu cu superficialitate. Să luăm spre exemplu cuvintele lui Isus din Matei 12:36-37:

„Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit” .

Majoritatea credincioşilor nu cred că, literalmente, va trebui să dea socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor rostit vreodată. Când vom crede cu adevărat aceasta, vor fi eliminate din viaţa noastră toate bârfele, pălăvrăgelile, vorbirile de rău şi accesele de mânie. Toţi cei care iau în serios aceste cuvinte ale lui Isus vor lua măsuri drastice de îndepărtare a tuturor cuvintelor nefolositoare din vorbirea lor.

În versetele de mai sus, Isus spune că prin cuvintele noastre vom fi socotiţi neprihăniţi. Ştim cu toţii despre neprihănirea prin credinţă, dar credinţa fără fapte este moartă, şi o credinţă care nu ne curăţă vorbirea este moartă. Gândeşte-te la toate cuvintele pe care le-ai rostit (sau scris) în ultimele trei luni – acasă, la serviciu, soţului, soţiei, copiilor, colegilor etc. Oare o înregistrare a vorbirii tale ar dovedi că eşti un copil neprihănit al lui Dumnezeu, diferit de lumea din jurul tău? Sau înregistrarea ar arăta că vorbirea ta este asemenea cu cea a necredincioşilor?

 

Vorbirea multor credincioşi nu a fost curăţată, pentru că ei nu au luat în serios cuvintele lui Isus. Aceasta provine din lipsa lor de frică faţă de Dumnezeu. Ei se tem de oameni, mai mult decât se tem de Dumnezeu. Nu putem aspira la înaintare în viaţa noastră spirituală, dacă nu dezvoltăm obiceiul de a lua în serios Cuvântul lui Dumnezeu. În Iacov 1:26 scrie: „Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică” .

Aşadar, dacă un om nu-şi poate controla limba, creştinismul lui este zadarnic, pentru că, aşa cum a spus Isus, vorbirea noastră arată starea inimii noastre. „Căci din prisosul inimii vorbeşte gura” (Matei 12:34). Vorbirea noastră este un indicator foarte precis al stării noastre spirituale. Iată un alt exemplu: Cuvântul lui Dumnezeu spune că soţii să nu ţină niciodată necaz pe soţiile lor. „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele” (Coloseni 3:19) . Ce înseamnă aceasta? Oare este permis soţului să ţină necaz măcar o dată pe soţia lui? Cuvântul lui Dumnezeu interzice categoric adulterul sau uciderea, şi, prin urmare, noi ştim că nu avem voie să comitem astfel de păcate nici măcar o singură dată. Totuşi, când citim că unui soţ nu-i este permis să ţină necaz pe soţia lui, această poruncă nu o primim cu aceeaşi seriozitate. De ce? Pentru că alegem, în funcţie de reprezentările din mintea noastră cu privire la poruncile lui Dumnezeu, iar apoi hotărâm: care dintre poruncile lui Dumnezeu să le luăm în serios şi pe care nu. Nu ne dăm seama că tot Cuvântul lui Dumnezeu trebuie luat în serios.

Cei care, însă, iau în serios toate cuvintele lui Dumnezeu plâng cu amar pentru păcatele lor de fiecare dată când cad. Astfel, ei vor găsi mângâierea (întărirea) Duhului Sfânt şi vor fi aduşi la o viaţă de biruinţă.„Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi [întăriţi] ” (Matei


5:4) . Descoperim aici un alt secret al biruinţei: Ia în serios fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, şi plânge cu amar pentru păcatul tău, de fiecare dată când ignori orice poruncă, orice cuvânt al lui Dumnezeu şi eşuezi, astfel, să atingi standardele lui Dumnezeu. Numai în felul acesta îţi vei dovedi frica de Dumnezeu, iar, frica de Dumnezeu este începutul acelei înţelepciuni care duce la o viaţă de biruinţă.

Dumnezeu priveşte cu îndurare şi bunăvoinţă la cei care sunt zdrobiţi şi pocăiţi în duhul lor şi care tremură la auzul Cuvântului Său: „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu” (Isaia 66:2) .

Dumnezeu este plin de iubire

Dintotdeauna, Dumnezeu a cerut din partea omului ascultare. Sub Vechiul Legământ, israeliţii au primit porunci de care trebuiau să asculte. Au descoperit, însă, că nu puteau ţine în mod desăvârşit legile lui Dumnezeu.

Sub Noul Legământ, Dumnezeu a promis că va scrie poruncile Lui în inimile şi-n minţile noastre, astfel încât nu numai că Îl vom asculta, dar ne va fi chiar drag să ascultăm de El. Promisiunea lui Dumnezeu este aceasta: „Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele” (Ezechiel 36:27) . Deci, numai prin ascultarea de poruncile Sale putem avea părtăşie cu Dumnezeu.

Totuşi mulţi credincioşi nu înţeleg ce înseamnă ascultarea. Cei mai mulţi credincioşi înţeleg atât de greşit

„harul”, încât consideră ascultarea ca fiind o cerinţă a Vechiului Legământ. Poruncile lui Dumnezeu, prin urmare, sunt considerate o povară grea. Aceasta e o înşelăciune satanică. Este rezultatul ignorării iubirii lui Dumnezeu. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt date pentru binele nostru şi sunt menite să ne elibereze. Ele îşi au originea în inima lui Dumnezeu care ne iubeşte cu desăvârşire.

Moise spune (cu privire la Dumnezeu, care dădea lui Israel poruncile Sale pe Muntele Sinai) că „Domnul a venit din Sinai având în dreapta Lui focul legii. Da, El iubeşte popoarele” (Deuteronom 33:2-3) . Faptul că

 

Dumnezeu ne dă legile Lui este o dovadă a dragostei Sale fierbinţi pentru noi.

Unele dintre poruncile lui Dumnezeu cer din partea noastră jertfire de sine, dar, în cele din urmă, vom descoperi că ele sunt în cel mai înalt înţeles spre binele nostru. Un tată nu dă copiilor săi porunci pentru a-i împovăra sau pentru a le face rău, ci numai pentru a-i ajuta. Iată perspectiva corectă, de care avem şi noi nevoie, asupra poruncilor pe care ni le-a dat Dumnezeu. A avea credinţă înseamnă a crede într-un Dumnezeu care este desăvârşit în iubire. Când avem o asemenea credinţă, ne găsim plăcerea în înfăptuirea cu orice preţ a poruncilor lui Dumnezeu.

Aici este motivul ascuns al celor mai multe din înfrângerile noastre: diavolul a convins oamenii fie că poruncile lui Dumnezeu nu sunt necesare, fie că ele sunt o povară. Dacă nu înţelegem motivul pentru care Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, întocmai cum ne cere El, atunci această neînţelegere dovedeşte doar propria noastră imaturitate. Într-o zi, când vom fi mai maturi, vom înţelege.

Copiii, când sunt obligaţi să meargă la şcoală, e posibil să nu înţeleagă motivul pentru care părinţii nu-i lasă să rămână acasă şi să se joace. Poate cred că părinţii lor sunt foarte duri cu ei, când, de fapt, iubirea îi determină pe părinţi să impună copiilor lor s-o rupă cu joaca pentru a ajunge oameni educaţi, maturi în gândire.

Asemenea acelor copii mici, nici noi nu înţelegem de multe ori căile lui Dumnezeu, dar dacă am crede în iubirea Sa, am asculta de tot Cuvântul Lui şi ne-am supune autorităţii Sale fără să-I mai punem nici o întrebare.

Gândiţi-vă cum stau lucrurile în privinţa suferinţei. De ce lasă un Dumnezeu al iubirii să trecem prin suferinţă? Deoarece suferinţa este o parte a

 

,,programei” de învăţământ în educaţia noastră duhovnicească. Prin suferinţă, Dumnezeu ne conduce la maturitate. Dacă în această viaţă nu ai avut multe prilejuri de a suferi, cu siguranţă că nici n-ai putut să-ţi însuşeşti multe dintre învăţăturile care au într-adevăr valoare duhovnicească.

Poate că ultima dată când ai avut o mică suferinţă ai cârtit şi te-ai plâns atât de mult, încât acum Dumnezeu te lasă să-ţi urmezi propriul drum. Este trist când Dumnezeu te dă la o parte şi te ,,aşează” pe un astfel de raft. Eu mai degrabă aş trece prin suferinţă în fiecare zi din viaţa mea, decât să fiu lăsat la o parte de Dumnezeu pe un raft.

Când Dumnezeu ne trece prin suferinţă nu are niciun rost să ne comparăm cu alţii. Aceasta ar fi ca şi cum copiii voştri s-ar întreba de ce tocmai ei trebuie să meargă la şcoală, când copiii săraci din mahala se pot juca în noroi toată ziua. Toate lucrările lui Dumnezeu în viaţa noastră vin din iubirea Lui desăvârşită pentru noi. El vrea fericirea noastră – nu veselia superficială şi fără sens a lumii – ci fericirea aceea veşnică şi plină de conţinut, care vine în urma sfinţirii vieţii. Şi în afară de calea suferinţei nu există nicio altă cale care ar duce la sfinţenie.

„Dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui” (Evrei 12:10) . Isus a fost cel mai fericit om care a umblat vreodată pe Pământ. Totuşi El a fost singurul care a şi suferit cel mai mult. Fericirea Lui a izvorât din înfăptuirea voii Tatălui Său, nefiind rezultatul unei vieţi destinse, lejere. Îşi cunoştea Tatăl ca Iubire Desăvârşită, aşa că S-a supus cu bucurie la tot ceea ce Tatăl pregătise

pe calea Lui pentru El. Acesta a fost secretul vieţii Lui.

Dumnezeu ne iubeşte cum L-a iubit pe Isus

Rădăcina tuturor problemelor noastre spirituale stă în faptul că nu-L cunoaştem pe Dumnezeu ca pe un Tată Iubitor şi ca pe Dumnezeul Suveran.

Un adevăr care mi-a revoluţionat viaţa creştină este destăinuirea minunată pe care ne-a făcut-o Isus potrivit căreia: Tatăl ne iubeşte aşa cum L-a iubit pe El. Isus, în rugăciunea pe care a adresat-o Tatălui, a spus: „ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:23) . În această rugăciune a lui Isus, observăm că El s-a rugat ca lumea din jur să cunoască acest adevăr; dar înainte ca lumea să-l poată înţelege trebuie ca el să cuprindă, mai întâi, inimile noastre.

Teoretic, toţi creştinii cred într-un Tată iubitor care este în Ceruri, dar, prin faptul că sunt deseori neliniştiţi şi îngrijoraţi şi atât de plini de nesiguranţă şi frică, ei dovedesc necredinţa care zace în adâncul inimii lor.

Cei care îndrăznesc să creadă că Dumnezeu îi iubeşte la fel de mult cum L-a iubit pe Isus sunt puţini la număr! Nici unul dintre noi nu ar îndrăzni să creadă un astfel de adevăr, dacă nu Însuşi Isus ne-ar fi spus, răspicat, că aşa stau lucrurile.

De-ndată ce ochii tăi sunt deschişi pentru a vedea acest adevăr glorios, acesta îţi va schimba întreaga perspectivă asupra vieţii. Toate cârtirile, toate

 

nemulţumirile, depresia şi perspectiva sumbră vor dispărea complet din viaţa ta. Ştiu că de o astfel de experienţă poţi avea parte şi tu, pentru că s-a întâmplat şi în viaţa mea.

Am trăit timp de mulţi ani în robia depresiei şi eram înfrânt. Nu aceasta era voia lui Dumnezeu pentru mine, însă nu mă puteam elibera din această stare. Lucrurile s-au schimbat, începând cu momentul în care ochii mei au fost deschişi, pentru a vedea adevărul că Dumnezeu mă iubeşte aşa cum Îl iubeşte pe Isus. Acum văd, că tot ce vine în viaţa mea vine din mâna unui Tată iubitor. Am văzut că are grijă de mine ca de lumina ochilor Săi; şi astfel, acum, nici o circumstanţă, oricât de dureroasă, din viaţă nu mă mai poate face cârtitor sau depresiv. Am învăţat, aşa cum spune Pavel, secretul de a fi mulţumit şi de a-L lăuda pe Dumnezeu în orice împrejurare a vieţii.

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (…) Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc” (Filipeni 4:4,11) .

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (1 Tesaloniceni 5:18) .

Acum, temeiul de neclintit al vieţii mele de credinţă este că DUMNEZEU MĂ IUBEŞTE ATÂT DE MULT, CÂT L-A IUBIT PE ISUS .

Faptul că nu ai ajuns să trăieşti o viaţă de biruinţă nu se datorează faptului că ai postit prea puţin şi nici faptului că te-ai rugat puţin. Biruinţa nu vine prin efortul propriu, ci prin credinţă. „Credinţa în ce?” – poate te întrebi. Credinţa în iubirea desăvârşită ce o are Dumnezeu pentru tine.

Mulţi credincioşi trăiesc sub condamnarea lui

Satan care le spune mereu: „Nu posteşti destul. Nu te rogi

 

destul. Nu mărturiseşti destul. Nu studiezi destul Biblia” etc., etc. Ei sunt continuu hăituiţi de asemenea gânduri de autocondamnare, într-un ciclu interminabil de activităţi şi într-o multitudine de lucrări moarte.

Îţi dai seama că autodisciplina, postul, rugăciunea, zeciuiala şi mărturia sunt toate lucrări moarte, dacă acestea nu sunt rodul iubirii tale faţă de Dumnezeu? Şi ele nu pot proveni din iubire dacă tu, întâi de toate, nu eşti sigur de iubirea lui Dumnezeu faţă de tine.

Rugăciunea lui Pavel pentru creştinii din Efes a fost ca ei să fie înrădăcinaţi şi statornici în dragostea lui Dumnezeu: „ … şi-L rog [pe Dumnezeu] ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, să aveţi rădăcina şi temelia pusă în dragoste” (Efeseni 3:16,17) .

Creştinii din Efes erau deja convertiţi şi botezaţi cu Duhul Sfânt. Totuşi, aveau nevoie să fie întăriţi de Duhul Sfânt în omul dinlăuntru pentru a fi înrădăcinaţi şi statornici în dragostea desăvârşită a lui Dumnezeu pentru ei, înţelegând astfel lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea acestei iubiri. Numai după aceea începe Pavel să le vorbească despre darurile prin care poate fi zidit trupul lui Hristos: „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Efeseni 4:7). „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:11-12).

La baza modului nostru de gândire trebuie să stea mereu încrederea deplină în iubirea lui Dumnezeu. Trebuie să fim înrădăcinaţi şi statornici în această iubire, dacă vrem ca slujirea noastră să fie eficientă.

 

În alt loc, Noul Testament prezintă acelaşi principiu folosind expresia „intrarea în odihnă”. „Fiindcă am crezut [în iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu pentru noi] , intrăm în <<odihna>> despre care a vorbit El”, spune apostolul în Evrei 4:3. Apoi ne îndeamnă să ne străduim să intrăm în această odihnă. „Să ne grăbim, deci, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare” (Evrei 4:11). Este uşor să cădem şi să ne îndepărtăm, când nu ne

„odihnim” în protecţia desăvârşită asigurată de iubirea lui

Dumnezeu.

Lumea este plină de oameni care caută pe cineva care să-i iubească. Mulţi creştini merg din biserică în biserică dorind să fie iubiţi. Unii caută dragostea în prietenii, iar alţii în căsătorie, dar toate aceste căutări pot duce la dezamăgire. Asemenea orfanilor, copiii lui Adam se simt în nesiguranţă şi ca urmare sunt mereu doborâţi de crize de autocompătimire. Este trist faptul că mulţi continuă să se simtă în primejdie chiar şi după convertirea lor, când, de fapt, nu mai au niciun motiv să se simtă aşa.

Ce ne spune Evanghelia cu privire la această problemă? Răspunsul este să ne găsim siguranţa în iubirea lui Dumnezeu.

Isus le spune în mod repetat ucenicilor Săi că toate firele de păr din cap le sunt numărate şi că Dumnezeu, Cel care hrăneşte milioanele de păsări şi îmbracă milioanele de flori, se va îngriji în mod sigur de ei.

Un argument şi mai puternic este următorul: „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32) .

Aşa cum S-a îngrijit de Isus, Dumnezeu se

va îngriji şi de tine.

 

Una din cauzele pentru care Dumnezeu ne lasă, câteodată, să fim dezamăgiţi de alţii, este de a ne învăţa să nu ne mai punem încrederea în oameni. El doreşte să ne elibereze de o asemenea idolatrie (fiindcă dependenţa de oameni este o formă de idolatrie) ca să învăţăm să ne încredem pe deplin numai în El. Aşa că, atunci când Dumnezeu îţi ordonează într-un astfel de mod circumstanţele încât eşti dezamăgit din toate părţile, aceasta să nu te descurajeze. Este la lucru mâna lui Dumnezeu care vrea să te depărteze de încrederea în puterea omenească şi să te înveţe să trăieşti prin credinţa în El. Învaţă să-ţi găseşti siguranţa în faptul că Dumnezeu te iubeşte la fel de mult cum L-a iubit pe Isus.

Toată concurenţa şi invidia între creştini apare ca urmare a acestei lipse de siguranţă. Un om care este sigur de iubirea lui Dumnezeu şi care crede că Dumnezeu n-a făcut nicio greşeală făcându-l pe el aşa cum este, cu darurile şi talentele care i-au fost date, nu poate fi niciodată invidios pe alţii, şi nu urmăreşte niciodată să se ia la întrecere cu alţii. Aceeaşi lipsă de siguranţă generează şi toate problemele de relaţionare între credincioşi.

Gândeşte-te o clipă, dacă ochii tăi vor fi deschişi numai înspre acest singur adevăr – că Dumnezeu te iubeşte exact aşa cum Îl iubeşte pe Isus – cât de multe probleme vor fi rezolvate în viaţa ta!

Dumnezeu are un scop, oridecâteori ne trece prin

Viaţa devine minunată când descoperim că Dumnezeu are un scop – şi anume unul glorios – în tot ceea ce îngăduie să vină în viaţa noastră. Chiar şi când spune „Nu” la rugăciunile noastre, acesta e un răspuns venit dintr-o inimă plină de iubire desăvârşită.

Când Dumnezeu a trimis şerpii înfocaţi să-i muşte pe israeliţi în pustie, aceasta a fost din iubire? „Atunci Domnul a trimes împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel”(Numeri 32:6) . A fost în mod sigur o acţiune motivată de iubire, pentru că a fost mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a-i face pe israeliţi să se pocăiască şi să se întoarcă înapoi la El, astfel încât să-i poată binecuvânta. El a vrut să-i binecuvânteze, dar nu a putut-o face până când ei nu s-au pocăit.

„Căci Eu ştiu gândurile pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” (Ieremia 29:11) .

Un motiv pentru care Dumnezeu a permis ca lumea aceasta să fie un loc în care se trăieşte inconfortabil – cu suferinţe, boli, şerpi veninoşi etc., – este ca oamenii să se întoarcă la El în necazul lor, astfel încât să-i poată binecuvânta. Prin urmare, putem vedea modul în care foloseşte Dumnezeu chiar şi răul (cauzat de Satan), să lucreze pentru binele scopurilor Sale.

 

În ziua când îi vom întâlni pe cei răscumpăraţi, în veşnicie, şi vom auzi istoria vieţii fiecăruia dintre ei, vom descoperi pe deplin cum a folosit Dumnezeu muşcăturile de şarpe, dificultăţile financiare, cancerul etc., ca să-i întoarcă de la păcat şi să-i facă copii ai Lui. Vom auzi, de asemenea, cum a folosit Dumnezeu suferinţa pentru a-Şi sfinţii copiii, astfel ca ei să poată fi părtaşi Naturii Lui. În ziua aceea Îi vom mulţumi lui Dumnezeu pentru multe lucruri, pe care, aici pe Pământ, nu le-am putut înţelege. Un credincios adevărat, însă, nu trebuie să aştepte până în ziua aceea; el crede chiar acum în înţelepciunea şi-n iubirea lui Dumnezeu – deci a şi început să mulţumească pentru toate lucrurile.

Scopul final al tuturor lucrărilor lui Dumnezeu în viaţa noastră este ca noi să putem fi părtaşi Naturii Lui. Dumnezeu face ca toate să lucreze împreună spre binele nostru, acest bine fiind transformarea noastră în asemănarea Fiului Său. „Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi (Romani 8:28-29).

De ce îngăduie Dumnezeu, câteodată, să pierdem bani în mod accidental sau să fim trişaţi de oameni imorali? Mulţi dintre noi am trecut prin experienţa de a fi buzunăriţi în trenuri sau în autobuze aglomerate. Aceste agresiuni le-am considerat mereu ocazii favorabile pentru rugăciune în favoarea pungaşului sau a escrocului în cauză. Însă nu numai atât, Dumnezeu doreşte să ne elibereze şi de ataşamentul nostru bolnăvicios faţă de bani şi lucruri materiale. El nu vrea ca, făcând mereu calcule, să ne îngrijorăm pentru fiecare ban pierdut şi să ne bucurăm pentru fiecare ban câştigat! Vrea să ne găsim

 

bucuria în El – o bucurie care nu poate fi nici sporită prin vreun câştig material, nici diminuată de vreo pierdere materială.

Aşa a trăit Isus pe Pământ, iar noi suntem chemaţi să trăim cum a trăit El. Biblia spune: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus” (Filipeni 2:5). Dacă cineva I-ar fi dăruit lui Isus zece mii de dinari ca mulţumire pentru slujirea Lui, acest dar, în sine, nu i-ar fi sporit câtuşi de puţin bucuria care era deja deplină şi desăvârşită în Tatăl Său. Tot astfel, bucuria lui Isus n-ar fi fost diminuată de vreo pierdere materială. Iuda Iscarioteanul fura adesea mulţi din banii daţi ca dărnicie lui Isus. Aceste fapte erau cunoscute de Isus, şi, chiar dacă era mâhnit pentru starea lui Iuda, niciodată pierderea banilor în sine nu a fost ceea ce L-a deranjat.

Cât de diferită e situaţia în zilele noastre, când mulţi predicatori adoptă atitudini atât de greşite faţă de banii oferiţi lui Dumnezeu de către oamenii evlavioşi! Dar să nu ne legăm numai de predicatori. Care-i situaţia în cazul nostru? Creşte bucuria noastră prin câştigarea lucrurilor materiale, sau scade prin pierderea acestora? Atunci în mod sigur avem nevoie să ducem până la capăt mântuirea noastră, judecându-ne pe noi înşine şi lepădând astfel de atitudini.

Dacă eşti cu adevărat sincer în dorinţa ta de a fi părtaş la viaţa lui Isus, atunci Dumnezeu va lăsa să ţi se întâmple o mulţime de neplăceri, ca să te scape de iubirea lucrurilor materiale, de căutarea onoarei din partea oamenilor, de autocompătimire şi de multe alte atitudini care nu sunt din viaţa lui Isus.

Dacă nu vrei, El nu te va sili să mergi pe această cale. Dacă eşti mulţumit să trăieşti o viaţă de calitate inferioară din punct de vedere spiritual, o viaţă de învins, aşa cum trăiesc majoritatea credincioşilor din jurul tău, El te va lăsa să-ţi conduci viaţa de unul singur.

 

Dacă, însă, tânjeşti după tot ce are Dumnezeu mai bun, El Se va ocupa de tine cu fermitate, „extirpând” fără cruţare „tumorile canceroase” care-ţi ruinează sănătatea spirituală şi distrugând idolii care te corup. El va permite să suferi din cauza durerilor, dezamăgirilor, pierderilor, a speranţelor năruite, a umilirilor, a criticilor primite pe nedrept etc., ca să te conducă la acel nivel de stabilitate, de unde să nu mai poţi fi clintit vreodată. Din acel moment nu vei mai fi preocupat de îmbogăţire şi nici îngrijorat de sărăcie, nu te va afecta dacă eşti criticat sau lăudat, onorat sau defăimat. O dată ajuns în starea de moarte a lui Hristos faţă de toate lucrurile acestei lumi, eşti părtaş la viaţa lui Isus şi, în această nouă calitate, eşti un împuternicit al Lui să umbli pe Pământ ca un rege.

„Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru” (2 Corinteni 4:10) .

Puţini găsesc această cale care duce la viaţa din belşug în Hristos, pentru că sunt puţini cei care sunt dispuşi să plătească preţul morţii totale faţă de SINE. Nu putem trăi prin credinţă dacă nu murim faţă de noi înşine. Dacă nu vrem să fim crucificaţi împreună cu Hristos, atunci cunoaşterea iubirii desăvârşite a lui Dumnezeu în viaţa noastră va rămâne mereu la un nivel teoretic. Nu putem fi ucenici ai lui Isus, dacă nu ne lepădăm de toate lucrurile acestei lumi. Isus a spus că

„oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:33).

Mai înainte ne-am uitat la Ioan 17:23, unde Isus a spus: „Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine”. Isus nu Se roagă aici pentru lume sau pentru creştinii fireşti. El Se roagă pentru cei unsprezece ucenici ai Săi care au lăsat totul pentru a-L urma. Acei ucenici au ajuns să cunoască acea

 

siguranţă în iubirea Tatălui pe care n-o pot cunoaşte

niciodată creştinii fireşti şi oamenii acestei lumi.

Ce îi face pe creştini să fie fireşti? Oare nu acel mod de gândire lumesc, pe care-l adoptă ei în urma înşelării diavolului, conform căruia ar fi mai fericiţi dacă ar încerca să obţină „tot ce e mai bun din ambele lumi” (după spusele lor), în loc să se predea complet lui Dumnezeu? Dar aceasta e o înşelătorie!

Dacă ne-am pune încrederea în iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu, ne-am lepăda cu dragă inimă de orice lucru pentru El. Atunci am fi complet eliberaţi de îngrijorare. În Filipeni 4:6-7 ni se porunceşte: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”

Creştinii fireşti sunt mereu îngrijoraţi că s-ar putea, în orice moment, să li se scufunde barca în mijlocul furtunii. Isus a putut dormi în timp ce traversa furtuna, fiindcă era sigur de iubirea Tatălui Său. Ştia că diavolul nu-L putea îneca aşa uşor. Tatăl Său veghea asupra Lui tot timpul. Cât de frumoasă devine viaţa când realizăm că Tatăl ne iubeşte şi ne poartă de grijă în aceeaşi măsură în care L-a iubit pe Isus şi I-a purtat de grijă lui Isus!

Când Îl vom vedea în final pe Dumnezeu vom fi surprinşi să descoperim cât de mare era iubirea Lui faţă de noi în comparaţie cu ceea ce ne-am imaginat noi vreodată. Atunci ne vom da seama cât de absurde erau toate îngrijorările noastre. Dar cu ce ne va ajuta să ne dăm seama de această realitate abia în ziua aceea? Acum este vremea să avem ochii deschişi la realitatea iubirii lui Dumnezeu şi să trăim prin credinţă.

Nu vei fi încercat peste puterile tale

În pasajul din 1 Corinteni 10 există un verset minunat: versetul 13. În el se găseşte o mângâiere extraordinară pentru fiecare dintre noi. El spune că

„Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita [încercarea] , a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Oamenii spun adesea că trec prin încercări şi întristări insuportabile. Această afirmaţie poate fi adevărată pentru copiii lui Adam, dar în mod cert nu poate fi adevărată pentru ucenicii lui Isus, fiindcă Dumnezeu supraveghează atent orice încercare şi ispită care vine în viaţa lor.

Satan, împreună cu cei care ne urăsc, ar vrea să ne tulbure în felurite moduri. Dar ei nu pot ajunge până la noi fără permisiunea lui Dumnezeu. Chiar şi în Vechiul Testament, Satan şi-a dat seama că Dumnezeu a pus un zid de protecţie în jurul lui Iov, ca niciun rău să nu-l poată atinge. Satan I-a spus lui Dumnezeu: „Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara.” (Iov 1:10).

Pentru sfinţirea lui Iov, însă, Dumnezeu a permis ca această protecţie să fie diminuată, iar lui Satan i s-a permis să îl atace pe Iov. Cu toate acestea, măsura breşei în zidul de protecţie a fost determinată de Dumnezeu.

 

Zidul protector a fost deschis, la început,într-o măsură foarte mică (Iov 1), iar apoi, mai târziu, într-o măsură un pic mai mare (Iov 2). Sabeenii şi caldeenii, care au prădat averea lui Iov, au putut intra numai prin breşa făcută de Dumnezeu în acel zid protector. „Şi s-au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei… Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei.” (Iov 1:15,17).

Tot prin aceeaşi breşă a intrat şi furtuna care a dărâmat casa peste copiii lui Iov. Totuşi, breşa nu era destul de largă pentru ca boala să poată pătrunde şi să atace trupul lui Iov. Însă, mai târziu, când Dumnezeu a deschis un pic mai mult zidul protector, a putut pătrunde şi boala care a început să-l chinuiască pe Iov. La început, Iov nu şi-a dat seama că Dumnezeu ţinea sub control tot ceea ce se întâmpla. El a înţeles aceasta mai târziu – pe la finalul povestirii – dar nu-l putem învinovăţi, pentru că el nu avea Scripturile aşa cum le avem noi. Acum, însă, noi avem Cuvântul scris al lui Dumnezeu, pentru a ni-L arăta pe Acela care controlează breşa din zidul de protecţie.

Zidul de protecţie este, de fapt, Dumnezeu Însuşi

ca un zid de foc în jurul nostru. „Eu Însumi – zice Domnul

- voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui, şi voi fi slava

lui în mijlocul lui!” (Zaharia 2:5) .

Însă, după cum citim în Vechiul Testament despre slujitorul lui Elisei, ochii noştri sunt adesea orbiţi şi nu vedem zidul de foc care ne înconjoară. Elisei, însă, l-a văzut şi astfel nu i-a fost frică deloc. „Slujitorul omului lui Dumnezeu [Elisei] s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah! domnul meu, cum vom face?” El a răspuns: <<Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei>>. Elisei s-a rugat, şi a zis: <<Doamne, deschide-i ochii să vadă>>. Şi Domnul

 

a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei.” (2 Împăraţi 6:15-17).

Slujitorul era înfricoşat pentru că nu putea vedea ceea ce vedea Elisei. Când, însă, Elisei s-a rugat pentru el, ochii lui au fost deschişi. Atunci s-a liniştit. Şi noi avem nevoie de deschiderea ochilor.

Dumnezeu ştie să refacă zidul protector şi ştie şi când să- l refacă. El controlează cu exactitate circumstanţele noastre, până în cele mai mici detalii, în funcţie de capacitatea noastră duhovnicească şi de înflăcărarea cu care luptăm pentru a dobândi cele mai înalte virtuţi ale Lui.

Când suntem imaturi şi slabi din punct de vedere spiritual, Dumnezeu nu ne va lăsa să fim testaţi de vreo ispită grea, nici nu-l va lăsa pe Satan să ne atace prea violent. În acelaşi timp, dacă Dumnezeu vede că nu suntem interesaţi de scopul Lui pentru viaţa noastră, El va îngădui să ducem un trai bun pe acest Pământ. Pierderea noastră va fi, atunci, în veşnicie.

Dumnezeu i-a permis lui Iov să înfrunte asemenea suferinţe intense tocmai pentru că Iov era unul dintre slujitorii Săi aleşi. Dumnezeu nu le va permite în viaţa oricui, fiindcă sunt puţini aceia care au ajuns la acel grad de maturitate la care sunt în stare să poarte asemenea suferinţe. În orice caz, sunt foarte puţini aceia care sunt interesaţi de o astfel de maturitate spirituală.

Isus a fost trecut de Tatăl Său prin toate ispitirile posibile, cărora ar trebui să le opunem rezistenţă vreodată. Aşa a ajuns El desăvârşit. Vedeţi Evrei 4:15:

„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat”. Uitaţi-vă de asemenea la Evrei 5:7-9„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari

 

şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri vecinice…” Astfel şi-a desăvârşit Isus educaţia ca Om şi a devenit perfect. Nici pentru noi nu este vreo altă cale spre desăvârşire.

Faptul că Dumnezeu nu va permite vreodată să fim ispitiţi sau încercaţi peste puterile noastre, este motivul pentru care putem fi siguri că putem trăi tot timpul în biruinţă. Dacă nu ne-ar fi fost dată garanţia lui Dumnezeu în 1 Corinteni 10:13, n-am fi putut avea o astfel de certitudine. Dumnezeu garantează că toate încercările şi ispitele pe care le întâmpinăm pot fi biruite.

Atunci de ce, totuşi, cădem?

Pentru că nu acceptăm calea de scăpare pe care ne-o oferă Dumnezeu în fiecare încercare şi ispită. Care este acea cale de scăpare? Este să ne smerim propriile fiinţe – chiar până la moartea pe cruce, aşa cum a făcut Isus. „S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:8).

Aceasta e calea îngustă spre viaţa din belşug, pe care puţini o găsesc. Mândria este atât de adânc înrădăcinată în firea pământească, încât puţini găsesc această glorioasă cale a umilinţei. Cei mai mulţi nici măcar nu ajung să înţeleagă ce înseamnă să-ţi smereşti propria fiinţă. Aceasta e într-adevăr un mister – dar Dumnezeu îl va descoperi tuturor celor care s-au predat Lui fără rezerve, din toată inima lor.

Poate gândim că presiunile vieţii sunt acelea care fac viaţa insuportabilă pentru noi. În realitate, mândria este cea care ne face viaţa dificilă şi părerile înalte pe care le avem despre noi înşine.

 

Am meditat la aceste lucruri, uneori, când eram nevoit să călătoresc în vreun compartiment aglomerat al unui tren fără locuri rezervate. Ne-având un loc unde să stau, trebuia să mă aşez pe podea, într-un colţ sau, alteori, să stau în picioare. Deja în gara de pornire compartimentul era ticsit de oameni şi de bagaje. Această situaţie s-a înrăutăţit de-a lungul traseului, căci după fiecare staţie erau mai mulţi oameni şi mai multe bagaje. Înghesuiala creştea încontinuu şi atunci m-am gândit:

„Dacă aş putea, în acest loc, să mă fac de mărimea unei furnici, n-ar mai fi presiunea aceasta mare peste mine”. Îmi dădeam seama că presiunea era prea mare din cauza mărimii mele, ca fiinţă omenească. Un om mai gras decât mine ar fi văzut probabil şi mai stringentă problema dimensiunii lui în aceste condiţii! Totul depinde de mărimea noastră. O furnică ar fi găsit compartimentul destul de spaţios şi nu s-ar fi plâns deloc de presiunea exercitată asupra ei.

Din punct de vedere spiritual problema presiunii se rezolvă în acelaşi mod. Când presiunea creşte din exterior, dacă pot să mă fac tot mai mic şi mai mic în ochii mei, voi vedea că presiunea scade şi, treptat, va dispărea. Dumnezeu doreşte să ne reducă. Trebuie ca El să ne reducă la nimic în ceea ce priveşte estimarea propriei noastre fiinţe, înainte de a-Şi putea împlini scopul cu noi. De exemplu, de ce ne simţim ofensaţi de alţii? Oare nu din cauză că avem păreri deosebit de bune despre noi înşine şi despre drepturile noastre? Simţim că oamenii nu ne acordă respectul pe care-l merităm sau că ei ne deposedează de drepturi. Ne simţim răniţi când oamenii ne vorbesc de rău pe la spate. Ceea ce cauzează asemenea suferinţă este umflarea mândriei noastre. Să spargem acest balon al mândriei şi, când vom ajunge cu adevărat dezumflaţi, vom constata că nu mai există nicio presiune. Acesta e secretul. Fie ca Dumnezeu să ne


deschidă ochii să-l vedem. În timp ce oamenii din jurul nostru se plâng de o mulţime de lucruri, noi nu vom avea în niciun caz vreo plângere, pentru că am luat-o pe calea de scăpare – calea smeririi propriei noastre fiinţe.

DUMNEZEU DĂ HARUL SĂU NUMAI CELOR SMERIŢI

Există încă un motiv pentru care Dumnezeu vrea să ne smerim şi anume pentru ca să ne poată da harul Său. Dumnezeu nu poate încălca propriile Sale legi, şi una din legile prin care El S-a legat pe Sine este aceea de a sta împotriva celor mândri şi de a da har celor smeriţi (1 Petru 5:5). Oricât de mult ne-ar iubi, El nu ne poate da harul Său dacă suntem mândri, iar dacă nu obţinem har de la Dumnezeu, nu putem trăi în biruinţă. Puterea ispitei poate fi învinsă numai prin puterea harului lui Dumnezeu.

„Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:17) . Sub Lege (Vechiul Legământ) oamenii se luptau din nou şi din nou împotriva ispitei din inimile lor, dar erau mereu învinşi.

În ce priveşte standardele exterioare ale legilor lui Dumnezeu, viaţa lui Saul din Tars era desăvârşită. În Filipeni 3:6 el mărturiseşte, în legătură cu propria-i viaţă, următoarele: „Cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, [eram] fără prihană”. Totuşi, el a constatat că era fără putere împotriva plăcerilor carnale şi a lăcomiei de avere din inima lui. El spune în Romani 7:8 că „păcatul a luat prilejul prin poruncă, şi a făcut să se nască în mine tot felul de pofte”.

Legea nu-i putea face pe oameni în stare să-şi păstreze curată inima de pofta carnală. Nu aceasta era

 

menirea ei. Scopul Legii a fost să-i arate omului păcatul lui şi starea lui de om neajutorat împotriva poftelor trupeşti, precum şi să-l reţină de la păcate exterioare prin frica de pedeapsă. Un om putea avea, prin Lege, o conduită exterioară perfectă în ochii lumii, însă inima lui putea fi plină de murdăria păcatului, ca un cămin de canalizare! Atât era maximul utilităţii Legii.

Vestea bună a Noului Legământ prin Isus Hristos este că ceea ce n-a putut face Legea poate face harul. Harul lui Dumnezeu este favoarea Lui, nemeritată de noi, a iertării păcatelor noastre, şi nu numai. Harul este mai mult decât atât. Este puterea lui Dumnezeu care ne poate face capabili să învingem păcatul.

În 2 Corinteni 12:9 cuvântul „har” este egal ca înţeles cu „ putere“, pentru că Domnul spune: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Acest har (putere) vine să ne ajute când suntem ispitiţi. În cartea Evrei, Scriptura spune: „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim harpentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16) şi „Căci este bine ca inima să fie întărită prin har” (Evrei 13:9) . Astfel ne putem păstra inima neîntinată de poftele carnale şi de lăcomia de avere. Aceasta este vestea bună a Noului Legământ.

În Evrei 8:10 Dumnezeu spune: Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor” . Sub Vechiul Legământ (Legea), Dumnezeu se adresa omului astfel: „Să faci…” şi „Să nu faci…”; dar observaţi (în versetul de mai sus) că sub Noul Legământ, Dumnezeu Însuşi îşi asumă responsabilitatea spunând: Voi pune…” şi Voi scrie…”. Dumnezeu îşi face lucrarea în mintea şi inima noastră prin Duhul harului. Prin har,

„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi 

 

 , după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13) . Numai astfel poate „porunca Legii să fie împlinită în noi” (Romani 8:4) . Acesta a fost scopul principal pentru care Dumnezeu a turnat Duhul Său în ziua Cincizecimii. Acesta a fost „Duhul de îndurare” pe care Dumnezeu a promis că Îl va „turna peste…locuitorii Ierusalimului” în ziua aceea (Zaharia 12:10).

Acel râu încă mai curge şi azi, ca o cascadă, din tronul lui Dumnezeu pe Pământ. Locuitorii Ierusalimului ceresc al lui Dumnezeu (Biserica), încă mai pot veni sub această cascadă pentru a fi îmbibaţi cu harul lui Dumnezeu. Atunci promisiunea din Romani 6:14, care spune: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har“, va fi împlinită.

Exista o singură condiţie pentru a veni sub această cascadă şi anume condiţia smeririi propriei noastre fiinţe!

Harul ne poate înălţa deasupra păcatului, deasupra circumstanţelor în care ne găsim, deasupra depresiei, deasupra indispoziţiilor, deasupra lui Satan, deasupra amărăciunii, a urii, a invidiei, a poftelor carnale şi a tuturor celorlalte rele. „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” (1 Petru 5:6).

Ce este „mâna tare a lui Dumnezeu” sub care trebuie să ne smerim? Este Mâna care rânduieşte toate circumstanţele şi oamenii care traversează drumul vieţii noastre de zi cu zi. A ne smeri propria fiinţă înseamnă a ne supune de bunăvoie tuturor tratamentelor aplicate de Dumnezeu asupra noastră – în toate circumstanţele – chiar şi atunci când El permite oamenilor să treacă călare, deasupra capetelor noastre.

Niciodată nu trebuie să ne temem că aceste

tratamente ar putea deveni, la un moment dat,

 

insuportabile pentru noi, deoarece Dumnezeu veghează asupra breşei din zidul de protecţie şi ştie cât de mult trebuie să o deschidă. El ştie şi când să o închidă.

Dacă suntem învinşi de vreun păcat, poate exista numai un singur motiv care a cauzat această cădere, şi acela este mândria noastră. Nu putem birui păcatul, dacă Dumnezeu nu ne dă har, iar Dumnezeu nu ne dă har când suntem mândri. De fiecare dată când ne vedem doborâţi, trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu şi să spunem:

„Doamne, arată-mi unde se ascunde în mine mândria care Te-a împiedicat să-mi dai har ca să pot birui.”

Dacă suntem prompţi în a ne judeca, în acest fel, pe noi înşine de fiecare dată când cădem, biruinţa poate fi a noastră într-un timp foarte scurt.

Biruinţa asupra păcatului este dreptul nostru pe care l-am dobândit prin naşterea în Noul Legământ. Nu-l lăsa pe Satan să te priveze de acest drept prin ignoranţă sau prin mândrie. Dacă ne ia mult timp până obţinem biruinţa, aceasta se datorează faptului că Îi ia mult timp lui Dumnezeu să ne smerească. Îi ia timp lui Dumnezeu să sfărâme acea încredere în propriile noastre puteri, de care noi, ca fii ai lui Adam, suntem plini.

O formă a mândriei este să gândim că avem tăria să biruim păcatul. Gândim că tot ce avem nevoie este încă un pic de hotărâre, încă un pic de autodisciplină, un pic mai multă rugăciune şi post şi încă nişte cunoştinţe biblice. Când citim despre biruinţă, într-o carte ca aceasta, putem gândi că dacă am înţeles clar doctrina, va fi uşor să biruim.

Înaintăm cu mare încredere, dar încă nu ne dăm seama că încrederea noastră este pusă tot în noi înşine şi nu în harul lui Dumnezeu. Şi ce să vezi, din nou cădem atât de îngrozitor!

Dar credeţi că învăţăm lecţia după prima cădere?

Nu, n-o învăţăm. Aşa că Dumnezeu trebuie să ne lase să


cădem din nou şi din nou – în mod repetat – până când, într-o zi, renunţăm la orice speranţă de a mai obţine vreodată biruinţa, pentru că am căzut de atât de multe ori, în ciuda tuturor hotărârilor noastre bune. Acesta este punctul zero, de la care Dumnezeu poate să ne conducă de-acum în ţara promisă a biruinţei.

În Vechiul Testament, la doi ani după ce au părăsit israeliţii Egiptul Dumnezeu i-a adus pe toţi cei ce ieşiseră din Egipt la hotarele ţării promise; dar ei nu au putut intra din cauza necredinţei lor (vezi Numeri capitolele 13 şi 14). Deci Dumnezeu i-a lăsat pe acei israeliţi mândri, încrezători în propriile puteri, să rătăcească în pustie

„treizeci şi opt de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război” (Deuteronom 2:14); oamenii de război simbolizând tăria EuluiDupă această perioadă de rătăcire în pustie, israeliţii au ajuns la punctul zero şi abia atunci au putut intra în ţara promisă. Atunci zidurile Ierihonului au căzut înaintea lor fără vreun efort deosebit din partea lor.

Dumnezeu trebuie să ne reducă la zero înainte de a-Şi putea face lucrarea în noi şi prin noi. Aceasta nu trebuie să dureze patruzeci de ani. Tu poţi intra într-un an sau doi, cu condiţia să faci schimbări fundamentale şi să fii neclintit în hotărârea ta de a-ţi smeri propria fiinţă, oricare ar fi preţul de plătit.

Atâta timp cât vom continua să dăm vina pe circumstanţe şi pe alţi oameni, nu putem avea nădejdea biruinţei, dar, dacă ne smerim propriile fiinţe, crezând că Dumnezeu controlează toate circumstanţele noastre şi că nicio ispită nu este vreodată prea mare pentru a fi biruită, avem asigurată biruinţa.

DUMNEZEU CONTROLEAZĂ CIRCUMSTANŢELE DIN VIAŢANOASTRĂ

Pentru a avea o credinţă de neclintit, aceasta trebuie neapărat să fie ancorată pe temelia celor trei realităţi privitoare la Dumnezeu: iubirea Lui desăvârşită,puterea Lui absolută şi înţelepciunea Lui ireproşabilă. Dacă suntem convinşi de iubirea Lui, trebuie să fim neapărat convinşi, în aceeaşi măsură, şi de puterea Lui nelimitată. De aceea ne-a învăţat Isus să începem rugăciunile noastre cu apelarea lui Dumnezeu ca „Tatăl nostru Care eşti în Ceruri”.

„Tatăl nostru” ne aduce aminte de iubirea Lui desăvârşită; iar „Care eşti în Ceruri” ne aduce aminte că El este Dumnezeul Atotputernic, Care domneşte în deplină suveranitatepeste tot ce se întâmplă pe Pământ. Fiind Dumnezeu, El este perfect în înţelepciune, deci rânduieşte fără greşeală împrejurările noastre în concordanţă cu înţelepciunea Lui.

„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite [înţelepciunea Lui este desăvârşită] … şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă [El rânduieşte perfect circumstanţele mele]” (Psalmi 18:30,32).

Dacă Dumnezeu nu ar fi desăvârşit în iubire, în putere şi în înţelepciune, atunci credinţa noastră nu ar avea temelia puternică de care să se ancoreze, dar, pentru că El este desăvârşit în toate aceste trei atribute ale Lui, credinţa ancorată în El este de neclintit.

 

Credinţa este sprijinirea personalităţii umane pe Dumnezeu, în condiţiile deplinei încrederi în iubirea Lui desăvârşită, în puterea Lui absolută şi-n înţelepciunea Lui perfectă.

Noi vom mărturisi cu dragă inimă că înţelepciunea lui Dumnezeu este desăvârşită. Căile Lui sunt atât de înalte faţă de ale noastre, precum este de înalt Cerul faţă de Pământ. „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.” (Isaia 55:8,9). De aceea, de multe ori, noi nu putem înţelege modul în care lucrează Dumnezeu sau modul în care rânduieşte persoanele cu care venim în contact. Dacă un copil nu poate înţelege toate căile tatălui său, atunci nu e un lucru neobişnuit nici faptul că noi nu putem înţelege toate căile lui Dumnezeu. Totuşi, pe măsură ce creştem spiritual şi devenim tot mai mult părtaşi naturii dumnezeieşti, vom începe să înţelegem din ce în ce mai mult căile lui Dumnezeu.

Pentru mulţi credincioşi, tema suveranităţii absolute a lui Dumnezeu peste toţi oamenii şi toate circumstanţele vieţii, rămâne încă o problemă nerezolvată. Poate că ei vorbesc bine despre această suveranitate, însă nu cred că ea „funcţionează” în situaţiile vieţii cotidiene. Totuşi Scripturile sunt pline de exemple care Îl prezintă pe Dumnezeu intervenind în mod suveran în folosul poporului Său – lucrând de multe ori în cele mai neobişnuite moduri.

Mulţi dintre noi suntem familiarizaţi cu întâmplările biblice, absolut miraculoase, în care Dumnezeu a lucrat pentru poporul Său – cum ar fi eliberarea israeliţilor din Egipt etc. Dar de multe ori pierdem din vedere minunile şi mai mari, prin care Dumnezeu a făcut ca armele folosite de Satan, pentru

 

atacarea poporul Lui Dumnezeu, să se întoarcă împotriva lui Satan însuşi.

Exemplul lui Iosif este grăitor în acest sens. Dumnezeu avea un plan cu cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacov, şi anume, ca la vârsta de treizeci de ani să-l înalţe la rangul de al doilea cârmuitor al Egiptului.

Iosif era un tânăr cu frică de Dumnezeu şi de aceea era urât de Satan care i-a întărâtat pe fraţii lui mai mari împotriva lui. Dumnezeu a asigurat, însă, viaţa lui Iosif, astfel că ei nu l-au putut ucide. Totuşi, ei au organizat vânzarea lui unor negustori de sclavi ismaeliţi. Însă unde credeţi că l-au dus acei negustori pe Iosif? În Egipt, bineînţeles! Aceasta a fost împlinirea Pasului Întâi în planul lui Dumnezeu!

În Egipt, Iosif a fost cumpărat de Potifar. Acest fapt a fost şi el rânduit de Dumnezeu. Soţia lui Potifar era o femeie rea. Îndrăgostindu-se de Iosif, a încercat să-l ademenească în mod repetat. În cele din urmă, însă, când şi-a dat seama că ispitirile ei au rămas fără succes, a adus acuzaţii mincinoase împotriva lui Iosif şi l-a aruncat în temniţă. Dar cu cine credeţi că s-a întâlnit Iosif în închisoare? Cu paharnicul lui Faraon! Dumnezeu a aranjat şi pentru paharnicul lui Faraon să fie întemniţat în aceeaşi perioadă, astfel încât Iosif să-l poată întâlni. Acesta a fost Pasul Doi în planul lui Dumnezeu.

Pasul al Treilea al lui Dumnezeu a fost să-l lase pe

paharnicul lui Faraon să uite de Iosif timp de doi ani:

„Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. După doi ani, Faraon a visat un vis… Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul, şi a zis lui Faraon…” (Geneza 40:23, 41:1,9) . Acesta a fost momentul, potrivit cu orarul lui Dumnezeu, în care Iosif trebuia să fie eliberat din închisoare.

Scriptura din Psalmi 105:19-20 spune: „Până la vremea

când s-a întâmplat ce vestise el, şi până când l-a încercat

 

Cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimes să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.”

Iosif era acum la vârsta de treizeci de ani. Vremea lui Dumnezeu a sosit. Atunci Dumnezeu i-a dat un vis lui Faraon şi, în acelaşi timp, i-a adus aminte paharnicului că Iosif fusese interpretul visului său. Astfel Iosif a fost adus înaintea lui Faraon şi a devenit al doilea cârmuitor al Egiptului. Sincronizarea evenimentelor din viaţa lui Iosif, făcută de Dumnezeu, nu putea fi mai exactă.

Nouă nu ne-ar fi venit niciodată ideea să aranjăm lucrurile în modul în care le-a aranjat Dumnezeu. Dacă am fi avut puterea să plănuim viaţa lui Iosif, i-am fi împiedicat, probabil, pe agresori să-i facă vreun rău. Modul de a lucra al lui Dumnezeu a fost, însă, desăvârşit. Este o minune mult mai mare când răul pe care ni-l fac oamenii este transformat pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu pentru noi! Dumnezeu găseşte o mare bucurie să întoarcă în bine planurile urzite de Satan, astfel încât toate lucrurile să lucreze împreună spre binele aleşilor Lui.

Haideţi să aplicăm aceste evenimente la circumstanţele vieţii noastre. Care ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de oamenii răi, faţă de fraţii care ne stau împotrivă din invidie, faţă de femeia care ne aduce o acuzaţie falsă, faţă de prietenii care ne promit ajutor şi care apoi ne dau uitării, în timp ce noi stăm la închisoare pe nedrept? Oare credem noi că într-adevăr Dumnezeu este absolut suveran, pentru a-i folosi pe toţi aceşti oameni şi toate faptele lor – fie că ei acţionează deliberat ori accidental – să lucreze împreună pentru împlinirea scopului Său pentru vieţile noastre? Dacă a făcut aceasta pentru Iosif, n-ar putea s-o facă şi pentru noi? Bineînţeles că poate şi că vrea să facă aceasta.

Dar vă voi spune cine ar fi putut strica planul lui Dumnezeu pentru viaţa lui Iosif. O singură persoană şi

 

aceasta era Iosif însuşi. Dacă el ar fi dat curs invitaţiilor ademenitoare ale soţiei lui Potifar, ar fi fost înlăturat în mod sigur de Dumnezeu.

Există numai o singură persoană în Univers care poate strica şi zădărnici planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi acea persoană eşti tu însuţi. Nimeni altcineva nu o poate face. Nici duşmanii tăi şi nici prietenii. Nici îngerii şi nici Satan. Numai tu. Din momentul în care conştientizăm aceasta, vom fi eliberaţi de o mulţime de temeri şi de atitudini greşite faţă de cei care ne fac rău.

Pentru ca minţile noastre să fie strâns ancorate de acest adevăr să ne uităm la încă un exemplu din Vechiul Testament. În cartea Estera citim că Dumnezeu i-a salvat pe evrei de la masacrul pregătit întregii lor etnii. Este însă surprinzător să vezi cum i-a salvat Dumnezeu: printr-un mic incident, şi anume, prin faptul că într-o noapte împăratul nu putea dormi. În noaptea aceea, Haman şi soţia lui îşi făceau planuri cum să obţină acordul împăratului pentru spânzurarea în dimineaţa următoare a lui Mardoheu, ca un preludiu la masacrarea tuturor evreilor. Însă, în timp ce Haman şi soţia lui îşi ţeseau planurile lor rele, şi Dumnezeu era la lucru de partea lui Mardoheu. „Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel” (Psalmi 121:4) . În noaptea aceea, împăratul n-a putut dormi din cauza intervenţiei lui Dumnezeu. În pasajul din Estera 6:1 citim: „În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă, şi a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, Cronicile. Le- au citit înaintea împăratului”. Împăratul a ascultat istoria naţiunii sale timp de câteva ore, până la revărsatul zorilor. Atunci citirea a ajuns la pasajul în care scria că Mardoheu a salvat odată pe împărat dintr-o tentativă de asasinat. Împăratul şi-a întrebat slujitorii ce onoare i s-a acordat lui Mardoheu pentru această faptă bună, iar aceştia i-au răspuns că nu s-a făcut nimic în acest sens.

 

Sincronizarea evenimentelor de către Dumnezeu era din nou perfectă. Exact în acel moment intra Haman, plănuind să-i ceară împăratului permisiunea de a-l spânzura pe Mardoheu. Înainte ca Haman să-şi poată deschide gura, împăratul l-a întrebat că, ce s-ar cădea, în opinia lui, să fie făcut unui om pe care împăratul doreşte să-l onoreze. Haman, încrezut cum era, s-a gândit că împăratul se referea la persoana lui şi astfel a propus o mare paradă de cinstire pentru un astfel de om. „Du-te îndată şi fă aceasta pentru Mardoheu”, a spus împăratul.

Cât de minunat ştie Dumnezeul nostru să întoarcă situaţiile create prin uneltirile lui Satan! În cele din urmă, Haman a fost atârnat de aceeaşi spânzurătoare pe care el o pregătise lui Mardoheu. „Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte” (Proverbe 26:27) .

În această relatare Haman îl reprezintă pe Satan care tot timpul plănuieşte ceva rău împotriva noastră. Dumnezeu nu-l opreşte, fiindcă El are un plan mult mai bun. El vrea să întoarcă spre binele nostru planurile rele ale lui Satan. Groapa pe care ne-o sapă diavolul va fi cea în care va cădea el însuşi, în final.

Versetul din Ţefania 3:17 (într-una dintre traduceri) spune că „Dumnezeu, în tăcere, face mereu planuri în favoarea noastră, fiind motivat de iubire”.

În timp ce în noaptea aceea Mardoheu dormea liniştit, fără să ştie de toate planurile rele pe care Haman şi soţia lui le urzeau împotriva lui, Dumnezeu plănuia să-l protejeze pe Mardoheu. Ar fi putut dormi, Mardoheu, la fel de liniştit şi dacă ar fi ştiut de planurile ticăloase ale lui Haman. De ce nu? Dacă Dumnezeu era de partea lui, cine putea fi împotriva lui?

Petru a putut, şi el, să doarmă liniştit în închisoare, în noaptea dinaintea zilei în care Irod plănuise să-l omoare, ştiind că Dumnezeu, motivat fiind de iubire,

 

plănuia în tăcere în favoarea lui. La momentul potrivit, îngerul lui Dumnezeu a venit, l-a trezit pe Petru şi l-a eliberat (Faptele Apostolilor capitolul 12).

Şi noi putem dormi liniştiţi în fiecare noapte, indiferent de oamenii sau demonii care ar încerca să ne facă vreun rău, dacă credem în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, peste toate lucrurile şi toate fiinţele.

O dată ce am înţeles suveranitatea lui Dumnezeu, vom înceta să mai dăm vina pe oameni pentru ceea ce ni se întâmplă. Nu ne va mai fi frică de Satan, gândind că ar putea să ne facă vreun rău. Nu ne vom mai teme de boală, de durere sau de orice altceva în lumea aceasta.

Biblia ne spune să mulţumim pentru tot, în toate

situaţiile , şi, de asemenea, pentru toţi oamenii.

„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:20) „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:18) „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii” (1 Timotei 2:1) .

Putem face cu adevărat aceasta numai după ce am înţeles suveranitatea absolută a lui Dumnezeu.

Dumnezeu Se îngrijeşte de noi aşa cum S-a îngrijit de Isus. Acelaşi har care L-a ajutat pe Isus şi aceeaşi putere a Duhului Sfânt, care L-a făcut în stare să biruiască, sunt disponibile acum şi pentru noi.

Iuda l-a trădat pe Isus, Petru s-a lepădat de El, ucenicii Lui L-au părăsit, mulţimea s-a întors împotriva Lui, a fost judecat pe nedrept, acuzat în mod fals şi a fost dus în afara cetăţii pentru a fi crucificat. Cu toate acestea, în drum spre Calvar, El S-a putut întoarce către mulţime, spunându-le: „nu Mă plângeţi pe Mine; ci plângeţi-vă pe

 

voi înşivă şi pe copiii voştri.” (Luca 23:28). Nu a fost nici

o urmă de autocompătimire în El.

El ştia că paharul din care a băut fusese trimis de Tatăl Său. Iuda Iscarioteanul a fost doar mesagerul care i- a adus paharul, deci Isus a putut să Se uite la Iuda cu dragoste şi să-l numească „Prieten”. Fără a avea credinţă în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, tu nu vei fi capabil să procedezi aşa.

Isus i-a spus lui Pilat: „N-ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus” (Ioan 19:11) .

Această siguranţă I-a dat putere lui Isus să umble cu demnitate în această lume, ca un împărat. A trăit cu acea demnitate şi a murit cu aceeaşi demnitate duhovnicească.

Acum, suntem chemaţi să „trăim cum a trăit Isus”După cum El „a avut o mărturie bună” înaintea lui Pilat şi noi trebuie să mărturisim înaintea acestei generaţii necredincioase. În pasajul din 1 Timotei 6:13-14 Pavel îi spune lui Timotei: „Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont , să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos”.

După cum am văzut, binele final pe care Dumnezeu îl face în viaţa noastră este să ne facă părtaşi naturii Lui, părtaşi sfinţeniei Lui. În uimitoarea Lui suveranitate, Se foloseşte de toţi cei pe care îi întâlnim în viaţă, pentru împlinirea scopului Său. De aceea Îi putem mulţumi pentru TOŢI oamenii.

De ce îl îngăduie Dumnezeu pe acel vecin supărător, pe acea rudenie certăreaţă şi pe acel şef tiranic să te hărţuiască mereu? El ar putea să-i mute cu uşurinţă în alt loc sau chiar să le ia viaţa, făcând astfel viaţa mai


confortabilă pentru tine, dar El nu face niciuna din acestea. De ce? Pentru că vrea să-i folosească pentru sfinţirea ta. Poate vrea chiar să-i aducă la mântuire, şi anume: prin tine.

Slavă Domnului că biruinţa noastră nu depinde niciodată de tipul de oameni care sunt în jurul nostru – la serviciu, acasă sau oriunde altundeva. Biruinţa noastră este complet dependentă de harul lui Dumnezeu şi acest har îl putem avea în toate situaţiile, dacă ne smerim propriile fiinţe.

CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU SAU CREDINŢĂ ÎN BANI?

Banii sunt marea putere în această lume. De aceea Isus spune că există numai doi stăpâni care caută devotamentul nostru: Dumnezeu şi Mamona. „Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţinea numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Luca 16:13).

Lumea crede în puterea banilor şi spune: „Banii pot face orice”. Noi, în calitate de credincioşi, spunem:

Dumnezeu poate face orice”; însă, în majoritatea cazurilor, acei necredincioşi au mai multă credinţă în dumnezeul lor (banul) decât avem noi în Dumnezeul cel viu şi adevărat.

Din moment ce zilnic avem de-a face cu banii,

avem nevoie să obţinem biruinţa şi în acest domeniu.

Lumea crede că banii pot face minuni. Dar noi? Nu poate Dumnezeul nostru să facă minuni mai mari decât pot face banii? Dumnezeu, însă, nu va lucra în folosul nostru, dacă nu avem credinţă. Isus a spus că există două persoane în Univers pentru care nimic nu este imposibil. Una dintre persoane este Dumnezeu. Cealaltă este credinciosul, nu numai cu numele, ci care chiar are credinţă. „Toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu … Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 10:27; 9:23). Nimic nu este imposibil – pentru

 

Dumnezeu şi pentru persoana care are o

credinţă autentică.

Aceasta e ceva care ne taie respiraţia, dar aşa este puterea credinţei – ne conectează la atotputernicia lui Dumnezeu. Cu o asemenea credinţă noi trebuie să demonstrăm lumii din jur că Dumnezeul nostru este mai mare decât banii.

Îmi aduc aminte de vremea când a trebuit să obţinem o autorizaţie de la Guvern pentru a cumpăra cimentul necesar construirii bisericii noastre din Bangalore. Am mers la oficiul guvernamental unde funcţionarul, fiind ocupat, mi-a spus să revin săptămâna următoare. Am revenit, aşa cum mi-a spus, dar el mi-a spus iarăşi: să revin mai târziu. Aceasta s-a întâmplat în mod repetat, până când cineva, care era mai informat în ce priveşte modul de lucru al oficiului guvernului, mi-a spus că de fapt funcţionarul îmi cerea, într-un mod indirect, o mită!

Bineînţeles că mituirea funcţionarului nici nu putea intra măcar în discuţie. În schimb, ne-am rugat. Eu am continuat să revin din nou şi din nou la oficiu, şi, prin aceasta, am dobândit multă răbdare! În cele din urmă, după câteva luni, am obţinut autorizaţia. Intenţionasem să rezolv doar problema cimentului, dar mi s-a rezolvat şi problema pe care o aveam în privinţa răbdării! Dumnezeu ne dă întotdeauna mai mult decât ce îi cerem!! Aleluia!!

Cât este de minunat că Dumnezeu a putut folosi un funcţionar corupt, pentru a mă face în stare să devin părtaş naturii dumnezeieşti, dobândind răbdare! Dacă i- aş fi dat mită acelui om, aş fi primit cimentul mai repede, dar n-aş fi obţinut roada răbdării. Aşa este calea lui Dumnezeu. Dacă Îl cinstim, şi El ne va cinsti pe noi.„Căci voi cinsti … pe cine Mă cinsteşte”, spune Domnul (1 Samuel 2:30).

 

Dacă în viaţă nu vom urmări satisfacerea vreunei ambiţii personale, ci vom persevera în împlinirea voii lui Dumnezeu, nu vom avea niciodată vreo problemă.

La acea vreme, când ne ocupam de construirea bisericii din Bangalore, vroiam să avem cimentul numai în condiţiile în care Dumnezeu vroia să-l avem. Nu vroiam o clădire de adunare pe care Dumnezeu nu ar fi vrut s-o avem. Nici nu vroiam să avem clădirea înainte de timpul lui Dumnezeu. Deci, dacă autorizaţia pentru ciment s-ar fi eliberat numai după patru ani, noi eram pregătiţi să aşteptăm. Orarul lui Dumnezeu este întotdeauna perfect. El face totul la timp, niciodată nu întârzie. Data pe care a hotărât-o Dumnezeu, ca noi să primim cimentul, trebuia să fie data la care noi am primit, efectiv, acel ciment. Nicio putere de pe Pământ nu ne-ar fi putut împiedica să-l primim la momentul care era stabilit în orarul lui Dumnezeu. Deci, dacă suntem pregătiţi să aşteptăm timpul lui Dumnezeu, vom constata că El se ocupă, în felul Lui şi la vremea hotărâtă de El, de toţi funcţionarii implicaţi.

Din cauza nerăbdării, Saul a pierdut împărăţia. Citeşte următoarele: [Saul] a aşteptat şapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, şi poporul se împrăştia de lângă Saul. Atunci Saul a zis: <<Aduceţi-mi arderea de tot şi jertfele de mulţumire.>> Şi a jertfit arderea de tot. Pe când sfârşea de adus arderea de tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis: <<Ce-ai făcut?>> Saul a răspuns: <<Când am văzut că poporul se împrăştie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât, şi că Filistenii sunt strânşi la Micmaş, mi-am zis: Filistenii se vor coborî împotriva mea la Ghilgal, şi eu nu m-am rugat Domnului! Atunci am îndrăznit şi am adus arderea de tot>>. Samuel a zis lui Saul: <<Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse

 

Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui, şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul>> ” (1 Samuel 13:8-14).

Prin nerăbdare, mulţi au pierdut ceea ce avea mai bun Dumnezeu pentru ei. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta, dacă iei poziţie în favoarea adevărului şi a neprihănirii şi dacă eşti gata să aştepţi timpul lui Dumnezeu. „Prin credinţă şi răbdare moştenim făgăduinţele” (Evrei 6:12).

Acelaşi principiu se aplică în problema finanţelor pentru nevoile noastre familiare. Credinţa noastră este în Dumnezeu, nu în bani. Dacă îţi conduci casa după principiile Împărăţiei lui Dumnezeu, vei avea întotdeauna destui bani pentru nevoile tale. S-ar putea să nu devii niciodată bogat, dar cu siguranţă nu va trebui să cerşeşti. David spune: „Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n- am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.” (Psalmi 37:25) , iar Isus a spus:

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri [materiale] vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

Mulţi dintre „lucrătorii creştini cu normă întreagă” care au început în credinţă, au ajuns să fie cerşetori respectabili, fiind nevoiţi să trimită lunar „scrisori de rugăciune” (care în multe cazuri sunt, de fapt, „scrisori cerşetoare”) care strecoară cu dibăcie o aluzie la nevoile lor financiare.

De ce trebuie să faci aluzii oamenilor despre nevoile tale, dacă, cu adevărat, ai în Cer un Tată iubitor şi atotputernic? Dacă nu putem depinde de Dumnezeu în privinţa unei nevoi atât de mici, cum ar fi nevoia întreţinerii noastre, atunci putem, la fel de bine, să ne

 

oprim de tot din slujirea Lui! În astfel de situaţii ne cere loialitatea atât Dumnezeu cât şi Mamona. În care din ei ne vom încrede?

Dacă interesele noastre sunt aceleaşi cu cele ale lui Dumnezeu, nu vom avea deloc probleme. Dacă nu avem nici o dorinţă de a cumpăra sau de a poseda ceva ce nu este voia lui Dumnezeu pentru noi atunci putem sta mereu liniştiţi, pentru că Dumnezeu se va îngriji întotdeauna de nevoile noastre: dacă e nevoie, chiar în mod miraculos. Însă, dacă cedăm dorinţei de a cumpăra multe lucruri nefolositoare, pentru a ne satisface lăcomia de avere, atunci vom da de probleme la fiecare pas.

Acelaşi principiu al credinţei se aplică şi în domeniul găsirii unui partener de viaţă: „Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.” (Proverbe 19:14) .

Dacă Dumnezeu a plănuit pentru tine o anumită persoană ca partener de viaţă, există oare vreun pericol ca altcineva să se căsătorească cu persoana respectivă? Dacă crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, răspunsul este nu. Atunci nu trebuie să fi nerăbdător, şi nu te lupta pentru a cuceri inima cuiva. Dumnezeu poate, are toată puterea să păstreze acea persoană pentru tine. Poţi fi pe deplin liniştit în această privinţă.

Adam nu a trebuit să alerge frenetic prin toată grădina Edenului în căutarea unei partenere de căsătorie! Chiar dacă ar fi căutat, n-ar fi găsit pe nimeni! Ce a făcut Dumnezeu? L-a adormit pe Adam şi pe când se odihnea el, Dumnezeu i-a pregătit o soţie. Apoi Dumnezeu l-a trezit şi i-a dat-o pe Eva.

Dumnezeu te iubeşte la fel de mult cum l-a iubit pe Adam şi cu siguranţă te va conduce şi pe tine la persoana potrivită, dacă a plănuit căsătorie pentru tine. Însă tu trebuie neapărat să te încrezi în El! Aşteptarea fără credinţă va conduce numai la dezamăgire.

 

Dacă nu ai nicio ambiţie în afara voii lui Dumnezeu şi dacă eşti gata chiar să rămâi necăsătorit, în cazul în care aceasta ar fi voia lui Dumnezeu, atunci nu ai nici un motiv să îţi faci griji. „Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” (2 Cronici 16:9). Ce Dumnezeu minunat avem!

„Ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.” (1 Ioan 5:4). Dacă crezi: că înţelepciunea, iubirea şi puterea lui Dumnezeu sunt desăvârşite pentru viaţa ta, vei birui întotdeauna lumea – împreună cu prinţul ei (Satan) şi împreună cu puterile ei (Mamona, plăcere, onoare etc.). Dacă, însă, refuzi să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu şi în iubirea Lui, vei constata că eşti târât, împreună cu ceilalţi copii ai lui Adam, într-o viaţă de mizerie – trăită fără evlavie, în compromisuri şi în frustrări.

DUMNEZEU ÎI AJUTĂ PE CEI SLABI

Lumea spune că Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută pe ei înşişi. Biblia spune, însă, că Dumnezeu îi ajută pe cei care nu sunt în stare să se ajute pe ei înşişi. El este Dumnezeul celor slabi şi neajutoraţi. El spune că este Dumnezeul văduvelor, al orfanilor şi al străinilor. În Deuteronom 10:17,18 se spune: „Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri; care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte.” El nu Se autointitulează „Dumnezeul celor bogaţi şi puternici, fiindcă aceştia au acces la ajutor omenesc şi financiar. El este Dumnezeul celor slabi şi neajutoraţi care nu au acces la nici un fel de ajutor din partea oamenilor. Dumnezeu este de partea celor slabi. De aceea, înainte de a ne putea ajuta, El trebuie să ne facă slabi.

Dumnezeu a pus în trupul lui Pavel un ţepuş ca să- l facă slab, astfel încât Pavel să poată cunoaşte puterea lui Dumnezeu care era tot timpul peste viaţa lui. În 2 Corinteni 7-10, Pavel spune: „Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedece să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este

 

făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare”.

Atâta timp cât eşti dependent de bunăstarea ta materială şi de prietenii tăi influenţi, căutând să-ţi petreci viaţa într-un mod confortabil, Dumnezeu te va lăsa să te descurci singur. Nici măcar nu-ţi va răspunde la rugăciunile prin care Îi ceri ajutorul, deoarece vede că încrederea ta este în braţele omeneşti, adică în contul tău bancar şi-n oamenii influenţi pe care îi cunoşti.

Dacă, însă, ai putea să ajungi, cumva, în starea de slăbiciune – în care nu mai depinzi de oameni sau de resurse omeneşti – ai fi cea mai binecuvântată persoană de pe faţa Pământului! Fiindcă atunci Dumnezeu Însuşi va fi Susţinătorul tău. Este o binecuvântare să fim slabi şi neajutoraţi, pentru că atunci ne putem încrede în Dumnezeu, pentru toate nevoile noastre.

Împăratul lui Iuda, pe nume Asa, a fost un om pe care Dumnezeu îl ajutase de multe ori, dar atunci când s- a îmbolnăvit grav de picioare s-a încrezut, în privinţa vindecării, în doctorii lui şi nu în Dumnezeu. Citim despre el următoarele cuvinte care ne întristează: „În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare aşa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Asa a adormit cu părinţii săi, şi a murit…” (2 Cronici 16:12-13).

Fiind împărat, Asa avea destui bani să-i plătească pe cei mai buni doctori din vremea lui, dar influenţa şi bogăţia lui nu i-au putut vindeca boala. Cu cât mai bine ar fi fost dacă s-ar fi încrezut în Domnul! Nu a fost nimic greşit în faptul că a fost tratat de doctori. A fost total

 

greşit că a fost dependent de ei şi că „n-a căutat pe

Domnul”.

Cea mai fericită situaţie este aceea în care Domnul este singurul tău Ajutor. Dacă eşti unul dintre aceia care doresc cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu pentru viaţa lor, vei remarca faptul că Dumnezeu, prin lecţii repetate, te va dezvăţa de obiceiul de a te sprijini pe braţe omeneşti. El te va face slab, ca să te poţi sprijini numai pe El.

Gândiţi-vă cum a tratat Dumnezeu cu Ilie. Când a fost o foamete în Israel, Dumnezeu l-a hrănit pe Ilie prin corbi şi i-a dat să bea dintr-un pârâu. „Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, cu aceste vorbe: <<Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. Vei bea apă din pârâu, şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo>>. El a plecat şi a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus şi s-a aşezat lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, şi pâine şi carne seara, şi bea apă din pârâu” (1 Împăraţi 17:2-6).

Aşadar, de două ori pe zi corbii îi aduceau pâine şi carne, şi era tot timpul destulă apă în pârâu. Aceasta se întâmpla cu aşa regularitate, încât Ilie era în pericolul de a deveni dependent mai degrabă de pârâu şi de corbi, decât de Dumnezeu. Aşa că Dumnezeu a hotărât să schimbe metoda de aprovizionare. „Dar după o vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară.” (1 Împăraţi 17:7).

Într-o dimineaţă, Ilie a coborât la pârâu şi l-a găsit secat. Dumnezeu Şi-a învăţat slujitorul să înceteze să mai fie dependent de corbi şi de pâraie. El, Cel care a făcut ca un corb să se comporte contrar naturii lui carnivore pentru a-i duce carne slujitorului Său, putea fi, acum, considerat demn de toată încrederea că se va îngriji de o

 

altă resursă, pentru a continua aprovizionarea slujitorului Său.

Deci Dumnezeu îi spune lui Ilie să se ducă la Sarepta, şi acolo El se va îngriji de slujitorul Său: nu printr-un om de afaceri bogat, ci printr-o văduvă ne- evreică, bătrână şi neajutorată, care se afla într-o sărăcie lucie. Ea era ultima persoană din Sarepta pe care am fi ales-o noi pentru o astfel de misiune.

Căile lui Dumnezeu sunt, însă, diferite de ale noastre. El îşi găseşte plăcerea în folosirea celor mai puţin probabile căi de ajutor, pentru ca credinţa noastră să fie întemeiată nu pe calea de ajutor, ci pe Dumnezeu.

„Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:27-29).

Va fi o zi minunată în viaţa noastră când corbii, care ne-au hrănit atâta timp, vor înceta să mai vină. Atunci, noi vom putea începe să ne încredem numai în Dumnezeu.

Când persoana care ţi-a promis ajutorul te dezamăgeşte, nu te plânge împotriva ei. Dumnezeu a trebuit neapărat să-l oprească din a te mai ajuta, pentru ca tu să poţi învăţa să te sprijini doar pe Dumnezeul cel viu.

El este un Dumnezeu gelos şi nu Îşi va împărţi slava cu nimeni. „Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia.” (Isaia 42:8) . Mesajul „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine” este unul pe care avem nevoie să-l auzim din nou şi din nou, pentru că firea noastră pământească are o înclinaţie puternică înspre idolatrie, adică, să se sprijine pe ajutorul


omenesc şi pe resursele financiare. Dumnezeu vrea să fim dependenţi numai de El, pentru toate nevoile noastre. Atunci vom putea trăi tot timpul în biruinţă.

HARUL NE ESTE DE AJUNS

Esenţialul a tot ce am spus până acum este că mântuirea noastră esteprin har şi prin credinţă.

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8) .

Am început viaţa creştină – primind iertarea păcatelor şi botezul în Duhul Sfânt – prin har, prin credinţă. Într-o zi, când Isus Hristos, Domnul nostru, se va întoarce în slavă, vom fi ridicaţi „în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh”. Şi acest lucru va fi tot prin har şi prin credinţă.

Deci, atât începutul cât şi finalul vieţii noastre creştine pe Pământ, sunt prin har şi prin credinţă. Ceea ce avem de învăţat este că orice primim în perioada dintre început şi final, primim pe baza aceluiaşi principiu duhovnicesc. Prin har şi prin credinţă putem învinge tot ceea ce este rău şi putem împlini sarcina care ne este dată de Dumnezeu şi care trebuie împlinită pe Pământ.

Dumnezeu cunoaşte tot viitorul. Nu ni se poate întâmpla ceva (mâine, săptămâna următoare sau anul viitor) care ar putea să-L ia prin surprindere pe Dumnezeu. El cunoaşte sfârşitul încă de la început. Aceasta trebuie să ne dea o mare mângâiere, deoarece din moment ce Dumnezeu ştie că mâine sau săptămâna viitoare te vei confrunta cu o mare încercare sau ispită, în mod sigur El îţi va da har pentru a face faţă acestei situaţii.

 

Domnul i-a spus lui Pavel: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9) . Harul Său ESTE de ajuns pentru orice nevoie. „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8) .

Harul este disponibil din abundenţă pentru a ne

ajuta la vreme de nevoie.

„Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16) .

Oricare ar fi nevoia ta, harul lui Dumnezeu este disponibil să te ajute. De aceea, pentru a primi acest har, suntem chemaţi să venim cu îndrăzneală la Tronul de Har. În trecut, am fost învinşi pentru că nu am primit acest har. În viitor, situaţia se poate schimba. Dacă ne smerim propriile fiinţe şi ne ridicăm glasul în rugăciune, cerând har la vreme de nevoie, Dumnezeu nu ne va dezamăgi.

Biblia spune că cei ce primesc plinătate de har vor domni în viaţă prin Isus Hristos. „Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei care primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!” (Romani 5:17) .

Aceasta era voia lui Dumnezeu pentru Adam, ca el să aibă putere şi autoritate pentru a stăpâni peste toate lucrurile. În Geneza 1:26 se spune: „Dumnezeu a zis:

<<Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele cari se mişcă pe pământ>>”.


Neascultarea lui Adam a împiedicat împlinirea acestei binecuvântări în viaţa lui, dar acum Dumnezeu a ridicat o nouă rasă pe Pământ – fiii lui Dumnezeu care trăiesc prin credinţa în Isus Hristos – care trebuie să trăiască cu demnitatea unor împăraţi şi să domnească pe Pământ.

Niciun păcat nu va mai avea stăpânire asupra ta, dacă îţi vei smeri propria fiinţă şi vei primi harul lui Dumnezeu. Nici o teamă sau îngrijorare nu trebuie să mai pătrundă în inima ta. Nimeni de pe Pământ nu mai poate să-ţi facă vreodată viaţa nefericită – nici şeful tău, nici vecinul tău, nici rudeniile tale, nici duşmanii tăi, nici Satan, nimeni – pentru că ai învăţat secretele biruinţei.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne conduce la sărbătoarea biruinţei Sale în Hristos.

Ce minunat este să trăieşti sub Noul Legământ al harului lui Dumnezeu! Ţara promisă stă deschisă înaintea ta! Intră în ea şi stăpâneşte-o!

ANEXA 1.SECRETELE BIRUINŢEI

1. Dumnezeu vrea să te ajute să trăieşti tot timpul o viaţă de biruinţă. Crede aceasta din toata inima ta.

2. Dumnezeu îţi dă porunci pentru că te iubeşte; de aceea: pe fiecare dintre poruncile Sale să le iei în serios.

3. Dumnezeu îi iubeşte pe ucenicii lui Isus la fel de mult cât Îl iubeşte pe Isus. Găseşte-ţi siguranţa în această iubire.

4. Fiecare încercare are un scop dumnezeiesc. Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fii ispitit sau încercat peste puterile tale. Crede aceasta din toată inima ta.

5. Isus a fost ispitit în toate privinţele, exact aşa cum suntem şi noi. Totuşi, El nu a păcătuit niciodată. Când eşti ispitit, uită-te la El ca la Exemplul tău.

6. Dumnezeu dă har numai celor smeriţi. Deci ia crucea şi smereşte-ţi propria fiinţă tot timpul.

7. Dumnezeu va controla toate circumstanţele din viaţa ta, astfel încât ele vor lucra împreună spre binele tău, în sensul cel mai înalt al cuvântului. Crede aceasta din toată inima ta.

8. Să fii dependent numai de Dumnezeu, onorându-L ca Ajutor al tău de nădejde, în orice situaţie. Cere-i să te dezveţe de obiceiul de a fi dependent de orice altceva sau de oricine altcineva, în afară de El.

9. Dumnezeu poate da puterea Lui numai celor

slabi. Deci lasă-L să te zdrobească şi să te reducă la un

„punct zero”.

ANEXA 2.CEEA CE A FĂCUT DUMNEZEU PENTRU

Când îndoit sub poveri şi griji, Sufletul ţi-e deznădăjduit;

Nu trebuie să te temi,

Dumnezeu e foarte aproape.

El te iubeşte cum L-a iubit pe Fiul Său Şi te va ajuta şi pe tine;

Doar încrede-te în Cuvântul promisiunii Lui

Şi El deja te vede, trecut biruitor.

Nu este un secret ceea ce poate face Dumnezeu Ceea ce a făcut pentru Isus va face şi pentru tine Cu măreaţă putere El te va întări;

Nu este un secret ceea ce poate face Dumnezeu.

Deşi păcatul şi răutatea umplu această lume

Şi tu eşti copleşit;

Totuşi, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat –

„Păcatul nu poate stăpâni peste tine.” Şi când curentul ispitei trage cu putere,

Harul lui Dumnezeu va fi punctul tău de sprijin; Astfel că poţi trăi cum a trăit Isus,

În biruinţă zi de zi.

Când durerea şi boala vin la tine Şi îi atinge şi pe cei dragi ai tăi, Dumnezeu ştie ceea ce simţi –

 

El are putere pentru a vindeca.

Tatăl tău se va îngriji de nevoile tale – El este credincios şi El este adevărat; Şi aşa cum S-a îngrijit de Isus

Se va îngriji şi de tine.

O, ce glorioasă mângâiere vei avea –

Dacă vei veni să-L cunoşti Pe Isus ca Domn al tău

Şi, de asemenea, ca Frate al tău mai Mare. Căci tot ce are Dumnezeu este acum al tău Şi El nu te va lăsa să pleci;

Şi acum că, Dumnezeu e binefăcătorul tău, Cine mai poate fi răufăcătorul tău?

Zac Poonen

ANEXA 3.CUVINTE DE ÎNŢELEPCIUNE

1. Dacă ţinem litera legii dar respingem duhul ei,

avem o formă de evlavie fără puterea ei.

2. O persoană smerită este mulţumitoare lui Dumnezeu şi oamenilor chiar şi pentru cele mai neînsemnate lucruri.

3. Dacă suntem biruiţi de vreun păcat, cauza de bază este mândria care se află ascunsă undeva în noi.

4. Dacă suntem cu adevărat smeriţi, este imposibil

să nu primim har de la Dumnezeu.

5. O persoană smerită nu poate fi niciodată

învinsă de oameni, de Satan sau de poftele trupeşti.

6. Dacă ne smerim propriile fiinţe, vom fi protejaţi de mâna atotputernică a lui Dumnezeu.

7. Este imposibil ca două persoane să devină una, în afară de cazul în care amândouă sunt sărace în duh.

8. Cei săraci în duh sunt aceia care sunt conştienţi de propriile lor slăbiciuni şi neputinţe şi care, din această cauză, se judecă încontinuu pe ei înşişi.

9. A avea descoperire înseamnă a vedea lucruri, oameni, circumstanţe, etc., din punctul de vedere al lui Dumnezeu.

10. Bârna din ochiul nostru e o atitudine lipsită de dragoste şi plină de judecată faţă de fratele în ochiul căruia este doar un fir de praf.

 

11. Legea ne dă porunci, dar nu ne face apţi pentru a le împlini. Harul ne cheamă la un nivel mai înalt, dar ne dă puterea să atingem acel nivel.

12. În fiecare zi avem ocazia să facem voia lui

Dumnezeu, sau să irosim ziua.

13. Obstacolele din calea noastră nu trebuie să le interpretăm imediat ca fiind semnale pentru retragere, ci trebuie să vedem în ele provocări pentru întărirea credinţei noastre.

14. Cel care umblă după poftele trupeşti va avea aşteptări de la ceilalţi, dar cel care umblă după îndemnurile Duhului va purta poverile altora şi îi va sluji pe alţii.

15. Cel care este sigur de iubirea lui Dumnezeu nu- i va judeca pe alţii, nu-i va invidia şi nici nu va concura cu alţii.

16. Toată slava care nu este acordată lui Dumnezeu este slavă deşartă.

17. Daca trăim în mod egoist, amintirea acestei vieţi ne va aduce regrete în veci de veci.

18. Dumnezeu permite nevoi în viaţa noastră şi permite să primim ajutor de la alţii pentru a ne învăţa dependenţa reciprocă în Trupul lui Hristos.

19. Când dăruim cuiva un cadou trebuie s-o facem neapărat în aşa fel, încât să nu călcăm în picioare demnitatea acelei persoane, ca fiinţă omenească.

20. Valoarea reală a vieţii noastre stă în ceea ce am

dăruit , nu în ceea ce am primit.

21. Ceea ce primim prin descoperire dumnezeiască este adevărata noastră avere. Restul nu e nimic altceva decât cunoştinţă şi este la fel de nevaloroasă ca o bancnotă falsă.

22. Credinţa poate fi bazată numai pe cuvântul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. De aceea omul trebuie să trăiască prin fiecare cuvânt ieşit din gura lui Dumnezeu.

 

23. Dumnezeu poate să ne ridice şi să-Şi împlinească scopul prin noi, dar trebuie ca mai întâi să ne aducă la un punct zero.

24. Suntem chemaţi să-L urmăm pe Hristos. Nu suntem chemaţi să-L imităm, ci să fim părtaşi naturii Lui.

25. A ne teme de Dumnezeu înseamnă să fim credincioşi în taina vieţii noastre particulare.

26. Nimeni altcineva în afară de noi înşine nu poate strica planul desăvârşit al lui Dumnezeu pentru viaţa noastră.

27. A fi credincios în folosirea banilor este o virtute mult mai înaltă decât a fi doar corect în domeniul financiar.

28. Spiritualitatea adevărată constă în răstignirea voinţei proprii şi împlinirea voii lui Dumnezeu.

29. A zidi pe nisip înseamnă a înţelege doctrina şi a fi emoţionat de ea. A zidi pe stâncă înseamnă a împlini Cuvântul lui Dumnezeu.

30. Pentru a fi duhovnicesc, omul trebuie să renunţe nu numai la ceea ce este rău, dar şi la ceea ce este neroditor.

31. A avea daruri duhovniceşti fără iubire dumnezeiască este asemenea unui conductor electric neizolat care în loc să aducă lumină aduce moarte.

32. Isus a fost crucificat: nu pentru că a trăit o viaţă sfântă, ci pentru că a demascat curvia religioasă. Să urmăm exemplul Lui.

33. Niciun prooroc adevărat din Biblie nu a fost vreodată produsul vreunei şcoli biblice; numai proorocii falşi.

34. Toate abilităţile omeneşti şi calificările noastre pământeşti sunt complet fără valoare privind calificarea în ochii lui Dumnezeu.

 

35. Cel mai mare arhanghel a devenit Diavolul prin mândria frumuseţiiînţelepciunii şi poziţiei lui. Trebuie să ne ferim de o asemenea mândrie cu orice preţ şi întotdeauna.

36. Legea este asemenea unei alifii care ţine sub control infecţia. Harul este asemenea unui antibiotic care omoară microbii cauzatori de infecţie.

37. Semnul inconfundabil al credinţei este lauda şi mulţumirea, aduse lui Dumnezeu.

38. Dumnezeu ne dă lucruri materiale ca să le

folosim, nu ca să le iubim sau să le posedăm.

39. Creştinismul adevărat este calea de mijloc între

ascetism şi materialism.

40. Putem fi ca Isus numai când va reveni El în

slavă, dar putem trăi cum a trăit Isus, chiar acum.

41. Isus a crescut în înţelepciune în propria Lui casă şi la propriul Lui loc de muncă (la atelierul de dulgherie). Şi noi putem creşte în înţelepciune în aceste două locuri.

42. Când îi acuzăm pe fraţi, devenim colaboratorii lui Satan; când mijlocim pentru ei devenim colaboratorii lui Isus.

43. Dacă facem ca persoana noastră să fie o necesitate pentru alţii, împiedicăm umblarea lor cu Dumnezeu.

44. Tot ce nu îşi are originea în iubire va pieri într-

o zi.

45. Maturitatea noastră spirituală este testată prin

atitudinea pe care o avem faţă de aceia care nu

împărtăşesc modul nostru de a vedea lucrurile.

46. A avea o inimă curată înseamnă a nu dori nimic şi a nu dori pe nimeni, în afară de Dumnezeu.

47. Dacă Isus nu L-a putut sluji pe Tatăl Său fără

ungerea Duhului Sfânt, nici noi nu o vom putea face.


48. O biserică fără darurile Duhului Sfânt este ca un om paralizat: aceasta poate trăi, dar nu poate sluji, în mod concret, altora.

49. Există două persoane pentru care nimic nu este imposibil: Dumnezeu şi persoana care exercită credinţă.

50. Dacă murim faţă de noi înşine, ne putem

„odihni în pace” în orice vreme şi în orice situaţie.

 

DUHUL SFÂNT care locuieşte în noi

(2 Timotei 1.14)

INTRODUCERE

Ne bucurăm de dragostea lui Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său în lume (1 Ioan 4.9), dar şi de dragostea Fiului care S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi (Efeseni 5.25). Însă ne gândim aşa de puţin la dragostea Duhului (Romani 15.30), fără de care nu putem avea bucuria cerească şi nici o adevărată cunoştiinţă de Dumnezeu (1 Corinteni 2.9-13). Când Domnul era să plece de la ai Săi, El a îndreptat privirile ucenicilor asupra Duhului Sfânt. În aceasta noi vedem un îndemn minunat de a cerceta şi a cunoaşte ce spune Scriptura despre Duhul Sfânt care locuieşte în noi (2 Timotei 1.14).

PERSOANA DUHULUI SFÂNT

Duhul Sfânt este într-adevăr o Persoană aşa după cum sunt Tatăl şi Fiul. Şi El este cu adevărat Dumnezeu. Petru putea spune lui Anania: „…Pentru ce ţi-a umplut satan inima ca să minţi pe Duhul Sfânt?…N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu“ (Faptele Apostolilor 5.3-4). Şi totuşi Duhul Sfânt se deosebeşte de Tatăl şi de Fiul.

De exemplu, la instituirea botezului spune: „…şi botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt“ (Matei 28.19). Când spun că Duhul Sfânt este o Persoană, exprim prin aceasta, că El nu este numai o influenţă, sau numai o putere care vine de la Dumnezeu şi prin care noi într-o anumită măsură suntem influenţaţi şi conduşi, ci El, Duhul Sfânt este cu adevărat o Persoană, care hotăreşte, conduce, vorbeşte şi se întristează (Ioan 16.13-14), ori o influenţă nu vorbeşte, nu ascultă şi nu se întristează.

În Faptele Apostolilor 13 găsim scris că pe când slujeau şi posteau Duhul Sfânt le-a spus: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat“. Desigur că la rândul Său, Duhul Sfânt exercită o mare influenţă, însă El este mai mult decât o influenţă. El este o Persoană adevărată care lucrează şi care împarte fiecăruia darurile Sale după cum voieşte (1 Corinteni 12.11). Aceste lucrări nu le poate face o influenţă, ci o fiinţă vie care are voinţă şi putere. Când Scriptura vorbeşte de Duhul Sfânt, întrebuinţează şi pronumele personal „EL“, pronume care nu poate fi întrebuinţat pentru o influenţă.

Despre venirea Fiului pe pământ citim: „Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi“. Însă nu este spus aceleaşi cuvinte despre Duhul Sfânt. El nu a venit în trup şi în înfăţişarea Sa n-a fost găsit ca om, şi totuşi aici pe pământ, El este o Persoană care lucrează. Fiul, a doua Persoană a Dumnezeirii a fost văzut ca Om. Despre Domnul Isus se putea spune: „ei l-au văzut cu ochii şi L-au pipăit cu mâinile“.

Duhul Sfânt locuieşte în oamenii care au fost curăţiţi de păcatele lor prin sângele lui Isus Hristos. În ei şi prin ei, lucrează Duhul Sfânt pe pământ şi lumea a priceput că în cei credincioşi era un alt Duh. Şi ca să înlăture pe Duhul Sfânt din lume, ei au început cu omorârea lui Ştefan, căutând prin aceasta să nimicească locuinţa Duhului. Ei însă n-au putut omorî pe Duhul Sfânt şi nici să-i smulgă ceea ce El poseda (Faptele Apostolilor 7.51, 55, 59). Domnul Isus a spus despre Duhul Sfânt: „El va rămânea cu voi până în veşnicie“.

Mai departe vedem că Duhul Sfânt nu venise sub forma de azi pe pământ, datorită cărui fapt, Domnul Isus spunea ucenicilor Săi: „…vă este mai de folos să Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El…“ (Ioan 16.7-8). S-ar putea spune astfel de cuvinte pentru cineva care nu există? Dar, se pune şi întrebarea: „Nu era Duhul Sfânt pe pământ?“ Noi citim pe prima pagină a Bibliei că Duhul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor. Iar David se ruga: „Nu lua Duhul Tău de la mine!“ etc…

În acel timp, înainte de Rusalii, Duhul Sfânt lucra parţial din cer pe pământ. Domnul însă avea în vedere ca Duhul Sfânt să se coboare din cer şi să locuiască în cei credincioşi, construind Adunarea Sa. Între lucrarea şi locuirea Duhului Sfânt este o mare deosebire. Dumnezeu venea la om în Eden, însă nu locuia acolo. În toate timpurile Duhul Sfânt a lucrat pe pământ, însă numai de la Rusalii a locuit El aparte în cei credincioşi. Vechiul Testament ne arată că Duhul Sfânt cobora în diferite timpuri şi peste unii oamnei, ca să-i facă destoinici pentru anumite însărcinări şi lucrări. Citim că Duhul Sfânt a venit peste Otniel, peste Ghedeon, peste Iefta (Judecători 3.10; 11.29), peste David, peste Saul şi alţii. În contrast cu toate acestea, Domnul Isus spune: „El va rămânea şi va fi cu voi“. Romanilor, apostolul le spune că „Duhul Sfânt locuieşte în ei“ (Romani 8.11). Ce mare deosebire este între aceste mici cuvinte: peste şi în. Aceste cuvinte arată deosebirea dintre credincioşii Vechiului şi Noului Testament. Luăm ca exemplu pentru aceasta o barcă cu lopeţi şi una cu motor. O barcă cu lopeţi, pentru ca să înainteze, are nevoie de o putere care nu este în ea însăşi, ci vine de afară. O barcă cu motor, dimpotrivă, nu are nevoie de o putere din afară, ci pe ea o poartă puterea care este în interiorul ei. Ea poate merge pe vânturi pentru că are o putere în interiorul ei. Aşa venea Duhul Sfânt peste oameni din Vechiul Testament: „Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt“ (2 Petru 1.21), în timp ce credincioşii din timpul harului au primit Duhul Sfânt pe care îl poartă în inimile lor.

Înainte de săvârşirea lucrării de mântuire era cu neputinţă ca Duhul Sfânt să Se coboare din cer şi să-şi facă locuinţă în oameni. Mai întâi trebuia ca Hristos să fie proslăvit, aşa cum citim în Ioan 7.39: „Căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit“, şi mai târziu Domnul a spus ucenicilor Săi: „Vă este de folos să Mă duc…“ (Ioan 16.7).

Cineva poate spune însă că Duhul Sfânt S-a coborât din cer sub formă de porumbel, venind peste Domnul Isus. Da, Domnul Isus a fost singurul curat peste care a venit Duhul Sfânt şi peste care a putut rămânea. Acesta era un semn pentru Ioan Botezătorul, prin care el a putut cunoaşte pe Domnul Isus. În Ioan 1.32-33 citim: „Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel şi oprindu-se peste El. Eu nu-l cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt“. Porumbelul găsise în Domnul Isus un loc de odihnă pentru piciorul său. Acest fapt ne aminteşte de porumbelul lui Noe din zilele potopului (Geneza 8), care a venit de două ori înapoi în corabie. Scriptura ne spune: „N-a găsit nici un loc ca să-şi pună piciorul“. Însă corbul, pe care l-a trimis Noe nu s-a mai reîntors; el a găsit destule cadavre, care i-au fost o hrană plăcută. Corbul este chipul duhurilor necurate. Nu tot aşa a fost cu porumbelul care este chipul curăţeniei şi al blândeţei. El nu a găsit loc de odihnă pe cadavrele celor ucişi prin potop, aşa cum a găsit corbul. Când porumbelul s-a întors a doua oară, el avea o frunză de măslin în cioc. Aceasta era mărturia unui nou început. A treia oară porumbelul nu s-a mai întors. El a găsit un loc de odihnă pe pământ pe temeiul vieţii noi al învierii. Aceasta vrea să ne spună că numai pe baza unei învieri din morţi la viaţă este posibil ca Duhul Sfânt să-Şi găsească locul unde poate să locuiască.

Deşi Duhul Sfânt se mişca de patru mii de ani peste o lume de morţi duhovniceşte în păcate (Efeseni 2.1) totuşi a putut să impresioneze şi să înzestreze cu putere şi pe cei drepţi şi pe cei nedrepţi. Cum avem pe David ca împărat şi prorocii tot aşa avem pe Saul ca împărat şi pe Balaam ca proroc care a dus poporul în rătăcire, dar în nici unul Duhul Sfânt nu a putut să locuiască. După trecerea acelor patru mii de ani, s-a arătat ceva nou pe pământ. Al doilea Om din cer, a venit pe pământ. El este cel întâi născut din toată zidirea (Coloseni 1.15) care nu a cunoscut păcat. Peste El a putut să se coboare porumbelul şi să rămână peste El. El este frunza de măslin care însemnează începutul unei creaţiuni noi. El este primul Om într-o lume de păcate şi fărădelegi în care a putut să locuiască Duhul Sfânt.

Dar este posibil să mai existe oameni în care să locuiască Duhul Sfânt? Dezlegarea acestui secret constă în preţul cel scump de răscumpărare a sângelui Domnului Isus. Sângele Lui ne curăţeşte de orice păcat (1 Ioan 1.7). Prin jertfa aceasta săvârşită o dată pentru totdeauna suntem făcuţi desăvârşiţi devenind în acest fel templul Duhului Sfânt. Ce mare este harul lui Dumnezeu! Dacă locuirea Duhului Sfânt ar depinde de credincioşia noastră, atunci de mult L-am fi dat afară, L-am fi înlăturat. Locuirea Duhului Sfânt în noi nu este rezultatul lucrării noastre, ci este rezultatul lucrării Domnului Isus. Prezenţa Duhului Sfânt nu depinde de noi fiindcă suntem credincioşi, ci fiindcă Domnul Isus a săvârşit mântuirea noastră şi El este proslăvit la dreapta lui Dumnezeu. De aceea Domnul a putut spune că Duhul Sfânt va rămâne LA noi şi ÎN noi până în veşnicie (Ioan 14.16-17). Slăvit să fie Numele Său!

Înainte ca Domnul să plece de la ai Săi, a spus: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi“ (Ioan 14.18). Domnul a venit la ucenicii în dimieaţa învierii şi chiar până în ziua revenirii Sale nu suntem orfani. Primul capitol din Faptele Apostolilor ne arată cum a părăsit Domnul pământul, plecând la cer şi chiar în capitolul al doilea găsim coborârea din cer a celeilalte Persoane din Dumnezeire, a Duhului Sfânt, ca să rămână şi să locuiască în noi. Nu trebuie oare ca aceste adevăruri să umple inima noastră de mulţumire şi adorare?

Începând din ziua Rusalilor, cererile pentru a primi Duhul Sfânt nu-şi mai au locul. Asemenea cereri îşi aveau rostul lor înainte de Rusalii, înainte de coborârea Duhului Sfânt, dar după aceea nu-şi mai au sens. Credincioşii, care azi se mai roagă pentru venirea sau coborârea Duhului Sfânt trec peste adevăr şi Domnul trebuie să le spună: „Vă rătăciţi pentru că nu cunoaşteţi Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu“. O asemenea cerere este ca şi cum un ucenic al Domnului ar fi rugat pe Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Mesia. Ceilalţi ucenici ar fi răspuns aceluia: „Nu crezi tu că Domnul care este cu noi este Mesia?“ Când Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său că ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat ungerea (1 Ioan 2), ne-a sigilat şi ne-a dat arvuna Duhului în inima noastră (1 Tesaloniceni 4.8; Efeseni 1.13-14), cum putem noi oare să-I mai cerem Duhul, când ar trebui să-I mulţumim pentru ceea ce ne-a dat? Noi nu ne rugăm pentru Duhul Sfânt, ci prin Duhul Sfânt. În loc de a ne ruga pentru coborârea Duhului, noi mulţumim pentru darul Duhului Său care ne călăuzeşte în tot adevărul (Ioan 16.13) şi ne ajută în slăbiciunile noastre (Romani 8.26).

Putem primi Duhul Sfânt fără să-L cerem?

Să cercetăm ce spune Scriptura în privinţa aceasta. Apostolul Ioan scrie că nu cei ce se roagă pentru Duhul, ci cei ce cred în Domnul Isus, primesc Duhul. Apostolul Petru a predicat în ziua Rusalilor pocăinţa şi iertarea păcatelor şi a adăugat: „şi veţi primi darul Duhului Sfânt“. Pocăinţa şi iertarea păcatelor trebuie să aibă loc înaintea primirii Duhului Sfânt. Apostolul aminteşte efesenilor (1.13-14) că după ce au auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia) şi după ce au crezut au fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt promis. În acest loc apostolul ne arată adevărata ordine a lucrărilor:

1) ei au auzit Evanghelia;

2) au crezut;

3) au primit Duhul Sfânt.

Aceste mărturii apostolice sunt în deplină armonie şi cu rânduielile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Leprosul trebuia să fie mai întâi adus la preot şi după aceea să fie stropit cu sânge, şi preotul numai după aceea să pună untdelemnul pe cel ce se curăţise de lepră (Levitic 14.1-18). Untdelemnul este simbolul Duhului Sfânt.

Cu toate aceste mărturii clare că Duhul Sfânt îl primim prin credinţa în Domnul Isus, unii ne prezintă izolat textul din Luca 11.13: „…cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer!“ Suntem bine încredinţaţi că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (2 Timotei 3.16; 2 Petru 1.21), căci nici o prorocie din ea nu se tâlcuieşte singură (2 Petru 1.20) şi deci nu pot fi contraziceri între texte. Legând versetele din Faptele Apostolilor şi cel din Luca 11.13 am putea spune că n-ar fi fost o greşeală ca ucenicii Domnului şi ceilalţi împreună cu ei să fi pus în rugăciunile lor şi ceva privitor la primirea Duhului Sfânt deoarece El încă nu fusese dat.

Domnul Isus a spus însă ucenicilor că El va ruga (nu ei) pe Tatăl să le trimită un Mângâietor. Ei trebuiau doar să aştepte acolo făgăduinţa Domnului (Faptele Apostolilor 1.4). Considerăm că rugăciunea pentru primirea Duhului Sfânt îşi va avea rostul ei bine definit după răpirea Adunării şi împreună cu ea a Duhului Sfânt. Astăzi trăim în timpul harului şi mulţumim Tatălui ceresc că în Fiul Său avem totul deplin (Coloseni 2.10) deci şi Duhul Sfânt.

DARUL DUHULUI SFÂNT ŞI ÎNTEMEIEREA

ADUNĂRII LUI HRISTOS

Darul Duhului Sfânt este răspunsul lui Dumnezeu la credinţă şi nu la rugăciune. Atunci nu mai trebuie să ne rugăm? Fără îndoială că ne rugăm însă trebuie să ne rugăm aşa cum ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu: clar şi lămurit. Vameşul, tâlharul de pe cruce, Pavel, Corneliu şi alţii s-au rugat. Ei căutau mântuirea lor în pocăinţă şi osândire de sine. Pocăinţa şi credinţa sunt aşezate de Dumnezeu împreună şi ele nu trebuie despărţite. Când un om începe să creadă în Domnul Isus, atunci prima lucrare a credinţei nu este bucuria, ci pocăinţa – schimbarea gândurilor – osândirea de sine. Acest adevăr îl înţelegem la oamenii din Ninive. Scriptura spune: „…Ei au crezut în Dumnezeu“, şi prima lucrare a credinţei lor a fost că s-au îmbrăcat în saci, au strigat către Dumnezeu şi s-au întors de la căile lor rele (Iona 3). Acest lucru pe care l-au făcut oamenii din Ninive, Domnul îl numeşte pocăinţă (Matei 12.41). Din cele menţionate observăm cât de legate sunt pocăinţa şi credinţa. Prima lucrare a credinţei este pocăinţa şi ea include în sine chemarea Numelui Domnului Isus pentru mântuire. Dacă se ia uşor această primă lucrare a credinţei, atunci a doua stă pe genunchi slăbănogiţi. Aceste două feţe ale credinţei: osândirea de sine şi primirea mântuirii arată credinţa aceluia care primeşte Duhul Sfânt. În pocăinţă, credinţa îndreaptă ochii spre sine însuşi; în primirea mântuirii, credinţa îndepărtează privirea de la oameni şi o îndreaptă spre Hristos. Sufletul care crede în Domnul Isus pe temeiul acestor mărturii primeşte iertarea păcatelor şi Duhul Sfânt. Prin gura tuturor prorocilor, Duhul Sfânt dă mărturie că oricine crede în Domnul Isus va primi iertarea păcatelor prin Numele Său. Când au fost vestite aceste cuvinte în casa lui Corneliu şi au fost primite de inimile credincioase, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul (Faptele Apostolilor 10.44). Oricine, pe baza acestor mărturii, dacă crede în Domnul Isus primeşte iertarea păcatelor.

Probabil cineva va contrazice acest fapt cu Faptele Apostolilor 8 unde găsim că samaritenii au crezut dar n-au primit Duhul Sfânt până ce Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei. În baza acestui text, unii susţin că Duhul Sfânt se primeşte numai prin punerea mâinilor. Ca să înţelegem de ce a fost nevoie ca Petru să-şi pună mâinile peste ei, este necesar să cercetăm în amănunţime lucrurile. Ştim că planul lui Dumnezeu este ca în afara israeliţilor să includă în Adunarea Sa şi pe neamuri (naţiuni). Acest plan nu a fost destăinuit încă în vremea aceea oamenilor (Efeseni 3.3-6). În Faptele Apostolilor vedem cum Dumnezeu descoperă treptat planul Său. Înţelegem că Adunarea a luat fiinţă în ziua Cincizecimii, dar celor din acele zile nu le-a fost cunoscut acest adevăr. Pentru ei Adunarea era cum este o floare neînflorită. Faptele Apostolilor începe cu vestea pocăinţei pe teren israelitic. Încă o dată Dumnezeu a lucrat cu poporul Său pe baza răspunderii şi a făgăduinţelor Sale. Odinioară le-a vorbit părinţilor prin gura prorocilor Săi (Evrei 1.1); ei însă nu au ascultat de glasul lor şi i-au omorât. Dumnezeu le-a trimis pe Fiul Său, dar ei au strigat: „Iată moşteitorul, veniţi să-l omorâm…“ (Matei 21.33-41). Smochinul care simboliza pe Israel era copt pentru tăiat (Luca 13.6-9). Mijlocirea vierului de a-l lăsa încă un an a fost săvârşită de Domnul Isus pe cruce când S-a rugat: „Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac“. Dumnezeu a rânduit în Vechiul Testament ca pentru cei care săvârşesc un omor în neştiinţă sau fără voie să fie cetăţi de scăpare. Pe baza rugăciunii Domnului Isus, Dumnezeu a pus pe Israel în acest loc.

În vestea pocăinţei prin apostolul Petru în ziua Cincizecimii a fost încă o dată deschisă uşa harului pentru poporul Israel. Mânat de Duhul Sfânt, Petru s-a ataşat rugăciunii Domnului Isus şi a propovăduit fraţilor săi de sânge: „…Fraţilor ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri…Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu…să vă timită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos“ (Faptele Apostolilor 3.17, 19-20). Dar şi ultima încercare a stăpânului pentru smochin a fost în zadar. Prin uciderea lui Stefan au respins şi ultima încercare care a fost făcută prin Duhul Sfânt. Pe bună dreptate Ştefan le spune că ei au omorât pe prorocii prin care le-a vorbit Dumnezeu, la fel au făcut şi cu Fiul iar apoi s-au împotrivit Duhului Sfânt. Toate încercările de a salva smochinul au fost în zadar. Acum a rămas ca smochinul să fie tăiat (Luca 13.9). Dar făgăduinţele faţă de Israel ca popor al lui Dumnezeu au rămas pentru o altă zi când urmaşii lui Israel vor striga: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului“ (Matei 23.39). După ce Israel a lepădat ultima chemare la pocăinţă, Dumnezeu a mers un pas înainte ca să-Şi ducă la îndeplinire planul Său cel măreţ şi tainic. Nu numai din Israel, ci din orice naţiune şi limbă Dumnezeu dorea să-Şi zidească Adunarea Sa. Dintre samariteni şi dintre naţiuni până în acel moment nu a fost încă nimeni chemat.

Adunarea din Ierusalim era formată, la momentul despre care vorbim, numai din israeliţi şi din prozeliţi iudei. Acum însă sosise ceasul ca zidul care-i despărţea să fie dărâmat pentru ca şi samaritenii şi cei de la marginile pământului să fie botezaţi într-un singur Trup de acelaş Duh în oricât de mare număr îi va chema Domnul (Faptele Apostolilor 2.38; Efeseni 2.17).

După uciderea lui Ştefan a venit o mare prigonire peste adunarea din Ierusalim. Dumnezeu a folosit această ocazie ca să trimită pe Filip cu vestea păcii în Samaria. Aşa cum a luat fiinţă adunarea din Ierusalim dintre iudei credincioşi, tot aşa a luat fiinţă un cerc de credincioşi în Samaria. Cum se vor fi împăcat unii cu alţii după ce sute de ani a fost vrăjmăşie între ei? Scriptura ne informează că iudeii cu samaritenii nu aveau nici o legătură unii cu alţii. Şi cu privire la închinare aveau vederi deosebite (Ioan 4.20). Se va menţine oare această lipsă de legătură unii cu alţii în Adunare?

Prin ce mijloc putea să dispară această lipsă de legătură?

Înţelepciunea lui Dumnezeu a găsit o cale. Când a ajuns vestea că Samaria a primit Cuvântul, adunarea din Ierusalim a trimis pe Petru şi pe Ioan ca să vadă ce a făcut Domnul în mijlocul samaritenilor. Ei au constatat că ceea ce era principal lipsea, şi anume Duhul Sfânt. Când în Ierusalim s-a vestit: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos şi apoi veţi primi darul Sfântului Duh“ lucrurile s-au petrecut întocmai. Credincioşii au fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuiască un singur Trup (1 Corinteni 12.13).

Dar când a primit Samaria Cuvântul şi credincioşii au fost botezaţi, nu s-a coborât Duhul Sfânt peste nici unul din ei şi astfel nu erau incluşi în acelaşi Trup. Domnul a reţinut darul Duhului Sfânt la Samaria până când au venit apostolii din Ierusalim ca astfel să se restabilească pacea şi unitatea dorită de Dumnezeu între aceste două cercuri de credincioşi. Ambele părţi trebuiau să înveţe că Ierusalimul cu templul şi Samaria cu muntele Gherazim au ajuns să-şi piardă valoarea (Ioan 4.21, 23).

Ceva nou a început din momentul când „închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh şi adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl“. Ce au vorbit aceşti doi apostoli în Samaria, ce lumină a dat Domnul prin vizita acestora, Biblia nu ne spune nimic. Se spune doar că s-au rugat pentru ei şi au pus mâinile peste ei şi aşa au primit Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 8.15, 17). Din această relatare reiese că toată duşmănia şi neînţelegerea dintre ei a fost înlăturată şi astfel s-a stabilit o unitate deplină între ei. În rugăciunea apostolilor nu a fost altceva decât ca Domnul să-i boteze şi pe samriteni cu acelaşi Duh şi în acelaşi Trup (1 Corinteni 12.13) şi să se ataşeze ca mădulare ale Adunării Sale. Unitatea dintre Ierusalim şi Samaria a fost arătată prin punerea mâinilor. Prin punerea mâinilor Cuvântul arată unitatea şi părtăşia (şi nu o formalitate religioasă) cu acela peste care se pune mâinile. Aceasta o găsim în Vechiul Testament (Levitic 16.21; Numeri 8.10). Numai după ce a fost recunoscută unitatea Legământului celui nou între credincioşii iudei şi cei din Samaria, Dumnezeu a răspuns cu darul Duhului Sfânt. Vedem cu claritate cum Domnul în înţelpciunea Sa a reţinut darul Duhului Sfânt în Samaria atât timp până când nu au fost înlăturate vrăjmăşiile dintre cele două cercuri de oameni.

Din cele arătate rezultă cu claritate că aici era vorba de un caz deosebit în care Duhul Sfânt a fost primit prin punerea mâinilor. Numai într-un singur loc mai găsim scris în Scriptură că Duhul Sfânt a fost primit prin punerea mâinilor. Dacă vrem să facem din Faptele Apostolilor 8 rânduiala sau procedura primirii Duhului Sfânt, atunci am fi în contrazicere cu modul cum au primit Duhul Sfânt cei din casa lui Corneliu. Acolo citim: „Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul“ (Faptele Apostolilor 10.44). În Faptele Apostolilor 8 vedem cum Dumnezeu a dărâmat zidurile de despărţire şi îngrădirile lor întrupând pe samariteni în Adunarea Lui. În Faptele Apostolilor 10 găsim ultima dărâmare a zidului de despărţire şi acolo Dumnezeu a întrupat pe păgâni în acelaşi Trup. În toate aceste lucrări întâlnim pe Petru ca o unealtă întrebuinţată de Domnul. Cât de puţin a înţeles Petru că a sosit ceasul când zidul de despărţire dintre iudei şi neamuri să fie dărâmat şi cât de greu era pentru el să se acomodeze noului plan al lui Dumnezeu o găsim scris în Faptele Apostolilor 10.9-16 când de trei ori a trebuit să se repete aelaşi adevăr: „Ceea ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat“. Ceea ce a unit Dumnezeu în acea faţă de masă, Petru nu ar fi putut niciodată să unească.

Planul lui Dumnezeu a fost ca dintre iudei şi neamuri să fie alcătuită Adunarea Lui, fapt ce a fost cu totul împotriva gândurilor lui Petru ca iudeu. Dar să ne transpunem în sentimentul lui Petru când a primit lumină şi a strigat plin de uimire: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi trăieşte în neprihănire este primit de El… Atunci Petru a zis: Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?“ (versetele 34-35 şi 44-47). Când au auzit credincioşii din Ierusalim că Petru a intrat la neamuri, a fost mustrat. Dar când Petru le-a istorisit cele petrecute s-au liniştit şi au recunoscut că Dumnezeu a dat şi neamurilor pocăinţa pentru viaţa veşnică (Faptele Apostolilor 11.1-18).

Dumnezeu Însuşi a dărâmat ultimul zid care era între Israel şi naţiuni ajungându-se la ultima treaptă ca Adunarea să se poată dezvolta. Şi cei dintre neamuri erau de acum înainte împreună moştenitori ca să alcătuiască un singur Trup (Efeseni 3.6). Adunarea astfel formată din israeliţi, samariteni şi neamuri a purtat un singur caracter pe care avea să-l menţină de acum înainte. Şi acest caracter a fost şi-l vedem în continuare ca o temelie în epistolele lui Pavel, mai ales cei dintre neamuri au primit Duhul Sfânt pe baza credinţei fără să mai fie nevoie de punerea mâinilor. Prin credinţa în jertfa Domnului Isus, credincioşii sunt pecetluiţi cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării (Efeseni 1.13). Galatenilor, apostolul Pavel le aduce aminte şi îi întreabă: „Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin ascultarea credinţei?“ (Galateni 3.5).

Mai avem un caz în Scriptură unde apostolul Pavel a pus mâinile peste unii credincioşi ca să primească Duhul Sfânt, şi anume Faptele Apostolilor 19. Pe baza acestui caz, unii susţin că pentru a primi Duhul Sfânt este nevoie de punerea mâinilor. Dar dacă cercetăm acest caz în lumina dăruită de Duhul Sfânt vom afla secretul şi vom vedea că lucruile erau asemănătoare cu cele din Samaria. Am urmărit până acum cum Petru a fost o unealtă deosebită la unirea celor din Samaria şi a păgânilor din casa lui Corneliu cu credincioşii din Ierusalim ca să alcătuiască împreună un singur Trup care este Adunarea. Acum aflăm că Dumnezeu a ales pe Pavel ca să facă lucrarea mai departe între neamuri (Faptele Apostolilor 9.15). Cine cunoaşte inima ştie cât de uşor infiltrează duşmanul invidia atunci când Dumnezeu înzestrează pe un credincios cu daruri deosebite. Observăm cum cei din Israel nu au vrut să recunoască slujba apostolică a lui Pavel (2 Corinteni 11.5; 12.11-12). Vrăjmaşul a stat la pândă ca să ia puterea la tot ce săvârşise Dumnezeu prin Pavel. Pentru ca vrăjmaşul să fie împiedicat, Dumnezeu l-a împuternicit pe Pavel ca şi pe Petru.

Venind la Efes, Pavel a găsit 12 ucenici care au fost botezaţi cu botezul lui Ioan. Dar Pavel a observat că le lipsea ce era principal: Duhul Sfânt. După întrebarea pe care a pus-o Pavel reiese rânduiala după care se primeşte Duhul Sfânt. „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?“ (Faptele Apostolilor 19.2). Sinceri, ei au recunoscut că nu au auzit că a fost dat Duhul Sfânt. Atunci Pavel le-a vestit pe Acela despre care a mărturisit Ioan când spunea poporului să creadă în Cel ce vine după el, adică Domnul Isus (vers.4). „Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei şi vorbeau în limbi şi proroceau“ (vers.5-6).

Dumnezeu nu ne spune de ce a călăuzit pe apostolul Pavel în felul acesta şi de ce a reţinut Duhul Sfânt atât timp la aceşti ucenici. Dar avem voie să ne gândim asupra acestui fapt şi să cercetăm Scriptura. Ceea ce a făcut Pavel în cazul acesta se aseamănă cu ceea ce a făcut Petru în Samaria. Se vede că scopul lui Dumnezeu a fost acelaşi ca în Samaria. În Efes, Dumnezeu a avut în planul Său o lucrare mare. Acolo avea să lucreze Pavel timp de trei ani. Acolo avea Pavel să descopere planul lui Dumnezeu. Acolo a purtat de grijă Dumnezeu ca robul Său să fie împuternicit în slujba Sa şi să fie dovedit ca apostol al naţiunilor cum a dovedit pe Petru apostol al Israelului.

Petru şi Ioan au pus mâinile peste samariteni cu rugăciune, şi Dumnezeu a răspuns cu darul Duhului Sfânt. Pavel nu a pus mâinile peste samariteni, ci peste cei peste prozeliţi iudei şi Duhul Sfânt a venit peste ei. Dumnezeu a vindecat bolnavi când umbra lui Petru cădea peste ei (Faptele Apostolilor 5.15). Şi la Efes, Dumnezeu vindeca bolnavi când se puneau basmalele şi şorţurile care au fost atinse de trupul lui Pavel (vers.12). Chiar şi duhurile necurate au trebuit să-l recunoască pe Pavel (vers.15). Toate acestea s-au petrecut în Efes. De ce? Dumnezeu a ştiut că iudeii nu vor primi mărturia lui Pavel (Faptele Apostolilor 22.18). Dacă ar fi reuşit să fie tăgăduită chemarea apostolică a lui Pavel atunci toate acele minuni nu ar fi avut valabilitate. Putem vedea şi în acest caz înţelepciunea lui Dumnezeu care poartă de grijă ca cel rău să nu poată înjosi autoritatea robului Său.

O mică recapitulare a cazurilor deosebite arată astfel:

I) credincioşii din Israel;

II) samaritenii credincioşi;

III) credincioşii dintre naţiuni;

IV) cei 12 ucenici în Efes.

Modul primirii Duhului Sfânt la Israel a fost:

1. Pocăinţa

2. Botezul

3. Primirea Duhului Sfânt.

Păcatul în Israel s-a ridicat la culme atunci când au alungat pe Mesia şi au cerut ca sângele Lui să cadă asupra lor. Sinceritatea pocăinţei s-a dovedit atunci când s-au lăsat botezaţi în Numele Aceluia despre care au strigat cu puţină vreme mai înainte: „Răstigneşte-L, nu vrem ca Omul acesta să stăpânească peste noi…“

Modul primirii Duhului Sfânt la samariteni a fost:

1. Credinţa

2. Botezul

3. Rugăciunea apostolică

4. Punerea mâinilor

5. Primirea Duhului Sfânt.

Prin aceasta vrăjmăşia dintre israeliţi şi samriteni a fost înlăturată şi credincioşii samariteni au fost întrupaţi în Adunarea lui Dumnezeu.

Modul primirii Duhului Sfânt de către păgânii din Cezareea:

1. Credinţă

2. Duhul Sfânt

3. Botezul.

Dumnezeu a dărâmat zidul de despărţire dintre naţiuni şi Israel prin faptul că a răspuns cu Duhul Sfânt pe baza credinţei înaintea botezului. Această rânduială a rămas valabilă fiind menţionată în epistole.

Modul de primire a Duhului Sfânt de către cei 12 ucenici la Efes a fost:

1. Credinţa

2. Botezul lui Ioan

3. Botezul în Numele Domnului Isus

4. Punerea mâinilor

5. Duhul Sfânt.

Domnul a adeverit mărturia apostolică a lui Pavel în aceşti 12 ucenici faţă de cei care nu au vrut să-l recunoască ca apostol (Faptele Apostolilor 22.18).

Un alt punct foarte important de care ne face atenţi Scriptura este că Duhul Sfânt locuieşte în trupul nostru, nu în conştinţa noastră, nici în sufletul nostru. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi…?“ (1 Corinteni 6.19). Când Domnul Isus umbla pe pământ, trupul Lui era templul Duhului Sfânt. „Stricaţi Templul acesta şi în trei zile Îl voi ridica“ (Ioan 2.19). Acum trupul nostru este învrednicit să fie templul Duhului Sfânt. Trupul nostru este salvat şi pentru el s-a făcut ispăşirea. El aparţine Domnului şi este aici pe pământ pentru El şi nu pentru a împlini voia noastră.

Ce însemnătate primeşte prin aceasta trupul nostru?

Dacă am reflecta asupra acestui fapt am fi reţinuţi de la poftele cărnii: încăpăţânare, egoism, mândrie etc (Galateni 5.19-21). Cu totul altfel am proceda cu trupul nostru în privinţa mâncării şi băuturii, muncii şi odihnei, ce veghetori am fi asupra a ceea ce văd ochii noştri, ce aud urechile noastre, unde merg picioarele noastre, ce lucrăm cu mâinile, ce vorbeşte limba. Am fi mult mai atenţi ca totul să fie spre slava lui Dumnezeu, şi duhul, sufletul şi trupul nostru să fie păstrate ireproşabile până la venirea Domnului (1 Tesaloniceni 5.23). Cu puterea noastră nu ne putem păzi, dar dacă ne refugiem la tronul harului vom primi ajutor în vreme de nevoie (Evrei 4.14-16). Deci, aşa după cum fiecare credincios în parte este templul Duhului Sfânt, toţi credincioşii, care formează împreună Trupul lui Hristos, sunt în acelaşi timp templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 3.16 şi 2 Corinteni 6.16).

BINECUVÂNTARE DIN BELŞUG

După cum am văzut nu toţi oamenii primesc Duhul Sfânt, ci numai aceia care au crezut în Domnul Isus şi care au fost astfel răscumpăraţi prin sângele Lui pentru Dumnezeu (Apocalipsa 5.9). Numai într-o astfel de persoană Duhul Sfânt vine şi devine Proprietar. În momentul când ne-am predat în braţele Mântuitorului am primit Duhul Sfânt, dar noi nu am bănuit nimic din măreţia acestui har. Ca un copil de împărat nou născut care nu ştie nimic de starea şi averea lui, tot aşa nu cunoşteam nici noi măreaţa bogăţie care ni s-a dat în dar. Noi am ştiut numai că suntem salvaţi şi am devenit fericiţi când pentru prima dată Duhul Sfânt a dat mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu (Romani 8.16).

Binecuvântarea din belşug care am primit-o o dată cu darul Duhului Sfânt care locuieşte acum în noi, am învăţat să o cunoaştem abea mai târziu, bucată cu bucată în măsura creşterii noastre. Ferice de credinciosul care creşte căci aceasta este dorinţa lui Dumnezeu. Coritenii au fost învăţaţi de Pavel că Dumnezeu i-a uns, pecetluit şi le-a dat arvuna Duhului.

Să ne oprim puţin asupra acestui fapt. Primul care a fost uns cu Duhul Sfânt a fost Domnul Isus (Faptele Apostolilor; Ioan 6.27; Luca 4.18; Faptele Apostolior 4.27). Ungerea şi pecetluirea Domnului Isus s-a petrecut într-un fel deosebit. Când venise în lume şi umbla în ascultare pe calea Lui, în persoana Sa se afla un Om absolut desăvârşit pe pământ, un Om peste care privirea lui Dumnezeu putea să Se odihnească cu plăcere. Peste Domnul Isus s-au deschis cerurile şi Duhul Sfânt a venit în chip de porumbel. Este clar că Dumnezeu putea să pecetluiască pe acest Om cu Duhul Sfânt pe baza desăvârşirii Sale.

Cum s-ar putea întâmpla aceasta cu noi?

Pe baza sfinţirii şi desăvârşirii proprii nu putem fi pecetluiţi. Poate oare Dumnezeu să ungă pe omul căzut, pe omul în carne? Imposibil! Dar El, Cel curat a murit pentru cei necuraţi şi a săvârşit o lucrare pe baza căreia Dumnezeu poate unge cu Duhul Lui pe toţi aceia care sunt curăţiţi prin sângele scump al Domnului Isus. Acest fapt este arătat în imaginile Vechiului Testament. Aaron ca mare preot este o imagine a Domnului Isus iar fiii lui sunt imaginea noastră. Numai Domnul Isus singur a fost uns cu mult timp înaintea lucrării de pe Golgota. Aaron a fost ales şi uns singur înainte de a curge sângele jertfei. Fii lui Aaron dimpotrivă au putut primi ungerea numai după stropirea cu sânge (Exod 29.7).

După moartea, învierea şi plecarea la cer, Domnul Isus primise de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt pe care l-a turnat peste cei care prin credinţă s-au făcut una cu El. Aşa vestise Petru iudeilor: „Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi“ (Faptele Apostolilor 2.33). Copilaşilor în Hristos, Ioan le-a scris că ei au primit ungerea de la Cel Sfânt şi ne redă învăţături adânci cu privire la:

BINECUVÂNTĂRILE CELUI UNS CU DUHUL SFÂNT

„Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt, şi ştiţi orice lucru…şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El după cum v-a învăţat ea“ (1 Ioan 2.20, 27). Din cuvintele acestea vedem că ungerea (Duhului Sfânt) este singurul nostru învăţător. Nu avem nevoie de altul, fiindcă „nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 2.11-16).

Poate cineva va spune că Dumnezeu a dat Bisericii Sale învăţători şi noi avem nevoie de ei. Desigur! El a dat evanghelişti, păstori şi învăţători (Efeseni 4.11). În aceasta nu este nici o contradicţie. Învăţătorii daţi de Domnul sunt instrumente ale singurului Învăţător, ale Duhului Sfânt. Ei sunt învăţaţi de El pentru a explica înţelepciunea lui Dumnezeu în Hristos, care este redată prin Duhul Sfânt în Scriptură. Aceşti învăţători daţi de Domnul nu sunt oameni care s-au numit singuri învăţători sau care i-a ales adunarea, ci ei sunt daruri pe care le-a dat Domnul adunărilor pentru zidirea Trupului lui Hristos (Efeseni 4.12). Fiecare mădular are un dar pentru zidire; de aceea nimeni să nu spună că nu are nevoie de slujba învăţătorului sau păstorului, căci ar putea fi învăţat direct numai de Duhul Sfânt sau numai de Biblie. Acei ce spun aceasta ne arată nu numai nesocotinţa lor, ci ei lucrează contrar rânduielii lui Dumnezeu în adunări.

Dacă învăţătorii ne învaţă lucruri care nu sunt în Sfânta Scriptură, atunci ungerea ne învaţă să ne ferim de astfel de oameni care o iau înainte şi nu rămân în învăţătura lui Hristos (2 Ioan 9). Prin ungere suntem capabili să distingem adevărul şi minciuna, să deosebim vocea păstorului de a străinului. Domnul nu a pus niciodată necredincioşi ca învăţători în Adunarea Lui, pentru că lucrurile duhovniceşti trebuie judecate duhovniceşte.

VOI AVEŢI UNGEREA ŞI ŞTIŢI TOTUL

Nu putem spune că suntem desăvârşiţi în cunoştinţă, „căci cunoaştem în parte“ (1 Corinteni 13.9). Prin ungere noi ştim că avem totul „din El, prin El şi pentru El“ (Romani 11.36). Ştim că nimic greşit, nici o minciună nu vine din adevăr (1 Ioan 2.21). Minciuna şi adevărul nu pot proveni din acelaşi izvor. Duhul Sfânt nu poate avea tangenţă cu amândouă. Prin ungere suntem feriţi de rătăcire, care poate fi un amestec de minciună şi adevăr. Ungerea ne păzeşte şi ne atenţionează.

CEA MAI PERICULOASĂ MINCIUNĂ ESTE CEA MAI APROPIATĂ DE ADEVĂR

Să ne ferim de astfel de înşelăciuni! Un copil al lui Dumnezeu s-ar putea să nu înţeleagă, să nu-şi poată explica unele adevăruri, dar prin ungere ştie să deosebească binele de rău, cunoaşte ce vine de la Hristos şi ce corespunde Celui Sfânt, de la care are ungerea. Ce adăpost minunat ne-a dat Dumnezeu prin ungerea aceasta! Noi putem deosebi duhurile înşelătoare. Pot fi multe înşelăciuni, unele mai primejdioase decât altele. Să ne gândim la învăţăturile aşa zişilor „martori ai lui Iehova“, şi alte învăţături înşelătoare care atrag pe unii şi pe alţii ducându-i la pierzare, pentru că nu sunt din adevăr (Ioan 18.37). Adeseori atât este de ascunsă minciuna, încât unii copii ai lui Dumnezeu s-au lăsat prinşi în cursa celui rău. Dar oricât s-ar acoperi minciuna cu adevărul, totuşi va fi dată pe faţă. „După roadele lor îi veţi cunoaşte“ (Matei 7.20).

Când apostolii învăţau despre ungere au spus-o deschis: „V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească“ (1 Ioan 2.26). Este scris că şi satan se preface în înger de lumină şi deci şi slujitorii lui fac la fel (2 Corinteni 11.14-15). Deci să înţelegem şi să mulţumim tot mai mult lui Dumnezeu pentru harul minunat al ungerii. Frumosul nume de „creştin“ (1 Petru 4.16), pe care au dreptul să-l poarte numai cei credincioşi, înseamnă „uns“. Suntem noi duhovniceşti? (1 Corinteni 2.15; 3.1).

Numai atunci posedăm această lumină duhovnicească, această cunoştinţă lăuntrică, când „Duhul lui Dumnezeu“ locuieşte în adevăr „în noi“ (Romani 8.9) şi dacă ne lăsăm cârmuiţi de Duhul (Galateni 5.16). Această cunoştinţă lăuntrică nu are nimic comun cu vorbirea unora care pretind a şti totul. O astfel de vorbire nu este a Duhului, ci a iubirii de sine. „Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut ce trebuie să cunoască“ (1 Corinteni 8.2).

Trecând acum la pecetluirea cu Duhul Sfânt, nu trebuie să credem că ungerea, pecetluirea şi „arvuna Duhului Sfânt“ sunt lucrări diferite pe care Dumnezeu le-ar săvârşi în noi, la diferite timpuri şi după starea credinţei noastre. Nu este aşa. Acestea nu sunt lucrări diferite, ci doar binecuvântări deosebite. Noi nu suntem în stare să cuprindem dintr-o singură privire, multele feţe ale binecuvântării darului Duhului Sfânt, după cum nu putem să îmbrăţişăm dintr-o singură privire cele patru laturi ale unei case. Totuşi casa aceea este una şi rămâne una şi aceeaşi casă chiar având patru feţe cu totul deosebite între ele.

Tot aşa ne arată Dumnezeu, diferitele feţe ale binecuvântării care ne-a fost dată prin Duhul Sfânt. Duhul, care atunci când am crezut în Domnul Isus, ne-a dat mărturia că suntem copii ai lui Dumnezeu, este acelaşi Duh care ne „unge“ şi ne pecetluieşte şi care este „arvuna“ moştenirii noastre. Cât timp suntem îmbrăcaţi în trupul acesta, Dumnezeu trebuie să ne înfăţişeze „bucată cu bucată“ măreţia şi bogăţiile cuprinse în darul Duhului Sfânt.

Scriind efesenilor, Pavel le spune de două ori (1.13; 4.30) că ei au fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt. În Efeseni 1.13 apostolul arată că lucrul acesta s-a petrecut atunci când au crezut, nu după un timp oarecare. Scriptura nu arată nici un interval de timp între „a crede“ şi „a fi pecetluiţi“. Ea spune: „După ce aţi auzit… aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit“. În clipa când am crezut în Domnul Isus noi am primit iertarea păcatelor şi tot în aceeaşi clipă Dumnezeu ne-a însemnat cu pecetea Lui, prin care El ne-a luat în stăpânire ca proprietate a Sa, şi am devenit locuinţa Sa. Pecetea ne mărturiseşte că suntem ai Săi: „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui“ (Romani 8.9).

Am văzut câteodată în mijlocul unor turme de oi, pe unele care aveau o însemnare făcută cu fierul roşu sau cu vopsea. Aceste oi fuseseră cumpărate de un alt stăpân. Noul proprietar nu-şi luase încă oile, dar când plătise preţul pentru ele, pusese pe ele pecetea (semnul) lui; literele numelui său, ca semn că oile acelea erau de acum în chip netăgăduit proprietatea Lui. Nu prin pecetea aceea oile deveniseră proprietatea lui, ci prin preţul de cumpărare plătit de el. Dar pecetea pusă, deosebea pe fiecare oaie în parte. Chiar dacă o oaie ieşea la câmp cu alte mii de oi, nu se putea face nici o încurcătură, fiindcă oaia avea pecetea care arăta a cui este. Tot aşa este şi credinciosul răscumpărat cu sângele scump al Domnului Isus; el este de acum proprietatea lui Dumnezeu, pe care şi-a însemnat-o cu pecetea Sa. Deşi ne aflăm şi ne mişcăm în lume, totuşi noi nu mai suntem ai noştri (1 Corinteni 6.19), ci am devenit proprietatea Aceluia care a înviat din morţi şi a cărui pecete o purtăm. Noi nu ştim cât vom mai fi lăsaţi aici, dar ştim că suntem proprietatea Lui de neatins (întreagă). De îndată ce un alt funcţionar judecătoresc a pus pe un lucru oarecare sigiliul statului sau al tribunalului, lucrul acela a devenit pentru oricine ceva ce nu poate să i se producă pagube. Tot aşa şi noi suntem proprietatea de neatins a lui Dumnezeu. Se poate întâmpla ca un stat să nu fie în stare să garanteze cu puterea lui neatingerea sigiliului său; însă puterea Aceluia care ne-a sigilat pentru ziua răscumpărării este aşa de mare încât poate să păzească pe orice credincios până în ziua răscumpărării.

Răscumpărarea sufletelor noastre o avem deja (Coloseni 1.14), dar Scriptura vorbeşte de o altă răscumpărare şi pe aceea o aşteptăm. „Aşteptând înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru“ (Romani 8.23) El, Căpetenia mântuirii noastre, duce pe mulţi fii la slavă (Evrei 2.10). În vederea acelei zile a răscumpărării, Dumnezeu ne-a pecetluit cu sigiliul proprietăţii Sale. Şi unde este mâna care ar putea oare să înlăture acest sigiliu? Există oare mâini mai puternice ca ale Sale, ca să poată face aşa ceva? Sau poate oaia să înlăture ea însăşi pecetea pusă de stăpânul ei? Domnul Isus spune că „nimeni nu le va smulge din mâna Tatălui Meu“ (Ioan 10.28-29). Aceste mâini sunt neasemuit de puternice, sunt atotputernice ca să poarte oaia lui Hristos pe care El a pecetluit-o în vederea zilei răscumpărării.

După cum Duhul Sfânt este „ungerea şi pecetea“, tot aşa El este şi

ARVUNA MOŞTENIRII NOASTRE,

adică garanţia că toate câte ne-a dat şi ne-a promis Dumnezeu, vor fi partea noastră veşnică. Prin pecetluirea cu Duhul Sfânt, Dumnezeu îşi arată dreptul de stăpânire: „Tu eşti al meu“. Prin arvuna Duhului Sfânt, noi putem spune: „Moştenirea este a noastră“.

Prin faptul că Dumnezeu ne-a dăruit Duhul Sfânt şi ca o „arvună“ (gaj), El s-a angajat totodată ca să ne ducă în stăpânirea moştenirii. Aşa scrie apostolul Petru: „către aleşii care trăiesc ca străini…“ (adică către noi, care nu avem aici o cetate stătătoare) spunându-le că „Dumnezeu ne-a născut din nou, la o nădejde vie şi la o nădejde nestricăcioasă, neîntinată şi nevestejită păstrată în ceruri pentru voi care sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi“ (1 Petru 1.3-5).

Aşa cum ne aflăm în această lume, simţind adânc slăbiciunea noastră care se arată atât de des, Dumnezeu vine şi ia pricina noastră în puternica Sa mână ca să ne ducă la intrarea în stăpânire a minunatei noastre moşteniri. Nu avem încă răscumpărarea trupului nostru, dar avem arvuna acestei răscumpărări (2 Corinteni 5.1-5). Nu avem încă minunata noastră moştenire, însă avem arvuna acestei moşteniri (Efeseni 1.14). Până la intrarea în stăpânire a moştenirii, credincioşia Lui ne poartă de grijă, ca să nu obosim sau să lâncezim, iar puterea Lui ne ţine şi ne fereşte de vicleniile şi asalturile puterii întunericului.

Să ne deschidem acum urechea la ultimile convorbiri ale Domnului Isus cu ucenicii Săi. În faţa sufletului Său stătea moartea şi plecarea Sa la Tatăl. El ştia toate câte aveau să vină asupra Lui încât S-a tulburat în Duhul Său (Ioan 13.21). Dar El nu le-a vorbit ucenicilor despre această tulburare. El le-a vorbit de binecuvântările pe care aveau să le primească, precum şi de casa Tatălui şi de iubirea Tatălui. El i-a mângâiat: „Să nu vi se tulbure inima… Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da,

UN ALT MÂNGÂIETOR,

care să rămână cu voi în veac“ (Ioan 14). Până atunci, Domnul Isus fusese Mângâietorul lor, Acela care îi condusese şi-i apărase. Această slujbă Domnul a împlinit-o până în ultima clipă a şederii sale cu ei. Câtă grijă avea pentru ei şi cum îi pregătea pentru plecarea Sa!

Domnul îi mângâia în întristarea lor, pentru ca să nu se simtă singuri şi părăsiţi. Ei aveau să aibă parte de lucruri mai mari. Un alt mângâietor trebuia să vină la ei. Iar El avea să fie ca Mare Preot în cer şi să facă mai departe, lângă Tatăl, slujba de Mijlocitor (1 Ioan 2.1); aşa că ei vor avea de acum înainte un Mângâietor cu ei pe pământ şi un Mijlocitor în cer la Tatăl.

DOI MÂNGÂIETORI

Într-adevăr, noi avem mai mult decât aveau ucenicii în acele zile. Noi avem acum şi pe pământ şi în cer câte un Mângâietor. Avem nevoie de Amândoi, pentru că ne mişcăm în ambele locuri. Nu avem de a face numai cu acest pământ, ci umblarea noastră este şi în ceruri. Pentru acest pământ, avem nevoie de un Mijlocitor, de Duhul Sfânt, Conducător şi Învăţător care să ne călăuzească în tot adevărul.

El este Acela care ne dă fericita încredinţare a dragostei lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Drumul nostru duce prin locuri cu greutăţi şi încercări; avem însă prin El o putere în noi înşine, puterea dragostei lui Dumnezeu care ne permite să umblăm într-o viaţă nouă. El ne întăreşte în omul dinlăuntru ca firea pământească să rămână răstignită (Galateni 5.24) iar Hristos să poată locui şi stăpâni în inimile noastre.

Duhul Sfânt este şi Acela care produce darurile ce ne sunt necesare pentru zidirea şi creşterea noastră, ca să nu mai fim copii, purtaţi încolo şi încoace de orice vânt de învăţătură. Toate darurile felurite pentru zidirea noastră le dă unul şi acelaşi Duh (1 Corinteni 12.11). El se aseamănă cu robul lui Avraam, care a condus pe logodnica lui Isaac, prin pustie, până la fericita întâlnire cu logodnicul ei.

Acestea şi multe altele sunt lucrarea, Mângâietorului în noi, cu noi şi pentru noi, aici pe pământ. Dar şi în cer avem nevoie de un Mijlocitor (avocat) de Domnul Isus. Prin El putem să trăim chiar acum, sus în cer, viaţa noastră de părtăşie cu Tatăl, în timp ce picioarele nostre umblă încă aici pe pământ. El se roagă pentru noi şi ca Mare Preot ne pune la îndemână mila, harul şi ajutorul ca să fim învingători în lupta cu păcatul. El nu se mulţumeşte numai să ne păzească şi să ne poarte prin greutăţile pustiei, dar ne şi conduce în Locul Preasfânt din cer ca să vedem acolo slava Sa şi să ne închinăm Tatălui (Evrei 4.15-16; 10.19-22). Dar El face şi mai mult! Când din neveghere păcatul întunecă părtăşia noastră cu Tatăl, El nu-şi retrage mâna de la noi, ci mijloceşte pentru noi la Tatăl. Nu trebuie să mai păcătuim fiindcă nu mai suntem sub puterea păcatului, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt; dar dacă am păcătuit, El, Cel Drept, mijloceşte pentru noi, şi prin recunoaşterea păcatului, prin căinţă şi mărturisire, El reface iarăşi părtăşia noastră cu Tatăl.

Aşadar avem un Mângâietor pentru toate câte privesc mersul nostru prin această lume, şi avem un Mângâietor pentru tot ceea ce priveşte relaţiile noastre în ceruri, adică fericita noastră părtăşie cu Tatăl. Cu câtă dragoste şi purtare de grijă ne înconjoară Dumnezeu! N-ar trebui oare să tăcem şi să cugetăm în linişte la tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi? El a dat pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. El a trimis Duhul Sfânt ca Mângâietor, iar Domnul Isus şade sus pentru noi ca Mare Preot şi Apărător. Cât de puţin ne dăm seama de mărimea dragostei lui Dumnezeu care ne înconjoară cu atâta plinătate în toate lucrurile!Într-adevăr „credincios este Dumnezeu, prin care am fost chemaţi la părtăşia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru“ (1 Corinteni 1.9).

Privirea Domnului vedea mai dinainte această plinătate de binecuvântări când spunea ucenicilor întristaţi: „Vă este de folos să mă duc“. Ei nu puteau să înţeleagă atunci acest cuvânt, căci Mângâietorul încă nu venise. Ei erau învăluiţi în negura ceasului acela şi copleşiţi de grozăvia întâmplărilor prin care aveau să treacă. Greu am putea înţelege starea lor, ce a însemnat pentru ei, când Acel pe care se rezema nădejdea lor (Luca 24.21), a fost ţintuit pe lemnul crucii, suferind moartea cea mai ruşinoasă. După aceasta a urmat minunata preschimbare din dimineaţa învierii, când Dumnezeu aduse înapoi pe Marele Păstor al oilor şi oile cele risipite se adunară iarăşi în jurul Celui Înviat.

Iar acele 40 de zile în care Domnul a fost văzut de ucenici, cât de minunate au trebuit să fie! Şi totuşi nu a fost mai minunat ca astăzi, când şi noi Îl avem pe Domnul în mijlocul nostru. El era cu ei ca Cel înviat, cu noi este ca Cel slăvit şi care „ca Întâiul născut între mulţi fraţi, conduce în mijlocul Adunării, cântarea de laudă către Tatăl ceresc“ (Evrei 2.12). Apoi L-au văzut plecând la cer, urmărindu-L cu privirea. Pe cine altul aveau ei în cer mai scump (Psalm 73.25) şi pe pământ în ce şi-ar mai fi găsit plăcerea? Ei s-au întors la Ierusalim şi în odaia de sus ca nişte despărţiţi de lume stăruiau în rugăciune şi aşteptau împlinirea promisiunii Domnului Isus.

EVENIMENTUL RUSALILOR

Numele de „Rusalii“ vine de la grecescul „pentecoste“ care înseamnă „a cincizecea zi“. Sărbătoarea Rusalilor la iudei avea loc după şapte săptămâni de la legănarea snopului (Levitic 23.15-16). Să luăm Scriptura în mână şi să mergem mai aproape la primele două versete din capitolul al doilea din Faptele Apostolilor. Conţinutul principal al primelor două capitole este: Domnul Isus părăseşte pământul şi merge în cer, iar Duhul Sfânt părăseşte cerul şi vine jos pe pământ.

Observăm apoi că acei credincioşi în ziua Rusalilor au fost strânşi la un loc (vers.1). Versetul 2 ne spune că s-a auzit un vâjiit din cer şi toată casa unde stăteau a fost cuprinsă de el. Toţi din casă au fost botezaţi cu Duhul care era în casă aşa cum ar intra apă într-o navă şi toţi din vapor ar fi fost îngropaţi în apă. Cred că a fost un moment minunat pentru ucenici când după Cuvânt ei s-au văzut introduşi în Duhul Sfânt. Aşa cum la botezul în apă cel ce se botează este introdus în apă, aşa a avut loc aici botezul cu Duhul Sfânt pentru ca ei să formeze un Trup aşa cum scrie apostolul: „Noi toţi în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur Trup…“

În versetul 3 întâlnim un nou eveniment: „Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei“. Fiecare din ei au primit personal Duhul Sfânt în chip de limbi împărţite, Duhul aşezându-Se pe fiecare din ei ca să locuiască şi să rămână pentru totdeauna în ei (Ioan 14.16). Să repetăm încă o dată:

În versetul 1 şi 2 pe primul plan apare totalitatea credincioşilor („toţi laolată“). Nu este amintit aici un singur credincios. În versetul 3 în prim plan apar persoanele singure („pe fiecare în parte“). Primul eveniment, botezul (vers.1 şi 2) a fost pentru totalitatea credincioşilor ca să formeze singurul Trup. Al doilea eveniment, darul Duhului Sfânt (vers.3) a fost dat tuturor credincioşilor, dar fiecăruia personal.

Versetul 4 ne arată umplerea cu Duhul Sfânt care este în legătură cu al doilea eveniment (darul Duhului Sfânt). Această umplere s-a realizat şi mai târziu în repetate rânduri la fiecare în parte (Efeseni 5.18). Nu găsim nicăieri o repetare a botezului cu Duhul Sfânt şi nici a darului Duhului. O singură dată a avut loc botezul cu Duhul Sfânt la totalitatea credincioşilor pentru ai uni într-un singur trup care creşte până la venirea Domnului. O singură dată primeşte fiecare credincios personal Duhul Sfânt ca pecetea şi arvuna pentru ziua răscumpărării. Umplerea cu Duhul Sfânt a avut loc la aceleaşi persoane.

Deci, cele trei versete din Faptele Apostolilor 2 conţin două evenimente deosebite care au avut loc la aceeaşi oră. Unul se referă la totalitatea credincioşilor, iar celalălat la fiecare în parte. Acestea au fost împlinirea a două promisiuni:

a) că ei vor fi botezaţi cu Duhul Sfânt, şi

b) că trebuia să primească darul Duhului Sfânt care să rămână în ei şi cu ei.

Amândouă promisiunile s-au împlinit în dimineaţa aceleiaşi zile de Rusalii. Botezul şi darul Duhului Sfânt nu sunt una şi aceeaşi lucrare. Deşi au avut loc în aceeaşi zi şi în acelaşi timp nu trebuie amestecate. Noi trebuie să le deosebim aşa cum deosebim „ungerea, pecetluirea şi arvuna Duhului“, cu toate că ne-au fost dăruite în acelaşi timp cu darul Duhului Sfânt. Neobservarea acestei deosebiri a dus la mari derutări şi la păreri care sunt împotriva Scripturii. Nimeni nu poate folosi pentru „a trimite“, „a da“ şi „a primi“ cuvântul „botez“. Scriptura este dumnezeieşte exactă şi noi să ne ferim de a da unor cuvinte alt înţeles. Aceasta ne-ar duce numai la rătăcire.

BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Scriptura spune puţin despre botez. În afară de textul analizat înainte mai este amintit de şapte ori în Biblie. În trei texte (Matei 3.11; Marcu 1.8 şi Luca 3.16), Ioan Botezătorul a mărturisit profetic că Cel ce vine după el, Domnul Isus, va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. În al patrulea text (Ioan 1.33) se vorbeşte despre descoperirea care a fost făcută lui Ioan în legătură cu Domnul Isus: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt“. În al cincelea text (Faptele Apostolilor 1.5) Însuşi Domnul Isus îndreaptă pe ucenici spre botezul cu Duhul Sfânt, care a avut loc după mai multe zile. În al şaselea text (Faptele Apostolilor 11.16), Petru priveşte înapoi la botezul cu Duhul Sfânt care a avut loc în ziua Rusalilor. El a spus: „Ţi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan (Botezătorul) a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt“. În al şaptelea text (1 Corinteni 12.13) suntem învăţaţi ce a avut loc în botezul cu Duhul Sfânt, adică formarea singurului Trup a lui Hristos pe pământ: „Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur Trup…“ (1 Corinteni 12.13).

Deci şase texte ne îndrumă spre evenimentul Rusalilor şi un text ne arată partea lăuntrică. Ziua Rusalilor a fost vestită de Ioan Botezătorul, Domnul Isus, iar mai târziu apostolul Petru se referă la ea. Apostolul Pavel ne învaţă că toţi credincioşii au fost botezaţi în botezul acesta pentru formarea Trupului lui Hristos. Mai mult nu ne este spus în Scriptură cu privirela botezul cu Duhul Sfânt. Cu acest botez a început pe pământ ceva cu totul nou:

FORMAREA SINGURULUI TRUP

Din clipa aceea, în Ierusalim, mica turmă de credincioşi a încetat să mai fie o turmă alcătuită din mai mulţi credincioşi aparte. Ei au devenit acum „un singur Trup“ care nu poate fi desfăcut şi care este legat în chip nedespărţit cu Capul care este în cer. Lucrul acesta este cu totul altceva decât şederea laolată a unui număr de credincioşi. Acum ei alcătuiau un Trup. În clipa în care minunatul sunet, ca un vâjiit din cer a umplut casa, ei au fost botezaţi spre alcătuirea acestei unităţi cu totul necunoscută până atunci pe care nici o putere nu o poate desface şi despre care Domnul spune: „Porţile locuinţei morţilor nu o vor birui“ (Matei 16.18). Vrăjmaşul poate căuta şi chiar poate reuşi, ca prin păcat, dezbinare etc. (Faptele Apostolilor 5; 1 Corinteni 3) să strice înfăţişarea din afară (văzută) a acestei unităţi, dar unitatea însăşi, care a găsit fiinţă în botezul cu Duhul Sfânt, nu o poate distruge. Ea este o realitate care nu poate niciodată să fie înlăturată – ea „este un singur Trup“ (Efeseni 4.4).

Niciodată nu se văzuse înainte aşa ceva în lume. Enoh, Noe, Avraam, Moise, David au fost toţi nişte credincioşi care au umblat cu Dumnezeu, dar ei n-au alcătuit laolaltă ceva care să fie legat de Capul ceresc ca fiind Trupul lui Hristos. Un asemenea gând era cu totul departe de mintea lor şi nici nu putea să apară în vreo inimă omenească, însă gândul acesta era în inima lui Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii. În Adam şi Eva, Dumnezeu arăta în taină acest plan ascuns al inimii Sale. Despre adevărul acesta a vorbit Pavel când a scris efesenilor: „Taina aceasta este mare, dar eu vorbesc cu privire la Hristos şi cu privire la Adunare“ Efeseni 5.32; vezi şi Geneza 2.24). Independenţa Evei a fost contopită în unirea cu bărbatul ei: „Dumnezeu a pus numele lor (la plural): Adam (om)“ (Geneza 1.27).

În învăţăturile ce ni le dă cu privire la Adunarea Domnului, apostolul ne îndreaptă privirile asupra trupului omenesc şi spune: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos“. Noi am fi spus: „tot aşa este şi Adunarea“, dar Dumnezeu spune vorbind despre Adunare: „tot aşa este şi Hristos“. Ar putea oare unirea copiilor lui Dumnezeu între ei şi toţi laolată cu Hristos să fie arătată într-un fel mai strâns şi mai de nezdruncinat decât în aceste cuvinte? Adunarea este numită după Numele Aceluia din care face parte integrnată, tot aşa după cum numele soţiei se contopeşte în numele soţului ei. Aşa după cum Dumnezeu le-a dat numele de Adam, tot astfel Scriptura leagă Adunarea cu Hristos, în acest singur Nume. Apoi în versetul următor, apostolul ne lămureşte motivul acestui adevăr: „Noi toţi în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur Trup…“ (1 Corinteni 12.13).

MULTE ADUNĂRI DIFERITE

Dacă Scriptura, vorbindu-ne despre botezul Duhului Sfânt ne pune înaintea ochilor „un singur Trup“, o singură Adunare – Adunarea lui Dumnezeu care a găsit fiinţă atunci, de ce vedem astăzi multe adunări diferite şi de unde vin ele? De ce aparţine astăzi un mădular al „Trupului lui Hristos“ unei biserici iar alt mădular unei alte biserici? Nu am fost oare botezaţi într-un singur Duh ca să alcătuim un singur Trup? De ce arătam oare aşa de puţin acest adevăr în practică? Oare faptul de a face parte dintr-o grupare (fie chiar purtând numele cel mai evanghelic) sau dintr-o biserică naţională nu este o tăgăduire a singurul Trup? Dacă suntem mădulare ale singurului Trup al lui Hristos mai putem oare să fim în acelaşi timp şi mădulare ale altui trup? Sau poate mădularul să fie legat de altceva cu care Capul nu este legat? Scriptura nu recunoaşte practica ca un credincios să fie mădular al altcuiva decât al „Trupului lui Hristos“ (1 Corinteni 12.18). Atunci de ce să recunoaştem noi un astfel de comportament?

Poate să-i fie plăcut Domnului ca cineva să fie mădular al unei grupări pe care Scriptura nu o recunoaşte? Dacă prin harul lui Dumnezeu sunt mădular al Trupului lui Hristos, atunci sunt legat de toate mădularele Trupului Său, atât din oraşul meu, din ţara mea cât şi cu cei din toată lumea. Orice altă legătură în afară de aceasta este o tăgăduire a unităţii Adunării lui Dumnezeu, a Trupului lui Hristos.

Înfăţişându-ne Adunarea ca singurul Trup, Scriptura ne arată, între altele, unitatea celor ce-l alcătuiesc, ei fiind cu toţii mădulare ale aceluiaşi Trup. Dar Scriptura ne vorbeşte de Adunare şi în calitatea ei de „Casa lui Dumnezeu“, de Casa lui Dumnezeu în care trebuie să domnească rânduiala Sa (1 Corinteni 14.33). În Casa lui Dumnezeu domneşte,disciplina şi buna rânduială şi nu nişte rânduieli care să fie după statute şi aranjamente omeneşti, ci rânduieli pe care nu le-a dat nişte oameni, ci le-a dat chiar EL. Astfel noi suntem răspunzători:

1) să menţinem neştirbit adevărul unităţii Trupului lui Hristos.

2) să nu ne unim şi nici să nu recunoaştem alte rânduieli sau alte lucruri decât acelea pe care El le-a dat.

Nu ştim dacă (şi până unde) credincioşii din ziua Rusalilor au înţeles că Domnul prin botezul cu Duhul Sfânt alcătuise singurul Trup, Adunarea Sa. Dar caracterul acestui singur Trup: o inimă şi un suflet a fost înfăptuit şi arătat în mijlocul lor prin Duhul care locuia în ei. Însă lărgimea botezului cu Duh Sfânt şi anume faptul că acest botez avea să se întindă cuprinzând pe credincioşii dintre naţiuni nu puteau să-l înţeleagă, nici măcar să-l bănuiască.

Sărbătoarea evreiască a Rusalilor cuprindea în sine o indicaţie în această privinţă. În zilele Cincizecimii trebuiau aduse înaintea Domnului „două“ pâini ca dar legănat (Levitic 23.17). Aceste două pâini pot fi privite ca preînchipuind pe iudei şi păgâni despre care Pavel scrie: „El a făcut din cei doi unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea“ (Efeseni 2.14). Această prefacere în „una singură“ a celor două pâini din ziua Cincizecimii a avut loc în aceeaşi zi a Rusalilor, Noului Testament, după cum citim: „Toţi am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să alcătuim un singur Trup fie iudei, fie greci“.

Am spus că, credincioşii evrei nu puteau să înţeleagă, nici nu puteau măcar să le vină în minte aşa ceva. Această neînţelegere se poate vedea din surprinderea şi mirarea adâncă care îi cuprinse când darul Duhului Sfânt s-a revarsat şi asupra naţiunilor şi când Duhul Sfânt a căzut asupra acestora din urmă ca şi la început asupra lor (Faptele Apostolilor 10.45).

Nu că cele întâmplate la Rusalii s-ar fi repetat şi în casa lui Corneliu, dar auzind deodată pe cei din casa lui vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu, ei recunoscuseră că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste naţiuni, după cum spune Scriptura: „îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu“ (Faptele Apostolilor 10.44-46). Aceste arătări în cei dintâi credincioşi dintre naţiuni au trebuit totuşi să semene atât cu cele din ziua Rusalilor încât Petru, văzând în ele o legătură făcută cu botezul Duhului Sfânt din ziua Rusalilor a trebuit să se gândească la Cuvântul Domnului (pe care El îl rostise având în vedere ziua Rusalilor): „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt“.

„Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis:…..“ (Faptele Apostolilor 1.5; 11.6). Prin această ciudată asemănare în felul de a lucra al Duhului Sfânt, Domnul a adus pe Petru şi pe credincioşii iudei ca treptat, treptat să înţeleagă că şi neamurile erau cuprinse în acel Trup alcătuit în ziua Rusalilor prin botezul Duhului Sfânt.

COBORÂREA ŞI VĂRSAREA

Din faptul că versetele din Faptele Apostolilor 10.44-46 ne spun că Duhul Sfânt S-a coborât (căzut) şi a fost vărsat (turnat) peste Corneliu şi cei ce erau cu el, unii au tras concluzia că aceştia ar fi primit un nou botez al Duhului Sfânt, şi că ceea ce s-a întâmplat la Rusalii s-ar fi repetat aici. Scriptura însă nu ne spune aşa ceva. Cei drept, vedem că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit faţă de aceste prime roade dintre naţiuni ca să facă astfel legătura cu botezul Duhului Sfânt ce avuse loc în ziua Rusalilor, dar Scriptura nu mai vorbeşte niciodată despre un botez cu Duhul Sfânt, ci tot mereu despre „darul“ Duhului Sfânt prin care toţi credincioşii erau adăugaţi la familia lui Dumnezeu, familie alcătuită în ziua Rusalilor şi care creştea mereu.

Să cercetăm mai amănunţit cuvintele coborât (sau: căzut) şi vărsat (sau: turnat). Mai întâi, să luăm aminte că aceste cuvinte nu sunt întrebuinţate decât cu privire la cele dintâi roade dintre iudei (Faptele Apostolilor 11.15), dintre samariteni şi naţiuni. Observăm că Dumnezeu a întrebuinţat nişte căi cu totul extraordinare ca să introducă pe ucenici în planul Adunării Sale.

În ziua Rusalilor, Dumnezeu făcuse cunoscut vestea că făgăduinţa Sfântului Duh nu era numai pentru copii lui Israel, ci şi pentru cei ce erau încă departe în oricât de mare număr avea să-i cheme Domnul Dumnezeul nostru. Când Dumnezeu a chemat într-un mod cu totul neobişnuit pe primii credincioşi dintre cei departe, El a însoţit chemarea aceasta de nişte semne întocmai ca şi semnele care fuseseră văzute „la început“ (adică în ziua Rusalilor). Acest adevăr îl observăm din cuvintele: „Aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi“ (Faptele Apostolilor 10.47). Mai departe citim: „Duhul Sfânt a căzut peste ei ca şi peste noi la început“ (Faptele Apostolilor 11.15). Prin cuvântul „la început“ privirile ne sunt îndreptate asupra versetelor 3 şi 4 din Faptele Apostolior 2 când Duhul Sfânt s-a aşezat peste fiecare în parte şi ei au început să vorbească în limbi.

Prin aceste întâmplări extraordinare pe care nu le găsim decât în cazul de faţă, Petru a trebuit să fie adus să înţeleagă că şi neamurile erau cuprinse în Trupul alcătuit în ziua Rusalilor, prin botezul cu Duhul Sfânt; sau cum spune Pavel mai târziu „că TOŢI fie iudei, fie greci am fost botezaţi ca să alcătuim un Trup“. Iată acum versetele în care se găseşte cuvântul „a căzut“ Duhul Sfânt: Faptele Apostolilor 8.16; 10.44; 11.15. Iar despre „turnarea“ Sfântului Duh ne vorbesc următoarele texte: Faptele Apostolilor 2.17, 33; 10.45.

Apostolul Pavel întrebuinţează şi el o dată acest cuvânt ca privind întregimea credincioşilor în Tit 3.6. Însă aceste versete nu ne spun nicidecum că această „cădere“ a Duhului şi această „turnare“ a Duhului ar fi fost ceva care să se fi văzut şi într-un chip exterior aşa cum este cazul în ziua Rusalilor. Citim de pildă că „a căzut frica peste toţi“ (Faptele Apostolilor 19.17 comparat cu Romani 15.3 şi Faptele 13.11). Aceasta nu înseamnă că „căderea fricei“ s-a putut vedea şi într-un chip exterior.

Acelaşi cuvânt întrebuinţat în cartea lui Ioel 2.28 şi în Faptele Apostolilor 2.17, 33 pentru „turnarea“ sau „vărsarea“ Duhului Sfânt îl găsim întrebuinţat şi în Psalm 42.4; 62.8; 69.24 etc. De asemenea „a-ţi vărsa sufletul“ sau turnarea sau vărsarea mâniei nu sunt legate de ceva care se zăreşte în afară.

Aşadar cuvintele acestea apasă mai degrabă asupra faptului că lucrul s-a făcut deodată şi pe neaşteptate decât că ar fi fost văzut şi în afară. Aceste versete (Faptele Apostolilor 10.44-46) ne dovedesc de altfel acest lucru. Petru nu vorbise decât puţin şi iată că el este întrerupt brusc şi cei de faţă îşi dau seama cu uimire că naţiunile primiseră Duhul Sfânt „căci îi auzea vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu“.

Această lucrare a Duhului (şi nu un semn văzut sau simţit) convinse pe credincioşii evrei că aceste suflete dintre neamuri primiseră Duhul Sfânt. Ei văzură în cele întâmplate aici o oarecare urmare a ceea ce avusese loc în ziua Rusalilor şi a cărei primă parte o trăiseră ei înşişi. Prin adăogirea acestor prime roade (pârga) dintre neamuri, Adunarea îşi luase acum înfăţişarea definitivă ca fiind o „împreună alcătuire“ a credincioşilor dintre iudei şi neamuri.

Cei drept Scriptura ne mai vorbeşte şi despre „vorbirea în limbi“ precum şi despre „a mări pe Dumnezeu“ ca pe nişte lucrări ale Duhului Sfânt dar de atunci nu le mai pune niciodată în legătură cu „căderea“ sau „turnarea“ Duhului Sfânt.

Pentru cine este străină deosebirea între „botez şi dar“ al Duhului Sfânt în evenimentul de la Rusalii, acela nu va face nici deosebirea dintre „darea, venirea şi primirea Duhului Sfânt“. Dar credinciosul poate fi sigur că Domnul spune ce crede şi crede ce spune. Promisiunea Tatălui care cuprinde darea, venirea şi primirea Duhului Sfânt şi botezul cu Duhul Sfânt nu sunt nicicând una şi aceeaşi. La un dar este nevoie de un dăruitor, la venire o persoană, la primire un primitor, la botez un botezător.

Scriptura deosebeşte toate acestea foarte exact. Când vorbeşte de darul Duhului Sfânt, atunci ne spune că Dăruitorul este atât Tatăl cât şi Fiul (Ioan 14.16; 15.26; Faptele Apostolilor 11.17). Iar dacă ne vorbeşte despre botezul cu Duhul Sfânt, atunci numeşte numai pe Domnul Isus (Matei 3.11; Marcu 1.8; Luca 3.16; Ioan 1.33).

Unii, din cauza necunoaşterii Scripturii, cer a fi botezaţi de Duhul Sfânt ca şi cum Duhul Sfânt ar boteza cu Duhul Sfânt. Astăzi sunt multe păreri cu privire la botezul cu Duhul Sfânt şi avem nevoie de har ca să nu trecem peste ce este scris. S-a spus, de pildă, în reptate rânduri, că:

– prin botezul cu Duhul Sfânt se săvârşeşte o lucrare în cei credincioşi.

– prin urmare, fiecare trebuie să umble după botezul cu Duhul Sfânt.

– prin botezul acesta fiecare primeşte o anumită parte din Duhul în care a fost botezat.

Dacă cercetăm Scriptura nu găsim de loc că prin botezul cu Duhul Sfânt se săvârşeşte o lucrare în noi. Nu este vorba în ce priveşte acest botez de o lucrare în noi, ci de o lucrare cu noi. Prin botezul cu Duhul Sfânt, o lucrare s-a înfăptuit cu credincioşii, şi anume aceea că ei au fost uniţi cu toţii într-un singur Trup.

UMBLAREA DUPĂ BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Cât priveşte această umblare, ea se întemeiază pe părerea că acest botez are loc şi astăzi şi că el este pentru fiecare credincios în parte. Scriptura însă – lucru foarte vrednic de luat în seamă – nu cunoaşte nici un botez al Duhului de care să se fi bucurat individual un singur credincios. Botezul cu Duhul Sfânt a avut loc, conform cuvintelor Domnului, în ziua Rusalilor la Ierusalim şi el a fost (spre deosebirea botezului în apă) partea nu a unei singure persoane, ci a întregimii credincioşilor. În lumina acestui adevăr trebuie să judecăm veştile care spun: „fratele sau sora cutare a fost botezat cu Duhul Sfânt“.

Botezul cu Duhul Sfânt nu a fost pentru fiecare om în parte – când aici, când acolo – ci a fost o lucrare a Domnului săvârşită o singură dată cu toţi credincioşii laoltă ca alcătuind un întreg; era lucrarea Domnului prin care El înfiinţa Adunarea Sa, în care sunt cuprinşi toţi cei ce primesc Duhul Sfânt, aşa cum spune Scriptura: „Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur Trup“. Scriptura nu mai vorbeşte apoi niciodată de alte botezuri cu Duhul Sfânt care ar fi trebuit să mai aibă loc. Mai putem oare să fim botezaţi încă o dată ca să alcătuim un singur Trup? Poate oare Adunarea să ia fiinţă de mai multe ori decât o singură dată? Cel care începe o clădire de mai multe ori nu este un meşter bun. Dacă Adunarea a fost alcătuită în ziua Rusalilor, se mai poate alcătui din nou? Poate oare Trupul lui Hristos să mai ia fiinţă încă o dată? Niciodată!

Unirea mădularelor într-un singur Trup – Trupul lui Hristos – a vut loc prin botezul cu Duhul Sfânt în ziua Rusalilor şi Scriptura nu ne vorbeşte niciodată despre o repetare a acestui botez. Este adevărat că în perioada de la început, în timpul aşezării Adunării, Dumnezeu a descoperit prin nişte întâmplări deosebite (cum am văzut la Corneliu) lărgimea şi rostul acestui botez, dar nu este vorba niciodată de o repetare a botezului cu Duhul Sfânt.

Fiecare credincios care primeşte pecetea Sfântului Duh este adăugat la Trupul care şi-a găsit începutul în ziua Rusalilor. Copilul care se naşte, intră în familia care a fost alcătuită mai înainte, dar nu are loc o nouă întemeiere a familiei ori de câte ori se naşte un copil. Toţi sunt cuprinşi în actul de întemeiere al familiei care s-a făcut o singură dată. Tot astfel nu are loc un nou botez pentru fiecare credincios în parte, ci prin darul (primirea) Duhului Sfânt (naşterea spirituală) fiecare este făcut părtaş al botezului, care a avut loc o singură dată şi prin care familia cerească a fost întemeiată aşa încât apostolul putea să scrie corintenilor că ei au fost botezaţi într-un Duh ca să alcătuiască un Trup.

Încă un cuvânt cu privire la gândul că prin botez s-ar primi ceva. Oriunde găsim în Biblie cuvântul „botez“ nu găsim niciodată în legătură cu el gândul că cel care este botezat ar primi prin aceasta o parte din elementul botezului (duhul, apa etc.) în care el este botezat. Adică, că ar primi o parte din Duhul Sfânt pentru că el este botezat în Duhul Sfânt, sau o parte din apă pentru că este botezat în apă, sau din nor şi din mare în care a fost botezat Israel. Gândul pe care ni-l arată Scriptura în legătură cu botezul nu este cel al primirii, ci al unirii cu ceva şi al ieşirii de pe un tărâm şi al intrării pe alt tărâm.

De pildă, Israel a fost botezat în nor şi mare. Ei n-au primit nimic din mare, ci este vorba la acel botez de ieşirea din legătura cea veche şi intrarea într-o legătură nouă. Prin botezul în nor şi mare, ei au fost uniţi astfel: în nor cu mărirea şi prezenţa lui Dumnezeu, iar în mare era despărţirea de Egipt şi intrarea lor în pustie.

În botezul cu apă nu primim nimic din apă, dar pentru că „suntem făcuţi una împreună cu El“ (Romani 6.4-5), botezul înseamnă pentru noi părăsirea întregului tărâm al primului om (Adam) şi intrarea în sfera de viaţă a Omului al doilea (Hristos); el este totodată punctul de despărţire între cei doi oameni (cel vechi şi cel nou) şi între tărâmurile lor (cel pământesc şi cel ceresc).

Tot astfel este şi cu botezul în Duhul Sfânt. El înseamnă ieşirea din ceea ce eram mai înainte: iudei, greci, robi, oameni liberi şi încorporarea noastră laolată în singurul Trup, care este Adunarea lui Hristos.

VORBIREA ÎN LIMBI

Alţii, legând de botezul cu Duhul Sfânt „vorbirea în limbi“, au stabilit că ar fi semnul după care se cunoaşte că cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt. Acest mod de gândire se sprijină pe o concluzie greşită. Corintenii, cărora apostolul le scria că toţi au fost botezaţi în Duhul Sfânt, erau departe de a vorbi toţi în limbi (1 Corinteni 12.29-30). Prin urmare, nu suntem învăţaţi că o singură persoană poate să fie botezat cu Duhul Sfânt şi nici că acest botez trebuie să fie urmat de vorbirea în limbi.

Chiar în ziua Rusalilor nu găsim vorbirea în limbi în legătură cu botezul Duhului, ci doar cu „umplerea cu Duhul Sfânt“, vorbirea în limbi nefiind semnul deosebitor. Când mai târziu mulţi au devenit credincioşi şi s-au umplut de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 4.31), nu găsim scris că ei ar fi vorbit în limbi. De asemenea când Pavel s-a umplut de Duhul Sfânt (Fapte 9.17) se istoriseşte despre sinceritatea mărturisirii sale, dar nicidecum că el vorbea în limbi.

În tot timpul – probabil zece ani – cuprins între Rusalii şi întoarcerea la Dumnezeu a lui Corneliu găsim mai multe istorisiri despre semne şi minuni, dar nici o arătare şi nici o aluzie la vorbirea în limbi. Mai departe, în perioada următoare de vreo paisprezece ani, cuprinsă între pocăinţa lui Corneliu şi ucenicii din Efes nu găsim deloc amintită vorbirea în limbi. De notat că pe aceşti ucenici apostolul nu i-a întrebat dacă vorbesc în limbi şi nici dacă au fost botezaţi cu Duhul Sfânt, ci doar le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?“ Să observăm: „când aţi crezut“ şi nu când aţi fost botezaţi. Şi a doua întrebare: „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?“ însemna „care este temelia credinţei voastre?; în cine aţi crezut?; cu cine v-aţi unit?; pe cine mărturisiţi?“ Auzindu-i că ei n-au cunoscut decât pe Ioan Botezătorul, apostolul le-a vorbit despre Domnul Isus şi nu despre Duhul Sfânt. Şi când au auzit aceste vorbe au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Apoi Duhul Sfânt a mărturisit, a adeverit că mărturisirea credinţei lor a fost adevărată prin faptul că au fost adăugaţi Adunării lui Hristos.

Apoi iarăşi, de la capitolul 19 până la sfârşitul cărţii Faptele Apostolilor (o perioadă de vreo şapte ani) nu ni se istoriseşte nimic despre vorbirea în limbi.

Cele trei cazuri pe care le-am găsit în Faptele Apostolilor au fost într-o strânsă legătură cu unele învăţăminte deosebite pe care Domnul le-a dat alor Săi în acele zile. Apoi nu mai găsim în nici o carte din Biblie, afară de 1 Corinteni, ceva despre vorbirea în limbi. Şi ce loc dau unii astăzi vorbirii în limbi despre care Scriptura ne spune că va înceta!?

Se spune câte o dată că limbile vor înceta numai „când va fi venit cea ce este desăvârşit“. Afirmaţia aceasta nu se potriveşte însă cu Scriptura. Să ne uităm mai de aproape la aceste versete din 1 Corinteni 13.8-10. Pavel vorbeşte despre durata veşnică a dragostei. Apoi el revine încă o dată asupra a trei lucruri despre care vorbise mai înainte în versetele 1 şi 2:

– Prorociile;

– Limbile;

– Cunoştiinţa.

Despre prorocii, apostolul spune că vor fi desfinţate; tot aşa se spune despre cunoştiinţă. Despre limbi însă se spune că ele vor înceta. În versetul 9 apostolul revine încă o dată asupra cunoştinţei şi asupra prociilor şi ne spune că amândouă le avem în parte. În versetul 10, apostolul ne spune: când se va sfârşi acest „în parte“ (cunoştiinţa şi prorociile): „când va veni ce este desăvârşit“. Aşadar vedem lămurit din aceste cuvinte că încetarea vorbirii în limbi nu este cuprinsă în lucrurile care vor fi desfinţate atunci când „va veni ce este desăvârşit“, ci apostolul fără a lămuri în care împrejurări, ne spune pur şi simplu că limbile vor înceta. În acele zile în care „vorbirea în limbi“ încă mai avea loc în adunări, darul acesta purta într-un chip aşa de vădit pecetea Duhului Sfânt încât nu putea să existe nici o îndoială în privinţa curăţiei lui. Ceea ce se numeşte astăzi „vorbire în limbi“ nu arată aşa ceva. Chiar şi cei ce susţin vorbirea în limbi sunt nevoiţi în multe cazuri să recunoască neautenticitatea acestei vorbiri în limbi.

Pentru cel care a înţeles din Scriptură că Domnul prin botezul cu Duhul Sfânt a desăvârşit unitatea răscumpăraţilor Săi într-un singur Trup, aceste lucruri despre Rusalii nu mai sunt o greutate. Ştim că făgăduinţele pe care Dumnezeu le-a făcut lui Israel prin gura lui Ioel îşi vor avea în zilele viitoare deplina lor împlinire. Dar în timpul harului noi nu avem de aşteptat nici o repetare a celor întâmplate în ziua Rusalilor.

Să vorbim acum ceva despre „limbile ca de foc“ împărţite printre ei (Faptele Apostolilor 2.3) în care unii văd

BOTEZUL CU FOC

pe care-l vestise Ioan Botezătorul. Ei zic că credinciosul primeşte în chip tainic, prin botezul cu foc, o deosebită pregătire şi înzestrare pentru slujbă şi că prin lucrarea aceasta firea veche şi păcatele care locuiesc în noi sunt mistuite.

Cercetând însă asemenea păreri în lumina Scripturii, trebuie să constatăm nu numai că Scriptura NU ne învaţă aşa ceva, dar şi că o astfel de învăţătură nu are nici cel mai mic reazim pentru părerea că cele întâmplate în ziua Rusalilor ar fi un botez cu foc. Este foarte dureros să vezi cum deseori, numai prin faptul că două cuvinte biblice sună puţin la fel, uni fac să iasă nişte învăţături şi vederi nechibzuite pe care Scriptura nu le recunoaşte. Faptul că Domnul Isus şi apostolii nu au vorbit niciodată un singur cuvânt despre „botezul cu foc“ ar trebui să le dea de gândit celor care împărtăşesc astfel de idei.

Ioan Botezătorul este singurul care, rostind vestea ce i se încredinţase pentru Israel, a vorbit despre botezul cu foc zicând: „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc“ (Matei 3.11; Luca 3.16). Când Domnul, după învierea Sa, vorbea cu ucenicii Săi despre botezul lui Ioan, cât de bine ar fi putut să le spună: „Voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt şi cu foc!“, însă El le spune doar: „Veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt“ şi nu adaugă „şi cu foc“. Tot aşa şi Petru când a vorbit în Faptele Apostolilor 11.16 despre aceste cuvinte, lasă la o parte expresia „şi cu foc“. Dacă ucenicii ar fi fost botezaţi „cu foc“ în ziua Rusalilor, credeţi că nu ar fi amintit ceva despre un adevăr atât de important? Dacă nici Domnul, nici apostolii nu leagă unul de celălalt botezul cu „Duhul Sfânt şi botezul cu foc“ nu avem drept să facem noi acest lucru. Numai faptul acesta ar trebui să fie de ajuns pentru ca să nu privim botezul „cu Duhul Sfânt“ şi botezul „cu foc“ ca însemnând acelaşi lucru. Dimpotrivă, este vorba de

DOUĂ EVENIMENTE DEOSEBITE

unul de celălalt şi nicidecum două cuvinte care ar arăta un singur lucru. Botezul cu Duhul Sfânt şi-a găsit împlinirea în ziua Rusalilor, iar botezul „cu foc“ este încă în viitor şi el însemnează „focul judecăţii“ care are să vină peste cei ce resping harul.

Să cercetăm acum spusele lui Ioan Botezătorul împreună cu contextul (cuvintele care le însoţesc). Dar mai înainte, să dăm voie Scripturii să ne reamintească scopul pentru care Ioan a predicat şi a botezat „cu botezul pocăinţei“: el era pentru ca Israel să recunoască şi să primească pe Mesia al Său (Ioan 1.31). În Matei 3.11 observăm cum Ioan, pornind de la botezul său îndreaptă privirile ascultătorilor asupra botezurilor cu care avea să-i boteze Acela care venea după el. Din primirea sau respingerea botezului său (al lui Ioan) urma cu ce fel de botez aveau să fie botezaţi ei de Domnul şi anume cu Duhul Sfânt spre binecuvântarea lor sau cu foc spre judecata lor.

Cei care au primit botezul lui Ioan „au dat dreptate lui Dumnezeu“ când cerea ca ei să se pocăiască. Însă cei care nu s-au botezat, au făcut zadarnic pentru ei planul de har al lui Dumnezeu şi şi-au atras asupra lor judecata (Luca 7.29-30). În adevăr, din primirea sau respingerea botezului său, atârna, ca o urmare firească, primirea sau respingerea lui Hristos. Unii erau grâul, ceilalţi pleava. Apoi, ceea ce Ioan înţelegea prin „botezul cu foc“ aceasta ne-o lămureşte el însuşi în context: „Pleava, o va arde într-un foc care nu se va stinge“ (Matei 3.12).

Cum am mai spus, unii gândesc că botezul cu „foc“ este în legătură cu unele binecuvântări şi arătări de putere. Dar nu este oare nechibzuit să laşi contextul la o parte şi să prezinţi focul din versetul 11 ca „binecuvântare“ şi focul din versetul 12 ca judecată? Focul nu are altă putere decât să mistuie. În toată Scriptura găsim focul ca un simbol al judecăţii şi al mistuirii. Să ne gândim numai la cuvintele Domnului din Marcu 9.43-48. Apostolul Pavel spune că Domnul Isus va veni din cer „cu îngerii puterii Sale într-o văpaie de foc, dând răzbunare celor ce nu cunosc pe Dumnezeu şi celor ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus care vor suferi pedeapsă veşnică…“ (2 Tesaloniceni 1.7-9).

Tot aşa este şi astăzi: toţi care au primit pe Domnul prin pocăinţă şi credinţă sunt părtaşi ai botezului cu Duhul Sfânt care a avut loc în ziua Rusalilor. Însă pentru cei ce resping mărturia lui Dumnezeu, nu rămâne decât botezul cu foc. Ioan vedea în chip profetic aceste două botezuri în viitor, şi el a mărturisit cu putere că Cel ce avea să le îndeplinească era chiar în mijlocul lor.

LUNGA PERIOADĂ

care despărţea aceste două botezuri, era – foarte de crezut – ceva ascuns lui Ioan, tot aşa după cum prorocilor Vechiului Aşezământ, le era ascuns că „anul mântuirii“ şi „ziua răzbunării“ aveau să fie despărţite una de cealaltă printr-o lungă perioadă de timp şi că aceste două expresii cuprindeau în ele întâia şi a doua venire a lui Hristos. Ei nici nu bănuiau această perioadă de timp dintre „anul mântuirii“ şi „ziua răzbunării“ şi cu atât mai puţin că în acel timp minunatul plan al lui Dumnezeu – strângerea Adunării Sale – avea să se înfăptuiască.

Când Isaia scria: „Duhul Domnului este peste mine… M-a trimis să vestesc anul îndurării Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru“, ce ştia el oare despre faptul că între aceste două lucrări legate cu un „şi“ aveau să treacă o perioadă de timp de două mii de ani? La Nazaret, Domnul a căutat special aceste versete. El a făcut o despărţire între aceste două lucrări legate prin cuvântul „şi“ cu toate că se află strâns legate în aceeaşi frază. Domnul a citit textul până la anul de îndurare, apoi a închis cartea şi a declarat că aceste cuvinte, adică numai ceea ce citise El erau împlinite (Luca 4.21). După cum plănuise mai dinainte, Domnul a închis cartea tocmai înainte de restul cuvintelor: „şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru“. Această zi este ca şi botezul cu foc vestit de Ioan Botezătorul încă în viitor. Când Domnul Isus va lua în mână cartea pecetluită cu şapte peceţi, atunci această zi a mâniei îşi va avea începutul (Apocalipsa 5.1-7).

Textul din Luca 4.16-21 este foarte vrednic de luat în seamă. Domnul a luat cartea închisă (înfăşurată), apoi a deschis-o şi a vorbit despre începutul „anului de îndurare“. Apoi, a închis cartea (care cuprindea cuvintele „ziua răzbunării“) şi a dat-o slujitorului. În urmă „S-a aşezat jos“ şi ochii tuturor au fost aţintiţi la El. Acest text cuprinde un înţeles adânc, foarte adânc. Hristos este Cel care deschide Scripturile. El este Cel care anunţă ziua harului începând cuvinte de har astfel încât omul se miră (versetul 22). Cartea care cuprindea această zi de har, care de atunci era deschisă, Hristos o pune în mâna slujitorului. Apoi se aşază la dreapta măririi, în locurile cereşti şi ochii tuturor se îndreaptă spre El.

Am înţeles oare că în Persoana Domnului avem cheia cu ajutorul căreia putem înţelege Scriptura? S-a întipărit în mintea noastră că suntem în ziua harului? Ne socotim pe noi înşine ca nişte slujitori în mâna cărora Domnul a încredinţat Cartea deschisă cu ziua harului? Ce înseamnă pentru noi faptul că Hristos şade la dreapta măririi? Sunt ochii noştri îndreptaţi asupra Lui? Lumea priveşte la oameni şi întâmplări care izbesc ochii, însă noi privim la Domnul Isus.

Primul eveniment mare pe care îl aşteptăm este venirea Domnului din cer. În Apocalipsa 5 Îl găsim pe Hristos luând din nou cartea în mână. Dar de data aceasta nu din mâna slujitorului, ci din mâna Aceluia care şade pe tron, şi anume nu din tronul din care iese harul, ci din tronul din care ies fulgere, glasuri şi tunete. Atunci se vor desfăşura urmarea cuvintelor scrise de Isaia: „şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru“ etc. Oh, ce preschimbări vor avea loc pe pământ când Dumnezeu va curăţi pământul Său prin judecată şi îl va pregăti pentru ziua domniei Sale!

Aşadar, găsim deseori în Scriptură lucruri şi întâmplări strâns legate în aceeaşi frază, dar între care îşi găsesc loc perioade lungi de timp, fără ca lucrul acesta să fie arătat. Aşa este în ceea ce priveşte botezul „cu Duhul Sfânt“ şi botezul „cu foc“ (vezi şi Ioan 5.29; 2 Timotei 4.1).

S-au scurs două mii de ani de când a avut loc botezul „cu Duhul Sfânt“, însă botezul „cu foc“ n-a avut încă loc. Când el va avea loc, timpul de faţă în care Adunarea lui Dumnezeu se alcătuieşte, îşi va avea sfârşitul şi va începe ziua mâniei. Unii copii ai lui Dumnezeu cer, în mod nechibzuit ca Domnul să le facă parte de „botezul cu foc“, neştiind că prin aceasta ei cer asupra lor judecata şi focul mistuitor al lui Dumnezeu.

Să comaparăm încă o dată pe scurt textele din Matei 3.11 cu Faptele Apostolilor 2.3. În Faptele Apostolilor versetul ne vorbeşte mai întâi că, au fost văzute „nişte limbi CA de foc“. Deci nu nişte „limbi DE foc“, ci limbi care puteau fi comparate, care se asemănau cu nişte limbi de foc. Nu există oare o mare deosebire între „a fi botezat cu foc“ şi vederea unor „limbi ca de foc“? Cine citeşte cu luare aminte textul din Faptele Apostolilor 2.3 observă că ceea ce vrea Duhul Sfânt să ne pună înaintea ochilor sunt limbile, iar mai departe că aceste limbi s-au aşezat fără deosebire peste fiecare din ei. Dar când este vorba despre cum arătau aceste limbi, ne spune că ele erau „CA de foc“. Într-adevăr, ce legătură poate fi între aceste cuvinte „ca de foc“ şi „botezul cu foc“, despre care a vorbit Ioan Botezătorul? Nu ne vorbesc oare limbile, mai degrabă, despre mărturia pe care trebuia să o ducă mai departe ucenicii, decât despre botezul cu foc?

Faptul că aceste limbi „s-au împărţit“, poate fi indicaţia că mărturia harului nu mai avea să fie acum limitată numai în cadrul lui Israel, ci trebuia să fie dusă peste tot în toate limbile şi graiurile. Iar faptul că erau „ca de foc“ ne poate arăta că, lucrarea mărturiei lui Dumnezeu, ca şi focul, descoperă şi judecă ceea ce este potrivnic sfinţeniei lui Dumnezeu. Cât de simplă este istorisirea din Faptele Apostolilor 2. Pe de o parte „toată casa a fost umplută cu Duhul Sfânt“ şi prin aceasta toţi cei ce erau în casă au fost „botezaţi“ (cufundaţi) în acelaşi Duh pentru a alcătui „un singur Trup“ iar pe de altă parte, când Duhul Sfânt s-a lăsat asupra fiecăruia în parte, toţi au primit darul Duhului Sfânt, prin care au fost făcuţi în stare să fie mărturiile Sale în lume. După aceea este menţionat că: „Toţi s-au umplut cu Duhul Sfânt şi au început“ să vestească mărturia harului lui Dumnezeu „după cum le da Duhul să vorbească“ (Fapte 2.4).

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT

Nu este o lucrare care se înfăptuieşte odată pentru totdeauna, ci este ceva care se repetă în cursul vieţii cu Domnul. Nu trebuie să confundăm această lucrare cu botezul Duhului Sfânt sau cu darul Duhului Sfânt.

Putem fi îndemnaţi: „Fiţi plini de Duhul Sfânt“ (Efeseni 5.18), dar nu putem să fim îndemnaţi: „Fiţi botezaţi cu Duhul Sfânt“ sau „Fiţi înzestraţi sau pecetluiţi cu Duh Sfânt“. Dar starea de plinătate a Duhului (umplerea) este în strânsă legătură cu predarea noastră Domnului şi cu o viaţă de credinţă şi de ascultare. A fi cineva plin de Duhul Sfânt este o lucrare pe care o găsim în Scriptură nu numai cu începere de la Rusalii când Duhul Sfânt Şi-a ales domiciliul în credincioşi, ci această lucrare a fost întâlnită în toate timpurile de mai înainte. Prin urmare, umplerea nu este o lucrare care face parte din botezul sau din darul Duhului Sfânt şi nu este aceeaşi cu locuirea Duhului Sfânt în noi. Nu putem spune că atunci când Duhul Sfânt îşi face locuinţa într-un om înseamnă în acelaşi timp şi că acel om este plin de Duhul Sfânt.

Locuirea în noi a Duhului Sfânt este ceea ce deosebeşte pe credincioşii din timpul harului de cei din vremea Vechiului Aşezământ. Dar observăm, pe de o parte că după Rusalii, deşi Duhul Sfânt locuia în credincioşi, ei au fost totuşi din nou umpluţi cu Duhul Sfânt, iar pe altă parte cu toate că Duhul Sfânt nu locuia în credincioşii Vechiului Legământ, totuşi unii din ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. De pildă găsim că înainte de Rusalii, Beţaleel a fost umplut cu Duhul Sfânt pentru ca în puterea Lui să ducă la bun sfârşit lucrările care i-au fost încredinţate pentru cortul din pustie (Exod 31.2-3). Elisabeta a fost umplută cu Duh Sfânt ca, în bucuria ei, să laude pe Dumnezeu, iar Zaharia să prorocească (Luca 1.41, 67).

Tot astfel, după Rusalii, ucenicii în care Duhul Sfânt venise să locuiască au fost umpluţi cu Duhul Sfânt ca să propovăduiască măreţia harului lui Dumnezeu. Puţin mai târziu, Petru a fost din nou umplu pentru ca să mărească Numele Domnului în ceasul prigonirii. După aceea mica ceată a fost în întregime umplută din nou cu Duhul Sfânt ca în puterea Sa să vestească fără frică şi cu îndrăuneală Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi citim cum Saul şi ucenicii s-au umplut de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 4.31; 9.17; 13.9, 52). Tot astfel, Scriptura menţionează nişte bărbaţi ca Ştefan şi Barnaba care erau plini de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 6.3, 5; 7.55; 11.24) Apoi noi suntem îndemnaţi să fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5.18).

Când credincioşii Vechiului Testament au fost umpluţi cu Duhul Sfânt era de la sine înţeles că această lucrare nu cuprindea şi unirea cu Hristos în calitatea Sa de Cap al Trupului. Această unire este legată de darul şi locuirea în noi a Duhului Sfânt. De ea au parte numai credincioşii timpului de har care alcătuiesc Trupul lui Hristos.

Aşadar, pe o parte vedem că un credincios al Vechiului Testament care nu avea Duhul Sfânt locuind în el, putea să fie umplut cu Duhul Sfânt, iar pe altă parte un credincios al timpului harului care avea Duhul Sfânt locuind în el, putea să nu fie plin de Duh. Din acest motiv, efesenii, cărora apostolul le scria că erau pecetluiţi cu Duhul Sfânt, erau îndemnaţi să fie plin de Duhul. La credincioşii Vechiului Legământ, umplerea cu Duhul Sfânt era în funcţie de venirea peste ei a Duhului, pe când la credincioşii din Adunarea lui Dumnezeu, umplerea cu Duhul Sfânt este desfăşurarea în afară a puterii Duhului Sfânt care locuieşte în ei.

Venim acum la o întrebare însemnată, care frământă multe inimi:

CUM POT FI UMPLUT DE DUHUL SFÂNT?

Scriptura nu ne răspunde cu un verset la această întrebare, dar ne arată persoanele care au fost pline cu Duhul Sfânt, ne spune cum a fost inima şi viaţa lor faţă de Domnul şi prin aceasta primim răspunsul la întrebarea noastră. Dumnezeu pune înaintea ochilor noştri astfel de suflete care prin ascultarea credinţei sau predat Domnului şi s-au supus de bună voie conducerii Lui şi lepădându-se de sine. Privirile lor erau îndreptate numai asupra Domnului (Evrei 3.1; 12.2). Hristos locuia în inimile lor (Efeseni 3.17) şi de pe buzele lor ţâşnea lauda Sa. Ce oameni fericiţi! Erau dispreţuiţi de lume, necunoscuţi şi alungaţi, dar recunoscuţi de Domnul a cărui dragoste o gustau. Acestea au fost persoanele pline de Duhul Sfânt spre a împlini, în puterea Sa, anumite însărcinări încât Dumnezeu Îşi putea arăta prin ei slava Sa.

În vreo inimă se poate naşte dorinţa de a fi şi el aşa. Cum poţi ajunge la această umplere? Te şti mântuit, pecetluit cu Duhul Sfânt şi simţi în inimă că lipseşte ceva şi poate te rogi să primeşti mai mult din Duhul Sfânt. Aici însă nu este vorba de a avea mai mult din Duhul Sfânt ci mai degrabă ca El să aibă mai mult loc în noi.

Fiecare credincios primeşte darul Duhului Sfânt, însă nu fiecare credincios îi dă Duhului viaţa şi inima sa. Să ne folosim de un exemplu: Eu plec de acasă şi te rog să locuieşti în locuinţa mea; îţi dau cheile de la bucătărie şi de la sufragerie. Celelalte camere însă le ţin închise. Aşa facem şi noi cu Duhul Sfânt. Purtarea noastră poate să fie destul de îndatoritoare faţă de Oaspetele divin, dar când vine la noi El nu vrea să fie numai Oaspete, ci Proprietarul şi Stăpânul care domneşte asupra întregii noastre vieţi ca aparţinându-I totul spre a o modela pentru Hristos.

Fiecare încăpere a inimii noastre trebuie să-I fie deschisă Duhului Sfânt. Adeseori vrem să-L mărginim la locurile unde noi am vrea să-L avem. Ne mulţumim să ne dea mărturie despre dragostea lui Dumnezeu, chiar să ne întrebuinţeze până la un anumit punct în lucrarea Sa, dar pentru casa, familia, afacerile, viaţa lăuntrică şi din afară ţinem noi cheile. Pe scurt spus: ca Duhul Sfânt să stăpânească în întregime inima noastră şi să preschimbe totul pentru Hristos la o aşa lucrare nu ne învoim. Plinătatea Duhului NU ne este dată ca un simplu răspuns la rugăciunea noastră, ci numai mergând pe drumul ce duce pe urmele Mântuitorului. Cererea în rugăciune a plinătăţii Duhului Sfânt poate să vină şi dintr-o inimă în care sunt ţinute ascunse tot felul de rădăcini rele ca lăcomia, egoismul etc. Inima omului este înclinată totdeauna să se aşeze în faţa altora şi îşi găseşte plăcerea să fie privită şi admirată ca fiind „plină de Duh“.

Este foarte serios şi însemnat lucru de a cerceta ce fel de motive stau la baza unei asemenea rugăciuni. Nu am văzut noi oare cum cei care stăteau mereu cu rugăciunea „umplerii cu Duhul Sfânt“ pe buze erau oameni care încă nu se despărţiseră de lume? În purtarea lor se vedea că îşi iubeau „eul“ lor şi că nu puteau să sufere ca alţii să-i atenţioneze. Dacă cruţăm micile rădăcini de mândrie, de voinţă proprie, de lăcomie (şi multe altele) ascunse în inimile noastre şi nu-i dăm cu toată hotărârea inima noastră Duhului Sfânt nu vom fi niciodată (rugându-ne numai) plini cu Duh. Scriptura nu spune că trebuie în primul rând să ne rugăm pentru a fi umpluţi de Duhul Sfânt.

Scriptura ne spune: „Fiţi plini cu Duh Sfânt“ (Efeseni 5.18). Purtarea noastră, starea noastră duhovnicească ar trebui să fie de aşa fel încât să fim plini de Duhul Sfânt. Niciodată nu citim că ucenicii să se fi rugat ca să fie umpluţi şi nici ca cineva să fi fost umplut cu Duhul Sfânt ca răspuns la o astfel de cerere în rugăciune. Prin aceasta nu vrem să spunem că cei ce au fost umpluţi cu Duhul Sfânt nu erau nişte oameni ai rugăciunii. Ei au fost fără îndoială bărbaţi ai credinţei şi ai luptei în rugăciune.

În Faptele Apostolilor 4.23-31, găsim o astfel de ceată despre care citim că „toţi s-au umplut de Duh Sfânt“. Dar oare pentru a fi umpluţi de Duh se rugau ei? Dumnezeu a vrut ca rugăciunea lor să rămână scrisă pentru noi, dar nu găsim în ea că ei cereau „să fie umpluţi“. Tema rugăciunilor lor era slava Numelui Domnului şi singura cerere pe care o fac este aceasta: „Dă robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala…“ Conştienţi de neputinţa lor, ei cereau să poată vesti Cuvântul Său cu toată îndrăzneala în ziua strâmtorării ca şi în ziua libertăţii.

Ce dragoste, ce predare, ce tărie de credinţă şi totodată ce atârnare de Domnul întâlnim în această rugăciune! Ea ne face să ne amintim de Daniel care, având înaintea lui groapa cu lei, se ruga şi lăuda pe Dumnezeu cum făcuse mai înainte. Aşa de mult s-au itat pe ei înşişi încât nici nu au amintit înaintea Domnului situaţia grea şi prigonirea. Goliţi de orice voinţă proprie, dar bine hotărâţi în inimă pentru a rămânea strânşi alipiţi de Domnul, ei îşi ridicară într-un gând glasul (şi nicidecum strigând cu toţii laolaltă) către Atotstăpânitorul. Cererea le-a fost ascultată prin faptul că s-au umplut de Duhul Sfânt: „Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală“. Scriptura ne dă aici un exemplu care ne lămureşte îndemnul apostolului: „Fiţi plini de Duh Sfânt“. Putem observa starea inimii celor pe care Duhul Sfânt i-a umplut întrebuinţându-i pentru slava Numelui Domnului.

Când un vas trebuie să fie umplut cu ceva, prima condiţie este să fie golit de ceea ce îl umplea mai înainte. Dacă o sticlă este plină cu acid nu pot pune în ea untdelemn. Trebuie să golesc acidul, să curăţ sticla şi apoi să pun untdelemnul. Tot astfel este şi cu credincioşii. Dacă doresc să fie umpluţi de Duhul Sfânt trebuie să fie goliţi şi curăţiţi de lucrurile care nu se împacă cu comuniunea Fiului lui Dumnezeu. Atâta vreme cât mai găzduim în inimile noastre „pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria vieţii“ (1 Ioan 2.16) nu putem fi umpluţi cu Duhul Sfânt. Dacă însă i-am dat voie harului Domnului să ne curăţească de aceste lucruri, atunci El vrea să ne umple inima ce a fost golită de „vinul“ cel străin. Despre acest lucru îndemna apostolul pe efeseni: „Nu vă îmbătaţi de vin…dimpotrivă fiţi plini de Duh“.

Inima noastră niciodată nu este goală: ori este plină cu „vinul“ voinţei propri şi a lucrurilor lumeşti, ori este plină cu Duhul Sfânt. Întrebarea nu este dacă noi stăpânim Duhul, ci dacă El ne stăpâneşte pe noi. Adeseori ne luptăm pentru lucrul acesta ca şi Iacov despre care citim că Dumnezeu se lupta cu el şi că el se lupta cu Dumnezeu (Geneza 32.24-28). Iacov se lupta să capete ceva de la Dumnezeu, dar Dumnezeu trebuia să se lupte cu Iacov să-l biruiască şi să-i poată da binecuvântarea pe care o cerea. Unii se luptă să fie „umpluţi“, dar Duhul Sfânt se luptă cu ei să-i poată umplea. Dumnezeu a trebuit mai întâi să-i lovească încheietura puterii lui Iacov ca să-l poată binecuvânta. Tot astfel, Dumnezeu trebuie adeseori pe nişte căi foarte dureroase să zdrobească încheitura voinţei noastre propri, a mândriei noastre, a lăcomiei noastre etc. până când îi vom preda Lui lucrurile noastre ascunse în cele mai tainice unghere ale inimi.

Când cercetăm în Scriptură viaţa credincioşilor care au fost plini de Duhul Sfânt, atunci:

URMĂRILE PLINĂTĂŢII DUHULUI

ni se înfăţişază într-un mod deosebit de frumos. Cât de schimbat îl găsim pe Petru după ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, el care altă dată era plin de sine însuşi, de iubirea sa şi de predarea sa! Acum nu mai vorbeşte despre sine: „Eu vreau… eu… eu voi fi…“ Aşa vorbise mai înainte; acum nu-i mai vine pe buze nici un „eu“. Numele ce revine pe buzele sale este ISUS răstignit, înviat, Domn şi Hristos (Faptele Apostolilor 2.22-36).

Lui Ştefan şi lui Pavel li s-a permis să se apere, dar ei au vorbit despre Hristos. Tot aşa este şi astăzi. Omul plin de sine însuşi vorbeşte despre el, despre experienţele sale minunate, despre ce a făcut şi despre ce a vorbit el. Dar când Duhul Sfânt îi umple inima, atunci nu mai găseşte nici o bucurie să vorbească despre sine. Buzele sale vorbesc despre Domnul Isus şi despre lucrurile descoperite de Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci şi umblarea lor şi

PURTAREA LOR ÎN CASA LUI DUMNEZEU

poartă pecetea lucrării Duhului Sfânt. Când apostolul le scria corintenilor despre arătările Duhului Sfânt în Adunare şi-a început vorbirea arătându-le starea lor de mai înainte când stăteau sub o altă putere spirituală. Atunci ei erau „duşi“ şi „călăuziţi“. Fiecare om stă sub călăuzirea unei puteri duhovniceşti. Spiritele demonice călăuzesc pe oameni după placul lor la idoli (1 Corinteni 12.2; matei 17.15; Marcu 5.1-20). Dar Duhul lui Dumnezeu ne călăuzeşte potrivit gândurilor lui Dumnezeu şi în armonie cu Scriptura.

Cuvântul lui Dumnezeu îşi găseşte în cel ce este plin şi călăuzit de Duhul Sfânt o reprezentare vie (Filipeni 2.16). Un asemenea om trăieşte într-o stare necontenită de veghere asupra lui însuşi (1 Corinteni 9.26-27). El lasă să pătrundă asupra sa lumina Cuvântului în viaţa sa lăuntrică şi de afară, dar şi asupra colaborării în lucrarea Domnului şi a slujbei sale când vorbeşte în public. Dorim să amintim în legătură cu aceste

TREI PUNCTE

câteva din lucrurile care deosebesc pe un credincios călăuzit de Duhul Sfânt:

1. Viaţa lăuntrică şi din afară.

El însuşi, casa sa, afacerile sale etc., toate vor fi vor fi aşeazate sub privirea Domnului lucrând „cinstit nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor“ (2 Corinteni 8.21), căci „a face dreptate şi judecată este mai plăcut decât jertfele“ (Proverbe 21.3). Un astfel de om îşi păzeşte „inima mai mult decât orice“ (Proverbe 4.23), el nu are o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe şi nu se îndeletniceşte cu lucruri prea înalte pentru el (Psalm 131.1; Ieremia 45.5).

2. Colaborarea în lucrul Domnului.

Dacă Domnul binecuvintează slujba sa, el nu este plin de această slujbă, nu face caz de sine însuşi şi nu se socoteşte ca fiind cineva important. Este pentru un astfel de om o durere când privirile se îndreaptă asupra sa. Este gata sa spună: „De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble?“; „Doar şi noi suntem oameni cu aceleaşi slăbiciuni ca voi“ (Faptele Apostolilor 3.12; 14.15). Iar dacă, în loc de admiraţie, el este necunoscut, i se face nedreptate sau se răspunde cu lipsă de iubire, el nu ascunde aceste lucruri în inima sa ca poi într-o zi să le scoată la iveală. El nu mai are în inimă loc pentru asemenea sentimente.

În colaborarea sa în lucrarea Domnului, el nu-şi va urma în mod personal drumul său înainte, ci va socoti şi se va purta ca un împreună-lucrător. Oriunde l-ar aşeza Domnul în harul Său, niciodată nu va privi ca slujba fiind a sa, ca adunarea fiind a sa, sau câmpul de misiune ca fiind al său. În smerenie el este pătruns de faptul că lucrarea este a Domnului, câmpul de lucru al Său şi că el nu este aşezat acolo decât ca un „împreună-lucrător“ (1 Corinteni 3.9; 1 Tesaloniceni 3.2; Filimon 24). În felul acesta, el va fi ferit de a-şi vedea de drumul său în lucrarea Domnului şi de a lucra fără a colabora cu fraţii împreună-lucrători cu el (Faptele Apostolior 14.26; 15.4; 3 Ioan 8; Galateni 2). De asemenea el nu va da la o parte sfatul unor fraţi care au primit de la Domnul judecată duhovnicească (Galateni 2.9-10; 1 Corinteni 14.32-33; Efeseni 5.21; 1 Corinteni 16.16; Filipeni 2.3; Faptele Apostolilor 18.26-27; Galateni 2.14; Psalm 141.5; Proverbe 9.8; 25.12; 27.6). El nu se va preţui pe sine, nici părerea sa ca fiind mai presus de aceea a fraţilor săi. Un copil al lui Dumnezeu care s-a lăsat umplut de Duhul Sfânt va creşte tot mai mult în smerenie. Când apostolul Pavel şi-a scris prima epistolă către corinteni, s-a numit cel mai mic dintre apostoli. Apoi cu câţiva ani mai târziu s-a numit cel mai neînsemnat (Efeseni 3.8). Ceva mai târziu s-a numit cel dintâi dintre păcătoşi (1 Timotei 1.15). Tot aşa ar trebui să se petreacă lucrurile cu noi: cu cât vom umbla mai mult în lumină cu atât să devenim mai mici în ochii noştri şi să creştem în smerenie.

3. Slujba vorbirii în public.

Un slujitor al Cuvântului plin de Duhul Sfânt va vorbi într-un mod uşor de înţeles (1 Corinteni 14.6, 9, 19); va vorbi lucruri care slujesc la zidirea duhovnicească a adunării (1 Corinteni 14.5) şi aceasta se va face nu după voinţa proprie, ci aşa cum este călăuzit de Duhul Sfânt. El va lăsa ca în toate să vorbească Scriptura (Romani 4.3; 9.17; 10.11; Marcu 12.10; Isaia 8.20), se va adânci în Scriptură, va veghea cu grijă pentru a împărţi drept Cuvântul (2 Timotei 2.15) şi nu va vorbi lucruri care nu se potrivesc cu Biblia (1 Corinteni 14.36-38). El va fi dispus ca alţii să judece cuvintele lui (1 Corinteni 10.15; 14.29) şi nu va trece peste dispoziţiile pe care le-a dat Dumnezeu pentru bunul mers al Adunării Sale (1 Corinteni 11.1-6; 14.34; Faptele Apostolilor 10.47-48 etc).

Dacă ne-ar sta mai mult pe inimă îndemnul „Fiţi plini de Duh“ cu mult mai mult s-ar vedea în noi şi în Adunare chipul Domnului şi lucrarea Duhului Său.

Cineva poate va întreba: cum se face că apostolii, care cu puţine zile mai înainte fuseseră umpluţi de Duhul Sfânt au putut

SĂ MAI FIE UMPLUŢI DIN NOU?

Nu ne vom încumeta să tragem concluzia că apostolii au fost neascultători aşa încât Duhul Sfânt să nemaiputând să-i umple mai departe, ei ar fi avut nevoie să fie umpluţi din nou. Când un vas este plin mai poate oare să fie mai plin? Copii lui Dumnezeu nu sunt nişte vase moarte, ci vase vii ale Duhului Sfânt, vase care cresc. Dacă vasul creşte, poate să fie umplut din nou. Scriptura vorbeşte despre creşterea credinţei. Credinţa creşte numai pe calea credincioşiei faţă de Domnul. Cu cât creşte credinţa, cu atât se lărgeşte inima şi vasul creşte în aşa fel încât poate să fie umplut din nou cu Duhul puterii, al iubirii şi al unei minţi sănătoase (2 Timotei 1.7). Nu putem creşte decât pe drumurile credinţei – şi acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu l-a pus pe Avraam mereu în faţa unor noi încercări ale credinţei.

De ce lucrează Dumnezeu în acest mod? Suntem în şcoala lui Dumnezeu şi în calitatea noastră de şcolari suntem mereu puşi în faţa unor încercări pentru creşterea şi întărirea noastră. Elevul nu înţelege de ce profesorul îi pune mereu înainte recapitulări şi examinări. Dar profesorul are un scop bine definit lucrând în acest fel.

Scopul lui Dumnezeu a fost ca să-l binecuvinteze pe Avraam. Spre a-l face destoinic pentru primirea binecuvântărilor, Dumnezeu trebuia să-l pună la noi probe. Omului firesc nu-i place lucrul acesta, dar este lucrul cel mai bun pe care poate să-l facă Dumnezeu pentru creşterea omului nostru lăuntric. Când trecem cu succes examenul vom putea merge înainte întăriţi şi destoinici pentru îndeplinirea unor noi îndatoriri. Dacă pierdem examenul, motivele nereuşitei sunt date la iveală. Însă prin căinţă şi mărturisire vom fi aduşi din nou într-o stare bună. Oriunde citim în Biblie despre o nouă „umplere“ putem fi siguri că ea este în legătură cu nişte hotărâri ale credinţei de a lupta împotriva puterilor întunericului. Când tesalonicenii au rămas statornici în credinţă în mijlocul unor „prigoniri şi strâmtorări“ cumplite, citim despre creşterea credinţei lor. Şi dacă credinţa creşte, va creşte şi omul cel nou. În modul acesta se va face un loc nou pentru Izvorul care locuieşte în noi – Duhul Sfânt – dându-i posibilitatea să se reverse şi să ne umple din nou.

Când cercetăm minunatul dar al Duhului Sfânt şi privim plinătatea de binecuvântări ce ne-a fost împărtăşită în El, cât de mişcată este inima noastră la gândul că Dumnezeu trebuie să ne îndemne să nu-L întristăm. Da, trebuie să ne umple de ruşine faptul că Dumnezeu trebuie să mai vorbească celor pe care i-a pecetluit cu Duhul Sfânt despre minciună, furt, mânie, cuvinte stricate, vorbire de rău etc. (Efeseni 1.13; 4.25-32). Numai cel ce nu cunoaşte încă pe satan şi nu-şi cunoaşte încă propria lui inimă firească poate să întrebe dacă astfel de lucruri se mai pot întâmpla printre copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu însă ne arată de ce fel de lucruri suntem capabili când întristăm pe Duhul Sfânt. Dar ce har! – dacă ne vorbeşte despre aceste lucruri, Dumnezeu nu ne ameninţă să retragă de la noi Duhul Sfânt, ci vrea să ne facă mai conştienţi că suntem pecetluiţi cu Duhul Sfânt în vederea zilei răscumpărării. Harul acesta al pecetluirii trebuie să ne păzească şi să ne determine să trăim după Duh şi nu după fire.

Dacă,

UMBLĂM ÎN DUHUL,

nu vom împlini pofta cărnii (a firi vechi). Umblarea în Duhul nu este o umblare sub lege de forma: „trebuie…nu lua…nu gusta…!“ (Coloseni 2,21). Dimpotrivă, este o umblare în puterea Duhului Sfânt după pilda Domnului Isus.

Unii copii ai lui Dumnezeu se mulţumesc cu o umblare cumsecade. Le este de ajuns să nu treacă anumite limite şi să nu treacă anumite margini şi să se poarte ca nişte bărbaţi şi femei cinstite. Dar umblarea în Duhul este cu totul altceva: înseamnă a umbla ca unii care au Duhul Sfânt şi cunosc pe Dumnezeu. Cunoaşterea lui Dumnezeu le este dreptar în toate lucrurile. Toate lucrurile le judecă aşa cum se înfăţişează când sunt puse în legătură cu Dumnezeu. Purtarea lui, felul de a trata lucrurile şi mersul lui sunt potrivite cu cunoştinţa care o are despre Dumnezeu.

Am întrebat cândva pe slujitorul unui fost rege german dacă regele îşi exprima zilnic dorinţele către servitori. El mi-a răspuns: „Aproape că nu ne spunea nici un cuvânt“ – „Cum puteaţi să ştiţi ce vrea el?“ – „Îl cunoşteam aşa de bine încât ştiam ce vrea şi ce avem de făcut pentru el“.

Tot aşa este şi cu noi dacă cunoaştem pe Dumnezeu: umblarea noastră va fi în conformitate cu această cunoştiinţă prin Duhul Său. Noi nu putem să producem această umblare prin sforţările firii vechi. Umblarea în Duhul este un produs automat al lucrării Duhului Sfânt în noi, atunci când El are stăpânire asupra noastră.

Dar dacă întristăm pe Duhul Sfânt nu putem umbla în Duhul. Adeseori nu observăm că L-am întristat şi ne străduim în zadar să avem un mers după Duh. Cât de serios este din acest motiv, îndemnul:

NU ÎNTRISTAŢI PE DUHUL SFÂNT (Efeseni 4)

Unii au crezut că Duhul Sfânt este întristat atunci când minţim, când furăm, sau facem vreun lucru asemănător. Fireşte că Duhul este întristat când cădem în astfel de păcate. Dar nu este El oare întristat şi când nu luăm seama la lumina Cuvântului lui Dumnezeu, când nu ascultăm glasul Lui şi ne îndeletnicim cu lucruri deşarte ale lumii? Imaginează-ţi că primeşti o scrisoare de la ai tăi. Plin de bucurie îmi citeşti din ea şi îmi povesteşti despre cei ce îţi sunt aşa de scumpi inimi. Pe când mai citeşti şi povesteşti, arunci o privire spre mine şi vezi că eu citesc ziarul şi nu mai sunt atent la cele ce-mi citeşti, şi-mi spui: „Nu te doare pe tine că arăţi aşa de puţin interes pentru ceea ce mie îmi este atât de scump?“ Întristat, încetezi să mai citeşti despre ai tăi şi în tăcere pui scrisoarea la o parte.

Tot aşa este şi cu Duhul Sfânt! El ne vorbeşte despre iubirea Tatălui, despre slava Fiului şi ne împărtăşeşete cereştile binecuvântări pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Dar în loc să luăm aminte la glasul Său, inima noastră este ocupată cu glasurile oamenilor şi cu lucrurile acestei lumi. Oare nu-L întristăm? Oare nu este obligat Duhul să ne vorbească despre Hristos, să ne certe pentru lipsa noastră de atenţie? În cartea Apocalipsa, Domnul atenţionează încă o dată: „Cine are urechi, să asculte ce zice Adunărilor Duhul“. Cuvântul acesta ne arată că nu toţi aveau urechi ca să audă glasul Duhului Sfânt. Dar oare noi avem urechi? Nu vrem să ne cercetăm? Dacă tu nu ai urechi pentru vocea Duhului, oare te mai miri că nu guşti nimic din bucuria cerească care odată te făcea aşa de fericit? Ce bucurie ai găsit atunci în legătura cu Domnul prin rugăciune şi cercetarea Cuvântului Său! Cât de fericit te simţeai când în timp ce te adânceai în Cuvântul Său, o nouă rază a măririi sale îţi pătrundea în inimă! Au rămas poate acele zile doar o amintire a cea ce ai avut o dată, dar acum ai pierdut-o! Ce fel de lucruri îţi umplu acum inima? Grijurile sau bogăţiile vieţii, familia, afacerile, lumea? Sau poate nişte persoane cărora El a trebuit să le cedeze locul? Dacă aşa stau lucrurile poţi, cei drept, să te mai rogi, dar umblarea ta cu Domnul este fără inimă, citirea Cuvântului Său fără plăcere. De unde a venit această schimbare? Din pricină că Duhul Sfânt a fost întristat. El nu-ţi mai poate vorbi despre dragostea Domnului şi despre lucrurile cereşti însă vrea să te trezească din somn ca să-i auzi din nou glasul.

Este posibil ca Domnul să folosească chiar aceste cuvinte pentru a trezi o inimă adormită. De aceea ascultă numaidecât glasul Domnului! Smereşte-te, căieşte-te şi mărturiseşte-i Lui păcatul tău şi unde este nevoie şi oamenilor! Drege ceea ce-L întristează! Alungă lucrurile care te leagă de ce este rău! Dă-i din nou stăpânire asupra ta şi asupra vieţii tale şi dragostea lui Dumnezeu va fi raza de soare a sufletului tău! Vei bea din nou din izvorul apelor vii, iar inima şi gura ta vor fi pline de laudă în mărturisirea Numelui Său.

Cât de negrăit de mare este pierderea pe care o suferă un copil al lui Dumnezeu care întristează pe Duhul Sfânt! Să veghem cu mai multă atenţie ca să nu-L întristăm, astfel ca prin El, chipul şi fiinţa lui Hristos să se vadă în noi!

Un alt îndemn îl găsim în 1 Tesaloniceni 5.19-20:

NU STINGEŢI DUHUL!

Am văzut cum putem întrista pe Duhul Sfânt când facem sau permitem lucruri care Îi sunt potrivnice şi când nu luăm seama la glsul Său. În citatul de mai sus este vorba de altceva, şi anume de stingerea Duhului în lucrarea Sa, fie în noi, fie în alţii.

Când în ziua Rusalilor, Duhul Sfânt Şi-a găsit locuinţa în fiecare ucenic în parte, acest lucru s-a văzut prin ivirea limbilor ca de foc, iar curând după aceea găsim pe ucenici vestind în puterea Duhului, lucrările minunate ale lui Dumnezeu, în toate limbile oamenilor (Faptele Apostolilor 2.3-11). După cum a lucrat atunci, tot aşa lucrează Duhul Sfânt şi astăzi în inimile celor în care Şi-a găsit locuinţa. Nu este aici nici un singur mădular al Trupului pe care El nu vrea să-L întrebuinţeze spre folosul altora. O, şi cât de multe şi de felurite sunt darurile şi slujbele pe care El, în puterea Sa, vrea să le întrebuinţeze pentru glorificarea lui Dumnezeu. Este întocmai cum scrie Petru: „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit“ (1 Petru 4.10). Unde Duhul lui Dumnezeu Se arată şi aprinde un foc, să ne ferim să-l stingem sau să-l acoperim!

Pe Duhul Sfânt Îl găsim într-un mod deosebit la lucru în Adunarea lui Dumnezeu. Oh, cât de mult ar trebui să veghem să nu-L stingem! Tot ce se face în Adunare trebuie să slujească la zidirea duhovnicească şi să fie lucrat de Duhul Sfânt. Este cu neputinţă citind 1 Corinteni 12 şi 14 şi să nu simţi greutatea pe care o pune apstolul asupra faptului că Duhul Sfânt îşi alege vasele şi instrumentele aşa cum vrea El (1 Corinteni 11.18).

Să ne întrebăm: „Mai face El oare acelaşi lucru şi astăzi?“ Desigur Îl face, dar noi suntem îndemnaţi să nu-I stăm în cale, împiedicându-L! Duhul Sfânt îşi alege instrumentele Sale după alte puncte de vedere decât ale omului. El priveşte în inimă şi nu la ceea ce stă în faţa ochilor! Deja în timpul apostolului Pavel îşi făcuse printre credincioşi o dorinţă după înţelepciunea omenească şi după vorbiri strălucitoare astfel încât el a trebuit să-i îndemne: „Nu stingeţi Duhul, nu dispreţuiţi prorociile“. Se cereau cuvântări alcătuite cu meşteşug şi rostite cu măiestrie, se umbla după daruri care să fie împodobite cu titluri, cu arătări din afară.

Ceea ce era în acele zile o tendinţă, a devenit astăzi o practică generală. Nu se mai preţuiesc darurile duhovniceşti care nu se arată într-un mod care îi palce firii pământeşti, ci li s-a dat slujbelor o înfăţişare care place firii pământeşti. Ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă, şi anume să-Şi aleagă vasele şi să mişte buzele cum vrea El, lucrul acesta omul l-a luat în mâinile sale. Omul împarte diferitele daruri şi slujbe numai anumitor peroane, iar pe cei al căror cuvânt este simplu le respinge slujba lor. Asemenea aranjamente dau cu totul la o parte rânduiala dumnezeiască şi constitue o adevărată stingere a lucrării Duhului Sfânt. Cu toate că asemenea încălcări asupra drepturilor Duhului Sfânt au devenit astăzi un obicei, chiar o regulă generală, ele n-au încetat să fie prin aceasta un lucru rău.

În Casa lui Dumnezeu, Adunarea Sa, Duhul Sfânt vrea să aibă toată libertatea să întrebuinţeze pe oricine vrea El. Din acest motiv, apostolul adaugă la îndemul lui aceste cuvinte: „Nu dispreţuiţi prorociile“. Dacă Duhul Sfânt vrea să întrebuinţeze pe fratele cel mai simplu pentru a vorbi un cuvânt de zidire, de mângâiere sau de mustrare, noi nu avem voie să dispreţuim acest cuvânt, criticându-l.

Cuvântul „prorocie“ nu înseamnă aici vestirea lucrurilor viitoare, ci înseamnă ca cel ce vorbeşte să vorbească cuvinte ca ale lui Dumnezeu, pe care Însuşi Dumnezeu i le împarte prin Duhul Său. „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor!“ (1 Petru 4.11). O astfel de vorbire nu este ceea ce noi numim după Scriptură un „dar“, ci o comunicare a unor adevăruri pe care le primim de la El în locul tainic al sufletului nostru aflat în părtăşie cu El. Se poate ca fratele în situaţie să citească, prin Duhul Sfânt, numai un singur verset, sau să vorbească „cinci cuvinte“ care să mişte inimile şi cugetele, iar fiecare în adunare să simtă că a fost un cuvânt lucrat de Duhul Sfânt. Un astfel de cuvânt dat de Dumnezeu poate să aibă chiar asupra unui necredincios o asemenea înrâurire încât el să cadă pe faţa lui şi să fie silit să dea mărturie că Dumnezeu este în mijlocul Adunării Sale (1 Corinteni 14.24-25). Din motivul acesta, apostolul a dorit ca toţi să prorocească şi să râvnească după acest lucru (1 Corinteni 14.5, 31, 39).

Observăm aici, din aceste cuvinte, deosebirea între un „dar“ şi cea ce apostolul numeşte „a prorocii“. Dacă toţi pot proroci şi trebuie să râvnească după prorocie, atunci această prorocie nu poate să fie una cu un „dar“, căci în cazul acesta felurita împărţire a darurilor nu ar mai fi. Ştim că tocmai felurita împărţire a darurilor făcea ca slujba tuturor acestor daruri să fie de trebuinţă. Un dar este tocmai un dar, adică un lucru pe care noi nu putem să-l producem prin râvna noastră. De exemplu, faptul că cineva şi-a însuşit cunoştiinţele prin studii nu va face niciodată din el un „evanghelist, păstor sau învăţător“ în sensul biblic din Efeseni 4.11. Dacă cineva a primit un asemenea „dar“, el poate, cei drept, să-l neglijeze (1 Timotei 4.14), după cum poate prin întrebuinţare, prin râvnă şi cunoştiinţă să-l aprindă şi mai tare, îmbogăţindu-l.

Apostolul mai adaugă la îndemnul „Nu stingeţi Duhul“ şi „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun“ (1 Tesaloniceni 5.21). El vrea să ne spună prin aceasta să avem totdeauna în vedere că suntem înconjuraţi de un duşman şiret, care caută să întortocheze căile drepte ale lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 13.10), căutând să ne înfăţişeze lucrurile fireşti ca fiind arătări ale Duhului. Cu lucrurile bune, pe care le dă Dumnezeu, putem prin neglijenţă să amestecăm şi lucruri rele. Lepădând ce este rău nu trebuie să lepădăm în acelaşi timp şi binele care vine de la Dumnezeu, ci să dăm la o parte ce este rău şi să păstram ce este bun.

Cât de uşor se pot găsi, prin înşelăciunea lui satan, oameni fireşti, care se socotesc pe ei înşişi duhovniceşti. Ei vor să-şi folosească talentele fireşti pentru înălţarea eului lor. Asemenea oameni ar vrea să facă din Biserica lui Dumnezeu o cetăţuie a libertăţii de vorbire pentru fiecare. Adunarea lui Dumnezeu însă nu este locul unde fiecare are voie să vorbească când vrea, ci este locul unde Duhul Sfânt are voie să întrebuinţeze pe cine vrea El. Dar tocmai pentru că este Duhul Sfânt, nu poate să întrebuinţeze decât oameni „duhovniceşti“ şi nu oameni „fireşti“ pentru slujba Sa. Oricare ar fi persoanele pe care Duhul Sfânt le-ar alege ca să Se servească de ele, aceste persoane vor fi întotdeauna nişte vase potrivit fiinţei Lui, a căror viaţă corespunde cu Cuvântul şi a căror purtare şi vorbire va purta semnele deosebitoare a unei lucrări duhovniceşti în ei.

Cei care vorbesc tare mult de libertatea de vorbire arată chiar prin faptul acesta că nu sunt cei de care Duhul Sfânt ar putea să Se folosească. Prezenţa lui Hristos ca şi a Duhului Sfânt în adunare, îi pune fiecărui mădular un frâu şi aşază pe fiecare sub controlul Lor. Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt sunt piatra de încercare a fiecărei vorbiri sau a fiecărei slujbe. Dar Adunarea Domnului nu este niciodată un loc de zbenguire a fiecărui duh şi a palavragiilor. Citim despre Domnul că a închis gura saducheilor, iar Tit era îndemnat să facă acelaşi lucru cu palavragii (Tit 1.11). Este trist când se vorbesc cuvinte goale, care nu mişcă inimile şi nici cugetele.

„Toate să fie spre zidire“ – acesta este conţinutul de baza al capitolului 14 din 1 Corinteni. Orice vorbire trebuie să stea sub lumina călăuzitoare a acestui îndemn. Dacă ceea ce vorbeşte un frate nu slujeşte spre zidire, este mai bine să tacă.

O altă latura şi o altă primejdie este aceasta: în dorinţa de a auzi numai cuvântări rostite cu dibăcie să ne facem vinovaţi de o critică lipsită de iubire faţă de unii fraţi care, cu o iubire adevărată şi cu lepădare de sine, văzând că lipsesc „daruri“ caută cu toată smerenia şi în slăbiciunea lor să se lase folosiţi de Duhul Sfânt. O asemenea critică aspră şi lipsită de dragoste este un lucru serios şi trist în acelaşi timp. Nu numai că critica pune în lumină starea rea a celui care o practică, dar este şi o sămânţă rea din care creşte nemulţumirea şi prin care buna stare şi înaintarea unei adunări pot fi deranjate şi chiar subminate. Cât de însemnat este şi în această privinţă îndemnul: „Nu stingeţi Duhul şi nu dispreţuiţi prorociile“!

O necontenită veghere asupra lui însuşi trebuie să aibă cel ce îndeplineşte o slujbă în Adunarea lui Dumnezeu. Înainte de a-i spune lui Timotei să ia seama la învăţătura pe care o dă altora, apostolul îi spune: „Ia seama la tine însuţi“. Fraţii care au primit de la Domnul o mică măsură de dar sunt ispitiţi cu uşurinţă de vrăjmaş să imiteze pe cei ce au primit o măsura mai mare. Aici se cere veghere. Cât de uşor suntem în primejdie să prefacem cinci cuvinte pe care Domnul ni le-a dat pentru zidirea adunării în zece mii de cuvinte care nu zidesc! Dacă poţi spune în cinci, zece sau cinsprezece minute ceea ce ai primit de la Domnul, nu o lungi până la o oră, pentru ca să nu începi prin Duhul şi să sfârşeşti în fire. Dacă vrei să dai mai mult decât ceea ce ai primit de la Domnul vei strica prin adaosul tău binecuvântarea şi nu trebuie să te miri dacă cei ce te ascultă nu mai sunt atenţi. Ce suspine se ridică când zidirea primită din partea Domnului este umbrită de vorbăria lungă şi goală ce urmează după ea. Ar fi de ajuns ca vorbitorul să arunce o singură privire asupra ascultătorilor pentru a-şi da seama de momentul când au trecut limita a ceea ce le-a fost încredinţat din partea Domnului. Câteodată gândurile pe care Domnul le-a pus pe inima vorbitorului, i-au devenit aşa de preţioase acestuia încât în râvna lui de a le dezvolta mai mult ajunge să le lungească aşa de mult încât le răpeşte puterea lor. Toate acestea sunt lucruri ale firi noastre vechi prin care deşi intenţile sunt bune putem stinge Duhul. Câtă pagubă pentru noi personal, dar şi pentru adunare când Duhul este stins! Ce râuri de binecuvântări, de Domnul date, ar curge dacă în strângerile noastre laolată, lucrurile şi puterile care împiedică Duhul lui Dumnezeu ar fi date la o parte! Să luăm deci în seamă cu grije îndemnul: „Nu stingeţi Duhul“!

Credem că vor fi la locul lor aici câteva cuvinte despre:


PĂCATUL ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

     Din pricina unei greşite tălmăciri date acestui păcat, unii credincioşi, îndeosebi dintre cei întorşi de curând la Domnul, au ajuns într-o mare nelinişte învinuindu-se pe ei înşişi de a fi înfăptuit „păcatul împotriva Duhului Sfânt“ şi astfel de a-şi fi pierdut mântuirea veşnică. Cercetând Scriptura, observăm în primul rând că ea nu întrebuinţează această expresie generală de „păcatul împotriva Duhului Sfânt“, ci ea vorbeşte despre: hula împotriva Duhului Sfânt.

     A vorbi lucruri neadevărate despre Duhul Sfânt este un păcat, după cum a te împotrivi Duhului, a-L întrista, a-L stinge de asemenea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Dar aici este vorba de un păcat cu totul deosebit şi anume de HULA împotriva Duhului Sfânt şi numai despre acest păcat, Domnul ne spune că nu va fi iertat nici în veacul acesta şi nici în cel viitor (Matei 12.22-32).

     Pentru a putea înţelege ce vrea să ne spună Domnul prin „hula împotriva Duhului“ trebuie să luăm aminte la cuvintele Sale în ansamblul întâmplării istorisite aici. Un îndrăcit mut şi orb fusese adus la Domnul. El a scos afară pe duhul rău şi omul acum vedea şi vorbea. Prin această minune, Duhul Sfânt dovedea desluşit mulţimii că Isus este Mesia cel aşteptat. Sub înrâurirea produsă de această dovadă luminoasă, ei au întrebat: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?“ (adică Mesia). Duşmanii Domnului, fariseii, nu puteau să tăgăduiască minunea. Toţi o văzuseră cu ochii lor. Nu le mai rămânea, prin urmare, decât să aleagă între a recunoaşte că puterea Duhului Sfânt se desfăşura în Domnul, sau a o atribui lui satan. Hotărâţi să împiedice înrâurirea ce izvora din minunea săvârşită, ei nu s-au temut să împingă cutezanţa până acolo încât, în ura lor împotriva Domnului (deşi ştiau foarte bine adevărul) ei au spus că puterea Duhului Sfânt care lucra în Domnul, provenea de la căpetenia drăcească Beelzebul.

     Aceasta nu era o vorbire pripită sau necugetată, nu era ceva spus din neştiinţă, din neveghere, nu erau cuvinte nesocotite rostite într-un ceas de slăbiciune, ci era o hulă bine chibzuită ce izvora din ura inimii lor. Această „hulă împotriva Duhului“, ei au săvârşit-o pe deplin conştienţi că Duhul Sfânt era asupra Domnului Isus şi că El era Trimisul Tatălui; au săvârşit-o dându-şi perfect de bine seama că din ură împotriva Lui hulesc pe nedrept; au săvârşit-o cu hotărârea conştientă de a întuneca lumina pentru alţii şi pentru a-i ţine în întuneric.

     În legătură cu această îngrozitoare şi hulitoare faptă a fariseilor, Domnul Isus a rostit aceste cuvinte: „Hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată oamenilor, nici în veacul acesta, nici în cel viitor“. Orice uşă a nădejdii era astfel închisă; şi Marcu ne confirmă că ei s-au făcut vinovaţi de un „păcat veşnic“ pentru că ziceau: „El are un duh necurat“ (Marcu 3.30). Ei s-au opus luminii Duhului Sfânt, hulindu-L şi pecetluind astfel soarta lor deoarece NU există afară de El (Duhul Sfânt) nici o putere care să-i fi putut aduce la pocăinţă şi să le fi putut croi o cale spre iertare.

     Dacă se poate săvâşi astăzi, în timpul harului, acest păcat ce ne-a fost prezentat în fapta fariseilor este un punct asupra căruia părerile comentatorilor Scripturii se deosebesc.

     Să observăm că Domnul Isus nu zice despre acest păcat: nu se va ierta nici înainte de moarte, nici după moarte, ci spune: „nici în veacul acesta, nici în cel viitor“. Aceste cuvinte n-au nicidecum sensul care li se dă adeseori de: nici înainte de moarte, nici după moarte. Sensul lor, ţinând seama de întregul întâmplării, este că păcatul de hulă împotriva Duhului Sfânt, fie că este săvârşit în veacul acesta, fie în veacul viitor, nu va putea fi iertat.

     Pe baza acestor cuvinte ale Domnului, mai mulţi cercetători ai Scripturii cred că pot afirma că păcatul acesta deosebit numit „hula împotriva Duhului“, cere pentru a putea fi înfăptuit prezenţa pe pământ a Domnului Isus şi că, prin urmare, el nu poate fi săvârşit în modul acesta arătat de Scriptură în timpul nostru, al Adunării, când Domnul nu este de faţă cu trupul.

     Dacă Domnul leagă neiertarea acestui păcat (lucru ce cuprinde în sine săvârşirea păcatului) cu două economii (perioade) nu se cuvine să depăşim noi aceste graniţe, sau dându-le la o parte, să căutăm acest lucru în alte economii. Într-adevăr, cuvintele Domnului nu puteau să fie înţelese de cei cărora erau adresate altfel decât că El, vorbind de „veacul acesta“, se referea la timpul de atunci când El umbla smerit în mijlocul lor, şi tot astfel că „veacul viitor“ se referea la timpul domniei lui Mesia pe pământ. Despre acest veac viitor prorociseră prorocii, iar cărturarii din timpul Domnului îşi aveau gândurile îndreptate asupra acestui lucru (Ioan 3). Ei ştiau că în timpul (veacul) acela nelegiuirile lor aveau să fie iertate şi păcatul lor avea să fie uitat de Dumnezeu (Ieremia 31.34).

     Domnul le spunea însă acum, că pentru hula împotriva Duhului Sfânt, nici în veacul acesta (adică timpul de faţă atunci), nici în cel viitor (domnia lui Hristos pe pământ), nu este iertare. Niciodată nu putea însemna această referire la veacul viitor, timpul de astăzi al strângerii Adunării Sale, căci lucrul acesta nu era încă deloc descoperit în timpul când Domnul a rostit aceste cuvinte, ci era încă o taină „ascunsă în Dumnezeu“ şi care „nu fusese făcută cunoscută oamenilor“ (Efeseni 3.5-9).

     Vrednic de luat în seamă este faptul că nu mai găsim niciodată în Scriptură, nici în Faptele Apostolilor şi nici în epistole o aluzie la acest păcat al hulei împotriva Duhului Sfânt. Se vorbeşte despre „batjocorirea“ Duhului harului (Evrei 10.28-29) şi despre „împotrivirea“ faţă de Duhul Sfânt (Fapte 7.51), dar nicăieri nu mai găsim amintită hula împotriva Duhului. (Aceste trei lucrări nu sunt spuse despre copiii lui Dumnezeu; mâinile Sale atotputernice îi ocrotesc de aşa ceva).

     Lucrul de căpetenie nu este să stabilim dacă păcatul acesta deosebit aparţine numai timpului vieţii pământeşti a Domnului Isus şi timpulul domniei Sale pe pământ, sau nu. Este sigur însă că din pricina absenţei Domnului nu putem avea în timpul de faţă al strângerii Adunării Sale, o pildă întocmai a acestui păcat.

     Este drept că se găsesc în spiritism unele lucruri care se apropie de acest păcat, dar aici pilda este tocmai în sensul invers: ceea ce lucrează acolo satan, oamenii o atribuie lui Dumnezeu. Foarte mulţi fac lucrul acesta din neştiinţă, pe când, păcatul desemnat de Domnul ca hulă împotriva Duhului Sfânt este exclus să se săvârşească din neştiinţă.

     Cuvintele Domnului nu ne îndreptăţesc însă niciodată să învinuim de săvârşirea acestui păcat pe unii ce nu voiesc să se pocăiască sau pe unii ce sunt chinuiţi din pricina păcatelor lor. Cu atât mai departe de noi să fie gândul acesta când este vorba de suflete care sunt preocupate de păcatele lor. A face aşa ceva ar fi o întrebuinţare rea a cuvintelor Domnului şi o îndrăzneală care nu este la locul ei. Prin aceasta nu este înlăturat faptul grozav că oamenii necredincioşi din timpul de faţă care aleg cu bună ştiinţă răul şi resping cu voia lor pe Domnul şi lumina Duhului Sfânt săvârşesc un păcat ce se apropie foarte mult de acea hulă împotriva Duhului. A lepăda de la tine pentru ultima oară, în chip hotărât şi conştient, harul descoperit al lui Dumnezeu, după ce ai avut cunoştiinţă dar ai respins valoarea răscumpărătoare a sângelui lui Hristos, atrage după sine, astăzi ca şi în toate timpurile, urmări veşnice şi de neschimbat. Respingerea singurului Nume dat oamenilor prin care pot fi mântuiţi va duce la pierzare. Dumnezeu a avut grijă ca Cuvântul Său să conţină înştiinţări împotriva unor asemenea decăderi de la Dumnezeul Cel viu şi a „batjocoritorilor“ Duhului harului (Evrei 6.4-6; 10.25-31), Oricât de aproape ar ajunge asemenea păcate de acea hulă împotriva Duhului Sfânt, ele trebuiesc deosebite de aceasta.

     Se găsesc adeseori, după cum am mai spus, copii ai lui Dumnezeu neîntăriţi pe care duşmanul îi chinuieşte cu frica de a fi înfăptuit păcatul de neiertat al hulei împotriva Duhului Sfânt. Prin neveghere şi necredincioşie, ei au rătăcit de pe calea cea bună şi au căzut în păcat. Când cugetul lor, prin harul lui Dumnezeu, s-a trezit, vrăjmaşul a venit şi le-a şoptit la ureche: „Ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt. De multe ori Duhul Sfânt te-a mustrat, dar tu te-ai împotrivit. Acum nu mai este nici o nădejde pentru tine“.

     Asemenea suflete pot afla din cele relatate mai înainte că oricât de mult ar fi păcătuit şi oricât de adâncă le-ar fi căderea, acest păcat al hulei împotriva Duhului Sfânt cu urmările sale veşnice nu-i priveşte pe ei. Şi chiar atunci când puterile întunericului au insuflat inimii tale asemenea gânduri rele, spune-mi: le-ai răspândit cu ura sufletului şi le-ai împărtăşit altor oameni cu o inimă plină de ură împotriva Domnului? Ai propovăduit pe Hristos aşa cum au făcut-o vrăjmaşii din timpul Lui şi care erau conştienţi de ceea ce făceau? Nu sunt adâncurile inimii tale întristate din pricină că L-ai mâhnit şi nu ai ascultat glasul Duhului Sfânt? Faptul că eşti îngrijorat întrebându-te dacă nu cumva ai săvârşit acest păcat împotriva Duhului Sfânt este tocmai dovada că nu l-ai înfăptuit căci în cazul înfăptuirii acelui păcat nu ai simţi nici o mustrare.

     Pentru orice păcat există iertare dacă păctosul Îl ia pe Isus ca Mântuitor. Vrăjmaşul vrea însă, prin sugestiile sale păcătoase să reţină sufletele făcându-le să-şi piardă curajul de a veni la Cel ce spus: „Veniţi la Mine TOŢI cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11.28). Dacă însă diavolul te atinge cu un gând că trăieşti într-un păcat, atunci umileşte-te cu căinţă, mărturisire şi încrede-te în Domnul. Rupe-o cu păcatul oricât te-ar costa! Vei cunoaşte harul izbăvitor şi iertarea Domnului Isus.

     Domnul să binecuvinteze, în harul Său, aceste rânduri şi să binevoiască a se sluji de ele pentru a arăta unor suflete tulburate calea ce duce la pace

 

 

http://www.mesagerul-crestin.net/carti/HTM/Duhul_Sfant_care_locuieste_in_noi.htm

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*