“Santinela Eterna” bate la usa PREMIERULUI DACIAN CIOLOS prin…

Pentru ca Romania este TARA cu numarul cel mai mare de MARTIRI AI NEAMULUI, semneaza aceasta Petitie: “CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi”

cdAcum sau niciodata…
descărcare

Către conducerea publicaţiei ,, Informaţii  Agrorurale,

 

Cărţile ,,De la căpuşă la cătuşă,, şi ,,Condamnaţi la tăcere! Până când ?,, sunt prezentate în acest an în paginile  publicaţiei ,,Informaţii Agrorurale,, ca unic mijloc de comunicare în România, între autorul acestor două lucrări de interes naţional şi cititorii dornici de cunoaştere a adevăratelor cauze a degradării stării sociale, economice, politice şi de securitate naţională a naţiunii române.

Pentru evitarea producerii unui dezastru naţional, am răspuns încă din vara anului1995 solicitări Preşedintelui PNŢCD Corneliu Coposu, de a concepe în vederea intrării la guvernare în anul 1996 a Convenţiei Democrate, cu un program de guvernare susţinut de o nouă Lege a Siguranţei Naţionale, de organizare şi funcţionare a Serviciilor de Informaţii din România, pentru înlocuirea legilor 51/1991, 14/1992,  a căror prevederi nu  corespundeau geopolitic şi strategic intereselor României în zona de sud est a Europei, în special.

În prezent, această propunere legislativă reevaluată în mod firesc pentru adaptarea la noua ordine mondială şi stării naţiunii române, prezentată Preşedinţilor, Parlamentelor, Guvernelor şi Partidelor în ultimii 20 de ani şi prin presa scrisă, a căror răspunsuri au fost anexate la pachetul legislativ depus la actualul Secretariat al Guvernului, cu Nr.14350 din data de 08.12.2015, însoţit şi de cele două carţi amintite ca o mai amplă expunere de motive, în speranţa şi  cu convingerea unei altfel de abordări din partea Domnului Prim Ministru Dacian Cioloş.

În cazul acceptării susţinerii de către actualul Guvern al României a acestui proiect legislativ în Parlament, asigur toţi românii si factorii de decizie în stat, de reuşita deplină  în implementare, în  conformitate cu  prevederile cuprinse în Anexa 4 la Legea Siguranţei Naţionale a României (LSNR), propusă, pentru prosperitate cu demnitate a românilor şi României, în cât mai scurt timp.

Mulţumesc conducerii publicaţiei Informaţii Agrorurale, Domnului Ing.Arhire Viorel, pentru cooperare şi sincere urări de sănătate intregului colectiv de redacţie, cititorilor săi, la mulţi ani de Sfintele sărbători şi un an nou mai bun.

Cu deosebită stimă şi consideraţie

22.dec.2015                                                                    Lt.Col. (r)  Prichici Dumitru

 

prichici

 

 

Redam o “lacrima” din Corola de dureri a Poporului Roman

 

La indicaţiile NKVD se trece la o activitate de infiltrare a unor agenţi în partidele istorice de opoziţie, atât în scopul de a informa conducerea comunistă asupra tacticii electorale a acestora, cât şi pentru a crea sciziuni între membrii partidelor amintite.

Agentura secretă a PCR urma ca prin dezinformare să provoace disensiuni între conducerile PNT, PNL şi PSDR.

În acest sens, adresa Nr. 3/456 SS, a secretariatului general al PCR, emisă către organizaţiile judeţene şi orăşeneşti, este edificatoare.

 

 1. Şefii de echipă care au fost infiltraţi în grupările „reacţionare”, urmează să-⁠⁠şi intensifice activitatea, provo­când disensiuni între membrii partidelor de opoziţie: Maniu, Brătianu, Titel Petrescu.
 2. Totdeauna, trebuie să răspândească suspiciunea printre membrii reacţiunii şi să raporteze săptămânal sciziunile obţinute.
 3. Munca trebuie îndeplinită de aşa natură încât să împiedice descoperirea membrilor infiltraţi, iar dacă sunt descoperiţi, un atac viguros trebuie dus prin presă contra membrilor reacţiunii.

Semnat: Gheorghe Gheorghiu-⁠⁠Dej, Vasile Luca.

Circulara respectivă a fost emisă înaintea alegerilor din 1946 şi este evident concepută de specialiştii în spionaj politic al serviciilor secrete sovietice, Vasile Luca era, de altfel, colonel al G.R.U.

Cu toate că Ministerul Justiţiei şi Internele erau deja în mâna comuniştilor, ca şi Serviciul Secret, conducerea comunistă va dispune crearea unor unităţi paramilitare, care urmau a fi folosite în declanşarea unor tulburări violente, servind interesele partidului, respectiv ale sovieticilor.

Majoritatea ofiţerilor de poliţie şi jandarmerie nu prezenta încredere din punctul de vedere al consilierilor sovietici şi nici din partea agenţilor NKVD, care acţionau făţiş în România.

 

CC al PCR, Strict Confidenţial, Nr. 4573/23.11.1946.

Secretarilor responsabili ai PCR

Urmare a deciziei Comitetului Central al PCR de a constitui o gardă înarmată, de încredere (precum gărzile patriotice ale lui N. Ceauşescu şi „minerii” lui Ion Uiescu, n.a), vă informăm prin prezenta de planul pe care trebuie să-⁠⁠l executaţi cu minuţiozitate:

 1. Garda înarmată trebuie să fie recrutată din membrii de încredere ai Tineretului Comunist, care să îndeplinească următoarele condiţii: de preferinţă necăsătoriţi, să aibă serviciul militar satisfăcut şi cunoştinţă perfectă a folosirii armamentului greu de infanterie, să fi dat dovadă că este un om de încredere, să fie gata să îndeplinească orice misiune.
 2. Garda înarmată trebuie să fie la dispoziţia partidului, dar, pentru a preveni protestele reacţiunii, trebuie ţinut cont de următoarele reguli: lumina străzilor trebuie neglijată, în aşa fel încât cetăţenii să ceară întăriri poliţieneşti pentru a face faţă hoţilor. În acest scop trebuie să luaţi măsuri necesare, incitând presa locală să ceară constituirea de gărzi înarmate. Aceste gărzi trebuie formate ţinând cont de prevederile paragrafului 1 menţionat mai sus şi trebuie să acţioneze numai în interesul partidului.

Trebuie să se înarmeze un număr cât mai mare de muncitori, care vor fi folosiţi la timpul potrivit pentru interesele partidului.

Odată constituită garda înarmată, ne veţi trimite listele aderenţilor pentru garda muncitorească, ce pot fi aduse la cunoştinţă populaţiei, cât şi cele confidenţiale privind garda de siguranţa.

Secretar-⁠⁠general, Gheorghe Gheorghiu-⁠⁠Dej.

 

Paternitatea acestor documente aparţine lui Serghei Nicolaev, ofiţer INU (Direcţia de Informaţii Externe a NKVD).

Nicolaev, cunoscut sub numele de Nicolau, în perioada redactării documentului era adjunctul lui Gh. Gheorghiu-⁠⁠Dej la Ministerul Transporturilor, urmând ca în scurt timp să preia Direcţia Serviciilor Secrete de la Emil Bodnăraş.

Anii 1945-⁠⁠1947 vor fi perioada în care Direcţia de Informaţii Externe NKVD îşi va instala agentura în fruntea organelor de siguranţă din România. Reţelele secrete din ţară şi din străinătate ale Serviciilor noastre vor fi lăsate fie „în adormire” pentru o reactivare ulterioară, fie distruse. Agenţii secreţi ai SSI au fost predaţi de Eugen Cristescu conducerii NKVD. Acest aranjament l-⁠⁠a salvat pe Cristescu de la execuţie, deşi fusese condamnat la moarte în procesul mareşalului Antonescu.

Mai mult, Cristescu oferă sovieticilor întreaga reţea a lntelligence Service-⁠⁠lui din România. Informaţiile şi docu­mentele furnizate de Cristescu NKVD-⁠⁠ului vor alcătui o parte din rechizitoriul privind aşa-⁠⁠zisele legături de spionaj dintre conducerea PNŢ şi anglo-⁠⁠americani.

 

În fapt, toate sintezele informative despre activitatea lui Iuliu Maniu, documente pe care Antonescu nu le folosise, vor fi interpretate şi readaptate de tribunal, pentru a de­monstra că liderii opoziţiei au lucrat pentru anglo-⁠⁠americani.

După ce a fost arestat, Pătrăşcanu va recunoaşte că a semnat graţierea lui Cristescu, din motivele amintite.

În acest haos politic, social şi economic am trăit noi, românii în ţara noastră, după al Doilea Război Mondial şi după cum vedeţi şi după revolta populară din decembrie 1989, cu deosebirea că în prezent Occidentul ne monito­rizează permanent, în toate domeniile de activitate şi chiar în profunzime. În aceste condiţii vitrege de viaţă pe care le-⁠⁠am trăit în primii ani de după război, m-⁠⁠am instruit pentru muncă într-⁠⁠un sistem social-⁠⁠economic centralizat, controlat şi dirijat de conducătorii comunişti.

Perioada despre care nu pot să nu amintesc este cea de secetă cumplită, din anul 1946, de confiscarea grânelor din hambarele ţăranilor,pentru plata datoriilor de război, către sovieticii eliberatori. De „trenul foamei” care pleca din nordul Moldovei, cu oameni şi pe acoperişul vagoanelor, ca să găsească ceva de mâncare oriunde în ţară, ajungând până pe meleagurile Olteniei şi Banatului, pentru a căpăta o traistă de faină, de grâu sau porumb.

Cartea online o puteti parcurge pe http: // ibooksquare. ro/ Books/ BookDetails? p_book_id= 160&p_book_title= De% 20la% 20c% C4% 83pu% C5% 9F% C4% 83% 20la% 20c% C4% 83tu% C5%9F% C4% 83. % 20 Cauze% 20% E2% 80% 93% 20Efecte% 20% E2% 80% 93% 20For%C5% A3e% 20coercitive. % 20Pentru% 20prosperitate% 20cu% 20demnitate www.zenithtrading.ro

 

 

                         

            Rog reţineţi termenii utilizaţi în scrierile mele,

mai puţin termenul ,,STAT,, care nu poate fi definit atât timp cât STATUL de DREPT nu funcţionează în România.

 1. Politică = Gândire privind tactica şi strategia omului politic.
 2. Om politic = Persoană care are un rol important în activitatea politică, care îşi desfăşoară activitatea principală în domeniul politicii.

 – Politician = Persoana care face din politică un mijloc abil şi demagogic de realizare a intereselor personale (şi de grup n.a.) vezi DEX.

 1. Teritoriu = Întinderi de pământ delimitate prin graniţe.
 2. Ţara (România)= Teritoriu locuit de poporul român, organizat politic, strategic, administrativ şi social economic.
 3. Cele trei puteri, Parlamentul, Justiţia şi Guvernul sunt organizaţii independente ce guvernează poporul român şi teritoriul, se supun suveranităţi poporului roman, nu STATULUI (Art.2 alineatul (1) şi (2) şi Art.82 alineatul (2) din actuala Constituţie a României). A nu se uita jurământul individual de credinţă depus la numirile în funcţii.
 4. Guvernul (României) = Organizaţie privată politică sau tehnocrată, componentă a naţiunii romane ! supusă suveranităţii poporului român.
 5. Popor = Forma istorică de populaţie umană suverană, alcătuită din colectivitatea etnica majoritara şi minorităţile naţionale minoritare.
 6. Naţiune = Comunitate stabilă de oameni pe baza unităţii de limbă, cultură, teritoriu, viaţa social economică şi politică.
 7. Public = Comunitate stabilă de oameni, aparţinând naţiunii.
 8. Viaţa publică = Viaţa politică publică a unei naţiuni a unui popor
 9. Suveranitatea naţională aparţine poporului român şi se exercită prin organele reprezentative constituite prin alegeri sau referendum.
 10. Bugetul public al NAŢIUNII, păstrat în TREZORERII, este format din totalitatea veniturilor şi chieltuielilor planificate, din taxe şi impozite pe salarii, venituri industriale, agricole, comerciale, bancare, cotizaţii pentru asigurările sociale, amenzi, penalitaţi de orice natură .
 11. Bugetul statului, este constituit din sumele calculate, aprobate şi repartizate anual din bugetul public al NAŢIUNII de aceleaşi instituţii (organizaţii) care se autodefinesc STAT, deşi beneficiază de chieltuielile planificate ADMINISTRĂRII publice, apărării, învăţământului, sănătate, asigurări sociale şi cheltueli fortuite, sub control financiar preventiv mai mult sau mai puţin corect, pentru a defini corect rolul STATULUI şi DREPTURILE   CETĂŢENILOR.
 12. Patrimoniu naţional, cuprinde toate bunurile materiale şi spirituale moştenite de la străbunii noştri, precum şi cele realizate în prezent şi viitor.
 13. Patriot, persoană care îşi iubeşte patria şi luptă pentru apărarea şi prosperitatea ei.

   04.01.2016                                                               Lt.Col.(r) Prichici Dumitru

             

 

Pentru ca Romania este TARA cu numarul cel mai mare de MARTIRI AI NEAMULUI, semneaza aceasta Petitie: “CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi”

 

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI.

Suntem cetateni ai Romaniei si vrem sa dispunem ca si popor de toate resursele naturale pe care le-am avut si acum nu le mai avem.

Resursele naturale ale Romaniei: aur, argint, cupru, carbune, petrol, gaze, gaze din platform continentala a Marii Negre, etc…au fost instrainate in ultimii 25 de ani fara ca proprietarii lor de drept Cetatenii Romaniei sa fie intrebati daca sunt de acord!

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI !

CEREM REINTRODUCEREA IN CONSTITUTIA ROMANIEI A URMATORULUI ARTICOL
Noul Articolul din Constitutia Romaniei – despre Proprietate va fi:

 (1) CONSTITUTIA  ocroteste proprietatea,NU STATUL CARE A JEFUIT-O (VEZI  MAI SUS ARTICOLUL  CONSTITUTIA -MARUL DISCORDIEI)

(2) Proprietatea este publica sau privata.

(3) Proprietatea publica, in intregul ei, apartine NATIUNII. Ea nu poate fi impartita si trecuta in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.

(4) Bogatiile de orice natura ale subsolului, padurile, caile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.

(5) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile.

(6) Bunurile proprietate publica pot fi concesionate ori inchiriate unor privati sau date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice, in conditiile legii, numai in urma unui referendum national prin care cetatenii Romaniei sa aprobe acest lucru.

(7) Proprietatea privata este, in conditiile legii, inviolabila.

(8) Proprietatea publica a Romaniei va fi gestionata de Fondul National al Romaniei, Conducerea Fondului National al Romaniei va fi aleasa, in conditiile legii, prin votul direct al cetatenilor.


CEREM CA CEI CARE AU INSTRAINAT RESURSELE ROMANIEI IN ULTIMII 25 DE ANI FARA A INTREBA IN NICI UN FEL CETATENII ROMANIEI DACA SUNT DE ACORD CU ACEST LUCRU SA FIE TRASI LA RASPUNDERE SI JUDECATI PENTRU FAPTELE LOR.

Daca si TU te-ai saturat ca altii sa profite de resursele naturale ale tarii noastre, in timp ce parintii si copiii nostri se zbat in saracie, alatura-te acestui demers si distribuie acest mesaj !

AVEM NEVOIE DE 500.000 DE SEMNATURI PENTRU A DEMARA O INITIATIAVA LEGISLATIVA IN ACEST SENS!

SEMNEAZA AICI ACEASTA PETITIE
Citeste si da mai departe !

Va Rugam sa indicati adrese de email corecte ca sa puteti fi contactati in momentul in care vom depune listele nominale cu persoanele si cu cele 500.000 de semnaturi ale lor, la Curtea Constitutionala, pentru a valida aceasta initiativa legislativa.

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi – Semneaza si tu !


___________________
Care este procesul prin care se revizuieste Constitutia?

TITLUL VII

Revizuirea Constituţiei

Iniţiativa revizuirii ARTICOLUL 150

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Procedura de revizuire ARTICOLUL 151

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

Limitele revizuirii ARTICOLUL 152

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.


___________________
Cum ne vom organiza

Rugam ca fiecare semnatar sa si distribuie petitia la cat mai multe persoane. E necesar ca ea sa fie distribuita de fiecare la cel putin inca 10 pesoane.

De aceea rugam ca fiecare semnatar sa si trimita petitia la cat mai multe persoane: parinti, frati, surori, rude, prieteni, vecini, colegi…

Acest lucru e necesar pentru a avea o sansa sa crestem in numar.

Cand o distribuiti, va rugam, cereti-le celor care sunt de acord sa o semneze, sa o distribuie la randul lor.

Daca se vor strange cele 500.000 de semnaturi, vom trimite petitia tuturor institutiilor statului si tuturor parlamentarilor, si vom trece la faza redactarii listelor oficiale de semnaturi dupa formatul cerut de Curtea Constitutionala (vom notifica fiecarui semnatar sa completeze formularul tipizat cu detaliile necesare si-i vom indica unde anume trebuie sa-l trimita)

Dupa ce vom redacta si vom centraliza listele finale cu semnaturi, le vom depune la Curtea Constitutionala in formatul cerut, pentru a declansa procedura de Modificare a Constitutiei.

Desi numarul de semnaturi e urias, avem speranta ca vom reusi.

Va multumim,

Fluierul.ro

Autor: Fluierul.ro

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*