Poporule, Isus îţi spune nu doar- Deşteaptă-te Romane! DAR tu, nu-l asculti si nici în ieslea cu fân nu îl primessti, ci îl pironeşti pe pereţi, îl ţii la uşă (Ap. 3/20) să se roage de tine de mii de ani! Degeaba te Deştepţi, dacă nu te laşi spalat de El ! În zadar te dezinfectezi, fardezi şi parfumezi pe dinafară, dacă nu te laşi golit pe dinăuntru de munţii de viruşi, microbi, urâţenii, furtişaguri, preacurvii,idolatrii şi răutăţi, care nu mai încap de atatea formalisme, învăţături falite, datini şi alte viclenii şi toxine ale gunoierului, puse în sânge… Degeaba te „trezeşti”, dacă rămâi mort în păcate, şi nu vrei să te naşti din nou, nu din sămânţa maimuţărească ori komunistă, ci din Sămânţa Dumnezeiască, dăruită gratis TUTURORA, în IOAN- CAP.3 ! Domnilor manipulatori, nu uitaţi că Poporul Român este răscumpărat (prin sângerarea lui Isus), ca să fie Biruitor, bogat, deştept, inviiat şi ÎNFIAT, nu prigonit, învrăjbit, exploatat, prostit, minţit, prigonit, sau muritor de foame. După ce am omorât,avortat, alungat, furat- bogăţia nobilimii, am întemniţat şi MartiriiPoporului, am furat şi Avuţia Obştească a amărăstenilor! După ce… L-am împuşcat, pe Mareşalul Antonescu/Ceauşescu etc, a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL, pentru a fi primii din lume, la mortalităţi materne şi, am prigonit în lume milioane de tineri, am îngropat de vii bătrânii şi speranţa Patriei… Aşa nu mai putem clădi Tara pe minciuni, învrăjbiri, hoţii, preacurvii- feseniişi alte asemenea Globalisme satanice

anti-avort „Băieţii deştepţi” din afacerile cu energie electrică protejaţi de masonerie! MASONERIA este  „TATĂL” COMUNISMULUI!Generalul Emil Străinu dezvaluie ca „România este poligon de testare pentru armamentul geoclimatic”…Cercetătorul Robert Gallo creditat cu „descoperirea” virusului HIV a spus că, de fapt, ar fi creat SIDA in mod intenționat in scopul depopulării Globului…Cum a ajuns România să aibă 22 milioane de avorturi,doar pana in  2011?! In a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină...w4 Lista lui Soros: colaboraționiștii care au “”ajutat”‘ România…Istorisirea celei mai cumplite crime din istoria României…GUVERNUL MONDIAL EXISTA DE MULT TIMP ! GUVERNUL MONDIAL NU A FOST INCA RECUNOSCUT IN PUBLIC !Institutul Național de Statistică ne arata ca putem deveni chiriasi in propria tara!Deocamdata, nu mai stăpânim nici 10% din România!!!Amintiri din invatamintele Fermierului  Daniel Coroamă, care a intrat  în GREVA FOAMEI alături de văcuțele lui, ca sa traiasca bine taurii nationali si boii globali..ponnJerusalem Post: Europenii trebuie să se ridice împotriva Reţelei Soros şi să-şi apere tradiţiile şi valorile naţionale de planurile subversive ale megalomaniacului…Simbolurile folosite de masoni sunt aceleasi cu cele folosite de satanisti ! Un stat mondial, un singur guvern…Un monstru oribil îşi ţese plasa în jurul Pământului B) Predicile nonconformiste ale Părintelui CALISTRAT”Vaiii.. se construiesc biserici, dar ar trebui şcoli, ar trebui spitale! Fraţilor, ar trebui în primul rând case de nebuni! Valeriu Popa – Sfaturi vindecătoare/Câţiva pași pentru a evada din închisoarea minţii şi etc…
 cccSFATURI PENTRU AGRICULTORI (Autor-Academician,dr ing.prof .Gh Sin,Presedintele ASAS) 6- Domnilor Bisericani de pretutindeni , vine Isus, dar nu găseşte o singură credinţă, o Unica Biserică VIE , pocăință , un singur Dumnezeu, şi nici măcar catolicii sau neortodocsii nu il intimpina pe Isus- născuţi din nou (Ioan, cap. 3) Acum,cand putem fi omoriti – iradiati prin calculator,sa ne mai intrebam:)Câți români a ucis…Cine conduce lumea … 100 de ani de comunism: genocid, furt, rusificare si satanizarea valorilor… Cum a ajuns România cel mai mare exportator de forță de muncă brută în vremuri de crizăCum au fost măcelăriti civilii români din Transilvania în 1940!lkA) 1- Popor Român, aşa apreciezi, lauzi, cinsteşti şi îi răspunzi Creatorului şi Dăruitorului ? Nu te doare muntele de păcătuiri ajunse la culme? Nu ţi-e greaţă, nu te ruşinezi de idolatria, formalismul, falsitatea “creştină”? Dacă …2- Începând cu Regele Mihai, Iliescu, Patriarhul Daniel, şi terminând cu ultimul om, dacă, nici din respect, din dragoste şi din iubire faţă de Dumnezeu, nu ne pocăim în Duh şi în Adevăr, ne “dezintegram” în… globalizare pentru veşnicie! “Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă...3- “Slujbaşii” nu ne spun că avem ca tată pe diavol (Ioan 8/44), ca să ne înşele, mintă, manipuleze, exploateze; Intenţionat ne ţin muribunzi în păcate, formalisme, datini, tradiţii, surogate şi false învăţări, nenăscuţi din nou, pentru că LOR le este groază de oameni înviaţi, deştepţi,…4- A fi creştin, înseamnă a fi umplut cu El, Plinătatea învăţăturilor şi faptelor Cristice, pentru că…4Problema păcatului- Romani 5: Adam şi generaţia lui… Romani 6: Eliberaţi de păcat şi de moarte… Romani 7: Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă? Romani 8: Viaţa în Duhul de Frank Binford Hole

452909pon
frr

rr

 1- Popor Roman, aşa apreciezi, lauzi, cinsteşti şi îi răspunzi Creatorului şi Dăruitorului Dumnezeu? Nu te doare muntele de păcătuiri ajunse la culme? Nu te ruşinezi de idolatria, formalismul, falsitatea “creştină”? Dacă ei au hulit pocăinţa, tu de ce nu te căieşti? Nici un politician, rege, partid, sau împărat nu poate salva Tara şi Lumea! De aceea, “Ascultaţi, voi popoare” (Osea ½)… şi voi căpetenii din România, care prigoniţi tinerii în lume prin legi şi salarii de mizerie, care omorâţi pe conducători şi martiri, care clădiţi Tara pe răutate, vrăjbi, minciuni, hoţii, curvii, barbarii; Aşa cum voievozii au lăsat pe Biruitor să lucreze prin ei, goliţi-vă şi voi insi-va-de tot ce aveţi, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou şi umpleţi-vă cu Plinătatea Dumnezeirii…

Popor Roman prea minţit şi manipulat, Popor invrăjbit,nenăscut din nou;Romanie, Românie…, “care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasa casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”Mat.23/37-39) Popor impotmolit in pustia komunismului (înarmat cu un dumnezeu cartonat, fals, pictat, mut şi surd), de care se alege praful  ; Se va alege şi pulberea  din zestrea plămădita cu sânge şi sudoare , dacă mai rătăceşti CONTRA lui Dumnezeu cel Adevărat (Romani 1/20-32); Domnilor politruci, patroni,” pastori”, începând cu Iliescu şi terminând cu ultimul amărăştean să lepădăm blestemul de pe acest popor prin pocăinţă, altfel…

ccc9

“Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru;6

 

păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedica să v-asculte! Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge, şi degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni, şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri. Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuie pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea. Clocesc ouă de basilic şi ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare; şi, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor, şi nu pot să se acopere cu lucrarea lor; căci lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite, şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie. Picioarele lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii, şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele nu cunoaşte pacea.

 De aceea, hotărârea de izbăvire este departe de noi, şi mântuirea nu ne ajunge. Aşteptam lumina, şi iată întunericul; lucirea, şi umblam în negură!

 

Bâjbâim ca nişte orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoşi suntem ca nişte morţi. Mormăim cu toţii ca nişte urşi, ne văităm ca nişte porumbei, aşteptam izbăvirea, şi nu este, aşteptam mântuirea, şi ea este departe de noi. Căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta, şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt cu noi şi ne cunoaştem nelegiuirile noastre.” (Îs.59/1-16)…

 

 

 “Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.

 

 

Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunaţi cu trâmbita în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii şi chiar pruncii de la tata! Să iasă mirele din cămară lui şi mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: “Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocură popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: “Unde este Dumnezeul lor?” Domnul a fost plin de râvnă pentru ţara Lui şi S-a îndurat de poporul Său. Domnul a răspuns şi a zis poporului Său: “Iată, vă trimit grâu, must şi untdelemn proaspăt, ca să vă saturaţi de ele, şi nu vă voi mai face de ocară între neamuri.

 

 

Voi depărta de la voi pe vrăjmaşul de la miazănoapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă şi pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oştirii lui în marea de răsărit şi coada oştirii în marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica în sus, şi mirosul lui de putregai se va înălţa în văzduh, căci s-a crezut grozav

 

Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi înveseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari! Nu vă temeţi, fiare de pe câmp, căci izlazurile pustiului iarăşi vor înverzi, pomii îşi vor da roadele, smochinul şi vita îşi vor da rodul lor. Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, că odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi Gazăm, oştirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veţi mânca şi vă veţi sătura,

 

Şi veţi lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi, şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară! Şi veţi şti că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, şi nu este altul afară de Mine. Şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară

 

După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; Soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

xxxhg

Osea 4: “Ascultati cuvantul Domnului, copiii (ai ROMANIEI s n )lui Israel! Caci Domnul are o judecata cu locuitorii tarii, pentru ca nu este adevar, nu este indurare, nu este cunostinta de Dumnezeu in tara.

2. Fiecare jura stramb si minte, ucide, fura si preacurveste; napastuieste si face omoruri dupa omoruri.

3. De aceea, tara se va jeli, toti cei ce o locuiesc vor tanji impreuna cu fiarele campului si pasarile cerului; chiar si pestii marii vor pieri.

4. Dar nimeni sa nu certe pe altul, nimeni sa nu mustre pe altul, caci poporul tau este ca cei ce se cearta cu preotii.

5. Te vei poticni ziua, prorocul se va poticni si el impreuna cu tine noaptea, si pe mama ta o voi nimici.

6. Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta. Fiindca ai lepadat cunostinta, si Eu te voi lepada si nu-Mi vei mai fi preot. Fiindca ai uitat Legea Dumnezeului tau, voi uita si Eu pe copiii tai!

7. Cu cat s-au inmultit, cu atat au pacatuit impotriva Mea. De aceea, le voi preface slava in ocara.

8. Ei se hranesc din jertfele pentru pacatele poporului Meu si sunt lacomi de nelegiuirile lui.

9. Dar si preotului i se va intampla ca si poporului; il voi pedepsi dupa umbletele lui si-i voi rasplati dupa faptele lui.

10. Vor manca, si tot nu se vor satura, vor curvi, si tot nu se vor inmulti, pentru ca au parasit pe Domnul si poruncile Lui.

11. Curvia, vinul si mustul iau mintile omului.

12. Poporul Meu isi intreaba lemnul lui, si toiagul lui ii proroceste; caci duhul curviei ii duce in ratacire si sunt necredinciosi Dumnezeului lor.

13. Aduc jertfe pe varful muntilor, ard tamaie pe dealuri, sub stejari, plopi si terebinti a caror umbra este placuta. De aceea, fetele voastre curvesc, si nurorile voastre sunt preacurve.

14. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru ca sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru ca sunt preacurve, caci ei insisi se duc la o parte cu niste curve si jertfesc impreuna cu desfranatele din temple. Poporul fara minte alearga spre pieire.

15. Daca tu curvesti, Israele, macar Iuda sa nu se faca vinovat. Nu va duceti macar la Ghilgal, nu va suiti la Bet-Aven si nu jurati zicand: “Viu este Domnul!”

16. Pentru ca Israel da din picioare ca o manzata neimblanzita; si sa-l mai pasca Domnul acum ca pe un miel in imasuri intinse!

17. Efraim s-a lipit de idoli: lasa-l in pace!

18. Abia au incetat sa bea si se dedau la curvie; carmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi dupa rusine!

19. Vantul ii va strange cu aripile lui si vor fi dati de rusine cu altarele lor!

 

99

Osea 5: Ascultati lucrul acesta, preoti! Ia aminte, (Popor Roman s n )casa lui Israel! Si pleaca urechea, casa imparatului! Caci pe voi va ameninta judecata, pentru ca ati fost o cursa la Mitpa si un lat intins pe Tabor!

2. Necredinciosii se afunda in nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toti!

3. Cunosc Eu doar pe Efraim, si Israel nu-Mi este ascuns; stiu ca tu, Efraime, ai curvit si ca Israel s-a spurcat.

4. Faptele lor nu le ingaduie sa se intoarca la Dumnezeul lor, caci un duh de curvie este in inima lor si nu cunosc pe Domnul!

5. Dar mandria lui Israel va fi martora impotriva lui, si Israel si Efraim vor cadea prin nelegiuirea lor, si Iuda va cadea si el cu ei.

6. Vor merge cu oile si boii lor sa caute pe Domnul, dar nu-L vor gasi nicidecum: caci S-a departat din mijlocul lor.

7. Au fost necredinciosi Domnului, caci au nascut copii din curvie; acum ii va inghiti o luna noua cu avutiile lor.

8. Sunati din trambita la Ghibeea, sunati din trambita la Rama! Strigati la Bet-Aven! Iata-i pe urma ta, Beniamine!

9. Efraim va fi pustiit in ziua pedepsei: ce vestesc Eu impotriva semintiilor lui Israel va veni negresit!

10. Capeteniile lui Iuda sunt ca cei ce muta semnul de la hotare; ca apa Imi voi varsa mania peste ei!

11. Efraim este asuprit, zdrobit in judecata, caci a urmat invataturile care-i placeau.

12. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune (a dintilor) pentru casa lui Iuda.

13. Cand isi vede Efraim boala, si Iuda ranile, Efraim alearga in Asiria si trimite la imparatul Iareb, macar ca imparatul acesta nu poate nici sa va faca sanatosi, nici sa va lecuiasca ranile.

14. Voi fi ca un leu pentru Efraim si ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfasia si apoi voi pleca, voi lua, si nimeni nu-Mi va rapi prada.

15. Voi pleca, Ma voi intoarce in locuinta Mea, pana cand vor marturisi ca sunt vinovati si vor cauta fata Mea. Cand vor fi in necaz, vor alerga la Mine.”

qq

Osea 6:(Popor ROMAN s n) “Veniti sa ne intoarcem la Domnul! Caci El ne-a sfasiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega ranile.

2. El ne va da iarasi viata in doua zile; a treia zi ne va scula, si vom trai inaintea Lui.

3. Sa cunoastem, sa cautam sa cunoastem pe Domnul! Caci El Se iveste ca zorile diminetii si va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primavara care uda pamantul!” –

4. “Ce sa-ti fac, Efraime? Ce sa-ti fac, Iudo? Evlavia voastra este ca norul de dimineata si ca roua care trece curand.

5. De aceea ii voi biciui prin proroci, ii voi ucide prin cuvintele gurii Mele, si judecatile Mele vor straluci ca lumina!

6. Caci bunatate voiesc, nu jertfe, si cunostinta de Dumnezeu, mai mult decat arderi de tot!

7. Dar ei au calcat legamantul, ca oricare om de rand; si nu Mi-au fost credinciosi atunci.

8. Galaadul este o cetate de nelegiuiti, plina de urme de sange!

9. Ceata preotilor este ca o ceata de talhari care sta la panda, savarsind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la miselii.

10. In casa lui Israel am vazut lucruri grozave: acolo Efraim curveste, Israel se spurca.

11. Si tie, Iudo, iti este pregatit un seceris, cand voi aduce inapoi pe robii de razboi ai poporului Meu!

r3Osea 7: Cand vreau sa vindec pe (POPORUL Roman s n )Israel, atunci se descopera nelegiuirea lui Efraim si rautatea Samariei, caci lucreaza cu viclesug. Inauntru vine hotul, si ceata de talhari jefuieste afara.

2. Si nu se gandesc in inima lor ca Eu Imi aduc aminte de toata rautatea lor; faptele lor ii si inconjoara si stau inaintea Mea!

3. Ei inveselesc pe imparat cu rautatea lor si pe capetenii cu minciunile lor.

4. Toti sunt preacurvari, ca un cuptor incalzit de brutar: si brutarul inceteaza sa mai atate focul, de cand a framantat plamadeala pana s-a ridicat.

5. In ziua imparatului nostru, capeteniile se imbolnavesc de prea mult vin, imparatul da mana cu batjocoritorii.

6. Le arde inima dupa curse ca un cuptor; toata noaptea le fumega mania, iar dimineata arde ca un foc aprins.

7. Toti ard ca un cuptor si isi mananca judecatorii; toti imparatii lor cad; niciunul din ei nu Ma cheama.

8. Efraim se amesteca printre popoare, Efraim este o turta care n-a fost intoarsa.

9. Niste straini ii mananca puterea, si el nu-si da seama, il apuca batranetea, si el nu-si da seama.

10. Macar ca mandria lui Israel marturiseste impotriva lui, tot nu se intorc la Domnul Dumnezeul lor si tot nu-L cauta, cu toate aceste pedepse!

11. Ci Efraim a ajuns ca o turturica proasta, fara pricepere; ei cheama Egiptul si alearga in Asiria.

12. Dar ori de cate ori se duc, Imi voi intinde latul peste ei, ii voi dobori ca pe pasarile cerului; si-i voi pedepsi cum le-am spus in adunarea lor.

13. Vai de ei, pentru ca fug de Mine! Pieirea vine peste ei pentru ca nu-Mi sunt credinciosi! As vrea sa-i scap, dar ei spun minciuni impotriva Mea!

14. Nu striga catre Mine din inima, ci se bocesc in asternutul lor; turba dupa grau si must si se razvratesc impotriva Mea.

15. I-am pedepsit, le-am intarit bratele, dar ei gandesc rau impotriva Mea.

16. Se intorc, dar nu la Cel Preainalt; sunt ca un arc inselator. Mai marii lor vor cadea ucisi de sabie, din pricina vorbirii lor indraznete care-i va face de ras in tara Egiptului.

rew2- Începând cu Regele Mihai, Iliescu, Patriarhul Daniel, şi terminând cu ultimul om, dacă, nici din respect, din dragoste şi din iubire faţă de Dumnezeu, nu ne pocăim în Duh şi în Adevăr, ne “dezintegram” în… globalizare pentru veşnicie! “Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă

 

  M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi i-am făcut următoarea mărturisire: “Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost rai şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării.  Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţă de ruşine, nouă, tuturor oamenilor (din Romania s n )lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine!

 

  Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţă de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La Domnul Dumnezeul nostru însă este indurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii;

 

  Ci tot (POPORUL ROMÂN s n) Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră şi împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit şi a adus peste noi o mare nenorocire, aşa cum niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire că aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul Tău.

 

De aceea, şi Domnul a îngrijit că nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui.

 

Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tău din ţară Egiptului prin mâna Ta cea puternică şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este şi astăzi: noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată indurarea Ta, abate mânia şi urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt; căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina nelegiuirilor părinţilor noştri este Ierusalimul şi poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară.

 

Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău şi, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fata Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit!

 

  Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne!

 

Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”

 

Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, (Roman sn) Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu;  Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfă de seară. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: “Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!

 

Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.

 

Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare. După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfă şi darul de mâncare, şi pe aripa uraciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

viorel3- “Slujbaşii” nu ne spun că avem ca tată pe diavol (Ioan 8/44), ca să ne înşele, mintă, manipuleze, exploateze; Intenţionat ne ţin muribunzi în păcate, formalisme, datini, tradiţii, surogate şi false învăţări, nenăscuţi din nou, pentru că LOR le este groază de oameni înviaţi, deştepţi, înnoiţi prin Sămânţa Duhovnicească, plină cu Virtuţi Dumnezeieşti; Deşi l-am răstignit, Isus bate la uşa oricărui păcătos (Ap.3/20) să ne dea gratis eliberarea, căci…” El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col 1/13-14)

 

“Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţa spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.” (2 Cor.2/14-17)

 

Fără voia “slujbaşilor”, Isus cu “Ostenii” Săi din toată lumea, vor înnoi tot cosmosul, eliberând pe oameni de sub orice urmă de p ăcat; Ei vor întrona Adevărul, Dreptatea, Iubirea, Veşnicia”, dacă, prin naşterea din nou, intrăm nu doar în Arcă lui Noe… ci, chiar în “Corabia” Cristica! “Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: “Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: “Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”” (Ap.21/5)

 

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au duş: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; ca adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Cor 2/5/17-21)

 

“Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei..” (Gal 5/24)  si sunt o făptură nouă.”…” Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netaierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste..” (Gal 5/6)…

 

“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte SĂ FIM ÎNFIAŢI prin Isus Hristos, după bună plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Sau pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Sau, pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;… În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,… şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

 

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui,

 

Care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” (Ef.1/3-23)

 

  cccc

4- A fi creştin, înseamnă să te lepezi de orice credinţă lumească, de orice moştenire de la cel rău, pentru a fi umplut cu Plinătatea învăţăturilor şi faptelor Cristice, căci numai Isus este plămădit din Bunătăţi şi Frumuseţi Dumnezeieşti, pe care le întrupează în omul născut din om- blândeţe, curăţire, sănătate, bogăţie, punctualitate, corectitudine, împăcare, iertare, amabilitate, iubire, necurvie, neceartă… dar preoţii ascund Adevărul, ca să ne aibă la mână, proşti, săraci, goi, nenăscuţi din nou, deci plini cu hoţii, curvii, răutăţi, certuri, cârtiri, suferinţe, ori alte pofte, boli, defecte şi mizerii descriese în 2 Tim.3/3

 

După ce preoţii de frunte s-au făcut de râs cu răstignirea lui Isus, acum răstignesc omenirea cu idoli, false învăţături, surogate şi datini, tradiţii Nebiblice.De aceea Lecţia Patriarhului Nicodim este ascunsă de preoţi, inclusiv de Patriarhul Daniel şi de alţi manipulatori şi exploatatori- căci lor le este frică de oameni deştepţi; ei nu vor ca şi alţii să prospere, să învie, să fie Atotcunoscători şi Atotputernici, precum Isus, întronat în omul născut din nou! “Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: “Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să între a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

 

“Recolta” educaţiei religioase din toată lumea aduce urgii Apocaliptice, pentru că “profesorii” domneşti nu se pocăiesc, nu se nasc din nou, nu intră nici ei, dar nici nu ajută pe amărăşteni măcar să vadă Împărăţia Bunătăţii, Iertării, Blândeţii…

 

 

Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.”Vântul sufla încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Nicodim I-a zis: “Cum se poate face aşa ceva?” Isus i-a răspuns: “Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.

 

15 -De mii de ani votăm lideri stângaci ori dreptaci şi mergem din rău în mai rău; Credem şi ne încredem unii în alţii, în Komunism, Capitalism, Globalism, ori în genii, dar de ce nu votam cu Salvatorul Isus, de ce nu credem ,nu ne încredem în Credinţa Dumnezeiască, întrupatăîn Omul Isus, venit să ne dăruiască TOTURORA –Credinţa care duce la Credinţă şi care lucrează prin Dragoste, din Iubire, din respect şi recunoştinţa faţă de El

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci că lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta sta în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3/14-21) Pentru că îl înlocuim pe cel Atotputernic şi infinit cu o foto-pictură limitată, iconata, aurită, dar surdă şi mută, va trebui să ne golim de toate idolatriile, hoţiile, mârşăviile, vicleniile, răutăţile descrise în Gal. 5/20, numai prin pocăinţă şi naşterea din nou! Lăsaţi-vă “fecundaţi” de Sămânţa Dumnezeiască, nu numai de seminţiile banilor, minciunilor, curviilor etc

“Sfânta” Preoţime este reprezentată drept curva cea mare, Apocaliptică; Ea, în loc să ajute omenirea creată şi răscumpărata prin sângerarea lui Isus, jupoaie de vii pe morţi şi pe vii, manipulează… “Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” cu spurcăciuni şi necurăţiile curviei ei. Aeasta mama a curvelor şi spurcăciunilor pământului este îmbogăţită din “sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. (Ap.17/2-5)
Pentru că România să fie spălată de blesteme, în frunte cu slujbaşii” domneşti”, iliesti, şi toate căpeteniile şi amărăştenii de pretutindeni, suntem chemaţi să ne pocăim, precum Patriarhul Iov; Suntem chemaţi să mâncăm Bunătăţile din care este plămădit Cuvântul Domnului, dăruit GRATIS în Ioel, cap 2, pentru a primi Putere să strigăm din trâmbită către toţi oamenii de pretutindeni, să ne apărăm ŢARA, LUMEA, cu post trupesc şi Duhovnicesc, cu studio Bib lic, meditaţie, cugetare asupra Învăţărilor Tale, Întrupare, Făptuire, căci globaliştii vor să ne (ex) termine…

“Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului;

Este aproape!”O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime. Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui şi pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului, şi după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scăpa. Parcă sunt nişte cai şi aleargă ca nişte călăreţi. Vin uruind ca nişte care pe munţi şi paraie că o flacără de foc când mistuie miriştea; par o puternică oştire gata de luptă.
Romanii, dar şi toţi oamenii pământului avem nevoie nu de Scutul antiracheta, ci de Protecţia Dumnezeiască..Tremura popoarele înaintea lor şi toate fetele îngălbenesc. Aleargă ca nişte războinici, se suie pe ziduri ca nişte războinici, fiecare îşi vede de drumul lui şi nu se abate din cărarea lui. Nu se împing unii pe alţii, fiecare ţine şirul, se năpustesc prin săgeţi şi nu se opresc din mers. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case şi intră pe ferestre ca un hoţ. Înaintea lor se cutremura pământul, se zguduie cerurile, soarele şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd lumina. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oştirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare, şi Cel ce împlineşte cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului şi foarte înfricoşată: cine o poate suferi?

 

6- Domnilor Bisericani de pretutindeni , vine Isus, dar nu găseşte o singură credinţă, o Unica Biserică VIE , pocăință , un singur Dumnezeu, şi nici măcar catolicii sau neortodocsii nu il intimpina pe Isus- născuţi din nou (Ioan, cap. 3) 

qq“Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.  Pentru că zici: “Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol. Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

 

Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Ap 4/15-22)

Tutuor bisericilor şi creştinilor ortodocşi:

(((Omule, omule,poporule,indiferent de culte, religi, biserici, țări și popoare: “De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îsi strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun, că de acum încolo nu…”(Matei 23/37-39)))
“Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi… Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti...” (Apocalipsa lui Ioan 2/1-7)

Numai cine intră în Odihnă Lui se odihneşte şi El de adihna adventiştilor născuţi din nou

“Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: “Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Apocalipsa lui Ioan 2/8-11).¤

Şi pentru sectanți, atei, musulmani a murit Isus, căci…”Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:

“Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balâc să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc. Pocăieşte-te, dar. Altfel, voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: “Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mâna ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.” (Apocalipsa lui Ioan 2/12-16)

Pentru că şi satan crede, se înfioară şi stăruie… iată doar un răspuns pentru penticostalii care afla ca Isuss nu mai are nevoie de pocainta Izabelei…

“Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca aramă aprinsă:
“Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi că Izabela, femeia aceea care se zice prorocita, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate bisericile vor cunoaşte că “Eu sunt Cel ce cercetez rinichii şi inimă”; şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.
Vouă însă tuturor celorlalţi din Tiatira, care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut “adâncimile Satanei”, cum le numesc ei, vă zic: “Nu pun peste voi altă greutate.Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!
Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri… Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”.” (Ap. 2/18-29)

Iată ce rămâne scris si pentru cei care se cred”creştini babtisti”:

“Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: “Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Ap 3/1-6)

Scrisoare pentru toti “fraţii creştini “,indifferent de religie, deci -tuturor celor din Bisericile Evanghelice

“Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide: “Ştiu faptele tale: iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.Eu vin curând. Păstrează ce ai, că nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Ap 3/7-13), Căci MILĂ vreu, nu moartea (ne)creștiniilor, păcătoșilor.

 

aq

dd

Biografia necenzurată a Monicăi Macovei

Lungă este galeria odraslelor nomenclaturii comuniste, opresori şi profitori ai regimului ceauşist, care au preluat democraţia noastră originală şi au reformat-o după chipul şi asemănarea înaintaşilor. În ultimul deceniu, asemenea personaje au făcut legea în România fiind promovate cu ostentaţie în funcţii-cheie ale statului, unde au produs mari prejudicii de imagine şi nu numai.

Tone de maculatură au fost scrise despre faimoasa Monica Luisa Macovei, ministru al Justiţiei în guvernul Tăriceanu (2005-2007). Tatăl beizadelei Macovei, Vasile Gherghescu, magistrat de profesie, a fost înalt demnitar în nomenclatura comunistă: consilier în Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România cu sediul în confiscatul Palat Regal. Ca vrednic slujitor al regimului odios, Vasile Gherghescu a fost decorat cu Steaua Republicii prin decret semnat de preşedintele Nicolae Ceauşescu.

Aceeaşi Macovei l-a ajutat substanţial pe fostul preşedinte al României în selectarea unor indivizi obedienţi pentru funcţiile de procuror general, ulterior şefă a DNA (Laura Codruţa Kovesi), fostului procuror şef al DNA (Daniel Morar), fostului procuror şef al DIICOT (Codruţ Olaru), fostulului preşedinte, respectiv ex-secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate (Alexandru Cătălin Macovei şi Horia Georgescu).

Cum aşchia nu sare departe de trunchi, un caz aparte în peisajul acestor mişcări de beizadele promovate cu dedicaţie este şi fosta şefă a Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt-Hăineală, personaj central al unui scandal soldat cu retragerea sa din postul călduţ de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

De altfel, după cum remarca presa centrală, după Revoluţia din decembrie 1989, în calitate de procuror-şef al Capitalei, Ioan Hăineală “s-a remarcat prin ingerinţa nelegitimă şi nefastă în treburile Ministerului de Interne, când a solicitat în data de 12 iunie 1990 intervenţia poliţiei pentru evacuarea şi deblocarea Pieţii Universităţii, fapt ce a constituit fitilul evenimentelor violente din 13-15 iunie 1990”.

Documente recent scoase la iveală cu ocazia redeschiderii cercetărilor în dosarul primei Mineriade prezintă modul în care “tata lu’ fata”, Ioan Hăineală, şef al Procuraturii Municipiului Bucureşti (PMB) la acea dată, juca ping-pong cu victimele Mineriadei. Astfel, prin adresa emisă în 6 iulie 1990, în dosarul 1044/P/1990, după ce îl arestase pe liderul Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Doru Mărieş, Hăineală îl livra pe “infractorul periculos” de la municipiu la Procuratura Militară Bucureşti, “spre competentă soluţionare”. De ce trebuia să se ocupe un magistrat militar de civili? Era Mărieş un caz care viza siguranţa naţională sau pur şi simplu un exemplu de intimidare şi timorare? În cele din urmă, după ce s-a razboit cu sistemul şi a câştigat la CEDO, Doru Mărieş a ajuns din inculpat persoană vătămată, calitate care i-a fost retrasă în 29 decembrie 2016 de procurorul Istrate. Jocul (mai bine zis batjocura) a continuat după începerea protestelor din faţa guvernului din ianuarie 2017, când Mărieş a fost reconvocat (7 februarie) în acelaşi dosar, pentru a fi audiat în calitate de parte vătămată. În acest timp, în presa centrală s-a zvonit că încurajaţi de rezultatul alegerilor din decembrie 2016 şi de acapararea totală a puterii, reprezentanţii regimului ar fi pus la cale arestarea liderului Asociaţiei 21 Decembrie 1989 . Planurile le-ar fi fost zădărnicite de manifestaţiile anti-guvern din Piaţa Victoriei

Tata lu’ fata

Mai grav este faptul că cei care se cred apostolii Occidentului acreditau ideea că în România modernizarea statului a fost realizată prin reforma justiţiei şi edificarea statului de drept, cu oameni născuţi şi crescuţi în puful nomenclaturii comuniste. Ca şi părinţii lor, odraslele nomenclaturii şi-au căutat tătucul. Cum Ceauşescu nu mai exista, au apelat la înlocuitorii săi, oameni ca Ion Iliescu sau Traian Băsescu. Cum nimic nu este întâmplător, la o privire atentă pe site-ul Senatului, găsim şi portretul nomenclaturistului Ioan Hăineală, creionat de fostul senator Valer Marian.

“Tatăl actualului preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt Hăineală, a fost procuror în timpul regimului comunist, deţinând în timpul dictaturii ceauşiste funcţia de procuror şef al Procuraturii Judeţene Covasna. În această calitate, procurorul şef Ioan Hăineală a avut relaţii strânse cu organele represive ale Miliţiei şi Securităţii şi a fost membru al Comitetului judeşean Covasna al PCR, făcând parte din nomenclatura comunistă […].

În calitate de procuror-şef al Capitalei, Ioan Hăineală a primit un apartament spaţios şi luxos pe Calea Victoriei Socialismului, pe care l-a cumpărat ulterior la un preţ modic. Conform unor foşti ofiţeri de protecţie şi pază, înainte de a se muta în acest apartament, principala preocupare a procurorului-şef Hăineală a fost de a procura oglinzi cu care să acopere toţi pereţii, întrucât fiicei sale Oana îi plăcea să se uite toată ziua în oglinzi. Unii colegi magistraţi spun că doamna Hăineală şi-a păstrat obiceiul, inclusiv la Consiliul Superior al Magistraturii plăcându-i să se admire în oglinzi cât este de frumoasă şi deşteaptă. Probabil că la CSM i-a fost mai simplu sa-şi satisfacă narcisismul, având în vedere că sediul acestei instituţii este construit din sticlă şi beton.

Culmea ironiei, toate aceste odrasle de opresori comunişti, ceauşişti, au avut parte de-o puternică susţinere nu numai din partea preşedintelui Traian Băsescu, ci şi din partea Comisiei Europene de la Bruxelles, a marilor puteri occidentale (SUA, Marea Britanie, Germania, Franţa) şi a ambasadorilor acestora la Bucureşti. Ultimii doi ambasadori americani în România, Nicholas Taubman şi Mark Gittenstein, au făcut chiar o pasiune pentru şefii băsişti de la Procuratura Generală, DNA, ANI şi CSM“, scria senatorul Marian în declaraţia politică intitulată “Justiţia şi integritatea, pe mâna odraslelor opresiunii ceauşiste”, în ianuarie 2014.

Certificat de bună purtare pentru Macovei

Legătura dintre beizadelele nomenclaturii comuniste Monica Luisa Macovei (fostă Gherghescu) şi Oana & tatăl Hăineală este relevată şi de un document publicat de site-ul Luju.ro. Certificatul de bună purtare semnat în 25 iunie 1990 de Hăineală tatăl (la câteva zile după ce solicitase intervenţia poliţiei în Piaţa Universităţii) conţine elogii la adresa activităţii depuse în anul anterior de tânărul magistrat.
În fişa de apreciere, Ioan Hăineală o laudă pe fosta procuroare Monica, membră a PCR, procuror la Procuratura locală Sector 1 în 1989, pentru modul „ferm” în care făcea arestări.

„Procurorul Monica Gherghescu şi-a desfăşurat activitatea în cursul anului 1989 în compartimentul de supraveghere a activităţii de cercetare penală desfăşurată de organele de poliţie din cadrul Serviciului Independent de Poliţie Transporturi pentru Regionala CF Bucureşti, soluţionând un număr de 420 de dosare, din care 114 cu rechizitorii, soluţiile au fost legale şi temeinice în toate cazurile, măsura arestării preventive a fost dispusă în mod legal şi ferm”, se arată în fişa de apreciere semnată de Ioan Hăineală.

Aşchia nu sare departe de trunchi

Portretul magistratului comunist şi al fiicei sale “occidentale” este completat de mărturia jurnalistului Oreste Teodorescu, care povesteşte amănunte picante despre familia Hăineală.

Astfel, la o televiziune cu rating mare, Oreste povestea despre aventura sa din staţiunea Slănic Moldova, când era elev de liceu, alături de un prieten şi două fete, una dintre acestea fiind chiar Oana Haineală.
“Tatăl doamnei Hăineală, încă dinainte de 1989 şi mult timp după, până când s-a dus pe lumea cealaltă, Dumnezeu să-l ierte, a fost procurorul şef al oraşului Bacău. L-am întâlnit personal într-un moment nefericit. A scos pistolul de la buzunarul de la piept, l-a pus pe noptieră… (…) Am fost monitorizaţi şi urmăriţi toată perioada în care ne-am aflat ca doi golănei de clasa a X-a cu două fetişcane, frumuşele amândouă la vremea respectivă, până când, în urma raportului probabil al cameristei şi al recepţionerului, am avut un contact direct şi personal, noi băieţii, cu tatăl doamnei Oana Haineală, procuror şi pe vremea aceea în Bacău, care probabil pentru a ne convinge să nu mai lăsăm o libertate a mâinilor şi a gesturilor aşa cum fac adolescenţii a scos pistolul de la piept şi ne-a spus o poveste. Întelegeţi acum că aşchia nu sare departe de trunchi?”

EDUARD O. OHANESIAN ,Cotidianul

“Mineriad(E) din iunie 1990″ sunt cunoscute evenimentele care au avut loc în perioada 13-15 iunie 1990 în Bucureşti, când forţele de ordine, susţinute de mineri, au intervenit în forţă împotriva protestatarilor din Piaţa Universităţii şi a populaţiei civile. A fost considerată cea mai sângeroasă, cea mai brutală ca stil şi anvergură dintre toate acţiunile minerilor.
Rădăcinile acestor mineriade se găsesc în evenimente mai vechi ale istoriei românilor. De altfel, limba română este singura din lume în care a fost creat acest cuvânt, care mai apoi a fost tradus în toate limbile planetei. Se pare că după revolta minerilor din 1977, Valea Jiului a fost permanent supravegheată şi păzită de Securitate, inclusiv prin înlocuirea adevăraţilor mineri cu securişti. Ceauşescu însuşi avea un plan prin care trupele de Apărarea Patriei să contribuie la înăbuşirea Revoluţiei şi le dotase cu bâte şi alte obiecte contondente, dar muncitorii din Timişoara, Braşov nu au putut fi convinşi să ia parte la un asemenea carnagiu, ci dimpotrivă au manifestat pentru libertate. O lovitură asemănătoare fusese administrată partidelor politice din Opoziţie cu prilejul grevei regale în 1947, când sute de studenţi membri ai organizaţiilor de tineret ale PNŢCD şi PNL au fost bătuţi în Piaţa Palatului de muncitori cu bâte aduşi cu camioanele de PCR.
În dimineaţa zilei de 13 iunie 1990, pe la ora 3-4 dimineaţa, forţele de ordine au distrus corturile celor aflaţi în Piaţă şi au făcut arestări. Cordoanele de trupe antitero au fost rupte de manifestanţi. În jurul orei 9, mai multe grupuri de muncitori de la IMGB au sosit în Piaţa Universităţii scandând lozincile: “IMGB face ordine!” şi “Moarte intelectualilor!”, “Noi muncim, nu gândim!”. Cu toate astea s-au retras şi au defluit spre o altă zonă necunoscută. Pe strada paralelă cu Institutul de Arhitectură două cordoane de trupe USLA au încercat să protejeze un obiectiv format prin încercuirea Pieţei cu autobuzele din dotarea Poliţiei. La îndemnul unor tineri atmosfera s-a încins până în momentul când a izbucnit un conflict direct, iar trupele USLA au şarjat mulţimea. Aceasta a reacţionat răsturnând o autoutilitară marca TV de culoare albastră, din rezervorul maşinii a fost furată benzina, cu care s-au confecţionat cocteiluri Molotov. Aceleaşi persoane au rupt pietre din caldarâm pe care le-au folosit drept proiectile. Autobuzele s-au aprins, după eveniment TVR a lansat versiunea oficială că au fost incendiate, a existat o înregistrare a generalului Mihai Chiţac în care acesta dădea ordin ca autobuzele să fie aprinse chiar de Poliţie. În scurtă vreme, nori groşi de fum negru au acoperit Piaţa.
Pe tot parcursul zilei au avut loc confruntări violente între manifestanţi şi forţele de poliţie; au fost incendiate autobuzele poliţiei, sediile Poliţiei Capitalei, Ministerului de Interne şi SRI.
La televiziune se citeşte un comunicat al preşedintelui Ion Iliescu, în care se afirmă „Chemăm toate forţele conştiente şi responsabile să se adune în jurul clădirii guvernului şi televiziunii pentru a curma încercările de forţă ale acestor grupuri extremiste, pentru a apăra democraţia atât de greu cucerită”.
În seara zilei de 13 iunie, trei garnituri de tren pline cu mineri au plecat din Petroşani spre Bucureşti iar un alt tren a plecat a doua zi din gara Motru spre Bucureşti.
Ajunşi în Gara de Nord la ora 4 dimineata, minerii conduşi de Miron Cozma au fost preluaţi de angajaţi ai SRI [necesită citare]şi a altor servicii secrete şi au fost orientaţi spre punctele nevralgice ale Capitalei. Un grup foarte mare a ocupat Piaţa Universităţii, unde au pretins că refac rondurile de flori distruse de corturile manifestanţilor, pe platoul din faţa Teatrului Naţional. Imediat au pătruns în incinta Facultăţii de Geologie, unde au ocupat balconul, simbolul libertăţii de opinie şi au devastat o colecţie unică în Europa de flori de mină şi zăcăminte geologice ca şi sediul Ligii Studenţilor. O soartă asemănătoare au avut şi Facultatea de Litere şi cea de Matematică, dar şi Institutul de Arhitectură Ion Mincu. Numeroşi profesori au fost bătuţi, între ei se numără şi profesorii de lingvistică Grigore Brâncuş şi Petru Creţia, acesta fiind agresat de indivizi care se aflau în posesia fotografiei sale. În zonă, minerii au mai devastat sediile PNŢCD şi ale PNL, unde au pretins că au descoperit valută falsă şi arme şi de unde au furat tot ce se putea fura, inclusiv o staţie radio şi aparate de birotică.
Liderul studenţilor Marian Munteanu a fost bătut şi aruncat apoi în fântâna de la Universitate. Alţi lideri au avut o soartă asemănătoare. Un alt grup a ocupat Televiziunea română, autointitulată liberă. În câteva ore Bucureştiul era complet pacificat şi haosul a coborât pe străzile unde puterea era deţinută de aceste grupări paramilitare, care colaborau cu Poliţia şi SRI. Toţi intelectualii, persoanele cu barbă, cei îmbrăcaţi cu haine fistichii au fost bătuti, arestaţi, urcaţi în dubele Poliţiei şi interogaţi la o unitate militară din Măgurele.
La orele prânzului minerii au fost urcaţi în autobuze şi transportaţi la complexul expoziţional Romexpo, unde şeful statutului, preşedintele ales recent Ion Iliescu le-a mulţumit pentru acţiunea lor vitejească prin care au salvat democraţia din România. Discursul său a fost întâmpinat cu urale. Imediat după aceasta au fost conduşi la trenurile care îi aşteptau în Gara de Nord, şi transportaţi în Valea Jiului.
Numărul victimelor este controversat. Oficial, conform evidenţei de la comisiile parlamentare de anchetă, numărul răniţilor este de 746 iar numărul morţilor este de şase: patru morţi prin împuşcare, un decedat în urma unui infarct şi o persoană înjunghiată. Viorel Ene, preşedintele „Asociaţiei Victimelor Mineriadelor”, a declarat că „Există documente, mărturii ale medicilor, ale oamenilor de la cimitirele Domneşti şi Străuleşti. Cu toate că am afirmat tot timpul că cifra reală a morţilor este de peste 100, nimeni nu ne-a contrazis până în prezent şi nu a existat nicio poziţie oficială împotrivă”.
În plan intern mineriada din iunie 1990 a reprezentat o perioadă de lipsă a libertăţii presei prin prezentarea unilaterală la unica televiziune din acea vreme(doar din punctul de vedere al puterii FSN ), împiedicarea prin ameninţare a apariţiei ziarului România Liberă. Sediile partidelor de opoziţie au fost devastate. Puterea FSN nu a reuşit să genereze probe cu care vreuna din persoanele arestate să fie condamnată în justiţie. Acţionând ca o forţă independentă de stat minerii s-au substituit forţelor de ordine şi implicit au subminat statul, iar consecinţa a fost acţiunea împotriva statului în următoarele trei mineriade (împotriva guvernului Petre Roman în septembrie 1991 şi a guvernului Radu Vasile în ianuarie 1999 şi februarie 1999). Efectele în plan extern au fost catastrofale, România a fost exclusă de la orice finanţare a organismelor internaţionale şi a fost întrerupt acordul de asistenţă cu FMI. Mii şi mii de tineri au plecat din ţară. Foarte lent, efectele acestea au fost îndepărtate iar încrederea Occidentului, care părea pierdută definitiv, a fost reclădită şi România a devenit membru al NATO şi al Uniunii Europene. Cu toate acestea, deşi au trecut aproape 25 de ani de la evenimente, dosarul mineriadelor e departe de a fi finalizat, deşi procurorul militar Dan Voinea, cel care se ocupă şi de dosarul revoluţiei din 1989 a promis că până la 1 ianuarie 2007, data aderării României la UE va fi finalizat şi va începe urmărirea penală a vinovaţilor.
În pofida declaraţiei, Voinea n-a finalizat dosarele mineriadei, motiv pentru care la 20 martie 2009 a fost revocat din funcţie, iar în 1 aprilie a fost pensionat.
Sursa: Wikipedia

ee

B)  Predicile nonconformiste ale Părintelui Calistrat “Vaiii.. se construiesc biserici, dar ar trebui şcoli, ar trebui spitale! Fraţilor, ar trebui în primul rând case de nebuni! 

 

 

https://www.facebook.com/groups/806941549394277/1137768416311587/?notif_t=group_activity&notif_id=1477469680342107

Părintele Calistrat, celebru pentru predicile sale nonconformiste, a ajuns în centrul unei polemici, pe Facebook.  O declarație trunchiată a acestuia a ajuns virală pe Internet. Din videoclipul care circulă pe rețelele de socializare se înțelege că parohul afirmă că România nu are nevoie de școli și spitale, condamnându-i totodată pe cei care manifestă împotriva construirii de biserici.

Predicile nonconformiste ale Părintelui Calistrat, virale pe Internet

 

Când afirmația este trunchiată și înțelesul este altul. De fapt, Părintele Calistrat a spus în predica sa că părinții trebuie să dea exemplu copiilor, să-i învețe “să fie oameni”, să se respecte și că, înainte de toate, avem nevoie de aceste învățăminte, pentru că la spital suntem tratați de boli fizice, iar la școală se învață alte materii, nu școala vieții.

Părintele Calistrat: “Vaiii.. se construiesc biserici, dar ar trebui şcoli, ar trebui spitale! Fraţilor, ar trebui în primul rând case de nebuni!

 

“Vaiii.. se construiesc biserici.. ar trebui şcoli, ar trebui spitale!!! Fraţilor, ar trebui în primul rând Case de Nebuni! Asta ar trebui în primul rând, nimeni nu-şi dă seama. Noi cei mai mulţi în ţara asta nebuni avem!

Ne trebuie şcoli de Şcoala Vieţii, este o noua facultate deprinsă la români din tată în fiu, din mamă în fiică, ceea ce numim noi azi în termeni populari Şcoala de acasă. Până acum i se spune educaţia celor 7 ani de acasă. Nu-s 7 ani deoarece pe copilul de 7 ani nu-l scoţi în drum.

Este şcoala de acasă, este şcoala vieţii! Mama o învaţă pe faţă cum se toarce, cum se face o mâncare, mama o învaţă cum se spală, cum se calcă, să nu fie vagaboandă, mama o învaţă cum să-şi respecte bărbatul şi să nu umble aiurea din om în om şi din bărbat în bărbat. Mamă, asta-i şcoala care ne lipseşte! Aici e punctul pe I !

Oamenii nu realizează că dacă nici pe Dumnezeu nu l-ar mai avea în biserică, s-ar omorâ între ei, şi-ar da în cap unul altuia. Dar conştiinţa pe care o mai trezeşte Duhul Sfânt din când în când, îl face pe om să se tempereze. Noua ne lipseşte sentimentul de ortodox activ. Noi avem doar sentimentul de ortodox intelectual. Mergi la orice ortodox în noaptea de Paşti şi ai să-l găseşti la biserică luând lumina aceea de la altar, cand spune preotul: Veniţi de luaţi lumină! El ia lumina aia, dar nu ştie ce-i cu ea, el o duce frumos acasă cu soţia, poartă grijă de candelă, o pune pe masă în casă să ardă într-o zi, două cât ţine ea, dar ei s-au dedat la bautură, la desfrâu, la mâncare, la fripturi… şi în biserică mai rămân zece oameni care stau şi ascultă.

Nişte babe pline de artroză şi de reumatism. Pentru alea a venit Htistos! Iar pentru ceilalţi, spune în Cartea lui Iov: „şi venind satana şi găsind pe copiii lui Iov benchentuind şi dansând, i-a omorât şi a dărâmat casa pe dânşi!” Asta nu înţelegem noi, din sfera asta trebuie să-i tragem pe toţi. Că nu numarul de biserici ne mântuieşte, poţi să ai preoţi pe metru pătrat, chiar dacă s-ar face ca la medicul de familie.. să dai câte zece creştini să se mântuiască, tot nu s-ar mântui.

Stiţi din ce cauză? Pentru că acestă credinţă vine din interior! Da, ea vine prin auz şi comuniune, dar ea vine prin trăire. Dacă mama ta când erai mititel ţi-a făcut cruce peste leagăn, dacă tu când erai mititel mama ta ţi-a însemnat cu cruce sticla de lapte, perna când te-ai pus cu capul… să ştii că tu creşti bine. N-ai cum să te strici!”, a declarat omul Domnului.

 

(Acum,cand putem fi omoriti – iradiati prin calculator,sa ne mai intrebam:)Câți români a ucis Securitatea? Câți români au fost uciși după 1990 de autori neidentificați, dar protejați de „serviciile speciale” din România?

 

La lansarea cărții d lui general Mălureanu, unde am avut onoarea să fiu invitat de autor, am avut prilejul să fac o scurtă comparație între Securitate și SRI, și să afirm că Securitatea s-a ocupat înainte de 1990 cu apărarea ordinii constituționale, așa cum era precizat în „fișa postului”!

 

Cu unele excepții, dureroase, nu puține și nici mici, neînsemnate… După 1990, Serviciul Român de Informații, care își propune și el să apere ordinea constituțională din România, o face însă cu abateri infinit mai multe, mai grave, ajungând să fie un instrument docil în mâna trădătorilor de țară și a celor care îi plătesc! Evident, când spun SRI, mă refer la toate „serviciile speciale”, al căror număr ne este necunoscut nouă, muritorilor de rând.

Argumente și dovezi în sprijinul acestei afirmații le poate găsi oricine, iar domeniul corupției și al subminării economiei naționale ne oferă sute de exemple, de abuzuri trecute cu vederea după 1990 și pe care ne este imposibil să ne imaginăm că Securitatea le-ar fi tolerat cumva!

 

Se întâmplă ca și cu partidele: degringolada acestora, involuția tragi-comică a partidelor politice din 1990 până azi, ne face să ne fie dor de PCR. În PCR lucrurile s-au desfășurat în sens invers, adică ascendent: de la an la an nivelul democrației de partid a fost în creștere, iar dacă nu intervenea „revoluția” și desființarea abuzivă a PCR, acest partid putea evolua mai departe în sens ascendent, pot demonstra asta oricând! Nu aveau nicio șansă în PCR să ajungă în frunte alde Crin Antonescu, Onțanu, Gabril Oprea, Băsescu, Ponta… De Johannis nici nu mai vorbesc! Desigur, a avut și PCR pe Bobu și Postelnicu și încă mulți alții ca ei… Dar acesta este un subiect pe care îl rezerv pentru zilele următoare, dacă le mai apuc!…

 

La fel se întâmplă și cu SRI & comp., a căror prestație post-decembristă, a fost de la an la an mai nocivă pentru români, pentru interesele eterne ale României, ceea ce ne obligă să le ducem dorul securiștilor de odinioară. Păcat că am cunoscut prea puțini înainte de 1990… Singura mea nădejde este să aflu, să găsesc dovezile, că acest cancer național care sunt serviciile secrete de azi, a atins numai structurile de comandă, și nici la acest nivel pe chiar toți ofițerii superiori… Nădejdea mea este la eșalonul secund, al tinerilor agenți și ofițeri, capabili într-un climat politic normal să pună umărul la normalizarea vieții românești!

 

La drept vorbind, nu mă refer numai la Securitate și la SRI, ci la întreg sistemul de represiune al statului român, înainte și după 1990! Orice stat are un sistem de represiune, care este menit să apere acel stat, structurile politice și valorile naționale etc., etc. Nu este cazul să insist! Ci vreau să pun în discuție un singur aspect al represiunii: asasinatul politic, din rațiuni „de stat”, reale sau inventate! Și nu la modul teoretic, ci cât mai concret, al cazurilor reale, petrecute!

 

La aceeași lansare de carte, într-o sală arhiplină, dens populată cu colegi ai celui sărbătorit pentru reușita cărții publicate, eu am ridicat problema lui Constantin Dobre, liderul grevei minerilor din 1977. Despre acesta, înainte de 1990, am aflat cu toții de la Europa Liberă că a fost asasinat la Craiova, de „băieții cu ochi albaștri”, unde i s-a înscenat un accident de circulație… M-am numărat printre milioanele de români care au luat în serios această informație, repetată de mai multe ori pe unde scurte! Până pe 24 decembrie 1989, când Dl Constantin Dobre a apărut la TV să ne anunțe că trăiește!… De ce oare acest enunț nu l-a făcut însăși Securitatea, cu mult înainte de 1989?!… Este o întrebare la care voi reveni! Deocamdată, hic et nunc, îmi pun altă întrebare: câți și care au fost românii asasinați de regimul ceaușist, de securiștii lui Ceaușescu?

 

Deci nu mă refer la regimul comunist, la întreaga perioadă 1945-1989, cum fac unii greșind profund. Pentru perioada 1945-64 nu este nevoie să cauți prea mult ca să afli exemple și cazuri indubitabile privind asasinatele politice comise de „forțele de represiune” ale statului democrat-popular!

Dar care este situația de după 1964, poate chiar de mai înainte cu ceva vreme? Când au încetat aceste asasinate? Și chiar au încetat după 1964, așa cum susțin mulți dintre securiștii cu care am stat de vorbă după 1990?

 

Înainte de 1990 am știut că a fost asasinat Constantin Dobre, despre care am aflat cu toții de la Europa Liberă!… Dar câți vor fi fiind ceilalți, despre care Europa Liberă nu a aflat, ca să ni-i spună și nouă! Am trăit cu convingerea că alături de Dobre vor fi fost și alții, nu puțini, care au plătit cu viața „exigențele” forțelor de represiune ceaușiste!

 

Iată însă că a venit și 22 decembrie! Iar presa și oricine a avut chef l-au acuzat pe bietul „Ceașcă” și Securitatea sa în fel și chip, ba că l-a pălmuit pe un brașovean în noiembrie 1987, ba că mai știu eu ce! Dar n-a apărut nimeni să susțină că a fost iradiat la Brașov, cum se vorbea că au pățit-o mulți, sau că tata ori un frate i-a dispărut sau a murit în circumstanțe suspecte de asasinat, pentru un motiv politic ușor de demonstrat. Cazul lui Gheorghe Ursu nu se pune, nu a fost un asasinat comandat de vreun general sau ministru, ca să-i facă pe plac „tovarășului” sau la ordinul acestuia! După câte se vorbeau între prieteni la o bere sau la aceeași Europă Liberă, te-ai fi așteptat ca după 1990 să apară nenumărate dovezile regimului „criminal”!… N-a apărut niciuna! Nici un martor al acuzării lui Ceaușescu și a regimului său nu a venit cu acuzații sau probe cât de cât serioase!… Începând cu cei 60.000 de morți de la Timișoara și terminând cu Constantin Dobre, Europa Liberă mințise cu nerușinare acuzându-l pe nedrept fie pe Ceaușescu, fie pe băieții cu ochi albaștri ca petlițele de la uniforma pe care n-o purtau niciodată…

 

În schimb, regimul „democratic și transparent” instaurat după 22 decembrie 1989 a debutat cu un veritabil carnagiu, cu sute de morți, peste o mie se pare, morți nevinovați, dar premeditați, planificați de strategii revoluției, căci deh, revoluție fără victime nu se poate, iar ei au ținut morțiș să se declare revoluționari. …„Morțiș”, adică călcând pe cadavrele a sute de copii și tineri dintre cei mai bravi!… Moartea acestora dându-le criminalilor autoritatea și aura de luptători împotriva… Împotriva cui, căci toată ecuația loviturii de stat se rezolvase din momentul arestării nefericitului președinte?!…

 

Crimele de după asasinatele în masă din decembrie 1989 nu au fost nici ele puține! Au murit asasinați cu profesionalism o mulțime de ofițeri, din armată sau din interne, care știau prea multe despre noii conducători, despre autorii „revoluției”, despre „agenturilii” care au „manageriat” evenimentele de dinainte și de după lovitura de palat! Au murit oarecum în prelungirea asasinatelor din decembrie, a lui Gheorghe Trosca, Velicu Mihale, Constantin Nuță sau Marin Ceaușescu. Au urmat la scurtă vreme Ștefan Gușe și o întreagă pleiadă de ofițeri, în frunte cu Emil Macri, care, fiecare la locul său, au pus prea mult zel în apărarea „cuceririlor revoluționare ale clasei muncitoare”.

 

Pe lângă aceste asasinate petrecute „în lumea lor”, a ofițerilor de pe frontul văzut și nevăzut al luptei pentru „suvranitate și neatârnare”, s-au petrecut câteva asasinate ciudate în lumea legionară. Primul pe listă Traian Puiu, fost primar legionar la Constanța, refugiat în Germania după așa zisa rebeliune din ianuarie 1941, s-a ocupat cu organizarea echipelor de legionari ce urmau să plece să lupte alături de partizanii din munți. Toată operațiunea era condusă de celebrul Kim Philby… În cursul unei discuții cu Philby, Traian Puiu și-a dat seama că Philby este omul rușilor, dar și Philby și-a dat seama că Traian Puiu „s-a prins”! Urmarea: Philby o șterge englezește la Moscova, via Cairo, unde apare la festivitățile de 7 noiembrie în uniforma de general KGB… Nemernicul!

 

În urma lui, Traian Puiu este răpit din Germania și adus la București, unde este judecat și condamnat la moarte!… Sentința însă nu a fost pusă în executare, astfel că Traian Puiu iese din temnițele comuniste în 1964, odată cu ceilalți camarazi ai săi!… Și trăiește cu discreție la Constanța, unde prietenul meu Corneliu Dida îl frecventează și află de la el multe și mărunte din ce a fost lupta și viața legionară. După 1990, Corneliu Dida îl ia de mână pe bravul tomitan și îl duce la ziarul „Telegraf” unde începe să publice amintiri din „sfînta tinerețe legionară”. Într-una din zile, când se îndrepta spre redacție cu o servietă plină de documente, pe strada Mihai Viteazu este lovit mortal de o mașină, în busculada astfel produsă dispare și geanta cu documente…

Despre Traian Puiu s-a zis că l-a lichidat Securitatea. M-am contrazis cu toți pe care i-am auzit spunând această vorbă: oameni buni, Securitatea l-a avut în mână ani de zile pe Traian Puiu. Le era așa de ușor să-l termine! Traian Puiu avea deja condamnarea la moarte „în buzunar” și totuși Securitatea nu s-a folosit de posibilitatea de a-l lichida absolut legal!… Este limpede că Securitatea, mai mult sau mai puțin formal desființată în 1990, nu avea motive să-l omoare pe liderul legionar. Și atunci cine l-a ucis?… Cine a acționat fără nicio teamă că va stârni reacția „serviciilor”? Am avut net sentimentul că după 1990 Traian Puiu n-a mai fost protejat (sic!) de nimeni!

 

…În 1973(?) am fost anchetat la Securitate, în clădirea din spatele magazinului Victoria, pentru un text anti-bolșevic și anti-soviectic, pe care am încercat să-l scot din țară. M-au anchetat doi tinerei care încercau să afle de la mine ce urmăream prin acel text! La un moment dat, supărat de cum merge discuția, am cerut să fiu anchetat mai departe de șeful lor! Era vizibilă lipsa de maturitate a celor doi, mult mai tineri și decât mine. Așa l-am cunoscut pe colonelul Wagner, cum mi-a fost prezentat. Nu l-am mai văzut de atunci. După 1990, Cornel Dinu mi-a vorbit frumos despre colonelul Wagner! I-am trimis și eu urări de bine!…

În discuția cu dînsul la un moment dat eu am afirmat că am fost conștient că prin gestul de a scrie o piesă de teatru inspirată de invazia sovietică din Cehoslovacia puteam stârni reacția pedepsitoare a Moscovei, a KGB-ului. Colonelul Wagner mi-a cerut detalii: ce fel de reacție a KGB? „Păi, zic eu, să mă calce vreo mașină pe Calea Victoriei!” Răspunsul memorabil pe care l-am primit: „Păi cum să vă calce, tovarășe profesor, mașina?! Noi ce păzim aici?!”…

Noi ce păzim aici?!…

Se pare că chiar așa era: ne-au păzit, pe mulți dintre noi, în mai multe chipuri, iar după 1990 nu ne-a mai păzit nimeni! Nici pe fiecare dintre noi și nici pe biata Țară!

 

O altă serie, încă mai sumbră, o alcătuiesc cei care au fost asasinați după 1990 în „cadrul” procesului de privatizare și distrugere a economiei naționale. Mă gândesc la liderii sindicali sau simpli salariați care au înțeles esența ticăloasă, anti-națională, a așa-zisei reforme, și au încercat să i se opună, să-și mobilizeze tovarășii de muncă împotriva unor investitori străini puși pe jaf și distrugere. Au fost mai multe cazuri, nu le rețin numele, unul a fost la Iași, ar trebui ca acele victime ale agresiunii anti-românești să fie cinstiți măcar cum se cuvine… Nu au avut parte de nicio protecție din partea serviciilor noastre menite prin lege să-i apere! Să preîntâmpine acțiunea inamicului!

 

Trec peste victimele de la ultima mineriadă, cea înăbușită din ordinul expres al lui Emil Constantinescu. Înăbușită în sânge se pare!… Și mă refer la câteva asasinate care au lovit în persoane mie cunoscute. Mai întâi Alexandru Saucă, ziarist de investigație, care s-a apropiat prea mult – și primul!, de un subiect azi comentat de toată lumea: contribuția decisivă a KGB la reușita loviturii din decembrie 1989! A murit bietul Didi, cum îi ziceam noi, colegii de grupă, doborît de un cancer „urît”… Bănuiala că a fost un cancer provocat nu avea cum să nu apară!

 

Alt cunoscut, Mihail Erbașu. Nu știu de ce m-a simpatizat și mi-a făcut o serie de destăinuiri! Bunăoară despre aranjamentul cu Primăria Bucureștiului, pentru un contract de reabilitare a șoselei de centură, contract prin care Primăria i-a plătit despăgubiri substanțiale, o sumă pe care i-a dijmuit-o serios PSD-ul de atunci! Așa fusese înțelegerea!… Vestitul mai apoi parandărăt!

L-am văzut ultima oară pe bietul Erbașu la o emisiune la Dan Diaconescu, o emisiune în care a dat tare în Băsescu și a promis că va reveni în zilele următoare cu documente care să-l demaște pe primarul general pentru acte de corupție grave!… După câteva zile, Erbașu este …sinucis, aruncat de la etajul casei în piscina golită de apă… Zic unii că autorii morali ai acestui asasinat au avut și argumentele – altminteri ușor de găsit, prin care familia răposatului a fost obligată / sfătuită să accepte ipoteza sinuciderii și să nu ceară nicio anchetă serioasă a procuraturii!

 

Senatorul Șerban Săndulescu!… Inimosul inginer aero. Pasionat de adevăr și justiție! A incomodat în comisia parlamentară de cercetare a evenimentelor din decembrie! Nu i-a înghițit balivernele și manevrele criminalului numit Sergiu Nicolaescu! L-am întâlnit ultima oară la librăria Eminescu. Era într-o stare de surescitare maximă: mi-a spus că pusese mâna pe niște documente cu care „îl termin pe Iliescu”! Documente legate de decembrie 1989. L-am sfătuit să nu mai vorbească de acele documente până nu le face publice!… Am avut gură pocită: seara, la știri, se anunță că Șerban Săndulescu a decedat la stomatolog, unde a făcut un stop cardiac de toată frumusețea… Domnul Tudor Voicu, vechi prieten al răposatului, încercând să afle mai multe despre suspectul deces, s-a lovit de refuzul ferm al familiei, al unor persoane speriate de ceea ce li s-ar putea întâmpla și lor! În mod evident fuseseră avertizate „să nu vorbească”! Cine le avertizase și le amenințase? Nici azi nu ar fi prea târziu ca să se afle! Dacă chiar s-ar vrea să se afle adevărul despre decembrie 1989…

 

Suspectă a fost și moartea profesorului de la ASE, aflat în CA al CreditBank!… O moarte suspectă, cel puțin una, este legată și de așa zisa falimentare a Daciei Felix!

Iar zilele trecute s-a mai aflat de o moarte proiectată, menită să elimine veriga slabă dintr-un sistem mafiot care a adus mari prejudicii statului român. Cazul Codruț Marta, omul lui Sorin Blejnar!…

 

Aflat pe patul morții, Antonie Iorgovan a avut motive să afirme public că este victima unui cancer indus și să aducă acuzații explicite în acest sens!… Personal n-am avut niciodată încredere în răposatul Iorgovan și nu prea văd în ce fel ar fi deranjat pe cei care atentează la viitorul nostru românesc. A avut de profitat de pe urma lor și le-a făcut jocul atunci când i s-a cerut! Vezi alegerea sa ca senator independent, vădit manipulată și aranjată de serviciile care se ocupă și de lista parlamentarilor!…

 

Oricum, lista morților suspecte de după 1990 este tare lungă! Infinit mai lungă în comparație cu lista din perioada 1964-1989… Vă invit să completăm amândouă listele, nu după zvonuri neverificate, ci, cât se poate, cu argumente și cu probe! Și mai discutăm apoi

 

 

89Cativa pași pentru a evada din închisoarea minții

Ne naștem cu un “hard curat” și în copilărie începem să înregistrăm pe el fără discernământ majoritatea informațiilor cu care intrăm în contact. Prin intermediul simțurilor, experimentând viața, dar mai ales înregistrăm ce ne spun părinții, apoi profesorii la școală și tot ce spun cei pe care mintea noastră îi consideră ca fiind o “autoritate”. Mai târziu, odată cu înaintarea în vârstă, deși filtrul minții noastre se dezvoltă, rămânem cu același “obicei” de a lua “de bune” o mulțime de informații oferite de așa numiți “experți” în diferite domenii (și în dezvoltarea personală, desigur :))). Fiind prezentați drept “experți” (de reclamele din media sau de către binevoitori) foarte rar punem la îndoială informațiile pe care aceștia le prezintă.

Problema cu “experții” (nu toți, dar destul de mulți) este că acest titlu aduce cu el o anumită autosuficiență astfel încât, la un moment dat, aceștia nu mai dedică timp actualizării informațiilor pe care le dețin. Perioada petrecută în cercetare mi-a oferit ocazia de a constata că acest lucru se întâmplă și în mediul științific. E drept, având în vedere numărul cercetărilor ce au loc pe glob și viteza cu care se fac noi descoperiri e oricum foarte greu să fim cu update-urile la zi :)). Niște exemple de update-uri am postat în seria de articole

În timp, informațiile pe care le primim se transformă în credințe, convingeri și/sau prejudecăți. Cu cât înaintăm în vârstă acestea prind rădăcini în mintea noastră iar aceasta se transformă încetul cu încetul într-o închisoare. Așa devenim prizonierii propriei minți iar “evadarea” e mult mai complicată decât pare la prima vedere, deoarece, așa cum spunea Albert Einstein și cum probabil știți: “Este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată.”

Există și oameni (din ce în ce mai mulți) care “se prind” de faptul că fiecărei informații sau credințe îi vine timpul să fie înlocuită cu o alta, că nimic nu e bătut în cuie, că schimbările sunt inevitabile și fac parte din firescul evoluției. Iar dacă vorbim de credințele care ne limitează, transformările sunt nu doar necesare ci, în anumite cazuri, vitale.

Despre acestea și despre cei 5 pași necesari “evadării” – veți afla urmărind discursul pe care vi l-am “preparat” pentru astăzi, totul asezonat cu o poveste de viață mai tulburătoare decât un film…

 

Dacă de fiecare dată când ne “atașăm” de o informație ne-am aminti că va veni o vreme când va trebui să o schimbăm cu o alta, acest gest ne-ar păstra open-mind, ar reduce rezistența pe care o avem față de nou și ne-am face nouă înșine viața mult mai ușoară.

Articole conectate: despre tiparele mentale – aici-link, despre trucurile minții – aici-link, despre autosabotaj – aici-link. Un documentar foarte important despre mintea noastră se găsește aici-link, altul aici-link.

Cărțile pe care le recomand astăzi au “misiunea” de a dezvălui diverse fațete ale minții noastre:

“Cum se construiește o minte. Secretul dezvăluit al gândirii umane” -Ray Kurzweil- comandă online aici-link;
“Mintea organizată. Cum sa gândești corect în era supraîncărcării informației” -Daniel J. Levitin- comandă online aici-link;
“Mintea in buddhismul Mahayana” -Geshe Rabten- comandă online aici-link;
“Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie” -Osho- comandă online aici-link;
“Credință, îndoială și fanatism” -Osho- comandă online aici-link;
“Știința minții” -Dalai Lama- comandă online aici-link;
“Mintea liniștită și senină” -Dalai Lama- comandă online aici-link;
“Creierul și inteligența emoțională” (ebook) -Richard J. Davidson, Sharon Begley- comandă online aici-link.

boi

Valeriu Popa – Sfaturi vindecatoare/

Valeriu Popa – omul care a reusit numeroase vindecari considerate spectaculoase, cel care a patruns tainele naturii si a deslusit secretul luptei cu bolile – este deja un personaj legendar pentru multi romani, si nu numai.Viata sa a fost dedicata in intregime vindecarii oamenilor deznadajduiti, in mod dezinteresat, redand semenilor sai credinta si bucuria de a trai. Toti cei care l-au cunoscut au invatat de la el ca incalcarea legilor naturale care ne guverneaza existenta, care ne conditioneaza viata si activitatea, ne conduce la o sanatate deteriorata. Insa, tot el ne-a invatat ca“totul este posibil”.
Valeriu Popa n-a fost numai un vindecator al corpului, ci si unul al sufletului si al spiritului. Patrundea cu exactitate uluitoare in trecutul, prezentul si viitorul omului atingand cele mai ascunse unghere ale sufletului, facandu-l pe om sa-si constientizeze problemele si cauzele lor, declansand astfel, in el, vindecarile sufletesti.
Sfaturi de la cel ce a fost marele spirit Valeriu Popa
Frica micsoreaza diametrul vaselor de sange, ca urmare a unei varsari excesive de adrenalina in sange. Acest fapt duce la o subalimentare a tuturor organelor, ceea ce cauzeza boli organice, cum ar fi boala coronariana (ischemia), hepatita, impotenta si frigiditatea sexuala, boli de piele, nevroze si psihoze.Cand cineva te jigneste nu te razbuna pe el, nu-l uri si nu te supara pe el intrucat aceasta jignire este un dar de la Dumnezeu. Daca n-o accepti urmeaza ca purificarea sufletului sa se infaptuieasca prin boli si nenorociri, iar daca nu esti pregatit nici pentru aceasta ea vine prin moarte Aceasta forma de purificare ne este data prin intermediul celor apropiati, de aceea in masura in care reusim sa-i iertam, in aceeasi masura sunt posibile schimbari interioare de profunzime.
Se cuvine sa iertam nu numai in gand ci si cu sufletul. Cel mai mult ne leaga de trecut supararile neiertate.Iertand un om care ne-a jignit sau ne-a suparat ne putem vindeca de o boala grava. Roaga-te in permanenta ca toti cei din jurul tau sa fie fericiti, sanatosi si intreaga lume sa fie binecuvantata. Aceasta rugaciune va iradia atat de multa iubire catre intreaga lume incat iubirea se va intoarce la tine din belsug.Cum daruiesti asa primesti. Razbunandu-te te faci egal cu adversarul. Iertandu-l te arati superior. Iertand ne eliberam pentru a ne putea inalta. Sa fim constienti ca iertand ii eliberam pe cei care ne-au gresit, deci iertand oferim libertate. Sa alegi calea iertarii, pentru ca numai ea desface rana inclestata in timp. Ca de nu iertati voi, nici Tatal vostru nu va va ierta voua greselile.Dependenta naste frica, indoiala, depresia si supararea. Nu cautati plata, nici lauda si nici o rasplata, orice ati face. Savarsind ceva bun noi pretindem imediat recompensa. Aceste dorinte aduc ca rezultat suferinta. Cu cat veti intensifica dorintele omenesti cu atat va creste nivelul de agresivitate si se va intari programul de autodistrugere.Orice dorinta cand se agata de tine devine stapanul tau.Cand esti manios, mania devine stapanul tau, te acapareaza complect. Astfel mania ta, in aceasta stare, va face lucruri pe care mai tarziu le vei regreta.Dependenta naste agresivitatea. Iar agresivitatea produce boala. Boala purifica sufletul omului si ii fortifica sistemul imunitar. Dependenta de dorinte, frica, depresia si supararea atrag gelozia. Cu cat este mai puternica dependenta de persoana iubita, cu atat mai numeroase sunt pretentiile noastre fata de ea. Cearta, mania, nerabdarea emit in tacere o mare forta destructiva. Numai prin iubire poate seca izvorul rautatilor.Sa nu vorbiti despre nenorocirile traite pentru ca ele pot prelungi durata lor. Cand nu vorbim cuiva despre problemele noastre noi ne indepartam de ele. Indepartarea de ele este primul pas pentru depasirea acestora. Esential este cand vorbiti despre problemele si emotiile dvs. sa nu cautati mila sau compatimiri. Tantarii si furnicile apar cand este prezenta trufia. Cand tantarul va inteapa este o umilinta pentru dvs. El este de mii de ori mai mic decat dvs. si reuseste sa va intepe simtitor. In aceasta situatie daca nu va enervati trufia descreste. Deci tantarii ne pot ajuta la ameliorarea destinului si micsorarea trufiei.Daca aveti o mare suparare sau tristete incercati sa nu aduceti sentimente acasa. Iesiti in strada – cu deosebire in locurile inverzite – si plimbati-va. Nu faceti din casa dvs. o groapa de gunoi energetic. Daca locuiti de cativa ani si a-ti saturat spatiul cu regrete, suparari si spaime, amintiti-va momentele in care v-ati certat si suparat, asezati-va in acel loc, iertati, anulati agresivitatea fata de iubire, rugati-va.Daca vorbim la telefonul mobil in primele 30 de secunde energia organismului blocheaza influentele negative, ulterior incepe sa cedeze lent. O convorbire telefonica ce dureaza mai mult de un minut se poate rasfrange negativ asupra sanatatii. De altfel, oricat ar parea de straniu, cel mai puternic patimeste nu zona capului, ci zona sistemului genito-urinara. Dupa o convorbire de trei minute are loc deformarea campului energetic in zona capului, in zona sternului (adica are loc slabirea sistemului imunitar) si, de asemenea, in zona primei chakre. O convorbire telefonica care depaseste un minut este de nedorit.Mancatul este un serviciu divin si, ca atare, nu trebuie sa se desfasoare intr-o atmosfera apasatoare. Mancarea ne poate da energii superioare daca este binecuvantata de Dumnezeu si este gatita cu devotament spiritual. Cea mai buna mancare, cel mai sanatos meniu natural, se transforma in otrava in corpul dvs. daca atmosfera in care gatiti (gandurile si sentimentele) si mancati este tensionata.Munca nu trebuie sa ne omoare, ci sa ne dezvolte. Inseamna ca supraincarcarile nu trebuie sa fie permanente si in fiecare ocupatie sa gasim placerea. Daca nu exista placere, orice activitate se poate transforma intr-o suprasolicitare si va dauna sanatatii.Daca un om fura si inseala pe altii o viata intreaga, el va fi pedepsit sa suporte si pagubele pe care le-a facut altora. In concluzie, cel care a facut bine va recolta binele, iar cel care a facut un rau fizic sau spiritual va recolta raul fizic sau spiritual.Atasamentul inseamna alipirea sufletului de ceva sau cineva (parinti, persoana iubita, copii, profesie, obiecte, daruri etc). Atasamentul fata de cele pamantesti produce un urias rau lucrului de care ne atasam, in acelas timp sufera si cel ce se ataseaza. Daca omul se ataseaza sufleteste de: hrana, placeri sexuale, casa, avere, bani etc. sufletul lui este cuprins de lacomie, de ura si frustare. In aceasta situatie el trebuie sa piarda toate bunurile pentru a-si purifica sufletul. Omul stie foarte bine ca nu va lua nimic cu sine in mormant. Cu cat suntem mai atasati de stabilitate cu atat mai greu suportam schimbarile vremii si suntem mai bolnaviciosi. Atasamentul fata de dorinte duce la destramarea relatiilor familiare si a acelora din afara familiei.In dragostea omeneasca trebuie intotdeauna sa existe o detasare de omul iubit. Cu cat aveti mai multe pretentii, iritari si nemultumiri fata de omul apropiat cu atat mai mult creste dependenta de el. Dependenta de valorile umane ne va omori incetul cu incetul si spiritul si sufletul.Cand casatoria este bazata numai pe sentimente sexuale, ea nu poate fi indelungata. Cand sentimentele slabesc intervine inselarea, iar casnicia se destrama.Familiile care sunt intemeiate in primul rand pe prietenie si respect sunt fericite si dureaza mult. Un sot trebuie sa evite sa o transforme pe sotie intr-o copie fidela a sa. Fiecare om are personalitatea lui proprie si astfel de tentative sunt impotriva firii, ducand in timp la destramarea cuplului. Nu-l considerati pe celalalt ca fiind un obiect destinat sa va serveasca, ci ca pe o fiinta divina, cu individualitate si cerinte proprii.Casatoria trebuie studiata intai cu ochiul, apoi cu microscopul si in sfarsit cu telescopul. Cu cat ne concentram launtric asupra vietii imbatranim si ne despartim repede de viata.Gelozia de regula provoaca scaderea vederii, auzului, scleroza in placi, traumatismele capului, diabet, inflamatii articulare. Daca gelozia este grevata de trufie, atunci este de doua ori mai periculoasa.Femeia geloasa si suparacioasa ataca in plan subtil partenerul sau. In aceasta situatie sotul fie se va imbolnavi in permanenta, fie va deveni alcoolic, fie va divorta. Daca sunteti gelos si va amplificati sentimentele agresive de profunzime, atunci puteti avea probleme cu orice animal, veti putea avea si alergie si boli contactate de la ele. De asemenea, veti putea deveni obiectul agresiunii din partea animalelor.Este mai bine sa plangeti decat sa urati. Daca n-ati reusit sa va invingeti pe dvs. insiva, agresiunea se acumuleaza in mod inevitabil. Atunci cand plingeti agresiunea aparuta se distruge.Dragostea are o mare putere de vindecare fizica, mentala, emotionala si spirituala. Placerea de a barfi, minti si rani alti oameni provoaca efecte karmice devastatoare pentru sufletul care critica. El se condamna singur sa traiasca in inchisoarea nelinistii interioare.Adevarata cauza a narcomaniei si alcoolismului este un nivel scazut de iubire. Aceasta apare din cauza unor puternice frustari, a reprimarii dragostei fata de oameni. Omul trebuie sa inceteze sa mai poarte suparare pe lumea din jur, sa intre in armonie cu ea.Gandirea noastra dispune de cea mai puternica forta creatoare din intregul univers. Gandul este cel care aduce pacea si linistea in sufletul nostru. Gandul este cel care atrage binele sau raul in existenta noastra. Toate gandurile emise plutesc in aer ca niste mine amenintatoare pentru a lovi pe cel ce le-a produs. O gandire sau o actiune negativa este resimtita dureros de mii de organisme. De aceea exista o lege a naturii si a stiintei conform careia raul pricinuit altora ne face rau si noua insine. De aceea straduinta de a ierta dusmanii si de a indrepta spre ei numai ganduri de pace si iubire constituie un act protector pentru noi.Potrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem in atmosfera, din punct de vedere vibratoriu: ganduri, vorbe, dorinte, fapte, sentimente etc. se intorc la noi producand efecte perturbatoare in campul nostru energetic. De aceea nimeni nu poate face rau altuia fara sa plateasca. De aceea oricand aveti ganduri negative despre o persoana sa va rugati in permanenta pentru sanatatea ei. Cand ne gandim la cineva se creeaza instantaneu o punte energetica intre noi si omul la care ne gandim. De aceea, orice gand rau reprezinta un atac energetic care aduce un prejudiciu omului respectiv. Astfel ne atacam si ne omoram unul pe altul in mod inconstient, de multe ori fara sa ne dam seama de acest lucru. Orice expresie dura, afirmata pe un ton categoric poate provoca un rau atat siesi cat si unui alt om.Imaginatia are puterea de a crea realitatea. Campul energetic al parintilor incepe sa distruga campul energetic al copilului si acesta se va naste bolnavicios, fricos, obsedat.Supararea este una din cele mai raspandite incalcari ale legilor universului, care poate determina diferite neplaceri in viata, atat a celui pe care te superi, cat si in propria ta viata. Supararea copilului pe parintii sai, a parintilor pe copii creeaza ruperea si deformarea celor mai fine structuri energetice, cu consecinte din cele mai grave. Femeia trebuie sa fie linistita si rabdatoare si nu trebuie sa se supere sau sa traiasca sentimente negative. Ea trebuie sa accepte cu seninatate realitatea, asa cum este si sa nu admita parerile de rau in legatura cu trecutul sau sa grabeasca viitorul.Egoismul, cruzimea inchid canalele energetice de legatura cu Dumnezeu si omul respectiv nu mai primeste energia necesara intretinerii vietii. In aceasta situatie el este nevoit sa ia energia de la alti oameni, devenind vampir energetic. Acest lucru distruge sistemul de protectie al corpului. Egoismul si interesul personal ne izoleaza de restul oamenilor si acest simt al separarii ii face pe oameni insensibili la nevoile altora. O persoana egoista manifesta un atasament excesiv pentru ea insasi, este o plaga sociala. Egoistii au foarte putini prieteni. Cateva cunostinte si relatii superficiale le umplu viata. Contactele cu ceilalti sunt limitate. Prin felul de a gandi se inchid in lumea lor stramta. Prin gandurile voastre puteti sa schimbati un egoist facandu-l generos. Sa se emita spre el numai vibratii de generozitate si bunavionta.Dispretul fata de noi si profunda nemultumire fata de sine constituie o agresiune fata de Dumnezeu. Dispretul si blamarea omoara inainte de toate iubirea fata de un alt om. Orice ticalosie ar comite un om impotriva noastra noi nu avem dreptul sa respingem iubirea fata de el.Barbatul care dispretuieste femeia se degradeaza spiritual, incepe sa sufere de diferite boli si imbatraneste mai repede ca de obicei. Trebuie sa va schimbati atitudinea fata de femei si fata de situatiile legate de ele.Trufia si dispretul fata de oameni genereaza lipsa dorintei de a trai, sentimentul pierderii sensului vietii. Ancorarea de intelepciune da nastere dispretului. Acesta incepe de la cap. De aceea se blocheza biocampul in regiunea capului. In curand dispretul se intoarce impotriva propriei persoane. De aceea, se deterioreaza campul in jurul rinichilor si apare distrugerea acestora.Ura este o forta care te leaga de persoana pe care o urasti.Nimeni nu poate strange bani daca-i dispretuieste. Zgarcenia si economia aduc boala si dezastre.

Lista lui Soros: colaboraționiștii care au “”ajutat”‘ România

Miliardarul George Soros acţionează făţiş la nivel transnaţional,pentru slăbirea statului national (Lista lui Soros)

Oficial, George Soros s-a implicat în România, în ultimele zile ale anului 1989, imediat după căderea regimului Ceaușescu. Unii spun însă, că activitatea magnatului american de origine maghiaro-evreiască, a început cu mult înainte de căderea regimului Ceaușescu.

Chiar dacă nu a recunoscut niciodată implicarea sa în România de dinainte de 1989, Soros a admis că s-a implicat în alte țări comuniste, sprijinind financiar oponenții regimurilor respective. Având în vedere că Soros a înființat Grupul de Dialog Social chiar în 31 decembrie 1989 și Fundația pentru O Societate Deschisă în primele zile ale lui 1990, este greu de crezut că primii membrii “s-au nimerit” să fie acolo și că “scena” nu fusese pregătită încă de pe vremea regimului Nicolae Ceaușescu.

Ascensiunea lui George Soros a început în anii ’80, atunci când în Statele Unite au apărut o mulțime de ONG-uri cu nume foarte interesante: “National Endowment for Democracy”, “Freedom House”, “National Democratic Institute” sau “Open Society Institute”.

Toate acestea au acționat direct și în România, chiar la începutul anilor ’90, beneficiind  de fonduri uriașe, de ordinul a milioanelor de dolari.Toate, însă, sunt legate direct CIA, pe care agenția le-a “privatizat”, George Soros fiind unul din beneficiari. Lovitura era genială: SUA puteau să se implice în alte țări, fără să mai fie acuzată de “amestec în treburile interne ale unui alt stat”, pentru că la mijloc era vorba despre “societatea civilă”.

 

sorosisti
 Revenind la România, Soros a venit personal la București în 1990, prima oprire fiind la sediul Grupului de Dialog Social, acolo unde s-a întreținut cu Silviu Brucan și ceilalți membri fondatori: Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Gabriel Andreescu sau Stelian Tănase.

Silviu Brucan si George Soros la sediul GDS în ianuarie1990. (Foto Emanuel Parvu)

Dacă nu s-a implicat personal, George Soros a avut reprezentanți direcți în conducerea “societății civile”. Primul reprezentant direct al lui George Soros în România a fost Sandra Pralong (Sandra Marilyn Andreea Budiș), persoană care, nu întâmplător, a emigrat din România în anii ’70. Andreea Pralong a fost consilierul președintelui Emil Constantinescu.

Din 1990 și până acum, George Soros a dezvoltat o adevărată rețea de ONG-uri, cu care a acaparat noul concept de “societate civilă”, necunoscut românilor, astfel că a reușit să influențeze, în mod major, deciziile la nivel guvernamental. Pe lângă GDS și Fundația Soros, s-au dezvoltat o puzderie de ONG-uri legate de numele magnatului american.

Enumerăm doar câteva din ONG-urile apărute după 1990: “Soros Advising and Placement Center”, “Soros Educational Advising Center” , “Uniunea pentru Reconstructia Romaniei”, “Centrul de Parteneriat pentru Egalitate”, “Centrul pentru Dezvoltare Economica”, Fundatia “Concept” , “Centrul pentru Drepturile Omului – București”,  ”Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)”, “Asociația “Pro Democrația”, “Societatea Academică Română” etc, care la rândul lor au “născut” alte ONG-uri.

Printre membrii acestor organizatii găsim foști miniștri, consilieri ai președinților României, directori de instituții ale statului, jurnaliști influenți. De remarcat este că trei din cei patru președinți ai României au sau au avut consilieri oameni din cercul lui Soros. (justitiarul.ro)

logo-Soros-Foundation1-300x116

George Soros, unul dintre cei mai bogati si influenti oameni ai planetei, a aparut suspiciunea ca bursele pe care Fundatia patronata de el le acorda in tarile Europei Centrale si de Est ar fi fost infestate de interesele securistilor.

Bursierii au fost contaminati cu informatori ai Securitatii sau colaboratori ai fostei politii politice. S-a pus, firesc, intrebarea cum a fost posibila aceasta penetrare a retelei de fundatii si ONG-uri controlate de Soros. Faptul nu ar fi putut fi realizabil decat prin accesul, pe care l-au avut la finantele Fundatiei, pe langa persoanele oneste, a numerosi fosti colaboratori ai Securitatii sau chiar actuali informatori si serviciilor secrete din tarile Europei Centrale si de Est.

Bursierii Soros reusesc in aceste tari est-europene, inclusiv in Romania, sa controleze societatea civila si chiar sa actioneze eficient, contrabalansand cu succes puterea politica.

O parte sunt cetateni straini, de exemplu Sandra Pralong, a carei familie este plecata de mult din tara. Pe de alta parte este vorba de personalitati indiscutabile, chiar fosti disidenti ai regimului comunist, care nu pot fi suspectati de legaturi cu Securitatea. Dar in afara acestora, exista multi altii asupra carora planeaza suspiciunea. Acestia sunt demnitari sau soti si sotii de demnitari, membri in consilii de administratie, care ar putea fi coruptibili sau santajabili. Acestia au contribuit decisiv la acordarea burselor Soros.

De-a lungul timpului, unii din beneficiarii finantarilor din partea lui George Soros – prin intermediul fundatiilor sale – ar fi fost persoane controversate.

Iată o listă cu o parte din foștii sau actuali membri ai Grupului de Dialog Social, ai Fundației pentru O Societate Deschisă sau ai altor ONG-uri afiliate Open Society Romania Network. Datele prezentate pe noi pot fi verificate și sunt publice:

 • Sandra Pralong – fost consilier al președintelui Emil Constantinescu
 • Alexandru Lăzescu – fost director al TVR
 • Andrei Pippidi – istoric, membru în Comisia care a elaborat Raportul Tismăneanu și Raportul Elie Wiesel privind participarea României la Holocaust
 • Vladimir Tismăneanu – politolog,președinte al Comisiei Prezidentiale de Analiză a Dictaturii Comuniste din România
 • Andrei Pleșu – scriitor, Ministru al Culturii(28 decembrie 1989 – 16 octombrie 1991), Ministru de Externe (29 decembrie 1997 – 22 decembrie 1999), membru al CNSAS(2000 – 2004), consilier al președintelui Traian Băsescu ( decembrie 2004 – mai 2005)
 • Catrinel Pleșu – fost  director, Centrul Naţional al Cărţii, din cadrul ICR (2009 – 2012)
 • Mihai Șora – filosof, Ministrul Educației  (decembrie 1989 – 28 iunie 1990)
 • Renate Weber –  consilier al președintelui Traian Băsescu, (2004 – 2005) europarlamentar PNL.
 • Liviu Antonesei – scriitor, jurnalist
 • Alin Teodorescu – sociolog, primul președinte al GDS, consilier al premierului Adrian Năstase, Ministru cancelar, șeful Cancelariei Primului Ministru Adrian Năstase, fondator IMAS
 • Andrei Marga – filosof, Ministru al Educației (1997 – 2000), Ministru de Externe (mai 2012 – august 2012), președinte al ICR (septembrie 2012 – iunie 2013)
 • HR Patapievici – filosof, membru al CNSAS (2000 – 2004), președinte al ICR (2005 – 2012)
 • Mircea Mihaieș – critic literar, eseist, fost vice-președinte al ICR( 2005-2012)
 • Mihai-Răzvan Ungureanu – consilier al Președintelui Iohannis, fost ministru de externe (2004 – 2007), șed al SIE (2007 – 2012), premier al ROmâniei (februarie 2012 – mai 2012)
 • Cristian Pârvulescu – politolog, președintele Asociației „Pro Democrația”
 • Victor Rebengiuc – actor
 • Sabina Fati – jurnalist România Liberă, revista 22
 • Andrei Oișteanu – etnolog, antropolog, membru în Comitetul educațional al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
 • Andreea Pora – jurnalist
 • Teodor Baconschi – teolog, fost ministru de Externe, decembrie 2009 – ianuarie 2012, ambasador al României la Vatican, în Portugalia, San Marino. Secretar de stat în MAE(2005-2006), Consilier al Președintelui Traian Băsescu (2006 – 2007)
 • Monica Macovei – europarlamentar, fost Ministru al Justiției(2004 -2007), fost candidat la președinția României
 • Alina Mungiu – politolog, șef al Știrilor TVR (1997 – 1998), a fondat Societatea Academică din România, profesoară la SNSPA
 • Stelian Tănase – scriitor, președinte-director general al TVR, fost director al Realitatea TV
 • Laura Ștefan – membră a ONG-ului „Expert Forum”, director în Ministerul Justiției( 2005-2007),  a fost declarată expert – anticorupție de către Ambasada SUA
 • Adrian Cioroianu – istoric, decan al Facultății de Istorie a Universității București, a fost unul din susținătorii introducerii Manualelor alternative, inițiativă a Fundației Soros. Fost senator, de Timiș, fost europarlamentar, fost ministrul de externe (aprilie 2007 – aprilie 2008)
 • Rodica Culcer – jurnalist, fost referent la Ambasada SUA de la București( 1985 – 1991), fost director al Știrilor TVR
 • Adrian Cioflâncă – cercetător științific, fost membru al CNSAS, coator al Raportului Tismăneanu și al Raportului Elie Wiesel.
 • Stere Gulea – regizor, fost președinte al TVR
 • Gabriel Liiceanu – filosof, director al Editurii Humanitas( fosta Editură Politică)
 • Sorin Ioniță – politolog, fost consultant al Consiliului Europei, Băncii Mondiale şi UNDP pe Europa de Est şi Balcani; reprezentant al României ȋn Comitetul Economic şi Social European (EESC), sectiunile Transport-Energie şi Mediu-Agricultură, fost membru în Comisia Prezidențială Pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice
 • Smaranda Enache – președinte al ONG-ului Liga Pro Europa, fost ambasador al României în Finlanda (1998 – 2001)
 • Edward Helvig – șef al SRI, fost director General al Institutului de Studii Sociale, Fost consilier al Ministrului de Interne, C. Dudu Ionescu, Fost consilier al lui Mugur Isărescu, fost deputat de Bihor, fost europarlamentar
  fost Ministru  Dezvoltării Regionale și Turismului în Guvernul Ponta
 • Radu Filipescu –  nepotul fratelui lui Petru Groza, membru fondator al GDS
 • Armand (Armant-Constantin) Goșu – istoric, fost consilier al Ministrului de Externe (2010 – 2012), fost membru al Comisiei Prezidențiale pentru analiza Dictaturii Comuniste în România, fost director al Institului Român pentru Istoria Recentă
 • Dan Perjovschi – desenator, ilustrator
 • Mircea Toma – activist, ActiveWatch.
  Mihail Bumbeș – istoric, co-fondator al ONG-ului Miliția Spirituală, cercetător în cadrul  IICCMER. A obținut, prin Miliția Spirituală, o bursă de 30.000 de dolari de la CEE Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
 • Claudiu Crăciun – politolog, lector al Catedrei de Științe Politice și Studii Europene de la SNSPA,  fost expert în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Educaţiei (2004-2009). Lucrarea sa „The Learning Government Research Project:Assessing Policy Making Reform in Romania” a fost editată sub auspiciile Open Network Society și a Centrului pentru Studii Politice din cadrul Universității Central Europene, ambele înființate de George Soros.

 

Cateva Semne că intrăm în ultima fază a crizei economice mondiale

Chiar acum sunt semne de probleme economice cu ,,bulele (financiare) de la suprafață” peste tot în jurul nostru. Sunt 11 semne vizibile că intrăm în faza următoare a crizei economice mondiale …

Grecia a avertizat că va intra în faliment săptămâna viitoare după ce a eșuat să găsească suficient numerar pentru a plăti milioane de lucrători din sectorul public și a datoriilor sale internaționale. Ministrul adjunct al finanțelor Dimitras Mardas trăgea clopotele de alarmă ieri (22 aprilie), când a declarat că țara “funcționează pe gol” din februarie. Cu un termen de rambursare a datoriilor ce se profilează la 1 mai, Grecia se confruntă cu perspectiva profund dăunătoare de a-și plăti proprii angajati și a face o plată 200 mil. Euro către Fondul Monetar Internațional.

 • Cărbunele reprezintă aproximativ 40 % dintre mijloacele de generare a energiei electrice de pe întreaga planetă. Când prețul cărbunelui începe să scadă, este un semn că activitatea economică încetinește. Chiar înainte de ultima criza financiară din 2008, prețul cărbunelui a urcat dramatic și apoi s-a prăbușit brusc. Ei bine, ghici ce? Prețul cărbunelui s-a prăbușit din nou, și este deja mai mic decât a fost în orice moment din timpul ultimei recesiuni http://www.zerohedge.com/news/2015-04-23/these-two-assets-show-us-crash-coming

Nu există nicio măsură mai bună a contracției în curs de desfășurare în China decât prețul minereului de fier. Brokerii de pe Wall Street vă vor spune să nu fiți tulburați de prăbușirea de la maximul de 70% din 2012 la 35% doar în ultimele nouă luni. Potrivit acestora, asta se întâmplă din vina companiilor globale miniere mari care deschid noi abataje de minereu de fier masive și infrastructuri miniere.

 • În acest moment, China reprezintă mai mult decât oricine altcineva din lume, comerțul mondial. De aceea este atât de alarmant că importurile și exporturile Chinei colapsează …http://www.bbc.com/news/business-32281957

Date comerciale lunare ale Chinei prezintă că exporturile au scăzut în martie la acelasi nivel ca un an în urmă de 14,6% în yuani, în comparație cu așteptările pentru o creștere de mai mult de 8%. Importurile au scăzut între timp cu 12,3% în yuani, comparativ cu previziunile pentru o scădere de 11%.

 • Numărul de companii cotate la bursă în Statele Unite, în faliment în primul trimestru al lui 2015 a fost mai mare decât dublu față de numărul celor care au intrat în faliment în primul trimestru al lui 2014.
 • Vânzările de case noi în Statele Unite tocmai a scăzut într-un ritm rapid de aproape doi ani.
 • Când prețul stocurilor din SUA sunt cele mai scumpe care au fost vreodată în istorie chiar acum, a spune că această bulă financiară întârzie să explodeze este o subestimare masivă.

Pentru o lungă perioadă de timp, am fost ghidați să credem că 2015 va fi un important “punct de cotitură” pentru sistemul financiar global, iar eu încă mai simt asta. Dar pentru primele patru luni ale acestui an, lucrurile au fost surprinzător de liniștite – cel puțin la suprafață. Deci, ce se întâmplă?

Ei bine, eu cred că ne confruntăm acum cu proverbialul “calm dinaintea furtunii”. Există tot felul de tulburări și lupte sub suprafață, dar pentru moment lucrurile par că acestea se desfășoară bine pentru majoritatea oamenilor. Din păcate, această perioadă de liniște nu va dura mult. Iar cei care sunt “în cunoștință” mișcă deja banii în anticiparea a ceea ce se apropie. Aceasta nu se poate întâmpla săptămâna viitoare, sau luna viitoare, dar problemele financiare mari se apropie. Și atunci când acestea ajung în cele din urmă la suprafață, ele vor șoca lumea, chiar dacă marea majoritate nu le văd sau se fac că nu văd mințindu-se singuri. Se va declanșa ultima fază a crizei care va fi cea mai dură pentru ,,noi cei mulți”. Problema de data asta, va fi de schimbare totală a sistemului și nu de susținere, așa cum a fost în 2008, iar această schimbare va fi la nivel planetar.

Nu vă faceți iluzii că România nu va fi afectată. Stiți ce proclama sus și tare președintele din 2008 (mi-e rușine să-i pronunț numele…), că România nu va fi afectată de criză și știți ce a urmat… Ca și sfat : Bazați-vă pe propriile puteri, pe prietenii adevărați, nu credeți nimic din ce vă prezintă autoritățile și credința de nezdruncinat că totul se va transforma într-un bine măreț până la urmă. Si până la urma nu supraviețuirea contează, puteți considera că până acum asta am facut cu toții, ci felul cum trăim toate aceste schimbări și cum ne ajutăm unii cu ceilalți…

 

Adevarul despre EMINESCU. Istorisirea celei mai cumplite crime din istoria României. Planul profesorului Constantin Barbu. EXCLUSIV Ziaristi Online

Profesorul Constantin Barbu prezinta, in exclusivitate pentru Ziaristi Online, noi contributii ale demersului sau pentru infatisarea adevarului total privind moartea lui Eminescu, demers sustinut in totalitate de Asociatia Civic Media, conform nazuintelor enuntate la 160 de ani de la nastere si 120 de ani de la uciderea ganditorului national Mihai Eminescu (vedeti Mihai-Eminescu.Ro). Constantin Barbu, discipol si continuator al proiectelor national-culturale definite de Constantin Noica, urmeaza sa publice 12 volume care concretizeaza, cu dovezi de netagaduit, “Istorisirea celei mai cumplite crime din istoria Romaniei”, plan editorial pe care il punem azi la dispozitie cititorilor portalului Ziaristi Online. Anuntam pe aceasta cale si proxima publicare online, impreuna cu Civic Media, a documentelor “Dosarului de Interdictie Mihail Eminescu”, a actelor medicale si a autopsiei urmate dupa uciderea celui mai mare gazetar roman, inscrisuri cuprinse in facsimil in lucrarea filosofului Constantin Barbu “Memorialul Mihai Eminescu”. Ascultati totodata si expunerea facuta de profesorul Constantin Barbu despre “Memorialul Mihai Eminescu” la aniversarea a 163 de ani de la nasterea lui Eminescu, in cadrul unei manifestari de exceptie organizata de Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir” si Asociatiunea Astra – Despartamantul Bucuresti.
Profesorul Constantin Barbu despre Memorialul… de ZiaristiOnlineTV

EMINESCU.

Istorisirea celei mai cumplite crime

din istoria României

Istorisirea celei mai cumplite crime din istoria României o voi înfățișa în 12 cărticele (de 120-150 pagini fiecare). Cărticelele se vor înșirui, urmând firul roșu, straniu și complicat ca un ghem obscur (bine țesut de profesioniști ai crimei) – al evenimentelor desfășurate între 28 iunie 1883 și 15 iunie 1889 -, astfel:

Volumul I. Istorisirea Crimei

Panorama cuprinde istorisirea crimei începând cu arestarea din 28 iunie 1883, tratarea inversă de la Caritatea doctorului Șuțu, drumul spre spitalul din Viena (fără pașaport?), povestea celor aproape 4 luni petrecute la Ober-Döbling, crima încheiată în 15 iunie 1889; numele contemporanilor crimei: Regele Carol I, Titu Maiorescu, D. A. Sturdza, Alexandru Șuțu, complicii direcți și indirecți (comanditar, instrumentalist, medic criminal…); dezvăluirea arcanelor tratatului secret dintre Regatul Român și Imperiul Austro-Ungar; acțiunile amantelor- spioane (Regina Carmen Sylva, Mite Kremnitz…); urzelile serviciilor secrete și urmele rămase în arhive cu telegrame secrete și corespondență cifrată; interogatoriul nihilistului Mihai Eminescu și moartea sa; criminalii și procesul privind uciderea lui Eminescu.

Arestarea lui Eminescu în ziua de 28 iunie 1883 este pusă la cale de Titu Maiorescu, pe post de cauza instrumentală a Regelui Carol I.

Ca să înțelegem cea mai complicată zi din viața lui Eminescu, ziua sechestrării și arestării ilegale, marți 28 iunie 1883, trebuie să desfășurăm cronologia acestei zile.

Cronologia zilei de 28 iunie 1883 este următoarea: 

Ora 5 – Discuţie aprinsă Eminescu – Ecaterina Slavici, în casa din strada Amzei.

            Document: ms. 2292 (agenda lui Eminescu)

Ora 6 – Carte de vizită a doamnei Slavici, trimisă lui Maiorescu (preconcepută de Maiorescu însuși, ca să aibă documente postume care să argumenteze “internarea” la Caritatea)

            Fata din casă duce cartea de vizită lui Maiorescu

            Document: cartea de vizită ce se află la Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu din București.

Ora 7 – Maiorescu şi Simţion pleacă la Şuţu, pentru a aranja internarea lui Eminescu, plătind și 300 de lei, în avans.

            Document: Maiorescu, Însemnări zilnice, marţi 28 iunie.

Ora 10–10:15 – Eminescu, la Maiorescu acasă în Strada Mercur nr. 1.

            Document: Maiorescu, Însemnări zilnice, marţi 28 iunie.

Orele 11–19 – Eminescu în Baia Mitraşevski

            Documente: Procesul verbal al comisarului Nicolescu

            Scrisoarea lui C. Dimitriu către Mihai Brăneanu.

Ora 19 – Baia Mitraşevski – Eminescu ascuns.

            Eminescu se luptă cu toţi cei ce vor să-l imobilizeze în cămaşa de forţă

            Document: Scrisoarea lui C. Dimitriu, bun cunoscător de secrete, este cel care va da 1000 de lei pentru înmormântarea lui Eminescu, este cel care îl va elibera pe Slavici (nevinovat) din pușcărie, în 1916.

            Document: Procesul verbal al comisarului Nicolescu

După ora 19 – Internare în cămaşă de forţă în Institutul “Caritatea” al doctorului Şuţu (scena “Capşa” nu există, nici drumul la Cotroceni, unde l-ar fi putut împuşca pe Rege cu pistolul pe care şi-l cumpărase, de curând, nu există; Regele era plecat din 25 iunie la Sinaia – Document: Monitorul Oficial).

Discuția, din zorii zilei, cu Ecaterina Slavici, în casa din strada Amzei, unde Eminescu era subchiriaș, începe din cauza geloziei doamnei Slavici (așa cum reiese din însemnările lui Eminescu din Agenda sa, Manuscrisul 2292).

Geloasă, și refuzată de Eminescu, doamna Slavici sparge oglinda din hol, produce o ceartă violentă și, tocmai din aceste motive, fiind vinovată, îi trimite lui Titu Maiorescu prin fata din casă o carte de vizită în care îi scrie criticului: “Domnu Eminescu a înnebunit. Vă rog faceți ceva să mă scap de el că foarte reu”.

Doamna Slavici urma planul lui Maiorescu. “Logicianul” Maiorescu avea nevoie de un fundament medical, în baza căruia putea să meargă la Caritatea, ca să-l interneze pe Eminescu, nebunul din imaginația și dorințele lui Maiorescu. Numai că Maiorescu nu s-a gândit că doamna Slavici (unguroaică, agentă, curvă) nu este vreo somitate medicală. Nici Titus Livius Maiorescu nu era medic.

În Însemnările sale zilnice, Maiorescu își notează: “Astăzi, Marți, la ora 6 dimineața, o carte de la D-na Slavici, la care locuiește Eminescu”.

Se vede din această însemnare a lui Maiorescu că este scrisă pentru postumitate cu gândul de a avea probe care să justifice arestarea lui Eminescu și internarea în institutul de nebuni al lui Șuțu.

Fără să fi vorbit ceva cu Eminescu, Maiorescu merge la doctorul Șuțu însoțit de Simțion și aranjează ilegal internarea lui Eminescu, plătind, chiar în avans, 300 de lei (cât costa o cameră la ospiciu, pentru o lună).

La ora 10, Eminescu îi face o vizită lui Maiorescu, acasă, în strada Mercur nr. 1 și Maiorescu îl îndeamnă pe Eminescu să meargă la societatea Carpații, vestita societate iredentă română (în strada Știrbei Vodă) de unde ar fi trebuit ca Simțion să-l ducă la doctorul Șuțu.

Evident, Eminescu nu acceptă această variantă de existență “dicatată“ irațional de Maiorescu și nu merge la Societatea Carpații de unde ar fi urmat să-l ducă Simțion la institutul de nebuni. Maiorescu știa că la Societatea Carpații vor fi razii ale poliției lui D.A. Sturdza și Eminescu putea fi arestat (se știe din scrisoarea, pe care am publicat-o ca inedită, lui Slavici către Maiorescu).

La ora 12,  poliția programase percheziție și arestări la Societatea Carpații.

Societatea Carpații îl avea ca membru de prim rang și pe Mihai Eminescu, dar era condusă de doi agenți ai Vienei, ardelenii Secășanu și Ocășanu.

Eminescu stă la Maiorescu în vizită între 10 și 10,15. La ora 10 și jumătate Maiorescu (după ce-i scrisele lui Theodor Rosetti un bilet de înștiințare, anume că Eminescu a înnebunit și va trebui internat la Șuțu), îi scrie o telegramă Mitei Kremnitz pe adresa Hotel Regal, în care îi dă un mesaj pentru Rege: “Leider noch unbestimmt. Sonst alles gut. Titus”. Telegrama se traduce astfel: Din păcate, încă incert. Altfel, toate bune. Titus. (a se vedea comentariile lui Cernăianu).

Citind cuvintele de sub cuvintele telegramei, observăm că din textul german al lui Maiorescu răsare numele lui Eminescu: “LEIder NoCh UnbEStiMmt. Sonst alles gut. ”

Sunetele E I N C U E S M alcătuiesc numele EMINESCU.

Din sunele telegramei nu poți găsi în cuvintele de sub cuvinte nici numele lui Slavici, nici numele lui Kremnitz.

Descifrarea nu este hazardată (ci o omologare a teoriei marelui lingvist Saussure, anume a cuvintelor de sub cuvinte). Înarmată cu această telegramă, Mite Kremnitz pleacă cu trenul de ora 13 și se duce la Sinaia, unde Regele se afla deja din ziua de sâmbătă 25 iunie (cum știm din Jurnalul lui Carol I, pe care îl scria  Mite Kremnitz și din Monitorul Oficial).

În ziua de marți 28 iunie 1883, vedem în Jurnalul regelui pe care îl scria Mite Kremitz consemnarea expulzării jurnalistului francez Emile Galli, care scria la ziarul L’Indépendance Roumaine, care apărea în București, în franțuzește.

Așadar, în Jurnalul regelui scris de Mite Kremitz se vorbește de acțiunile poliției executate în această zi și de expulzarea lui Galli. Nicio vorbă despre Eminescu.

Din telegrama lui Maiorescu aflăm că internarea la nebuni, din păcate (Leider) este încă incertă, așadar Eminescu nu este încă scos din joc și împins pe calea distrugerii.

Pentru Maiorescu: altfel, toate bune (sonst alles gut). Toate erau bune pentru Maiorescu, în afară de înscrierea lui Eminescu printre nebuni, ceea ce s-ar fi tradus prin: Eminescu este nebun, tot ce a scris în presă nu este real, nici adevărat, nu mai rămâne din el decât poetul, nimic altceva.

Dacă Eminescu ar fi fost nebun, tot scrisul său nu grăia nimic despre realitate. Atunci, toată lumea ar fi fost liniștită: Regele, Brătianu, Carp și D.A. Sturdza nu plănuiau Tratatul secret cu Austro-Ungaria (în care se prevedea că Regatul Român nu va intra cu armata în Transilvania), Regina Elisabeta nu era spioana Țarinei, Mite Kremnitz nu era spioana Împăratului Germaniei (și amanta cumnatului Maiorescu și a Regelui Carol I), Maiorescu nu avea harem…

Telegrama lui Maiorescu dezvăluie premeditarea multiplă a crimei, fiind în joc comanditarul, adică Regele, cauza instrumentală, adică Maiorescu și Șuțu, complici la crimă: direct Mite Kremnitz și poate fără știință Ecaterina Slavici și Constantin Simțion.

De la Societatea Carpații de autoselectează drept complici: Ocășanu, Secășanu și Siderescu.

II. Cercul strimt

Eminescu era absolut conștient de cercul strimt în care se mișcă. De aceea s-a ascuns în baia Mitrașevski, unde va sta între orele 11 și 19.

“Memorialiștii” au inventat două episoade în această zi, anume scena în care Eminescu ar fi intrat în cafeneaua Capșa și ar fi amenințat-o cu pistolul pe doamna Capșa (scena este inexistentă, doamna Capșa nu scrie nimic despre așa ceva în Amintirile sale) și că ar fi mers și la Cotroceni ca să-l împuște pe Rege (care se afla la Sinaia din data de 25 iunie).

Ciurcu spune că așa ar fi povestit Ventura. Absolut neadevărat.

Mărturia fundamentală o avem în scrisoarea lui C. Dimitriu, trimisă în 16 iulie 1883 lui Mihai Brăneanu. Iată scrisoarea:

Bucureşti, 16 iulie 1883

Dragă Mişule,

Un băiat îmi aduse epistola ta aici în suterană şi la moment îţi răspund. Merindele le voi lua târziu, nu vă mulţumesc, ci doresc ca să vă mulţumesc cât de curând la mine cu o friptură din dobitoacele îndopate ce mi-aţi trimis.

Nimic nu se ştie despre Opera ta!

Cât despre Eminescu nu mai încape speranţă de îndreptare.

Cum am auzit că fratele tău – acum câteva spătămâni –, în loc să plece, a luat bani din toate părţile, umbla agitat ziua-noaptea, cheltuia, iar împrumuta bani etc. şi de plecat acasă, nu putea. Avea groază. Însuşi a prevestit pe unii amici, să îngrijească de el, că-şi va perde minţile.

În cele din urmă brusca pe toată lumea. A ameninţat cu revolverul pe Miulescu în prezenţa lui Ciuflecu; Simţion, inginerul la care stetea mai mult, a observat că nu e lucru curat, noi nu-l mai vedeam, căci el avea concediu de plecare. Eminescu simţindu-se însuşi decăzând a simţit totodată că vor fi siliţi cei de lângă el să-l asigure la Balamuc. Deci a fugit într-o baie unde a stat mai toată ziua ascuns. Îşi rupsese toate hainele, aruncându-le în apă. Când s-au dus acolo cu autoritatea, doctori etc., el s-a luptat contra tuturor; a fost şi Ocăş; l-au pus în fine în cămaşa de forţă şi l-au dus la Şuţu, unde amicii au să plătească pe lună 300 fr. pentru el. Acolo îl vizitează mai des Ocăş, ducându-i rufe; acum doctoru’ nu mai primeşte pe altcineva, zicând că face rău pacientului. El tot aiurează despre câte în soare şi lună!

Are insomnie – deci nu va suferi mult timp!

România liberă e guvernamentală – Laurian pleacă cu o misie în streinătate.

Altfel – Mizerie!

Nu spui unde mergi, te vom revedea în curând?

Salutări lui Peteu şi tuturor. Bine şi sănătate de la al tău

Dinu

În jurul orei 19, a sosit la stabilimentul de băi Mitrașevki comisarul de poliție C.N. Nicolescu.

Comisarul Nicolescu fusese informat cu câteva ore înainte de Ocășanu și Siderescu că Eminescu ar fi atins de alienație mintală și că se afla în stabilimentul de băi din strada Poliției nr. 4, încă de la ora 11.

Așadar spionul austriac Ocășanu a informat poliția română, a lui D.A. Sturdza.

Trebuie să amintim că la Șuțu, tot Ocășanu îi aducea haine curate lui Eminescu, dar nu pentru a avea poetul haine curate ci pentru a vedea dacă Eminescu este mal-tratat cum se stabilise.

Ocășanu este numit în rapoartele secrete ale serviciilor austro-ungare “martirul nostru” și “omul sigur” din interiorul Societății Carpații.

Ocășanu era spion austro-ungar și om al poliției române. Deodată apare și Constantin Simțion pe care comisarul Nicolescu îl numește “D-l Constantin Sințion”, în timp ce Eminescu devenise deja “numitul Eminescu”.

Din scrisoarea lui Constantin Dimitriu reținem că Eminescu s-a ascuns în baia Mitrașepski și că s-a împotrivit internării sale la Institutul Caritatea, Eminescu “luptându-se contra tuturor”.

“L-au pus în fine în cămașa de forță și l-au dus la Șuțu”, aceasta este imaginea care ar trebui să cutremure neîncetat istoria României: Eminescu dezbrăcat, băgat forțat în cămașa de forță și dus la spitalul de nebuni, la Caritatea la Șuțu.

După o scrisoarea, aflată în Arhiva A.C. Cuza, în care S.B. spune că a stat în ultimele șapte nopți cu Eminescu cel din izolator (adică între 8-15 iunie 1889), nihilistul nostru a murit tot în cămașă de forță, cu capul zdrobit (document: Creerii lui Eminescu de dr. Al. Tălășescu, cel care a avut în mână creerii lui Eminescu).

III. Eminescu la Institutul Caritatea

Eminescu este dus în camașă de forță la Institutul Caritatea, în seara zilei de 28 iunie 1883, în baza Procesului verbal al poliției, semnat de comisarul Nicolescu. La Șuțu, este mal-tratat cu injecții cu mercur, morfină, clor, vezicatoare, băi de picioare, iodură de potasiu. Juridic, rămân două probleme: Eminescu a fost internat la un spital de nebuni fără acordul său și nici cu acordul familiei. Când fratele său, Matei Eminovici, a aflat s-a prezentat la Maiorescu pentru a-l scoate pe Eminescu din institutul de alienați Caritatea. Ceea ce avocatul diabolic Maiorescu a zădărnicit, în baza ideii că numai cel ce l-a internat poate să îl externeze. Maiorescu mai produce și o falsă ciornă de scrisoare (neexpediată) către Gheorghe Eminovici prin care încearcă să inducă ideea că tatăl lui Eminescu și-a lăsat fiul în grija criticului Junimii, teoreticianul formelor fără fond. Maiorescu nu l-a vizitat la Institul Caritatea pe Eminescu decât o singură dată, împreună cu Doctorul Willhelm Kremnitz, când nu a stat decât un minut, la fel ca și la 1 Ianuarie 1884, la spitalul Ober-Döbling, la Viena. La Șuțu, l-au mai vizitat pe Eminescu spionul austro-ungar Ocășanu (sub pretextul ca îi duce haine curate) și „spionul’’ lui Maiorescu, inginerul Constatin Simțion care, în chip impertinent, îl informa pe avocatul diavolului că Eminescu vorbește în hexametri și pentametri. Ironic și distrugător, Eminescu le transmitea că „nu mai știe nici o limbă”. Dar în ce limbă le transmitea nihilistul nostru că nu mai știe nici o limbă? În limba supraomului?

IV. Plecarea la Ober-Döbling la Viena.

La două zile după semnarea Tratului secret dintre Regatul Român și Imperiul Austro-Ungar, Eminescu este trimis la Ober-Döbling, la Viena. În Gara de Nord, pe peronul gării îl conduc Titu Maiorescu și fiica sa, Livia. Dintr-un fragment de scrisoare, păstrat miraculos, aflăm ce s-a întâmplat pe peronul Gării de Nord. Livia Maiorescu Dymsza îi scria Emiliei Humpel (sora lui Maiorescu):

“Bucureşti, 21 Octomvrie 1883

Str. Mercur, 1

Dragă mătuşă Emilio,

Azi dimineaţă am văzut la gară pe Eminescu, care a plecat la Viena cu un păzitor şi cu d-l Chibici. El fusese adus în cupeu cu o oră încă înainte de plecarea trenului şi, după cum ne povesti Ch., trecuse foarte încântat prin străzile puternic luminate de soare, îi făcuseră mai cu seamă mare plăcere numeroasele acoperişuri noui de tinichea. Când ne apropiarăm de cupeu, păzitorul deschise fereastra. Eminescu întinse îndată mâinile afară, se puse la fereastră şi, făcându-şi un “ochian” din degetul cel gros şi din arătătorul ambelor mâini ce-l ţinea la ochi şi râzând foarte înveselit, spuse lui papa : “Dr. Robert Mayer, marele moment, o conspiraţie şi colo marea domnişoară”; apoi scuipă de câteva ori, începu să râdă şi se aşeză. Păzitorul ridică geamul şi E. continuă să vorbească, scuipă apoi de două ori în geam. În momentul plecării îl nelinişti flueratul şi sunatul şi începu să strige Argus, nu se ridică însă de pe canapea. A devenit ceva mai slab, ceea ce se vede cu deosebire la mânile lui, reduse acum la mânuşiţe de copilaş, cu păstrarea însă a gropiţelor. E palid, ras ca şi mai înainte, numai musteaţa-i e lungă şi sprânce­nele ciudat de stufoase. Unghiurile ochilor s’au lăsat în jos, ceea ce-i dă o înfăţişare de chinez. Expresia este de om obosit, nu mai e nimic din fixitatea ce o avea în ziua, în care, deja nebun, a fost ultima oară la noi, chiar în ziua internării lui. În total, un aspect destul de liniştitor. La drept vorbind, nu prea voiam să merg la gară, te stăpâneşte un sentiment atât de dureros pentru el, acesta însă dispare cu total la vederea-i. Nu ştiu cum să mă exprim; la un om sănătos aş califica o asemenea atitudine drept exaltată veselie. În tot cazul, el nu suferă deloc. Vocea-i şi râsul lui sunt exact ca mai înainte, cînd făcea mare haz de anecdote popeşti. Soutzo crede ca nu prea e speranţă de îndreptare. Acum s’a dus, fie spre a intra in institutul de Stat la Schlager, fie, de nu va fi loc acolo, la Leidersdorf, unde se află şi Cerchez. Papa i-a scris lui C. Popazu,care va fi la gară spre primire.

[Convorbiri literare, 1937, ian.-mai, p. 22-23]

Eminescu era conștient că Maiorescu îl aruncă în gura lupului și, încă, Argus era numele dat poliției austriece. În ultimii ani de jurnalistică, Eminescu scrisese despre felonia de la Viena. Nu este de mirare că încercase să îl scuipe pe Maiorescu. E de reamintit și gestul de a face un ochean din degetele mâinii drepte, semn că Ocașanu îi era cunoscut nihilistului nostru ca spion trădător. Eminescu este însoțit de Chibici-Revneanu, care nu va mărturisi nimic în cazul Eminescu, el nespunând decât că „Europa are nevoie de pace”, și asta peste mulți ani.

Eminescu a fost trimis la Viena, grație insistențelor Emiliei Humpel, sora avocatului Maiorescu. Ea îi scria în septembrie 1883 lui Maiorescu: “Îmbolnăvirea lui Eminescu a fost și rămîne pentru mine ceva adînc tulburator. Atunci am scris de îndată Clarei – tu erai deja plecat -, opinînd că ar trebui imediat internat într-unul din spitalele cele mai bune din străinătate. M-am oferit să trimit imediat 200 de franci, iar la nevoie și mai mult. Se pare că atunci nu s-a putut, deoarece erați toți plecați. Pot să-mi exprim acum aceeași părere? Oricît de bine ar fi el găzduit la Sutzo, pentru sănătatea lui nu face nimic. Clara mi-a scris deseori despre el, despre noile simptome și despre faptul că este pierdut. Dar ce știm noi, ce știu de fapt toți medicii bucureșteni la un loc despre asta?”

V. La Ober-Döbling.

În sanatoriul particular al doctorului Obersteiner, Eminescu a stat între 2 noiembrie 1883 și 26 februarie 1884. Din dosarul medical, dr. Ion Grămadă a primit un rezumat al tratamentului și al petrecerii timpului de către Eminescu în sanatoriu. Ion Grămadă scrie că a primit rezumatul de la un asistent al spitalului din Ober-Döbling, fiindcă dosarul cu foile de observație asupra pacientului Eminescu ar fi fost luate de un reprezentant al Ambasadei Române la Viena, trimis de P.P. Carp. Obersteiner scrie despre poetul român Mihai Eminescu de la izolare:

“12 Iänner. Von der Isolierabteilung weg. Singt nicht mehr, eher deprimier, giebt nicht mehr die falschen Namen, liest. Besuch Maiorescu’s ohne nachhaltigen Einfluss.

24 Iänner. Anscheinend recht gut, giebt über alles passende Antwort, erinnert sich nicht an den Begian seiner Krankheit, teilnehmend, Ernst, freun dich, wünscht Auskunft über seine Verhätnisse.

8 Februar. Recht gut, aber ziemlich verschlossen, kümmert sich sehr viel um das Essen, kann sich nicht recht beschäftigen, liest wenig.

26 Februar. Reist mit Herrn Chibici nach Florenz. Dauer des hiesigenb Aufenthaltes: 2 November 1883 – 26. Februar 1884.”

“Herr Eminescu, de la <<isolare>>

Sanatoriul particular / Prof. Obersteiner / Viena, Döbling

Sumar din povestea bolii Domnului Eminescu Mihail.

Pacientul a dus un fel de viață spirituală obositoare și dezordonată. El este unul dintre cei mai prețuiți și eminenți poeți români. De 6 luni, survine o viață neregulată, irascibilă, de 4 luni violentă stare de iritare, delir, diverse halucinații, insomnie, comportare agresivă, vociferări. Primit în sanatoriul dr. Soutzo este tratat cu vezicătoare, băi de picioare, chlor, morfină, iodură de potasiu. Se ameliorează, rând pe rând, stările de iritare violentă, rămâne în continuare delirul.

Starea și decursul bolii.

[2 noiembrie 1883] Foarte confuz, vorbește și cîntă, total dezorientat. Numește diverse persoane cu același nume: regele Norvegiei, regele evreilor, Heinrich Heine, împaratul Chinei și așa mai departe. Uneori, mai iritat, bate în ușă.

8 noiembrie 1883. Criză cu pierderea cunoștinței, ușoare convulsii și mai pe urmă vărsături.

10 noiembrie. Deseori repede iritat, vorbește neîntrerupt în ton de predică, cu pătura în cap, lucruri absurde: Abra-Kadabra. Prin vorbe însuflețite de încurajare, poate fi adus la răspunsuri raționale.

26 decembrie. De un timp, secreție ușoară a urechii drepte.

10 ianuarie. De două zile, mai liniștit.

12 ianuarie. Este scos din secția de izolare. Nu mai cîntă, ușor deprimat, nu mai dă numiri false, citește. Vizita lui Maiorescu nu-l influențează.

24 ianuarie. Pare destul de bine, dă răspunsuri corecte, își amintește de începutul bolii, ia parte la discuții, serios, prietenos, dorește informații în legătură cu situația lui.

8 februarie. Destul de bine, dar rezervat, tăcut, se interesează foarte mult de mîncare , nu se poate preocupa de nimic, citește puțin.

26 februarie. Pleacă cu domnul Chibici la Florența.

Durata șederii în localitate: 2 noiembrie 1883 – 26 februarie 1884.”

La Viena Eminescu s-a însănătoșit, fiindcă nu i s-a administrat nici un tratament.

Ceea ce ştim din jurnalul și corespondența lui Freud, medic la Ober-Döbling, în 1884.

VI. Crima şi documentele ei.

Crima împotriva lui Eminescu a început prin administrarea mercurului chiar din ziua de 28 iunie 1883. Atunci s-a produs anihilarea lui Eminescu, jurnalistul. Cauzele sunt în principal patru:

1. Cauza politică (situaţia Europei, Tratatul secret cu Austro-Ungaria, complotul împotriva Regelui Carol I, siguranţa Regatului Român)

2. Cauza subiectivă (pătratul amoros: Mite Kremnitz, – Titu Maiorescu, Carol I, Eminescu) (Scrisorile indiscrete trimise Veronicăi Micle, ajunse în mâna lui Caragiale, apoi la C.A. Rosetti).

3. Lupta pentru supremație simbolică: boala supremaţiei la Carol I şi Titu Maiorescu („gelozia“, invidia, ura distrugătoare contra lui Eminescu).

4. Afacerile dezvăluite de Eminescu ca jurnalist (Stroussberg, Warshawski etc.).

Crima şi documentele ei se găsesc în dosarele 968/1883, 1568/645//1889, certificate medicale, telegrame, articole, rapoarte ale servicilor secrete, corespondenţă. Doctorul Șuțu recunoaște în Autopsia lui Mihai Eminescu (Ms. I, 1, publicat de mine în facsimil color inedit, în Eminescu a fost ucis, în Memorialul Mihai Eminescu, în Arhiva Mihai Eminescu, ms. I, 1): “Eroare. Eminescu n-a avut sifilis.”

VII. Inculpaţii acestei crime multiple: Regele Carol I, Titu Maiorescu, D.A. Sturdza, Doctorul Şuţu şi complicii: Mite Kremnitz, P.P. Carp, I.C. Brătianu, Ocăşanu, Secăşanu, Siderescu, Simţion…

VIII. Tratatul secret în economia crimei împotriva lui Eminescu.

Situaţia explosivă începând din 27 iunie 1883, până în 30 octombrie 1883. Libertatea presei – o problemă pentru politicenii Europei.

IX. Amantele şi rolul rol în afacerea Eminescu.

Regina Carmen Sylva, Mite Kremnitz, Ecaterina Slavici, Veronica Micle

X. Serviciile secrete.

Reconstituirea crimei după rapoartele serviciilor secrete (documente secrete din mai multe arhive ale serviciilor secrete europene, în bună parte inedite).

Ambasadorii, prim-miniştrii şi împăratul Austriei.

Politicienii români: Carol I, I.C. Brătianu, P.P. Carp, D.A. Sturdza.

XI. Ultimul Interogatoriu şi moartea lui Eminescu. Se publică facsimil după originale din dosarul 968/1889, inedit precum şi o mărturie- scrisoare a îngrijitorului care l-a vegheat pe Eminescu în ultimele 7 nopţi de viaţă la institutul doctorului Şuţu.

XII. Procesul Eminescu contra României.

Dosarul cuprinde documentarul complet al unui proces care va avea loc cu adevărat.

Eminescu ne-a lăsat în agenda sa, ms. 2292, (fila 38r), testamentul, încrustat. Agenda lui Eminescu este o mărturie greu încifrată pe care Eminescu a lasat-o ca secret sacrificator. Îi trasmisese lui Maiorescu, anume, că este ein aufgegebener Mensch, un om sacrificat.

Doctorul Tălășescu, ținând creierul lui Eminescu în mână văzuse, „așchiile țestei capului zdrobită de o mână criminală“ și creierul „ucis de o violență crudă“.

Îmi plac versurile următoare din Scrisoarea a III-a :

“Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?

N-o să aflu într-ai noştri vreun falnic juvaer?

Au la Sybaris nu suntem lângă capiştea spoielii?(…)

Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!

Oamenii vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii (…)

Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie

Patrioţii!“

Vouă vă plac, domnilor contemporani

 

 

Mareşalul Ion Antonescu către W.Filderman, liderul evreilor din România

1

DOMNULE FILDERMAN,

În două petiţii succesive îmi scriţi „de tragedia zguduitoare“ şi mă „imploraţi“ în cuvinte impresionante, reamintind de „conştiinţă“ şi de „omenie“ şi subliniind că sunteţi „dator“ să apelaţi „la mine“ şi „numai“ la mine, pentru evreii din România, care sunt trecuţi în ghetouri pregătite pentru ei pe Bug. Pentru a amesteca tragicul în intervenţia Dvs., subliniaţi că această măsură „este moartea, moartea, moartea fără vină, fără altă vină, decât aceea de a fi evrei“.
Domnule Filderman, nimeni nu poate să fie mai sensibil ca mine la suferinţa celor umili şi fără apărare. Înţeleg durerea Dvs., dar trebuie, mai ales trebuia să înţelegeţi şi Dvs., toţi, la timp, pe a mea , care era aceea a unui neam întreg.

Wilhelm Filderman a supraviețuit războiului, murind în 1963

Vă gândiţi, v-aţi gândit ce s-a petrecut în sufletele noastre anul trecut la evacuarea Basarabiei şi ce se petrece astăzi, când zi de zi şi ceas de ceas plătim cu mărinimie şi în sânge, cu foarte mult sânge, ura cu care coreligionarii Dvs. din Basarabia ne-au tratat la retragerea din Basarabia, cum ne-au primit la reîntoarcere şi ne-au tratat de la Nistru pînă la Odessa şi pe meleagurile Mării de Azov? Dar potrivit unei tradiţii, voiţi să vă transformaţi şi de astă dată din acuzaţi în acuzatori, făcându-vă că uitaţi pricinile care au determinat situaţiile pe care le plângeţi. Să-mi daţi voie să vă întreb şi prin Dvs. să întreb pe toţi

coreligionarii Dvs. care au aplaudat cu atât mai frenetic cu cât suferinţele şi loviturile primite de noi erau mai mari.

Dezarmarea ostașilor români

Ce-aţi făcut Dvs., anul trecut când aţi auzit cum s-au purtat evreii din Basarabia şi Bucovina, au scuipat ofiţerii noştri, le-au smuls epoleţii, le-au rupt uniformele şi când au putut au omorât mişeleşte soldaţii cu bâte. Avem dovezi.
Aceiaşi ticăloşi au întâmpinat venirea trupelor sovietice cu flori şi au sărbătorit-o cu exces de bucurie. Avem fotografii doveditoare.În timpul ocupaţiei bolşevice, aceia pentru care vă înduioşaţi astăzi au trădat pe bunii români, i-au denunţat urgiei comuniste şi au adus jalea şi doliul în multe familii româneşti. Din pivniţele Chişinăului se scot zilnic, oribil mutilate, cadavrele martirilor noştri, care au fost astfel răsplătiţi fiindcă 20 de ani au întins o mână prietenească acestor fiare ingrate.

Click pentru mărire

Sunt fapte ce se cunosc, pe care le cunoaşteţi desigur şi Dvs. şi pe care le puteţi afla în amănunt. V-aţi întrebat Dvs. de ce şi-au incendiat evreii casele înainte de a se retrage? Vă puteţi explica de ce în înaintarea noastră am găsit copii evrei de 14-15 ani, cu buzunarele pline de grenade? V-aţi întrebat câţi din ai noştri au căzut omorâţi mişeleşte e coreligionarii Dvs., câţi din ei au fost îngropaţi înainte de a fi morţi? Voiţi şi în această privinţă dovezi, le veţi avea. Sunt acte de ură, împinsă până la nebunie, pe care evreii Dvs. au afişat-o împotriva poporului nostru tolerant şi ospitalier, dar astăzi demn şi conştient de drepturile lui. Drept răspuns la mărinimia cu care au fost primiţi în mijlocul nostru şi trataţi, evreii Dvs., ajunşi comisari sovietici, împing trupele sovietice în regiunea Odessei printr-o teroare fără seamăn, mărturisită de prizonierii ruşi, la un masacru inutil, numai pentru a ne provoca nouă pierderi.În regiunea Mării de Azov, trupele noastre retrăgându-se temporar şi-au lăsat câţiva ofiţeri şi soldaţi răniţi pe loc. Când au reluat înaintarea şi-au regăsit răniţii mutilaţi îngrozitor. Oamenii care puteau fi salvaţi şi-au dat ultimul suspin în chinuri groaznice. Li s-au scos ochii, li s-au tăiat limba, nasul şi urechile.

353-22_afara_cu_armata_rusa_de_ocupatie

Îţi dai, Domnule Filderman, seama de spectacol?Te îngrozeşti? Te înduioşezi? Te întrebi, de ce atâta ură, din partea unor evrei ruşi cu care nu am avut niciodată nimic de împărţit. Dar ura lor este a tuturor, este ura Dvs. Nu vă înduioşaţi, dacă aveţi cu adevărat suflete, de ceea ce nu merită, înduioşaţi-vă de ceea ce merită. Plângeţi cu mamele care şi-au pierdut în astfel de chinuri copiii sau cu aceia care şi-au făcut şi lor şi vă face şi Dvs. atâta rău.

MAREŞAL ANTONESCU
31.X.1941

P.S. Un soldat rănit din P. Neamţ a fost îngropat de viu din ordinul şi sub ochii comisarilor sovietici jidani, deşi nenorocitul implora să nu-l îngroape, arătându-le că are 4 copii.

Ce a spus Hitler (la nervi) : Regele Mihai a tradat si a predat Romania Uniunii Sovietice

Iată ce spunea Hitler despre Regele Mihai după actul de la 23 august 1944. „Pe 25 august 1944, după-amiază, după ora 1.00, radioul german a difuzat discursul lui Hitler în legătură cu evenimentele din România. În această declaraţie, Hitler afirma că Regele Mihai a trădat şi a predat România Uniunii Sovietice”, a declarat istoricul Alex Mihai Stoenescu.

Intalnirea cu Hitler

Dupa mai bine de sase decenii de la aceste evenimente, regele nu mai tine minte detaliile primei sale intalniri cu Hitler, din anul 1938.

„Imi amintesc totusi ca am luat masa cu Hitler in 1941, la Berlin. Nu vorbeam germana, asa ca tot greul conversatiei a fost dus de mama mea”, le-a spus monarhul gazetarilor de la El Pais.

Langa Hitler au mai fost patru oameni, iar el a fost rece si distant. A strigat in mod constant si a monopolizat discutia, a fost rece si rigid”, a adaugat regele Mihai.

In aceeasi calatorie, regele a povestit ca el si mama sa au fost insotiti de un asistent pe nume Jacques Vergotti.

Asistentul, care si-a scris memoriile, si-a amintit ca a vazut-o pe mama monarhului, regina Elena, impodobita cu o orhidee, un cadou din partea lui Hitler.

„Mama mea avea de rezolvat cateva chestiuni personale la Florenta si atunci Antonescu a intrebat-o de ce nu merge sa ii intalneasca pe Hitler la Berlin intai, apoi pe Mussolini”, povesteste regele Mihai contextul in care au avut loc intrevederile.

http://www.exclusivnews.ro/mass-media/national-geographic-spune-povestea-lui-dumnezeu-cu-morgan-freeman.html

National Geographic spune Povestea lui Dumnezeu, cu Morgan Freeman

National Geographic Channel și Revelations Entertainment prezintă serialul senzațional Povestea lui Dumnezeu, cu Morgan Freeman, produs de Morgan Freeman, Lori McCreary și James Younger, și ne invită să pornim într-o călătorie în jurul lumii pentru a explora diferite culturi și religii în încercarea de a descoperi răspunsurile la toate marile întrebări despre sensul vieții, despre Dumnezeu.

MorganFreeman_Povestea lui DumnezeuAvând premiera în 3 aprilie, de la ora 21:00, Povestea lui Dumnezeu, cu Morgan Freeman își propune să înțeleagă cum a evoluat religia de-a lungul civilizației și, la rândul său, cum religia a influențat evoluția societății. Cu toată că, în peisajul geopolitic actual, religia este deseori văzută ca un element dezbinator, acest serial punctează asemănările remarcabile dintre diferitele credințe, în ciuda opoziției lor evidente. Pornim în căutarea lui Dumnezeu și a răspunsurilor care au nedumerit, înfricoșat și inspirat omenirea și pe Freeman, fără îndoială.

”De-a lungul ultimelor câteva luni, am călătorit în aproape 20 de orașe din șapte țări diferite, într-o misiune personală de a găsi răspunsuri la marile mistere ale credinței”, afirmă Freeman. ”M-am alăturat apelului la rugăciune la o moschee din Cairo, am luat lecții de meditație de la un lider budist din cea mai veche linie de Lama reîncarnați, am discutat despre Galileo cu directorul Academiei Pontificale de Științe și am explorat primele instrucțiuni pentru viața de apoi, scrise în hieroglife în interiorul piramidelor. În unele locuri am găsit răspunsuri, în altele am descoperit noi întrebări. Dar constanta în toate locurile vizitate este că toți căutăm să facem parte din ceva mai mare decât noi. Dacă am învățat ceva, este că, într-adevăr, facem parte din ceva mai mare.”

Fiecare episod al documentarului se concentrează asupra unei mari întrebări despre divinitate:

 • Creația – Există similarități între poveștile religioase despre creație din diferitele zone ale lumii? Cum se compară acestea cu teoria științifică despre creația cosmosului și zorii civilizației?
 • Cine este Dumnezeu? – Cum a evoluat percepția despre Dumnezeu de-a lungul istoriei omenirii? Este Dumnezeu doar o idee și, dacă da, putem găsi dovezi ale unei prezențe divine în creierele noastre?
 • Răul – Care este originea răului și cum a evoluat ideea noastră despre rău de-a lungul mileniilor? Este diavolul real? Nașterea religiei poate fi, în mod inexplicabil, legată de nevoia de a controla răul.
 • Miracolele – Sunt miracolele reale? Pentru mulți credincioși, miracolele reprezintă fundația credinței lor. Alții consideră miracolele simple evenimente improbabile cărora creierele noastre le atribuie semnificații divine. Credința în miracole, indiferent cum le definim, poate fi ceea ce ne dă speranță și ne impulsionează să transformăm posibilitatea în realitate.
 • Sfârșitul lumii – Revolte violente și judecăți înflăcărate umplu imaginația populară, dar oare folclorul apocalipsei a luat naștere ca urmare a suferințelor ce au lovit Orientul Mijlociu acum două mii de ani? Adevărata semnificație religioasă a apocalipsei ar putea să nu fie un război global, ci o revelație interioară.
 • Renașterea – Cum s-au dezvoltat crezurile în viața de apoi și cum a schimbat reacția noastră la viața de apoi modul în care ne trăim viața? Știința de astăzi face progrese atât de rapide, încât ne-am putea confrunta curând cu renașterea digitală. Cum va afecta aceasta credințele noastre?

Pentru a explora fiecare dintre aceste teme, gazda și naratorul Morgan Freeman a vizitat cele mai importante centre religioase ale lumii: Zidul Plângerii din Ierusalim, copacul Bodhi din India, templele mayașe din Guatemala și piramidele din Egipt. A călătorit alături de arheologi pentru a descoperi religii de mult uitate ale strămoșilor, precum cele din așezarea neolotică Çatalhöyük, din Turcia, ce datează din 7500 B.C. El s-a implicat în experiențe religioase și ritualuri din toată lumea și s-a oferit subiect de test în laboratoare științifice pentru a examina cum granițele neuroștiinței se intersectează cu conservatorul domeniu al religiei.

”Pe parcursul realizării acestui serial, am căutat răspunsuri la unele dintre marile întrebări ale omenirii, dar, în final, ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost să descoperim cât de personale au fost aceste răspunsuri pentru fiecare dintre noi”, au spus producătorii executivi Lori McCreary și James Younger. ”Nu există răspunsuri greșite atunci când este vorba despre Dumnezeu sau despre ceea ce credem și sperăm că Povestea lui Dumnezeu va contribui la deschiderea unui dialog interreligios despre idei și valori pe care le împărtășim cu toții și nu care ne dezbină.”

Povestea lui Dumnezeu, cu Morgan Freeman este produs de Revelations Entertainment pentru National Geographic Channel. Producătorii executivi pentru Revelations Entertainment sunt Morgan Freeman, Lori McCreary și James Younger. Pentru National Geographic Channel, Michael J. Miller este producător executiv; Kevin Mohs este vicepreședinte al diviziei de producție și dezvoltare; Alan Eyres este vicepreședinte senior al diviziei de programe și dezvoltare; iar Tim Pastore este președinte al diviziei de programe originale și producție.

Milioane de români,pentru care am cheltuit bani si timp cu traiul si educatia lor,au fost alungati de saracie,idolatrie,legislatie si de alte pietre de moara…Poporasul prigonit s-a mutat(si continua sa plece ) în străinătate pentru a munci,indura si suferi

 

Pe langa cele 27 de milioane de avorturi consemnate in ultimii 27 de ani,alte  milioane de români au ales să se mute în străinătate pentru a munci, România devenind, astfel, a patra țară din care pleaca cei mai multi emigranți, relevă un Raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), citat de una dintre companiile cu profil de activitate transferuri de bani online.

HARTA EMIGRAŢIEI. Câţi români au plecat din ţară în ultimii ani- pana in 2012! TOPUL destinaţiilor preferate

Peste 3,3 milioane de români au emigrat în ultimii 25 de ani în state precum Spania, Italia sau Germania, unde se bucură de venituri de patru, de cinci sau chiar şapte ori mai mari decât cele câştigate de cunoştinţele şi rudele rămase în ţară. Doar în ultimul deceniu ei au trimis în România peste 42 de miliarde de euro

În jur de 3,3 milioane de români, peste 100.000 de anual, au ales să plece peste hotare după 1989, reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Astfel, populaţia rezidentă a ţării a scăzut la începutul anului trecut la nivelul înregistrat în 1969, de circa 20 de milioane de locuitori. Cel mai semnificativ “val” de emigrări s-a înregistrat în 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, principala destinaţie la acea dată fiind Spania. În prezent, cei mai mulţi români care au plecat din ţară pentru o perioadă de cel puţin un an au ales Italia.

“Pe parcursul perioadei 1989-2012 populaţia stabilă a României s-a redus cu peste 3,3 milioane de locuitori. Mai mult de 77% din sporul negativ al populaţiei rezidente (stabile) din această perioadă a fost determinat de emigraţie”, se arată într-un raport al Statisticii.

În ultimii 24 de ani s-a consemnat şi o accentuare a procesului de îmbătrânire a populaţiei. Vârsta medie a populaţiei a urcat de la 37,8 ani în 2002 la 40,9 ani în 2013, în contextul în care persoanele cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani erau cei mai numeroşi în rândul emigranţilor, la nivelul anului 2012.

Din datele Statisticii mai reiese că numărul de emigranţi la 1.000 de locuitori a fost de 48,6, iar în 2012 acest indicator a crescut la 116,5.

Anul 2012 a marcat o echilibrare a numărului de imigranţi şi emigranţi din România, diferenţa dintre numărul acestora fiind de numai 3.000, în condiţiile în care în 2007, considerat vârful plecărilor în străinătate, aceasta a fost de 458.000 de persoane.

Cum arată economiile statelor în care au plecat românii

Dacă în 2008, cei mai mulţi români s-au orientat către Spania, patru ani mai târziu, cea mai căutată destinaţie în rândul românilor care au ales să plece din ţară a fost Italia (46% din total).

Totodată, numărul românilor plecaţi în Germania a crescut în intervalul 2008-2012, de la 5% din totalul emigranţilor, la 7%, potrivit informaţiilor din raportul Statisticii.

În 2012, pe lista statelor alese de tot mai mulţi români a apărut şi Marea Britanie, care şi-a “adjudecat” 4% din totalul emigranţilor din România.

Sursă: Institutul Naţional de Statistică (INS)

Nivelul de trai al principalelor state alese de emigranţii români este superior celui de aici, însă economiile statelor în cauză au performat mai slab în ultimii ani, în special Spaniei, unde şomajul a crescut îngrijorător, ajungând la 26,4% în 2013, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Din statisticile europene reiese că PIB-ul pe cap de locuitor din România este la 50% din media UE, în timp ce în Spania acesta atinge 96% din media europeană. Mai bine o duc locuitorii din Italia, unde productivitatea este de 101% din media UE, şi cei din Germania, unde PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 123% din media europeană.

În medie, un român plecat în Germania câştigă de şapte ori mai mult decât veniturile medii anuale ale unui rezident român. Totodată, românii plecaţi în Italia câştigă de cinci ori mai bine, iar cei stabiliţi în Spania de patru ori mai mult, reiese din datele Eurostat.

Principalii indicatori economici ai statelor în care au plecat cei mai mulţi români

Sursă: Eurostat

Românii din străinătate au trimis 42 de miliarde de euro în ţară

În ultimii zece ani, românii din străinătate au trimis în ţară în jur de 42 de miliarde de euro, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR).

După izbucnirea crizei financiare, sumele transferate au început să scadă substanţial. Astfel, în 2009, acestea s-au redus cu 34,8%, la 4,3 miliarde de euro, faţă de 6,6 miliarde de euro cu un an înainte. Banii trimişi acasă au continuat să scadă până în 2012, când s-a înregistrat o uşoară revenire, însă trendul negativ s-a reluat în 2013.

În prima lună a acestui an, remiterile au fost de circa 259 de milioane de euro, în scădere cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor băncii centrale.

Sursă: Banca Naţională a României (BNR)

Profilul emigrantului român

Emigrantul român are între 15 şi 24 de ani, este plecat cel mai probabil în Italia. Emigranţii câştigă în medie de patru ori mai mult decât în România şi a trimis în ţară în jur de 16.600 de euro – aşa arată, din datele oficiale, profilul emigrantului român.

Numărul femeilor plecate din ţară este cu peste 32% mai mare decât cel al bărbaţilor care au ales să emigreze.

Astfel, la nivelul anului 2012, circa 163.600 de femei au plecat din România intenţionând să stea în străinătate pentru cel puţin un an, cu peste 50.000 mai mult decât numărul bărbaţilor (circa 110.000).

Majoritatea celor plecaţi au vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani.

“Ponderea cea mai importantă a emigraţiei este reprezentată de persoanele din grupa de vârstă 25-64 de ani. În 2012, această grupă de vârstă reprezenta 74% din totalul emigraţiei, în condiţiile în care în 2002 valoarea indicatorului a fost de 65%”, se arată în raportul INS.

Sursă: Institutul Naţional de Statistică (INS)

În ceea ce priveşte vârsta medie a emigranţilor, aceasta a crescut cu patru ani şi jumătate, de la 28,8 ani în 2002, la 33,3 ani în 2012.

Sursă: Institutul Naţional de Statistică (INS)

Totodată, structura populaţiei rezidente s-a modificat.

Practic, numărul persoanelor tinere, de până la 24 de ani a scăzut. Astfel, dacă în 2002, circa 16% din populaţie avea între 15 şi 24 de ani, acest procent a scăzut la 12% zece ani mai târziu.

Sursă: Institutul Naţional de Statistică (INS)

Emigrantul a fost definit în metodologia acestui studiu drep o persoană care a avut anterior reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru şi încetează să mai aibă reşedinţa obişnuită pe teritoriul statului membru în cauzã pentru o perioadã care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni

In a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină…

Acum 25 de ani, pe 26 decembrie 1989, Consiliul Frontului Salvării Naționale, organismul care preluase puterea în stat de la Nicolae Ceaușescu, a anunțat primele măsuri ale României libere.

Astfel, era abolită folosirea obligatorie a cuvântului “tovarășe”, se dădea liber la mărfuri de import: carne, banane, portocale, cafea sau coca-cola.

Totodată, în această zi mare pentru creștinătate, CFSN liberaliza complet avortul. În 1990, primul an de libertate, conform statisticilor oficiale, peste 1 milion de copii n-au mai apucat să vadă lumina zilei ca urmare a acestei decizii.

România: Cea mai mare rată a avortului şi mortalităţii materne din UE, pusă pe seama finanţărilor americane

Date publicate în 2012 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată că România are ce mai ridicată rată de avort din Europa: 480 de avorturi la 1.000 de naşteri (aproape o treime din copiii concepuţi sunt avortaţi). E de peste două ori mai mare decât rata medie în UE. România mai înregistrează şi cea mai mare rată a mortalităţii materne, de 27 la 100.000. Numai Albania şi Moldova depăşesc această cifră (31, respectiv 32 la 100.000). Experţi români implicaţi în activismul social pentru viaţă arată cu degetul spre agenţiile americane de asistenţă, care au subvenţionat contracepţia şi au promovat o idee despre drepturile femeii pe care aceştia o consideră distorsionată.

Bogdan Stanciu, liderul filialei bucureştene a Asociaţiei Pro-Vita, a declarat pentru LifeSiteNews.com – o iniţiativă pro-life canadiană care a devenit portavoce internaţională în apărarea familiei – că cifrele OMS corespund cu datele făcute publice de Institutul Naţional de Statistică din România.

El a mai subliniat că cifrele ar putea fi cu mult mai mari, deoarece „sistemul medical privat, care devine tot mai important în România, nu transmite toate datele la INS”. De exemplu, un studiu realizat în 2004 de dr. Mihai Horga, care a lucrat în Ministerul Sănătăţii, arată că numai în anul 2000 clinicile private au făcut 80.000 de avorturi neincluse în statisticile oficiale.

De asemenea, datele INS nu iau în calcul avortul chimic, sau hormonal. Prof. Virgil Ancar, şeful clinicii de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Sf. Pantelimon din Bucureşti, estimează că acest tip de procedură reprezintă 30% din numărul total de avorturi. Aşadar, statisticile ar putea fi cu o treime mai mari numai luând în calcul această metodă.

Larisa Iftime, preşedinta Asociaţiei Pro-Vita Media, este de părere că, pe lângă liberalizarea avortului după căderea lui Ceauşescu, o mare parte din vină pentru rata devastatoare a avorturilor o poartă mentalitatea promovată cu ajutorul finanţărilor externe pentru avort, contracepţie şi sterilizare. Acestea sunt promovate prin propagarea unei anumite viziuni despre „drepturile femeii”.

„O idee prost înţeleasă despre libertate a fost promovată cu ajutorul diverselor organizaţii internaţionale pro-avort precum International Planned Parenthood Federation şi (furnizorul internaţional de servicii de avort) Marie Stopes, care şi-au deschis birouri în România imediat după 1989 şi au început o promovare agresivă a avortului şi contracepţiei în ţara noastră”. Această viziune despre „drepturile femeii” a fost îmbrăţişată de presa secularizată şi elita intelectuală, spune Larisa Iftime într-un articol publicat de Institutul de Cercetări pentru Populaţie din Washington DC.

Discutând situaţia din deceniul trecut, autoarea scrie că asistenţa guvernamentală americană, prin USAID (Programul American de Asistenţă pentru Dezvoltare), s-a numărat printre cauzele principale ale creşterii numărului de avorturi în ţară.

„De ce are nevoie o ţară pe moarte precum România? De mai multe contraceptive şi educaţie sexuală, conform USAID, care a construit programe de acest tip într-un ritm furios la noi”, scrie Iftime, adăugând că în 1992 a fost înfiinţată în România Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS), filială a International Planned Parenthood Federation, cunoscută organizaţie internaţională americană de promovare a avortului. Aceasta primea 70% din finanţare de la USAID. „Despre Borbala Koo, directorul SECS, se relatează că a afirmat că USAID a cheltuit pentru sănătatea reproductivă mai mulţi bani decât guvernul României”.

Deşi, odată cu aderarea României la UE, agenţia americană USAID s-a retras oficial din România, în perioada 1990-2004, conform agenţiei Mediafax, aceasta a cheltuit 35 de milioane de dolari pentru programe de sănătate reproductivă – o sumă masivă pentru standardele româneşti.

Iftime a mai explicat că adesea finanţările USAID ajungeau în aceste programe indirect, prin intermediul Ministerului Sănătăţii. Iar programele ascund, sub sintagma elegantă de „sănătate reproductivă”, finanţarea avorturilor. Aceasta a făcut ca în clinicile de stat un avort să coste echivalentul a 5 dolari, o parte infimă din costul procedurii la clinică privată.

În articolul citat, Larisa Iftime mai arată: „Statisticile dovedesc o creştere a numărului de avorturi în ciuda creşterii ratei contracepţiei (n.red. – despre care se pretinde că ajută de fapt la scăderea numărului de avorturi). …În 1990, în vâltoarea socială creată după prăbuşirea comunismului, numărul de avorturi a fost de 992.880 (n.red. – trei avorturi pentru fiecare naştere, adică trei sferturi – 75% – din copiii concepuţi au fost ucişi). Din 1993, numărul s-a menţinut constant în jurul a 250.000 de avorturi pe an, o statistică apropiată de cea din Marea Britanie, cu menţiunea că ţara respectivă are o populaţie de trei ori mai numeroasă decât România”.

Programele contraceptive din România propagă o mentalitate a avortului, care ar putea avea drept consecinţă şi faptul că România are mortalitatea maternă cea mai mare din UE. Între ţările de pe bătrânul continent, numai Albania şi Republica Moldova ne întrec la această statistică.

CIA World Factbook spune că populaţia României s-a micşorat cu până la 2,74 pe an după liberalizarea avortului. Rata de creştere a populaţiei era în 2012 de –0.26%.

Conform datelor Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare din Ministerul Sănătăţii, între 1958 şi 2008, în România s-au avortat 22.178.906 copii, un număr mai mare decât întreaga populaţie a ţării, care la momentul publicării acestor cifre era de 21.504.442 persoane. Prin comparaţie, în SUA, la o populaţie care în deceniul trecut ajunsese la aproximativ 300 milioane, s-au făcut 55 de milioane de avorturi după 1973, anul în care s-a liberalizat procedura.

Legea federală americană interzice folosirea fondurilor publice pentru furnizarea de servicii de avort, pentru promovarea sau combaterea avortului. Dar aceasta este o practică obişnuită în SUA, care finanţează astfel de activităţi şi peste hotare. Numeroasele investigaţii făcute în acest sens au fost însă nevoite să constate că, printr-o portiţă juridică, aceste finanţări nu au fost ilegale. De aceea, mulţi critici au argumentat că legea nu este suficient de clară, sugerând şi limitarea finanţărilor publice venite prin terţi. Această jonglare cu concepte juridice nu a fost întotdeauna simplă. Conform unui articol publicat pe site-ul Institutului Guttmacher, puternică organizaţie americană pro-avort, când a ajuns preşedinte, în 1984, Ronald Reagan, conservator convins şi adept al viziunii pro-life, a determinat delegaţia SUA la Conferinţa ONU pentru Populaţie să anunţe că SUA nu va mai subvenţiona nici direct, nici indirect, activităţile legate de avort. Măsura a rămas valabilă şi în timpul preşedintelui republican George Bush. Ea a fost abrogată de Bill Clinton în 1993, la două zile după începerea mandatului său de Preşedinte  al SUA.

Să fie, oare, acesta, unul din motivele pentru care Rusia, în 2012, şi Bolivia, în 2013, au cerut de curând USAID să îşi înceteze imediat activităţile în ţările lor? Pe lângă faptul că USAID a fost acuzat de finanţarea opoziţiei politice din respectivele ţări, mai există tradiţia de finanţare a programelor de sănătate (cel mai adesea, dacă nu exclusiv, e vorba de sănătate reproductivă) de către acest organism guvernamental SUA. În cele două decenii de activitate, USAID a cheltuit în Rusia 2,6 miliarde de dolari, 37% din aceste fonduri fiind îndreptate spre programe de sănătate. La ceva timp după această măsură drastică, în 2013, Rusia a interzis reclamele la avort, iar, în 2014, în Bolivia s-a reafirmat avortul ca omucidere şi dreptul la viaţă încă de la concepţie.

 

Surse: Abortion and Contraception in Romania, WHO – 2004; Life Site News; Population Research institute; România liberă; Gutmacher Institute; Washington Post; Realitatea; Cultura Vietii; Ştiri pentru Viaţă

Cum a ajuns România să aibă 22 milioane de avorturi,doar pana in  2011?! 

 

Numărul întreruperilor de sarcină care au avut loc între 1958 şi 2008 este mai mare decât populaţia actuală a României. Această statistică înfiorătoare demonstrează politicile demografice dezastruoase pe care le-a avut România în perioade diferite ale istoriei sale recente.

“Ar fi trebuit să mai am azi încă şase fraţi, mai mari decât mine. Dar în viaţă nu suntem decât eu şi un frate de-al meu. Ceilalţi sunt în Cer. I-a avortat mama”. Aceste cuvinte, ce aparţin unei femei de 40 de ani, definesc 50 de ani de politică demografică haotică a acestei ţări. Cifrele vorbesc de la sine – 22.178.906 avorturi, făcute în intervalul cuprins între 1958 şi 2008. Datele aparţin Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare din Ministerul Sănătăţii. Şi mai interesant este faptul că la sfârşitul acestui interval, adică în 2008, populaţia României, conform datelor oficiale, era de 21.504.442 de locuitori. Deci numărul avorturilor din 50 de ani este mai mare decât populaţia actuală a ţării.

Trei avorturi, în medie, de femeie

“Nu ştiu să se mai fi petrecut un asemenea fenomen, într-o altă ţară europeană. Poate doar în Rusia numărul avorturilor să fie mai mare”, ne-a spus Vasile Gheţău, profesor de Demografie la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti şi director al Centrului de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici”, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române. La care Borbala Koo, director executiv al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală, adaugă diverse statistici, la nivel european, pe o perioadă istorică îndelungată, care arată că media întreruperilor de sarcină din România o depăşeşte pe cea din Vest. La noi revin, în medie, trei avorturi în viaţa unei femei, pe când în Occident o femeie a făcut, tot în medie, cel mult un avort.

1957- legalizarea avorturilor

Specialiştii de la Centrul de Statistică al Ministerului Sănătăţii ne-au spus despre contabilizarea avorturilor din România că operaţiunea a început în 1958. Nu există date mai vechi. An de an se consemna numărul lor – fie că erau la cerere, fie din cauze medicale. Făcute în spitalele sau maternităţile de stat. Anul 1958 are o semnificaţie anume. Pentru că în 1957 s-a emis Decretul 463, prin care a fost legalizat avortul la cerere. Propaganda din anii ’50, pentru avort, desfăşurată în România după tipare sovietice, ne-a fost confirmată de profesorul Gheţău. Rusia sovietică militase, încă de pe vremea lui Lenin, pentru această idee. “Era un ciudat mod de a vedea emanciparea femeii”, remarcă Bogdan Stanciu, preşedintele Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” – filiala Bucureşti. După al doilea război mondial, când România a intrat în sfera de influenţă sovietică, pe lângă multe alte “binefaceri” băgate de Moscova pe gâtul românilor, a fost şi politica în favoarea avortului. Urbanizarea şi industrializarea forţată au distrus practic familia tradiţională românească, plină de copii. Noile principii socialiste o scoteau pe femeia română din gospodăria ei şi o expediau direct pe şantiere şi în fabrici.

1965 – record absolut la întreruperi de sarcină

E la noi o legendă, nefondată, cum că anul de vârf al avorturilor din România a fost 1990, primul an de după căderea comunismului românesc. Atunci s-au făcut 992.265 de întreruperi de sarcină. Dar recordul este în cu totul altă perioadă, tocmai în plin comunism. Mai precis în 1965, când s-au făcut 1.115.000 de avorturi. Legale. Acela a fost anul cu cele mai multe avorturi din România, din totalul statisticii realizate la noi, între 1958 şi 2008. Fuseseră încă două “vârfuri”, mai mici, în 1964 – 1.100.000 de avorturi, şi în 1963 – 1.037.000 de cazuri. Decretul 463 a “produs” 7.521.100 de avorturi, în numai nouă ani, din 1958 până în 1966. Sunt cei mai “prolifici” nouă ani, din acest punct de vedere, ai României!

15.000 de femei ucise de pruncii lor

A urmat o perioadă confuză şi în acelaşi timp tragică pentru românce. Anul 1966 aduce Decretul 770, de care mulţi îşi amintesc ca fiind momentul interzicerii avorturilor. Mai nimerit ar fi să spunem că s-a redus numărul lor. O femeie era obligată să dea naştere copilului, dacă a rămas însărcinată înainte de 40 de ani. Putea să avorteze numai dacă avea deja patru copii sau din motive strict medicale. Numărul avorturilor a scăzut semnificativ, după 1966. Dacă urmărim statistica oficială din intervalul 1967 – 1989, vedem că numărul lor a fost, în fiecare an, de cel puţin 200.000, dar nu mai mare de 430.000 de cazuri. O mare necunoscută este legată de avorturile clandestine. Din datele strânse de Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală rezultă că cel puţin 15.000 de femei si-au pierdut viaţa, până în 1989, din această cauză. Unele foloseau tije, andrele, sonde urinare, altele apelau la “babe”, pentru “tratamente” din plante. Orice cale, numai să scape de sarcină. Multe femei s-au ales, în schimb, cu infecţii grave. Doar cele cu adevărat norocoase au scăpat cu viaţă.

Piaţa neagră a contraceptivelor

Cat despre mijloacele contraceptive, acestea au apărut la noi abia în anii ’70, dar se dădeau numai pe reţetă. Au dispărut însă după 1980, când s-a strâns “şurubul” în politica pro-natalitate. Nu mai găseai marfa asta decât pe piaţa neagră, mai ales în localităţile din vestul ţării, unde se făcea aprovizionarea din Ungaria şi Serbia. Regimul de atunci mergea pe ideea de a creşte populaţia României. Femeile erau ţinute sub strictă observaţie, prin controale ginecologice periodice, obligatorii la locul de muncă. Cele depistate ca fiind gravide erau imediat luate la ochi de autorităţi, să nu cumva să avorteze. Datele oficiale raportau, cu mândrie patriotică, la 1 iulie 1989, că ţara noastră atinsese cota de 23.151.564 de locuitori.

Mai multe avorturi decât naşteri, în anii ’80

E ciudat totuşi un lucru, după cum ne atrage atenţia statistica Ministerului Sănătăţii. Din toată perioada 1967 – 1989, anii 1981 şi 1983 s-au remarcat cu cele mai multe avorturi. În 1981 au fost 427.081 întreruperi de sarcină. Oficiale! Ne uităm apoi la numărul de născuţi vii din acelaşi an – 381.101 copilaşi. Se vede clar ca lumina zilei că în 1981 au fost mai multe avorturi, decât naşteri. Aceeaşi situaţie şi în 1983. Atunci au fost 421.306 avorturi şi numai 321.498 de născuţi vii. E clar că propaganda anti-avort şi “ţării cât mai mulţi copii” nu dădea roadele scontate. Oricum, statistica e cât se poate de clară : în perioada 1967 – 1989, deci pe parcursul a 23 de ani, în România s-au făcut 7.398.210 avorturi.

Liberalizarea de după 1990

O altă etapă în istoria avorturilor a început în 1990, cu Decretul din 26 decembrie 1989, al noii puteri revoluţionare. A patra hotărâre luată de noul regim, după căderea lui Ceauşescu, s-a referit la liberalizarea avorturilor. Aproape un milion de întreruperi de sarcină au fost înregistrate în 1990, în clinicile de stat. Numărul lor a început să scadă, pe parcursul timpului, ajungând la mai puţin de 500.000 – în 1996, sub 200.000 – din 2004, pentru ca în 2008 să fie înregistrate 127.907 cazuri. Cifra totală a întreruperilor de sarcină, din perioada 1990 – 2008, aşadar în 19 ani, se ridică la 7.259.596.

Femeia care a avortat de 35 de ori

“Moda” avorturilor persistă şi azi în România, în ciuda statisticilor care arată scăderea acestei practici. Doctorul Călin Soporean de Spitalul Universitar spune că majoritatea pacientelor sale vin din medii sărace, cu un nivel de cultură limitat. “Mai întâi trec pe la mine, să discutăm. Sunt de toate vârstele. Eu încerc să le fac să-şi schimbe opţiunea. Unele spun că n-au bani să-şi crească copiii, dacă i-ar face. Decizia de-a avorta e de nezdruncinat”, zice medicul. După această discuţie, femeile se programează la sala pentru întreruperi de sarcină. Aici vin zilnic şapte-opt “cliente”. “Vin la noi frecvent femei care au deja la activ câte opt-zece avorturi. Le ştiu deja din vedere. Apar la noi o dată la câteva luni. Când le văd în spital ştiu pentru ce au venit”, ne dezvăluie medicul. Am descoperit o femeie care se “laudă” cu nu mai puţin de 35 de avorturi. Acum s-a oprit, după ce viaţa ei sexuală a ieşit la pensie. “N-am avut nimic. Mă duceam şi lepădam. Parcă bărbatul ştie cum e? El te trimite la spital şi gata. Am făcut şi înainte de ’89, şi după ’89. Şi la spital, şi la babe. Am avut noroc, că nu s-a lipit nicio boală de mine”, oftează doamna. Consolându-se totuşi cu cei patru copii ai ei pe care i-a născut. Unul din cele mai dure canoane bisericeşti, în privinţa avortului, spune că femeia care îşi leapădă pruncul cu ierburi otrăvitoare nu mai are voie să vină la Sfânta Împărtăşanie timp de 20 de ani. Ştiaţi de asta? “M-o ierta Dumnnezeu”, speră cucoana, şi-şi drege baticul negru pe cap. De parcă ar purta doliu…

Operaţia oarbă

Femeile de peste 35 de ani sunt sfătuite de doctori să-şi pună sterilet, pentru a evita “operaţia oarbă”, cum este cunoscut avortul. “Operaţia are un anumit grad de risc, cu precădere la femeile cu avorturi multiple, la care colul uterin devine flasc, după întreruperile de sarcină precedente. Riscul de perforare a colului este mare, în asemenea cazuri”, ne explică specialistul. Categoriile sărace preferă avortul, din câte am observat. Dar operaţiunea nu-i nici pe departe ieftină. Un avort costă, oficial, 300 de lei. E taxa de la Spitalul Universitar din Capitală. Mai plăteşti încă 40 de lei pentru consultaţie. Contraceptia, în schimb, e mult mai convenabilă, financiar vorbind, ne-a explicat acelaşi medic – cel puţin 20 de lei pentru cel mai ieftin sterilet şi tot atât pentru o folie cu pilule. “Sunt fete tinere care cred că pilulele îngraşă şi atunci nu le iau. Iar femeilor mature le e teama să folosească steriletul, de teama unor boli”, explică doctorul Soporean, plusând cu informatii pe care le ştie de la colegi de-ai săi din mediul rural – mai sunt şi azi femei, la ţară, care ajung pe patul de spital cu infecţii grave, după ce au încercat, singure sau ajutate de cine ştie ce “experţi” locali, să-şi lepede fătul, prin metode primitive.

Record la adolescente însărcinate

Mentalitatea pro-avort pare să se transmită de la o generaţie la alta. România e la ora actuală una din ţările “de top” ale Europei, în privinţa adolescentelor care rămân însărcinate, arată un studiu din 2009 al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală. Numărul cazurilor ajunge la 47.000, în fiecare an. Aproape jumătate din ele avortează. Aceeaşi organizaţie arată că, pe de-o parte, aproape toate româncele cunosc cel puţin un mijloc de contracepţie, dar, pe de altă parte, numai 40% dintre ele folosesc o astfel de metodă, pentru a evita o sarcină nedorită. “Avortul s-a banalizat, ca emoţie. E o lipsă de atitudine faţă de propriul corp, o desconsiderare faţă de propria ta fiinţă. Sunt femei care, mergând azi să avorteze, reproduc de fapt comportamentul mamei, care, la rândul ei, a fost pe vremuri la chiuretaj”, ne explică profesor universitar doctor psiholog Aurora Liiceanu.

Nu se mai dau contraceptive gratuite

Doctorul Călin Soporean, de la Spitalul Universitar, se ocupă de cabinetul de planificare familială din această unitate sanitară. El spune că de anul trecut, din luna octombrie, nu s-au mai primit contraceptive gratuite. Astfel de materiale sunt distribuite categoriilor defavorizate – şomere, studente, eleve. De peste zece ani există această prevedere legală. “Sper să se rezolve cât mai curând problema, pentru că, de când nu se mai dau, a scăzut adresabilitatea la cabinet”, zice medicul. O ştire similară, din martie anul trecut, de la Maternitatea “Bega” din Timişoara, referitoare la lipsa contraceptivelor gratuite, demonstrează că ceea ce se întâmplă acum la Spitalul Universitar din Bucureşti nu e un fapt izolat. De la Ministerul Sănătăţii nu ne-a venit o clarificare în privinţa acestei situaţii, deşi am solicitat-o.

“Aoleo, aşa multe avorturi?” – exclamă politicienii

Ce am învăţat, ca popor, după cei 50 de ani în care a existat în ţara asta o adevarată “industrie” a întreruperilor de sarcină? Primul răspuns a venit de la Bogdan Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro-Vita Bucureşti. El s-a dus cu statistica asta la Parlament, pe la diverse comisii sociale şi economice. “Toţi exclamau – aoleo, aşa de mulţi?”, povesteşte Bogdan reacţia politicienilor noştri, când au aflat de cele peste 22 de milioane de avorturi făcute în România. Şi s-a luat vreo măsură? “Nimic. Se discută, se fac comisii”, conchide şeful asociaţiei, care solicită autorităţilor o schimbare de atitudine în privinţa susţinerii familiilor cu copii.

“N-am învăţat nimic, după 50 de ani”

La întrebarea noastră a răspuns şi Borbala Koo, director executiv al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală. “Ce s-a învăţat, de la revoluţie încoace? Nimic! În şcoală nu se face educaţie sanitară. Sloganurile legate de educaţia sanitară, sexuală, sunt în continuare sterile. Cât timp au fost bani din UE şi din SUA pentru campanii în favoarea contracepţiei, pentru evitarea avortului, s-au organizat acţiuni la nivel naţional pentru informarea populaţiei, s-au înfiinţat cabinete de planificare familială. Dar şi acestea au fost reduse, ca număr, în ultimii ani. De la 400 au mai rămas 160, toate la oraş, iar cele existente sunt din ce în ce mai puţin vizibile, în cadrul clinicilor”, mi se spune.


Cifre ascunse de clinicile private

Statistica oficială, de după 1990, este pusă totuşi între “paranteze” de o asociaţie care militează împotriva avorturilor. Avem datele întreruperilor de sarcină din unităţile sanitare de stat. Nu există, în schimb, rapoarte similare din clinicile private. Specialiştii de la Centrul de Statistică al Ministerului Sănătăţii ne-au confirmat problema. Ei solicită clinicilor private statistica anuală. Dar informaţiile nu ajung la autorităţi. Legile actuale nu prevăd o constrângere pentru cei care refuză acest lucru. De situatia asta ne-a vorbit şi Bogdan Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro-Vita Bucureşti. Organizaţia sa a început, cu trei ani în urmă, să strângă informaţii despre numărul întreruperilor de sarcină care se fac anual în România, în spitalele de stat şi în clinicile particulare. Concluzia e că cifrele Ministerului Sănătăţii sunt subraportate, la nivelul întregii ţări. “Situaţia este cauzată de lipsa de comunicare sau de comunicarea incompletă a datelor de către mediul sanitar privat, cu o pondere în creştere, în ultimii ani, dar şi de tendinţa de ocultare permanentă, observată de noi în timpul documentării. Metodele sunt felurite, de la îngreunarea accesului, până la răspunsul în bătaie de joc, la întrebări adresate în baza liberului acces la informaţiile de interes public”, susţine interlocutorul nostru.

“Nu mai văd nicio ieşire”

Previziunile făcute de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare arată că populaţia României ar putea ajunge, în anul 2050, la vreo 14 milioane de locuitori. La rândul ei, Organizaţia Naţiunilor Unite pare ceva mai optimistă – 15, 9 milioane. În 2007, profesorul Vasile Gheţău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române, a publicat un studiu care tratează această problemă dureroasă – “Declinul demografic şi viitorul populaţiei României”. Expertul a recomandat atunci autorităţilor o serie de măsuri, pentru a se evita un viitor sumbru. “România are nevoie de o politică familială elaborată cu multă grijă şi responsabilitate, clară, stabilă, orientată spre perspectivă, care să nu urmarească efecte imediate şi care să aibă consensul clasei politice, al societăţii civile, al opiniei publice şi al specialiştilor. Alocaţia de stat pentru copii, diferenţiată ca nivel şi orientată prioritar spre familia cu doi şi trei copii, ca şi alte forme de stimulare financiară, ar trebui să constituie componente ale unei astfel de politici “, arăta expertul în lucrarea sa. La patru ani de când a scris aceste rânduri, profesorul Gheţău ne-a spus acum că “după toate amputările ajutoarelor pentru mame şi pentru copii, din ultima vreme, nu mai văd nicio ieşire din situaţia dezastruoasă în care ne aflăm”. Practic, pe măsură ce trece timpul, lucrurile vor fi tot mai greu de schimbat.

În 2010 s-au născut 209.000 copii, cel mai mic număr din 1955.

Topul anilor cu cele mai multe avorturi (efectuate în clinici de stat) din perioada 1958 – 2008 :

1965 – 1.115.000

1964 – 1.100.000

1963 – 1.037.000

1990 – 992.265

1962 – 967.000

Sursa : Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare al Ministerului Sănătăţii

În Romania se fac aproape 400 de avorturi zilnic, iar 47% dintre românce nu merg cu anii la controlul ginecologic!

În Romania anului 2012, statul continuă să fie arătat cu degetul ca fiind principalul responsabil pentru orice eşec, fie el şi de natură personală. Aşa se face că 84% dintre româncele aflate la vârsta fertilă consideră că statul se face vinovat de numărul alarmant de mare de avorturi din România, pentru cănu se implică suficient în prevenirea sarcinilor nedorite. Lipsa de responsabilitate şi ducaţia insuficientă plasează România pe locul 4 în clasamentul ţărilor Uniunii Europene la nivelul anului 2010, cu o medie între 350 – 400 întreruperi de sarcină pe zi.Româncele au în general un nivel scăzut de educaţie sexuală respectiv în domeniul sănătăţii reproducerii şi cunosc destul de puţin despre efectele folosirii mijloacelor de contracepţie, se arată într-un studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP)  în perioada 28 februarie – 10 martie 2012, la care au participat femei cu vârsta între 18 şi 49 de ani. 49% dintre femeile fertile din România declară, în 2012, că nu au beneficiat de vreo formă de educaţie sexuală sau a reproducerii, iar 46% din ele pretind că nu ar fi îngrijorate că ar putea rămâne însărcinate fără să îşi dorească.“În locul asumării de responsabilităţi pe baza accesării cât mai multor informaţii, ele aşteptă ca statul să facă mai mult”, atrag atenţia reprezentanţii IPP, completând mai apoi că, în acest context, “36% dintre femei declară că au avut cel puţin un avort, iar o femeie din patru din grupul celor peste 33 ani a făcut cel puţin un avort (numărul femeilor cu vârste cuprinse între 18 – 32 de ani ce au realizat întreruperi de sarcină este totuşi în scădere faţă de cercetări similare din anii precedenţi).”Îngrijorător pentru responsabilitatea fiecăreia faţă de controlul stării de sănătate este şi procentul de 47% al celor care spun că au făcut un control ginecologic mai rar de o dată pe an. “Mai grav, 5% spun că nu au fost niciodată la un  control de specialitate, ceea ce este îngrijorător pentru starea de sănătate a femeilor, de unde şi incidenţa tot mai mare a cazurilor de cancer de col uterin”, apreciază Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie de la Spitalul Elias din Bucureşti, expert în echipa coordonată de IPP.Deşi marea majoritate a româncelor (67%) pretind că deţin suficiente informaţii în legătură cu metodele de prevenire a sarcinilor nedorite dar că nu le folosesc. 48% nu folosesc prezervativ, 56% nu folosesc anticoncepţionale, iar un procent de 52% din cele ce nu au folosit mijloace contraceptive afirmă că a auzit despre reacţii adverse pe care anticoncepţionalele orale le-ar produce.“Ca medic specialist în endocrinologie, recomand femeilor să se documenteze şi să caute informaţii de la specialist. Din păcate, în acest moment ele susţin că accesează informaţii de specialitate prin faptul că urmăresc la televizor un pretins specialist sau folosesc părerile unor cunoştinţe care la rândul lor au fost la medic pentru propria problemă”, consideră Conf. Dr. Cătălina Poiană, medic Endocrinolog, Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon din Bucureşti, expert implicat în cercetarea IPP.“Dovada faptului că femeile nu au cunoştinţele necesare în acest domeniu şi ca atare nu au o părere formată pe baza unor minime cunoştinţe vine şi din procentul aproape egal al celor care fie consideră că folosirea unui mijloc contraceptiv nu a avut niciun efect asupra vieţii de cuplu (50%) fie că a îmbunătăţit-o (47%).  De altfel, 12% dintre femei cred în prezent că partenerii lor nu ar fi de acord ca acestea să folosească anticoncepţionale”, se arată în comunicatul remis de IPP.

Discursul lui Donald Trump pe care nu l-a prezentat nimeni în România împotriva „sistemului” format din „același grup de persoane responsabile pentru războaie, migrația ilegală” și al cărui scop este „o formă radicală de globalism

Campania electorală din Statele Unite ale Americii se apropie de final și în curând vom afla numele noului șef de la Casa Albă.

Despre candidatul republican Donald Trump s-au spus multe în aceste luni, acesta fiind acuzat de vrute și nevrute. Ceea ce nu a apărut în presa din Europa, cu atât mai puțin în România, a fost un discurs ținut de Trump pe 13 octombrie, în Florida, la West Palm Beach.

Îl redăm fără alte comentarii:

„Nu există ceva ce actualul „stabiliment” politic nu ar fi dispus să facă sau minciună pe care să nu o spună pentru a-și întreține prestigiul și pentru a-și susține puterea pe cheltuiala voastră.
Grupul politic de la Washington și corporațiile financiare sau de media care finanțează Casa Albă există dintr-un singur motiv: pentru a se proteja și pentru a-și ocroti bogățiile. Actualii politicieni ce formează acum puterea au introdus în joc mii de miliarde de dolari odată cu aceste alegeri prezidențiale. Ca un exemplu, chiar și un singur acord comercial pe care aceștia vor să-l materializeze, presupune implicarea a mii de miliarde de dolari, bani controlați de multe alte țări, corporații sau grupuri de lobby.
Pentru cei care sunt la putere acum la Washington, și pentru interesele globale ale celor care au parteneriate în acest moment cu Casa Albă, campania noastră (a republicanilor lui Trump – n.r.) reprezintă o adevărată amenințare. Acesta nu este doar un alt ciclu electoral de 4 ani; campania aceasta reprezintă un punct de cotitură a civilizației noastre, în care se va determina dacă noi, oamenii, vom recâștiga controlul asupra guvernului nostru.
Sistemul politic care încearcă să ne oprească este același grup de persoane care se fac responsabil pentru acordurile noastre comerciale dezastruoase, pentru migrația ilegală masivă în SUA și pentru politicile economice care au lăsat țara noastră secătuită. Pentru ei, totul înseamnă război. Aceasta este o luptă pentru supraviețuirea națiunii noastre, credeți-mă. Aceste alegeri vor determina dacă noi suntem o națiune liberă sau dacă ne iluzionăm ca și o democrație, care este controlată de o mână de oameni care au interese globale. Aceasta este realitatea; ei o știu, ei o știu, voi o știți, de fapt, în bună parte, întreaga lume o știe. Sistemul politic actual și susținătorii lor de media dețin controlul asupra națiunii noastre prin mijloace care ne sunt deja bine cunoscute. Orice persoană îndrăznește să le conteste supremația este imediat catalogat ca „obsedat sexual”, „rasist”, „xenofob” sau „imoral”.
Oamenii din grupul lor vă vor ataca, vă vor calomnia, vor încerca să vă distrugă cariera și familia voastră; vor încerca să vă distrugă orice, inclusiv reputația. Și o vor face mințind, mințind chiar și mai mult. Familia Clinton este ticăloasă. Civilizația noastră măreață, aici în America, dar și în restul lumii”, a ajuns la un moment de răscruce.
Am fost martorii campaniei din Marea Britanie (Brexit -n.r.), unde ei au votat pentru eliberarea lor ca națiune din lanțurile guvernelor globale și acordurilor globale comerciale și împotriva cotelor pentru refugiați, factori care le provocaseră anterior subminarea suveranității. Totuși, centrul de interes al puterii politice mondiale rămâne în Statele Unite ale Americii, dar astăzi este reprezentat de un grup de persoane corupte care ocupă locurile la Washington, iar scopul lor este o formă radicală de globalizare.
Resursele lor financiare sunt practic nelimitate, resursele lor politice sunt și ele nelimitate, cele de media sunt imbatabile, de asemenea. Mai mult, ce este însă și cel mai important, lipsa lor de moralitate este la fel, nelimitată.
Nu aveam nevoie de asta (campania electorală -n.r.), oameni buni, credeți-mă. Am construit o mare companie și am dus o viață minunată. Puteam să mă bucur de fructele și beneficiile obținute după ani de succese și afaceri reușite pentru mine și familia mea, în loc să trec prin acest spectacol horror de minciuni, decepții, atacuri deșănțate…Fac asta pentru că țara asta mi-a dat atâtea și simt cu putere că este rândul meu să dau ceva înapoi țării pe care o iubesc…
Aceste alegeri sunt despre fiecare bărbat, femeie și copil din țara noastră care merită să trăiască în siguranță, prosperitate și pace. Ne vom ridica peste minciuni, calomnii și insultele absurde din partea unor reporteri absurzi și necinstiți.
Vom vota pentru țara pe care o vrem. Vom vota pentru viitorul pe care îl vrem. Vom vota pentru politica pe care o vrem și vom vota pentru a concedia acest cartel guvernamental imediat.
Ne-au trădat muncitorii, ne-au trădat granițele și cel mai important, ne-au trădat libertățile. Ne vom salva drepturile noastre suverane ca și nație. Vom opri politica profitului. Vom opri dominația intereselor speciale. Vom opri preluarea locurilor noastre de muncă de către alții. Ziua noastră de independență este la îndemână și va veni, în sfârșit, pe 8 noiembrie”, a spus Donald Trump suporterilor săi

GUVERNUL MONDIAL EXISTA DE MULT TIMP ! GUVERNUL MONDIAL NU A FOST INCA RECUNOSCUT IN PUBLIC !

Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine; ” (Ioan 14-30)

GUVERNUL MONDIAL EXISTA DE MULT TIMP ! GUVERNUL MONDIAL NU A FOST INCA RECUNOSCUT IN PUBLIC !

Printul lumii acesteia este nimeni altul decat printul intunericului, Lucifer (stapanitorul acestei lumi).

Acesta conduce prin: – cetele de diavoli (demoni) – si un Grup restrans de persoane de acelasi neam.

Pe aceste persoane ale grupului Lucifer le-a convins ca sunt zei, iar el este dumnezeuenergie- impersonala-absoluta.

Pe aceste persoane ale grupului nu le vedeti la tv, nu sunt nici presedinti de state sau premieri si nu sunt nici in masonerie.

Acest grup conduce lumea prin: – patru milioane de aghiotanti-Masoni (din toate neamurile lumii), supusi piramidal.

Grupul, prin acesti aghiotanti, conduce toate institutiile lumii:

– toate presedintiile tuturor statelor

– toate guvernele statale

– toate serviciile secrete statale

– tot ce misca financiar, economic si politic

– toata presa si educatia

– toate credintele pagane si eretice

– tot planul de punere a lumii la picioarele lui Lucifer, care va intra intr-un om numit Antihrist.

Acesta va ajunge sa fie inscaunat imparat al intregului pamant!

LUCIFER ESCROCHEAZA GRUPUL !

GRUPUL ESCROCHEAZA AGHIOTANTII !

AGHIOTANTII ESCROCHEAZA CETATENII TUTUROR STATELOR

 

Institutul Național de Statistică ne arata ca putem deveni chiriasi in propria tara!Deocamdata, nu mai stăpânim nici 10% din România!!!

 

 

Institutul Naţional de Statistica (INS) ne aduce la cunoştinţă că, în economia naţională (a Romaniei) funcţionează 44.575 „grupuri de întreprinderi”.Grupul de întreprinderi defineşte două sau mai multe întreprinderi în care una dintre întreprinderile participante la grup deţine controlul asupra celorlalte, prin control înţelegându-se deţinerea a mai mult de 50% din voturi, de regulă, dată de deţinerea a mai mult de 50% din capital.INS ne spune că, din cele 44.575 grupuri de întreprinderi, 5.308, sau 12% din total, sunt rezidente sau controlate din interior, în timp ce 39.267, adică 88%, sunt grupuri de întreprinderi multinaţionale controlate din exterior, ne spune Constantin Cojocaru Desigur, raporturile numerice de mai sus nu se suprapun 100% peste cele valorice referitoare la ponderea capitalului deţinut de străini în totalul capitalului utilizat în economia românească, în acest moment. Oricum, ordinea de mărime se păstreză.Tot INS ne spune că, în ultimii 25 de ani, în România, au fost făcute investiţii în valoare de 500 de miliarde de euro, din care 5 miliarde din capital străin. Deci, străinii au investit 1%, dar stăpânesc 88% din capitalul ţării. Curată afacere!Iată, deci, că INS confirmă estimările făcute de mine în ultimii ani prin care am atras atenţia asupra faptului că cea mai mare parte a capitalului românesc, peste 80%, a fost acaparată de corporaţiile transnaţionale, prin escrocheriile financiare numite „privatizări”, „reptrocedări”, „restituiri” etc.Problema este că, deţinând capitalul, străinii ne-au cumpărat şi statul, pe care îl folosesc ca să-şi apere capitalul şi să ne ţină în jug.Problema este că, deţinând capitalul, străinii îşi însuşesc mai mult de jumătate din avuţia pe care o producem, prin munca noastră, şi o transferă în afara ţării, lăsându-ne salarii şi pensii de mizerie, din care nu mai putem economisi nimic, nu mai putem investi, nu ne mai putem redresa, nu mai putem scăpa din jug.

 

Cum a fost vanduta Romania! Desecretizarea scrisorii din 1990 a guvernatorului BNR Mugur Isarescu catre FEDERAL RESERVE (SUA) in Politic de CYD 

Scrisoarea este un document istoric care arata ce stiam: guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, este pivotul aplicarii politicilor neoliberale, de vanzare a companiilor publice, de liberalizare (a monedei si preturilor) si de intrare intr-un sistem de asigurari specific economiei de piata. Semnificativ este faptul ca viziunea nu este deloc restransa la probleme de moneda, macrostabilitate financiara sau curs, asa cum te-ai astepta cand e vorba de guvernatorul BNR, ci priveste economia in intregul ei. Este o prima atestare a “naratiunii” neoliberale care a ocupat exclusiv spatiul public romanesc, in care “economia de piata”, “privatizarea”, “liberalizarea” si toate celelalte au fost prezentate drept noile dogme infailibile care acopereau un jaf national. De asemenea, este de remarcat cum, de la bun inceput, se punea problema “reformarii radicale a sistemului bancar”. Ca acum, acelasi Isarescu sa se planga ipocrit ca lipseste capitalul romanesc! Miza, ca si in celelalte tari estice de atunci, era alegerea politicilor prin care state centralizate, planificate, cu companii exclusiv de stat, sunt transformate in uriase piete de resurse, mana de lucru ieftina, in debusee si, in general, in ceea ce am ajuns astazi: colonie. In care “suferinta oamenilor”, invocata ipocrit la un moment dat, a devenit foarte, foarte ieftina pentru guvernatorii nostri de tot felul si de toata speta… Trebuie remarcat faptul ca, de pilda, in Polonia s-a aplicat chiar o terapie de soc, nu doar un gradualism secvential rapid, cum preconiza Isarescu in anii ’90. Cum-necum, insa, Polonia, cu toata terapia de soc, adica aplicare de schimbari structurale care sa genereze rapid tranzitia de la economia planificata de stat la cea “de piata“, are o economie mult superioara celei romanesti. Si nu din cauza resurselor sau oamenilor, ci, fireste, din cauza politicilor si a strategiei economice folosite. De altfel, aceeasi Polonie nu a trecut prin criza pentru ca banca lor centrala a tinut din scurt creditul privat si nu s-a intamplat ce s-a intamplat la noi, unde Mugur Isarescu a “uitat” robinetul creditelor deschis la maxim, ca sa aiba apoi pretext pentru acordul sinistru incheiat cu FMI in 2009, alaturi de Traian Basescu. Poate merita mentionat si faptul ca a existat o tentativa a lui Ion Iliescu de a-l schimba din functie pe Mugur Isarescu, in 2000, repede lasata balta in urma unor “indicatii” primite de foarte de sus. Si ca Mugur Isarescu face parte din Comisia Trilaterala. ZIUAnews vă prezintă o scrisoare primită de la guvernatorul BNR, de Banca Federală • În documentul declasificat de americani, datat, cel mai probabil, la începutul anilor ‘90, Mugur Isărescu își expune intențiile pe termen lung cu privire la România • În planul lui Isărescu, este schițată privatizarea economiei românești • Șeful BNR vorbește despre intențiile sale privind “reformarea sistemului economic și bancar” din România și Europa de Est O scrisoare adresată de guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, către conducerea Trezoreriei SUA (Federal Reserve – FED), filiala Kansas, a fost, recent, declasificată. Tonul folosit de guvernatorul BNR în document trădează curtoazia acestuia. Isărescu prezintă starea naţiunii şi a economiei româneşti în perioada post-decembristă, subliniind şi angajamentele pe care guvernatorul BNR și le-a asumat în fața celor de la FED. În document se vorbeşte despre privatizări, despre asistenţa acordată României de FMI şi BM, dar şi despre politicile monetare care vor fi aplicate monedei naţionale. Citind documentul, nu am putut să tragem decât o singură concluzie: această scrisoare este primul înscris care atestă începutul vânzării României către puterile occidentale sau, dacă nu vânzarea, măcar punerea la dispoziţia marilor puteri a economiei româneşti, a politicilor fiscale şi, implicit, a celor sociale. Interesant este faptul că scrisoarea a apărut pe site-ul FED New York, zilele acestea, motivul desecretizării regăsindu-se, credem noi, în prevederile legislaţiei americane. Traducerea integrală a scrisorii “În primul rând, permiteți-mi mie și domnului Urdea (n.r. – predecesorul lui Mugur Isărescu la conducerea BNR) să mulțumim Federal Reserve Bank of Kansas City pentru această imensă oportunitate. Participarea, de anul trecut, la o conferință internațională în care s-a discutat despre reformele radicale din sistemul economic și bancar din România a fost nu numai peste posibilitățile noastre, ci și peste visurile noastre. Subiectul despre care discutăm acum este foarte complex și eu nu pot pretinde să îl tratez în mod comprehensiv. Prefer, în loc, să vă prezint câteva idei personale despre conceptul nostru de convertibilitate. În același timp, o să încerc să încep prin reformarea sistemului economic și bancar, nu numai în România, ci, de asemenea, și în statele din Europa de Est. Împărtășim opinia potrivit căreia diferențele economice și situațiile politice din țările din Europa Centrală și de Est necesită abordări diferite. În ceea ce privește situația României, credem că singurul mod efectiv în care s-ar putea face, în mod real, o tranziție de la o economie centralizată la o economie de piață, ar trebui să fie axat pe trei planuri. În primul rând, trebuie să dezmembrăm instituțiile centrale de planificare și controlul lor rigid asupra prețurilor, salariilor, precum și asupra altor variabile economice și să punem în locul lor instituțiile de piață potrivite. În acest sens, în opinia noastră, este esențială reforma radicală a sistemului bancar. În al doilea rând, trebuie să convertim proprietatea (bunurile) și să promovăm sectorul privat. Aici, în opinia noastră, esențial în acest proces este transformarea companiilor de stat. În al treilea rând, trebuie să construim plasa de siguranță în sistemul de asigurări sociale, potrivită pentru mecanismele unei economii de piață. Pentru România, acesta este un punct cu atât mai important, pentru că populația României a suferit prea mult, mai ales în ultima decadă – decada nebuniei – și suntem foarte siguri că orice tranziție de succes către o economie de piață depinde de evitarea producerii de noi suferințe populației din România. În ceea ce privește convertibilitatea, suntem întru totul de acord cu conceptul prezentat de domnul Bergsten și de domnul Williamson, cu privire la modalitatea actuală de convertire și importanța convertirii valutei (circulație monetară) pentru economiile de piață emergente din Europa de Est. Un aspect bun, subliniat de autori, este că planificarea centralizată a fost caracterizată nu doar prin imposibilitatea de a converti moneda, dar și de imposibilitatea de a converti bunurile. Ar trebui să adaug că inconvertibilitatea în România a atins un adevărat vârf în ultimii ani ai regimului anterior. Biletele de bancă au devenit din ce în ce mai mult bilete de loterie. Cu noroc și multă răbdare, se presupunea că vor cumpăra ceva bunuri, de multe ori nu chiar pe cele dorite. Abordarea noastră legată de convertibilitate este corelată cu secvențele generale din reformele economică și bancară din România. Prefer abordarea secvențială, în locul celei de “bing bang” sau a celei graduale. Pentru aceasta, trebuie să ținem cont de prioritățile României. România a fost, cu excepția Albaniei, cea din urmă țară din Europa de Est care a mers spre democrație și spre o economie de piață. Am început, în decembrie 1989, cu cel mai centralizat și mai rigid sistem economic și cu o adevărată dictatură. Apoi, am avut o revoluție însângerată, care, din nefericire, a fost urmată de șase luni de vid politic și neliniști sociale. Dacă e să privesc partea pozitivă a revoluției din România, am descoperit că dispariția Partidului Comunist, în cea mai fierbinte zi din decembrie, a eliminat toate obstacolele ideologice împotriva cărora am luptat. Există un consens național pentru democrație și pentru o economie de piață. Guvernul nou ales este puternic determinat să acționeze rapid în această direcție. Ce am făcut, deja, până în acest moment? Actul de Conversie a întreprinderilor de stat a fost dezbătut și a trecut acum câteva luni prin noul Parlament al României. În concordanță cu acesta, trei sferturi din întreprinderile de stat au devenit companii comerciale, a căror privatizare este dorită în totalitate, de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, începând, cel mai probabil, din această toamnă. Ultimul sfert din întreprinderile de stat, dintre care, cele mai multe asigură utilități publice, au devenit companii autonome, deținute de stat. Mai devreme, în martie acest an, alte două legi majore au fost trecute prin Guvernul provizoriu. Una a permis și a promovat înființarea unor companii noi, private, iar cealaltă a relaxat, în mod semnificativ, regulile cu privire la investițiile străine în România. Ce ne așteaptă în viitorul apropiat? Construim legi privind reformarea radicală a sistemului bancar românesc – avem asistență de la Banca Mondială și FMI în acest capitol. Sperăm că legea privind reforma sistemului bancar va trece nu mai târziu de sfârșitul acestui an. De asemenea, pregătim proiectul de lege cu privire la plasa de siguranță în sistemul de asigurări. Obținerea convertibilității monezii României este văzută în acest context, al reformei economice interne și al reformei sistemului bancar. Instituțiile specifice și cadrul general legal pentru convertibilitate vor fi create, în principal, prin reforme bancare. În plus, împărtășim opinia domnului Bergsten și pe aceea a domnului Williamson cu privire la faptul că introducerea, deopotrivă, a convertibilității bunurilor și a convertibilității monedei, în mod conexat, este o idee bună. De aceea, eu consider că legea Conversiei întreprinderilor de stat este critică. Abordarea noastră cu privire la convertibilitate, gradualism rapid, este bazată pe licitație de monedă și retenție de conturi. Cadrul legal pentru stabilirea retenției conturilor a fost deja fixat prin Actul de Conversie și prin Actul Antreprenorilor Privați. Potrivit acestor legi, companiile românești au voie să rețină 30 la sută din profiturile schimbului internațional iar, din februarie anul viitor, 50 la sută. Probabil că mai avem nevoie de niște calificări tehnice, în acest moment. Ne pregătim pentru cadrul legal pentru schimburile internaționale prin licitație, pe care plănuim să le ținem de două ori pe lună, începând cu luna octombrie a acestui an. Companiile românești care au nevoie de valută vor cumpăra de la cei care o au. Rata de schimb la licitație, în opinia noastră, nu va afecta (și vom încerca să nu afecteze) rata oficială de schimb sau alte tranzacții comerciale. Permiteți-mi să detaliez puțin această chestiune, care a fost mult dezbătută de economiștii români și a beneficiat de sfatul FMI. În opinia noastră, ambele instrumente au potențial, dacă sunt utilizate corect și temporar, pentru căintroduc o marjă mare de liberalizare a schimbului și a sistemului de schimb valutar, pavând drumul spre convertibilitate. Consider că următoarele condiții sunt necesare pentru îndeplinirea acestui scop: Pentru conturile curente: Să asigurăm un nivel de menținere substanțial, cel puțin 30 la sută sau poate 50 la sută (acesta a fost un punct dezbătut). Să fie nediscriminatoriu, să se aplice în mod egal în mai multe domenii ale economiei și Să exceptăm de la regulile de licențiere acele importuri care sunt finanțate de retragerile din aceste conturi Pentru licitațiile de schimburi străine: Să fie considerat un corelativ necesar al conturilor obișnuite, pentru a asigura o alocare mai rațională a schimburilor străine rareSă evităm barierele administrative la cerere (de exemplu, prin limitarea persoanelor care pot licita sau sumele care pot fi limitate), evitând, astfel, corupțiaSă limităm diferența dintre rata de schimb oficială și cea de la licitații și Să extindăm licitațiile cât de repede se poate, cu misiunea de a le utiliza ca o sursă cheie de informații pentru stabilirea unei rate de schimb unice. Desigur, pentru a obține convertibilitatea pentru moneda națională a României, trebuie să continuăm ceea ce deja am început, de la începutul acestui an – aceasta este corectarea supraevaluării substanțiale a monedei naționale. Am fost devalorizați semnificativ o dată și poate vom mai fi în această situație în această toamnă. În același timp, trebuie să stabilim un regim al ratei de schimb valutar potrivit. În opinia mea personală – dezbătută până acum în România – aceasta poate fi făcută prin aranjarea (stabilirea) unui coș de monede, dar vreau să spun, o aranjare (stabilire) foarte flexibilă”. Ce este Federal Reserve Constituţia americană de la 1787 interzice explicit înfiinţarea unei Bănci Naţionale a Statelor Unite.Dar, la începutul secolului trecut, s-a forţat crearea unei Bănci Centrale numite Federal Reserve (FED), invocându-se stabilitatea economică. Astfel, FED a apărut în urma unei false crize financiare, declanşate de bancherul J. P. Morgan. În 1907, acesta a început să răspândească zvonul că băncile au difficultăţi şi nu vor mai putea face rambursări. S-a creat panică, toată lumea s-a înghesuit să îşi retragă depozitele din bănci, lucru ce a dus la falimente în lanţ (aproape 5.400 de bănci au dispărut atunci). Apoi, Congresul american a demarat o anchetă, pentru a stabili care este cauza acestui dezastru şi cum poate fi el evitat. Comisia însărcinată cu această misiune era condusă de senatorul Nelson Aldrich. Acesta era liderul partidei republicane din Senat, dar şi omul celor mai puternici bancheri americani. Aldrich a propus, ca soluţie “salvatoare”, crearea unei Bănci Centrale care să apere SUA de dezastru. În 1910, Federal Reserve Act a fost semnat iniţial, nu de legislatorii americani, aşa cum era firesc, ci de bancheri, în cadrul unei întâlniri secrete, organizate în casa lui J.P. Morgan din Jekyll Island. Apoi, documentul i-a fost dat lui Aldrich, care l-a prezentat Congresului. La început, nu a avut sorţi de izbândă, dar, în 1913, când Woodrow Wilson a devenit preşedinte al SUA, a fost aprobat. În schimbul susţinerii financiare şi politice în alegeri, Wilson le promisese bancherilor că, odată ajuns preşedinte, va aproba, fără să clipească, constituirea Federal Reserve. Cu două zile înainte de Crăciun, când o mare parte din membrii Congresului american nu erau prezenţi, Federal Reserve Act a fost transformat în lege, fiind aprobat de Congres şi de preşedintele SUA. Senatorul Louis McFadden spunea, în 1932, în Congresul american: “Prin constituirea Federal Reserve a fost construit un sistem bancar mondial. Un superstat controlat de bancherii internaţionali, care acţionează împreună, pentru a transforma lumea în sclavul lor. Federal Reserve a uzurpat Guvernul”.

In afara altor munti de hotii nedeconspirate,peste 1500 de miliarde de euro s-au furat din Romania

Florin Colceag, cunoscut si sub numele de ”antrenorul de genii” a spus in cadrul emisiunii ”Realitatea spirituala” o declaratie absolut socanta conform careia din Romania s-ar fi furat in ultimii 25 de ani peste 1500 de miliarde de euro.

Prof. dr. Florin Colceag este considerat unul dintre părinţii spirituali ai multor copii supradotaţi din ţară. Doctor în economie, autor al unor teorii pe complexitate, specialist în modelare matematică, membru al Clubului de la Roma alături de cei mai mulţi laureaţi Nobel şi preşedinte al Institutului Român pentru Studii şi Cercetări Avansate Gifted Education, matematicianul Florin Colceag e, la origine, ţăran. Un ţăran care, azi, sapă, prăşeşte, cultivă şi seamănă cu instrumente ştiinţifice; e psihopedagog şi în psihopedagogie acţionează matematic, modelează în permanenţă caracteristicile pentru a fi utilizate de alţii. E şi „culegător” de genii…

 

In timp ce milioane de oameni mor de foame paradisurile fiscale alimentează inegalităţile mondiale şi împiedică sute de milioane de persoane să iasă din sărăcie,declara Winnie Byanyima, director general al Oxfam International.Unu la suta din populaţia lumii deţine peste jumătate din averea globală

 

În 2015 averea globală se ridica la 250 trilioane de dolari (250.000 miliarde de dolari).Un raport complex, întocmit pentru a sublinia puternicele inegalităţi dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii şi cei mai săraci, a arătat, la sfârșitul lui 2015,  că 1% dintre cei mai înstăriţi oameni ai planetei deţin o avere mai mare decât jumătate din averea înregistrată la nivel global.Studiul întocmit de gigantul elveţian Credit Suisse a descoperit că dacă ordonăm crescător averile fiecărei persoane de pe planetă, bogaţia primei jumătăţi, adică a jumătăţii mai sărace, reprezentă mai puţin de 1% din averea totală a globului, în vreme ce averile primilor 10% reprezentă circa 87% din bogăţia totală a planetei.Potrivit documentului care a examinat nivelul averilor în peste 200 de state, pentru prima dată în istoria sa, clasa mijlocie din China, care cuprinde 109 milioane de adulţi, a devenit cea mai mare din lume, depăşind Statele Unite – cu 92 de milioane de adulţi.În total, 664 milioane de adulţi alcătuiesc astăzi clasa de mijloc a planetei, reprezentând numai 14% din întreaga populaţie.

 

Potrivit raportului, inegalitatea avuţiei a crescut în 2015 şi în special spre prima jumătate a lui 2015.

 

Tidjane Thiam, CEO al Credit Suisse, spune că „deşi distribuţia averilor înclină balanţa în mod evident spre cei înstăriţi, importanţa economică a celor de la baza piramidei dar şi a claselor de  mijloc este considerabilă şi nu ar trebui în niciun caz pierdută din vedere. Cele două categorii reprezintă împreună 39 de trilioane de dolari din bogăţia planetei, iar o parte semnificativă a cererilor pentru bunurile de consum şi a serviciilor financiare vine tot din partea aceasta a populaţiei”.

 

„Inegalităţile extreme au scăpat de sub control”

Conform datelor despre baza piramidei, 71% din populaţie deţine o avere mai mică de 10.000 de dolari, iar 7,4% au averi cuprinse între 100.000 de dolari şi 1 milion de dolari. Cei 0,7%  din populaţie, aflaţi în vârful piramidei, au averi mai mari de 1 milion de dolari.

Mark Goldring, CEO-ul Oxfam, o fundaţie din Marea Britanie realizată pentru combaterea sărăciei, a declarat, în cadrul întâlnirii anuale a Forumului Economic Mondial, că „aceasta este cea mai recentă dovadă a faptului că inegalităţile extreme au scăpat de sub control”. Acesta a mai spus că liderii din întreaga lume trebuie să ia măsuri urgente pentru a rezolva problema acestor disproporţii. „Chiar suntem fericiţi cu faptul că trăim într-o lume în care cei 1% aflaţi în topul clasamentului sunt mai bogaţi decât jumătate din întreaga populaţie şi că jumătatea cea mai săraca deţine doar 1% din averea globală?”

Cu circa 2,4 milioane de milionari în dolari americani şi cam jumătate din populaţia adultă cu o avere de peste 100.000 de dolari, Marea Britanie deţine 4% din întreaga bogăţie a lumii, în spatele ei stând China, cu 16%, şi Statele Unite, cu doar 12%.

„Cea mai mare parte din avuţia planetei încă se concentrează cu precădere în Europa şi Statele Unite. Cu toate acestea, creşterea averilor în rândul pieţelor emergente este impresionantă, în China înregistrându-se chiar sume de cinci ori mai mari decât cele de la începutul secolului” – Tidjane Thiam.

În 2015, averea globală s-a ridicat la 250 de trilioane de dolari, cu 12,4 trilioane de dolari mai puţin decât în 2014, primul declin de la criza economică cauzată de „mişcările nefavorabile ale cursului de schimb”. Previziunile raportului indică o creştere a averii mondiale cu 6,5 procente pe an, urmând să ajungă astfel, până în 2020, la 345 de trilioane de dolari – cu 38% mai mult decât în 2015. Principalul motor al acestei creşteri viitoare par să fie, potrivit studiului, economiile emergente, China şi India fiind aşteptate să înregistreze creşteri anuale de 9%.

Informații economice care se pot înscrie ca rezultate ale capitalismului târziu:

 

– un studiu al organizaţiei non-guvernamentale Oxfam arată că cei mai bogaţi 62 de oameni de pe planetă au la fel de mulţi bani ca jumătatea săracă a lumii.

Datele demonsterază o concentrare foarte mare a capitalului după 2010, în acest an fiind nevoie de adunarea averii primilor 388 de suprabogătași pentru pentru a ajunge la averea deţinută de jumătatea cea mai săracă dintre locuitorii planetei.

În 2016 însă, cei mai bogaţi 1% dintre oameni au o avere totală egală cu cea a celorlalţi 99%.

Sudiul mai arată că o avere (bani şi active) echivalentă cu 68.800 de dolari îl plasează pe deţinătorul ei în topul celor mai bogaţi 10% oameni de pe planetă, iar una de 760.000 în top 1%.

„În locul unei economii care funcţionează pentru prosperitatea tuturor, pentru generaţiile viitoare şi pentru planetă, am creat, în schimb, o economie pentru cei 1%”, se spune în raportul Oxfam.

Studiul foloseşte date ale băncii elveţiene Credit Suisse, care arată că proporţia din averea globală deţinută de primii 1% cei mai bogaţi oameni a scăzut treptat din anul 2000 şi a început să crească după 2009. Cifra înregistrată în 2015 este, pentru prima oară, mai mare decât cea înregistrată în 2000.

Oxfam le cere guvernelor să ia măsuri care să inverseze acest trend. Printre acestea se numără remunerarea angajaţilor cu salarii care să le asigure supravieţuirea şi reducerea beneficiilor acordate managerilor. Documentul mai cere eliminarea diferenţelor între salariile femeilor şi ale bărbaţilor.

Raportul cere acţiuni împotriva activităţilor de lobby, reducerea preţurilor medicamentelor, taxarea averilor, nu a consumului, şi creştrea cheltuielilor publice destinate luptei cu inegalitatea.

Organizaţia neguvernamentală britanică Oxfam a ilustrat adâncirea spectaculoasă a inegalităţilor din ultimii ani, calculând că „62 de persoane posedă tot de mult, atât cât jumătate din cea mai săracă populaţie mondială’, în timp ce „această cifră era de 388 în urmă cu cinci ani”.

„Nu putem continua să lăsăm sute de milioane de persoane să sufere de foame, în timp ce resursele care i-ar putea ajuta sunt îngrămădite la câteva persoane din vârful ierarhiei” – Manon Aubry, responsabilă de probleme ale justiţiei fiscale şi inegalităţi în cadrul filialei franceze a organizaţiei.

„De la începutul secolului al XXI-lea, jumătatea cea mai săracă a umanităţii a beneficiat de mai puţin de 1% din creşterea totală a averilor mondiale, în timp ce 1% dintre cei mai bogaţi şi-au împărţit jumătate din această creştere”.

Pentru a face faţă acestei creşteri a inegalităţilor, Oxfam invită în special să se pună capăt „erei paradisurilor fiscale”.

„Paradisurile fiscale alimentează inegalităţile mondiale şi împiedică sute de milioane de persoane să iasă din sărăcie” – Winnie Byanyima, director general al Oxfam International.

 

 

Sa ne pregatim de vremuri grele,pentru ca deja PAPA  A PECETLUIT NOUA RELIGIE MONDIALĂ – 

 

 

Vaticanul a publicat   mesajul uniei religii unite ‘NEW AGE RELIGION” . Există o înșelăciune mare ce vine pe pământ sub forma unei iubiri false, lumina intunecatoare si unitate falsa.  Biserica noastră este destul de mare pentru heterosexuali și homosexuali, pentru viață și pentru alegeri! Pentru conservatori și liberali, chiar și comuniștii sunt bineveniți și ni s-au alăturat. Cu toții îl iubim și ne închinăm la același Dumnezeu.”În ultimele 6 luni, cardinalii catolici, episcopii și teologii, au deliberat la Vatican, discutând viitorul Bisericii și redefinind vechile doctrine catolice și dogme. Al treilea Consiliu de la Vatican este cel mai mare și cel mai important de când cel de-al doilea Consiliu s-a încheiat in 1962.Papa Francisc a convocat noul consiliu pentru a ”finaliza în sfârșit lucrările celui de-al doilea Consiliu”. Cel de-al treilea Consiliu s-a încheiat cu Papa Francisc anunțând că:

“Catolicismul este acum ”o religie modernă și rezonabilă, care a trecut prin schimbări revoluționare. A venit vremea să abandonăm intoleranța. Trebuie să recunoaștem că adevărul religios evoluează și se schimbă. Adevărul nu este absolut și nu este predeterminat. Chiar și ateii recunosc că există divinitatea. Prin acte de iubire și caritate și ateul îl recunoaște pe Dumnezeu și își mântuiește sufletul, devenind un participant activ la mântuirea umanității.”

 

O declarație din discursul Papei i-a facut pe tradiționaliști să fie confuzi și chiar isterici…

 

”Dumnezeu se schimba și evoluează, la fel ca și noi, deoarece Dumnezeu trăiește în noi și în inimile noastre. Când raspândim iubire și bunătate în lume, ne atingem propria divinitate și o recunoaștem. Biblia este o carte sfântă frumoasă, dar ca toate cărțile vechi importante, unele pasaje sunt depășite. Unele chiar ne îndeamnă la intoleranță și prejudecăți.

Un om care e pe cale să dezvăluie multe ”secrete vechi” ale Bisericii Catolice este Papa Francisc. Unele credințe care sunt promovate de Biserică dar care nu corespund naturii iubitoare a lui Dumnezeu au fost recent înlăturate de Papa care a fost numit recent Omul Anului de către revista TIME.

În ultimele sale revelații, Papa Francisc a spus:

“Prin umilință, cercetarea sufletului și meditație, prin rugăciune, am reușit să înțelegem anumite dogme. Biserica nu mai crede într-un iad în care lumea trebuie să sufere. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci să îmbrățișeze. Ca și fabula despre Adam și Eva, iadul nu este decât un mecanism literar. Iadul nu este decât o metaforă pentru sufletul izolat care, ca toate sufletele, va ajunge să se unească în iubire cu Dumnezeu”.

Într-un discurs șocant care se răspândește în lumea întreagă, Papa Francisc a declarat că: ”Toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt adevărate în inimile celor care cred în ele. Ce alt fel de adevăr există? În trecut, Biserica a fost dură cu cei pe care îi considera că greșesc din punct de vedere moral sau că păcătuiesc.

Amintiri din invatamintele Fermierului  Daniel Coroamă, care a intrat  în GREVA FOAMEI alături de văcuțele lui, ca sa traiasca bine taurii nationali si boii globali

 

PE MARGINEA PRĂPASTIEI. Este strigătul de disperare al fermierului Daniel Coroamă, tânărul sucevean care a impresionat lumea cu mesajul său adresat românilor plecați prin lumea largă, mesaj prin care îi sfătuia pe acesștia să nu se întoarcă să facă agricultură în România.Fermierul Daniel Coroamă din Rădăuți ne-a scris următorul mesaj tulburător: Voi intra în greva foamei alături de cele 87 de bovine pe care încă nu le-am vândut spre abatorizare  pentru că de joi (21 septembrie) nu voi mai avea ce să le dau să mănânce. Oricum de câteva luni le asigur un minim de hrană pentru a nu muri de foame deoarece nu mai am bani să cumpăr nutreț, iar tot ce aveam cultivat pentru siloz și semifân le-am tocat și administrat pentru hrana de zi cu zi. Am mai vândut și 40 de vaci acum 2 luni pentru a asigura continuitatea fermei până aș fi primit  subvențiile, SCZ  (sprijin cuplat) și ANT 7 (ajutor național tranzitoriu pentru vaci de lapte). Din păcate, comisia de control DSVSA  Suceava i-a dat medicului veterinar doar un avertisment, deși crotaliile și pașapoartele pentru vaci erau la el în sacoșă, iar eu am pierdut SCZ pentru că nu am avut înregistrați descendenții.

Și dacă ar fi reușit să-și vândă văcuțele, fermierul ar fi primit un preț derizoriu.

Fermierul nu a primit subvențiile pentru că inspecțiile făcute la grajdurile sale s-au soldat cu găsirea unor nereguli. Conform notei de inspecție 2123, emisă de DSVSA Suceava și semnată de dr.Ioana Lungu și dr. Cristian Lupeș, în grajdul de la Vicovu de Jos s-au găsit 9 descendenți neidentificați din cele 30 de bovine aflate acolo. Totuși acestea apar în registrul de exploatație ca fiind identificate în datele de 07.06.2016 și 15.06.2016. În grajdul I din Rădăuți s-au mai găsit tot 9 descendenți neidentificați, dar trecuți în registrul de exploatație ca fiind identificați în data de 07.06. 2016. Cele 18 pașapoarte nu au fost însă ridicate de proprietar de la DSV Suceava. Cât privește grajdul II din Rădăuți comisia a notat că este impropriu pentru cele 14 bovine găzduite și că datorită unor lucruri uzate depozitate în jumătatea grajdului ar fi chiar un posibil focar de infecție.

Tot acolo, specifică vigilenții inspectori, s-au găsit 4 flacoane și o seringă pe un geam (probabil pe toc) care dovedeau că tânărul a făcut tratament vacilor ceea ce este interzis.

Adică, cum ar veni, tot mortul e de vină. Nu spunem că Daniel Coroamă nu ar avea partea lui de vină că nu și-a primit subvențiile, dar a investit aproape o jumătate de million de euro de-a lungul a șapte ani cu speranța că va munci la el în țară și nu va mai fi slugă printre străini. Cum spune tânărul „mai bine sclavul vacilor mele decât la mâna străinilor”.

 

Nu vrem să se înțeleagă că statul ar trebui să acționeze mai cu suflet. Ar fi aproape imposibil să ceri unor inspectori să se gândească la cât prăpăd pot lăsa în urmă prin decizii profesional corecte sau măcar pe acolo. Însă dacă în Franța sau chiar în Austria un fermier care vrea să crească vaci și a pus la bătaie un sac de bani cu care și-ar fi putut asigura un viitor liniștit, ar fi la un pas de faliment (acest tânăr care poate că a greșit din neștiință sau indolență, deși a scos listingul convorbirilor telefonice în care se poate vedea limpede că l-a sunat și de 10 ori pe zi pe medicul veterinar concesionar), aceste state au măsuri de prevenție și de ajutor. În speranța că vor păstra un fermier pentru viitor, nu că vor „câștiga” un posibil candidat la suicid.

Ne gândim cu milă la aceste animale de certă valore genetică care se topesc pe picioare și poate vor ajunge mâncare pentru câinii sau pisicile orășenilor. În loc să producă lapte și bunăstare pentru o familie care și-a amanetat viitorul.

Cei doi frați care au muncit prin Austria să strângă bani se vor întoarce în străinătate ca să poată achita datoriile pe care le-au acumulat în ultimii ani. Iar țara va avea numai de pierdut pentru că nu au gândit și politici de sprijin nu numai de control și pedepsire!

Adevărații conducători ai planetei, Comitetul celor 300

 

Auzim adesea că „ei” fac asta, aia sau ailaltă. „Ei” par literalmente capabili să scape nepedepsiţi chiar şi după cele mai odioase crime.

„Ei” măresc impozitele, ne trimit fiii şi fiicele să moară în războaie care nu aduc nici un câştig, par intangibili, invizibili, frustrant de nebuloşi atunci când trebuie să se ia măsuri la adresa „lor”. Nimeni nu pare capabil să-i identifice clar pe „ei”.Cu siguranţă, un număr apreciabil dintre noi sunt conştienţi că oamenii care ne guvernează nu sunt cei aflaţi cu adevărat la comanda problemelor politice şi economice…Faptul că e vorba de o reală conspiraţie deschisă împotriva lui Dumnezeu şi a omului, care include înrobirea majorităţii fiinţelor omeneşti rămase pe acest pământ după ce au fost exterminate de războaie, epidemii şi genocid, nu e foarte bine ascuns. În comunitatea informativă se învaţă că modul cel mai sigur de a ascunde un lucru este acela de a-l pune la vedere.

Guvernul paralel secret de la nivel superior nu acţionează din pivniţe igrasioase şi camere subterane secrete. Aceşti oameni acţionează în văzul tuturor. Ei sunt slujbaşii Guvernului Unic al Lumii în Noua Ordine Mondială. La fel ca violatorul care opreşte maşina ca să-şi ia victima de pe marginea şoselei, nici ei nu par nişte monştri, deşi asta sunt. Adevăraţii monştri poartă costume la două rânduri şi se duc cu limuzinele la serviciu. Ei apar adesea la televizor în ipostazele cele mai „inocente”. Dar trebuie să fim conştienţi că nimic din ceea ce fac ei nu este inocent.

Cine sunt conspiratorii care servesc marele şi atotputernicul Comitet al celor Trei Sute, şi care este scopul lor final?

Cei mai bine informaţi dintre concetăţenii noştri sunt conştienţi că există o conspiraţie care funcţionează sub diverse denumiri, cum ar fi Iluminaţii, Francmasoneria, Masa Rotundă, Grupul Milner…

Problema este aceea că informaţiile cu adevărat importante despre activităţile trădătoare ale membrilor guvernului invizibil sunt foarte greu de găsit. Ceea ce face Comitetul să fie ocultat este incredibila secretomanie care domneşte în jurul lui. Nici un organ mass-media n-a menţionat vreodată această ierarhie a conspiratorilor; prin urmare, aşa cum e de aşteptat, oamenii se îndoiesc de existenţa lui.

Comitetul celor 300 este SINGURA ierarhie de putere organizată din lume care transcende toate guvernele şi indivizii, oricât de puternici şi de siguri pe sine s-ar crede. Acesta acoperă finanţele, domeniul apărării şi partidele politice de toate coloraturile şi orientările. Nu există nici o entitate pe care Comitetul să n-o poată depista şi controla, inclusiv religiile organizate ale lumii. Iar Coroana Britanică este punctul său de control.

 

Scopul lor final este acela de a contopi toate ţările într-o Nouă Ordine Mondială fără nici un Dumnezeu, cu un Guvern Unic Mondial, care va împinge lumea înapoi, în condiţii mult mai grele decât cele din Evul Mediu.

 

Cu mult timp în urmă, Comitetul celor 300 a decretat că va exista o lume mai mică – mult mai mică – şi mai bună, adică ideea lor despre ceea ce ar constitui o lume mai bună. Miriadele de consumatori inutili care devorează resursele naturale sărăcite trebuie să fie decimate. Progresul industrial susţine creşterea demografică. Prin urmare, porunca de a creşte şi a ne înmulţi pentru a stăpâni Pământul, găsită în Geneză, a trebuit să fie desconsiderată.

Această măsură a presupus un atac împotriva creştinismului, dezintegrarea lentă, dar sigură, a naţiunilor-state industrializate, distrugerea a sute de milioane de oameni, denumiţi de Comitetul celor 300 „surplus demografic” şi înlăturarea oricărui lider care îndrăznea să stea în calea planificării globale a Comitetului pentru atingerea obiectivelor asumate.

Există cel puţin 40 de „birouri de ramură” cunoscute ale Comitetului celor 300. Odată ce vom studia acest sistem, ne va fi mai uşor să înţelegem cum poate acţiona cu atâta succes un singur corp conspirativ central şi de ce nici o putere de pe Pământ nu-i poate respinge atacul contra celor mai elementare baze ale unei lumi civilizate şi progresiste, bazată pe libertatea individului.

 

Cercetătorul Robert Gallo creditat cu „descoperirea” virusului HIV a spus că, de fapt, ar fi creat SIDA in mod intenționat in scopul depopulării Globului…

 

In aprilie 1984, Robert Gallo făcea o cerere de brevetare a descoperirii sale, respectiv virusul HIV/SIDA.Numeroasele dovezi științifice arată că virusul SIDA este un brand secundar al programului american Virusul Special. Programul Virusul Special (program virologic federal initiat in anul 1962 si incheiat in 1978). Ulterior, Virusul Special a fost administrat pe post de „supliment” injectabil pe durata campaniilor de vaccinare din Africa si din Manhattan.

După un interval scurt de timp, in lume a izbucnit un focar de infecție in masa cu un virus non-uman total diferit de cele existente in acel moment si foarte contagios. SUA a urmărit să dezechilibreze complet si in mod deliberat mecanismele defensive ale organismului.

Programul in discutie a cautat sa modifice ordinul particulei de virus astfel incat sa se incadreze si intr-o categorie de „boli casectizante” denumita „Visna”. Potrivit procedurilor SUA, SIDA reprezinta un proces biologic de dezvoltare in laborator a straniului virus Visna, detectat prima data in Islanda la un eșantion de oi. Majoritatea cercetătorilor sunt de părere că virusul SIDA a luat nastere in laborator.

Acest amanunt este confirmat si de natura „multi-matisata” a secventei biologice a virusului HIV, respectiv de teza stiintifica a dr. Gallo din 1971 cu titlul „Transcriptaza inversa a particulelor virale de tipul C de origine umana”. Ori teza de specialitate asupra Virusului Special a lui Gallo din 1971 este identica cu cea publicata la anuntarea descoperirii virusului SIDA in 1984.

La inceputul acestui an, dr. Gallo a demisionat din functia de „director de proiect” al programului federal de proiectare de virusuri cu numele Virusul Special.

Organigrama programului si cele 15 rapoarte de progresie reprezinta o dovada incontestabila a implicarii Statelor Unite in reducerea controlata a populatiei lumii prin intermediul unui virus hibrid proiectat sa „extermine” omenirea.Toata atentia este atintita in prezent asupra echipei medicale din cadrul Biroului de Contabilitate SUA, aflata sub conducerea lui William J. Scanlon. Intre anii 1964 si 1978, programul virologic federal secret a cheltuit 550 de milioane de dolari din banii contribuabililor pentru crearea virusului SIDA.

  

Europarlamentarul român Laurențiu Rebega a postat pe Facebook un mesaj prin care avertizează “că, în ritm alert, se urmărește de fapt înlocuirea populației autohtone a României cu o populație de refugiați”.

 

“Realitatea ultimilor ani ne demonstrează că, în ritm alert, se urmărește de fapt înlocuirea populației autohtone a României cu o populație de refugiați/migranți veniți de te miri unde. Mai exact, românii, care sunt cât de cât calificați, sunt albi și creștini (valabil și pentru Bulgaria), ar urma să plece și să fie asimilați în statele occidentale, iar țărilor lor de origine (România, Bulgaria) să fie populate cu imigranți care să accepte fără probleme situația de aici și salariile de astăzi. În acest mod, România devine efectiv o colonie care-și va păstra atractivitatea pentru Occident atât ca piață de desfacere, cât și ca țară cu forță de muncă foarte ieftină și care, în plus, nu va crea probleme de guvernare întrucât compoziția etnică, religioasă, precum și reperele culturale vor fi modificate radical.

Primirea migratorilor nu are nicio legătură cu generozitatea, umanitarismul și solidaritatea. O dovedește faptul că occidentalii nu au încercat să rezolve situația acolo, unde este normal și posibil, fără să importe conflicte și fără să riște confruntări inter-rasiale sau, mult mai corect, o catastrofă civilizațională. Mai mult decât atât, la nivel oficial, în Germania, datele Budesbank arată că 80% dintre migratori sunt aproape analfabeți sau necalificați și se prevăd niveluri de peste 70% în ceea ce privește șomajul în rândul „refugiaților”, ceea ce presupune cheltuieli sociale uriașe pentru posibila calificare a refugiaților. Despre creșterea consumului… nu are rost să discutăm, dacă luăm în calcul cheltuielile pentru cazare, clădiri, personal auxiliar, hrană, obiectele personale, igienă și sănătate acordate migratorilor, matematica demonstrează că și aici pierdem. Cât despre numărul lor, gândiți-vă numai la cei veniți care vor dori să-și reîntregească familiile.

Domnul George Soros recunoaște personal că a decis să aloce 500 de milioane de dolari în investiții pentru „nevoile specifice ale migranților, refugiaților și comunităților de primire”. În urmă cu o lună, după atacul hackerilor asupra Fundației pentru o Societate Deschisă, documente care dezvăluiau „noile oportunități” pentru a influența politicile imigrației la scară globală, au făcut înconjurul lumii. În afară de el, cine oare mai are acest interes, și de ce?

Partea cea mai dramatică este că foarte mulți români s-au săturat de România și, fie au plecat și nu mai vor să se întoarcă, fie vor să plece, fie, dacă sunt mai în vârstă își îndeamnă copiii să o facă!”, a scris Rebega miercuri pe Facebook.

Laurențiu Rebega este membru al Parlamentului European din 2014 și vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și a Libertății, condus de lidera Frontului Național din Franța, Marine Le Pen.În perioada, 2012 – 2014, Rebega a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.

  Generalul Emil Străinu dezvaluie ca „România este poligon de testare pentru armamentul geoclimatic”…

 

„Ţara noastră se confruntă  cu fenomene meteo extreme: caniculă în sud şi sud-est, instabilitate accentuată în alte zone şi ploi torenţiale care au dus la inundaţii. Aceste manifestări violente ale vremii  sunt si  provocate, potrivit generalului Emil Străinu, chiar de mâna omului.

Acest tablou ne arată o Românie practic sub asediul fenomenelor meteo extreme. O posibilă cauză a acestor manifestări concertate ne-a dat-o generalul Emil Străinu. „Toate aceste fenomene pot fi controlate de om. Este o tehnologie veche, din anii ’50-’60, iar marile puteri dispun la ora asta de ea”.

„Marile puteri îşi plătesc reciproc poliţe”

 

L-am întrebat pe generalul Străinu ce legătură este între această tehnologie şi ceea ce se petrece în ţara noastră. „Prin intermediul ei, marile puteri îşi plătesc reciproc poliţe, fără să mai folosească tancuri şi rachete, războiul economic şi alte mijloace. Războiul economic îl fac distrugându-ţi recoltele, câmpurile de legume şi de fructe, pomii fructiferi, viile.

Este un război între Est şi Vest. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică şi desfăşoară războiul meteorologic. E foarte simplu. România, de peste 35-40 de ani, este un poligon de încercare a armelor geoclimatice”, a declarat, pentru „ring”, generalul Emil Străinu.

 

„În 2005 s-a dorit distrugerea agriculturii româneşti”

 

Am mers mai departe şi l-am rugat pe generalul Străinu să ne explice cine şi de ce ar vrea să pună la cale o astfel de acţiune. „Cine are interese reglează cumva aceste lucruri, pentru ca interesele proprii să fie cele care să primeze.

A nominaliza pe cineva ar fi o greşeală. Sunt astfel de forţe şi ei le folosesc. Cu aproximativ 10 ani în urmă, în 2005, când pe piaţa românească şi-au făcut intrarea mari furnizori de legume şi fructe din centrul Europei şi din Asia, s-au produs fenomene asemănătoare. S-a dorit distrugerea agriculturii şi a pomiculturii româneşti.

E clară treaba”, ne-a spus generalul, care a adăugat că deocamdată nu există soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii. „Nu avem ce să facem, pentru că la nivel decizional nu avem oameni care să înţeleagă acest lucru. Dosarul care s-a făcut în 2005, la marile inundaţii de atunci, este secretizat şi acum, este secret de stat la parlament”.

 

„Tornade o să fie în toată ţara”

 

Un fenomen pe care îl vedeam doar la televizor, tornada, a apărut în ultimii ani şi în România. Zilele trecute, în localitatea Cuci, din judeţul Mureş, o furtună violentă, care a durat aproximativ 15 minute, a distrus acoperişurile a mai mult de 300 de case. Generalul Străinu a corelat această nefericită întâmplare cu alta, mult mai gravă, care a avut loc cu câţiva ani în urmă.

„Când a fost prima tornadă, de la Făcăieni, eu am explicat că este tornadă. La vremea respectivă eram cadru activ şi era să fiu trecut în rezervă, fiind acuzat că vorbesc prostii. Abia după câţiva ani s-a recunoscut faptul acesta, iar astăzi toată lumea vorbeşte de tornade. La vremea aceea, eu eram cel asincron”, ne-a mai spus generalul Străinu, care a dat şi un avertisment pentru viitor. „Tornade o să fie în toată ţara, pe toată perioada verii. Ăsta e doar începutul ”.

„Solstiţiul de vară şi luna roşie sunt fenomene astronomice periodice, care nu au niciun efect asupra elementului meteorologic.”, Gen. Emil Străinu.”[1]

 

Moartea ne este adusa  de peste tot ,si prin pulverizarea atmosferei cu viruși-gripa aviară, SARS, gripa porcină s a  

Un fost angajat guvernamental a dat publicitatii un  film, in care se vede clar cum avioanele sint folosite pentru a spray-a in atmosfera acele chemtrails; atentie nu este vorba de exhaustia normala de la motoarele jet – aceste dare dispar de pe cer in 30sec – 1 min; in schimb acestea numite chemtrails raman cu orele si chiar zilele, formand niste nori lunguieti, care provin din extinderea acestor dare lasasate de avioane.

Aceste chemtrails contin saruri de bariu, aluminiu care se banuieste ca sunt folosite la aplicatii militare in deflectia undelor radio si luminoase (ca un strat reflectorizant) iar in ele se introduc virusi, bacterii, microbi, fungi, diversi agenti biologici care sunt testati pe populatie, etc..

Dara ce se formeaza, este de fapt un polimer care se transforma intr-o plasa fina care se intareste in contactul cu aerul si astfel el ramane plutind in atmosfera, la mare inaltime, acolo unde este nevoie de aceste particule reflectorizante.Va rog sa priviti filmul si vedeti aceasta activitate criminala si secreta a guvernelor lumii, cum ne imbolnavesc ei pe noi. Astfel au aruncat ei in lume gripa aviara, SARS, gripa porcina, etc. Mare atentie:

Aici este vorba de meteorologii germani care au descoperit aceste chemtrails-dare pe cer, care fiind radio reflectorizante le-au produs anomalii la instalatiile radar ce se bazeaza pe unde radio (asa le-au si descoperit). Astfel ca Asociatia Meteorologilor a dat in judecata departamentul armatei germane pentru a se cere dezvaluiri oficiale asupra acestui program secret.

Intr-un final aceste chemtrailsuri sunt recunoscute de guvernul SUA, ca fiind un program secret necesar de a lupta impotriva “incalzirii globale”. Nu i-a autorizat nimeni si nimeni OFICIAL, nu stie intr-adevar ce efect au asupra mediului si oamenilor (ba da s-a descoperit, GROAZNIC! chiar ele produc efectul de sera, prin blocarea caldurii de la soare sa fie degajate in spatiu de stratul reflectorizant de radiatii).

A început OTRĂVIREA lentă a populației

 

 

Compania americana Monsanto incearca sa acapareze lantul alimentar mondial si sa aiba un control pe hrana omenirii. De ce?Sa nu credeti ca toate aceste lucruri sunt doar pentru bani. Nu, fac parte din planurile celor care conduc lumea din umbra (controlul hranei la nivel mondial este un pas important in controlul total al omului).Cititi si fiti constienti de ce se intampla in jurul nostru in timp ce noi stam „linistiti la locurile noastre”:

Dragi prieteni,

 

Cititi si fiti constienti de ce se intampla in jurul nostru in timp ce noi stam „linistiti la locurile noastre”:

 

O mega-companie preia treptat controlul asupra lantului nostru alimentar, infestand guvernele cu propriile interese si punand in pericol viitorul industriei alimentare globale. Depinde doar de noi sa oprim atacul companiei Monsanto si al altor companii care ne manipuleaza guvernele pentru a pune profitul lor mai presus de binele public. Pentru a ii opri pe cei de la Monsanto trebuie sa demascam si sa combatem atacul lor global daunator. Garanteaza acum o donatie in valoare de 5 lei pentru salvarea politicilor si industriei alimentare:

Gigantul chimic care a „daruit” lumii otravuri ca agentul Orange si DDT, are o schema de afaceri extrem de profitabila:

 

Pasul 1: Monsanto creeaza pesticide si seminte modificate genetic care le pot rezista, patenteaza aceste seminte, le vinde fermierilor (scotand de pe piata semintele naturale, traditionale, sanatoase), le interzice fermierilor sa replanteze semintele de la un an la altul si trimite apoi agenti sub acoperire pentru a aduna probe si a da in judecata cultivatorii care nu respecta interdictia.

Pasul 2: Compania investeste milioane de euro/dolari in lobby guvernamental si contributii la campanii politice, plaseaza fosti angajati in pozitii-cheie in Guvern (vezi Valeriu Tabara si Stelian Fuia) si colaboreaza apoi cu ei pentru a modifica restrictiile si a invada pietele din intreaga lume cu produse Monsanto.

Pentru ca legea americana da voie corporatiilor sa cheltuiasca sume nelimitate pentru a influenta politicienii, acestea isi permit deseori sa cumpere legile de care au nevoie. Anul trecut, Monsanto si alti giganti biotehnologici au cheltuit suma uriasa de 45 de milioane de dolari pentru a opri un proiect de lege care cerea etichetarea produselor modificate genetic (OMG) in California si au iesit victoriosi, in ciuda faptului ca 82% dintre americani vor sa stie daca produsele pe care le cumpara sunt modificate genetic. Tot in SUA a fost adoptat recent Monsanto Act, un amendament care protejeaza excesiv producatorii de biotehnologii. Conform acestui amendament, tribunalele federale nu mai pot opri vanzarea unui produs, chiar daca se dovedeste ca acesta reprezinta un pericol pentru consumator si ca aprobarea data de Guvern trebuie retrasa.

 

Puterea pe care Monsanto o are in SUA este cea mai buna trambulina pentru saltul catre dominatia globala. I se opun insa numerosi fermieri si activisti curajosi, din toate colturile lumii. Din UE pana in Brazilia, India si Canada, acesti oameni hotarati opun rezistenta si incep sa obtina victorii importante.

 

Monsanto dirijeaza o operatiune complexa de industrializare totala a agriculturii: transformarea fermelor si afacerilor mici in „monoculturi” vaste unde se cultiva o singura planta saracesc solul de nutrienti, afecteaza diversitatea genetica si creeaza o dependenta de fertilizatori, peticide si alte produse chimice. Si, culmea ironiei, inca nu e clar daca distrugerea agriculturii sustenabile a condus la o marire a recoltei. Singurul lucru clar e ca a adus mai mult profit corporatiilor. Guvernele noastre ar trebui sa ia masuri, dar lobby-ul facut de Monsanto le opreste.

E socant, dar Monsanto exercita deja un semi-monopol asupra pietei din SUA, detinand patente pentru peste 96% dintre semintele modificate genetic care sunt cultivate. Iar in ciuda semnelor de intrebare referitoare la siguranta si sanatatea consumatorilor, aceleasi patente permit companiei sa impiedice testarea semintelor de catre fermieri si cercetatori! Cu toate acestea, cateva tari au interzis sau au limitat folosirea produselor Monsanto.

Nici macar pretul nu este un avantaj pentru aceste produse, chiar daca Monsanto sustine ca ele sunt mai ieftine. De multe ori fermierii sunt pacaliti si semneaza contracte pe mai multi ani, fiind obligati sa cumpere seminte pentru fiecare sezon si din ce in ce mai multe erbicide pentru combaterea „super-buruienilor”, la preturi din ce in ce mai ridicate. In India, situatia este atat de grava incat o zona cu culturi de bumbac a fost botezata „pamantul sinucigasilor”. Zeci de mii de fermieri saraci din aceasta zona si-au luat viata pentru a scapa de datoriile imposibil de platit.

Exista insa si o raza de speranta: din ce in ce mai multi oameni de stiinta si fermieri au decis sa lupte impotriva gigantilor chimici si au obtinut deja victorii importante. Un grup din India a ajutat la castigarea a trei procese legate de patente impotriva corporatiilor, iar in Brazilia cinci milioane de fermieri au dar in judecata Monsanto pentru perceperea de redevende nejustificate si au primit despagubiri in valoare de 2 miliarde de dolari! Oamenii de stiinta promoveaza modele pentru o agricultura sustenabila, iar saptamana trecuta un milion si jumatate de membri Avaaz s-au alaturat luptei impotriva patentelor pentru alimente cultivate prin metode conventionale in UE.

Avem nevoie de o forta globala masiva pentru a ii tine piept lui Monsanto si a opri acapararea corporatista a guvernelor noastre. Haideti sa demascam felul in care democratiile noastre sunt dominate, sa ajutam fermierii sa isi faca auzita vocea, sa contestam legile si patentele care urmaresc alte interese decat cele ale cetatenilor si sa luptam umar la umar cu lobby-ul corporatist.

Suntem in criza de timp. Ne confruntam deja cu crize climatice, alimentare si de mediu masive, asa ca avem nevoie urgenta de agricultura sustenabila si inovatie. Pentru asta trebuie sa ne bazam pe fermieri si oameni de stiinta care stiu ce functioneaza cel mai bine in ecosisteme diferite, si nu pe strategiile unui gigant ale carui actiuni sunt ghidate doar de profit.

Puterile acestui Goliat corporatist cresc pe zi ce trece. Dar daca comunitatea noastra cu 21 de milioane de membri isi va uni fortele impotriva acestui monstru, avem o sansa la victorie. Membrii Avaaz s-au unit in numeroase randuri impotriva marilor daunatori ai planetei si au castigat. Acum a venit timpul sa ne asiguram ca guvernele noastre ne reprezinta cu adevarat interesele, sa ne protejam alimentele si sa facem dreptate fermierilor nevoiasi.

 

INSTRAINAREA PAMANTULUI. Vom ramane fara tara. Avertismentul Profesorului Corneliu Turianu: PĂMÂNTUL,este un BUN NATIONAL – „MONEDA FORTE” A ROMÂNULUI

Fb-Button

Instrainarea Pamantului Foto de Mihai Andrei

Foto: Mihai Andrei

Intre scandalurile create si contra-create, gen diversiunea “Para-Imunitatii” Parlamentului (aranjata de Hrebenciuc, Rus si Toader pentru a-l servi pe Basescu) vs Comisia “Calarasi” si futilele demonstratii eco-anarhiste de week-end, Romania pierde esenta problemelor care o afecteaza aproape incurabil, in ultimele sale clipe de dinaintea unei prefigurate intrari in coma profunda. Printre cele mai grave, la fel ca “descentralizarea” si “regionalizarea”, se numara Instrainarea Pamantului, act pentru care preseaza atat Basescu si ai lui – prin “tichia de margaritar” a chelului de la Cotroceni, cu “aderarea la Schengen” (pentru ce?) – cat si alianta tradatoare aflata la putere. Ce ne vom face, nu stim. O solutie este cea pe care o prezinta economistul Radu Golban fara a o spune raspicat insa – iesirea din UE, noua URSS. Astazi a devenit o certitutine ca Uniunea Europeana se constituie in plan real drept un esec din punct de vedere al constructiei democratiei participative cat si drept un vector anti-national periculos pentru viitorul Europei si cu trimitere clara la modelul “poporului sovietic”. Din punct de vedere economic, pentru Romania a constituit un dezastru comparabil cu anii de Sovrom care ne-au secatuit resursele sub bocancul Armatei Rosii,  in timpul ocupatiei sovietice a tarii. Acum, dupa ce Iliescu si Roman au ras industria si agricultura lui Ceausescu – aflate ambele la un nivel respectabil in Europa – am devenit o piata de desfacere pentru gunoaiele alimentare ale Europei modificate genetic. Din punct de vedere moral, in Romania, Rusia, cu retorica ei national-conservatoare, incepe sa castige teren, fara sa traga nici un glont, in fata atacurilor la identitatea nationala si scabroseniilor anti-umane impuse ca “politice corect” de Reteaua Soros si mafia homosexuala de la varful UE sau diversi reprezentanti extremisti ai unor grupuri etnice minoritare care dicteaza din SUA servitorilor lor de la Bucuresti. In acest context, facem apel la trecut si pentru ca azi nimeni nu mai vorbeste. Practic, chiar nimeni nu mai vorbeste – in oglinda deformatoare a realitatii care este mass-media – despre problemele reale ale Romaniei.

Dupa ce am prezentat conferinta Ligii Studentilor in Instrainarea pamantului – cel mai grav atentat la adresa Romaniei, semnalat din 1997 de profesorii Ilie Badescu si Corneliu Turianu. DOCUMENT DE DAT MAI DEPARTE » astazi publicam un interviu remarcabil pe aceeasi tema, realizat trei ani mai tarziu, in anul 2000, cu profesorul Corneliu Turianu, din care putem desprinde cateva linii de aparare valabile si azi. Dl. profesor Turianu milita in anul 2000 impotriva modificarii Legii nr.35/1991 privind regimul investiţiilor străine prin introducerea unui nou articol cu următorul conţinut: ,,Art.30(l)- Societăţile comerciale cu capital parţial sau integral străin, constituite ca persoane juridice române, pot dobândi, oricând pe durata existenţei acestora, dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea obiectului de activitate.”, considerand ca acest articol este neconstitutional. De ce ar fi astazi “constitutional”  – prin vanzarea pamantului direct catre straini, preconizata de la 1 ianuarie 2014 – ceea ce era anti-constitional ieri. Ne-am schimbat tara intre timp? Traim pe alta planeta si nu stim noi?

Corneliu-Turianu-Blog-Editie-SpecialaProfesorul Turianu: “Constituţia actuală, ca şi cea din 1866, apoi din 1923 şi 1938, interzice categoric vânzarea pământului către străini sau apatrizi. Deci, de la Constituţia lui Cuza încoace, nu li s-a permis străinilor să cumpere terenuri în România. Sub nici o formă. Şi legislaţia românească, de mai bine de un secol, a fost recunoscută în Europa, până în 1944, ca una dintre cele mai bune. Dacă se dorea o lege bună, nu trebuia decât să se reactualizeze legislaţia de dinainte de 1944 şi aveam din nou cea mai bună legislaţie din Europa, o legislaţie cu specific românesc. Şi mi-aş permite ca, în acest context, să-l citez pe apreciatul sociolog Ilie Bădescu, care, în cadrul unei salutare dezbateri-semnal de alarmă pe această temă, organizată de Liga Studenţilor şi A.S.C.O.R., a dezvăluit că, într-o discuţie purtată cu câteva personalităţi româneşti, o distinsă reprezentantă a Europei, doamna Karen Fog, a făcut următoarea mărturisire: „Este păcat că în România dezbaterile despre integrare se limitează la alinierea legislaţiei şi a standardelor la cele comunitare, dar nu se discută problemele de fond. Aceste probleme sunt evitate. între altele, legislaţia trebuie adaptată nu numai la exigenţele comunitare, ci şi la nevoile României însăşi.” Iată, deci, că până şi înalţi demnitari europeni încearcă să ne deschidă ochii şi ne atrag atenţia că noi nu mai ştim să ne respectăm.”

Domnia sa mai arata ca primii care au incalcat Constitutia Romaniei in acest sens au fost tocmai cei care trebuiau sa o apere, in tara si in strainatate. Astfel, precedendul vanzarii unei suprafete de pamant romanesc unei firme straine s-a realizat in 1999, cu aprobarea serviciilor (i)responsabile, a fost creat printr-o Ordonanta de Urgenta, cu nr. 12/1999, “privind schimbul terenului în suprafaţă de 5.000 metri pătraţi, situat în Bucureşti – România, aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu construcţia şi terenul aferent situ­ate în Berlin – Germania, proprietatea firmei germane Tercon Bau GmbH – Projectan-Wicklung”, pentru constructia ambasadei Romaniei la Berlin. Din discutia specioasa dar foarte agreabila de mai jos aflati si ce tari europene nu isi vand pamantul catre straini. De ce o face Romania?

A murit scriitorul şi jurnalistul Valentin Hossu-Longin, “un om minunat, de o excepțională delicatețe și măcinat de tristeți adânci”. Dumnezeu să-l odihnească!

Fb-Button

valentin-hossu-longin-in-tara-iancului

A fost un Om excepțional. Şi-a iubit cu patimă Maramureşul. L-a iubit pe Avram Iancu şi a iubit Coroana României. A iubit gazetăria şi scrisul. Cărțile lui sunt carne din trupul lui. A iubit rugbyul şi spiritul acestui sport minunat l-a păstrat toată viața. Ne-a iubit enorm pe noi şi ne-a educat bine. Acum e alături de marii lui prieteni dispăruți, Fănuş, Pituț, Mircea Micu. Plângem şi suntem neconsolați. Te iubim, Tată!
Înmormântarea e miercuri, la 12.00, la Cimitirul Bellu.

Emil şi Teodor Hossu Longin

carti-valentin-hossu-longin

A murit Valentin Hossu-Longin, un om minunat, de o excepțională delicatețe și măcinat de tristeți adânci. Dumnezeu să-l odihnească!

Adrian Pătrușcă

Valentin HOSSU-LONGIN (numele la nastere: Hossu). Născut la 21 iulie1939 la Bucuresti – Trecut la cele veșnice 7 noiembrie 2016, orele dimineţii.
Prozator.

Corneliu Coposu, Valentin Hossu Longin si Vartan Arachelin (1994)

Fiul lui Emilian Hossu inginer mecanic, si al Anei, născută Haţeganu, nepot al cardinalului Iuliu Hossu.
Inginerul Emilian Hossu a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, după acuze inventate de sabotaj şi diversiune.
„Procesul “bandei” celor 25 de „sabotori şi diversionişti” de la Canalul Dunăre-Marea Neagră (august-septembrie 1952), iniţiat de către Gheorghiu-Dej şi pus în operă de către Securitate, se înscrie perfect în şirul samavolniciilor justiţiei populare de tip stalinist, din aşa-zisul „obsedantul deceniu”.

canalul-mortii-de-valentin-hossu-longinExceptându-i pe cei trei condamnaţi la moarte şi executaţi, suma anilor de detenţie dictaţi într-o săptămână şi ceva de către completul de judecată însumează 500 de ani-muncă silnică, plus alte sute de ani de degradare civică, plus confiscarea averilor… O jumătate de mileniu, pentru crime închipuite şi sabotaje inventate!” – Valentin Hossu-Longin„CANALUL MORȚII. MARTOR

Studii medii la Liceele „N. Bălcescu” și .,I.L. Caragiale” din București (bacalaureatul în 1956); Facultatea de Filologie a Universității din Cluj (1959-l961) și București, specialitatea teoria și practica presei (absolvită în 1964).

Preocupat de soarta românilor de peste hotare, români care constituie, după cum socotea domnia sa, A DOUA ROMÂNIE !
Mi-a fost un bun coleg, căruia îi voi purta o veșnică amintire.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

Christian Căpinaru

Valentin Hossu-Longin, o voce din tara care nu ne-a uitat

valentin-hossu-longin-a-doua-romanie

Valentin Hossu-Longin, scriitor si jurnalist cu un prestigios palmares stabilit in cei peste 40 de ani de activitate in presa, radioul, televiziunea si literatura din Tara, s-a remarcat in anii de dupa Decembrie 1989 prin contributia deosebita la dificilul proces de reinnodare a relatiilor dintre romanii din Tara si cei traitori in afara granitelor Romaniei. Descendent al unei familii de patrioti romani care si-au dedicat viata pentru apararea idealurilor nationale si crestine (virtuti pentru care au suferit indelung rigorile regimului comunist), Valentin Hossu-Longin a continuat traditia acestora intr-un domeniu care oferea putine sanse de succes, avand in vedere deceniile de denigrare de catre Partid si Securitate a romanilor care au ales libertatea, prin evadare, exil, emigrare, si si-au reluat viata, uneori in conditii nu tocmai fortuite, pe alte meleaguri.
In eforturile sale de a readuce in constiinta romanilor din Tara, dar si a guvernului roman, existenta conationalilor din afara Romaniei, Valentin Hossu-Longin a publicat o carte, “A doua Românie”, in care a documentat prezenta numeroasa (circa 12 milioane) in comunitatile romanesti din teritoriile istorice din preajma actualelor frontiere de stat, dar si in cele raspandite in toate colturile lumii: in Europa occidentala, America de Nord si Sud, Australia, Orientul Apropiat. (…)
 

Jerusalem Post: Europenii trebuie să se ridice împotriva Reţelei Soros şi să-şi apere tradiţiile şi valorile naţionale de planurile subversive ale megalomaniacului

Fb-Button

soros

Our World: Soros’s campaign of global chaos

The first thing that we see is the megalomaniacal nature of Soros’s philanthropic project. No corner of the globe is unaffected by his efforts. No policy area is left untouched.

Major media outlets in the US have ignored the leak of thousands of emails from billionaire George Soros’s Open Society Foundation by the activist hacker group DCLeaks. The OSF is the vehicle through which Soros has funneled billions of dollars over the past two decades to non-profit organizations in the US and throughout the world.

According to the documents, Soros has given more than $30 million to groups working for Hillary Clinton’s election in November, making him her largest single donor. So it is likely the case that the media’s support for Clinton has played some role in the mainstream media’s bid to bury the story.

It is also likely however, that at least some news editors failed to understand why the leaked documents were worth covering. Most of the information was already public knowledge. Soros’s massive funding of far-left groups in the US and throughout the world has been documented for more than a decade.

But failing to see the significance of the wider story because many of the details were already known is a case of missing the forest for the trees. The DCLeaks document dump is a major story because it exposes the forest of Soros’s funding networks.

The first thing that we see is the megalomaniacal nature of Soros’s philanthropic project. No corner of the globe is unaffected by his efforts. No policy area is left untouched.

On the surface, the vast number of groups and people he supports seem unrelated. After all, what does climate change have to do with illegal African immigration to Israel? What does Occupy Wall Street have to do with Greek immigration policies? But the fact is that Soros-backed projects share basic common attributes.

They all work to weaken the ability of national and local authorities in Western democracies to uphold the laws and values of their nations and communities.

They all work to hinder free markets, whether those markets are financial, ideological, political or scientific. They do so in the name of democracy, human rights, economic, racial and sexual justice and other lofty terms.

In other words, their goal is to subvert Western democracies and make it impossible for governments to maintain order or for societies to retain their unique identities and values.

Black Lives Matter, which has received $650,000 from Soros-controlled groups over the past year, is a classic example of these efforts. Until recently, the police were universally admired in the US as the domestic equivalent of the military. BLM emerged as a social force bent on politicizing support for police.

Its central contention is that in the US, police are not a force for good, enabling society to function by maintaining law and order. Rather, police are a tool of white repression of blacks.

Law enforcement in predominantly African American communities is under assault as inherently racist.

BLM agitation, which has been accused of inspiring the murders of police in several US cities, has brought about two responses from rank and file police. First, they have been demoralized, as they find themselves criminalized for trying to keep their cities safe from criminals.

Second, their willingness to use force in situations that demand the use of force has diminished. Fear of criminal charges on the one hand, and public condemnation as “racists” on the other causes police to prefer inaction even when situations require that they act.

The demoralization and intimidation of police is very likely to cause a steep increase in violent crimes.

Then there are Soros’s actions on behalf of illegal immigration. From the US to Europe to Israel, Soros has implemented a worldwide push to use immigration to undermine the national identity and demographic composition of Western democracies. The leaked emails show that his groups have interfered in European elections to get politicians elected who support open border policies for immigrants from the Arab world and to financially and otherwise support journalists who report sympathetically on immigrants.

Soros’s groups are on the ground enabling illegal immigrants to enter the US and Europe. They have sought to influence US Supreme Court rulings on illegal immigration from Mexico. They have worked with Muslim and other groups to demonize Americans and Europeans who oppose open borders.

In Israel as well, Soros opposes government efforts to end the flow of illegal immigration from Africa through the border with Egypt.

The notion at the heart of the push for the legalization of unfettered immigration is that states should not be able to protect their national identities.

If it is racist for Greeks to protect their national identity by seeking to block the entrance of millions of Syrians to their territory, then it is racist for Greece – or France, Germany, Hungary, Sweden the US or Poland – to exist.

Parallel to these efforts are others geared toward rejecting the right of Western democracies to uphold long-held social norms. Soros-supported groups, for instance, stand behind the push not only for gay marriage but for unisex public bathrooms.

They support not only the right of women to serve in combat units, but efforts to force soldiers to live in unisex barracks. In other words, they support efforts aimed at denying citizens of Western democracies the right to maintain any distance between themselves and Soros’s rejection of their most intimate values – their sexual privacy and identity.

As far as Israel is concerned, Soros-backed groups work to delegitimize every aspect of Israeli society as racist and illegitimate. The Palestinians are focal point of his attacks. He uses them to claim that Israel is a racist state. Soros funds moderate leftist groups, radical leftist groups, Israeli Arab groups and Palestinian groups. In various, complementary ways, these groups tell their target audiences that Israel has no right to defend itself or enforce its laws toward its non-Jewish citizens.

In the US, Soros backed groups from BLM to J Street work to make it socially and politically acceptable to oppose Israel.

The thrust of Soros’s efforts from Ferguson to Berlin to Jerusalem is to induce mayhem and chaos as local authorities, paralyzed by his supported groups, are unable to secure their societies or even argue coherently that they deserve security.

In many ways, Donald Trump’s campaign is a direct response not to Clinton, but to Soros himself.

By calling for the erection of a border wall, supporting Britain’s exit from the EU, supporting Israel, supporting a temporary ban on Muslim immigration and supporting the police against BLM, Trump acts as a direct foil to Soros’s multi-billion dollar efforts.

The DCLeaks exposed the immensity of the Soros-funded Left’s campaign against the foundations of liberal democracies. The “direct democracy” movements that Soros support are nothing less than calls for mob rule.

The peoples of the West need to recognize the common foundations of all Soros’s actions. They need to realize as well that the only response to these premeditated campaigns of subversion is for the people of the West to stand up for their national rights and their individual right to security. They must stand with the national institutions that guarantee that security, in accordance with the rule of the law, and uphold and defend their national values and traditions.

Jerusalem Post

George Soros is a Hungarian-American business magnate, investor, philanthropist, political activist and author who is of Hungarian-Jewish ancestry and holds dual citizenship. He drives more than 50 global and regional programs and foundations. Soros is named an architect and a sponsor of almost every revolution and coup around the world for the last 25 years. The USA is thought to be a vampire due to him and his puppets, not a lighthouse of freedom and democracy. His minions spill blood of millions and millions of people just to make him even more rich. Soros is an oligarch sponsoring the Democratic party, Hillary Clinton, hundreds of politicians all over the world. This website is designed to let everyone inside George Soros’ Open Society Foundation and related organisations. We present you the workplans, strategies, priorities and other activities of Soros. These documents shed light on one of the most influential network operating worldwide.

CAMPANIA ANTI VACCINARE

62_a

Foto: https://s21.postimg.org/4gz8jybbr/62_a.jpg

O voce din sistem:

RASPANDITI. Un video piratat ajuns pe internet dezvaluie ADEVARURI TERIFIANTE discutate in INTERIOR de PRODUCATORII DE VACCINURI: “noi nu stim cum actioneaza vaccinurile” / “zeci de milioane de copii au fost contaminati cu virusuri ce produc cancer”

Studii, specialisti, documentare:

VIDEO (si transcriptul): Omul de stiinta Dr. Maurice Hilleman recunoaşte prezenta virusilor SV 40, SIDA si a cancerului in vaccinurile firmei Merck

Pediatru absolvent al Universităţii din California demisionează deoarece „Asociaţia Americană de Pediatrie ştie că vaccinurile provoacă autism”

ZGUDUITOR DAR EDIFICATOR : Puii de maimuta vaccinati cu doze standard din vaccinurile recomandate copiilor, AU DEZVOLTAT SIMPTOME DE AUTISM

Anti vaccin: MEDICI ROMANI, cititi ce zic MEDICI AMERICANI despre VACCINURI!

Din nou despre VACCINURI si AUTISM …

STUDIU: Statisticile demonstreaza – MORTALITATEA INFANTILA este mai mare in tarile unde se administreaza mai multe VACCINURI copiilor

STUDIU: Vaccinurile impotriva gripei sunt cea mai mare escrocherie din istoria medicinei

Video: CE NU ŞTIAŢI DESPRE VACCINURI – conferinta dr.Mircea Puscasu

“Sindromul mortii subite la sugar” este cauzat de vaccinul DTP (diftero-tetano-pertussis)?

Otrava din vaccinuri – Dr. Christa Todea-Gross

Ioan Vladuca: „Vaccinarea si ecografia fetala – Efecte negative”

OBLIGATORIU DE CITIT: Un interviu despre VACCINURI si VACCINARE. Cat mai multi trebuie sa-si puna cat mai multe intrebari

IMUNOLOG: Bebelusii sunt VACCINATI la greu doar pentru “A-I INSTRUI PE PARINTI”? STATISTICI ce nu pot fi ascunse: VACCINURI MULTE = MORTALITATEA INFANTILA MARE

Un studiu canadian subliniaza riscul unor efecte secundare grave in cazul vaccinurilor impotriva cancerului de col uterin

Dictionarul Medical Ilustrat de la A la Z: VACCINURILE provoaca AUTISM

Documentar german: NOI NU VACCINAM

Documentare celebre: „SILENCE, ON VACCINE … ”. De 20 de ani, din ce in ce mai multi copii au probleme majore. CAUZA: VACCINURILE

Mai exista pe net documentarul „In Minciuni Avem Incredere – CIA, Hollywood si Bioterorismul”? Este varianta subtitrata in romana a „In Lies We Trust: The CIA, Hollywood and Bioterrorism”

 

DOCUMENTARE CELEBRE: „Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda” (Mercur, autism si agenda vaccinarii globale)

Si o rugaminte: salvati documentarele.

Cele de mai sus ar explica:

CDC: rata astronomica a AUTISMULUI, 1 din 68 de copii

Ni se spune ca prin vaccinari au fost eradicate boli. Asa o fi?

GRAFICE: Statisticile arata indubitabil ca multe boli erau deja aproape eradicate cand s-au inceput campaniile de vaccinare impotriva lor …

Ni se mai spune ca cel mult la un milion de vaccinati apare un efect advers usor. Fals. Efecte adverse sunt grave, in numar mare si deseori letale:

VIDEO: Gravele urmari ale vaccinarii in masa impotriva gripei porcine din … 1976

Drama sutelor de victime ale vaccinarii obligatorii din sectorul public britanic

Soldati aproape ucisi de VACCINUL IMPOTRIVA VARIOLEI

FOTO TERIFIANT ce nu ne arata mass-media: EFECTELE VACCINARII …

Daca iti iubesti copiii, nu-i vaccina. Risti sa-i mai vezi apoi doar in fotografii …

VIDEO: Marturii zguduitoare despre tinere ucise sau a caror sanatate a fost distrusa de catre vaccinul GARDASIL. RASPANDITI!

Video: UCIS DE UN VACCIN ANTIGRIPAL la 19 ani …

In cazul vaccinarii cu GARDASIL s-au inregistrat de patru ori mai multe decese decat in cazul altor vaccinuri

Reuters: episoadele de tuse convulsiva sunt MAI DESE printre copiii vaccinati …

Doua tinere din Franta solicita plata unei indemnizatii, dupa ce au avut de suferit din cauza VACCINULUI GARDASIL. Reamintesc: NU VA VACCINATI FETELE. Detalii despre MERCK, compania producatoare

VIDEO SOCANT: O tanara distrusa de un vaccin

VIDEO: VACCINUL ANTI-HPV UCIDE!!! O elevă de 14 ani din Marea Britanie a murit după ce i-a fost administrată o doză de vaccin împotriva cancerului de col uterin

VIDEO: Fetita de 9 ani a ORBIT si PARALIZAT dupa VACCINARE

Exista si terifiante motive ascunse in campania de vaccinare obligatorie in masa?

Organizatia Mondiala a Sanatatii A STERILIZAT 2,3 milioane de femei și fetițe din Kenya prin VACCINUL ANTI TETANOS

Casa Alba admite VACCINAREA FALSA pentru a colecta AND-ul populatiei. Sa ne amintim si LA CE ALTCEVA MAI SUNT FOLOSITE VACCINURILE

 

Simbolurile folosite de masoni sunt aceleasi cu cele folosite de satanisti !

Image  Puterea si influenta asupra lumii de afaceri exercitata de Fratia Invizibila a Francmasoneriei este enorma si a reusit sa ramana invizibila pentru cetatenii simpli, de pe strada. Fratia Invizibila nu totalizeaza mai mult de 5% din intreaga masonerie, ceea ce inseamna ca restul de 95% sunt neinformati de secretele din interiorul Fratiei Invizibile, Fratie care este in totalitate satanica si care o dirijeaza pe cea Vizibila. Studiind fenomenul satanic de peste 16 ani, am descoperit ca simbolurile folosite de satanisti sunt identice cu cele ale masonilor. Si fiindca satanismul este mai vechi decat masoneria este clar ca aceasta a preluat multe simboluri din satanism. Daca nu cunoasteti interpretarile unor simboluri masonice/sataniste aduceti-va aminte ca n-au fost date false interpretari ale acelor simboluri dupa cum A. Pike a ordonat:”Masoneria, ca Religiile, Misterele, Ermeticismul, Alchimia isi ascunde secretele in afara de Adepti, Salbatici si Alesi si foloseste false explicatii si interpretari gresite ale simbolurilor, pentru a induce in eroare numai pe cei ce merita sa fie indusi in eroare, a ascunde Adevarul, care se cheama Lumina si a-i departa de el.” [„Morals and Dogma”, p.104-105, 3rd Degree].
Image
Ati observat acele cuvinte „foloseste false explicatii si interpretari gresite ale simbolurilor”? In majoritatea cazurilor voi cita din ambele surse (masonice/satanice), de obicei un mason din interiorul Fratiei, pentru a explica interpretarea acelor simboluri.
SIMBOLURI COMUNE MASONILOR SI SATANISTILOR ! Ochiul Atotvazator: – originar din Egipt, din vremea lui Moise cand acesta a eliberat poporul israelitean de sub robie. Atunci chiar Dumnezeu a pedepsit poporul inchinator la idoli. Ochiul Atotvazator reprezinta Omniscienta lui Horus, zeul Soare. [„Magic Symbols”, by Frederick Goodman, p.103, Satanic symbols book]. Dupa cum se afirma intr-o carte masonica: „Aceste consideratii ne conduc la un titlu interesant „Ochiul Mintii” sau „Ochiul lui Horus”… si conducand la ideea de „Ochi Atotvazator”. Ultima denumire inainte de „egiptean neofit” a fost de „Iluminat”, adica „adus la lumina”. Religia Egiptului era „Religia Luminii”.[Thomas Milton Stewart, „The Symbolism for the Gods of the Egypians and the Light They Throw on Freemasonry”, London, England, Baskerville Press Ltd., 1927, p.5].

Acest autor mason afirma ca Lumina la care masonii fac referire este Religia lui Horus, lucru condamnabil pentru ca in mitologia egipteana, Horus este Lucifer. [fost satanist, William Schnoebelen, Masonry : Byond The Light, p.197].
Image
Totusi, dovada ca Lucifer este zeul Masoneriei rezulta si din scrierile Fratiei Invizibile. A. Pike scrie in „Morals and Dogma” ca Lucifer este „purtatorul de lumina” [p.321, teaching of the 19th Degree] si in alta parte „Inger al Luminii”[p.567, teaching of the 26th Degree]. Masonul Manly P. Hall, spune ca odata ce masonul invata secretele breslei sale „va poseda puternicele energii ale lui Lucifer.” [„The Lost Keys to Freemasonry”, Macoy Publishing and Masonic Supply Co., 1976, p.48].

Francmasoneria foloseste Ochiul lui Horus intr-o piramida. Toti Satanistii indragesc piramida pentru ca reprezinta Treimea Pagana: Satan, Antihrist si Inaintemergatorul Antihristului. Aceasta forma geometrica cu 3 laturi este folosita constant. In acest simbol, numit Euclid, vedem ca ochiul Atotvazator este pozitionat deasupra simbolului traditional Masonic (un compas si un echer si un G in mijloc). Acest lucru inseamna ca Ochiul Atotvazator controleaza Francmasoneria, ceea ce este adevarat.

Obeliscul ! “Toti paganii venereaza creatura, iar nu Creatorul” [Romani 1:25], prin urmare, fiecare grup de pagani venereaza Actul Sexual. Atat satanistii cat si Masonii iubesc in mod deosebit Obeliscul. Egiptenii au creat obeliscul fiind convinsi ca spiritul zeului Soare, Ra, salasluia acolo. [H. L. Hayward, „Symbolic Masonry: An Interpretation of the Three Degree”, Washington, D. C., Masonic Service Association of the United Stated, 1923, p.207 ; „Two Pillars” Short Talk Bulletin, Sept., 1935, vol.13, no.9 ; Charles Clyde Hunt, „Some Thoughts On Masonic Symbolism”, Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1930, p.101]. Satanistii si Masonii Invizibili vorbesc despre Obelisc ca fiind organul sexual masculin. Un autor luciferian scrie ca „… organul sexual barbatesc este un stalp drept”. [W. Wynn Wescott, „Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtues”, Theosophical Publishing Society, 1902, p.33]. Iata un autor mason admite ca obeliscul este simbolul actului sexual.[Haywood, citat mai sus, p.206-207 ; Rollin C. Blackmer, „The Lodge and the Craft: A Practical Explanetion of the Work of Freemasonry”, St. Louise, The Standard Masonic Publishing Co., 1923, p.94].
Image
In Biblie, obeliscul este folosit la venerarea lui Baal, dar Dumnezeu a omorat acei preoti si a doborat obeliscul [IV Regi 25-27]. Cand veti vedea un obelisc sa stiti ca era obiectul suprem in venerarea lui Baal, pentru care Dumnezeu a distrus pe Israel; de asemenea este si simbolul satanic pentru actul sexual.

Cercul cu punct in mijloc ! Fiindca satanistii venereaza actul sexual trebuie sa aiba si un simbol pentru organul feminin. Acesta este Cercul. Iar daca are un punct in mijloc avem intreg actul sexual, barbatul fiind reprezentat de punct, iar femeia de cerc. [„Point Within a Circle”, Masonic Short Talk Bulletin, august 1931, vol.9, no.8, retiparit in iulie, 1990, p.4].

Sa vedem cum descrie A. MacKey, un mason de grad 33, credinta sa satanica: „Cercul cu punct in mijloc este un interesant si important simbol in Francmasonerie… Simbolul este cu adevarat frumos, dar ascunde cumva aluzia la vechii inchinatori ai Cultului-Soare si ne dezvaluie pentru prima data acea modificare a sa, cunoscuta printre antici ca venerarea organului sexual masculin.” [Short Talk Bulletin, februarie 1936, vol.14, no.2, retiparit in iulie, 1980, p.7]. Deci Macoy ne spune ca acel cerc cu un punct in mijloc face parte, de fapt, din venerarea Cultului-Soare, pe care masonii l-au copiat schimbandu-i si interpretarea.

Iata ce ne scrie in Masonic Short Bulletin, „Point Within a Circle”, august, 1931, vol.9, no.8, retiparit in iulie, 1990, p.4: “Interpretarea indiana considera punctul ca fiind masculul, iar cercul ca fiind femela; punctul devine soarele, iar cercul sistemul solar, pe care anticii il considerau ca fiind Universul, pentru ca soarele este vivant, datator de viata pentru tot ce traieste”.

Cu adevarat Masoneria copie definitia biblica a paganilor: “Ca unii care au schimbat adevarul lui Dumnezeu in minciuna si s-au inchina si slujit fapturii, in locul Facatorului, Care este binecuvantat in veci.”[Rom 1:25]. Masonii au publicat propriile versuri ale Bibliei pentru membri, pentru ca acestea sa aiba acces la „Adevarul lui Dumnezeu”, dar au schimbat acest adevar in minciuna si au venerat creatura mai mult decat pe Creator, fiind inchinatori soarelui si lunii si altor lucruri, exact ca Satanistii Antici.

De notat si faptul ca discutia noastra, despre cercul cu un punct in mijloc, cu Adam Weishaupt, un Satanist, Maestru al Iluminatilor, care a compus Planul Noii Ordini Mondiale pentru a netezi calea Antihristului, a folosit acest simbol pentru a reprezenta Sabatul Satanic. „Pentru ca adevaratul scop al Iluministilor era atat de socant, Weishaupt sustinea constant tinerea lui sub secret. Niciunuia dintre membri nu-i era permis sa se considere Iluminat. Cuvintele „Iluminist” sau „Iluminat” nu aveau voie sa fie folosite vreodata in corespondente, ci trebuia inlocuit cu simbolul astrologic al soarelui: un cerc cu un punct in mijloc.” [William Still, „New World Order: The Ancient Plan of secret Society”, Lafayette, Louisiana, Huntington House, Inc. 1990, p.73].

Cel mai puternic grup de Magie Neagra Satanica din istoria omenirii – Masters of Illuminati – foloseau acest simbol pentru a se reprezenta (identifica). Deoarece aceste semne se regasesc si in Francmasonerie, putem afirma ca Masoneria este satanica, fiind aproape imposibil ca toate acestea sa fie o coincidenta. Episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei în şedinţa din 12 octombrie 1933, s-au ocupat de studierea şi examinarea acelei societăţi secrete internaţionale – Francmasoneria. Au ascultat cu atenţie expunerea introductiva a Comisiei celor patru episcopi ce au alcătuit-o din însărcinarea primita de la Sfântul Sinod in precedenta sa şedinţă; de asemenea poziţia Facultăţii de Teologie a Universităţii din Atena si in mod special părerea in aceasta problema a profesorului Panag Bratsiotis. De asemenea au luat in considerare informaţiile asupra acestei chestiuni apărute in Grecia sau in străinătate. ”Francmasoneria nu este o societate filantropica sau o şcoală filosofica, ci constituie un sistem mistagogic ce aminteşte de vechile credinţe păgâne din care provine si a căror continuare si rod este. Acest lucru nu este numai recunoscut de membrii proeminenţi ai lojelor, ba ei chiar declara acest lucru cu mândrie, afirmând literal: ’’Francmasoneria reprezintă supravieţuirea credinţelor antice si poate fi numita păstrătoarea lor”; ’’Francmasoneria izvorăşte din misterele egiptene’’; ”umilul atelier al Lojei Masonice nu reprezintă altceva decât peşterile si întunericul cedrilor Indiei, necunoscutele adâncuri ale Piramidelor, criptele măreţelor temple ale lui Isis; în misterele greceşti ale Masoneriei, mergând pe strălucitoarele drumuri ale înţelepciunii deschise de marii iniţiaţi Prometeu, Dionisos şi Orfeu, se află formularea eternelor legi ale universului!”

Această legătură între Masonerie şi vechile credinţe idolatre este mărturisită de toate ritualurile ce sunt interpretate în timpul iniţierilor. Ca şi în ritualurile vechilor credinţe idolatre unde viaţa şi moartea zeului erau imitate, în această repetare imitativă a zeului, iniţiatul murind o dată cu moartea patronului cultului, care întotdeauna era o persoană mitologică personificând Soarele sau natura care moare iarna şi învie primăvara, tot astfel se întâmplă şi în cea de-a treia treaptă a iniţierii în Masonerie, când este repetată moartea lui Hiram – patronul Masoneriei, repetare în care iniţiatul este supus aceloraşi lovituri, cu aceleaşi instrumente şi în aceleaşi zone ale corpului ca şi Hiram. După cum mărturiseşte un important francmason, Hiram este” ca şi Osiris, ca şi Mithra, ca şi Bachus una din personificările Soarelui.” Astfel Masoneria este, cum s-a şi recunoscut, o religie foarte diferită, separată şi străină de credinţa creştină. Acest lucru este arătat fără nici o îndoială de faptul că ea are propriile-i temple cu altare pe care slujitorii lor le numesc ”ateliere ce nu pot avea mai puţină istorie şi sfinţenie decât Biserica ” şi le caracterizează ca fiind temple ale virtuţii şi înţelepciunii unde Fiinţa Supremă este adorată şi unde este învăţat adevărul. Îşi are propriile ceremonii religioase, ca ceremonia adoptării – botezul masonic, ceremonia recunoaşterii conjugale – căsătoria masonică, ritualul morţii, consacrarea templului masonic şi altele. Îşi are propriile iniţieri, propriul ceremonial ritual, are ordine ierarhică proprie şi o disciplină bine întemeiată. Din existenţa agapelor masonice, a sărbătoririi solstiţiilor de vară şi de iarnă se poate concluziona că Masoneria este o religie fiziolatră (adorarea naturii). Este adevărat că la prima vedere Francmasoneria se împacă cu oricare altă religie pentru că nu dă nici o importanţă religiei căreia iniţiatul îi aparţine. Acest lucru se explică prin caracterul sincretic pe care îl posedă, chiar acest caracter dovedind că ea îşi are rădăcinile în vechile credinţe idolatre care acceptau spre iniţiere pe adoratorii oricăror alţi zei. Dar ca şi credinţele idolatre, în ciuda aparentului caracter de toleranţă şi acceptare a zeilor străini, prin acest character sincretic subminează şi treptat zdruncină încrederea în celelalte religii astfel încât Francmasoneria, care încearcă să înglobeze treptat întreaga omenire şi care promite perfecţiunea morală şi cunoaşterea adevărului, astăzi vrea să se ridice în poziţia unei super-religii, privind la celelalte religii (neexceptând creştinismul) ca fiindu-i inferioare. Astfel induce adepţilor săi ideea că numai în lojele masonice se taie şi se şlefuieşte piatra cea necuprinsă şi neînţeleasă. Şi faptul că numai Francmasoneria creează o fraternitate excluzând orice alte legături (ce sunt considerate de Masonerie ca fiind inferioare, chiar când e vorba de biserica creştină) dovedind fără tăgadă pretenţiile sale de supra-religie. Aceasta înseamnă că, prin iniţierea masonică, creştinul ajunge frate cu musulmanul sau cu budistul, în timp ce creştinul neiniţiat în Masonerie devine pentru el un străin. Pe de altă parte, Francmasoneria prin continua exaltare a cunoaşterii şi prin încurajarea liberei cugetări “nepunând nici o stavilă căutării adevărului” (după cum afirmă în Constituţia şi riturile sale), şi chiar mai mult, prin adoptarea aşa-zisei etici naturale se arată a fi în opoziţie totală cu religia creştină. Creştinismul propovăduieşte credinţa înainte de toate, îngrădind raţiunea omenească cu graniţele trasate de revelaţia dumnezeiască, conducând la sfinţenie prin mijlocirea harului dumnezeiesc. Cu alte cuvinte, Creştinismul fiind o religie a revelaţiei, cu dogmele şi adevărul său, cere mai înainte de toate credinţă şi îşi întemeiază morala pe harul dumnezeiesc; francmasoneria acceptă numai adevărul natural şi aduce adepţilor săi libera cugetare şi investigarea realităţii numai cu ajutorul raţiunii. Îşi bazează morala numai pe forţele naturale ale omului şi are numai scopuri omeneşti.Incompatibilele contradicţii dintre Creştinism şi Francmasonerie sunt clare. Este firesc faptul că diferite denominaţiuni creştine au luat poziţie împotriva Francmasoneriei. Nu numai Biserica Catolică, pentru propriile-i motive, a înfierat prin numeroase enciclice papale mişcarea masonică, ci şi comunităţile Luterane, Metodiste sau Presbiteriene au declarat-o ca fiind incompatibilă cu creştinismul. Mai mult ca oricare, Biserica Ortodoxă, păstrând în integralitatea sa tezaurul credinţei creştine, i s-a împotrivit de fiecare dată când chestiunea Francmasoneriei a fost ridicată. De curând, Comisia Inter-Ortodoxă, întrunită la muntele Athos şi la care au luat parte reprezentanţii tuturor bisericilor autocefale ortodoxe, au caracterizat Masoneria ca fiind “un sistem anticreştin, subversiv”.

Adunarea Episcopilor greci în şedinţa mai sus menţionată a ascultat şi a acceptat următoarele concluzii care au fost formulate pe baza cercetărilor şi a discuţiilor de către Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Hrisostomos al Atenei:

Francmasoneria nu poate fi compatibilă cu creştinismul atâta timp cât ea rămâne o organizaţie secretă acţionând şi propovăduind în ascuns, glorificând raţionalismul. Francmasoneria acceptă în rândurile membrilor săi nu numai creştini ci şi iudei şi musulmani. Ca urmare, clerului nu-i poate fi permis să facă parte din această organizaţie. Orice cleric care o va face trebuie depus. Este absolut necesar să fie atrasă atenţia acelora care au intrat în Masonerie fără gânduri ascunse şi fără să se fi lămurit ce este într-adevăr Masoneria, să rupă orice legătură cu ea, creştinismul fiind singura religie care învaţă adevărul absolut şi care satisface întru totul nevoile morale şi religioase ale omului. În unanimitate şi într-un singur glas episcopii Bisericii Greciei au aprobat cele spuse şi declară că toţi fii credincioşi ai bisericii trebuie să se ferească de Francmasonerie. Cu nestrămutată credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui şi iertarea păcatelor după bogăţia harului Lui, pe care L-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea (Efes 1, 7-8) întru adevărul revelat de El şi propovăduit de Apostoli, nu prin cuvinte înţelepte ci împărtăşindu-ne din Sfintele Taine prin care suntem curăţaţi şi mântuiţi spre viaţă veşnică, nu trebuie să decădem din harul lui Hristos devenind părtaşi la închinarea păgânească. Este împotriva firii să aparţii lui Hristos şi în acelaşi timp să cauţi uşurare şi perfecţiune morală în afara Lui. Acestea fiind spuse, toţi cei care au luat parte la iniţierile masonice, de acum trebuie să rupă orice legătură cu lojele şi activităţile masonice, asigurându-se astfel de reînnoirea legăturilor, slăbite de ignoranţă, cu Dumnezeul şi Mântuitorul nostru. Adunarea Episcopilor Bisericii Greciei aşteaptă cu dragoste acest lucru de la cei iniţiaţi în loje, fiind încredinţată că mulţi dintre ei au primit iniţierea masonică neştiind că prin aceasta ei au trecut la altă religie, ci au făcut-o din ignoranţă crezând că nu au făcut nimic potrivnic credinţei părinţilor lor. Încredinţându-i dragostei, şi în nici un caz ostilităţii sau adversităţii fiilor credincioşi ai Bisericii, Adunarea Episcopilor îi îndeamnă să i se alăture în rugăciune ca Domnul Iisus Hristos Calea, Adevărul şi Viaţa să-i lumineze şi să-i întoarcă la adevărul de care prin ignoranţă s-au depărtat.

Iata aici dovada ca zeul la care se inchina masonii este satana ! Masonii sunt răul pe pamant

https://searchnewsglobal.files.wordpress.com/2013/10/c3cda-1.jpg

Biblia nu accepta niciun alt D-zeu decat unul singur pe el….deci nu merge cu mai multi cum fac masonii cu toate religiile lor, cu budismul,hinduismul si cu curentul New Age de COEXIST, pe langa argumentele celor mai inalti masoni in grad, precum Albert Pike care spune CLAR ca la gradele 31,32,33 se stie deja ca unicul proslavit trebuie sa fie LUCIFER si ca Iisus este cel care l-a nedreptatit, va spun clar voua celor care faceti apologia masoneriei, ca D-zeu nu accepta alti zei si dumnezei in afara lui Iisus Christos care a fost D-zeu intrupat in Fiu de Om aici pe pamant…deci nu merge si cu IIsus si cu altii…ori cu Iisus ori cu ceilalti pentru ca nimeni nu poate servi la 2 sau mai multi stapani…. Articolul intreg pe http://camecocoon.blogspot.ro/2013/10/iata-aici-dovada-ca-zeul-la-care-se.html

Planul secret al francmasoneriei de distrugere a creştinismului

https://searchnewsglobal.files.wordpress.com/2013/10/f0e32-1.jpgDistrugerea creştinismului,este o operă plănuită şi continuată cu îndârjire timp de câteva secole de către francmasonerie. Din exterior, credinţa în Dumnezeu este lovită de masoni ridiculizând-o, excluzând-o din şcoli, îndoctrinând tinerele generaţii cu teoriile ateiste şi vederile „ştiinţifice”, degradând tinerii cu ajutorul pornografiei, violenţei, a distracţiilor ieftine şi vulgare. Din interior biserica este subminată din cei care, ameţiţi de dorinţa de putere, sunt racolaţi de francmasonerie pentru a contribui la distrugerea credinţei.

„Iluminaţii” subversivi

Una dintre cele mai active organizaţii secrete care şi-a propus ca scop subminarea bisericii a fost secta „iluminaţilor” creată de Adam Weishaupt, profesor de drept la Universitatea din Ingolstadt. Implicarea în acest gen de acţiuni este dovedită prin documentele găsite asupra unui emisar numit Lanz, lovit de trăsnet (parcă de mâna lui Dumnezeu) în 1785, pe când se pregătea să plece la Berlin. Dându-i-se primul ajutor, au fost găsite asupra lui anumite documente secrete cusute în căptuşeala hainelor, documente care arată că „iluminaţii” aveau ca scop pervertirea ideilor religioase creştine. „Trebuie să facem în aşa fel încât creştinismul să pară a fi adevărata ideologie ascunsă a francmasoneriei“, scrie „iluminatul” cu pseudonimul Philo. Conform acestui plan, au apărut o mulţime de cărţi pline de legende fantasmagorice, cum ar fi aceea în care Iisus Christos nu şi-a revelat învăţăturile în faţa întregului popor şi a discipolilor săi, ci i-a păcălit pe aceştia acoperindu-şi învăţătura cu un „paravan” care s-a păstrat şi în Evanghelii.

Adevărata Lui învăţătură ar consta, afirmă masonii, dintr-o disciplină ascunsă, revelată numai iniţiaţilor, disciplină pe care au păstrat-o de-a lungul secolelor neştirbită, asemeni unei cabale, şi care este acum în posesia francmasoneriei. O mulţime de scrieri anonime din vremea aceea caută să demonstreze că francmasoneria este adevăratul creştinism. Lanz era un preot catolic din Regensburg şi acesta arată că masoneria şi „iluminaţii” reuşiseră să pătrundă printre membrii bisericii, ca să o poată distruge din interior.

Cărţile mincinoase

În ultimii 5-6 ani s-au scris şi publicat numeroase cărţi de diverşi autori, care, amestecând cu iscusinţă frânturi de adevăr şi multe minciuni, vor să arate că masoneria este când o societate istorico-culturală cu scopuri de binefacere, când o coborâre din cele mai creştineşti ordine, care a păstrat în sânul ei cea mai ascunsă învăţătură a lui Christos, şi în niciun caz o organizaţie subversivă care urmăreşte să înşele pentru a manipula, jefui şi domina. Dar tocmai aceasta din urmă este adevărata faţă a masoneriei.

Cine vrea să afle adevărul care se ascunde după legendele seducătoare ale acestor cărţi care „reabilitează adevărata masonerie“, ar trebui să citească lucrarea Morals and Dogma, scrisă de marele comandor mason Albert Pike şi publicată în 1871. Aceasta era o carte secretă pe care fiecare „frate“ mason o primea de la lojă cînd trecea de gradul 3. La moartea lui, cartea trebuia distrusă sau restituită. Dar unii moştenitori n-au procedat aşa, iar cartea a încăput şi pe mâini nemasonice. Un cititor atent poate să sesizeze în această carte atacul permanent îndreptat împotriva creştinismului.

Adevăratul motiv al declanşării celui de-al II-lea război mondial

Paul A. Fischer demonstrează cu minuţiozitate în cartea sa Behind the Lodge Door cum în cei 30 de ani (între 1941 şi 1971), în care majoritatea judecătorilor din Curtea Supremă a Statelor Unite au fost masoni, sistemul justiţiei americane a demolat încet-încet creştinismul din America.

„Înainte de 1940, Curtea Supremă a Statelor Unite a arătat de nenumărate ori că aceste state constituie o naţiune creştină”, scrie Fischer rezumându-şi tezele din carte în Catholic Family News(februarie 1995). El descrie în detaliu acţiunea masonică de decreştinare a Americii, dovedind aceasta pe baza hotărârilor Curţii Supreme, a legislaţiei votate, a agenţiilor administrative înfiinţate şi mai ales pe baza literaturii masonice publicată în The New Age, care defineşte linia politică urmată de toţi masonii.

Să vedem câteva dintre comentariile făcute în publicaţia The New Age – scrie el – care ne ridică unele semne de întrebare cu privire la scopurile celui de-al II-lea război mondial… Articolele şi editorialele din The New Age ne sugerează că masoneria acţiona din culise pentru a crea o Nouă Ordine Mondială. De exemplu, în iulie 1941, a apărut un articol în The New Age cu titlul Masoneria şi Noua Eră care se naşte, de Charles H. Tingly. El scrie despre un „guvern mondial”, a cărui naştere este aşteptată după cel de-al II-lea război mondial, când va începe o nouă fază revoluţionară. În octombrie 1942 a apărut un alt articol în The New Age în care se scrie: „Acest război este prevestitorul unei noi epoci din istoria omenirii. Tot aşa cum venirea lui Iisus Christos a marcat începutul unei mari epoci creştine, această conflagraţie mondială anunţă o perioadă nouă şi mai bună în viaţa şi problemele omenirii”.

În 1969 Charle Readney, mare comandor al Consiliului Suprem Masonic din Franţa, îi încuraja pe masoni să nu fie dezorientaţi văzând cum tot ceea ce ţine de viaţa civilizată este criticat, atacat, ridiculizat, distrus: căci, zice el, „noi ne mîndrim cu motto-ul nostru: Prin haos la Ordine”, motto-ul celui de-al 33-lea grad masonic. Masonii întâi produc haos şi apoi restabilesc ordinea, sub stăpânirea lor. Deci, pentru înlocuirea domniei lui Christos cu Noua Ordine Mondială preconizată de masoni, a trebuie să curgă atât sânge, să fie atâtea orori şi suferinţe. Cum poate fi un mason un bun creştin şi un bun urmaş al lui Christos? http://www.lovendal.ro/wp52/planul-secret-al-francmasoneriei-de-distrugere-a-crestinismului/

 

MASONERIA este  „TATĂL” COMUNISMULUI! 

În 1829 iluminista engleză Frances „Fanny” Vright ţine o serie de conferinţe la New York, la care participă inclusiv iluminaţii americani, susţinători ai lui Weishaupt. Cei prezenţi sunt informaţi că Iluminaţii doresc să unească grupurile nihiliste şi ateiste cu toate celelalte organizaţii subversive şi să formeze o Organizaţie Internaţională care va primi numele de „Comunism”. A fost alcătuit un comitet, format din Clinton Roosevelt – strămoş direct al lui F. D. Roosevelt -, Charles Dana şi Horace Greelcy, însărcinat cu strângerea de fonduri pentru această acţiune.

În 1843 este creată în SUA organizaţia B’nai B’rith (Fiii Alianţei), lojă exclusiv rezervată evreilor. Ea a înfiinţat loja israelită „Alianţa Drepţilor”, care a devenit societatea secretă „Liga Comuniştilor”.Marx şi Engels confirmă în prefaţa la ediţia a doua a Manifestului Comunist, că această societate i-a însărcinat cu redactarea şi publicarea unui program teoretic şi practic al partidului. De reţinut că, pe 17.11.1845, Karl Marx a devenit membru al Lojii Socialiste din Bruxelles.
În 1864, La Londra, în sediul Marii Lojă Unite a Angliei (Freemasons’ Hall) au loc discuţii care au dus la înfiinţarea primei Internaţionale Comuniste. Lideri: K. Marx şi cneazul Bakunin, francmason de gradul 32 în ritul Scoţian Antic şi Acceptat.
„Internaţionalismul proletar sub forma socialismului a dat un nou avânt ideilor masonice. Războiul franco-german şi căderea lui Napoleon al III-lea favorizează preluarea puterii în Franţa de către masoni. Din guvernul celor 11, 7 erau francmasoni.
La 18 martie 1871 se proclamă Comuna din Paris. Victoria finală aparţine însă masonilor conservatori, conduşi politic de Adolphe Thiers. Această victorie duce la separarea comuniştilor de masonerie. Comuniştii îşi vor crea organizaţii proprii, paramasonice. Ei vor prelua de la masonerie principiul internaţionalismului proletar, deviza „Libertate, egalitate, fraternitate” şi unele simboluri masonice (de exemplu steaua cu cinci colţuri” (1).
Profesorul suedez şi francmason Zimmermann a declarat la o Convenţie Masonică din Winterhur: „Marxismul este cel mai nobil fenomen al secolului XX”. Un alt francmason proeminent a considerat marxismul ca fiind „o filozofie a francmasoneriei, o ştiinţă socială pentru controlul maselor”.
PLANUL „MARBURG” PENTRU INTRODUCEREA COMUNISMULUI
La începutul secolului XX, marii bancheri de pe Wall Street: Jacob Schiff, J.P. Morgan, Otto Kahn, Paul Warburg, John D. Rockefeller, Edward Henry Harriman ;I Frank Vanderlip au înfiinţat un cartel prin care au „comunizat” state importante.
Prin organizaţii oculte l-au scos în faţă pe Lenin care avea să declanşeze moda tiraniei totalitare individuale, asumată sub cauză generoasă. Nu pot fi de acord cu cei care consideră că bolşevismul transformat apoi în stalinism, comunism, socialism multilateral-dezvoltat, a avut iniţial, un filon umanist, pentru înlăturarea situaţiei mizere a maselor populare, a unor naţiuni întregi.
Multe popoare au plătit scump vina de a se fi lăsate înşelate de cea mai odioasă şi mai bine elaborată minciună „cea care promitea bunăstarea tuturor făcându-i să dispară tocmai pe cei care reprezentau forţa vitală a unei naţiuni: preoţi, intelectuali, liderii vieţii economice şi politice, ţărani avuţi tocmai graţie hărniciei lor şi care, angajându-se în luptă cu ciuma roşie aveau să ducă un cumplit război timp de 72 de ani” (2).
Nu voi intra în amănuntele modului în care a fost finanţată, şi cu cât, „revoluţia bolşevică”, desfăşurarea ei, nici izbucnirea Primului Război Mondial. În schimb voi oferi câteva informaţii în premieră. Cartelul marilor bancheri internaţionali a întocmit „Planul Marburg”. La New York acest sindicat al „bancherilor internaţionali” a fost numit „Trust of money” („Trustul banilor”), care a finanţat şi revoluţia lui Pancho Villa din Mexic, în urma căreia SUA au luat de la Spania un vast teritoriu.
Există o documentaţie foarte vastă privind implicarea acestui cartel al „bancherilor internaţionali” în revoluţia chineză condusă de Sun Yat-sen. Bancherul Charles B. Hill, care conducea trei filiale ale lui „Westinghouse”, este cel care a tratat direct cu Sun Yat-sen aspectul financiar al revoluţiei. În 1905 a finanţat „duminica sângeroasă” de la St. Petersburg, condusă de Părintele Sapon, un agent al Ohranei – poliţia secretă rusă.
Prin banca suedeză NYA Banken, condusă de bancherul promarxist Olof Aschberg, au finanţat apoi instaurarea comunismului în Rusia, la 7.11.1917.
„Acelaşi Charles B. Hill a folosit filiera „Westtinghouse” din Rusia pentru a-i finanţa generos pe bolşevici. În 1923 – când URSS şi-a creat prima bancă internaţională „Ruskombank” – asociatul lui J. P. Morgan, bancherul suedez Olof Aschberg a devenit Preşedintele băncii sovietice, iar Max May, vicepreşedinte la „Guaranty Trust (J. P. Morgan), a preluat funcţia de director al „Ruskombank”. Primul ambasador sovietic în SUA – Ludwig Matens – a fost susţinut financiar de „Guaranty Trust” al lui J. P. Morgan” (3).
Bolşevismul a fost prima formă de „globalizare” prin crearea unei structuri supranaţionale. Cominternul nu este altceva decât „bunicul” Uniunii Europene.
W. B. Thompson, unul din bancherii ce va finanţa generos propagarea „revoluţiei bolşevice” în alte ţări, printre care şi România, era directorul lui „Federal Reserve” al SUA. În mai 1918 acesta va înfiinţa în SUA o ligă pentru întrajutorarea şi cooperarea cu Rusia, iar Edwin Gay, de la Departamentul Comerţului de Război va expedia Departamentului de Stat, în iunie 1918, un memorandum în care recomandă „relaţii comerciale şi prieteneşti mai strânse între SUA şi Rusia”.
Mai prevedea că dacă populaţia din regiunile controlate de bolşevici va avea condiţii economice mai bune, aceasta va accepta puterea bolşevică fără a se opune. Că apoi situaţia s-a schimbat mult în rău este o altă poveste…
Despre delegaţia „Crucii Roşii” americane, debarcată la Petersburg la 7.08.1917 iarăşi nu se vorbeşte nimic. Formată din 36 de „medici” şi „asistenţi medicali”, afişând scopuri pur umanitare, această delegaţie debarcase direct de pe Wall Street şi era condusă de „medicul” William Boyce Thompson, directorul lui Federal Reserve a SUA.
Alături de el mai erau încă 25 dintre cei mai mari oameni de afaceri, industriaşi şi bancheri americani. Cele 10 cadre medicale autentice s-au înapoiat în America la începutul lunii septembrie 1917. În august, cei 26 de „medici” sunt primiţi în audienţă de Lenin şi se pun la cale toate detaliile pentru puciul planificat.
Thompson va deschide prima secţie de spionaj economic bolşevic în SUA cu sediul la New York, în aceeaşi clădire în care îşi aveau birourile 22 dintre cei mai influenţi bancheri de pe Wall Street.
GENERALUL LUDENDORFF: „RUSIA TREBUIE DOBORÂTĂ”
Pentru instalarea lui Lenin au conlucrat două puteri: SUA şi Germania. America avea nevoie să exploateze resursele uriaşe ale Rusiei. Cu Germania Lenin a propus un „troc” lui Max Warburg şi serviciului secret al acestei ţări: Germania să-l ajute să preia puterea la Petersburg, iar el, Lenin, va încheia o pace separată, în condiţiile propuse de germani. Ceea ce s-a şi întâmplat la Brest-Litovsk, în 1918.
Decizia Germaniei de a sprijini „revoluţia” din Rusia avea un interes aparte: intrarea SUA în război de partea Angliei era iminentă, motiv pentru care germanii aveau interesul să încheie urgent o pace separată cu Rusia. Deci cu Estul, pentru a obţine „pacea separată” de la Brest Litovski.
„Către mijlocul lui aprilie, germanii au luat o decizie sinistră. Ludendorff îşi cobora vocea când venea vorba despre ea. E adevărat, trebuie ţinut cont şi de riscurile disperate pe care comandanţii militari germani şi le asumaseră. Ei se găseau în aceeaşi stare de spirit care îi condusese la declanşarea unui război submarin, ştiind prea bine că acesta va provoca intrarea în război a Statelor Unite contra Germaniei.
Totuşi, nu fără un sentiment de teroare, au îndreptat împotriva Rusiei arma cea mai respingătoare dintre toate: Lenin. L-au transportat pe Lenin din Elveţia în Rusia, într-un vagon plumbuit…” (4).Istoricii uită sistematic să vorbească despre o problemă. Max Warburg şi colonelul Nicolai din serviciul secret german au creat „legende” pentru câţiva zeci de ofiţeri ai acestui serviciu cărora le-au dat nume ruseşti şi i-au trimis la Petrsburg, ca experţi în organizarea puciului. Ulterior, pe tot parcursul Războiului Civil, aceştia au ocupat funcţii de conducere în Armata Roşie, iar până în 1921 au asigurat securitatea şi gardarea conducerii bolşevice. De remarcat că acelaşi Max Warburg a finanţat şi Pravda.
În memoriile sale de război, generalul Ludendorff scrie că „el şi statul major au visat adesea să realizeze revoluţia rusă, care trebuia să uşureze sarcinile militare ale Germaniei” şi se preocupau de organizarea „unei propagande menite să răspândească în armata rusă germenii unei campanii pacifiste”.
Stema Germaniei comuniste conţine
un simbolism masonic evident

Şi mai scrie: „Expediindu-l pe Lenin în Rusia, guvernul nostru şi-a asumat o mare răspundere . Această călătorie era justificată din punct de vedere militar, deoarece trebuia că Rusia să fie doborâtă. Dar guvernul nostru ar fi trebuit să ia măsuri ca să nu i se întâmple şi Germaniei acelaşi lucru”.

La mai bine de şapte decenii de la apariţia memoriilor generalului Lunderdorff, Marin C. Stănescu şi Costin Feneşan tipăreau la Bucureşti lucrarea „Lenin şi Troţki versus Ludendorff şi Hoffmann”, aducând la lumină documente „păstrate” cu grijă de guvernanţii roşii români, documente ce se află la Arhivele Naţionale Bucureşti, Colecţia C.C. al P.C.R., fond nr. 50, dosar 447, care sunt tratate cu indiferenţă de marii istorici ai comunismului. În baza acestora, reiese că activitatea „tătucului popoarelor” şi a acoliţilor acestuia, nu a fost tocmai patriotică.
Nu intru în amănuntele modului în care acest set de documente a ajuns, în primăvara anului 1920, în posesia organelor române de contrainformaţii, iar apoi la autorităţile de decizie ale statului. Autenticitatea acestor documente a fost confirmată de experţi internaţionali.
MAREA TRĂDARE BOLŞEVICĂ
În urma victoriei revoluţiei bolşevice din octombrie politica agresivă faţă de Antanta s-a intensificat. Normele dreptului internaţional au fost încălcate în mod grosolan. Echipe mixte de supraveghere, germano-bolşevice şi bolşevico-austriece au trecut la supravegherea directă a reprezentanţelor diplomatice ale statelor Antantei la Petrograd, dar şi la arestarea unor şefi ai acestora, cum a fost cazul trimisului român Constantin Diamandy.
Din numeroasele documente, cum ar fi şi Raportul liderului bolşevic Armand Joffe, reiese că, la şedinţa din 29.12.1917, generalul Max Hoffmann ceruse colaborarea bolşevicilor pentru ca armata română să accepte imediat încheierea unei păci „democratice” cu Germania.
În cadrul şedinţei, Troţki, pe atunci ministru de Externe, şi-a exprimat regretul că nu au nici un mijloc ”de a influenţa Statul Major român”. „În replică, generalul Hoffmann a evidenţiat necesitatea şi posibilitatea „trimiterii unor agenţi de încredere în rândurile armatei române (acelaşi lucru s-a întâmplat în Valea Jiului, când au fost trimişi agenţi NKVD pentru organizarea „nucleelor muncitoreşti” – nota T.F.), arestarea misiunii române la Petrograd (peste câteva zile s-a şi întâmplat – nota T.F.), şi luarea unor măsuri privind anihilarea regelui român şi a organelor de comandă ale armatei române” (2). Krîlenko, comandantul-şef al trupelor bolşevice, a trimis în România, la 21.01.1918 un comando sub conducerea unui faimos terorist – Grigorii Semionovici Roşal, pentru a duce la îndeplinire cele stabilite.
La Iaşi, însă, într-o conlucrare perfectă, ofiţeri ai serviciilor de contraspionaj române, ruse şi franceze i-au atras într-o capcană, i-au capturat şi executat după legile nescrise ale războiului.
Colaborarea pe plan militar între bolşevici şi germani s-a soldat cu trădare din partea primilor, în urma căreia au avut de suferit trupele aflate pe câmpul de luptă.
Urmările suportate de Armata română în urma trădării aliatului său, Rusia bolşevică, este un subiect ce va trebui aprofundat. Pornind de la documentele nou apărute. Consider de o importanţă excepţională Nota secţiei de Informaţii din Petrograd a Marelui Stat Major german adresată lui Troţki la 12.01.1918, căruia i se aduce la cunoştinţă că ordinul de la Berlin era „pentru alegerea (în Comitetul Executiv al Partidului bolşevic) a următoarelor persoane: Troţki, Lenin,, Zinoviev, Kamenev…”
Prin prisma celor prezentate consider că teza potrivit căreia apariţia proletariatului, dar mai ales definirea lui ca o pătură socială conştientă de propria menire, capabilă să-şi creeze propria doctrină se dovedeşte a fi în întregime falsă. Lenin şi acoliţii săi au fost plătiţi regeşte ca să distrugă Imperiul ţarist şi să instaureze bolşevismul „coafat” apoi în comunism În România „coafat” în „socialismul care creează societatea multilateral dezvoltată”.
Prima grijă a nucleului instalat la Petrograd a fost decretarea amnistiei generale. Imediat după lovitura de stat, „populaţia revoluţionară” a eliberat circa 300.000 de deţinuţi de drept comun, care au creat adevărate tulburări de masă. Mulţi dintre aceştia au devenit viitoarele „cadre de nădejde” ale partidului. Acest aspect vă aduce aminte de ceva, stimaţi cititori?
Între „capitalismul occidental” şi „bolşevismul sovietic”, ambele creaţii ale Masoneriei, au existat dintotdeauna legături strânse, avantajoase pentru ambele părţi., lucru ascuns cu grijă. Bancherii internaţionali au tratat direct cu guvernele impuse de ei, atât din punct de vedere financiar cât şi economic. Astfel, prin înţelegeri directe cu guvernul sovietic americanilor le-a fost garantată exploatarea pe termen lung a bogăţiilor Rusiei.
Cu garanţii guvernamentale. General Electrics, spre a da un singur exemplu, va obţine un contract deosebit de avantajos din punct de vedere financiar pentru electrificarea Rusiei. „Lampa lui Ilici” despre care am învăţat în şcoală a fost o altă minciună a propagandei bolşevice.Majoritatea masonilor din întreaga lume susţineau regimul de violenţă al sovieticilor. Colaborarea cu bolşevicii a continuat. Mulţi masoni francezi au oferit ajutorul lor comuniştilor sovietici.Un aspect mai puţin cunoscut este faptul că masonii bolşevici aveau nevoie de sacrificii umane în ritualurile pe care le făceau.
„Din dispoziţia lui Lenin, aceştia au sacrificat oameni către demonul Molok, aşa după cum relatează fostul lider Georges Solomon, care a părăsit tabăra bolşevicilor (el chiar a scris cartea „Printre cârmuitorii roşii”, apărută la Stockholm în 1930 – nota T. F.) Cum realizau comuniştii masoni sacrificiile lor ritualice către Molok? La cartierul general al securităţii – Ceka din Kiev – în 1920 exista o cameră care avea un bazin, altă dată plin cu caraşi roşii. Acest bazin era umplut cu sângele rezultat din sacrificiile umane. De-a lungul pereţilor erau amplasate cârlige de care erau atârnate corpurile umane.
Pe umerii ofiţerilor erau scrijeliţi epoleţi, iar pe piepturile creştinilor cruci. Unii erau jupuiţi, iar carcasele lor lăsate atârnate în cârlige. Pe o masă era un vas cu alcool în care se afla capul tăiat al unui om. Capul aparţinea unui grevist, un bărbat frumos trecut de 30 de ani” (5).
În 1932, Marele Orient s-a întrunit în Convenţia extraordinară de la Paris, unde preşedintele Gason Bergler a afirmat: „Ni s-a raportat personal de către fratele Radek din Marele Orient din Rusia faptul că guvernul sovietic intenţionează să menţină o legătură strânsă cu francmasoneria mondială, şi ni se solicită totodată să îi influenţăm pe fraţii americani să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru a determina guvernul Roosevelt să recunoască puterea sovietică. Reprezintă o datorie morală pentru noi aceea de a-i susţine pe fraţii ruşi, şi împreună cu ei să continuăm lupta împotriva duşmanului comun” (6).
Vă mai prezint un scurt aspect al acestei colaborări în domeniul politicului, ascuns cu foarte mare grijă de cei interesaţi. La începutul anilor ’30, Iagoda, devenit celebru ca director al NKVD-ului, se afla în America. Era în strânse legături cu Kenneth Durand, şeful serviciului de spionaj înfiinţat de Thompson la New York. Acesta l-a pus în legătură cu Joseph Lash, membru al Partidului Comunist american.
În noiembrie 1932, Iagoda îi trimite o scrisoare „tătucului” Stalin, în care îl sfătuia să finanţeze campania electorală a lui F. D. Roosevelt, ceea ce s-a şi întâmplat. Iagoda a avut legături strânse şi permanente cu familia locatarului de la Casa Albă, cu Departamentul de Stat. Timp de 10 ani şi-a cultivat aceste relaţii după care a fost numit director al NKVD!!!
La intervenţia masonilor francezi şi a lui Iagoda, la începutul anului 1933, Statele Unite au recunoscut puterea sovietică. Următorul pas pentru guvernul sovietic a fost legalizarea activităţii lojelor masonice pe teritoriul ţării.
Teodor Filip

Surse:
1. http://www.almeea.com;
2. http://www.agero-stuttgart.de;
3. http://www.ziua.ro;
4. W. Churchill, „The World Crisis”, (Criza mondială), Vol. IV, p.72-73;
5. Aleksei Shiropayev, „Închisoarea neamului”, Moscova, 2001, p.71;
6. Oleg Platonov, „Istoria secretă a francmasoneriei”, Vol.II, Moscova, 2000, din ziarul electronic Necenzurat. Cu ocazia comemorării revoluţiei bolşevice din Rusia anului 1917 vă oferim un film despre crimele comunismului, unul chiar mai dur decât „Golgota Basarabiei” sau „The Soviet Story” (Povestea Sovietelor). Deşi comunismul a produs de circa 50 de ori mai multe asasinate decât fascimul (Raportul realizat de Florin Matrescu estimează peste 300 de milioane de victime ale comunismului internaţional) şi ideologia marxistă încă îşi mai face simţite efectele în istoria noastră recentă, nimeni nu condamna negarea holocaustului comunist, propaganda comunistă nu a fost interzisă prin lege, iar noi românii ne-am dovedit a fi extrem de toleranţi cu o serie de urmaşi ai criminalului regim comunisto-securist precum Ion Iliescu, Traian Băsescu sau Adrian Năstase, care ne-au condus şi încă ne mai conduc ţara. Ori cu indivizi precum Vladimir Tismăneanu şi Horia Roman Patapievici, care ne-au rescris (a se citi falsificat) istoria perioadei comuniste şi conduc institute culturale româneşti, deşi părinţii lor se aflau printre cei trimişi de sovietici pentru a instaura regimul concentraţionar şi de teroare în România.

Filmul „În umbra lui Hermes – Secretele comunismului” de Jüri Lina, realizat după cartea sa „Sub semnul Scorpionului„, arată modul în care francmasonii, bancherii internationali şi comuniştii şi-au unit forţele într-o alianţă satanică, instaurând în Rusia, prin revoluţia bolşevică din noiembrie 1917, cea mai brutală şi mai dezumanizantă societate sclavagistă văzută vreodată pe acest Pamant.

Scriitorul rus Aleksandr Soljeniţîn în 1974, îşi sfătuia concetăţenii: „Trăiţi fără minciună!” Acest sfat se poate aplica însă în egală măsură şi Vestului. Din pacate în vremurile noastre adevărul nu este întotdeauna foarte evident. Cele mai multe dovezi oficiale despre comunism sunt pur şi simplu falsificate. Soljeniţîn sublinia: „În ţara noastră, minciuna a devenit nu doar o categorie morală, ci un pilon al statului.” Dovezile atentatelor, masacrelor, crimelor, genocidului, a tâlhariilor realizate de către masoni au fost conspirate atât în Est cât şi în Vest. Filmul „În umbra lui Hermes” conţine o documentaţie importantă despre forţele financiare masonice care, cu sînge rece, au conspirat pentru a profita prin comunism de suferinţele altora. Regizorul Jüri Lina subliniază faptul că, deşi adevărul nu este astăzi foarte apreciat, este de datoria lui să spună adevărul despre comunism şi despre eminenţele sale cenuşii, în loc să trateze în mod superficial simptomele acestui sistem social psihopat.

Istoria se face in fiecare zi – dar de către cine? Răspunsul este dat în acest film, al cărui scop este de a dezvălui adevărul, în ciuda multiplelor falsificări ale istoriei, care sunt atat de blând tratate de către mass-media.

Astăzi cunoaşterea istoriei reale a comunismului este esentiala pentru a stopa ascensiunea impostorilor ideologici şi apariţia unei noi dictaturi francmasonice globale. Sfatul nostru este să urmăriţi acest film şi să-l salvaţi pentru al putea oferi şi altora (până nu dispare). Download de la http://www.megaupload.com/?d=45XX7S4B Imagine

„Contribuţia” masoneriei în Rusia Sovietică

Mulţi francmasoni erau încântaţi să lucreze pentru bolşevici. Mikhail Skobelev a fost francmason şi membru al guvernului provizoriu în anul 1917. În 1922 el a devenit bolşevic şi a început să lucreze pentru guvernul sovietic. Unul dintre liderii de dreapta din Partidul Cadeţilor, Nikolai Nekrasov (1879-1940) a fost ministru de transport în guvernul provizoriu. Înainte de aceasta el a fost secretar general al Consiliului Suprem al Marelui Orient. După demisia lui Nekrasov, Alexander Kerensky, francmason de gradul 32, a fost numit secretar general în vara anului 1916. Ceva mai târziu, în acelaşi an, el a câştigat această poziţie în competiţia cu Alexander Galpern. Kerensky a primit gradul 33 în Statele Unite. El a fost de asemeni şi membru al B’nai B’rith.În 1918, Nikolai Nekrasov şi-a schimbat numele în Golrofsky, şi a început să lucreze pentru bolşevici. El a devenit unul dintre liderii Uniunii Cooperatiste. El a predat, de asemenea, şi la Universitatea din Moscova. În 1921, el a fost arestat de către securitate, însă în mod surprinzător, a fost în mod neaşteptat eliberat. Şeful securităţii Cheka, Felix Dzerzhinsky, a dat ordinul: „Investigaţia trebuie oprită imediat”. El a început să lucreze pentru Uniunea organizaţiilor centrale comerciale din Rusia în acelaşi an (Viktor Ostretsov Platonov – Istoria secretă a francmasoneriei, Moscova, 1996, p. 364).
Francmasonul Sergei Urusov a fost ministru de interne în guvernul ţarist, şi ulterior şi în guvernul provizoriu. După preluarea puterii de către bolşevici el a deţinut o funcţie importantă în cadrul Băncii Naţionale (Marea Enciclopedie Sovietică, Volumul 56, Moscova, 1936, p. 301). El a fost emisarul francmasonilor francezi.Alexander Manuilov a fost decanul Universităţii din Moscova. El a devenit unul dintre conducătorii Băncii Naţionale. Cunoscutul economist Vladimir Groman a fost membru al Partidului Muncitoresc Social Democrat Rus, aripa non-leninistă. A devenit ulterior francmason, preferând să lucreze pentru bolşevici. Maximilian von Mekk a urcat treptele ierarhiei devenind un important oficial în cadrul Comisariatului pentru Transporturi. Istoricul Mikhail Lemke a devenit bolşevic şi a început să falsifice istoria. Deputatul ţarist din cadrul Ministerului de Finanţe Nikolai Kutler, şi deputatul Ministerului de Interne, generalul Vladimir Dzhunkovsky, doi dintre francmasonii de grad foarte înalt, care serveau interesele comunismului, lucrau pentru securitatea Ceka. Chiar şi purtătorul de cuvânt al Dumei, francmasonul Fiodor Golovin, a urmărit să ocupe şi el o poziţie înaltă în Rusia Sovietică.
Ministrul de război al ţarului, francmasonul Alexei Polivanov, s-a alăturat şi el bolşevicilor şi a servit Armata Roşie. Grigori Petrovsky, un alt francmason, a devenit comisarul poporului pentru afaceri interne. El a continuat să lucreze pentru guvern până în anii 1950. Gleb Boky, şeful securităţii din Petrograd, i-a protejat pe fraţii săi masoni. În 1919, Boky a devenit membru al Frăţiei. Pe la mijlocul anului 1920, francmasonii erau întâlniţi peste tot în administraţia sovietică (Oleg Platonov – Coroana de spini a Rusiei: Istoria secretă a Francmasoneriei între 1731-1996, Moscova, 1996, p. 292). Dmitri Navashin, francmason de mare grad, era consilier pentru planificarea economiei în guvernul sovietic. Francmasonii erau bine plasaţi printre bolşevici. Înainte de anul 1925, părea că nimic rău nu li se poate petrece.
În 1925, generalul Boris Astromov, secretar general al Francmasoneriei Ruse Autonome a contactat poliţia politică GPU. Printr-o scrisoare, el a făcut cunoscute scopurile comune ale francmasonilor şi ale bolşevicilor. El dorea să colaboreze la consolidarea comunismului (ibid, p. 293). Astromov a subliniat faptul că simbolul comunist, cele cinci stele roşii erau simboluri masonice, la fel ca şi secerea şi ciocanul. Comuniştii susţineau de asemeni frăţia cu francmasonii, la fel ca şi aceştia. Însă francmasonii sunt cetăţeni universali, fără loialitate faţă de vreun partid. Confiscarea proprietăţilor private de către comunişti a fost o idee masonică. Francmasoneria, ca şi comunismul, erau pricepuţi în „mişcările” clasei muncitoare, iar organizaţia pionierilor a fost copiată după mişcarea cercetaşilor din Vest.

Poporul rus, la cheremul francmasonilor

Astromov, liderul Francmasonilor Autonomi, a realizat faptul că dacă francmasoneria este legalizată în Rusia Sovietică, mişcarea nu va fi suficient de eficientă. Acţionarea în secret ar fi fost preferabilă. Uniunea Francmasonilor Autonomi era o uniune a unui număr mare de loji. Astromov a preluat conducerea după Marele Maestru Vladimir Telyakovsky, care a murit în anul 1924.

În ianuarie 1925 a început restructurarea Lojii Steaua Nordului în Franţa, pentru francmasonii ruşi, un număr de membri fiind transferaţi de la Marele Orient al Franţei. Loja a fost de fapt fondată înainte de anul 1917. Mulţi terorişti notorii activau în această lojă, inclusiv Nikolai Avksenchev, care a fost lider în perioada 1925-1927 şi 1931 şi Pavel Pereverzev (1929-1930), fost membru al unor organizaţii teroriste (Oleg Platonov – Coroana de spini a Rusiei: Istoria secretă a Francmasoneriei între 1731-1996, Moscova, 1996, p. 307). Avksenchev s-a alăturat mai târziu guvernului provizoriu, ca ministru de externe. Pavel Pereverzev a fost ministru de finanţe în acelaşi cabinet. Northern Star a devenit principala lojă pentru ruşii exilaţi în Franţa. Marele Orient al Franţei permitea membrilor săi să se întâlnească la cartierul său general din Paris.

Pe data de 10 februarie 1927, Consistoriul rus a devenit centrul administrativ al francmasoneriei. Iar din 1930, centrul a primit asistenţă financiară de la Paris. Mulţi membri ai marelui Orient, inclusiv Teplov, Lobolensky şi contele Alexander Orlov-Davydov nu s-au alăturat, deoarece în opinia lor, activităţile noii loji erau mult prea publice. Loja rusă, fondată la data de 9 noiembrie 1931, a avut contacte frecvente cu organizaţiile masonice internaţionale. Vladimir Jabotinsky, un rusofob radical, aparţinea acestei loji (ibid, p. 308). Organizaţiile de refugiaţi erau de asemeni sub control masonic. Doar masonii determinau cine era refugiat politic în Rusia.Francmasonii nu erau pregătiţi să elibereze Rusia nici chiar după căderea comunismului. Jurnalistul francmason Lev Lyubimov a expus planurile sale în anul 1934: „După căderea bolşevicilor, francmasonii vor fi cei care se vor ocupa de educaţia poporului rus.” (Vozrozjdenije, 3 octombrie 1934).
După cel de al doilea război mondial, un grup de francmasoni ruşi aflaţi în exil au vizitat Ambasada Rusiei de la Paris, pentru a-şi exprima dorinţa de a susţine Rusia Sovietică. Delegaţia a fost condusă de către Vasili Maklakov (francmason de gradul 33), cel care a organizat uciderea lui Grigori Rasputin. Francmasonii au plătit tribut lui Stalin şi au încercat să-i atragă ideologic pe emigranţii ruşi mai aproape de Uniunea Sovietică.

Lupta lui Stalin împotriva francmasoneriei

În perioada lui Stalin, francmasonii au avut de suferit serioase pierderi. Cu toate că ei erau cei care îl încurajau pe Stalin să lovească în biserică, acest rival şi duşman al francmasoneriei şi al forţelor naţionale a făcut din francmasoni victime ale persecuţiei la sfârşitul anului 1920 şi până la începutul anului 1930. Dictatorul sovietic Josef Stalin s-a săturat de francmasonerie şi a început o luptă intensă împotriva societăţilor secrete la mijlocul anului 1930, cu toate că francmasoneria sovietică fusese legalizată cu câţiva ani mai devreme. Începând cu anul 1926, în mod sistematic, Stalin a executat francmasoni, deoarece el nu avea încredere în conspiratori. Aceştia au servit scopului său, iar acum, după părerea lui, nu mai era nevoie de ei.

Leningradskaya Pravda a declarat pe data de 5 ianuarie 1928 faptul că „nu demult, în Leningrad erau active patru loje masonice”. Stalin le-a închis pe toate. În 1931, loja Cavalerii Templieri din Uniunea Sovietică a fost lichidată (Anton Pervushin – Secretele oculte ale KGB şi SS, Moscova, 1999, p. 153). În Veneţia a fost planificată o „revoluţie” pentru data de 25 mai 1937, de către doi francmasoni italieni stalinişti, Carlo şi Nelli Rosselli, care şi-au propus să conducă 2.600 de terorişti într-un atac, care să producă un război civil. Brusc, Stalin a dorit să anuleze operaţia şi să oprească orice activitate a fraţilor Rosselli împotriva Italiei. Cei doi fraţi au ignorat însă acest ordin. Atunci, KGB-ul, cu ajutorul unei organizaţii de dreapta, a pus la cale omorârea celor doi fraţi (Franco Bandini – Conul de umbră: Cine i-a înarmat pe asasinii fraţilor Rosselli, Roma, 1990). Carlo Rosselli a fost membru al lojii Noua Italie din Paris.

În acel moment, francmasoneria internaţională a luat o decizie importantă: Uniunea Sovietică trebuie să fie angajată într-un război sângeros împotriva Germaniei (Oleg Platonov – Coroana de spini a Rusiei: Istoria secretă a Francmasoneriei între 1731-1996, Moscova, 1996, p. 298). Francmasonii s-au asigurat de faptul că nu vor exista sancţiuni economice împotriva Germaniei. Ei au dorit ca Hitler să fie cel care ameninţă Uniunea Sovietică. În anul 1948, francmasonul de grad 32, Igor Krovoshein, membru al guvernului rus în exil, s-a întors în Uniunea Sovietică. Pentru că Securitatea a dat în vileag misiunea acestuia de subminare a statului, a fost arestat şi trimis într-un lagăr de muncă. În 1957, fraţii francezi l-au ajutat să se întoarcă înapoi în Franţa. Scriitorul mason Bronislaw Sosinsky s-a întors de asemeni în Rusia în anul 1960.

Arhivele secrete masonice

La sfârşitul anului 1930, Departamentul de Stat al Statelor Unite a început o cooperare strânsă cu Marele Orient al Franţei, aşa cum arată documentele incluse în arhivele Marelui Orient, documente care au fost confiscate şi plasate în arhivele speciale din Moscova în anul 1945.În legătură cu ocupaţia germană din timpul celui de al doilea război mondial, francmasonii din Franţa au avut serioase probleme. Guvernul de la Vichy, în care Marshal Henri Philippe Petain a jucat un rol important, era împotriva francmasoneriei, şi a închis Marele Orient în anul 1940. Pe data de 13 august 1940, Marshal Petain a forţat prin legislaţie dizolvarea tuturor societăţilor secrete. Funcţionarii civili care aparţineau francmasoneriei au fost forţaţi să demisioneze chiar din posturile sau din lojile lor. Petain i-a arestat pe francmasonii mai importanţi (în jur de 500), şi i-a trimis în lagăre de concentrare. Oricum, conspiratorii şi-au continuat activităţile lor în lagăre.
Petain a profitat de ocazie şi a confiscat arhivele francmasonilor, care au fost predate germanilor. Francmasonii s-au răzbunat pe Petain în anul 1945, atunci când a fost mai întâi condamnat la moarte, apoi la închisoare pe viaţă. 96 de membri ai francmasoneriei au votat în favoarea lui Petain, pentru a-i încredinţa acestuia autoritatea de a guverna Vichy-Franţa (Ghislaine Ottenheimer, Renaud Lecadre – Fraţii invizibili, Paris, 2001, p. 63).În anul 1945, Armata Roşie a transportat la castelul lui Altan din Nieder-Schlesien, 25 de vagoane cu materiale preţioase de arhivă, inclusiv documente ale diferitelor loji din Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Polonia şi Cehoslovacia (Platonov, op. cit. Vol. 1, p. 3).Documentele au dat o imagine cuprinzătoare a puterii secrete exercitată de francmasoneria internaţională. Toate materialele au fost duse la Moscova, acolo unde au format baza pentru Arhivele Speciale ale Uniunii Sovietice (Osoby Arkhiv, 0A). Preşedintele Cehoslovaciei de dinaintea războiului, Edvard Benes (1884-1948) s-a dovedit a fi un francmason de grad înalt. Un alt membru important al Marelui Orient a fost Emile Vandervelde (1866- 1938), ministrul de externe socialist al Belgiei, care a reprezentat ţara sa la Liga Naţiunilor în perioada 1925-1927. El a fost preşedinte al Biroului Socialist Internaţional (1900-1920) şi al Muncitorilor Socialişti Internaţionali (1929-1935). Cu ajutorul arhivelor secrete masonice, Stalin a putut să şantajeze de câteva ori pe unii politicieni masoni occidentali, care se temeau să îşi dezvăluie activităţile suspecte.

Extremistul mason Andrei Kozyrev (pe numele real Aaron Friedman), care după căderea comunismului a devenit ministru de externe al Rusiei, a organizat restituirea documentelor secrete masonice la sediul masonic de la Paris. Pe data de 20 mai 1994, Rusia a predat Franţei un milion de documente secrete. Potrivit lui Pierre Mollier, bibliotecarul Marelui Orient, aceasta a fost „ca un adevărat dar de Crăciun”. Aceste documente conţineau informaţii importante despre conspiraţia masonică globală. Istoricul rus Oleg Platonov a reuşit să facă copii ale câtorva documente, înainte ca acestea să părăsească Rusia. În ianuarie 2002 francmasoneria scria despre aceste documente: „Pe data de 14 iunie 1940, armata Germaniei a intrat la Paris, şi în aceeaşi zi a preluat controlul asupra clădirilor Marelui Orient al Franţei din strada Cadet, situată în centrul oraşului… Pe data de 1 iulie 1940, ministrul de externe german, Alfred Rosenberg, l-a informat pe Martin Borman că au fost descoperite mari bogăţii în sediile masonice ocupate. Au fost stabilite echipe care au pus mâna pe documente în legătură cu activitatea Marelui Orient, cel mai mare corp organizat al francmasoneriei franceze. Ei au confiscat valoroase documente istorice, în special dosare care se refereau la relaţiile externe ale Marelui Orient, la mijlocul secolului 19, şi o atenţie specială a fost acordată anilor care au precedat imediat izbucnirea războiului din 1939. Arhivele au fost transportate în Germania.”

Istoria ordinului „Iluminaţii”

Francmasonii au avut acelaşi rol în societatea occidentală, ca cel pe care Partidul Comunist l-a avut în Uniunea Sovietică. Dacă nu aparţineai francmasoneriei, nu aveai şansa rezonabilă a unei cariere rapide, indiferent de talentul celui în cauză. Francmasonii controlează ştiinţa şi influenţează viaţa culturală şi orientarea ei (Robert Lomas – Francmasoneria şi naşterea ştiinţei moderne, Gloucester, Massachusetts, 2002). Astfel că astăzi, viaţa culturală a devenit efectiv inconştientă. Am fost martorii unui început de senilitate culturală. Mulţi producători mediocri de filme au avut ocazia de a-şi face o carieră, numai datorită apartenenţei lor la masonerie: John Ford, John Houston, William Wyler, Peter Sellers, Charles Chaplin şi alţii. Sergei Eisenstein, regizor sovietic şi falsificator al istoriei, a fost şi el francmason, aparţinea Lojii Stella, care a fost fondată în anul 1920, în timpul erei sovietice. Potrivit proeminentului regizor rus de film Andrei Tarkovsky, Eisenstein nu cunoştea nimic despre limbajul filmului.

Pe data de 20 martie 1936, toate documentele care aparţineau „Iluminaţilor” au fost confiscate de către socialiştii naţionalişti germani. Toate materialele din arhivă au fost transferate la Moscova în anul 1945. Aproape 1.400 de metri de material de arhivă au fost mai târziu returnate Germaniei de Est şi poliţiei Stasi. Din 1989, documentele masonice din Arhivele Speciale din Moscova au fost disponibile pentru studiu. Arhivele mai conţineau de asemeni şi aşa numitul cufăr suedez – Schwedenkiste, care a jucat un mare rol în istoria francmasoneriei. Cutia conţinea scrisori şi documente care aparţineau ordinului „Iluminaţilor” care a fost fondat de către Adam Weishaupt în anul 1776, ordin care, în mod sistematic s-a infiltrat în lojile masonice ale timpului. Mulţi francmasoni proeminenţi făceau parte din „Iluminaţii”, iar istoria acestui ordin este considerată o parte importantă a istoriei francmasoneriei.Cufărul suedez este de o mare însemnătate. Liderul „Iluminaţilor”, fratele Johann Christoph Bode a murit în decembrie 1793. Bode a fost recrutat de către Knigge în Wilhelmsbad în vara anului 1782. Bode a avut de asemeni acces la cea mai mare parte din corespondenţa „Iluminaţilor” în Gotha şi Weimar. Aceste documente se încheie cu „iluminatul” de mare rang Ernst Duke von Gotha. După moartea sa în anul 1804, atât documentele sale cât şi arhiva lui Boda s-au întors în arhiva Marei Loji din Suedia, deoarece Duke von Gotha nu a fost sigur că documentele ar fi fost păstrate secrete şi nu ar fi devenit publice, dacă ar fi fost păstrate într-o lojă din Germania.

Francmasonul de rang înalt, regele Charles al XIII-lea al Suediei l-a asigurat că documentele nu vor fi făcute niciodată publice. În anul 1880 ducele Ernst al II-lea (nepot al lui Ernst von Gotha) a cerut ca documentele „Iluminaţilor” să fie înapoiate în Germania. Trei ani mai târziu, arhiva conţinând 20 de volume de documente clasificate au intrat în proprietatea Lojii Ernst zum Kompass din Gotha. În 1909, istoricul Carl Lepp a numit aceste documente Schwedenkiste. Leopold Engel, marele maestru al „Iluminaţilor”, a folosit documentele Schwedenkiste atunci când a publicat cartea sa despre ordinul „Iluminaţilor”. Rene le Forrestrier, care nu era francmason, s-a referit de asemenea şi el la aceste documente. Ceva mai târziu, în anii 1920 şi 1930, instrucţiunile ducelui au fost urmate şi documentele secrete nu au fost publicate. Nicio informaţie nu a ajuns în presă, pentru că masoneria era cea care controla presa încă din acele timpuri.

Influenţe secrete

În cartea sa Clubul iacobinilor (Paris, 1900), istoricul francez Paul Nourrisson a arătat cum toate legile erau discutate mai întâi în Marele Orient înainte de a ajunge în Parlament. Jean Bidegain a publicat un fragment dintr-un protocol masonic în cartea sa Măşti şi feţe masonice: Documente nepublicate(Paris, 1906, p. 187): „Francmasonul Schwander era de părere că francmasoneria ar trebui să îşi menţină protecţia asupra mişcării socialiste.” El a spus însă că este important pentru francmasonerie să nu se compromită prin aceste metode secrete. Potrivit lui Bidegain, francmasoneria era la bază o asociaţie secretă, care îndoctrina membrii săi cu idei socialiste. Bidegain a subliniat faptul că toţi politicienii sunt masoni, ceea ce nu conduce la progresul umanităţii, ci serveşte numai intenţiilor secrete ale francmasonilor. Aceste intenţii vor distruge tradiţiile care stau la baza armoniei în orice societate (Sofia Toll – Fraţii nopţii, Moscova, 2000, p. 347).

Pe data de 24 octombrie 1883, sub semnul zodiei scorpionului, un număr de 17 socialişti care aparţineau „Iluminaţilor” au convenit să înfiinţeze Societatea noii vieţi la Londra. Pe data de 7 noiembrie 1883, a avut loc reuniunea unui alt grup, care a discutat despre formarea unei noi societăţi influente. Grupul a fost împărţit în două secţiuni, iar pe data de 4 ianuarie 1884 una dintre aceste secţiuni a fondat Societatea Fabian. Pe data de 25 ianuarie, J. G. Stapleton a fost numit primul ei preşedinte. Scopul societăţii era introducerea treptat şi în secret a socialismului, doctrină a cărei nume a fost introdus de către liderul militar roman Quintus Fabius Maximus Cunctator, care printr-o mişcare de trupe iscusită a ţinut piept armatei mult mai mari a lui Hanibal. Cealaltă secţiune şi-a desfăşurat activitatea pentru încă 50 de ani, sub denumirea Frăţia.

În mai 1884, jurnalistul mason George Bernard Shaw a devenit membru al acestei frăţii. (El a primit Premiul Nobel pentru literatură în anul 1925.) Relativ repede, a fost promovat în conducere. Amanta acestuia, Florence Farr, a fost membru al ordinului Golden Dawn. Shaw a sugerat să nu i se spună niciodată socialismului pe nume, pentru a nu-i îndepărta pe oameni. El însuşi s-a denumit ca fiind socialist marxist.În martie 1885, francmasonul Sidney James Webb (1859-1947) a devenit membru al Fabian Society, iar în anul următor, Graham Wallas, un alt francmason, s-a alăturat de asemeni şi el. G.B. Shaw, Webb, Wallas şi Sidney Olivier au fost numiţi „cei patru mari”. Sidney Webb a fondat în anul 1885 Şcoala de Economie din Londra. El a primit ajutorul bancherilor masoni Rothschild, Julius Wernher, şi Ernest Capel. În anul 1912, Webb a înfiinţat periodicul de propagandă The New Statesman (Noul politician). Ceva mai târziu a făcut parte din Partidul Laburist.
Alţi membri ai acestui grup au fost francmasonii Edward Pease, Havelock Ellis, Frank Podmore, Annie Besant, John Galsworthy, R. H. Tawney, G. D. H, Cole, Harold Laski, Israel Zangwill, şi Israel Cohen. Fabianismul s-a răspândit de asemeni şi în alte ţări, printre care Statele Unite, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Danemarca, Germania, Spania şi India. Cel mai influent fabianist din Statele Unite a fost Dean Acheson, care în anul 1933 a determinat Statele Unite să recunoască Uniunea Sovietică. Scriitorul Herbert George Wells, francmason şi agent secret, a devenit membru în februarie 1903. În ziarul The American Mason (Masonul american) (octombrie 2001, p. 24), a fost făcută clar menţiunea despre faptul că Wells era francmason iar Marea Lojă din Minesota a confirmat apartenenţa lui Wells la masonerie. Wells dorea să acţioneze mai deschis şi mai intens, de aceea a sugerat schimbarea numelui, din Fabian Society în British Socialist Society (Societatea socialistă Britanică). Conducerea conspirativă a grupului nu a fost de acord cu această sugestie, iar în 1908 Wells a părăsit grupul.Scopul secret al Fabian Society era acela de a întemeia o societate ateistă, fără clasă, o societate socialistă care să pregătească drumul către victoria finală – comunismul. În 1891, grupul s-a alăturat Internaţionalei a doua, organism creat de către francmasoni cu intenţia de a transforma Anglia într-o ţară socialistă.
În 1890, fabianiştii au părăsit Partilul liberal. Ulterior, ei au ajutat la fondarea Comitetului de reprezentare al laburiştilor, care în anul 1906 a devenit Partidul laburist şi în 1918 a preluat toate ideile principale ale Fabian Society.

Un stat mondial, un singur guvern

În preajma anului 1946, Fabian Society avea 8.400 de membri, printre care Bertrand Russell, (Panditul) Motilal Nehru, tatăl primului-ministru indian Jawaharlal Nehru, Ramsey MacDonald (prim-ministru britanic în 1924, şi în perioada 1929-35), Julian Huxley, Aldous Huxley şi John Maynard Keynes, Harold Wilson, care mai târziu a devenit prim-ministru. Aproape jumătate dintre membrii Partidului laburist erau fabianişti. Cartierul general al societăţii putea fi găsit la Londra, pe strada Dartmouth nr. 11. A fost publicat The Fabian Journal şi The Fabian News Magazine. Fabianiştii pretindeau naţionalizarea totală a industriei.

În septembrie 1902, fabianiştii Beatrice şi Sidney Webb au format un club de elită, Coeficienţii, care se întâlneau o dată pe lună la un dineu la hotelul Ermina din Londra, de obicei într-un număr de 10-14 persoane. Ceva mai târziu în acelaşi an, H. G. Wells a devenit un membru proeminent al acestui club. Alţi membri erau francmasonii Richard B. Haldane, lordul Robert Cecil, lordul Edward Grey, Bertrand Russell, lordul Alfred Balfour şi lordul Alfred Milner. Haldane, Cecil, Grey şi Millner erau miniştri ai guvernului liberal în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Liderul ideologist al „Coeficienţilor” era H.G. Wells.Mulţi dintre nobili erau membri ai lojii „Iluminaţilor”, ai Mesei Rotunde britanice, numită şi Cliveden Set, după numele familiei Astor. Lordul Waldorf Astor a devenit un puternic magnat de presă la The Times. Această organizaţie masonică fondată la data de 5 februarie 1891 şi finanţată de către francmasonul Cecil Rhodes (membru al lojii Universitatea Apollo nr. 357, şi al lojii Prince Rose Croix nr. 30), nu a făcut un secret din faptul că i-a susţinut pe Lenin şi pe Hitler. Această organizaţie de elită includea de asemeni membri ca Rudyard Kipling, Arthur Balfour şi lord Rothschild. După moartea lui Rhodes în anul 1902, lordul Alfred Milner a fost ales noul lider.
În umbra grupării Masa Rotundă au luat naştere un număr de alte organizaţii: în 1919, la Londra, Institutul Regal al „Iluminaţilor” pentru Afaceri Internaţionale – Illuminati Royal Institute of International Affairs (RIIA), în 1921, în New York, Consiliul pentru Relaţii Externe – Council on Foreign Relations (CFR), în 1925, Institutul pentru Relaţiile cu Pacificul – Institute of Pacific Relations. Cel mai important ideolog al Mesei Rotunde americane era jurnalistul fabianist Walter Lippmann. Fostul „iluminat”, profesorul Vitus Renner, a declarat fiind sub jurământ, pe data de 7 aprilie 1785: „Iluminaţii nu se tem de nimic decât de faptul că ar putea fi cunoscute numele lor reale. Ei se ascund în spatele francmasoneriei.”Purtătorul de cuvânt al acestei conspiraţii internaţionale era H. G. Wells. În anul 1884 el a primit o bursă de studiu la Şcoala Normală de Ştiinţe din South Kensington, unde, pentru o perioadă de trei ani l-a avut profesor pe Thomas H. Huxley, un avocat dedicat falsei doctrine a lui Darwin. Wells şi-a susţinut cu ostentaţie părerea sa fermă în discreditarea conceptului de Dumnezeu.
După cel de al Doilea Război Mondial, fiii lui, Huxley, Aldous şi Julian au contribuit din plin la spălarea creierelor tinerei generaţii prin muzica rock, sex şi droguri, dobândind prin aceasta controlul social. Ceva mai târziu, Wells l-a denumit pe Hitler fratele său geamăn în spirit.Încă de la începutul anului 1855, socialistul mason Alexander Herzen a remarcat: „Este cu putinţă să îndrumi pe un drum greşit o întreagă generaţie, să o orbeşti, să o abrutizezi şi să o conduci către scopuri greşite….” (Alexander Herzen – De pe celălalt ţărm, Tallinn, 1970, p. 130).
În timpul Primului Război Mondial, Wells a condus departamentul de propagandă al securităţii britanice. El a fost consilier pentru dezvoltarea echipamentelor militare în timpul ambelor războiaie mondiale. În anul 1901, Wells a publicat „Perspective ale reacţiei progresului mecanic şi ştiinţific asupra vieţii şi gândirii umane”, în care pentru prima oară a introdus ideea unei „conspiraţii deschise” care conduce „un stat mondial în care se vorbeşte aceeaşi limbă şi există un singur guvern”.

Scopul declarat: distrugerea sufletului uman

H. G. Wells susţinea că persoanele care sunt mai puţin valoroase ar trebui să fie omorâte, iar „elita” ar trebui să decidă cine trebuie să fie omorât. Wells a scris: „Cetăţenii Noii Republici nu ar trebui să aibă nici un pic de milă şi bunăvoinţă faţă de numeroasele creaturi vrednice de dispreţ şi idioate, mânate de frică, neajutorate şi nefolositoare, nefericite, care trăiesc în dezonoare, debile şi hidoase, incapabile, proaste şi născute din desfrâu.”Wells a subliniat: „Anticipez că o anumită parte a populaţiei, minoritară de altfel, profund tulburată de bolile transmisibile, precum şi de tulburările mentale, având obiceiuri respingătoare cum ar fi dorinţele nesăţioase de a se intoxica (n.t. – prin consum de alcool, tutun, alimentaţie nesănătoasă), îşi duce existenţa într-o suferinţă permanentă, şi presupun că nu ar ezita să ucidă atunci când suferinţa lor ar deveni insuportabilă. Idealul lor îi determină să ucidă la fel ca Abraham, având credinţa că trebuie să ucidă, fără a avea însă superstiţii în legătură cu moartea. Pedeapsa pentru aceasta nu ar fi moartea sau mutilarea corpului, nici mutilarea vieţii prin întemniţare, niciunul dintre aceste lucruri oribile, ci a le lua totul, în afară de memorie.” (Wells – Perspective ale reacţiei progresului mecanic şi ştiinţific asupra vieţii şi gândirii umane, Londra, 1901, pp. 299-300)
În 1905, el a publicat cartea „O utopie modernă”. Wells era de părere că o conspiraţie ar putea foarte bine să fie publică, ca o opoziţie la planurile secrete ale francmasonilor francezi.
În pamfletul său „Conspiraţia deschisă: Proiecte pentru o revoluţie mondială” (Londra, 1929), Wells a precizat trăsăturile esenţiale ale proiectului francmasonic:
– Controlul asupra resurselor naturale mondiale
– Reducerea numărului populaţiei prin declanşarea războaielor
– Înlocuirea ordinii mondiale multinaţionale, bazate pe suveranitatea naţiunilor, cu dictatura unilaterală.
Wells era de părere că existenţa statelor naţionale ar conduce inevitabil la războaie şi din acest motiv statele ar trebui să dispară. O rasă superioară ar pune atunci bazele unui nou stat mondial. Noua autoritate religioasă s-ar contura în această „conspiraţie deschisă”.
Toate acestea se potriveau cu scopurile Marelui Orient, aşa cum au fost ele publicate în 1982 în periodicul lor: „Conceptul de rasă se dovedeşte a fi nerealist faţă de descoperirile din biologie, conceptul de limite, anihilate de dezvoltarea comunicaţiilor, conceptul de clasă, slăbit de progresul egalităţii, toate aceste concepte depăşite urmează să fie abolite, pentru a integra pe deplin omul într-un cadru universal.”
Aceasta este de fapt revoluţia timpurilor moderne, adevărata revoluţie care are loc, şi de la care Marele Orient nu poate lipsi, dacă doreşte să rămână dedicat propriilor principii.” (Humanisme, noiembrie 1982, p. 84).

Wells a accentuat faptul că ideile şi moralitatea ar trebui să fie controlate într-o aşa măsură încât oamenii să dorească în mod „voluntar” instaurarea Noii Ordini Mondiale promovată de către „conspiraţia deschisă”, care va fi introdusă la momentul potrivit. „Conspiraţia deschisă” a fost plănuită ca o reţea insidioasă, un sistem care se dezvoltă ca o naţiune în interiorul unei naţiuni, care eventual înlătură naţiunea, stabilind un guvern mondial. Această reţea ar trebui să acţioneze ca „un gen de societate secretă deschisă”, ceea ce neoficial este chiar francmasoneria. Ea va influenţa şi va dirija guvernul în orice direcţie va dori. Acest tip de  „conspiraţie deschisă” se va baza pe ideile lui Darwin. Wells a menţionat: „Toate aceste valori absolute şi atitudini cu care minţile noastre sunt împovărate vor trebui să fie îndepărtate, pentru a putea permite instalarea noilor convingeri. Şi nu numai din minţile noastre trebuie să fie îndepărtate aceste convingeri, ci şi din minţile celor care urmează să devină asociaţii noştri.”

Wells a considerat că este necesar ca această „conspiraţie deschisă” să se folosească de metoda spălării creierului tinerei generaţii, pentru a crea oameni „mai buni”, folosindu-se de elemente de psihologie a maselor. El a denumit această mişcare „războiul cultural”.Potrivit lui Wells, scopul acestei „conspiraţii deschise” este acela de a distruge sufletul uman, conştiinţa şi moralitatea, şi de a transforma fiinţele umane în creaturi lipsite de voinţă. „Conspiraţia deschisă” ar conduce la devalorizarea omului, de vreme ce îl văduveşte de libertate şi îl determină să se supună unui imperiu mondial. Consecinţa acestei conspiraţii ar fi reducerea abilităţii oamenilor de a-şi da seama de cumplitele şi dementele scenarii ale psihopaţilor francmasoni.
Oamenii îi urmează pe francmasoni ca şi cum ar fi vrăjiţi, exact ca echipajul care îl urma pe demoniacul căpitan Ahab, care, rupt de realitate, îl vâna pe Moby Dick, fantomatica balenă albă. În cele din urmă, el a îngăduit chiar distrugerea vasului, de vreme ce majoritatea echipajului nu a îndrăznit să-i pună nicio întrebare lui Ahab, iar ceilalţi mai curajoşi nu i-au putut rezista. Erau vrăjiţi cu toţii de Ahab.

Liga Naţiunilor şi planurile pentru un guvern mondial

Wells a recunoscut: „Conspiraţia deschisă nu este de factură socialistă, ci doar un produs al socialismului, de la care a asimilat tot ce se putea asimila.” „Conspiraţia deschisă nu este într-atât un proces al socialismului, cât mai degrabă un plan extins, care a devorat şi digerat tot ce a fost folositor de la înaintaşii socialişti.”Planul lui Wells a fost implementat într-un mod înspăimântător în ultimii 75 de ani. Wells a fost un partizan înfocat al „globalizării”, cel mai distructiv scop al „Iluminaţilor”. În zilele noastre conspiraţia deschisă a fabianiştilor a fost condusă de fostul prim-ministrul Tony Blair.
Întâlnirile secrete ale „Iluminaţilor” erau denumite sinoduri. Cei care, în interiorul oricărui district ajungeau să deţină grade medii, atingeau nivelul de epopt (în Grecia Antică, iniţiat în secretele eleusine) şi constituiau un sinod. Fiecare district avea nouă epopţi. Munca lor consta in propaganda prin care creau opinia publică. Potrivit constituţiei Weishaupt, pusă la punct de cel care a înfiinţat ordinul „Iluminaţilor”, cei care aveau gradul de epopt erau responsabili de formarea opiniei publice. În numele ştiinţei, scopul „Iluminaţilor” era acela de a întoarce lumea pe dos. Epopţii acţionează ca apostoli. Cei care ating acest grad trebuie să îşi abandoneze credinţa în Dumnezeu (Augustin Barruel – Studii care ilustrează istoria iacobinismului, Londra, 1797). Wells a fost un astfel de epopt.
Bineînţeles, există şi grade mai mari, ca Iniţiat al Sanctuarului Gnozei, Rex Summus Sanctissimus, Frater Superior, şi Cap în afara Ordinului (gradul al 12-lea). Deasupra tuturor este Consiliul Suprem al ordinului, ai cărui membri sunt denumiţi areopagi. Preşedintele lor este regele secret al „Iluminaţilor”, al cărui nume şi adresă este cunoscut doar areopagilor. Areopagii reprezintă clasa invizibilă, partea nevăzută a conspiraţiei.
Dacă datorită unor fapte penale săvârşite de un membru al „Iluminaţilor” există riscul ca unele secrete ale ordinului să ajungă pe mâini greşite, acesta trebuie să se sinucidă. Conducerea pretinde sinuciderea în astfel de cazuri. Pentru a proteja secretele ordinului, adeptul Serge de Portugalia s-a sinucis în anul 1790. Constituţia Weishaupt preciza: „Nici o putere din lume nu îl poate salva pe cel care ne trădează.”Francmasonii aveau nevoie de o organizaţie internaţională, capabilă să monitorizeze toate naţiunile. Aceasta a fost înfiinţată la Paris, pe data de 28 aprilie 1919, purtând numele de Liga Naţiunilor, la iniţiativa francmasonilor Woodrow Wilson (1856-1924, Preşedinte al SUA în perioada 1913-1921) şi Jan Christiaan Smuts (1870-1950, prim-ministru al Africii de Sud în perioada 1919-1924), şi a fost iniţial condusă de francmasoni în frunte cu James Eric Drummond (politician englez liberal, 1876-1951) şi Joseph Avenol (1879-1952). Satutul Ligii Naţiunilor a intrat în vigoare pe data de 10 ianuarie 1920 şi potrivit propagandei sale ar fi trebuit să pună capăt tuturor războaielor.
Elita masonică a fost cea care a instigat Primul Război Mondial, care a durat patru ani, trei luni şi 11 zile. În timpul acestui război au fost omorâţi opt milioane de soldaţi, aproape 20 de milioane de civili au murit datorită bolilor, foametei şi a schimbărilor sociale. 20 de milioane de soldaţi au fost serioşi răniţi iar 3 milioane au fost scoşi din luptă. Războiul a costat 100 milioane de dolari pe zi. În timp ce guvernul francmason avea propriile preocupări, oamenii de afaceri englezi vindeau mâncare germanilor, prelungind astfel războiul cu câţiva ani. Livrările se efectuau prin intermediari din Scandinavia. Ceva mai târziu, elita masonică a oferit soluţia sa, şi anume, Liga Naţiunilor, care oficial ar fi trebuit să stabilească pacea şi cooperarea între naţiunile lumii, să devină un guvern mondial.Convenţia Marii Loje din Franţa din anul 1922 a recunoscut că Liga Naţiunilor ar trebui să conducă Statele Unite ale Europei, precum şi o federaţie mondială a statelor (Vasili Ivanov – Serviciile secrete şi francmasoneria rusă de la Petru I până în ziua de azi, Moscova, 1997, p. 476).
Această tentativă s-a soldat cu eşec. Pe data de 25 septembrie 1919, Senatul Statelor Unite a votat împotriva membrilor Ligii Naţiunilor. Atunci când preşedintele Woodrow Wilson a fost informat, a făcut o depresie nervoasă. La scurt timp după aceea el a suferit un atac cerebral în urma căruia i-a paralizat partea stângă a corpului. Pe data de 19 martie 1920, Senatul a votat din nou împotriva deciziei ca Statele Unite să se alăture Ligii Naţiunilor. Germania constituia cel mai mare obstacol în realizarea planurilor pe care şi le făceau membrii Mesei Rotunde britanice, de a implementa un guvern mondial care să fie condus de la Londra şi New York. Lordul Lionel Rothschild a fost membru cu puteri depline a Mesei Rotunde, a finanţat atât pe magnatul Cecil Rhodes, cât şi pe liderul francmasoneriei britanice Alfred Milner. În acest fel ei au fost capabili să construiască imperiile lor miniere (DeBeers Consolidated Mines) în Africa de Sud. Rothschild a fost mulţumit de Milner, mai apoi l-a numit preşedinte al companiei miniere Rio Tinto Zinc.Înainte de Primul Război Mondial francmasonul de grad înalt Rene Viviani (1863-1925), a fost prim-ministru al Franţei. După război el a reprezentat Franţa la Liga Naţiunilor.soviet story

THE SOVIET STORY (2008)
 
„Uniunea Sovietică a ucis peste 20 de milioane de nevinovaţi, bărbaţi, femei, copii. Zeci de milioane de oameni au fost asasinaţi deoarece nu s-au adaptat rigorilor „revoluţiei sociale” şi ale formării „omului nou”. “The Soviet Story”, în regia lui Edvins Snore, este „povestea sovietelor” – povestea masacrelor politice puse la cale în numele unor utopii dictatoriale criminale: comunismul şi nazismul (mai nou imperialismul neocolonialist cu masca demo(n)cratiei n.n.)”
Povestea unor experimente sociale diabolice, cu milioane şi milioane de victime nevinovate aruncate în gropi comune, care n-au avut nici măcar dreptul la memorie. Orice rezistenţă era pedepsită. Filmul începe cu genocidul înfometării din Ucraina (din cadrul URSS), ordonat de Stalin: a exterminat 7 milioane de oameni numai în iarna anilor 1932-1933 – şi n-a protestat nimeni din Occident, deşi se cunoştea situaţia.
Zeci de milioane de oameni au fost asasinaţi deoarece nu s-au adaptat rigorilor „revoluţiei sociale” şi ale formării „omului nou”. Marx vorbea de „holocaustul revoluţionar”, el e creatorul genocidului politic, el a scris primul despre necesitatea exterminării rasiale, subliniază filmul. Lenin i-a desăvârşit opera. Hitler a învăţat multe de la marxism, nazismul era naţional-socialist (comunismul era internaţional-socialist). Uciderea în masă era justificată nu numai ca o necesitate ideologică scelerată, ci şi ca o „selecţie naturală” (paraziţii din societate, care nu produceau, trebuiau lichidaţi; până şi dramaturgul George Bernard Shaw, premiat Nobel, a fost un susţinător al acestor epurări). În URSS sunt exterminaţi „duşmanii de clasă”, nu contează rasa (cum conta la nazişti). A fost introdusă în 1935 tehnologia asasinatului şi a execuţiei în închisori, a gropilor comune (Stalin avea plan, care era suplimentat, „să fie împuşcaţi 17.000 de duşmani de clasă azi”). Între 1937 şi 1941 au fost ucişi 11 milioane de oameni. Hitler era un admirator al holocaustului lui Stalin. El a pus la punct Noua Ordine Mondială, făcută să distrugă veche ordine din Europa. “The Soviet Story” ne aminteşte că se semnează Pactul secret dintre dictatorii Hitler şi Stalin în 1939 de împărţire a Europei („Pact pecetluit cu sânge”), el a provocat şi a întreţinut al doilea război mondial şi apoi „războiul rece” postbelic. Despotismul comunist e egal totalitarismului nazist. Sovietele şi SS colaborau, NKVD (poliţia secretă sovietică, viitor KGB) instruia GESTAPO pe seama torturii, naziştii au preluat de la sovietici lagărele de concentrare. Acum apar arhitecţii holocaustului evreilor, cu exterminarea în camerele de gazare (Stalin era un antisemit convins, atrăgea atenţia un om de al lui exilat, Troţki, că Stalin şi Hitler erau la fel). Tovarăşii erau uniţi de crimele politice. La Katin rezerviştii polonezi (ofiţeri, prizonieri de război) au fost împuşcaţi în masă în ceafă în 1940 de NKVD, 20.000 de oameni neînarmaţi: „a fost un asasinat industrial”. Masacrele au Uniunea Sovietică a ucis peste 20 de milioane de nevinovaţi, bărbaţi, femei, copii. continuat, spune filmul. Deportările în cadrul URSS (în Siberia, în principal) s-au asemănat deportărilor în vagoane de vite şi lagărelor de concentrare naziste, KGB a făcut experimente înfricoşătoare pe oameni, transformaţi în cobai. Nimeni nu a pedepsit crimele de război, nici crimele politice postbelice ale URSS, cu zeci de milioanele de victime, Europa civilizată tace şi azi, fiindcă Europa depinde de gazul şi petrolul rusesc. Uniunea Sovietică a ucis peste 20 de milioane de nevinovaţi, bărbaţi, femei, copii. Un film zguduitor.
Interviurile cu foşti ofiţeri de informaţii evidenţiază detalii şocante. “The Soviet Story” s-a filmat în mai mult de doi ani în Rusia, Ucraina, Letonia, Germania, Franţa, Regatul Unit, Belgia, iar materialele pentru documentar au fost adunate de regizor timp de mai bine de zece ani.”

Liviu Ioan Stoiciu Sursahttp://2blackjack1.wordpress.com/2013/10/28/povestea-sovietelor/
De anul2008 masonii au decis să acorde zilei de 12 martie o semnificaţie proprie. Căci pe 12 martie 2008 Marea Lojă Naţională din România a primit recunoaşterea masonică supremă din partea Marii Loji Unite a Angliei (United Grand Lodge of England – UGLE), supranumită şi Loja Mamă a Lumii. In imaginea de mai jos aveti faxul, postat pe site-ul masonilor romani, care confirma recunoasterea facuta in graba inaintea intrunirii lojilor NATO la Bucuresti.

Ce fel de organizatie este loja mama putem observa studiind sigla UGLE – United Grand Lodge of England. Putem vedea foarte clar cei 2 „ingeri” protectori, care sunt de fapt demoni, avand copite in loc de picioare. dovezi de netăgăduit că francmasoneria este o sectă satanică:

Cu cât aflăm mai multe despre francmasonerie, cu atât ne convingem cât de malefică este această organizaţie. Zugrăvită pe dinafară în frumoasele culori ale unei societăţi de caritate şi întrajutorare, francmasoneria se revelează la o cercetare mai atentă în adevărata ei lumină, aceea a unei secte satanice.

Francmasoneria îl venerează pe Lucifer – Satan

Francmasoneria a susţinut mereu că se închină Marelui Arhitect pe care îl prezintă ca fiind Dumnezeu. Afirmaţiile unor francmasoni importanţi, simbolurile utilizate în ritualurile şi emblemele masonice demonstrează că masoneria este o sectă satanică şi că acest Mare Arhitect nu este Dumnezeu Tatăl, ci Satan-Lucifer.
Albert Pike (foto) a fost şi este încă una din cele mai proeminente figuri masonice ale Ritului Scoţian, iar ideile sale au fost de multe ori catalogate drept sataniste. Cu toate acestea în numărul din ianuarie 1990 al revistei New Age Magazine, editată de aripa din Charleston SUA a Ritului Scoţian, lucrarea cea mai importantă a lui Albert Pike – „Morală şi dogmă”, scrisă în 1871 – este prezentată ca fiind „un ghid masonic pentru viaţa de zi cu zi.” (1) Într-un alt jurnal masonic publicat pe Internet, aparţinând tot Ritului Scoţian (Scottish Rite Journal) găsim următoarele elogii la adresa lui Albert Pike, care demonstrează ce rol important joacă acesta şi astăzi în cadrul Ritului: „Cândva fratele Mark Twain observa că se poate stabili caracterul unui popor după caracterul oamenilor sau evenimentelor pentru care acesta ridică monumente. Acest lucru este probabil adevărat. În cazul lui Albert Pike este. Numele său a fost atribuit unor şcoli, străzi, burse, vitralii, loji masonice, unui parc şi chiar unui parfum pentru bărbaţi.” (2)
Acest citat semnificativ ne face să realizăm cât de mult şi-au pus amprenta „valorile” masonice asupra societăţii moderne. Îngrijorător, dat fiind ce idei propovăduia Albert Pike. Francmasonii se apără încercând să îl prezinte pe Albert Pike drept un personaj marginal, puţin citit şi cunoscut. Cum se face atunci că acestui personaj atât de „puţin important” pentru francmasonerie i s-a ridicat drept memorial, loc în care este şi înmormântat, House of Temple (foto) din Washington DC, adică exact sediul central al Consiliului Suprem de grad 33 al Ritului Scoţian? Parafrazând citatul de mai sus am putea spune că putem cunoaşte natura francmasoneriei după persoanele căreia îi ridică monumente.
În iulie 1889 Albert Pike trebuia să participe în calitate de Suveran Pontif al Francmasoneriei Universale (un rang foarte înalt în francmasonerie) la Convenţia Supremului Consiliu de la Paris, unde urma să se găsească soluţia pentru o dispută dintre lojile franceze şi cele engleze. Conflictul izbucnise pe marginea unei probleme cheie, aceea a zeităţii sau divinăţii căreia i se închină masonii. Francezii considerau că nu trebuie să existe alt Dumnezeu decât omul sau omenirea, concepţie care a dat naştere apoi unui nou curent cultural, impus sub numele de umanism. Englezii nu erau de acord şi susţineau necesitatea existenţei unei componente religioase.
Albert Pike avea rolul de a concilia cele două tabere, gradul înalt pe care îl deţinea permiţându-i să cunoască natura adevăratei „zeităţi” căreia i se închinaseră fără să ştie masonii dintotdeauna. Întrucât sănătatea nu îi permitea să facă drumul până în Franţa, Albert Pike a trimis o scrisoare din care au fost reproduse fragmente în publicaţiile masonice ale vremii, atât în Franţa cât şi în Anglia. Iată ce scria el: „Ceea ce trebuie să spuneţi mulţimii este că îl venerăm pe Dumnezeu, dar că este vorba de acel Dumnezeu care este adorat fără nici un fel de superstitiţie. Pentru voi însă, Suverani Mari Inspectori Generali (adică gradul 33 în Ritul Scoţian n.n) vom spune aşa, şi aşa veţi repeta iniţiaţilor de grad 32, 31 şi 30: religia masonică trebuie să fie menţinută de către toţi iniţiaţii gradelor înalte în puritatea doctrinei luciferice.[…] Adevărata şi pura religie filozofică (masonii îşi spuneau şi filozofi n.n.) este credinţa în Lucifer, egalul lui Dumnezeu.” (3)

Un monstru oribil îşi ţese plasa în jurul Pământului

Oricât s-a strădui masonii să dezmintă sau să ascundă teribilul adevăr dezvăluit de la cel mai înalt nivel al francmasoneriei de Albert Pike, simbolurile, ritualurile şi efectele acţiunilor lor îi trădează. În mod cert cea mai mare parte a masonilor sunt doar o masă de manevră pentru cei aflaţi la nivelele înalte care cunosc natura fiinţei pe care o slujesc şi în mod deliberat îi atrag şi pe alţii în această imensă înşelăciune. Acesta este, evident, satanism.
De-abia la nivelul gradului 13 din ritul scoţian, numit Arca Regală masonii primesc dovada explicită că venerează un demon, un monstru oribil. La acest grad li se revelează numele şi înfăţişarea Marelui Arhitect. Iată ce a descoperit Iuri Lina: „Realitatea din spatele scenei se arată a fi complet diferită pe măsură ce urci în grad. În ţările creştine francmasoneria este zugrăvită într-o haină creştină, în ţările islamice într-una musulmană, etc. În realitate ordinul venerează o altă fiinţă, pe Marele Arhitect al Universului, numit Jahbulon (foto) a cărui natură seamănă foarte mult cu cea a lui Lucifer. Doar după ce ajunge la gradele înalte, francmasonul este informat că Marele Arhitect al Universului este numit Jahbulon. La gradul Royal Arch este revelată înfăţişarea lui. El are corp de păianjen şi trei capete, unul de pisică, al doilea de broască şi al treilea de om.” (4)
Cercetătorul englez Stephen Knight a realizat un interviu cu 57 de francmasoni care trecuseră de gradul 13. Aceştia au răspuns fără probleme la toate întrebările până când s-a ajuns la subiectul Jahbulon şi au fost întrebaţi „Şi cu Jahbulon cum e?” „În acel moment, relatează autorul, situaţia a devenit tensionată, au încercat să schimbe subiectul, nu au vrut să mai continue interviul sau au spus minciuni jenante.” (5)
E de înţeles deci de ce francmasonii evită să vorbească despre acest subiect. Ei venerează un demon îngrozitor, a cărui reprezentare este o cumplită pervertire a Treimii divine. Acest păianjen cu trei capete îşi întinde plasa peste întreaga planetă pentru a prinde în capcana sa cât mai multe suflete. De aceea deasupra uneia din cele două coloane care stau la intrarea în orice templu masonic se află un glob pământesc prins într-o plasă. Acelaşi simbol apare şi pe steagurile unor organizaţii mondiale de origine masonică ca o expresie a capcanei masonice planetare actuale.
Demoni pe frontispiciul masoneriei britanice
Simboluri sataniste apar pe clădirile cele mai importante ale masoneriei. Sediul central al Marii Loji Unite a Angliei din Londra, numit Masonic Hall, leagănul francmasoneriei mondiale moderne poartă chiar deasupra intrării o emblemă masonică (foto) pe care a răspândit-o apoi în întreaga lume. Aceeaşi emblemă serveşte drept firmă şi pentru un restaurant (foto) din apropiere destinat masonilor. Pe aceasta din urmă se vede şi mai clar că fiinţele care ţin scutul din mijloc au aripi de înger şi copite în loc de picioare, ca şi cum ar fi demoni.
Sub aceşti îngeri cu copite, adică îngeri decăzuţi se află următoarea inscripţie definitorie pentru doctrina francmasonică:  „Audi, Vide, Tace”  adică „Auzi, Vezi şi Taci” sau mai precis păstrează secretul indiferent de ceea ce vezi şi auzi în interiorul francmasoneriei. Acest motto este o formă prescurtată a unui proverb latin „Audi, vide, tace, si vis vivere (remanere) in pace” – „auzi, vezi şi taci dacă vrei să trăieşti/să fi lăsat în pace”. Semnificativ, putem spune şi perfect ilustrat de faptul că toţi cei care nu tac cu privire la adevărata natură a masoneriei nu sunt lăsaţi să trăiască în pace.
A fost nevoie ca francmasoneria să îşi creeze în jur această veritabilă conspiraţie a tăcerii tocmai din cauza naturii sale satanice, pentru a-şi ascunde oribilul secret. Dacă ar fi doar o organizaţie de caritate şi întrajutorare aşa cum vrea să pară, ar mai fost necesare jurămintele teribile pe care le impune membrilor săi pentru ca aceştia să păstreze tăcerea? „Jur că nu voi revela niciodată secretul francmasonilor decât unui frate de lojă şi în prezenţa venerabilului mare maestru. În caz de abatere mă supun la următoarea pedeapsă: limba mea să fie smulsă, inima mea străpunsă, iar corpul meu zdobit şi transformat în cenuşă pentru a fi aruncată în vânt”… aşa sună unul din jurămintele depus de un mason.
Asemenea „jurăminte” pot aparţine numai unei organizaţii diabolice. Iar faptul că ele nu sunt doar o figură de stil este demonstrat din plin de moartea în condiţii suspecte a unor persoane care au trădat francmasoneria. (6)
Mai sunt multe lucruri de spus pe marginea acestui subiect, întrucât toate simbolurile şi ritualurile masonice sunt puternic încărcate de această semnificaţie satanică. În toate scrierile masonice vom găsi timpul măsurat în Anno Lucis nu în Anno Domini-care ia ca an zero naşterea lui Isus Christos. Anno Lucis se obţine adăugând 4000 de ani la Anno Domini, astfel că anul 2006 devine anul 6006. Masonii dezmint faptul că îşi măsoară până şi timpul raportat la Lucifer, susţinând că Lucis înseamnă lumină, şi că ar fi vorba de lumina cunoaşterii care este ceva bun.
Care este natura acestei lumini putem vedea în ilustraţiile masonice alăturate în care  este prezentat într-o formă simbolică ritualul de iniţiere în primul grad. În partea de sus a ambelor desene se află Soarele şi Luna, însă nu Soarele – care a fost dintotdeauna asociat cu Dumnezeu Tatăl luminează loja ci o altă lumină, cea a unei stele. Steaua care răsare strălucitoare şi marchează începerea unei noi ere, Noua Ordine Mondială este un simbol central în masonerie. Această stea strălucitoare este Luceafărul de dimineaţă, numit aşa de astronomii din vechime tocmai pentru este ultima stea care rămâne pe cer dimineaţa concurând lumina Soarelui, exact aşa cum Lucifer, numit şi „fiul dimineţii” se consideră egalul lui Dumnezeu.
Vedem deci cum încă de la primii paşi în masonerie totul se învârte în jurul unor concepte şi doctrine luciferico-satanice. Ceea ce uită însă francmasonii şi cei care îi conduc este că în cele din urmă lumina Soarelui devine atât de puternică încât oricât de strălucitor ar fi putut părea la un moment dat Luceafărul, în cele din urmă acesta dispare cu totul. Puterea sa nu este decât una trecătoare, iar lumina care îl face să strălucească nu este decât o palidă reflectare a luminii Soarelui. La fel se va petrece şi cu francmasoneria, care a reuşit temporar să îşi ţeasă plasa în jurul acestei planete, dar care după cum se exprima un bine cunoscut autor de dezvăluiri (4) „poartă în ea sămânţa propriei autodistrugeri” prin chiar venerarea unei fiinţe care se opune ordinii divine.
Bibliografie:

(1) John Daniel, Scarlet and the beast – A history of the war between enghlish and french masonry, vol 1, 1993, pag.52
(2) http://www.srmason-sj.org/web/journal-files/Issues/jun03/
(3) Leon de Poncis citat de John Daniel – Two faces of freemasonry, Day Publishing, Longview Texas, 2005, pag. 81-82
(4) Iuri Lina, Architects of deception – Secret history of freemasonry, 2004, pag .76, 105
(5) Stephen Knight – The Brotherhood – the secret world of the freemasonry, London, 1983 pag 273-240.

Constituirea MLNR, o unificare de faţadă a masoneriei române

Prin unificarea celor două Consilii Supreme de grad 33 ia naştere, în primăvara lui 1997, MLNR (Marea Lojă Naţională din România). Dan Amedeo Lăzărescu, un fel de Ion Iliescu al masoneriei româneşti, trebuie să se mulţumească cu un titlu onorific, Suveran Mare Comandor ad vitam (pe viaţă). Se retrage din orice funcţie executivă, iar la conducerea noii formaţiuni vine Costel Iancu, un fost violonist, dovedit a avea strânse legături cu Mafia italiană.

Ceea ce s-a petrecut în 1997 este de fapt doar o unificare de faţadă, disensiunile dintre diversele grupări masonice româneşti continuând până în prezent. Departe de a fi o structură unitară, MLNR conţinea din start cel puţin un nucleu dizident. Încă din decembrie 1995, din Marea Lojă Naţională, nucleul principal al  viitoarei MLNR condusă, la acea vreme, de Sever Frenţiu se separaseră 13 loji. Acestea s-au unit la începutul lui 1996 cu lojile de obedienţă franceză înfiinţate între timp de Dan Amedeo Lăzărescu. Ia astfel naştere Marea Lojă Naţională Unită a României (MLUNR), condusă de avocatul Vladimir Boanţă. Două luni mai târziu, Boanţă trece înapoi în tabăra lui Sever Frenţiu, urmat de trei loji din MLUNR. Astfel de schimbări vor fi şi în continuare la ordinea zilei în masoneria română şi după „unirea” din 1997 vor sta la baza a ceea ce s-a numit „Districtul Transilvania”.

Fărămiţarea României în regiuni autonome, o manevră masonică

Grupul supranumit „Districtul Transilvania” l-a avut în frunte pe masonul Andre Szakvary. Szakvary, de profesie medic stomatolog, nu vorbeşte deloc româneşte şi are cetăţenie franceză. Fiind născut la Budapesta, singura sa legătură cu România este faptul că familia sa este originară din Sibiu, dar s-a stabilit de multă vreme în străinătate. În 1994, el a devenit membru al Supremului Consiliu pentru România condus de Dan Amedeo Lăzărescu. Fusese recomandat de Henri Baranger, Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 pentru Franţa. Dan Amedeo Lăzărescu a declarat în repetate rânduri că „este vorba despre o manevră ocultă a Supremului Consiliu pentru Franţa” şi că „Henri Baranger se amestecă în treburile interne ale României. Aceste ingerinţe s-au exercitat în stabilirea componenţei şi a conducerii delegaţiilor Supremului Consiliu pentru România la reuniunile internaţionale la care am participat, culminând cu impunerea lui Andre Szakvary în locul meu.” Ceea ce atrage atenţia în această afirmaţie este tocmai faptul că problemele masoneriei sunt confundate cu treburile interne ale României, în contextul în care masonii au afirmat mereu că ei nu se amestecă în politică.

Misiunea „Districtului Transilvania” era să creeze o scindare în Loja Naţională. Şi cum masoneria este infiltrată în toate organismele statului român, se urmărea ca această scindare să fie replicată la nivel administrativ şi teritorial de instituţiile statului. Astfel, Transilvania ar fi fost rapid separată de restul României. Acelaşi principiu fusese folosit, doar că în sens invers, la 24 ianuarie 1859 pentru unirea celor două principate române. Alexandru Ioan Cuza a fost ales, cu puţin timp înainte de 24 ianuarie, conducător al celor două loji masonice principale aflate la Bucureşti şi la Iaşi, lucru ce a dus la numirea lui ca domnitor unic al Ţării Româneşti şi al Moldovei.

Revenind la „Districtul Transilvania”, voci importante din interiorul masoneriei demască planul. Dan Amedeo Lăzărescu era la acea vreme senator PNL şi a avut astfel ocazia să vorbească despre acţiunile lui Andre Szakvary într-o şedinţă a Parlamentului României: „Ceea ce se întâmplă de câtva timp în mişcarea masonică românească, şi s-a întâmplat şi sâmbătă la Cluj-Napoca, este o imensă porcărie, spune el. Câţiva parveniţi cu pretenţii de reprezentanţi ai masoneriei creează un periculos curent cu caracter antinaţional”. Costel Iancu, Supremul Comandor al MLNR este audiat în acelaşi context de Comisia parlamentară de control a SIE. În cadrul acestei audieri el afirmă că, într-o întâlnire care a avut loc la Bruxelles, „reprezentanţii masoneriei europene i-au spus clar că trebuie să se producă o împărţire a României în regiuni autonome, iar Transilvania trebuie să intre sub tutela masoneriei franceze.”

Războiul dintre masoni şi constituirea Marii Loji Naţionale a României

Pe 15 iulie 2000 MLNR, condusă de deputatul PNŢCD Gheorghe Comănescu înglobează MLUNR, condusă în acel moment de profesorul Titus Nicoară. Uniunea are loc însă doar pe hârtie, producându-se în fapt de-abia pe 24 ianuarie 2001. Timp suficient pentru ca Eugen Ovidiu Chirovici să ajungă la conducerea MLUNR. După înglobarea MLUNR în MLNR Chirovici devine adjunctul lui Comănescu, fiind numit Pro Mare Maestru, iar pe 8 noiembrie 2003 este ales Mare Maestru, funcţie pe care o deţine şi astăzi.

Corupţia din MLNR este demascată de Nicu Filip, primul Mare Maestru român de după 1989. Acesta convoacă în martie 2002 o întâlnire extraordinară la Braşov unde 15 loji demit întreaga conducere a MLNR şi îl aleg prin vot deschis ca Mare Maestru pe Viorel Dănacu, unul dintre apropiaţii lui Nicu Filip. Aşa ajunge Mare Maestru Viorel Dănacu, fost maior în Ministerul de Interne, la numai o lună după intrarea în masonerie. Ca răspuns, Gheorghe Comănescu organizează şi el o adunare la Bucureşti şi îi exclude pe disidenţii din Braşov. Ia naştere astfel Marea Lojă Naţională a României.

„Băieţii deştepţi” din afacerile cu energie electrică protejaţi de masonerie! 

Alte două loji: Marea Lojă Unită din România condusă de Augustin Manu şi Petru Steţiu şi Marea Lojă a României condusă de Corneliu Vişoianu s-au unit în octombrie 2003 şi au format Confederaţia Marilor Loji din România de Rit Scoţian Antic şi Acceptat. Suprem Mare Comandor al acestei Confederaţii a fost ales nimeni altul decât Andre Szakvary, cel care trăgea, în anii ‘90, sforile pentru dezmembrarea  României.

Corneliu Vişoianu este un personaj uns cu toate alifiile. Descendent al lui Constantin Vişoianu, fost ministru de externe al României, el este foarte bun prieten şi partener de afaceri cu Bogdan Buzoianu, mason în Loja Alpina din Elveţia şi Pro Mare Maestru în Marea Lojă a României. Deţine împreună cu acesta firma B&C Consulting care s-a ocupat, în 2000, de campania electorală a PNL din mai multe judeţe, printre care şi Prahova, fieful lui Dinu Patriciu.

Bogdan Buzoianu este unul dintre „băieţii deştepţi” din afacerile cu energie electrică, patron la Energy Holding şi protejat al premierului Tăriceanu. Între el şi Tăriceanu (el însuşi fiul adoptiv al masonului Dan Amedeo Lăzărescu) există o strânsă colaborare încă din 1997. La acea vreme, Tăriceanu era ministru al industriei şi comerţului în guvernul Ciorbea şi l-a ales pe Vişoianu ca PR în negocierea contractului Petrom. Valeriu Stoica, vicepreşedinte al PNL până în 2001 şi preşedinte PNL în perioada 2001-2002 a declarat, de altfel, că Tăriceanu este membru al Marii Loji a României şi că a încercat să îi racoleze pe toţi liderii PNL pentru această grupare.

Evaziuni fiscale, afaceri dubioase şi imoralitate certă

Pe teritoriul României mai activează şi alte Mari Loji tot „naţionale”. Un loc aparte în peisaj îl ocupă masoneria feminină prin Marea Lojă Feminină a României condusă de Anca Nicolescu. De numele ei este legat un episod care spune multe despre caracterul unor membri ai masoneriei. Masonul Horia Nestorescu Bălceşti povesteşte, într-un articol din Ziua semnat de Miruna Munteanu: „Szakvary a fost propulsat în lumea masonică de legătura sa amoroasă cu Anca Nicolescu, cu care ulterior s-a şi căsătorit. Anca Nicolescu era asistenta personală a doctorului Alexandru Chiriceanu, Mare Cancelar în Supremul Consiliu de grad 33 în exil al lui Marcel Shapira. Chiriceanu se bucura de mare trecere în ochii fraţilor din România din organizaţia lui Dan Amedeo Lăzărescu. Chiriceanu a murit în Franţa, fapt ascuns de Anca Nicolescu timp de un an. L-a înmormântat şi a răspuns la corespondenţă în locul lui. Am eu scrisori trimise de Chiriceanu mort. Era mort, dar el ne dădea indicaţii preţioase. Am aflat de moartea lui de la Interpol.”

Ritul Memphis-Misraim este condus de un alt personaj implicat în afaceri dubioase:  Gheorghe Florea. Acesta a fost ajutat pe linie masonică să obţină pe nimic fabrica de bere şi lichioruri Bragadiru. Sub protecţia fostului ministru de finanţe, Mihai Tănăsescu (PSD), şi el mason, Gheorghe Florea a făcut trafic cu produse alcoolice şi a prejudiciat bugetul de stat cu 1300 de miliarde de lei vechi. Din grupul său masonic mai fac parte: Bebe Ivanovici, Ovidiu Tender,  Alexandru Petre, Matei Vintilă (fost senator PSD), Constatin Niţă (deputat PSD de Braşov şi vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare de Control al SIE), dar şi ofiţeri de rang înalt din MAI, MAPN, SIE, SRI cum ar fi Andrei Anăstăsescu, (soţul avocatei lui Adrian Năstase din procesul Zambaccian) sau Ion Stan (preşedintele PSD Dâmboviţa şi fost preşedinte al Comisiei Parlamentare de Control SRI).

Acapararea tuturor funcţiilor importante din stat de o grupare care zice că nu face politică

Conform unor statistici recente MLNR numără astăzi 6200 de membrii organizaţi în 203 loji. Puţini, dar plasaţi în poziţii cheie în toate structurile statului român, în afaceri, în justiţie, în învăţământ, în medicină, în biserică şi în armată. Radu Timofte, făcea în 1993, pe vremea când era vicepreşedinte al Comisiei de Apărare a Senatului, o declaraţie care este încă de actualitate: „tendinţa masoneriei, din ce în ce mai vizibilă, de a acapara toate funcţiile importante în stat reprezintă un pericol pentru România.”

Masonii au afirmat mereu că nu se amestecă în politică, înţelegând prin aceasta faptul că „nu se implică în partizanate politice” cum spunea Eugen Ovidiu Chirovici. Ori nici nu au nevoie să fie partizani cu un partid sau cu altul din moment ce ei sunt dincolo de culorile politice de faţadă. Ajunşi în lojă, membrii masoni ai partidelor aparent adverse îşi dau mâna şi servesc în urma jurămintelor prestate doar interesul masonic. Printre fraţii de lojă, puternic implicaţi în politică, din moment ce ocupă sau au ocupat poziţii de conducere în instituţiile statului se află:

Petre Roman – prim-ministru al României (1989-1991), preşedintele Senatului României (1996-1999).

Radu Vasile – prim-ministru al României (1998-1999). Începând cu 2000 senator PD.

Adrian Năstase – ministru de Externe (1990-1992), prim-ministru al României (2000-2004), preşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte executiv al PSD (2005-2006). Cavaler de Malta şi membru al Clubului  Rotary.

Călin Popescu Tăriceanu – ministru al Industriei şi Comerţului (1996-1997), deputat PNL (1996- 2004), prim-ministru al României din 2004.

Mugur Isărescu – prim-ministru al României (1999-2000), guvernator al Băncii Naţionale a României. Membru al Clubului de la Roma şi al Comisiei Trilaterale.

Teodor Meleşcanu – ministru de Externe (1992-1995).

Adrian Severin – vice prim-ministru şi ministru de Externe (1996-1997), deputat în Parlamentul României (1992-2007), europarlamentar.

Bogdan Olteanu – preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, finul lui Tăriceanu.

Andrei Pleşu – ministrul Culturii (decembrie 1989-1991) şi  ministru de Externe (1997-1999)

Doru Ioan Tărăcilă  – ministru de Interne (1994-1996), senator PSD, vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului.

Victor Babiuc – ministru al Apărării (1996-2000), din 2005 preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Sorin Frunzăverde – ministrul Apărării (2000)

Vasile Mihalache – primarul sectorului 4 Bucureşti (2000-2004)

Dan Voiculescu – fost preşedinte al Partidului Conservator, senator în Parlamentul României.

Attila Verestoy – senator UDMR din 1990. Din 2003 a fost numit „asistent al Marelui Maestru (Eugen Ovidiu Chirovici) pentru Transilvania”.

Lista este mult mai lungă. Practic, nu există poziţie importantă a statului care să nu fie ocupată de un mason. Făcând un calcul simplu şi pornind de la datele pe care le deţinem în prezent, cel puţin cinci din cei opt prim-miniştri ai României din perioada post-comunistă au fost masoni. La fel stau lucrurile şi în celelalte cazuri.

În 2004, în timp ce Marele Maestru al MLNR, Eugen Ovidiu Chirovici era preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Guvernului României, masoneria a fost declarată „asociaţie de utilitate publică”. Acest statut este acordat doar acelor organizaţii a căror activitate se desfăşoară „în interes general sau comunitar”. Din acest moment, masoneria are în mod făţiş o serie de avantaje, cum ar fi acela de a primi terenuri şi imobile în regim special sau acela de a fi finanţată de la bugetul de stat, adică din taxele şi impozitele plătite de fiecare român. Caracatiţa masonică este infiltrată la toate nivelurile statului, ceea ce le permite fraţilor să îşi creeze cadrele legislative care le servesc cel mai bine interesele. Cei mai mulţi dintre ei sunt atât de siguri că nimeni nu îi va trage la răspundere pentru ceea ce fac, încât faptele şi abuzurile lor sunt de notorietate publică. Toate ştirile, toate dezbaterile, toate aşa zisele investigaţii jurnalistice care prezintă marile cazuri de corupţie nu au însă nicio valoare, atâta vreme cât nu afirmă sus şi tare că relaţiile masonice din culise stau la baza dezastrului social, economic şi politic în care a fost adusă România.

Bibliografie:
1. Armaghedonul masonic, 2007
2. Dorin Băleanu, Radu Comănescu: Iluştrii francmasoni ai României, editura Europa Unită, 2003.
3. Valentin Manoliu: Dezvăluiri uluitoare despre modul în care este afectată România de gigantica conspiraţie internaţională a Noii Ordini Mondiale, Editura Sapienţia, 2006
4. Ralph Epperson, Masonry: Conspiracy Against Christianity – Evidence That the Masonic Lodge Has a Secret Agenda, ed. Publius Press
5. John Ankerberg, John Weldon, The Facts on the Masonic Lodge, ed. Harvest House Publishers (January 1, 2003). Pentru alte detalii despre istoria masoneriei va recomandam filmul lui Juri Lina „Luciferienii – emisarii lui Jabulon”, din care puteti afla originile si legaturile masoneriei cu templierii, illuminati, comunismul, socialismul, kabala, magia, satanismul si subjugarea omenirii intr-o dictatura globala.

Cum au fost măcelăriti civilii români din Transilvania în 1940!Copii sfârtecaţi, femei violate, gravide tăiate cu baionetele ,capete retezate,etc

misterex

Una dintre cele mai negre pagini din istoria României a fost dominaţia horthystă în Transilvania de Nord Vest, din 1940 până în 1944. Trupele maghiare care au ocupat regiunea în septembrie 1940 au supus populaţia românească unui crunt masacru. Mii de români au fost ucişi şi schingiuiţi cu o cruzime greu de imaginat.

Au trecut 75 de ani de la una dintre cele mai mari atrocităţi suferite de poporul român. În septembrie 1940, mii de oameni erau schingiuiţi şi ucişi cu cruzime doar fiindcă se născuseră români şi fiindcă locuiau în Transilvania. Supravieţuitorii masacrelor din Transilvania de Nord-Vest, ajunsă timp de patru ani sub stăpânire maghiară, vorbesc despre atrocităţi greu de imaginat şi greu de descris în cuvinte. Povestea măcelurilor din Transilvania începe odată cu Dictatul de la Viena. Încheiat la 30 august 1940 cu participarea Germaniei naziste şi a Italiei fasciste, acest act obliga România la cedarea unui teritoriu uriaş din Transilvania, Ungariei condusă de Miklos Horthy, de orientarea fascistă. Practic din luna septembrie, zona de nord-vest a Transilvaniei, mai precis 43.492 de kilometri, trebuia cedată Ungariei horthyste. În această zonă erau cuprinse şi Crişana, dar şi Maramureşul. Populaţia care intra sub jurisdicţia maghiară număra peste 2,5 milioane de locuitori, mai mult de jumătate fiind români. Maghiarii şi secuii reprezentau 37,1% din populaţia acestei regiuni. Pe 5 septembrie 1940, la ora 7.00 dimineaţa trupele maghiare au trecut graniţa în zona Sighetu Marmaţiei. Erau două corpuri de armată cu efective de peste 300.000 de soldaţi. La doar trei zile de la pătrundere armatei maghiare în Transilvania a început măcelul. Românii, evreii şi ţiganii au fost ucişi într-un mod înfiorător.

Începutul apocalipsei: crimele de la Nuşfalău

mistere1

Martorii zilelor cumplite din septembrie 1940 spun că încă din prima zi au început represaliile. De exemplu Hrior Victor Văleanu din Satu Mare spune că încă din prima zi a intrării trupelor au început şicanele şi interdicţiile. „Limba română a fost cu totul înlăturată şi chiar cei care ştiau înainte bine româneşte răspundeau în ungureşte şi dacă continua cineva a vorbi îl lăsau fără răspuns, ori îi spuneau «nem tudok oláhul», iar arestările au început după două-trei zile”, povestea acesta. Pe 8 septembrie, trupele maghiare intrau în Nuşfalău, în apropiere de Şmileul Silvaniei. Aici teroarea s-a dezlănţuit. Ceea ce s-a întâmplat la Nuşfalău poate fi găsit în rapoartele din 1946, mai precis dintr-o sentinţă publică a Tribunalului Popular, prin care erau condamnaţi cei care au participat la măcel. În timpul unui raid maghiar au murit nouă persoane. Oameni nevinovaţi care se întorceau de la muncă acasă. Cel puţin asta arată raportul. Au fost prinşi de un soldat ungur şi de un localnic de etnie maghiară. Iniţial erau şi două femei. Au fost eliberate, în timp ce bărbaţi su fost duşi de mai mulţi soldaţi care s-au alăturat primilor doi şi au fost ucişi cu baionetele.

Masacrul de la Treznea

Coloanele de ostaşi maghiari au ajuns şi în zona Sălajului. În această regiune, în localitatea Treznea, situată la 15 kilometri de Zalău, a avut loc unul dintre cele mai brutale masacre din perioada dominaţiei horthyste. Nu mai puţin de 93 de români au murit, ucişi cu bestialitate. Era 9 septembrie 1940 şi oamenii din Trăznea, fiind cald afară, se aflau la muncile câmpului. Atunci întră în sat batalionul 22 de grăniceri Debrezcen sub comanda locotenentului Akoszi. Fără avertisment, soldaţii horthysti trag în tot ceea ce mişcă. Dezlănţuie un atac violent asupra populaţiei paşnice. Primii care-şi pierd viaţa sunt nişte copii cu vitele la păscut pe imaş. Nicolae Brumar, un ţăran despre care relatau ziarele româneşti în 1941, în special ”România nouă”, a fost executat pe câmp, alături de soţie şi cele două fiice. Muzicologul Octavian Lazăr Cosma, a cărui familie a fost măcelărită la Treznea, povesteşte momentele cumplite. Vagoane cu români deportaţi şi alungaţi în 1940 FOTO martiriromani.com ”Deodată, au răsunat împuşcături, ce deveneau persistente, se auzeau strigăte de groază, neliniştea şi neputinţa îşi dăduseră mâna, soldaţi înarmaţi se războiau cu femei casnice, cu pruncii, cu moşnegii; încep să ardă case, primăria este cuprinsă de flăcări, se aude o puternică detunătură din centrul comunei, care a băgat şi mai mult oamenii în sperieţi. Grupe de cătane răscoleau gospodăriile şi, sub ameninţarea baionetelor, se făceau coloane de nevinovaţi, care erau împuşcaţi, găuriţi cu baionete, conduşi spre locuri unde urmau să fie executaţi. Motivul? Erau români.”, preciza muzicologul. Măcelul a continuat toată ziua, fiind organizate execuţii, pe câmpuri. ”Pe Meseş, se zice, groful Bay cu oamenii săi au organizat o acţiune, cerând execuţii în anume puncte. Erau vizaţi şi intelectualii satului, preotul Traian Costea, care a fost împuşcat şi lăsat pradă vâlvătăilor care cuprinseseră casa parohială. Măcelul s-a derulat cu cruzime, nemenajînd, în prima fază, pe cei care cădeau în calea armatei însetată de sânge. Nu numai români, deoarece printre victime au fost şi evrei, inclusiv copii”, îşi continuă mărturisirea Octavian Lazăr Cosma.

Prunci omorâţi în leagăn

Cu toate acestea, mărturiile cele mai cutremurătoare vin din partea unui supravieţuitor al măcelului horthyst. Este Gavril Butcovan, un sătean din Ip, localitatea ocupată de horthyşti în toamna lui 1940. Mărturiile sale se regăsesc în lucrarea ”O pagină de istorie scrisă cu sânge. Mărturiile unui supravieţuitor al masacrului de la Ip”, apărută în 2006. Scenele descrise de bătrânul supravieţuitor sunt cutremurătoare. Coloanele de soldaţi maghiari au intrat în Ip la 14 septembrie 1940. În zorii zilei s-a dezlănţuit iadul. ”Era întuneric şi m-a cuprins o frică ce nu v-o pot descrie în cuvinte. Aveam doar 16 ani. În familie eram de toţi 10 suflete. Părinţii şi 8 copii. Locuinţa era compusă din două camere. Eu, părinţii şi alţi 5 fraţi dormeam într-o cameră, iar în camera mică, ceilalţi doi frăţiori. L-am trezit pe tata, Mihai Butcovan, şi i-am spus că sunt împuşcaţi românii. (…) Strada era plină de militari horthyşti şi consăteni maghiari deveniţi părtaşi la masacru”, povesteşte în carte Gavril Butcovan, despre momentul sosirii trupelor horthyste în satul Ip. Capul familiei Butcovan a ieşit afară în întâmpinarea soldaţilor, încercând să-şi salveze familia. A fost împuşcat pe loc. Gavril Butcovan a fost şi el împuşcat de un soldat, fiindcă a încercat să-şi ajute tatăl. Soldaţii au intrat în casă şi au omorât tot ce mişca cu o cruzime fără margini. ”Inima îmi bătea tare pentru că în momentele următoare am văzut cum criminalii i-au executat pe fraţii mei. În faţa casei, la câţiva metri de mine, au ucis-o pe sora-mea, Maria, de 18 ani, care a fost împuşcată în piept cu cartuşe dum-dum. Fratele Mihai, de 8 ani, a fost împuşcat în burtă, iar surioara Ana, de 5 anişori, care, disperată, striga «Unde ești maică?!», a fost secerată de gloanţele criminalilor. Fratele Viorel, de 11 ani, a vrut sa fugă spre grădină, însă soldatul care-l urmărea l-a împuşcat în cap. Pe surioara Paulina, de doar 11 luni, «bravii» soldaţi unguri au sfârtecat-o cu baionetele în leagăn”, povesteşte în ”O pagină de istorie scrisă cu sânge. Mărturiile unui supravieţuitor al masacrului de la Ip”, Gavril Butcovan. Soldaţii s-au împrăştiat prin tot satul şi tot Butcovan povesteşte atrocităţile care au avut loc la Ip în aceea zi. Oamenii erau decapitaţi, sfârtecaţi cu baionetele şi schingiuiţi. Femeile gravide erau tăiate cu baioneta, iar pruncii nenăscuţi aruncaţi afară. ”Înainte de a fi executaţi, mulţi români au fost torturaţi, bătuţi, li s-au tăiat mâinile, nasul, urechile, limba, organele genitale, le-au fost scoşi ochii, femeilor le-au fost tăiaţi sânii şi gravidelor le-au fost scoşi feţii din burtă cu baionetele. (…) Doi bătăuşi duceau într-o desagă capul copilului Dumitru Bogza, împuşcat cu cartuşe dum-dum pe claia de gunoi, până i-a fost secţionat gâtul”, îşi continua povestirea Gavril Butcovan. Supravieţuitorul din Ip spunea că peste tot erau mâini tăiate şi cadavre. În cele din urmă, românii ucişi au fost aruncaţi în gropi comune, fără cruce însă, la ordinul expres al ucigaşilor. Şirul omorurilor şi al atrocităţilor a continuat pe tot întinsul zonei ocupate. Au avut loc masacre la Cerişa, Marca, Breţcu sau Mureşenii de Câmpie. Seria masacrelor a continuat însă şi în 1944, atunci când România a schimba armele şi a trecut în tabăra aliaţilor. Până la ocuparea Ungariei de către trupele române, administraţia horthystă a făcut sute de victime la Band, Grebeniş,Oroiu,Sărmaşu,Tărian, Prundu Bârgăului sau Mosei, începând cu septembrie 1944 şi terminând cu octombrie a aceluiaşi an.

Români salvaţi de vecinii maghiari

Nu toţi transilvănenii de etnie maghiară au luat parte la omoruri. Au exista şi cei care şi-au salvat vecinii români de la moarte. Un exemplu este familia profesorului universitar Ioan Puşcaş, salvat de la moarte de o o familie de maghiari. „În spatele nostru, în şanţ, erau o grămadă de morţi şi răniţi. Unul dintre soldaţi mi-a pus puşca la piept. Mi-am văzut moartea cu ochii. Nu ştiu de unde am avut putere, dar am început să număr ungureşte. Soldatul a rămas mirat, nu a apăsat pe trăgaci, iar eu continuam să număr, apoi am început să cânt un cântec unguresc, care mi-a venit în minte. Nu ştiu cât timp a trecut, arma lui era ţintuită încă de pieptul meu, când au apărut două fete, unguroaice, fiicele familiei Gall. Când au văzut ce se întâmplă, s-au năpustit asupra honvezilor”, povesteşte Ioan Puşcaş pentru ”Gardianul”. Profesorul avea pe atunci doar 8 ani.

Numărul victimelor horthyştilor

Conform datelor statistice oficiale primite de Secretariatul de Stat pentru Naţionalităţi, în perioada 1940-1941, au fost omorâte 919 persoane majoritatea români, peste 1.100 de schingiuiţi şi peste 15.000 de arestări. La masacru au participat trupe din armata maghiară, dar şi grupări de paramilitari precum ”Garda zdrenţăroşilor”, ”Vânătorii turanici” sau ”Ordinul vitejilor”. În 1946, mulţi cetăţeni de etnie maghiară care au participat alături de trupele horthyste la măceluri au fost condamnaţi de Tribunalul Popular. Aproximativ 100 de persoane au fost condamnate la moarte.

 

Cum a ajuns România cel mai mare exportator de forță de muncă brută în vremuri de criză

Guvernul austriac a anunțat joi că a ajuns la o înțelegere cu guvernul român și cu cel maghiar, astfel încât îngrijitorii din România să poată ajunge în Austria cu un tren special de la începutul lunii mai. Conform datelor oficiale, din cele 33.000 de persoane care au nevoie de îngrijire 24 de ore din 24, jumătate se bazează pe îngrijitori români.

Pentru a rezolva această problemă presantă, guvernul austriac s-a pus în mișcare și a negociat cu Budapesta, pentru a le permite românilor să traverseze țara cu trenul, și cu Bucureștiul, pentru a lăsa muncitorii să plece.

Nu este primul guvern care cere derogări de la restricțiile de călătorie și de izolare. Cunoaștem deja cazul Germaniei, care la rândul ei a intervenit pe lângă autoritățile române pentru a le permite muncitorilor sezonieri să vină la cules de sparanghel.

Faptul că guvernele acestor țări s-au mobilizat instituțional pentru a deschide cu toate riscurile accesul muncitorilor români arată că ei au devenit ”systemrelevant”, adică de prezența lor depinde buna funcționare a unor sectoare din economie sau din societate. Pur și simplu aceste țări nu se mai descurcă în unele activități fără ei.

În general, vorbim de forță de muncă brută, slab calificată: îngrijitoare, bone, muncitori în agricultură, culegători. Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie au ajuns și ele dependente de muncitorii Europei de Est, în special de români și de bulgari.

După izbucnirea epidemiei de coronavirus, britancii au crezut că-i vor putea înlocui cu forța de muncă locală, cu muncitorii concediați pe fondul crizei. Pentru locurile disponibile în agricultură s-au înscris 35.000 de britanici, însa doar pentru a le refuza. Numai 20% au finalizat procesul de aplicare și doar 9%, adică vreo 3000 de persoane, s-au angajat efectiv.

Britanicii nu mai vor să muncească în agricultură sau să desfășoare activități de muncitor necalificat, nici măcar în situații de criză majoră. De unde și presiunea pe guvernele acestor țări să facă ceva pentru ca produsele agricole (sparanghel, căpșuni, salată, fructe) să nu putrezească pe câmp. Oamenii trebuie să mânânce, fermele să vândă, banii să se miște.

Asistăm la o adevărată competiție în Europa pentru importul rapid de muncitori.

Guvernele trec peste restricțiile impuse propriilor cetățeni, ignoră criticile celor care-i acuză că pun în pericol sănătatea tuturor pentru a salva niște afaceri și fac tot ce le stă în putință pentru a importa forță de muncă ieftină dar vitală. Sezonierii, de pildă, sunt plăți cu 9 euro pe oră, din care se scad de cele mai multe ori cheltuielile cu mâncarea și cazarea.

Deutsche Welle a calculat cu cât rămâne în buzunar un muncitor sezonier: ”Ioan a lucrat anul trecut pentru prima dată în Germana la o întreprindere care cultiva sparanghel în apropiere de Münster. După aproape trei luni de muncă istovitoare de 10 ore pe zi fără pauză, s-a întors în ţară cu mai puţin de 1.850 de euro în buzunar. Din salariul său fuseseră reţinuţi circa 1.000 de euro pentru cazare, mâncare şi utilităţi.”

Chiar și așa, tot sunt bani mulți pentru muncitori care nu știu să facă nimic altceva. În țară, nu ar avea unde să-i câștige iar din ei vor puta trăi restul anului.

Cine sunt însă acești muncitori? De unde a apărut această masă uriașă de forță de muncă brută în România? Cum am ajuns cel mai mare exportator de brațe din Europa?

În primul rând, ei sunt dovada vie a dezastrului din sistemul de educație românesc. Distrugerea școlilor profesionale și a învățământului dual au lăsat în urmă armate de oameni fără meserie. Numărul mare de analfabeți funcțional, rezultat din toate măsurătorile PISA, tot aici se vede.

Apoi, corupția guvernelor din ultimele decenii și incompetența multor primari, incapacitatea administrativă în absorbția de fonduri europene, a mărit gradul de sărăcie în comunitățile rurale. Micile gospodării au ajuns în pragul falimentului, nici măcar agricultura de subzistență n-a mai devenit rentabilă în fața prețurilor mici din supermarket.

În toate aceste comunități lăsate în voia sorții, firmele de recrutare au găsit forță de muncă brută. Așa a început comerțul cu oameni, supervizat azi de guverne disperate că n-are cine să culeagă produsele agricole sau să facă munci pe care cetățenii lor mai educați nu le vor.

Între timp, s-a dezvoltat o industrie întreagă a comerțului cu brațe de muncă ieftine, atât de ieftine încât rentează să le aduci cu chartere plătite din banii angajatorului.

Guvernul României acceptă toate aceste derogări, cu toate riscurile de a plimba virusului dintr-o țară în alta și înapoi, conștient că nu are ce să le ofere acestor oameni și că tensiunile și problemele din societate s-ar agrava dacă ar încerca să-i țină pe loc din cauza pandemiei.

Existența lor nu este nici un motiv de mândrie pentru noi, dimpotrivă. Sunt expresia eșecului nostru. Sigur, ei trimit bani în țară, dar dacă azi erau muncitori calificați sau capabili să producă valoare adăugată în România, contribuția lor la dezvoltarea țării era mult mai mare.

Nu este doar vina lor că s-a ajuns aici.

Exportăm și medici la greu,  IT-ști sau ingineri, veți spune, nu doar necalificați. Așa e, dar ei sunt altă poveste. Ei pleacă și nu se mai întorc. Categoria de care vorbim aici pendulează între Est și Vest, cu un geamantan și o plasă de rafie, în șlapi pe aeroport.

Acești muncitori de compătimit pentru dramele, riscurile și greutățile prin care trec azi reprezintă și un motiv ca germanii, britancii și austriecii să se uite cu mai puțin dispreț la est-europenii de care se plâng mereu că le-au tulburat traiul tihnit.

Cei de care se plângeau erau însă cei veniți din Țăndărei, Teliu, Săcele sau Ferentari, mai puțin interesați de agricultură sau îngrijire. În media s-au văzut multă vreme doar ei, însă azi se văd mai ales ceilalți, muncitorii cu cârca.

Occidentul bogat admite azi că a ajuns dependent de forța de muncă brută din Estul sărac iar noi exportăm discret, fără prea multe scrupule, cea mai căutată marfă în vremuri de criză: forța de muncă brută, necalificată, rezultatul eșecului nostru ca societate

 

100 de ani de comunism: genocid, furt, rusificare si satanizarea valorilor

In 2017 se implinesc 100 de ani de cand comunismul s-a infiripat pe banii Occidentului, bazat pe sistemul elitist al Occidentului (eugenics) de a distruge oamenii si natinuile inconveniente dictaturilor national-socialiste si democratic-socialiste si prin actinile de groteasca barbaritate a salbaticilor din Est (rusii, chinezii, coreenii, s.a.).

Pentru poporul roman a insemnat sfartecarea unitatii daco-romane dintre Nistru si Tisa, genociduri, deportari, gulaguri, puscarii si moartea a peste 10% din populatia daco-romana a vechii Dacii.

In plus, a insemnat deformare, amnezie si inlocuirea valorilor autentice romanesti cu impartirea in “limbi si etnii” fanteziste (limbile “moldoveneasca” – intre Nistru si Prut- cu “valaha” din Balcani), si redenumirea monstrilor…in eroi (Ceausescu, Lenin, Stalin, Partidul Comunist/Socialist, nationalizare, tribunalul poporului, origine sanatoasa, etc.).

Copii si adulti au murit din lipsa ingrijirii medicale, a foamei, a frigului, a serviciilor sociale criminale in “raiul proletar,” cu milioanele, in acesti 100 de ani, cand guvernul comunist aresta si omora lent sau brutal populatiile civile, in timp ce tarile capitaliste au ajuns sa dea asigurari medicale, libertate de miscarea, incurajarea clasei mijlocii, maximalizarea de beneficii pentru inventatori si in general, au creat destinatii de invidiat pentru refugiatii din tarile (neo) comuniste. Comunistii au insistat sa interzica gandirea libera, miscarea libera si libertatea cuvantului si de actiune in populatiile subjugate, pana cand au fost indepartati si dupa omorarea masiva a luptatorilor pentru libertate.

Comunismul este o miscare satanista dupa cum pastorul si supravietuitorul puscariilor comuniste Richard Wurmbrand a detailat in cartea sa Marx si Satana (1). Scopul satanismului este sacrificiul de vieti umane lui lucifer. In timp ce in Crestinism, Isus s-a sacrificat pentru oameni, in satanism se asteapta sacrificarea oamenilor lui Lucifer. Sub egida ateismului, comunismul a folosit simbolismele satanice precum cel al stelei rosii, falsul Mesia (Lenin), falsul mormant “sfant” (mumia lui Lenin din Kremlin), si distrugerea de locasuri religioase cu coruperea celor care au supravietuit in numele “clasei muncitoare” (in special al locasurilor crestine).

Pentru ca satanismul solicita de la credinciosii sai “ordine prin haos” si sadism, sacrificul de tip genocid de vieti umane este o constanta precedata de abuz mintal, emotiv, fizic/sexual, duse pana la exacerbare.

Astfel vedem ceremonii satanice de “re-educare” a oamenilor pe sistem satanic, de la puscariile si gulagurile comuniste (fenomenul Pitesti), la scolile cu indoctrinare bazata pe ura, turnatorie si indoctrinarea spre genocid a copiilor, adolescentilor si a adultilor, sub titulatura inocenta de “revolutie.” Ori revolutie/revolver, inseamna intoarcerea cu fundul in sus a omenirii, care implica inainte de orice, distrugere.

Mai putin cunoscut este faptul ca si nazistii lui Hitler ca si comunistii lui Stalin si Mao au folosit etichete simpliste pentru oamenii pe care au vrut sa-i distruga, chemandu-i “inferiori” si “dusmani.” Atat Hitler cat si dictatorii comunisti s-au inspirat din lucrarile bazata pe falsele biologii si sociologii ale lui Karl Marx (2).

Iar Karl Marx a venit dintr-o familie satanica si a aplicat strategia de minciuna: Cea mai buna strategia a diavolului este ca sa ne convinga ca nu exista (ateismul). Scrierile, agenda, si actiunile generate de scrierile sale au aratat in schimb exact opusul: comunismul este un cult satanic bazat pe sacrificiu (3).

Occidentul nu numai ca tace, dar ii protejeaza pe comunisti si pe crimele lor, etichetandu-i nici mai mult nici mai putin decat “eliberatori.” Bancile globaliste au finantat si profitat dupa crimele comuniste, de la Lenin la China comunista a anului 2017. Guvernele, companiile si elitele miliardarilor din Vest, au facut pact cu si au profitat din crimele comunismului in mod continuu (4).

Datorita acestor interesuri, Vestul lauda pe comunisti, minimalizeaza, neaga si/sau acuza insasi victimele comunistilor de crimele comunistilor. Mai mult, produc maculatura de predare la copiii din scolile din Vest despre communism, prezentandu-l in termeni de povestioare, de timpul cartuliilor gen “micul Leninist” al anilor ’50 din secolul trecut (5), publicate in tarile ocupate de comunisti. Pentru adolescenti au creat moda “communist chic,” unde este un lucru ‘modern’ de a purta simboluri cu secera si ciocanul, sau alte insemne comuniste, de la chilotii de dama, la tricouri si ca nume de baruri si bauturi alcoolice (6).

Casa Alba a lui Obama a considerat normal ca sa aiba globuri de Craciun cu fata ucigasului Mao (7). Iar americanii au ridicat satatuie lui Stalin in acelasi an cand Gruzia demola statuile acestui pishopat ucigas (8).

A fost surpirnzator sa vad zilele trecute cateva panouri uriase la Times Square in New-York, cu afisuri care comemorau victimele comunistilor de-a lungul celor 100 de ani de dominatie, inclusiv informand trecatorii ca 1:5 indivizi din lume inca traieste intr-o dictatura deschis comunista (numarul tarilor cu guverne neo-comuniste deghizate drept ‘democratice,’ ridica numarul omenirii sub dictaturi de stanga la peste 20%).

A fost surprinzator nu pentru ca nu era normal comemorarea victimelor comunistilor dupa 100 de ani de dictatura, ci pentru ca aceste panouri s-au afisat in aceeasi tara unde la Georgia Stones, este chiar sapata in stanca intentia de a reduce (distruge) populatia pamantului la 500,000,000 -deci de a omora 6.5 miliarde din 7 miliarde- (9).

Ramane la discretia urmasilor victimelor comunistilor de a tine candela memoriei sacrificiului lor aprinsa in perpetuitate, pentru ca “cine uita crimele trecutului este condamnat ca sa le repete.”

Memorie eterna martirilor nostrii care au fost persecutati si care au fost sacrificati de catre miscarea satanica chemata comunism.

Adaug mai jos resurse acestor actiuni de propagare si mistificare a comunismului cu…fata muncitoreasca.

Gabriel Teodor GHERASIM, New York

 

Complotul satanic pentru un guvern mondial

Myron C. Fagan (1887-1972), gazetar, eseist, scenarist şi, după o carieră pe Broadway (1907-1930), producător de filme la Holywood (începînd din anii 1930), a contribuit, după 1945, la propaganda anticomunistă şi „antimondialistă” din SUA, mai ales prin expuneri publice. Această conferinţă este cunoscută şi sub denumirea de „The Illuminati and the Council of Foreign Relations (C.F.R.)”. Înregistrarea apare pe lista cărţilor şi a casetelor (audio şi video) recomandate în finalul cărţii soţilor Griffin, ,,Fourth Reich of the Rich”, ediţia din 2001, Clackamas, Emissary Publications, pag. 316. Acolo este menţionată şi o altă casetă audio, cu vocea lui Gary Allen, „The Establishment CFR”, o prezentare reluată ca bestseller, în 1976, ,,The Rockefeller File”, unde denunţă pe larg CFR (Gary Allen, 1976). Anthony J. Hylder, cel care a avut iniţiativa înregistrării şi difuzării conferinţei lui Myron Fagan, este un gazetar de extremă dreaptă, celebru pentru interviurile sale cu staruri ale lumii politice (Richard Nixon, Ronald Reagan) şi ale lumii spectacolului (Marlon Brando).

Versiunea în limba franceză a textului pe care îl reproducem aici (cu unele mici modificări) a fost publicată în ziarul ,,Vers Demain” din Québec, înfiinţat în septembrie 1939, de Louis Even, şef al mişcării pentru „Credit Social” din Québec, şi Gilberte Côté (devenită Côté-Mercier, 1910-2002), în septembrie 1939. Pe website-ul său, ,,Vers Demain” se autodefineşte, după cum urmează: „Ziar al patrioţilor catolici/ Pentru reforma economică a Creditului Social/ Prin educarea populaţiei/ Şi nu prin partide politice”. Promotorii ziarului animă, în acelaşi timp, şi mişcarea Pčlerins de Saint Michel, sau Bérets Blancs, care susţin că militează pentru „promovarea idealurilor catolice fidele în toate privinţele învăţăturilor Papei Ioan Paul al II-lea” (autoprezentare existentă şi la data de 25 aprilie 2005, după moartea Papei Ioan Paul al II-lea). Introducerea la textul francez al conferinţei poartă semnătura lui Melvin Sickler, unul dintre conducătorii grupării politico-religioase ,,Vers Demain”/ Pčlerins de Saint Michel.

Prefaţa lui Melvin Sickler

Les Pčlerins de Saint Michel cred cu tărie că toate relele vin din partea celor care controlează diferitele monede din lumea întreagă, a celor pe care noi îi numim, de obicei, bancheri internaţionali. O denumire mai puţin întîlnită, şi care încă este puţin înţeleasă, este cea de Illuminati.

Illuminati fac parte din elită, dintre cele mai impozante personaje de pe Pămînt, care deţin controlul asupra bancherilor internaţionali, cu scopul de a verifica întreaga lume. Agenţii lor sînt educaţi şi antrenaţi să acţioneze, din culise, la toate nivelurile guvernării. Ca experţi şi consilieri, ei modelează politicile guvernamentale, astfel încît să poată înlesni planurile secrete ale stăpînilor lor. Aceştia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu oferindu-le bani, glorie pămîntească, plăceri carnale şi pe însuşi diavolul. Cei care îi conduc pe Illuminati sînt împotriva lui Christos şi de partea Satanei. Ei rămîn, întotdeauna, în întuneric şi în anonimat, în general nimeni neavînd vreo bănuială în privinţa lor. Pentru a-şi atinge scopurile diavoleşti, se folosesc de toate popoarele. Dezbină pentru a stăpîni, procură arme şi bani ambelor părţi implicate într-un conflict, îi încurajează pe oameni să se lupte şi să se ucidă între ei, doar pentru a-şi atinge obiectivele. Încurajează terorismul şi războiul atomic şi, cu bună ştiinţă, provoacă foamete în toată lumea. Ţelul lor de căpătîi este să formeze un guvern mondial, pentru ca prin distrugerea tuturor religiilor şi a guvernelor să obţină controlul complet asupra întregii lumi. De curînd, am ascultat pe casetă o conferinţă intitulată „The History of the Illuminati”, în care autorul, Myron Fagan, explică în amănunt cine sînt Illuminati, cum şi-au început activitatea şi în ce constă conspiraţia lor, care are ca scop, de acum şi pînă la sfîrşitul Secolului al XX-lea, formarea unui guvern mondial. (Myron Fagan reia, în linii mari, informaţiile conţinute în cartea lui William Guy Carr, ,,Pawns in the Game”). Iată cîteva extrase din această conferinţă a lui Fagan, publicată în ziarul ,,Vers Demain”.

Transcrierea

Conferinţei lui Myron C. Fagan

În spatele Statelor Unite şi al Constituţiei lor se află o mică grupare de indivizi, al cărei unic obiectiv este să reducă la sclavie omenirea întregii lumi, printr-o conspiraţie satanică, pentru instaurarea unui guvern mondial. Pentru a vă face să înţelegeţi acea conspiraţie satanică, mă voi întoarce chiar la originile sale, pe la mijlocul Secolului al XVIII-lea, pentru a vă dezvălui numele celor care l-au pus în lucrare. Acest complot satanic a fost iniţiat în 1776, sub numele generic de Illuminati, fiind organizat de un anume Adam Weishaupt, care, în prealabil, se convertise la catolicism şi devenise preot. La cererea marii finanţe, el a abandonat Biserica şi, cu ajutorul financiar al bancherilor internaţionali, a organizat gruparea Illuminati. Toate războaiele ulterioare, inclusiv Revoluţia Franceză, au fost organizate de Illuminati, care a acţionat sub diferite nume şi măşti. Spun asta pentru că, odată ce existenţa lor a fost descoperită, iar planul acestora a devenit prea cunoscut, Adam Weishaupt şi marionetele sale au început să funcţioneze sub nume diferite.

Dar de ce aceşti conspiratori mondiali au ales termenul de Illuminati pentru a desemna organizaţia lor satanică? Chiar Weishaupt spune că termenul îşi are originea în acela de „Lucifer” şi înseamnă „purtătorii luminii”.

Conspiraţia luciferică

În 1770, cînd a părăsit Creştinismul, pentru a se alătura conspiraţiei luciferice, Weishaupt era un iezuit şi profesor de Drept canonic la Universitatea din Ingolstadt. A început, atunci, elaborarea unei strategii, ce ar fi trebuit să pună în mîna unui mic grup de oameni cu bani din lumea finanţelor controlul definitiv al întregii lumi, pentru ca, după o ultimă catastrofă socială şi recurgînd la un despotism satanic, să le poată impune supravieţuitorilor speciei umane ideologia luciferică. Weishaupt şi-a îndeplinit sarcina la 1 mai 1776 (ţările comuniste continuă să organizeze sărbătorirea zilei de 1 Mai în amintirea acestui eveniment). Pentru ca planul să reuşească, era nevoie de distrugerea tuturor guvernelor şi religiilor existente. Obiectivul avea să fie atins prin împărţirea masselor în tabere opuse, din ce în ce mai numeroase, pe multiple planuri (politic, social, economic ş.a.m.d.) – adică exact starea pe care o constatăm în ţările noastre. Aceste tabere opuse trebuiau înarmate şi, pentru ca ele să se lupte unele cu altele, slăbindu-şi forţele şi distrugînd, încet-încet, conducerile naţionale şi instituţiile religioase, era nevoie să fie provocate incidente.

Planul lui Adam Weishaupt

Pentru a-şi atinge scopul de dominaţie asupra întregii lumi, planul lui Weishaupt prevedea, din partea agenţilor Illuminati, următoarele acţiuni:

1. Coruperea prin bani şi sex urma să fie utilizată pentru a obţine controlul celor aflaţi în posturi de conducere pe diverse paliere ale guvernării şi în alte sectoare de activitate. Odată ce aceste persoane influente cădeau în capcanele întinse de Illuminati, ele trebuiau urmărite prin diferite forme de şantaj – ameninţarea cu ruina financiară, darea în vileag a unor elemente de scandal, ameninţarea cu rănirea, sau chiar uciderea acelor indivizi, ori a membrilor familiilor acestora.

2. Predînd în colegii şi universităţi, membrii grupării Illuminati aveau sarcina de a-i cultiva pe studenţii cu o înzestrare mentală excepţională, proveniţi din familii respectabile, cu tendinţă internaţionalistă, şi de a face din ei posibili candidaţi la o formaţiune specială în domeniul internaţionalismului. O astfel de formaţiune alcătuită din studenţi selecţionaţi de Illuminati trebuia să fie finanţată din burse universitare, cum ar fi Bursa Rhodes. Toţi tinerii din facultăţi care erau selectaţi trebuiau, mai întîi, să fie convinşi că oamenii cu talente speciale au dreptul să-i conducă pe cei mai puţin înzestraţi, sub pretextul că massele nu ştiu niciodată ceea ce este bun pentru ele în plan fizic, mental, sau spiritual.

3. Toţi oamenii influenţi aflaţi sub controlul grupării Illuminati, ca de altfel şi studenţii selecţionaţi şi antrenaţi de ei, trebuiau să fie cooptaţi ca agenţi ai organizaţiei şi să acţioneze în culisele tuturor guvernărilor ca experţi şi specialişti. De la ei se aştepta să-i sfătuiască pe înalţii funcţionari ai ţărilor să adopte acele politici care, pe termen lung, ar fi putut servi planurilor secrete ale Illuminati în legătură cu o conspiraţie mondială şi să ducă la distrugerea guvernelor şi religiilor, pe care ar fi trebuit să le slujească.

4. Membrii Illuminati erau nevoiţi să obţină controlul absolut asupra presei, pentru ca toate ştirile şi informaţiile să poată fi manipulate, cu scopul de a convinge massele că un guvern mondial este singura soluţie pentru toate problemele, de orice natură. Ei trebuiau să aibă în proprietate şi să controleze toate reţelele radioului şi televiziunii.

Citind aceste 4 puncte ale strategiei grupării Illuminati, trebuie să acceptăm faptul că mijloacele de informare în massă sînt, în prezent, controlate la toate nivelurile şi că, aşa cum Weishaupt planificase încă din 1776, sînt infiltrate şi verificate toate structurile puterii. Din păcate, puţini cetăţeni sînt la curent cu această stare de lucruri, de aceea nu reuşesc să înţeleagă adevărata semnificaţie a celor mai multe dintre evenimentele din prezent.

Dar, să revenim la primele zile ale existenţei grupării Illuminati. Weishaupt le-a ordonat celor din Illuminati să incite la războaie coloniale, inclusiv la lupta pentru independenţa americană, cu scopul de a slăbi Imperiul Britanic. Pentru distrugerea Imperiului Francez, tot el a ordonat organizarea Revoluţiei Franceze. (Franţa şi Marea Britanie erau, pe atunci, cele două mari puteri ale lumii).

Weishaupt a hotărît ca Revoluţia Franceză să aibă loc în 1789. Cu toate acestea, în 1784, cu ajutorul divinei providenţe, Guvernul Bavariei a intrat în posesia unor documente ce dovedeau existenţa Ordinului Illuminati. Respectivele documente ar fi putut salva Franţa dacă ea n-ar fi refuzat să le dea crezare.

Un act al providenţei divine

În ce a constat acel act al providenţei divine? În 1784, Weishaupt emisese ordinul de pregătire a Revoluţiei Franceze. Un scriitor german, pe nume Xavier von Zwack, a reprodus acest ordin într-o carte care conţinea întreaga istorie a grupării Illuminati, precum şi planul lui Weishaupt. O copie a acestei cărţi a fost trimisă Illuminaţilor din Franţa, conduşi de Robespierre, căruia Weishaupt îi dăduse ordin să aţîţe la tulburări revoluţionare. Mesagerul care transporta această carte a fost lovit de un fulger şi ucis pe cînd călătorea între Frankfurt şi Paris. Poliţia a descoperit asupra lui documentele subversive şi le-a remis autorităţilor în drept. După o cercetare amănunţită a dovezilor complotului, Guvernul Bavariei a dispus ca Poliţia să facă o descindere în lojile Marelui Orient, care tocmai fuseseră organizate de Weishaupt, precum şi la domiciliul celor mai influenţi dintre acoliţii săi. Au fost, astfel, descoperite şi mai multe dovezi, autorităţile fiind convinse că documentele confiscate erau cópii autentice ale planului conspiraţiei, prin care Illuminati prevedeau să se folosească de războaie şi de revoluţii pentru a instaura un guvern mondial. Acesta, odată realizat, trebuia să preia controlul. (Notă: ceea ce se potriveşte exact actualului complot al ONU).

În 1785, Guvernul Bavariei a interzis activitatea grupării Illuminati şi a închis lojile Marelui Orient. În 1786, el a dispus aducerea la cunoştinţa publică a tuturor detaliilor conspiraţiei, titlul englez al textului respectiv fiind ,,The Original Writings of the Order and Sect of the Illuminati”. Cópii ale acestei cărţi au fost trimise tuturor şefilor de stat şi ai Bisericii din Europa. Însă puterea acestei grupări Illuminati era aşa de mare, încît avertismentul guvernului bavarez a fost trecut cu vederea. Nu e mai puţin adevărat că numele de Illuminati a devenit nepopular, iar grupul s-a hotărît, în aceste condiţii, să lucreze în secret. În tot acest timp, Weishaupt le-a dat ordin membrilor Illuminati să infiltreze lojile francmasoneriei albastre şi să formeze, chiar în interiorul acestora, propria societate secretă. Doar acei masoni care se arătau devotaţi internaţionalismului şi cei a căror conduită era o dovadă că se lepădaseră de Dumnezeu puteau fi iniţiaţi în Ordinul Illuminati.

Pentru a infiltra lojile masonice din Marea Britanie, Weishaupt l-a invitat, pe continent, pe John Robison. Acesta era francmason de rit scoţian, de grad foarte înalt. Era profesor de filozofie naturală la Universitatea din Edinburgh şi secretar al Royal Society din capitala Scoţiei. Robison nu a căzut în plasa întinsă de Illuminati, care intenţionau să-l facă să creadă că obiectivul urmărit de ei era o dictatură în sprijinul populaţiei. Robison şi-a păstrat gîndurile pentru sine, astfel ca Illuminati să-i acorde, pe mai departe, încrederea lor şi să-i predea, spre studiu, un plan al conspiraţiei lui Weishaupt, pe care să-l păstreze în deplină siguranţă.

Întrucît avertizarea emisă de guvernul bavarez a fost trecută cu vederea, în 1789 a izbucnit Revoluţia Franceză, exact cum a prevăzut Weishaupt. Totuşi, pentru a alerta alte guverne în ceea ce priveşte pericolul iminent şi pentru a-i informa pe francmasoni că lojile lor au fost infiltrate de Illuminati, Robison a publicat, în 1789 (de fapt, în 1797 – n.a.), o carte intitulată ,,Proofs of a Conspiracy to Destroy All Governments and Religions”. Din nefericire, şi acest avertisment a fost nesocotit.

Războaiele napoleoniene

Conducătorii Revoluţiei Franceze au hotărît, apoi, să se angajeze într-o altă conspiraţie internaţională. De astă-dată, ei au organizat războaiele napoleoniene pentru a răsturna principalele monarhii europene. În timp ce o ramură a Finanţelor internaţionale îl susţinea cu bani pe Napoleon, alta aloca fonduri Marii Britanii, Germaniei şi altor state angajate în război cu acesta. Evident, toţi bancherii primeau ordine de la conducătorii grupării Illuminati.

Imediat după războaiele napoleoniene, Illuminati au crezut că naţiunile erau atît de disperate şi de stoarse de vlagă, în urma atîtor lupte, încît orice soluţie li s-ar părea binevenită. Slugile Ordinului Illuminati au convocat, atunci, ceea ce s-a numit Congresul de la Viena. În această adunare, ei s-au străduit să creeze prima Ligă a Naţiunilor – o primă tentativă de guvern mondial. În viziunea lor, suveranii Europei erau într-atît de afundaţi în datorii către ei, încît, de voie, de nevoie, le-ar fi executat orice poruncă. Însă ţarul Rusiei a înţeles că se urzea un complot, pe care l-a şi anihilat. Bancherii străini au jurat, atunci, că-l vor distruge într-o bună zi pe ţar, împreună cu întreaga sa familie. Ameninţarea a fost dusă la îndeplinire în anul 1917.

Nu trebuie să uităm că Illuminati nu au fost creaţi pentru a acţiona pe termen scurt. În mod normal, oricine urzeşte o conspiraţie este mînat de speranţa de a trăi

să-i culeagă roadele. Nu este, însă, cazul membrilor Illuminati. Este adevărat că îşi doresc să-şi vadă împlinit, din timpul vieţii, obiectivul instaurării unui guvern mondial, dar, pentru a parafraza dictonul ,,The show must go on”, Illuminati operează pe termen lung. Că este vorba de zeci, sau chiar de sute de ani, ei îşi angajează descendenţii pentru a continua aceste conspiraţii. Respingerea brutală, urmată de un dezastru, din partea ţarului Rusiei la Congresul de la Viena nu a dus, nicidecum, la distrugerea conspiraţiei grupării Illuminati. Ea doar i-a silit să adopte o altă strategie. Conştienţi că, pentru moment, ideea unui guvern mondial a fost înăbuşită în faşă, Illuminati au decis că singura cale de a-şi păstra puterea era întărirea controlului asupra sistemului monetar al naţiunilor europene. Rezultatul final al Bătăliei de la Waterloo a fost, din această cauză, falsificat. Cercurile financiare aveau agenţi prezenţi pe cîmpul de luptă, pentru a le anunţa, din timp, prin porumbei călători, rezultatul bătăliei (de aici s-a născut zicala „Mi-a spus mie o păsărică”). De cum au fost înştiinţaţi despre victoria Ducelui de Wellington, bancherii au răspîndit, în Anglia, ştirea falsă că bătălia fusese cîştigată de Napoleon, ceea ce a indus panică pe piaţa bursieră. Preţul s-a prăbuşit la toate acţiunile pînă aproape de zero. Astfel, bancherii internaţionali le-au putut cumpăra pe nimic, preluînd controlul complet asupra economiei britanice, principala economie a Europei şi a lumii. Imediat după Congresul de la Viena, bancherii internaţionali au forţat Guvernul Marii Britanii să schimbe statutul Băncii Angliei, astfel încît controlul total asupra acestei bănci să le revină lor, monopol pe care îl deţin şi astăzi.

Weishaupt a murit în 1830, însă a avut grijă să pregătească o variantă perfecţionată a conspiraţiei Ordinului Illuminati, astfel încît să finanţeze, să conducă şi să controleze, sub diferite forme şi pretexte, orice organizaţie internaţională, prin plasarea, în centrele şi posturile-cheie de la vîrful acestor organizaţii, a propriilor agenţi.

Programul revoluţionar

În 1848, Karl Marx a scris „Manifestul Partidului Comunist“ sub directa îndrumare a membrilor grupării Illuminati. Concomitent, profesorul Karl Ritter, de la Universitatea din Frankfurt, a scris replica la lucrarea lui Marx sub conducerea altor membri ai Illuminati. Ideea lor era să folosească deosebirile dintre cele două ideologii la divizarea unui număr tot mai mare de reprezentanţi ai omenirii în tabere opuse, gata să se ucidă reciproc şi distrugînd, în acelaşi timp, toate instituţiile religioase şi politice. Opera lui Ritter a fost continuată, după moartea sa, de aşa-zisul filozof german Friedrich Wilhelm Nietzsche, care a contribuit la dezvoltarea rasismului şi a nazismului, ce aveau să fie folosite la declanşarea celor două războaie mondiale. În 1834, liderul revoluţionar italian Giuseppe Mazzini a fost ales de Illuminati la conducerea programului lor revoluţionar desfăşurat în toată lumea, rol pe care acesta l-a îndeplinit pînă la moartea sa, în 1872. Înainte de a muri cu cîţiva ani, Mazzini a atras în cercul grupării Illuminati un general american, pe nume Albert Pike. Acesta a fost într-atît de fascinat de ideea unui guvern mondial, încît s-a plasat, în cele din urmă, în fruntea acestei conspiraţii luciferice.

Din 1859 pînă în 1871, Pike a pregătit un plan ce prevedea 3 războaie mondiale şi cîteva revoluţii în puncte diferite ale globului, astfel încît conspiraţia să poată fi încheiată în Secolul al XX-lea.

Războaiele mondiale

Primul război mondial trebuia să aibă loc pentru a le permite membrilor Illuminati să distrugă regimul ţarilor în Rusia. Bancherii internaţionali s-au jurat să atingă acest obiectiv încă de la Congresul de la Viena, însă ţarul le-a dejucat planurile. Diferendele întreţinute de agenţii Illuminati între imperiile german şi britanic aveau să ducă la izbucnirea războiului. Odată războiul terminat, comunismul urma să fie instalat în Rusia şi utilizat la distrugerea altor guverne. Cel de-al doilea război mondial trebuia provocat prin valorificarea opoziţiei dintre fasciştii şi sioniştii politici. Pe parcursul acestui război, comunismul internaţional urma să cîştige teren, astfel încît să egaleze puterea ţărilor creştine la nivelul forţei armate. La încheierea acestei etape, comunismul internaţional urma să fie temperat şi ţinut în şah pînă în ziua catastrofei finale.

Al treilea război mondial va fi provocat prin utilizarea opoziţiei între sionişti (partizanii statului Israel) şi lumea musulmană. Această confruntare va fi condusă astfel încît Islamul şi Israelul se vor distruge reciproc, în timp ce restul naţiunilor lumii, cu atitudini împărţite în această privinţă, vor fi silite să se implice, şi ele, în acest război, pînă la completa epuizare fizică, mentală, sufletească şi economică. Vor fi create, atunci, toate condiţiile instaurării unui guvern mondial.

Guvernul Mondial

În etapa finală a conspiraţiei, Guvernul Mondial va fi condus de un dictator (şeful Naţiunilor Unite), Consiliul pentru Relaţii Externe (grupul care reprezintă Illuminati în SUA), cîţiva miliardari, comunişti şi oameni de ştiinţă care au făcut dovada devotamentului lor faţă de această conspiraţie. Toţi ceilalţi indivizi vor alcătui o singură categorie, aceea de sclavi ai conspiraţiei. Imediat după primul război mondial, Illuminati au înfiinţat, în SUA, ,,Council on Foreign Relations” (CFR), care îi reprezintă, şi la ora actuală, pe Illuminati din SUA. Cei care controlează CFR sînt, în cea mai mare parte a lor, descendenţi ai membrilor iniţiali ai Ordinului Illuminati.

Există, în Marea Britanie, un grup echivalent cu Illuminati, denumit British Institute of International Affairs. Grupuri asemănătoare s-au constituit, sub diferite nume, în Franţa, în Germania, dar şi în alte ţări. Toate aceste organizaţii, inclusiv CFR din SUA, continuă să creeze alte grupuri pentru a acţiona în spatele acestora, cu scopul de a infiltra toate afacerile interne ale statului în fiecare dintre fazele desfăşurării lor. Acţiunile organizaţiilor sînt întotdeauna concepute şi conduse de către Illuminati.

Myron Fagan

În acest articol, pînă acum, nu am vorbit decît foarte puţin despre Illuminati şi acţiunile lor subversive. Nădăjduim că ne veţi înţelege de ce spunem că aceia care controlează banii în întreaga lume stau la baza tuturor relelor. Dacă vrem să triumfe, în lume, pacea şi dreptatea, trebuie, mai întîi, să eliberăm toate ţările din jugul Finanţei internaţionale.

 

 

SFATURI PENTRU AGRICULTORI (Autor-Academician, dr ing.prof .Gh Sin,ex. Presedintele ASAS)

Îngrăşămintele chimice sunt materiale fertilizante a căror funcţie principală este de a aduce plantelor direct elementele necesare lor.
Acestea sunt substanţe simple sau complexe de natură minerală, de unde îşi capătă şi denumirea de îngrăşăminte minerale.
După numărul elementelor active conţinute se împart în îngrăşăminte complexe simple (cu un element activ-azot sau fosfor) şi îngrăşăminte complexe cu cel puţin două elemente active (azot, fosfor potasiu).

Substanţă activă (S.A.) se referă la conţinutul îngrăşămintelor în elemente utile pentru nutriţia plantelor şi se exprimă în procente din greutatea îngrăşământului brut. Orice îngrăşământ se apreciază după conţinutul în substanţă activă, fiind mai valoros cel cu un conţinut mai mare în substanţă activă, deoarece pentru aplicarea unei anumite doze se transportă, depozitează şi aplică o cantitate mai mică de substanţă fizică.
Substanţa activă poate fi exprimată sub formă elementară N, P, K sau sub formă de oxizi  (P2O5, K2O, etc).
Îngrăşămintele complexe au concentraţii diferite în elementele nutritive. De obicei concentraţia în elemente nutritive este exprimată de tipul îngrăşământului complex. Un îngrăşământ complex 16-46-0 ar trebui să conţină 16%N, 46% P2O5 şi 0% K2O.
Cu cât suma celor trei elemente este mai mare cu atât îngrăşământul complex este mai concentrat.

Ce sunt îngrăşămintele?

 • Răspuns: Îngrăşămintele reprezintă hrana pentru plante.
 • În condiţiile civilizaţiei moderne, industria de îngrăşăminte condiţionează dezvoltarea agriculturii prin fertilizanţi şi deci modul de asigurare a hranei pentru populaţia globului.
 • Timp de aproape 5 decenii, creşterea consumului de îngrăşăminte chimice a constituit motorul ce a condus la creşteri record ale producţiei de alimente pe glob.
 • Se apreciază că îngrăşămintele chimice, în condiţiile Europei au contribuit cu 40 % la creşterea producţiei.
 • Datele obţinute de FAO duc la concluzia că 40 – 60 % din sporul general de record revine îngrăşămintelor.
 • ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE = SPOR PRODUCŢIE

Care sunt elementele nutitive esenţiale?
Elementele nutritive se clasifică conform tabelului de mai jos:

Simbol chimic Importanţa pentru plantă
AZOT
FOSFOR
POTASIU
N
P
K
Element nutritiv indispensabil
SULF
CALCIU
S
Ca
Element nutritiv important

De ce avem nevoie de îngrăşăminte?

Existenţa, dezvoltarea sănătoasă şi fructificarea plantelor depind de elementele chimice nutritive luate din apă, aer, sol în mod natural şi în cantitate din ce în ce mai mare prin intermediul îngrăşămintelor. Îngrăşămintele înlocuiesc elementele nutritive pe care plantele le absorb din sol. Îngrăşămintele sunt destinate a crea condiţii cât mai bune pentru viaţa plantelor şi pentru obţinerea produselor utile omului.
²Dacă din diferite motive utilizarea îngrăşămintelor ar fi brusc întreruptă, hrana pentru întreaga omenire ar scădea cu 40% sau chiar mai mult.² (WORLD WATCH,1990)

Azotul (N)

Este elementul nutritiv cu cea mai mare influenţă asupra creşterii producţiei.
Intră în compoziţia aminoacizilor care stau la baza activităţilor vitale.
Prezenţa azotului :
–  intensifică procesul de creştere;
–  asigură creşterea normală, maturarea;
–  creşte conţinutul de clorofilă;
–  măreşte masa foliară;
–  creşte puterea de absorbţie a plantei.
Carenţa azotului are următoarele efecte:
– opreşte creşterea ţesuturilor şi frunzelor;
– lipsa clorofilei duce la căderea frunzelor;
– tulpinile rămân subţiri;
– fructele, seminţele rămân mici;
– la pomi duce la căderea prematură a frunzelor;
– la viţa de vie ciorchinii au boabe rare.
Plantele care reacţionează bine la aplicarea îngrăşămintelor cu azot: sfecla de zahăr, porumb, grâu, ovăz, cartofi, legume, pomi fructiferi.

 

 

Sporul de recoltă obţinut în urma aplicării a 1 kg de azot (N) folosit ca îngrăşământ este :

Cultura Spor recoltă  kg/ha
Cereale boabe 5-15 kg
Rădăcini sfeclă de zahăr 35-70 kg
Tuberculi de cartofi 60-80 kg
Fân 10-30 kg
Tomate 70-80 kg
Ardei 50-60 kg
Castraveţi 8-9 kg
Struguri 5-17 kg

Alături de azot (N), fosforul (P) şi potasiul (K) sunt considerate elemente indispensabile bunei dezvoltări a plantelor.

FOSFORUL (P2O5)

Element indispensabil dezvoltării plantelor. Importanţa fosforului în metabolismul plantelor rezultă din aceea că fosforul este prezent în toate celulele.
Prezenţa fosforului:
–  stimulează dezvoltarea sistemului radicular;
–  influenţează favorabil procesele de fructificare;
–  are rol în sinteza clorofilei;
–  scurtează perioada de vegetaţie;
–  grăbeşte coacerea;
–  măreşte rezistenţa plantei la boli şi intemperii;
–  este prezent în toate enzimele ce participă la formarea vitaminelor B1, B2.
Carenţa în fosfor se manifestă prin :
–  îngălbenirea frunzelor;
–  frunzele şi fructele arborilor fructiferi cad timpuriu;
–  se reduce fructificarea;
–  se întârzie maturarea fructelor.
Deficienţa de fosfor este mai pronunţată în soluri cu un înalt grad de aciditate (soluri nisipoase), cât şi în soluri alcaline.
Fosforul din îngrăşământ este reprezentat ca substanţă activă sub formă de P2O5 asimilabil.
Plantele care reacţionează foarte bine la îngrăşămintele cu fosfor: grâu, porumb, lucernă, sfecla de zahăr, legume  diverse, cartoful.
Solubilitatea fosfaţilor creşte dacă se administrează şi îngrăşăminte cu azot.

Sporul de recoltă obţinut în urma aplicări a 1 kg de fosfor (P2O5) folosit ca îngrăşământ este :

Cultura Spor recoltă  kg/ha
Porumb 2-7 kg
Cereale boabe 5-8 kg
Rădăcini sfeclă de zahăr 48-70 kg
Tuberculi de cartofi 33-45 kg
Fân, lucernă 10-31 kg
Fân pajişti 3-9 kg
Tomate 45-60 kg
Ardei 3-20 kg
Castraveţi 2-8 kg

Potasiul (K2O)

Potasiul  este un element indispensabil pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor, el găsindu-se în toate celulele, ţesuturile plantelor.
Intervine în procese ca:
– regularizarea apei în plante
. metabolismul glucidelor
– sinteza proteinelor
– în fotosinteză
– în respiraţia plantelor
– îmbunătăţeşte calitatea recoltei
– creşte rezistenţa plantelor la secetă.
Carenţa în potasiu:
– scade puterea de înfrăţire
– slăbeşte intensitatea sintezelor
– încetineşte creşterea
– scade rezistenţa plantelor la atacul unor boli şi dăunători
– boabele se zbârcesc şi le scade puterea de germinare
– apar pete alb-gălbui sau brune pe frunze
– frunzele se încreţesc.
Potasiul este un nutrient important pentru cartofi, sfeclă de zahăr, lucernă, roşii, arbuşti şi pomi fructiferi.
Mari consumatori sunt şi: floarea soarelui, porumbul, legume diverse.
Conţinutul în potasiu în îngrăşăminte se exprimă ca (K2O).
Sporul de recoltă obţinut în urma aplicări a 1 kg de potasiu (K2O) folosit ca îngrăşământ este :

Cultura Spor recoltă kg/ha
Boabe de cereale păioase 3-4,4 kg
Rădăcini sfeclă de zahăr 28-32 kg
Tuberculi de cartofi 27-29 kg
Tomate 30-50 kg
Ardei 7-24 kg
Castraveţi 45-65 kg

Calciul
Element important în dezvoltarea plantelor.
– participă la formarea pereţilor celulari;
– participă la schimbul de substanţe din seminţe;
– participă la transportul hidraţilor de carbon;
– participă la transportul substanţelor protidice;
– participă la fixarea azotului atmosferic;
– întârzie procesul de îmbătrânire;
Carenţa în calciu duce la:
– creştere nesatisfăcătoare;
– uscarea tulpinilor;
– micşorarea rezistenţei la secetă şi ger.

Sulful
De asemenea element important în dezvoltarea plantelor.
Se găseşte în plante, în substanţe protidice şi alte substanţe organice cât şi anorganice ca sulfat de calciu în special.
– participă la procesele biologice de bază;
– favorizează creşterea rădăcinilor;
– stimulează sinteza clorofilei;
– participă la sinteza proteinelor.
Carenţa în sulf duce la:
– întărzierea creşterii plantelor;
– apariţia clorozei – plantele devin galbene sau roşiatice.

Recomandări generale privind depozitarea, păstrarea, manipularea şi aplicarea îngrăşămintelor chimice

Îngrăşămintele chimice se păstrează în depozite special amenajate, impărţite în compartimente pentru fiecare tip de îngrăşământ, prevăzute cu etichetă.
Când nu se dispune de depozite, îngrăşămintele se păstrează pe platforme.
Platformele de îngrăşăminte chimice se amenajează la suprafaţa solului pe un loc ridicat, unde nu stagnează apa.
Îngrăşămintele se aşează pe folii de material plastic sau scănduri gudranate şi se vor acoperi cu prelate, pentru a le feri de acţiunea directă a razelor soarelui şi a altor intemperii, în cazul depozitării mai îndelungate.
Atât depozitele cât şi platformele vor fi fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante şi se va evita contactul cu obiecte metalice.
Locul ales pentru păstrarea îngrăşămintelor va fi inaccesibil păsărilor, animalelor şi copiilor.
După manipularea îngrăşămintelor, se vor spăla cu apă faţa şi mîinile.

Metode de aplicare a îngrăşămintelor

Un rol important în sporirea eficacităţii îngrăşămintelor îl au metodele şi perioada de aplicare.
Trebuie urmărit ca substanţele nutritive să se afle cât mai mult în zona rădăcinilor plantelor.
După perioada de aplicare, se disting 3 metode principale:
– îngrăşarea înainte de semănat (îngrăşarea de bază);
– îngrăşarea odată cu semănatul;
– îngrăşarea în timpul vegetaţiei.

Îngrăşarea înainte de semănat

Se îmbină cu sistemul de lucrare a solului, odată cu arătura adâncă, sub brazdă, se încorporează cea mai mare parte (de bază) din doza de îngrăşăminte cu azot, fosfor, potasiu.

Îngrăşarea odată cu semănatul sau plantatul

Pentru plantele care se seamănă în rânduri sau cuiburi, îngrăşămintele se aplică cu semănători speciale, care lasă pe acelaşi rând atât seminţele cât şi îngrăşămintele.
O astfel de îngrăşare asigură nutriţia plantelor pe o perioadă de 20-30 zile de la răsădire (se aplică o pătrime din doza anuală de îngrăşăminte).

Îngrăşarea în timpul vegetaţiei

Este cunoscută şi sub numele de îngrăşare suplimentară şi are ca scop să completeze nevoia plantelor în elemente nutritive în anumite perioade critice ale nutriţiei acestora.
Se pot aplica în stare solidă sau în soluţie.
După modul de aplicare a îngrăşămintelor se disting 2 metode:
– aplicare manuală
– aplicare mecanică.

Aplicarea îngrăşămintelor chimice se efectuează în următoarele condiţii:

– Terenul să fie nivelat pentru a asigura o repartizare cât mai uniformă a îngrăşămintelor;
– Să se respecte epoca de aplicare şi adâncimea de incorporare redată în fişele produselor;
– Când administrarea îngrăşămintelor chimice se face concomitent cu semănatul, acestea trebuie să fie incorporate la distanţa de 3-5 cm de rândul de seminţe şi la 2-3 cm sub nivelul seminţelor;
– Când îngrăşămintele se administrează concomitent cu prăşitul, acestea trebuie să ajungă la distanţa de 10-15 cm de rândul de plante şi la 2-3 cm sub nivelul la care lucrează cuţitele de prăşit;
– În perioada administrării îngrăşămintelor chimice este bine ca timpul să fie noros şi fără vânt;
– Se recomandă jalonarea sau etichetarea suprafeţelor fertilizate pentru a evita fie fâşii neparcurse sau dublu fertlizate;
– Îngrăşămintele să fie mărunţite anterior pentru a se evita administrarea în unele locuri de bulgări de îngrăşăminte, rezultaţi prin aglomerarea acestora, datorită nerespectării condiţiilor de transport şi depozitare prevăzute.

Aplicarea îngrăşămintelor chimice se face:
– Mecanizat pe suprafeţe mari
– Manual pe suparfeţe mici (grădini de zarzavat, parcele mici din camp, livezi de suprafeţe mici, viţă de vie, sere)

La aplicarea îngrăşămintelor se vor respecta următoarele:
– personalul folosit va fi în prealabil instruit
pentru evitarea inhalării de praf de îngrăşăminte se recomandă ca personalul să         poarte măşti de tifonş
– la executarea lucrării de fertilizat se vor folosi oameni sănătoşi fără afecţiuni (rinite alergice, insuficienţe respiratorii, afecţiuni pulmonare, răni deschise)
deplasarea se va efectua pe direcţia vantului pentru ca materialul să nu fie împrăştiat inutilş
– la închiderea lucrărilor de fertilizat, se recomandă ca personalul să se spele pe faţă şi pe mâini, cu apă şi săpun.

 

UREE

Prezentare
Îngrăşământ solid, granulat, de culoare albă, fără miros şi cu gust salin.
Nu este toxică şi nu constituie un pericol în contact cu pielea umană.
Este higroscopică şi absoarbe uşor umezeala din aer. Se dizolvă în apă. Nu este inflamabilă. Conţine minim 46% azot (N) ceea ce înseamnă 46 kg azot la 100 kg substanţă fizică.

Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Azot (N) % min. 46
Biuret % max. 1,0
Umiditate % max. 0,5
Granulaţie:
· intre 1-2,5 mm
· sub 1 mm şi peste 2,5 mm
% min. 90
max. 10
Tratat antiaglomerant

Recomandări de utilizare
Ureea se utilizează pe toate tipurile de sol şi la toate plantele de cultură, cu condiţia să fie incorporată în sol, pentru a nu avea loc pierderi de azot.
Se absoarbe repede în sol şi apoi se transformă chimic prin procesele de amonizare şi nitrificare.
Nu corodează maşinile agricole.

Mod de administrare

Cultura Cantitatea
kg/ha
Perioada şi modul de aplicare
Grâu 125-260 o                                                        48-80 kg/ha se împrăştie uniform şi se încorporează cu discul, la pregătirea terenului;o                                                        20-24 kg/ha odată cu erbicidarea;o                                                        60-150 kg/ha în perioada februarie-martie, pe solul îngheţat, pe timp noros.
Orz 120-230 Identic
Porumb 80-310 o                                                        40-155 kg/ha la pregătirea terenului pentru semănat, se imprătie pe toată suprafaţa cu discul.o                                                        40-155 kg/ha se aplică de la 1-3 reprize, odată cu praşila, fie utilizand fertilizatorul sau manual, încorporarea făcîndu-se cu sapa, imediat după împrăştiere.
Viţa de vie 150-210 o                                                        90-100 kg/ha, primăvara devreme, iar cealaltă cantitate (60-110 kg/ha ) înainte de înflorire
Cartof 290-380 Idem ca la porumb
Floarea soarelui 100-200 Idem ca la porumb
Sfeclă 200-430 Idem ca la porumb
Mazăre, fasole, soia 80-130 Întreaga cantitate se aplică prin împrăştiere uniformă la pregătirea terenului.
Lucernă, trifoi (an II şi III) 80-85 Idem
Legume (tomate, ardei, vinete, castraveţi, ţelină, morcov, pătrunjel, etc.) 175-240 Se aplică în două etape:
80-120 kg/ha la pregătirea terenului, iar cealaltă jumătate în perioada de formare a fructului, după înflorire, odată cu operaţiile de întreţinere (săpat, plivit, etc.)

Notă
Dozele indicate se aplică atunci cînd se asigură şi îngrăşămintele cu fosfor necesare.

Observaţie
După administrarea manuală se impune spălarea cu apă pe mâini şi pe faţă.
Accesul păsărilor şi animalelor în locul de depozitare al îngrăşământului uree să fie inaccesibil, fiind contraindicat consumul în cantităţi mari şi necontrolat.

Condiţii de livrare
– ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net sau mai mari;
– vrac.

Transport
În mijloace de transport CF sau auto, în stare bună, curate, acoperite.

Depozitare
În spaţii curate, ferite de căldură, temperatura să nu depăşească 35°C.
ÎNGRĂŞĂMÂNT COMPLEX sort 16 – 46 – 0

Prezentare
Îngrăşământ mineral complex, solid, granule de culoare alb-cenuşiu, cu conţinut cunoscut şi declarat de două elemente nutritive: azot şi fosfor.
Azotul şi fosforul sunt în raport de 1/3, reprezentând 62 kg substanţă activă la 100 kg fizic.

Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Azot total (N) % 16
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid citrat de amoniu neutru % 46
Umiditate % max. 1,5
Granulaţie:
· între 1 – 4 mm
% min. 90

Recomandări de utilizare
La fertilizarea oricăror tipuri de sol şi a tuturor culturilor. Se aplică în perioada de pregătire a solului, în toate zonele climaterice.
Fosforul contribuie la formarea ţesuturilor, favorizează procesul de fructificare şi măreşte rezistenţa la ger a plantelor.

Mod de administrare

Cultura Cantitatea
kg/ha
Perioada şi modul de aplicare
Grâu 30-275 Întreaga cantitate de îngrăşământ se aplică sub arătura de bază prin împrăştiere uniformă. Atunci cand cantităţile sunt mai mici (sub 100 kg/ha) se pot aplica şi la pregătirea terenului pentru semănat, încorporarea făcandu-se cu discul. Nu se aplică în vegetaţie (nu este eficient).
Orz 30-265 Identic cu grâul
Porumb 35-225 o                                                        23-150 kg/ha se aplică prin împrăştiere şi încorporare sub arătura de bază.o                                                        12-75 kg/ha se aplică pe rand odată cu semănatul folosind fertilizatoarele montate pe semănători. Nu se aplică în vegetaţie.
Floarea soarelui 90-310 Idem ca la porumb
Sfeclă 135-270 Idem ca la porumb
Cartof 145-385 Idem ca la porumb
Mazăre, fasole 60-175 Întreaga cantitate se aplică sub arătura de bază sau la pregătirea terenului pentru semănat.
Lucernă, trifoi (an II şi III) 95-165 Întreaga cantitate se aplică toamna sau primăvara devreme.
Tomate, ardei, vinete 195-225 Întreaga cantitate se aplică sub arătura de bază prin împrăştiere uniformă. Pe suprafeţele irigate, ˝ din cantitate se poate aplica şi la pregătirea terenului pentru semănat sau plantat, incorporarea făcandu-se cu discul. Nu se aplică în vegetaţie (eficienţă scăzută).
Morcov, ţelină, pătrunjel 150-245 Idem
Ceapă, usturoi 240-400 Idem
Varză, conopidă 195-320 Idem
Păşune, faneţe 25-65 Întreaga cantitate se aplică toamna târziu.
LivadăViţa de vie 500-700
gr-pom
145-325
Întreaga cantitate se aplică sub lucrarea de bază (arat, săpat), după împrăştiere uniformă pe toată suprafaţa la viţa de vie şi pe o suprafaţă egală cu proiecţia coroanei la pomi.

Observaţie
După administrarea manuală vă veţi spăla mâinile şi faţa cu apă.
Locul de depozitare să fie inaccesibil păsărilor şi animalelor.

Condiţii de livrare
Ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net sau mai mari;
Vrac

Transport
În mijloace de transport CF şi auto.
Mijloacele CF vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună conform normativelor CFR.
Mijloacele auto vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună şi vor fi prevăzute cu prelate.

Depozitare
În depozite special amenajate (curate, uscate) sau, când nu se dispune de acestea, se păstrează la loc ridicat, unde nu stagnează apa. Pereţii platformei vor fi făcuţi din scândură sau baloţi de paie. Atât depozitele cât şi platformele vor fi  făcute fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante. Temperatura în magaziile de depozitare să nu depăşească 35°C. Locul ales va fi inaccesibil păsărilor, animalelor sau copiilor.

ÎNGRĂŞĂMÂNT COMPLEX sort 20 – 20 – 0

Prezentare
Îngrăşământ mineral, solid, granulat, alb-cenuşiu, cu conţinut declarat de două elemente nutritive: azot şi fosfor.
Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Azot % 20
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru % 20
Umiditate % max. 1,5
Granulaţie:
· între 1 – 5 mm
· sub 1 mm şi peste 5 mm
%
%
min. 90
max. 10

 

Elemente nutritive
– substanţe active: azot (N), fosfor (P2O5) – asimilabil de plante
– conţine:     20 kg azot în 100 kg îngrăşământ fizic
20 kg fosfor în 100 kg îngrăşământ fizic

Efecte nutritive ale azotului şi fosforului

 • favorizează creşterea plantelor, a fructelor, seminţelor şi rădăcinilor;
 • contribuie la acumularea de substanţe hrănitoare în fructe, seminţe, tuberculi;
 • măreşte rezistenţa la ger şi secetă a plantelor;
 • contribuie la formarea ţesuturilor şi favorizează procesul de fructificare.

Utilizări
– la toate tipurile de culturi, la toate tipurile de soluri;
– în toate zonele climaterice, în perioada de pregătire a solului;

Avantaje
– creşteri foarte mari şi stabile de producţie la ha;
– asigură un raport bun între azotul şi fosforul necesar plantelor;
– se poate administra în perioada de pregătire a solului;
– avantaje financiare, deoarece la o singură administrare de îngrăşăminte complexe, se asigură două elemente active de bază (azot şi fosfor) înlocuind dubla administrare de îngrăşăminte simple.

Mod de administrare

Cultura Cantitatea medie
kg/ha
Perioada şi modul de aplicare (recomandat) Spor minim producţie (kg/ha)
kg fizic nr.saci
Grâu 375 7+1/2 250 kg (5 saci) la pregătirea solului; 900
Porumb 450 9 350 kg (7 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) odată cu praşila;
800
Floarea soarelui 500 10 350 kg (7 saci) la pregătirea solului sub arătura de bază;
150 kg (3 saci) înainte de semănat;
300
Sfeclă de zahăr 500 10 400 kg (8 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) la semănat;
8000
Cartofi 500 10 400 kg (8 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) la semănat;
10000-12000
Legume 550 11 300 kg (6 saci) în februarie-martie, pe timp noros;
250 kg (5 saci) la plantare;
12000
Pomi fructiferi 500 10 500 kg (10 saci) la lucrările de întreţinere (prăşit ierbicidat); 8000-10000
Viţa de vie 375 7+1/2 375 kg (7+1/2 saci) la săpat, primăvara; 700
Păşuni şi fâneţe 125 2+1/2 125 kg (2+1/2 saci) toamna târziu sau în februarie-martie 2000-2500

Condiţii de livrare
Ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net

Transport
În mijloace de transport CF şi auto.
Mijloacele CF vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună conform normativelor CFR.
Mijloacele auto vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună şi vor fi prevăzute cu prelate.

Depozitare
În depozite special amenajate (curate, uscate) sau, când nu se dispune de acestea, se păstrează la loc ridicat, unde nu stagnează apa. Pereţii platformei vor fi făcuţi din scândură sau baloţi de paie. Atât depozitele cât şi platformele vor fi făcute fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante. Temperatura în magaziile de depozitare să nu depăşească 35°C. Locul ales va fi inaccesibil păsărilor, animalelor sau copiilor.

ÎNGRĂŞĂMÂNT COMPLEX
sort 27 – 13,5 – 0

Prezentare
Îngrăşământ mineral, solid, granulat, alb-cenuşiu, cu conţinut declarat de două elemente nutritive: azot şi fosfor.
Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Azot % 27
Pentaoxid de fosfor (P2O5) % 13,5
Umiditate % max. 1,5
Granulaţie:
· între 1 – 5 mm
· sub 1 mm şi peste 5 mm
%
%
min. 50
max. 50

Elemente nutritive
– substanţe active: azot (N), fosfor (P2O5) asimilabil de plante
– conţine:     20 kg azot în 100 kg îngrăşământ fizic
13,5 kg fosfor în 100 kg îngrăşământ fizic

Efecte nutritive ale azotului şi fosforului
– favorizează creşterea plantelor, a fructelor, seminţelor şi rădăcinilor;
– contribuie la acumularea de substanţe hrănitoare în fructe, seminţe, tuberculi;
– măreşte rezistenţa la ger şi secetă a plantelor;
– contribuie la formarea ţesuturilor şi favorizează procesul de fructificare.

Utilizări
– la toate tipurile de culturi, la toate tipurile de soluri;
– în toate zonele climaterice, în perioada de pregătire a solului;

Avantaje
– creşteri foarte mari şi stabile de producţie la ha;
– asigură un raport bun între azotul şi fosforul necesar plantelor;
– se poate administra în perioada de pregătire a solului;
– avantaje financiare, deoarece la o singură administrare de îngrăşăminte complexe, se asigură două elemente active de bază (azot şi fosfor) înlocuind dubla administrare de îngrăşăminte simple.
Mod de administrare

Cultura Cantitatea medie
kg/ha
Perioada şi modul de aplicare (recomandat) Spor minim producţie (kg/ha)
kg fizic nr.saci
Grâu 300 6 100 kg (2 saci)în februarie-martie; 800
Porumb 350 7 250 kg (5 saci) la pregătirea solului înainte de semănat;
100 kg (2 saci) la semănat;
600-700
Floarea soarelui 350 7 250 kg (5 saci) la pregătirea solului înainte de semănat;
100 kg (2 saci) la semănat;
250
Sfeclă de zahăr 450 9 350 kg (5 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) la semănat;
8000
Cartofi 450 9 350 kg (7 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) la prăşire şi muşuroire;
9000-10000
Legume 350 7 250 kg (5 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) în vegetaţie;
10000
Pomi fructiferi 200 4 200 kg (4 saci) la lucrările de întreţinere (prăşit ierbicidat); 6000-8000
Viţa de vie 250 5 250 kg (5 saci) la lucrările de întreţinere; 600
Păşuni şi fâneţe 150 3 150 kg (3 saci) toamna târziu sau în februarie-martie; 2000-2500

 

Condiţii de livrare
Ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net;

Transport
În mijloace de transport CF şi auto.
Mijloacele CF vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună conform normativelor CFR.
Mijloacele auto vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună şi vor fi prevăzute cu prelate.

Depozitare
În depozite special amenajate (curate, uscate) sau, când nu se dispune de acestea, se păstrează la loc ridicat, unde nu stagnează apa. Pereţii platformei vor fi făcuţi din scândură sau baloţi de paie. Atât depozitele cât şi platformele vor fi făcute fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante. Temperatura în magaziile de depozitare să nu depăşească 35°C. Locul ales va fi inaccesibil păsărilor, animalelor sau copiilor.

ÎNGRĂŞĂMÂNT COMPLEX sort 28 – 28 – 0

Prezentare
Îngrăşământ mineral, solid, granulat, alb-cenuşiu, cu conţinut declarat de două elemente nutritive: azot şi fosfor.
Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Azot % 28
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru % 28
Umiditate % max. 1,5
Granulaţie:
· între 1 – 5 mm
· sub 1 mm şi peste 5 mm
%
%
min. 90
max. 10

 

Elemente nutritive
– substanţe active: azot (N), fosfor (P2O5) – asimilabil de plante
– conţine:     28 kg azot în 100 kg îngrăşământ fizic
28 kg fosfor în 100 kg îngrăşământ fizic

 

Efecte nutritive ale azotului şi fosforului

 • favorizează creşterea plantelor, a fructelor, seminţelor şi rădăcinilor;
 • contribuie la acumularea de substanţe hrănitoare în fructe, seminţe, tuberculi;
 • măreşte rezistenţa la ger şi secetă a plantelor;
 • contribuie la formarea ţesuturilor şi favorizează procesul de fructificare.

Utilizări
– la toate tipurile de culturi, la toate tipurile de soluri;
– în toate zonele climaterice, în perioada de pregătire a solului;

Avantaje
– creşteri foarte mari şi stabile de producţie la ha;
– asigură un raport bun între azotul şi fosforul necesar plantelor;
– se poate administra în perioada de pregătire a solului;
– avantaje financiare, deoarece la o singură administrare de îngrăşăminte complexe, se asigură două elemente active de bază (azot şi fosfor) înlocuind dubla administrare de îngrăşăminte simple.

 

Mod de administrare

Cultura Cantitatea medie
kg/ha
Perioada şi modul de aplicare (recomandat) Spor minim producţie (kg/ha)
kg fizic nr.saci
Grâu 275 5+1/2 200 kg (4 saci) la pregătirea solului; 900
Porumb 300 6 200 kg (4 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) odată cu praşila;
800
Floarea soarelui 350 7 250 kg (5 saci) la pregătirea solului sub arătura de bază;
100 kg (2 saci) înainte de semănat;
300
Sfeclă de zahăr 350 7 250 kg (5 saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) la semănat;
8000
Cartofi 350 7 250 kg (5saci) la pregătirea solului;
100 kg (2 saci) la semănat;
10000-12000
Legume 400 8 250 kg (5 saci) în februarie-martie, pe timp noros;
150 kg (3 saci) la plantare;
12000
Pomi fructiferi 350 7 350 kg (7 saci) la lucrările de întreţinere (prăşit, ierbicidat); 8000-10000
Viţa de vie 275 5+1/2 275 kg (5+1/2 saci) la săpat, primăvara; 700
Păşuni şi fâneţe 100 2 100 kg (2 saci) toamna târziu sau în februarie-martie 2000-2500

Condiţii de livrare
Ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net

Transport
În mijloace de transport CF şi auto.
Mijloacele CF vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună conform normativelor CFR.
Mijloacele auto vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună şi vor fi prevăzute cu prelate.

Depozitare
În depozite special amenajate (curate, uscate) sau, când nu se dispune de acestea, se păstrează la loc ridicat, unde nu stagnează apa. Pereţii platformei vor fi făcuţi din scândură sau baloţi de paie. Atât depozitele cât şi platformele vor fi făcute fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante. Temperatura în magaziile de depozitare să nu depăşească 35°C. Locul ales va fi inaccesibil păsărilor, animalelor sau copiilor.

 

 

ÎNGRĂŞĂMÂNT COMPLEX  sort 15 –15 -15

Prezentare
Îngrăşământ mineral, solid, de culoare roz, cu conţinut declarat şi cunoscut de trei elemente nutritive: azot, fosfor şi potasiu. Este obţinut prin reacţia de neutralizare a amoniacului cu acid fosforic şi acid sulfuric, cu adaos de uree, clorură de potasiu şi fosfogips.

Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Azot % 15
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru % 15
Umiditate % max. 1,5
Granulaţie:
· între 1 – 4 mm
% min. 90
Tratat antiaglomerant

Elemente nutritive

 • substanţe active: azot (N); fosfor (P2O5); potasiu (K2O5).
 • conţine:  ·  în 100 kg îngrăşământ fizic:

15 kg azot,
15 kg fosfor,
15 kg potasiu,
· într-un sac de 50 kg, 22,5 kg substanţă activă respectiv:
7,5 kg azot,
7,5 kg fosfor,
7,5 kg potasiu.

Efecte nutritive
– este îngrăşământul cel mai complet deoarece conţine toate cele trei elemente de bază necesare plantelor (azot, fosfor, potasiu).
– foarte indicat pentru culturile de leguminoase, cartofi, sfeclă, floarea soarelui, livezi, vii; se administrează însă cel puţin odată la 3 ani la toate culturile.
– măreşte rezistenţa plantelor la ger, secetă şi mai ales la boli.

Lipsa potasiului duce la
– îngălbenirea, înroşirea şi pătarea frunzelor;
– frângerea şi căderea tulpinilor (cereale, porumb, floarea-soarelui);
-coacerea neuniformă a leguminoaselor, deformarea şi grosimea neuniformă a fructelor;
– mănarea şi îmbolnăvirea culturilor ceea ce necesită cheltuieli suplimentare pentru întreţinerea lor.

Utilizări
– la toate tipurile de culturi;
– la toate solurile şi în special la cele sărace în potasiu;
– în toate zonele climaterice;
– se poate aplica la pregătirea solului.

Avantaje
– creşteri foarte mari şi stabile de producţie la ha;
– se introduc în sol, la o singură administrare cele 3 elemente nutritive de bază a plantelor (azot, fosfor, potasiu) – asigurând producţii mari, de calitate şi avantajoase economic.

Mod de administrare

Cultura Cantitate medie
la ha
Perioada şi modul de aplicare (recomandat) Spor minim producţie (kg/ha)
kg fizic nr. saci
Grâu/orz 250 5 250 kg (5 saci) la pregătirea terenului la arătura de toamnă 700
Porumb 400 8 300 kg (6 saci) la pregătirea terenului primăvara;
100 kg (2 saci) la semănat;
900
Floarea soarelui 400 8 300 kg (6 saci) la pregătirea terenului primăvara;
100 kg (2 saci) la semănat;
350
Sfeclă 500 10 400 kg (8 saci) la pregătirea terenului;
100 kg (2 saci) la semănat;
8000
Cartofi 600 12 350 kg (7 saci) la pregătirea terenului;
150 kg (3 saci) la plantare;
100 kg (2 saci) la prăşire şi muşuroire;
12000-14000
Legume 250 5 250 kg (5 saci) la pregătirea solului înainte de plantare; 12000-14000
Livadă 350 7 350 kg (7 saci) sub arătura de bază. 8000
Viţă de vie 300 6 350 kg (7 saci) sub arătura de bază. 700

Atenţie:
Reţetele de aplicare a îngrăşământului se stabilesc cu specialiştii agronomi, funcţie de sol, anotimp, starea de vegetaţie a culturii.

Condiţii de livrare
Ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net.

Transport
În mijloace de transport CF şi auto.
Mijloacele CF vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună conform normativelor CFR.
Mijloacele auto vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună şi vor fi prevăzute cu prelate.

Depozitare
În depozite special amenajate (curate, uscate) sau, când nu se dispune de acestea, se păstrează la loc ridicat, unde nu stagnează apa. Pereţii platformei vor fi făcuţi din scândură sau baloţi de paie. Atât depozitele cât şi platformele vor fi făcute fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante. Temperatura în magaziile de depozitare să nu depăşească 35°C. Locul ales va fi inaccesibil păsărilor, animalelor sau copiilor.

 

 

 

Rocă fosfatică reactivă de GAFSA

Prezentare
     Roca fosfatică de Gafsa  este una din cele mai importante roci reactive din lume, datorită proprietăţilor sale mineralogice, chimice şi agrochimice. Influenţează pozitiv producţia tuturor plantelor cultivate : culturi de câmp, plante furajere,păşuni şi fâneţe, plante legumicole, plantaţii de pomi şi de vii etc.
Cele mai mari şi mai eficiente recolte se obţin pe soluri acide (pH 6,8) şi pe cele mediu sau slab asigurate cu fosfor asimilabil (PAL 36).
Se folosaşte direct ca îngrăşământ şi se prezintă sub formă de microgranule neaglomerabile, unele de culoare cenuşie, altele albicioase.

 

 

Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Pentaoxid de fosfor (P2O5) total % 28 – 30
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid citric % 12 – 14
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil ]n acid formic % 21 – 24
Calciu (CaO) % 48 – 50
Umiditate % Max. 3
Aciditate liberă (exprimată în P2O5) Lipsă
Granulaţie, mm
granule < o,50
granule < o,25
granule < o,18
%
%
%
Min. 90
Min. 75
Min. 60

Recomandări de utilizare
Eşalonarea mobilizării fosforului din acest îngrăşământ pe o perioadă lungă de timp, impune recomandarea de a folosi roca fosfatică de Gafsa în primul rând la plantele perene şi la cele care se însămânţează după câteva luni de zile de la fertilizare, aşa cum sunt culturile de primăvară : porumbul, sfecla de zahăr şi furajeră, cartofi, floarea soarelui, inul de ulei şi de fibră, culturi legumicole.
Mod de administrare
1.  Doza
Doza anuală de rocă fosfatică reactivă de Gafsa se diferenţiază, de obicei, în funcţie de conţinutul solului de fosfor mobil (Pal ppm).

Pe soluri slab acide  (pH = 5,81 – 6,80)

 • 210 – 240 Kg / ha pe solurile mediu asigurate cu fosfor mobil (Pal = 18,1 – 36 ppmP)
 • 240 – 265 Kg / ha pe solurile slab asigurate cu fosfor mobil (Pal = 18,1 – 18 ppmP)
 • 265 – 280 Kg / ha pe solurile foarte slab asigurate cu fosfor mobil (Pal < 8 ppmP)

Pe soluri acide   (pH = 5,00 – 5,80)

 • 280 – 310 Kg / ha pe solurile mediu asigurate cu fosfor mobil
 • 310 – 335 Kg / ha pe solurile slab asigurate cu fosfor mobil
 • 335 – 350 Kg / ha pe solurile foarte slab asigurate cu fosfor mobil

Pe soluri puternic acide   (pH < 5,00)

 • 350 – 380 Kg / ha pe solurile mediu asigurate cu fosfor mobil
 • 380 – 405 Kg / ha pe solurile slab asigurate cu fosfor mobil
 • 405 – 420 Kg / ha pe solurile foarte slab asigurate cu fosfor mobil

Se recomandăca roca fosfatică necesară plantelor din rotaţie să se aplice într-o singură doză, de preferat pe parcele care se fertilizează vara sau toamna şi se însămânţează primăvara.

Perioada de aplicare
Rocile fosfatice reactive se aplică de obicei vara sau toamna, după eliberarea terenurilor de resturile vegetale de la planta premergătoare şi se încorporează în sol cu arătura sau cu altelucrări adânci ale solului.
Fertilizarea terenurilor arabile cu roci fosfaticese face uneori şi înainte de semănat, situaţie în care se recomandăfolosirea unui amestec de rocă fosfatică (întreaga doză) şi uree (30 % din doză) şi încorporarea acestora în sol cu grapa cu discuri.

Metode de aplicare
Cea mai eficientă metodă de aplicare a rocilor fosfatice este împrăştierea pe toată suprafaţa solului cu orice maşină sau utilaj agricol care asigură o uniformitate de răspândire de minimum 80 %.
Alte măsuri :
Rocile fosfatice reactive se aplică numai pe terenuri acide necalcarizate sau amendate calcic cu 2 sau mai mulţi ani în urmă.
Eficienţa fertilizării cu fosfaţi naturali este maximă când se combină cu fertilizarea cu îngrăşăminte complexe de tip NP sau NPK, iar în cursul perioadei de vegetaţie se aplică şi îngrăşăminte simple cu azot : uree sau azotat de amoniu.
O treime din doza de uree se poate aplica şi înainte de semănat, însă numai în amestec cu roca fosfatică.
Doza anuală de îngrăşăminte complexe variază :

 • pe soluri slab acide            = 30 – 40 Kg P2O5 / ha
 • pe soluri acide                     = 40 – 50 Kg P2O5 / ha
 • pe soluri puternic acide      = 50 – 60 Kg P2O5 / ha

Pentru a evita spulberarea materialului fertilizant, aplicarea rocilor fosfatice se va face în zile sau intervele de timp calme, fără vânt şi, dacă este posibil, cu mecanismul de distribuţie cât mai jos, aproape de sol.

 

Observaţie
După administrarea manuală vă veţi spăla mâinile şi faţa cu apă.
Locul de depozitare să fie inaccesibil păsărilor şi animalelor.

Condiţii de livrare
· ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg net;
· vrac.

Transport
În mijloace de transport CF sau auto, în stare bună, curate, acoperite.

Depozitare
În spaţii curate, ferite de căldură, temperatura să nu depăşească 35°C.

 

SUPERFOSFAT SIMPLU GRANULAT

Produsul se utilizează ca îngrăşământ chimic cu fosfor. Se recomandă pentru toate tipurile de culturi şi soluri; se aplică în perioada de pregătire a solului, în toate zonele climaterice.
Specificaţie tehnică

Caracteristica UM Valori
Pentaoxid de fosfor (P2O5) total % min. 17,5
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru % min. 16
Umiditate % max. 6
     Granulaţie
Între 1 – 6 mm
% min. 90

 

Mod de administrare

Nr.crt. Cultura Momentul aplicării Consum
(kg/ha
1 Grâu de toamnă Se aplică odată cu arătura de bază 300 – 400
2 Secară de toamnă Se aplică sub arătura de bază 300 – 400
3 Orzul de toamnă Se aplică sub arătura de bază 300 – 400
4 Orzoaica Se aplică sub arătura de toamnă 200 – 300
5 Ovăz Se aplică sub arătura de toamnă 200
6 Porumbul
(hibrid dublu)
Se administrează la pregătirea terenului sub arătură 300 – 400
7 Orez În raport cu fertilitatea solului înainte de semănat sau transplantare sau toamna sub arătura de bază 300 – 600
8 Mazăre Se aplică sub arătura de bază 200 – 300
9 Fasole Se aplică sub arătura de bază 200 – 300
10 Soia Se aplică sub arătura de bază 200 – 300
11 Floarea soarelui Se aplică sub arătura de bază.
Dozele de fosfor se reduc de la regiunile secetoase spre cele umede.
200  – 400
12 Inul Se aplică sub arătura de bază 200 -500
13 Cartoful Se aplică odată cu semănatul 300 – 600
14 Sfecla de zahăr Se aplică împreună cu azotat şi gunoi de grajd
Pe solurile brun – roşcate de pădure
În regiunile foarte favorabile
400 – 500
15 Lucerna Sub arătura adâncă
În timpul vegetaţiei de toamnă sau primăvara timpuriu, se mai adaugă suplimentar superfosfat simplu granulat
250 – 300
200
16 Trifoi Se aplică sub arătura de bază 150 – 250

Condiţii de livrare
Ambalat în saci dubli de polietilenă şi polipropilenă cu greutatea de 50 kg net
Se poate livra şi vrac auto.

Transport
Transportul superfosfatului simplu granulat ambalat se face în mijloace de transport CF şi auto; panoul de inscripţionare al utilajului de transport va fi etichetat vizibil cu semnul avertizor pentru produsele care trebuie ferite de umezeală.
Mijloacele CF vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună conform normativelor CFR.
Mijloacele auto vor fi curate, fardate, în stare tehnică bună şi vor fi prevăzute cu prelate.
Transportul superfosfatului simplu granulat vrac se face in mijloace auto sau CF.

Depozitare
Depozitarea produsului ambalat se face în magazii special amenajate, păstrând spaţii între stive şi asigurând spaţii de trecere în dreptul uşilor şi în interiorul depozitului.
Depozitarea produsului vrac se face într-un depozit acoperit.
Depozitele vor fi fără surse de încălzire directă, în absenţa materialelor carburante şi se va evita contactul cu materiale metalice. Temperatura în depozite nu trebuie să depăşească 35°C. Locul ales va fi inaccesibil păsărilor, animalelor sau copiilor

POMELNICUL de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, infestat de nepotism-PCR de la ASF

ASF este înțesată de „pile, cunoștințe și relații“. Noua conducere vrea să în­treacă „performanțele“ fostului președinte Mișu Negrițoiu cu rudele și prietenii lui Victor Ponta, omul din spatele falimentării intenționate a celei mai mari societăți de asigurări din România.
FGA, falanga ASF, pierde total controlul falimentului Astra Asigurări. Indiferență sau incompetență pe salarii de lux?
RECOMANDĂRI
Lichidatorul KPMG vrea să fie cel mai mare patron de presă din România. După ce a distrus Astra Asigurări cu ajutorul lui Victor Ponta și al omului său din ASF, KPMG vrea să fure „România liberă“ cu mâna unui alt om al fostului premier, care este și condamnat penal
KPMG și ASF fac ce vor din falimentul celei mai mari companii de asigurări românești. Modelul ar urma să fie aplicat și la România liberă

În liniște și sub apa­ren­ța consensului, noua conducere a Autorității de Suprave­ghere Financiară (ASF) aduce ori confirmă în instituție, pe posturi plătite cu mii de euro lunar, rudele, prietenii și „obli­gațiile“. Nici nu s-ar fi putut întâmpla altfel din moment ce, la rândul lor, chiar oamenii din Consiliul ASF sunt susținuți de câte un politician important ori de câte un personaj influent din instituții financiare sau de forță ale statului.Fina lui Victor Ponta, fosta soție a lui Marian Neacșu, secretarul general al PSD, soția ministrului Ionut Mișa,  soția lui Valeriu Zgonea sau soția lui Daniel Chițoiu, alături de foarte multe alte cunoștințe sunt  persoanele care ar trebui să asigure buna funcționare a piețelor financiare nebancare din România.Unanimitate pentru fina lui PontaDe exemplu, după cum anunța publicația Profit.ro, cei aproximativ 11 mi­lioane de consumatori de asigurări din România, împreună cu 7 milioane de deținători de pensii private și alte câteva zeci de mii de investitori pe Bursă nu s-ar simți protejați dacă nu ar exista Ioana Cazacu,absolventă de drept, doctor în etică la Universitatea din Baia Mare și, cel mai important, fina lui Victor Ponta.

Numirea Ioanei Cazacu ca interimar la conducerea Direcției Protecția Consumatorului, una dintre cele mai importante din ASF, a fost susținută de absolut toți membrii executivi din Consiliul Director al ASF. Cu alte cuvinte, Leonardo Badea, Ovidiu Wlassopol și Cornel Coca Constantinescu, toți numiți sau menținuți în ASF pe filiere legate de actuala conducere a PSD, au fost de acord fără reținere cu numirea finei lui Victor Ponta la șefia direcției de care depinde soarta a milioane de asigurați.

Din același consiliu mai fac parte și Mircea Ursa­che (om influent în sucursa­la PSD Maramureș de un­de vine și Ioana Cazacu și apro­piat al lui Victor Ponta), dar și Ion Giurescu (adus la ASF și menținut de persoane din jurul lui Gabriel Oprea).

Victor Ponta este omul care l-a susținut fățis, pe fostul președinte al Autorității de Supraveghere Financiară Mișu Negrițoiu chiar și după ce acesta a scăpat piața din mână prin falimentarea liderului Astra Asigurări. În acele momente, membri ai Consi­liului ASF care sunt și acum acolo au contestat deciziile lui Negrițoiu deschis, cum a făcut Mircea Ursache, fie mai degrabă indirect, cum a făcut Cornel Coca Constantinescu.

Soțiile de succes și prieteniile vechi ale actualilor șefi

Ioana Cazacu, persoană fără absolut nicio pregătire în domeniul financiar și aproape fără experiență în mediul privat, este însă doar un exemplu „de succes“. După o lungă ex­pe­riență în comerț și producția de pantaloni blue jeans, Nicoleta Radu, fostă Neacșu, a ajuns, în 2013, director al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor, cel mai mare asigurător de locuință din România și singurul auto­rizat să vândă polițele obligatorii de asigurare împotriva dezastrelor (PAD).

În ciuda lipsei totale de experiență în domeniu și ignorând avizele negative pe care, spun sursele „România liberă“, specia­liștii din direcțiile de autorizare le-au emis, atât Dan Radu Rușanu, cât și Mișu Negrițoiu au numit-o și respectiv au reconfirmat-o pe Nicoleta Radu la șefia PAID.

Recent, consiliul condus de actualul președinte al ASF, Leonardo Badea, i-a mai dat un mandat de patru ani motivând cu ajutorul deciziilor luate anterior și în baza experienței pe care Nicoleta Radu o avea când a ajuns la PAID. Și de această dată avizul inițial dat de Direcția Reglementare Autorizare a fost ne­gativ. Deloc întâmplător, conducerea respectivei Direcții a fost schimbată.

De la venirea specialistei în comerț cu blue jeans, piața asigurărilor de locuință a scăzut la un nivel fără precedent, doar 18% din locuințe fiind  asigurate, față de peste 30% în 2013.

Epurare pentru opoziție

Ncioleta Radu era, în 2013, soția lui Marian Neacșu, secretar general PSD. Ace­lași influent politician și om de casă al lui Liviu Dragnea este și în spatele epurărilor din Direcția Reglementare Autorizare a ASF, cea care a respins confirmarea Nicoletei Radu, dar și alte numiri, cum a fi cea a unui consiliu format din cercetați penal la firma de stat Eximasig.

În locul unuia dintre foștii directori a fost adus un fost colaborator al lui Cornel Coca Constantinescu din cadrul Romexterra, banca înfințată de Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca.

Tot în ASF și tot cu ajutorul lui Constantinescu a ajuns și Monica Mișa, soția actualului ministru al Finanțelor Ionuț Mișa, rămasă „moștenire“ lui Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreședinte și, la rândul său, fost soț al mi­nistrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

La ASF s- a reîntors după o scurtă vacanță forțată de cercetări penale și Laura Chițoiu, soția fostului ministru Daniel Chițoiu. Tot în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară mai este și Cristina Zgonea soția  fostului șef al Came­rei Deputaților Valeriu
Zgonea.

Lista continuă, dar o vom prezenta pe larg în numerele viitoare

Ioana Cazacu are o recomandare care bate orice CV: este fina lui Victor Ponta

Leonardo Badea –
Preşedinte – membru executiv

Ovidiu Răzvan Wlassopol – Prim-­Vicepreşedinte – membru executiv

Mircea Ursache –
Vicepreşedinte – membru executiv

Cornel Coca Constantinescu – ­Vicepreşedinte – membru executiv

Ion Giurescu – Vicepreşedinte – membru executiv

Gheorghe Marcu  – ­
membru neexecutiv

Biró Albin –
membru neexecutiv

Daniel Ştefan Armeanu –
membru neexecutiv

Gabriela Boca –
membru neexecutiv

 

Problema păcatului (1)
Romani 5: Adam şi generaţia lui

Frank Binford Hole

© CSV, Online începând de la: 13.12.2019, Actualizat: 13.12.2019

Versete călăuzitoare: Romani 5.12-21

Până la capitolul 5 ne este prezentată Evanghelia în legătură cu păcatele noastre. Fărădelegile noastre au stat în atenţia noastră şi noi am descoperit pe ce cale Dumnezeu ne-a îndreptăţit cu privire la ele şi ne-a făcut să avem parte de favoarea Lui. Însă în legătură cu starea noastră decăzută a trebuit rezolvat mai mult decât numai această întrebare. Mai era o întrebare, pe care noi o putem numi întrebarea familiilor sau a generaţiilor.

Vers. 12

Romani 5.12: De aceea, după cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit; …

Capul generaţiei noastre este Adam, şi anume în starea lui decăzută. Căci abia după căderea în păcat el a născut fii şi fiice. Căderea lui a avut loc printr-o singură faptă păcătoasă, însă această faptă a dat naştere la o stare de păcat care a pătruns toată fiinţa lui. Prin aceasta s-a schimbat predispoziţia lui spirituală aşa de radical, că ea a avut influenţă şi asupra generaţiilor care au urmat după el. El a putut naşte copii numai „după asemănarea lui, după chipul lui” (Geneza 5.3) – asemănarea şi chipul unui om decăzut. O moştenire ereditară de felul acesta este o realitate înfiorătoare, şi Scriptura confirmă aceasta. Oferă Dumnezeu cu Evanghelia şi un antidot împotriva acestei suflări otrăvite, care s-a răspândit peste generaţia de oameni? Are El o soluţie pentru problema naturii din care rezultă faptele păcătoase – pentru problema rădăcinii care dă la iveală aceste roade dezgustătoare? Antidotul pentru problema roadelor l-am studiat deja în primele capitole.

El are un antidot. Rezolvarea acestei probleme a avut deja loc. Începând cu Romani 5.12 sunt prezentate rezultatele a ceea ce Dumnezeu a făcut în această privinţă. Aici nu este descris cu multe cuvinte ceea ce a făcut El, cu toate că se deduce clar din acestea. Recunoaştem că pasajul este puţin greoi, şi cuvintele puţine contribuie la această greutate de înţelegere. Ea este mărită şi prin aceea că unele cuvinte sunt redate deficitar în unele traduceri. O a treia greutate rezultă din aceea că această parte a problemei păcatului este prea des trecută cu vederea, şi acolo unde are loc aceasta ne cufundăm în ape pe care nu le cunoaştem şi pierdem terenul de sub picioare.

Mai întâi vrem să observăm că versetele 13-17 sunt o intercalare. Pentru ca aceasta să fie uşor de recunoscut ele au fost introduse în paranteze în diferite traduceri. Ca să se înţeleagă sensul citim de la versetul 12 până la versetul 18. Vedem apoi că întreg conţinutul pasajului este în contrast cu un om care a păcătuit şi a atras şi pe alţii în urmările fărădelegii lui, şi cu un Altul, care a înfăptuit dreptatea şi a adus pe alţii sub efectele binecuvântate ale acesteia. Întreg pasajul accentuează contrastul mare între Adam, pe de o parte, şi Hristos, pe de altă parte. Dacă Adam stă ca şi cap al unei generaţii decăzute, supusă morţii şi condamnării, vedem în Hristos Capul unei generaţii noi, care stă în dreptate şi viaţă.

Ceea ce Dumnezeu a făcut putem de aceea să parafrazăm în felul următor: El a realizat în Domnul Isus Hristos un Cap nou pentru oameni. Înainte ca El să ocupe formal locul ca şi Cap, El a realizat o dreptate desăvârşită prin ascultare până în moarte. Pe baza morţii Sale şi a învierii Sale cei care cred nu mai stau în legătură cu Adam, ci cu Hristos. Ei sunt, ca să zicem aşa, altoiţi în Hristos. Ei nu mai sunt în Adam, ci „în Hristos”. Aceasta este realitatea de bază, care este prezentată în pasajul nostru şi ale cărei urmări minunate sunt dezbătute.

Vers. 18

Romani 5.18: … deci, după cum printr-o singură greşeală a venit judecată către toţi oamenii spre condamnare, tot astfel, printr-o singură dreptate împlinită, consecinţele au fost către toţi oamenii spre o îndreptăţire a vieţii.

Să privim încă o dată la versetele din Romani 5.12,18 şi 19, în mod deosebit la versetul 18. Expresia „către toţi oamenii” este în ambele cazuri traducerea mai bună decât „peste toţi oamenii” sau „pentru toţi oamenii”, căci prepoziţia arată aici direcţia. Contrastul constă între greşeala lui Adam, cu urmarea că condamnarea ameninţa pe toţi oamenii, şi dreptatea lui Hristos, pe care El a realizat-o prin moartea Sa, cu urmarea că pentru toţi oamenii a fost deschisă uşa spre o îndreptăţire a vieţii.

Dacă mai medităm un moment în linişte la aceasta, probabil noi înşine vom remarca că – cu toate că toţi oamenii au ajuns sub condamnare – nicidecum nu toţi ajung la îndreptăţire. Şi aşa este, căci versetul 18 constată numai direcţia generală a acţiunilor respective, şi este adevărat că moartea lui Hristos este pentru toţi conform planului lui Dumnezeu.

Vers. 19

Romani 5.19: Pentru că, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin ascultarea Unuia singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.

Versetul următor descrie rezultatele efective ale neascultării lui Adam precum şi ale ascultării lui Hristos, şi numai „cei mulţi” sunt în câmpul vizual.

Prin expresia „cei mulţi” înţelegem pe aceia, şi numai pe aceia, care aparţin capului respectiv. În cazul lui Adam „cei mulţi” cuprinde desigur pe toţi oamenii naturali, căci prin natura noastră noi toţi aparţinem neamului lui. Dar când este vorba de Hristos, atunci nu toţi oamenii aparţin neamului Lui, ci numai cei care cred. Prin neascultarea lui Adam toţi oamenii au devenit păcătoşi. Însă toţi cei care cred au devenit drepţi prin ascultarea lui Hristos, care a dus până în moarte.

În cele trei versete pe care le studiem avem deci această succesiune. Pe de o parte: omul Adam, o încălcare, toţi oamenii în poziţia de păcătoşi, toţi păcătuiesc, drept urmare toţi sunt sub moarte şi condamnare. Pe de altă parte: Omul Hristos, o dreptate în ascultare până în moarte, aceia, al căror Cap este El, au fost aşezaţi în poziţia de drepţi în îndreptăţirea vieţii.

Vers. 13

Romani 5.13: … (deoarece, până la Lege, era păcat în lume; dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege;

Să luăm acum seama la cele cinci versete intercalate. Primele două întâmpină o greutate, care ar putea apare la aceia care erau foarte familiarizaţi cu Legea. Adam a păcătuit împotriva unei porunci clare. De aceea păcatul lui era o încălcare. După aceea au trecut aproximativ 2500 de ani, până când Legea a fost dată lui Moise, deci a devenit posibil ca ea să fie încălcată. Între aceste două momente nu era nici o încălcare, căci nu era nici o lege, care ar fi putut fi încălcată.

Vers. 14

Romani 5.14: … dar moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei care nu păcătuiseră după asemănarea încălcării lui Adam, care este o imagine a Celui care avea să vină.

Şi cu toate acestea păcatul se întâlnea pretutindeni, aceasta s-a arătat prin aceea că moartea domnea pretutindeni. Diferenţa practică constă în aceea că păcatul nu este „socotit”, dacă nu este nici o lege: aceasta înseamnă, el nu ne va fi socotit în acelaşi fel. Numai aceia care au cunoscut Legea, vor fi judecaţi după Lege, aşa cum am văzut în Romani 2.

Vers. 15

Romani 5.15: Nu este greşeala ca şi darul de har? Pentru că, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au murit, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu şi darul în har, care este al unui singur Om, Isus Hristos, au prisosit pentru cei mulţi.

Presupunând toate acestea, rămâne totuşi adevărat că păcatul şi moartea au domnit pe plan mondial. Toţi urmaşii lui Adam sunt incluşi în căderea lui în păcat. Deoarece aceasta este aşa, în versetele din Romani 5.15-17 este tratată diferenţa între Adam şi Hristos. Fiecare verset conţine o particularitate, însă gândul principal este exprimat la începutul versetului 15, şi anume că darul de har gratis în Hristos nicidecum nu este mai prejos de încălcarea lui Adam, ci realmente este mai presus de ea.

În versetul 15 se spune de două ori „cei mulţi”, la fel cum am găsit şi în Romani 5.19. Şi aici este vorba de familii de oameni, care sunt văzute sub capul fiecăreia din ele, fie că este Adam sau Hristos. Primul a adus moartea peste toţi aceia al căror cap este el, şi aceasta înseamnă realmente peste toţi oamenii, fără excepţie. Isus Hristos a adus harul lui Dumnezeu şi darul de har gratis pentru mulţi, care stau sub El ca şi neam, aceştia sunt toţi cei care cred.

Vers. 16

Romani 5.16: Şi nu este darul ca printr-unul singur care a păcătuit? Pentru că judecata a fost din unul singur spre condamnare, iar darul de har este din multe greşeli, spre îndreptăţire.

Versetul 16 arată contrastul dintre condamnare şi îndreptăţire. În privinţa aceasta darul este mai presus de păcat. Condamnarea a venit printr-un singur păcat. Îndreptăţirea a fost lucrată triumfător prin har, în ciuda tuturor încălcărilor.

Vers. 17

Romani 5.17: Pentru că, dacă prin greşeala unuia singur, moartea a domnit printr-unul singur, cu atât mai mult cei care primesc plinătatea harului şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă printr-Unul singur, Isus Hristos);

Un alt contrast întâlnim în Romani 5.17. Condamnarea şi îndreptăţirea din versetul anterior le-am putea numi urmări imediate. Fiecare, care vine sub capul familiei lui Adam, stă imediat şi sub condamnare. Fiecare, care vine sub Capul familiei lui Hristos, primeşte imediat îndreptăţirea. Dar care este rezultatul final în fiecare caz? Rezultatul final al păcatului lui Adam era domnia atotcuprinzătoare a morţii asupra urmaşilor lui. Rezultatul final al lucrării dreptăţii, pe care a înfăptuit-o Hristos, aduce tuturor alor Săi harul care se revarsă şi ca dar liber aduce dreptatea, aşa că ei pot domni în viaţă. Nu numai că viaţa va domni, ci noi vom domni în viaţă. Ce realitate uimitoare! Nu ne miră că acest har gratis depăşeşte încălcările, aşa cum spune versetul 17.

Vers. 20

Romani 5.20: Dar Legea a intervenit, ca să prisosească greşeala; dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit şi mai mult, …

Versetele din Romani 5.20 şi 21 repetă şi rezumă ceea ce tocmai am văzut. Legea a fost adăugată ca să descopere pe deplin păcatul omului. Păcat a existat în toate timpurile, dar abia cu Legea a ieşit la iveală ca încălcare reală, şi încălcarea, care a fost pusă categoric ca vină asupra omului, a prisosit. După un anumit timp Legea a fost urmată de harul care ne-a fost adus în Hristos. De aceea putem deosebi trei trepte. Prima este epoca dinainte de Lege, în care era păcat, dar nu în caracterul de încălcare. În al doilea rând timpul Legii, când păcatul a devenit nespus de mare, da, ca şi cum ar fi ajuns pe vârful munţilor Himalaia. În al treilea rând introducerea harului prin Hristos – un har care a crescut asemenea unui fluviu puternic, peste munţii păcatului omenesc.

Vers. 21

Romani 5.21: … pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot aşa şi harul să domnească prin dreptate spre viaţa eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

În Evanghelie harul nu numai se revarsă, ci el domneşte. Noi, cei care am crezut, am ajuns sub influenţa binefăcătoare a harului. Acest har domneşte prin dreptate, aşa cum şi crucea era în primul rând o lucrare a dreptăţii. Şi ţelul minunat şi împlinirea tuturor este viaţa veşnică. Aici începe să se deschidă înaintea noastră priveliştea nemărginită a veşniciei. Noi privim fluviul harului. Vedem canalul dreptăţii – pregătit prin lucrarea de pe cruce -, în care curge harul. Şi în final vedem oceanul nemărginit al vieţii veşnice, în care el se revarsă.

Şi toate sunt „prin Isus Hristos, Domnul nostru”. Toate au fost lucrate de El. El este Capul, căruia noi ca şi credincioşi Îi suntem supuşi, şi drept urmare este Izvorul din care curg toate aceste binecuvântări spre noi. Că noi avem parte de ele îşi are motivul în aceea că noi suntem în viaţa Lui. Îndreptăţirea noastră este o îndreptăţire a vieţii, căci în Hristos noi avem o viaţă care exclude orice posibilitate de condamnare – o viaţă în care noi nu numai am fost declaraţi liberi de toate încălcările noastre, ci noi am fost şi scoşi din poziţia de păcătoşi, în care eram odinioară, când era legaţi cu Adam.

Partea următoare 


Tradus de la: Das Problem der Sünde (1)

Din Grundzüge des Neuen Testamentes, pag. 31–36
Cu aprobarea amabilă a editurii CSV-Verlages, www.csv-verlag.de
Versetele biblice au fost introduse de SoundWords.

Traducere: Ion Simionescu

 

Problema păcatului (2)
Romani 6: Eliberaţi de păcat şi de moarte

Frank Binford Hole

© CSV, Online începând de la: 13.12.2019, Actualizat: 13.12.2019

Versete călăuzitoare: Romani 6

Vers. 1

Romani 6.1: Deci ce vom spune? Să rămânem în păcat, ca să prisosească harul?

Până aici am învăţat din această epistolă despre Evanghelie, pe care Dumnezeu a vestit-o, ce este El spre favoarea noastră, ce a lucrat El pentru noi prin moartea şi învierea lui Hristos şi ce am primit noi prin credinţa simplă. În toate Dumnezeu, dacă avem voie să ne exprimăm în felul acesta, S-a manifestat faţă de noi în binecuvântare. Romani 6 începe cu întrebarea potrivită: „Deci ce vom spune?”

Aceasta arată că începe un subiect nou. Nimic nu poate întrece minunea pe care Dumnezeu a făcut-o din pricina noastră, dar ce suntem noi pentru El ca urmare a acestui fapt? Care trebuie să fie răspunsul credinciosului având în vedere harul minunat revelat? Se câştigă prin Evanghelie o putere care-l face capabil pe credincios să dea un răspuns lui Dumnezeu, demn de El Însuşi? Începem să cercetăm această întrebare ocupându-ne cu capitolul 6. Vom descoperi calea pe care Evanghelia ne eliberează, pentru ca noi să ne putem trăi viaţa în dreptate şi sfinţenie practică.

Dacă oamenii îşi însuşesc o simplă cunoaştere cu capul a harului lui Dumnezeu şi inimile lor rămân neatinse de acesta, ei pot foarte uşor să falsifice harul în desfrânare şi să spună: „Deci dacă harul lui Dumnezeu poate inunda păcatul nostru, atunci să continuăm să păcătuim, pentru ca harul să poată să se reverse şi mai departe.”

Vers. 2

 Romani 6.2: Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în el?

Numeşte Evanghelia undeva bun gândul acesta? Nici un moment. Dimpotrivă. Ea ne spune clar că noi am murit faţă de păcat. Tot ce avea a face cu voinţa noastră păcătoasă, cu plăcerile noastre egoiste, de acestea eram obsedaţi, în timp ce eram surzi şi morţi faţă de Dumnezeu şi chestiunea Lui. Acum a avut loc o întoarcere deplină, noi am murit faţă de păcatul pe care odinioară îl făceam cu multă plăcere, noi suntem morţi faţă de el, şi noi suntem vii pentru lucrurile pentru care odinioară eram morţi.

Vers. 3

Romani 6.3: Sau nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi pentru Hristos Isus, am fost botezaţi pentru moartea Lui?

Eram noi neştiutori în privinţa aceasta sau eram numai confuz conştienţi? Aceasta nu trebuia să fie aşa, căci chestiunea a fost prezentată clar în botezul creştin, o acţiune care stă în legătură cu începutul. Ştim noi ce înseamnă botezul nostru, sau nu ştim?

Probabil mai întâi trebuie să punem o altă întrebare: Eşti tu botezat? Punem această întrebare, deoarece pare că în unele cercuri este o delăsare evidentă în această chestiune, probabil provocată de accentuarea exagerată care a fost acordată botezului în zilele din trecut. Dacă cineva nu se lasă botezat, aceasta înseamnă o pierdere pentru el. În botez noi suntem îngropaţi cu Hristos, aşa cum spune versetul 4. Să nu fi îngropat cu El este o nenorocire. În afară de aceasta, expunerea de dovezi a apostolului în versetele 4 şi 5 îşi pierde puterea cu privire la noi, dacă nu facem parte din aceia care „au fost botezaţi pentru Hristos”.

Vers. 4

Romani 6.4: Deci am fost înmormântaţi cu El prin botez, pentru moarte, pentru ca, după cum Hristos a fost înviat dintre morţi prin gloria Tatălui, tot aşa şi noi să umblăm în înnoirea vieţii.

Care este deci importanţa botezului? El înseamnă unirea cu Hristos în moartea Lui. El înseamnă că noi am fost îngropaţi cu El şi că ne-am luat obligaţia să umblăm în înnoirea vieţii, aşa cum El a fost înviat într-o ordine nouă a lucrurilor. Acesta este înţelesul lui şi obligaţia pe care el o impune. Necunoaşterea în privinţa aceasta ar fi pentru noi o pierdere mare. Ne temem mult că certurile rele care au bântuit cu privire la felul botezului şi la persoanele care se botează au determinat pe mulţi să treacă total cu vederea înţelesul lui propriu-zis. Discuţiile cu privire la botez au fost uneori făcute într-un fel foarte „nebotezat”, aşa că nici un observator nu putea să-şi dea seama că cei care se certau erau „morţi faţă de păcat”.

Însă botezul ca rânduială este un semn exterior. El nu dă naştere la viaţă, şi vai, milioane de oameni botezaţi se vor regăsi într-o veşnicie pierdută! Desigur botezul arată, ceea ce în înţelesul lui deplin este de importanţă vitală, spre cruce, aşa cum vom vedea.

Să luăm seama la ultimele cuvinte din versetul 4: „înnoirea vieţii”, căci ele dau un răspuns direct la întrebarea de la începutul capitolului. În loc ca noi să perseverăm în păcat, ceea ce nu este nimic altceva decât continuarea vieţii vechi, noi trebuie să umblăm într-o viaţă nouă. În timp ce vom studia capitolul în continuare, ni se va arăta natura acestei vieţi noi.

Vers. 5

Romani 6.5: Pentru că, dacă ne-am făcut una cu El în asemănarea morţii Lui, tot aşa vom fi şi în a învierii lui, …

Botezul nostru era – simbolic – înmormântarea noastră cu Hristos. Era „în asemănarea morţii Lui” şi în aceasta noi am fost făcuţi una cu El sau am fost „crescut împreună” cu El, aşa cum este adnotarea la Romani 6.5. Noi ne-am supus Lui cu încrederea că vom fi făcuţi una cu El în viaţa Lui de înviere. Înnoirea vieţii, în care noi trebuie să umblăm, este efectiv legată cu viaţa de înviere actuală a lui Hristos.

Vers. 6

Romani 6.6: … ştiind aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit cu El, pentru ca trupul păcatului să fie desfiinţat, ca noi să nu mai fim robi ai păcatului.

În Romani 6.3 ar trebui să cunoaştem înţelesul botezului nostru; în versetul 6 suntem solicitaţi să cunoaştem înţelesul crucii cu privire la „omul nostru vechi” şi la „trupul păcatului”. Crucea stă la baza botezului; fără cruce botezul şi-ar pierde orice semnificaţie.

Am avut deja înaintea ochilor moartea lui Hristos în dimensiunea ei cu privire la păcatele noastre şi la iertarea lor. Aici este vorba de înţelesul ei cu privire la natura noastră păcătoasă, din care au rezultat toate păcatele pe care noi le-am făcut.

Probabil nu este foarte uşor de înţeles gândul pe care ni-l face cunoscut expresia „omul nostru vechi”. Explicaţia constă în aceea că apostolul personifică aici tot ceea ce noi suntem ca şi copii naturali ai lui Adam. Dacă ne putem imagina o persoană, al cărei caracter a unit în sine toate aceste însuşiri urâte, care s-au văzut vreodată la toţi urmaşii lui Adam, o astfel de persoană ar putea fi descrisă ca „omul nostru vechi”.

Tot ce suntem noi ca şi copii ai lui Adam în starea lui decăzută, a fost răstignit cu Hristos, şi noi trebuie să ştim aceasta. Nu este o simplă imaginaţie, ci o realitate adevărată. Era o faptă a lui Dumnezeu, care a fost făcută în crucea lui Hristos. Era efectiv o faptă a lui Dumnezeu şi ea era la fel de reală precum este îndepărtarea păcatului nostru, care a avut loc în acelaşi timp. Aceasta ar trebui s-o ştim prin credinţă, aşa cum ştim că păcatele noastre au fost iertate. Dacă prin credinţă ştim aceasta, atunci vor urma alte rezultate. Însă noi începem prin a le şti cu adevărat prin credinţa simplă.

Intenţia lui Dumnezeu la răstignirea omului nostru vechi era ca „trupul păcatului” să fie desfiinţat, aşa că noi de acum înainte să nu mai putem sluji păcatului. Nici această afirmaţie nu este uşor de înţeles. Noi trebuie să ne amintim că păcatul a domnit odinioară în trupurile noastre, care drept urmare erau – este îngrozitor să spunem aceasta – trupuri ale păcatului. Deci nu este aşa că trupurile noastre fizice au fost nimicite, ci că păcatul, care stăpânea cu toată puterea lui trupurile noastre, a fost nimicit şi în felul acesta noi am fost eliberaţi de autoritatea lui. El a fost nimicit prin răstignirea omului nostru vechi ca rezultat al unirii noastre cu Hristos în moartea Lui, aşa că moartea Lui era şi moartea noastră.

Observă finalul versetului 6. El arată foarte clar cum este văzut păcatul în acest capitol. Păcatul este un despot, un deţinător de sclavi, sub a cărui autoritate noi am venit. Nucleul acestui capitol nu este prezenţa păcatului în noi, ci puterea păcatului asupra noastră.

Vers. 7-9

Romani 6.7-9: Pentru că cine a murit a fost eliberat de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, ştiind că Hristos, fiind înviat dintre morţi, nu mai moare: moartea nu mai are stăpânire asupra Lui.

Noi am fost eliberaţi de păcat sau descătuşaţi de păcat. Noi am fost îndreptăţiţi faţă de păcat (Romani 6.7).

Dezlegarea noastră de păcat a fost lucrată prin moartea lui Hristos. Dar este foarte important să menţinem foarte strâns legătura între moartea Lui şi învierea Lui. Am văzut aceasta când am studiat ultimul verset din Romani 4, şi aici o vedem din nou. Moartea noastră cu Hristos a avut loc cu privire la viaţa noastră în El în lumea de înviere. Cuvântul „ştiind” îl întâlnim pentru a treia oară în Romani 6.9. Noi ar trebui să ştim care este înţelesul botezului. Noi ar trebui să ştim care este înţelesul morţii lui Hristos cu privire la omul nostru vechi. În al treilea rând ar trebui să ştim care este înţelesul învierii lui Hristos. Învierea Lui nu era o simplă readucere la viaţă. Ea nu se asemăna cu învierea lui Lazăr – o revenire la viaţă în lumea aceasta pentru un anumit număr de ani, după care moartea avea iarăşi loc. Atunci când El a înviat, El a lăsat moartea pentru totdeauna înapoia Lui şi a intrat într-o altă ordine a lucrurilor, pe care noi din motive de simplitate o numim lumea de înviere. Pentru un moment scurt moartea a exercitat domnia peste El, şi aceasta numai pentru că El i S-a supus prin propria acţiune. Acum El este de partea cealaltă a morţii, şi aceasta pentru totdeauna.

Vers. 10

Romani 6.10: Pentru că, în ceea ce a murit, a murit faţă de păcat odată pentru totdeauna; iar în ceea ce trăieşte, trăieşte faţă de Dumnezeu.

În ceea ce El a murit, a murit faţă de păcat odată pentru totdeauna. Aici se spune „păcat” şi nu „păcate”, să observăm aceasta, este vorba de principiul-rădăcină, care a pătruns în natura noastră şi a luat cu forţa domnia asupra noastră. Deci aici nu este vorba de fărădelegile care au rezultat din aceasta. De asemenea nu se spune nici că „a murit faţă de păcate”, ci „a murit faţă de păcat”. Spre deosebire de noi, păcatul nu a avut nici o putere şi nici o influenţă asupra Lui în natura Lui. Dar El Şi-a arătat puterea atunci când El în jertfa Sa S-a ocupat cu toată problema păcatului şi a rezolvat-o. Căci această problemă a atins gloria lui Dumnezeu în creaţia Lui decăzută în ruină, şi ea ne-a atins pe noi, deoarece ea stătea ca o barieră puternică împotriva binecuvântărilor noastre. Atunci când El a rezolvat problema păcatului, atunci când El a purtat judecata din cauza lui, El a murit faţă de păcat şi acum trăieşte pentru Dumnezeu.

Să facem o pauză şi să ne verificăm cu privire la acest adevăr. Îl cunoaştem noi cu adevărat? Cunoaştem noi realmente în această lumină moartea şi învierea lui Hristos? Înţelegem noi cât de deplin Domnul nostru „a murit ieşind” din domeniul vechi al lucrurilor dominat de păcat, în care El a venit în har odată, ca să facă lucrarea de răscumpărare, şi cât de deplin trăieşte El pentru Dumnezeu într-o lume nouă, în care El a intrat? Este important ca noi să înţelegem toate acestea, deoarece versetul 11 continuă să ne înveţe că noi trebuie să „socotim” conform cu ceea ce ştim, şi anume trebuie să ne comportăm ca atare.

Vers. 11

Romani 6.11: Tot aşa şi voi, socotiţi-vă pe voi înşivă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Hristos Isus.

Dacă nu înţelegem corect, atunci nu putem „socoti” corect. Nici un om de afaceri nu va socoti corect facturile lui dacă nu cunoaşte tabla înmulţirii. Nici un căpitan nu poate determina corect poziţia vaporului lui, dacă nu cunoaşte principiile navigării. La fel nici un credincios nu va putea „calcula” corect poziţia şi comportarea lui, nici cu privire la păcat şi nici cu privire la Dumnezeu, dacă el nu cunoaşte efectul asupra lui a morţii şi învierii lui Hristos.

Dacă ştim aceasta, atunci părerile sfătuite cu insistenţă în versetul 11 ne vor fi desăvârşit de clare. Ceea ce Hristos a avut parte este valabil şi pentru noi, căci noi suntem făcuţi una cu El. A murit El faţă de păcat? Atunci şi noi am murit faţă de păcat, şi noi ne considerăm aşa. Trăieşte El pentru Dumnezeu? Atunci şi noi trăim pentru Dumnezeu, şi noi ne considerăm aşa. Părerea noastră nu este a-face-ca-şi-cum. Ea nu constă în aceea că noi încercăm să ne considerăm a fi ceva, ceea ce în realitate nu suntem. Dimpotrivă! Noi suntem morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu prin ceea ce a făcut El în moartea şi învierea lui Hristos (ceea ce prin Duhul Sfânt trebuie făcut valabil practic în noi, aşa cum vom vedea mai târziu). Pentru că aceasta este aşa, noi trebuie să primim aceasta şi să ne adaptăm corespunzător gândurile. Noi trebuie să privim lucrurile aşa cum sunt şi nu altfel.

Vers. 12

Romani 6.12: Deci păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultaţi de poftele lui.

Înainte să ne fi întors la Dumnezeu, noi eram morţi faţă de Dumnezeu şi trăiam pentru păcat. Nu ne interesa ce avea Dumnezeu a face cu noi. Noi nu am înţeles lucrurile Lui, ele ne lăsau reci şi morţi. Dacă era vorba de o chestiune care plăcea dorinţelor noastre naturale sau dădea hrană deşertăciunii şi iubirii de sine, atunci eram interesaţi plini de viaţă. Acum prin harul lui Dumnezeu situaţia este exact inversă, deoarece noi suntem în Hristos Isus.

Deci dacă ne privim în felul acesta în concordanţă cu realitatea morţii şi învierii lui Hristos, pe care le cunoaştem, atunci rămâne de făcut un alt pas. Noi trebuie să ne prezentăm lui Dumnezeu, sau să ne punem Lui la dispoziţie, pentru ca voinţa Lui să se facă şi în lucrurile zilnice ale vieţii noastre. Expresia „a se da”se întâlneşte de cinci ori în partea a doua a capitolului nostru, aşa cum s-a remarcat.

Deoarece noi am murit faţă de păcat, acum este obligaţia evidentă să refuzăm păcatului orice drept asupra noastră. Odinioară el a domnit în trupurile noastre muritoare, şi noi am ascultat permanent de el în tot felul de pofte. Dar aceasta nu mai are voie să fie aşa, aşa cum ne spune versetul 12. După ce noi am murit faţă de păcat, asupritorul nostru vechi, pretenţia lui asupra noastră s-a anulat. Ca vii dintre morţi, noi aparţinem lui Dumnezeu şi suntem fericiţi să recunoaştem drepturile Lui asupra noastră. Noi ne punem la dispoziţia Lui.

Vers. 13

Romani 6.13: Nici să nu daţi păcatului mădularele voastre, ca unelte ale nedreptăţii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, dintre morţi; şi daţi mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptăţii.

Romani 6.13 arată că această dare este o chestiune foarte practică. Aceasta este valabil pentru toate mădularele trupului nostru. Odinioară fiecare mădular stătea într-un fel sau altul în slujba păcatului şi era astfel o unealtă a nedreptăţii. Nu este minunat că acum fiecare mădular este înrolat în slujba pentru Dumnezeu? Picioarele noastre pot alerga ca să împlinească comenzile Sale. Mâinile noastre pot face lucrarea Lui. Buzele noastre pot vesti lauda Lui. Şi pentru ca acestea să poată avea loc noi trebuie să ne dăm lui Dumnezeu.

Să ne întrebăm cu toată seriozitatea dacă această dăruire este o realitate vie la noi. Ne-am predat noi şi am predat noi mădularele noastre definitiv lui Dumnezeu şi voii Sale? Dacă da, atunci să nu uităm niciodată jurământul nostru de credincioşie şi să nu cădem în cursa să lăsăm pentru un moment mădularele noastre în slujba nedreptăţii, căci urmarea ar fi păcat.

Vers. 14

Romani 6.14: Pentru că păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub lege, ci sub har.

Deci păcatul nu are voie să exercite nici o autoritate asupra noastră tocmai din cauză că noi nu suntem sub lege, ci sub har. Aici avem răspunsul divin pentru acei oameni care ne spun că oamenii cărora noi le-am spus că ei nu mai sunt acum sub Lege, cu certitudine vor cădea în păcat. Însă în realitate nu există nimic care să biruie inima aşa de mult şi să genereze sfinţenia precum este harul lui Dumnezeu.

Vers. 15

Romani 6.15: Atunci ce, să păcătuim, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!

Romani 6.15 mărturiseşte că întotdeauna au fost oameni care gândesc că singurul drum pe care se promovează sfinţenia ar fi acela de a ne ţine sub robia tare a Legii. Din aceştia erau şi în zilele apostolului Pavel. El anticipă obiecţia lor, prin aceea că el reia conţinutul întrebării cu care el a început capitolul. Ca răspuns el reia detaliat poziţia lui.

Vers. 16,17

Romani 6.16,17: Nu ştiţi că, dacă vă daţi pe voi înşivă Robi cuiva spre ascultare, sunteţi robi ai aceluia de care ascultaţi, fie ai păcatului, spre moarte, fie ai ascultării, spre dreptate? Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că eraţi robi ai păcatului, dar aţi ascultat din inimă de modelul învăţăturii în care aţi fost instruiţi.

Versetele din Romani 6.16-23 sunt o extindere şi o consolidare a ceea ce Pavel a spus deja în versetele din Romani 6.12-14.

El se adresează la o înţelegere practică comună tuturor. Noi toţi ştim că suntem practic robi sau sclavi ai aceluia căruia ne punem de bună voie la dispoziţia lui (chiar şi atunci când nu este vorba de o „robie” oficială). La fel este şi în cazul lucrurilor spirituale, unde este vorba dacă eu slujesc păcatului sau lui Dumnezeu. Dar când a ajuns la noi „modelul învăţăturii” Evangheliei, noi am ascultat de ea – Dumnezeu fie glorificat! Urmarea a fost, că noi am devenit liberi de robia păcatului ca să devenim slujitori ai lui Dumnezeu şi ai dreptăţii. Deci, deoarece noi suntem robi ai dreptăţii, trebuie să dăm lui Dumnezeu fiecare mădular al nostru, pentru ca El să poată merge cu noi pe drumul Său.

Această dăruire este o chestiune deosebit de importantă. „Cunoaşterea” şi „opinia” conduc la acest punct. Dacă ne oprim deodată în această privinţă, cunoaşterea şi opinia nu folosesc la nimic. Fără îndoială aici ne lovim de motivul pentru care la creştini aşa de multe lucruri sunt slabe şi fără rod, care teoretic au fost bine instruiţi cu privire la aceste lucruri. Ei se dau înapoi speriaţi să se predea pe ei înşişi şi mădularele lor lui Dumnezeu. Ah, să facem imediat aceasta, dacă până acum nu am făcut această predare printr-o acţiune valabilă o dată pentru totdeauna! După aceea vom avea nevoie de har şi-l vom găsi pentru o dăruire permanentă a mădularelor noastre în slujba pentru Dumnezeu.

Toate acestea ţin seama de faptul că vechiul despot, păcatul, este încă în noi şi aşteaptă ocaziile în care să se impună. Dar aceasta face triumful harului să fie şi mai mare. Va face ca lecţiile, pe care le învăţăm, să fie şi mai de valoare. Noi învăţăm să dăm mădularele noastre în slujba dreptăţii spre sfinţire, chiar dacă păcatul pândeşte înăuntru şi pofteşte să se impună. În timp ce slujim dreptăţii, slujim lui Dumnezeu, căci a face voia lui Dumnezeu este primul element al dreptăţii. Şi dreptatea în toate acţiunile noastre conduce la sfinţenie în viaţă şi caracter.

Vers. 19-21

Romani 6.19-21: Vorbesc omeneşte, din cauza slăbiciunii cărnii voastre. Pentru că, după cum aţi dat mădularele voastre în robie necurăţiei şi nelegiuirii, spre nelegiuire, tot aşa, acum daţi mădularele voastre în robie dreptăţii, spre sfinţire. Pentru că, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. Deci ce rod aveaţi atunci în acele lucruri de care acum vă este ruşine? pentru că sfârşitul acelora este moarte.

În loc să înaintăm în păcat ca aceia care sunt înrobiţi de puterea lui, noi am fost eliberaţi de el prin aceea că am fost aduşi sub domnia lui Dumnezeu. De două ori avem expresia „eliberaţi de păcat” (Romani 6.18,22). Odinioară eram „liberi faţă de dreptate”. Noi am scăpat de omul vechi şi am venit sub cel nou. Acesta este drumul sfinţirii şi al vieţii.

Vers. 22

Romani 6.22: Dar acum, eliberaţi de păcat şi devenind robi ai lui Dumnezeu, aveţi rodul vostru spre sfinţire, şi sfârşitul: viaţa eternă.

Aici viaţa eternă apare în câmpul vizual ca împlinire a tuturor acestor expuneri minunate. În scrierile apostolului Ioan ea este prezentată ca posesiune actuală a credinciosului. Dar nu este nici o contradicţie între aceste două feluri de a privi viaţa veşnică. Ceea ce deja acum ne aparţine în ceea ce priveşte natura ei, va fi al nostru în plinătatea ei atunci când va veni veşnicia.

Vers. 23

Romani 6.23: Pentru că plata păcatului este moartea, însă darul de har al lui Dumnezeu este viaţa eternă în Hristos Isus, Domnul nostru.

Ultimul verset foarte bine cunoscut al capitolului nostru rezumă exact conţinutul. Noi nu putem sluji păcatului fără să nu primim plata lui, şi anume moartea. Moartea este un cuvânt cu înţeles vast. Într-un anumit sens moartea l-a surprins pe om atunci când prin păcat el a fost total despărţit de Dumnezeu. Moartea trupului are loc atunci când acesta se desparte de partea spirituală a omului. „Moartea a doua” urmează apoi când oamenii pierduţi vor fi pentru totdeauna despărţiţi de Dumnezeu. Plata deplină a păcatului include moartea în acest sens întreit.

În legătură cu Dumnezeu nu se vorbeşte despre plată. Totul este dar. Chiar şi viaţa, în care noi Îi putem sluji, este darul Lui propriu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel la sfârşitul capitolului revenim la gândul cu care s-a sfârşit capitolul anterior. Noi ne putem lăuda cu viaţa veşnică, care este a noastră ca dar fără plată al lui Dumnezeu şi din inimă luăm toate urmările care descind pentru noi.

 

 

Problema păcatului (3)
Romani 7: Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?

Frank Binford Hole

© CSV, Online începând de la: 13.12.2019, Actualizat: 13.12.2019

Versete călăuzitoare: Romani 7.1-25

Cuvintele introductive din capitolul 7 ne îndreaptă gândurile spre versetele paisprezece şi cincisprezece ale capitolului anterior, unde apostolul a prezentat clar că cel care crede nu se află sub Lege, ci sub har. O ceartă aprinsă a luat naştere cu privire la acest punct, despre care ne relatează cartea Faptele apostolilor, în mod deosebit în capitolul 15.

Chestiunea litigioasă a fost rezolvată în Ierusalim pentru credincioşii dintre naţiuni cu autoritate care oblică. Ei nu trebuie puşi sub Lege. Dar era această întrebare clară şi cu privire la credincioşii dintre iudei? Este clar că pentru credincioşii iudei aceasta nicidecum nu era clar. Faptele apostolilor 21.20 dovedeşte aceasta. De aceea era imperios necesar ca Pavel să prezinte situaţia detaliat şi definitiv. De aceea el revine la începutul acestui capitol la această temă.

Vers. 1

Romani 7.1: Nu ştiţi, fraţilor (pentru că vorbesc celor care cunosc legea), că legea are stăpânire asupra omului atât timp cât trăieşte el?

Fraza intercalată în versetul 1 arată că el se adresează acum în mod deosebit fraţilor lui iudei. Numai ei cunoşteau Legea în adevăratul sens al cuvântului. Păgâni ar putea şti ceva despre aceasta, dar ca unii care priveau din afară. Israel o cunoştea dinăuntru, deoarece ei ca popor au fost puşi sub Lege. Această remarcă a apostolului ne oferă o cheie importantă pentru acest capitol, deoarece ea redă punctul de vedere din care va fi tratată întrebarea. Primele şase versete ale capitolului poartă un caracter doctrinar şi arată felul în care credinciosul a fost eliberat de robia Legii şi a fost adus în legătură cu Hristos. În Romani 7.7 începe un pasaj care are a face în mare măsură cu experienţa noastră. Sunt descrise în detaliu efectele Legii asupra inimii şi conştiinţei unui om temător de Dumnezeu. Primim o imagine în efectele practice ale Legii, care în cele din urmă pregătesc pe credincios pentru experienţa eliberării, care se găseşte în Hristos şi în Duhul lui Dumnezeu. Remarcabil este faptul că în întreg capitolul 7 Duhul Sfânt nu este nici măcar o singură dată amintit, în timp ce în capitolul 8 El este amintit probabil mai mult decât în oricare alt capitol al Bibliei.

Apostolul ia ca punct de plecare bine-cunoscuta realitate că Legea domneşte asupra unui om atâta timp cât el trăieşte. Moartea, şi numai moartea, sfârşeşte această domnie. Foarte clar aceasta se vede în exemplul legii divine a căsniciei, care este citată în versetele 2 şi 3.

Vers. 4

Romani 7.4: Astfel că şi voi, fraţii mei, aţi fost făcuţi morţi faţă de lege, prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai Altuia, care a fost înviat dintre morţi, ca să aducem rod lui Dumnezeu.

Acelaşi principiu este valabil pentru lucrurile spirituale, aşa cum arată versetul 4, cu toate că este sub o formă puţin schimbată. Legea ocupă poziţia soţului, şi noi, care credem, suntem în poziţia soţiei. Însă nu este aşa că moartea ar avea autoritate asupra Legii, ci că noi am murit. Versetul 4 arată foarte clar aceasta. În acelaşi sens şi versetul 6 constată că noi am murit.

„Prin trupul lui Hristos” noi am murit faţă de Lege. La prima vedere această expresie pare puţin neclară. Pavel se referă aici, aşa cum credem noi, la trupul Domnului, care a fost pregătit pentru El şi pe care El l-a luat atunci când El a devenit Om. El a luat acest trup având în vedere ca în acest trup să sufere moartea, şi de aceea expresia „trup al lui Hristos” este folosită aici în înţelesul morţii Sale. Este aceeaşi vorbire simbolică ca şi aceea pe care o avem în Coloseni 1.22, unde ni se spune că noi am fost împăcaţi „în trupul cărnii Lui, prin moarte”.

Vers. 2,3

Romani 7.2,3: Pentru că femeia măritată este legată prin lege de soţul ei cât timp trăieşte el; dar, dacă soţul ar muri, este dezlegată de legea soţului. Astfel deci, cât timp trăieşte soţul, ea se va numi adulteră, dacă va fi a altui bărbat; dar, dacă soţul moare, ea este liberă faţă de lege, astfel că nu este adulteră, chiar dacă ar fi a altui bărbat.

În moartea lui Hristos noi am murit faţă de stăpânirea Legii. Prin aceasta s-a sfârşit legătura cu primul soţ. În acelaşi timp noi am intrat într-o legătură nouă, cu şi sub Hristosul înviat. Fiecare iudeu a considerat vechiul soţ, Legea, ca fiind sever şi neînduplecat, asemenea unuia care „bate soţia”. Cu toate acestea ei trebuiau să recunoască că au meritat din belşug ceea ce au primit. Ca şi credincioşi dintre naţiuni nu ne putem imagina cât de mare trebuie să fi fost uşurarea când un iudeu convertit a descoperit că el era acum sub Hristos şi nu mai era sub Lege. După ce el a fost „cununat” cu Hristos înviat dintre morţi, standardul prescris era mai mare decât acela pe care Legea i l-a cerut vreodată, însă de la Hristos se revărsa acum spre el o nelimitată plinătate de har şi putere, de care el avea nevoie ca să poată aduce rod pentru Dumnezeu. În imaginea „soţului” Hristos este izvorul oricărui ajutor, oricărei călăuziri şi oricărei puteri precum şi al oricărei mângâieri.

Vers. 5

Romani 7.5: Pentru că, atunci când eram în carne, pasiunile păcatelor care erau prin lege lucrau în mădularele noastre spre a aduce rod pentru moarte;

Cât de impresionant este contrastul pe care îl prezintă Romani 7.5! Acest verset este realmente foarte remarcabil, căci el numeşte patru lucruri, care aparţin împreună: carnea, Legea, păcatele, moartea. Legea a fost dată unui popor „în carne”. Aceasta a provocat păcatul, care se ascunde permanent în carne, să devină activ. Drept urmare au fost trezite „pornirile” sau „patimile” păcatului, şi toate acestea au fost urmate de moarte ca judecată a lui Dumnezeu. „Carne” nu înseamnă aici trupul nostru, ci natura noastră decăzută, care locuieşte în trupurile noastre actuale. Fiecare persoană neconvertită este „în carne”, aceasta înseamnă, ea este stăpânită de carne şi caracterizată de aceasta în starea ei. Observăm însă că această stare aparţine trecutului pentru cel credincios. Apostolul spune: „atunci când eram în carne”.

Vers. 6

Romani 7.6: … dar acum am fost dezlegaţi de lege, fiind morţi faţă de ceea ce ne ţinea, ca să slujim în înnoirea duhului, şi nu în învechirea literei.

Apare un alt contrast, dacă ne îndreptăm spre versetul 6: „Pentru că, atunci când eram …” (Romani 7.5), „dar acum” (Romani 7.6). Deoarece noi am murit cu Hristos, noi nu numai am murit faţă de păcat, aşa cum arată Romani 6, ci noi am murit şi faţă de Lege şi de aceea suntem eliberaţi de ea. Drept urmare noi putem sluji lui Dumnezeu într-o formă cu totul nouă. Noi nu numai împlinim misiuni noi, ci noi facem aceasta într-un duh nou. În capitolul anterior am citit despre „înnoirea vieţii” (Romani 6.4). Acum citim despre „înnoirea duhului”.

În Vechiul Testament citim despre persoane care se întorc la temerea de Dumnezeu dintr-o viaţă de nelegiuire şi păcat, ca de exemplu Manase, împăratul lui Iuda, aşa cum se relatează în 2 Cronici 33.11-19. S-ar putea probabil spune despre el că în timpul ultimilor ani ai domniei lui el a umblat în înnoirea vieţii. Însă el putea sluji lui Dumnezeu numai conform principiilor şi posibilităţilor rânduite de Lege, sub care stătea. De aceea era imposibil să fie caracterizat de înnoirea duhului. Dacă dorim să vedem o slujire în înnoirea duhului, atunci trebuie să ne îndreptăm spre un iudeu convertit în timpul actual de har. S-ar putea ca odinioară el să fi încercat să slujească lui Dumnezeu cu tot ce avea el mai bun în respectarea strictă a Legii. Dar acum el s-a recunoscut pe sine însuşi ca fiu şi moştenitor al lui Dumnezeu în Hristos Isus, şi el slujeşte în duhul unui fiu care are înaintea Tatălui său un duh cu totul nou.

Un patron poate da la doi bărbaţi o anumită misiune, unul din ei fiind fiul său. Dacă tânărul este conştient într-o oarecare măsură de relaţia deosebită în care stă, el va face lucrarea cu o cu totul altă atitudine decât angajatul. Această imagine devine mai concludentă dacă noi luăm exemplul unei soţii care urmăreşte interesele soţului ei. Eliberat de Lege prin moarte, prin moartea lui Hristos, noi suntem legaţi cu Hristos înviat, pentru ca noi să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou şi să aducem rod pentru El.

Vers. 7

Romani 7.7: Deci ce vom spune? Este legea păcat? Nicidecum! Dar eu nu aş fi cunoscut păcatul dacă nu ar fi fost legea; pentru că n-aş fi avut nici conştiinţa poftei, dacă legea nu ar fi spus: „Nu pofti!“

În cazul unei astfel de învăţături Hristos trece clar pe primul plan, şi Legea este pusă în umbră. Este prin aceasta Legea cumva degradată? Se poate deduce din aceasta că ceva este fals în Lege? Această întrebare este tratată în versetele din Romani 7.7-13, şi se constată foarte clar că ea era desăvârşită în limitele care i-au fost hotărâte. Cauza dezastrului nu era în Lege, ci la păcat, care s-a ridicat împotriva Legii. În afară de aceasta păcatul a găsit în Lege atât ceea ce l-a provocat cât şi ce l-a condamnat.

Romani 7.7 ne spune cum Legea a dezvelit păcatul şi l-a condamnat. Înainte să vină Legea, noi am păcătuit, însă nu am cunoscut cât de păcătoşi eram. Dar când Legea a vorbit am recunoscut imediat adevărata noastră stare. Exact aşa cum un fir cu plumb arată cât de înclinat este un zid care se clatină, la fel ne demască Legea.

Vers. 8

Romani 7.8: Dar păcatul, găsind prilej prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte; pentru că, fără lege, păcatul este mort.

Era însă păcatul care a pricinuit sentinţa, nu Legea, aşa cum ne învaţă Romani 7.8, cu toate că păcatul a încercat să ascundă aceasta prin aceea că el a devenit deodată activ tocmai când el era confruntat cu o poruncă clară a Legii. Tocmai faptul că ne-a fost poruncit să nu facem un lucru ne-a provocat să-l facem!

Vers. 9-11

Romani 7.9-11: Iar eu odinioară eram viu fără lege; însă, venind porunca, păcatul a prins viaţă, şi eu am murit. Şi porunca, ea, care era spre viaţă, s-a dovedit pentru mine spre moarte: pentru că păcatul, găsind prilej prin poruncă, m-a amăgit şi, prin ea, m-a ucis.

Prin aceasta noi am avut a face cu Legea în două feluri. În primul rând ea a provocat păcatul să fie activ. Ea a tras o linie şi ne-a interzis să trecem peste ea. Numaidecât păcatul ne-a provocat la încălcare, şi noi am trecut peste linie. În al doilea rând, având în vedere această încălcare sub tot felul de forme Legea a rostit sentinţa de moarte asupra noastră. Este adevărat, că Legea a pus înaintea noastră viaţa cu cuvintele: „Fă aceasta şi vei trăi”. Rămâne însă realitatea că tot ce ea a rânduit cu privire la noi s-a epuizat în a ne condamna la moarte, deoarece noi am ratat total să facem ceea ce ea ne-a poruncit. Aceste două rezultate ale Legii sunt formulate pe scurt şi precis la sfârşitul versetului 9: „Păcatul a prins viaţă, şi eu am murit.”

Vers. 12

Romani 7.12: Astfel că, în adevăr, legea este sfântă şi porunca este sfântă şi dreaptă şi bună.

Deoarece lucrurile stau în felul acesta, Legea însăşi nu merită nici o acuzare, căci ea este „sfântă, dreaptă şi bună”. Păcatul este vinovat, nu Legea.

Vers. 13

Romani 7.13: Deci ceea ce este bun devine moarte pentru mine? Nicidecum! Dar păcatul, ca să se arate păcat, a lucrat moarte pentru mine prin ceea ce este bun, pentru ca păcatul, prin poruncă, să devină peste măsură de păcătos.

Păcatul a pricinuit moartea, cu toate că sentinţa de moarte a fost rostită de Lege. Într-adevăr păcatul lucra deja înainte să fie dată Legea, dar în momentul în care ea a fost dată, păcatul nu mai avea nici o scuză şi împotrivirea lui obraznică a crescut peste măsură. Prin porunca dată păcatul a devenit deosebit de păcătos, aşa cum spune Romani 7.13.

Avem aici un pasaj al acestui capitol în care apostolul vorbeşte la persoana întâi singular. În versetele din Romani 7.5 şi 6 se spune: „noi … noi … noi”, în timp ce după întrebarea de la începutul capitolului se spune: „eu … eu … mie … eu”. Schimbarea se bazează pe faptul că el vorbeşte acum despre experienţe, şi când este vorba de experienţe, atunci fiecare trebuie să vorbească despre sine însuşi.

Vers. 14

Romani 7.14: Pentru că ştim că legea este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut păcatului.

Primele cuvinte din versetul 14 constituie numai aparent o excepţie a celor pe care noi tocmai le-am spus, dar nu sunt. Este o realitate că Legea este spirituală, aceasta nu este o chestiune de experienţă, ci este constatat ca o realitate pe care noi o cunoaştem. În contrast cu aceasta stă ceea ce „eu sunt” şi aceasta se învaţă prin experienţă tristă: „carnal, vândut păcatului”.

Cum învăţăm noi ce suntem? Prin aceea că ne ostenim sincer să ne supunem cerinţelor pe care le pune Legea. Cu cât mai serios facem aceasta cu atât mai eficientă este lecţia care se marchează în inimile noastre. Noi învăţăm să cunoaştem natura noastră păcătoasă prin aceea că încercăm să fim buni.

Să ne amintim ce am învăţat în Romani 6, căci acolo ne este arătată calea. Dacă prin credinţă ne actualizăm că noi am fost făcuţi una cu Hristos în moartea Sa, vom înţelege că noi ne considerăm morţi faţă de păcat dar vii pentru Dumnezeu, şi drept urmare trebuie să ne dăm pe noi înşine şi mădularele noastre lui Dumnezeu pentru a face voia Lui şi buna Lui plăcere. Inimile noaste vor fi deplin de acord cu aceasta, ca fiind corect şi că se cuvine, şi ne spunem nouă înşine, probabil chiar cu mare entuziasm: „Exact! Voi face aceasta.”

Noi încercăm sincer să transpunem hotărârea în practică, şi iată că avem parte de un şoc foarte neplăcut. Hotărârea noastră este foarte bună, dar cumva nu avem putere s-o împlinim. Vedem binele şi-l recunoaştem în duhul nostru, dar eşuăm în a-l face. Vedem şi răul şi îl dezaprobăm, şi cu toate acestea suntem încurcaţi în el, o stare foarte dureroasă şi umilitoare, pe care o găsim descrisă în versetul din Romani 7.19.

În Romani 7.14-23 găsim cuvântul „eu” nu mai puţin de douăzeci şi patru de ori. „Mie” şi „al meu” se întâlnesc de zece ori. Evident autorul descrie o experienţă, în timp ce el s-a pierdut în preocuparea cu sine însuşi. Toate gândurile s-au îndreptat spre interior, spre sine însuşi. Aceasta nu surprinde, căci tocmai acesta este în mod normal efectul Legii asupra unui suflet trezit, conştiincios. Dacă cercetăm mai îndeaproape aceste versete, constatăm că cu experienţele descrise sunt legate descoperiri preţioase.

Vers. 16

Romani 7.16: iar ceea ce urăsc, aceasta practic. Iar dacă ceea ce nu vreau, aceea practic, recunosc că legea este dreaptă.

1. El a descoperit prin experienţă caracterul bun şi sfânt al Legii. Ea este bună, aşa cum spune Romani 7.12, dar acum el trebuie să spună: „Sunt de acord că Legea este bună.”

Vers. 15

Romani 7.15: Pentru că ceea ce fac nu recunosc: pentru că ceea ce nu vreau, aceasta fac;

2. El a descoperit prin experienţă starea lui decăzută nu numai ca fiind „carnală”, ci şi ca „vândută păcatului”. Cineva care trebuie să mărturisească că el este aşa de biruit, că el nu poate face ce vrea şi că trebuie să facă ce urăşte, şi care ajunge într-o stare aşa de umilitoare ca permanent să condamne propriile acţiuni, acela este cu adevărat înrobit. Noi ne asemănăm cu sclavii care sunt vânduţi pe piaţă unui stăpân tiran, vânduţi păcatului.

Vers. 17

Romani 7.17: Atunci însă nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine.

3. Însă el învaţă să diferenţieze între ceea ce este în el lucrat de Dumnezeu, ceea ce noi numim „natura nouă”, şi carnea, natura veche. Versetul 17 arată aceasta. El recunoaşte că este adevăratul lui „eu”, care este legat cu natura nouă, şi este un „eu” sau un „al meu” care trebuie respins, deoarece el aparţine naturii vechi.

Vers. 18-21

Romani 7.18-21: Pentru că ştiu că în mine, adică în carnea mea, nu locuieşte nimic bun: pentru că voinţa este cu mine, dar înfăptuirea binelui, nu. Pentru că nu binele pe care-l vreau îl practic, ci răul pe care nu-l vreau, pe acela îl fac. Iar dacă ceea ce eu nu vreau, aceea practic, nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc deci legea aceasta că, pentru mine, care vreau să practic binele, răul este cu mine.

4. Prin experienţă el înţelege caracterul adevărat al acelei naturi vechi. Când este vorba despre „mine”, atunci este „carnea mea” (aici vezi tu că este vechiul „eu”, care trebuie respins), în care nu locuieşte nimic bun, aşa cum spune versetul 18. Pur şi simplu binele nu este prezent. De aceea nu are sens să-l cauţi. Sunt unii printre noi care au petrecut luni grele, sau chiar ani, să caute binele într-un loc unde el nu era prezent?

Vers. 22

Romani 7.22: Pentru că, după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, …

5. El mai învaţă că, cu toate că acum el posedă o natură nouă, un „om dinăuntru” (Romani 7.22) în sine însuşi nu-i poate da nici o putere. Omul dinăuntru ar putea să se bucure de Legea sfântă a lui Dumnezeu. Duhul lui poate fi de acord cu Legea, că ea este bună, dar cu toate acestea este o putere mai mare care lucrează în mădularele lui şi care îl înrobeşte.

Cât de distrugătoare este această stare de lucruri! Unii dintre noi au cunoscut din belşug amărăciunea ei. Alţii probabil trebuie s-o guste acum. Şi dacă unii până acum nu au putut relata nimic despre aceasta, atunci ar trebui să nu fie liniştiţi, căci imediat se pune întrebarea dacă ei într-adevăr posedă natura nouă. Dacă nu este nimic altceva decât numai natura veche, atunci conform experienţei nu sunt cunoscute luptele şi experienţele de acest fel.

Astfel de experienţe au o valoare mare, deoarece ele pregătesc sufletul pentru fericirea unei eliberări lucrate divin.

Vers. 23

Romani 7.23: … dar văd o lege diferită în mădularele mele, luptând împotriva legii minţii mele şi ducându-mă în robia legii păcatului, care este în mădularele mele.

Dacă ne apropiem de finalul capitolului 7 din Romani, este important să observăm că cuvântul lege este folosit în sens dublu în acest pasaj. Într-un număr mare de exemple se referă desigur la Legea lui Dumnezeu dată prin Moise. În versetele din Romani 7.2 şi 3 avem însă „legea” soţului, în Romani 7.21 avem „Legea”, în versetele 23 şi 25 avem „o altă lege”, „legea minţii mele” şi „legea păcatului”. În aceste cazuri cuvântul este evident folosit pentru a descrie o putere sau o autoritate, care lucrează regulat într-o direcţia prescrisă: în exact acelaşi sens în care noi folosim cuvântul atunci când vorbim despre „legi naturale”.

Dacă mai citim încă o dată versetele citate şi înlocuim cuvântul „lege” prin „putere de dirijare sau de stăpânire”, putem înţelege puţin mai clar ce vrea apostolul să spună. Să luăm versetul 23. Duhul nostru ar trebui să fie pentru fiecare din noi puterea conducătoare: trupurile noastre ar trebui ţinute în supunere. Aceasta ar trebui să fie aşa la aceia al căror duh a fost reînnoit prin puterea lui Dumnezeu. Însă noi trebuie să ţinem seama de păcatul care doreşte să stăpânească mădularele noastre. Această realitate gravă trebuie privită în ochi şi învăţată prin experienţă, că păcatul, dacă noi suntem lăsaţi în seama noastră, se dovedeşte ca putere mai mare, preia domnia şi ne ţine în captivitate.

Vers. 24

Romani 7.24: O, nenorocit om ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup al morţii?

Nu este de mirare dacă apostolul amintindu-şi de aceasta strigă plin de chinuri: „O, nenorocit om ce sunt!” Cu siguranţă şi noi cunoaştem acest sentiment nenorocit de suferinţă. Noi ne-am putea compara cu necazul chinuitor al unui pescăruş care de la cap şi până la coadă este acoperit cu uleiul murdar curs din motoarele vapoarelor. Legea îngrozitoare a uleiului lipicios împiedică ca legea lui şi legea fizică pentru zborul în aer să se impună! Şi cine să-l salveze? În sine însuşi el nu are nici o putere. Dacă cineva nu-l prinde şi nu-l curăţă, el trebuie să moară.

Versetul 24 conţine nu numai strigătul chinuitor, ci şi întrebarea importantă: „Cine mă va elibera?” Formularea acestei întrebări este importantă. În partea anterioară a acestei relatări, atunci când vorbitorul a trecut prin acele experienţe, aşa cum de exemplu sunt descrise în versetele din Romani 7.14-19, această întrebare ar fi fost de forma: „Cum mă voi salva?” Atunci el căuta încă un mijloc de ajutor în sine însuşi, care ar putea aduce salvarea, dar această căutare era zadarnică. Acum el începe să caute un salvator în afara lui.

Vers. 25

Romani 7.25: Mulţumesc lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel deci eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, dar, cu carnea, legii păcatului.

Dacă nu numai încrederea în noi înşine ci şi acea speranţă în noi înşine a fost zguduită, atunci am făcut un pas mare înainte. Inevitabil nu mai privim în noi înşine, ci în afară. La început probabil căutăm numai ajutor şi de aceea privim în direcţie greşită. Însă mai devreme sau mai târziu descoperim că noi nu de ajutor avem nevoie, ci mai degrabă avem neapărată nevoie de eliberare printr-o putere, care nicidecum nu este a noastră. Atunci vom găsi foarte curând răspunsul la strigătul nostru. Eliberarea noastră este prin Isus Hristos, Domnul nostru, Dumnezeu fie lăudat pentru aceasta! El poate să ne elibereze atât din sclavia păcatului, cât şi de vina păcatelor noastre.

 

 

Problema păcatului (4)
Romani 8: Viaţa în Duhul

Frank Binford Hole

© CSV, Online începând de la: 13.12.2019, Actualizat: 13.12.2019

Versete călăuzitoare: Romani 8.1-39

Vers. 1,2

Romani 8.1,2: Deci acum nu este nici o condamnare pentru cei în Hristos Isus. Pentru că legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.

Dar cum devine eficientă această eliberare? Cum are ea loc? La aceste întrebări primim răspuns dacă începem să citim Romani 8. La sfârşitul capitolului 7 din epistola către Romani legea păcatului şi a morţii s-a dovedit mai puternică decât legea minţii înnoite. Începutul capitolului 8 arată că legea Duhului, care a fost dat acum credinciosului, se dovedeşte a fi cu mult mai puternică decât legea păcatului şi a morţii. Apostolul poate exclama triumfător: „M-a eliberat”.

Noi avem nu numai viaţă în Hristos Isus, ci nouă ni s-a dat şi Duhul acestei vieţi. Prin aceasta în viaţa noastră va lucra o putere nouă. În timp ce noi venim sub puterea stăpânitoare a Duhului lui Dumnezeu, suntem eliberaţi de puterea stăpânitoare a păcatului şi a morţii. Legea mai superioară anulează puterea legii mai inferioare.

Această stare de lucruri poate fi ilustrată prin unele evenimente din lumea naturală înconjurătoare. Este de exemplu o bucată de fier. Ea stă nemişcată pe pământ, ţinută prin legea gravitaţională. Un electromagnet este adus deasupra ei şi se cuplează curentul. Bucata de fier este imediat atrasă în sus, ca şi cum ar fi primit deodată aripi. O forţă dominantă nouă a devenit activă. Sub anumite condiţii şi într-un domeniu limitat de influenţă ea s-a dovedit mai puternică decât forţa gravitaţională.

Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne conducă, şi nu ca să decidem noi asupra Lui. Cum Îşi exercită El influenţa? El lucrează în credincios, dar în aşa fel că acţiunea Lui ne îndreaptă toată privirea spre o Persoană, deci în afara noastră: spre Hristos Isus, Domnul nostru. Duhul Sfânt este aici, nu ca să vorbească de la Sine Însuşi, sau să Se glorifice pe Sine Însuşi, ci ca să glorifice pe Hristos. El locuieşte în noi. Însă El nu încurajează viaţa veche, viaţa primului Adam. Viaţa, al cărei Duh este El, este viaţa lui Hristos, a ultimului Adam. Noi suntem „în Hristos Isus”, aşa cum arată primul verset, şi noi suntem aşa fără nici o îngrădire, de orice natură ar fi ea.

În Hristos nu este nimic care ar fi de condamnat, şi în aceia care sunt în Hristos Isus de asemenea nu este nimic de condamnat. Pentru aceasta este o justificare dublă. O vedem din versetele 2 şi 3 din Romani 8, ambele încep cu cuvântul „deci” respectiv „pentru că”. Versetul 2 ne dă motivul practic sau cel bazat pe experienţă. Credinciosul aflat sub domnia Duhului a fost eliberat de domnia aceluia care a atras după sine condamnarea. Deoarece afirmaţia se referă la o libertate, care se realizează prin experienţă, apostolul vorbeşte în forma personală şi individuală: „m-a eliberat”.

Vers. 3

Romani 8.3: Pentru că, ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea păcatului şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne, …

În contrast cu aceasta versetul 3 este o afirmaţie referitoare la ceea ce Dumnezeu a lucrat prin crucea lui Hristos în mod juridic. Legea s-a dovedit prin carne a fi fără putere, cu toate că în sine ea era sfântă, dreaptă şi bună. Ea era asemenea unui sculptor versat, care era împuternicit ca dintr-o grămadă mare de mocirlă murdară să facă un monument statornic, un exemplar minunat spre bucuria permanentă a contemplatorilor. O misiune descurajantă, lipsită de speranţă, nu din cauza incapacităţii sculptorului, ci din cauza materialului extrem de nefolositor, cu care el ar trebui să lucreze. Legea putea să-l condamne pe păcătos, dar nu putea condamna păcatul în carne în aşa fel ca oamenii să poată fi eliberaţi din robia păcatului, şi pentru ca apoi, umblând în Duhul, să poată avea o comportare în care să fie împlinit ceea ce Legea cerea în mod drept.

Dar ceea ce Legea nu a putut face, a făcut Dumnezeu. El a trimis pe propriul Lui Fiu, care a venit în asemănare cu carnea păcatului – numai în această asemănare, căci cu toate că El era Om în chip desăvârşit, El era totuşi un Om desăvârşit, fără nici cel mai mic cusur de păcat. Dumnezeu L-a trimis „pentru păcat”, aceasta înseamnă ca jertfă pentru păcat, aşa că în moartea Lui a putut fi condamnat păcatul în carne. Păcatul este rădăcina a tot ce este rău în om, şi carnea din om oferă totodată păcatului mijlocul pentru acţiunile păcătoase, asemenea cum curentul electric produs într-o centrală electrică îşi găseşte mijlocul de transport în conductele de înaltă tensiune.

Ştim că păcatul îşi are primul început în ceruri. A început cu satan şi cu îngerii căzuţi, însă Hristos nu a venit ca să moară pentru îngeri, şi drept urmare nu păcatul din natura îngerilor a fost condamnat. El a murit pentru oameni, şi a fost păcatul în carne, care a fost condamnat. El a fost condamnat, nu iertat. Dumnezeu într-adevăr iartă păcate, care se arată în carne ca roade ale păcatului, dar păcatul, rădăcinile şi carnea, natura în care lucrează păcatul, nu vor fi iertate, ci vor fi condamnate fără cruţare. Dumnezeu le-a condamnat în crucea lui Hristos. Noi trebuie să învăţăm să le condamnăm în experienţa noastră.

Noi trebuie să judecăm, aşa cum judecă Dumnezeu. Noi trebuie să vedem lucrurile, aşa cum le vede Dumnezeu. Dacă păcatul şi carnea sunt sub judecata Lui, atunci şi la noi trebuie să fie aşa. Deoarece păcatul şi carnea au fost judecate la cruce, ne-a fost dat Duhul Sfânt ca să dea putere vieţii noi, pe care o avem acum. Dacă umblăm în Duhul, toate activităţile noastre, spirituale şi trupeşti, sunt conduse de El. Urmarea va fi că în faptele noastre va ieşi la lumină faptul că cerinţele drepte ale Legii vor fi împlinite.

Vers. 4

Romani 8.4: … pentru ca cerinţa dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu potrivit cărnii, ci potrivit Duhului.

Aceasta este cu adevărat uimitor. Când eram încă sub Lege şi în carne, am luptat deznădăjduiţi ca să împlinim cerinţele Legii şi permanent am eşuat. Acum, după ce am fost eliberaţi de Lege şi suntem în Hristos Isus şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte în noi, există o putere care ne face capabili să le împlinim. Şi dacă umblăm în Duhul, nu în carne, împlinim, corespunzător măsurii unei astfel de umblări, realmente ceea ce Legea cerea de la noi în mod drept. Acesta este un triumf mare al harului lui Dumnezeu. Desigur, triumful poate fi şi mai mare, căci creştinului îi este posibil „să umble aşa cum a umblat El [Hristos]” (1 Ioan 2.6). Şi „umblarea” lui Hristos a fost mult mai presus decât cerea Legea.

Să rezumăm: Potrivit gândurilor lui Dumnezeu creştinul este un om căruia i s-a iertat, a fost îndreptăţit şi împăcat, în a cărui inimă a fost turnată dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Însă el este şi unul care vede condamnarea divină a păcatului şi a cărnii la cruce. El a înţeles că legătura lui de viaţă cu Dumnezeu nu mai constă cu Adam decăzut, ci cu Hristosul înviat. Drept urmare el este în Hristos Isus, Duhul locuieşte în el. Acesta îl conduce şi îl umple cu Hristos. Hristos stă înaintea sufletului lui luminând şi curat, şi astfel în eliberarea fericită de sub puterea păcatului el poate umbla, şi cu bucurie poate face voia lui Dumnezeu.

Nimic mai puţin decât aceasta intenţionează Evanghelia. Cum gândim noi în privinţa aceasta? Noi mărturisim cât de minunat este aceasta. Noi explicăm, că acesta este un plan care în mod demn corespunde înţelepciunii şi inimii lui Dumnezeu. Aceasta face bine conştiinţei noastre. Ne aminteşte cât de puţin am transpus noi în viaţa zilnică aceste posibilităţi minunate.

Vers. 5,6

Romani 8.5,6: Pentru că, cei care sunt potrivit cărnii gândesc cele ale cărnii; şi cei care sunt potrivit Duhului, cele ale Duhului. Pentru că gândirea cărnii este moarte; iar gândirea Duhului, viaţă şi pace.

Este remarcabil că apostolul Pavel, după ce el a scris versetul 4 nu a depus peniţa şi nici nu s-a dedicat altei teme. Este de mare ajutor să spună mai mult, pentru ca noi să intrăm realmente în această eliberare binecuvântată şi s-o experimentăm şi prin energia Duhului lui Dumnezeu să trăim viaţa lui Hristos. În versetele din Romani 8.5 şi până la versetul 13 urmează explicaţii foarte practice în privinţa aceasta.

Sunt analizate două clase de oameni, aceia care sunt „după” (sau „corespunzător”) carne, şi aceia care sunt după Duhul. Primii gândesc la cele ale cărnii, ultimii gândesc la cele ale Duhului. Gândirea cărnii este moartea, gândirea Duhului este viaţa şi pacea. Cele două clase sunt total opuse una alteia, atât în ceea ce priveşte natura lor cât şi în ceea ce priveşte caracterul lor şi ţelul lor. Ele se mişcă în două sfere total diferite. Desigur apostolul scrie într-o vorbire abstractă. El judecă întreaga situaţie corespunzător naturii lăuntrice a lucrurilor şi în privinţa aceasta nu se gândeşte la fiecare persoană în parte sau la experienţele lor schimbătoare.

În mod justificat putem pune întrebarea referitoare la experienţele proprii. Ce trebuie să spunem, când facem aceasta? Noi trebuie să recunoaştem că noi, cu toate că nu suntem după carne, avem totuşi carnea în noi. De aceea este posibil să ne lăsăm abătuţi şi, în loc să gândim la lucrurile Duhului, să fim atraşi de lucrurile cărnii. Prin aceasta sunt din nou contacte cu moartea, în loc să fie cu viaţa şi pacea. Să nu ne înşelăm: dacă urmărim lucrurile cărnii, atunci nu căutăm ceea ce de fapt ar trebui să-l caracterizeze pe un creştin. O comportare carnală este ceva nenormal şi nepotrivit pentru un creştin.

Vers. 7

Romani 8.7: Pentru că gândirea cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu; pentru că nici nu poate.

Lucrurile cărnii se adresează gândirii cărnii, şi aceasta este efectiv vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Această constatare din versetul 7 ar putea părea dură, dar ea este adevărată, căci carnea este fărădelege în ceea ce priveşte natura ei. Ea nu este supusă, şi nici nu poate să se supună. Credem noi aceasta? Carnea poate fi educată, înnobilată, poate fi făcută religioasă. Poţi s-o laşi să flămânzească, s-o biciui, s-o asupreşti, dar ea rămâne carne. Noi o putem numai condamna şi da la o parte, şi exact aceasta a făcut Dumnezeu, aşa cum spune versetul din Romani 8.3. Fie ca noi să avem înţelepciune şi har să procedăm la fel.

Vers. 8

Romani 8.8: Şi cei care sunt în carne nu pot să-I placă lui Dumnezeu.

Deoarece gândirea cărnii nu este altceva decât vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, oamenii „în carne” nu pot fi plăcuţi lui Dumnezeu. Opusul la aceasta îl găsim în 1 Ioan 3.9. Oricine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Toţi cei care nu sunt născuţi din Dumnezeu sunt carne, aceasta înseamnă, starea lor este caracterizată prin carne şi prin nimic altceva. Ei nu posedă în ei înşişi natura nouă, şi de aceea carnea este izvorul gândirii şi acţionării lor. Şi toate acestea nu plac lui Dumnezeu. Cine este născut din Dumnezeu este părtaş naturii Aceluia din care este născut.

Vers. 9

Romani 8.9: Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă, în adevăr, Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi; dar, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui.

Credinciosul nu numai este născut din Dumnezeu, ci el are şi pe Duhul lui Dumnezeu locuind în el, care l-a pecetluit ca aparţinând lui Hristos. Această realitate mare schimbă total starea lui. Acum el nu mai este în carne, ci în Duhul. Prezenţa şi puterea Duhului lui Dumnezeu caracterizează starea lui. În versetul 9 acest Duh este numit Duhul lui Hristos. Este numai unul şi acelaşi Duh, însă schimbarea în denumire pe parcursul prezentării este remarcabilă. Hristos este Acela în care noi avem originea noastră în sens spiritual. El este Acela căruia Îi aparţinem. Dacă suntem ai Lui, avem Duhul Lui locuind în noi, şi drept urmare ar trebui să fim asemenea lui Hristos în duhul nostru, aşa de fidel ca toţi să poată vedea că Hristos este în noi.

Vers. 10

Romani 8.10: Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritor din cauza păcatului, dar duhul este viaţă, datorită dreptăţii.

Conform cu versetul 10 El este în noi, dacă Duhul Său locuieşte în noi, şi de aceea noi nu ar trebui să fim stăpâniţi de trupurile noastre. Ele trebuie ţinute în moarte, căci dacă ele sunt cele care acţionează, aceasta conduce la păcat. Duhul trebuie să fie dătătorul de putere în viaţa noastră, rezultatul va fi atunci dreptatea. Facerea voii lui Dumnezeu este dreptate practică.

Vers. 11

Romani 8.11: Dar, dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus dintre morţi locuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos dintre morţi va face vii şi trupurile voastre muritoare, datorită Duhului Său care locuieşte în voi.

Versetul 11 vorbeşte despre trupurile noastre ca fiind „trupuri muritoare”. Ele sunt supuse morţii. Ele poartă în ele de la început germenele morţii. La venirea Domnului ele vor fi făcute vii. Dumnezeul, care L-a înviat pe Hristos dintre morţi, va face aceasta prin Duhul Său. În acest context este o descriere suplimentară a Duhului Sfânt. El este „Duhul Celui care L-a înviat pe Isus dintre morţi”. În acest caracter El locuieşte în noi ca arvună a faptului că noi vom fi făcuţi vii, fie că este vorba de învierea trupului sau de transformarea lui, care va avea loc cu trupurile credincioşilor care trăiesc şi rămân până la venirea Domnului.

Vers. 12,13

Romani 8.12,13: Astfel deci, fraţilor, suntem datori nu cărnii, ca să trăim potrivit cărnii; pentru că, dacă trăiţi potrivit cărnii, veţi muri; dar, dacă trăiţi prin Duh, omorâţi faptele trupului şi veţi trăi.

Din toate cele care tocmai le-am studiat se trage concluzia că, carnea nu are nici o revendicare asupra noastră. Ea a fost judecată la cruce. Ea se împotriveşte lui Dumnezeu şi este de neîmpăcat în această privinţă. Noi nu suntem „în carne”. Noi avem Duhul locuind în noi, noi suntem „în Duhul”. De aceea noi nu suntem în nici un fel datori cărnii, ca să trebuiască să trăim conform ei, căci o viaţă trăită conform cărnii are numai un sfârşit: moartea. Duhul este în noi, pentru ca noi să trăim corespunzător Lui. Aceasta înseamnă să omorâm acţiunile trupului, deci să refuzăm practic imboldurile şi dorinţele lui. Aceasta este calea spre o viaţă trăită adevărat pentru Dumnezeu.

Vers. 14

Romani 8.14: Pentru că toţi cei care sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu, aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu.

Cât de mare importanţă acordă toate acestea faptului că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în noi. El produce în cel credincios o stare cu totul nouă, al cărei caracter El îl determină. El este puterea în viaţa credinciosului, energia care frânge puterea păcatului şi ne eliberează. Şi El este mai mult decât aceasta, căci El este o Persoană reală, care locuieşte în noi şi astfel preia conducerea.

Vers. 15

Romani 8.15: Pentru că voi nu aţi primit un duh de robie, din nou spre frică, ci aţi primit un duh de înfiere, prin care strigăm: „Ava, Tată!“

În timpul dinaintea crucii Legea era pentru iudeu un învăţător sau educator. Ea l-a apucat de mână, ca şi cum el ar fi fost un copilaş, şi l-a călăuzit până la timpul când a venit Hristos. Acum după ce Hristos a venit, noi nu mai suntem sub un învăţător, ci ne asemănăm fiilor maturi în casa Tatălui nostru. Şi noi suntem nu numai fii, ci noi posedăm şi Duhul Fiului lui Dumnezeu. Toate acestea le găsim în epistola către Galateni 3 şi 4. Romani 8.14 se referă la acest adevăr.

Aceia, care erau în starea de minori, au fost puşi sub Lege ca sub un învăţător, de care erau conduşi. Noi, cei care am primit Duhul lui Dumnezeu şi suntem călăuziţi de El, suntem fii ai lui Dumnezeu. Hristos este iniţiatorul mântuirii noastre şi a intrat deja sus în cer. Pe pământ Duhul locuieşte în noi. El este conducătorul nostru pe drumul spre gloria de sus. Preamărit fie Dumnezeul nostru! Inimile noastre ar trebui să fie permanent umplute cu laudă.

Capitolul acesta ne oferă o prezentare minunată a adevărului despre Duhul lui Dumnezeu. În Romani 8.2 L-am văzut ca legea nouă în viaţa credinciosului. În Romani 8.10 El ne este prezentat ca viaţă în legătură cu experienţele noastre. În Romani 8.14 El este conducătorul, sub a cărui călăuzire noi stăm, atâta timp cât suntem pe drum spre glorie.

Vers. 16

Romani 8.16: Însuşi Duhul mărturiseşte cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

În afară de aceasta El este un Martor, despre care vorbeşte versetul 16. Deoarece noi am fost făcuţi fii ai lui Dumnezeu, noi am primit Duhul înfierii. În aceasta se includ două aspecte: În primul rând noi suntem făcuţi capabili să corespundem relaţiei noi restabilite, prin aceea că noi ne adresăm lui Dumnezeu şi spunem: „Ava, Tată”. În al doilea rând Duhul ne dăruieşte savurarea conştientă a acestei relaţii. În duhul nostru ştim despre un eveniment care ne-a adus de la întuneric la lumină. Duhul confirmă aceasta, prin aceea că El mărturiseşte ceea ce a avut loc, şi anume că noi suntem acum copii ai lui Dumnezeu.

Vers. 17

Romani 8.17: Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă, în adevăr, suferim împreună cu El, ca să fim şi glorificaţi împreună cu El.

Mărturia merge chiar mai departe, căci dacă noi suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci noi suntem şi moştenitori, şi anume împreună-moştenitori cu Hristos, căci prin Duhul am fost uniţi cu Hristos, cu toate că adevărul acesta nu este tratat mai mult în această epistolă. Nu trebuie noi să ne mirăm? De câte ori nu se întâmplă că tocmai familiarizarea noastră cu textul face să pierdem din vedere importanţa unui adevăr! Să ne gândim la aceasta, pentru ca să câştigăm timp pentru a întipări acest adevăr adânc în inimile noastre.

Capitolul acesta a început prin aceea că noi ca şi credincioşi adevăraţi suntem în Hristos. După aceea am găsit că dacă avem Duhul lui Hristos, atunci Hristos este în noi. Acum avem înaintea noastră faptul că noi am fost făcuţi una cu El, atât în suferinţele din timpul de acum cât şi în gloria viitoare. Aici nu este vorba de suferinţele pe care noi le îndurăm ca martori pentru Hristos , şi nici de gloria care urmează după aceea ca răsplată. Aceasta o găsim în alt loc. Accentul se pune aici mai mult pe faptul că noi, în timp ce noi suntem în El şi El este în noi, avem parte de viaţa Lui şi de împrejurările Lui, fie că este vorba de suferinţele de aici sau de gloria de acolo.

Vers. 18

Romani 8.18: Deoarece socotesc că suferinţele din timpul de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria viitoare, care va fi descoperită faţă de noi.

Aceasta îl determină pe apostol să studieze contrastul dintre suferinţele din timpul de acum şi gloria viitoare. (Romani 8.18-30). El îl schiţează chiar de la începutul acestui pasaj cu indicarea categorică, că aceste suferinţe nu merită să fie comparate cu gloria.

Acelaşi contrast îl întâlnim în 2 Corinteni 4.17. Vorbirea este acolo mult mai expresivă: „mai presus de orice măsură o greutate eternă de glorie”. În pasajul nostru ies în evidenţă mai mult detaliile. El pare să le împartă în trei grupe: mai întâi caracterul gloriei viitoare, în al doilea rând mângâierea şi încurajarea credincioşilor în mijlocul încercărilor, în al treilea rând planul lui Dumnezeu, care garantează gloria.

Vers. 19-22

Romani 8.19-22: Pentru că şi creaţia aşteaptă cu dorinţă vie descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deoarece creaţia a fost supusă deşertăciunii nu de bunăvoie, ci din cauza celui care a supus-o, în speranţa că şi creaţia însăşi va fi eliberată de robia stricăciunii, pentru a se bucura de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu. Pentru că ştim că toată creaţia suspină împreună şi este împreună în dureri de naştere până acum.

Mai întâi gloria este legată cu descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Fiii vor fi descoperiţi atunci când Fiul, ca Cel Întâi născut şi Moştenitor, Se va arăta în gloria Sa. Atunci creaţia va fi eliberată de robia stricăciunii, ca să aibă parte de „libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu”. Pe drept s-a spus că creaţia nu ia parte la libertatea harului pe care noi înşine îl savurăm în mijlocul suferinţelor, dar ea va avea parte de libertatea gloriei. Creaţia nu a fost supusă deşertăciunii din voia ei proprie, ci mult mai mult ca urmare a păcatului aceluia căruia ea i-a fost supusă, şi anume a lui Adam. De asemenea creaţia ne este prezentată aici ca aşteptând cu dor în speranţa eliberării care va veni cu descoperirea gloriei. Când fiii vor fi glorificaţi public, va veni anul jubiliar al eliberării pentru întreaga creaţie. Ce glorie va fi aceasta! Cum arată suferinţele actuale în lumina acestei glorii?

Vers. 23-25

Romani 8.23-25: Şi nu numai atât, ci şi noi înşine, care avem cele dintâi roade ale Duhului, şi noi înşine suspinăm în sinea noastră, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Pentru că am fost mântuiţi în speranţă; dar o speranţă care se vede nu este speranţă; pentru că ceea ce vede cineva, de ce să şi spere? Dar, dacă sperăm ceea ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

Aceste suferinţe durează încă, fie că este vorba de creaţie în totalitatea ei sau de noi înşine personal. Primele le găsim în Romani 8.22, ultimele în versetele din Romani 8.23 până la 26. Noi avem slăbiciuni şi suspinăm, provocate prin dureri fizice sau sufleteşti. Ce mai avem, ca să rezistăm în mijlocul tuturor acestor lucruri?

Şi iarăşi răspunsul este: avem pe Duhul. Sunt prezentate alte trei funcţii, pe care El le împlineşte: El este rodul dintâi (Romani 8.23), El este Cel care ajută, care intervine pentru noi, şi Susţinătorul, care mijloceşte pentru noi (Romani 8.26). Noi suntem deja fii ai lui Dumnezeu. Însă noi aşteptăm „înfierea”, aceasta înseamnă starea ei deplină şi gloria acestei poziţii, pe care noi o vom avea atunci când trupurile noastre vor fi răscumpărate la venirea Domnului. Căci noi am fost mântuiţi în speranţă (nu: prin speranţă), de aceea aşteptăm cu perseverenţă gloria făgăduită. Mântuirea a avut loc în perspectiva lucrurilor minunate care vor veni; însă noi avem deja acum cele dintâi roade ale Duhului, care ne-a fost dat. În Israel roadele au fost aduse ca arvună şi gust anticipat al recoltei care va veni (vezi Leviticul 23.10,17,20). La fel şi noi avem în cele dintâi roade ale Duhului arvuna şi gustul anticipat al răscumpărării trupului şi al gloriei care este înaintea noastră.

Vers. 26

Romani 8.26: Şi în acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, pentru că noi nu ştim ce să cerem aşa cum ar trebui, dar Duhul Însuşi mijloceşte cu suspine de nespus.

În continuare Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre. Cuvântul acesta ne ajută să vedem că între slăbiciune şi păcate este o diferenţă clară, căci niciodată nu vom avea ajutorul Duhului, dacă noi păcătuim. Slăbiciunea este mărginirea puterii noastre psihice şi fizice. De aceea noi putem cădea foarte uşor pradă ademenirilor păcatului, dacă nu avem sprijin. Prin ajutorul Duhului devenim întăriţi şi eliberaţi.

Slăbiciunea şi mărginirea noastră ne conduc deseori în situaţii în care noi efectiv nu ştim pentru ce să ne rugăm. Atunci intervine ca Mijlocitor Duhul care locuieşte în noi şi Îşi înalţă glasul Lui Însuşi în suspinele noastre, care ne împiedică să ne exprim aşa cum se cuvine.

Vers. 27

Romani 8.27: Dar Cel care cercetează inimile ştie care este gândirea Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui Dumnezeu.

Dumnezeu, care cercetează toate inimile, ştie care este sensul şi dorinţa Duhului, căci toată dorinţa Lui şi toată intervenţia Lui pentru noi sunt în concordanţă deplină cu planurile lui Dumnezeu, oricare ar fi natura dorinţelor noastre proprii. Dumnezeu împlineşte potrivit cu dorinţa Duhului, nu potrivit cu cererea noastră. Noi putem fi mulţumitori că este aşa.

Vers. 28

Romani 8.28: Dar ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, pentru cei care sunt chemaţi potrivit planului Său.

Să observăm contextul din versetul 26 cu versetul 28: „noi nu ştim ce să cerem aşa cum ar trebui, … ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu”. Un eveniment sau altul pare să producă ceva grav, dar ele slujesc spre binele nostru spiritual. Aceasta trebuie să fie aşa, căci Duhul locuieşte în noi, El vine în ajutorul slăbiciunilor noastre şi mijloceşte pentru noi în strâmtorările noastre. Noi ne putem gândi şi la faptul că Dumnezeu ne-a primit conform planului Său şi nimic nu poate împiedica planul Său.

Vers. 29

Romani 8.29: Pentru că, pe aceia pe care i-a cunoscut dinainte, i-a şi rânduit dinainte  fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi-născut între mulţi fraţi.

Prin aceasta avem un al treilea aspect: planul lui Dumnezeu care garantează gloria. Prima verigă este cunoaşterea dinainte, care îşi are rădăcina în atotştiinţa lui Dumnezeu şi de aceea în veşnicie. Veriga următoare este predestinarea, un act al cunoştinţei divine, prin care El a prevăzut pe aceia, pe care El i-a cunoscut, să aibă o anumită poziţie glorioasă, şi anume cu mult timp înainte ca ei să existe în timp. Din alte locuri din Scriptură ştim că predestinarea a avut loc înainte de întemeierea lumii.

Vers. 30

Romani 8.30: Iar pe cei pe care i-a rânduit dinainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe cei pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptăţit; iar pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi glorificat.

Predestinării i-a urmat chemarea efectivă, care a ajuns la noi prin Evanghelie. Prin aceasta ajungem în timp, la momentele diferite ale istoriei vieţii noastre, în care am venit la credinţă. Pasul următor se suprapune practic cu momentul acesta, căci noi am fost îndreptăţiţi, nu numai chemaţi, atunci când am crezut. Şi în final: „pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi glorificat.” După ce lanţul nostru de aur a venit din veşnicie şi s-a coborât în timp, el se reîntoarce iarăşi în veşnicie.

Dar – să nu trecem cu vederea – se spune „glorificat”, o formă a verbului în trecut, nu în viitor. Dacă privim lucrurile din punctul de vedere al planului divin, suntem duşi în afara tuturor întrebărilor legate de timp şi trebuie să învăţăm să vedem totul aşa cum vede Dumnezeu. El cheamă cele care nu sunt „ca şi cum ar fi” (Romani 4.17). El alege „ce nu este” (1 Corinteni 1.28). Lucruri, care pentru noi nu sunt, există pentru El. În planul lui Dumnezeu noi suntem glorificaţi. Aceasta este ca şi cum ar fi avut loc, căci nici o putere vrăjmaşă nu poate împiedica planurile Lui.

Să ne oprim, ca să vedem unde am ajuns. În Evanghelie Dumnezeu a explicat în minunea harului Său care îndreptăţeşte, că El este pentru noi. Am avut aceasta înaintea noastră până la sfârşitul capitolului 5. După aceea am cercetat ce răspuns ar trebui să dăm noi la un astfel de har. Am descoperit că într-adevăr în noi înşine nu avem nici o putere să dăm răspunsul potrivit, dar că totuşi există putere pentru aceasta, deoarece noi suntem în Hristos şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte în noi. Noi am fost eliberaţi de vechea robie, ca să facem voia lui Dumnezeu. În afară de aceasta am văzut cât de felurite sunt lucrările Duhului care locuieşte în noi. El este „lege”, „viaţă”, „conducător”, „martor”, „rodul dintâi”, „ajutor” şi „mijlocitor”. Şi apoi ne găsim pe noi înşine incluşi în planul lui Dumnezeu, care culminează în glorie şi pe care nimic nu-l poate stingheri.

Vers. 31

Romani 8.31: Ce vom spune deci faţă de aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră?

Nu este de mirare dacă apostolul, având aceste lucruri minunate înaintea ochilor, revine la întrebarea lui: Ce vom spune deci faţă de aceste lucruri? Ce s-ar putea spune în afară de cuvintele care însufleţesc un duh de jubilare? Romani 8.31 pune această întrebare, şi începând de aici şi până la sfârşitul capitolului urmează răspunsul în forma unei serii de întrebări şi răspunsuri, care se pun într-o formă aşa de rapidă, că ele trădează o inimă care arde şi triumfă. Aceste versete se recomandă nu atât de mult pentru o interpretare doctrinară, ci mai degrabă pentru studiu meditativ. Să privim punctele cele mai importante.

Dumnezeu este pentru noi! Omul decăzut gândeşte automat că Dumnezeu ar fi împotriva lui. Dar este cu totul altfel, aşa cum dovedeşte Evanghelia. Inima Lui este îndreptată spre toţi oamenii. El este cu adevărat şi veşnic pentru toţi cei care cred. Aceasta aduce la tăcere sub o formă activă pe orice vrăjmaş. Nimeni nu poate face ceva împotriva noastră, chiar dacă unii doresc mult să facă ceva.

Vers. 32

Romani 8.32: El, care, în adevăr, nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui, de asemenea, toate împreună cu El?

Darul Fiului include orice dar mai mic, pe care noi l-am putea avea împreună cu El. Să observăm în versetul 32: El ne va dărui împreună cu El toate. Mai dorim noi ceva, pe care nu l-am putea avea împreună cu El? În nebunia şi graba noastră am putea uneori să cedăm la o astfel de dorinţă. La o chibzuinţă liniştită însă nu vom vrea să avem ceva care ar putea să ne despartă de El.

Vers. 33,34

Romani 8.33,34: Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îndreptăţeşte. Cine este cel care condamnă? Hristos este Cel care a murit şi, mai mult, a şi fost înviat, Cel care şi este la dreapta lui Dumnezeu, Cel care şi mijloceşte pentru noi.

Dumnezeu este Cel care ne îndreptăţeşte, nu omul. Având în vedere această realitate nimeni nu va fi capabil să ne acuze nici măcar cu ceva. Chiar şi între oameni este o batjocură să învinovăţeşti pe un captiv, dacă judecătorul l-a declarat nevinovat.

Dar dacă nici o acuzare nu mai poate fi adusă, atunci lipseşte orice teamă de judecată şi condamnare. Dacă totuşi ar rămâne vreo întrebare, atunci este Hristos care dă orice răspuns de clarificare, El, Cel care a murit odinioară şi acum a înviat, care ne reprezintă la tronul puterii. Observă că acest capitol prezintă o apărare dublă: Hristos la dreapta lui Dumnezeu şi Duhul în credincios aici pe pământ (Romani 8.26,34).

Vers. 35-39

Romani 8.35-39: Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz sau strâmtorare sau persecuţie sau foamete sau lipsă de îmbrăcăminte sau primejdie sau sabie? După cum este scris: „Pentru Tine suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca oi de înjunghiere“. Dar, în toate acestea, suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit. Pentru că sunt convins că nici moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălţime, nici adâncime, nici o altă creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.

Ar putea dragostea, dragostea personală a lui Hristos, fi exprimată în mod mai desăvârşit decât o găsim aici? Nicidecum. Şi cu toate acestea s-ar putea pune întrebarea, aşa de fricoase şi necredincioase sunt inimile noastre: n-ar putea totuşi vreun eveniment sau vreo putere să se arate şi să ne despartă de această dragoste? Deci, haidem să cercetăm şi să vedem.

În lumea aceasta, după cum ştim, sunt o mulţime de puteri vrăjmaşe. Unele din ele vin direct din oameni răi, aşa cum sunt prigoanele sau sabia. Altele lucrează indirect în căile de guvernare ale lui Dumnezeu ca urmare a păcatului: necazuri, foamete, lipsă de îmbrăcăminte sau pericole. Va putea vreunul din necazurile enumerate să ne despartă de dragostea lui Hristos? Nu, nici măcar pentru o clipă! S-a întâmplat mereu că un convertit fricos a fost atacat de oameni brutali cu cuvinte rele: „Îţi vom alunga aceste gogoşi”, cu rezultatul că batjocura lor rănitoare a făcut ca adevărul să se întipărească şi mai adânc. El s-a dovedit a fi nu numai cel superior în conflict, ci el a ieşit câştigător şi de aceea era mai mult decât biruitor. Prin astfel de experienţe ne întemeiem şi mai adânc în dragostea lui Hristos.

Dar este o lume nevăzută, un alt domeniu al lucrurilor, despre care ştim puţin. Răul, pe care nu-l înţelegem, produce întotdeauna mai multă teamă în noi decât răul pe care îl cunoaştem şi-l înţelegem. Viaţa şi moartea sunt misterioase. Sunt îngeri şi alte puteri spirituale. Putem să parcurgem timpuri şi spaţii mari şi să întâmpinăm viziuni sau creaturi, care până acum ne sunt necunoscute. Cum stau lucrurile în acest caz?

Răspunsul este, că niciuna din acestea nu va putea să ne despartă nici măcar pentru o clipă de dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste se odihneşte peste noi în Hristos Isus, Domnul nostru. El este subiectul demn şi nespus de minunat al acestei dragoste, şi noi suntem incluşi în ea, deoarece noi suntem în El. Această dragoste a ajuns la noi în El, şi deoarece noi suntem acum în El, noi rămânem în această dragoste. Dacă Hristosul acestei dragoste ar putea fi răpit, atunci ar putea să aibă loc şi cu noi aceasta. Dar nici una nici cealaltă nu poate avea loc. Dacă înţelegem această realitate măreaţă, atunci convingerea lui Pavel ar fi şi convingerea noastră. Nimic nu ne poate despărţi, şi pentru aceasta mulţumiri fie aduse veşnic lui Dumnezeu!

Capitolul acesta, care a început cu „nu este nici o condamnare”, se termină cu „nici o despărţire”. Şi între ele ne-am văzut pe noi ca fiind primiţi conform planului lui Dumnezeu, în care nu este nici o schimbare.

 Partea anterioară


Tradus de la: Das Problem der Sünde (4)

Din Grundzüge des Neuen Testamentes, pag. 54–67,
cu aprobarea amabilă a editurii CSV-Verlages, www.csv-verlag.de.
Versetele biblice au fost introduse de SoundWords.

Traducere: Ion Simionescu

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*