Omul nu are nimic de pierdut, dacă se încrede în Dumnezeu, dar pierde totul, dacă nu crede, adică, dacă nu se umple cu Plinătatea Învăţăturilor Duhovniceşti, neomeneşti… Orice om bun, măreţ, iubăreţ, simpatic, apreciat, darnic… este întrupat în păcat (Ps.51) şi zămislit din răutate, ură, ceartă, zgârcenie, invidie, viclenie, preacurvie, cârtire, beţie şi… le fardează, fără să ştie că îl trădează cu fiecare gest, gând, vorbă, faptă, în funcţie de degenerarea propriului concept despre Divinitate; Cine nu lasă, prin naşterea din nou –să se întrupeze în sine Sămânţa Adevărului, Dreptăţii, Bunătăţii, Iertării, Iubirii, Credinţei şi… Pocăinţei Cristice, rămâne un fals inbuibat cu roadele satanei din Romani, cap.1/28-32… „Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” Cine crede că Dumnezeu este doar un zeu, rămâne umplut cu micimile unui zeu; Cine-l limitează pe Făcător într-o foto/pictură iconată, aurită, dar mută, oarbă, schiloadă, devine o şi mai mică făcătură; Cine…

fePSD ne lasa fara paduri… Cum a acaparat PSD = ciuma roşie presa din România… Adrian Năstase a preluat, personal, controlul jafului forestier… Cum a distrus corupţia – promovată de ciuma roşie = PSD – industria românească…Raluca Turcan spune lucrurilor pe nume: ”Cele mai mari pensii speciale sunt în magistratură”… Un bugetar in Romania castiga mai mult decat premierul Frantei!
 Împăcarea omului cu Dumnezeu – Studiul XII
Obiectul Împăcării — Omul… „Credincios pînă la moarte”… „Vine dimineaţa dar şi noaptea” – VDM 1.1…  „Ceasul Încercării” – VDM 1.2… Activitatea Pastorală Mondială – VDM 1.2…  Epistola către Romani / Capitolul 1- si Capitolul 5,de J. N. Darby
Ce spun Scripturile despre Spiritism? Cuprins [hide]
citeste mai multe »

Dumnezeu a „îngăduit komuniştilor” din vechime să nu-l bage în seamă pe Salvator (Îs.53/3) şi lui David să păcătuiască, ca să ne fie învăţătură de minte, dacă mâncăm pe pâine şi pocăinţa din Psalmul 51! Din păcate, noi nu îl primim nici în ieslea boilor, ci îl ţinem la uşa bisericii, (în vânt şi în ger) să se roage de noi (Ap.3/20) şi continuăm să –l pironim cu fiecare păcat! Cât se mai poate, măcar pe Duhul Sfânt nu-l mai intristaţi (Ef.4/30) şi primiţi-l cu toate bunătăţile Evanghelice în ieslea inimilor circumcise, născute din nou (Ioan, cap.3), fiindcă El ne-a împrumutat trupurile cu toate Darurile, nu pentru plăcerile de o clipă ale senzualitatii, ci pentru a fi temple ale Duhului Sfânt (1Cor.6/19 şi Ef.5/32 etc); Să-l primim, să-l păstrăm-Cap, nu coada, pentru ca El să gândească, să făptuiască, să vorbească prin noi, fiindcă este Viu şi este mai mare, mai tare, mai Sfânt decât toţi la un loc (Gal.2/20) şi numai El face totul pentru vesnicie şi fără urmă de păcat! Dacă David s-a trudit să-i facă Domnului un „lăcaş sfânt” –Ps.132(deşi El nu locuieşte în biserici sau catedrale zidite din pietre seci şi fiare, cum aflăm din F.Ap. 17/14), noi de ce nu-l găzduim cu toate invăţăturile Lui ? Până când îl tot prigonim şi-l (re) răstignim,căci…? “Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” Ps.132/ 3-5

PREGĂTIŢI-VĂ – TOŢI CEI PESTE 7 MILIARDE DE OAMENI-căci satan a cerut să cearnă lumea ca pe grâu, pentru că Turnul păcătuirilor dă să străpungă Cerul! Gunoierul viclean nu ştie că la Golgota, Prietenul TUTURORA a absorbit toată omenirea în Sine, a murit şi a înviat, s-a făcut Una cu toţi, şi viaţa noastră este protejată, ascunsă cu Isuss în Dumnezeu… Noi doar, prin credinţa care duce la Credinţă, trebuie să ne umplem cu Plinătatea Lui, prin naşterea din nou, şi să intrăm, nu doar în Arca lui Noe, sau, în Canan ci, prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6), să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan, cap.3), adică în Hristos, dacă El Domneşte în noi-nădejdea Slavei… OAMENI DE PRETUTINDENI, credeţi că Dumnezeu ne-a creat ca să fim triumfători, nu biruiţi de satan, căci gheena a fost creată pentru satan şi îngerii săi, NU PENTRU NOI; Să nădăjduim că în tot universul Îndumnezeit, nu se va mai face nici un rău, cum a prorocit Isaia! Străduiţi-vă să intraţi în Templul bunătăţii Lui- blândeţii, armoniei, dragostei, evlaviei, sfinţeniei, iertării- pentru că „” ŞEFUL” acestei lumi urmează să intre în „şomajul” veşnic… Ieşiţi din voi, din casa/religia, din credinţa şi din ştiinţa voastră şi intraţi în Împărăţia Cerurilor, căci NUMAI în El găsiţi Mântuirea (F.A. 4/12), Răscumpărarea, Moştenirea, Înfierea, Circumcizia inimii, Binecuvântarea cu tot felul de binecuvântări Duhovniceşti, dimpreună cu alte Daruri şi Roade Duhovniceşti, descrise în Efeseni şi Coloseni Setea de Dumnezeu există în fiecare dintre noi, (dar este…) Iosif Ţon :Adevărata credinţă creştină…IMPARATIA LUI DUMNEZEU, ISRAEL SI BISERICA (3)…ISUS, IMPARATIA CERURILOR SI NOI, OAMENII – PARTEA 1…A DOUA DEFINITIE A IMPARATIEI…Despre un mafiot al regimului KGB-PSD, Iliescu-Năstase, Ovidiu Muşetescu pe numele său… “”Mafia artistica “” se roaga de mafiotenia Pesedizda sa fie scolita…Mafia în zece filme de referinţă
doo
 
Privati-hotia din România capitalismului de cumetrie: patru milionari din cinci au supt de la stat    …Intentionat au devastat tara,ca sa poata fura …Capitalismul de cumetrie, democratia originala si retrocedarea pe puncte… Ce a înţeles PSD = ciuma roşie prin privatizare? Mafioţii din PSD au folosit privatizarea ca un pretext pentru a jefui România şi a-şi însuşi avuţia naţională!  Raportul Armaghedon: jaful PeSeDist…De ce-l considera Ceauşescu trădător pe generalul Stănculescu? Partea a II-a…Dumnezeu este cel mai mare medic…Cuvântul Lui alungă boala”…Nu întristați pe Duhul Sfânt a Lui Dumnezeu…Credinta care duce la credinta. Firele harului tesute de Dumnezeu in broderia vietii…Luca 22;31. Domnul a zis: „Simone, Simone…..
fwINCERCAREA DE REINVIERE A COMUNISMULUI…ALEGETI-intre Satanistul KARL MARX SAU ISUS CRISTOS? ATENTIE LA PAPA FRANCISC…  De ce a făcut Dumnezeu pe diavol? Ce poate sau nu poate face Satan… Reabilitarea lui Petru… Să nu te îndoieşti de dragostea lui Dumnezeu…Susținut de rugăciunea lui Hristos – David Wilkerso;
bis
Gândurile sunt forţe…Un gând bun,Cristic, fortifică, un gând negativ distruge… „Einstellen“... Cauza bolilor- Când nu mai există legătura cu izvorul divin de putere… 2-ISTORIA SECRETĂ A OMENIRII… Dupa ce  lumea a fost ingenuncheata de crizele artificiale,datorate masonilor  care conduc finantele globale,aceasta urmeaza sa fie zdrobita de   o  dictatura   mai feroce…Poziţia corpului şi atitudinea interioară pentru recepţionarea Heilstrom-ului divin… Care este rolul Duhului Sfânt? PACATE IMPOTRIVA DUHULUI SFANT… Duhul ca și chip înălțat al lui Dumnezeu ne confirmă, ne promite și ne dă pacea… Să-L savurăm pe Cristosul atotinclusiv ca har în duhul nostru pentru Trupul lui Cristos…Să-L savurăm pe Cristosul atotinclusiv ca har în duhul nostru pentru Trupul lui Cristos

Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârșită în neputință... 2 Cor. 12:9

citeste mai multe »

Fiindcă zilele şarpelui komunisto- globalist îi sunt numărate, ne muşca prin fel şi fel de gânduri, fapte, pandemii şi crize dar, să credem, că dacă ne uităm la Prietenul păcătoşilor înălţat la Golgota, suntem vindecaţi şi iertaţi, precum trădătorul Petru! El l-a privit direct în ochi, s-a pocăit, a plâns cu amar, a fost născut din nou şi, pe loc, a fost Îndumnezeit… Toţi cei peste 7 miliarde de pacatoşi- să învăţăm de la Poporul Evreu, atât de muşcat în pustie, pentru care s-a rugat Moise şi, privind la şarpele de aramă, înălţat pe o prăjină, a fost vindecat; Să ne întoarcem de pe cărările miilor de şerpării- culte idolatre şi formale, pentru a privi cu atenţie şi la Fântâna Biblică; Să stăruim asupra fiecărui Verset, care este asemenea Rugului nestins… „Moise a zis: “Am să mă întorc să văd ce este aceasta vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.”Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis … (Ex.3/3-5) Să ne aprindem de la Focul Mistuitor şi să-i înflăcărăm pe toţi ca să ardem de Dorul şi de Dragul lui, aşa cum a ars (pentru fiecare dintre noi,când a fost pironit pe lemn) Isuss pe culmile suferinţei de la Golgota, ca să devenim şi noi Una cu El, aşa cum Hristos s-a făcut una cu noi, când ne-a purtat şi protejat în Sine, luptând în locul fiecăruia, până la sânge” Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: “Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului şi…” (Evrei,12/2-7)

65Dacă Iliescu şi rătăcitorii potopitori s-ar fi pocăit pentru uciderea lui Iisus, n-ar fi “răstignit” acest POPOR, n-ar fi furat de la amărăşteni Avuţia Obştească, (prin hotie-privatizare), n-ar fi compromis valorile, n-ar fi prigonit tinerimea, pentru a fura, minţi, manipula şi lupta contra lui Dumnezeu ; Iată câteva variaţiuni pe tema răstignirii, semnate si de preotul timişorean Ionel Popescu,şi de..”Papa”iştii de la Roma sau de… … Aşadar,” Nu-i singur Iuda vinovat” de Costache Ioanid;Domnule Kălau/ torţionar, frate de sânge cu Marx, Satan, Ilyci, nu îţi este greaţă de răutăţile, dejecţiile gunoierului cosmic din inima demonizată? Dar de martirajul Poporului, nu îţi este milă? De otrăvurile cosmice basculate de satan în subconştientul animalic, nu îţi este jenă? De ce nu accepţi spălarea Cristică, GRATUITĂ, prin pocăinţă şi botezul în Moartea lui Iisus,Moarte dăruită gratis, în Romani, cap. 6? De ce ascunzi dejecţiile gunoierului cosmic din vene? Până când laşi nespălate şi arterele ticsite de crime, nedreptăţi, prigoane, hoţii şi alte păcătoşenii!!! Tu ştii că toate acestea pe Dumnezeu îl dor? Aşa merită El răsplătit? De ce nu vrei să-ti ceri iertare,ca sa ridice Dumnezeu blestemul de peste acest POPOR necăjit?!CÂND PETRU S-A LEPĂDAT DE ISUS, de David Wilkerson (1931-2011)
0i
Si Pensionarul de lux,pentru care muncim din greu,Alexandru Vișinescu, l-a executat pe Mareșalul Ion Antonescu… Ii mai pasa cuiva de ,,Golania”: ,,Iliescu nu ceda, muncitorii toţi te vrea”;Ion Ilici Iliescu este un  ,,co-autor” al crimelor regimului comunist, dar  acest calau ramane nemuritor si rece… Executia mareșalului Ion Antonescu a avut loc pe 1 iunie 1946, la ora 18:03, la Jilava…Pacatele noastre sunt spinii ascutiti care se infig in fruntea ranita a Domnului si faradelegile noastre sunt cuiele pe care noi le batem iarasi in ranile Lui …Asa trebuie, oare, sa-I platim Domnului pentru dragostea Lui atat de mare si de jertfelnica?75EXPLICAȚII LA BIBLIE- „CERCETAȚI SCRIPTURILE PENTRU CĂ ELE VORBESC DESPRE MINE“- Daniel BRANZEI ….Moise – bâlbâitul binecuvântat ... .IACOV ; Pildele Domnului Isus … Cele 10 porunci… Exodul … De ce s-a dus Pavel în Arabia și ce a făcut el acolo? Petru şi Iuda: doi oameni în vremuri de criză… Ce este pocăinţa şi de ce este necesară pentru mântuire?63Sarpele de arama si inaltarea Fiului Omului … Lupta impotriva pacatului …Matei… Sângele lui Abel şi sângele lui Isus… DISCIPLINA ADMINISTRATĂ DE DUMNEZEU… Epistola către Evrei capitolul 12, Evrei 12- de Hermanus Cornelis Voorhoeve; „Fratele tău, pentru care a murit Hristos”- Romani 14.15; 1 Corinteni 8.11, de Sydney Long Jacob ; „A venit Învăţătorul şi te cheamă.” MEDITAȚII ȘI CUGETĂRI CREȘTINEIliescu_10Komuniştii (infestaţi de ruşi) au distrus, mai întâi Monarhia, pentru că PeSeDistii să (ex) termine toată România, deja falimentată de fesenişti, după 30 de ani de privati-hotie, preacurvie, minciunie etc- PSD și bătălia pentru falimentarea României. Ilie Șerbănescu: ”Bani pentru mărirea pensiilor nu există”… Iubirile lui Ion Iliescu până în 2004… Ion Iliescu, cel mai mafiot dintre cinstiţi. Sau invers. (II) Adolescentul Ion Iliescu pune umarul la sovietizarea Romaniei… Ion Iliescu a contribuit direct la mecanismul terorii comuniste…Partidul Comunist Roman avea drept obiectiv principal, stabilit de Moscova, dezmembrarea Romaniei

citeste mai multe »

Pui de năpârci (Mat.3/7) feseniste, (comunist de globaliste), de ce nu vă pocăiţi şi vă ascudeţi de mânia viitoare în „cavouri” antinucleare, pentru că nu scăpaţi nici în gaură de şarpe… După cum Petru s-a întâlnit cu privirea celui trădat şi, prin pocăinţă şi credinţă, s-a născut din nou, întâlnirea fiecăruia dintre noi cu Prietenul păcătoşilor ne înnoieşte (Ioan cap.3)! Dacă primim Sămânţa Duhovnicească în „ţarina” inimii despietrite, (nu lângă drumul bătătorit, printre spini, griji, ori în locuri stâncoase, unde satan fură învăţătura Sfântă- Mat. cap.13), El ne dezbracă de zdrenţele cârpite, idolatre, demonice- false învăţături popiste şi ne îmbracă în hainele Dumnezeieşti ale Învăţăturii Biblice şi ne umple cu Plinatatea Lui… Oricine se lasă „fecundat” de Mireasma Evangheliei, devine una cu feciorii, cu fecioarele înţelepte şi cu El, inzidiţi în Trupul Bisericiii Duhovniceşti… Deja „Matricea „ femeii- Hristos, din Geneza, cap. 3, i-a zdrobit capul balaurului la Golgota; A făcut de ruşine în faţa întregului univers pe toţi slujbaşii satanei (Col.2/15) şi, ne-a dat autoritatea Lui, să-i strivim şi coada sub călcâiele noastre (Rom. 16/20); Fiindcă Ea este întrupată din bunătăţi, frumuseţi, sfinţenii şi alte „făinuri” alese, (Gal.5/22-23) plămădite şi pălmuite la Golgota, rumenite în cuptorul încins al suferinţelor, să mâncăm această Pâine şi să bem, gratis, Apa vieţii, pentru ca Samânţa- Cuvantul înrădăcinat în cei înnoiţi să rodească înmiit

Semnalul de alarmă al unui colonel roman: „Mă tem că în curând cine va rosti cuvântul patriot va fi arestat”/România, forţată de FMI să vândă tot/Am fi putut hrăni toată Germania, însă… /Campania de haos global a lui Soros/Discursul celebru al lui Kurt Vonnegut… LEGEA TRANSMISIEI GÂNDULUI/etc SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREAFERICITULUI DANIEL … Ziarul israelian Jerusalem Post a publicat o serie de dezvăluiri despre “Lumea noastră: Dezvăluirile socante ale unui bancher elveţian despre acţiunile criminale realizate de Bilderbergi-PLANGERE PENALĂ… ESENŢA PLANULUI KALERGI… 3 – „Oamenii politici au acţionat ca nişte vandali, distrugând şi jefuind totul”   62Retete si fito-vindecari…Aamarastenii zilieri sunt invinsi de… roboti  - Agricultorii din Romania sunt (ex)terminati si de … Dacă fermieri- sunt cei care, protejaţi de forţe mafiote, au furat ( au “privatizat” avutia TUTURORA, cu semnatura justitiei si politrucilor…) foste Avicole, Aeiuri, Porcării, CAPeuri, IASeuri, Agromecuri, Comcerealuri, Iciluri, Magazine, Staţiuni -etc, cum se numesc cei care pornesc de la şurub?  Agricultura inteligentă/PRINCIPALELE LUCRĂRI AGRICOLE/Câteva criterii aducătoare de profit în alegerea soiurilor şi hibrizilor la prăsitoare/Despre specificul şi diversitatea îngrăşămintelor foliare/Fertilizarea organică/Sfaturi esenţiale pentru cultivarea ecologică a graului/Alte lucrări de căpătâi pentru viţa de vie, zootehnie,Pomicultură, medicină veterinară etc Alimente care imbunatatesc  performanta intelectuala…Piersicile si prunele in lupta cu cancerul …Seminţele de la Pepenele roşu fac  MINUNI
lo
Președintele SUA, Donald Trump și primul-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, sunt principalii lideri occidentali care se opun Rețelei Progresisto-Globaliste…Netanyahu îl atacă pe SOROS și îl acuză că susține Imigrația Ilegală din Israel. Mai mult, Netanyahu îl acuză pe SOROS că finanțează campania ÎMPOTRIVA ISRAELULUI pentru a opri deportarea migranților ilegali ajunși în Israel…Dupa ce ne-a alungat tinerii in lume,pentru că nu sunt bani pentru salarii decente, iată cum își bate joc, din nou, Isărescu de români. În timp ce în toată lumea civilizată dobânzile băncilor centrale sunt între 0% şi 1,5%, ba chiar negative, Isărescu a mărit dobânda BNR de la 1,75 la 2% ca să crească dobânzile pentru români.tt B) Domnilor Preoţi, desi va este frica de crestini destepti, nepupatori de idoli- moaste, NU MAI ASCUNDEŢI faţă de contribuabili- nasterea din nou, pocăinţa, Calea… dăruite (fără bani, pomeni, lumânări şi alte condiţionări); Darurile lui Tata sunt oferite Gratis de Isus în Ioan, cap. 3, căci Dumnezeu i-a creat pe oameni, pentru care a sângerat, astfel încât TOŢI să fie deştepţi, bogaţi, puternici, învingători prin Biruitorul IIsus! CHEMAŢI (cat se mai poate)tot POPORUL la un post trupesc şi Duhovnicesc, (individual, local, NAŢIONAL si global ) la studiu Biblic, rugăciune, slujire, pocăire! 3. DOMNILOR, strigătul oamenilor minţiţi, hrăniţi cu false învăţături a ajuns la Cer. Cât nu este prea târziu, întrebaţi-vă:”N-am oare o minciună în mână?” (Îs.44/20 b)
citeste mai multe »

POCĂIŢI de pretutindeni- pocăiţi- vă în Duh şi în Adevăr! Până acum aţi făcut ce v-aţi priceput; De aici înainte lasati-l pe El să facă (prin cei înnoiţi) VOIA DOMNULUI! Opriţi-vă din tot ce ştiţi, ce sunteţi şi ce faceţi ; ieşiţi din voi inşi- vă şi din toate ale voastre, ca să intraţi, pentru veşnicie în Corabia „Cristică”, Mântuitoare; În ea rămâneţi „înzidiţi” pe veci, nu în Arca plăcerilor de o clipă ale senzualităţii, ci în Trupul Dumnezeiesc al Unicei Biserici; Naşteţi-vă din nou din Sămânţa Duhovnicească şi nu vă botezaţi doar în apă de ploaie, ci în Moartea/Răstignirea lui transformatoare/purificatoare, ca să nu mai păcătuiţi în veci (Rom. cap.6) Faceţi-vă una cu bunătăţile, sfinţeniile şi frumuseţile Lui, nu cu amanta lume şi rămâneţi „cimentaţi” în Trupul Bisericii Lui-ca pietre vii, înnoite, pentru ca Duhul Sfânt, Sângele, Învăţătura Dumnezeiească să circule nestingherit- de la un capăt la altul al Bisericii Universale, pe care vine s-o răpească, dacă iubiţi şi grăbiţi Venirea Lui; Opriţi-vă (Ps.46/10), ieşiţi (Gen.12/1) şi din cele „îngăduite”, ca să nu fiţi judecaţi (1 Petru 4/17) – renunţaţi complet la a face „partea voastră”, căci nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit şi nu este în stare să facă nimic fain; Lăsaţi-l pe El să fie CAP, să facă totul, căci El este Totul Totului TOT; Noi, TOŢI am fost răstigniţi (Gal.2/20, 6/14) şi trăim/lucrăm prin El, cu El, pentru El, dar numai El face totul foarte bine, pentru veşnicie; E plină lumea de „creştini” – tinichele zăngănitoare- (1 Cor., cap.13) dar duce lipsă Cerul de pocăiţi Îndumnezeiţi prin Isus, nu prin culte, religii, pomeni, datini, ritualuri, idolatrii, bani etc…

 •  74Cum funcționează propaganda Rusiei și Chinei împotriva Occidentului în vremea coronavirusului; Traian Ungureanu: China e sigură că va stăpîni lumea iar obiectivele ei sunt supremaţia ”comunismului cu trăsături chinezeşti” – ILD Antichristul învață chineza; „Fiara“ își arată colții; Amin! Coronavirus nu este o plagă apocaliptică… „Jaful pădurilor din România”, un raport american despre cel mai mare exportator de lemn; Dezastrul din padurile Romaniei: in ultimii 20 de ani s-au taiat ilegal 366.000 ha de padure, cauzand prejudicii de 5 miliarde de euro. Vezi cum ar putea rezolva problema noul Cod Silvicy;Dupa ce Imperiul Austro Ungar a muls muntii pina la singe, acum, cu oamenii lui Iliescu, ne barbieresc si padurile si…Doar The Guardian vede si scrie : Pădurile virgine din România, distruse de austriecii de la Schweighofer / Plantati copacul din care puteti obtine bani si SANATATE 1 – “Ucenicul” lui Ion Iliescu- Iosif Armaș a turnat la DNA ca să scape de pușcărie! Despre ruinele de la Herculane n-a suflat o vorbă! Petre Ţuţea: „Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi”
  nh
  Chemare la pocainta pentru pocaiti…Ce este pocăinţa? R.C. Sproul;Ce este pocăinţa şi de ce este necesară pentru mântuire?Trupul lui Hristos; Trupul lui Hristos; Casa lui Dumnezeu; Soţia lui Hristos,de  R. K. Campbell; Născut din nou, născut din Dumnezeu; Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim; Arhivele regale 36. – Ezechia – un demn urmaș al lui David – 2 Regi 18-20; 2 Cron. 29-32; Isaia 36-39; Arhivele regale – 10. Ahab – Cine nenorocește pe Israel? – 1 Regi 18; Arhivele regale – 11. Cum se tratează o „depresie“? (I); Arhivele regale – 12. Un Elisei pentru Ilie – 1 Regi 19:19-21; Arhivele regale – 17. Înălțarea lui Ilie – 2 Regi 2:1-1437
  Liviu Olah – Doamne Dumnezeule, fa ceva ca pocaitii sa se pocaiasca! Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu…Judecata de apoi, de Ioan Brie
  citeste mai multe »

Oamenii din vechime se chinuiau să respecte Legea şi falimentau; Pentru noi a venit Ajutorul, plin de Har şi de Adevăr că să împlinim Legea şi Prorocii, doar dacă noi credem în Hristos, adică dacă ne umplem cu Plinătatea Învăţăturilor,Puterilor şi Practicii Duhovniceşti, pentru a rămâne spre vesnicie-UNA cu El, în El şi pentru El, nu pentru lăudarea/mândria noastră…” Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan2/6) În Iisuss nu este ca în fotoliu, sau ca în tramvai, fiindcă El a luptat până la sânge pentru noi, toţi, când ne-a strămutat în Sine, nu ne-a abandonat din trupul sau pe culmile suferinţei, dar noi nu credem şi ne comportăm ca pe maidam! Acum viaţa noastră este ascunsă cu Iisuss în Dumnezeu, dar aici, mereu, când ne atacă satan, luptăm blindaţi cu armele Lui, dăruite în Efeseni, cap.6/10-20; Dimpreună cu El atacăm şi ne apărăm, precum Hristos în pustie (Mat.4/1-11) De aceea putem totul în Hristos, care ne întăreşte, căci fără ajutorul lui nu putem birui (Ioan 15/5), fiindcă în omul nenăscut din nou nu locuieşte nimic bun; Fiecare om înnoit, împreună cu El este mai mare şi mai tare decât gunoierul cu sclavii lui, care deja umbla cu ţeasta spartă şi ne-a dat Atotputernicia lui, să-i zdrobim şi coada sub călcâiele noastre… Pentru îmbărbătare, aflaţi că satan a fost deja judecat (Ioan 16/11), a fost aruncat afară (Ioan 12/31) şi „a căzut din Cer ca un fulger” (Luca 10/18)

one18holykissUrcand mereu spre culmile partasiei ceresti…Ingrijire duhovniceasca…“Nu va dusmaniti unii pe altii”…“Nu va vorbiti de rau unii pe altii”…“Nu va mintiti unii pe altii”…“Spuneti-va sanatate unii altora”…“Purtati-va sarcinile unii altora”…“Rugati-va unii pentru altii“…Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim… Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială… Maleahi… Zahariah… Destinul Bisericii… Istoria ascunsă a celor trei lumi… Uriașii Bibliei… IEREMIA – Profetul lacrimilor…Ezechiel – Slava Domnului pleacă, slava Domnului se întoarce15438550933_c7a0cd5fa2_b
Masonii Lojii Marelui Orient din Franta, s-au adresat Parlamentului European, cerand ,printre altele ,pe fata, interzicerea religiei crestine, promovarea homosexualitatii si drepturi speciale pentru emigrantii ne-europeni. Material complet despre distrugerea Romaniei dupa 1989
..cr“Slujbasii Domnesti” au pus in mintile si in inimile oamenilor false, (idolatre ) invataturi, aducatoare de bani pentru ei- si… Masonii adună rodul “educatiei crestine”: vrem inrairea si hărăţirea oamenilor; vrem intronarea imoralităţii; vrem sa ducem de nas spre dezastru popoare si natiuni pupatoare de oase si picturi idolatre, iconate, mintite si prostite de preoti- pentru bani negri , primiti de la masoni “albi” !…Vrem roboti in locul muncitorilor , pentru somerizarea lumii; Vrem homosexualitate pe fata la orice pas , dar si exterminarea populatiei si dizolvarea ţărilor –nu doar Europene citeste mai multe »

Nici un partid, politruc, artist, globalist sau Anticrist nu poate salva lumea, omul, neamul acesta- decat numai El, prin naşterea din nou a fiecăruia (prin „fecundarea”cu Sămânţa Învăţăturilor, poruncilor, soluţiilor Cristice- Bune, plăcute, utile, desăvârşite, atotputernice, atotştiutoare); Pentru că El este Salvatorul lumii, Vindecătorul, Iertătorul, Lumina lumii, Pâinea vieţii, Apa vie, Începutul şi sfârşitul, Preotul veşniciilor, Antepremergatorul nostru, Prinţul păcii, Păstorul cel bun, Calea, Adevărul, Viaţa veşnică şi Învierea, Pomul vieţii, Jertfa jertfelor, arderea tuturor arderilor de tot şi… Prietenul TUTUROR păcătoşilor… Chiar dacă nu credem, până la urmă, nu putem ocoli poarta cea strâmtă, de ieşire din ghetoul lui satan, pentru a intra pe Uşa Cerurilor, care este Hristos, Cel care împlineşte Întruparea Dumnezeiască chiar şi în smochinul neroditor… El a spus şi pilda aceasta: “Un om avea un smochin sădit în via să. A venit să caute rod în el şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: “Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” “Doamne”, i-a răspuns vierul, “mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Luca 13/6-9)

” Apocalipsa ” dupa Ioan Iliescu /fesenescu…VERESTOY ATTILA –MASONUL DE AUR AL UDMR…an Badea – Micile secrete ale lui Attila Verestoy-Este supranumit „Drujba lui Dumnezeu“, „Groful defrisarii padurilor“ sau „Kerestoy“.) APEL la Sfatul Specialistului pentru tratamente  )  ” Apocalipsa ” dupa Ioan Ilicy si…In timp ce pensiile speciale ii rasplatesc pe kalai,faptele cumplite ale torţionarilor români= ”Umilinţa şi chinul a fost meseria lor”B ( APEL catre jigodii, dar si catre Lichele si apel la Sfatul Specialistului pentru…
rr Un nou scandal mondial scoate la iveala hotiile unor mizerabili, clocite in  off-shore din Panama. Lideri politici din toată lumea, actori, sportivi, oameni de cultură, tot felul de afaceriști au fost devoalați pentru ca-și ascundeau afacerile în paradisurile fiscale…Fratilor, nu ingropati in cavoul indiferentei si  pe Omul LOR ,Şeful Bancorex, care primește leafa restantă de 4,5 milioane euro. Iata pentru cine munciti-POMELNICUL  creditelor primite de mahari…A FOST OMORIT Mihai Eminescu, si pentru ce a scris despre vânzarea pământului: Să nu uite statul că încă are ce vinde…Stupefiant: guvernul SUA acceptă producerea de copii modificaţi genetic! Au fost creaţi primii oameni cu ADN complet artificial! Opus Dei (organizaţia ce conduce Biserica Catolică) sau Sfânta Mafie…Miliardarul Ioan Niculae rupe clepsidra burgheziei feseniste si toarna cateva secrete despre jupuirea tarii la Praznicul Komunismului
66Botezul Domnului ISUS HRISTOS si Botezul OmuluiBotezul lui Isus si botezul nostruEste botezul lui Ioan,botezul lui Isus?Amintiri cu sfinti; Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți – Identificarea personajelor: Babilon și Ierusalim…Apocalipsa 11 – Doi martori în Ierusalim pentru mântuirea evreilor! Rămășița evreiască – Apoc. 12:17…Apocalipsa 13 – Fiarele fărădelegiiApocalipsa 17 – Babel, Babilon, Babilonie – biruința bineluiApocalipsa 15 – Motivația mâniei MieluluiApocalipsa 8 – Distrugerea ecosistemului planetarApocalipsa 9 – De ce-s în stare demonii?777

Lumea ne minte, ne vrăjeşte, ne manipulează, se foloseşte de noi şi, când ne este mai greu, ne abandonează! Ne îmbie cu fel şi fel de gogosi- „bunătăţi şi atracţii”, ca să ne deturneze de la preocuparea pentru Comoara care nu rugineşte (Mat.6/19-21) şi pe care nu ne-o poate fura nimeni ; Muncim pentru această lume care va deveni o tristă amintire, căci „Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! “— MALEAHI 4:1 Dar de ce nu citim-nu mâncăm şi nu bem Trupul şi sângele, gândirea, poruncile lui, hrana care ne spală, ne vindecă şi dăinuie toată veşnicia? Ca şi Marta care „era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: “Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.”Drept răspuns, Isus i-a zis: “Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” (Luca 10/41-42) Să nu uităm că tot ce facem fără El este deşertăciune şi goană după vânt; până şi cele mai faine fapte ale noastre sunt ca o zdreanţă mânjită (Îs.64/6)… Dacă nu rămânem una cu El, nici El nu rămâne cu noi, cei nenăscuţi din nou, în care nu locuieşte nimic bun… Aşadar, să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu (Mat.6/33), care ni le dă pe deasupra pe toate cele bune, căci numai El ştie mai dinainte ce ne trebuie şi nu ne lasă, dacă…

 rrUltimul interviu MORTAL- al lui Aaron Russo despre NWO, microcipuri, masonerie; SI FMI-ul este un madular al Anticristului, care a birjarit Poporul Roman , pe Ceausesacu, prin Iliescu, l-a omorit si, impreuna cu asasinii economici, pun lumea pe chituci … (ApTI) alături de alte cinci organizaţii nonguvernamentale avertizează opinia publică asupra faptului că în România a început oficial cenzura Internetului.66Eşti chemat tu să fi famen? Celibatul poate fi o binecuvîntare; FAMENII DIN BABILON… Căsătoria şi fecioria; Semnificaţia Crucii- R.C. Sproul; Pretenţiile nefondate ale papilor… Concluzii Şi numărul tainic 666… Împărăţia romană mondială şi însemnătatea ei deosebită în timpul sfârşitului…Înnoirea şi naşterea din nou…Trupul duhovnicesc al Lui Dumnezeu… Semne ale vremurilor din urma…Credibilitatea Bibliei… Cristalizare Numeri (1) – savurare din Înviorarea de DimineațăAdrian NastaseDupa mega-tunul „Vanzarea Petrom”, Nastase si clica sunt liberi si bogati…In Romania, mafia face legea si legile…Cum se poate da cu jula în mod cinstit, în România guvernată de PSD = ciuma roşie = mafia…PSD a fost, este şi va fi cel mai corupt grup interlop din Uniunea Europeană

citeste mai multe »

Nu pierde nimic omul care crede în Acela care ESTE cel mai mare, tare, sfânt şi mai bun,ci câştigă veşnicia raiului! Putem primi totul, dacă ne bizuim pe El, nu pe gunoier, politruci, şefi, foto-picturi aurite dar mute, iconate sau pe alte făcături demoneşti din Galateni 5/20; Să-l credem pe Hristos, adică să ne umplem cu învăţătura şi întruparea lui, căci el este şi voinţă şi înfăptuire; Să-l lăsăm pe el să fie şef, să domnească pe tronul eului răstignit, să lucreze, să rodească, să trăiască în locul omului adamic, (Gal.2/19-20) căci noi am eşuat şi în Eden şi în Ghetimani, pentru că nu locuieşte nimic fain în omul nenăscut din nou şi nu suntem în stare să facem nimic bun, dacă umblăm despărţiţi de el… SĂ NE BUCURĂM DE ONOAREA DE A-L PRIMI plin de Har şi de Adevăr, căci el a împlinit Legea şi Proroci, ne-a eliberat de sub blestem, ne-a scos din grota satanei şi ne-a strămutat în Sine, a făcut de ruşine pe toate căpeteniile lumii, a zdrobit capul satanei, ca să devenim şi noi una cu El (Rom. cap.6) şi cu toate ale Sale… Dacă pruncii se încred în părinţi şi au de câştigat, de ce să nu credem în „Matricea Dumnezeiască” a tuturor celor bune, plăcute, desăvârşite, pline de roade bune, fiindcă şi omul Iisus l-a crezut pe Tatăl şi acum stă la dreapta Tronului Dumnezeiesc şi mijloceşte pentru îndumnezeirea noastră…

 22Pentru că bisericanii nu învaţă din propriile greşeli, nu plătesc taxe la stat şi, mai ales, pentru că îi buzunăresc pe amărăşteni prin minciună, manipulare, prostire, formalisme şi idolatrii- sigur, vor fi deschiaburiţi- desproprietăriţi! Astfel, să se roage şi ei (mult şi bine) la păreţi “sfinţiţi”, la foto-picturi aurite, iconate, dar limitate, mute, surde şi neputincioase! Să aprindă kilometri de lumânări, prin care-l înlocuiesc pe Iisuss,care este  Lumina lumii, cu opaiţul toxic! Să dea şi ei bani pentru pomeni, de parcă dincolo sunt wc-uri eco, iar morţii trăiesc din mâncarea (noastră) lumească…! DECI, cum a ajutat Cuza Vodă Biserica ?
illDupa ce i- am tradat  pe nemti,tot capeteniile Tarii , in 89, au tradat si propriul Popor!INCREDIBIL- Prof. univ. dr. Corvin Lupu- Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca”..Aurora Dumitrescu, fostă deținută în pușcăriile lui Vișinescu: „Toți securiștii cu funcții de conducere sunt un mai mare sau mai mic Vișinescu“      Durerea Unui Vis Stefan-“Adio, mamă patrie, adio!”…Probabil, mâine-aici va fi pustiu/Şi toţi în pribegie vom porni-o./Drum bun, popor pierdut la un pariu,/Adio, mamă patrie, adio!.. de Adrian Pãunescu 3
Icoana este o imagine BOLNAVA a omului Pacatos  (de obicei bi-dimensională) reprezentând pe Hristos, sfinţi, îngeri, evenimente biblice importante, pilde sau evenimente din istoria bisericii, dar toate sunt reprezentări iconate greșit, icoane eronate, făcute de mintea omului păcătos. “Ceea ce scrisul prezintă cititorilor, imaginea icoanei prezintă celor neînvăţaţi o falsă arătare, pe care o privesc oameni. În ea şi cei ignoranţi văd si inteleg ca este o falsitate. Icoana este ca o minciună pentru analfabeţii”. Citiți vă rog și alte falsuri despre icoană în Epistola către Episcopul Serenus din Marsilia, NPNF 2, Vol. XII, p. 53.

citeste mai multe »

Creştinule- cum poţi minţi că eşti al Domnului, dacă iubeşti şi pe Mamona- luxul şi pe amanta lume!? “Cum poţi spune: “Te iubesc!”, când inima ta nu este cu mine?” (Jud.16/15), ci este în 2 luntrii! Dumnezeu nu obligă pe nici un fecior să se lipească de fecioră şi nici pe creştini nu-i forţează să se facă una cu Trupul Bisericii lui, dacă le place să trăiască, precum nepocaiţii… „Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Mat. 19/12)… „Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Cor.6/16-17)… „Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică)” Ef.5/32)… Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevastă.” (1 Cor.7/26-27); Să nu ziceţi CĂ NU VI S-A SPUS:” Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!”” (Mat.24/19)

7 MARELE JAF n-a ocolit nici  Sistemul național de irigații, furat  chiar și cu pază privată; Pețitorii averii sindicatelor obtinuta din sudoarea tuturora, o fura  doar  UNII… Guvernantii anilor ‘47 au furat bogatiile nobilimii, au bagat la canale si au prigonit valorile nationale si, tot cu acceptul justitiei, in 89 , au (re)furat Avutia Obsteasca a  amarastenilor, au prigonit pe tineri, ca sa-si poata face de cap potopistii, demolatorii, hotii si coruptii…AGRICULTURA ROMÂNIEI a fost intentionat “restructurata”, ca sa  fie furate MILIOANE de FERME MICI, unde se obtine  o PRODUCȚIE AGRICOLĂ rusinoasa…Milioane de oameni au fost alungati,pentru ca nu se gasesc bani de salarii decente,iar cei ramasi SUNT SCLAVI în PROPRIA LOR ȚARĂ;  …Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o Stâncă duhovnicească Ce venea după ei; iar Stânca era Cristos. 1 Cor. 10:4Disciplinele spirituale (9) – Castitatea, confidentialitatea si partasia…Dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu în viața creștină și în viața de biserică…Faptul de a-L mânca pe Cristos ca unică hrană înlocuiește carnea și ne reconstituie cu Cristos…Cristosul pe care Îl mâncăm ca mană ne face biruitorii Săi și devine o aducere aminte eternă…Cristos -ca stâncă- a fost lovit, pentru  ca apa vieții să curgă, ca să bem noi… John Loftness , Despre Grupuri miciCapitolul 4 al cărţii …Şi Acum, Pregătirea Pentru Marea Finală , De Dave HarveyCând Crezi Că Ţi-e, În Sfârşit, Bine, Nu Te Culca Pe-o Ureche,De John Butler22Agrotehnologia, Noi soluţii CLAAS si Northern Equipment Solutions dau aripi MECANIZĂRII

citeste mai multe »

Şi dacă unii nu vor (să creadă), El a pus în fiecare om Duhul-Suflarea Părintească, pentru ca la întoarcerea fiecăruia Acasă, să-I dea” sticul” umplut cu toate gândurile, vorbele, privirile, trăirile, păcatele, intenţiile, motivaţiile, gesturile fiecăruia, (dacă nu i le oferim, gratis- Lui) ,ca să dăm socoteala toată veşnicia… Satan când ne-a dezbrăcat (în grădina Eden) de Chipul şi Asemănarea Lui, nu a ştiut că Iisus ne poate îmbrăca, cu Omul cel Nou (Col. cap.3); De aceea a pus o lespede mortală peste omul dinăuntru, în care Creatorul şi-a aşezat nemuritoarea- „Matrice ” a Împărăţiei lui Dumnezeu (Luca 17/21); Pentru că El, (nu satan) este Începutul şi Sfârşitul, El ne dă fiecăruia privirea, ochii, mişcarea, picioarele, gândirea, auzul, dezasimilaţia, diviziunea celulară, anticorpii, iertarea, mântuirea şi toate ale Sale- „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: “Suntem din neamul Lui…” (F.A.17/28); El aşteaptă pe fiecare fiu risipitor să se întoarcă, prin pocăinţa Cristică, pentru ca Iisuss să dea lespedea la o parte, pentru a ne elibera-deslega de legăturile gunoierului, să ne dezbrobodească de prostirile idolatre (Învierea lui Lazar- Ioan, cap.11), ca să ne învie, sa ieşim afară din mortăciunea păcatului/satan şi să intrăm în templul Trupului Bisericii Lui, născuţi din nou- din Sămânţa Duhovnicească, fără de cusur…” De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi… (2 Corinteni 4:16)

777Creați după Chipul lui Dumnezeu, Autor: Max Lucado ; Omul după imaginea lui Dumnezeu…Filipeni 2:5-8 5Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus; Om adevărat şi Dumnezeu adevărat-Filipeni 2.5-8,de Willem Johannes Ouweneel… Ierusalimul, “un potir de ametire si o piatra grea”… Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură Cuprins [hide]
vai1- “Masonii Jihadului” isi dau arama pe fata: „Să-i ucideţi în ţările lor, să-i decapitaţi în propriile lor case, băgaţi cuţitul în ei pe stradă unde se plimbă crezându-se protejaţi…“2-Cum au pustiit Tara potopistii de dupa 1990!Cu voia dumneavoastra… ne imping la lingura de lemn,ca sa se  imbogateasca ei si statul !3- Noi am pierdut. Dar voi, voi mai aveti o sansa  Noi ne-am inselat. Unii dintre noi au plecat de aici. Castiga bani acolo si tanjesc dupa  casa lor. Voi insa,TREZITI-VA,DESTEPTATI-VA,UNITI-VA CU CERUL SI NASTETI-VA DIN NOU (IOAN,CAP. 3); 4- Prevestirile Vechiului Testament se adeveresc- O profetie veche de 2500 de ani s-a implinit- imigrantii   invadeaza Europa; 5- Cine garanteaza ca  ”Vaccinarea obligatorie” a populației nu injecteaza seruri mortale de manipulare si exterminare in masa? 6- Editorialist la „Toronto Sun”: Genocidul   musulmanilor si moartea copilului ilustrează natura rasistă şi inumană a ţărilor din Golf | Înoată în oceane de avere şi controlează milioane de hectare de teren, dar nu le  ofera statutul de refugiat; 7 –  AL TREILEA RAZBOI MONDIAL  este teleghidat  de pe …luna; 8- Sfarsitul Libertatii !9 -Nostradamus a prezis  invazia imigranţilor în Europa,care corespunde cu începutul celui de-al treilea Război Mondial; 10 – Noi suntem vai de mama noastra,dar altii sunt deja la pamint; 11- Opt semne ale Apocalipsei financiare;12- Împrumuturile la FMI, CE şi BM sunt centuri de siguranţă pentru ei,dar sunt niste streanguri pentru generatiile NOASTRE viitoare///Turiștii sovietici de la Revoluție „au așteptat un ordin care n-a mai venit“cr

citeste mai multe »

Puiii de năpârci din timpul lui Iisus, întrupaţi din gunoaiele învăţăturii lui satan, s-au înmulţit şi au devenit mai comunişti decât globaliştii apocaliptici… Ei sunt „BIBLICIZAŢI”, dar luptă ca să întârzie Trezirea lumii, Înnoirea oamenilor, Îndumnezeirea creştinilor şi Venirea Lui, pentru că nu vor să se pocăiască, nu vor să se nască din nou;Asta,pentru că nu vor să bea Apa vieţii, ca să izvorască din ei râuri de apă vie şi, nu vor să mănânce Pâinea vieţii (Ioan, cap.6 şi 7), plămădita din bunătăţi, sfinţenii, jertfe, frumuseţi şi învăţături Dumnezeieşti… Aşadar, FRAŢILOR, “Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratului Asiriei şi înaintea întregii mulţimi care este cu el; căci cu noi sunt mai mulţi decât cu el. Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.” 2 Cronici, cap.32/7-8)

77Noile confesiuni ale unui asasin economic – John Perkins; Interviu cu JOHN PERKINS, fostul asasin economic: “ORICINE INCEARCA SA CONVINGA POPORUL ROMAN CA CHEVRON E O COMPANIE BUNA SI NU UNA CRIMINALA, ESTE UN ASASIN ECONOMIC”jfEzechia, împăratul lui Iuda… Arhivele regale 36. – Ezechia – un demn urmaș al lui David – 2 Regi 18-20; 2 Cron. 29-32; Isaia 36-39… Redeşteptarea, reforma şi returnarea zecimii… Nevoia de trezire spirituala… Trezire si reforma… Reforma – adevărata faţă a creștinismului… Să-L savurăm pe Cristos in Cuvântul Său- Experimentarea lui Cristos – Cuvântul Sfânt pentru Înviorarea de Dimineață Îl mâncăm pe Domnul Isus mâncând cuvintele Sale ale Duhului și vieții ca să trăim datorită Lui… Să avem un nou început în fiecare dimineață, prin contactul cu Domnul în Cuvântul Său pentru a-L mânca… Să cunoaștem Trupul și să ne angajăm în războiul spiritual ca să fim pentru Dumnezeu și să ascultăm de El…Despre valoarea purităţii… Apostazia… Domnul te va face să fii cap, nu coadă… Rugaciunea – Intimitate cu Dumnezeu… Ce credem?dt Administratorii Tarii de dupa decembrie- 1989 nu au vrut sa aseze Romania pe o temelie sanatoasa,prospera,competitiva! Ei nu au acceptat solutiile salvarii si insanatosirii “noii” societati,inclusiv prin refuzul solutiilor binevenite din partea lui Corneliu Coposu ori ale altor luptatori;In acest sens prezentam citeva Documente apreciate (in dosarul de mai jos) – de politicieni, guvernanti si de alte capete “luminate”,chiar si de capetenii bisericesti, privind lupta Locontenentului colonel (r) Dumitru Prichici –fie si numai pentru votarea unei legi a adevăratei siguranțe naționale –postata pe http://www.zenithtrading.ro/docs/index.html…De la capusa la catusa (prima editie)-Cauze – Efecte – Forte coercitive – Pentru prosperitate cu demnitate : Authored Dumitru Prichici

citeste mai multe »

Iisus a luptat până la sânge o dată pentru totdeauna, când ne-a scos din casa robiei lui satan, ne-a strămutat în Templul Noului Legământ, ne-a stropit cu Sânge Dumnezeiesc, ne-a scos egiptul adamic din sânge ,ne-a pecetluit cu propriul sânge, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor (Mat.26/27-28), CA SĂ NU MAI PĂCĂTUIM! El a înlocuit toate jertfele şi arderile de tot, pentru a ne hrăni cu Pâinea vieţii şi Apa vie (Ioan, cap.6 şi 7); Prin Atotputernicia Sângelui să ne aducem trupurile noastre (nu a animalelor),ca o jertfă vie, plăcută, sfântă, fiindcă botezul în apă ne spală de „viruşi”, dar Botezul în Moartea (Rom. cap.6) şi în Viaţa lui – în Sângele Noului Legământ, ne Îndumnezeieşte ! Sângele purificator şi hrănitor al Mielului, plin de Har şi de Adevăr nu este precum cel din vechime –redat în Exod şi Evrei… Acesta ne face una cu El, (nu în casele „protectoare” din Egipt- Ex.12/23-), ci în „Casa Noului Legământ” sub stropirea protectoare a Duhului Sfânt! Pentru că nu este iubire, curăţire, veşnicire şi iertare fără vărsare de sânge, El ne-a iubit până la moarte, ne-a scăpat de propria sângerare, ca să rămânem în părtăşie- prin transfuzia cu Gândirea, Învăţătura, cu veşnicia izvorâtă din Sângele Cristic; Prin naşterea din nou să intrăm în Noul Legământ, unde omul înnoit este umplut cu Plinătatea Duhovnicească; Toate mădularele înzidite în Trupului/Bisericii Lui să fie ochi şi urechi spre Venirea Lui, dacă iubim şi grăbim Răpirea

David Wilkerson ;(Păstori sau ciobani?!)   Părtăşie frăţească sau idolatrie ?!? Preţuind părtăşia creştină autentică, scris de :   Zac Poonen Creati sa fim ca El… Moștenirea de la Smith… Stâlpii Bisericii… Aksel Johan Smith – «Eu și Tatăl una suntem »… CUM SĂ AVEM PĂRTĂȘIE- WILLIAM M BRANHAM… De John Piper Despre Învierea lui Hristos… Părtăşia cu Dumnezeu: Legile după care funcţionează… PREOT AUREL SAS -Corabia lui Noe și Biserica lui Hristos în Salvarea Lumii… CITIREA SFINTELOR SCRIPTURI PE UN AN… Cultivarea părtăşiei Duhului Sfânt,de A. W. Tozer… De ce permite Dumnezeu suferinţa? Billy Graham
 REGULILE CASEI PENTRU FAMILIA LUI DUMNEZEU Eu sînt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănîncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac... Ioan 6:51
 1. Trăiţi în pace unii cu alţii. (Marcu 9:50) …Iubiţi-vă unii pe alţii. (Ioan 13:34)…Fiţi uniţi, ca mădulare unii altora. (Rom. 12:5)…Fiţi devotaţi unii altora. (Rom. 12:10)…Respectaţi-vă unul pe celălalt. (Rom. 12:10)…Bucuraţi-vă unii cu alţii. (Rom.12:15)…Plângeţi unii cu alţii. (Rom.12:15)…Trăiţi în pace unii cu alţii. (Rom.12:16)…Îngăduiţi-vă unii pe alţii. (Rom.15:7)…Sfătuiţi-vă unii pe alţii. (Rom.15:14)…Salutaţi-vă unii pe alţii. (Rom.16:16)…Cădeţi de acord. (1 Cor. 1:10)…Aşteptaţi-vă unii pe alţii. (1 Cor. 13:33)…Purtaţi-vă de grijă unii altora. (1 Cor. 12:25)…Slujiţi unii altora. (Gal. 5:13)…Purtaţi-vă poverile unii altora. (Gal. 6:2)…Fiţi buni unii cu alţii. (Efes. 4:32)…Iertaţi-vă unii pe alţii. (Efes. 4:32)…Supuneţi-vă unii altora. (Efes. 5:21)…Fiţi îngăduitori unii cu alţi. (Col. 3:13)…Învăţaţi-vă, îndreptaţi-vă unii pe alţii. (Col. 3:16)…Încurajaţi-vă unii pe alţii. (1 Tes. 5:11)…Zidiţi-vă unii pe alţii. (1 Tes. 5:11)…Îndemnaţi-vă unii pe alţii. (Evrei 10:24)…Fiţi primitori de oaspeţi. (1 Petru 4:9)…Slujiţi unii altora cu darul primit. (1 Petru 4:10)…Fiţi smeriţi unii cu alţii. (1 Petru 5:5)…Mărturisiţi-vă păcatele unii altora. (Iacov 5:1)…Rugaţi-vă unii pentru alţii. (Iacov 5:16)…Trăiţi în părtăşie unii cu alţii. (1 Ioan 1:7)…Pavel ChirilăCum au incercat guvernele Nastase si Tariceanu sa-i ucida pe romani cu iodul din sare si fierul din paine… Guvernarea Vacaroiu-PSD sau cum a fost jefuita Romania…Un personaj sinistru al PSD = ciuma roşie = mafia pe nedrept uitat: Nicolae Văcăroiu… Nicolae Vacaroiu, unul dintre demolatorii economiei romanesti
citeste mai multe »

Domnilor preoţi de pretutindeni, De Ce ÎI MINŢIŢI pe oameni cu botezul inconştient, în apă de ploaie, pe bani, dar nu le vorbiţi despre Botezul cu Duhul Sfânt, GRATUIT, tipărit în Biblie? Acum când şi ” preoţii- ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea-(Tefania ¾), aflaţi că vă sunt numărate zilele minţirii, prostirii, manipulării şi jupuirii cu taxe, formalisme, idolatrii a oamenilor pentru care a sângerat Isus; Mai aveţi la dispoziţie tot ce vă trebuie pentru a primi gratis pocăinţa pe care aţi hulit-o… la care să chemaţi toată omenirea –să mănance Painea vietii si să tină un post Duhovnicesc şi trupesc global şi individual, căci satan a cerut să cearnă lumea ca pe grâu… Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: “Fiul omului,

 67Prieteni CITITORI, vă invităm să aflaţi despre: Atacurile teroriste – pretexte orchestrate de guverne pentru a ne MANIPULA!… documente SECRETE ale Vaticanului despre noi… PROTOCOALELE MASONERIEI… Drama tuturor românilor plecați peste hotare… singurii Români care au refuzat să îngenuncheze…” FARAONII” BILDERBERG… CRIZA SUPRAVIEŢUIRII MONDIALE a fost creată artificial… ÎNTRONAREA ANARHISMULUI ADUCE… OTRĂVURILE DIN FARFURIE… SUA şi Marea Britanie rămân părtaşe la un fals istoric şi la… Ultimul supravieţuitor al Canalului Morţii are 100 de ani… TOT Neconstituţional are loc Deposedarea economică şi extraeconomică a României… DONALD TRUMP, DISCURSUL ZGUDUITOR… Ucigătorul Documentar despre vaccinuri… Jerusalem Post: Europenii trebuie să se ridice… Puncte de vedere… SOROS=potopistul… Piramida Puterii.. Asasinii economici ai României… Cadavrul unui fost consilier al lui Bush a fost găsit într-o groapă de gunoi, întrucât a ameninţat că va divulga operaţiunile de genocid planetar începute de SUA şi… Texte pentru fermieri… Vacile olandeze ne dau lecţii, dar boii noştri le împung etcporCe este botezul cu Duhul Sfant?Cum să primești botezul cu Duhul Sfânt ? Botezul cu Duhul Sfant si Vorbirea in limbi…Peter Masters – Când este botezat un creştin cu Duhul Sfânt? Acuratețea și Puterea Cincizecimii… Ce este roada Duhului Sfânt? Cum să pui în practică Galateni 5:22-23? Mustrarea Duhului Sfânt și mustrarea cugetului. Există vreo diferență?
0
citeste mai multe »

Komunistul Globalist- Satan Ilicy- Fesenist, ne-a învăţat să votăm cu ”salvatorii” lui, care ne vrăjesc cu dulcegării, mici şi berării; Ne prostesc, învrăjbesc, manipulează, cârtesc, bârfesc, înrăiesc, ruinează; Ne ţine morţi în păcate, ne minte că ştiinţa şi învăţătura lui ne salvează, pentru a lupta, nu doar fără Iisus, ci contra Învăţăturii Supreme, Bune, Adevărate a lui Dumnezeu.. Oamenii nu ştiu că Satan este deja împuşcat într-o aripă, de la Golgota şi ne-a dat Atotputernicia Lui să-i zdrobim şi coada sub călcâiele noastre, (Rom.16/20) când vom dansa peste mădularele răului dezavuate în Gal.5/20… Deja el şi-a săpat groapa, şi-a tăiat craca de sub picioare şi, împreună cu toţi ai lui vor…”şoma” în iazul cu foc…” Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc. (Ap. 20/10-15)

y(Mijlocitorii globalizarii apocaliptice din Romania au pus la cale un plan de exterminare diabolic, pentru a distruge pe toti cei care nu au miros de  boschetari trandafirii, catalogati drept teroristi care atenteaza la securitatea statului (ne)paralel… Ca si Patriot Act a lui G Bush  pentru intreprinzatorii …teroristi, din SUA si la noi   au barbierit mii de mii de firme opozante, ca sa faca loc feseglobalistilor) Statul Paralel în acțiune: Planul de distrugere a firmelor românești de către SRI împreună cu ANAF, MAI, DNA și celelalte parchete pentru a face loc “investitorilor străini”, în baza unui protocol ilegal semnat în 2012yyyMilitaru, măcelar şi la Otopeni! În ultimii 28 de ani, România a fost jefuită de 3,3 ori mai mult decât ne-au jefuit 3 imperii în 530 de ani de istorie…Cel mai mare furt comis vreodata de un roman tocmai s-a musamalizat. Tara a pierdut peste 1 miliard de dolari…Un criminalist dezvăluie sistemul mafiot din Poliţia Română…Demascat la Tribunal că a verificat personal incinerarea morților în 20 Decembrie 1989, procurorul Dan Voinea are pensie de 18.500 de lei…
yyNoua Creaţie – Ordinea şi disciplina noii creaţii Legea Noii Creaţii – Odihna sau Sabatul Noii Creaţii… Judecata Noii Creaţii…Botezul Noii Creaţii…Paştile Noii Creaţii… Căsătoria Noii Creații-Noua Creaţie – Privilegiile şi obligaţiile Noii Creaţii cu privire la căsătorie, precum şi la alte lucruri

citeste mai multe »

Creştini de pretutindeni, Dumnezeu nu are nevoie de credinţa, de pocăinţa voastră, de smerenia, neprihănirea, iertarea, dragostea, slujirea „creştinească” a celor nenăscuţi din nou… Dacă nu vă dezbrăcaţi de zdrenţele evlaviei voastre, de cârpelile bunătăţii voastre… Dacă nu vă descălţaţi de năravurile şi proastele voastre obicee, prin botezul în moartea Lui Transformatoare/Purificatoare (Rom. cap.6), pentru a umple noul „butoi” al inimii voastre (Mat.9/16-17) cu Plinătatea Duhovnicească ; Dacă nu vă lepădaţi complet de…” bunătăţile” voastre, pentru a intra săraci în „Corabia Cristică”, nici n-o să vedeţi, măcar de departe- Împărăţia Cerurilor… Lui nu-i trebuie neprihănirea, aurul, pomenile sau câştigurile voastre, căci ale Lui sunt TOATE… „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi…” (Fil.3/7-15)

(Pentru a-si educa votatori /neganditori iata ) Cum a umplut PSD = ciuma roşie România de hoţi şi mafioţi? Acceptând frauda din sistemul de învăţământ…Cum s-au spălat (şi se mai spală) creiere în învăţământ …Cum faceau PSD-istii propaganda politica in scoli…Ce-au înţeles unii din dictatura comunistă…Amintiri din Gulag (I)…Cum au falimentat rusii, prin intermediul ciumei rosii, economia Romaniei in punctele ei forte…Cu banii furati de mafiotii PSD-isti, sunt platiti postaci care reclama postarile antiPSD la Facebook3d
Definiție- Acelasi Dumnezeu …A doua venire a lui ChristosAntichrist ArmaghedonApocalipsa, Trâmbiţe şi Probleme Mileniste Apologetică Don K. Preston; Inspirația și a Doua Venire a lui Christos Hermeneutică David B. Curtis; A fost şters de pe pământul celor vii- Suferinţele Domnului-Benjamin Curtis Greenman; Voi, cei care treceţi pe lângă… oamenii de pe Golgota-Rainer Imming…Trădat de un prieten… David R. Reid; Trădarea şi luarea în captivitate a Domnului- Fritz von Kietzell; Suferinţele Domnului, Marcu 14.17-50- John Nelson Darby; Strigătul lui Hristos suferind,Psalmul 22.1-3- William John Hocking;aa - CopyOmul durerii-Frederick Charles Jennings; Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi (1) Însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot- Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos, Isaia 63.9; Psalmul 69- Dirk Schürmann; Crucea Domnului Isus-Puterea întunericului şi harul şi dragostea lui Dumnezeu- James Boyd; Crucea câştigă inima noastră- Psalmul 22.1- Charles Henry Mackintosh; Când s-a rupt perdeaua … Matei 27.51,52- Walter Thomas Turpin; Baraba sau Isus – pentru cine vă decideţi dumneavoastră? Luca 23- Walter Thomas Prideaux Wolston; A fost şters de pe pământul celor vii- Suferinţele Domnului- Benjamin Curtis Greenman; Capcana fariseilor (1) -Matei 23 – Introducere-(8) Matei 23.29-31 – A şaptea exclamare „vai de voi!” şi cuvinte de încheiere- Stephan Isenberg
ki
citeste mai multe »

Oameni de pretutindeni- nu vă doare că Duhul Sfânt a obosit, căutând nu doar un om peste creştetul căruia să se odihnească-macar o secundă! El încă mai caută ucenici în inimile cărora să locuiască prioritar, suveran, integru, integral, TOTAL… „Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! „(Ezechiel, 22/30) De ce vă scufundaţi (până peste cap) în oceanul plăcerilor de o clipă şi nu vreţi să rămâneţi UNA cu El şi cu ((toate cele veşnice ale Sale, căci El s-a făcut Una cu noi)) blândeţea, îndelunga răbdare, suferinţa, iubirea, slujirea, dragostea Dumnezeiască, neomenească-nemaimutărească, căci… „Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu cauta folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, Acoperă totul, crede totul,

((modul în care s-au derulat toate  evenimentele care au scufundat/furat a patra flota din lume-biruie taina BERMUDELOR…:Adevăratul dosar FLOTA. Cum s-au vândut primele 25 de nave (Flota III)Camelia Bogdan: „Dan Voiculescu a dirijat, din 1990, banii Securității fără să fie deranjat de stat”…In timp ce saracii sunt jupuiti /batjocoriti de catre anafisti – mafiotii sunt cocolositi !!!  –BĂTAIE DE JOC: În 3 luni, ANAF a recuperat doar 0,02% din prejudiciul în dosarul Dan Voiculescu32Ce spuneţi voi, Creştini?Este Ceasul de pe Urmă… Iminența venirii- Timpul Profetic al Bibliei- Robert Buna; Prezenţa lui Dumnezeu 6,de Max R. King…Întrebarea ucenicilor. Au greşit ei? „Aţi înţeles voi?” de Don K. Preston= 1.Tesaloniceni 4 și sfârșitul veacului…2.Tesaloniceni 2: 3: Omul fărădelegii; A sosit vremea…!de Advancing His Kingdom..Apocalipsa 1:7: Orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce L-au străpuns.”„Apoi vine sfârșitul!” Cele șaptezeci de săptămâni ale lui Daniel și perioada interimară… 67Confirmarea (întărirea) legământului timp de o săptămână…Controversa „Vremea Sfârşitului”… Dezlegarea lui Satan …Importanța Căderii Ierusalimului…Încercarea de foc care avea să vină în curând… Semne, Semne, Pretutindeni câte un Semn … Sau poate Nu!… Suntem în clipa când judecata …! 1 Pet. 4: 17…Vom vedea noi semnele Vremii Sfârșitului sau …. Apostolii le-au văzut deja?2

citeste mai multe »

Andropov, fecundat de mumia lui Lenin, a spart capul şarpelui komunist şi Gorbaciov cu Iliescu i-au semănat aşchiile „seminţei” în toţi şi în toate direcţiile, ca să globalizeze, prin fesenizare- tot pământul… Liberul cugetător Pesedescu, adică satan întrupat în iliescu a topit fiarele industriei, a innecat flota, a îngropat agricultura viabilă, a alungat cel mai scump capital din univers- omul, a compromis capitalismul, pentru ca oamenii să se roage de satan– Prorocul mincinos şi Fiara Mondialistă! Aidoma diavolului, a potopit şi pustiit sate, păduri, livezi şi vii; a prigonit tinerii, ca să poată privati-fura; DAR „Turma” alungată de sărăcie, neghiobie, prostie- fesenie, este văzută de Iisuss, care a sângerat pentru mântuirea oricărui păcătos ce se pocăieşte şi-L crede…” Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile.Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime! Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns pradă tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit.Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le cauta! 7. De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!…

Cre(ş)tinismul social-democrat…Minunile copiei făcătoarei de minuni…Biserica Ortodoxă Română (BOR), cea mai coruptă instituţie din România, finanţată imoral din bani publici;Cum ne-a lasat mafia PSD-ista fara paduri;Cei 60 de infractori ai PSD, (la vedere, pentru ca mai sunt la index alte sute )care au guvernat sau guverneaza Romania, la nivel central sau local53Ce poate sau nu poate face Satan- Dr. Peter Masters;O viaţă de dedicare – Văzută la colaboratorii lui Pavel;Să ne examinăm creşterea spirituală;Pași înspre călăuzire (1) Călăuzeşte Domnul cu adevărat?Vremuri grele (1) Cum să recunoaştem şi să reacţionăm la vremurile de apostazie extremă;Haina smereniei – Îmbrăcarea hainelor;Adevărata lucrare de eliberare…Legarea, Dezlegarea şi … înfrângerea finală a lui Satan…„Viitorul” Împărăției- Împărăţia lui Dumnezeu -Legarea lui Satan prin Crucea lui Christos-„S-a împlinit vremea …” Max R. King; Noul Ierusalim sau Ierusalimul de sus-Apoc. 21: 2f de Don K. Preston; Prezenţa lui Dumnezeu 9,de Max Kingpr2 – Cine nu are CIP-ul nu are drept sa traiasca … Slovacia va accepta doar IMIGRANȚI CREȘTINI din Siria: Noi nu avem moschei! Președintele slovac, atac la UE…Ce urgii credeti ca ne pregateste Anticristul din spatele IMIGRARII Globale! 

citeste mai multe »

Să învăţăm de la Omul Iisuss, care a fost ispitit ca şi noi, în toate, dar n-a păcătuit; Când satan l-a atacat în fel şi chip, (Mat.4/1-11) a insistat să-l corupă cu vraja lui, arătându-i de la înălţime toate strălucirile aceste lumi… inclusiv pe frumoasele femei, pentru a i se închina, dacă… Dar El i-a refuzat oferta, l-a „mângaiat” cu Sabia Cuvântului, nu s-a lăsat momit, nu a permis poftei să zamislească- pentru a naşte păcatul aducător de moarte şi… satan a plecat învins! Unui astfel de om încrezător în Atotputernicia Lui, nu în vrăjeala gunoierului -îi vin în ajutor gânduri sfinte, îngeri, dar şi Iisuss (Prietenul TUTUROR păcătoşilor care cred în El şi-l primesc integru , cu toate DARURILE), ca să slujească omului terorizat, căci dacă refuzam răul şi facem binele, după biruinţa de la Golgota, ne-a arătat cum să nu mai stăpânească păcatul asupra noastră şi nici un păcat magnetic pentru satan, fiindcă nu mai suntem sub Lege, ci sub Har (Rom. cap.6) ” Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Gen.4/7)

77Învățături Biblice pentru Creștinii Cugetători/Prefață/Ce Este Omul?“DE ASEMENEA ESTE SCRIS”. ..OPERA ÎNDURĂRII LUI DUMNEZEU ÎN INIMĂ… Ce Zice Bisericilor Spiritul?Stăpânirea De Sine În Libertate…….Un vas ales (1) Vasul în olar, olarul în vas… Omul nou- Frederick George Patterson… Adevărata viţă -Ioan 15.1-8 – William Wooldridge Fereday… Departe de trup, acasă la Domnul -2 Corinteni 5.8…Un cuvânt despre împăcare, ispăşire şi suplinire- Botschafter; Niciodată să nu te mai poticneşti- Iuda 24- Henry Allen Ironside… Strigătul lui Hristos suferind-Psalmul 22.1-3 William John Hocking; (SI) Viaţa veşnică în restul epistolelor NT,Iacov 1.18; 2.18; 1 Petru 1.3; 2 Petru 1.3,4; 2.20-22; Iuda 17-21-William Kelly; Ce este hula împotriva Duhului Sfânt? (diverşi comentatori: Hole; MacDonald; Darby; etc.)
77Islamizarea lumii se face pentru grabirea CIPUIRII oamenilor! Deja se roaga unii la Micro-Ciparii si Cipurile RFID sa fie…”securizati”contra teroristilor!…~Pe Hotii Avutiei Nationale ii eliberam pe caz de boala si Kovesi striga a paguba : ANAF trebuia să confiște 310 milioane de euro, nu s-a întâmplat nimic în ultimele opt luni/// Nicolae Ceauşescu şi soţia sa, Elena Ceauşescu, au fost eliminaţi în stil mafiot ///Iata de ce Iliescu impreuna cu hotii, lichidatorii si criminalii poporului si AVUTIEI TUTURORA , aghezmuiti de popime si de vinzatorii de tara – nu se pocaiesc- sa ridice DUMNEZEU de peste Romania pedeapsa Cereasca, ca sa se piarda si urma pulberii din tara!…1- Satan a cerut sa cearna lumea ca pe griu, dar noi, in loc sa ne pocaim , sa ne nastem din nou, mergem pe mina lui. Si noi sa ne pregatim de inimaginabile Urgii! CACI…Serviciile secrete austriece acuză: SUA și miliardarul George Soros finanțează fuga imigranților spre Europa… 9- CRIZA REFUGIAȚILOR este o invazie organizată …10- ISIS vrea să cucerească lumea, inclusiv România…67
 Din cuprins:Si romanilor li se va instala chip-ul subcutanat! Se incepe cu pruncii! 2- Acum este un mizilic,fata de ce va urma si cu noi….”Acceptam sa devenim … groapa de gunoi” ?!”3- Pozitia lui Vladimir Putin fata de musulmani; 4- Cehia nu vrea sa primeasca refugiati! ; 5-Slovacia refuza sa accepte refugiati musulmani. Vor primi doar crestini; 6- Generalul Mircea Chelaru: Suntem în plin Război Mondial – începe procesul de Islamizare a Europei  ..’CACI…Serviciile secrete austriece acuză: SUA și miliardarul George Soros finanțează fuga imigranților spre Europa ;7- Ion Cristoiu: Migrația Popoarelor cu smartphone-uri – Un părinte criminal, direct responsabil de înecarea celor doi copii ai săi, a devenit o vedetă planetară!8 -Neagu Djuvara, despre criza refugiaților, amenințarea Rusiei și construirea moscheei la București: “Să știți că o să vedeți o schimbare absolut dramatică în Europa”…….11- Un Episcop irakian avertizează Occidentul privitor la islamişti… 13- Cel mai mare jaf de pe Terra! 6.300 de miliarde de euro valoarea reală a zăcămintelor de la Roșia Montană!h8
citeste mai multe »

O să-l căutăm prin ploaia urgiilor apocaliptice şi nu-l vom mai găsi, când ne va ţâşni pe nas şi pe gură fesenia, invidia, indolenta, nepăsarea, caldiceala, idolatria, necredinţa, împietrirea… Să nu uităm că din coasta lui Iisus, străpunsă şi de noi, a ţâşnit apă şi sânge ispăşitor, pentru toţi care-l cred şi care, prin naşterea din Sămânţa învăţăturii Dumnezeieşti, se umplu cu Plinătatea Duhovnicească ; Dar ochii noştri, deşi sunt creaţi de El şi umpluţi cu vederea lui…, nu-i lăsăm să plângă cu amar, că Petru- lacrimi de pocăinţă! Cum se poate să respingem onoarea de a-l crede, în timp ce valurile mării l-au crezut ; furtuna l-a crezut şi s-a oprit la porunca lui; Până şi demonii l-au crezut şi au stăruit de El…” Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul până…” (Iosua, cap.10/13) Numai omul nu-l crede pe Prietenul păcătoşilor şi-l ţine la uşă, în ger, ploaie sau vânt, nemaigăsindu-i un loc nici în ieslea cu fân, pentru că refuză să rămână într-o continuă părtăşie, hrănire din învăţătura, din Pâinea vieţii şi din Sângele viu, pur, sănătos, hrănitor, veşnic, protector, iertător (Ioan, cap.6/48-58)

 ttyJustiţia din România – după chipul şi asemănarea mafioţilor din politică…Cine stabileşte constituţionalitatea legilor în România democratică: foştii trepăduşi ai dictaturii comuniste…Romania, tara infractorilor liberi…In Romania, mafia face legea si legile
Adrian Nastase   
Dezvoltarea Caracterului – Credința  Cuprins [hide]
citeste mai multe »

Se apropie ziua când toţi cei peste 7 miliarde de oameni, precum evreii din cuptorul încins al dezmăţului faraonic, vor geme din pricina păcătuirilor feseniste, globaliste, adică sataniste; Dacă nu i le mărturisiţi, nu i le daţi Mielului Pascal să le mistuie, (căci numai El face ispăşire pentru orice om care crede în El), veţi umple paharele cu mânia Domnului! Atunci, degeaba veţi striga şi plânge cu amar…” Şi ziceau munţilor şi stâncilor: “Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce sade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (Ap.6/16) Cât se mai poate, faceţi-vă Una cu bunătatea, blândeţea, iubirea, suferinţa, slujirea şi cu alte trăsături Dumnezeieşti; Şi pentru cei cărora nu le place, Iisuss s-a făcut Una cu toţi, când a sângerat în locul fiecăruia, ca să-i dăm Lui (nu păcatului) întâietate, suveranitate, loialitate, fidelitate-dreptul de Căpetenie peste toate şi peste toţi, pentru toată veşnicia

Un scurt “”pomelnic”” al  PENALILOR…Doamna de otel continua cernerea …Primarul Sectorului 1 a înlocuit abonamentele telefonice de 75 Euro lunar cu unele de 5 Euro… Ciordache si Weber nu scapa! Ludovic Orban i-a anuntat ca au zilele numarate…Ultima noapte de pe pământ…Trusa de machiaj şi bijuteriile…Judecarea lui Donald Trump, prin impeachment, a început în Senat…Verdictul Final…Peter Masters – Când este botezat un creştin cu Duhul Sfânt?Dragostea nu se mânie (1Corinteni 13:5); A doua venire a lui Hristos; Numai 144.000 sigilati pentru cer; Viziunea celor patru calareti …Nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău… Biruință asupra mâniei… Incet la manie etc
xaCorporatiile  ,devenid noii stapani ai lumii,fac ce vor cu vietile noastre!Pina si  mancarea ne-o  controleaza doar ZECE dintre acestea !Masonul Joe Biden spune ca se are in vedere, pe ordinea de zi, ca TOATA LUMEA SA AIBA UN CIP IN CORP si sa li se scaneze creierul…Kennedy  s-a ales cu moartea ,pentru ca  avertiza omenirea cu privire la „caracatita ucigasa” care va instaura Noua Ordine Mondiala…Controlul populatiei se face si prin Glutamatul Monosodic din  alimente !qMasonul Joe Biden spune ca se are in vedere, pe ordinea de zi, ca TOATA LUMEA SA AIBA UN CIP IN CORP si sa li se scaneze creierul…Kennedy  s-a ales cu moartea ,pentru ca  avertiza omenirea cu privire la „caracatita ucigasa” care va instaura Noua Ordine Mondiala…Va prezentam doar cateva  odrasle ale foștilor miniștri, șefi SIE, judecători CCR etc   Într-un document oficial al Senatului American de acum 40 de ani se recunoaşte faptul că CHEMTRAILS-URILE SUNT REALE! În plus, ele pot produce cancer şi boli mintale! Aşadar, ei ne îmbolnăvesc şi ne înnebunesc666Farmacia verde în caz de varice… Cand sa consumam patrunjelul pentru beneficii maxime…Cum te anunta rinichii ca sunt bolnavi…Planta care face cat o suta de medicamente…8 sfaturi utile celor care sufera de boli renale…Informatii despre sanatate pe care oricine trebuie sa le cunoasca…Terapii alternative pentru hernia de disc…Cele mai bune remedii pentru „curăţarea“ sângelui70

citeste mai multe »

Pentru că socialismul, fesenismul globalist (tot de sorginte satanist), este inamicul cosmic al omului şi universului; Pentru că învăţătura lui ne minte, învrăjbeşte, ne fură şi rodeşte în noi numai răutăţi şi urâţenii descrise în Gal.5/19-21); Dar, mai ales, pentru că pustiitorul nimicitor este coşul cu reziduuri al cosmosului, pe care le basculeaza inăuntrul oricarui om nenascut din nou ;Astfel,deci,de ce nu acceptăm spălarea acestor mizerii satanice- prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6-8)? Numai prin transfuzia cu Sângele, cu Gândul Cristic, cu Invătătura Lui, ne putem înnoi (Ioan cap.3), ca să făptuim Dumnezeieşte totul în Isus, nu în communism, fesenism, globalism ori în capitalism

009Căpeteniile României, mai rău decât după război, împing naţiunea pe cale de dispariţie; Se pleacă din România ca în timp de război; Trinitatea diabolica-Iliescu, Gorbaciov, Isărescu au hotărât să alunge tinerimea, din lipsă de bani- pentru salarii decente… De aceea «Părăsim țara, să le adunăm căpșunile, să le spălăm picioarele, să ne umilim»; Martirii uciși de comuniști rămân în gropile comune.Protestul fratilor din diaspora pentru salvarea padurilor… Iliescu a ordonat B) Prezentăm Cartea Domnului “ucenic” al Seniorului COPOSU -Lt. Col (r) Dumitru Prichici care se lupta cu morile de vânt Naţionale D) Semneaza aceasta Petitie: 
777
D.C. Dulcan: (În MIEZUL) si in spatele tuturor lucrurilor e Dumnezeu…“Copiii” tradatorului Iliescu…Dosariada care ucide – de Magda Ursache. In Memoriam Cezar Ivănescu (6 august 1941 – 24 aprilie 2008) și Petru Ursache (15 mai 1931 – 7 august 2013)… Paul Goma nu mai trebuie lasat singur împotriva tuturor. Scriitorul împlineşte astăzi 80 de ani de lupta continua,pentru NOI! Înapoi în socialism – un strigăt de ajutor din America…Daniel Brânzei – Altfel vorbești după ce tu însuți ai fost pe acolo … “De profundis“…De ascultat, de savurat si  practicat…Antichrist, adversarul lui Iisus, are ca ţel instaurarea Noii Ordini Mondiale, cu o religie mondială
see
Nu vom scăpa de „vârcolacii” de la 15 noiembrie 1987, 22 decembrie 1989 și 13-15 iunie 1990 dacă…Angajatorii romani platesc 5 euro/ora pentru salariatii lor, de cinci ori sub media europeana… Daniel Brânzei – Altfel vorbești după ce tu însuți ai fost pe acolo … “De profundis“…Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir s-a predat italienilor, la Bari…CJ Vrancea. Marian Oprişan şi-a bătut joc de banul public…Faptele firii sau roada Duhului ?…Partidul Comunist Chinez rescrie Biblia, pretinde că Iisus a ucis-o cu pietre pe femeia prinsa in adulter… 12. Eliberarea de păcat,DE  H. L. Heijkoop
.
citeste mai multe »

B) Domnilor pocăiţi, nepocăiţi şi atei de pretutindeni, ŞTIU (de savurat Ap.2 şi 3) că aveţi mare preţ în ochii DOMNULUI, dar vă mai lipseşte un lucru acum, înainte de venirea Lui Iisus “să aducă mantuirea celor ce-L asteaptă ”(Evr.9/28);Cereţi şi vi se va da Botezul în moartea lui Isus (Rom.6) ,căci El vă va boteza” si cu foc”(Mat.3/11b). Aşa cum Ioan vestea: “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape… Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?” (Matei 3/2-7, tot aşa şi acum, stă scris şi pentru prieteni, şi pentru poftiţi şi nepoftiţii NUNTAŞI:” Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce… Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii…: “Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Ap.2/10-11); Degeaba le vorbiţi oamenilor despre Bunătatea lui Isus, dacă nu le arătaţi,inclusiv grozăviile, urâţeniile, teroarea, prigonirile celui rău, pus ca să martirizeze lumea de mâine… Primarul Virgil Baciu, din comuna Corbu, da foc CHEMARII …Căpeteniile Poporului Român, au trădat pe nemţi în 1944, au furat bogăţiile boierilor, au alungat intelectualii şi i-au omorât la canale dar,şi dupa 1989 au furat SI avuţia obştească a amărăştenilor, tot neconstituţional, au “minerizat” Tara clădită tot pe minciună şi manipulare; DACĂ, …Arta Manipularii; Emil Cioran despre Corneliu Zelea Codreanu/Ce spun Marii duhovnici despre legionari ,despre mascarada procesului kom. etc

Dupa modelul Kalailor care au construit Tara pe hotie, minciuna -si tot ei  au furat Avutia Obsteasca a tuturor amarastenilor ,jucand barbut  pe banii nostrisi ex-preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihail Vlasov,  a jucat  bogatia Camerei de Comerţ la cazinou-Acesta  juca şi pierdea sume şi de peste 50.000 de euroymbv Domnilor CRESTINI de pretutindeni,… “Având în vedere strâmtorarea de acum” (1 Cor.7/26), cum puteţi privi cu un ochi la Sângerarea Lui, şi cu altul la Doamna Lume! Voi, care vă credeţi “Nuntaşii” Lui, vă faceţi una şi   cu Iisus, dar şi cu amanta plăcerilor de o clipă? Nu ştiţi că “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Mat.6/24) De ce nu vă aduceţi “trupul ca o jertfă vie, căci va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentr că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia.” (Luca21/23). Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Mat.5/20)1UN VIRUS MORTAL, CE POATE “MATURA” POPULATIA LUMII, A FOST CREAT IN MOD INTENTIONAT INTR-UN LABORATOR AMERICAN…Un colonel face dezvăluiri şocante despre Lovitura de stat din decembrie 1989…Lovitura de stat 22 decembrie 1989 vineri la ora 10.07. Trădarea lui Iulian Vlad şi a lui Victor Stănculescu. Complotul comunistului Ion Iliescu…Iliescu a facut din Poporul Român un cobai… Descoperiri Socante: “POPULATIA LUMII TREBUIE REDUSA CU 50%. NUMAI ASA NATIUNILE VOR INTRA IN NOUA ORDINE MONDIALA”.Un raport al SRI clarifica rolul KGB in Revolutie…ww

citeste mai multe »

Tovarăşe Iliescu (cu tot neamul tău de chinezişti, coreişti, globalişti, capitalişti, pesedişti-ANTICRISTI), află că şi eu am fost ca un kălău, torţionar, măgar, hoţ, trădător, cocalar, tupeist, sărac dar cinstit… Totuşi, nu eu eram maimuţoiul komunist, ci satan care locuia în mine, pe munca mea, PÂNĂ AM AUZIT Glasul Martirilor şi Strigătul Dumnezeiesc (Ap.6/10)! Atunci, prin pocăinţă, l-am avortat dimpreună cu toate infecţiile lui, consemnate în Gal.5/20 şi m-am conectat la transfuzia cu Sânge Dumnezeiesc, Purificator, Transformator; M-am prizat la Gândirea Cristică, la Învăţătura Biblică şi m-am făcut Una cu Voia, cu Evanghelia Lui… Tovarăşe Kaghebist, de ce (GRATUIT)- nu primeşti oportunitatea Dumnezeiească de eliberare şi vindecare prin pocăinţă, pentru ca să te goleşti de satan şi de toate dejecţiile lui din inima şi mintea nenăscute din nou, caci sunt mai toxice decat urina şi fecalele lui…, astfel încât, Dumnezeu să ridice blestemul de peste acest popor amărât? Ajunge ca din coapsele părinţilor tot savurăm păcătuirea, de când Adam şi Eva s-au făcut Una cu Satan… De atunci i-am întors spatele lui Dumnezeu şi ne târâm după diavol, înglodaţi în pandalii! După ce ne-a lipit de păcat, tot el ne distanţează, ne maschează, ne covitează, deşi Pavel ne-a învăţat că e bine că omul să nu se atingă de femeie, având în vedere strâmtorarea de acum (1 Cor. cap.7), pentru că „Fratele va da la moarte pe fratele său şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit vă fi mântuit. (Marcu 13/12-13)

65 Doctrina iluminaţilor este  foarte clară: 1) Abolirea monarhiei şi a oricărei puteri ordonate;

2) Abolirea proprietăţii private;

3) Abolirea moştenitorilor;

4) Abolirea patriotismului;

5) Abolirea familiei (a căsniciei şi instruirea în comun a copiilor);

6) Abolirea creştinismului 
IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII OMULUI, PRIN CARE SE AJUNGE LA DUMNEZEU TATĂL .fff
„Cele 10 Porunci”Cele zece ghiduri pentru o nouă Epocă a Raţiunii sunt următoarele:
1. Menţine umanitatea sub 500.000.000, într-un echilibru perpetuu cu natura.
2. Ghidaţi reproducţia cu înţelepciune – îmbunătăţind conformitatea şi diversitatea
3. Uniţi umanitatea printr-o limbă nouă.
4. Conduceţi pasiunea – credinţa – tradiţia şi toate lucrurile cu judecată temperată
5. Protejaţi oamenii şi naţiunile cu legi cinstite şi tribunale corecte
6. Lăsaţi toate naţiunile să guverneze internal rezolvându-şi disputele externe într-un tribunal mondial.
7. Evitaţi legile mărunte şi oficialii nefolositori
8. Echilibraţi drepturile personale cu îndatoririle sociale
9. Preţuiţi adevărul – frumuseţea – dragostea – căutând armonia cu infinitul 10. Nu fiţi un cancer pe pământ – Lăsaţi loc naturii – Lăsaţi loc naturii.111 Ion Iliescu- Karl Marx, Buharin, Engels   sunt considerati  parintii  „liber cugetătorilor”,ca si tatal lor „Satan -primul liber cugetător şi “salvator” al omenirii…Satanismul în literatură, muzica, masonerie, politica fesenie- globalie ; Cele 10 porunci potopiste ale globalizarii fesenii…Ceasul Chinezesc – Aflati ce organe din organismul dumneavoastra nu functioneaza optim… Parlamentul e un cuib de hoţi: A face bani a devenit mod de viaţă și cadou generaţiilor următoare. Hrebenciuc, un model pentru acest gen de comportament  wqUZINA DE EXTERMINARE DE LA “CANAL” a functionat si datorita acestor kalai cu pensii speciale; Aici vă oferim texte hrănitoare despre kasapul tarii- despre sclavie, manipulare, despre Protocoalele Inteleptilor, despre impuscarea lui Ceauşescu, a Maresalul Antonescu – Viitorul diabolic-opera demenților care distrug lumea…Cine conduce lumea,România? Masoni, grupuri oculte, marile corporatii si despre alte…”subterfugii”, inclusiv despre ceasul chinezesc sau cele 7 puncte aflate la nivelul tălpilor… Iosif Țon rupe tăcerea– Interviu cu pastorul Nicu Butoi/ În 5 zile președintele Trump a schimbat prioritățile politicii americane din ultimii 75 de ani; Apocalipsa dupa Ioan…desINCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca”Alesii Neamului Romanesc au demolat,lichidat si fragmentat pamintul.Au pus pe chituci agricultura!În Uniunea Sovietică, bolşevicii au practicat cultul satanist. Ziarul Pravoslavnaia scria în 1977; „Catedrala ortodoxă din Odessa, atât de iubită de locuitorii oraşului, a devenit un loc satanist la puţin timp după luarea puterii de către comunişti.”6Nicusor Dan spune lucrurilor pe sleau: „Antena 3, beneficiar direct al actiunilor Caracatitei Pandele-Firea. E un instrument pesedist de manipulare”… Justitia din Romania ex-komunista,adica pesedista,dupa ce i-au ciuruit pe Maresalul Antonescu,pe “”Comandantul “”Ceasca  ,face pe ea: Ana Birchall o pune din nou la punct pe Lia Savonea: „Ar fi de ras daca nu ar fi de plans”. Savonea continua sa faca servicii PSD-ului… Scolit la mineriada Iliesciana…Marian Oprişan a trimis 200 de pesedişti să-l bruieze pe Ludovic Orban… In timp ce BARONII komunisti au furat totul,amarastenii nu culeg nici firimituri de fiare- Din Rocar, fabrica ce a produs autobuze pentru toată țara, nu a mai rămas nici fierul vechi  … Prin privati- hotia PeSeDista (neconstitutionala), devalizarea si deraierea tarii mai poate fi…”rezolvata” :ROMÂNIA FURATĂ. Electroputere Craiova, o privatizare deraiată…

citeste mai multe »

Mironosiţi de pretutindeni- NIMENI nu se Fesenează/Globalizează/ „(în) sexează” în Trupul Bisericii lui Hristos (pregătit pentru Răpire), fiindcă „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Cor.6/12 şi 1 Cor.10/23:”… Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.” De aceea şi ACEASTĂ mascaradă cu măşti (care nu este opera Domnului, ci a omului), nu obligă pe nimeni „să se facă un singur trup” -Gen.1/24, ci dimpotrivă… Aveţi mare grijă să nu vă surprindă Venirea Lui (pe dinafară- Ap.22/15; 21/8 etc), plumbuiţi cu plăcerile de o clipă ale senzualităţii- la nudismul religiei voastre- care ucide, doar Christos SALVEAZĂ; „Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Mat.5/20)

 2- MORŢI SUSPECTE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ. Cazul Cezar Ivănescu… 

Nota Bene: „Las cu limbă de moarte, dacă mi se întâmplă ceva pe parcursul acestei dispute publice, pe parcursul acestui război pe faţă, îi rog, deci cu limba de moarte, pe cei care mi-au stat alături din prima clipa […], pe toţi ceilalţi din jurul meu, să se folosească de aceste casete ale mele şi să-mi ducă lupta mai departe. Să nu lase cumva neisprăvit acest război pe care l-am început cu nemernicii şi să nu lase să-mi fie pătat numele şi pătată memoria şi opera” (Cezar Ivănescu).

Nicolae Labiş a fost iniţiatorul Mişcării de Rezistenţă anticomunistă în România. De aici avea să i se tragă moartea…Asa cum mizerabilii  fara scrupule , l-au (re)omorit la Komanda  pe Eminescu…

JOHN PERKINS: “România este deja infestată cu «asasini economici»”John Perkins dezvaluie ca  Bechtel, Chevron şi Banca Mondială folosesc asasini economici şi în România…Cum suntem furați de MULTINAȚIONALE prin OFFSHORE-uri…BISERICA – TRUPUL VIU AL LUI ISUS HRISTOS… Trupul lui Hristos, de K. Campbell… Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos,de Rudolf Brockhaus… Isus, Capul – Biserica, Trupul (Partea 1); „Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stânga.” Luca 23:33.
dodoPoporul Roman a fost impins in pustia komunismului,ca sa poata fi rastignit de Preotimea Gobalismului!Si  V. Ierunca, scăpat de teroarea Securităţii din subordinea ocupantului sovietic, observase dezinteresul Occidentului pentru suferinţele românilor întemniţati şi omorâţi cu sutele de mii sub atenta ghidare a Kremlinului, prin Ana Pauker, Teohari Georgescu, Al. Nicolschi, etc.Fiecare deget este conectat cu două organe. Uite cum te vindeci RAPID…Herculane, cel mai încărcat punct energetic din lume ?..0i
Un ofițer SRI dă cărțile pe față…Dezvăluirile unui fost agent CIA… Lumea este condusă din umbră de șeful Papei/Pentru că globalizarea întronează Apocalipsa, să ne pregătim a primi martirajul cu bucurie şi cu plăcere, pentru a participa la eliberarea cosmosului de sub stăpânirea Nimicitorului viclean, pentru DOMNIA Dreptăţii, Adevărului, Corectitudinii, Purităţii, Iubirii, Iertării, Armoniei Dumnezeiesti şi a …etc Noua Ordine Mondială: Sănătatea Mintală şi Cetăţenia MondialăuMARTIRI DIN PROVINCIILE ROMANE SUD-DUNARENE…În timp ce komunistii (adica satanisti fese/globalisti ) se distrau la suprafata, in subteranele patriei ii martirizau pe crestini si alte geniile nationale… In urmă cu 65 de ani a fost omorat în temniță martirul Mircea Vulcănescu! Prostirea oamenilor incepe cu botezul inconstient,pe bani… C) Domnilor CREŞTINI de pretutindeni, a sosit clipa in care Tata, isi cauta nu doar fii si fiice! De ce nu vreti sa deveniti FAMENI, ca sa iubiti si sa paziti SABATELE MELE ? (Is.65, Mat. 19 etc) Cum putem privi cu un ochi la Sângerarea Lui, şi cu altul la zâmbetul amantei!… “Având în vedere strâmtorarea de acum” (1 Cor.7/26), să nu uităm că “Toate îşi au vremea lor, şi …” (Ecl. 3)rrRegizorul  Aaron Russo  l-a demascat pe Nick Rockefeller si pe calaii globali,care pregatesc reducerea populaţiei  şi controlul prin implantul de microcipuri…România a intrat în Top 20 al statelor cu cele mai mari diaspore – potrivit Raportului ONU pe migrațieBogatanii din capitala saraciei sunt votati in necunostinta de cauza (LEGALA???)si…Experimente de manipulare cu unde electromagnetice…  Implementarea „semnului fiarei” prinde contur intr-un plan diabolic al guvernarii  satanice –planetare-francmasonice
citeste mai multe »

Fiindcă noi, TOŢI, încă din coapsele lui Adam, din grădina Eden suntem faliţi şi, tot noi, suntem falimentari din Ghetsimani, de ce nu vrem să gândim, să vorbim şi să făptuim totul Dumnezeieşte, prin Iisuss,căci noi am murit ? Fiindcă tot ce face El este foarte bun şi pentru veşnicie, de ce nu vrem să îi semănăm, să ne naştem din nou (Ioan cap.3), nu din sămânţa mizeriilor lui satan, ci din Sămânţa Învăţăturii şi Întrupării Cristice? Pentru că Hristos este Fântâna din care izvorăsc toate Izvoarele şi Roadele Duhovniceşti, de ce nu ne golim de toate secăturile din noi, dar şi de satan, pentru a ne umple cu Plinătatea Lui, ca să iradiem parfumul cunoaşterii Biblice, căci Iisuss este şi Calea, Adevărul, Învierea, Pâinea vie, Apa vieţii şi… totul totului TOT!” În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: …” (2 Cor.2/14-17)

Cei mai bogaţi oameni din lume cumulează o avere de 6.000 de miliarde de dolari; Prin medicamentele Globalistilor este “tratata” omenirea cu moartea; Oamenii sunt vaccinati si “tratati” cu peste o sută de milioane de medicamente false, deosebit de periculoase, confiscate de Interpol; Si in Polonia a fost descoperita o fabrică de false medicamente împotriva impotenţei; ROMÂNIA FURATĂ- Afacerea Radioterapia; “Paznicii”plătiti de amarasteni să administreze interesele noastre si bogatiile Natiunii- fură pe rupte, prin votarea analfabetă; Anchetă cu ramificații ample la OMV Petrom. Compania petrolieră furăcioasă; Regele Mihai a fost (re)alungat de burghezia fesenistă, pentru a fura totul… Scandalul Schweighofer… 2- Barosanii României au furat si afundat în sărăcie pe amarasteni, dar OMV- Petrom îi îmbogăţeşte pe străini. Profit URIAŞ făcut de compania dată de pomana de alesul neamului- Adrian Năstase austriecilor  Globalistii se pregatesc sa se imbogateasca din sforariile razboiului apocaliptic! mmDupa ce burghezia comunista a furat  ca in codru-Averea Obsteasca,se gratiaza ,transformand  Romania,intr- o inchisoare pentru cei saraci; Pentru ca Poporul Roman este singurul din univers care-si voteaza hotii,mincinosii si coruptii si,mai ales ,pentru ca nu se (po)caiesc, isi merita soarta Apocaliptica de maine ! Iata doar cativa administratori ai Tarii- implicați în potopirea Poporului si in scandaluri publice: președinți-Iliescu=mama tuturor rautatilor; E. Constantinescu si tot neamul lorXXXProf. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românilor nu li se dadea  mâncare sa se revote ” ”Der Spiegel” scrie despre mlaștina ilegalităților companiei austriece, istoria firmei, sprijinul politic de care a beneficiat și amploarea dezastrului; Scrisoare de ramas bun…etc79Munţi de oase “creştine,” (Ezech.37)” este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie mântuire” (Osea 10/12) Altfel nu puteţi fi răpiţi, dacă nu vă faceţi UNA cu El, nu cu amata lume, aşa cum s-a făcut la Golgota UNA cu noi-TOTI; Oase uscate, dacă vreţi să vă însufleţească El, nu mai rămâneţi voi-capetenie! Lăsaţi-l pe Acela care a sângerat contra păcatului, să fie CAP, nu coadă, în tot ce întreprindeţi, gândiţi, vorbiţi, făptuiţi, căci El ne-a creat si recrea pe noi,nu noi pe EL…76Zac Poonen-Crede în înţelepciunea şi dragostea lui Dumnezeu; 1. Eva – “visul” lui Adam,de Florin Ianovici; De ce a trebuit Isus să moară pe cruce? Unde este Dumnezeu când te confrunţi cu suferinţa? Rugăciunea: dialog sau monolog? Comuniunea si …Psalmul 2,de Henri Rossier; Diavolul s-a nascut in laborator: Apocalipsa virala…Gicu Cotlet  -O mireasmă a lui Hristos (2 Corinteni 2:15); Mireasmă de viață, de  …Ce fel de mireasma esti? – Nicu Butoi
citeste mai multe »

Preoţi de pretutindeni- nu mai botezaţi, pentru bani, oameni neblibicizati, inconştienţi; Degeaba îi „încreştinaţi” dacă nu-i învăţaţi abece-ul Biblic şi dacă nu-i scufundaţi, innecati, îngropaţi nu în apă de ploaie, ci în Sângele, în Învăţătura, în Trupul (Pâinea) Numelui Sfânt)! Nu vă mai fie frică de oameni deştepţi, bogaţi şi înviaţi dimpreună cu Iisuss… Îngropaţi-i, o dată pentru totdeauna în moartea lui (Rom. cap.6), pentru a se dezbrăca şi lăsa acolo toate cârpelile şi zdrenţele adamice şi, prin naşterea din Sămânţa Duhovnicească să fie înviaţi, îmbrăcaţi cu Iisuss şi umpluţi cu toată Plinătatea Dumnezeiască, pentru ca să nu mai trăiască pentru vreun păcat, ci pentru Împărăţia Lui

Scopul elitei mondiale urmareste reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri …Cine trage sforile pentru elita potopista /globalista! MULTINATIONALELE DIN ROMANIA, INEFICIENTE PENTRU ECONOMIE. CUM FRAUDEAZA CORPORATIILE ROMÂNIA…CINE CONDUCE LUMEA? – PIRAMIDA PUTERIINick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri;Rockefeller a făcut aceste afirmaţii în conversaţiile avute cu regizorul american Aaron Russo,pe care a încercat să-l recruteze în această elită;SCOPUL CRIZEI: Un STAT mondial, un presedinte unic, o armata unica…Quo vadis Europa? Liderii lumii şi ruşinile continentului12717293_1733492133546967_2666415790833079087_n
De la Marx la Ceausescu si Iliescu s-a intrupat Anticrist… ANTICRISTUL, IDENTITATE ȘI NUME… FIARA STACOJIE ȘI BABILONUL CEL MARE, MAMA PROSTITUATELOR ȘI A URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI…SĂ ÎNȚELEGEM CINE ESTE ANTICRISTUL, FIUL PIERZĂRII… Cine este Antichristul ?PIERDEREA CREDINŢEI, UN SEMN AL VENIRII ANTIHRISTULUI… Fiţi atenţi la spiritul lui Antihrist,scris de :   Zac Poonen… Realitatea Trecută Cu Vederea…GRIJA DE FRAŢI, de Simon SchrockPicture
citeste mai multe »

Fiecare om şi orice neam va fi pedepsit, dacă se crede creştin, dar nu se pocăieşte (2 Petru 3/9); Deşi beneficiază de toate oportunităţile trezirii, naşterii din nou şi a Biblicizării, întorc spatele precum Adam; Pentru cei care cred în SCUZE, deja, El le-a zis: “Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon ” (Mat.12/39-42) în care tot nu cred …

Am iesit din URESESE,ca sa murim  in …. David Rockefeller recunoaste in cartea sa „Memoriile”(Memoirs, pag. 405, New York: Random House, 2002) sale ca a contribuit la intronarea Noii Ordini Mondiale si se declara vinovat:Daca scursaturile comunisto-feseniste nu-si martirizau valorile “LEGIONARE”, acum Romania nu era furata/demolata/terminata…Cîteva întrebări pe adresa căpeteniilor Bisericii  Ortodoxe Române: ALO, V-A LUAT DUMNEZEU MINŢILE?B) DE VORBA CU IOSIF TON
zx Iliescu si potopistii sai pot admira distrugerea TARII,pusa la cale de burghezia comunisto-fesenista! Desi Vladimir Putin este o “scula” a Anticristului ,  da cartile pe fata / Icoana Fiarei , pe care multi oameni prostiti si manipulati sunt invatarti s-o pupe ca pe “sfinte moaste”!!!- icoana machiata sub diferite servicii – se introneaza la conducerea lumii , dar si a ROMANIEI/ Trageţi clopotele, români/ Capeteniile lumii reconstruiesc Turnul Babel pe pamint SIRIAN si…etc2 Judecata lumii, o zi de bucurie:“Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului!” … “Căci El vine să judece pământul!”. Psalmul 98:4, 9… Isus Hristos va domni ca Rege al regilor şi va judeca lumea… Judecata finală… Religiozitatea nu e suficientă – Isus Cristos este cheia… Viitorul nostru fără Dumnezeu – Omul se îndreaptă spre pierzarea veșnică… UN INDIAN ȘI-A DAT PĂRINȚII ÎN JUDECATĂ PENTRU CĂ L-AU ADUS PE LUME. MAMA SA E MÂNDRĂ DE EL…9. SECRETELE MURDARE ale VATICANULUI: Coruptie, sexualitate, spalari de bani, un cuib de hiene turbate!

citeste mai multe »

Poporule, omule, dacă nu ne pregătim pentru răpirea la Cer, ne băga în pământ de vii Trinitatea diabolică a comunistului globalist… Să ne pregătim, nu doar pentru zguduirea apocaliptică a pământului, ci şi pentru cutremurarea Cerului, minţilor şi inimilor create de Dumnezeu, dar care îi întorc spatele… Să nu uităm că fără credinţa şi pocăinţa Cristică nu este iertare şi biruire, după cum ne învaţă Prorocul Daniel în rugăciunea înaripată pentru fiecare dintre noi!” Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: “Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale-

 zxCe a vrut să spună Bill Gates cu celebra frază: Dacă facem treabă bună cu noile vaccinuri, reducem populaţia mondială cu 10-15%…”Populaţia lumii trebuie REDUSĂ cu 50%. Numai aşa naţiunile vor intra în Noua Ordine Mondială”. Declaraţiile care te vor şoca…(Roosevelt, Grobaciov, Kissinger, Rockeffeler sau chiar Bill Gates au făcut mai multe declaraţii îngrijorătoare, care au fost cuprinse într-un material cel puţin interesant)…
po   1- Avertismentul lui Stephen Hawking: Sfârşitul civilizaţiei este aproape. Toţi suntem vinovaţi ( pentru ca Preotimea a inlocuit credinta Biblica, Adevarata , Atotputernica, Infinita, cu una limitata ,formala, idolatra, pictata, cartonata, roditoare intru crize si urgii viitoare; 2- Pentru ca a fost intronata dictatura Globala-Imorala, vom continua din criza in criza , pina la urgia fatala; Iata semnele unei noi Crize Financiare isi arata coltii; 3- Florian Colceag: APEL CĂTRE NAŢIUNE: “Forţaţi societatea civilă să se organizeze, ca să nu pierim!”4 – PLINGERE IMPOTRIVA STATULUI ROMAN SI A AUTORITATIILOR STATULUI, PENTRU DISTRUGEREA SPIRITUALITATII ROMANESTI SI A SENTIMENTULUI DE DRAGOSTE DE TARA ;5- NOUA experts financiers avertissent de l’imminence d’une grande crise financière boiCei trei paşi spre cer si… Contrafacerile uimitoare ale lui Satana de By Joe Crews…Pocăinţa adevărată şi pocăinţa falsă… EVANGHELIA ADEVARATA SI CEA FALSA, scris de :   Zac Poonen… Cine este arhanghelul Mihail? Cine va cânta Cântarea? Cum aflu care este voia lui Dumnezeu si… Cei 144.000 din Apocalipsa 14, By Doug Batchelor… Cine se va închina fiarei? By Gary Gibbs…
citeste mai multe »

Să nu zicem că n-am ştiut: toată veşnicia vom avea destul timp ca să dăm socoteală pentru miliardele de vorbe, fapte şi gânduri (ne) bune, pe care nu vrem să i le dăm GRATIS, lui Iisuss- întru iertare, prin pocăinţă; Moartea omului nu înseamnă sfârşitul călătoriei… „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Cor.5/10) Nu pirdem nimic, dacă–i dăm lui păcatele, pentru care a sângerat, la Golgota, dar „câştigăm” pedeapsa veşnică, dacă sângerăm noi pentru ispăşirea lor- în gheena groazei! Nu vom avea deloc odihnă dacă nu credem că El ne-a absorbit în sine şi nu ne-a abandonat pe Culmile Suferinţei nici pe cei mai mari păcătoşi pentru izbăvire (Îs. Cap 53/4-11) şi (1 Petru 2/24):” El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. „

Moartea oamenilor  începe din burta mamei prin vaccinari si continua cu prima înghiţitură de apă fluorurată; Si Capeteniile CLUBULUI DE LA ROMA  lucreaza   pentru o Conştiinţă Globală  ,”purificind” lumea de nationalisti si   patrioti;  „Noua ordine mondială” prevede ca omul să fie sclavul total şi perpetuu, câtă vreme este producător, după care urmează   suprimarea lui blândă ;5-„Naţionalismul” si religiile devin oaia neagra care va fi jupuita de vie de catre   tortionari;  BOMBARDAREA BIOCÂMPULUI UMAN  de la distanta sau de aproape ,prin orice fel de surse,care de care mai  stiintifico-fantastice…; Virusul SIDA nu este un criminal eficient, deoarece este prea lent; Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 90% din populaţia lumii este Ebola …;  Una  dintre cele mai temute 10 arme bacteriologice a fost scapata de sub  control;Crestinismul a fost eliminat din viata publica a Statelor Unite; Urmeaza sa devina inamicul numarul unu…!
yyyGlobalizarea căderii omului în animalitate… Neghina, peşti răi şi fecioare nechibzuite- Matei 13.24,25; 13.47,48; 25.1,2- David R. Reid; O comoară şi un năvod- Matei 13- Willem Johannes Ouweneel; (ALERTAAA) Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer- Rudolf Ebertshäuser; Ghetsimani-Frederick Charles Jennings; Intercalarea pământească- Daniel 2; 7; Luca 21- William Kelly; Ce au creştinii a face cu noul legământ?SoundWords; VECHIUL LEGĂMÂNT COMPARAT CU NOUL LEGĂMÂNT; EVANGHELIA HARULUI; Cum să intri în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos? Diferența dintre Vechiul și Noul Legământ, scris de :   Zac Poonen; Mort faţă de Lege, Slujind în Duhul, Partea 2, de John Piper; Acesta este Sângele Legământului celui Nou, Don K. Preston;
citeste mai multe »

Orice popor komunist care –şi clădeşte viitorul fără Dumnezeu, bizuindu-se pe (sine)-minciuna, hoţie, corupţie, preacurvie, idolatrie, moasterie şi pe alte mizerii demonice din Galateni 5/20, devine deşertăciune şi goană după vânt; Fiindcă ei au furat de la boieri, au prigonit valorile, au încarcerat opozanţii şi s-a ales praful de ” măreţele succese”! Din păcate, feseniştii globalişti l-au prigonit pe Dumnezeu – dimpreună cu tinerii alungaţi printre spini şi mărăcini; Au clădit Tara pe decembriadă, mineriadă şi pe alte inimaginabile neghiobii; Au furat de la săraci avuţia obştească a tuturor amărăştenilor, au avortat echivalentul a încă un popor şi… se va alege praful şi pulberea; „Pe Domnul Îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă?” (Deut.32/6)

bvv Martiriul de la Fântâna Albă, cale de mântuire a neamului românesc…Cum s-a ajuns la negarea religiei în comunism şi de ce- Stalin – Dumnezeu, Moș Crăciun și… călău…Stalin, absolvent de seminar teologic. Forme de expresie religioasă sunt puse în slujba comunismului… Originile întunecate ale comunismului – partea a treia şi ultima: Rădăcini adânci…INVIDIOŞII TORŢIONARI ŞI DEMASCAREA. OBICEIUL COMUNIST… Cateva instrumente de tortură : vâna de bou, cravasa, biciul si ciomagul… Tehnica spălării creierului / Prigoana comunist-ateistă… Rezistenţa anticomunistă din Dobrogea  dt RĂZBOIUL LUI SATAN ÎMPOTRIVA BISERICII- David Wilkerson…Lupta creştinului -Robert Murray M’Cheyne… Lupta împotriva păcatului pâna la sânge (Evrei 12:1-7)… Exemple de credință (III): David… Cartea Urantia, Capitolul 53-  Rebeliunea lui Lucifer… Păcatul Să Nu Mai Domnească în Trupul Voastru Muritor, Partea 2- John Piper; Armură de la Dumnezeu- By Doug Batchelor… MITURI MODERNE DESPRE RĂZBOIUL SPIRITUAL, PARTEA I… Sfârşitul depresiei- Prinsă în capcana depresiei şi a gândurilor de sinucidere – şi cum s-au rezolvat toate; Să câştigăm războiul împotriva răului- Vârstnicul James J. Hamula; A se pune în spărtură… Învingerea ispitei sexuale; Lecţii din Vechiul Testament- Învaţă-i pe copii că Dumnezeu stăpâneşte peste toate lucrurile; Tragedia veacurilor,Scrieri de EGWhite, Capitolul 30 — Vrăjmășia dintre om și Satana; Ce poate sau nu poate face Satan, Dr. Peter Mastersmm

citeste mai multe »

Domnilor aşteptători, faceţi-vă UNA cu El şi cu toate ale sale, nu cu ea… astfel încât, la Venirea Lui să „rămâneţi în El, pentru că, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (Ioan, cap.2/28 b) Dumnezeu a îngăduit o cădere a credinţei lui Moise, spre folosul nostru, când a lovit (nepermis) de 2 ori stânca din care a ţâşnit apă, (Iisus era şi stânca), în loc să-i vorbească (şi să nu certe poporul EVREU- amărât), ca noi să credem! S-a rătăcit de Tara Făgăduinţei, ca să ştim că şi noi putem pierde Cananul Ceresc, dacă nu avem credinţa lui Avram, care duce la credinţă (Rom. cap.1/17)… Căci înainte de Avram sunt Eu…” şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” (Filipeni, cap.3/9)

pi Cât de periculoasă este Inteligenţa Artificială? De ce Bill Gates, Stephen Hawking şi Elon Musk se tem de tehnologia în care marile companii investesc masiv…Noi admiram pasarile si alte vietati, dar ele sunt blindate cu arme de spionaj si de distrugere in masa; Numai în șase luni România a importat  produse alimentare de 3,5 miliarde de euro. Deficitul  comercial este uriaș; Promisiunile neonorate ne ingroapa in … Evenimentul CATACLISMIC care … HENRY KISSINGER: „DACA NU AUZITI TOBELE RAZBOIULUI, INSEAMNA CA SUNTETI SURZI!” DISCURSUL LUI ALEKSANDR SOLJENITIN LA UNIVERSITATEA HARVARD ; Ce legatura exista intre sare si osteoporoza; Musetelul, dezinfectantul oferit de natura  etc
ShootDe unde ‘Hristos’ în omul Isus Cristos? Vechia Promisiune este încă actuala în toată lumea…Semnalul lui Avraam prin sacrificiu…Paștele prin semnul lui Moise …Simplu și eficient: Care este semnificația jerfei lui isus? Ce ai în mână?Simbolismul toiagului-șarpe al lui Moise în exegeza sfântului Augustin… Biblia – Studiu biblic / De la Geneza la Apocalipsa / Evangheliile sinoptice
citeste mai multe »

Degeaba ne rugăm, dacă nu îl lăsăm pe Dumnezeu să se roage pentru noi (Ps.127), prin Iisus, care merită să domnească în propriile creaturi- prioritar, suveran, deplin, integru şi integral, căci El este mai mare, mai tare, mai bun şi mai sfânt decât toţi la un loc şi numai El prin noi (şi noi prin El) se roagă, conform Voiei Sale, precum la Golgota; DAR noi, prin evlavia Lui, sfială, recunoştinţă, smerenie şi mulţumire să luăm în stăpânire tot ce ne da şi să nu îngropăm talanţii dăruiţi, pentru a-l aprecia, lauda, slăvi, sfinţi şi pentru a rămâne UNA, în părtăşie cu toate mădularele Lui de pretutindeni şi cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, căci despărţiţi de El- Capetenie, nu putem birui, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou!” Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. Suflete preacurvare!… „(Iacov, cap.4/2-4)

jjjAgenții și sataniștii Noii Ordini Mondiale vor să corupă copiii din întreaga lume… Spălarea creierului la copii în şcoli publice, în ce priveşte homosexualitatea… Documentar tulburător: Educația sexuală – Războiul împotriva copilăriei…Asa cum preotii, ne deturneaza-manipuleaza de la Dumnezeu Atotputernic si Viu, spre unul cartonat, (l)imitat, iconat, pentru cistigat bani si pentru prostit oameni (LOR le este mare frica de de oameni vii,”atotputernici”, destepti, nascuti din nou, cum invatam in Ioan,cap 3 ); Deci in timp ce noi ne uitam la televizor,… Asa se caleste otelul Anticristului plamadit din fecale , crize potopiste, bube Apocaliptice si noroi, rodind un GENOCID SPIRITUAL – Satanistii din Guvernul Mondial au creat CRIZA IMIGRANȚILOR pentru a introna dictatura Apocaliptica STABILITA de NOUA ORDINE MONDIALĂ !Haosul creat de imigranți în Europa – după dictonul Iluminati: „Ordine din haos”333Care sunt primele noastre gânduri când vin probleme? „Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre” Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10; Rugăciunea: Barometru pentru punerea deoparte pentru Dumnezeu-Crezi tu, că tu eşti pe drumul punerii deoparte pentru Dumnezeu? Walter Thomas Turpin; Rugăciunea credinţei- Iacov 5.14-16- M.J. Arentsen; Rugăciunea Domnului- Matei 6.9-13-William Kelly; Fiecare trebuie să se roage, ca şi cum el ar putea numai să se roage Luca 18.1- Aiden Wilson Tozer; Rugăciuni adresate Domnului Isus-Sunt rugăciunile noastre „prea mult orientate” spre Isus? Stephan Isenberg… Slava morală a Domnului Isus (6) El nu a cerut nimic de la oameni – John Gifford Bellett; Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (3) Glorii divine în înviere- William Henry Westcott; Câtă închinare ți-ai dori? Cum pot să mă închin lui Dumnezeu în scripturi? Stephan Isenberg… David Willoughby Gooding (1925-2019) Profesor și savant al Bibliei- Gabriele Naujoks; Misiunea lui Moise- Exodul 3 și 4- Edward Dennett; Profetul Iona (1) Capitolul 1 – Henry Allen Ironside; Adio vorbește Moise, Iosua, Samuel, Pavel- Harm Wilts etc 

Şi dacă nu credem, chiar şi morţi, noi toţi suntem ai Domnului (Rom.14/8), de care nu avem unde ne furişa fărădelegea, precum Satan, care se apropie de veşnicul rotisor al iazului cu foc; Prin pocăinţa Cristică să-i dăm Lui, acum, gratis, toate otrăvurile, ca să nu ajungem la judecată, unde sub privirile întregului Cer ne primim răsplata prin propria suferinţă ; Aşa cum EVREII au fost vindecaţi de muşcătura păcatului, privind la şarpele înfocat, ridicat pe „cruce”, noi suntem vindecaţi –dacă privim şi credem „în Căpetenia şi Desăvârşirea Credinţei noastre” -Isuss (Evrei 12/2), înălţat pe culmile suferinţei de la Golgota ; Prin întâlnirea omului cu privirea fără de păcat, care se uită ţintă şi la cel mai „mic” vinovat, (ca la Petru care a plâns cu amar), primim sămânţa naşterii din nou (Ioan, cap .3) Să credem că Ochiul Lui, care este ca Para Focului, veghează asupra fiecăruia, pentru ca prin credinţă, să rămânem protejaţi, căci „locuim” în Irisul Sfânt , de unde comunicăm cu El şi cu semenii (şi) din priviri

Rusia vrea să şteargă gulagul din istorie. Perm-36, singurul muzeu despre represiunea politică din URSS, ar putea fi închis; Ce a fost Gulagul? Despre Răul radical; Anne Applebaum- Gulagul. O istorie; Istoria soljeniţiană a Gulagului; Dosarele istoriei: Adevarul crud despre Gulagul sovietic…Satan şi iazul de foc, Apocalipsa 19.20; 20.10- Frederick Charles Jennings; Foc străin în Locul Preasfânt, Leviticul 10.1-3- Henry Chisholm Anstey ; Pace şi bucurie în timpuri de încercare; 1 Petru 1.6-8- Elmo Clair Hadley; ewALO, V-A LUAT DUMNEZEU MINŢILE? VĂ E MILĂ DE ARABII PĂGÎNI, DAR NU VĂ PASĂ DE MILIOANELE DE ROMÂNI PRIBEGI PRIN LUMEA LARGĂ? L-AŢI ABANDONAT PE IISUS PENTRU ALLAH ŞI PE BRÂNCOVEANU PENTRU OSAMA BIN LADEN? BIBLIA SPUNE SĂ FIM MILOSTIVI, DAR NU SINUCIGAŞI!……  Windows 10 vrea să ne controleze total!. Adevărul despre cum a murit Mihail Eminescu, ucis la comanda…8- Globalistii masoni au creat  criza refugiatilor si haos in lumea araba,pentru a introna ultima dictatura planetara…TOP 50 Cărţi, cu descrierea psihologului David:h8Omul durerii- Frederick Charles Jennings; Valoarea morţii lui Hristos (7) Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer? Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi (2) Jertfitorul şi preoţii- Dirk Schürmann; Suferinţele Domnului, Marcu 14.17-50- John Nelson Darby; De la o Betanie la cealaltă Betanie (2) Ioan 11.1-16; Din Betania spre Ghetsimani- Fritz von Kietzell; Învăţături practice din cartea Iov (12) O viaţă trăită în harul lui Dumnezeu; De ce noi numim pe Mântuitorul nostru „Domnul”şi nu simplu numai Isus?Arthur Walkington Pink; Hristos şi Adunarea Sa (1) Hristos şi zidirea Adunării Sale- William John Hocking
122
citeste mai multe »

Am crezut în „poruncile” lui Ceauşescu,dar s-a ales praful de credinţa şi de munca noastră! Acum credem în Iliescu/Pesedescu şi se va alege pulberea de noi… De ce nu credem în Poruncile -in Sfaturile, Soluţiile lui Dumnezeu, în singurul Învăţător Desăvârşit şi veşnic, pentru că numai El ne-a refăcut, la Golgota; Doar Iisus le-a făcut pe toate foarte bine şi pentru Veşnicie (Gen.1/31) şi nimic n-a fost făcut fără El (Ioan 1/3)!? Aşadar, de ce nu ne dezbrăcăm (Rom.13:12-14.) de zdrenţele şi cârpelile „credinţei demonice”,căci ” Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, şi se păstrează amândouă.” (Mat.9/16-17), pentru ca prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6) să ne naştem din nou şi să ne îmbrăcăm cu toate frumuseţile Cerului, cu sfinţeniile Lui, cu toate puterile, bunătăţile Harului şi cu mantia Cristică ?!

 

 • Stima noastra si mandria, PSD-ul si hotia”, recitau gunoaiele societatii romanesti…Cum colcaia PSD-ul de agenti KGB in anii 1990…6 milioane de euro acordate nejustificat pentru ajutoare sociale…La mineriada din 1991, SPP-ul KGB-istului Iliescu a folosit substante toxice de lupta interzise prin Conventia de la Geneva…Profesor universitar: „Romania, o tara de imbecili cu studii (super)superioare”…Romania, o republica PeSeDista si infractionala…Justiţia sub papucul PSD = ciuma roşie: instrument pentru protejarea marilor corupţi + Mafia PSD-ista este sustinuta puternic de parohia bugetara din Romania…Despre clanul Cosma din Ploieşti, pe care PSD = ciuma roşie = mafia l-a scăpat de braţul legii, prin modificarea legilor justiţiei…Cum au fost asasinati martorii Evenimentelor din 1989 de catre regimul KGB-istului Ion Iliescu
feMă laud cu crucea lui Hristos… Evanghelia şi biserica… Liberi în Hristos… Cele două legăminte… De la robi la moştenitori… Drumul credinţei… Neprihănirea numai prin credinţă… Pavel, apostolul neamurilor… Trădarea şi luarea în captivitate a Domnului- Fritz von Kietzell; A fost şters de pe pământul celor vii- Suferinţele Domnului- Benjamin Curtis Greenman; Baraba sau Isus – pentru cine vă decideţi dumneavoastră? Luca 23-Walter Thomas Prideaux Wolston; Crucea câştigă inima noastră,Psalmul 22.1- Charles Henry Mackintosh; Crucea Domnului Isus- Puterea întunericului şi harul şi dragostea lui Dumnezeu- James Boyd; Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos- Isaia 63.9; Psalmul 69- Dirk Schürmann; Gânduri referitoare la suferinţele Domnului-„În toată strâmtorarea lor, El a fost strâmtorat”- Percy Adolphus Humphreys;

citeste mai multe »

Omule, poporule, încă n-a ajuns la urechea lui Dumnezeu strigătul Pocăinţei Cristice! Până când vorbeşti cu gura fără tine şi înflăcărezi păcătuirile din cuptorul robiei globaliste? Până când mănânci idolatria pe pâine, pupi moaşte, foto/picturi iconate şi bei ca apa bârfa, cârtirea, cearta, preacurvia şi alte mizerii ale satanei (Gal.5/20) Vei păţi mai rău ca Iov,care…” vorbeşte fără pricepere, şi cuvântările lui sunt lipsite de judecată. Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi! Căci adăugă la greşelile lui păcate noi; bate din palme în mijlocul nostru, îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.” (Iov, cap.34/35-37)

Si Dumnezeu vrea Adevarul despre lovitura de stat din 89…Marile minciuni care au otrăvit Revoluţia Română. Care au fost cele mai grave manipulări…Trei minciuni majore ale lui Petre Roman despre Revoluție. L-au dat de gol și Cornel Dinu, și Gelu Voican Voiculescu! Tinerii Revoluţiei, victimele unei minciuni ucigaşe… Lovitură de stat sau Revoluție?Militaru, măcelar şi la Otopeni!!!Un general care, pus la comanda Armatei de către Ion Iliescu, se comporta ca un terorist însetat de sânge…„Asasinarea“ lui Trosca (I) Misterele uslașilor uciși la Revoluție…Prăpădul făcut de armată în Calea Girocului pentru tancurile blocate de manifestanţi…Despre crimele şi criminalii revoluţiei. Şi despre noi
maLegarea, Dezlegarea şi … înfrângerea finală a lui Satan… Vegheaţi, fiţi gata! Semnele venirii Lui… Urâciunea Pustiirii… O „a treia” Venire? Introducere la Discursul lui Isus de pe Muntele Măslinilor… Necazul cel Mare… Noaptea în care luminile lui Israel s-au stins… Necazul cel Mare… Întrebările lor… Evanghelia propovăduită în toată lumea… Holocaust global sau Schimbare de Legăminte? de David B. Curtis… Pilda seminței de muștar și Pilda aluatului de   Max R. King …. Apocalipsa: Povestea a două Cetăţi …Tipologie și Escatologia Legământului ,de Don K. Prestongh
citeste mai multe »

Dacă ne-am analiza şi cântări (Daniel, cap.5/25-28); Dacă am privi atent (ca să vedem cine suntem, ce facem şi, mai ales, ce am putea deveni) în oglindirea şi întipărirea Fiinţei Lui (Evrei, cap.1/3), n-am mai accepta nici o clipă să rămânem nenăscuţi din nou (Ioan, cap .3) şi ne-am ruga ca Moise pentru poporul Evreu:”… şi ia-ne sub stăpânirea Ta” (Ex.34/9b)… Căci dacă nu ne botezăm (fără bani) în moartea Lui Purificatoare, Transformatoare (Rom. cap.6), nu vedem şi nu intrăm în Împărăţia Lui Dumnezeu, dacă nu ne umplem cu Iisuss şi cu toată Plinătatea Cerească, dacă nu ne naştem din Sămânţa Învăţăturilor Lui-bune, plăcute, desăvârşite, sfinte, pline cu roduri bune, findca numai El este Taina Tatălui, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii, priceperii, cunoaşterii, întrupării, suferinţei, biruinţei, veşniciei, iertării, iubirii şi ale ştiinţei

32România furată | Cum a eșuat flota comercială…Un mason BILDERBERG se afla in spatele carnagiului valutar din aceasta perioada!Planul FMI si al MASONILOR deconspirat de CEAUSESCU inainte sa fie UCIS!Masoneria se extinde gratie Guvernului! Un TEMPLU MASONIC gigant va fi construit in Bucuresti!Masonii au pus ochii pe PADURILE Romaniei? Amanunte socante din filajul impotriva ministrului Korodi etc98
Fratele de singe veninos al lui Iliescu-Frank H., un mason Bilderberg a facut cateva dezvaluiri pe patul de moarte despre ce ne asteapta in viitorul apropiat si ce urmaresc Illuminati cu omenirea…La Început-Noua Creaţie – Studiul I…Noua Creaţie – Studiul III-Chemarea Noii Creaţii
citeste mai multe »

Spiritele încinse ale oamenilor nenăscuţi din nou sunt mai potopiste decât încălzirea globală, pentru că oamenii nu dau păcătuirile- fără bani (lui Iisus), prin pocăinţă şi astfel, ajung la satan; Acesta le înflăcărează şi mai mult şi le întorc înapoi, la cei neînnoiţi, să le „deconteaze” încărcate cu urgii apocaliptice… Degeaba vor striga la Dumnezeu pentru ajutor, căci „În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)… Şi ziceau munţilor şi stâncilor: “Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” (Ap.6/16,7)

 uyyy

Raportul Armaghedon: jaful PeSeDist… Adrian Nastase: „Ziaristii trebuie fie periati, fie cumparati, iar cind nu merge cu nici una, pur si simplu batuti”… Despre un mafiot al regimului KGB-PSD, Iliescu-Năstase, Ovidiu Muşetescu pe numele său… Mafioţi din PSD, care au condus România spre ruină (I)… Cum au scos PeSeDistii valize pline cu bani din Romania
62Încurajare pentru tinerii creştini- Extras din două prelegeri din anii 1948 şi 1964Paul Wilson;A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?Aspecte ale ispăşirii- Roy A. Huebner; Cum biruiesc eu lumea? Luca 4.1-13- John Thomas Mawson; Cunoaşterea voii lui Dumnezeu- Sau mergem pe „căile proprii”?Fritz von Kietzell; Trebuie să cerem semne? Explicaţie prin exemplul lui Ghedeon- David R. Reid; Neemia – un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (10) Neemia 10-Stephan Isenberg;
0Cum reuşeşti să te laşi de păcat 1 Petru 4.1,2- James Butler Stoney; Nici un loc în casa de poposire… şi materialismul în timpul crăciunului- Stephan Isenberg; Controlează lumea gândurilor tale- Sunt eu răspunzător de gândurile mele? David R. Reid… „Un slujitor de folos” Din viaţa evanghelistului Marcu- Clifford Henry Brown; Eşti tu o remorcă sau o locomotivă? Ce sunt eu pentru fraţii mei şi pentru surorile mele?- Inglis Fleming; Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer- Rudolf Ebertshäuser… Spiritul unei minţi sănătoase- Împăcarea omului cu Dumnezeu – Studiul X… Slujba reconcilierii sau Împăcării… Împăcarea omului cu Dumnezeu ; Necesitatea Împăcării — Blestemul

citeste mai multe »

Globaliştilor, dacă nu învăţaţi din înfrângerea sataniştii komunişti– de a nu va atinge de slujbaşii Lui, deveniţi praf şi pulbere, pentru că „Eu însumi – zice Domnul – voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui şi voi fi slava lui în mijlocul lui!… căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.” (Zah.2/5-8) Să nu uitaţi că Spiritele încinse ale lumii nu se pierd! Ele sunt izvorâte din oamenii nenăscuţi din nou şi ajung la gunoierul cel rău şi viclean; Acesta le fecundează, le înflăcărează şi le întoarce să aprindă pădurile, oraşele, dar şi cearta, corupţia, preacurvia, viclenia şi celelalte uscaturi demonice din Gal.5/20 -daca nu vă pocăiţi în Duh şi în Adevăr, dacă nu vă pregătiţi pentru întâmpinarea Lui, dacă…

Ar trebui să ne ruşinăm pentru fesenirea noastră, pentru puţinătatea, căldiceala, micimea, răutatea, împietrirea, nepocăinţa, necurăţia, răutatea, şi nemulţumirea noastră, fiindcă Tatăl Nostru ne iubeşte şi ne ajută pe toţi, deşi noi” nu l-am băgat în samă” (Îs.53/3 b) Dar „El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat.5/45) Cât ne-ar costa, dacă am crea un soare artificial sau ploaia? De ce nu apreciem chinurile Lui pentru noi? Cum am putea noi îndura suferinţele lui Iisus, care s-a jertfit în locul nostru? Chiar dacă nu-i suntem recunoscători, El ne binecuvântă pe toţi şi, datorită Lui, respirăm, ne mişcăm, vorbim, gândim, iubim, dormim, ne înmulţim, pentru că „Împărăţia Lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17/21); Să nu luăm ca de apucat somnul, auzul, (dez) asimilaţia, diviziunea celulară, auzul, privirea etc Şi dacă nu vrem să-i mulţumim, până la urmă, (TOŢI), „în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Fil.2/10-11)

Cateva petale  din  lacrimile Bucuriei lui Zac Poonen= UN TRUP ÎN HRISTOS…Principiile Slujirii…
ddOAMENII NECESARI LUI DUMNEZEU
gttSecretele Biruinţei 

citeste mai multe »