În vechime, slujbaşii Domnului erau învăţaţi să se descalţe de papucii peticiţi cu datini,ritualuri şi tradiţii (Ex.3/5 şi ), înglodaţi în idolatrii, ritualuri şi în alte proaste obicee, pentru a ieşi din sânul familiei legisto- fariseiste (Gen.12/1-2); Dar pentru exodul (iesirea)din satan, ni l-a trimis pe Duhul Sfânt care, prin pocăinţă, credinţă Cristică şi naşterea din nou (Ioan, cap.3) ne umple cu Plinătatea Duhovnicească- Biblică şi ne strămută în Sine! Să învăţăm din păcatul celor care nu l-au primit pe Hristos în ieslea minţii, ci într-un grajd şi l-au pironit pe lemn, înlocuindu-l cu o icoană aurită, dar moartă, oarbă, mută, schioapă- făcătoare de bani şi sărăntoci… (Ps.115 şi 135)… Transfuzia cu Gândirea, cu Învăţătura, cu Sângele Lui, ne scoate nu doar EGIPTUL din sângele infect, ci şi pe gunoierul cosmic din inima spurcata de el (Mat.15/17-20)… Oricât l-am refuza şi pe Duhul Sfânt, Hristos cel Înviat tot (re) vine, să-şi ia acasă Martirii şi Oştenii Lui;Asadar „…să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus, care ne izbăveşte de mania viitoare.” (1 Ţes.1/10), pentru a-i judeca pe toţi „INAMICII…” Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Şi anume, va da viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slava, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. (Rom.2/7-11)

 Liber cugetătorul Iliescu- Parintele pesedistilor, adică al comuniştilor, socialiştilor, globaliştilor,corupţilor etc   rămâne întruchiparea satanei, votat  de pupători de oase microboase şi de foto-picturi aurite, dar mute, surde şi neputincioase… Împreună cu alte satane în sutane şi astăzi mint, manipulează, fură, preacurvesc şi tâlhăresc oamenii care nu ştiu să deosebească Credinţa Cristică de religiile lumii rătăcitoare; Aşadar omule, poporule, nu simţi nevoia să te pocăieşti, ca să te lepezi de satan, să te lecuieşti, fiindcă nu cauţi să primeşti, (prin naşterea din nou) şi să păstrezi pe Dumnezeu cel viu şi adevarat-neiconat ?! De aceea Tatăl adevărat vă va lăsa în voia minţii voastre stricate, feseniste –blestemate (Rom.1/28-32) Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.
feYliescu lângă Vișinescu …PSD, a cincea fază? Cum ne-au furat țara…Mic manual de îmbogăţire a PeSeDistului mărunt…Cum a căpuşat ciuma roşie, şi apoi a vândut pe nimic, Sidex Galaţi, cel mai mare combinat metalurgic din Europa de Est…Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase…DOCUMENT DESECRETIZAT RECENT: Consemnările Mareşalului Ion Antonescu din noaptea de 23 august 1944… Ei se distreaza-EMA anchetează 62 de cazuri rare de cheaguri de sânge,dar amarastenii deconteaza…Top 20 drumuri spectaculoase din România…Imagini de arhivă, publicate pentru prima dată…
777Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei “necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua? Unde putem găsi mângâiere…Timpul de pregatire al celor chemati si consacrati, pentru a deveni Mireasa lui Cristos…erIerusalimul, “un potir de ametire si o piatra grea”Ordinea Scripturală Necesară…Nu vă temeţi- Fr. Zgmunt Pasierski, Ucraina…Ce ne învaţă BibliaUNITATEA CORPULUI LUI CRISTOS…ORGANIZAREA CEREASCĂ A BISERICII ÎN CONTRAST CU ORGANIZAREA PĂMÂNTEASCĂ

 

Astăzi, 23 august 1944. Am venit în audienţă la Rege la ora 15:30 pentru a-i face o expunere asupra situaţiei frontului şi a acţiunii întreprinse pentru a scoate Ţara din greul impas în care se găseşte. Timp de aproape două ceasuri Regele a ascultat expunerea, păstrând, ca de obicei, o atitudine foarte rezervată, aproape indiferentă. La expunerea mea a asistat la audienţă Dl Mihai Antonescu.

I-am arătat Regelui că de aproape doi ani Dl Mihai Antonescu a căutat să obţină de la anglo-americani asigurări pentru viitorul Ţării şi i-am afirmat cu această ocazie că, dacă aş fi găsit înţelegere şi aş fi putut găsi înţelegere pentru asigurarea vieţii, libertăţilor şi continuităţii istorice a acestui nenorocit popor, nu aş fi ezitat să ies din război, nu acum, ci chiar de la începutul conflictului mondial, când Germania era tare. […]

Ţara, prin câte trei milioane de voturi (referendumul naţional – n.n.), mi-a dat dezlegare şi a aprobat tot ce eu făcusem.

În consecinţă, a accepta astăzi propunerile Molotov însemnează:

a. – a face un act politic de renunţare şi pierdere a Basarabiei şi Bucovinei, act pe care România nu l-a făcut până acum niciodată de la 1812 şi până la ultimatumul Molotov.

I-am adăugat că după părerea mea, făcând acest act, putem pierde beneficiul Chartei Atlanticului, în care Roosevelt şi Churchill s-au angajat printre altele „să nu recunoască nicio modificare de frontieră, care nu a fost liber consimţită”.

b. – să bag Ţara pentru vecie în robie, fiindcă propunerile de armistiţiu conţin şi clauza despăgubirilor de război neprecizate, care, bineînţeles, constituie marele pericol, fiindcă, drept gaj al plăţii lor, ruşii vor ţine Ţara ocupată nedefinit. Cine, am spus Dlui Mihalache, îşi poate lua răspunderea acceptării acestei porţi deschise, care poate duce la robia neamului? […]

d. – a patra condiţie cerută de Molotov şi de anglo-americani este să dau ordin soldaţilor să se predea ruşilor şi să depună armele, care ne vor fi puse la dispoziţie pentru ca, împreună cu ruşii, să alungăm pe nemţi din Ţară.

Care om cu judecata întreagă şi cu simţul răspunderii ar putea să dea soldaţilor Ţării un astfel de ordin care, odată enunţat, ar produce cel mai mare haos şi ar lăsa Ţara la discreţia totală a ruşilor şi germanilor?

Numai un nebun ar putea accepta o astfel de condiţie şi ar fi pus-o în practică.

Vecinătatea Rusiei, reaua ei credinţă faţă de Finlanda, Ţările Baltice şi Polonia, experienţa tragică făcută de alţii, care au căzut sub jugul Rusiei, crezându-i pe cuvânt, mă dispensează să mai insist.

Notez că, atunci [când] ni s-au propus acestea, situaţia militară a Germaniei, deşi slăbită, era totuşi încă tare.

e. – în sfârşit, propunerile Molotov mai conţineau şi clauza care ne impunea să lăsăm Rusiei dreptul de a pătrunde pe teritoriul României oriunde va fi necesar, pentru a izgoni pe nemţi din Ţară. Adică, sub altă formă, prezenta ocupaţiune rusească cu toate consecinţele ei. […]

I-am răspuns Dlui Mihalache că, într-o astfel de situaţie, este de preferat ca un popor pe care-l aşteaptă, dacă are siguranţa că îl aşteaptă o asemenea soartă, să moară eroic, decât să-şi semneze singur sentinţa de moarte. […]

 

Cum Regele spunea ca aceste tratative să înceapă imediat, Dl Mihai Antonescu i-a spus că aşteaptă răspunsul de la Ankara şi Berna pentru a obţine consimţământul Angliei şi Americii de a trata cu ruşii. Aceasta, fiindcă Churchill, în ultimul său discurs, a spus, vorbind despre România, că „această Ţară va fi curând la discreţia totală a Rusiei”, ceea ce era un avertisment că vom fi atacaţi în forţă şi că vom fi total la discreţia lor şi că va trebui să tratăm mai întâi cu ruşii.

Acest „mai întâi”, legat şi de alte indicaţii pe care le-am avut pe căi serioase, a determinat pe Dl M. Antonescu să arate Regelui că este o necesitate să mai aştepte 24 de ore, să primească răspunsurile pe care le aşteaptă şi după aceea să continue cu tratativele.

Eu am confirmat că sunt de acord cu aceste condiţii, chiar cu plecarea Dlui M. Antonescu la Ankara şi Cairo pentru a duce tratative directe.

În acest moment, Regele a ieşit din cameră, scuzându-se faţă de mine, şi discuţia a continuat câtva timp cu generalul Sănătescu, revenind cu afirmaţia că va aduce el adeziunea scrisă a Dlor Maniu, Brătianu şi Titel Petrescu.

Când eram în curs de discuţiuni şi mă plictiseam aşteptând revenirea Regelui pentru a pleca, Regele intră în cameră şi în spatele lui apare un maior din garda Palatului cu şase-şapte soldaţi cu pistoale în mână.

Regele a trecut în spatele meu, urmat de soldaţi, unul din soldaţi m-a prins de braţe pe la spate şi generalul Sănătescu mi-a spus: „Dle Mareşal, sunteţi arestat pentru că nu aţi vrut să faceţi imediat armistiţiu.” […]

Iată cum a ajuns un om care a muncit 40 de ani ca un martir pentru Ţara lui, care a salvat-o de două-trei ori de la prăpastie, care a scăpat de la o teribilă răzbunare pe membrii Dinastiei, care a luat jurământul tânărului Rege în strigătele mulţimii, care îmi cerea să dau pe toţi din Palat pentru a fi linşaţi şi care a servit timp de patru ani, cu un devotament şi cu o muncă de mucenic, Armata înfrântă, Ţara şi pe Regele ei.

Istoria să judece. Mă rog lui Dumnezeu să ferească Ţara de consecinţele unui act cu atât mai necugetat, cu cât niciodată eu nu m-am cramponat de putere. […]

Mareșal ION ANTONESCU

Mareșalul ION ANTONESCU, în faţa plutonului de execuţie (1 iun.1946): ”Spune-i Regelui că nu plec supărat pe el. Mai mult, spune-i că îi mulţumesc că mi-a dat prilejul să mă aşez cu un minut mai devreme lângă martirii Neamului, care au luptat pentru gloria şi mărirea lui.”

Documente:

2

3

4

 

6

 

 

 

Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase

 

PSDFostul premier Adrian Năstase a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul Calității”, demnitarul PSD putând face recurs la această decizie (se intampla odata – n.m.). Potrivit minutei de ședință, lui Adrian Năstase i-au fost interzise timp de 2 ani drepturile de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, precum și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.
 Sentința nu va fi pusă în executare în acest moment, ci doar dacă recursul la Completul de 5 judecători de la Înalta Curte va menține condamnarea lui Adrian Năstase. În acest dosar, Năstase a fost acuzat că și-a finanțat campania electorală din fondurile colectate în cadrul simpozionului Trofeul Calității, organizat de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Iată şi un comentariu la acest material:”Remus Truica, asta cu divortul, a fost seful de cabinet al lui Nastase Adrian, in perioada 2000-2004, cit timp a fost prim ministru Nastase. A venit sarac si a plecat enorm de bogat. Este cel care ducea cu valiza banii din spagi si coruptie, peste hotare, in Elvetia si Monte Carlo. Acum acest Truica are insule in Cariabe, domenii in Romania, case in Franta pe Coasta de Azur, are sute de milioane de euro, avere. Daca acest Truica are aceasta avere, va inchipuiti citi bani are Nastase? Sa va aduc aminte niste privatizari, Petrom vinduta cu 600 milioane euro, cind valoarea de piata era peste 10 milarde euro. Petromidia data pe degeaba lui Patriciu, ALRO Slatina la fel, Sidex la fel si altele si altele. Au fost vindute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD.”

Citeste si articolele:

You can leave a response, or trackback from your own site.
Tags: 

9 Responses to “Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase”

 1. Puscariasii escroci, care ne-au furat de ne-au rupt 25 de ani, trandavesc in vile de protocol | A șaptea dimensiune says:

  AUGUST 27TH, 2016 AT 12:33

  […] Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase […]

 2. Infractorul Adrian Nastase a primit o spaga de 7 milioane de lire sterline | A șaptea dimensiunesays:

  SEPTEMBRIE 1ST, 2016 AT 16:08

  […] Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase […]

 3. Mafiotul PSD-ist Nastase Adrian a primit de la Bechtel un comision de 80 milioane de dolari | A șaptea dimensiune says:

  DECEMBRIE 1ST, 2016 AT 13:09

  […] Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase […]

 4. PSD-istii, aceste curve virgine o data la 4 ani | A șaptea dimensiune says:

  DECEMBRIE 11TH, 2016 AT 11:29

  […] PSD-iștii au distrus și vândut intreprinderile mostenite din comunism, de pe urma acestui jaf PSD-iștii devenind foarte bogați, ci Soros și alte partide politice din […]

 5. Penalii Ponta si Dragnea vor asigura presedintia Uniunii Europene din partea Romaniei | A șaptea dimensiune says:

  DECEMBRIE 15TH, 2016 AT 18:27

  […] Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase […]

 6. NU UITAM SI NU IERTAM: Peste 2.300 de intreprinderi AU FOST DISTRUSE in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase – Nationalisti.rosays:

  IANUARIE 9TH, 2017 AT 5:16

  […] Iată şi un comentariu la acest material:”Remus Truica, asta cu divortul, a fost seful de cabinet a lui Nastase Adrian, in perioada 2000-2004, cit timp a fost prim ministru Nastase. A venit sarac si a plecat enorm de bogat. Este cel care ducea cu valiza banii din spagi si coruptie, peste hotare, in Elvetia si Monte Carlo. Acum acest Truica are insule in Cariabe, domenii in Romania, case in Franta pe Coasta de Azur, are sute de milioane de euro, avere. Daca acest Truica are aceasta avere, va inchipuiti citi bani are Nastase? Sa va aduc aminte niste privatizari, Petrom vinduta cu 600 milioane euro, cind valoarea de piata era peste 10 milarde euro. Petromidia data pe degeaba lui Patriciu, ALRO Slatina la fel, Sidex la fel si altele si altele. Au fost vindute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD.” (sursa) […]

 7. George says:

  SEPTEMBRIE 11TH, 2018 AT 5:23

  CEREM ARESTAREA SI INTEMNIȚAREA IMEDIATĂ LUI DRAGNEA SI A LUI VÂLCOV: AZI, ACUM!
  https://psnews.ro/vladimir-tismaneanu-ii-pune-diagnosticul-lui-dragnea-sociopat-extrem-de-periculos-exclusiv-227705/
  Da, Dragnea trebuie arestat imediat!
  Răspândește la alți 5 prieteni! Nu poate fi democrație in România atâta vreme cât Dragnea umblă printre noi liber și nu este arestat preventiv:
  ESTE UN PERICOL NATIONAL IMEDIAT !
  ARESTATI-L PE SOCIOPAT! ACUM !
  http://www.la-psiholog.ro/info/personalitatea-antisociala
  Nu are conștiință și nu pune la îndoială ceea ce crede: este atotștiutor și nu poate pierde! Si de aceea pierde. Este ca un gândac pe spate care își mișcă în zadar picioarele fără să poată realiza că este pironit cu un ac cu gămălie…este încarcerat in propria minte!
  Ochii sunt fereastra sufletului: in acești 4 ochi văd ura fără sfârșit a iadului

 8. Istoria jafului PSD-ist în România: astăzi, Gabriel Bivolaru | A șaptea dimensiune says:

  NOIEMBRIE 26TH, 2018 AT 20:17

  […] Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase […]

 9. Electoratul PSD, o adunatura de cretini care duc Romania in groapa | A șaptea dimensiune says:

  IUNIE 1ST, 2019 AT 6:40

  […] Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase […]

 

Cum a căpuşat ciuma roşie, şi apoi a vândut pe nimic, Sidex Galaţi, cel mai mare combinat metalurgic din Europa de Est

 

PSDIată, mai jos, un material din 2001, atunci când România nu era membră NATO şi UE, dar la Palatul Cotroceni şi Palatul Victoria era doi siniştri, care au asasinat, la propriu, această ţară: KGB-istul criminal Ion Iliescu, respectiv puşcăriaşul mafiot Adrian Năstase.

Pentru îngroparea SIDEX-ului se depun mari eforturi (era în 2001 – n.m.)

După împărţirea ciolanului întreprinderilor aflate în custodia statului, guvernul Năstase a demarat în forţă acţiunea SIDEX. Aici, în perioada de tristă amintire a FPS-ului Radu Sârbu, poziţia firmelor-căpuşă de pe greabănul mamutului fusese puţintel deranjată. Deranj, adică diluarea densităţii, în Consiliul de Administraţie al SIDEX a trompiţelor SIDEX INTERNAŢIONAL, BALI şi SIDERMAN. Cel mai dureros a fost momentul eliminării accesului firmei SIDERMAN la deciziile manageriale ale SIDEX. Decizii extrem de importante, odată ce vorbim despre soluţii care să permită menţinerea ratei de un milion de dolari pe zi pierdere. Cineva trebuia să menţină hemoragia, cât să-i asigure a judicioasă direcţionare.

SIDERMAN a fost tumora cerebrală care a determinat asocierea combinatului cu trustul BALI, moşind naşterea firmei mixte SIDEX INTERNAŢIONAL. Cum nu ne îndoim că aţi mai citit despre toate acestea, nu vom mai aminti aici decât faptul că intermediarul SIDEX INTERNAŢIONAL practica nişte comisioane pentru intermedierea afacerilor SIDEX de câteva ori mai gogonate decât alte case de comerţ. Or, până în 2000, atât SIDERMAN cât şi SIDEX INTERNAŢIONAL fuseseră îndepărtate de milionul de dolari pe zi pierdere.
Ei, dar se regrupară pesedereii (= PeSeDeii) rapid şi, la câteva luni de la recuperarea guvernării, s-au îngrămădit din nou în creierul combinatului. Şi asta ca să mai sugă iute-iute până la de-acu’ inevitabila privatizare. La începutul anului 2001 s-a constituit comisia de privatizare, în care-l regăsim pe principalul motoraş pedeserist al reformei, ministrul Ovidiu Muşetescu. Agenţia acestuia, cu un nume pe care istoria nu-l va reţine (APAPS), a produs, pe lângă caietul de sarcini pentru privatizare, şi noul Consiliu de Administraţie al SIDEX. Cine credeţi că a apărut pe puntea de comandă a gigacombinatului? Exact firma privată SIDERMAN, cea care a parazitat SIDEX. Dar haideţi să deschidem cu bisturiul structura internă a firmei SIDERMAN. Pe cine găsim printre asociaţi? Pe domnul Sandu Florentin, deputat PDSR (= PSD) de Galaţi, pe Dumitru Nicolae, primarul PDSR al Galaţiului şi fost director general al combinatului, pe Viorel Munteanu, directorul institutului de proiectări şi alţi foşti directori ai combinatului. Vedeţi că n-au trecut degeaba 10 ani de tranziţie? Dacă la începutul perioadei firmele-căpuşă ale directorilor marilor combinate fiinţau doar ca parteneri de afaceri ai instituţiei parazitate, azi (în 2001 – n.m.) au promovat ca membri în chiar centrul decizional al întreprinderilor de stat.

Revenind la Consiliul de Administraţie, îl descoperim pe dl. Dan Nicolae Şoiman tronând în respectabila funcţie de preşedinte. Acolo unde îl aşezase taman Radu Sârbu, pe vremea când dl. Şoiman încă nu-şi depusese cererea de intrare în PDSR. Poziţia dlui Şoiman este dependentă de căpetenia absolută a partidului de guvernământ PDSR (= PSD) în regiunea Galaţi, respectiv senatorul Plătică Vidovici. Aţi mai văzut vreodată plătică-căpuşă? Ei bine, sunteţi norocoşi, pentru că, iată, dl. Vidovici este o plătică proprietar al firmei MIMS, firmă care, între altele, a supt şi ea nişte tablă de la combinat. Bine-bine, veţi spune, dar ce vă face să credeţi că dl. Vidovici nu e un cetăţean onest, cu firmă, baston şi cravată? Păi, ne uităm şi cu cine este domnia-sa asociat în firma MIMS … Cu un cetătean la fel de onest, care poartă numele deja familiar de Maricel Păcuraru.

Ce spune dosarul numitului Păcuraru, dosar care nu apucă să prindă praf la noi în redacţie: în urmă cu două săptămâni, aţi avut prilejul să citiţi în paginile noastre despre participarea dlui Maricel Păcuraru la demolarea Băncii Internaţionale a Religiilor (BIR). El a practicat o inginerie financiară elegantă care merită să fie amintită pe scurt aici: a împrumutat un milion de dolari pentru care şi-a lăsat garanţie o făbricuţă care valora cam un sfert din sumă; apoi, după ce n-a plătit niciun sfanţ, a anunţat BIR să-i reţină garanţia; în sfârşit, a venit rândul Băncii să simuleze că vrea să-şi recupereze banii prin vânzarea gajului, ceea ce s-a comis cât ai zice Maricel, pentru că Păcuraru s-a înfipt în calitate de cumpărător, prin alte firme, firme care au achitat un aconto de aproximativ 5.000 de dolari după care s-au oprit. Considerăm că performanţa de a cumpăra cu 5.000 de dolari un milion de dolari îl califică pe dl. Maricel la demnitatea de asociat al unui senator PDSR. Cum? Nu e suficient? Ei bine, atunci hai să adăugăm că pedigree-ul respectabilului conţine şi o condamnare penală la mai mulţi ani de închisoare, pedeapsă din care a efectuat câteva luni; dar, ce să vezi, când să se bucure omul de restul pedepsei, sare Constantinescu şi-i trage o graţiere, de să-şi bage minţile-n cap. Dar asta încă nu e totul. Ar mai fi un episod romantic, legat de o altă activitate profesională cu acelaşi caracter onest, când, fiind domnia-sa din nou înghesuit, a sifonat un autodenunţ plin de bule de aur. Ia ascultaţi ce declară la 4 septembrie 1996 în faţa procurorilor: “Generalul Medrea a cerut să-i dau 150 milioane de lei” … “de asemenea, la locuinţa lui Victor Opaschi (consilier prezidenţial al cârpei KGB-iste Ion Iliescu) a mai fost Munteanu Radu (fost deputat PDSR, fost şef OJT Timiş) care i-a dat din partea mea în mai multe rânduri suma de 150 milioane lei (echivalentul a 75.000 dolari); suma respectivă a fost dată atât în dolari cât şi în lei … în jurul datei de 1 martie 1996 m-am dus la locuinţa lui Victor Opaschi şi i-am dat cadou două ceasuri, unul de damă şi unul de bărbat, ambele din aur şi pot să le descriu … Victor Opaschi m-a condus la miniştrii Novac şi Cozmâncă cărora le-am prezentat ofertele mele de afaceri, dar nu au finalizat nimic până în acest moment … mai arăt că Victor Opaschi m-a prezentat şi lui Adrian Năstase pentru ca acesta să intervină în legătură cu convenţia cu SNCFR. (matrapazlâcul pentru care era anchetat) Lui Adrian Năstase nu i-am dat bani sau foloase materiale … m-am înţeles cu Viorel Ivanov (fost, pe vremuri, şmenar folosit de securiştii timişoreni, care încasa şpăgi de la persoanele care aveau nevoie de vize) să-i dăm lui Bebe Ivanovici suma de 50.000 de dolari … ei mi-au spus că i-au dat banii şi că acesta le-a şi dat nişte numere de telefon din Bulgaria şi Iugoslavia pentru ca noi să încheiem afaceri. Pe de altă parte, trebuie să semnalăm că tot în 1996 un alt penal – Alexandru Răducanu/SANCA – dădea o declaraţie care semăna aproape ca două picături de otravă cu cea reprodusă mai sus; regăseam atunci aproape acelaşi “lanţ al slăbiciunilor” – Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc, Victor Opachi şi Ion Iliescu.

Poate că vă veţi întreba de ce v-am purtat pe atât de întortocheate căi ale destinelor unor gălăţeni. Am făcut-o pentru a vă ilustra pe ce anume teren pluteşte sau, mai bine zis, se scufundă combinatul SIDEX. Şi, dacă acceptaţi să ne însoţiţi la un chef, veţi avea imaginea societăţii româneşti post-revoluţionare. Suntem la Galaţi, restaurantul “Pibunni”, Pădurea Gârboavele, proprietatea consilierului PDSR Ionel Borcea, cu prilejul mixt al meciului România – Italia şi al aniversării dlui Plătică Vidovici. La chermeză i-am regăsit pe: colonelul Luca Iamandi, numit comandant al IJP pe vremea CDR, pe gen. Nicolae Ionescu, care se spune că-l va înlocui în funcţie pe anteriorul comesean; col. Luca a fost eroul unui moment hazliu, el intrând pe uşă deodată cu patronul Eugen Grosu, personaj pe numele căruia poliţia emisese în urmă cu puţin timp o ordonanţă de reţinere; Grosu, acuzat că ar fi prejudiciat SIDEX cu câteva miliarde bune şi abia eliberat din arest, a avut posibilitatea să participe la petrecerea prietenului Plătică pentru că a solicitat să fie pus în libertate fiind grav bolnav; el a avut ocazia să-l întâlnească la bairam pe Dan Şoiman, preşedintele ţepuitului SIDEX; o apariţie insolită a fost procurorul Dinu, favoritul PDSR pentru fotoliul de procuror-şef al Galaţiului, care a venit însoţit de – ehehei – Mariceeel Păcuraruuu; pentru a întregi pestriţul peisagiu, pe lângă primar, prefect, preşedintele Consiliului Judeţean, la petrecere a participat şi arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţia-sa Cassian Crăciun. Infractori, poliţişti, politicieni, popi şi, într-un cuvânt, societatea postsecuristică a unei caracatiţe mafiote ce cuprindea România. (“Academia Caţavencu”, nr. 489/2001)

Mic manual de îmbogăţire a PeSeDistului mărunt…

Cum a căpuşat ciuma roşie, şi apoi a vândut pe nimic, Sidex Galaţi, cel mai mare combinat metalurgic din Europa de Est

Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase

 

PSDLecţia 1: ia banii şi fugi, că te prind ruşii (Atenţie: nu faceţi asta acasă dacă n-aveţi badigarji!)

CV-ul unui pesedist
Nume: Paul Neamţu;
Adresa: n-o dăm, că s-ar putea să ne citească ruşii;
1987: şef serviciu import-export la Combinatul de Utilaj greu Iaşi. Exportator masiv în URSS (pentru cei tineri, URSS = Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, un imperiu comunist multinaţional condus de Rusia – n.m.);
1998: director Moldrom, importator privat de minereu de fier din Federaţia Rusă. Cifra de afaceri: 22 de milioane de dolari;
2000: deputat PSD în Parlamentul României; membru în Comisia interparlamentară Bucureşti-Chişinău din Camera Deputaţilor; secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă;
2002: acţionar majoritar Moldrom, firmă privată băgată în afaceri de 2 milioane de dolari cu Uzina Metalurgică Rîbniţa din Transnistria;
2003: falimentar în acte, bogat în cont, luat la ochi în Rusia.

Neamţu, prima mână în teatrul de căpuşi
Căpuşa se numeşte Moldrom şi câţiva ani a trăit foarte bine la subţioara SIDEX-ului. În 1999, înainte să pună indienii problema dezinsecţiei, căpuşa devenise una din principalele exportatoare/impoortatoare în/din Republica Moldova. Importurile constau în minereu de fier, care era înghiţit de SIDEX, iar exportul era măsurat în tone de tablă, la preţuri mici şi comisioane grase (doar aşa a falimentat România mafia PSD = ciuma roşie – n.m.), şi pleca de la acelaşi SIDEX. Filiera actului de import-export avea terminalul la Magnitogorsk (Federaţia Rusă) şi făcea o staţie intermediară la Rîbniţa (Transnistria).

O datorie faţă de patrie, datorii uriaşe faţă de ruşi
A venit 2000 şi Moldrom a început să producă găuri. Prima gaură a apărut odată cu campania electorală a PSD-ului, care trebuia şi ea finanţată cumva. A doua gaură, mult mai mare, s-a produs odată cu precipitarea relaţiilor la SIDEX. Combinatul a fost privatizat, iar chiloţii de tablă de SIDEX ai lui Neamţu, ajuns între timp deputat PSD, au început să dea primele semne de slăbiciune. De aici încolo, afacerea cu uzina de la Rîbniţa a continuat mai mult în virtutea activităţii lui Neamţu în Comisia interparlamentară Bucureşti-Chişinău. Dar altceva în afară de găuri, Moldrom n-a mai putut exporta. Datoriile au crescut atât de mult, între 2001 şi 2003, încât Neamţu a făcut 160 de gajuri (de la imobiliare până la marfă din stocuri), în special la BCR, ca să facă rost de lichidităţi. În disperare de cauză, spre sfârşitul anului 2003, a început să semneze ordine de plată şi cecuri în numele Moldrom, alegându-se cu o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru înşelăciune în dauna avutului privat şi fals intelectual.

Creditori cu buza şi tâmpla umflate
26 noiembrie 2003. O zi obişnuită pentru omenire, o zi specială pentru Neamţu, care cere reorganizarea judiciară a Moldrom. Pentru bugetari şi oamenii cu venituri mici, trebuie să explicăm ce înseamnă reorganizarea asta judiciară: este primul pas spre faliment; dacă într-o lună nu depune un plan de redresare viabil, firma este declarată oficial falimentară. Inevitabil, vine şi 26 decembrie 2003, o altă zi obişnuită pentru omenire. Dar o zi şi mai specială pentru Neamţu, a cărui firmă, în lipsa unui plan de redresare, este declarată falimentară. Ca orice bugetar sau simplu cetătean cu venit mic, veţi spune: ce prost şi Neamţu ăsta! Putea să depună şi el un teanc de hârtii, acolo, numai să scape. Păi, asta a şi făcut: a scăpat. Cel puţin temporar. Dacă depunea planul de redresare, ar fi trebuit să înapoieze creditorilor câteva sute de miliarde (lei vechi; 1 leu actual = 10.000 lei vechi, n.m.). Aşa însă Moldrom va fi dată pe bucăţi creditorilor. Toate problemele se rezolvă, cu o singură precizare: nu vor putea acoperi nici măcar 10% din datorii. Creditorii vor rămâne cu titlurile de executare în arhiva personală, iar cel mai tare se va frige directorul BCR Iaşi, prieten bun cu Neamţu, care l-a creditat constant pe acesta cu, zic gurile rele, dar informate, aproape două milioane de coco (dolari americani – n.m.) (din care ar mai fi de recuperat vreo 16 miliarde de lei vechi).

De la ruşi vine fapta
Dacă relaţiile lui Neamţu cu creditorii români (inclusiv plângerile penale făcute de unii dintre aceştia pentru cecurile şi biletele de ordin fără acoperire emise în ultimii ani) se mai pot aranja, omul fiind, totuşi, deputat PSD (iar PSD are mafioţii săi – n.m.) şi protejat de-al lui Ioan Solcanu, nu acelaşi lucru se poate spune despre podul de datorii peste Prut făcut de Moldrom. Datoriile s-au propagat până la capătul filierei, acolo unde câţiva ruşi abia aşteaptă să prindă o delegaţie în România, fiindcă au de adus aici un minereu de fier prelucrat sub forma unui obiect cam contondent. (“Academia Caţavencu”, nr. 632/2004)

Citeste si articolele:

Top 20 drumuri spectaculoase din România

Iată o listă cu drumurile din România pe care nu trebuie să le ratezi, în special dacă vrei să evadezi un pic de pe cele obişnuite pe care se înghesuie toţi turiştii în concediu. Multe dintre ele sunt incluse în listă pentru spectaculozitatea lor, chiar dacă, din păcate, asfaltul nu e prea bun, iar uneori lipseşte complet. Calitatea asfaltului diferă mult de la an la an, unele dintre şosele ieşind cam afectate din iarnă, altele rezistând mai mulţi ani la un nivel acceptabil. Indiferent, ar trebui să păstrezi acest ghid, te va ajuta să descoperi o altfel de Românie, una cu care te poţi mândri.

Top 20 drumuri spectaculoase din România

Top 20 drumuri spectaculoase din România

Evident, lista este una subiectivă. Voi puteţi avea alte preferinţe, ba chiar vă rugăm să ne semnalaţi drumuri pe care noi le-am omis, vrem să facem un „recensământ” cu cât mai multe drumuri pe care merită să intri cu maşina. Iar dacă asfaltul de pe anumite drumuri menţionate de noi s-a distrus între timp, nu uitaţi să menţionaţi şi asta.

Este o variantă extinsă a unui top 10 pe care l-am pregătit în primăvară, după ce am ascultat şi sugestiile voastre.

Acestea fiind spuse, iată un top 20 al celor mai spectaculoase drumuri din România, aşa cum a apărut el în revista ProMotor din Iulie-August 2013:

20. Ostrov – Ion Corvin – Adamclisi – Negru Vodă

Deşi Autostrada Soarelui este acum terminată şi îţi permite să ajungi în două ore la mare (plus sau minus ceva minute cauzate de ambuteiajele de la staţia de taxare de la Feteşti), dacă vrei să mergi relaxat şi să cunoşti un pic sudul Dobrogei, treci cu bacul la Călăraşi şi apucă pe acest drum care şerpuieşte pe şi printre coline pline de vii şi de păduri.

Vei putea vizita şi Cetatea de la Adamclisi, precum şi Monumentul Tropaeum Traiani. Peisajul te va relaxa, iar călătoria poate fi făcută în ritm de plimbare – un drum perfect pentru cabriolete! Asfaltul este bun în general, dar atenţie la zonele cu gropi care apar din senin.

Durata: 3h (fără opriri, idem şi pentru celelalte drumuri). Dificultate: uşoară, dar atenţie la serpentine şi în satele cu copii şi animale în mijlocul drumului.

19. Baia de Aramă – Valea Cernei – Herculane (DN 67D)

În mod normal, Valea Cernei ar trebui să fie în Top 10, însă starea execrabilă a asfaltului de pe anumite porţiuni nu îl recomandă anul acesta decât celor care au SUV-uri. Foarte posibil să fie asfaltat din nou, caz în care ar redeveni unul dintre cele mai frumoase drumuri din România.

Urcă prin pădure spre Pasul Godeanu, la peste 1.000 de metri înălţime, şi te desfată cu privelişti incredibile – de la cascade la pajişti alpine, de la pereţii abrupţi ai Cheilor Cernei la serpentinele care străbat pădurea de un verde nebun. Mare atenţie la gropi, iar dacă preferi bicicleta, este un drum numai potrivit.

Durata: 1h:30-2h. Dificultate:  medie, atenţie la pietrele care pot cădea pe drum!

18. Lunca – Albac (DN75) – Huedin (DN 1 R)

Deşi este marcat ca drum naţional, acesta este, de fapt, un drum de macadam în mare parte (pe secţiunea Albac – Huedin). Totuşi, el merită, pentru că urcă pe o culme care îţi va oferi privelişti superbe asupra Munţilor Apuseni, apoi străbate păduri încă sănătoase.

La capătul lui poţi vizita Cetatea Bologa de la Huedin, care arată ca desprinsă din Indiana Jones – plină de vegetaţie şi mister. Drum potrivit pentru SUV-uri, cu macadam în stare bună, ce permite viteze relativ mari. Asfaltul, acolo unde există, nu este în stare prea bună.

Durata: 2h-2h:30. Dificultate: uşoară, cu ceva atenţie la viteza pe macadam.

17. Tulcea – Murighiol – Valea Nucarilor – Enisala (DJ222C)

Recent asfaltat, drumul îţi permite o tură interesantă pe dealurile de lângă Delta Dunării, cu peisaj specific şi într-o atmosferă relaxată. Potrivit pentru cabriolete şi plimbări, dar şi pentru cei care vor să facă o tură cu motocicletele sau cu bicicletele – indiferent de ritmul ales, ai de toate, de la linii drepte interminabile la serpentine care apar parcă de nicăieri.

Dacă în Tulcea nu trebuie să ratezi Muzeul Deltei Dunării, la capătul drumului nu trebuie să ratezi cetatea de la Enisala, cea mai romantică cetate din România.

Durata: 1h-2h, depinde de ritm. Dificultate: uşoară.

16. Drumurile din Mărginimea Sibiului

Sibiul este, fără îndoială, cea mai interesantă bază de plecare în ture pe cele mai frumoase drumuri din România. Pe lângă Transfăgărăşan şi Transalpina, există o sumedenie de alte drumuri pentru toate gusturile, pe care nu trebuie să le ratezi, numai potrivite pentru cabriolete şi motociclete. Dar şi pentru restul…

 a. Sibiu – Cisnădie – Sadu – Tălmaciu (DJ 106A, 106D, 106C);

Apucă pe acest drum pentru a ocoli aglomeraţia de la intrarea în Sibiu, dar şi pentru a te plimba prin nişte locuri numai bune de picnic. Munţii se văd în zare, pădurile fac loc unor sate cu aspect medieval (nu rata biserica fortificată din Cisnădie!), iar drumul te va relaxa cum se cuvine înainte de a aborda Valea Oltului. Sau după…

Durata: 30 min. Dificultate: uşoară

b. Sibiu – Răşinari – Gura Râului – Sălişte – Poiana Sibiului – Jina – Şugag (DJ106A, 106E, 106 J)

Cum urci spre Păltiniş (care poate fi un obiectiv în sine), faci dreapta pe un drum îngust ce duce spre Răşinari şi intri instantaneu într-un mic paradis în care muntele şi poienile din pădure lasă loc pajiştilor cu aspect elveţian.

Pe măsură ce urci spre Poiana Sibiului şi Jina, îţi vine greu să crezi că eşti în România. Drumul este în stare bună şi nu doar că urcă deasupra acestor sate extrem de bogate, dar te duce direct în Transalpina, coborând pe serpentine proaspăt asfaltate spre Dobra, o plăcere pentru şofer!

Durata: 1h. Dificultate: uşoară şi medie până la Jina, mare pe mici porţiuni cu serpentine şi pante accentuate spre Dobra.

Mai sunt şi alte drumuri în mărginime, dar vă lăsăm să le descoperiţi singuri…

15. Curtea de Argeş – Sălătrucu – Câinenii (DN 7D)

Deşi e marcat ca DN pe hartă, drumul este neasfaltat cum treci de Sălătrucu şi cere ori un SUV, ori o maşină cu gardă mai mare la sol pentru a-l parcurge liniştit. Practic se aruncă pe versantul estic al Văii Oltului şi cere atenţie sporită din partea şoferului. Şi satisfacţiile sunt pe măsură, căci peisajele sunt sălbatice, pe măsura dificultăţii drumului. Enduro, anyone?

Durata: 1h:30-2h:30. Dificultate: medie în general, mare pe zonele rupte, care cer atenţie la praguri.

 

 

14. Târgu Jiu – Valea Jiului – Haţeg – Deva (DN 66)

Dacă asfaltul ar fi refăcut 100%, acesta ar fi nu doar un drum de tradiţie, ci şi unul pe care să-l putem recomanda împătimiţilor de şofat. Aşa însă el rămâne în top doar datorită peisajelor şi a faptului că scurtează mult drumul spre Transilvania, fiind mai puţin circulat decât celelalte treceri ale Carpaţilor. Porţiunea Haţeg – Deva este în stare excelentă şi arată absolut fabulos.

Durata: 2h-3h. Dificultate: uşoară în general, medie în Valea Jiului

13. Valea Izei: Vadu Izei – Bârsana – Moisei (DN 17C) şi Valea Vişeului: Moisei – Vişeu de Jos – Sighetu Marmaţiei

Cei în căutarea spiritului (încă) autentic al satelor româneşti pot face această buclă din nordul ţării. Asfaltul este, în general, suficient de bun, dar e de preferat abordarea unei viteze moderate, la care să poţi evita gropile. În plus, te vei putea bucura astfel de peisajul deluros şi împădurit, dar şi de detaliile caselor şi porţilor maramureşene.

Durata: 1h:30-2h. Dificultate uşoară, dar cu multe porţiuni de drum prin sate.

12. Vatra Dornei – Gura Humorului – Suceava (DN 17)

Deşi este intens circulat, drumul este refăcut la nivel european şi reuşeşte cumva să te facă să crezi că eşti mult mai spre Vest – cel puţin în Pasul Mestecăniş te vei delecta cu serpentinele late, în timp ce priveliştile îi vor fermeca pe pasageri. De aici pornesc tot felul de trasee spre o sumedenie de obiective turistice – cetăţi, mănăstiri, pensiuni etc.

Durata: 1h:30. Dificultate: uşoară, cu porţiuni de dificultate medie pe serpentine.

11. Târgu Mureş – Praid – Cheile Bicazului – Bicaz (DN13, 13A, 13B)

Ar fi fost mai sus în top dacă drumul n-ar fi fost rupt parţial exact în Chei, acolo unde trebuie mare atenţie, mai ales în sezonul turistic. De prisos să mai spunem cât de spectaculoase sunt peisajele şi cât de multe cere de la un şofer acest drum. Nu rata o oprire la Lacul Roşu!

Durata: 2h:40-3h. Dificultate: medie în general, mare pe serpentinele de lângă Cheile Bicazului

10. Cernavodă – Capidava – Saraiu – Topolog – Horia – Măcin – Tulcea (DJ 223, DN 22A, DN22D, DN22)

Porţiunea până la Capidava oferă peisaj de Deltă, iar întreg circuitul Topolog – Tulcea (DN 22A, DN 22D, DN 22) este în stare foarte bună şi trece brusc de la linii drepte lungi şi rapide (de tipul Route 66) la serpentine şi peisaj montan. Porţiunea Măcin – Tulcea este un Nürburgring românesc deschis circulaţiei publice, cu serpentine şi viraje de toate felurile, combinate cu un peisaj unic aflat spre nord: începutul Deltei Dunării.

Durata: 3h:30 fără opriri. Dificultate: uşoară pe ruta Cernavodă – Măcin; medie pe serpentinele dinspre Tulcea.

9. Buzău – Nehoiu – Întorsura Buzăului (DN10)

Este unul dintre cele mai libere drumuri asfaltate care traversează Carpaţii spre Braşov. Practic abordezi serpentinele care urcă spre lacul de baraj Siriu, într-un peisaj iniţial piemontan destul de ars de soare, dar care devine repede unul montan plin de verdeaţă.

După lacul de acumulare vei trece şi prin Cheile Buzăului, iar de aici până la Braşov mai ai doar o oră de mers. Asfalt în general bun, de aici poţi vizita şi Vulcanii Noroioşi, iar de întors poţi folosi ruta Braşov – Cheia – Ploieşti.

Durata: 1h:30-2h. Dificultate: medie în zona montană

8. Braşov – Sighişoara – Târgu Mureş (DN 13)

Deşi intens circulat, îţi oferă plăcerea unor serpentine gândite ca la carte pe mai multe porţiuni, precum şi o sumedenie de cetăţi medievale care pot fi vizitate – ai la îndemână cetăţile Feldioara, Rupea, Saschiz, satul Viscri e la câţiva kilometri de drum, apoi te vei delecta şi tu ca şofer pe bucata dintre Sighişoara şi Târgu Mureş. Mănâncă la Hanul Cetăţii de lângă Saschiz, nu vei regreta!

Durata: 3h-4h, fără a lua în calcul opririle. Dificultate: medie, atât din cauza traficului, cât şi a schimbărilor repetate a tipului de drum

7. Autostrada Transilvania: Câmpia Turzii – Gilău

Este una dintre cele mai frumoase autostrăzi din Europa. Perfectă pentru amatorii de viteză, dar şi de drumuri virajate, cu condiţia să manifeşti moderaţie. Traficul este extrem de scăzut, vizibilitatea este maximă, iar într-o zi cu soare şi nori satele şi peisajele care se văd mai jos, în lateralele autostrăzii, te lasă mut de uimire.

Tot aici vei pune maşina la grea încercare, căci vei aborda rampe susţinute la viteză mare, iar apoi va trebui să ţii maşina sub control în pante la fel de susţinute, unele dintre ele virajate.

Durata: 20-25 de minute ar trebui să ajungă… ;)

6. Brezoi – Voineasa – Vidra – Obârşia Lotrului (DN7A)

Scapă de nebunia de pe Valea Oltului cu un drum care urcă pe lângă trei lacuri de acumulare, staţiuni montane bine dotate sau în curs de reamenajare şi care rămâne relativ pustiu pe porţiunea Voineasa – Obârşia Lotrului. Ai aici parte atât de serpentine prin pădure, cât şi de ieşiri în golul alpin (din păcate, ajutat şi de defrişările masive în zonă), iar asfaltul a fost reparat de curând, deşi pe anumite zone trebuie mare atenţie, pentru că reparaţiile nu au ţinut…

Durata: 2h. Dificultate medie în zona montană, unde trebuie să fii atent la serpentinele fără parapeţi pe alocuri.

 

5. Sinaia – Cuibu Dorului – Piatra Arsă – Babele (DJ 713A) – TRANSBUCEGI

Este un drum secret, pe care sperăm că-l veţi ţine pentru voi. Noi doar l-am menţionat, vom lăsa selecţia naturală să-şi spună cuvântul, iar acest drum să fie găsit doar de către cei care-l merită :)

Este foarte indicat să vă echipaţi maşina cu anvelope de iarnă dacă vreţi să urcaţi pe acest drum în perioada septembrie – mai, căci zăpada vine aici repede şi dispare târziu. De asemenea, nu vă grăbiţi pe el, chiar dacă porţiunea alpină vă poate îmbia la aşa ceva. Priveliştile sunt mult mai bine apreciate la viteză mică.

Durata: 1h, dificultate mare pe porţiunea piemontană. Nerecomandat începătorilor.

4. Gura Humorului – Solca – Marginea – Suceviţa – Sadova (DN 2E-DN17A-DN17)

Este probabil unul dintre cele mai frumoase drumuri uşor accesibile din România, mergând pe înălţimile Bucovinei printre unele dintre cele mai spectaculoase sate româneşti. Starea asfaltului este în general foarte bună, iar peisajul răvăşitor este completat de sumedenia de obiective turistice (mănăstirile Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa etc).

Ai parte de toate pe acest drum: şoseaua se aruncă pe dealurile care urcă până la comuna Clit (!), apoi coboară pe serpentinele Suceviţei până în Vatra Moldoviţei şi urcă din nou spre Pasul Paşcanu, aflat la 1.040 m altitudine. Locuri de picnic pretutindeni, aer curat şi privelişti fenomenale spre văile din jur.

Durata: 1h:30-2h. Dificultate: medie în zona montană dintre Vatra Moldoviţei şi Suceviţa

3. Oraviţa – Cazanele Dunării – Drobeta Turnu Severin (DN57)

Proaspăt refăcut în mare parte, îţi va oferi un traseu de vis, cu zone care par a fi rupte din Scandinavia, nu din România. Cel mai bine este să îi dedici o zi întreagă, pentru a te bucura cum se cuvine de peisaje. Amatorii de viteză vor fi şi ei satisfăcuţi, pentru că pe porţiunea de drum dintre Eşelniţa şi Moldova Nouă traficul este mic, iar radarele lipsesc, însă mare atenţie la turişti, la curbele fără vizibilitate şi pietrele căzute în mijlocul drumului.

Este un drum care merită apreciat în ritm de plimbare, pentru că Dunărea se vede maiestuos şi cere opriri dese pentru a o admira. Serpentinele dinspre Oraviţa vor schimba brusc peisajul, iar asfaltul mai are ceva probleme în zonele mărginite de versanţi abrupţi, aşadar atenţie! Poţi lua masa la pensiunile de la Cazanele Dunării, acolo unde te şi poţi relaxa peste noapte, dacă e cazul.

Durata: 3h-6h, în funcţie de ritm. Dificultate: uşor pe mare parte, medie în zonele cu serpentine de lângă Pojejena. Ar fi bine să alimentezi la Oraviţa, Moldova Nouă sau Orşova, în funcţie de unde pleci.

 

 

2. Transfăgărăşan. Cârţa – Curtea de Argeş (DN7C)

Numit „cel mai frumos drum din lume” de către britanici, este totuşi doar pe locul doi în topul nostru, şi asta nu pentru că nu ar fi extrem de spectaculos, ci pentru că o mare parte din el se află în stare proastă – porţiunea dintre Barajul Vidraru şi începutul ascensiunii alpine spre tunelul Bâlea este distrusă în fiecare primăvară, iar plombarea acestei porţiuni nu rezolvă problemele decât parţial. Un alt motiv este faptul că  vara drumul este foarte aglomerat, iar coloanele de maşini şi meltenii opriţi la un grătar pe marginea drumului cu micii pe capotă te vor împiedica să te bucuri realmente de dificultatea traseului.

Foto: Ioan Panaite – Shutterstock

Este un drum abordabil de către şoferii care au acumulat deja ceva experienţă, care va cere concentrare maximă din partea ta, dar care te va şi răsplăti pe măsură. Dacă îl vei aborda în afara sezonului (dar în perioada 15 iunie – 1 septembrie, când zăpada de la Bâlea Lac este în mare parte topită şi poţi trece prin tunel), te vei bucura de zonele excepţionale de la coada Lacului Vidraru, cu asfalt proaspăt, care îmbină viteza cu abordările tehnice, precum şi de asfaltul foarte bun dinspre Sibiu.

Foto – Andrei Pop – Shutterstock

Atenţie la pietrele căzute în mijlocul drumului, dar şi la acele de păr care cer moderare în abordare. Poţi face picnic (fără grătar) pe traseu sau poţi lua masa la Bâlea Lac ori la pensiunile dinspre Sibiu.

Durata: 2h-4h, în funcţie de ritm, fără a lua în calcul opririle. Dificultate: medie în zonele piemontane, mare în zona golului alpin. Alimentează cu carburant înainte de a pleca din Curtea de Argeş sau din zona Sibiului. Verifică prognoza meteo înainte de a te aventura pe el, aici poate ninge în mijlocul verii, furtunile sunt violente, iar ceaţa poate fi o problemă.

1. Transalpina. Sebeş – Novaci (DN67C)

Deşi încă nu e finalizat cu toate elementele de siguranţă, deşi este încă oficial închis circulaţiei auto pe porţiunea Obârşia Lotrului – Rânca, Transalpina este nu doar cel mai înalt drum asfaltat din România (ajunge la 2.154 metri altitudine în Pasul Urdele), ci şi cel mai dificil, atât prin complexitatea virajelor sale, cât şi a diferenţei de altitudine, dar şi a lungimii sale (circa 140 km).

Transalpina

Foto – Porojnicu Stelian – Shutterstock

Dinspre Transilvania, urcuşul se face la început lin, printr-o vale interminabilă mărginită (deocamdată) de păduri sănătoase. Poţi aborda Transalpina şi dinspre Sibiu, urcând prin Poiana Stânii şi coborând prin Dobra, pe un drum despre care am vorbit pe îndelete în revista din iulie-august 2013. Dinspre Muntenia urcă dinspre Novaci.

Nu aborda drumul cu uşurinţă – pe mare parte nu există parapeţi, iar prăpastiile se cască sute de metri mai jos. Peisajele se vor schimba brusc în golul alpin, iar aici vei avea parte de zeci de kilometri care amestecă serpentinele cu drumul mai drept de creastă, cu privelişti ameţitoare de-o parte şi de alta, inclusiv cu lacuri glaciare. Senzaţia când ajungi sus, în cele două porţiuni ale drumului aflate la peste 1.900 de metri, este euforică. O rugăminte, totuşi: ai mare grijă de natura înconjurătoare, nu ieşi cu maşina de pe drumul asfaltat, nu porni un grătar şi nici să nu arunci vreun gunoi în preajmă. Platoul alpin se reface extrem de greu.

Pentru un şofer cu experienţă, indiferent de maşină, acest drum va fi o încântare, o experienţă pe care va dori să o repete cât mai repede posibil. Pentru pasageri, zecile de serpentine nu vor fi la fel de plăcute, dar peisajul va compensa. Meltenii sunt rugaţi să o ia prin Valea Oltului. Mâncare se găseşte la pensiunile din Rânca sau lângă Lacul Oaşa Mică. Alimentaţi din Sebeş sau din Novaci, în rest nu vei găsi nicio benzinărie (cu excepţia localităţii Şugag, ni se şopteşte în cască).

Durata: 4h-6h, în funcţie de ritm. Încearcă să-l parcurgi mai repede şi îi vei pierde farmecul. Dificultate medie pe zonele subalpine, mare şi foarte mare în zonele golului alpin. Atenţie mare la prognoza meteo, aici ninge şi în miez de vară!

Imagini de arhivă, publicate pentru prima dată…

 

Se spune că o imagine poate valora cât o mie de cuvinte și de multe ori fotografiile de laNational Geographic ne lasă fără cuvinte! Cunoscuți pentru imaginile lor captivante de zi cu zi, acești fotografi ne oferă de data aceasta oportunitatea de a pătrunde într-o arhiva de imaginivechi,nepublicate până acum.


Proiectul denumitGăsite” a fost inițiat în 2013, pentru a onora aniversarea a 125 de ani de la înființarea National Geographic. Echipa proiectului spune că misiunea lor este de a readuceimaginile la viață prin prezentarea lor unui public nou. Chiar dacă la unele dintre ele datele saulocurile unde au fost făcute lipsesc, imaginile surprind momente inedite, făcându-leatemporale.


Fotografiile sunt adunate de „paznicul” colecției National Geographic, William Bonner, care le găsește încă pline de inspirație și după anii petrecuți în arhivă. Împreună cu editorul JannaDotschkal au reușit să redea acestor fotografii strălucirea de epocă într-o lumină nouă.

unpublished-photos-national-geographic-found31__880Perete de piatră în vestul Australiei, septembrie 1963

unpublished-photos-national-geographic-found1__880Olanda, 1931

unpublished-photos-national-geographic-found3__880Elevi la Grădina Zoologică din Londra, 1953

unpublished-photos-national-geographic-found17__880Mombassa, Kenia, 1909

unpublished-photos-national-geographic-found29__880Taietori de lemne în California, 1892

unpublished-photos-national-geographic-found-51__880Garda regală în Londra, 1966

unpublished-photos-national-geographic-found-62__880California, 1915

tumblr_o181jrZXkn1s7f3fyo1_1280Puerto Rico, 1951

 

Ei se distreaza-EMA anchetează 62 de cazuri rare de cheaguri de sânge,dar amarastenii deconteaza…

Agenţia Europene pentru Medicamente (EMA) investighează 62 de cazuri rare de coagulare a sângelui, la nivel mondial, care au determinat unele ţări să limiteze utilizarea vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, şefa EMA, Emer Cooke, relatează Reuters.

Acestea includ 44 de cazuri din Spaţiul Economic European dintr-un total de 9,2 milioane de persoane care au fost vaccinate în regiune, a precizat responsabila.

Totalul citat de EMA nu include toate cazurile de boală, cunoscută ca tromboza sinusurilor şi a venelor cerebrale (CVST), care au fost raportate în Germania, a spus ea.

Autoritatea de reglementare a vaccinurilor din Germania a anunţat marţi că a înregistrat 31 de cazuri rare de cheaguri de sânge în creier, dintre care nouă au condus la decese, după ce aceste persoane au primit vaccinul AstraZeneca, notează Reuters.

 

Președintele Camerei Comunelor din Marea Britanie: „Drepturile gay surclasează libertatea religioasă”! Aceasta este dictatura minorităților LGBT!

Distribuie!by “Președintele Camerei Comunelor din Marea Britanie: „Drepturile gay surclasează libertatea religioasă” În ciuda asigurărilor oferite odinioară de activiștii gay, miercuri, 4 iulie, președintele Camerei Comunelor din Regatul Unit, John Bercow, a declarat explicit că drepturile homosexualilor trebuie să prevaleze față de libertatea religioasă. Bercow a făcut această declarație la […]

“Președintele Camerei Comunelor din Marea Britanie: „Drepturile gay surclasează libertatea religioasă”

În ciuda asigurărilor oferite odinioară de activiștii gay, miercuri, 4 iulie, președintele Camerei Comunelor din Regatul Unit, John Bercow, a declarat explicit că drepturile homosexualilor trebuie să prevaleze față de libertatea religioasă.
Bercow a făcut această declarație la o recepție organizată de publicația pro-LGBT Pink News, care relatează declarația:

„Drepturile homosexualilor, lesbienelor și bisexualilor nu sunt numai drepturile acestora și ale persoanelor trans, ci drepturi ale omului, și aceasta mi se pare a fi concluzia inevitabilă a oricărei considerări serioase a acestor probleme.”

[…] Respect drepturile oamenilor de a adera la credința lor și a o mărturisi, [dar] atunci când aderarea unei persoane la credință și recunoașterea și demonstrarea respectării drepturilor omului [vin în conflict], acestea din urmă trebuie să prevaleze față de prima.”

„Dacă sunt oameni de altă părere, fără îndoială că și-o vor exprima, dar aceasta este rațiunea mea absolut clară. Drepturile persoanelor LGBT din această țară și din întreaga lume sunt drepturile omului și trebuie recunoscute ca atare.”

Bercow a susținut agenda pro-LGBT în întregul său mandat, precum și măsuri pentru a face obligatorie educația sexuală explicită pentru copii începând cu vârsta de șase ani și diverse inițiative pro-avort și de a incrimina centrele pentru criza de sarcină.

În toată lumea, recunoașterea oficială în lege a „căsătoriei” unisex a generat numeroase tentative de a forța cetățenii privați, companiile și organizațiile să ofere servicii pentru ceremonii unisex, să se abțină de la discursul critic la adresa homosexualității, să plaseze copii în adopție la cupluri unisex și multe altele.

 

În Regatul Unit, coliziunea dintre interesele LGBT și drepturile religioase sau de conștiință a dus, între altele, la linii directoare oficiale privind „infracțiunile motivate ură” în care simplul discurs este pasibil de pedeapsă dacă presupusa victimă doar „percepe” ură, la o inspecție guvernamentală care a amenințat să închidă o școală elementară evreiască pentru refuzul de a învăța copii cu vârsta începând de la 3 ani despre transgenderism, la o propunere de interzicere totală a posibilității persoanelor de a căuta să obțină terapie pentru atracția sexuală nedorită, la instrucțiuni ale școlilor primare pentru elevi de a raporta alți copii are numesc colegii transgen conform sexului biologic al acestora etc. (LifeSiteNews.com)“[1]

Iata de ce nu trebuie acceptate casatoriile intre persoanele LGBT, caci, inevitabil, se ajunge la dictatura minoritatilor. Desigur, acesta este scopul globalistilor. Aceasta impunere a conceptiilor LGBT reprezinta o amenintare la adresa valorilor nationale. Occidentul depravat nu are nici un drept sa ne dea noua, romanilor, lectii.

SURSE

 1. http://www.culturavietii.ro/2018/07/09/presedintele-camerei-comunelor-din-marea-britanie-drepturile-gay-surclaseaza-libertatea-religioasa/

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*