Nu iliescu, Marx, Stalin sau alţi satanişti, ci Isuss, şi Ioan, şi Petru, şi… Pavel, ne-au spus că prin pocăinţa şi credinţa Cristică, prin golirea de sine, adică prin mărturisirea păcatelor, prin „hrănirea” cu Învăţătura bună, plăcută, adevărată, Dumnezeiască- Biblică, prin practicarea Evangheliei, ne întoarcem de la întunecimile satanei la Lumina lumii pentru Îndumnezeire…” Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.A. 26/17,8) Ca să nu suferim precum Poporul Evreu, nepocăit şi nenăscut din nou prin pustie, să nu-l respingem pe Eliberatorul Isuss, care ne scoate nu doar din sclavia egipteană, ci şi din robirea proprei babilonii globaliste „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3/9)

Statuia lui Baphomet- Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii “la arme”! EVANGHELIA LUI SATAN- De Arthur W. Pink- Satanismul Modern…Tipuri de SatanismjiVerdictul Final- By Dennis Priebe…Viaţă în Duhul…Natura mântuirii lui Hristos denaturată …de „evangheliştii” zilelor noastre…Singularitatea lui Dumnezeu
uiCând este omul eliberat de puterea Satanei? LUCIFER MORNINGSTAR, SATAN, DIAVOLUL SI ANTICHRIST… Isaia 14:12-14 12Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
9k
citeste mai multe »

A) Încă nu ne-am săturat de învăţătura socialistă, comunistă, fesenistă- globalistă, deci demonistă, (căci toate au ca tată “profesor” pe diavol)? De ce mai acceptaţi ca hrana- hoţia, minciuna, viclenia, răzbunarea, manipularea, curvia, cearta, bârfa, sclavia, prostia, sărăcia şi alte mizerii ale gunoierului cosmic (Rom.1/29-32)? Nu mai amânaţi nici o clipă golirea, ELIBERAREA, prin moartea cristică şi prin naşterea din Sămânţa, din Învăţătura Duhovnicească, dăruite gratis de Iisus, în Ioan, cap. 3, prin “pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A.20/21), căci prin botezul în Moartea Lui, numai El îngroapă (inneacă ) firea veche, (Rom. cap.6) demonică, a fiecărui om care-L primeşte şi-L crede, pentru a fi umplut cu Plinătatea Lui! Nimeni… nu-l poate birui… pe satan, decât Isuss-!Deci, să ne facem Una cu eL-toţi Oştenii Lui de pretutindeni, uniţi sub Căpetenia Biruitorului care, deja i-a zdrobit capul la Golgota… căci fără Atotputernicia Lui ramanem nimicuri (Ioan, cap. 15)

Cum au furat Tariceanu si Nastase un miliard de euro prin retehnologizarea hidrocentralei Portile de Fier? Anii 1990: SRI-ul si Politia furau cot la cot cu infractorii … Cum au fost asasinati martorii Evenimentelor din 1989 de catre regimul KGB-istului Ion Iliescu…Cum s-au imbogatit din furt sefii Politiei si fostii securisti in regimul KGB-istului Ilici Iliescu…Mafiotul PSD-ist Nastase Adrian a primit de la Bechtel un comision de 80 milioane de dolari…Puscariasii escroci, care ne-au furat de ne-au rupt 25 de ani, trandavesc in vile de protocol etc
mnPreotul  masturbator si… Imbogatirea LIDERILOR SINDICALI! Cine stabileste furtul avutiei obstesti, prin “privatizarea”neconstitutionala? Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că  privatizarea (FURAREA ) “Roman” SA Braşov şi etc sunt neconstituţionale… 1- Incepând cu Papa de la Roma, continuând cu Patriarhul Daniel şi terminând cu toată preoţimea din întreaga lume şi cu fiecare om întrupat din păcat şi născut în fărădelege, este în pielea oii pierdute, pentru că şarpele a înveninat sângele fiecărui rătăcit, încă din Grădina Eden…Deci,” Vai de pastorul de nimic” (Mica 11/17)…” Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici” (Matei 23)…” preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea” (Tefania 3/4 b)/// VA INVITAM SA VA INFRUPTATI DIN ROADELE EDUCATIEI culto-religioase  …Guvernul SUA a “nascut” copii modificaţi genetic, zamisliti in eprubeta, fara de …pacate /// Daca din 1958 pana in anul 2011, Romania si-a mai avortat inca un popor,  mai ales ca Iliescu a votat Legea pentru…! etc
4B)  Aşa cum preoţimea din toată lumea a pus în minţile şi ţarina inimii seminţele idolatriei, formalismelor, surogatelor, vicleniilor, câştigurilor mârşave şi falselor învăţături, tot aşa, să recolteze ce a semănat. Dacă vă plac “roadele duhovniceşti “ale oamenilor, nu aveţi decât să continuati “lucrătura”. Dar dacă vă doare starea lumii şi a fiecărui om în parte, pentru care a sângerat Isus, dar voi îl taxaţi şi stricaţi pe nemerit, intoarceti- vă de pe calea fiului risipitor.Cât încă se mai poate, reveniţi-vă, pocăiţi-vă precum Patriarhul IOV şi naşteţi-vă din nou, precum Patriarhul Nicodim (Ioan, cap 3).Vă reamintesc, invitaţia oferită de Duhul Sfânt, prin “sfântul “vostru Petru:” Căci suntem în clipa când judecata sta să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scăpa cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.1 Petru 4/17-19
11Lucruri extraordinare pe care nu le știai despre corpul uman…Marine Le Pen: “Globalizarea este o barbarie, corporaţiile multinaţionale conduc lumea”; Hipermarketurile ne distrug economia, iar noi ne facem că nu observăm; Corporația face legislațiaboi
citeste mai multe »

Komunismul ne-a învăţat că nu este Dumnezeu, că lumea provine din maimuţă că… Şi astfel, s-a ales praful de munca noastră… Fesenismul globalist, nu doar că l-a scos pe tuşă pe Creatorul şi Proprietarul omului/cosmosului, dar ne învaţă să luptăm contra Lui, contra Adevărului, Dreptăţii şi împotriva altor Roade Sfinte, pentru că avem ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44… De aceea se va alege pulberea de popor, de ţară, de toată lumea; Hoţia, corupţia, cearta, preacurviile şi celelalte maimuţăreli satanice, (feseniste/globaliste) din Gal.5/19-21, alcătuiesc belşugul învăţăturii nedumnezeiesti! De aceea, cât se mai poate, gratuit, să ne prizăm la transfuzia cu Gândirea şi Învăţătura hrănitoare, pură, veşnică, desăvârşită, din Sângele lui Isus, prin pocăinţă, căci numai Sângele Lui ne pecetluieşte, ne apără, mai mult decât sângele de animal de pe uşile caselor EVREISTI din Egipt. Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: „Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte PECETEA lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpionului, când înţeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. „(Ap.9/4,5,6)

Satana înlănţuit…Scumpul preţ al Crucii…Singur în Mulţime By Joe Crews…David Brainerd – „Eram mort spiritual”…Peter Masters – Eliberarea conștiinței împovărate…

edd

Charles H. Spurgeon – Ați biruit pe Cel Rău si…Trei volume cu predici…Păcatul de neiertat…Puterea unui NU categoric… 

bu

Spunând NU scenelor sexuale… Rugăciunea toboşarului…Samuel Rutherford – Frumusețea lui Hristos
dwMielul si cartea cu sapte peceti…Hristos si cele sapte biserici luminatoare…Ce sunt cele șapte peceți și cele șapte trâmbițe din cartea Apocalipsa?

citeste mai multe »

Înainte de răpirea Bisericii, zidită din pietre (oameni) vii, care-l acceptă pe Iisuss drept CAP, nu coadă , să puneţi peste El toate murdăriile din inimile neînnoite din nou, (Matei, cap 15/10-20) căci sunt mai scârboase decât cele toaletare! Mărturisiţi-vă Lui şi aruncaţi-le peste Mielul Pascal, ca să „facă ispăşire pentru păcatele norodului,” (Evrei, cap.2/17) aşa cum le puneau EVREII peste ţapul ispăşitor, căci Iisuss a înlocuit toate arderile şi jertfele de tot, la Golgota, unde a ars în locul fiecăruia şi a mistuit toate păcătuirile, ca să nu ne mai otrăvim cu ele niciodată căci, prin pocăinţă şi credinţă, ne-a golit de sine şi ne-a umplut cu Plinătatea învăţăturilor Lui, ca să intrăm nu în Arca lui Noe, ci în Corabia-” Salvarea” Cristică; Grăbiti-vă, c ăci uşa urmează a se închide şi miliardele de oameni (nenăscuţi din nou) vor rămâne pe dinafară, ca în vremea potopului.” Ceilalţi oameni,… nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor ” (Ap.9/20,21) şi, au ajuns în iazul de foc- moartea a doua,cu toate “”datoriile”” neplătite… (Ap.20)

Mărturisirea păcatelor în Vechiul Testament…Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?IZBĂVIREA DE SUB ROBIA LEGIIRom.7:1-25
ddwIzbăvirea de sub robia păcatului…O interpretare a suferinței…Puterea invierii…Păcatul împotriva omului, păcatul împotriva lui Dumnezeu- de James Montgomery Boice…
bisssIsus Hristos a fost singurul care a putut ispăşi pentru păcatele noastre…Omul este creat, ca sa fie liber de pacat! (daca vrea…) Ganduri cu privire ca ispasirea realizata de Hristos

citeste mai multe »

Noi îl ţinem la uşă, ca pe roata de rezervă şi îl facem preş! Dar cât n-ar fi dat cei din vechime, nu doar să umble cu Dumnezeu, ci să devină Una cu El. Să credem că la Golgota ne-a răstignit, îngropat, înviat şi înfiat, ca să ne umple cu toată Plinătatea Lui (căci El este şi Învierea, Viaţa, Calea, Adevărul etc)! ASTEPTATORII Lui, să rămână în El, unde nu se joacă nimeni cu păcatul, pentru a primi tot felul de binecuvântări duhovniceşti, mântuirea, răscumpărarea, moştenirea, izbăvirea, cunoaşterea, circumcizia inimii şi alte daruri şi Roada Duhului, dimpreună cu El, dacă suntem „înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.” (Col. 2/7)… Aşa cum Dumnezeu i-a spus lui Avram să plece din casa lui, din felul său de a fi, gândi, făptui, şi nouă ne spune să ieşim din babilonia mondialistă şi să intrăm în „Salvarea Dumnezeiască”, prin naşterea din nou, pentru că orice om firesc este muribund în păcat şi zace în cel rău; Dacă nu rămânem Una cu El, oricât am farda propriile „morminte văruite „, vom scoate numai răutăţi, urâţenii şi alte mizerii cosmice, pe care le-a pus satan în inimile neinnoite (Mat.15/10-20)

ioNelipsite sunt, incepind cu vaccinurile mortale si terminind cu flori unice , dar si cu poruncile rămase de la PETRE ȚUȚEA/// Patriarhul Daniel a fost impus in Romania de catre Masonerie, pentru a putea fi implementat Ecumenismul…Din cuprins :Mircea Cărtărescu dezvaluie ca “Televiziunile-radiourile,redactiile n.n. -sunt  la fel de infestate de mafioţi şi de lichele ca şi lumea politică~ Manifestul Revoluției Naționale-Rostul nostru …Frumusiti unice din Romania si din lume~Si totusi ISTORIA SE REPETA ! CEN ZURA si NEPASARE !
ki
citeste mai multe »

Ieşiţi din turnul de fildeş-din babilonia fesenistă/globalistă/capitalistă, dar şi din voi înşivă, prin naşterea din nou, pentru că în tot ce faceţi pulsează viclenie, invidie, ceartă, egoism, răutate, cârtire, preacurvie şi alte mizerii ale gunoierului din voi (redate în Rom. cap.1/28-32). Ieşiţi… să intraţi înnoţi în „Cortul lui Dumnezeu”, căci noi toţi, i-am întors spatele lui Dumnezeu, l-am mâniat şi… Tot noi, l-am scuipat, înjurat, trădat, batjocorit, înspinat şi pironit, dar El ne-a iertat, ne- a absorbit în sine toate păcătuirile, ca să nu le mai mâncăm; A biruit tot cosmosul spurcat de satan, ne-a asimilat, îngropat, înviat, înfiat, înălţat şi umplut cu Plinătatea Lui, ca să nu mai păcătuim niciodată… „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce… „(Col.2/15) „Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, că vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. „(Rom.6/6)

Din Ioel, cap 2,  primiti Putere să strigăm din trâmbită către toţi oamenii de pretutindeni, să ne apărăm ŢARA (si) CANANUL VEŞNICIEI- căci globaliştii vor să ne (ex)termine… “Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului; Este…es
Omenirea îşi trăieşte ultimele clipe, susţin cercetătorii…Biserica si Necazul cel Mare – Zac POONEN
maPoporul, omul corupt, otrăvit, înrăit, minţit, manipulat, demonizat prin învăţături idolatre, false, comuniste, kapitaliste, feseniste, primite încă de la botezul inconştient, n-are lecuire, decât prin naşterea din Sămânţa Învăţăturii Dumnezeieşti, fără urmă de păcat : „PARTICIPĂ CINE VREA, CÂŞTIGĂ CINE TREBUIE”
rrrMarile privatizări, marile ţepe date României. Toate legăturile periculoase dintre milionari şi politicieni care au ruinat industria ţării, în ultimii 25 de ani… Cum poti fi bogat si cinstit prin privatihotii?! 

citeste mai multe »

Poporule (şi Omule) degeaba te deştepţi /trezeşti din somn, dacă nu te speli, cu Invăţătura Cristică- nu doar pe dinţi sau pe mâini, ci pe dinăuntru, unde sunt toxine mai mizerabile decât oriunde, pe dinafară… Degeaba te hrăneşti cu alese mâncăruri, dacă nu mănânci Pâinea vieţii Biblice, adică Trupul lui Isus, plămădit din Bunătăţi şi Frumuseţi Dumnezeieşti… Poţi să bei oceane de licori, dar dacă nu bei Sângele Lui, adică Gândirea care, prin Transfuzia Sângelui “ALBASTRU”, te Îndumnezeieşti… DEGEABA TE BOTEZI ÎN APĂ DE PLOAIE, DACĂ NU INNECI EUL TĂU, PRIN BOTEZUL ÎN MOARTEA TRANSFORMATOARE a lui Isuss (Rom. cap. 6-8) A sosit clipa ieşirii din Babilonia Faraonică a globalizării păcatului, ca să intrăm în ” Salvarea Cosmică”, nu în Arca lui Noe, ” pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28) Cât nu se închide Usa, să intrăm în scutul protector al Sângelui Dumnezeiesc, precum EVREII, din Egipt… să rămânem în graţia, în vindecarea, în odihna Cristică…” Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu… Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. “(Evrei 4/1-11)…” tot aşa, Hristos, după ce…Pentru că… ” Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului ci, pentru ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” (Evr.9/28)

Ni s-a scurtat timpul…Monica Macovei afirma ca  ministrul Justiţiei Tudorel Toader „este de partea hoților, nu a justiției…Lumea nu va ma fi la fel,dar presa TACE! Ni se pregătește ceva MONSTRUOS
,,,
Economia SUA este facuta cu imigranti, inșii fertili, buni de muncă grea…… Iata- doar 13 familii diabolice stăpânesc şi ruinează lumea/Cele mai frumoase Delte din lume;… Crima organizată din “Justiţie… Herta Muller: 40 % din cei aflaţi la putere în România sunt scursături komunistoide… Suntem o colonie… Ţara prăduita de multinaţionalele… Datoriile “uitate”către alte ţări… Apel către Naţiune… Am pierdut punctul strategic pe harta marelui război agricol.ddzz
citeste mai multe »

Cine nu vrea sa fie spalat GRATIS de Isus, ELIBERAT, poate sa ramina sclavul pacatului batjocoritor, murdar, inveninat, cirpit, zdrentuit, rautacios, suferind, sarac / murdar si gool, otravit cu minciuni-falsuri-viclenii, plin cu microbi, virusi, (pacate ascunse) si alte uritenii/ rautati/ suferinte basculate de gunoierul cosmic, dar eu va invit la un dus de imagini inedite

eewUn dus “Dumnezeiesc”DOAR printre citeva ” picaturi” Create de El,caruia ii multumesc si ii sarut Urma Picioarelor- Amin! citeste mai multe »

1- “Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru că, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneala şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28);2 -Statuia lui Baphomet, inaugurată ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”! 3 – Cele mai frumoase locuinte de pe stanci

ppp Domnilor “Slujbaşi Domneşti” de PRETUTINDENI, clipele ne sunt numărate! Omul creat de Dumnezeu, pentru care a sângerat Isus, îl înrăiţi, manipulaţi, alungaţi, demonizaţi, demolaţi cu idoli, formalisme, datini, bani, învăţături false, picturi aurite, dar neputincioase, surde, mute, NEDUMNEZEIESTI.Voi chiar nu vreţi să scăpaţi de PEDEAPSA VEŞNICĂ?Împăcaţi-vă cu Dumnezeu prin pocăinţă; împăcaţi-vă unii cu alţii, cu voi insi-vă şi cu Dumnezeu, prin pacea dăruită gratis de Isus. Preoţi şi păstori, spuneţi TUTUROR oamenilor Adevărul -că ei sunt iertaţi Gratis de Isus, nu prin pomeni, lumânări, bani. citeste mai multe »

Domnilor criminali, vampiri, mizerabili, hoti, corupti, academieni in pacatuire! Daca in 1944 am tradat pe nemti si in 1989 pe rusi, de ce nu ne pocaim ? Domnezeu nu ne mai suporta inca 40 de ani prin pustia fesenismului! Incepind cu Ilici si terminind cu ultimul tortionar, suntem asteptati sa ne nastem din nou (vezi Ioan, cap. 3), impreuna cu preotii cei mai de seama care , precum l-au rastignit pe Isus, (re)rastignesc POPORUL ROMAN prin pomeni, taxe, picturi mute, aurite, iconate si prin atlte surogate, falsuri, manipulari idolatre !


DOCUMENT DESECRETIZAT RECENT: Consemnările Mareşalului Ion Antonescu din noaptea de 23 august 1944

citeste mai multe »

Cei mai frumoşi munţi ,cei mai impresionanti vulcani si alte splendide destinatii din lume!

(Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si  oferte sau cereri la Anunturi Gratuite  pe www.informatii-agrorurale.ro)

Va invitam prin labirintul peșterilor de gheață

 Frumusețea ireală a peșterilor de gheață GALERIE FOTO

Dintre cele mai fermecătoare minuni ale naturii sunt, fără îndoială, peșterile de gheață. Printre cele mai atrăgătoare peisaje se numără și ghețarul Vatnajökull.

citeste mai multe »

Domnilor “Slujbasi Domnesti “” din Vaslui, din TOATĂ România şi din lumea întreagă,pocaiti-va pina la maduva oaselor, pentru ca iata – recolta CATASTROFALA a vorbariilor voastre, a idolilor vostri, a Dumnezeului colorat, cartonat, inramat , iconat -recolta făcută fără Roada Faptelor Duhovniceşti ? / Citeva frinturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001! 3 – Imagini nemaivazute …

k
Dacă şi mădularele trupului omenesc s-ar întrajutora şi sluji precum”crestinii” de azi, ar fi dezastru. Dacă Isus  v a  golit mizeriile gunoierului , v a spălat şi v a umplut cu Plinătatea lui Dumnezeu, de ce nu daţi la o parte, prin Isus, lespedea de pe omul lăuntric. Înăuntrul omului lăuntric zace, din grădina Eden-Matricea Dumnezeiască.Omul nu este creat sa faca numai  timpenii,uritenii,rautati de tot felul,aratate in Gal.5/19-21).Da-ţi piatra la o parte, învăţăm de la Isus, pe care, l-au crezut pe cuvânt şi l-a înviat pe Lazăr. Descalati-vă şi dezbrăcaţi-vă de scuze şi frunze, de mofturi şi deprinderi proaste, de datini, tradiţii, idolatrii. citeste mai multe »

Pentru ca l-am dat si pe Dumnezeul Gradinii Eden pe false gradini, (promisiuni) ale vicleanului, mincinosului- politrucului Satan, iata doar o margine a frumusetilor florale; 2. Citiva arbusti ornamentali, pentru gard viu, agatatori, pitici, inalti

Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si  oferte sau cereri la Anunturi Gratuite  pe www.informatii-agrorurale.roGrădină 1Cea mai mare grădină cu flori din lume se află în Olanda. Grădina Europei, denumită Keukenhof și are peste șapte milioane de flori citeste mai multe »

Oamenii au ce invata de la flori , caci suntem creati sa fim mireasma lui Isuss,purtata in corola, carul de biruinta , care iradiaza parfumul Vietii catre viata vesnica

Kalmia latifoia este unul dintre cei mai frumoşi arbuşti ornamentali. Este caracteristic bazinului mediteraneean, unde este intalnit atat in stare spontana cat si cultivat. Floricelele au aspectul unor steluţe, sunt albe cu pete bordo. Frunzele sale sunt renumitele frunze de dafin, si sunt foarte apreciate in calitate de condiment. Se prelucreaza prin uscare si se folosesc in arta culinara. citeste mai multe »

Privesti,te hranesti ,dai mai departe si primesti rasplata inzecita aici si dincolo

Citeva frumuseti pentru vindecat orice urma de uratenie

Iti taie rasuflarea. Acestea sunt cele mai spectaculoase 10 locuri de pe planeta Pamantjj Acestea sunt doar citeva dintre cele mai spectaculoase 10 locuri de pe planeta Pamant

a))) 1.Vesnicia s-a nascut la sat, dar viticultorii din Podgoria Averesti-Husi , au “altoit-o” si au innobilat pe Doamna Vinurilor Romanesti -cu noi medalii de aur; b)))-Dubai-ul a intrat in Cartea Recordului datorita celei mai mari gradini cu flori din lume, Dubai Miracle Garden…Invitatie pe virful muntelui uitat de lume ; Singurul sat din Europa unde 16 familii trăiesc cel mai aproape de cer

 Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si  oferte sau cereri la Anunturi Gratuite  pe www.informatii-agrorurale.roaver
citeste mai multe »

Citeva frumuseti din Dobrogea

 Incepem cu Delta Dunarii ,pentru ca este  inclusa in patrimoniul UNESCO , cea de-a doua   delta din Europa.Aceste frumuseti vindeca pe oricare vede si simte  acest loc  magic. citeste mai multe »

1-Potopistii nostri au pus tara falita pe roate, ca sa-si vinda strainilor pe 2 parale si… PENTRU CA ASTFEL, sa poata FURA ce a mai ramas=dupa ce au pus la pamint agricultura , industria , cercetarea etc; 2-Unde au fost serviciile secrete în timpul jefuirii Ţării?; 3- Omul de afaceri Viorel Cataramă a declarat, la JOCURI DE PUTERE, că, în acest moment, partidele politice din România sunt „structurile mafiote extrem de bine organizate “

 

333

citeste mai multe »

Preoţi, voi care înlocuiţi ÎNDUMNEZEIREA Oamenilor cu nişte câştiguri mârşave, voi care minţiţi „creştinii” -sa se închine la fotopicturi aurite, dar mute şi surde, de ce nu vă pocăiţi şi pentru păcatul acesta?! Până când îl înlocuiţi pe Făcătorul tuturor celor foarte bune cu datini, tradiţii şi alte surogate şi făcături neghioabe? De ce prostiţi şi manipulaţi oamenii, pentru care a sângerat Isuss! Voi sunteţi mai răi decât şnăpanii din vechime care… „S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.”” (Rom.1/22,23) Voi nivelaţi calea pupării nu doar de oase microboase, ci a icoanei Apocaliptice” Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasa.” (Ap.19/20)

MANTUIREA IN TEOLOGIA ORTODOXA…O DEFINIRE A CEEA CE ADUCEM NOU…MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM…(Sa ne pregatim pentru…) ADEVARATUL MARTIRAJ…Dacă Dumnezeu Tatăl şi Fiul sunt vii în vecii vecilor, de ce pupaţi şi vă închinaţi la morţi?!

ht

Richard Sibbes – „Crede-L pe Hristos, (care este mai mare ,mai tare si vesnic biruitor) nu pe Satan!”…Spurgeon și doctrinele harului…Spurgeon cel uitat, Iain Murray…Tratat despre har, Jonathan Edwards (8)
7James Montgomery Boice – O nouă familie… Ca si URSS, adunatura din cuibusorul de nebunii /fesenii/globalii a colosului de lut,…
muInnoirea tuturor lucrurilor…Descoperirea lui Iisus Christos,…Marea Imparatie mileniala si judecata universala si…cateva frumuseti Dumnezeiesti din-

citeste mai multe »

E) Patrioţi de pretutindeni, oşteni din orice neam, ţară sau religie – viitori Martiri- din orice popor, credinţă şi norod, primiţi, această Invitaţie Dumnezeiască: Decât să murim prin tranşee/azile/spitale ca nişte “eroi”apreciaţi ori contestaţi, mai bine să ne dezarmăm de sinele blindat cu “bombele”celui rău din Gal. 5/20; Să ne înnoim cu Armura Cristică din Ef.6/20-30, ca să rămânem “Patrioţii ” VEŞNICIEI! Sunteţi chemaţi ( nu să murim pentru politrucii risipitori şi rătăcitori) ci, să fiţi Preoţi ai Domnului şi martiri, nu pentru hoţi si guvernanţi ori (“slujbasi domnesti”), ci pentru Noul Pământ, căci El “a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu…”Eroii care mor pentru aceasta lume, mai mor ODATA, dar Patriotii Cerului care ( l-au dat afara pe “Mamona” si ) l-au primit pe Isus nu mai au parte de moartea a doua! ”…

A) Vi s-a LUAT SLUJBA, Preoti din intreaga lume, intrucit v ati batut joc de oamenii creati de Dumnezeu, pentru care a singerat Isus , (vezi si Ezechiel cap.34)! Domnul Dumnezeu va vorbi prin prunci culegatori de capsuni , de smochine si ciobani (Amos 7/14); Cat nu este prea tarziu invatati macar de la ciini -sa va pocaiti… B) Domnilor Bisericani de pretutindeni , vine Isus, dar nu găseşte o singură credinţă, o Unica Biserică VIE , pocăință , un singur Dumnezeu, şi nici măcar catolicii sau neortodocsii nu il intimpina pe Isus- născuţi din nou (Ioan, cap. 3) B) Lui Iliescu i s-a daruit Tronul Romaniei , in schimbul transformarii acestei tari intr-o colonie/ Contribuabilii muncesc si platesc hotiile maharilor pentru spectacol mediatic: Fostul director APIA, directorul adjunct si un sef de serviciu, retinuti in dosarul de coruptie…Frumuseti si uratenii nationale si globaleoiiSfarsitul capitalismului si nasterea statului politienesc global…Cele mai mari conspirații mondiale C).Un preot cere Si o „taxa de Rai”,inclusiv  pentru o familie săracă lipită pamantului Domnilor Preoţi, aţi râs de pocăinţă, dar o s-o căutăm şi n-o vom mai găsi, dacă nu vă cereţi iertare; Domnilor Preoţi, rodul nepocaintei ne va face să ne mâncăm unii pe alţii, mai rău decât lupii! Decât să ardem o veşnicie datorită nepocăinţei, mai bine ajutaţi Poporul Român să se NASCĂ DIN NOU, cum scrie în Ioan, cap 3, fără bani,pomeni, fără icoane. Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: Poporului i se apropie clipa în care TATA îi va spune:” nu-l mai pot ierta!” (Amos 8/2), pentru că Duhul Sfânt din care facem cirpă de şters pe jos, de care ne ştergem la NAS… PE picioare, SE RETRAGE-intristat!
uuu
citeste mai multe »

Pentru că Împărăţia lui Dumnezeu nu este fesenie- globalie, adică demonie- mancare, băutură, senzualitate, cârtire, preacurvie etc; Pentru că Dumnezeu este Dragoste, El aşteaptă de la noi pocăire, credinţă, iubire Cristică si …, prin care să iradiem mireasma cunoaşterii Lui! El nu are nevoie de viclenii, cereri împănate cu promisiuni, rugăciuni fardate cu dulcegării; De aceea s-a dat pe sine, pentru ca prin botezul în Moartea Lui (Rom. cap 6), să îngropăm toate mădularele satanei din noi, descrise în Romani, cap 1/30, pentru a ne umple cu Domnia Dragostei, a Plinătăţii Lui din 1 Corinteni 13; Din Carte aflăm că in acest an se “sfinţeşte” chipul idolului globalist, care intrupează Icoana Fiarei din gunoaiele dejecţiilor babilonice ! Porunca a fost dată, urmează dezmăţul, destrăbălarea, încuscrirea, PRIGOANA şi “ungerea” căpeteniilor încornorate, a duhurilor răutăţilor de tot felul şi a … “Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! “ ( Daniel 3 / 4- 29 ) / B- Iata citeva Semne premergatoare lui Antihrist…Lista celor Ali Baba etc

Conţinutul unei Reforme -Iosif ŢonMilionarii de azi ai Romaniei sunt foste scursaturi ai clanului Ceausescu si…Planul Kalergi, planul genocidului europenilor.//IATA din cine e formată rețeaua progresistă mondială: si etc
vv
Pentru a compromite Adevarul, Valoarea, Tariceanu nu mai are nicio jena.Stapânii lumii; Deriva Naţiunii;Ilici Iliescu i-a improprietarit si cu aur pe tiganii sainnmboiCINE SUNT „JURNALISTII” SI „FORMATORII DE OPINIE” CARE FIGUREAZA PE STATUL DE PLATA AL PUSCARIASULUI SORIN OVIDIU…Acad. Eugen Mihăescu: Vânătorii de româniRomânia, colonia oricui
citeste mai multe »

Este plin pământul de creştini, dar duce lipsă Cerul de fameni (Îs.65/4-5) umpluţi cu Învăţătura Lui din Toată Biblia Dumnezeiască, Revelată în Isuss! De aceea încă nu vine, pentru că “aşteptătorii” sunt prea ocupaţi cu plăcerile de o clipă ale senzualităţii, deşi în Ghetimani, ne-a făcut Una cu El şi cu TOATE bunătăţile Lui! Creştini de pretutindeni, până când slujiţi la doi “stăpâni”? După ce la prima venire nu l-am cazat în mintea înnoită, acum îl ţinem la uşa inimii, în ger, ploaie şi în vânt, dar pe satan îl întronăm în inima din care scoate numai HOŢII, răutăţi, mizerii, gânduri… mai greţoase decât urâţeniile din vitanja toaletară, pentru că numai” ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele… etc

Komunistii ne-au vandut rusilor, dar Fesenistii ne-au aruncat in tepele pustiei si a  korporatiilor globaliste; În ultimii 27 ani, România a pierdut peste UN TRILION de euro, mai mult decât paguba  luptelor duse de la Ștefan cel Mare până-n ‘ 89; Domnilor Iosif Ton, Nicu Butoi, Daniel Brânzei,   Nelu Demeter, Dragos Croitoru,Virgil  Neagu, Iulian Calistru, Vladimir Puştan,Luigi Miţoi,Alin Lolos,Pavel Goia, Popovici şi celorlalţi Oşteni de pretutindeni-şi din Israel, chemaţi să ne unim, ca să rămânem Una cu El, pentru El si prin El- contra păcatului, al cărui cap I L-a   zdrobit la Golgota, pentru ca şi noi să -l călcăm în picioare, până îi strivim şi coada, numai prin Atotputernicia lui Iisuss,drept Capetenie, prin  care suntem înzidiţi intru Noul Ierusalimrr
A) Către preoţii din toată lumea, cărora le este frică de creştini născuţi din nou, deştepţi, umpluţi cu Plinătatea Dumnezeirii, (nu cu idoli formali, hoţi şi proşti)! De aceea “lupii” îmbrăcaţi în oi” pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea” (Tef.3/4) şi nu vor să înveţe nici ei şi nici pe oameni- macar pocainta de la Patriarhul Iov şi înnoirea de la Patriarhul Nicodim ! “Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploua mântuire.” (Osea 10/12 b) Altfel
sasx
citeste mai multe »

Pentru veşnicirea fiecărui om şi popor, Tata a trimis pe Fiul, dar a făcut şi din Poporul Ales un “îndreptar” pentru noi… “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3/16) Pentru a nu pieri toată lumea din cauza păcătuirii, Dumnezeu a făcut ca şi prin Israel, toate popoarele, cu toţii –să învăţăm din păţania lui! Numai ca noi repetăm greşeala Preoţilor care l-au răstignit pe Isus, şi îl pironim pe pereţi -in foto-picturi limitate, aurite, dar mute, surde şi oarbe, apelând la El din când în gând, căci”… au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o ICOANĂ care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare…” (Rom.1/23)… Pentru asta …”nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Ap.14/11)…”Memorialul Deportării, etc

1q2-Pentru ca  Împărăţia Domnului nu este mâncare, băutură, senzualitate, vorbarie, ci sfinţire şi … pentru că va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da tită în zilele acelea! (Matei 24/19)! De aceea a zis poporului: “Fiţi gata în trei zile;  creştini – pocaiţi –atei- acum, când aţi umplut nu numai pământul, ci şi luna şi stelele cu păcătuiri, alegeţi: ori iubiţi lumea (1Ioan 2/15-17) şi ajungeţi la talpa iadului, ori Iubiţi Venirea Lui? Nu se poate conveţui în 2 luntrii !…bis
BDupa ce,in 1947,tovarasii iliesti le-a furat avutia nobilimii si intelectualitatii , i-au prigonit ,arestat si executat (in frunte cu Maresalul Antonescu, ACUM-…Pentru că LOR le este frică de oamenii deştepţi, înviaţi, născuţi din nou, bogaţi, (v. Ioan, cap 3) Preoţii lumii ne mint, ne prostesc, ne ţin morţi în păcate; politrucii ne manipulează, şacalii valorifică falsa educaţie, ca să ne exploateze! Iată cum se fură bucăţi din România… Primele semne Apocaliptice! UE cheltuie 1 miliard de euro pentru a crea creierul artificial necesar controlului total al oamenilor! Plante,Tratamente, Alte Utilităţi etc etc
citeste mai multe »

Părinţi şi “păstori” din toată lumea, aflaţi că roadele credinţei voastre, a tradiţiei, datinei, idolatriei, dimpreună cu ritualurile, formalismul şi pocăinţa voastră-străstrămoseasca (ne)Cristică, se întorc asupra voastră şi asupra copiilor voştri! Ei vă vor snopi şi cu icoana Fiarei, care “deformează “şi înlocuieşte pe Creatorul infinit prin făcătura(creatura) voastră icoanată, pe care i-aţi învăţat s-o pupe ca pe moaşte; Şi astfel,” Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî… Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.” (Mat.10/21 -36) Dintotdeauna, ce seamăna omul, culege- plata- după propria răsplată!” Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară…

SUA: Donald Trump vrea  o ”armată spaţială”…  A) Si României “ I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! “(Ap 2/21) Poporule, nu mai (prea) curvi şi cu moaşte, formalisme, datini, iconării, idolatrii şi cu alte urâţenii globaliste, căci se preaînalţă turnul păcătuirilor şi… străpunge Cerul; Iată, Sângerarea se întoarce, precum bumerangul asupra ta! De mii de ani se roagă la uşa ta să-L primeşti pentru ÎNDUMNEZEIRE, dar tu, pentru că l-ai înlocuit şi comprimat pe Dumnezeu cel infinit, atotputernic, viu şi adevarat- cu unul cartonat, pictat, aurit, dar mut, surd, poţi să te ascunzi de furtuni, de războaie -si de alte plăgi (în gaura de şarpe), căci propriile fapte te lovesc, dacă nu te pocăieşti, ca să-i dai lui –blestemul apocaliptic de peste acest popor ! “El zice: “Când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea spurcată? Şi tu ai curvit cu mulţi ibovnici,…xa
A)) Pentru ca Poporul Român să ajungă în Cananul Ceresc,…” Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” (Ap.1/3)… Dar, din păcate,” Ei s-au stricat; netrebnicia copiilor Lui este ruşinea lor! Neam îndărătnic şi stricat! Pe Domnul Îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă?.” (Deut.32/5-6)… Domnul a zis lui Moise: “Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării în care intră.zxDIN CUPRINS NU LIPSESC  :Ce stiu fermierii despre neteroristul Soros…străinii au ajuns să controleze până la 40% din terenul arabil al României// Budapesta luptă ca terenul agricol să rămană în proprietatea ungurilor. Noi îl vindem străinilor!// Surpriză- Biblia și fizica cuantică susțin același lucru!//Cum ne putem pricopsi din cresterea porcului,daca globalistii nu dicteaza preturi contraproductive//Pentru ca fermierii din Romania sunt dezbinati si pentru ca au capetenii care nu   reprezinta interesele agricultorilor,pierd…Americanii sunt cei mai mari “porcari”din lume…Vaticanul S-A PUS ÎN slujba lui Antichrist… Şi la noi, iese babilonia de sub sutane… Turbarea lui Bartolomeu: B) INVITAŢIE LA TREZIREA Agricultorilor- Cum au pus stăpânire multinaţionalele occidentale pe agricultura noastră etc
foccCum au ajutat tradatorii nationali pe cotropitorii globali!
citeste mai multe »

Popimea globalizarii- pentru a scapa de martiraj- a batut palma cu anticrist ca sa treaca Marea pe valuri! Ni se pregătește ceva MONSTRUOS… Fameni şi Fecioare, nu este suficient să aşteptăm Venirea lui Iisuss, doar cu propria castitate, dacă privim cu un ochi spre Cer, şi cu unul spre plăcelile de o clipă ale senzualităţii,căci …” Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Mat.5/27-32) Să aşteptăm cu bucurie, nu doar Venirea Lui, ci şi suferinţa, ispita şi încercările Apocaliptice, întrucât inima (chiar dacă-i refuzăm naşterea din nou) este capul şarpelui deja zdrobit la Golgota, pentru ca şi noi, cu ajutorul Lui- să-l călcăm în picioare, pană’i strivim şi coada (Rom.16/20) “Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Ap. 3/10-11); Va prezentam solutiile profitului pentru inființarea unei plantații pomicole si viticole; Filme de TOP; VA INVITAM in tainica lume a cascadelor

Înainte de venirea Lui, ne cheamă pe toţi cei peste 7 miliarde de oameni, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să dăm la o parte lespedea pusă de cel rău pe inima fiecăruia, şi să credem că Isuss a ridicat păcatul lumii, ca să nu mai păcătuim. Chiar dacă satan ne-a dezbrăcat de Chipul şi Asemănarea Creatorului, omul lăuntric din Matricea- Împărata lui Dumnezeu (Luca 17/21) ne aşteaptă, aşteaptă să-l hrănim cu Pâinea şi Apa vieţii Lui, ca să zburăm vertical… Să ne dezbrobodim de toate ale celui viclean din Gal.5/19-21- care ne înfăşoară atât de uşor (Evrei, cap 12), căci prin moartea Lui ne-a dezlegat de legăturile tuturor amăgirilor, ca să ieşim la El, precum Lazăr cel înviat (Ioan, cap.11)

 Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială…Cifrul spiritual al cifrelor…Lucifer – Satanah – Diabolos…Isaia – profetul Împărăției care va veni…CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM-Povestită de Părintele Cleopa
ZZRăpirea și Ziua Domnului…Răsplătirile celor mântuiți…Interpretarea profețiilor…Destinul Bisericii…Călătoria creştinului -John Bunyan
XZZCateva destinatii din Romania care tin capul de afis;Care sunt obiectivele Unesco ale Romaniei?;4- Unicat in Romania: Cascada termala de la Toplita, Lacul Rosu – Cheile si Barajul Bicaz 
citeste mai multe »

Pentru că sunt vremurile de pe urmă, ” zămisliţi “ biserici (Vii ) pentru Fameni- Verguri- evrei, români, americani şi din alte noroade, (Ap.14, Îs. 56, Mat.19) căci Împărăţia lui Dumnezeu “nu stă în vorbe”, mâncare, băutură, senzualizare… Se apropie ziua în care va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!” (Matei 24/19) Acum, după ce am umplut, nu numai pământul, ci şi luna şi stelele cu avorturi, să învăţăm că “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Cor.6/12)… pentru că nu toate zidesc. Toate evenimentele ne pun în gardă cu privire la bălăcirea omenirii în plăcerile de o clipă ale satanei…” Toate îşi au vremea lor,

Aici gasiti frumuseti unicate…Iata ce fac Ei in spatele Noii (dez)Ordini Mondiale: Dezvăluiri despre… Domnilor Primari, Guvernanţi, Patroni, Fermieri, Preoţi, Dascăli, Exploatatori de pretutindeni- dacă doriţi oameni deştepţi, sănătoşi, corecţi, responsabili, productivi, nemanipulabili, vii, neprostiţi cu idoli , datini, taxe- NEAPARAT, să bem, să asimilăm Lecţiile, (Indreptarul), Sfaturile Lui ; Căci dacă mâncăm (Cartea), Pâinea vieţii, adică pe Isus, plămădit din bunătăţi Dumnezeieşti şi dacă bem Apa vie, adică Sângele, Gândirea, Învăţătura Lui –dăruite gratis, ne nasc din nou, ca să devenim deştepţi, (Atot) puternici, buni:” Eu sunt Pâinea vie care… etc

h,…//
 OSTENII DE PRETUTINDENI, inrolaţi  pentru Armata Biruitoare a Mielului, noi   am fost  educaţi de “slujbaşii” lumii să fim berbeci aroganţi şi răi,dar putem  – prin înnoirea Cristică, să devenim miei umpluţi cu Plinătatea Cristică , ca să   BIRUIM  lupii “globalişti” şi să fim (Atot) puternici , prin  unirea cu El; Să luptăm ÎMPREUNĂ contra oricărui păcat – inarmaţi cu Gândirea Lui,blindaţi cu armele Luminii, Blândeţii, Bunătăţii, Iubirii –imbărbătaţi ”  de victoria Cristică de la Golgota! Pentru că despărţiţi de El nu putem face nimic BUN, suntem încrezători că “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Rom.16/20)35

Fesenista comunisto-globalistă-Christine Lagarde graieste: „Bătrânii trăiesc prea mult și este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”

citeste mai multe »

B) SE FAC RECRUTĂRI PENTRU OASTEA CEREASCĂ- să călcăm în picioare hoţia, curvia, vrăjitoria, fesenia-idolatria, nedreptatea, suferinţa, minciuna şi peste alte urâţenii demonice, descrise în Gal.5/20,(NUMAI dimpreună cu Acela care “a pornit biruitor şi ca să biruie” -Ap. 6/2 ) ; Cine iubeşte Adevărul, Dreptatea, Corectitudinea, Împăcarea, Iertarea, Bunătatea, Dragostea, Slujirea, şi celelalte Bunătăţi şi Frumuseţi Cosmice, să se jertfească pe sine prin Botezul în Moartea Lui (Rom. cap. 6-8), pentru a fi blindat cu Plinătatea Dumnezeirii! Să ne facem UNA cu El, şi să înflăcărăm strigătul robiei către “Parlamentul Ceresc”, pentru a ieşi din această Babilonie … Aceşti “Faraoni” ai FESENIEI GLOBALISTE ne vor morţi în suferinţe, manipulare, prostire, şi în alte mizerii, ca să nu divorţăm de tatăl minciunii, IDOLATRIEI, sărăciei, căci această lume are ca tată pe diavol… (Ioan, 8/44); B ) Nedreptăţile, hoţia, prigoana, execuţiile, martirajul şi celelalte trăsături demonice, ale “creştinilor” de ieri, prezise in Rom.1/18-32, vor fi înmiite mâine, dacă …

A) Popor Român, Evreu, American, gloate, ţări şi naţii, toate- nu pierdem NIMIC, dacă ne lăsăm spălaţi de Iisus, nu doar pe dinafară ci… xz
Doctor, medic veterinar- MIHAI PETCU: “Guvernantii nu fac nimic BUN nici pentru producătorii de mâncare!” STRIGĂTUL FERMIERILOR ROMÂNI: NE RĂMÂN SATELE PUSTII și VOM MURI de FOAME- România, o țară sufocată de… Criza globală a fost generată artificial pentru a putea fi creat un guvern mondial; U E va înăbuși vocea popoarelor (B-Iată cum se fură 6 miliarde de euro pe an); Dr. Victor Lăcătuş, ne arata unde duce- ; C)  “RODUL” parţial al” privatizărilor “hotoase… Un primar american care anumit-o pe Michelle Obama “maimuță pe tocuri” a fost concediat etc    Ei au ales intre mama Fiarei si “nepotul”Anticristului NOI daca nici acum nu votam cu Isus devenim praf -si din tara se alege pulberea DACA NU NE POCAIM in sasc si cenusa,ba ,in Duh si in Adevar  AminAsasinarea Valorilor…Masacrul de la Fântâna Albă/Cancerul economic – Supermarketurile PENTRU JUPUIT PE ROMANI11111
citeste mai multe »

Pentru a scăpa de hoţii, certuri, suferinţe, falimente, şmecherii, preacurvii, si de alte toxine… ne-am jertfit în fel şi chip; dar de Satanismul născător de fesenism, (globalism), care este tatăl tuturor relelor descrise în Gal.5/20, de ce nu vrem să ne eliberam- GRATIS, prin Biruitorul Iisus! El a sângerat ca să ne facem Una cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pentru a birui lupta contra tuturor urâţeniilor cosmice, ca să putem învinge toate relele – prin Armele Duhovniceşti! Deja în Cuptorul Golgotei (Isus) i-a zdrobit capul satanei, pentru ca prin nasterea din nou, (Ioan, cap. 3) prin Atotputernicia Lui să-l călcăm în picioare pe uzurpatorul cel viclean, până-i strivim şi coada tuturor amagirilor, suferinţelor, certurilor etc (Rom.16/20)

uuTreziti-va Fermieri ! De ce  costa mai putin  un credit in alte tari europene? … Aleşii neamului de după 1990 continuă să pună   căruţa  înaintea boilor ,inmultind   paradoxul falimentelor-  ATENTIUNE, patroni cartonati cum platiti oamenii!// Teoretic,Romania ar  putea redeveni grinarul Europei,dar practic, avem cei mai  multi muritori de foame!/… Terorismul este doar un pretext! Guvernele fac din terorism-o  manipulare diplomatică, spionaj economic și control social…Cina cea de taina a economiei romanesti,a prigoanei printre straini si a impuscarii Ceausilor si Tarii…Rolul FMI ,UE si al altor asasini economici in colonizarea Romaniei
aaTestamentul Maresalului Ion Antonescu, scris in celula… Cateva PILULE PENTRU VINDECARI …BIOMAGNETISMUL UNIVERSAL ramane conectat la om, chiar daca omul nu crede in CONEXIUNILE Dumnezeiesti- cosmice, ASCUNSE in OM; Saracia, hotia, minciuna, inconsegventa legislativa si alte “slabiciuni” au alungat milioane de oameni, iar cei ramasi SUNT SCLAVI în PROPRIA LOR ȚARĂ; La 200 de ani de la Raptul Basarabiei– Nicolae Iorga si Ion Antonescu… Românii şi România s-au aflat „prea aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu”!
citeste mai multe »

1-Va rugam, savurati citeva frumuseti Dumnezeiesti ; 2- Criminalii care au omorit milioane de martiri si au intronat comunismul au dat Lovitura de stat in 1989 Pe astfel de bestii i-au votat pupatorii de oase , pentru a devini boieri, iar noi, praf si pulbere

22222 55Aceste poze rupte de lumea pe care noi o cunoastem te vor face sa crezi ca imaginile de mai jos sunt de pe alta planeta. Totusi locurile si zonele care par ca din alt univers sunt pe Pamant, dar in zone extrem de retrase sau greu accesibile. Multe dintre ele probabil nu vei ajunge niciodata sa le vezi….dar le aducem noi pe tava… citeste mai multe »

Pentru ca Fermierii Români sunt dezbinati, abonati la o presa de specialitate neloiala lor, dar care duce trena ministeriala ;Pentru ca “Păstorul” Agriculturii -Daniel Constantin , cloceste hotiile ministerialo-Apiaiste si apara şmenuirea fondurilor europene,dar si pentru alte motive, nu se implică pentru creşterea subventiilor, ca sa pierde m concurenţa, dar şi pământul ;2- Locuri și fenomene din România, unice în lume

 99999Chiar dacă Fermierii români sunt decapitalizaţi, sărăciţi de taxe, impozite, samsari, comercianţi, bancheri, furnizori de imputuri şi de alţi descurcareti-legiuitori, primesc şi cele mai mici subvenţii/hectar din Uniunea Europeană (UE). De râsul EUROPEI, agricultorii români primesc- citeste mai multe »

Doamna Gherghina Vrămuleţ, comuna Mahmudia (Tulcea) , impreună cu oamenii locului -ne aşteaptă “acasă”,aici, in “Paradisul Deltei”

Reevista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si  oferte sau cereri la Anunturi Gratuite  pe www.informatii-agrorurale.ro 

citeste mai multe »

Nazismul a fost ingropat, dar Germania nu este condamnata pentru ruinarea economiilor bietelor tari europene // Inundarea lumii cu arabi se face dirijat de globalisti/satanisti,pentru a introduce CIP-ul si pentru a micsora salariile “invadatorilor”,inclusiv pentru românii din Germania,care ,oricind,pot fi EXPULZAȚI , ca sa faca loc “REFUGIAȚILOR” crescuti , educati pe gratis- platiti mai prost …Raul produs de vaccinuri – o istorie secreta a …Semnele timpului ne indeamna la pocainta

mnDin cuprins: Daca al  Patrulea Reich –  este doar o urgie apocaliptica  intretinuta de   “Fiara”  care a curvit cu  imparatii pamantului , imbatati de vinul curviei ei!… Si am vazut o femeie(Merkel/Grmania/Clinton SAU ori PAPA/Roma?) sezand pe o fiara de culoare stacojie, plina cu nume de hula, si avea sapte capete si zece coarne. Femeia aceasta era imbracata cu purpura si stacojiu; era impodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare. Tinea in mana un potir de aur plin de spurcaciuni si de necuratiile curviei ei.”(Ap 17/1-4)//Globalistii lumii  trebuie,  să acorde ajutor și sprijin refugiaților  din zonele răvășite de conflicte armate în Orientul Mijlociu și Nordul Africii,pentru ca este opera lor// Acest colos european cu picioare de lut si miini de fier amestecat cu stacojiu,inainte de a se face tandari ,praf si pulbere,intoarce lumea pe dos,pentru a introna dictatura Anticristului citeste mai multe »

Poarta de su’ Feleac – gospodaria taraneasca din Cluj care invie traditionalul si autenticul romanesc

citeste mai multe »

Iata citeva atractii de vis , care ne asteapta la umbra frumusetilor de lângă Băile Herculane și Orșova; 2 – Cele mai influente femei ale ultimului veac (II)

k  Băile Herculane este una dintre cele mai renumite stațiuni , stațiune unde  nu doar  timișorenii cât și locuitorii de pe malul sârb al Dunării pot ajunge ușor. Totodată, Băile Herculane este una dintre cele mai vechi stațiuni balneoclimaterice din România și chiar din lume, stațiunea fiind folosită ca SPA încă de pe vremea cuceritorilor romani. Turiștii vin aici pentru drumeții, pentru relaxare sau pentru tratament. citeste mai multe »

Cine vrea sa consume bani degeaba pe foto-picturi aurite dar mute, surde, iconate; Cine crede ca in rai sunt Wc-ri, sa cheltuie cu pomeni, caci nici luminarile nu au acces acolo unde Isus este Lumina Lumii ; Iata cum se cistiga banii mirsavi de la cei minciuniti, manipulati, obtinind Sfântul profit al Bisericii! | Eparhiile s-au transformat în mașini de făcut bani ; 2- Locuri de vis care pot fi vizitate lângă Băile Herculane și Orșova

bor-magic

Cum sunt exploatati amarastenii naivi de catre capeteniile care fac tot raul  lumii,capetenii care ,nu numai ca l-au rastignit pe Isus,dar acum rastignesc si lumea, ia si pielea de pe vii si de pe morti,fara sa plateasca impozite statului pe care il serves prin recolta lor de  oameni deformati,prostiti,derutati,manipulabili citeste mai multe »

Cele mai urite şulfării globaliste din lume, prin care hotia miliardarilor beneficiaza de “LEGE” si citeva dintre cele mai frumoase parcuri din Europa

999Acord  (de ochii lumii) între UE şi Elveţia: Secretul bancar a fost “eliminat “ tocmai la pastele cailor,din 2018 !Daca s-ar vrea,chiar din aceasta clipa ar fi scoase la iveala conturile criminalilor HOTOMANI din lume.Acestia au furat untul tarilor si ascund trilioane de euro si dolari – pina in 2018 in bancile din Elvetia si din alte “labirinturi bancare” din lume,acoperind,inclusiv pe groparii nostri, care au vindut Romania  pe bani negri. citeste mai multe »

A) Domnilor Preoţi de pretutindeni, vă pierdeţi (singuri) pâinea, dacă nu–i învăţaţi pe oameni să se nască din Sămânţa lui Dumnezeu, cum ne-a explicat Isus în Ioan, cap 3 ; Altfel, se va scufunda pământul în nelegiuiri, dar şi oamenii se vor inneca în greutăţi, nedreptăţi şi lipsuri prevăzute şi scrise în Gal 5/20! Iubiţi oamenii pentru care a sângerat Isus şi, pentru câştiguri mârşave, nu-i mai îmbrobodiţi, manipulaţi, cartonaţi, iconati cu falsuri, surogate, minciuni, bani ori condiţionări şi învăţături nedumnezeiesti, ca să nu ardeţi o veşnicie la talpa iadului/ C) Va invitam in Paradisul Pământesc

B) Dumnezeu ne-a creat ca să fim Una cu El, dar “slujbaşii Domneşti” ne-au hărăţit-manipulat /împărţit în mii de culte, bisericuţe, partide, religii, pentru  bani murdari! Ei au înlocuit pe Isus, care este Lumina lumii- cu lumânarea, pomenile costisitoare cu Pâinea Vieţii, aghiazma cu Apa Vie, Atotputernicia Vieţii Infinite cu o pictură limitată, aurită, dar mută, surdă, mortală – Icoană a Fiarei

6666

citeste mai multe »