Dumnezeu i-a zis lui Avram (Gen. cap.12) şi, ne spune tuturora (şi fiecăruia în parte în preajma Venirii Lui), să ieşim din sine, din religia noastră, din idolatrie, formalism, invidie, egoism, fariseism, îmbuibare, lux, înfumurare, rudenia- din Arca lui Satan şi din casa plăcerilor de o clipă ale senzualităţii, pentru a intra, nu în Canan, ci în” Corabia Mântuirii”…” Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.” (Evrei 11/8) Să ne lepădăm de sine (Mat.16/24-27), să ne luăm crucea, să ne blindăm cu armamentul Duhovnicesc, invincibil, din Ef. Cap 6/10-20 şi să-l urmăm clipa de clipă! El ne-a dăruit Crucea Lui, care nu este o bâtă sau toiagul lui Moise, ci este Arma Biruinţei, întrupată din evlavie, smerenie, bunătate, pocăinţă, blândeţe, jertfire, slujire, martiraj, poruncile-invatătura Lui şi din alte Bunătăţi Duhovniceşti; Să primim cu bucurie moartea eului, precum bobul de grâu” Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi…” (Ioan 12/24-26)…” Nebun ce eşti! Ce semeni tu nu învie, dacă nu moare mai întâi.” (1. Cor.15/36)

Bohemian Grove- unde președinții de stat fac ritualuri cu jertfă umană și se închină la zei păgâni…Corvin Lupu – ROMÂNIA 1989 De la revoltă populară la lovitură de stat…Certificat de handicap cu INCAPACITATE DE MUNCĂ şi venituri de 300 de milioane lei vechi pentru Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constiţionale…Dupa ce În Europa, căsătoriile homosexuale au devenit  deja legale în Portugalia, Belgia, Olanda, Spania, Suedia şi Norvegia   si in inima Americii a patruns  virusul satanei …Sodoma și Gomora au revenit! Știri șocante despre sexul între minori de 13 ani, cu aprobare!Bancile si corporatiile care operează în România se îmbogăţesc pe spinarea săracilor…CAPITALISMUL  globalist este IMORAL, ILEGAL  și indreptat  împotriva legilor firești ale UNIVERSULUI ,ca sa provoace genocidul planetei!Averea dracului evz…DETURNAREA “AVERII DIAVOLULUI.rkMarea Britanie: Educația sexuală dă undă verde pentru sexul între minori de la vârsta de 13 ani…Liderii Mondiali se pregatesc sa dea buzna  in viata noastra privata…Nick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri…Microcipuri „în serviciul umanităţii” sau în serviciul marilor corporaţii?Constituţiile naţionale, încet-încet îşi pierd valabilitatea. Imnul de stat şi drapelul fiecărei ţări vor rămâne doar o amintire istorică…Controlul total al omenirii prin intermediul tehnologiei RFID…Implementarea globală a tehnologiei RFID serveşte planului satanic de instaurare a Unei Noi Ordini Mondiale…Sfârşitul libertăţii umane !Semnul fiarei…Avertismentul lui Edward Snowden: „Terorismul este doar un pretext! Guvernele vor altceva: manipulare diplomatică, spionaj economic și control social!” Depopulare prin sterilizare pe ascuns…„Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boală: «Virusul-Om».“VACCINURILE – O CRIMĂ ÎNDREPTATĂ ÎMPOTRIVA COPIILOR NOŞTRI…VACCINURILE NU CONFERĂ IMUNITATE, CI O DISTRUG !4 DOMNUL DOMNILOR NE CHEAMA la Arme- Aici  vă puteţi  blinda cu mai mult armament decât din Biblioteca Vaticanului- ” Tovarăşi” de jug, de suferinţă, ca să învăţăm lupta cu inamicul public (si cosmic) numarul unu,pentru ELIBERAREA şi purificarea omului şi a universului– Domnul îşi cheamă oştenii Săi de pretutindeni să ne “înzidim”într-un Singur (Trup Duhovnicesc) – Front Cristic, pentru a porni Biruitori şi a învinge “prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor” (Ap. 12/ 11)… Cei care nu –şi iubesc viaţa trecătoare chiar până la moarte, sunt chemaţi să se inarmeze cu Plinatatea Dumnezeirii, prin care să circule NUMAI Liantul Duh Sfant- adică Gândul Dumnezeiesc- Sângele Vindecător/Purificator/ Eliberator/ Iertător/ Atothrănitor. In Armata Mielului -El nu are nevoie de berbeci, lupi îmbrăcaţi în miei, aroganţi, îngâmfaţi, vicleni, curvari, nenăscuţi din nou, “fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap 21/ 8 ) Să luăm ca steag si armură pe Isus, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre … Amin.” (Rom.16/ 20 )…. Geneza 12 /1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta….CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE – VERSETE BIBLICE…Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”…TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU… RĂZBOIUL SPIRITUAL – VERSETE BIBLICE…ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL 
reeFE

5yy

w

 

Geneza 12

1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta

https://www.thetruthstandsforever.com/r258zboiul-spiritual—versete-biblice.html

Ieşi. De aici înainte, eroul istorisirii Genezei este Avram. Aceasta este prima revelaţie divină raportată făcută lui Avram, cu toate că se ştie din Fapte 7,2, că Dumnezeu i se arătase şi mai înainte cel puţin o dată. Cuvântul lui Iehova începe cu o poruncă, continuă cu o făgăduinţă şi sfârşeşte cu o binecuvântare. Aceste trei aspecte importante caracterizează fiecare manifestare a lui Dumnezeu faţă de om. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt împlinite, iar binecuvântările Sale sunt primite, numai dacă poruncile Sale sunt respectate. De obicei, oamenii sunt doritori să se împărtăşească de binecuvântările lui Dumnezeu şi să se realizeze cu ei şi făgăduinţele Sale, fără să trăiască în conformitate cu poruncilor Sale.

Chemarea Domnului îi cerea lui Avram să o rupă întru totul cu trecutul. Nu numai că trebuia să plece din ţara celor două râuri, Mesopotamia, în care era aşezat atât Ur, cât şi Haran, ci trebuia să renunţe la legăturile de familie şi chiar la casa tatălui său spre a nu se mai întoarce niciodată la aceia care erau din propria seminţie şi din acelaşi sânge. Aceasta era o grea încercare. Haran şi Ur aveau aceeaşi civilizaţie şi nivel de trai. Toate acestea urmau să se schimbe de îndată ce vor părăsi ţara celor două râuri şi vor trece spre Siria şi Palestina. În locul regiunilor cu păşuni bogate, ei urmau să găsească o ţară împădurită şi muntoasă. În loc să locuiască printre triburile semite înrudite, cu civilizaţie superioară, ei urmau să locuiască printre triburi hamite, diferite ca neam, de un nivel cultural mult inferior.

Cu siguranţă că nu a fost uşor pentru Avram să rupă toate legăturile cu patria lui dragă, ţară în care a petrecut toată viaţa şi care a fost sfinţită prin multe asocieri afectuoase. Un tânăr poate părăsi ţara de baştină cu puţin regret, însă pentru un bărbat în vârstă de 75 de ani, o astfel de hotărâre nu este uşoară.

Ţara pe care ţi-o voi arăta. Geneza 11,31 arată că destinaţia de la început a lui Avram a fost Canaanul. Fără îndoială că Dumnezeu trebuie să fi arătat Canaanul ca fiind ţara spre care avea să-şi îndrepte paşii. Cu această ocazie (cap. 12,1), Canaanul nu este amintit, însă este clar că Avram cunoştea Canaanul ca fiind locul unde Dumnezeu dorea ca el să meargă. El a pornit la drum având în vedere Canaanul (v.5). Declaraţia lui Pavel din Evrei 11,8, că Avram a plecat fără să ştie unde se duce, se pare că se referea la faptul că de aici înainte nu urma să mai aibă un loc precis de locuit, ci să fie străin şi peregrin (vezi Evrei 11,9; 4T 523). De aici înainte, Dumnezeu urma să-l călăuzească zi de zi, iar Avram nu avea să ştie cu mult înainte ce putea să-i aducă viitorul.

2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.

Voi face din tine un neam mare. Se face cunoscută răsplătirea lui Avram pentru că a părăsit familia şi patria sa. Fără îndoială că Avram se întreba când urma să se împlinească această făgăduinţă, având în vedere faptul că nu avea copii şi că nu mai era tânăr. Nu se poate ca Dumnezeu să fi avut de gând ca servitorii lui Avram, păstorii şi supraveghetorii turmelor sale să constituie naţiunea făgăduită. Cum a înţeles Avram cuvântul mare? Însemna el tărie numerică, sau influenţă, sau mărime în lucrurile spirituale? Numai ochiul credinţei, aţintit asupra făgăduinţelor lui Dumnezeu, putea să pătrundă viitorul şi să privească lucruri pe care ochiul natural nu le putea vedea.

Te voi binecuvânta. Făgăduinţa cuprinde atât binecuvântarea trecătoare, cât şi cea spirituală, dar mai ales pe cea din urmă. Pavel include în mod clar îndreptăţirea prin credinţă printre binecuvântările păstrate pentru Avram.

Îţi voi face un nume mare. Adevărata mărime urma să rezulte din ascultarea faţă de poruncile lui Dumnezeu şi din conlucrarea cu scopul Său divin. Constructorii turnului Babel s-au gândit să-şi facă ei înşişi un nume, sfidându-L pe Dumnezeu, şi totuşi nici un nume de-al lor nu a supravieţuit. Pe de altă parte, ca să câştige renume Avram urma doar să-L urmeze pe Dumnezeu unde îl va conduce. Numele de Avram este comun ca nume personal chiar şi astăzi şi nenumărate milioane de evrei, musulmani şi creştini l-au aclamat în vremurile trecute, şi încă privesc la el ca la strămoşul lor spiritual.

3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Voi binecuvânta. O astfel de asigurare era cea mai mare garanţie de prietenie şi favoare pe care Dumnezeu putea să i-o acorde lui Avram. Dumnezeu a considerat ca fiindu-i aduse Lui Însuşi toate insultele şi toate relele făcute prietenului Său şi i-a făgăduit să fie alături de el, prietenii lui să fie şi ai Săi, iar pe vrăşmaşii lui să-i trateze ca pe proprii vrăşmaşi. Avram era prietenul lui Dumnezeu (Iacov 2,23).

Toate familiile pământului. Cuvântul ebraic tradus aici pământ, ’adamah, înseamnă, mai ales, teren sau sol. Aici sunt cuprinse toate naţiunile şi toate veacurile. Ceea ce fusese blestemat după cădere a fost pământul (Geneza 3,17), acelaşi pământ din care a fost făcut omul la început. Acel blestem venise din cauza neascultării unui singur om (Romani 5,12), iar acum toate familiile pământului aveau să primească binecuvântarea prin ascultarea unuia singur ,care a fost găsit credincios. Ca urmaşi spirituali ai lui, creştinii se împărtăşesc astăzi de binecuvântarea dată lui Avram (Galateni 3,8.29). Binecuvântarea acordată lui, în cele din urmă, va uni familiile despărţite de pe pământ şi va schimba teribilul blestem rostit asupra pământului din cauza păcatului, într-o binecuvântare pentru toţi oamenii. Toate făgăduinţele ulterioare, făcute patriarhilor şi lui Israel, nu au făcut decât să lămurească, sau să amplifice făgăduinţa mântuirii oferită întregului neam omenesc în prima făgăduinţă făcută lui Avram.

4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.

Avram a plecat. Avram a răspuns chemării Domnului, fără să mai discute şi fără să mai pună condiţii. El a plecat pur şi simplu.

A plecat şi Lot împreună cu el. Dintre toate rudele lui Avram, numai Lot şi familia sa au consimţit să continue drumul spre ţara făgăduită. Petru se referă la el ca la neprihănitul Lot (2 Petru 2,7). Dorinţa lui de a-L asculta pe Dumnezeu, asemenea unchiului său, l-a făcut ca în acest timp să împărtăşească bucuros greutăţile călătoriei şi incertitudinile unui viitor nesigur.

Avram avea şaptezeci şi cinci de ani. Redarea vârstei lui Avram arată că plecarea sa spre Canaan marchează începutul unei noi şi importante ere. El era deja înaintat în vârstă când a fost chemat să-şi adapteze viaţa într-o ţară nouă, la clima şi la obiceiurile ciudate ale unui popor străin.

5 Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan.

Toate averile. Averea lui Avram şi a lui Lot se compunea mai ales din mari cirezi de vite şi turme de oi. Avram era un om înstărit (cap. 13,2), însă bogăţia lui nu s-a dovedit a fi în nici un fel o piedică în viaţa lui religioasă. Deşi este adevărat că adesea bogăţia face ca posesorul ei să se califice mult mai greu pentru Împărăţia lui Dumnezeu, nu este în nici un caz o piedică fatală (vezi Matei 19,23-26). Când un om bogat se consideră un ispravnic al lui Dumnezeu şi foloseşte bogăţia încredinţată lui pentru slava lui Dumnezeu şi pentru înaintarea împărăţiei Sale, bogăţia este o binecuvântare şi nu un blestem.

Slugile. Evreieşte nephesh. Traducerea RSV foloseşte aici cuvântul persoane. În această grupare erau unii convertiţi la Dumnezeul cel adevărat (PP 127). Aceşti convertiţi s-au ataşat de însăşi familia lui Avram şi au ajuns slujitorii săi. Se arată că atât Avram, cât şi Lot aveau păzitori de vite (Geneza 13,7). Mai târziu Avram a putut salva pe Lot cu ajutorul a 318 oameni înarmaţi şi a adus acasă pe slugi (Geneza 14,14). Acest lucru arată şi mai clar faptul că slugile erau membri ai familiei sale (vezi comentariul pentru cap. 14,14).

În ţara Canaan. Ţara Canaan cuprinde nu numai Palestina, ci şi Fenicia şi Siria de sud (vezi cap. 10,19). Inscripţiile egiptene şi nord-siriene din cel de-al doilea mileniu î.Hr. foloseau în acest sens termenul Canaan. Având în vedere că Avram urma să se stabilească în partea sudică a Canaanului – Sichem, Hebron, Gherar – el a făcut din Haran un drum de circa 725 de km. Datorită faptului că datele topografice lasă doar puţine posibilităţi alternative, itinerariul călătoriei poate fi schiţat destul de exact. Părăsind regiunea Haranului, marea caravană trebuie să fi înaintat încet spre sud de-a lungul râului Balik până ce a ajuns la Eufrat, pe cursul căruia au urmat în susul apei vreo 96 de km. Din acest punct, a trebuit să traverseze vreo 129 de km de pustie pentru a ajunge în partea de nord a râului sirian Orontes. Marea oază de la Alep se află la jumătatea drumului dintre Eufrat şi Orontes şi probabil că a fost folosită de Avram pentru odihna şi adăparea animalelor şi a oamenilor. Ajungând la Orontes, probabil că el a mers de-a lungul lui în susul apei spre sud, conducând marea caravană prin câmpia siriană, numită astăzi Beqa, aflată între munţii Liban şi Anti-Liban. Trecând de cotitura de unde Orontes curge spre nord şi Litani spre sud, a mers de-a lungul acestuia din urmă, până când caravana a ajuns în Galilea, cu terenul ei accidentat şi deluros.

6 Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară.

Avraam a străbătut ţara. În acea vreme Palestina era foarte împădurită. Vechile documente egiptene descriu drumurile ei ca fiind un coşmar pentru călători. Înaintarea caravanei putea să fie foarte înceată, având în vedere marele număr de oameni şi animale care îl însoţeau pe patriarh. Călătoria a fost, probabil, întreruptă de opriri dese pentru odihnă. După ce a traversat Galilea, peregrinii au ajuns în câmpia Esdraelonului, în care existau deja mai multe cetăţi canaanite puternice, ca Meghido şi Taanah. Apoi ei au traversat creasta Carmelului şi au intrat în regiunea deluroasă, care mai târziu îi va aparţine lui Efraim. Aici au făcut ei prima oprire îndelungată. Aceasta s-a făcut, probabil, pentru că Domnul i-a spus lui Avram că ajunsese la sfârşitul călătoriei sale, şi acum se afla în ţara pe care i-a făgăduit-o El.

Sihem. În altă parte a Vechiului Testament, acest loc mai este numit Sehem (Geneza 35,4, etc.). Situat pe partea vestică a intrării într-o vale îngustă, flancată de munţii Ebal şi Garizim, el ocupa o importantă poziţie strategică. Astăzi este un loc pustiu numit Balatah, aproape de Nablus. Săpăturile şi dovezile documentare atestă că Sihemul a fost o cetate înfloritoare şi întărită în cel deal doilea mileniu î.Hr., când Avram şi-a stabilit tabăra în vecinătatea lui. Una dintre primele expediţii militare egiptene în Palestina, despre care s-a păstrat un raport clar, a fost îndreptată chiar împotriva acestei cetăţi. Stela unui luptător egiptean care a servit sub regele Sen-Usert III (18781840 î.Hr.) din a douăsprezecea dinastie descrie o campanie împotriva Sekemem-ului, denumirea egipteană pentru Sehem sau Sihem, şi relatează că anticii băştinaşi au fost învinşi. Pe timpul când Avram a intrat în ţara Canaanului, Egiptul exercita o mare influenţă asupra vecinilor lor canaaniţi. Deşi Egiptul nu a exercitat un adevărat control politic asupra Canaanului, această ultimă ţară era din punct de vedere economic dependentă de Egipt, care avea reprezentanţi regali în principalele cetăţi ale sale. Aceşti împuterniciţi vegheau asupra intereselor economice ale Egiptului şi îndeplineau rolul de consilieri pe lângă guvernatorii canaaniţi locali. Aceasta era situaţia politică pe care a găsit-o Avram în Canaan.

Stejarul lui More. Ebraicul ’elon, literal un copac mare. RSV spune stejar. Probabil că cuvântul este folosit aici într-un sens generic şi colectiv şi poate că se referă sau nu la un anumit copac. S-a sugerat că este vorba despre o pădurice de stejari. Această părere este susţinută de o referire pe care Moise o face mai târziu la aceeaşi localitate, folosind forma de la plural a lui ’elon, copaci (KJV, câmpii), fapt ce arată clar că More avea mai mult decât un singur copac de acest fel (Deuteronom 11,30). Păduricea nu a fost identificată, însă trebuie să fi fost în imediata vecinătate a Sihemului, după cum arată acest text şi cel din Deuteronom 11,29, 30.

More înseamnă învăţător. Vechii traducători evrei ai LXX l-au redat prin cuvântul grecesc hupselen, semeţ. Comentatorii au încercat să explice numele More ca o indicaţie că Avram a înţeles că el avea să fie acolo învăţat de Dumnezeu, sau că păduricea aparţinea unui învăţător cu renume.

Canaaniţii. Dacă Avram ar fi acceptat să fie condus într-o ţară nelocuită ale cărei păşuni nu ar fi trebuit să le împartă cu alţii, ar fi greşit. Poate că acesta este motivul pentru care s-a adăugat declaraţia Canaaniţii erau atunci în ţară. Aflându-se ca străin în mijlocul unui popor străin, Avram nu putea să privească ţara ca proprietatea lui şi să o ia, într-adevăr, în stăpânire (vezi Evrei 11,9.13). El putea face acest lucru numai prin credinţă.

7 Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.

Domnul S-a arătat. Aceasta este a treia descoperire divină făcută lui Avram, prima din Canaan. Scopul ei a fost să-l mângâie şi să-i inspire din nou încredere şi curaj. După călătoria lungă şi grea, Avram a sosit în ţara făgăduită drept cămin pentru el şi urmaşii lui, numai pentru a o găsi ocupată de canaaniţi. O solie care să confirme făgăduinţele făcute în Ur şi Haran urma să aducă asigurarea că luarea în stăpânire a ţării urma să aibă loc la timpul şi în felul prevăzut de Dumnezeu.

Seminţei tale. Întreaga solie constă, în ebraică, din numai cinci cuvinte, opt în KJV. Deşi este una dintre cele mai scurte descoperiri divine, ea a fost de mare însemnătate pentru Avram, acum un străin într-o ţară străină. Scurtimea ei, în nici un caz nu era proporţională cu importanţa şi valoarea ei. Era nevoie de credinţă pentru a accepta că locuitorii canaaniţi vor fi deposedaţi de cetăţile lor puternic întărite şi ţara lor va fi dată unui om lipsit de copii. Imposibilitatea aparentă a realizării unei astfel de făgăduinţe a dat pe faţă o puternică mărturie despre credinţa patriarhului.

Un altar. Pământul sfinţit prin prezenţa lui Dumnezeu, Avram l-a consacrat ca loc de închinare pentru el. Altarul ridicat şi jertfele oferite aduceau mărturie despre Dumnezeul cerului şi protestau tăcut împotriva idolatriei înconjurătoare. În felul acesta, Avram a mărturisit în mod public credinţa sa faţă de adevăratul Dumnezeu. În calitate de conducător al unei mari familii, el a simţit o răspundere faţă de slujitorii săi, ca să le imprime o mai bună cunoaştere a Dumnezeului căruia el Îi servea (cap. 18,19). Jertfa aducea mărturie despre credinţa lui Avram în moartea Fiului lui Dumnezeu ca ispăşire pentru păcate.

8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului.

Betel. Având nevoie de păşuni proaspete, Avram s-a deplasat din vecinătatea Sihemului, la răsărit de Betel, 32 de km mai departe spre sud. Avram şi-a întins cortul său pe unul dintre vârfurile de deal dintre cetăţile Betel şi Ai. Aici se referă la cetate folosind numele pe care l-a purtat în vremurile de mai târziu. Pe timpul lui Avram, ea se mai numea încă Luz (vezi cap. 28,19). Această cetate canaanită, numită acum Beitin, este aşezată aproximativ la 16 km nord de Ierusalim. Ea a jucat un rol important în viaţa lui Iacov (cap. 28,19; 35,1) şi a fost una din primele cetăţi cucerite de Iosua. În timpul perioadei regatului împărţit, unul dintre cele două locuri idolatre ale lui Israel a fost situat acolo (1 Regi 12,28.29). Cercetătorii au identificat El-Tell-ul de astăzi cu Ai, din cauza asemănării de nume, Ai fiind denumirea ebraică pentru ruină, în timp ce Tell este denumirea arabă pentru o aşezare dărâmată. Totuşi, această identificare este îndoielnică.

A zidit şi acolo un altar. Oriunde îşi întindea cortul, Avram înălţa şi un altar (vezi Geneza 12,7; 13,18) şi ţinea servicii divine publice pentru membrii familiei sale şi pentru păgânii care locuiau pe aproape. Deşi serviciul era, probabil, simplu, constând mai ales din rugăciuni, aducerea unui animal de jertfă, şi fără îndoială un apel evanghelistic, marele număr de slugi pe care Avram le condusese la cunoaşterea de Dumnezeu trebuie să fi făcut impresionante aceste ocazii (vezi cap. 14,14; 18,19). Mulţi tăinuiesc credinţa lor, fiindu-le teamă să o mărturisească, Avram însă nu. Oriunde mergea, el mărturisea pe Acela în care credea şi-L asculta. Altarele sale presărate în ţara Palestinei au devenit monumente de aducere aminte despre singurul Dumnezeu adevărat. Canaaniţii, a căror nelegiuire nu-şi atinsese încă punctul culminant (cap. 15,16), au făcut cunoştinţă în felul acesta cu Creatorul universului şi, prin învăţătura şi exemplul lui Avraam, au fost îndemnaţi să renunţa la idolii lor şi să se închine lui Dumnezeu. Cel dintâi misionar străin din lume, Avram, a călătorit neobosit prin Palestina şi L-a predicat pe Dumnezeu oriunde îşi întindea cortul. Isaac şi Iacov au fost, de asemenea, chemaţi de Dumnezeu să petreacă viaţa lor în această ţară. Deşi aceşti bărbaţi nu au luminat întotdeauna ca exemple ale adevărului, canaaniţii nu au putut decât să vadă deosebirea dintre propriul fel de viaţă şi acela al evreilor. Când va veni vremea judecăţii lor, ei nu vor putea afirma că Dumnezeu nu le-a oferit toate ocaziile pentru a învăţa despre el.

9 Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi.

Spre miazăzi. Betel nu avea să fie căminul permanent al lui Avram. El a continuat drumul spre miazăzi, Negeb, care îşi păstrează numele până în ziua de azi. Negeb a fost şi mai este încă o regiune semi-aridă, aflându-se spre sud şi sud-vest de munţi, care în timpurile de mai târziu au aparţinut lui Iuda. Încă din vremurile cele vechi, Beer-Şeba, aşezată la răscrucea mai multor drumuri de caravană, este principala ei cetate. Poate că Avram şi-a dat seama că părţile muntoase ale Canaanului, care erau deja ocupate de canaaniţi, nu puteau să ofere păşune suficientă pentru turmele sale şi acelea ale lui Lot. Cu populaţia ei rară şi întinsele şi liberele sale păşuni, Negeb i s-a părut lui mai potrivit.

10 A venit însă o foamete în ţară; şi Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo; căci era mare foamete în ţară.

A venit o foamete. Avram abia a ajuns în ţara făgăduită când o foamete cumplită îl obligă să

o părăsească. Canaanul, deşi fertil de la natură, era supus încercărilor de secetă, mai ales în acei ani când, în noiembrie şi decembrie, ploile de care ţara era dependentă fie că lipseau, fie că nu erau suficiente (vezi Geneza 26,1; 41,56; 1 Regi 17,1; Hagai 1,10.11). Întâmplarea că această foamete a avut loc tocmai în timpul intrării lui Avram în ţară a fost încă o încercare a credinţei lui. Ea avea să-l înveţe despre credinţă, supunere şi răbdare. El trebuia să înţeleagă că şi în ţara făgăduită hrana şi binecuvântările vin numai de la Dumnezeu.

Avram S-a pogorât în Egipt. Fiind în sudul Canaanului, Avram a considerat că este firesc să se îndrepte spre Egipt, ţara unde se găsea hrană îndestulătoare. Deşi câteodată chiar Egiptul suferea de foamete din cauză că Nilul nu se revărsa, el era cunoscut în ţările învecinate ca un adăpost, un refugiu, în vremuri de nevoie. Vechi popoare egiptene menţionează de mai multe ori şi faptul că asiaticii au intrat în ţară pentru a-şi hrăni turmele lor înfometate. Uneori, aceşti vizitatori voiau să rămână în ţară şi deveneau o ameninţare pentru băştinaşi. Amenemhet I (1991-1962 î.Hr.), primul rege al celei de-a douăsprezecea dinastii a întărit cu ziduri de apărare partea de răsărit a frontierei, cu scopul mărturisit: ca să nu dea voie asiaticilor să coboare în Egipt, ca după obiceiul lor să poată cere apă spre a adăpa vitele lor. Un document de mai târziu, raportul unui funcţionar de pe graniţa din perioada judecătorilor evrei, aminteşte că beduinilor din Edom li se îngăduise să intre în Egipt spre a rămâne în viaţă ei şi vitele lor.

Cel mai celebru raport despre vizita asiaticilor în Egipt pe vremea lui Avram este un mormânt pictat pentru un nobil sub regele Sen-Usert II (1897-1879 î.Hr.). El zugrăveşte păşirea a treizeci şi şapte de beduini semiţi, care veniseră să facă comerţ cu cosmetice cu egiptenii, şi arată trăsăturile feţei lor, îmbrăcămintea colorată, armele şi instrumentele muzicale. Acest document neobişnuit este o contribuţie de seamă pentru ca noi să înţelegem timpul lui Avram. Nici un artist modern care pictează tablouri despre epoca patriarhală nu-şi poate îngădui să neglijeze această pictură contemporană timpului lui Avram. Această dovadă documentară despre asiaticii care intrau în Egipt cu scopuri comerciale, sau pentru a face rost de hrană în vremuri de lipsă ne ajută să ni-l imaginăm cu uşurinţă pe Avram coborând în valea Nilului pentru a-şi păstra în viaţă cirezile şi turmele sale.

11 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă la faţă.

Verset ce nu a fost comentat.

12 Când te vor vedea egiptenii, vor zice: „Aceasta este nevasta lui!” Şi pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.

Aceasta este nevasta lui. Avram trebuia să descopere în Egipt că şiretenia omenească este fără valoare şi că scăparea de teamă şi încurcătură vine numai de la Domnul (Psalmi 105,14.15). Apropiindu-se de Egipt, Avram s-a temut că îşi va pierde viaţa din cauza frumuseţii Sarei, nevasta sa. Deoarece ea era sora lui vitregă, el s-a simţit îndreptăţit să-i ceară să se dea drept sora lui (vezi Geneza 20,12). Comportamentul canaaniţilor, după cum s-a văzut mai târziu în cazul bărbaţilor din Sodoma (cap. 19,4-11), este o dovadă că el avusese motiv pentru neliniştea sa. Experienţa sa din Egipt arată mult mai clar că, din punct de vedere omenesc, temerile sale au fost întemeiate. Dar măsura de prevedere pe care el a luat-o nu izvora din credinţă. Cum se putea aştepta el s-o păstreze ca nevastă, când ea însăşi negase starea ei de căsătorie? Cum se putea el gândi să o ocrotească mult mai eficace în calitate de soră a lui, decât ca soţie? Planul său înţelept a adus asupra lui tocmai lucrul de care s-a temut şi pe care a sperat să-l înlăture, chiar dacă, în calitate de aşa-zis frate al ei, a fost bine primit de Faraon, care i-a dat vite şi robi ca semn al bucuriei şi prieteniei regale (vezi comentariul pentru cap. 20,13-16). Adesea se întâmplă astfel şi cu înţeleptele noastre planuri.

13 Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.”

Verset ce nu a fost comentat.

14 Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă.

Era foarte frumoasă. Cum putea Sarai, la vârsta de 65 de ani, să fi fost atât de atrăgătoare, după cum arată această întâmplare? Trebuie să fie amintit faptul că pe timpul lui Avram durata vieţii era încă o dată pe cât este astăzi, iar Sarai, care a murit în vârstă de 127 de ani (cap. 23,1), era la jumătatea vârstei. Faraonii erau cunoscuţi ca fiind atraşi de cele mai frumoase figuri de femei străine şi ca unii care au adunat pentru haremul regal fete libaneze, hetite, mesopotamiene şi palestiniene.

15 Slujbaşii cei mai de frunte ai lui faraon au văzut-o şi ei, şi au lăudat-o la faraon; şi femeia a fost adusă în casa lui faraon.

Casa lui Faraon. Cuvântul faraon, termen egiptean, care literal înseamnă casă mare, la origine nu a fost un titlu regal, ci numai un termen care indica palatul. În timpul dinastiei a optsprezecea, sub ai cărei regi a scris Moise cartea Genezei, el a devenit un termen de respect, indicându-l pe rege. Tot aşa, sultanul a fost numit Sublima Poartă. În mod asemănător, la preşedintele Statelor Unite se face referire uneori în mod impersonal şi indirect ca fiind Casa Albă. În vremurile de mai târziu, numele propriu al regelui a fost adăugat la titlul său, exemplul cel mai vechi al folosirii acestuia în Biblie se întâlneşte prin secolul al X-lea î.Hr. (vezi 2 Regi 23,29; Faraon-Neco).

16 Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile.

A căpătat oi. Dintre animalele domestice amintite aici numai cămila era încă necunoscută pe vremea aceea. Totuşi, nu era cu totul necunoscută, după cum dovedesc o serie de figurine de cămile încărcate găsite în mormintele celui de-al treilea şi al doilea mileniu î.Hr. Calul nu fusese încă introdus în Egipt şi nu este amintit. Arheologia îl indică pe asiaticul hicsos, care a stăpânit în Egipt mai bine de un secol, ca fiind cel care a introdus calul şi carul de război. Menţiunea lui Moise despre cai pe vremea lui Iosif, şi nu pe vremea lui Avram, este o dovadă cu privire la exactitatea cunoştinţelor sale despre Egipt.

17 Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon şi casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai.

Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon. Strâmtorarea omului este ocazia lui Dumnezeu. Deşi Avram nu a corespuns aşteptării lui Dumnezeu, Dumnezeu a intervenit în favoarea sa. Care a fost natura acestei plăgi nu se poate preciza, însă ele au fost în mod evident de aşa natură încât să o ocrotească pe Sarai de necinstire şi să-l convingă pe faraon că trebuie să o înapoieze lui Avram. Se poate că însăşi Sarai să fi făcut cunoscută adevărata ei stare de căsătorie, sau poate că Dumnezeu i-a vorbit direct lui Faraon, aşa cum i-a vorbit mai târziu lui Abimelec (vezi cap. 20,3).

Această experienţă ar fi trebuit să-l înveţe pe Avram să se încreadă mai degrabă în Dumnezeu decât în propriile planuri iscusite. Se pare ciudat totuşi să-l găsim ceva mai târziu, făcând aceeaşi greşeală, şi încă şi mai ciudat să găsim pe fiul său Isaac încercând aceeaşi înşelăciune (vezi cap. 20,2; 26,7). Faptul că Dumnezeu îi salvează pe servii Săi din împrejurările pricinuite de ei înşişi este o dovadă a îndurării şi iubirii Sale. Aceia care îşi mărturisesc credinţa în El pot să procedeze în mod nevrednic faţă de chemarea lor, totuşi Dumnezeu îi face pe adversarii lor să-i respecte. Domnul rămâne credincios faţă de copiii Săi, chiar şi în ceasul necredincioşiei lor (vezi 2 Timotei 2,13). Dar, a proceda în mod deliberat, aşteptând ca Dumnezeu să ne salveze de urmările ingrate, este o îndrăzneală. La o ispitire de felul acesta, Isus a răspuns: Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău (Matei 4,7).

18 Atunci faraon a chemat pe Avram şi i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta?

Faraon a chemat pe Avram. Cuvintele de reproş ale lui Faraon înseamnă că el nu ar fi luat pe Sarai dacă ar fi ştiut că este nevasta altui bărbat. Intenţiile sale au fost fără reproş, aranjamentele făcute de el pentru ca ea să fie nevasta lui erau întru totul legitime. Sarai fusese luată la curte pentru pregătirea de nuntă, însă încă nu se împreunase cu regele. Cât despre Avram, el acceptase obişnuita zestre şi alte daruri ca semn al favorii regelui.

19 De ce ai zis: „Este sora mea” şi am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o şi pleacă!”

Ia-o şi pleacă. Recunoscând că plăgile veniseră asupra lui din cauza neplăcerii lui Dumnezeu, monarhul nu a îndrăznit să-l trateze pe Avram cu asprime, ci a căutat mai degrabă să atenueze mânia lui Dumnezeu, îngrijindu-se ca el să fie condus în siguranţă din ţară. Amabilitatea lui Faraon şi îndurarea lui Dumnezeu l-au umilit, şi el a recunoscut în tăcere vinovăţia sa. Ce dezonoare este adusă asupra cauzei lui Dumnezeu, când reprezentanţii Săi, ca rezultat al faptei imprudente şi a umblării dezonorante, aduc asupra lor înşişi bine-meritatul reproş al oamenilor din lume! Comentariile lui Ellen G. White

1-20 PP 125-131

1 COL 36; FE 286, 505; GW 112; PP 126; 4T 523

1,2 PP 368

2 COL 286; MB 69; MH 405; PK 15, 703; PP 129

2,3 DA 27; PK 368; PP 125

3 PK 683

4-6 PP 127

6,7 PP 128

7,8 ML 33, 35; 5T 320

10 PP 129

11-17 PP 130

13 PP 147

18,19 PP 130

20 Şi faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea.

CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE – VERSETE BIBLICE

Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”
Picture

Evrei 11:1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

Geneza 12:1-7 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan. Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.

Geneza 15:1-6 După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.” Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” Şi Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.” Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.” Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Romani 4:3  Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”

Romani 4:9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire.

Romani 4:17-24 după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.” Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească. De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”, ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Cristos, Domnul nostru.

Galateni 3:6 Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”.

Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire” şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”.

Geneza 17:1-9 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam.”

Geneza 17: 17-22 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el. Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare. Dar legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta.” Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam.

Evrei 11:8-14 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.

Evrei 11:17-19 Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Geneza 18:17- 32 Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”… Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat şi a zis: „Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?” Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă. Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.” Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.” Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.” Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.

Geneza 20:1-18 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe. Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.” Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!

Evrei11:6 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Iacov 1:6-8 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

 

TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU

Picture

În fiecare zi ne luptăm pe mai multe fronturi, dar lupta cu natura decăzută este cea mai importantă dintre toate. Trebuie să luptăm zilnic cu firea noastră veche, cu care ne-am născut. Chiar dacă suntem născuți din nou, trebuie să ne luăm zilnic crucea și să-L urmăm pe Isus. Pe urmă, mai avem de luptat și cu natura „căzută” a celor din jur. Imaginați-vă cum ar fi o zi, fără să ne supere sau fără să supărăm pe nimeni. Peste toate, suntem în război continuu și cu un inamic invizibil, care vine doar să fure, să ucidă și să distrugă, și care e condus de dorința puternică de a uzurpa planurile Lui Dumnezeu, prin tot ce poate. Slăvit să fie Domnul, că nu ne-a lăsat fără apărare! Dumnezeu ne-a pus la dispoziție armura spirituală. Toată armura Lui Dumnezeu e pregătită pentru noi. Dumnezeu Tatăl ne vrea în siguranță, ne vrea puternici și capabili să-i ajutăm pe alții.

Fiecare creștin e în război în fiecare zi! În Galateni, Pavel scrie:

 • Galateni 5:16-17 Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi și ne supunem conducerii Duhului Sfânt!

Mulți cred că atunci când devenim creștini, toate lucrurile devin noi, bazându-se pe un anumit verset din Biblie. Dar, de fapt, acel verset se referă la „duhul” creștinului, care se naște din nou și devine cu adevărat nou. Ieșim din întunericul spiritual și devenim vii în Lumina Duhului.

Dacă o persoană avea 70 de kilograme înainte să se nască din nou și poartă ochelari, va avea aceeași greutate și va continua să aibă nevoie de ochelari și după ce Duhul Sfânt a transformat-o. Este interesant, că unii totuși cred că imediat după convertire, avem mintea Lui Cristos. Adevărul este că dacă ne-am născut din nou cu adevărat atunci duhul nostru a devenit pur și nu mai vrea să păcătuiască, ci dorește doar să-i facă pe plac Lui Dumnezeu. Este trist că pe lângă trupul de 70 de kg, rămânem și cu creierul fizic păcătos, căruia să-i facem față. Și așa începe războiul.

 • Romani 12:1-2 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Avem Duhul Lui Cristos în noi și trebuie să urmăm ghidarea Lui, 100%. Dar creierul fizic a fost programat ani de zile să gândească într-un anumit fel, ceea ce în mare parte (dacă nu aproape integral) era contrar la ceea ce ne conduce Duhul Sfânt. Ceea ce înseamnă că avem nevoie să ne reînnoim mințile cu ajutorul Lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Duhul născut din nou, are de asemenea creier, care est pur și plin de Lumină. Când trupul moare fizic, (sau este în moarte clinică) creierul duhului va însoți persoana în drumul către rai, în timp ce trupul fizic, va rămâne aici pe Pământ. Persoana duhovnicească născută din nou, trebuie să-L lase pe Dumnezeu să-i reinstruiască mintea fizică și să supună natura firească care ține de aceasta.

O altă mare provocare sunt oamenii și interacțiunile cu ei.

Totdeauna sunt și vor fi probleme și neînțelegeri între oameni. E adevărat că Satan poate fi în spatele celui care cauzează probleme, dar eu cred că de cele mai multe ori, firea umană e suficientă pentru a crea divergențele și neînțelegerile dintre semeni. Diavolul este un mare manipulator și încearcă să folosească orice neînțelegere ca s-o transforme în ceva mai mare și mai grav decât este în realitate. Uneori reușește să manipuleze chiar începutul unei divergențe și să stârnească cearta. Dar prin a crede că el e cauza oricăror divergențe și neînțelegeri, îi acordăm mult mai mult credit decât e cazul.

Ați auzit vreodată zicala americană: „ca să învingi focul trebuie să lupți tot cu foc”?

Nu putem lupta în lumea spirituală folosind trupul fizic. Acesta e strâns legat de duh, dar împotriva unui dușman spiritual trebuie să luptăm în duhul.

Ani de zile, în biserică, a predominat învățătura că Efeseni 6 este răspunsul pentru toate luptele spirituale.

De asemenea în minte aveam soldatul roman, îmbrăcat cu armura pentru luptă, ca ilustrație a acestor versete. Azi părerea mea e diferită. Pavel s-a străduit să ne avertizeze și să ne învețe cum să luptăm în duhul. El a folosit metafore specifice războiului, ca și ilustrație, dar a ne îmbrăca cu armura Lui Dumnezeu nu înseamnă nicidecum să intrăm fizic în luptă și nici să luptăm cum făceau romanii.

Vă rog să recitiți cu atenție versetele următoare, chiar dacă le-ați citit de multe oriSă remarcăm că e vorba despre „războiul spiritual” care „se luptă cu puterea și armele Lui Dumnezeu”, iar termenii care sunt comparabili cu armura soldatului roman, sunt doar atât, terminologie.

 • Efeseni 6:10-18 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

Să remarcăm ca Pavel scrie:„toată” armura Lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim războinici înțelepți, ascultători de Dumnezeu și puternici. Toate acestea ne fac victorioși în fața strategiilor diavolului. Asta înseamnă să rămânem în picioare în ziua atacului și să nu fim doar parțial pregătiți și echipați! Să fim înarmați cu armele Lui Dumnezeu de atac și apărare, fiind tari în El și în puterea tăriei Lui, să avem în noi adevărul și neprihănirea Lui, gata oricând să predicăm altora Vestea Bună a Evangheliei, plini de credință, fiind într-o relație corectă cu Isus, înarmați cu sabia Duhului, care este Cuvântul Lui Dumnezeu, rugându-ne pentru toate lucrurile prin Duhul și gata să împlinim tot ce ne arată Duhul Sfânt că trebuie să împlinim.

Trebuie să recunoaștem cine ne sunt dușmanii cu care trebuie să luptăm.

Uneori luptăm cu firea noastră, alteori cu a celor din jur. Pavel ne arată cum „putem ţine piept împotriva uneltirilor diavolului”. Luptăm contra focului cu foc și luptăm cu armele spirituale, în luptele spirituale. Războiul spiritual îl luptăm atât pentru noi, cât și pentru alții. Din păcate, unii creștini foarte spirituali spun că toate luptele noastre sunt de fapt spirituale, contra diavolului, dar nu asta spune Pavel. El spune că luptele spirituale contra diavolului le luptăm îmbrăcați cu armura Lui Dumnezeu.

Ne vom învinge firea supunându-ne Cuvântului Lui Dumnezeu și implicit Duhului Sfânt. Vom învinge problemele cauzate de firea carnală a celor din jur, trăind prin roadele Duhului Sfânt și prin credință, nu prin ceea ce vedem cu ochii fizici. Ne vom învinge ura, prin dragoste și rugăciune. Toate roadele care cresc din faptul că Isus este viu în noi, ne vor ajuta să învingem răul care ne atacă prin cei din jur. De exemplu, un răspuns calm, liniștit, va calma furia. Un zâmbet va ucide o privire încruntată. Când cineva răspunde cu bine celui care îi face rău, „va îngrămădi cărbuni aprinși” pe capul celui rău. Înțelepciunea domnește peste prostie. Roada Duhului Sfânt are putere să biruiască răul din ceilalți și când răspundem răului cu bine, împuternicim Cerul să intervină rezolvând situația. Când facem alegeri greșite, dăm putere diavolului să-și împlinească planurile lui rele.

Dar cum ne opunem planurilor distrugătoare ale diavolului?

Trebuie să luptăm cum a luptat Isus, nu cum luptau soldații romani. Pavel vorbește despre armura Lui Dumnezeu, nu armura soldatului fizic. El scrie:

 • Efeseni 6:10-11 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

Noi trebuie să ne întărim în Domnul și „în puterea tăriei Lui”. Isus Cristos este ce mai bun exemplu pentru felul în care ne punem armura Domnului și o folosim. El ne-a arătat prin exemplul personal prezentat în Noul Testament ce avem de făcut. Vă amintiți că în Ioan 15,  Isus spune că El este vița, noi mlădițele și trebuie să rămânem „în El” și „El în noi”? Isus a trăit și acționat într-o relație perfectă pe verticală cu Dumnezeu, ceea ce L-a împuternicit să aibă relații perfecte pe orizontală cu ceilalți. Noi, în schimb, greșim și este esențial să ne pocăim repede de greșelile noastre și să căutăm să fim tot timpul pe aceeași lungime de undă cu Domnul, ca să auzim ce ne spune să facem, așa cum a făcut Isus.

Aici nu e vorba despre o formă de religie umană, este vorba de o relație vie cu Dumnezeu, și când trăim în ascultare de Dumnezeu, diavolul va prefera să plece din fața noastră. Dacă umblăm cu adevărat în Duhul, stând aproape de Dumnezeu, atunci puterea Lui va fi totdeauna la îndemâna noastră.

Domnul Isus știa că fiind în trup uman, nevoile oamenilor care veneau la el, îl secătuiau de putere. De aceea, deseori se retrăgea departe de ceilalți ca să se re-umple, să-și recapete puterea și să-și curețe inima și mintea, ca sa poată fi în legătură continuă cu Tatăl Ceresc. Dacă Isus făcea așa, cu cât mai mult noi avem nevoie să facem la fel? Noi trebuie să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu putem lupta cu demonii cu propria noastră putere! Prin rugăciune, închinare și meditație la Cuvântul Lui, ne vom întări și vom fi în formă ca să putem lupta și să învingem.

Acest capitol din Efeseni, este despre lupta spirituală; „ca să putem ţine piept împotriva uneltirilor (strategiilor)  diavolului”. Citind acest capitol să încercăm să ne gândim cum lupta Isus lupta spirituală. În Evanghelia după Ioan, capitolele 14 la 17, în ultimele sale discuții cu ucenicii, înainte de răstignire, Domnul Isus ne-a arătat calea spre Tatăl și cum putem trăi pentru Dumnezeu.

Isus este Armura Lui Dumnezeu. Toate aspectele armurii sunt relaționate cu El! El a plecat ca să fie cu Tatăl, dar ni l-a trimis pe Duhul Sfânt și ne-a lăsat Cuvântul Său pe paginile Scripturii.

Lupta cu diavolul este clar explicată în versetul,

 • Efeseni 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

Este multă urâțenie în atmosfera spirituală. Ce citim mai sus arată că sunt demoni, grupări de demoni, comandanți și chiar armate de demoni.

Este un dușman care nu poate fi ignorat. Știm că caută să tragă săgeți arzătoare, să amăgească, să înșele, să ispitească, să fure, să devoreze, să rănească, să distrugă , să ucidă, să pervertească adevărul și tot ce este sfânt. Diavolul este malefic și toți supușii lui sunt la fel. O zicală veche spune: ”e important să-ți cunoști dușmanul.” Nimeni nu a câștigat vreodată o bătălie contra unui inamic redutabil, fără să caute să înțeleagă cum gândea acesta, ce arme folosea, câtă putere avea, înainte de a lupta cu el.

Să remarcăm ce spune Pavel: „ca să rămânem în picioare”. Ce vrea să zică de fapt? Tocmai ceea ce scrie, adică bătălia să nu ne epuizeze, ci să rămânem în picioare și după victorie. De asemenea înseamnă și să nu pierdem sau să nu abandonăm lupta. Câte războaie nu ar fi putut fi câștigate dacă cei învinși ar mai fi luptat încă puțin?

Să nu renunțăm niciodată! Să avem întotdeauna în minte și versetele următoare:

 • 2 Corinteni 4:7-9 Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.

Același autor, aceeași speranță! Rămânem în picioare, chiar dacă suntem încolțiți din toate părțile, în grea cumpănă sau trântiți jos, ne ridicăm și rămânem în picioare! Cum facem asta? Prin puterea Lui Dumnezeu, nu a noastră! Duhul Sfânt este puterea noastră!

Alte versete foarte importante sunt:

 • Iacov 4:7-8 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

Ce minunat! Cine este Tatăl nostru? Dacă știm cine este, atunci ne putem refugia în El și putem avea în noi puterea Lui. Suntem în siguranță în Domnul nostru, suntem tari în Domnul nostru. Suntem în siguranță în Domnul. A încerca să luptăm cu diavolul prin puterea noastră e o mare nebunie. El râde de cei care încearcă s-o facă. Dar pentru cei care-și găsesc tăria în Domnul, victoria e asigurată!

 • Efeseni 6:13-14 De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul.

Adevărul învinge! Minciunile dispar în lumina adevărului! Isus a ascultat toate întrebările capcană, puse de cei care erau contra Lui și a răspuns cu înțelepciune, spunând adevărul. Oamenii și dușmanul vor totdeauna să sucească adevărul și să-l schimbe spre folosul lor, după cum le convine. Dar Isus vrea ca esența și adevărul Cuvântului Lui Dumnezeu să fie onorate. Diavolul, folosindu-se de Marele preot, l-a lovit pe Isus peste obraz, acuzându-L de blasfemie. Atât diavolul cât și Marele preot au crezut că au învins în acea zi. Dar nu se puteau înșela mai mult! Isus a fost învingătorul, pentru că a rămas ferm în împlinirea misiunii pentru care s-a întrupat, fără să comită nici un păcat, indiferent cât de rău a fost tratat și cât de mult a fost ispitit, și făcând așa, a ajuns să-i mântuiască pe toți cei ce vor crede în El. Va veni ziua când atât Marele preot cât și diavolul, vor trebui să se plece înaintea Lui Isus, să-L onoreze și să-L numească Domn. Adevărul învinge întotdeauna, indiferent cum pare situația privită cu ochii firești.

 • Efeseni 6:14 platoșa neprihănirii…

Ce ne acopere inima și pieptul în duh? Trebuie să fie Isus cu neprihănirea Lui! Dacă nu e așa, suntem în mare pericol! Trebuie să fim curați înaintea Lui Dumnezeu, pentru că în caz contrar, devenim vulnerabili! Când suntem în Cristos și Cristos este în noi, când rămânem în El și El rămâne în noi – atunci suntem unde ne este cel mai bine! Acolo suntem în siguranță! Acolo putem ”sta în picioare”. A fi acoperiți cu neprihănirea Lui Isus și nu a noastră este tot ce avem nevoie!

 • Efeseni 6:15 „având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.”

A avea ”picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii” este ceva extraordinar! Avem Evanghelia pentru a o împărtăși cu alții. Evanghelia trebuie primită și apoi dată altora! Marea Moartă este una din apele care miros cel mai urât de pe Pământ! De ce? Pentru că apa intră în această mare, dar nu mai iese! Noi nu suntem creați doar să primim, noi trebuie să primim dragostea Lui Dumnezeu și apoi s-o dăm mai departe, ca să putem răspândi mireasma Lui Cristos!

 • Isaia 52:7 Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!”

Noi suntem ambasadori ai Lui Isus Cristos! Haideți să trăim și să răspândim întotdeauna lumina Lui, călcând pe urmele pașilor Lui, pentru că El este CALEA!

 • Efeseni 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 

Acest verset spune putem „stinge toate săgețile” din trecut, ale căror efecte se mai fac simțite și în prezent, cele din prezent și cele din viitor, dacă folosim scutul credinței.

Ați fost vreodată atacați la nivelul sufletului cu săgeți arzătoare de către cel rău? Ați simțit vreodată cum vi se macină sufletul, din cauza răutăților vieții? V-ați simțit sufletul făcut fărâme? Toate aceste emoții au loc în ființa noastră spirituală, nu în trupul fizic. Rezolvarea acestor probleme pentru noi credincioșii, este tot spirituală; vindecarea este doar în Cristos! Cum? Prin accesarea și apoi rămânerea Cuvântului Său, a puterii sale, a dragostei, a înțelepciunii și a bunătății Sale în noi. Toate roadele Duhului Sfânt, ne aduc vindecarea și ne fac bine. Roadele răului ne dărâmă, ne rănesc, ne distrug, dar roadele Duhului, Slăvit să fie Domnul, aduc viață! Tot ce este și reprezintă Isus, este dătător de viață și restaurare!

Scutul credinței este de fapt „încrederea pe care o avem în Dumnezeu.” Încrederea că în El avem putere, tărie, vindecare, restaurare și tot ce avem nevoie; că putem să stingem toate săgețile arzătoare trimise de dușman contra noastră; că ne va vindeca de rănile spirituale ale trecutului și că în Isus avem protecție pentru prezent și viitor. Cel drept va umbla prin credință nu prin vedere! Credința ne asigură că ȘTIM și avem totală încredere că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, al celor care-L iubim pe Dumnezeu și suntem chemați după planul Său (Romani 8:28). Credința noastră se bazează pe promisiunile Lui Dumnezeu!

 • Iov 1:9-10 Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara.

Dacă Domnul a făcut asta pentru Iov, oare nu va face la fel și pentru noi? Nu spunem că noi nu vom trece prin încercări, cum au trecut Iov, Isus sau apostolii, ce spunem de fapt, este că nici un rău nu ne poate atinge, decât dacă Dumnezeu permite sau dacă păcătuim, luăm decizii greșite sau ne expunem răului, „deschizând ușa” dușmanului. Iov a ajuns în cel mai bun loc în care se putea afla: munca mâinilor lui era binecuvântată și prospera! Dumnezeu a pus un gard de protecție în jurul lui și la tot ce îi aparținea; Iov era protejat de jur împrejur!

Iov trăia curat! Și era binecuvântat! Cu toate acestea a trebuit să facă față bolii, pierderii familiei și a averilor sale. S-a simțit frustrat când a cerut vindecare și nu a primit atât de repede, cum s-ar fi așteptat. Dar avea o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu Își găsea plăcerea în El. Dumnezeu a fost acolo când a căzut. Iar când Iov s-a pocăit, Dumnezeu a fost acolo ca să-L ridice.

Iov era înconjurat de un „zid de protecție”! Toți avem nevoie de așa ceva! Un „zid” care să ne înconjoare, care să ne acopere și care să fie chiar și sub noi. Cred că asta avem în Isus Cristos! Isus ne asigură protecția totală, prin faptul că El este scutul și neprihănirea noastră. Având credință în El avem acces la promisiunile Sale. Această protecție este pentru cei care trăiesc în adevărul și în dragostea Lui, înțeleg cât de mult sunt iubiți și sunt gata să dăruiască dragoste celor din jurul lor.

 • Efeseni 6:17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Coiful mântuirii, este fără îndoială, mintea lui Cristos! Să gândim ca El! Soluția la problemele noastre este să luptăm la fel cum a luptat El!

 • Romani 12:1-2 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. 

Vreau să vă arăt ceva: Ați remarcat vreodată cât de mult seamănă crucea cu o sabie?

Picture


Ați remarcat vreodată unde a fost crucificat Isus?
 Pe dealul Golgotei, al Căpățănii. Nu cred că a fost o coincidență. Golgota există și acum și se numește așa, pentru că, văzut dintr-o parte, seamănă cu un cap de om.

De unde vine natura rea, din noi? Vine din minte, din felul în care gândim și la ce ne gândim. Din minte izvorăsc poftele, lăcomia, egoismul, etc. Noi trebuie să ne crucificăm firea/natura carnală, în fiecare zi! Noi trebuie să ne îmbrăcăm zilnic cu gândirea, cu felul de gândire al lui Cristos!

Imaginați-vă dealul Golgotei, cu crucea pe care era Isus, sus pe acest deal. Imaginați-vă sângele curgând din trupul Lui în jos,  spălându-ne mintea și implicit transformându-ne… El a venit ca să ne elibereze de natura noastră rea.

Picture

Isus este Cuvântul Lui Dumnezeu către noi, la fel este și Biblia. Isus este Cuvântul, Calea, Adevărul și Viața. În Cristos avem toată armura Lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim ca un soldat roman, ci ca un soldat creștin, care luptă în războiul spiritual, cu un dușman spiritual, adică cu Satan și slujitorii lui.

Cum îi elibera Isus pe oamenii pentru care se ruga? Cum, îi vindeca, cum îi salva? Isus a spus să-L urmăm pe El și să facem lucrările pe care le-a făcut El. Isus a spus că vom face lucrări chiar mai mari decât cele pe care le-a făcut El, pentru că El s-a dus la Tatăl și a putut să-L trimită pe Duhul Sfânt, ca să fie cu noi și să lucreze prin noi!

Când copiii lui Israel, erau încă în pustie, după ieșirea din Egipt, au început să se plângă și să cârtească. Dumnezeu a trimis niște șerpi veninoși care i-au mușcat pe mulți, cauzându-le moartea (Numeri 21). După ce în sfârșit și-au recunoscut păcatul, au venit la Moise să ceară ajutor. Dumnezeu s-a îndurat de ei și i-a spus lui Moise să facă un șarpe din aramă pe care să-l înalțe pe o prăjină. Cei care priveau la șarpele din vârful prăjinii după ce erau mușcați, trăiau, veninul nu mai avea efect asupra lor. Isus menționează acel șarpe în:

 • Ioan 3: 14-15 „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Dacă privim la păcatul țintuit pe cruce, înseamnă că admitem că avem nevoie de ajutor. Trebuie să realizăm că noi am păcătuit împotriva Domnului, cu mult înainte ca El să ajungă să fie Mântuitorul nostru.

Isus este Cuvântul. El a luat păcatul nostru. Când privim la El, recunoscând că am păcătuit și că avem nevoie de un Salvator, suntem mântuiți, așa cum doar evreii care s-au supus la ce le-a spus Moise, și au privit la șarpele înălțat, au trăit după ce au fost mușcați de șerpii înfocați.

Cuvântul Lui Dumnezeu este ca o sabie, pe care o folosim și în apărare și pentru atac.

Dar pentru a putea folosi sabia Cuvântului Lui Dumnezeu, trebuie ca acesta să fie viu în inimile noastre și să lucreze în viețile noastre. Trebuie să cunoaștem Cuvântul Lui Dumnezeu. Cunoscând Adevărul, vom ajunge liberi și ca să-l cunoaștem, trebuie să-l învățăm. După ce Cuvântul rămâne în noi, îi vom putea ajuta și pe alții să-l cunoască.

Ne putem apăra de atacurile dușmanului, dacă știm versetele specifice situației date, le înțelegem, le credem și le proclamăm peste viața noastră. Putem lupta împotriva minciunilor și a atacurilor de îndoială și descurajare; putem ajuta și  alte persoane,  să fie eliberate de sub puterea celui rău, dacă știm versetul potrivit și-l proclamăm cu credință. Folosirea corectă a Scripturii, aplicată conform ghidării Duhului Sfânt, va face ceea ce este necesar pentru obținerea victoriei.

 • Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

Cuvântul lui Dumnezeu este viuÎn primul capitol din cartea Apocalipsa, Ioan relatează cum arăta Isus, când a venit să-i dea mesajul pentru cele șapte biserici: „…Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri…”(Apocalipsa 1:16). Mai târziu, când vine călare pe calul Său alb, (Apocalipsa capitolul 19), ca să lupte bătălia de la sfârșitul veacului, va avea din nou o sabie în gura Sa.

Cuvântul rostit în duhul, poate fi rostit și cu voce tare. Așa cum auzim în duhul, putem și vorbi în duhul. Verbalizarea versetelor este secundară! În duh Îl putem auzi pe Dumnezeu, sau pe diavolul, că ne vorbește, iar cei de lângă noi nu aud nimic. Putem răspunde cu voce tare, sau tot în duhul. Oricum răspundem, e important să o facem. Când replicăm cu voce tare, aud și cei din preajma noastră.

Cum a reacționat Isus, când era ispitit de diavolul în pustie după patruzeci de zile de post? Din primele versete din Matei 4 aflăm despre felul în care diavolul a încercat să-L ispitească pe Domnul, răstălmăcind Cuvântul Lui Dumnezeu, dar Isus i-a replicat ferm de fiecare dată folosind versetul corect. Dacă Isus a răspuns atacurilor celui rău, folosind Scritura, cu atât mai mult avem noi nevoie să facem la fel, pentru că Isus este cel mai bun exemplu pentru noi. Ar fi putut zice doar: „Pleacă-te înaintea mea, Satane!” sau: „Înapoia mea Satane, Tu nu ai nimic în Mine!” Dar Isus a vrut să ne învețe ce avem de făcut când suntem ispitiți. Isus ne-a învățat și cum să-i ajutăm pe cei legați de diavolul sau bolnavi. Diferența constă doar în faptul că noi ne rugăm Tatălui în Numele Lui Isus și Duhul Sfânt este cel care lucrează prin noi.

 • Marcu 16:15-20 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.”

Aceste semne nu-i urmează pe cei care nu cred. Nimic nu se face prin puterea credinciosului; de fapt este puterea Lui Dumnezeu, care lucrează prin creștin. Isus s-a dus să fie cu Tatăl și ne-a trimis Duhul Sfânt care să fie tot timpul cu noi. Duhul Sfânt este cel care împlinește Cuvântul Lui Dumnezeu. El este puterea Lui Dumnezeu care face minuni, împlinind Cuvântul Scripturii.

 • Isaia 55:11 „tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”
 • Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii.

Cum ar putea funcționa ceva fără putere? Mașina are nevoie de combustibil, la fel și trupurile noastre au nevoie să fie alimentate ca să funcționăm normal. Oare duhurile noastre nu au nevoie să fie alimentate? Umplerea rezervoarelor duhului nostru se face căutându-L pe Domnul, prin rugăciune, laudă și închinare, meditând la Cuvântul Lui Dumnezeu și rugăciune prin Duhul Sfânt!

Trebuie să perseverăm rugându-ne pentru noi și pentru ceilalți. Fiecare creștin este dependent de rugăciunile fraților și surorilor în Cristos. Dumnezeu a pus această interdependență între copiii Săi, pentru ca trupul Lui Cristos, Biserica, să funcționeze unitar. Este important să fim exemple bune de urmat pentru ceilalți. Cu adevărat putem totul în Cristos care ne întărește! (Filipeni 4:13)

Trebuie să fim tari în credința în Domnul ca să rămânem verticali, să putem trece peste tot ce vine peste noi, să fim victorioși și să putem face față atacurilor prin puterea Domnului. Avem un dușman nevăzut care continuă să ne facă rău. Trebuie să fim alerți, să rămânem în Cristos și Cristos să rămână în noi, fără întrerupere. Așa cum Domnul Isus căuta în permanență să afle și să împlinească voia Tatălui Ceresc, tot așa trebuie să facem și noi, să trăim dându-i glorie, slavă și onoare Lui Dumnezeu.

Dacă Isus este Domn în viețile noastre, prin El avem toată armura Lui Dumnezeu. Depinde de noi s-o acceptăm și s-o folosim în lupta spirituală pe care o dăm zilnic.

RĂZBOIUL SPIRITUAL – VERSETE BIBLICE

Picture

Geneza 3:161315 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?… 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea... 13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom”… 15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.””

Deuteronomul 3:22 „Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El Însuşi pentru voi.’”

Deuteronomul 28:7 Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.”

Iosua 23:10 „Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus.”

Luca 10:19 „Iată că v-am dat putere (exousia, adică autoritate) să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

1 Ioan 2:16 „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeştipofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.”

Romani 8:37 „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela (Isus) care ne-a iubit.”

Romani 12:11 „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

1 Corinteni 15: 57 „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!”

Zaharia 4:6b „‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărieci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor.”

1 Timotei 6:12 „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.”

Versete care fac referire la caracterul și modul de operare al lui Satan și a demonilor lui:

Apocalipsa 12:10-12 „Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Cristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

Romani 6:16 „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţisunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”

Ioan 8:44 „Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Ioan 10:10 „Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească.

Apocalipsa 12:10 „Apoi am auzit în cer un glas puternic spunând: „Acum au venit mântuirea, puterea, Împărăţia Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului Său, căci acuzatorul fraţilor noştri a fost aruncat, a fost aruncat cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi şi noapte.”

1 Petru 5:8 „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

Matei 13:39 „„Vrăjmaşul care a semănat neghina este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.””

Matei 25:41 „Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!””

Matei 16:23 (VDCC) „Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.””

Luca 8:12 „„Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.””

Ioan 13:2 „În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,

Faptele apostolilor 10:38 „cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

Isaia 59:19 „Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.”

2 Corinteni 2:11 „Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Cristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.”

Efeseni 4:25-27 „De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.””

1 Timotei 3:6-7 „Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

2 Corintieni 10:3-5 „Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Cristos.

Isaia 54:15-17 „Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta.” „Iată, Eu am făcut pe meşterul care suflă cărbunii în foc şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s-o sfărâme. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine”, zice Domnul.”

Efeseni 6:10-18 „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti13 De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. 14 Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii15 având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii”

Iacov 1:13 „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni.

2 Corinteni 2:14-16 (VDCC) – între parantezele pătrate sunt traduceri din Biblia Amplificată)) „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui15 În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Cristos [care va fi recunoscută și de unii și de alții] printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte [un miros fatal, care-i ofensează] ; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă [un parfum vital, viu și proaspăt].”

2 Corintieni 2:14-16 (BTF) „Acum mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu, care totdeauna ne face să triumfăm în Cristos şi care face cunoscută aroma cunoaşterii lui prin noi, în fiecare loc. 15 Fiindcă lui Dumnezeu îi suntem o aromă dulce a lui Cristos, în cei ce sunt salvaţi şi în cei ce pier; 16 Pentru unii, suntem aroma morţii pentru moarte; iar pentru ceilalţi, aroma vieţii pentru viaţă.”

2 Corintieni 2:14-16 (Noua Traducere – între parantezele pătrate sunt traduceri din Biblia Amplificată) „Îi mulţumim însă lui Dumnezeu, care ne conduce întotdeauna la biruinţă, în Cristos, şi răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoaşterii Lui15 Căci, pentru Dumnezeu, noi suntem mireasma lui Cristos [care va fi recunoscută și de unii și de alții] printre cei ce sunt mântuiţi şi printre cei ce pier; 16 pentru aceştia – o mireasmă de la moarte spre moarte [un miros fatal, care-i ofensează], iar pentru aceia – o mireasmă de la viaţă spre viaţă [un parfum vital, viu și proaspăt].”

Faptele apostolilor 26:18 (VDCC) „ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.’”

Faptele apostolilor 26:18 (NTLR) „ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenire alături de cei sfinţiţi.”

Coloseni 1:11-14 (VDCC) „întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.”

Coloseni 1:11-14 (NTLR) „fiind întăriţi cu toată putereapotrivit cu tăria Lui slăvităca să fiţi pregătiţi să înduraţi totul cu răbdare, mulţumindu-I cu bucurie Tatălui, care ne-a îndreptăţit să avem parte de moştenirea sfinţilor în Împărăţia luminii. El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus în Împărăţia Fiului Său iubit, în Care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.”

Matei 4:10 (VDCC) „„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’”

Matei 13:39 „„Vrăjmaşul care a semănat neghina este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.””

Matei 25:41 „„Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!””

Matei 16:23 „Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.””

Marcu 8:33 „Dar Isus S-a întors şi S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru şi i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.””

Luca 4:1-8 „Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” Isus i-a răspuns: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului, şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: ‘Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti.’”

Luca 4:9-13 „Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească’; şi ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’” Isus i-a răspuns: „S-a spus: ‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.’” După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.”

Luca 8:12 „Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.

Ioan 8:44 „Voi aveţi de tată pe diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”

Ioan 13:2 „În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,

Faptele apostolilor 10:38 „cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

Faptele apostolilor 26:18 (VDCC) „ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.’”

Faptele apostolilor 26:18 (NTLR) „ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenire alături de cei sfinţiţi.”

Următoarele versete sunt doar din traducerea Dumitru Cornilescu Corectată.

Marcu 16:16-18 „„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Isaia 59:19 „Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmaşul ca un râuDuhul Domnului îl va pune pe fugă.”

Psalmii 115:16 „Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

Romani 8:31-39 „Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurileCine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? Cristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui CristosNecazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.”

Romani 16:20 „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! Amin.”

2 Corinteni 2:11 „Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Cristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.”

Efeseni 4:25-27 „De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.””

Efeseni 6:10-13 „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.”

Efeseni 6:14-16 „Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.”

2 Tesaloniceni 3:1-3 „Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi, căci nu toţi au credinţaCredincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.”

1 Timotei 3:6 „Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.

1 Timotei 3:7 „Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

2 Timotei 2:24-26 „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoaresă îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa Diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.”

Evrei 2:14 „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul,

1 Ioan 2:13 -14 „Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.”

1 Ioan 3:8 „Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

1 Ioan 3:12 „nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.”

1 Ioan 5:17-21 „Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el. Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.”

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
2 Timotei 4:7-8

ALTE ARTICOLE DESPRE „RĂZBOIUL SPIRITUAL”:

AUTORITATEA  CREDINCIOSULUI
Doar în Isus avem autoritatea, adică puterea de a acționa împotriva forțelor răului și a oricăror atacuri ale acestora la un nivel pe care nici nu ni l-am putea imagina
AUTORITATEA CREDINCIOSULUI – VERSETE BIBLICE
Versete biblice despre autoritatea creștinului, identitatea în Isus și războiul spirtiual
RĂZBOIUL SPIRITUAL
Cum luptăm ca să învingem în lupta continuă cu propria fire, cu diavolul și slujitorii lui?

ALTE ARTICOLE DESPRE „PERSEVERENȚĂ ȘI TĂRIE SPIRITUALĂ”:

CUM SĂ-L PĂSTRĂM PE ISUS DOMN PESTE VIAȚA NOASTRĂ
Biblia conține învățăturile cheie pentru a trăi sub domnia Lui Isus și a rămâne lângă El, până la sfârșit.
NU DĂM ÎNAPOI!
„Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”” Ce îi spunea de fapt Isus lui Saul/Pavel în Faptele Apostolilor 9:12?
PRIN RĂBDAREA VOASTRĂ VĂ VEȚI CÂȘTIGA SUFLETELE VOASTRE
Prin răbdarea noastră, sufletele noastre vor fi mântuite. Acest adevăr este plin de putere pentru veșnicie dar și pentru ce trăim aici, acum.
PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Ce efecte are Cuvântul Scripturii în viața credinciosului.
TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU
Luptă noastră contra diavolului nu poate fi dusă decât dacă avem armura Lui Dumnezeu. Pavel folosește analogia cu armura soldatului roman, ca să înțelegem mai ușor ce ne pune Domnul la dispoziție.

BIBLIA, CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU:

PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Ce efecte are Cuvântul Scripturii în viața credinciosului.

VERSETE BIBLICE PE TEME CREȘTINE PENTRU STUDIU ȘI ANALIZĂ​

CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE – VERSETE BIBLICE
Versete care arată că ce a fost valabil pentru Avraam este și pentru noi.
DUMNEZEU ESTE O STÂNCĂ PENTRU COPIII SĂI – VERSETE BIBLICE
„Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!”
Psalmii 18:2
DUMNEZEU NU NE PĂRĂSEȘTE – VERSETE BIBLICE
Ce spune Biblia despre credincioșia Lui Dumnezeu pentru copiii Săi.
HARUL LUI DUMNEZEU – VERSETE BIBLICE
Versete biblice care ne ajută să înțelegem ce este și cum operează harul lui Dumnezeu.
IEHOVA IRE – DUMNEZEU VA PURTA DE GRIJĂ – VERSETE BIBLICE
Versete biblice despre purtarea de grijă a Lui Dumnezeu pentru copiii Săi.
NU TE TEME ȘI NU TE ÎNGRIJORA – VERSETE BIBLICE
Versete biblice de încurajare care ne îndeamnă să nu ne temem decât de Dumnezeu.
ROADA DUHULUI SFÂNT ȘI OPUSUL – VERSETE BIBLICE
Versete biblice despre tot ce produce Duhul Sfânt în viața celui născut din nou precum și opusul.
RUGĂCIUNEA – VERSETE BIBLICE
Versete biblice care arată importanța rugăciune credinței conduse de Duhul Sfânt.

CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE – VERSETE BIBLICE

Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”
Picture

Evrei 11:1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

Geneza 12:1-7 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan. Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.

Geneza 15:1-6 După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.” Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” Şi Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.” Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.” Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Romani 4:3  Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”

Romani 4:9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire.

Romani 4:17-24 după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.” Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească. De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”, ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Cristos, Domnul nostru.

Galateni 3:6 Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”.

Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire” şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”.

Geneza 17:1-9 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam.”

Geneza 17: 17-22 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el. Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare. Dar legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta.” Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam.

Evrei 11:8-14 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.

Evrei 11:17-19 Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Geneza 18:17- 32 Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”… Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat şi a zis: „Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?” Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă. Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.” Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.” Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.” Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.

Geneza 20:1-18 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe. Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.” Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!

Evrei11:6 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Iacov 1:6-8 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL 

„Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.”
Psalmii 62:5

Picture

Problemele, încercările, frustrările, ofensele, nemulțumirile, bolile, stresul, grijile și îngrijorările nu ne sunt străine nici unuia dintre noi, nu-i așa? Domnul Isus ne spune în ultima parte a versetului 33 din Ioan 16: „…În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Înainte să le spună ucenicilor (și implicit nouă azi) despre inerența trecerii prin necazuri în această lume, a spus: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine.” Putem avea pace în Domnul nostru, în mijlocul furtunilor vieții, cu condiția să ne punem încrederea în El și numai în El. Din păcate nu toate furtunile vieții sunt „prognozate”, nu toate apar pe „radarul” planurilor noastre. De fapt, cele mai multe ne iau prin surprindere. Ca să trecem cu bine prin ele, fără răni și dureri de durată, este important să fim pregătiți. Suntem obișnuiți să răsucim problemele prin care trecem pe toate părțile, să ne gândim la ele non-stop, să le repetăm la nesfârșit oricui vrea (sau care nu poate evita) să ne asculte și în tot acest timp să uităm că putem avea pace și chiar bucurie în Cristos. Ați observat că această abordare, nu numai că nu ne rezolvă problemele, dar de cele mai multe ori le agravează și îi face pe rude și prieteni să ne evite și poate chiar să renunțe la relația cu noi? 

Ne face mai multă plăcere să ne întâlnim cu persoane calde, simpatice, vesele, mulțumite, care au totdeauna ceva frumos și încurajator de spus, decât cu cei nemulțumiți, care totdeauna se plâng și nu au decât aprecieri negative la adresa oricui sau pe orice temă.

Am înțeles cu ceva ani în urmă, că a fi triști și abătuți din motive pe care nu le putem schimba sau nici măcar influența, nu schimbă lucrurile în bine. Petrecem prea mult timp nefericiți și nemulțumiți, fără să ne ajute cu nimic, dimpotrivă ne putem îmbolnăvi fizic și psihic. De fapt felul în care abordăm viața cu bune și rele, ține de atitudinea inimii și de gândurile pe care le acceptăm și cărora le dăm amploare meditând asupra lor. Cu cât identificăm mai corect sursa gândurilor care ne trec prin minte și ne opunem celor care vin de la cel rău, cu atât mai fericiți vom fi, ne vom simți mai bine cu noi înșine și vom putea fi închinătorii adevărați în duh și adevăr, pe care-i caută Tatăl Ceresc (Ioan 4:23). Mulți oameni nu sunt fericiți când sunt singuri și au nevoie permanent să audă un zgomot de fundal (televizor, radio…) pentru că sunt nefericiți cu gândurile care le ocupă propria minte. Înnoirea minții, a modului de gândire, după nașterea din nou prin Duhul Sfânt, este esențială, pentru a putea rămâne pe Calea Domnului. (Puteți citi mai multe pe acest subiect la click aici: Înnoirea minții)

 • Marcu 10:27 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.

Decât să ne plângem celorlalți, care oricum nu pot face nimic, mai bine ne plângem Domnului, pentru că doar El are soluții la orice problemă sau situație imposibilă. Rugăciunea sinceră, făcută cu credință este rezolvarea a ceea ce pare de nerezolvat.

În ce ne încredem? Ce ni se pare cu adevărat stabil și sigur? Oamenii ne vor dezamăgi, indiferent cât de mult ne iubesc și ne vor binele, pentru simplul motiv că și ei sunt supuși acelorași slăbiciuni și neputințe ca și noi. Nici o persoană nu poate anticipa și împlini toate nevoile altei persoane. Nimeni nu poate știi ce se așteaptă altcineva să facă sau să simtă. Singurul care este Omniscient (știe totul), Omnipotent (poate totul), Omniprezent (este prezent în fiecare clipă peste tot) este Dumnezeu. Familia, prietenii, politicienii, guvernele, chiar frații în credință ne vor înșela încrederea la un moment dat, numai Dumnezeu nu ne dezamăgește și nu ne lasă niciodată! Dacă doriți să citiți mai multe pe acest subiect, puteți la click aici: Dumnezeu nu ne părăsește”.

 • 2 Împărați 18:3-7 Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David… 5 El şi-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel şi, dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. 6 El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El şi a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul. 7 Şi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut…

Împăratul Ezechia, nu a urmat exemplul tatălui său, Ahaz, care a schimbat felul de închinare și a modificat templul pe gustul împăratului Asiriei, în care a ales să se încreadă și nu în Dumnezeu și chiar și-a jertfit unul dintre fii, dumnezeilor străini (2 Împărați 16). 

 • 2 Cronici 32:8 „Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.”

Credința și exemplul împăratului a întărit inima poporului și n-au crezut minciunile slujitorilor lui Sanherib, împăratul Asiriei, care încercau să-i îngrozească, ca să le cucerească cetatea. Era o situație disperată pentru locuitorii Ierusalimului. Ezechia a ales să se încreadă în Domnul și să se roage împreună cu prorocul Isaia, în loc să renunțe la cetate, predându-se asirienilor. Alegerea corectă a împăratului, a salvat întregul popor.

 • 2 Cronici 32:20 -22 Împăratul Ezechia şi prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta şi au strigat către cer. 21 Atunci Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toţi vitejii, domnitorii şi căpeteniile. Şi împăratul s-a întors ruşinat în ţara lui. A intrat în casa dumnezeului său, şi cei ce ieşiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. 22 Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia şi pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, şi din mâna tuturor şi i-a ocrotit împotriva celor ce-i împresurau.

Dumnezeu are toată puterea pentru a ne scăpa din mâna celor care par mai tari decât noi. Tot de la Domnul vine și soluția pentru cele mai disperate situații. Oricât de bine pregătiți ar fi fost soldații evrei, n-ar fi putut face o treabă mai bună și mai rapidă decât îngerul Domnului. Nu a fost nici o victimă din poporul al cărui împărat a ales să-și pună încrederea în Dumnezeul Cel Viu și Adevărat, iar din tabăra celui care l-a batjocorit pe Domnul (2 Cronici 32:17) au murit toți vitejii, domnitorii și căpeteniile. Însuși împăratul a ajuns ucis de proprii săi fii. Sanherib și-a pus încrederea în dumnezeul lui de aur, care n-a putut face nimic pentru el, dimpotrivă, faptul că L-a batjocorit pe Domnul Dumnezeu, l-a costat pierderea armatei, a luptei și a propriei sale vieți. 

 • Psalmii 28:7 Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele.

 

 • Psalmii 32:10 De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.

 

 • Psalmii 34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

 

Sunt nenumărate versete prin care suntem îndemnați să ne punem încrederea în Domnul, ceea ce ne arată că depinde de noi s-o facem. Le puteți citi la click aici: „Încrede-te în Domnul și nu renunța – versete biblice“.

Dumnezeu nu trece peste voința noastră și nu ne forțează să ne încredem în El și să beneficiem de binecuvântările care decurg din această încredere. 

 • Psalmii 37:3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.

Când trecem prin situații grele, suntem tentați să fim foarte egoiști și să nu ne mai gândim la altceva decât la necazul nostru. De-a lungul anilor am învățat că oricât de grea ar fi situația prin care trec, este altcineva care trece prin ceva mai greu decât mine și pentru care aș putea face ceva. Este o mare binecuvântare să poți face bine altcuiva, când totul pare pierdut pentru tine. Bucuria care vine din ajutorul acordat altcuiva ne ajută să trecem mai ușor peste problema noastră și chiar să o vedem mai puțin gravă decât până atunci. Uneori un zâmbet, un cuvânt de încurajare, o îmbrățișare sau doar a da șansa persoanei să spună prin ce trece, pot valora enorm pentru cineva care trece printr-o mare suferință. Binele făcut altora, nu trebuie să coste bani ca să fie cu adevărat valoros.

Răzbunarea este a Domnului (Romani 12:19) și noi suntem îndemnați să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să învingem răul prin bine. (Romani 12:21)

 • Matei 5:44, 45a „Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri;…”

Ni se pare imposibil de aplicat sfatul Domnului Isus, dar este cel mai bun tratament când suntem răniți, ofensați sau nedreptățiți și este singura cale spre iertare. Iertarea ne face nouă bine în primul rând și ne aduce eliberare. Când iertăm persoana care ne-a rănit, nu înseamnă vina acesteia a dispărut. Fiecare dă socoteală înaintea Lui Dumnezeu de faptele sale. Puteți citi mai multe despre iertare la click aici: De ce ne cere Domnul Isus să iertăm?

 • Psalmii 62:5 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

 

 • Psalmii 62:8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.

Din păcate, nu sunt mulți cei care pot spune că au prieteni de încredere cu care să poată vorbi despre necazurile lor în siguranță. Ca și creștini, avem mai mult decât atât! Avem Cel mai perfect și mai demn de încredere Tată, care ne vrea binele mai mult decât ni-l vrem noi înșine și care poate rezolva orice situație imposibilă pentru noi, fără să ne spună la nimeni sau să ne facă rău. 

 • Proverbele 3:5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Când credem că suntem înțelepți și că putem rezolva totul singuri, de fapt nu ne încredem în Domnul, ci în noi înșine. Nu este Isus Domn, ci eul nostru conduce și decide. Și știm deja de câte ori am eșuat lamentabil. Adevărata smerenie este ascultarea de Domnul. Petrecând timp cu Domnul în rugăciune, căutând să aflăm părerea Lui și acționând conform acesteia, vom lua decizia cea mai bună, chiar dacă aceasta este contrară logicii noastre.

Întotdeauna, soluția Domnului este cea mai bună pe termen lung și are implicații veșnice.

 • Proverbele 16:20 Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea şi cine se încrede în Domnul este fericit.
 • Proberbele 16:3 Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.
 • Proverbele 28:25 Cel lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug.

Ca să ajungem să ne încredem în Domnul nu este suficient doar să lecturăm Scriptura. E nevoie să medităm la mesajul versetelor, să le studiem în context, coroborat cu alte versete în care este tratat același subiect. Când disecăm ceea ce spune Duhul Sfânt pe paginile Bibliei, ajungem să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu, a voii Sale, a promisiunilor pe care ni le face și să ne întărim credința în El. Cu cât ne încredem mai mult în Domnul cu atât devenim mai calmi, mai liniștiți și mai fericiți. Nu mai lăsăm loc îngrijorării să se dezvolte în mintea noastră, pentru că ne umplem mintea cu Cuvântul Lui Dumnezeu și alegem să medităm asupra lui și nu a problemelor. Planurile făcute cu Domnul și pentru care ne încredem în El, vor avea succes garantat. Lăcomia vine însoțită de stres, nervi, situații tensionate și nemulțumire constantă. Încrederea în Dumnezeu, aduce belșugul și binecuvântarea.

 • Proverbele 29:25 Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.
 • Isaia 12:2 Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.
 • Isaia 26:4 Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.

Siguranța și protecția reală le găsim doar sub adăpostul „aripilor” Domnului. Dacă ne temem de oameni și ne luptăm să le facem pe plac, nu vom reuși să-i mulțumim niciodată, dimpotrivă, cădem noi înșine în capcana dușmanului. Una dintre cele mai comune tactici ale diavolului este să ne facă să ne temem de oameni și nu de Dumnezeu și să facem totul ca să-i facem pe ceilalți să ne placă. Când facem oamenilor pe plac, nu putem face ce-i place Domnului. Pavel scria despre sine în:

 • Galateni 1:10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos.

Nu putem avea doi stăpâni, așa cum spune și Domnul Isus în:

 • Matei 6:24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

Cui căutăm să-i facem pe plac, ne conduce viața. Vom lua decizii care nu ne încântă, poate chiar ne displac profund, dar știm că asta dorește cealaltă persoană, deci nu numai că nu căutăm să împlinim voia Domnului, dar nu mai facem nici ce vrem noi. Este o robie perfidă și nu este ușor de identificat, pentru că ne pierdem identitatea încercând să apreciem ce apreciază cealaltă persoană, ajungând să nu mai știm ce ne place nouă personal și ce nu. Căutând să plăcem oamenilor ne îndepărtăm de Dumnezeu și nu vom reuși niciodată să le facem tuturor pe plac. Deci nu vom avea nici măcar falsa satisfacție că cei din jur sunt încântați de noi și de acțiunile (uneori chiar sacrificiile) noastre. Dar atunci când avem o relație corectă pe verticală cu Dumnezeu, iubind ascultarea de El și căutând să-i facem Lui pe plac, vom avea relații corecte și pe orizontală, cu semenii noștri și sentimentul împlinirii și al mulțumirii vor deveni normale în viața noastră. Isus nu are emoții și stări fluctuante, este corect și drept în aprecieri la orice oră. Dragostea, bunătatea, credincioșia și sprijinul Domnului pentru noi sunt perfecte, totale și neschimbătoare, chiar dacă noi nu suntem convinși că le merităm.

 • Isaia 41:10 „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”

 • Ieremia 39:18 „Te voi scăpa şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine“, zice Domnul.
 • Daniel 6:22-23 Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” Atunci, împăratul s-a bucurat foarte mult şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă, şi nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său.

Sunt atât de multe exemple în Biblie care atestă credincioșia Lui Dumnezeu și felul minunat în care îi ajută și îi scapă pe copiii Săi. Nici măcar o mulțime de lei flămânzi, nu pot face rău celui care se încrede în Domnul și trăiește în ascultare de El. Nu știm dacă lui Daniel i-a fost frică sau nu, dar cu siguranță, credința i-a fost mai mare decât frica, pentru că știa ce mare este Dumnezeul Lui. Daniel nu a uitat cât de minunat i-a salvat Domnul pe prietenii lui din cuptorul de foc al lui Nebucadnețar și tot ce a făcut Dumnezeu pentru el de-a lungul vieții. Ne este de mare ajutor când trecem prin greutăți, să ne amintim de alte situații critice în care Domnul a intervenit și ne-a ajutat.

 • Daniel 3:16-18 Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!”

Credința tinerilor evrei era atât de fermă, încât au preferat să fie arși de vii, decât să păcătuiască. Știau că Dumnezeu putea să le scape viața, dar și dacă urma să nu-i salveze, știau că e mai bine să moară fizic, decât spiritual, păcătuind prin închinarea la un idol. Fiecare dintre noi am trecut și continuăm să trecem printr-un lung șir de situații grele și dureri în această viață. Știm că Dumnezeu ne vrea binele, dar nu înseamnă că ceea ce considerăm noi ca fiind bine pentru noi, sau soluția potrivită, este la fel și în ochii Lui Dumnezeu. El poate alege să răspundă surprinzător la rugăciunile noastre. Când ajungem acolo unde continuăm să-L iubim pe Domnul și să ascultăm de El, chiar dacă nu ne place prin ce trecem, sau dacă Dumnezeu nu face pentru noi ce credem noi că ar trebui să facă, vom avea pace încrezându-ne în faptul că răspunsul Domnului este cel mai bun. Până la urmă ce căutăm: mâna sau fața Domnului? Dacă-L căutăm pe Dumnezeu, doar când dăm de greu sau avem o nevoie și așteptăm să facă tot ce Îi cerem, căutăm doar mâna Lui. Dar atunci când tot ce ne dorim, este să-i facem pe plac Domnului, așa cum făcea Isus, înseamnă că suntem interesați de fața Lui. Prorocul Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, scria despre Isus în versetul 3 din capitolul 11 al cărții sale: „Plăcerea Lui va fi frica de Domnul;” Aceasta este ținta creștinului, să ajungă cu adevărat fericit când împlinește voia Lui Dumnezeu.

 • 2 Corinteni 5:6 Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul,
 • Efeseni 3:12 În El (Isus) avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.
 • Filipeni 3:3 Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Cristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.

Trăirea sub conducerea firii, căutând să împlinim poftele trupului fizic, ne face să ne concentrăm pe problemele inerente vieții de zi cu zi, ceea ce inevitabil ne îndepărtează de Dumnezeu. Apropierea de Domnul se produce pe măsură ce ne concentrăm mai mult pe Cer, pe înnoirea minții, gândind conform standardelor Bibliei, apreciind valorile spirituale și nu pe cele firești. Doar așa ajungem cu adevărat liberi de tot ce ne leagă, pentru că doar cunoscând adevărul Scripturii nu mai putem fi legați de minciunile dușmanului și ale firii. Cu cât ne încredem mai mult în Domnul, ne vom baza tot mai puțin pe tot ce este pământesc.

După ce apostolul Pavel a poruncit în Numele Lui Isus Cristos duhului de ghicire să iasă din roaba care-i urmărea strigând că el și Sila sunt robii Dumnezeului Celui Preaînalt și vestesc calea mântuirii (Faptele Apostolilor 16:18-22), a ajuns să fie bătut cu nuiele și întemnițat, împreună cu Sila. Stăpânul roabei era foarte supărat că aceasta nu-i mai câștiga bani practicând ghicitoria, și nici nu-i trecea prin cap să se bucure că sclava lui acum era eliberată de demonul care o stăpânea. Pentru el conta doar câștigul. Ce diferență între acesta și apostoli! Pavel și Sila, care chiar dacă erau plini de sânge în urma torturii și legați în lanțuri, au ales să cânte în loc să dispere sau să-și plângă de milă. Eliberarea și foarte probabil, mântuirea fostei ghicitoare a compensat suferința celor doi apostoli. Ei au ales să privească la Domnul și nu la circumstanțele în care se aflau și nici măcar la durerea provocată de răni, doar așa puteau cânta spre slava Lui Dumnezeu!

 • Faptele Apostolilor 16:25 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau.

Au ales să se încreadă în Domnul și să cânte laude la adresa Lui, fiind o bună mărturie pentru ceilalți prizonieri. Atitudinea lor a primit răsplata eliberării. Dumnezeu a cutremurat temeliile temniței și a deschis ușile. A atins inima temnicerului și ca urmare toată casa lui a ajuns mântuită. Ceea ce a început tragic pentru Pavel și Sila, Dumnezeu a schimbat spre mântuirea temnicerului, a familiei sale și probabil a multor altor suflete. Dacă Dumnezeu i-ar fi scutit pe copiii Săi să ajungă închiși, temnicerul nu s-ar fi întors la Cristos. Disperat la gândul că urma să fie ucis de superiori, pentru că deținuții aflați sub paza lui ar fi evadat, era gata să se sinucidă. În apogeul disperării, a ajuns să recunoască că avea nevoie de mântuire. Mi se pare uimitor faptul că, după chinurile din Filipi, Pavel ajunge la Tesalonic și acolo spune:

 • 1 Tesaloniceni 2:2 După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru  să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte.

Pavel a continuat să fie plin de încredere în Dumnezeu, după ce a suferit atât de mult în aproape toate cetățile în care a predicat Evanghelia. Ne pune într-o lumină foarte proastă un astfel de exemplu de devotament, pe noi creștinii acestei generații. Cât de diferiți suntem față de generația apostolilor! Ni se pare că ni se cuvine tot ce e mai bun, căutăm prosperitatea și confortul personal și cârtim la cele mai mici neajunsuri. Când vom părăsi această lume vom lua cu noi doar faptele făcute din motive pure, din dorința de a asculta de Domnul și a-i face Lui plăcere; nimic altceva nu va conta și nu ne va fi de folos pentru veșnicie. Faptele bune făcute din motive egoiste, izvorâte din mândrie sau orice altă motivație, nu vor trece proba focului. Pavel și Sila, precum și ceilalți mari oameni ai Lui Dumnezeu, au înțeles acest adevăr și l-au aplicat.

„Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosescumblă, şi nu ostenesc.”
Isaia 40:31

   DOMNUL DOMNILOR NE CHEAMA la Arme- Aici  vă puteţi  blinda cu mai mult armament decât din Biblioteca Vaticanului- ” Tovarăşi” de jug, de suferinţă, ca să învăţăm lupta cu inamicul public (si cosmic) numarul unu,pentru ELIBERAREA şi purificarea omului şi a universului– Domnul îşi cheamă oştenii Săi de pretutindeni să ne “înzidim”într-un Singur (Trup Duhovnicesc) – Front Cristic, pentru a porni Biruitori şi a învinge “prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor” (Ap. 12/ 11)… Cei care nu –şi iubesc viaţa trecătoare chiar până la moarte, sunt chemaţi să se inarmeze cu Plinatatea Dumnezeirii, prin care să circule NUMAI Liantul Duh Sfant- adică Gândul Dumnezeiesc- Sângele Vindecător/Purificator/ Eliberator/ Iertător/ Atothrănitor. In Armata Mielului -El nu are nevoie de berbeci, lupi îmbrăcaţi în miei, aroganţi, îngâmfaţi, vicleni, curvari, nenăscuţi din nou, “fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap 21/ 8 ) Să luăm ca steag si armură pe Isus, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre … Amin.” (Rom.16/ 20 )

 

 

 

Cât mai acceptăm robia, sclavia şi batjocora păcatului? Cum să mai păcătuim, dacă Isus a sângerat pentru biruinţa  asupra lui? Cum să trăim în păcat, pana cind  mai  mergem pe mâna lui ,dacă ne face numai rele! Până când ne lăsăm păcăliţi de vicleniile şi plăcerile lui de o clipă? Jertfa, Dragostea, Mila, Iubirea Lui, Darul Dumnezeiesc ne ajută să-l apreciem  pe Dăruitor, şi să primim scarbă faţă de fumat, băut, cârtit, clevetit, curvit, furat şi pentru celelalte roade satanice prezentate în Romani, cap 1/29-32.Oricine îşi cruţă această viaţă efemeră o va pierde pentru veşnicie;Deci,să luăm crucea, după ce dăm morţii tot ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din NOU. Să dăm mortii  tot ce avem ,să lepădăm tot ce avem,…90

 

….să primim dărnicia morţii lui Isus,(in care am fost innecati,ingropati si botezati),moarte sfantă  prin care scăpăm de toate mizeriile ,toxinele,vicleniile ,minciunile gunoierului cosmic.” În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” (Gal 6/14). Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slava deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.  Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2/1-8). Dar, pentru asta, orice om de pe faţa pământului are nevoie de… inoire, adică- dezbrăcarea de armura celui rău şi blindarea cu armele veşniciei… Deci- “Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi…” (F.A. 3/19-)

 

“Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!” (Osea 4/6) DECI, pentru că se ascute lupta de clasă, cine s-a săturat de vicleniile, răutăţile, suferinţele, întunecimile, certurile făcute de Uriciunea Pustiirii; Cui îi este greaţă de minciunile, hoţiile, cârtirile şi de alte mizerii milenare; Pe cine îl dor chinurile miilor de mii şi mii de oameni; Cine este alergic la surogatele, îngâmfările, mândriile uzurpatorului paricios, să se smerească, să înveţe de la El cum să lupte în Armata Mielului, “Căci “Dumnezeu sta împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har09

 

” Smeriti-vă, dar, sub mână tare a lui Dumnezeu, pentru că, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi cauta pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slavă Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.” (1 Petru 5/5-10) Cooperarea şi “osmoza” cu El , îl ajută pe orice oştean de pretutindeni să poată totul în Hristos, Dar nu omul poate, ci Harul lui Dumnezeu, care locuieşte în omul înnoit. Dacă omul s-a lipit de femeie şi au devenit una, cu atât mai mult, cine se lipeşte de Domnul, devine una cu El în Trupul Bisericii .“Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.” (Gal.3/27-28) Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind cu fraţii, miloşi, smeriţi. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. “Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare, să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” (1 Petru 3/8-12)

 

 

 

Cine slujeşte şi iubeşte pe Domnul, nu poate iubi şi pe doamna Satană, sau… “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Matei 6/24) “Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevasta

  Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru caacei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucura, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni;” (1 Cor 6/26-30

 

Nici un om nu poate câştiga singur lupta cu păcatul. Pentru că omul este întrupat din păcat şi este făcut în fărădelege, nici o faptă, nici o mână murdară pe dinăuntru, nu poate să spele pe altă mână murdară. Până şi cea mai “bună “fapta este ca o cârpă mânjită.De aceea, trebuie, prin pocăinţă, oşteanul Lui să se nască din nou, din Sămânţa Dumnezeiască, în care nu este nici urmă de fărădelege. Lupta cu satan nu se castigă cu  vorba rea ,cu pumnul, bita sau bomba nucleară.Ca să îl scoatem la şomaj… în Matei, cap.5,6,7, aflăm că oşteanul lui Isus trebuie să fie si să lupte  sărac în duh, milos, împăciuitor, blând, jertfitor, înfometat după Pâinea vieţii şi însetat după Izvorul cu Apă vie… Ostaşul lui Isus, nu trebuie să rănească nici prin priviri sau mânie, ori vorbe jignitoare. Luptătorul trebuie să fie lumină şi sarea pământului, împlinitorul Legii, prin Har, fără mânie, necurvar, nici măcar cu privirea. Ostaşul Lui trebuie să sufere răul, paguba, neîndreptăţirea şi, să iubească pe vrăjmaşi, ca pe sine însuşi etc, Înnoit, se poate uni cu Biruitorul Isus, pentru a lupta cu orice păcat, numai unit cu Biruitorul pacatului-Isus.Cu Isus intronat in omul innoit si cu omul nou in Isus,biruinta este sigură. Una dintre armele succesului este Sabia Duhului cu 2 tăişuri. Cuvântul Lui are tărie, putere, prestanţă, vitalitate, credibilitate şi experienţă. Când Isus a flămânzit, după 40 de zile de post, a venit vrăjmaşul şi i-a propus o vicleana şi mincinoasa mâncare. Dar prin Sabia Cuvântului, scris în Carte, l-a învins. Apoi, când a mai venit, iar şi iarăşi, a plecat învins, pentru că pe Scara Cerului Gândurile Atotputernice urcau şi coboarau la Isus-cu putere, dand răspunsuri mortale pentru uzurpator.

 

 

 

 

 

Omul înnoit, a îngropat ,prin Botezul in Moartea lui Isus-orice brumă de poftă, sau ispită şi nu mai poate fi magnetizat de satana, pentru că este umplut cu Plinătatea Dumnezeirii, în care nu este nici urmă de păcat.” Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţă pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui

 

 

 

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, că pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/10-14)

 

De fiecare dată când vine satana –personal, ori când îşi trimite mesageri fardaţi, înfrumuseţaţi, senzuali, excitanţi, nici nu trebuie băgaţi în sama.Pacatul, mesagerul celui rău nici nu trebuie privit, ascultat,” gâdilat”. Din start trebuie chemat Isus cel sângerat pentru păcat. Când satana aude de sângele Dumnezeiesc, i se pune pata pe ochi şi o ia la fugă, pentru că prin sângerarea Lui, Isus i-a zdrobit capul la Golgota. Omul care are plăcere să lupte cu păcatul, trebuie să se asigure că nu luptă în deplasare, pe terenul placerilor/ păcatului. Să creadă că, prin botezul în moartea sfântă şi scumpă a lui Isus, a îngropat şi a innecat toate mădularele omului vechi, rău, perfid, şmecher, veninos, curvar, certăreţ etc Oricine iubeşte Dreptatea, Adevărul, Sfinţirea, Corectitudinea, Punctualitatea, Precizia, Seriozitatea, Dragostea, Iubirea şi alte Roade Dumnezeieşti, ia ca steag pe Isus şi lupta până în pânzele albe, încrezător în victoria Sa. Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, şi nu urăşte păcatul, ci urăşte pe păcătos, este un mincinos; “căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său.” (Ioan 4/20)0q

 

Prin naşterea din nou a omului pocăit, are loc dezarmarea de armele viclene ale satanei -si blindarea cu Armura Cristica, prezentată în Efeseni, cap 6/11-20; Deci ostaşul lui Isus, nu porneşte la luptă bizuit pe credinţa strămoşească, ori pe sfinţirea dată de pomeni, bani ci, doar dacă primeşte Credinţa Cristică şi neprihănirea dăruite de Dumnezeu, prin Isus “Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii…

 

 

 

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal.2/16- 21) Să fim deplin încrezători în făgăduinţă Lui dăruită ostaşilor săi:” Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” (Ioan 4/4) Una dintre strategi succesului asupra păcatului constă în a IUBI pe aproapele şi pe Domnul Domnilor.” Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. ..” (Ioan 2/15-17) Să nu uităm nici o clipă că “El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, …” (Ioan 3/4-10)

 

“Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvara care udă pământul!” (Osea 6/3) Cine rămâne cu un ochi aţintit pe tărâmul păcatului şi cu unul spre Cer, pierde veşnicia, dar “Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15/5) Nici un om nu poate birui ura prin ura, minciuna cu o altă minciună sau… căci armele puse de nimicitor în sângele omului sunt contra omului; Încăpăţânarea, viclenia, hoţia, curvia, cearta, cârtirea şi celelalte arme prezentate în Gal.5/20, sunt mortale pentru om. Nu trebuie să mergem pe mâna “comandantului” viclean.De aceea trebuie să divorţăm de gunoierul cosmic, pentru că noi avem ca tată pe diavol (Ioan 8/44) şi să ne facem fraţi de cruce cu Isus, pentru a redeveni fii Creatorului Adevărat

 

 

Indiferent de intensitatea suferinţei în lupta cu satan, trebuie să primim cu bucurie şi cu plăcere orice durere, pentru că acest trup este întrupat din păcat şi din plăcerile de o clipă ale păcatului, şi merită să sufere.În suferinţa se căleşte omul şi se cunoaşte la greu, precum Isus pe cruce. “În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,” (1 Petru 1/6-7). Iată cât de frumos, din 1 Petru 4/1-16, învăţăm lecţia suferinţei Cristice.” Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru că, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite… Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi că să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.” (1 Petru 4/1 -16) Suferinţele trupeşti de acum, nu pot fi puse alături de răsplata veşniciei…

 

Oricine nu se hrăneşte cu rugaciunea,cu pocainţa,cu… suferinţa, nu are acces în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că suferinţa omului, primită cu plăcere şi cu bucurie este mortală pentru Satana!” Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” (1 Petru 2/19-22)0w

 

 

 

Smeriti-vă, dar, sub mână tare a lui Dumnezeu, pentru că, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.” (1 Petru 5/6-9) Prin refuzul MORTAL al ispitelor îmbietoare, prin greaţa faţă de plăcerile de o clipă ale păcatului, prin ieşirea din această lume care se complace în cel rău, prin intrarea în Sarcofagul Cristic, prin Uşa Isus, victoria este garantată, prin unirea cu Isus, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre…” (Rom 16/20) Di n 1 Ioan 5/1-20, printre altele, învăţăm că oricine urăşte păcatul, iubeşte pe păcătos, pe Dumnezeu, deci şi poruncile salvatoare” Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci dra gostea de Dumnezeu sta în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; … Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. Ştim că …suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

 

 

 

 

 

Guvernul necunoscut al lumii

 

Bohemian Grove- unde președinții de stat fac ritualuri cu jertfă umană și se închină la zei păgâni

 

În fiecare an, în luna iulie are loc în California, întâlnirea mondială a celor mai puternici oameni ai lumii, care pun la cale strategii de conducere mondială și îi mulțumesc lui Moloch prin jertfă umană, homosexualitate și pedofilie.

 

Bohemian Grove este numele clubului elitist, nume dat după locul în care are loc sinistra întâlnire ce durează trei săptămâni. Grupul a fost inițial înființat în anul 1872, de câțiva jurnaliști, care doreau o organizație de cultură. Deși din club făceau parte doar scriitori, jurnaliști, oameni în general inspirați de artă și frumos, aceștia au acceptat ulterior și politicieni pentru sprijinul financiar. Cinci ani mai târziu, politicienii au devenit majoritari și au exclus jurnaliștii. Se organizează prima întrunire oficială și se face cunoscută emblema organizației sub deviza shekspiriană „Păianjenii să nu intre aici”.emblema grove

 

Printre membrii organizației, care de altfel sunt toți bărbați, s-au regăsit oameni de la scriitori precum Mark Twain, Jack London și actorul Charles Chaplin, la foști președinți ai SUA, cum ar fi Eisenhower, Nixon, Bush Senior, Regan, secretarul de stat Collin Power, șefi ai CIA și FBI.lupuldacicblogg menționează chiar că ar exista bănuiala că și Mircea Geoană, Adrian Năstase, Victor Ponta, Traian Băsescu și Mugur Isărescu ar face parte din sinistra organizație. Astăzi numărul membrilor este de peste 2000, cota plătită ca membru este de 25.000 de dolari anual și pentru a face parte din club se trece printr-un riguros proces de selecție, pe lângă faptul că lista de așteptare este de 21 de ani.

Dincolo de aspectul întâlnirilor politice, aparent normale și în folosul lumii, un val de mister a învăluit organizația când în anul 1971, președintele Richard Nixon afirmă că „tabăra de la Bohemian Grove , la care am participat de câteva ori , este cea mai mare blestemăție homosexuală pe care v-aţi putea-o imagina. Nu mai pot da mâna cu nimeni din San Francisco pentru că ştiu ce se petrece acolo.”

 

 

Misterul sporește și mai mult, mai ales că toată lumea știa de existența organizației, dar nimeni nu povestea de ceea ce se petrece acolo,nici măcar presa, ba mai mult explicația oferită oamenilor era că în Bohemian Grove, membrii se întâlnesc ca într-o vacanță.

Jurnalistul Alex Jones a scos secretele organizației la iveală, după ce s-a infiltrat cu greu la întâlnirea din anul 2000. Oamenii, unii dintre ei șefi de stat, alții cu puterea de dărâma lumea din temelii, participă la ritualuri cu semnificații satanice, unde zeci de preoți îmbrăcați în robe negre slujesc în numele lui Moloch, un zeu păgân reprezentat printr-o bufniță de piatră de aproape 15 metri și căruia îi dedică jertfe umane. ritual groveCeremonia numită „Cremation of Care”(Arderea grijilor), se încheie cu dezmățul membrilor, cărora în interiorul proprietății private la Bohemian Grove, le este permis să meargă goi, beți, să facă absolut tot ce le poftește inima, de la orgii gay până la abuzul de minori. Se vorbește de sute de copii dispăruţi în zonă şi de alegerea victimelor dintre subiecţii experimentelor de control mental ale CIA. Nu s-au dovedit niciodată aceste lucruri.ritual grove.jpg2

 

După publicarea documentarului lui Alex Jones, Bohemian Grove a declarat că ritualul pe care îl fac este un simbol al vieții și al speranței, că nu are nicio legătură cu Satan și toate activitățile pe care le fac sunt legale și strict pentru divertisment. Potrivit jurnaliștilor americani, Proiectul Manhattan s-a născut la Bohemian Grove, în 1942, care a dus la crearea primei bombe atomice, iar Inițiativa de Apărare Strategică, Star Wars, program militar pentru crearea unui scut antirachetă nord-american, a fost creată pe malul lacului la Bohemian Grove, la începutul anilor ‘80, înainte ca Ronald Reagan să o propună public prin programul din martie 1983.

 

 

 

 

 

Spuneti NU experimentelor cu plante modificate genetic

 

Români, spuneți NU experimentelor SUA și aprobate de UE cu plante modificate genetic pe teritoriul României!

 

Împotriviți-vă acestor experimente cu plante modificate genetic, plante care au efecte dezastruoase asupra sănătății voastre și a copiilor voștri.

 

Aceste plante modificate genetic, fie că sunt consumate de om, fie de animale a cărora carne intră în alimentația umană, pot genera o serie de boli, inclusiv cancer, scădere a sistemului imunitar și chiar modificări ale ADN-ului uman.

 

 

 

Se vorbeşte mereu despre corupţi, dar niciodată despre cine i-a corupt pe corupţi şi cine i-a urcat în funcţii. Nu e nimic în neregulă cu ADN-ul nostru, alte ţări sunt mult mai corupte decât noi.

 

Soluţia ca să trăim mai bine este să ne câştigăm independenţa faţă de UE, SUA şi finanţa occidentală

Imperialistii Occidentului, nelegiuit capitalist: UE, SUA, NATO, FMI (Oculta iudeomasonica) vor cu orice pret indobitocirea omului,controlul total și puterea globală pentru a submina și distruge națiunea, cultura, familia, religia, tradiția popoarelor și a forma o babilonie globala anticristică, antiumana Noua Ordine Mondiala.

Pentru asta au inventat doua ideologii satanice: capitalismul și comunismul. Capitalismul, societatea de consum – pâine și circ (mai mult circ!) – a avut succes mai mare decât comunismul pentru că a mizat pe slăbiciunile și viciile omului. Pentru îndobitocirea omului se folosesc mijloacele de control și manipulare informatice media, pe care au pus monopol (tv, radio, ziare, net, card, cip ) și mijloace financiare si economice (privatizari, liberalizari, investitori, bancheri, asigurari, pensii private) prin corporatiile lor pentru coruperea guvernelor,pentru acapararea resurselor, și a fi dependenti economic si financiar de politica lor anticristica, cu concursul tradatorilor de neam.

200 de corporații patronate de Oculta iudeomasonică, dețin forța economică și politică a 140 de tări sau altfel spus: 1% dintre oameni dețin mai mult de jumătate din bogăția lumii.

Acolo unde nu reușesc îndobitocirea, ocuparea și jefuirea popoarelor, iar acestea își apăra prin naționalism și patriotism resursele, economia, cultura, traditia, familia… nelegiuitii din Occident provoacă conflicte, revolte, războaie pentru a invada și jefui acele popoare (exemple: Ucraina, Serbia, Afganistan, Irak, Siria, Egipt, Libia)

Astfel, omul îndobitocit, bulversat, prin „dezbină și stăpânește”, „crize“, „pâine și circ”, grija zilei de mâine, infracțiuni, va fi manipulat și controlat ca un animal, dupa care ei vor veni ca „salvatori“, dar în condițiile și cu mijloacele lor: „pâine” și circ, cip și card.

 

 

Augustin Buzura: ”Era ticăloșilor: guvernanții de acum, fără cultură, istorie, fără prezent, trecut și viitor, dau totul în numele europenizării de care nu au habar!”

 

 

 

Epoca în care traim, a marilor diversiuni, împreuna cu „epoca de aur“ sunt, nu am nici o îndoiala, capitole distincte ale „Erei ticalosilor“, ca sa folosesc o celebra sintagma a lui Marin Preda. Chiar daca între timp a avut loc o revolutie, chiar daca libertatea – pe care o pierdem cu fiecare clipa mai mult – a fost platita cu sânge, ticalosia si minciuna au ocupat repede întreg spatiul care apartinuse odinioara sperantei si iluziilor. Si, fireste, si-au impus regulile si oamenii care sa le vegheze, sa faca din tara teritoriul tuturor experientelor esuate. Dar nimic nou pentru cei ce cunosc obiceiurile locului, caci la întelepciunea acestora se recurge întotdeauna foarte târziu, dupa ce s-a pierdut totul.

 

O recitire a cronicarilor ne-ar oferi mai multe informatii despre structura noastra, despre de ce suntem cum suntem. Dar nu este neaparat necesar sa mergem pâna acolo. „Avem de toate si totusi simtim toti ca n-avem nimic, scria Liviu Rebreanu. Constitutia noastra belgiana, legile noastre franceze, parlamentarismul nostru britanic au ramas vorbe goale care se repeta papagaliceste la întruniri si prin ziare; literatura si artele cu cât mai extravagante, cu atât mai izolate si fara nici o înrâurire asupra celor carora se adreseaza: democratia noastra nu traieste decât în ideologia câtorva naivi, precum capitalismul nostru e un nume nou pentru vechea robie a celor multi de catre o mâna de îndrazneti…“ Textul, scris parca în aceste zile, a aparut în „România“ din 31 ianuarie 1924, într-un moment în care „europenizatorii nostri cu orice pret“ se straduiau sa „înabuse glasul trecutului“, si asta „de dragul luminei straine“.

 

Desi nu era împotriva acesteia, Rebreanu era de parere ca a sosit „vremea temeliilor“, ca drumul spre un adevarat „europenism“ trece prin noi însine, adica prin propria noastra traditie. Desi îl contrazice pe marele romancier în numele „europeismului“, un contemporan de-al sau, Eugen Filotti, este, la rândul sau, suparat pe „rusinoasa noastra viata publica de azi si pe toti paduchii abjecti“ care o populeaza. În acelasi an, dar cu doua luni mai târziu, în „Viata Româneasca“, Mihai Ralea, „poporanistul“, considera ca „ne lipseste dureros, pâna la asfixie, sentimentul democratic al libertatii si dreptatii, respectul persoanei altuia, care trebuie sa fie altceva decât un mijloc de exploatare cotidiana. Când e atâta pustiu la noi, tocmai rafinaria senzoriala ne mai lipsea?“Cu zeci de ani înaintea lui Rebreanu se vorbea intens despre reforme. Dupa ultimul razboi, am trecut de la capitalism la socialism si înapoi, cu un pret greu de imaginat. Astazi, nu stim unde mergem, nimeni nu are habar unde trebuie sa ajungem, nu exista nici un proiect, nici o directie reala, dar continuam sa ne reformam vegheati de „înteleptii“ din sintagma lui Preda. Reforme fara bani, fara logica si, mai ales, fara omenie. Si facute de smecheri aroganti, incompetenti si nerusinati din al caror arsenal nu pot lipsi minciuna, ura si cacealmaua. S-a facut tot ce a fost posibil pentru umilirea tuturor profesionstilor. Si pentru distrugerea memoriei acestui popor. Nu mai exista repere, nu mai exista modele, nu mai exista decât robi supusi capriciilor celor care ne conduc. Treptat, au disparut spitale, scoli, medicamente, laptele pentru copii, iar majoritatea pensionarilor tinde sa devina o specie aparte de cersetori. Am ajuns campioni europeni la analfabetism si la boli eradicate odinioara si în România.

 

Mari posesori de bacili Koch si, mai ales, de spirochete transmise cu generozitate si celor ce nu au la îndemâna primul produs concret al gândirii lui Cseke: prezervativul. Atâta doar ca el nu poate fi folosit cu succes în cazul în care utilizatorul nu are dimensiunile cerute de reforma: 16 sau 19 cm.

 

Nu demult, s-a reformat clasa politica iar cel ce a avut si aceasta idee stia prea bine la ce trebuia sa se astepte: la o noua generatie de papagali. Caci nu avea nevoie de oameni pentru tara, ci pentru propria sa cariera. Cei trimisi pe la televiziuni sa apere interesele puterii actuale sunt de un penibil desavârsit: o simbioza perfecta între prostie si lasitate. Când îi vezi, îti vine sa plângi pur si simplu de mila celor ce au învatat sa-i suporte numai pentru a-si putea pastra locul de munca sau din pura inconstienta: „Asta-i situatia!“

 

De fapt, tara a devenit o suma de triburi mari si mici conduse dupa reguli tribale. Pentru cei ce doresc sa înteleaga mai bine relatiile din lumea în care am coborât, studiile lui Claude Lévy Strauss sunt de mare folos. Cu cât esti mai aproape de seful tribului, cu atât devii mai initiat. Dupa atâtea reforme pe care nu aveau cum sa le înteleaga nici macar cei ce le-au facut, era firesc sa vina si rândul Constitutiei, asa cum ne-a anuntat de curând însusi Presedintele patriei. Care s-a plictisit sa nu respecte actuala Constitutie si doreste una noua ca sa aiba cu ce se juca pâna la expirarea mandatului, daca nu va gasi o formula noua pentru a-si continua opera. Poate prin partidul pe care-l conduce. Sigur, nu era treaba presedintelui sa propuna modificarea Constitutiei si nici sa aiba atâta grija de soarta succesorului sau. Dar în lipsa banilor, a unor proiecte concrete de iesire din crizele de tot felul, asemenea diversiuni prind repede si timpul trece. Ce ne înfurie mai mult: soarta umilitoare a politistilor sau vreun nou capitol al viitoarei Constitutii? Caci cu un an înaintea alegerilor, când atmosfera este oricum foarte încarcata, propunerea va fi imposibil sa nu aiba efectul scontat: scandalul! Si, desigur, camuflarea unor trocuri politice cu consecinte greu de prevazut. Ca ardelean, am urmarit cu mare interes dialogul politic dintre românii si ungurii din arcul guvernamental, reactiile celor care detin puterea, adica ale ungurilor, caci de satisfacerea nevoilor acestora depinde viitorul actualei guvernari. Pare un fel de poveste din folclor cu orbul si schiopul: orbul nu aude, iar schiopul nu vede, dar amândoi îsi continua drumul. Ungurii nu pot depasi, ca mentalitate, anul lor de vârf, 1867, iar românii se încapatâneaza sa traiasca doar clipa, sa urmareasca doar câstigul imediat.

 

Despre mâine? Vom vedea mâine! Pentru majoritatea politicienilor nostri, de oriunde ar veni ei, din momentul în care ajung la Bucuresti sunt interesati doar de propriile lor interese, caci România lor se întinde între Chitila si Magurele. S-au ascuns în umbra legalitatii când a venit vorba de reprezentanta Tinutului Secuiesc la Bruxelles, nu s-au revoltat pentru ca Guvernul maghiar nu le-a luat în seama protestele si, mai mult, a trimis la deschidere un reprezentant de seama. Nu prea demult, profetul lor, Tökes, a amintit si de Kosovo pentru cazul în care nu li se va da de bunavoie …un Kosovo al lor. Iar experienta arata ca au obtinut chiar mai mult decât au sperat vreodata. În ceea ce ma priveste, spectator neputincios la un dezastru politic, astept, cum am mai scris, justificarile celor de la putere când vor negocia renuntarea la Ziua Nationala si la Imn. Caci udemeristii nu lupta pentru o viata mai buna a celor pe care-i reprezinta, ci numai si numai pentru simboluri. Iar guvernantii de acum, fara cultura, fara istorie, fara prezent, trecut si viitor, dau totul în numele europenizarii de care nu au habar. Si pentru prelungirea, cu câteva luni, a agoniei lor politice.

 

Aparent nu protesteaza nimeni, iar la noi, drumul pâna la indignare pare foarte lung. Dar e bine sa nu ne lasam înselati. Tacerea nu poate fi interpretata întotdeauna drept aprobare. Ea poate fi si iminenta unei explozii. Escalada nationalismului maghiar precum si cei implicati în jalnicul troc ce se desfasoara cu nesabuinta în vazul tuturor ar trebui sa dea de gândit. Nu toti sunt prosti în România si nici în Europa. Iar vremea revanselor si a bantustanelor a apus demult. Cât despre guvern… Czeslaw Milosz era de parere ca „trebuie sa i se dea omului si putina fericire, pentru a-si însusi notiunea de îndatorire. Nefericirea aduce numai ipocrizie si revolta“. În ce ne priveste, stam foarte bine doar cu ipocrizia. Din pacate.

 

AUGUSTIN BUZURA

sursa: revistaultura.ro

 

 

 

 

 

INCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca”

 

 

 

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi – Semneaza si tu !

 

 

 

Prof. univ. dr. Corvin Lupu studiind arhivele ministerului Comerțului Interior si a Intreprinderii de Comert Exterior Dunarea, susține că planul sovieticilor care au penetrat si Securitatea Romana a fost acela de a înfometa populatia României, pentru a-l înlătura pe Nicolae Ceaușescu.

 

”Punctul culminant a fost în 1989, când, constatăm noi astăzi că arhivele ministerului Comerțului Interior, care n-au fost nici distruse, nici furate, nici incendiate, se găsesc toate, atestă faptul că depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca.

 

Constatăm că depozitele de carburanți erau arhipline și românii primeau rație de 40 de litri de benzină vara și de 20 iarna.Constatăm că rezervele de stat, altă instituție subordonată comerțului interior erau arhipline.Și mai constatăm ceva: în aprilie 2014, din Hotărârea CSAT când a fost desecretizată toată arhiva IC Dunărea, intreprinderea de comerț exterior ale securității, și constatăm că soldul zilei de 22 decembrie 1989 era de patru miliarde de dolari.Ceaușescu a murit și n-a aflat de acei bani pe care securitatea îi ținea.Încă nu-i furase nimeni.Încă.Securitatea nu i-a raportat lui Ceaușescu acești bani, pentru că le era frică că le va da de mâncare la oameni și le strică lor proiectul de răsturnare”,susține prof. univ. dr. Corvin Lupu.

 

Corvin Lupu – ROMÂNIA 1989 De la revoltă populară la lovitură de stat

 

 

 

Autor al unor studii şi cărţi consacrate istoriei contemporane şi relaţiilor internaţionale, prof, dr. Corvin Lupu, în cele peste 300 de pagini ale cărţii “ROMÂNIA 1989 De la revoltă populară la lovitură de stat”, apărută la editura Techno Media, analizează profund evenimentele produse în 1989 în Europa de est, inclusiv în România.

 

Concluzia este că aceste evenimente au reafirmat valabilitatea acordurilor de la Ialta din 1945 cu doar o neînsemnată modificare: deplasarea cortinei de fier cu câteva sute de kilometri mai spre est.

 

Acordul de la Malta din 2-3 decembrie 1989 cuprindea, printre altele, şi înţelegerea dintre preşedinţii celor două superputeri, privitoare la intervenţiile pentru înlăturarea regimului politic din România care era o piedică în realizarea acestor înţelegeri.

 

Bush arăta, cu această ocazie, că statele membre ale NATO vor continua politica de restricţii în relaţiile lor cu România şi solicita URSS să procedeze în mod similar, mai ales prin reducerea livrărilor de ţiţei, gaz metan şi minereuri de fier.

 

Dictatorul de la Bucureşti primea, despre toate acestea, note informative din partea Securităţii dar el, probabil, nu mai era capabil sau, pur şi simplu, nu mai dorea să proceseze informaţiile.

 

A primit note informative şi în legătură cu poziţia preşedintelui american care „dorea să vadă lucrurile mişcându-se şi în România, Casa Albă fiind dispusă să execute toate presiunile necesare”.

 

Ştia şi despre afirmaţia ministrului de externe german, Hans Dietrich Geenscher, din septembrie 1989, c㠄în trei luni de zile în România se vor produce evenimente deosebit de importante”.

 

Nu-i era străină nici întâlnirea din 6 decembrie 1989 dintre Mihail Gorbaciov şi Francois Mitterand în care Franţa cerea URSS-ului să se opună reunificării Germaniei.( Doar evoluţiile ulterioare din anul 1990 au schimbat destinul Germaniei).

 

În cazul României, „Occidentul era mulţumit doar cu penetrarea pieţii româneşti iminentă în condiţiile previzibilei destabilizări ce ar fi urmat eliminării lui Ceauşescu”.

 

Deci nu exista, din partea occidentului, nici un interes pentru un regim capitalist în România, aceasta fiind lăsată mai departe în sfera de interes a Moscovei.

 

Sunt aduse dovezi că în Ungaria au fost organizate şi au funcţionat lagăre de pregătire a unor comandouri ce au acţionat la Timişoara, impulsionând revolta populară împotriva măsurilor de austeritate excesivă luate de regimul dictatorial.

 

În rememorarea evenimentelor din decembrie 1989-ianuarie 1990, dar şi de mai târziu, sunt aduse multe clarificări pe baza celor aproape o sută de surse documentare, precum şi pe interpretarea logică a diverselor situaţii expuse.

 

Sunt aduse dovezi că generalul Milea nu s-a sinucis ci a fost împuşcat, că acest fapt a fost momentul declanşării loviturii de stat.

 

A fost împuşcat de cei ce vroiau să declanşeze această lovitură.

 

Generalul ar fi ramas devotat lui Ceauşescu in ciuda zvonurilor care l-au derutat pana si pe Ceausescu. Milea nu ar fi vrut sa treaca de partea celor care organizau lovitura de stat.

 

Cei ce vroiau să pună mâna pe putere, în majoritate în slujba unor servicii secrete străine, (după cum s-a demonstrat în unul din capitolele precedente), l-au împuşcat.

 

Faptul s-a consumat în biroul colonelului Pârcălăbescu, comandantul gărzilor patriotice. unde generalul a intrat pentru a-şi suna soţia.

 

Nicoleta Milea, soţia generalului, a afirmat că, în timp ce vorbea cu soţul său, a auzit zgomotul unei lupte, apoi o împuşcătură.

 

Deci Milea a fost împuşcat, apoi nu i s-a acordat, timp de câteva ore, nicio îngrijire medicală ajutându-l, astfel, să moară.

 

Alte Capitole din lucrare sunt:

 

Sub protecţia armatei grupul Iliescu preia puterea;

 

Beneficiarii loviturii de stat se prezintă poporului prin intermediul televiziunii;

 

Declanşarea acţiunilor terorist-diversioniste, a unor asasinate şi sabotaje;

 

Armata preia securitatea;

 

Războiul radio electronic şi parapsihologic împotriva României;

 

Drumul Ceauşeştilor către moarte;

 

Încercări de lichidare a martorilor incomozi ai omorârii Cceauşeştilor, sunt la fel de interesante.

 

Sunt relevante subtitlurile din ultimul capitol:

 

Concluzii: Poporul român a fost neatent;

 

Modul în care s-a vărsat sângele în decembrie 1989;

 

Securitatea a avut propria ei poziţie în cadrul evenimentelor;

 

Evenimentele din decembrie 1989 au fost prezentate opiniei publice în mod fals;

 

Cartea se sfârşeşte cu o postfaţă a autorului în care este înserat un articol din ziarul „Timpul” scris la 10 iulie 1881 de M. Eminescu intitulat “Economiştii observă…”, articol ce se încheie astfel:

 

 

 

 

 

Certificat de handicap cu INCAPACITATE DE MUNCĂ şi venituri de 300 de milioane lei vechi pentru Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constiţionale

 

Augustin Zegrean, presedintele Curtii Constitionale, ridica lunar aproximativ 300 de milioane de lei. Prin mai multe artificii. Este posesorul unui certificat de handicap permanent, nerevizuibil. Astfel, in timp ce alte persoane sunt obligate, anual, sa treaca prin tot felul de comisiii pentru a li se reinnoi certificatul de handicap, Augustin Zegrean “si-a tras’ unul special pe masura unui presedinte al Curtii Constitutionale.

 

Apoi, pe seama acestui certificat de handicap cu incapacitate de munca, in care se precizeazaca are nevoie de “suport psiho-afectiv, Zegrean se pensioneaza cu zece ani mai devreme. Si cand pensionarilor li se ciunteau veniturile, Zegrean mai adauga la pensia de vreo 15 milioane lei vechi inca una, pensia de serviciu, ajungand la peste 100 milioane lei vechi. Dar veniturile lui Zegream nu se limiteaza la pensii. La aceasta se mai adauga si salariul de la Curtea Constitionala, plus venituri ca actionar la mai multe societati, in buzunarul lui Augustin Zegrean intrand lunar aproape 300 milioane de lei vechi

 

Aseara la emisiunea “Sinteza zilei, Alexandru Atanasiu, fost ministru al muncii, a precizat ca handicapul de gradul II de invaliditate, in care se incadreaza presedintele Augustin Zegrean, il exclude de la exercitarea de activitati. Si, evident, in aceste conditii se pune intrebarea daca Augustin Zegream mai poate fi presedinte al Curtii Constitionale.

 

 

Arme satanice … Dr. Vasile Astarastoae avertiza inca din anul 2011 despre pericolul Cardului de sanatate cu microcip  pentru siguranta oamenilor

 

Cardul de sanatate cu microcip – un adevarat pericol pentru siguranta oamenilor vor sa fie introduse in mod abuziv de Guvernul Masonic al Romaniei, printr-o directiva a Uniunii Fasciste Europene incepand din 2014 la nivel national! Un medic important din Romania denunta in mod public pericolul acestor carduri de sanatate!

Inca din anul 2011 penibilul Guvern Masonic al Romaniei incepuse deja sa implementeze tot felul de dezbateri “publice democratice” cu privire la acest card de sanatate. Desi piticul de Emil Boc spunea ca pana la sfarsitul anului 2011 toti vor avea un astfel de card, se pare ca nu s-a intamplat acest lucru datorita faptului ca nu toti romanii sint prosti si manipulabili, exact cum vedeti si in cazul Rosiei Montane ori a Gazelor de Sist.

Acum sintem in 2013 si Uniunea Fascista Europeana a dat niste directive (ordine) catre Guvernul Masonic al Romaniei pentru a impune naibii o data aceste carduri. O sa va intrebati “cine este UE sa ne impuna?”, cine este? Pai voi ce credeati ca inseamna Uniunea Europeana? Centralizarea treptata, in mod lin, nu rapid, dar precisa a puterii planetare dirijand-o catre un Unic Guvern Mondial cu o Noua Ordine Mondiala, cum spunea vicepresedintele american Joe Biden in aprilie 2013.

 

Cand Romania a fost bagata in UE de ticalosii din Guvern, acestia au semnat cu litera de lege ca “vor ceda din suveranitate”, caci asta inseamna toata aceasta Uniune. Vad la TV cum tot felul de naivi, unii dintre ei cunoscatori ai pericolului vorbesc despre nevoia de a avea Spatiu Schengen. O intreaga propaganda, acesat insemnat stergerea granitelor si existenta unui super-stat, caci parintii fondatori ai Uniunii Europene, gen Jean Monet au stiu ceea ce va urma.

 

Dr. Vasile Astarastoae avertiza inca din anul 2011 despre pericolul acestor carduri, invocand pericolul hack-uirii acestora:ck

 

“Cardurile de asigurări de sănătate reprezintă o lipsă de protecţie a informaţiilor strict personale, iar dosarul patologic al pacientului nu trebuie trecut pe acestea, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Vasile Astărăstoae.În timp ce dr. Marius Filip, de la Direcţia Generală Evaluare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), susţine că introducerea cardului de asigurări de sănătate va reduce considerabil birocraţia, iar spargerea datelor de pe acesta necesită o perioadă îndelungată de timp, de aproape 300 de luni, Astărăstoae este de altă părere.

 

“Consider că nu există sistem pe care hackerii să nu-l poată sparge într-un timp foarte scurt. Nu vreau să bag panică în rândul populaţiei, dar dacă acest card va fi introdus, cei care susţin acest demers trebuie să îşi asume pe deplin responsabilitatea pentru efectele ce pot apărea. Orice elemente referitoare la patologia pacientului trebuie trecute pe card numai cu acceptul acestuia”, a punctat Vasile Astărăstoae.

 

Cardurile naţionale de sănătate se vor emite individual, pentru fiecare asigurat având vârsta de minimum 14 ani. Cipul cardului de sănătate ar urma să conţină date privind istoricul medical al titularului, dovada achitării contribuţiilor pentru sănătate, grupa sanguină, RH-ul, precum şi dispoziţia sa privind donarea de organe. Cardurile de sănătate ar putea deveni operaţionale din 2011.”[1]

 

Istoricul medical nu trebuie sa fie pe carduri! Si nici card-urile!

 

Evenimentul Zilei, desi e mai conservator din fire, datorita sefilor sai masoni care au facut pact cu Gold Corporation spre a prostii lumea, mai arunca cateodata o stire adevarata printre alte stiri false. Insa de data asta a aruncat o stire adevarata in care se prezinta problema uriasa in cadrul acestor card-uri:

 

“Scandalul cardurilor de sănătate revine. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, consideră că acesta este „un instrument periculos pentru societate și democrație”. Actul nu ar trebui să conțină tot istoricul medical al unei persoane, pentru că datele ar putea fi folosite împotriva acesteia.

Promisiunile datează de pe vremea ministrului Cseke Attila

 

Astărăstoare a declarat, aseară, în cadrul unei întâlniri cu medicii bistrițeni, că va lupta ca aceste carduri să nu conțină istoricul medical al pacientului.

 

„La nivel european, inclusiv Consiliul Europei a atras atenția că nu este bine să concentram datele și, mai mult, chiar există o declarație a Comitetului privind Drepturile Omului în care se spune că lupta împotriva corupției și terorismului nu trebuie să fie un motiv pentru care să facem abuz de informații pe sisteme informatice, pentru că ele pot duce la o limitare a democrației și a libertății”, a afirmat președintele CMR.

 

În accepțiunea acestuia, cardurile de sănătate trebuie să conțină doar informații care țin de controlul financiar, nume, prenume, calitatea de asigurat a pacientului și prescrierile care s-au făcut pe numele acestei și care au fost decontate de Casa de asigurări.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat, în 19 decembrie 2012, primele carduri electronice, în cadrul unui program-pilot care a funcționat la Arad. La nivel național, sistemul de carduri electronice va fi implementat cel mai probabil din 2014. http://blogosfera.piatza.net/fara-secrete/cardul-de-sanatate-cu-microcip-un-adevarat-pericol-pentru-siguranta-oamenilor-vor-sa-fie-introduse-in-mod-abuziv-de-guvernul-masonic-al-romaniei-printr-o-directiva-a-uniunii-fasciste-europe/

 

Depre cardul de sanatate cu CIP

 

 

 

 

 

Acestea sunt informaţiile din microcipul cardului:

 

– numele, prenumele şi CNP-ul asiguratului;

 

– codul unic de identificare în sistemul de asigurări;

 

– numărul cardului naţional de sănătate;

 

– diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;

 

– grupa sanguină şi RH-ul;

 

– acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe după deces;

 

– numele medicului de familie şi datele lui de contact.

 

* Citiţi şi spuneţi şi altora, poate aşa realizăm cât este de grav ceea ce ni se întâmplă, fără informarea corectă şi fără acordul nostru.

 

Incepem prin prezentarea opiniei unui medic român, nu unul oricare, despre cardul de sănătate:

 

Dr. Vasile Astărastoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România declară:

– Cardul de sănătate cu microcip este un abuz din partea statului şi comporta riscuri pe toate planurile !!!

 

– Cardul este numai APARENT in favoarea asiguraţilor.

 

– Este periculos sa fie puse informaţiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta nu este protejat . Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate sa afle tot. Acest lucru violează

drepturile la intimitate si la demnitate ale persoanei si poate sa aduca mari prejudicii. Există o presiune imensă din parteafirmelor de asigurări pentru a deveni legal accesul la informaţiile despre sănătatea oamenilor.

 

– Forţa financiara uriaşă a acestor “rechini” face ca datele despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei pe birou pentru ca ei sa ştie dacă fac sau nu poliţele de asigurare şi la ce preţ .

 

– Există riscul discriminării persoanelor, pe baza informaţiilor personale asupra stării de sănătate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt protejate.

– Datele medicale pot sa fie utilizate inclusiv pentru a distruge o persoana , mai ales intr-o societate conflictuală ca cea din România!!!

 

– Este o incercare de abuz din partea statului si nu exista dezbateri publice !!!

– Se introduce o noua taxa , fara ca populaţia sa fie intrebata, deşi românii plătesc asigurările de sănătate.

 

– In privinţa donării de organe : vom intra in circuitul european şi vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări.

 

– Cui vor folosi organele luate de la romani ??? Ce bani si ce organizaţii sunt in joc ???

 

– Cine va apăra “prostimea” de cei care vor dori să le comercializeze organele, pe milioane şi milioane de euro sau dolari ?

 

– Ca să înţelegem mai bine: in Spania (unde exista acordul prezumat din partea familiei pentru prelevarea de organe), s-a ajuns la puternice discriminări împotriva imigranţilor , care nu au familiile alături de ei.

 

– Deci nu are cine să-i apere de reţelele de “transplant de organe” !!!

 

– Exista un comerţ ilicit de organe de transplant , este dovedit, iar acordul prezumat, aşa cum este prevăzut în România, ridică mari semne de întrebare.

 

– Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. XX, vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri in în domeniul psihiatric. Si în cazul transplantului de organe tot medicii pot sa ajunga la abuzuri daca legea si autorităţile permit şi încurajează. Cardul cu microcip asta face !!!

 

– Ultimul exemplu este A1H1 ( gripa porcină ). In acest moment s-a dovedit ca cei care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele care au produs vaccinurile .

 

– Cardul de sănătate cu microcip (putea sa fie si o varianta fără) creează mari dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale .

 

– Cardul de sănătate este “arma” cu care guvernanţii vor să scoată de la români sume uriaşe de bani, un “ furt al secolului ” săvârşit în dauna celor care plătesc legal asigurările de sănătate, dar NU VOR CARD DE SĂNĂTATE!!!

 

– Decizia guvernanţilor noştri, pe care nu o contestă vehement nici televiziunile, nici opoziţia parlamentară, este halucinantă:CEI CARE PLĂTESC DIN SALARIU SAU PENSIE SERVICIILE MEDICALE DE STAT, DAR NU VOR CARD DE SĂNĂTATE, VOR PLĂTI TOATE SERVICIILE MEDICALE DE CARE AU NEVOIE !!!

 

– Altfel spus, românii care nu vor cardul cu microcip vor plătide 2 ori asistenţa medicală.

 

– Şi românii tac, românii se uită cum începe un nou jaf naţional şi stau ca mieii la tăiere .

 

– Televiziunile vorbesc de Egipt, politicienii se bat pentru funcţii în Parlament . Ce minunăţie de neam suntem!!!

– Potrivit hotărârii de Guvern, contravaloarea cardului de sănătate va fi suportată de asigurat, adică si obligatoriu şi plătit de “prostime”!!!

– Medicii de familie vor trebui să plătească şi ei pentru cititoarele de carduri şi să aibă şi internet de banda largă pentru a avea legătură cu sistemul informatic !!!

 

 

 

 

 

 • Supravegherea individului si colectarea unor date personale

 

Daca identitatea personala este pusa in legatura cu codurile unice ale unor etichete RFID, indivizii pot fi monitorizati si se pot obtine date personale despre ei, fara ca acestia sa stie si fara sa li se ceara acordul cu privire la astfel de actiuni. De exemplu, o eticheta RFID incastrata intr-un pantof poate servi pur si simplu ca mijloc de identificare a persoanei care poarta acei pantofi. Chiar si daca informatia obtinuta astfel este generica, identificarea articolelor pe care oamenii le poarta sau le imbraca ii poate asocia cu diverse evenimente particulare, cum ar fi de exemplu un miting politic.“

 

Securitatea statului

 

Pe masura ce statul politienesc corporatist isi dezvaluie tot mai mult tentaculele in SUA, nu ar trebui sa ne mire faptul ca birocratii ce se ocupa cu securitatea ridica in slavi „beneficiile“ dispozitivelor RFID, in ceea ce priveste „securitatea statului“. Nu trebuie sa fi un geniu sa intelegi ca atunci cand faci legatura dintre acestea si masivele baze de date comerciale, cat si bazele de date intocmite de cele 16 agentii de informatii diferite – cum ar fi de exemplu Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE), agentie ce hraneste monstruosul sistem guvernamental de supraveghere cu numele celor suspectati de „terorism“ – arhitectura unui vast proiect totalitar a ajuns din stadiul de idee, pe strazi, in realitatea de zi cu zi.

Asa cum s-a putut vedea si in cadrul reprimarii protestelor pasnice de la Conventia Republicana Nationala din St. Paul, Minnesota, strategia „razboiului preemptiv“ a inceput deja sa fie aplicata. (Tom Eley, RNC in doua orase: opt protestatari au fost acuzati de terorism in baza a Patriot Act, WSWS, 6 septembrie 2008, http://www.wsws.org/articles/2008/sep2008/poli-s06.shtml)

 

RFID, AIM si biometriaaa

 

Dispozitivele RFID sunt comparate cu codurile de bare de pe produsele de larg consum, dar ceea ce promoterii industriali cum ar fi de exemplu Association for Automatic Identification and Mobility (AAIM) uita sa mentioneze in cadrul propagandei pe care o fac dispozitivelor RFID este ca informatia care este inmagazinata intr-un pasaport sau carnet de conducere poate fi cu usurinta furata de catre orice persoana care detine un dispozitiv de citire (vanzatori, agenti de securitate, criminali, etc.) fara macar ca detinatorul sa stie ca este monitorizat si ca informatie aflata in deplina „siguranta“ este de fapt furata. Conform unei prezentari de pe site-ul AAIM: „Tehnologiile de Identificare Automata si Mobilitate“ (Automatic Identification and Mobility – AIM) sunt o familie de tehnologii diferite ce au toate un scop comun, acela de a identifica, monitoriza, inregistra, inmagazina si comunica informatii esentiale de natura personala, informatii legate de produse sau informatii necesare in cadrul unei companii.

In cele mai multe cazuri, tehnologiile AIM reprezinta partea frontala a programelor de securitate ale unei firme, avand rolul de a colectiona rapid si sigur o serie de informatii“ (AAIM,http://www.aimglobal.org/ technologies/).

In cadrul acestei „familii de tehnologii“, multe au potentialul de a fi utilizate in moduri complet diferite; adica, aceeasi tehnologie care poate monitoriza un palet de bauturi racoritoare poate de asemenea fi folosita pentru monitorizarea unui om.

Intr-adevar, AAIM face reclama biometricii drept o „metoda automata de recunoastere a unei persoane pe baza unor caracteristici fiziologice sau comportamentale“. Acest lucru este foarte important, din moment ce „nevoia folosirii metodelor biometrice se face simtita intr-o multime de state, in cadrul administratiilor locale, in cadrul armatei si in cadrul firmelor private.“

Cand sunt folosite individual sau impreuna cu dispozitivele RFID, tehnologiile biometrice sunt „programate sa patrunda in aproape toate aspectele economiei si a vietii de zi cu zi.“ (AAIM,http://www.aimglobal.org/ technologies/biometrics). Halal „revolutie“.

 

„Unitatea de monitorizare individuala“ IBMas

 

Industria a primit un puternic imbold din partea statului cand Serviciul Administrativ Guvernamental a emis un memorandum in decembrie 2004, care indemna conducatorii tuturor agentiilor federale „sa analizeze actiunile ce pot fi intreprinse pentru ca industria RFID sa avanseze“. (http://www.spychips.com/ press-releases/gsa-document.html). Un exemplu de spirit „inventiv“ capitalist sau o alta invazie insidioasa a vietii noastre private?

 

In anul 2006, IBM a obtinut un patent care va fi folosit pentru monitorizarea si obtinerea de informatii despre un consumator, pe masura ce acesta se deplaseaza printr-un magazin, chiar daca accesul la bazele de date comerciale este strict limitat. Cand vine insa vorba de supravegherea si obtinerea de informatii despre un grup de oameni – de exemplu pentru a fi exterminati in masa la comanda nazistilor – concernul IBM are o pozitie unica.

 

In uimitoarea lucrare publicata in anul 2001 de jurnalistul de investigatie Edwin Black, numita „IBM si Holocaustul“, sunt explorate tehnologiile ce au contribuit la masacrarea a atat de multi evrei, comunisti, tigani si homosexuali. Autorul arata cum incepand din 1933, concernul IBM si sucursalele sale au creat „solutii“ tehnologice care au ajutat la identificarea persoanelor „indezirabile“ pentru a li se putea confisca rapid si eficient bunurile, a fi deportati, dusi la munca silnica si in cele din urma ucisi. („IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between Nazi Germany and America’s Most Powerful Corporation“, Crown, New York, 2001, pp. 7-8, extrase din aceasta puteti gasi la:http://www.ibmandtheholocaust.com/ excerpts.php)

Acesta este un cumplit ecou al regimului politienesc ce a fost pus in scena in zilele noastre impotriva musulmanilor si a „extremistilor“ de stanga de coruptul regim politic al lui Bush, in „exaltata“ sa incercare de a face ca America sa fie „in siguranta“, urmand astfel si mai departe obiectivul capitalist si imperialist al unei dominatii globale.

 

Asa cum observa si analistul pe probleme de securitate si viata privata, Katherine Albrecht in descrierea patentului IBM de Identificare si monitorizare a persoanelor prin intermediul utilizarii unor etichete RFID in interiorul magazinelor: „Acesta descrie intr-un mod sec, potentialul dispozitivelor RFID de a asigura o buna monitorizare, intr-o lume in care dispozitive de citire RFID (cuplate la o retea), numite «unitati de supraveghere a persoanelor» vor fi incorporate practic pretutindeni – in magazine, aeroporturi, trenuri, statii de autobuze, lifturi, avioane, arene sportive, teatre, muzee – pentru a supraveghea indeaproape miscarile oamenilor“ (How RFID Tags Could Be Used to Track Unsuspecting People, Scientific American, august 2008, http://www. sciam.com/article.cfm?id=how-rfid-tagscould- be-used)

Conform patentului citat de Albrecht, pe masura ce un individ se deplaseaza printr-un magazin sau printr-un oras: „Un cititor RFID … scaneaza dispozitivul RFID aflat asupra persoanei ce se doreste a fi monitorizata… Pe masura ce aceasta persoana se deplaseaza prin magazin, diverse dispozitive de citire a etichetelor RFID, plasate peste tot in magazin preiau semnalele radio provenite de la dispozitivul RFID aflat asupra persoanei, astfel ca miscarile acesteia sunt monitorizate pe baza acestor detectii…«Unitatile de supraveghere a persoanelor» pot inregistra diversele locuri pe care persoana in cauza le-a vizitat, cat si timpul petrecut acolo“.

Chiar si in situatia in care nu sunt stocate in eticheta RFID nici un fel de informatii private, acest lucru nu constituie o problema, explica IBM, deoarece „aceste informatii personale vor fi obtinute atunci cand persoana in cauza isi utilizeaza cartea de credit“. Asa cum subliniaza si Albrecht, legatura dintre un cod RFID unic si identitatea unei persoane „trebuie sa fie realizata doar o singura data pentru ca si cardul sa serveasca ulterior drept un indiciu pentru identitatea persoanei“.

 

Supravegherea populatiei in China si in SUAbbb

 

Daca partenerul cel mai important al Americii in domeniul comertului si uneori rivalul geopolitic in lupta pentru acapararea resurselor lumii – China, ne poate oferi o indicatie in privinta directiei in care vor evolua in viitorul apropiat tehnologiile de supraveghere datorita „miracolului pietei“, atunci cortina drepturilor individuale si a dreptului la viata privata va disparea curand. Albrecht scrie: „De exemplu, cardurile de identitate din China contin o cantitate de informatii private pe care cea mai mare parte a oamenilor ar considera-o socanta, incluzand aici: trecutul medical, ocupatia, religia, etnia si chiar si numele si numarul de telefon al angajatorului detinatorului de card.

Ceea ce este si mai amenintator, este faptul ca aceste carduri reprezinta doar o componenta dintr-un proiect mai mare, ce urmareste in final supravegherea intregului teritoriu al Chinei, utilizandu-se in acest sens cele mai avansate tehnologii existente la ora actuala.

Michael Lin, vicepresedinte la China Public Security Technology, o companie privata ce furnizeaza carduri RFID pentru acest program, a descris fara sovaiala pentru publicatia New York Times aceste carduri drept «o cale prin care guvernul va putea sa controleze populatia in viitor». Si chiar daca guvernele nu vor utiliza imensul potential de supraveghere pe care il prezinta noile carduri de identitate dotate cu dispozitive RFID, exista deja dovezi clare care arata ca diverse corporatii vor face acest lucru“.

Nu sunt de acord cu Albrecht intr-un singur punct: guvernele, in particular marile corporatii, cu siguranta vor utiliza imensul potential de supraveghere a populatiei, pe care il ofera dispozitivele de tip RFID. De exemplu, in martie 2005, Senate Republican High Tech Task Force, a laudat posibilele aplicatii ale dispozitivelor RFID, considerandu-le drept „noi tehnologii, extrem de interesante“, ce „promit foarte mult pentru economia americana“.

 

In acest spirit, ei au declarat ca vor „proteja“ tehnologiile RFID de diversele reglementari si legislatii (http:// republican.senate.gov/httf/)

In conditiile in care se contureaza o mare criza economica, un numar tot mai mare de someri, datorii ametitoare, prabusirea pietelor financiare si continuarea razboaielor de ocupatie din Irak si Afganistan, imperialismul american, in incercarea de proptire a imperiului ce e pe cale sa se prabuseasca, va continua sa utilizeze metodele totalitare de guvernare, pe care le-a introdus in „razboiul impotriva terorii“. Introducerea pasapoartelor si a carnetelor de conducere dotate cu dispozitive RFID, ce au ca scop supravegherea populatiei si reprimarea politica a populatiei americane, este doar o urmare a acestui fapt.   piatza.net

 

 

 

SCOPUL CRIZEI: Un STAT mondial, un presedinte unic, o armata unica

 

by searchnewsglobal

Imagine  Criza trece ca o plaga de la un stat la altul, spre disperarea oamenilor. Insa pericolul cel mai mare care ne ameninta nu este lipsa hranei, ci capcana in care vor sa cadem cei ce au planuit CRIZA, aceea de a protesta pe strazi si de a crea haos. In acel moment, statul va fi nevoit sa foloseasca arme si sa impuna noile metode de securizare (cip-uri RFID, camere de supraveghere). Daca MAREA CRIZA va avea loc si situatia va degenera la nivel mondial, atunci tot un STAT va fi nevoit sa ia masuri. Tot mai multe voci vorbesc in aceste zile de aceasta posibila “solutie”, cat si de persoana care ar putea ocupa functia de presedinte a unui STAT MONDIAL. Iata cateva articole pe aceasta tema:

 

Criza financiara severa care a ingenuncheat multe state din intreaga lume a adus in discutie una dintre teoriile conspiratiei indelung comentate: organizatia Noua Ordine Mondiala. Motivul? Dupa cum sustin unii politicieni, e cel mai bun moment ca tarile afectate de criza sa se supuna unui guvern unic al planetei, care ii promite salvarea.

Cine ar fi liderul suprem? Conform unor teoreticieni si politicieni, cel care ar conduce Noua Ordine Mondiala ar fi nimeni altul decat Barack Obama, presedintele SUA. Ce e, de fapt, Noua Ordine Mondiala (NOM)? Nimeni nu a confirmat vreodata existenta ei, insa din ce in ce mai multe voci sustin cu tarie ca exista o “grupare” bine organizata de lideri mondiali, bancheri, personalitati religioase si afaceristi de top care vor un “pamant unit”. Senatul SUA vrea sa controleze ajutorul FMI pentru tarile indatorate

 

Cu 94 de voturi „pentru” si niciunul „impotriva”, senatorii americani au aprobat un amendament destinat sa blocheze ajutoarele deblocate de Fondul Monetar International (FMI), precum cel destinat Greciei, in absenta unor garantii de rambursare. Documentul, anexa la vasta reforma a sistemului financiar al SUA, a fost elaborat din initiativa republicanului John Cornyn.

Textul cere Administratiei presedintelui Barack Obama sa evalueze daca fondurile alocate de FMI unui stat a carui datorie depaseste produsul lui intern brut pot fi restituite. In cazul in care Casa Alba nu ofera o asemenea garantie, amendamentul mentionat o obliga sa se opuna acordarii sprijinului solicitat. Criza si pandemiile ne apropie de „guvernarea mondiala”

 

Directorul Fondului Monetar International, Dominique Strauss-Kahn, spune ca marea criza care ne bantuie este si “o oportunitate”

 

Haosul financiar mondial ar putea facilita crearea unei “noi monede mondiale si a unei banci centrale mondiale”, afirma directorul FMI. […]„Istoria ne invata ca omenirea nu evolueaza semnificativ decat atunci cand ii e, intr-adevar, frica”. […] Iata la ce sunt bune pandemiile si crizele, dar si terorismul international, si incalzirea globala. Adica: (si) prin toate acestea, catre un guvern mondial. Caci toate acestea ofera „oportunitati”  IN ATENTIA REVOLUTIONARILOR…

 

PAPUSARII au declansat voit criza (Criza financiara din SUA, etapa principala in edificarea NOII ORDINI MONDIALE), pentru a urma masive miscari de strada, foamete si razboi, pentru ca tot ei sa pregateasca revolutia ce va aduce „salvatorul”, pe antihrist, ce nu va figura in ochii multimilor ca un dictator venit in fruntea unei mega structuri statale totalitare, ci ca un minunat invatator carismatic, aducator de iubire si pace … ce-i scapa de toate necazurile: DIAVOLUL este REVOLUTIONAR.Ce este, de fapt, Noua Ordine Mondiala? In ultimii zece ani, sintagma «noua ordine mondiala» a cunoscut o larga circulatie in mass media occidentala odata cu «lansarea» sa de catre fostul presedinte american George Bush. In discursul din 11 septembrie 1990, pronuntat intr-o sesiune a Congresului american, George Bush rostea profetic: «Out of these troubled times, our… objective – a new world order – can emerge… Today, that new world is struggling to be born, a world quite different from the one we have known» (Din mijlocul acestor timpuri tulburi, obiectivul nostru – o noua ordine mondiala – poate sa apara…

 

Astazi acea lume noua se chinuie sa se nasca, o lume mult diferita de cea pe care o cunoastem). Intr-un alt discurs din 16 ianuarie 1991, fostul presedinte american se referea la o «noua ordine mondiala» in care «domnia legii sa guverneze natiunile», iar «Organizatia Natiunilor Unite, devenita credibila, sa-si foloseasca rolul sau de mentinere a pacii cu scopul de a implini promisiunea si viziunea fondatorilor Natiunilor Unite».

In discursul rostit in fata Natiunilor Unite din 7 decembrie 1988, Gorbaciov se referea si el la o noua ordine mondiala sub umbrela protectoare a unui ONU consolidat: «Viitorul progres global este posibil acum doar printr-o ajungere la un consens universal in actiunile intreprinse in vederea constituirii unei noi ordini mondiale». Daca George Bush nu a clarificat in luarile sale de pozitie sensul sintagmei «domnia legii», Gorbaciov nu a lasat loc nici unui dubiu. In aceeasi cuvantare, rostita in fata Adunarii Generale a ONU, presedintele Uniunii Sovietice dadea glas noului ideal al perestroicii:«Idealul nostru este o comunitate mondiala de state bazate pe domnia legii, state care sa-si subordoneze activitatile de politica externa legii internationale». Uniunea Sovietica se prabuseste, dar idealurile gorbacioviene incep sa se materializeze; in anii ’90, suveranitatea nationala devine subit un concept anacronic. Boutros Boutros-Ghali, fostul secretar general al ONU, in documentul «O Agenda pentru pace» (iunie 1992) afirma fara nici un echivoc: «Timpul suveranitatii absolute si exclusive a trecut». (In treacat fie spus, articolul 2, Sectia 7 a Cartei Natiunilor Unite interzice interventia ONU in «chestiuni care tin in mod esential de jurisdictia interna a fiecarui stat»).

Obama, strategia Cloward-Piven, şi Noua Ordine Mondială

 

ImaginePe 9 Martie, Brannon Howse de la Worldview Radio l-a intervievat pe autorul James Simpson. Intitulat “Barack Obama ne distruge economia intenţionat”, interviul lui Howse adresat lui Simpson s-a referit la profesorii Richard Andrew Cloward şi Frances Fox Piven de la Universitatea Columbia care au scris un articol în 1966 pentru revista The Nation. “Articolul a fost publicat pe 2 Mai 1966 şi a expus ceea ce este cunoscut ca Strategia Cloward-Piven. Planul atrage după sine distrugerea capitalismului în America prin creşterea bunăstării până la punctul de colaps al economiei pentru ca apoi să fie implementat socialismul prin naţionalizarea multor instituţii private”, explică un rezumat de pe website-ul Worldview Radio. „Cloward şi Piven l-au studiat pe Saul Alinsky, la fel ca şi Hillary Clinton şi Preşedintele Obama” .

 

Alinsky este considerat ca fiind întemeietorul organizării comunităţii moderne în America. Învăţăturile lui Alinsky l-au influenţat pe Obama încă de timpuriu în cariera lui de organizator al comunităţii din sudul indepartatului Chicago. Obama a lucrat pentru proiectul de dezvoltare a comunităţilor al lui Gerald Kellman unde a învăţat şi a predat metodele lui Alinsky de organizare a comunităţilor. Obama va lucra mai târziu pentru ACORN (the Association of Community Organizations for Reform Now).

Potivit lui Sol Stern de la Institutul Manhattan, ACORN este un succesor modern al radicalei “Noua Stângă” din anii 1960 şi ca scop ca “agenda anti-capitalismului din anii 1960” să fie implementată prin “socialism autoritarist nedeghizat”.

Este un marca a “socialismului autoritarist nedeghizat” susuţinut de instituţii. După cum a relatat Union News în octombrie anul trecut, ACORN a primit finanţare de la Fundaţia Robin Hood, o donaţie caritabilă – în valoare de 9,859,453$ – a lui George Soros, adept al globalismului, şi fundaţia lui de caritate Soros Fund.

“Soros este partea vizibilă a unei reţele vaste şi maliţioase de interese financiare pivate, controlată de familiile conducătoare, regale si aristocrate ale Europei, care îşi are centrul în Casa Britanică de Winsdor”, scrie William Engdahl.1t

În conformitate cu Engdahl, Soros „este parte strâns legata de o mafie financiară – mafie, in sensul unei masonerii secrete – ca fraternitate a unor familii care urmăresc ţeluri comune” .

Aşa cum a documentat Antony Sutton (Wall Street & Revoluţia Bolşevică), izvorul “socialismului autoritarist” a fost creat şi susţinut cu generozitate de către bancheri. “Implicarea familiei Rockefeller cu presupuşii lor duşmani de moarte, comuniştii datează de la Revoluţia Bolşevică”, notează Gary Allen (Nimeni nu îndrăzneşte să o numească Conspiraţie, capitolul 6). “Oameni bine informaţi din CFR – Rezerva Federală, au început să facă presiuni ca Rusia comunistă să îşi deschidă porţile comercianţilor U.S. imediat dupa revoluţie”.

În completare, bankerii au sprijinit „comunismul” în Statele Unite. Având în vedere toate acestea, nu ar fii trebuit să surprindă pe nimeni că a fost publicată “Strategia Clower-Piven” anti-comunistă de către The Nation, o revistă cu conexiuni bine ştiute cu CIA. Ca şi cercetător, Bob Feldman notează, The Nation este în strânsă legătură cu National Endowment for Democracy, un grup de acţiune al CIA implicat în destabilizarea ţărilor din lumea întreagă prin intermediul “revoluţiilor colorate”. CIA are un istoric al colaborării cu Ford Fundation (a se vedea James Petras:”Fundaţia Ford şi CIA: un caz documentat de colaborare filantropică cu poliţia secretă”).

În 1954, Rowan Gaither de la Ford Fundation i-a spus lui Norman Dodd de la Reese Commission că “directiva sub care operăm este aceea că ne vom folosi puterea de a oferi subvenţii pentru a altera viaţa în Statele Unite astfel încât să putem confortabil să ne unim cu Uniunea Sovietică”.

Această unire cu Uniunea Sovietică (sau mai exact “socialism autoritarist”) nu are nimic de-a face cu felul de comunismul învăţat din manualele de la şcoală – o dictatură a proletariatului şi a muncitorilor – ci mai degrabă este un sistem de control autoritarist inventat de bancheri şi de elita globală. “Această revoluţie nouă şi desăvârşită pe care o considerăm poate fi definită în câteva cuvinte. Este… indiscutabil socialism mondial planificat ştiinţific şi fără ezitare”, a scris H.G.Wells în Noua Ordine Mondială.

Este o greşeală să credem că Strategia Clower-Piven este o schemă pregătită de academicieni marxişti ai Noii Stângi dedicaţi distrugerii capitalismului în numele unui umanitarism vag definit. De fapt, “distrugerea capitalismului din America prin creşterea ajutoarelor sociale până la punctul de colaps al economiei, iar apoi implementarea socialismului prin naţionalizarea multor instituţii private” este un plan meticulos al unei parţi al elitei globale pentru a-şi consolida puterea şi pentru distrugerea opoziţiei.

Nu are nici o legatura cu eliberarea proletariatului, dimpotrivă este vorba despre subjugarea acestuia bancherilor implicati in „socialismu mondial, planificat ştiinţific şi fără ezitare” şi gândit pentru a transforma planeta întro închisoare tehnologizată controlată de către un bancher. Cititi și MAREA ZECIUIALĂ EUROPEANĂ http://dantanasescu.ro/2014/03/13/marea-zeciuiala-europeana.html

 

surse :

 

gandeste.org

 

 

 

 

Spurcaciunea se adevereste:VATICANUL vrea o NOUA ORDINE MONDIALA

 

Imagine   De-a lungul anilor, in Vatican s-au infiltrat Illuminati. Acest fapt este usor de dovedit, deoarece in 1738 Papa Clement al XII-lea a emis un ordin papal care spunea ca orice catolic care va deveni mason va fi excomunicat – o pedeapsa extrem de serioasa. In 1884, Papa Leon al XIII-lea a emis o proclamatie in care se afirma ca Masoneria era una dintre societatile secrete care incerca sa “reinvie obiceiurile paganilor” si sa “stabileasca regatul lui Satan pe pamant”.

 

In cartea sa “Crucea franta”, Piers Compton urmareste infiltrarea Illuminati in Biserica Catolica. El a fost cel care a inteles ce inseamna ochiul a-tot-vazator din interiorul triunghiului, care a fost folosit ca sigiliu la Congresul impartasaniei de la Philadelphia din 1976, ca timbru emis de Vatican in 1978, anuntand astfel victoria finala a organizatiei Illuminati asupra lumii. Domnul Compton afirma ca Papa Ioan al XXIII-lea avea incrustat pe crucea personala “ochiul a-tot-vazator introdus intr-un triunghi”. Compton este convins ca sute de preoti catolici, episcopi si cardinali sunt membri ai societatilor secrete.

 

“Jurnalul Italiei” citeaza un articol care contine o lista cu mai mult de 70 de persoane oficiale ale Vaticanului, inclusiv secretarul particular al Papei Paul al VI-lea, directorul general al postului de radio al Vaticanului, Arhiepiscopul de Florenta, prelatul de Milano, editorul asistent al ziarului Vaticanului, cativa episcopi italieni si abatele Ordinului St. Benedict. Acestia sunt numai cei cunoscuti in Italia.

 

Parerea generala este ca si fostul papa, Ioan Paul al II-lea este membru Illuminati. Cea mai buna dovada a infiltrarii este faptul ca pe 27 noiembrie 1983, Papa a retractat toate interdictiile impotriva Francmasoneriei si a permis catolicilor, dupa cateva sute de ani, sa devina din nou membri ai societatilor secrete, fara sa se teama ca vor fi excomunicati. Se pare ca Illuminati si-au atins scopul, reusind sa-si puna omul lor la carma papalitatii. Daca este asa, Noua Ordine Mondiala nu este departe. Acum este momentul.

 

 

 

Vaticanul a cerut, o reformă radicală a sistemului financiar mondial, inclusiv crearea unei autorităţi politice globale care să administreze economia şi a unei bănci centrale mondiale.

 

Propunerea, înaintată luni de Consiliul Pontifical pentru Justiţie şi Pace al Vaticanului, urmează unui enciclice, mesaj adresat tuturor catolicilor, a Papei Benedict al XVI-lea din 2009, care a denunţat mentalitatea profitului cu orice costuri ca fiind responsabilă de prăbuşirea financiară.

Noul document subliniază că “economia are nevoie de etică” şi sugerează ca procesul de reformă să înceapă cu Organizaţia Naţiunilor Unite ca punct de referinţă.

Vaticanul cere înfiinţarea “unei autorităţi publice globale” şi a unei ‘bănci centrale mondiale” care să conducă sectorul financiar, întrucât acesta a devenit depăşit şi deseori ineficient în a face faţă crizelor.

 

O astfel de autoritate ar trebui să înceapă cu Naţiunile Unite ca punct de referinţă, dar să devină mai târziu independentă, şi să aibă puterea de a împiedica ţările bogate să exercite “o putere excesivă asupra statelor mici”.

FMI nu mai are forţa sau abilitatea de a stabiliza sistemul financiar mondial prin reglarea lichidităţilor şi nu mai poate veghea asupra riscurilor asumate de sectorul financiar.

Lumea are nevoie de “un set minim de reguli comune pentru adminitrarea pieţei financiare mondiale” şi de “o formă de management monetar la nivel global”.

“În fapt, se poate observa o necesitate tot mai mare pentru un organism care să îndeplinească funcţiile unui fel de «bancă centrală» care reglează sistemul şi fluxul tranzacţiilor monetare similar băncilor naţionale”, potrivit experţilor Vaticanului.

În document, care a fost prezentat luni într-o conferinţă de presă, se recunoaşte că astfel de schimbări vor întâmpina rezistenţă şi se pot face în câţiva ani.

 

P.S. De ce am rămas şocat de această ştire? Pentru că se folosesc termeni asemănători cu cei ai organizaţiei Illuminati şi a Ocultei Mondiale: “noua ordine mondială economică” a Papei se inspiră, bineînţeles din “noua ordine mondială” a ocultiştilor. Crearea unei autorităţi globale economice poate fi primul pas spre crearea unei autorităţi globale politice, iar crearea unei bănci centrale globale este ideea Ocultei Mondiale, prin care să poată controla perfect finanţele lumii. În prezent, Oculta Mondială nu deţine decât o parte din băncile centrale ale lumii, lucru deranjant pentru ea care-şi doreşte ca acest control să fie unul total.

 

În concluzie, ce interese serveşte cu adevărat Vaticanul? Cele ale organizaţiei Illuminati? Este condus Vaticanul cu adevărat de Oculta Mondială? Şi nu este exclus ca în interiorul papalităţii organizaţia Illuminati să se fi infiltrat adânc…

 

 

 

Islamul creatia Vaticanului şi a Iezuiţilorfg

 

 

Germania Nazistă – Creaţia Vaticanului şi a Iezuiţilor

 

 

Vaticanul, condusă de Illuminati şi Oculta Mondială? Se pare ca da…

 

Vaticanul a cerut o reformă radicală a sistemelor financiare mondiale, inclusiv crearea unei autorităţi politice globale pentru administrarea economiei şi a unei bănci centrale mondiale.De ce am rămas şocat de această ştire? Pentru că se folosesc termeni asemănători cu cei ai organizaţiei Illuminati şi a Ocultei Mondiale: „noua ordine mondială economică” a Papei se inspiră, bineînţeles din „noua ordine mondială” a ocultiştilor. Crearea unei autorităţi globale economice poate fi primul pas spre crearea unei autorităţi globale politice, iar crearea unei bănci centrale globale este ideea Ocultei Mondiale, prin care să poată controla perfect finanţele lumii. În prezent, Oculta Mondială nu deţine decât o parte din băncile centrale ale lumii, lucru deranjant pentru ea care-şi doreşte ca acest control să fie unul total.

 

În concluzie, ce interese serveşte cu adevărat Vaticanul? Cele ale organizaţiei Illuminati? Este condus Vaticanul cu adevărat de Oculta Mondială? De-a lungul anilor, in Vatican s-au infiltrat Illuminati.Cea mai buna dovada a infiltrarii este faptul ca pe 27 noiembrie 1983, Papa a retractat toate interdictiile impotriva Francmasoneriei si a permis catolicilor, dupa cateva sute de ani, sa devina din nou membri ai societatilor secrete, fara sa se teama ca vor fi excomunicati. Se pare ca Illuminati si-au atins scopul, reusind sa-si puna omul lor la carma papalitatii. Daca este asa, Noua Ordine Mondiala nu este departe. Acum este momentul.Iezuiţii Romei, Masoneria şi celelalte grupări oculte, au perfecţionat Dialectica Hegeliană în privinţa impunerii planului lor malefic asupra lumii libere. Pentru ca oamenii sa voteze ei înşisi planul oculţilor, intâi au creat o problema, cum ar fi cea a terorismului, a crizei financiare sau a cenzurii internetului… iar apoi au venit cu soluţia, care este de fapt ceea ce ei doreau de la început să impună lumii, dar în felul acesta pervers, au reuşit să prostească popoarele, în a vota de bunăvoie nişte legi, 100% în defavoarea lor – aşa… ca nişte oi ce îşi votează singure execuţia !Multi nu sunt familiarizati cu ierarhia bisericii catolice. Trebuie sa stim ca imperiul Vatican este format din doua (2) feluri de preoti :

 

– preotii cu robe albe

 

– preotii cu robe negre (Man in Black)

 

(*exceptie fac preotii de la biserica Sf. Petru, care sunt imbracati in robe stacojii)

 

– Preotii in robe albe, inclusive Papa de la Roma, sunt antrenati in relatii cu publicul, vorbind de pace, libertate, democratie si unitate, purtand relatii diplomatice cu toate guvernele lumii (na. bla, bla, bla).

 

– Preotii in negru sunt inapoia scenei. Din ei fac parte liderii superiori al Ordinului Iezuit care conduc vastele institutii catolice de pe tot globul. (inclusiv observatoarele astronomice si controlul inaltelor tehnologii)

 

Acestia, cand participa la slujbele religioase, se imbraca in robe negre, iar cand au misiuni diplomatice, sunt imbracati in civil.

 

Prin ei Vaticanul (tot ei conduc si Vaticanul din 1814) controleaza toate aspectele educationale din lumea intreaga.

 

Ei sunt inteligenta secreta de: spionaj, sabotaj, terorism si asasinate.Tehnica spalarii creierului

 

Preotii care se alaturau acestui grup (ordinul iezuit) erau supusi unei initieri riguroase.

 

Din cand in cand ei pastrau o tacere absoluta timp de mai multe saptamani. Sub supravegherea abila a unui indrumator (iezuit rang inalt), ei practicau o forma mistica de meditatie, supunand treptat vointele lor, acestui indrumator, pana ce fiecare dintre ei iesea din acest regim, de mai multe saptamani, ca un luptator spiritual pe deplin invingator in batalie – un slujitor devotat papei in mod complet.

 

 

 

Noua Ordine Mondială pe scurt

 

noua-ordine-mondiala1

 

Noua Ordine Mondiala: Ce inseamna acest termen?

 

Noua Ordine Mondiala este un termen folosit pentru a descrie un acord intre marile puteri ale lumii de a conduce, a oferi securitate si a mentine premisa “pacii globale”. Conceptul are in vedere aducerea lumii sub controlul unui singur guvern suprem, introducerea unei singure religii comune controlate si a unui sistem economic mondial (Uniunea Europeana deja a facut acest lucru prin introducerea unei monede unice “Euro”). In realitate, acest lucru este o schimbare catre o lume satanică, controlata fara Dumnezeu.

 

Acest lucru nu este o idee sau un plan recent a miscarii New Age. Desi liderii mondiali din secolele XX si XXI au vorbit mult despre intrarea intr-o “era noua” prin stabilirea unei “Noi Ordini Mondiale”, se spune ca planul a inceput inca din secolul XII de un grup cunoscut ca si “Illuminati” care duce la Cavalerii Templieri si Riturile Scotiene ale Masoneriei Libere.

 

Noua Ordine Mondiala: Cine este implicat?

 

Sustinatorii Noii Ordini Mondiale cred ca aceasta cauza este una demna, pentru ca pana la urma, cine nu vrea pace in toata lumea? In timp ce multi studenti, profesori si alti oameni adera la aceasta schema, cel mai inalt esalon al proiectantilor NWO include multi dintre cei mai bogati oameni ai planetei, lideri politici de top si elita corporatiilor.

 

De exemplu, Primul Ministru sovietic, Mihail Gorbachov s-a adresat Organizatiei Natiunilor Unite in Decembrie 1988 spunand:

 

“Progresul global in viitor este posibil acum doar prin cautarea unui consens universal in ce priveste miscarea catre o noua ordine mondiala”.

 

La intalnirea din 1990 care a avut in Finlanda, fostul presedinte al Statelor Unite, George H. W. Bush a mentionat:

 

“Fundamentul noii ordini mondiale va fi pus in Helsinki si va fi stabilit sub autoritatea Natiunilor Unite”.

 

Mai tarziu, Bush a adaugat :

 

“Daca natiunile lumii, actionand impreuna, continua asa cum a facut-o pana acum, vom pune baza unei ordini internationale mult mai pasnice decat oricare alta pe care am cunoscut-o”.

 

Sataniștii Noii Ordini Mondiale au devenit mult mai publici in timpul presedintiei in Statele Unite a lui Bill Clinton. Un lobby puternic, Caucusul Progresiv, a inceput sa promoveze deschis principiile socialismului si s-au alaturat agendei Socialistilor Democratici din America. Clinton a reusit sa impinga destul de bine “marele guvern” in viata privata americana. Acest lucru a facut posibil ca libertarile democratice subtile sa dispara in timp ce era stabilit un tot mai mare control guvernamental.

 

Filmele incluzand Skulls and National Treasure (Craniile si Comoara Natioanala – n. tr.) a fost facut despre “societati secrete” precum Societatea “Craniu si Oase”.

 

Alte fratietati secrete si/sau organizatii internationale implicate sunt Bilderbergerii, Comisia Trilaterala, Illuminati, Organizatia Mondiala a Sanatatii si Natiunile Unite.

 

In timp ce lumea devine tot mai secularizata si ateista, gasim multe alte influente care ii conduc pe oameni spre agenda Noii Ordini Mondiale.

 

Falsa corectitudine politica si desensibilizarea (fata de crima, violenta, genocid, necredinta, ocultism, etc) au avut loc in timp ce persecutia impotriva crestinilor si a se desfasura furios in intreaga lume.

 

Pastorul Ron Riffe (Cutting Edge – “Pe muchie de cutit”, n. tr.) scrie:

 

“Aceasta lume este scaldata in literatura oculta precum Codul lui Da Vinci si Evangheliile Gnostice. Programele de televizor extrem de scumpe despre obiectele zburatoare neidentificate si multe alte subiecte oculte sunt difuzate in primele minute fiindca ei stiu ca atunci este audienta maxima. Hipnoza maselor are loc inaintea ochilor nostri, iar evidentele sunt uluitoare.

 

Texe Marrs, autorul Mystery Mark of the New Age (Semnul misterios al New Age – n. tr.) ne aminteste ca aceia care sunt familiari cu Biblia vor recunoaste ca va fi un guvern mondial sub directa autoritate a Anticristului. Biblia spune ca Dumnezeu va triumfa impotriva intregului rau. Mesajul New Age nu este deloc nou! Este aceeasi veche razvratire impotriva lui Dumnezeu!

 

Afla ce spune Biblia referitor la planul Anticristului si ceea ce poti face cand au loc aceste lucruri. “Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta. Fiindca ai lepadat cunostinta, si Eu te voi lepada, si nu-mi vei mai fi preot. Fiindca ai uitat Legea Dumnezeului tau, voi uita si Eu pe copiii tai” (Osea 4:6).

 

Conceptul “Noua Ordine Mondiala”

 

“Noua Ordine Mondial” se vrea un concept care a fost propus pentru prima oara de catre Winston Churchill, cu referire la o perioada din istorie care va reflecta schimbari fundamentale dupa Primul si Al Doilea Razboi Mondial. Idea generala era ca se vor putea implementa propuneri idealistice cu privire la guvernarea globala pentru rezolvarea problemelor care depaseau capacitatea individuala a statelor.

 

Deloc surprinzator este faptul ca nu exista o singura teorie a conspiratiei a Noii Ordini Mondiale, despre o singura organizatie secreta cu un singur tel, acela de a domina intreaga planeta prin instaurarea unui guvern mondial.

 

Satana, Anticristul si Falsul Profet

 

Sfarsitul lumii este cel mai vechi motiv invocat de cei care cred in existenta unui pact mondial intre Satana, Anticristul si Falsul Profet, un fel de trinitate pagana care are ca singur scop impingerea umanitatii catre iadul vesnic. Cel mai intalnit scenariu este cel in care Falsul Profet este Papa sau institutia Bisericii Catolice sau un guru carismatic din miscarea New Age, Anticristul va fi ori presedintele Uniunii Europene, ori Secretarul General al Natiunilor Unite. In era digitala, rolul Anticristului ar putea fi luat de un supercomputer.

 

Pact ocult al francmasonilor si Illuminati

 

Adeptii anti-masonici ai teoriilor conspiratiei cred ca francmasonii cu grade inalte in organizatie sunt implicati intr-o intelegere oculta pentru realizarea Noii Ordini Mondiale. Acestia sustin ca parintii fondatori ai Statelor Unite (Founding Fathers of the United States), printre care George Washington si Benjamin Franklin, au inserat simbolistica masonica si geometrie sacra in societatea americana, in marele sigiliu al SUA, bacnota de un dolar si chiar in arhitectura străzilor din Washington DC.

 

Ordinul Illuminati a fost o societate secreta din perioada Renascentista, fondata pe data de 1 mai 1776, in Bavaria. Miscarea era formata din liber-cugetatori, secularisti, liberali, republicani si profeministi care au fost recrutati in lojele masonice din Germania, si care cautau sa promoveze perfectionismul prin invataturi mistice.

 

In perioada interbelica dintre Primul si Al Doilea Razboi Mondial, propagandistii fascisti, ca istoricul revizionist englez Nesta Helen Webster si socialistul american Edith Starr Miller, nu numai ca au popularizat mitul unei conspiratii Illuminati, dar au si sustinut ca este o societate secreta care serveste interesele elitelor evreiesti care subminau interesele finantelor capitaliste sau si ale comunismului sovietic, pentru a diviza si conduce lumea.

 

Protocolul Batranilor in Sion

 

O alta conspiratie care implica de aceasta data o alianta intre elitele evreiesti si masoni, a fost pentru prima oara sugerata in Rusia, in 1903, intr-un articol numit Protocolul Batranilor in Sion (The Protocols of the Elders of Zion). In text sunt „dezvaluite” un fel de stenograma a unei intalniri secrete ale unor lideri evrei, cooptati in masonerie, in care puneau la cale dominatia lumii, in favoarea evreilor, pentru ca se credeau a fi alesii lui Dumenzeu.

Gradualismul

 

Curentul “gradualismului” este cea mai credibila teorie a conspiratiei, mai ales ca o parte din pasii catre Noua Ordine Mondiala au fost deja implementati, in mod gradual. Etapele pot fi usor identificate de-a lungul istoriei: crearea sistemului de rezerve federale din Statele Unite in 1913, a Fondului Monetar in 1944, a Natiunilor Unite in 1945, a Bancii Mondiale tot in 1945, a Organizatiei Mondiale de Sanatate in 1948, a Uniunii Europene si a monedei euro in 1993, a Organizatiei Mondiale a Comertului in 1998 si a Uniunii Africane.

 

Un pas important in aceasta conspiratie globala care se intinde pe o durata de zeci de ani, este creearea, cel putin intr-un mod ascuns, a Uniunii Nord Americane si a monedei amero, formata din America de Nord, Mexic si Canada. Teoria spune ca un grup de oameni necunoscuti, din elita internationala, planuiesc sa inlocuiasca guvernele lumii cu un guvern transnational.

 

Revolutia franceza a fost planuita de organizatia illuminatilor lui Adam Weishaupt, profesorul evreu de drept de la Universitatea din Ingoldstadt scolarizat de iezuiti a caror structura organizatorica a adoptat-o In organizatia lui luciferica numita Ordinul Illuminati-lor. Faptul ca a folosit structura organizatorica perfectata de iezuiti si ca a convins alti doi iezuiti sa i se asocieze a oferit un pretext celor care sustin ca ura lui talmudica si organizatia lui luciferica sunt „iezuite”. In realitate, nimic nu ura Weishaupt mai mult pe lume decat pe Iisus Hhristos, crestinismul, si Biserica ; si organizatia lui avea drept scop tocmai distrugerea acestora.

 

Scopul lui Weishaupt era scopul clasic: revolutia mondiala si instaurarea Guvernului Mondial. Platforma lui era eradicarea crestinismului, eliberarea sexuala, eliminarea nationalismului, eliminarea principilor si regilor, abolirea proprietatii private, si instaurarea „libertatii si egalitatii universale” si a „drepturilor omului”, pentru instaurarea carora In primul rand se preconiza distrugerea religiei si a moralei, distrugerea familiei si cresterea copiilor de catre stat si nu de catre parintii lor.

 

 

 

 

 

 

 

Studii medicale necunoscute publicului

 

Potrivit Associated Press, o serie de studii care se întind pe o perioadă de 10 ani au arătat că şoarecii şi şobolanii injectaţi cu celule transmiţătoare au dezvoltat tumori maligne cu creştere rapidă, care s-au dovedit letale în 1 din 10 cazuri. Tumorile au apărut în ţesuturile din jurul microcipurilor şi deseori au crescut până la acoperirea completă a sistemului, susţin cercetătorii.

 

Albrecht a aflat despre legătura dintre microcipuri şi cancer când proprietarul unui câine care murise din cauza unei tumori cauzate de un cip le-a contactat pe ea şi pe Liz McIntyre, împreună cu care a semnat cartea “Cipuri-spioni”. Apoi Albrecht a găsit studii  medicale dovedind legătura dintre implantul cu microcipuri şi cancer şi în cazul altor animale. Înainte ca ea să le aducă în atenţia Associated Press, studiile au fost necunoscute atenţiei publice.

 

Implanturi pentru oameni, aprobate de FDA

 

După o investigaţie de patru luni, jurnaliştii Associated Press au descoperit mai multe documente care arătau legătura dintre cancer şi implantul cu microcipuri. O parte dintre aceste documente au fost publicate înainte ca Applied Digital Solutions – compania mamă a VeriChip – să ceară acordul FDA (Food and Drug Administration – o agenţie din domeniul medical din SUA) pentru a pune pe piaţă implanturile pentru oameni. Compania VeriChip a obţinut aprobarea FDA în anul 2004, sub supravegherea secretarului de stat al Departamentului Sănătăţii din SUA, pe atunci Tommy Thompson, care ulterior a primit un post de conducere în companie.

 

Potrivit politicii FDA, era responsabilitatea firmei VeriChip să aducă în atenţia FDA cercetările medicale care au semnalat efectele nocive ale acestei tehnologii, dar directorul VeriChip, Scott Silverman, pretinde că nu au ştiut despre astfel de cercetări.

 

Cine îşi doreşte un implant canceros în mână?

 

Albrecht şi-a arătat scepticismul că o companie ca VeriChip, având drept preocupare majoră implantul cu microcipuri, nu ar fi fost informată despre studiile relevante din domeniu. “Ar fi o neglijentă din partea domnului Silverman să nu ştie despre aceste cercetări. Iar dacă ştia despre astfel de studii, cu siguranţă a avut un motiv să nu le divulge”, spune Albrecht. “Dacă FDA ar fi ştiut de legătura dintre microcipuri şi cancer, poate nu ar fi aprobat niciodată produsele companiei lui Silverman”.

 

De când a obţinut aprobarea FDA, compania VeriChip a desfăşurat o campanie de publicitate agresivă vizând implementarea de cipuri celor suferind de cancer şi de boli mintale. Recent a fost anunţat ca au fost supuşi implantului 90 de pacienţi Alzheimer şi îngrijitorii lor din Florida. De asemenea, 160 de angajaţi ai sediului central al Procuraturii din Mexic, muncitori din sistemul de securitate al SUA, membrii unor cluburi din Europa au suferit de asemenea astfel de implanturi.

 

Albrecht şi-a exprimat îngrijorarea pentru cei care au suferit implanturi de chip, îndemnându-i să le scoată cât mai repede. “Aceste revelaţii schimbă totul” spune ea. “De ce şi-ar asuma cineva riscul de a avea un implant canceros în mână?”

 

Nick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri…

 

Rockefeller a făcut aceste afirmaţii în conversaţiile avute cu regizorul american Aaron Russo,

pe care a încercat să-l recruteze în această elită

 

un articol de Paul Joseph Watson,

preluat de pe www.prisonplanet.com

 

Regizorul şi realizatorul de documentare american Aaron Russo analizează în detaliu pentru prima dată mărturisirile uluitoare ale lui Nick Rockefeller, inclusiv predicţiile sale legate de evenimentele de la 11 septembrie şi înscenarea terorismului, fondarea de către familia Rockefeller a mişcării feministe şi planul ultim al elitei  mondiale de reducere a populaţiei şi de implanturi cu microcipuri.

Într-un interviu, regizorul Aaron Russo povesteşte cum a verificat mărturisirile şocante ale lui Nick Rockefeller care i-a spus personal că scopul ultim al elitei mondiale este de a se ajunge la o populaţie controlată prin microcipuri şi că războiul împotriva terorismului e o înscenare. Rockefeller a prezis cu unsprezece luni înainte ״evenimentul״ din 11 septembrie care a declanşat invadarea Irakului şi Afganistanului. De asemenea, Rockefeller i-a spus lui Russo că familia sa a fondat şi finanţat mişcările feministe cu scopul de a distruge familiile şi că reducerea numărului populaţiei este un scop fundamental al elitei mondiale.

 

Rockefeller a încercat să-l recruteze pe Russo în elită

 

Aaron Russo este probabil cunoscut mai ales pentru realizarea filmului „Trading Places” – „Pariul”, în care joacă Eddie Murphy. Un alt proiect, însă, l-a adus în atenţia opiniei publice: documentarul său „America – From Freedom to Fascism” – “America – de la libertate la fascism”, despre infracţiunile de delapidare din sistemul de rezervă federală.

 

Deşi bolnav de cancer, Russo şi-a făcut timp între tratamente să realizeze interviuri cu Alex Jones, realizator de emisiuni radio şi documentarist ca şi el, lansând astfel o serie de declaraţii incendiare despre ceea ce Rockefeller îi spusese referitor la direcţia în care este lumea orientată în prezent de către elita mondială.

 

Cum a ajuns Russo să afle toate aceste informaţii de la Nick Rockefeller? După difuzarea unuia dintre filmele sale de succes, „Mad as Hell”, Russo a s-a implicat în politică. În timpul campaniei electorale pentru fotoliul de guvernator al statului Nevada, Russo a fost remarcat de către Rockefeller şi i-a fost prezentat acestuia de către o femeie procuror. Observând pasiunea şi capacitatea lui Russo de a declanşa schimbări, Rockefeller a început o misiune subtilă de recrutare a lui Russo în această elită.

 

Ca membru al elitei, lui Russo i se promite un cip marcat special

 

În timpul unei conversaţii, Rockefeller l-a întrebat pe Russo dacă este interesat să intre în Consiliul Relaţiilor Externe (CRE) – Council on Foreign Relations (CFR), dar Russo a refuzat invitaţia, spunând că nu este interesat să asuprească oamenii; în replică, Rockefeller l-a întrebat cu sânge rece de ce i-ar păsa de „sclavi”.

 

„L-am întrebat care este rostul acestor lucruri”, spune Russo, „aveţi toţi banii din lume, aveţi toată puterea necesară, care e scopul final, atunci?” Rockefeller a răspuns (parafrazând): „Scopul final este să fie toţi implantaţi cu cipuri, să controlăm întreaga societate, iar bancherii şi elita să controleze lumea”.

Rockefeller chiar l-a asigurat pe Russo că dacă ar intra în elită, cipul său ar fi marcat special astfel încât să se evite controlul nedorit de către autorităţi.

 

Russo susţine că Rockefeller i-ar fi spus cu 11 luni înainte de 11 septembrie: „trebuie să se producă un eveniment în urma căruia să invadăm Afganistanul, să construim conducte de petrol prin marea Caspică, să invadăm Irakul, să ocupăm Orientul Mijlociu şi să mergem după Chavez în Venezuela”.Rockefeller i-ar mai fi vorbit lui Russo despre faptul că în curând soldaţii îl vor căuta prin peşteri pe Osama bin Laden şi că va fi un „un război nesfârşit al terorii, în care nu va exista niciun duşman şi totul va fi o imensă cacealma, astfel încât guvernul să domine poporul american”, susţine Russo, care a mai precizat că Rockefeller râdea într-un mod cinic în timp ce îi făcea această predicţie uluitoare.

Mişcarea feministă sprijinită pentru distrugerea familiei tradiţionale

 

Într-o discuţie ulterioară Rockefeller l-a întrebat pe Russo ce crede despre mişcările de emancipare feministe. Russo a răspuns că el consideră că aceste mişcări luptă să obţină pentru femei drepturi egale cu cele ale bărbaţilor, de a munci şi de a fi plătite în mod egal, aşa cum s-a obţinut şi dreptul la vot. Acest răspuns i-a stârnit râsul lui Rockefeller: „Eşti fraier! Să-ţi spun despre ce este vorba, de fapt: noi, clanul Rockefeller am fondat mişcările feministe: noi! Noi deţinem toate ziarele şi toate televiziunile – Fundaţia Rockefeller”.

 

Rockefeller i-a explicat lui Russo care sunt cele două motive principale pentru care familia sa a finanţat mişcarea feministă: în primul rând, înainte de luptele pentru drepturi ale femeilor, bancherii nu puteau impune taxe pentru jumătate de populaţie; în al doilea rând, aceasta mişcare determină ca şcolarizarea copiilor să se facă de la vârste mult mai mici, devenind posibilă mult mai uşor îndoctrinarea copiilor care sunt învăţaţi să privească statul drept prima familie, desfiinţând astfel modelul familiei tradiţionale.

 

Această revelaţie completează afirmaţiile anterioare ale pionierei feministe Gloria Steinem, conform cărora CIA a finanţat revista Ms. Magazine, în cadrul aceleiaşi strategii de distrugere a modelelor tradiţionale de familie.

 

Reducerea populaţiei la jumătate

 

Rockefeller a subliniat în repetate rânduri că „oamenii trebuie să fie conduşi” de o elită, iar unul din mijloacele care ar duce la această stăpânire este reducerea populaţiei. „Sunt prea mulţi oameni în lume” zicea el şi numărul oamenilor trebuie redus la cel puţin jumătate.

 

O problemă care a scăpat de sub controlul elitei, după cum reiese din conversaţiile lui Rockefeller cu Russo, este conflictul dintre Israel si Palestina. La un  moment dat soluţia gravita în jurul ideii de a da fiecărui cetăţean israelian câte un milion de dolari şi de a-i muta în statul Arizona.

 

Citiţi şi:

Implanturile cu microcipuri cauzează tumori maligne cu dezvoltare rapidă

Activităţile oculte ale elitei Bohemian Grove filmate cu camera ascunsă

Nu vreau să fiu un număr!

 

Implanturile cu microcipuri, supravegherea şi controlul oamenilor prin tehnologia RFID sunt deja o realitate

 

de Violeta Bucur

 

 

 

Implantul cu microcipuri va deveni în curând obligatoriu?

 

John Roberts, numit de George Bush în fruntea Curţii Supreme de Justiţie în 2005 (funcţie pe care o ocupă şi în prezent), a fost audiat de senatorul Joseph Biden, cu scopul de a afla dacă s-ar opune unei legi prin care implantarea cu microcipuri să devină obligatorie. Răspunsul la aceste audieri nu a fost niciodată făcut public. Între timp, un proiect de lege al administraţiei americane propune, sub pretextul asigurării siguranţei şi a luptei împotriva terorismului, injectarea de microcipuri la toţi nou-născuţii. Printre argumentele aduse în favoarea acestui proiect halucinant este eliminarea posibilităţii ca bebeluşii să fie încurcaţi la naştere.

 

Încă din octombrie 2004, FDA a dat undă verde companiei VeriChip pentru realizarea de implanturi subcutanate la fiinţele umane, în scopuri medicale. De mărimea unui bob de orez, cipul este inserat imediat sub piele. El memorează un număr unic (identificatorul electronic unic) de 16 biţi şi poate transmite acest număr la distanţă, atunci când cipul este activat de un dispozitiv special de citire. Cipul  poate fi folosit în aplicaţii precum cele de identificare a pacienţilor în departamentul pentru urgenţe sau pentru controlul accesului în sectoarele de înaltă securitate. Spre deosebire de formele convenţionale de identificare, cipul nu poate fi pierdut, furat sau reprodus, asigurând un nivel de identificare fără precedent.

 

Compania VeriChip, filială a Applied Digital Solutions, prima firmă producătoare de RFID, este în plină ascensiune. La sfârşitul anului 2005, VeriChip a realizat în cadrul Conferinţei Internaţionale pentru Securitate din Florida, demonstraţii şi testări publice cu ultima generaţie de microcipuri RFID pentru oameni, numită Veriguard. Cu această ocazie, reprezentanţii companiei au declarat: ,,Ca furnizori de RFID, considerăm conferinţa internaţională a Societăţii Americane de Informaţii pentru Ştiinţă (ASIS) ca fiind un eveniment cheie pentru noi, pentru că ne oferă ocazia perfectă de a ne prezenta tehnologia de implanturi. Ultimele soluţii de securitate via RFID includ aplicaţii care pot fi localizate prin satelit.”

 

Microcipuri „în serviciul umanităţii” sau în serviciul marilor corporaţii?

 

Firma VeriChip este doar una dintre cele care au reuşit să obţină din partea FDA încadrarea produselor de supraveghere şi identificare ca produse „în serviciul umanităţii”. Aceste tehnologii sunt adesea prezentate ca fiind un progres sau ceva inevitabil. Paşi foarte importanţi au fost făcuţi pentru ca tehnologia RFID să devină un standard la nivel internaţional. Majoritatea marilor reţele de magazine folosesc deja etichete RFID pentru a se proteja împotriva furtului din magazine. Companiile de transport folosesc dispozitive RFID pentru urmărirea produselor. Dispozitive similare sunt folosite în aeroporturi sau de către serviciile poştale. Armata le foloseşte fără reţineri, în toate departamentele, între marcarea armamentului şi implantarea militarilor neexistând pentru ei nicio diferenţă principială.

 

În realitate, microcipurile implantabile nu au nimic de-a face cu inevitabilul, fiind vorba doar de planurile anumitor grupuri de interese, dornice să îşi asigure profituri cât mai mari şi să deţină controlul asupra maselor de oameni. Deja tehnologia de identificare cu unde radio, RFID, este pe punctul de a invada toate domeniile, chiar dacă studiul ,,Reflex”, finanţat de Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că există riscul ca molecula de ADN uman să se fisureze în urma utilizării acestor tehnologii. La momentul actual se ia foarte serios în calcul posibilitatea de a impune imigranţilor implantul de cipuri RFID la nivelul braţului. Anumite firme visează să implanteze întreaga omenire, sub pretextul securităţii. Până atunci, sunt propuse (sau impuse) tot mai mult, brăţări de supraveghere electronică, mai ales în rândul categoriilor sociale defavorizate, pentru care astfel de măsuri sunt mai uşor de justificat. Se pare că „materialul” ideal pentru efectuarea de teste în acest domeniu îl reprezintă după animale, infractorii şi săracii.

 

Pe 28 aprilie 2005, ministrul de justiţie din Belgia sugera ca şomerii pe termen lung să poarte la picior o brăţară electronică care să le urmărească toate mişcările, pentru a-i impulsiona astfel să facă mai multe eforturi de a-şi găsi un loc de muncă (în cazul în care comportamentul lor nu este considerat adecvat, ei fiind privaţi de ajutorul de şomaj şi alte drepturi sociale).

 

Tot în Belgia, un reputat neurochirurg a propus implantarea unui cip în creierul pedofililor puşi în libertate, pentru a putea fi supravegheaţi mai uşor. Oricât de oribile ar fi crimele realizate de aceştia, o astfel de măsură este excesivă şi nu rezolvă problema. Este inacceptabil ca temerile părinţilor şi în general ale societăţii să fie speculate într-un asemenea mod. Propaganda din SUA merge chiar mai departe, considerându-i iresponsabili pe părinţii care nu acceptă supravegherea electronică a propriilor copii.

 

Katherine Albrecht, fondatoarea asociaţiei CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering – Grupul consumatorilor care sunt împotriva numerizării şi invadării intimităţii de către supermarketuri) a tras numeroase semnale de alarmă în ceea ce priveşte dezvoltarea peste măsură a industriei de supraveghere a clienţilor marilor magazine. CASPIAN a examinat şi a inventariat tot echipamentul de supraveghere utilizat în cadrul acestora, de la camerele ascunse, până la dispozitivele de urmărire plasate pe cărucioarele clienţilor sau în mărfuri. În cartea sa Cipurile-spion (Spychips), scrisă în colaborare cu Liz McInty, Katherine Albrecht descrie în detaliu cum urmăresc mega-corporaţiile mondiale şi guvernele să utilizeze RFID pentru a spiona activităţile cotidiene ale oamenilor.

 

Implantarea de microcipuri nu va rezolva problemele societăţii actuale

 

Într-o lume în care furturile, omorurile, violurile, dispariţiile de copii, dezastrele sunt mediatizate intens tocmai pentru a alimenta fricile, propagandiştii pro-cipuri uzează intens de nevoia de siguranţă a oamenilor. De fiecare dată când are loc un astfel de eveniment, se strecoară şi ideea eficienţei acestor sisteme de supraveghere.

 

În urma catastrofei provocate de uraganul Katrina, despre care există surse care afirmă că nu a fost un fenomen natural, ci ar fi fost provocat intenţionat, echipele de securitate au adoptat tehnologia RFID pentru a identifica mai uşor victimele. Biroul medical al comitatului Lafayette, Mississippi, a stabilit că va stoca cipuri şi scannere RFID pentru viitoarele catastrofe şi dezastre. Statul Louisiana a declarat că va proceda la fel.

 

În Europa, există o tendinţă similară, dar bine ascunsă în spatele unor afirmaţii ipocrite, precum cele ale Grupului European de Etică a Ştiinţei şi a Noilor Tehnologii (GEE) de pe lângă Comisia Europeană. ,,Grupul European de Etică insistă asupra faptului că utilizarea implanturilor craniene în scopul monitorizării nu va fi autorizată decât dacă legislatorul consideră că societatea democratică are nevoie stringentă şi justificată de aşa ceva.” Este bine să ştim că şi în SUA aceste măsuri abuzive au fost propuse tot sub un pretext similar.

 

Servindu-se de recentele revolte stradale din Franţa şi de aşa-zisele atacuri teroriste din Londra şi New York, senatorul francez René Tregouet consideră că implantul cu bio-cip uman este inevitabil şi chiar necesar pentru menţinerea securităţii, pentru apărarea drepturilor omului şi pentru democraţie. Iată ce declară el: „Apăr de mulţi ani ideea că orice fiinţă umană ar trebui să dispună de o viaţă privată inviolabilă şi de o identitate publică, prin care să nu fie transformat într-un simplu număr format din 64, 128 sau 256 de cifre. Dat fiind faptul că responsabilitatea, conştiinţa, solidaritatea şi moralitatea sunt nişte concepte din ce în ce mai străine pentru tot mai mulţi dintre concetăţenii noştri, noile tehnologii sunt singurele capabile să ajute pe viitor autoritatea de stat, în ceea ce priveşte respectarea ordinii publice. Legătura dintre identitatea privată, identitate care este un adevărat sanctuar pentru cetăţeanul care respectă legea, şi identitatea publică, făcută accesibilă în mod spontan oricărui agent al ordinii publice (cu ajutorul cipurilor RFID), nu va fi realizată decât cu consimţământul autorităţii de stat.”

 

Se observă că, în viziunea acestui senator, dreptul la viaţă privată este asigurat doar celor ce respectă legea, nu tuturor, iar identitatea publică implică automat cipurile. Şi dacă într-o zi refuzul de a purta cip va reprezenta o încălcare a legii? Civilizaţia este opera oamenilor liberi şi nu a unei obligaţii sau impuneri. Toate măsurile legate de controlul tehnologic sunt strict represive şi, din punct de vedere moral, nu folosesc la nimic.

 

Dacă terorismul este într-adevăr real, atunci cu siguranţă dispune de mijloacele necesare pentru a dejuca tot sistemul tehnologic de protecţie, indiferent de cât de avansat ar fi acesta. Nu suntem siguri că avem la dispoziţie toate datele privind adevărata situaţie la nivel mondial. Ceea ce vedem nu este decât un terorism instrumentalizat de marile puteri şi care nu ar exista în afara acestora. Atentatele de la Londra au dejucat cele mai sofisticate sisteme video de supraveghere din lume. Cum a fost posibil aşa ceva? Nu avem cum să ştim, pentru că fostul prim ministru Tony Blair a invocat dreptul de veto pentru orice anchetă publică independentă. Prăbuşirea World Trade Center şi atacul asupra Pentagonului s-au petrecut în pofida existenţei celui mai sofisticat sistem de apărare din lume. Cum a fost posibil aşa ceva? Nu avem cum să ştim, pentru că administraţia Bush obstrucţionează orice anchetă publică independentă, cerută de familiile victimelor. De altfel, Comisia pentru ancheta evenimentelor din 11 septembrie 2001 a fost poreclită ,,Omisiune de anchetă” (joc de cuvinte, în limba engleză comission – comisie,  omission – omisiune). La momentul actual mai mult de 50% din populaţia oraşului New York şi 75% din europeni consideră că versiunea oficială a evenimentelor din 11 septembrie 2001 este neverosimilă. Până când familiile victimelor nu obţin elemente determinante şi independente referitoare la dedesubturile acestor tragice evenimente, este prematur şi deplasat ca acestea să fie utilizate pentru a justifica implantarea oamenilor cu biocipuri.

 

Conducătorii actuali nu pot garanta că nu vor utiliza cipurile împotriva oamenilor

 

Un alt argument adus în favoarea microcipurilor este că informaţiile electronice centralizate sunt mult mai sigure şi mai uşor de protejat. Pentru orice utilizator al computerului şi Internetului cu o minimă experienţă practică, această afirmaţie apare ca fiind ridicolă. În ciuda tuturor mijloacelor de care dispune în ziua de azi, nici măcar Pentagonul nu reuşeşte să îşi protejeze informaţiile strict secrete. La momentul actual nu există nicio metodă de protecţie a informaţiei într-o reţea de calculatoare care să fie infailibilă. Este oricând posibil ca un sistem să fie descifrat sau piratat pentru a se accesa informaţiile. Şi cu cât acestea sunt mai centralizate, cu atât riscul este mai mare.

 

Un exemplu tipic este afişarea pe Internet a declaraţiilor de impozit de către statul francez. Aceasta consta în a combina o cheie publică, un identificator pe care toată lumea să îl poată cunoaşte şi o cheie privată codată, prezentată ca fiind inviolabilă. Securitatea sistemului se baza pe ideea că era imposibil de determinat cheia privată pornind de la cheia publică (calculele se făceau pornind de la factorii primi ai unui număr de 512 biţi). Inviolabilitatea cheii private este iluzorie deoarece, de mai mult de un an, factorii primi ai numerelor de 512 biţi au fost calculaţi. Ca dovadă, cineva a spart dosarul fiscal al aceluiaşi senator Tregouet,  partizanul RFID pentru asigurarea ordinii publice, a făcut o copie după original, apoi a modificat datele şi publicat versiunea modificată pe Internet.

 

Ordinea publică şi protecţia informaţiilor nu pot fi garantate nici prin forţă, nici prin tehnologie. Implantul obligatoriu cu cip uman ar putea satisface interesele anumitor trusturi, însă nu va oferi soluţii mai bune pentru problemele pe care le au statele lumii şi masele mari de oameni. Nici foametea, nici sărăcia, nici epidemiile nu vor fi eradicate prin implantarea de cipuri. Nu întâmplător, propaganda pentru implanturile de cipuri bate monedă pe aspectele legate de securitate şi terorism, urmărind să trezească cele mai negre spaime ale oamenilor. O populaţie terorizată ar putea tolera controlul absolut al oricărui cetăţean şi urmărirea lui permanentă prin satelit.

 

Chiar şi aşa, oamenii simt nevoia unor garanţii morale. Cei care ne impun o astfel de tehnologie ar trebui să ne ofere în schimb garanţii absolute în ceea ce priveşte probitatea celor care vor controla această tehnologie – statele, guvernele, oamenii politici. Dar oare popoarele statelor democratice occidentale au o încredere deplină în oamenii lor politici? Mass-media ne serveşte zilnic porţia de scandaluri politice care ne dezvăluie cât de corupţi sunt aceştia. Dacă probitatea nu este apanajul oamenilor politici, atunci cum pot popoarele să accepte ca aceştia să pună mâna pe o tehnologie de control aproape absolut? Implantarea populaţiei nu garantează democraţia, ci îi distruge esenţa. Dacă oamenii politici se gândesc la o modalitate de a controla mai bine populaţia, nu ar fi ceva firesc ca şi populaţia, la rândul ei, să se gândească la modalităţi de a-i controla mai bine pe oamenii politici, care în fond sunt aleşii şi reprezentanţii ei?

 

Riscurile pe care le implică implantarea cipurilor sub piele

 

Un raport recent al Asociaţiei CASPIAN arătă că există o strânsă relaţie între RFID, implantarea de cipuri şi cancer. La 10%  dintre şoarecii de laborator implantaţi, s-au dezvoltat tumori, de jur împrejurul cipului sau în apropierea lui. Acelaşi lucru s-a petrecut şi în cazul câinilor pe care s-au făcut experimente. În toate cazurile, tumorile maligne se dezvoltă în locul în care a fost realizat implantul şi cresc în jurul acestuia. Ele au o evoluţie rapidă şi conduc în marea majoritate a cazurilor la moartea animalului.

 

Raportul trece în revistă cercetări pertinente şi se termină printr-o serie de recomandări pentru medici, pentru factorii de decizie, pentru proprietarii de animale şi pentru cei care găsesc ideea implantului cu cipuri atrăgătoare. Concluzia celor de la CASPIAN este tranşantă: microcipurile trebuie înlăturate imediat, atât de la om, cât şi de la animale. Raportul mai cere ca pacienţii care au fost deja implantaţi să fie informaţi în scris despre rezultatele unor astfel de cercetări şi să li se ofere o procedură de înlăturare a cipului.

 

Raportul atrage atenţia şi asupra faptului că există mari riscuri ca cipul să se spargă în interiorul corpului. Unele cipuri conţin litiu, care este un material foarte toxic. Undele radio pe care cipul le emite constituie un pericol grav pentru sănătatea celui care îl poartă, mai ales pe termen lung. În plus, este dovedit faptul că la momentul actual comportamentul uman poate fi controlat de la distanţă, acţionându-se asupra neuro-transmiţătorilor, proces numit psihotronie. Unele cipuri implantate sub piele au fost concepute special, cu scopul de a declanşa la cei implantaţi anumite reacţii mentale, reflectate în stări, gânduri şi mai ales comportament.

 

Microcipul este deci arma absolută care poate fi folosită împotriva unui opozant politic sau a unui oarecare contestatar. În definitiv, cipul poate stoca o infinitate de date, poate să aibă funcţie de emiţător-receptor, cu retransmisie prin satelit, utilizând frecvenţe cunoscute doar de fabricanţi. Poate servi drept card bancar sau card de sănătate, tichet pentru restaurant dar şi ca aparat de control pentru toate activităţile cotidiene, inclusiv pentru cele mai intime gânduri. Numai un dictator ar putea visa la un asemenea sistem de control. Mai mult, prin inducerea unei cantităţi mult mai mari de energie decât cea la care funcţionează uzual cipul, acesta poate exploda şi va produce astfel răni mortale posesorului său. Având în vedere toate aceste pericole reale, asociaţia CASPIAN recomandă tuturor oamenilor să refuze categoric implanturile.

 

 

Citiţi şi:

Nick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri

Experimente realizate pe oameni – o incursiune în culisele murdare ale puterii

PLANUL PENTRU O NOUA ORDINE MONDIALA prin strategia ”HAOSULUI CONSTRUCTIV”. Imperativul energetic si subminarea suveranitatilor nationale

 

 

Proiectul Noii Ordini Mondiale se împiedică de realitatea geo-politică

 

de Imad Fawzi Shueibi, voltaire.net

 

 

 

Războiul continuă…

cuvantul-ortodox.ro

Cardul cu cip si sfarsitul Libertatii

 

Imagine  Introducerea cardului cu cip reprezintă o lezare a adevăratei libertăţi deoarece nu oferă alternativă, astfel noi vom fi obligaţi să alegem între nişte variante care duc în acelaşi punct , anume punctul în care alţii vor decide pentru noi împotriva voinţei noastre, punctul în care nu va exista o cale de întoarcere .

 

Propaganda de implementare a cipului sună în felul următor :

 

” Acceptând cipul vei ajuta statul în falsa lupta împotriva corupţiei şi astfel securitatea financiară va creşte ” ;

 

– Acest argument este unul fals deoarece existenţa corupţiei nu se datorează statului , ci a celor care-l conduc , existenţa corupţiei se datorează ” cozilor de topor ” din politică, se datorează tâlharilor care joacă acum rolul moraliştilor. Acceptarea cipului nu va opri tâlharii să ne jefuiască în continuare prin metode legale, ci doar le va oferi tâlharilor şi mai mult control financiar asupra noastră . Practic acceptând cipul vom fi în totalitate dependenţi de sistem , iar astfel libertatea noastră individuală va rămâne doar un deziderat, nu o realitate deoarece singura realitate va fi cea a pierderii libertăţii.

 

“Acceptând cipul nu vei mai fi nevoit să-ţi toci nervii stând la coadă  ” ;

 

Imagine  – O vorbă înţeleaptă şi aplicabilă în acest caz este următoarea : “ Nimic nu este pe gratis ” . La ce foloseşte puţin timp în plus , dacă pentru acea scurtă perioadă de timp dai la schimb propria libertate , pur şi simplu nu rentează,  indiferent din ce punct de vedere ai privi. Libertatea nu este de vânzare !

 

“Acceptarea cipului va favoriza creşterea securităţii datelor ” ;

 

– Într-un mod oficial se spune că telefoanele ne sunt ascultate sub pretextul protejării contra terorismului , însă neoficial,  această acţiune nu este menită să protejeze împotriva terorismului , ci este menită să sporească controlul sistemului asupra noastră . Situaţia este similară în cazul implementării cipului, deoarece ni se spune că în urma implementării cipului securitatea datelor va creşte, însă de fapt situaţia va fi similară celei legate de ascultarea telefoanelor , anume că nu securitatea datelor va fi sporită , ci doar controlul sistemului asupra noastră .

 

Concluzia acestui articol este următoarea : Cardul cu cip reprezintă un prim pas, anume tranziţia către pasul final , cel al introducerii cipului menit să fie implantat sub pielea purtătorului . Cei care cred că implantarea unui cip sub piele reprezintă „ un pas către evoluţie ” să nu uite că şi animalele sunt însemnate pentru a fi mai uşor de controlat. În actualele timpuri moderne, însemnarea nu va mai fi făcută cu fierul roşu , ci ea va fi facută prin intermediul cipului , un mod pe cât de subtil , pe atât de criminal .

 

http://spartacus-titanul.blogspot.ro/

 

Sfârşitul libertăţii umane-Inima sistemului

 

Centrul de stocare, de prelucrare şi analizare a datelor este denumit oficial Universal Computerized Identification Clearing-house Resource Center şi se află lângă Washington, la Fort Meade, Maryland. Pentru un necunoscător, numele acesta nu înseamna nimic. Acest centru este însă, încă din anul 1954, sediul celui mai puternic for politico-militar al SUA, prea puţin cunoscut opiniei publice române.

 

Este vorba de Agentia Nationala de Securitate (National Security Agency – NSA), inima şi creatoarea agenţiilor de informaţii interne CIA şi FBI. Totodată NSA este a doua bază ştiinţifico-militară (ca mărime) după Pentagon, însă pe primul loc în deţinerea de tehnici militare secrete, de concepţie tehnologică revoluţionară, care depăşeşte cu 15 ani cercetările ştiinţifice “laice”.

 

Baza de la Fort Meade, datorită tainelor şi tehnologiilor uimitoare deţinute, este denumită de americani “Curtea Misterelor” (Puzzle Palace). Echipamentele digitale ale NSA ar putea părea unor profani ca fiind de domeniul ştiinţifico-fantasticului. Toate acestea au fost însă realizate printr-un efort financiar uriaş şi printr-un program de cercetare aprobat de Congresul SUA şi intitulat DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

 

Astfel, programul DARPA a luat fiinţă încă din anul 1970, şi s-a ocupat îndeosebi cu crearea arsenalului războiului rece: sateliţi de spionaj, diverse tipuri de arme laser, arme pentru influentarea condiţiilor atmosferice, arme psihoelectronice etc. Multe din acestea sunt încă necunoscute multor membri ai Congresului SUA.

 

NSA a luat fiinţă pe 4 noiembrie 1954. Este singura agenţie de stat care nu are conducere superioară proprie, ci este dirijata de un consiliu de conducere denumit COMSEC, alcătuit din membri ai diferitelor ministere (de externe, justitie, comerţ, economic) şi comandanţii fiecarei arme ale forţelor armate SUA.

 

NSA este cea care a creat şi celelalte trei mari agenţii militare de informaţii care, împreună, formează încă din anii ’60 un uriaş sistem de reţele informaţionale: CIA (Central Intelligence Agency – Agenţia Centrală de informaţii), AFSS (Air Force’s Security Service – Serviciul de Securitate al Forţelor Aeriene) şi NIS (Navy’s Intelligence Service – Serviciile de informaţii ale Marinei). Un alt “braţ” al NSA este NASA (National Aeronautical and Space Administration), folosită îndeosebi pentru scopurile militare ale SUA, “oamenii de pe luna şi celelalte fiind doar o faţadă”. Prin intermediul NASA, NSA deţine controlul absolut al spaţiului datorită sateliţilor şi al iniţiativei de Apărare Strategică “Star Wars”.

 

Dar NSA are un scop bine determinat. Crearea ei s-a produs în urma semnării în anul 1947 a unui acord (UKUSA PACT) între Marea Britanie, SUA, Canada, Noua Zeelanda, Australia, ţările NATO, Japonia şi Corea de Sud, acord ce stabilea crearea de către aceste ţări a unui sistem informaţional comun pentru supraveghere civilă cu centrul la Fort Meade.

 

Acum putem înţelege perfect de ce L.U.C.I.D. şi-a ales ca sediu tocmai baza strategică a Agenţiei Naţionale de Securitate şi ce consecinţe are controlul efectuat de NSA asupra tuturor cetăţenilor lumii.

 

Deja aplicarea proiectului L.U.C.I.D. a început mai înainte de publicarea sa în “Narc Officer”. Congresmenul Neal Smith declara în octombrie 1993 ca la Fort Meade s-au vărsat 392 milioane $ pentru Centrul Naţional de Identificare ce urmează a intra deplin în functiune în 1998.

 

Totodată, s-au creat structurile informaţionale ce vor deservi sistemul, printre care amintim:

 

– National Reconnaissance Office (Biroul Naţional de Recunoaştere) care cuprinde sistemul sateliţilor de spionaj,

 

– National Crime Informational Center (Centrul Naţional de informaţii criminalistice),

 

– IAFIS (Integral Automated Fingerprint Identification System (Sistemul integral de identificare automată a amprentelor) etc.

 

Toate aceste anexe şi legătura funcţională dintre ele au fost dezvăluite în periodicul “Federal Computer Week” din 1995. În plus, se urmăreşte crearea până în 1999 a unei reţele computerizate fără fir pentru interconectarea acestor centre, reţea denumită Federal Law Enforcement Wireless Users Group, după modelul fără fir WWW folosit astăzi în internet.

 

Ce înseamna deci crearea şi punerea în funcţiune a acestor centre?

 

Desigur:

 

– automatizarea şi computerizarea tuturor unităţilor social-economice şi judiciare şi legarea lor în reţea;

 

– crearea bazei de date mondiale privind identitatea şi cazierul cetăţenilor;

 

– plasarea de automate publice (gen ATM) pentru recunoaşterea identităţii prin intermediul cartelei electronice şi pentru supravegherea populatiei.

 

Cartela universală biometrică

 

Imagine  Elementul cheie al întregului sistem este cartela universală biometrică de identitate. Prin conectarea acestei cartele la computerul central din Fort Meade, absolut toată activitatea zilnică a unei persoane poate fi înregistrată şi analizată. În acest scop, proiectul prevede dotarea internaţională cu centre de emitere a cartelelor, centre înzestrate cu o minusculă cameră video digitală, pentru producerea cartelelor unice pentru fiecare individ.

 

Mai mult, chiar maternitătile vor avea astfel de centre pentru fixarea identităţii nou-născuţilor, fiecăruia atribuindu-i-se un cod care nu se va putea modifica pe toata durata vieţii.

 

Cartela universală biometrică este o cartelă inteligentă (smart card) de mărimea unei cărţi de credit obişnuită, din plastic, având însă încorporat un puternic computer cip cu o putere de stocare mai mare de 5 giga-bytes (adică aproape 2000 de pagini de informaţii despre fiecare persoană!) dispunând şi de bandă magnetică. Prin intermediul unităţilor de citire a cartelei (fixe ori mobile, dotate cu scaner şi ecran cu cristale lichide – gen unităţi ATM), orice individ se conectează direct la superordinatorul din Fort Meade. Totodată, microcipul permite şi înscrierea informaţiilor pe cartela.

 

Denumirea cartelei este Universal Biometric Card (UBC) – cartela universală biometrică. Ce înseamnă “universală”? Înseamna ca va îndeplini funcţiile tuturor documentelor ce stabilesc legătura individului cu societatea: buletin de identitate, carnet de conducere, carte de munca, de sănătate, cont bancar, într-un cuvânt, totul.

 

Se prevede chiar ca automobilul, calculatorul personal şi orice alt sistem electrocasnic să nu poata fi pus în funcţiune decât la recunoasterea posesorului cartelei. Este un sistem de îngrădire totală a libertăţii umane.

 

Ce înseamnă “cartela biometrică”? Înseamnă că UBC va putea stoca elemente de recunoaştere obţinute prin măsurători biologice, adică: codul genetic ADN, anticorpi specifici, fotografii digitale faţă şi profil precum şi fotografia irisului, amprentele digitale şi plantare (ale tălpii piciorului), eşantioane sonore ale vocii, etc. Toate acestea demonstrează cât se poate de limpede că scopul acestei cartele este controlul şi supravegherea strictă a persoanei. Aceste date vor servi la recunoasterea posesorului cartelei atunci când doreşte s-o întrebuinteze.

 

În prezent exista deja în aplicaţie următoarele metode de recunoastere:

 

– recunoaşterea amprentelor digitale.

Astăzi aproape toate aparatele de utilizare a cartelelor de credit bancar (ATM) au în partea inferioară un sistem de recunoaştere a amprentei digitale. Sunt folosite de asemenea şi pentru accesul personalului bancii în trezorerie.

 

– recunoaşterea geometriei palmare.

Un scanner laser citeşte configuraţia geometrică a palmei şi o compară cu cea de pe cartelă. Exemple de utilizare curentă: pentru personalul diferitelor aeroporturi (ex. San Francisco); pentru Parlamentul Columbiei – spre a fi asigurat votul complet şi individual al tuturor parlamentarilor; la băncile din Rusia, etc.

 

– recunoaşterea amprentei plantare (a tălpii).

Este una din cele mai sigure metode de recunoaştere şi este folosită îndeosebi de FBI.

 

– recunoaşterea acustică.

Metoda de identificare a vocii posesorului. Este folosită în prezent în ţările occidentale pentru înalţii funcţionari de stat.

 

– recunoaşterea optică.

Aici sunt mai multe posibilităţi. În primul rând este vorba de recunoaşterea feţei şi compararea imaginii obţinute de camera video digitală cu fotografia de pe cartelă. Este tehnologia Face Recognition.

 

Astăzi, firma americana Mirror Inc. pune în vânzare echipamentul numit Face-to-Face, dotat cu cameră digitală şi computer, echipament ce poate recunoaşte identitatea unei persoane chiar dacă este machiată sau poartă ochelari.

 

Se apreciază însă că unităţile de citire a cartelei vor fi dotate şi cu tehnologia intelligent Video a companiei Integrated Systems, Inc. (Norcross, Georgia, SUA), ce poate recunoaşte nu numai fizionomia, ci şi “limbajul trupului”, caracteristicile de mişcare proprii fiecărui individ. Mii de astfel de camere vor putea supraveghea locurile publice (si nu numai), putând recunoaşte (fără contact direct) orice individ.

 

Astăzi, astfel de camere sunt instalate în majoritatea ţărilor vestice pentru controlul arterelor publice (în Marea Britanie nu mai puţin de 300.000 de camere video inteligente). Totodata, aceasta tehnologie s-a folosit de către politia SUA pentru supravegherea şi controlul Jocurilor Olimpice de la Atlanta, 1996.

 

În plus, pe lângă cele două metode de recunoaştere optică (a feţei şi a mişcărilor trupului), este în utilizare astăzi metoda Iris Scan de recunoaştere a configuraţiei irisului, unică pentru fiecare individ. O microcameră scanner digitală înregistrează imaginea irisului şi o transformă într-un cod (Iris Code). Apoi se compară cu cel înscris pe cartelă şi se face identificarea. Camera poate fi ascunsă, citind de la distanţă irisul şi recunoscând într-o secundă peste 400 de caracteristici irisologice.

 

– recunoaştere genetica.

Tehnologiile de vârf asigură astăzi recunoaşterea rapidă a ADN, unic pentru fiecare persoană. Statele Unite au zeci de bănci ADN folosite îndeosebi de către FBI, care a alcătuit un catalog general ADN pentru cetăţenii SUA. Este o metoda ce poate produce mari discriminări (de pildă, un individ poate fi refuzat la angajare pe motivul “necorespunderii” codului genetic)

 

Aşadar, dacă ne închipuim că UBC este o cartelă pusă în slujba noastră, ne înşelăm amarnic. Scopul eliberării sale este în primul rând supravegherea non-stop a posesorilor. Cum non-stop, din moment ce nu o vom folosi decât ocazional, puteţi întreba? Ei bine, proiectul L.U.C.I.D., prevede eliberarea, în scopul obţinerii datelor “necesare recunoaşterii”, a diverselor tipuri de “senzori biometrici cu acţiune de la distanţă şi senzori ai cartelei biometrice”!

 

Între astfel de senzori cu acţiune de la distanţă sunt incluse şi camerele intelligent Video de care am vorbit, ce pot fi instalate oriunde. Un alt tip de senzori telecomandaţi sunt cei pentru detectarea prezenţei. Cu alte cuvinte, un control total, cu înnăbuşirea completă a libertăţii umane, cel mai mare dar de la Dumnezeu.

 

Ce altă metodă de control mai este prevăzută?

 

După cum am văzut, un organism anexă al LUCID este NRO – National Reconnaissance Office, adică sistemul sateliţilor de supraveghere. Ne putem imagina ce control înfricoşător urmează a fi efectuat asupra civililor dacă amintim numai că tehnologia din 1997 permitea identificarea precisă pe fotografii a unor obiecte de dimensiunile unei mingi de golf aşezate pe sol, sau citirea unui text cu aceleaşi dimensiuni. În plus, detectorii electronici ai sateliţilor vor localiza semnalul acelor “senzori ai cartelei biometrice”, stabilind cu precizie poziţia fiecărui individ, în orice moment, oriunde în lume.

 

Iar dacă vom arunca cartela, nu vom putea nici măcar deschide uşa automobilului personal, nefiind recunoscuţi. Închipuiţi-vă că mii de oameni vor “pierde” aceste cartele, datorită fobiei ce se va declanşa sub amenintarea acestei superputeri înfricoşătoare. Altele se vor fura şi astfel, încet dar sigur, se va ajunge la unica soluţie “sigură şi rezonabilă”: plasarea microcipului pe mână sau pe frunte …

 

Stadiul actual al L.U.C.I.D.

 

Vom încerca să vedem care este situaţia actuală privind eliberarea cartelelor de identitate în lume. Trebuie remarcat că, datorită unor incompatibilităţi naţionale, unicitatea cartelei încă nu întruneşte un consens global, aflându-se în circulaţie însă tipuri asemănătoare între ele, pentru obişnuirea populaţiei cu sistemul şi acceptarea fără probleme a unei cartele unice mondiale. Un exemplu tipic în acest sens este, după cum vom vedea, cartela Schengen de uz european.

 

Dar să analizam întâi situaţia altor ţări ale lumii, începând cu:

 

 1. Statele Unite ale Americii.

 

În SUA, introducerea unei cartele electronice de identitate s-a propus pentru prima data în 1981, îndată după lansarea în anii 70 a “noului sistem economic”. Astfel, la propunerea FBI, CIA şi a Ministerului de Exteme al SUA, Ronald Reagan a introdus un proiect de lege în acest sens. În ultimul moment însă, mişcat de întervenţia de protest a lui Martin Anderson, mâna dreapta a presedintelui, care comparase noua cartela (cu cod unic) cu tatuajele făcute de nazişti deţinuţilor din lagărele de concentrare, preşedintele a uzat de dreptul de veto şi, pe toată durata administraţiei Reagan, problema nu a mai fost readusă în discuţie.

 

După alegerea lui Bill Clinton în 1993, s-a lansat programul de ocrotire medicală ce prevede dotarea fiecărui cetăţean SUA cu o cartelă medicală de identitate, de fapt o cartela UBC lansata într-un mod diplomatic, abil.

 

Cartela de sănătate este o cartelă “smart card” ce poate stoca până la 2000 de pagini de date personale, folosind tehnologii recente de înregistrări biometrice: date, imagini vizuale, amprente digitale şi vocale, etc. Nu poate fi stearsă, nu e înfluenţată de câmpuri electromagnetice şi rezistă la temperaturi de până la 200o F (94o C). Este produsă de firmele Laser Card Systems Corporation şi Drexler Technology Corporation.

 

Faptul că s-a impus deţinerea amprentei vocale denota clar scopul cartelei care nu este deloc “medical”, ci de control şi supraveghere: specialiştii apreciază că orice persoană poate fi identificată (datorită băncii de amprente vocale de la sediul central) în chiar momentul răspunderii la telefon!”

 

În paralel, alte două programe pentru eliberarea cartelelor “smart cards” au pus în circulaţie cartele pentru studenţii şi elevii SUA, precum şi pentru muncitorii angajaţi de stat.

 

Vedem deci că americanii sunt obişnuiţi încet-incet cu ideea cartelei biometrice, existând deja pe piaţă astfel de smart cards pentru diverse scopuri sociale, urmând ca UBC să înglobeze toate funcţiunile acestora. De pildă, în majoritatea statelor SUA s-au pus de câţiva ani în circulaţie şi “cartelele de conducere auto”, care conţin date biometrice. Un alt tip de cartelă biometrică multifuncţională este cea folosită de armata americana: cartela MARC (nume sugestiv, MARK în engleza însemnând “semn”, în analogie cu “semnul fiarei”).

 

Această cartelă a stârnit vii proteste chiar şi printre înalţii ofiţeri ai armatei datorită posibilităţii de control ce se poate efectua prin intermediul ei asupra posesorului. Unii ofiteri au ajuns chiar în faţa Curtii Martiale. De pildă, capitanul Joel Kirk, condamnat pentru refuzul de a dona sânge în vederea înscrierii ADN pe cartelă, declara la proces:

 

“Devii sclavul acestui sistem. Există foarte puţine diferenţe între o “MARC-are” pe care o ţii în mână şi o altă “MARKare” pe care ţi-o vor implanta pe mână!”

 

Cât priveşte însă UBC, din 1994 şi până în 1996 au avut loc două iniţiative de lansare a cartelei universale de identitate. De curând însă (1996), proiectul de lege nr. 999 (666 întors!) prezentat de senatorul Texasului (dl. Hutchinson) este ultimul proiect legislativ legat de UBC, care prevede eliberarea unei cartele biometrice de identitate ce conţine, pe lângă computer chip, şi un cod magnetic barat.

 

 1. Alte state ale lumii

 

Sistemele electronice de supraveghere a identităţii prin intermediul smart cards aplicate de guvernele diferitelor ţări nu sunt decât experienţe ale SUA în vederea unui rezultat cât mai sigur la introducerea UBC în propria ţară. Astfel:

 

– în 1994, în Mexic s-au pus în circulaţie (de către CIA şi omonima ei mexicană NAFTA) 46 de milioane de cartele smart cards de identitate pentru a se asigura “votări libere”, fără posibilitatea de manipulare a voturilor. Firmele implicate au fost Polaroid, IBM, Booz-Allen & Hamilton şi firma Oracle.

 

– tot în anul 1994 în Singapore s-a încheiat un program de dotare obligatorie a fiecărui cetăţean cu o cartelă inteligentă ce conţine: fotografie aplicată, amprenta digitală, cod numeric matricol unic pentru stabilirea identităţii, codul de asistenţă medicală, contul bancar şi oricare altă informaţie” considerată necesară” de către guvern. (Sunday Magazine, October 1994, Sydney, Australia).

 

– în Thailanda s-a introdus unul dintre cele mai moderne şi sofisticate sisteme de control a identităţii, cu echipamente digitale care în ţările occidentale sunt prohibite, realizându-se o supraveghere strictă asupra activităţii zilnice a cetăţenilor.

 

– în Australia este deja cunoscut cazul mult discutatului “centru telefonic” Deakin care s-a dovedit în realitate a fi una dintre cele mai puternice baze informaţionale computerizate pentru prelucrarea datelor de identitate privind ţările răsăritene şi australe, având legătura nemijlocită prin satelit cu “baza-mama” de la Fort Meade.

 

– Alte sisteme de supraveghere cu ajutorul “smart cards” sunt deja funcţionale în Taiwan, Guatemala, precum şi în tarile din nordul Africii.

 

La ce consecinţe dezastruoase pot duce discriminările produse prin aceste sisteme de identitate “made în USA” se poate deduce din genocidul comis în 1995 în Ruanda (Africa) unde baştinasii au fost mândri să primească de la stat noile cartele înteligente de identitate, devenind “cetăţeni oficiali”. Decizia a fost însă tragică: forte înarmate ale tribului Hutu, efectuând raiduri asupra localităţilor ruandeze, împuşcau pe loc orice deţinator al unei cartele de identitate a tribului Tutsi.

 

Încetul cu încetul, în toată lumea va funcţiona o reţea unică de control şi supraveghere a identităţii, în conformitate cu planul L.U.C.I.D. În ceea ce priveşte statutul aparte al Europei, pe acesta îl vom analiza într-un capitol separat. Să vedem acum, însă, care este tendinţa de evoluţie a proiectului L.U.C.I.D.

 

Proiecte de viitor

 

Imagine  Concomitent cu răspândirea tentaculelor uriaşei caracatiţe L.U.C.I.D., se observă tendinţa de concentrare a puterii politice, economice şi militare mondiale într-o conducere unică, planetară. O astfel de guvenare, care deţine controlul unui sistem total de supraveghere, aşa cum este L.U.C.I.D., nu poate fi decât totalitară. Ce se va întâmpla oare dacă la conducerea unui astfel de regim se va ridica un Hitler, un Stalin sau un Pol Pot? Consecinţele nu pot fi decât cele descrise în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

 

Dar să analizăm acum faptele concrete. Pe 4 decembrie 1993, Bill Clinton a propus la o conferinţă ţinută la Oxford crearea unei Armate Mondiale ONU, idee acceptată şi pusă mai apoi în practică. Tot despre o conducere mondială a vorbit în 1996 şi ex-preşedintele Mihail Gorbaciov, într-o cuvântare ţinută la “State of the World Forum”, la baza militară Presidio de lângă San Francisco, declarând că “este nevoie de o guvenare mondială şi o religie mondiala”(!). La aceeasi conferinta participa şi Bill Gates, presedintele Microsoft, companie cu mare implicare în realizarea proiectului L.U.C.I.D.

 

Tot în Statele Unite, ca urmare a datei limita de punere în exploatare a sistemului L.U.C.I.D., la 1 ianuarie 2000[49], preşedintele Bill Clinton, prin Decretul Prezidenţial Nr. 13010 din 15 iulie 1996[50], decide crearea unui centru uriaş de birouri computerizate care să însumeze echipamente de control civil de ultimă oră, centru denumit “President’s Commision on Critical Infrastructure Protection”. Totodată, este legiferată crearea unei unităţi armate poliţieneşti, cu acţiune mondială, denumită IPTF (Infrastructure Protection Task Force), formată din FEMA, CIA, FBI, şi… NSA. Totodată, această unitate are controlul strict asupra reţelei internet, împotriva unor eventuale “acţiuni teroriste computerizate”.

 

În acest scop s-a creat echipa speciala Global Cyber – Cops Corps pentru supravegherea abonaţilor reţelei.

 

De fapt, toţi sunt acum obligaţi să se conecteze la internet (NE: nu ştim dacă printr-o lege, însă practic în America calculatorul este similar cu televizorul de la noi). Tot în 1996, Bill Clinton, declara că doreşte ca fiecare american să aibă în casă un computer personal (PC) conectat la internet. Pentru aceasta, NSA a însărcinat un consorţiu de companii specializate să creeze un sistem unic de control al PC-urilor, sistem deja funcţionabil ce are particularitatea ca, în orice punct de pe glob, nimeni nusi va mai putea aprinde computerul fără a fi îndentificat de către acesta prin intermediul … cartelei personale de identitate. În acelaşi sens, “Microsoft” a declarat ca va crea un program prin care UBC va putea fi conectat la orice PC pentru schimburi financiare şi tranzacţii comerciale immediate.

 

Tendinţele viitoare ale sistemului prevăd ca în curând toate echipamentele electrocasnice să aibă un sistem de identificare prin cartelă. Aşadar, propria maşina sau televizor nu mai pot fi puse în funcţiune decât prin UBC.

 

Vorbind despre televiziunea viitorului, presedintele Bill Clinton a delegat firma Oracle Software Corporation să perfecţioneze un model de televiziune-computer legat la internet, toată reţeaua mass-media vizuală urmând a fi supusă aceluiaşi control strict. Noua reţea se va numi ITV – interactive TV – şi prin intermediul său de la centrul de date se va putea controla direct orice PC, orice telefon portabil digital, televizor, aparat electric cuplat la reţea, etc.

 

Acest program este denumit Inferno (!) ( NE: Inferno este un sistem de operare foarte portabil (funcţionează pe diverse tipuri de dispozitive şi în diverse medii: afaceri, acasă, mobil) şi care este dezvoltat special pentru reţele de calculatoare) şi este un produs al companiei Lucent (!!) Techonologies (NE: împreună cu Vita Nova), creată de AT&T din fosta Bell Laboratories (NE: rezultată în urma spargerii AT&T în mai multe companii în 1983). Sugestiv este şi faptul că limbajul sistemului de operare al Inferno se numeşte Limbo (iad) iar protocolul de interconectare poartă numele de Styx (iarăşi iad!). Mai mult, noile birouri ale firmei Lucent se află la numarul… 666 al Fifth Avenue, New York”.

 

Aşadar, toţi abonaţii internet vor putea fi de la distanţă verificaţi, văzuţi şi ascultaţi chiar prin intermediul propriilor computere-TV. Programul de creare a reţelei mondiale interactive prevede ca data de inaugurare sfârşitul anului 2000.

 

Imagine  Iată deci că totul se îndreaptă către o îngrădire totală a libertăţii (dar cu un aspect de “totală libertate”) şi o supraveghere cât mai strictă realizată prin mijloace extrem de sofisticate, totul la scară mondială. În plus, puterea globală politico – economico – militară se grupează într-un singur centru. Prin urmare, extrem de curând nu va mai fi nevoie decât de UN CONDUCATOR: ANTIHRIST! Pentru atingerea acestui scop toată infrastructura este deja creată sau în curs de finalizare.

 

 

 

Astăzi, firma americana Destron IDI (Colorado) comercializează microcipuri pentru implant animal prin intermediul companiei Infopet. Se spune ca aceste biocipuri constituie “soluţia perfectă” pentru stabilirea cu precizie a identităţii oricărei fiinţe vii.

 

Dar biocipurile au fost deja implantate şi subiecţilor umani. Este cunoscut cazul lui Timothy Mc Veigh, soldat în armata americană, care a declarat în 1995 ca are un biocip implantat în corp de către FBI”. Oare câţi alţii n-au fost supuşi aceleiaşi operaţii?

 

Noile tipuri de biocipuri umane, “semnul” apocaliptic, vor permite supravegherea totală, non-stop, în orice punct de pe glob, a oricărui individ. Se află în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reţeaua neuronală a creierului, oferind astfel posibilitatea, pentru cei ce controlează biocipul, să înregistreze imagini vizuale şi auditive neuronale, adică exact ce vede şi ce aude subiectul. Pare de necrezut? şi totuşi, această tehnică este deţinută deja de Agentia Naţionala de Securitate.

 

Imagine  Înca din 1986, cercetătorii de la Universitatea din Michigan, în colaborare cu AT&T, declarau că sunt pe punctul de a controla complet înregistrările acustice neuronale şi transmiterea de semnale acustice în înteriorul creierului, omul putând fi astfel “teleghidat”. Recent însă, în 1995, un înalt ofiter al Pentagonului, Lawrence Korb, declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta biocipul cu neuronii, putânduse astfel obţine o armată de “zombi telecomandaţi”.

 

“Se deschide o poartă în două direcţii”, spunea Kyle Olson, de la înstitutul de Control al Armelor Chimice şi Biologice. “Pe de o parte avem această armă de tip Frankenstein, iar pe de altă parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman: de pilda, implantându-ne un biocip în encefal vom putea învăţa înstantaneu franceza, sau orice alta limba”.

 

Aşadar, cu astfel de “avantaje”, implantarea biocipului nu va fi refuzată de nimeni, cu excepţia creştinilor adevăraţi. Ceilalţi vor alerga să primească “marcarea” de bunăvoie. În plus, încă de la nastere, nou născuţii vor fi înjectaţi cu un microcip care-i va însoţi toată viaţa, putând fi detectaţi în orice loc de pe glob, inclusiv prin satelit.

 

Allan Woodham, în South East Christian Witness (feb. 1996, p. 5-6) scria: “Astăzi americanii au fiecare un cod propriu de asigurări sociale format din 9 cifre, cod care permite conectarea lor la computer pe tot cuprinsul SUA. În curând acest sistem se va înlocui cu unul mai modern, o reţea informaţională de coduri cu 18 cifre ce va putea înmatricula oamenii la scara planetară.

 

Acest sistem de 18 cifre va fi alcătuit din trei grupuri separate de către 6 cifre: 6-6-6! Implantarea acestui cod chiar sub pielea mâinii drepte, după cum s-a proorocit în Evanghelie (Apoc. 13, 16-18) este acum o realitate. Cei ce vor primi procedeul vor fi controlaţi, localizaţi şi supravegheaţi în toate mişcările. Această tehnologie va duce la un sistem mondial computerizat prin care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără marcarea cu biocip. Va fi o adevărată dilemă: supunere sau moarte (DO or DIE)!”

 

Vedem aşadar cât este de înfricoşător rezultatul proiectului L.U.C.I.D. şi că, practic, asistăm la implinirea proorociei Apocalipsei. Aceasta arată cât de aproape se găseşte apariţia pe scena mondială a lui Antihrist. Noi, oare, suntem pregătiţi? Avem dramul de credinţă necesar mântuirii? Sau rămânem nepăsători, nevăzând şi neauzind un adevăr deja evident?

 

“Intrarea în Europa”

 

Expresie arhicunoscută şi excesiv întrebuinţată de ziariştii şi oficialitaţile române. Toţi vor să “intre în Europa”, creând în mass-media o atmosfera de febrilitate, o psihoză a dorinţei de a fi şi românii consideraţi “în rând cu lumea”. Câţi dintre dumneavoastră ştiu însă că totul nu este decât un camuflaj pentru cu totul alte înterese decât cele ale românilor?

 

Dar despre România vom discuta la timpul potrivit. Să vedem acum care este stadiul punerii în practica în Europa a uriaşului proiect L.U.C.I.D. şi care sunt particularităţile lui. Veti fi uimiţi de repeziciunea cu care se precipită lucrurile şi veţi afla unele consecinţe ale planului care nu sunt deloc liniştitoare pentru noi. Tocmai de aceea nu le veţi putea descoperi în nici un caz în presa românească, nici măcar în cea ecleziastică, deşi ar fi trebuit să tragă prima semnalul de alarma, aşa cum se întâmplă, de pilda, în Grecia.

 

Vom căuta, de altfel, să păstrăm această raportare continua la Grecia, deoarece este singura ţară ortodoxă din Uniunea Europeană, iar experienţa ei amară, de până acum, poate fi pentru noi spre luare-aminte! În plus, în 1997 a început aplicarea oficială în Republica Elena a unui tratat european ce-şi are originea în deja cunoscutul L.U.C.I.D. Project. Este vorba de:

 

 

 

După cum vedeţi, aceasta este “libertatea” pe care o aduce intrarea în Europa. Cu un astfel de sistem lipsesc doar un Hitler sau un Stalin pentru a se crea un Euroimperiu bazat pe sclavia electronica.

 

Dar ce mai prevede acordul ? Orice cetatean, pe baza aceluiasi principiu “al banuielii”, poate fi supus “supravegherii discrete”. “Daca controlul special nu este permis în acord cu legislatia unei ţări membre, atunci controlul special se transforma automat pentru teritoriul respectiv în urmarire discreta!”. (Acordul Schengen, art. 99/6)

 

Cu alte cuvinte, în cazul intrării României “în Europa”, poliţia oricărei ţări membre poate supraveghea discret, fără înştiinţarea autorităţilor române, pe teritoriul naţional, orice cetăţean bănuit de infracţiune sau care a fost văzut în preajma unui individ suspectat de săvârşirea unor fapte penale, deoarece: “Persoanele care însoţesc individul respectiv sunt considerate şi acestea suspecte şi supuse urmăririi discrete” (art. 99/4).

 

Şi multe alte articole asemănătoare sunt prevăzute în amintitul Acord, spre “protecţia cetăţenilor”. În linii mari, iată care sunt articolele contestate de opinia publică şi de mulţi oficiali ai ţărilor membre UE şi motivele contestării:

 

– După cum am mai amintit, pentru legiferarea crearii de dosare personale, fie ele şi electronice (art. 92-119);

 

– Abrogarea principiului prezumţiei de nevinovăţie (art. 40,96,99);

 

– Anulează secretul vieţii private şi depreciază persoana umană (art.25, 45, 46, 92,94,99, 101,109).

 

– Este nesigur în ceea ce priveşte protecţia centralizării şi prelucrării datelor, creând adevărate pericole pe teritoriul naţional ori în domeniul vieţii private (sunt cunoscute deja cazuri de “spargere” a codurilor de protecţie, chiar şi la computerele Pentagonului, ori la Departamentul de Justiţie al SUA) (art.108,118).

 

– cetăţenii nu pot cunoaşte datele înscrise despre ei în dosarul electronic (art. 109, 114.2);

 

– Provoaca un climat de neîncredere între cetăţeni, suspectându-se chiar şi intenţiile lor (art. 5.1 d,e; 25, 40, 96.2 b);

 

– Determină creşterea progresivă a rasismului social, din moment ce separă cetăţenii în categorii sociale (art. 5, 25);

 

– Impiedică libera circulaţie a cetăţenilor (persoanele “clasificate” nu pot circula liber, art. 96, 99) şi cererea de azil (art. 29.4, 32, 35.2, 36-38);

 

– încalcă Constituţiile, acordurile internaţionale şi convenţiile privind protejarea persoanei (art. 94.4, 95.3);

 

– Permite urmărirea discretă a cetăţenilor unei ţări fără preinştiinţarea autorităţilor naţionale (art. 40.1,2; 99.6);

 

– Duce la abrogarea drepturilor naţionalităţilor majoritare (art. 25.1,2.2).

 

Dupa cum afirmam mai devreme, acordul a stârnit vii proteste în lumea vest-europeană. Pe lângă refuzul categoric al Marii Britanii şi al Irlandei, în prezent există împotriviri şi în Franta şi Italia.

 

Totul se îndreaptă spre un stat unic, cu o guvernare unică aflată la Bruxelles (lucru deja realizat), cu un teritoriu unic (Acordul Schengen a perfectat aceasta), cu cetăţeni care să aibă pe tot cuprinsul Uniunii o cartelă unică, universală, de identitate (altfel controlul lor ar fi deosebit de dificil), toţi dotaţi cu un cod numeric unic (C.N.M.U.) ce conţine metoda de Numerotare Europeană a Articolelor (!), adică EAN-13, cu numărul 666, fără de care “individul” nu poate face nici cea mai măruntă tranzacţie economică (de pildă, cumpărarea unei pâini).

 

Toate tind deci către o centralizare şi o conducere ce nu poate ţine cont de particularităţile fiecărei naţiuni. De altfel, prin eliminarea graniţelor interne, aceste naţiuni se vor amesteca, diferenţele dintre ele se vor şterge încetul cu încetul, eliminându-se astfel cultura, istoria şi limba proprie fiecărui neam.

 

Constituţiile naţionale, încet-încet îşi pierd valabilitatea. Imnul de stat şi drapelul fiecărei ţări vor rămâne doar o amintire istorică….

 

Cât priveşte credinţa, este cunoscut faptul ca “Uniunea” nu agreează ideea de “religie naţională”, aşa cum este ortodoxia, ci doreşte o religie mixtă, unică, un sincretism “ecumenic” care să fie despărţit de stat, nemaiexistând obligativitatea salarizării clerului”.

 

Vedem deci că planurile proiectului L.U.C.I.D. sunt aproape realizate. Ultimul pas este acceptarea înmatriculării pe mână şi închinarea la Antihrist. Iar până atunci lumea este pregătită metodic spre a primi voluntar aceasta nouă religie, ultima religie, care va fi un amestec de ştiinţă şi parapsihologie, după cum afirmă cu mult discenământ ieromonahul american Seraphim Rose.

 

De altfel, chiar iniţialele L.U.C.I.D. pot fi supuse unei interpretări potrivite. Oficial, L.U.C.I.D. înseamnă Logical Universal Communication Interactive Databank (Banca de Date Logica, Universală, de Comunicaţii Interactive). Însă unul dintre specialiştii care au studiat în profunzime amănuntele acestui proiect a găsit (judecând în funcţie de consecintele planului) adevăratul sens al initialelor: Lucifer’s Universal Christian Indentification Device. (Dispozitiv Universal Luciferic de Identificare a Creştinilor).

 

Aşa zişii „arhitecţi” francmasoni ai Noii Ordini Mondiale plănuiesc controlul total şi permanent asupra populaţiei pământului, prin intermediul implementării tehnologiei de supraveghere RFID, la nivel planetar.

Deşi la o primă vedere, planul lor satanic pare imposibil, merită să studiem cu atenţie direcţia evidentă pe care a luat-o în ultimii ani introducerea tehnologiei RFID în toate aspectele vieţii umane de zi cu zi.

Potrivit experţilor IT (tehnologia informaţiei necesare pieţei de consum), dispozitivele RFID reprezintă următorul pas către un viitor super tehnologizat al rasei umane. Cercetările au demonstrat că, cel puţin deocamdată, nu există avantaje reale ale implementării tehnologiei RFID în cadrul societăţii umane, ci doar riscuri. Beneficiarele implementării dispozitivelor de supraveghere sunt unele corporaţii globale, care au interese financiare şi economice evidente.

 

Versiunea unei omeniri robotizate începe odată cu implementarea dispozitivelor RFID în toate bunurile de uz zilnic, de la carduri bancare şi îmbrăcăminte, la alimente şi autoturisme. Experţii din domeniul IT spun că această tehnologie de supraveghere facilitează foarte mult organizarea mărfurilor şi procesul de comercializare a lor. Dincolo de unele avantaje pe care le-ar putea prezenta introducerea dispozitivelor RFID pe scară largă în cadrul unor procese economice şi comerciale, fiinţele umane au dreptul să fie informate în prealabil de toate riscurile inerente acestei tehnologii, indiferent dacă cipul RFID este implementat în haine, ambalaje, carduri sau chiar trupul uman

 

„Internetul lucrurilor” sau IoT

 

În prezent, tehnologia RFID este una dintre modalităţile prin care orice obiecte materiale pot „intra” pe internet. Acest concept a fost denumit IoT (Internet of Things). Nu numai calculatorul, laptop-ul sau smartphone-ul se pot conecta la internet ci chiar şi clădirile, maşinile, obiectele vestimentare sau animalele unei ferme. Prin inserarea tuturor acestor „lucruri” cu dispozitive RFID, ele sunt conectate automat la internet (pentru a putea fi supravegheate mai uşor) şi devin „smart” adică „inteligente”.

 

Un membru al comisiei europene de experţi IoT, Ron van Kranenburg a afirmat: „un oraş tipic din viitor aflat într-un mediu total IoT ar putea semăna cu un „ spaţiu reţea electronică” având plasate peste tot camere de luat vederi „smart”, detectori şi neurosenzori noninvazivi aflaţi pe fiecare stradă, care vor scana creierele umane pentru supra activitate.”

„Sistemul IoT va creşte atât în complexitate cât şi în extindere. Noile previziuni arată că şapte miliarde de oameni vor coexista împreună cu 70 000 de miliarde de obiecte smart, numerotarea ajungând până la ultimele rămăşiţe ale vieţii personale,” a afirmat Gerald Santucci, directorul Unităţii RFID şi Companiilor pe Internet (Networked Enterprise and RFID Unit) din cadrul Comisiei Europene.

 

Intenţiile ascunse ale companiilor globale nu se opresc doar la încălcarea abuzivă a libertăţii şi intimităţii fiinţelor umane. În scenariul Orwellian (stat poliţienesc totalitarist unde orice drepturi şi libertăţi înafara celor dictate de elită sunt complet interzise) al Noii Ordini Mondiale, fiinţele umane vor fi dezumanizate total. Într-un mod şocant şi cutremurător, pe listele corporaţiilor, oamenii sunt trecuţi la rubrica de obiecte.

 

Controlul total al omenirii prin intermediul tehnologiei RFID…

 

În cadrul unei conferinţe, cercetătoarea dr. Katherine Albrecht a vorbit despre intenţiile cumplite ale marilor companii de a numerota fiecare obiect şi fiecare fiinţă de pe planetă.

 

„(…)Acesta este un fragment dintr-un raport care aparţine Consorţiului Industrial numit Auto Id Cennter (Centrul pentru autoidentificare) care promovează folosirea dispozitivelor de identificare RFID.

Probabil cel mai straniu şi tulburător lucru pe care îl urmăreşte acest raport pe lângă faptul că vrea să numeroteze fiinţele umane, este acela de a da un număr unic (care va înlocui codul de bare) fiecărui obiect de pe planetă. Produsele fizice vor putea fi astfel identificate, numărate şi localizate.

Câteva dintre aspectele care sunt prezentate într-un tabel aparţinând unuia dintre documentele Auto Id Center:

 

 

23 de biţiîntr-un cip pentru a numerota fiecare automobil aflat în funcţiune

29 de biţi pentru a numerota fiecare computer de pe planetă

33 de biţi pentru a da un număr unic şi identificabil fiecărei fiinţe umane. Deci număraţi 001, 011, de 33 de ori şi veţi obţine un număr unic pentru fiecare persoană din populaţia pământului.

 

Consorţiul Industrial care a întocmit acest raport este format din unele dintre cele mai mari corporaţii din lume: Procter and Gamble, Johnson and Johnson, Kimberly Klark , coorp International Paper, Coca Cola şi altele.

 

Angjaţii acestor companii ar trebui să se gândească la produse şi totuşi pe listele lor apar fiinţe umane.” (…)

„În cadrul unei conferinţe la care am participat, un reprezentan al corporaţiei Phillip Moris a făcut următoarea afirmaţie despre dispozitivele RFID: „când această tehnologie o să fie pusă în aplicare , când vom avea radio transmiţătoare peste tot şi vom supraveghea totul pe această planetă cu ajutorul lor, va trebui să vă schimbaţi modul în care vă ocupaţi de problemele personale în casele şi afacerile voastre.”

 

El vroia să spună că se va schimba în totalitate sistemul după care se vor face afacerile şi va fi revoluţionată percepţia oamenilor în legătură cu transportul mărfurilor, dar declaraţia sa a punctat faptul că tehnologia RFID va distruge însăşi modul de viaţă al oamenilor. Imediat ce reprezentantul Phillip Morris a făcut această afirmaţie, toţi oamenii din încăpere au rămas înmărmuriţi, deşi la acea conferinţă participau doar persoane la care le plăcea ideea de a supraveghea prin identificare RFID mărfurile pe care le transportau. Chiar şi pentru aceşti afacerişti, declaraţia respectivă era cam greu de digerat.”

 

Prin numerotarea cu numere unice a tuturor fiinţelor umane şi a tuturor proprietăţilor acestora, viaţa şi societatea umană aşa cum le ştim în prezent ar putea fi distruse în totalitate. Statul poliţienesc global în care totul va fi în permanenţă supravegheat prin intermediul unui super calculator cu o singură bază de date comună pentru întreaga planetă, ar deveni atunci din ce în ce mai puţin un scenariu ştiinţifico fantastic şi din ce în ce mai mult o cutremurătoare realitate.

 

Dincolo de acţiunile manipulatoare şi mincinoase ale directorilor de marketing, pentru a înţelege de ce marile companii sunt atât de convinse că oamenii vor accepta relativ uşor dispozitivele de supraveghere RFID, este important să luăm în considerare propaganda subconştientă, persuasivă, pe care slugile Noii Ordini Mondiale o desfăşoară în această direcţie, de aproape 50 de ani.

 

Câteva exemple ale propagandei tehnologiei RFID care se desfăşoară în unele medii de divertisment

 

Un gen de propagandă subconştientă foarte convingătoare este cea care se face prin intermediul filmelor artistice. Majoritatea filmelor din prezent conţin până la refuz mesaje subliminale care intră în subconştientul privitorilor. Printre aceste mesaje subconştiente un loc de frunte îl ocupă promovarea implanturilor cu microcip RFID în trupul uman. În astfel de filme propagandiste, poveşti adesea fictive prezintă viziunea unui viitor cyborg (jumătate om jumătate robot) al rasei umane. În viaţa de zi cu zi, când aceste idei sunt foarte aproape de a fi aplicate în societatea umană, ele sunt acceptate mult mai uşor deoarce în subconştientul oamenilor ele sunt deja familiare.

 

Listă cu unele filme care promovează implementarea tehnologiei RFID şi a microcipurilor de supraveghere la oameni precum şi imaginea sinistră a unui astfel de viitor al omenirii:

 

Logan’s Run (SF 1976) în prima scenă apare un nou născut care are un implant de cristal în mânuţă. Pe parcursul filmui implantul începe să lumineze atunci când persoana se apropie de vârsta de 30 de ani. Asta este vârsta la care trebuie ca implantul să fie înnoit. O nouă producţie a acestui film este programată să apară în 2012.

 

Fortress (SF 1992) prizonierii fortăreţei respective au un implant electronic care este programat să îi pedepsesscă şi în final chiar să îi omoare dacă încalcă regulile închisorii.

 

Demolition Man (SF 1993) acţiunea se petrece în Los Angeles anul 2032 într-o societate unde aproape tot ceea ce se ştie că face rău în exces, este ilegal (de ex sarea, ţigările). Fiecare cetăţean are un implant electronic, prin care este supravegheat să nu încalce regulile societăţii respective.

 

The Phantom Menace (SF 1999) o urmare a producţiei Războiul Stelelor. În acest film este reluată ideea unui implant electronic care îi pedepseşte pe cei care încalcă regulile societăţii. Toţi cei care poartă implant în trup sunt de fapt sclavi.

 

Matrix (SF 1999) prezintă conceptul de a trăi o existenţă simulată pe calculator.

 

The Last Enemy (BBC Drama 2008) Unul dintre personajele principale face reclamă unui implant cu microcip: „o carte de identitate care nu poate fi pierdută, copiată sau furată. Conceptul şi funcţiile sale pot fi adaptate să îmi împlinească nevoile. Poate fi cartea de credit, cheia de la uşă, cheile de la maşină pe care nu le voi mai pierde niciodată. Acest dispozitiv va deveni în cele din urmă universal, începând cu vârsta şcolară va fi un „însemn” pe viaţă. Va fi uşor să îi reînoieşti informaţiile nu va trebui să îl schimbi.”

 

Total Recall (SF 1990) personajul principal a fost supus unor expeimente de „spălare pe creier”. El are şi un implant cu microcip în zona capului.

 

Futurama (serie animată SF, 1999) Personajul principal ajunge în anul 2999 şi descoperă că trebuie să îşi implanteze un „cip de carieră” adică singura slujbă pe care are voie să o aibă toată viaţa şi nu are libertatea să o aleagă. Mulţi oameni sunt nemulţumiţi dar sloganul acelei societăţi este „trebuie să faci ceea ce trebuie să faci”.

 

South Park (comedie animată 1999) prezintă cipurile implantate de părinţi în copii lor pentru modificarea comportamentului nepotrivit, obraznic, etc Dacă copilul se împotriveşte şi înjură de exemplu, este pedepsit prin intermediul cipului prin şocuri electrice.

 

Misiune Imposibilă 2 (acţiune, 2000) locaţia personajului princpal este cunoscută prin implantul cu microcip detectat de un satelit: „te putem localiza cu marjă de eroare de trei metri, oriunde ai fi”

 

The Bourne Identity (acţiune 2002) personajul Jason Bourne are un microcip sub pielea capului care conţine detalii ale contului său bancar din Elveţia.

 

A beautiful Mind (2004) una dintre halucinaţiile matematicianului schizofrenic care joacă rolul principal este aceea de a i se implanta un microcip sub piele de către serviciile secrete.

 

Serialul CSI Miami (2004 ep 305, Legal) O tânără este găsită moartă şi apoi este identificată prin vericip-ul din umăr. În film se prezintă cum „jumătate din cluburile din Miami” folosesc aceste implanturi în trupul clienţilor.

 

Candidatul Manciurian (dramă, 2004) personajul principal jucat de Denzel Washington îşi scoate singur un microcip implantat în spate atunci când începe să îşi aducă aminte că armata îl supusese la nişte experimente de control mental cumplite în timpul războiului din Iraq.

 

Casino Royale (acţiune, 2006) personajul James Bond primeşte un implant cu microcip sub piele pentru a putea fi supravegheat de către angajatorul său.

 

Slumdog Milionaire (dramă, 2008) deşi subiectul filmului nu are legătură cu viitorul, cu tehnologiile şi nu este de acţiune, totuşi producătorii au amintit de implantul cu microcip asociindu-l cu capacitatea de a trişa.

 

Serialul Heroes (2009, ep14, Clear and present danger) Doi prieteni primesc fiecare un implant cu micrcip RFID pentru a fi localizaţi în cazul în care sunt răpiţi.

 

Serialul Fringe (2009, ep 9) unul dintre personajele în vârstă îşi implantează un cip în gât pentru a putea fi localizat de către fiul său în caz că se mai rătăceşte.

 

The Simpsons (serie animată, 1994, ep20) directorul şcolii vrea să supravegheze elevii prin intermediul dispozitivelor implantate RFID.

 

Universal Soldier (2009) dispozitivele RFID sunt implantate din motive de siguranţă.

 

Teoria Conspiraţiei (dramă, 1997) personajul principal este victima programului MKultra de control mental al CIA. El vorbeşte la începtul filmului despre planurile de implantare a microcipurilor la animale şi apoi la oameni pentru o supraveghere totală şi permanentă.

 

Într-un mod semnficativ, emisunea Big Brother (fratele mai mare – titlu orwellian, cu trimitere directă la o societate de tip totalitarist) promovează implanturile cu microcip RFID în trupul uman. Sub masca divertismentului, în martie 2004, participanţii la emisiunea Big Brother din Spania au fost chemaţi să inaugureze introducerea Vericipului pentru VIP-uri (very important person) la Clubul de plajă Baja din Barcelona. De atunci, clienţii acestui club pot plăti consumaţia prin intermediul cipurilor RFID implementate în braţ. La Clubul Baja din Roterdam Olanda propaganda RFID este asemănătoare. Directorul managerial Jo Van Galen nu vede niciun risc în tehnologia RFID. El afirmă într-un interviu că până în anul 2030 va fi normal să fii „cipuit” la naştere.

 

Compania Coca Cola amintită mai sus printre corporaţiile globale care intenţionează să numeroteze fiinţele umane şi „reţeaua socială de pe internet” Facebook din Israel au promovat adolescenţilor cipurile RFID. Tinerii israelienii au fost invitaţi într-un Orăşel de Distracţii organizat de Facebok şi Coca Cola. Fiecare invitat, a primit o brăţară cu cip RFID care conţinea numele de pe Facebook şi parola. Pentru fiecare atracţie a Orăşelului a fost ataşat un microcip RFID care a înregistrat toate evenimentele la care participau tinerii, iar apoi acestea au fost transmise online (pe inetrnet).

 

Având în vedere intenţiile corporaţiei Coca Cola în ceea ce priveşte promovarea tehnologiei RFID, putem spune că acest eveniment în aparenţă de divertisment a fost mai degrabă un experiment de supraveghere a câtorva sute de persoane în permanenţă pe parcursul a mai multor zile.

 

Implementarea globală a tehnologiei RFID serveşte planului satanic de instaurare a Unei Noi Ordini Mondiale…

 

Ceea ce fac la ora actuală marile corporaţii prin planurile lor de implementare a dispozitive RFID în toate mărfurile, este un pas important în realizarea intenţiilor satanice ale elitei planetare de a supraveghea toată populaţia planetei. În spatele unor avatantaje comerciale pe care le-ar putea prezenta implementarea tehnologiei RFID, există din păcate unele interese oculte, malefice. Criminalii „iluminaţi” ai elitei planetare cunosc foarte bine forţa uriaşă de control şi manipulare pe care o poate avea asupra omenirii naive şi credule, această tehnologie de supraveghere permanentă. Conform unor rapoarte făcute publice, serviciile secrete efectuează, încă din timpul răzoiului din Vietnam, experimente cumplite cu tehnologie RFID asupra oamenilor, pentru a le influenţa şi controla cu uşurinţă emoţiile, sentimentele, reacţiile şi dorinţele. Ar trebui să ne documentăm cu atenţie şi să ne convingem cât mai repede, asupra faptului că elitiştii perverşi ai planetei dispun la ora actuală de tehnologia diabolică RFID şi sunt la un pas de a ne-o vinde pe tava otrăvită a marilor corporaţii. De pehttp://doxpress.wordpress.com/2012/01/06/amenintarea-globalacardurile-si-implanturile-cip-rfid-666/

 

 

 

Sfârşitul libertăţii umane !

 

Bar Code (cod barat) este un sistem de codificare numerică alcătuit dintr-o secvenţă de linii verticale de grosimi variate, secvenţă care se aplica azi în mod curent pe toate produsele comerciale. Care este scopul său?

 

Motivul creării unui astfel de sistem este dorinţa de a deţine controlul absolut asupra datelor privind orice producţie economică. De pildă, dacă o companie scoate pe piaţă un nou articol comercial, pentru a avea permisiunea de punere în vânzare trebuie să solicite unui for internaţional alocarea unui număr unic care caracterizează articolul respectiv.

 

Numărul este codificat într-un sistem de bare (bar code) şi se aplică sub formă de etichetă. Astfel, în toată lumea, acest produs economic va fi singurul care deţine acel cod, neputând fi confundat cu un altul.

 

Liniile verticale ale codului barat sunt apoi citite (de pildă, la un magazin) cu ajutorul unui sistem optic – un creion electronic (light pen) – care descifrează secvenţa de linii transformând-o într-o secvenţă numerică.

 

Astfel, în memoria computerului care face citirea, fiecarei perechi de linii îi corespunde o anumită cifră, citindu-se deci codul articolului comercial respectiv. Cu acest cod, recunoscându-l în baza de date (deci recunoscândul ca existent în depozitul magazinului), computerul poate face mai apoi diverse operaţii economice: scădere din depozit, calcularea costului, bilanţ de plată etc.

 

Sistemul bar code a apărut în SUA la începutul anilor 1970, fiind aplicat îniţial în citirea rapidă a codurilor înscrise pe marile containere de pe vagoanele de trenurilor de marfa. Pentru imensul său avantaj economic, sistemul a fost apoi generalizat la toate produsele comerciale. Văzând posibilităţile nelimitate de supraveghere a întregii economii mondiale prin intermediul noului sistem de codificare, cei înteresaţi de avantajul acestei puteri au căutat a înfiinţa un centru internaţional economic pentru stocarea informaţională a datelor economice globale, impunând treptat ca obligativitate, în vederea lansării pe piaţă a unui nou produs, cererea de alocare a unui cod barat de către acest centru. Denumirea sa este Uniform Code Council (UCC). Mai târziu, în 1978, lua naştere în Europa, cu 24000 de membrii fondatori, un consiliu similar denumit European Article Numbering Association (EAN).

 

Aceste două organizaţii au produs în ultimii ani un întreg evantai de tipuri de codificare barata, pentru diverse aplicaţii profesionale. Dintre toate aceste tipuri, doua sunt însă folosite în mod prioritar şi anume cele denumite UPC (Universal Product Code – Cod Universal Produs) şi EAN- 13 (European Article Numbering = Numerotarea Europeană a Articolelor). În prezent, cele două tipuri sunt folosite în peste 75 de ţări ale lumii, toate datele privind produsele comerciale “marcate” în sistem bar code (date despre ţara de origine, despre producător şi felul produsului) fiind înregistrate la sediile celor doua organizaţii. Schimbul de informaţii între cele doua sisteme este realizat prin adăugarea unui zero la tipul UPC care astfel poate fi citit în sistemul european EAN.

 

Care este însă implicaţia religioasă? Încă din anii 1970, unii creştini americani au demonstrat că, în sistemul bar code, tipurile UPC-A şi EAN- 13 deţin în mod invariabil, pentru orice produs, trei perechi de linii uşor prelungite care se citesc în memoria computerului prin cifra 6. Aceste linii se numesc caractere de siguranţă sau bare de protectie (Guard Bars) şi servesc la recunoaşterea de către calculator a sistemului bar code. Cu alte cuvinte, la citirea codului, calculatorul detectează mai întâi prezenţa celor trei guard bars (care, decodificate alcătuiesc în mod invariabil, pe toate produsele, numărul 666!) şi apoi, recunoscând această pecete, declanşază citirea codului şi efectuare operaţiilor economice. Puteţi verifica singuri faptul că existenţa numărului 666 pe orice produs este o condiţie de baza ca aparatul să poată citi codul, înnegrind cu stiloul cele trei guard bars. Scanner-ul nu mai poate recunoaste pecetea şi nu efectuează citirea.

 

Cartela electronică

 

Aproape concomitent cu apariţia bar code, pe piaţa americană se ivea un nou sistem economic, lansat cu marea reclamă de companiile comerciale, sistem bazat tocmai pe un nou tip de numerotare codificată ce conţinea numărul 666. Erau astfel puse în circulaţie, pentru prima dată, cartelele economice de credit. Desigur, la început nu erau deloc electronice, dar conţineau un truc ce urma să pregătească psihologic populaţia pentru etapa următoare a planului.

 

Primele cartele de credit, aşadar, contineau pe verso o bandă neagră, care se putea presupune că este o bandă magnetică pentru citirea automată a codului cartelei la aparatele ATM (Automatic Teller Machines). De fapt, bandă neagra era complet nefunţională, iar elementul de baza al cartelei il constituia un număr de cod (inscris cu cifre zecimale obisnuite, dar în relief) care facea parte din noul sistem de numerotare al persoanelor.

 

Fiecărui posesor i se acorda deci un cod (un numar) unic, iar tranzacţia se facea tot birocratic, prin presarea numărului reliefat pe o banală chitanţă cu indigo pentru a fi astfel înregistrat “automat” la banca. Cu timpul, banda neagră (falsă) a fost înlocuită cu una autentic magnetică, puţin mai lata şi de culoare brun închisă, culoare care nu este altceva decât un strat de protectie al benzii, strat de tetroxid de fier care îi conferă o rezistenţă deosebită.

 

Deşi avantajele acestui sistem economic erau mai mari, totuşi populaţia a protestat şi, prin boicotarea de către creştini a companiilor comerciale care aplicaseră sistemul, s-au înregistrat mari pagube economice. Treptat însă, vigilenţa opiniei publice s-a topit şi sistemul s-a răspândit rapid în întreaga lume. S-a trecut mai apoi de la cartela de credit la cartela de identitate, prin acordarea unui cod numeric unic fiecarei persoane în vederea identificării. Cod care, din pacate, conţine cifrat tocmai un număr care pentru creştini provoaca mari tulburari de conştiinţă şi a cărui acceptare, aşa cum vom vedea mai târziu, reprezintă în mod evident lepădare de Hristos.

 

Dar să revenim la cartela electronică. Această cartelă este construită din plastic şi conţine codul numeric personal unic pentru identificarea persoanei respective, cod care poate fi înscris în mai multe moduri: prin scriere reliefată, prin intermediul bar code, codificat pe bandă magnetică sau prin intermediul unui microcircuit electronic înglobat în cartela de plastic şi denumit microcip sau computer cip. Astfel, pe piaţa mondială, există astăzi îndeosebi trei mari categorii de cartele electronice.

 

 1. Cartele cu bar code

 

Fiecare cod conţine o cantitate de informaţii ce descriu identitatea persoanei respective. Informaţiile nu pot fi citite cu ochiul liber, ci prin intermediul computerului, ajutat de o anexa optică pentru recunoaşterea codului (laser scanner) şi un decodificator (bar code decoder).

 

 1. Cartele cu bandă magnetică

 

Au pe verso o bandă magnetică de culoare brună. Aceste cartele au ajuns astăzi a înmagazina milioane de caractere (mega-bytes), iar saltul uimitor al tehnologiei digitale din ultima vreme permite acum crearea cartelelor magnetice cu capacitate de stocare de peste 1 giga-bytes (un miliard de caractere).

 

 1. Cartele cu microcip – smart cards

 

Cele mai apreciate cartele sunt astăzi cartelele electronice înteligente (smart cards), dotate cu un adevărat computer (computer chip). Le cunoaştem cu toţii, căci un exemplu banal este cartela telefonică. Mica plăcut metalică de pe cartelă nu reprezintă altceva decât contactele exterioare ale microcipului. Este un microcircuit de pirită cu o capacitate cu o capacitate foarte mare de stocare a datelor, capacitate ce poate ajunge până la 5 giga-bytes (5 miliarde de caractere) la noile cartele de identitate ce urmează a fi eliberate în curând, cartele cu utilizare mondială. În cazul cartelelor de identitate, microcipulconţine un cod unic pentru fiecare persoană, cartela urmând a fi întrebuinţată în toate activităţile economicosociale ale individului.

 

Mai exista şi alte tipuri de cartele care sunt realizări mixte ale celor trei modele mai importante descrise până acum.

 

Un plan apocaliptic

 

Dar să ne întoarcem puţin la începutul anilor 1970.

 

Adâncindu-se cercetările în spatele afacerii bar code, a fost dat la iveala un plan foarte amănunţit şi întins pe o perioadă mare de timp, destinat pentru a deţine controlul (pe cale computerizată, economică, dar şi diplomatică) asupra întregii economii mondiale şi asupra libertăţii individuale a cetăţenilor planetei. Număr locuitorilor planetei fiind relativ limitat (aproximativ 5,5 miliarde) este extrem de simplu ca fiecare să primească pe toată durata vieţii un anumit cod numeric (“dotat” cu numărul 666), cod care să-i reprezinte identitatea şi care să fie înscris pe o cartelă economică.

 

Prin acest sistem de identificare nimeni nu va putea face nici cea mai banală tranzacţie economică (de pildă cumpărarea unui ziar) fără a fi automat înregistrat şi controlat permanent printr-un sistem mondial computerizat de prelucrare a datelor.

 

Primul semnal de alarma a fost declansat prin publicarea cărtii The New Money System – 666 de către dr. Mary S. Relfe. Planul de codificare şi de marcare a întregii omeniri a fost astfel dezvăluit ca având următoarele faze:

 

 1. Faza întâi a început în 1970 prin codificarea tuturor produselor comerciale. În această operaţiune rolul dominant îl deţine Uniform Code Council (SUA).

 

 1. Faza a doua a început în 1983 prin eliberarea cartelelor de identitate codificate prin sistemele bar code. Rolul major în această etapă îl deţin guvernele, băncile şi companiile de tehnică de vârf producătoare de cartele electronice.

 

 1. Faza a treia consta în codificarea într-o etapa viitoare a tuturor bunurilor mobile şi imobile. (Deja s-a început un control al acestora prin introducerea noilor standarde obligatorii de calitate ISO 9000 şi Six Sigma).

 

Aşadar, o sclavie electronică mondială dirijată de o mână de multimilionari, sclavie care realizează practic sistemul apocaliptic de pecetluire destinat pregătirii apariţiei pe scena lumii a lui Antihrist.

 

Vedem deci că cele trei etape sunt aproape de încheiere. Prima a dus la răspândirea pretutindeni în lume a marcării cu bar code, tipul preferat fiind, evident, EAN-13, unul din cele două tipuri ce contin în mod evident numărul 666. Se prevede ca până în anul 2005 EAN-13 să fie în unică folosinţă, tipul UPC-A urmând a fi retras din circulaţie.

 

Sa vorbim acum puţin despre cea de-a treia etapa, urmând a ne ocupa mai târziu şi mai în amănunţime despre problema sistemului de identitate (etapa a doua).

 

Faza a treia consta deci în stabilirea unui control absolut asupra întregii producţii mondiale. Aici se vede o strânsă legătură cu prima etapă, deoarece bar code este aplicat tot în scopul deţinerii controlului economic, deşi el oarecum nu îngrădeşte producţia articolelor comerciale. Iată însă că “stăpânitorul acestei lumi” a înspirat celor puternici financiar un nou sistem de restricţionare şi condiţionare a producerii de bunuri, denumit oficial Programul internaţional al Standardelor de Calitate ISO 9000 (International Quality Standards Programe).

 

Este un program care stabileşte o ştachetă standard pentru produsele de calitate, toate companiile mondiale urmând a se încadra (sau nu) între limitele sale. Am spune, la prima vedere, că este spre binele consumatorilor, neştiind că este un sistem de discriminare economică. Foarte multe societăţi comerciale modeste ce-şi desfăşoară activitatea la scară redusă, pe plan local, vor fi forţate să atingă nivele standard. Dacă nu, sunt eliminate de pe piaţă. Se prevede deja ca nici o companie comerciala sau producător particular să nu poată produce sau vinde vreun articol fără a primi certificatul ISO 9000.

 

Deja peste 100 de ţări au semnat aderarea la sistemul de control al calităţii. Dar cine se afla în spatele acestui program? Ei bine, aplicarea lui a început în Europa la iniţiativa unei organizatii misterioase denumite Bilderberg (!), cu aproape 125 de membrii fondatori, aleşi din oligarhia financiară mondială.

 

Vedem deci cine sunt cei ce impun iniţiative “pentru binele omenirii”. Dacă până de curând aderarea la ISO 9000 era voluntară, acum începe să se impună obligativitatea obţinerii acestui certificat, iar companiile care nu vor reşi vor fi desfiinţate. Aşadar, comerţul “liber”, îşi pierde complet libertatea. Deja în SUA marile companii care lucrează în cooperare cu Ministerul Apărării şi cu NATO au fost obligate să accepte standardele ISO 9000, la rândul lor neacceptând ca parteneri de afaceri societăţi ce nu au acest certificat.

 

Ce legătură ar putea avea aceasta cu sistemul apocaliptic economic care se bazează oarecum pe impunerea unui număr spre a putea efectua tranzacţii comerciale? Legătura este următoarea: guvernul Statelor Unite a anunţat ca până în anul 2000 toate tranzacţiile economice trebuie în mod obligatoriu să aibă loc prin intermediul serviciului de comert electronic EDI/EC al reţelei mondiale computerizate internet!

 

În acest scop s-a creat un registru informational ce conţine date despre toate companiile mondiale conectate la sistem, registru denumit Centralized Contractor Registration (CCR). Prin urmare, fiecare societate economică va primi… un cod numeric unic denumit TPN (Trading Partner Number) iar cei ce nu vor putea deţine acest număr (în urma verificărilor pentru standardul de calitate ISO 9000) nu-şi vor putea vinde produsele.

 

Pânza de păianjen

 

Trăim deci într-o lume în care toată creaţia devine o înşiruire enormă de informaţii. Se numără, se codifică şi se înmatriculează totul, inclusiv oamenii:

 

Totul, deci, devine numar, devine informaţie. Care informaţie trebuie să curgă, firesc, spre un centru de date, prin intermediul unei reţele mondiale de comunicaţii. Controlul se poate deţine doar avându-se un centru, aşa cum păianjenul se afla în mijlocul plasei. Dar, pentru ca reţeaua să fie acceptată de opinia publică, trebuia să i se creeze un cadru legal corespunzător şi să i se dea un aspect de “protecţie socială”.

 

Lucru care s-a petrecut nu de mult, întregul sistem fiind prezentat în mass-media cu un machiaj perfect şi un nume pe masura: “L.U.C.I.D. Project – A Universal information Identification System”.

 

Proiectul L.U.C.I.D.

 

Proiectul a fost dat publicitatii într-un periodic al politiştilor din sectorul stupefiante al Ministerul de interne SUA, “Narc Officer”, din septembrie – octombrie 1995 şi a aparut în urma votarii noii legi antiterorism din anul 1994 întitulată “Omnibus Anti-Crime Bill”. Specific şi demn de reţinut pentru noua hotărâre legislativă este faptul că împuterniceşte reprezentanţii legii să aresteze şi să încarcereze imediat orice “suspect” de acţiuni teroriste.

 

Trebuie subliniat că acest tip de lege care încalcă flagrant principiul de baza al justiţiei internaţionale şi al libertăţii umane – principiul prezumţiei de nevinovăţie – a stat la baza creării unei copii fidele a sistemului L.U.C.I.D., sau mai bine zis a unei anexe a acestuia: este vorba de sistemul european de informaţii Schengen, de care ne vom ocupa mai tarziu.

 

Dar ce este de fapt L.U.C.I.D.? Este un sistem gigantic, planetar, de colectare şi prelucrare a datelor privind identitatea fiecărei fiinţe umane. La prima vedere ar părea că acest proiect s-ar aplica doar infractorilor, însă scopul sau devine limpede dacă vom afla că principiul de baza al L.U.C.I.D. constă în eliberarea, pentru fiecare individ, încă de la naştere, a unei cartele electronice de identitate multifuncţională: va cuprinde adică buletinul de identitate, paşaportul, contul bancar, cartea de sănătate, permisul de conducere, cartea de munca, livretul militar – într-un cuvânt, toate actele de folosintă socială ale unei persoane.

 

În plus, puterea uriaşă de înmagazinare a datelor va crea acestei cartele posibilitatea deţinerii unui număr foarte mare de informaţii despre viaţa particulară a individului: istoricul familiei, comportamentul social, optiunile politico-religioase, etc., date pe care posesorul nu le va putea citi ori modifica, aceasta făcându-se “de la centru”.

 

Sistemul L.U.C.I.D. va avea un centru de stocare şi prelucrare a datelor, alimentat cu informaţii “de la toate sursele” conectat la un sistem automat de traducere poliglotă.

 

Ce înseamnă “de la toate sursele”? Înseamnă că informaţiile vor curge în mod continuu către acest centru de la orice agenţie de informaţii, birou, companie, societate, banca, statie de poliţie, magazin, unitate militară, universitate, centru de cercetare, de peste tot. Aceste date sunt culese prin intermediul computerelor şi transmise printr-o reţea informaţională (Internet) către centru.

 

Deoarece în proiect se specifică că vor exista traduceri poliglote, înseamnă că sistemul va avea surse de alimentare cu informaţii peste tot în lume. Dealtfel, cartela de identitate va avea răspândire mondiala. L.U.C.I.D. devine astfel un sistem mondial de control, o “supermagistrală informaţională” ce va putea controla toate aspectele vieţii private, în orice moment.

 

Inima sistemului

 

Centrul de stocare, de prelucrare şi analizare a datelor este denumit oficial Universal Computerized Identification Clearing-house Resource Center şi se află lângă Washington, la Fort Meade, Maryland. Pentru un necunoscător, numele acesta nu înseamna nimic. Acest centru este însă, încă din anul 1954, sediul celui mai puternic for politico-militar al SUA, prea puţin cunoscut opiniei publice române.

 

Este vorba de Agentia Nationala de Securitate (National Security Agency – NSA), inima şi creatoarea agenţiilor de informaţii interne CIA şi FBI. Totodată NSA este a doua bază ştiinţifico-militară (ca mărime) după Pentagon, însă pe primul loc în deţinerea de tehnici militare secrete, de concepţie tehnologică revoluţionară, care depăşeşte cu 15 ani cercetările ştiinţifice “laice”.

 

Baza de la Fort Meade, datorită tainelor şi tehnologiilor uimitoare deţinute, este denumită de americani “Curtea Misterelor” (Puzzle Palace). Echipamentele digitale ale NSA ar putea părea unor profani ca fiind de domeniul ştiinţifico-fantasticului. Toate acestea au fost însă realizate printr-un efort financiar uriaş şi printr-un program de cercetare aprobat de Congresul SUA şi intitulat DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

 

Astfel, programul DARPA a luat fiinţă încă din anul 1970, şi s-a ocupat îndeosebi cu crearea arsenalului războiului rece: sateliţi de spionaj, diverse tipuri de arme laser, arme pentru influentarea condiţiilor atmosferice, arme psihoelectronice etc. Multe din acestea sunt încă necunoscute multor membri ai Congresului SUA.

 

NSA a luat fiinţă pe 4 noiembrie 1954. Este singura agenţie de stat care nu are conducere superioară proprie, ci este dirijata de un consiliu de conducere denumit COMSEC, alcătuit din membri ai diferitelor ministere (de externe, justitie, comerţ, economic) şi comandanţii fiecarei arme ale forţelor armate SUA.

 

NSA este cea care a creat şi celelalte trei mari agenţii militare de informaţii care, împreună, formează încă din anii ’60 un uriaş sistem de reţele informaţionale: CIA (Central Intelligence Agency – Agenţia Centrală de informaţii), AFSS (Air Force’s Security Service – Serviciul de Securitate al Forţelor Aeriene) şi NIS (Navy’s Intelligence Service – Serviciile de informaţii ale Marinei). Un alt “braţ” al NSA este NASA (National Aeronautical and Space Administration), folosită îndeosebi pentru scopurile militare ale SUA, “oamenii de pe luna şi celelalte fiind doar o faţadă”. Prin intermediul NASA, NSA deţine controlul absolut al spaţiului datorită sateliţilor şi al iniţiativei de Apărare Strategică “Star Wars”.

 

Dar NSA are un scop bine determinat. Crearea ei s-a produs în urma semnării în anul 1947 a unui acord (UKUSA PACT) între Marea Britanie, SUA, Canada, Noua Zeelanda, Australia, ţările NATO, Japonia şi Corea de Sud, acord ce stabilea crearea de către aceste ţări a unui sistem informaţional comun pentru supraveghere civilă cu centrul la Fort Meade.

 

Acum putem înţelege perfect de ce L.U.C.I.D. şi-a ales ca sediu tocmai baza strategică a Agenţiei Naţionale de Securitate şi ce consecinţe are controlul efectuat de NSA asupra tuturor cetăţenilor lumii.

 

Deja aplicarea proiectului L.U.C.I.D. a început mai înainte de publicarea sa în “Narc Officer”. Congresmenul Neal Smith declara în octombrie 1993 ca la Fort Meade s-au vărsat 392 milioane $ pentru Centrul Naţional de Identificare ce urmează a intra deplin în functiune în 1998.

 

Totodată, s-au creat structurile informaţionale ce vor deservi sistemul, printre care amintim:

 

– National Reconnaissance Office (Biroul Naţional de Recunoaştere) care cuprinde sistemul sateliţilor de spionaj,

 

– National Crime Informational Center (Centrul Naţional de informaţii criminalistice),

 

– IAFIS (Integral Automated Fingerprint Identification System (Sistemul integral de identificare automată a amprentelor) etc.

 

Toate aceste anexe şi legătura funcţională dintre ele au fost dezvăluite în periodicul “Federal Computer Week” din 1995. În plus, se urmăreşte crearea până în 1999 a unei reţele computerizate fără fir pentru interconectarea acestor centre, reţea denumită Federal Law Enforcement Wireless Users Group, după modelul fără fir WWW folosit astăzi în internet.

 

Ce înseamna deci crearea şi punerea în funcţiune a acestor centre?

 

Desigur:

 

– automatizarea şi computerizarea tuturor unităţilor social-economice şi judiciare şi legarea lor în reţea;

 

– crearea bazei de date mondiale privind identitatea şi cazierul cetăţenilor;

 

– plasarea de automate publice (gen ATM) pentru recunoaşterea identităţii prin intermediul cartelei electronice şi pentru supravegherea populatiei.

 

Cartela universală biometrică

 

Elementul cheie al întregului sistem este cartela universală biometrică de identitate. Prin conectarea acestei cartele la computerul central din Fort Meade, absolut toată activitatea zilnică a unei persoane poate fi înregistrată şi analizată. În acest scop, proiectul prevede dotarea internaţională cu centre de emitere a cartelelor, centre înzestrate cu o minusculă cameră video digitală, pentru producerea cartelelor unice pentru fiecare individ.

 

Mai mult, chiar maternitătile vor avea astfel de centre pentru fixarea identităţii nou-născuţilor, fiecăruia atribuindu-i-se un cod care nu se va putea modifica pe toata durata vieţii.

 

Cartela universală biometrică este o cartelă inteligentă (smart card) de mărimea unei cărţi de credit obişnuită, din plastic, având însă încorporat un puternic computer cip cu o putere de stocare mai mare de 5 giga-bytes (adică aproape 2000 de pagini de informaţii despre fiecare persoană!) dispunând şi de bandă magnetică. Prin intermediul unităţilor de citire a cartelei (fixe ori mobile, dotate cu scaner şi ecran cu cristale lichide – gen unităţi ATM), orice individ se conectează direct la superordinatorul din Fort Meade. Totodată, microcipul permite şi înscrierea informaţiilor pe cartela.

 

Denumirea cartelei este Universal Biometric Card (UBC) – cartela universală biometrică. Ce înseamnă “universală”? Înseamna ca va îndeplini funcţiile tuturor documentelor ce stabilesc legătura individului cu societatea: buletin de identitate, carnet de conducere, carte de munca, de sănătate, cont bancar, într-un cuvânt, totul.

 

Se prevede chiar ca automobilul, calculatorul personal şi orice alt sistem electrocasnic să nu poata fi pus în funcţiune decât la recunoasterea posesorului cartelei. Este un sistem de îngrădire totală a libertăţii umane.

 

Ce înseamnă “cartela biometrică”? Înseamnă că UBC va putea stoca elemente de recunoaştere obţinute prin măsurători biologice, adică: codul genetic ADN, anticorpi specifici, fotografii digitale faţă şi profil precum şi fotografia irisului, amprentele digitale şi plantare (ale tălpii piciorului), eşantioane sonore ale vocii, etc. Toate acestea demonstrează cât se poate de limpede că scopul acestei cartele este controlul şi supravegherea strictă a persoanei. Aceste date vor servi la recunoasterea posesorului cartelei atunci când doreşte s-o întrebuinteze.

 

În prezent exista deja în aplicaţie următoarele metode de recunoastere:

 

– recunoaşterea amprentelor digitale.

Astăzi aproape toate aparatele de utilizare a cartelelor de credit bancar (ATM) au în partea inferioară un sistem de recunoaştere a amprentei digitale. Sunt folosite de asemenea şi pentru accesul personalului bancii în trezorerie.

 

– recunoaşterea geometriei palmare.

Un scanner laser citeşte configuraţia geometrică a palmei şi o compară cu cea de pe cartelă. Exemple de utilizare curentă: pentru personalul diferitelor aeroporturi (ex. San Francisco); pentru Parlamentul Columbiei – spre a fi asigurat votul complet şi individual al tuturor parlamentarilor; la băncile din Rusia, etc.

 

– recunoaşterea amprentei plantare (a tălpii).

Este una din cele mai sigure metode de recunoaştere şi este folosită îndeosebi de FBI.

 

– recunoaşterea acustică.

Metoda de identificare a vocii posesorului. Este folosită în prezent în ţările occidentale pentru înalţii funcţionari de stat.

 

– recunoaşterea optică.

Aici sunt mai multe posibilităţi. În primul rând este vorba de recunoaşterea feţei şi compararea imaginii obţinute de camera video digitală cu fotografia de pe cartelă. Este tehnologia Face Recognition.

 

Astăzi, firma americana Mirror Inc. pune în vânzare echipamentul numit Face-to-Face, dotat cu cameră digitală şi computer, echipament ce poate recunoaşte identitatea unei persoane chiar dacă este machiată sau poartă ochelari.

 

Se apreciază însă că unităţile de citire a cartelei vor fi dotate şi cu tehnologia intelligent Video a companiei Integrated Systems, Inc. (Norcross, Georgia, SUA), ce poate recunoaşte nu numai fizionomia, ci şi “limbajul trupului”, caracteristicile de mişcare proprii fiecărui individ. Mii de astfel de camere vor putea supraveghea locurile publice (si nu numai), putând recunoaşte (fără contact direct) orice individ.

 

Astăzi, astfel de camere sunt instalate în majoritatea ţărilor vestice pentru controlul arterelor publice (în Marea Britanie nu mai puţin de 300.000 de camere video inteligente). Totodata, aceasta tehnologie s-a folosit de către politia SUA pentru supravegherea şi controlul Jocurilor Olimpice de la Atlanta, 1996.

 

În plus, pe lângă cele două metode de recunoaştere optică (a feţei şi a mişcărilor trupului), este în utilizare astăzi metoda Iris Scan de recunoaştere a configuraţiei irisului, unică pentru fiecare individ. O microcameră scanner digitală înregistrează imaginea irisului şi o transformă într-un cod (Iris Code). Apoi se compară cu cel înscris pe cartelă şi se face identificarea. Camera poate fi ascunsă, citind de la distanţă irisul şi recunoscând într-o secundă peste 400 de caracteristici irisologice.

 

– recunoaştere genetica.

Tehnologiile de vârf asigură astăzi recunoaşterea rapidă a ADN, unic pentru fiecare persoană. Statele Unite au zeci de bănci ADN folosite îndeosebi de către FBI, care a alcătuit un catalog general ADN pentru cetăţenii SUA. Este o metoda ce poate produce mari discriminări (de pildă, un individ poate fi refuzat la angajare pe motivul “necorespunderii” codului genetic)

 

Aşadar, dacă ne închipuim că UBC este o cartelă pusă în slujba noastră, ne înşelăm amarnic. Scopul eliberării sale este în primul rând supravegherea non-stop a posesorilor. Cum non-stop, din moment ce nu o vom folosi decât ocazional, puteţi întreba? Ei bine, proiectul L.U.C.I.D., prevede eliberarea, în scopul obţinerii datelor “necesare recunoaşterii”, a diverselor tipuri de “senzori biometrici cu acţiune de la distanţă şi senzori ai cartelei biometrice”!

 

Între astfel de senzori cu acţiune de la distanţă sunt incluse şi camerele intelligent Video de care am vorbit, ce pot fi instalate oriunde. Un alt tip de senzori telecomandaţi sunt cei pentru detectarea prezenţei. Cu alte cuvinte, un control total, cu înnăbuşirea completă a libertăţii umane, cel mai mare dar de la Dumnezeu.

 

Ce altă metodă de control mai este prevăzută?

 

După cum am văzut, un organism anexă al LUCID este NRO – National Reconnaissance Office, adică sistemul sateliţilor de supraveghere. Ne putem imagina ce control înfricoşător urmează a fi efectuat asupra civililor dacă amintim numai că tehnologia din 1997 permitea identificarea precisă pe fotografii a unor obiecte de dimensiunile unei mingi de golf aşezate pe sol, sau citirea unui text cu aceleaşi dimensiuni. În plus, detectorii electronici ai sateliţilor vor localiza semnalul acelor “senzori ai cartelei biometrice”, stabilind cu precizie poziţia fiecărui individ, în orice moment, oriunde în lume.

 

Iar dacă vom arunca cartela, nu vom putea nici măcar deschide uşa automobilului personal, nefiind recunoscuţi. Închipuiţi-vă că mii de oameni vor “pierde” aceste cartele, datorită fobiei ce se va declanşa sub amenintarea acestei superputeri înfricoşătoare. Altele se vor fura şi astfel, încet dar sigur, se va ajunge la unica soluţie “sigură şi rezonabilă”: plasarea microcipului pe mână sau pe frunte …

 

Stadiul actual al L.U.C.I.D.

 

Vom încerca să vedem care este situaţia actuală privind eliberarea cartelelor de identitate în lume. Trebuie remarcat că, datorită unor incompatibilităţi naţionale, unicitatea cartelei încă nu întruneşte un consens global, aflându-se în circulaţie însă tipuri asemănătoare între ele, pentru obişnuirea populaţiei cu sistemul şi acceptarea fără probleme a unei cartele unice mondiale. Un exemplu tipic în acest sens este, după cum vom vedea, cartela Schengen de uz european.

 

Dar să analizam întâi situaţia altor ţări ale lumii, începând cu:

 

 1. Statele Unite ale Americii.

 

În SUA, introducerea unei cartele electronice de identitate s-a propus pentru prima data în 1981, îndată după lansarea în anii 70 a “noului sistem economic”. Astfel, la propunerea FBI, CIA şi a Ministerului de Exteme al SUA, Ronald Reagan a introdus un proiect de lege în acest sens. În ultimul moment însă, mişcat de întervenţia de protest a lui Martin Anderson, mâna dreapta a presedintelui, care comparase noua cartela (cu cod unic) cu tatuajele făcute de nazişti deţinuţilor din lagărele de concentrare, preşedintele a uzat de dreptul de veto şi, pe toată durata administraţiei Reagan, problema nu a mai fost readusă în discuţie.

 

După alegerea lui Bill Clinton în 1993, s-a lansat programul de ocrotire medicală ce prevede dotarea fiecărui cetăţean SUA cu o cartelă medicală de identitate, de fapt o cartela UBC lansata într-un mod diplomatic, abil.

 

Cartela de sănătate este o cartelă “smart card” ce poate stoca până la 2000 de pagini de date personale, folosind tehnologii recente de înregistrări biometrice: date, imagini vizuale, amprente digitale şi vocale, etc. Nu poate fi stearsă, nu e înfluenţată de câmpuri electromagnetice şi rezistă la temperaturi de până la 200o F (94o C). Este produsă de firmele Laser Card Systems Corporation şi Drexler Technology Corporation.

 

Faptul că s-a impus deţinerea amprentei vocale denota clar scopul cartelei care nu este deloc “medical”, ci de control şi supraveghere: specialiştii apreciază că orice persoană poate fi identificată (datorită băncii de amprente vocale de la sediul central) în chiar momentul răspunderii la telefon!”

 

În paralel, alte două programe pentru eliberarea cartelelor “smart cards” au pus în circulaţie cartele pentru studenţii şi elevii SUA, precum şi pentru muncitorii angajaţi de stat.

 

Vedem deci că americanii sunt obişnuiţi încet-incet cu ideea cartelei biometrice, existând deja pe piaţă astfel de smart cards pentru diverse scopuri sociale, urmând ca UBC să înglobeze toate funcţiunile acestora. De pildă, în majoritatea statelor SUA s-au pus de câţiva ani în circulaţie şi “cartelele de conducere auto”, care conţin date biometrice. Un alt tip de cartelă biometrică multifuncţională este cea folosită de armata americana: cartela MARC (nume sugestiv, MARK în engleza însemnând “semn”, în analogie cu “semnul fiarei”).

 

Această cartelă a stârnit vii proteste chiar şi printre înalţii ofiţeri ai armatei datorită posibilităţii de control ce se poate efectua prin intermediul ei asupra posesorului. Unii ofiteri au ajuns chiar în faţa Curtii Martiale. De pildă, capitanul Joel Kirk, condamnat pentru refuzul de a dona sânge în vederea înscrierii ADN pe cartelă, declara la proces:

 

“Devii sclavul acestui sistem. Există foarte puţine diferenţe între o “MARC-are” pe care o ţii în mână şi o altă “MARKare” pe care ţi-o vor implanta pe mână!”

 

Cât priveşte însă UBC, din 1994 şi până în 1996 au avut loc două iniţiative de lansare a cartelei universale de identitate. De curând însă (1996), proiectul de lege nr. 999 (666 întors!) prezentat de senatorul Texasului (dl. Hutchinson) este ultimul proiect legislativ legat de UBC, care prevede eliberarea unei cartele biometrice de identitate ce conţine, pe lângă computer chip, şi un cod magnetic barat.

 

 1. Alte state ale lumii

 

Sistemele electronice de supraveghere a identităţii prin intermediul smart cards aplicate de guvernele diferitelor ţări nu sunt decât experienţe ale SUA în vederea unui rezultat cât mai sigur la introducerea UBC în propria ţară. Astfel:

 

– în 1994, în Mexic s-au pus în circulaţie (de către CIA şi omonima ei mexicană NAFTA) 46 de milioane de cartele smart cards de identitate pentru a se asigura “votări libere”, fără posibilitatea de manipulare a voturilor. Firmele implicate au fost Polaroid, IBM, Booz-Allen & Hamilton şi firma Oracle.

 

– tot în anul 1994 în Singapore s-a încheiat un program de dotare obligatorie a fiecărui cetăţean cu o cartelă inteligentă ce conţine: fotografie aplicată, amprenta digitală, cod numeric matricol unic pentru stabilirea identităţii, codul de asistenţă medicală, contul bancar şi oricare altă informaţie” considerată necesară” de către guvern. (Sunday Magazine, October 1994, Sydney, Australia).

 

– în Thailanda s-a introdus unul dintre cele mai moderne şi sofisticate sisteme de control a identităţii, cu echipamente digitale care în ţările occidentale sunt prohibite, realizându-se o supraveghere strictă asupra activităţii zilnice a cetăţenilor.

 

– în Australia este deja cunoscut cazul mult discutatului “centru telefonic” Deakin care s-a dovedit în realitate a fi una dintre cele mai puternice baze informaţionale computerizate pentru prelucrarea datelor de identitate privind ţările răsăritene şi australe, având legătura nemijlocită prin satelit cu “baza-mama” de la Fort Meade.

 

– Alte sisteme de supraveghere cu ajutorul “smart cards” sunt deja funcţionale în Taiwan, Guatemala, precum şi în tarile din nordul Africii.

 

La ce consecinţe dezastruoase pot duce discriminările produse prin aceste sisteme de identitate “made în USA” se poate deduce din genocidul comis în 1995 în Ruanda (Africa) unde baştinasii au fost mândri să primească de la stat noile cartele înteligente de identitate, devenind “cetăţeni oficiali”. Decizia a fost însă tragică: forte înarmate ale tribului Hutu, efectuând raiduri asupra localităţilor ruandeze, împuşcau pe loc orice deţinator al unei cartele de identitate a tribului Tutsi.

 

Încetul cu încetul, în toată lumea va funcţiona o reţea unică de control şi supraveghere a identităţii, în conformitate cu planul L.U.C.I.D. În ceea ce priveşte statutul aparte al Europei, pe acesta îl vom analiza într-un capitol separat. Să vedem acum, însă, care este tendinţa de evoluţie a proiectului L.U.C.I.D.

 

Proiecte de viitor

 

Concomitent cu răspândirea tentaculelor uriaşei caracatiţe L.U.C.I.D., se observă tendinţa de concentrare a puterii politice, economice şi militare mondiale într-o conducere unică, planetară. O astfel de guvenare, care deţine controlul unui sistem total de supraveghere, aşa cum este L.U.C.I.D., nu poate fi decât totalitară. Ce se va întâmpla oare dacă la conducerea unui astfel de regim se va ridica un Hitler, un Stalin sau un Pol Pot? Consecinţele nu pot fi decât cele descrise în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

 

Dar să analizăm acum faptele concrete. Pe 4 decembrie 1993, Bill Clinton a propus la o conferinţă ţinută la Oxford crearea unei Armate Mondiale ONU, idee acceptată şi pusă mai apoi în practică. Tot despre o conducere mondială a vorbit în 1996 şi ex-preşedintele Mihail Gorbaciov, într-o cuvântare ţinută la “State of the World Forum”, la baza militară Presidio de lângă San Francisco, declarând că “este nevoie de o guvenare mondială şi o religie mondiala”(!). La aceeasi conferinta participa şi Bill Gates, presedintele Microsoft, companie cu mare implicare în realizarea proiectului L.U.C.I.D.

 

Tot în Statele Unite, ca urmare a datei limita de punere în exploatare a sistemului L.U.C.I.D., la 1 ianuarie 2000[49], preşedintele Bill Clinton, prin Decretul Prezidenţial Nr. 13010 din 15 iulie 1996[50], decide crearea unui centru uriaş de birouri computerizate care să însumeze echipamente de control civil de ultimă oră, centru denumit “President’s Commision on Critical Infrastructure Protection”. Totodată, este legiferată crearea unei unităţi armate poliţieneşti, cu acţiune mondială, denumită IPTF (Infrastructure Protection Task Force), formată din FEMA, CIA, FBI, şi… NSA. Totodată, această unitate are controlul strict asupra reţelei internet, împotriva unor eventuale “acţiuni teroriste computerizate”.

 

În acest scop s-a creat echipa speciala Global Cyber – Cops Corps pentru supravegherea abonaţilor reţelei.

 

De fapt, toţi sunt acum obligaţi să se conecteze la internet (NE: nu ştim dacă printr-o lege, însă practic în America calculatorul este similar cu televizorul de la noi). Tot în 1996, Bill Clinton, declara că doreşte ca fiecare american să aibă în casă un computer personal (PC) conectat la internet. Pentru aceasta, NSA a însărcinat un consorţiu de companii specializate să creeze un sistem unic de control al PC-urilor, sistem deja funcţionabil ce are particularitatea ca, în orice punct de pe glob, nimeni nusi va mai putea aprinde computerul fără a fi îndentificat de către acesta prin intermediul … cartelei personale de identitate. În acelaşi sens, “Microsoft” a declarat ca va crea un program prin care UBC va putea fi conectat la orice PC pentru schimburi financiare şi tranzacţii comerciale immediate.

 

Tendinţele viitoare ale sistemului prevăd ca în curând toate echipamentele electrocasnice să aibă un sistem de identificare prin cartelă. Aşadar, propria maşina sau televizor nu mai pot fi puse în funcţiune decât prin UBC.

 

Vorbind despre televiziunea viitorului, presedintele Bill Clinton a delegat firma Oracle Software Corporation să perfecţioneze un model de televiziune-computer legat la internet, toată reţeaua mass-media vizuală urmând a fi supusă aceluiaşi control strict. Noua reţea se va numi ITV – interactive TV – şi prin intermediul său de la centrul de date se va putea controla direct orice PC, orice telefon portabil digital, televizor, aparat electric cuplat la reţea, etc.

 

Acest program este denumit Inferno (!) ( NE: Inferno este un sistem de operare foarte portabil (funcţionează pe diverse tipuri de dispozitive şi în diverse medii: afaceri, acasă, mobil) şi care este dezvoltat special pentru reţele de calculatoare) şi este un produs al companiei Lucent (!!) Techonologies (NE: împreună cu Vita Nova), creată de AT&T din fosta Bell Laboratories (NE: rezultată în urma spargerii AT&T în mai multe companii în 1983). Sugestiv este şi faptul că limbajul sistemului de operare al Inferno se numeşte Limbo (iad) iar protocolul de interconectare poartă numele de Styx (iarăşi iad!). Mai mult, noile birouri ale firmei Lucent se află la numarul… 666 al Fifth Avenue, New York”.

 

Aşadar, toţi abonaţii internet vor putea fi de la distanţă verificaţi, văzuţi şi ascultaţi chiar prin intermediul propriilor computere-TV. Programul de creare a reţelei mondiale interactive prevede ca data de inaugurare sfârşitul anului 2000.

 

Iată deci că totul se îndreaptă către o îngrădire totală a libertăţii (dar cu un aspect de “totală libertate”) şi o supraveghere cât mai strictă realizată prin mijloace extrem de sofisticate, totul la scară mondială. În plus, puterea globală politico – economico – militară se grupează într-un singur centru. Prin urmare, extrem de curând nu va mai fi nevoie decât de UN CONDUCATOR: ANTIHRIST! Pentru atingerea acestui scop toată infrastructura este deja creată sau în curs de finalizare.

 

Semnul fiarei…

 

Cunoscând toate aceste evoluţii, mulţi vor “face pierdută” cartela, alţii o vor pierde cu adevărat, iar altele se vor fura. În plus, soluţia cartelei de identitate nu oferă o adevărată protecţie a datelor personale, îndeosebi pentru utilizatorii internetului putându-se extrem de uşor “sparge” coduri şi extrage informaţii din orice computer conectat la reţea. Astfel, s-a aflat recent de introducerea în internet, de către spărgătorii de coduri, a programelor Password Sniffer şi Password Breaker care distrug filtrele speciale Firewalls de protecţie a datelor.

 

Iată însă că s-a dovedit acum că este posibilă şi “spargerea” unei “smart card”! Marcus Kuhn, de 25 de ani, din Germania, a făcut publică reuşita încercării sale de a “sparge” codul unei cartele electronice inteligente de credit spre a demonstra insecuritatea acestei tehnologii.

 

De aceea, la o conferinţă IBM de la Palm Springs, California, răspunzând la o întrebare privind securitatea cartelelor de identitate, dr. Mary Jane England, oficial al administraţiei Clinton şi iniţiatoarea programului privind distribuirea cartelei de asigurare medicală în SUA, declara că smart card “este o idee minunată, dar ar putea fi mai bună implantarea unui cip direct în ureche! Trebuie să mergem dincolo de ajutorul îngust oferit de cartelele inteligente şi să punem în practică tehnologii deja existente.”

 

Aşadar, iată realizându-se practic proorocirea din Apocalipsa Sfântului Ioan: “semnul pe mana sau pe frunte”, numărul fiarei, este un implant al biocipului de identitate în corp, asigurându-se astfel o protecţie eficientă împotriva pierderii ori a furtului cartelei. De altfel, chiar L.U.C.I.D. Project prevede, în timp, înlocuirea cartelei cu biocipuri implantate, tehnica care în prezent este deja experimentată cu succes (NE: de ani buni), la scară mondială, pentru marcarea animalelor”.

 

Ce este acest biocip ? Este un “computer-cip” micro-emiţător care se implantează cu ajutorul unei seringi speciale sub piele. Microcipul conţine un cod pre-programat cu un număr unic de identitate care nu poate fi alterat. Modelele folosite astăzi se numesc Transponder (de la Transmitter şi Responder). Este un microcip înstalat într-o capsula specială de mărimea unui bob de orez. Biocipul este “pasiv”, adică nu conţine baterii, emiţătorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la apropierea unui scanner pentru control.

 

Astfel, scannerul determină emiterea codului care este afişat pe un ecran cu cristale lichide. Pentru a se evita deplasarea biocipului sub piele, e fixat prin minuscule fibre de sticla, extragerea neputandu-se realiza decât printr-o operatie specială de microchirurgie.

 

Dimensiunile capsulei sunt de 11 x 2,1 mm şi 67 mg. Nu provoacă reacţii de respingere deoarece este confecţionat dintr-o sticlă specială biologică. Se apreciază că pe viitor biocipurile vor fi produse pe baza de proteine (înlocuindu-se pirita), fiind astfel mult mai rapide.

 

Astăzi, firma americana Destron IDI (Colorado) comercializează microcipuri pentru implant animal prin intermediul companiei Infopet. Se spune ca aceste biocipuri constituie “soluţia perfectă” pentru stabilirea cu precizie a identităţii oricărei fiinţe vii.

 

Dar biocipurile au fost deja implantate şi subiecţilor umani. Este cunoscut cazul lui Timothy Mc Veigh, soldat în armata americană, care a declarat în 1995 ca are un biocip implantat în corp de către FBI”. Oare câţi alţii n-au fost supuşi aceleiaşi operaţii?

 

Noile tipuri de biocipuri umane, “semnul” apocaliptic, vor permite supravegherea totală, non-stop, în orice punct de pe glob, a oricărui individ. Se află în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reţeaua neuronală a creierului, oferind astfel posibilitatea, pentru cei ce controlează biocipul, să înregistreze imagini vizuale şi auditive neuronale, adică exact ce vede şi ce aude subiectul. Pare de necrezut? şi totuşi, această tehnică este deţinută deja de Agentia Naţionala de Securitate.

 

Înca din 1986, cercetătorii de la Universitatea din Michigan, în colaborare cu AT&T, declarau că sunt pe punctul de a controla complet înregistrările acustice neuronale şi transmiterea de semnale acustice în înteriorul creierului, omul putând fi astfel “teleghidat”. Recent însă, în 1995, un înalt ofiter al Pentagonului, Lawrence Korb, declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta biocipul cu neuronii, putânduse astfel obţine o armată de “zombi telecomandaţi”.

 

“Se deschide o poartă în două direcţii”, spunea Kyle Olson, de la înstitutul de Control al Armelor Chimice şi Biologice. “Pe de o parte avem această armă de tip Frankenstein, iar pe de altă parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman: de pilda, implantându-ne un biocip în encefal vom putea învăţa înstantaneu franceza, sau orice alta limba”.

 

Aşadar, cu astfel de “avantaje”, implantarea biocipului nu va fi refuzată de nimeni, cu excepţia creştinilor adevăraţi. Ceilalţi vor alerga să primească “marcarea” de bunăvoie. În plus, încă de la nastere, nou născuţii vor fi înjectaţi cu un microcip care-i va însoţi toată viaţa, putând fi detectaţi în orice loc de pe glob, inclusiv prin satelit.

 

Allan Woodham, în South East Christian Witness (feb. 1996, p. 5-6) scria: “Astăzi americanii au fiecare un cod propriu de asigurări sociale format din 9 cifre, cod care permite conectarea lor la computer pe tot cuprinsul SUA. În curând acest sistem se va înlocui cu unul mai modern, o reţea informaţională de coduri cu 18 cifre ce va putea înmatricula oamenii la scara planetară.

 

Acest sistem de 18 cifre va fi alcătuit din trei grupuri separate de către 6 cifre: 6-6-6! Implantarea acestui cod chiar sub pielea mâinii drepte, după cum s-a proorocit în Evanghelie (Apoc. 13, 16-18) este acum o realitate. Cei ce vor primi procedeul vor fi controlaţi, localizaţi şi supravegheaţi în toate mişcările. Această tehnologie va duce la un sistem mondial computerizat prin care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără marcarea cu biocip. Va fi o adevărată dilemă: supunere sau moarte (DO or DIE)!”

 

Vedem aşadar cât este de înfricoşător rezultatul proiectului L.U.C.I.D. şi că, practic, asistăm la implinirea proorociei Apocalipsei. Aceasta arată cât de aproape se găseşte apariţia pe scena mondială a lui Antihrist. Noi, oare, suntem pregătiţi? Avem dramul de credinţă necesar mântuirii? Sau rămânem nepăsători, nevăzând şi neauzind un adevăr deja evident?

 

“Intrarea în Europa”

 

Expresie arhicunoscută şi excesiv întrebuinţată de ziariştii şi oficialitaţile române. Toţi vor să “intre în Europa”, creând în mass-media o atmosfera de febrilitate, o psihoză a dorinţei de a fi şi românii consideraţi “în rând cu lumea”. Câţi dintre dumneavoastră ştiu însă că totul nu este decât un camuflaj pentru cu totul alte înterese decât cele ale românilor?

 

Dar despre România vom discuta la timpul potrivit. Să vedem acum care este stadiul punerii în practica în Europa a uriaşului proiect L.U.C.I.D. şi care sunt particularităţile lui. Veti fi uimiţi de repeziciunea cu care se precipită lucrurile şi veţi afla unele consecinţe ale planului care nu sunt deloc liniştitoare pentru noi. Tocmai de aceea nu le veţi putea descoperi în nici un caz în presa românească, nici măcar în cea ecleziastică, deşi ar fi trebuit să tragă prima semnalul de alarma, aşa cum se întâmplă, de pilda, în Grecia.

 

Vom căuta, de altfel, să păstrăm această raportare continua la Grecia, deoarece este singura ţară ortodoxă din Uniunea Europeană, iar experienţa ei amară, de până acum, poate fi pentru noi spre luare-aminte! În plus, în 1997 a început aplicarea oficială în Republica Elena a unui tratat european ce-şi are originea în deja cunoscutul L.U.C.I.D. Project. Este vorba de:

 

Lucifer’s Universal Christian Indentification Device. (Dispozitiv Universal Luciferic de Identificare a Creştinilor).http://piatza.net/sfarsitul-libertatii-umane/

 

 

 

 

 

Dezvaluiri socante despre cardul de sanatate!

 

cnas-introduce-cardul-de-sanatate-obligatoriu-romanii-vor-fi-obligati-sa-isi-doneze-organele-proiectul-mengele

Amatorismul si incompetenta de care dau dovada insa autoritatile din Romania sunt foarte ingrijoratoare. Daca nu au putut pregati si testa corespunzator un sistem informatic de o asemenea importanta atunci cum pot aceste autoritati garanta securitatea si confidentialitatea informatiilor detinute pe cardurile de sanatate?

Pentru cei care nu stiu ce informatii vor contine noile carduri de sanatate vom specifica informatiile detinute in memoria din microcipul cardului: numele, prenumele si CNP-ul asiguratului numarul cardului national de sanatate codul unic de identificare in sistemul de asigurari grupa sanguină si RH-ul diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice numele medicului de familie si datele lui de contact acceptul exprimat in timpul vietii de a dona organe dupa deces Avem o mare ingrijorare, mai ales in legatura cu ultima dintre informatiile specificate mai sus care va fi retinuta pe cardurile noastre de sanatate: acceptul exprimat in timpul vietii de a dona organe dupa deces. Intr-o tara in care sefa unei institutii antimafia este mafia in persoana, in care mafia politica este implicata in cele mai mari scandaluri de coruptie si crima organizata, in care unul dintre fostii presedinti ai acestei tari are nu mai putin de 68 de dosare penale si haladuie inca liber planuind probabil alte actiuni care sa-l aduca macar la performanta de 100 de dosare, cine garanteaza ca informatiile de pe cardurile noastre de sanatate nu vor fi folosite de vreo mafie a recoltarilor de organe? La acest moment, multi dintre marii oligarhi ai planetei asociati cu imaginea ocultei mondiale si ajunsi la varste venerabile, par a fi gasit secretul prelungirii vietii. Unul dintre secretele longevitatii lor este si transplantul de organe. Controversatul miliardar David Rockefeller se afla de exemplu la cel de-al saselea transplant de organe reusit, ajungand sa-si prelungeasca viata cu ajutorul acestora pana la umitoarea varsta de 99 de ani. Daca informatiile despre asigurati ai sistemului de sanatate din Romania, compatibili genetic cu astfel de monstri care isi permit sa plateasca oricat pentru a-si prelungi viata, vor cadea in mainile unor indivizi fara scrupule, va imaginati unde se poate ajunge?Sursa : glasul.info

Una dintre problemele care tulbură astăzi conştiinţa multor creştini o reprezintă adoptarea noilor documente civile (carte de identitate, card de sănătate, paşaport, carnet de conducere auto) prevăzute cu cip electronic. Componenta biometrică a acestor cipuri constituie pentru mulţi un motiv de înfricoşare şi o piedică în calea mântuirii, uitând însă că „666” se referă de fapt, după cuvântul părintelui Cleopa și a altor părinţi din vechime, la cele trei păcate fundamentale: ura, desfrâul şi erezia.

 

Dacă citim cu atenţie Cartea Apocalipsei (ultima din canonul Sfintei Scripturi) vedem că, de fapt, nu conţine nimic legat de cipuri – doar avertizarea cu privire la „numărul fiarei, număr de om, şase sute şaizeci şi şase” (Ap. 13, 18). Potrivit tâlcuirii Sfinţilor Părinţi şi Dascăli ai Bisericii, expresia „număr de om” desemnează, atât generic, câte o persoană umană din anumite perioade istorice care face voia diavolului împotriva dreptei credinţe (cum au fost, de pildă, împăratul roman Nero precum şi ceilalţi împăraţi păgâni prigonitori creştinismului de până la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, – Iulian Apostatul, iconoclaştii, dar şi conducătorul sovietic ateu Iosif Visarionovici Dugaşvili, cunoscut ca Stalin, precum şi alte persoane care au luptat împotriva voii Dumnezeieşti şi a învăţăturii Sfintei Scripturi), cât şi particular, pe ultimul din şirul lung al tuturor acestora, cunoscut ca Antihrist. În Filocalia (tradusă în limba română de către Părintele Profesor Dumitru Stăniloae) este foarte limpede exprimat faptul că starea de curăţie a conştiinţei personale este de fapt lucrul de care depinde mântuirea noastră personală. Ca trăitori în Hristos, noi toţi avem datoria de a dobândi şi agonisi Duhul Sfânt prin dreaptă credinţă, smerenie şi fapte bune, tocmai pentru a ne putea împăca în rugăciune permanentă cu El: „Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine.” (Psalmul 50). Potrivit Sfântului Teofan Zăvorâtul, conştiinţa curată este luminarea minţii şi sfinţirea sufletului, aşa cum stă scris şi în Sfânta Scriptură: „,Luminătorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat; dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e întunecat. ” (Luca 11, 34) Luminătorul sufletului este mintea. Nu încape îndoială, aşadar, că nici un creştin (oricât de simplu ar fi el – un copil, o mamă, un bătrân, un tânăr – care are dorinţă sinceră de mântuire) nu poate fi atacat şi vătămat sufleteşte de către diavol şi slugile lui, fără îngăduinţa Lui Dumnezeu şi fără consimţirea şi acceptul propriei sale voinţe libere: „Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui.” (Luca 6, 45). Şi tot în Sfânta Scriptură stă scris că până şi firele de păr din cap ne sunt numărate înaintea Lui Dumnezeu; cu atât mai mult Dumnezeu nu va lăsa de izbelişte sufletul omului pe care El Însuşi l-a creat şi care este darul dumnezeiesc al vieţii noastre.

 

Orice metodă pământească inventată de om nu poate să ne pericliteze mântuirea. Nădejdea, credinţa şi dragostea sunt virtuţile cardinale prin care Dumnezeu ne acoperă cu aripile dragostei Sale dumnezeieşti: „Fie Doamne mila Ta spre noi cât am nădăjduit şi noi întru Tine” (Psalmi 32, 21).

 

Atâta timp cât un creştin îşi doreşte mântuirea în mod sincer, dar cineva doreşte să-l despartă de Dumnezeu – fără voia lui aceasta nu se va putea face. Mulţi vehiculează ideea că satana te poate însemna cu „666” atunci când cumperi cu cardul, când iei marfă cu cod de bare, când ajungi la anumite instituţii publice şi ai nevoie de funcţionarii publici; în astfel de situaţii – spun ei – fără ca să ştii şi fără ca să vrei eşti pecetluit: total neadevărat ! Este o idee falsă ! Dacă Însuşi Atotputernicul Dumnezeu nu intervine în liberul nostru arbitru, – cu atât mai mult, aflat permanent sub protecţia Duhului Sfânt lucrător în Sfintele Taine ale Bisericii, creştinul sincer şi curat la inimă nu va putea fi înşelat de către diavol şi slujitorii lui ! Şi aceasta mai ales pentru că Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Care a omorât moartea şi iadul l-a zdrobit, l-a legat pe veci pe şarpele cel ispititor pentru a nu mai putea reedita căderea adamică cea din nepricepere: „dacă veţi mânca, veţi fi ca Dumnezeu….” (Facerea 3, 5). Avem Pomul Vieţii, pe Hristos, prezent pururea euharistic în Sfântul Potir, din care tot cel ce se împărtăşeşte se curăţeşte, se luminează şi se sfinţeşte şi „în veci nu mai moare” (Rugăciune la Sfânta Împărtăşanie): Cel ce face bine facă, cel ce face rău înainte facă, iată Eu vin şi „voi da vouă, fiecăruia, după faptele voastre. ” (Apocalipsa 2, 23); – aşadar nu după absenţa sau prezenţa cipului !

 

Fiecare din noi trăim apocalipsa personală cu Hristos şi în orice clipă putem fi pregătiţi de întâlnirea cu El, Cel Care a zis: „Eu sunt uşa oilor” (Ioan 10, 7) şi „pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” (Ioan 6, 37); Eu sunt Calea Adevărul Viaţa…” (Ioan 14, 6). Să lăsăm tâlcuirile şi interpretările fals alarmiste ale mentalităţii populare trupeşti neînduhovnicite şi să păstrăm întreagă credinţa în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos – Domnul: „… n-am venit să să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea” (Ioan 12, 47).

 

 

 

Nu vedeți cum au ştiut să protesteze grecii în jur de 15 mii de oameni împotriva actelor cu cip, şi numai pentru faptul că ulterior, oricând ei pot adăuga la acele informații din cip şi cifra 666?

 

Măi, eu am visat acum într-o noapte, după ce am venit de la Sfânta Liturghie, la o jumătate de oră după ce adormisem, şi am avut trei vise la rând chinuitoare cum erau pecetluiți oamenii de către slujitorii lui antihrist. Îi adunau de pe stradă şi într-un laborator al lor îi pecetluiau forțat cu un cip electronic de mărimea unui sâmbure de prună. Bineînțeles că nu trebuie să dăm crezare viselor. Dar vedeam un lucru foarte interesant „cei care erau câte doi sau mai mulți la un loc reuşeau să scape să rămână nepecetluiți, dar cei care erau singuri, erau uşor răpiți şi pecetluiți. Şi spun aceasta, nu că sunt eu vizionar „nici vorbă! „cred însă că dacă vom crea o unitate duhovnicească şi ne vom opune împreună, Domnul îşi va face milă cu noi. Pentru că singuri nu vom rezista şi de aceea ei şi urmăresc să ne dezbine unul de altul. Dragostea şi rugăciunea vor avea multă putere şi tehnica lor va deveni neputincioasă, după cum spune şi Domnul în Evanghelie: „Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”(Mt. 18:20). Ei folosesc acum şi mijloace hipnotice. Nu vedeți cum tehnica asta îl face pe om să nu mai poată dormi, să nu mai poată judeca, să obosească foarte repede? Această tehnică asupra psihicului uman are efect mai puternic decât alcoolul, e un drog periculos.

 

Considerați că pecetluirea este aproape?

 

Pecetluirea nu este chiar aproape, dar nici prea departe. Oamenii trăiesc acum într-un confort şi ateism, încât beau, mănâncă şi nu îi mai interesează de îi judecă Dumnezeu sau nu. Ei fac glume şi se amuză „ei, astea sunt poveşti popeşti. Dar nu este aşa. Tot ce s-a scris în Scriptură trebuie să se împlinească negreşit şi sunt evidente toate aceste fenomene premergătoare. Lumea a ajuns la culmea desfrâului şi imoralității, încât homosexualii şi criminalii au ajuns modelele societății. Eu văd că şi mentalitatea copilului este foarte mult schimbată, pentru că mamele îşi lasă copiii să petreacă foarte mult timp la calculator şi la televizor, care îi transformă pe bieții copii în nişte monştri. Îmi povestea o mamă aici că băiețelul ei de patru ani, după ce a venit de afară de la joacă, îi spune mamei: Păi, mămică, eu am să iau pe Anişoara. Păi unde auzeai aşa ceva pe vremea mea? Nu se pomenea aşa ceva. Structura sufletească şi organică a copilului nu este pentru această tehnică satanică, că îl distrugi pe el la anii ăştia. Nu vedeți chipul unui copil curat, sănătos, cu o educație creştină „cât de frumos arată şi ce judecată are? Dar ia-l dintr-o familie de desfrânați, de răutăcioşi „parcă şi copilul arată ca un monstru. Viața tehnică naşte monştri.

 

Părinte, dar celor care vor fi pecetluiți forțat li se socoteşte lepădare?

 

Foarte puțini vor scăpa nepecetluiți, dar dacă vom fi pecetluiți cu forța nu noi vom răspunde, ci ei.Important e să nu cedezi şi să ştii să mori martir. Asta este important.

 

Şi cum înveți să mori martir?

 

Nu te supui la niciun soi de încercare. Dar aici are un rol şi partea spirituală. Cu cât eşti mai pregătit duhovniceşte, şi rațiunea îți va fi mai puțin atinsă sau degradată, şi vei avea şi puterea de mărturisire. Toată viața creştinului trebuie să fie o pregătire pentru a şti să moară martir. Dacă vă uitați la copii veți vedea întipărit pe chipul lor instinctul de a fi asemenea lui Dumnezeu. Întrebam aici un copil mic: ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Şi el îmi răspunde: Sfânt vreau să mă fac! Copilul are sădit în el această forță de a-şi desăvârşi sufletul. De la copii trebuie să învățăm foarte mult cum să fim, „căci ca unora ca acestora este împărăția cerurilor”. „Până nu veți fi ca aceştia nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu” „adică cu sufletul curat, cu curaj şi naturalețe. Copilul este aşa de nevinovat că pentru el totul este sfânt.

 

Cum vă explicați faptul că noi, pe măsură ce avansăm în cunoaştere, ne îndepărtăm de Dumnezeu, când de fapt cunoaşterea ar trebui să ne apropie?

 

Asta e valabil pentru cei slabi, care mai mult se afundă în cunoaştere, pentru că nu au smerenie, cercetează cu mândrie. Trebuie să ne temem pururi să nu ne părăsească Dumnezeu şi să nu cădem în mrejele vrăjmaşului. Fără această frică sfântă de Dumnezeu cădem în înşelările minții noastre. Să ne îngrijim să nu slăbească puterea noastră sufletească şi să nu cădem pradă răului.

 

Părinte, sunt unele persoane care se îndoiesc de această realitate a cipului, şi consideră că dacă cipul ar fi cu adevărat o problemă aşa gravă de mântuire, Dumnezeu ar lucra prin sfinții săi şi ar vesti oamenilor exact ce să facă, cu argumente clare şi fără îndoială, că nu lasă Dumnezeu Biserica Lui fără povățuire.

 

Eu consider că acesta însuşi e un semn că sfârşitul este aproape, prin faptul că nu mai avem proroci şi apărători sfinți ai adevărului ortodox. Este o lipsă de povățuitori, predicatori care să spună poporului de la amvon ce are de făcut. Nu, acum preotul trebuie să predice după cum îi dictează partidul, nu după cum îi spune Duhul. Mai are el habar de Duhul? Păi cum să mai lucreze aşa Dumnezeu, prin astfel de capi stricați? Ei dansează şi cu musulmanii şi cu ereticii şi vrem ca Dumnezeu să grăiască prin ei. Dar bietul om cade pradă tuturor minciunilor.

 

Cum vedeți această măsură a Uniunii Europene, şi implicit a Guvernului, prin care ni se scot din farmacii plantele şi medicamentele naturiste, pe motiv ca au efecte adverse şi nu există o testare a plantei la nivelul populației, dar în schimb ei introduc o substanță extrem de toxică, initium, în culturile de cartof, ceapă, roşii şi alte legume, fără niciun fel de testare.

 

Este o măsură de distrugere a omului cum mai spuneam. Iar românul nostru nu deschide gura, acceptă încă şi ca pe ceva bun, aşa în inconştiența şi prostia lui. El mănâncă tot ce i se oferă pe piață. Dacă ar pune otravă la pliculețe şi pe aceea ar manca-o. Îmi amintesc în „™44 când au venit ruşii cu porumbul ăsta furajer, aparent mai frumos şi cu nişte grăunțe mai mari. Şi țăranul nostru a aruncat porumbul moldovenesc, care era dulce şi mult mai sănătos. Şi a venit porumbul acesta furajer rusesc şi a înlocuit tot porumbul nostru, fără să grăiască unul ceva. Ţăranul nostru se uita şi se minuna: A, păi uite, măi, ăsta e porumb adevărat! Dar nu este o problemă asta aşa de mare dacă nu mai găsim plante medicinale în farmacii, că şi aşa numai sănătoase şi medicinale nu erau „că românul nostru ştie să culeagă şi singur de pe la țară, de pe câmp, muşețel, pătlagină şi usturoi. E bine să ne învățăm să nu mai primim otrăvurile lor din medicamente, ci să căutăm să ne tratăm noi singuri, prin ierburile şi rădăcinile pe care le-a lăsat Dumnezeu. Pentru că nu am voie să mă sinucid, bineştiind că multe din medicamentele şi alimentele lor sunt pline de otravă.

 

În cele din urmă vă urăm şi noi Mulți ani sănătoşi şi de acum înainte, odată cu împlinirea vârstei de 92 de ani şi dacă ne puteți spune cum simțiți acest an al sfinției voastre față de ceilalți?

 

Ei, maică, anii grei pentru mine au trecut. Anii bătrâneții care mi s-au adăugat, au însemnat durerile şi necazurile acestui popor. Dacă tu nu te gândeşti doar pentru tine, atunci ajungi să te confunzi cu nevoile şi greutățile aproapelui. Aşa că eu chiar dacă sunt la 92 de ani, trăiesc totodată vârsta celui de lângă mine, fie că sunt 25 de ani, fie că sunt 45 de ani. Şi anii pentru mine nu mai sunt ani „Noi dirijăm timpul în raport cu nevoința noastră față de Dumnezeu. Sfârşitul lumii este sfârşitul nostru, pentru că păcatele noastre cheamă mai degrabă mânia lui Dumnezeu. Şi cu cât te nevoieşti mai mult pentru celălalt, cu atât eşti mai tânăr.

 

Sursa articol : Cocoon.ro

 

 

 

AFACEREA DE MILIARDE A MARILOR CONCERNE FARMACEUTICE

 

http://elizabethhart.files.wordpress.com/2013/01/syringe-with-money.jpg?w=625  „MITUL VACCINURILOR SALVATOARE

 

UNA-I TEORIA … ALTA-I  REALITATEA …

 

 

Louis Pasteur credea în “antrenamentul” sistemului imunitar prin injectarea în organism, direct în sistemul circulator, a unei părţi infime a microbului / a virusului / a bacteriei acelei boli, creând astfel o reacţie a sistemului imunitar la acea infecţie.

 

Astfel el credea că organismul “învaţă” să reacţioneze, pentru a-şi gestiona puterea de combatere corespunzătoare la instalarea adevăratei boli. Teoretic această afirmaţie pare logică şi justă, dar din păcate nu este adevărată, tocmai pentru faptul că sistemul imunitar este mult mai complex decât credea Pasteur.

 

AFACEREA DE MILIARDE A MARILOR CONCERNE FARMA?

 

După cum ne-am obişnuit cu toţii să aflăm din mass media doar despre “avantajele” vaccinării, avantaje bineînţeles “cosmetizate” de către marile concerne farmaceutice, care îşi vând cu un succes nebun toate produsele lansate pe piaţă – în ideea că prea puţini pot afla despre repercursiunile vaccinurilor asupra sănătăţii – m-am decis să scriu acest articol din viziunea unei mămici care nu-şi va vaccina copii, oferindu-le astfel dreptul la o viaţă sănătoasă de la bun început.

Nu mi se pare echitabilă lipsa de surse de informare, comparativ cu avalanşa de păreri “extraordinare” ale tuturor celor aflaţi în sistemul nostru medical alopat, care merg până într-acolo încât să afirme că vaccinurile sunt obligatorii şi să-i acuze de nebunie pe cei care, după o informare temeinică, îşi asumă decizia responsabilă de a nu-şi mai vaccina copii.

 

Dar la ce să te aştepţi când ştii că media este guvernată şi susţinută din culise de companii farmaceutice gigantice, care au un interes vădit economic de a nu da informaţii complete. Este ca şi cum şi-ar da singuri cu stângul în dreptul cu o ştire despre adevărul şi nocivitatea vaccinurilor.

Ştiind acestea vă puteţi lesne da seama că o ştire despre nocivitatea vaccinurilor nu va apărea niciodată pe niciun post TV şi în niciun ziar ca şi titlu de primă pagină. Interesul de a nu dezvălui sute de mii de cazuri tragice din rândul celor vaccinaţi este deci evident.

De aceea mi se pare vital să vă informaţi cât mai temeinic asupra dezavantajelor vaccinării prin intermediul internetului şi a cărţilor apărute chiar şi la noi în România, înainte de a lua orice decizie. Dacă acest articol nu vă va lămuri sau nu vă va pune nici măcar nişte semne de întrebare, atunci vă rog doar să citiţi cu atenţie ce scrie pe prospectele acelor vaccinuri pe care vreţi să le administraţi copiilor voştri, indiferent de vârstă. De obicei prospectele nici măcar nu ajung în mâna mămicilor care se duc orbeşte să-şi “imunizeze” bebeluşii. Ceea ce veţi citi acolo, vă va mira tare, pentru că scrie negru pe alb că de fapt vaccinul nu conferă protecţie 100% împotriva bolii…atunci, de ce mai vaccinăm?!?

Ştiri ca: “După vaccinare – probleme grave neurologice” sau “30 de pacienţi îmbolnăviţi de epilepsie după administrarea vaccinului – confirmare terifiantă” sau “Scleroza multiplă după vaccinul Hepatitei B în Franta 1997” vor apărea rar şi vor dispărea foarte repede în noianul de informaţii şi vor fi de găsit doar din greseală, scăpate ca printr-o minune de “cenzura” de rigoare.

Rămâne doar o întrebare: Care ar fi interesul Statului Român să participe la campanii de vaccinare în care sprijină de fapt afaceri de miliarde de Euro ale companiilor farmaceutice, în loc să-şi apere populaţia de epidemii provocate prin vaccinuri?

 

EFECTELE REALE ALE VACCINURILOR

 

Tot mai mulţi părinţi îngrijoraţi de efectele vaccinurilor vor să afle, să se informeze, să ştie de ce şi cum s-a ajuns aici şi vor să decidă singuri asupra sănătăţii copiilor lor. Ei înşişi sunt responsabili şi conştienţi de efectele deciziei proprii, iar doctorii care vor să intervină cu convingeri adânc înrădăcinate şi uneori depăşite nu vor mai putea influenţa decizia lor, chiar dacă vor face acuzaţii la adresa lor de genul: extremişti, criminali, fanatici sau iresponsabili….

 

 

Nu trebuie să fii un extremist sau un fanatic ca să-ţi dai seama că vaccinurile sunt un subiect fierbinte şi foarte controversat.

Nu trebuie să fii considerat iresponsabil pentru că ai avut curajul să te informezi şi să constaţi că efectele nocive ale vaccinurilor te-au determinat să nu-ţi mai vaccinezi copii din raţiuni pur logice şi corecte.

 

Afirmaţia unui doctor homeopat, care se ocupă de peste 25 de ani de cazurile persoanelor afectate de vaccinuri, Dr. med. Gerhard Buchwald, că:

“nu ştim ce fel de repercursiuni pot cauza vaccinurile din ziua de azi” este înspăimântătoare. Cu o experienţă de mii de cazuri de probleme grave de sănătate după vaccinări, acest doctor a observat reticenţa crescândă a mămicilor, care hotărăsc să-şi “salveze” copii de la vaccinări.

Tot mai mulţi pediatri, chiar şi în sistemul medical românesc, sunt de aceeaşi părere, adică încep să privească vaccinările, până nu de mult incluse într-o schemă “obligatorie”, cu scepticism şi rezervaţi, respectând decizia mamei de a nu-şi vaccina bebeluşul.

 

IMUNITATEA – UN SISTEM MULT MAI COMPLEX DECÂT SE CREDEA

Cuvântul “imunitate” provine din latină şi înseamnă rezistenţa la microorganisme care provoacă boli sau infecţii. Există două sisteme de imunitate: imunitatea specifică şi cea nespecifică.

Imunitatea specifică este dobândită, adică întreţinută de anticorpii sistemului imunitar, care învaţă să reacţioneze la diferiţi agenţi patogeni la o primă infecţie. Ele deţin un fel de memorie, după care reacţionează automat la o lecţie “învăţată” înainte.

Imunitatea nespecifică este imunitatea înnăscută şi întreţinută de organe ca şi: pielea, mucoasele, sistemul ganglionar, săruruile stomacale, sistemul limfatic, ficatul, apendicul etc. Este o imunitate constituţională sau genetică şi este întreţinută automat din punct de vedere fiziologic şi biologic.

 

Imunitatea sugarului este completă, chiar şi fără “antrenamentul” sistemului imunitar specific.

Nounăscutul este rezistent la o grupă mare de boli, iar anticorpii preluaţi din placenta mamei timp de 9 luni îşi vor îndeplini rolul cu siguranţă, atâta timp cât sugarului i se dă lapte matern.

După încheierea alăptatului bebeluşul va fii capabil să producă singur anticorpi, iar aceştia se vor “activa” din momentul primei întâlniri cu o boală.

Ideea de bază a vaccinurilor este să te fereasca de îmbolnăvirea cu anumite boli, pe care să “alegi” să le experimentezi într-o anumită perioadă mai favorabilă de timp – de ex. bolile copilăriei – dar din păcate acest deziderat nu a fost atins niciodată, pentru că premisa a fost gresită dintotdeauna.

Citind în continuare veţi realiza că teoria “vaccinurilor salvatoare” este şi a fost dintotdeauna un mit irealizabil.

 

PASTEUR – UN MINCINOS CU SECRETE

 

Louis Pasteur by Pierre Lamy Petit.jpgPasteur în 1881 credea în “antrenamentul” sistemului imunitar prin injectarea în organism, direct în sistemul circulator, a unei părţi infime a microbului / a virusului / a bacteriei acelei boli, creând astfel o reacţie a sistemului imunitar la acea infecţie.

Astfel el credea că organismul “învaţă” să reacţioneze, pentru a-şi gestiona puterea de combatere corespunzătoare la instalarea adevăratei boli.

Teoretic această afirmaţie pare logică şi justă, dar din păcate nu este adevărată, tocmai pentru faptul că sistemul imunitar este mult mai complex decât credea Pasteur.

 

VACCINURILE  NU AJUTĂ LA IMUNIZARE

 

Sistemul imunitar uman nu se reduce la existenţa sau inexistenţa unei aglomerări a anticorpilor în organism. Se ştie din studii făcute că persoane cu foarte puţini anticorpi rezistă la boli grave mult mai bine decât pacienţi cu mulţi anticorpi prezenţi în sistem.

În primul rând aşa zisa protecţie, pe care vaccinul ar trebui să o confere, este eliminată după câteva luni de zile, organismul rămânând cu serul animalic din care a fost creat vaccinul împreună cu toţi conservanţii toxici, rămânând să lupte în continuare cu un şoc anafilactic (şoc alergic) din această cauză. Este o dovadă la ora actuală că acest concept al lui Pasteur este din păcate doar o filozofie pur teoretică, nedovedită ştiinţific şi nici măcar practic.

Pasteur ştia de ipoteza sa pornită într-un mod greşit, dar a continuat să înfrumuseţeze şi să ascundă studiile care dovedeau exact contrariul tezei lui. Frauda lui Pasteur a fost demascată doar în 1993 de către Dr. Gerald L. Geison de la “Institutul Istoric al Universităţii din Princeton” SUA, după un studiu anevoios care a durat peste 20 de ani, studiu care a analizat manuscrisele lui Pasteur, însemnări de peste 10.000 de pagini ale studiilor sale de laborator, care atesta în cele din urmă neveridicitatea a ceea ce afirma Pasteur şi falsitatea teoriei lui.

Chiar şi Edward Jenner, să-l numim “tatăl” vaccinurilor, care şi-a pierdut fiul la 21 de ani, cu un grav handicap cerebral din cauza vaccinului contra rubeolei, iar soţia sa care a trăit trauma pierderii fătului tot din cauza vaccinului făcut în timpul sarcinii, a constatat că pacienţii lui vaccinaţi contra rubeolei făceau boala în cele din urmă. Pe la sfârşitul vieţii lui îl mustra conştiinţa, făcând următoarea afirmaţie antologică: “Nu ştiu dacă nu cumva am făcut o greşeală îngrozitoare şi am creeat astfel ceva atât de înspăimântător.”

Dar la timpul acela nimeni nu mai asculta de un bătrân senil…şi astfel teoriile din capul locului greşite ale lui Pasteur, Jenner şi Virchow dăinuiesc şi acum bazându-se pe concepte total greşite.

Este exact ca şi în matematică:

daca premisa este greşita, atunci rezultatul n-are cum să fie corect, indiferent cât am calcula.

 

SECHELE ALE VACCINURILOR

 

Nu trebuie să fii un împătimit împotriva vaccinărilor, ci doar un atent observator, ca să vezi reacţii “adverse” la copii vaccinaţi cu orice tip de vaccin şi să observi că cel puţin starea lor generală se modifică drastic imediat după administrare.

 

De la reacţii “de niciun fel”(de preferat ar fi să fie reacţii vizibile, pentru că cele “invizibile” ascund boli mult mai grave care pot fi depistate doar ani mai târziu) până la :

– encefalită cu urmări de demenţă

– febră, dureri

– hiperactivitate şi agresivitate la copii

– până la deficienţe în dezvoltarea generală de urmărit ani mai târziu, deficienţe ale creşterii normale

– legastenie, greutate la vorbire şi deficit de atenţie

– dermatite

– astm

– alergii diverse

– defecte ale sistemului respirator, auditiv şi vizual

– paralizii

– reumatism

– tulburări de comportament până la criminalitate

– ţipete isterice la bebeluşi, colici, sudden infant death syndrome

– boli autoimune

– epilepsie

– hipotonie musculară

– autism

– diabet

– şi din păcate şi cazuri de moarte infantilă sau prematură

 

………iar lista aceasta de groază poate continua……

 

Din păcate prea mulţi medici homeopaţi observă aceste multiple reacţii îngrozitoare la pacienţii lor în urma vaccinării, iar prea puţini medici din sistemul alopat sunt în stare să vadă sau să recunoască că ideile pe care le susţin şi în care cred sunt fundamentate total greşit şi provoacă adevărate drame în vieţile oamenilor, distrugându-le imunitatea înnăscută.

 

REACŢIILE SUGARILOR LA VACCINURI

Un sistem imunitar fragil, cum este cel al nounăscutului, va fi slăbit de atâtea intervenţii agresive din afară (multiple vaccinări, chiar şi câte 3-4 dintr-o dată) şi nu va putea face faţă şi componenetelor unui vaccin, componente toxice care provoacă foarte uşor alte complicaţii care apar sub forma unor infecţii chiar şi mortale.

Reacţiile la vaccin nu trebuie să apară pe moment, ci se pot prelungi şi de-a lungul câtorva luni sau chiar şi ani, acesta fiind cel mai periculos lucru. Chiar şi lipsa reacţiilor la vaccinuri poate fi de mare importanţă la sugari. Mulţi părinţi greşesc teribil în aceste cazuri şi repetă unele vaccinuri,la care cred că copii lor nu au avut nici un fel de reacţie.

Este mult mai periculos faptul că corpul sugarului nu reacţionează vizibil, ci subtil şi mult mai adânc în interior, suprimând efectele şi transmiţându-le unui alt organ care va fi serios atacat, putându-se transforma într-o “vaccinoza cronică”, care va apărea la un moment dat în viaţa copilului sau mai târziu a adultului.

 

La nounăscuţi şi copii sistemul nervos este încă nedezvoltat, mielinizarea nervilor nefiind încă completă până la vârsta critică de 3 ani. De aceea cele mai mari sechele se înregistrează la ei, pentru că reacţiile corpului la acea vârstă nu pot fi recunoscute şi nici semnalate de către aceştia.

Creierul aflat în plină dezvoltare până la vârsta de 3 ani la copii, nu poate reacţiona, semnalând în vreun fel problema, ca de exemplu printr-o inflamaţie, iar acest fapt duce la întârzierea reacţiei de encefalită postvaccinală, care va apărea mult mai târziu, peste ani, manifestându-se sub forma de:

– hiperactivitate

– autism

– dezvoltare retardată

– deficienţe de inteligenţă

– agresivitate excesivă

– vorbire la o vârstă târzie

– predispoziţie la răceli frecvente etc.

Chiar şi Coulter afirma în cartea sa: “Vaccinarea – atacul vădit asupra creierului şi sufletului” că cele mai multe sechele la copilaşi apar după vârsta de 3 ani, adică din momentul încheierii dezvoltării creierului. Culmea este că nu trebuie să fi avut o reacţie puternică imediat după vaccin, această reacţie fiind posibilă chiar şi dupa ani întregi, când va apărea perturbarea neurologică atunci “vizibilă” cu ochiul liber.

Este ca şi cum ai observa un defect la “hardware-ul” computerului după o intervenţie care declanşează totul. În principiu există o cauzalitate comună în toată lista sechelelor mai sus enumerate: demielinizarea unor părţi ale creierului în momentul dezvoltării acestuia, adică până la atingerea vârstei de 3 ani. Singura diferenţă ar fi gravitatea cu care s-a produs acest proces ireversibil şi ce zone ale creierului au fost afectate de această “scurtcircuitare”.

 

REALITATE: COPII NEVACCINAŢI SUNT MAI SĂNĂTOŞI

 

Tot mai multi cercetători independenţi au realizat că de fapt vaccinurile nu te feresc şi nici nu te scapă de boala contra căreia ai fost vaccinat. În cazul unei infecţii cu boala contra căreia ai fost “imunizat”, aceasta se va manifesta mai urât şi mai agresiv decât dacă ai face această boală pe cale normală, iar repercursiunile asupra creierului sau aspura unui organ sunt mult mai frecvente.

Acest lucru este confirmat şi de acei pediatrii care au sistat vaccinările la pacienţii lor, observând că apar mult mai puţine cazuri ale bolilor împotriva cărora se vaccinează de regulă în alte cabinete.

Vă pot da doar câteva exemple mai mult decat concludente:

– În şcoli din SUA există încă epidemii de pojar, unde 99% dintre elevi au fost vaccinaţi contra pojarului, fapt confirmat de “Center of Disease Control”.

– Sau să luăm cazul epidemiei de pojar din Marseille din 1828, când din 40.000 de bolnavi de pojar, 30.000 erau vaccinaţi împotriva pojarului.

– Să nu mai vorbim de adevăratul genocid din Africa, unde au fost vaccinaţi copii subnutriţi al căror sistem imunitar era oricum precar din cauza multiplelor cauze potrivinice.

Astfel prin vaccinare mor mai mulţi copii decât ar fi provocat boala însăşi în rândul lor.

De cele mai multe ori, prin vaccinare, bolile copilăriei sunt suprimate şi activate mult mai târziu, declanşând procese de îmbolnăvire mult mai grave la vârste mai avansate, adică la pubertate sau chiar în viaţa adultului.

 

SĂ ÎNŢELEGEM BOALA!

CE ROL ARE ACEASTA ÎN DEZVOLTAREA NORMALA A COPIILOR NOSTRI?

 

Din punct de vedere homeopatic, în perioada de sănătate a organismului, sistemul nervos autonom fluctuează între cele două componente ale sale: nervul simpatic şi cel parasimpatic.

 

Nervul simpatic este responsabil pentru stările de alertă, de stress, în care reacţionează ca atare cu fugă sau combatere pentru a câştiga orice “luptă”.

Nervul parasimpatic este responsabil pentru starea de calm, regenerare şi relaxare a corpului după alerta de dinainte. În această stare organele vitale îşi pot îndeplini din nou funcţiile de a regenera organismul pentru se întoarce la starea de sănătate de dinaintea “furtunii”.

În momentul îmbolnăvirii corpul uman este “setat” să rămână doar sub influenţa nervului simpatic, fără să mai alterneze la starea de relaxare, fapt care va provoca o stare generală de stress continuu, în care trecerea la starea de relaxare nu mai este posibilă.

Cum recunoaşteţi această stare de alertă la copii, înainte să se prefigureze adevărata boală în corp?

 

– mâini şi picioare reci

– lipsa de poftă de mâncare

– somn deranjat

– plâns fără motiv, ţipete prelungite

– dispoziţie generală proastă

– indispoziţie generală.

În momentul relaxării, adică în faza a 2-a a bolii, copii vor deveni somnoroşi şi apatici, vor face febră.

Deja putem spune că au trecut la faza de vindecare, care este de fapt deja starea de regenerare, revenire şi vindecare preluată de sistemul nervos parasimpatic.

Orice boală, până şi cancerul, se manifestă sub acest aspect al celor 2 faze de stress şi de vindecare, centralizate şi coordonate de către “baza centrală”, adică creierul nostru. Deci doar în a 2-a fază a bolii se manifestă de fapt microorganismele care de fapt nu sunt declanşatoarele bolii ci indicatorii ei.

Accepţiunea generală că microorganismele patogene ar fi cauza bolilor este deci falsă, microbii sunt doar indicatorii că există boala. Aceşti microbi sunt activaţi şi direcţionaţi de către creier să îndeplinească anumite munci de “curăţenie” a unor organe afectate de boală

.

Astfel viruşii, bacteriile, ciupercile şi microbii se află în interiorul nostru, activate şi coordonate de către creier la nevoie, şi au rolul de a restaura starea de sănătate a corpului uman.

După cum observaţi, ele au un rol bine stabilit şi precis în revenirea fiziologică a corpului la starea de sănătate.

Gândirea noastră de până acum că: microbii ne-ar ataca organele este total eronată, după cum afirmă cel care a iniţiat şi desoperit acest adevăr: Dr. med. Hamer în conferinţele sale, “Noua Medicina Germanica”.

Deci nu există microbi “răi”, care trebuie eradicaţi, pentru că aceştia dispar automat în momentul în care problema a fost rezolvată, şi când nu mai este nevoie de acţiunea lor.

Acest lucru este realizat în momentul rezolvării misiunii, cu ajutorul anticorpilor şi al leucocitelor. În principiu apariţia acestor microbi deja semnifică apariţia fazei a 2-a, adică a procesului de vindecare automat al corpului.

 

De aceea nu este bine ca noi să suprimăm simptome de febră cu antibiotice, cortizon sau alte supresive, pentru că atunci boala nu va dispărea, ci doar se va disloca în alta zonă, mai adânc, provocând acolo peste un timp disturbări mult mai mari.

Şi, iată cum noi, în loc să vindecăm o boală, o agravăm cu una mult mai serioasă şi periculoasă, până ajungem la boli autoimune şi chiar boli “incurabile” din punct de vedere al medicinei alopate.

 

VACCINURILE NU CONFERĂ IMUNITATE, CI O DISTRUG !

 

 

 

 

Sunt deja atâtea dovezi care atestă aceste noi accepţiuni, încât medicina clasică ar trebui să-şi schimbe în totalitate sistemul de gândire privind apariţia bolilor şi factorii care o provoacă. Este clar că nu obişnuinţa cu un anumit tip de microb inoculat printr-un vaccin provoacă imunitate! Un vaccin care provoacă apariţia anticorpilor în număr mare, nu conferă imunitate!

 

Corpul uman nu este pregătit pentru o invazie, adică un vaccin, în primul rând pentru ca, de exemplu un copil nu se va îmbolnăvi niciodată de difterie, tuse convulsivă, tetanos, meningită şi poliomielită în acelaşi timp şi un vaccin nu va fi niciodată un “antrenament” pentru sistemul imunitar, ci din contră va cauza un haos general, devastator în sistemul imunitar uman, indiferent de vârstă.

 

BOLILE COPILARIEI !

DE CE NE ESTE ATÂT DE FRICĂ DE ACESTEA?

 

Bolile copilăriei, atât de rău famate de către medicina alopată, sunt de fapt o încercare pozitivă a naturii de a elibera organismul uman de o miasmă cronică.

În homeopatie boala poate fi redusă la o cauză subtilă aflată în corp, cu anumite predispoziţii pentru anumite miasme, cum ar fi:

– miasma sifilitică cu boli ca difteria;

– miasma tuberculoasă: tuse convulsivaă pojar, rubeolă;

– miasma sicotică: oreion, vărsat de vânt.

Homeopatia tratează aceste boli cu succes eliminând treptat boala şi simptomele ei, care dacă ar fi tratate inadecvat – adică cu medicamente chimice alopate – ar suprima boala în loc să o lase să se manifeste până la dispariţia totală, transferând-o în altă parte, la un alt organ care va fi serios afectat.

Astfel corpul care trece prin aceste boli cu un tratament homeopat, va fi eliberat de această miasmă cronică, care suprimată ar creea alte boli grave şi pe parcursul vieţii alterând sănătatea individului.

Înţelegem că anumite boli, ca bolile copilăriei, sunt necesare pentru propria dezvoltare sănătoasă mai departe în viaţă. Şi nu orice copil trebuie să treacă prin toate bolile copilăriei, ci doar prin acelea care i sunt necesare ptr. eliminarea miasmei proprii ereditare. Deci aceste boli ar trebui lăsate de la “Dumnezeu”, cum s-ar zice, pentru a ajuta la dobândirea însănătoşirii şi dezvoltării organismului uman. Înţelegând astfel mecanismul, vom privi altfel aceste boli şi le vom trata cu mai mult “respect”, pentru faptul că sunt efectiv “ajutătoare”.

 

Acest lucru este însă valabil doar dacă bolile copilăriei nu vor fi tratate cu medicamente care scad sau inhibă febra, cortizon, antibiotice sau alte medicamente alopate care suprimă efectiv simptomele bolii, ci vor fi lăsate să se desfăşoare, apelându-se doar la remedii homeopate. Să nu uităm că orice boală este de natură energetică şi manifestările bolii sunt de fapt procesul de curăţare şi vindecare a organismului de acea boală.

Exemple concludente de suprimarea bolilor prin administrarea de medicamente alopate sunt multe:

în ziua de azi nu se mai face febră decât în jur de 38grade C, ceea ce este acceptat în general ca şi normal. Din contră, o febra puternică de 40grade C este febra sănătoasă din punct de vedere natural, prin care organismul poate fi “curăţat” eficient şi în scurt timp. Prin febra mare se asigură microbilor o temperatură optimă pentru “job-ul” lor atât de important de a reinstaura faza stării de sănătate.

Studii ştiinţifice ale “Institutului German de Cercetare al Cancerului” au confirmat în 1987 că febra reprezintă un proces foarte important în vindecarea oricărei boli. S-a observat că pacienţii care în tinereţe nu au făcut febră sau nu au fost lăsaţi să facă febră (suprimând-o cu paracetamol sau antibiotice) erau de 8 ori mai predispuşi să facă cancer la o anumită vârstă, decât cei care au lăsat febra să-şi facă “treaba”, iar sistemul imunitar nu a avut de suferit din această cauză.

 

VACCINURILE – O CRIMĂ ÎNDREPTATĂ ÎMPOTRIVA COPIILOR NOŞTRI

 

“Vaccinul îi conferă pacientului în cel mai bun caz o fază cronică a unei boli, fază care duce treptat mai devreme sau mai târziu la complicaţii inevitabile”, afirmă expertul francez pentru microbiologie Prof. Jean Tissot. “Vaccinarea este pentru mine acelaşi lucru cu infectarea contagioasă.”

Este o măsura invazivă care va disturba până la a distruge echilibrul fiziologic şi natural al organismului, şi pe lângă asta este şi un risc pentru cei din jur, pentru că de obicei cel vaccinat poate transfera boala împotriva căreia a fost vaccinat, fără ca el să se îmbolnăvească de ea în acel moment. Şi totodată există destule dovezi în cifre care atestă faptul că cei vaccinaţi sunt mult mai bolnavi decât cei nevaccinaţi.

 

CE MAI CONŢINE UN VACCIN ?

 

 1. Viruşi sau bacterii active, adică vii, care se pot înmulţi lesne în organismul în care sunt injectaţi.

Pericolul constă la aceşti viruşi că se pot combina cu alţi viruşi şi bacterii şi pot forma astfel mutaţii care pot deveni chiar şi mortale pentru organismul uman.

 1. Pentru că viruşii pot apărea doar în organisme vii, aceştia se cultivă pe animale vii, în celulele acestora sau în circuitul sangvin. Exemple: creier de iepure; ţesut de rinichi de câine, iepure, maimuţă sau cobai; embrioni umani sau animalici; sânge de cal, porc; puroi de variolă la animale; etc.
 2. Pericolul la aceşti viruşi creaţi pe corpuri de animale vii, este că se pot combina, trecând în organismul omului şi pot forma mutaţii genetice realmente periculoase, pentru că viruşii reacţionează diferit în corpul uman faţă de corpul animal. Aceste mutaţii care au loc în corpul uman vaccinat nu au fost studiate niciodată, aşa că nu ştim ce pot provoca ele exact.
 3. Un alt pericol îl constituie faptul că pe culturile de celule vii pe care se cultivă viruşii pentru vaccinuri pot apărea alţi viruşi necunoscuţi, care pot contamina vaccinul. Riscul ca vaccinul să fie infestat cu alţi viruşi patogeni este de 99 %, fapt ştiut şi de virologi, care ştiu de existenţa viruşilor nestudiaţi şi nedescoperiţi în culturile vaccinurilor produse. Acest fapt este cunoscut mai cu seamă la culturile pe rinichi de maimuţă, maimuţă care este purtătoarea a numeroşi viruşi necunoscuţi de cercetători. Acei viruşi nu sunt periculosi la maimuţe, dar trecând prin vaccin la oameni, se pot transforma în adevărate pericole mortale.
 4. În vaccinuri găsim chiar şi antibiotice, care ar trebui, conform afirmaţiilor cercetătorilor din domeniul vaccinurilor, să contracareze efectele nocive provocate de viruşii necunoscuţi şi să calmeze reacţii adverse severe în urma vaccinării. Aceasta dovedeşte din nou aberaţia prin care unii chiar cred că antiboticele nu “pun pe butuci” întreg sistemul imunitar, inducând astfel stingerea “butonului de autoreglare” a sistemului imunitar şi făcând ravagii în organism, ajungându-se astfel foarte lesne la boli autoimune.
 5. În vaccinuri se pot găsi o gamă largă de stabilizatori şi conservanţi, pe care în mod normal organismul uman nu le ingerează cu nici o altă ocazie. Este vorba de formaldehida, mercur, fosfat de aluminiu, acetonă, fenol (foarte otrăvitor) şi lista poate continua. Iar toate aceste substanţe pur toxice şi foarte nocive organismului uman sunt introduse în corp direct în circuitul sanguin, fără să mai aibă vreo “barieră” naturală (cum ar fi pielea, ganglionii, mucoasele, ficatul sau stomacul) care să mai estompeze sau să combată acest “cocktail” de otrăvuri în vreun fel. Ca şi urmare organismul se va simţi efectiv copleşit şi depăşit de această intervenţie abuzivă, dându-se peste cap cu totul, creând haos general în sistemul imunitar. Iar efectele sunt devastatoare.

 

 

 

 

 

 1. B) Fara voia Creatorului,iată de ce Ylici l- a  asasinat pe  Ceauşescu!…

 

 

Indiferent ce a fost şi cum a fost, Preşedintele Republicii Socialiste România (pentru cei mai tineri, aşa era denumirea oficială a ţării noastre în 1989), Nicolae Ceauşescu şi soţia sa, Elena Ceauşescu, erau oameni de stat, şi au fost eliminaţi în stil mafiot, prin împuşcare cu rafale de Kalashnikov, în marea Sărbătoare a Sfîntului Crăciun, după o „judecată” sumară şi strîmbă. După execuţia barbară şi ruşinoasă, dictată pe 24 decembrie, prin telefon de la Bucureşti, de un grup din care făceau parte Brucan, Iliescu, Măgureanu, Roman, Voican, Militaru, Kemenici, care aveau garanţia impunităţii lor, totul s-a prăbuşit în România şi am ajuns astăzi, realmente, sclavi într-o sărăcie lucie. Cît curaj au Petre Roman şi restul asasinilor cînd afirmă că „trupurile Ceauşeştilor şi filmul execuţiei au dispărut timp de cîteva ore! Cred că extratereştii le furaseră. Ex preşedintele României şi soţia sa, Elena Ceauşescu, nu au fost condamnaţi de un tribunal oficial. Au fost executaţi potrivit unei hîrtii, scrisă şi semnată la data de 23 decembrie 1989 de către Ion Iliescu, dată la care acesta nu avea nicio calitate oficială în conducerea statului român, în afară de cea de şef al găştii de „profitori sub acoperirea” de revoluţionari, ce încercau anihilarea adevăraţilor revoluţionari, pentru a nu scăpa din mînă puterea. Conform zicalei „frica păzeşte bostănăria”, la scut timp după asasinarea celor doi, de teamă că poate le va veni rîndul şi lor, călăii au trecut urgent la abolirea pedepsei capitale în România, iar unii au părăsit Ţara. Ceauşeştii au fost ucişi cu sînge rece, iar cei implicaţi în asasinarea cuplului prezidenţial ar trebui sa răspundă în faţa legii. Acum!

 

Cu prilejul discursurilor publice, Preşedintele Nicolae Ceauşescu atrăgea atenţia cu privire la pericolul imperialismului, cum că poate duce la pierderea identităţii economice, a identităţii de neam şi chiar a independenţei naţionale. Aşa s-a şi întîmplat după lovitura de stat. Cercetaţi documentele, aşa am făcut şi eu, apoi o să vă vreţi să îl comemoraţi. Politica externă a lui Nicolae Ceauşescu se baza pe „neamestecul în treburile interne ale altor state”. Şi pentru că pe plan internaţional fostul preşedinte acţiona şi gîndea româneşte, trebuia înlăturat şi înlocuit cu o marionetă care gîndea şi acţiona pe dublu canal: în favoarea marilor puteri capitaliste, dar păstra, prin telefonul roşu, conexiunea cu Moscova. Cinismul cu care un plutonier, pe numele său Dorin Cârlan relata anul trecut execuţia lui Ceauşescu şi a soţiei sale, la un post central de televiziune, citez – „am făcut-o ferfeniţă pe Elena Ceauşescu şi i-am scos polimerii din cap odată cu creierii, oasele şi sîngele,”m-a cutremurat şi m-a determinat să cred că omul are bujiile ancrasate. Ori s-a scrîntit după crimele comise. Ori a fost special ales în plutonul de execuţie, pentru că nu era întreg la minte. Plutonierul acesta împuşcase doi oameni, comisese două crime, nu cu un glonţ, ci cu rafale, şi deborda de entuziasm infantil pe ecran, facînd din asta o bravadă publică. Cei care au înfăptuit asasinatul şi cei care l-au comandat, în urma mascaradei judiciare, n-au nicio scuză. Cu toate că au acţionat la comandă externă şi internă şi sub manipulările ce au guvernat lovitura de stat din 1989. Se pare că avem o vocaţie de a ne asasina patrioţii. Istoria stă mărturie. La fel ca şi Mareşalul Ion Antonescu, preşedintele Nicoale Ceauşescu a strigat înaintea primul glonţ: „Trăiască România liberă şi independentă, moarte trădătorilor!” S-a avut mare grijă, însă, ca această parte a filmului (cosmetizat, falsificat şi trucat) difuzat pînă la intoxicaţie, în fiecare an, înainte de Crăciun şi care a făcut înconjurul lumii, să nu ajungă la public, să fie tăiată. De fapt, un asasinat politic abominabil, la scara istoriei, o ruşine pentru noi, execuţia cuplului prezidenţial Nicolae şi Elena Ceauşesc pe 25 Decembrie, la Sfînta Sărbătoare a Naşterii Mîntuitorului, este un asasinat anticreştin, iar sub acest blestem a urmat involuţia poporului în libertatea şi democraţia mult-visată de naivi. Asasinarea soţilor Ceauşescu a fost folosită ca „o veste minunată” în presa vremii. Toate ziarele titrau cu litere de-o şchiopă: „O veste minunată: dictatorul a fost prins şi împuşcat!” O manipulare grosolană! Criminalii înlocuiseră vestea minunată a Naşterii Domnului Iisus, sărbătoarea creştinului român, cu vestea “minuantă a crimelor comise”.

Ceauşescu le stătea în cap occidentalilor. De fapt a fost omorît pentru că a ridicat Ţara de la stadiul de semifeudalism la cel al civilizaţiei. Devenise extrem incomod puterilor Occidentului. Ceauşescu a oferit românilor educaţie de înaltă clasă, într-un învăţămînt gratuit, loc de muncă garantat, locuinţă pentru fiecare familie sau tînar, asistenţă medicală gratuită (chiar dacă nu se ridica la standardele europene de astăzi, cînd românii mor cu zile). A oferit demnitate umană şi protecţie socială. Ce-a dat capitalismul românilor? Sărăcie, şomaj, hoţie, tîlhărie, corupţie de stat, miniştri şi parlamentari puşcăriaşi, droguri, etnobotanice, escrocherie, homosexualitate, lesbianism, prostituţie, sclavie, discriminare, crime şi pistol la brîu tuturor nenorociţilor. Cine a suferit în regimul dinainte de ’89? Puturoşii, proştii, curvele şi hoţii de buzunare. Desigur, şi atunci se făceau abuzuri, dar nu pot fi comparate cu cele de astăzi. Ultimii 24 de ani de după lovitura de stat şi asasinarea cuplului prezidenţial au fost cu adevărat dramatici. Părinţii au trăit dictatura cu regim socialist, nu comunist, cum zic necunoscătorii şi ignoranţii, care nu ştiu pe ce lume trăiesc şi cu ce se mănîncă Istoria de pînă în 1944 şi chiar cea pînă în 1964. Într-o dictatură cu regim socialist, Ceauşescu a construit extrem de multe edificii, ca să aibă ce-şi însuşi, ce închide, vinde şi demola capitaliştii. S-au ridicat patru milioane de apartamente unde s-a mutat jumătate din populaţia ţării, s-au construit fabrici şi uzine mari, unde au muncit peste zece milioane de oameni, s-a construit Transfăgărăşanul, metroul, Canalul Dunăre-Marea Neagră (după care tînjesc mulţi, astăzi), Casa Poporului, Sidex Galaţi, Oltchim, Petromidia, şcoli, grădiniţe, spitale, creşe, pe care capitaliştii nici n-au fost în stare să le dea cu var. România a pierdut în cei 24 de ani de la lovitura de stat aproape întreaga industrie, a pierdut suveranitatea şi independenţa economică. Generaţiile prezentului trebuie să afle că familiile tinere primeau locuri de muncă şi apartamente de la stat, după terminarea facultăţii studenţii primeau repartiţie, iar învăţămîntul şi sănătatea erau gratuite. Priviţi acum sutele de mii de copii abandonaţi de părinţii plecaţi la muncă în Occident, priviţi fabricile de şomeri, adică universităţile care îi lasă pe tineri în voia libertăţii haotice. Da, teoretic, socialismul e o noţiune neprietenoasă. Dar, cei mulţi, talpa ţării, nu se zbăteau în sărăcie ca astăzi, cînd sîntem liberi să întreţinem bugetul statului fraudat de guvernanţii şi politicienii, care s-au îmbogăţit pe spinarea poporului. Controlul asupra populaţiei este mult mai extins azi decît în socialism, doar că nu mai e realizat prin forţă, ci prin mijloace subtile: carduri şi credite, înregistrarea neconstituţională şi abuzivă şi expunerea codului numeric personal, controlul opiniei publice (adică tot prin frică). Românii au fost forţaţi să devină consumatori. Li se dau lefuri pe card, ca să consume după nevoile Occidentului, de parcă românii nu ar mai avea voinţă proprie, dar şi ca să-i obişnuiască cu banii virtuali. Urmează cărţile de identitate cu CIP şi detectare prin GPS inclusă. Spre deosebire de perioada de dinainte de 1989, azi stai cu frica în sîn ca o să ajungi şomer, eşti liber pe naiba, doar să te plimbi pe jos, să-ţi dai copilul la şcolile particulare ale mafioţilor şi pe bani grei, eşti obligat să cumperi manualele analfabeţilor din sistem, altfel i se scade nota copilului. Astea da, „succesuri” democratice! În socialism nu vedeai oameni dormind pe stradă, daţi afară din case sau de la serviciu, nu vedeai ţărani săraci. Ceauşescu a construit o economie puternică, cum n-a avut România înainte de război, pentru ca să fie independentă şi să nu cerşească la F.M.I., B.M. etc.

 

Dar, ca preşedinte, cînd nu eşti dator organismelor financiare mondiale, eşti considerat dictator, eşti invadat de şacali, ţi se iau resursele naturale, iar poporul este transformat în contribuabil activ, (deşi nu are loc de muncă, taxele sînt obligatorii) sclav şi consumator. Libia, Egipt, Siria, şi România sînt exemple vii în acest sens. L-au eliminat pe Ceauşescu cînd Ţara nu mai avea datorii şi economia mergea strună. Tocmai cînd terminasem de plătit datoriile şi urma să ne bucurăm de un nivel de viaţă european, de teamă că vom concura puerile occidentale, au venit alogenii şi-au pus gheara pe avuţiile naţionale. Chiar dacă în socialism, pentru o perioadă scurtă s-a mîncat mai puţin, a fost sănătos, s-a trăit fără căldură, s-a dat curent electric cu porţia, chiar dacă pîinea, zahărul şi uleiul erau cartelate, aşa s-au plătit datoriile externe. Nu existau milionari şi miliaradari care să fraudeze statul. Azi există mîncare şi pîine din belşug (puterea de cumpărare fiind zero), dar garnisite cu euri mortale, care au răspîndit boli, obezitate, cancer, diabet, gradul de îmbolnăvire al populaţiei fiind triplat. S-au înmulţit boschetarii, copii străzii, mai ceva decît cîinii comunitari, presa e plină de scandaluri, crime; miliardarii de carton au conturile doldora, şi n-au dat o zi cu sapa. Legea-i făcută pentru ei, au maşini luxoase şi pistolul la brîu. Toate acestea lucruri fermecătoare au fost înscrise în planul loviturii de stat din 1989. Ne merităm soarta. Să trăiţi bine!

 

Aşadar, mă întorc la întrebarea unui ziarist român din presa centrală. „De ce n-a făcut Ceauşescu autostrăzi”? Simplu: exportul către Rusia şi spre celelalte ţări se făcea pe căile ferate şi pe apă. Specialiştii timpului au gîndit în conformitate cu necesităţile practice. Nimeni nu a umblat în opinci în perioada socialistă, de acum înainte vom umbla poate desculţi. Opinca e încălţare ecologică şi mi-e teamă că nu ne vom permite s-o cumpărăm. După 1989 cîţi kilometri de autostradă s-au construit? Poate răspund miniştrii de la transporturi sau Bechtel? Toată bogăţia Ţării adunată cu sudoarea poporului a fost confiscată de „elita” politică şi financiară, în cîrdăşie cu organismele financiare mondiale, de băieţii şmecheri, de pungaşii pripăşiţi pe la noi şi prin guvern, care ne dau atît cît să nu murim de foame. Chiar nu înţeleg de unde toată stupizenia unor colegi de breaslă de a se raporta doar negativ la ceea ce fost pe vremea lui Ceauşescu? Să lăsăm trecutul distrus cu bună ştiinţă şi cu rea credinţă, şi să-i întrebăm pe neisprăviţii care au acumulat averi uriaşe, pe care nu le puteau realiza într-un mileniu prin muncă cisntită, de ce au îndatorat ţara pînă la sufocare, de ce au jefuit averea ţării pe care au depus-o în bănci străine, de nu mai are ţara fonduri pentru investiţii, pentru salarii şi pensii? Dacă tot se plîng că nu mai sînt bani pentru investiţii, de ce nu investesc ei banii furaţi de la popor? De ce oare tot aşteptăm noi investitori străini? Aceştia nu vor urmări niciodată binele ţării unde fac investiţia, ci, firesc, propriul lor profit, cît mai mare, pe care-l vor externa, în valută, nu în lei. Leii îi lasă pentru vînzătorii de Ţară autohtoni, care le asigură calea spre cîştiguri ilicite. Cei care au guvernat după lovitura de stat, n-au fost în stare să construiască nimic în Ţară, în afara de sedii de birouri pentru stors românul de ultima leţcaie. Toţi au fost puşi pe căpătuire. Au devalizat băncile (Bancorex, Banca Agricolă, Banca Religiilor etc…), întreprinderile, fabricile, combinatele, au sărăcit populaţia prin inflaţie de 300%. Sub minciuna Iliesciană în coabitare cu a lui Petrică în plover, numită „privatizare”, producţia României a fost redusă la tăcere treptat. Ce nu s-a putut fura, s-a vîndut străinilor cu capital majoritar sau total pe mai nimic, preţul fiind sub cel de fier vechi, dar pe mită grasă….

 

Studiaţi documentele! Preşedintele împuşcat de cei cîţiva antiromâni, îndoctrinaţi de „agenturili străine” nu vi se va mai părea atît de sinistru. Ceauşescu a fost cu adevărat un patriot. În afara lichelelor care au prădat statul român după 1989 şi au devenit chiaburi, astăzi, poporul zace în sărăcie, exploatat mişeleşte, de aproape un sfert de veac. Zidul de la Tîrgovişte e prea mic pentru aceste haite de politicieni care au subminat şi ruinat România postdecembristă

 

 

Avertismentul lui Edward Snowden: „Terorismul este doar un pretext! Guvernele vor altceva: manipulare diplomatică, spionaj economic și control social!”

 

Nu doar serviciile secrete americane spionează la scară largă, ci și europenii. Sub pretextul „terorismului”, agențiile speciale din Marea Britanie, Spania, Franța și Germania folosesc aceleași tehnici de supraveghere în masă, susține fostul colaborator al NSA, Edward Snowden. Fostul colaborator al Agenției de Securitate Națională a SUA, Edward Snowden, cunoscut […]

 

 

 

Nu doar serviciile secrete americane spionează la scară largă, ci și europenii. Sub pretextul „terorismului”, agențiile speciale din Marea Britanie, Spania, Franța și Germania folosesc aceleași tehnici de supraveghere în masă, susține fostul colaborator al NSA, Edward Snowden.

 

Fostul colaborator al Agenției de Securitate Națională a SUA, Edward Snowden, cunoscut pentru dezvăluirea unor programe globale de spionaj electronic ale serviciilor secrete americane, a subliniat într-un interviu acordat postului spaniol de televiziune La Sexta că spionajul, inclusiv cel care vizează populația, a devenit astăzi ‘mai agresiv și mai invaziv față de cum era odată’, consemnează luni agenția EFE, conform Agerpres.

 

În interviul dat din Rusia, unde i s-a oferit refugiu pentru a nu ajunge pe mâna justiției americane, Snowden a menționat că nu doar serviciile secrete ale SUA apelează la metode de supraveghere masivă, la fel procedând și altele, cum ar cele din Marea Britanie, Franța, Germania sau Spania, pentru că acest spionaj este ‘ieftin, ușor și util’.

 

În opinia fostului agent american, terorismul este doar pretextul pentru a justifica această supraveghere pe scară extinsă. „Este vorba de manipulare diplomatică, spionaj economic și control social. Este vorba de putere și nu există nicio îndoială că supravegherea în masă sporește puterea guvernului’, explică Edward Snowden.

 

În acest context el a amintit că rezultatul unei investigații cerute chiar de președintele Barack Obama a relevat că acest tip de supraveghere nu a fost eficient în combaterea terorismului. „Și-au dat seama că acest tip de programe nu au împiedicat vreodată un atac terorist. Mai mult decât atât, niciodată nu au evidențiat (…) ceva diferit în vreo investigație teroristă în SUA”, a mai argumentat Snowden, subliniind că ‘atunci când culegi toate (informațiile) nu mai înțelegi nimic’.

 

 

 

 

Întrebat despre posibilitatea de a se întoarce în SUA, el a spus că a încercat să ajungă la un acord cu autoritățile americane pentru a i se garanta un proces corect. Dar răspunsul primit din partea guvernului de la Washington a fost ‘o scrisoare în care promit că nu o să mă tortureze’, a susținut fostul agent american.

 

 

 

 

 Odraslele …de Ilie Serbanescu

Cei care s-au aflat la „butoanele” banilor publici în ultimii

25 ani, mulți dintre ei aflați acum după gratii, sau

de-abia scăpați de acolo, ne lasă moștenire ceea ce noi

am numit „next generation”. Adică

progeniturile lor – bogații cu averi deja spălate.

Lista este incredibil de lungă. De la băiatul lui Hrebenciuc și fata lui Videanu până la cei doi puișori cu dinți sănătoși, pregătiți pentru  ros, dăruiți nației române de soții Dana și Adrian Năstase.

Dacă DNA n-ar fi declanșat ceea ce a declanșat, pentru mulți dintre acești tineri lupișori erau deja pregătite manete calde la tabloul de bord al Puterii.De pildă, Andrei Hrebenciuc era deja invitat pe post de mare geniu financiar pe la

televiziuni. Iar Andrei Năstase începuse deja să încălzească scaunele prin platoul Latrinei 3…   Să nu mai vorbim că aproape toți și-au făcut studiile pe bani grei în străinătate…Fiul lui Theodor Stolojan, Vlad, și-a făcut un doctorat la Cambridge, în fizică atomică – o excepție, iar fiica, Ada, și-a făcut studiile superioare în Anglia, iar pe cele postuniversitare, de consultanță financiară, în

Belgia. Un alt premier, Radu Vasile, și-a trimis fiul, pe Tudor, tot la Paris.

Predecesorul său, Victor Ciorbea, se poate mândri că fiica sa, Oana, a absolvit același colegiu american ca și odrasla fostulului președinte SUA, Bill Clinton,

iar Mugur Isărescu nu a rupt nici el tradiția, Lăcrămioara Isărescu studiind tot în SUA. Câteva exemple : Alex Rus. Este fiul ministrului Transporturilor, Ioan Rus. Când a împlinit 24 de ani a primit cadou de la tatăl său un hotel în Cluj Napoca: Hotelul Meridian, preluat de seniorul Rus de la Ioan Morar, fostul șef

al Romsilva, printr-o schemă complicată relatată de presă. Juniorul a mai deținut până în martie și o cafenea în Cluj, Arts Caffe, vândută în martie unui

lanț de cafenele. Pe pagina de Facebook postează fotografii de la piscina familiei și din călătoriile dese la Monaco și pe coasta amalfitană, împreună cu

prietena sa, Denisa Pascu, fotomodel.

Alexandru Vanghelie. A fost trimis de tatăl său să studieze la o universitate din Boston, unde taxa de școlarizare depășește 50 000 de dolari pe an. Locuiește într-un apartament a cărui chirie depășește și ea aceeași sumă, însă juniorul

primarului aflat în arest nu pare să aprecieze eforturile financiare făcute de tatăl său. Judecând după activitatea de pe Facebook, Vanghelie junior a făcut o pasiune pentru culturism și substanțele chimice folosite pentru umflarea mușchilor.

Ilinca Nichita – Fiica primarului Gheorghe Nichita, care a organizat pentru ea, în toamna lui 2014, o nuntă  fastuoasă la care au participat toți șefii PSD, în

frunte cu Victor Ponta. Ilinca Nichita este notar și, după nuntă, presa din Iași a scris că primăria tatălui său i-a acordat autorizație de construcție pentru un birou notarial în centrul orașului.

Alexandra Dragnea. Fiica fostului vicepremier Liviu Dragnea a devenit celebră atunci când l-a lăsat pe iubitul său cântăreț (Alex Mațaev) să filmeze un

videoclip exact acasă la Liviu Dragnea, permițînd publicului să vadă cum arată proprietatea uriașă a familiei liderului PSD, numai suprafața construită a casei depășind 1300 de metri pătrați. Alexandra a devenit o vedetă în tabloide, paparazzi permițînd  electoratului să vadă că la vîrsta sa frageda are

deja un automobil de lux.

Mihnea și Andrei Năstase. Fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase studiază economia la Londra, un oraș deloc ieftin, după cum se știe. Fratele său, Andrei, a învățat tot economie, dar în Italia, după care s-a întors în țară pentru a se ocupa de restaurantul Bonton din Herăstrău. Și-a deschis în 2013 un club și la Neptun.

Agathe Blaga. Fiica lui Vasile Blaga este un nume la modă pentru că  exact în urmă cu 3 zile soțul său a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600 de mii de euro. Agathe Blaga avea stofă de vedetă de multă vreme, presa scriind în ultimii ani despre contractele pe care le-a primit firma soțului său de la stat .

Diana Videanu. Fata lui Adriean Videanu, o obișnuită a cafenelelor de fițe de pe Dorobanți și a magazinelor scumpe, este pregătită de tatăl său pentru a prelua afacerea Titan Mar. A studiat și ea tot la Londra dar ceea ce a făcut-o remarcată de presă au fost ceasul Hublot de 15 000 de euro și poșeta Hermes

de 7000 de euro.

Ana și Alexandru Geoană. Fiica cea mică a lui Mircea Geoană învață în America, la Universitatea Pennsylvania, unde taxele și cazarea costă în jur de

50 000 de euro pe an. Și fratele ei, Alexandru, studiază tot în America, la Stern Business School, unde costurile se ridică tot la nivelul celor pentru sora sa. Ana este însă deja celebră în  România, datorită pictorialelor pentru diverse

reviste. O listă aproximativă:

 1. Andrei Hrebenciuc
 2. Vlad Cosma
 3. Răducu Mazăre
 4. Victor și Andrei Berceanu
 5. Elena și Ioana Băsescu

6.Daciana Sârbu

 1. Alin Petrache. Un caz aparte. A ajuns, cu forceps-ul PSD, șeful Comitetului

Olimpic Român. Alin Petrache. Fiul lui Adrian Ionel Petrache, celebrul om de afaceri din grupul Petrache-Bittner-Cocoş care a gravitat când în jurul lui Adrian Năstase, când al PDL.

„Am intrat în politică pentru că îmi doresc să schimb lucrurile în sportul românesc. N-am înţeles niciodată legătura pe care oamenii o fac între mine şi tatăl meu. Îl iubesc, îl respect, dar eu sunt eu. Pregătirea mea e pe sport. Nu mai sunt de mult timp băiatul lui tata şi nu ştiu dacă am fost vreodată. Absolut deloc nu mizez pe nume în politică”, spune Petrache. Alin Petrache, rugbyst de

performanţă şi absolvent de master la Colegiul Naţional de Apărare, a lucrat numai în administraţia de stat, de la Comitetul Olimpic Român,  la Federaţia de Rugby, până la ANST. Este însă un înstărit moştenitor. Numai ceasurile pe care le poartă valorează, potrivit propriei estimări din declaraţia de avere, 67.000 de EUR.    „Sunt un om normal. Am o casă, un apartament, o maşină personală şi cam atât”, face Petrache o socoteală sumară când este întrebat. Declaraţia sa de avere aduce însă câteva completări: la 36 de ani, are 8 terenuri agricole sau forestiere, trei apartamente şi o casă în Bucureşti, toate moştenite sau

primite prin donaţie.

 

 

Depopulare prin sterilizare pe ascuns…

 

În anii ʼ90, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat o campanie de vaccinare a milioane de femei cu vârsta între 15 şi 45 de ani, în Nicaragua, Mexic şi Filipine. Scopul declarat era de a le proteja împotriva tetanosului, o infecţie dureroasă, ca urmare a unor răniri sau tăieturi, care poate fi letală. Cu toate acestea, vaccinul nu a fost administrat la bărbaţi sau băieţi, care sunt de fapt mult mai dispuşi la răniri şi tăieturi decât femeile. Observând aceasta, o organizaţie romano-catolică, Comite ProVida de Mexico, a devenit suspicioasă şi a testat probe de vaccinuri.

 

Testele au arătat că vaccinul antitetanic trimis de OMS, care era folosit pentru injectarea femeilor la vârsta fertilităţii, conţinea, pe lângă toxoidul tetanic, gonadotrofină corionică umană (hCG). Prezența în vaccinurile antitetanice a acestui hormon natural, care este secretat în stadiile iniţiale ale sarcinii pentru susţinerea acesteia, stimulează producţia de anticorpi anti-hCG împreună cu anticorpii antitetanici. Astfel, atunci când femeia rămâne însărcinată, anticorpii vor ataca hormonii hCG secretați în mod natural în organism și, în consecință, sarcina nu va mai putea fi menţinută. Acest lucru nu i-a fost spus niciuneia dintre femeile vaccinate, care bineînţeles, nici nu au știut ce conţine vaccinul.

 

În 1995, Liga Femeilor Catolice din Filipine a câştigat prin proces stoparea programului UNICEF de vaccinare antitetanică, deoarece vaccinul respectiv conţinea şi el hCG-B. Curtea Supremă din Filipine a constatat că prin programul parşiv de sterilizare deja fuseseră vaccinate 3 milioane de femei cu vârsta între 12 şi 45 de ani. Acest vaccin, conţinând hCG-B, a fost găsit în cel puţin patru ţări în curs de dezvoltare.

 

Pentru a își susţine punctul de vedere la Înalta Curte din Filipine, organizația a realizat teste de detecţie a hCG în probe de sânge de la femeile vaccinate. Probele au fost pozitive, ceea ce însemna că exista hCG în sângele acelor femei. Niciuna nu era însărcinată. Este imposibil ca o femeie să aibă în sânge acest hormon dacă nu este însărcinată, bineînţeles, cu excepția situației în care i-a fost introdus printr-un vaccin folosit pe post de cal troian.

 

În Nicaragua, s-a stabilit ca vârsta pentru vaccinarea antitetanică să fie cuprinsă între 12 şi 49 de ani, și ca doar femeile să fie vaccinate! Nu sunt mai degrabă fetiţele, femeile în vârstă, și în primul rând bărbaţii cei mai expuşi rănirilor prin înţepare/tăiere şi deci victime potenţiale pentru tetanos? Să nu uităm nici faptul că sunt foarte rare cazurile de tetanos.

Persoanele care sunt predispuse la răni prin înţepare, mai ales de la cuie ruginite, cum se petrece în mod obişnuit, sunt încurajate să primească o doză de vaccin la fiecare zece ani. De ce aceste vaccinări au fost administrate doar femeilor, sub formă de două până la cinci doze realizate în mai puţin de cinci ani?

 

Hormonul gonadotrofic (hCG) combinat cu toxoidul tetanic nu este singurul mijloc folosit pentru sterilizare pe ascuns. O campanie UNICEF de vaccinare din 2004 în Nigeria, cu un vaccin antipolio cu administrare orală, care determină paralizie asemănătoare poliomielitei, pare să fi fost o acoperire pentru acțiunile criminale de sterilizare a populaţiei nigeriene.

 

Dr. Haruna Kaita, cercetător în domeniul farmaceutic şi decan al Facultăţii de Ştiinţe Farmaceutice la Universitatea Ahmadu Bello din Zaria, Nigeria, a trimis probe de vaccin pentru testare în India. Deși au utilizat tehnologii de analiză de ultimă generaţie, doctorului Kaita şi cercetătorilor indieni nu le-a venit să creadă la început că ceea ce au găsit în vaccinuri este real. „Unele dintre substanţele găsite în vaccinuri sunt periculoase, toxice, unele au efect direct asupra sistemului reproducător uman”, a spus dr. Kaita.

 

Un oficial nigerian din domeniul sănătăţii a încercat să îl descurajeze pe dr. Kaita respingând descoperirile sale, ceea ce l-a condus pe dr. Kaita să remarce într-un interviu: „…din păcate ei (industria farmaceutică şi agenţiile de sănătate) au oameni care le apără atrocităţile chiar în mijlocul nostru şi ce este mai rău este că unii dintre aceştia se presupune că sunt profesioniştii noştri în care avem încredere pentru a ne proteja interesele”.

 

Depopularea pentru beneficiul celor puţini nu este o teorie

 

Multe figuri publice notabile au vorbit despre încercările de a pune în practică dorinţa elitelor globaliste de a reduce populaţia lumii la o jumătate de miliard sau mai puţin.

 

Sterilizarea pe ascuns este o modalitate mai blândă, am putea spune, comparativ cu multe proiecte de ucidere în masă pe care elitele criminale le pun la cale, cum este împrăștierea din avioane de aerosoli cu virus Ebola (cu transmitere aeriană), creat ca armă biologică, aşa cum sugera dr. Eric Pianka de la tribună, în cadrul unui discurs la Universitatea Texas din Austin, în 2006.

 

„Menţineţi numărul oamenilor sub 500 de milioane, într-un echilibru perpetuu cu natura.” – anonim, pietrele din Georgia, SUA

„Societatea nu face nicio afacere dacă permite degeneraților să-și perpetueze specia.” – Theodore Roosevelt

„Un total de 250-300 milioane de oameni, cu 95% mai puțin faţă de nivelul prezent, ar fi idealul.” (ulterior procentul a fost modificat la 80%) – Ted Turner

„Depopularea ar trebui să fie cea mai înaltă prioritate a politicii externe faţă de lumea a treia, deoarece economia SUA va necesita cantităţi din ce în ce mai mari de minerale din exterior, mai ales de la ţările subdezvoltate.” – Henry Kissinger

„Suntem pe punctul unei transformări globale. Tot ceea ce avem nevoie este criza majoră adecvată şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.” – David Rockeffeler

„Dacă m-aş reîncarna, aş dori să revin pe Pământ ca un virus ucigaş pentru a scădea nivelul populaţiei umane.” – prinţul Philip (soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii)

„Pentru a stabiliza populaţia lumii, trebuie să eliminăm 350.000 de oameni pe zi. Este un lucru oribil de spus, dar este la fel de rău să nu fie spus.” – J. Cousteau, explorator şi comisionar UNESCO

Acestea au fost doar câteva exemple de afirmații făcute de figuri de marcă, referitoare la scăderea voită a numărului populaţiei de pe Terra.

 

În mod ciudat, niciunul dintre aceşti scelerați nu a menţionat aplicaţiile industriale şi comerciale ale ştiinţei, care a fost manipulată cu o lăcomie nemiloasă şi dorinţă de control de către elitele bogate şi influente, şi monopolizată pentru a nu se găsi şi pune în aplicare alte surse de hrană şi energie mai puţin vătămătoare pentru mediu.

 

Oare „mâncătorii nefolositori” (termenul folosit de Kissinger) au creat aceste intervenţii industriale vătămătoare şi le-au promovat pentru profituri substanţiale?

S-au întâlnit mai multe miliarde de pământeni pe Marte şi s-au gândit la moduri în care să producă poluare şi distrugere pe Terra prin aplicaţii ştiinţifice deviate?

Puțin probabil. Cei puțini din elita malefică ce controlează din umbră planeta își învinuiesc propriile victime pentru atrocităţile asupra mediului, pe care ei înșiși le-au realizat.

 

În continuare vă oferim un scurt interviu în care George Green – care susține că a fost unul dintre membrii clicii criminale care dorește reducerea drastică a populației – face dezvăluiri despre planurile demente ale acestora.

 

Citiţi şi:

Adevărul zguduitor despre intențiile și mentalitatea celor aflați la putere pe această planetă, așa cum reiese din propriile lor declarații

Problema suprapopulării – o problemă artificială

 

Adevărul zguduitor despre intențiile și mentalitatea celor aflați la putere pe această planetă, așa cum reiese din propriile lor declarații

Aceşti oameni josnici au condus şi conduc lumea… Deocamdată

 

 

 

 

„ Societatea nu face nicio afacere dacă permite degeneraţilor să-şi perpetueze specia.“

 

Theodore Roosevelt – al 32-lea președinte al Statelor Unite ale Americii

 

 

„Malthus a fost justificat, realitatea a fost surprinsă bine de Malthus. Lumea a treia este suprapopulată, este un dezastru economic, și nu există niciun mod în care acestea ar putea ieşi din ea cu această populaţie în rapidă creştere. Filozofia noastră este: înapoi la sat.“

Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund, Director de conservare, 1984

 

 

 

„O populaţie mondială totală de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai puțin decât în prezent ar fi ideală.“

 

Ted Turner , într-un interviu pentru revista Audubon – magnat al mass-mediei americane, fondatorul canalelor de televiziune TBS și CNN

 

 

 

„Există o singură temă în spatele eforturilor noastre: trebuie să reducem nivelul populaţiei. Iar guvernele trebuie să ne folosească metodele pentru a obține rezultate… Populaţia este o problemă politică. Odată ce populaţia este scăpată de sub control, este nevoie de un guvern autoritar, chiar fascist, pentru reducerea ei…“

 

Thomas Ferguson , Departamentul de Stat pentru Populaţie

 

 

 

„În căutarea unui nou dușman care să ne unească, ne-a venit ideea cu poluarea, amenințarea încălzirii globale, lipsa apei, foametea şi potrivirea proiectelor de lege după ele… Dar, uneori, în desemnarea lor ca inamic, cădem în capcana de a confunda simptomele cu cauzele. Toate aceste pericole sunt cauzate de intervenţia umană şi numai prin schimbarea atitudinilor şi a comportamentului oamenilor acestea pot fi depăşite. Atunci înseamnă că inamicul real este chiar umanitatea.“

 

Alexander King, Bertrand Schneider – Fondator şi respectiv secretar, Clubul de la Roma , Prima revoluţie globală, Pag. 104-105, 1991

 

 

 

„Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată a oamenilor… Noi trebuie să mutăm eforturile noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operaţiunea va cere multe decizii aparent brutale şi lipsite de inimă…“

 

Paul Ehrlich , profesor la Stanford, în cartea Bomba numită Populaţie

 

 

 

„Pământul e bolnav de cancer, iar cancerul sunt oamenii.“

 

Merton Lambert, formator în cadrul Fundației Rockefeller.

 

 

 

„Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boală: «Virusul-Om».“

„Primele mele trei obiective principale ar fi: reducerea populației umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale şi, in al treilea rând, să văd cât mai multe zone pustii.“

 

Dave Foreman  – ecologist, co-fondator al Mișcării Ecologiste Radicale „Earth First!”

 

 

 

„În scopul de a stabiliza populația lumii, trebuie să eliminam 350.000 de oameni pe zi. Acesta este un lucru oribil pe care trebuie să îl spun, dar este la fel de rău să nu-l spun.“

 

 1. Cousteau , 1991, explorator şi reprezentant UNESCO

 

 

 

„Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, contracepţie, despre avort, despre valoarea controlului populatiei, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza populaţiei. Reduceți populaţia cu 90%, iar apoi nu vor mai fi suficienți oameni pentru a face atât de multe daune ecologice.“

 

Mihail Gorbaciov  – conducătorul Uniunii Sovietice în perioada 1985-1991

 

 

 

„Azi, America ar fi indignată dacă trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a restabili ordinea. Mâine vor fi recunoscători! Acest lucru va fi valabil mai ales dacă li s-a spus în prealabil că există infiltrate în mijlocul lor amenințări din afară, indiferent dacă sunt reale sau fictive, care pun în pericol însăşi existenţa noastră. Aceasta va fi valabil și în cazul tuturor popoarelor din lume, iar ele  vor dori să fie eliberate de acest rău… Atunci când este prezentat acest scenariu, drepturile individuale vor fi de bună voie abandonate de către oameni, mai ales dacă bunăstarea lor va fi garantată de către Guvernul Mondial.“

 

Dr. Henry Kissinger , Conferinţa Bilderberg, Evians, Franţa, 1991

 

 

 

„Ilegal o putem face imediat. Constituțional va dura puțin mai mult…“

„Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe faţă de lumea a treia, pentru că economia SUA va necesita cantități tot mai mari de minerale din străinătate, în special din ţările mai puţin dezvoltate.“

„Puterea este cel mai puternic afrodiziac“.

„Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili“.

„Populaţia lumii trebuie să fie redusă cu 50%“.

 

Dr. Henry Kissinger – fost secretar de Stat al Administrației Americane în timpul lui R. Nixon și G. Ford

 

 

 

„Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este de o criză majoră credibilă şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.“

 

David Rockefeller  – fondatorul Grupului Bilderberg

 

 

„Războiul şi foametea nu sunt eficiente. În schimb, boala a oferit cel mai eficient şi mai rapid mod de a ucide miliardele care trebuie să moară în curând pentru a fi rezolvată criza populației. SIDA nu este un criminal eficient, deoarece este prea lent. Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 90% din populaţia lumii este Ebola (Ebola Reston), deoarece este extrem de letală şi ucide în câteva zile, în loc de câțiva ani. Trebuie să creștem mortalitatea cu 90%  la om. Uciderea oamenilor… Gândiţi-vă la asta… Ştiți, gripa aviară e bună de asemenea. Pentru că cel care supravieţuiește va îngropa mai apoi nouă.“

 

Dr. Eric Pianka, profesor de ecologie evolutivă la Universitatea din Texas. Interviu aici !

 

 

 

„Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decât în cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu excepţia cazului în care el va lua o iniţiere luciferică.“

 

David Spangler , director al Iniţiativei Planetare –   Organizaţia Naţiunilor Unite și unul din fondatorii curentului New Age!

 

 

 

„Suprapopularea este în prezent vastă, mult dincolo de capacitatea planetei. Ea nu va răspunde la reducerea viitoare a ratei natalităţii prin metode contraceptive, sterilizare şi avort, dar trebuie să reducem în prezent cât mai mult populația. Acest lucru trebuie realizat prin orice mijloace necesare.“

 

Iniţiativa pentru Carta Naţiunilor Unite ECO-92 PĂMÂNT

 

 

 

„În America de Sud, guvernul peruan merge din uşă în uşă făcând presiuni asupra femeilor care urmează să fie sterilizate şi el e finanţat cu dolari americani pentru a face acest lucru.“

 

Mark Earley  în The Wrong Kind of Party Christian Post, 10/27 2008

 

 

 

„Femeile în Ţările de Jos, care sunt considerate de către stat a fi  mame improprii, ar trebui să fie condamnate la a lua contraceptive pentru o perioadă determinată de doi ani.“

 

Marjo Van Dijken  – autor al proiectului de lege în Țările de Jos

 

 

 

„Menţinerea umanității sub 500 milioane, în echilibru perpetuu cu natura“

 

Citat anonim aflat pe una din pietreleGeorgia Guidestones

 

 

 

„Dacă m-aş reîncarna, aş dori să revin pe pământ ca un virus ucigaș care să reducă populația umană.“

„Creşterea populaţiei umane este, probabil, singura şi cea mai gravă ameninţare pe termen lung pentru supravieţuire. Suntem în pragul unui dezastru major în cazul în care această creștere nu este temperată – nu doar în rândul naturii, ci și în rândul oamenilor. Cu cât sunt mai multe persoane, cu atât mai multe resurse vor consuma și, implicit, va fi mai multă poluare.“

 

Prinţul Phillip , soţul reginei Elisabeta, Ducele de Edinburgh, lider al World Wildlife Fund. Clip aici !

 

 

 

„Graviditatea ar trebui să fie o crimă pedepsibilă împotriva societăţii, cu excepţia cazului în care părinţii  deţin un permis de la guvern. Toţi potenţialii părinţi ar trebui să fie îndemnați la  a folosi produse chimice contraceptive, guvernul furnizând  antidoturi cetăţenilor aleși pentru fertilizare…“

 

David Brower, directorul executiv Sierra Club

 

 

 

„Principiul care susține vaccinarea obligatorie este suficient de răspândit, iar cel de tăiere a trompelor uterine ar trebui să fie la fel.“

„Este mai bine pentru toată lumea dacă, în loc de a aştepta executarea degeneraților pentru infracţiuni, sau de a-i lăsa să moară de foame în imbecilitatea lor, societatea îi va împiedica, pe cei care sunt în mod vădit inapți, să continue soiul lor… Trei generaţii de imbecili sunt de ajuns.“

 

Oliver Wendell Holmes , Curtea Supremă de Justiție SUA

 

 

 

„Sincer, am crezut că la acea dată Roe s-a decis și am avut temeri cu privire la creşterea populaţiei, în special creşterea în rândul populaţiilor care nu vrem să aibă prea mulți urmași.“

 

Ruth Bader Ginsburg , Curtea Supremă de Justiție SUA

 

„Un regim planetar ar trebui să fie responsabil pentru determinarea populaţiei optime în întreaga lume, dar şi în fiecare regiune şi pentru a arbitra diferitele ţări în împărțirile regionale. Controlul demografic ar putea să rămână responsabilitatea fiecărui guvern, dar regimul planetar ar trebui să aibă puterea de a aplica limitele convenite.“

 

John P. Holdren, consultant în știintă al președintelui Obama. Articol aici !

 

 

„Direcția pe care o urmează Rockefellerii şi aliaţii lor este de a crea un guvern într-o lume care combină supercapitalismul şi comunismul în acelaşi cort, toate aflate sub controlul lor… Mă refer la o conspiraţie? Da. Și sunt convins că există un astfel de complot internaţional în domeniu, aplicat și planificat de mult timp şi care este incredibil de rău în intenţie.“

 

Congresmanul Larry P. McDonald, ucis într-un zbor al Liniilor Aeriene Coreene doborât de către Uniunea Sovietică

 

„Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni. Și ar putea crește până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistenţa medicală, cu serviciile de sănătate și control al reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15%…!“Bill Gates – co-fondator al Microsoft Corporation

Clipul aici!

 

 

 

Citiți și:

Problema suprapopulării – o problemă artificială

Noua Ordine Mondială – responsabilă de genocidul biochimic planetar

Dezvăluirile incendiare făcute de Gregorian Bivolaru [Paris, februarie 2004]

Epidemiile şi războaiele, metode criminale de control al populaţiei

 

Contoarele aşa-zis inteligente – o nouă modalitate de spoliere, îmbolnăvire, subjugare şi control total al fiinţelor umane de pe această planetă (I)

 

 

 

„Puterea nu cedează niciodată nimic dacă nu i se cere. Nu a făcut-o și nu o va face niciodată. Află cât de mult poate să îndure fără crâcnire un popor și vei ști măsura exactă a nedreptății care i se poate impune…“

Frederick Douglass, reformator și scriitor american

„Nu vă păcăliți, căci deja avem capacitatea să vă spionăm prin aparatele voastre electronice și electrocasnice. Dacă tot putem, probabil că o vom și face.“

generalul David Petraeus, fost şef al CIA

 

În luna martie a anului 2016, a fost publicat pe site-ul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor un articol semnificativ despre contoarele aşa-zis inteligente pe care companiile de distribuţie a electricităţii din întreaga lume, ca şi compania Enel din România, le prezintă consumatorilor ca pe o tehnologie de ultimă oră, de care nimeni nu se poate lipsi în zilele noastre, pentru că aduce numai beneficii. Reproducem în cele ce urmează, cu scopul de a vă informa cât mai bine despre riscurile instalării contoarelor inteligente, o parte din acest articol mai mult decât semnificativ.

În drum spre gulag…

 

Eram 80 de persoane ticsite pe podelele murdare ale vagonului; unii, mai tineri, se căţărau pe scândurile din capătul vagonului, pentru a scăpa de paraziţi. Nici nu mai ştiam dacă e noapte sau zi – un mic geam, sus, acoperit cu o plasă de fier, abia lăsa să pătrundă câteva raze solare. Într-un colţ de vagon, în podeaua vagonului, bărbaţii au făcut o gaură care ţinea loc de WC – nevoia te învaţă să te descurci… În drum, ne opreau în câmp pustiu şi coboram, ca vitele, laolaltă să ne uşurăm pe sub vagon – bărbaţi, flăcăi, bunei, taţi, mame, bunici, copii, nepoţi. Eram grăbiţi de santinele, înarmate cu baionete, eram supravegheaţi de cânii-lupi dresaţi, gata să facă moarte de om dacă nu te supuneai lor. Unii luau făină, sare, alte produse, căutând să aprindă un foc pe pietre şi să facă în grabă o fiertură pentru copiii flămânzi. Dar nu reuşeau – se dădea comanda să intrăm din nou în vagon şi să ascultăm în continuare tristul refren: „tuc-tuc, te duc, te duc…”.Trenul nu se grăbea. Îşi urma drumul încetişor, în ritm greoi, sub o arşiţă nemiloasă. Cei din vagon sufereau fiecare în felul său: cineva povestea că gospodăria lui le-a rămas trândavilor din sat, care acum au să se pricopsească, femeile, mai emotive, boceau după cei dragi… Gardienii vedeau că ne macină chinul, mizeria şi ne aduceau, de prin oraşele prin care treceam, ba nişte peşte sărat şi puturos, ba câte-o bucăţică de pâine, cât încăpea în palmă, lipicioasă şi necoaptă. Se mai întâmpla să avem parte şi de câte-o fiertură sură cu miros de varză murată…

 

 

 

 

 

Într-o noapte, trenul s-a oprit în apropierea unui oraş. Cred că eram la Omsk. Ne-au spus că vom merge la un punct de dezinfectare şi la baie. Afară începuse să plouă mărunt. În jur era întuneric şi glod. Ne-am încolonat câte şase persoane. Trebuia să parcurgem un drum chinuitor ca să ajungem în acel loc. Cine nu era în stare să ţină pasul şi rămânea în urmă, se alegea cu un torent de sudălmi înjositoare sau era muşcat de cânii-lupi ai supraveghetorilor. Cu greu am ajuns la barăci, unde erau multe maşini militare – etuve şi o baie mare. Ne-am lăsat hainele la etuvă şi, dezbrăcaţi, am mers cu toţii la baie. Era unul dintre puţinele momente în care parcă ne simţeam şi noi oameni. La un moment dat, însă, s-a stins lumina. Am crezut că vom fi ucişi sau arşi în întuneric. Oamenii goi, speriaţi, au pornit spre uşă, călcându-se în picioare… Dar lumina s-a aprins din nou. S-a făcut o linişte de mormânt. Cu mare greu ne-am găsit hainele de la etuvă, apoi ne-am adunat din nou în coloană.

 

Îmi amintesc şi de alte grozăvii. Trecând peste râul Volga, în tren s-a stins din viaţă un bătrân. Când l-au ridicat din sat era bolnav, dar nu s-au îndurat de el, l-au îmbarcat împreună cu toată familia. Inima nu i-a rezistat – a murit pe drum. La staţia următoare l-au aruncat jos, ca pe o scândură. Nu le-au dat apropiaţilor voie să-l îngroape măcar lângă calea ferată. Fiică-sa, disperată, bocind, găsise un ştergar de mătase, pe care l-a aruncat unui muncitor de la calea ferată, gândindu-se că poate acela va avea grijă să-l îngroape pe taică-său. Soldatul care păzea vagonul a strigat imediat ca trenul să pornească. Am fost cu toţi zguduiţi de acel caz, ne întrebam oare ce ne va aduce şi nouă ziua de mâine…

 

Peste multe zile de drum prin locurile pustii ale Siberiei, istoviţi de foame, de mizerie şi de zilele toride de vară, aveam să ajungem la destinaţie, în oraşul Biisk, regiunea Altai. Ne-au dat jos din tren în apropierea staţiei Biisk, pe un loc viran. Ploua mărunt. Mult timp ne-au ţinut în frig, ploaie, fără hrană şi acoperiş. Cei care ne luau în primire alegeau persoane tinere, apte de muncă. O femeie cu patru copii mici, alta – cu o mamă în vârstă şi alţi cinci copii între trei şi 15 ani, Ion Botea de 85 de ani – erau trecuţi cu vederea – nu trebuiau nimănui.

 

Reabilitare în stil stalinist

 

Tata, care nu fusese deportat, a lucrat la construcţia Hidrocentralei de la Dubăsari, iar când au dat-o în exploatare, muncitorii au fost trimişi în URSS la construcţii. Aşa a nimerit în Kazahstan, aproape de familia sa. Cu greu ne-am transferat din Altai în Kulunda, unde am trăit un an într-un colhoz. După reabilitare, nu ne-am întors în satul Văleni – nu se dădea voie, era frontiera URSS şi trebuia să ai permis de la cei de sus. Ne-am stabilit cu traiul la Corjova, satul lui V. Voronin.Noi nu am fost bogaţi, dar pentru ca să faci o gospodărie un mare rol juca dibăcia, priceperea şi străduinţa membrilor familiei. În anii 1944-1948 am plătit „postavka” la toate felurile de produse agricole, eram obligaţi. Am fost, la fel, impuşi să cumpărăm obligaţiuni de împrumut de 3%. La noi se hrăneau toţi controlorii, „upolnomocennîie”, care soseau din ierarhiile de cârmuire (de jos până sus), toţi flămânzii şi „cozile de topor” din sat care-i însoţeau. Mâncau cărnos, beau „kvasok”/vin pe alese, de se tăvăleau ca porcii nopţi întregi, că tot la noi le era şi dormitorul, povara cea mai grea pentru familie…

 

…Astăzi, am ajuns la bătrâneţe, bolnavi şi neputincioşi ca să ne apărăm singuri drepturile. În 1990-1992, am intenţionat şi eu să formulez nişte cereri pentru a obţine moştenirea sau măcar nişte compensaţii pentru gospodăria risipită a părinţilor. Dar n-am reuşit. Am încercat din nou între anii 1994-1996, când s-a creat autonomia Gagauz-Yeri. Mi s-a răspuns că există documente la Arhivă ori la notariat. Am pregătit actele cuvenite. Din păcate însă, m-am îmbolnăvit şi nu m-am putut duce să văd ce s-a hotărât la şedinţă în privinţa mea, iar despre decizie nu m-a anunţat nimeni. Nici nu aveam mare încredere că se va rezolva ceva. În 2006-2007 am mai făcut o încercare, am început să adun din nou actele solicitate, să-mi duc la capăt căutările. De la Arhiva din Vulcăneşti am primit un răspuns cutremurător – mi s-a spus că tata, Zgherea Gheorghe Iacob (care, cum ziceam, nu a fost deportat şi a murit în 1970) ar fi primit în 1992 (!) – 7000 de lei. Mai mult decât atât, şi eu aş fi primit 200 lei! Da, mi-am zis, oare cine l-a adus pe tata, mort în 1970, să primească în 1992 atâţia bani?! Nici eu nu primisem măcar un sfanţ.

 

Dosarul cu documentele mele pregătite în 2006-2007, prezentat la comisia raională, e dat deoparte. Figurăm ca şi cum ni s-a achitat totul pe deplin. La reproşurile mele, domnul G. C. Vasilache, fostul preşedinte al Comisiei raionale de reabilitare, nici nu a dorit să răspundă. Recent, la sfârşitul lunii mai 2011, am primit răspunsul lui, datat cu… luna iunie 2008. Oare pe unde s-o fi rătăcit această scrisoare, de m-a găsit tocmai peste trei ani?! M-am adresat din nou la comisie, să analizeze dosarul meu la şedinţa viitoare, le-am explicat încă o dată că nici eu, nici tata n-am primit recompensa cuvenită pentru avutul irosit a familiei noastre şi că aştept să se facă dreptate.

 

Din păcate, starea sănătăţii nu-mi permite, la cei 75 de ani, să umblu prin judecăţi şi să demonstrez minţilor nepăsătoare prin ce tragedii şi nevoi am trecut şi cât de mult şi-au bătut joc de noi comuniştii. Foarte multe rude de-ale noastre au rămas să-şi ducă somnul de veci în Altai, pe locurile suferinţei. De aceea, zic că pe comunişti îi acuză până şi morţii…

 

Suzana Tecuci,

fostă deportată din raionul Cahul

 

 

 

Facebook – arma vicleană a aşa-zişilor „iluminaţi” (1)-La ora actuală puţini ştiu că, dincolo de aparenţe, această reţea de socializare este în realitate o metodă perfidă de supraveghere şi colectare de date în care a fost integrată de curând până şi recunoaşterea facială digitală.

Fiecare om apreciază viteza și eficiența pe care o oferă internetul atunci când dorește să obțină informațiile de care are nevoie. Putem acum să citim presa, să aflăm prognoza meteo, să ne achităm facturile, să facem cumpărăturile, să „vizităm” cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și, bineînțeles, să comunicăm cu prietenii noștri care se află la distanță, doar stând confortabil în fața monitorului. Dacă acum câțiva ani trebuia să așteptăm uneori chiar și o săptămână pentru a primi o scrisoare de la un prieten din străinătate, acum putem comunica în timp real cu el, indiferent dacă distanța care ne separă este de ordinul miilor de kilometri.

Totul doar din câteva „click-uri” de mouse. Epoca scrisorilor a murit! Trăiască internetul – am putea spune. Însă, așa cum ne-am convins poate și cu alte ocazii, plusul de confort își are prețul său. Am devenit prea ocupați cu navigarea pe internet pentru a mai putea vedea ce se află în jurul nostru, pentru a mai trăi în lumea reală. Interacțiunea fizică a fost înlocuită treptat cu cea virtuală. Acum putem să ne întâlnim on-line cu prietenii noștri, ba chiar să ne facem „prieteni” noi, pe care este posibil să nu-i întâlnim însă niciodată. Este ieftin, confortabil și „cool”, mai ales după apariția rețelelor de socializare.

 

Ce este o rețea de socializare? Conform definiției generale oficiale, ea este definită ca o structură socială formată din indivizi sau organizații, numite „noduri”, care sunt conectate prin una sau mai multe tipuri specifice de interese, cum ar fi prietenie, înrudire, interese comune, tranzacții financiare, cunoaștere, prestigiu, relații de natură sexuală sau relații între cei care împărtășesc anumite credințe comune. Neoficial, ea este un mijloc de a clasifica, a grupa și a supraveghea ființele umane, una din multele rotițe angrenate în mecanismul diabolic construit cu viclenie de secta satanică a Francmasoneriei mondiale, pentru a controla în întregime populația acestei lumi.

 

Una dintre cele mai cunoscute astfel de rețele de socializare este Facebook. Creat în februarie 2004 de Mark Zuckerberg, la acea vreme student la Harvard, Facebook a fost la început destinat studenților din campusul universității respective. În relativ scurt timp rețeaua s-a extins, cunoscând de-a lungul scurtei sale istorii o susținere mediatică aproape fără precedent. Rar mai găsești astăzi firme respectabile care să nu aibă încorporate în paginile lor web trimiteri la Facebook. În plus, pentru mai mult de 500 de milioane de oameni, câți s-au înscris până acum în această rețea, Facebook a devenit sinonim cu societatea însăși.

Această dezvoltare explozivă este însă bătătoare la ochi pentru un observator atent, inteligent și imparțial. Studiind istoria acestei rețele, ce a devenit peste noapte o adevărată industrie, aflăm că la baza dezvoltării acesteia se află organizații guvernamentale americane, cunoscute pentru activitatea lor în ceea ce privește colectarea de informații în numele, spun ei cu un tupeu nemăsurat, securității mondiale.

 

Sursa inițială de fonduri a fost cofondatorul rețelei și totodată prietenul confident al lui Zuckerberg, Eduardo Saverin, care, pentru participarea sa financiară, urma să primească 30% din venituri. A fost însă literalmente înșelat de Zuckerberg și scos de pe lista fondatorilor Facebook.

Cel care a „pompat” masiv în contul rețelei (500.000 de dolari), contribuind substanțial la dezvoltarea acesteia a fost cofondatorul și fostul director al Paypal, Peter Thiel, cunoscut membru al grupului conservator radical VanguardPAC și totodată membru consultant al unei firme numite Singularity Institute for Artificial Intelligence. De pe pagina web a acesteia, aflăm că „Singularitatea” este creația tehnologică a unei inteligențe supraumane. Nu vă grăbiți să credeți că este vorba despre un grup care caută să demonstreze existența lui DUMNEZEU sau originea divină a omului. Din paginile site-ului respectiv, știm că există mai multe tehnologii în această direcție: inteligență artificială, interfețe directe creier-computer, inginerie genetică și diferite alte tehnologii, care, dacă vor atinge un anumit grad de sofisticare, vor permite crearea unei inteligențe supraumane.

O astfel de perspectivă halucinantă dezvăluie intențiile reale ale acestui Thiel, care admite că urmărește să distrugă lumea reală, pe care el o numește „natura”, pentru a instala în locul ei o lume virtuală, iar în acest context descoperim interesul său pentru Facebook, care se dovedește a fi așadar un experiment global de manipulare în masă.

 

A doua rundă de fonduri (12,7 milioane de dolari) a venit din partea companiei Accel Partners, al cărei director, James Breyer (devenit al treilea membru al consiliului de administrație Facebook, alături de Zuckerberg și Thiel), a fost președinte al National Venture Capital Association (Asociația Națională de Investiții), membru al consiliului de conducere al BBN Technologies, una dintre firmele care au contribuit la dezvoltarea internetului, și totodată coleg în consiliul de administrație al In-Q-Tel (companie fondată în 1999 de CIA) cu Gilman Louie, președintele de atunci al acesteia. Una dintre preocupările cheie ale In-Q-Tel este dezvoltarea „tehnologiilor de colectare a datelor”, sarcină pe care, se pare, o realizează cu succes, profitând de pe urma credulității unor ființe naive care își încredințează practic viața acestor monștri fără scrupule.

 

Contractul de confidențialitate al Facebook, pe care fiecare membru al rețelei îl acceptă atunci când se înscrie în această adevărată mașină de colectare de date, prevede următoarele: „Putem folosi informații despre dumneavoastră pe care le adunăm din alte surse, inclusiv (dar nelimitându-ne la ele) din ziare, pagini de internet cum ar fi bloguri, servicii de mesagerie instant (!) și de la alți utilizatori Facebook, pentru a completa profilul dumneavoastră. Prin utilizarea Facebook, sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie transferate și procesate în Statele Unite ale Americii.” Cu această declarație, Facebook își revelează adevăratele intenții mascate abil de dezvoltatorii săi: oferă un serviciu contra obținerii de informații.

 

În octombie 2004, Anita Jones se alătură lui Breyer în consiliul de conducere al BBN Technologies. Este interesantă însă experiența lui Jones înainte de BBN. Ea a făcut parte din consiliul de conducere al In-Q-Tel și a fost directorul Departamentului de Cercetare și Inginerie din cadrul Ministerului Apărării al Statelor Unite. A fost totodată unul dintre consilierii Secretarului Apărării și a monitorizat activitatea Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA (Agenția de Cercetare a Proiectelor Avansate din cadrul Apărării), organism care se ocupă cu dezvoltarea tehnologiilor avansate. Însă lucrurile nu se opresc aici. În spatele DARPA se află Information Awareness Office, IAO (Biroul de Prelucrare a Informațiilor). Scopul declarat al IAO este „colectarea și centralizarea a cât mai multe informații posibile despre toate persoanele, pentru a fi studiate cu atenție de către guvernul Statelor Unite ale Americii, cum ar fi (deși nelimitând-se la) activitatea pe internet, lista cu cumpărăturile realizate on-line, bilete de avion, închirieri de autovehicule, înregistrări medicale, pregătire educațională, carnete de conducere, facturi de întreținere, taxe și orice altă informație disponibilă.”

 

Cea mai recentă rundă de fonduri a fost asigurată de compania Greylock Venture Capital (27,5 milioane de dolari), al cărei membru-senior este Howard Cox, un alt fost președinte al National Venture Capital Association (NVCA), ce se află de asemenea în consiliul de administrație al In-Q-Tel, alături de Breyer.

 

Lucrurile par să capete contur, nu-i așa? Mai adăugăm că CIA are o pagină de Facebook prin care racolează studenți pentru ceea ce se numește National Clandestine Service (Serviciul Național Clandestin), care la ora actuală numără câteva mii de membri. De altfel, se știe că Agenția vizitează campusurile pentru a găsi recruți promițători printre studenții de colegiu. Cu Facebook acest lucru devine foarte ușor, recrutarea devenind o simplă formalitate. Ar fi simplist să credem însă că acesta este singurul motiv.

 

Sandeep Parwaga, un student indian în vârstă de 22 de ani, care studiază în Marea Britanie, admite că are un cont Facebook pe care îl folosește pentru a ține legătura cu prietenii săi. El a devenit conștient însă de faptul că cei care frecventează rețeaua (e valabil pentru toate rețelele de socializare) își vând literalmente viața pe nimic. „De fiecare dată văd oameni care dezvăluie tot felul de lucruri din viața lor, până în cele mai mici detalii, negândindu-se la consecințe sau, hai să spunem lucrurilor pe nume, nefiind destul de isteți și precauți să le pese măcar de acest aspect. Dictatura tehnologică a făcut o treabă «bună» în ceea ce privește spălarea creierelor și manipularea maselor. Nu vă lăsați păcăliți de această minciună… Zuckerberg nu ar fi reușit niciodată să obțină un atât de mare succes fără ajutorul CIA sau NSA”.

 

Sub semnul unei permanente preocupări, chipurile, pentru a satisface nevoile utilizatorilor  săi, Facebook a adus de-a lungul timpului anumite îmbunătățiri platformei sale. În 6 noiembrie 2006, Zuckerberg lansează Facebook Beacon, aplicație ce notifica utilizatorilor rețelei despre achizițiile on-line ale prietenilor lor. Serviciul a fost închis după ce 46.000 de utilizatori au reclamat această încălcare a intimității, însă, surpriză: el a fost reintrodus în mai 2011, „nou și îmbunătățit”.

 

În februarie 2009, Facebook anunță în acordul de utilizare a rețelei: „Avem dreptul să facem tot ceea ce dorim cu contul dumneavoastră și conținutul acestuia. Pentru totdeauna.”

 

În mai 2010, Facebook revine asupra anumitor setări ale normelor privind securitatea datelor utilizatorilor. Surse care scriau pentru Wall Street Journal au dezvăluit în 2010 că aplicațiile Facebook transmit informații despre utilizatorii săi (numele acestora și ale prieteni lor lor) către o mulțime de companii de publicitate și de urmărire a activității pe internet. În replică, Facebook răspunde cu viclenie: „Am luat imediat măsuri pentru a dezinstala toate aplicațiile care violează termenii din acordul de utilizare Facebook.” Însă acordul de confidențialitate a fost modificat în permanență de către staff-ul rețelei. De pildă, în 2005, acordul prevedea că „nicio informație personală pe care o trimiteți către Facebook nu va fi disponibilă pentru vreunul dintre utilizatorii rețelei care nu aparține cel puțin unuia dintre grupurile specificate de dvs. în setările de siguranță”. În 2011, acordul prevede: „Pentru materiale protejate de drepturi de autor, cum ar fi fotografii, filme video, ne acordați în mod expres următoarea permisiune, sub rezerva setărilor de confidențialitate pe care le faceți (care se schimbă adesea, fără ca utilizatorul să fie anunțat – n. red.): dreptul nonexclusiv, transferabil, sublicențiabil, neimputabil de a folosi orice material pesonal pe care îl postați pe internet în cadrul rețelei sau în legătură cu rețeaua. Această licență se încheie în momentul când veți șterge materialul sau contul, doar dacă acesta (materialul respectiv) nu se află în posesia vreunui alt utilizator care nu l-a șters.” Cei naivi pot crede în continuare în bunele intenții ale celor care se află în spatele acestui mecanism gigantic de urmărire a oamenilor.

 

În decembrie 2010, Facebook lansează aplicația de recunoaștere facială, pe care, în aprilie 2011 o setează ca implicită pentru toți utilizatorii săi. De altfel, Facebook a modificat de multe ori aceste setări, care sunt în mod intenționat foarte stufoase, nu pentru a-și proteja utilizatorii, ci pentru a-i descuraja să le utilizeze, aceștia preferând de cele mai multe ori să le accepte pe cele implicite.

 

Sistemul de recunoaștere facială permite identificarea automată din diverse fotografii care pot apărea în ziare, reviste sau oriunde pe internet, a persoanelor care figurează pe acest site. După o etapă de testare ce a avut loc anul trecut în Statele Unite, dispozitivul este deja disponibil în aproape toate țările în care a fost implantat Facebook. Este suficient acum ca o singură fotografie de-a voastră să fie „adnotată” (identificată), pentru ca orice altă fotografie în care apăreți, de pe orice rețea socială, să poată fi asociată cu această identificare, deci cu numele vostru.

 

O sută de milioane de imagini sunt adnotate astfel în fiecare zi, anunțând dispariția anonimatului pe internet. Funcția este activată implicit („by default”) pentru toate profilurile utilizatorilor de pe rețeaua socială. Dezactivarea sa de către utilizator necesită niște modificări complexe ale parametrilor de confidențialitate, pe care puțini utilizatori de internet le cunosc.

 

Citiți a doua parte a acestui articol

 

Articol preluat din Caietul Taberei Yoghine de vacanţă Herculane 2012, volumul 2, publicat laEditura Shambala, tipărit la Ganesha Publishing House.

 

Citiţi şi:

Sfârşitul vieţii private în România. Convorbirile telefonice şi navigarea pe internet monitorizate strict de autorităţi

Supraveghere prin intermediul containerelor de gunoi

 

Acuzaţii grave: Facebook îi spionează pe utilizatorii de internet

 

 

Facebook îi spionează pe toţi internauţii din lume, într-un mod similar în care o făcea Agenţia Naţională de Securitate, susţine Autoritatea belgiană de protecţie a datelor. Este afirmaţia făcută de avocatul instituţiei, în procesul pe care aceasta îl are cu Facebook.

 

În pledoaria de deschidere, avocatul Autorităţii belgiene de protecţie a datelor a susţinut că practicile Facebook seamănă cu cele ale Agenţiei Naţionale de Securitate, divulgate de Edward Snowden.

 

Potrivit acuzaţiilor, Facebook i-ar spiona pe internauţi, cu ajutorul cookies-urilor instalate automat de fiecare dată când utilizatorii accesează o pagină cu butoane precum „like” şi „share”, folosite de 13 milioane de site-uri din întreaga lume. Conform legii Uniunii Europene, site-urile trebuie să ceară permisiunea internauţilor înainte de a instala aceste cookie-uri.

 

Autoritatea belgiană a cerut reţelei să repare de urgenţă această greşeală şi a cerut o amendă de 250.000 de euro pentru fiecare zi în care Facebook nu se conformează.

„Nu vă lăsaţi intimidaţi de Facebook. Acesta va argumenta că cererile noastre nu pot fi implementate doar în Belgia. Dimpotrivă, cererile noastre pot fi implementate foarte bine doar în această ţară”, a spus Frederic Debussere, avocat.

 

Facebook neagă acuzaţiile. „Vom dovedi instanţei că această tehnologie îi protejează pe oameni de spam, malware şi alte atacuri, că practicile noastre respectă legile Uniunii Europene”, a spus un purtător de cuvânt al Facebook.

„Ne-am oferit în repetate rânduri să ajutăm Autoritatea de protecţie a datelor din Belgia, dar, în schimb, aceasta ne-a chemat în judecată, susţinând că noi facem lucruri pe care nu le facem”, a adăugat purtătorul de cuvânt, citat de The Guardian.

 

Procesul este urmărit îndeaproape de restul Europei, unde organele de protecţie a datelor au început să pună la îndoială practicile reţelei de socializare.

 

Citiți și:

Facebook – arma vicleană a aşa-zişilor „iluminaţi” (1)

Internetul, televiziunea şi jocurile video influențează în mod nefast mentalitatea și capacitățile cognitive ale tinerilor, afirmă unii specialiști

 

Facebook va monitoriza de acum înainte chiar si persoanele care nu au deloc cont pe rețeaua de socializare

Facebook va afișa un avertisment pentru folosirea de module tip „cookie” pentru utilizatorii de internet europeni, indiferent dacă au cont sau nu pe rețeaua de socializare.

 

Autoritățile europene critică deja această decizie, considerând că sunt încălcate drepturile la intimitate ale cetățenilor.

 

Măsura vine după ce reprezentanții companiei au anunțat că vor extinde rețeaua de reclame. Înainte, compania afișa reclame doar membrilor Facebook.

 

Folosirea modulelor tip „cookie” presupune memorarea unui set de date despre vizitatorul unui site pentru a i se recomanda pagini personalizate. Reprezentanții companiei speră ca astfel să prezinte utilizatorilor de internet, fără cont de Facebook, reclame relevante pentru ei.

 

Europenii care navighează pe internet pot observa notificarea în partea superioară a ecranului, începând din 27 mai.

 

Rețeaua lui Mark Zuckerberg intenționează să se folosească de avantajul că deține deja informații de la cei 1,7 miliarde de utilizatori ai ei, pentru a pune în aplicare noua modalitate de a-și extinde rețeaua de reclame.

 

Companiile Facebook și Google domină afișarea de reclame care vizează un public țintă.

 

Citiți și:

Acuzaţii grave: Facebook îi spionează pe utilizatorii de internet

O descoperire surprinzătoare a savanților. Aceasta a apărut după ce 500 de oameni și-au dezactivat conturile de Facebook

Sunt reclame care utilizează sunete inaudibile pentru a conecta între ele telefonul mobil, televizorul, tableta şi calculatorul dumneavoastră!

 

 

 

 

 

 

 

Dovada evidentă că în România aproape toate telefoanele sunt ascultate

A trecut aproape neobservată declarația șocantă a Monicăi Macovei cum că serverele de interceptări ale SRI au costat un miliard de euro.

 

Cum se justifică cifra? (În imagine, un datacenter google care a costat 1 miliard de dolari.) Orice și oricum ai aduna, cu tot cu paraîndărăturile uzuale, suma n-ar putea ajunge nici măcar la 1% din miliardul vânturat pentru cele câteva mii de mandate de interceptare emise în fiecare an. Singura explicație posibilă pentru o sumă atât de mare este că absolut toate convorbirile telefonice ale fiecărui cetățean (și probabil și corespondența electronică) sunt înregistrate și stocate pentru posteritate, ilegal și în disprețul Constituției. Tot scump, dar măcar are sens.

 

 

 

P.S. Pentru replica „n-am nimic de ascuns etc. etc.”, este nevoie de detalii de identificare extinse: numele întreg,

 

 

Sodoma și Gomora au revenit! Știri șocante despre sexul între minori de 13 ani, cu aprobare!

Marea Britanie: Educația sexuală dă undă verde pentru sexul între minori de la vârsta de 13 ani

Un nou program de educație sexuală susține că sexul consensual între copii de 13 ani trebuie să fie considerat normal și descrie masturbarea și încercările de a atinge organele genitale ale altor copii drept „o dezvoltare sexuală sigură și sănătoasă” pentru copiii cu vârsta de doar 5 ani.

 

Programul pus la dispoziția cadrelor didactice britanice a fost elaborat de Brook Advisory Service, o organizație din Regatul Unit care promovează contracepția și avortul la adolescenți, și care este finanțată de Departamentul pentru Educație. Programul utilizează un sistem de tip „semafor”, cu lumină verde, galbenă și roșie, pentru a distinge între ceea ce constituie comportamente sexuale sănătoase și dăunătoare, în opinia acestei organizații.

 

Pentru copiii de 13-17 ani, comportamentele pentru care se dă „undă verde” includ:

- „obscenități și glume care concordă cu norma culturală actuală”;

- „relații sexuale sau nonsexuale”;

- „activitate sexuală, inclusiv îmbrățișări, săruturi, ținutul de mână”;

- „consimțământul față de sexul oral și/sau cu penetrare cu alte persoane de același sex sau de sex opus care au vârste și abilități de dezvoltare similare”.

 

Ultima opțiune sigură enumerată pentru această grupă de vârstă este „alegerea de a nu fi activ(ă) sexual”.

 

La categoria de vârstă nou-născut până la 5 ani, instrumentul de tip semafor dă „undă verde” pentru:

– „jocul cu organele genitale proprii”;

– „încercarea de a atinge […] organele genitale ale altor copii”;

– „încercarea de a atinge […] sânii, fesele sau organele genitale ale adulților”.

 

Societatea Consilierilor în materie de Sănătate Sexuală (SSHA) din Regatul Unit susține programul ca „un instrument ajutător în luarea deciziilor, [care] poate ajuta profesioniștii în munca lor de sprijinire a tinerilor, astfel încât aceștia să fie sănătoși și în siguranță”.

 

Dar o organizație a părinților este scandalizată de faptul că unele dintre activitățile sexuale descrise drept „normale” de către program sunt ilegale și contrazic învățătura oferită copiilor de către părinți. Sarah Carter din partea Family Education Trust a declarat parlamentarilor membri ai comitetului select pentru educație al Camerei Comunelor, care studiază programul, că mulți părinți consideră recomandările cuprinse în acesta nu doar neconforme cu vârsta copiilor, ci și necorespunzătoare din punct de vedere moral. Aceasta a subliniat că vârsta consimțământului sexual în Regatul Unit este de 16 ani, nu de 13.

 

Carter a declarat în fața parlamentarilor: „Dacă un profesor are o poziție morală conform căreia tinerii ar trebui să fie activi sexual de la vârsta de 13 ani, atunci aceasta va fi ceea ce el va comunica în fața clasei, când, de fapt, părinții pot să nu împărtășească această concepție. Poate că ei doresc ca fiul sau fiica lor să mai aștepte începerea activității sexuale. […] Așadar, deseori ceea ce se predă în cadrul materiei de educație sexuală și relații nu este întotdeauna legal.”

 

Dr. David Paton, profesor de economie industrială la Universitatea din Nottingham și expert de marcă în domeniul analizei ratelor avorturilor, planificării familiale și sarcinilor adolescentine, a avertizat în mod constant că educația sexuală explicită și disponibilitatea facilă a contraceptivelor, inclusiv „pilula de după”, nu a generat o scădere a sarcinilor sau avorturilor la adolescente, ci a cauzat o creștere uluitoare a bolilor cu transmisie sexuală, din cauza intensificării activității sexuale în rândul copiilor.

 

Paton a declarat în fața comitetului select pentru educație că are o „mare problemă” cu recomandările „instrumentului” care sugerează că relațiile între copiii de 13-17 ani reprezintă o „dezvoltare sigură și sănătoasă”: „Recomandarea este nu doar înșelătoare, ci potențial periculoasă. Există o sumă de dovezi conform cărora activitatea sexuală precoce este asociată cu tot felul de rezultate adverse – inclusiv sarcini precoce și boli cu transmitere sexuală, dar și probleme de sănătate mintală și rezultate adverse pe plan academic.”

 

Graham Stuart, parlamentar laburist și președintele comitetului pentru educație, a fost de acord cu dr. Paton. A spune copiilor de 13 ani că a face sex face parte din procesul lor de creștere și „a nu transmite mesajul că este greșit, că este dăunător, este periculos; înseamnă de fapt aproape o complicitate cu un lucru despre care știm că este dăunător pentru tineri”.

 

Citiţi şi:

Organizația Mondială a Sănătății promovează cu insolență în rândul copiilor masturbarea, avortul, contracepția și homosexualitatea

Tehnocraţii sexului fără iubire dau năvală în România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umanismul ipocrit, înşelător şi falsificarea insidioasă a democraţiei

 

 

 

Valul de peste un milion de migranţi sirieni ajunşi în Europa occidentală în a doua parte a anului 2015 a provocat o serie de probleme financiare, locative şi sociale, culminând cu agresiunile sexuale de la Köln şi crima de la Stockholm. Despre aceste probleme, surse de iritare printre autohtoni, se scrie mai ales pe internet. Presa mainstream şi politicienii fie păstrează tăcerea, fie comentează într-o manieră „corectă politic”, în sensul că insistă pe caracterul izolat al violenţelor respective şi pe datoria morală de a-i ajuta pe migranţi indiferent de efortul bugetar pe care-l implică acest lucru.

 

 

 

Ar trebui să presupunem aşadar că majoritatea migranţilor nu visează decât să lucreze cu acte în regulă şi să plătească impozite în Occident, să îşi educe copiii în sistemul de învăţământ laic atât de apreciat în lumea musulmană, eventual să voteze în cel mai autentic spirit civic, pentru că de dragul democraţiei au fugit ei din Siria, unde se înfruntă preşedintele Bashar al-Assad, etichetat până mai ieri tiran şi criminal în masă, cu islamiştii mai mult sau mai puţin „moderaţi”, probabil după cât binevoiesc să-şi ascută cuţitul înainte să-ţi taie gâtul.

 

Unii ar putea să considere atare ipoteză nerealistă sau chiar propagandistică. Să acceptăm că este plauzibilă, tot nu schimbă faptul că prezenţa migranţilor creează tensiuni. Desigur că nu toţi comit acte de violenţă, atunci ne-am afla în război civil. Se pare însă că sunt suficient de numeroşi cei care deranjează, încât să nu ne mai aflăm în faţa unor incidente izolate (violuri şi crime s-au comis în Occident dintotdeauna), ci a unui fenomen generator de nemulţumire socială. Un fenomen care traduce discrepanţa dintre ceea ce doresc oamenii şi ceea ce decid conducătorii, punând astfel în discuţie nici mai mult nici mai puţin decât chestiunea reprezentativităţii regimului. A escamota acest aspect înseamnă a compromite finalmente, printr-o serie de inadecvări practice, însăşi ideea democratică, deschizând drumul suspendării legale a drepturilor civile sub imperativul stării de urgenţă, cum se întâmplă deja în Franţa pseudosocialistului François Hollande, a cărui vacuitate politică nu este întrecută ca ridicol decât de pozele sale marţiale în calitate de comandant suprem nebăgat în seamă de nimeni.

 

Ipocrizia politicienilor şi ziariştilor care clamează datoria cetăţenilor europeni faţă de migranţi apare atât de evidentă, încât în anumite privinţe aproape că nu mai necesită comentarii. Politicienii şi ziariştii, nu cetăţenii obişnuiţi, sunt responsabili de criza siriană, întrucât ei au susţinut timp de cinci ani rebeliunea ce a condus la exodul actual. Astăzi se aferează la televiziune ca apărători ai nefericiţilor sorţii, nu au nicio reţinere să vorbească despre cheltuirea banilor contribuabililor în favoarea migranţilor, dar nu s-a auzit ca vreunul să găzduiască măcar o familie de sirieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine s-a hrănit cu “invăţătura”/pâinea/kartea burgheziei komuniste şi a ieşit din Komunism prin crime, nedreptăţi, viclenii, deposedări, a clădit Globalismul pe minciuni, hoţii şi pe celelalte roade satanice din Gal 5/20, DAR se scufundă în iadul fără fund; Doar Salvatorul fiecărui om, salvatorul fiecărei naţii, continent sau ţari este Acela care s-a dăruit gratis fiecăruia, ca să ne golească de sărăcirea şi prostirea şcolărească şi popească, pentru a ne umple cu Plinătatea Dumnezeiască

 

Pentru a fi şi noi tari în lupta cu păcatul, să ne unim cu El, să mâncăm, să ne săturăm din învăţătura Lui, adică, din Pâinea vieţii, plămădită din floarea fainii; adică din bunătate, dreptate, corectitudine, blândeţe, împăcare, dragoste, milă, iertare şi din alte porunci vindecătoare. Dacă ne este foame de viclenii, hoţii, cârtiri, curvii şi alte învăţături satanice, descrise în  Gal.5/20, nu avem decât să rămânem sub papucul faraonului demonic, dar dacă dăm afară pe cel rău, viclean şi falit, îl primim pe Isus şi intrăm în Templul Sfânt, nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia” Cristică.Să nu uităm că,pină la urmă, Invăţătura Cristică va umple totul in toţi,precum apele  pe fundul mării.

 

 

 

Dacă ne ferim de o viperă, de ce nu fugim şi de microbul păcatului (mortal)! De ce nu chemăm pe biruitorul Isus, pentru a zdrobi păcatul/gandul aducător de moarte,sărăcie,supărări,certuri şi chin veşnic? Căci iată, se apropie venirea lui Isus, care este Una cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar nu  găseşte Credinţa Cristică în omul “increştinat” (pentru bani) de cei care  au făcut din religii/credinţe – SERELEURI şi afaceri familiale… Ei sunt mai feroce decât preoţii, fariseii şi “puciştii” iconari  care l-au răstignit

 

 

 

Pentru a deveni inginer, învăţam 20 de ani şi, adesea, în loc să-l scoatem din noi la ŞOMAJ pe satan, primim placerile de o clipa ale păcătuirii  ,placeri  care fac  şomeri pe oameni…! Deci, pentru a deveni creştini ai veşniciei, cât studiem,ce sacrificii depunem  pentru invăţarea Bibliei  şi  cât punem în practică din Lecţiile Cristice ? Dacă îl detronam şi lepădam  pe satan,care a pus  păcatul să domnească  in oamenii robiţi,(de parc ă ar fi un rege) , putem şi  noi , ca Enoh, să devenim regii cosmosului ,sa umblăm cu Dumnezeu, nu doar 300 de ani; Noi, prin naşterea din nou, putem urca în El, putem umbla cu Dumnezeu toată veşnicia, dacă îi dăm lui Isus ÎNTRONAT în noi – întâietate, suveranitate, prioritate.Ca să nu  mai rămânem sub papucul satanic, iată ce putem învăţa de la Duhul Sfânt: „O, copiii Mei, pentru care sufăr durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi.” (Gal. 4,19)… „Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Col 1:27)… “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au duş: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor.5/10-17 “… Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru că, având rădăcină şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Ef.3/14-19)

 

 

 

Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”demonic,nu pentru a  rătăci prin Pustia UE! Nu Anglia, nu România sau altă Ţară/om, trebuie să se lepede de  Uniunea  Babiloniei Globaliste ci, Europa, lumea întreagă şi orice om trebuie să iasă din sinele intrupat din  seminţele spurcăciunii demonice, pentru a intra cu TOŢII în Templul Cristic, căci Isus nu este  doar Arca lui Noe ci,este Corabia Dumnezeiască ,Salvatoare pentru miliardele de oameni  ! Oricare popor nu poate fi salvat de idoli muţi şi surzi, datini, tradiţii, pomeni, bani sau catedrale, căci “În nimeni altul nu este mântuire:

 

 

 

căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A.4/12)  Omenirea, România,lumea , nu poate fi salvată  prin învăţături staliniste, fasciste, ceauşiste,Idolatro-iconiste ori fesenisto-usebiste . Numai dacă il primim pe Salvatorul Cosmosului,dacă dăm morţii tot ce ştim şi tot ce avem, (căci în noi locuieşte plinătatea celui rău- de văzut Romani, cap 7), ca să ne umplem cu milă, iubire, dragoste, bunătate,viaţă veşnică şi celelalte lecţii ale SALVATORULUI. Deci,suntem salva ţi , numai dacă ne lepădăm de invăţăturile,mizeriile celui rău şi  dacă ieşim de sub tirania păcătuirii,  pentru ,a intra  prin Uşa Cristică-in Împărăţia lui Dumnezeu, unde “… ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef, 1/3) Şi dacă vrem, şi dacă nu ne place, până la urmă tot cosmosul va fi purificat de orice urmă a păcatului şi spurcăciunii anticristului, fiarei -satan, aşa cum aflăm în Apocalipsa lui Ioan, cap. 18: După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru ca toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

 

 

 

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei

 

 

 

Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: “Şed că împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipa cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: “Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpăra marfa:

 

 

 

 

 

 

 

  În Carte sunt SCRISE sfaturi/porunci bune, UŞOARE, sănătoase, utile- DUMNEZEIEŞTI; CĂCI El este Calea, Soluţia, Direcţia, Adevărul, Lumina lumii, nu lumânarea aducătoare de bani pentru unii şi întunecimi,sărăcii pentru alţii. TOATĂ omenirea, nu doar Marea Britanie- trebuie să iasă din hoţii, curvii, certuri şi din celelalte deprinderi/reflexe/invăţături/urâţenii satanice  (2 Tim 3/2-5) Să învăţăm şi din  Facerea 12/1

 

 

 

” Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.

 

Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan

 

Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: “Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi…”

 

 

 

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27) El este jerta de ispăşire, de ieşire şi eliberare pentru fiecare om, naţie, trib sau popor. Bunătatea, mila, blândeţea, iertarea şi celelalte trăsături de caracter Dumnezeiesc ne îndeamnă la schimbare, ascultare, pocăire şi întoarcere la El “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”…

 

 

 

 

 

 

 

Isus este Salvatorul fiecărui om şi popor, pentru că El a ridicat păcatul lumii, ca să nu mai rămânem robii fărădelegii şi Legii. El şi-a dat viaţa, a sângerat, pentru ca noi să nu mai rămânem morţi în păcatele noastre. Prea dureroasă şi nedreaptă este răstignirea Lui, pentru ca noi să ne complăcem în plăcerile de o clipă ale păcatuirilor. El a venit ca să ne spele de orice deprindere, virus,instinct, învăţătură -mizerie interioară şi să ne umple cu învăţături sfinte, curate, sănătoase, bune, Dumnezeieşti. El a venit plin de Har şi de Adevăr şi ne cheamă la Sine să ne golească pe toţi cei umpluţi cu învăţături” Legiuitoare”, criminale, idolatre, deşarte, false, idolatre, răutăcioase, bolnăvicioase, mortale. El a venit să ne hrănească din pâinea cea de toate zilele, adică din lecţiile de  sfinţire,îndreptare, corectare, de îmbunare şi împăcare. Tot El ne dă şi foamea ori setea după dreptate, adevăr, bucurie, blândeţe şi alte bunătăţi Dumnezeieşti. El ne cheamă la Sine să ne dea Atotputernicie  prin Transfuzia Gratuită din Sângele Veşniciei, Învăţătura -Gandul Dumnezeiesc, protector VESNIC, nu ca sângele mieilor pentru protecţia evreilor din Egipt. Prin aprecierea, iubirea şi asimilarea învăţăturii, poruncii Lui, devenim Una cu El…

 

Cine dă afară pe tatăl bolii, minciunii, curviei, hoţiei şi îl primeşte pe Isus, are vindecarea, iertarea, viaţa veşnică şi toate bunătăţile Dumnezeieşti-Roada Duhului Sfânt!” Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării:…  ” (2 Cor 2/14-17)

 

 

 

 

 

El este Salvatorul care s-a făcut una cu noi, ca să nu mai rămânem sclavii păcatului, ci să trăim în pace, bucurie, armonie şi în belsug- o veşnicie. Căci prin moartea  şi invierea Lui, nu mai trăiesc eu păcătosul, ci Isus, Biruitorul ,trăieşte în omul lăuntric,innoit din mine şi eu trăiesc prin El. Şi viaţa pe care o trăiesc, o trăiesc prin credinţa în Isus, pentru că El m-a iubit şi s-a dat pe sine ca să –L primim  ca DOMN pe El în noi şi noi să rodim Dumnezeieşite, să umblăm în El, unde cel rău nu are acces, caci in El  nu se păcătuieşte. Aceasta este roada crucii. Prin crucea Lui eu am murit faţă de satan şi faţă de păcătuirile -vicleniile, minciunile şi păcălelile  lui, dar şi lumea demonică a murit faţă de mine. Prin “indumnezeirea” Lui  in omul nou,lăuntric , din mine ,sunt umplut cu Isus. Deci, nu mai trăiesc eu, adamicul păcătos, ci El trăieşte deplin în mine şi eu trăiesc PRIN El, pentru că viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu.În nimeni altul nu este alinare, iertare, mângiiere,inviere decât numai în El. Cât nu este prea târziu, să ne grăbim să intrăm în El. Să ne dezbrăcăm de hainele cârpite, zdrenţuite şi murdare ale ruşinii, să ne descălţăm de papucii înglodaţi în nămolurile păcătuirii, întunecimii, minciunii, pentru a ne îmbrăca  numai  cu Bunătăţile şi Frumuseţile Cereşti. DECI,” îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Rom 13/14)

 

 

 

Dacă vă plac  maimuţărelile, faptele şi planurile lumii de azi, continuaţi să pupaţi fotografii şi oase, ori să vă închinaţi la păreţi auriţi, pictaţi, dar muţi şi surzi, dar câineala de azi va deveni o lupărie globală impotriva celor de maine, lupărie  întrupată din GUNOAIELE  satanei  redate  in Rom.1/29-32! Numai prin înnoirea Cristică omul primeşte repulsie, greaţă faţă de cel rău, şi, totodată-iubire, respect, slujire faţă de cel întrupat din sfinţenie, bunătate, iubire, iertare, vindecare – ÎNVĂŢĂTURI, care inneacă/îngroapă (prin botezul în moartea Lui tot ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou)! Vom suferi cu toţii,dar ei,vor arde o veşnicie ,dacă nu se pocăiesc-Patriarhii şi preoţii lumii care,pentru bani şi înrobire ţin ascuns DARUL DUMNEZEIESC…

 

… dat gratis de Dumnezeu – TUTURORA  in Ioan, cap. 3/1-12 “Intre farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis:”Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.”Vântul sufla încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”Nicodim I-a zis: “Cum se poate face aşa ceva?” Isus i-a răspuns: “Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?”

 

“… căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer şi dă lumii viaţă.” (Ioan, 6/33), dar cel rău ne înrăieşte, vrăjeşte şi ne hrăneşte cu pâinea otrăvurilor, plămădită  din dejecţiile descrise în Gal.5/20…” fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru1/23)…”

 

 

 

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,” (Tit 3/5)…” Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” (1 Ioan 3/9)… Omul înnoit, este umplut cu Plinătatea Dumnezeirii şi, nu se lasă ademenit de nici o poftă lumească, pentru că este o făptură nouă în Isus.” Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netaierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Gal 6/15)… Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Gal.2/20)… “Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (F.A.2/38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domnilor “Patrioţii ” de pretutindeni, Soldati,Primari,Fermieri,Dascăli, din orice popor, credinţă, religie casă şi ţară,primiţi, această Invitaţie Dumnezeiască: Decât să murim prin tranşee/azile/spitale ca nişte “eroi”apreciaţi ori contestaţi, mai bine să ne dezarmăm de sinele blindat cu “bombele”celui rău din Gal. 5/20; Să ne înnoim cu Armura Cristică din Ef.6/20-30, ca să rămânem “Patrioţii ” VEŞNICIEI! Sunteţi chemaţi  să fiţi Preoţi ai Domnului- martiri  pentru Noul Pământ-Ap.1/6, căci  El “a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu…” ; ” Domnul nu întârzie … şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3/9)! Spuneţi casei si ţării  VOASTRE:” dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri,

 

 

 

se va ruga şi va cauta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7.14) “Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, ca Isus Hristos este Domnul. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa că, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (Fil.2/5-16)

 

 

 

“Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi;” (1 Tim 2/3-6)

 

 

 

 

 

Isus a venit ca să ne înveţe să biruim  păcatul, pentru purificarea omului şi universului, pentru a face din noi nişte  “Pietre vii” din Zidirea Cristică  ,   prin Isus … El i-a zdrobit capul satanei la Golgota şi, uniţi cu El, noi putem să îi zdrobim  sub călcâiele noastre şi coada. Dar nu noi îl putem birui, ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în noi. “Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea (şi biruirea s. n.) se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal 2/21) Căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou (ca să poată birui);… Despărţiţi de El nu putem face nimic Bun. El e singurul din univers care face totul foarte bine, util şi frumos. Căci până şi cele mai bune fapte omeneşti sunt ca o zdreanţă mânjită… Să-l lăsăm pe El să dea  afară orice urmă de mizerie păcătoasă şi să ne umplem cu Plinătatea lui Dumnezeu, căci numai…” Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile…” (Rom 9/5) este Totul Totului TOT. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (Rom 10/4)… Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”… Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27)… Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Gal 5/24)

 

 

 

Românii,  şi toate popoarele sărbătoresc Unirea, dar toţi mor dezbinaţi, dacă nu- şi trag seva ,invăţătura- din El, dacă nu-l primesc pe Acela în care este întrupată Unirea! Noi ne hrănim cu pâinea răutăţilor, primim gândul rău, păcatul care pândeşte la uşă şi dă buzna în noi, (Gen.4/7) dar îl lăsăm pe Prietenul păcătoşilor să aştepte  la uşa celor şapte miliarde de oameni din toată lumea”… Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine… “(Ap 3/20-22)

 

 

 

 

 

Toate mădularele pământului pot deveni Una, prin botezul în moartea Lui, singurul care inneacă/îngroapă orice urmă de păcat, pentru că prin Transfuzia Gratuită să circule Gândul Dumnezeiesc, Sângele Lui,Invăţătura  Cristică. Luptând împreună cu El contra dezbinării pricinuită de păcat, învingem! Căci Isus i-a zdrobit “faima”-deja  la Golgota, a pironit pe cruce “mapa” cu acuzaţii-dosarul satanei cu TOATE păcatele noastre. Acolo l-a făcut de ruşine în faţa întregului univers.” Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţa împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col 2/13-15)

 

 

 

Să credem că orice om, când doreşte să se umple cu Învăţătura lui Isus şi vrea să facă un Bine pentru semeni, toate Forţele Binelui din Univers i se alătură pentru biruinţă 

 

 

 

Prin naşterea din nou ,dăruită gratis de Isus-prin botezul în Moartea Cristică, (Rom.6/4), omul înnoit, dezarmat de mizeriile celui rău, descrise în Gal.5/20, primeşte Armele Luminii, arătate în Efeseni, cap.6/11-21. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” (Efeseni 1/17-23)

 

 

 

 

 

 

OSTENII DE PRETUTINDENI, inrolaţi  pentru Armata Biruitoare a Mielului, noi   am fost  invăţaţi de “slujbaşii” lumii să fim berbeci aroganţi şi răi,dar putem  – prin înnoirea Cristică, să devenim miei umpluţi cu Plinătatea Cristică , ca să   BIRUIM  lupii “globalişti” şi să fim (Atot) puternici , prin  unirea cu El; Să luptăm ÎMPREUNĂ contra oricărui păcat – inarmaţi cu Gândirea Lui,blindaţi cu armele Luminii, Blândeţii, Bunătăţii, Iubirii –imbărbătaţi ”  de victoria Cristică de la Golgota! Pentru că despărţiţi de El nu putem face nimic BUN, suntem încrezători că “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Rom.16/20)

 

 

 

 

 

Să pornim Biruitori, ca să BIRUIM, pentru că şi “Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Ap.12/11) Cine dă afară păcatul întrupat din lenevie, boli, viclenie, curvie, cârtire şi din celelalte mizerii descrise în Rom. cap.1/29-32, primeşte Puteri Cosmice -Invierea, Viaţa veşnică, Iertarea, Blândeţea, Bunătatea şi Totul Totului Tot. “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă  cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru1/3-11)

 

 

 

 

 

“Având in vedere strâmtorarea de acum”(1 Cor.7/26,când  am pângărit tot cosmosul si  am umplut nu numai pământul ,(ci   şi luna ) cu avorturi, (Deşi” Impărăţia lui Dumnezeu este inăuntrul vostru “),iată ,cine vrea  să-şi  aducă trupul ca o jertfă vie,işi pune   pofta ‘n cui ,căci va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia.” (Luca21/23)   Pentru că am dat Roada Duhului Sfânt pe rodul plăcerilor de o clipă  ale senzualităţii;,…, iată, Isus cheamă azi la sine pe FAMENI, FECIORI şi FECIOARE (înţelepte),

 

 

 

 

 

care ard de dragoste pentru Cer, nu pentru robia păcatului…Dumnezeu a ÎNGĂDUIT ca bărbatul să se lipească de femeie- nu pentru dezmăţ, nu pentru avorturi şi nici pentru a spurca tot  cosmosul cu roada  celui rău (Gal.5/20) … Prin botezul în moartea Lui, innecăm tot ce avem lumesc… şi ieşim din “apă” PURIFICATI/înviaţi, plini cu Plinatatea Lui , ca să urcăm  în “Corabia Cristică”,  goliţi de sine,prin innoirea dăruită in Ioan,cap 3. Să nu uităm că LA ÎNCEPUT am fost creaţi ca să ne lipim de Domnul , pentru a rămâne una cu El. De aceea Tata a creat şi oameni-fameni,pentru care : “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine… Dar trupul nu este pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup…

 

 

 

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!…” Nu ştiţi că oricine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie!…”

 

 

 

… “Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri…” 1 Corinteni 6/12-20). Să nu uităm că Este un singur trup, un singur Duh, … o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, “(Ef.4/4-6) Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta  sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). – “(Ef.5/30-32). Abţinerea, abstinenţa practicată cu plăcere, este dăruită de Dumnezeiasca Lui putere care” ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui…, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1/3-4)

 

 

 

  Dacă Tata le-a spus în vechime să se sfinţească timp de trei zile, să nu se atingă de femeie, cu atât mai mult acum, pentru cei care vor să ajungă în Cananul Ceresc, stă scris: fi-ţi sfinţi, că şi eu sunt sfânt pentru veşnicie

 

 

 

Aşa putem trece Marea Lumească pe valuri, fără să ne scufundăm în vicleana senzualitate  a plăcerilor de o  clipă ale păcatului … Să urcăm în “Corabia” Isus, înnoiţi, descălţaţi de papucii păcătuirii, dezbracaţi de hainele murdare  şi cârpite cu petece  senzuale  şi cu alte pofte. Fie-vă greaţă de păcat şi groază de păcătuire. Deslipiti-vă cu bucurie şi cu plăcere de tot ce este lumesc, senzual, trecător… Lipiţi-vă TARE de Bine. Căci aşa cum a îngăduit Tata ca ei să se facă “un singur trup,… Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică) pentru mădularele, pietrele vii, înzidite în Templul lui Isus “(Efeseni 5/31-32) şi (Gen.2/24), cu atât mai mult ne doreşte cu gelozie pentru sine şi ne iubeşte cu o iubire veşnică, pentru a deveni UNA cu El. Căci este scris:” Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El… Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor 6/16-20). Pentru asta am fost creaţi ,ca astfel  sa intâmpinăm Venirea Domnului şi Biruirea Urgiilor Apocaliptice, prin Rănile şi duderile îmblânzite, domesticite de El! Pentru că “Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4/7), în vederea ajutorării semenilor, în vederea ÎNTIMPINĂRII LUI Isuss, a mărturisirii Cuvântului şi jertfirii de sine.

 

 

 

  “Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească…”

 

 

 

“… Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcuta şi desăvârşită.” (Romani 12/1-2)… “Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflam: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13/11-14)

 

 

 

Pentru că acum trăim vremurile de pe urmă, să învăţăm din Biblie:” Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. “Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat”… “Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevastă

 

 

 

Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că acei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă, şi cu trupul, şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte; să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine îşi mărită fata, bine face, şi cine n-o mărită, mai bine face…” (1 Corinteni 7/26-40)

 

  Tineri, învăţaţi ce este bun de la părinţii voştri trecuţi (fără Dumnezeu) prin Pustia Komunismului, ca să nu mai practicaţi dezmăţul Globalismului, care luptă CONTRA lui Dumnezeu; “Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii” (Apocalipsa lui Ioan 14/1-6) de verguri/fameni pentru veşnicie

 

 

 

“Atunci am zis fiilor lor în pustiu: “Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le. Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” Dar fiii s-au răzvrătit şi ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, şi au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustiu. Dar Mi-am tras mâna înapoi şi am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din”… “(Ez.20/18-22).

 

 

 

Şi, din cauza idolatriilor şi învăţăturilor preoţeşti (nedumnezeiesti) – “am să-i împrăştii printre neamuri şi să-i risipesc în felurite tari, pentru că n-au împlinit poruncile Mele şi au lepădat învăţăturile Mele,

 

 

 

au pângărit Sabatele Mele şi şi-au întors ochii spre idolii părinţilor lor… “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Părinţii voştri M-au batjocorit şi mai mult, arătându-se necredincioşi faţă de Mine… şi-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo şi-au ars miresmele de un miros plăcut şi acolo şi-au turnat jertfele de băutură…

 

De aceea spune Românilor de acasă şi celor dintre străini:” “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Voiţi voi să vă spurcaţi în felul părinţilor voştri şi să curviţi alergând după uraciunile lor? “(Ez.20/23-30)… În preajma urgiilor Apocaliptice – “Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este… şi să vină la Salvator

 

 

 

…” căci pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară… (Ioan 6/37-40). Nu ajută la nimic îmbrăcămintea, ori spălarea exterioară, lumânările, pomenile, sau florile pe care le luăm să-l întâmpinăm… Nu-l păcălim nici prin feciorie, dacă nu ne umplem inimile şi minţile cu Roadele Duhului Sfânt… La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: “Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”-Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: “Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: “Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: “Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: “Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Mat.25/6-13) Să punem la inima Invitaţia Cerească şi să ne încredem în Credinţa Întrupată în Isus, dăruită gratis şi nouă:”   Isus le-a răspuns:  …“Dacă astfel sta lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” El le-a răspuns: “Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt FAMENI, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19/8-12)

 

 

 

 

 

Ajunge răsfăţul… Se apropie vremea Famenilor; Deci Pregătiţi-vă şi aduceţi-vă  la intâlnirea cu El -trupurile nespurcate ,”ca o jertfă vie”pentru Veşnicia de dincolo, unde nu este nici fabrica de lumânări, avorturi, sicrie, viagra, căci aşa vorbeşte Domnul: “Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice;…

 

 

 

… le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge. Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” (Isaia 56/4-7)…” Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii,… care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântărea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, că cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vina înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” (Apocalipsa lui Ioan 14/1-6)

 

 

 

 

 

Liderii Mondiali se pregatesc sa dea buzna  in viata noastra privata

 

 

 

Globalistii considera omul un dusman si au trasat directive pentru reducerea lumii la jumatate de milliard de oameni .Lupta impotriva dusmanului invizibil nu se va termina decat atunci cand va exista o Noua Ordine Mondiala cu un singur Guvern Planetar si cu o populatie microcipata ,pentru a fi teleghidata. Acesta-i visul Elitei Mondiale ( al Iluminatilor) !

 

Det. pe http://informatii-agrorurale.ro/vasile-militaru-din-bucata-mea-de-paine/

 

 

 

Legile „Big Brother” au fost declarate ca fiind neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala a Romaniei. Aceste legi prevedeau urmatoarele lucruri, foarte grave:

 

 

 

– cumpararea unei cartele prepay doar cu buletinul;

 

 

 

– accesarea internetului public wifi doar cu buletinul;

 

 

 

– inmatricularea tuturor computerelor si accesul Serviciilor Secrete in ele, fara mandat judecatoresc.

 

 

 

Toate aceste idei sunt nu doar grave, ci extrem de grave, iar toti cei care le gandesc, le concep, nu sunt altceva, decat niste adversari declarati ai libertatii noastre, desi tot acestia au tupeul nesimtit de a flutura noua ideea de „democratie”. Rahat, nu exista asa ceva.

 

 

 

Summit la Washington al Iluminatilor pentru a se discuta Securitatea Globala !

 

 

 

Observam o accelerare puternica a Noii Ordini Mondiale, asta dupa operatiunea „Drapel Fals” din Franta, de la Charlie Hebdo, iar totul se va reflecta in viata noastra de zi cu zi, caci foarte multe drepturi fundamentale ne vor fi restranse de catre globalisti, sub pretextul „protectiei” si „luptei anti-teroriste”, pe care tot ei au pus-o in actiune.

 

 

 

Procurorul General al SUA, Eric Holder, deja a afirmat ca este nevoie de legi dure, de tip „Big Brother” si de o restrangere a libertatilor cetatenesti pentru a „lupta impotriva terorismului global”. Acesta a mai declarat reporterilor ca ei trebuie sa lucreze indeaproape cu companiile ce furnizeaza internet, pentru a garanta raportarea si, daca este posibil eliminarea intregului continut care face apologie terorismului, prin afirmatii care incita la ura si violenta.

 

 

 

Cea mai socanta afirmatie este cea a Ministrului de Interne al Frantei, Bernard Cazeneuve, cel care a afirmat ca Europa ar trebui sa lupte impotriva utilizarii abuzive a internetului pentru a face instigari la ura, facand referire la cele „antisemite”. Cu alte cuvinte, daca spui ca „evreii sionisti conduc lumea”, vei fi privit dreptul un potential terorist. Intr-adevar, Libertatea de Exprimare flutura de acesti ticalosi, exista doar pana la „Poporul Ales”, respectiv Sionismul lui Rothschild, caci cine ajunge acolo, este declarat „antisemit” sau mai nou, terorist.

 

 

 

Partea amuzanta este ca evreii nu sunt semiti, ci khazari ashkenazi, trecuti in masa la iudaism, in anul 740 e.n., in timpul regelui Bulan, asa cum scrie si Jewish Encyclopedia cap. IV, pag. 1-5, dar cine sa studieze aceste aspecte ? Majoritatea oamenilor considera ca „adevarul” este cel prezentat la TV.

 

 

 

Tot Bernard Cazeneuve, mai adaugat ca este imperios necesara existenta unei baze de date cu toti pasagerii europeni. Cu alte cuvinte, pasagerii europeni, vor fi priviti si tratati ca potentiali teroristi, asa cum se intampla si inca se intampla in SUA, cu legea „Patriotic Act”.

 

 

 

Absurd merge si mai departe de atat, caci in Marea Britanie, gradinitele sunt obligate sa faca rapoarte cu privire la copiii, ce pot reprezenta caracteristici cu potential terorist. In SUA, un elev de clasa a II-a a fost exmatriculat un an de zile, de la scoala si inclus pe lista teroristilor, dupa ce a desenat o racheta. Asta i s-a intamplat si unei fetite de 6 ani. Lista abuzurilor in acest sens, in lupta cu dusmanul invizibil, va fi una crunta, daca noi, oamenii, nu ne coalizam impotriva ticalosilor care vor sa ne ia libertatile fundamentale, pentru edificarea Noii Ordini Mondiale.

 

 

 

 

 

 

 

Vânzarea şi distrugerea României prin legislaţie

 

 

 

 

 

Multă lume realizează deja că cei care au acaparat Bogatiile  Statului român după lovitura de stat din decembrie 1989, nu au făcut altceva, în ultimii 26 de ani, decât să vândă ţara şi interesele poporului român unor multinaţionale, bănci şi puteri străine.

 

 

 

Nu ştiu însă câţi oameni realizează că această vânzare şi distrugere a României este făcută nu prin corupţie şi infracţionalitate, aşa cum manipulează mass-media, ci pur şi simplu prin adoptarea unei legislaţii interne sau punerea în aplicare a unor acte normative venite de la Bruxelles, care au exact acest scop.

 

 

 

În primul rând legislaţia actuală favorizează clar companiile străine în defavoarea celor româneşti şi a cetăţenilor români. Multinaţionalele nu doar că sunt scutite de o serie de taxe şi impozite, primesc terenuri şi infrastructură gratis, au imunitate în faţa legii, ci mai mult, primesc şi ajutoare de la Stat, care, dacă ar fi acordate românilor, ar fi considerate ilegale.

 

 

 

Aceste ajutoare constau fie în bani, sau garanţii de stat pentru credite de finanţare, fie indirect, prin scutirea de la o serie de taxe, care astfel sunt transferate, populaţiei şi micilor întreprinzători autohtoni. Un ultim astfel de exemplu care îmi vine în minte este scutirea unor mari firme străine de taxa pentru certificate verzi din factura la energie electrică.

 

 

 

Mai mult, Statul român nu numai că favorizează aşa-zişii „investitori străini” în dauna românilor şi a capitalul românesc, ci adoptă şi legi şi aplică „norme europene”, care scot pur şi simplu micii întreprinzători şi companiile româneşti din circuitul economic.

 

 

 

De exemplu, se stabilesc anumite norme la Bruxelles, legate de numărul de microorganisme din lapte şi producătorii români sunt obligaţi să cumpere nişte tancuri de răcire, care sunt bineînţeles de import şi foarte scumpe. Ţăranii români, neavând atâţia bani, vor fi imediat scoşi de pe piaţă şi locul lor va fi luat de multinaţionale străine care, având putere financiară mult mai mare, vor putea respecta standardele impuse de UE.

 

 

 

De la 1 ianuarie, în România nu va mai putea fi comercializat decât lapte conform. Sute de mii de țărani care mai câștigau ceva bani din vânzarea laptelui la piață rămân fără principala sursă de venit, iar statul pierde, deoarece aceștia nu vor mai plăti nici măcar taxa pentru închirierea tarabelor.

 

 

 

Numărul total de germeni existenţi în lapte nu trebuie să depăşească 100.000 de germeni/ml, iar numărul de celule somatice trebuie să fie sub 400.000 de celule/ml, pentru ca laptele să fie conform cu normele europene de calitate. Pentru a opri înmulțirea germenilor din lapte, acesta trebuie adus la o temperatură de cel mult 4 grade Celsius în termen de două ore de la muls. În aceste condiții, țăranii trebuie să facă investiții în echipamente, cum sunt tancurile de răcire.

 

 

 

O altă metodă de spoliere a avuţiei naţionale este sifonarea banilor din bugetul naţional şi al serviciilor publice în conturile unor firme private străine.

 

 

 

Cel mai bun exemplu pe care l-aş putea oferi este din domeniul sistemului medical, super căpuşat, despre care se face mult caz, că ar fi subfinanţat, că nu sunt bani pentru medicamente, spitale, echipamente performante etc. Cu toate acestea din sistemul de sănătate se sifonează sume uriaşe, cum ar fi cazul următor, în care spitalele româneşti, în loc să îşi ardă singure deşeurile medicale, varsă anual milioane de euro în conturile unei firme americane.

 

 

 

Afacerile cu tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase a început în 2005, atunci când statul român a hotărât să închidă toate incineratoarele din spitale pe motiv că nu sunt conforme cu normele UE. În paralel, a alocat fonduri de aproape 30 de milioane de lei pentru deschiderea de incineratoare noi, private. Singura firmă care a apărut instantaeu la noua masă pusă a fost IF Tehnologii, controlată de câțiva oameni de afaceri din Cluj și de un constănțean, rudă de-a primarului de la Constanţa, Radu Mazăre. Conform Gazetei de Cluj, la această societate făceau coadă toate spitalele și laboratoarele din Transilvania și toate echipele de la BCCO care așteptau la rând cu sacii cu droguri care urmau să fie incinerate. La nivel național, situația avea o alură de monopol pentru că în toată țara funcționau patru firme care dețineau incineratoare conforme cu Uniunea Europeană. În 2011 însă, IF Tehnologii se vinde concernului Stericycle.

 

 

 

Deci, mai întâi Statul realizează că incineratoarele din spitalele româneşti nu sunt „conforme cu normele UE” şi bagă bani în incineratoare private, care ajung mai apoi pe mâna unei corporaţii americane, care încasează sume imense ce puteau folosite pentru medicamente şi dotările spitalelor respective sau pentru salarizarea personalului. Şi pe de altă parte propagandiştii urlă că nu sunt bani de spitale din cauza catedralelor!

 

 

 

Din aceeaşi categorie de ticăloşii face parte şi închiderea Institutului Cantacuzino, pe acelaşi motiv că nu respectă standardele europene. Dar cum se face oare că acest institut a produs atâţia ani vaccinuri de calitate şi sigure, care nu au creat nciun fel de probleme, iar acum, când Statul cheltuie anual sute de milioane de euro pe vaccinuri străine, copiii se îmbolnăvesc pe capete sau chiar mor, din cauza substanţelor periculoase din aceste vaccinuri corporatiste, despre care se spune că sunt concepute pentru reducerea populaţiei?

 

 

 

Din Institutul Cantacuzino din Iaşi, unde se produceau anual până la 15 milioane de fiole cu singurul vaccin antigripal românesc, a rămas, la 62 de ani de la înfiinţare, doar o clădire cu porţi ferecate cu lacătul, cu geamuri sparte şi năpădită de buruieni.

 

 

 

Filiala ieşeană a Institutului Cantacuzino, închisă în februarie 2014, a desfăşurat o cercetare revoluţionară în medicină, dezvoltând, printre altele, anatoxina tetanică, Polidinul sau un vaccin pentru tratarea tularemiei.

 

 

 

Sursa bunăstării Occidentului o reprezintă FURTUL si JAFUL!

 

 

 

 

 

 

 

Timpeniile cu vestul luminos si civilizat sint specifice taranilor din Romania  . Culmea prostiei este ca pina si astazi la zeci de ani dupa 1990 ei tot cu vestul luminos o tin.

 

 

 

In prostia si nebunia lor fara margini nici pina astazi n-au inteles ca vestul lor iubit era intr-o mare criza in anii 90! Singura lor sansa ca sa iasa era sa aiba pe cine sa fure Si,au distrus lagarul comunist ,platind  oalele sparte  ale elitei vestului.   Tot vestul este o nenorocire ,o cloaca .

 

 

 

Spre exemplu,când  khazarul austriac denumit călăul pădurilor din ROMÂNIA și-a tras palat în VIENA de 40 de milioane de euro el nu e hot?

 

 

 

Așa că ăștia care vreți o țară ca afară duceți-vă și voi în AUSTRIA, instalați-vă un guvern și un președinte vorbitor de limba română, schimbați șefii de servicii secrete tot cu români, luați-le petrolul, luați-le pădurile, luați-le sângele și organele interne, faceți-le salariul minim 200 de euro că mai mult nu suportă economia, dați-le rahat prin televiziunile lor, spuneți-le că sunt cei mai săraci și mai proști din UE, aveți grijă să îi impozitați la sânge și să vedeți cum brusc ROMÂNIA devine VIENA!

 

 

 

Toate mizeriile din occident se preiau in Romania cu o viteza infioratoare. In societatea noastră, o categorie de oameni , majoritatea tineri ce au fost educati de catre televizor militeaza pentru coruperea întregii noastre comunitati prin imprumutarea de „valori occidentale” fara nici un pic de discernamant.

 

 

 

“Europa civilizată” şi “Democraţia SUA” sunt iluzii cu care mulţi români se îmbată. E timpul ca românii să se trezească la realitate şi să nu mai aştepte minuni de la nu ştiu ce ţări, pentru că NIMĂNUI NU ÎI PASĂ DE NOI. NOI suntem în UE pentru că la nivel înalt s-a dorit colonizarea, prăduirea şi distrugerea ţării noastre, nu din alt motiv. NOI suntem cei care ar trebui să ne salvăm! Degeaba aşteaptă unii milă sau ajutor de la aceşti “lupi moralişti”. Nu ne vor oferi nimic! Doar singuri ne mai putem salva!

 

 

 

În ultima vreme reprezentantii a diverse natiuni pretinse civilizate si dezvoltate ne tin lectii de morala, ne trag de urechi sau chiar ne insulta.

 

 

 

Cum mai poate omul occidental să observe că albul a devenit negru și negrul alb atunci când de mic a fost educat (sau manipulat) să accepte răul ca normalitate?

 

 

 

De aproape un sfert de veac, tinerii români sunt crescuți într-o scârbă față de tot ce e românesc, față de cultura și valorile noastre. Ca alternativă ne-a fost băgat pe gât mirajul occidental al unei civilizații și culturi ”superioare”. Am fost învățați să gândim după maxima ”Ce vine din vest este bun”, fără a mai analiza fiecare lucru în parte.

 

 

 

Să nu uităm că Uniunea Europeană, care până la aderare ne era prezentată ca un dumnezeu de către politicieni, duce un război împotriva valorilor noastre naționale.

 

 

 

Românii ar trebui să se gândească de două ori înainte să se lase manipulați de iluzia occidentală.

 

 

 

România este în prezent o colonie săracă (printre cele mai sărace din Europa) ale Imperiului Atlantist (NATO, SUA, UE, FMI, Banca Mondială și criminalii din spatele acestor entități). Criminalii din Vest (SUA, UE etc) exploatează (SUG) fără scrupule tot ce pot din România, fără nicio jenă față de repercusiunile aduse mediului sau populației băștinașe (adică românii).

 

 

 

Dezvoltarea și „civilizația” din Londra nu este rodul unei creativități sau efort, ci este pur și simplu consecința multiplelor jafuri executate în India, China, Africa, America de Nord etc.

 

 

 

 

 

 

 

Absolut toti , se simt pradati de sistem, se simt zilnic victimele  unor   infractori institutionalizati, platiti chiar de cei pe care acestia ii pradeaza

 

 

 

 

 

Institutiile financiare de genul FMI si bancile new yorkeze, dezmembreaza direct sau indirect veniturile cetenilor. Aceasi occidentali au furat si inselat tarile in curs de dezvoltare sau pe cele din lumea a treia, implicindu-le in diverese planuri de dezvoltare, in vederea electrificarii lor, imbunatatirii sistemelor de aductie a apei potabile, canalizari si multe altele.

 

 

 

A fost o perioada, in care liderii occidentali au indus in societatile lor ideea ca oamenii lor pot fi bogati sau pot traii in liniste muncind putin si cistigind rezonabil datorita jafului pe care aceste guverne vestice il faceau in alte locuri ale lumii, unde semnaturile erau obtinute pe contracte, de la lideri pusi tot de acest vest, prin frauda si propaganda. Lumea isi dorea sa aiba ceea ce vedea in vest, asa cum romanii si acum cer sa „Avem o tara ca afara!”, fara sa realizeze cit sint de furati cetatenii occidentali de catre guvernele lor capitaliste.

 

 

 

Banii au fost suficienti pentru ca lideri vestici sa isi mentina puterea si sa o exercite. Dar aceste tari pe care le-au jefuit, au devenit din ce in ce mai sarace si nu isi mai pot plati datoriile, iar liderii vestici au inceput ofensiva praduielilor impotriva…propriilor cetateni.

 

 

 

Cind tarile in curs de dzvoltare sau cele din Lumea a Treia nu au mai putut platii datoriile catre tarile occidentale, pentru planurile perverse de dezvoltare impuse de acest tari bogate, vesticii au trimis peste ei FMI-ul, pentru a spune acestor tari amarite si deja jefuite, ca FMI ii va proteja si va proteja creditul guvernamental, ceea ce inseamna ca vor putea imprumuta si mai mult, oferind artificial un rating mare acestor guverne ascultatoare, nu pentru a-si dezvolta tara, ci pentru a putea platii ceea ce anterior nu au putut plati si anume creditorii, care sint tot cei care finanteaza si sint actionari ai acestui FMI.

 

 

 

 

 

 

 

 Societatea multilateral –globalista introneaza  terorismul adevarat, economic, practicat de guvernele si institutiile financiare occidentale, in relatia cu proprii cetateni

 

 

 

Pentru a masca acest tip de terorism adevarat, guvernele, Media, bancile si institutiile financiare capitaliste ale morti, pastreaza popoare intregi in confuzia permanentei frici careia ele trebuie sa ii faca fata, spunindu-li-se ca exista teroristi in spatele fiecarui copac, fiecarui pasaport, sub fiecare pat si ca vor fi omoriti daca guvernele nu iau decizii de acest gen…. Pina in prezent, „sistemul” lucreaza perfect si aceasta gasca de infractori internationali se pot felicita intre ei pentru rezultatele obtinute in punerea in sclavie a popoarelor lor si altor popoare, acesti sacalii detinind in miinile lor bogatii incredibile si un control draconic al populatiei, care inca mai crede in democratia vestica.

 

 

 

Acesti sacali si criminali internationali, care pun in scena cele mai sumbre scenarii financiare ale terorii, au venit acum cu alte gogorite si un tavalug al propagandei, legat de acorduri internationale, zonale, de „free trade”, de genul celui Trans Pacific si Trans Atlantic, pe care le numesc parteneriate, cuvint care de fapt nu exista pentru ei.

 

 

 

Acesti magari, infecteaza mase largi de populatii, cum ca aceste „free trade deals” sint benefice pentru toti, pentru fiecare membru al tarilor care intra in aceste acorduri.

 

 

 

In realitate, ei ascund cu dibacie si sub forma unui secret, aspecte esentiale si defavorabile in totalitate popoarelor, prin aceste acorduri, oferind mediului privat de afaceri, constituit din marile corporatii multinationale, un control total al economiilor unui grup de state vulnerabile, anulindu-le suveranitatea si legile statelor respective.

 

 

 

Este evident ca sub forma acestui tip de acord, de exemplu Trans Atlantic, sistemul de sanatate din Marea Britanie ar putea rula sub un cadru dictat de tribunale de afaceri internationale, private, sub anumite reguli ale „parteneriatului”, si de aici, o „grija” cit mai mare fata de pacienti, prin prisma profitului, multi dintre pacienti murind cu zile… Dar ce conteaza acest aspect pentru sistemul capitalist?!?

 

 

 

 

 

 

 

Acesta este capitalismul in acest moment: guvern corupt, politicieni corupti, judecatori corupti, avocati corupti, politie corupta si totul pentru a maximiza profitul capitalistilor. Economsti care promoveaza absurd „free market”, glorifica inchisorile private de munca in interesul marilor corporatii multinationale, aratind eficienta lor fara nici o rusine, o eficienta care exista intradevar, dar pentru stapinii de sclavi din capitalismul actual.

 

 

 

Aveti mai jos, un raport prin care David Cameron, sluga supusa a Americii si Prim Ministrul Britanic, refuza sa recunoasca informatiile legate de efectele devastatoare ale acordului Trans Atlantic in ceea ce priveste departamentul sanatatii din Marea Britanie(NHS).

 

 

 

 

 

In intreaga Europa, guverenele corupte  au distras atentia oamenilor de la privatizatrile si vinzarie de bunuri nationale

 

 

 

Va putea rezista un asemenea sistem al praduielilor, inselatoriilor si falsului? Cu siguranta nu, dar evolutia viitoare a anumitor tari, va depinde de momentul cind se vor debarasa de acest cancer capitalist… Romania, inca doarme, dar sper sa se trezeasca la timp si mai ales inaintea altora…

 

 

 

Bancile si corporatiile care operează în România se îmbogăţesc pe spinarea săracilor…

 

 

 

Statul cheltuie pentru el şi pentru corporaţii şi bănci, nu pentru populaţie. Şi asta se întâmplă pentru că este corupt şi trădător, nu pentru că nu e nevoie de el. Statul suntem noi, dar câţiva ne-au trădat şi s-au erijat ei în statul român. Teoriile cu statul parazitar sunt aduse in fata pentru a se justifica genocidul populatiilor.

 

 

 

Marea păcăleală pe care a tras-o Băsescu fraierilor a fost să-i convingă de faptul că problemele României vin din faptul că statul cheltuie prea mult cu salariile, serviciile publice şi ajutoarele sociale. Aceste cheltuieli sunt nesemnificative în realitate. Prin această minciună a reuşit să învrăjbească cetăţenii de diferite categorii sociale unii împotriva altora, pentru a-i face să nu observe cauza adevărată.

 

 

 

În realitate două treimi din PIB, adică vreo 80 de miliarde de euro intră în buzunarele băncilor şi corporaţiilor străine, iar din restul fură cei aflaţi la putere. Din ce mai rămâne se plătesc salariile bugetarilor, ajutoarele sociale, pentru sănătate, învăţământ etc. Tehnica asta de prostire a populaţiei pe care Băsescu împreună cu Isărescu şi FMI o aplică în România este practicată şi în alte ţări unde operează cămătarii internaţionali.

 

 

 

Bancile si corporatiile privatizeaza profiturile si nationalizeaza datoriile, dupa care dau vina pe statul social si cheltuielile cu protectia sociala.

 

 

 

 

 

Multinaţionalele marchează profitul în ţara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe profit căci raportează că nu scot profit

 

 

 

Pierderile suferite de economia românească prin furtul avutiei de catre  marii tepari  se ridică la mii de miliarde de euro. Multinaţionalele şi băncile care operează în România scot anual din ţară zeci de miliarde de euro şi la stat contribuie cu mai nimic…

 

 

 

România s-a transformat într-un paradis al multinaţionalelor care controlează industria, agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar etcEi  îşi promovează legi, reglementări  în interes propriu. Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să-i prostim pe proşti”.

 

 

 

Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost beneficiarii morţii lui Ceauşescu care a fost executat de către agenţii lor din România, dar (culmea tupeului!) ei doresc ca românii să perceapă execuţia lui Ceauşescu ca o crimă comisă de Rusia.

 

 

 

România şi-a pus resursele pe tavă acelor mari companii străine,contra unor redevenţe minuscule. Este acesta comportamentul unui stat independent, care îşi urmăreşte interesul strategic? Nu, este comportamentul unei colonii, din păcate! Un start dezastruos pentru România…

 

 

 

Având în vedere acest start, este clar că marile companii americane, având în spate administraţia de la Washington, nu au intenţia de a negocia cu guvernanţii de la Bucureşti, ci de a-şi impune voinţa în faţa acestora. Şi îşi impun această voinţă. Şi pretenţiile.

 

 

 

Economie de piaţă reală? Să fim serioşi! Când corporaţiile americane dictează cine vinde şi cine cumpără, la ce preţ, când întreprinzătorii mici şi mijlocii sunt azvârliţi cât colo de pe piaţă, când ne este blocat accesul la o piaţă tradiţională-cea din est-nu mai avem o economie de piaţă reală, ci avem o economie dirijată de bunul plac al celui mai tare!

 

 

 

 

 

CAPITALISMUL  globalist este IMORAL, ILEGAL  și indreptat  împotriva legilor firești ale UNIVERSULUI ,ca sa provoace genocidul planetei! 

 

 

 

 

 

 

Acesta este un fragment din transcriptul documentarului “Economia fericirii” (The Economics Of Happiness) din 2011, realizat de Helena Norberg-Hodge .

 

Este un documentar despre globalizare, despre marile corporaţii transnaţionale şi sistemul bancar internaţional, care au acaparat economia mondială şi despre revenirea la o viaţă mai bună şi mai apropiată de nevoile umane.Iata citeva argumente: 2. Globalizarea aduce  nesiguranţă;3. Globalizarea fura resursele naturale;4. Globalizarea accelerează catastrofele  climatice;5. Globalizarea ameninţă mijloacele de trai;6. Globalizarea provoacă amplificarea conflictelor;7. Globalizarea se bazează pe reclama făcută marilor afaceri;8. Globalizarea se bazează pe hotie,minciuna si o contabilitate falsă

 

 

 

 

 

Globalizarea ne face nefericiţi…

 

 

Este greu să-i dai de capăt globalizării. Se tinde să fie ignorată, să fie lăsată experţilor. Dar nu ne putem permite asta, pur şi simplu, chiar dacă e ceva ce se întâmplă în exterior. Are un efect profund asupra oricărui aspect al vieţilor noastre şi chiar asupra noastră.

 

 

 

Suntem martorii unor nivele crescute ale depresiei occidentalilor. Unele studii vorbesc despre creşteri duble, iar alte studii arată creşteri de 10 ori mai mari. Stresul familiei medii a crescut enorm. Slujbele sunt tot mai epuizante, presupunând mai multe călătorii şi mai multă muncă acasă, mai multă disponibilitate, la orice oră, mutări mai depărtate, pentru mulţi oameni.

 

 

 

Şi suntem expuşi mereu imaginilor unui anume succes material, ale unui aspect fizic anume, ale unui anume stil de viaţă, cu care ne comparăm şi ne considerăm nu tocmai potriviţi pentru el.

 

 

 

Există o presiune constantă pe oameni, să aibă „mai mare, mai bun, mai mult”. Dar, desigur, într-un final, ce ne aduce? Ne aduce fericire? Recompensa materială nu a adus niciodată fericire.

 

 

 

Anual, de la finalul WW II, un sondaj important este să-i întrebi pe americani: „Eşti fericit în viaţă?” Procentajul americanilor ce au răspuns pozitiv, la acea întrebare, a atins culmea în 1956 şi coboară încet dar sigur, de atunci încoace.

 

 

 

Este interesant, fiindcă, în aceiaşi 50 de ani, am avut o creştere a bogăţiei, de trei ori mai mare decât iniţial. Cumva nu a funcţionat, fiindcă aceeaşi bogăţie a avut tendinţa de a submina comunitatea.

 

 

 

Cred că singurii oameni care sunt fericiţi, foarte fericiţi şi siguri pe ei, sunt oamenii care ştiu că se pot baza pe altcineva, în viaţă, oamenii care ştiu că nu sunt singuri în această lume. Oamenii singuri nu au fost niciodată fericiţi! Globalizarea creează o planetă foarte singuratică!

 

 

 

Globalizarea aduce nesiguranţă

 

 

Corporaţiile sunt cele care ne cresc copiii. Cine inspiră alegerile culinare ale copiilor? Cine inspiră ideea de distracţie pentru copii? Inspiră ceea ce vor să cumpărăm, numai ceea ce le pasă. Există, tot mai mult, o serie de corporaţii care ne vând copiii.

 

 

 

Lăcomia umană este foarte uşor de exploatat. Metoda de exploatare a lăcomiei mai este şi foarte crudă – comparaţie şi competiţie. Oamenii şi-au pierdut identitatea proprie, încă din copilărie.

 

Copiii noştri nu mai vor să-şi vorbească limba, nu mai vor să fie asociaţi cu propria lor cultură. Este grozav să porţi pantaloni de firmă sau să mănânci la McDonalds.

 

 

 

Copiii noştri învaţă să-şi respingă propria cultură, în şcoli. Şi asta fiindcă profesorii le spun astfel, fiindcă le spun: „Dacă nu înveţi înmulţirea, vei da mâncare la porci.” „Dacă nu înveţi înmulţirea, vei lucra în agricultură ca şi tatăl tău,” de parcă agricultura ar fi o insultă sau o crimă, sau ceva rău.

 

Tinerii caută să fie acceptaţi, fiindcă vor să aparţină unui grup. Şi acum li se spune că, dacă vor respectul grupului, trebuie să aibă cei mai noi adidaşi, cel mai nou gadget, cele mai noi haine. Şi, desigur, o dată antrenaţi pe acea cale „consumeristă”, asta conduce la divizare şi invidie, nu la un sentiment de conectare sau de iubire, pe care şi-l doresc înlăuntrul lor.

 

 

 

În era anterioară, înaintea acestei epoci a capitalismului de consum, sentimentul de sine al oamenilor, identităţile lor personale, erau modelate, în principal, de comunităţile lor, de vecinătăţile lor. În zilele noastre, când tot acel sprijin a dispărut, golul rămas este umplut de comercianţi, care vin şi spun: „Nu te îngrijora dacă nu ştii cine eşti! Noi îţi vom furniza un pachet al identităţii, pe care-l poţi folosi, dacă ne cumperi produsele, desigur, pentru a-ţi crea un simţ al identităţii, pe care-l poţi proiecta ulterior în lume.”

 

 

 

Modelul primar, stabilit în întreaga lume actuală, arată foarte diferit de oamenii din Africa, America de Sud sau Asia. Au modernizat majoritatea populaţiei globului. Şi, chiar dacă eşti blondă cu ochi albaştri şi frumoasă, nu vei fi niciodată suficient de frumoasă. În întreaga lume, vânzarea lentilelor de contact albastre e în creştere şi tot mai mulţi oameni folosesc chimicale, pentru a-şi deschide culoarea pielii şi a părului.

 

 

 

Dacă analizezi care este motivaţia actuală a creşterii industriale, nu doar în SUA ci şi în aşa-zisele naţiuni în curs de dezvoltare, China, India, Coreea de Sud şi altele, are mult de-a face cu dorinţa de imitare a modului de viaţă american.

 

 

 

Cred că americanii sunt foarte interesanţi. Ca şi chinez îi admir foarte mult. Sunt foarte diferiţi de poporul chinez, din orice punct de vedere. Au mult bun gust şi sunt foarte la modă.

 

 

 

Globalizarea risipeşte resursele naturale

 

 

Încurajarea „consumerismului” ameninţă sistemul ecologic al întregii planete. Resursele naturale au fost, deja, suprasolicitate de presiunea populaţională. Şi, totuşi, avem un sistem economic, care ne încurajează, pe fiecare dintre noi, să consumăm din ce în ce mai mult.

 

 

 

Este un asalt îngrozitor al comerţului, reclamei şi spălării pe creier. Aşa că ne complacem într-un mare dezmăţ „consumerist”. Dar noi avem de patru ori populaţia SUA şi, dacă începem să consumăm, la nivelele atinse de americani, atunci vom consuma toate resursele planetei, numai aici în India.

 

Cultura de consum, pe care o promovează globalizarea, este din ce în ce mai urbană. La o primă vedere, traiul urban de mare densitate, ar putea părea că reduce consumul individual de resurse, dar asta e adevărat doar prin comparaţie cu viaţa în suburbii.

 

 

 

Prin comparaţie cu tipare de trai mai naturale, descentralizate, urbanizarea este mare consumatoare de resurse. Asta este mai vizibil, în special, în întreg Sudul. Chiar din momentul mutării în oraş, consumul energetic creşte, consumul de apă creşte. Infrastructura necesară unui oraş, raportată la persoană, este mult mai mare decât infrastructura necesară unei vieţi de înaltă calitate, în mediul rural.

 

 

 

Când sute de milioane de oameni de la ţară au fost împinşi spre oraşe, alimentele pe care le cultivau singuri, cândva, trebuiesc cultivate pentru ei, acum, în ferme gigantice chimizate intensiv. Toate aceste alimente trebuie aduse apoi în oraşe, pe drumuri construite înadins, ca să permită accesul unor camioane tot mai mari.

 

 

 

Furnizarea de apă, implică baraje imense şi rezervoare făcute de mâna omului. Producţia de energie, înseamnă centrale energetice uriaşe, centralizate, mine de cărbune şi de uraniu şi mii de kilometri de cabluri.

 

 

 

Între timp, majoritatea deşeurilor produse, inclusiv nenumărate tone de „gunoi” potenţial valoros, trebuie transportate în afara oraşului, pentru a fi tratate, îngropate, incinerate sau aruncate în mare. Rezultatul final este că orăşenii consumă, tipic, mult mai multe resurse neregenerabile, decât rudele lor ce se bazează pe teren.

 

 

 

Am ajuns la capătul lanţului cu resurse şi nu există altele în plus. Dacă ne decidem… în numele corectitudinii, să încercăm să industrializăm întreaga lume, rezultatul ar fi înfometarea universală, foametea universală. Ecosistemul s-ar prăbuşi şi, într-un final, am asista la sfârşitul speciei noastre.

 

Globalizarea accelerează schimbările climatice

 

 

Globalizarea economiei are un impact tot mai accentuat asupra climatului terestru, nu numai prin deşeuri şi excese, inerente culturii de consum şi prin escaladarea folosirii resurselor, ca rezultat al urbanizării, ci fiindcă însăşi logica globalizării, necesită ca bunurile să călătorească pe distanţe tot mai lungi, de la producător la consumator.

 

 

 

Din cauza subvenţiilor ascunse şi a reglementărilor pervertite, alimentele din cealaltă parte a lumii, tind să coste mai puţin decât cele produse la o milă depărtare. În Marea Britanie, untul din Noua Zeelandă, costă mult mai puţin decât untul de la ferma de peste drum. Şi în Ladakh, untul adus cu camioanele de la zile depărtare, costă la jumătate faţă de untul local.

 

 

 

Vorbim mereu de eficienţă. Dar adevărul e că am dezvoltat un sistem, de fapt, extrem de risipitor. Avem ton, pescuit pe coasta estică a Americii, expediat pentru procesare în Japonia, apoi înapoi în America la vânzare. Avem mere englezeşti plimbate în Africa de Sud pentru ambalare, aduse înapoi şi vândute consumatorilor.

 

 

 

Întreg procesul implică incredibile cantităţi de deşeuri. O serie de tratate, unele noi în aproape fiecare an, promovează creşterea economică în baza comerţului internaţional. Drept consecinţă, ţările actuale importă şi exportă uzual, cantităţi aproape identice din produse aproape identice. În fiecare zi a anului, grâne, carne, animale vii, bunuri conservate şi o întreagă gamă de produse manufacturate, ca să nu mai menţionăm deşeuri, chiar şi baterii uzate, traversează încrucişat planeta, toate acestea la o vreme în care creşterea emisiilor de CO2, ne ameninţă însăşi supravieţuirea.

 

Globalizarea ameninţă mijloacele de trai

 

 

Economia globală a devenit un cazino, în care toţi putem pierde. Principalele victime sunt locurile noastre de muncă: fuziuni corporatiste, preluări de firme, relocări în ţări cu venituri mai mici, ameninţă mijloacele de trai ale tuturor, într-un final, economişti, muncitori şi chiar şi conducători.

 

 

 

Şi, când ne pensionăm, nu este mai bine. Aşa cum am văzut recent, fondurile de pensii sunt la mila unor speculaţii incontrolabile. Nu numai în occident sunt ameninţate mijloacele de trai. În zone ale lumii, mai puţin industrializate, găsirea şi păstrarea unui loc de muncă devine din ce în ce mai dificilă. Primele victime sunt micii fermieri.

 

 

 

Modelul prezent de dezvoltare încurajează urbanizarea şi încearcă intenţionat să reducă numărul fermierilor. Toţi aceşti fermieri dezrădăcinaţi nu au unde să se ducă decât la oraş, unde devin muncitori ieftini pentru industrie şi investitorii străini. Nu vrem decât pământul nostru! Daţi-ne ceva pământ şi vom munci din greu să facem ceva, să avem o viaţă!

 

Gonirea oamenilor de pe pământuri este cauza întregului şomaj. Este cauza apariţiei mahalalelor şi a migraţiei de la sat la oraş.

 

 

 

Nu vreau să fiu un cerşetor! Dacă mi-aş primi pământul înapoi, m-aş întoarce la munca mea, agricultura.

 

Disponibilizarea oamenilor ce lucrează pământul, creează probabil cea mai mare criză umană. Nici o organizaţie a drepturilor omului nu o remarcă, nici Amnesty nu a remarcat-o, dar 100.000 de fermieri indieni au fost împinşi spre sinucidere.

 

 

 

Globalizarea provoacă amplificarea conflictelor

 

 

Când oamenii sunt goniţi de pe pământuri către oraşe aglomerate, membri ai unor grupuri etnice şi religioase diferite, sunt forţaţi să intre într-o competiţie intensă, pentru puţinele locuri de muncă disponibile. Dezacordurile, ce erau acceptate cândva, devin surse de teamă, fundamentalism şi conflict.

 

 

 

Globalizarea, care crează un decalaj între bogaţi şi săraci, afectează direct supravieţuirea anumitor oameni, multor oameni. Şi asta le oferă doar puţine opţiuni şi oamenii vor trebui să accepte aceste opţiuni, fiindcă este o situaţie pe viaţă şi pe moarte. Va genera terorism, va genera multe dezacorduri.

 

 

 

Sunt distruse limba şi rădăcinile oamenilor. Este distrusă istoria şi devii un nimeni în lume. Globalizarea, prin modul ei uniform de a privi lumea, în care trebuie să avem o unică viziune asupra lumii, este extrem de periculoasă. Este periculoasă pentru diversitatea lumii. Nu este ceva sănătos, această uniformizare a societăţilor noastre.

 

 

 

În Ladakh, budiştii şi musulmanii au trăit, umăr la umăr, vreme de 500 de ani, fără vreun conflict. Totuşi, prin apariţia noii economii, şomajul a crescut exponenţial şi la fel şi competiţia, pentru o gamă restrânsă de noi mărfuri, cum ar fi kerosen şi cărbune, ciment şi plastic. Rezultatul final a constat în fricţiuni şi conflicte şi, în cele din urmă, violenţă. Doar după un deceniu, budiştii şi musulmanii se omoară reciproc.

 

 

Ceaușescu nu a avut conturi secrete. Au existat însă conturi secrete pe care le-au preluat, în parte, cei care au devenit miliardarii tranziției.

 

Asta este concluzia la care am ajuns nu numai eu, ci și alți cercetători care au căutat urmele așa-ziselor conturi ale lui Ceaușescu. Asta nu înseamnă însă că problema conturilor secrete este una rezolvată. Nicicum. Altfel, oameni ca Dan Voiculescu (de care ne vom ocupa separat, pe noua platforma de investigatii pe care ma voi muta ca urmare a hartuirii la care sunt supus de către Mirela și Mihai Iacob, patronii Curentul și cârnățarii lui Vasile Blaga) sau alții din aceeași stirpe a securiștilor ordinari n-ar fi putut progresa într-un an cât alții într-un secol.

 

Volumul meu, Averea Președintelui (coperta 1) – Editura Nemira, 1998

 

Ieri, pe un post TV al unui tânăr pesedist, cineva și-a permis să preia documente și idei din cartea publicată de mine în urmă cu mai bine de 13 ani, ”Averea Președintelui”, fără ca măcar să citeze sursa. Este, dealtfel, obișnuit ca șmecherii pătrunși prin televiziuni de partid să plagieze orice le pică în mână, după modelul șefului lor suprem, Victor Ponta, prim-plagiatorul României.

 

Anunțul apariției lucrării mele din 1998

 

 

Pentru că la data apariției cărții mele au fost pubicate niște scurte extrase în presă, le reproduc astăzi, cu titlu de cadou făcut altor documentariști ce acționează la comanda patronului, dar care nu au acces la cartea cumpărată atunci, cu sacii – spun unii – de Dan Voiculescu.

 

Anuntul apariției lucrării mele în Evenimentul Zilei

 

Iată primul material, apărut în Evenimentul zilei din 28 mai 1998.

„Averea Dracului”: O afacere ultrasecreta a regimului Iliescu – Roman si Stolojan

 

 

Conducerea Societatii Bancilor Elvetiene a recunoscut existenta unor „depuneri ilegale de valuta de catre fostul dictator roman”

Averea dracului evz…

 

Oficial, problema fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre regimul Ceausescu n-a putut fi, pina astazi, rezolvata. Regimul Iliescu a facut tot posibilul pentru a bloca toate informatiile privitoare la ingineriile financiare ale lui Ceausescu si ale finantistilor sai de curte. A retezat, una cite una, toate pistele care duceau la borcanul cu fonduri. A creat comisii speciale pentru cautarea si recuperarea acelor fonduri, iar concluzia oficiala a fost ca nu s-a gasit si, deci, nu s-a recuperat nimic. Desi au existat informatii si chiar dovezi ale unor depozite facute de carausi ai lui Ceausescu in banci straine, din Elvetia sau de aiurea, regimul Iliescu n-a facut, aparent, nimic pentru a finaliza cercetarile si pentru a recupera sume importante pentru bugetul de stat. S-a prefacut a nu fi descoperit si a nu cunoaste filierele de scurgere a valutei din si inspre Romania, desi avea toate instrumentele pentru aflarea adevarului. Cu exceptia sotilor Ceausescu, toti cei angrenati in fraudarea Romaniei erau vii si sprijineau noul regim. Toate documentele se aflau sub control si e absurd sa credem ca, vreme de 7 ani, nu se putea da un raspuns cert problemei fondurilor deturnate. Nu s-a vrut insa clarificarea acestei probleme pentru ca ea era cheia tuturor „tunurilor” financiare din Romania postdecembrista.In 1990 au aparut ca din senin firme si afaceristi romani care aveau sa-si consolideze extrem de rapid pozitiile, multi dispunind din start de ciudate rezerve valutare si avind statutul de fosti ofiteri de Securitate. Nimeni n-a verificat vreodata provenienta fondurilor rulate prin firmele lor. Potentatii regimului comunist, care nu fusesera arestati, se imbogateau parca prea repede pentru acele vremuri.Majoritatea celor implicati in afacerile valutare controlate de Ceausescu prin Securitate scoteau acum, din palarie, firme si firmulite garnisite cu contracte in regula si dolari adevarati. Pe la colturi se iteau sponsorizari dubioase, pentru campaniile electorale ce aveau sa vina, in vreme ce prin cutii postale de aiurea se inghesuiau banci sau firme ce urmau sa fie asmutite peste economia nationala. Vechile filiere valutare ale Securitatii, utilizate din plin dupa decembrie 1989, aveau la capete semnul de acces interzis pentru ochii bezmeticiti ai opiniei publice. Pe ele s-au rulat, cu (si in) siguranta, toate fondurile deturnate de regimul comunist, numai ca miscarea a fost nu in interesul statului roman, ci in interes de gasca, o razbunare tirzie a vechililor si carausilor lui Ceausescu.E singura explicatie ce justifica tacerea incapatinata a regimului Iliescu in privinta asa-ziselor conturi ale lui Ceausescu: s-a facut deja decontarea.In urma cu un an am reusit sa descopar si sa consult documente senzationale, adunate de-a lungul anilor de catre comisiile infiintate de guvernul Roman pentru asa-zisa „cercetare si recuperare a fondurilor deturnate de Nicolae Ceausescu si acolitii sai”. Toate acestea erau dosite intr-o arhiva a Ministerului Apararii Nationale, ultimul loc in care s-ar fi gindit cineva sa le caute. Documentele erau insa descompletate. Ca dupa un jaf. Rezulta totusi din ele ca au existat fonduri deturnate si ca s-au localizat oameni, firme, banci si conturi din strainatate care le-au acoperit.Mai rezulta strategia aproape disperata a guvernului Roman de a bloca cercetarile si incercarile de recuperare oficiala a acestor fonduri.”Evenimentul zilei” dezvaluie, incepind de astazi, urme ale ospatului financiar al celor invitati, in taina, la pomana lui Ceausescu: conturile secrete. In curind, pentru gurmanzi, dar si pentru pofticiosi, „ospatul” va fi tratat pe larg in cartea ce va aparea la inceputul lunii iunie, la Editura NEMIRA, „AVEREA PRESEDINTELUI” de Dan Badea.

 

Istoric al cautarii

 

Oficial, pentru gasirea conturilor secrete au fost infiintate 3 comisii: Interdepartamentala (Teofil Pop), Guvernamentala ( Mugur Isarescu) si Senatoriala ( Dragos Luchian). Problema a mai fost oarecum cercetata si de o a patra comisie, cea condusa de senatorul Valentin Gabrielescu. Dintre acestea, singura care a deschis niste piste interesante de cercetare a fost Comisia Interdepartamentala. Si asta deoarece a beneficiat de sprijinul unor experti straini.

 

 1. Comisia Interdepartamentala

Comisia a fost infiintata, prin ordin guvernamental, pe 13 ianuarie 1990 si a functionat pina in iulie acelasi an. S-a aflat sub autoritatea Ministerului Justitiei, fiind condusa chiar de catre ministrul Teofil Pop. A fost constituita din reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Afacerilor Externe, Apararii, de Interne, Finantelor, Comertului Exterior, Procuraturii Generale, Bancii Romane de Comert Exterior si, putin mai incolo, SRI. Se presupunea atunci ca suma deturnata de Ceausescu si aflata in banci din strainatate era cuprinsa intre 400 de milioane si 5 miliarde de dolari.Investigatiile comisiei au debutat prin verificarea unor intreprinderi romane de comert exterior (I.C.E.) prin intermediul carora se presupunea a fi fost alimentate conturile secrete. Au fost astfel controlate 22 dintre acestea, rezultatele fiind insa nesemnificative. Intreprinderi dubioase ale Securitatii sau Gospodariei de Partid, precum „Dunarea”, „Carpati”,” Terra”,”Argus” au fost gasite „virgine” deoarece controalele au fost fie superficiale, fie lipsite de obiect in urma refuzului unor sefi de a permite accesul la documentele solicitate (bilanturi contabile, dosare comerciale, documente de sinteza). E greu de crezut insa ca acei sefi au refuzat cu adevarat sa prezinte raportul cui trebuia si cind a fost nevoie. Au fost facute demersuri pentru blocarea conturilor din bancile elvetiene, dar si de prin alte banci, in urma aparitiei unor informatii in presa straina referitoare la existenta unor astfel de conturi. Deoarece erau interzise atunci investigatiile in strainatate ale unor experti sau juristi romani, s-a solicitat sprijinul unor experti din Elvetia si Canada. Au fost, astfel, angajate: Casa de avocati din Geneva (Elvetia), condusa de avocat Suzanne Wolfe Martin (perioada 20.02 – 27.05.1990, cu onorariu de 30.000 dolari lunar), si firmele canadiene „Peat Marwick Thorne” (contabilitate juridica) si „Gowling, Stratshi & Henderson” (avocatura) din Toronto, reprezentate de Robert Lindquist, Rod Stamler, Charles Smedmor si Edward Belobaba (perioada 14.03 – 30.06 1990, cu onorariu de 100.000 dolari lunar, plata acestora fiind suportata de catre guvernul canadian). Desi Guy Fontanet nu a fost angajat de guvernul roman, el a fost vizitat, pe 1 mai 1990, la Geneva de insusi vicepremierul Gelu Voican Voiculescu cu care a discutat, evident, despre recuperarea bunurilor Ceausestilor din Elvetia. Acesta este un prim semnal ca s-a mers in paralel cu comisia oficiala condusa de Teofil Pop. Dintre cei care n-aveau nici treaba cu comisia, s-au mai interesat in strainatate de soarta conturilor secrete urmatorii: Victor Atanasie Stanculescu, Lucian Cornescu, Radu Ciuceanu, Mihai Balanescu.

 

 1. Comisia Guvernamentala. Demersuri

Baza juridica a infiintarii si functionarii Comisiei Guvernamentale pentru identificarea si recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre Nicolae Ceausescu si colaboratorii sai a fost Hotarirea de Guvern nr. 951/14 august 1990. Desi in hotarirea de infiintare a comisiei erau prevazute a-i fi alocate sediu corespunzator, dotare tehnica, un autoturism si fonduri necesare pentru desfasurarea activitatii (art.16,17), comisia n-a primit nimic, nici macar un telefon, ca sa nu mai vorbim de fax sau, si mai alambicat, fax international! Nu exista dovada mai clara decit aceasta a dezinteresului guvernului Roman in cautarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului! Demersurile cunoscute ale comisiei au fost astfel indreptate doar spre forul tutelar pentru a cersi, pina la autodesfiintare, conditiile promise. O comisie care trebuia sa descopere si sa readuca la buget sume de ordinul sutelor de milioane de dolari, iar dupa unii, de miliarde, n-avea hirtie de xerox pentru multiplicare de documente.Cautarea fondurilor deturnate avea sa inceteze, in fapt, cind Theodor Stolojan avea sa declare public actiunea drept „o aiureala”. El ar fi stat o noapte intreaga sa se gindeasca, ne-a declarat recent un membru al comisiei guvernamentale, daca s-ar fi putut produce o deturnare de fonduri din Romania si, spre dimineata, a ajuns la concluzia ca era imposibil. Deci, „toata aceasta cautare era o aiureala”.

 

 1. COMISIA SENATORIALA

Comisia a fost condusa de senatorul PDSR Dragos Luchian si a inceput sa lucreze in februarie 1992. Practic, n-a contribuit cu nimic in actiunea descoperirii si recuperarii fondurilor deturnate. Problema raminea deschisa.

 

Piste de cautare a fondurilor

 

Portile cunoscute de intrare a fondurilor valutare in Romania, inainte de 22 decembrie 1989, erau Banca Romana de Comert Exterior, filiale ale BNRSR, filialele din Romania ale unor banci straine si „valiza diplomatica”. Toate aceste „porti” au ramas inchise pentru cei care au incercat sa afle cite ceva despre eventuale manipulari nejustificate de fonduri.Controalele facute la BRCE, de exemplu, au fost de suprafata cita vreme nimeni n-a reusit sa clarifice pina astazi rolul acestei banci in deturnarile de fonduri. In anumite conturi deschise aici s-au adunat fonduri din contractele aflate in derulare pe 22 decembrie 1989, sume despre care nu stim nimic. Daca pina atunci valuta colectata ar fi constituit, conform declaratiilor reprezentantilor BRCE, Fondul valutar centralizat al statului, dupa desfiintarea acestui fond ce destinatie s-a dat sumelor colectate ulterior in aceasta banca? De ce a refuzat (si cum putea sa refuze) BRCE sa puna la dispozitia comisiilor de cercetare patronate de guvern documente privind deschiderea unor conturi si operatiuni efectuate la indicatia DSS prin acestea? Aceasta situatie nu era clarificata nici dupa doi ani de cercetari, neputindu-se afla daca sumele incasate in acele conturi reprezentau sau nu drepturile reale cuvenite partii romane.Trebuie spus ca au existat depozite valutare netrecute nici la jumatatea anului 1990 la balanta de plati externe cum, la fel, au existat bilbiieli in raportarea de catre BRCE a disponibilitatilor valutare la 31 dec. 1989, cifrele schimbindu-se aleatoriu, in functie de anotimpuri. Potrivit raportului Comisiei Guvernamentale, ca urmare a nerespectarii „in totalitate de catre BRCE a dispozitiilor guvernului, care impuneau trecerea tuturor disponibilitatilor in valuta ale „unitatilor exceptate” la bugetul statului, in 1991 a fost clarificata situatia unor conturi in valoare de peste 30 milioane de dolari”. Cine si cum a jonglat cu aceste sume? Cine ne asigura ca fonduri ale statului n-au fost rulate in interese de gasca, sau de partid?

 

Raportul Curtii de Conturi

 

Daca activitatea BRCE de pina la 22 decembrie 1989 n-a putut fi cunoscuta, pentru ca nimeni nu si-a asumat raspunderea unui control riguros si pertinent in aceasta zona obscura a bancii, exista totusi niste repere ale perioadei care a urmat, repere fixate de Curtea de Conturi a Romaniei, citiva ani mai tirziu. Astfel, in urma unui control al Curtii de Conturi, finalizat in 1996, s-au constatat ciudatenii oarecum penale in activitatea BRCE de dupa 22 decembrie ’89. S-au constatat, printre altele:

 

 1. Nu s-a putut stabili, pe baza de documente, modul de gestionare a „Fondului valutar centralizat al statului” deoarece fondul fusese desfiintat nelegal si nejustificat de catre BRCE, in ianuarie 1990. La data desfiintarii, fondul insuma 1,106 miliarde dolari SUA.
 2. Nu s-a putut verifica daca suma de 153,4 milioane dolari SUA a fost trecuta, potrivit legii, in fondul valutar al tarii. Suma reprezenta disponibilitatile valutare ale fostului Oficiu Economic Central Carpati (in martie 1990).
 3. In 1991 BRCE a deschis pe numele BNR un cont numit „BNR -Fond de stat in valuta”, in care „prin patru operatiuni, a inregistrat plati fara documente justificative de 906 milioane dolari SUA, facind datoare in acest fel, BNR, in numele statului, cu suma mentionata, pe motiv ca ar fi achitat, la extern, datorii ale statului.”
 4. BNR a acceptat, in februarie 1990, ca in contul sumei de 770,6 milioane dolari SUA din rezerva valutara a statului, pusa temporar la dispozitia BRCE-SA (727,6 mil. $) si a Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale (43,0 mil. $), inainte de 1989, sa incaseze contravaloarea acesteia in lei, renuntind la obligatia reintregirii rezervei valutare.De remarcat ca pe 31 decembrie 1989 rezervele valutare ale Romaniei erau de circa 2 miliarde dolari SUA. Acestea au fost rapid epuizate, astfel incit pina la finele lui 1991 creditele externe ale tarii erau de 897 milioane dolari SUA.

 

Conturile secrete de la Banca Romana de Comert Exterior

 

Sintagma „conturile lui Ceausescu” acopera cele doua tipuri de conturi, presupuse a fi fost alimentate cu fonduri deturnate de familia Ceausescu din patrimoniul statului, si anume:

 1. conturi deschise in strainatate de si pe numele Ceausescu (Elena sau Nicolae)
 2. conturi deschise fie pe numele unor colaboratori sau firme reale ori fantoma, fie cu parola, conturi la care aveau acces Nicolae si/sau Elena Ceausescu , dar si cel care le-a deschis.

 

Pina astazi nu s-au descoperit in banci din strainatate conturi pe numele lui Ceausescu, exceptind cele doua conturi ale lui Valentin Ceausescu in Midlands Bank- Londra (aprox 1000 lire sterline), respectiv Deutsche Bank -Frankfurt, RFG (aprox 1500 DM). E greu de crezut insa ca a existat un cont deschis personal de Nicolae Ceausescu chiar pe numele sau, cind erau atitea posibilitati si motive de a se alege o alta cale. E greu de crezut, dar nu imposibil; in acest caz insa, sumele depuse au fost inmormintate o data cu deponentul, daca nu cumva cheia catre ele o fi fost smulsa la Tirgoviste, in decembrie ’89. Din motivele expuse mai sus, referirile la conturile lui Ceausescu vor viza a doua categorie – conturi deschise prin intermediari care inca mai traiesc. Doar doi au fost impuscati si, cu siguranta, nu i-au luat cu ei si pe colaboratorii de taina. Daca aflam care au fost cei mai de incredere colaboratori ai lui Nicolae si Elena Ceausescu, vom sti cine detine cheia controversatelor conturi.In aceeasi sintagma se includ si conturile presupuse a fi fost deschise la filialele unor banci straine din Romania, conturi despre care bancile in cauza sa nu aiba cunostinta a fi apartinut familiei Ceausescu. Si aici intermediarii din preajma sotilor Ceausescu au de povestit nume, numere, parole, sume si alte indicii. Conturile Securitatii si ale Partidului de la fosta BRCE pot ascunde la fel, sub cine stie ce forme scriptice, baze de alimentare pentru conturile lui Ceausescu.Nu apararea vreunui secret de stat i-a determinat pe „comandantii” BRCE sa refuze colaborarea cu expertii straini si, deci, sa le puna la dispozitie datele solicitate, ci tocmai teama ca nu cumva acesti specialisti sa descopere legatura dintre conturile „la vedere” din BRCE si cele disimulate prin institutiile financiare internationale.

 

Prezentam mai jos 44 de conturi secrete inregistrate la Banca Romana de Comert Exterior, conturi suspecte de a fi stat la baza marilor deturnari de fonduri din perioada regimului Ceausescu. Pentru ca pina azi situatia acestor conturi n-a fost oficial clarificata, este de presupus ca modul de lucru folosit pina in 1989, a fost preluat si utilizat de noua putere post-decembrista.

 

Conturi de la BRCE (Banca Română de Comerț Exterior) în care se virau bani, de la diferite bînci din lume, inclusiv pentru cumpărarea/vânzarea de evrei și etnici germani/sași/secui

 

Conturi de la BRCE (Banca Română de Comerț Exterior) în care se virau bani, de la diferite bînci din lume, inclusiv pentru cumpărarea/vânzarea de evrei și etnici germani/sași/secui (pag 2)

 

Conturi de la BRCE (Banca Română de Comerț Exterior) în care se virau bani, de la diferite bănci din lume, inclusiv pentru cumpărarea/vânzarea de evrei și etnici germani/sași/secui (pag 3)

 

Situația unor conturi (ale SECURITĂȚII) deschise în evidențele BRCE

 

 

 

Răspunsul bancilor elvetiene in legatura cu existenta conturilor familiei Ceausescu

 

Pe 12 februarie 1990, printr-o adresa purtind antetul MAE, adjunctul ministrului roman de externe, R. Neagu, l-a informat pe Vasile Voloseniuc, presedintele BRCE, despre pozitia principalelor banci elvetiene asupra „depunerii ilegale de valuta de catre fostul dictator roman” comunicindu-i urmatoarele:”Conducerea Societatii Bancilor Elvetiene (SBS) a recunoscut public existenta unor asemenea fonduri.Conducerea Uniunii Bancilor Elvetiene (UBS) nu exclude prezenta de fonduri de acest gen.Creditul Elvetian(CS) a negat categoric existenta unor depuneri din aceasta categorie„.(Adresa nr.7/432).

 

În băncile elvețiene s-au găsit conturi secrete în care erau depuse sume de bani de reprezentanți ai fostului regim comunist din România

 

 

 

Raportul lui Neagu de la Externe catre Voloseniuc – starostele conturilor Securitatii – pare de neinteles cita vreme ministrul justitiei si nu presedintele BRCE conducea investigatiile oficiale. Cu atit mai de neinteles cu cit BRCE avea in burta secretele tuturor tranzactiilor valutare dubioase ale regimului Ceausescu.

 

Incasarile valutare din emigratie

 

Toate comisiile au fost de acord ca una dintre sursele de colectare a fondurilor valutare pentru regimul Ceausescu a fost emigratia. Au existat intelegeri la cel mai inalt nivel privind comertul cu oameni impus de Ceausescu partenerilor germani sau evrei. S-au incasat sume imense din acest trafic specific orinduirii sclavagiste, sume asupra carora nu s-a dat nici o explicatie oficiala. Ca si cind n-ar fi existat. Prezentam mai jos citeva informatii care justifica necesitatea clarificarii problemei fondurilor rezultate din traficul amintit.

 

Incasari germane

 

Negociator din partea germana a fost, vreme de 22 ani, Dr. Heinz Gunther Huesch, care, dupa o informatie din documentarul canadian „Averea Dracului”, ar fi intermediat aproximativ 200.000 de contracte la pretul de 10-15 000 DM/persoana; Huesch n-a confirmat aceasta suma, dar a afirmat: „Este un acord secret si secretul continua si in prezent(1991-n.n.)”. Suma rezultata din aceasta tranzactie sclavagista ar fi fost de 2-3 miliarde de marci.In urma controlului facut la BRCE in 1990, au fost descoperite dovezi ale vinzarilor de etnici germani, ca urmare a intelegerilor secrete dintre RSR si RFG. Sapte ani mai tirziu, un ministru roman de externe, Adrian Severin, avea sa ceara scuze partii germane pentru faptul ca Ceausescu a exportat, ca pe o marfa, etnici germani. Este de presupus ca Severin cunostea, la acea data, termenii intelegerii secrete romano-germane referitoare la rusinoasa tranzactie, daca si-a permis sa transfere asupra Romaniei intreaga vina a acestui troc, vina care, deocamdata, nu este deloc clara. In 1990, Adrian Severin a avut o intilnire cu grupul de experti canadieni care l-au informat despre piedicile intimpinate in cercetarea anumitor documente de la BRCE, dar si de la alte institutii, cit si despre eventualitatea prelungirii contractului cu guvernul Roman.Problema este in continuare un secret bine pazit de ambele parti. Partea germana nu s-a grabit inca sa faca publice culisele afacerii si gradul ei de implicare nu e deloc confortabil, cel putin in fata contribuabilului german. Daca se va dovedi ca oficialitatile RFG au alimentat conturi personale ale lui Ceausescu, in paralel cu conturile curente deschise la BRCE pentru acest tip de tranzactie, vina afacerii va trebui altfel distribuita.Controlul efectuat la BRCE in 1990, chiar lapidar fiind, a evidentiat aspecte extrem de interesante ale emigratiei etnicilor germani: nume, sume, conturi. Prezentam continutul unei NOTE redactate in urma acestei verificari:”

 

 1. In anul 1989, Departamentul Securitatii Statului a avut deschise la BRCE contul OV-78 (colector) si alte 13 conturi (cu functionare intermitenta) prin care s-au efectuat operatiuni de incasari prin transfer bancar, cecuri si depuneri in numerar la ghiseele BRCE si operatiuni de plati prin transfer pentru fructificarea disponibilitatilor prin plasarea acestora pe depozite renumeratorii la banci din strainatate si alte plati. Din contul OV-78 au fost efectuate in anul 1989 depozite de natura celor aratate insumind 29,2 milioane dolari si 119,5 milioane marci, care s-au incasat la termen, fiind in final cedate si utilizate pentru nevoile balantei de incasari si plati externe.

 

 1. In ceea ce priveste modul de intrare a sumelor in valuta in aceste conturi, pe baza datelor puse la dispozitie de catre BRCE, s-au identificat 13 plati efectuate de COMMERZBANK AG-Neuss din RFG, in suma totala de 134.516.790, 00 marci, fara a se cunoaste ce reprezinta sumele, respectiv, daca acesta este nivelul lor real.(…) Platile s-au efectuat de catre COMMERZBANK AG-Neuss, in baza unor telexuri, din ordinul domnului Huesch, invocindu-se in unele cazuri intelegerea pe care ar fi avut-o acesta cu o persoana din Romania numita Dr. Anghelache. De exemplu, in telexul primit de BRCE de la COMMERZBANK AG-Neuss pe data de 24.08.1989 se precizeaza: „Platim astazi conform intelegerii cu dr. ANGHELACHE si din ordinul domnului Huesch 9.308.000,00 marci RFG. Creditam contul dv. la oficiul nostru din Frankfurt cu suma de 9.308.000 marci RFG”. Din discutiile purtate la BRCE, a rezultat ca aceasta persoana avea gradul de colonel, isi desfasura activitatea in cadrul fostului Departament al Securitatii Statului si ca aceste sume ar reprezenta platile care se efectuau in legatura cu plecarea definitiva in RFG a unor romani de origine germana(…) „.Conturile de la BRCE in care au intrat sumele din ordinul lui Huesch au fost: OV-78, FEROVIARUL, AA, AC. Nu cunoastem insa ca vreuna dintre comisii sa-l fi audiat pe celebrul Anghelache, desi e posibil sa fi fost una si aceeasi persoana cu seful AVS din DIE, col. Constantin Anghelache, cel care i-a succedat in functie lui Octavian Stelian Andronic. Dintr-o informatie furnizata de un fost membru al Comisiei Guvernamentale, dr. Anghelache era anul trecut (1997) stabilit in Elvetia. Toate incercarile de a afla ceva pe aceasta tema s-au izbit de oculta institutie numita Asociatia Fostilor Ofiteri anexata SRI.

 

Germania a cotizat cu aproape 400 de milioane de marci la contul Gospodariei de Partid

 

In contul OE Carpati de la BRCE intra, la fiecare inceput de trimestru, suma de 8 milioane DM. Cel care supraveghea alimentarea contului cu aceste sume, Marin Cristache, a afirmat ca nu stia de unde veneau banii. „Pe la mijlocul perioadei 1988-1989, aceasta problema a stopat, banii n-au mai venit. A inceput agitatia pentru a se afla de unde veneau acesti bani, ca sa putem afla daca este vorba de o intirziere sau de stoparea acestei sume, ceea ce a durat saptamini de zile. Banii veneau printr-un circuit de banca extrem de sofisticat. Nu cunosc de unde veneau ei si ce reprezentau.” (C. Sen.)Conform unei declaratii a lui Leon Nas, adjunctul sefului Gospodariei de Partid (1953-1989), suma totala primita de Oficiul Economic „Carpati,” (incepind cu trimestrul IV al anului 1978) de la „Bundesbank,” in transe de cite 8 milioane/trimestrial, a fost de 392 000 000 marci. Declaratia a fost facuta cu ocazia audierii de catre o echipa a Comisiei Guvernamentale, pe 24.10.1990. Dispozitia de a accepta si de a urmari intrarea acestor sume in contul OECC ar fi primit-o de la Nicolae Ceausescu prin Iosif Banc. Un alt personaj implicat: col. Octavian Stelian Andronic

 

Seful serviciului AVS (Aport Valutar Special) din cadrul Directiei de Informatii Externe a fostei Securitati, col. Octavian Stelian Andronic, audiat de comisia guvernamentala, a spus cite ceva despre natura unor intelegeri cu oficialii germani: „(…) In perioada 1981-1985 am lucrat in cadrul U.M. 0544 in calitate de sef al Compartimentului AVS care avea ca obiect al activitatii aducerea in tara a fondurilor valutare rezultate din succesiuni si alte drepturi ale cetatenilor romani, contabilizarea si transferarea in conturile speciale de la BRCE (TN-73; TN -75; OV-80 etc.) a sumelor rezultate din intelegerile cu RFG si Israel privind emigrarea, executarea de operatiuni de aport valutar fara export de marfuri si obtinerea de comisioane din diferite operatiuni de comert exterior.(…)In cadrul relatiilor cu reprezentantul guvernului RFG, prin care ni se faceau platile, la sfirsitul anului 1983 sau inceputul anului 1984, s-a obtinut suplimentar peste sumele ce ni se datorau, aproximativ 1 milion marci vest-germane. Reprezentantul guvernului RFG a conditionat plata acestei sume pe care a depus-o intr-un cont cu mentiunea A (initiala numelui meu de familie), de cumpararea de pe piata vest-germana a unor produse. S-a prezentat aceasta situatie si s-a decis, cu aprobarea fostului dictator, sa fie folosita pentru cumpararea de aparatura speciala, necesara unitatilor Ministerului de Interne.(…)In cadrul tratativelor duse cu reprezentantul guvernului RFG privind emigrarea, acesta mi-a spus ca ei au oferit guvernului roman un credit de 800 000 000 marci vest-germane cu dobinda redusa, pentru importul din RFG de aparatura si utilaje. Aceasta oferta ar fi fost facuta lui Pungan de catre ministrul de externe vest-german prin anii 1982-1983″.

 

Diplomatul Kroneck de la Bonn are lista cu platile pentru emigranti

 

La Comisia Guvernamentala au existat, de asemenea, informatii conform carora partea germana depunea in plus si alte sume decit cele negociate intr-un cont din Elvetia la care avea acces numai familia Ceausescu.Printr-o adresa semnata de Teodor Melescanu in 1991, ministrul justitiei Victor Babiuc era informat astfel:”(…)intr-o discutie, la 21 mai 1991, cu dl.Dumitru Ceausu, director adjunct in Ministerul Afacerilor Externe, dl Friedrich Kroneck, ambasador in Ministerul Afacerilor Externe de la Bonn, a relatat urmatoarele: In perioada 1978-1989, dl. Kroneck, s-a ocupat de derularea intelegerilor secrete romano-germane privind emigrarea in R.F. Germania a etnicilor germani din Romania. Initial, intelegerea a fost convenita intre Ceausescu si cancelarul Helmuth Schmidt, pe termen de 5 ani. Ulterior, intelegerea a fost modificata si prelungita, cu actualul cancelar.Sumele de bani pe care partea germana le platea pentru fiecare etnic german erau depuse la o banca elvetiana din Basel in doua conturi. Unul din conturi era deschis si intreprinderilor romanesti, iar celalalt nu era cunoscut decit de cei ce faceau platile si de oamenii de incredere ai familiei Ceausescu (s.a.)” (Adresa nr. 14/1520). Adresa lui Melescanu poarta mentiunea „Dl. Ianculescu, de trimis imediat la dl. Isarescu, guvernatorul Bancii Nat. care coordoneaza comisia privind banii lui N.C. / 03 iunie 91”. (va urma)

 

Incasari evreiesti

 

Se estimeaza ca numarul contractelor negociate de partea romana cu sef-rabinul Moses Rosen a fost 400 000. Daca s-a aplicat acelasi regim de plata ca in cazul etnicilor germani, suma obtinuta in urma acestor contracte ar fi de ordinul miliardelor de dolari (!). S-au gasit foarte putine urme ale acestor plati. Iata insa una dintre putinele descoperite. In conturile Securitatii de la BRCE au fost depuse in 1989, de catre diversi ofiteri, CEC-uri emise de mai multe banci din strainatate. Dintre acestea, raportat la marimea sumelor depuse, se evidentiaza urmatoarele:Bank Leumi- Iasrael / 1.200.000 dolari depusi in contul TN-75 la 20.01.89; Bank Hapoalim-New York / 1.000.000 dolari depusi in cont A.A. la 30.05.89; Bank Leumi Tel- Aviv / 1.000.000 dolari depusi in cont A.A. la 25.08.89; Bank Hapoalim Israel / 1.000.000 dolari in cont A.A. la 16.11.1989.Suzanne Wolfe, angajata de guvernul roman pentru depistarea conturilor lui Ceausescu, a aflat, in urma unei discutii cu Thomas Lachs (director executiv al Bancii Nationale a Austriei) ca banca „Winter Bank” ar detine conturi ale lui Ceausescu. „Aceasta banca, din Viena, este proprietatea unui evreu ortodox, pe nume Moskovitch, prieten cu rabinul Moses Rosen” (Raport asupra activitatii dnei S.W., avocat din Geneva / 5.06.1990). Moscova – mai importanta decit fondurile deturnate

 

Din discutiile avute de Suzanne Wolfe, in Israel, cu Zvi Barak -directorul general al departamentului financiar al organizatiei „The Jewish Agency for Israel” – si cu prof. Amnon Rubinstein, deputat in parlamentul israelian (CNESET) „a rezultat, in esenta, ca in relatia cu statul Israel s-ar putea „dezlega enigma”, cel putin in parte, insa dialogul va trebui sa fie purtat intr-o „discretie absoluta”, eventual printr-un mandatat special (de ex. prin dna S.Wolfe). S-a afirmat ca, pentru succesul dialogului, daca Romania ar accepta sa transporte evrei sovietici in Israel, ar putea primi in schimb informatii cu efect revelator, inclusiv despre unele legaturi dintre fostul dictator si Arafat sau Khadafi” (Raport asupra activitatii lui Suzanne Wolfe/5.06.1990).Problema acestui schimb de informatii a fost adusa la cunostinta lui Petre Roman, primul-ministru roman de atunci. Astfel, printr-o adresa semnata de Ion M. Anghel, primul presedinte al Comisiei Guvernamentale, Roman era rugat sa aprobe, printre altele, urmatoarele: „Initierea unor contacte cu reprezentantii Ministerului de Interne israelian in legatura cu propunerea acestora de a analiza conditiile unui schimb de informatii referitoare la deturnarea unor sume in valuta de catre dictator si acolitii acestuia. Aceste convorbiri, propuse de dl. Pesach Teitelman – om de afaceri israelian, ar urma sa aiba loc la Tel-Aviv, in prima parte a lunii noiembrie 1990, la o data care va fi comunicata de catre dl. Teitelman la revenirea acestuia in Romania. Propunem ca la aceasta actiune sa participe trei membri ai comisiei, scop in care este necesara aprobarea sumelor de 30 000 lei si 3 000 sekeli”. (Adresa nr.C.G./1001 din 12 oct.1990)

 

va urma

Dan Badea,

material apărut în Evenimentul zilei din 28 mai 1998

 

 

 

 

 

Procesul lui Dan Voiculescu este la final. Verdictul va fi cel mai important act de justiţie înfăptuit în România post-decembristă. Va fi începutul sfârşitului unei epoci pline de corupţie, în care oamenii serviciilor au manipulat şi controlat mediul de afaceri şi politicul pentru beneficiul şi bunăstarea imperiilor proprii clădite peste noapte.

 

Mogulul Dan Voiculescu, intangibil până acum în faţa Justiţiei, este în corzi. Implicat în mai multe afaceri cercetate de procurorii anticorupţie şi condamnat în prima instanţă în Dosarul ICA, Voiculescu încearcă pe ultima sută de metri să amâne deznodământul unui verdict final. Faptul că este acuzat de şantaj într-un nou dosar deschis de procurorii DNA îi pune beţe în roate, mai ales că a primit interdicţia de a părăsi ţara.

 

Dan Voiculescu contestă măsura controlului judiciar. Explicaţia o oferă Dan Tapălagă pe o reţea de socialiazare: „Bine că l-au pus sub control judiciar. Din câte aud, se pregătea să plece din ţară joi seară cu fete cu tot, mă rog, avea el pregătită o schemă mai complicată. Dacă i-ar fi ieşit, era dificil de adus înapoi. I-a cam dispărut aroganţa la ieşirea din sediul DNA, afişa o figură căzută rău. Şi la Antena 3 se vedeau nişte rânjete cu dinţii sparţi, râdeau ei dar nu prea era râsul lor”.

 

Dan Voiculescu a fost legat încă de la începutul anilor 90 de banii lui „Ceauşescu” de la Crescent.

 

Imediat după Revoluţie, statul român a angajat două firme de experţi canadieni pentru a da de urma fabuloasei averi a familiei Ceauşescu – unul din capetele de acuzare de la simulacrul de proces care i-a condamnat la moarte. În 1991, Washington Post consemna declaraţiile unora dintre aceşti experţi, angajaţi pentru a descoperi conturile secrete: „Este periculos să ştii prea multe. Răspunsul la întrebarea „unde sunt banii?” poate fi fatal!”. Deşi avansaseră cercetările şi întocmiseră chiar un raport în care se regăsea şi o recomandare legată de Dan Voiculescu – PEAT MARWICK THORNE: „PROIECT 13 CRESCENT” -, experţii străini au fost trimişi acasă, fără a-şi încheia misiunea, de Guvernul condus de Petre Roman.

 

În aceeaşi perioadă, jurnalistul Linden Mc Intyre, aflat la Bucureşti, realiza documentarul „Evil’s Fortune / Contractul Sub-Rosa/Secret româno-canadian”. Filmul a fost difuzat de CBS în 1991, cu toate că acelaşi Guvern Petre Roman încercase prin instanţă să obţină interzicerea difuzării.

 

„De la bun început era clar că investigaţia care avea drept scop găsirea banilor dosiţi de Ceauşescu nu avea să fie uşoară. Dictatorul şi sfătuitorii lui au instalat un mecanism complex care manevra banii visteriei româneşti în propriile lor mîini. Cât au luat? Estimarea generală este între 400 de milioane şi 5 miliarde de dolari. Cum să găseşti aceşti bani? O sarcina grea! Deci, o delegaţie românească a venit aici. La Toronto. Pe strada Bay. Şi s-a consultat cu doi dintre cei mai buni detectivi de finanţe din întreaga lume: Robert Linquist, un contabil de investigaţie şi Rod Stamber, specialist în crime bancare şi fost comisar asistent la Poliţia canadiană (RCMP)”, spunea Linden Mc Intyre, realizatorul documentarului.

 

În România documentarul „Averea Diavolului” nu a fost difuzat niciodată. Iată transcrierea unui fragment.

 

Jorg Kistler, avocat elveţian: „Noi am găsit documente referitoare la nişte conturi în Basel, urmând ca ei să ceară oficial o anchetă, dar niciodată nu au iniţiat o astfel de cerere”.

 

Linden Mc Intyre: „Au prezentat măcar vreun motiv, o scuză oficială?”

 

Jorg Kistler: „Nimic, pur şi simplu nu au trimis informaţia necesară iniţierei anchetei.”

 

Linden Mc Intyre: „Iniţial, guvernul (n.red. Petre Roman) a creat un comitet birocratic şi l-a investit cu toate puterile extraordinare executive pentru a descoperi banii lui Ceauşescu. Apoi, au transformat comitetul respectiv într-o comisie guvernamentală oficială, cu birouri într-o vilă ce aparţinea armatei. În mod curios, zelul de a găsi banii Ceauşeştilor s-a veştejit, investigatorii iniţiali abordând alte aspecte, iar cei care i-au angajat cu atâta entuziasm sfiindu-se să mai abordeze subiectul.”

 

Unul dintre protagoniştii documentarului realizat de Linden Mc Intyre a fost şi Dan Voiculescu, datorită legăturilor lui cu Crescent.

 

  DETURNAREA “AVERII DIAVOLULUI”.

 

CRESCENT era o firma “off-shore”, infiintata pentru a fi scutita de taxe si impozite inRomania, conform legilor internationale in materie, tocmai pentru ca banii castigati de ea sa nu ajunga la buget, ci in conturile controlate de Dan Voiculescu.

 

 

 

Profilat in special pe afaceri cu ciment si alumina, Dan Voiculescu-CRESCENT a scos din Romania cantitati gigantice din aceste materii prime, obtinand profituri calculate la cel putin 1,5 miliarde de dolari, intr-o perioada in care toata Securitatea Statului era transformata intr-un urias mecanism de producere de bani, prin orice mijloace, cu scopul achitarii integrale a datoriei externe a RSR, de 21 miliarde de dolari.

 

 

 

Foarte multi specialisti au ajuns dupa ’89 la o opinie comuna: Dan Voiculescu era una dintre persoanele de incredere care alimentau conturile lui Ceausescu din bancile Elvetiei si ale altor banci ale lumii. S-a estimat ca averea lui Ceasescu, ascunsa in aceste conturi ultra-secrete, s-ar ridica la peste 400 de milioane de dolari.

 

 

 

Cifra de 400 milioane de dolari a fost pronuntata public prima data de procurorul militar Dan Voinea, care a facut parte din completul Tribunalului Militar Exceptional care, in 25 decembrie 1989, la Targoviste, a decis impuscarea sotilor Ceausescu:

 

Procuror: Pe numele cui sunt cele 400 de milioane de dolari din Elvetia

 

Elena Ceausescu: Ce bani?

 

Procuror: 400 de milioane au fost depozitate in Elvetia!

 

Elena Ceausescu: Dovada, dovada!

 

 

 

Si tot conform acestor opinii, s-a tras concluzia ca Dan Voiculescu a mostenit, dupa impuscarea sotilor Ceausescu, “averea diavolului”. Asa se poate explica si nemaipomenita prosperitate a afacerilor lui Dan Voiculescu, imediat dupa decembrie 1989.

 

 

 

In 1990, zeci de ofiteri de securitate cu misiuni de aport valutar (AVS) s-au imbogatit, devenind proprietarii sumelor valutare pe care le-au depus in anii comunismului, in conturi secrete de la BRCE, deschise de Securitate pe numele lor. Pentru ca nimeni nu a mai revendicat sumele din conturile acestor lucratori AVS, care in fapt alimentau conturile lui Ceausescu, a facut posibil ca fostii securisti sa devina azi cei mai mari oameni de afaceri.Acesti bani nu au mai iesit niciodata la iveala, toate incercarile de recuperare a lor fiind blocate din ordin politic in 1990, atunci cand o echipa de experti canadieni de la KPMG PeatMarwick Thorne – Toronto, angajata de Guvernul Romaniei, a ajuns la firma CRESCENT.

 

 

 

Tot mai multe voci spun azi ca Dan Voiculescu a fost una dintre persoanele care a mostenit conturile lui Ceausescu sau o parte din ele, la fel cum multi ofiteri de Securitate au avut norocul sa ramana cu importante sume valutare in conturile personale, dupa caderea regimului comunist. Nu mai este azi un secret ca ofiterii Securitatii, precum si numerosi functionari de vaza din structurile puterii de atunci, aveau fiecare misiunea sa aduca dolari, prin orice mijloace, pentru vistieria tarii, pentru Ceausescu. Cu totii erau inregistrati in Serviciul de Aport Valutar pentru Stat (AVS) si aveau fiecare conturi deschise la BRCE (viitoarea BANCOREX). Acesti lucratori de Aport Valutar aveau norma sa stranga bani, sub sanctiunea retrogradarii. Asa s-au strans la buget sute de milioane de dolari numai din rascumpararea a mii de evrei si etnici germani, care au dorit sa emigreze din Romania. De aceea ne si miram continuu de gestul lui Emil Hurezeanu, desi, financiar, ne convine.

 

BRCE a fost in fapt banca in care toti cotizantii AVS au avut conturi personale. Dupa 1990, functionarii BRCE – BANCOREX au sters urmele acestor conturi, distrugand intreaga arhiva. Securistii care aveau aceste conturi pe numele lor s-au lansat masiv in afaceri, tocmai pentru ca banii din aceste conturi le-au revenit. Aceasta este si una dintre explicatiile de ce un procent atat de mare de securisti au devenit marii oameni de afaceri post-decembristi.

 

 

 

Filiera : Cifra de afaceri anuala a CRESCENT, declarata de ea insasi se ridica la 200 de milioane dolari. Surse care au incercat sa investigheze in 1990 firma CRESCENT au lansat insa informatia ca in realitate cifra anuala de afaceri ar fi fost de 500 milioane dolari.

 

 

CRESCENT-ul avea ramificatii in Atena si Viena, unde avea reprezentante oficiale. Cea mai puternica reprezentanta era insa cea de la Bucuresti, condusa de Voiculescu, in calitate de director general. In anii ’84 – ’89, surse avizate arata ca cel care dirija la varf afacerile CRESCENT era un anume John Edgington, care isi facea veacul la Viena.

 

 

 

Tot la Viena se afla si fratele lui Nicolae Ceausescu, Marin, seful Reprezentantei Economice a Romaniei in Austria (prin care se derulau afaceri uriase), care a fost gasit spanzurat, in 28 decembrie 1989, la trei zile dupa impuscarea dictatorilor, in pivnita casei.Versiunea oficiala, in lipsa de alte probe, a fost sinuciderea, insa nimeni nu a acceptat aceasta versiune. Cei care l-au cunoscut pe Marin Ceausescu spun ca acesta l-a cautat cu disperare, in ultimele momente ale vietii sale, pe John Edgington, dar nu a reusit sa-l gaseasca, pentru ca acesta se daduse la fund, afland ce se intampla in Romania. O stire a agentiei austriece APA, preluata de Rompres la 6 ianuarie 1990, anunta: “Marin Ceausescu, fostul sef al Reprezentantei Comerciale a Romaniei in Austria, fratele ex-dictatorului, a fost vazut, cateva ore inainte de a se sinucide, in localitatea Eisenstadt, din Burgenland, unde se gaseste sediul firmei CRESCENT COMMERCIAL MARITIME Ges Mbm, al carei sediu se afla la Nicosia. Locuitorii afirma ca de fapt aceasta firma apartinea Romaniei. Firma care platea imediat pentru produse se ocupa de importurile unor marfuri de lux occidentale, care erau trimise cu camioane particulare spre Romania, a relevat un om de afaceri din Eisenstadt“.

 

 

 

Conturile lui Ceausescu : Dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, Puterea aleasa in mai 1990 a initat o palida tentativa de cautare a conturilor secrete ale Securitatii lui Nicolae Ceausescu. Pentru aceasta, la 14 august 1990, s-a luat Hotararea de Guvern nr. 951 (publicata in M.O. nr 104 din 13.09.1990), act care prin care s-a decis infiintarea unei Comisii Guvernamentale care sa caute si sa recupereze conturile secrete ale Securitatii si familiei Ceausescu. Guvernul Romaniei a considerat ca “Averea Diavolului” poate fi gasita, crezand probabil, la acea data, ca ea se afla in niste conturi secrete, prin banci din Elvetia, SUA sau alte state, pe numele fostilor dictatori. S-a constituit si o Comisie Guvernamentala cu misiunea declarata: descoperirea “Averii Diavolului”. Dintre insarcinarile acestei comisii, mentionam: – identificarea si localizarea fondurilor; – initierea procedurilor judiciare pentru recuperarea fondurilor; – investigarea, in limitele legii, a cazurilor de coruptie, abuz si frauda, care au facut posibila deturnarea fondurilor de catre sau in favoarea debitorilor. Primul presedinte al comisiei a fost Ion M. Anghel, trimis la nici doua luni dupa numire, ca ambasador in Olanda. Locul sau a fost preluat de actualul premier Mugur Isarescu, care nu se stie cand a renuntat la aceasta calitate, pentru ca din 1992 nu s-a mai auzit nimic despre activitatea acestei Comisii.

 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Guvernul a angajat o firma de experti canadieni, PEAT MARWICH THORNE, din Toronto, careia i s-a platit pentru investigatiile efectuate un onorariu de peste 250.000 de dolari. Expertii canadieni s-au pus pe treaba si in cateva luni au ajuns cu cercetarile in jurul societatii cipriote CRESCENT COMERCIAL MARITIME, a carei director general al reprezentantei de la Bucuresti era Dan Voiculescu, actualul magnat al imperiului GRIVCO.

 

 

 

In imperiul GRIVCO, abia nascut in acel an, trecusera cu arme si bagaje, in calitate de actionari sau directorasi pe la diverse firme, o serie de fosti ofiteri ai DIE, care pana in decembrie 1989 lucrasera la intreprinderile de comert exterior ale Securitatii: ICE Dunarea, ICE Metalimportexport si altele. Unii dintre ei mai erau inca activi. In momentul in care cercetarile canadienilor au ajuns la cuibul lui Voiculescu, investigatiile au fost fatis obstructionate. Canadienii au fost intoxicati cu fel de fel de fel de adrese, provenite de la institutiile statului, astfel incat Rod Stambler, reprezentantul PEAT MARWICH THORNE a declarat presei canadiene, care a realizat un film documentar intitulat “Averea Dracului”: “La un moment dat, un moment cheie, am constatat ca a aparut un sistem care a crescut, s-a dezvoltat si functiona intr-un asemenea mod, incat sa nu poata fi identificat ca beneficiar al profiturilor. Fara indoiala ca era de la cel mai inalt nivel din interiorul Romaniei…“

 

 

 

Canadienii au trimis si un raport Ministerului Justitiei, cu rezultatul cercetarilor lor, la data de 29.06.1990, semnat de Robert Lindquist si Edward Belobaba, in care au subliniat piedicile care li se pun la tot pasul. Comisia Guvernamentala a comunicat imediat firmei PEAT MARWICH THORNE: “Dezvaluirea continutului raportului pe care l-ati trimis ministrului Justitiei sau alte informatii legate de acesta ar putea prejudicia ancheta desfasurata de Comisia Guvernamentala si ar putea antrena responsabilitatea ruperii acestui contract”

 

 

 

Postul national canadian CBC a anuntat in 6 octombrie 1991 ca va difuza peste doua zile documentarul “Averea Dracului”. Surpriza: Guvernul Roman a actionat imediat in judecata postul CBC, pentru a interzice difuzarea documentarului. Procesul s-a judecatla 30 octombrie 1991, iar verdictul a fost firesc: interdictia de difuzare ceruta de Guvernul Romaniei a fost ridicata, astfel ca pe 5 octombrie filmul a fost vizionat de telespectatorii canadieni. In mod las, Guvernul Romaniei a negat ulterior ca ar fi fost initiatorul procesului.

 

 

 

PEAT MARWICH THORNE a fost impiedicata sa aiba acces la documentele din BRCE, de la SRI sau diverse ministere, invocandu-se secretul bancar si cel de stat. Prin astfel de metode, Guvernul Roman si Comisia lui Isarescu i-au trimis la plimbare pe canadieni, fara sa se fi recuperat un singur dolar din averea “mult cautata”. In realitate, gestul politic de inmormantare a afacerii a avut la baza descoperirea unui adevar: banii cautati se aflau sub controlul unor fosti ofiteri de Securitate sau din DIE, iar deconspirarea acestora ar fi bulversat structurile serviciilor interne de informatii. Aceste fonduri, provenite in majoritate din depozitele constituite la BRCE in anii comunismului, de cei din DSS si DIE, se regasesc azi in firmele private ale securistilor care “au reusit in afaceri” dupa 1989.

 

 

 

Din februarie 1992 s-a constituit si o comisie senatoriala pentru gasirea “Averii diavolului”, condusa de senatorul PDSR Dragos Luchian. Reluata din punctul unde a fost abandonata de Comisia Guvernamentala, investigatia noii comisii a vizat verificarea conturilor din BRCE, scop pentru care s-a desemnat o echipa de sapte experti din Ministerul Finantelor, care insa s-au apucat de treaba si nu au mai terminat-o niciodata.

 

 

 

Arhiva BRCE a fost distrusa intre timp si peste 2 miliarde de dolari, cat se aflau in visteria BRCE, au disparut in mod misterios. Un control al Curtii de Conturi a Romaniei, efectuat la BRCE in 1996 (primul de acest gen din 1996), concluziona:

 

– nu s-a putut stabili pe baza de documente modul de gestionare a Fondului valutar centralizat al statului, deoarece fondul a fost desfiintat nelegal si nejustificat de catre BRCE in ianuarie 1990. La data desfiintarii, fondul insuma 1,106 miliarde de dolari;

 

– in 1991, BRCE a deschis pe numele BNR un cont numit “BNR – Fond de stat valutar”, in care, prin patru operatiuni, a inregistrat plati fara documente justificative de 906 milioane de dolari, facand datoare in acest fel BNR, in numele statului, cu suma mentionata, pe motiv ca ar fi achitat la extern datorii ale statului;

 

 

 

Expertii canadieni au stabilit, in momentul cand au batut la poarta CRESCENT a lui Dan Voiculescu, ca aceasta companie a avut la BRCE un cont necomercial, nr 47.11.285.350-2, si un altul la sucursala din Bucuresti a SOCIETE GENERALE, nr. 020221. Contul de la BRCE al CRESCENT era manevrat de Rodica Vlaicu, de la Departamentul Economic.

 

 

 

Depistarea averilor acumulate de firma CRESCENT, din afacerile purtate cu firmele Securitatii (ICE Dunarea, ICE Metalimportexport, ICE Vitrocim, Danubiana etc), estimate neoficial la circa 1,5 miliarde de dolari, se pot afla foarte lesne, daca institutiile abilitate i-ar lua la intrebari pe martorii afacerilor lui Dan Voiculescu, in majoritate ofiteri DIE sau de Securitate, ori colaboratori ai acestor institutii nu demult apuse.

 

 

 

Printre acestia:

 

– Vasile Voloseniuc, fost presedinte BRCE

 

– Gheorghe Crainicean, fost vicepresedinte BRCE, azi actionar si administrator la firmele lui Dan Voiculescu;

 

– Mihai Lazar, fost functionar la ICE Dunarea, azi actionar si administrator al firmelor lui Voiculescu;

 

– Rodica Vlaicu, fosta functionara la BRCE, care administra direct contul CRESCENT;

 

– Nas Leon, fostul sef al Gospodariei CC al PCR, cel care inventaria fondurile secrete ale Securitatii si ii raporta regulat lui Ceausescu cuantumul sumelor;

 

– Dan Pascariu, fost vicepresedinte pentru operatiuni internationale la BRCE;

 

– col Gheorghe Badita, fost sef la ICE Dunarea;

 

– col Constantin Gavril, fost sef la ICE Dunarea;

 

– gen Aristotel Stamatoiu, fost sef la ICE Dunarea;

 

– Ion Presura, fost director adjunct la ICE Dunarea;

 

– Nicolae Patrubani, fost contabil sef la ICE Dunarea.

 

 

 

Unul dintre cei mai avizati martori ai averilor facute cot la cot cu Securitatea de catre Dan Voiculescu – CRESCENT este lt. col. Anghelache Constantin (fost sef la Clubul Rapid). In 23 decembrie 1989, postul de radio “Europa Libera” a dat publicitatii un numar de cont, divulgat de ofiterul Liviu Turcu, refugiat in SUA, cont folosit de familia Ceausescu pentru operatiunile valutare facute in anii comunismului. “Contul, deschis la BRCE, a avut nr. 4721.427.300.2”, a continuat mesajul Europei Libere, “este un cont folosit de familia Ceausescu, pentru operatiunile valutare. Numele responsabilului cu actiuni valutare este lt. col. Anghelache Constantin, cu atributii importante in Ministerul Comertului Exterior, in Ministerul de Externe si BRCE. Acest lt.col. Anghelache Constantin este un martor important si trebuie facut totul sa fie pastrat pentru a sti ce stie“.

 

 

 

“Retineti-l pe Dan Voiculescu!” Firma de contabilitate juridica PEAT MARWICK THORNE din Toronto si firma de avocatura GOWLING, STRATHY & HENDERSON au fost angajate, la data de 12 martie 1990, de catre Ministerul Justitiei, in numele Guvernului Romaniei, sa depisteze conturile secrete ale Securitatii si ale familiei Ceausescu, in care se banuia ca se afla peste 400 milioane de dolari.

 

 

 

Cercetarile detectivilor canadieni s-au blocat, asa cum am mai spus, la firma CRESCENT si la personajul ei cheie, Dan Voiculescu. In data de 8 mai 1990, canadienii au efectuat un raport, in care au subliniat ca au documente care atesta ca firma CRESCENT a fost a lui Nicolae Ceausescu si au propus o serie de masuri juridice, menite sa depisteze toate conturile manuite de Dan Voiculescu, de la bancile din strainatate si din tara.

 

 

 

Cand ancheta PMT a ajuns la acest punct, Guvernul lui Iliescu nu a mai platit nici un dolar, blocand investigatiile la toate nivelele. Nimeni nu a avut acces la documentele oficiale ale serviciilor secrete romanesti sau la BRCE. Justitia lui Iliescu nu a miscat nici un deget pentru a soma, printr-o hotarare judecatoreasca, bancile straine unde CRESCENT avea o sumedenie de conturi valutare, cu toate ca unele banci din Elvetia au confirmat oficial existenta unor conturi ale lui Ceausescu. Dan Voiculescu a devenit intangibil si nimeni nu l-a mai deranjat cu asemenea probleme pana in ziua de azi, cand stapaneste o incredibila avere.

 

 

 

Prezentam in continuare masurile de recuperare a banilor CRESCENT, propuse de PMT prin “PROIECT 13 CRESCENT”, care au culminat cu dispozitia: “RETINETI-L PE DAN VOICULESCU!”. Insa nimeni nu l-a retinut sau arestat.

 

 

 

Autorii loviturii de stat, cei care l-au asasinat practic pe Ceausescu, au musamalizat toate cercetarile canadienilor, iar banii furati poporului roman au fost deturnati in stil mafiot, ajungand in conturile unor personaje de prim rang ale regimului Iliescu-Nastase.

Sa nu uitam  …AVEREA Diavolului -sau Dan Voiculescu, Securitatea şi capitalismul roşu. „Înainte de 1989, aveam un SALARIU FABULOS”

 

 

 

Omul de afaceri Dan Voiculescu, fondator al Partidului Conservator şi fost senator de Bucureşti până în 2013, se prezintă presei, de câte ori are ocazia, ca un simplu pensionar care nu mai este implicat activ în nicio afacere, imperiul său de firme fiind predat cu acte în regulă celor două fiice ale sale, Camelia şi Corina. Cu toate aceste, el singur a recunoscut că toate deciziile de afaceri ale acestor firme nu sunt luate fără acordul şi ştiinţa sa. Fost colaborator al Securităţii, cu mai multe nume de cod, dintre care „Felix” i-a devenit porecla folosită de adversari, Voiculescu şi-a început afacerile folosindu-se de reţeaua de relaţii şi de banii firmei Securităţii, Crescent, pe care a condus-o înainte de 1989. Astăzi, averea sa este estimată la aproximativ 350 milioane de euro.

 

Cu o pensie de aproape 2.700 de lei pe lună, conform declaraţiei sale de avere, omul de afaceri Dan Voiculescu, 67 de ani, se declară un simplu pensionar, refuzând eticheta de oligarh (afacerist care domină atât financiar, cât şi politic, funcţionarea unui stat), pusă de diplomaţii SUA de la Bucureşti, într-o telegramă Wikileaks. Într-adevăr, cea mai mare parte a averii lui Dan Voiculescu, estimată în 2012 la 340-360 de milioane de euro, de Top Capital, nu mai este pe numele său. Voiculescu le-a donat-o fiicelor sale, Camelia şi Corina Voiculescu.

 

Advertisment

 

Pe numele său, Dan Voiculescu mai declara, în 2013, doar un apartament de 224 metri pătraţi în Bucureşti, acţiuni pe Bursa de Valori Bucureşti şi la Turbomecanica, precum şi aproximativ 1,53 milioane de euro în conturile personale. Împrumuturile acordate în nume personal însumau însă o avere separată, de proporţii considerabile: 2,7 milioane euro către fiica sa Camelia Voiculescu, 2,7 milioane dolari şi 48.000 lei către soţia sa Elena Voiculescu, 295.000 de euro către preşedintele PC, vicepremierul Daniel Constantin, 695.000 de lei către directorul Antena 3, Mihai Gâdea, şi soţia acestuia, precum şi 42.000 de lei către doctoriţa Luiza Spiru, şefa Fundaţiei Ana Aslan, şi 44.470 de euro către Daniel Breahnea.

 

 

 

Deşi nu apare în declaraţia de avere, domeniul imens în care locuieşte Dan Voiculescu se află la Corbeanca, pe malul lacului, pe internet circulând imagini filmate din elicopter cu acest imobil. De altfel, Voiculescu şi familia apar în interiorul acestui imobil grandios.

 

Pe numele fiicelor lui Dan Voiculescu se află însă toate firmele sale, cele mai importante fiind Grivco, grupul media Antena şi Antena 3, casa de producţie media Intact Production, Intact Media Group, Grupul Media Camina (care deţine posturile de radio Zu şi Romantic), Convergent Media (care editează Gazeta Sporturilor), Tipografia Intact, Sanagra (firmă cu care face afaceri cu terenuri agricole), Smart Food Solutions (produce pâinea Savoria), Euroexpo Trade Fairs.

 

Citeşte şi Dan Voiculescu ar putea afla AZI dacă merge sau nu la închisoare. Şedinţa de judecată se reia la ora 10

 

Citeşte şi Dan Voiculescu, întrebat de Gândul cum îşi explică faptul că se află în top 5 al oligarhilor din România, întocmit de SUA: “Nu mai sunt oligarh, sunt doar pensionar”

 

Citeşte şi Voiculescu cere revocarea controlului judiciar: “Nu am avere de confiscat. Nu se pune problema”

 

Totuşi, după cum singur a recunoscut în documentarul „Kapitalism. Reţeta noastră secretă”, în 2010, toate deciziile de afaceri ale acestor firme trec prin faţa ochilor săi şi au nevoie de aprobarea sa. „Din 2004, am făcut toate formele de transfer ale proprietăţilor mele către cele două fete şi sunt mulţumit, pentru că de fapt ăsta e rostul părinţilor, să construiască pentru copii”, spune Voiculescu în documentar, deşi nu este clar când a făcut acest transfer, uneori a declarat că în 2001, alteori că în 2006.

 

În documentarul realizat de regizorul Alexandru Solomon, Dan Voiculescu este filmat cum îi explică, în limba engleză, unui subaltern sau partener de afaceri, modul în care fiica sa, Camelia Voiculescu, gestionează afacerile familiei:„Ce e foarte important, prietene, este să fii foarte rezervat: da, dar…, da, dar… Ar fi bine să ai o linie generală. După cum ştii, totul va fi decis de Camelia, iar Camelia va decide doar după o discuţie cu tatăl ei”. Apoi, Dan Voiculescu este filmat cum se uită peste nişte hârtii şi îşi dă ok-ul.

 

Afacerile lui Dan Voiculescu, gestionate acum în acte de fiica sa Camelia Voiculescu, se întind de la mass media până la agricultură, de la comerţ cu energie până la imobiliare. Prin grupul Grivco, holdingul de bază al familiei Voiculescu, sunt controlate aproximativ alte 50 de firme, care deţin printre altele terenuri de 180.000 de metri pătraţi în Bucureşti, Ploieşti, Ilfov, Bacău, Iaşi, Predeal, dar şi clădiri de birouri de 9.000 de metri pătraţi, conform revistei Forbes.

 

Magistraţii au pus sechestru asigurător, în dosarul penal în care Dan Voiculescu este judecat pentru implicarea în fraudarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), pe bunuri în valoare de 60 de milioane de euro, cât este estimat prejudiciul adus statului – pe o suprafaţă de 360.000 de metri pătraţi, de la baza de agrement Băneasa, pe 5.000 de acţiuni la Grivco, pe 9,9 milioane de acţiuni, în valoare de 2 milioane de lei ale Cameliei Voiculescu şi pe alte 5.000 de acţiuni.Valoarea averii lui Voiculescu a scăzut totuşi drastic din 2009, când era estimată la 1,5 miliarde euro, până în 2013, când a fost estimată la 340-360 de milioane de euro, conform Top 300 Capital.

 

 

 

Începuturile: Crescent şi Securitatea

 

 

 

Dan Voiculescu nu a explicat niciodată public despre cum a obţinut banii pentru a-şi demara vertiginos afacerile imediat după Revoluţia din 1989. Colaborator dovedit al Securităţii, în urma verdictului definitiv al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Dan Voiculescu a lucrat pentru poliţia politică a regimului comunist sub numele de cod „Felix” sau „Mircea”. El a condus, înainte de 1989, Crescent din Cipru, una dintre firmele cu care Securitatea făcea comerţ, prin intermediul întreprinderilor de comerţ exterior.

 

În 1990, guvernul României a angajat experţi canadieni pentru a găsi banii din firmele Securităţii, estimaţi la 2 miliarde de dolari, însă aceştia nu au fost recuperaţi niciodată. Într-un interviu acordat pentru un documentar realizat de canadieni în 1991, intitulat „Averea Diavolului”, Dan Voiculescu refuză să spună cât valora compania Crescent la căderea regimului Ceauşescu, însă este ferm: „Niciun leu nu s-a scurs în conturile speciale ale regimului Ceauşescu”.

 

„I-am iertat, trebuia să îi dau în judecată şi sigur aş fi câştigat. Ei au făcut o mare greşeală, au făcut o afirmaţie, spuneau ei autorităţilor române arestaţi-l pe Voiculescu dacă vreţi să aflaţi adevărul”, îi declara Dan Voiculescu regizorului Alexandru Solomon, în documentarul său din 2010, „Kapitalism. Reţeta noastră secretă”

 

 

 

În acest documentar, apare unul dintre rarele momente în care Dan Voiculescu vorbeşte despre începuturile sale ca afacerist şi cum a profitat de poziţia de la Crescent: „A existat şi în România o categorie, în care mă număr şi eu, care rămânând în România, au lucrat pentru multinaţionale şi au gustat din acest capitalism, dinainte de a avea capitalism în România. Au învăţat unele lucruri, fără să lucreze afară, dar după principiile celor de afară. Această categorie este principala categorie autentică, reală, de capitalism românesc”.

 

Întrebat cum l-a prins Revoluţia în 1989, Voiculescu îşi aminteşte că avea un salariu de 5.000 de dolari la Crescent, însă neagă că, deşi conducea firma Crescent a Securităţii, era omul Securităţii: „Eram în Bucureşti, lucram ca director general al firmei Crescent, reprezentanţa din Bucureşti, aveam un salariu foarte mare pe vremea aceea, de vreo 5.000 de dolari pe lună, era un salariu fabulos. E adevărat că salariul nu era plătit de stat, de public, era plătit de patronul meu, domnul Fuad Sanbar. Sigur că noi am lucrat foarte mult cu o întreprindere de comerţ exterior, care era legal înfiinţată în România, care şi aia era foarte serioasă. Întâmplător, aia era o unitate a Departamentului Securităţii Statului, dar ea era o ICE ca toate celelalte şi aşa cum am lucrat cu Vitrocim, cu Tehnoforest, cu Tehnoimport, cu toate întreprinderile, lucram şi cu Dunărea. Aici s-a creat confuzia, că dacă ai lucrat cu Dunărea, care era firma Securităţii, şi tu erai al Securităţii”.

 

 

 

Totuşi, la final, Voiculescu se contrazice: „Permisiunea asta de a lucra sau nu la o reprezentanţă de firmă străină, nu o dădea decât Securitatea”.

 

Cum s-a transformat „băiatul sărac, născut la Bariera Vergului”, în „Capitalistul roşu”

 

Tot în 2010, Dan Voiculescu apare cu o altă rară declaraţie de sinceritate, într-un interviu pentru Adevărul. El recunoaşte că regimul comunist i-a asigurat succesul, însă spune că tot „şcoala vieţii” l-a făcut om şi că nu uită originile sale sărace, de la care a plecat pentru a ajunge „capitalistul roşu”.

 

„Pentru mine, am spus că a fost o şansă. Şi recunosc că a fost o şansă să trăiesc într-un sistem socialist, după reguli capitaliste. Fiind ani la rând directorul general al unei companii capitaliste, regulile după care eu trebuia să muncesc erau regulile capitaliste, că nu puteam cu regulile socialiste să dezvolt o entitate capitalistă. Contextul în care trăiam însă era socialist. Deci când spun că am avut şansa mă refer la acea şcoală a vieţii, cum o numim, care mi-a oferit şansa să pot să mă dezvolt după reguli capitaliste într-un stat socialist”, spune Voiculescu.

 

„Eu sunt de stânga şi sunt capitalist. De aceea sunt ‘Capitalistul roşu’”, mai spunea Dan Voiculescu, vorbind despre diferenţele de viziune dintre stânga şi dreapta politică în România.

 

 

 

Întrebat de realizatorii interviului dacă consideră că „a furat startul” în ce priveşte capitalismul, pornind în cursă încă dinainte de 1989, cu firma Securităţii Crescent, Voiculescu consideră că nu a ars etape în viaţă, pentru a-şi clădi averea:

 

„Cu 10 ani mai înainte, cu 12 ani mai înainte. Ăsta e adevărul. Şi sigur că acest lucru a pus amprenta pe felul de a gândi, pe felul de a fi, pe felul de a mă comporta. Adică eu am rămas băiatul ăla sărac, născut la Bariera Vergului, unde stăteam într-o cămăruţă cu mama, cu tata şi cu o bucătărioară şi cu WC în curte. Eu n-am uitat asta. Nu am ars etape. Adică nu s-a întâmplat ceva în viaţa mea care într-o lună sau trei să mă facă din pisică, leu. Şi atunci am mers pe etape, încet, încet, fără să uit de unde am plecat”.

 

În prezent, Dan Voiculescu se află în faţa unui verdict definitiv în dosarul privatizării ICA, în urma căruia ar putea să intre la închisoare pentru modul în care a realizat această afacere cu statul. Dan Voiculescu a fost deja condamnat la 5 ani de închisoare cu executare de instanţa de fond, el contestând decizia la Curtea de Apel Bucureşti, care dă o sentinţă definitivă. Dan Voiculescu a demisionat de două ori din Parlamentul României, obţinând astfel mutarea procesului său la o instanţă inferioară şi câştigând astfel timp până la un verdict definitiv.

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*