Fiindcă zecile de mii de culte din toată lumea nu vor să devină Una (între ele), dar nici… cu El, intarzaie Venirea Lui- să ne scape de hoţie, fesenie (PeSeDie)- globalie, preacurvie, bârfa, beţie, pandelia pandemiei şi de celelalte roade satanice din Galateni, cap.5/20; Voi TOŢI cei peste 7 miliarde de „creştini” faceţi-vă Una, prin Iisuss, cum El este Una cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt! Pentru intâmpinarea Lui- smeriti-vă, naşteţi-vă din nou, prin golirea de sine (de satan) şi umpleţi-vă cu Plinătatea Semânţei Cuvantului- Invăţăturii Dumnezeieşti şi intâmpinati-L cu pocăinţa lui Petru, care a plâns cu amar, sau ca Isaia, cap.6/5-8: Atunci am zis: “Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: “Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”. Am auzit glasul Domnului, întrebând: “Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: “Iată-mă, trimite-mă!”


k Iliescu si ai sai din Frontul Rusinii si Sabotarii Nationale au privati-furat(NECONSTITUTIONAL) Avutia Obsteasca prin fel si fel de scenarii, inclusiv prin conspiratia pentru distrugerea Romaniei… Spre exemplu, “Afacerea “Rompetrol a fost conceputa din start ca baza a unei strategii de destructurare a economiei nationale, caci ea a reprezentat începutul unor serii de lovituri succesive, care au dus la lichidarea întregului patrimoniu petrolier al României, dimpreuna cu toate angrenajele economiei!Cei care au preluat destinele Romaniei dupa 1989 sint tradatori de tara...
Geneza comunismului (satanismului fesenizant ) românesc (X)…Ultimatumul veteranilor războiului de pe Nistru (TVR Moldova)…Sub seceră și ciocan (IX): Tradiție și continuitate imperială…Vicepresedinte al organizatiei romanesti a Clubului de la Roma este Virgil Stoenescu, important mason si coleg cu Isarescu (a se vedea capitolul Isarescu si masoneria)…Illuminati, -Comisia Trilaterala, Grupul Bilderberg

cc

Ion Leahu: Liderul regiunii transnistrene ar trebui adus în fața justiției, nu să fie interlocutor al lui Dodon…  Când SRI-ul apăra criminali din Securitatea comunistă şi fura cot la cot cu mafioţii roşii din PSD, nu era atacat de parlahoţii, tot roşii, din Parlament…Cronologia si geografia represiunii comuniste (III)…Cum s-a implicat SRI-ul lui Virgil Măgureanu în menţinerea mafiei PSD-iste la guvernare…Dupa 1989, Biserica Ortodoxa a trecut de la turnatorii la Securitatea comunista la slujit SRI-ul lui Magureanu…Biserica ortodoxă, sora mafiei PSD-iste si filiala Moscovei in Romania… Crestinismul ateu social si democrat din Romanica…Cum era lins- dictatorul ateu Ceausescu de patriarhul Teoctist…Pentru ca muncim si nu gandim ,iata Moştenirea lui Dragnea: cum a ajuns România să plătească o amendă de 3 milioane de euro. La mijloc: Teldrum 333
Păziţi-vă de învăţătorii falşi…Cuvântul lui Dumnezeu-Biblia- Tronul, Cerul,… Dumnezeu- Scaunul de Domnie, Cerul, și Împărăția Sunt Dumnezeu… Falsa preoție și lepădarea de credință, de Aurel Gheorghe; O pildă si Un model de   pocăinţa, de R.C. Sproul; Credinţa şi pocăinţa- Darurile lui Dumnezeu sau roade ale voinţei libere,de Sam Storms; Elon Musk dezvăluie tehnologia care ne poate „invada” gândurile; Secretarul general al ONU face o avertizare privind cei patru „Călăreți ai Apocalipsei” care amenință lumea; Epidemiile globale – încă un semn al vremii din urmă; Pocăinţa lui Petru; Legea şi Evanghelia:Predicarea lui Hristos printr-o împărţire dreaptă a Cuvântului,de Shane Rosenthal3Religios ori Mântuit? Cum eşti? Mântuit prin har, de C.H. Spurgeon; Folosirea noului testament în citirea vechiului testament; Trăim noi viaţa pe care am primit-o? Învaţă-ne să ne rugăm; Tatăl nostru; Pâinea zilnică şi iertarea;Paternitatea lui Dumnezeu,de R.C. Sproul; Care Este Cea Mai Bună Religie? Examinează-ţi credinţa, de John F. MacArtur

 

 

 

 poo65nbbmmcccnnnnnvvvvv

Falsa preoție și lepădarea de credință

https://semnelevremurilor.com/2019/09/23/falsa-preotie-si-lepadarea-de-credinta/

Fără îndoială, unul dintre semnele care indică vremea sfârșitului, în cursul căreia se va ridica și „omul fărădelegii” este lepădarea de credință, așa cum a profețit apostolul Pavel:

”Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare.” (2 Tes. 2:3-4)

Ieri seară am primit un material care se înscrie în rândul împlinirii acestei profeții și pe care îl puteți viziona accesând link-ul: http://newsnetcrestin.blogspot.com/2019/09/video-pastorul-baptist-daniel-florea.html

Întoarcerea acestui om la religia tradițională probabil a zdruncinat credința unora și va fi folosită cu siguranță de cel rău pentru a-i clătina pe unii care pășesc nesiguri pe calea lui Dumnezeu. De aceea, aș dori ca nimeni să nu se abată din cale, iar lucrurile să fie foarte clare pentru oricine se numește creștin biblic / evanghelic.

Fără îndoială, mediul evanghelic românesc este viciat de multe proaste mărturii ale unor lideri proeminenți, care nici măcar nu s-au deranjat să ia o poziție publică în acest caz, dat fiind implicarea lor tot mai activă în fenomenul ecumenic. Cu toate acestea, Scriptura rămâne singura călăuză adevărată spre viață, iar cei ce se bazează în totalitate pe învățăturile ei, nu se vor putea rătăci.

Ca fost practicant al religiei tradiționale, întors la Domnul în urmă cu 27 de ani, mărturisesc că aceasta este singura cale care duce spre viață, iar întoarcerea la tradiții și obiceiuri păgâne amestecate cu creștinism nu va duce pe nimeni în slava lui Dumnezeu, ci la depărtarea veșnică de fața Lui. Niciodată în toți acești ani n-am fost ispitit să mă întorc la ce-am lepădat odată pentru totdeauna, nici măcar atunci când am fost victima unei campanii publice de defăimare la baza căreia se află oameni importanți din mișcarea evanghelică.

De asemenea, țin să subliniez faptul că invitarea slujitorilor religiei idolatre în bisericile creștine și participarea la diferite evenimente publice a liderilor evanghelici împreună cu aceștia este de natură să aducă multă confuzie pentru cei care s-au întors la Domnul din mijlocul acestei înșelări în masă care a ținut poporul nostru în întuneric timp de secole.

Ca unul care se simte dator să ia o poziție publică în acest caz, mărturisesc că dreapta credință este cea a primilor creștini, readusă la lumină în timpul Reformei și practicată de toți cei care au Sfintele Scripturi drept unică autoritate spirituală. Atât ecumenismul, cât și religia bazată pe tradiții sunt căi greșite, care nu duc la Domnul și la slava Sa veșnică. Chiar dacă mișcarea evanghelică de astăzi este de natură să-i demoralizeze pe mulți, calea nu este de a te întoarce le vechea religie, ci de a cere o adevărată nouă reformă în creștinismul zilelor noastre. În ce mă privește, cu ajutorul lui Dumnezeu voi merge până la capăt pe această cale, dorind ca El să fie slăvit în viața mea și în poporul acesta. Lăudat fie Numele Lui în veci! Amin!

Aurel Gheorghe

 

Trei idei fundamentale ale Vechiului Testament


1. Promisiunea lui Dumnezeu faţă de Avraam:

În sămânţa lui, toate popoarele vor fi binecuvântate. Dumnezeu a înfiinţat poporul evreu cu scopul specific de-ai face o Naţiune Mesianică pentru lume, adică o naţiune prin care măreţe binecuvântări să vină asupra tuturor popoarelor.

2. Legământul lui Dumnezeu cu poporul evreu:

Dacă Îl vor servi cu credincioşie, vor prospera ca şi naţiune.

Dacă Îl vor părăsi şi se vor închina idolilor, vor fi distruşi ca şi naţiune.

Toate popoarele se închinau la idoli. Vechiul Testament este o relatare a îndelungatului efort depus de Dumnezeu pentru a stabili, într-o lume plină de popoare închinătoare la idoli, ideea că există un singur Dumnezeu. El va face acest lucru prin dezvoltarea unui popor în jurul acestei idei.

3. Promisiunea lui Dumnezeu faţă de David:

Familia lui să împărăţească peste poporul lui Dumnezeu pentru totdeauna.

Când naţiunea lui Dumnezeu devenise una măreaţă, Dumnezeu a ales o familie din această naţiune, familia lui David. Dumnezeu a început să-şi împlinească promisiunea concentrându-se asupra acestei familii. Promisiunea menţiona că din această familie se va ridica Un Rege, care va trăi pentru vecie, şi va stabili o împărăţie universală cu o durată nelimitată.

Trei paşi progresivi în Vechiul Testament:

1. Poporul evreu a fost înfiinţat ca prin ei întreaga lume să fie binecuvântată. Naţiune Mesianică.

2. Calea prin care poporul evreu va binecuvânta lumea va fi familia lui David. Familie Mesianică.

3. Calea prin care această familie va binecuvânta lumea va fi printr- Un Rege Măreţ care se va naşte în această familie mesianică.

Astfel:

Prin fondarea poporului evreu, obiectivul fundamental al lui Dumnezeu era de a aduce pe Hristos în lume. Obiectivul imediat al lui Dumnezeu a fost de a stabili, într-o lume a idolatriei, ca fundal pentru venirea lui Hristos, ideea că există un singur Dumnezeu viu şi adevărat.

Folosirea noului testament în citirea vechiului testament


1. Ţine minte că “toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16).

2. Trebuie să înţelegi că Noul Testament continuă şi completează istorisirea ce-a fost începută în cel Vechi – “După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rân-duri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul” (Evrei 1:1,2).

În Vechiul Testament este ascuns cel Nou, iar în Noul Testament este descoperit cel Vechi. Oricare din ele este incomplet fără celălalt.

3. Citeşte cu atenţie viaţa oamenilor din istorisirile Vechiului Testament şi caută cu atenţie acele “pilde scrise pentru învăţătura noastră” (1 Corinteni 10:11, Romani 15:4), pentru a şti ce să facem şi ce să nu facem.

4. Trebuie să înţelegi diferenţa dintre Vechiul şi Noul Testament – “căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:17).

5. Să cunoşti scopurile legii:

a. să descopere păcatul -“deoarece prin Lege vine cunoştinţa păcatului” (Romani 3:20)

b. să ne conducă la Isus – “Legea ne-a fost îndrumătorul nostru spre Hristos” (Galateni 3:24)

c. să “cunoşti voia Lui, să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege” (Romani 2:18)

d. “Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună” (Romani 7:12, 3:31, Matei 5:17-20)

6. Câteva dintre legile Vechiului Testament sunt repetate şi pentru creştinii Noului Testament (de exemplu, Matei 5:20-6:18 repetă şi intensifică legea) iar altele sunt îndepărtate (a se studia cu atenţie Faptele Apostolilor 15:1-29).

7. Caută să descoperi “cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia” (Matei 23:23) şi, din nou, “dreptatea şi dragostea de Dumnezeu” (Luca 11:42). Vezi, de exemplu, 1 Timotei 5:18.

8. Caută să descoperi legea mai înaltă a dragostei -“În aceste două porunci (Deuteronomul 6:5 şi Leviticul 19:18) se cuprinde toată Legea şi proorocii” (Matei 22:37-40).

9. Ţine minte că în relaţia ta cu Dumnezeu tu nu eşti “sub Lege ci sub har” (Romani 6:14; 10:14) şi că te afli sub “legământul cel nou” (Luca 22:20, Evrei 8:13), ceea ce înseamnă că vechiul legământ nu este pentru tine.

10. Caută să-L descoperi pe Isus în fiecare pagină a Vechiului Testament – “tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi”(Luca 24:44-47) şi “dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39):

a. profeţii împlinite cu privire la prima venire a lui Isus (1 Petru 1:10-12, 2 Petru 1:19-21)

b. profeţii neîmplinite cu privire la a doua venire a lui Isus (Matei 24:15)

c. caută să găseşti “icoane preînchipuitoare” (Romani 5.14), “asemănări” (Evrei 9.9) “chipuri” (Evrei 9:23-24) şi “umbre” (Evrei 10:1, Coloseni 2:16-17) ale lui Isus.

Un model de pocăinţă

de R.C. Sproul


În continuarea examinării pe care o facem a conceptului biblic al pocăinţei vom descoperi că pocăinţa nu este o noţiune de mică importanţă în Noul Testament, dimpotrivă ea se află chiar în centrul întregului plan de mântuire. Totuşi uneori noi privim pocăinţa ca fiind un fel de adăugire sau supliment la credinţă. Spunem că îndreptăţirea noastră este prin credinţă şi din acest motiv avem tendinţa să credem că pocăinţa poate sau nu poate să fie implicată. Însă eu sper că atât acum cât şi în următoarea lecţie noi să înţelegem că îndreptăţirea şi convertirea implică şi includ întotdeauna pocăinţa, conform Scripturilor. Deja noi am aflat în ce fel pocăinţa este reprezentată în Vechiul Testament. Prima dată în termenii expresiilor ei religioase prin intermediul ritualului şi aşa mai departe. Apoi, am aflat în ce fel este prezentată dintr-o perspectivă profetică. Astăzi, vreau să privim cu atenţie la rugăciunea model de pocăinţă pe care o putem găsi în Psalmi, mai precis în Psalmul 51. Am pomenit în trecut faptul că mai mulţi psalmi sunt categorisiţi drept psalmi penitenţiali, adică de pocăinţă. Dar exemplul suprem de pocăinţă îl găsim în Psalmul 51 scris de David după ce a fost confruntat de către profetul Natan, cel care-l înştiinţase pe David “tu eşti omul acesta!” (vezi, 2Sam.12:7). Ce este important pentru noi privind la acest exemplu nu este neapărat să percepem chinul personal exprimat de David, sentimentul profund de remuşcare resimţit de acesta, căci ne dăm seama că în primul rând pocăinţa este cauzată în inima omului prin lucrarea lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Aşadar ne este înfăţişat aici un om pocăit care se căieşte datorită influenţei Duhului Sfânt asupra sa şi care în plus îşi consemnează rugăciunea tot sub inspiraţia Acestuia. Astfel, într-un fel Duhul Sfânt ne învaţă ce trebuie Duhul Sfânt să producă în noi atunci când îşi face lucrarea de pocăinţă în inimile noastre. Să ţineţi minte acest lucru în timp ce studiem acest psalm.

El începe cu aceste cuvinte: “Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!” Găsim aici un element fundamental pocăinţei. Şi anume, atunci când un om ajunge în situaţia să-şi dea seama de păcatul său şi se întoarce de la acesta, de regulă el se încredinţează total în îndurarea aceasta a lui Dumnezeu. Acela este primul semn al unei pocăinţe autentice. Să recunoşti că singura speranţă ca să stai înaintea lui Dumnezeu este că odată ce ţi-ai recunoscut vina, El să-ţi facă potrivit cu mila Lui. De aceea, David nu-i cerea dreptate lui Dumnezeu. Ştia că dacă Dumnezeu l-ar fi judecat potrivit dreptăţii Sale, el ar fi fost nimicit. În consecinţă, el îşi confesează păcatul înaintea lui Dumnezeu şi-şi începe psalmul prin implorarea şi cererea, “Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!”

Există un tablou sugestiv pentru asta, o metaforă. O găsim la Shakespeare. Vă amintiţi că atunci când Lady Macbeth şi-a văzut mâinile pătate cu sânge a încercat din răsputeri să elimine proba fizică a crimei ei. Dar nu exista un săpun destul de puternic care să-i înlăture sângele de pe mâini. A început atunci să strige cu disperare (vă amintiţi replica?), “Ieşi, ieşi pată nenorocită!” Dar nu putea să scape de ea! Imaginea aceasta a curăţirii se găseşte şi în miezul noţiunii biblice a iertării. Pe David îl vedem cerându-i lui Dumnezeu să-i şteargă pata sângelui din suflet, apoi ca Dumnezeu să-i acopere nelegiuirea şi să-l cureţe de păcatul care-i stăpânea viaţa în acel moment.

Aşa că el îi spune: “Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!”
Ce contează să reţinem este că dovada convertirii cuiva care vine în urma pocăinţei este că cel ce se căieşte cere nu doar iertare ci şi curăţire. Acestea nefiind unul şi acelaşi lucru. Înţelegem acest lucru din Noul Testament acolo unde Ioan ne spune că dacă vreunul din noi păcătuieşte să ne amintim că avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit, dar precizând, “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”. Aşa că atunci când ne găsim într-o atitudine de pocăinţă, venim înaintea lui Dumnezeu şi ne mărturisim păcatul, dispreţuim păcatul acesta, cerem iertarea lui, dar nu doar atât, ci cerem şi puterea de a ne abţine să-l mai repetăm. Cerem ca acea parte a sufletului sau duhului nostru care ne-a împins la nelegiuire, să fie curăţită. Acesta este strigătul înfăţişat în acest psalm.

În versetul 3 David continuă: “Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.” Of, avem treburi serioase aici! Aceasta nu a fost doar o recunoaştere banală a vinovăţiei. În acest moment, David este un om chinuit, bântuit. Unul care spune “ştiu că sunt vinovat”. De aceea, nu vedem la el nici o tentativă de minimalizare a vinei. Nici o încercare de îndreptăţire de sine. În schimb, cu toţii noi suntem nişte maeştri ai dezvinovăţirilor. Ne grăbim să ne scuzăm şi oferim tot felul de motive pentru purtarea noastră păcătoasă. Asta până ce Duhul Sfânt ne aduce sufletele în punctul în care să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu şi să putem spune, “stai aşa, sunt un om vinovat şi-mi dau seama că sunt aşa. Nu voi încerca să-mi micşorez această vină, iar păcatul îmi stă veşnic înainte. Nu mă pot scăpa de el, el mă urmăreşte”. Acela este un om bântuit: de fiecare dată când îşi închide ochii, îşi vede propria vină înaintea lui.

După acea exclamă: “Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta…”. Despre asta am comentat în alte prilejuri în clasă spunând că David se foloseşte într-un fel de hiperbolă când declară că “împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit”, deoarece el păcătuise împotriva Batşebei, împotriva lui Urie, a păcătuit împotriva nevestei sale şi a păcătuit împotriva întregii naţiuni. Însă David realizează că în ultimă instanţă păcatul înseamnă sfidarea lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este singura Fiinţă perfectă din lume, El este judecătorul pământului şi al cerului, iar păcatul se defineşte în lumina încălcării Legii lui Dumnezeu ca fiind o jignire adusă sfinţeniei Sale. Astfel că David mărturisea exact acest lucru. Şi nu minimaliza deloc realitatea păcatului său săvârşit împotriva oamenilor şi împotriva lumii. Doar că numai acum se simţea parcă gol înaintea lui Dumnezeu şi mărturisea că, “împotriva Ta în ultimă instanţă eu am păcătuit şi am comis această nelegiuire.”

Apoi el face o afirmaţie care adesea este trecută cu vederea. Ea se găseşte în a doua parte a versetului 4. Cu toate acestea eu cred că ea este una dintre cele mai puternice expresii ale adevăratei pocăinţe pe care o avem în Scripturi: “Aşa că vei fi drept în hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta.” Pavel a citat-o în epistola sa către Romani. Ceea ce David spune înseamnă “O Doamne, Tu ai tot dreptul să mă judeci. E limpede că nu merit decât judecata şi mânia Ta.” Asta face parte din pocăinţă. Înseamnă a recunoaşte. Una înseamnă să ceri iertare şi alta să pretinzi iertarea, să te închipui deja iertat şi să uiţi că Dumnezeu ar avea de fapt tot dreptul să-ţi arate dreptatea Sa în locul milei Sale. David ştie asta şi de aceea a spus, “Doamne, vei fi fără vină când vorbeşti şi curat când judeci. Ai tot dreptul să mă găseşti vinovat fără drept de apel.” O ştie şi o recunoaşte! Din această cauză nici nu-l vedem să se târguiască sau să negocieze cu Dumnezeu.

“Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!” Acest verset l-am menţionat în trecere atunci când am studiat doctrina adevărului. Ceea ce Dumnezeu doreşte de la noi nu este adevăr doar la suprafaţă, ci vrea un adevăr care să vină chiar din adâncul fiinţei noastre. Aşa că David îi spune “ştiu ce-ţi doreşti. Iar ce-ţi doreşti, eu nu ţi-am oferit. Ce-ai poruncit, eu n-am făcut. Ce eram obligat să achit, n-am achitat. Ce vrei Tu O Doamne, este o adevărată integritate. Nu doreşti numai nişte ritualuri exterioare, ci vrei ca adevărul să se găsească în mine. Vrei ca el să fie în adâncul fiinţei mele. Vrei adevăr înăuntrul meu. Iar eu nu m-am conformat.”

Din nou el imploră curăţirea sa. “Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.” Aici dăm iarăşi peste acea notă de dependenţă totală faţă de Dumnezeu, observăm o completă neajutorare la el. David nu a spus, “Doamne stai un pic! Înainte să continui acest dialog în rugăciune, trebuie să merg să-mi spăl mâinile. Trebuie să mă curăţ”. Nu a zis aşa fiindcă David îşi dădea bine seama că era incapabil să înlăture de la el pata vinei sale. Nici nu mai putea să repare ce-a făcut. Dragilor, noi nu putem să ne ispăşim păcatele! Astfel că David a spus, “singura şansă ca eu să fiu curăţit este dacă Tu mă speli, dacă tu mă scapi. Vestea bună este că dacă Tu, O Dumnezeule, mă speli, eu voi fi curat, voi fi mai alb ca zăpada.” Aceasta fiind de fapt o promisiune a lui Dumnezeu ce a fost exprimată mai târziu prin intermediul profetului Isaia: “Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” În respectiva invitaţiei Dumnezeu spunea cu alte cuvinte “doar Eu vă pot curăţi. Numai eu pot.” Într-adevăr, lui Dumnezeu îi face plăcere să ne cureţe atunci când ne găseşte plini de noroi.

“Fă-mă să aud veselie şi bucurie,…” Iată ce se întâmplă aici. De multe ori eu am spus că pocăinţa este ceva dureros. Cui poate să-i facă plăcere să treacă prin mărturisirea păcatului şi recunoaşterea propriei vini? Vina este cel mai straşnic inamic al bucuriei din câţi există! Aşa că David nu este prea fericit în acest moment. Cu toate acestea, îi cere lui Dumnezeu să-i restabilească sufletul şi în această vindecare să-l facă să cunoască iarăşi veselia şi bucuria. În acest pasaj, el a repetat această temă mai mult decât o dată. “…şi oasele, pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.” Oare nu este aceasta o expresie interesantă? Ca şi cum i-ar fi spus lui Dumnezeu: “Doamne, Tu m-ai zdrobit. Oasele mele sunt frânte. Nu, nu diavolul mi-a rupt oasele! Nici Natan nu este cel care mi le-a rupt. Tu ai făcut-o atunci când m-ai făcut să-mi dau seama de vinovăţia mea. Astfel că acum mă aflu înaintea ta ca un om înfrânt. Singura şansă de a mai trăi ar fi ca Tu să mă tămăduieşti şi să-mi redai veselia şi bucuria.”

“Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!” Apare din nou aici imaginea curăţirii. David îi cerea, “Dumnezeule, nu mai privi la păcatul meu. Întoarce-ţi faţa, dar nu de la mine, ci ascundeţi-o de păcatele mele.”

În continuare a spus “zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” Repet, singura şansă ca să pot avea o inimă curată se găseşte în săvârşirea unei lucrări de creaţie de către Dumnezeu. Eu sunt incapabil să-mi fac singur aşa ceva. Doar Dumnezeu poate zidi, adică crea, o inimă curată. Numai Dumnezeu poate crea o inimă curată, într-adevăr El face inimile curate şi a făcut-o şi pentru David.

“Nu mă lepăda de la Faţa Ta,…” a mai spus apoi. A fi alungat din prezenţa Lui este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla lui David sau oricărui păcătos. Este lucrul pe care omul necăit nu-l poate înţelege. Şi anume, că dacă continuăm să rămânem nepocăiţi, fără doar şi poate Dumnezeu ne va alunga din prezenţa Lui. Parcă David i-ar spune aici, “Tu, Doamne ai trimis judecată în familia mea, mi-ai pedepsit familia. Apoi ai trimis judecată asupra neamului meu, dar orice ai face Doamne, te rog nu mă părăsi. Nu mă izgoni din prezenţa Ta.” Isus ne-a avertizat că în ziua de pe urmă El va spune celor ce în viaţa lor au insistat să nu se pocăiască, “depărtaţi-vă de la Mine. Niciodată nu v-am cunoscut”. “Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.” Cel mai interesant lucru de menţionat aici este faptul că asta era de fapt rugăciunea unui credincios. Noi nu asistăm la convertirea cuiva aici. Acesta este un om deja convertit, dar care a căzut în nişte păcate grave.

Să continuăm: “Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.” Adeseori auzim spus de unii că nu le place să se găsească în prezenţa unor creştini deoarece aceştia dau dovadă de o atitudine îngâmfată de neprihăniţi de sine şi par a fi “mai catolici ca papa.” Dar David spunea că “s-ar bucura să meargă să-i înveţe căile Lui pe cei ce le încalcă. Însă n-o pot face până ce eu însumi nu sunt refăcut, nu am din nou bucuria mântuirii şi înţeleg că sunt un om iertat.” Odată un predicator spunea că “de fapt tot ce se petrece într-o evanghelizare este că un cerşetor îi spune altuia unde să găsească pâine.” Nu e deloc vorba despre corectarea celui strâmb de către “cel drept”. Principala diferenţă dintre un credincios şi un necredincios se găseşte în iertare, iar singurul lucru care-l face vrednic pe un om să devină un slujitor în Numele lui Hristos este ca acesta să fi cunoscut iertarea şi să-şi dorească să o poată aduce şi la cunoştinţa altora. “Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta. Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.” În această cerere găsim atitudinea şi secretul a ceea ce denumeam în lecţia trecută “pocăinţa dintr-o perspectivă profetică”.

“Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” Adevărata natură a pocăinţei plăcute lui Dumnezeu se regăseşte în această expresie: “Tu nu dispreţuiesti o inimă zdrobită şi mâhnită.” Dacă s-ar putea să-mi ispăşesc păcatele aducând jertfe sau făcând o donaţie bisericii, ori încercând să-mi îndrept singur purtarea, dacă toate acestea ar merge, le-aş face pe toate. Însă ştiu că aceste lucruri nu pot să-mi dea ce caut. Singura mea nădejde este ca Tu Dumnezeule, să nu mă dispreţuieşti ci să te arăţi bun cu mine, potrivit milei şi îndurării Tale. Biblia se asigură să ne repete de mai multe ori, cum o face şi Iacov, şi anume că Dumnezeu se opune celor mândri însă dă har celor ce se smeresc. David se arată încrezător în acest moment şi oricât de frânt ar fi, el îl cunoaşte pe Dumnezeu. Ştie cum se raportează Dumnezeu la omul pocăit. Mai înţelege şi că Dumnezeu nu urăşte niciodată sau nu dispreţuieşte o inimă zdrobită şi cuprinsă de remuşcări. De fapt este exact ce-şi doreşte Dumnezeu de la noi. Este ceea ce Isus a vrut să spună prin cuvântarea “fericirilor” atunci când a declarat, “ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi”, lucru care nu se aplică aşa pur şi simplu doar la pierderea cuiva drag, ci se mai aplică întristării şi mâhnirii pe care o resimţim când suntem cuprinşi de vină şi venim la Dumnezeu pentru a-i implora iertarea. Isus sublinia că pentru cei care se tânguiesc din pricina păcatului lor, acelaşi Duh Sfânt care i-a adus în respectiva stare de remuşcare devine şi Mângâietorul care le va reda bucuria mântuirii lor. Nu ar strica să învăţaţi pe de rost Psalmul 51!

Gânduri de încheiere
Am afirmat la sfârşitul acestei lecţii că n-ar strica să memoraţi Psalmul 51. V-aş recomanda să o faceţi pentru binele vostru. Dar dacă găsiţi că vă vine prea greu să memoraţi întreg psalmul, fiind destul de lung, atunci vă sugerez să selectaţi doar nişte pasaje din el pe care să le păstraţi în minte fiindcă în mod sigur vă veţi întâlni în viaţă cu prilejul să aveţi nevoie de ele. Eu unul am întâlnit o mulţime de ocazii în viaţa mea în care să mă găsesc pe genunchi înaintea lui Dumnezeu şi să-i spun, “zideşte în mine o inimă curată, o Dumnezeule”, sau “şterge-mi fărădelegile şi curăţeşte-mă cu isop, spală-mă şi fă-mă curat.” În rugăciunile mele i-am spus de multe ori lui Dumnezeu “O Doamne, dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale” şi i-am mărturisit, “împotriva Ta, numai împotriva Ta, eu am păcătuit.” Fiind copleşiţi de vina noastră ni se întâmplă să nu găsim cuvintele care să exprime pocăinţa noastră înaintea lui Dumnezeu. Atunci vom putea să apelăm la cuvintele Scripturii, cuvinte care în primul rând au fost revelate de către Duhul Sfânt şi care ne indică ce se cuvine să exprimăm lui Dumnezeu în acele momente.

Examinează-ţi credinţa

de John F. MacArtur


Credinţa este inima creştinismului nostru. Îţi voi da un mic test care să te ajute să îţi examinezi credinţa. Cred că bisericile sunt pline de oameni care au un fel de credinţă care nu îi mântuieşte. Iacov o numeşte „credinţă moartă”. 2Corinteni 13:5 spune: „Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă.” Vrei cu adevărat să fii sigur de credinţa ta? Vrei să fii sigur că e reală? Te întrebi, privindu-te, dacă eşti cu adevărat creştin? Te întrebi dacă ţi-ai însuşit darul pe care îl dă Dumnezeu şi dacă ai crezut cu adevărat? Ce anume din viaţa ta te ajută să discerni dacă credinţa ta este reală? Care sunt semnele?

Mai întâi, haide să-ţi arăt câteva lucruri care nici nu confirmă, nici nu infirmă credinţa mântuitoare. Bine? Am să-ţi dau o listă de lucruri care nu dovedesc nimic. Poţi fi creştin sau nu şi totuşi să posezi aceste lucruri. Ele nu confirmă, nici nu infirmă credinţa mântuitoare, dar trebuie să le cunoşti pentru a nu fi înşelat.

LUCRURI CARE NICI NU CONFIRMĂ, NICI NU INFIRMĂ CREDINŢA MÂNTUITOARE

1. Moralitatea evidenţiată

La ce mă refer când spun aceasta? Ei bine, unii oameni sunt buni. Unii sunt foarte religioşi, ca de exemplu mormonii, care par a fi extrem de morali, sau catolicii, sau orice alt cult sau religie. Unii oameni sunt pur şi simplu buni, cinstiţi, demni de încredere în ceea ce fac, recunoscători, amabili şi au o moralitate exterioară vizibilă – adică exact lucrul pe care fariseii îl considerau drept atuul lor principal. Există oameni iubitori, unii chiar cu inima blândă. Dar despre a-L iubi şi a-L sluji pe Dumnezeu nu ştiu nimic şi nici nu simt nimic. Indiferent de ceea ce face sau lasă nefăcut acea persoană, ea nu Îl include pe Dumnezeu. Este cinstită în relaţia sa cu oricine exceptându-L pe Dumnezeu. Nu ar fura pe nimeni, doar pe Dumnezeu. Este mulţumitoare şi loială cu toată lumea, nu şi cu Dumnezeu. Nu vorbeşte dispreţuitor sau plin de reproş cu nimeni, doar cu Dumnezeu. Este în relaţii bune cu toată lumea, dar nu şi cu Dumnezeu. Seamănă foarte mult cu acel tânăr bogat care spune: „Toate aceste porunci le-am păzit încă din tinereţe; ce-mi lipseşte?” Aceasta este moralitatea vizibilă, dar nu înseamnă în mod necesar mântuire. Oamenii pot să-şi „cureţe” comportamentul prin reformare, mai degrabă decât prin regenerare.

2. Cunoştinţa intelectuală

Un al doilea lucru care nici nu dovedeşte, nici nu neagă credinţa adevărată, este cunoştinţa. Această cunoştinţă intelectuală nu este o dovadă a credinţei. Cunoştinţa adevărului este necesară pentru mântuire, iar moralitatea este o roadă a ei, dar niciuna nu echivalează cu mântuirea. Vezi, poţi să cunoşti totul despre Dumnezeu şi poţi să cunoşti totul despre Isus – cine a fost El, faptul că a venit în această lume şi că a murit pe cruce, că a înviat şi că se va întoarce. Poţi chiar să cunoşti şi detalii din viaţa Lui. Poţi înţelege toate acestea şi, totuşi, să-I întorci spatele lui Cristos.

Autorul Epistolei către Evrei le scrie în capitolul 6 celor care, ştiind toate aceste lucruri, L-au refuzat pe Cristos. În capitolul 10 el spune: „Dacă nu crezi în ceea ce ştii că este adevărat, calci în picioare sângele lui Cristos.” Sunt mulţi oameni care cunosc Scriptura şi care au cunoştinţe, dar sunt destinaţi iadului! Niciodată nu vei fi mântuit fără cunoştinţă, dar cunoştinţa nu te mântuieşte neapărat.

3. Religiozitatea

Al treilea lucru este implicarea religioasă. Religiozitatea nu este o dovadă a adevăratei credinţe. După cum îi scria Pavel lui Timotei în 2Timotei 3:5, sunt oameni care au „o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.” O religie goală. Aminteşte-ţi de fecioarele din Matei 25 care aşteptau şi aşteptau venirea mirelui, care este Cristos. Au aşteptat şi au aşteptat, dar, în final, nu au putut intra cu mirele. Ele au avut de toate, afară de uleiul pentru lampă. Le lipsea ceea ce era mai important. Uleiul este emblematic pentru viaţa cea nouă, pentru Duhul Sfânt care vine să locuiască în om. Ele nu erau regenerate. Erau religioase, dar nu născute din nou. Poţi fi moral, poţi avea cunoştinţă, te poţi implica religios fără să ai credinţă reală.

4. Slujirea

Al patrulea lucru este slujirea. Balaam era profet. Saul din Tars credea că Îl slujeşte pe Dumnezeu omorând creştini. Iuda era predicator şi a fost apostol. Aminteşte-ţi ce a spus Domnul Isus în Matei 7: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.” Slujirea, activitatea, acestea nu sunt dovezi ale credinţei mântuitoare.

5. Conştienţa păcatului

Mulţi oameni au remuşcări în urma păcatului. Ascultă-mă cu atenţie, lumea este plină de oameni care sunt hăituiţi de vina păcatului. Acum cincisprezece ani, vorbind despre oamenii care mergeau la psiholog, am spus, lucru adevărat de altfel, după cum s-a dovedit din teste, că „majoritatea celor care merg la psiholog suferă de vină.”

S-au scris cărţi despre acest lucru. Îmi amintesc cum Clinica Menninger a difuzat o cantitate enormă de materiale despre acest fapt al suferinţei din cauza vinei. Ei bine, psihologii lumii nu au avut niciun remediu pentru vină, pentru că singurul remediu este Evanghelia.

Ce s-a întâmplat, însă, în aceşti cincisprezece ani este că azi nu mai găseşti oameni care să se simtă vinovaţi, pentru că am născocit o psihologie nouă, care elimină vina. Am învăţat să dăm vina pe alţii. Iar noua terapie este să facă omul complet iresponsabil pentru oricare ar fi vina pe care o simte şi să se elibereze de acea vină. Acest lucru se realizează făcând din mândrie, din împlinirea de sine, din preamărirea de sine, din gloria eului, din stima de sine cele mai mari virtuţi, toate acestea eliminând vina. Deci, am născocit o psihologie total neduhovnicească, nebiblică, necreştină, care a luat problema vinovăţiei şi a eliminat-o.

Ce se întâmplă acum în biserică este că, în loc ca predicatorul să predice „eliberarea de vină a păcătoşilor”, se aşteaptă de la el să predice respectul de sine unor oameni egocentrici. Întreaga atmosferă s-a schimbat, iar noi am deviat mesajul nostru, pentru că am îngăduit ca filozofiile zilei să creeze un nou fel de păcătos, care crede că nu simte vină. Cel mai important lucru pe care îl poţi predica unor păcătoşi este păcatul din viaţa lor, legea lui Dumnezeu pe care au încălcat-o şi iminenta judecată ce-i aşteaptă. Acest mesaj nu mai este, însă, popular, datorită acestei noi filozofii şi psihologii care au eliminat de mult timp vinovăţia.

Oamenii nu se mai simt vinovaţi, pentru că au învăţat că terapia le spune că pot da vina pe cineva care le-a făcut ceva. Şi nu contează care e persoana cu care vorbeşti. Dacă ajungi cu ea într-o situaţie de consiliere, în mod inevitabil îţi va spune: ‚Am fost abuzat! Sunt o victimă! Nu sunt responsabil de felul în care sunt!’ În felul acesta păcătosul scapă de vina păcatului şi de o confruntare directă cu Evanghelia. Îmi plăceau mai mult păcătoşii care se simţeau vinovaţi, erau mult mai uşor de abordat.

Există însă oameni care se simt vinovaţi din cauza păcatului. Felix a tremurat atunci când Pavel i-a predicat, dar a continuat să se închine idolilor săi. Duhul Sfânt îi convinge pe mulţi de păcat, neprihănire şi judecată, dar mulţi dintre cei convinşi nu răspund cu pocăinţă adevărată. Unii pot chiar să-şi mărturisească păcatul. Alţii pot să renunţe la păcat spunând: ‚Nu-mi mai place să trăiesc în acest fel, vreau să mă îndrept.’ Renunţă la calea lor, dar nu vin neapărat la credinţa mântuitoare. Aceasta este reformare, nu regenerare. În nicio măsură, convingerea despre păcat nu este o dovadă concludentă a credinţei adevărate. Crede-mă, şi demonii sunt convinşi de păcatul lor – de aceea tremură – dar nu sunt mântuiţi.

6. Siguranţa

Unii oameni spun: ‚Păi, trebuie că sunt creştin de vreme ce mă simt ca un creştin. Cred că sunt creştin.’ Gândeşte puţin! Dacă doar a gândi că eşti creştin te face să fii creştin, atunci nimeni nu ar putea fi înşelat, nu-i aşa? Pentru că imediat ce te-ai gândit că eşti creştin ai şi devenit unul. Deci n-ai putea fi înşelat. Principala ţintă a înşelăciunilor lui Satan este să-i facă să se creadă creştini pe aceia care nu sunt! Acesta-i scopul său. Mulţi oameni se simt siguri de mântuirea lor, dar nu sunt mântuiţi. Îţi spun că sunt milioane de mormoni, de martori ai lui Iehova sau adepţi ai ştiinţei creştine care cred că sunt în drum spre ceruri! Ei bine, nu sunt! Oamenii spun: ‚Dumnezeu n-o să mă condamne. Simt lucrul acesta. Sunt sigur de asta. Sunt în regulă.’ Aceasta nu înseamnă nimic în mod necesar.

7. Un moment al deciziei

Aud oameni spunând: ‚Păi ştiu că sunt creştin, pentru că îmi amintesc când am semnat fişa. Îmi amintesc când am spus o rugăciune. Îmi aduc aminte că am ieşit în faţă, în biserică. Ştiu exact unde mă aflam.’ Am auzit pe mulţi spunând: ‚Îmi amintesc exact unde eram când am făcut lucrul acesta.’ Chiar? Ascultă-mă, simplul fapt că îţi aminteşti un moment nu înseamnă că acel moment reprezintă ceva. Nu înseamnă că acea decizie este validă. Mântuirea nimănui nu este validată de un moment din trecut. Mulţi au spus rugăciuni, au ieşit în faţă în biserică, au semnat adeziuni, au fost botezaţi, au intrat în camere de rugăciune, s-au alăturat unei biserici şi n-au avut niciodată o credinţă mântuitoare. Acestea sunt, deci, câteva dintre nondovezi. Ele nu dovedesc nimic. Te întrebi atunci: ‚Ei bine, ce lucruri dovedesc credinţa mântuitoare?’ Am să-ţi dau repede o listă.

LUCRURI CARE DOVEDESC CREDINŢA MÂNTUITOARE

1. Dragostea pentru Dumnezeu

Asta era! Acum am atins inima problemei, pentru că Romani 8:7 spune: „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu”. Necreştinul îl ofensează pe Dumnezeu, se răzvrăteşte înăuntrul lui împotriva lui Dumnezeu, dar persoana regenerată este orientată spre a-L iubi pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea şi puterea sa. Desfătarea sa este măreţia Domnului, care este prima şi cea mai mare dintre iubirile unui suflet regenerat. Dumnezeu devine cea mai mare bucurie a lui. Pentru că veni vorba, este o mare diferenţă între dragostea pentru Dumnezeu şi acea atitudine egoistă care se concentrează doar asupra propriei fericiri; şi Îl priveşte pe Dumnezeu ca pe un mijloc de a o atinge, în loc de a avea ca scop glorificarea Lui. De fapt, Isus a spus: „Dacă vă iubiţi tatăl şi mama mai mult decât pe mine, nu sunteţi ucenicii mei” (Matei 10:37).

Îl iubeşti pe Dumnezeu? Iubeşti natura Lui, slava Lui, numele Lui, Împărăţia Lui, sfinţenia Lui? Iubeşti voia Lui? Suprema dragoste pentru Dumnezeu este o evidenţă decisivă a credinţei adevărate. Ţi-este inima înălţată, atunci când Îi cânţi laude, pentru că Îl iubeşti?

2. Pocăinţa de păcat

O dragoste adevărată pentru Dumnezeu trebuie să implice şi ură faţă de păcat. Este un fapt evident. Cine nu pricepe acest lucru? Dacă iubeşti pe cineva, presupun că dragostea ta înseamnă că doreşti binele acelei persoane, nu-i aşa? Dacă ţi-aş spune că îmi iubesc soţia dar nu prea mă interesează ce i se întâmplă, ai pune la îndoială dragostea mea. Pentru că dragostea adevărată caută ce este mai bine pentru obiectul ei. Deci, dacă spun că Îl iubesc pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să urăsc păcatul, pentru că păcatul Îl ofensează pe Dumnezeu. Păcatul aduce blasfemie lui Dumnezeu. Păcatul Îl blestemă pe Dumnezeu, caută să Îl distrugă pe Dumnezeu, lucrarea Lui şi Împărăţia Lui. Păcatul L-a ucis pe Fiul Său. Şi dacă spun că Îl iubesc pe Dumnezeu, dar tolerez păcatul, atunci ai toate motivele să te îndoieşti de dragostea mea. Nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu fără să urăsc ceea ce are ca scop să-L distrugă. Adevărata pocăinţă implică mărturisirea şi întoarcerea de la păcat. Ar trebui să fiu îndurerat din cauza păcatului meu. Ar trebui să mă întreb: ‚Sunt eu, oare, profund convins de răutatea păcatului meu? Îl conştientizez eu la fel de rău şi de amar după cum este cu adevărat? Creşte convingerea mea despre păcat pe măsură ce înaintez în umblarea mea cu Cristos? Urăsc păcatul mai mult, pentru că este o ofensă la adresa Dumnezeului meu, pe care Îl iubesc, decât doar pentru că este devastator pentru sufletul meu? Mă îndurerează mai mult atunci când păcătuiesc decât atunci când sunt în necaz? Cu alte cuvinte, ce mă îndurerează mai mult, păcatul meu sau nenorocirea mea? Cum mi se par păcatele mele? Multe? Frecvente? Agravate? Sunt eu mai mult îndurerat de păcatele mele decât de ale altora? Acesta este semnul mântuirii. Adevărata credinţă, care mântuieşte, Îl iubeşte pe Dumnezeu şi urăşte ceea ce urăşte Dumnezeu, adică păcatul.

3. Adevărata smerenie

Adevărata credinţă manifestă smerenie adevărată. Acest fapt este, în mod evident, subliniat în predica de pe munte. Cei săraci cu duhul, cei care sunt flămânzi şi însetaţi după neprihănire, aceia care, după cum se spune în Matei 18, sunt precum copiii, smeriţi şi dependenţi, aceia care se leapădă de sine şi îşi iau crucea ca să-L urmeze pe Cristos – Domnul îi primeşte pe aceia care vin cu un duh frânt şi plin de pocăinţă. Iacov spunea că „El dă har celor smeriţi.” Trebuie să venim înaintea Lui aşa cum a făcut-o fiul risipitor. Adu-ţi aminte ce a spus acesta în Luca 15, versetul 21: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.” Nu există mândrie în aceste cuvinte. Nu există aroganţa acumulării religioase sau a împlinirii spirituale, ci doar smerenie autentică.

4. Dedicarea în a-L glorifica pe Dumnezeu

Adevărata credinţă, cea care aduce mântuirea, este dovedită şi de dorinţa de a-L glorifica pe Dumnezeu. Orice am face, fie că mâncăm, fie că bem, suntem profund preocupaţi de gloria lui Dumnezeu. Facem ceea ce facem, pentru că vrem să-L glorificăm. O, bineînţeles, de multe ori eşuăm în a face aceste lucruri, dar viaţa noastră este îndreptată pe această direcţie de a-L iubi pe Dumnezeu, a urî păcatul, către smerenie adevărată şi lepădare de sine. Astfel, cunoscându-ne nevrednicia, să fim în totalitate devotaţi gloriei lui Dumnezeu.

5. Stăruinţa în rugăciune

Rugăciunea smerită, supusă şi plină de credinţă este un semn al mântuirii. Strigăm „Ava, Tată” pentru că Duhul Lui, care este în noi, ne îndeamnă să o facem.

Jonathan Edwards a ţinut odată o predică intitulată Ipocriţii sunt deficienţi în slujba rugăciunii secrete. Ipocriţii se pot ruga public, pentru că ceea ce urmăresc ei este să îi impresioneze pe cei din jur, dar sunt deficienţi când este vorba de rugăciunea secretă.

Un credincios adevărat are o viaţă de rugăciune personală, privată, în care caută comuniunea cu Dumnezeu.

6. Dragostea lipsită de egoism

Un alt semn al credinţei mântuitoare este dragostea neegoistă. Ioan spunea: „Dacă nu-ţi iubeşti aproapele, pe fratele tău, care este în nevoie, cum să credem că dragostea lui Dumnezeu locuieşte în tine?” Iar în 1Ioan 3 el spune: „Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu, iubeşti pe cei pe care El îi iubeşte. Şi Îl iubim pe El şi pe cei din jur ca răspuns la dragostea pe care El ne-a arătat-o.” Ioan 13 spune: „Prin aceasta va şti lumea că suntem ucenicii Lui, prin dragostea ce o avem unii pentru alţii.”

7. Separarea de lume

Pavel le-a spus corintenilor că noi nu am primit duhul acestei lumi, ci Duhul care este de la Dumnezeu. Ioan enunţă acelaşi lucru astfel: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubeşte lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” Un credincios adevărat este separat de lume. Repet, noi eşuăm în aceste domenii, dar acestea sunt direcţia vieţii noastre. Nu suntem perfecţi. Nu am ajuns încă acolo, dar Îl iubim pe Dumnezeu şi vrem să Îl iubim mai mult. Urâm păcatul şi vrem să îl urâm mai mult. Avem o smerenie autentică şi o vrem amplificată. Suntem dedicaţi gloriei lui Dumnezeu. Avem o viaţă de rugăciune privată. Avem pentru cei din jur o dragoste care vine de la Dumnezeu şi vrem să fim separaţi de lumea aceasta.

8. Creşterea spirituală

Dacă eşti creştin adevărat, înseamnă ca eşti în creştere. Asta înseamnă că devii din ce în ce mai mult ca şi Cristos. Viaţa se dezvoltă. Dacă eşti viu, vei creşte. Nu există alternativă. Te vei îmbunătăţi! Vei spori! Vei creşte, pentru că Cel care a început această lucrare o va duce la bun sfârşit (Filipeni 1:6). Procesul va continua. Duhul te va purta de la un nivel al slavei la următorul. Priveşte-ţi, deci, viaţa. Vezi creştere spirituală? Sesizezi scăderea frecvenţei păcatului şi mărirea standardului de neprihănire şi umblare cu Dumnezeu?

9. Ascultarea

Viaţă de ascultare. „Toate mlădiţele în Mine vor aduce roadă”, spune Isus în Ioan 15. În Efeseni 2:10 Pavel spune: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Aceasta este ascultarea. Suntem mântuiţi pentru ascultarea credinţei. Priveşte la viaţa ta. Vezi toate aceste lucruri? Inclusiv dragostea neegoistă, separarea de lume, creşterea spirituală şi ascultarea? Dacă da, acestea sunt dovezi ale adevăratei credinţe mântuitoare.

Tradus şi adaptat de Răzvan Pop

Care Este Cea Mai Bună Religie?


 • Religia care satisface cele mai înalte cerinţe ale lui Dumnezeu de intrare în împărăţia Lui veşnică.
 • Religia care satisface dorinţele profunde ale sufletelor noastre şi care aduce pacea conştiinţelor noastre vinovate.
 • Religia care stabileşte legătura noastră cu Dumnezeu, ruptă din pricina păcătoşeniei noastre înnăscute.
 • Religia care ne izbăveşte din puterea păcatului şi ne iartă de toate păcatele pe care le-am săvârşit.
 • Religia care schimbă caracterul omului şi îl sfinţeşte.
 • Religia care ne dă speranţă în ceasul morţii.
 • Religia care ne salvează de la plata inevitabilă a păcatului.

EXISTĂ O ASEMENEA RELIGIE? MESAJUL CRĂCIUNULUI NE SPUNE CĂ DA!

“ASTĂZI, ÎN CETATEA LUI DAVID, VI S-A NĂSCUT UN MÂNTUITOR, CARE ESTE CRISTOS, DOMNUL” (Luca 2:11)

ACEASTA ESTE RELIGIA DE CARE ORICE OM ARE NEVOIE! OMUL PĂCĂTOS ARE NEVOIE DE UN MÂNTUITOR!

O pildă a pocăinţei

de R.C. Sproul


Anterior, într-una dintre celelalte emisiuni pe care le-am transmis în cadrul acestui program, fiind cuprins de o oarecare nostalgie v-am povestit tuturora despre o întâmplare petrecută pe când eram doar un băieţel în biserica unde cântam în corul copiilor, dar nu datorită râvnei sau vreunui devotament religios deosebit, ci fiindcă nu prea aveam de ales. Fusesem obligat de părinţii mei să fac parte din acel cor al copiilor unde mă trezeam pus într-o situaţie extrem de stânjenitoare fiindcă trebuia să apărem îmbrăcaţi în nişte robe şi cămăşi albe purtând un guler mare alb cu o fundă mare neagră la gât. Atunci când ne găteam aşa, ceilalţi băieţi pe mine mă strigau “micuţul Lord Fauntleroy” (un personaj dintr-o povestire pentru copii; n.tr.), făcându-mă să intru în pământ de ruşine.

Poate la fiecare două luni cântam o dată în serviciul de închinare din biserica noastră locală. Însă punctul culminant din an al corului era atunci când cântam un anume imn acompaniaţi de solistul principal al corului celor mari, un tenor magnific. Cântecul pe care-l cântam era imnul “Căutaţi-L pe Domnul”. Pe atunci eu nu eram un creştin, dar cuvintele respectivului cântec erau cântate atât de grandios de către acel solist încât mi-au rămas în minte. Adesea mă miram cum Dumnezeu îşi arăta puterea Cuvântului Său atunci când nişte versete preluate din Scripturi erau puse în contextul unui cântec ce-l asculţi şi cum acestea reuşeau să ţi se strecoare încetul cu încetul în suflet şi-n minte, până ce-ţi intrau în sânge. La fel s-a întâmplat şi cu acel cântec. Parcă-l văd încă pe Dick Dodds (asta aproape cu 50 de ani în urmă!) cum apărea pe platforma corului şi interpreta, “Căutaţi-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemaţi-L cât este aproape. Să-şi lase cel rău gândurile sale şi păcătosul de calea sa. Căci El va avea milă (parcă-l pot auzi cântând!). Va avea milă şi va ierta generos”. După asta tenorul schimba registrul muzical cântând foarte înalt acelaşi refren – “El va avea milă, va avea milă şi va ierta generos”. Desigur şi aceste versuri erau preluate direct din Scripturi, mai precis din cuvintele acelor profeţi care s-au arătat extrem de preocupaţi ca pocăinţa reală să se regăsească în viaţa poporului lui Dumnezeu.

Vizavi de acest subiect al pocăinţei am examinat deja ritualurile pe care poporul iudeu le ţinea în Vechiul Testament. Am recapitulat obiceiurile pe care le respecta cu sfinţenie în zilele rânduite pentru postire şi pocăinţă, am aflat de schimbarea hainelor, de plânsetul şi bocitul care le însoţeau. Dar mai ales, am menţionat profeţii celui de-al VIII-lea şi ai celui de-al VII-lea secol (în.de H.), de Amos şi Osea care s-au înfăţişat poporului aşa cum au făcut un Ieremia şi Isaia pentru a-i aminti că genul de pocăinţă pe care Dumnezeu o pretindea de la el era cel care venea din inimă. Ideea fiind aceasta, ca ei să-şi sfâşie inimile, nu veştmintele. Însă când profeţii declarau asta ei nu exprimau opoziţie faţă de obiceiul sfâşierii hainelor, doar subliniau că acesta nu era îndeajuns ca să se facă demonstraţia unei pocăinţe reală. Şi inima trebuia frântă! Avem nevoie să resimţim o reală zdrobire a sufletului nostru când ne dăm seama că l-am ofensat pe Dumnezeu.

Pentru a pricepe mai bine această perspectivă profetică asupra pocăinţei vreau să vă îndrept azi atenţia înspre una dintre cărţile micilor profeţi care se concentrează asupra relaţiei dintre ritualurile pocăinţei şi realitatea pe care acele ritualuri erau menite să o reprezinte, şi anume la cartea profetului Ioel. Haideţi să aflăm cum debutează aceasta! Din primul capitol aflăm despre “Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel.” Apoi aşa cum au obişnuit toţi profeţii când proclamau cuvântul pe care Dumnezeu le-a dat, Ioel le cere şi el să facă o adunare solemnă pentru a asculta veştile care le aducea de la El: “Ascultaţi lucrul acesta, bătrâni! Şi luaţi seama, toţi locuitorii ţării!”. Apoi îi îndeamnă: “S-a întâmplat aşa ceva pe vremea voastră, sau pe vremea părinţilor voştri? Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta, şi copiii voştri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!”. Le-a vorbit apoi despre judecata de nimicire care le-a distrus ţara, şi le-a spus: “Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a mâncat lăcusta Hasil”, în acest fel descriind copiilor lui Dumnezeu cum au fost loviţi de năpastă după năpastă venită de la Dumnezeu şi atrăgându-le atenţia cum mai întâi ţara le-a fost devastată de secetă, apoi de invazia de insecte care le-au devorat recoltele. Toate acestea sunt interpretate de profet ca reprezentând judecata cu care Dumnezeu i-a lovit pentru păcatul lor. După acestea vine chemarea de a se schimba şi de a se trezi: “Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi! Văitaţi-vă toţi cei ce beţi vin, căci vi s-a luat mustul de la gură!” Chiar şi recoltele viilor le-au fost nimicite! Iar cei ce căzuseră sub ameţeala băuturii trebuiau acum să se trezească şi să-şi dea seama că până şi plăcerea pe care rodul viţei le-o dădea, le-a fost refuzată. Venise vremea, declara Ioel, ca poporul să plângă, să se bocească şi de aceea le pune în vedere că trebuiau acum să ţină acele rituri ale pocăinţei. Despre ele le-a vorbit în vers.8 când le spune: “Boceşte-te, ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereţei ei!” Ce imagine!

Săptămâna trecută am fost la o nuntă. La nunţi eu mă uit foarte atent la rochia miresei. Ştiu că în viaţa unei femei probabil nu există alt moment în care să se acorde o atenţie mai mare alegerii unei rochii cum se face pentru rochia de mireasă. Cred că aşa aţi făcut toate doamnele! Soţia mea îşi păstrează încă rochia ei de mireasă. Dar ce se mai întâmplă este că după cheltuieli serioase pentru această rochie care lasă falite multe familii şi este purtată o singură dată de mireasă, ea ajunge să fie împachetată foarte atent într-o pungă de plastic şi pusă în pod, în speranţa ca moliile să n-o atingă. Însă toată lumea aşteaptă acel moment în care apare mama miresei iar orga schimbă registrul interpretând marşul nupţial şi toată lumea se întoarce pentru a urmări alaiul miresei. Atunci se aud acele nelipsite exclamaţii spontane de uluire şi uimire la adresa femeii îmbrăcate probabil cu cea mai frumoasă rochie pe care o va purta vreodată.

Revenind, profetul tocmai spunea că Israelul să fie asemenea unei mirese fecioare care este împodobită într-o pânză de sac. Închipuiţi-vă că mergeţi la o cununie la care mireasa va aparea îmbrăcată în pânză de sac! Nu vă puteţi imagina aşa ceva, nu-i aşa? Cu toate acestea, a fost imaginea folosită în acest moment de către profetul Ioel pentru a arăta cum se presupune să fie demonstrată pocăinţa.

După aceea, în a doua parte a versetului 9 şi în versetul 10 el spune, “preoţii, slujitorii Domnului, jelesc. Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este”. Dacă aveţi idee despre economia Israelului antic, ştiţi că era o societate agricolă care se baza în principal pe cultivarea grânelor şi vânzarea produselor, că era o ţară care depindea enorm de rodul viţei, de strugurii şi vinul provenit de la aceştia. Însă cel mai important pentru economie era industria de uleiuri de măsline. Aţi auzit de muntele Măslinilor şi de presele folosite pentru extragerea uleiului de măsline pentru care se găsise de asemenea foarte multe rosturi. Astfel că ceea ce profetul le spune este că în acel moment întreaga industrie, toată economia naţională a Israelului era ruinată. Totul secase! “Înmărmuriţi, plugari, văitaţi-vă, vieri, din pricina grâului şi orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. … Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!” s-a spus în vers.11 şi 12, iar în vers.13 le este repetat îndemnul la pocăinţă: “Încingeţi-vă, preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! …”

Observaţi că există o chemare la pocăinţă adresată şi plugarilor, lucrătorilor ogoarelor. Există şi o chemare la pocăinţă care se adresează tuturora, în general. Însă cea mai severă chemare la căinţă din acest moment de suferinţă naţională se adresează clerului, preoţilor şi slujitorilor templului. Ei sunt aceia care poartă răspunderea vinii naţionale. Profeţii Israelului spuneau despre preoţi că ei ar fi conştiinţa neamului. Astfel că sarcina profeţilor care se dovedea cea mai grea era să-i cheme la pocăinţă pe preoţii din ţară. Fiindcă aceştia deveniseră corupţi şi s-au stricat, adevărata evlavie le-a fost ascunsă oamenilor. Iar în loc de a-i învăţa pe oameni despre frica de Dumnezeu şi adevărul despre El, aceşti preoţi stricaţi şi-au abandonat vocaţia lor fundamentală. În loc de a le sluji oamenilor, ei încercau să placă acestora. În loc de a-i îndemna, îi linguşeau. În loc de a-i chema la pocăinţă pe oameni atunci când păcătuiau, ca să nu-i jignească şi să nu fie alungaţi de poporul mâniat, preoţii şi-au dat mâna cu el în nelegiuire şi l-a amăgit. Se ajunsese la genul de religie “comodă”. Aşa că acum apare în mijlocul lor acest profet care vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu din gura lui şi care le spune slujitorilor, “jeliţi şi plângeţi-vă, …bociţi…veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci”. După care în vers. 14 le declară: “Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul.” Toate acestea reprezentând elementele ritului (ceremonialului) pocăinţei regăsite în tot Vechiul Testament. Dacă mergem mai încolo în text, citim aceste lucruri în capitolul 2, vers.12 şi prima parte a vers.13: ,,Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” “Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele…”.

Elementul care este central conceptului profetic al pocăinţei din Vechiul Testament poate fi exprimat într-un singur cuvânt pe care-l auzim frecvent în jargonul folosit astăzi de creştini. Punctul focal al chemării profetice la pocăinţă se poate deduce din acest cuvânt: convertire. Adeseori eu însămi povestesc despre convertirea mea la Creştinism. Nimeni nu se naşte automat un creştin. Pentru a deveni un creştin trebuie să se întâmple ceva care să ne schimbe, să ne transforme. Acel ceva este legat de conceptul biblic de “metanoia” (greacă), o schimbare a gândirii care nu înseamnă doar însuşirea unui crez, adaptarea la o nouă idee. Este vorba de schimbarea şi transformarea întregii vieţi a omului. Pentru acest profet pocăinţa nu înseamnă doar un ritual, sau ceremonial ţinut în biserică. Pentru el pocăinţa este indispensabilă convertirii esenţiale a sufletului. Înseamnă o schimbare a întregului om şi face referire la o anume întoarcere.

În viaţa fiecăruia există un punct de cotitură. Aş putea să vă întreb pe voi care a fost punctul vostru de cotitură în viaţă. Voi însă s-ar putea să vă gândiţi la cunoaşterea unei anumite persoane care mie mi-a schimbat viaţa pentru totdeauna. Sau, un punct de cotitură a fost atunci când mi-am găsit slujba care o am acum. Poate tu îţi spui că pentru tine a fost un dezastru sau o nenorocire care a venit. Aşa privim noi acele momente cruciale care ne definesc existenţa. Dar pentru iudeu şi pentru profetul lui Israel, punctul suprem de cotitură al vieţii cuiva era momentul convertirii. Era o schimbare care era înţeleasă şi de Vechiul Testament ca fiind un fel de întoarcere. ,,Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape… să se întoarcă la Domnul…” (Is.55:6,7). Deci însemna nu doar să se întoarcă la Domnul, ci amintiţi-vă că în Israel Domnul mai era de asemenea şi întemeietorul naţiunii. Dumnezeu pusese bazele acestui popor şi le-a dat o identitate de popor al Său. El a făcut un legământ cu ei. Tot El le-a dat anumite precepte de urmat. Iar poporul a făcut la rândul său un jurământ că-l vor urma pe Dumnezeu şi că-i vor respecta poruncile, că-l vor iubi din toată inima. Însă poporul s-a depărtat după aceea. Astfel că profeţii au venit la el şi l-au anunţat: trebuie să vă întoarceţi şi să vă întoarceţi la Domnul.

Acest lucru poate încurca un pic deoarece cu o clipă în urmă am spus că nimeni nu este mântuit din start. Din fire îi suntem vrăjmaşi lui Dumnezeu. Astfel că am putea să vorbim mai precis despre o întoarcere de la viaţa pe care o trăim acum şi a ne întoarce la Dumnezeu. Însă imediat la început după creaţie, toată umanitatea era cuprinsă în capul nostru comun care era Adam şi care a arătat ascultare şi se bucurase de o legătură desăvârşită cu Dumnezeu. Milton a descris-o în opera sa epică “Paradisul pierdut”. Într-adevăr, noi am pierdut paradisul când ne-am depărtat de Dumnezeu şi fiecare şi-a văzut de calea lui. Aşa că acum când îi îndemnăm pe oameni la convertire, nu greşim dacă le-o spunem sub forma că, “e vremea să ne întoarcem acasă”. Că s-ar cuveni să ne revenim unde ne găseam la început, în prezenţa lui Dumnezeu, în părtăşia cu El, redevenind supuşi Lui. Aşadar, chemarea la pocăinţă suna în gura profetului ca o invitaţie la reîntoarcere, sau la întoarcerea acasă.

Cel mai important punct de cotitură al vieţii mele a fost convertirea mea. Nu cunosc nici un alt eveniment din viaţa mea care să fi avut un impact atât de radical asupra a tot ce-a urmat după aceea. Întreaga mea viaţă a fost schimbată şi întoarsă pe dos. Adevărat, n-am fost făcut perfect. Nu scăpăm de păcat peste noapte! Însă “metanoia”, această transformare a gândirii laolaltă cu această convertire indică faptul că înaintea punctului de întoarcere viaţa ta se îndrepta într-o anume direcţie. Acea direcţie, dragilor, este îndepărtarea de Dumnezeu. Şi cu cât mai mult trăim în împietrirea inimii şi rămânem mai mult într-o stare neconvertită, ne îndepărtăm şi mai mult de El. Ce se întâmplă la convertire nu este trecerea instantanee de la păcat la perfecţiune. Este mai degrabă o schimbare de direcţie a vieţii. Din clipa convertirii noastre, vieţile ni se îndreaptă într-o direcţie diferită. Înapoi în prezenţa lui Dumnezeu. De ce i se spune atunci pocăinţă? Fiindcă acest punct de cotitură nu reprezintă doar o îndreptare într-o anume direcţie, ci şi o întoarcere de la ceva. Acela este elementul pe care-l vom discuta în următoarea lecţie.

Gânduri de încheiere
Aş vrea acum să-ţi recapitulezi întreaga ta viaţă. Dacă ai timpul şi plăcerea, totodată locul comod unde să fii singur şi netulburat, să-ţi aşterni pe un carneţel de notiţe o listă a celor mai cruciale momente din viaţa ta. Care au fost acele momente, care au fost deciziile, evenimentele care te-au îndepărtat pe tine de la Dumnezeu? Noi avem expresia “m-am lăsat de Dumnezeu”. Sau, care au fost acele momente din viaţa ta care reprezintă momente de cotitură în care te-ai schimbat în bine? Mai îngăduie-mi să-ţi mai cer şi asta: întreabă-te singur, “sunt un om convertit?” Încotro te îndrepţi? În ce direcţie te deplasezi? Vă aduceţi aminte cum Alice în Ţara Minunilor a ajuns la o răspântie de drumuri şi nu ştie încotro s-o apuce. Acolo ea a privit în sus şi ochii i-au căzut pe Motanul de Cheshire care era cocoţat în copac. În confuzia ei Alice priveşte la el şi îi spune: “Nu ştiu încotro să merg. Pe care drum s-o apuc?” La care Motanul de Cheshire îi zâmbeşte şi-i răspunde, “păi, depinde”. “Depinde de ce?” a întrebat Alice. “Încotro mergi?” a fost ea întrebată şi răspunse, “nu ştiu”. Ce-a spus atunci motanul? “Atunci nu contează!”. Atunci asta-i întrebarea pe care eu ţi-o pun. Încotro mergi tu? În ce direcţie ai apucat? Este nevoie de o întoarcere în viaţa ta?

Tradus de Teo Macavei

Credinţa şi pocăinţa

Darurile lui Dumnezeu sau roade ale voinţei libere

Sam Storms


Să vorbim pentru un moment, despre cazul ipotetic al fraţilor gemeni, Jerry şi Ed. Dacă mărturia biblică asupra condiţiei omenirii decăzute este să fie crezută (şi dacă suntem creştini trebuie să fie crezută), niciunul din aceşti tineri, din propria lui iniţiativă, nu are nici o dorinţă după Cristos sau după binecuvântările oferite în Evanghelie. Dacă niciunul nu vine la Cristos nu este pentru că ei vor, dar nu se numără printre cei aleşi sau li se spune că, în pofida dorinţei lor, Dumnezeu nu îi va lăsa. Dacă niciunul nu vine la Cristos este pentru că ei nu vor să aibă nimic de-a face cu Isus sau cu orice altceva de natură spirituală. Ei se delectează în necredinţa lor, chiar dacă se comportă în ceea ce am putea numi o manieră civilizată şi umană. Nu se găseşte nimic în Cristos care să îi atragă; nimic în persoana Sa care le-ar putea momi inimile lor din păcat spre mântuire.

Apoi se întâmplă. Fie în mod gradual, de-a lungul unei perioade care durează luni de zile, sau cu repeziciunea unei furtuni de primăvară, inima lui Jerry este înmuiată faţă de adevărul pe care odată l-a urât. Realitatea păcatului său şi poziţia primejdioasă din punct de vedere al eternităţii, în care l-a plasat, afectează puternic sufletul său, iar el tremură la gândul de a fi ofensat pe Dumnezeul infinit de sfânt şi neprihănit. Ed, care a auzit aceeaşi Evanghelie proclamată, nu poate înţelege această schimbare bruscă în fratele său. Ceea ce Jerry consideră acum întru totul demn de iubit, Ed continuă să deteste. Necredinţa lui Jerry dispare sub o revărsare de pocăinţă şi o dragoste din tot sufletul său pentru Cristos. Printr-un act al voinţei sale, Jerry îmbrăţişează suferinţele răscumpărătoare ale lui Isus ca singura lui speranţă şi refugiu. El respinge de bună-voie păcatul şi bizuirea pe sine, şi cu bucurie se încrede în Cristos. Însă Ed rămâne îndărătnic, iar acum mai indignat chiar, în necredinţa lui. În cele din urmă, asemenea celor doi tâlhari crucificaţi de o parte şi de alta a Domnului nostru, ei părăsesc această lume: Ed în necredinţă, Jerry în Cristos

Iată aici întrebarea critică: Ce i-a făcut pe Jerry şi Ed să difere? Arminianul insistă că ceea ce i-a făcut pe Jerry şi Ed să fie diferiţi a fost Jerry. Singura raţiune suficientă şi ultimă pentru care Jerry a crezut iar Ed nu a crezut este faptul că Jerry şi-a exercitat propria sa voinţă liberă. Fiindcă Dumnezeu a prevăzut din eternitatea trecută faptul că Jerry avea să creadă, iar Ed nu, El l-a ales pe Jerry să fie moştenitor al vieţii veşnice, lăsându-i lui Ed răsplata cuvenită lui.

Calvinistul, pe de altă parte, cunoscând faptul că datorită depravării morale totale atât a lui Jerry cât şi a lui Ed, niciunul dintre fraţi nu ar putea sau nu ar avea dorinţa de a crede, consideră motivul diferenţei dintre ei ca fiind în Dumnezeu şi în harul Său necondiţionat şi suveran. Atât Jerry cât şi Ed doreau, şi prin urmare meritau să fie abandonaţi în păcatul lor şi rezultatului lui inevitabil, moartea veşnică. Însă datorită unui motiv ascuns în adâncul inimii Sale, Dumnezeu l-a iubit pe Jerry cu o iubire veşnică şi i-a dat atât darul credinţei cât şi al pocăinţei.

În afirmarea faptului că credinţa şi pocăinţa sunt darurile lui Dumnezeu pentru Jerry dar nu şi pentru Ed, noi nu trebuie să ne gândim la ele ca la un lucru material, tangibil, care se prezintă ambalat ca şi un cadou cu fundiţă roşie! Biblia descrie credinţa şi pocăinţa ca daruri din partea lui Dumnezeu pentru aleşii Săi ca să accentueze faptul că deşi Jerry este autorul acestor acţiuni, Dumnezeu este cauza ultimă. Jerry a dorit să creadă, însă doar după ce, şi doar datorită faptului că Dumnezeu i-a oferit puterea. Aşadar, pocăinţa lui Jerry de păcat şi credinţa lui în Cristos sunt înfăţişate ca daruri deoarece ele se revarsă din harul suveran al lui Dumnezeu. Jerry nu le-a câştigat sau nu le-a obţinut prin îndeplinirea unei anumite condiţii. Nu a fost nici pentru că Dumnezeu ar fi văzut în Jerry anumite calităţi ale caracterului sau potenţial pentru a face binele care i-ar fi lipsit lui Ed. Nu s-a datorat faptului că părul lui Jerry era puţin mai închis decât al lui Ed, şi că Dumnezeu preferă părul negru faţă de cel blond. Mai degrabă, folosind limbajul Scripturii, “Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici rău, [Jerry a fost ales] - ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă…” (Rom. 9:11).

Atât Jerry cât şi Ed erau morţi spiritual în păcatul şi fărădelegile lor. Niciunul dintre ei n-ar putea pretinde că favoarea divină i se cuvenea, nici că ar fi dorit-o. Însă Jerry a înviat, pe când Ed nu. De ce? Întocmai cum Lazăr s-a ridicat şi a ieşit din mormântul său deoarece Dumnezeu l-a insuflat cu viaţă fizică şi respiraţie, la fel şi Jerry a fost insuflat cu un nou principiu al vieţii spirituale prin care s-a ridicat şi a venit la Cristos în credinţă şi pocăinţă. Haideţi să vedem dacă Scriptura asigură dovada adecvată descrierii noastre a credinţei şi pocăinţei mai degrabă ca daruri ale harului lui Dumnezeu decât rezultatele pretinsei voinţe libere a omului.

Texte biblice relevante despre credinţă ca dar al lui Dumnezeu

Să observăm trei pasaje care se referă la o credinţă mântuitoare. Primul este Efeseni 2:8-10.

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

Care este mai precis “darul” (v. 8) lui Dumnezeu? Arminienii au apelat deseori la un aspect al gramaticii greceşti care credeau că face imposibil ca “credinţa” să fie “darul” la care se referă Pavel. Cuvântul credinţă, argumentează ei, este de genul feminin, pe când pronumele tradus aceasta (“şi aceasta nu vine de la voi”) este neutru. Dacă Pavel ar fi intenţionat să descrie “credinţa” ca fiind darul, el ar fi folosit forma feminină a pronumelui. Atunci, la ce se referă cuvântul aceasta? Care este “darul” lui Dumnezeu?

Unii arată înspre “harul” (v. 8) prin care noi am fost mântuiţi. Însă cuvântul “har” asemenea “credinţei” este la fel de genul feminin. Prin urmare, dacă “aceasta” care nu vine de la noi înşine nu se poate referi la “credinţă”, cu atât mai puţin nu se poate referi la “har”, care are înclinaţia adiţională de a fi chiar mai mult îndepărtat în propoziţie de pronumele “aceasta”. Deci, ce spune Pavel? Care este precedentul lui “aceasta”?

Evident că “darul” lui Dumnezeu este mântuirea în totalitatea ei, o mântuire care decurge din harul lui Dumnezeu şi devine a noastră prin credinţă. De la început până la sfârşit, de la iniţierea ei şi până la desăvârşirea ei, mântuirea este un dar al lui Dumnezeu pentru aleşii Săi. În consecinţă, acea credinţă prin care noi ajungem în posesiune experienţială a ceea ce Dumnezeu a pregătit în har este la fel un dar ca oricare alt aspect al mântuirii. Cineva nu mai poate nega faptul că credinţa este înfăşurată în darul lui Dumnezeu pentru noi mai mult decât nu o poate nega ca fiind legată de harul lui Dumnezeu. Totul este din Dumnezeu! Mântuirea este a Domnului!

Să luăm în considerare şi ce spune Pavel într-un alt text. În Filipeni 1:29 el scrie, “Căci cu privire la Cristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El.” Ceea ce se poate să fi fost greu de înţeles în Efeseni 2 este inevitabil de clar în Filipeni 1:29. Totuşi, aspectul uimitor în legătură cu acest verset nu este că credinţa în Cristos este un dar al lui Dumnezeu, ci şi că a suferi pentru Cristos este!

Traducerea “a fost dat” nu evidenţiază deplinătatea înţelesului dat de Pavel. Nu trebuie să considerăm fie suferinţa sau credinţa în Cristos doar ca o concesie din partea lui Dumnezeu. Deseori vorbim de “a dărui sau acorda” ceva cuiva, dar avem în vedere faptul că noi oarecum şovăitor ne dăm permisiunea sau încuviinţarea la ceea ce, de altfel, se poate să ne fi opus. Nu aşa este aici. Cuvântul în greacă pe care Pavel îl foloseşte înseamnă “a da cu îndurare şi în mod gratuit”. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este încântat să ne ofere aceste lucruri în dar. El o face cu dragoste şi cu toată exuberanţa unui tată care se bucură de binecuvântarea copiilor săi. Aşadar, suferinţa în viaţa creştină nu este mereu impusă ca o pedeapsă, nici nu apare întâmplător ca şi cum o anumită nenorocire s-a abătut asupra noastră în afara voinţei şi puterii lui Dumnezeu. Suferinţa de dragul lui Cristos, la fel ca şi credinţa în numele Lui, este un privilegiu pe care ni-l oferă Dumnezeu în mila Sa plină de iubire şi preocuparea Sa plină de îndurare.

Un alt pasaj care tratează subiectul credinţei ca dar din partea lui Dumnezeu este 2 Petru 1:1. Acolo citim, “Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos, au primit o credinţă la fel de preţioasă ca a noastră.” Petru face referire la cititorii săi ca recipienţi ai unei credinţe care nu este în niciun fel inferioară celei a apostolilor. Versiunea NIV o traduce astfel, “o credinţă la fel de preţioasă ca a noastră.” Alţii preferă să-l interpreteze pe Petru ca spunând faptul că, credinţa acestor bărbaţi şi femei creştini, cărora el le scrie, îi plasează în aceeaşi poziţie privilegiată ca şi pe apostoli, având acces egal la Tatăl prin Fiul.

Ceea ce este de cea mai mare importanţă aici este cuvântul tradus “au primit”. Are legătură cu un verb care înseamnă “a obţine prin tragere la sorţi” (vezi Luca 1:9; Ioan 19:24; Fapte 1:17). Aşadar, credinţa este înlăturată din sfera voinţei umane libere şi plasată în perspectiva ei adecvată ca avându-şi originea în voinţa suverană şi întru totul îndurătoare a lui Dumnezeu. Fiindcă nu este prin hazard sau noroc că unii ajung la credinţa mântuitoare, ci în virturea dreptăţii Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Isus Cristos.

Texte biblice relevante despre pocăinţă ca dar al lui Dumnezeu

Dar cum rămâne cu pocăinţa? O descrie Biblia la fel ca dar al lui Dumnezeu? Am putea începe cu un pasaj din 2 Timotei:

“Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. “ (2:24-26).

Apostolul îl îndeamnă pe tânărul Timotei să fie blând şi răbdător cu oamenii în nădejdea că Dumnezeu ar putea binevoi să le dea pocăinţă care duce la cunoaşterea adevărului. Oamenii sunt prin natură incapabili de a se pocăi de păcatul lor, nu pentru că doresc şi ar fi împiedicaţi de Dumnezeu sau de circumstanţe dincolo de controlul lor. Sunt incapabili de pocăinţă fiindcă este în natura lor să iubească păcatul, nu să îl urască. Ei aleg să nu se pocăiască; preferă să persiste în căile lor păcătoase şi răzvrătite.

Dacă un om are să se pocăiască el trebuie să fie făcut capabil de Dumnezeu pentru a face acest lucru. Lui trebuie să-i fie “dată” pocăinţa ca dar. Dacă o persoană se pocăieşte sau nu, spune Pavel, depinde în ultimă instanţă de Dumnezeu. Depinde de El şi de buna Sa plăcere suverană de a dărui sau de a reţine ceea ce duce “la cunoaşterea adevărului.” Faptul că Dumnezeu nu a acordat acest dar în mod universal este evident de la sine. Dacă pocăinţa era ceva ce Dumnezeu dădea tuturor, Pavel cu greu ar mai fi spus “în nadejdea că” Dumnezeu i-ar putea da pocăinţă. În mod clar el prevede ca posibilitatea reală, ca Dumnezeu să nu i-o acorde.

Este important de observat faptul că în mintea lui Pavel suveranitatea lui Dumnezeu nu minimalizează în niciun fel obligaţia etică a lui Timotei sau stringenţa cu care o duce la îndeplinire. Pavel nu spune, “Relaxează-te, Timotei; nu te îngrijora cu privire la modul în care acţionezi. La urma urmei, dacă aceşti oameni se pocăiesc sau nu este în mâinile lui Dumnezeu, nu ale tale. Aşa că linişteşte-te şi fă cum îţi place.” Pavel ştia că dragostea răbdătoare a lui Timotei poate foarte bine să fi un mijloc folosit de Dumnezeu în acordarea plină de har a pocăinţei. Aşadar, vedem încă o dată că antecedenţa suveranităţii divine nu subminează însemnătatea morală sau necesitatea voinţei umane.

Să nu fiţi duşi în eroare prin declaraţii neadecvate referitoare la învăţăturile Calvinismului. Nu este ca şi cum păcătoşii chinuiţi de remuşcări şi întristaţi stau înaintea lui Dumnezeu stăruind ca El să le dea pocăinţă, iar Dumnezeu obligat prin decretul Său neîndurător, refuză să ia în seamă cererea lor. Nu este “niciunul neprihănit”, spune Pavel, “niciunul măcar”. Nu este “niciunul care să înţeleagă”, nu este “niciunul care să caute pe Dumnezeu” (Romani 3:10-11). Dacă vreunul se pocăieşte, el va fi mântuit. Însă niciunul nu se va pocăi afară de cazul în care Dumnezeu îi oferă cu îndurare pocăinţă.

Acest adevăr fundamental este repetat în cartea Faptele Apostolilor: ” După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: “Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.” (Fapte 11:18; vezi şi 5:31). Atunci când Petru şi asociaţii săi au fost martori la răspunsul mântuitor din partea acestor Neamuri în faţa Evangheliei, la ce concluzie au ajuns ei? Prin voinţă liberă au îndeplinit ei condiţiile pe baza cărora Dumnezeu avea să-i aleagă? Doamne fereşte!

Petru a văzut răspunsul lor şi a putut deduce doar că Dumnezeu le dăduse darul pocăinţei. Petru nu trebuia să fi tras o asemenea concluzie dacă pocăinţa era un dar universal pe care toţi îl primesc. El vede şi aude credinţa lor în Cristos, din care concluzionează că Dumnezeu le-a dat pocăinţă. Dacă tuturor, chiar şi celor care persistă în necredinţă, le este acordată pocăinţa, Petru nu putea şi n-ar fi raţionat aşa cum a făcut-o.

Aşa cum a fost pentru Petru şi Pavel, la fel şi cu noi, această doctrină va afecta în mod radical motivele şi metodele noastre în evanghelizare. J.I. Packer a explicat cum anume:

“În timp ce noi trebuie să ne amintim mereu că responsabilitatea noastră este să proclamăm mântuirea, nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu este Cel care mântuieşte. Dumnezeu este Cel care aduce bărbaţi şi femei la proclamarea Evangheliei şi Dumnezeu este Cel care-i aduce la credinţa în Cristos. Lucrarea noastră evanghelistică este instrumentul pe care El îl foloseşte în acest scop, însă puterea care mântuieşte nu se află în instrument: este în mâna Celui care foloseşte instrumentul. Nu trebuie să uităm nicicând acest fapt. Căci dacă uităm că este dreptul lui Dumnezeu de a produce rezultate atunci când Evanghelia este predicată, vom începe a crede că este responsabilitatea noastră de a-i aduce la mântuire. Şi dacă uităm că numai Dumnezeu poate da credinţă, vom începe să credem că a face convertiţi depinde, în ultimă instanţă, nu de Dumnezeu, ci de noi, şi că factorul decisiv este modul în care noi evanghelizăm.”

O dată ce începem să credem că pocăinţa şi credinţa sunt în puterea omului spre a le produce, noi vom adopta acele metode şi procedee inventate prin care să le extragem de la el. Am deveni păcătos de pragmatici: orice funcţionează în a garanta o decizie este din acest motiv considerat ca fiind acceptabil. Ştiind ceea ce este Evanghelia, ar fi doar jumătate din însărcinare. De asemenea, am avea nevoie să dezvoltăm o tehnică irezistibilă pentru provocarea unui răspuns. Ca urmare, veridicitatea sau falsitatea unei metode evanghelistice va fi determinată doar pe baza roadei pe care chipurile o aduce. În plus, Packer continuă, “noi ar trebui să privim evanghelizarea ca o activitate care implică o bătălie a voinţelor între noi înşine şi cei la care mergem, o bătălie în care victoria depinde de lansarea unui baraj suficient de greu de efecte calculate. Aşadar, filozofia noastră despre evanghelizare ar ajunge îngrozitor de asemănătoare filozofiei de spălare a creierului.”

Însă nu este corect, concluzionează Packer, atunci când luăm asupra noastră înşine să facem mai mult decât ne-a încredinţat Dumnezeu nouă să facem:

“Nu este corect când ne considerăm pe noi înşine responsabili pentru a face convertiţi, şi privim spre propriile noastre eforturi şi tehnici pentru a realiza ceea ce numai Dumnezeu poate înfăptui. A face acest lucru înseamnă a ne amesteca necuvenit în oficiul Duhului Sfânt, şi a ne slăvi pe noi înşine ca agenţi ai naşterii din nou. Iar aspectul esenţial pe care trebuie să-l înţelegem este acesta: doar permiţând cunoaşterii noastre a suveranităţii lui Dumnezeu, să dirijeze modul în care plănuim, ne rugăm şi lucrăm în slujba Lui, putem evita să ajungem vinovaţi de această greşeală.”

La încheierea acestei lecţii doresc să vă îndemn să nu concluzionaţi în grabă că dovada Noului Testament pentru credinţă şi pocăinţă ca daruri este insuficientă pur şi simplu fiindcă am discutat numai cinci pasaje (oricât de uşor de înţeles ar fi ele). Vă asigur că, Noul Testament este plin de texte care afirmă iniţiativa divină în mântuire. Aici am limitat intenţionat studiul nostru la pasajele în care se face o referire clară la credinţă şi pocăinţă ca daruri ale harului divin.

În acest moment cineva ar putea obiecta: “Dar dacă Jerry (sau oricare persoană aleasă) ar refuza sau chiar ar abuza de dar? Doar pentru că Dumnezeu ne dăruieşte credinţă şi pocăinţă nu garantează faptul că noi le vom accepta şi folosi, nu-i aşa?” Foarte cert că aşa este! Însă iarăşi, acesta este un subiect pe care îl voi trata mai târziu. Pentru momentul de faţă este suficient să se spună că alegerea trebuie să fie necondiţionată, fiindcă aşa-numitele condiţii de care o agaţă Arminianul sunt dincolo de abilitatea şi bunăvoinţa omului de a le satisface. Dacă Jerry se pocăieşte şi crede Evanghelia, se datorează faptului că Dumnezeu l-a făcut capabil în mod suveran şi îndurător să acţioneze astfel; iar dacă Jerry şi-ar face numai timp să ia în considerare problema în dezbatere, el ar fi cu siguraţă de acord. Mărturia lui Charles Spurgeon în privinţa propriei lui convertiri ilustrează ceea ce m-am străduit să explic:

“Într-o noapte în timpul săptămânii, când mă aflam în casa lui Dumnezeu, nu mă gândeam prea mult la predica transmisă de predicator, fiindcă nu o credeam. Gândul acesta m-a izbit, «Cum ai ajuns să fi creştin?» L-am căutat pe Domnul. «Dar cum ai ajuns să-L cauţi pe Domnul?» Adevărul a străfulgerat mintea mea într-o clipă – Nu L-aş fi căutat pe El dacă n-ar fi fost o influenţă precedentă în mintea mea care să mă determine să-L caut. M-am rugat, am gândit eu, dar apoi m-am întrebat: Cum am ajuns să mă rog? Am fost determinat să mă rog prin citirea Scripturilor. Cum am ajuns să citesc Scripturile? Le-am citit, dar ce m-a determinat să fac asta? Apoi, într-o clipă, am înţeles că Dumnezeu era cauza a tot şi că El era Autorul credinţei mele, şi astfel întreaga doctrină a harului s-a deschis înaintea mea, iar de la această doctrină nu m-am îndepărtat până în ziua de faţă şi doresc să fac aceasta mărturisirea mea constantă, «Atribui schimbarea mea în întregime lui Dumnezeu»” (Charles H. Spurgeon, Autobiography, vol. 1, The Early Years, 1834-1859).

Tradus de Lacrisa Novac

Elon Musk dezvăluie tehnologia care ne poate „invada” gândurile

Pare desprins din SF, dar nu este. Cine va reuși să citească gândurile, va putea să le și controleze, prin conectarea lor la inteligența artificială. Totul este pregătit pentru liderul global care va domina întreaga umanitate timp de șapte ani. Lipsește doar ca Biserica să plece acasă… Curând!

Elon Musk a dezvăluit o nouă afacere startup prin care doreşte să contruiască o „interfaţă compatibilă cu creierul uman”. Sub numele „NeuraLink”, afacerea a „ieşit din umbră” săptămâna aceasta, Musk dezvăluind astfel progresele făcute cu un dispozitiv implantabil, care, tehnic vorbind, are abilitatea de a citi gândurile.

Compania NeuraLink, creată special pentru a explora diversele modalitaţi de a conecta creierul uman cu o interfaţă computerizată, a aplicat pentru obţinerea permisiunii din partea autorităţilor regulatoare din Statele Unite pentru a începe testarea dispozitivelor pe oameni.

Sistemul a fost testat deja pe o maimuţă care a putut controla cu succes un computer cu propriul creier, subiect care a fost descris drept „sensibil” de către Musk. Chiar dacă se ştia faptul că NeuraLink îşi testează aparatele pe şobolani, Musk a dezvăluit într-o conferinţă de presă că, de asemenea, colaborează cu o echipă de cercetători de la Universitatea din California, pentru a desfăşura experimentele pe maimuţe.

„Este clar faptul că trebuie să vorbim şi despre testele pe maimuţe. Unul dintre cobai a putut controla un computer cu propriul creier. Vă spun doar aşa, ca să ştiţi”, a declarat Musk.

NeuraLink nu este singura compania care construieşte interfeţe neurologice. Bryan Johnson, un antreprenor din lumea tehnologiei, a dezvoltat şi el o companie similară, Kernel, care doreşte să „îmbunătăţească radical şi să extindă cunoaşterea umană.”

 

Secretarul general al ONU face o avertizare privind cei patru „Călăreți ai Apocalipsei” care amenință lumea

În ultima vreme tot mai mulți lideri mondiali citează Apocalipsa ca pe un scenariu posibil pentru viitorul apropiat. Prezența tot mai frecventă a dezastrelor naturale, precum și marile probleme sociale cu care se confruntă umanitatea îi fac pe conducătorii lumii să prevadă un viitor sumbru, în lipsa unor măsuri concrete pentru „salvarea omenirii”. Trebuie observat însă că toți aceștia nu fac o conexiune între cartea Apocalipsei și Cel care i-a dictat-o lui Ioan: Domnul nostru Isus Hristos. În plus, scenariile prevăzute de ei nu sunt cele din profeția zilelor finale, ci unele diferite, adaptate curentului progresist și societății marcate de ateism.

Cu toate acestea, Apocalipsa se va împlini ad-literam și nimeni nu va putea opri desfășurarea evenimentelor. Primul călăreț va fi chiar „omul fărădelegii” – anticrist, iar apariția sa va introduce în scenă cei 7 ani ai judecății desăvârșite venite de la Dumnezeu. Înainte de aceasta, există însă o posibilitate de scăpare, pentru toți cei ce se întorc la Dumnezeu cu pocăință și credință, primind iertare de la El și devenind copii ai Săi. Domnul va veni curând să ia în Casa Tatălui pe cei ce sunt ucenicii Lui, înainte de revărsarea mâniei sfinte. Ești unul dintre aceștia?

Citate dintr-un articol apărut în presa internațională:

Cei patru „Călăreți ai Apocalipsei” care amenință lumea în secolul XXI sunt tensiunile geopolitice, schimbările climatice, neîncrederea globală tot mai mare și abuzul noilor tehnologii, după cum a subliniat secretarul general al ONU, António Guterres, în timpul unui discurs în fața Adunării Generale.

”Primul călăreț ia chipul celor mai mari tensiuni geostrategice globale la care am asistat în ultimii ani”, a spus Guterres. Potrivit secretarului general, din cauza acestor tensiuni apar noi conflicte, atacuri teroriste – care provoacă tot mai multe victime – în timp ce amenințarea nucleară crește. „Mai mulți oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza războiului și a persecuțiilor, acum mai mult decât oricând de la al doilea război mondial”, a spus acesta.

Potrivit lui Guterres, al doilea călăreț ar fi reprezentat de criza climatică ce amenință planeta. În acest sens, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a amintit că temperaturile continuă să crească și că „un milion de specii sunt în pericol de dispariție, în scurt timp”. „Lumea noastră se apropie de punctul în care nu va mai putea da înapoi”, a avertizat el.

Al treilea călăreț ar putea fi „profunda neîncredere globală, în continuă creștere”. După cum a amintit directorul organizației internaționale, încrederea în instituțiile politice scade, femeile cer egalitate și denunță violența și discriminarea, în timp ce numărul persoanelor ostile față de refugiați și de imigranți crește. El a mai subliniat că două din trei persoane trăiesc în țări în care discriminarea a crescut, potrivit unui raport recent al ONU.

În cele din urmă, Guterres a făcut referire și la partea întunecată a lumii digitale, drept a patra amenințare: „În ciuda beneficiilor enorme, noile tehnologii sunt abuzate pentru a comite infracțiuni, a incita la ură, pentru a falsifica informații, a oprima și exploata oamenii și pentru a le invada confidențialitatea”, a declarat secretarul general. „Progresele tehnologice înaintează mai repede decât capacitatea noastră de a le răspunde sau chiar de a le înțelege”, a adăugat el.

 

Epidemiile globale – încă un semn al vremii din urmă

De aproape o săptămână lumea întreagă asistă cu îngrijorare la evoluția spectaculoasă a numărului de îmbolnăviri și decese provocate de coronavirusul apărut în orașul Wuhan din China. Deși cifrele adevărate sunt încă ținute sub controlul autorităților statului comunist, cele date publicității (mult mai mici decât în realitate) sunt de natură să cauzeze panică în mijlocul comunității internaționale. Mai mulți oameni de știință renumiți și-au dezvăluit temerile legate de faptul că s-ar putea repeta scenariul de la sfârșitul Primului Război Mondial, când virusul „gripei spaniole” a provocat între 80 și 100 de milioane de decese în întreaga lume.

Pentru cei care cunosc Scripturile și își dau seama de vremea pe care o trăim acesta nu-i un motiv de uimire, dat fiind că Domnul Isus Însuși a avertizat în legătură cu semnele care vor preceda venirea Sa. Între acestea El a enumerat și epidemiile („ciume”), drept un indiciu clar al faptului că judecata lui Dumnezeu se apropie: „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri (în diverse locuri – n.n.), vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Ev. Mat. 24:7). În fața valului de îmbolnăviri și decese, omul își poate vedea neputința și precaritatea vieții sale pe pământ. Singura scăpare este la Dumnezeu, unicul care poate ierta, vindeca și dărui viața veșnică.

Iată, pe scurt, evoluțiile epidemiei declanșate de coronavirusul din China:

 • Primul caz de infectare a fost diagnosticat în ultima zi a anului trecut, în orașul Wuhan (11 milioane de locuitori).
 • Până pe 21 ianuarie virusul se răspândise deja în mai multe orașe, fiind confirmate 500 de cazuri de îmbolnăvire și 9 decese, fapt care a adus la închiderea orașului Wuhan, plasat în carantină.
 • 22-23 ianuarie: alte două mari orașe din zonă au fost închise, situația dovedindu-se a fi extrem de gravă – milioane de oameni au fost împiedicați să călătorească pentru a sărbători Noul An Chinezesc.
 • Pe 24 ianuarie, în ajunul anului nou din China, 10 orașe au ajuns în carantină, iar bilanțul s-a ridicat la 26 de morți și 800 de cazuri de infecție.
 • 25-26 ianuarie: cifrele epidemiei au crescut dramatic, la 41 de morți și peste 1300 de bolnavi. Au fost semnalate cazuri și în alte țări ale lumii: Australia, Thailanda, Vietnam, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Nepal, Franța și Statele Unite.
 • Coronavirusul a închis 15 oraşe în China, peste 57 de milioane de oameni fiind plasați sub interdicţia de a călători.
 • 27 ianuarie: în timp ce autoritățile chineze au ridicat bilanțul îmbolnăvirilor la aproape 3000 de persoane și pe cel al deceselor la 81, cercetătorii din Hong Kong au estimat că numărul real al infectărilor depășește deja cifra de 44.000
 • Evoluția continuă…

Venirea Domnului se apropie! Ești pregătit?

Cuvântul lui Dumnezeu-Biblia

1. Biblia, este adevărul (citiţi şi: https://sites.google.com/site/crestinadevarat/declaratie-de-credinta).

  • Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna! Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
  • Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump. Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea. (Proverbele 8:8-11; citiți și 2 Samuel 7:28; Ioan 17:17)

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul este Dumnezeu (Ioan 1:1).

Sfânta Scriptură (Biblia) este prin sine evidentă, după cum Dumnezeu este de la sine evident (ex. Romani 1:18-21), iar Cuvântul şi Dumnezeu sunt unul şi acelaşi (de ex. Galateni 3:8; Apocalipsa 19:13). Desigur, nu vorbim de hârtie, cerneală sau de coperţile cărții, ci tot ceea ce spune cuvântul. Cuvântul este adevărul, (Ioan 14:6) iar El este Dumnezeu. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Ioan 9:35-37), El este Cuvântul lui Dumnezeu.

 • La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:1-3)

Cine crede Cuvântul, crede în Dumnezeu, dar cine nesocoteşte Cuvântul şi nu crede în el, în Dumnezeu nu crede.

Deci, cine crede în Cuvânt are viaţa veşnică; dar cine nu crede în El nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

Cam cât de mult ar trebuii cuiva să nu creadă ca să fie numit necredincios?

Nu mult, de fapt un singur lucru din Cuvânt pe care nu-l crede, prin aceasta el dovedeşte necredința lui.

Deci, dacă cineva nu crede „…orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4), pe Dumnezeu nu crede. Ba, chiar și mai mult, îl face mincinos după cum este scris, cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său (1 Ioan 5:10).

Prin urmare, din Scriptură se înțelege aşa cum o spune cuvântul că, dacă este cineva mântuit de mânia lui Dumnezeu care are să vină în curând peste toată lumea, aceasta desigur se poate face numai prin har, adică prin îndurarea lui Dumnezeu. Deoarece El face ca cei aleşi să audă Cuvântul şi să-l creadă, deci, prin ascultarea de cuvânt vine credinţa, după cum este scris: Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)

- Dar, va spune cineva: Sunt unii care au alte religii ce nu au la bază învăţătura Bibliei, sau alții care nu cred deloc în Dumnezeu.

R. Ei bine, despre astfel de oameni, Cuvântul spune că nu vor fi mântuiți, fiindcă Scriptura este clară și spune că nu este mântuire decât numai prin credinţa în cuvântul lui Dumnezeu, adică în Isus (Ioan 1:1), de altfel este zis: În nimeni altul nu este mântuire… (Fapte 4:12a). Deci, singura cale de acces la Dumnezeu este prin Isus. Altă cale nu exisă. El (Isus Hristos) însuşi, spune: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6) El este Calea, Adevărul şi Viaţa. Prin urmare, intrarea la Tatăl nu se poate face decât numai prin adevăr, căci numai cine este pe această cale a Cuvântului poate ajunge la viaţă.

Acest Cuvânt este adevăr, iar El este sfânt şi dătător de viaţă, iar cei cărora le-a vorbit El (cuvântul lui Dumnezeu) au fost sfinţiţi şi au fost numiţi „dumnezei” (Ioan 10:35). El adevereşte, de asemeni, că sfinţirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, El este Cuvântul adevărului. Domnul Isus pe când se ruga Tatălui pentru aceia pe care El i-a dat, spune: Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

-Iar, dacă cineva ar întreba, Până când au fost valabile cuvintele Domnului? Sau poate ar zice: Toate aceste cuvinte au fost ele valabile numai în trecut? Altfel pusă întrebarea ar fi: Au cuvintele un termen?

La aceasta, Biblia răspunde:

 • Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Matei 24:35)

Într-adevăr acesta este răspunsul, Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, El este viu şi rămâne veşnic

 • Temelia Cuvântului Tău este adevărul şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice. (Psalmii 119:160).

Un alt lucru semnificativ este acela că prin El au fost făcute toate lucrurile (Coloseni 1:16).

 • Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, (Evrei 4:12a)

El era Dumnezeu şi totul a luat fiinţă prin El, şi nimic din ce există, n-a fost făcut fără El (Ioan 1:3).

Deci, Dumnezeu i-a făcut pe toți oamenii. Și este clar că după cum El a făcut pe cel bun, tot El a făcut și pe cel rău. Chiar dacă acest lucru pare foarte greu de crezut pentru cei necredincioși, totuși, Dumnezeu adeverește că El i-a făcut și pe unii și pe alții. În acest sens Cuvântul, spune: Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. (Proverbe 16:4).

 • Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. (Coloseni 1:16, citiți și Romani 11:36)

Da, chiar şi cerurile şi toată oștirea lor au fost făcute prin cuvântul Domnului:

 • Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. (Psalmii 33:6)

2. Oare, se cunoaște Ce este “Adevăr Biblic” și Ce, Nu Este?

(Este Ușor să Recunoști Ce este Biblic și Ce Nu Este?)

- Desigur, că se cunoaște, altfel nu s-ar fi spus: Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. (1 Petru 4:11)

Biblia mai spune că mânia lui Dumnezeu va fi peste cei ce suprimă (înăbuşă) adevărul.

 • Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. (Romani 1:18)

Pentru aceasta, oamenii ar trebuii să ia aminte la orice cuvânt, ca nu cumva să vorbească ceva greşit, ori să spună vreun cuvânt nefolositor, deoarece este spus că, în ziua judecăţii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. (Matei 12:36)

Poate că se va găsii cineva care să spună că, nu se cunoaşte limita, adică nu se poate ști ce anume să vorbească şi care este limita unde ar trebui ca să se oprească.

Dar nu din înţelepciune spune aceasta (Eclesiastul 7:10), fiindcă Biblia spune clar care este limita. Ei bine, această limită este chiar cuvântul Domnului, căci este spus: învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris” (1 Corinteni 4:6).

Care este deci limita?

R. Limita este aceasta: Nimeni să nu o ia înainte, ori să treacă peste învăţăturile lui Hristos, deoarece Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu… (2 Ioan 1:9a). Adevărul spune că totul se limitează la “cuvintele lui Dumnezeu,” aşa cum este scris: Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. (1 Petru 4:11a)

Prin urmare, orice trece dincolo de cuvintele lui Dumnezeu, nu este adevăr biblic.

Acum, credeți că este cineva care tremură la auzul acestor cuvinte? Oare este cineva? Biblia spune că nu sunt mulţi (Matei 7:14), ci dimpotrivă. Cu toate acestea, avem în Scriptură câteva exemple de oameni care au luat aminte și s-au cutremurat la auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. De exemplu, Moise, într-o astfel de situație, la prezența lui Dumnezeu, a zis: „Sunt îngrozit şi tremur!” (Evrei 12:21), dar desigur nu este cazul celor mai mulți din zilele noastre, care totuși, zic că sunt creștini.

Cei mulţi nu iau aminte la Cuvânt ca să asculte de El, şi ei fac astfel, dovedind că nu se tem de Cel care are puterea să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă (Matei 10:28), adică nu se tem de Dumnezeu. Dar, este clar că dacă cineva nu ascultă de adevăr, va sfârşii în chinul focului veşnic, oricine ar fi el (Matei 25:41).

Astfel că, toţi cei ce nu vorbesc adevărul vor fi pierduţi, după cum este scris: Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde,.. (Proverbe 13:13a)

Alţii, căutând scuze poate vor spune că au fost lipsiţi de o educaţie bună, sau că nu au avut parte de nici-un fel de educaţie (adică nu au fost la şcoală), sau că nu ştiu să citească, ori să scrie, iar alţii, ca să se dezvinovățească, vor căuta diferite argumente, de exemplu că nu au avut Biblie, sau că nu a fost tradusă în limba lor, dar Biblia spune că nimeni nu poate face excepţie. La Romani 1:18-21 este arătat că oamenii sunt fără scuză, şi nu se pot dezvinovăţi, pentru că Dumnezeu se poate vedea lămurit în creaţia Sa (Romani 1:20).

 • Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. (Romani 1:19-21)

Astfel deci, vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu (Biblia), şi dumnezeirea Lui despre care se poate spune, de asemeni, că se vede în mod clar în creaţie, şi chiar din exemplul de mai sus, se înţelege că Cuvântul Domnului le este descoperit oamenilor, în ei înşişi.

Deci, ei nu se pot dezvinovăți, deoarece El este prin sine evident, și cuvântul Domnului prevalează, după cum este scris: Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. (Psalmi 19:1) Cu alte cuvinte, cerurile vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, iar Pavel, citând Psalmul 19:4, a scris: „N-au auzit ei?” Ba da; căci „glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.” (Romani 10:18) Aici, Pavel vorbeşte în contextul proclamării Evangheliei, și prin urmare, el arată că evanghelia este proclamată în creaţie, şi acest adevăr a ajuns până la marginile lumii.

3. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, El este demn de toată încrederea.

(Chiar şi cei mai sceptici rămân fără argumente)

 • Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. (Psalmii 18:30)

El este curat, şi nu se poate tăgăduii singur, deoarece, El ce zice, se face (Psalmii 33:9). Cuvântul Tău este cu totul încercat.. (Psalmii 119:140) şi cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Tot astfel, Biblia spune că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric (1 Ioan 1:5b). De asemeni este scris: Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este curăţat; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El. (2 Samuel 22:31)

Niciunde, nicăieri altundeva nu se găsește Adevărul, decât numai în cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie. (Psalmii 33:4) Deci, în nici-o altă carte și în nici-un alt document nu este Adevăr.

În Biblie este spus că: Temelia cuvântului Lui Dumnezeu este adevărul (Psalmii 119:160), şi în El nu este minciună (1 Ioan 2:27), pentru că El nu minte (Numeri 23:19; Tit 1:2). Scriptura arată că Dumnezeu este credincios cuvântului Sau: El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. (2 Timotei 2:13)

Deci, după cum este scris că El Își ţine cuvântul Lui, pentru a da slavă, cinste şi pace celor ce sunt ascultători şi fac binele, tot la fel este scris că El Își va ţine cuvântul ca să dea necaz şi strâmtorare, celor ce nu ascultă de Cuvânt şi care fac răul.

 • Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. (Romani 2:9-10)

- Dar, va spune cineva, în Biblie au scris mai mulţi oameni şi poate că s-au strecurat anumite erori.

- Exclus, fiindcă Domnul spune: Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Prov. 30:5).

Deci, cuvântul Domnului este curăţat şi cu totul încercat, iar cei ce au scris (în Biblie) au făcut-o sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Iar, cuvintele lui Dumnezeu trebuiesc păstrate exact aşa cum a fost poruncit, adică fără să se adauge sau să se scadă ceva:

 • Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele … (Deuteronom 4:2)

Astfel că oricine se apropie de El, poate avea încredere deplină în ce este scris. Avem deci, asigurarea din partea Domnului că nimic nu a fost scăzut sau adăugat, deoarece este scris că Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16), deci nu numai o parte din Scriptură, ci toată Scriptura. Iar când Dumnezeu spune acest lucru, este sigur adevărat. Aşa că, de la El aflăm că oamenii nu au vorbit de la ei pentru că aşa au vrut sau că aşa li s-a părut lor că ar fi bine, ci mânați fiind de Duhul Sfânt, ei au vorbit de la Dumnezeu.

 • Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. (2 Petru 1:21)

- Dar, va spune altcineva, este o carte care a fost scrisă cu mulţi ani în urmă, pot eu oare să fiu sigur că nu au fost modificări, prin transmitere?

În acest sens avem siguranţa că nu s-au adus modificări şi că nimic nu a fost alterat, deoarece, Cuvântul Domnului va fi păstrat de către Dumnezeu însuşi, după cum este scris: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori. Tu, Doamne, le vei păzi şi le vei apăra de neamul acesta pe vecie.1 (Psalmii 12:6-7)

Domnul a mai spus și: Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Matei 24:35, puteţi citii de asemeni şi la: Marcu 13:31; Luca 21:33) Deci, este clar că nici-o eroare nu s-a putut strecura, şi că acesta este adevărul, căci toate cuvintele Domnului sunt legi drepte şi ele rămân pentru totdeauna, după cum este scris: toate legile Domnului cele drepte sunt veşnice (Psalmii 119:160).

Prin urmare, este evident că Cuvântul este demn de toată încrederea, fiindcă el este veşnic şi nu se schimbă.

 • Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. (1 Petru 1:25)

4. Totul trebuie făcut (vorbire sau trăire) în limita adevărului Scripturii

Unii, poate vor încerca să spună că ei sunt învăţaţi de Duhul Sfânt, şi că din acest motiv ei pot face lucruri în afara limitei Scripturii. Dar, acest lucru nu poate fi adevărat deoarece Duhul Sfânt nu va vorbii de la El şi nu poate face ceva diferit de adevăr, deoarece El va lua din ce este al lui Isus şi va vorbii numai adevărul. Scriptura adevereşte de asemeni că: Duhul este adevărul (1 Ioan 5:6), Isus a spus:

 • Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13; Ioan 15:26)

Pentru aceasta și este îndemnul:

 • Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. (1 Ioan 4:1)

- Sau poate se vor găsii uni care vor spune că au avut descoperiri dumnezeiești sau vedenii de îngeri, şi că pe lângă învăţăturile din Biblie, ei au mai primit şi alte instrucțiuni deosebite de cele din Biblie.

Ei bine, acest lucru nu este adevărat pentru că Biblia spune că oricine nu rămâne în limita adevărului Evangheliei să nu fie ascultat, ci dimpotrivă, să fie blestemat.

 • Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! (Galateni 1:8)

Acum, chiar dacă totuși unii ţin la ceea ce au văzut sau auzit şi cred în acele lucruri, totuşi pentru că este diferit de Evanghelie, să nu-i credeţi pentru că ei nu vorbesc din “adevăr”. De fapt aceştia sunt călăuziţi de duhuri mincinoase.

În Biblie este scris că celor necredincioşi, Dumnezeu însuşi le trimite o lucrare de rătăcire, pentru că ei nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi, tocmai din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună (2 Tesaloniceni 2:11). Deci, ei spun lucruri înşelătoare, ce nu vin din adevăr, iar vedeniile lor sunt minciuni (Ezechiel 13:8).

Şi chiar dacă unii vor rămâne surprinşi de ceea se spune Scriptura; anume, că Dumnezeu însuşi îi face să creadă minciuni, totuşi acesta este adevărul, deoarece aşa spune Cuvântul, şi tot ce spune El este adevărat.

Deci, pe aceştia chiar Domnul îi amăgeşte şi chiar dacă unii vor spune că ei sunt proroci, nu mergeti după ei fiindcă acest lucru se face spre pierzania lor, deci este scris în Biblie că unii sunt amăgiți chiar de Dumnezeu..

 • Dacă proorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe proorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui, şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel. (Ezechiel 14:9)

5. Salvarea Este Numai prin Adevăr

Mântuirea, pe care o dă Dumnezeu prin har nu poate venii decât numai prin credinţa în Cuvântul adevărului.

Iar toți aceia care au au crezut, au fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt.

 • Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. (Efeseni 1:13)

Biblia spune că toţi oamenii s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici şi că nu este niciunul care să facă binele (Psalmii 14:3).

Deci, este clar că nimeni nu ar putea să se laude şi să spună că prin “străduinţa lui, sau prin faptele lui bune, a ajuns să fie mântuit”, deoarece aceasta ar fi o minciună (Efeseni 2:9).

Mântuirea oamenilor este posibilă numai datorită milei lui Dumnezeu, iar Cuvântul adeverește că El se îndură de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea (Romani 9:15).

-Sunt unii care totuși, cred că dacă au urmat învăţăturile unor Universităţi, au căpătat pricepere şi cunoaştere despre Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar nu este adevărat deoarece înţelepciunea nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu (Proverbe 8:35) şi aceasta este rezervată doar celor ce se tem de El (Psalmii 25:14). De aceea “adevărul” dă avertismente celor ce cred că au ajuns înţelepţi şi nesocotesc Cuvântul:

 • Vai de cei ce se socotesc înţelepţi şi se cred pricepuţi! (Isaia 5:21)

Iar cuvântul mai sune,

 • Înţelepţii sunt daţi de ruşine, sunt uimiţi, sunt prinşi, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Şi ce înţelepciune au ei? (Ieremia 8:9)

-Alții ar putea fi tentaţi să creadă că dacă unul a făcut studii (de teologie, sau de filozofie, sau psihologie, etc.) a ajuns înţelept şi poate cunoaşte “adevărul”.

Dar nu este adevărat, pentru că Biblia afirmă că nimeni nu are pricepere şi că nu este nici măcar unul care să facă binele, fiindcă toţi s-au abătut. Prin urmare, cu toţii depindem numai de mila șiîndurarea lui Dumnezeu. Scriptura adevereşte că, Domnul dă credinţa oricui vrea El, după buna Lui plăcere, şi tot astfel, El dă voinţa şi înfăptuirea (Filipeni 2:13), astfel că dacă nici măcar voinţa de a crede sau de a face binele n-o poate avea omul, este clar că nu este nimic în afara harului lui Dumnezeu.

 • Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. (Romani 3:11-12; Psalmii 14:1-3)

Este cât se poate de clar că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă (Romani 9:16). De asemeni, foarte important de reţinut este şi faptul că cei ce au ajuns la adevăr trebuie să-L mărturisească, deci dacă cineva nu-L mărturiseşte pe Isus înaintea oamenilor este ca unul care se leapădă de El, astfel că şi el va fi lepădat.

 • De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 10:32-33)

Numai dacă cineva este în Isus şi rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu, va cunoaşte adevărul (Ioan 8:31), dar cine nu rămâne în Cuvântul Lui, nu va cunoaşte adevărul şi deci nu poate fi mântuit, deoarece nu-L are pe Dumnezeu (2 Ioan 1:9).

 • Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Scriptura adevereşte că naşterea din nou, vine prin Cuvântul lui Dumnezeu:

 • … aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. (1 Petru 1:23; Iacov 1:18 )

6. Desigur că Oamenii Pot Strica Cuvântul lui Dumnezeu

-Unii ar spune, că poate traducerile au erori.

Despre acest lucru, Dumnezeu nu a dat nici-o asigurare, deci este posibil ca prin traduceri să se fi strecurat greşeli (de traducere), deoarece traducerile nu au protecţia Cuvântului lui Dumnezeu. Deci, nimeni nu poate spune că prin traduceri nu s-au strecurat greşeli.

Adevărul spune că mulţi oameni strică Cuvântul prin interpretări (răstălmăciri) greşite, şi astfel prin învăţăturile pe care le dau altora ei transmit minciuni (2 Corinteni 2:17; 2 Petru 3:16). Mai sunt de asemeni unii care intenţionat strecoară erezii nimicitoare, adică subtil nu pe faţă, ci pe ascuns (2 Petru 2:1). Aceştia, deseori se prezintă ca fiind oameni religioşi, ce caută să fie foarte respectabili şi prin cuvinte frumoase înșală pe cei mai mulţi (Romani 16:18, Coloseni 2:4), dar Biblia spune despre ei că nu sunt lucrători adevăraţi, ci doar se prefac în slujitori ai adevărului:

 • Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. (2 Corint 11:13)

Oamenii în general caută să strice cuvântul, pentru că nu cunosc adevărul; alteori o fac pentru interese personale, dar cu toții se rătăcesc căci dacă nu vorbesc din adevăr, răstălmăcesc Scriptura (2 Petru 3:16) şi făcând acest lucru duc şi pe alţii în rătăcire. Iar, Biblia spune că mulţi îi vor urma pe aceşti învăţători mincinoşi, şi din această cauză calea adevărului va fi vorbită de rău. De fapt, acesta este adevărul, căci este zis că cei mai mulţi strică cuvântul, deoarece nu vorbesc din partea lui Dumnezeu (2 Corinteni 2:17).

Deci cei ce caută adevărul ca pe o comoară (Proverbele 2:4), ar trebuii să se ferească de aceşti oameni înşelători deoarece ei sunt peste tot, chiar şi în adunări, după cum este zis:

 • În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. (2 Petru 2:1-2)

În versetul următor este scris că în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la oameni. De aceea adevărul spune că osânda îi paşte de multă vreme şi pierzarea lor nu dormitează. Domnul Isus a zis:

 • Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru Sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7:15-20)

Iar aici dacă cineva ar întreba: Ce este “roada? Răspunsul îl dă Scriptura în Luca 6:45. Nu este nicidecum, răstălmăcirile pe care le-au tot dat oamenii neevlavioși, care nu au frică de Dumnezeu (2 Petru 3:16), și care fac acest lucru spre pierzarea lor. Biblia, spune clar:

 • Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

Roada deci, este “ceea ce vorbeşte gura”, nicidecum nu este ceea ce învățătorii falși spun că este. Cei mai mulți învață că roada ar fi numărul mare de persoane pe care ei i-au îndrumat la credință. Astfel că, cine învaţă altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, este lipsit de adevăr şi prin urmare, are o învăţătură falsă. Biblia spune clar că, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu (1 Petru 4:11) și de asemeni: . . . să învăţaţi să nu treceţi peste ce „este scris” (1 Corinteni 4:6), dar ei nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu, ci vor să arate ce știu ei (Proverbe 18:2), pentru că sunt neascultători de Cuvânt (Efeseni 5:6).

 • Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase [Iar, de la Geneza la Apocalipsa, cuvintele sunt foarte sănătoase], ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, şi nu ştie nimic … ( 1 Timotei 6:3)

Din moment ce Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu (adică Scripturile, Ioan 1:1, 14; Evrei 4:12-13; Apocalipsa 19:13), putem spune deci, că doctrina lui Hristos nu este doar învăţătura Lui ce o găsim în Matei, Marcu, Luca, şi Ioan, ci mai degrabă învăţătura Lui este totalitatea Scripturii. Prin urmare, cine învaţă pe alţii, trebuie să ia bine seama deoarece el poate fi descoperit ca fiind învăţător mincinos şi aceasta o putem afla bazându-ne pe simplul fapt că acest om rămâne în limitele cuvântului lui Dumnezeu, iar dacă nu rămâne este un mincinos (Ioan 8:47; 1 Timotei 6:3-5; 2 Ioan 9).

 • Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. (2 Corinteni 2:17)

Slavă Domnului, fiindcă El ne dă siguranța că va ridica oameni cu teamă de Dumnezeu, oameni care să vorbească cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos, oameni care să lupte pentru credinţa adevărată (Iuda 1:3).

Deci, cei ce se tem de Dumnezeu, în ascultare de Cuvânt se vor depărta de cei ce strică Cuvântul şi fac tulburare împotriva învăţăturii adevărate (Romani 16:17). Dar cei ce rămân în continuare cu ei, chiar și după ce află că liderii lor sau frații lor spun minciuni, dovedesc neascultare de Adevăr și nu vor fi primiți de Dumnezeu.

 • De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:17-18)

Adevărații credincioși, chiar de sunt puțini ei sigur vor găsi calea îngustă (Matei 7:14). Şi, chiar dacă uneori poate că ei sunt împiedicaţi și sunt pedepsiți sau chiar legaţi și închiși, pentru că spun adevărul, ei știu totuși că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat (2 Timotei 2:9) și că El va triumfa.

 • În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi. (2 Tesaloniceni 3:6)

Sfintele Scripturi chiar și azi dau îndemnul ca oamenii să se întoarcă de la minciuni la adevăr, de la întunerec la lumină, până nu-i prea târziu, ca să nu-i apuce groaza; iar dacă ei nu ascultă de sfaturile și mustrările Sale înainte de venirea Domnului, atunci va fi prea târziu și El nu le va mai răspunde. Acum Domnul este cunoscut ca Mântuitor (Filipeni 3:20), dar când va reveni, El va fi cunoscut ca judecător (Faptele apostolilor 10:42):

  • Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa? Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele… Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele, de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea. Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi. Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele. (Proverbele 1:22-30)
 • Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege. (Matei 7:21-23)

Deci, sigur ceea ce spune Cuvântul acesta este adevărul, iar “Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu.” (Ioan 8:47)

7. Au fost scrieri, pe care nu le avem.

Desigur Scriptura nu este limitată la Biblia pe care o avem în prezent. Există multe lucruri pe care probabil nu le avem.

De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului: „Vaheb în Sufa, Şuvoaiele Arnonului (Numeri 21:14)

Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul, Până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. (Iosua 10:13)

Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul şi fiul său Ionatan şi pe care a poruncit s-o înveţe copiii lui Iuda. Este numită Cântarea Arcului şi se află scrisă în Cartea Dreptului. (2 Samuel 1:17-18)

Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul împărăţiei şi l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimiţând pe fiecare acasă. (1 Samuel 10:25)

Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el şi înţelepciunea lui nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon? (1 Împărați 11:41)

Faptele împăratului David, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel, văzătorul, şi în cartea prorocului Natan, şi în cartea prorocului Gad, (1 Cronici 29:29)

Celelalte fapte ale lui Solomon, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo şi în descoperirile prorocului Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? (2 Cronici 9:29)

Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut şi ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido. (2 Cronici 13:22)

Faptele lui Roboam, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Şemaia şi a prorocului Ido, în cărţile spiţelor de neam? Totdeauna a fost război între Roboam şi Ieroboam. (2 Cronici 12:15)

Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care este cuprinsă în cartea împăraţilor lui Israel. (2 Cronici 20:34, 19:2)

Rugăciunea lui şi felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele şi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi şi a înălţat idoli Astarteei şi chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai. (2 Cronici 33:19)

După ce va fi citită această epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în Biserica laodiceenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. (Coloseni 4:16)

Cuvântul lui Dumnezeu este, de asemenea, declarat în ceruri

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. (Psalmul 19,

Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”. (Romani 10:17-18)

Şi, în mod constant înţelepciunea strigă oamenilor, iar priceperea îşi înalţă glasul.

Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul? (ex, Proverbe 8:1f).

Cugetul şi gândurile oamenilor poate să-i învinovăţească, sau să-i dezvinovăţească, dovedind astfel că lucrurile Legii sunt scrise în inimile lor. Dar, pentru ca cineva să fie mântuit nu poate lua fizic un text scris şi să se poată baza pur şi simplu pe el,

Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege, şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele. (Romani 2:13-15).

Ceea ce trebuie, este miracolul mântuirii prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu.

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

8. Au mai fost și multe alte lucruri făcute de Isus care nu au fost scrise.

Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin. (Ioan 21:25)

Vasile Sanda

(Februarie-2013, revizuit Ianuarie 2018)

1 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori. Tu, Doamne, le vei păzi; Tu le vei păstra pentru totdeauna de neamul aceasta. (Psalmii 12:6-7) New American Standard Bible (©199

- Tronul, Cerul,… Dumnezeu

 
 

Scaunul de Domnie, Cerul, și Împărăția Sunt Dumnezeu

Scaunul de Domnie (Tronul)

În vremea aceea, Ierusalimul se va numi „Scaunul de domnie al Domnului”; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în Numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele. (Ieremia 3:17)

Aici, în Ieremia 3:17 orașul (cetatea) Ierusalim, Scaunul de domnie, și Numele Domnului sunt toate sinonime. Ierusalimul este sinonim cu Scaunul de domnie, așa cum se spune, “Ierusalimul se va numi „Scaunul de domnie al Domnului.” Numele Domnului este aici numit Ierusalim, după cum se spune, “la Ierusalim în Numele Domnului.” Și, Scaunul de domnie este Numele Domnului, așa cum se spune, “Scaunul de domnie al Domnului”; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim la Numele Domnului.” În Ieremia 3:17 singur se poate observa că Scaunul de domnie al lui Dumnezeu este Dumnezeu Însuși și Ierusalimul este Dumnezeu, de asemenea.

Mai mult decât atât, Ieremia 14:21 vorbește în mod similar.

Pentru Numele Tău nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi!

Aici, în gând paralel, Numele lui Dumnezeu și scaunul de domnie al lui Dumnezeu, fiind de fapt unul și același lucru, este preocuparea lui Ieremia. Numele lui Dumnezeu trebuie să fie lăudat (Psalmul 113:1), și scaunul Lui de domnie înălțat (Isaia 6:1). Ieremia nu vrea să vadă pe vre-o una, care sunt una și aceeași, necinstit.

Și, dacă scaunul de domnie al lui Dumnezeu este Dumnezeu Însuși, atunci scaunul lui Dumnezeu trebuie să fie veșnic. Cu alte cuvinte, trebuie să fi existat dintotdeauna. Și într-adevăr, așa și este, după cum scrie:

Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie! (Psalmul 93:2; a se vedea, de asemenea, Psalmul 90:2)

În Evrei 12:29 spune: Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.

Așa cum Dumnezeu este văzut ca un foc, literal, în Isaia 33:14, Ezechiel 1:27-28, 8:2; etc, Scaunul Său de domnie, fiind Dumnezeul nostru (Evrei 12:29), este de asemeni, literal un foc.

. . . scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins. (Daniel 7:9)

Așa cum Dumnezeu este un foc mistuitor. De asemeni Scaunul Lui de domnie este un foc. Scaunul Lui de domnie este El, iar El (Scaunul de domnie), de asemenea, vorbește.

Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!” (Apoc. 16:17)

Ca nu cumva cineva să aibe îndoieli şi argumentând să spună că nu despre aceasta este vorba, adică nu scaunul a vorbit literal, notează Apocalipsa 19:5.

Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”

Vocea este din Scaunul de domnie. Nu spune ca este glasul ce vine de la Cel ce ședea pe Scaunul de domnie. Ci, scrie desluşit ca acel glas a ieşit din Scaunul de domnie. În Apocalipsa 21:5, scrie: Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Dar aici, scrie: “din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru.

Dacă scaunul de domnie este Dumnezeu, cum ar putea spune că Dumnezeu este Dumnezeul lui (“Dumnezeul nostru”)? Spunând aceasta, nu este nimic nou. Isus este Dumnezeu, și El numește pe Dumnezeu, Dumnezeul Lui (Ioan 20:17; Evrei 1:8-9). În Zaharia 1:11-13 Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Pentru mai multe despre aceasta, a se vedea Caii sunt Dumnezeu.

În Apocalipsa 16:17 și 19:5 un singur glas este menționat. În Apocalipsa 4:5 se spune că mai mult de un glas ieşea din scaunul de domnie în sine.

Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete.

În Exod 19:16 (20:18), au fost tunete și fulgere, când vorbește despre prezența lui Dumnezeu. În Iov, Elihu numește tunet “Glasul Domnului” (Iov 37:2, 4-5; a se vedea, de asemenea, Iov 40:9; Ioan 12:29). Totuși, în Apocalipsa 4:5, există glasuri! Într-adevăr,

Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe. (Iov 36:26)

Apocalipsa 22:1 dezvăluie că râul apei vieții iese din Scaunul de domnie, și Apocalipsa 22:3 arată că slujitorii lui Dumnezeu vor slujii Scaunului de domnie Însuși.

Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

Subiectul aici este scaunul de domnie. Deci, vorbind de scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului, dacă în românește (sau engleză), pare greu de înțeles, totuși în greacă este foarte clar. Scaunul de domnie (Tronul), ο θρονος (ho thronos), este în acest caz subiectul nominativ. Iar, cuvintele, “al lui Dumnezeu” și “al Mielului,” του θεου και του αρνιου (tou Theou kai tou arviou), sunt la genitiv și descriu Tronul (ο θρονος). Deci, clar subiectul aici este Tronul, sau scaunul de domnie (depinde cum este tradus).

Atunci când acest lucru este înțeles, versetul următor este destul de profund, pentru că subiectele nu se schimbă.

Vorbind de slujitorii Săi (ai tronului) este spus:

Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.

A cărui față vor vedea ei? Ei vor vedea fața tronului (scaunului de domnie). Este evident, că tronul are o față. Fără îndoială că, tronul lui Dumnezeu este viu. El este ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins (Daniel 7:9).

Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?” (Isaia 33:14)

Slujitorii (robii) Lui, cei care servesc tronului lui Dumnezeu, vor împărăţii în vecii vecilor (Apocalipsa 22:5), ei sunt cei care vor birui şi lor le va fi dat să şadă cu Domnul pe scaunul Lui de domnie (Apocalipsa 3:21).

Cerul

Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? (Isaia 66:1; a se vedea, de asemenea, Fapte 7:49)

Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; (Matei 5:34)

Dacă cerul este tronul lui Dumnezeu, și tronul este Dumnezeu, atunci înseamnă oare că cerul este de asemenea Dumnezeu? Da, într-adevăr, notaţi ceea ce a spus Isus în Matei 23:22.

şi cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.

Cu alte cuvinte, dacă jură pe cer, jură pe Dumnezeu. Cerul este Dumnezeu.1

Isus a spus despre “cer” că este sinonim cu “Dumnezeu” în Matei 21:25. El a întrebat pe preoţii cei mai de seamă (arhiereii) şi bătrânii norodului:

Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?”

Aceasta este la fel ca și cum ar spune, “Botezul lui Ioan – de unde venea el? De la Dumnezeu sau de la oameni?” Cerul este Dumnezeu.

De asemenea, în Luca 15 fiul care a revenit la tatăl său a spus:

Tată, am păcătuit împotriva cerului … (Luca 15:18, 21)

A păcătui împotriva cerului este egal cu a păcătui împotriva lui Dumnezeu.

În evanghelii, “împărăția cerurilor” și “împărăția lui Dumnezeu” sunt folosite ca sinonime (de exemplu, Matei 19:23-24; Matei 4:17 / Marcu 1:14-15; Matei 13:31-32 / Marcu 4:30-31). În acest sens este evident că “cerul” și “Dumnezeu” sunt unul și același lucru.

Dacă aceste lucruri nu au fost suficiente, Daniel 4:26 ar trebui să închidă acest caz. Daniel, în interpretarea viziunii lui Nebucadnețar, spune:

Porunca, să lase trunchiul cu rădăcinile copacului, înseamnă că împărăţia ta îţi va rămâne ţie îndată ce vei recunoaşte (că Cerul stăpâneşte) stăpânirea2 Celui ce este în ceruri.

Chiar înainte de aceasta Daniel a spus: până vei cunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor (Daniel 4:25), și ceva mai târziu se spune:

până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea! (Daniel 4:32)

În mod clar, Cerul în versetul 26 este Cel Preaînalt din versetele 25 și 32 care stăpâneşte. Cerul este Cel Preaînalt (literalmente în limba aramaică, Cel Preaînalt עִלָּיאָ [`illây’â]). Cu alte cuvinte, Cerul este Dumnezeu.

Interesant în aramaică versetul 26 (versetul 23 în textul original aramaică). Atât substantivul “ceruri”, שְׁמַיָּא (shemayyâ “), dar şi verbul “stăpânirile”3, שַׁלִּטִן (shallitin), sunt la plural. Se citește literal, “stăpânirile din ceruri.” Această pluralitate a Dumnezeirii este în continuare văzută în versetul anterior, tot în acest capitol, unde se spune:

Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor şi pusă la cale înaintea sfinţilor, . . . (Daniel 4:17a)

Cine sunt “străjerii” și “sfinții“? Ei sunt Dumnezeu. Așa cum se spune mai departe:

Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea Celui Preaînalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. (Daniel 4:24)

Sfatul străjerilor” și “pusă la cale înaintea sfinților” este “hotărârea Celui Preaînalt“, astfel se vede că Cel Preaînalt, Domnul Cel Atotputernic, este Cerurile și Sfinții.

Această pluralitate în Dumnezeire este văzută de asemeni ceva mai departe în același capitol, unde se spune:

Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului şi îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi; vei fi udat de roua cerului şi şapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea. (Daniel 4:25; a se vedea şi versetul 32)

Cine sunt “ei” în acest verset? Ei sunt Dumnezeu. Ei (Dumnezeu) îl vor izgoni din mijlocul oamenilor. Ei (Dumnezeu) îi vor da să mănânce iarbă ca la boi. Ei (Dumnezeu) îl vor uda cu roua cerului. Cerurile, Dumnezeu Însuși, Cel Preaînalt, care-L pun pe Nebucadnetar la punct, pentru ca el să învețe că “Cerul stăpâneşte” (Daniel 4:26).

Mai mult decât atât, Domnul este în mod repetat numit “Preaînălţat 4. (de exemplu, Geneza 14:18-20, 22; Numeri 24:16, etc), sau “Cel Preaînalt5 (de ex. Luca 1:32, 35, 76) mai departe în NT termenul este utilizat atât pentru El, dar și pentru locașul Lui cel sfânt (de exemplu, Luca 2:14; 19:38, Psalmul 113:5, și de asemenea, rețineți; Isaia 33:5).

Împărăţia / Domnia

Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot. (Psalmii 103:19)

“Cerul stăpâneşte” (Daniel 4:26). “Domnia Lui stăpâneşte” (Psalmul 103:19). Cerul și Domnia sau Împărăţia, sunt Unul și același Dumnezeu, care stăpâneşte peste tot. Isus a spus:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu . . . (Matei 6:33)

Atunci când cineva caută Împărăția lui Dumnezeu, ce sau pe cine caută? Dumnezeu. De fapt, este interesant faptul că traducerea în româneşte este exact ca cea după manuscrisul grecesc de la Matei 6:33 şi spune:

  • Căutați mai întâi Împărăția și neprihănirea Lui,. . . . (א, A Reader despre Noul Testament grecesc, ediția a 2-a, Goodrich & Lukaszewski, ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν και την δικαιοσυνην αυτου; a se vedea, de asemenea, Matei 6:33 NIV)

În concordanță cu căutarea Împărăției (cei ce caută pe Dumnezeu) este ceea ce Evrei 11:14 spune despre oameni ai credinței. Este spus:

Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii.

Căci patria pe care ei o caută este Dumnezeu Însuși. Mai mult chiar, dacă Împărăția Lui este într-adevăr Dumnezeu, atunci Împărăția a existat dintotdeauna, pentru că Dumnezeu a existat dintotdeauna (Psalmul 90:2). Isus a spus:

Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”

Evrei 12:27-28 spune:

Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, . . . (Evrei 12:27-28)

Împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, și este ceva care nu se poate clătina, după cum este spus la Evrei 12. Aceasta înseamnă că nu a fost făcută. Prin urmare, este eternă. Împărăția a fost dintotdeauna, după cum Hristos a fost dintotdeauna (Mica 5:2).

Notați ceea ce a spus Isus fariseilor în Matei 12:28.

Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.

Ce vrea să însemne ce a spus Isus prin: “atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi“? El a vrut ca ei să înțeleagă că Dumnezeu Însuși a venit peste ei, și pentru că Isus este Dumnezeu, El este Împărăția lui Dumnezeu.

De două ori în Evanghelii, este înregistrat că Hristos a proorocit că vor fi unii care “nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu” (Marcu 9:1; Luca 9:27). În ambele cazuri, imediat după aceea, Petru, Ioan și Iacov, au văzut slava lui Isus (Marcu 9:2-3, Luca 9:28-29).

Accentul este pus chiar pe persoana lui Hristos, căci Tatăl, în ambele cazuri, vorbește dintr-un nor și spune:

Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!” (Marcu 9:7; Luca 9:35)

Viziunea este în primul rând despre Hristos (deși Moise și Ilie sunt prezenți, de asemenea). Doar, Isus le spusese că vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Hristos este Împărăția lui Dumnezeu. Isus a spus în Marcu 10:15:

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!”

Ce, sau cine, ar trebuii să fie primit pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu? Isus trebuie să fi primit (Ioan 1:12-13). Primire a Împărăției lui Dumnezeu este primire a lui Isus.

La Luca 4:43 – 5:1 se poate citii:

Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,

Observați aici că predicarea Împărăției lui Dumnezeu și predicarea cuvântul lui Dumnezeu sunt unul și același lucru. Dacă acest lucru este așa, și sigur este, Hristos care este Cuvântul (Ioan 1:1), este Împărăția lui Dumnezeu și prin Dacă acest lucru este așa, și sigur este, Hristos care este Cuvântul (Ioan 1:1), atunci El este Împărăția lui Dumnezeu și, prin urmare, Împărăția este Dumnezeu. Luca 9:2 și 6 spun:

Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.

Ei au plecat şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.

Aici Împărăția lui Dumnezeu (versetul 2) și Evanghelia (versetul 6) sunt unul și același lucru. Efeseni 1:13 numește Evanghelia, “Cuvântul adevărului“, iar Pavel, în Faptele Apostolilor 20:25-27, a vorbit de “Împărăția lui Dumnezeu” și “tot planul lui Dumnezeu” ca sinonime. În mod clar, Cuvântul lui Dumnezeu și Împărăția lui Dumnezeu sunt Una. Ambele, sunt Dumnezeu. Nu este de mirare că Isus a spus în Ioan 3:3,

Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Fără a fi născut din nou (Ioan 1:13), nu se poate percepe, înțelege, sau vedea Împărăția. Cu alte cuvinte, fără a fi născut din nou, nu poți vedea pe Isus (ca în Evrei 2:9; 12:2). Tu nu poți vedea, tu nu poți percepe, tu nu poți înțelege Cuvântul. Tu nu poți să vezi, și nu poți înțelege că Împărăția este Dumnezeu, dacă nu te naști din nou.

Note

1 Deșii Cerul (Ceruri) este Dumnezeu, totuși soarele, luna și stelele care sunt în ceruri (Geneza 1:14-18) nu trebuiesc adorate (Deuteronom 4:19; 17:3; 2 Împărați 21:3, 5-6). Cu toate acestea, Dumnezeu este un soare (Psalmul 84:11; Maleahi 4:2; Apocalipsa 1:16; 21:23-24).

2 Traducerea nu este cea bună, ar fi trebuit tradus: “Cerul stăpâneşte.”

3 În românește este tradus stăpânirea (la singular), dar nici aici traducerea nu este cea potrivită, ci ar fi trebuit tradus: “stăpânirile”, deoarece în original este la plural.

4 עֶלְיֽוֹן (`elyon) “Cel Preaînalt”- atunci când, se face referire la Dumnezeu, acest cuvânt este întotdeauna la singular în textul ebraic. Atunci când se referă la Dumnezeu, de asemenea, găsim doar în Geneza 14:19-20, 22; Numeri 24:16; Deuteronom 32:8; Samuel 2 22:14; Psalmul 7:17 (E18); 9:2 (E3) ; 18:13 (E14); 21:7 (E8); 46:4 (E5); 47.2 (E3); 50:14, 57:2 (E3); 73:11, 77:10 (E11) ; 78:35, 56; 82:6; 83:18 (E19), 87:5, 91:1, 9; 92:1 (E2), 97:9, 107:11, Isaia 14:14; Plângerile lui Ieremia 3:35, 38. În altă parte este zis astfel: David în Psalmul 89:27 (E28, “cel mai înalt”); sau coşul de “deasupra”, în Geneza 40:17; Israelul va fi “ridicat; asupra”, adică mai presus de toate națiunile: Deuteronom 26:19 și 29:1; “sus” Bet-Horon, în Iosua 16:5; 1 Cronici 7:24; 2 Cronici 8:5; “înaltă” în ceea ce privește casa Lui din 1 Împărați 9:8 și 2 Cronici 7:21; poarta “cea mai înaltă” în 2 Împărați 15:35; 2 Cronici 23:20; 27:3, Ezechiel 9:2; canalul de apă al iazului “de sus”, în 2 Împărați 18:17 (הָֽעֶלְיוֹנָ֔ה forma feminină) și Isaia 7:3; 36:2, gura “de sus” a apelor Ghihon 2 Cronici 32:30, în faţa turnului “de sus”, care iese înainte din casa împăratului Neemia 3:25; la poarta “de sus” în Ieremia 20:2; în curtea “de sus”, în Ieremia 36:10, odăile erau “mai încăpătoare”, în Ezechiel 41:7 (forma feminină הָעֶלְיוֹנָ֖ה) și odăile “de sus, superioare” în Ezechiel 42:5.

În aramaică echivalentul acestui cuvânt, עֶלְיֽוֹן (`elyon) “Cel Preaînalt“, este forma singulară aramaică a substantivului cu articolul hotărât עִלָּיָא (`illâyâ’). Acesta este folosit numai pentru Dumnezeu în Biblie. La singular se găsește doar în Daniel 3:26; 4:2, 17, 24-25, 32, 34, 5:18, 21; 7:25. Iar, pentru a vorbii de Dumnezeu, de asemeni se găsește forma la plural, עֶלְיוֹנִ֖ין (`elyoniyn), în Daniel 7:18, 22, 25 si 27.

Dumnezeu este cu siguranță cel mai înălțat. Vezi Psalmul 113:4-6; Ioan 3:31, Efeseni 4:6, 10.

5 În NT “cel mai mare” este ὑψίστοις (hupsistois) și este utilizat exclusiv pentru Dumnezeu și Locuința Lui. Aceasta se găsește în Matei 21:9, Marcu 11:10, Luca 2:14, 19:38 și este “înCerurile preaînalte.” Marcu 5:7, Luca 1:32; 8:28 avem fiul “Celui Prea Înalt.” Luca 1:35 avem puterea “Celui Preaînalt .” Luca 1:76 avem proroc al “Celui Preaînalt .” Luca 6:35 Fiii “Celui Preaînalt .” La Fapte 7:48; 16:17 găsim “Cel Preaînalt”. Evrei 7:1 este preot al “Dumnezeului Preaînalt.”

Pentru mai multe despre Dumnezeu, a se vedea El este Sfinții Dumnezei, Ierusalimul este Dumnezeu, Domnul este un om, Dumnezeu este iubire, Domnul Omoară, Cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu sunt Dumnezeu, și Frica adevărată a lui Dumnezeu, punctele X & XI.

1-800-HOW-TRUE; www.atruechurch.info

Traducerea Vasile Sanda

Legea şi Evanghelia:

Predicarea lui Hristos printr-o împărţire dreaptă a Cuvântului

de Shane Rosenthal


La începutul secolului 21, sunt îngrijorat de starea creştinismului american. După părerea mea, bisericile contemporane sunt modelate mai mult de tiparul lumii decât de puterea Cuvântului. În timpul Reformei din secolul al 16-lea, biserica a fost definită ca o instituţie în care Cuvântul era predicat în mod corect iar sacramentele erau administrate aşa cum se cuvine. Astăzi însă, nu numai că această definiţie lipseşte, dar slujba predicării şi practica sacramentelor trec prin vremuri grele. Sacramentele sunt practicate atât de sporadic încât nu mai sunt parte a vieţii bisericii, iar predicarea în unele cazuri a devenit un mijloc de întreţinere a “audienţei”, sau a devenit o întrunire politică, o sesiune de terapie, un discurs despre valorile creştine sau ale familiei, sau o speculaţie cu privire la sfârşitul lumii – prin toate acestea neglijându-se proclamarea mesajului mântuitor al morţii ispăşitoare a lui Hristos pentru păcătoşi. Pentru a arăta că biserica nu mai acţionează în conformitate cu definiţia protestantă despre ce trebuie să fie o biserică, acest articol se va concentra asupra subiectului unic al eşecului predicării contemporane, referindu-se în particular la neglijarea lui Hristos şi lipsa unei distincţii corecte între Lege şi Evanghelie.

Într-o scrisoare către Cardinalul Sadeleto, John Calvin se plângea că slujba predicării trece prin vremuri grele. De fapt, Calvin scrie:

Care a fost ultima predică din care femeile să nu rămână cu mai multe idei ciudate decât ar fi reuşit să născocească într-o lună acasă, la gura sobei? Pentru că, după cum erau împărţite predicile de obicei, prima parte era dedicată întrebărilor obscure care uimeau publicul needucat, în timp ce a doua parte conţinea povestioare dulci, sau subiecte amuzante, care să reţină atenţia ascultătorilor. Doar din când în când erau aruncate şi câteva expresii din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca prin măreţia lor să asigure credit acestor frivolităţi.1

Calvin concluzionează această secţiune argumentând că Reformatorii au ridicat standardul predicării în întreaga Europă atunci când au apărut pe scenă. Interesant este pentru mine cât de contemporan sună aceste cuvinte. Se pare că şi vremea noastră s-a molipsit de acest scenariu pre-Reformă, în ce priveşte conţinutul şi calitatea predicării. În multe cazuri, ascultătorii pleacă de la un serviciu divin în care au auzit mai multe istorisiri despre viaţa pastorului decât despre viaţa şi moartea lui Hristos. Elementul principal care lipsea în zilele lui Calvin dinaintea Reformei şi care lipseşte şi în zilele noastre este proclamarea sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu, în toate lucrurile Hristos ocupând locul central.

Predicarea lui Hristos
În capitolul cinci al Evangheliei după Ioan, Isus le spune Fariseilor: “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa” (5:39-40). Ideea pe care pare să o sublinieze Isus este că El Însuşi este subiectul major al Scripturilor. Fariseii citeau Biblia ca scop în sine, însă Isus îi mustră în mod clar pentru aceasta, arătându-le că acest fel de citire a Bibliei de fapt îi împiedicau să vină la adevăr. Isus le-a spus ceva asemănător ucenicilor în drum spre Emaus. El le-a spus: “‘O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?’ Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” (Luca 24:25-27). Ucenicii nu citeau Scripturile după metoda fariseică sau legalistă; cu toate acestea, ei nu au reuşit să descopere în centrul Scripturilor mesajul despre eliberatorul mesianic. Însă după ce Isus a rostit acea predică despre Sine, ucenicii au zis unul către altul: “Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?” (Luca 24:32). Acesta ar trebui să fie răspunsul ucenicilor de astăzi atunci când slujitorii lui Dumnezeu deschid Scripturile în fiecare Zi a Domnului. Însă ar trebui să fie răspunsul inimii după ce aceasta a auzit lucrurile minunate din Cuvânt cu privire la lucrarea lui Hristos pentru noi.

Împărţirea dreaptă a Cuvântului
În a doua epistolă către Timotei, apostolul Pavel scrie: “Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2:15). Expresia tradusă în NIV prin “mânuieşte corect” a fost tradusă mai înainte în vechea versiune King James prin “împarte drept”. Cuvântul grecesc din spatele acestor traduceri este ojrqotomouvnta, un participiu prezent activ al lui orqotomew, care, conform lui Baur, Arndt şi Gingrich, “se mai găseşte, în afara Noului Testament, doar în Prov. 3:6; 11:5… şi înseamnă în mod clar ‘a tăia o cărare într-o direcţie dreaptă’ sau ‘a tăia un drum drept printr-o pădure sau printr-un teren dificil de trecut’, astfel încât călătorul să ajungă direct la destinaţie.”2 Dacă aşa stau lucrurile, atunci materialul biblic este “pădurea” pe care predicatorul trebuie să o străbată înainte de a-şi conduce poporul prin ea. El trebuie să facă drumul drept şi clar, trebuie să taie o cărare care să conducă spre “ţara promisă” celor credincioşi, nu spre Egipt sau Asiria.

Dacă ţara promisă sau scopul predicării creştine este Hristos, eu cred că mijlocul pentru atingerea acestui scop este hermeneutica Legii şi Evangheliei. Aceasta a fost metoda de citire a Scripturilor recuperată în timpul Reformei, care a căutat să corecteze mai multe probleme legate de felul în care biserica medievală comunica mântuirea. Una din problemele la care au răspuns reformatorii a fost aceea că biserica din Roma a făcut Evanghelia prea dificilă. Nu mai era o promisiune dulce, ci a devenit un fel de lege nouă. O altă problemă a fost că predicarea Legii a devenit prea uşoară, nu mai era prezentată ca o barieră clară, strictă şi neînduplecată înaintea părtăşiei cu Dumnezeu. În cazul primei erori, reformatorii se temeau că Roma îi făcea pe adevăraţii creştini să-şi piardă speranţa în mântuirea lor, iar în cazul celei de-a doua erori, se temeau că Roma crea farisei.

Martin Luther, unul dintre primii care au făcut această deosebire pe vremea Reformei, scria în 1532:

Această diferenţă dintre Lege şi Evanghelie este punctul culminant al cunoaşterii în creştinătate. Fiecare persoană şi toate persoanele care poartă sau se mândresc cu numele de creştin trebuie să cunoască şi să fie în stare să arate această diferenţă. Dacă această capacitate lipseşte, creştinul nu se deosebeşte de un păgân sau de un evreu, atât de importantă e această diferenţiere. Din acest motiv Sfântul Pavel insistă cu atâta putere ca aceste două doctrine să fie atât de precis şi corect delimitate.”3

Atât de importantă a fost această distincţie pentru Luther încât ea separa creştinismul de păgânism, şi observaţi că el nu a încercat să-şi asume creditul pentru această hermeneutică. El argumentează că această diferenţiere să găseşte chiar în Scripturi. Până la urmă, nu Luther ci Pavel scria: “Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos” (Rom. 3:21-22). Luther arată că, dacă cineva nu înţelege corect acest lucru şi crede că neprihănirea poate fi obţinută cumva “prin” Lege, atunci nu este creştin. Creştinul îşi bazează credinţa pe Hristos, care a împlinit toată neprihănirea în locul nostru, ascultând până la moarte pe cruce. Această neprihănire, despre care Pavel spune că este “fără lege”, ne este dată prin credinţă (iar dacă este prin credinţă, nu prin faptele Legii, atunci Luther are dreptate să afirme că este “numai” prin credinţă).

Luther nu a fost singurul reformator care a subliniat acest lucru. Deşi distincţia dintre Lege şi Evanghelie a supravieţuit cel mai puternic în tradiţia teologică luterană, un număr de teologi reformaţi i-au argumentat şi ei importanţa. În “Învăţătura Religiei Creştine”, John Calvin scrie:

Prin cuvântul Lege, Pavel înţelege frecvent acea regulă a trăirii sfinte conform căreia Dumnezeu cere ce I se cuvine, neoferindu-ne nici o speranţă de viaţă dacă nu ascultăm în fiecare privinţă, şi, pe de altă parte, pronunţând un blestem pentru cel mai mic eşec. Pavel face acest lucru atunci când arată că suntem primiţi în mod gratuit, fiind socotiţi neprihăniţi prin iertare, fiindcă acea ascultare de Lege pentru care e promisă răsplata nu există. De aceea, el prezintă în mod corespunzător Legea şi Evanghelia ca fiind opuse una alteia. Însă Evanghelia nu e succesoarea întregii Legi, în sensul că introduce o metodă diferită de mântuire. Ea mai degrabă confirmă Legea, dovedind că fiecare lucru promis se împlineşte. Ce era o umbră, s-a materializat…4

Calvin merge până acolo încât spune că Legea şi Evanghelia sunt opuse una alteia, însă doar într-o anumită măsură. Evanghelia nu este o formă de mântuire nouă şi diferită, dimpotrivă, este substanţa lucrurilor care înainte erau doar sugerate, în umbră. Legea era strictă şi severă, însă nu îndrepta privirile copiilor din legământul avraamic către îndurarea lui Dumnezeu. Aşa cum compozitorul de imnuri John Newton spunea atât de elocvent: “Atunci când medităm la har şi dreptate, haideţi să arătăm binecuvântările îndurării. Atunci când ne punem încrederea în harul lui Hristos, dreptatea zâmbeşte şi nu mai cere nimic.”5 Aceste binecuvântări ale îndurării, despre care vorbeşte Newton, au fost încontinuu sugerate în perioada Vechiului Testament şi au ieşit în faţă odată cu venirea lui Hristos. Calvin mai arată şi că “Legea nu ne oferă nici o speranţă de viaţă dacă nu ascultăm în fiecare privinţă.” Aici e implicată ideea că ne-am fi putut pune speranţa în Lege dacă totul era în regulă cu noi din punct de vedere spiritual, însă, după Cădere, nimeni în afară de Hristos nu are capacitatea înnăscută să-I fie plăcut lui Dumnezeu. De aceea spunea Isus: “Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc” (Mat. 5:17). Astfel, într-un fel putem spune că suntem mântuiţi pentru că Legea este respectată, însă nu de noi.

Succesorul lui Calvin, Theodore Beza, era şi el foarte preocupat de acest subiect. De fapt, în 1558 Beza scria: “Ignoranţa acestei distincţii între Lege şi Evanghelie este una din principalele surse ale abuzurilor care au corupt şi încă corup creştinismul.” 6 Cred că Beza aduce un argument serios aici. Creştinismul a suferit dintotdeauna din cauza abuzului şi corupţiei, însă trebuie să ne îngrijoreze în mod deosebit o greşeală chiar în felul în care citim Biblia. El a mers mai departe, spunând că întreaga colecţie a Scripturilor poate fi cuprinsă fie sub titlul Legii, fie al Evangheliei.7

Mai există numeroase alte citate importante din teologii reformaţi cu privire la acest subiect, însă datorită limitărilor de spaţiu, voi încheia această secţiune cu cuvintele demne de reţinut ale unuia din primii reformatori englezi numit John Bradford, martirizat în 1555:

Cel care ignoră [locurile diferite ale Legii şi Evangheliei] nu poate decât să se înşele singur şi să-i înşele şi pe alţii, chiar dacă ar fi doctor în teologie şi ar putea cita orice text din Biblie pe de rost; din nefericire, după cum ne arată experienţa, un astfel de om poate seduce întreaga lume… De aceea, îţi spun, ia cu tine oglinda Legii lui Dumnezeu; priveşte în ea şi vei vedea că meriţi condamnarea şi mânia lui Dumnezeu pentru păcat, lucru care, dacă te înfricoşează, te va face nu doar să-ţi schimbi căile ci şi să-ţi pară rău pentru răutatea ta şi să o urăşti, te va aduce chiar până la marginea disperării, de unde doar vestea bună a lui Hristos te mai poate salva, adică Evanghelia: pentru că doar Cuvântul lui Dumnezeu te poate lega, şi nimic altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu te poate dezlega; până nu ajungi în acest punct, tu nu ştii nimic despre Hristos.8

În toate aceste pasaje selectate din reformatori, tema care se repetă periodic este că distincţia dintre Lege şi Evanghelie e extrem de crucială atât pentru viaţa şi sănătatea bisericii, cât şi pentru cea a credinciosului individual. Fără aceasta, biserica poate fi coruptă, înşelată, abuzată, poate chiar înceta să mai fie biserică. Bradford face chiar o afirmaţie şi mai surprinzătoare despre importanţa Legii şi a Evangheliei atunci când spune că fără ea “tu nu ştii nimic despre Hristos.” De aceea eu cred că e atât de important ca predicatorii să aibă o bună înţelegere a Legii şi Evangheliei. Chiar dacă ei doresc să-L predice pe Hristos, adesea mesajul va fi confuz pentru că Hristos este prezentat ca “cel care aduce o nouă lege”, în loc să fie prezentat ca răscumpărătorul şi prietenul nostru.

Problemele asociate cu confundarea Legii şi Evangheliei
În Matei capitolul 19 găsim istorisirea despre tânărul bogat care vine la Isus şi-L întreabă: “Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” (19:16). Isus îi răspunde, spunând: “Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile” (19:17). Nu acesta e răspunsul la care ne-am fi aşteptat, însă trebuie să înţelegem că Isus predică aici o respectare strictă a Legii. De aceea, atunci când tânărul a răspuns: “Toate aceste porunci le-am păzit” (19:20), Isus i-a zis: “”Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă” (19:21). Isus pune sub semnul întrebării pretenţia tânărului că a ţinut într-adevăr Legea. Dacă şi-ar fi iubit cu adevărat aproapele ca pe sine însuşi, n-ar fi avut nici o reţinere să-şi împartă averea săracilor. Însă când a auzit aceste cuvinte, tânărul “a plecat foarte întristat” (19:22). Am auzit mai multe predici care au prezentat total greşit mesajul de bază al acestui pasaj. Unii au încercat să argumenteze că, dacă tânărul bogat s-ar fi “supus” poruncii lui Isus, atunci ar fi avut “o comoară în cer”. Însă nu aceasta e ideea pasajului. Isus nu încearcă să-l determine să “facă” ceva, dimpotrivă, el îl confruntă cu realitatea că “nu poate face” nimic. În alte cuvinte, Isus nu predică aici Evanghelia, El predică Legea. Această afirmaţie poate fi dovedită dacă privim la răspunsul dat de Isus ucenicilor: “Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu” (19:23-24). Când au auzit aceste cuvinte, ucenicii au întrebat: “Cine poate atunci să fie mântuit?” (19:25). În alte cuvinte, şi-au dat seama că nu era doar o lipsă de “supunere”. Când au auzit cuvintele lui Isus, au început să-şi piardă speranţa, nu doar pentru tânărul bogat, ci pentru mântuirea oricărui om. Răspunsul lui Isus la această întrebare n-a fost unul foarte încurajator: “La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă” (19:26). Oamenii nu se pot mântui singuri, nici prin faptele Legii, nici prin lacrimi, nici supunându-se sau făcând orice altceva. Mântuirea e posibilă doar la Dumnezeu (aşa cum va fi proclamat în mesajul Evangheliei).

Când un predicator confundă acest pasaj şi predică “supunerea totală” faţă de Isus, el creează disperare în inimile multora din ascultătorii lui (care se vor întreba: “Cine poate atunci să fie mântuit?”). Teologul scoţian Ralph Erskine a scris câteva cuvinte foarte interesante prin care critică aceste lucruri, în poezia sa intitulată “Împotriva unui duh legalist” [“Against A Legal Spirit”]:

Hristos nu e predicat în adevăr, ci cu prefăcătorie,
Dacă slava Sa luminoasă e prezentată prin minciuni pe jumătate disimulate.
Când soldaţii Evangheliei, cei care împart Cuvântul,
Rareori folosesc alte arme decât sabia Legii,
Modelând Evanghelia după tiparul unei legi uşoare,
Ei îşi construiesc o casă şubredă, din fân şi paie;
Ei ară pământul Evangheliei cu cazmaua Legii
Făcându-i pe păcătoşi să se îndrepte spre ei înşişi;
Înjumătăţind adevărul ce ar trebui prezentat în întregime
Cea mai dulce parte a lui Hristos rămâne adesea ascunsă.9

Erskine vrea să spună că păcătoşii nu ar trebui să se îndrepte spre ei înşişi, ci spre Hristos. Desigur, Legea trebuie să aibă locul ei, însă Hristos trebuie să aibă şi El locul Lui, adevărul trebuie prezentat în întregime, altfel ascultătorii tăi nu vor deveni creştini.

Am auzit odată o predică despre Predica de pe Munte, în care cuvintele lui Isus, “dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” (Mat. 5:20) au fost explicate ca însemnând că trebuie să ne trăim vieţile (ca şi creştini) cu mai multă neprihănire decât fariseii, dacă vrem să ajungem în cer. Ce e interesant e faptul că predicatorul era un prezbiterian reformat foarte conservator în privinţa harului. Pentru acest pastor, totul depindea de har ca să putem trăi o astfel de viaţă, cu toate acestea, mă tem că majoritatea celor ce-l ascultau se întrebau: “Oare mai am vreo speranţă să ajung în cer?” Eu cred că atenţia lor a fost luată de la Hristos şi îndreptată înapoi spre faptele lor, ca bază a speranţei. Din nou, Erskine ne ajută aici:

Pentru păcatele firii, practicii, inimii şi modului de viaţă,
Trebuie să plăteşti cu osânda veşnică.
Da, nu numai pentru păcat, care este ruşinea ta,
Ci şi pentru slujirea cu care te lauzi, atât de zadarnică,
Legea te judecă şi te trimite în iad,
Pentru că neprihănirea ta e incompletă.
Aşa cum flăcările se înalţă şi mistuie frunzele uscate ale copacilor,
La fel Legea va arde hainele tale mânjite.
Ajutorul e însă la Cel Atotputernic.
În El, doar în El poţi găsi mântuirea deplină;
El e Dumnezeul care te ajută, nu e nimeni altul.
Frunzele smochinilor nu te vor ascunde de potopul de foc,
Doar El poate plăti preţul şi are puterea să te mântuiască.10

Erskine arată prin aceste cuvinte că nu doar păcatele noastre ne fac probleme, ci şi neprihănirea noastră, pentru că, după cum spune Isaia, “faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6). Aceste “frunze de smochin” cu care venim noi nu ne vor ajuta niciodată să fim acceptaţi de Dumnezeu. De aceea e o mare greşeală să pretinzi vreo măsură de neprihănire pentru a avea acces în cer. Prin Predica de pe Munte Isus nu a vrut să ne arate “cum” ne putem mântui singuri, dimpotrivă, El ne-a împins spre disperare din cauza încercărilor noastre de a ne mântui singuri. Da, neprihănirea noastră trebuie să o depăşească pe cea a cărturarilor şi fariseilor, pentru că neprihănirea lor era şi ea ca o haină mânjită (chiar dacă ei făceau mari eforturi pentru a fi sfinţi). Avem nevoie de neprihănirea desăvârşită a altuia pentru a putea fi acceptaţi de Dumnezeu. Astfel, auzind mesajul strict şi neînduplecat al Legii, am fost siliţi încă o dată să alergăm la Evanghelie pentru mângâiere.

Legea şi Evanghelia în Mizerabilii
Aş vrea să închei acest articol cu o ilustraţie extraordinară pentru acest subiect, luată din lumea teatrului. În adaptarea muzicală din 1985 a romanului Mizerabilii de Victor Hugo, există un exemplu puternic al Evangheliei pe fundalul unei legi neiertătoare. Jean Valjean e un om eliberat recent din închisoare, care descoperă că nu poate obţine o slujbă decentă din pricina cazierului său. Un episcop generos îi oferă o cină şi un pat cald, însă Valjean abuzează de bunătatea episcopului şi îi fură tacâmurile de argint în mijlocul nopţii. După ce este capturat şi adus înapoi, episcopul îl întreabă de ce a plecat fără să ia şi sfeşnicele, anulând astfel acuzaţiile împotriva acestuia. Liber de ameninţarea unei alte condamnări şi copleşit de un adânc sentiment de vinovăţie, Valjean cântă următoarele cuvinte:

Ochi pentru ochi, fă-ţi inima de piatră.
Doar pentru asta am trăit, doar asta am ştiut!
Un cuvânt de-ar spune, aş fi trimis înapoi,
Sub loviturile biciului, pe scaunul de tortură.
În schimb, el îmi oferă libertatea.

Simt cum ruşinea mă înjunghie ca un cuţit.
Ce duh e acesta care-mi mişcă viaţa?
Mai există oare şi o altă cale?

Încerc să mă ridic, însă cad şi noaptea mă cuprinde;
Privesc în abis – spre vâltoarea păcatului meu.
Voi scăpa acum din această lume – din lumea lui Jean Valjean.
Jean Valjean nu mai e nimic de-acum, o nouă istorie trebuie să înceapă.11

Valjean cunoştea legea, însă era cu totul neobişnuit cu felul de bunătate pe care i-a arătat-o episcopul. La fel stau lucrurile între noi şi Dumnezeu. Legea este cu noi din fire, însă mesajul Evangheliei ne este cu totul străin. De aceea Evanghelia trebuie să ne fie predicată din afară, pentru că e un mesaj cu totul contrar lumii pe care o cunoaştem. Valjean descrie această lume prin cuvintele “ochi pentru ochi” şi recunoaşte că “doar asta a ştiut”. De aceea, atunci când episcopul îi predică vestea bună a îndurării şi iertării, el e adânc mişcat şi îşi mărturiseşte păcatul. Însă Valjean trece repede (sau, ar trebui să spunem, “este trecut”) de la mărturisire la pocăinţă sinceră, hotărându-se să trăiască o viaţă nouă.

E interesant cum restul poveştii prezintă contrastul dintre viaţa de recunoştinţă şi slujire pentru Dumnezeu a lui Valjean, şi cea a poliţistului Javert, de strictă adeziune la lege, pe măsură ce acesta îl vânează pe Valjean pentru că a încălcat termenii eliberării condiţionate. Urmărirea lui nu e foarte diferită de zelul fariseic al lui Pavel atunci când persecuta Biserica; încercând să obţină o neprihănire legalistă, Pavel a ajuns să se împotrivească planului de răscumpărare al lui Dumnezeu. În acelaşi fel, Javert exprimă acest fel de gândire atunci când cântă: “Munca cinstită, răsplata meritată, doar aşa poţi fi pe placul Domnului.” Însă aceste îndemnuri ale inimii sale îl fac duşmanul de-o viaţă al convertitului Valjean. Totuşi, apostolul Pavel a rezumat cel mai bine acest lucru atunci când a scris:

Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană. Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. (Filipeni 3:4-9)

Cu siguranţă, Pavel ştia ce înseamnă să urmăreşti Legea cu cel mai mare zel. Însă, urmărind Legea, el a neglijat lucrul spre care Legea a indicat încă de la început, şi anume îndurarea lui Dumnezeu în Hristos. Prin urmare, predicatorii au o importantă responsabilitate să prezinte cu claritate Legea lui Dumnezeu în toată teroarea acesteia. Dacă nu o fac, mesajul Evangheliei nu are sens (un bun exemplu este felul în care mai multe biserici evită să predice Legea, însă Îl prezintă pe Hristos ca soluţie împotriva singurătăţii). Totuşi, cel mai important lucru este să înţelegem că Evanghelia lui Hristos ne este prezentată în toată dulceaţa şi mângâierea ei ca o soluţie împotriva blestemului divin al Legii.

Dacă un pastor predică psihologia populară, propaganda politică, zece paşi spre o căsnicie de succes, speculaţii cu privire la sfârşitul lumii, sau valorile familiei, neglijându-L prin acestea pe Hristos, atunci acea biserică are o mare problemă. Hristos e inima Scripturilor, El e inima creştinismului. Toate predicile din cartea Faptelor Apostolilor sunt mărturie a acestui adevăr. Însă, chiar dacă e un lucru rău, mă tem mai mult pentru membrii bisericilor în care Hristos e subiectul principal al predicilor însă e prezentat ca un nou Moise, nu ca eliberatorul Sionului, care ne mângâie. În primul context, văd biserica mai mult ca un club. Am fost în astfel de biserici şi, după părerea mea, ele nu sunt de fapt biserici, ci simple întruniri publice în care se foloseşte un limbaj religios. Pe de altă parte, bisericile ale căror pastori confundă în mod regulat Legea cu Evanghelia, reprezintă o problemă mult mai gravă. Credincioşii sinceri care frecventează astfel de locuri, cei care se luptă să-L înţeleagă pe Hristos şi mesajul mântuirii, primesc adesea pietre în loc de pâine. Ei sunt împinşi înapoi, spre ei înşişi, din nou şi din nou. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să trimită lucrători pentru Împărăţia Lui, care să vină la seceriş cu uneltele potrivite.

Acei peţitori ai miresei, care speră
Să o atragă cu forţa, folosind frânghia Legii,
Nu funiile harului cuceritor,
Urmăresc cu zel înfocat o cauză pierdută;
Ei caută, prin fapte zadarnice şi cu evlavie solemnă
Să mituiască furia Legii aprinse:
Ei nu Îl prezintă pe Isus drept calea spre fericire,
Ci, la fel ca Iuda, Îl trădează cu sărutul
Faptelor de care sunt mândri; se declară cu trufie
Apărătorii Legii, însă adesea se dovedesc încălcătorii ei.12

Notes:
1. John Calvin, Selected Works Vol. 1, “Reply by Calvin to Cardinal Sadolet’s Letter,” (Grand Rapids, Baker Book House, 1983), p. 40.
2. Walter Baur, William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: University of Chicago Press, 1957), p. 584
3. Ewald M. Plass, What Luther Says, (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1959), p. 732.
4. John Calvin, The Institutes of the Christian Religion, tr. by Henry Beveridge, (Edinburgh: The Calvin Translation Society, 1845; orig. 1536), 2.9.4.
5. John Newton, Works of Newton Vol. 2, (Edinburgh: Banner of Truth, 1835), p.367.
6. Theodore Beza, The Christian Faith, trans. by James Clark (East Sussex, U.K.: Focus Christian Ministries Trust, 1992; orig. 1558), p. 40-41 (sect. 4.22).
7. Ibid.
8. John Bradford, The Writings of John Bradford, “Preface to: The Places of The Law and of the Gospel by Petrus Artopeus” (Cambridge: The Parker Society, 1848; orig. 1548), p. 5.
9. Ralph Erskine, The Sermons and Practical Works of Ralph Erskine, “Against a Legal Spirit.” (Glasgow: W. Smith and J. Bryce Booksellers, 1778) vol. 10, p. 84.
9. Ralph Erskine, The Sermons and Practical Works of Ralph Erskine, “Arguments and Encouragements to Gospel-ministers to avoid a legal strain of doctrine, and endeavor the sinner’s match with Christ by gospel means.” (Glasgow: W. Smith and J. Bryce Booksellers, 1778) vol. 10, pp. 87-88.
11. Alain Boublil and Claude-Michel Schonberg, Les Miserables in Concert at The Royal Albert Hall, (London: First Night Records, 1996; orig. 1985).
12. Ralph Erskine, The Sermons and Practical Works of Ralph Erskine, (Glasgow: W. Smith and J. Bryce Booksellers, 1778) vol. 10, p. 93.

Tradus de Florin Vidu

Atribuţiile lui Cristos

R. C. Sproul


Astăzi vom privi la atribuţiile lui Cristos. Când privim la atribuţiile lui Cristos, unul dintre conceptele cheie pe care le întâlnim este ideea că Isus Cristos este “mijlocitorul nostru”. Aşa cum Moise a fost numit mijlocitorul Vechiului Testament, la fel este şi Cristos Mijlocitorul Noului Testament. Ce face un mijlocitor? Un mijlocitor este unul care stă la mijloc, un intermediar, unul care se aşază între două sau mai multe partide şi mediază de obicei o dispută, dar nu neapărat. Între Dumnezeu şi oameni se află acest Mijlocitor. Când ne gândim la mijlocitori în Vechiul Testament, la cei care au intermediat sau au avut un rol în legătura dintre Dumnezeu şi om, vedem că există trei tipuri de mediatori. De fapt, nu sunt numai trei, pentru că Moise constituie o tipologie aparte. Dar aceste trei tipuri întâlnite în Vechiul Testament au fost oameni aleşi de Dumnezeu ca să îndeplinească o sarcină anume şi au fost făcuţi capabili să o îndeplinească prin ungerea Duhului Sfânt. Cele trei roluri principale ale mijlocitorilor, pe care le întâlnim în Vechiul Testament, sunt acelea de prorocpreot şi împărat. Aşadar, în ceea ce-L priveşte pe Isus, când ne uităm la atribuţiile Sale din drama răscumpărării, spunem că El este implicat sau deţine ceea ce din punct de vedere tehnic poartă numele de atribuţie întreită. Cristos înmănunchează toate aceste trei atribuţii din Vechiul Testament într-o singură Persoană. Cristos este Prorocul nostru, este Preotul nostru şi Împăratul nostru.

Care este diferenţa dintre aceste atribuţii? Să privim la ce însemna un proroc în Vechiul Testament. Prorocul este, în cea mai mare parte, un purtător de cuvânt. El este un agent al revelaţiei prin care Dumnezeu, în loc să vorbească direct din cer, audibil, poporului Israel, pune în gura lui cuvântul Său, acesta fiind umplut cu Duhul Sfânt. Apoi, prorocul transmite poporului Cuvântul lui Dumnezeu. Aşadar, putem spune următoarele: prorocul stă faţă în faţă cu poporul. Dumnezeu stă în spatele lui, astfel că prorocul rosteşte acele cuvinte în Numele lui Dumnezeu. Mesajele lui sunt prefaţate de cuvintele: “Aşa vorbeşte Domnul.” Vedem în Vechiul Testament şi faptul că există o luptă asiduă între adevăraţii proroci ai lui Dumnezeu şi prorocii falşi. Iar poporul merge după prorocii falşi. Ei sunt cu mult mai populari. Prorocii adevăraţi sunt ucişi, urâţi şi dispreţuiţi. Ne gândim la Ieremia şi la alţii, la plângerile şi problemele, suferinţa şi necazul pe care au trebuit să le îndure pentru că poporul nu voia să audă adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că, atunci când Ieremia s-a plâns lui Dumnezeu de popularitatea de care se bucurau proorocii falşi — care vorbeau oamenilor ceea ce voiau să audă, legau în chip uşuratic rana fiicei Sionului şi le spuneau oamenilor propriile lor visuri — Dumnezeu i-a spus lui Ieremia: “Proorocul care a avut un vis, să istorisească visul acesta, dar cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu.” El a spus: Ieremia, încetează să-ţi mai faci griji despre ceea ce fac prorocii falşi. Sarcina ta, vocaţia ta este să fii purtătorul Meu de cuvânt; şi eşti chemat să spui întocmai tot ceea ce ţi-am spus Eu.

Prin proroci, Dumnezeu transmite Cuvântul Său. Dar când privim la Cristos în Noul Testament, vedem că El este prin excelenţă Prorocul. Noi avem tendinţa să subestimăm acest lucru. Suntem atât de entuziasmaţi de dumnezeirea Lui, de faptul că este Împărat şi de celelalte aspecte ale slujirii Sale, încât tindem să credem că a fi proroc este o atribuţie mai puţin semnificativă. De fapt, observăm la cei care se întâlnesc cu Isus, în Noul Testament, o înţelegere progresivă, cum este de exemplu femeia de la fântână. La început ea spune: “Doamne, văd că eşti proroc.” Era un lucru onorabil să numeşti pe cineva proroc al lui Dumnezeu. Dar ea încă nu atinsese zenitul mărturisirii ei, la care ajunge abia atunci când îşi dă seama că El era Mesia. Dar Isus nu este un simplu proroc; este un proroc extraordinar. El nu doar că vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu, El este Cuvântul lui Dumnezeu. Autorul cărţii Evrei îşi începe epistola cu aceste cuvinte: “După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul…” care este încarnarea Cuvântului lui Dumnezeu, Cel care manifestă pe deplin tot ceea ce Tatăl I-a dat. Observaţi că Isus a spus: “…nu vorbesc nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.” Şi astfel, El este Prorocul credincios al Noului Testament.

Un alt lucru: Isus nu este doar subiectul prorociei, ci, în Scripturi, El este Obiectul principal al Prorociei. El nu doar învaţă despre viitor sau vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu, El este Cuvântul lui Dumnezeu şi este ţinta întregii învăţături profetice a tuturor prorociilor vechi-testamentale. El este Prorocul nostru extraordinar.

În al doilea rând, El este Preot. Una dintre întrebările pe care le adresez adesea studenţilor mei la Seminar şi cu care încerc să îi încurc este aceasta: care este pasajul din Vechiul Testament care este cel mai des citat sau la care se face cel mai des trimitere în Noul Testament? Cu alte cuvinte, dintre toate afirmaţiile Vechiului Testament, care versete anume sunt cel mai des citate de scriitorii Noului Testament. Şi răspunsul la această întrebare este Psalmul 110. Este şi un motiv pentru aceasta. În acest psalm găsim o afirmaţie extraordinară despre caracterul lui Mesia. Daţi-mi voie să citesc primele câteva versete din psalm şi vedeţi dacă ghiciţi care anume este aceasta. “Domnul a zis Domnului meu: “Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: “Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!” Poporul Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua. Domnul a jurat şi nu-I va părea rău: “Tu eşti Preot în veac în felul lui Melhisedec.” “

Din nou mergem la cartea Evrei şi aici vedem cât de multă atenţie se acordă preoţiei desăvârşite a lui Cristos. Ca şi mijlocitor în Vechiul Testament, în loc ca preotul să stea cu faţa la popor şi să fie purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, postura definitorie a unui preot era ca el să stea cu faţa la Dumnezeu şi cu spatele la popor. Pentru că, la fel ca şi proorocul, preotul era un purtător de cuvânt. Dar el vorbea în numele poporului. El era cel care mijlocea pentru popor. El se ruga pentru popor. Şi nu doar atât, el slujea în templu. Slujea la altar. Slujea în Sfânta Sfintelor atunci când aducea jertfe lui Dumnezeu pentru popor. Vedem că, în principal, oamenii nu îşi aduceau ei înşişi jertfele (chiar dacă au fost ocazii când şi le-au adus singuri); jertfele principale erau aduse de marele preot în ziua ispăşirii.

Am văzut că autorul cărţii Evrei vede în Isus un Preot unic. Observăm că în acest Psalm 110, două lucruri sunt puse pe seama celui căruia îi este adresat. “Domnul a spus Domnului meu: Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” Iată aici promisiunea că El va fi Împărat, dată de Tată Fiului Său. Dar câteva rânduri mai departe, El spune: “Tu eşti Preot în veac în felul lui Melhisedec.” În acest psalm mesianic din Vechiul Testament este făcută această promisiune că Mesia va fi atât Împărat cât şi Preot.

Din nou vedem că autorul cărţii Evrei subliniază faptul că preoţia lui Cristos este o preoţie mai înaltă decât cea stabilită pentru Aaron şi seminţia lui Levi, pentru că preoţia Lui merge înainte de Aaron şi Levi la acest personaj foarte misterios care este Melhisedec. Şi din nou observăm cum autorul cărţii Evrei dovedeşte superioritatea preoţiei melhisedechiene, pentru că Avraam s-a subordonat el însuşi lui Melhisedec, iar Avraam îi este superior lui Levi. Şi dacă Avraam îi este superior lui Levi şi Levi este subordonat lui Avraam, iar Avraam este subordonat lui Melhisedec, înseamnă că Levi este subordonat lui Melhisedec. Toată această explicaţie din Evrei este necesară datorită liniei genealogice a lui Isus. Pentru ca să fie Împărat şi să împlinească prorocia vechi-testamentală despre Împărăţia lui Dumnezeu, Împăratul trebuia să Se tragă din seminţia lui Iuda. Şi David, desigur, făcea parte din seminţia lui Iuda, iar Isus făcea parte din seminţia lui Iuda, fiind născut în casa, familia şi linia genealogică a lui David. Nu se punea la îndoială calificarea şi acreditarea oferite de seminţie pentru a fi Împărat. Dar din nou, în ceea ce priveşte regulile preoţiei, aceasta era limitată la seminţia lui Levi. Şi bineînţeles că Isus nu putea face parte şi din seminţia lui Iuda şi din seminţia lui Levi. Prin urmare, autorul cărţii Evrei ne spune că preoţia Lui împlineşte acest text. Înţelegeţi de ce Psalmul 110 este aşa de important, aici se spune că Mesia avea să fie preot, dar nu un preot levitic. El avea să fie un preot după o altă rânduială, într-adevăr, o rânduială mai înaltă — rânduiala lui Melhisedec.

Această preoţie mai înaltă se arată în perfecţiunea morală a lui Isus, care nu trebuie să aducă jertfe pentru păcatele proprii înainte de a intra în templu. În Vechiul Testament îl vedem pe marele preot care trebuia să aducă jertfe în ziua ispăşirii pentru propriile sale păcate, înainte ca să aducă jertfe pentru păcatele poporului. În plus, jertfa lui trebuia adusă în fiecare an. Şi mai mult, când marele preot murea, el trebuia înlocuit de un altul. Ceea ce autorul cărţii Evrei ne spune cu privire la superioritatea preoţiei lui Cristos este că, mai întâi de toate, El nu a trebuit să aducă jertfe pentru păcatul Său, pentru că El este fără de păcat. În al doilea rând, El nu a trebuit să repete jertfa. Jertfa pe care a oferit-o El, a oferit-o o dată pentru totdeauna. În al treilea rând, jertfa Lui nu a presupus oi şi ţapi. Aşa cum ne spune Scriptura, sângele oilor şi ţapilor nu era îndeajuns ca să îndepărteze păcatul. Jertfa adusă de Cristos este jertfa propriei Sale Persoane. Şi El nu a murit pentru ca mai apoi să fie înlocuit de un succesor, ci El este Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec, lucrarea Lui de mijlocire continuând şi în acest moment: nu aducând în mod continuu jertfe pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu, ci mijlocind pentru poporul Său în fiecare zi, în templul ceresc, în Sfânta Sfintelor cerească.

Întocmai cum am văzut la rolul de proroc că Isus Cristos este atât subiectul cât şi obiectul prorociei, la fel stau lucrurile şi în cazul preotului — Cristos este subiectul şi obiectul preoţiei. Pentru că El, ca Preot, aduce jertfa în mod subiectiv, dar o aduce şi în mod obiectiv; şi ea este propria Sa Persoană. El este desăvârşit şi este intermediarul desăvârşit acum şi pentru totdeauna.

În cele din urmă, cea de-a treia atribuţie pe care o întâlnim aici este şi ea indicată în Psalmul 110, la început, unde spune: “Domnul a spus Domnului meu: Şezi la dreapta Mea… “. Este atribuţia de împărat. Poate că vă este greu să o priviţi din punct de vedere biblic, aşa cum aţi făcut cu atribuţia de mijlocitor. Dar dacă ne întoarcem la rădăcinile din Vechiul Testament, este foarte important să înţelegem că dacă vrem să vedem o manifestare a dreptului divin al împăratului, atunci trebuie să ne uităm în Vechiul Testament. Pentru că împăratul lui Israel nu este autonom. El nu are autoritate absolută de decizie. Ci el primeşte această autoritate de la Dumnezeu. El este chemat să exercite o domnie dintr-o poziţie secundară în toate lucrurile în care trebuie să arate dreptatea şi domnia lui Dumnezeu. Desigur, istoria împăraţilor din Vechiul Testament este o istorie plină de corupţie şi de eşec în ce priveşte ducerea la bun sfârşit a responsabilităţii cu care au fost investiţi iniţial aceşti împăraţi. Dar împăratul lui Israel este supus legii împăratului, astfel că împăratul este el însuşi un intermediar. El se află sub legea lui Dumnezeu şi totuşi el ajută la instituirea legii lui Dumnezeu înaintea oamenilor şi la respectarea ei. Din nou spun, în Biblie, împăratul nu este independent de Dumnezeu. Împăratul este agentul lui Dumnezeu; este slujitorul lui Dumnezeu care domneşte.

Acest principiu se menţine în Noul Testament cu privire la magistraţii civili. Biblia are în vedere două sfere de acţiune diferite pentru Biserică şi Stat; şi în acest sens vorbeşte de o separare între Biserică şi Stat, întrucât cele două au sarcini de lucru diferite. Dar nicăieri în Scriptură nu întâlnim ideea de separare a Statului de Dumnezeu, deoarece conducătorii acestei lumi sunt rânduiţi şi aleşi de Dumnezeu. Menirea lor este aceea de a sprijini dreptatea şi de a instaura dreptatea; şi ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul în care şi-au exercitat dreptul de stăpânire.

Cu câţiva ani în urmă, am fost invitat să vorbesc la festivitatea de inaugurare a mandatului guvernatorului din Tallahassee, Florida. Cu acea ocazie, i-am amintit cu solemnitate guvernatorului Statului: “Domnule guvernator, astăzi este ziua numirii dumneavoastră în funcţie. Îmi aduc aminte de ziua când am fost numit în funcţie, când a trebuit să merg înaintea presbiterilor care m-au pus deoparte pentru slujirea Evangheliei şi a trebuit să fac promisiuni şi să depun jurăminte. Dar astăzi, dumneavoastră veţi fi numit într-o funcţie de slujire. Pentru că a fi guvernator înseamnă a fi un slujitor al lui Dumnezeu. Şi numai Dumnezeu vă poate face guvernator, iar El vă va cere socoteală de modul cum veţi guverna.” Acest lucru este adevărat pentru oricare alt guvernator, din orice naţiune, indiferent de situaţia în care s-ar afla.

Dumnezeu vede în lumea de acum o lume condusă de împăraţi corupţi, împăraţi care nu se supun legii împăratului şi care se abat de la instituirea dreptăţii şi justiţiei. Şi modelul cel mai apropiat de împărat ideal, pe care-l găsim în Vechiul Testament, a fost el însuşi un împărat corupt — a fost David. Dar odată cu David a început era de aur a împăraţilor în Israel. După moartea lui, oamenii au tânjit să vadă restaurarea împărăţiei davidice. În proorocia lui Amos, acesta vorbeşte de ziua în care Dumnezeu avea să restaureze cortul căzut al lui David. Aşadar, aşteptarea lui Mesia de-a lungul paginilor Vechiului Testament cuprindea o tânjire şi o dorinţă aprinsă după unul asemenea lui David. Şi aşa cum prezice el însuşi aici, în Psalmul 110, fiul lui, Mesia, avea să domnească pentru totdeauna. Şi astfel, atunci când apare Cristos, El este vestit de îngeri ca Împăratul de curând născut. De fapt, El a fost răstignit pentru că susţinea faptul că este Împărat. Acesta a fost motivul supărării lui Pilat. “Despre ce e vorba cu această împărăţie?” Şi Isus a spus “Împărăţia Mea nu este din această lume.” Dar asta nu însemna că El nu avea o Împărăţie. De fapt, Dumnezeu Îl face Împărat şi noi vedem culminarea slujirii Sale pământeşti nu cu ocazia învierii Lui, ci cu ocazia înălţării Lui, când Dumnezeu Îl ridică la dreapta Sa, Îl duce la încoronare, Îl aşază la dreapta Sa, în calitate de Conducător al întregului Univers, ca Împărat al împăraţilor şi ca Domn al domnilor, a cărui domnie va ţine pentru totdeauna. Iar Împăratul este Împăratul-Păstor. Nu este aceasta o idee interesantă din Vechiul Testament? David a învăţat cum să fie un păstor bun prin grija arătată şi prin protecţia acordată oilor aflate în grija sa.

Aşadar, Împăratul Mesia avea să fie un Împărat-Păstor şi un Împărat-Preot, ca să nu mai pomenim de un Împărat-Proroc, care nu trebuia succedat de o nouă generaţie. Împărăţia Lui nu are sfârşit. Domnia Lui va ţine în veac. Singura diferenţă dintre împărăţia de astăzi şi cea pe care o vom cunoaşte în viitor constă în vizibilitatea ei. Pentru că realitatea este că Isus este Împărat chiar acum. El deţine cea mai înaltă atribuţie politică din Univers, pentru că a fost pus în acea poziţie de către Dumnezeu. Acesta este mesajul Crezului Apostolic atunci când spunem: “stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl cel Atotputernic.” A fi la dreapta lui Dumnezeu înseamnă a te afla într-o poziţie de putere, într-o poziţie de autoritate, prin care El domneşte, nu doar peste Biserică, ci peste întreaga lume. Îmi place să cânt acel refren muzical “Aleluia”, căci cuvintele sunt luate direct din Scriptură şi puse pe un fond muzical magnific. Şi ştiţi cum se termină. “El va domni din veşnicie în veşnicie, pentru totdeauna. Aleluia!” De aceea Biserica strig㠓Aleluia!”, pentru că Mesia al nostru nu este numai un Proroc, nu este numai un Preot, ci este şi Împăratul nostru.

Tradus de Estera Sandau

Pocăinţa lui Petru

“Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: “Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.” (Mat. 26.75)

Pocăinţa lui Petru este şi începutul şi dovada transformării pe care a realizat-o în viaţa sa harul divin: dintr-o salcie el a devenit o stâncă. Lepădarea lui Petru de Isus s-a petrecut în cel mai sumbru moment din viaţa sa. Pe rând două slujnice de la curtea marelui preot l-au acuzat că face parte din ceata Galileianului. El a răspuns cu promptitudine şi vehemenţă că nu înţelege acuzaţia. Probabil după alte câteva minute mai mulţi oameni care se găseau la faţa locului i-au spus acelaşi lucru luând drept sprijin pentru afirmaţia lor chiar dialectul în care vorbea Petru: “Cu adevărat, şi tu eşti unul dintre ei, căci şi vorbirea ta te dă de gol.” Drept răspuns Petru L-a negat pe Isus şi s-a apărat pe sine: “Nu-L cunosc pe Omul acesta!” Şi imediat a cântat cocoşul, împlinindu-se astfel prezicerea Mântuitorului din noaptea Cinei de taină: “Adevărat îţi spun,” i-a zis Isus, “că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Mat. 26.34) Inima lui Petru a fost pe loc străpunsă şi a ieşit afară ca să plângă cu amărăciune amintindu-şi faptul că Isus l-a prevenit cu privire la păcatul său de care însă nu s-a putut singur păzi. Dumnezeu îngăduie căderea lui Petru ca să-l ridice din păcat după Învierea lui Isus. Căutând explicaţii cât mai originale şi chiar profunde lepădării lui Petru unii exegeţi au observat, în primul rând, anturajul dubios al ucenicului: focul străin la care se încălzea cu cei care nu-L cunoşteau pe Isus, după ce în grădina Ghetsimani, în momentul arestării, i-a tăiat unui rob, pe nume Malhu, urechea. Domnul l-a vindecat pe acel om, iar pe Petru l-a mustrat cerându-i să-şi bage sabia în teacă. Evanghelistul Luca, spre deosebire de Matei, arată în cap. 22, vers. 54-62, cum Domnul l-a căutat pe Petru cu privirea Sa chiar în momentul lepădării. Petru n-a mai putut uita o viaţă întreagă privirea îndurerată a Învăţătorului său. S-a refugiat afară în bezna nopţii ca să-şi plângă păcatul. Era o pocăinţă sinceră şi totală. Şi astăzi Domnul Isus cu privirile Sale ca para focului ne vede pe fiecare dintre noi şi când facem binele, dar şi atunci când facem răul. Păcatul trebuie mărturisit imediat cu lacrimi de pocăinţă aşa cum a făcut ucenicul Petru. Toţi trei evangheliştii sinoptici (deci şi Marcu, fiul lui Petru) consemnează păcatul lui Petru cu scopul ca noi toţi să realizăm cât de periculoasă este încrederea în noi înşine şi să apelăm la puterea lui Dumnezeu pentru a ne salva din ispite. Păcatul pândeşte ca un hoţ la uşa inimii fiecăruia dintre noi. Se spune că satan are câte un ac pentru fiecare cojoc. El ştie punctele noastre tari, dar mai ales pe cele slabe unde poate oricând să ne atace prin surprindere. Aşa s-a întâmplat cu judecătorul Samson, cu regele Solomon şi în textul nostru cu cel mai apropiat ucenic al lui Isus, cu Petru. De fapt toţi ucenicii au fugit atunci când Mântuitorul a fost arestat. Evangheliştii se ocupă în mod insistent de păcatul pescarului Petru pentru a ne atrage atenţia cu privire la iminenţa căderii chiar şi atunci când ne credem invulnerabili. Păcatul lepădării lui Petru ne face atenţi cu privire la alegerea pe care vrând-nevrând o înnoim zilnic: să ne lepădăm de eul nostru şi să ne predăm viaţa lui Isus ca Mântuitor şi Domn, sau să ascultăm de impulsurile eului dispreţuindu-L pe Isus. Oricum pe tronul inimii nu pot să stea doi domni: şi Isus şi eul. Pavel a exprimat această lepădare când a scris la Galateni 2.20a următoarele: “Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în Mine.” Dacă Cristos trăieşte în noi rezultă că eul a rămas răstignit pe cruce în urma credinţei pe care ne-o exercităm în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Gândindu-se poate în mintea sa la păcatul lepădării de Isus, apostolul Petru se adresează tinerilor din Biserică scriindu-le: “Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” Lumea ne presează în tiparele ei cu scopul înstrăinării de Isus, de Împărăţia şi neprihănirea Sa. Unii creştini nu se leapădă de Isus ca ucenicul Petru, dar nu mai rămân în ascultare de El. Este normal ca barca să fie pe apă, dar pericolul scufundării este mare atunci când apa intră în barcă. “Apa” lumii, şi anume petrecerile şi distracţiile ei, luxul şi dorinţa exacerbată de a poseda cât mai multe averi materiale, îngrijorările şi lăcomiile de orice fel le distruge multor membri din Biserica lui Cristos relaţia lor cu Dumnezeu. N-avem decât soluţia lui Petru: fiind conştienţi de realitatea privirii lui Isus asupra noastră să ieşim afară din mediul care ne-a corupt şi să plângem cu amar păcatele noastre.

 Pocăinţa

03_micCum poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu? Cum poate păcătosul să fie făcut neprihănit? Numai prin Domnul Isus Hristos noi putem fi aduşi în armonie cu Dumnezeu, cu sfinţenia Lui.
Dar cum putem veni la Domnul Hristos? Mulţi ridică aceeaşi problemă pentru care, în Ziua Cincizecimii, mulţimea, străpunsă în inimă de vinovăţia păcatului, a strigat: „Ce să facem?” Primul cuvânt al răspunsului lui Petru a fost: „Pocăiţi-vă” (Fapte 2,37.38). Altădată, la scurt timp după aceea, el a spus: „Pocăiţi-vă… şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele” (Fapte 3,19).

Pocăinţa cuprinde în sine o adâncă părere de rău de păcatele săvârşite şi o continuă ferire de a le mai face. Noi nu vom renunţa pe deplin la păcat până când nu vom ajunge să simţim păcătoşenia lui; până când nu vom ajunge să-l părăsim cu toată inima noastră, până atunci nu se va produce adevărata schimbare în viaţa noastră.

Sunt mulţi aceia care dau greş în a înţelege adevărata natură a pocăinţei. Multora le pare rău că au păcătuit şi chiar ajung să facă o schimbare vizibilă în viaţa lor, aceasta pentru că se tem că păcatele lor vor aduce asupră-le suferinţe. Dar nu aceasta este pocăinţa, în sensul biblic. Unii ca aceştia deplâng mai degrabă suferinţa decât păcatul. Aceasta era amărăciunea lui Esau când a văzut că a pierdut pentru totdeauna dreptul de întâi născut.

Pocăință

Pocăință biblic nu constituie o schimbare de atitudine promovat de conștiința umană. Integrează o viață înaintea oamenilor, spune un alt aspect al vieții creștine, nu pocăință promovat de Evanghelie. Adevărata pocăință spune o modificare în proiectarea (metanoia), adică o schimbare în gândire cu privire la modul în care omul atinge mântuirea lui Dumnezeu.


Pocăință

“Și nu cred că pentru a vă, spunând: Avem ca tată pe Avraam …” (Mt 3: 9)

Pentru a realiza mântuirea în Hristos a fost necesară o schimbare mare (radicală), în felul său de a gândi, această schimbare a fost atunci când ai auzit mesajul Evangheliei și a crezut în Hristos. Evanghelia este o veste bună care produce o transformare radicală în modul în care înțelegem mântuirea. Această schimbare radicală în gândire că Evanghelia jos omul care era fără Dumnezeu este numit în Biblie de pocăință. Pocăința este schimbare în design, concept, despre modul în care omul atinge mântuirea lui Dumnezeu.

Multe cărturari și farisei au venit la botezul lui Ioan Botezătorul, dar chiar și după ce a fost botezat, încă declarând că ei erau copii ai lui Dumnezeu, fiind descendenți ai lui Avraam. Ioan Botezătorul a observat prin ceea ce ei profesat ei nu au avut o pocăință adevărată “Și nu cred că doar spune ca avem ca tată pe Avraam” (Mt 3: 9). A fost necesar să se fariseii și cărturarii se pocăiască de conceptii gresite despre modul lor de a fi salvat, că este, ca un copil al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul este categoric, chiar și pietrele lui Dumnezeu este în stare să facă copii lui Avraam, care este, de a face (a crea) copii la Sine.

Care este concepția ta de mântuire? Ați regretat vreodată fapt? Sunteți producția de fructe vrednice de pocăință?

Pentru tine pentru a răspunde și verificați dacă ați ajuns la pocăință autentică, rețineți următoarele:

a) Toți oamenii au pocăit de ceva au făCUT rău în timpul vieții sale. Pocăiește-te de greșeli, atitudini, decizii, etc. Dar este acest gen de pocăință acordare mântuire?

b) O persoană care a trăit o viață desfrânată a criminalității, promiscuitate și minciuni, dar la pocăi de greșeli (atitudini), ajungând să trăiască într-o mănăstire, a ajuns la pocăință autentic?

c) Un cetățean dedicat de a trăi o viață ordonată în societate, religioasă, precum și de a comite un act ilegal sau ilicite, si sa se simta durere adâncă pentru fapta sa, a ajuns la adevărata pocăință?

Nua Face! Nu sunt aceste tipuri de regretă că descrise mai sus care Ioan recomandat! Acest lucru pocăință promovat de conștiința umană este ceea ce Biblia numește pocăinței de faptele moarte.

Pocăință biblic nu constituie o schimbare de atitudine promovat de conștiința umană. Viața de integritate înaintea oamenilor, spune un alt aspect al vieții creștine.

Adevărata pocăință spune o modificare în proiectarea, adică, în gândire cu privire la modul de a realiza mântuirea lui Dumnezeu.

Pentru fariseii și cărturarii nu a fost suficient pentru a presupune că au fost copii ai lui Dumnezeu, fiind descendenți ai lui Avraam “Și nu cred că pentru a vă, spunând: Avem Ca tată pe Avraam” Matei 3: 9 Căci tânărul bogat nu a fost suficient pentru a împlini legea sau face ceva pentru mântuire “Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică?” (Matei 19: 16). Nicodim nu a fost suficient pentru a fi un judecător, maestru, fariseii, evrei, etc. “Nu a fost un om dintre farisei cu numele de Nicodim, un fruntaș AL iudeilor” (Ioan 3: 1).

Petru, vorbind de pocăință, a cerut evreilor să schimbe gândirea și punctul de vedere cu privire la Cristos răstignit care își. Numai după evreii cred în Hristos ca Domn ar pocăiți fapt (Fapte 02:38).

Rețineți că Ioan Botezătorul nu a mustrat fariseii și cărturarii despre greșelile au comis. Înainte, ar trebui să se pocăiască pentru că, asta e, din cauza apropierii de Împărăția lui Dumnezeu, care este Hristos printre oameni “Pocăiți-vă, pentru că este împărăția cerurilor” (Mt 3: 1 -2).

Misiunea lui Ioan Botezătorul a fost aceasta: de a pregăti calea Domnului, care este, proclama oamenilor că au nevoie să-și abandoneze concepția lor despre cum să fie mântuiți, și de a primi pe Hristos.

La un moment dat Isus ia mustrat pe unii discipoli care au avut nici o pocăință autentică. Rețineți că acești ucenici au crezut în Hristos, dar au încredere că au fost salvate prin a fi descendenți ai lui Avraam. Ei nu au avut o pocăință autentică, deoarece acestea au fost încă atașată la vechiul concept de modul de a realiza mântuirea lui Dumnezeu.

“Isus a zis iudeilor care crezuseră în El: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți ucenicii Mei cunoaște adevărul și adevărul vă va face Ei au spus .. Noi suntem descendenți ai lui Avraam și nu au fost niciodată sclavii nimănui” (Ioan 8: 11 -34).

Aceste evreii nu s-au pocăit. Ei au fost urmași ai lui Hristos simpli, din cauza pâine, miracole, de un rege, etc. Dar, când inculpați care să fie ucenici adevărați trebuia să știe adevărul, că este, lăsați ignoranța păcatului (pocăință), a arătat ce a fost concepția lor de mântuire: au încredere în propria lor vanitate, că au fost descendenți ai lui Avraam.

Urmașii lui Hristos (evreii care au crezut în el) au fost în aceeași stare a cărturarilor și a fariseilor, care au fost botezul lui Ioan Botezătorul: se încredeau că mântuirea a venit din generația (puii) lui Avraam (Mt 3: 9) comparare cu (Ioan 8:33).

Deci, dacă ai crezut în Hristos ca singura voastră salvator, și a plecat concepția vechi, care a fost sacrificii necesare, rugăciuni, pedepse, originea, caritate, religie, etc., care urmează a fi salvate, ați ajuns la pocăință autentică. Ai pocăit de fapt, a existat o schimbare a minții vine din cunoașterea Evangheliei care eliberat de ignoranță de păcat.

Pentru că te-ai pocăit cu adevărat acum la mărturisesc Numele lui Hristos ca singurul salvator, tu produc fructe demn de pocăință, că este, rodul buzelor care mărturisesc pe Hristos ca Domn (Faptele Apostolilor 4:12; Evr 13:15 ).

O eroare pe pocăință rezultă din interpretarea eronată a versetului: “Aduceți roade vrednice de pocăință” (Ioan 3: 8), atunci când deduce că “roade vrednice de pocăință” se referă la comportamentul uman. Rețineți că fructele pe care Ioan Botezătorul a spus spune mărturisește omul despre cum o atinge mântuirea, de atunci el vine la prezumția de farisei și cărturari.

De ce ceea ce o mărturisește (fructe) dovada dacă pocăit sau nu? Deoarece comportamentul este ceva exterior, care există dovezi ceea ce este în inima omului. Rețineți că falșii profeți vin deghizat în oaie (comportament), dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori, și numai după roadele lor (care mărturisesc) le poate îndeplini (Mt 7:15 -16).

 

Întrebări și răspunsuri:

 

1) Care este gândirea cărturarilor și a fariseilor cu privire la modul de a realiza mântuirea? (Mt 3: 9)

 1. Ei au crezut că a fost de ajuns pentru a fi un descendent AL lui Avraam (fiul în trup), pentru a ajunge la filiația divină.

 

2) Nume patru exemple de “pocăință”, care nu promovează salvare:

 1. Pocăiți-vă o luptă cu soțul ei; pocăiască să se comporte Prost în școală; pocăim nu lua o decizie importanta in viata; pocăim pentru că a omis ajută cineva.

 

3) Ce este pocăința spre mântuire?

 1. abandoneze vechile concepte cu privire la modul de a realiza mântuirea și să accepte doctrina lui Hristos.

 

4) Ce tânărul bogat crezut că a fost nevoie să fie salvat?

 1. Face unele “bune” de Dumnezeu.

 

5) Ce sfat al lui Petru a evreilor care răstignit pe Domnul Isus?

 1. Pocăiți-vă, sau renunța la conceptele privind aderarea la carnea lui Avraam și legea lui Moise, și să fie botezat în numele lui Isus (Fapte 2:38).

 

6) Ce sfat ar Ioan Botezătorul a dat cărturarii și fariseii pentru a fi salvat?

 1. Să nu credeți că doar spun, avem un Părinte Avraame. Pocăiți-vă, sau abandoneze acest concept!

 

7) În ceea ce adevăratul credincios produce demn de fructe pocăință?

Susținând Isus ca Domn al vieții tale în funcție de adevărul conținut în Biblie

Biserica ortodoxă, sora mafiei PSD-iste si filiala Moscovei in Romania

Patriarhul DanielDin istoria întunecată a BOR (Biserica Ordodoxă Română): faptele de arme ale greilor BOR, în frunte cu Teoctist, cel cu limba în fundul demolatorului de biserici Ceaușescu Nicolae

Șalom alehem

Rabinul Baal Șem Tov, zis Bșut, întemeietorul Hasidismului, a fost întrebat odată de discipolii săi ce părere are despre evreul Mordehai, care a rătăcit calea și s-a însurat cu o creștină. La care Bșut a zis ca Mordehai este un ticălos. Câțiva ani mai târziu, când Mordehai s-a reîntors la iudaism, după ce i-a murit nevasta, discipolii l-au întrebat din nou pe Bșut ce părere are despre Mordehai, la care Bșut a zis așa: “Mordehai este un și mai mare ticălos. Căci, după ce n-a mai avut răbdare să-l aștepte pe Mesia, zicând că Mesia a venit, acum îl așteaptă din nou, zicând că Mesia n-a venit nicicînd. Mai poate crede, oare, un asemenea om în Mesia?”

Demolatio in integrum

Pornind de la parabola lui Bșut, ne întrebăm și noi ca tot omul: când a crezut, de fapt, Teoctist în Biserică? Atunci când a consimțit la demolarea lăcașurilor de cult ortodoxe, sau acum (era în 1997 – n.m.), când susține, sus și tare, că restul de lăcașuri de cult, rămase în picioare care printr-o minune, inclusiv cele ale greco-catolicilor, aparțin, de drept, Bisericii Ortodoxe? Căci, pornind de aici, și până la ultima remiză în încontrarea dintre Dealul Mitropoliei și Cetatea Vaticanului, cerbicia lui Teoctist, de a nu da lăcașul din mână pentru Înaripatul de pe gard, denotă întâi de toate un funciar simțământ de gospodar. Simțind că I s-au împuținat amarnic bisericile (se întâmpla în anii 1990 – n.m.), Teoctist a întrezărit ca singură soluție posibilă pe aceea de nu împărți nimic cu confrații greco-catolici, în numele unității spirituale a Ortodoxiei. Și cu asta, basta. Adio Constituție, rămâi cu bine, ecumenism! Pa, dragoste frățească!

Muzica sferelor de influență

Probabil că Teoctist nu știe, sau se face că nu s-a dumirit nici până acum, care sunt riscurile unei atare atitudini, de a nu discerne între caracterul de instituție al Bisericii Ortodoxe și cel de unitate spirituală a Ortodoxiei, începând din Rusia și până în Serbia. Probabil că n-a auzit nici de fratele său ortodox pe nume Aleksandr Dughin, unul dintre cei mai redutabili politologi ruși, care susține într-una din cărțile sale, Bazele geopoliticii și viitorul geopolitic al Rusiei, publicată la Moscova în 1997, că România, unită cu Republica Moldova, ar urma să intre în sfera de influență rusă.

Dosarul 666

Cum anume să intre, Doamne iartă-ne de Ialta și păzește-ne pașii de Malta? Simplu de tot, zice Dughin. Pornind de la tipologia binară a civilizatiilor de tip continental și maritim, ar însemna că Rusia este reprezentanta civilizației continentale, pe când SUA, a civilizației maritime. Cele continentale sunt civilizații de tip militar, autoritar și ideocratic, iar cele maritime sunt ale comerțului și democrației. După Dughin, teritoriul românesc este parte componentă a civilizației “Euro-Asiatice”, sau de tip rusesc, iar cultura ortodoxă ar fi factorul principal care leagă direct regiunea locuită de români cu spațiul “Euro-Asiatic”. Unirea cu Roma a unei părți a ortodoxiei românești ar fi un mare câștig în plan geopolitic pentru Occident și o pierdere însemnată pentru ortodoxia moscovită. Știe oare unealta Teoctist pentru mâinile cui lucrează?

Argumentî i faktî

Dacă nu știe, ceea ce este greu de crezut, sau, mai degrabă, dacă nu-și mai aduce aminte de glorioșii ani 1950, tot confratele său de la Moscova, ortodoxul Dughin, îi întinde o mână prietenească, zicând răspicat Biserica Ortodoxă Română urmează o linie pro-moscovită. Cu alte cuvinte, în timpul sovietizării României, după 1944, regimul ateist-comunist de la București a sprijinit Biserica Ortodoxă împotriva confesiunii unite și a supus unor presiuni inimaginabile minoritatea greco-catolică, până ce a suprimat-o. Conform opiniilor lui Dughin, orice acțiuni îndreptate împotriva Bisericii Greco-Catolice, împotriva confesiunilor reformate și neoprotestante din România conduc, inevitabil, la integrarea deplină a spațiului românesc în zona de civilizație “Euro-Asiatică”, dominată de Rusia.

Vade retro, Sutana!

Absolut toate faptele și luările de poziție ale, în definitiv, prea-puțin fericitului Teoctist demonstrează că mutările Moscovei, pentru a-și îndeplini rolul de matrioșcă a civilizației “Euro-Asiatice”, decurg conform unui plan unic.
Exemplul nr. 1
Considerăm, așadar, că “Legea privind restituirea bunurilor de natură patrimonială Bisericii Române Unite cu Roma” este un abuz (…) Patriarhia Română roagă onorații parlamentari să se întrebe cu toată răspunderea pentru ce este nevoie, în România de astăzi, ca Biserica Catolică Orientală de rit bizantin (…) să aibă nevoie de reînființarea atâtor ordine călugărești catolice și greco-catolice, călugări și călugărițe de import, pentru că în țară nu există? (…) Promovarea unui astfel de proiect de lege, așa cum este conceput, va legifera, de asemenea, prozelitismul catolic oriental de rit bizantin, încălcarea și violentarea drepturilor omului pentru majoritatea credincioșilor ortodocși (…) Acestea sunt motive majore și reale pentru care Biserica Ortodoxă Română propune respingerea proiectului de lege (…)Semnat + Teoctist.

Secretar de stat pentru insulte

Exemplul nr. 2
Cu ocazia vizitei de lucru în Serbia, Teoctist s-a deplasat împreună cu patriarhul Pavle al sârbilor în Republica Srpska, spre a-i felicita personal pe fasciștii lui Radovan Karadjici pentru cum fac felul catolicilor și musulmanilor, croind drumul Moscovei spre Muntenegru.
Exemplul nr. 3
Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC), condus de Gheorghe Anghelescu, este organul executiv al Cooperativei “Euro-Asiatice”, prin care ni se garantează că nu vom avea nicio șansă viabilă de a scăpa prea curând de influența rusească. Anghelescu s-a angajat la SSC în 1990, ca refrent IV, lansând zvonul că este nepotul parintelui Stăniloae. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, la FF (fără frecvență). A susținut din capul locului campania Bisericii Ortodoxe împotriva Bisericii Greco-Catolice. Pleșu a zis despre el că este un “cretin care încearcă să facă legătura între geto-daci și Sfinții Părinți ai Bisericii Creștine”. Pe colegul său din cretinismul timpuriu, care gândește și scrie la fel, îl cheamă Pavel Coruț, fost ofițer de contrasionaj al DIA. În 1993, Anghelescu a devenit asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, apoi lector. Își ia o căruță de burse de documentare în Austria și Franța, cu ajutorul Serviciului Relații Externe al Patriarhiei Române. Pe unde trece, încep durerile de cap ale diasporei. După luni și luni de burse și deplasări neacoperite în programul său de la SSC, i se desface contractul de muncă la 28.12.1996. Noua Putere (premier Victor Ciorbea, viitorul servitor al mafiei PSD-iste – n.m.) în consideră din start o victimă a vechii guvernări, promovându-l în funcția de Secretar de Stat.

Sfincterele moaște ale lui Groza

Abia acum, în plin avânt al guvernării Ciorbea (era anul 1997 – n.m.), plecat în turniruri pe la înaltele porți europene, Anghelescu își va pune în aplicare planurile pe care le-a pritocit de la bun început: a) la 25.03.1997 sugerează primăriilor, printr-o adresă remisă în teritoriu, să refuze sau să anuleze autorizațiile pentru construirea lăcașurilor de cult nerecunoscute de Legea neostalinistă nr. 218/10 aprilie 1995. Or, conform acestei legi, în România există 14 culte + 1 (14 au existat în perioada 1948 – 1989, iar cel de-al 15-lea este cultul greco-catolic). Restul, ca număr de cca. 300, reprezintă asociațiile religioase tolerate de biserica majoritară, în funcție de spiritul locului ( a se vedea cazul baptiștilor din Ruginoasa); b) ca o reacție la adoptarea Legii Boilă, Anghelescu a amenințat, pe parcursul unui interviu la BBC, că decretul din 1948, prin care a fost pulverizat cultul greco-catolic, mai poate fi pus în aplicare, dacă va fi nercesar.

Piciorul de plai al bizonului

Exemplul nr. 4
De Sfânta Sărbătoare a Învierii, arhimandritul Ioanichie Bălan, de la Mănăstirea Sihăstria, susținând că exprimă punctul de vedere al clerului Bisericii Ortodoxe Române, a emis următoarele panseuri: “Să dea Dumnezeu să nu intrăm în NATO”,”Noi să fim ortodocși. Noi trebuie să mergem să umblăm la sentimentul religios ortodox. Și rus, și ucrainean, și românesc.”, “Suntem creștini ortodocși conduși de neortodocși”, “Noi n-avem încredere în Occident! Occidentul este protestant, catolic. Sau nu-i nimic.”, “Nu ne trebuie raiul occidental!”, “Avem un rai frumos, al nostru, cu munți, cu oițe, cu oameni smeriți.”

Animalul Anatema

Ca ecologiști de bine ce suntem, ca ființe infuzate de un profund sentiment creștin, ne plac efectiv atât oițele, cât și munții, dar, nu știm cum se face, însă când îi auzim cum gândesc și pentru cine lucrează păstorii ăștia, care se mai pretind pe deasupra și paznici de suflete, simțim cum ne vine pur și simplu să slobozim o ditamai fiara din lesă și să-i zicem: Șo, pă ei! Că avem în ogradă un grifon năpraznic, pe nume Anatema, care stă să rupă lanțul, nemaisuportând atâta fățărnicie și îndobitocire. Atenție la Anatema, vă zic, ciobani slabi cu duhul ce sunteți, căci vine ziua, și acum a și venit, când nu va mai rămâne picior de lup în blană de oaie și nici camilafcă de matrioșcă, fie ea și ortodoxă, umplută cu ciobani de suflete.

Articol preluat din “Academia Cațavencu”, nr. 294/1997.

Citeste si articolele:

Dupa 1989, Biserica Ortodoxa a trecut de la turnatorii la Securitatea comunista la slujit SRI-ul lui Magureanu

De la stanga: Petre Roman, Virgil Magureanu, Ion IliescuEra anul 1996, an în care SRI-ul era o ramură a KGB-ului, la Cotroceni domnind KGB-istul criminal Ilici Iliescu, liber-cugetător, dar degrabă vărsător de semne de cruci sovietice, spre prostirea populimii cretine votante de mafioți cripto-comuniști. În fruntea SRI-ului era șarpele cu ochelari, fost angajat al Securității comuniste, Virgil Măgureanu, anchetat începând din 2016, alături de Ion Iliescu, Petre Roman și alții, pentru infracțiunea de genocid, din cauza “contribuției” la Mineriada din iunie 1990. Cum folosea SRI-ul de atunci Biserica Ortodoxă pentru activități deloc ortodoxe, aflăm dintr-un material, scurt, publicat de “Academia Cațavencu”, nr. 231/1996.

Nu știm alții cum sunt, dar noi, când ne gândim la unele mănăstiri ortodoxe din Ardeal, e ca și cum ne-am ciocni în ouă roșii cu Diviziunea Apărarea Constituției a SRI. Căci nu mai departe decât la Recea, la o aruncătură de Kalașnikov de Târgu Mureș, stareța Mănăstirii Recea, pe nume Cristina, care păstorește destinele a 40 de maici, continuă să ne umple de stupoare. Cristina a fost inginer la ICECHIM, apoi la CC al PCR (Comitetul Central al Partidului Comunist Român, formațiune extremist-ateistă, pentru cei mai tineri – n.m.), ca din 1992 să fie numită, nu se știe de cine și fără nicio zi petrecută prin mănăstiri, direct stareță la Recea. Ce știm, însă, e că inginera Cristina a supravegheat-o îndeaproape până la Revoluție pe vecina ei de casă maica Veronica, actuala stareță a mănăstirii Vladimirești, având pe atunci domiciliul forțat în București, pe str. Arieșului. Și mai știm că duhovnicul Mănăstirii Recea, Ioan Iovan, fost deținut politic și provenind tot de la Vladimirești, este în atenția SRI. Cât despre stareța Cristina, sursele noastre jură cu mâna pe Scripturi că au întâlnit-o de curând în București, echipată în rochie de seară, cu pălărie de dantelă pe cap, rujată și fardată și mergând, după spusele ei, la teatru. Că o mănăstire de lângă Târgu Mureș a ajuns să fie loc strategic nu ne mai miră deloc. Dar când ne gândim că exemplul de mai sus nu e singurul și că episcopul Harghitei și Covasnei (era în 1996 – n.m.), Ioan Sălăgean, a fost inginer în construcții și că nu și-a petrecut nici el timpul prin mănăstiri, lucrurile iau turnura unui fenomen de masă, masă ale cărei jocuri nu le face nicidecum mitropolitul (Ardealului – n.m.) Plămădeală, ci însuși arhimandritul Măgureanu.

Citeste si articolele:

Mântuit prin har, de C.H. Spurgeon


Cei păcătoşi sunt scăpaţi de o moarte rapidă, subită, doar prin harul lui Dumnezeu. Toporul ascuţit al dreptăţii ar cădea pe copacul neroditor dacă Isus Cristos nu ar mijloci pentru el: „Scapă-l, Tată”. Mulţi dintre cei păcătoşi, care îl acceptă pe Cristos, îşi dau seama că prin mila lui Dumnezeu au fost scăpaţi de moartea în păcat. John Bunyan a avut trei experienţe de neuitat în care Dumnezeu l-a scăpat de la moarte. Toate acestea s-au întâmplat înainte de a-L accepta pe Cristos în viaţa lui. El vorbeşte despre aceste experienţe în ilustraţiile sale Har din plin. De multe ori astfel de scăpări de la moarte, care au loc în viaţa noastră, ţin să ne reamintească dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu şi durerea pe care am provocat-o. Oare nu ar trebui să ne reamintească Dumnezeu din când în când că-I aparţinem Lui? Nu ar trebui să credem că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuirea? (2Petru 3:15).

În timpul unei bătălii, un soldat a fost lovit de un glonţ exact în buzunarul de la haina militară. A rămas însă nevătămat din pricina unei monede aflate în buzunarul lovit de glonţ şi pe care scria DEI GRATIA (prin harul lui Dumnezeu). Această întâmplare l-a pus pe gânduri. Aceasta l-a determinat să citească o broşură pe care a primit-o de la un creştin înainte de a pleca de acasă. În urma citirii acestei broşuri a devenit credincios.

Dragă prietene, eşti nemântuit? Ai avut şi tu astfel de experienţe asemănătoare? Atunci admiră şi adoră acest har, gratuit, al lui Dumnezeu şi roagă-te să te conducă la pocăinţă. Cauţi căile vieţii? Adu-ţi aminte de cuvintele DEI GRATIA (prin harul lui Dumnezeu) şi nu uita că prin harul lui Dumnezeu suntem mântuiţi. Harul este un dar nemeritat, dar Dumnezeu ţi-l oferă. Ce frumos sună aceasta pentru aceia care nu-l merită. Crimele sunt iertate, păcatele sunt aruncate în marea uitării de Mântuitorul nostru din dragoste, favoare şi har. Cuvântul „har” are acelaşi înţeles ca şi cuvântul „gratis”. Rugăciunea lui Wickliffe a fost: „Doamne, mântuieşte-mă gratis”. Niciun fel de muncă (efort) nu ţi-ar putea procura sau oferi mântuirea, ci doar Dumnezeu. El ţi-o oferă gratis, fără niciun fel de plată.

Harul îl primim prin credinţa în Isus Cristos. Oricine crede în El nu va fi judecat (condamnat). O, păcătosule, permite-I lui Dumnezeu să-ţi dea harul de a privi la Isus şi de a trăi. Priveşte acum, astăzi este ziua acceptării.

 

Religios ori Mântuit?

Cum eşti?


Faptele Apostolilor 4:12.
„În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

De-a lungul anului celebrăm multe sărbători religioase. Observăm că omul firesc doreşte să fie religios şi, din când în când, face multe lucruri crezând că se închină lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că a fi religios nu e acelaşi lucru cu a fi mântuit. E foarte posibil să fii religios dar să n-ajungi în ceruri!

Textul nostru ne-nvaţă că nu este salvare sau mântuire în niciun alt nume decât în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu există niciun alt nume sub ceruri prin care putem fi mântuiţi. Ori eşti mântuit prin Isus Cristos, ori nu eşti mântuit, deci eşti pierdut!

Pur şi simplu. Fără nicio confuzie, fără nicio contradicţie. Sub ceruri putem găsi religie în multe nume, dar mântuire putem găsi numai într-unul singur: acela e Numele lui Isus Cristos.

Nici preoţii, nici proorocii, nici supunerea la autopedepse şi nici chiar rugăciunile nu te pot mântui, ci numai Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nici serviciile religioase, nici faptele bune sau dărniciile, nici chiar lacrimile nu au puterea de a produce viaţa veşnică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1Ioan 5:11, 12 că „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.”

În general oamenii acceptă să cunoască mai multe lucruri despre viaţa de creştin, dar refuză să-L accepte în inimă pe Cristos.
Oamenii acceptă să lucreze pentru biserică, dar refuză să se identifice cu păcătosul vinovat care are nevoie de mântuire.
Oamenii acceptă să creadă in principiile morale ale Cuvântului lui Dumnezeu bazate pe cele zece porunci, dar refuză să creadă în lucrarea Fiului lui Dumnezeu care, prin moartea Sa, le-a salvat sufletul. De asemenea, îi vine greu omului să se odihnească în această credinţă.

RELIGIA este îmbunătăţirea naturii omului.
MÂNTUIREA este primirea naturii noi prin acceptarea lui Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor personal. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan 1:12 că „tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

RELIGIA ne îmbracă în haina propriei noastre neprihăniri (dreptăţi) dar proorocul Isaia ne spune că neprihănirea noastră este ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA ne îmbracă în neprihănirea perfectă a lui Cristos care (doar ea) ne poate face acceptabili în faţa lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Tit 3:5 că „El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.”

RELIGIA este ceea ce face omul pentru Dumnezeu.
MÂNTUIREA este ceea ce face Dumnezeu pentru om.

Isaia 53:6 ne spune că: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”

RELIGIA spune: fac ceva cu mâna mea.
MÂNTUIREA spune: nu pot face nimic de unul singur.

Efeseni 2:8, 9 spune: „Căci prin har aţi fost mântuiti, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

RELIGIA înseamnă a mă încrede în lucrul făcut de mine.
MÂNTUIREA înseamnă a mă încrede în lucrul făcut de Cristos pentru mine.

Evrei 10:10 afirmă că „prin această voie am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Cristos, o dată pentru totdeauna.”

RELIGIA depinde de purtarea mea.
MÂNTUIREA depinde de credinţa mea.

Faptele Apostolilor 16:31 spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

RELIGIA spune să ne purtăm cât se poate de bine.
MÂNTUIREA spune că trebuie să acceptăm darul perfect al lui Dumnezeu.

Romani 6:23 spune că „darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.”

RELIGIA depinde de suficienţa caracterului.
MÂNTUIREA depinde de Jertfa de pe Cruce.

1Corinteni 1:18 spune ca „propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

RELIGIA se străduieşte să aducă o jertfă.
MÂNTUIREA se încrede in Jertfa adusă.

Ioan 19:30 spune: „Când a luat Isus oţetul, a zis: S-a isprăvit! Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.”

RELIGIA se luptă să te facă desăvârşit.
MÂNTUIREA se reazămă pe o răscumpărare desăvârşită.

1Petru 1:18, 19 spune: „Ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”

RELIGIA încearcă să ne aducă din întuneric la lumină.
MÂNTUIREA ne aduce din moarte la viaţă.

Ioan 5:24 spune că „cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. ”

RELIGIA spune că trebuie să fim găsiţi în casa lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA spune că trebuie „să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă…” Filipeni 3:9

E bine deci să ne amintim textul „În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” Faptele Apostolilor 4:12

Dragul meu prieten, eşti un om religios sau unul mântuit? Dacă eşti doar religios, atunci vei pierde raiul şi vei petrece eternitatea departe de Dumnezeu şi de Fiul Său, într-un loc de chin. Dacă eşti mântuit, ai făgăduinţa (promisiunea) vieţii veşnice cu Dumnezeu şi Fiul Său.

Pâinea zilnică şi iertarea

R.C. Sproul


Îmi aduc aminte că atunci când fiica mea avea doi ani locuiam în Olanda, pe durata programului meu de doctorat de la Free University din Amsterdam. Nu era uşor pentru un copil de doi ani să fie mutat într-o ţară unde nu înţelegea nici măcar limba. Iar gazda la care locuiam, dintr-o mică localitate, nu vorbea deloc limba engleză. Prin urmare, ne era foarte greu. Însă îmi aduc aminte prima frază pe care fiica mea a învăţat-o în olandeză. Sensul frazei era acesta: “Bună dimineaţa domnule brutar. Vă rog să-mi daţi o jumătate de pâine albă, tăiată felii.” În acele zile, în Olanda obiceiul era că oamenii, în mod normal, nu-şi cumpărau pâinea de la băcănie, ci le era livrată în fiecare zi de către un mic camion ce aparţinea brutăriei. Iar pâinea pe care o făceau era nemaipomenit de delicioasă. Mi-a plăcut acea pâine. Era o pâine bine crescută şi proaspătă, tocmai scoasă din cuptor. Nu puneau nici un conservant în pâine, de aceea brutarul venea acasă la oameni în fiecare zi. În acea vreme nu o duceam deloc bine cu banii şi, în principal, am trăit cu pâine şi unt de arahide. Într-un fel, acest lucru a făcut ca cererea “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, din rugăciunea Tatăl Nostru, să fie o realitate pentru mine. De obicei includem pâinea în dieta noastră zilnică însă în America nu există obiceiul de a cumpăra pâine în fiecare zi, aşa cum făceam în Olanda. Şi în fiecare zi aşteptam cu nerăbdare ziua următoare pentru a obţine acea pâine proaspătă şi minunată.

Ce vrea să spună Isus atunci când le zice ucenicilor săi că trebuie să se roage: “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”? Evident, Isus nu limitează regula rugăciunii, referitor la cerere, la a ne ruga numai pentru pâine. Pe de altă parte, El nu spune: “Caviarul nostru cel de toate zilele, dă-ni-l nouă astăzi.” Isus se referă aici la dependenţa pe care creştinul trebuie s-o aibă faţă de providenţa lui Dumnezeu, providenţă prin care El ne susţine în fiecare zi din viaţa noastră, împlinindu-ne nevoile fundamentale. Pâinea era esenţială în dieta evreului antic. Iar mărturia istorică a modului în care Dumnezeu le-a oferit pâine nu era mai puţin decât remarcabilă. Ne aducem aminte cum naţiunea a fost mai întâi formată în pustia Sinai şi cum Dumnezeu i-a purtat de grijă lui Israel. El le-a oferit pâinea cea de toate zilele, dându-le mană din cer. Astfel, întregul concept al purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de poporul Său, în ce priveşte nevoile zilnice de hrană, era puternic înrădăcinat în Vechiul Testament.
De asemenea, nu este la întâmplare, în angrenajul evenimentelor biblice, faptul că atunci când Hristos vine în această lume pentru a fi răspunsul la nevoia noastră fundamentală, nevoia de mântuire, El Se numeşte pe Sine pâinea cerească, pâinea care vine din cer, în sensul că El este Cel ce hrăneşte sufletele noastre, Cel ce întreţine duhurile noastre şi Cel ce susţine chiar viaţa noastră. Deci, ceea ce spune Isus aici, în rugăciunea Tatăl Nostru, atunci când zice: “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.”, este că trebuie, în vieţile noastre de rugăciune, să trăim într-o dependenţă zilnică faţă de proviziile pe care Dumnezeu ni le oferă din mărinimia Lui.

Aceasta a fost o temă frecventă în învăţătura lui Isus. Vă aduceţi aminte că într-o anume situaţie El a spus: “Nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine!” Apoi a spus: “Priviţi la crinii de pe câmp! Ei nici nu torc, nici nu ţes şi totuşi nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.” Şi în acelaşi context, Isus oferă o ilustraţie, folosind analogia dintre un tată pământesc, un părinte de pe pământ, şi Tatăl nostru cel ceresc, spunând: “Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un peşte, să-i dea un şarpe?” Cu cât mai mult face Dumnezeu, care oferă daruri perfecte, din toată inima, daruri care vin în întâmpinarea acelor nevoi zilnice pe care le avem, nevoi pe care trebuie să le aducem în fiecare zi înaintea Lui? Din nou, accentul pus pe pâinea cea de toate zilele cred că este menit, în parte, să ne aducă aminte de dependenţa noastră constantă faţă de ceea ce Dumnezeu ne oferă pentru a ne susţine vieţile. În vremea noastră avem tendinţa să trăim, nu de pe o zi pe alta sau cu strictul necesar, în termenii alimentaţiei. Ne place să depozităm mâncarea. Avem frigidere, congelatoare şi alte asemenea lucruri în care depozităm alimentele pentru o lungă perioadă de timp. Nu avem obiceiul să întâmpinăm fiecare nouă zi cu dorinţa proaspătă de a obţine alimentele de care avem nevoie.

Îmi aduc aminte că la sfârşitul războiului din Coreea, una dintre consecinţele acestui conflict a fost aceea că în Coreea un mare număr de copii au rămas fără părinţi, care au fost ucişi în război. Am putut observa acelaşi lucru şi în urma războiului din Vietnam, din Bosnia şi din alte locuri. Au existat agenţii umanitare care au venit în Coreea în încercarea de a rezolva problema foametei şi a malnutriţiei care exista între copii. Cu mult timp în urmă, în anii 50, am vorbit cu unul dintre acei oameni care fusese implicat în acea acţiune iar el mi-a spus că una dintre cele mai mari probleme pe care le aveau cu copiii din orfelinate, chiar şi atunci când aceştia aveau asigurate trei mese pe zi, era aceea că nu se puteau odihni, erau cuprinşi de nelinişte şi aveau un somn foarte agitat. Nu puteau înţelege de ce aveau un somn atât de agitat. Discutând cu copiii au descoperit imediat că marea nelinişte de care erau cuprinşi aceştia era cauzată de faptul că nu erau siguri dacă vor avea mâncare şi pentru ziua de mâine, deoarece ei se obişnuiseră să caute prin canale după o bucată de pâine cu care să poată supravieţui. Astfel, au procedat în felul următor în acel orfelinat: atunci când copiii erau puşi în paturile lor, surorile care erau acolo puneau în mâna fiecărui copil câte o felie de pâine. Nu pentru a fi mâncată înainte de a se culca, ci pentru ca să o poată ţine în mână atunci când mergeau la culcare. Era, în sensul cel mai propriu, o măsură de siguranţă pentru ei, ştiind din experienţă că în fiecare zi au nevoie de ceva care să-i ajute să supravieţuiască.
David ne spune în Psalmi, făcând următoarea observaţie personală, că: “Am fost tânăr şi am îmbătrânit dar niciodată nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.” Aceasta este o mărturie extraordinară despre credincioşia şi consecvenţa cu care Dumnezeu răspunde la rugăciunile celor din poporul Său atunci când aceştia îşi aduc nevoile înaintea Lui.

Am spus acest lucru şi când am vorbit despre rugăciune. Dacă cumva ni se pare că Mâna lui Dumnezeu este invizibilă pentru noi şi că nu putem observa prezenţa Lui providenţială în vieţile noastre, acest lucru se datorează, în parte, modului în care ne rugăm. Există în noi tendinţa de a ne ruga la modul general. Iar când ne rugăm la modul general singurul mod în care vom vedea Mâna providenţială a lui Dumnezeu este cel general. Unul dintre marile scopuri ale rugăciunii este acela ca, intrând în conversaţie şi în comuniune cu Dumnezeu, aducând cererile noastre înaintea Lui, descărcându-ne sufletul şi nevoile în mod specific şi văzând răspunsuri specifice la rugăciunile noastre, credinţa noastră să crească iar spiritul nostru de apreciere şi de recunoştinţă şi întreaga noastră încredere în viaţa creştină să fie întărite prin rugăciune specifică. Deoarece atunci când ne rugăm specific, vedem şi răspunsuri specifice la aceste rugăciuni.

Pe lângă această cerere, “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, Isus merge mai departe, la următoarea cerere, în care spune: “Şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm şi noi celor ce ne greşesc.” Este oarecum neobişnuită această trecere, în rugăciunea Tatăl Nostru, de la “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, la “Şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm şi noi celor ce ne greşesc” sau “Şi ne iartă nouă datoriile, precum îi iertăm şi noi pe datornicii noştri.”
Ne aducem aminte, din vechiul acrostih care este folosit de obicei pentru a descrie elementele constitutive ale rugăciunii, de cuvântul “ACTS” (asemenea cărţii Faptelor Apostolilor [în engl. Acts, n.tr.]). Fiţi atenţi cum pronunţaţi acest cuvânt! Când eram la seminar obişnuiam să practicăm acest exerciţiu cu profesorul de homiletică. El spunea: “Domnilor, această carte nu este o unealtă ascuţită pe care o folosiţi la cioplitul copacilor. Nu este cartea Securii (în engl. este un joc de cuvinte între Acts – Faptele Apostolilor şi Axe – Secure, n.tr.), ci este cartea (şi ne punea să pronunţăm corect Acts) Faptelor Apostolilor. ACTS este un acrostih alcătuit din cinci elemente constitutive ale rugăciunii, aşa cum le găsim prezentate în Biblie. Litera “A” este pentru “adorare” (engl. adoration, n.tr.), element la care ne-am uitat deja în cadrul cererilor cuprinse în rugăciunea Tatăl Nostru. Prima cerere pe care trebuie s-o facem este pentru înălţarea Numelui lui Dumnezeu. Anume ca Dumnezeu să poată fi văzut ca sfânt şi noi să ne putem teme de El. Acest lucru este în concordanţă cu acea porţiune din rugăciune care este dedicată laudei lui Dumnezeu şi adorării. Litera “C” din cuvântul “ACTS” este pentru “mărturisire” (engl. confession, n.tr.). Litera “T” este pentru “mulţumire” (engl. thanksgiving, n.tr.) iar “S” este pentru “implorare, cerere” (engl., supplication). În rugăciunea Tatăl Nostru ne aflăm acum la litera “S”, pentru “implorare”. Facem acele cereri pe care Isus ne sugerează să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Iar acum El a ajuns la punctul în care spune că noi trebuie să-I cerem lui Dumnezeu să ne ierte păcatele sau greşelile, precum le iertăm şi noi celor ce greşesc împotriva noastră. Aici putem observa apărând şi litera “C” din cuvântul “ACTS”. Anume acel element al rugăciunii dedicat mărturisirii păcatului.

Care este litera acrostihului care în mod izbitor lipseşte din rugăciunea Tatăl Nostru? Litera “T”. Unde există vreo referire specifică la mulţumire, în rugăciunea Tatăl Nostu? Nicăieri. Iar acest lucru este ciudat deoarece atunci când apostolul Pavel, de exemplu, ne oferă sfaturi vizavi de rugăciune el ne spune că întotdeauna trebuie să venim cu cererile noastre într-un spirit de mulţumire. Trebuie să ne aducem cererile înaintea lui Dumnezeu însoţite de mulţumire. Ascultând de porunca lui Pavel vizavi de rugăciune, anume aceea că rugăciunea trebuie să includă întotdeauna şi mulţumire, pot desluşi prezenţa mulţumirii în rugăciunea Tatăl Nostru într-un mod implicit, chiar dacă ea nu este menţionată explicit aici. Şi cred că mulţumirea face parte din întregul complex al cererii “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.” Aceasta deoarece trebuie să fim atenţi, nu numai la nevoia zilnică de hrană pe care o avem, ci şi la realitatea acoperirii acestei nevoi de către Dumnezeu, ceea ce produce în noi o atitudine de mulţumire. Chiar dacă mulţumirea nu se află în mod explicit în rugăciunea Tatăl Nostru, ea este oarecum implicită în cererea făcută pentru suplinirea nevoilor noastre zilnice de pâine.

Însă elementul mărturisirii este prezent în mod explicit. “Şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm şi noi celor ce ne greşesc.” Acesta este unul dintre cele mai înspăimântătoare elemente ale rugăciunii Tatăl Nostru, după părerea mea, deoarece nu spune în mod simplu, “Dumnezeule, te rugăm să ne ierţi păcatele.” Dimpotrivă, “Şi ne iartă nouă greşelile (sau datoriile), precum iertăm şi noi datornicilor noştri.” Acest aspect este legat în mod direct de învăţătura pe care Isus ne-a lăsat-o, cu privire la atitudinea critică. Trebuie să ne reamintim întotdeauna, atunci când ne rugăm pentru iertarea păcatelor noastre, că suntem nişte păcătoşi iertaţi. Şi că singura cale prin care existăm în Împărăţia lui Dumnezeu este în virtutea iertării păcatelor noastre, prin harul fără plată al lui Dumnezeu prin care El ne oferă iertarea Lui. Însă, o dată cu această binecuvântare, întotdeauna este dată şi o responsabilitate. Isus ne spune o parabolă cu privire la acest adevăr, în care ne arată că dacă nouă ni s-a iertat mult, atunci noi trebuie să reflectăm acelaşi spirit de bunăvoinţă faţă de alţi oameni. Cum am putea refuza să iertăm pe cineva care ne-a greşit şi care îşi cere iertare când raţiunea care face fiinţele noastre apte să fiinţeze în Împărăţia lui Dumnezeu este tocmai iertarea. Iertarea este singura cale prin care putem sta în prezenţa lui Dumnezeu. Şi din moment ce am păcătuit cu mult mai radical şi mult mai grav împotriva lui Dumnezeu decât ne-a greşit cineva vreodată, iar dacă Dumnezeu este dispus să ne ierte de păcate, cum am putea atunci noi să nu dorim să îi iertăm pe cei ce ne greşesc?

Este o mică atenţionare pe care doresc s-o fac aici. Cred că printre creştini există o serioasă neînţelegere cu privire la iertare. Prea des aud oameni spunând că dacă cineva greşeşte împotriva ta, Dumnezeu îţi cere să-l ierţi imediat şi necondiţionat, indiferent dacă cei ce îţi greşesc îşi cer sau nu iertare. Eu nu găsesc acest lucru nicăieri în Scriptură. Îl văd într-adevăr pe Isus făcând acest lucru atunci când se roagă pentru iertarea călăilor Săi, chiar dacă aceştia nu s-au căit. Putem, cu siguranţă, să-i iertăm pe cei ce ne greşesc, chiar dacă aceştia nu se căiesc şi nu-şi dau seama de ceea ce fac. De fapt, ceea ce justifică cel mai bine această poruncă de a ierta este învăţătura biblică care spune că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Ni se mai spune şi că nu trebuie să fim ranchiunoşi sau răzbunători în atitudinile noastre. Iar dacă cineva ne răneşte, ne nedreptăţeşte sau ne jigneşte, noi trebuie să fim gata, să fim dispuşi, să acceptăm acest lucru în numele dragostei.
Însă există acele rele care sunt atât de serioase încât atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, sunt luate măsuri prin care acestea sunt aduse la cunoştinţa autorităţilor bisericeşti în funcţie. Cineva păcătuieşte împotriva ta, tu mergi şi-l confrunţi, însă el refuză să se pocăiască. Urmează apoi un proces prin care luăm cu noi un prieten, iar apoi, dacă este necesar, facem apel la Biserică. Iar rolul instanţelor bisericeşti este tocmai acela de a stabili gravitatea şi de a aduce dreptatea în relaţiile dintre creştini. Dacă am fi obligaţi să iertăm în orice situaţie imediat, în mod direct şi necondiţionat, atunci acest întreg proces de disciplinare care există în Biserică nu şi-ar mai avea rostul. Însă deoarece Dumnezeu a dispus aceste măsuri de disciplină pentru Biserică atunci ceea ce rezultă de aici (nu-i aşa?) este că nu suntem absolut obligaţi să iertăm pe oricine care ne greşeşte, atunci când acea persoană nu se pocăieşte. Dumnezeu nu ne va ierta dacă nu ne pocăim.

Însă ideea este că atitudinea fundamentală a inimii noastre ar trebui să fie la fel de plină de îndurare faţă de alţii cum a fost Dumnezeu faţă de noi. În aşa fel încât dacă cineva păcătuieşte împotriva noastră şi apoi îşi recunoaşte vina, se căieşte şi îşi cere scuze, suntem obligaţi să iertăm. Însă noi refuzăm uneori să acordăm această iertare. Isus ne spune că de şaptezeci şi şapte de ori trebuie să îi iertăm pe fraţii noştri dacă aceştia săvârşesc împotriva noastră acelaşi păcat de fiecare dată. Dacă ei se pocăiesc de fiecare dată, noi trebuie să-i iertăm de fiecare dată. Pentru că aceasta este relaţia fundamentală pe care o avem cu Dumnezeu. Dacă trebuie să ne rugăm zilnic pentru pâine, presupunerea pe care o facem aici este că rugăciunea Tatăl Nostru indică faptul că ar trebui să ne rugăm zilnic şi pentru iertare.
Spuneam că, din acest motiv, aceasta e o parte a rugăciunii care te înspăimântă. Este înspăimântător pentru mine să spun: “Dumnezeule, te rog să mă ierţi direct proporţional cu modul în care şi eu îi iert pe cei care îmi greşesc.” Acest lucru este înspăimântător. Şi aceasta deoarece ştiu că nu am fost deloc atât de îndurător cu oamenii care mi-au greşit încât să mă apropii de îndurarea lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu îmi face după această rugăciune, atunci mă pot afla într-un mare necaz, dacă El îmi oferă iertare doar pe măsura intensităţii şi a modului în care eu sunt dispus s-o ofer celorlalţi. Şi, astfel, ni se aduce aminte, nu numai de păcătoşenia noastră şi de nevoia de a ne mărturisi păcatele zilnic, de nevoia de a fi iertaţi de Mâna lui Dumnezeu, ci această cerere din rugăciunea Tatăl Nostru ne aduce aminte şi de datoria noastră de creştini, în termenii relaţiilor noastre personale, la nivel uman. Nu doar relaţia pe verticală pe care o am cu Dumnezeu şi în care trebuie să-mi mărturisesc păcatul imediat ce am păcătuit, confesându-mă zilnic înaintea Lui. Da, păcatele mele au fost toate plătite odată pentru totdeauna la cruce. Şi astfel, într-un anume sens, n-aş avea nevoie să-mi mărturisesc păcatele, din moment ce ele au fost deja plătite la cruce. Însă aduceţi-vă aminte că Isus ne-a învăţat să facem lucrul acesta ca fiind parte din comuniunea pe care o avem cu Dumnezeu. În fiecare zi am nevoie de o înţelegere proaspătă, de o experienţă proaspătă a harului şi a iertării Sale.

Gânduri de încheiere
Am văzut un studiu recent despre complexele de vinovăţie şi cum pot fi acestea studiate în cultura noastră prin anumite teste psihologice. Era un studiu psihologic făcut pe un eşantion de studenţi de la diferite universităţi. Am fost interesat de acest studiu deoarece din acest eşantion făceau parte studenţi ai unui colegiu creştin. Studiul avea menirea de a arăta nivelul de anxietate al oamenilor, psihologic vorbind, legat de problemele de vinovăţie nerezolvate. Iar în acest colegiu creştin, nouăzeci şi nouă de procente dintre studenţii testaţi trăiau cu probleme de vinovăţie nerezolvate. M-am gândit atunci, cum se poate ca într-un colegiu creştin să avem această paralizie cauzată de vina care nu a fost îndepărtată? Dacă cineva ar fi eliberat de complexul vinovăţiei aceştia ar trebui să fie creştinii, cei care înţeleg ce este harul, care înţeleg ce înseamnă crucea, care înţeleg dorinţa Tatălui de a ne ierta păcatele. Cred că o parte din explicaţia acestui fenomen este aceea că în colegiile seculare tinerii au îndepărtat din conştiinţa lor şi şi-au înăbuşit sentimentele de vinovăţie astfel încât nu mai simt nici o vinovăţie vizavi de comportamentul lor. Iar atunci când cineva devine creştin, această persoană este sensibilizată de obligaţia pe care o are de a asculta de Dumnezeu. Astfel, conştiinţa noastră poate deveni foarte uşor cuprinsă de nelinişte. Probabil aceasta explică situaţia revelată de sondaj. Însă susţin că ceva nu este în regulă aici. Dacă ascultăm această poruncă pe care ne-a dat-o Isus, de a ne ruga zilnic pentru iertarea păcatelor noastre, atunci starea noastră spirituală ar trebui să fie sănătoasă, având încredere în relaţia noastră cu Dumnezeu, ştiind că Dumnezeu a promis că ne va ierta păcatele atunci când Îi cerem lucrul acesta.

Tradus de Tiberiu Pop

Paternitatea lui Dumnezeu

R.C. Sproul

https://www.rcrwebsite.com/tatalnostruidx.htm

 


“Tatăl nostru care eşti în ceruri …”. Aceasta este formula de început a rugăciunii Tatăl nostru. Ne-am uitat deja pe scurt la semnificaţia acestei formule personale de adresare care începe cu “Tatăl nostru …”. Însă nu am terminat tot ce aveam de spus. Nu doresc să trec mai departe la cea dintâi cerinţă până când nu voi mai acorda încă puţin timp acestei formule personale de adresare.
În secolul al XIX-lea o nouă disciplină a fost adăugată la programa şcolară din cadrul studierii religiei şi anume religia comparată. Este o încercare de a înţelege marile religii ale lumii nu în izolare unele faţă de altele, ci aşa cum şi sintagma religie comparată sugerează, în termenii inter-relaţionării şi ai comparaţiei. Interesul acesta a apărut, în parte, odată cu accelerarea procesului de creştere a populaţiei globale. În trecut, datorită dificultăţilor de a călători şi a imigra, puteam întâlni doar anumite ramificaţii ale religiei, în diferite părţi ale lumii, limitate la grupuri etnice sau naţionalităţi. Însă, cu cât distanţa dintre popoarele lumii a devenit mai mică şi cu cât a început să aibă loc tot mai multă interacţiune între cei din vest şi cei din est, creştinii au fost puşi în situaţia să se confrunte cu Islamul, Budismul, Şintoismul sau Confucianismul ş.a.m.d. Astfel, prin religia comparată a secolului al XIX-lea, s-a încercat să se analizeze diferite religii ale lumii şi să se găsească elemente comune ale acestora.
În această perioadă a apărut faimoasa analogie cu Dumnezeu şi muntele. Este vorba despre ideea că Dumnezeu Însuşi şade pe vârful unui munte, iar pentru a ajunge la El există posibilitatea de a urca pe mai multe căi. Unele dintre ele conduc, mai mult sau mai puţin, direct de la baza muntelui până în vârf, în timp ce altele, ocolesc, se învârt, se răsucesc şi se întorc până ce în final ajung în vârf. Prin urmare, dacă încerci să ajungi la Dumnezeu poţi să mergi atât pe calea Budismului, Daoismului, Şintoismului, Iudaismului sau Creştinismului. Acestea nu sunt altceva decât căi diferite care duc în cele din urmă în acelaşi loc.
Printre erudiţii germani ai secolului al XIX-lea, în mod special în acest domeniu al religiei comparate, am reţinut un cuvânt german care apare în mod repetat în titlurile cărţilor importante scrise în această perioadă. Acest cuvânt este wesen. El poate fi tradus în engleză cu fiinţă, sau substanţă, sau esenţă; ideea pe care o transmite este că, cu cât analizăm mai mult diversele religii ale lumii, cu atât putem pătrunde în miezul acestora, putem ajunge la substanţa fundamentală a lor sau putem să le disecăm esenţa de bază (sau wessen), fiinţa (miezul) religiei lumii. Concluzia optimistă, să zicem, a acestor erudiţi din secolul al XIX-lea este, aşa cum am menţionat deja, că la miezul, la esenţa religiilor lumii există această mărturisire comună a credinţei.
Una din lucrările importante care au fost scrise pe această temă, este cea a lui Adolf von Harnack, un istoric al Bisericii de origine germană, poate cel mai important istoric al Bisericii din ultimii 200 ani. Von Harnack a fost interesat să studieze acest aspect, astfel că el a scris o scurtă lucrare în limba germană care a fost tradusă ulterior şi în engleză, devenind apoi foarte populară în domeniul teologic. Este o carte mică dar a avut un impact enorm în gândirea teologică, atât la sfârşitul secolului al XIX-lea cât şi în secolul XX. Cartea se intitulează Ce este Creştinismul? Este un titlu provocator, nu-i aşa? Ce este Creştinismul ne-a provenit din germană şi avem acest titlu sub forma: Ce este esenţa sau fiinţa sau wesen-ul Creştinismului? Ce face Creştinismul să fie creştin? Care îi sunt crezurile de bază?
În efortul său de a analiza acest aspect, von Harnack a ajuns la următoarea concluzie: mesajul lui Hristos şi doctrinele de bază ale creştinismului biblic pot fi rezumate sub forma a două afirmaţii fundamentale. Există deci două afirmaţii fundamentale, esenţiale prin care poate fi definită religia creştină. Şi cu siguranţă că aţi auzit de acestea. Poate că nu aţi auzit niciodată de Harnack şi de cartea lui “Ce este Creştinismul?” dar vă garantez că dacă aţi fi mai în vârstă cu douăzeci de ani sau mai mult atunci aţi fi auzit de aceste două afirmaţii. Ele sunt: Prima este Paternitatea universală a lui Dumnezeu, iar a doua Fraternitatea universală a omului. Aţi mai auzit de aceste afirmaţii?
Sunt pe cale să spun acum ceva ce poate fi mai mult sau mai puţin controversat. Poate veţi găsi şocant sau complet jignitor ceea ce voi spune dar iată ce doresc să subliniez. Cred că analiza lui Harnack despre esenţa creştinismului este greşită. Nu cred că cele două afirmaţii sunt miezul esenţial al credinţei creştine. De fapt nici nu cred că sunt nici măcar parte din credinţa creştină. Dimpotrivă, cred că aceste afirmaţii intră în contradicţie cu credinţa creştină, sunt în antiteză cu ea. Şi dacă mi-aţi cere să scriu o carte cu titlul Ce este umanismul sau Ce este liberalismul secolului al XIX-lea, sau altceva de genul acesta, atunci v-aş putea spune că, dacă vreţi să ajungeţi la esenţa acestor sisteme de gândire nu trebuie să faceţi altceva decât să fiţi de acord cu afirmaţiile lor despre paternitatea universală a lui Dumnezeu şi fraternitatea universală a omului. Aceasta poate sună şocant pentru voi, dar haideţi, vă rog, să ne uităm în Scriptură şi să vedem unde anume, în Noul Testament sau Vechiul Testament, întâlnim acest concept universal al paternităţii lui Dumnezeu. Unde-l găsim? Întâlnim doar câteva pasaje care ar putea susţine acest concept, însă totul este neclar. Atunci când Pavel dezbate cu filosofii din Atena, la Areopag, când îi mustră referindu-se la altarul închinat de ei unui dumnezeu necunoscut, el citează din propriii lor poeţi păgâni, spunând: “Cu toţii suntem sămânţa lui Dumnezeu”. Acesta nu este un citat din Vechiul Testament ci un citat dintr-o sursă păgână. Pavel vrea să spună că toţi oamenii trăiesc, se mişcă, există cu ajutorul lui Dumnezeu, în sensul că toţi Îl avem pe Dumnezeu drept Creator. Doar aşa am putea vorbi despre paternitatea Lui universală, în sensul că Dumnezeu este Creatorul universal al rasei umane. Cu toţii suntem “sămânţa” Lui, în sensul că toţi am fost creaţi de El.
De ceea ce putem fi absolut siguri, este că, atunci când Biblia vorbeşte despre paternitatea lui Dumnezeu, aşa cum am văzut deja, ea nu o face doar cu referire la creaţie, ci se referă în mod specific la răscumpărare. Acest limbaj cu privire la paternitate apare cel mai frecvent în Biblie în contextul răscumpărării. Dar nici în acest caz nu cuprinde toate aspectele, ci este exclusiv şi restrâns. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este în primul rând şi într-un sens unic, doar Tatăl lui Hristos – Isus este Singurul născut al Tatălui. Iar în al doilea rând paternitatea lui Dumnezeu este extinsă asupra acelora care sunt adoptaţi în familia Lui, în virtutea unirii lor cu Hristos. Şi astfel, în loc să ne înveţe despre paternitatea universală a lui Dumnezeu, dimpotrivă Biblia ne învaţă despre paternitatea particulară a lui Dumnezeu, pentru că acest concept al paternităţii se aplică numai, şi în mod particular, acelora care sunt în Hristos. A-L numi pe Dumnezeu Tată al tuturor oamenilor – din perspectiva pe care Noul Testament o aduce asupra acestui cuvânt şi din perspectiva modului în care Biserica l-a înţeles în contextul familiei lui Dumnezeu – înseamnă a renunţa la unicitatea Creştinismului. Aşa că vă sfătuiesc să fiţi foarte atenţi în ce priveşte această afirmaţie. Nu stă în obişnuinţa americanilor să pună întrebări despre această afirmaţie şi nu stă nici în obişnuiţa oamenilor în general. Ideea paternităţii universale a lui Dumnezeu nu este un concept biblic. Doar ideea de Dumnezeu ca şi Creator universal este veridică.

Cea de-a doua afirmaţie este dedusă foarte clar din prima, acest lucru reieşind din modul în care Harnack şi ceilalţi o folosesc. Devreme ce Dumnezeu este tatăl nostru, al tuturor, înseamnă că toţi trebuie să împărtăşim în umanitatea noastră comună o anumită calitate de fraţi şi surori. Există o relaţie comună între membrii întregii rase umane pe care Harnack o descrie ca fraternitate (Aceasta a fost, bineînţeles, înainte ca discriminarea sexuală să fie condamnată, iar astăzi ar trebui să-i spunem fraternitate, respectiv solidaritatea femeilor). În fiecare caz însă aceasta este o deducţie din prima premiză, nu din Noul Testament.
Daţi-mi voie acum să vă spun altceva care poate fi din nou şocant pentru voi. Nu cred deloc că Biblia ne învaţă despre fraternitatea oamenilor. Veţi spune: “Stai puţin, nu ne învaţă Biblia să iubim pe toţi oamenii?” Ba da. “Şi o fraternitate între oameni nu ar trebui să implice o comunitate de oameni unde ei să se iubească unii pe alţii?”. Ba da, bineînţeles! E un lucru evident. Însă a avea o comunitate unde oamenii sunt obligaţi să se iubească, aceasta nu înseamnă că ei se află într-o relaţie de fraţi-surori. Acest concept are rădăcini mult mai adânci. Din nou vă spun, în termeni biblici, fraternitatea despre care Noul Testament ne relatează este fraternitatea sau relaţia de părtăşie dintre fraţii şi surorile care au fost adoptaţi în familia lui Dumnezeu şi care sunt în Hristos, Cel ce a devenit Întâiul născut dintre toate făpturile şi care este descris ca Fratele nostru Cel mare. Fac parte din frăţietate atunci când sunt unit cu Hristos prin adopţie. El este Fratele meu adoptiv. Şi toţi ceilalţi creştini care sunt parte din această relaţie specială, relaţia de părtăşie cu Biserica, părtăşia cu Mireasa lui Hristos, sunt oameni care participă la această fraternitate specială. Voi nu sunteţi născuţi în ea în mod natural; trebuie să fiţi născuţi din nou, regeneraţi, ca apoi să fiţi incluşi în această părtăşie, în această frăţietate, în această relaţie de frate-soră. Aşadar, dacă am fi de acord cu ideea de fraternitate universală a omului, am face vulnerabil conceptul crucial pe care Noul Testament îl relatează despre Biserică, despre unicitatea trupului lui Hristos, producând o fisură în cadrul acestui concept.

De ce totuşi cineva ar fi tentat să ajungă la concluzia că există ideea de fraternitate universală a omului. V-am sugerat mai înainte că unul din motive este deducţia din prima premiză, şi anume paternitatea universală a lui Dumnezeu. Însă mai este un motiv în virtutea căruia cineva ar putea ajunge la o asemenea concluzie eronată. Există ceva despre care Biblia ne învaţă, ceva ce ţine de universalitatea ei şi anume ideea universală conform căreia fiecare om este aproapele celuilalt. Nu fraternitate, ci calitatea de a fi aproapele celuilalt. Nu toţi oamenii sunt fraţii mei. Numai cei care sunt în Hristos sunt cu adevărat fraţii mei în Hristos. Însă fiecare om este aproapele meu. Şi Dumnezeu îmi cere să mă raportez la aceşti oameni aşa cum trebuie să mă raportez la un frate. Mi se cere să-mi iubesc aproapele aşa cum mă iubesc pe mine însumi. Isus a făcut clar lucrul acesta: dacă îl iubeşti pe aproapele tău nu înseamnă că nu mai ai responsabilitatea să-l iubeşti şi pe cel care nu-ţi este conaţional. Aceasta este greşeala pe care au făcut-o fariseii. Fariseii au crezut că toate aceste reguli – de aţi iubi aproapele, de a te purta cu bunătate faţă de el, de a fi milos faţă de el … – erau valabile doar cu privire la confraţii lor evrei, la conaţionalii lor. Ei au crezut că nu trebuie să iubească, de exemplu, un samaritean. Vă amintiţi pilda Bunului samaritean în care Isus ne relatează povestea unui om care, mergând spre Ierihon şi nimerind în mijlocul tâlharilor, a fost bătut, jefuit şi lăsat pe moarte. Şi cum levitul şi preotul au trecut pe lângă el fără să le pese, lăsându-l dezbrăcat, umilit şi în suferinţă. Apoi, în momentul în care a trecut pe acolo un samaritean, acesta s-a oprit, i s-a făcut milă, i-a uns cu ulei rănile, l-a dus la un han şi l-a plătit pe îngrijitorul acelui han ca să aibă grijă de cel rănit până când el se va întoarce. El a fost gata să plătească toate cheltuielile în vederea îngrijirii lui.
Aşadar, Isus ne relatează povestea Bunului samaritean. Cu ce ocazie a rostit El pilda aceasta? De ce ne-a spus Isus istorioara despre bunul samaritean? El a spus această povestire ca să răspundă oamenilor care-L întrebau: “Şi cine este aproapele meu?”. Cine este aproapele meu? Isus spune intenţionat această istorioară care implică o faptă ce dovedeşte bunătatea şi mila, îndurarea şi dragostea dintre un samaritean şi un evreu; doi oameni care nu se considerau ca făcând pare din aceeaşi frăţietate.
Deci Isus a spus că samariteanul este aproapele tău, rusul este aproapele tău, omul de culoare este aproapele tău, păgânul este aproapele tău, budistul este aproapele tău, musulmanul este aproapele tău, orice fiinţă umană de pe faţa pământului este aproapele tău. Şi trebuie s-o iubeşti pe acea persoană tot atât de mult cum te iubeşti pe tine însuţi. Acesta nu este un adaos la Legea lui Dumnezeu. Isus îl defineşte ca fiind o parte esenţială a Marii Porunci. Din nou vă zic, acesta nu este un aspect secret, ascuns undeva prin Biblie, ci este cel mai proeminent şi important. Este proeminent deoarece ne îndeamnă să privim pe fiecare om ca fiind aproapele nostru. Şi vei vedea ce uşor vei trece de la ideea de a-l privi pe fiecare om ca pe un aproape al tău la ideea de fraternitate universală. De ceea ce trebuie să te fereşti însă este ambiguitatea cu privire la unicitatea acestei fraternităţi.

Pun accentul pe acest aspect din cauza formulei de adresare de la începutul rugăciunii Tatăl nostru: “Tatăl nostru care eşti în ceruri”. Când ne referim la cuvântul Tată începem să intrăm pe tărâm sfânt. Aşa cum am mai spus, ni s-a dat acest privilegiu extraordinar de a fi învredniciţi să I ne adresăm lui Dumnezeu de pe poziţia de fii în familia Sa, aşa cum şi Isus a făcut. Acum recunoaştem nu numai faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru ci şi că, cuvântul “al nostru” este un cuvânt care presupune, sau impune de la sine limite. El este Tatăl nostru. El este Tatăl nostru într-un mod care ne avantajează. El este Tatăl nostru în sensul că El este Patriarhul fraternităţii. El este Singurul care i-a zămislit pe fraţi şi pe surori, căci fraţii şi surorile sunt născuţi de la Dumnezeu. Iar apoi sunt născuţi din nou prin Duhul lui Dumnezeu. În creaţie, noi suntem prin natura noastră, duşmani ai lui Dumnezeu. Prin recrearea noastră, prin regenerare, noi devenim copii ai lui Dumnezeu; acesta este un statut şi un privilegiu ce predomină în conceptul de răscumpărare scos în evidenţă de Noul Testament; el ar trebui adus în gândirea noastră de fiecare dată când folosim cuvântul “al nostru” în momentul când rostim rugăciunea “Tatăl nostru”: “Tatăl nostru care eşti în ceruri”.

Aplicaţie
De câte ori aţi auzit expresiile paternitatea universală a lui Dumnezeu şi fraternitatea universală a omului? Sper că aţi ascultat cu atenţie ceea ce v-am spus astăzi, în aşa fel încât să nu rămâneţi cu impresia că ceea ce am zis de fapt este să ne considerăm pe noi înşine superiori celorlalţi oameni şi să ne păstrăm dragostea şi mărinimia doar pentru noi înşine, fără să o dăruim nimănui.
Parcă şi aud pe cineva spunând: “Dar priveşti lucrurile cu un aer aşa de patronal! Da, spui că trebuie să iubesc pe oricine, că trebuie să-l consider pe fiecare om ca fiind aproapele meu, dar eu în realitate nu recunosc cu adevărat validitatea religiei lor. Ba chiar îi cataloghez ca nefăcând parte din interiorul Bisericii”.
M-aţi auzit pe mine spunând aşa ceva? Nu am spus acest lucru, însă ceea ce am spus înseamnă acest lucru. Ceea ce fac de fapt este să afirm că celelalte religii ale lumii se află în afara teritoriului Bisericii, că există o diferenţă între creştinism şi budism şi că această diferenţă are implicaţii veşnice, fiind de o importanţă enormă. Ştiu totodată că atunci când spun acest lucru deschid poarta unui conflict enorm. Dar este ceea ce fac eu un element nou în istoria Iudaismului şi a Creştinismului? I-a spus oare Dumnezeu lui Israel: “Nu contează dacă îl urmezi pe Baal sau Mă urmezi pe Mine. Ambele căi duc la Mine.Toate religiile sunt în esenţă aceleaşi”?
Preaiubiţilor, întoarceţi-vă la prima poruncă: “Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!”. În ochii lui Dumnezeu, Baal era un dumnezeu fals aşa cum a fost şi Dagon dumnezeul filistenilor. Dragii mei, nu uitaţi că interdicţia cu privi

Tatăl nostru

R.C. Sproul


Am vorbit săptămâna trecută despre rugăciune şi am început să dezbatem pe marginea acestui subiect uitându-ne pentru început la ucenicii lui Isus care au venit la un moment dat la El şi I-au adresat următoarea rugăminte: “Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm”. Am văzut că Isus Şi-a început învăţătura despre rugăciune, spunându-ne cum să NU ne rugăm. El ne-a spus că nu trebuie să fim asemenea ipocriţilor din vremea Lui, al căror scop unic în timp ce se rugau era să fie văzuţi de oameni, sau să ofere un spectacol public de evlavie, care era de fapt o minciună. Dimpotrivă, Isus ne-a spus că trebuie să ne ducem în casele noastre, să intrăm în cămăruţele noastre, să închidem uşa şi să ne rugăm lui Dumnezeu în ascuns, fără să atragem atenţia oamenilor, iar Dumnezeu ne va răsplăti în mod public.
De asemenea, am mai văzut că Isus ne-a avertizat, nu numai să nu ne rugăm ca ipocriţii, ci şi ca păgânii. Noi nu trebuie să ne rugăm ca păgânii, care se gândeau că Îl pot manipula pe Dumnezeu folosind o formulă magică, sau recitări speciale, sau încântaţii de cuvinte şi fraze care se repetă la nesfârşit; acestea erau rugăciuni formale, recitate din memorie, care aveau scopul, aşa cum am mai spus, de a-L manipula pe Dumnezeu. Există tendinţa în unii oameni de a crede că Dumnezeu poate fi manevrat prin magie. În acea perioadă a păgânismului magia era la tot pasul; oamenii credeau în tărâmul magiei, credeau că prin magie îi pot manevra pe zei şi pot modifica mediul înconjurător; ei se foloseau de încântaţii magice sau formule magice speciale.

Toate aceste lucruri ni se pot părea cu totul străine dacă ţinem cont de cultura sofisticată în care trăim astăzi. Haideţi totuşi să ne gândim la următoarele aspecte. Întreg sistemul acesta de manipulare a mediului în care trăim îl găsim în miezul religiei New Age; el s-a infiltrat totodată foarte adânc în viaţa Bisericii şi în mod particular în biserica evanghelică, unde am observat multe lucruri ce ţin de magie. Uitaţi-vă de exemplu la semnele de pe acţibildurile lipite pe bara din spate a maşinilor sau la panourile pe care stă scris cu litere mari “Imaginează-ţi că poţi păstra pacea în lume”. Am văzut nu demult un acţibild pe care scria “Imaginează-ţi …” şi apoi continua cu “whirled peas”. Bineînţeles că era o glumă făcută pe seama simplei afirmaţii care era în faţa ochilor noştri: “Imaginează-ţi că poţi păstra pacea în lume”.
Ce stă de fapt în spatele acestei afirmaţii? Ce vrea să ne transmită de fapt această idee de a ne imagina că putem păstra pacea în lume? Ideea care se desprinde de aici este că, dacă începem să ne concentrăm în gândirea noastră, vom emana cumva o anumită putere din miezul fiinţei noastre şi dacă vom aduna destui oameni care să-şi focalizeze câmpurile de energie pe ce anume dorim să se întâmple, lucrul acesta va implica de fapt o desfăşurare a unui anumit fel de activitate psihocinetică cu ajutorul căreia mintea va lua locul spiritului – aşa a făcut Uri Geller, care s-a concentrat asupra unei cozi de lingură şi a făcut-o să se îndoaie (a fost doar un truc, nimic mai mult; nu a fost nimic real). Ceea ce vreau să spun însă, este că tindem să credem astfel de idei care circulă printre noi, tindem să credem că putem apela la resursele din interiorul unei persoane şi putem invoca acea putere care să schimbe mediul în care trăim. O astfel de “credinţă” nu este o credinţă religioasă în sensul biblic al cuvântului, ci este magie. Şi nu contează cât de mult vei încerca să o înveleşti în expresii cu substrat religios, pentru că ea tot magie va rămâne. Trebuie să fim foarte atenţi când este vorba de această intruziune a gândirii New Age-ului în credinţa creştină. Pentru că Isus, înainte de a-i învăţa pe oameni cum anume trebuie să se roage, i-a avertizat cu privire la aceste două feluri de rugăciune necorespunzătoare. Modul ipocrit de a se ruga şi modul păgân de a se ruga. Dumnezeu nu este slăvit prin rugăciunea de tip păgân care încearcă să-L manipuleze folosindu-se de puterea magiei pentru a schimba un anumit context în care ne aflăm.

După ce în prima parte a scos în evidenţă aceste avertizări, Isus Îşi axează discursul pe o expunere pozitivă a ceea ce rugăciunea evlavioasă ar trebui să conţină, punând totodată accentul şi pe cum anume ar trebui să arate o astfel de rugăciune. Această rugăciune a fost doar un exemplu pe care El l-a încredinţat Bisericii, până când în cele din urmă a devenit cunoscută sub numele de rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru este parte integrantă din închinarea creştinilor de pretutindeni. Majoritatea serviciilor creştine de închinare de duminică dimineaţa includ la un anumit punct această rugăciune.
Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit! Şi vă rog să nu mă sunaţi, nici să nu-mi scrieţi în legătură cu acest aspect. Nu, nu sunt împotriva rostirii rugăciunii Tatăl nostru la serviciile de închinare de duminică dimineaţă. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să fim cu băgare de seamă chiar şi atunci când este vorba de rugăciunea Tatăl nostru. Există pericolul ca în momentul în care “recităm” această rugăciune să fim implicaţi, chiar într-o recitare. Da, chiar într-o recitare. Însăşi rugăciunea Tatăl nostru poate deveni o ocazie în care putem încălca poveţile pe care ni le-a dat Isus cu privire la ce anume trebuie să evităm atunci când ne rugăm. Ea poate deveni un exerciţiu de memorie, la fel ca şi în păgânism, încărcat din plin cu lipsă de sens, repetări fără sfârşit şi apatie. Aşa va fi, dacă noi doar vom spune rugăciunea. Uneori mă necăjesc când îi văd pe unii creştini adunaţi laolaltă pentru o gustare şi aud la un moment dat pe unul din ei spunând unei persoane din mulţime: “Johnny Smith, vrei să spui tu rugăciunea înainte să mâncăm?”. În loc să zică “condu-ne în rugăciune”, el zice “spune rugăciunea”. Lucrul acesta ne arată de fapt că suntem pe cale să o spunem, să o recităm. Şi tot ceea ce auzim apoi este acea recitare.

Aşadar, ceea ce vreau să spun este că orice rugăciune poate deveni o ocazie pentru a face o repetare searbădă, o repetare spusă din memorie, care nu vine cu adevărat din inimă. Aş mai putea adăuga la acesta încă o avertizare. Când Isus a lăsat Bisericii această rugăciune, El nu a spus “Când vă rugaţi, să vă rugaţi această rugăciune”. Daţi-mi voie să repet. Isus n-a spus “Când vă rugaţi, să vă rugaţi această rugăciune”. Ceea ce a spus El de fapt ucenicilor a fost “Când vă rugaţi, să vă rugaţi aşa“. Apoi le-a dat acest exemplu de rugăciune evlavioasă. El le-a dat un model de rugăciune din care putem învăţa; este ceea ce noi numim principii transferabile. Am început acest studiu despre rugăciune, relatându-vă acea povestioară despre întâlnirea pe care am avut-o cu profesorul de pian George Miladin, o figură proeminentă pe plan naţional, cel care aplică un sistem de studiu de tip corespondenţă – îi scrii şi primeşti apoi propria lui metodă pentru a învăţa cum să cânţi la pian. De fapt, tehnica lui George de a-şi instrui studenţii, este ceea ce el însuşi a numit principii transferabile în domeniul muzicii. Astfel că, dacă înveţi un anumit principiu – ca de exemplu cum să foloseşti o serie de cinci note muzicale – vei avea apoi o tehnică sau un principiu care nu se aplică doar la un singur cântec sau doar la un anumit gen de muzică, ci este transferabil. Vei putea să foloseşti acel principiu într-o gamă foarte largă de compoziţii muzicale sau aranjamente muzicale. Ceea ce el face de fapt, este să-ţi dea un exemplu despre ceva ce poate fi folosit la un nivel mult mai înalt.
Exact acelaşi lucru îl face Isus aici, când ne lasă rugăciunea Tatăl nostru. El ne dă principii transferabile. El ne arată cum să ne rugăm, ce fel de conţinut ar trebui să includem în rugăciune şi ce anume ar trebui să implice această rugăciune. El nu ne dă această rugăciune ca s-o repetăm, nu ne dă mandatul de a repeta la nesfârşit exact aceleaşi cuvinte din rugăciunea Lui. Aş dori să subliniez din nou pericolul de a reduce rugăciunea Tatăl nostru la o simplă repetare searbădă, fără sens, lipsită de raţiune. Dar să trecem acum la celălalt aspect important pe care aş dori să-l subliniez.

Am spus adesea că una din liturghiile mele favorite din viaţa Bisericii este ceremonia tradiţională cu ocazia căsătoriei. Cu toţii aţi auzit-o pe parcursul vieţii de foarte multe ori, de fiecare dată când mergeaţi la o nuntă. “Preaiubiţilor, suntem adunaţi aici, astăzi, în prezenţa lui Dumnezeu şi a acestor martori, ca să-l unim pe acest bărbat şi pe această femeie în sfânta legătură a căsătoriei care a fost instituită de Dumnezeu şi sfinţită de Domnul nostru la sărbătoarea nunţii din Canaan.” Şi apoi continuă mai departe …
Este o ceremonie foarte scurtă. Ea conţine angajamente; conţine jurăminte; conţine porunci; conţine rugăciuni. Este unul din acele lucruri prin care mă îmbogăţesc spiritual; cu cât oficiez mai multe căsătorii sau cu cât aud mai multe ceremonii de căsătorie oficiate în Biserică, cu atât sunt mai binecuvântat de pe urma conţinutului frazelor exprimate cu ocazia acelei părtăşii, cu ocazia acelei închinări. Aceasta înseamnă că, cu cât devin mai familiar cu limbajul, cu atât încep să mă gândesc şi să meditez la el mai mult, să analizez şi să aprofundez toţi termenii pe care-i conţine această scurtă ceremonie de căsătorie. Cât belşug de bogăţie are să ne ofere sanctitatea acestei instituţii, câte lucruri noi!!! Este minunată!!! Tot aşa este şi cu rugăciunea Tatăl nostru. Ascultând-o de atâtea şi atâtea ori, am căzut în pericolul de a nu mai vedea în ea nimic fascinant, ci doar o repetare searbădă, fără sens. Sau discutând întruna pe marginea acestor cuvinte şi a acestor principii, am ajuns să ni le întipărim în minte şi în conştiinţă prin repetarea lor. Repetarea, în sine însăşi, nu este un lucru rău. Dimpotrivă, este unul din cele mai importante aspecte ale învăţării. Trecem peste o anumită informaţie din nou şi din nou. De ce? Pentru că persoanele care ajung să stăpânească un concept doar prin auzire, sunt foarte rare. Marii maeştri ai pianului şi ai violinei au ajuns să stăpânească seriile de note muzicale, cântând de nenumărate ori şi apoi repetându-le din nou şi din nou.
Era odată un mare profesor de pian care îl învăţa pe unul din studenţii săi seriile de note muzicale. La un moment dat studentul s-a plictisit până peste cap să tot cânte acele note muzicale, încât a zis: “Nu mai vreau să cânt seriile acestea de note muzicale. Vreau să cânt ca şi Van Cliburn. Vreau să cânt ca un mare maestru de pian”. Profesorul I-a zis studentului: “Ştii, poate niciodată nu vei fi în stare să cânţi la pian o melodie ca Van Cliburn. De fapt, după toate probabilităţile, nici n-ai fi capabil să stăpâneşti măcar jumătate din nivelul pe care-l are Van Ciburn. Există însă un lucru pe care-l poţi face! Studentul l-a întrebat: “Care-i acela?”. Profesorul i-a răspuns: “Poţi să-ţi cânţi propriile-ţi serii de note muzicale”. Apoi a continuat: “Poţi să le cânţi pe ale tale la fel de bine cum le cântă el pe ale lui”. Şi să nu crezi niciodată că Van Cliburn a devenit Van Cliburn fără să cânte şi să exerseze aceleaşi şi aceleaşi serii de note muzicale, până când acele tonuri au devenit a doua lui natură.
Acesta însă este un alt aspect important. Când ne rugăm o dată şi încă o dată şi încă o dată rugăciunea Tatăl nostru, ea începe să devină parte din mecanismul gândirii noastre, iar rezultatele nu întârzie să apară. Ea începe să devină parte din sufletul nostru. Şi ajunge să fie ceva la care putem să apelăm atunci când nu ştim cum anume să ne rugăm. Întotdeauna putem să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru.

O.K. Acum că am terminat cu aceste avertizări, haideţi să aruncăm o privire la această rugăciune pe care Isus a lăsat-o Bisericii ca un model de rugăciune suprem. Răspunzând la întrebarea “Doamne, învaţă-ne, cum să ne rugăm?”, Isus a zis: “Când vă rugaţi, iată cum să procedaţi. Când vă rugaţi, rugaţi-vă aşa”. Apoi începe cu aceste cuvinte: Tatăl nostru care eşti în ceruri.
Aceia dintre voi care aţi fost în grupuri de creştini unde aceştia se rugau des sau în grupuri de părtăşie din biserică în care oamenii se plimbau de jur împrejurul camerei şi se rugau individual, poate aţi remarcat deja cât de obişnuiţi sunt creştinii să-şi înceapă rugăciunile cu termenul “Tată” sau “Tatăl nostru” sau “Tatăl nostru ceresc”. Din nou şi din nou majoritatea rugăciunilor personale, puternic exprimate emoţional, încep cu una din formulele de adresare către Dumnezeu ca şi “Tată”. Avem o tendinţă să luăm acest titlu al lui Dumnezeu ca pe ceva care ni se cuvine. Ne este atât de familiar, suntem atât de obişnuiţi cu el ca făcând parte din viaţa noastră sau din serviciul divin, încât dacă este ceva pe care-l putem spune fără să ne gândim la rugăciunea Tatăl nostru, atunci este chiar formula de adresare de început: “Tatăl nostru”; şi astfel pierdem din vedere cât de esenţială este această expresie.
Un teolog german, un erudit specializat în studiul Noului Testament, a făcut un studiu (întrebat fiind de cineva), iar rezultatele cercetării sale au fost următoarele. A căutat prin scrierile Vechiului Testament şi prin scrierile rabinice existente în sursele evreieşti timpurii şi nu a putut găsi măcar un singur exemplu de scriitor sau autor evreu care să se fi adresat vreodată în rugăciune lui Dumnezeu cu termenul “Tată”, până în sec. al X-lea d.Hr. Nu a putut găsi nici măcar o singură rugăciune evreiască scrisă, care să fi rămas intactă pe vreun document, decât la aproximativ o mie de ani după Hristos; aceasta include într-adevăr o adresare directă lui Dumnezeu ca “Tată”. Bineînţeles că, găsise texte unde Dumnezeu era prezentat ca şi “Tatăl”, dar niciodată sub forma unei adresări directe, personale. Această adresare directă a întâlnit-o de abia în sec. al X-lea. Partea extraordinară a cercetării acestui teolog a fost următoarea: el a examinat rugăciunile lui Isus aflate în paginile Noului Testament şi a descoperit că fiecare rugăciune a Lui, cu excepţia uneia, începe adresându-se lui Dumnezeu cu “Tată”. Dar care este importanţa acestui fapt? Ei bine, el a afirmat că importanţa constă în faptul că Isus, ca evreu şi ca rabin, s-a delimitat El Însuşi faţă de tradiţie, îndepărtându-se de ea. Şi nu era doar o îndepărtare nesemnificativă ci una radicală. Era o îndepărtare care a întâmpinat o mare ostilitate din partea contemporanilor Săi. Când Isus I s-a adresat lui Dumnezeu ca “Tată”, contemporanii Săi – fariseii, de exemplu – au început să-I zică “Cine te crezi tu, de îndrăzneşti să-I spui lui Dumnezeu ‘Tată’? Eşti doar un om!!! Ba mai mult, ei au început să gândească şi mai în profunzime, mult mai mult decât am fi făcut noi doar uitându-ne la aceste cuvinte şi I-au zis: “Tu care eşti doar un om, te consideri pe tine însuţi ca fiind egal cu Dumnezeu?”. Ei au înţeles că pentru a I se adresa lui Dumnezeu într-un mod atât de familiar, pentru a arăta un sens atât de profund al intimităţii dintre El şi Tatăl, El trebuie să fie cineva foarte important. De fapt chiar era, era Fiul lui Dumnezeu, într-un sens unic pe care doar El îl înţelegea.

Uitaţi-vă cu atenţie la ceea ce spune Isus: “Vreţi să învăţaţi cum să vă rugaţi? Ei bine, când vă rugaţi să spuneţi Tatăl nostru“. El le spune de fapt: “Nu numai că am permisiunea să Mă adresez lui Dumnezeu cu termenul “Tată”, ci vă încredinţez şi vouă chiar acum acest privilegiu”.
Cred că realizaţi, dragi prieteni, că una dintre cele mai importante doctrine ale Noului Testament care scoate în evidenţă răscumpărarea noastră este doctrina adopţiei. Din perspectiva firii pământeşti suntem copii ai mâniei. Dumnezeu nu este Tatăl nostru natural, în termenii unei relaţii intime, personale, de Tată-fiu. Dar noi am fost adoptaţi în familia lui Dumnezeu prin Hristos. Hristos este singurul născut al Tatălui (monogenes), singurul Fiu al Tatălui, singurul care are dreptul pe acest pământ să I se adreseze lui Dumnezeu cu Ava, adică Tată. În acel moment El Îşi invită ucenicii să I se alăture pentru a începe şi ei să folosească acea formă de adresare … pentru a intra şi ei într-o relaţie specială cu Tatăl.
Bineînţeles că nu numai Fiul ne dă dreptul acesta şi autoritatea de a ne adresa lui Dumnezeu cu “Tată”, ci şi Duhul Sfânt, Cel care ne asistă în viaţa noastră de rugăciune, Cel care ne ajută, Cel care mijloceşte pentru noi şi ne dă dreptul să strigăm “Ava! Tată!“.
În concluzie, ideea principală este că lucrul acesta nu trebuie luat ca pe ceva ce ni se cuvine şi nu trebuie tratat cu uşurinţă. De fiecare dată când spunem rugăciunea Tatăl nostru, de fiecare dată când ne deschidem buzele şi spunem “Tatăl nostru”, ar trebui să ne îndreptăm cu gândul la faptul că am fost adoptaţi în familia lui Dumnezeu, am fost altoiţi în Hristos şi am fost plasaţi într-o relaţie intimă, personală cu Dumnezeu, de tipul Tată-fiu, o relaţie în care nu putem intra prin firea pământească. Ea a fost câştigată pentru noi prin ascultarea desăvârşită a Fiului care a primit o moştenire ce I-a fost promisă încă de la întemeierea lumii, o moştenire pe care o împarte cu fraţii şi surorile Lui, care sunt în El. Şi când ne aducem aminte de toate aceste lucruri, ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru.

Cuvinte de încheiere
Cunosc oameni care se luptă din greu pentru a putea să I se adreseze lui Dumnezeu cu termenul “Tată”. Am avut persoane care au venit la mine şi mi-au zis: “Îmi vine foarte greu să rostesc acest cuvânt pentru că în experienţa mea cu tatăl meu pământesc, am avut parte numai de cruzime şi de vicii; era o persoană insensibilă … m-a violat.” Am avut persoane care mi-au spus despre hărţuire sexuală, şi fel şi fel de lucruri prin care unii taţi abuzează sexual de copiii lor. Mi-aduc aminte că mi-au zis: “După o asemenea experienţă cum aş mai putea să mă adresez lui Dumnezeu cu “Tată”, căci până şi termenul în sine îmi provoacă repulsie”. Da, pot înţelege prin ce au trecut şi pot să simt într-o oarecare măsură durerea care le-a fost provocată; tot ceea ce pot spune este următorul lucru: “Chiar şi în durerea şi în presiunea psihică care a venit o dată cu acele experienţe mizerabile la care aţi fost supuşi de către taţii voştri pământeşti, chiar şi atunci aţi ştiut şi aţi înţeles că durerea care vă era provocată nu se putea compara cu nimic altceva. De ce? Pentru că ea nu venea de la uşa vecinului vostru, nici chiar de la unchiul vostru. Ci ea venea chiar de la tatăl vostru. Chiar şi firea vă învăţase că ar fi trebuit să primiţi cu totul altceva da la tatăl vostru pământesc.
Însă acum, oricât de greu v-ar fi să folosiţi cuvântul “tată” şi oricât de dificil v-ar fi să-l rostiţi cu încredere atunci când vă adresaţi lui Dumnezeu, fără să vă îngroziţi, încercaţi să vă concentraţi atenţia asupra cuvântului care vine după el: “nostru”. Penru că Tatăl nostru nu este tatăl tău. Tatăl nostru nu este tatăl care te-a violat şi a abuzat în fel şi chip de tine. Tatăl nostru este Tatăl ceresc. Este Tatăl în care nu este nici o formă de necurăţie, este Tatăl care nu va abuza niciodată de tine.

Tradus de Nelu Giosanu

Învaţă-ne să ne rugăm

R.C. Sproul


Cu câteva luni în urmă, stăteam pe un scaun comfortabil în casa mea, făcând ceva ce nu fac foarte des şi anume schimbam din telecomandă canalele la televizor. Stăteam acolo cu telecomanda în mână şi săream de pe un canal pe altul. Şi pe când făceam lucrul acesta am văzut deodată un om care cânta la pian, însă nu-l puteam distinge clar. Tot ceea ce puteam vedea erau degetele acestuia apăsând pe clapele pianului. Fără să observ nimic deosebit am continuat să schimb canalele dând înapoi cu vreo două sau trei programe; dar imediat am avut o reacţie întârziată. Cunoaşteţi simţământul acesta … când dintr-odată vă amintiţi de ceva. Am încetat să mai schimb canalele şi mi-am zis: “Stai puţin. Cântecul acela îmi sună familiar”. Aşa că am revenit la programul cu pricina şi de data aceasta îl puteam vedea în prim plan pe acel bărbat cum cânta la pian; am fost şocat însă să constat că bărbatul respectiv era un prieten de-al meu, care cânta la pian chiar la televiziunea naţională. Numele lui este George Miladin. Avea privilegiul acesta deoarece era profesor licenţiat în muzică; el predă un curs numit “Lecţii de pian” în care foloseşte casete audio şi aşa mai departe. Aceasta era ceea ce se poate numi o reclamă pe postul naţional de televiziune cu scop comercial. George cânta o melodie în stilul lui George Shearing şi datorită acestui fapt l-am putut recunoaşte. Iată deci, că prietenul meu George Miladin era chiar pe postul naţional de televiziune cântând în stilul său aparte. În momentele acelea, mi-am adus aminte de un eveniment care s-a întâmplat cu câţiva ani în urmă la San Diego, pe când eram la o conferinţă. George Miladin, care acum trăieşte în San Diego, a venit la acea conferinţă şi, după una din sesiunile plenare ale acesteia, l-am luat deoparte şi i-am zis: “George, trebuie să găsim un pian!”. Aşa că am tot căutat prin biserică până am dat de o sală unde aveau loc de obicei repetiţiile corului; nefiind nimeni acolo am intrat înăuntru şi am închis uşa. Atunci i-am zis lui George: “George învaţă-mă câteva lucruri despre pian!”. El mi-a răspuns: “Ca de exemplu?” Eu i-am zis: “Nu ştiu … învaţă-mă ceva frumos”, căci îmi plăcea să cânt la pian şi să învăţ lucruri noi, chestii mărunte. Îmi plăcea să-l ascult cum cânta. El s-a aşezat la pian şi mi-a arătat câteva tehnici pe care le folosea în repertoriul său. Iată la ce m-am gândit după aceea. M-am gândit la cât am fost de dornic să apelez la el ca să mă poată învăţa ceva ce nu ştiam să fac. Şi vreau să vă spun că nu obişnuiesc să aborderz mulţi oameni în felul acesta: “vrei să mă înveţi să fac cutare sau cutare lucru?” Dar sunt gata să adresez această întrebare acelei persoane ale cărei abilităţi sau îndemânări în anumite domenii, sunt demne de toată admiraţia. Şi mai ales dacă este vorba despre ceva de care sunt interesat. Bineînţeles că nu îi voi întreba pe oamenii de ştiinţă despre cum anume se fabrică o rachetă, deoarece ar fi o pierdere de timp atât pentru ei cât şi pentru mine.

Gândiţi-vă însă la ucenici, în Noul Testament, care mergeau prin împrejurimi fiind parte din anturajul lui Hristos în fiecare zi. Ei s-au înscris în şcoala Lui. A fost o lucrare care s-a desfăşurat în locuri diferite. Isus era un Rabin care nu avea o şcoală obişnuită cu tot felul de cursuri, însă mergea din sat în sat, iar ucenicii Lui îl urmau, literal vorbind. De fapt, atunci când El i-a chemat pe ucenici şi le-a zis “Urmaţi-Mă”, El a vorbit la modul literal. El nu spunea “Urmaţi învăţăturile Mele” … şi aşa mai departe, ci El le spunea de fapt “Urmaţi-Mă pe Mine! Înscrieţi-vă în şcoala Mea rabinică. Fiţi studenţii Mei” – căci cuvântul mathetes sau “ucenic” înseamnă literal învăţăcel sau student. Aceşti oameni s-au strâns în jurul lui Hristos ca să păşească pe urmele Lui – literal vorbind – încercând să memoreze învăţătura pe care El le-o va da atâta timp cât vor umbla pe cale.
Ei bine, evident că aceşti oameni au primit mai mult decât s-au aşteptat atunci când au făcut angajamentul. Nu numai că au învăţat marile adevăruri ale Scripturii urmându-L pe Hristos dar li s-a dat şi privilegiul extraordinar de a fi martori vii la mulţimea minunilor înfăptuite de Isus. Este cunoscut faptul că viaţa lui Hristos a fost plină de minuni strălucitoare. Iată care este întrebarea mea însă: urmându-L îndeaproape pe Isus în fiecare zi, ascultând de învăţăturile Lui, privindu-L cum înfăptuieşte toate aceste minuni şi având apoi oportunitatea – la fel cum am avut eu cu acel mare pianist, George Miladin – de a-I cere să te înveţe ceva, ce anume L-ai ruga să te înveţe? Te vei gândi la faptul că ucenicii Lui s-ar putea duce la El ca să-I spună: “Isuse, învaţă-ne cum să transformăm apa în vin!” sau “Învaţă-ne cum să umblăm pe apă!” sau “Învaţă-ne cum să înviem oamenii din morţi!”. Cam acesta ar fi tipul de întrebări pe care l-aş pune lui Isus. Însă Noul Testament ne relatează despre altfel de întrebări pe care ucenicii I le-au pus lui Isus. Aşa cum Luca a consemnat pentru noi în evanghelia sa, ucenicii au venit la Isus cu o anumită ocazie şi I-au zis: “Învăţătorule, învaţă-ne cum să ne rugăm!”. Am privit această întrebare ca pe ceva fascinant, ca fiind cea mai importantă întrebare pe care ei I-au adresat-o lui Isus. Întrebarea “cum să?” arăta faptul că ei căutau să dobândească o abilitate interioară pe care să o dezvolte transformând-o într-o îndemânare sau măiestrie.
Acum, prima întrebare pe care doresc să v-o adresez este aceasta: de ce credeţi că I-au cerut acest lucru? Vin cu presupoziţii în aceste momente, dar părerea mea este că ei au observat legătura indisolubilă dintre viaţa de rugăciune a lui Isus şi puterea Lui, învăţătura Lui, caracterul Lui, întreaga Lui Fiinţă. Probabil ei au băgat de seamă că după ce Isus mergea şi slujea miilor de oameni El se retrăgea în locuri pustii, rămânând doar El cu El Însuşi. Probabil El se simţea obosit după o astfel de lucrare. Aduceţi-vă aminte de femeia care avea o scurgere de sânge – când ea s-a atins de poala hainei Lui, Isus s-a oprit şi a întrebat: “Cine M-a atins? Căci am simţit o putere ieşind din Mine”. Cu siguranţă că Isus nu se retrăgea doar pentru o jumătate de oră sau o jumătate de zi. Perioada de timp pe care El o petrecea în rugăciune era intensă. Cunoaştem intensitatea rugăciunii Lui din Grădina Ghetsimani, când El s-a rugat cu o asemenea pasiune şi fervoare încât au început să-I curgă de pe frunte stropi de sânge asemenea sudorii. Ştim că El a petrecut o noapte întreagă în rugăciune înainte de a-Şi alege ucenicii şi a le cere să-L urmeze. Acel proces de selecţie a avut loc doar după o perioadă de stăruinţă profundă în rugăciune înaintea Tatălui. Fără îndoială că ucenicii au băgat de seamă acest lucru. Ei au observat intimitatea dintre Isus şi Tatăl şi evident că au făcut legătura dintre rugăciunea şi Puterea Lui. Astfel că, atunci când s-au dus la Isus ei I-au pus cea mai înţeleaptă întrebare dintre cele ce trebuiau puse: “Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm!”. Şi au mai adăugat apoi o mică afirmaţie: “Aşa cum Ioan Botezătorul şi-a învăţat ucenicii să se roage!”. Observaţi, ei nu numai că au luat seama la caracterul minunat al lui Isus, ci au descoperit acest caracter şi în persoana lui Ioan Botezătorul, şi de asemenea în ucenicii lui Ioan Botezătorul, ucenici care, bineînţeles, aveau să-şi îndrepte devotamentul mai târziu spre Hristos, după ce Ioan l-a scos în evidenţă pe Isus.

Mărturisesc că mă surprinde modul în care Isus le răspunde ucenicilor la întrebare (“Te rugăm, învaţă-ne cum să ne rugăm”). Nu vreau să sugerez că El ar fi putut da un răspuns mai bun – nu mă refer la acest lucru – ci pur şi simplu vreau să spun că sunt surprins. M-am gândit că Isus le-ar fi putut spune ucenicilor: “Dacă într-adevăr vreţi să învăţaţi cum să vă rugaţi, afundaţi-vă în studiul Psalmilor!”. Căci în cartea Psalmilor găsim rugăciunile care au fost scrise sub inspiraţia lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Şi, aşa cum Noul Testament ne spune, Duhul Sfânt este Cel care ne susţine mereu în rugăciunile noastre. Nu toţi ştim cum să ne rugăm eficace. Acest lucru nu este ceva pe care să-l deprindem imediat. Ne este greu să ne exprimăm simţămintele cele mai adânci şi preocupările cele mai profunde în relaţia noastră cu Dumnezeu. Însă lui Dumnezeu îi face plăcere să ne dea Duhul Sfânt spre a ne îndruma în rugăciune înaintea Tatălui. Cu siguranţă că în Vechiul Testament, tot El i-a ajutat şi pe psalmişti să se exprime.
De asemenea, dacă am fost interesaţi să vedem evaluările făcute de istoricii Bisericii – care au indicat de mai multe ori că, dacă ne uităm înapoi în istoria Bisericii şi analizăm perioadele când viaţa acesteia a înflorit, când şi-a manifestat din plin forţa spirituală, când închinarea ei a atins apogeul – trebuie să fi observat că aceşti istorici au subliniat faptul că, de-a lungul acelor perioade aparte de trezire spirituală din istoria Bisericii, Psalmii erau inima şi centrul închinării atât în Biserică cât şi în viaţa devoţională personală a fiecărui credincios în parte. Tot aşa şi în prezent: acei oameni care au învăţat lecţia adâncirii profunde în studiul şi meditaţia Psalmilor experimentează acum modelul suprem de rugăciune al Vechiului Testament, care a fost iniţiat de Dumnezeu Duhul Sfânt.
Iată deci cum aş fi răspuns eu la acea întrebare. Dar nu-i aşa că vă bucuraţi fiindcă nu sunt eu Isus?!! Nu, nu vreau să sugerez acum că Isus a neglijat valoarea Psalmilor. Nu, ci doar aşa, în trecere, vreau să vă spun că, dacă într-adevăr doriţi să învăţaţi cum să vă rugaţi – mă refer la acele rugăciuni în care Dumnezeu îşi găseşte plăcerea – atunci să faceţi şi voi la fel, să vă afundaţi întreaga fiinţă în cartea Psalmilor. Şi priviţi Psalmii ca pe nişte rugăciuni; nu doar ca pe nişte cântece ci şi ca pe nişte rugăciuni.

Revenind însă la subiectul nostru, trebuie să vă spun că Isus nu a răspuns în acest fel la întrebarea ucenicilor. Aşadar, cum a răspuns El la acea întrebare? Iată ce spune El în Matei 6:5: “Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentruca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”.

Cred că acesta este unul dintre cele mai neglijate pasaje din întreg Noul Testament. Când El se ocupă de toate aspectele acestui concept al rugăciunii (aici, în Predica de pe Munte, bineînţeles) primul lucru pe care ni-l spune despre rugăciune este cum anume să NU ne rugăm. Şi astfel, prima restricţie impusă rugăciunii este de fapt o restricţie impusă din cauza ipocriziei. Trebuie să luăm în serios acest îndemn fiindcă Dumnezeu nu este slăvit şi Dumnezeu nu găseşte plăcere în rugăciunea ipocrită. În Noul Testament, termenul “ipocrizie” este luat din cultura vremii, ipocritul fiind o persoană care juca într-o piesă de teatru, într-o dramă. El era de fapt un actor care juca teatru. Ceea ce făcea nu era real, adevărat. Înţelesul originar al termenului nu are nimic de-a face cu nesinceritatea. În zilele noastre, bineînţeles că nu-i acuzăm pe actori de ipocrizie şi nesinceritate, pentru că joacă un rol care nu corespunde cu viaţa lor obişnuită. Dar trebuie să ştim că acest cuvânt a fost luat din acel context şi aplicat, în mod particular de către Isus, oamenilor care se rugau mecanic, arătând totodată o pioşenie exterioară care nu era de fapt starea lor lăuntrică ci doar o aparenţă de dragul opiniei publice. Era ceva fals. Era ceva teatral. Era ceva lipsit de sinceritate. Era o formă falsă de evlavie, o atitudine specifică fariseilor. Pentru ei, rugăciunea era o afacere. De asemenea, oamenilor li se cerea să se roage, aşa că ei au început să facă parade publice din pioşenia lor. Şi noi trebuie să fim atenţi la acest aspect, pentru că multor creştini în prezent, de aceeeaşi vârstă cu noi, li se cere adesea să depună mărturie pentru credinţa lor. Bineînţeles că suntem chemaţi să depunem mărturie pentru credinţa noastră, ceea ce înseamnă să facem vizibil invizibilul. Aceasta este datoria noastră ca şi creştini. Dar uneori avem tendinţa să credem că unul din principalele mijloace prin care trebuie să depunem mărturie este rugăciunea publică, demonstrându-ne astfel spiritualitatea noastră creştină. Acesta este un lucru periculos deoarece scopul rugăciunii nu este acela de a fi văzuţi de oameni. Motivaţia rugăciunii nu este aceea de a ne expune spiritualitatea înaintea celor din lume care stau şi ne privesc. Rugăciunea trebuie să fie în primul rând o chestiune strict personală. Bineînţeles, nu cred că, creştinismul ţine doar de aspectul personal. Am auzit oameni la show-rile de televiziune, spunând: “Niciodată nu am discutat despre religie sau dogme pentru că religia este ceva strict personal, ceva strict privat”. Ei bine, sunt de acord cu jumătate din această afirmaţie. Creştinismul este personal, fără îndoială. El nu este impersonal. Dar nu este privat. Noul Testament ne dă tot felul de porunci care ne îndeamnă să ne mărturisim public credinţa. Noi nu suntem creştinii Serviciului Secret. Nu suntem ceea ce se presupune a fi “creştini secreţi”. Noi trăim pentru a depune mărturie înaintea lumii cu privire la angajamentul nostru faţă de Hristos. Noi nu trăim pentru a ascunde acest lucru. Însă rugăciunea implică o părtăşie, o legătură aparte, o relaţie specială între o persoană în mod individual sau o biserică în mod colectiv cu Dumnezeu. Iar această relaţie nu este destinată pentru a face un spectacol public din ea. Trebuie să avem grijă. De multe ori am fost la biserică şi l-am auzit pe cel ce slujea spunând rugăciunea pastorală de duminică dimineaţa, însă mă întreb cui i se adresa. Parcă ascultai un fel de mini predică rostită sub formă de rugăciune. Şi aveai o senzaţie ciudată – parcă nu vorbea cu Dumnezeu ci cu noi; eram ca un fel de audienţă ţinută în captivitate; ochii noştri erau închişi, încercam să păstrăm o linişte deplină şi să ne concentrăm totodată atenţia asupra cuvintelor lui. Ceea ce ar fi trebuit însă să facem atunci era să ascultăm pastorul cum I se adresează lui Dumnezeu pentru noi. Noi participam la acea rugăciune deoarece el ne reprezenta înaintea lui Dumnezeu şi ca atare noi îl ascultam. Rugăciunea lui nu era în primul rând pentru urechile noastre. Noi trebuie să ne rugăm înainte de toate lui Dumnezeu.

Tot aşa, primul lucru pe care Isus îl spune este “Nu vă rugaţi ca ipocriţii”. Iar al doilea lucru este “Rugaţi-vă în ascuns. Închideţi uşa după voi. Duceţi-vă în cămăruţele voastre. Ridicaţi-vă ochii spre Dumnezeu. Şi Tatăl care vă aude în ascuns vă va răsplăti în public”.
Am uitat să precizez ceva referitor la ideea că noi căutăm să ne expunem pioşenia înaintea oamenilor. Dumnezeu nu este interesat de pioşenia noastră. El nu este interesat de religie, religie înţeleasă în termenii unui spectacol de ochii lumii. El este interesat de evlavie. El este interesat de neprihănire. Nici chiar spiritualitatea nu este un scop în sine însuşi. Vieţile noastre spirituale, cu tot ce implică ele, sunt mijloace de a ajunge la evlavie. Şi bineînţeles, unul din cele mai importante mijloace este rugăciunea.

Cred că până aici am clarificat lucrurile. Haideţi acum să vedem repede care este cel de-al doilea lucru pe care Isus îl spune în pasajul de care ne ocupăm. El spune: “Atunci când vă rugaţi să nu folosiţi aceleaşi şi aceleaşi cuvinte fără înţeles, cum fac păgânii, căci ei cred că dacă vor folosi multe cuvinte vor fi ascultaţi”.
Aşadar Isus spune: să nu vă implicaţi în rugăciune ca într-un fel de ritual magic, căci aşa fac păgânii; ei recită la nesfârşit fraze fără înţeles, propoziţii goale, fără sens. Ei stau prin împrejurimi şi scot tot felul de sunete bizare. Sau pur şi simplu stau şi recită rugăciuni lungi, fără logică, fără nici un fel de emoţii, ci doar goale, fără înţeles – recitări repetate. Isus nu le consideră forme mai evlavioase de rugăciune, ci dimpotrivă, El leagă aceste repetiţii inutile de păgânism. Vom discuta mai multe despre acest aspect la următorul nostru mesaj din ciclul de predici intitulat “Învăţătura lui Isus despre rugăciune”.

Gânduri de încheiere
Martin Luther a fost apreciat pentru multe lucruri. Unul dintre acestea, care era o preocupare şi pentru contemporanii săi, a fost dragostea lui faţă de rugăciune. Luther s-a dăruit unei vieţi disciplinate de rugăciune, punând zilnic deoparte câteva ore din viaţa sa, pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu. Cineva l-a întrebat cu o anumită ocazie: “Frate, Martin, tu eşti un om ocupat, eşti un om eficient …” – şi aşa este; uitaţi-vă câte cărţi a scris: cincizeci de volume de cărţi destul de substanţiale; de asemenea, el a avut tot felul de responsabilităţi în lucrarea de învăţare, în predicare, în conducerea Reformei şi în toate celelalte … – “cum poţi în fiecare zi să stai două ore în rugăciune, ţinând cont de programul tău încărcat?”. Luther i-a răspuns astfel la întrebare: “Ei bine, principiul celor două ore este principiul de bază, principiul fundamental”. Atunci când era presat de mult mai multe sarcini şi responsabilităţi şi viaţa lui devenea mai aglomerată decât era de obicei, Luther spunea că trebuie să-şi modifice viaţa de rugăciune. Dar ce credeţi că trebuia el să-şi modifice, la ce anume se referea? În mod normal, aţi tinde să credeţi că el intenţiona să-şi diminueze timpul pe care-l petrecea în rugăciune, însă el se referea exact la opusul acestei mentalităţi. Luther a spus: “Cu cât sunt mai ocupat, cu cât am mai multe responsabilităţi, cu atât mai mult găsesc că este necesar să acord mai mult timp rugăciunii”. Şi astfel, timpul pe care îl dedica rugăciunii, începea mai degrabă să crească o dată cu capacitatea lui de a rezista la presiunile din viaţă, decât să se diminueze. În acel moment el începuse de fapt să-l imite pe Hristos, pentru că toate aceste lucruri şi-au găsit loc şi în viaţa Domnului nostru.

Tradus de Nelu Giosanu

Trăim noi viaţa pe care am primit-o?


Mt 16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

Scopul sau scopurile pentru care Dumnezeu l-a îndemnat pe Pavel să scrie Epistola către Filipeni mi-au fost întotdeauna neclare. El nu urmăreşte să realizeze o dezbatere doctrinară cum o face în celelalte epistole ale sale, aparent, nu încearcă să risipească nici o neclaritate din minţile celor din Filipe, face, însă de-a lungul întregii epistole nişte afirmaţii foarte puternice, al căror scop nu-mi era, până nu demult, foarte clar. Dumnezeu a reparat neajunsul acesta, şi am să vă povestesc în ce împrejurare:

Era într-una din zilele plicticoase de la birou, când singura mea ocupaţie era să mă uit pe pereţi, aşteptând să treacă vremea, momentul când trebuia să mergem acasă se apropia, şi noi am primit însărcinarea să mai lucrăm ceva la maşina firmei. Pe când eram afară, sună telefonul cu vestea că tatăl colegului meu a murit şi, nu întâmplător, eu am aflat înaintea lui. Ei bine, nu am avut puterea să-i dau vestea! Eu, care puteam să îi dau mângâiere adevărată şi să-i arăt pe ce poate cu adevărat să se sprijine, nici măcar nu am putut să-i spun că tatăl său a murit! Lucrul acesta m-a îndurerat şi m-a pus pe gânduri. De ce nu am putut-o face? Pentru că, mai mult sau mai puţin conştient, trăiam o viaţă dublă de teamă să nu şochez sau să nu fiu considerat fanatic!

Într-un fel mă manifestam în preajma fraţilor şi în altfel în prezenţa anumitor necreştini, şi am realizat că făceam acest lucru în multe ocazii! (Petru – Galateni)

Mulţi sunt în aceeaşi situaţie şi acesta este şi motivul pentru care a scris Pavel epistola sa către filipeni. Afirmaţiile sale puternice sunt toate legate de viaţa creştinului (vom reveni asupra lor mai târziu).

Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar de frica Fariseilor nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. (Ioan 12:42-43)

Este un exemplu tipic de trăire dublă, care duce până la urmă la stingere spirituală, frustrare şi insatisfacţie. În biserica din Filipi erau oameni care trăiau în felul acesta şi la noi în biserică sunt persoane care spun (împreună cu mine): “au fost momente în care ardeam pentru Hristos, dar erau de scurtă durată şi acum tânjesc după ele

Ce vreau să spun când vorbesc despre o viaţă dublă? Să ne gândim puţin la poporul evreu după ce a ieşit din Egipt. Ei aveau promisiunile lui Dumnezeu cu privire la ţara spre care se îndreptau, cu toate acestea, înaintea greului ei s-au întors cu faţa spre felul lor de viaţă din Egipt! De aceea au rămas ei în pustie. În acelaşi fel, tindem şi noi, ca şi creştini, deşi avem promisiunile lui Dumnezeu cu privire la destinaţia noastră, ca atunci când ne confruntăm cu greul, cu ispitele, cu încercările, cu prigoana, să trecem la un mod alternativ de viaţă.

Şi am să vă dau un singur exemplu, în care sunt sigur că ne regăsim cu toţii: Petru şi Ioan se află înaintea Sinodului şi îşi zic unul altuia “tu realizezi în faţa cui stăm noi acum? hai să fim atenţi ce vorbim că ăştia ne pot executa! Şi aşa nu au cum să înţeleagă mărturia noastră, deci hai să nu le spunem prea multe!” Petru a trecut odată prin aşa ceva şi cred că ar fi vrut, mai degrabă să fie tăiat milimetru cu milimetru decât să repete experienţa! Ei nu mai puteau să treacă la o viaţă alternativă pentru că au cunoscut adevărata viaţă! Pentru ei nu mai exista alternativă.

Câţi dintre noi, care Îl cunoaştem pe Hristos, nu am fost în situaţia aceasta: “Sunt părinţii mei! nu pot să dau chiar aşa în ei!”; “este şeful meu! dacă îi spun asta mă dă afară!”; sau “nu am chef să mă iau la discuţie cu omul acesta! n-o să ajung nicăieri!” Dacă da, atunci înseamnă că am recurs la alternativă. Şi dacă pentru noi există alternativă, atunci nu suntem pregătiţi să intrăm în odihna “ţării promise”. (Cre. Cla. p. 188)

În epistola către filipeni, Pavel vorbeşte tocmai despre viaţa creştină şi face două categorii de afirmaţii: pe de o parte afirmaţii despre ce înseamnă viaţa creştină, pe de altă parte despre scopurile vieţii creştine.

O să le trecem în revistă pe rând, aşa cum sunt ele consemnate în epistolă, voi, însă, trageţi în minte sau pe hârtie o linie şi în stânga treceţi “ce înseamnă…”, iar în dreapta “scopuri”.

Încă din primele versete ale epistolei, Pavel menţionează unul din scopurile (poate cel mai important) vieţii creştine:

1. Propovăduirea evangheliei (V. 4, 5, 6, 7)

Filip. 1:12-14 Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în cari mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească, şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos. Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.

Pavel se putea bucura de circumstanţa în care se afla pentru că Evanghelia era înaintată!! Era conştient că acesta este scopul vieţii lui. (v.15-20) Era, de asemenea, conştient că este scopul vieţii fiecărui creştin! De aceea, îndemnul lui este:

Filip. 1:27-30 Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El, şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă, pe care aţi văzut-o la mine, şi pe care auziţi că o duc şi acum.

Propovăduirea evangheliei trebuie să fie scopul nr.1 al vieţii noastre şi, dacă nu este, trebuie să ne gândim bine ce viaţă trăim!

2. Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.

Să ne oprim puţin la această afirmaţie. Poate părea ambiguă, dar este esenţa vieţii creştine!!! Tot Pavel este cel care o formulează altfel pentru galateni:

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. (Gal. 2:20)

Viaţa creştină este viaţa pe care Hristos o trăieşte în noi! Nu viaţa noastră, nici măcar atunci când o trăim pentru Dumnezeu! Isus a spus:

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

Alegând alternativa nu putem aduce roadă pentru împărăţie!

Bob George spunea: “Eram supus în totalitate planului lui Dumnezeu, dar m-am îndepărtat de Dumnezeul acestui plan.” Trăind alternativa nu facem altceva decât să ne îndepărtăm încet încet de Dumnezeu.

3. Faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.

Acest îndemn este cu o bătaie dublă şi se referă la părtăşia cu fraţii. Părtăşia este o caracteristică a vieţii creştine (Fapte 2:42); iar slujirea fraţilor este un scop al ei:

După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: ,,Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi ,Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. (Ioan 13:12-15)

Atunci când trăim viaţa noastră, nu cea pe care Isus ne-o dă, ne este greu să venim la părtăşie (nu mă refer la acele momente în care, din motive obiective, nu putem participa la întâlniri; ci atunci când, deşi nu avem ceva care să ne oprească, ni se pare un efort să venim), programul ni se pare prea încărcat, ne este greu să facem sacrificii pentru fraţi şi le privim pe toate acestea ca nişte “neajunsuri ale vieţii creştine”!

Dacă, însă, avem o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând, acest fapt ne aduce la părtăşie fără nici un efort din partea noastră. Dacă îi privim pe fraţi mai presus de noi, nu vom face nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă, şi, în fine, dacă privim la foloasele altora nu la ale noastre, ne va fi uşor să slujim fraţilor!

Următorul îndemn al lui Pavel este:

4. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: …. (2:5-18)

Isus Hristos a renunţat de bună voie la ce era înainte de a se întrupa şi a luat chip de rob, viaţa Lui pe pământ fiind de totală supunere faţă de Tatăl ceresc. Acelaşi gând să ne stăpânească şi pe noi: să renunţăm la ce eram înainte de a fi răscumpăraţi, şi să trăim în supunere totală faţă de Dumnezeu şi de Domnul nostru. Dacă Isus nu renunţa la dumnezeirea Lui, nu avea cum să ia chip de om! Dacă nu renunţăm le vechiul eu nu avem cum să fim umpluţi cu viaţa din belşug pe care El ne-a promis-o.

O altă afirmaţie a lui Pavel este în capitolul 3 şi priveşte felul în care el vede fosta lui viaţă cu tot ceea ce a acumulat în ea, şi noua lui viaţă (ce înseamnă ea) [citeşte tot capitolul]

5. Dar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina Lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii Lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos…

Atunci când “a trăi este Hristos”, “lucrurile pământeşti” îşi pierd orice importanţă sau semnificaţie (nu înseamnă că D nu va folosi aceste lucruri, pe care tot El ţi le-a dat spre slava Lui) singurul lucru care contează cu adevărat este să Îl cunoşti pe Hristos!

Comparaţia pe care o face Pavel între viaţa creştină şi un maraton este grăitoare! Exact ca şi într-o cursă în care alergi cu gândul de a o termina victorios, viaţa creştină trebuie trăită având mintea aţintită asupra “premiului chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”

O ultimă afirmaţie în directă legătură cu viaţa creştină este în încheierea epistolei 4:11-13

6. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Dumnezeu ne înzestrează cu tot ce avem nevoie pentru a trăi viaţa creştină. Petru spunea:

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, (2 Pt. 1:3)

Deci dacă viaţa ni se pare imposibil de trăit atunci cu siguranţă nu trăim viaţa pe care Hristos ne-a dat-o. Nu vreau să spun cu aceasta că viaţa creştină ar trebui să fie uşoară ci vreau să spun că atunci când trăim viaţa schimbată sentimentul acesta nu ar trebui să existe, oricât de mari ar fi încercările!

Pavel a învăţat ce este viaţa în Hristos! Dumnezeu a folosit multe circumstanţe, multe necazuri şi multe binecuvântări să-i dea această învăţătură! De aceea a putut să-i asigure pe filipeni:

17 Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda, pe care o aveţi în noi. Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi, cari se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Fil. 4:9 Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Crestinismul ateu social si democrat din Romanica

Crimele comunistilorAșa-zisul creștin de azi, sau “cretin”, dacă preferați, are înfiptă, în procent de 50%, limba adânc în fundul dictatorului ateu Ceaușescu Nicolae

De stânga, dreapta sau centru, legionari, socialiști sau adventiști, baptiști sau ortodocși, întreaga suflare creștină/cretină din Românica are o admirație sinceră față de “geniul Carpaților”, demolatorul de biserici, ateistul bolșevic parașutat de Moscova, Ceausescu Nicolae. În Românica de azi, poți să-i umpli de rahat pe Băsescu, Iliescu, Constantinescu, Dragnea sau oricare politician, puțini vor reacționa să-i apere (în afară de postacii plătiți), dar, cum l-ai criticat pe Ceașcă, frătia ticăloșilor este totală. Te vor umple de scuipați, iar dacă s-ar putea te-ar băga la pușcărie fără regrete. Românica din Oltenia țiganizată și Moldova dominată de incultură și prostie are un adevărat cult pentru cizmarul care a înfometat o țară, care a considerat întreaga Românie propria moșie, în care faci experimente demonice, chiar dacă propaganda bolșevică le prezenta într-o altă lumină.

Pentru relele de azi vinovată este societatea liberă, în mintea cretinilor din Românica, nu mafioții care au furat această țară

O țară mai de căcat precum România țiganizată de azi, greu mai găsești pe acest pământ. O țară formată din cretini, pardon creștini, care să plângă după un dictator ateu este unicat în Calea Lactee. Tot soiul de ratați ai societății de azi, tot soiul de inculți și neterminați intelectual, tot soiul de impotenți și țoape, găsesc în dictatura comunistă perfecțiunea întruchipată, scuipând fără nicio jenă pe memoria milioanelor de victime ale acestui sistem criminal, inventat de evreul Marx, omul Satanei. Cum poți avea o țară civilizată și prosperă, din moment ce este populată de idioți ce plâng după biciul bolșevic.

Am o veste proastă pentru cei care cred în valorile democrației: suntem minoritari, iar dacă vrem să ne apărăm libertatea trebuie să luptăm

Libertatea nu este veșnică și nici nu apare de la sine. Ea se păstrează prin luptă și prin jertfă. Noi suntem liberi azi, deoarece au murit niște oameni în 1989. Jegurile nostalgice după regimul bolșevic ne-ar băga oricând la pușcărie dacă îndrăznim să criticăm comunismul sau, de ce nu, am fi împușcați fără nicio tresărire. Comuniștii nu sunt oameni, sunt animale barbare capabile să ucidă milioane de oameni, cum au făcut în secolul al XX-lea. Ei sunt “oameni” doar dacă accepți minciuna bolșevică. Altfel, te trimit urgent, și creștinește, în temniță sau îți iau viața. Stiți ce comentariu am citit în urmă cu ceva vreme de la un pupincurist bolșevic? Erau afirmații staliniste (în anul 2016?) precum “Fur curent” (idiotul voia ca toată lumea să meargă la Canal, la construcția socialismului multilateral dezvoltat), “80% dintre români apreciază comunismul” (vă dați seama că această țară nu are ce căuta în UE, nu are ce căuta în Europa civilizată), “dacă 80% spun că dictatura comunistă a fost bună, cum pot fi atât de nebun să spun altfel” (nenorocitu’ ăsta, ce merită un glonț în cap, te-ar interna la spitalul de nebuni numai dacă îndrăznești să amintește de victimele regimului comunist criminal; cam pleonastică formularea “regim comunist” și “criminal”).

Mafia PSD-istă a readus în prim plan metodele staliniste de guvernare, metode aplicate de ceva ani în Rusia, de către KGB-istul criminal Vladimir Putin, cel care pune trupele de represiune să aresteze minori de 14 ani ce au avut curajul să fie întâmplător în zona unui miting anti-Putin

PSD-ul, acest partid de mafioți și nostalgici comuniști, are aceleași texte precum cizmarul analfabet, care stâlcea la greu limba română, de care am scăpat cu greu în 1989. Exemple de manipulare bolșevică practicată de PSD, cel care trebuie eliminat din Internaționala Socialistă Europeană, fiind mai degrabă un partid mafiot și bolșevic.

 • Se poate nega orice manifestație anti-PSD sub pretextul că este finanțată de “agenturili” străine.
 • Se poate justifica orice furt prin aceea că tot “agenturili” nu-i lasă pe români să fie conduși de mafioți și corupți.
 • Se induce continuu ideea stalinistă conform căreia România ar fi o țară de oameni cinstiți, harnici, onești (hăăă, hăăă, hăăăă) etc., dar o duc rău deoarece sunt furați de multinaționale, ca și cum pe vremea Prea Târziu Împușcatului curgea laptele și mierea în România, nu era sărăcie, foamete¸înapoiere etc.
 • Orice arestare a unui corupt este comparată de teroarea comunistă, aceasta comparație umanizând sistemul criminal comunist, în comunism justiția era politizată, iar drepturile omului nu existau.
 • Se amintește mereu de neamestecul în treburile interne, tot o idee stalinistă, aceasta fiind de fapt paravanul în spatele căruia mafioții și corupții vor să fure fără a da socoteală nimănui.
 • Oricine atacă PSD-ul la UE este considerat trădător, așa cum oricine ataca regimul criminal comunist era vânat de Securitate, brațul înarmat al dictaturii lui Ceașcă, acest ultim stalinist al Europei.

Cred că România are două tabere diametral opuse: una a nostalgicilor comuniști, care ar aduce oricând întunericul bolșevic peste aceasta țară și una a celor care cred că libertatea este sfântă. România va fi mereu oscilantă până când una dintre tabere nu va fi anihilată de către cealaltă. Este preferabil să se întâmple la vot. Altfel, ori ajungem, din nou, în pușcăriile bolșevice, ori îi belim pe cei care ne vor sclavii unui regim criminal precum cel comunist. Personal, prefer a doua variantă. Chiar dacă sunt un tip milos, în comuniști aș trage fără milă. Stiu sigur că dacă n-o fac aș deveni sclavul unei societăți de coșmar în care am trăit primii 24 de ani din viață și îmi ajunge.

Citeste si articolele:

Cum era lins in fund dictatorul ateu Ceausescu de patriarhul Teoctist

 

Patriarhul TeoctistTelegrama adresata dictatorului ateu Nicolae Ceausescu, intr-o Romanie unde se demolau biserici, de catre primul ‘crestin’ al BOR, patriarhul Teoctist (cu prilejul zilei de 26 ianuarie 1989, ziua de nastere a dictatorului)

Telegramă domniei sale, domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România

„Mult stimate Domnule Preşedinte,

Împreună cu întregul nostru popor, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, omagiind aniversarea zilei de naştere a Domniei Voastre şi împlinirea a peste 55 de ani de activitate în slujba Patriei dau glas din adâncul inimilor sentimentelor de profundă dragoste, aleasă recunoştinţă şi înaltă preţuire pe care le nutresc faţă de Dumneavoastră, genialul conducător şi strălucitul ctitor al României de azi, a cărui gândire şi faptă leagă cu fir de aur trecutul, prezentul şi viitorul naţiunii noastre.

Însufleţit de atmosfera patriotică în care toţi fii ţării au sărbătorit marile evenimente istorice de la 1859 şi Decembrie 1918, care au pecetluit definitiv unirea tuturor românilor şi constituirea statului naţional unitar român, ne simţim părtaşi la lupta eroică şi neîntreruptă a poporului pentru afirmarea fiinţei proprii, pentru libertatea socială şi naţională, pentru independenţă şi unitate, la tot ce Domnia Voastră iniţiaţi şi întreprindeţi pentru binele, fericirea şi înălţarea Patriei şi Vă încredinţăm că vom sprijini în continuare cu devotament sporit şi loialitate opera măreaţă de zidire spirituală şi materială a ţării, sub înţeleapta Dumneavoastră ocârmuire.

La acest popas aniversar din viaţa Domniei Voastre ne facem o datorie de conştiinţă şi onoare de a evoca rodnicele împliniri, unice în istoria şi viaţa Patriei noastre, purtând amprenta eminentei Dumneavoastră personalităţi şi pe care cu legitimă mândrie patriotică, întreaga naţiune română o numeşte „Epoca Nicolae Ceauşescu” epocă de glorie dedicată progresului economic şi social al ţării, afirmării României socialiste libere şi demne în rândurile naţiunilor lumii.

Totodată aducem un înalt omagiu activităţii înflăcărate şi permanente a Domniei Voastre de mare şi strălucit erou al păcii pentru acţiunile de dezarmare, pentru iniţiativele şi contribuţiile menite promovării şi aplicării ferme, în viaţa popoarelor şi în relaţiile internaţionale, a principiilor egalităţii în drepturi, respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa, soluţionării pe calea negocierilor a oricăror conflicte şi litigii dintre state.

Mulţumindu-vă cu profundă recunoştinţă pentru climatul de deplină libertate religioasă creat cultelor din ţara noastră, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, într-un glas şi o unică simţire cu întreaga noastră naţiune, cu nobile sentimente de dragoste şi preţuire, Vă adresăm din adâncul inimilor noastre mult stimate Domnule Preşedinte, cele mai calde şi cele mai alese urări de viaţă îndelungată, multă sănătate şi sporite puteri de muncă pentru a conduce ţara şi destinele poporului român pe noi şi tot mai înalte culmi de progres şi civilizaţie.”

Citeste si articolele:

Cum s-a implicat SRI-ul lui Virgil Măgureanu în menţinerea mafiei PSD-iste la guvernare

Cum a înfiinţat SRI-ul lui Virgil Măgureanu, omul KGB-istului criminal Ilici Iliescu, Partidul Naţional Român? Folosind foşti securişti şi foşti nomenclaturişti comunişti.

Ultimul informator al Ţării Bascurilor

Plecând de la contrabandă (este vorba de contrabanda cu ţigări, aşa-numita “Afacere Otopeni”, scandal izbucnit în 1998, pus la cale de foşti securişti din SRI pentru a-i compromite imaginea Preşedintelui României, Emil Constantinescu la acea vreme, şi a PNŢCD-ului, principalul partid de guvernământ în 1998; s-a presupus atunci că tot acel scandal, extrem de mediatizat, ar fi fost orchestrat din umbră de mafia PSD-istă, aflată atunci, chipurile, în opoziţie, ipostază din care au furat la fel de mult sau poate chiar mai mult decât atunci când au fost PeSeDeii la guvernare – n.m.), s-a ajuns la apocalipsa după Măgureanu şi la grozăvia existenţei în România a câtorva zeci de servicii clandestine de informaţii. Urâtă, gravă, indecentă şi incestuoasă, povestea o să ni-l scoată de la naftalină pe tovarăşul Măgureanu, în toată luciferimea lui.

Stanca stă-n castan cu Stan

Reţeaua Partidului Naţional Român (PNR), încropit de Virgil Măgureanu, are un nucleu la Cluj şi unul la Oradea. Nucleul din Cluj este condus de Stan Gelu Ioan, secretarul filialei Cluj a PNR. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri activi de securitate de la Băneasa, promoţia 1977, Stan Gelu a lucrat în mai multe sectoare informativ-operative ale DSS (Direcţia Securităţii Statului, temutul serviciu al dictaturii comuniste – n.m.), dar cel mai abitir a transpirat în activităţile de protocol ale PCR (Partidul Comunist Român). A fost mazilit de Securitatea Alba, împreună cu ţiitoarea sa, Fărcăşiu Maria, pentru a fi acroşat, ulterior, la Securitatea Cluj, unde a asudat în serviciul de informaţii interne, gestionat de lt. col. Opre Florian. Lucrează tot pe linia de protocol a PCR, în problema spirtoaselor tari şi a mezelurilor rare, împreună cu directoarea Vrăjitoru de la întreprinderea Ursus. La 20 decembrie 1989, Stan Gelu găbjeşte un bozgor stingher care scanda de unul singur “Timişoara”, fiind evidenţiat, prin ordinul de zi pe unitate, de colonelul Ioniţă. După revoluţie se înregimentează politic în PUNR (Partidul Unităţii Naţionale Româneşti, anexă a fostei Securităţi – n.m.), iar pe linie de serviciu în SRI, fiind dirijat de generalul Mihai Stan, fostul adjunct al lui Măgureanu, căzut în bătălia de la Berevoieşti (scandalul “Berevoieşti” a apărut atunci când oameni din cadrul SRI-ul lui Virgil Măgureanu au fost surprinşi în timp ce încercau să distrugă, prin ardere, documente importante din arhiva SRI – n.m.), şi-apoi adjunct al colonelului Nicu Anghel, la SPP. Stan Gelu va fi ridicat la rangul de consilier parlamentar al grupului PUNR Cluj. Când aripa radicală a peuneriştilor, formată din Vasile Matei şi Costică Ciurtin, i-a cerut lui Măgureanu să înceteze acţiunile de dirijare a partidului pe linia unităţii politice cu PDSR (PSD-ul de azi, n.m.), Stan Gelu a intoxicat presa clujeană cu o droaie de informaţii incestuoase despre liderii “Vetrei Româneşti” şi ai Societăţii “Avram Iancu”. În februarie – iunie 1994, s-a produs o metroragie masivă de informaţii din SRI spre PUNR, pe relaţia Stan Gelu – Rus Valer – Biriş Pavel. Depistat de o sumă de ofiţeri patrioţi din SRI, incidentul a dus la teleportarea lui Rus Valer în SPP şi la tăierea nasului lui Biriş Pavel, pentru ca Măgureanu să-l poată proteja pe Stan Gelu.

Celulita, boala copilăriei serviciilor clandestine

Colegii din PUNR află abia în 1996 pentru cine a lucrat Stan Gelu, motiv pentru care împricinatul este demis de la conducerea firmei peuneriste TRANSAROM, cât şi din calitatea de consilier. Rămas până la noi ordine în PUNR, Stan Gelu dă TRANSAROM-ul pe mâna presei partizane, cu informaţii de vârf din SRI şi de la UM 0215. Curând, în biroul său se pun bazele actualei (era în 1998 – n.m.) structuri a PNR, compusă din coloneii Neciu Gavril, de la UM 0215, Rus Valer şi Mureşan Petru, de la Centrul Operativ Zonal SRI, structură care coordonează o sumă de ofiţeri acoperiţi, cu sarcini politice. Pe Neciu Gavril, veteranul Securităţii, Ermolai Averian, specializat în munca anti-KGB, îl caracterizează drept un CI-st notoriu, care o dă în gât pe disidenta Doina Cornea, pentru că acţionează împotriva ţării, în colaborare cu liderii de opinie Cseke Ghimesi Eva şi Szocz Geza. Pentru cele de mai sus depun mărturie foştii ofiţeri de Securitate Handru Vasile şi Handru Grigore.

Ce-a făcut Poliţia pentru cauza lui Măgureanu

Colonelul Neciu Gavril a fost avansat de două ori la excepţional, de către generalul de divizie (r) Dan Gheorghe, fostul şef al UM 0215, şi de fostul ministru al Internelor, Doru Ioan Tărăcilă, pentru informaţiile pe linie de iredentism, culese din tabăra UDMR. Neoficial, Neciu a transmis PDSR o samă de informaţii confidenţiale privind activitatea CDR (Convenţia Democrată Română, formată din PNŢCD, PNL şi alţii – n.m.), cu precădere a PNŢCD. În afară de asta, Neciu i-a epurat din aparat pe toţi ofiţerii care au aflat câte ceva despre implicarea sa în politică de partea fostului partid de guvernământ (PDSR, PSD-ul de azi – n.m.): col. Torja Iosif; col. Rus Nicolae; lt. col. Matei Marius; lt. col. Gorgan Mircea; cpt. Man Ovidiu Mircea. Mai mult decât atât, Neciu a furnizat informaţii unor cotidiene centrale despre implicarea generalului Degeratu (şef al Statului Major General şi consilier al Preşedintelui României de atunci, Emil Constantinescu – n.m.) în Revoluţia din decembrie 1989. Şuşa cu pricina i-a fost livrată de colaboratorii Chima Florin, Dumitru Diana şi Roateş Endina. Planul viza o reacţie virulentă a Preşedintelui, de condamnare in corpore a generalilor Armatei IV – Transilvania, pentru ca acesta să ceară procurorului general intensificarea acţiunii de anchetare a şefului Statului Major General. În evenimentele din decembrie 1989, Neciu a plasat responsabilitatea unică în cârca Armatei. În februarie 1990, s-a deplasat la Bucureşti, cu un memoriu semnat de mai mulţi veterani ai Securităţii care doreau să evidenţieze neimplicarea DSS în evenimente şi netemeinicia trecerii în rezervă a securiştilor din oraşele-martir. Relaţiile extrem de apropiate dintre Neciu şi Doru Ioan Tărăcilă (ministrul de Interne în guvernarea PSD, 1992 – 1996, n.m.) sunt de notorietate în UM 0215. Generalul de divizie Dan Gheorghe, fostul şef al UM 0215, coloneii Moise Dan şi Constantin Constantin servesc drept curele de transmisie, pe linia primirii şi exploatării de informaţii politice. Atacul la adresa Armatei vizează înăsprirea relaţiilor dintre Preşedenţie şi MapN şi crearea unei situaţii excepţionale, prin scoaterea cătanelor în stradă.

Cum a fost scoasă cârtiţa din dispozitiv

După ce este înlăturat de la conducerea societăţii TRANSAROM, Stan Gelu înfiinţează firma mixtă româno-elveţiană Rossbel, împreună cu amanta sa Ghizela. Directorul român al firmei este Mureşan Ion, fost lider PUNR, iar cel elveţian, Rossigneau Daniel, viitorul soţ al Ghizelei. Stan Gelu pierde şi mai mult teren în PUNR în urma implicării sale în afacerea Puma, împreună cu directorul Briciu de la Banca Dacia Felix. Găbjit cu jaguaru-n sac, Stan Gelu se retrage strategic în nou înfiinţatul Partid al Noii Românii, devenit între timp Partidul Naţional Român (era în 1998 – n.m.). Astăzi, Stan Gelu îl şantajează pe Carabă Cornel, şeful secţiei SRI Cluj, sprijinit din umbră de Neciu şi de Rus Valer. Neciu Gavril, dublat de Stan Gelu, exercită o malefică influenţă asupra lui Gavril Dejeu (ministru ţărănist de Interne, în anii 1997, 1998 – n.m.). Le ţin trena prefectul de Cluj, Ioan Fărcaş, şeful IJP Cluj, Blaga Grigore, şi colonelul Constantin Constantin, şef de personal la UM 0215 Bucureşti, cumnatul lui Hrebenciuc.

Nepotist la oi m-aş duce

Printr-o manevră diabolică, Stan Gelul a angajat la firma Samarina o nepoată a lui Gavril Dejeu, pe post de secretară. Tot astfel, i-a mai angajat în Poliţia din Cluj pe nepoţii şi nepoatele lui Dejeu, din comuna Poeni, aşa că rudele ministrului de Interne au oricând acces la comandantul Blaga şi la adjunctul comandantului. Neciu şi Carabă au căzut la o înţelegere mefistofelică: toate aspectele pe linia iredentiştilor maghiari, care se transmit pe verticală, sunt susţinute reciproc, pentru demonstrarea veridicităţii. În situaţia în care potul de informaţii nu este creditat de Diviziunea Anti-iredentism a SRI, acestea sunt direcţionate spre conslierul prezidenţial pe probleme de apărare şi siguranţă, Dorin Marian (cel din 1998 – n.m.). În paranteză fie spus, părinţii consilierului cu pricina sunt originari din comuna anti-iredentistă Nicula, de lângă Gherla.

Dare de seamă despre fondul de ten al lui Virgilică

Toată liota de mai sus se canoneşte să-i tragă o nouă imagine lui Virgil Măgureanu. În acest sens au fost activaţi câţiva jurnalişti fără coloană, între care i-am remarcat pe Octavian Iacob şi Florin Danciu. Printr-o manevră reuşită, a fost transferată , de la PRO TV Cluj, al Ziua de NV, ziarista Călina Berceanu, o apropiată a lui Cornel Carabă, şeful secţiei SRI Cluj. La insistenţele lui Neciu, droaia de ziarişti enumerată mai sus a oprit atacurile împotriva arabului Anwar Al Tawil, supranumit “regele cafelei”, şi impotriva firmei Adriana. Este de acum arhicunoscut faptul că în acţiunea Cristal, de realegere a PDSR în 1996, Neciu şi colonelul Oţel, de la Poliţia Cluj, au folosit fonduri babane din banii lui Al Tawil, pentru sponsorizarea campaniei PDSR. În acţiunea Cristal, pusă la punct de SRI, au cooperat atât UM 0215, cât şi SPP.

Papagalul de la antipozi

În afară de nucleul informativ din Cluj, Virgil Măgureanu se sprijină şi pe nucleul bihorean, format din: colonelul Ţincă Ovidiu, fost locţiitor al şefului Securităţii din Cluj, fost şef al Centrului Operativ Zonal (COZ) SRI al Zonei de Vest până în 1997 şi, în prezent (era mai 1998 – n.m.), decan al Facultăţii de Drept din Oradea; col. Dumitru Ogăşanu, şef COZ Bihor; Ionel Bara, profesor la Facultatea de Drept din Oradea; Constantin Bara, şef serviciu în Poliţia Judeţului Bihor, fratele lui Ionel Bara; Ungur Petru, fost prefect de Bihor; Luchiano Lonardoni, profesor onorific la Facultatea de Drept din Oradea, consilier al Ordinului Cavalerilor Ospitalieri, unde profesorul Ionel Bara a devenit Prior, contra sumei de 25 mii $. În afară de numele de mai sus, serviciul clandestin de informaţii al lui Virgil Măgureanu se sprijină pe firmele: Samarina, Ursus, Octogon, Astem Trading, Astem International şi Astem International Prodcom SRL. (“Academia Caţavencu”, nr. 338/1998)

Citeste si articolele:

Cronologia si geografia represiunii comuniste (III)

ComunismCronologia şi geografia represiunii(III)

Apogeul acestui nou val de teroare a fost atins după retragerea trupelor sovietice, în iulie 1958, inspirată lui Hruşciov de Emil Bodnăraş. (Oricum, trupele staţionau aici ilegal, ca şi în celelalte ţări ale lagărului sovietic; legal, trebuiau să plece după 10 februarie 1947, când a fost semnat Tratatul de Pace; pretextul menţinerii lor era nevoia unui coridor de legătură cu zona sovietică din Austria; în 1955 sovieticii au părăsit Austria, dar au continuat să rămână în România şi Ungaria). Când, pe neaşteptate, Armata Roşie s-a retras, comuniştii români erau cei mai fideli aliaţi ai Moscovei, dar au considerat că este de datoria lor să fie „mai ortodocşi decât Kremlinul” în privinţa aplicării dogmelor stalinist-leniniste. În perioada dintre 1958 şi 1961, au fost arestate loturi masive de intelectuali, studenţi, preoţi, universitari, comparabile cu acelea din 1948-1952. Toate restanţele regimului (inclusiv întârzierea colectivizării) erau puse pe seama „slabei vigilenţe revoluţionare”. De la caz la caz, acuzaţiile erau de „sabotaj”, „înscrisuri subversive”, „discuţii duşmănoase”, „ofensă adusă societăţii”, „uneltire contra orânduirii de stat” „misticism”, „combaterea materialismului dialectic şi istoric” (la preoţi!). S-au reluat în această perioadă şi procesele membrilor partidelor istorice, acuzaţi de „activitate clandestină” sau de încercări de reconstituire a partidului. Simplul fapt că se întâlneau la o înmormântare sau la o zi onomastică prilejuia Securităţii rearestarea, anchetarea şi condamnarea unor foşti deţinuţi abia eliberaţi din închisori, lagăre sau din domiciliul obligatoriu. Securitatea era neobosită în filarea lor şi intervenea în justiţie fabricând acuzaţiile cu o fantezie criminală. De altfel, arhivele ei au dat la iveală planuri de muncă (de arestări!) şi chiar documente interne care vorbesc de o „întrecere socialistă” (fireşte, bazată pe aceleaşi criterii!).
Sub semnătura lui Ion Gheorghe Maurer, un comunist considerat totuşi mai liberal, care era atunci preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, au fost reactualizate cuvânt cu cuvânt chiar hotărârile şi ordinele din 1950 – 1954, emise atunci de Securitate, acum „legalizate” prin decretul 89/17 februarie 1958: „Pot fi stabilite în locuri anume destinate persoanele care prin faptele sau manifestările lor primejduiesc ori încearcă să primejduiască ordinea în Stat, dacă acestea nu constituie infracţiuni”.
Pentru intelectualii mai vârstnici au fost regizate umilitoare procese publice, în cadrul cărora erau expuşi în faţa unor săli de muncitori – de fapt, membri ai Securităţii –, acuzaţi fiind că s-au manifestat duşmănos faţă de regim. A fost cazul compozitorului Mihail Andricu, al sculptoriţei Miliţa Pătraşcu, al familiei medicului Marius Nasta. După ce procesele se desfăşurau la Bucureşti, în principalele oraşe din ţară erau reproduse înregistrările lor audio, în faţa unor săli de intelectuali. Deşi „sălile de muncitori” cereau prin vociferări condamnarea la moarte a inculpaţilor, până la urmă erau eliberaţi, fără să se mai anunţe. Tot astfel, un grup de solişti de renume ai Operei din Bucureşti (Şerban Tassian, Valentina Creţoiu, Dinu Bădescu) au fost condamnaţi, printr-un proces sinistru, la 7 luni închisoare pentru „huliganism politic”27. Ţelul urmărit era ca prin aceste spectacole publice să fie intimidată intelectualitatea.
În acest context sumbru pentru cultura română, s-a desfăşurat în 1960 Procesul Noica-Pillat, soldat cu verdicte draconice. Ca şi în anii ’50, era un proces fabricat, cu intenţia de a reduce la tăcere elita culturii care încă nu fusese distrusă şi de a înspăimânta pe eventualii curajoşi care nu voiau să se supună dogmelor realismului socialist şi izolării faţă de Occident28.
Aici trebuie spus că de-a lungul celor 45 de ani au existat şi trei eliberări consistente, fie prin graţieri, fie prin amnistii. Ele erau impuse de factori externi, dar în acelaşi timp motivate şi de luptă pentru putere în cadrul partidului. Prima a fost în 1955, în atmosfera Convenţiei de la Geneva, când
26 Ioana Boca, 1956, un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2001.
27 Ioana Bentoiu, Dragoste şi voce de femeie – Valentina Creţoiu, Bucureşti, Editura Muzicală, 2003, pp. 109, 119 ; v. şi înregistrările din arhiva de istorie orală a Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet , AIOCIMS, Bucureşti.
28 Stelian Tănase, Anatomia mistificării, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997; v. şi înregistrările audio cedate de autor pentru AIOCIMS.
Eisenhower şi Hruşciov au convenit asupra unei liberalizări a relaţiilor internaţionale, dar şi a Gulagului, atât în URSS cât şi din ţările satelite. Era şi o condiţie pentru admiterea în ONU, ţinând cont de flagrantele violări ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care fusese votată de forul mondial încă din decembrie 1948. Au fost desfiinţate câteva închisori politice şi o parte din deţinuţii cu pedepse mai mici au fost lăsaţi liberi, fiind rearestaţi sub diverse pretexte, după revoluţia maghiară, în ’56, ’57, ‘58, ‘59, ’60.
O a doua relaxare a fost în 1964. Graţierea, generală de astă dată, începută cu un an în urmă, a fost încheiată în august, având în primul rând o motivare externă: Partidul Muncitoresc Român (Comunist) îşi clama independenţa faţă de Moscova, antamând relaţii comerciale cu ţările occidentale. La mijlocul lunii august 1964, închisorile şi lagărele de muncă au fost „eliberate”, ceea ce nu înseamnă că politica de teroare şi intimidare nu a continuat după moartea lui Gheorghiu-Dej şi venirea lui Ceauşescu. Această continuitate s-a soldat cu mii, dar nu cu sute de mii de arestări şi anchete ca în perioada Gheorghiu-Dej. Într-un singur registru de ieşiri din anii ’80, la închisoarea Aiud, istoricul Marius Oprea a descoperit 331 de deţinuţi politici29. Dar era un singur registru şi, din păcate, accesul la aceste arhive este azi încă imposibil, „descoperirile” sunt întâmplătoare şi nu se poate, nici pentru ultima perioadă, stabili numărul exact al deţinuţilor politici.
În orice caz, deşi relaţiile externe erau deja total degradate şi „clauza naţiunii celei mai favorizate” era ameninţată, în 1988 a fost aplicată o a treia graţiere importantă (e adevărat, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a dictatorului), deţinuţilor politici permiţându-li-se chiar ca, la ieşirea din închisoare, să emigreze în Occident. Era o modalitate a regimului de a-şi asigura „liniştea”.
În schimb, Ceauşescu, după cum ştim, a imaginat pentru teroare o metodă mult mai perfidă, prin politica de îndoctrinare şi manipulare la scara întregii populaţii, prin schimbarea componenţei sociale – mutarea ţăranilor la oraş şi închiderea lor în dormitoarele de la marginea marilor oraşe – şi, în general, prin ingineria social-educativă care a dus la crearea „omului nou” şi la această degringoladă care a caracterizat şi caracterizează încă populaţia, prin introducerea masivă a supravegherii populaţiei, prin urmăririle „la vedere”, prin creşterea numărului de informatori. Direcţia de Cercetări Penale a Securităţii devenise un laborator al terorii şi fricii, care deveniseră, împreună cu foamea şi frigul, principalele arme de supunere a populaţiei.
Orice gest de independenţă era sancţionat, fie că era vorba de greva minierilor din Valea Jiului (1977), fie de mişcarea de la Braşov (1987), ai căror protagonişti au fost deportaţi spre alte locuri de muncă. Tot atât de prompt au fost înăbuşite protestele lui Paul Goma (1977), ale SLOMR-ului doctorului Ionel Cană (1979) sau atitudinile curajoase ale Doinei Cornea, ale lui Vasile Paraschiv, Gheorghe Ursu (ucis în arest în 1985), Iulius Filip, ale sindicaliştilor de la Zărneşti sau ale ziariştilor de la „România Liberă”.
*
Ne vom limita acum să enumerăm câteva din motivele (sau pretextele) arestărilor de-a lungul anilor. Deşi Codul Penal s-a schimbat de mai multe ori (în 1948, 1955, 1968), cel mai des folosit era articolul 209, adică „uneltire împotriva ordinii sociale”, de fapt un articol-pretext, în care putea fi încadrat oricine, pentru ce a făcut sau nu a făcut. Pe de altă parte, în 1955, după Convenţia de la Geneva şi în perspectiva tot a primirii României la ONU, comuniştii au încercat să facă puţină „ordine” în evidenţa Gulagului şi – pentru că erau foarte mulţi oameni nejudecaţi şi aflaţi în detenţie încă din 1948, din 1950, din 1952 – au găsit soluţia să adauge Codului Penal un articol secret, care, împotriva oricărui principiu de Drept, acţiona retroactiv. Decretul 62 din februarie 1955 introducea în Codul Penal articolul 193/1, un articol de asemenea încăpător şi elastic, care prevedea ca persoanele ce „s-au pus în slujba regimului burghezo-moşieresc” – respectiv prefecţii, funcţionarii din administraţie, magistratură, poliţie etc. – să fie condamnate pentru „activitate contra clasei muncitoare” (pedepse de la 2 la 8 ani închisoare), respectiv „activitate intensă contra clasei muncitoare” (pedepse până la 25 de ani de închisoare). Evident că recurgerea la aceste condamnări retroactive, cu termene de sentinţă executate deja, nu făcea cu nimic mai legală justiţia comunistă.
Toate marile procese politice judecate de „justiţia populară” au fost consiliate de „un tovarăş” din Biroul Politic al Comitetului Central, dacă nu de plenul său. Ana Pauker, de pildă, s-a ocupat de desfiinţarea Bibliotecii franceze, propunând închiderea acesteia sau arestarea celor ce o frecventează
29 O enigmă care împlineşte şapte ani (editor Romulus Rusan), Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997, pp. 20-30. 44
(300 studenţi au şi împărtăşit această soartă). La începutul anului 1949 Biroul Politic al PMR s-a ocupat de prizonierii români repatriaţi, categorisiţi ca „vârfuri reacţionare”, instrumentându-li-se procese sau fiind internaţi în lagăre. Tot, în Biroul Politic al PMR s-au hotărât în diferite şedinţe „măsuri politico-organizatorice pentru regiunile cu populaţie iugoslavă” (respectiv arestări şi deportări), condamnarea „bandei subversiv-teroriste” din Banat, procesul „spionilor cu mască de diplomaţi” (de la misiunile engleză şi americană), a „grupurilor de spioni şi trădători aflaţi în slujba unor state imperialiste” (SUA, Anglia, Franţa, Vatican, Italia, Turcia), a „grupului de spioni şi trădători aflaţi în slujba clicii fasciste a lui Tito”. Tot aici s-a decis la 14 martie 1952 „eliberarea condiţionată, pe timpul muncilor agricole (s.n.) a unor ţărani condamnaţi pentru nesupunere în timpul colectărilor”. La 24 februarie 1953 „măsurile de evacuare din Bucureşti şi alte oraşe a unor elemente duşmănoase”; la 2 septembrie 1953, şedinţa Biroului Politic al PMR s-a ocupat de alte procese ale unor „agenturi imperialiste” în care au fost incluşi şi sionişti („N-au decât să se desolidarizeze sioniştii de oamenii aceştia care au făcut spionaj. Noi de unde să ştim că ei sunt sionişti, noi am dat peste ei făcând spionaj. În ce măsură statul Israel i-a încurajat sau nu, aste pot ei să ştie mai bine decât noi”, spunea Gheorghe Gheorghiu Dej).
Într-o altă şedinţă a fost discutată finalizarea procesului Pătrăşcanu: „Are o atitudine obraznică. La confruntări, care au avut loc, care au conturat şi au dat greutate materialului, el a avut o comportare obraznică (…) Nu putem să stăm până la calendele greceşti cu această bandă din cauză că Pătrăşcanu are această atitudine”, spunea tot Gheorghiu Dej. Mai târziu s-a discutat „procesul celor aruncaţi din avion, paraşutiştii”, Gheorghiu Dej hotăra: „Aici nu este vorba de a-i condamna la pedepse diferite. Aici trebuie mers la o singură pedeapsă: împuşcarea. Şi un număr din acei care au dat adăpost, la fel, deci să împărtăşească aceeaşi soartă. La cei 40 o să dăm diferite pedepse, însă o parte vor trebui împuşcaţi, iar comunicatul în aşa fel întocmit, încât să ştie că cei ce vor da adăpost măcar şi pentru un ceas, fără să fi adus la cunoştinţa autorităţilor, aceştia vor împărtăşi aceeaşi soartă ca şi bandiţii (…) Trebuie întocmit un plan pentru ca aceste lucruri să ajungă la urechile acestor emigranţi ca să refuze asemenea servicii. Să strecurăm în sufletele lor frica. O să batem în americani”30.
Alte zeci de mii de procese se desfăşurau după tipicul dictat de partid, fiind distribuite cu aceeaşi uşurinţă acuzaţii de „trădare”, „uneltire contra ordinii sociale”, „spionaj”, „sabotaj”. Dar existau şi încadrări de genul: „diversiune”, „atitudine duşmănoasă”, „instigare publică”, „răspândire de publicaţii interzise”. Articolul 231 („favorizarea infractorului”) prevedea obligativitatea ca cei din o aşa-zisă „bandă” să-şi demaşte colegii). Cei care „ştiau ceva” şi nu-l demascau pe făptuitor erau, de asemenea, condamnaţi pentru „omisiune de denunţ”, în baza articolului 228 (chiar fiind vorba de o mamă sau un frate). Mai era „trecerea frauduloasă a frontierei”- ar fi de văzut câte mii de oameni au fost arestaţi pentru că au vrut să plece din România, câţi au fost condamnaţi şi câţi au fost chiar omorâţi la frontieră sau chiar pe celălalt mal al Dunării, în Iugoslavia. Tot aici, în domeniul crimelor indirecte, al crimelor sociale, se pot include femeile care au murit în urma unor avorturi făcute ilegal, ca să scape de legile draconice ale natalităţii stabilite de Ceauşescu.
În ultimii zece ani Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei a adunat o impresionantă arhivă a fişelor de încarcerare. Pe această arhivă31 s-a întreprins un „Recensământ al populaţiei concentraţionare din România între anii 1945-1989”. Documentele pe care s-a operat fiind oficiale, studiul statistic realizat pe baza acestor fişe, care va fi definitivat şi publicat în următorii 1-2 ani, va încerca să realizeze o analiză a proporţiilor interioare ale Gulagului românesc. Din calculul preliminar dat publicităţii în noiembrie 200532, rezultă că, pe lângă elitele culturale, religioase, militare şi politice33, un număr impresionant de condamnaţi provin din rândul oamenilor simpli. Nu mai puţin de 28,8% din totalul condamnaţilor erau ţărani, iar 13,5% muncitori. Chiar dacă cele două cifre reflectă oarecum proporţiile
30 Mircea Chiriţoiu, Rolul Biroului Politic al PMR în instrumentarea proceselor politice din România anilor 1949-1953, în “Anale Sighet 7”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1999.
31 Aflată în banca de date a C.I.S.A.C, în cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.
32 v. site-ul www.memorialsighet.ro , Recensământul populaţiei concentraţionare din România. 1945-1989 din cadrul secţiunii Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului.
33 v. site-ul www.memorialsighet.ro, Generaţia Unirii exterminată în Gulag, din cadrul secţiunii Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului; Recensământul populaţiei concentraţionare din România. 1945-1989; Reprimarea culturii (Scriitori în închisori) din cadrul secţiunii Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Muzeu.
demo-sociale din anii ’50, când s-a înregistrat unul din vârfurile Gulagului, totuşi numărul mare de muncitori şi ţărani arestaţi în perioada instaurării comunismului ne permite să formulăm cel puţin două concluzii: 1) că politica partidului comunist, de „alianţă cu clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare”, era o simplă lozincă ipocrită; şi 2) că poporul român n-a primit cu braţele deschise comunismul, aşa cum afirmă unii cercetători nostalgici.
Concluzii care justifică şi argumentează calificativul de terorism de stat pe care o la fel de importantă parte a cercetătorilor îl atribuie regimului comunist34.
34 Teza aceasta este dominantă în Le livre noir du communisme (coord. Stéphane Courtois), Paris, Robert Laffont, 1997, pentru ediţia în limba română a căreia Fundaţia Academia Civică a alcătuit Addenda românească (v. Cartea neagră a comunismului, Bucureşti, Humanitas – Academia Civică, 1998, pp. 727-776 şi harta anexă).

Citeste si articolele:

Când SRI-ul apăra criminali din Securitatea comunistă şi fura cot la cot cu mafioţii roşii din PSD, nu era atacat de parlahoţii, tot roşii, din Parlament

Disidentul Gheorghe Ursu impreuna cu familiaPe criminalii disidentului Gheorghe Ursu (arestat şi ucis în puşcărie din cauza unor notiţe în care era criticat dictatorul comunist Nicolae Ceausescu – n.m.) i-au protejat generalii Gioni Popescu şi Eugen Grigorescu, de la SRI

Procesul criminalilor lui Gheorghe Ursu, zis Babu, a început abia în anul 2000. Coloneii de miliţie Stănică şi Creangă, acuzaţi de instigare la omor deosebit de grav, au fost protejaţi de autorităţi, fără nici o deosebire de culoarea lor politică. La fel ca şi foştii ofiţeri de Securitate care l-au anchetat pe Ursu, care după revoluţie au fost integraţi în SRI şi protejaţi deopotrivă de Măgureanu sau Georgescu (foşti şefi ai SRI – n.m.).

Dosarul Ursu a fost instrumentat de generalul magistrat Dan Voinea, de la Secţia Parchetelor Militare a Parchetului General, începând cu anul 1990. Securitatea a codificat dosarele de urmărire informativă ale lui Ursu sub numele “Călătorul” şi “Udrea”. Pe lângă cadrele de miliţie Stănică şi Creangă, Ursu a fost anchetat de maiorul Marin Pârvulescu şi de locotenentul-major Vasile Hodiş, de la Direcţia VI Cercetări Penale a Securităţii. La anchete a participat şi şeful Direcţiei VI, colonelul Vasile Gheorghe.

După revoluţie, Hodiş a fost absorbit de SRI, în cadrul Diviziunii Juridice, codificată J, de unde va trece în rezervă abia în 1999, cu gradul de colonel (şi azi cu pensie specială imensă, plătită de fraieriii care mai muncesc în România – n.m.), pentru a i se pierde urma şi a scăpa de răspunderea penală. El este omul de legătură dintre SRI şi generalul Samoilă Joarză, cel care i-a luat dosarul lui Dan Voinea, la ordinul procurorului general Manea Drăgulin (pe când la Cotroceni era KGB-istul criminal Ion Iliescu – n.m.).

În 1996, Joarză a dat soluţia de neîncepere a urmăririi penale împotriva lui Stănică. Şeful lui Hodiş, generalul Cotoman, comandantul Diviziunii J, a cosmetizat dosarul lui Ursu de aşa manieră încât l-a golit, efectiv, de conţinut. În acest timp, Costin Georgescu (fost şef al SRI pe timpul lui Emil Constantinescu, pe care-l mai zărim astăzi, în anii 2010, pe la Mafia TV, apărându-i pe corupţii din politică – n.m.) a anunţat public că nu poate restitui probele Parchetului Militar, întrucât cazul Ursu aduce atingere siguranţei naţionale.

Abia în octombrie 2001, SRI a anunţat că va restitui integral manuscrisele confiscate de fosta Securitate de la o serie de oameni de cultură, inclusiv pe cele ale scriitorului disident Gheorghe Ursu, ucis în beciurile Securităţii în 1985. Vă reamintim că Ursu a ţinut un jurnal intim, care i-a fost confiscat de ofiţerii de miliţie Stănică şi Creangă, de la Secţia de Cercetări penale a IJM, cu sediul în Calea Rahovei. Timp de 11 ani, SRI nu a recunoscut niciodată că acest jurnal de 811 pagini ar fi existat aievea, deşi, în 1990, generalul magistrat Dan Voinea l-a avut pe mână şi l-a studiat pe îndelete. Ulterior, jurnalul a fost ridicat de SRI, la ordinul lui Măgureanu, şi pus la păstrare până în ziua de astăzi, în custodia Diviziunii Expertize Tehnice a SRI, condusă de generalul Grigorescu.

Întrucât a refuzat să înapoieze jurnalul lui Ursu, generalul SRI Grigorescu a fost trimis în judecată la 23 decembrie 2000, pentru abuz în serviciu, de către generalul magistrat Dan Voinea, cel care i-a adus în instanţă şi pe foştii coloneii de miliţie Tudor Stănică şi Mihai Creangă, acuzaţi de moartea disidentului Ursu.

Grigorescu este învinuit pentru distrugerea sau sustragerea jurnalului lui Ursu. Împotriva lui au depus mărturie cinci subalterni. O probă esenţială este propria semnătură a generalului de primire a documentului. Cazul a fost respins a doua oară de judecătorul Florian Stinghie, de la Tribunalul Militar Bucureşti, fost lucrător la UM 0215 (adică fost securist – n.m.). Stinghie ţine de mai multă vreme pe loc dosarul Ursu, la indicaţiile Ministerului de Interne şi ale SRI (în perioada în care la putere, în România, era PSD = ciuma roşie = mafia, n.m.).

În anul 2000, generalul Voinea l-a sunat de mai multe ori pe generalul SRI Grigorescu, pentru a-i restitui jurnalul, făra de care doasarul nu se putea mişca spre instanţa de judecată. Cum Grigorescu nu i-a răspuns niciodată la solicitări, Voinea a făcut o descindere la sediul Diviziunii S a SRI, din str. Dinu Vintilă, împreună cu procurorii asistenţi şi înarmat cu un mandat de percheziţie. Cum Grigorescu era de negăsit, Voinea a căutat jurnalul în registrul de intrări documente. De aici fusese repartizat în registrul diviziei de resort, respectiv Expertize Tehnice, de unde a fost ridicat personal de ofiţerul de caz, Eugen Grigorescu.

Eugen Grigorescu a fost şeful Secţiei Înscrisuri a Securităţii, preluat de SRI cu gradul de colonel şi, avansat, ulterior, general de brigadă. Este şeful Diviziunii Experize Tehnice, codificată Diviziunea S, din cadrul fostei unităţi TONOLA, localizată (în 2003 – n.m.) pe strada Dinu Vintilă, în proximitatea Circului de Stat şi a sediului IGP. Pe teritoriul unităţii activează şi Institutul pentru Tehnologii Avansate. Grigorescu a lucrat mână în mână cu Petre Pavel, fost ofiţer de Securitate preluat în structurile SRI, cu gradul de colonel. După trecerea în rezervă, Pavel a fost folosit de Grigorescu la fabricarea în laboratoarele Diviziunii S a unor documente şi înscrisuri false, pentru compromiterea unor lideri politici, în perioada guvernării CDR, 1997 – 2000.

Comanda pentru aceste acţiuni de compromitere venea de la Cotroceni, pe filiera Administraţiei Prezidenţiale. Cum fostul director al SRI, Costin Georgescu, a început să refuze să mai subscrie la asemenea comenzi, care l-ar fi pus în situaţia ingrată de a încălca Legea de organizare şi funcţionare a SRI, este de la sine înţeles că, pe de o parte, a căzut în dizgraţia preşedintelui, iar pe de alta, că aceste fapte ilegale erau aduse la îndeplinire de alte cadre din structurile SRI, fidele comandamentelor venite de la Cotroceni. Mărturia i-a fost făcută personal autorului acestei dezvăluiri, în cursul anului 1999, de către directorul Georgescu. Activităţile de poliţie politică ale SRI, din această perioadă, au fost instrumentate de generalii Gioni Popescu, Cotolan, Grigorescu şi Vasile Valeriu Iancu. Există indicii că Diviziunea S continuă să fabrice documente compromiţătoare, împotriva inamicilor actualului partid de guvernământ (PSD – n.m.).

Iancu a fost colonel de Securitate în cadrul unităţii de contrainformaţii externe UM 0195, formată după fuga în Occident a generalului Ion Mihai Pacepa, din componenţa DIE/CIE. După revoluţie, a devenit primul şef al Diviziunii de contrainformaţii a SRI, apoi şeful Corpului de Control al SRI şi, ulterior, prim adjunct al directorului SRI. La 30 noiembrie 1999 a fost înaintat la gradul de general de brigadă. Întrucât n-a primit aviz din partea ORNISS pentru a rămâne în cadrul structurilor SRI, şi deoarece numele lui figura în fişele de contraspionaj din mai multe state occidentale, Iancu s-a îmbolnăvit subit şi a cerut să fie trecut în rezervă. Recent (era 2003 – n.m.), am reuşit să-i dăm de urmă: generalul Iancu este în acest moment (noiembrie 2003 – n.m.) consilierul ministrului Gabriel Oprea (acel Oprea vinovat de moartea tânărului motociclist în 2015 – n.m.). Ministrul este absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri din Sibiu, unde a ajuns un apropiat al Direcţiei de contrainformaţii militare a Securităţii, iar după revoluţie a absolvit Colegiul Naţional de Apărare, specializat în securitate şi siguranţă naţională.

Gioni Popescu a fost numit pentru a doua oară adjunct al directorului SRI, la data de 20 noiembrie 2001, prin decretul prezidenţial numărul 951. În anii ’70, Gioni Popescu a compărut ca acuzat în procesul lotului de la Facultatea de Drept, format din mai multe cadre universitare, arestate pentru luare de mită, la examenul de admitere. Popescu s-a autodenunţat că a dat mită. Va pierde examenul şi se va reorienta spre ASE. Dosarul lotului cu pricina se găseşte în arhiva Parchetului General. În anii ’80 va fi deferit din nou justiţiei, pentru fals şi uz de fals, când av vinde câteva duzini de diplome de absolvenţi ai unor cursuri de ospătari de la Măgurele, nerecunoscute de Ministerul Învătământului. Cazul, instrumentat de colonelul Stănică, de la Direcţia Cercetări Penale, acelaşi care l-a arestat pe disidentul Ursu, va fi muşamalizat. La nivelul procuraturii, de acest dosar, care se găseşte în arhiva Procuraturii Ilfov, s-a ocupat procurorul Guzu.

Sursele noastre din serviciile secrete au acreditat teza că Gioni Popescu a devenit informatorul colonelului Stănică. Cei doi şi-au făcut vilă la Izvorani, unul lângă altul, încă de pe vremea lui Ceauşescu. Tot prin intermediul lui Gioni Popescu, Stănică a devenit, după Revoluţie, vicepreşedintele băncii Credit Bank şi al Băncii Populare Române, ajunse ambele în faliment, graţie consultanţei discrete a SRI. Gioni Popescu va falimenta Universalcoop, unde era director general, de unde va fi salvat de Măgureanu, care îl aduce în SRI, în 1993, cu gradul de general-maior, şi unde va deţine funcţia de prim adjunct al directorului timp de patru ani. Din 1997, va fi numit şeful Comandamentului Financiar-Logistic. Cooperativele de credit fuseseră falimentate după aceeaşi schemă cu a Bancorex şi enormul lor patrimoniu a dispărut pe vecie în buzunarele mafiei, reprezentată de Gioni Popescu, supranumit în anii aceia Televizor sau Butelie.

Întrebat în 1998 de autorula cestor rânduri (Cornel Ivanciuc – n.m.) de ce nu renunţă la serviciile lui, dacă tot a promis ca va face reforma instituţiei, directorul Costin Georgescu a răspuns: “SRI nu se poate dispensa de serviciile generalului Gioni Popescu”. La data de 27 noiembrie 2002, prin decretul prezidenţial nr. 949, Gioni Popescu a fost avansat la gradul de general de corp de armată. Gioni Popescu este vinovat de trafic de influenţă şi abuz în serviciu în cazul Stănică, pe care l-a salvat prin toate mijloacele, pentru nu compărea în instanţă, ca acuzat pentru instigare la omor. El este cel care i-a dat ordin generalului Grigorescu să ascundă jurnalul lui Ursu. Prin Radu Timofte, PSD este partidul care îl menţine în continuare în structuri (era în 2003 – n.m.) pe Gioni Popescu. Iar noi, românii, suntem cei care sponsorizăm acest serviciu complet inutil, SRI, care prin generalii lui de pripas nu face altceva decât să obstrucţioneze Justiţia şi să-i protejeze pe criminalii epocii comuniste.

Autorul articolului: Cornel Ivanciuc; articol preluat din revista Academia Caţavencu, nr. 623/2003.

Aşa era în 2003. Cum stau lucrurile în 2019, în ce-l priveşte pe miliţianul torţionar Stănică, vedeţi aici.

Citeste si articolele:

Sub seceră și ciocan (IX): Tradiție și continuitate imperială


 Imperiul Rus în secolul XIX, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Imperiul Rus în secolul XIX, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Destrămarea Uniunii Sovietice a lăsat loc multor discuții şi interpretări asupra naturii imperiale a statului sovietic, acestea variind de la poziții care-i recunoșteau calitatea imperială totală până la negarea absolută a caracterului său imperial, cu mai multe calificative intermediare, cum ar fi federație, confederație, stat multinațional sau multietnic. Reluctanța de a recunoaște Uniunea Sovietică ca un imperiu are în viziunea istoricilor câteva explicații: originea statului sovietic nu se revendică de la Imperiul țarist, ci de la politica particulară națională şi expansionistă a regimului stalinist; atitudinea binevoitoare față de naționalități; dreptul la autodeterminare; opunerea șovinismului velicorus; tonul anti-imperialist şi anti-colonial; efectele benefice ale “modernizării”, etc. De cealaltă parte, caracterul imperial este recunoscut în totalitate din cauza unei linii de continuitate în refacerea fostului Imperiu Rus, cât și a felului în care centrul imperial a tratat republicile unionale și vecinătatea apropiată.Cucerirea Siberiei de către Ermak (Portret V. Surikov)

Cucerirea Siberiei de către Ermak (Portret V. Surikov)

Paradigma imperială a regimului sovietic este a treia dimensiune de cercetare pe care ne-am propus-o în elucidarea tipologiei sale, după cea totalitară și cea legată de „modernizare”. Înțelegerea, de multe ori critică, a paradigmei imperiale este mai mult decât necesară pentru perceperea realităților identitare spațiul post-sovietic și est-european. Dintr-un anumit punct de vedere această atitudine de distanțare și de tratare a temei imperiului și imperialismului este evitată de intelectualii și istoricii est-europeni, dar și din alte regiuni ale lumii, marcate de obicei de discursul naționalist exclusivist. Aceasta deoarece slăbește retorica formativă a propriilor reflecții și subliniază integritatea paradigmei naționalismului, care se pretează ca una exhaustivă și exclusivistă în formarea opiniei publice și istorice. O altă cauză majoră a unei astfel de ezitări este caracterul problematic al noțiunilor de „imperiu” și „imperialism”, care dincolo de componenta academică în general febrilă și abundentă, ascunde multe implicări cotidiene, experiențe personale și resentimente istorice. Observator atent al acestor fenomene, Pierre Bourdieu făcea referință la distincția dintre „categoriile analizei” și „categoriile practicii”, ca o problemă generală a științelor socio-umane, în care semnificațiile academice sunt greu de delimitat de cele cotidiene.

Prin urmare, vom discuta dimensiunea imperială sovietică din două perspective: una dedicată clarificării noțiunilor de imperiu și imperialism, alta printr-o introducere în constituirea Imperiului Rus, ambele ajutătoare în aprecierea imperial al statului sovietic.

Imperiu și imperialism: o teoretizare

Destrămarea URSS și Iugoslaviei, ca două modele de federalism ce păreau viabile și rareori recunoscute în epoca ca imperii, a generat o efervescență intelectuală deosebită în studiul problemelor imperiale și ale naționalismului. Ambii adversari, aflați într-o competiție constantă conturată încă în secolul 19, își dădeau aparent o ultimă bătălie, într-o epocă a „sfârșitului istoriei”. Prin urmare, multitudinea noțiunilor și a conceptelor legate imperialism și imperiu, dar mai ales studiile comparative referitoare la practicile imperiale diverse în spațiu și în timp, au abundat și ele, creând o complexitate contradictorie. Conceptualizarea sa a fost atât de universală și atotcuprinzătoare, încât a complicat și mai mult lucrurile: imperiile erau deopotrivă „răul și întunecatul”, dar și „principiul unificator pentru un univers ordonat, înconjurat de elementele distructive ale haosului și barbariei”; „un agresor și un expansionist”, „o închisoare a popoarelor”, dar și un garant al păstrării tipologiei și particularității pentru anumite identități, aflate în conflict cu practicile unificatoare ale naționalismului.

Anume în această varietate de percepții urmează să definim caracteristicile unui imperiu. Mai mulți cercetători s-au aplecat asupra gravării acestui concept: Ghita Ionescu vede trei elemente ale unui imperiu: un centru politic puternic, animat de o misiune istorică a expansiunii; constrângerea religioasă sau ideologică; un simte al finalității pentru elitele sale; Michael Doyle vede imperiul ca o interacțiune dintre două entități politice, una fiind numită metropolă dominantă, care proiectează influență și control asupra altor entități politice, numită periferie subordonată; Dominic Lieven consideră imperiul o mare putere, care trebuie să joace un rol important în modelarea valorilor şi culturii într-o epocă istorică; cu resurse, ideologie, tentați expansioniste şi stiluri culturale, care în termeni istorici se regăsesc în conceptul imperiului; Roman Szporluk crede că un imperiu trebuie să fie o mare putere şi să fie recunoscută ca atare internațional; să se extindă asupra unui teritoriu vast şi să includă popoare diferite sub sisteme juridice şi administrative unice; să fie dotat cu un sens al misiunii ideologice sau religioase, care transcend considerațiile politicii de putere; să acționeze ca un lider în sfera culturii.

Din această varietate de concepte și noțiuni desprindem totuși câteva elemente-cheie pentru noțiunea de imperiu: o distincție clară dintre un nucleu, metropolă, centru și o periferie, periferii, colonii; senzația că imperiul este un teritoriu extins, neomogen, multietnic, nedemocratic și dominator. Efectul decăderii și prăbușirii acestor imperii confirmă aceste supoziții, iar cea mai evidentă consecință a destrămării imperiilor este divizarea fizică şi politică a marilor conglomerate multietnice şi multilingvistice din centrul şi de la periferii într-o multitudine de state mici care aspiră să devină state-națiune. Aceste state naționale aduc în dezvoltarea lor multiple aspecte ale moștenirii imperiale, reieșind din locul pe care l-au ocupat fiecare din ele în cadrul acestor imperii. Ele au moștenit instituții imperiale de variată eficiență şi tărie, stadii inegale de dezvoltare economică şi industrializare, şi o cultură politică care a evoluat diferențiat în timp.

Imperiul Rus: geneză și constituire

Petru cel Mare, fondatorul Imperiului Rus, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Petru cel Mare, fondatorul Imperiului Rus, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Istoria Rusiei a fost întotdeauna dominată de acţiunea frontierelor sale, iar atunci când reflectăm asupra evoluției sale trebuie să avem în vedere că nu există o singură Rusie în termeni de teritoriu şi putere politică, ci mai degrabă șase Rusii legate într-un tot întreg: Rusia Kieveană, Rusia Mongolă, Rusia Moscovită, Rusia Imperială (Romanov), Rusia Sovietică (URSS) şi Rusia post-sovietică (Federația Rusă). Din acest punct de vedere modelarea statului rus şi a imperiului poate fi rezumată la patru mari procese. Primul este un proces de colonizare internă în sensul viziunilor lui S. Soloviev şi V. Kliucevski, care vedeau istoria Rusiei ca o „..istorie a colonizărilor permanente”, atât în sensul intern al teritoriilor ruse, cât şi ulterior în exteriorul acestora.

Ivan Kalita, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Ivan Kalita, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Al doilea proces este așa-numita „adunarea pământurilor” („sobiranie zemeli”) inițiată de Rusia Moscovită începând cu Ivan Kalita, care a rezultat în crearea statului rus unitar şi crearea premiselor pentru extinderea ulterioară. Cea de-a treia tendință care a modelat simțul istoric şi politic al rușilor a fost expansiunea teritorială constantă pentru căutarea securității până la momentul în care Rusia atingea o limită teritorială sau maritimă (fluvială) „naturală”. În cele din urmă, ultima strategie în modelarea teritorială şi politică a fost cea de sorginte imperială, având ca suport ideologic ideea misiunii mesianice şi determinată de formele „căii speciale” ruse, fie a triadei țariste – ortodoxie, autocrație, popor, fie celei sovietice – comunism, partid şi puterea sovietelor. N. Berdeaev a surprins profund această calitate a caracterului rus când a spus că „…ideea mesianică străbate întreaga istorie a Rusie, inclusiv comunistă”.

Teritoriile vechi şi noi deveneau un spațiu vital unic, creau o unitate organică – „nucleul” sau „oikumena” rus, care deși părea organică, nu era deloc armonioasă. Extinderea constantă a teritoriilor imperiului timp de 600 de ani a marcat definitiv societatea rusă şi a influențat ideologia statalității, acestea fiind caracterizate de ideea unui determinism geografic şi centralism de stat. Evident că în interiorul Rusiei creșterea imperiului era văzută prin prisma propriilor interese, iar oficialii şi ideologii ruși vedeau în aceasta un beneficiu pentru stat. Instinctele imperiale şi cele patriotice se suprapuneau în conștiința rușilor, acapararea de noi teritorii şi lărgirea spațiului rus influențând nu numai gândirea de stat, dar umplea de mândrie inimile și „sufletele” („души”) rușilor. Statul se obișnuia cu noi şi noi victorii, care aduceau popoare noi în interiorul imperiului, aceasta devenind un mod de viată, o rațiune firească de a fi, educa conștiința societății, modela viziunea ei despre lume şi locul rușilor în ea, contura formatul ei psihologic.

Istoricul Vasili Kliucevski, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Istoricul Vasili Kliucevski, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

La sfârșitul secolului XVIII, consideră V. Kliucevski, Rusia a atins limitele frontierelor naturale şi naționale, iar politica statului se schimbă, prin articularea ideii de „eliberare a altor naționalități, apropiate de cea rusă prin religie sau tribal”. În timp această contopire a teritoriilor ruse şi non-ruse, care deveneau un tot întreg, au determinat o ideologie a frontierelor naturale, conturând o geografie a sufletului rus, „Dumnezeu-Geograful” devenind o parte integrantă a viziunii imperiale ruse”. În mințile clasei politice şi a intelectualilor ruși s-a înrădăcinat astfel o viziune naivă că statul rus, spre deosebire de cele occidentale, a fost construit nu prin violență, ci prin expansiune pașnică, nu prin cucerire, ci prin colonizare. Chiar şi astăzi mai persistă ideologia colonialismului rus, încrustată cu așa calități ca „misiune civilizatoare”, toleranța şi umanismul față de popoarele cucerite, el lăsând „mai puține urme sângeroase în istorie”.

Natura „umanismului” şi „misiunii civilizatoare” imperiale era (şi este) dezavuată în general de discursul politic şi istoriografic naționalist, care în diferite perioade şi la diferite popoare constitutive ale Imperiului Rus, a pedalat ideea deznaționalizării şi asupririi naționale ca piloni constitutivi ai propriilor ideologii necesare unei consolidări identitare sau politice în raport cu centrul imperial.

Ultimatumul veteranilor războiului de pe Nistru (TVR Moldova)


NewsMaker.md relatează că în R. Moldova, din martie până în iunie, numărul șomerilor s-a dublat ajungând la 35 de mii de persoane. Aproape 6 mii beneficiază de ajutor de şomaj, arată datele Agenţiei de Ocupare a forţei de muncă. Economista Tatiana Lariuşin consider că nivelul real al şomajului pe durata pandemiei ar fi mult mai ridicat. „Creşterea şomajului atestat în statistici oficiale nu reflectă realitate, ci scoate la iveală neîncrederea cetăţenilor în instituţiile statului”, precizează experta. „Cetăţenii aleg mai curând munca informală sau emigrare, decât să obţină statutul oficial de şomer, care în fond nimic nu oferă – nici un eventual post de muncă atractiv şi nici un ajutor demn”, concluzionează Tatiana Lariuşin.

Instalarea posturilor militare ilegale pe Nistru face parte din planul regimului separatist de la Tiraspol de a-și întări prezența și controlul în zona de securitate și de a ocupa noi teritorii ale Republicii Moldova, afirmă la Radio Chişinău analistul politic Ion Tăbîrță. „Tiraspolul nu o sigură dată a avut revendicări față de localități din stânga Nistrului subordonate administrativ Chișinăului. Tiraspolul controlează și anumite localități din dreapta Nistrului, în preajma orașului Tighina. Aceasta este una din explicațiile de ce apar peste noapte, ca ciupercile după ploaie, posturilor ilegale”, precizează analistul. El sugerează că preşedintele Igor Dodon ar tolera această stare de lucruri. „Misiunea istorică a lui Igor Dodon este să semneze un act de soluționare a conflictului transnistrean, care până la urmă să fie în parametrii planului Kozak de federalizare a R. Moldova ca Tiraspolul să aibă un drept de veto asupra politicilor Chișinăului”, mai afirmă analistul politic Ion Tăbîrţă.

Veteranii Războiului de pe Nistru ameninţă că vor bloca tot traseul de pe segmentul transnistrean, dacă autorităţile separatiste nu vor anula posturile de control instalate ilegal. „Dacă timp de 48 de ore aceste posturi nu vor fi măturate de acolo şi cetăţenii nu vor avea liberul acces într-o parte sau alta, vom bloca toate traseele”, precizează veteranul Anatol Macovei, citat de TVR Moldova. Un alt veteran Victor Ciobanu susţine că vinovaţi de situaţia creată sunt preşedintele raionului Dubăsari Grigore Filipov şi şeful statului Igor Dodon, care ar fi permis această ilegalitate şi nu au făcut nimic pentru a rezolva problema. Grigore Filipov a refuzat să comenteze acuzaţiile veteranilor de război. Iar preşedintele Igor Dodon care a avut o convorbire telefonică cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski susţine că unele posturi instalate ilegal au fost deja suspendate. În articol se aminteşte că de la începutul pandemiei de coronavirus forţele separatiste de la Tiraspol au instalat peste 30 de posturi ilegale de control, prin care au îngrădit accesul în localităţi aflate sub jurisdicția autorităţilor R. Moldova.

Veterani de război cer demisia președintelui raionului Dubăsari

Decizia UE de a aloca cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară, negociată încă în 2017, validează măsurile întreprinse de guvernul Chicu și coaliția de guvernare, formată din socialiștii pro-ruși și Partidul Democrat ex-oligarhic, notează politologul Dionis Cenuşă într-o analiză pentru agenţia de presă IPN. Pe de altă parte, reluarea asistenței macro-financiare a UE dovedește că opoziția și societatea civilă nu dispun de contra-argumente robuste împotriva forțelor aflate la putere sau că acestea nu ajung la destinatarii de la Bruxelles din cauza restricțiilor sanitare, mai crede politologul. „UE este la curent cu imperfecțiunea și caracterul parțial al anumitor reforme, dar optează pentru decizii de(geo-)politizate și constructive… Acordarea ajutorului financiar este imperativă pentru diminuarea consecințelor social-economice ale coronavirusului”, concluzionează Dionis Cenuşă.

Corupția la nivel înalt continuă să rămână o problemă în R. Moldova, iar cercetarea fraudei bancare, recuperare activelor furate și urmărirea penală a celor implicați trenează, fără a fi înregistrate succese, informează anticoruptie.md cu referire la un raport al Comisiei Europene privind îndeplinirea cerințelor de liberalizare a vizelor. „Autoritățile Republicii Moldova au întreprins acțiuni importante, dar aceste eforturi trebuie fortificate și susținute. Sprijinul UE va fi condiționat în continuare și va depinde de progresele concrete din agenda reformelor, în special, în domeniile anticorupției și justiției”, se menționează, între altele, în raport.

Finanțarea prevăzută în buget pentru proiectele de legi asumate de Guvern există doar pe hârtie, consideră expertul Transparency International Moldova Veaceslav Negruța, citat de jurnal.md. „Este o gaură de 17,5 miliarde de lei care e desenată în buget ca și deficit și aparent cu surse de finanțare, la fel, desenate. În acele categorii de cheltuieli care au fost adunate sunt declarații, capricii, promisiuni electorale… Acei agenți economici care furnizează bunuri, servicii sau lucrări pentru instituțiile bugetare, vor fi lipsiți de plăți, pentru că autoritățile vor orienta toți banii pentru plățile sociale, pensiile, salariile și asta se va întâmpla în special până la 1 noiembrie, pentru că aici e miza mare a acestei guvernări”, afirmă Veaceslav Negruţă.

Mold-street.com publică un reportaj video despre sectoarele industriei moldovene afectate de coronacriză. În industria confecţiilor bunăoară firmele au început să confecționeze halate şi combinezoane medicale ca să supravieţuiască. E o încercare de readaptare la cererea de piaţă, care e dominată de producţia din China. În industria automotive companiile au fost nevoite să-şi trimită o parte din angajaţi în şomaj tehnic din cauza reducerii cererii. Producţia industrială s-a micşorat cu 25 la sută. Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în producţia de îmbrăcăminte şi în fabricarea produselor textile. Repornirea industriilor va fi un proces de durată, de cel puţin câteva luni, cererile vor fi foarte mici până când producatorii din industrie vor reuşi să-şi restabilească lanţurile de aprovizionare care au fost afectate de pandemie, se mai spune în reportaj.

TV8.md publică recomandările formulate de Institutul de Politici și Reforme Europene și de Centrul de Resurse Juridice pentru îmbunătățirea proiectului Guvernului privind Comisia de selectare a candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a Regulamentulului privind modul de organizare și desfășurare a concursului. Cele două organizaţii consideră că proiectul Guvernului nu asigură un proces transparent şi echitabil de selectare a candidaților. Experţii propun, între altele, ca selectarea celor 3 candidați din partea Moldovei să fie realizată de către o comisie dominată de experți. Proiectul propus de guvern prevede o componență nominală, selectată conform unor criterii neclare, consideră cele două organizaţii. O altă propunere este introducerea unui mecanism clar și transparent de evaluare a candidaților, inclusiv publicarea interviurilor şi a punctajului acordat de fiecare membru al comisiei.

 

Geneza comunismului (satanismului fesenizant ) românesc (X)


 Întrunire a cercului socialist „România muncitoare”, 1908

Întrunire a cercului socialist „România muncitoare”, 1908

Expulzările din România și reacțiile socialiștilor

La scurt timp după răscoala țărănească din martie 1907, guvernul Brătianu a luat măsuri pentru expulzarea unor persoane considerate indezirabile, invocând Legea asupra străinilor (1881, completată în 1900). Au fost avuți în vedere în primul rând socialiștii care fie nu aveau cetățenie, fie s-a pretins că nu o dețineau. În lunile iulie-august 1907 au fost expulzați din România aproape 880 de cetățeni străini, inclusiv etnici români din Transilvania. S-au numărat între cei expulzați și evrei născuți în România („pământeni”). În cazul unora dintre cei alungați a fost vorba în mod evident de abuzuri ale autorităților române, de vreme ce erau oameni născuți în țară și/sau cetățeni români, cu obligațiile îndeplinite (în mod particular cu stagiul militar satisfăcut). Între cei mai cunoscuți militanți socialiști expulzați în 1907 s-au numărat Barbu Lăzăreanu, Vasile Anagnoste și Cristian Racovski.

Vasile Anagnoste

Vasile Anagnoste

Un protest al socialiștilor din București a avut loc la 30 iulie 1907, în Gara de Nord, cu ocazia plecării din țară a unuia dintre expulzați, Vasile Anagnoste. Poliția a intervenit împotriva socialiștilor. S-a format o delegație formată din nouă persoane, printre care I.C. Frimu, C. Popovici, Gh. Cristescu și D. Marinescu, în vederea discutării situației la poliție. Cu toții au fost arestați și depuși în penitenciarul Văcărești. Li s-a intentat un proces, sub acuzația de „rebeliune și ultragiu”, fiecare primind câte 10 zile de închisoare, pentru Frimu condamnarea fiind de 15 zile de închisoare.

Cristian Racovski

Cristian Racovski

Cristian Racovski era deja unul dintre cei mai energici militanți socialiști din România, iar în perioada următoare avea să joace chiar un rol central. Se născuse în orașul Kotel (1873), Bulgaria, în acel moment aflată în componența Imperiului Otoman. Familia sa deținea o moșie în Dobrogea, anexată de România în 1878, după războiul de independență. În baza acestei proprietăți, capul familiei avea să obțină cetățenia română. Racovski a dovedit un spirit rebel încă din adolescență, a urmat liceul în Bulgaria autonomă, apoi a făcut studii în universități din Elveția, Germania și Franța, era poliglot și cosmopolit. A obținut o diplomă de medic, s-a reîntors în România, a trecut examenul pentru dreptul de practicare a medicinei și a satisfăcut stagiul militar, obținând gradul de locotenent medic. Însă a practicat profesia de medic doar ocazional, proprietățile sale oferindu-i mijloace nu doar de existență, ci și pentru susținerea și răspândirea ideilor socialiste.

Atras de timpuriu de socialismul în forma sa marxistă, Racovski a fost foarte activ în mișcarea socialistă europeană, ceea ce i-a permis stabilirea unor relații extinse și strânse cu militanți din diverse țări, îndeosebi cu cei din aripa radicală. Avea să devină apropiat de Vladimir Ilici Lenin, dar mai ales de Lev Troțki. Polițiile din mai multe țări europene (Germania, Rusia, Imperiul Otoman, plus România, după cum am văzut) l-au urmărit și expulzat de câteva ori. Racovski avea să se impună din punct de vedere intelectual și ideologic în cercul socialist „România muncitoare” și în ziarul cu același nume. Era combativ, cunoscut ca polemist, dar și ca teoretician al socialismului marxist, îndeosebi în chestiunea națională, fierbinte în Europa, mai ales în sud-estul continentului. Și el, și alții accentuau faptul că socialismul era revoluționar. De fapt, caracterul revoluționar al mișcării socialiste din România s-a impus în bună măsură prin efortul său intelectual, propagandistic și organizatoric. Era evidentă o tendință de radicalizare, pe care socialismul românesc nu o cunoscuse înainte de 1900. Se schimbaseră generațiile, odată cu ele și societatea, contextul intern și extern erau diferite.

Aflat alături de o delegație românească la Congresul Internaționalei a II-a Socialiste, la Sttutgart, între 18-24 august 1907, lui Racovski nu i s-a mai permis revenirea în țară. S-a invocat faptul că nu ar fi dobândit legal cetățenia română. O nouă încercare a lui Racovski de reintrare în România, pe la Câineni, în octombrie 1909, a fost refuzată de autoritățile de la București. O întrunire de protest a socialiștilor a avut loc la 19 octombrie 1909, la sediul „României muncitoare” din București. Participanții au scandat „Jos guvernul asasin!” și Jos Brătianu!”, iar poliția a intervenit în forță. Încăierarea din fața Bisericii Albe, de pe Calea Victoriei, s-a soldat cu rănirea mai multor persoane și cu arestarea a opt socialiști, între care I.C. Frimu, Gheorghe Cristescu, Dumitru Marinescu și Panait Istrati. Ziarul Adevărul a publicat mai multe articole în favoarea socialiștilor și foarte critice la adresa guvernului și a șefului acestuia.

Nicolae D. Cocea

Nicolae D. Cocea

Socialiștilor arestați li s-a intentat un proces. Avocații apărării erau oameni cu notorietate, cu implicare publică, în politică sau în presă, cu orientări diverse: Constantin Mille, Nicolae Fleva, fost parlamentar și ministru, Radu R. Rosetti, Nicolae D. Cocea etc. Ca urmare a pledoariei avocaților, precum și a mărturiei lui Ovid Densușianu, care asistase întâmplător la confruntare și a susținut că văzuse cum poliția îi atacase pe socialiști și nu invers, patru arestați au fost achitați, alți patru primind câte cinci zile de închisoare.

Racovski a reintrat clandestin în România, în februarie 1911, în vremea guvernării conservatoare, cu complicitatea unor prieteni și cunoscuți. S-a predat parchetului și a cerut să fie judecat. Cetățenia română nu i-a fost recunoscută, astfel încât a fost din nou expulzat. Abia la sfârșitul anului 1911, Curtea de Casație avea să-i recunoască lui Racovski cetățenia română, acesta putând reveni în țară. Cristian Racovski nu a uitat niciodată șicanele guvernului român împotriva sa, în special al celui condus de Ion I.C. Brătianu, făcând din combaterea acestuia nu doar o miză politică, ci și una personală.

Atentatul împotriva lui Ion I.C. Brătianu și campania contra socialiștilor, 1909

Un eveniment puțin obișnuit pentru scena politică românească a avut loc la 8 decembrie 1909. În seara acelei zile, Gheorghe Stoenescu-Jelea, fost lăcătuș la CFR și fost sindicalist, a tras trei gloanțe spre prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, care se întorcea de la Senat, rănindu-l ușor. Presa liberală (în special Viitorul) și ziarul Universul au considerat că era vorba de implicarea socialiștilor și a presei de stânga în această afacere. De asemenea, tot în epocă s-a emis opinia – perpetuată de cercurile socialiste – că în fapt ar fi fost vorba de o înscenare pusă la cale de Poliția de Siguranță, care fusese înființată de guvernul liberal în martie 1908, așadar la un an după răscoala țărănilor, și dorea o mai mare importanță instituțională. La proces atentatorul a susținut că a acționat din proprie inițiativă. Jelea avea să fie condamnat, în mai 1910, la 20 de ani muncă silnică.

Ion I.C. Brătianu

Ion I.C. Brătianu

Cert este că în acest context, împotriva socialiștilor și sindicaliștilor, precum și a ziarului Adevărul a fost pornită o campanie publică, prin care erau acuzați de susținerea violenței și anarhism. Uniunea Socialistă din România și Comisia Generală a Sindicatelor au publicat un comunicat la 10 decembrie 1900, prin care au dezavuat atentatul împotriva premierului României, susținând acțiunea politică legală. La sediile organizațiilor socialiste și sindicale din București, Ploiești, Iași, Giurgiu, Brăila, Tulcea etc. au fost efectuate percheziții, au fost confiscate arhive, iar liderii I.C. Frimu, D. Marinescu, Al. Oprescu, Gh. Cristescu și alții au fost arestați și anchetați. Întrucât probele împotriva lor lipseau, arestații au fost eliberați.

În același timp, cercurile guvernamentale l-au reprezentat pe Constantin Mille în afișe ca pe un bandit înarmat. În fața ziarului Adevărul au avut loc în decembrie 1909 manifestații de susținere a lui Brătianu, respectiv pentru intrerzicerea publicației, ferestrele sediului din Sărindar fiind sparte. În contrapartidă, socialiștii au organizat și ei manifestații de stradă în favoarea Adevărului.

Ion Leahu: Liderul regiunii transnistrene ar trebui adus în fața justiției, nu să fie interlocutor al lui Dodon


Moldova - Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, 9 mai, 2020

Moldova – Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, 9 mai, 2020

Cât de eficiente sunt întâlnirile bilaterale dintre președintele R. Moldova și liderul regiunii transnistrene?

La 13 iulie, președintele Igor Dodon a anunțat printr-o postare pe Facebook că a discutat la telefon cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, despre agenda întrevederii pe care o planifică la sfârșitul acestei luni.

Șeful statului a menționat că a discutat și „problema posturilor temporare care au fost instalate de către partea transnistreană de-a lungul Zonei de Securitate, la sfârșitul lunii martie, în calitate de măsuri de combatere a pandemiei de coronavirus”. Despre eficiența acestor întrevederi bilaterale un interviu cu Ion Leahu, fostul membru al Comisiei Unificate de Control (CUC).
Ion Leahu: Liderul regiunii transnistrene ar trebui adus în fața justiției, nu să fie interlocutor al lui Dodon
Ion Leahu: Liderul regiunii transnistrene ar trebui adus în fața justiției, nu să fie interlocutor al lui Dodon
Ion Leahu: „Liderul unui stat democratic, cum se consideră Republica Moldova, în principiu, nu are subiecte de discuție cu liderul regimului secesionist de la Tiraspol. Unica acțiune care ar putea fi legitimă ar fi deferirea justiției acestor persoane. Nu trebuie prima persoană să-și șifoneze imaginea prin relațiile cu un impostor.”

Europa Liberă: Pe parcursul acestor patru luni de pandemie de COVID-19, situația a cunoscut și alte evoluții, inclusiv instalarea punctelor de control suplimentare, unilateral, de către partea tiraspoleană. Ar trebui acest subiect totuși să fie dezbătut, să se găsească un compromis, cel puțin să fie convinși cei de la Tiraspol să-și retragă aceste posturi, pentru că se pare că puține au și fost retrase, dar altele rămân?

Posturile respective au fost încă o dată o marcare a hotarului de stat între Republica Moldova și regiunea transnistreană

Ion Leahu: „Subiectul ține în totalitate de două instituții: prima – Comisia Unificată de Control, care este, în principiu, unicul organ abilitat cu dreptul de a supraveghea situația din Zona de Securitate și a o aduce la normal, la legitim și a doua este instituția doamnei viceprim-ministru pentru reintegrare Cristina Lesnic, care, la fel, dispune integral de toate drepturile, de toate împuternicirile și ea este obligată să poarte toate tratativele la subiectul acestor posturi. Însă problema în cazul de față nu este de a discuta cu Tiraspolul, fiindcă Tiraspolul când a instalat aceste posturi a făcut-o absolut convins că ele sunt nu numai posturi care au indicația de a contribui la izolarea populației de cei care pot fi purtători de coronavirus. Posturile respective au fost încă o dată o marcare a hotarului de stat între Republica Moldova și regiunea transnistreană. Deci, în cazul de față, cum poți să mizezi pe faptul că pe calea negocierilor ai putea obține ceva, dacă structurile respective din start știau că încalcă absolut toate prevederile misiunii de menținere a păcii și cu toate acestea ei au făcut acest pas. Ei știau foarte bine că sunt susținuți de ruși, ba chiar erau ghidați de ruși să recurgă la aceste acțiuni. Unicul lucrul pe care ei nu l-au prevăzut când au plasat aceste posturi a fost că odată și odată va crăpa răbdarea și locuitorilor din stânga Nistrului. Protestele de la Râbnița au demonstrat că nu totul este bine în „regatul danez”. Însă la acest moment, totuși mecanismul de reprimare funcționează și protestele au fost aplanate.”

La protestul de la Râbnița

Protest spontan la Râbnița, după anularea permiselor de ieșire din Transnistria

Europa Liberă: Dar problema instalării acestor posturi de control e o problemă cu barbă. În general se insista pe ideea ca să fie lichidate totalmente aceste posturi de control. Se va ajunge la acest lucru?

Ion Leahu: „La 20 martie 1998, la Odesa, când a fost semnat Acordul referitor la consolidarea încrederii între malurile Nistrului, în punctul 3 a fost stipulat că părțile vor recurge la lichidarea posturilor de grăniceri instalate fără acordul Comisiei Unificate de Control. De atunci, din 1998, s-au scurs, iată, 22 de ani. Partea moldovenească permanent insistă să fie realizate prevederile acestui acord. Mai mult ca atât, permanent se recurge la singura formă de protest din partea Republicii Moldova, asta fiind neparticiparea în cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control sau nesemnarea rapoartelor Grupului de observatori. Sunt vreo 18 rapoarte care nu sunt semnate anume din acest motiv – partea moldovenească insistă ca observatorii să fie oficial trimiși la aceste posturi pentru a documenta și a prezenta Comisiei Unificate de Control documente prin care să demonstreze că aceste posturi există, însă partea transnistreană, susținută de partea rusă, în mod batjocoritor propune ca observatorii să meargă în control la posturile pacificatoare, de parcă posturile acestea pacificatoare pot fi comparate în funcție de dauna asupra securității și stabilității în Zona de Securitate cu posturile ilegal plasate ale grănicerilor transnistreni. Dar nu se întâmplă, iată, în mod batjocoritor își promovează intențiile, tentativele și ideile. Și în cazul de față, când are loc o asemenea abordare a problemei, a situației, să meargă Dodon la întâlnire cu Krasnoselski, asta înseamnă că el, în principiu, susține aceste acțiuni.”

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov

Ambasadorul Federației Ruse din R. Moldova spune că nu există condiții pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria

Europa Liberă: Ambasadorul rus a acordat un interviu agenției ruse TASS și a spus că nu ar exista condiții ca să fie retrasă fosta Armată a 14-a de pe teritoriul Republicii Moldova și mulți au așteptat să reacționeze inclusiv președinția, dar nu s-a luat nicio atitudine. Cum explicați acest lucru?

Ion Leahu: „Interviul ambasadorului Vasnețov pentru TASS merita o analiză foarte minuțioasă. Nu rău a abordat această problemă dl Andrei Popov tot la Europa Liberă. Urma să vină o reacție din partea primei persoane din Republica Moldova, cu atât mai mult că absolut toate tezele care au fost desfășurate în acest interviu sunt foarte și foarte vulnerabile din punctul de vedere al dreptului, din punctul de vedere al normelor care sunt expuse în documentele care elucidează situația din stânga Nistrului și operațiunile de pacificare. Totuși, de ce nu reacționează prima persoană într-o așa situație când populația devine, într-o măsură oarecare, debusolată? Totuși, ambasadorul este ambasador, chiar dacă el este ambasadorul Federației Ruse, dar așa-i lumea că se gândește mai atent la declarațiile unei persoane cu un așa rang înalt. Neapărat trebuia să urmeze o reacție…”

Europa Liberă: Mai cu seamă că a existat și o întâlnire între cei doi. Igor Dodon s-a întâlnit cu șeful misiunii ruse la Chișinău.

Ion Leahu: „Foarte corect. Problema e că noi nu știm ce se discută și ce se aude. Iată a urmat o discuție la telefon între Krasnoselski și Dodon, a urmat întâlnirea cu ambasadorul și s-a scurs informația că s-a discutat problema posturilor. Dar categoric nu cred că în această situație Krasnoselski și Dodon au discutat numai referitor la problema posturilor. Și iarăși care e decizia? Ar putea fi scoase. Apoi ar putea sau n-ar putea, vor fi sau nu vor fi scoase?”

Punct și de la capăt. Vitalie Călugăreanu, Corneliu Ciurea și Vasile Botnaru în dialog.

Europa Liberă: Ei au avut o discuție telefonică. Acum urmează să se întâlnească tête-à-tête și poate pun mai clar accentele, dar foarte mulți cunoscători ai dosarului transnistrean au zis că Igor Dodon acum ar fi cel mai mult preocupat ca autoritățile tiraspolene să-i asigure prezență la vot în timpul alegerilor prezidențiale, dacă el își înaintează candidatura, inclusiv să vină cetățeni cu drept de vot din stânga Nistrului să voteze pentru candidatura sa. Credeți că s-ar ascunde și acest detaliu?

Ion Leahu: „Eu cred că acesta-i primul aspect care a fost abordat în cadrul discuției la telefon și neapărat va fi în capul listei în cadrul întâlnirii tête-à-tête. Nu sunt pentru Dodon alte probleme mai importante decât obținerea celui de-al doilea mandat pentru președinție și pentru asta neapărat vor fi aplicate orice metode, nu întotdeauna cele mai, să spunem așa, corespunzătoare Constituției și altor norme de drept. Persoanele din stânga Nistrului care au drept de vot în dreapta Nistrului, care constituie undeva 200 000, evident că ele sunt foarte importante pentru acest scrutin electoral. Și noi o să vedem din nou cum o să fie organizat transportul până la secțiile de votare etc., etc. Evident că problemele acestea trebuie să fie examinate și discutate, dar principalul e că Krasnoselski va încerca să obțină anumite garanții.”

Igor Dodon (stânga) și Vadim Krasnoselsky

Igor Dodon (stânga) și Vadim Krasnoselsky

Europa Liberă: Ce garanții ar putea să solicite Krasnoselski?

Ion Leahu: „Începând cu influențarea Kievului ca să nu extindă mai departe controlul hotarului și terminând cu promisiuni concrete din ceea ce ține de blocul de înțelegeri din Pachetul „Berlin plus”. Krasnoselski, care, de asemenea, mâine-poimâine va intra în campania electorală, are și el nevoie să fie niște rezultate palpabile, în special în problema dosarelor penale, problema telefoniei mobile, problema relațiilor interbancare. El o să insiste neapărat ca, cel puțin, două-trei probleme din cele pe care le-am enumerat eu să fie soluționate până la declanșarea campaniei electorale a lui.”

Europa Liberă: Apropo, vizavi de problemele ce țin de dimensiunea bancară, se pare că Chișinăul avea o poziție foarte clară și spunea că totul din stânga Nistrului ar trebui să se supună entităților din Republica Moldova.

Ion Leahu: „La Chișinău în fiecare zi se schimbă situația și se schimbă punctul de vedere. Faptul că se condiționa efectuarea relațiilor interbancare cu acceptarea de către Tiraspol a anumitor norme și a anumitor legi, asta-i una, însă în situația în care Krasnoselski va insista ca această problemă să fie rezolvată, eu cred că Dodon va păși peste prevederile legislației și va contribui la realizarea și acestor aspecte.”

Europa Liberă: Și nu vor fi considerate iarăși cedări din partea Chișinăului în favoarea regimului secesionist?

Ion Leahu: „Când pe cântar se pune obținerea sau neobținerea celui de-al doilea mandat, declarațiile cuiva sau ale opoziției nu mai contează.”

Europa Liberă: În general, credeți că acum se înregistrează evoluții pe dosarul transnistrean?

Ion Leahu: „Nu. Ultimele evoluții pe dosarul transnistrean au avut loc la 20 martie 1998, când a fost semnat acel acord. Un singur aspect a fost realizat, au fost reduse contingentele militare ale celor trei părți până la 500 de persoane. Iată aceasta a fost ultima realizare în dosarul transnistrean, restul au fost nu realizări, dar au fost cedări sau, să spunem așa, unii pași separați care rezolvau o problemă situativă, normalizau situația, însă nicidecum nu contribuiau în direcția pozitivă la soluționarea diferendului nistrean.”

Andrei Popov

Andrei Popov: „Blindatele, soldații cu Kalașnikov au alt obiectiv, nu să apropie malurile, nu să promoveze interacțiunea”

Europa Liberă: Dar Rusia mai are nevoie de un contingent atât de mare în stânga Nistrului?

Ion Leahu: „Da. După câte înțeleg eu din estimările la care am acces, are loc consolidarea acestui contingent, consolidarea nu atât numerică, cât calitativă…”

Europa Liberă: Contingent de militari?

Ion Leahu: „Militari, da. Ei au găsit o modalitate de a asigura, de a dota contingentele cu mijloacele necesare – fie transmisiuni, fie armament, fie alt aparataj – și ei au anumite misiuni pentru acest contingent, nu neapărat militar, de luptă. Și aceste misiuni se realizează la greu.”

Europa Liberă: Ce fac ele?

Ion Leahu: „Cercetare. Vă dau un singur exemplu. Din datele oficiale ale Biroului Federal pentru mass-media al Districtului militar de vest al Rusiei, în contingentul militar aflat în Transnistria activează o companie care asigură transmisiuni mobile, o companie e alcătuită din peste 100 de persoane, iar asigurarea se efectuează la nivel de divizii, pentru 10 mii de persoane. După cum spun ei, aici se află maximum 1.500 de persoane. Maximum! Pentru ce le trebuie lor o companie de transmisiuni? Asta înseamnă că ei, în primul rând, au un volum foarte mare de lucru legat cu electronica și, în al doilea rând, eu cred că ei se pregătesc pentru a transforma acest grup operativ la o scară mult mai mare, la o divizie sau poate chiar mai mult.”

Moldova -- Un tanc transnistrean trage la țintă în cadrul unor aplicații militare ale armatei transnistrene care au loc în plină epidemie de coronavirus, aplicatii, militar transnistrean, armata transnistreana, Tiraspol, tanc transnistrean, 26Mar2020

Moldova — Un tanc transnistrean trage la țintă în cadrul unor aplicații militare ale armatei transnistrene care au loc în plină epidemie de coronavirus, aplicatii, militar transnistrean, armata transnistreana, Tiraspol, tanc transnistrean, 26Mar2020

Europa Liberă: Și ce scop s-ar urmări?

Ion Leahu: „Scopurile sunt indicate destul de concret, când se vorbește despre atitudinea Federației Ruse față de acțiunile NATO, acțiunile României, în special. Iată direcția de activitate – spre NATO, spre România.”

Europa Liberă: Și unde se va ajunge?

Unul din scopurile Rusiei… sunt Gurile Dunării

Ion Leahu: „În primul rând, la Dunăre. Unul din scopurile Rusiei, dar asta nici nu se ascunde, sunt Gurile Dunării, direcția Balcanilor de Sud. Relațiile speciale cu Serbia, relațiile speciale cu Ungaria – toate vorbesc despre aceea că Rusia intenționează treptat să-și restabilească monopolul, dominația în această zonă și una din formele de activitate este cea militară.”

 

Iliescu si ai sai din Frontul Rusinii si Sabotarii Nationale au privati-furat(NECONSTITUTIONAL) Avutia Obsteasca prin fel si fel de scenarii, inclusiv prin conspiratia pentru distrugerea Romaniei… Spre exemplu, “Afacerea “Rompetrol a fost conceputa din start ca baza a unei strategii de destructurare a economiei nationale, caci ea a reprezentat începutul unor serii de lovituri succesive, care au dus la lichidarea întregului patrimoniu petrolier al României, dimpreuna cu toate angrenajele economiei!Cei care au preluat destinele Romaniei dupa 1989 sint tradatori de tara...

Dupa asasinarea Ceausestilor Romania este in stare de ocupatie nedeclarata si plateste tribut. Cum altfel explicati distrugerea economiei sistematic, din ordinul si cu supervizarea celor aflati la putere, instrainarea avutiei nationale pe comisioane luate de cei cu drept de semnatura si stampila…Dintre cei mai  tradatori si vinzatori de tara este  nelipsit Mugur Isarescu mijlocitorul raului Ilici…

 

Isarescu a fost adus la BNR prin intermediul marilor tradatori de tara Iulian Vlad si Iliescu Ylici.In ianuarie 1990,Isarescu a refuzat sa semneze , cu acordul lui iliescu, plata combustibilului cu care trebuiau aprovizionate 128 de nave de mare tonaj aflate in diverse lucuri in lume,lasindu-le arestate in porturi si pierdute de Romenia pentru neplata taxelor portuare. BNR detinea peste doua miliarde de dolari in rezerve.Iliescu a stiut si a fost de acor cu acest jaf. Isarescu a fost primul care a pus umarul la disparitia flotei.A urmat Basescu si alti   ministri la transporturi in cirdasie cu reprezentanti marcanti ai partidelor de guvernamint.

Isarescu era prim ministru in timpul lui Emil (Cazbici) Constantinescu ,Becovici Berceanu fiind semnatar al contractului cu Gold Corporation . Emil Cazbici Constantinescu, dar si toti cei din conducerea Partidului Democrat au capatat actiuni la Gold Corporation ,la fel ca si multi reprezentanti ai guvernului de atunci.

Dupa 1944,la liceul internat Bratianu devenit Horia Closca si Crisan din Pitesti, Emil Cazbici, zis si minuta, (fiindca are o mina atrofiata) batea elevii in calitate de sef UTM, amenintind ca el e nascut in Uniunea Sovietica .

In mandatul de presedinte al lui Emil Cazbici Constantinescu, acesta, in cirdasie cu directorii SRI si SIE, au decis vinzarea pe sestache si pe comisioane mici a intregii documentatii privind prospectiunile geologice si zacamintele de aur ale Romaniei , aflate in camerele  seifuri de la institutul de Geologie. Intr-o noapte au fost scoase din Instituul de Geologie toate documentele si au fost scoase din tara. Atunci au venit la fix, prin intermediarul Frank Timis,din Canada sa cesioneze nu numai Rosia Montana dar si alte  mari zacaminte de aur . Mai mult, se stia ca zacamintele respective contin si metale rare, mult mai pretioase , nu doar aur si argint. Actualmente , intreaga documentatie privind pospectiunile geologice si rezervele de aur ale Romaniei umplu rafturile intr-un birou evreiesc de avocatura din Toronto,la etajul 52 din bocul Turn. In cirdasiem cu interesele jidovesti ,Isarescu a sistat  cumpararea   aurului extras din minele de aur  din Romania    . 

                                             

Mugur Isarescu a trimis aurul Romaniei din BNR in banci straine,pentru o dobinda mica, si  apoi s-au facut presiuni ca Basescu si Isarescu sa faca imprumutul de 20 miliarde euro , imprumut neaprobat in parlament indatorind populatia Romaniei pentru multe generatii. In conditiile in care nu mai avem productie (a fost distrusa economia prin asa zisa privatizare strategica),nu mai cream plusprodus, vom vedea aurul inapoi ca pe tezaurul de la Moscova.

Din ordinul lui Ceausescu,in minele de aur,atunci cind se dadea de un filon, se sigila capatul filonului de aur si se punea sigiliul Bancii Nationale a Romaniei. Exploatarea filoanelor era interzisa. Periodic erau trimise echipe care verificau daca sigiliile puse erau la locul lor si se treceau in inventar si filoanele nou descoperite.In minele de aur din Romania sint zeci de mii de filoane de aur sigilate in vremea lui Ceausescu.Inainte de 1990 ,periodic erau delegate echipe de securisti care inventariau sigiliile filoanelor de aur din mine.

Anual numai din aluviuni, erau inregistrate la Banca Nationala peste zece tone de aur.Aurul colectat din aluviuni in 1989 nu a mai fost inregistrat de noul guvernator al BNR, Mugur Isarescu, fiind scos lingou cu lingou din tara de persoane sub directa supraveghere a lui Stanculescu si Chitac. Din pricina ca un lingou a disparut,a avut loc crima din Precupetii Vechi.

Dupa ce Ceausescu a anuntat in martie 1989 plata datoriilor externe si in aprilie a sters toate datoriile CAP-urilor si IAS-urilor, in fiecare saptamina soseau pe aeroportul Otopeni lingourile din aur cu care Romania garantase imprumuturile externe.

Mai mult,statului roman revenindu-I foarte putin din zacamint , inseamna sa dam aurul pe gratis. Mai ales cu contributia lui Isarescu, cel care spune ca Romania si BNR  nu au nevoie de reserve de aur . Intrebati-va de ce nu face referiri la dezvoltarea durabila,…

Cind a venit pentru cesionarea zacamintelor de la Rosia Montana ,Gold Co,a spaguit in mod special pe reprezentantii puterii ,mai ales membrii PD , care au actiuni la firma,mai multe decit statul roman .Cum explicati ca in 2004 Berceanu a zis ca exploatarea de la Rosia Montana trebule sa continuie, la fel si Basescu,care in vizita la Rosia Montana, chiar inainte de alegeri a zis acelasi lucru. Director pe bani multi si cu actiuni la Gold Corporation a fost numit un membru marcant al PD, plecat de la Ministerul Mediului, Gabriel  Dumitrascu .

Cum au mai facut averi colosale cei cu functii? Un mic exemplu.Era pe vremea cind primministru era Stolojan, Basescu ,ministru la transporturi l-a trimis pe frate-sau pe o nava  , pentru reparatii in Japonia,( ca noi n-am fi avut santiere navale),cu 3.000.000 dolari. Ajuns acolo, Mirciulica a trimis un fax lui frate-sau la minister cum ca ar fi necesari inca 3.000.000 dolari pentru reparatii , fara nota justificativa sau deviz de lucrari .Frate-sau Traienica a dat aviz favorabil, fara nici o nota justificativa si a trimis-o lui Stolo. Stolo, fara a solicita lamuriri ori nota justificativa, a semnat favorabil si a trimis-o lui Isarescu , cel care a aprobat trimiterea in contul lui Mirciulica a inca 3.000.000 dolari . Poate asa inteleti de ce Draga Stolo si isarescu sint asa de mediatizati ca tehnocrati. La corpul de control al guvernului lucra atunci Ionel Blanculescu si va poate confirma.

In dec 1989,in CC era un metru cub de dolari care au fost depozitati intr-o camera si paziti de Pluto si Furdea Dumitru,In camera au fost initial depuse si trei mape din piele continind conturile secrete ale Romaniei in strainatate.La citeva ore dupa depunerea acestora, a venit Petre Roman si a cerut cele trei mape si i-a spus lui Furdea sa zica daca e intrebat, ca nu stie nimic despre mape……

Crin Antonescu la nunta cu Vladean, a primit cadou de nunta de la Dinu Patriciu actiuni la Rosia Montana de 100.000 euro. Si Daciana Sirbu, europarlamenter ca si Vladean, sustin deschiderea exploatarilor la Rosia Montana.

Credeti cumva ca refuzul lui Isarescu de a mai inregistra la BNR  aurul din exploatari,a fost intimplator.Asta a dus la inchiderea minelor de aur. Tor isarescu a dispus vinzarea rezervelor de argint ale Romaniei.

Rezervele de aur ale Romaniei sint pentru generatii , iar cei care au devastat Romania , in scimbul unor comisioane personale, substantiale, au avut si au dreptul de semnatura si stampila .

Iulian Vlad si Securitatea nu l-au tradat pe Ceausescu ,au tradat Romania. Nu Ceausescu a subminat economia nationala ci ai ce au luat friiele piterii, au pastrat dreptul de semnatura si stampila ca sa isi umfle buzunarele si conturile din strainatate.

Ceausescu nu a avut conturi personale in strainatate ,dar cei care au pastrat dupa 1990 functiile la stat, sint multimiliardari , pentru ca si-au insusit drepturile de proprietate ale romanilor si au instrainat tot ce se poate ,determinind se tineri si pe cei apti de munca sa paraseasca tara, ca ei sa jefuiasca linistiti.

Noi nu mai producem aproape nimic, iar din cei 20 miliarde euro imprumutati nu se fac nici un fel de investitii pentru a avea productie,dar vindem tot .Ei stiu doar sa vinda ce nu le apartine .

Daca dupa razboi sovieticii ,ca armata de ocupatie au impus in funtiile de conducere majoritar evrei,care au dispus arestarea si uciderea a aproape 2.000.000 de romani, dupa uciderea Ceausestilor , s-au cocotat in functii tot numai evrei ,ei si masoneria  coordoneaza exterminarea romanilor .Nu-i de ajuns ca Israel ne- cerut si ne obiga sa ii platim peste 60.000.000.000 dolari in contul falsului holocaust Tocmai ei care au facut holocaust cu rominii dupa 1944.

Daca Iliescu in 2001,a acceptat falsa recunoastere a holocaustului iar Basescu a dispus plata a o treime din suma promisa israelului, acesta din urma prin Razvan Ungureanu au refuzat recuperarea tezaurului de la Moscova.In acest timp evreii au cerut rusilor tezaurul Romaniei, in contul holocaustului.

Ce mai conteaza dupa ce Basescu a indatorat Romania pentru generatii,iar USL a facut imprumuturi suplimentare si ne-a indatorat si mai mult.

Strainii stiu cit de corupti sint cei ce ne conduc si ii sustin in ticalosiile lor si se folosesc de ei

ZACAMINTELE DE AUR SINT ALE ROMANILOR !!! N-au ce cauta strainii .

Puteti cere NATIONALIZAREA

 

Formulate cit mai multe plingeri penale la Parchet,DIICOT si DNA  ! Mă pregăteam să scriu un text pe subiectul Emil Constantinescu și Roșia Montană. De ce nu se aude vocea, opinia legitimă a geologului, a primului geolog din România? Au circulat despre nevrednicul nostru președinte acuzații că a avut, înainte de 1990, probleme cu securitatea, suspectat fiind că a vîndut secrete de stat privind zăcămintele prețioase din subsolul României. Se cam leagă lucrurile.

Personal am avut o mirare: cum de a făcut Emil Constantinescu două facultăți la zi? Legile de atunci nu dădeau voie să faci a doua facultate decât la FF – la Fără Frecvență. A făcut mai întâi facultatea de drept, apoi pe cea de geologie! Cumva cu misiune?

Ce se știe sigur este că mama lui Emil vorbea stricat românește. Asta am aflat de la un coleg de grupă al neisprăvitului… Se trăgea dintr-o familie de evrei expulzați din Elveția pentru activități anarhiste, teroriste, inspirate de isprăvile evreilor din Rusia. Ajunși în Rusia, bunicii lui Emil al nostru, dar mai mult al altora, s-au stabilit în Basarabia!… N-a avut curajul să spună că bunicii săi erau franțuji, minciuna ar fi fost prea mare, ci a zis că erau francofoni!… Articol Preluat Armaghedonul Templului lui Solomon. Conjuratia Masoneriei, a Cluburilor mondiale si a Ordinelor Illuminati. Romania sub viesparul Fratiilor Sfarsitului

“In masoneria romana se regaseste – si in prezent – elita romaneasca! Cei mai importanti politicieni din aproape toate partidele, bancheri, functionari de stat, oameni de afaceri, doctori, profesori si avocati, artisti. Practic, asa cum spuneam, majoritatea elitei romanesti.”

Si “Maestrul Venerabil” Florin Ghiulbenghian, exclus la un moment dat din MLNR, spunea – in noiembrie 2010 – ca “Ordinul nostru [Marea Loja Nationala din Romania] concentreaza cel putin o treime din parlamentarii romani, peste 1.000 de ofiteri, in special de rang superior, cateva sute de procurori si judecatori, numerosi membri din conducerea partidelor politice, sute de primari, viceprimari, consilieri judeteni sau locali si prefecti”.

Pe de alta parte, acelasi sef al masonilor romani de rit scotian din MLNR, C-tin Iancu, clama intr-un cadru festiv, care este scopul masonilor din intreaga lume si din Romania:

“Suntem aproape de a unifica – in zona profana a uniunii mondiale -, la punctul de a restabili si de a instala noua ordine a Templului lui Solomon. Pentru aceasta noi toti am jurat, aceasta este ambitia noastra si, pentru aceasta, Romania si masoneria romana este in pozitia potrivita… Suntem convinsi ca masoneria, ritul scotian, reprezinta elita ce conduce si va conduce omenirea…” .

Dar ce este Templul lui Solomon decat principalul element al iudaizarii masoneriei intre 1675 si 1723 de catre rabinul sionist Jacob Jehudah Leon?

Afirmatia lui Costel Iancu era facuta in 30 mai 2003, in uriasul Palat al Parlamentului, transformat in “cel mai mare Templu Masonic al Lumii pentru 2 zile”, in prezenta lui Robert Woodward, seful Lojelor Bazelor NATO, ca si a lui Fred Kleinknecht, seful “Supremului Consiliu Mama a Lumii” din SUA referindu-se la faptul ca organizatiile de tip oculto-masonic vor sa ne conduca intr-o noua ordine mondiala (amanunte in capitolul “Elita masoneriei mondiale la Bucuresti”, la pag. 221).

Il aflam mai recent, in iunie 2012, la Bucuresti, pe marele maestru italian Giuliano Di Bernardo, care in 1990 a fost deplin implicat in “reaprinderea luminilor” masoneriei romane si care, din 2002, s-a angajat in redesteptarea mondiala a Ordinului Illuminati.

El a venit in 2012 sa isi lanseze printre prietenii sai masoni romani, mesajul privind “nevoia urgenta a omenirii de o conducere diferita, nevoia pentru un tiran Illuminat… care sa conduca omenirea spre crearea omului nou…

Mergem – conchidea Di Bernardo – catre o guvernare mondiala, iar democratia nu este o forma care poate sustine sosirea unui tiran illuminat… Din cele mai vechi timpuri, umanitatea a fost sustinuta de societati ezoterice, iar aceste societati pot ajuta tiranul illuminat sa guverneze cu intelepciune…

Fragmente din carte:

…singurul roman care a beneficiat de intrunirea Comisiei Trilaterale la Bucuresti, in 2010, este Mugur Isarescu, care este unul din cei 36 de membri care compun comitetul executiv al acestei Trilaterale si care si-a intarit astfel pozitia personala la varful lumii think-tank-urilor corporatisto-financiaro-bancare.

La nivelul Romaniei, asa cum am vazut, el conduce si o asociatie zis “nationala” menita sa sprijine, ca si altele asemenea din intreaga lume, aplicarea planurilor globale ale Clubului de la Roma, folosindu-se in acest scop de importante personalitati, mai ales politice.

Printre cei 80 de membri romani ai Asociatiei Romane pentru Club Of Rome (The Romanian Association for the Club Of Rome), prezidat de Mugur Isarescu, ii gasim pe Emil Constantinescu (fost presedinte al Romaniei), Ion lliescu (fost presedinte “revolutionar” al Romaniei), Petre Roman (fost premier “revolutionar” al Romanei, dupa 1989), Teodor Melescanu (fost ministru de Externe si al Apararii, sef al SIE acum), Ion Tiriac (magnat care si-a pus baza averii din Romania in timpul guvernarii Petre Roman), loan Mircea Pascu ministru al apararii, numit de analistii francezi ca unul dintre “ministrii ClA-ului in Romania”).

Daniel Daianu (presedintele Societatii Romane de Economie, fost ministru liberal de finante), Mircea Cosea (economist-politician, profesor la ASE, fost ofiter de Securitate – parlamentar european), Nicolae Danila (economist din zona bancara, a inceput prin a lucra la Bucuresti ca reprezentant al unor banci americane ce orbiteaza in jurul clanului Rockefeller, precum Chase Manhattan; sef al Bancii Comerciale Romane cand aceasta a fost privatizata in favoarea Erste Bank, vice-guvemator al Bancii Nationale a Romaniei), Eugen Dijmarescu (vice-guvernator al Bancii Nationale a Romaniei; a inceput in 1990 ca membru al guvernului Petre Roman, ajungand ministru economiei si finantelor; peste ani ajunge si in guvernul Adrian Nastase), Radu Ghetea (presedinte al Asociatiei Romane a Bancilor si sef al CEC Bank), Misu Negritoiu (sef ai ING Bank Romania, dupa ce in 1990 a fost in SUA, cam in aceeasi perioada cu Isarescu, apoi a fost viceprim-ministru in guvernul Vacaroiu), Valentin Lazea (economist-sef la Banca Nationala a Romaniei; instructia speciala si-a facut-o la Institutul Giordano dell’Amore din Milano si la Institutul F.M.I. din Washington), loan Rus (fost ministru de Interne si vice-prim-ministru in guvernul Nastase, politician PSD, liderul asa-zisului “grup de la Cluj”, vazut ca manipuland politic si economic nord-vestul tarii; din acelasi “grup” provine si seful S.R.I., G.C. Maior; Rus este cunoscut si ca mana dreapta si asociat in Ardeal al magnatului Ion Tiriac), llie Serbanescu (economist de prestigiu, fost ministru), Adrian Vasilescu (purtatorul de cuvant al BNR si consilier al lui Mugur Isarescu), Dan Voiculescu (magnat si seful din umbra al Partidului Conservator), Sergiu Celac (etnic evreu, ministru de externe in guvernul “revolutionar” al iui Petre Roman – 28. 12.1989, apoi ambasador ai Romaniei in Marea Britanie), Traian Chebeleu (diplomat de cariera, fost purtator de cuvant al presedintelui Ion lliescu, fost ambasador in Austria s.a.), Mircea Malita (academician octogenar, eseist, fost ambasador in SUA si director al Bibliotecii romane din New York), Dinu Giurescu (istoric de marca), Ecaterina Andronescu (fost ministru al Educatiei), Andrei Marga (ministru de Externe si ex la Educatie), Daniel Barbu (filozof si politolog de valoare), Cornel Codita (general, fost consilier al presedintelui Ion lliescu si al ministrului apararii Victor Babiuc, conduce un asa-zis “Centru de Studii NATO”), Ionel Haiduc (presedinte al Academiei Romane), Emil Hurezeanu (celebru jurnalist care conduce cotidianul Romania Libera) Solomon Marcus (matematician evreu), Alexandru Solomon (regizor evreu, producatorul filmului Kapitalism, ce denigreaza capitalistii romanii de dupa ’89), Gh. Buliga (presedinte la diferite agentii economice ale statului din petrol, gaze si minerale), Florian Colgeac (presedintele Edu-Gate, “Consortiul Roman pentru Educatia Copiilor si Tinerilor Supradotati si Talentati”), Aureliu Leca (profesor, fost senator si sef al Renel, aliniat P.D.L., conferentiar pe teme ecologiste si de “managementul energiei”), Marius losifescu, C. Hera si Marius Sala (vice-presedinti ai Academiei Romane) si altii.

Vicepresedinte al organizatiei romanesti a Clubului de la Roma este Virgil Stoenescu, important mason si coleg cu Isarescu (a se vedea capitolul Isarescu si masoneria)…

CUPRINS:

Prezentare

– De la Ordo Illuminati la Mano Cornuto – un excurs de la ocultism la politic

Necronomicon
Cartea Arabului Nebun
Ritul Memphis-Misraim, Ordo Templi Orientis si llluminatii
Illuminati – Baphomet – Mano Cornuto
Bohemian Club, elita SUA; mano cornuto si satanism clandestin?!
Ritualuri bahico-sacrificiale
De la zeita Tanit-Lilith la Zeita-Bufnita
Bufnita zeitei Athena-Minerva si Ord’o Illuminati
Bohemian Club ca grad II in Ordinul Illuminati
“Code of the Illuminati”
Bufnitele Zeitei demonice Lilith (prima sotie a lui Adam)
Marea Bufnita Bohemiana = Palladium-ul Masonic
Palladiumul – de la mitologie la masonerie
Un ritual pagan al elitei mondiale la Bohemian Grove

– Illuminati, Puterea si Controlul Mintal

Elita planetara se auto-numeste “Illuminati”
Illuminati reorganizati in secolul XXI

– Reconquista masoneriei asupra UE

Birouri masonice la Bruxelles pentru combaterea… religiei
Summit Uniunea Europeana – Francmasonerie.
“O noua manipulare masonica”

-CLUBUL DE LA ROMA, LE CERCLE, Comisia Trilaterala
si Rezervele Romaniei

Clubul de la Roma
Neo-dictatura “imperiului global”
“Revolutia din 1989″ si Comisia Trilaterala
Club of Rome si Trilaterala la Bucuresti
Romania pentru Clubul de la Roma
Fata necunoscuta a “globalistului” Mugur Isarescu
Unchiul din America
In fruntea Bancii Nationale a Romaniei.
Pierzand urma banilor lui Ceausescu
Clubul secret, clanul si camarila (I)
Le Cercle si Romania
Clubul secret, clanul si camarila (II)
Odata ce s-a vazut premier, Isarescu mai vrea doar presedintia tarii
Clubul secret, clanul si camarila (III)
Cheltuielile si sponsorizarile Bancii Nationale ale Romaniei sunt secrete
Tezaurul de aur si valuta, scos din tara de Isarescu
Isarescu si masoneria
Isarescu si Grupul Bilderberg
Intrunirea Clubului de la Roma la Bucuresti, in 2012

-Conventul lojelor europene ale ale B’nai B’rith la Bucuresti

Pregatirile
Conventul B’nai B’rith
Conferinta “Durban 2009″ a ONU, problema nr.1 a B’nai B’rith la Conventul de la Bucuresti
Epilogul la Geneva

-ROTARY si LIONS, mega-cluburi mondiale

Rotary Club si Rotary District 2241 – sectiunea din Romania si Moldova
Lions Club, o internationala a “Leilor” Puterii
Relatia Lions – masonerie
“Lions Club-District 124 Romania”
Cel mai celebru sef al “lionsilor” romani e un mason evreu
Politicienii la conducerea Lions Clubs Romania
Noi suntem elita societatii!

-Aspen Institute, un super-think-tank ultra-elitist

Presedintele Aspen-Romania pentru Presedintia Romaniei
Un atentat la Aspen-Colorado
Aspen Institute Romania

-Lojele NATO, “American Military Scottish Rites Bodies”, “Lodge of NATO Bases” sau “Orient of NATO Bases”…
Infiintate in 1949, in Germania
Lojele Nato in Romania

-Structurile masonice in Romania de azi
– Marile Loji, centrale masonice –

 1. Marea Loja Nationala din Romania

“Societatea Pinto”, Mafia, Costel lancu si masoneria romana
Si totusi… “evreo-romano-francezul” Schapira conta
“Elita masoneriei mondiale la Bucuresti”
La brat cu SRI-ul
– Templul din cartierul Matasari
Traian Basescu “salvat” de masonii M.L.N.R. in 2007 si 2012!
Aniversarea cu politicieni
Puterea politica si alegerea Marelui Maestru
“Diabolica strategie”: controlul “masoneriei SRL”
Conventul
– De ce Balanescu?
– Epilogul

 1. Marea Loja a Romaniei

“Masoneria romana a energiei”
Think-tank-urile mondiale si Buzaianu
Marele Maestru Bogdan Buzaianu si presedintia Romaniei
pentru ex-prim-ministrul, ex-sef SIE Mihai Razvan Ungureanu
M. M. mason Bogdan Buzaianu, sustinatorul lui Sorin Oprescu

 1. Marea Loja Nationala a Romaniei

Rescrierea (sau rastalmacirea?!) istoriei
Lovitura la Maestru
“Marea Loja Nationala a Romaniei – Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice”

 1. Marea Loja Nationala Unita din Romania

Episodul Szakvary si “Districtul Transilvania”
Razboaie si sciziuni
Sciziunea: doua Mari Loji paralele

 1. Marea Loja Nationala Romana “1880”
  REMEMBER: PROPAGANDA DUE ca “tentacul masonico-mafiot mondial”

Licio Gelli si Romania!
Militarii masoni ai generalului Savoiu
Alianta cu “fratii” italieni

 1. Marele Ordin Feminin Roman
  O prezidentiabila printre masoni
 2. “MLNUR-ul Mecet- (Szakvary-Manecan-Trofin)
  (“Marea Loja Nationala Unita din Romania” dupa 2009)
  Agentia’ masonica de informatii
  “Apelul de la Strasbourg”
 3. Marele Orient al Romaniei
 4. Marele Orient de Rit Scotian Antic si Acceptat din Romania
 5. Marea Loja Nationala Mixta din Romania
  (sau “masoneria spiritualista a la Sauciuc, Oreste & comp.)

Biserica masonilor
Despre “fratele” Oreste Teodorescu

 1. Marea Loja Simbolica Romana
  (masoneria condusa de Bogdan Gamalet + Lucian Cornescu-Ring)
 2. Marea Loja Regulara a Romaniei (Marea Loja Nationala Dacia)
 3. Marea Loja Feminina a Romaniei

“Ladiesin black”
La Uniunea Europeana
“Reuniunea Masonica Internationala” – Bucuresti 2012

 1. Ordinul Masonic Mixt International Dreptul Uman
  -Jurisdictia Romana
 2. Uniunea Masonica de Stricta Observanta Initiatica in Romania
  -Marea Loja Romana U.M.S.O.I.,
  – Marele Orient al Romanei U.M.S.O.I.,
  -Marea Loja Histria.

-Politica, Afaceri si Coruptie in Masoneria Romana – dezvaluiri interne
Trafic de influenta si afaceri
“Mulgerea fratilor”
Ofiterii romani deveniti masoni
Ex-Marele Secretar mason rus Alexandr Kondiakov
“llluminati conduc lumea!” – g-ralul mason Olimpian Ungherea
Piramida Masonica, la Adrian Nastase… acasa
Semnalele masonice ale “sacrificatului ritualic” Nastase
Cum se intrunesc masonii romani ?
Cu “fetite” la banchetul masonic
R.L.Forum – “loja bancherilor de la Bucuresti
Post scriptum la “Masoneria Energiei”

Anul aparitiei: 2012
Nr. pagini: 381.

“Subsemnatul Gileru Mircea, născut la data de 3 ianuarie 1959 în loc. Valea Drăganului, jud. Cluj, cu domiciliul natal în loc. Cluj-Napoca, Str. Oltului nr. 32, apt. de profesie economist, membru al Atelierului masonic nr. 6 “Simion Bărnutiu”, as dori să aduc la cunoştinţă următoarele:
– în perioada 1993-1995 am avut funcţia de vicepreşedinte al BDF (Banca Dacia Felix). În această calitate, în decembrie 1994 m-am opus în cadrul Comitetului de plasament cu Diskont und Effecten Zurich sucursala Bucureşti – reprezentată prin Dragoş Stănescu şi Nicu Pop (frate mason în cadrul unui atelier din Bucureşti). În aprilie 1995, am fost contactat de masonul Dragoş Stănescu, care mi-a trimis dorinţa d-lui Costel Iancu de a ne întâlni. După ce am obţinut acordul d-lui Birt pentru această întâlnire, am acceptat întâlnindu-mă cu masonul Costel Iancu în Bucureşti – m-am întâlnit cu dl Dragoş Stănescu la magazinul Muzica de pe Calea Victoriei, care m-a dus la dl Costel Iancu.
La această întâlnire s-a discutat, printre altele, şi necesitatea ajutorului pe care noi trebuie să ni-l acordăm reciproc, aşa cum prevede jurământul masonic, şi că să-l ajut pe dl Dragoş Stănescu în semnarea unui contract dintre BDF şi Diskont. La câteva zile după această întâlnire (la 18.04.’95) dl Dragoş Stănescu a venit la Cluj cu un contract 18.05.’95 între părţile menţionate mai sus, contract prin care BDF face un plasament financiar de 12 miliarde lei la Diskont und Effecten Zurich Bucureşti, contract semnat de mine (Gileru Mircea) din partea BDF şi de Dragoş Stănescu – din partea Diskont. Durata contractului era de 30 de zile.

În data de 12 mai 1995 eu am plecat prin transfer din BDF, nemaiavând posibilitatea să urmăresc finalizarea contractului. La semnarea acestui contract dl Stănescu m-a asigurat că:

 • se încadrează în contractul de plasament de 476 miliarde de lei dintre BDF si Diskont în care la capitolul 2 se prevede (mi-a arătat contractul) că “contractul se poate reînnoi fie pentru aceeaşi sumă, fie parţial, fie pe întreaga perioadă, fie pe fracţiuni de perioadă”
 • nu va fi nici un fel de problemă cu rambursarea lui.

În luna iunie 1998, am fost chemat la IGP Sectia Cercetări Penale Bucuresti, fiind acuzat de “abuz în serviciu contra intereselor personale” – art. 246 CP pentru semnarea acestui contract.

Eu nu am semnat acest contract de 12 miliarde, deşi mă opusesem semnării contractului de 476 miliarde, bazându-mă atât pe discuţia avută cu dl Costel Iancu referitoare la necesitatea unui sprijin reciproc între noi, cât şi pe asigurările date de masonul Dragoş Stănescu că acest contract de plasament financiar va fi un contract fără probleme, care are menirea să acopere doar un gol parţial de mijloace circulante ale Diskontului pentru 30 de zile.

Nerestituind suma, dl Dragoş Stănescu ne-a pus în situaţia neplăcută de a fi judecat (acuzat) de incorectitudine (abuz în serviciu), cu atât mai mult cu cât suma plasată de BDF la Diskont a fost virată (plasată) mai departe de dl Dragoş Stănescu unei firme a dlui Sever Muresan (East European Trading), lucru despre care eu nu am fost informat.
Gileru Mircea – 28 iulie 1998 – Cluj-Napoca”

Scrisoarea lui Mircea Gileru, fost vicepresedinte la Dacia Felix, pe care o publicăm integral, arată fără putinţă de tăgadă un întreg sistem relaţional între masoni, care îşi folosesc funcţiile pentru a manevra sume uriaşe de bani. Creşterea sau falimentul unor bănci româneşti poate fi pus în strânsă legătură cu interesele oculte ale lojilor.
Un plasament de 476 de miliarde de lei – la nivelul anului 1995 – este o operaţie financiară de mari proporţii. Personajele implicate în adaosul de 12 miliarde la acest plasament – Gileru, Stănescu, Iancu – sunt, potrivit semnatarului scrisorii, unite prin jurământul masonic.
Surpriza nu vine de la Costel Iancu – şef recunoscut în cadrul masoneriei – şi nici de la Gileru. Ea vine de la Dragoş Stănescu.

Mărire şi decădere
Masonul Dragoş Stănescu a apărut în primii ani ai deceniului ‘90 în apropierea lui Mugur Isărescu. Apariţiile publice tot mai dese alături de guvernatorul Băncii Naţionale i-au conferit lui Dragoş Stănescu un statut special în cadrul sistemului bancar. Urcat până la funcţia de economist-şef al BNR, masonul Dragoş Stănescu, legat se pare şi printr-o prietenie strânsă de familie cu Mugur Isărescu, devenise un veritabil guru. Nu era o problemă de dezbătut fără să i se ceară părerea lui Dragoş Stănescu. Devenit Cavaler de Malta, într-o fastuoasă ceremonie, Stănescu a avut astfel deschise uşile şi în străinătate pe baza acestui titlu despre care se spune că se acordă ca un certificat de garanţie din partea lojilor masonice.
Naşul de căsătorie al masonului Dragoş Stănescu este masonul Vlad Soare, cel care a ocupat funcţia de viceguvernator al BNR şi presedinte al BANCOREX.
Dragoş Stănescu apărea des în public alături de Dan Pascariu, fost preşedinte la BANCOREX, actual conducător al Credit Anstalt, şi Daniel Dăianu – pe atunci în echipa lui Mugur Isărescu de la BNR.
După alegerile din 1996, Dragoş Stănescu este numit în funcţia de consilier al presedintelui Emil Constantinescu. Prezenţa la Cotroceni a fost de scurtă durată, el fiind demis după doar câteva zile de la numire. Implicarea lui în dosarul Dacia Felix – cercetat în acea perioadă de Poliţie (şi atestată de scrisoare lui Gileru) a fost, se pare, cauza demiterii.

Servicii secrete
O altă informaţie neoficială care a circulat în acea vreme ar explica demiterea lui Dragoş Stănescu de la Cotroceni şi din alte motive.
Virgil Măgureanu l-ar fi informat pe proaspătul preşedinte Constantinescu despre apartenenţa proaspătului consilier la loja masonică din sistemul lui Costel Iancu. De asemenea, directorul Serviciului Român de Informaţii i-ar fi prezentat şefului statului o situaţie a penetrării masonilor în structurile de putere ale României. De aceea Emil Constantinescu s-a debarasat rapid de Dragoş Stănescu. Întrebările ziariştilor legate de motivul demiterii la scurt timp după numire a ţărănistului consilier au rămas fără răspuns.
După episodul Cotroceni, Dragoş Stănescu a dispărut practic din zona publică. Există multe voci care spun că între Dragoş Constantinescu şi Dragoş Stănescu ar fi o strânsă prietenie, bancherul fiind foarte util pentru sfaturile care le putea da fiului presedintelui în privinţa afacerilor.

Masoneria activează în România
Masoneria (sau francmasoneria) afirmă că îşi are “rădăcinile” în perioada Revoluţiei franceze din 1789. La acea vreme, confreeria profesională a zidarilor (din franceză, mason=zidar) a avut un rol deosebit de important la succesul acestei Revoluţii şi, implicit, în schimbarea formei de guvernământ în Franţa, care a abandonat monarhia în favoarea republicii. Din acea perioadă, au rămas şi semnele distinctive adoptate de masonerie, toate scoţând în evidenţă faptul că ea a fost creată pe structurile breslei profesionale a zidarilor (mistrie, compas…). În ceea ce priveşte România, un exemplu concret de implicare a masoneriei îl constituie Revoluţia de la 1848, o “soră mai mică” a celei din Franţa. Personalităţile acelei perioade, printre care Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu sau Vasile Alecsandri, au avut de-a face, într-o mai mică sau mai mare măsură, cu Masoneria. De altfel, toţi reprezentanţii “Junimii”, cu excepţia lui Mihai Eminescu, au aparţinut structurilor masone.

În timp, masoneria s-a transformat într-o mişcare transfrontalieră, cu caracter mai mult sau mai puţin secret, majoritatea ţărilor Europei “găzduind” câte o Mare Lojă Masonică. Pentru a nu putea fi acuzate de activităţi subversive, sau pentru a nu li se imputa faptul că acţionează în ilegalitate, Marile Loji Masonice au obţinut personalitate juridică. Scopurile masoneriei nu sunt foarte clar definite, dar se vorbeşte totuşi de faptul că acestea “sunt invariabile, iar puterea ocultă coordonatoare este singura care ştie să influenţeze oamenii ce colaborează astfel inconstient la realizarea scopului acesteia”. S-a putut observa că printre aceste scopuri s-a numărat şi racolarea unor persoane cu putere de decizie, în structurile de putere ale diferitelor state europene. Acest lucru a făcut ca numele masoneriei să fie rostit ori de câte ori, în istoria modernă şi contemporană a lumii, s-a petrecut un eveniment cu adevărat important. În România, cea mai importantă organizaţie masonică este Ordinul Masonic Român, condus de un Mare Comandor. Mai există şi loji create de organizatii masonice străine, cum ar fi “Loja Concordia”, creată de Marele Orient al Italiei, sau “Loja Humanitas”, sub obedienţa Marelui Orient al Frantei. Ambele loji au fost create în anul 1990. În 1996, erau cunoscuţi 700 de fraţi grupaţi în 40 de ateliere. (SILVIU SERGIU)

Masoni în Parlament
În 1998, Vasile Matei, deputat PUNR, membru în Comisia de apărare publică şi siguranţă naţională, declara că democraţii Victor Babiuc, Corneliu Ruse, Nicolae Alexandru, Petre Roman, fostul ministru de externe Adrian Severin (ex-PD), Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) sunt masoni recunoscuţi public. Liberalul Alexandru Paleologu a fost desemnat în 1990 Mare maestru al Marii Loji Nationale din România în emigraţie.
Fostul ministru al justitiei Gavril Iosif Chiuzbaian este cel de-al doilea român, după Regele Mihai, care a primit cea mai înaltă distincţie masonică – “Al.I. Cuza Princeps” – a Supremului Consiliu al Ordinului Masonic Român. Surse parlamentare susţin că 70% dintre senatori şi deputaţi aparţin unor organizatii masonice. Potrivit acestora Victor Babiuc are gradul 32. Totodată, el şi fostul său şef de partid Petre Roman ar face parte din loji diferite.
Conform Constituţiei României, asociaţiile şi societăţile secrete sunt interzise prin lege. Masonii susţin că organizaţia lor nu are un caracter secret, ci discret. (O.S.)

Sever Mureşan a fost “lucrat”
Sever Mureşan, unul dintre marii perdanţi ai prăbuşirii Băncii Dacia Felix, a scris o carte autobiografică, în care prezintă versiunea proprie a crahului care a dus BDF până în apropierea lichidării. “Adevărul şi numai Adevărul despre Sever Mureşan” trebuie citită pentru a întelege ceea ce s-a petrecut în banca socotită de mare succes. Mureşan este de părere că o lojă masonică a fost implicată în acest caz. Iată fragmente din capitolul “Implicarea lojii masonice italiene Propaganda 2 în cazul Băncii Dacia Felix”.
“Încurajarea şi exploatarea erorilor Băncii Dacia Felix a fost un proces concertat şi condus profesionist. El a fost accelerat o dată cu apariţia în Banca Dacia Felix a italianului de origine română Ion Ilie Mania, condamnat în 1979 la un an de închisoare pentru fals şi uz de fals, urmărit de Guardia di Finanza Italiana, suspectat de legături cu Securitatea anilor ‘80, aflat în contact cu masoneria italiană – ale cărei legături cu fosta Securitate românească sunt cunoscute şi confirmate.
Confirmarea legăturilor lui Mania cu masoneria italiană este însăşi alegerea, la Geneva, a avocatului Charles Poncet pentru aşa-zisa «apărare a intereselor» Băncii Dacia Felix contra (!) lui Sever Mureşan. Charles Poncet este el însuşi condamnat pentru complicitate la fals în afacerea Băncii italiene Ambrosiano (cunoscută pentru finanţarea masoneriei).
Conexiunile lui Poncet cu Licio Gelli, şeful lojii masonice Propaganda Due «P2», au fost deja confirmate: Charles Poncet, actualul avocat al BDF, a fost condamnat la doi ani închisoare pentru infracţiunile de a fi comandat şi ajutat unui expert-contabil din Jersey (paradis fiscal) întocmirea unor documente false necesare pentru acoperirea unei tranzacţii inexistente de 10 milioane USD, primiţi de colaboratorul lui Poncet de la Licio GELLI pe un cont elveţian.
Pe de altă parte, Charles Poncet are legături strânse cu Laurent Kasper-Ansermet, judecătorul de instrucţie care se ocupă, la Geneva, de cazul Dacia Felix: de exemplu, el a fost consilierul acestuia într-o afacere legată de alt faliment celebru – Noga Hilton. În această afacere, împotriva lui Laurent Kasper-Ansermet este începută o procedură de ridicare a imunităţii de magistrat, întrucât a avalizat o tentativă de extorcare de fonduri (2 milioane franci elveţieni) de la partea acuzată, prin intermediul expertului contabil însărcinat cu expertiza cazului.
Apoi, aceeaşi Bancă Ambrosiano a fost cea care pare să fi susţinut financiar mişcarea, vizând crearea unei loji transilvănene separate de miscarea masonică românească (Cluj, martie 1997 – Andre Szekvary).
În al treilea rând, elemente ale mişcării masonice P2 par să fie infiltrate şi în activitatea Băncii Agricole. Recent, însusi Procurorul General al României, Sorin Moisescu, a identificat penetrarea unor sectoare importante ale economiei româneşti cu elemente ale lojii P2 conduse de Licio Gelli”…
…”Implicarea masoneriei în traiectoria BDF nu este întâmplătoare, având în vedere confluenţa intereselor acesteia cu mişcarea monopolară. Apetitul acestei grupări pentru bănci se manifestă, după indiciile pe care le deţinem până acum, după acelaşi mecanism: falimentarea băncii, aparent prin instaurarea unui conflict intern, apoi recuperarea acesteia. Mecanismul a fost aplicat cu succes în cazul Băncii Ambrosiano (1991), al unor bănci din Bulgaria şi, actualmente, actionează asupra BDF.”http://deconspirareafrancmasoneriei.wordpress.com/francmasoneria-in-romania/actiunea-lojilor-masonice-in-banci/

Banii ca datorie (Money as debt) http://youtu.be/Ijj6cdRZRnw

Mugur Isarescu guvernator al Bancii Nationale din 1990 nascut la Dragasani Jud Valcea este un personaj relativ enigmatic al plaiurilor noastre mioritice.Aparitiile sale rare la televizor, foarte bine regizate , il fac sa fie ferit de ochii publicului., a lucrat la MAE, apoi ca reprezentant comercial la Ambasada României din USA, iar din septembrie 1990 a fost Guvernatorul Băncii Naţionale a României.

 

Ceea ce spune este inteles doar de o mica parte a celor ce privesc in acel moment si lumea traieste cu impresia ca avem un om bine pregatit, bine informat si mai ales bine intentionat la conducerea independentei Banci Nationale a Romaniei.După Lovitura de Stat Masonica din Dec. 1989

Pana acum toate bune si frumoase dar putem lua in considerare si urmatoarele aspecte.In 1993 devine membru al Clubului de la Roma, a fost ales preşedinte al Asociaţiei Române a Clubului de la Roma! Despre acest club exclusivist nu foarte multa lume stie dar merita mentionate urmatoarele:Primul raport al acestui misterios club s-a intitulat “Limitele Cresterii”.

Pe lânga soc a provocat o unda de oroare in toata lumea. Cu putin timp inainte de prima criza petroliera (1973) raportul aducea mesajul ca lumea se indreapta spre dezastru din cauza cresterii necontrolate a populatiei, expansiunii industriale, declinului de resurse naturale, distrugerii planetei si in final lipsei mancarii

.Acest Club a avut ca membri oameni influenţi din diverse domenii (financiar, politic, industrial etc.), din întreaga lume, şi că a constituit o ilustrare vie a teoriilor conspiraţiei. Prima întrebare care se pune în astfel de cazuri e, desigur, cine finanţează asemenea grupuri. Numai naivii pot crede că respectivele cluburi, grupări etc. au o agendă dezinteresată.In cele din urma Domnul Mugur Isarescu mai este si membru al mai celebrei Comisii Trilaterale .

Comisia Trilaterala a fost fondata prin manevrele persistenete ale lui David Rockefeller si Zbigniew Brzezinski.
Rockefeller este chairman al ultra-puternicei Chase Manhattan Bank, director al multor corporatii multinationale si “fonduri de inzestrare” majore si a fost multa vreme o personalitate centrala inCouncil on Foreign Relations.Brzezinski, un profet sclipitor al idealismului unei lumi unite, a fost profesor la Universitatea Columbia si este autor al catorva carti ce au servit drept “ghiduri in materie de politica” pentru Comisia Trilaterala. Brzezinski a ocupat functia de prim director executiv al Comisiei din momentul debutului acesteia in 1973 pana la sfarsitul anului 1976, cand a fost numit Asistent Prezidential in Probleme de Securitate Nationala de catre Presedintele Jimmy Carter.

Comisia Trilaterala a fost fondata in momentul in care s-a constat limita de putere pe care o are Consiliul pentru Relatii Externe.Toate aceste organizatii alatur de grupul Bilderberg sunt cele mai infocate sustinatoare ale Globalizarii dar si al suprimarii sentimentelor nationaliste idealul lor fiind crearea unei comunitati globale unice sub controlul nelimitat al lor prin intermediul unor organizatii suprastatale cum ar fi ONU, NATO.Aproape toti presedintii SUA au fost si sunt membrii in aceste 2 organizatii:Consiliul pt Relatii Externe si Comisia Trilaterala.Despre aceste grupuri se pot scrie carti intregi in scurt timp voi reveni cu informatii suplimentare.
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei este si mason.De aici speculatiile pot continua la nesfarsit dar important este sa gandim in profunzime aceste aspecte.

Chiar ne dorim sa avem la carma Bancii Nationale un om care face parte din niste organizatii pro-globalizare si care doresc uzurparea suveranitatii tarilor, distrugerea granitelor, controlarea economiilor, scaderea populatiei ? Agenda lor poate contine mult mai multe decat atat! Chiar ne dorim asa ceva?!? http://enigme-conspiratii.blogspot.ro/2010/11/illuminati-in-romania-mugur-isarescu.html

Illuminati, -Comisia Trilaterala, Grupul Bilderberg

Aceasta organizatie secreta a fost fondata in iunie 1973 de David Rockefeller si Zbigniew Brzezinski si a inceput sa realizeze “un guvern mondial”, desi ideea era mai veche si anume din 1972. Ideea acestei organizatii a fost avansata de David Rockefeller la intalnirea anuala a grupului Bilderberg, tinuta in primavara lui 1972 in Knokke, Belgia. Avea ca scop sa urneasca fortele de varf ale gigantilor industriali si economici, adica ale SUA, Japoniei si Europei Occidentale si sa forteze crearea definitiva a “noii ordini mondiale”.
Ea ofera elitei venite din diferite directii ale masoneriei posibilitati de intalnire in toata lumea pentru colaborare secreta si trebuie sa creeze o baza politica extinsa influentei organizatiei Bilderberg. Cei mai multi membri europeni au avut ani de zile contacte cu Rockefeller. Spre deosebire de Bilderberg, aceasta organizatie are cca. 200 membri constanti. Cu membrii CFR, “Comisia Trilaterala” are sub control intreaga economie, politica, armata, energie si mass-media americane. Membrii sunt printre altii directori ai concernelor, bancheri, economisti, politologi, avocati, editori, politicieni, sefi de sindicate, presedinti de fundatii si gazetari.

Comisia Trilaterala a fost unica deoarece a adus in interiorul consiliului elita dominatoare din Japonia. Cei mai importanti membri sunt:
– Brzezinski, Zbigniew – consilier de securitate al presedintelui SUA
– Bush, George – fost presedinte SUA, fost presedinte CFR;
– Kissinger, Henry – fost ministru de interne al SUA;
– Mc Namara, Robert – Banca Mondiala
– Rockefeller, David – Chase Manhattan Bank, EXXON
– Rockefeller, John D
– Rockefeller, Edmund de – Royal Dutch, Shell
– Bill Clinton, fost presedinte SUA, membru in CFR, Bilderberg si bursier Rhodes

Asadar in iunie 1973, cei opt delegati din partea Statelor Unite care au participat la sedinta de înfiintare a Comisiei Trilaterale în castelul lui Rockefeller sunt membri ai CFR-ului. Scopul declarat al acestei comisii este, dupa spusele ei, “cooperarea trilaterala strânsa pentru a mentine pacea, a administra economia globului, a promova renovarea economica, a diminua saracia mondiala, permitând astfel evolutia pasnica si linistita a sistemului mondial global” (dupa RE, p. 232). Cele trei “laturi” sunt America, Europa Occidentala si Japonia.

Prin aceasta comisie de “dezvoltare economica si comerciala” s-a urmarit ca mare parte din averea poporului american sa treaca în mâinile bogatasilor japonezi si arabi si aceasta fara sa se ascunda nationalitatea noilor stapâni ai pamântului si bogatiilor Americii, astfel încât, daca muncitorul american se vede pauperizat, sa dea vina pe seicul arab sau pe magnatul japonez si nu pe bancheri ca Rockefeller si stapânii lor din umbra.

Cel care a scris Carta Comisiei Trilaterale si care a fost primul director al acestei comisii (1973 – 1976) a fost Zbigniev Brzezinski, Consilierul presedintelui Carter în ceea ce priveste problemele de securitate nationala. Ca si colaboratorii lui de la Clubul de la Roma, si el doreste sa construiasca societatea dupa principiile lui Karl Marx. Brzezinski recunoaste cu candoare ca pentru a realiza Noua Ordine Mondiala, poporul american va trebui sa accepte scaderea nivelului de trai. Cele trei “laturi” ale Comisiei Trilaterale, si anume Statele Unite, Europa Occidentala si Japonia, sunt regiunile (cu denumirea originala de “regate”) 1, 2 si 3 pe harta Clubului de la Roma. Comisia Trilaterala are 325 membri: 98 din America, 146 din Europa si 81 din Japonia. Fiecare mare corporatie din Japonia este reprezentata cu cel putin un director. Aproape toti reprezentantii francezi sunt masoni în loja Grand Orient.

Metodele de lucru ale Comisiei Trilaterale includ printre alte mijloace satanice, asasinatul politic sau macelul în masa, daca le este util. Dar asasinatul reprezentantului Larry McDonald (deghizat prin lovirea “accidentala” a unui avion întreg), care, în ciuda conspiratiei guvernamentale si a conspiratiei tacerii în mass-media, începuse sa dezvaluie în public activitatea Comisiei Trilaterale între 1981 si 1983, a provocat o reactie de indignare in rândul populatiei. La 15 decembrie 1987 senatorul Jesse Helms a facut o trecere în revista a situatiei politice din Statele Unite ale Americii, si a încheiat cu urmatoarele cuvinte: “…aceste organizatii oculte lucreaza de comun acord cu stapânii din Kremlin ca sa creeze ceea ce ei numesc “Noua Ordine Mondiala”.

Organizatii particulare precum: Consiliul pentru Relatii Externe, Institutul Regal de Afaceri Internationale, Comisia Trilaterala, Conferinta de la Darmouth, Institutul Aspen pentru Studii Umanistice, Institutul Atlantic si grupul francmasonic Bilderberg disemineaza si coordoneaza planurile pentru aceasta noua ordine mondiala în cercuri puternice comerciale, financiare, academice si oficiale… acest amalgam amorf de bogatie si legaturi sociale a caror putere rezida în faptul ca ei (francmasonii) au pus stapânire pe sistemul nostru financiar si pe o mare parte din sectorul industrial. Principalul lor instrument de control asupra economiei si finantelor americane este Federal Reserve System… Oricine poate vedea cum (bancherii de pe) Wall Street controleaza Departamentul de Stat si Agentia Centrala de Investigatii… Punctul de vedere al puterii instaurate de francmasoni se cheama azi globalism…

Dupa punctul de vedere globalist, statele nationale si granitele nationale nu au nici o valoare. Filozofia si principiile politice sunt pur si simplu relative. Chiar constitutiile sunt doar vorbe goale în fata celor care au puterea. Libertatea sau tirania nu sunt nici bune, nici rele în sine si nu sunt luate în considerare. Conform acestui punct de vedere, activitatea fortelor internationale financiare si industriale trebuie orientata spre realizarea acestei unice lumi globale, având ca punct principal contopirea Uniunii Sovietice cu Statele Unite ale Americii… Tot ceea ce conteaza în ochii lor este sa stoarca profituri maxime printr-o practica descrisa ca fiind capitalism financiar, un sistem care se bazeaza pe doua lucruri: îndatorare si monopol. Acesta nu este un adevarat capitalism. E calea concentrarii economice si a sclaviei politice”.

Comisia Trilaterala a fost cel mai bine descrisa de Senatorul Barry Goldwater: “Ceea ce intentioneaza trilateralistii sa faca în realitate este crearea unei supraputeri economice mondiale deasupra guvernelor politice ale statelor nationale afectate. Ca administratori si creatori ai sistemului, ei vor stapâni lumea”.

Cine-si închipuie ca vorbele despre stapânirea lumii sunt vorbe goale, se înseala. Stapânirea lumii de catre un grup dedicat puterii banului, lipsit de nationalitate si loial doar lui însusi înseamna pentru ceilalti lagare de concentrare, viata de mizerie, degradare fizica si psihica si genocid dupa bunul plac al elitei. Comisia Trilaterala cuprinde Statele Unite, Europa si Japonia pentru ca acestea produc doua treimi din productia mondiala de bunuri si pot absorbi restul lumii în sferele lor.

Fondul Monetar International si Banca Mondiala sunt brate ale acestei comisii, care formuleaza planuri pe 20-30 de ani înainte. In 1973, planul Comisiei Trilaterale era de a scadea nivelul de trai al claselor de jos si de mijloc, de a spori autoritatea presedintelui, de a consolida cooperarea dintre guvern si sectorul particular, faurind planuri economice, un control guvernamental mai sever asupra presei si dezarmarea muncitorilor. Henry Kissinger a devenit în 1977 membru în Comitetul Executiv al Comisiei Trilaterale si sef al Consiliului International al Bancii Chase-Manhattan a lui Rockefeller, pe a carui mosie a fost fondata Comisia Trilaterala în 1972.

Fondurile pentru salariatii si activitatile Comisiei Trilaterale au fost donate de cei care profita de pe urma activitatilor ei: Rockefeller si cumnatul sau Franklin (director la CFR între 1953-1971), David Packard de la Hewlett Packard, si o serie de megaindustrii si fundatii ca Ford, Lilly, Kettering, fratii Rockefeller, Thyssen, General Motors, Sears, Caterpillar, Deere, Exxon, Texas Instruments, Coca-cola, Times (publicatii), CBS (televiziune), Wells-Fargo (banci). Senatorul Barry Goldwater numeste Comisia Trilaterala “noua cabala internationala a lui Rockefeller”, caci este internationala (din ea fac parte directorii bancilor Chase-Manhattan din America, Mitsubishi din Japonia, Dresdner Bank din Germania, Swiss Bank Corporation – Banca Elvetiana, Amsterdam Rotterdam Bank din Olanda, Bank of Montréal din Canada, Crédit Agricole din Franta, si altii); dar Rockefellerii sunt, credem noi, subordonati casei Rothschild.

In 1991, la una din conferintele secrete ale grupului Bilderberg din Germania, David Rockefeller a multumit ziarelor de larga circulatie din Statele Unite, Washington Post, The New York Times, si Time ca timp de 40 de ani au pastrat secretul asupra a ceea ce face aceasta organizatie. David Rockefeller a fost un foarte activ agent al Comisiei Trilaterale în ultimii 40 de ani. In 1964 s-a întâlnit cu Nikita Hrusciov si dupa 4 luni acesta a fost schimbat. In 1973 s-a întrunit cu 27 sefi de stat inclusiv ai Uniunii Sovietice si Chinei comuniste. In 1974 l-a vizitat Papa Paul VI, dupa care enciclica papala chema la amalgamarea popoarelor. In 1976, premierul australian Malcolm Fraser a venit sa se întâlneasca cu presedintele Statelor Unite, dar înainte de aceasta s-a întâlnit cu David Rockefeller. In 1989 acesta l-a vizitat pe Gorbaciov si a oferit Uniunii Sovietice intrarea în Fondul Monetar International (International Monetary Fund, IMF) si în Banca Mondiala; apoi s-a dus în Polonia. Dar împrumuturile acordate oricarui guvern de catre Fondul Monetar International sunt garantate de avutul natiunii: de munti, râuri, lacuri, câmpii si dealuri, de pamântul tarii, de baza existentei locuitorilor. Jesse Helms le-a vorbit americanilor, dar cuvintele lui se adreseaza tuturor natiunilor.

 

Dintre “realizarile” Comisiei Trilaterale se pot cita:

1) Tradarea si exilarea sahului Iranului, care reusise sa aduca prosperitate si stabilitate în Iran astfel încât, daca petrolul iranian s-ar fi epuizat în decurs de un secol, Iranul ar fi putut continua sa prospere cu o economie echilibrata în granitele proprii. Eliminarea sahului a lasat portile deschise agentilor sovietici si fanaticilor dementi si setosi de sânge, ayatollah-ilor. Sahul a fost convins sa-si investeasca banii în banca lui Rockefeller, Chase Manhattan; si Carter l-a trimis pe generalul american Robert E. Huyser, comandant adjunct al fortelor din Europa, sa le ceara generalilor iranieni sa nu se opuna loviturii de stat a lui Khomeini. Dupa câteva ore, generalii iranieni au fost împuscati. Mai mult, când primul ministru iranian Amir Hoveida a cautat sa arate în parlament ca Ayatollah Khomeini, care a preluat puterea, era un impostor care se dadea drept Ayatollah Khomeini, a fost târât afara din parlament si împuscat pe loc (adevaratul Ayatollah avea un deget mijlociu lipsa; impostorul nu avea nici un deget lipsa). Michael Goloniewski, expert polonez, afirma ca impostorul care a trecut drept Ayatollah Khomeini a fost un agent sovietic .

2) Exacerbarea terorismului comunist în Africa de Sud, unde ambasada americana a devenit cartierul general al criminalitatii si a terorismului armat împotriva populatiei pasnice.

3) Predarea Canalului Panama unui dictator marxist. Numai dobânda pentru datoriile dictatorului panamian Torrijos fata de bancile americane Chase Manhattan, First National City Bank, Bank of America, Banker’s Trust, First National Bank of Chicago, Republic National Bank of Dallas, si Marine Midland Bank (a lui Sol Linowitz, care a conceput tratatul de cedare al canalului) însuma 39% din bugetul sau national. Cedând Canalul Panama lui Torrijos, acesta îsi putea plati datoriile fata de aceste banci din taxele ridicate de la vapoarele care-l folosesc. Ce a pierdut poporul american au câstigat bancile sus-numite; caci în tratatul de cedare al Canalului Panama catre Torrijos, guvernul Statelor Unite s-a obligat sa plateasca lui Torrijos milioane de dolari pentru ca a acceptat sa primeasca Canalul. Jumatate din bancile care i-au dat bani cu împrumut falitului Torrijos aveau cel putin un membru al Comisiei Trilaterale în comitetul de directie. Dintre cei 16 senatori americani care erau la ora aceea membri în CFR, 15 au votat sa i se dea canalul lui Torrijos.

4) Tradarea Nicaraguei. Somoza, presedintele ales al Nicaraguei si izgonit de conspiratia sandinista, a vazut cu uimire ca “exista o conspiratie care planuieste în mod intentionat sa distruga forma de guvernare republicana si s-o înlocuiasca cu dictatura totalitara (Anastasio Somoza, “Nicaragua Betrayed – Nicaragua Tradata”, p.291). Pentru ca a cautat sa avertizeze publicul american de felul în care guvernul american introduce treptat dictatura totalitara, Somoza a fost asasinat la câteva saptamâni dupa aparitia cartii sale. “In 9 luni comunistii au facut mai mult rau în Nicaragua decât a facut Somoza în 10 ani”, scrie un fost conducator sandinist. Circa 12.000 de oponenti politici au fost aruncati în închisoare, sute de oameni pur si simplu au disparut. Comunistii dicteaza toate amanuntele vietii în Nicaragua. In fiecare zi junta acapareaza mai multa avere. Au confiscat peste un milion de acri de pamânt arabil, dar mai putin de a cincea parte din pamânt e cultivata azi. Peste doua luni vom muri de foame” (The Review of the News, 30 iulie 1980). Principala preocupare a sandinistilor, în afara de jaf si asasinat, pare sa fie exportul de revolutie în El Salvador, Honduras, Guatemala, si Costa Rica. Totusi, declarându-se satisfacut ca “regimul marxist din Nicaragua nu ajuta gherilele comuniste din El Salvador si Guatemala”, Carter le-a dat sandinistilor 75 milioane de dolari în 1980 ( 24 septembrie 1980). Ideea de baza a ideologiei Comisiei Trilaterale se contureaza astfel : “Poporul, guvernele si economiile tuturor tarilor trebuie sa serveasca nevoilor bancilor multinationale si corporatiilor”. Un critic al Comisiei Trilaterale, Senatorul Barry Goldwater (R-Ariz.), spunea : “Organizatia Trilaterala creata de David Rockefeller era un surogat – membrii erau selectati de Rockefeller, scopul definit de Rockefeller, fondurile asigurate de Rockefeller. David Rockefeller examina si selecta fiecare individ care era invitat sa participe”. http://enigme-conspiratii.blogspot.ro/2010/11/illuminati-comisia-trilaterala-grupul.html

Conspiratia pentru distrugerea Romaniei…

 

Romania isi “traieste” ultimele momente ca Stat National….
Analiza datelor si informatiilor provenite pe linia unor surse ce fac parte din masoneria româna a scos în evidenta unele aspecte de interes operativ care explica situatia grea în care se gaseste România la ora actuala, atît din punct de vedere economic, cît si din punct de vedere politic. Practic, România se afla în prezent în jocul de interese al celor doua mari puteri militare mondiale, Rusia si SUA, care cauta prin orice mijloace sa-si adjudece suprematia în aceasta zona strategica a Europei.
În cei 20 ani trecuti de la evenimentele din decembrie 1989, razboiul din umbra purtat de cele doua superputeri a adus pe esichierul politic personaje studiate în timp, cu grave carente comportamentale, usor de compromis, tocmai pentru a fi dirijate în sensul dorit de ei. Cu ajutorul acestora s-a reusit sa se distruga economia româneasca, sa se anihileze Serviciile Secrete, sa se puna în stare de inoperativitate Armata si, nu în ultimul rînd, sa se zdruncine unitatea Poporului Român. Prin încalcarea voita a sigurantei nationale, factorii decizionali apartinînd celor doua tabere care s-au perindat la putere din 1989 încoace au privatizat dupa bunul plac, au vîndut strainilor capacitati de productie rentabile, unele dintre ele de importanta strategica, asa cum sînt industria cimentului, industria metalurgica feroasa si neferoasa, industria chimica si petrochimica, industria energetica si sistemul financiar bancar. Au vîndut, totodata, si bogatia cea mai de pret a Poporului Român, si anume pamîntul tarii, aflat acum în mare parte în proprietatea unor mafioti arabi, italieni, evrei, greci si unguri.

Printre protagonistii vietii politice românesti care au conlucrat pentru a aduce România în starea precara în care se gaseste astazi si care se afla în cele doua tabere rivale se numara  Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, Dinu Patriciu, Bogdan Olteanu, Adrian Nastase, Mugur Isarescu, Emil Boc, Elena Udrea si grupul economic din spatele acesteia,  – ca sa-i amintim pe cei mai reprezentativi. Acestia sînt cei care au creat un „curent contraorganizational al mediului vietii colective”, care a dus la formarea „subspatiilor neguvernabile”. Agregarea acestor subspatii, în timp, a determinat actualul „razboi subnational” dintre carteluri si institutiile statului national. Asa s-a ajuns la o veritabila deriva institutionala, formelor de organizare politica imputîndu-li-se lipsa de legitimitate, ceea ce pune în primejdie atît Statul, cît si Natiunea. Trasaturile dominante ale acesteia sînt schimonosite si falsificate de uzurpatorii Statului Român, a caror tinta este demolarea efigiilor si a reperelor identitatii noastre nationale. Ei au constituit „structuri alternative”, formînd retele de „colegii invizibile”, pentru a captura centrul Puterii în România. Cadre recrutate din zone periferice au fost plasate în toate partidele, la toate publicatiile, în toate guvernele, dobîndind astfel accesul sau chiar controlul în institutii-cheie ale României, de la Ministerul Afacerilor Externe la Presedintie, de la Guvern la Parlament si, nu în ultimul rînd, în „societatea civila”, devenita vîrf de lance al manipularilor puse la cale. Lansarea în spatiul public a politicii grupului de interese a reprezentat o mutatie majora, un eveniment care a modificat fundamental peisajul politic al României. Pîrghiile statului au fost preluate si sînt folosite de carteluri si mafii organizate într-un complicat mecanism al infractiunilor, care a reusit crearea unei baze a organizatiilor negre ale societatii românesti. Are loc o lupta pe viata si pe moarte pentru conversia puterii politice a statului în putere financiar-politica a unui grup hegemonic, transpartinic si vadit antinational. Obtinerea controlului României nu este însa o întreprindere particulara, privata, ci este un obiectiv geopolitic al unor importante puteri mondiale. Practic, acest obiectiv este pe cale sa se realizeze în prezent, fiind consecinta conditiilor în care au actionat gruparile respective. În aceste cazuri, influenta externa a fost extrem de puternica, iar ea a fost exercitata prin Serviciile de Informatii din tarile lor de origine – CIA, Mossad, FSB. Miza: afaceri extrem de profitabile pe teritoriul României.

Cei care pun totul la bataie pentru uriasele profituri de miliarde de euro pe care le estimeaza sînt personaje extrem de controversate din lumea afacerilor si a masoneriei, care cumpara tot ce se scoate pe piata: ciment, produse metalurgice, aluminiu, petrol, gaze, energie etc. Unul dintre aceste personaje este Marc David Reich, nascut în decembrie 1934 în orasul Anvers, din Belgia, provenind dintr-o familie evreiasca din clasa mijlocie. Pentru a evita persecutia nazista, familia lui a emigrat în SUA, în 1942. Tot din cauza fascismului, familia viitorului afacerist si-a schimbat numele din Reich în Rich. S-a ridicat prin afaceri internationale tenebroase si este conectat la Mossad, serviciul israelian de spionaj. Are tripla cetatenie: israeliana, spaniola si elvetiana. Rich are resedinta în Zürich, Elvetia, iar vila sa este pazita non-stop de garzi israeliene înarmate pîna-n dinti. Cu toate ca a fost condamnat în SUA la ani grei de închisoare pentru diverse escrocherii – în ianuarie 2001, fostul presedinte american Bill Clinton l-a gratiat pe Rich în ultima zi de mandat. Demersul Casei Albe s-a datorat finantarii campaniei electorale a democratului Al Gore. Ziarele „New York Post” si „New York Times” au dezvaluit ca printre cei care au facut presiuni pentru gratierea lui Rich s-au numarat Shabtai Shavit, fostul sef al Mossad, ex-premierul Israelului, Ehud Barak, dar si actualul prim-ministru Ehud Olmert, pe atunci primar al Ierusalimului. Într-o scrisoare catre Bill Clinton, Shavit îi transmite acestuia în termeni conventionali ca Marc Rich „a oferit consultanta agentiilor de spionaj israeliene, înregistrînd rezultate dincolo de asteptari”. La rîndul sau, Ehud Barak a elogiat contributiile lui Rich la securitatea nationala a Israelului. Ulterior, Casa Alba a confirmat oficial ca fugitivul este considerat de Tel Aviv „un aliat de importanta critica”. Toate acestea completeaza un raport MI 6 (serviciul britanic de spionaj) devenit public, în care se semnaleaza apartenenta lui Rich la Mossad. Numele de cod „Mega”, folosit de Rich, a fost aflat de englezi în februarie 1997 prin interceptarea unei convorbiri telefonice dintre un ofiter Mossad, încartiruit la Ambasada Israelului din Washington, si superiorii sai din Tel Aviv. Mai mult, ziarele din Statele Unite, preluate de „Jerusalem Post”, au vehiculat si apropierea lui Marc Rich de CIA. Rich e activ pe pietele petrolului, aluminiului, metalurgiei, agriculturii si, mai nou, pe cea imobiliara. Implicat în retele transfrontaliere de spalare de bani si contrabanda, Marc Rich s-a remarcat si în scandalul furnizarii de pasapoarte israeliene catre mafia rusa. Împreuna cu membrii acesteia a derulat afaceri ilegale de mare amploare cu armament în Orientul Mijlociu, avîndu-l drept complice pe celebrul terorist palestinian Abu Nidal. De asemenea, într-un document al Departamentului american al Trezoreriei se arata ca Rich a încalcat embargoul impus Iugoslaviei la începutul anilor ‘90, livrînd regimului Milosevici cupru si petrol. Conform publicatiei specializate”„Oil Daily”, în afacere a fost implicata si România, unde Marc Rich a procesat petrolul destinat Iugoslaviei. Acest adevarat maestru al combinatiilor internationale a capusat cît a putut si Statul Român. Fiecare schimb comercial se ridica la zeci de milioane de dolari, iar Rich raspundea prompt comenzilor. La esaloanele inferioare ale Puterii, afaceristul a utilizat oameni din comertul exterior. Imediat dupa 1989, el a fost reprezentat în România de Florian Stoica, fost director în Ministerul Comertului Exterior si ex-ambasador în Sudan. Cea mai importanta companie a lui Rich este Casa de Comert Marc Rich & Co AG (Zug). Ulterior, firma si-a schimbat numele în Glencore International AG, iar în România a actionat prin firma Glencore România, coordonata de australianul Steven Frank Kamlin, nimeni altul decît vicepresedintele companiei-mama Glencore International AG din Zug. Desi Marc Rich a fost o prezenta constanta pe piata din România dupa 1989, unde avusese niste afaceri si mai înainte, mai mereu tranzactiile în care a fost implicat au fost învaluite în mister. În decembrie 1990, guvernul condus de Petre Roman aproba o hotarîre privind „cooperarea cu firma Marc Rich & Co (n.n.: care a devenit apoi Glencore International) pentru modernizarea unor instalatii din cadrul societatii comerciale Petromidia SA”.

Detaliile contractului au fost secretizate. În vremurile tulburi de atunci, întelegerea dintre controversatul magnat urmarit de FBI si guvernul român s-a realizat fara licitatie. Oferta facuta de Marc Rich în aprilie 1990 în biroul lui Petre Roman a fost urmata de un contract adoptat printr-o hotarîre de guvern în 8 decembrie 1990, cînd Theodor Stolojan era deja ministru plin la Finante. În 1993, cînd s-a terminat contractul pentru modernizarea rafinariei, Rich a vrut sa o cumpere, dar s-a opus Guvernul Vacaroiu, ca si sindicalistii, care se temeau ca îsi vor pierde locurile de munca. În mod absolut surprinzator, pentru ca rafinaria se modernizase, acesta a fost momentul de la care a început acumularea de pierderi. Înainte de privatizare, datoriile ajunsesera la ametitoarea suma de 300 milioane de dolari. În final, cursa pentru achizitionarea Petromidiei a fost cîstigata de Rompetrolul lui Dinu Patriciu (si nu pentru ca ar fi avut o oferta mai buna, ci datorita faptului ca a beneficiat de o sustinere mai puternica, asa cum se va vedea mai departe), iar în 2004 Glencore a ratat si Petromul, care a revenit austriecilor de la OMV. Glencore România a derulat afaceri si în domeniul transporturilor si comertului, prin Rombarge Transport si Barter Port Operator. Glencore a fost ani de zile unul dintre principalii furnizori de titei catre RAFO Onesti si Petrom si a primit contracte de stat si la Termoelectrica, pentru picura. În ultimii ani, reprezentanti ai Glencore în România au mai fost Alexandru Bittner si Yoav Stern, sotul realizatoarei de Televiziune Oana Cuzino. Tot Marc Rich l-a adus în România pe Igor Ziuzin, omul de afaceri rus care a preluat COS Tîrgoviste si Industria Sîrmei SA Cîmpia Turzii. Ambele privatizari au fost facute de Guvernul Adrian Nastase. Acelasi Rich este legat ombilical de Vitali Machitski si Oleg Deripaska, cei care au preluat întreaga industrie de aluminiu din România în urma unor procese de privatizare controversate, unul dintre ele (ALRO Slatina) fiind investigat de procurorii anticoruptie. În 1997, reprezentantii Glencore International AG au exprimat public intentia de a împrumuta asociatia salariatilor pentru achizitionarea a 80% – 90% din actiunile fabricii de aluminiu. Compania dorea sa i se garanteze aprovizionarea cu alumina. Ulterior, la privatizarea ALRO în favoarea grupului Marco International detinut de oligarhul Vitali Machitski, Glencore a protestat în mod formal fata de modul în care s-a facut privatizarea. În realitate, cel care conducea Marco, Alan Kestenbaum, fondase firma în 1983, împreuna cu Marc Rich. Autoritatile române fusesera avertizate de firma americana AIG, si ea interesata de ALRO, ca în spatele Marco se afla Rich. Un alt personaj care a fost în jocul de interese din jurul ALRO este Mihail Cernoi, exponent al mafiei ruse si fost partener al lui Deripaska, venit tot pe filiera Marc Rich si aflat în spatele privatizarii rafinariei Rafo Onesti, care a beneficiat de importante facilitati fiscale acordate de Statul Român. Acestora li se adauga Mikhail Fridman, influentul magnat care detine Alfa Group, finantatorul celor mai importanti oameni de afaceri rusi cu interese la noi.

Faptul ca obtinerea controlului României nu este o tinta privata, ci un obiectiv geopolitic îl demonstreaza cu prisosinta istoria sectorului financiar-bancar de dupa 1989. În fruntea acestuia a ajuns în septembrie 1990 Mugur Isarescu, un economist care, dupa absolvirea facultatii, a lucrat exclusiv la Institutul de Economie Mondiala, timp de 19 ani, perioada în care a intrat în vizorul american cu prilejul cursurilor pe care le-a urmat în Statele Unite. Dupa evenimentele din 1989, a mai efectuat un scurt stagiu în SUA, ca reprezentant comercial la Ambasada României de la Washington, pentru ca imediat dupa aceea sa devina guvernatorul Bancii Nationale a României. În anul 1993 a devenit si membru al Clubului de la Roma, a fost ales presedinte al Asociatiei Române a Clubului de la Roma, iar în 1999 a fost reales în aceasta functie. Longevitatea lui Mugur Isarescu în functia de guvernator al Bancii Nationale a României se datoreaza exclusiv comenzilor ocultei financiare internationale. Exista informatii ca Mugur Isarescu a fost recrutat de catre Council on Foreign Relations (CFR) în 1990, la New York, pe cînd se afla la post. Conducerea CFR (organizatie controlata de familiile bancherilor evrei Rockefeller si Rothschild, sustinuti de J.P. Morgan) a recrutat destui specialisti, potentiali înlocuitori ai celor care guvernau la vremea respectiva în tarile est-europene. Controlul din start al pietelor est-europene era un scop bine determinat, în functie de indicatiile „specialistilor” CFR. Acest CFR actioneaza pe baza pîrghiilor financiare de care dispune organizatia, controlînd inclusiv Federal Reserve Bank, banca investita cu coordonarea rezervei federale a SUA si emiterea dolarului ca moneda, precum si principalele organisme financiare mondiale, FMI si Banca Mondiala. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, pe tot parcursul anilor 1990-1992 s-a purtat un imens razboi mediatic de dezinformare în toate emisiunile economice, subliniindu-se greseala facuta de România prin plata datoriei externe si exemplificînd prin tari care au mari împrumuturi, dar un nivel de trai mai crescut, sugerîndu-se ca o tara se poate dezvolta prin împrumuturi înrobitoare. De altfel, principala forma de control al unei tari este cea financiara – specialitatea CFR. Pasul cel mai important facut de Mugur Isarescu, în conformitate cu dispozitiile CFR, a fost devalorizarea masiva a monedei nationale si împrastierea la o rata derizorie a tuturor creantelor României (ex.: Egipt, Irak), pas sustinut si de prim-ministrul impus de mass-media, de fapt de oculta financiara, Theodor Stoiojan, rasplatit ulterior cu un post la Banca Mondiala. Pentru îndepartarea eventualilor investitori necontrolati de CFR, în 1991 Stoiojan a nationalizat valuta aflata în banci, ceea ce a dus la un adevarat recul pentru investitiile straine, scapate de sub controlul si manipularea ocultei de la New York. Un alt aspect demn de mentionat l-au constituit jocurile interbancare „permise si încurajate” de Mugur Isarescu, derulate prin bancile aflate sub tutela CFR (Chase Manhattan Ro, ING Barings, ABN AMRO), prin intermediul carora importante fonduri valutare au parasit România. Ca nu si-a deziluzionat stapînii în postura de guvernator al Bancii Nationale a României, pozitie-cheie, de altfel, pentru finantele României, o dovedeste faptul ca este singurul român membru al renumitei Comisii Trilaterale. Acest organism, considerat de multi Guvernul Mondial din umbra, a fost înfiintat în 1972 de David Rockefeller împreuna cu Zbigniew Brzezinski. Tot împreuna, cei doi au ales aproximativ 300 de membri din America de Nord. Europa si Japonia, pe care îi considerau „semeni”. Acesti oameni se aflau la vîrtul piramidei în profesia lor, fie ea de natura Corporatista, Academica, Politica sau Mass-Media. Un exemplu al modului în care lucreaza acest organism îl reprezinta accederea lui Jimmy Carter la functia de presedinte al SUA, în 1976. O data instalat în functie, Carter a adus nu mai putin de 18 membri ai Comisiei în cabinetul de vîrf si în agentii guvernamentale. Cea mai buna descriere a Trilateralei apartine probabil reporterului Jeremiah Novak, în „Christian Science Monitor” (7 Februarie 1977): „Astazi, un nou val de economisti, lucrînd într-o organizatie cunoscuta sub numele de Comisia Trilaterala, se afla pe punctul de a crea un nou sistem economic international, unul proiectat de oameni la fel de inteligenti precum Keynes si White (n.n.: este vorba de autorii sistemului înfiintat în urma Conferintei de la Bretton Woods, din iulie 1944. ce a dus la crearea Fondului Monetar International si a Bancii Mondiale, ambii economisti de profesie). Numele lor nu sînt bine cunoscute, dar acesti gînditori moderni sînt la fel de importanti pentru vremurile noastre, pe cît au fost Keynes si White pentru ale lor. În plus, acesti economisti, precum si omologii lor din timpul ceiui de-al II-lea razboi mondial, lucreaza împreuna cu înalti demnitari guvernamentali. Si ce se discuta acum la cel mai înalte niveluri ale guvernului, atît în Statele Unite, cît si în strainatate, este crearea unui nou sistem economic mondial – un sistem ce va afecta slujbele în America si oriunde altundeva, preturile pe care consumatorii le platesc, libertatea indivizilor, a corporatiilor si natiunilor, de a intra într-un sistem economic cu adevarat planetar”. Sub conducerea lui Mugur Isarescu, Banca Nationala a României s-a facut vinovata de faptul ca nu a luat nici un fel de masuri, desi legislatia (care îi conferea obligatia de control si interventie) o impunea, în cazul marilor fraude bancare, de genul Columna Bank, Credit Bank. Banca Dacia Felix, Banca Internationala a Religiilor. De asemenea, desi BNR are o Directie de Supraveghere si Control Valutar, nu a luat masuri pentru repatrierea valutei, care, obtinuta în urma tranzactiilor, externe, nu a mai intrat în tara (cazul firmelor Pepsi, Qudrant, Coca-Cola, NAPPA, afacerile cu tutun, bumbac si industrie usoara). Faptul ca Isarescu a fost recrutat de CFR se poate sustine si prin imposibilitatea schimbarii sale din functie, indiferent de interesele politice, în pofida incidentei penale a unora dintre afacerile familiei sale cu cetateanul Heinrich Schorsch, banuit a fi agent dublu. Au existat presiuni în favoarea sa inclusiv din partea FMI si Bancii Mondiale, care au amenintat cu sistarea oricarei creditari în cazul schimbarii acestuia. Trebuie aratat ca numirea lui Mugur Isarescu ca prim-ministru al României, la sfîrsitul anului 1999, a contribuit la desavîrsirea marilor infractiuni desfasurate la Fondul Proprietatii de Stat, îndeosebi cele derulate cu infractorii israelieni, cum este cazul afacerilor lui Sorin Shmuel Beraru si privatizarii Hotelului Bucuresti (infractori Eliahu Rasin si Robert Badner, alaturi de Radu Sîrbu). Astfel, privatizarea Hotelului Bucuresti era anchetata la sfirsitul anului 1999 de Corpul de Control al primului-ministru Radu Vasile, sub conducerea secretarului de Stat Ovidiu Grecea, cînd presedintele României, Emil Constantinescu, da o adevarata lovitura de stat, destituindu-l pe premierul Radu Vasile si înlocuindu-l cu Mugur Isarescu. Imediat, secretarul de Stat Ovidiu Grecea a fost destituit Ia rîndul sau, iar controlul efectuat la FPS, care trebuia sa conduca la destituirea presedintelui Radu Sîrbu, a fost brusc stopat si Raportul inspectorilor guvernamentali s-a pierdut prin sertarele noului prim-ministru al României, în timp ce dubioasele afaceri de la FPS si-au urmat, nestingherite, cursul. Conducerea Bancii Nationale a României a cunoscut exact si la timp situatia, care devenea din ce în ce mai critica, de la Bancorex, dar nu a întreprins nimic. Pierderile Statului Român nu au constat numai în cele 2 miliarde de dolari care au disparut din România, desi BNR poseda toate pîrghiile necesare pentru a preveni scurgerile financiare din tara. Acestora li s-au adaugat sumele reprezentînd echivalentul creditelor clientelare oferite de Bancorex diverselor grupari mafiote si pe care BNR le-a acoperit prin cererile de preluare la datoria publica. În realitate, BNR, sub guvernarea lui Mugur Isarescu, a „protejat” falimentul Bancorexului, o banca mult prea puternica pentru gusturile marii finante mondiale, care trebuia sa dispara daca nu putea fi cumparata, caci România trebuia sa intre si ea pe fagasul globalizarii. Pentru aceasta, proprietatea de stat trebuia sa treaca în cea particulara, dar nu oricum, ci conform criteriilor, cerintelor si intereselor globale promovate de asa-numitul Grup Bilderberg. Tot ce s-a întîmplal în România post-decembrista poarta amprenta inconfundabila a conceptiei care sta la baza actiunilor acestei structuri suprastatale si care îi apartine unuia dintre fondatori, David Rockeffeller: „Sîntem în pragul unei transformari globale. Trebuie sa declansam o criza majora (economica, militara, politica, sociala, educativa, religioasa) si toate natiunile vor accepta Noua Ordine Mondiala”. De altfel, organizarea Grupului Bilderberg în 1954 a fost direct sprijinita de catre societatile secrete sioniste si mondialiste, de catre CIA, dar în primul rînd de catre Consiliul Afacerilor Externe (Council on Foreign Relations – CFR), cea mai puternica organizatie secreta oligarhica din SUA înfiintata înca din 1921, care activa deja pentru mondializare (sustinuta totodata de aceiasi doi bancheri evrei, Rockeffeller si Rothschild, co-fondatori ai Grupului). Grupul Bilderberg este coordonat de un comitet de conducere, compus din 39 de membri, care apartin si altor organizatii secrete mondialiste sau sioniste (Illuminati, marile loji masonice etc). Telurile principale ale organizatiei au fost formulate de la început de catre Printul Bernhard al Olandei – un guvern mondial pentru începutul Mileniului III, globalizarea economica mondiala (o lume unica) si o armata globala prin ONU. Cel mai puternic brat al grupului este însa Comisia Trilaterala (Europa Occidentala, America de Nord si Japonia), structura din care face parte, asa cum aratam mai sus, un singur român: Mugur Isarescu. Si astfel constatam ca cercul se închide, în sensul ca ne întoarcem la guvernatorul BNR si întelegem de ce aceasta banca nu a luat masurile care se impuneau în sistemul financiar-bancar românesc: pentru ca ar fi contravenit astfel intereselor structurilor globaliste, în care Mugur Isarescu a fost cooptat tocmai pentru a se actiona, prin el, asupra României. Asa se face ca, în 1997, la conducerea celei mai mari banci românesti, Bancorex, este numit evreul Andrei Florin Ionescu. Prima grija a acestuia a fost aducerea în functia de sef al Directiei Plasamente Bancare a evreicei Rachel Sargent, prin transfer de la Directia Securities a bancii ABN AMRO Rotschild, permitîndu-i-se astfel sa faca plasamente din capitalul bancii românesti de stat pe pietele externe. Pîna la falimentul bancii, cerut insistent Statului Român tot de organismele internationale, Rachel Sargent a avut grija sa disperseze banii bancii si, totodata, sa spioneze intens banca. Serviciul de securitate al Bancorex a tras serioase, dar inutile, semnale de alarma asupra urmatoarelor aspecte: Rachel Sargent a introdus în Bancorex, dupa orele de program, chiar si sîmbata si duminica, numerosi cetateni straini, a cerut si obtinut fisele tuturor marilor clienti, pe care le lua si acasa, a cerut si obtinut fisele bancii pe grupe de activitati, nu a prezentat rapoartele de deplasare în strainatate (lunar cîte 5 zile la Londra), a încercat sa intre în posesia datelor Directiei de Operatii Speciale (fise si conturi MI, SI, SRI, MApN, SPP, Transmisiuni Speciale etc). Trebuie aratat ca evreica Rachel Sargent nu a actionat singura în interiorul Bancorex, ci împreuna cu cel care chiar i-a semnat angajarea, vicepresedintele bancii, Dragos Andrei, care si el venea prin transfer tot de la banca ABN AMRO. Dragos Andrei a aprobat materiale si, totodata, a emis hotarîri ilegale (fiind presedintele Comitetului de Credite, ca urmas al lui Florin Andrei Ionescu, a dat multe/mari credite fara garantii sau, din contra, a sufocat firmele neprotejate politic); n-a recuperat nici unul din creditele neperformante; a stopat executarea unor creante neperformante; a încalcat normele Bancorex de angajare si promovare, laudîndu-se ca e prieten cu fiul presedintelui de atunci al României, Dragos Constantinescu, si cu seful SIE, Catalin Harnagea; a agreat ca Rachel Sargent sa angajeze straini pentru diverse expertize nefinalizate, cu tariful de 230 de lire sterline pe ora. A pierdut 40% din clientii bancii, inclusiv prin redirijare catre ABN AMRO BANK. La schimbarea din functie, Razvan Temesan lasa Bancorexului un volum de afaceri de 14.195 miliarde de lei, cu o pondere a creditelor restante de 7,9 miliarde, cu provizioane specifice de risc de 1.168,6 miliarde de lei. Banca era cotata de catre Thompson Bank Watch INC cu rating pe termen lung BBB si pe termen scurt A2, iar conducerea bancii era „bine vazuta” (well regarded). Analiza activitatii lui Florin Andrei Ionescu atesta, în schimb, ca 74% din creditele aprobate de el au fost neperformante; 68% din creante date la particulari; finantarea importurilor de petrol a fost preluata de bancile straine, Bancorex pierzînd numai în acest caz cam 60 milioane de dolari pe an prin demolarea acestei afaceri; a fortat lichidarea datoriilor pe care le avea Compania Nationala de Petrol; a primit de la buget 4.500 miliarde de lei, cu care a cumparat datoriile lui George Constantin Paunescu, încerecînd sa-l bage în faliment si transformîndu-l dintr-un bun platnic într-un rau platnic; Florin Andrei Ionescu n-a platit cele 507 milioane de dolari la extern, ba, mai mult, Bancorex a ramas si fara cele 10 rafinarii românesti, pe care le putea vinde cu aproximativ 2 miliarde de dolari, sau le putea exploata, ca banca, în contul Statului Român. Toate acestea s-au petrecut, evident, cu stirea si sub obladuirea lui Mugur Isarescu. Lovitura finala asupra Bancorex a fost data tot de Dragos Andrei, fostul angajat al bancii lui Rothsehild, el contribuind direct (împreuna cu Banca Mondiala si cu Fondul Monetar International) la închiderea bancii. În urma presiunilor emisarilor FMI si ai Bancii Mondiale, Statul a declarat falimentul celei mai mari banci românesti si l-a îndepartat pe Vlad Soare, noul presedinte numit între timp si care întocmise deja un plan de salvare a bancii. Banca Nationala a României l-a numit ca secretar general al Bancorex pe Alexandru Puscaciuc, al carui trecut esle legal de un alt evreu american, Gerald (Gerry) Guterman, cu care se combinase anterior, într-o tentativa de privatizare a Bancii Dacia Felix. Asa cum mentionam înca de la începutul acestei analize, o alta forta cu interese mondialiste care a patruns în societatea româneasca cu intentia de a o modela potrivit propriilor scopuri este masoneria de diferite rituri si apartenente. Un exemplu al modului de actiune al acesteia îl reprezinta ascensiunea a doua dintre figurile proeminente ale României de astazi, Dinu Patriciu si Calin Popescu-Tariceanu. În ceea ce îl priveste pe Dinu Patriciu, anul 1990 îl gaseste ca arhitect, cu o experienta de 15 ani în materie, amplificata de proiectarea de palate în Emiratele Arabe Unite pentru magnatii petrolului din zona. Prima afacere pe care a pornit-o în primavara lui 1990, o firma de arhitectura si decoratiuni interioare, nu a avut nici un temei legal, dar avea în spate sprijinul masoneriei, prin socrul sau, ca si Calin Popescu-Tariceanu, al carui tata vitreg era Dan Amedeo Lazarescu. Ambii au fost sprijiniti sa acceada în sferele de vîrf ale afacerilor si politicii, cu alte cuvinte ale Puterii din România. Este evident astazi pentru toata lumea ca, în pofida esecurilor electorale repetate, cei doi liberali au cazut mereu în picioare din punct de vedere al afacerilor. Activ în afacerile cu petrol înca din 1996, Dinu Patriciu a preluat controlul asupra grupului Rompetrol în 1998, cu sprijinul lui Sorin Ovidiu Vântu, care i-a transferat la momentul oportun, conform întelegerii, actiunile pe care acesta le achizitionase chiar de la PAS – asociatia salariatilor, care i-au cedat actiunile cu speranta ca astfel aveau sa fie protejati de atacul lui Patriciu. Rompetrol era „nava amiral” a comertului exterior românesc, fiind singurul contractor specializat în petrol si gaze care activa cu succes pe piata mondiala. Ani de zile, a adus în tara milioane de dolari rezultati din lucrarile de foraj si constructii-montaj în domeniul petrolier, executate în diverse tari ale
lumii.

Afacerea Rompetrol a fost conceputa din start ca baza a unei strategii de destructurare a economiei nationale, caci ea a reprezentat începutul unei serii de lovituri succesive, care au dus la lichidarea întregului patrimoniu petrolier al României, una dintre averile strategice ale tarii fiind înstrainata prin jaf. Tandemul de astazi OMV – Rompetrol este expresia unui periculos monopol în industria petrolului, creat prin contributia decisiva a „elitelor” mondiale. Intrat de mai multe ori sub incidenta legii, dar niciodata condamnat, Dinu Patriciu continua sa fie obiectul scandalului Petromidia, izbucnit în 2004, fiind acuzat, din nou, de evaziune fiscala si spalare de bani într-un dosar deschis si în prezent. Astazi nu mai este un secret ca Dinu Patriciu si-a adjudecat Petromidia cu sprijinul PSD, dar legaturile dintre PSD si Patriciu au fost cimentate de înalte fete ale masoneriei românesti si nu numai. Astfel, sotia Marelui Maestru al Marii Loje Nationale din România, Eugen Ovidiu Chirovici, este directoarea financiara a holdingului patronat de Dinu Patriciu, iar multi dintre cei care conduc masoneria româna sînt angajatii lui (de exemplu Marele Trezorier, Ion Tanasie). Dupa cum se stie, Chirovici a fost un apropiat al PSD vreme îndelungata, fiind chiar ministru în cabinetul Nastase, iar în 2004 a trecut de partea lui Dan Voiculescu. În medii bine informate se sustine ca Patriciu este un apropiat al masoneriei rusesti si ca din aceasta postura ar fi mediat, alaturi de Eugen Ovidiu Chirovici, întîlnirea Marelui Secretar al Marii Loje Nationale a Rusiei, Alexandr Kondyakov, cu Calin Popescu-Tariceanu, în iunie 2006, în cadrul careia au fost discutate probleme economice care vizeaza în principal piata energetica. Alexandr Kondyakov a venit de mai multe ori în România, începînd cu 2003, anul constituirii Marii Loje Nationale, apoi în iunie 2006 si din nou în aprilie 2007. În sprijinul afirmatiilor referitoare la apropierea lui Dinu Patriciu de masoneria rusa vine si faptul ca la scurt timp de la întîlnirea româno-rusa, departamentul de Stat al SUA si-a dat acceptul pentru audierea unor martori în dosarul Rompetrol, redeschis în tromba, chiar pe teritoriul american, în interiorul Ambasadei României din Washington. Declaratiile acestora au fost folosite în probarea fraudarii Statului Român prin încasarea ilegala, de catre holdingul lui Patriciu, a creantei din Libia. Informatiile atesta faptul ca un al doilea scop al vizitelor repetate ale lui Alexandr Kondyakov în România, poate chiar mai important decît cel de natura economica, a fost cel de natura militara. Generalul GRU urmarea sa ia pulsul vechii retele a spionajului militar rus, pentru ca România nu este numai o miza economica, ci si una militara de mare importanta strategica, deoarece bazele americane instalate în tara noastra vor închide o linie care va „îndigui” avanpostul rusesc. România poate fi comparata cu un portavion fix, de pe care vor putea fi lansate atacuri pe o raza care se întinde din Caucaz pîna la Muntii Iranului. De aceea GRU, cu o insertie mult mai puternica decît KGB în spatiul românesc, vizeaza reactivarea cît mai multor cadre recrutate în perioada anilor ‘60 în timpul stagiilor de pregatire la Academiile sovietice, caci acestea au condus mari unitati si au avut în legatura un numar important de ofiteri din sistem. Ulterior, GRU si-a îmbogatit, în anii ‘80, structura informativa si a agentilor de influenta prin preluarea „dizidentilor”, „cresterea” acestora si plasarea lor în spatiul politic, dupa 1989. În aceste conditii, pentru a-si proteja interesele militare, este posibil ca Moscova sa întinda o „mîna” energetica Executivului de la Bucuresti, cu conditia sa obtina imunitate pentru oamenii sai. Constiinta înaltului sprijin de care beneficiaza i-a permis lui Dinu Patriciu sa înfrunte si chiar sa sfideze acuzele de tradare politica provocate de dezvaluirile aparute în presa cu privire la sponsorizarile masive facute în campania din 2004 catre PSD, aproape 2 miliarde de lei, conform propriilor declaratii. http://enigme-conspiratii.blogspot.ro/2010/11/conspiratia-pentru-distrugerea-romaniei.html

COMUNISMUL ÎN OGLINDĂ- Geneza comunismului românesc 

https://moldova.europalibera.org/z/22093

 Întrunire a cercului socialist „România muncitoare”, 1908

Întrunire a cercului socialist „România muncitoare”, 1908

Expulzările din România și reacțiile socialiștilor

La scurt timp după răscoala țărănească din martie 1907, guvernul Brătianu a luat măsuri pentru expulzarea unor persoane considerate indezirabile, invocând Legea asupra străinilor (1881, completată în 1900). Au fost avuți în vedere în primul rând socialiștii care fie nu aveau cetățenie, fie s-a pretins că nu o dețineau. În lunile iulie-august 1907 au fost expulzați din România aproape 880 de cetățeni străini, inclusiv etnici români din Transilvania. S-au numărat între cei expulzați și evrei născuți în România („pământeni”). În cazul unora dintre cei alungați a fost vorba în mod evident de abuzuri ale autorităților române, de vreme ce erau oameni născuți în țară și/sau cetățeni români, cu obligațiile îndeplinite (în mod particular cu stagiul militar satisfăcut). Între cei mai cunoscuți militanți socialiști expulzați în 1907 s-au numărat Barbu Lăzăreanu, Vasile Anagnoste și Cristian Racovski.

Vasile Anagnoste

Vasile Anagnoste

Un protest al socialiștilor din București a avut loc la 30 iulie 1907, în Gara de Nord, cu ocazia plecării din țară a unuia dintre expulzați, Vasile Anagnoste. Poliția a intervenit împotriva socialiștilor. S-a format o delegație formată din nouă persoane, printre care I.C. Frimu, C. Popovici, Gh. Cristescu și D. Marinescu, în vederea discutării situației la poliție. Cu toții au fost arestați și depuși în penitenciarul Văcărești. Li s-a intentat un proces, sub acuzația de „rebeliune și ultragiu”, fiecare primind câte 10 zile de închisoare, pentru Frimu condamnarea fiind de 15 zile de închisoare.

Cristian Racovski

Cristian Racovski

Cristian Racovski era deja unul dintre cei mai energici militanți socialiști din România, iar în perioada următoare avea să joace chiar un rol central. Se născuse în orașul Kotel (1873), Bulgaria, în acel moment aflată în componența Imperiului Otoman. Familia sa deținea o moșie în Dobrogea, anexată de România în 1878, după războiul de independență. În baza acestei proprietăți, capul familiei avea să obțină cetățenia română. Racovski a dovedit un spirit rebel încă din adolescență, a urmat liceul în Bulgaria autonomă, apoi a făcut studii în universități din Elveția, Germania și Franța, era poliglot și cosmopolit. A obținut o diplomă de medic, s-a reîntors în România, a trecut examenul pentru dreptul de practicare a medicinei și a satisfăcut stagiul militar, obținând gradul de locotenent medic. Însă a practicat profesia de medic doar ocazional, proprietățile sale oferindu-i mijloace nu doar de existență, ci și pentru susținerea și răspândirea ideilor socialiste.

Atras de timpuriu de socialismul în forma sa marxistă, Racovski a fost foarte activ în mișcarea socialistă europeană, ceea ce i-a permis stabilirea unor relații extinse și strânse cu militanți din diverse țări, îndeosebi cu cei din aripa radicală. Avea să devină apropiat de Vladimir Ilici Lenin, dar mai ales de Lev Troțki. Polițiile din mai multe țări europene (Germania, Rusia, Imperiul Otoman, plus România, după cum am văzut) l-au urmărit și expulzat de câteva ori. Racovski avea să se impună din punct de vedere intelectual și ideologic în cercul socialist „România muncitoare” și în ziarul cu același nume. Era combativ, cunoscut ca polemist, dar și ca teoretician al socialismului marxist, îndeosebi în chestiunea națională, fierbinte în Europa, mai ales în sud-estul continentului. Și el, și alții accentuau faptul că socialismul era revoluționar. De fapt, caracterul revoluționar al mișcării socialiste din România s-a impus în bună măsură prin efortul său intelectual, propagandistic și organizatoric. Era evidentă o tendință de radicalizare, pe care socialismul românesc nu o cunoscuse înainte de 1900. Se schimbaseră generațiile, odată cu ele și societatea, contextul intern și extern erau diferite.

Aflat alături de o delegație românească la Congresul Internaționalei a II-a Socialiste, la Sttutgart, între 18-24 august 1907, lui Racovski nu i s-a mai permis revenirea în țară. S-a invocat faptul că nu ar fi dobândit legal cetățenia română. O nouă încercare a lui Racovski de reintrare în România, pe la Câineni, în octombrie 1909, a fost refuzată de autoritățile de la București. O întrunire de protest a socialiștilor a avut loc la 19 octombrie 1909, la sediul „României muncitoare” din București. Participanții au scandat „Jos guvernul asasin!” și Jos Brătianu!”, iar poliția a intervenit în forță. Încăierarea din fața Bisericii Albe, de pe Calea Victoriei, s-a soldat cu rănirea mai multor persoane și cu arestarea a opt socialiști, între care I.C. Frimu, Gheorghe Cristescu, Dumitru Marinescu și Panait Istrati. Ziarul Adevărul a publicat mai multe articole în favoarea socialiștilor și foarte critice la adresa guvernului și a șefului acestuia.

Nicolae D. Cocea

Nicolae D. Cocea

Socialiștilor arestați li s-a intentat un proces. Avocații apărării erau oameni cu notorietate, cu implicare publică, în politică sau în presă, cu orientări diverse: Constantin Mille, Nicolae Fleva, fost parlamentar și ministru, Radu R. Rosetti, Nicolae D. Cocea etc. Ca urmare a pledoariei avocaților, precum și a mărturiei lui Ovid Densușianu, care asistase întâmplător la confruntare și a susținut că văzuse cum poliția îi atacase pe socialiști și nu invers, patru arestați au fost achitați, alți patru primind câte cinci zile de închisoare.

Racovski a reintrat clandestin în România, în februarie 1911, în vremea guvernării conservatoare, cu complicitatea unor prieteni și cunoscuți. S-a predat parchetului și a cerut să fie judecat. Cetățenia română nu i-a fost recunoscută, astfel încât a fost din nou expulzat. Abia la sfârșitul anului 1911, Curtea de Casație avea să-i recunoască lui Racovski cetățenia română, acesta putând reveni în țară. Cristian Racovski nu a uitat niciodată șicanele guvernului român împotriva sa, în special al celui condus de Ion I.C. Brătianu, făcând din combaterea acestuia nu doar o miză politică, ci și una personală.

Atentatul împotriva lui Ion I.C. Brătianu și campania contra socialiștilor, 1909

Un eveniment puțin obișnuit pentru scena politică românească a avut loc la 8 decembrie 1909. În seara acelei zile, Gheorghe Stoenescu-Jelea, fost lăcătuș la CFR și fost sindicalist, a tras trei gloanțe spre prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, care se întorcea de la Senat, rănindu-l ușor. Presa liberală (în special Viitorul) și ziarul Universul au considerat că era vorba de implicarea socialiștilor și a presei de stânga în această afacere. De asemenea, tot în epocă s-a emis opinia – perpetuată de cercurile socialiste – că în fapt ar fi fost vorba de o înscenare pusă la cale de Poliția de Siguranță, care fusese înființată de guvernul liberal în martie 1908, așadar la un an după răscoala țărănilor, și dorea o mai mare importanță instituțională. La proces atentatorul a susținut că a acționat din proprie inițiativă. Jelea avea să fie condamnat, în mai 1910, la 20 de ani muncă silnică.

Ion I.C. Brătianu

Ion I.C. Brătianu

Cert este că în acest context, împotriva socialiștilor și sindicaliștilor, precum și a ziarului Adevărul a fost pornită o campanie publică, prin care erau acuzați de susținerea violenței și anarhism. Uniunea Socialistă din România și Comisia Generală a Sindicatelor au publicat un comunicat la 10 decembrie 1900, prin care au dezavuat atentatul împotriva premierului României, susținând acțiunea politică legală. La sediile organizațiilor socialiste și sindicale din București, Ploiești, Iași, Giurgiu, Brăila, Tulcea etc. au fost efectuate percheziții, au fost confiscate arhive, iar liderii I.C. Frimu, D. Marinescu, Al. Oprescu, Gh. Cristescu și alții au fost arestați și anchetați. Întrucât probele împotriva lor lipseau, arestații au fost eliberați.

În același timp, cercurile guvernamentale l-au reprezentat pe Constantin Mille în afișe ca pe un bandit înarmat. În fața ziarului Adevărul au avut loc în decembrie 1909 manifestații de susținere a lui Brătianu, respectiv pentru intrerzicerea publicației, ferestrele sediului din Sărindar fiind sparte. În contrapartidă, socialiștii au organizat și ei manifestații de stradă în favoarea Adevărului.

Sub seceră și ciocan (X): Tradiție și continuitate imperială

Moscova reprezentată ca a Treia Romă

Moscova reprezentată ca a Treia Romă

Studiile istorice referitoare la Imperiul Rus recunosc, în mare lor majoritate, că naționalitatea nu era un considerent semnificativ pentru constructorii imperial-statali ruși, aceștia acționând în teritoriile statului prin sisteme mixte şi contradictorii, care implicau: a. conducere indirectă în unele locuri; b. guvernare militară directă prin intermediul elitelor native asimilate în sistemul administrativ rus; c. variate forme de constituționalism (cum ar fi, spre exemplu, cazul Finlandei).

Împărăteasa Ecaterina a II-a

Împărăteasa Ecaterina a II-a

Chiar dacă Rusia imperială nu a avut o „politică a naționalităților” explicită, împărații ruși, începând cu Ecaterina a II-a, au văzut în raționalizarea limbii ruse pe teritoriul imperial, adică utilizarea sa standardizată în domeniile oficiale şi semioficiale, unul din cele mai importante ingrediente ale construcției statal-imperiale. Ei au perceput ca un avantaj administrativ şi de securitate faptul de a avea o singură limbă oficială şi au căutat să schimbe repertoriul lingvistic ale oficialilor din teritoriile încorporate în așa măsură încât limba rusă să devină limba dominantă în uzul oficial. Din acest punct de vedere, rusificarea a avut cel puţin trei semnificații distincte. În primul rând, ea a fost o politică de stat menită să unifice şi să facă uniforme practicile administrative ale imperiului. În al doilea rând, rusificarea a fost un proces spontan, neplanificat, de auto-adaptare a popoarelor non-ruse la modul de viață şi limba dominantă în Imperiul Rus. În sfârșit, ultima dimensiune este cea la care, convențional, ne referim ca la un efort de a rusifica în sens cultural. Această „rusificare culturală” a fost o politică tardivă în arsenalul țarist de modelare a statului rus şi chiar dacă Rusia imperială a avut succes în a integra teritoriile centrale ale imperiului într-o naționalitate rusă relativ compactă şi unitară, diversele practici administrative, la fel ca şi caracterul compact al populațiilor native din regiunile periferice şi efectele politicii de colonizare au menținut şi intensificat diferențele dintre centrul rus şi regiunile periferice non-ruse ale imperiului.

În ciuda unui succes în raționalizarea limbii şi identității printre elitele de la periferii, limba rusă nu a devenit parte centrală a repertoriului lingvistic pentru multe straturi sociale de la periferie şi în special pentru țărănime. Din cauza contextului geografic special al expansiunii statale şi imperiale ruse, precum şi a politicilor întârziate de consolidare statal-imperială, țarii ruși au avut un succes relativ scăzut în procesul lor de rusificare. La acest aspect mai trebuie să adăugăm faptul că interesul statal în raționalizarea lingvistică era în conflict cu cel de menținere masivă a analfabetismului şi de necesitățile de creștere economică.

Pe de altă parte, este un fapt bine cunoscut, că „misiunea civilizatoare” a expansiunii ruse era o intercalare a raționamentelor de construcție statală cu cele ale avantajelor economice şi de securitate. Promovând această politică, oficialii imperiali au creat subiecți loiali prin transformarea identitară a elitelor culturale locale şi cooptarea lor în serviciul imperial. În acest caz, adoptarea limbii ruse ca a doua limbă (iar uneori chiar prima) era de terminată în general de considerațiuni economice, pragmatism sau oportunism, elementul etnic fiind colateral în luarea acestei decizii.

Cele trei ramuri ale slavilor de est (alegorie din anul 1905)

Cele trei ramuri ale slavilor de est (alegorie din anul 1905)

Un alt aspect important al politicilor imperiale, cu impact major asupra contextului sovietice, este cel legat de colonizare. Multiplele strategii de extindere a imperiului, fie militară, fie pașnică, a solicitat permanent societatea rusă, dar şi mai multe resurse şi energii necesita asimilarea şi organizarea acestor teritorii, ceea ce a rezultat într-o încordare constantă a poporului rus. Însă creșterea teritorială a imperiului nu era legată doar de cea a poporului rus, ci de soarta generală istorică a slavilor de est după încheierea Reconquista anti-tătaro-mongolă. În Rusia țaristă cele trei ramuri ale slavilor de est (velicoroșii, maloroşii şi belorușii) erau considerate parte a poporului rus, iar colonizarea spațiilor imperiale a fost un efort susținut de colonizare est-slavă, al cărui nucleu l-au constituit rușii şi ucrainenii. Colonizarea și formarea unei metropole unice ruso-ucrainiano-beloruse n-au fost doar rezultatul unei vecinătăți geografice a celor trei popoare est-slave, ci rezultatul unei unități istorice din trecut, determinată de apartenența la un câmp civilizațional comun.

Statul moscovit nu împiedica colonizarea ucraineană, din contra o susținea, deoarece nu făcea distincție între ucraineni (maloroşi) şi ruși (velicoroşi). Cazacii, detașamentele de avangardă ale colonizării slave aveau de la începuturi o origine mixtă ruso-ucraineană. Un rezultat al acestei colonizări a fost faptul că teritoriile locuite de ucraineni au crescut de două ori, teritoriul actual al Ucrainei este în mare parte rezultatul acestei colonizări.

Extinderea rapidă a imperiului si ritmurile de colonizare au făcut ca deja în secolul XVIII să atestăm începutul unei epuizări a „materialului colonizator velicoros şi maloros”, iar deoarece planurile de colonizare erau grandioase, centrul imperial a recurs la „materialul migrator de dincolo de granițe” (bulgarii, găgăuzii, germanii, greci, armeni, etc.). Asta explică de ce pe parcursul secolului XIX teritoriul Basarabiei este expus unei intense colonizări, ceea ce a adus aici mai multe etnii, în special evrei, polonezi, germani, găgăuzi şi bulgari.

Specificul Imperiului Rus consta în faptul că acesta, spre deosebire de imperiile clasice spaniol, portughez, britanic sau francez, constituia un teritoriu integru, neîntrerupt, ceea ce la prima vedere nu lăsa impresia unei distincții clare dintre metropolă şi colonie. În același timp, în esență, unele părți ale imperiului aveau trăsături evidente de metropolă, iar altele aveau caracteristici specifice coloniilor. Unele teritorii ale imperiului aveau un statut intermediar, fiind într-un fel colonii, dar în același timp şi parte a metropolei, cum ar fi cazul Siberiei sau Ucrainei. Cazul Ucrainei este deosebit de interesant din acest punct de vedere, deoarece așa cum am văzut anterior, ea a constituit una din bazele principale ale colonizării, ceea ce cu greu o poate defini drept colonie. Cu toate acestea, pe parcursul secolul douăzeci tema exploatării coloniale a Ucrainei de către Rusia este pedalată intens, pe măsură ce naționalismul ucrainean capătă vigoare şi se profilează tendințele separatiste față de centrul rus sau sovietic.

Fiodor M. Dostoievski

Fiodor M. Dostoievski

Unitatea teritorială a Imperiului Rus crea anumite premise pentru integrarea noilor teritorii anexate într-un stat unitar, iar autoritățile imperiale erau preocupate şi stimulau prin diferite politici această integrare. În justificarea acestor politici centrul imperial (dar şi mulți intelectuali ruși, inclusiv Fiodor Dostoievski), mai ales în contextul euforiei legată de proporțiile expansiunii în secolul XIX, a început să vehiculeze mitul „înaltei misiuni civilizatoare” față de teritoriile şi popoarele acaparate. Accentuarea constantă a misiunii civilizatoare a colonialismului rus, a „poverii omului alb”, a jucat constant un rol important în argumentarea şi justificare expansiunii coloniale europene, iar încercările ideologilor ruși sau sovietici de a le prezenta ca manifestări ale „determinismului” sau „fatalismului” istoric pot fi actualmente cu ușurință deconstruite. Cu toate acestea, aportul adus de Imperiul Rus la modernizarea periferiilor sau chiar a unor componente ale metropolei, nu poate fi negat şi nu este o invenție totală. Acest fapt într-adevăr s-a produs, iar modernizarea de tip rus era o simbioză contradictorie (la fel cum am văzut şi în cazul modelului de „modernizare” bolșevic) dintre o „specificitate” rusă şi elementele civilizației europene, care au pătruns în Rusia după reformele lui Petru cel Mare.

Istoricul G. Hosking a surprins cu abilitate această stare hibridă a Imperiului Rus, o trenare între a fi un imperiu asiatic şi o putere europeană. Acest tip de state împrumută tehnici şi obiceiuri de la vecinii săi mai avansați şi apoi, ajustându-le la propriile realități, le folosesc în propria structură socială relativ primitivă, agresivă, pentru a obține dominația. Privind retrospectiv la istoria Rusiei putem observa că principalele repere ale identității sale sunt emanații ale civilizației occidentale ajustate la realitățile ruse: aportul varegilor la constituirea primului lor stat, Rusia Kieveană; religia ortodoxă, împrumutată de la Bizanț, care a dat conținut spiritualității ruse; ideea imperială, preluată de Petru cel Mare pentru a copia Occidentul, care i-a dat măreție; marxismul, care a fost adaptat la realitățile ruse pentru a crea primul stat „socialist” în lume. Prin urmare, această formă de civilizație hibridă, bicefală în esență, a influențat contradictoriu şi popoarele pe care le-a dominat în timp, inclusiv în cazul modernizării şi „misiunii civilizatoare” ale imperiului.

Stema Imperiului Rus

Stema Imperiului Rus

În același timp, această misiune de modernizare necesita resurse şi timp, însă ambițiile expansioniste ale centrului imperial şi dezvoltarea constant extensivă a imperiului erau în contradicție cu aceste deziderate. Drept rezultat misiunea de modernizare şi „civilizare” față de coloniile periferice era realizată pe de o parte în funcție de resursele şi posibilitățile existente, pe de altă în funcție de necesitățile militare, strategice sau interes economic. Lucrurile se agravau mai ales din considerentul că metropola în sine avea nevoie de modernizare, care intercalată constant cu militarizarea, înghițea practic toate resursele imperiale, exact cum mai târziu, la proporții mai mari, s-a întâmplat și în URSS. Acest fapt limita drastic capacitățile de modernizare ale periferiilor imperiale, cu atât mai mult că acestea, cu mici excepții, nu arătau nici ele mari disponibilități pentru modernizare.

În concluzie la reflecțiile privind tipologia Imperiului Rus, pe ruinele căruia va clădi Uniunea Sovietică propriul imperiu, putem spune că acesta a fost în esență un imperiu militar, a cărui politică economică şi fiscală dădea prioritate întreținerii forțelor armate şi administrației, ceea ce făcea problematică mobilizarea potențialului economic al imperiului, al populației şi al resurselor. Deosebirile dintre metropolă şi colonii în sensul clasic sunt uneori greu de descifrat, teritoriile anexate devenind părți integrante ale imperiului, în măsura în care acest fapt era posibil. Stabilitatea sa era menținută de-a lungul timpului prin cooptarea elitelor locale şi integrarea lor în nobilimea şi/sau birocrația rusă. Această cooptare făcea imperiul multinațional în esență, dar în același timp era de natură de a mări distanța dintre elite şi masa largă a grupurilor etnice.

Cultura şi limba rusă au fost factori integratori reali pentru majoritatea grupurilor etnice, dar nu a fost capabilă să înlăture sau să înlocuiască alte culturi, mai ales în cazul popoarelor cu repere culturale şi naționale puternice, în special cele din partea europeană a imperiului. La toate astea mai putem adăuga că în toate perioadele, pentru oficialii imperiali, supraviețuirea imperiului şi păstrarea integrității teritoriale au fost priorități supreme, față de care agenda națională, religioasă, economică sau culturală era secundară. Acest aspect a fost suplinit de existența unui puternic sentiment imperial rusesc al identității, care se baza pe mândria şi orgoliul de a avea un imperiu imens, precum şi pe succesiunea de victorii militare obținute în ridicarea lui.

 

Geneza comunismului românesc (IX)

Participanții la conferința sindicatelor și a cercurilor socialiste, Galați, 29 iunie-1 iulie 1906

Participanții la conferința sindicatelor și a cercurilor socialiste, Galați, 29 iunie-1 iulie 1906

Tulburările sociale și politice din Rusia (1905) și reverberațiile în România

La începutul secolului XX, cel mai puternic – și mai de temut – vecin al României era Rusia. Însă în anii 1904-1905 Imperiul Romanovilor se confrunta cu probleme deosebite. Înfrângerile catastrofale din războiul cu Japonia au dus la frământări politice și sociale în interior. Reprimarea marșului de protest din 9 ianuarie 1905, de pe străzile Sankt-Petersburgului, s-a soldat cu un număr mare de morți și răniți, după unele surse chiar peste o mie. „Duminica însângerată”, cum a rămas în istorie acest eveniment, a stârnit reacții în lanț în Rusia. Totodată, manifestațiile publice și grevele rusești din 1905, precum și represiunea autorităților țariste au avut reverberații și în România. În primul rând vecinătatea potența interesul. Totodată, presa din regat, inclusiv cea socialistă, scria despre ce se întâmpla în marile orașe rusești.

Cercul socialist România muncitoare din București a organizat o manifestare de protest contra țarismului, la 24 ianuarie 1905. Totodată, a fost publicată gazeta Jos despotizmul!, cu număr unic la 27 ianuarie 1905, editorialul fiind semnat de Iosif Nădejde-Armașu.

În repertoriul Teatrului Național din Iași figura încă din 1904 drama lui Maxim Gorki, Azilul de noapte. Arestarea de către poliția rusă, în 1905, a scriitorului rus a provocat manifestări de simpatie în diverse cercuri. La Iași a avut loc, la 11 februarie 1905, un spectacol pe baza piesei amintite. Socialiștii ieșeni au folosit ocazia pentru a susține în acel context o conferință de simpatie față de Gorki și de protest față de violența forțelor de ordine țariste contra muncitorilor, în sală scandându-se lozinci precum „Jos țarismul” și „Trăiască Rusia revoluționară!”.

Debarcarea marinarilor de pe crucișătorul „Potiomkin”, Constanța, iunie 1905

Debarcarea marinarilor de pe crucișătorul „Potiomkin”, Constanța, iunie 1905

Un moment aparte pentru România a fost cel legat de revolta marinarilor de pe crucișătorul „Kniaz Potiomkin Tavriceskii”, din flota rusă a Mării Negre. După unele surse din epocă, motivele răscoalei erau legate de tratamentul extrem de dur la care erau supuși marinarii ruși, iar în mod particular de lipsurile de pe nava respectivă, inclusiv de mâncarea stricată. Marinarii i-au ucis pe comandanți și pe mai mulți ofițeri, astfel încât au pus stăpânire pe crucișător și au arborat ostentativ drapelul roșu, potrivit unor date. Au tras câteva proiectile asupra portului Odessa, provocând distrugeri materiale și morți, după care s-au îndreptat spre portul Constanța, unde au ajuns la 19 iunie 1905. La bordul vasului se aflau aproape 750 de oameni. Puterea de foc a crucișătorului depășea tot ceea ce avea marina română în dotare, astfel încât nu putea fi vorba de dezarmare și internare prin utilizarea forței. Pentru că nu primiseră alimentele și cărbunii de care aveau nevoie, marinarii ruși s-au îndreptat spre portul rusesc Feodosia, din Crimeea, unde au înregistrat același refuz.

Întorși la Constanța, la 25 iunie 1905, marinarii au solicitat azil politic autorităților române. Guvernul țarului a trimis o întreagă escadră în fața Constanței, solicitând înapoierea vasului și predarea răsculaților. Autoritățile române au restituit vasul, dar au refuzat să-i predea pe marinarii ruși rebeli, care au primit salvatorul azil politic. Ulterior, marinarii ruși de pe „Potiomkin” au fost separați în grupuri mici și răspândiți în diferite județe, în special în Moldova. Unii dintre ei aveau să rămână în România, muncind în agricultură, industrie sau servicii, în vreme ce alții au fost expulzați în anii următori pentru propagandă revoluționară ori au plecat din proprie inițiativă în vestul Europei sau în Statele Unite ale Americii.

Afanasi Matiușenko, în centru stânga, cu cămașă albă

Afanasi Matiușenko, în centru stânga, cu cămașă albă

Ziarele Adevărul și Dimineața au relatat pe larg despre situația creată de crucișătorul „Potiomkin”, neascunzându-și simpatia pentru cauza marinarilor revoltați. Constantin Mille s-a deplasat la Constanța, folosindu-și influența și relațiile personale – inclusiv cu Alexandru Bădărău, prieten din tinerețe și ministru al Justiției – în favoarea celor care solicitaseră azil politic. Totodată, Mille a luat legătura cu marinarii ruși, inclusiv cu liderul lor, Afanasi Matiușenko. De asemenea, Cristian Racovski a participat la aceste întâlniri, jucând inclusiv rolul de interpret.

Diverse grupuri românești, inclusiv de socialiști, au organizat colecte de bani și obiecte pentru a-i ajuta pe marinarii ruși. Dincolo de manifestările de solidaritate, ieșirile publice ale socialiștilor români au folosit în primul rând la activarea mișcării lor. De altfel, în perioada următoare au existat voci social-democrate (Constantin Titel-Petrescu și Șerban Voinea, spre exemplu), care au scos în evidență impactul pe care evenimentele din Rusia anului 1905 l-au avut în stimularea mișcării socialiste din România antebelică.

După numai două decenii de la petrecerea evenimentelor, sovieticii aveau să folosească revolta de pe vasul de luptă în scopuri pur propagandistice, prin filmul regizat de Serghei Eisenstein, Crucișătorul Potiomkin (1925), o ficțiune care legitima violența politică pentru cauza comunismului. În România democrat-populară, episodul legat de prezența potemkiniștilor a fost frecvent invocat de către comuniștii autohtoni, devenind parte a discursului eroic revoluționar și un exemplu al „frățietății” ruso-române.

Cercurile socialiste și sindicatele din România: între autonomie și centralizare

Apropierea dintre socialiști și sindicate era vizibilă la începutul secolului XX. Mai multe conferințe au avut loc în anii 1906-1908, la care au participat atât reprezentanți ai cercurilor socialiste, cât și ai sindicatelor.

Alexandru (Alecu) Constantinescu

Alexandru (Alecu) Constantinescu

O conferință a cercurilor socialiste și a sindicatelor din România s-a desfășurat la București, la 13-15 august 1906. Delegații reprezentau 36 de organizații politice și sindicale, cu 4.466 de membri. Dintre cei 94 de participanți – 75 din partea sindicatelor și 19 din partea cercurilor socialiste – 57 proveneau din București, 14 din Iași, câte șase din Galați și Pașcani, cinci din Brăila, câte doi din Câmpina, Constanța și Alexandria. De asemenea, au fost și participanți în nume propriu din alte orașe. Între cei mai cunoscuți activiști prezenți s-au numărat Ion C. Frimu, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Mihail Gheorghiu Bujor, Alexandru Constantinescu, Iosif Nădejde-Armașu, Cristian Racovski, Vasile Anagnoste, Max Wexler, Leon Ghelerter, Ioan Sion, Emanoil Ender, Gh. Despa, Ștefan Gheorghiu, N.A. Georgescu. Au participat și doi reprezentanți ai socialiștilor români din Austro-Ungaria, mai precis din Transilvania (Gustav Auerbach) și Bucovina (Gheorge Grigorovici), precum și un delegat din Bulgaria (Noceff).

Dimitrie Marinescu

Dimitrie Marinescu

Temele mari abordate la această reuniune priveau organizarea și centralizarea sindicală, organizarea propagandei, grevele, relația dintre mișcarea socialistă și cea sindicală, legislația muncii, alegerea structurilor de conducere ale mișcării socialist și sindicale etc. S-a decis întărirea și extinderea cercurilor socialiste, constituirea unei edituri (Cercul de editură socialistă), care urma să publice broșuri de propagandă, beletristică având conținut social ori socialist, lucrări de economie politică, sociologie și „socialism științific”. De asemenea, s-a înființat Comisia Generală a Sindicatelor din România, conducerea revenind socialiștilor Al. Constantinescu, V. Anagnoste, I.C. Frimu, M. Gh. Bujor etc. Socialismul îmbrăca deocamdată mai ales haine sindicale, tendința fiind de centralizare organizațională.

Sindicatele și cercurile socialiste au ținut cea de-a doua conferință comună la Galați, la 29 iunie-1 iulie 1907. Au fost reprezentate 51 de organizații profesionale și politice, cu 6.702 membri. Alte 17 organizații nu au reușit să-și trimită reprezentanții. Au participat 86 de delegați, dintre care 42 din Galați, 20 din București, 10 din Iași, șase din Brăila, patru din Ploiești, doi din Focșani, câte unul din Câmpina, Giurgiu și Adjud. Între participanți s-au aflat Andrei Ionescu, Gh. Despa, I.C. Frimu, Dimitrie Marinescu, C. Racovski, Gheorghe Cristescu, Al. Constantinescu, V. Anagnoste, Ottoi Călin, I. Sion, Em. Socor, N.A. Georgescu, Nicolae D. Cocea, Em. Bastardo, Al. Gh. Mușoiu, Gh. Dimitriu etc. Subiectele aflate pe ordinea de zi priveau situația Comisiei Generale a Sindicatelor, tactica mișcării socialiste și a celei sindicale, presa mișcării, chestiunea evreiască. O atenție deosebită a fost acordată problemei raportului dintre sindicate și cercurile socialiste. S-a avut în vedere o delimitare între cele două, iar cercurile să se poată constitui într-un partid socialist. În cele din urmă, s-a hotărât unificarea cercurilor în Uniunea Socialistă din România. Se avea în vedere ca sindicatele și cercurile aveau să se sprijine reciproc, să conlucreze în privința intereselor generale ale muncitorimii.

Gheorghe Cristescu

Gheorghe Cristescu

La conferința de la Galați au fost alese conducerile structurii sindicale, respectiv politice. În fruntea Comisiei Generale a Sindicatelor se aflau Al. Constantinescu, D. Stănciulescu, Andrei Ionescu, Ștefan Gheorghiu și Em. Bastardo. Uniunea Socialistă avea în frunte un comitet compus din I.C. Frimu, M. Gh. Bujor, N.D. Cocea, Gh. Cristescu și C. Racovski. Frimu avea să fie ales secretar al Uniunii în septembrie 1907. O comisie formată din Constantin Dobrogeanu-Gherea, M. Gh. Bujor, N.D. Cocea, C. Racovski și Em. Socor era mandatată să alcătuiască un proiect de statut al comisiilor locale ale cercurilor socialiste, precum și un proiect de program al Uniunii Socialiste.

Socialiștii români au decis trimiterea unei delegații la Congresul Internaționalei a II-a Socialiste, care s-a desfășurat la Stuttgart între 18-24 august 1907. Cu câteva luni înaintea acestei reuniuni fusese făcută o cerere de afiliere. Delegația românească era compusă din patru membri – Alexandru Constantinescu, Andrei Ionescu, Nicolae D. Cocea și Cristian Racovski –, care au fost aleși în diferite secțiuni.

O a treia conferință a sindicatelor și Uniunii Socialiste a avut loc la 6-7 ianuarie 1908, la București. Dintre cei 84 de delegați, 58 erau din capitală, patru din Ploiești, câte trei din Iași și Turnu Severin, câte doi din Botoșani, Pașcani, Galați, Brăila, Giurgiu și Alexandria, câte unul din Moinești, Buzău și Bolintinul din Vale. De asemenea, a participat și un reprezentat al secției române a Partidului Social-Democrat din Ungaria (Ioan Crețu), precum și un delegat al socialiștilor din Bulgaria.

Ordinea de zi a reuniunii fusese anunțată încă din decembrie 1907, privind câteva subiecte majore pentru societatea românească, care parțial și în diferite forme erau dezbătute și de partidele mari, inclusiv în Parlament. Era vorba despre reformele politică, pentru ocrotirea muncii și agrară. Delegația de la Iași a avut însă un contraproiect programatic, ceea ce a dus la reformularea ordinii de zi.

Cu această ocazie a fost adoptat Statutul Uniunii Socialiste din România (USR). Se avea în vedere ca aceasta să atragă într-o acțiune comună întreaga muncitorime din țară. Scopul era organizarea muncitorilor într-un „partid de clasă”, pentru „dezrobire economică și culturală”. Din proiectul de statut prezentat de delegația ieșeană reieșea clar accentul pus pe autonomia organizațiilor locale și pe descentralizarea politică. Cum avea să observe chiar Frimu, proiectul ieșenilor „propune o descentralizare mai mare și în orice caz e mai libertar”. În privința organizațiilor locale, acestea aveau să fie cercurile socialiste. Putea fi membru al USR orice cetățean român cu vârsta de peste 18 ani, fără deosebire de etnie, religie și sex, care susținea scopurile și programul organizației și se angaja să o ajute material și moral.

O conferință anuală avea să aleagă Comitetul Central al Uniunii Socialiste din România, format din cinci membri și trei supleanți. Compoziția nominală a primului Comitet Central arăta astfel: I.C. Frimu, C. Racovski, N.C. Georgescu, N.I. Ghețu și M. Gh. Bujor. Tot cinci activiști intrau în Comisia Generală: Al. Constantinescu, Gh. Cristescu, Apostol Nicolescu, V. Anagnoste și Nae Georgescu, precum și trei supleanți. A fost constituită și o comisie pentru definitivarea programului Uniunii Socialiste: C. Dobrogeanu-Gherea, C. Racovski, Max Wexler, M. Gh. Bujor, N.D. Cocea și I. Sion. Programul urma să fie prezentat viitoarei conferințe. Unii dintre cei de mai sus fuseseră aleși în structurile de conducere politice și sindicale chiar dacă nu se aflau în țară, cum era cazul cu Racovski, respectiv Anagnoste, expulzați de guvernul Brătianu încă din vara anului 1907.

Sub seceră și ciocan (IX): Tradiție și continuitate imperială

 Imperiul Rus în secolul XIX, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Imperiul Rus în secolul XIX, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Destrămarea Uniunii Sovietice a lăsat loc multor discuții şi interpretări asupra naturii imperiale a statului sovietic, acestea variind de la poziții care-i recunoșteau calitatea imperială totală până la negarea absolută a caracterului său imperial, cu mai multe calificative intermediare, cum ar fi federație, confederație, stat multinațional sau multietnic. Reluctanța de a recunoaște Uniunea Sovietică ca un imperiu are în viziunea istoricilor câteva explicații: originea statului sovietic nu se revendică de la Imperiul țarist, ci de la politica particulară națională şi expansionistă a regimului stalinist; atitudinea binevoitoare față de naționalități; dreptul la autodeterminare; opunerea șovinismului velicorus; tonul anti-imperialist şi anti-colonial; efectele benefice ale “modernizării”, etc. De cealaltă parte, caracterul imperial este recunoscut în totalitate din cauza unei linii de continuitate în refacerea fostului Imperiu Rus, cât și a felului în care centrul imperial a tratat republicile unionale și vecinătatea apropiată.

Cucerirea Siberiei de către Ermak (Portret V. Surikov)

Cucerirea Siberiei de către Ermak (Portret V. Surikov)

Paradigma imperială a regimului sovietic este a treia dimensiune de cercetare pe care ne-am propus-o în elucidarea tipologiei sale, după cea totalitară și cea legată de „modernizare”. Înțelegerea, de multe ori critică, a paradigmei imperiale este mai mult decât necesară pentru perceperea realităților identitare spațiul post-sovietic și est-european. Dintr-un anumit punct de vedere această atitudine de distanțare și de tratare a temei imperiului și imperialismului este evitată de intelectualii și istoricii est-europeni, dar și din alte regiuni ale lumii, marcate de obicei de discursul naționalist exclusivist. Aceasta deoarece slăbește retorica formativă a propriilor reflecții și subliniază integritatea paradigmei naționalismului, care se pretează ca una exhaustivă și exclusivistă în formarea opiniei publice și istorice. O altă cauză majoră a unei astfel de ezitări este caracterul problematic al noțiunilor de „imperiu” și „imperialism”, care dincolo de componenta academică în general febrilă și abundentă, ascunde multe implicări cotidiene, experiențe personale și resentimente istorice. Observator atent al acestor fenomene, Pierre Bourdieu făcea referință la distincția dintre „categoriile analizei” și „categoriile practicii”, ca o problemă generală a științelor socio-umane, în care semnificațiile academice sunt greu de delimitat de cele cotidiene.

Prin urmare, vom discuta dimensiunea imperială sovietică din două perspective: una dedicată clarificării noțiunilor de imperiu și imperialism, alta printr-o introducere în constituirea Imperiului Rus, ambele ajutătoare în aprecierea imperial al statului sovietic.

Imperiu și imperialism: o teoretizare

Destrămarea URSS și Iugoslaviei, ca două modele de federalism ce păreau viabile și rareori recunoscute în epoca ca imperii, a generat o efervescență intelectuală deosebită în studiul problemelor imperiale și ale naționalismului. Ambii adversari, aflați într-o competiție constantă conturată încă în secolul 19, își dădeau aparent o ultimă bătălie, într-o epocă a „sfârșitului istoriei”. Prin urmare, multitudinea noțiunilor și a conceptelor legate imperialism și imperiu, dar mai ales studiile comparative referitoare la practicile imperiale diverse în spațiu și în timp, au abundat și ele, creând o complexitate contradictorie. Conceptualizarea sa a fost atât de universală și atotcuprinzătoare, încât a complicat și mai mult lucrurile: imperiile erau deopotrivă „răul și întunecatul”, dar și „principiul unificator pentru un univers ordonat, înconjurat de elementele distructive ale haosului și barbariei”; „un agresor și un expansionist”, „o închisoare a popoarelor”, dar și un garant al păstrării tipologiei și particularității pentru anumite identități, aflate în conflict cu practicile unificatoare ale naționalismului.

Anume în această varietate de percepții urmează să definim caracteristicile unui imperiu. Mai mulți cercetători s-au aplecat asupra gravării acestui concept: Ghita Ionescu vede trei elemente ale unui imperiu: un centru politic puternic, animat de o misiune istorică a expansiunii; constrângerea religioasă sau ideologică; un simte al finalității pentru elitele sale; Michael Doyle vede imperiul ca o interacțiune dintre două entități politice, una fiind numită metropolă dominantă, care proiectează influență și control asupra altor entități politice, numită periferie subordonată; Dominic Lieven consideră imperiul o mare putere, care trebuie să joace un rol important în modelarea valorilor şi culturii într-o epocă istorică; cu resurse, ideologie, tentați expansioniste şi stiluri culturale, care în termeni istorici se regăsesc în conceptul imperiului; Roman Szporluk crede că un imperiu trebuie să fie o mare putere şi să fie recunoscută ca atare internațional; să se extindă asupra unui teritoriu vast şi să includă popoare diferite sub sisteme juridice şi administrative unice; să fie dotat cu un sens al misiunii ideologice sau religioase, care transcend considerațiile politicii de putere; să acționeze ca un lider în sfera culturii.

Din această varietate de concepte și noțiuni desprindem totuși câteva elemente-cheie pentru noțiunea de imperiu: o distincție clară dintre un nucleu, metropolă, centru și o periferie, periferii, colonii; senzația că imperiul este un teritoriu extins, neomogen, multietnic, nedemocratic și dominator. Efectul decăderii și prăbușirii acestor imperii confirmă aceste supoziții, iar cea mai evidentă consecință a destrămării imperiilor este divizarea fizică şi politică a marilor conglomerate multietnice şi multilingvistice din centrul şi de la periferii într-o multitudine de state mici care aspiră să devină state-națiune. Aceste state naționale aduc în dezvoltarea lor multiple aspecte ale moștenirii imperiale, reieșind din locul pe care l-au ocupat fiecare din ele în cadrul acestor imperii. Ele au moștenit instituții imperiale de variată eficiență şi tărie, stadii inegale de dezvoltare economică şi industrializare, şi o cultură politică care a evoluat diferențiat în timp.

Imperiul Rus: geneză și constituire

Petru cel Mare, fondatorul Imperiului Rus, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Petru cel Mare, fondatorul Imperiului Rus, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Istoria Rusiei a fost întotdeauna dominată de acţiunea frontierelor sale, iar atunci când reflectăm asupra evoluției sale trebuie să avem în vedere că nu există o singură Rusie în termeni de teritoriu şi putere politică, ci mai degrabă șase Rusii legate într-un tot întreg: Rusia Kieveană, Rusia Mongolă, Rusia Moscovită, Rusia Imperială (Romanov), Rusia Sovietică (URSS) şi Rusia post-sovietică (Federația Rusă). Din acest punct de vedere modelarea statului rus şi a imperiului poate fi rezumată la patru mari procese. Primul este un proces de colonizare internă în sensul viziunilor lui S. Soloviev şi V. Kliucevski, care vedeau istoria Rusiei ca o „..istorie a colonizărilor permanente”, atât în sensul intern al teritoriilor ruse, cât şi ulterior în exteriorul acestora.

Ivan Kalita, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Ivan Kalita, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Al doilea proces este așa-numita „adunarea pământurilor” („sobiranie zemeli”) inițiată de Rusia Moscovită începând cu Ivan Kalita, care a rezultat în crearea statului rus unitar şi crearea premiselor pentru extinderea ulterioară. Cea de-a treia tendință care a modelat simțul istoric şi politic al rușilor a fost expansiunea teritorială constantă pentru căutarea securității până la momentul în care Rusia atingea o limită teritorială sau maritimă (fluvială) „naturală”. În cele din urmă, ultima strategie în modelarea teritorială şi politică a fost cea de sorginte imperială, având ca suport ideologic ideea misiunii mesianice şi determinată de formele „căii speciale” ruse, fie a triadei țariste – ortodoxie, autocrație, popor, fie celei sovietice – comunism, partid şi puterea sovietelor. N. Berdeaev a surprins profund această calitate a caracterului rus când a spus că „…ideea mesianică străbate întreaga istorie a Rusie, inclusiv comunistă”.

Teritoriile vechi şi noi deveneau un spațiu vital unic, creau o unitate organică – „nucleul” sau „oikumena” rus, care deși părea organică, nu era deloc armonioasă. Extinderea constantă a teritoriilor imperiului timp de 600 de ani a marcat definitiv societatea rusă şi a influențat ideologia statalității, acestea fiind caracterizate de ideea unui determinism geografic şi centralism de stat. Evident că în interiorul Rusiei creșterea imperiului era văzută prin prisma propriilor interese, iar oficialii şi ideologii ruși vedeau în aceasta un beneficiu pentru stat. Instinctele imperiale şi cele patriotice se suprapuneau în conștiința rușilor, acapararea de noi teritorii şi lărgirea spațiului rus influențând nu numai gândirea de stat, dar umplea de mândrie inimile și „sufletele” („души”) rușilor. Statul se obișnuia cu noi şi noi victorii, care aduceau popoare noi în interiorul imperiului, aceasta devenind un mod de viată, o rațiune firească de a fi, educa conștiința societății, modela viziunea ei despre lume şi locul rușilor în ea, contura formatul ei psihologic.

Istoricul Vasili Kliucevski, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

Istoricul Vasili Kliucevski, Biblioteca Națională a R. Moldova (BNRM)

La sfârșitul secolului XVIII, consideră V. Kliucevski, Rusia a atins limitele frontierelor naturale şi naționale, iar politica statului se schimbă, prin articularea ideii de „eliberare a altor naționalități, apropiate de cea rusă prin religie sau tribal”. În timp această contopire a teritoriilor ruse şi non-ruse, care deveneau un tot întreg, au determinat o ideologie a frontierelor naturale, conturând o geografie a sufletului rus, „Dumnezeu-Geograful” devenind o parte integrantă a viziunii imperiale ruse”. În mințile clasei politice şi a intelectualilor ruși s-a înrădăcinat astfel o viziune naivă că statul rus, spre deosebire de cele occidentale, a fost construit nu prin violență, ci prin expansiune pașnică, nu prin cucerire, ci prin colonizare. Chiar şi astăzi mai persistă ideologia colonialismului rus, încrustată cu așa calități ca „misiune civilizatoare”, toleranța şi umanismul față de popoarele cucerite, el lăsând „mai puține urme sângeroase în istorie”.

Natura „umanismului” şi „misiunii civilizatoare” imperiale era (şi este) dezavuată în general de discursul politic şi istoriografic naționalist, care în diferite perioade şi la diferite popoare constitutive ale Imperiului Rus, a pedalat ideea deznaționalizării şi asupririi naționale ca piloni constitutivi ai propriilor ideologii necesare unei consolidări identitare sau politice în raport cu centrul imperial.

Geneza comunismului românesc (VIII)

România muncitoare, publicație social-democrată, 1 mai 1905

România muncitoare, publicație social-democrată, 1 mai 1905

Socialiștii români în primii ani de după dezintegrarea PSDMR

Odată cu plecarea „generoșilor” la liberali, în 1899, mișcarea socialistă a pierdut practic liderii care aveau un anume prestigiu intelectual și social, cu capacități organizatorice și disponibilități financiare, cu oarecare vizibilitate politică. Chiar dacă nu în număr la fel de mare și nu atât de cunoscuți nici în epocă, nici în perspectivă istorică, precum „generoșii” deveniți liberali, alți socialiști au trecut la conservatori. Și nu era vorba doar de intelectuali, ci și de muncitori.

Ion Costache Frimu.

Ion Costache Frimu.

Câțiva dintre membrii socialiști activi au încercat să mențină în viață Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România. Vocile lor s-au auzit în timpul unor întruniri, însă tot mai slab, iar textele lor au putut fi citite în publicații cu o circulație restrânsă. Alții au încercat să fondeze Partidul Național-Democrat, de care se vorbise la Congresul al VI-lea, din aprilie 1899. Pentru acest motiv, ei au fost excluși din Clubul Muncitorilor din București, prin decizia liderilor acestei structuri, Ion Costache Frimu și Al. Georgescu. Consecințele disputelor interne au fost dezastruoase pentru socialiști. Slăbiciunea politică era cât se poate de clară, fie și numai dacă avem în vedere că din 1899 și până după Primul Rrăzboi Mondial ei nu au avut niciun deputat în Parlamentul României. De asemenea, ziarul Lumea nouă și-a încetat apariția în toamna anului 1900.

Constantin Z. Buzdugan.

Constantin Z. Buzdugan.

Odată cu dezintegrarea PSDMR au dispărut și cluburile muncitorești. Singurul care a reușit să se mențină, cu o activitate mult restrânsă, a fost cel din București. În anumite situații clubul se referea la sine ca la Partidul Muncitorilor. Resursele erau extrem de limitate. Uneori clubul nu avea bani nici măcar pentru plata chiriei. Dintre vechii militanți rămași, cei mai cunoscuți erau I.C. Frimu, Constantin Z. Buzdugan, C. Etineanu, I. Tabacovici, Al. Burlakof, N. Prescurea etc. Constantin Dobrogeanu-Gherea avusese o atitudine ambiguă în timpul disputelor care duseseră la dispariția vechiului partid, păstrând multă vreme bune raporturi cu „generoșii”. Din acest motiv, Gherea a fost criticat în 1899 și la începutul anilor 1900 de către socialiștii care nu plecaseră în alte grupuri politice.

Litman Leon Ghelerter.

Litman Leon Ghelerter.

Însă ulterior el s-a găsit alături de cei care se străduiau să refacă structurile socialiste.

În iunie 1901 avea să se constituie la București Cercul socialist „România muncitoare”, care într-un fel continua vechiul cerc muncitoresc cu acelați nume. Cercul urmărea să ofere „un mediu mai priitor unor idei și cugetări” (se subînțelegea că socialiste). Numărul membrilor avea să ajungă la 200 în 1902. Se evidențiau ca lideri I.C. Frimu, Dumitru Th. Neculuță, Alexandru Constantinescu, Iosif Nădejde-Armașu, V. Anagnoste. Conferințele organizate sub egida acestui cerc erau susținute de Frimu, Dobrogeanu-Gherea, Al. Slătineanu, Cristian Racovski etc. Doctorul Ioan Cantacuzino a ținut conferințe pe teme medicale, îndeosebi asupra tuberculozei, o boală socială în expansiune în România începutului de secol XX, rata mortalității fiind îngrijorător de ridicată.

Iosif Nădejde-Armașu.

Iosif Nădejde-Armașu.

Cercul a publicat în prima parte a anului 1902, săptămânal, o revistă, intitulată tot România muncitoare, din al cărei comitet redacțional făceau parte Iosif Nădejde-Armașu, Al. Constantinescu și I.C. Frimu. Înclinația teoretică marxistă era evidentă, de vreme ce în fiecare număr apăreau traduceri din textele lui Marx și Engeles sau alte materiale care făceau referire la aceștia. Publicația nu a rezistat decât jumătate de an, în ianuarie-iunie 1902. Seria a II-a avea să fie reluată în 1905, cu precizarea că era vorba de un „organ social-democrat”; în 1907 ajunsese la un tiraj de 4.500 de exemplare pe număr. Din 1914 a preluat un alt nume, Lupta zilnică.

Max Wexler.

Max Wexler.

Între liderii cei mai energici ai cercului socialist „România muncitoare” s-a numărat Ion Costache Frimu. Născut în comuna Bârzești, județul Vaslui, în 1871, Frimu a rămas orfan de tată, a întrerupt studiile și a devenit ucenic tâmplar, lucrând la Huși, Vaslui etc. La Iași a intrat în contact cu socialiștii. Stabilit apoi la București, unde își practica meseria, s-a remarcat prin activitatea la întrunirile socialiste, a început să publice în presa militantă, să țină cuvântări și să se implice în organizarea politică și sindicală a muncitorilor, determinarea și munca sa fiind apreciate de cei din jur. A și devenit președinte al Uniunii Sindicatelor Breslelor, în 1898, a fost secretar al societății lucrătorilor „Munca”, apoi a înființat Sindicatul Tâmplarilor din București, în 1905. Spre deosebire de socialiștii care proveneau din clasele superioare și vorbeau în numele muncitorilor, I.C. Frimu nu doar că era de origine modestă, dar și muncea cu brațele pentru a-și asigura existența.

Mihail Gheorghiu Bujor.

Mihail Gheorghiu Bujor.

Înainte de Primul Război Mondial, Frimu a fost un susținător al acțiunilor legale, ceea ce îl apropia de convingerile și practicile socialiștilor din primul val, chiar dacă el i-a criticat deschis pentru lipsa de apetență revoluționară, iar „generoșilor” le-a reproșat în permanență plecarea la liberali, ceea ce el considera drept o „trădare” a socialismului.

Un alt centru important în care mișcarea socialistă a renăscut a fost Iașul. Sub forma unui cerc de lectură erau semnalate întruniri încă din martie 1900. Însă în baza unui regulament, Cercul de studii sociale din Iași – autodefinit ca „social-democrat” – s-a înființat în august 1903. Fondatorii își propuneau promovarea ideilor social-democrate și pregătirea terenului pentru refacerea și unificarea mișcării socialiste din România. Putea deveni membru al cercului orice persoană, indiferent de sex, rasă ori naționalitate, cu vârsta de cel puțin 18 ani.

Ștefan Gheorghiu.

Ștefan Gheorghiu.

Liderii de început au fost Max Wexler și Litman Leon Ghelerter, între membri numărându-se de-a lungul anilor Em. Socor, Ioan Sion, Mihail Gheorghiu Bujor, Ilie Moscovici, V. Gafencu, Ottoi Călin, Amalia Ghelerter, M. Isac, Atanase Gusti, Clara Wexler, Laura Sion, I. Geller etc. Erau ținute conferințe doctrinare, dar și despre sănătatea publică, mediul social, literatură etc. Formarea militanților capabili să susțină refacerea și extinderea mișcării socialiste a ocupat un loc important în activitatea cercului ieșean, după cum reiese din diverse surse, dar și din activitatea ulterioară a unora dintre membrii săi. Ca urmare a potențialului teoretic și a deprinderilor jurnalistice existente în cercul socialist de la Iași, aici aveau să fie publicate revistele Viitorul social (prima serie, 1907-1908), și Convorbiri sociale (1916), redacția celei din urmă fiind asigurată de Mihail Gheorghiu Bujor, Max Wexler și Leon Ghelerter.

Cea mai importantă figură a cercului ieșean în primii ani de existență a fost Max Wexler. Acesta s-a născut la Iași în 1870, într-o familie de evrei români, a absolvit școala comercială, apoi a studiat la Universitatea liberă din Bruxelles. Avea aptitudini intelectuale, era interesat de studiu și fluent în mai multe limbi occidentale. Atras de socialism încă din școală, a devenit apoi membru al PSDMR. Disputele cu conducerea partidului nu au lipsit. De-a lungul anilor, Wexler a stabilit legături cu numeroși socialiști europeni, din Occident și din Rusia, a scris pentru publicații socialiste din străinătate și din România – unele l-au avut ca fondator –, a tradus în limba română texte socialiste și literatură franceză (spre exemplu, din Émile Zola).

Ioan Sion.

Ioan Sion.

S-a dovedit unul dintre teoreticienii socialismului românesc la începutul secolului XX. Asemeni altor militanți, a pus un accent deosebit pe organizare și educație, pe munca sistematică și tenace în susținerea cauzei socialiste.

Pe modelul cercului din București s-a constituit un cerc cultural socialist și la Ploiești în iulie 1900. Această structură informală a pregătit terenul pentru înființarea, în mai 1906, de către Ștefan Gheorghiu, Constantin Mănescu și Al. Vodă, a Cercului socialist „România muncitoare”, unde se țineau conferințe pe teme culturale, sociale și doctrinare. Sub influența cercului de la Ploiești a fost constituit unul și la Câmpina, tot în 1906. În baza unei propuneri enunțate atunci, la Câmpina, important centru petrolier, avea să se construiască în anii următori o clădire intitulată „Casa Poporului”, unde erau sediile unor organizații muncitorești, plus Cercul de editură socialistă.

La Turnu Severin s-a constituit în august 1906 Cercul de studii și propagandă socialistă „Înainte”, care în martie 1907 va lua denumirea de Cercul „România muncitoare”. Erau difuzate ziarul România muncitoare, broșurile socialiste, aveau loc manifestații de 1 mai, se țineau conferințe, uneori cu participarea unor activiști socialiști din alte orașe, mai ales din Ploiești și București. Alte cercuri socialiste aveau să apară ulterior la Galați, Brăila, Pașcani etc.

Dumitru Th. Neculuță.

Dumitru Th. Neculuță.

În afară de publicațiile de inspirație socialistă amintite anterior, alte câteva apăreau în primii ani ai secolului XX: Viața muncitorului (1900, București), Independența tipografică (1900-1907, București), Apărătorul (1901, București), Repausul duminical (1904, Brăila).

Marxismul a prins tot mai mult teren în rândurile unora dintre vechii socialiști, dar mai ales între cei din noua generație. Fie în cercurile socialiste europene pe care le frecventau, fie în cele din țară în curs de redefinire, socialiștii români erau seduși de perspectiva marxistă asupra lumii. Potrivit unei descrieri din epocă, pe pereții sediului cercului socialist „România muncitoare” din București se aflau tablourile lui Marx, Engels, Ferdinand Lassalle, August Bebel și ale altor socialiști europeni celebri. Spre deosebire de militanții socialiști români de la sfârșitul secolului XIX, care se implicaseră în dezbaterea largă de idei și în acțiunile politice electorale, noii militanți acordau un interes mai mare chestiunilor economice și organizării, inclusiv celei sindicale.

Sub seceră și ciocan (VII): Revoluția culturală și „omul nou”

Afiș propagandistic cu inscripția: „Să educăm o generație devotată cauzei comunismului”

Afiș propagandistic cu inscripția: „Să educăm o generație devotată cauzei comunismului”

Una din marile provocări înfruntate de bolșevici, moștenită din epoca țaristă, pre-revoluționară, era calitatea „materialului uman” care urma să construiască socialismul. Mentalitatea şi habitatul colectiv al omului rus îl făceau un individ departe de tipul autonom, individual, care era fermentul şi motorul modernizării sociale şi economice. Această realitate era cunoscută de V. Lenin, care declara că „răsturnarea politică şi socială este precedată de o revoluție culturală”. Liderul bolșevic înțelegea prin această sintagmă răspândirea revoluției urbane, „occidentale”, care urma să accelereze procesul de formare a „omului nou” necesar pentru construirea socialismului.

Fiecare epocă de prefaceri radicale şi-a dorit, din unghiul său, o nouă paradigmă, îndeosebi aceea a omului transformat şi/ sau transformator. Noțiunea în sine, întrebuințată de altfel destul de rar, are înțelesuri variabile. Pentru romanii de după căderea republicii, homo novus (după Cicero) desemna omul ridicat de curând, omul fără trecut, fără ascendență familială notorie (în sensul nostru de azi – parvenit). În secolul XVIII, sub influența gânditorilor iluminismului francez, de asemenea se profilează dorința de reorganizare a societății, în Iluminismul și Revoluția Franceză se pot vedea sursele conceptuale ale idealului unei „persoane noi”. Acest ideal, desigur, a fost însoțit de căutarea de noi forme de educație și modelare.

Revoluțiile şi răscoalele de-a lungul istoriei de asemenea au ridicat din anonimat „oameni noi”. Desigur nu era vorba de personalitățile impuse public ca indivizi de excepție, iluștri prin inteligență, operă sau curaj, ca lideri de opinie, ca eroi sau măcar ca vedete, ci numai de o tipologie nouă de inși anonimi scoși la iveală de refluxul proceselor istorice firești.

Singura tendință de a fetișiza „omul nou” ca produs insolit al noului tip de societate s-a manifestat în statul totalitar comunist, al cărui om nou era de fapt omul gloatei, omul impersonal de la natură şi apoi impersonalizat până la capăt printr-o educație artificială după tehnica dresajului şi a automatizării, așa cum a fost Homo Sovieticus. Acest om nou mitic urma să fie, ca un șurub în angrenaj, beneficiarul virtualei societăți viitoare finale, adică a societății comuniste, care va extirpa toate rădăcinile autentice ale tradițiilor spirituale ca să devină societatea ideală fără clase sociale, dar şi constructorul acestei societăți utopice.

„Omul nou”: parada din Piața Roșie (1938)

„Omul nou”: parada din Piața Roșie (1938)

Așa s-a format în secolul XX, scenarizat în secolul precedent de K. Marx (dar şi de F. Nietsche), mitul „omului nou”. În revoluția rusă şi „dictatura proletariatului” putem sesiza un caz particular al „trecerii maselor la puterea nelimitată în societate” despre care vorbește Ortega-y-Gasset în cunoscuta sa lucrare: „Astfel de crize au mai avut loc în istoria umanității… numele lor este revolta maselor”. Noul tip uman – „noii oameni” – sunt barbarii care au sărit pe scena istoriei, care agresiv şi insistent au invadat totalitatea spațiului istoric. „Două exemple cele mai relevante ale acestei regresiuni esențiale sunt fascismul şi bolșevismul, două creații a „noii politici”, care au apărut în Europa şi la periferiile acesteia”.

Reflectând asupra acestui fapt, N. Berdeaev afirma: „Comunismul nu pretinde numai crearea unei societăți noi, dar chiar a unui om nou. Se vorbește fără încetare în Rusia despre omul nou, despre o structură a unui nou suflet, iar străinii care călătoresc în Rusia reiau la rândul lor această temă. Însă un om nou nu poate apărea decât acolo unde omul e considerat drept cea mai înaltă dintre valori. În orice alte circumstanțe el nu este decât o cărămidă în edificiul societății, decât un mijloc în procesul economic, iar atunci vom asista nu la înnoirea omului, ci la dispariția lui, la adâncirea procesului de dezumanizare”.

Pe de altă parte, calitatea „materialului uman” care urma să construiască comunismul, adică ingredientele „cărămizii”, era una din cele mai mari probleme pe care le-au avut de înfruntat bolșevicii după 1917. Pentru Lenin modelul acestui „om nou” era proletariatul urban, însă chiar şi el era nevoit să accepte faptul că acest segment social era puţin numeros în Rusia, el urmând a fi completat de masele de țărani cărora să li se impună cultura urbană. Dar pentru schimbarea acestora era nevoie de timp, de „ani şi ani”.

„Construcția socialismului” în URSS era prevăzută în asemenea ritm încât nu lăsa timp pentru o „transformare” deplină şi complexă a omului. Cu atât mai mult că în curând a devenit clar că el nici nu era un element indispensabil în proiectul de modernizare bolșevic. După câteva corectări aduse pe parcursul anilor 1920, modernizarea sovietică a devenit un proiect de modernizare instrumentală, care viza progresul tehnico-material ca scop în sine, iar omul era văzut doar ca un mijloc de realizare, o piuliță. Pentru structurarea şi angajarea sa în procesul de transformare a societății sovieticii, bolșevicii au mizat nu pe „individul autonom”, ci pe „individul atomizat”, încadrat într-o nouă formă de colectivitate, care corespundea epocii industriale şi urbane. În forma sa ideală această colectivitate nu permitea o particularizare a individului, acesta devenind o piesă a mașinăriei sociale şi care era identic cu celelalte piese.

Nikolai Bukharin

Nikolai Bukharin

Într-adevăr, pentru unii lideri bolșevici forjarea omului nou era ceva asemănător cu transformarea oamenilor în mașini – maximal de productivi în muncă, deciși și organizați. Astfel, Alexei Gastev, un revoluționar, poet și teoretician al organizației științifice a muncii, scria despre necesitatea unui „om organizat special”, capabil să elaboreze un plan eficace, o schemă, pusă pe roți și care funcționează în jumătate de oră”. Imaginea „mașinii” în raport cu omul era adeseori folosită în acea vreme. Unul dintre ideologii bolșevici Nikolai Bukharin declara în acest sens: „Ne confruntăm cu problema prelucrării oamenilor și transformarea lor în astfel de mașini vii, care în toate acțiunile lor ar fi ghidate de noi principii, de o nouă ideologie proletară”.

Altă teorie a educării omului nou era înaintată în anul 1922 de pedagogul sovietic Pavel Blonsky, inventatorul termenului „homotehnie” (человеководствo). Acesta spunea că „alături de fitotehnie și zootehnie, ar trebui să existe o știință omogenă cu ele – homotehnia”. Într-un anumit sens, noua eră, era anilor 1930, a conturat linia către crearea științei de „creșterii a oamenilor”. În curând a devenit clar cine ar putea pretinde la rolul principalului „homotehnolog” al țării sovietice, care era nimeni altul decât liderul său, Iosif Stalin. Acesta sublinia în anul în 1934 că „oamenii ar trebui să fie crescuți cu grijă și atenție, la fel cum un grădinar crește un pom fructifer preferat”.

Construcția acestui centaur sociocultural, unui Homo Sovieticus original, a fost întreprinsă în cu seriozitate în URSS. Oamenii care și-au trăit cea mai mare parte a vieții în vremurile prerevoluționare păreau bolșevicilor un material de modelare mult mai puțin promițător decât copiii și adolescenții, schimbarea unui adult fiind mult mai dificilă decât a unui copil. Pentru majoritatea revoluționarilor care au ajuns la putere, copilul părea un fel de tabula rasao bucată de lut, din care cu o anumită dexteritate era posibil să modelezi orice. După cum menționa Anatoli Lunaciarski, comisarul Educației Populare din URSS în anii 1920: „Un copil de vârstă preșcolară poate fi lipit, un copil de școală poate fi îndoit, un adolescent poate fi frânt, iar pe un adult doar mormântul îl îndreaptă”.

Sociologul rus Iurie Levada definește Homo Sovieticus ca un „om simplu sovietic” (popular „sovok”), care este atomizat („este ca toți ceilalți”), impersonal, opus la tot ce este elitar şi original, „transparent” (adică accesibil pentru un control de „sus”), modest (primitiv) în cerințe (reduse la necesitățile de supraviețuire), făcut pentru totdeauna şi impasibil la schimbări şi ușor de condus (de fapt supus mecanismului primitiv de conducere).

La rândul său, Andrei Sineavski a aprofundat și mai mult această natură contrafăcută și duplicitară a „omului nou”, considerând că „omul sovietic – este întotdeauna un criminal, potențial criminal sau unul care încă n-a fost prins. Din simplu considerent, că supraviețuirea în sistemul socialist era legată într-o formă sau alta cu încălcarea legilor, dacă desigur, nu vrei să ajungi ultimul mizerabil și să-ți construiești cariera printr-o ascensiune socială, în elita socialistă, pentru care nu există legi”. Tocmai acestui om nou, marginal, îi revenea rolul principal pe scena politică a statului sovietic, care în scurt timp urma să se înmulțească până a deveni majoritar şi important în rolul butaforic de purtător al „dictaturii proletariatului”.

Unul din instrumentele principale în această operă de modelare a omului nou, așa cum prevedea Lenin, a fost „revoluția culturală” sovietică, care presupunea un „salt gigantic de la înapoierea culturală a majorității populației țării la o înaltă alfabetizare generală şi crearea unei noi intelighenții numeroase, populare şi socialiste”. Stalin a dezvoltat acest concept, revoluția culturală urmărind apariția intelighenției, care „nu a cunoscut jugul exploatării, care ura exploatatorii şi era gata să servească popoarele URSS cu încredere şi adevăr”.

În realitate, „revoluția culturală” sovietică a însemnat o teroare anti-intelectuală, însoțită de nimicirea fizică masivă a purtătorilor culturii europenizate în Rusia şi în celelalte republici sovietice, a elitei intelectuale şi artistice, a oamenilor educați în general, de suprimarea libertății individuale în creația intelectuală şi artistică, de statuarea a dogmatismului ideologic.

Din istoria rusă şi mondială au fost excluse sute şi mii de personalități marcante, iar o mare parte a moștenirii culturale a popoarelor din URSS a fost scoasă din uz și interzisă. Pentru zeci de decenii a devenit o normalitate „producerea” organizată regulată de către stat a marilor savanți, scriitori, pictori, a unor direcții de cercetare ştiinţifică şi a curentelor artistice.

Acestor deformații culturale şi educative statul sovietic i-a opus o creștere extensivă, cantitativă, a posibilităților „instrumentale” în domeniul educației, științei, artei – numărul impresionant de școli, biblioteci, muzee, teatre, cinematografe. Această contrapunere era în realitate una aparentă. Stagnarea la nivelele superioare ale culturii şi științei nu putea să nu influențeze asupra caracterului popular, de masă, a acestora, asupra stării educației școlare, asupra credibilității față de cunoștințe, asupra intereselor culturale a majorității poporului, asupra calității culturii în general. Revoluția culturală sovietică a adus în viața politică şi socială milioane de mediocrități, puţin educate, capabile să urască alternativa occidentală şi gata să servească regimul.

Pentru ca muncim si nu gandim ,iata Moştenirea lui Dragnea: cum a ajuns România să plătească o amendă de 3 milioane de euro. La mijloc: Teldrum

 

Liviu Dragnea, pe vremea când era orbit de libertate. FOTO Inquam Photos Comisia Europeană a obligat România la plata unei amenzi de 3.000.000 de euro pentru implementarea cu întârziere a Directivei UE privind spălarea banilor. Tergiversarea a fost orchestrată de Liviu Dragnea în timpul guvenării PSD, la mijloc fiind celebra firmă Teldrum, susţin surse politice pentru Adevărul. Printre executanţi: Viorica Dăncilă, Tudorel Toader şi alte cozi de topor ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ România, amendată cu 3 mil. euro de CJUE, pentru întârzierea aplicării… În 2015, Uniunea Europeană a adoptat un document esenţial pentru combaterea corupţiei: Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului. ”Fluxurile de bani iliciţi pot deteriora integritatea, stabilitatea şi reputaţia sectorului financiar şi pot ameninţa piaţa internă a Uniunii, precum şi dezvoltarea internaţională. Spălarea de bani, finanţarea terorismului şi criminalitatea organizată rămân probleme semnificative care ar trebui abordate la nivelul Uniunii”, arată documentul. Conform tratatelor UE, fiecare stat comunitar este obligat să implementeze directivele UE în legislaţia naţională într-un termen cuprins între 6 luni şi doi ani. Data-limită pentru transpunerea Directivei privind spălarea banilor era 26 iunie 2017, potrivit unor surse diplomatice. În 2015, România era guvernată de Victor Ponta, aflat pe final de mandat.  A urmat Cabinetul technocrat condus de Dacian Cioloş, cu un Parlament controlat tot de PSD. Ponta şi Cioloş au dat pagina peste Directiva UE. În decembrie 2016, PSD a câştigat alegerile parlamentare şi s-a instalat autoritar la putere. Însă printre priorităţile lui Liviu Dragnea nu se număra şi combaterea spălării banilor. Dimpotrivă. Directiva europeană interzice firmele cu acţiuni la purtător, o decizie care-l ţintea direct pe Dragnea. ”Ştia tot partidul că Liviu Dragnea are acţiuni la purtător – adică ascunse – în mai multe companii, cea mai notorie fiind TelDrum, care a devenit şi subiectul unui dosar penal. Aşadar, directiva de partid a bătut directiva europeană, ca să glumesc puţin”, explică unul dintre liderii de atunci ai PSD pentru Adevărul. Acţiunile la purtător  sunt emise de societăţile comerciale către acţionari (persoane fizice), dar fără să fie menţionat numele titularului. Pe scurt, acţionari din umbra. În acel moment, Liviu Dragnea conducea din umbră nu doar firme, ci întreaga ţară. Prin urmare, Parlamentul, dominat de majoritatea covârşitoare PSD-ALDE, nu a iniţiat niciun proiect de lege privind transpunerea Directivei privind spălarea banilor. În paralel, Parlamentul muncea cu sârg la modificarea legislaţiei penale în interesul lui Liviu Dragnea. ADVERTISING Dăncilă certa UE În iunie 2017, când se împlinea termenul-limită pentru adoptarea actului european, PSD îşi trântea propriul guvern (Sorin Grindeanu), premieră în istoria post-decembristă a României. Au urmat prim-miniştrii Mihai Tudose Tudose şi Viorica Dăncilă, care n-au suflat în faţa lui Liviu Dragnea, deşi puteau implementa Directiva europeană prin ordonanţă de urgenţă. ”Chiar am recomandat această procedură. În calitate de agent guvernamental la Curtea de Justiţie a UE, am sesizat autorităţilor responsabile necesitatea şi urgenţa transpunerii directivei înca din momentul adoptării ei la Bruxelles”, a declarat Răzvan Horaţiu Radu, avocat al României al CJUE în acel moment, mazilit ulterior de Liviu Dragnea. În 2018, în România se discuta intens despre o altă ordonanţă de urgenţă: care l-ar fi scăpat pe Liviu Dragnea de puşcărie. La un an de la depăşirea datei-limită, Comisia Europeană a dat în judecată România la Curtea de Justiţie a UE pentru refuzul de a transpune în legislaţia naţională o directivă europeană. ”Până în august 2018, data sesizării CJUE, înca se putea evita condamnarea României. La nivelul departamentului pe care îl coordonam, au fost întocmite zeci de adrese si note de informare atât către Guvern, cât şi către celelalte instituţii de linie care aveau obligaţia transpunerii directivei. Undeva a existat mereu un blocaj. Este păcat să suporte contribuabilii suma de 3 milioane de euro pentru inacţiunea unor responsabili ce pot fi uşor identificati”, a mai spus Răzvan Horaţiu Radu. În toamna anului 2018, când începea procesul României la CJUE, premierul Viorica Dăncilă se răstea în Parlamentul European: ”Nu am venit să dau socoteală!”. Iordache nu s-a putut abţine: a mai strecurat o şopârlă În final, Guvernul Dăncilă a trimis în Parlament un proiect de lege, deşi încă avea la îndemână varianta ordonanţei de urgenţă. În Camera Deputaţilor, Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, a inserat câteva prevederi controversate, care permiteau guvernului dreptul de a controla organizaţiile neguvernamentale, deşi documentul european nici vorbă să prevadă un asemenea paragraf. La presiunea societăţii civile, Florin Iordache a dat înapoi. Proiectul a devenit lege abia în iulie 2019. Prea târziu. Avocatul general Evgeni Tanchev explică, în concluzii, riscurile neimplementării la timp a Directivei privind combaterea spălării banilor: “Prezintă riscuri pentru integritatea şi pentru funcţionarea sistemului financiar al UE, întrucat îl face vulnerabil la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului şi afecteaza investitorii şi cetăţenii.”. Pe scurt, România e bună de plată. Pe lângă Liviu Dragnea, au contrinbuit masiv la această decizie: Viorica Dăncilă, Tudorel Toader, Florin Iordache, Marius Staicu şi Marius Vorniceanu, ultimii doi fiind şefii Oficiului pentru combaterea spălării banilor, instalaţi în funcţie de Liviu Dragnea.

Citeste mai mult: adev.ro/qdkmzf

 

Cum putem aduce raiul pe Pământ? Prin gânduri pozitive, meditaţie şi rugăciune!

Viata este o continua miscare in plan spiritual si in plan fizic. Cunoscute de noi, microcosmosul si macrocosmosul sunt intr-o continua miscare – o continua transformare. Miscarea sau vibratia din lumea superioara, din lumea spirituala, este putin cunoscuta noua, celor de rand. Stiinta a facut ceva progrese, atat cat a permis bunul Dumnezeu, dar este inca departe de adevar. Atunci cand ajungem la adevar, toate fenomenele din jurul nostru le intelegem, le simtim, le credem.

Pentru ca sa schimbam ceva in jurul nostru trebuie sa ne deschidem sufletul spre iubire. Iubire catre Dumnezeu si iubirea aproapele nostru. Pentru aceea, din 24 de ore cat are o zi, cel putin 4 ore trebuie sa meditam, sa ne rugam, sa ne gandim la Dumnezeu.

Orice gand al nostru trebuie sa fie pozitiv – fata de noi si fata de aproapele nostru. Orice actiune trebuie sa fie pozitiva. Vorbirea noastra trebuie sa fie de cele mai multe ori, pe cat posibil, placuta. Sa folosim cuvintele cele mai placute in convorbiri, in aprecierea aproapelui. Lucrand zi de zi la transformarea noastra vom reusi incet, incet sa schimbam vibratia bruta, egoista, salbatica si respingatoare din noi si vom deveni calmi, buni, iubitori, stralucitori la fata si la ochi. Astfel totul se va schimba in jurul nostru: in familie, la serviciu, pe strada, in tara si in lume. Numai asa si cu ajutorul lui Dumnezeu vom invinge negativul din noi si din lume si vom putea crea o lume mai buna; asa vom putea aduce din nou Raiul pe Pamant.

Daca un om este inchis sufleteste si vorba lui este respingatoare, chiar daca incearca sa spuna ceva frumos, chiar daca se roaga nu va transmite ceva pozitiv. In schimb un om bun, un om cu har prin vorbirea lui, imprastie iubire, mireasma spirituala asupra celor din jurul lui chiar daca nu spune cine stie ce.

 

Păziţi-vă de învăţătorii falşi

Ca să să vă puteţi păzi de învățătorii mincinoși (Matei 7:15-16), trebuie mai întâi să-i identificaţi ca să știți cine sunt prooroci (învăţători) mincinoşi, fiindcă este scris:

În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare,…” (2 Petru 2:1)

Prin ceea ce urmează nu se poate spune că studierea subiectului ar fi completă, deoarece, fără îndoială sunt şi alţi factori care să identifice în mod clar o persoană ca fiind un învăţător1 mincinos, adică fals (ex. un învăţător homosexual, sau un curvar, sau un pastor de sex feminin, 1 Timotei 2:11-14; 1 Cor. 14:34-37, 1 Cor. 6:9-10).

Dar, noi însă vom face prezentarea a şapte semne distincte din Scriptură. Oricare din aceste semne este o identificare a unui învăţător mincinos, astfel că dacă cel puţin unul din aceste semne este caracteristic vieţii unui om, acesta descrie clar un învăţător mincinos. Şi desigur să nu se înţeleagă că arătând numai unul din aceste semne, un om ar avea numai unul singur şi nu ar avea şi altele. Dar, pentru a face lucrurile simple şi pentru a ajuta în identificare, un semn este tot ce trebuie.

1. Prin Învăţătură Falsă

Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. (2 Ioan 1:9)

Din moment ce Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu (adică Scripturile, Ioan 1:1, 14; Evrei 4:12-13; Apocalipsa 19:13), doctrina lui Hristos nu este doar învăţătura Lui ce o găsim în Matei, Marcu, Luca, şi Ioan, ci mai degrabă, învăţătura Sa este totalitatea Scripturii. Prin urmare, un învăţător poate fi găsit a fi adevărat sau mincinos, bazat pe simplul fapt de a stabili dacă el rămâne în limitele cuvântului lui Dumnezeu, sau nu (Ioan 8:47; 1 Tim 6:3-5; 2 Ioan 9).

Isus a zis:

Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru Sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7:15-20)

Care sunt roadele despre care vorbeşte Isus, prin care putem identifica proorocii mincinoşi? La Matei 7 nu ni se spune care sunt roadele, dar în Luca da.

Le-a spus şi pilda următoare: „Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bîrna din ochiul tău? Sau cum poţi să zici fratelui tău: „Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi” şi, când colo, tu nu vezi bîrna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bîrna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Nu este nici un pom bun, care să facă roadă rea, şi nici un pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura. (Luca 6:39-45)

Deci, ce este “roada?” Roada este ceea ce iese din gură, adică cuvintele pe care le spune.

Acum, chiar dacă Isus vorbeşte în mod specific de prooroci mincinoşi în Matei 7:15-20, totuşi în Luca 6:39-45 vorbeşte în termeni mai generali (“oameni”). Prin urmare, cuvintele lui Hristos cu privire la ai cunoaşte după roadele lor este aplicabilă atât proorocilor dar şi învăţătorilor şi păstorilor, sau chiar pentru oricine altcineva care îndrumă pe alţii. Puteţi să cunoaşteţi o persoană după ceea ce-i iese din gură (Proverbe 20:11). Totuşi, acest lucru este atât de des uitat.

Dacă învăţătura falsă a oamenilor foarte cunoscuţi şi respectaţi în comunitatea creştină este demascată, argumentele pe care le auzim sunt uimitoare. Astfel că oamenii, chiar de vor vedea doctrina falsă a celor arătaţi că sunt mincinoşi, totuşi ei vor spune: “Dar îl cunoşti tu pe acest om? Ai vorbit tu vreodată cu el? Ai petrecut tu ceva timp cu el?”

Dar, Isus nu a spus: “Îi veţi cunoaşte petrecând timp cu ei.”

Dacă ceea ce iese din gura lui este înşelăciune, adică… roada, deci pe această bază consistentă ştiţi că omul este mincinos! Este atât de simplu! Nu trebuie ca cineva să-l cunoască personal pe acel om. Dacă ar fi să urmărim o parte din nebuniile pe care le auzim, atunci nu am putea examina niciodată toate învăţăturile unui om (adică roadele lui) ca să ştim dacă el este un învăţător fals sau nu, pentru că noi nu l-am chemat mai întâi şi nu am avut o întâlnire cu el şi nici nu ne-am aşezat cu el la masă, ca într-adevăr să ajungem să-l cunoaştem. Iar, dacă am face astfel, nu am putea împlinii cuvintele lui Hristos care spun simplu: “… După roadele lor îi veţi cunoaşte.

De obicei, oamenii par să creadă că roadele (sau roada bună) sunt marile slujiri, cum de exemplu sunt slujirile celor cunoscuţi: Billy Graham, sau James Dobson, sau John MacArthur, sau Chuck Swindoll, sau cei de la Promise Keepers,.2 Pentru ei, s-ar putea crede că roada ar fi toate masele de oameni care îi urmează, ca şi cum ar fi vorba de roade bune. Problema cu acest tip de gândire este că tocmai aceste lucruri (o lucrare mare, cu mulţi adepţi) îi expune ca fiind ceea ce sunt, adică, oameni nelegiuiţi (Iuda 14-15)!

În afară de Luca 6:26, tot astfel 2 Petru 2 spune:

Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. (2 Petru 2:2)

În aceste zile din urmă (2 Timotei 3:1; 4:3; Luca 18:8), faptul că mulţi îi urmează pe aceşti învăţători mincinoşi, este un semn că sunt falşi, adică nu sunt adevăraţii învăţători. De fapt, chiar este scris că puţini sunt cei ce urmează adevărul (Matei 7:14). Dar despre cei mulţi, este spus că vor urma pe aceşti învăţători şi minciunile lor (2 Petru 2:2), astfel se face că şi unii şi alţii se găsesc pe calea lată care duce la pierzare (Matei 7:13-14), adică atât învăţătorii cât şi cei care-i urmează nu vor vedea pe Dumnezeu. Şi, chiar şi din acest context, unde se vorbește despre mulţi şi puţini, se poate vedea cine sunt cu adevărat “oamenii lui Dumnezeu” (2 Petru 2:1-2).

Avertismentul lui Isus din Matei 7:13-14, este pentru cei care se numesc “sarea pământului” şi “lumina lumii” (Matei 5:13-14). Înştiinţarea aceasta este în contextul religiei corecte, după cum este exemplificat prin următoarele versete (Matei 7:15-27).

Astfel deci, cam cât de multă învăţătură falsă ar trebuii unui om, ca să poată fi numit un învăţător fals, adică mincinos? De fapt nu foarte multă.

1 Timotei 1:3 spune: “să nu înveţe pe alţii altă învăţătură.” Care este deci standardul? Ei bine, acesta este: “nici o altă învăţătură.” Şi, nicidecum nu este: “Ei bine, poţi fi greşit privitor la unele lucruri,” ca şi cum s-ar spune, puteţi continua în doctrină falsă. Nu, Scriptura nu spune un astfel de lucru.

La 1 Timotei 6:3 este zis:

 • Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase [Iar, de la Geneza la Apocalipsa, cuvintele sunt foarte sănătoase], ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, şi nu ştie nimic …

Deci, dacă cineva învaţă altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este o învăţătură falsă. Cei care au Duhul Sfânt în ei, ascultă cuvintele lui Dumnezeu (Ioan 8:47). Ei vor fi de acord cu cuvintele sănătoase. Dar, cei care nu cunosc pe Dumnezeu, vor respinge aceasta (Ioan 8:47).

Acum, ce putem spune despre confruntare? Anume, despre care un om care are o oportunitate de a fi de acord cu cuvintele sănătoase? Dacă nu există alte semne că acel cineva ar fi un învăţător fals (cum ar fi cele menţionate mai jos), Scriptura oferă atât de multe instrucţiuni, dar şi un avertisment pentru a proteja pe credincios.

1 Timotei 5:19-21 oferă instrucţiuni despre modul în care să se confrunte un bătrân (prezbiter, pastor), care păcătuieşte. Păcatul fiind învăţăturile mincinoase; prin urmare, ar trebui să fie expus în public (“în prezenţa tuturor,” 1 Timotei 5:20). Dacă omul este identificat ca fiind un învăţător fals, Isus chiar avertizează să nu fie confruntat în privat (Matei 7:3-6). Învăţătorii mincinoşi trebuiesc să fie trataţi (expuşi) cu public. Isus a făcut acest lucru în Matei 23, dar şi în Luca 11. Deci, dacă bănuiţi că cineva este un învăţător fals şi doriţi să-l confrunţi cu privire la învăţătura falsă, făceţi-o biblic. Făceţi-o public. Dacă el este un prezbiter care păcătuieşte, atunci el trebuie să fie confruntat”, în prezenţa tuturor” (adică public, în prezenţa adunării de credincioşi, 1 Timotei 3:15; 5:19-20). Dacă el se dovedeşte a fi un om care pur şi simplu a fost în eroare (cum a fost Petru, Galateni 2:11-21), atunci el va fi de acord cu cuvintele sănătoase (1 Timotei 6:3). Dar, dacă el se dovedeşte a fi de fapt un învăţător fals, nu va consimţi (1 Timotei 6:3-5) şi nici nu va primii mustrarea, aşa că, adevăratul credincios ar trebui să fugă de un astfel de om (Ioan 10:5; 1 Timotei 6:3-5; 2 Timotei 2:20-21). Nu mustra în privat, pe un pastor care învaţă doctrină falsă. Acest lucru este împotriva a ce este zis la 1 Timotei 5:19-20. Dar, dacă mustri în privat un pastor şi dacă el se dovedeşte a fi un învăţător fals, acesta s-ar putea întoarce și să te rupă în bucăţi (Matei 7:6).

2 Petru 2:1 vorbeşte despre erezii nimicitoare. Cum ai putea oare determina, ce este nimicitor şi ce nu? Desigur, aceasta ar fi simplu: “Orice este contrar Cuvântului lui Dumnezeu are potenţialul de a fi nimicitor, deoarece abate încrederea oamenilor de la Cuvântul lui Dumnezeu.”

Un exemplu, în Romani 14:1 Pavel spune să nu se dispute asupra lucrurilor îndoielnice. El dă ca exemplu consumul de carne. Pavel o spune clar, să nu vă apucaţi la vorbărie pentru acest lucru. Tu nu poţi susţine şi nici lupta pentru lucruri îndoielnice. Despre ce domeniu vorbeşte el? Acesta este de domeniul conştiinţei, deci este vorba de o convingere personală (Romani 14:22-23). Dacă este lăsat în domeniul conştiinţei personale, este un lucru îndoielnic. În acest caz nu trebuie să fie contestat (Romani 14:2-4). Dar, dacă cineva trece peste acest domeniu de convingere personală, atunci avem o problemă. Dacă cei “mincinoși” vor spune ceva ca: “Noi nu putem mânca carne. Nu putem fi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu dacă mâncăm carne…“, aceasta ar fi ca şi cum Biblia învaţă acest lucru. Aici, clar este diferit, fiindcă au plecat de la un lucru îndoielnic şi din ea au făcut o învățătură demonică (1 Timotei 4:1-5).

Această problemă, dacă este lăsată în sfera convingerilor personale este o chestiune îndoielnică, deci nu trebuie să fie contestată. Dar, dacă cu toate acestea, se învaţă ca pe o doctrină biblică, aceasta ar devenii erezie nimicitoare (1 Timotei 4:1-5), şi aici ar trebui să ne împotrivim şi să luptăm pentru adevăr (Iuda 3). [Pentru mai multe detalii, consultaţi Unitatea Sfinţilor.]

2. Făcându-se apel la Tradiţie

Când vine vorba de o înţelegere corectă a Cuvântului lui Dumnezeu, tot ceea ce are nevoie un credincios este Duhul Sfânt (1 Ioan 2:27). Credinciosul nu are nevoie de “părinţii bisericii” (care erau catolici, a se vedea Părinţii Bisericii), nici de presupuşii …”mari oameni ai lui Dumnezeu din trecut”, sau de cei din istoria bisericii, sau de comentatori, ori cercetători ai Bibliei, sau de vreun om special (cum ar fi Darwin Fish, ori Vasile Sanda), etc… În caz contrar, orice altă cale este un apel la tradiţia oamenilor. În Coloseni 2:8 Pavel a avertizat:

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.

Nu scrie că avem nevoie de “sfânta tradiţie” (adică tradiţia oamenilor) pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este tot ce avem nevoie să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan 2:26-27 spune:

V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

Avem noi oare nevoie de “obiceiurile” sau practicile tradiţiei bisericii, pentru a ne feri de rătăcire de la adevăr? Nu. Tot ce avem nevoie este de Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt.

Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt, şi ştiţi orice lucru. V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr. (1 Ioan 2:20)

Ceea ce găsim în contextul acestor versete din 1 Ioan 2:20-21, 26-27 sunt versete despre anticrişti (1 Ioan 2:18-19).

1 Ioan 4:1-6 spune:

Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă Sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilaşilor, Sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume. Ei Sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă. Noi însă Suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

De asemenea, 2 Ioan 7 spune:

Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!

Ce înseamnă, şi cine sunt cei ce “nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”? Practic, este a nega adevărul din 2 Petru 1:3 şi 2 Timotei 3:16-17, sau cei ce neagă ceea ce este arătat în 1 Ioan 2:26-27 – că tot ce ai nevoie este Hristos, Cuvântul Său şi Duhul Său. Dacă cineva vine şi spune că ai nevoie de tradiţiile oamenilor pentru a înţelege corect Cuvântul lui Dumnezeu şi că trebuie să trăieşti această viaţă aşa cum ar învăţa ei – acesta este Anticristul. Dacă vine cineva cu amăgire deşartă, îndepărtându-vă de calea dreaptă ce urmează Cuvântul lui Hristos – acesta este Anticristul. Dacă cineva caută să te convingă prin filozofie sau pragmatism (învăţăturile începătoare ale lumii) – acesta este Anticristul.

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. ( Coloseni 2:8-10)

Cu alte cuvinte, nu aveţi nevoie de filosofie. Nu aveţi nevoie nici de tradiţia oamenilor. Şi nici nu aveţi nevoie de învăţăturile sau principiile de bază care lucrează în această lume. Avem nevoie de Hristos, şi numai de El. Pentru că “în El locuieşte trupește toată plinătatea Dumnezeirii”. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este în trup în Hristos. Dumnezeu, Isus Hristos, a venit în trup. Credincioşii sunt compleţi în Hristos şi nu au nevoie de nimic altceva pentru a trăi în această viaţă în evlavie, sfinţenie, şi auto-control (Galateni 5:22-23; Evrei 2:14-18, 4:14-16). Nu aveţi nevoie de psihologie, sau tradiţii (alte învăţături superioare Cuvântului lui Dumnezeu ) sau ceva “ce are sens” (principiile de bază ale lumii), etc. 2 Petru 1:2-3 spune:

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot [Deci nu ne lipseşte nimic] ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,

Credincioşii au toate lucrurile care ţin de viaţă, sau trăire şi evlavie, prin cunoaşterea lui Hristos (Cuvântul, Apocalipsa 19:13; Evrei 4:12-13). Nu avem nevoie de nimic altceva. Dacă am spune că ne-ar mai trebuii ceva, este ca şi cum am spune că Hristos nu a venit în trup, şi aceasta este împotriva lui Hristos (Anticristul). 2 Timotei 3:16-17 spune:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Cuvântul lui Dumnezeu este tot ce aveţi nevoie să fiţi “desăvârşiţi şi cu totul destoinici pentru orice lucrare bună.” Dacă învăţătorii/pastorii sau oricine altcineva s-ar apropia de voi şi vor spune, “Aveţi nevoie de comentariile Părinţilor Bisericii, ca să căpătaţi pricepere prin studiile presupuşilor oameni ai lui Dumnezeu din trecut, ca să înţelegeţi corect Cuvântul lui Dumnezeu,” acesta este anticristul.

Unii poate vă vor spune să învăţaţi mai întâi “Istoria Creştinismului” sau “Creştinismul Ortodox”. Aceşti termeni fac apel la tradiţiile oamenilor (Coloseni 2:8). Acest apel este anticristul. Care este standardul valabil pentru adevăr? Este Cuvântul lui Dumnezeu, nu “Istoria Creştinismului.” Astfel că orice apel la tradiţie, arată/expune pe acest om, ca fiind un învăţător fals un mincinos, a cărui încredere nu este în Dumnezeu, care este în trup (Isus Hristos, Ioan 1:14, Coloseni 2:9), ci mai degrabă în tradiţia oamenilor (Coloseni 2:8-10; 2 Ioan 7).

3. Sau la „Înţelepciunea lumii”

La fel ca cele de mai sus, în 1 Corinteni 2:2 Pavel a scris:

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

Ce vrea Pavel să spună prin această declaraţie? Că el nu a mai învăţat din Scriptură, nimic altceva oare, decât caracterul şi acţiunile lui Hristos (adică numai ceea ce se găseşte în Matei, Marcu, Luca şi Ioan), precum şi faptul răstignirii Sale? Nu, nicidecum, ci Pavel a învăţat tot planul lui Dumnezeu (Fapte 20:27). În 1 Corinteni 2:2 Pavel nu spune că el nu a învăţat întregul plan al lui Dumnezeu. De fapt, chiar declaraţia lui înseamnă că el a învăţat tot planul lui Dumnezeu, pentru că Hristos (adică, Cuvântul, Ioan 1:1, 14; Apocalipsa 19:14; Evrei 4:12-13) este tot planul lui Dumnezeu. El este Cuvântul Dumnezeului celui viu. De fapt, ceea ce Pavel a arătat practic aici, este că cunoştinţele pe care el le lăsa să iasă de pe buzele lui a fost de cunoaştere a Scripturii (Hristos), şi pe El răstignit. Însă înţelepciunea acestei lumi nu poate să priceapă (1 Cor. 3:19).

Pavel nu a venit cu o înţelepciune deosebită, lumească. El spune: “Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” Dar, cine face apel la înţelepciunea acestei lumi (cum ar fi, psihologia) sau doreşte să aducă orice fel de înţelepciune lumească, ca să ajute pe oameni să trăiască viaţa curată înaintea lui Dumnezeu şi să arate căi sau moduri, prin care oamenii să scape de păcat, sau de voia minţii lor blestemate (Romani 1:28), etc, aceasta îl identifică ca fiind învăţător mincinos, acesta este antihrist (Coloseni 2:8-10; 2 Ioan 7). Deoarece, Isus Hristos a venit în trup (2 Ioan 9). El a fost deci, părtaş aceluiaşi tip de carne ca şi noi (Evrei 2:14). El a suferit în acest trup şi a fost ispitit la fel ca şi noi (Evrei 2:18). El a învăţat ascultarea prin suferinţă (Evrei 5:8). El chiar se temea3 de Dumnezeu, aşa cum şi noi trebuie să facem (Evrei 5:7).

Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:15-16)

Isus Hristos este în trup, chiar şi azi (1 Timotei 2:5), şi El este Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat, sau ceva prea greu pentru El (Ieremia 32:27)? Nu, nu este.

4. Prin “Desfrânare”

 • Prea iubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos ( Iuda 1:3-4)

Un alt semn comun de identificare a unui învăţător fals este, cineva care transformă harul Dumnezeului nostru în desfrâu. O altă descriere a desfrâului poate fi găsită în 2 Timotei 3:5 care spune: “având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.” Ei au o formă de creştinism (evlavie), dar neagă puterea adevăratului creştinism (evlavia adevărată). Ei neagă puterea care se manifestă într-o adevărată convertire atunci când harul lui Dumnezeu salvează un suflet (Efeseni 2:1-5; 2 Corinteni 5:17). Cum pot învăţătorii mincinoşi nega puterea evlaviei? Cum poate fi văzut acest “desfrâu” ?

A. Desfrâul în practică

Sunt mulţi care transformă harul lui Dumnezeu în desfrâu şi practic învaţă că o persoană poate cunoaşte de fapt pe Hristos, deci să fie mântuit și în calea lui spre cer, şi totuşi să trăiască în păcat, practicând-ul şi fără să se pocăiască. Acest concept este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu (Romani de exemplu 8:1-14; 1 Corinteni 6:9-10; Galateni 5:19-21, 6:7-8, Efeseni 5:5-6, 1 Ioan 1 :5-6; 2:3-5, 1 Ioan 3:6-10; Apocalipsa 21:8, 22:15). A spune că o persoană poate trăi în păcat fără să se pocăiască şi totuși să fie mântuit (ex, în drumul lui spre cer), aceasta înseamnă a transforma harul lui Dumnezeu în desfrâu (este ca un permis de păcătuire). 1 Ioan 2:4, vorbeşte de această problemă foarte clar.

 • Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.

Dacă cineva, care spune că-L cunoaşte pe Dumnezeu, învaţă că puteţi practica păcat fără pocăinţă şi că puteţi trăi în această stare, este un mincinos. El este dintre cei care transformă harul Dumnezeului nostru în desfrâu. Numai acest lucru, arată deja clar că este un învăţător fals. Scriptura mai spune că cei care sunt curvari, închinători la idoli, efeminaţi, hoţi, lacomi, beţivi, batjocoritori, hrăpăreţi, laşi, mincinoşi, ucigaşi, vrăjitori, defăimători, nelegiuiţi, violenţi, mândrii, neascultători de părinţi, nedemni de încredere, fără discernământ, fără dragoste firească, neînduplecaţi, ipocriţi, rebeli, fără evlavie, răpitori, cei ce jură strâmb, sau oricine este împotriva învăţăturii sănătoase; la fel ca toţi cei care trăiesc nedrept, vor merge în iad dacă vor murii într-o asemenea stare (Ezec. 33:12-19, Rom. 1:29-31, 1 Cor. 6:9-10; 1 Tim. 1:8-10; Apoc. 21:8, 22:15).

B. Desfrâul în învăţătură

2 Ioan 9 spune clar:

Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.

Doctrina lui Hristos” este învăţătura lui Hristos. Dacă înţelegeţi că Hristos este Cuvântul (Ioan 1:1, 14; Apocalipsa 19:13; Evrei 4:12-13), atunci veţi înţelege că, de la Geneza la Apocalipsa este, “Doctrina lui Hristos”. Deci, versetul nouă stabileşte clar că cei care au pe Dumnezeu, sunt credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel că ei “rămân în doctrina lui Hristos“. Cei care nu rămân în limitele Sfintei Scripturi, nu au pe Dumnezeu. Este de fapt ceea ce este stabilit în versetul nouă. Apoi, în versetul zece este spus:

Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta [Adică tocmai ceea ce era precizat în versetul nouă], să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” (2 Ioan 1:10)

Cu alte cuvinte, dacă vine cineva la voi şi nu învaţă să nu se depăşească limitele Cuvântului lui Dumnezeu caracteristice (“să se rămână în ele”), şi să nu se înveţe nimic contrar Cuvântului lui Dumnezeu, ei sigur nu cunosc pe Dumnezeu, prin urmare, dacă aceştia nu aduc această învăţătură, să nu aveţi nimic de a face cu ei. Nici măcar să nu-i salutaţi. Dacă-i salutaţi, veţi fi părtaşi faptelor lor rele (versetul 11). De ce?

Pentru că Biblia învaţă că dacă vine cineva la tine cu învăţătura aceasta, şi-i spui, “Hei, frate!” (sau ceva în acest gen), şi tu-l saluţi şi-l aduci în casa ta, ce faci prin aceasta? Tu de fapt, spui în esenţă aceleaşi lucruri ca şi el, te asociezi gândirii lui. Fiindcă, tu nu eşti în opoziţie cu el. Aducând-ul în casă, este ca şi cum ai spune: “Noi toţi avem pe Dumnezeu. Adică, tu ai gândirile tale şi eu le cred pe ale mele. Dar suntem toţi fraţi în Domnul. Cu toţii suntem în creştere şi învăţare…“. Deci, dacă-l primiţi în casă, sunteţi în dezacord cu 2 Ioan 9, la fel cum este şi el, cel puţin în practică, dacă nu în învăţătură sau precepte, prin chiar aceste acţiuni de primire şi salutare.

Ce învaţă 2 Ioan 9, este de fapt adevărul despre care Isus atrage atenţia, în Ioan 10:4-5 şi 10:27-28.

După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” [Adică, ei sigur nu vor urma învăţători mincinoşi] (Ioan 10:4-5)

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10:27-28)

Cu alte cuvinte, cei care au pe Dumnezeu, să ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Isus a spus în Ioan 8:47, “Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu.” Dacă nu luaţi aminte la cuvintele lui Dumnezeu (indiferent despre ce-i vorba) nu aveţi pe Dumnezeu (2 Ioan 9; 1 Timotei 6:3-5).

Ecumenismul, spune şi afirmă că “toţi suntem creştini, că de fapt, noi nu avem decât diferenţe doctrinare“, sau că trebuiesc păstrate doar unele “elemente esenţiale sau cele de bază, ale credinţei” (deci, se presupune că celelalte sunt doctrine secundare sau neesenţiale, care de fapt, nu sunt necesare pentru mântuire), dar tocmai acest lucru este desfrâu doctrinar. Este, de asemeni, desfrâu, să se accepte orice formă de ecumenism. Ecumenismul, este în principiu, ca un permis erorilor.

Ecumenismul, de fapt, caracterizează un învăţător mincinos. Practicând-ul, este schimbarea harului lui Dumnezeu în desfrâu. Pentru că, spre deosebire de orice gândire ecumenică, oamenii lui Dumnezeu sunt una (Ioan 17:17-21), şi cei născuţi din Dumnezeu, umblă în adevăr (2 Ioan 9, 1 Ioan 1:7; 2:3-5), atât practic, adică în viaţa de zi cu zi, dar şi doctrinar, în ceea ce ei cred (Romani 8:14, a se vedea, de asemenea, raportul nostru intitulat, Unitatea sfinţilor şi / Tu crezi că eşti mântuit, dar nu eşti!).

5. Prin tăcere (adică, nu se ia nici-o atitudine)

Ioan 10:11-13 precizează:

Eu Sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale cărui oi nu Sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit, şi nu-i pasă de oi.

Cel plătit, (cel care este acolo pentru a face bani, salariatul) nu face nimic contra lupilor. Lupii, sunt cei care propagă minciuni (de ex, Matei 7:15; Faptele Apostolilor 20:29). Cei plătiţi, nu fac nimic împotriva altor învăţători mincinoşi. Când vezi un om care nu dă avertizări (adică să dea nume), acesta este un profesor fals el însuşi, un angajat.

Şi când spunem “avertizări”, vorbim despre felul de avertizări pe care Cuvântul lui Dumnezeu le dă în ceea ce priveşte învăţătorii mincinoşi. Unii “lideri creştini”, pot da impresia că ar expune învăţătorii mincinoşi, dar îi expun ei într-adevăr, dezvăluind ceea ce sunt? Adevărul este că, învăţătorii mincinoşi conduc oamenii către iad (Matei 7:13-14, 15:12-14, 23:15, Luca 6:39, 2 Tesaloniceni 1:8; 2:10, 2 Petru 2:18-22; Apocalipsa 21: 8; 22:15), deoarece prin vicleşug, aceştia distrag încrederea oamenilor de la Cuvântul lui Dumnezeu.

Învăţătorii mincinoşi, conduc oamenii spre iad şi ei înşişi sunt pe drumul lor către iad (2 Petru 2:17; Iuda 4,13). Orice expunere biblică a unui învăţător fals are această înţelegere, adică nu se poate ca un mântuit (ex. în drumul său spre cer) să fie lup. Învăţătorii mincinoşi distrug sufletele, şi ei înşişi vor fi distruşi (2 Petru 2:3). Ei sunt laşi (Apocalipsa 21:8) deoarece le este frică să facă distincţie ca să arate adevărul, şi să-i expună pe cei mincinoşi.

Dumnezeu spune: “şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le / expuneţi-le”. (Efeseni 5:11)

Unii învăţători, pastor sau orice alt lider “creştin”, refuză să expună faptele întunericului [Apropo, învăţătorii falşi sunt lucrători ai întunericului, 2 Corinteni 11:13-15], fiindcă:

 1. Refuză să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 5:11).
 2. Nu urăşte răul (Proverbe 8:13), și astfel, ei arată că nu se tem de Dumnezeu.
 3. Prin acţiunile lor se vede clar descrierea unui “păstor plătit”, adică unul care nu-i pasă de oi. Ei, numai dau impresia că le pasă de turmă (Matei 23:28), dar simplul fapt că nu dau avertizări cu privire la învăţătorii falşi din zilele noastre şi nu îi expun, chiar prin aceasta, ei arată că nu le pasă de oi. Şi tocmai prin acest lucru se poate identifica un învăţător fals (care este, cel plătit, adică un mercenar, un salariat, cineva care este acolo pentru bani, 1 Timotei 6:05; 2 Petru 2:15).

De obicei, nu numai că învăţătorii falşi nu expun, dar tocmai ei dau, de asemenea, aprobările şi aprecierile lor pentru mulţi dintre învăţătorii din zilele noastre care sunt vorbiţi de bine (Luca 6:26).

Ei nu numai că refuză să expună lucrările neroditoare ale întunericului, dar au, de asemenea, părtăşie cu ei prin exaltarea lor, tratându-i ca pe nişte oameni evlavioşi. Foarte adesea menţiunile lor pe anumite cărţi, este semn de deosebită preţuire şi stimă acordată celor/celui ce a scris o carte. De exemplu: “Cartea lui Jack Hayford, “Promise Keepers” (copyright 1997) rezumă acest lucru prin chiar primele sale şase pagini din cartea intitulată “Laudă pentru Păstorii Promisiunii / Praise for Promise Keepers”. Astfel că pe şase pagini, unul după altul, învăţători falşi aduc omagii lui Hayford şi (sau) cărţii acestuia, care astfel, transformă harul lui Dumnezeu în desfrâu (Iuda 4, a se vedea raportul nostru despre Hayford). De fapt, doar trei din cele treizeci de impresii sunt numai laude pentru carte. Douăzeci şi şapte de citate, îl laudă pe Hayford însuşi.

Acum, compară toate aceste laude şi tăcerea lor, despre care se menţionează în Ioan 10, cu legea lui Dumnezeu, Dumnezeu Însuşi şi oameni lui Dumnezeu din trecut.

În comparaţie, ar trebui să devină evident, că cineva care nu expune învăţătorii falşi din zilele noastre, care sunt “printre” noi (2 Petru 2:1), nu are pe Dumnezeu (2 Ioan 9)!

A. Legea

Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haide după alţi dumnezei” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, „şi să le slujim”! să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi. Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. (Deuteronom 13:1-5)

Legea vorbeşte şi nu tace, atunci când este vorba despre proorocii falşi dar şi cum trebuie să se facă cu ei. Legea nu tace atunci când în mijlocul poporului, se ridică un profet sau visător mincinos. Legea lui Dumnezeu spune că el trebuie să fie omorât. Avem aici opunere destul de serioasă! Cum ar putea avea legea, o împotrivire atât de puternică? În legea lui Dumnezeu, expunerea, opunerea, şi distrugerea sunt rezervate pentru cei care vorbesc fals în numele lui Dumnezeu.

Dar proorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, proorocul acela să fie pedepsit cu moartea.” Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?” Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. (Deuteronom 18:20-22)

Cu alte cuvinte, să nu vă fie frică de el, omorâţi-l (Deuteronom 18:20). Legea a poruncit moartea celor care, din proprie iniţiativă, spun că vorbesc de la Domnul (în numele Domnului) şi a poruncit moartea celor care, ar vorbi astfel încât să îndepărteze oamenii de Domnul Dumnezeu. Şi, tocmai acest lucru fac învăţătorii mincinoşi. Ei vorbesc în numele Domnului în mod fals şi vorbesc astfel încât să îndepărteze pe oameni de Dumnezeu (fiind chiar ei înşişi amăgiți, 2 Timotei 3:13). [Apropo, în zilele noastre nu suntem chemaţi să omorâm pe nimeni, Romani 10:4; 13:1-2; Galateni 5:18; decât poate, dacă sunteţi un poliţist sau militar, iar aceasta fiindcă sunteţi la datorie, Romani 13:4].

B. Dumnezeu Însuşi

Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. [Dumnezeu le numeşte lucruri grozave şi urâcioase. Şi de ce?] Proorocii proorocesc neadevăruri [Aceasta nu este ceva de mică importanţă.], preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă? ( Ieremia 5:30-31)

Falsa prorocie, care este echivalent cu învăţătura falsă, este considerat de Dumnezeu ca un “lucru grozav şi urâcios.”

Şi Domnul mi-a zis: „Nu mijloci pentru poporul acesta! Căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile, şi chiar dacă vor aduce arderi de tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi; ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea şi cu ciuma.” „Eu am răspuns: „Ah! Doamne Dumnezeule! Iată că proorocii lor le zic: „Nu veţi vedea sabie, şi nu veţi avea foamete; ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.” Dar Domnul mi-a răspuns: „Proorocii lor proorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, şi nu le-am vorbit; ci ei vă proorocesc nişte vedenii mincinoase, proorociri deşerte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor. De aceea aşa vorbeşte Domnul despre proorocii care cu toate că nu i-am trimis Eu, proorocesc totuşi în Numele Meu, şi zic: Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta.” -,,Proorocii aceştia vor pieri ucişi de sabie şi de foamete! (Ieremia 14:11-15)

Dumnezeu este pornit împotriva celor care vorbesc minciuni! Reţineţi, de asemenea versetul şaisprezece.

Iar aceia, cărora le proorocesc ei, vor fi întinşi pe uliţele Ierusalimului, de foamete şi sabie; nu va avea cine să-i îngroape, nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor; voi turna astfel răutatea lor asupra lor.” (Ieremia 14:16)

Acesta este motivul pentru care cel ce pretinde că vorbeşte în numele lui Dumnezeu este atât de oribil. Şi aceasta duce la moarte, distrugerea veşnică, pentru cei care urmează minciuni. De fapt, în Ieremia 23:22 Domnul indică faptul că, cel puţin în acest context, dacă aceşti oameni ar fi spus adevărul, oamenii ar fi luat aminte.

Dacă ar fi fost de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu, şi să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor!” (Ieremia 23:22)

Oamenii sunt călăuziţi astfel încât să fie neascultători de cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Deci, Domnul spune acestor prooroci şi păstori care au proorocit în mod fals:

Vai de păstorii care nimicesc şi risipesc turma păşune-i mele, zice Domnul.” „De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: „Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit, şi nu v-aţi îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre, zice Domnul.” (Ieremia 23:1)

Cum va face El acest lucru…? Cuvântul, spune: “. . . şi voi pune peste voi o veşnică ocară, şi o veşnică necinste, care nu se va uita.” (Ieremia 23:40)

Despre ce anume vorbeşte El…? Despre, iad desigur (Daniel 12:2). Citeşte prin Ieremia 23:9-40 şi Ezechiel 13:1-8 şi ar trebui să vedeţi că Dumnezeu este categoric împotriva celor care vorbesc în mod fals în numele Lui. Dumnezeu este contra învăţătorilor mincinoşi (a se vedea, de asemenea, 2 Petru 2:3-9; Jude 5-7,11). Prin urmare, este absolut ridicol ca aceştia să nu fie expuşi (Efeseni 5:11).

Unii învăţători falşi ar putea spune: “Noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul nostru. Este al lor să-şi dea seama cine sunt învăţători falşi.” Aceasta chiar ar fi ridicol! Ca noi să predicăm Cuvântul şi să vorbim drept despre El, şi tocmai noi să nu-l împlinim?

Dumnezeu spune ca ei să fie, “osândiţi, sau expuşi” (Efeseni 5:11). “Păziţi-vă” de ei (Matei 7:15). “Feriţi-vă” de ei (Romani 16:17).

  1. Oamenii lui Dumnezeu de asemeni se împotrivesc învăţătorilor falşi

După cum Dumnezeu este împotriva celor care vorbesc în mod fals în Numele Lui, tot aşa sunt și copiii Săi împotriva celor care vorbesc în mod fals în numele lui Dumnezeu (Romani 8:14). Dacă nu vedeţi acest lucru într-un om, dacă nu veţi vedea într-un om o mânie sfântă şi chiar ură pentru cei care vorbesc minciună, nu aţi întâlnit încă omul care are Duhul lui Dumnezeu în el.

Pavel

Pavel a avut Duhul lui Dumnezeu în el, şi el s-a opus vehement celor care ar duce pe cineva pe căi greşite. În Faptele Apostolilor 13:6-12 Pavel se opune lui Elima. În Filipeni 3:1-2 acest avertisment este dat astfel:

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Păziţi-vă de cîinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijelații aceia!

Pavel vorbeşte aici de fiinţe umane, şi el îi numeşte “câini” şi “scrijelați.” Spunându-le scrijelați, nu este deloc bun sau măgulitor să se zică despre evrei (Filipeni 3:3). Pavel este contra celor ce-şi zic credincioşi, dar care conduc oamenii pe un drum greşit! Iată dar cuvintele lui Pavel din Galateni, contra celor care au propagat circumcizia credincioşilor în Galatia:

Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! (Galateni 1:8-9)

Şi, schilodească-se odată cei ce vă tulbură! (Galateni 5:12)

În Faptele Apostolilor 20:25-31 Pavel exemplifică felul de păstor, care era el şi temerile care erau mereu în inima lui.

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi, şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrămi pe fiecare din voi. (Fapte 20:29-31)

Cât despre nume? A dat el nume? A numit Pavel pe cineva? Da, desigur! Pavel nu a văzut nici o problemă în expunerea, sau identificarea oamenilor din timpul lui. În 2 Timotei 4:14, Pavel vorbeşte despre Alexandru căldărarul. El nu numai că dă numele acestuia dar şi meseria pe care el o făcea, apoi se roagă ca Dumnezeu să-l judece pentru ceea ce a făcut!

Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Fie ca Domnul să-i răsplătească după faptele lui. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. (2 Timotei 4:14)

În 1 Timotei 1:18-20, Pavel numeşte pe Imeneu şi Alexandru. În 2 Timotei 1:15 numeşte pe Figel şi Ermogen. În 2 Timotei 2:17-19 Pavel numeşte pe Imeneu şi Filet.. . În 2 Timotei 3:8 Pavel numeşte pe Iane şi Iambre, deşi erau morţi, totuși el dă numele. În 2 Timotei 4:10 Pavel numeşte pe Dima, menţionând că el l-a părăsit, deoarece el “a iubit lumea de acum”, subliniind că omul acesta va pierii (1 Ioan 2:15). În Galateni 2:11-21 Pavel confruntă public chiar pe Petru, care nu era un învăţător fals, dar nu umbla drept, ci cu ipocrizie.

Creştinii sunt îndemnaţi, să se ferească de cei ce fac dezbinări şi tulburări împotriva învăţăturii primite, şi să fie evitaţi.” (Romani 16:17) Pavel a pus în practică ceea ce a predicat.

ISUS

Dumnezeu în trup (Ioan 1:14; 1 Timotei 3:16) s-a opus învăţătorilor mincinoşi / falşi din zilele Lui şi a avertizat pe ucenici.

Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.” Ucenicii se gândeau în ei, şi ziceau: „Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!” Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni, şi câte coşuri aţi ridicat? Nici de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni, şi câte coşniţe aţi ridicat? Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor?” Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor. (Matei 16:6-12)

Isus nu vorbea despre un grup neînsemnat care nu ar exista. El a vorbit despre farisei şi saduchei, care făceau parte din religiile cele mai cunoscute în acele zile, ale iudaismului (Romani 3:1-2; Ioan 4:22). Ucenicii ştiau despre aceste două grupuri de lideri religioşi. El îi identifică şi avertizează pe ucenici despre “doctrina [învăţătura] Fariseilor şi a Saducheilor.” Este interesant că El foloseşte termenul de “aluat”. Aluatul este o cantitate mică de drojdie (sau oricare alt agent de dospire), care merge în pâine şi are efect de pătrundere, şi acesta afectează întreaga pâine. Aceeaşi descriere a învăţătorilor mincinoşi este prezentată în 2 Petru 2:1. Ei aduc pe furiş erezii nimicitoare. În secret, ereziile lor distructive pătrund printr-un ansamblu de oameni într-un mod ascuns şi cauzează distrugerea, nimicirea sufletului.

În afară de avertizare cu privire la învăţătură, Isus menţionează chiar alte aspecte referitor la învăţare.

În învăţătura pe care le-o dădea, Isus le zicea: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi, şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe. Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi, şi după locurile dintâi la ospeţe; casele văduvelor le mănâncă, şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osânda va veni peste ei.” (Marcu 12:38-40)

În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul Fariseilor, care este făţărnicia. Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. (Luca 12:1-2)

Aici, în Luca 12:1-2, Isus avertizează că vor spune un lucru şi vor face altul (ipocrizie). Ei ar putea spune un lucru bun, dar care să nu-l trăiască. Asta e făţărnicie, este modul tipic de trăire al ipocriţilor. În Matei 23:13-33 Isus se opune categoric falşilor învăţători din zilele Lui. El îi numeşte “şerpi şi pui de năpârci”. Un alt exemplu perfect de opoziţie serioasă şi expunere a celor ce propagă minciuni în numele lui Dumnezeu se găseşte în Luca 11:37-54. Isus, este invitat la masă, de un fariseu, aici, chiar în casa lor, Isus îi mustră pe faţă.

Pe când vorbea Isus, un Fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat şi a şezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: “Voi, Fariseii, curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire şi de răutate. Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi pe cea dinăuntru? Daţi mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute! Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe! Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele care nu se văd şi peste care oamenii umblă fără să ştie.” Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul şi I-a zis: “Învăţătoru-le, spunând aceste lucruri ne ocărăşti şi pe noi.” “Vai şi de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. “Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele. Vai de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voştri. Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voştri; căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele. De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: “Le voi trimite proroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii: de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta! Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”

După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L pună la strâmtorare şi să-L facă să vorbească despre multe lucruri; I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui. (Luca 11:37-54)

Isus îi dă pe faţă, este serios şi vorbeşte dur cu cei care duc oamenii în rătăcire. El, spune: “Vai”, dar pentru ce acest vai? De ce este vai? Iată de ce:

Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! (Matei 18:6-7)

Hristos vorbeşte despre acei credincioşi (Matei 18:3) care fac pe alţii să se poticnească. Dar aceasta este exact ceea ce fac învăţătorii mincinoşi, ei fac pe cei mici să se poticnească (2 Petru 2:18). Acel vai este şi astăzi valabil, după cum şi cuvintele lui Isus “sunt încă adevărate”.

Învăţători falşi din ziua de azi, de obicei prefăcându-se, dau numai impresia (Matei 23:28), că ei sunt contra celor ce vorbesc fals. Ei vor vorbi despre învăţători mincinoşi, în general. Ei, chiar vor spune: “Fereşte-te de proorocii mincinoşi” şi spunând: “Fereşte-te de învăţătorii mincinoşi”, dau impresia că cei ce-i urmează sunt în siguranţă. Ei zic poate: “Fereşte-te de Martorii lui Iehova şi de Mormoni, sau de alte religii false ca Islamul.” Dar ei nu expun pe cei care sunt “printre copiii lui Dumnezeu,” şi care s-au “strecurat neobservaţi” (Iuda 4). Iar, ceea ce tocmai am văzut prin mulţimea acestor versete din Scriptură, nu este doar un avertisment general, dar se specifică clar expunerea, sau osândirea şi împotrivirea faţă de anumite persoane şi grupuri specifice. Aceştia sunt numiţi şi identificaţi şi trebuiesc înfruntaţi pe faţă. Ceea ce se întâmplă aici nu este în spatele uşilor-închise. Acest lucru este făcut public, adică dat pe faţă, iar aceste fapte ale întunericului trebuiesc osândite.

Deci, când vezi un lucrător care tace şi nu zice nimic de lupii din zilele noastre, este pentru că el este cel plătit. El este acolo pentru bani. Aceasta pentru că el însuşi este un învăţător fals, căruia nu-i pasă de oi (Ioan 10:12-13). Tocmai acest semn de identificare îl condamnă. Asta este tot ce trebuie să ştii despre un om. Duhul Sfânt este în opoziţie cu el.

6. Lăcomie

2 Petru 2:3 clarifică: vorbind de învăţătorii mincinoşi, care “prin cuvântări înşelătoare“ei caută să aibe un câștig de la voi. În a doua parte a versetului paisprezece din 2 Petru 2 se spune, “Ei au inima deprinsă la lăcomie….” Acest lucru este de bază pentru învăţătorii falşi. Ei sunt iubitori de bani. Deoarece inima lor locuieşte, în lăcomie. Acest lucru este ceva greu de dovedit celor care au minte necredincioasă (de exemplu, cei care nu umblă în adevăr, 2 Corinteni 4:4). Cu toate acestea, este un semn de identificare pentru cei care au ochi să vadă. [Aţi putea, de asemenea, citi articolul referitor la datorii.]

1 Petru 5:1-2 spune:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care Sunt un prezbiter ca şi ei, un Martor al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârșav, ci cu lepădare de sine.

Ce este în contrast cu câştig necinstit / mârșav? Dorinţa. Atunci când falşii învăţători vând învăţăturile lor, casete, cărti, etc, pentru profit, sunt ei oare dornici de obţinere a unui câştig? Pentru ce sunt ei dornici? Ei sunt dornici de bani. A pune un preţ pe cuvântul lui Dumnezeu şi a avea un profit din aceasta, este “câştig mârșav”. Unele biserici au seminarii sau cursuri care percep bani, pentru predarea lor. Venitul, seminariilor şi a Universităţilor Biblice reprezintă un câştig necinstit. Clasă după clasă, cursuri după cursuri, totul necesită bani, după bani, în scopul de a fi predat, zică-se „cuvântul lui Dumnezeu”.

Pentru mulţi, “evlavia” este pentru cei bogaţi! Pavel a spus:

Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi [Era deja o practică răspândită în zilele lui Pavel.] ; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. (2 Corinteni 2:17)

Acum, cele de mai sus nu este de obicei recunoscut. Dar, poate, chiar unele dintre scrierile acestor învăţători falşi, ar putea fi un pic de ajutor, în expunerea inimilor lor lacome (2 Petru 2:14). Ken Ham, director executiv pentru Răspunsuri în Geneza, scrie în decembrie 1998 o scrisoare:

  • „. . . aşa cum am sfârşit încă un an şi aşteptăm cu nerăbdare acest al doilea mileniu, în acord cu voi, să analizăm cu atenţie natura reală a luptei spirituale în America. Dorinţa mea este ca la bază, să rămânem în lupta spirituală şi pentru a face acest lucru, Răspunsuri în Geneza are nevoie de ajutorul vostru financiar. Vrem să încheiem în 1998, în negru, aşa cum am făcut în fiecare an. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a face acest lucru.”

Dar chiar din declaraţia sa: “avem nevoie de sprijinul dumneavoastră”, ce dezvăluie el? Că el nu are credinţă în Dumnezeu. Unde este credinţa în declaraţia, “avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a face acest lucru.” Dacă este lucrul lui Dumnezeu, el nu ar avea nevoie de sprijin de la nimeni altcineva, doar sprijinul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ar oferi ajutor, aşa cum ar crede El de cuviinţă (fie prin intermediul unor persoane sau altfel) fără a fi nevoie să cerşească pentru bani. Ken scrie mai departe la punctul următor:

  • “avem o serie de proiecte care au nevoie să fie finanţate, deoarece acestea vor avea un impact asupra multor vieţi.” În paragraful următor, el spune: “… prin generosul vostru dar (sau daruri) pentru a marii oportunităţile de mai jos, puteţi avea un rol activ cu noi în această luptă.” Şi în ultimul paragraf el scrie:
  • „. . . avem de gând să rămânem pe terenul nostru şi să luptăm pentru ceea ce este în mod clar o decizie de zonare dreaptă. Această luptă va fi foarte costisitoare şi avem nevoie de ajutorul vostru financiar special pentru a acoperi aceste costuri legale din următoarele câteva luni. Costurile au depăşit deja 10.000 de dolari. Este o povară financiară suplimentară pe care nu doresc să o mai menţionez, dar după mai multe întruniri al celor evlavioşi, eu şi AiG consiliul de administraţie, cred că este absolut drept a face acest lucru! Vă rugăm să luaţi în considerare un dar mai special pentru a ne ajuta în această luptă! (gros în original)”

Cu alte cuvinte, el spune: “Daţi-mi banii voştri!” Folosind orice argument, precum Ken Ham de exemplu, oricine ar putea venii să ceară bani de la voi. “Am nevoie de un hambar, şi am nevoie de bani pentru a construi hambarul meu, aşa că l-am putea folosi spre slava lui Dumnezeu.” Cineva totdeauna ar putea veni cu câteva idei ca să facă bani. Un alt exemplu al celor doritori de bani (lăcomia) îl găsim într-o scrisoare din 23 noiembrie 1998 scrisă de Dr. Sydney DeWall, preşedintele Jerusalem University College în Israel. El spune la sfârşitul scrisorii:

  • „În acest Crăciun, vă rugăm să luaţi în considerare un cadou de $ 500, $ 250, $ 100, $ 50 sau mai mult, ca promovare a căii de viitori lideri creştini, a cunoaşterii celui care este Mântuitorul nostru Isus Hristos.”

Cu alte cuvinte, “Vă rog, să-mi daţi banii voştri.” Unii ajung fără ruşine nerăbdători pentru banii oamenilor. Noah W. Hutchings de Southwest Radio Church, scrie la sfârşitul scrisorii lui din iulie 1998: “.. şi amintiţi-vă, am nevoie de rugăciunile voastre şi de sprijin financiar ACUM!” (sublinierea în original).

Cu alte cuvinte, “Vreau banii voștri şi îi vreau ACUM!” Când oamenii încep să vorbească despre modul în care au nevoie de banii voştri, puteţi şti că ei vor banii voştri şi sunt lacomi (2 Petru 2:3). Lăcomia, numai acest semn singur arată că încrederea lor nu este în Dumnezeu, ca Efeseni 5:5 şi Luca 16:13 ce declară:

Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. (Efeseni 5:5)

Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe cellalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Luca 16:13)

7. Sau … Vorbiţi de bine

Isus spune:

Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi! (Luca 6:26)

Texte Majoritare a manuscriselor greceşti nu există “toţi”. Potrivit cu Text Majoritate citeşte, “Vai de voi, când oamenii vă vor grăi de bine!….”

Isus compară pe cei care sunt “vorbiţi de bine” cu proorocii mincinoşi din vechime. Nu putem spune despre acest verset că nu se aplică şi acelor învăţători despre care unii vorbesc împotriva lor, dimpotrivă. În trecut, au fost oameni ce au vorbit împotriva proorocilor falşi de asemeni. Ilie a vorbit împotriva proorocilor mincinoşi din zilele lui (1 Regi 18:27-40). Mica a vorbit împotriva proorocilor mincinoşi din zilele lui (1Kings 22:23 f). Ieremia a vorbit împotriva proorocilor mincinoşi din zilele lui (de exemplu, Ieremia 23 & 28). În Luca 6:26 Hristos nu a spus că, dacă toată lumea vorbeşte de bine de voi şi nimeni nu vorbeşte împotriva voastră, atunci va fi vai de voi. Hristos spune: “Vai”, pentru cei care, ca şi proorocii falşi din vechime, vorbesc oamenilor ceea ce vor să audă (Isaia 30:8-10, Romani 16:17-18, Galateni 1:10) şi, prin urmare, sunt vorbiţi de bine. Dacă s-a înţeles că oamenii sunt răi (Psalmul 14:1-3), atunci ar trebui să se înţeleagă cuvintele lui Isus în Luca 6:26. Oamenii sunt răi, şi lor le sunt plăcuţi învăţători răi (2 Timotei 4:3-4). Aşa cum a fost în zilele lui Isaia, aşa este astăzi.

Du-te acum-zice Domnul-de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă, şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. Scrie că: „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: „Să nu vedeţi!” şi proorocilor: „Să nu proorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!” (Isaia 30:8-11)

Israel, în acest exemplu, a fost foarte flagrant în respingerea lui Dumnezeu. Cei care pretind că ascultă de Dumnezeu sunt, de asemenea, cei cărora le plac “lucrurile măgulitoare, înşelăciunile” şi sunt “iubitori de plăceri” (2 Timotei 3:4, 4:3; Tit 1:16). Prin urmare, cei ce urăsc pe Dumnezeu, pretind numai că sunt ascultători şi chiar pe faţă, ei vorbesc de bine pe acei învăţători care le spun ceea ce vor ei să audă. Dacă aceştia sunt vorbiţi de bine în comunitățile “creştine” (2 Timotei 3:1-5; 4:3-4), după cum proorocii falşi din vechime erau vorbiţi de bine, în comunitățile evreieşti (Luca 6:26), tot la fel fac azi învăţătorii mincinoşi despre care Domnul avertizează. Oamenii din comunitățile “creştine” din zilele noastre “îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute” (2 Timotei 4:3), şi să asculte de învăţători mincinoşi, primind să asculte predici de mare renume.

Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. (2 Petru 2:18)

Învăţătorii mincinoşi gâdilă urechile oamenilor prin vorbiri dulci şi amăgitoare, înşelându-i pe cei lesne crezători, ei sunt cei ce momesc oamenii prin vorbiri dulci şi amăgitoare, rostind vorbe trufaşe.

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. (Romani 16:17-18)

Aceşti învăţători mincinoşi, care nu slujesc Domnului, ci înșală prin vorbiri dulci, aşa cum citim la sfârşitul versetului optsprezece, ei slăvesc pe oameni pentru câştig, notaţi de asemeni ce spune Iuda 16.

Ei Sunt nişte cârtitori, nemulţămiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru câştig.

Când un învăţător predică mai tot timpul despre dragoste, harul lui Dumnezeu, binecuvântări, etc, toate aceste subiecte “frumoase”, nu sunt ele într-adevăr “vorbiri dulci”? (Romani 16:18). Este uimitor cât de plăcut este acest lucru oamenilor. Învăţătorii mincinoşi nu vin nici-o dată înaintea oamenilor spunând: “Sunt un învăţător fals, un mincinos.” Ei nu vin cu coarne pe cap şi cu un costum roşu. Şi nici nu zic: “Sunt aici ca să vă înşel. Feriţi-vă!” Iată, dar ce a spus Domnul Isus în Matei 23:27-28

Vai de voi, cărturari [Cărturarii sunt învăţaţii / savanţii, apropo, au fost “învăţaţi” şi în acele zile], şi Farisei făţarnici! Pentru că voi Sunteţi ca mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru Sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru Sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

Este uimitor cum oamenii caută spre ceea ce pare a fi dumnezeiesc (evlavios). Iar dacă un om are un aspect plăcut la vedere şi pare un om duhovnicesc, ei sunt atraşi de acest om. Ei nu privesc dincolo de ce se vede. 2 Petru 2:1 spune: ei “strecoară pe furiş erezii nimicitoare ” şi Iuda 4 spune că ei se strecoară, deci “neobservaţi”. Oamenii nu observă, deoarece sunt orbiţi. Aceasta nu este foarte evident. Dar un lucru este evident. Dacă aveţi un caz în care un om este vorbit de bine, aceasta este de condamnat.

Potrivit cu Luca 6:26 care-l condamnă. “Vai de voi, atunci când oamenii vor vorbii de bine de voi.” (Luca 6:26, Texte Majoritare)

Un exemplu de cum: cineva este “vorbit de bine” îl găsim în cartea lui John MacArthur, Successful Christian Parenting (copyright 1998). La prefaţă chiar, găsim scris această laudă: “John MacArthur este pastor, învăţător la Grace Community Church din Sun Valley California. El este unul dintre cei mai populari comentatori ai Bibliei şi vorbitori la conferinţe biblice din ţară.”

O altă modalitate de “vorbire de bine” este des întâlnită printre cei mai populari învăţători falşi. Mulţimea “creştinilor” (2 Timotei 3:1-5; 4:03; 2 Petru 2:2) vorbeşte de bine de falşii învăţători, la fel cum mulţimea “evreilor” din trecut a vorbit de bine de proorocii mincinoşi (Luca 6:26 ). Un alt exemplu grafic în acest sens este Billy Graham. Graham este “Considerat ca cel mai mare predicator din lume” şi “unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi lideri din lume” (Just As I Am, drepturile de autor 1997, la prefaţă). Dacă ar fi fost el un om al lui Dumnezeu, el ar fi urât de lume, nu iubit. Isus a spus:

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu Sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. (Ioan 15:18)

Isus spune, “Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei.” Când vezi un om iubit de lume, puteţi şti cu certitudine că el este din lume şi slujitor al Diavolului (1 Ioan 5:19; 2 Corinteni 11:15). Un om al lui Dumnezeu nu va fi vorbit de bine, mai ales în zilele noastre rele (Efeseni 5:16) deoarece lumea abundă de creştinism fals (2 Timotei 3:1-5 şi 4:3; Luca 18:8). Învăţători falşi sunt “vorbiţi de bine”, şi din pricina lor, adevăratul om al lui Dumnezeu este hulit.

Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. (2 Petru 2:2)

8. În cele din urmă

Cum tăgăduiesc învăţători falşi pe Domnul? 2 Petru 2:1 şi Iuda 4 spun că învăţători mincinoşi resping pe Domnul şi-L tăgăduiesc. Cum se face acest lucru? Ar trebui să fie evident că aceştia nu vin să spună, “Nu cred în Hristos.” sau “Isus nu este Domnul.” sau ceva în acest sens. Iuda 4 spune că s-au “strecurat (pe neobservate)” şi 2 Petru 2:1 spune: ei “vor strecura pe furiş” erezii nimicitoare. Iar Tit 1:16 are răspunsul la modul în care aceştia tăgăduiesc pe Domnul, care i-a răscumpărat.

Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci Sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.

9. În concluzie

Pavel spune către sfârşitul vieţii sale, “M-am luptat lupta cea bună…” (2 Timotei 4:7). Pe lângă lupta cu acestă carne păcătoasă din care suntem, mai este o luptă bună, ce este deci “lupta cea bună?” Susţinând (a lupta) pentru credinţă aceasta este lupta cea bună (Iuda 3).

Pavel a scris:

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi, nu Sunt supuse firii pământeşti, ci Sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:3-5)

Răsturnând orice falsitate şi minciună, aceasta este o parte a luptei. Este bine, extrem de bine, să luptăm pentru credinţă (Iuda 3), a lupta, lupta cea bună (2 Timotei 4:07), a pune jos orice lucru care se înalţă împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu (2 Corinteni 10:3-5), şi a expune lucrările neroditoare ale întunericului (Efeseni 5:11). Este bine ca să fie expuşi învăţătorii mincinoşi. Cei care sunt prinşi în minciună şi în întunericul acestui veac, urăsc desigur această expunere (Ioan 3:19-20), deoarece ei nu iubesc adevărul, Domnul Isus Hristos (Ioan 14:6).

Subnote

1 Persoană care învaţă sau instruieşte pe cineva; maestru, preceptor, dascăl. 2. Iniţiator, autor sau propagator al unei doctrine; îndrumător, sfătuitor, povăţuitor. II. Adj. (Înv.) Care învaţă, care sfătuieşte. În cazul nostru învăţător al Legii / Bibliei, deci se înţelege că din numărul lor fac parte şi pastorii.

2 Aşa cum am menţionat eu traduc din scrierile unui pastor din SUA, unii dintre aceşti pastori renumiţi, sunt cunoscuţi mondial, iar în România sunt alte exemple ca: Richard Wurmbrand, Iosif Ton, Vladimir Pustan, şi alţi pastori cunoscuţi, sau desigur am putea da exemplu învăţăturile bisericii ortodoxe, penticostale, baptiste, adventiste, catolice, evanghelice, carismatice, sau oricare altele care pretind că sunt creştine, dar nu sunt. Acestea sunt numai câteva exemple, desigur că mai sunt şi altele pe care nu le excludem.

3 Evrei 5:7 El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui. O altă traducere… şi a fost ascultat, datorită supunerii Sale în teamă.

In original: Identifying False Teachers, a true church.

Traducere Vasile S.

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*