Preoţi de pretutindeni, până când ÎI MINŢIŢI pe oameni cu botezul inconştient, în apă de ploaie, pe bani, dar le ascundeţi Botezul cu Duhul Sfânt şi botezul in moartea Lui (Rom.cap.6), GRATUIT, tipărit în Biblie? Acum când şi ” preoţii- ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea-(Tefania ¾), aflaţi că vă sunt numărate zilele minţirii, prostirii, manipulării, jupuirii cu taxe, formalisme, idolatrii şi bajocoririi oamenilor pentru care a sângerat Isus; Mai aveţi la dispoziţie tot ce vă trebuie pentru a primi gratis pocăinţa pe care aţi hulit-o… la care să chemaţi toată omenirea –să mănance Painea vieţii si să ţină un post Duhovnicesc şi trupesc global şi individual, căci satan a cerut să cearnă lumea ca pe grâu… Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: “Fiul omului…

Ăştia trebuie testați psihic la intrarea în Parlament: deputat AUR, condamnat penal pentru lovire: ”Încep astfel Zilele Apocalipsei? Nu vreau să devenim o Nație de Cobai”…Firea a aruncat 74 milioane de euro pe concerte și luminițe și a investit doar 15 milioane în rețeaua de termoficare. Nicuşor la puşcărie!Vila din Viena a nurorii lui Sorin Oprescu. Costă 7 milioane de euro. Să nu vă mai aud că România e o țară săracă!
67Prieteni CITITORI, vă invităm să aflaţi despre: Atacurile teroriste – pretexte orchestrate de guverne pentru a ne MANIPULA!… documente SECRETE ale Vaticanului despre noi… PROTOCOALELE MASONERIEI… Drama tuturor românilor plecați peste hotare… singurii Români care au refuzat să îngenuncheze…” FARAONII” BILDERBERG… CRIZA SUPRAVIEŢUIRII MONDIALE a fost creată artificial… ÎNTRONAREA ANARHISMULUI ADUCE… OTRĂVURILE DIN FARFURIE… SUA şi Marea Britanie rămân părtaşe la un fals istoric şi la… Ultimul supravieţuitor al Canalului Morţii are 100 de ani… TOT Neconstituţional are loc Deposedarea economică şi extraeconomică a României… DONALD TRUMP, DISCURSUL ZGUDUITOR… Ucigătorul Documentar despre vaccinuri… Jerusalem Post: Europenii trebuie să se ridice… Puncte de vedere… SOROS=potopistul… Piramida Puterii.. Asasinii economici ai României… Cadavrul unui fost consilier al lui Bush a fost găsit într-o groapă de gunoi, întrucât a ameninţat că va divulga operaţiunile de genocid planetar începute de SUA şi… Texte pentru fermieri… Vacile olandeze ne dau lecţii, dar boii noştri le împung etc69Ce este botezul cu Duhul Sfant?Cum să primești botezul cu Duhul Sfânt ? Botezul cu Duhul Sfant si Vorbirea in limbi…Peter Masters – Când este botezat un creştin cu Duhul Sfânt? Acuratețea și Puterea Cincizecimii… Ce este roada Duhului Sfânt? Cum să pui în practică Galateni 5:22-23? Mustrarea Duhului Sfânt și mustrarea cugetului. Există vreo diferență?…Tot ce este intrupat din minciuna,hotie, moasterie si idolatrie devine desertaciune….CABALA securistică din zona bisericească. După devoalarea ȘTIRII FALSE cu Părintele Ciprian Grădinaru și vaccinarea, publicată de Agerpres și Basilica, idioții utili cu lesă electronică cer arestarea lui Iulian Capsali (ca și a lui Pompiliu Diplan)…Inainte de martirizarea Crestinilor  Cristici- iata Scene intense în Canada. Primarul din Calgary apără Biserica de Poliție în timpul unei slujbe. Noua Normalitate și Libertatea Religioasă Astăzi!
0
1111aaaahf22
oo
 por

 

 …Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: “Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai (lui Israel) fiecărui om şi popor –s n! Proroceşte şi spune-le lor, păstorilor: “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime! Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau pastor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit. Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le cauta! De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!

ppp

 

Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru ca oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele, de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvântul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!” Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta! Cum îşi cercetează un pastor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite tări şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor şi în toate locurile locuite ale ţării. Le voi paşte pe o păşune bună, şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un staul plăcut şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel. Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu.

Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.” “Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.

Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunii voastre? Că beţi o apă limpede, de mai tulburaţi şi pe cealaltă cu picioarele? Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre şi să bea ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!” De aceea, aşa le vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată că voi judeca între oaia grasă şi oaia slabă. Pentru că aţi izbit cu coasta şi cu umărul şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit, voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie. Voi pune peste ele un singur păstor care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!

Voi încheia cu ele un legământ de pace şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustiu şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor. Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!

Pomul de pe câmp îşi va da rodul, şi pământul îşi va da roadele. Ele vor fi liniştite în ţara lor şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi rupe legăturile jugului lor şi când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc. Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din ţară, ci vor locui în linişte şi nu le va mai tulbura nimeni. Le voi pune un răsad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară şi nu vor mai purta ocara neamurilor. Şi vor şti astfel că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.” (Ezechiel 34)

 aaa

 

  Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi, a zis: “Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi;

Umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: “Rabi! Rabi!” Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi. Şi “Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. Să nu vă numiţi “Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă. Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: “Dacă jura cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.” Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?

“Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.” Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul? Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui; cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el; şi cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, milă şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi camila!. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi. şi ziceţi: “Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.” Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleţi măsura părinţilor voştri! Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în cetate; ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găină puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasa casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Matei 23)

Ce este botezul cu Duhul Sfant?

Botezul cu Duhul Sfânt este una dintre promisiunile facute de catre Domnul Isus Bisericii Sale. Botezul cu Duhul poate fi experimentat si în secolul XXI la fel ca în veacul apostolic. Nu avem nici un motiv biblic care sa indice ca promisiunea botezului cu Duhul se refera doar la generatia apostolica crestina. Sunt deplin încredintat ca aceasta experienta cu Dumnezeu este disponibila tuturor celor care prin pocainta si credinta au fost adusi la viata împreuna cu Hristos.

Potrivit Scripturii, Duhul Sfânt este o persoana distincta si nu o forta sau o existenta impersonala, este o persoana divina, având toate însusirile specifice dumnezeirii, si împreuna cu Dumnezeu Tatal si cu Dumnezeu Fiul formeaza Sfânta Treime. În rezumat, afirmam ca Duhul Sfânt este Persoana Dumnezeu în Trinitate

În continuare vom defini botezul cu Duhul Sfânt limitându-ne doar la enunţarea unor adevaruri pozitive referitoare la botezul cu Duhul Sfânt.

1) Botezul cu Duhul Sfânt este fagaduinţa Tatalui. (Luca 24:29)

Iniţiativa acestei lucrari este a lui Dumnezeu. Ideea botezului cu Duhul Sfânt origineaza în Dumnezeu si nu în om. Nu omul îl convinge pe Dumnezeu sa reverse botezul cu Duhul Sfânt, ci ideea genereaza în planurile lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul este promisiunea lui Dumnezeu. 

2) Botezul cu Duhul Sfânt este un dar (Fapte 2:38; 5:32)

Botezul cu Duhul Sfânt nu este un merit sau o treapta pe care reu.e.ti sa urci dupa mult efort. Nu e rezultatul multor ore de rugaciune si nici rasplata pentru merite spirituale deosebite. Botezul cu Duhul Sfânt este un dar si de aceea este gratuit si vine întotdeauna numai prin harul lui Dumnezeu. Nu trebuie sa ai merit pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, ci doar trebuie sa primeşti prin credinta darul lui Dumnezeu.

        3) Botezul cu Duhul Sfânt este o experienta bine determinata, cu caracter supranatural, care vine întotdeauna dupa convertire si dupa nasterea din nou   

Botezul cu Duhul Sfânt este o experien.a distincta de convertire si nasterea din nou, o experienta cu Dumnezeu bine determinata. Cel care a primit botezul cu Duhul stie bine în ce împrejurari si cu ce trairi spirituale personale s-a suprapus aceasta experienta, pentru ca întotdeauna botezul cu Duhul sfânt este o traire cu Dumnezeu cu caracter supranatural.

4) Botezul cu Duhul Sfânt marcheaza umplerea cu putere pentru lucrarea de marturisire a Domnului Isus, prin viata noua si cuvântul rostit (Fapte 1:8)

Scopul Botezul cu Duhul Sfânt este împuternicirea credinciosului pentru realizarea lucrarii de slujire a lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt reprezinta coborârea Duhului Sfânt peste credincios, umplerea lui cu putere si capacita.i pentru slujirea altora. 

5) Botezul cu Duhul este o experienta însotita întotdeauna de semnul vorbirii în alte limbi

Studiind cartea Faptele Apostolilor putem observa ca botezul cu Duhul Sfânt a fost însotit de manifestari supranaturale. Dintre cele cinci texte din fapte în care se vorbeste despre primirea botezului cu Duhul, în trei dintre ele manifestarea vorbirii în alte limbi ca semn al botezului cu Duhul este prezentata în mod explicit (2,1-6; 1-10,44-48; 19,1-7) iar în doua în mod subîn.eles. În cazul crestinilor din Samaria botezul cu Duhul a fost dat prin rugaciune cu punerea mâinilor. Prezenta semnului vorbirii în alta limba este subînteles prin faptul ca Simon Magul a fost gata sa ofere bani pentru a avea si el puterea sa faca ce a facut Petru si Ioan. În mod sigur ca daca la rugaciunea lui Petru nu s-ar fi întâmplat nimic supranatural, Simon nu ar fi fost dispus sa plateasca bani pentru nimic. În cazul primirii Duhului de catre Saul (9,17-18), desi nu se face nicio referire la dovezile botezului cu Duhul, totusi, ulterior, Pavel spune ca el vorbeste în limbi „mai mult decât voi toti”. Prin urmare, potrivit textelor biblice, vorbirea în alte limbi este normativa la botezul cu Duhul Sfânt. În cazul în care un credincios spune ca a primit botezul cu Duhul, dar nu a vorbit în alte limbi, trebuie sa afirmam ca, desi experienta cu Domnul avuta de acel credincios poate fi o experienta spirituala autentica, totusi ea nu este botezul cu Duhul Sfânt.

Botezul cu Duhul Sfant

 

Botezul cu Duhul Sfant este esential in viata credinciosului ca sa ai victorie, pace, bucurie in aceasta viata.

Matei 13:19 Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum.

Daca nu intelegi ce este botezul cu Duhul Sfant, satana are acces direct in viata ta sa iti fure Cuvantul care a fost sadit despre Duhul Sfant din inima ta. Isus a fost Dumnezeu din nastere in Duhul Sau, dar nu a fost nici o manifestare a puterii Lui, prin minuni, sau sa invete pe oameni pana ce a fost botezat cu Duhul Sfant la Iordan cand avea 30 de ani. Daca Isus care a fost fara pacat a avut nevoie de botezul cu Duhul Sfant ca sa intre in slujire, cu atat mai mult noi avem nevoie de botezul cu Duhul Sfant.

Luca 3:21 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,22 şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

De aici vedem ca Isus a fost uns cu Duhul Sfant, care s-a coborat peste El in chip de porumbel, si in capitolul 4 Isus a spus:

Luca 4:18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Isus a fost botezat cu Duhul Sfant in capitolul 3, si aici a spus”„Duhul Domnului este peste Mine”, si a inceput sa intre in slujire imediat dupa aceea. Isus spune de multe ori ca nu poate face nimic fara Tatal ,fara ca Duhul Sfant sa fie peste El. Daca te uiti in Evanghelii, apostolii care au umblat cu Isus timp de 3 ani, erau oameni slabi, chiar o ora inainte ca Isus sa fie crucificat, ei argumentau intre ei cine sa fie cel mai mare. Au aratat de atatea ori frica, la crucificarea lui Isus toti s-au lepadat de Isus, au spus ca nu l-au cunoscut niciodata. Petru s-a lepadat de 3 ori de Isus, s-a blestemat ca nu il cunoaste pe Isus.

Dar dupa ce Duhul Sfant a venit peste apostoli, aproximativ 50 de zile dupa ce a inviat Isus, erau indrazneti, oameni se intorceau la Dumnezeu cu miile, si concluzia este ca avem nevoie de Botezul cu Duhul Sfant.

Fapte 4:5 A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.7 Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!9 Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi

pag 2.

răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Aici Petru si Ioan sunt trasi la raspundere pentru vindecarea ologului de la poarta frumoasa, a templului, si il vedem pe Petru vorbind aici: “Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt,le-a zis”,vedem ca si aici spune ca Petru a fost plin de Duhul Sfant, le-a spus ca l-au crucificat pe Isus”În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Fapte 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.

Chiar si dusmani apostolilor erau uimiti de indrazneala pe care o aveau, si apostolii erau aceiasi oamni care s-au lepadat de Isus inainte cu 50 de zile cand l-au crucificat, si acesta este acelasi Petru care s-a blestemat ca nu il cunoaste pe Isus. Acesti oameni puteau sa il omoare la fel cum l-au omorat pe Isus, ce a facut ca aceasta transformare sa aiba loc? A fost botezul cu Duhul Sfant. Aici in Fapte 1 din care o sa citim sunt ultimele instructiuni pe care le-a dat Isus ucenicilor inainte de a merge la Tatal. Ultimele cuvinte ale lui Isus au fost foarte importante pentru cu nu avea sa le mai vorbeasca gura catre gura, si Isus le-a spus:

Fapte 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Aici este Isus care le spunea ucenicilor lui sa nu spuna nimanui despre inviaerea lui din morti, pana nu primesc botezul cu Duhul Sfant. Isus a petrecut 40 de zile dupa inviere cu ucenicii invatandu-i, sa nu se departeze de Ierusalim pana nu vor primi botezul cu Duhul Sfant. Duhul Sfant iti va da putere asa cum a spus Isus “Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi”, aici spune ca vom primi putere dupa ce se coboara Duhul Sfant peste noi, nu inainte de a fii botezati cu Duhul Sfant. Nu vei fii un martor efectiv daca nu ai plinatatea Duhului Sfant in tine, Duhul Sfant a venit ca sa iti dea indrazneala si putere sa propovaduiesti Cuvantul. Tragedia este ca in Bisericile noastre nu este viata, nu pentru ca oameni nu sunt nascuti din nou, ci fac lucrurile independent de puterea Duhului Sfant, Pavel a spus:

2 Corinteni 3:6 care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.

El spunea ca este slujitor al Duhului Sfant, ca nu face nimic indepentent de Duhul

pag 3.

Sfant. Spunea aici ca daca slujesti sub ungerea Duhului Sfant, da viata celor ce aud mesajul tau. Isus le-a spus ucenicilor sa nu il marturiseasca pana nu vor primi botezul cu Duhul Sfant, si asa ar trebui sa fie si astazi in viata crestinilor. Oricine crede in Biblie nu poate spune ca nu este botez cu Duhul Sfant. Ioan Botezatorul a spus ca el boteaza oameni cu apa, dar vine Isus care boteaza cu Duhul Sfant si cu foc. In Faptele Apostollilor cand oameni l-au primit pe Domnul au primit si Botezul cu Duhul Sfant. Sunt denominati care spun ca primesti botezul cu Duhul Sfant in momentul cand l-ai primit pe Isus ca Domn si Mantuitor in viata ta, dar nu asta a spus Isus. Oameni sustin asta pentru ca ISUS a spus ca nimeni nu poate veni la Isus numai daca Tatal il conduce la Isus:

Ioan 6:44 Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Daca vei citi lucrurile in context vei vedea ca Duhul Sfant conduce oameni la Isus. Este diferenta sa ai Duhul Sfant sau Duhul Sfant sa te aiba pe tine, este o diferenta sa ai Duhul Sfant in prezenta ta, sau sa iti controleze El viata.

Ioan 14:16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;17 şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Duhul Sfant a fost cu ucenicii si a lucrat prin ei, este evident ca a fost cu ei pentru ca au scos afara demoni, au vindecat bolnavii, dar Duhul Sfant nu a fost in ei, a fost doar cu ei, pentru ca ucenici nu au putut primi plinatatea Duhului Sfant numai dupa ce Isus a inviat.

Ioan 7:37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Atunci cand vine Duhul Sfant in viata ta curge ca si un rau de apa vie, va fii ca si o fantana arteziana care va curge prin tine”Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”.De aici ne putem da seama ca Duhul Sfant nu a putut fii primit numai dupa invierea lui Isus. De aici Isus le-a spus despre Duhul Sfant ca va fii”cu voi şi va fi în voi.In Fapte 1 Isus le-a poruncit sa nu iasa din Ierusalim pana ce nu vor fii umpluti cu Duhul Sfant, Iar in capitolul 2 spune:

Fapte 2:1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Mai departe scrie ca 3000 de oameni au fost nascuti din nou ca si rezultat al umplerii cu Duhul Sfant. Cand au primit puterea Duhului Sfant toate lucrurile s-au schimbat in viata lor. Crestinii care cred ca primesti Duhul Sfant cand ai fost nascut din nou, nu cred ca este inca o experienta cu Duhul Sfant care te umple cu putere si

pag 4.

ungere sa proclami adevarul, si ca rezultat nu cred in vorbirea in limbi si nici in darurile Duhului Sfant.

Acesti oameni nu cred ca minunile sunt pentru ziua de astazi, nu cred in vindecare divina. Ei predica ca ultimele minuni s-au terminat cu moartea ultimului apostol. Dar Biblia invata ca minunile sunt pentru noi astazi, botezul cu Duhul Sfant este pentru astazi. Biblia ne invata ca mai este o experienta cu Duhul Sfant dupa mantuire, numita Botezul cu Duhul Sfant.

Ioan 20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”22 După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!

Aici spune ca Isus a suflat peste ei Duh Sfant, apoi in versetul 8 din Fapte spune:

Fapte 1:8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

De aici vedem ca sunt 2 experiente cu Duhul Sfant, una este nasterea din nou din Ioan 20, si botezul cu Duhul Sfant din Fapte 2. Exista, o diferenta in a fii nascut din nou si sa fii botezat cu Duhul Sfant.

Fapte 8:5 Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.
6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea.

De aici vedem ca atunci cand Cuvantul era predicat se intamplau semne si minuni, pentru ca acesti oameni lucrau sub ungerea Duhului Sfant, si Duhul Sfant venea si confirma Cuvantul cu semne si minuni.

Fapte 8:12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.
13 Chiar Simon a crezut; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau.14 Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan15 Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.
16 Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus17 Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt”.

Aici vedem clar aceasta dinstinctie, acesti oameni l-au primit pe Isus ,dar nu au primit botezul cu Duhul Sfant numai dupa ce Petru si Ioan si-au pus mainile peste ei.Sa mai vedem o alta instanta cand s-a intamplat asa:

Fapte 19:1 Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici2 şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”3 „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.”4 Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”
5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.6Când

pag 5.

şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi prorocea

Acesti oameni erau ucenici ai Domnului si nu au auzit de botezul cu Duhul Sfant, si vedem ca acesti oameni au crezut in Isus si au primit botezul cu Duhul Sfant mai tarziu, si ei vorbeau in alte limbi si proroceau. Sa vedem care este slujba Duhului Sfant pe pamant:

Ioan 16:7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

De aici vedem ca Duhul Sfant este Mangaietor, ne mangaie atunci cand inima noastra este ranita, ne mangaie inima ca sa putem trece prin necazuri.

O alta slujba a Duhului Sfant este:

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ne va aduce aminte de lucrurile pe care le-am invatat despre Isus, Duhul Sfant este un invatator.

Ioan 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Duhul Sfant a fost trimis sa marturiseasca despre Isus, sa ne dea putere sa-l marturisim pe Isus.

Ioan 16:7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul,neprihănirea şi judecata.
9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;11în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Isus a spus ca este mai bine sa avem Duhul Sfant in noi decat sa fii fost El cu noi in trup. Sunt crestini care au primit botezul cu Duhul Sfant, vorbirea in limbi dar totusi nu au putere in viata lor. Nu este ceva magic, ai primit Duhul Sfant si ai putere, ai nevoie de credinta ca Duhul Sfant sa se manifeste in viata ta. Sunt crestini care nu au fost botezati cu Duhul Sfant si se vede mai multa putere si credinta in viata lor, decat in viata multor crestini botezati cu Duhul Sfant, ai nevoie de credinta sa folosesti puterea Lui. Mai exista o categorie de crestini in Trupul lui Cristos care cred in botezul cu Duhul Sfant dar cred ca Dumnezeu alege momentul cand sa fii botezat cu Duhul Sfant, dar Isus a spus:

Luca 11:13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

In momentul cand il ceri cu credinta il primesti, nu trebuie sa astepti. Nu trebuie sa fii sfant inainte ca sa primesti Duhul Sfant, se primeste prin credinta. Duhul Sfant este un dar.

 

Botezul cu Duhul Sfânt

1. Citește Marcu 1:8 (compară cu Matei 3:11; Luca 3:16 și Ioan 1:33), Faptele 1:5 și 11:16. Ce altceva însoțește botezul cu apă?

Marcu 1:8
Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

Matei 3:11
Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Luca 3:16
Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Ioan 1:33
Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 1:5
Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 11:16
Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

În Noul Testament există numai șapte pasaje care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Patru dintre ele sunt în legătură cu lucrarea lui Ioan Botezătorul și arată spre Cincizecime. Duhul Sfânt a fost dat cu acea ocazie pentru a marca începutul „zilelor din urmă” ale istoriei mântuirii.

Spre deosebire de ceilalți evangheliști, Ioan nu vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt la viitor. Timpul verbului folosit indică o acțiune cu validitate neîntreruptă (Ioan 1:33). El utilizează același timp şi în versetul 29, unde vorbeşte despre o altă lucrare importantă a lui Isus: ridicarea păcatelor lumii. Slujirea lui Isus constă în îndepărtarea păcatelor noastre și în oferirea darului Duhului Sfânt. Această dublă experiență este relatată în Faptele 2:38 – când au înțeles cine era Hristos și ce a făcut El pentru ei, ucenicii au primit în același timp iertarea de păcate și Duhul Sfânt. Aceasta a fost şi experienţa credincioșilor din casa lui Corneliu (Faptele 10:43,44; 11:16). Botezul cu apă este cunoscut și sub numele de „botezul pocăinței” (19:4). Când ne căim de păcat și primim botezul în Numele lui Isus, primim și Duhul Sfânt (2:28-39).

Ioan 1:33
Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”

Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Faptele apostolilor 10:43-44
43. Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.

Faptele apostolilor 11:16
Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 19:4
Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”

Faptele apostolilor 2:28-39
28. Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”
29. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
30. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
31. despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.
32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,
35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

În Noul Testament, primirea Duhului Sfânt și botezul merg împreună şi sunt semnul nașterii din nou. Prin botez, ne identificăm cu Hristos, iar El ne dăruiește Duhul Sfânt ca să putem avea viață prin puterea Sa și ca să proclamăm Evanghelia. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o lucrare secundară a harului, într-un un stadiu ulterior al vieții, corelată cu darul săvârșirii de minuni.

În 1 Corinteni 12:13, Pavel nu se referă la experiența unică de la Cincizecime, ci, mai degrabă, la experiența pe care o au toți credincioșii. El afirmă că noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, și că toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Pavel pune accent pe unitate. Cuvântul „toți” este semnificativ. El asociază intrarea credincioșilor în trupul lui Hristos cu botezul cu Duhul Sfânt.

1 Corinteni 12:13
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Cum a fost experiența ta la botezul cu Duhul Sfânt? Ce a însemnat el pentru viața ta? Cum ai fi dacă El nu ar lucra la inima ta?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Peter Masters – Când este botezat un creştin cu Duhul Sfânt?

Opinia conform căreia fiecare persoană convertită la Hristos are nevoie de încă un botez cu Duhul Sfânt, sau de „a doua binecuvântare”, nu a fost altceva decât o învăţătură periferică printre creştinii evanghelici timp de peste două secole. Însă în anii trecuţi, ea a devenit punctul principal al mişcării carismatice mondiale şi a început să penetreze chiar şi cercurile conservatoare şi reformate.

Majoritatea autorilor carismatici vorbesc cu dispreţ despre evanghelicii „tradiţionali”, pe care îi consideră creştini de rangul trei, ce resping cu mândrie să primească plinătatea Duhului şi darul limbilor. Ei vorbesc despre „tradiţionalişti înguşti la minte”.

Dar de unde îşi împrumută ideile învăţătorii carismatici şi cei ce împărtăşesc punctul lor de vedere despre botezul cu Duhul Sfânt? Răspunsul, în mod regretabil, este acesta: de la oamenii care abordează Biblia într-un mod superficial şi neglijent, ignorând practic regulile de interpretare proprii Bibliei.

Promotorii botezului cu Duhul Sfânt după convertire scot totdeauna pasajele din contextul lor şi nu acordă atenţie faptului că majoritatea covârşitoare a pasajelor Bibliei referitoare la acelaşi subiect contrazic interpretările lor. Aceasta a fost observaţia unui învăţător faimos al Bibliei, William Biederwolf, care în anul 1913 a protestat faţă de numeroasele afirmaţii contradictorii despre Duhul Sfânt, ce au fost făcute de câţiva învăţători din generaţia lui. El a observat că aceste afirmaţii, deşi doctrinare, au fost rar susţinute cu pasaje biblice, şi când era totuşi cazul, o privire asupra textului indica imediat că acestea nu confirmau pretenţiile predicatorilor.

Dr. Biederwolf s-a apucat să adune toate referinţele din Scriptură legate de diferitele aspecte ale lucrării Duhului şi a publicat o carte care astăzi este considerată clasică (help to the study of the Holy Spirit). Ideea că creştinii au nevoie de un botez cu Duhul Sfânt după şi ca adaos la convertire nu este, pur şi simplu, îngăduită de Biblie. (…)

Înainte de a studia pasajele care ne spun când este botezat credinciosul cu Duhul Sfânt, se impune să amintim câte ceva despre importanţa acestui subiect. Ideea că există un botez cu Duhul Sfânt după convertire i-a făcut pe mulţi creştini să plutească în lumea fantastică a experienţelor emoţionale, a revelaţiilor închipuite şi chiar a iluziei sfinţeniei perfecte. Mulţi alţii au fost cuprinşi de dureri de cap şi confuzie pentru că nu au putut să obţină „botezul” pe care îl căutau.

Totuşi, în fiecare zi, în adunările carismatice mari şi mici, oamenii sunt îndemnaţi să caute această binecuvântare. Într-un mediu încordat, mânaţi de rugăciunile şi apelurile altora, ei primesc punerea mâinilor şi sunt învăţaţi cum să scoată sunete care vor „declanşa” vorbirea lor în limbi.

Unii sunt atât de nerăbdători să primească „botezul” încât priorităţile lor se schimbă cu totul. În loc să dorească să slujească şi să fie pe placul Domnului prin mărturia şi sfinţenia lor crescândă, obiectivul lor suprem devine obţinerea unei senzaţii de efect a Duhului în viaţa lor. Ei ascultă şi citesc laudele necontenite ale oamenilor „umpluţi cu Duhul” şi relatările despre faptele pe care pretind că le fac, devenind convinşi că creştinismul autentic este o chestiune a simţirilor extatice şi chiar a primirii revelaţiilor personale şi puterilor misterioase.

În mediul actual al confuziei spirituale este esenţial să realizăm că singurul botez cu Duhul Sfânt menţionat în Biblie este actul plin de har al Duhului când acesta vine să locuiască înăuntrul credinciosului în clipa convertirii sale. Din moment ce este înăuntrul sufletului, noi avem parte de El şi Îl avem pe de-a-ntregul. Desigur, ne dorim o experienţă tot mai bogată a puterii şi a iluminării Lui, dar nu trebuie să căutăm niciodată un botez în plus, adiţional. Nu trebuie să tânjim după experienţe extatice, interesante, mistice, de parcă o mare „parte” a Duhului ne-ar fi scăpat în momentul în care El a intrat în viaţa noastră în clipa convertirii.

Datoria noastră, din momentul în care ne-am convertit, este să colaborăm îndată cu Duhul, să umblăm prin puterea Lui şi să experimentăm ajutorul Lui. Cu cât vom umbla mai mult în Duhul, cu atât vom gusta şi cunoaşte mai mult puterea şi binecuvântarea Lui. În lumina afirmaţiilor care se fac pentru susţinerea ideii unui botez adiţional cu Duhul după convertire, poate fi oare dovedit că convertirea include o intrare deplină a Duhului în viaţa credinciosului? Este acest subiect unul care poate fi disputat deoarece Scriptura este neclară? Adevărul este că Biblia vorbeşte fără echivoc despre acest subiect. Avem la dispoziţie o gamă largă de pasaje care dovedesc întru totul şi în mod repetat că Duhul Sfânt vine în mod personal să locuiască în fiecare copil al lui Dumnezeu în clipa convertirii, şi nu în etape. Iată „pasajele doveditoare” care întăresc, dincolo de orice îndoială, învăţătura tradiţională reformată.

Primul este Faptele Apostolilor 2:38, unde Petru spune: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

În acest text se arată clar că experienţa pocăinţei şi a venirii la Hristos este legată întru totul de primirea darului Duhului Sfânt. Promisiunea simplă a lui Dumnezeu este că Duhul Sfânt va veni în mod sigur peste oameni când se pocăiesc.

Acesta pare să fie un pasaj doveditor incontestabil, dar cei ce doresc să facă deosebire între lucrarea Duhului Sfânt la convertire şi un botez ulterior, susţin că Petru nu se referă la botezul cu Duhul Sfânt, ci doar la un dar iniţial al Duhului. Ei sunt de acord că Duhul Sfânt este implicat în convertire, dar tot ei spun că aceasta este ceva ce Duhul face de unul singur, în timp ce Hristos a promis că El personal va boteza poporul Său cu Duhul Sfânt.

Susţinând această distincţie neobişnuită, ei fac în mod ingenios două botezuri dintr-unul. Astfel, conform acestor învăţători, rămâne o altă binecuvântare de experimentat după convertire. (Dr. Martin Lloyd-Jones, deşi nu era carismatic în sensul strict al cuvântului, a susţinut această idee în ultimii ani ai slujirii sale.)

Totuşi, Petru descalifică această interpretare mai degrabă exagerat de subtilă, spunându-ne că darul Duhului despre care vorbeşte el este identic cu botezul Duhului pe care Domnul Isus l-a promis. El spune: „Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, o dată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi” (Faptele Apostolilor 2:32-33).

Cu alte cuvinte, darul Duhului turnat în ziua Cincizecimii (şi promis ulterior tuturor credincioşilor la convertire) nu a fost altceva decât darul Duhului Sfânt aşa cum a fost promis de Hristos. Drept urmare, nu poate exista un alt botez după acesta.

Petru spune că acest botez va veni la „fiecare” convertit şi va continua să se întâmple de-a lungul istoriei neîntrerupte a Bisericii, „căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru” (Faptele Apostolilor 2:39). Oriunde se predică Evanghelia, printre naţiuni şi la toate generaţiile următoare, darul Duhului Sfânt va fi dat păcătoşilor în momentul pocăinţei lor, când se vor pocăi şi vor fi mântuiţi.

Care a fost rezultatul venirii Duhului Sfânt la cei ce s-au convertit în ziua Cincizecimii? Au vorbit ei în limbi? Au făcut minuni vindecătoare? În ce priveşte majoritatea convertiţilor, răspunsul este nu. Când oamenii ajung să fie influenţaţi de învăţături carismatice ei presupun îndată că darul limbilor, proorocia şi vindecarea au fost împărţite tuturor celor 3.000 de convertiţi în ziua Cincizecimii. Dar, deşi există o descriere detaliată a noului stil de viaţă şi a modului de comportare al acestor convertiţi, nu există nicio referinţă la faptul că credincioşii obişnuiţi au manifestat asemenea daruri.

Impresia cea mai răspândită printre credincioşii carismatici nu este în acord, pur şi simplu, cu datele din Noul Testament. În cel mai bun caz, doar despre cei 120 de ucenici iniţiali se afirmă că au vorbit în limbi străine pe care nu le învăţaseră niciodată. (Nu se menţionează niciunde că cei 3.000 ar fi făcut la fel, nici despre numărul vast al celor convertiţi ulterior.) Iar Luca spune că numai membrii cetei de apostoli au făcut minuni şi vindecări.

Convertiţii din ziua Cincizecimii au primit Duhul în mod personal şi individual în momentul convertirii, iar rezultatul a fost că „ei stăruiau în învăţătura apostolilor” şi aşa mai departe. Ei s-au dedicat Cuvântului lui Dumnezeu, au dezvoltat o legătură spirituală strânsă cu ceilalţi convertiţi, au descoperit cum să se roage şi să se închine cu adevărat şi erau plini de frică şi uimire – pentru că lucrurile spirituale deveniseră atât de reale pentru ei. Aceste efecte sunt menţionate în Faptele Apostolilor 2:42-47 împreună cu o descriere a unităţii lor sufleteşti, a dăruirii sacrificiale a bunurilor lor şi râvna lor mare împreună cu sinceritatea inimii. Acestea au fost rezultatele intrării Duhului în viaţa lor în momentul pocăinţei – nu vorbirea în limbi sau facerea de minuni.

Desigur, turnarea Duhului peste noua biserică creştină în ziua Cincizecimii a avut şi o dimensiune publică. Cu ocazia inaugurării Bisericii, Duhul a venit peste anumiţi ucenici aleşi, făcându-i capabil să vorbească în limbi străine, declarând lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Totuşi, în cazul mulţimii vaste a noilor convertiţi, botezul Duhului nu a rezultat în semne şi minuni exterioare, ci în transformarea lor personală, când inimile lor s-au schimbat ca să-L iubească şi să-L slujească pe Domnul. Astfel turnarea Duhului a avut o dimensiune publică, pentru a marca înfiinţarea Bisericii, dar, în primul rând, a avut o dimensiune personală, individuală în inima fiecărui convertit, iar acesta este aspectul botezului Duhului care continuă până la sfârşitul vremurilor.

(Fragmente din volumul Un singur botez al Duhului Sfânt, Peter Masters, Editura Multimedia, Arad, 2004.)

 

Botezul cu Duhul Sfant si Vorbirea in limbi

Pentru ca exista atata confuzie cu privire la acest subiect, pentru ca multi se insala si multi cred o minciuna cu privire la Botezul cu Duhul Sfant, vreau potrivit cu Scriptura sa va arat ceea ce este clar scris. Sunt indurerat pentru ca am vazut ca multi sunt confuzi si nu stiu clar ceea ce Biblia spune despre Botezul cu Duhul Sfant si nu ma refer doar la cei din bancile adunarilor, ci chiar si la unii lideri. Tu, om credincios trebuie sa fii gata sa dai socoteala oricui de nadejdea care este in tine si sa stii sa dovedesti cu Biblia orice subiect.
Nu conteaza din ce cult faci parte si nici daca unii lideri ti-au bagat in cap tot felul de lucruri, tot ceea ce conteaza este daca astazi tu crezi adevarul absolut pe care Biblia il proclama. Asa cum fiecare om nascut din nou este nascut de Dumnezeu din DUHUL SFANT si acest om primeste o revelatie directa de la El, tot asa si sa fii in Invatatura Sanatoasa a Bibliei este o descoperire pe care El o da clar scrisa in Biblie, pe care noi trebuie sa o credem si s-o traim.Atunci cand vrei sa cunosti o invatatura din Biblie o cauti in Biblie, nu in culte sau religii.
Interesant este ca sunt unii asa zisi pocaiti care in loc sa se cerceteze pe ei uitandu-se la Cuvantul lui Dumnezeu si in loc sa traiasca sub autoritatea Bibliei, ei umbla dupa experiente si lucruri care izbesc ochiul, cu care se pot mandri.Am intalnit oameni care au fost invatati gresit si care cred gresit in legatura cu Botezul cu Duhul Sfant. De mult acest subiect clocoteste in mine si ma bucur ca astazi pot scrie dovedind cu Biblia ce este Botezul cu Duhul Sfant, cand si cum se realizeaza si ce efecte are in om acest botez. Stiu ca multi vor fi deranjati de acest subiect si vor fi impotrivitori, dar repet, tot ceea ce conteaza este daca ceea ce spun este clar din Biblie sau nu. Daca este din Biblie, atunci multi din cei care aveti pareri diferite cu privire la aceasta invatatura, va trebui sa va pocaiti si sa intelegeti odata ceea ce Biblia spune. Vreau sa vedeti bazat pe textele Biblice ce spune clar Biblia despre acest subiect. Desi sunt foarte multe texte, voi incerca ca sa spun din Biblie aproximativ toate versetele unde scrie despre acest subiect, ca voi sa vedeti si sa intelegeti. Lasati cultul vostru ca nu cultul va duce in Rai si lasati parerile voastre si ceea ce ati invatat si vedeti ceea ce Biblia ne spune.Mai intai haideti sa vedem cine are acest Botez cu Duhul Sfant? In Matei 3:10 “Iata ca securea a si fost infipta la radacina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi taiat si aruncat in foc.
11. Cat despre mine, eu va botez cu apa, spre pocainta; dar Cel ce vine dupa mine este mai puternic decat mine, si eu nu sunt vrednic sa-I duc incaltamintea. El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc.
12. Acela Isi are lopata in mana, Isi va curata cu desavarsire aria si Isi va strange graul in granar; dar pleava o va arde intr-un foc care nu se stinge.”Vedem ca aici vorbeste despre Domnul Hristos unde Ioan Botezatorul spune ca Hristos are cu EL un Botez cu Duhul Sfant si cu foc. Ei bine intrebarea este, ce inseamna acest Botez cu Duhul Sfant si cu foc? Ca sa intelegem bine versetul 11 unde ne este spus ca “El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc”, trebuie sa ne uitam la tot contextul.
Daca ne uitam la contextul in care vorbeste Ioan Botezatorul si la lucrurile care le scrie Apostolul Matei, vedem ca in versetul 10 ne este scris ca orice pom, referindu-se la orice om, care nu face rod bun va fi taiat si aruncat in foc. Acelasi lucru vedem in versetul 12, ca Hristos isi curata cu desavarsire aria, deci El are aceasta autoritate si este aria Lui si vedem la fel ca in versetul 10, El pune graul in granar, dar pleava o va arde intr-un foc care nu se stinge. Cuvantul “dar” din versetul 12, ne arata ca aici se vorbeste de doua destine, unii vor merge in granarul Domnului reprezentand Raiul, iar unii vor merge in focul care nu se stinge reprezentand iadul vesnic. Pentru cultele care nu cred ca iadul e vesnic, mai cititi o data acest verset 12 unde zice “focul care nu se stinge” sau pentru o etalare mai mare a acestui subiect “Iadul vesnic”, cititi articolul cu acelasi nume din site. Clic aici “Iadul Vesnic“.
Deci vedem doua destine si vedem ca Domnul Hristos boteaza pentru aceste doua destine. In versetul 11unde ne spune ca “El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc”, ne putem da seama ca Ioan Botezatorul vorbea norodului, stiind ca pe unii din norod Domnul Hristos ii va boteza cu Duhul Sfant si acestia vor merge in Rai, iar pe altii Domnul Hristos ii va boteza cu foc, stiind ca acestia vor merge in focul care nu se stinge. Cuvintele “El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc” nu inseamna ca pe credincios il va boteza si cu Duhul Sfant si cu foc, pentru ca aici in text cuvantul “foc” nu inseamna pasiunea sau ravna pentru Domnul asa cum spun unii si totodata Botezul cu foc nu inseamna ca este viata de incercari prin care Dumnezeu trece pe cei mantuiti, deoarece ravna si pasiune vei avea atunci cand ai Duhul Sfant si incercarile din viata omului mantuit vor fi sigur asa cum este clar scris, ci dupa cum am vazut clar din versetul 10 si 12 botezul cu foc este iadul, este focul care nu se stinge, este locul unde se arunca pleava, adica cei nemantuiti. Va rog sa vedeti ce este scris. Nu conteaza ceea ce tu ai crezut pana acum, ci ceea ce conteaza este sa vezi ca aici se vorbeste de doua feluri de oameni (grau si pleava), de doua feluri de botezuri (unul cu Duhul Sfant si altul cu foc) care aceste botezuri au doua destine (in granar reprezentand Raiul si in focul care nu se stinge reprezentand iadul). Nu putem si nu este Biblic sa credem ca cei botezati cu Duhul Sfant care vor merge in Rai, vor fi botezati si cu foc acestia mergand si in focul care nu se stinge, ci aici se vorbeste de doua destine si de doua lucruri diferite.
Referitor la ceea ce am vazut mai sus, ca sunt doua tipuri de oameni (grau sau pleava), ca sunt doua tipuri de botezuri (unul cu Duhul Sfant si altul cu foc) care aceste doua botezuri ne arata cele doua destine (in granar sau in focul care nu se stinge), aceste lucruri le mai gasim si in Luca 3:16-17.
Deci, conform Bibliei toti cei care se pocaiesc si cred in Domnul Isus Hristos vor fi botezati cu Duhul Sfant de catre Domnul Isus si vor merge in Rai, iar toti cei care nu se pocaiesc si nu vor crede in Domnul Isus Hristos vor fi botezati cu foc si vor fi aruncati in focul care nu se stinge. Apocalipsa 14:10-11, Marcu 9:43-47.1. Ce inseamna sa fii botezat cu Duhul Sfant?
Indiferent ce zic unii si altii, noi mereu trebuie sa vedem ce Biblia ne spune, nu parerile cultelor sau oamenilor.
Botezul cu Duhul Sfant inseamna sa primesti Duhul Sfant. Inseamna sa fii cufundat in Duhul Sfant. Nu poti sa zici ca ai primit Duhul Sfant fara a fi nascut din Duhul Sfant sau fara a fi botezat cu Duhul Sfant. Atunci cand Duhul Sfant intra in tine tu devii templul Duhului Sfant, devii botezat cu Duhul Sfant, devii o faptura noua care niciodata nu ai fost pana atunci, devii unul care cauta pacea si Sfintenia lui Dumnezeu. Priviti 1 Corinteni 3:16“Nu stiti ca voi sunteti templul lui Dumnezeu si ca Duhul lui Dumnezeu locuieste in voi?”
1Corinteni 6:19 “Nu stiti ca trupul vostru este Templul Duhului Sfant care locuieste in voi si pe care L-ati primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri?”
Botezul cu Duhul Sfant inseamna sa ai Duhul Sfant. Si ca sa ai Duhul Sfant inseamna sa crezi in Domnul Isus Hristos urmandu-L pe El, pocaindu-te si acceptand Evanghelia si invatatura ei clara revelata in Biblie. Priviti clar ca Botezul cu Duhul Sfant se primeste atunci cand crezi in Hristos Domnul:

2. Cand se realizeaza acest Botez cu Duhul Sfant?
Am intalnit multe persoane din diferite culte care nu inteleg cand se realizeaza acest Botez cu Duhul Sfant sau mai bine zis, cand isi are locul.
Priviti ce spune in Ioan 3:3. Drept raspuns, Isus i-a zis: “Adevarat, adevarat iti spun ca, daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea Imparatia lui Dumnezeu.”
Intrebare: ce inseamna sa fii nascut din nou? Priviti in continuare ce spune textul: Ioan 3:5 Isus i-a raspuns: “Adevarat, adevarat iti spun ca, daca nu se naste cineva din apa si din Duh, nu poate sa intre in Imparatia lui Dumnezeu.
6. Ce este nascut din carne este carne, si ce este nascut din Duh este duh.
7. Nu te mira ca ti-am zis: “Trebuie sa va nasteti din nou.”
8. Vantul sufla incotro vrea si-i auzi vuietul; dar nu stii de unde vine, nici incotro merge. Tot asa este cu oricine este nascut din Duhul.”
Deci, din text vedem ca Domnul Isus spune ca nasterea din nou este nasterea din Duhul Sfant. Este unul si acelasi lucru, cand zici nastere din nou sau nasterea din Duhul Sfant de fapt spui acelasi lucru.
Intrebare: Cine poate fi nascut din nou, adica nascut din Duhul Sfant ? Priviti in Ioan 1:12 ”Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu;
13. nascuti nu din sange, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Vedem foarte clar in versetul 12 cei nascuti din nou din Duhul Sfant sunt cei care” L-au primit pe Hristos, adica cei care CRED in El sunt copii ai lui Dumnezeu”. Si in versetul 13, acestia care CRED IN HRISTOS sunt nascuti direct “din Dumnezeu”.
Deci, cand se realizeaza acest Botez cu Duhul Sfant? Conform Bibliei si Invataturii Sanatoase a Domnului Hristos data prin apostoli, Botezul cu Duhul Sfant se realizeaza atunci cand CREZI in Hristos Domnul. Acum vreau sa va dau o serie de versete care ne arata foarte clar ca Botezul cu Duhul Sfant se produce atunci cand cineva crede in Hristos si cand isi pune increderea in Hristos:
- Unul din textele superbe si foarte clare este cel din Ioan 7 care ne arata apasat ca Botezul cu Duhul Sfant se produce si se realizeaza in credincios de catre Domnul Isus Hristos atunci cand omul CREDE. Priviti textul care este rostit de insusi Domnul Slavei: Ioan 7:37 In ziua de pe urma, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat in picioare si a strigat: “Daca inseteaza cineva, sa vina la Mine si sa bea.
38. Cine crede in Mine, din inima lui vor curge rauri de apa vie, cum zice Scriptura.”
39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce vor crede in El. Caci Duhul Sfant inca nu fusese dat, fiindca Isus nu fusese inca proslavit.

Oamenilor, vedeti voi ca Botezul cu Duhul Sfant si primirea Duhului Sfant in om se face atunci cand acesta crede? In versetul 38 ne spune clar ca ”Cine crede in Mine”, iar in versetul 39 ne spune clar ca “Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce vor CREDE in El”. Ce poate fi mai clar decat atat? Deci cei ce vor crede in Hristos primesc Duhul Sfant si punct. Nu poti spune ca tu desi ai primit Duhul Sfant in urma credintei tale, nu esti botezat cu Duhul Sfant.

- Un alt verset care ne arata ca Botezul cu Duhul Sfant se produce si se realizeaza atunci cand CREZI si este simultan cu mantuirea se afla in Efeseni 1:13, priviti textul: Efeseni 1:13. Si voi, dupa ce ati auzit Cuvantul adevarului (Evanghelia mantuirii voastre), ati crezut in El si ati fost pecetluiti cu Duhul Sfant care fusese fagaduit
14. si care este o arvuna a mostenirii noastre, pentru rascumpararea celor castigati de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Din nou vedem in versetul 13 ca cei care au auzit Evanghelia si au crezut in Hristos au fost pecetluiti cu Duhul Sfant, iar in versetul 14 rezultatul ca au primit Duhul Sfant este mostenirea Raiului. Daca o luam mai detaliat, vedem ca primirea Duhului Sfant se face atunci cand crezi si aceasta credinta vine in urma auzirii si auzirea vine prin Cuvantul lui Dumnezeu (Romani 10:17). Deci, Botezul cu Duhul Sfant se primeste prin credinta atunci cand auzi Evanghelia si o crezi, avandu-L in centru pe Hristos.

– Un alt verset care ne arata ca Botezul cu Duhul Sfant si primirea acestuia este atunci cand crezi, se afla inFaptele Apostolilor 19, priviti textul: Fapte 19:1 “Pe cand era Apolo in Corint, Pavel, dupa ce a trecut prin tinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a intalnit pe cativa ucenici
2. si le-a zis: “Ati primit voi Duhul Sfant cand ati crezut?” Ei i-au raspuns: “Nici n-am auzit macar ca a fost dat un Duh Sfant.”

Uitati-va va rog in versetul 2, ce ii intreaba Pavel pe acesti ucenici? Intreabarea lui Pavel a fost daca au primit Duhul Sfant cand au crezut. Deci vedem din nou ca Duhul Sfant se primeste cand crezi in Hristos. Apostolul neamurilor, Pavel, ne spune acest lucru. Pavel intra direct in subiect si pune cea mai buna intrebare “Ati primit voi Duhul Sfant cand ati crezut?” Tot ceea ce conteaza este daca un om este Botezat cu Duhul Sfant atunci cand crede. Daca un om nu a primit Duhul Sfant inseamna ca nu a crezut cu adevarat urmandu-L pe Hristos. Multi spun ca ei cred in Hristos, dar asta nu inseamna ca au si primit Duhul Sfant si pentru ca nu au primit Duhul Sfant ne arata ca de fapt ei nu cred cu adevarat in Hristos, ne arata ca nu stiu si nici nu au inteles Evanghelia.
- Dar ce inseamna sa cred si sa primesc Duhul Sfant? Inseamna sa intelegi Evanghelia care include mesajul iertarii si atunci cand spui ca crezi in Hristos inseamna sa-L urmezi pe Hristos asa cum spune El. Deci toti care zic ca ei cred in Hristos si viata lor nu este schimbata, acestia de fapt nu cred, ca daca credeau cu adevarat ei primeau Duhul Sfant asa cum am vazut mai sus si atunci cand primesti Duhul Sfant, devii o persoana noua, esti schimbat radical. Priviti un text frumos care ne arata acest lucru: Romani 8:9 ”Voi insa nu mai sunteti pamantesti, ci duhovnicesti, daca Duhul lui Dumnezeu locuieste in adevar in voi. Daca n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”
Deci toti care nu au Duhul Sfant inca sunt pamantesti si ii cunosti dupa rodul lor, dar toti care au Duhul Sfant au ca rod sfintenia. Priviti Romani 6:22 ”Dar acum, odata ce ati fost izbaviti de pacat si v-ati facut robi ai lui Dumnezeu, aveti ca rod sfintirea, iar ca sfarsit viata vesnica.”
Indiferent ca un om spune ca el crede in Hristos, daca aceasta credinta nu este urmata de primirea Duhului Sfant inseamna ca acel om nu crede cu adevarat in Hristos si nu e gata sa lase tot, acest om tot mort este, tot neiertat este si tot in iad ajunge daca nu se va pocai si nu va crede cu adevarat, cu toate ca el sustine ca crede in Hristos. Ceea ce te face diferit si ceea ce te face al lui Hristos asa cum am vazut si in Romani 8:9 este Duhul lui Hristos. Ca Dumnezeu sa iti dea Duhul Sfant trebuie ca tu sa fii gata sa te lepezi de absolut tot si sa crezi in Hristos (Luca 14:33). Altfel nu poti fi ucenicul lui Hristos, ci vei fi doar unul cu numele asa cum multi au fost, dar s-au dovedit ca L-au parasit pe Hristos, pentru ca niciodata nu au primit Duhul Sfant si acest Botez al Duhului Sfant si niciodata nu au crezut in Hristos ca Domn si Mantuitor. Priviti Ioan 6:63 ”Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata. 66. Din clipa aceea, multi din ucenicii Lui s-au intors inapoi si nu mai umblau cu El.”
1 Ioan 2:19 ”Ei au iesit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai nostri. Caci, daca ar fi fost dintre ai nostri, ar fi ramas cu noi; ci au iesit, ca sa se arate ca nu toti sunt dintre ai nostri.”

Intelegeti voi ca Botezul cu Duhul Sfant il ai atunci cand crezi in Hristos si te decizi sa-L urmezi pe Hristos exact cum spune prin credinta, aratand ca ai inteles Evanghelia avand o viata schimbata conform Bibliei?
Domnul Hristos Isus a zis in Ioan 4:23-24 urmatoarele: “Dar vine ceasul, si acum a si venit, cand inchinatorii adevarati se vor inchina Tatalui in duh si in adevar; fiindca astfel de inchinatori doreste si Tatal.
24. Dumnezeu este Duh; si cine se inchina Lui trebuie sa I se inchine in duh si in adevar.”
Deci ca sa te inchini lui Dumnezeu trebuie ca sa te inchini in duh si adevar si ca sa te inchini in duh si adevar sa fii una cu Dumnezeu trebuie sa ai DUHUL SFANT. Priviti textul unde spune ca cei al lui Dumnezeu sunt una cu Dumnezeu, adica un singur duh cu Dumnezeu: 1 Corinteni 6:17 “Dar cine se lipeste de Domnul este un singur duh cu El.”
Deci ca sa fii un inchinator adevarat al lui Dumnezeu trebuie sa te inchini in duh si adevar si ca sa fii asa iti trebuie Duhul Sfant si ca sa primesti Duhul Sfant trebuie sa crezi in Hristos si astfel nasterea din nou este nasterea ta din Duhul Sfant care este simultan cu mantuirea. Priviti un text superb care ne arata ca la nasterea din nou primesti totul nou, un duh nou, o inima noua si bineinteles Duhul Sfant. Ezechiel 36:25 ”Va voi stropi cu apa curata, si veti fi curatati; va voi curata de toate spurcaciunile voastre si de toti idolii vostri.
26. Va voi da o inima noua si voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatra si va voi da o inima de carne.
27. Voi pune Duhul Meu in voi si va voi face sa urmati poruncile Mele, si sa paziti, si sa impliniti legile Mele.”
Vedem clar ca CEL CE BOTEAZA CU DUHUL SFANT da Duhul Sfant tuturor la nasterea din nou, care inseamna ca toti crestinii adevarati au fost botezati fara exceptie de acest si cu acest Duh Sfant. Priviti 1Corinteni 12:13“Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.”
Deci cei care spun ca Botezul cu Duhul Sfant nu este la nasterea din nou, nu ii mai ascultati si cei care spun ca nu toti copiii lui Dumnezeu sunt botezati cu Duhul Sfant gresesc, nu ii mai ascultati, pentru ca Biblia este clara. Nu aveti nevoie de interpretarile nimanui, cititi, vedeti si credeti. 1Corinteni 12:13 “Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.”
Acum ce ne facem cu cei care spun ca trebuie sa staruim ca sa primim Botezul cu Duhul Sfant? Va zic ca cei mai multi nici nu stiu ceea ce fac. Si atunci cand au o experienta oarecare nu bazata pe Biblie, ei vin repede si zic ca au primit Botezul cu Duhul Sfant, dar viata multora nu este schimbata in sfintenie bazata pe Cuvantul scris cu evidentele lui. Nicaieri nu gasim in Biblie ca Botezul cu Duhul Sfant se primeste prin staruinta, ci dupa cum am vazut in toate textele pana acum Botezul cu Duhul Sfant se primeste atunci cand Crezi in Hristos. De exemplu, cum poate un om sa primeasca Duhul Sfant daca staruie, cand acest om nu stie Evanghelia? Cum poate un om sa primeasca Duhul Sfant prin staruinta cand acestui om trebuie mai intai sa-i fie prezentata Evanghelia, cine este Hristos, ca Tatal L-a omorat pe Hristos la cruce, ca Hristos este una cu Tatal si ca plata pacatului e pedeapsa vesnica. Nu ma intelegeti gresit, e bine sa staruiesti, dar cand nu stii dupa ce staruiesti e grav. Nu cei care staruiesc primesc Botezul cu Duhul Sfant adica nasterea din Duhul Sfant, ci cei care cred Evanghelia lui Hristos si o accepta primesc Duhul Sfant. Acum poate va intrebati, pai pentru ce sa mai staruim? E bine sa staruiesti pentru ca Duhul Sfant sa te umple si o sa vorbim despre asta putin mai incolo, dar ca sa staruiesti dupa umplerea Duhului Sfant trebuie mai intai sa fii mantuit, trebuie mai intai sa fii nascut din Duhul Sfant sau Botezat cu Duhul Sfant ca apoi sa iti doresti noi manifestari cu El.
Un om nemantuit nu primeste Duhul Sfant daca staruie in rugaciune, ca daca nu crede Evanghelia si nu vrea schimbarea radicala produsa de Hristos, poate el sa tot staruie mult si bine si tot neschimbat va ramane, ci omul primeste Duhul Sfant sau Botezul Lui atunci cand CREDE in Hristos si in mesajul Evangheliei. De aceea multi nu au Duhul Sfant pentru ca nici nu le este prezentata adevarata Evanghelie nediluata si nici nu o cred. Si astfel multi din adunari sunt ca si acei ucenici din Fapte 19 care nu aveau Duhul Sfant si care aveau lacune in invatatura lor, care ei spuneau “Nici n-am auzit ca a fost dat un Duh Sfant”, ei bine multi din adunari poate sa zica cam asa “niciodata nu am auzit adevarata Evanghelie ca noi s-o credem”.
Asa cum Pavel a realizat ca acesti oameni care sustineau ca sunt ucenici nu erau adevarati ucenici, tot asa si multi dintre noi realizam ca multi din adunarile noastre nu sunt adevarati ucenici, de aceea mereu pe unde merg intreb daca ei au primit Duhul Sfant in urma credintei lor in Hristos, in urma intelegerii si acceptarii Evangheliei. Daca vreti sa vedeti o prezentare clara a Evangheliei, va rog sa dati clic aici “Cei mai multi din adunari nu stiu Evanghelia“.

Nu ma intelegeti gresit, una este Botezul cu Duhul Sfant pe care toti copiii lui Dumnezeu il au si alta este umplerea cu Duhul Sfant care se face dupa ce ai Duhul Sfant. Priviti un text unde ne arata ca Botezul cu Duhul Sfant a fost primit de oameni NU prin Staruinta, ci prin auzirea Evangheliei: Fapte 10:44 ”Pe cand rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborat Duhul Sfant peste toti cei ce ascultau Cuvantul.
45. Toti credinciosii taiati imprejur care venisera cu Petru au ramas uimiti cand au vazut ca darul Duhului Sfant s-a varsat si peste Neamuri.”
Acestia din Fapte 10 nu au staruit in rugaciune pentru Duhul Sfant sau dupa o vorbirea in limbi asa cum multi spun ca trebuie sa staruiesti dupa Botezul cu Duhul Sfant si gresesc grav, acestia din Fapte 10 erau nemantuiti, ci au devenit mantuiti prin auzirea Evangheliei si au primit Duhul Sfant prin CREDINTA. Este bine sa staruiesti, dar daca nu stii pentru ce staruiesti ai mari probleme.

Multi sunt chemati ca sa statuie dupa vorbirea in limbi, mai trist este ca nu sunt chemati ca sa staruie dupa trezire si vestirea Evangheliei, dar multi sunt chemati sa staruie dupa aceasta vorbire in limbi pentru ca multi sunt invatati gresit ca Botezul cu Duhul Sfant se primeste atunci cand cineva incepe sa vorbeasca in limbi. Este fals si erezie, in primul rand pentru ca Biblia sustine ca Botezul si primirea Duhului Sfant se realizeaza atunci cand CREZI in Hristos, iar in al doilea rand daca Botezul cu Duhul Sfant s-ar manifesta prin vorbierea in limbi atunci un mut sau un surdo-mut cum primeste el Botezul, ca acesta sa poata vorbi in limbi dupa cum multi spun si gresesc grav de tot? Daca il duc pe un mut la multi care fac staruinta ca sa primeasca asa cum zic ei botezul cu Duhul Sfant, credeti ca acest mut va vorbi in limbi? Nu va inselati pentru ca chiar si mutul atunci cand este botezat cu Duhul Sfant conform Bibliei el nu vorbeste in limbi, ci va fi schimbat radical urmandu-L pe Hristos Domnul.

Deci Biblia sustine ca au primit Duhul Sfant atunci cand au crezut, va rog, cititi atenti. NU VA INSELATI SI NU II MAI LASATI PE ALTII SA VA INSELE.
Am vazut ca Botezul cu Duhul Sfant se primeste prin Credinta nu prin metodele oamenilor. Multi ne pot intreba daca avem Botezul cu Duhul Sfant si tot ceea ce le putem raspunde este la fel pentru toti care au Duhul Sfant: Cine ne-a schimbat pe noi, cine ne-a dat putere ca sa nu mai traim in pacat si in toate viciile si sa iesim biruitori, cine ne-a convins de pacat, cine ne-a dat credinta si cine ne trimite sa predicam oriunde, oare nu Duhul Sfant? Ba da dragilor, atunci cand am fost nascuti din nou, prin credinta si pocainta in Domnul Hristos am primit Botezul cu Duhul Sfant si acest lucru nu il spunem ca o lauda, ci minunea este ca toti copiii lui Dumnezeu si toti nascutii din nou au primit Botezul cu Duhul Sfant. Nu exista vreun copil al lui Dumnezeu care sa nu fi primit Botezul cu Duhul Sfant. Nu va lasati inselati de cei care va spun ca Botezul cu Duhul Sfant nu il aveti cu toate ca v-ati pocait, cu toate ca sunteti nascuti din nou sau cu toate ca ati crezut in Hristos prin intelegerea Evangheliei. Nu va lasati tarati de acestia si nu-i mai ascultati. Priviti la ce v-am scris mai sus, priviti la textele din Biblie mentionate in acest mesaj, nu este foarte clar ca Botezul cu Duhul Sfant este pentru toti care cred in Hristos? Priviti din nou, unul din textele cele mai puternice care arata ca toti, repet, care arata ca toti copiii lui Dumnezeu au primit Botezul cu Duhul Sfant fara exceptie. 1 Corinteni 12:13 ”Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.”

Fratilor, oamenilor si prieteni dragi, voi vedeti acest adevar absolut, ca noi toti am fost Botezati de Duhul Sfant si adapati din El? Voi intelegeti ca persoanele care va zic ca daca esti nascut din nou nu esti Botezat cu Duhul Sfant, acestia gresesc amarnic? Acestia trebuie sa se pocaiasca, pentru ca Domnul Hristos prin apostolii manati de Duhul Sfant a dat o singura Invatatura si aceasta este clara cu privire la acest subiect, toti care cred, toti care se incred in Hristos si cred Evanghelia Lui, automat sunt Botezati cu Duhul Sfant. Nu există nicăieri în Scriptură vreo referinţă unde să fie menţionat vreun credincios care să fi fost exclus de la botezul CU, IN sau de către Duhul Sfânt. Aceasta indică faptul că toţi credincioşii experimentează acest act. Apostolul Pavel nu ar fi spus că noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh şi că noi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh dacă nu am avea cu toţii, ca şi credincioşi, Duhul Sfânt. Romani 8:9 este chiar mai tranşant în acest sens “dacă o persoană nu are Duhul Sfânt, ea nu aparţine lui Hristos.”
Repet, cu toate ca pe multi ii va deranja acest articol si mesaj, cititi toate textele pe care le-am mentionat si vedeti ca Biblia este infailibila nu cultul sau religia voastra. Daca ceea ce am spus aici nu are de-a face cu ceea ce se practica la tine la adunare, vezi ca Biblia este infailibila nu unii liderii sau cultul tau, cerceteaza-te.
Eram intr-o adunare si dupa ce am predicat acolo, am intrebat o persoana daca este nascuta din nou. Voiam sa stiu. Dupa o scurta discutie am aflat ca acea persoana era inrobita de pornografie dar se lauda ca are Botezul cu Duhul Sfant. Am ramas surprins si indurerat cand mi-am dat seama ca problema nu este numai la el, ci posibil sa fie si la cei pe care i-a auzit de-a lungul anilor predicand intr-un mod gresit aceasta doctrina. Cum poate un om sa sustina ca are Botezul cu Duhul Sfant si totusi sa-si gaseasca placerea in pacat? Nu va inselati, Botezul cu Duhul Sfant nu se bazeaza pe experientele sentimentale omenesti, ci atunci cand un om este nascut din Duhul Sfant inseamna ca este Botezat cu Duhul Sfant si in urma acestui Botez omul nu mai poate trai oricum, ci este schimbat de Dumnezeu radical, ducand o viata in sfintenie in Invatatura Domnului Hristos.

Despre Vorbirea in Limbi:
Daca tot am vorbit despre Botezul cu Duhul Sfant, vreau sa va zic ca atunci cand esti botezat cu Duhul Sfant nu incepi sa vorbesti in limbi precum multi sustin, ca daca nu ai vorbirea in limbi nu esti Botezat cu Duhul Sfant. Este fals si erezie dragii mei, atunci cand esti nascut din Duhul Sfant adica atunci cand esti Botezat de El si cu EL de catre Hristos efectul nu este vorbirea in limbi, ci este o viata schimbata si transformata de Duhul Sfant, dandu-i omului o natura noua duhovniceasca (Romani 8:9), dandu-i omului o inima noua si un duh nou (Ezechiel 36:25-27), dandu-i omului rodul Sfintenia (Romani 6:22). Deci nu va mai lasati inselati de acestia care spun ca daca nu aveti vorbirea in limbi nu sunteti Botezati cu Duhul Sfant, cand de fapt voi stiti ca deja ati fost schimbati de Duhul Sfant prin credinta in Hristos.
Eu eram in camera mea cand am primit Botezul cu Duhul Sfant adica cand am primit nasterea din nou din Duhul Sfant prin credinta in Domnul Hristos. Atunci nu am inceput sa vorbesc in limbi dupa cum multi spun ca trebuie sa vorbesti in limbi, ci am fost schimbat radical de catre Duhul Sfant. Multi care vor aduce argument ca eu fac confuzie intre nasterea din nou si Botezul cu Duhul Sfant, ii rog sa mai citeasca inca o data versetele postate si mentionate in acest mesaj si sa vada ca omul cand este nascut din Duhul Sfant asa cum spune Ioan 3 si atunci cand este nascut din Duhul Sfant devine templul Duhului Sfant, de fapt este botezat cu Duhul Sfant si daca inca o data acestia citesc si nu vad clar ca Botezul cu Duhul Sfant este atunci cand Crezi si este de fapt nasterea din Duhul Sfant, eu nu vad ca ei sa-si poata revizui credinta, pentru ca nu sunt deschisi sa-si vada problemele, ci multi privesc aceasta invatatura si nu numai aceasta, o privesc prin ochelarii cultului lor si acest lucru este un mare rau.
Domnul Hristos zice clar in Ioan 7:38 “Cine crede in Mine, din inima lui vor curge rauri de apa vie, cum zice Scriptura.
39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce vor crede in El.”
Daca Hristos zice asa, ca Duhul Sfant il primim atunci cand credem in EL, ce argument mai puteti aduce la asta? Sau daca Pavel in Fapte 19:2 spune clar “Ati primit voi Duhul Sfant cand ati crezut” inseamna ca asa este. Tot Pavel zice in Efeseni 1:13 ca Duhul Sfant il primim cand credem. Ce mai puteti spune si ce mai puteti aduce ca argument precum nu este asa, cand Biblia dovedeste clar ca Botezul cu Duhul Sfant este atunci cand crezi in Hristos? Si nu numai ea dovedeste, ci si noi toti care am crezut in Hristos si am fost botezati cu Duhul Sfant, noi toti prin marturiile noastre strigam si spunem ca Botezul cu Duhul Sfant este atunci cand crezi si efectul Lui nu este vorbirea in limbi. Domnul Hristos sa ne dea Har. Cercetati-va si vedeti daca sunteti in credinta si in Invatatura Sanatoasa voi toti care aveti un alt crez fata de ceea ce Biblia spune.

Repet, Botezul cu Duhul Sfant este nasterea din nou este nasterea din Duhul Sfant a oricarui om care crede in Hristos si-L urmeaza. Cititi tot capitotul 12 din 1Corinteni in special versetele 29-30 si veti vedea ca nu toti crestinii sunt Apostoli si nu toti crestinii vorbesc in limbi. Acolo unde gasiti in Biblie, de exemplu in Fapte 10, 19 ca ei dupa ce au crezut in Hristos au inceput sa vorbeasca in limbi, motivul este ca apostolii sa vada ca neamurile si ceilalti care nu erau dintre ei, sa vada ca au primit clar Duhul Sfant ca si apostolii. Faptele Apostolilor 10 descrie pe apostolul Petru cum a mers să împărtăşească Evanghelia cu neamurile. Petru şi alţi creştini din veacul primar, fiind evrei, cu greu ar fi acceptat neamurile (ne-evreii), în biserică. Dumnezeu a lăsat ca neamurile să vorbească în limbi pentru a demonstra că au primit acelaşi Duh Sfânt pe care si apostolii L-au primit (Fapte 10:47, 11:17).
Deci vorbirea in limbi a fost data ca un semn. Sunt trei ocazii în cartea Faptele Apostolilor, când vorbirea în limbi a însoţit primirea Duhului Sfânt (Fapte 2:4, 10:44-46, 19:6). Si sa nu uitam ca in Fapte 2 Apostolii au vorbit in limbi omenesti cunoscute. Cu toate acestea, aceste trei ocazii sunt singurele locuri din Biblie în care vorbirea în limbi este o dovadă de primirea Duhului Sfânt. De-a lungul cărtii Faptele Apostolilor, mii de oameni au crezut în Domnul Isus şi nu se spune nimic despre vorbirea lor în limbi, priviti textele: (Fapte 2:41, 8:5-25, 13:48, 16:31-34, 21:20). Nicăieri nu ni se spune în Noul Testament că vorbirea în limbi este dovada, că o persoană a primit Duhul Sfânt. De fapt Noul Testament ne arată contrariul. Ni se spune că fiecare credincios în Hristos are Duhul Sfânt (Romani 8:9; 1Corinteni 12:13; Efeseni 1:13-14), dar nu fiecare credincios vorbeşte în limbi (1Corinteni 12:29-31).

Repet, cu toate ca gasim in Fapte doar doua convertiri ale Duhului Sfant in urma predicarii Apostolilor urmate de vorbirea in limbi exemplu in Fapte 10 si 19, gasim totodata tot in Fapte mult mai multe convertiri ale Duhului Sfant dar fara vorbirea in limbi (Fapte 2:41, 8:5-25, 13:48, 16:31-34, 21:20). De exemplu in Fapte 8:17oameni au primit Duhul Sfant fara vorbirea in limbi, priviti versetul:
17. “Atunci Petru si Ioan au pus mainile peste ei, si aceia au primit Duhul Sfant.“
La fel in Fapte 16:30-33 temnicerul si toata casa lui au crezut in Hristos, Pavel i-a si botezat in apa, dar acestia au fost mantuti de Duhul Sfant si nu au primit vorbirea in limbi. Ce vreau sa scot in evidenta este ca semnul ca un om are Botezul cu Duhul Sfant nu este vorbirea in limbi asa cum multi spun si gresesc grav, ci semnul ca ai Botezul cu Duhul Sfant este ca esti schimbat radical, ca urasti tot ceea ce Dumnezeu uraste si iubesti tot ceea ce Dumnezeu iubeste si esti pus in Invatatura lui Hristos, Fapte 2:42 “Ei staruiau in invatatura apostolilor, in legatura frateasca, in frangerea painii si in rugaciuni.”
Acolo unde ni se spune ca neamurile au primit Duhul Sfant urmat de vorbirea in limbi, vorbirea in limbi a fost data ca apostolii sa vada ca neamurile si ceilalti care nu erau dintre ei au fost convertiti ca si ei care au primit darul Duhului Sfant. Cum puteau ei sa stie ca Dumnezeu a ales si neamurile daca cei din neamuri nu aratau darul Duhului Sfant ca si al apostolilor? Apostolii nu aveau cum sa-i boteze pe oameni in apa si sa-i integreze in Biserica fara ca sa stie sigur ca acesti oameni au primit Botezul cu Duhul Sfant ca si ei. De aceea a fost data o vorbire in limbi ca un semn, dar asta nu inseamna ca au dreptate cei care va subjuga zicandu-va ca daca nu aveti vorbirea in limbi nu aveti Duhul Sfant. Acest lucru este fals pentru ca in 1Corinteni 12 vedem ca nu toti copiii lui Dumnezeu sunt apostoli si nu toti copiii lui Dumnezeu vorbesc in limbi. Daca eu am primit darul de evanghelist pentru ca asa a vrut Duhul Sfant atunci cand am primit Botezul cu Duhul Sfant la nasterea din nou din Duhul Sfant, nu pot sa vin si sa zic ca toti care nu au darul de evanghelist nu au botezul cu Duhul Sfant. Ar fi o nebunie. Daca aceasta ar fi catalogata o nebunie, cei care va subjuga spunandu-va ca daca nu aveti vorbirea in limbi nu aveti Duhul Sfant, asta ce este, nu este erezie si nebunie? Ba da.
Si nu uit sa mentionez ca darul vorbirii in limbi nu este mai presus decat alt dar. Conform 1 Corinteni 12:7 si 11, Duhul Sfant imparte darurile oamenilor cum vrea, nu precum zic oamenii ca trebuie sa staruiesti dupa daruri. E fals dragii mei, darurile, Dumnezeu nu le da daca staruiesti sau nu, ci le da si punct. Deci eu daca nu am un anumit dar miraculos, nu trebuie sa intru in panica si sa ma oftic asa cum multi se oftica pentru ca nu au nu stiu ce dar, ci trebuie sa-mi pun darul pe care eu l-am primit de la Dumnezeu in functie ca sa predic, pentru ca de aceea mi-a fost dat un dar, sa ma duc la toti si sa le zic lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, adica Evanghelia. Tu nu trebuie sa mergi la staruinta dupa daruri ca si cum te duci la piata dupa legume, ci dupa cum Biblia iti zice, atunci cand Duhul Sfant iti da un dar, ti-l da El nu pentru ca staruiesti, ci pentru ca El a vrut. Dau din nou exemplu din Fapte 10, cu Corneliu si casa lui, ei nu au primit darul vorbirii in limbi ca au staruit, ci asa a vrut Domnul. Deci ei nu au staruit dupa daruri, ci au primit daruri dupa cum Duhul a vrut.
Deci aceste daruri pe care Duhul Sfant le da, nu sunt obtinute de oameni prin metodele lor, ci sunt date de Duhul Sfant cum vrea El, cui vrea El si cand vrea El.
Si pentru ca suntem aici, dati-mi voie sa va spun ca vorbirea in limbi pe care multi o au si o sustin si o practica, nu este o vorbire in limbi Biblica, ci este o batjocura la adresa Duhului Sfant, pentru ca ei sustin ca au primit vorbirea in limbi de catre Duhul Sfant atribuindu-i Duhului Sfant aceasta lucrare, cand de fapt este doar o inselare pe fata si Duhul Sfant nu are nimic de a face cu asa ceva. Este pacat sa ii atribui Duhului Sfant vorbe pe care El nu le-a zis, lucruri pe care El nu le-a facut si experiente pe care EL nu le-a produs. Daca era pacat atunci cand farisei ii atribuiau satanei lucrarile Domnului Hristos, atunci este pacat si sa ii atribui Duhului Sfant vorbe si lucruri pe care nu El le face. Multi atribuie Duhului Sfant ceea ce nu este lucrarea Duhului Sfant. Uitati-va doar pe internet la acestia si veti vedea ce zic. Interesant este ca cei care pretind ca au daruri miraculoase date de catre Duhul Sfant, multi dintre ei nu sunt schimbati din pacat si nici nu au Invatatura Corecta, Adevarata si Sanatoasa din Biblie a Domnului Hristos data de Duhul Sfant, ceea ce aceste lucruri ar trebui sa ne puna niste semne de intrebare daca aceste daruri pe care ei le practica sunt de la Dumnezeu sau de la satana. Cum se poate sa ai aceste daruri si sa nu fi in Invatatura Sanatoasa a lui Hristos, ci sa ai total o invatatura opusa fata de cea a Domnului Hristos? Daca Duhul Sfant da darurile oamenilor atunci Duhul Sfant ii si pune pe oameni in Invatatura lui Hristos. Va rog sa intelegeti ce zic, satana poate falsifica orice dar, dar ceea ce nu poate falsifica in om este sfintenia. De aceea multi ii vor zice Domnului Hristos in ziua aceea “Doamne, Doamne! N-am prorocit noi in Numele Tau? N-am scos noi draci in Numele Tau? Si n-am facut noi multe minuni in Numele Tau?”
23. Atunci le voi spune curat: “Niciodata nu v-am cunoscut; departati-va de la Mine, voi toti care lucrati faradelege.” (Matei 7:22-23).
Dragilor, nu cei care au daruri merg in Rai, ci cei care traiesc in sfintenie si nu in faradelege. Si nu darurile trebuie sa fie problema voastra, ca Dumnezeu da fiecaruia cum voieste, ci problema voastra trebuie sa fie trairea dupa Cuvant. Ce inseamna faradelege? Inseamna pacat. Atunci cand traiesti in pacat de fapt traiesti in faradelege, asa cum spune si in 1 Ioan 3:4 “Oricine face pacat face si faradelege; si pacatul este faradelege.” Faradelege este atunci cand traiesti dupa o lege pe care nu ti-a dat-o Dumnezeu. Repet, nu cei cu daruri miraculoase merg in Imparatia lui Dumnezeu asa cum am vazut in Matei 7, ci numai cei care traiesc sfinti departe de faradelege. Asa ca nu va mai laudati cu darurile voastre.
De exemplu, multi predica la oameni, dar asta nu inseamna ca ei au si Duhul Sfant. Multi sunt pastori in diferite culte, dar asta nu inseamna ca ei au si Duhul Sfant. Multi au o vorbire in alte limbi, dar asta nu inseamna ca ei au si Duhul Sfant. Dar cum ii vom cunoaste pe cei adevarati? Prin rodul lor dragii mei asa cum este clar scris in Matei 7. Intelegeti ce zic? Cu siguranta ca Duhul Sfant nu da invataturi false si asta ar trebui sa ne alerteze pe toti vazand ca nu toti care au daruri sunt si de la Dumnezeu. De aceea Apostolul Ioan ne invata ca sa cercetam duhurile sa vedem daca sunt de la Dumnezeu, priviti 1 Ioan 4:1 “Preaiubitilor, sa nu dati crezare oricarui duh; ci sa cercetati duhurile, daca sunt de la Dumnezeu; caci in lume au iesit multi proroci mincinosi.”
Deci nu exista cale de mijloc, ori esti calauzit de Duhul Sfant ori de diavolul (1 Ioan 3:8-10). Cand vezi ca omul este inaltat datorita darului sau, acolo nu este Duhul Sfant, dar cand iL vezi pe Hristos inaltat prin darul omului acolo cu siguranta este Duhul Sfant, pentru ca Duhul Sfant cand vine intr-un om, Hristos este inaltat prin acel om, smerind omul si inaltand pe Domnul Hristos. Deci cum poti stii daca ai Duhul Sfant? Cand ai Duhul Sfant sau cand esti Botezat cu Duhul Sfant esti schimbat radical din pacat in voia lui Dumnezeu, esti pus in Invatatura Sanatoasa a lui Hristos, urasti tot ceea ce Dumnezeu uraste si iubesti tot ceea ce Dumnezeu iubeste, nu mai poti trai dupa cum traiai odata, ai aspiratii si tanjiri noi, ai dorinte noi, cu alte cuvinte esti o faptura noua (2 Corinteni 5:17).
Eu cred in vorbirea in limbi, dar cred in vorbirea in limbi Biblica nu ce multi practica astazi inselandu-se singuri. Acesta este alt subiect pe care probabil daca vrea Dumnezeu il vom discuta alta data. Repet, multi care sustin ca au vorbirea in limbi nu au o vorbire in limbi biblica, ci este o inselare a diavolului. Eu cred conform Bibliei ca Duhul Sfant este Atotputernic si imparte daruri cum vrea El si cand vrea El. Cred ca unui om, Dumnezeu poate sa ii dea cand vrea El darul vorbirii in limbi, dar cred ca ii va da darul vorbirii in limbi conform Bibliei si bazat pe Invatatura din Biblie, nu ce fac multi din multe adunari care nu au nicio treaba cu Evanghelia si cu Invatatura Domnului Hristos.

Daca Apostolilor le-a fost dat de Dumnezeu darul vorbirii in alte limbi pamantesti si vedem asta in Fapte 2:6-11, atunci celorlalti dintre cei care au crezut conform Fapte 10:46, 11:15 si 15:8, 19 le-a fost dat darul in limbi pamantesti ca si apostolilor.
De unde vin aceste limbi din Fapte 2? Acestea vin de la Dumnezeu, sunt pamantesti si sunt exact limbile pamantesti din Genesa 11, unde Dumnezeu le-a incurcat limbile oamenilor ca ei sa nu faca acel turn pana la cer, impartind oamenii dupa limbi.
Nu putem spune ca cei convertiti in urma predicilor apostolilor au primit o vorbire in limbi diferita de a lor, e absurd. In Fapte 15:8 ne este prezentat faptul ca Petru le spunea Apostolilor ca a predicat Evanghelia la neamuri, ba i-a si botezat in urma primirii Duhului Sfant a acestora. Este vorba de casa lui Corneliu. Priviti textul Fapte 15:8 “Si Dumnezeu, care cunoaste inimile, a marturisit pentru ei si le-a dat Duhul Sfant ca si noua.”
Petru si ceilalti evrei crestini au vazut ca Dumnezeu le-a dat Duhul Sfant ca si lor pentru ca ii auzeau pe toti ca vorbeau in limbi ca si ei. Vreau sa va intreb, de unde stia Petru ca cei din casa lui Cornelui au primit Duhul Sfant? Raspunsul este in Fapte 10:46 pentru ca ii auzeau vorbind in limbi. Intrebarea este in ce limbi ii auzea Petru ca vorbeau? Raspunsul este in Fapte 11:15 “Si, cum am inceput sa vorbesc, Duhul Sfant S-a coborat peste ei ca si peste noi la inceput.”
Intrebare: Cum adica “Duhul Sfant S-a coborat peste ei ca si peste noi la inceput?” La care inceput? Inceputul din Fapte 2 unde ei Apostolii au vorbit in limbi pamantesti. Voi vedeti conexiunea, voi vedeti despre ce limbi este vorba? In 1 Corinteni 14:21 spune asa “In Lege este scris: “Voi vorbi norodului acestuia prin alta limba si prin buze straine; si nici asa nu Ma vor asculta, zice Domnul.
22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credinciosi, ci pentru cei necredinciosi.”
Ce inseamna “voi vorbi printr-o limba si buze straine?” Inseamna o limba pamanteasca straina, necunoascuta de ei. Deci intelegeti voi ca limbile au fost date ca cei necredinciosi care erau din alte nationalitati sa auda Evanghelia? Daca ar fi adevarat ceea ce spun unii din diferite culte ca Botezul cu Duhul Sfant este urmat de vorbirea in limbi si ca vorbirea in limbi este aceea pe care ei o sustin, atunci ce sa credem despre altii care nu au experimentat ceea ce unii sustin, sa credem ca acestia vor merge in iad ca nu au vorbirea in limbi ca si ei? Ii punem la colt si le zicem ca nu au Duhul Sfant? Nu dragii mei, ci vedeti ceea ce spune Biblia ca s-ar putea ca multi sa va inselati.
Interesant este ca cei care sustin ca au darul vorbirii in limbi majoritatea dintre ei au alte limbi decat ce vedem ca au primit apostolii in Fapte 2 si daca noi care predicam Evanghelia in piete sau parcuri nu stim anumite limbi ca sa putem ajunge la inima strainilor cu Evanghelia, daca noi ii chemam pe majoritatea dintre cei care sustin ca au darul vorbirii in limbi sa vina sa ne traduca in limbile strainilor, acestia nu vin si sustin ca ei au altfel de limbi. Acest lucruri nu ar trebui sa ne puna niste semne de intrebare? Daca limbile au fost date pentru raspandirea Evangheliei, cum zic ei ca au alte limbi? Cred in vorbirea in limbi, dar cred in cea Biblica, ca Dumnezeu poate sa dea cui vrea acest dar, dar va fi dupa Biblie. In Marcu 16:15 scrie asa: Apoi le-a zis: “Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.
16. Cine va crede si se va boteza va fi mantuit; dar cine nu va crede va fi osandit.
17. Iata semnele care vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi in limbi noi;
18. vor lua in mana serpi; daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama; isi vor pune mainile peste bolnavi, si bolnavii se vor insanatosi.”
Deci primul lucru pe care l-a poruncit Hristos este ca ucenicii sa se duca sa propovaduiasca. El nu a murit pentru ei ca ei sa primeasca darul vorbirii in limbi, ci ca sa fie iertati. In plus in versetul 17 ni se spune ca cei ce vor crede “vor vorbi in limbi noi”. Vreau sa va intreb, ce fel de limbi noi, oare nu cele din Fapte 2? Ba da, cu siguranta ca limbi noi pamantesti. Ei au primit daruri miraculoase nu ca sa se mandreasca ca unii au mai multe daruri decat altii, ci ca Evanghelia sa fie propovaduita la altii. Intresant este ca multi din adunari se lauda ca au primit daruri de la Dumnezeu si ei nu ies afara din Biserica ca sa predice Evanghelia, oare acestia nu se insala? Darurile au fost date pentru ca Evanghelia sa fie propovaduita, au fost date spre folosul altora, fie ca este vorba ca Biserica sa fie zidita, fie ca este vorba de cei nemantuiti ca ei sa fie mantuiti.
Hristos nu imbraca pe nimeni cu daruri ca ei sa stea intre cei 4 pereti laudandu-se cu darurile lor, ci darurile sunt date ca Evanghelia sa fie propovaduita asa cum vedem in Marcu 16 sau in Fapte 2. Limbile au fost date ca Evanghelia sa fie propovaduita. La fel si in 1 Corinteni 12:7 spune: “Si fiecaruia i se da aratarea Duhului spre folosul altora.”
Multi umbla dupa daruri, nu dupa rodul Duhului Sfant si o viata sfanta. Vor numai cadouri. Deci acest echipament ne este dat ca sa predicam, dar intrebarea este, tu care te lauzi ca ai primit un dar de la Domnul Hristos, cand ai predicat Evanghelia ultima data pe strada, in piete, la munca sau in alte locuri?
Deci va rog sa vedeti textul din Marcu 16, toate darurile au fost date ca Evanghelia sa fie propovaduita si acolo unde zice in versetul 17 “vor vorbi in limbi noi” inseamna ca vor vorbi in limbi noi pamantesti ca cei straini sa auda si ei Evanghelia asa cum s-a intamplat in ziua Cincizecimii. Deci si darul in limbi ca si celelalte au fost date pentru ceilalti nu sa stai cu darul tau sa te lauzi. Dar intreb, cum poate un om care are cu adevarat darul in limbi sa il foloseasca? Acesta poate sa mearga cu cineva care are darul predicarii prin piete, prin adunari sau alte locuri traducand predicatorul in limba potrivita sau chiar el care are darul vorbirii in limbi sa predice Evanghelia la cei straini. Voi intelegeti? Daca cei care sustin ca au darul vorbirii in limbi nu vestesc Evanghelia si nu traduc pe altii pentru vestirea Evangheliei, ca pentru acesta a fost dat, atunci acela nu este un dar biblic. Si zic asta referitor la Fapte 1:8 cand Domnul Hristos spune ca “voi veti primi o putere ca sa-i fiti martori” in predicare, nu ca sa se mandreasca unii la altii cu aceste daruri. Cine zice ca a primit o putere de la Duhul Sfant si ca a primit un dar miraculos, daca nu il foloseste pentru oameni ca sa predice si sa-i slujeaca Domnului Hristos ca marturie, atunci acest om se insala. Daca apostolul Toma a murit in India, inseamna ca el avea darul vorbirii in limba indiana ca sa poata predica Evanghelia, asa era si cu Pavel si cu toti apostolii pe oriunde au umblat ei. Si stim acest lucru ca Toma ca si ceilalti Apostoli a vorbit in limbi straine in ziua Cincizecimii, conform Fapte 2. Toma nu trebuia sa apeleze la nimeni pentru ai fi traduse cuvintele in alte limbi straine, ci Toma era Apostol si cuvantul “Apostol” ne arata ca ei erau cei mai inzestrati pentru a face misiune. Deci nu va inselati.

Botezul cu Duhul Sfant si primirea acestuia nu are ca efect vorbirea in limbi. Pentru cei care spun, dar cu 1 Corinteni 13:1 ce facem? Haideti sa vedem textul: 1 Corinteni 13:1 ”Chiar daca as vorbi in limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor.
2. Si chiar daca as avea darul prorociei si as cunoaste toate tainele si toata stiinta; chiar daca as avea toata credinta, asa incat sa mut si muntii, si n-as avea dragoste, nu sunt nimic.
Aici Pavel spune “chiar daca”, ceea ce ne arata o hiperbola si o exagerare, “chiar daca ar vorbi in limbi ingeresti si nu ar avea dragoste este un nimic”, aici pune accentul pe dragoste si nicidecum pe vorbirea in limbi ingeresti. Cu toate ca el spune “chiar daca as vorbi in limbi ingeresti”, asta nu inseamna ca el si vorbea in limbi ingeresti. Nu gasim nicaieri in Biblie ca Pavel a vorbit in limbi ingeresti. Va rog sa vedeti ca nicaieri nu se mentioneaza in Biblie precum cineva a vorbit in limbi ingeresti. La fel Pavel zice in versetul 2 “chiar daca as cunoaste toate tainele”, din nou el spune o hiperbola si o exagerare ca sa scoata in evidenta altceva si anume dragostea. Voi ati vazut vreodata un om care cunoaste toate tainele? Nicidecum. Deci ceea ce vorbeste Pavel aici prin cuvintele “chiar daca”, el ne arata ca pune accentul pe dragoste, nicidecum pe o vorbire in limbi ingeresti si se foloseste de o hiperbola, o exagerare. Totodata prin cuvintele lui Pavel “chiar daca as avea toata credinta, asa incat sa mut si muntii”, aici la fel el spune o hiperbola si exagereaza pentru ca niciodata nu ati vazut un om care a mutat muntii. Deci el ne arata ca accentul aici nu este pe vorbirea in limbi ingeresti sau pe mutarea muntilor, ci pe dragoste, aratand ca fara dragoste indiferent ce ai putea face esti un nimic.
Fratilor si oamenilor, nu gasim nicaieri in Biblie ca cineva ar fi vorbit in limbi ingeresti. Si acum va intreb pentru ce i-ar trebui unui om darul in limbi ingeresti, ca sa predice ingerilor sau sa vorbeasca ingereasca cuiva? Caci stim ca darurile sunt date spre folosul altora. Ingerii nu trebuie sa se pocaiasca ca oamenii sa le predice Evanghelia pe limba lor si nu gasim nicaieri in Biblie ca cineva a vorbit ingereasca. Repet, cuvintele “darurile au fost date spre folosul altora” inseamna spre folosul semenilor nostri nu al ingerilor, ca ingerii nu sunt semenii nostri si nu le foloseste la nimic daca cineva are darul in limba ingereasca asa cum multi sustin. Nu gasim nicaieri in Biblie precum cineva ar fi primit darul in limbi ingeresti. Spre exemplu, ori de cate ori un inger a fost trimis la un om din Biblie, acest inger a vorbit pe intelesul omului, nu omul a vorbit pe intelesul ingerului. La fel si cu Isaia cand a vazut pe Domnul si cand ii auzea pe ingeri spunandu-si unii altora “Sfant Sfant Sfant este Domnul, in ce limbi ii auzea pe ingeri? Conform textului din Isaia 6, ingerii vorbeau pe intelesul lui Isaia pentru ca el a inteles. Sau unde gasiti voi in Biblie ca un inger a venit la un om si a vorbit ingereasca? Nicaieri dragilor, si acolo unde ingerii au vorbit chiar si lui Lot, ei au vorbit evreieste, chiar si Pavel in 2 Corinteni 12:4 cand a fost rapit in Rai, pana si acolo nu vorbeste de cuvinte ingeresti, ci vorbeste doar ca “nu ii este dat unui om sa le rosteasca.” Interesant este ca majoritatea care zic ca au darul in limbi, acestia sustin ca au darul in limbi numai ingeresti, dar nu si biblice pamantesti. Ingerul Gavril a vorbit Mariei in evreieste, alt inger a venit la mama lui Samson si a vorbit evreieste, lui Pavel si lui Petru in Fapte ingerii le-au vorbit pe limba lor inteleasa pamanteasca, apostolului Ioan la fel. Darul vorbirii in limbi inseamna sa vorbesti o limba de la Dumnezeu data pentru oameni ca sa auda Evanghelia, o limba pe care tu nu o stiai pana atunci.
Acum daca vine cineva si spune, dar cu 1 Corinteni 14:2 cum este? Haideti sa vedem versetul: 1 Corinteni 14:2 “In adevar, cine vorbeste in alta limba nu vorbeste oamenilor, ci lui Dumnezeu; caci nimeni nu-l intelege si, cu duhul, el spune taine.”
Cine vorbeste intr-o limba, fara sa talmaceasca, nu vorbeste spre folosul adunarii. Dumnezeu intelege ce spune acest om, dar ceilalti din jurul lui nu inteleg, pentru ca pentru ei este o limba straina. Poate persoana respectiva rosteste adevaruri minunate, dar ce folos pentru ca ele nu sunt inteligibile, cunoscute.
Si cine vorbeste in alta limba daca nu are traducere sa taca pentru ca asa spune Biblia. 1 Corinteni 14:28 ”Daca nu este cine sa talmaceasca, sa taca in biserica si sa-si vorbeasca numai lui insusi si lui Dumnezeu.
Sa taca pentru ca Pavel spune clar in versetul 13. De aceea, cine vorbeste in alta limba sa se roage sa aiba si darul s-o talmaceasca. Deci daca nu are cineva darul talmacirii sa taca.”

Intrebarea este, la ce fel de limbi se refera Pavel in 1 Corinteni 14:2? Daca ne uitam la tot capitotul 14 vedem clar ca Pavel nu vorbeste de limbi ingeresti nicaieri asa cum multi pretind, ci Pavel se refera in tot capitolul 14la limbi pamantesti intelese. Acesta este motivul pentru care el spune: 18. Multumesc lui Dumnezeu ca eu vorbesc in alte limbi mai mult decat voi toti. (El vorbea in limbi mai mult decat toti pentru ca el a fost Apostolul neamurilor si cunostea limbile oride se ducea ca sa predice).
19. Dar in biserica, voiesc mai bine sa spun cinci cuvinte intelese, ca sa invat si pe altii, decat sa spun zece mii de cuvinte in alta limba.
20. Fratilor, nu fiti copii la minte; ci la rautate fiti prunci; iar la minte fiti oameni mari.
21. In Lege este scris: “Voi vorbi norodului acestuia prin alta limba si prin buze straine; si nici asa nu Ma vor asculta, zice Domnul.”

In tot capitolul 14 Pavel se refera la limbi pamantesti ca si in Fapte 2 si ca in Genesa 11 (Turnul Babel). Priviti in continuare 23 “Deci, daca s-ar aduna toata Biserica la un loc, si toti ar vorbi in alte limbi, si ar intra si din cei fara daruri sau necredinciosi, n-ar zice ei ca sunteti nebuni?”

Dupa cum stiti in unele adunari ei in loc sa taca in primul rand ca nu vorbesc o limba Biblica si in al doilea rand nu au traducere, ei striga in gura mare atunci cand se roaga in libile lor si deranjaza pe toti cu manifestarile lor nebiblice.
Sa taca, pentru ca daca vorbeste cineva o limba fara traducere este degeaba.

Acum vreau sa va intreb, la ce se refera versetul 2 din 1 Corinteni14, cand Pavel spune ca “cu duhul, el spune taine “?
V-ati rugat vreodata in duhul vostru, in sinea voastra si poate chiar ati si plans? Ei bine asta inseamna in taina, in secret. Ce inseamna “nu vorbeste oamenilor, ci lui Dumnezeu”, inseamna ca prin rugaciune omul ii vorbeste lui Dumnezeu. Cum altcumva ai putea sa-i vorbesti lui Dumnezeu? La fel ca si un mut, el se roaga in duhul lui, cu duhul el spune taine. El nu se roaga tare ca nu poate, ci in duhul lui vorbeste cu Domnul Isus. Iar cuvintele “cu duhul el vorbeste taine”, inseamna ca in secret, in privat, numai el cu Domnul stie. De exemplu in Romani 8:26 spune ca “Duhul Sfant mijloceste pentru noi cu suspine negraite”. Ce inseamna suspine negraite, oare nu inseamna in taina? Ba da.
Deci afirmatia “cu duhul el spune taine” aceste taine le spune si se intampla in duhul lui nu strigand si scotand tot felul de cuvinte fara rost ca multi altii din adunari. Dar repet, nicaieri nu vedem in Biblie ca cineva a primit un dar in limba ingereasca. Iar daca ar exista aceasta limba ingereasca daruita de Dumnezeu, desi nu vedem nicaieri in Biblie asa ceva, aceasta limba s-ar fi manifestat Biblic si nu in neoranduiala, ci ar avea un talmaci si acolo unde Dumnezeu da o limba straina si noua cu siguranta El da si talmacirea acestei limbi, pentru ca daca Dumnezeu ar avea ceva de spus, El spune ca oamenii sa inteleaga nu cum unii se lauda ca ei au darul vorbirii in limbi si manifestarea lor nu este biblica, urland si tipand atunci cand acestia se roaga deranjand pe toti. Disciplinatii pe acestia si avertizatii. Asa ca haideti sa ramanem la ceea ce este clar scris si sa pazim ce vedem o ochii nostri din Biblie, nu sa ascultam tot felul de manifestari nebiblice. Spun din nou, cititi Biblia si fiti tari in Scripturi ca si Apolo, ca sa puteti stii atunci cand ceva este nebiblic si fals. Repet, nicaieri nu gasim in Biblie ca cineva a vorbit limba ingereasca si aici in 1 Corinteni 14:2 unde spune ca cu “duhul spune taine”, inseamna ca atunci cand cineva vorbeste o limba neinteleasa de altii, acesta trebuie sa se roage in taina avand control, nu ca multi care sustin ca ei vorbesc in limbi si se manifesta total diferit fata de ceea ce Biblia spune. Acestia care sunt nebiblici vorbesc din indrazneala aceste lucruri si sunt controlati de duhul ratacirii. Omul controleaza darul, nu darul controleaza pe om, iar acestia care se manifesta in neoranduiala, tot ce vedem este ca ei nu traiesc in ascultare de Biblie si daca Duhul Sfant nu ii controleaza atunci cu siguranta este un duh strain pentru ca Duhul Sfant te pune in ascultare de Biblie, priviti 1 Ioan 4:6 “Noi insa suntem din Dumnezeu; cine cunoaste pe Dumnezeu ne asculta; cine nu este din Dumnezeu nu ne asculta. Prin aceasta cunoastem Duhul adevarului si duhul ratacirii.”
Ba mai mult, acestia care cica vorbesc in limbi ingeresti mereu repeta aceleasi lucruri, oare aceasta limba este atat de saraca incat numai 2-3 cuvinte se aud? Cercetati ce spune Biblia si cercetati duhurile. Daca ar fi o limba ingereasca data oamenilor si aceasta limba daca ar fi data de Dumnezeu s-ar manifesta Biblic, dar in Biblie nu vedem pe nimeni ca a vorbit ingereasca iar acestia care sustin ca ei vorbesc ingereasca ar trebui sa se cerceteze, pentru ca Biblia spune clar ca o limba neinteleasa fara traducator se manifesta in taina, asa ca spunetile sa taca conform textului din 1 Corinteni 14:28 “Daca nu este cine sa talmaceasca, sa taca in biserica si sa-si vorbeasca numai lui insusi si lui Dumnezeu.”

Stiu ca Dumnezeu este Atotputernic si ca poate sa dea cui vrea si cand vrea un dar deosebit, dar acest dar miraculos mereu si mereu o sa fie bazat pe Invatatura Apostolilor din Biblie si nu dupa experientele sau manifestarile multora. Daca ar exista o limba ingereasca data de Dumnezeu oamenilor, aceasta s-ar manifesta Biblic si noi am fi gasit in Biblie precum oamenii au vorbit ingereasca, dar din nou repet, nicaieri nu vedem un singur verset precum cineva din Biblie a vorbit ingereasca. Cine are urechi de auzit sa auda.

Lucrurile sunt clare si sunt urmatoarele:
1. Avem o porunca clara de la Dumnezeu si aceasta este in 1 Ioan 4:1 “Preaiubitilor, sa nu dati crezare oricarui duh; ci sa cercetati duhurile, daca sunt de la Dumnezeu; caci in lume au iesit multi proroci mincinosi.”
2. Stim cum sa cunoastem duhurile si anume daca acesta este de la Dumnezeu asculta ce este scris, daca nu este de la Dumnezeu nu asculta ce este scris, priviti 1 Ioan 4:6 “Noi insa suntem din Dumnezeu; cine cunoaste pe Dumnezeu ne asculta; cine nu este din Dumnezeu nu ne asculta. Prin aceasta cunoastem Duhul adevarului si duhul ratacirii.”
3. Cauza ratacirilor de astazi este urmatoarea: Matei 22:29 “Drept raspuns, Isus le-a zis: “Va rataciti! Pentru ca nu cunoasteti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”

Conform acestor versete va intreb cel ce nu asculta de Biblie, are Duhul Sfant? Cel ce vorbeste tare in adunare o limba neinteleasa fara talmaci, este biblic? Raspunde-ti tie. Vedem clar ca in 1 Ioan 4:6 scrie clar “cine nu este din Dumnezeu nu ne asculta”.
Intrebare: Cel ce nu calca pe urmele apostolilor are Duhul Sfant?

Biblia ne spune in 1 Corinteni 14:16 “cum va raspunde Amin la multumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri cand el nu stie ce spui”?
Intrebare: Cum poti sa zici “Amin” la ceva ce nu stii si nu ai inteles ce s-a spus?
Intrebare: Cel care NU isi manifesta credinta si practia darurilor conform Bibliei, neascultand ceea ce este scris, are Duhul Sfant sau duhul ratacirii? Va rog sa va deschideti ochii si sa vedeti inselarea din adunari.
Vedeti ca Pavel spune clar in 1 Corinteni 15:1-2 “sunteti mantuiti daca o tineti asa, altfel degeaba ati crezut”.
Intrebare: Acestia care nu tin Evanghelia si invatatura asa cum este clar scrisa, au Duhul Sfant sau duhul ratacirii?
Sa nu uitam ca apostolii Ioan si Iacov au fost insufletiti de alt duh atunci cand au vrut sa ceara foc din cer ca toti din sat sa moara (Luca 9:51-56). Petru la fel in Matei 16:22 cand a zis Domnului Isus “Sa Te fereasca Dumnezeu, Doamne! Sa nu Ti se intample asa ceva!”, Petru a fost insuletit tot de cel rau, pentru ca diavolul a vrut ca sa-L abata pe Domnul Hristos de la planul Sau de a murii pentru oameni.
Ei bine daca apostolii au fost atacati de duhuri necurate, oare acestia care se manifesta nebiblic prin aceste limbi sau alte lucruri total diferite de invatatura Bibliei, acestia nu sunt insufletiti de cel rau? Cu siguranta ca Da.
De aceea multi dintre cei care practica aceste manifestari nebiblice, ei sunt confuzi cu privire la Invatatura Biblica, nu prea stiu ce cred, nu au siguranta mantuirii biblice, nu au o traire ferma si biblica, ci sunt total dezorientati si purtati incolo si incoace de orice vand de invatatura (Efeseni 4:14). Va spun ca am vorbit cu multi si am auzit multe.

Cei care spun ca Botezul cu Duhul Sfant vine la pachet cu darul in limbi, vreau sa va intreb pentru cei muti si surzi cum vine Botezul cu Duhul Sfant? Pentru cei surdo-muti care sau pocait si cred in Hristos, dar acestia nu vorbesc in limbi asa cum multi sustin si gresesc ca trebuie sa se intample la Botezul cu Duhul Sfant precum acesta vine prin vorbirea in limbi, ce inseamna ca acestia sunt exclusi de Dumnezeu ca ei sa nu aiba parte de Botezul cu Duhul Sfant? Nu nu si iar nu. Voi va dati seama ce erezii cred multi din adunarile evanghelice? Numai stati si meditati si o sa fiti uimiti sau cautati pe youtube si veti vedea. Oamenilor fiti oameni la minte si fiti maturi. Daca tu te crezi ca ai darul in limbi atunci lasa-ma sa te inregistrez atunci cand iti incepi manifestarea si o sa ma duc cam la 3-4 talmaci si o sa vedem daca toti talmacesc la fel. Si daca zici, pai nu ca poate talmacii nu sunt de la Dumnezeu, atunci te intreb, tu de unde stii ca ai darul de la Dumnezeu? Biblia spune in 1 Tesaloniceni 5 :21 si in 1 Ioan 4:1 ca sa cercetezi duhurile, ei bine dragilor cercetati pe acesti oameni cu Biblia.
In 1 Corinteni 14:22 ne spune clar ca “Limbile sunt un semn nu pentru cei credinciosi ci pentru cei necredinciosi.” De ce este asa? Pentru ca cei credinciosi care au adevaratul dar in limbi, sa poata predica Evanghelia la cei necredinciosi in limba lor. Tot in 1 Corinteni 14:18 si 19 Pavel ne spune ca el “vorbeste in limbi mai mult decat toti.” Ce inseamna asta? In ce fel de limbi vorbea Pavel mai mult decat ei toti? In limbi omenesti dragilor, pentru ca el a fost Apostolul neamurilor si stia toate limbile pe unde se ducea, asa ca el Pavel le spune la toti ca adevaratele limbi nu sunt cele pe care le cred unii, ci acele pe care el le practica, de aceea spune clar ca Dumnezeu este un Dumnezeu al oranduielii si punct (1 Corinteni 14:33,40). Umblati dupa ce este scris. Tristetea este ca cei care nu au cu adevarat darul vorbirii in limbi, nu vor ca ei sa fie cercetati si iti spun cam asa “ce pui la indoiala darurile Domnului Isus?” Pot sa va spun clar ca pe Hristos nu iL punem la indoiala, ci pe voi care faceti si sustineti niste lucruri care nu sunt Biblice, ba mai mult ii mai si invatati pe altii sa faca la fel. Daca aveti daruri, vedeti daca sunt si Biblice de la Dumnezeu si daca sunt, iesiti si predicati.

Interesant este ca la unii asa zisa vorbire in limbi ingeresti se manifesta intr-un fel, iar la altii in alt fel. Acum te intreb, care e adevarata, ca toti spun ca ei vorbesc ingereasca? Dragilor, nu va inselati si vedeti despre ce limbi vorbeste Biblia si traiti dupa cum este scris. Limbile sunt cele intelese pamantesti cele din Fapte 2. Tot ce va pot spune este ca Biblia mea este la fel ca a voastra, cititi si vedeti, si va spun ca si budistii sau hindusii traiesc moral in casele lor, dar totusi nu il au pe Hristos si nu au adevarata Invatatura a lui Hristos asa ca cercetati-i, supuneti-i la test, inregistrati-i, comparati cu versete din Biblie pe toti care isi scot darul in evidenta.

Inca un lucru care vreau sa-l mentionesc se gaseste in aceste versete:
1 Ioan 4:6 “Noi insa suntem din Dumnezeu; cine cunoaste pe Dumnezeu ne asculta; cine nu este din Dumnezeu nu ne asculta. Prin aceasta cunoastem Duhul adevarului si duhul ratacirii.”
1 Corinteni 14:28 “Daca nu este cine sa talmaceasca, sa taca in biserica si sa-si vorbeasca numai lui insusi si lui Dumnezeu.”

Conform acestor versete vedem clar ca cine nu este din Dumnezeu nu asculta si prin aceasta cunoastem ca daca nu asculta este stapanit de duhul ratacirii. De aici reiese ca daca cineva care sustine ca are vorbirea in limbi nu are talmani, trebuie sa taca fara discutii. Trist este ca in multe adunari unde se practica aceste lucruri, multi in timpul rugaciunii cica vorbesc in limbi, dar acestia nu au adevarata vorbire in limbi pentru ca in primul rand nu au talmaci si in al doilea rand ei nu asculta de Biblie, pentru ca in 1Corinteni 14:2 spune clar ca daca cineva vorbeste o alta limba necunoascuta sa-si vorbeasca lui insusi si lui Dumnezeu dar in tacere, in taina, ceea ce ei striga in gura mare. Priviti din nou textul din 1 Corinteni 14:2 ”In adevar, cine vorbeste in alta limba nu vorbeste oamenilor, ci lui Dumnezeu; caci nimeni nu-l intelege si, cu duhul, el spune taine.”
Aceste lucruri sunt nebiblice si nicaieri nu vedem aceasta practica in Biblie precum fac acesti oameni care vorbesc in niste limbi nebiblice. Reiese de aici ca acestia nu stiu Cuvantul Domnului.
Ba mai mult am mai vazut ca in multe adunari multi obisnuiesc ca sa se roage in grup, toti odata, lucru nebiblic si este o practica incomoda pentru cei noi in adunare sau pentru cei invitati sa asculte Evanghelia. Spun lucru acesta pentru ca Biblia este clara, in Fapte 4:23-31 aici ne spune ca erau toti adunati laolalta, dar aici cuvantul “toti” ne arata ca impreuna cu Apostoli nu erau si cei nemantuiti sau cei invitati sa asculte Evanghelia, ci ei erau doar apostolii cu ai lor, cuvinte pe care le gasim clar in versetul 23 unde spune “ei s-au dus la ai lor”,reiese ca apostolii erau cu ai lor care stiau Evanghelia si credeau in Hristos, caci unde in alta parte s-ar fi dus apostolii decat la ai lor care cred Evanghelia? Iar in versetul 24 ei se rugau lui Dumnezeu spunand “Stapane, Doamne”, ceea ce ne arata ca ei erau robii lui Dumnezeu nascuti din Duhul Sfant, pentru ca nimeni nu spune “Stapane Doamne” decat cei mantuiti, iar si mai clar in versetul 29 ne spune clar “da putere robilor Tai”,ceea ce ne arata ca nu erau cu ei cei nemantuiti sau cei invitati, ci ei care si-au inaltat toti glasul catre Dumnezeu erau numai cei mantuiti, maturi in Hristos, adica erau Apostolii cu ai lor.
Spun lucru acesta ca atunci cand intri intr-o adunare unde toti se roaga si tu esti cu un invitat nou, acesta va spune clar ca cu acestia nu este in regula si ca este o manifestare ciudata, si clar asa si este. Biblic vorbind, o adunare nu are voie sa faca asa ceva, sa se roage toti odata in acelasi timp cu voce tare atunci cand sunt si invitati nemantuiti sau unii care sunt imaturi spiritual, pentru ca cei invitati sau nemantuiti vor spune 100% ca acolo este o lucrare in neoranduiala, ca este un balamuc si chiar asa este. Biblia ne si spune in 1 Corinteni 14:16 clar “Altminteri, daca aduci multumiri cu duhul, cum va raspunde “Amin”, la multumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, cand el nu stie ce spui?” Deci cum putem noi cei care ascultam rugaciunile la toti in manifestarea aceea galagioasa sa spunem “amin”, cand acolo toti urla mai tare decat altul, ba mai mult sunt unii care mai si vorbesc cica in alte limbi, lucruri pe care le-am discutat mai sus si care sunt in neoranduiala si nebiblice.
2 Corinteni 1:20 ”In adevar, fagaduintele lui Dumnezeu, oricate ar fi ele, toate in El sunt “da”; de aceea si “Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.”
Deci cum poti sa zici “amin” si sa aprobi ceea ce s-a auzit in adunare cand toti striga si se roaga in galagie? Macar daca ar face acest lucru doar ei care spun ca sunt mantuiti, dar acestia deja fac o regula spunand ei ca au la baza textul din Fapte 4. Dar sa nu uitam ca in 1 Corinteni 14:33 spune clar ”caci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neoranduielii, ci al pacii, ca in toate bisericile sfintilor.”
Mare atentie unde te duci si mare atentie ce ti se spune sa faci, cerceteaza oamenii si duhurile sa vezi daca invatatura lor este Biblica (1 Ioan 4:1).

Totodata mare atentie ca este posibil ca si cu multele miscari false, mare atentie ca posibil ca cultul tau sa te fi nascut din nou dupa o invatatura, o practica si traditie a lor, si nu duppa adevarata nastere din nou din Duhul Sfant. Mare atentie. Duhul Sfant care a scris Biblia prin prorocii Vechiului Testament si prin Apostolii Noului Testament cand il naste in un om din nou din El, acest om nu mai practica pacatul ci sfintenia si acest om este pus de catre Duhul Sfant in Invatatura Sanatoasa a Domnului Hristos.

Ce pot spune atunci despre mulţi, care au experimentat rugăciunea în limbi şi se pare că ei personal au găsit o astfel de rugăciune ca fiind foarte edificatoare? În primul rând, trebuie să ne bazăm credinţa si practica noastră pe Scriptură, nu pe experientă. Trebuie să ne uităm la experienţa noastră în lumina Scripturii, si să nu interpretăm Scriptura în lumina experienţelor noastre. În al doilea rând, multe dintre cultele şi religiile lumii au de asemenea practica vorbirii în limbi sau rugăciunea în limbi. Este clar că atata timp cand nu Duhul Sfânt a împuternicit pe aceşti indivizi, se pare că demonii sunt în stare să falsifice darul vorbirii în limbi si nu numai. Acest lucru ar trebui să ne facă să comparăm cu mai multă atenţie experienţele noastre cu Scriptura. În al treilea rând, studiile au arătat că modul în care unii vorbesc sau se roagă în limbi, arată că ar fi un comportament învătat. Prin ascultarea şi observarea altora care vorbesc în limbi, o persoană poate învăţa procedura, chiar în mod subconștient. La multi li se soptesc la ureche ce sa spuna sau altii sunt mereu antrenati pentru aceasta. Aceasta este explicaţia cea mai probabilă pentru marea majoritate a cazurilor de vorbire sau rugăciune în limbi printre oameni. În al patrulea rând, sentimentul de „auto-edificare” este natural. Organismul uman produce adrenalină si endorfină atunci când experimentează ceva nou, incitant, emoţional şi / sau deconectat de la gândirea raţională.
Daca in Deutoronomul 18:19-22 putem cunoaste prorocii falsi prin faptul ca prorociile lor nu se implinesc, oare nu putem sa cunoastem adevarata vorbire in limbi bazat pe textele din Biblie? Ba da. Asa ca dupa cum Pavel spune in 1 Corinteni 14:5 “As dori ca toti sa vorbiti in alte limbi”, cuvantul “as dori” ne arata ca nu toti vorbeau in limbi. La fel ne spune tot capitolul 12. Deci voi toti care ii subjugati pe cei din adunari sustinand ca Botezul cu Duhul Sfant vine la pachet cu vorbirea in limbi, va rog sa va pocaiti si sa nu mai aduceti foc strain pentru ca stiti ce s-a intamplat cu fii lui Aron care au adus foc strain. Citit Leviticul 10:1-7. Botezul cu Duhul Sfant conform Bibliei nu are evidenta vorbirii in limbi, ci o viata total si radical schimbata in Invatatura Sanatoasa, departe de pacat.

Dupa ce primesti acest Botez cu Duhul Sfant adica dupa ce esti nascut din nou de catre Duhul Sfant prin credinta in Hristos, esti schimbat radical, esti pus de catre Duhul Sfant intr-o singura invatatura care prin revelatia Lui tu intelegi Evanghelia, precum Hristos este Dumnezeul cel Atotputernic intrupat in om una cu Tatal, intelegi ca SANGELE Lui te justifica inaintea Dreptatii Lui Dumnezeu, intelegi ca pedeapsa este vesnica a celor care nu se vor pocai si intelegi trairea in sfintenie care nu este o contradictie in viata omului Botezat cu Duhul Sfant, ci este o realitate pe care toti nascutii din nou o au.

Umplerea cu Duhul Sfant:
Nu uit sa mentionez ca atunci cand ai Botezul cu Duhul Sfant adica atunci cand esti nascut din Duhul Sfant, tu mereu vei cauta pe baza naturii tale noi duhovnicesti si a Duhului care este in tine, vei cauta umplerea cu Duhul Sfant mereu si mereu. Isus a promis că Duhul Sfânt va locui în credincioşi şi că acest lucru va fi permanent ( Ioan 14:16). Este totuşi important să facem distincţia între primirea sau Botezul cu Duhului Sfânt şi umplerea cu Duhul Sfânt. Primirea sau Botezul cu Duhului Sfânt nu este un lucru rezervat unui număr restrâns de credincioşi, ci dimpotrivă este pentru toţi credincioşii. 1 Corinteni 12:13 “Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.”

Ce inseamna aceasta umplere cu Duhul Sfant? Inseamna ca tu care ai Duhul Sfant tanjesti si ceri mereu lui Dumnezeu ca Duhul Sfant sa se manifeste din nou si din nou in tine, dandu-ti revelatii noi bazate nu pe experientele omului, ci pe Cuvantul clar scris, dandu-ti ravna si pasiune pentru Dumnezeu si lucrare, dandu-ti caracterul lui Hristos si asemanarea cu El, dandu-ti aceasta realitate de traire pe care o au toti cei care asculta de Dumnezeu crescand in Invatatura Sanatoasa devenind un om matur si chibzuit.
Această discuţie este controversată pentru că lucrările Duhului Sfânt sunt adesea interpretate în mod confuz de cei nestiutori. Primirea Duhului Sfânt sau Botezul cu Duhul Sfant are loc în momentul mântuirii asa cum ne spune si Efeseni 1:13 “Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit…”
Umplerea cu Duhul Sfânt este un proces care se desfăşoară de-a lungul întregii vieţi de credinţă. Anumiţi oameni nu sunt de aceeaşi convingere. Aceasta conduce uneori către confuzia că Botezul cu Duhul Sfânt este un act care urmează dupa mantuire, ceea ce este fals. Botezul cu Duhul Sfant este in timpul mantuirii atunci cand Crezi asa cum am si vazut in toate textele de pana acum, iar umplerea cu Duhul Sfant este pe parcursul vietii de pocainta.

Priviti un text care arata ca cei credinciosi care au Botezul cu Duhul Sfant sunt chemati prin rugaciune sa se roage Tatalui pentru manifestari noi si umpleri noi ale Duhului Sfant: Efeseni 5:18 ”Nu va imbatati de vin, aceasta este destrabalare. Dimpotriva, fiti plini de Duh.
Acest verset este scris de Pavel Biserici din Efes, credinciosilor din Efes care au fost pecetluiti cu Duhul Sfant adica care au primit prin credinta in Hristos Botezul cu Duhul Sfant. Priviti din nou textul Efeseni 1:13 “Si voi, dupa ce ati auzit Cuvantul adevarului (Evanghelia mantuirii voastre), ati crezut in El si ati fost pecetluiti cu Duhul Sfant care fusese fagaduit…”
Deci nu va inselati, Botezul cu Duhul Sfant toti copiii lui Dumnezeu il au prin credinta in Hristos, iar umplerea cu Duhul Sfant este realitatea si rodul produs de Duhul Sfant in om, in trairea acestuia la lucrarea care a fost chemat.
La fel in Luca 11:1-13 Domnul Isus spune asa “ Deci, daca voi, care sunteti rai, stiti sa dati daruri bune copiilor vostri, cu cat mai mult Tatal vostru cel din ceruri va da Duhul Sfant celor ce I-L cer!”
Aici Domnul Isus le vorbeste ucenicilor lui si vedem asta in versetul 1 “Intr-o zi, Isus Se ruga intr-un loc anumit. Cand a ispravit rugaciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: “Doamne, invata-ne sa ne rugam, cum a invatat si Ioan pe ucenicii lui. Motivul pentru care Domnul Isus le da exemplul cu omul care vine si cere mereu paine de la vecinul insistand, este ca ei sa inteleaga ca trebuie mereu si mereu sa ceara Duhul Sfant de la Tatal pentru noi manifestari. Si cand zic manifestari, nu inseamna ca trebuie sa ceri Duhul Sfant ca sa fii Botezat cu El, pentru ca cei mantuiti au deja Botezul cu Duhul Sfant, ci atunci cand staruiesti nu staruiesti pentru Botez pentru ca dupa cum am vazut Botezul il primesc toti care cred in Hristos si in Evanghelia Sa, ci tu cand staruiesti, staruiesti dupa noi manifestari ale Duhului Sfant, adica dupa plinatatea si umplerea Lui in trairea ta. De aceea e bine sa staruiesti, dar numai sa si stii dupa ce staruiesti. Repet, dupa cum vedem in toate versetele mentionate, Botezul cu Duhul Sfant se primeste atunci cand crezi si staruinta dupa Duhul Sfant este ca sa fii umplut cu El.
Totusi sa nu uitam ca păcatul este ceea ce ne separă pe noi de umplerea cu Duhul Sfânt, şi supunerea noastră faţă de Dumnezeu este ceea ce face ca umplerea cu Duhul Sfânt să continue. Degeaba ne rugam sa fim umpluti de Duhul Sfant daca nu ne supunem lui Dumnezeu in totalitate pentru ca sa fim umpluti cu Duhul Sfant. Nu rugaciunea il face pe Dumnezeu sa te umple cu Duhul Sfant, ci trairea in sfintenie si rugaciunea il face pe Dumnezeu sa iti dea din plin Duhul Sau prin noi manifestari ale Harului Sau. Manifestari care-l fac pe Hristos mai dorit, mai iubit, mai onorat in noi. In Efeseni 4:30 ne spune ca este posibil prin trairea noastra cu toate ca am fost Botezati cu Duhul Sfant noi sa-L intristam pe Duhul Sfant. Pacatul din viata noastra iL impiedica pe Dumnezeu sa ne umple de Duhul Sfant.
Priviti alte texte care arata ca cei Botezati cu Duhul Sfant adica cei nascuti din Duhul Sfant sunt plini sau umpluti de catre Duhul Sfant. Fapte 4:8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
Fapte 6:3 “De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
5. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
Fapte 7:55 ”Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
Fapte 11:24 ”Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul.”
Fapte 13:9 ”Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el.”
Fapte 13:52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.
Dragilor, am cautat sa scriu verset cu verset pentru a arata ca Biblia sustine foarte clar, ca prin credinta, atunci cand crezi in Hristos esti botezat si primesti Duhul Sfant, iar cei care sunt Botezati cu Duhul Sfant vor umbla dupa noi manifestari si umpleri ale Duhului Sfant in lucrarea fiecaruia la care a fost chemat, bazat pe natura noua primita de la Duhul Sfant. Am cautat pe baza Bibliei sa arat ca evidenta Botezului cu Duhul Sfant nu este vorbirea in limbi, ci este o viata schimbata si totodata am cautat tot pe baza Bibliei sa arat ca multi din cei care spun ca au Botezul cu Duhul Sfant nu-l au si din cei care pretind ca au vorbirea in limbi, nu este mereu o vorbire in limbi Biblica. Daca aveti ceva impotriva mea, nu trebuie sa fie impotriva mea, ci trebuie sa intelegeti versetele pe care le-am mentionat, care nu trebuie interpretate, ci trebuie doar citite si intelese. Deci inainte ca sa trageti alte concluzii va rog sa mai cititi o data articolul sau sa ascultati ceea ce am zis.

Revin la Botezul cu Duhul Sfant si te intreb: ai tu acesti Botez cu Duhul Sfant? Intelegi tu ca daca nu ai Duhul Sfant nu esti mantuit, nu esti iertat si nu esti un inchinator adevarat in duh si in adevar (Ioan 4:23-24)? Intelegi tu Evanghelia si acest Nou Legamant facut in Sangele Domnului Isus Hristos prin care toti cei care il cred sunt automat Botezati cu Duhul Sfant? A fost momentul din viata ta cand ai primit Duhul Sfant atunci cand ai crezut in Hristos precum spune Pavel in Fapte 19:2? Esti schimbat? Ai tu invatatura lui Hristos si atat?

Inchei spunand ca cei care spun ca se incred in Hristos si nu sunt schimbati de Hristos, de fapt ei nu cred in Hristos, pentru ca atunci cand cineva se increde cu adevarat in Domnul Slavei primeste un dar nemeritat din partea lui Hristos si numai din partea lui Hristos, primeste darul Sfantului Duh, primeste Botezul cu Duhul Sfant spre iertarea pacatelor dandu-i acestuia o viata total noua, cautand pacea si sfintenia. Deci toti din adunari care traiesc in pacate si pofte, acestia nu au Botezul cu Duhul Sfant, pentru ca Domnul Hristos spune clar in Matei 7:16-20 ca ii vom cunoaste dupa roadele lor.

Botezul cu Duhul Sfant il ai atunci cand crezi, dupa cum am vazut in toate textele mentionate in acest mesaj, dar intrebarea este ce inseamna sa crezi in Hristos ca sa primesti Botezul cu Duhul Sfant?
Atunci cand crezi inseamna sa fii gata sa lasi tot si sa te lepezi de tot ce spune Domnul Isus, inseamna sa iti vezi starea de pacat si pedeapsa vesnica pe care o meriti si sa vezi ca numai prin Hristos care a platit la cruce prin SANGELE SAU poti sa fii iertat de Dreptatea lui Dumnezeu. Si nu in ultimul rand, atunci cand crezi in Hristos inseamna ca iL urmezi pe El asa cum spune El in SINGURA Lui Invatatura Sanatoasa, inseamna sa te pocaiesti asa cum El spune, inseamna sa te tii de Cuvantul adevarat si sa stai ferm prin Duhul Sfant, neclintit si statornic in fata oricarei ispite, prigoniri sau in fata oricarui om sau duh necurat.

Ma rog ca familia mea sa aibe acest Botez cu Duhul Sfant, ma rog ca vecinii si cei cu care intru in contact sa sa pocaiasca si sa creada in Hristos Domnul ca prin urmarea credintei lor sa fie Botezati cu Duhul Sfant, dar ma rog ca toti cei din adunari care pana acum au refuzat sa creada acest adevar despre Botezul cu Duhul Sfant, ma rog ca sa se pocaiasca si sa lase ceea ce stiau pana acum si sa creada ceea ce este clar scris, nu parerile si interpretarile multora. Ce poate fi mai clar decat adevarata interpretare pe care Biblia o da, citeste, vezi si crede. Duhul Sfant te va ajuta sa intelegi.
Psalmul 32:8 „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

Ioan 14:26 ”Dar Mangaietorul, adica Duhul Sfant, pe care-L va trimite Tatal in Numele Meu, va va invata toate lucrurile si va va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
Deci El ne va invata si ne va aduce aminte de tot.

1 Ioan 2:26 ”V-am scris aceste lucruri in vederea celor ce cauta sa va rataceasca.
27. Cat despre voi, ungerea pe care ati primit-o de la El ramane in voi si n-aveti trebuinta sa va invete cineva; ci, dupa cum ungerea Lui va invata despre toate lucrurile si este adevarata, si nu este o minciuna, ramaneti in El, dupa cum v-a invatat ea.”

Deci nu ai nevoie de nimeni, ci ai nevoie de Duhul Sfant sa te invete. Pocaieste-te, crede in Hristos, crede Biblia si astfel vei fi invatat de insusi Duhul Sfant.
1 Ioan 3:24 ”Cine pazeste poruncile Lui ramane in El, si El in el. Si cunoastem ca El ramane in noi prin Duhul pe care ni L-a dat.”

Cei Botezati cu Duhul Sfant sunt ai Domnului Isus Hristos calauziti de EL si au o viata dependenta de El, iar cei care nu au acest Botez cu Duhul Sfant sunt cei care nu vor sa sa pocaiaca si nu vor sa creada in Domnul Isus Hristos, sunt cei care daca vor continua asa dupa moartea lor fizica ei vor fi botezati de Hristos Domnul cu focul vesnic care nu se stinge. Matei 3:10 ”Iata ca securea a si fost infipta la radacina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi taiat si aruncat in foc.
11. Cat despre mine, eu va botez cu apa, spre pocainta; dar Cel ce vine dupa mine este mai puternic decat mine, si eu nu sunt vrednic sa-I duc incaltamintea. El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc.
13. Acela Isi are lopata in mana, Isi va curata cu desavarsire aria si Isi va strange graul in granar; dar pleava o va arde intr-un foc care nu se stinge.”
Cine este Botezat cu Duhul Sfant de catre Hristos nu va mai fi niciodata botezat cu focul care nu se stinge pentru ca Legamantul lui Dumnezeu facut in SANGELE LUI HRISTOS este ca daca Dumnezeu incepe o lucrare intr-un om, o si duce la bun sfarsit (Filipeni 1:6), iar acest om nu va mai trai dupa mersul placerilor si pacatelor lumii, ci va trai calauzit de Duhul Sfant pe baza naturii duhovnicesti pe care a primit-o la Botezul cu Duhul Sfant (Romani8:9).
În concluzie, cum primim Duhul Sfânt? Primim Duhul Sfânt prin credinţa în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal asa cum am vazut in tot acest mesaj prin textele care sunt intelese clar. Când primim Duhul Sfânt? Duhul Sfânt devine o prezenţă permanentă în viaţa noastră chiar începând cu momentul în care ne punem credinţa în Isus Hristos ca Domn si Mantuitor.

Pentru oile DOMNULUI HRISTOS care sunt crestinii aflati in diferite culte va rog sa studiati Biblia si sa cautati pe Hristos nu prin experiente, ci prin ceea ce este clar scris. Cautarea experientelor poate deveni idolatrie si adevarat va spun ca pentru multi aceste experiente pe care le-am mentinut au ajuns idolatrie. 1 Ioan 2:26 ”V-am scris aceste lucruri in vederea celor ce cauta sa va rataceasca.
27. Cat despre voi, ungerea pe care ati primit-o de la El ramane in voi si n-aveti trebuinta sa va invete cineva; ci, dupa cum ungerea Lui va invata despre toate lucrurile si este adevarata, si nu este o minciuna, ramaneti in El, dupa cum v-a invatat ea.”
Desi stiu ca multi din anumite culte sunteti nascuti din Duhul Sfant, va incurajez sa cauti pe Domnul Isus si sa credeti ceea ce Biblia sustine nu cultul sau unii lideri. Stiu ca sunt multi lideri evlaviosi, dar sunt si multi care nu inteleg multe, de aceea fiti ca si oamenii din Bereea, dupa ce PAVEL predica ei se duceau acasa si cercetau sa vada daca ceea ce spunea Pavel este adevarat sau nu, dar vedeti ca ei cercetau Scripturile nu parerile unora sau crezul cultelor. Priviti textul Fapte 17:10 ”Fratii au trimis indata, noaptea, pe Pavel si pe Sila la Bereea. Cand au sosit, au intrat in sinagoga iudeilor.
11. Iudeii acestia aveau o inima mai aleasa decat cei din Tesalonic. Au primit Cuvantul cu toata ravna si cercetau Scripturile in fiecare zi, ca sa vada daca ce li se spunea, este asa.”
Asa ca in urma a ceea ce astazi ati cititi si auzit, va rog sa cercetati conform Bibliei si nu conform altora.

Daca multi pana acum ati inteles gresit acest subiect despre Botezul cu Duhul Sfant si darurie Lui, cu toate ca sunteti sinceri si multi dintre voi aveti nasterea din Duhul Sfant, trebuie sa intelegeti ceea Biblia sustine si nu cultul vostru. Voi puteti sa aveti Duhul Sfant si fara sa intelegeti in detaliu invatatura despre Duhul Sfant daca nu traiti in pacat si il urmati pe Hristos, pentru ca Duhul Sfant este primit prin credinta nu prin studiu si stiu ca multi din cei care ati inteleg gresit acest subiect aveti Duhul Sfant pentru ca aveti o viata schimbata si evlavioasa in Domnul Hristos urmandu-l pe Hristos in sfintenie. Dar daca pana acum ati crezut diferit fata de ceea ce Biblia sustine, va trebui sa va pocaiti, pentru ca Dumnezeu nu vrea ca sa ramaneti in necunostinta si neoranduiala, ci sa stiti lucrurile clar.
Noi putem sa avem Duhul Sfant si fara sa intelegem in detaliu invatatura despre Duhul Sfant pentru ca Duhul Sfant este primit prin credinta, fara studii asa cum multi au fost mantuiti prin piete si strazi atunci cand au auzit EVANGHELIA si au crezut-o. De aceea, va rog ca sa ma intelegeti si sa faceti un efort ca sa intelegeti, cu toate ca multi ati fost transformati, innoiti si sfintiti prin Duhul Sfant atunci cand v-ati pocait, va rog ca sa cititi atenti versetele mentionate aici si sa vedeti aceasta invatatura a Botezului cu Duhul Sfant pentru ca multi ati inteles gresit si ati fost invatati gresit aceste lucruri.

Nu vreau sa traiti in nestiinta, ci sa stiti ca Botezul cu Duhul Sfant pe care Hristos il da este una cu nasterea din Duhul Sfant si se primeste atunci cand crezi in Hristos. Asta ne arata Biblia si acest lucru il spun aici.

Atunci cand cineva devine copil al lui Dumnezeu in urma pocaintei si credintei in Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfant, devine iertat numai prin Duhul Sfant, dar atunci cu toate ca este iertat, el nu intelege toate lucurile, ci pe parcursul vietii acesteia creste in invatatura si maturitate. Dar trist este ca desi multi au fost nascuti din Duhul Sfant, multi dintre voi ati fost invatati gresit despre unele lucruri si acest lucru este si subiectul despre Botezul cu Duhul Sfant. Tot ceea ce avem nevoie este sa citim atenti Biblia si sa vedem fara interpretari ceea ce este scris, fara pareri si fara explicati, ci sa vedem ce este scris, sa acceptam si sa credem.

Cu siguranta Dumnezeu Se descopera celor ce-L cauta dintr-o inima sincera si deschisa la adevar. Atunci cand un om este mantuit el nu vede toate lucrurile, ci pe parcursul maturizarii spirituale, el intelege tot mai mult descoperirea Domnului Hristos. Pe noi ne invata Biblia prin Duhul Sfant nu cultele sau oamenii dupa interpretarile lor. Tot ceea ce conteaza si tot ceea ce le zic la toti indiferent ca sunt adevarati crestini sau nu, le spun ca sa cerceteze ei singuri Biblia care este Cuvantul Adevarului. Asa ca luati, cititi cel putin Noul Testament pentru inceput iar apoi vedeti adevarul scris in legatura cu orice invatatura si veti dori sa mancati mereu si mereu caci daca ati gustat indradevar ca Bun este Domnul veti mai vrea. Psalmul 34:8 “Gustati si vedeti ce bun este Domnul! Ferice de omul care se increde in El !“
1 Petru 2:2 “… si, ca niste prunci nascuti de curand, sa doriti laptele duhovnicesc si curat, pentru ca prin el sa cresteti spre mantuire,
3. daca ati gustat in adevar ca bun este Domnul.”

Nu priviti si nu primiti invatatura Domnului Hristos prin ochelarii vreunui lider, al unui cult sau al unei religii, ci vedeti cu ochii vostri ceea ce este clar scris ca apoi sa intelegeti cu inima si sa vedeti cu ochii inimii ca sa puteti crede.
Desi am scris multe versete, inchei spunand ca Duhul Sfânt este un dar destinat tuturor celor care cred în Isus, fără excepţie, şi fără a fi impuse alte condiţii pentru a primi acest dar, în afara credinţei în Hristos (Ioan 7:37-39). Duhul Sfânt este dăruit în momentul mântuirii. Efeseni 1:13 indică de asemenea faptul că Duhul Sfânt este dăruit în momentul mântuirii. Galateni 3:2 arată din nou acelaşi adevăr spunând că pecetluirea şi primirea Duhului Sfânt au loc simultan in momentul punerii credinţei în Isus. Duhul Sfânt locuieşte permanent si in veci în credincioşi (Ioan 14:16). Duhul Sfânt este dat credincioşilor ca o arvună/avans si o identificare viitoare în momentul glorificării în Isus Hristos (2 Corinteni 1:22; Efeseni 4:30). Duhul Sfant ne este dat ca sa ne fie calauzitor, sa ne descopere adevarul, sa ne aduca aminte, sa ne protejeze, sa ne tina pe cale (Ioan 14-16).
Ma rog ca toti care auzim aceste lucruri sa ne pocaim, sa credem Evanghelia Domnului Hristos si astfel vom fi toti Botezati cu Duhul Sfant prin credinta in Domnul Hristos asa cum cere El si cum spune El,  traind o viata noua in EL prin EL si pentru EL, practicand darurile date de catre Duhul Sfant Bisericii cum este clar scris in Biblie. A lui sa fie gloria si slava in vecii vecilor Amin!

Alin Lolos

 yy

 

Adevarul despre lumea in care traim, spus de spionul Snowden: Atacurile teroriste sunt pretexte orchestrate de guverne pentru a ne MANIPULA!

 

Nu doar serviciile secrete americane spionează la scară largă, ci și europenii. Sub pretextul “terorismului”, agențiile speciale din Marea Britanie, Spania, Franța și Germania folosesc aceleași tehnici de supraveghere în masă, susține fostul spion al NSA, Edward Snowden.

 

Fostul colaborator al Agenției de Securitate Națională a SUA, Edward Snowden, cunoscut pentru dezvăluirea unor programe globale de spionaj electronic ale serviciilor secrete americane, a subliniat într-un interviu acordat postului spaniol de televiziune La Sexta că spionajul, inclusiv cel care vizează populația, a devenit astăzi ‘mai agresiv și mai invaziv față de cum era odată’, consemnează luni agenția EFE, conform Agerpres.

 

Edward SnowdenÎn interviul dat din Rusia, unde i s-a oferit refugiu pentru a nu ajunge pe mâna justiției americane, Snowden a menționat că nu doar serviciile secrete ale SUA apelează la metode de supraveghere masivă, la fel procedând și altele, cum ar cele din Marea Britanie, Franța, Germania sau Spania, pentru că acest spionaj este ‘ieftin, ușor și util’.

 

În opinia fostului agent american, terorismul este doar pretextul pentru a justifica această supraveghere pe scară extinsă. “Este vorba de manipulare diplomatică, spionaj economic și control social. Este vorba de putere și nu există nicio îndoială că supravegherea în masă sporește puterea guvernului’, explică Edward Snowden.

În acest context el a amintit că rezultatul unei investigații cerute chiar de președintele Barack Obama a relevat că acest tip de supraveghere nu a fost eficient în combaterea terorismului. “Și-au dat seama că acest tip de programe nu au împiedicat vreodată un atac terorist. Mai mult decât atât, niciodată nu au evidențiat (…) ceva diferit în vreo investigație teroristă în SUA”, a mai argumentat Snowden, subliniind că ‘atunci când culegi toate (informațiile) nu mai înțelegi nimic’.

 

Întrebat despre posibilitatea de a se întoarce în SUA, el a spus că a încercat să ajungă la un acord cu autoritățile americane pentru a i se garanta un proces corect. Dar răspunsul primit din partea guvernului de la Washington a fost ‘o scrisoare în care promit că nu o să mă tortureze’, a susținut fostul agent american.

Declarația ȘOCANTĂ a omului care a studiat documente SECRETE ale Vaticanului. Ce spune despre ROMÂNI8

 

 

Miceal Ledwith, confident al Papei Ioan Paul al II-lea şi omul care a avut acces la toate documentele secrete din biblioteca Vaticanului, a făcut recent o afirmaţie care a şocat lumea academică şi nu numai. El a declarat că latina cultă se trage din limba română străveche, nu invers, cum se credea până acum!

Conform spuselor lui Miceal Ledwith, biblioteca Vaticanului cuprinde peste 230 de kilometri de rafturi cu documente, multe încă necatalogate.

Într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj, în decembrie 2012, Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, unul din oamenii care au avut acces la cei 230 de kilometri de rafturi cu cărţi din arhiva bibliotecii Vaticanului şi fost membru al Comisiei Teologice Internaţionale, a făcut o declaraţie şocantă: “Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale (limba latină – n.r.)”.

Cu alte cuvinte, teoria conform căreia romanii au cucerit o parte din Dacia, iar dacii, inclusiv cei din teritoriile necucerite de Roma, şi-au abandonat limba strămoşilor lor şi au început să vorbească latina e falsă. Conform declaraţiei lui Ledwith, la întâlnirea lor cu romanii, dacii nu au avut nevoie de translatori: vorbeau deja limba din care se născuse chiar latina.

Din această perspectivă, românii apar drept unul şi acelaşi popor cu dacii, continuatorii direcţi şi legitimi ai acestora. Mai mult, ar rezulta că şi romanii ar fi fost neam tracic. Menţionăm că Miceal Ledwith este o personalitate irlandeză care nu are interese personale în România. De asemenea, reamintim că Papa Ioan Paul al II-lea a spus, cu ocazia vizitei în ţara noastră, din anul 1999, că România este “Grădina Maicii Domnului”. În această ordine de idei, se pune întrebarea: ce ştiu cei de la Vatican despre noi, iar noi habar nu avem?

Un studiu de paleogenetică, realizat între anii 2003-2006, a arătat că, genetic, suntem daci, iar teoria latinizării făcute de Imperiul Roman este falsă.

Studiul, realizat de dr. Georgeta Cardoş, specialist în genetică, cu sprijinul Universităţii din Hamburg, Germania, a pornit de la ţesuturi osoase recoltate din peste 20 de situri arheologice din România, de la un număr de 50 de indivizi aparţinând populaţiilor care au trăit aici cu 5.000 de ani în urmă. Datele genetice obţinute au fost comparate cu cele ale românilor de astăzi.

Concluzia a fost că între actuala populaţie a României şi cele care au trăit pe teritoriul acestei ţări cu 5.000 de ani în urmă există o clară înrudire genetică, iar fondul de bază dovedeşte continuitatea şi legătura strânsă cu populaţia străveche, adică cu dacii, ramura nord-dunăreană a marelui neam tracic. 

sursa: http://www.libertatea.ro/

 x

CINE CONDUCE LUMEA? – PIRAMIDA PUTERII

 Cine conduce de fapt lumea? Cine detine puterea absoluta pe planeta? Statele Unite? Rusia, China, Japonia, U.E? Toate aceste puteri economice si militare nu sunt decat niste piese de joc, manuite din umbra de adevaratii stapani ai planetei.

 

Cei care conduc cu adevarat planeta sunt un grup de oameni extrem de bogati, foarte bine organizati si care nu apar niciodata in vazul tuturor.

 

De acolo, din anonimat, ei leaga si dezleaga mersul lucrurilor. Cei care au auzit de ei, ii numesc Oculta Mondiala sau Illuminati. Cine sunt acesti oameni? Cum sunt ei organizati? Cum conduc planeta? Ce scopuri au?

Sunt intrebari la care incercam sa dam un raspuns in cele ce urmeaza.

 

De la cel mai inalt nivel imaginabil al puterii, acesti Illuminati necunoscuti celor multi, guverneaza aproape nestingherit. Ei fac legi si revolutii, ei instaureaza guverne, ei hotarasc ce tari dispar pentru ca altele sa le ia locul. Ei “fabrica” noi ideologii si chiar religii. Se spune ca ei au creat oranduirea capitalista, tot ei au creat-o si pe cea comunista. Ei fauresc tratatele militare si economice internationale, ei schimba regimuri politice si presedinti de state, ca pe niste simple piese uzate ale unei masini.

Metoda lor de lucru este simpla dar eficienta si poate fi descrisa in 3 pasi: PROBLEMA, REACTIE, SOLUTIE.

 1. In primul rand ei creaza o PROBLEMA (conflicte, razboaie, revolutii, dezastre, etc.) Creaza conflicte si razboaie in care cele doua parti provocate, lupta una impotriva celeilalte si nu contra adevaratului instigator. Tot ei finateaza toate partile implicate in conflict.
 2. Apoi prin intermediul mass-media si a manipularii determina o REACTIE in randul populatiei, care solicita o rezolvare a PROBLEMEI aparute.
 3. In final tot ei vin cu SOLUTIA care aproape intotdeauna se lasa cu efecte dure asupra populatiei (saracie, restrangerea unor drepturi si libertati, etc. – vezi atentatele din 9/11, armele lui Saddam, criza financiara…) Ei trec intotdeauna drept instanta impaciuitoare care pune capat conflictelor.

CARE ESTE SCOPUL LOR?

Practic scopul lor este sa controleze si sa conduca intreaga planeta prin crearea unei Noi Ordini Mondiale si a unui Guvern Mondial unic. Acesti oameni nu sunt interesati sa castige bani, deoarece “fabrica de bani” este a lor. Ei pot avea oricati bani doresc. Ce isi mai poate dori cineva care are toti banii din lume? PUTERE si CONTROL ! Acesta este scopul lor.

De ce doresc ei sa stapaneasca lumea? Pentru ca avand putere si bogatie, pot face asta. Peste 90% din oamenii din prezent ar face acelasi lucru daca ar avea acces la bogatie si putere.

Pentru a detine puterea absoluta si controlul intregii planete ei intentioneaza sa realizeze urmatoarele obiective:

 1. Stabilirea unui Guvern Mondial unic si a unei Noi Ordini Mondiale.
 2. Distrugerea identitatii nationale a statelor lumii.
 3. Distrugerea tuturor religiilor lumii (in special a crestinismului) si inlocuirea lor cu o religie unica de tip New Age.
 4. Controlul total al populatiei globului si a fiecarui individ in parte precum si transformarea lor in “sclavi de tip modern”.
 5. Reducerea masiva a populatiei globului pana la o limita usor de sustinut de catre mediul si resursele planetei.
 6. Promovarea depravarii si a obiceiurilor rele pentru indepartarea moralei crestine.
 7. Distrugerea modelului actual de societate si a celulei ei de baza, familia.
 8. Distrugerea libertatii de exprimare si restrangerea unor drepturi fundamentale ale indivizilor.

Toate acestea se intampla chiar ACUM si intr-un ritm tot mai accelerat.

GUVERNUL MONDIAL

Guvernul Mondial functioneaza pe ipoteza că un guvern alcătuit din familii vechi şi noi, bazat pe inteligenta si puterea creierului este de preferat dreptului popoarelor de a-si alege propriul destin. 

Utilizand harta se poate urmari pe ce directii si in ce zone se propaga efectele unor decizii luate de diverse structuri componente.

Sunt detaliate relatiile si zonele de influenta la nivel mondial ale principalelor dinastii si familii care conduc lumea. Guvernul Mondial este prezentat in acest document ca fiind un complex intelectual, capabil să coordoneze, acumuleze şi să se concentreze toate mijloacele de definire si stabilire a normelor de dezvoltare a unei societati de tip nou.

Acest complex este format din nuclee financiare, politice, strategice şi diplomatice, birouri ştiinţifice şi tehnice, de planificare de cercetare, servicii de culegere a informatiilor, inclusiv retele de tip mafiot.

De mentionat faptul ca integrarea europeana si “cedarea de suveranitate” a statelor au ca scop final crearea acestui Guvern Mondial care va fi singurul suveran peste toate tarile.

CUM SUNT ORGANIZATI SI CUM CONTROLEAZA LUMEA?

Organizarea lor si modul prin care controleaza lumea este de tip piramidal. Sistemul se numeste Piramida Puterii (Pyramid of Power) si este descris mai jos:

piramida-8-nivele

Dupa cum se observa in varful piramidei se gaseste OCHIUL CARE VEDE TOT. Este un simbol Illuminati si reprezinta Ochiul lui Lucifer sau Ochiul Satanei. Cine are control asupra lui, are control asupra banilor lumii. De aceea acest simbol (piramida si ochiul apare si pe dolarul american).

Oculta Mondiala (de pe nivelele 1, 2 si 3 ale piramidei) se considera supusii Satanei si i se inchina. De aceea ei incearca sa controleze nivelele inferioare ale piramidei ca sa le aduca sub conducerea Ochiului Satanei.

Pare absurd in zilele noastre ca oameni atat de importanti ai planetei, atat de bogati si de influenti sa creada in puterile Satanei si sa i se inchine, dar va asigur ca exact asa stau lucrurile. Este foarte greu sa iti faci o imagine de ansamblu asupra intregului mecanism (care se desfasoara de la cele mai inalte nivele pana la noi, oamenii de rand, poporul lui Boc si al lui Basescu), dar voi incerca sa lamuresc cateva aspecte esentiale.

NIVELELE PIRAMIDEI

 1. Nivelul 0 – Forta superioara reprezentata prin Ochiul Care Vede Tot.

Foarte Important : Intelegerea Fortei din varful Piramidei Puterii iti da posibilitatea sa “spargi” piramida si sa te sustragi controlului ei.

Ca sa poti intelege cu adevarat forta care se afla in varfului piramidei, trebuie in primul rand sa te intelegi pe tine insuti. Trebuie sa intelegi de unde vi, de unde ai aparut si incotro te indrepti, unde vei dispare. Raspunsurile la aceste intrebari sunt in interiorul tau, iar cheile de descifrare se gasesc peste tot in jurul tau, inclusiv in lumea materiala, palpabila. Din pacate indiciile pe care le gasesti in diverse surse de informare sunt amestecate cu o multime de minciuni. Ca sa afli raspuns la aceste intrebari trebuie sa iti urmezi nu inima si nici creierul ci pe amandoua in egala masura.

Pentru intelegerea Fortei trebuie sa existe un balans perfect intre suflet si ratiune, fara separare intre ele. Cine e ghidat doar de sentimente e usor de indus in eroare, de asemenea cine se ia doar dupa ratiune e usor sa se insele. Dar e foarte greu sa inseli pe cineva care are un perfect echilibru intre cele doua.

Pentru a intelege ce este in varful piramidei trebuie sa vezi realitatea din exterior, sa intelegi natura realitatii imediate. Numai asa vei putea intelege natura controlului pe aceasta planeta. Si tine minte: Daca nu faci parte din SOLUTIE, vei face mereu parte din PROBLEMA.

 1. Nivelul 1 – Familiile regale

In varful Piramidei Puterii, pe nivelul 2 se afla familiile regale europene care toate sunt inrudite intre ele. Actualul rege al Belgiei, regele Suediei şi al Norvegiei, precum şi reginele Marii Britaniei, Olandei şi Danemarcei sunt cu totii rude de sange, tragandu-se din familia Windsor. Mai mult decât atât, ultimii regi care au fost înlăturaţi de la putere prin revoluţii în Italia, România, Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia, făceau şi ei parte din aceeaşi familie Windsor, regăsindu-se absolut toţi în arborele ei genealogic.

Aici poate fi menţionat faptul că si în SUA, marea majoritate a preşedinţilor americani aleşi „democratic” prin vot popular din 1776 şi până în prezent sunt înrudiţi între ei. Toţi aceştia sunt rude de sânge şi prin urmare se poate afirma că ei alcătuiesc un fel de „casă regală” sau dinastie.

Conform unor surse, tot pe acest nivel al piramidei se mai situeaza un grup de oameni extrem de influenti, dar a caror identitate nu se cunoaste.

 1. Nivelul 2 – Consiliul celor 13 familii

Pe nivelul 2 se afla asa numita Aristocratie Neagra compusa din 13 familii, cele mai bogate din lume.

David Icke scrie în lucrarea „Secretul Suprem” că aceste 13 familii alcătuiesc „o rasă de oameni care nu se încrucişează decât între ei (cu o linie genealogică aproape continuă), un fel de „rasă în interiorul rasei”. Aceasta a fost creată în antichitate, în Orientul Mijlociu şi în Orientul Apropiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, această rasă şi-a extins continuu puterile, acaparând practic întregul glob.[…] Practic, procesul a durat mii de ani. Structurile instituţiilor moderne de control: guvernele, sistemul bancar, lumea afacerilor, armatele şi mass-media nu au fost infiltrate de această forţă, ci au fost chiar create de ea, de la bun început.”d8

Aceste familii sunt (in ordine alfabetica):

 1. Dinastia Astor
 2. Dinastia Bundy
 3. Dinastia Collins
 4. Dinastia DuPont
 5. Dinastia Freeman
 6. Dinastia Kennedy
 7. Dinastia Li
 8. Dinastia Onassis
 9. Dinastia Reynolds
 10. Dinastia Rockefeller
 11. Dinastia Rothschild
 12. Dinastia Russell
 13. Dinastia Van Duyn

Membrii acestor familii ocupa cele mai înalte poziţii în toate ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află „deasupra legii”. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai bogaţi oameni din lume. Ceea ce îi interesează pe ei nu este nicidecum să fie cunoscuţi, ci doar să deţină bogăţiile şi controlul planetei, precum şi să îşi urmeze planurile de dominare a umanităţii. Mass media controlata aproape in intregime de aceste familii ne spune ca Bill Gates e cel mai bogat om din lume cu 54 miliarde dolari, sau, Carlos Slim Helú din Mexic cu 74 miliarde de dolari.

De fapt acesti miliardari nu pot concura nici pe departe cu Sir Evelyn de Rothschild (Dinastia Rothschild) care detine incredibila suma de 500 trilioane de dolari (mai mult de jumatate din averea totala a lumii !!!). Cu averea acestei familii poate fi hranita si imbracata TOATA populatia globului.

Familia Rothschild,500 de trilioane avere!

 

 1. Nivelul 3 – Comitetul celor 300

Comitetul celor 300 (numiti si Olimpienii) a fost fondat in 1727 de catre aristocratia britanica si este compus din cele mai puternice “sub-familii”.

Acest comitet coordoneaza direct o multime de institutii si organizatii majore din intreaga lume, printre care: Comisia Trilaterala, Consiliul pentru Relatii Externe, Grupul Bilderberg, Masa Rotunda, British Petroleum, Ordinul Skull and Bones, Compania Royal Dutch Shell, Socialista Internationala, Francmasoneria Universala, Ordinul Magna Mater, Zionismul Universal, Consiliul Bisericilor Mondiale, Ordinul Cavalerilor Templieri, Institutul American de Presa, Societatea Regala Britanica, Universitatea Harvard, Institutul pentru Droguri, Crima si Justitie, MIT, NATO, Crucea Rosie Internationala, Universitatea Priceton, Banca Mondiala, American Express, Citibank, Credit Suisse, etc.

Lista este prea lunga pentru a fi prezentata aici, dar cine doreste sa afle toate detaliile cunoscute despre Comitetul celor 300 poate descarca acest document intocmit de Dr. John Coleman,  fost ofiter al serviciului de spionaj britanic:

THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300.

(Important: Faceti download la acest document caci nu se stie cat timp va mai fi disponibil pe internet…SOPA, PIPA, ACTA vor reduce drastic accesul la astfel de materiale)

 1. Nivelul 4 – Centrul de comanda

nwo-nevelul-4Pe acest nivel se gasesc cele 6 structuri care reprezinta centrul de comanda la nivel global:

– Comisia Trilaterala,

– Consiliul Relatiilor Externe (CFR),

– Grupul Bilderberg,

– Clubul de la Roma,

– Organizatia Natiunilor Unite

– Institutul Regal pentru Afaceri Internationale

Toate aceste structuri sunt unite intre ele prin intermediul Mesei Rotunde.

Masa Rotunda, creaţia omului de afaceri britanic Cecil Rhodes este o structura atat de complexa, incat Dr. Coleman spunea despre ea: “Masa Rotunda insasi este alcatuita dintr-o adevarata increngatura de companii, institutii, banci si unitati de invatamant; ea le-ar ocupa timpul specialistilor de inalta calificare vreme de un an, numai pentru a o descalci si intelege“.

 1. Comisia Trilaterala este o “asociatie particulara” infiintata in 1973 din initiativa lui David Rockefeller cu scopul de a “intari cooperarea economica si politica intre continentele american, european si asiatic”. De aceea se numeste Trilaterala. In componenta acestei comisii intra directori de concerne, bancheri, politicieni (printre care si fosti presedinti ai Statelor Unite), economisti, etc. – in general cei mai influenti oameni din America de Nord, Europa si Asia. Practic aceasta organizatie privata in care se intra doar cu invitatie speciala pe baza unor merite deosebite, conduce lumea peste capetele guvernelor. Dupa luarea unor decizii, membrii organizatiei le transmit guvernelor, iar acestea le aplica la nivelul fiecarui stat. Toate natiunile lumii sunt conduse de aceasta entitate suprastatala. In fiecare an Comisia Trilaterala are o intrunire in plenul ei si cate o intrunire zonala. In perioada 15-17 octombrie 2010 intrunirea sectiei europene a Comisiei Trilaterale a avut loc la Bucuresti, intr-o discretie aproape totala. 170 din cei mai puternici oameni ai lumii au venit la Bucuresti si presa abia a semnalat acest lucru. Totusi exista o inregistrare Antena 3 pe care daca o vizualizati, veti intelege ce putere imensa are aceasta Comisie.
 2. Consiliul pentru Relatii Externe (CFR) (din engleză Council on Foreign Relations) a fost fondată în 1921 si este o organizație americană non-profit nepartizană specializată în politică externă a Statelor Unite și afaceri internaționale. “Consiliul pentru Relatii Externe este un organ al ceea ce C.Wright Mills numea “Elita puterii” – un grup de bărbaţi, cu interese şi concepţii similare, care pun la cale cursul evenimentelor din poziţii intangibile, situate în spatele scenei.” declara Charles Kraft, membru CFR şi al Comisiei Trilaterale.
 3. Grupul Bilderberg este o organizație cu agendă globalistă, ce include lideri politici din lumea occidentală, oameni de afaceri și academicieni. Reuniunile au loc anual, începând din 1954. Fondatorii grupului au fost magnații David Rockefeller și familia de bancheri Rotschild. Grupul este puternic exclusivist și se reunește anual pentru a promova o apropiere între Europa și Statele Unite ale Americii. Organizația are o agendă globalistă și afirmă că noțiunea de suveranitate națională este depășită.

Din cauza caracterului secret al întâlnirilor și a refuzului de a emite comunicate de presă, grupul a fost acuzat adesea de comploturi la nivel mondial. Grupul nu are pagină de internet și nicio întâlnire nu este înregistrată.

Din Grupul Bilderberg fac parte cam 180 de personalități politice, culturale, economice, universitare, ce se întrunesc în fiecare an în luna mai, alternativ în Europa și America, în aproape 50 de țări.

 1. Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala).
 2. Organizatia Naţiunilor Unite reprezintă calul troian al guvernului mondial în pregătire şi au în subordine o vastă reţea de organizaţii care se pretind în slujba popoarelor, dar care nu reprezintă decât o acoperire a unei manipulări groteşti, legată – printre altele – de ţările în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America Centrală şi de Sud. Din reţeaua ONU face parte si Organizaţia Mondială a Sănătăţii, o filială aflată în proprietatea cartelului farmaceutic anglo-american-elveţian. Ori de câte ori această organizaţie avertizează lumea că se va produce o epidemie, cei care o controlează, corporaţiile farmaceutice, asigură vaccinul necesar. Este un nou exemplu al mecanismului de creare a problemei – reacţie – soluţie, deşi vaccinurile provoacă mari probleme de sănătate, afectând bunăstarea fizică şi psihică a miliarde de oameni.
 3. Institutul Regal pentru Afaceri Internationale, cunoscut si sub numele de Chatham House este unul dintre cele mai importante cluburi de reflecţie in materie de afaceri internationale, din lume, ocupând locul întâi în clasamentul „Non-US Think Tank” al Foreign Policy. Dezbaterile din acest club sunt structurate sub forma unor analize independente pe domenii diverse precum Energie, Mediu, Resurse Guvernamentale, Politici Economice Internaţionale, Securitate, Sănătate. Una din regulile clubului este ca membri trebuie sa pastreze confidentiala identitatea celor care emit ideile.

Consiliul Relatiilor Externe şi Comisia Trilaterală controlează aproape sută la sută opinia publică.Toate marile cotidiene, agenţiile de ştiri şi principalele canale de televiziune, ale căror ştiri şi emisiuni sunt urmărite de opinia publică au în poziţii de conducere membrii acestor organizaţii.

Daca pe primele 3 nivele se gasesc doar cei care sunt inruditi cu familiile si sub-familiile Ocultei Mondiale, pe nivelul 4, precum si la nivelele inferioare ale Piramidei Puterii pot avea acces si oameni care nu sunt rude de sange cu familiile si sub-familiile conducatoare de la nivelele 1, 2 si 3.

Chiar si politicieni/demnitari romani pot fi gasiti in structurile de comanda de pe nivelul 4. De exemplu in Comisia Trilaterala tara noastra are doi membri cu drepturi depline: Mugur Isarescu (Guvernatorul BNR) siMihai Tanasescu (reprezentantul Romaniei la FMI).

In acelasi timp, Mugur Isarescu este si presedintele ARCOR, filiala romana a Clubului de la Roma.

Din ARCOR fac parte printre altii: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Calin Georgescu, Daniel Daianu, Mircea Malita, Sergiu Celac. (vezi lista completa).

Asa ca putem dormi linistiti:  prin aceste persoane, Ochiul Care Vede Tot este prezent si in tara noastra.

Centrul de Comanda de la nivelul 4, controleaza intreaga populatie a globului prin intermediul structurilor de pe nivelele 5, 6 si 7.

 1. Nivelul 5 – Controlul financiar mondial

Toate instrumentele prin care Illuminati controleaza financiar populatia globului, se gasesc pe acest nivel. Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Reglementarilor Internationale, Bancile Centrale precum si mecanismele de impozitare a populatiei. Probabil este cel mai diabolic sistem de control al populatiei conceput vreodata. Control prin intermediul banului. Oare de ce banul se mai numeste si Ochiul Dracului? “Dati-mi pe mana moneda unei tari si nu ma mai intereseaza cine face legile in acea tara” este un celebru citat al lui Rothschild. Probabil de aceea o tara nu este condusa de un guvern sau presedinte, ci este condusa din umbra de cel care controleaza moneda tarii respective. Probabil de aceea o tara nu se poate gospodari singura ci are nevoie de sfatul celor de la FMI. Nu mai conteaza cine face legile si ce legi face, caci oricum se aplica numai directivele FMI.

 1. Nivelul 6 – Controlul resurselor mondiale

Pe acest nivel se situeaza marile corporatii internationale care urmaresc controlul populatiei prin controlul asupra resurselor. Toate resursele de pe pamant sunt darul naturii (sau al lui Dumnezeu) facut tuturor oamenilor care traiesc pe fata pamantului.

Astăzi însă, deşi ni se spune că trăim în lumea tuturor libertăţilor, drepturilor şi a democraţiei, ele ne sunt confiscate în numele unor stranii raţionamente sau înşelătorii. Peste tot pe glob unde pamanturile sunt roditoare apar companii de tip Monsanto care ii corup pe politicieni sa reglementeze cultivarea si comercializarea produselor.

Intentia este de a-i distruge pe mici producatori sau de ai scoate in ilegalitate, ceea ce inseamna ca nici cel mai inofensiv producator nu va mai putea sa cultive nimic in gradina proprie fara aprobarea guvernului.

Prin reglementările orchestrate de astfel de companii la nivel mondial în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin impunerea unor aşa-zişi parametri ştiinţifici după care producătorii trebuie să se ghideze nu se urmăreşte altceva decât distrugerea micilor producători. Iar aceasta, în favoarea marilor producători de hrană multă şi proastă! Vestitul Codex Alimentarius reprezintă chintesenţa acestui sistem, la implementarea căruia au lucrat zeci de ani reprezentanţii celor mai mari interese politice şi financiare.

De la 31 decembrie 2009, Guvernul Romaniei a inceput, alaturi de alte 165 de state semnatare (reprezentand aproape 85 % din populatia planetei), implementarea temutului Codex Alimentarius. Un compendiu de legi alimentare, de factura nazista, introdus de AG Farben si care va stabili regulile de alimentatie ale natiunilor. Implementarea, prevazuta pe mai multe etape, porneste de la faptul ca populatia globului este mult prea numeroasa ca Terra sa poata sustine o alimentatie naturala. Astfel, produsele trebuie modificate genetic, construite in laborator, aditivate si iradiate. Toate aceste date pot fi studiate pe site-ulwww.codexalimentarius.com.

 1. Nivelul 7 – Controlul populatiei globuluioo

Structurile situate pe acest nivel sunt cele care au contact direct cu populatia. Toate directivele venite de sus sunt implementate la nivelul populatiei prin aceste 4 componente: Religie, Invatamant, Guverne si Media. Practic stapanii lumii se ascund in spatele acestui paravan (nivelul 7) pentru a-si indeplini planurile. Populatia este indoctrinata prin religie, indobitocita prin sisteme de invatamant care nu sunt decat o fabrica de produs oameni pe care statul sa-i intrebuinteze apoi dupa scopurile sale, tinuta in frau de catre institutiile guvernamentale si prostita de catre massmedia.

Rezultatul este o populatie lipsită de energie şi de entuziasm, lipsită de putinţa de a acţiona şi de a reacţiona, incapabila sa isi dea seama ce se intampla cu ea, astfle incat orice banda politica se poate face stapanul ei.

 1. Nivelul 8 – Populatia globului sau unitatile de munca

Pe ultimul nivel, cel mai de jos, ne aflam noi popuatia globului, oamenii de rand, turma de oi sau sclavii moderni ai timpurilor noastre. Ciclul nostru este limitat la ceea ce am fost indoctrinati ca trebuie sa facem: ne nastem, facem scoala, muncim pentru stapanii nostrii, le platim taxe si impozite si apoi iesim la pensie. Chestia cu pensia s-ar putea sa dispara din acest ciclu, caci nu-i ajuta cu nimic pe cei de sus.

Interesant este ca din turma unii dintre noi pot sa se ridice temporar pe nivele superioare, sa faca parte din institutiile guvernului, sa ajunga pe nivelul 5 bancheri pe la Banca Mondiala sau FMI sau chiar pe nivelul 4 in Clubul de la Roma. Dar cand ei devin inutili pentru stapani, sunt aruncati din nou in turma de jos.

De pe nivelele 5, 6 si 7 se produc cele mai dure atacuri si cele mai mari presiuni asupra populatiei. Este atacata siguranta financiara si alimentara a fiecaruia dintre noi, este atacat sistemul de sanatate public, invatamantul, religia, cultura, identitatea nationala.

In fata acestor forte colosale care domina planeta, guvernul nostru si conducatorii nostri “alesi de popor” nu au practic nici o sansa. Ei trebuie sa execute intocmai ordinele pe care le primesc si sa puna tara la dispozitia celor ce conduc lumea. Singura problema este ca acesti conducatori ai nostri pe langa faptul ca fura, sunt si incompetenti si nu stiu sa negocieze mai dur conditii avantajoase pentru poporul roman. Este clar ca Romania nu se poate izola si dezvolta separat in afara contextului regional si global. Vrem sau nu, ea face parte din planul Noii Ordini Mondiale, si daca intreaga lume se indreapta intr-o directie, noi nu avem cum sa mergem in directie opusa. Pozitia pe care o vom avea in acest nou plan global, depinde doar de cei care ne conduc.

sursa: inforomania.org

 

 iad

 

Cadavrul unui fost consilier din administraţia Bush a fost găsit într-o groapă de gunoi,intrucat a amenintat ca va divulga  operatiunile de genocid planetar incepute de SUA

 

Cadavrul lui John Wheeler al III-lea, un expert militar care a servit în trei adminstraţii republicane ale SUA, a fost găsit într-o groapă de gunoi. 

Cadavrul a fost descoperit în Delaware, în 31 decembrie, şi a fost identificat luni. Potrivit poliţiei, a fost vorba de o crimă.

John Wheeler al III-lea, în vârstă de 66 de ani, a servit în timpul a trei preşedinţi – Ronald Reagan, George H.W. Bush şi George W. Bush, în administraţia căruia a fost secretar al Aviaţiei. Recent, Wheeler a fost consultant militar. El a fost preşedinte al Fondului memorial al veteranilor din Vietnam.

Fostul oficial ar fi fost văzut ultima dată în 28 decembrie, la bordul unui tren cu destinaţia Wilmington, Delaware.

CE S-A INTAMPLAT DE FAPT ?IATA ADEVARUL:

JOHN WEHEELER, a amenintat ca va divulga  operatiunile de genocid planetar incepute de SUA, si ca urmare a fost asasinat .

Un raport socant pregatit pentru Primul Ministru al Rusiei Vladimir Putin, de catre Serviciile de Informatii ale Armatei Ruse (GRU), afirma ca unul dintre expertii americani de varf in arme chimice si biologice, a fost asasinat in mod brutal dupa ce a amenintat ca va expune un test cu gaze toxice al armatei americane, care a omorat sute de mii de pasari si alte animale saptamana trecuta in Arkansas. Raportul spune ca John P.Wheeler III, Consultant Special al Secretarului Fortelor Aeriene in Washington D.C. intre 2005-2008, a fost gasit ucis atunci cand un camion de colectare a gunoiului menajer, si-a descarcat gramada. Dupa cum raporteaza Fox News Service: “Politia din Delaware investigheaza ceea ce pare sa fie crima unui fost oficial al administratiei Bush, omul-cheie pentru ridicarea monumentului memorial al soldatilor Americani ucisi in Vietnam, aflat in Washington D.C.”

Cariera militara a lui John Wheeler include elaborarea manualelor asupra eficacitatii armelor chimice si biologice, mult dupa ce el servise in Armata Americana luptand in Vietnam.

Expertiza lui a fost folosita de catre Mike Corporation, unul dintre contractorii de armament de varf din Statele Unite, ale carui sisteme computerizate de comanda si control sunt folosite, spune GRU de catre US Air Force in flota sa de  avioane “tanker” pentru spreierea agenţilor chimico-bacteorologici. Raportul GRU continua: aceste aeronave de spreiere sunt bazate la Baza Aeriana din Little Rock, Arkansas si au fost folosite in ultimele luni pentru testarea unor agenti de dispersie cu gaze otravitoare pentru teatrul de razboi din Afganistan, folosind stocuri de arme chimice obtinute din Irak (ghici cine le vandusera Irakienilor acestea?) si stocate la  Arsenalul Pine Bluff,  deasemenea din Arkansas.

Este important de observat ca Arsenalul Pine Bluff care se auto-intitulează “Arsenalul Americii”  detine o cantitate estimata de 63,000 tone metrice ale gazului otravitor Fosgen, descris ca una dintre cele mai infricosatoare arme chimice folosite vre-odata, datorita abilitatilor sale de a cauza pur-si-simplu, explozia plămânilor şi a sistemului respirator. Arsenalul a fost acuzat in trecut de catre Rusia pentru ca nu ar fii dezvaluit pe deplin agentii chimici luati din Irak intre 2003-2008. Acuzele Rusiei de vara trecuta sustin de asemenea ca SUA nu ar fii distrus stocul de gaz Fosgen luat din Irak si ca Arsenalul Pine Bluff ar fi inceput un program accelerat de injectare a gazului in adancime, cauzand din nefericire peste 500 de cutremure minore care au alertat populaţia locală..

Mai ingrijoprator, inca, este faptul ca precum sustine raportul GRU, Americanii au inceput transportul masiv al agentului otravitor Fosgen inspre Afganistan, unde atunci cand va fii folosit, ei vor putea sustine ca nu au nimic de a face cu asta, iar nimeni nu va putea dovedi contrariul. Se spune de asemenea ca nici o tara vestica, incluzand Statele Unite, nu mai poseda capabilitatea de a fabrica Fosgen, astfel ca valoarea stocului existent, sa fie incalculabila, in special in situatiile de razboi precum cea din Afganistan, unde fortele inamice sunt stationate ferm in teren ostil.

Cat priveste motivul direct al asasinarii lui John Wheeler sustine raportul, acesta ar fi transportul de saptamana trecuta al Fosgenului provenit din Irak, la bordul unei aeronave KC-767 “tanker”. de la baza aeriana din Little Rock, in ruta spre Afganistan, care se spune ca ar fi experimentat o defectiune critica a sistemelor de spreiere aeriana, la scurta vreme dupa decolare, peste Arkansas, provocand  căderea din cer a mii de păsări negre cu aripi roşii, avand aparatul respirator complet distrus. Conform unor rapoarte americane, aproximativ 5,000 de pasari au fost ucise dintr-o data, fiind indepartate imediat de catre Agenţia de Mediu Americană, ai carei lucratori purtau costume protectoare HazMat (Substante periculoase), precum si masti de gaze. Cauza mortii acestor pasari a fost “trauma a tesutului pieptului, cu cheaguri de sange in cavitatea toracica si sangerare interna intensa”. Pasarile aratau ca si cum ar sii fost lovite cu ceva, dar raportul GRU sustine ca traumele prezentate coincid cu efectele expunerii la agentul chimic Fosgen.

Chiar mai infirator decat acest incident e faptul ca acest raport GRU indica ca aceasta a fost a 2-a eliberare de Fosgen in doar doua zile, intaia rezultand in peste 100.000 de pesti morti, de asemena in Arkansas, chipurile tot ca urmare a unei “defectiuni critice”.

Cand John Wheeler ar fii descoperit ce se intampla cu stocurile de Fosgen Irakian, el ar fii calatorit de la casa lui din statul Delaware, spre Washingotn D.C., unde a confruntat si amenintat pe fata ca va expune lumii oficialii responsabili ai Pentagonului si ai Casei Albe. Trist dar atat de conform cu practicile “democratiei” americane, cand Wheeler a declarat ca va da publicului ceea ce se intampla, el a fost desemnat sa fie ucis si ca avertizare pentru alti amatori care s-ar gandi sa expuna crimele regimului de ocupatie al Americii, corpul lui a fost aruncat intr-o groapa de gunoi, astfel incat intreaga lume sa vada.

Filmul inregistrat intr-o cladire de birouri aflata in Wilmington, Delaware cu o zi inainte ca el sa fie descoperit mort intr-o gramada de gunoi, arata un barbat confuz, umbland pe jumatate descult, cu celalat pantof in mana, evident drogat sau altfel grav afecat psihic. Tocmai in tara in care au fost dezvoltate tehnologiile de control mental, comportamentul subit deviat al unui cetatean al ei, nu trebuie sa ne surprinda..

Astfel, inca un alt bun American care a luptat pentru a-si salva tara de la distrugere, a fost asasinat.

Trist, dar moartea lui va trece ne-observata de catre un public gata indobitocit de catre mass-media care deja ii ia in deradere pe cei ce isi pun intrebari asupra versiunii oficiale care sustine ridicol ca pasarile ar fii fost traznite, sau doar asa, speriate de moarte de niste fenomene atmosferice aleatorii. Monstrii care au pus labele pe America, nu cunosc limite in pofta lor perversa de a conduce lumea.

Uitasem sa mentionez… John Wheeler era deasemena membru al  CFR (Council on Foreign Relations), organizatie elitista de prim rang. Asta dovedeste ca stapanii din umbra ai masoneriei, nu pregeta sa isi sacrifice slugile atunci cand acestora le revine constiinta.

Marele revolutionar American Noah Webster, a spus odata: “Fiecare copil din America ar trebui sa isi cunoasca tara. El ar trebui sa citeasca carti care ii vor inspira idei folositoare lui, in viata si in practica. De indata ce isi deschide buzele, el ar trebuie sa repete istoria lui si a tarii sale.“

Majoritatea americanilor care traiesc astazi, au esuat totalmente in ascultarea acestor invataturi, devenind mai degraba exact ceea ce stapanii lor au vrut ca ei sa devina… niste imbecili.

Cine a studiat harta cu prezenţa acestor dezastre a putu trage o primă concluzie: toate evenimentele au avut loc în regiunile geografice controlate de americani din punct de vedere militar

 

pl

Asasinii economici ai Romaniei dupa 1989 nu sunt numai  FMI, Banca Mondiala ,Comisia Europeana, ”FARAONII” BILDERBERG”, PROTOCOALELE SECRETE ALE  FRANCMASONERIEI -ci si politrucii si guvernantii care au jucat si la barbut avutia obsteasca…

 

Beneficarii (banilor dati de stat pe de gratis bancilor) sunt chiar capitalistii care le detin: bancherii.

 

Cand li se vor lua bogatilor lumii MIJLOACELE DE PRODUCTIE din maini, din stapanire, ei vor deveni oameni ca oricare altii, si vor munci cot la cot cu ceilalti.

 

TOATE programele de guvernare dupa 1989 au fost dictate, ordonate de FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana.

 

TOATE guvernele dupa 1989 au falimentat si vandut Romania (privatizare) la ordinele FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana : industria, agricultura, sistemul bancar romanesc, resursele solului si subsolului si terenul agricol. Apoi s-au imprumutat masiv si au ingropat Romania in datorii. Tot la ordinele FMI, BM si CE.

 

Clasa politica de marionete (1989-2015) = Tradare, Subminarea Economiei Nationale si Genocid.

 

TOTUL s-a facut la ordinele FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana !!!

 

Comisia Europeana care sustine ca Romania nu respecta legislatia a finantat ilegal regimul Basescu deoarece desi pretindea ca supravegheaza Romania nu a dorit ca imprumutul sa fie discutat si aprobat de parlametul romaniei – singurul reprezentant legitim al romanilor .

 

FMI face presiuni nelegitime asupra guvernului Ponta pentru a creste taxele si impozitele amestecandu-se fara drept in activitatea economica a tarii fara acordul parlamentului, cu scopul de a-si recupera daroria odioasa.

 

Banca Mondiala a vazut in acordarea de imprumuturi odioase unui regim care nu a servit intereselor nationale ci unei camarile ca o posibilitate de a face profit mentinand natiuea romana in saracie in conditiile unui venit mediu national mic, al unui numar mic de locuri de munca si grad de indatorare prea mare pentru fiecare roman.

 

Troica FMI, BM, CE, ce impreuna cu regimul Basescu a avut drept obiectiv imbogatirea fara ca acest lucru sa conduca la bunastarea romanilor si a romaniei, nu a servit interesul national ci interesul bancherilor/politicienilor care ocroteau imprumuturi si datorii excesive si nesustenabile obtinute de la sistemul bancar complice la neperformanta, vedeti creditele neperformante ale sistemului bancar grabit sa profite in afaceri imobiliare speculative.

 

Occidentul si-a salvat sistemul bancar si bancherii care profitau de pe urma natiunii romane fara ca parlamentul romaniei sa aprobe un imprumut care nu servea interesul national.

 

Ce cauta FMI la Bucuresti ? escrocherii financiare ? impovararea cu noi cresteri de taxe si impozite a romanilor ?

 

SRI stie si colaboreaza cu mai marii lumii lasand natiunea sa se inglodeze in datorii de catre institutiile financiare ilegal fara ratificarea datoriei si imprumutului in parlament. DNA ce face ? separarea puterilor in stat ? justitia unde este ?

 

Asasinii economici sunt angajații marilor coorporații și caută o țară cu resurse, cum ar fi petrol şi apoi aranjează un împrumut uriaş acelei ţări de la Banca Mondială, F.M.I. sau de la una din celelalte organizaţii care face parte din sistem.

 

În realitate, cum s-a întâmplat cu împrumutul luat de la F.M.I. de  Guvernul Boc, banii împrumutați nu ajung cu adevărat în țara care se împrumută. Banii ajung la marile corporaţii. Împrumutul nu aduce prosperitate și nu ajută majoritatea oamenilor deloc. Întreaga ţară rămâne cu o datorie foarte mare.

 

Modelul folosit în Grecia și Argentina este folosit și în România. În cele două țări, asasinii economici au spus autorităților: „Ascultaţi, aţi pierdut mulţi bani, nu vă puteţi plăti datoriile aşa că vindeţi petrolul foarte ieftin la companiile noastre petroliere și lăsaţi-ne să construim o bază militară la voi în ţară… Trimiteţi trupe şi susţineţi-le pe ale noastre într-un loc cum ar fi… Irak sau votaţi-ne la următoarele alegeri ONU.”

 

Așa acționează Comisia Europeană, FMI şi Banca Mondială și îndatorează o ţară astfel încât nu pot să o plătească. Apoi ei se oferă să refinanţeze datoria şi trebuie că ţara să plătească o dobândă şi mai mare. Apoi urmează alte condiționări, vânzarea resurselor, a serviciilor sociale, apoi obligarea privatizării companiilor companiile de utilitate public și nuse opresc aici ajungând la sistemele educaţionale etc.

 

În timp ce majoritatea nu este conştientă de această realitate, băncile în colaborare cu guvernele şi corporaţiile continuă să-şi perfecţioneze şi să-şi extindă tacticile de luptă economică dând naştere la noi baze, cum ar fi Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi inventează un nou tip de soldat: Naşterea asasinului economic.

 

Aderarea la Uniunea Europeană se va dovedi a fi o greşeală istorică uriaşă pentru România.

 

România a ajuns în atenția asasinilor economici fiindcă este încă țară bogată în resurse minerale, aur, argint, petrol.

 

O asistentă româncă rupe tăcerea despre experiența din Germania : „Ca om, ești mort în interior”. Drama tuturor românilor plecați peste hotarebis

 

Daniela Ciurea este asistentă în Timișoara, la Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean. Lucrează cu drag aici, dar a încercat să-și facă un viitor și în străinătate, în același domeniu, ca mulți alții, scrie cotidianul online TION. Până la urmă s-a întors, spune că e mai bine aici… printre ai ei, în familie. 

A plecat în străinătate pentru un salariu mai mare, dar a sfârșit prin a se întoarce. Avea bani, dar nu se putea bucura de ei, nu avea când și cu cine… Daniela a povestit experiența ei din Germania. 

„M-am dus și am cerut voie domnului profesor Mihai Ionac (șeful clinicii de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Județean Timișoara) să mă lase să plec, pentru că el mi-a dat un post pe perioadă nedeterminată. Mi-a părut rău să-mi las locul de muncă, să-l pierd, i-am spus ce am de gând. Mi-a zis că se bucură foarte mult. A spus că dacă nu fac față acolo, să vin înapoi. Am mers acolo, e foarte greu să mergi pe cont propriu, fără firme și alte cele. Neștiind limba tu pentru ei ești cotat ca și cu handicap.

M-am dus la Frankfurt, aveam prieteni, au spus: hai să încercăm. A trebuit să învăț limba, să mă înscriu la cursuri de integrare acolo, pe care le-am plătit – 2.000 de euro. Am făcut practică în mai multe clinici, în timp ce mergeam și la curs, după care a trebuit să cer un drept de muncă. Asta după doi ani de chirurgie vasculară aici, experiență la chirurgie vasculară.A trebuit să aștept șase luni să-mi dea dreptul de muncă. Am făcut practică la Crucea Roșie, în Germania, și acolo le-a plăcut de mine, am făcut 2-3 luni. Cu o adeverință de la ei m-am dus să-mi cer dreptul de muncă. Prima dată nu am fost recunoscută ca asistentă, ci ca infirmieră, deși lucram pe post de asistentă. Lucram ca asistentă, dar pe bani de infirmieră, a trebuit să merg să-mi echivalez cursurile de aici”, spune Daniela.

 

„Prin ce am trecut acolo nu a fost ușor…”

 

A încercat să-și facă un rost, chiar dacă, cel puțin la început a fost greu.„Prin ce am trecut acolo nu a fost ușor, bani cheltuiți, mult de muncă, să întreb în fiecare zi dacă mi-a venit dreptul de muncă. Am fost refuzată de vreo trei ori, fără motiv, după șase luni, drept de muncă – ca să fiu recunoscută ca și un cetățean german acolo, să am toate actele în regulă, toate asigurările.Am început serviciul, apoi școala pentru echivalare, în Germania. Totul mi se părea atât de ușor acolo, eu știam tot, în chirurgie vasculară lucrând, cu ce am învățat aici nu întâmpinam acolo greutăți. Nemților nu le venea să creadă că eu pot așa de repede să mă descurc. Îmi spuneau că nu trebuie să fac lucrurile atât de repede, mă controlau. De la 7.30 până la ora 13.30 trebuia să mă încadrez să-mi fac toată treaba. 

Mi se spunea dimineața ce am de făcut la fiecare pacient. Sarcinile din ziua respectivă trebuiau să se termine la 13.30, atunci trebuia să-mi predau tura. Eu la ora 11 eram gata cu tot și nu era OK ca de la ora 11 să stau și îmi ajutam celelalte colege. Au spus că nu e OK, că toată treaba trebuie să o facem încet și cu calm”, spune Daniela.

 

„Acolo predomină puterea pacientului”

 

În Germania, Daniela rămânea în mână cam cu 1.900 de euro, în fiecare lună, în funcție de ture, de gărzi, iar la Timișoara câștigă în jur de 2.000 de lei în mână, pe lună.„La un moment-dat ajungi la concluzia că banii nu sunt suficienți pentru a fi fericit și împlinit în viață. Îmi lipsea ceva, colectivul meu, familia. Nu mă mai bucuram de viață. Acolo, în Germania, trebuie să ai răbdare, să știi să pui capul jos, când ți se spune ceva atunci să execuți, dacă ai greșit să fii răspunzător pentru asta și să lași foarte multe de la tine. Mai ales că nu vorbești aceeași limbă și nu comunici la fel.Acolo predomină puterea pacientului, pacientul are putere, nu cadrul medical, trebuie să pui foarte mult preț pe pacient. Dacă dorește să-i deschizi geamul, îl deschizi, dacă nu, atunci îl lași închis. Trebuie să îl consiliezi, să empatizezi cu el, să-i acorzi foarte multă atenție, să stai să-l asculți chiar dacă tu nu ai starea necesară, trebuie să simulezi că da, ești acolo, cu el. Dacă vrea să-l ții de mână, să-ți spună o durere, ce a visat azi-noapte, trebuie să-l asculți”, spune asistenta din Timișoara.

 

„Sufeream de singurătate, toată lumea era rece, pe nimeni nu interesa prin ce stări treci tu”

 

A stat doi ani în Germania și a lucrat. După doi ani, când a plecat de acolo, a trebuit să inventeze un motiv, pentru a fi lăsată să plece…„Au spus că pentru ei a fost o pierdere că eu am plecat. La un moment-dat eram controlată de șefa mea să vadă dacă fac lucrurile cum trebuie. Nu am fost atât de bună la limba germană, înțelegeam, dar aveam impresia că nu mă exprim corect gramatical și mă inhibam și nu puteam să vorbesc. Am lucrat cu atâta încredere și fără nicio frică pentru că știam că o iau ca o experiență.Cât trăiam în Germania, sufletește trăiam în România, tot timpul spuneam – vreau viața mea înapoi. Sufeream de singurătate, toată lumea era rece, pe nimeni nu interesa prin ce stări treci tu, plus vremea, frigul de acolo, dacă nu ai pe nimeni… Aici am prieteni, familia mea, pentru ce să suport eu acolo, de dragul unor bani? Tot timpul profesorul Ionac mă încuraja și îmi spunea că dacă nu îmi este bine să mă întorc acasă”, spune Daniela.„La un moment-dat îmi era rușine să spun că vin din România, că știam cum se uită”

 

Daniela a stat doi ani în Germania, după care a considerat că nu mai rezistă, că nu mai are viață.

 

„Ajunsesem să mă uit la bani, la lucruri și să nu mă folosesc de ele. Dacă nu ești în țara ta, cu oamenii tăi dragi, nu știi că trăiești. Toți colegii îmi scriau:. Știam că undeva sunt primită cu brațele deschise și acolo sunt oamenii care pe mine mă iubesc cu adevărat

Chiar te simți ca o slugă acolo, în străinătate, să nu ai un punct de vedere, ei aveau aerul ăla de… eu mă mai, cu nemțoaicele. Când auzeau că vin din România… (țigani din România), la un moment-dat îmi era rușine să spun că vin din România, că știam cum se uită. 

Dar pe partea profesională nu aveau ce să-mi reproșeze. Eu săream să le explic și să le spun tot ce știam eu. Acolo, din țânțar făceau armăsar, dacă scădea glicemia la un pacient era haos – ce-ai făcut? Era tragic, era cu frică, să nu reclame cineva, să fii tot timpul perfect. În Germania mergeai la lucru, dar cu stres, să nu te interpreteze greșit. Poate doreai să faci ceva, să spui ceva…”, spune Daniela. 

Daniela a lucrat la o clinică de cardiologie, în Offenbach am Main, ca practicantă, șase luni, și într-un spital de chirurgie generală, și pe îngrijiri paleative, în aceeași localitate, dar și la Crucea Roșie, care aparține de Frankfurt.

 

„E plin de români care lucrează acolo, în sistemul de sănătate. Acum foarte ușor se pleacă în străinătate, dar prin firmă. Serviciul în Germania te face să nu duci grija zilei de mâine, dacă îți dorești ceva poți să-ți cumperi că ai cu ce, îți permiți aproape orice, ești fără griji, dar tu, ca om, ești mort în interior. 

Am ajuns la concluzia că mai bine mai puțin și bun decât mult și prost. O asistentă în România înseamnă mult, ai alt statut, ești altfel văzută, în schimb în Germania nu înseamnă nimic o asistentă, ești îngrijitoare. Acolo îți spune: fă tu asta, aici – vă rog frumos. Depinde de fiecare ce-și dorește de la viață, cum vrea să-și trăiască viața, poți trăi frumos și în România, dacă știi să trăiești frumos, să trăiești tu cu tine bine.

 

 Aceștia sunt singurii Români care au refuzat să îngenuncheze…12191810_467799396736902_8438502653067413256_n

 

 

Unii dintre noi se rușinează cu titulatura de „român”,străinii ne consideră un „neam de nimic”, la lecțiile de istorie se vorbește „de-aiurea” despre luptele duse de acest „popor inferior”, mai marii zilelor noastre fac negocieri peste negocieri pe valori plătite cu sânge. Citiți rândurile de mai jos și poate așa vă veți da seama ce a însemnat Jertfa pentru o Românie Independentă!

România a participat, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea la patru mari războaie: 1877-1878[este cunoscut sub numele de Războiul pentru Independenţă]; 1913[al Doilea Război Balcanic, primul consumându-se în anul 1912, fără participare românească], 1916-1919[Războiul Reîntregirii]; 1941-1945[ cu două secvenţe, unul sfânt(22 iunie 1941-23 august 1944) şi altul drept(23 august 1944-12 mai 1945) 

Efectivele angajate în aceste conflicte au fost numeroase, iar pierderile umane însemnate, datorită mai multor factori: slaba înzestrare asigurată pe timp de pace forţelor militare; raportul de forţe, îndeobşte nefavorabil; erori grave în planificarea strategică şi în conducerea trupelor; condiţiile de timp şi anotimp( la Stalingrad şi Caucaz în toamna anului 1942, cei aproape 400.000 de soldaţi români au fost prinşi de „iarna rusească”, în ţinută de vară care nu a mai sosit până la terminarea luptelor) etc.Întrucât circulă diverse cifre, unele fanteziste, aş vrea să vă ofer datele la care istoriografia militară românească a ajuns, după cercetări minuţioase în arhivele româneşti şi străine. Oricum, cercetările sunt departe de a fi finalizate, dar informaţiile sunt credibile.

 

 1. În Războiul de Independenţă, armata română a pierdut: 

-4.302 morţi şi dispăruţi, din care 40 de ofiţeri şi 15 medici; 

-3.316 răniţi din care 70 de ofiţeri 

De asemenea, în acest conflict armata a avut 19.084 de bolnavi din care 210 ofiţeri şi 74 de medici. 

2.În al Doilea Război Balcanic(1913) nu au avut loc ciocniri sau lupte, dar armata a avut 1.150 de militari morţi, datorită epidemiei de holeră, declanşată în zona muntoasă a Balcanilor. 

3.În Războiul de Întregire

Cercetările serioase din arhive arătă următoarea situaţie:

-1913 ofiţeri şi 95.454 de soldaţi morţi pe front, în infirmerii sau spitale din ţară ca urmare a bolilor sau rănilor; aceştia au fost identificaţi nominal 

-248 de ofiţeri şi 51.177 de soldaţi morţi pe front, în ţară sau străinătate în împrejurări necunoscute; în mare parte ei sunt neindentificaţi 

-169 de ofiţeri şi 70.335 de soldaţi morţi în lagărele de prizonieri. 

Numărul total al morţilor armatei române se ridică, prin urmare, la 2.331 de ofiţeri şi 216.966 soldaţi.

Numărul civililor morţi ca urmare a bătăliilor, rănilor ori tifosului exantematic este apreciat la circa 250.000. Nu intră aici decesele considerate normale. 

Cifrele de mai sus sunt pentru Vechiul Regat. Dar, în anii Primului Război Mondial, sute de mii de români au luptat în armatele austro-ungare şi ruse. Numărul militarilor români, morţi sub steag străin este greu de apreciat. Cercetări estimative vorbesc de circa 50.000 de morţi pentru românii transilvăneni în anii 1914-1918. 

 1. În al Doilea Război Mondial situaţia se prezintă astfel:

-campania din est: 71.585 de morţi, din care 3.113 ofiţeri, 1.823 de subofiţeri şi 66.649 de soldaţi;

-campania din vest: 21.053 de morţi din care 859 de ofiţeri, 776 de subofiţeri ţi 19.400 de soldaţi.

Total în cele două campanii: 92.620 de morţi, din care 3.372 de ofiţeri, 2599 de subofiţeri şi 86.049 de soldaţi.

La aceştia se adaugă 333.966 de răniţi(243.622 în Est şi 90.344 în Vest.) şi 367.976 de dispăruţi, cei mai mulţi prizonieri, din care 309.533 în Est şi 58.443 în Vest).

Cifrele totale se ridică la 794.562 militari(624.740 în Est şi 169.822 în Vest.)

nb

 

 

INTRONAREA  ANARHISMULUI ADUCE “alternativa anti-sistem” creata si coordonata de ELITE pentru IMPUNEREA statului politienesc

Avertizam in articolul • Criza financiara din SUA , etapa principala in edificarea NOII ORDINI MONDIALE ca ne vom confrunta cu un mega cumul de crize ce va include foametea (generata de incetarea unei mari parti a activitatii economice si de scumpirea dramatica a alimentelor) si care va genera la randul ei ample manifestari de strada. Nu vor fi insa de tipul celor coordonate de sindicate, dar nu vor fi nici lasate de capul lor. AICI ESTE PROBLEMA. Inainte de a dezvolta aceasta foarte importanta tema, va invit la vizionarea documentarului (in trei parti) „ POLICE STATE II: THE TAKEOVER – Seattle WTO Protest “ 

Este vorba deci despre o modalitate prin care se creaza o criza de un anume tip pentru ca mai apoi sa se vina cu „solutia”. Dupa cum ati observat in documentar, cativa anarhisti produc devastari, nefiind deranjati de catre organele de ordine. Mai mult, la final pleaca in treaba lor. Dar efectele sunt maxime: declararea starii de urgenta, reprimarea brutala a manifestantilor pasnici, delimitatea unei vaste zone de siguranta pentru participantii intrunirii globaliste World Trade Organization (WTO) din 1999. Recunosteti scenariul Timisoara 1989? Doar ca acolo echipele de spargatori de vitrine nu erau ale lui Ceusescu ci ale celor ce doreau caderea regimului ( NOTA 1 ).

Aceasta modalitate de lucru ( de a crea o criza si apoi de a oferi “solutia” ) au folosit-o inclusiv nazistii in cazul incendierii Reichstag-ului ( NOTA 2 ). Pentru a intelege mai bine mecanismele, este necesar insa sa facem o incursiune in istorie:

ANARHISMUL

Winston Churchill , Illustrated Sunday Herald , 8 februarie 1920 :

“ Din zilele lui Weishaupt , Karl Marx , Trotki , Bela Kuhn, Rosa Luxemburg si Ema Goldman , conspiratia acestei lumi a luat amploare. Aceasta conspiratie a jucat un rol recunoscut în Revolutia Franceza. A fost izvorul fiecarei miscari subversive în secolul 19. Si acum, în sfârsit, aceasta banda de personalitati extraordinare din lumea interlopa a marilor orase din Europa si America i-a tras de par pe rusi si au devenit conducatorii acelui enorm imperiu. “

Aratam in acelasi articol • Criza financiara din SUA , etapa principala in edificarea NOII ORDINI MONDIALE cum incepand de la sfarsitul secolului 18, atent, sistematic si cu rabdare, un grup camataresc, folosindu-se de formidabila structura piramidala a masoneriei, s-a tranformat in ELITELE planetare actuale. Demonstram cum si de ce au generat de-alungul timpului mega crize, pentru ca mai apoi sa vina cu „solutiile”, in fapt etape in instaurarea GUVERNULUI MONDIAL. Iar dupa fiecare astfel de etapa deveneau mai bogati si mai puternici. Aceasta NOUA ORDINE MONDIALA de care auzim din ce in ce mai des vorbindu-se chiar si de catre politicieni sau personalitati de anvergura, reprezinta in fapt visul ELITELOR inca de la inceputul demararii actiunilor lor.

La 1 mai 1776, sub conducerea lui Mayer Amschel Rothschild ( in traducere SCUTUL ROSU – inainte chemandu-l Mayer Amschel Bauer, dar si-a schimbat numele in mod special pentru ce avea in plan sa faca ), cu sprijinul altor familii de evrei germani bogati – Wessely, Moses, Mendelsson – si a unor bancheri (Itzig, Friedlander) -, Weishaupt fondeaza in secret societatea “Vechii cautatori de lumina din Bavaria”, care va deveni mai cunoscuta sub denumirea “Ordinul Iluminatilor”. Weishaupt a sustinut ca numele provenea din vechi scrieri si insemna “cei care detin lumina”.

Primul profet al “Ordinului”, cel care intocmise o doctrina de la care mai tarziu s-au inspirat alte societati secrete influente – “Carbonarii” lui Giuseppe Mazzini, “Liga Dreptilor” lui Karl Marx sau “Decembristii” lui Cernisevski – a fost Adam Weishaupt, din acest punct de vedere poate cel mai influent om al secolului XIX. Doctrina lui, Novus Ordo Seclorum , a supravietuit veacului si a schimbat lumea in secolul XX.

1) Abolirea monarhiei si a oricarei puteri ordonate;

2) Abolirea proprietatii private;

3) Abolirea mostenitorilor;

4) Abolirea patriotismului;

5) Abolirea familiei (a casniciei si instruirea in comun a copiilor);

6) Abolirea tuturor religiilor.

Intre 16 iulie si 29 august 1782, la Wilhelmsbaden a avut loc al doilea Congres Masonic, sub presedintia baronului de Braunswick. Congresul de la Wilhelmsbaden a incercat sa faca o conciliere intre diverse secte francmasonice: rosicrucieni, necromanti, cabalisti si umanitaristi. La Congres a fost prezent si Adam Weishaupt, care a reusit sa fuzioneze Ordinul Iluminatilor cu masonii din lojile engleze si franceze. Congresul mai este important si pentru ca a coincis cu emanciparea evreilor din Imperiul Habsburgic. Totodata, a fost pus la punct in mare secret planul Revolutiei franceze care se va declansa sapte ani mai tarziu . Contele de Virieu, un mason care a participat la congresul secret de la Wilhelmsbaden , i-a dezvaluit ulterior unui prieten: “Nu pot sa-ti spun ce s-a hotarat acolo. Pot doar sa-ti spun ca este mult mai grav decat iti inchipui tu. Conspiratia care s-a pus in miscare la Wilhelmsbaden este atat de perfect organizata, incat nu au scapare nici monarhia, nici biserica“.

Aceasta doctrina este baza celei de STANGA . De aceea si simbolurile … Rosu caracteristic stangismului , 1 mai celebrata de intreaga stanga , etc. 

Daca la inceput au fost o miscare ascunsa, subversiva, oameni ai tenebrelor ce au pregatit Revolutia Franceza, odata cu transformarea Europei si cu dezvoltarea SUA, au inceput sa mearga pe doua fronturi: 1) acumulare enorma de capital si putere si 2) crearea de forte revolutionare in spatiile dominate de vechile imperii continentale, cu scopul destramarii acestora si a transformarii entitatilor statale nou create. Se formau astfel „democratii” si clase politice cu totul aservite ELITELOR, ce iluzionau masele cu unitatea lor in diversitate. In anumite momente istorice insa, sau daca vechile structuri se dovedeau „nuci tari” apareau formatiuni extreme violente: ANARHISTII. Inchipuiti-va acum petrecandu-se cele din documentar la nivelul a doua continente … O imensa manipulare a maselor, o criza sociala dramatica, o zdruncinare din temelii ale unor mari state si imperii. Sa vedem cine sunt personajele (toti evrei) enumerate de Winston Churchill plus inca altele:

Alexander Berkman

Alexander Berkman ( 1870 – 1936 ), evreu , Rusia si SUA , scriitor , lider al miscarilor anarhiste de la sfarsitul sec. 19 si inceputul sec. 20 . Iubitul lui Emma Goldman . Intre 1908 si 1915 a contribuit la ziarul ei : Mother Earth . Intre 1916 si 1917 publica propriul jurnal anarhist The Blast. Amandoi au fost suporteri ai revolutiei bolsevice .

Kurt Eisner

Kurt Eisner ( 1867 – 1919 ) , evreu , politician german si jurnalist . In 1917 se alatura Independent Social Democratic Party of Germany . In 1918 este inchis pentru 9 luni datorita rolului pe care l-a jucat in incitarea lucratorilor din armament la greva . A organizat Socialist Revolution in Germania distrusa dupa primul razboi mondial , declarand Bavaria republica independenta , Bavarian Soviet Republic , el devenind in 1918 premier al ei . In 1919 este asasinat …….

Karl Liebknecht

Karl Liebknecht ( 1871 – 1919 ) , evreu . socialist german , cofondator al Spartacist League si Communist Party of Germany .

La finele anului 1914 , impreuna cu Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Paul Levi, Ernest Meyer, Franz Mehring si Clara Zetkin fondeaza Spartacist League . Scot publicatia Spartakusbriefe ( Scrisoarea Spartacus ) care va fi curand declarata ilegala . Este arestat si trimis sa lupte pe frontul de est , unde se imbolnaveste si se intoarce in Germania in 1915 .

In 1918 publica ziarul partidului Rote Fahne ( steagul rosu ) . Participa la revolta din Berlin ( 31 decembrie 1918 – 1 ianuarie 1919 ) impreuna cu Luxemburg, Leo Jogiches si Clara Zetkin . Este ucis .

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg ( 1870 – 1919 ) , evreica , nacuta in Polonia , activa in Germania , teoreticiana marxista , filozoafa socialista , revolutionara a Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania, SPD , Independent Social Democratic Party si Communist Party of Germany.

In 1914 co fondeaza impreuna cu Karl Liebknecht, Spartakusbund (Spartacist League) , care la 1 ianuarie va deveni Communist Party of Germany. In 1918, in timpul German Revolution , fondeaza The Red Flag, ziar central revolutionar de stanga . Dupa revolta din 1919 este ucisa .

Erich Mühsam

Erich Mühsam ( 1878 – 1934 ) , evreu , anarhist german , scriitor , poet , dramaturg . Unul din liderii agitatori pentru crearea Bavarian Soviet Republic. In timpul Weimar Republic (1919-1933) era foarte cunoscut pentru satirele la adresa lui Adolf Hitler si condamnarea nazismului

Karl Radek

Karl Berngardovich Radek ( 1885 – 1939 ) , evreu , activist in miscarile socialiste din Polonia si Germania inainte de primul razboi mondial . Lider comunist dupa revolutia rusa .

Am trecut in revista personajele active in spatiul germanic, despre cele din spatiul rus voi vorbi intr-un articol separat. Il voi mentiona aici doar pe:

Leon Trotsky

Lev Davidovich Bronstein ( 1879 – 1940 ) , evreu , revolutionar rus , teoretician marxist , lider al revolutiei din octombrie , al doilea dupa Lenin . Dupa o vizita in SUA se intoarce cu sume enorme de bani pentru finantarea bolsevismului ( NOTA 4 ). Comisar al poporului la politica externa , membru biroul comitetului central al partidului comunist al uniunii sovietice . Intrat mai apoi in dizgratia lui Stalin.

Sintetizand, anarhismul este folosit de catre ELITE pentru a schimba o stare socio-politica deja existenta intr-o anumita zona de interes. Schema este aplicata in doua variante: pentru a rasturna un regim neloial lor sau ca motiv pentru a instaura o dictatura in regiunea pe care deja o domina. Trebuie sa intelegem ca acestor ELITE nu le place conceptul de democratie, insa l-au folosit atata timp cat le era necesar ca o etapa in rasturnarea vechilor regimuri si pentru acumulare enorma de capital. De acest lucru si-au dat seama unii inca de acum 100 de ani. Priviti si aceasta caricatura din 1898, ce reflecta foarte bine situatia sociala de dinainte de revolutia franceza si cea de dupa:

Ce ii intereseaza insa pe ei, visul lor, este crearea mega structurii statale de tip Big Brother planetar. Nici in perioade mai recente anarhistii n-au stat locului, dar s-au manifestat strict pentru testare si pentru a pregati terenul marelui spectacol ce abia acum va urma. Doua exemple:

Daniel Marc Cohn-Bendit ( 1945 – ) , evreu , politician germano-francez , lider al studentilor protestatari in timpul evenimentelor din May 1968 in France. Actualmente co presedinte al European Greens–European Free Alliance in European Parliament.

Avram Noam Chomsky ( 1928 – ) , evreu , SUA , lingvist , filosof , activist politic . Profesor emerit la Massachusetts Institute of Technology . Considerat “ tatal “lingvisticii moderne .

Din anii 1960 devine cunoscut ca un anarhist si intelectual libertarian socialist . A considerat ca ideile umaniste radicale ale lui Bertrand Russell si John Dewey sunt radacinile iluminismului si liberalismului clasic si amintesc de caracterul lor revolutionar . Iar acest Bertrand Russell spunea:

“Cred ca subiectul cel mai important (politic) este psihologia maselor… Vom arata ca familia împiedica dezvoltarea individului… Desi acestea vor fi studiate în sistemul de educatie, ele vor fi aservite obiectivelor clasei guvernante… Populatia nu va cunoaste felul în care i se inoculeaza convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generatii de oameni în acest fel va putea sa controleze întreaga populatie în mod eficient si sigur, fara a fi nevoie de armate sau politie… Propaganda educationala, cu ajutorul guvernului, va putea sa obtina rezultate într-o singura generatie.

Exista însa doua puternice forte care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealalta este patriotismul… O societate stiintifica nu poate fi stabila decât sub conducerea unui guvern mondial. “

Bertrand Russell , “Impactul Ştiinţei În Societate „ :

” În mod gradat, prin reproducere selectivă, diferenţele congenitale dintre conducători şi conduşi vor creşte până când vor deveni specii aproape diferite. O revoltă a plebei ar deveni la fel de negândită ca şi o insurecţie organizată a oilor împotriva practicii de a mânca carne de oaie. “

” Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la vârstă foarte timpurie să producă acel tip de caracter şi tip de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic. “

Cam asta este gandirea ELITELOR si pentru a-si pune planul in practica, vor face de asa natura incat mega criza in care a intrat planeta sa fie cat mai cumplita ( incluzand si un mare razboi ). Vor crea situatii limita in care masele vor iesi in strada. Iar aici intra in scena ANARHISTII. Ceea ce se petrece acum in Grecia este pentru ei un studiu de caz dar si un inceput de drum … Cand lucrurile se vor „ coace „, astfel de actiuni vor fi atat de grave si de generalizate, incat politicul va prezenta „solutia” : „ aveti nevoie de un GUVERN MONDIAL al unei NOI ORDINI MONDIALE „. O stapanire unica si de forta care sa face ordine … Ba chiar masele vor ajunge sa-si doreasca acest lucru. Deja terenul se pregateste si auzim din ce in ce mai multe voci de personalitati ce spun ca trebuie regandita notiunea de stat si ca un concept de STANGA este mai viabil.

In SUA lucrurile sunt puse deja la punct si au si legea care in momentul in care o vor pune in aplicare, acel mega stat va deveni cea mai mare dictatura din istoria omenirii: National Security and Homeland Security Presidential Directive. O lege noua, care specifica clar ca in cazul in care apare o stare de urgenta, vechea structura de guvernare dispare, luandu-i locul o alta, de criza. Legea nu spune insa cine va declara ca starea de urgenta s-a incheiat … Teribila unealta de istaurare a dictaturii va putea fi in mana celor ce-l sforaresc pe viitorul presedinte BARACK Hussein OBAMA II incapand cu 20 ianuarie 2009. In seria de articole:

Am avut dreptate : Barack Obama presedinte

Se creioneaza inceputul dezastrului : Rahm Emanuel viitorul sef al staffului lui Barack Obama

Echipa lui Barack Obama pe probleme de securitate : confirmarea instaurarii Big Brother

explicam motivul pentru care am considerat ca Obama „va fi ales„ ( inca de ve vremea cand Hillary Clinton era pe „cai mari” ), motivul acestei alegeri, cine sunt in spatele lui si avertizam asupra faptului ca oamenii ce-l coordoneaza dovedesc o inclinare spre punerea in practica a draconicelor legi aparute ca urmare a evenimentelor de la 11.09.2001.

 

Cititi va rog si articolele:

NAZISMUL ( partea 1 ) : religia nazismului , asemanari contemporane alarmante

NAZISMUL ( partea 2 ) : finantatorii si sustinatorii national-socialismului

( NOTA 3 )

Margaret Higgins Sanger ( 1879 – 1966 ) , evreica , importanta activista a avorturilor , eugenista , fondatoarea American Birth Control League , devenita mai tarziu Planned Parenthood . Amica cu Emma Goldman .

John Davison Rockefeller, Jr. a ajutat-o si finantat-o masiv pe Margaret Sanger ( iubita lui HG Wells care nu s-a ocupat doar cu sf-uri ci a fost si un principal sustinator al eugeniei ) cu a ei the American Birth Control League ( unul din principalii factori ai promovarii uciderii de prunci nenascuti ) . Sanger a scris fratelui intru eugenie Clarence J. Gamble că liderii negrii ar trebui recrutaţi ca deschizători de drum în programele de sterilizare direcţionate împotriva comunităţilor de negrii.

Cititi va rog si articolul :

„ IARNA DEMOGRAFICA „ – filmul si completari necesare

( NOTA 4 )

Putem aminti aici de:

Jacob Henry Schiff ( 1847 – 1920 ) , evreu , nascut in Germania , bancher american . Deosebit de influent la vremea lui , acesta a finantat Japonia in eforturile ei militare din timpul Russo-Japanese War . Dar ce este mai grav , a finantat Russian Revolution of 1917 .

In 1905 a fost medaliat de japonezi cu Order of the Sacred Treasure iar in 1907 cu Order of the Rising Sun . A fost

primul strain onorat de Emperor Meiji in palatul imperial .

In 1906, cand s-a format American Jewish Committee , a fost unul din primii lideri .

In 1907 Jacob Schiff declara intr-un discurs la New York ca fara o banca centrala care sa aiba un control adecvat , tara va aluneca inspre cele mai severe crize din istorie . A devenit si capul Kuhn, Loeb & Co. Iar numele acestei banci este strans legat de Felix Warburg si Paul Warburg cel ce impreuna cu J.P. Morgan si John D. Rockefeller, Jr. au pus bazele Federal Reserve . De asemenea a fost director la New York City National Bank, Equitable Life Assurance Society si Union Pacific Railroad .

In afara de Japonia , a finantat si Central Powerskj

CRIZA SUPRAVIETUIRII MONDIALE a fost creata artificial

Scopul – saracirea clasei de mijloc si acceptarea „guvernarii economice mondiale” ca sa il citam pe Sarkozy. La doua luni de la adoptarea cu forcepsul a planului de urgenta privind salvarea bancilor americane, intrebarile se amplifica. Unde sunt banii? Pe ce s-au dus 700 de miliarde de dolari?

Intrebati de Associated Press, reprezentantii a 21 de banci au refuzat sa spuna ce au facut cu banii. «O parte i-am imprumutat prin credit. O alta parte nu i-am imprumutat. Nu am dat pana acum explicatii despre ce facem cu banii si nici nu intentionam s-o facem de acum incolo», a declarat plin de aroganta Thomas Kelly, purtatorul de cuvant al JPMorgan, care a primit nu mai putin de 25 miliarde de dolari (de la stat din taxele populatiei).

Un alt responsabil de la New York Mellon, dupa ce a refuzat sa raspunda unde s-au dus banii, a mai avut tupeul sa-i roage pe cei de la AP sa nu declare ca nu a vrut sa raspunda. „Pentru moment, habar nu avem daca aceste banci nu isi folosesc banii pentru a se plimba cu avioanele private, daca nu organizeaza conferinte de lux sau daca nu ii investesc in activitati de lobby”, a declarat si senatoarea democrata Dianne Feinstein.

Refuzul bancherilor de peste Ocean imi aminteste de cel al unor reprezentanti ai unor banci locale, care intrebati fiind despre evolutia creditelor neperformante in 2008, au declarat sec “Subiectul nu intereseaza media”. Doamne, cata prostie in capul unora….

Nasterea Statului Politienesc Armat „spre binele cetateanului”

Scopul – controlul populatiei in stil totalitarist. Un raport realizat de US Army War College spune ca agravarea crizei economice pe care o traverseaza Statele Unite ar putea duce la miscari de protest si violente care ar face necesara interventa militara. Raportul obliga subtil pe liderii militari sa-si reorienteze prioritatile pentru a apara ordinea domestica si securitatea persoanei. Pe scurt aia crapa de foame in timp ce bancherii primesc prime si sute de miliarde (din taxele populatiei) pentru care nu dau socotela, iar daca oamenii se vor revolta impotriva conducatorilor corupti vor fi impuscati de brutele din armata :

Raport al US Army War College: Armata ar putea sa intervina daca economia americana se prabuseste

Agravarea crizei economice pe care o traverseaza Statele Unite ar putea duce la miscari de protest si violente care ar face necesara interventa militara, avertizeaza un raport realizat de US Army War College. „Violenta civila raspandita in interiorul Statelor Unite ar obliga liderii militari sa-si reorienteze prioritatile pentru a apara ordinea domestica si securitatea persoanei”, a afirmat autorul studiului, Nathan Freier, profesor invitat la colegiul de aparare si fost militar de cariera.

In raportul sau, intitulat „Known Unknowns: Unconventional ‘Strategic Shocks’ in Defense Strategy Development,” Freier avertizeaza ca violentele publice ar putea avea mai multe cauze, printre care un alt atac terorist, „colapsul economic de proportii, pierderea ordinii politicii si juridice existente, rezistenta domestica intentionata, revolte, probleme grave cu sistemul de sanatate public, dezastre naturale si umanitare catastrofale”.

Situatia ar putea deteriora in asa masura incat sa faca necesara interventia militara, sustine Freier. „In aceste conditii, autoritatile civile, la sfatul conducatorilor militari, vor trebui sa determine rapid parametrii care definesc utilizarea legala a fortei militare in interiorul Statelor Unite”, sustine autorul.

Freier afirma ca, desi scenariul sau „nu este o perspectiva imediata”, merita luat in considerare. Inainte de atentatele de la 11 septembrie 2001, niciunul dintre conducatorii militari nu a luat in considerare un scenariu care prevedea doborarea unor zgarie-nori cu avioane comerciale de aceea „Pentagonul nu trebuie prins iarasi pe picior gresit”, a declarat profesorul Freier. Autorul a precizat ca raportul sau nu este unul oficial, insa a fost prezentat unor oficiali din Departamentul Apararii (DoD) de la Washington.

Nathan Freier sustine ca DoD va trebui sa „umple golul”, in cazul in care evenimentele violente vor scapa de sub controlul autoritatilor locale si statale. „Este vorba despre un teritoriu strategic virgin”, a afirmat expertul.

Raportul lui Freier a intervenit in contextul in care surse de la Washington, citate de presa americana, au declarat ca Departamentul Apararii a organizat deja o unitate militara ce are ca misiuni doar interventii in interiorul Statelor Unite.

Posse Comitatus Act restrange in prezent rolul armatei in chestiuni de asigurare a ordinii interne, insa documentul nu exclude posibilitatea implicarii militarilor in cazuri speciale sau atunci cand autoritatile impun legi de urgenta. Raportul lui Freier recomanda Pentagonului sa-si regandeasca strategia astfel incat sa ia in calcul si eventualitatea unor interventii pe teritoriul american.

Fractional Reserve Banking

fractional reserve banking reprezinta procedeul prin care o banca are voie legal sa imprumute oamenilor bani pe care nu-i are fizic in seif. Bancile au voie legal sa imprumute pana la de 10 ori mai mult decat au fizic in seif uneori se ajunge pana la 30 de ori (SUA). Astfel banii apar din nimic.

Bancile au legal dreptul sa creeze din nimic 90% din banii pe care ti-i dau tie pe credit si la care tu platesti dobanda – hotie pe fata. Tu ajungi sa platesti dobanda la niste bani pe care banca nu-i avea inainte ca tu sa-i ceri prin credit. Nu numai ca ei justifica „tiparirea lor digitala”, dar daca tu nu-i achiti in timp pierzi bunurile in cauza – in acest fel bancile detin aproape totul.

Un film deosebit de interesant este Money as Debt care explica cum s-a ajuns la acest sistem aberant !

Nici cunoscatorii nu pot spune unde este trezorierul principal mondial.

Fractional reserve banking are o mare legatura cu Federeal Reserve Bank – o banca privata care a confiscat aurul cetatenilor americani printr-un decret al guvernului inainte de cel de-al doilea razboi mondial. De mai bine de 50 de ani F.R.B. tipareste bani fara nici o acoperire, bani din nimic. Banca fondata de Rotschild si Rockefeller – aceeasi oameni din spatele Bilderberg, Comisiei Trilaterale

Ca sa evaluam unde se concentreaza banii, va amintesc un lucru. Daca vrei sa faci o excursie în Statele Unite, am cerut bani de la banca în dolari. De fiecare data, primeam bancnote noi. Toti turistii germani, care pleaca peste Atlantic, primesc bani noi. Dolarul circula în întreaga lume. Cum sa tiparesti atâtia dolari noi? Trebuie sa ai acoperire. Nici o tara din lume nu are însa acoperire în aur, platina sau actiuni bancare pentru emisiunea de dolari. Prin urmare, emisiunea de dolari costa doar hârtia, cerneala si manopera si nici macar asta intrucat numai 5% din bani sunt tipariti restul sunt bani digitali daca vreti. Banii nu mai au nici o acoperire.

Si atunci, cum raspundem la întrebarea unde este depozitul bancar al lumii ?

 

 lo

”FARAONII” BILDERBERG 

Ministul sanatatii din Norvegia declara:Un scurt popas in culisele celui mai ocult club din lume risipeste orice fel de indoiala fata de soarta pe care o va avea intreaga omenire in viitorul apropiat. Artizanii Noii Ordini Mondiale ar fi insasi membrii temutului Club Bilderberg. Diversi analisti politici avanseaza tot mai des ideea conform careia aceasta organizatie domina lumea si controleaza vietile a miliarde de oameni. Ei sunt singurii pradatori actuali ai speciei Homo sapiens…

“ Este intotdeauna mai usor sa pacalesti o lume intreaga decat un singur om ” -Generalul chinez Liu Feng, anul 342 i.e.n.

Grupul Bilderberg este considerat de majoritatea expertilor in politici oculte, drept cel mai inalt for de conducere al ”Marilor Preoti ai Capitalismului”. In acest club exclusivist pana la absolut, nu ar avea acces oricine, chiar daca persoana in cauza este foarte influenta sau potenta in plan financiar sau politic. In fiecare an, un misterios “Comitet de Conducere” emite cate o lista de invitati pe care figureaza maximum 130 de nume. Invitatii? Numele lor este tinut in mare secret. Din putinele informatii care au “scapat” presei de-a lungul timpului, reiese ca pe lista celor 130 de persoane se regasesc bancheri internationali, baroni ai trusturilor de presa, ministrii guvernamentali din diverse tari, prim-ministrii, capete regale si lideri politici.

Clubul Bilderberg nu este singura institutie secreta din subordinea Illuminatilor, dar prin raza de actiune si dimensiunile obiectivelor sale, este cea mai ambitioasa si extinsa alianta secreta din intreaga lume. A reusit de minune sa-si tina in umbra adevaratele planuri timp de multi ani, printr-un ansamblu de principii stimulat de mass-media tributara, utilizand eficient dezinformarea, secretizarea maxima si propaganda. Astfel, omenirea a perceput confuz ceea ce i se intampla cu adevarat, complacandu-se astfel in pasivitate sociala. Opinia publica mondiala a fost ametita magistral datorita aplicarii perceptelor haosului ideatic si a dezordinii regizate cu scop precis.

 

Cum a inceput totul

“ Cea mai mare pedeapsa pentru cei neinteresati de politica este aceea ca vor fi inevitabil condusi de cei foarte interesati de politica ” –Arnold J.Toynbee, istoric englez

Elita politica a lumii se intalneste anual, aproape ca intr-un ritual al carui sens scapa celor multi, in cele mai luxoase hoteluri si resedinte private din Europa,iar o data la 4 ani, undeva in Statele Unite sau Canada. De la aceste intalniri anuale si-a tras numele probabil cea mai puternica organizatie “vizibila” implicata in conducerea intregului mapamond plitic. Prima conferinta a grupului s-a desfasurat in noaptea de 29 spre 30 mai 1954, in cadrul Hotelului Bilderberg din Oosterbeek, undeva in apropierea localitatii olandeze Arhnem. Conferinta a fost initiata de cateva figure politice importante, printre care si Joseph Retinger, ideologul si strategul proaspetei organizatii, care era ingrijorat la acea data de recrudescenta sentimentelor anti-americane in Europa. Conform celor mai multi istorici si autori, Printul Bernhard de Olanda ar fi cel care a fondat oficial Grupul de la Bilderberg.

 

Originea Printului Bernhard era cel putin interesanta daca este sa dam crezare propriilor afirmatii in care acesta pretindea ca avea o ascendenta directa nu doar in randul imparatior Romei, ci si in stirpea biblicului rege David. Scriitorul canadian Daniel Estulin afirma in lucrarea sa despre Clubul Bilderberg, ca organizarea acestui for elitist ar fi fost sprijinita direct de catre C.I.A., de unele societati secrete cu tenta mondialista si de Consiliul Afacerilor Externe (C.F.R.).Organizatia este condusa de un for superior alcatuit din 39 de membri (24 americani si 25 europeni) impartiti in trei comisii speciale, a cate 13 membri fiecare. Comitetul de conducere are sediul in Elvetia si stabileste persoanele care vor participa la intrunirile anuale ale clubului.

Motivele pentru care autori si politicieni precum Cristina Martin, Jan van Helsing sau Daniel Estulin definesc Grupul Bildreberd drept “Guvernul Mondial Nevazut” sunt strans legate de cele trei mari teluri formulate de Printul Bernhard in anul 1954. Primul are in vedere crearea unui Guvern Mondial la inceputul mileniului trei. Al doilea tel vizeaza globalizarea economica mondiala. Iar ultimul are in vedere crearea unei forte armate globale care sa reduca rapid la tacere orice forma de opozitie identificata oriunde pe planeta.

Cercurile puterii

“Ce urmareste cineva care are putere? Mai multa putere?” – Matrix<img

Acelasi comitet special de conducere stabileste de asemenea ce fel de politici si planuri vor fi discutate in cadrul intrunirilor. La aceste consfatuiri secrete nu participa decat membrii care au dovedit loialitate totala si neconditionata intereselor oculte ale Caselor Rockefeller-Rotschild. Istoria recenta “neoficiala” a demonstrat ca orice plan al Grupului Bilderberg adoptat in decursul intalnirilor anuale a fost pus in practica in maximum doi ani. In ultimii ani, printre invitatii la intalnirea anuala s-au numarat conducatorii unor trusturi si companii multinationale precum IBM, Xerox, Royal Dutch Shell, Nokia si Daimler, dupa cum afirma agentia de presa PR Newswire for Journalists. In afara fondatorilor oficiali, reprezentati de Printul Bernhard si Joseph Retinger, adevaratii stapani care au finantat Clubul Bilderberg au fost multi-miliardarii David Rockefeller alaturi de membrii familiei Rotschild.

 

Eminentele cenusii care au tinut si inca tin fraiele politicii Grupului, sunt nimeni altii decat Henry Kissinger si Zbigniew Brzezinski, considerati de majoritatea analistilor politici internationali drept adevaratii stapani ai Americii in ultimii 50 de ani. Autori precum Jan van Helsing considera, spre exemplu, ca Zbigniew Brzezeinski este “nasul” tuturor presedintilor americani, niciunul dintre acestia nefiind instalat la Casa Alba, daca nu prezenta girul lui Brzezinski. Alaturi de acestia, o functie deosebit de importanta in structura de conducere a intregii lumi a detinut-o figura temutului Bernard Baruch. Acesta a fost un personaj cu realizari aproape incredibile chiar si pentru lumea in care traim. Pana la data oficiala a mortii sale, 20 iunie 1965, Bernard Baruch a fost “neoficial” recunoscut in cercurile puterii oculte drept cel mai puternic om de pe planeta.

De origine germana, Baruch a fost un finantist, speculant, om de stat, si consilierul secret al presedintilor Woodrow Wilson si Franklin D, Roosevelt. In timpul celor doua Razboaie Mondiale care au macinat omenirea in secolul trecut, Bernard Baruch a fost sfatuitorul presedintilor americani. Datorita sfaturilor sale (unii autori le denumesc ordine…), Statele Unite s-au angrenat in cele doua conflagratii mondiale.

In lumea finantistilor americani a fost poreclit “Lupul Singuratic de pe Wall Street” deoarece era complet independent de piata financiara, si totusi nimeni nu-si putea explica cu exactitate sursa averii sale incomensurabile. El este artizanul “Razboiului Rece” desfasurat intre cele doua superputeri mondiale. De fapt insasi termenul de Razboi Rece-i apartine cu exclusivitate, fiind folosit in premiera de Bernard Baruch in cadrul unei conferinte din data de 16 aprilie 1947.

Dupa multi ani de taraganari si refuzuri, “creierul” oficial al Clubului Bilderberg, multimiliardarul David Rockefeller, si-a publicat in anul 1999 un volum autobiografic in care recunoaste voalat ca face parte din Clubul Bilderberg si din Comisia Trilaterala. Cea mai puternica arma a Grupului, asa numita Comisie Trilaterala, este o forma superioara de conducere inter-statala pe langa care O.N.U. si N.A.T.O. par niste simple O.N.G.-uri care militeaza pentru protectia frunzelor moarte din parcuri… Comisia Trilaterala, dupa cum sugereaza si denumirea sa, este un for superior de conducere care concentreaza in el intreaga putere politica, militara, economica si administrativa a Europei Occidentale, Statelor Unite ale Americii si Japoniei.

 

Exista totusi unele caracteristici comune ale asa-zisilor “bilderbergeri”: – Cu totii fac parte din cele mai bogate familii ale lumii, au studiat in aceleasi universitati in scopul formarii unei optici identice referitoare la lumea inconjuratoare, marea lor majoritate sunt membri in organizatia cu caracter ermetic-conspirativ Skull and Bones. Multi dintre ei sunt proprietarii celor mai complexe si prospere afaceri din intreaga lume, altii isi exercita influenta cu ajutorul functiilor de conducere in cadrul celor mai influente guverne de pe glob.

 

Guvernul Mondial suntem noi… Ca ne descurcam mai bine!boi

“Fie ca vreti, fie ca nu, vom avea un guvern mondial. Singura chestiune este daca va fi acceptat sau impus” – James P. Wartburg, bancher american si consilier financiar al Presedintelui Franklin D. Roosevelt

 

“In timp ce negau furios faptul ca guverneaza lumea in secret”, declara jurnalistul britanic Jon Ronson, “Membrii Grupului Bilderberg pe care i-am intervievat au recunoscut ca deseori marile scandaluri, conflicte sau probleme internationale au fost influentate de intrunirile lor”. Un astfel de exemplu evident a fost legat de Razboiul din insulele Malvine dintre Marea Britanie si Argentina. Atunci, cererea initiala a guvernului britanic in care acesta solicita O.N.U. aplicarea de sanctiuni internationale Argentinei a fost respinsa. Enervat, Dawid Owen, pe atunci Ministrul de Externe al Marii Britanii, s-a ridicat si a tinut un discurs electrizant la una dintre intrunirile Grupului Bilderberg. Urmarea? In cel mai scurt timp, Comunitatea Internationala a votat in majoritate impunerea sanctiunilor economice Argentinei. Clubul Bildeberg pare a urma cu strictete maxima Illuminatilor de acum 300 de ani : “Totul pentru popor, dar fara popor”. 

Pastrand totusi proportiile, sistemul social prin care se autodefinesc membrii Clubului Bilderberg, pare a fi un fel de versiune updatata a piramidei sociale din Evul Mediu european, structurata in trei trepte ierarhice. Astfel, in varf gasim Initiatii, cei care au primit o parte din secretele Illuminatilor, urmati de membrii de rang secund care implementeaza si conduc principiile si ordinele in cadrul guvernelor tarilor vasale. Pe ultima treapta s-ar regasi restul lumii, adica mai mult sau mai putin de 7 miliarde de locuitori. Dupa parerea lui Jan Udo Holey, aceaste ordine de comanda ar replica intocmai simbolul piramidei deasupra caruia se afla ochiul atotvazator al Illuminatilor, desen prezent pe bancnota americana de un dolar. Ce se vor face oare bilderbergerii atunci cand se va trece succesiv de la dolar la amero si de la amero la Phoenix, temuta moneda unica pe plan mondial? Vor avea oare vreo criza de simboluri pierdute, sau se vor raporta la monezile din aur a caror valoare pare ca rezista in timp, din Antichitate pana in prezent

Conspiratie, mistificare, exagerare?

“Intr-o epoca de minciuna universala, sa spui adevarul este deja un act revolutionar” – George Orwell, scriitor britanic

Cu o astfel de carte de vizita scoasa in evidenta de lucrarile si cercetarile specialistilor in stiinta conspiratiei si ocultism politic, este evident ca Grupul Bilderberg nu a scapat acuzatiilor venite din cele mai variate directii. Cu atat mai mult cu cat secretismul si refuzul de a declara subiectul discutiilor sale anuale a dus la adevarate acuzatii de complot in scopul dominarii intregii lumi. Cei mai vehementi critici sunt grupati in Societatea John Birch si beneficiaza de ajutorul oferit de jurnalistul canadian Daniel Estulin, scriitorul britanic David Icke, autorul american Jim Tucker si realizatorul de emisiuni radio, Alex Jones. Acesta din urma avertizeaza ca Grupul Bilderberg intentioneaza ca in urmatorii ani sa dizolve treptat suveranitatea Statelor Unite, Canadei si Marii Britanii pentru a crea o structura supra-nationala, denumita Uniunea Nord-Americana, similara cumva Uniunii Europene.

SUA şi Marea Britanie raman partaşe la un fals istoric şi la destramarea statului naţional român

 

 09

Conferinta de la Yalta Churchill Roosevelt Stalin

Pe 4 februarie 1945 liderii U.R.S.S., Marii Britanii şi S.U.A. s-au întrunit la Yalta, în Crimeea, pentru a discuta evoluţia confruntǎrilor militare şi organizarea lumii dupǎ încheierea celui de-Al Doilea Rǎzboi Mondial…

 

Localitatea a fost aleasǎ de liderul sovietic I.V. Stalin, propunere pe care Churchill şi Roosevelt au acceptat-o.Oraşul Yalta se aflǎ în Crimeea, pe coasta de nord a Mǎrii Negre. Acolo îşi petrecea vacanţele aristocraţia rusǎ, inclusiv familia imperialǎ, iar dupǎ 1920 se odihnea „poporul muncitor” prin reprezentanţii sǎi. Era unul dintre oraşele U.R.S.S. în care I.V. Stalin poposea în fiecare varǎ. Cei doi lideri occidentali, în drumul spre Yalta, s-au întâlnit mai întâi în Malta, în ziua de 3 februarie 1945. Churchill a sosit cu avionul, în timp ce Roosevelt a fǎcut o lungǎ cǎlǎtorie cu vaporul.Discuţia între cei doi a avut loc la bordul vaporului „Quincy”, intrat în rada portului Valletta. Scenariul avea sǎ se repete peste 44 ani, la 2-3 decembrie 1989, când Gorbaciov şi Bush Sr. s-au întâlnit tot pe un vapor, aflat în zona portului Valletta, pentru a discuta şi hotǎrî soarta Europei şi a lumii.

 

 

„Protocolul lucrǎrilor Conferinţei din Crimeea”

 

Churchill şi Roosevelt şi-au continuat drumul pânǎ la Yalta, unde au fost întâmpinaţi de I.V. Stalin.Prima şedinţǎ plenarǎ a avut loc în ziua de 5 februarie, iar ultima, în 11 februarie, când a fost semnat „Protocolul lucrǎrilor Conferinţei din Crimeea”, din care rezulta cǎ s-au discutat şi convenit asupra urmǎtoarelor:

 

– Organizaţia Mondialǎ (O.N.U.);

 

– Declaraţia asupra popoarelor eliberate;

 

– Dezarmarea Germaniei; Zona de ocupaţie francezǎ şi Consiliul de Control pentru Germania;

 

– Reparaţii;

 

– Mari criminali de rǎzboi; Polonia; Iugoslavia; Frontiera italo-iugoslavǎ;

 

– Frontiera italo-austriacǎ;

 

– Relaţiile bulgaro-iugoslave;

 

– Europa de Sud-Est; Iran;

 

– Întâlnirile celor trei miniştri de Externe.

 

De asemenea, a fost semnat un „Acord privind intrarea în rǎzboi a U.R.S.S. contra Japoniei”.

 

„Lovitura de mǎciucǎ”

 

Dupǎ cum se observǎ, România n-a constituit subiect de discuţie, numele ţǎrii noastre fiind menţionat în documentele încheiate doar o singurǎ datǎ într-o formulare elipticǎ: „Instalaţiile petroliere din România”. Aceastǎ realitate se datora faptului cǎ situaţia României fusese tranşatǎ încǎ din octombrie 1944, când premierul britanic s-a înţeles cu Stalin privind viitorul acesteia, iar preşedintele S.U.A. a acceptat cele stabilite. Dacǎ poziţia U.R.S.S. era bine cunoscutǎ, atitudinea Marii Britanii a constituit o adevǎratǎ „loviturǎ de mǎciucǎ” pentru clasa politicǎ din ţara noastrǎ şi pentru poporul român.

 

S.U.A. şi Marea Britanie, pǎrtaşi la un fals istoric şi la destrǎmarea statului naţional român

 

La 5 septembrie 1940, premierul britanic Wiston Churchill declarase în Camera Comunelor: „Noi nu vom recunoaşte schimbǎrile teritoriale care se vor face în timpul rǎzboiului, mai puţin acelea care vor fi consecinţa unui acord de înţelegere între pǎrţile interesate”. Ulterior, aceastǎ formulǎ a fost inclusǎ în „Carta Atlanticulu I” semnatǎ de S.U.A. şi Marea Britanie în 1941, la care a aderat şi Uniunea Sovieticǎ. Ulterior, pe parcursul discuţiilor sovieto-britanice şi sovieto-americane s-a adoptat ideea potrivit cǎreia graniţa dintre România şi U.R.S.S. a fost stabilitǎ pe baza „convenţiei româno-sovietice din 28 iunie 1940”. Cu alte cuvinte, liderii occidentali se fǎceau cǎ nu mai ţin minte cǎ Basarabia şi nordul Bucovinei au fost ocupate de armata sovieticǎ în urma a notelor ultimative din 26 şi 27 iunie 1940 şi cǎ nu a existat nicio „convenţie” între cele douǎ state. Ca urmare, au înscris aceastǎ formulare în Convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1944, fǎcându-se pǎrtaşi nu numai la un fals istoric, dar şi la destrǎmarea statului naţional român, susţinând pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, pe care-l condamnaserǎ cu vehemenţǎ la vremea respectivǎ.

 

Stalin a bifat, în semn de aprobare

 

Premierul britanic a mers şi mai departe. În discuţia avutǎ cu I.V. Stalin la Moscova în ziua de 9 octombrie 1944, i-a propus „sǎ nu ne certǎm pentru nimicuri”, drept care scris cu mâna sa „acordul de procentaj”.În dreptul României a menţionat: Rusia – 90%; Alţii (S.U.A., Marea Britanie) – 10%. Pentru Churchill, ţǎri precum România, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Grecia erau „nimicuri” pe care le putea vinde ca la „tarabǎ”. Relatând acest episod, liderul britanic avea sǎ scrie în memoriile sale cǎ Stalin „a bifat coala, în semn de aprobare”. Acest acord a fost ţinut secret, el fiind dezvǎluit abia în cartea «The Second World War», 6 volume, publicate în anii 1948-1954.

 

„Declaraţiei asupra popoarelor eliberate”

 

Înţelegerea fiind realizatǎ la Moscova, la Conferinţa de la Yalta nu s-a mai discutat situaţia României, deşi mulţi români îşi puseserǎ mari speranţe cǎ primul ministru britanic şi preşedintele S.U.A. nu vor accepta pretenţiile lui Stalin. Evident, acordurile erau secrete, astfel cǎ românii nu-şi puteau imaginacǎ ţara lor a fost oferitǎ liderului sovietic „pe tavǎ” de marii democraţi ai Occidentului. Pe de altǎ parte, presa şi posturile de radio din S.U.A. şi Marea Britanie au fǎcut o largǎ publicitate „Declaraţiei asupra popoarelor eliberate” semnatǎ la Yalta, în care se menţiona cǎ cei trei şi-au exprimat acordul de a le „ajuta sǎ rezolve prin mijloace democratice problemele lor politice şi economice cele mai urgente”. Cât de sincerǎ era aceastǎ declaraţie s-a vǎzut peste mai puţin de o lunǎ, când A. I. Vişinski s-a deplasat la Bucureşti, impunând formarea la 6 martie 1945, a unui „guvern democrat popular” prezidat de dr. Petru Groza. Liderii S.U.A. şi ai Marii Britanii au protestat formal împotriva brutalei ingerinţe sovietice, dar au sfârşit prin a recunoaşte acest guvern în februarie 1946, adicǎ la un an dupǎ Yalta.

 

Yalta, simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri

 

Au trecut mulți ani de la acea întâlnire istoricǎ din Crimeea, dar în conştiinţa românilor şi nu numai a lor, Yalta rǎmâne un simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri (indiferent de regimul lor politic), de împǎrţire şi reîmpǎrţire a lumii, de consolidare a poziţiilor lor pe seama statelor mici sau învinse. În acelaşi timp, Yalta este expresia demagogiei şi înşelǎtoriei politice a celor care în spatele uşilor închise îşi împart teritorii şi resurse, iar în public vorbesc despre „democraţie”, „libertate”, ajutor” etc.

 

„Licuriciul mic urmeazǎ licuriciul mare”

 

Consecinţele acordurilor încheiate la Yalta continuǎ sǎ-şi facǎ efectul. Dupǎ ce U.R.S.S. s-a destrǎmat în 1991, sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei au trecut sub ocupaţia Ucrainei. În 2015, guvernul de la Kiev le ordonǎ românilor din aceste teritorii sǎ lupte cu arma în mânǎ în Est pentru a asigura integritatea teritorialǎ a Ucrainei. La rândul sǎu, Moldova de Rǎsǎrit, devenitǎ Republica Moldova, se zbate în lungi crize politice şi într-o situaţie economicǎ şi socialǎ deplorabilǎ. Pe de altǎ parte, guvernanţii de la Bucureşti nu doresc sǎ ştie ce s-a întâmplat la Yalta, ei sunt mândri cǎ ţara lor face parte din N.A.T.O., iar S.U.A. îşi instaleazǎ baze militare în România. Un fost preşedinte a formulat plastic actuala politicǎ a ţǎrii noastre: „Licuriciul mic urmeazǎ licuriciul mare”.

 

Autor: prof. univ. dr. Ioan Scurtu

 

 12

George Soros : “Preocuparea mea cea mai mare este să îi ajut pe migranţi şi refugiaţi să vină în Europa”

 

 

Cum ne dăm seama că intenția lui Soros de “a-i ajuta pe migranţi şi refugiaţi să vină în Europa” are scopuri ascunse?

Simplu. Rețeaua Progresist NU susține crearea de tabere şi ulterior de orașe în zone protejate din propria țară a refugiaților.

Aceste zone protejate ar putea foarte bine să fie păzite de trupe ONU, să fie declarate “NoFly zones” pentru beligeranți şi să fie supravegheate aerian de avioane trimise de statele lumii să servească ca trupe ONU.

fac migrația de neoprit

Erdogan a propus în repetate rânduri atât Statelor Unite cât şi Uniunii Europene crearea de astfel de zone şi a fost refuzat sistematic.

Respingerea acestei soluții de bun simț şi susținerea isterică a strămutării a milioane de oameni la mii de km depărtare de țara lor nu este altceva decât punerea la cale A UNUI AMESTEC ETNIC FORȚAT

George Soros – Voi investi 500 de milioane ca să fac migrația de neoprit

“Lumea a fost tulburată de o intensificare a migraţiei forţate. Zeci de milioane de oameni sunt în mişcare, fugind din ţările de origine în căutarea unei vieţi mai bune peste hotare.

Unii fug de războaie civile sau de un regim opresiv; alţii fug de sărăcia extremă, crezând în posibilitatea unui progres economic pentru ei şi familiile lor.

Eşecul nostru colectiv de a dezvolta şi implementa politici eficiente care să gestioneze acest flux sporit a contribuit mult la suferinţa umană şi la instabilitatea politică – atât în ţările din care oamenii fug, cât şi în ţările care acum îi gazduiesc, că vor sau nu.

Migranţii sunt obligaţi deseori să trăiască o viaţă disperată, în timp ce ţările gazdă nu reuşesc să obţină de la ei profitul pe care integrarea mai bună îl poate aduce.

Guvernele trebuie să joace rolul principal în abordarea acestei crize, creând şi susţinând o infrastructură fizică şi socială pentru migranţi şi refugiaţi.

Însă mobilizarea forţei sectorului privat este şi ea crucială.

Recunoscând aceste lucruri, administraţia Obama a lansat recent o “chemare la acţiune”, cerând companiilor din SUA să joace un rol mai consistent pentru a face faţă provocărilor migraţiei forţate. Astăzi, liderii sectorului privat se reunesc la Naţiunile Unite pentru a-şi asuma angajamente concrete care să ajute la rezolvarea acestei probleme.

Am decis să ofer 500 de milioane de dolari pentru investiţii care să răspunda necesităţilor migranţilor, refugiaţilor şi comunităţilor gazdă. Voi investi în startup-uri, companii, iniţiative cu impact social şi afaceri create de migranţi şi refugiaţi. Deşi preocuparea mea cea mai mare este să îi ajut pe migranţi şi refugiaţi să vină în Europa, voi căuta idei de investiţii de care să beneficieze imigranţii din întreaga lume.

Acest angajament de a investi va însoţi contribuţiile filantropice ale fundaţiilor mele în scopul abordării fenomenului migraţiei forţate, o problemă cu care ne confruntăm de decenii şi căreia i-am dedicat resurse financiare semnificative.

Vom face investiţii în sectoare diverse, printre care tehnologia digitală care pare să fie promiţătoare pentru a oferi soluţii problemelor cu care se confruntă populaţiile dislocate.

Progresele în acest domeniu îi pot ajuta pe oameni să aibă acces mai facil la serviciile guvernamentale, legale, financiare şi de sănătate.

Companiile private investesc deja milioane de dolari pentru a dezvolta servicii pentru comunităţile de non-migranţi.

De aceea banii circulă foarte repede astăzi dintr-un buzunar în altul, serviciile de livrare îşi găsesc clienţii folosind doar telefonul, iar un medic din America de Nord poate vedea un pacient din Africa în timp real. Extinderea acestor inovaţii şi personalizarea lor îi va ajuta pe migranţi să-şi îmbunătăţească nivelul de trai.

Toate aceste investiţii pe care le facem vor fi deţinute de organizaţia mea nonprofit. Ele vor fi de succes, pentru că vreau să arăt cum capitalul privat poate juca un rol constructiv în ajutorarea imigranţilor şi cum tot profitul va merge către finanţarea programelor Fundaţiilor pentru o Societate Deschisa, inclusiv pentru programele de care beneficiază migranţii şi refugiaţii.

Suntem campioni ai societăţii civile de multă vreme şi ne vom asigura că investiţiile noastre vor asigura produse şi servicii care să fie cu adevărat folositoare pentru migranţi şi pentru comunităţile care îi găzduiesc.

Vom colabora îndeaproape cu organizaţii precum Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi şi cu International Rescue Committee pentru a stabili principiile după care vom face aceste investiţii. Scopul nostru este să profităm, spre binele public, de inovaţiile care nu pot fi oferite decât de sectorul privat.

Sper ca angajamentul meu să-i inspire şi pe alţi investitori, pentru a se alătura acestei misiuni”. (sursa: fluierul.ro)

Distrugerea Europei prin migraţia dictată de globalişti

Ceea ce se intampla azi in vestul Europei, ceea ce realitate azi in Germania, Suedia, Franta, Olanda, de fapt, in mai toate tarile dezvoltate din Europa, nu e de neglijat.

Cu siguranta, tarile bogate au inca resurse pt. a musamaliza aceasta distrugere financiara care ia amploare, dar aceasta este doar o chestiune de timp. Politicienii neo-liberali, acest curent dezvoltat cu ajutorul unor mari concerne americane, va duce rapid la distrugerea Europei.

Sunt 15 motive serioase care trebuie luate in seama:

 1. Explozia populației din Africa… peste 4 miliarde.
 2. Razboaie civile, razboaie generate de religie, generate si finanțate de marile puteri care produc arme in prostie, care nu doresc altceva decat 3. Europa nu are o ARMATA care sa apere granitele ei exterioare, vasele aflate in Mediterana nu fac altceva decat sa culeaga sutele de mii de migranti si sa-i transporte spre Europa… așadar, au ajuns un fel de transport maritim al emigrantilor, platit cu bani europeni.
 3. Tarile Africii au devenit si vor deveni tot mai instabile, la fel ca si cele din Orientul Apropiat.
 4. Ajutoarele sociale primite de emigrantii ajunsi in Europa sunt de cca. 11,4 ori mai mari decat venitul unui african pe luna. Oare cine nu doreste sa nu munceasca si sa primeasca bani pe degeaba, asistenta

sociala, locuință… deja se stie ca peste 20 milioane emigranti asteapta doar sa aiba ocazia sa treaca Mediterana.

 1. Guvernele europene au ajuns pâna într-acolo cu „prostia lor” încât îi trateaza mai bine pe emigranti decât pe cetatenii lor… vezi Germania, in primul rand. dar si Suedia, Olanda, Danemarca… etc.
 2. Nici un emigrant nu are de ce se teme ca va fi trimis inapoi in tara de bastina… populismul si idiotenia conducatorilor este atât de mare, încât pt. a nu-si pierde locul si pozitia de OM BUN (eu as zice prost) prefera sa accepte acest joc murdar sub chipul UMANITARISMULUI, desi se stie ca 25 de dolari pe luna, i-ar ajuta mai mult pe acesti oameni sa ramana in tarile lor decât sa li se ofere peste 500 de Euro pe luna in Europa.
 3. Chiar daca ruta balcanica este inchisa, vor incerca noi cai, Mediterana e mare, Italia e o alta cale… si Italia nu face nimic decat sa-i culeaga din mare si sa-i transporte mai departe. La fel ca si Grecia… Motivul??? Ele sunt tari prea sarace ca sa poata suporta financiar milioanele de emigranti. Si sa nu uitam, atât Italia, dar mai ales Grecia, sunt considerate de mai marii de la Bruxelles, tari de mana a doua, chiar a treia. Pentru ca in EU, mult visata Uniune Europeana, exista tari de clasa 1 cum ar fi Germania, Franta, Anglia…, tari de clasa a doua cum ar fi Spania, Polonia, dar cele mai multe sunt tari de mana a 3-a…vezi tot blocul EST fost comunist, sau Portugalia, Malta… Grecia si, mai nou, si Italia. Dezastrul acestor tari este, de fapt, produs de dependenta de banii europeni, de Banca Centrala Europeana, o destramare a Uniunii Europene ar însemana un colaps financiar imediat pentru aceste tari mici, care, de fapt, au fost de mult distruse sistematic de marile puteri. Uniunea Europeana este, de fapt, cea mai mare minciuna a secolului, un fel de dictatura socialista care a functionat mult timp in Uniunea Sovietica. Comenzile venite de la Bruxelles au ajuns sa hotarasca hrana si modul de viata a 500 de milioane de oameni. Merkel, Junker, Hollande… o mana de uzurpatori, impreuna cu Banca Europeana si Banca Mondiala.
 4. Naivitatea popoarelor din vestul Europei mai ales, care cred ca situatia lor financiara si libertatea câstigata in al doilea Razboi Mondial, se poate mentine la infinit… sa nu uitam ca generatia care a purtat razboiul nu mai e, iar cei tineri nu cunosc decât acest bine al prezentului care inseamna telefoane mobile, Facebook… lucruri pentru care nu au facut deloc sacrificii. Parintii lor se simt datori sa le puna totul la dispozitie pentru a nu mai suferi precum parintii lor in tinerete… ma si intreb cum au reusit sa supravietuiasca fara telefoane mobile si Facebook.
 5. Si mai exista inca un motiv ingrijorator, de fapt, acest sentiment puternic indoctrinat mai ales in populatia germana, sentimentul de vinovatie a ceea ce au facut parintii sau bunicii lor… razboaie mondiale… da, nemtilor li s-a spălat creierul asa de perfect încât cei de acum se simt datori sa faca bine, sa rascumpere greselile unui dictator care a purtat un razboi in care au murit cca 50 milioane de oameni in intreaga lume (raportate in ambele tabere)… si acum au ocazia… sa ajutam milioane de emigranti sa ne ocupe… un al 3-lea razboi mondial nu va mai avea loc pentru ca el a inceput si se desfasoară in „Pace”… si cu acceptul milioanelor de oameni „BUNI”.
 6. Sa nu uitam nici rolul asa ziselor organizatii neguvernamentale, de buna Caritate care, de fapt ,pun mai departe paie pe foc si incurajeaza acest sistem de autodistrugere… vezi Open Society Foundation al lui SOROS, http://newobserveronline.com/ soros- funding-nonwhite-invasion- hungarian-mayor/Soros

Funding Nonwhite Invasion—Hungarian Mayor newobserveronline.com ( George Soros and his Open Society Foundations (OSF) are one of the groups actively funding illegal immigration into Europe, the famous Hungarian mayor of the town of…

sau American Jewish Organisation, http://newobserveronline.com/ us- jews-want-muslim-refugees-

but-not-in-israel/ sau nenumaratele Organizatii Crestine din Europa si America si sa nu uitam FACEBOOK si alte platforme, care deja le-au declarat „razboi” celor care nu incurajeaza aceasta emigratie… nu esti de acord cu politica lor, esti rasist, esti neonazist, esti extremist de dreapta (pentru ca extremistii de stanga sunt cei buni si, ca atare, sunt platiti sa restaureaze democratia).

 1. Nerespectarea legilor in tarile Eeropene atunci când e vorba de atacurile la persoana, furturi, violuri comise de emigranti… toate fiind musamalizate… deci, incurajate deoarece fiecare emigrant stie ca orice ar face, exista o „Lege-dipozitie de sus” care îi scapa. Justitia care condamna o batrana de 72 de ani la 3 ani inchisoare pentru ca e atât de saraca încât nu-si permite sa plateasca un bilet de tramvai când merge la doctor, aceasta lege inchide ochii cand miile de azilanti fura, violeaza, se plimba fara bani cu mijloacele de transport in comun si taximetre, fac comert cu droguri etc.
 2. Marile concerne încurajeaza o Europa fara granite, pe motiv ca ar avea pierderi de miliarde… asa încât o Europa fara granite e profitabila pentru ei, aduce miliarde beneficii, lucrurile produse ieftin in tarile sarace europene se vand foarte bine, oamenii din tarile sarace au iluzia ca pot fi ajutati sa aiba un loc de munca pentru un salariu cu care pot doar supravietui nu trai, dar distrugerile provocate de migratie, intretinerea milioanelor de emigranti sunt, de fapt, miliarde platite doar de cei care muncesc si platesc impozite… Cei saraci devin tot mai saraci, cei bogati tot mai bogati. Intre cele doua clase nu mai e nimic. Patura de mijloc aproape a disparut. Concernele mari sunt scutite de impozite doar pt. ca ele trebuie sa investeasca si sa creeze locuri de munca. Iar in momentul cand ele au pierderi, arunca in somaj mii de oameni.. vezi Mercedes, Volkwagen, Bosh, Nokia… etc. Sa nu uitam si rolul Bancii Europene care a ajuns sa dea marilor concerne, credite fara dobânda. O inflatie puternica in zona Euro, care e mascata, pe moment, si care va duce la cea mai mare criza financiara, o criza mondiala.
 3. Coruptia din mass-media care a ajuns un instrument de propaganda pentru partidele de la putere, un mod de a spala creierele milioanelor de oameni… pentru ca o indoctrinare nu se face de azi pe maine, e nevoie de timp si mai ales de repetarea permanenta a sloganelor… totul e minciuna, minciuna despre nr. emigrantilor, despre delictele comise, despre starea economiei, despre nr. de someri, despre tot… sa nu uitam nici propaganda facuta de vedetele de la Hoolywood, oameni de buna credinta cu suflet mare, angajati in proiecte humanitare, (George Cloney, Angelina Jolie, Jew Law…) sau miliardarii care, prin generozitate si donatii de milioane, (vezi Zuckenrberg, Soros, Bill Gates etc. cu fundatiile lor) incurajeaza ocuparea Europei de emigranti, in timp ce ei traiesc in cetati bine aparate de servicii de siguranta.
 4. Fiecare emigrant care intra ilegal in Europa, in loc sa fie condamnat pt. trecere frauduloasa de frontiere (care nu exista de fapt), este primit cu bratele deschise si beneficiaza de toate drepturile azilului… Ceea ce e deja stiut este ca 95% din emigrantii ilegali nu au drept de azil si vin cu documente false.
 5. Dar cel mai important lucru este ca Islamul are ca punct principal, islamizarea Europei, invadarea ei cu sute de milioane de moslemi si instalarea unui stat islamic, un fel de Califat unde domneste Sharia si religia principala e Islamul. Un plan demonic incurajat de politicienii corupti dar PROSTI, pentru ca prost trebuie sa fie cineva sa creada ca intr-o Europa ocupata de Islam acesti politicieni vor mai putea avea puterea. Sigur, pentru o Merkel la 63 de ani, fara copii, e tot una daca le face concesii turcilor, daca tara e ocupata de milioane de musulmani… ea stie ca in urmatorii 10 ani inca mai poate rezista cu pensia ei sau… dipare, ca Honecker, in America Latina. „Dupa mine potopul” e o vorba din popor… astfel de oameni isi au locul in spatele gratiilor, indiferent ca sunt inchisori sau spitale de profil. Apropo, Merkel a declarat ieri ca nu renunta la planul ei (diabolic).

Europa va suferi o adevarata EXPLOZIE, ceva mai distructiva ca la Hiroshima, un tsunami mai urias ca dimensiune si durata ca in Tailanda sau Japonia.

Ceasul bombei deja a inceput sa ticaie… iar noi ne citim mai departe corespondenta pe facebook, ne uitam la emisiunile de spalare a creierilor de la televizor, ne necajim daca nu e totul asa perfect cum ne-am dori sa fie, ne gandim in ce tara ne petrecem concediul… ca Turcia nu mai e sigura, Grecia are probleme, Italia la fel, in Germania sau vestul Europei sunt prea multi migranti si nu se stie… Așadar, mai bine in Dubai, acolo e sigur, e frumos si doar si noi am dat o mana de ajutor sa aiba ei ce au… Sau suntem invidiosi pe vecinul care are o masina noua si ne gandim cum sa primim si noi un credit profitabil sa fim si noi in rand cu lumea buna… Si in tot acest timp îi lasam pe politicienii alesi in mod democratic sa hotarasca ei in locul nostru, cum e mai bine pentru copiii si copiii copiilor nostri…

Un articol foarte interesant aparut in presa libera germana – datele se refera, in special, la situatia nemtilor dar cu repercusiuni asupra Europei.

http://journalistenwatch.com/cms/16-fakten-warum-die-migrationskrise-nicht-enden-wird/

Pastorul evanghelic Jakob Tscharntke spunea: „Ceea ce noi traim este doar un bulgare de zapada… avalansa, insa, urmeaza!!!”.

 

7

Prof. Dumitru Constantin Dulcan, neurolog: “Cinci minute de mânie sau suferinţă imobilizează pen­tru 5, 6 ore celulele gardian ale sistemului imuni­tar. Timp de 5-6 ore, organismul nostru e lipsit de apă­rare și astfel se poate declanşa boala.”

 

– În “Inteligenţa materiei”, prima dvs. carte, aţi demonstrat cu argumente ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile vizibile, concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o minte inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem singuri în univers, că Dumnezeu chiar există. V-a afectat certitudinea aceasta modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi?

 

– Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creăm pro­pria reali­tate, felul în care pri­veam lumea s-a schimbat. Descope­ririle fizi­cii cuantice au arătat că mintea noastră e cea care face să colap­seze undele de energie şi le trans­formă în parti­cule, adică în materie. A gândi înseamnă a transforma nevăzu­tul în văzut. Gândul e creator, e cea mai pu­ter­nică forţă din uni­vers. Iar Dumnezeu ne-a dat pu­terea ca, din milioanele de reali­tăţi posi­bile, care există în stare latentă, să aducem pe pământ, cu gân­durile noastre, doar una. Pe cea care seamănă cel mai mult cu gândurile noastre.

 

– Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se întâmplă e oglinda a ceea ce gândim şi simţim?

 

– Exact. Când făceam cerce­tări pentru prima mea carte, am ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi m-am speriat. Celulele reacţionau la gândurile şi sentimentele celui în cauză. S-a făcut şi un experi­ment în Occident, cu un eşantion de ADN, recoltat de la un individ şi dus la 1000 de km distanţă, într-un laborator. Persoana în cauză a fost pusă să privească un film frumos, cu ima­gini minunate, care stârneau bucurie. În acelaşi timp, la 1000 de km distanţă, mă­surătorile arătau cum spi­ra­la de ADN se relaxează. Când imaginile au fost schim­bate cu un film de groa­ză, ADN-ul a început, brusc, să se restrângă, contrac­tân­du-se. Aflând asta, m-a chinuit o întrebare: cum ştie corpul nostru ce e rău şi ce e bine? Dacă organis­mul nostru reacţionează pozitiv la bine şi negativ la rău, nu există decât o singură mare concluzie.

Legea binelui

– Care e aceea?

– Înseamnă că universul întreg are ca fundament o lege morală, legea binelui. Abia acum vă pot răs­pun­de la prima întrebare. Da, ca să fim fericiţi şi să­nătoşi, nu e nevoie decât să ne construim viaţa după legea aceasta.

– Cu alte cuvinte, un stil de viaţă sănătos începe de la a gândi şi a făptui binele?

– Când comit un act contrar acestei legi, îmi creez singur mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de mânie sau suferinţă imobilizează pen­tru 5, 6 ore celulele gardian ale sistemului imuni­tar. Timp de 5-6 ore, organismul nostru e lipsit de apă­rare, iar milioanele de celule moarte, viruşi şi bac­terii circulă libere prin organism, se pot localiza un­deva şi declanşa boala.

– Se şi spune în popor că “a murit de inimă rea”. La asta se referă oare?

– Stresul, care azi a luat proporţii gigantice, ura, mânia, îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia provoacă în corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are şi ea un efect nociv asupra organis­mu­lui, nu doar că împiedică vindecarea, dar poate favo­riza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica ne face rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într-o cuşcă s-a pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s-a pus un lup. Mielul a murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice dezechilibru emoţional adu­ce, mai devreme sau mai târziu, boala.

– Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne putem pro­teja?

– Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc să nu mă implic afectiv intens, să nu mă enervez. Dacă cineva îmi greşeşte, fac un efort să-l iert, gândindu-mă că poate într-o zi va înţelege şi el ceea ce înţe­leg eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face ca pH-ul corpului să vireze spre unul alcalin, favo­rabil sănă­tăţii. Sigur că sunt şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e im­portant să rămânem con­ştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din viaţa ce­lulei noastre.

Relaxare şi respiraţie

– Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile surse de boală. Munca în exces ameninţă să ne omoare lent.

– Dacă nu ne putem lua mici vacanţe, regulat, să ne luăm mă­car pauze de zece minute, la fiecare oră, în care să ne golim mintea şi să respirăm adânc. Putem să ne ridicăm de la birou şi să privim ceva frumos pe fe­reas­tră. Sau, în loc să bem trei cafele cu ochii în computer, să bem un ceai fără să ne gândim la nimic altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui. Cu timpul, înveţi să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odih­neau mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţa până seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea mea, mă opresc şi aplic câte­va tehnici de relaxare.

– Ne puteţi da şi nouă un exemplu?

– Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respi­raţie. Oboseala vine şi dintr-o lipsă de oxigenare a creierului. Stau câteva minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca senzaţie la nivelul creie­ru­lui şi apoi, cu fiecare expiraţie profundă, îmi imagi­nez că o elimin. Fiecare îşi poate crea propria lui tehnică. Eu nici pentru durerile de cap nu iau pastile. Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva ori şi durerea dispare.

– Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă pentru vindecare.

– Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi bolnavi de cancer în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei: de mai multe ori pe zi, trebuia să-şi ima­gineze că distrug cance­rul din corp cu un foc, cu un animal care-l mă­nâncă, fiecare după cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s-au vindecat. La testele psi­hologice, s-a dovedit că cei care s-au vin­decat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumne­zeu şi cei care erau calmi. Îndoiala este un ob­stacol în calea oricărui succes şi mai ales a vindecării.

“Rugăciunea – o realitate fizică”

– Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia stării de bine?

– Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu universul. Am testat eu însumi asta, de ne­nu­mărate ori, şi am rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune, realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningo­en­cefalită bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care foarte multe persoane s-au rugat pentru el. După ce şi-a revenit, a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau spre el valuri de energie. Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar şi propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus “credinţa ta te-a vindecat” ?

– Nutriţioniştii pun şi ei pe listă o condiţie a să­nă­tăţii: ce, cum şi cât mâncăm. Ţineţi cont de ea?

– Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipo­crat: să mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat ca să-şi extragă din alimente grăsimea. Dacă nu te sa­turi, nu te îngraşi. Studii de ultimă oră arată că lungi­mea telomerilor de la extremităţile cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre de peşte, iaurt, lapte de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu cereale integrale, mazăre, linte. Mănânc foarte rar carne. Nu beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las organismul să se refacă. Dar, înainte de orice, am grijă să nu mă aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când pre­pa­răm ceva de mâncare, s-o facem cu drag. Gândurile gospodinei trec şi-n bucatele pe care le găteşte.

– Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână.

– Aşa e. Dumnezeu ne-a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem sănătoşi şi fericiţi, e suficient să păstrăm în minte câteva lucruri: să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim perseve­renţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi să ne ferim de rutină. Să facem constant schimbări în viaţa noastră. Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau din viaţă, bucu­riile ne dau viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne­voie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, n-o putem avea decât în imaginaţie.

 

 

/crr

 

 

Ultimul supravieţuitor al Canalului Morţii are 100 de ani, s-a retras la mănăstire şi îşi scrie memoriile

 

 

Nicolae TomaziuNicolae Tomaziu a avut o viaţă demnă de un film istoric. Are 100 de ani şi este singurul în viaţă dintre deţinuţii care au supravieţuit lagărului de muncă de la Canalul Morţii, cum era denumit Canalul Dunăre – Marea Neagră. A trecut prin multe tragedii, iar acum s-a retras la Mănăstirea Caraiman din Buşteni. 

„Nici acum nu pot să-mi explic cum poţi să chinui aşa nişte oameni, să-i umileşti, să-i batjocoreşti doar pentru că nu au vrut să intre într-un partid” 

Nicolae Tomaziu

 

Tomaziu s-a născut la 26 februarie 1916 în satul Păltiniş din Botoşani. Avea deja patru fraţi şi surori, iar mama sa, bolnavă de tifos, a murit a doua zi după naştere. Şi el a contractat boala şi nimeni nu i-a dat şanse de supravieţuire. A fost însă un luptător din primele minute de viaţă.

 

„Imediat după ce m-am născut, o femeie din sat m-a acoperit cu zăpadă şi apoi m-a învelit în covoare. Când m-a scos de acolo, eram roşu ca racul, dar am scăpat. Acum, tehnica este recunoscută peste tot în lume şi se numeşte Kneipp. M-am născut în război şi nu erau de niciunele. M-a alăptat o femeie din sat. Acum, dacă privesc în urmă la viaţa mea, mai bine ar fi trăit mama în locul meu, că mai avea copii de care să aibă grijă. Eu tinereţea mi-am pierdut-o pe front şi în lagăre de exterminare”, povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

Sărăcia era mare în familie, iar Nicolae a fost trimis de tată să crească la bunici. După un timp, aceştia l-au trimis înapoi, pentru că nu aveau cu ce să-l hrănească, a trecut însă peste toate şi a ajuns la şcoală.

 

A făcut gimnaziul în satul natal, liceul la Satu Mare, iar într-un final, Şcoala Superioară de Textile tot la Satu Mare. A fost repartizat la Fabrica de Bumbac din Bucureşti, iar apoi la Cisnădie.

 

Ororile de pe front

 

A luptat în Al Doilea Război Mondial şi îşi aduce aminte cu lacrimi în ochi de acea perioadă.

 

„Cine nu a trăit atunci nu îşi poate închipui cum a fost. Am ajuns la un moment dat la Odessa, unde trebuia să capturăm dezertorii ruşi. Erau catacombe pline de oameni care se ascundeau şi noi trebuia să-i dezarmăm. De asemenea, trebuia să verificăm toate casele să nu fie muniţie înăuntru. Una dintre ele a explodat, iar din şapte colegi, am pierdut patru. Eu am supravieţuit, dar şi acum am imaginea în minte. După 23 august 1944, unitatea noastră, Batalionul 54 Pionieri, a primit ordin să elibereze teritoriul Ardealului de Nord şi al Cehoslovaciei, unde germanii opuneau încă rezistenţă împotriva armatei ruseşti şi române. Am văzut oameni care făceau orice pentru o bucată de pâine sau o farfurie de mâncare”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

„Când primeam arpacaş era sărbătoare”

 

În 1947 a protestat alături de mai mulţi studenţi împotriva regimului şi a fost arestat pentru uneltire împotriva ordinii sociale.

 

„Am fost luat de la sora mea, unde venisem să iau provizii. Mă ascundeam în păduri şi prin munţi pentru că ştiam că mă caută. Am fost luat pe sus şi dus în mai multe închisori, la Piteşti, Aiud şi la Jilava. La Aiud se spunea că era un adevărat lagăr de exterminare şi chiar şi acum, după atâţia ani, nu pot să uit o inscripţie de la intrare: ‘Luaţi-vă nădejdea că veţi mai scăpa cu viaţă’. Nu am stat mult acolo. În final am ajuns la Canal, Canalul Morţii cum îi spunem noi, Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe care l-am construit. A fost cumplit. Unii nu au suportat şi s-au sinucis. Au refuzat să mănânce”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

Când vorbeşte despre ororile de la Canal, lui Nicolae Tomaziu îi dau lacrimile.

 

„Au fost, într-adevăr, ani de exterminare, mai ales în ceea ce priveşte hrana. Când se dădea carne, mai bine zis oase, picioare şi resturi de capete, ne bucuram. La ciorba de fasole strângeam o lingură de boabe pe care le savuram apoi una câte una. În general, primeam ciorbă de varză. Când primeam arpacaş era sărbătoare. Era singurul aliment după care simţeam că am mâncat ceva. Din când în când, primeam şi 200 de grame de pâine, în rest ne dădeau doar un bulz de mălai cu tărâţe, ars şi greu de mâncat. Când ieşeam la lucru, rupeam pe furiş o buruiană pentru a ne potoli foamea. Am mestecat şi paie din saltele şi aşchii de la paturi. Apa nu se putea bea. Era adunată într-un butoi unde pluteau insecte cu sutele. Am intrat acolo cu aproape 70 de kilograme şi am ieşit cu 38. Norocul meu a fost că aveam o soră care era medic la Curtea de Argeş şi m-a oblojit. Am rămas şi acum cu sechele. Am rămas cu un stomac sensibil şi tot acolo mi-am pierdut şi dinţii”, povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

„Săpam şi îmi târam piciorul după mine”

 

Nicolae Tomaziu3Munca la canal era una extrem de grea, inumană pentru nişte oameni care aveau zile când trăiau doar cu o cană de ceai şi puţin mălai.

 

„În primele zile după ce am ajuns la Canalul Morţii, ni s-au trasat sarcinile. Lucram câte doi în echipă şi aveam un pontator care înregistra dacă făceam norma. În fiecare zi trebuia să dislocăm o anumită cantitate de teren, cam trei metri cubi de persoană. Totul doar cu târnăcopul. Într-o zi, mi-am dat una în picior şi m-am lovit rău. Am fost dus la infirmerie, unde au curăţat rana cum au putut, iar cei de acolo le-au spus să mă scutească de şantier două-trei zile. M-au lăsat doar o zi. Ţin minte că lucram, săpam şi căram şi îmi târam piciorul după mine”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

Pe lângă munca silnică şi mâncarea insuficientă, deţinuţii erau umiliţi şi bătuţi de paznici.

 

„Cei mai răi au fost cei care ne păzeau când dormeam. Stăteam în nişte cocioabe construite de noi şi dormeam uneori pe mai puţin de un metru pătrat. Cei care ne păzeau erau ţigani şi hoţi. Nu aveam voie să-i contrazicem şi nici să-i întrebăm ceva. Ne loveau uneori fără motiv. Nici acum nu pot să-mi explic cum poţi să chinui aşa nişte oameni, să-i umileşti, să-i batjocoreşti doar pentru că nu au vrut să intre într-un partid”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

Trimis la munca de jos după eliberare

 

În 1954 a fost eliberat. Chiar dacă nu mai avea lanţuri la picioare, nu putea spune că este liber.

 

„Am ajuns la sora mea, la Curtea de Argeş, dar eram urmărit. Trebuia să anunţ zilnic la Securitate unde merg şi cine mă vizitează. Am spus că vreau să muncesc şi m-au trimis la poliţie, că îmi caută ei de lucru. Eram consideraţi paria societăţii şi puteam face doar munca de jos. Am făcut de toate, am fost şi măturător, şi cărăuş. În final, am ajuns la Codlea unde m-am angajat la o ţesătorie de unde am şi ieşit la pensie”, mai spune Nicolae Tomaziu.

 

Viaţa avea să fie puţin mai bună începând cu anul 1957, când Nicolae Tomaziu avea să se căsătorească cu Magdalena, o pictoriţă talentată, şi ea prigonită de comunişti. Împreună şi-au construit o casă la Codlea şi au trăit frumos până în 2001, când femeia a decedat.

 

A rămas fără casă

 

După moartea soţiei, viaţa avea să fie din nou crudă cu Nicolae Tomaziu.

 

„Când am rămas singur, m-am destabilizat puţin. Am avut încredere în nişte tineri care au promis că vor avea grijă de mine. Le-am vândut casa cu contract de întreţinere. Mi-au dat şi o brumă de bani şi promisiunea că pot sta în continuare acolo şi că vor avea grijă de mine. După un timp, m-au scos afară din casă. A trebuit să muncesc din nou pe unde am putut şi să stau în gazdă”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu.

 

Îşi scrie memoriile la Mănăstirea Caraiman

 

Nicolae Tomaziu4Liniştea avea să vină pentru Nicolae Tomaziu în 2014, când s-a retras la Mănăstirea Caraiman din Buşteni.

 

„Am venit aici ca să pot citi. Sunt pasionat de lectură, toată viaţa am cumpărat cărţi. Mi s-a părut firesc să vin aici, deoarece tata şi bunicul au fost preoţi. Şi eu sunt apropiat de Dumnezeu. Acum îmi scriu memoriile, pentru ca povestea mea să fie cunoscută şi atunci când eu nu voi mai fi ca să o spun”, povesteşte el.

 

Chiar dacă are 100 de ani, este încă foarte activ. Merge singur cu trenul la Braşov, pentru a-şi lua cărţi şi pentru a-şi face analize. Spune că secretul longevităţii este moderaţia.

 

„Eu am fost mereu cumpătat. Cât am fost liber, nu am pierdut nopţile, nu am avut vicii şi am mâncat carne puţină. Mai mult pui şi mai puţin porc. Provin şi dintr-o familie de longevivi. Bunica a trăit peste 100 de ani, iar tata a murit la 93 de ani”, mai spune Nicolae Tomaziu.

 

A primit cu multă bucurie invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis, care i-a oferit Ordinul Naţional «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler. A mers singur cu trenul până la Bucureşti.

 

„M-a emoţionat această recunoaştere. Am simţit acum că am făcut bine ce am făcut, că nu am pătimit degeaba. Toată viaţa am fost pedepsit. Este bine şi să ştii cum este să-ţi mulţumească cineva pentru ce ai făcut pentru ţară. Să primeşti mulţumiri şi o strângere de mână în loc de bătăi şi umilinţe”, a mai spus Nicolae Tomaziu.

 

 

Nicolae Tomaziu2„Viaţa trebuie trăită cum ţi se oferă, fără să o dispreţuieşti!”

 

„Război ca la război, le-am suferit pe toate, le-am trecut cu bine pe toate cu voia lui Dumnezeu şi cu rugăciunile pe care le fac. Am vrut într-o noapte să mă duc la poartă să mă împuşte ei şi m-am trezit din somn în timp ce spuneam Tatăl Nostru. Am zis că trebuie să le rabd până la capăt şi am răbdat mereu. Am ieşit de acolo la 37 de kilograme, numai oase şi piele” „Făcusem un flegmon. Mi s-a spus că nu am voie la spital, în schimb cineva mi-a dat o lamă să mă operez singur. Aveam printre deţinuţi doi foşti medici. M-au operat, dar s-a suprainfectat şi am făcut septicemie. Doctorul primise de acasă un pachet cu medicamente, la mine n-avea cine să-mi trimită. S-a îndurat şi mi-a dat sulfamidă. Mi-a pus un fitil prin care se scurgea puroiul. M-a salvat”

 

„Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos cu capul. Dacă nu ai ţinere de minte şi nu te conformezi, nu poţi trăi. Viaţa trebuie trăită cum ţi se oferă, fără să o dispreţuieşti. Eu nu mănânc carne, decât rar, şi doar de pasăre sau peşte, de porc nu mănânc. Am o pondere în toate, nu fac excese şi mă rog lui Dumnezeu să mă mai ţină aşa cât mai ţin cu mintea”

 

Nicolae Tomaziu

 

TOT Neconstitutional are loc Deposedarea economică şi extraeconomică a Românieikju

 

135-40 miliarde euro este o estimare minimă a extracţiei anuale de substanţă economică din periferia România de către ţările din nucleul central al UE. Cu alte cuvinte, cel puţin o pătrime din actualul PIB al României! Este „produsul” mai multor factori, dintre care principalul îl reprezintă mecanismul generalizării preţurilor, dar şi al disjuncţiei salariilor în sistemul centru-periferie pe care îl constituie UE. Potrivit statisticilor Eurostat, faţă de mediile pe UE, preţurile au în România un nivel de aproximativ 60%, dar salariile unul sub 20%! În comparaţie cu ţările din centru, discrepanţele, evident, sunt considerabil mai mari. Mecanismul „preţuri cvasiegale la salarii total inegale” – care operează transferuri imense dinspre periferii spre ţările centrului – este îndeosebi specific UE, având în vedere presiunile articulate ale centrului asupra preţurilor de la periferie prin aşa-numitele liberalizări pe care le pretinde în domeniu în numele „pieţei unice”. Pierderile înregistrate de o ţară de la periferie, precum România, au cel puţin în proporţie de două treimi sorginte „administrativă”, şi nu în sine economică, pentru că rezultă din liberalizări impuse, din reglementări şi presiuni!

 

Paroxismul în materie de impuneri administrative pentru aservirea şi spolierea periferiilor este atins în sectorul energetic. România, înzestrată cu anumite resurse naturale, se dovedeşte a fi una dintre principalele victime, dacă nu chiar cea mai importantă. Este cu totul tragică alinierea forţată a României, cu concursul guvernelor de la Bucureşti, la aşa-zisa liberalizare de pe piaţa energiei (impusă fără temeiuri economice şi în absenţa unor condiţii concurenţiale, care excludeau însăşi ideea de liberalizare, şi extinsă treptat de la carburanţi la electricitate şi gaze); prin aceasta este pur şi simplu barată calea utilizării în interesul dezvoltării proprii a resurselor lăsate de Dumnezeu românilor şi nimănui altcuiva: preţurile sunt stabilite la Bruxelles, destinaţiile resurselor exploatate sunt fixate tot la Bruxelles, putând chiar să ocolească sau să nu vizeze România, başca faptul că românii trebuie să-şi cumpere propriile resurse după mărunţişul primit pe redevenţe!

 

Presiunile centrului în direcţia creşterii preţurilor în ţările de la periferie sunt întrecute doar de cele în direcţia menţinerii prin orice metode a unor salarii mici în ţările respective. Experienţa de 10 ani în domeniu a României în UE este absolut dramatică, semnificativă fiind „deplasarea” împărţirii PIB-ului între muncă şi capital dinspre rezonabil spre odios. Potrivit înseşi datelor UE, nu există vreo altă ţară din Europa în care, din valoarea adăugată la nivel naţional (aşa-numitul PIB), muncii să-i revină atât de puţin (31%) şi capitalului atât de mult (55%), restul de circa 14% reprezentând bilanţul intervenţiei statului (taxe de producţie minus subvenţii acordate). Această disparitate – care contrastează cu situaţia din ţările occidentale (unde munca este cea care ia mai mult decât capitalul din PIB) – este specifică doar periferiilor coloniale. Mai grav este că România reprezintă unica ţară din UE în care partea muncii preluată din PIB s-a prăbuşit în anii apartenenţei la UE, de la peste 40% la numai 31%. Explicaţia este una singură: în România au fost impuse extern măsuri care nu numai că n-au combătut, dar au şi stimulat producerea de efecte de către ofensiva capitalului pe seama muncii. Mereu şi mereu au fost adăugate noi cadouri fiscale capitalului, suplimentându-se efectele unei grile de fiscalizare, incredibilă prin odioşenie: impozitarea de peste trei ori mai ridicată în cazul muncii decât în cazul capitalului. De altfel, corecţiile ce ar putea veni indirect prin stat sunt oricum împiedicate de evaziunea impozitării profiturilor fabuloase, realizate în regim colonial, de capitalul străin prin exploatarea salariilor mici. Această evaziune, practicată masiv de multinaţionale prin ascunderea câştigurilor în reţeaua internaţională de producţie şi comercializare a firmelor şi prin care se externalizează fără fiscalizare 80-90% din profiturile reale obţinute, dă lovitura de graţie şi închide cercul.

 

 

 

 

Oamenii sunt hraniti cu OTRAVURILE DIN FARFURIE;Apoi sunt “vindecati”prin chimia farmaceutică,industrie care ,pe banii nostri – mai mult ucide ,decât vindecăvt

 

 

In toate tarile se adauga E-uri alimentelor in scopul conservarii lor o perioada mai lunga. Problema este ca in Romania se depaseste doza admisa pentru aceste adaosuri. Iata deci o trecere in revista a acestor ‘otravuri’ care se strecoara in hrana copiilor nostri. Morala este simpla : incercati sa ii dati copilului dvs cit mai multe alimente naturale si feriti-i atit cit puteti de alimentele ‘dubioase’.

Mini-dictionar de E-uri

E555 (silicatul de aluminiu si potasiu) este folosit in sare, lapte praf si faina. Desi se cunoaste ca aluminiul este cauza unor probleme placentare in timpul sarcinii si ca este asociat cu boala Alzheimer, este permis in Romania.

E210 (acidul benzoic) se adauga la bauturi alcoolice, produse de brutarie, branzeturi, condimente, dulciuri, medicamente. Poate provoca crize de astm, in special la persoane dependente de medicatie, si poate reactiona, provocand hiperaciditate la copii. In urma testarii pe animale de laborator, a fost asociat si cu cancerul.

E211 (benzoatul de sodiu) este folosit ca antiseptic, conservant alimentar si pentru a masca gustul unor alimente de calitate slaba; bauturile racoritoare cu aroma de citrice contin o cantitate mare de benzoat de sodiu (pana la 25 mg/250 ml); se mai adauga in lapte si produse din carne, produse de brutarie si dulciuri, este de asemenea prezent in multe medicamente; se cunoaste ca provoaca urticarie si agraveaza astmul. Asociatia consumatorilor din Piata Comuna Europeana il considera cancerigen, insa este permis in Romania.

E250 (nitritul de sodiu) este utilizat in stabilizarea culorii rosietice a carnii conservate (fara nitrit, hot dogs si bacon ar arata gri) si da o aroma caracteristica. Adaugarea de nitriti in alimente poate duce la formarea de cantitati mici de substante cu potential cancerigen, in special in bacon. Companiile care proceseaza carnea adauga acum, pe langa nitrit, acid ascorbic sau izoascorbic pentru a impiedica formarea de nitrozamine. Industria carnii justifica utilizarea nitritilor pentru efectul lor inhibitor asupra dezvoltarii bacteriilor producatoare de toxina botulinica.

E132 (indigotina) este un colorant care se adauga in tablete si capsule, inghetata, dulciuri, produse de patiserie, biscuiti; poate provoca greata, voma, hipertensiune arteriala, urticarie, probleme de respiratie si alte reactii alergice. Este permis in Romania.

E123 (amaranthul) este obtinut din planta cu acelasi nume; este folosit in amestecuri pentru prajituri, umpluturi cu aroma de fructe, cristale pentru jeleuri, poate provoca astm, eczema si hiperaciditate; in teste pe animale a provocat defecte neonatale si moarte fetala.

E122 (azorubina) este un colorant rosu, obtinut din gudron, care se adauga la dulciuri, martipan, cristale pentru jeleuri, peltea. Poate produce reactii adverse la persoanele astmatice si la cele alergice la aspirina. Este interzis in Japonia, Suedia, SUA, Austria si Norvegia. Este permis in Romania.

E155 (brun HT) este utilizat in ciocolata si prajituri. Poate produce reactii adverse la persoanele alergice la aspirina si la cele astmatice. Se cunoaste, de asemenea, ca poate produce sensibilitate dermica. Este interzis in Danemarca, Belgia, Franta, Germania, Elvetia, Suedia, Austria, SUA, Norvegia. Este permis in Romania.

E952 (ciclamat) este un indulcitor artificial care poate produce migrene si alte reactii adverse; unele testari au aratat ca poate fi cancerigen; este interzis in SUA (din 1970) si Anglia din cauza potentialului cancerigen. Este permis in Romania.

E312 (galat de dodecil) se foloseste pentru a preveni rancezirea alimentelor grase; poate provoca iritatie gastrica sau cutanata; nu este permis in alimente pentru sugari si copii mici deoarece provoaca tulburari hematologice; este asociat, de asemenea, cu tulburari nervoase; se foloseste in uleiuri, margarina, untura, sosuri de salate. Este permis in Romania.

E420 (sorbitol si sirop de sorbitol) este un indulcitor artificial si umectant care se obtine din glucoza sau prin sinteza; se foloseste in dulciuri, fructe uscate, hrana saraca in calorii, siropuri farmaceutice si este printre primii sapte conservanti utilizati la produsele cosmetice; nu este permis in hrana pentru sugari si copii mici deoarece poate provoca tulburari gastrice. Este permis in Romania.

Atentie – colorantii din sucuri si dulciuri produc cancer

Dulciurile si produsele racoritoare sunt destinate in special copiilor si, pentru a fi mai ispititoare, au nevoie de coloranti cat mai atragatori. Acestia, desi valorosi prin proprietatile lor intrinsece, sunt vatamatori pentru sanatate, determinand deficiente in vitamina B6 si zinc si chiar aparitia, in timp, a unor tumori. Un astfel de colorant este tartrazina – E102, acceptat de legislatia romaneasca, dar interzis pentru produse alimentare in Suedia, Elvetia, Marea Britanie si Olanda.

Conform unui studiu al Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor (APC) din Romania, s-a constatat ca pe piata romaneasca exista anumite produse, destinate in special copiilor, care contin acest colorant: bomboanele Ciclete cu aroma de zmeura (producator C.M. Chimica Daily Bucuresti), bauturile racoritoare Kick de portocale (sub licenta Royal Crown Company), Prigat Orange Light (Sigat Beverage Company), Fanta Exotic (SC Coca-Cola HBS Rom) si Mirinda Orange (imbuteliata la Quadrant-AMRoQ Beverages), bomboanele Kathy Lemon (Confiseue Kathy, Bruges), budinca cu gust de vanilie (Euro Food Prod), bomboanele gumate Sugus Exotic (Kraft Foods Romania), acadelele Chupa Chups (Elkeka Romania), Bega – baton cu spuma si jeleu de lamaie (Kandia Timisoara Romania) si Kroky Mania (jeleuri Silvana drajate de caise, zmeura sau portocale, produse de Kraft Jacobs Suchard Romania).

Efecte negative asupra sanatatii

Acest colorant determina o reactie de intoleranta la aproximativ zece oameni din o mie, care se manifesta prin edeme ale buzelor, urticarie, rinite, astm, purpura si chiar soc anafilactic. Persoanele alergice la aspirina sunt alergice si la tartrazina. Acest colorant se elimina preponderent prin bila, deci persoanele cu afectiuni la nivelul acestui organ pot avea probleme cu sanatatea din cauza consumului unor produse colorate cu tartrazina. Consumul acestor produse determina deficiente in vitamina B6 si zinc, ceea ce declanseaza probleme mai ales femeilor. S-a constatat ca vitamina B6 este implicata in metabolismul progesteronului, care la randul sau are un rol in procesarea excesului de estrogen. In acest fel, femeile cu probleme hormonale (hipersecretii de estrogeni) pot sa dezvolte in timp diferite tipuri de tumori (fibroame etc.).

Doza maxima admisa

APC Romania solicita autoritatilor de resort interzicerea folosirii acestui compus, cel putin pentru produsele frecvent consumate de copii, deoarece s-a constatat ca dozele mari de tartrazina determina modificari histologice ireversibile ale ficatului. Tinand cont ca acest compus este frecvent folosit in bauturile racoritoare pe perioada verii, problemele cauzate de tartrazina pot deveni extrem de grave. Doza maxima admisa pentru consum este de 0,75 mg/kg corp, iar in produsele alimentare 70 mg/kg corp, cu exceptia rahatului, unde doza admisa este de 30 mg/kg. Cu alte cuvinte, daca un producator introduce in bauturi racoritoare cantitatea maxima de colorant – 70 mg/kg (echivalent litru) – atunci o persoana de 30 kg care bea doi litri de suc va ingera 140 mg colorant, in timp ce doza maxima admisa pentru o persoana de 30 kg este de 22,5 mg.

Asadar recapitulam…

-aditivi alimentari care produc cancer: E131, 142, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 239, 330;

-aditivi alimentari care afecteaza vasele de sange: E250, 251, 252;

-aditivi alimentari care produc boli de piele: E230, 231, 232, 233;

-aditivi alimentari care ataca sistemul nervos: E311, 312;

-aditivi alimentari care pot produce tulburari digestive: E338, 339, 340, 341, 363, 465, 466, 450, 461, 407;

-aditivul care distruge vitamina B12: E200.

 

E123 – este interzis in SUA si in fostele state sovietice. Se gaseste in bomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, branzeturi topite si creme de branza. Este considerat cel mai puternic cancerigen dintre aditivi. In aceeasi categorie face parte si E110, care intra in componenta dulciurilor (mai ales a prafurilor de budinca), colorandu-le in acel galben de „apus de soare”, de care vorbeam ceva mai sus.

E330 – produce afectiuni ale cavitatii bucale si are actiune cancerigena puternica. Se gaseste in aproape toate sucurile din comert.

E102 – este un alt colorant care se gaseste in dulciuri, mai ales in budinci. Are actiune cancerigena si el.

Articol aparut in 2001 in ziarul Curentul

Conservantii, aromele, colorantii – intr-un cuvant aditivii – sunt indicati pe ambalaj cu litera „E”, urmat de un numar format din trei sau patru cifre. Unele dintre aceste substante sunt nocive, toxice, chiar cancerigene. Oamenii de stiinta afirma ca, in cantitati mici, consumul lor nu constituie un pericol pentru organism. Totusi, pentru a preveni eventualele pericole, Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana au interzis o parte din „E”-uri. In Romania, laboratoarele nu pot detecta toti aditivii ce sunt introdusi in alimente, iar de multe ori produsul este introdus pe piata doar prin datele furnizate de producator. Exista astfel riscul de a nu se respecta cantitatea adaosurilor sintetice conform reglementarilor legale.

„E”-urile, sinonime cu otrava

Conform normelor oficiale, prin aditivi alimentari se intelege orice substanta care, in mod normal, nu este consumata ca aliment in sine si care nu este utilizata ca ingredient alimentar caracteristic – avand sau nu o valoare nutritiva, prin a carei adaugare intentionata la produsele alimentare in scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare a unor asemenea produse alimentare, devine o componenta a produselor alimentare respective.

E-urile sunt acei aditivi adaugati in alimente cu rol de indulcitori, coloranti, emulgatori, conservanti. Alinierea la normele Uniunii Europene a presupus folosirea codurilor de tip „E” pentru aditivii alimentari.

Numeroase organisme internationale de sanatate au tras insa serioase semnale de alarma cu privire la aceste adaosuri sintetice, declarandu-le toxice. Folosirea lor indelungata sau improprie poate duce, in timp, la formarea unor afectiuni grave, care nu mai pot fi tratate.

Potrivit rapoartelor organizatiilor internationale, mortalitatea in randul populatiei globului, cauzata de consumul alimentelor imbogatite cu substante artificiale, se afla pe locul al treilea, dupa consumul de droguri si medicamente si dupa accidentele de circulatie.

Organismul, supus la bombardamente chimice

Consumul indelungat de alimente care au in compozitie aditivi obtinuti pe cale sintetica supune organismul la un adevarat bombardament chimic care afecteaza organele interne. Pentru a se apara, acesta ajunge sa produca anticorpi peste masura, care in cele din urma participa si ei la vatamarea organelor. In cazurile nefericite, rezultatul acestor procese este distrugerea iremediabila a sistemului imunitar si aparitia unor tumori maligne sau benigne.

Studiile de specialitate arata ca sunt cateva produse a caror folosire indelungata favorizeaza crearea unui astfel de dezechilibru in organism. Folosirea lor intamplatoare, pentru o perioada limitata de timp, nu are efect daunator. Pe Internet sunt site-uri care vorbesc despre nocivitatea acestor produse.

Margarina afecteaza sistemul imunitar

Este un produs aparut in al doilea razboi mondial, atunci cand untul incepuse sa devina inaccesibil. Cercetatorii americani au descoperit accidental ca daca se incalzeste la 150 de grade Celsius un amestec de uleiuri vegetale, in prezenta hidrogenului si folosind catalizatori de nichel, se obtine un produs alb, asemanator untului, cu o structura moleculara identica cu cea a plasticului, pe care l-au botezat „margarina”, dupa numele sotiei (Margot) unuia dintre savanti. Din acel moment si pana acum, progresul tehnologic a permis ca produsul, cu ajutorul substantelor sintetice, sa fie din ce in ce mai apetisant si mai atragator. Mirosul de lapte al margarinei e obtinut pe cale chimica. Grasimile care se afla in compozitia ei sunt insa greu asimilate de organism, care, pentru a face fata solicitarii, utilizeaza o cantitate mare de energie.

Sistemul imunitar este astfel neglijat si se creeaza o mai mare sensibilitate la infectii, la intoxicatii si la imbolnavirea de cancer. De asemenea, in procesul de metabolizare a grasimilor, ficatul este solicitat excesiv, favorizand hepatita.

Aspartamul, un indulcitor criminal

Este unul dintre alimentele cele mai controversate. Fiind deosebit de concentrat, el lezeaza organele digestive, pe care le obliga sa prelucreze o cantitate prea mare de energie. Pentru ca nu poate fi prelucrat tot, o parte din substanta trece imediat in sange, prin intestinul subtire, provoaca hiperglicemie, ceea ce obliga pancreasul sa produca in exces insulina. In acest fel, organismul este dereglat, creandu-se stari de oboseala si de agitatie. Pe termen lung, consumul in exces de aspartam expune la gripa, boli de plamani, infectii urinare si intestinale. Lipsa de calciu apare si ea in timp.

Cunosc situatia alimentelor din Romania si cunosc si situatia alimentelor din strainatate, .Fiind unul dintre acele persoane careia ii pasa ce mananca, pot spune ca nu cumpar nimic pana nu sunt sigur ca este 100% natural sau organic. Si nu pot sa spun ca sunt foarte scumpe,(vorbesc de Franta) din contra in ultimul timp am observat ca sunt din ce in ce mai accesibile, pe masura ce producatorii pun acum pe prim plan sanatatea consumatorului.(aici majoritatea E-urilor sunt interzise, iar cand sunt folosite, produsul contine un fel de „avertisment”) Altfel n-ar mai face fata concurentei.

Sotia e insarcinata acum si, cu atat mai mult inteleg grija fata de copii, avand in vedere ca sunt principalii consumatori de bomboane, sucuri, prajituri care, din pacate, in Romania contin cantitati enorme de substante artificiale. Insa cred ca poti sa-ti protejezi copilul, invatandu-l de mic sa nu consume asa ceva, dar in acelasi timp avand grija sa-i asiguri portia de „dulciuri” facandu-i in casa prajituri cu ingrediente naturale, sucuri din fructe, etc., dar si mai bine, sa-l obisnuiesti de mic cu fructe cat mai multe si variate.

La fel si in cazul alimentelor, cu putina bunavointa sunt sigur ca si in Romania poti sa mananci mancare de calitate si foarte naturala.

 oi

CODEXUL ALIMENTAR:CEL MAI NOU SI MAI EFICACE MOD DE EPURARE SI EXTERMINARE A UMANITATII LA NIVEL MONDIAL

 

CODEX ALIMENTARIUS: o adevărată batjocură adusă terapiilor naturiste

La baza Codex-ului Alimentarius stă istoria prea puţin cunoscută a înfiinţării Trustului Mondial al Chimiei Farmaceutice

Aţi auzit vreodată de Codex Alimentarius? Dacă nu, să nu fiţi surprinşi. Este unul din cele mai bine păstrate „secrete deschise” ale guvernanţilor din umbră. Este planificat să intre în vigoare la 31 decembrie 2009 şi s-ar putea să fie cel mai mare dezastru pentru sănătatea noastră, aşa cum lumea nu a mai văzut. Codex Alimentarius va seta standardele de siguranţă alimentară, regulile şi reglementările în vigoare în peste 160 de ţări, adică 97% din populaţia lumii.

Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latină şi se traduce prin legea produselor alimentare sau codul produselor alimentare. Comisia de comerţ Codex Alimentarius este acum finanţată şi condusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS, ce aparţine Naţiunilor Unite, ONU) şi FAO (Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură a SUA).

Codex Alimentarius este o colecţie de standarde alimentare adoptate la nivel internaţional, care au ca scop declarat protecţia sănătăţii consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate alimentele, fie ele preparate, semipreparate sau crude şi pentru distribuţia către consumator, prevederi în ceea ce priveşte igiena alimentară, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori de contaminare, etichetare şi prezentare, metode de analiză şi prelevare.

În realitate, Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin un potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice.

Originile chimiei farmaceutice

În jurul anului 1860, „bătrânul Bill” Rockefeller, comerciant de petrol cu specializarea în farmaceutică, vindea ţăranilor naivi flacoane cu petrol brut, făcându-i să creadă că era un leac eficient în tratarea cancerului. El a denumit acest produs (care de fapt era petrol brut ambalat în flacoane): Nujol (New Oil – un nou tip de ulei). Afacerea sa era prosperă, cumpăra o fiolă de petrol brut de 30 grame prin Standard Oil la un preţ de 21 cenţi şi o vindea pentru 2 dolari. Fără prea multă cultură, fără scrupule, fără cunoştinţe sau studii în domeniul medical, cu puţine noţiuni de contabilitate şi de o aviditate feroce, Rockefeller a reuşit să se impună. Noului produs Nujol i s-a atribuit „meritul” de „cură împotriva constipaţiei” şi a fost foarte comercializat la acea vreme. Între timp, medicii au descoperit că Nujol era nociv şi că ducea în timp la maladii grave, eliminând vitaminele liposolubile din corp. Standard Oil s-a luptat să evite pierderile prea mari care ar fi putut surveni din această cauză şi a adăugat rapid petrolului brut caroten pentru a elimina aceste carenţe. Senatorul Rozal S. Coperland era plătit 75.000 dolari pe an pentru a promova acest produs.

Imperiul Rockefeller a fost construit graţie acestei formidabile şmecherii care consista în a convinge oamenii să ingereze un derivat de petrol brut îmbogăţit cu caroten. Aşa au fost puse bazele industriei chimiei farmaceutice. Suntem deci foarte departe de fundamentele medicinii chineze, tibetane vedice sau persane, care erau în mod tradiţional bazate pe cunoştinţe extrem de precise legate de corpul uman şi erau centrate (ca preocupare) pe binele şi sănătatea fiinţelor umane.

Succesul comercial al produsului Nujol a permis diversificarea producţiei chimiei farmaceutice şi atingerea unui nivel ridicat al beneficiilor financiare. În 1948, cifra de afaceri anuală a lui Rockfeller se ridica la 10 miliarde de dolari. Medicamentul Nujol încă mai poate fi găsit sub formă de ulei de parafină pură, clasificat drept laxativ uşor şi recomandat împotriva constipaţiei cronice rebele în terapiile igieno-dietetice obişnuite. Este fabricat la ora actuală de laboratorul Fumouze.

Rockefeller şi IG Farben

Trustul chimiei farmaceutice pe care îl cunoaştem a fost conceput de către o asociaţie condusă de Rockefeller şi IG Farben din Germania nazistă. Compania Standard Oil aparţinând aşadar lui John D. Rockefeller, deţinea în 1939 15% din acest nou trust germano-american. Obiectivele industriale ale IG Farben din Germania nu au fost bombardate în timpul războiului tocmai pentru a proteja interesele lui Rockefeller. Încă din 1932, industria chimiei farmaceutice IG Farben îl finanţa pe Adolf Hitler cu până la 400.000 de mărci germane. Fără acest sprijin, aşa cum afirma tribunalul de la Nürenberg: „cel de al doilea război mondial nu ar fi avut loc…”

În 1941, IG Farben construieşte cea mai mare industrie chimică din lume la Auschwitz, profitând de mâna de lucru din lagărul de concentrare pentru fabricarea gazului Zyklon B. La procesul de la Nürenberg au fost declaraţi vinovaţi de genocid, sclavie, furt şi alte crime, 24 de responsabili ai Companiei IG Farben. Tribunalul de la Nürenberg a divizat Compania IG Farben în BASF, BAYER şi HOECHST. Toţi aceşti responsabili au fost însă eliberaţi în 1952, la numai un an după ce fuseseră condamnaţi, cu ajutorul lui Nelson Rockefeller, fostul lor patron comercial, la vremea aceea ocupând funcţia de Ministru al Afacerilor Externe al SUA. O dată eliberaţi, cei care se aflaseră în conducerea Companiei IG Farben s-au infiltrat în economia germană, ocupând funcţii foarte importante. Până în anii ‘70 consiliul director pentru societăţile BASF, BAYER şi HOECHST era constituit din membrii ai partidului nazist. Începând cu 1959 aceştia îl finanţau pe tânărul Helmut Kohl. Prin susţinerea politică a acestuia din urmă, cele trei filiale rezultate din IG Farben erau la momentul acela de 20 de ori mai puternice decât societatea mamă înfiinţată în 1941. Organizaţia nazistă de mondializare asociată lui Rockefeller, a constituit o reuşită totală, şi deja de multă vreme piaţa chimiei farmaceutice a planetei a fost şi este controlată, organizată şi administrată pentru a asigura expansiunea industrială mondială a chimiei farmaceutice.

IG Farben şi Codex

„Tradiţia” cartelului de la IG Farben a continuat sub un alt nume: „Asociaţia pentru Industria Chimică”. În 1955, industria chimică farmaceutică mondială a fost regrupată sub auspiciile Camerei de Comerţ Internaţional a Naţiunilor Unite şi Guvernului German. Eforturile lor comune au fost camuflate sub numele de cod CODEX ALIMENARIUS. Un mare număr de partide politice europene aşa-zise de stânga şi de dreapta au fost finanţate de această industrie pentru a se asigura o legislaţie favorabilă industriei farmaceutice.

 

Obiectivul Codex-ului

Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin un potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice. Starea de spirit care predomină în cazul mondializării chimiei farmaceutice explică în mare parte desfiinţarea sistematică a inovatorilor ştiinţifici independenţi din ultimii 50 de ani. Această industrie foloseşte orice mijloc pentru a-şi păstra locul pe piaţă în ceea ce priveşte tratamentul cancerului, al SIDA, al maladiilor cardio-vasculare etc. De zeci de ani este posibilă tratarea şi vindecarea în majoritatea cazurilor a acestor maladii prin terapii naturiste alternative, dar sunt aplicate procedee de dezinformare în forţă pentru a se ascunde publicului aceste adevăruri.

Scoaterea în afara legii a oricărei informaţii referitoare la medicina alternativă va bloca eradicarea anumitor maladii, asigurând astfel profituri şi mai mari acestei industrii mondiale care tratează doar simptomele bolilor, fără a se îngriji de cauze.Doctorul Matthias Rath, un specialist german care duce campanii la nivel mondial pentru folosirea tratamentelor naturiste în cazul multor boli grave, descrie această situaţie astfel: „Adevăratul scop al industriei farmaceutice mondiale este de a câştiga bani pe seama bolilor cronice, şi nu de a se ocupa de prevenirea sau eradicarea acestor boli… Industria farmaceutică are un interes financiar direct în perpetuarea acestor maladii, pentru a-şi asigura menţinerea şi chiar creşterea pieţei de medicamente. Pentru acest motiv medicamentele sunt făcute pentru a alina simptomele şi nu pentru a trata adevăratele cauze ale bolilor… Trusturile farmaceutice sunt responsabile de un genocid permanent şi răspândit, ucigând în acest mod milioane de oameni…”

Codex-ul pus sub acuzare

O adevărată ,,legiune” de indivizi care să facă lobby pentru industria farmaceutică a fost angajată pentru a influenţa legislatorii, pentru a controla organismele de reglementare, pentru manipularea cercetării în domeniul medical şi educaţional. Numai în 1961, trusturile farmaceutice au făcut donaţii pentru marile universităţi din SUA în valoare de: Harvard – 8 milioane de dolari, Yale – 8 milioane de dolari, John Hopkins – 10 milioane de dolari, Stanford – 1 milion de dolari, Columbia din New York – 1,7 milioane de dolari etc.

Informarea medicilor este integral finanţată de către trusturi, care ascund cu grijă un mare număr de efecte secundare periculoase şi chiar mortale ale medicamentelor, negându-le public. După ce a stabilit clar originea acestor crime şi a dovedit responsabilitatea industriei farmaceutice în ceea ce priveşte instalarea unei politici mondiale de genocid extins, doctorul Matthias Rath a înmânat în data de 14 iunie 2003 Curţii Internaţionale de Justiţie de la La Haye (Olanda) un act de acuzare pentru crime împotriva umanităţii.

438 milioane de petiţii către Parlamentul European

La data de 13 martie 2002 europarlamentarii au adoptat legi în favoarea industriei farmaceutice, fixate prin dispoziţii ale Codex-ului Alimentarius şi care vizau elaborarea unei reglementări constrângătoare pentru toate terapiile naturiste şi suplimentele alimentare – o manieră mai indirectă de a desfiinţa concurenţii care ar putea să ocupe un anumit loc pe piaţă, pentru că sănătatea se vinde şi se cumpără.

Un val de petiţii din partea populaţiei a inundat mesageria europarlamentarilor, într-o asemenea măsură încât comunicaţiile interne au fost blocate. În ciuda a o jumătate de miliard de petiţii, directivele Codex-ului Alimentar au fost adoptate. Acest vot a fost o veritabilă denigrare a democraţiei, prevestind şi alte viitoarele dificultăţi în respectarea acesteia.

Aplicaţii ale directivelor Codex Alimentarius

Începând cu iulie 2005, directivele Codex-ului Alimentarius enunţate de către Directiva Europeană în ceea ce priveşte suplimentele alimentare trebuie aplicate sub ameninţarea sancţiunilor financiare. Iată în ce constau acestea:

1) Este vorba de a elimina orice supliment alimentar natural. Toate aceste suplimente vor fi înlocuite de 28 de produşi de sinteză farmaceutică (aşadar toxici), care vor fi dozaţi şi vor fi disponibili numai în farmacii, pe bază de prescripţie medicală. Clasificate ca toxine, vitaminele, mineralele şi plantele medicinale vor fi pe piaţa numai în doze care NU au impact asupra nimănui. Magazinele noastre de produse naturiste şi suplimente alimentare vor rămâne pe raft numai cu 18 produse, atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. Tot ceea ce NU este pe listă, de exemplu coenzima Q10, glucosamine etc., vor fi ilegale şi asta nu înseamnă ca vor fi numai cu prescripţie, ci vor fi ILEGALE adică „foloseşte-le şi te duci la închisoare”.

2) Medicina naturistă cum ar fi acupunctura, medicina energetică, ayurvedică, tibetană etc, va fi progresiv interzisă.

3) Agricultura şi alimentaţia animalelor vor fi reglementate conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, interzicând din principiu aşa numita agricultură bio. Aceasta implică, de exemplu, ca fiecare vacă de lapte de pe planetă să fie tratată cu hormonul de creştere bovin recombinat genetic produs de Monsanto. Mai mult, potrivit Codexului, orice animal de pe planetă folosit în scopuri de hrană TREBUIE tratat cu antibiotice şi cu hormoni de creştere. Regulile Codexului permit ca produsele ce conţin organisme modificate genetic (OMG) să nu mai fie etichetate corespunzător. Mai mult, în 2001, 12 substanţe chimice despre care se ştie că sunt cauzatoare de cancer, au fost interzise în mod unanim de 176 de ţări, inclusiv de SUA. Ei bine, Codex Alimentarius aduce înapoi 7 dintre aceste substanţe interzise, precum hexachlorobenzene, dieldrin, aldrin etc, care vor putea fi folosite la liber din nou.

4) Alimentaţia umană certificată legal va trebui să fie iradiată cu Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate alimentele trebuie iradiate. Si nivelurile de radiaţie vor fi mult mai mari decât cele permise anterior.

Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor aminaţi esenţiali, asupra vitaminelor şi mineralelor. Extinderea controalelor va acţiona progresiv eliminând orice medicină alternativă naturistă ancestrală.

Este vremea solidarităţii

NU-ul masiv faţă de Constituţia Europeană înseamnă totodată un NU faţă de Codex Alimentarius, organ de propagandă al industriei chimiei farmaceutice, care vizează obţinerea unui monopol mondial de un despotism nemaiîntâlnit până acum. A nu lua în considerare opinia a sute de milioane de cetăţeni este o gravă lipsă de respect din partea oamenilor politici. Sute de milioane de cetăţeni din întreaga lume nu vor să permită ca medicina naturistă milenară să fie interzisă pentru ca pseudoştiinţa chimiei farmaceutice să îşi păstreze şi să îşi întărească poziţia pe piaţă.

Pericolele chimiei farmaceutice

În fiecare an, 800.000 persoane mor în America de Nord în urma prescripţiilor medicale alopate. Chimia farmaceutică mai mult ucide decât vindecă. Un raport al ONU menţionează că numai 26 din cele 205.000 de medicamente ale acestei industrii sunt indispensabile. Dintre cele 26, numai nouă ar trebui să beneficieze de prioritate absolută. Dar dacă se recurge la medicina chineză, persană sau indiană, acele nouă componente chimice nu mai au aproape nicio utilitate! Altfel spus, fără chimia farmaceutică lumea ar fi mai sănătoasă.

Rezistenţă Internaţională faţă de Codex Alimentarius

– Africa de Sud a afirmat că nu se va conforma directivelor Codex-ului Alimentarius. Ministrul Sănătăţii Manto Tshabalala-Msimang a declarat că ţara sa este în dezacord cu această dihotomie între medicina naturistă şi medicina alopată. Conform concluziilor sale, aceste dispoziţii vizează doar obţinerea banilor de pe urma remediilor brevetate şi de aceea urmăresc să discrediteze folosirea produselor naturiste.

– India nu se va conforma directivelor Codex-ului Alimentarius pentru că acest Codex a promovat formule ce conţin ingrediente chimice care cauzează inflamaţii extrem de distructive la nivelul creierului copiilor. Delegatul indian însărcinat pentru a pleda împotriva Codex-ului a fost ignorat, iar când acesta a insistat pentru o dezbatere, a fost dar afară din cameră.

– Asociaţia medicilor şi chirurgilor americani şi-a exprimat opoziţia faţă de Codex Alimentarius, pentru a putea continua să se folosească de remediile naturiste, alături de cele medicamentoase.

– În Marea Britanie, practicanţii medicinii naturiste, susţinuţi de membrii Camerei Lorzilor s-au opus ferm politicii pro-codex a lui Tony Blair. Acesta din urmă a fost taxat pentru ipocrizie, întrucât a afirmat public că familia lui foloseşte remedii naturiste, suplimente alimentare şi produse homeopatice.

Două ideologii diferite

Avem de a face cu o luptă între două concepţii antagoniste. Pe de o parte ideologia francmasonică a lui Rockefeller, în care unicul obiectiv este de a vinde fără scrupule, de a instaura hegemonia şi o unică putere mondială. A reface totul în molecule sintetice, a nega orice altă medicină diferită de cea alopată, este ideea de progres susţinută de către toate trusturile farmaceutice. Această politică nu are nimic democratic şi vizează modelarea maselor după voia ei şi în funcţie de propriile necesităţi (fundaţii, educaţie, false norme ştiinţifice, propagandă, desfiinţarea diferitelor forme de medicină naturistă ancestrală). Elita francmasonică crede că poate nega opinia populaţiei, deoarece crede că poate modela masele după voinţa ei. În 1962 francmasonii au afirmat că: „Cel care controlează hrana, controlează lumea. Vom pune bazele unui proiect de implementare, la nivel global, a unui Codex Alimentar până pe 31 decembrie 2009.” Erau un fel de linii directoare. Comisia Codexului Alimentarius e administrată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi de Organizaţia pentru Agricultură şi Hrană. Aceste două organizaţii finanţează Codexul şi îl pun în aplicare la cererea Naţiunilor Unite. În 1994, Codexul a declarat nutrienţii a fi toxine. Incredibil ce-i drept dar perfect adevărat. Sunt otrăvuri. Până aici a mers alienarea celor care promovează aceste măsuri aberante.

Pe de altă parte există adevăraţii biologi, medici autentici, adevăraţi terapeuţi sau cercetători, adesea violentaţi de aroganţa cartelului chimiei farmaceutice. Aceştia au stabilit conceptul de bio-individualitate fondat pe libertatea pacientului de a-şi alege singur terapia. Acest concept trezeşte în pacient spiritul de cercetare, îi oferă alternative în maniera de a se vindeca. Această abordare se adaptează mai degrabă individualităţii specifice a fiecărui pacient, decât impunerea unui protocol terapeutic de masă neindividualizat. Maladia are o conotaţie specifică în viaţa fiecărui individ; fără să se ţină cont de acest lucru, fiinţa umană este adusă la rangul de maşină fizico-chimică. Ori fiinţa umană este mult mai mult decât asta…

Dincolo de toate aceste consideraţii, ne aflăm în faţa a două concepţii umane, pe de o parte a omului-robot, parte integrantă a unui sistem, iar pe de altă parte a fiinţei holistice, reflexie microcosmică a întregului univers. Gandhi spunea despre occidentali: „omul alb (un occidental) nu trăieşte, ci funcţionează.” Astăzi ni se dă şansa de a trăi în loc de a funcţiona…

MODIFICAREA GENETICA A CULTURILOR

“Adoptarea organismelor modificate genetic pune omenirea pe un drum sigur catre cel mai mare dezastru ecologic din istorie”, a avertizat Printul Charles intr-un interviu pentru The Daily Telegraph. Printul Charles a mai adaugat ca “bazandu-ne pe producatorii giganti de alimente, in loc de micii fermieri, ne vom indrepta spre un mare dezastru. Ar trebui sa vorbim despre siguranta alimentelor, nu doar producerea lor. Asta conteaza cu adevarat si asta e ceva ce lumea nu intelege”.

Mostenitorul tronului Marii Britanii si-a manifestat convingerea ca micii fermieri vor fi fortati sa-si paraseasca terenurile de catre marii producatori de alimente care se vor orienta spre culturi modificate genetic. “Vom ajunge sa avem milioane de mici fermieri izgoniti de pe pamanturile lor catre zone periferice degradate si nefolosibile”, a declarat Charles, citat de The Guardian.

Pentru a proba cele declarate, Charles a dat exemplul problemelor ecologice in tari care au folosit culturile modificate genetic sa-si sporeasca productia de alimente: “Priviti la Australia de Vest. Mari probleme de

salinizare. Am fost acolo si am vazut cateva din abordarile excesive ale agriculturii moderne”.

Declaratiile Printului Charles vin intr-un moment in care lumea isi exprima ingrijorarea fata de cresterea preturilor la alimente. The World Bank estimeaza ca preturile la alimente s-au dublat in ultimii trei ani, iar presedintele sau Robert Zoellick sustine ca peste doua miliarde de oameni sunt afectati de criza alimentara.

Una din cele mai controversate tehnologii pe care Monsanto (liderul mondial in OMG) o are in dezvoltare este tehnologia V-GURT, prin care plantele sunt modificate sa aiba semintele sterile astfel fermierul este in mod efectiv facut dependent de corporatie. Cand vezi cum gandesc cei care au putere si bani si “ne salveze”, este cinic si periculos sa lipesti eticheta marioneta si extremist pe cineva care este printre putinii care mai gandeste pe termen lung si in ansamblu.

Mutantii din farfurie:

Criza economica internationala, care a dus la scaderea puterii de cumparare, readuce in discutie un subiect care a generat discutii aprinse : alimentele modificate genetic(OMG). Astfel de produse sunt o alternativa mai ieftina la alimentele ecologice, care s-au scumpit semnificativ in ultimii ani.

OMG-urile sunt respinse de organizatiile de mediu si cele sanitare, care reclama influenta negativa asupra sanatatii. Folosirea unor termeni de « concentrat » sau « congelat » ascunde de multe ori prezenta unui organism modificat genetic. Ce mancam, de fapt ? Cat sunt de daunatoare aceste alimente ? Europarlamentarul liberal Magor Csibi va raspunde la intrebarile cititorilor HotNews.ro in legatura cu acest subiect, vineri, la ora 11.00. Cele mai interesante intrebari vor fi reluate in emisiunea Bucuresti Punkt Bonn, realizata de HotNews.ro si Radio Deutche Welle.

* Produsele modificate genetic sunt cu pana la 30-35% mai profitabile decat cele natrale, acesta fiind unul dintre cele mai puternice motive pentru care marii producatori alimentari fac lobby pentru “legalizarea” lor la nivel mondial.

* Comisia Europeana spune ca OMG pot pune capat crizei alimentare mondiale, dar subliniaza ca utilizarea acestor culturi trebuie atent monitorizata si analizata.

* Romania este al treilea mare cultivator de porumb modificat genetic (MG) din Uniunea Europeana, cu o suprafata semanata anul trecut de 7.146 hectare, comparativ cu 350 hectare cultivate in 2007, potrivit Serviciului International de Achizitionare a Aplicatiilor Agricole Biotehnologice (ISAAA), informeaza Reuters. Numarul tarilor care cultiva porumbul MG a scazut anul trecut la sapte, dupa interzicerea acestuia in Franta. Tara noastra a urcat trei locuri fata de 2007, cand se situa pe penultima pozitie, inaintea Poloniei.

* Germania, Marea Britanie si Olanda se declara in favoarea OMG-urilor, iar Austria sau Grecia considera ca nu trebuie sa promoveze acest tip de culturi.

Ce sunt organismele modificate genetic?

Recent au fost create plante transgenice cu importanta majora in alimentatie, cum sunt porumbul si cartofii reyistenti la insecte, fasolea, soia toleranta la glifosfat, rosiile cu coacere intarziata, etc. Toate aceste produse, nou create de om, nu exista in natura, iar impactul lor asupra mediului, ecosistemului si implicit asupra fiintei umane nu este cunoscut in totalitate.

Alimentele modificate genetic ar putea reprezenta un risc pentru sistemul imunitar uman, declara Stanley Ewan, patologist la Aberdeen University Medical School din Anglia. In urma experientelor facute pe sobolani, acestia au prezentat importante modificari cerebrale in urma hranirii lor cu cartofi modificati genetic.

* Puneti intrebari folosind formularul de comentarii de la finalul articolului

OREZUL FRANKENSTEIN modificat cu gene umane :

Astfel, orezul modificat genetic in laboratoarele Ventria Bioscience, din California, este capabil sa produca doua proteine care se gasesc in laptele matern, saliva si lacrimi.

Aceste proteine, spun creatorii orezului cu gene umane, vor putea fi utilizate pentru a incetini ritmul deshidratarii care intervine in cazurile severe de diaree la copii. Diarea infantila este un ucigas de temut mai ales in randul tarilor lumii a treia, unde se inregistreaza anual doua milioane de decese infantile.

Ventria Bioscience a primit o aprobare preliminara pentru a-si cultiva orezul pe aproximativ 1200 hectare in Kansas, compania intentionand sa introduca proteinele astfel obtinute in bauturi, iaurt si batoane de musli.

Noutatile anuntate de laboratoarele Ventria Bioscience i-au intrigat insa pe criticii alimentelor modificate genetic din intreaga lume. Acestia sustin ca societatea californiana a incalcat o regula nescrisa care nu permite amestecarea genelor umane cu cele ale plantelor. Departamentul american de Stat pentru Agricultura da insa semne ca va permite si cultivarea la scara larga a asa-numitelor ‘alimente Frankenstein’.

Cercetatorii britanici s-au declarat tulburati de aceasta veste. ‘Exista riscuri imense pentru sanatatea noastra, iar oamenii trebuie sa trateze aceasta problema cu toata seriozitatea’, a precizat cercetatoarea britanica Becky Price, de la GeneWatch UK, care se ocupa cu monitorizarea noilor alimente modificate genetic.

‘Dorim sa facem pretul produselor medicale abordabil (…) mai ales in tarile slab dezvoltate’, explica Scott Deeter, presedintele Ventria Bioscience, o companie cu numai 16 angajati, cu sediul central la Sacramento, California. ‘Pentru ca acest lucru sa devina realitate, ne gandim sa folosim plantele pentru a produce proteine, mai ales anticorpi, scopul final fiind fabricarea de medicamente’, mai declara Deeter.

Criticii spun insa ca folosirea ‘recoltelor si a suprafetelor agricole pe post de fabrici de medicamente este un lucru extrem de ingrijorator. Daca aceste culturi farmaceutice vor ajunge in cele din urma pe masa consumatorilor, sanatatea oamenilor ar putea fi afectata iremediabil’, precizeaza Clare Oxborrow, reprezentanta organizatiei ‘Friends of the Earth’ (Prietenii Pamantului).

Si in Statele Unite, initiativa Ventria Bioscience are numerosi contestatari. ‘Union of Concerned Scientists’, una din cele mai puternice organizatii de etica ale oamenilor de stiinta, avertizeaza: ‘este absolut o imprudenta sa cultivi medicamente. Astfel nu va exista nici un control asupra dozelor la care vor fi expusi oameni, iar unii ar putea fi alergici la aceste proteine’.

Ventria a produs trei sortimente de orez, fiecare cu o gena umana diferita care determina plantele sa produca trei proteine umane. Doua dintre acestea – lactoferrina si lizozima – sunt proteine cu puternica activitate enzimatica asupra unor germeni patogeni. Genele, cultivate in laborator pentru a produce o versiune sintetica a acestor proteine, sunt introduse in embrionii plantelor prin intermediul unei bacterii.

Pana in momentul de fata plantele cu gene de origine umana au fost utilizate doar pentru realizarea unor teste de laborator. Ventria planuia initial sa-si cultive orezul in sudul statului Missouri, dar s-a izbit de opozitia categorica a fabricantului de bere Anheuser-Busch, un important cumparator de orez, care a amenintat cu boicotul pentru ca exista riscul ca orezul ‘natural’ sa vina in contact cu cel modificat genetic.

Acum Departamentul american de Stat pentru Agricultura considera ca nu exista nici un risc pentru ca Ventria poseda echipamentul necesar pentru a stoca si procesa orezul in conditii de maxima siguranta, astfel incat semintele acestuia sa nu se amestece cu altele.

Compania sustine ca folosind proteinele orezului modificat genetic ar putea fi salvate vietile a doua milioane de copii care mor anual din cauza deshidratarii provocate de diaree. Un studiu efectuat recent in Peru, pe banii Ventria, a aratat ca micutii cu diaree severa s-au vindecat cu o zi si jumatate mai repede daca lichidele care le-au fost administrate au inclus si proteinele mentionate mai sus

ht

Ucigatorul Documentar despre vaccinuri și autism produs de Robert de Niro- VAXXED  

 

Documentarul de excepţie Vaxxed – De la muşamalizare la catastrofă a fost regizat de dr. Andrew Wakefield! Este vorba de doctorul Andrew Wakefield şi nu „fostul medic” Andrew Wakefield, cum scriu anumite ziare! 

Oricât ar încerca, maşinăria de discreditare a cartelului Pharma nu poate să-i anuleze unui doctor titlul pe care l-a obţinut în urma studiului şi a lucrării de doctorat. Nu a reuşit decât să-i ridice dreptul de a profesa ca şi medic, dar nu şi titlul de doctor! Atenţie la tentativa de dezinformare.

Doctorului Andrew Wakefield i-a fost retras dreptul de a profesa în anul 2010 după o amplă promovare a ideii că vaccinurile sunt generatoare de boli. Lupta sa împotriva vaccinării a început încă din anul 1998, când a publicat un studiu care susținea că există o legătură între vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) și autism.

Documentarul Vaxxed se bazează pe statistici oficiale şi are ca subiect muşamalizarea legăturii dintre vaccinuri şi autism aşa cum a fost ea documentată oficial de dr. William Thompson de la CDC (Center for Disease Control and Prevention – Centrul de Supraveghere și Control al Bolilor), și prezintă zeci de cazuri în care copii sănătoși au devenit autiști „peste noapte” în urma vaccinării.

Dr. William Thomson a fost cercetător senior în cadrul CDC. Începând cu anul 2013 el a purtat discuții cu renumiți oameni de știință, senatori și jurnaliști, arătându-le mai multe documente din care reieșea că studiile pro-vaccinuri sunt falsificate și că, din contră, cercetările arată că există o legătură evidentă între vaccinurile primite de copii în primii ani de viață și tulburările de dezvoltare neuronale (inclusiv autismul).

De exemplu, conform informațiilor publicate de dr. Thomson, un studiu din anul 2004 cu privire la efectele vaccinurilor ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) arată că există 340% risc de autism la băieții de culoare, după vaccinare. Această statistică extrem de gravă i-a determinat pe autorii studiului să falsifice datele și să distrugă documentele, pentru mușamalizarea rezultatului.

Filmul documentar urma să fie prezentat de Robert De Niro în premieră în aprilie, în SUA, la Festivalul de Film Tribeca!

Robert de Niro a declarat cu puțin timp înainte de evenimentul Tribeca că şi el are un copil autist (detaliu pe care nu l-a mai făcut public până atunci) şi de aceea – deşi el personal nu este împotriva vaccinării – doreşte ca acest subiect să fie discutat „pe toate părțile”:

„Grace şi cu mine avem un copil cu autism şi noi credem că este esenţial ca toate aspectele legate de cauzele autismului să fie discutate în mod deschis şi examinate. […] Este foarte personal pentru mine şi familia mea şi vreau ca acolo să fie o discuţie, motiv pentru care vom rula Vaxxed. Eu personal nu susţin filmul şi nici nu sunt anti-vaccinare; sunt doar pentru oportunitatea unei dezbateri în jurul problemei.”

După ce a anunţat că documentarul Vaxxed va fi prezentat la Festivalul de Film Tribeca au început imediat presiunile asupra lui.

De Niro i-a avut printre susținători pe senatorul republican Bill Posey. Acesta din urmă a susținut o prelegere în urmă cu un an, chiar la Congresul american, despre frauda guvernamentală menită să muşamalizeze legătura dintre vaccinuri şi autism dezvăluită de dr. William Thomson. (Vezi aici) Senatorul Bill Posey a solicitat o investigaţie guvernamentală în problema studiului falsificat, însă fără prea mare succes.

Sursa: DZR.org.ro

 

Jerusalem Post: Europenii trebuie să se ridice împotriva Rețelei Soros și să-și apere tradițiile și valorile naționale de planurile subversive ale megalomaniacului

  corr

Ziarul israelian Jerusalem Post a publicat o serie de dezvăluiri despre George Soros. Iată articolul din presa israeliană:

“Lumea noastră: Campania de haos global a lui Soros 

Despre George Soros și rețeua pe care a creat-o se vorbește foarte des în ultima perioadă. Numele magnatului apare în campania electorală din SUA. Nici România nu a fost ocolită de interesele lui Soros, existând mulți politicieni care au beneficiat de fondurile unor ONG-uri în spatele cărora se află acesta.Primul lucru pe care îl vedem este natura megalomană a proiectelor filantropice ale lui Soros. Niciun colț al lumii nu a scăpat de eforturile sale.

Presa din SUA a ignorat scurgerea a mii de emailuri de la Open Society Foundation a lui George Soros. FSD este vehiculul prin care Soros a canalizat miliarde de dolari de-a lungul ultimelor două decenii pentru organizații non-profit din Statele Unite și în întreaga lume.

Conform documentelor, Soros a dat mai mult de 30 milioane $ pentru grupuri de lucru pentru alegerea lui Hillary Clinton, în noiembrie, făcându-l cel mai mare donator al campaniei sale. Așa că este înțeles de ce presa care o sprijină pe Clinton a îngropat povestea.

Este posibil, de asemenea, ca unii editori de știri să nu înțeleagă motivul pentru care documentele dezvăluite ar merita să fie publice.

Cele mai multe dintre informațiile apărute erau deja cunoscute publicului. Soros a finanțat masiv grupuri de extremă din stânga în Statele Unite și în întreaga lume, lucru cercetat de mai mult de un deceniu.

Toți au de lucru pentru a slăbi capacitatea autorităților naționale și locale în democrațiile occidentale să respecte legile și valorile națiunilor și comunităților lor.

Aparent, numărul vast al grupurilor și persoanelor pe care le sprijină pare ireal. Până la urmă, ce legătură are schimbarea climei cu imigrarea ilegală a africanilor în Israel? Sau ocuparea Wall Street cu politica legată de imigranții din Grecia? Adevărul este că proiectele lui Soroș au un numitor comun. Scopul lor este să slăbească abilitatea autorităților naționale și locale din Vest de a-și păstra legile și valorile națiunilor și comunităților.

Toate aceste proiecte ale miliardarului au menirea să împiedice piețele libere, indiferent dacă aceste piețe sunt financiare, ideologice, politice sau științifice. Iar acestea proiecte , într-un mod înșelător, sunt făcute în numele democrației, drepturilor umane, economie și alte „scopuri” nobile.

Cu alte cuvinte, scopul finanțărilor lui Soroș este de a distruge democrația din Vest și să devină imposibil ca guvernele să mențină ordinea sau societățile să-și păstreze indentitatea unică și valorile.

Mișcarea activistă „Black Lives Matter”, care a primit 650.000 de dolari de la grupurile controlate de Soros în ultimul an, este un exemplu clasic a acestor eforturi ale miliardarului. Până nu demult, poliția a fost admirată în SUA, era privită ca echivalentul domestic al militarilor.

Disputa principală este că, în Statele Unite, poliția nu este o forță care reprezintă binele, obligând astfel societatea să funcționeze singură menținându-și legea și ordinea. Mai degrabă poliția este o unealtă a represaliilor albilor asupra persoanelor de culoare.

Agitația Black Lives Matters, care a fost acuzată că a contribuit la moartea unor polițiști în mai multe orașe americane, a scos la lumină două răspunsuri legate de poliție.

Mai întâi, polițiștii au fost demoralizați deoarece au fost incriminați pentru faptul că încearcă să-și țină orașele sigure, ferite de infractori.

În al doilea rând, folosirea forței de către polițiști, s-a diminuat, chiar și în situații care necesită acest lucru. Teama că ar putea fi acuzați penal pe de-o parte și condamnarea publică ca fiind „rasiști”, pe de altă parte, îi îndeamnă pe polițiști să aleagă lipsa de acțiune, chiar și atunci când situația o cere.

Demoralizarea și intimidarea polițiștilor e, cel mai probabil, cauza pentru creșterea abruptă a infracțiunilor și violențelor.

Nu trebuie scăpate din vedere nici acțiunile lui Soroș legate de imigrările ilegale. Din SUA, Europa și Israel, Soros a implementat un impuls global folosindu-se de imigrări pentru a submina identitatea națiunilor. E-mail-urile scurse evidențiază faptul că aceste grupuri au intervenit în alegerile europene pentru ca să fie aleși politicienii care sprijină granițele deschise pentru imigranții arabi și a susținut financiar, sau prin alte metode, jurnaliști care s-au arătat de acord cu imigranții.

Grupurile lui Soroș sunt pe teren facilitând intrarea imigranților ilegali în SUA și Europa. Ele au urmărit să influențeze deciziile Instanței Supreme a SUA legate de imigrările ilegale din Mexic. Aceste grupuri au cooperat cu musulmanii și alte grupuri pentru a-i demoniza pe americanii și europenii care se opun granițelor deschise.

În Israel, de asemenea, Soros s-a opus eforturilor guvernului de a opri valul de imigranți ilegali din Africa prin granița cu Egipt.

Dacă pentru greci este rasist că doresc să-și protejeze identitatea națională prin blocarea intrării a milioane de sirieni pe teritoriul lor, atunci este rasist pentru Grecia sau Franța, Germania, Ungaria, Suedia, SUA sau Polonia să existe.

Pe lângă aceste eforturi, mai sunt și alte eforturi orientate spre refuzarea drepturilor din democrațiile Occidentale pentru a susține normele sociale existente de mult timp. De exemplu, Soros a ajutat grupuri care au susținut nu doar căsătoria între persoane de același sex, dar și înființarea toaletelor publice unisex.

În ceea ce privește Israelul, grupurile lui Soroș lucrează să decredibilizeze fiecare aspect al societății israeliene. Soros se folosește de palestinieni pentru a acuza Israelul ca este un stat rasist. Miliardarul a finanțat grupuri moderate de stânga, grupuri radicale de stânga, grupuri israeliene arabe și grupuri palestiniene. În diferite moduri, aceste grupuri transmit audienței lor faptul că Israel nu are niciun drept să se apere sau să-și impună legile spre cetățenii care nu sunt evrei.

În SUA, Soros a ajutat grupuri din BLM pentru ca organizația non-profit J Street să facă acceptabilă opoziția cu Israel, atât social, cât și politic.

Soros a făcut aceste eforturi din Ferguson, Berlin până la Ierusalim pentru a induce haosul prin paralizarea autorităților locale, făcând ca autoritățile să nu mai poată să-și apere societățile.

În multe feluri, campania lui Donald Trump este un răspuns direct, nu către Clinton, dar către Soroș însuși.

Prin faptul că a cerut înălțarea unui zid la graniță, susținând Brexit-ul, susținând Israelul, susținând interdicția temporară a musulmanilor imigranți și susținând poliția împotriva BLM, Trump acționează împotriva eforturilor multimilionarului.

DCLeaks a expus vasta campanie a lut Soroș de a finanța politicile de stânga, politici împotriva liberalilor. Mișcările de „democrație directă” pe care Soros le susține nu pledează pentru altceva decât pentru o conducere a mulțimilor.

Persoanele care locuiesc în Vest trebuie să recunoască scopurile acțiunilor lui Soros. Trebuie, de asemenea, să-și dea seama că singurul răspuns al acestor campanii premeditate ale lui Soroș este ca oamenii să își susțină drepturile naționale și individuale la siguranță. Ei trebuie să apere instituțiile care le garantează securitatea, conform legii și să susțină și să apere valorile naționale și tradițiile”.

Oamenii lui Soros din România

Primul reprezentant direct al lui George Soros în România a fost Sandra Pralong (Sandra Marilyn Andreea Budiș), persoană care, nu întâmplător, a emigrat din România în anii ’70. Andreea Pralong a fost consilierul președintelui Emil Constantinescu.

Din 1990 și până acum, George Soros a dezvoltat o adevărată rețea de ONG-uri, cu care a acaparat noul concept de “societate civilă”, necunoscut românilor, astfel că a reușit să influențeze, în mod major, deciziile la nivel guvernamental. Pe lângă GDS și Fundația Soros, s-au dezvoltat o puzderie de ONG-uri legate de numele magnatului american.

Enumerăm doar câteva din ONG-urile apărute după 1990: “Soros Advising and Placement Center”, “Soros Educational Advising Center” , “Uniunea pentru Reconstructia Romaniei”, “Centrul de Parteneriat pentru Egalitate”, “Centrul pentru Dezvoltare Economica”, Fundatia “Concept” , “Centrul pentru Drepturile Omului – București”,  “Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)”, “Asociația “Pro Democrația”, “Societatea Academică Română” etc, care la rândul lor au “născut” alte ONG-uri.

Printre membrii acestor organizatii găsim foști miniștri, consilieri ai președinților României, directori de instituții ale statului, jurnaliști influenți. De remarcat este că trei din cei patru președinți ai României au sau au avut consilieri oameni din cercul lui Soros.

 

DONALD TRUMP, DISCURSUL CARE ÎNSUFLEȚESTE O ÎNTREAGĂ AMERICĂ: “Singurii oameni destul de curajoși pentru a vota eliminarea acestui Establishment Corupt, sunteți voi, poporul american!”sas

“Mișcarea noastră este despre înlocuirea unui Sistem, a unui Establishment defect și corupt, cu un nou guvern controlat de tine, poporul american. 

Establishmentul de la Washington, precum și corporațiile financiare și de mass-media care îl finanțează, există pentru un singur motiv: pentru a se proteja și pentru a se îmbogăți pe ele însele.

Pentru Establishment sunt mii de miliarde de dolari în joc în aceste alegeri. Establishmentul din Washington e în parteneriat cu cei care controlează pârghiile puterii din Washington, precum și cu interesele speciale de la nivel mondial, iar acești oameni nu au deloc intenții bune în mințile lor.

Campania noastră reprezintă o adevărată amenințare existențială pentru ei, așa cum n-au mai văzut niciodată înainte.

Campania noastră nu este pur și simplu o altă alegere ce se petrece o dată la patru ani. Ea este o răscruce în istoria civilizației noastre, care va stabili dacă vom reuși sau nu, noi, oamenii simpli, să revendicăm controlul asupra guvernului nostru.

Establishmentul politic, care încearcă să ne oprească acum, este același grup responsabil pentru tratatele noastre dezastruoase de liber schimb, pentru imigrația ilegală masivă și pentru politicilor economice interne și externe, care au sângerat țara noastră uscată.

Aceasta este o luptă pentru supraviețuirea națiunii noastre. Și aceasta va fi ultima noastră șansă ca să o salvăm.

Această alegere va stabili dacă suntem o națiune liberă sau dacă avem doar iluzia democrației, dar suntem, de fapt, controlați de o mână mică de interese speciale la nivel mondial, de o mână mică de interese speciale care se ocupă cu fraudarea sistemului, iar sistemul nostru este fraudat pentru ca ei să câștige mereu. Aceasta este realitatea, voi știți asta, ei știu asta, eu știu asta, și aproape întreaga planetă știe asta.

Mașinăria lui Clinton este în centrul acestei Structuri de Putere. Am văzut în acest prim set de documente WikiLeaks, cum Hillary Clinton se întâlnește în secret cu băncile internaționale pentru a complota și pentru a distrugere suveranitatea SUA, în scopul de a îmbogăți aceste puteri financiare globale, de a=i îmbogăți pe prietenii ei cu interese speciale și pe donatorii ei. Sincer, ea ar trebui să fie închisă pentru ceea ce a făcut.

Cea mai puternică armă desfășurată de Clinton este mass-media corporativă, presa.

Să fie clar un singur lucru, mass-media corporativă din țara noastră nu mai este implicată în jurnalism. Ea reprezintă acum un interes politic special și nu este cu nimic diferită de orice lobby-ist sau de orice altă entitate financiară cu o agendă politică total dedicată, iar ordinea de zi pe care o propagă nu mai este pentru voi, ci este pentru ei înșiși.

Orice persoană care contestă controlul lor este considerat sexist, rasist, xenofob. Ei vor minți, și vor spune minciună, după minciună, iar apoi, ei vor face chiar mai rău decât atât. Ei vor face tot ceea ce este necesar ac să oprească pe orice se opune Establishmentului. Familia Clinton sunt infractori, amintiți-vă.

Acest lucru este bine documentat, iar Establishment-ul care îi acoperă s-a angajat să-i protejeze printr-o masivă mușamalizare a activității lor infracționale petrecută pe scară largă la Departamentul de Stat și la Fundația Clinton, în scopul de a-i păstra pe Clintoni la putere. Ei știau că vor crește cu fiecare minciună cu care vor da în mine, în familia mea și în cei dragi mie. Ei știau că nu se vor opri de la nimic, pentru a încerca să mă oprească. Cu toate acestea, eu am luat cu bucurie pentru voi, toate aceste curele și săgeți. Le-am luat pe spinare pentru mișcarea noastră, astfel încât țara noastră să devină din nou a noastră.

Am știut că această zi va sosi și că este doar o chestiune de timp. Și am știut ca poporul american se va ridica deasupra ei și va vota pentru viitorul pe care-l merită.

Singurul lucru care poate opri această mașină coruptă sunteți voi. Singura forță suficient de puternică pentru a salva țara noastră suntem noi. Singurii oameni destul de curajoși pentru a vota eliminarea acestu Establishment Corupt, sunteți voi, poporul american.

Marea noastră civilizația a ajuns la un moment de răscruce.

Oameni buni, eu nu am nevoie pentru mine ca să fac acest lucru, credeți-mă.

 Am construit o mare companie și am avut o viață minunată. Aș fi putut să mă bucur acum pentru mine și familia mea de fructele și de beneficiile succeselor în afaceri ale întreprinderilor mele. Aș fi putut să mă bucur în liniște de toate acestea în loc ca să trec prin acest spectacol de groază al minciunilor, al decepțiilor și al atacurilor rău intenționate, un spectacol pe care nimeni nu și l-ar fi putut imagina.

Fac asta pentru că această țară mi-a dat atât de mult și pentru că mă simt atât de puternic încât acum e rândul meu să dau înapoi țării pe pe care o iubesc.

Fac asta pentru oameni și pentru mișcarea aceasta și vom lua înapoi această țară de la ei și o vom reda din nou vouă și vom face America Mare din Nou”.

 

Hillary Clinton şi mailurile otrăvite,m

 

 

Cu o săptămână înaintea Zilei Z – 8 noiembrie -, campania electorală pentru prezidenţialele americane, mai încrâncenată ca niciodată, este bulversată de scandaluri cu implicaţii mari pentru moralul fiecăreia dintre părţi, ducând-o când la agonie, când la extaz, aşa încât pentru cei care privesc lucrurile din afară este o „pâine” de mâncat şi comentat, dar pentru cei afectaţi direct lucrurile duc la paroxism.

Ca urmare, într-un moment în care părea că totul se îndreaptă spre o victorie la scor obţinută de Hillary Clinton, fapt atestat de diferenţa substanţială din sondaje dintre ea şi Donald Trump, mulţi opinau că numai un eveniment deosebit ar putea tulbura serios apele pe ultima turnantă, iar fosta Prrimă Doamnă ar putea rata pentru a doua oară consecutiv şefia Casei Albe.

Reamintesc, în context, că, în 2007, când s-a angajat în competiţia alegerilor primare spre a obţine nominalizarea democraţilor pentru candidatura la prezidenţiale, ea a fost creditată cu cele mai mari şanse, multă vreme acest lucru părând că devine realitate, dar, în ultimul moment, „cupola” democraţilor l-a introdus în joc pe Barack Hussein Obama, care a şi devenit primul preşedinte cu origini afro-americane din istoria SUA. Acum, lucrurile ar putea duce spre o nouă premieră – Hillary Clinton, prima femeie care devine preşedintă a Americii, numai că nu este clar dacă jocurile sunt făcute până la capăt sau „scenariştii” nu au mai introdus încă un intermezzo.

Dacă, în cazul lui Donald Trump, scandalul femeilor hărţuite sau insultate de el se tot completează, banalizându-se, surpriza a venit din tabăra cealaltă. Este vorba de scandalul mailurilor, care părea încheiat încă din vară, când FBI-ul şi Ministerul Justiţiei anunţaseră că Hillary Clinton nu va fi urmărită în justiţie, dar acum lucrurile au răbufnit în forţă. Efectul acestora a fost fulminant: diferenţa din sondaje dintre cei doi s-a cam evaporat, iar tabăra democrată a intrat în vrie, în vreme ce Trump exultă, declarând că este vorba despre „cel mai mare scandal politic de la afacerea Watergate”, care a dus la demisia preşedintelui Richard Nixon, în august 1974!

Vineri, 28 octombrie, directorul FBI, James Comey, a adresat o scurtă scrisoare liderilor Congresului, în care anunţa o potenţială ramificaţie a anchetei privind folosirea de către Hillary Clinton în perioada în care a fost secretar de Stat (ianuarie 2009-2013) a adresei personale de e-mail în locul celei puse oficial la dispoziţia sa. Probabil că nu s-ar fi descoperit niciodată ce a făcut ea, dacă, pe 11 septembrie 2012, nu ar fi fost atacat consulatul american din Benghazi, care s-a soldat cu moartea ambasadorului SUA în Libia, Chris Stevens, şi a altor trei persoane, fapt anchetat ulterior de o comisie a Congresului, care a analizat şi schimburile de mesaje dintre secretarul de Stat şi consilierii săi, prilej cu care Hillary a fost obligată să predea 30.000 de mesaje primite sau trimise de la adresa ei de e-mail: hdr22@clintonemail.com de pe computerul personal. Aşadar, ea nu adoptase o adresă de mail de tipul state.gov.

Despre toate astea a aflat şi presa în martie 2015, care s-a dezlănţuit împotriva ei. Întrebată de ce a recurs la laptopul personal, ea a invocat „motive practice”, 

„motive practice”, adăugând: „mi-am zis că va fi mai simplu să am un computer decât două pentru mailurile personale şi profesionale”. Ulterior, un audit al Departamentului de Stat a precizat că nu a avut nicio autorizaţie în acest sens, dar ea a insistat că schimburile de mesaje nu au fost clasificate confidenţiale în momentul respectiv. Însă legea americană interzice comunicarea de informaţii clasificate în afara reţelei securizate.

La începutul lunii iulie 2016, FBI şi Ministerul Justiţiei au decis să nu o urmărească, în pofida „neglijenţei extreme” de care au dat dovadă atât ea, cât şi colaboratorii apropiaţi, clasând astfel afacerea în legătură cu care Donald Trump bătea mare tam-tam, acuzând-o de corupţie şi pentru că a încălcat în mod deliberat Federal Records Act, lege care este forte strictă. Între altele, ea impune celor ce au funcţii publice să arhiveze o copie din mesajele lor, care, în virtutea unei alte legi, Freedom of Information Act, pot fi consultate de orice cetăţean, exceptându-le pe cele clasate confidenţiale ori secret de apărare.

Cum a reizbucnit scandalul? FBI-ul ancheta un fost deputat democrat şi candidat la primăria orşului New York, Anthony Weiner, urmărit pentru că a trimis SMS-uri cu caracter sexual unor minori. Din 2010 şi până de curând, individul a fost căsătorit cu Huma Abedin, aflată de peste 20 de ani alături de Hillary Clinton, ajutând-o pe aceasta în cele două campanii senatoriale victorioase din 2000 şi 2006. Când s-a căsătorit cu Anthony, Hillary spunea despre ea că, dacă ar mai fi avut o a doua fiică după Chelsea, aceasta „ar fi Huma”. Aceasta din urmă a crescut în Arabia Saudită, mama ei e născută în Pakistan şi a fost căsătorită cu un musulman de origine indiană, mort în 1993.

Şi-a făcut studiile superioare în SUA, apoi a fost stagiară la Casa Albă, în 1996, fiind repartizată la biroul Primei Doamne. A urmat-o pe Hillary când a devenit senatoare de New York, devenind directoarea ei de cabinet. A depus mărturie în faţa unei comisii a Congresului, în octombrie 2015, despre atacul din Benghazi, şi a fost interogată de FBI, în mai a.c., în afacerea laptopului personal al şefei sale. După ce FBI-ul a anunţat că a descoperit în laptopul soţului ei mesaje trimise de Hillary Clinton, Huma Abedin, despre care se zicea că, în cazul în care şefa ei ajunge la Casa Albă, va primi un post important, a dispărut din anturajul ei.

Cum spuneam, la ora la care FBI anunţa reluarea ancheta în cazul mailurilor trimise de Hillary Clinton, sondajele o dădeau învingătoare detaşată la 8 noiembrie, dar, imediat, diferenţa a început să se reducă, iar la Bursă s-au înregistrat modificări semnificative declanşate de eveniment. Trump şi-a reluat tirurile împotriva ei, acuzând-o de „corupţie” de „amploare fără precedent”, tabăra democrată s-a trezit brusc în defensivă, acuzând directorul FBI de amestec în campania prezidenţială. Între alţii, fostul ministru democrat al Justiţiei Eric Holder a vorbit despre o „gravă eroare, cu implicaţii potenţial grave”.

Aproape cert, rezultatele anchetei FBI se vor afla după 8 noiembrie, dar, deja, impactul ei politic este considerat „dezastruos” pentru Hillary Clinton de către analişti şi specialişti în campaniile electorale prezidenţiale americane. Mai întâi persistă întrebarea privind folosirea laptopului personal în trimiterea de mesaje oficiale, care acum are un nou episod, fiind vorba de un alt laptop particular. În al doilea rând, mulţi se întreabă ce scrie în mesajele trimise de pe acesta? Personal cred că, din această perspectivă, americanii ar putea provoca o surpriză uriaşă, iar Hillary Clinton va plăti scump marile neglijenţe comise.

 

Puncte de vedereio

Adevăruri pe care nu o să le găsiți în presa „sistemului”! Dialog „la gura sobei” cu istoricul Corvin Lupu (III)- http://www.justitiarul.ro/10733-2/

      „Pleacă ai noștri, vin ai noștri”. De la Securitate la alte servicii de informații (III)

 

Marius Albin Marinescu: Domnule profesor Corvin Lupu, în discuția noastră trecută ați menționat scurt că, după 22 decembrie 1989, Ion Iliescu a adus Securitatea „la lanț” și ați menționat și faptul că ofițerii de securitate au căutat să iasă din această situație. Dați-ne un exemplu de acțiune de ieșire din strânsura „lanțului”.

 

Corvin Lupu: La începutul lunii ianuarie 1990, situația cadrelor din Securitate părea fără ieșire. Comandanții Securității erau în închisoare. Chiar dacă li se promitea că situația lor se va rezolva favorabil și li se făceau concesii, constând în drept la pachete, în vizite ale familiilor etc., neîncrederea ofițerilor de securitate ajunsese foarte mare. Ei se temeau că grupul Iliescu își va consolida puterea și își va crea alte structuri informative bazate pe cadre din M.Ap.N., se vor recruta alți ofițeri, iar ei vor fi sacrificați și abandonați în mâna fioroasă a străzii, dornică de răzbunări.

 

Ofițerul de securitate cel mai sus poziționat în noua putere politică a fost colonelul Dumitru Mazilu. I se construise în fals o imagine de disident. El fusese trimis ca funcționar la O.N.U. cu rang înalt și retras de la post, sub motivația de a fi fost agent al serviciilor de informații ale S.U.A. În seara de 21 decembrie 1989, a fost ridicat de o mașină a Securității și ținut peste noapte într-un loc de detenție, iar în dimineața de 22 decembrie, din ordinul generalului Vlad, a fost adus înapoi la casa lui. O plimbare care l-a făcut „disident”, apt pentru funcția înaltă de prim-adjunct al președintelui C.F.S.N., pe care a primit-o în seara de 27 decembrie 1989.

 

Mulți observatori ai evenimentelor au interpretat că Securitatea făcea un joc dublu, „la două capete”, dar, de fapt, nu juca decât la „un capăt”, cel al eliminării lui Ceaușescu și al constituirii unei noi puteri dorită de marile puteri. În acest timp, așa cum arăt, Securitatea fabrica falși disidenți dintre oamenii ei de încredere, pe care, în baza „disidenței”, să-i propulseze în noua putere, pe care dorea să o controleze.

 

Marius Albin Marinescu: Această aspirație este tipică tuturor serviciilor de informații. În cea mai mare parte a Lumii, în epoca contemporană, a existat o luptă între conducerea politică și serviciile secrete. Asta se întâmplă și astăzi la noi. Această realitate importantă ar putea constitui subiectul unei alte discuții.

 

Corvin Lupu: În 12 ianuarie 1990, are loc o manifestație aparent spontană în Piața Victoriei din București, la care participanții au acuzat noua putere că nu pedepsește vinovații pentru crimele de la „revoluție” și au cerut anularea decretului de abolire a pedepsei cu moartea, manifestându-și suspiciunea că pedeapsa cu moartea s-a abolit pentru a se salva criminalii din decembrie 1989. Conducerea F.S.N.-ului a ieșit în stradă între manifestanți. A vorbit Petre Roman, care a repetat că noul guvern va conduce doar o scurtă perioadă de timp, asigurând alimentarea și încălzirea populației până la alegerile libere pe care le va organiza, după care F.S.N. se va retrage. Oamenii nu păreau convinși. A vorbit și Gelu Voican-Voiculescu, dar nu a reușit nici el să liniștească strada. A luat cuvântul și Ion Iliescu, care a fost fluierat, iar unii au strigat „Jos Iliescu!” Cine puteau fi provocatorii acestei răzmerițe? Poporul încă nu era supărat pe noua conducere. Nu fusese luată nici o măsură majoră care să creeze nemulțumiri populare. Li se dăduse mâncare, căldură, benzină la liber și oamenii mergeau mai mult la cârciumi decât la fabrici. Poporul știa atunci că Iliescu&Co stau puțin la conducere, organizează alegeri libere și pleacă. Practic, securiștii erau singura categorie socială de mari nemulțumiți și frustrați de faptul că fuseseră trădați de către cei pentru care ei îl trădaseră pe Ceaușescu. Este cert că acolo în piață nemulțumirile formulate erau întreținute de fosta Securitate. După cuvântarea lui Iliescu, are loc o încercare de „lovitură de teatru”: colonelul de securitate Dumitru Mazilu, trece de partea demonstranților, se suie pe tanc, ia cuvântul și întreabă mulțimea: „Îl vreți pe Iliescu jos? Bine! Atunci Jos Iliescu!!!” Pentru ca trecerea lui de partea străzii să fie legitimată, colonelul Dumitru Mazilu rostește cu convingere lozinca: „Moarte securiștilor!” Prin acest gest, el a abandonat tabăra F.S.N.-ului. Lucrurile au degenerat și, surprinzător, ca la un semn, în foarte puține minute, Piața Victoriei s-a umplut cu noi participanți la demonstrație, de ordinul miilor, care se manifestau zgomotos în favoarea grupului Iliescu, îl bruiau pe Mazilu și au înclinat balanța în favoarea „marelui Ilici”.

 

După puțin timp, în aceeași seară, la televiziune, Dumitru Mazilu și-a anunțat demisia din funcție, în prezența lui Ion Iliescu, care, cu viclenia și falsitatea-i cunoscute, a declarat că regretă demisia colegului său. După încă 16 zile, Dumitru Mazilu și-a anunțat ieșirea din viața politică. După părerea mea, domnule director Albin Marinescu, în 12 ianuarie 1990, Dumitru Mazilu a fost în misiune. Cu toate că a strigat din toți rărunchii „Moarte securiștilor!”, a fost respectat ulterior de mulți colegi de breaslă și sistemul controlat de servicii l-a menținut în poziția de profesor universitar și conducător de doctorate la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Misiunea lui Dumitru Mazilu a eșuat, pentru moment, dar este cert că Securitatea a continuat să caute soluții, acționând duplicitar pe aceleași două căi: arătându-și utilitatea pentru noul regim și încercând să aducă grupul Iliescu în dificultate cât mai mare, pentru a-l determina să apeleze la serviciile Securității și să-l determine să permită acesteia să obțină din nou măcar atribuțiile și influența pe care o avusese în societate în perioada dictaturii de dezvoltare.

 

Marius Albin Marinescu: Oare cine să fi fost miile de oameni care au venit în Piața Victoriei cu întârziere, pe finalul demonstrației, după ce Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican-Voiculescu eșuaseră în a-i liniști pe demonstranți?

 

Corvin Lupu: Eu cred că cel puțin o parte din acei oameni ar putea să fie miile de luptători sovietici pătrunși în România cu complicitatea Securității, Direcției de Informații a Armatei și a Comandamentului Trupelor de Grăniceri, înaintea evenimentelor din decembrie 1989. Acești luptători au rămas în România până în octombrie 1990, când în urma unui raport scris de generalul Mihai Caraman, pe atunci director al S.I.E., prim-ministrul Petre Roman, recuperat definitiv de serviciile secrete franceze, a solicitat ambasadorului U.R.S.S., Evgheni Tjajelnikov, să-și retragă efectivele. Cu acest prilej, ambasadorul sovietic a declarat că le va retrage fără nici o problemă, dar că respectivele efective au rămas în România la dorința noii puteri. Păi, domnule director, ce alte nevoi l-ar fi determinat pe Ion Iliescu să dorească menținerea luptătorilor sovietici în România, altele decât menținerea la putere, în condițiile în care noile servicii secrete erau încă firave și se bazau tot pe o parte din cadrele fostei Securități. Aceste zeci de mii de luptători erau în majoritate proveniți din R.S.S. Moldovenească și din zonele românești din R.S.S. Ucraineană, vorbitori de limbă română.

 

Marius Albin Marinescu: Oricum, și această demonstrație din 12 ianuarie 1990 s-a desfășurat tot sub fluturul drapelelor României cu stema decupată.

 

Corvin Lupu: Să vă spun ceva. Într-o zi, în vara anului 1989, la sediul Arhivei Securității, a sosit intempestiv generalul Iulian Vlad. Era un eveniment. El inspira deopotrivă respect și teamă. De regulă, cerea să i se aducă unele dosare la birou, nu mergea personal la arhivă. I s-a dat raportul, după care a solicitat să i se aducă dosarul Imre Naghi, al revoluției maghiare din 1956. S-a așezat la biroul unui ofițer-cercetător, a dat deoparte lucrurile acestuia, a pus dosarul în locul lor și l-a parcurs. Ofițerul-cercetător a rămas alături de generalul Vlad, pregătit să-i pună la dispoziție tot ce avea nevoie. Pe o foaie de hârtie și-a făcut anumite notițe. S-a oprit îndelung la drapelul Ungariei din care răsculații din toamna anului 1956 au decupat stema comunistă de atunci a țării, respectiv Stema Rákosi. Pe foaia lui de hârtie, generalul Vlad a notat: „decuparea stemei”… Este cert că generalul Vlad s-a pregătit temeinic și din timp pentru evenimentele din decembrie 1989. Și-a făcut temele foarte bine…

 

Marius Albin Marinescu: Foarte interesant. Unde au stat ascunși acești luptători sovietici?

 

Corvin Lupu: În diverse unități ale M.Ap.N., ale S.R.I., ale S.I.E. și ale M.I. În mod normal, acum, redeschizându-se dosarele „revoluției” și ale mineriadei din 13-15 iunie 1990, la cererea C.E.D.O., dacă s-ar dori aflarea adevărului, s-ar ancheta și această chestiune. Ar trebui anchetați cei din Comandamentul Serviciilor Armatei care erau activi în anii 1989-1990, atât în centrală, cât și ofițerii de intendență din unități, ca și ofițerii de resort de la toate instituțiile menționate. Mulți dintre cei care i-au încazarmat pe sovietici și pe mineri trăiesc și ar trebui să fie audiați. Nu se poate ca toată lumea să mintă. Acești ofițeri de intendență știau exact câte porții suplimentare de mâncare au livrat, câte paturi au pregătit etc. Nu se poate ca nimeni să nu vrea să spună adevărul în fața organelor de cercetare competente ale țării.

 

Marius Albin Marinescu: Credeți că ar fi posibil să se cerceteze acest fapt?

 

Corvin Lupu: Eu nu cred că regimul politic actual are interes. Din contră. Trădătorii și criminalii din decembrie 1989 și din perioada următoare s-au perpetuat la putere, sunt profitorii prăbușirii României și nu vor să răscolească propria mizerie. Pe de altă parte, eu nu cred că ar fi posibil pentru că NU există independență în Justiție și, cum am început să arăt, oamenii compromiși în mizeria evenimentelor din decembrie 1989 și de după aceea, inclusiv în lanțul de crime politice care s-au săvârșit în România post-ceaușistă au fost promovați în grade și în funcții mari, primind pe umeri stele mari după stele mari, protecție și privilegii. Dosarele „revoluției” au fost gestionate de cei vinovați de crimele revoluției și de complicii lor. Sper că îmi dați voie să exprim părerea mea că și asasinarea Ceaușeștilor a constat în două crime. În acest moment, dosarul „revoluției” este gestionat de nepotul fostului șef al Comandamentul Serviciilor Armatei, cel implicat direct în cazarea, hrănirea și echiparea la M.Ap.N. a luptătorilor aduși în București, ca și în alte orașe, cu misiuni speciale, inclusiv a minerilor, cu ocazia mineriadelor. Anterior, cei mai mulți ani, dosarul a fost gestionat și tergiversat la maximum posibil de impostorul Dan Voinea, participant direct la marea mizerie din decembrie 1989 și de după aceea. Cum să afle românii adevărul de la Voinea? El va da opiniei publice doar informații false, sau trunchiate, toate menite să ascundă adevărul evenimentelor, eventual să identifice ca vinovați pe unii dintre cei care între timp au murit, sau diverși militari de grade mici, din stradă.

 

Vedeți dumneavoastră, se redeschide dosarul „revoluției” pentru a se cerceta cine i-a omorât pe cei din stradă, de parcă trăgătorii aceia ar fi persoanele importante în evenimente. Posibil să se afle adevărul ar fi doar dacă recunoașterea acestuia ar fi ordonată de consilierii de la Washington, cei care conduc armata și serviciile noastre. În rest, cum am mai spus, se va face joc de picioare, vor mai fi învinuiți unii, care vor nega, se vor indica mărturii și vinovății care se vor împiedica de faptul că unii dintre actorii evenimentelor sunt morți etc.

 

Nu vedeți, domnule director, privitor la dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1989, principalii vinovați, cei care conduceau România și controlau absolut tot sistemul, președintele și prim-ministrul, respectiv Iliescu și Roman, susțin cu tupeul extraordinar care-i caracterizează că nu sunt vinovați de nimic, n-au nici o implicare și vinovat este doar ministrul de Interne de atunci, generalul M.Ap.N. Chițac, care este mort de mulți ani. Iliescu spune că nu are nimic să-și reproșeze. Roman face confuzii intenționate pentru a deruta opinia publică, aducând aminte de faptul că el însuși a fost o victimă a minerilor. Dar, după cum știți, el a fost o victimă a minerilor în septembrie 1991. În iunie 1990, era încă de aceeași parte a baricadei cu Iliescu și susținea venirea minerilor. Într-o ședință din 12 iunie 1990, Petre Roman a aprobat personal Planul de evacuare a Pieței Universității. Cumnatul său, colonelul Dimitrie („Kuki”) Borislavski a fost unul dintre cei care i-au condus pe mineri și pe cei îmbrăcați în ținută de mineri la obiectivele care au fost atacate de aceștia, Universitate, sediul P.N.Ț.C.D. etc.

 

Acest tupeu nu este românesc. Este tupeu post-comunist de minoritari etnici. Hai să nu mai dăm vina pe români pentru toate mizeriile astea. Iliescu și Roman nu sunt români nici de sânge, nici de simțiri! În 2014, Iliescu a scris o carte de amintiri în care continuă seria minciunilor pe care le-a afirmat privitoare la faptul că bunicul său evreu, Vasili Ivanovici, ar fi fost de fapt român și reia teza falsă a rudeniilor sale din Tilișca (jud. Sibiu), fără să menționeze nimic de mama sa care era țigancă din neamul căldărarilor și nici de a doua soție a tatălui său, care era tot țigancă din Baia Mare, soră bună cu mama viitorului „rege” al țiganilor, Ion Cioabă.

 

În aceste condiții, rămâne tot pe noi, pe istoricii neangajați și necontrolați de „sistemul ticăloșit” și care mai avem și un pic de curaj, să scriem adevărul despre acele evenimente. Din acest punct de vedere, eu mi-am cam făcut datoria. Dacă se dorește, cercetarea evenimentelor poate începe și de la cărțile mele, în acest caz, procurorii trebuind să purceadă la transformarea informațiilor din carte în probe judiciare. Actualul general Ilie Botoș, cel care a primit dosarul „revoluției” spre rezolvare, sau spre nerezolvare (vom vedea!), m-a convins cu ani în urmă și l-am angajat la mine la facultate să conducă un program masteral de studii de securitate, unic în țară, numit Securitate judiciară, restricționat pentru civili, în care masteranzii învățau în principal chiar această problemă a transformării informației în probă. Le-am predat și eu ore acestor masteranzi de la Securitate judiciară.

 

Marius Albin Marinescu: Cine erau acești masteranzi?

 

Corvin Lupu: Erau ofițeri acoperiți din parchete. Dacă procurorii militari ar vrea să afle adevărul despre evenimente din decembrie 1989, ar trebui să înceapă cu începutul și să cerceteze cine a permis ca mii de agenți străini să intre în România și să se deplaseze nestingheriți în lungul și în latul țării, apoi să cerceteze cine nu a făcut munca preventivă și a permis să se destabilizeze România, apoi să cerceteze cine nu a apărat sediile puterii, lăsându-le pe mâna străzii, inclusiv a unor infractori de drept comun, începând cu sediul C.C. al P.C.R., cine a dat foc, cine i-a ucis în primul rând pe militari, ulterior pe unii dintre cei din stradă, cine nu a respectat legislația și nu și-a făcut datoria conform stării de necesitate de atunci etc. Aceste cercetări nu ar trebui să aibă nici o nuanță politică. Ele nu pot să plece de la premisa că tot ce s-a făcut împotriva vechiului regim este bine și tot ce s-a făcut respectându-se legile de atunci este rău. Trebuie o judecată juridică, nu una politică, cum fac magistrații noștri militari și civili, a căror activitate nu are nimic în comun cu independența Justiției, mult trâmbițată, dar inexistentă. De aceea este ticăloșit regimul actual și trebuie reformat, altfel crapă! Crăpăm toți odată cu el…

 

Marius Albin Marinescu: Să revenim la evenimentele din 1990. Cum a mai reacționat Securitatea la presiunea pusă de noul regim pe oamenii ei?

 

Corvin Lupu: Una din marile supărări ale cadrelor fostei Securități era faptul că la centru exista o influență mare a ministrului Militaru și a generalului Logofătu, cel împuternicit încă din 22 decembrie să răspundă de preluarea Securității de către Armată. Din calitatea de comandant al Academiei Militare, Logofătu fusese unul dintre cei care au orchestrat diversiunile criminale care au condus la numeroși morți și răniți și era cunoscut că nu-i agreează pe securiști. Tocmai el a fost numit să-i „stăpânească”. În același timp, ministrul Militaru reactivase un mare număr de generali și colonei care fuseseră trecuți în rezervă în perioada ceaușistă, ca urmare a certitudinilor, în unele cazuri și doar a suspiciunilor, în alte cazuri, de colaboraționism cu sovieticii. Toți aceștia aveau ură pe Securitate, instituția care îi deconspirase. Cel care oprimase cel mai mult Securitatea fusese ministrul Militaru, cel care a și contribuit direct la moartea mai multor ofițeri importanți de securitate și care crease o mare parte a diversiunilor în urma cărora au avut loc morți năprasnice, dintre care, la Otopeni, una dintre diversiuni a reprezentat un adevărat măcel. Eu am mai publicat despre aceste diversiuni „teroriste”.

 

Modalitatea de declanșare a diversiunilor era simplă. Unități ale Trupelor de Securitate erau atenționate de noii lor șefi din M.Ap.N. că există informații certe că într-un anumit loc acționează sau urmează să acționeze teroriști, iar subunități de trupe de securitate erau trimise în respectivul loc pentru a neutraliza acei teroriști. Concomitent, unor unități/subunități M.Ap.N. li se dădea informația că în respectivele locuri acționează teroriști și li se cerea să-i elimine. Asemenea situații s-au petrecut în mai multe zone ale țării, ceea ce ne-a făcut să credem că într-adevăr a existat un plan de declanșare a unui război civil în România, având ca principali adversari M.Ap.N și M.I. Eu nu am găsit argumente zdrobitoare în direcția existenței unui asemenea plan. Orice cunoscător își dă seama că un proiect de acest gen ar fi fost agreat de multe forțe, cel puțin de către statele vecine care aveau în decembrie 1989 aspirații teritoriale ferme și dovedite: Ungaria, Iugoslavia și Bulgaria, dar această realitate nu este suficientă pentru a argumenta științific existența unui asemenea proiect. Este cert că în primele două zile după arestarea lui Ceaușescu, 22 și 23 decembrie, aceste diversiuni au avut ca unul din scopurile principale și compromiterea, neutralizarea și capturarea comandanților rămași loiali lui Nicolae Ceaușescu și legislației de atunci: Nuță, Trosca, Mihalea, Moraru. Toți au fost uciși fără milă, ca și Milea. Alte explicații logice și coerente s-au dat afirmându-se că, de fapt, nu s-a dorit un război civil în toată regula, ci s-a dorit crearea unui cadru de insecuritate care să justifice menținerea stării de necesitate pe întregul teritoriu al țării, justificarea „necesității” de a-l asasina pe Ceaușescu și de a ține poporul în casă, la televizor, unde erau bine manipulați, timp în care Iliescu&Co să-și consolideze puterea și să-i elimine pe posibilii veleitari în ale conducerii României. Starea de necesitate s-a prelungit până în februarie 1990.

 

Marius Albin Marinescu: Starea de necesitate a fost decretată de Ceaușescu.

 

Corvin Lupu: Starea de necesitate s-a decretat într-un moment în care, practic, Ceaușescu nu mai controla puterea, nu mai avea mijloace de comunicații și nu mai era liber. Ea a fost decretată de puciști, cu complicitatea lui Silviu Curticeanu, colaborator al conspiratorilor, pentru a avea argumente să acționeze împotriva oricărei persoane sau grup social care s-ar fi opus „emanaților”.

 

Marius Albin Marinescu: Acest gen de diversiune la care v-ați referit dumneavoastră s-a întâlnit și la Sibiu.

 

Corvin Lupu: Da, în 22 decembrie, începând cu ora 10.30, diversiunea a fost folosită împotriva Miliției, ca urmare a ordinelor primite de locotenent-colonelul comandant al Garnizoanei Sibiu, Aurel Dragomir, de la generalii puciști Hortopan și Stănculescu, sub motivația că Miliția și principalii ei comandanți (Nuță, Mihalea, Moraru) nu a trecut de partea „poporului”, adică a conspiratorilor. Lt-col. Dragomir a părăsit imediat punctul de comandă nr. 2, situat la Spitalul Militar din Sibiu, de unde purtase convorbirile cu șefii puciștilor care au preluat comanda Armatei după împușcarea lui Milea și s-a întors la sediul U.M. 01512 (astăzi Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”) unde a ordonat ferm: „Luptăm cu Miliția!” În acest timp, cadrele de miliție disperate dădeau telefoane și încercau să se refugieze la U.M. 01512. Șefii Miliției Municipale l-au sunat pe ofițerul de securitate C.I. al U.M. 01512, lt. col. Mircea Lomnășan, care i-a sfătuit pe milițieni să treacă strada și să se adăpostească la unitatea M.Ap.N. În paralel, tuturor militarilor M.Ap.N. din unitate li s-a spus că vor fi atacați de Miliție și să tragă în Miliție și în milițieni. A urmat un măcel împotriva milițienilor, 23 dintre ei fiind uciși și mulți alții răniți, bătuți, torturați, arestați și ținuți în bazin etc. În clădire s-a tras cu tunul, cu aruncătoare de grenade și cu mitralierele.

 

Marius Albin Marinescu: Cu securiștii se războiau mai puțin.

 

Corvin Lupu: La Sibiu, ca și la București, în primele ore ale confruntărilor între M.Ap.N. și M.I., comandantul Aurel Dragomir nu a ordonat acțiuni împotriva Securității, care fusese prima instituție care a acționat împotriva lui Ceaușescu și devenise partenera lui Stănculescu în arestarea lui Ceaușescu și a comandanților rămași loiali lui. În 22 decembrie 1989, între orele 8.30 și 14.00, în toată țara, Armata și Securitatea au acționat în comun, în cea mai bună înțelegere. După ora 14 și ceva, când a vorbit Iliescu la televiziune despre securiști ca fiind o clică de teroriști, de criminali ceaușiști, a început presiunea militară asupra Securității și a început și să se tragă în clădirea acesteia din Sibiu, cât și presiunea pusă pe Securitate prin răspândirea de acuzații false, unele dintre ele chiar de domeniul fantasmagoriilor. În toată țara, sub pretextul pericolului pe care îl genera faptul că șefii Inspectoratului General al Miliției nu trecuseră de partea conspiratorilor, cu excepția unuia dintre adjuncți, generalul Romeo Câmpeanu, ofițer de securitate loial lui Iulian Vlad, Stănculescu a ordonat supravegherea sediilor M.I. și punerea lor sub pază militară, ceea ce a intimidat cadrele și a fost o garanție a „loialității” lor față de puciști și față de noua putere. Referindu-mă la „fantasmagorii”, am în vedere zvonurile potrivit cărora securiștii circulau prin tunele cunoscute doar de ei și, din loc în loc, ridicau capacele canalelor, mai omorau niște trecători pașnici și-și continuau drumul. Apoi, nebunia cu mini-submarinele construite pentru ape de mică adâncime cu care securiștii s-ar fi deplasat pe Cibin și alte prostii colosale care circulau în oraș. Enormitățile care au fost rostite de iudeo-„revoluționarii” din televiziune, în frunte cu Brateș (apa otrăvită, centrul de sânge aruncat în aer etc), au fost crezute de majoritatea populației orașului Sibiu și a țării. Nu mai este cazul să vă amintesc faptul că la TVR „Liberă”,  Brateș&Co, cu camerele de luat vederi, au luat de fapt vederea românilor și i-au orbit. În acest fel, ura împotriva Securității, acumulată în jumătate de secol, s-a mărit exponențial.

 

A doua zi, pe 23 decembrie, a avut loc diversiunea din Cimitirul Municipal din Sibiu, victime căzând două echipaje A.B.I. ale Trupelor de Securitate.

 

În orice caz, diversiunile au fost coordonate de noua putere a lui Ion Iliescu și puse în executare de ministrul Militaru (nume real Lepădat, țigan). Ele au fost îndreptate împotriva unor forțe ale M.I., cu scopul evident de a le determina pe acestea să reacționeze și, în acest fel, să se poată „dovedi” că M.I.-ul este cel care a tras, a ucis, a produs fenomenul terorist-diversionist, a produs uriașele daune materiale etc.

 

Marius Albin Marinescu: Aici cred că ați atins un punct important al discuției noastre. Înțeleg că sunteți de părere că răspunderea pentru fenomenul terorist-diversionist de după 22 decembrie 1989 aparține conducerii țării, respectiv lui Iliescu, Brucan, Roman, Militaru etc.

 

Corvin Lupu: Categoric! În momentul în care au trebuit să dea declarații despre ororile comise în România în primele zile de după 22 decembrie, unii dintre făptuitori au acreditat ideea că între 22 și 27 decembrie ar fi fost „vid de putere”, deci, nu răspunde nimeni. Or, nu a fost nici un moment vid de putere. Din clipa în care Ceaușeștilor li s-au întrerupt legăturile telefonice, li s-a blocat accesul în buncărul prezidențial, lui Ceaușescu i s-a tăiat sonorul de la stația prin care a dorit să se adreseze poporului de la balconul etajului I al sediului C.C. al P.C.R. și din clipa în care ofițerii Direcției a V-a i-au înconjurat cu opt luptători și i-au băgat în lift pentru a-i scoate pe acoperiș și a-i duce cu elicopterul, din acel moment toată puterea a fost gestionată de Armată și de Ministerul de Interne, prin generalii Stănculescu, Ștefan Gușe și Iulian Vlad. Degeaba au apăsat Ceaușeștii pe butoane să oprească liftul și s-au blocat între etaje… Era „liftul istoriei”! Puciștii erau deciși să-l scoată cu forța din sediul puterii și să-l ducă la moarte. Din acel moment, Stănculescu cu Armata și Vlad cu Securitatea au neutralizat comandanții loiali lui Ceaușescu, i-au omorât, iar la începutul după-amiezii, la sediul M.Ap.N., în prezența reprezentanților tuturor instituțiilor de forță din România, Ion Iliescu a fost investit cu șefia statului, iar generalul Militaru cu șefia Armatei. În sediul M.Ap.N. se aflau generalii sovietici Mihailov și Bociaev, cei care au inspirat principalele decizii ale acelei zile memorabile.

 

Marius Albin Marinescu: Cum a reacționat Stănculescu la numirea generalului Militaru?

 

Corvin Lupu: Este cert că decizia au luat-o marii planificatori de la Moscova. De altfel, în dimineața de 22 decembrie, 25 de minute după împușcarea lui Milea, respectiv la ora 9.00, la sediul M.Ap.N. au ajuns generalii sovietici Mihailov și Bociaev, cei care au inspirat principalele decizii ale acelei zile memorabile. Traducerea a fost asigurată de colonelul Lupoi, tatăl căpitanului „revoluționar” Lupoi, ulterior ministru, care a vorbit de mai multe ori la televiziune în acele zile, erijând-u-se în reprezentant al Armatei. Dar, translatorul i-a comunicat fiului său decizia sovietică de numire a lui Militaru, iar tânărul, pe atunci, Mihai Lupoi a fugit la televiziune și l-a anunțat pe generalul Militaru ca fiind noul ministru al Apărării, cea mai importantă funcție în acele momente.

 

Marius Albin Marinescu: Nu cumva șeful Securității era cel mai important?

 

Corvin Lupu: Șeful Securității a fost cel mai important după rănirea lui Milea, cât timp l-a avut pe Ceaușescu în mâna sa. După ce l-a predat pe Ceaușescu celor de la armată și după intrarea Securității în subordinea M.Ap.N., generalul Vlad și-a pierdut mult din influență, cu atât mai mult cu cât tuturor le era frică de el și-l considerau incomod că știa totul despre toți. Vlad a continuat să comande, transmițând ordinele noii puteri, până în 31 decembrie 1989, când a fost arestat ritualic, derutant, arestare cu multe semnificații ascunse.

 

Marius Albin Marinescu:  

V-am întrerupt.

 

Corvin Lupu: Cel care l-a informat pe Stănculescu că nu el va fi numit ministrul Apărării, a fost Ion Iliescu. După mulți ani, Stănculescu a declarat că sovieticii l-au impus pe Militaru în funcția de ministru al Apărării Naționale. Stănculescu avea ambii bunici de sex masculin de etnie rusă. Fuseseră ofițeri, unul general, altul colonel în armata țaristă și, după revoluția bolșevică, s-au refugiat în România și s-au căsătorit cu românce. Au fost oameni bogați. Unul dintre bunici a fost chiar înrudit pe departe cu țarul Nicolae al II-lea. Totuși, generalul Stănculescu nu a avut dificultăți de cadre. Este posibil ca în perioada interbelică bunicii săi să fi fost contactați de serviciile române de informații și, mai mult ca sigur, ei să fi cooperat cu statul român, inclusiv după 1945. Nu am cercetat situația aceasta și nu este sigur că s-au mai păstrat documente. Din arhivele secrete s-a furat mult… Generalul Stănculescu a fost recrutat ca informator al Securității de către generalul Constantin Nuță, în perioada în care acesta comanda Direcția a IV-a de Contrainformații Militare a D.S.S. Generalul Ștefan Alexie, un apropiat al generalului Vlad, ne povestea că în anul 1989, la nunta fiului generalului Stamatoiu, la Cercul Militar Național, soția lui Victor Athanasie Stănculescu se lăuda cu bijuteriile țariste pe care le purta la gât, urechi și mâini. Atunci nu știa că va fi omorâtă… În ciuda relației cu sovieticii și a rolului foarte mare pe care l-a jucat în evenimentele din decembrie 1989, dosarul de securitate al lui Stănculescu menționa relațiile sale foarte strânse cu unul dintre rezidenții de la București ai serviciului britanic de spionaj MI-6, reprezentantul firmei Rolls Royce, cetățeanul britanic de etnie română George Pop, cu care generalul avea întâlniri neraportate, ceea ce contravenea regulamentului. Agentura sovietică de la București l-a considerat mereu pe Stănculescu ca fiind agent britanic, de aceea au căutat să-l scoată din Armată și să-l numească la Ministerul Economiei.

 

Pe această linie, mai este ceva important de semnalat, anume doborârea pe 28 decembrie 1989 a unei aeronave AN-24, avându-l la bord pe spionul britanic Ian Henry Perry, care acționa sub acoperirea de jurnalist.

 

Marius Albin Marinescu:  Poate relatați acest moment foarte important al evenimentelor. Cred că îi interesează pe cititorii noștri.

 

Corvin Lupu: Pe 28 decembrie 1989, echipajul aeronavei AN-24 a companiei TAROM compus din Chifor Ioan (38 ani), pilot-comandant, Valter Jurcovan (31 de ani), copilot, Moldoveanu Mihai (35 ani), instructor de zbor, Marghidan Elena (35 ani), însoţitoare de bord, Bănică Petre (41 ani), însoţitor de bord şi Cristea Gelu (33 ani), mecanic de bord, a decolat de la aeroportul Internațional Bucureşti-Otopeni, cu destinaţia Belgrad. Prin ordin al noii conduceri a țării, spațiul aerian al României era închis. Nici un aparat nu avea voie să se ridice de la sol. Antiaeriana avea ordin să doboare orice aparat detectat de radare. Cursa a fost solicitată de gl. Stănculescu, sub pretextul nevoii aducerii de sânge din Iugoslavia, invocându-se în mod neadevărat că „dictatorii-criminali” au făcut un mare număr de victime și spitalele din România nu mai aveau sânge pentru operații și transfuzii. În avion se mai afla şi agentul britanic Ian Henry Perry (24 de ani), sub acoperire de fotoreporter la ziarul britanic „Sunday Times”. De la Belgrad, Perry urma să schimbe avionul, cu unul pentru Londra. Se bănuieşte că britanicul avea asupra sa câteva casete video, filmate de el în timpul evenimentelor, alte casete video realizate în Bucureşti de mai mulţi corespondenţi străini și înscrisuri. Grupul de mai mulți agenți britanici, din care făcea parte Ian Henry Perry a  acționat în București. Perry a fost și în sediul C.C. al P.C.R. Agenții britanici au locuit în Hotelul „Intercontinental”. Nu puteau pleca toți cu avionul, pentru a nu atrage atenția autorităților militare române și serviciilor străine. Ei l-au desemnat pe Perry să scoată din țară materialele culese, după care, probabil, intenționau să părăsească România pe alte căi. La scurt timp după decolare, deşi zborul era ordonat de gl. Stănculescu, iar avionul se afla pe calea aeriană indicată în planul de zbor, avionul TAROM a fost doborât de o rachetă AA, la 50 km de București. Epava avionului a fost găsită în pădurea Mălinoasa, în apropierea comunei Vişina din județul Dâmboviţa, la 12 km nord-vest de divizionul 182 Rachete AA – Boteni. M.Ap.N. și Parchetul Militar au refuzat orice fel de anchetă, în ciuda solicitărilor repetate ale familiilor celor decedați, încălcându-și obligațiile stabilite prin legile în vigoare. Câteva mențiuni sunt importante. Din după-amiaza de 22 decembrie 1989, gl. Nicolae Militaru era ministrul Apărării. El ar fi fost cel împuternicit să dea ordinul de zbor și de atenționare a forțelor AA ale Aviației Militare. Gl. Stănculescu ocupase funcția de șef al Direcției de Înzestrare a Armatei, iar ulterior de ministru al Economiei. Este cert că Militaru nu a susținut în evenimente serviciile britanice, el fiind racordat la cele sovietice. Stănculescu, în schimb, după cum am relatat anterior, fusese în atenția contraspionajului românesc pentru legături neraportate cu serviciile secrete britanice. El conspirase cu generalii ruși și le promisese să-și trădeze țara, ceea ce a și făcut. Le promisese în vara anului 1989, la Balaton, fapt pe care l-a recunoscut în finalul vieții. Sovieticii nu agreau ca serviciile britanice să culeagă informații din România, din proximitatea K.G.B./G.R.U. și privitor la evenimente în care serviciile sovietice erau puternic ancorate, într-o țară pe care o considerau ca fiind „de drept” în sfera lor de influență, ceea ce era adevărat. Aici trebuie căutată cheia doborârii avionului AN-24 al Companiei TAROM.

 

Marius Albin Marinescu:  Interesant..,K

 

Corvin Lupu: Dar am făcut lungi divagații și ne-am abătut de la firul discuției. Revenind la reacția Securității în fața presiunii noii puteri și a „lanțului” cu care o legase aceasta, în lunile următoare loviturii de stat, un moment important a fost cel din zilele de 16-19 februarie 1990.

 

În 16 februarie 1990 a fost destituit generalul Nicolae Militaru din funcția de ministru al Apărării Naționale. Destituirea sa a fost operațiune condusă din umbră de generalul Stănculescu, dar nici unele cadre ale fostei Securități nu au fost străine de aceste manevre. Rolul decisiv l-a avut Comitetul de Acțiune pentru Democratizarea Armatei (C.A.D.A.), care a fost o formă de revoltă în interiorul Armatei, fapt interzis prin lege, dar tolerat tacit. C.A.D.A. a cerut destituirea ministrului Militaru și amenința cu extinderea revoltei, ceea ce putea deveni foarte periculos pentru stabilitatea internă a țării, în condițiile în care aveau loc multe mișcări de stradă și în care în întreprinderi nu se prea lucra, străzile orașelor erau pline de oameni de la periferia societății, restaurantele erau pline de pierde-vară, care ușor puteau și ei ieși în stradă, iar situația putea scăpa de sub control. Destituirea lui Militaru și numirea lui Stănculescu a fost dorită și de Securitate. Unul dintre oamenii Securității care a acționat în direcția influențării deciziei de eliberare din funcție a lui Militaru a fost Gelu Voican-Voiculescu. În 12 februarie 1990 el a avut o întâlnire cu membrii C.A.D.A. care a fost filmată și transmisă la televiziune, în ciuda opoziției conducerii țării. Ofițerii din C.A.D.A. au făcut impresie bună, au prezentat nemulțumirile lor și au făcut ca eliberarea din funcție a lui Militaru să fie agreată de opinia publică. Destituirea lui Nicolae Militaru a fost susținută și de locotenent-colonelul M.Ap.N. Mircea Chelaru, generalul de astăzi, care pe atunci comanda Direcția a III-a de Contraspionaj a Securității și aderase la C.A.D.A. În ziua de 5 iunie 1990, C.A.D.A. a recunoscut că a acționat pentru destituirea generalului Militaru.

 

Dar cea mai mare încercare prin care a trecut gruparea Iliescu a fost manifestația din Piața Universității, din perioada 22 aprilie-15 iunie 1990. În data de 22 aprilie 1990, un grup de bărbați, care ulterior nu s-au mai manifestat în prima linie, au blocat Piața Universității și au declarat-o zonă liberă de neo-comunism, ceea ce era o dovadă a caracterului anti-Iliescu al manifestării. Ulterior, s-au strâns în piață mii de oameni de bună-credință, care nu făceau parte din nici un complot, care nu aveau cunoștință de conflictul surd între conducerea de stat și cadrele fostei Securități. Cadrele fostei Securități erau nemulțumite de marginalizarea unora dintre colegii lor, de campania mediatică împotriva Securității și de faptul că noua instituție a S.R.I., în acea etapă istorică, nu avea nici pe departe influența fostei Securități, iar cadrele S.R.I. nu aveau încă nici pe departe privilegiile de care se bucuraseră pe timpul regimului trecut.

 

Până la publicarea unei lucrări ce cercetare aplicată a evenimentelor din primăvara anului 1990, pot să vă spun că Securitatea a fost implicată tare în declanșarea și în desfășurarea acelor evenimente din Piața Universității.

 

După înființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, au fost desecretizate unele dintre dosarele de colaboratori ai Securității ai multor personaje active în Piața Universității. Nu am să mai dau o listă cu nume, chiar dacă ea este verificabilă, pentru că nu doresc să atrag reacțiile unuia sau altuia, pentru că și așa am spus destule. Am să mă rezum la două nume, Marian Munteanu, cel care a deschis balconul clădirii Universității pentru vorbitori, el fiind președintele Ligii Studenților din Universitatea din București și la Stelian Tănase, viitorul președinte al GDS, grup preponderent evreiesc, înființat de Silviu Brucan (Saul Brukner) și finanțat de Soros, director al Realitatea TV și al Televiziunii Române. Degeaba neagă Marian Munteanu, are dosar de informator din 1988. La fel și mulți, mulți alți „piețari” activi.

 

Ca urmare a evenimentelor deosebit de destabilizatoare pentru conducerea țării și a nevoii de control informativ asupra teritoriului țării, colonelul Filip Teodorescu a fost numit de Iliescu și de Măgureanu prim-adjunct al directorului S.R.I. și împuternicit cu reconstituirea și lărgirea rețelelor informative, ceea ce a rezolvat situația de serviciu a majorității zdrobitoare a foștilor securiști. Tot în această perioadă a negocierilor între Securitate și Iliescu, generalul Vasile Ionel, șeful Statului Major General, agent important al G.R.U., despre care Stănculescu a spus că era șeful agenturii G.R.U. în România, a ieșit public, inclusiv la TVR „Liberă” și a reabilitat ofițerii de securitate în bloc, ceea ce a fost un semnal evident de schimbare a orientării noii puteri față de Securitate și o pace nedeclarată a F.S.N. cu aceasta. Din acel moment, securiștii s-au aliniat în spatele lui Ion Iliescu, uitând că acesta i-a scuipat și i-a făcut teroriști și criminali. Această aliniere nedemnă în spatele principalului asasin al celor aprox. o mie de morți de după arestarea lui Nicolae Ceaușescu, poate fi interpretată și ca pe o recunoaștere tacită a acuzațiilor pe care li le-a adus Ion Iliescu, cel pe care ei îl apăraseră în ultimii ani ceaușiști, acuzații formulate public începând cu amiaza zilei de 22 decembrie. Din acel moment, toate forțele implicate în „revoluție” și-au dat mâna în scopul ascunderii adevărului despre evenimente. În paralel, pe nevăzute, „pe sub masă”, își mai dădeau lovituri, aruncând vina unii pe alții.

 

Încheierea „cu succes” a negocierilor dintre reprezentanții fostei Securități și noua putere a condus la o tentativă a unor grupări de a încheia manifestația continuă din Piața Universității. Unul dintre cei mai vocali susținători ai ei, Marian Munteanu, a propus încetarea manifestației, imediat după alegerile din 20 mai 1990. Alte grupări nu au fost de acord cu oprirea manifestației, dorind continuarea ei și răsturnarea de la putere a lui Ion Iliescu.

 

Implicat în fenomen a fost și procurorul militar Dan Voinea, fost ofițer de securitate, care a influențat o serie de grupuri și asociații de revoluționari, care au creat diversiuni, care au continuat manifestația și după ce Iliescu a fost ales cu majoritate zdrobitoare, în „duminica orbului”. Acești revoluționari în spatele cărora se afla procurorul Dan Voinea au instigat la violență și au devenit nucleul dur al pieței, care, pe de o parte, au compromis demonstranții pașnici și, pe de altă parte, l-au adus în mare dificultate pe Iliescu, „obligându-l” să apeleze la foștii securiști și la mineri și să admită că trebuie să-i reevalueze pe securiști, să-i încadreze pe toți în noile servicii. Eu evaluez acțiunea procurorului Dan Voinea ca fiind utilă voinței lui Ion Iliescu de a reprima cu brutalitate fenomenul Piața Universității, pentru a descuraja în viitor astfel de acțiuni de stradă și a fost de folos și foștilor securiști, în efortul lor de a deveni utili, pentru a reurca „în scări”.

 

Violențele din piață, care, după cum se vede, nu au aparținut majorității de bună-credință a luptătorilor anticomuniști, l-au „îndreptățit” pe Ion Iliescu să aducă minerii, armata, poliția și pe aceia dintre securiști care îi erau devotați și să reprime sângeros manifestația. Generalul Stănculescu, deși era ministru în funcție al Apărării a preferat să stea în străinătate, iar generalul Vasile Ionel a susținut că i-ar fi cerut lui Iliescu să nu implice armata în represiune, dar Iliescu nu l-a ascultat. Cu ocazia represiunii, câțiva dintre agenții Securității care au întreținut presiunea asupra lui Iliescu au fost pedepsiți crunt, inclusiv Marian Munteanu, unii fiind bătuți, alții arestați și întemnițați.

 

Una dintre mizeriile regimului iudeo-bolșevicului Iliescu, transformat peste noapte în iudeo-capitalist, privitoare la fenomenul Piața Universității a fost acuzația fantezistă și repetată potrivit căreia Piața Universității a fost o creație legionară. De altfel, după cum o țară întreagă a avut ocazia să vadă, regimul politic actual continuă să se lupte cu fantomele Mișcării Legionare, cu uriașa sa moștenire culturală, morală și națională, promovând falsul privitor la istoria ei și o legislație punitivă nedemocratică și fățiș antiromânească. (Va urma)

 

                                                                                           A consemnat Marius Albin MARINESCU

 

Episoadele anterioare:Adevăruri pe care nu o să le găsiți în presa „sistemului”! Dialog „la gura sobei” cu istoricul Corvin Lupu (II) 

Adevăruri pe care nu o să le găsiți în presa „sistemului”! Dialog „la gura sobei” cu istoricul Corvin Lupu

 

 

PROTOCOALELE MASONERIEImm

PLANURILE DOMINARII INTREGII LUMI, INITIATIVA FIXATA SA SE REALIZEZE PANA IN ANUL 2000 IN CELE 24 DE PROTOCOALE SECRETE, INTOCMITE DE CONDUCATORII FRANCMASONERIEI MONDIALE CU OCAZIA MARELUI CONGRES SECRET FRANCMASONIC DE LA BALE, ELVETIA, CARE A AVUT LOC IN ANUL 1897.

Este un fapt psihologic cunoscut ca majoritatea criminalilor marturisesc

crima inainte de a muri. Protocoalele Maestrilor Francmasoni constituie o

asemenea dovada. Ce sunt aceste protocoale decat o ingrozitoare marturisire a

tuturor suferintelor si mizeriilor pe care le-au provocat si inca le mai

provoaca FRANCMASONII. Ele ne ofera totodata cheia secreta pentru a intelege

tot raul facut de ei ce bantuie astazi in omenire. In „lumina” Protocoalelor

se patrund mai exact si mai adanc adevaratele cauze ale framantarilor sociale

si politice, generate cu o diabolica abilitate de FRANCMASONI, de la Marea

Revolutie Franceza incoace.

Astazi, insa, lumea a inceput sa se destepte. O puternica suflare

antimasonica, nu retrograda, nu obscurantista, nu pornind din motive

religioase, ci luminata, nationala, izvorata din adancul instinctului de

conservare, se ridica ACUM tot mai impunatoare din Statele cele mai inarmate

in lupta pentru existenta. Aceasta miscare creste pe zi ce trece, cucereste pe

indiferenti si converteste pe umanitaristi, care totusi simt ca Patria este

mai aproape decat Umanitatea. Lumea crestina a inceput sa vada primejdia, ii

simte apasarea si incet, dar sigur, se ridica in sufletul fiecarui roman

revolta contra francmasoneriei, mai presus de toate utopiile inselatoare si

cosmopolite, infatisate de ea cu viclenie lumii intregi.

ATENTIE! Protocoalele sunt un monument de actiune satanica si reprezinta izvorul tuturor ticalosiilor umane actuale.

Protocoalele pun in lumina CAUSA CAUSORUM a decadentei lumii actuale, atat la nivelul individului, cat si la nivelul statului.

Citirea protocoalelor trebuie sa se faca temeinic, fara graba, ca si citirea unui document rarisim, de intelegerea caruia depinde soarta intregii umanitati.

Pentru a intelege faptele petrecute si decadenta in care traim, Protocoalele trebuie citite de cel putin 3 ori, eventual memorandu-se, pentru a ne fi mai mereu la indemana.

Protocoalele contin planurile concepute de secole de francmasoni, pentru realizarea visului lor de stapanire a intregii planete. Protocoalele constau in 24 de procese-verbale incheiate de diferitele sectiuni ale Marelui Congres Masonic, care s-a tinut in Elvetia, la Bâle (Basel), in 1897, si formeaza programul masonic de cucerire mondiala, program elaborat si comunicat unor anumiti „initiati”, pentru a se pastra o urma scrisa a acelor convorbiri ultrasecrete.

Despre modalitatea in care au cazut in mainile „profanilor” aceste Protocoale, exista doua versiuni: prima, ca au fost copiate de o femeie, sotie sau amanta a unui „initiat”, fiind apoi comunicate crestinilor pentru ca acestia sa se puna in garda si sa ia masuri de aparare; a doua, ca au fost ridicate dintr-un seif pe care francmasonii il aveau intr-o casa dintr-un oras alsacian.

Textul propriu-zis al celor 24 de protocoale ale marilor maestri francmasoni

PRIMUL PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Dreptul, in viziunea francmasonilor, consta in forta. Libertatea este o idee himerica. Liberalismul si anarhia. Credinta. Autonomia. Despotismul exercitat prin intermediul capitalului. Dusmanul intern. Multimea trebuie sa fie pacalita. Anarhia si efectele ei. Politica si morala nu trebuie sa aiba nimic in comun. Dreptul trebuie sa fie al celui mai tare. Puterea ascunsa francmasonica trebuie sa fie de neinvins. Scopul francmasonic scuza intotdeauna mijloacele. Multimea este oarba si de aceea poate sa fie atat de usor manipulata de francmasoni. Alfabetul politic secret. Discordiile partidelor. Forma de guvern care conduce cel mai bine la scopul principal urmarit de francmasoni este autocratia. Lichiorurile tari si bauturile alcoolice in exces, care fac sa slabeasca constiinta crestinilor. Clasicismul. Desfraul generalizat. Principiul si regulile principale ale guvernului superstatal francmasonic. Teroarea necesara. Libertate, Egalitate, Fraternitate sau marea minciuna. Principiul guvernului dinastic. Privilegiile aristrocratiei crestine trebuie sa fie cat mai repede nimicite. Noua aristrocratie care trebuie sa apara. Un calcul psihologic folosit de francmasoni. Abstractia utopica a libertatii. Amovibilitatea (revocarea) reprezentantilor poporului.

Sa lasam la o parte vorbele goale si sa cercetam fiecare idee in sine, sa luminam situatia prin comparatii si deductii.

Eu va voi arata, deci, sistemul nostru, atat din punctul nostru de vedere, cat si din acela al crestinilor.

Trebuie cunoscut ca oamenii care au instincte si porniri rele, sunt mult mai numerosi decat cei care au porniri bune. De aceea cele mai bune rezultate se ating guvernand pe oameni prin violenta si teroare, nu prin discutii academice. Fiecare om este insetat de putere, fiecare ar voi sa se faca dictator, daca ar putea. In acelasi timp, sunt foarte multi cei care ar fi gata oricand sa jertfeasca bunurile celorlalti, pentru a-si atinge propriul lor bine.

Ce lucru a tinut si tine in frau fiarele salbatice care se numesc oameni? Ce i-a calauzit pana acum? La inceput ei s-au supus puterii oarbe a pumnului, mai tarziu legii, care nu este decat aceeasi putere, dar mascata. De aceea ajungem la concluzia ca dreptul e in forta, dreptatea este de partea puterii.

Libertatea este o idee, un gand, un fapt. Trebuie stiut cum sa se fluture aceasta idee, cand este nevoie sa fie atras poporul in cursa vicleana a unei idei, in jurul unui anumit partid, mai ales daca acest partid are de gand sa il zdrobeasca pe cel aflat la putere. Problema aceasta devine usoara daca adversarul isi gaseste puterea in ideea de libertate, in ceea ce se numeste liberalism, si mai ales daca isi jertfeste ceva din putere pentru aceasta idee. Iata in ce va consta atunci triumful teoriei instituite de noi: franele slabite ale puterii sunt luate in mana de catre altii, deoarece forta oarba a maselor nu poate ramane nici o singura zi fara sa fie strunita si pentru ca noua putere nu face decat sa ia locul celei vechi, deja slabite prin ideea de liberalism.

In zilele noastre, puterea aurului a inlocuit puterea guvernelor liberale. A fost o vreme cand domnea credinta. Ideea de libertate este acum irealizabila, deoarece nimeni nu stie sa se foloseasca de ea intr-o masura dreapta. Este suficient sa fie lasat poporul sa guverneze catva timp singur, pentru ca aceasta autonomie sa se transforme de indata in destrabalare. Iar in clipa aceea se nasc dezbinari care se transforma foarte repede in lupte sociale, in care Statele se mistuie si unde marimea lor se transforma in cenusa.

Fie ca Statul se istoveste de propriile lui framantari, fie ca certurile sale launtrice in stare de a fi la bunul plac al dusmanilor din afara, din acel moment el poate fi socotit ca pierdut si fara scapare. El intra astfel in stapanirea noastra. Puterea capitalului, care acum este in intregime in mainile noastre, ii apare atunci acestui Stat ca o luntre de scapare, de care este silit sa se agate pentru a nu se ineca.

Pe aceia care sufletul lor simtitor i-ar face sa considere netrebnice aceste ganduri, i-as intreba: daca un Stat are doi dusmani si daca ii este ingaduit sa foloseasca impotriva unuia dintre ei, dusmanul din afara, toate mijloacele de lupta, ca de pilda: de a nu-i aduce la cunostinta planurile de atac si de aparare, de a-l surprinde noaptea, sau cu puteri mai mari, fara ca toate astea sa fie privite ca imorale; de ce, aceleasi masuri intrebuintate de noi impotriva unui dusman si mai rau, care urmaresc sa darame ordinea sociala si proprietatea, ar fi privite ca neingaduite si imorale?

O minte bine cumpanita poate oare nadajdui sa aiba sansa sa carmuiasca cu folos popoarele prin indemnuri cuminti sau prin convingere atunci cand calea e deschisa contrazicerii, fie chiar nesocotita si fara insemnatate, dar totusi ademenitoare pentru poporul care intelege totul usurel, la suprafata? Oamenii, fie ca fac parte din patura de jos, fie ca nu, sunt carmuiti de micile lor patimi, de obiceiurile, de traditiile si de teoriile lor sentimentale. Sunt robi inconstienti ai impartirii in partide care se impotrivesc intelegerii celei mai cuminti. Orice hotarare a multimii atarna de o majoritate intamplatoare si este mai mereu superficiala. Fara a cunoaste tainele politice, multimea ia hotarari fara rost; si atunci un fel de anarhie sapa pe dedesubt guvernul.

Politica nu are nici o legatura cu morala. Guvernul, care se lasa condus de morala, nu este politic si, prin urmare, puterea lui este subreda. Acela care vrea sa domneasca trebuie sa se foloseasca de viclenie si fatarnicie. Marile insusiri ale poporului -sinceritatea si cinstea- sunt defecte pentru politica, pentru ca ele doboara regi si tronuri mai usor decat dusmanul cel mai puternic. Aceste insusiri trebuie sa le lasam regatelor crestine; noi nu trebuie sa le luam in nici un caz calauza.

Scopul nostru este sa avem in mana puterea. Cuvantul DREPT este o idee abstracta pe care nimic nu o indreptateste. Acest cuvant nu inseamna decat atat: „Da-mi ceea ce vreau, pentru a putea dovedi ca sunt mai tare decat tine”. Unde incepe si unde se sfarseste dreptul?

Intr-un Stat unde puterea este rau organizata, unde legile de guvernare au devenit impersonale si usor de ocolit, in urma drepturilor nenumarate intemeiate pe liberalism, eu socotesc ca este un nou drept al meu sa ma arunc, pe baza legii celui mai tare, asupra tuturor ordinelor si asupra tuturor regulilor stabilite, si sa le rastorn; sa pun mana pe legi, sa cladesc toate institutiile si sa ma fac stapanul celor care mi-au predat mie drepturile pe care le daduse forta lor si de care s-au lepadat de buna voie, din liberalism.

Din pricina slabiciunii de astazi a tuturor puterilor, stapanirea noastra va fi mai trainica decat oricare alta, pentru ca ea nu va putea fi infranta. Pentru aceasta este necesar ca ea sa se fi inradacinat atat de bine, incat nici un siretlic sa nu o mai poata darama.

Din raul trecator pe care suntem siliti sa-l facem acum, se va naste ulterior binele unui guvern neclintit care va restabili mersul regulat al mecanismului existentei nationale, tulburat de liberalism. Rezultatul indreptateste mijloacele. Sa ne orientam cu luare aminte in planurile noastre, mai putin asupra celor bune si morale si cel mai mult asupra celor trebuincioase si folositoare.

Avem inaintea noastra un plan, in care este trasa in mod strategic linia de care nu ne putem indeparta, fara a primejdui opera mai multor veacuri.

Pentru a gasi mijloacele care duc la acest scop, trebuie sa tinem seama de lasitatea, de nemernicia, nestatornicia multimii, de neputinta ei de a intelegesi cumpani posibilitatile si imprejurarile propriei sale vieti si ale bunastarii sale. Trebuie sa intelegem ca puterea multimii este oarba, nesabuita, cel mai adesea ea nu gandeste, ci se ia dupa orice zvon. Un orb nu poate calauzi un alt orb fara ca sa-l duca in prapastie. Tot astfel, membrii multimii, iesiti din popor -oricat le-ar fi mintea de geniala-, nu pot pretinde sa conduca poporul fara a-l pierde in intregime, din pricina ca ei nu inteleg nimic din politica.

Numai un individ pregatit inca din copilarie pentru autocratie poate recunoaste graiul politicii si realitatea ei. Un popor lasat pe seama lui proprie, adica pe seama celor ridicati din sanul sau, se ruineaza prin certurile partidelor atzatzate de setea de putere, si prin dezordinile care se nasc de aici. Este oare cu putinta ca poporul sa judece linistit, fara dusmanii launtrice si sa conduca afcerile tarii, care nu pot fi amestecate cu interesele personale? Se pot ei apara impotriva dusmanilor din afara? Nu, e cu neputinta! Un plan impartit in atatea capete cate are multimea isi pierde unitatea, devine de neinteles si fara putinta de a fi infaptuit.

Numai un autocrat (un singur stapan atotputernic) poate alcatui planuri mari si limpezi, poate aseza la locul sau fiecare lucru, in mecanismul masinii guvernamentale. Sa recunoastem, deci, ca un guvern folositor tarii si in stare sa-si atinga scopul propus, trebuie sa fie condus de un singur individ responsabil. In anarhia absoluta, civilizatia nu poate exista. Ea nu este opera poporului ci a conducatorului ei, oricare ar fi el. Multimea este un barbar ce isi arata barbaria la orice prilej. Indata ce poporul apuca in maini libertatea, ea se transforma foarte repede in anarhie, care e treapta cea mai deplina a barbariei.

Inchipuiti-va dobitoacele acelea umane imbibate de alcool, naucite de vin, carora li se va da dreptul de a bea fara masura, in acelasi timp in care li se va da libertatea. Noi nu putem ingadui ca ai nostri sa decada pana la o asemenea treapta. Popoarele crestine sunt indobitocite de bautura. Tineretea le este irosita si injosita de studiile clasice complet inutile si de desfranarea precoce la care i-au impus agentii nostri: profesorii, oamenii de serviciu, guvernantele din casele bogate, apoi insasi negustorii nostri si chiar femeile noastre din localurile de petrecere ale crestinilor. In randul acestora din urma eu numar si pe asa zisele „femei din lumea buna”, care la randul lor imita de buna voie, ca niste maimute, luxul si desfranarea celor dintai.

Cuvantul nostru de ordine este: putere cu orice pret si fatarnicie. Singura puterea poate invinge in politica, mai ales cand este ascunsa in talentele trebuincioase oamenilor de Stat. Violenta trebuie sa fie un principiu, viclenia si fatarnicia o regula pentru guvernele care nu vor sa-si predea coroana in mainile agentilor unei noi puteri. Acest rau este singurul mijloc de a ajunge la scopul pe care il urmarim noi. De aceea, noi nu trebuie sa ne oprim in fata mituirii, inselatoriei, tradarii, ori de cate ori ele ne pot servi atingerii scopului nostru. In politica trebuie sa te pricepi sa iei prprietatea altuia fara a sovai, mai ales daca poti obtine prin acest mijloc supunerea si puterea.

Statul nostru, in aceasta cucerire pasnica, are dreptul sa inlocuiasca grozaviile razboiului prin condamnari la moarte mai putin vazute si mai folositoare, necesare adeseori pentru a intretine teroarea aceasta care face poporul sa asculte orbeste. O neinduplecare constanta, dar strasnica este cel mai mare sustinator al puterii unui Stat; prin urmare, nu este numai in folosul nostru, este chiar datoria noastra sa ne tinem de acest program al violentei si fatarniciei. O asemenea doctrina bazata pe calcul este tot atat de folositoare ca si mijloacele pe care le intrebuinteaza. Nu numai prin aceasta doctrina a neinduplecarii, vom invinge si vom robi Guvernului nostru Suprem toate celelalte guverne. Va fi indeajuns sa se stie ca suntem neinduplecati, pentru ca orice nesupunere sa inceteze.

Noi, inca din vechime, am aruncat poporului cuvintele: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE, cuvinte repetate de atatea ori de catre papagalii inconstienti care, atrasi din toate partile de aceasta momeala, nu s-au folosit de ea decat pentru a nimici prosperitatea lumii si adevarata libertate individuala, altadata atat de bine asigurata prin constrangerea multimii. Oamenii care s-au crezut inteligenti, n-au stiut sa descurce intelesul ascuns al acestor cuvinte si n-au vazut deloc ca ele se contraziceau, ei nu au vazut ca in realitate nu exista egalitate in natura si ca nu poate sa existe libertate, ca natura insasi a creat inegalitatea mintilor, a caracterelor si a inteligentelor, atat de mult supuse legilor ei. Acesti oameni nu au inteles ca multimea este o putere oarba si ca parvenitii pe care si-i alege pentru a o guverna, nu sunt mai putini orbi in politica decat ea insasi. N-au inteles ca initiatul, cel introdus in tainele politicii, fie el chiar un prost, poate guverna, in vreme ce multimea neinitiatilor, fie chiar plini de geniu, nu inteleg nimic din politica. Toate aceste ganduri nu le-au venit deloc in minte crestinilor. Tatal, Domnitorul, transmitea fiului sau secretele politicii, necunoscute, in afara de membrii familiei domnitoare, pentru ca nimeni sa nu le poata trada. Mai tarziu, obiceiul transmiterii adevaratelor principii ale politicii, s-a pierdut. Izbanda operei noastre s-a marit mult prin aceasta.

Totusi, in lumea intreaga, cuvintele LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE au adus in randurile noastre, prin mijlocirea agentilor nostrii orbi, legiuni intregi de crestini care ne purtau cu insufletire steagurile. Aceste cuvinte erau pentru ei niste viermi care rodeau prosperitatea tuturora, distrugand peste tot pacea, solidaritatea, stapanind pe dedesubt toate institutiile Statului. Veti vedea din cele ce urmeaza sa va comunicam, ca aceasta ne-a folosit cel mai mult noua. Acest aspect ne-a dat, printre altele, putinta de a obtine cheia cea mai importanta sau, mai bine zis, de a desfiinta privilegiile pe care era intemeiata aristrocratia crestinilor si singurul mijloc de aparare ce-l aveau impotriva noastra popoarele si natiunile. Pe ruinele jalnice ale aristrocratiei naturale si ereditare noi ne-am ridicat aristrocratia noastra, a inteligentei si a banului. Am luat drept baza a acestei noi aristrocratii bogatia, care depinde de noi, si stiinta, care este indrumata de maestrii nostri.

Ideea abstracta a libertatii ne-a dat putinta de a face multimea sa inteleaga ca un guvern nu este altceva decat un loctiitor al proprietarului tarii, adica al poporului, si ca poate fi schimbat asa cum se schimba manusile invechite.

Amovibilitatea (faptul de a fi revocat) reprezentantilor poporului ii pune totdeauna la dispozitia noastra; ei depind de alegerea noastra.

AL II-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICyyy

Toate razboaiele economice sunt de fapt temelia suprematiei francmasonice. Administratia vizibila si „Consilierii francmasonici secreti care actioneaza din umbra”. Succesul foarte mare al tuturor doctrinelor distrugatoare. Asimilarea anumitor principii francamsonice in politica. Rolul de manipulator eficient al maselor care revine presei. Pretul socotit al aurului si valoarea victimelor omenesti.

Este in interesul nostru ca razboaiele sa nu urmareasca, daca se poate, castiguri teritoriale. Razboiul fiind astfel mutat pe teritoriul economic, natiunile vor simti puterea stapanirii noastre si situatia va pune pe cei doi vrajmasi la dispozitia agentilor nostri internationali, care au mii de ochi pe care nici o granita nu-i poate opri. Atunci drepturile noastre internationale vor covarsi drepturile nationale, in adevaratul inteles al cuvantului.

Administratorii, alesi cu grija din popor de catre noi dintre crestinii inconstienti cei mai slugarnici, nu vor fi niciodata oameni competenti pentru administratia tarii. In acest chip ei vor deveni niste papusi trase de ata de catre inteligentii si genialii nostrii sfetnici, de catre specialistii nostri, crescuti si pregatiti inca din copilarie in vederea administrarii afacerilor lumii intregi. Voi stiti ca specialistii nostri si-au castigat cunostintele administrarii si punerii in practica a planurilor noastre politice, din experienta istoriei, din studiul tuturor evenimentelor importante.

Crestinii nu se orienteaza dupa practica observatiilor impartiale culese din istorie, ci dupa o rutina teoretica, incapabila de a ajunge la vreun rezultat real. De aceea noi nu ne vom orienta dupa ei; sa-i lasam sa-si mai petreaca inca ceva timp ca sa se mai hraneasca cu noi nadejdi si noi ptreceri, sau cu amintirea placerilor trecute. Sa-i lasam sa creada in insemnatatea pe care le-am inspirat-o, relativ la legile stiintei, la teorii. Tocmai de aceea propagam in continuu, prin presa noastra, increderea lor oarba in aceste legi. Clasa inteligenta a crestinilor va fi mandra de cunostintele sale si, fara a le examina in mod logic, ea va pune in aplicare toate invataturile stiintei nascocite de catre agentii nostri pentru a le calauzi mintile in directia care ne este trebuincioasa noua.

Sa nu credeti nici o clipa ca aceste afirmatii sunt fara o baza serioasa: ganditi-va la succesul pe care l-am stiut fauri cu Darwinismul, Marxismul, Nietzscheismul. Insa numai noua influenta cu adevarat rea a acestor tendinte trebuie sa ne fie cunoscuta.

Trebuie permanent sa tinem cont de ideile, caracterele, tendintele moderne ale popoarelor, pentru a nu face greseli in politica si in administrarea afacerilor. Sistemul nostru, ale carui parti pot fi alcatuite in mod deosebit dupa popoarele pe care le intalnim in drumul nostru, nu poate reusi daca realizarea sa practica nu este bazata pe confruntarea rezultatelor trecutului cu prezentul.

Statele de astazi au o mare putere ce poate fi influentata foarte mult: PRESA. Rolul presei este de a arata nemultumirile asa-zise intolerabile, de a aduce la cunostinta plangerile poporului, de a crea nemultumiti si de a le pune la dispozitie un glas.

Presa intruchipeaza in aparenta libertatea cuvantului. Dar Statele nu au stiut sa foloseasca aceasta putere si acum ea a cazut aproape in intregime in mainile noastre. Prin ea noi am obtinut o mare trecere, cu toate ca am stat in umbra, multumita ei am strans in mainile noastre AURUL, in ciuda valurilor de sange si de lacrimi in mijlocul caruia am fost siliti sa ni-l agonisim. Dar toate acestea le-am rascumparat, pana la urma, jertfind pe multi dintre ai nostri. Fiecare victima din randurile noastre, valoreaza cat mii de crestini inaintea lui Dumnezeu.

AL III-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Sarpele francmasonic simbolic si semnificatia lui secreta. Nestabilitatea urmarita a balantei constitutionale. Teroarea necesara care se inoculeaza in palate. Puterea francmasonica si ambitia. Masinile ridicole de vorbit, parlamentare si pamfletele. Abuzurile curente ale puterii. Sclavia economica. „Adevarul poporului”. Acaparatorii si aristrocratia. Armata secreta a francmasonilor. Accelerarea prin toate mijloacele a degenerarii crestinilor. Foamea generalizata si dreptul de neclintit al capitalului. Venirea si incoronarea „stapanului planetar universal”. Scopul fundamental secret al programelor viitoarelor scoli populare ale francmasonilor. Secretul stiintei ordinii sociale. Criza economica generala provocata de francmasonerie. Siguranta celor care sunt de ai „Nostri”. Despotismul prestabilit akl francmasonilor si domnia necesara a ratiunii. Pierderea unui calauzitor. Francmasoneria si cum a provocat chiar ea in realitate „Marea” Revolutie Franceza. regele despot este o prefigurare a „STAPANULUI PLANETAR UNIVERSAL”. Cauzele de baza ale invulnerabilitatii francmasoneriei mondiale. Libertatea este o himera.

Va pot anunta ca suntem deja aproape de telul final. Inca putin si cercul se va inchide. Cand cercul va fi inchis, toate Statele Europei vor fi cuprinse in el ca in niste catuse puternice.

Balanta constitutionala va fi in curand rasturnata, deoarece noi am falsificat-o in asa fel ca sa se aplece cand intr-o parte, cand intr-alta, pana ce, in sfarsit, se va prabusi. Crestinii credeau ca au faurit-o destul de puternica si asteptau intotdeauna ca cele doua talere sa fie in echilibru. Acum persoanele domnitoare sunt puse la zidul infamiei de catre reprezentantii lor, care fac neghiobii si se lasa tarati de catre puterea lor, fara control si fara responsabilitate. Acesti reprezentanti isi datoreaza puterea terorilor prin care sunt stapanite Palatele. Persoanele domnitoare, nemaiavand deloc legatura cu poporul lor, nu se mai inteleg cu el si nu se pot apara impotriva persoanelor lacome dupa putere. Puterea clarvazatoare a persoanelor domnitoare si puterea oarba a poporului fiind acum despartite de catre noi, si-a pierdut toata insemnatatea; separate, sunt in prezent tot atat de neputincioase precum orbul fara toiag.

Pentru a indemna pe ambitiosi sa abuzeze de putere, noi am pus in fata toate fortele, dezvoltand si amplificand toate inclinatiile lor liberale catre independenta. In acest scop am incurajat orice actiune rea, am inarmat toate partidele, am facut din putere tinta tuturor ambitiilor. Am transformat in arene de lupta Statele unde se dezvolta si se manifesta astfel de tulburari. Inca putina vreme si dezordinea, impreuna cu falimentul, vor apare peste tot. Neobositii limbuti au transformat sedintele Parlamentelor si adunarilor administrative in sterile lupte oratorice. Ziaristii indrazneti, pamfletari fara rusine, ataca zilnic personalul administrativ. Abuzurile puterii vor pregati prabusirea in final a tuturor institutiilor si atunci totul va fi rasturnat sub loviturile multimii innebunite.

Popoarele sunt inlantuite prin munca grea, cu mai multa eficienta si tarie decat au fost inlantuite de sclavie si robie. Din sclvia antica ori din robia Evului Mediu se mai putea scapa uneori, intr-un fel sau altul. Sclavii puteau fi rscumparati, dar astazi noi urmarim ca majoritatea oamenilor sa nu poata scapa de mizerie. Drepturile pe care noi le-am inscris in constitutii sunt himerice inchipuiri pentru multime deoarece ele sunt neadevarate. Toate aceste asa-zise „drepturi ale poporului” nu pot exista decat in inchipuire, fiindca in realitate ele nu pot fi infaptuite niciodata. Pentru muncitorul proletar, incovoiat si epuizat de munca lui grea, zdrobit de o cruda soarta, ce pret are dreptul dat vorbaretilor de a flecari, dreptul dat ziaristilor de a scrie tot soiul de nerozii alaturi de lucruri serioase, din moment ce proletariatul nu trage alt folos din constitutie decat nenorocitele de faramituri pe care i le aruncam de la masa noastra imbelsugata, in schimbul unui vot favorabil planurilor complicilor si agentilor nostri?Drepturile republicane sunt o amagire pentru bietul om: nevoia unei munci aproape zilnice nu-i ingaduie sa se foloseasca de ele; in schimb, aceste drepturi ii iau si garantia unui castig statornic si sigur, punandu-l la bunul plac al grevelor patronilor sau camarazilor.

Sub conducerea noastra, poporul a distrus aristrocratia (nobilimea), care-i era ocrotitoarea si mama naturala, de a carei inflorire depindea si bunastarea poporului. Acum cand aristrocratia este distrusa, poporul a cazut sub stapanirea hraparetilor, a speculantilor imbogatiti, care il apasa in chip nemilos.

Noi vom aparea mai tarziu muncitorului ca niste eliberatori de acest jug, cand ii vom propune sa intre in randurile acestei armate de socialisti, de anarhisti de comunisti pe care, sub pretext de solidaritate, o sustinem infruntand printre ei membrii francmasoneriei noastre sociale. Aristrocratia, care se bucura de dreptul asupra muncii lucratorilor, avea interes ca muncitorii sa fie satui, sanatosi si puternici. Interesul nostru este, dimpotriva, ca toti crestinii sa degenereze cat mai repede. Puterea noastra izvoraste din lipsuri, din foame cronica, din slabiciunea muncitorului, deoarece toate acestea il supun vointei noastre si il fac sa-si piarda si puterea si hotararea de a se impotrii acestei vointe. Foamea da capitalului mai multe drepturi asupra muncitorului decat capatase aristrocratia de la puterea regilor si a legilor. Prin mizerie si prin ura pe care o produce ea, noi indrumam multimile, ne folosim de mainile lor pentru a zdrobi pe cei ce se impotrivesc planurilor noastre.

Atunci cand va veni vremea ca regele nostru universal, al intregii planete, sa fie incoronat, toate aceste maini vor matura din calea noastra tot ceea ce ar putea fi o piedica.

Crestinii aproape ca au pierdut obisnuinta de a gandi fara ajutorul sfaturilor noastre stiintifice. Iata de ce ei nu vad trebuinta grabnica de a face ceea ce vom face noi atunci cand ne va fi sosit domnia si anume de a propovadui in scolile primare singura stiinta adevarata, care e cea dintai dintre toate stiintele ordinii sociale, ale vietii omenesti si ale existentei sociale, stiinta care arata diviziunea muncii si impartirea oamenilor in clase si conditii deosebite.

Trebuie ca fiecare sa stie ca niciodata nu poate exista egalitate in urma deosebitelor feluri de munca la care sunt supusi oamenii, ca nu pot fi toti deopotriva raspunzatori in fata legii; ca, de pilda, raspunderea nu e aceasi pentru acela care nu aduce atingere decat cinstei lui proprii. Adevarata stiinta a ordinii sociale, in taina careia noi nu lasam sa patrunda crestinii, ar arata tuturor ca locul si munca fiecaruia trebuie sa fie diferita, pentru a nu fi izvor de incurcaturi in urma lipsei de potrivire dintre educatie si munca. Invatand aceasta stiinta (si inca din scolile primare), popoarele se vor supune de buna voie puterilor si ordinii sociale stabilite de catre ei in Stat. Dimpotriva insa, in starea de azi a stiintei, asa cum am faurit-o noi, poporul increzandu-se orbeste in cuvantul tiparit, nutreste, in urma neadevarurilor pe care le crede si cu care ii intretinem prostia, o ura impotriva tuturor pozitiilor pe care le crede a fi deasupra lui, deoarece el nu intelege importanta fiecarei pozitii sociale.

Aceasta dusmanie va creste inca in urma crizei economice, care se va sfarsi prin incetarea operatiunilor de bursa si a mersului industriei.

Cand vom da nastere (cu ajutorul tuturor mijloacelor de care dispunem, prin aurul care se afla in intregime in mainile noastre) unei crize economice generale, atunci vom arunca in strada multimi intregi de muncitori in aceeasi zi, in toate tarile Europei.

Aceste multimi nemultumite vor varsa cu sete sangele acelora pe care, in simplitatea nestiintei lor, ii pizmuiesc inca din copilarie si ale caror bunuri le vor putea atunci jefui.

Ele insa nu se vor atinge de ai nostri, deoarece momentul atacului ne va fi cunoscut dinainte si vom lua toate masurile pentru a ne pune la adapost.

Am spus ca progresul ii va supune pe toti crestinii domniei ratiunii. Astfel va fi manifestat despotismul nostru; el va sti sa linisteasca toate framantarile prin masuri strasnice si exemplare; el va sti sa goneasca liberalismul din toate institutiile.

Cand poporul vede ca i s-au facut, in numele libertatii, atatea concesiuni si avantaje, isi inchipuie prosteste ca el este stapanul si se arunca avid asupra puterii dar, binenteles, se izbeste de o multime de piedici. Atunci el nu se gandeste sa se intoarca de unde a plecat, ci incepe sa-si caute un nou conducator si, astfel, fara sa-si dea seama, el isi depune toate puterile la picioarele noastre. Amintiti-va de Revolutia Franceza, careia noi i-am dat numele de „Mare”; tainele pregatirii ei ne sunt bine cunoscute deoarece ea a fost in intregime opera noastra.

De atunci noi ducem poporul de la o dezamagire la alta, cu scopul ca sa se lipseasca chiar si de ceea ce este bun, in folosul viitorului Rege-despot, pe care in viitor il pregatim lumii.

Astazi suntem atotputernici ca putere internationala, caci daca suntem atacati intr-un Stat, suntem aparati de celelalte. Lasitatea nesfarsita a popoarelor crestine care se tarasc inaintea puterii, care sunt nemiloase fata de mici slabiciuni si greseli, dar complet iertatoare fata de nelegiuirile cele mari, care nu vor sa recunoasca contradictia din ideea libertatii, care sunt rabdatoare pana la jertfa in fata puterii brutale a unui despot indraznet -iata ce ne inlesneste din plin neatarnarea noastra. Aceste popoare crestine sufera si rabda de la prim-ministrii lor nedreptati evidente care ar fi taiat capul la douazeci de regi.

Cum se poate explica pentru noi un asemenea fenomen ce pune in evidenta o asemenea inconsecventa a maselor populare in fata unor stari de lucruri care par a fi de aceeasi natura? Fenomenul acesta se explica prin faptul ca acesti dictatori -primii ministrii- fac ca sa se spuna la urechea poporului, prin agentii lor, ca, daca ei pricinuiesc neajunsuri mari Statelor, toate astea le fac numai pentru scopul final de a asigura ulterior fericirea popoarelor, infratirea lor internationala, solidaritatea, drepturile egale pentru toti. Binenteles, niciodata nu li se spune ca aceasta infratire nu trebuie sa se faca decat sub ghidarea si stapanirea noastra.

Si iata cum poporul osandeste pe cei drepti si-i iarta pe cei foarte vinovati, increzandu-se din ce in ce mai mult ca doar el singur poate face tot ceea ce ii place. In asemenea imprejurari, pana la urma, poporul nimiceste orice oranduire linistita si da nastere la nedrptate si neoranduire la fiecare pas.

Cuvantul LIBERTATE impinge repede la lupta societatile omenesti impotriva oricarei puteri, fie ea chiar a lui Dumnezeu si a firii. Iata pentru ce, dupa ridicarea noastra la domnie, va trebui sa fie scos acest adevar din vocabularul omenesc ca fiind principiul brutalitatii, care schimba multimile in fiare salbatice. Este adevarat ca aceste fiare adorm totdeauna dupa ce s-au adapat cu sange si ca atunci e usor sa le prinzi in lanturi. Dar daca nu li se da sange, atunci ele nu dorm, ci lupta.

AL IV-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Diferitele stadii necesare ale unei Republici. Francmasoneria exterioara si secretele sale. Libertatea si credinta. Concurenta internationala a comertului si industriei in viziunea francmasoneriei. Rolul esential al speculatiei. Cultul aurului ca valoare fundamentala la francmasoni.

Fiecare Republica trece prin diferitele trepte de dezvoltare, prin diferite stadii.

Primul stadiu cuprinde cele dintai zile de nebunie ale unui orb care se arunca in dreapta si in stanga. Al doilea este cel al demagogiei din care se naste anarhia; apoi vine in mod inevitabil despotismul; nu un despotism legal si pe fata si, prin urmare, raspunzator, ci un despotism nevazut si necunoscut, dar totusi eficient si foarte simtit; despotismul desfasurat de catre o organizatie secreta care actioneaza cu scrupule cat mai putine si care opereaza sub scutul cat mai multor agenti, a caror inlaturare la momentul necesar nu numai ca nu-i face nici un rau (acestei organizatii), ci chiar o ajuta, scutind-o sa-si cheltuiasca mijloacele sale cu rasplatirea unor sevicii prea indelungate.

Cine ar putea rasturna o putere nevazuta? Caci puterea noastra este una de felul acesta. Francmasoneria exterioara, de la suprafata, nu serveste decat pentru acoperirea planurilor noastre; planul final al actiunii acestei puteri, ba chiar si locul organizatiilor sale, SUPREM CONDUCATOARE, vor ramane totdeauna necunoscute poporului.

Libertatea in sine ar putea fi complet nevatamatoare si ar putea exista intr-un Stat fara a aduce vreun rau bunastarii popoarelor, daca ea s-ar sprijini pe legile credintei in DUMNEZEU si ale fratiei omenesti. Avand o asemenea credinta, poporul s-ar lasa guvernat de autoritatea parohiilor si ar merge inainte, umil si pasnic, sub conducerea pastorului sau sufletesc, impacat cu impartirea facuta de Dumnezeu a bunurilor acestei lumi. Iata de ce trebuie sa daramam complet credinta in cele divine si trebuie sa smulgem din mintea crestinilor insusi gandul Dumnezeirii si al Sufletului, pentru a le inlocui cu meschine calcule si lipsuri materiale.

Pentru ca cele mai alese si elevate ale crestinilor sa nu aiba deloc timp sa cugete si sa observe, trebuie sa-i abatem pe crestini de la aceste preocupari, impingandu-i numai catre grijile industriei si ale comertului. In acest chip toate natiunile isi vor urmari doar castigurile lor si, luptand fiecare cu indarjire pentru propriile foloase, nu vor baga de seama care este dusmanul lor comun. Insa, pentru ca libertatea sa poata astfel dezbina si nimici in intregime societatea crestinilor, trebuie sa facem din speculatie baza industriei si ale comertului. Procedand astfel, nici una dintre bogatiile pe care industria le va scoate din pamant nu va ramane in mana industriasilor, ci toate se vor spulbera in speculatii, adica, in final, vor cadea in pungile noastre. Lupta tenace si infierbantata pentru expansiune si loviturile vietii economice a creat si va crea societati dezamagite, reci si fara suflet. Aceste societati vor avea o spontana groaza de politica morala si superioara si de religie. Singura lor calauza va fi calculul meschin, adica aurul pentru care vor avea un adevarat cult din pricina bunurilor materiale pe care le poate procura. Atunci clasele de jos ale popoarelor ne vor urma in lupta noastra impotriva clasei inteligente a crestinilor de la putere, care sunt potrivnicii nostri, si ei vor face aceasta nu de dragul binelui si nici pentru a pune mana pe bogatii, ci numai din ura ce o poarta celor supusi.

AL V-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICVC

 

Crearea unei cat mai puternice centralizari a Guvernului. Mijloacele tainice de a-si insusi puterea care sunt specifice francmasoneriei. De ce adeseori statele nu se pot intelege intre ele. Elitismul generator de mandrie al frncmasonilor. Aurul si banii sunt totdeauna motorul principal care face sa se miste toate mecanismele in state. Monopolurile create de francmasoni in comert si in industrie. Importanta nebanuita a criticii. Institutiile statului asa „cum se vad”. Oboseli si plictiseli cauzate de excesul de cuvantari. Cum se poate pune pe deplin stapanire pe opinia publica? Importanta deosebita a initiativei particulare. Guvernul francmasonic suprem.

Ce forma de administratie se poate da unor State in care stricaciunea, coruptia a patruns peste tot, unde nu poti ajunge la bogatie decat prin acele viclene surprize indemanatice care sunt pe jumatate pungasii? Unde domneste neinfranarea moravurilor, unde moralitatea si cinstea nu se sustin decat cu pedepse si legi aspre, iar nu pentru ca ar fi intelese si primite de buna voie; unde simtamintele de Patrie si Religie sunt inabusite de credinte cosmopolite? Ce alta forma de guvernare sa se dea acestor societati, decat forma despotica pe care o vom descrie mai departe? Noi vom calauzi atunci in mod mecanic viata politica a supusilor nostri prin legi noi. Aceste legi vor lua inapoi, una cate una, avantajele si prea marile libertati care au fost impartite de catre crestini, iar domnia noastra va pune temeliile unui despotism atat de maret, incat doar el va fi in stare, oricand si oriunde, sa impuna tacere crestinilor care vor voi sa ni se impotriveasca si care vor fi nemultumiti.

Ni se va spune ca despotisnul de care vorbesc nu tine cont de progresele moderne. Vom dovedi contrariul.

Atunci cand popoarele considera persoanele domnitoare ca o intruchipare a Vointei Dumnezeiesti, ele se supuneau fara murmur absolutismului regilor, dar din ziua in care le-am picurat in suflet gandul propriilor lor drepturi au considerat persoanele domnitoare ca pe simpli muritori de rand. Ungerea Sfanta n-a mai impodobit capul regilor deoarece i-am luat poporului credinta in Dumnezeu; autoritatea a fost tarata in strada, adica intr-un loc de proprietate publica, iar noi am pus astfel de indata mana pe ea.

Mai mult inca, arta noastra de a guverna masele si pe indivizi cu ajutorul unei teorii si a unor jocuri de cuvinte mestesugit alcatuite, ori prin reglementari ale vietii sociale si prin tot felul de alte mijloace dibace -pe care crestinii nu le inteleg deloc- face si ea parte din geniul nostru administrativ, crescut in spiritul de analiza, de observatie si de o mare eficienta in conceptii, cum pana acum nimeni nu a mai avut si nu ni se poate asemana. La fel, nimeni nu se poate compara cu noi in alcatuirea planurilor de actiune plitica si de solidaritate a noastra. Numai iezuitii ar putea sa stea alaturi de noi in aceasta privinta, dar noi am reusit sa-i discreditam in fata multimii stupide, din pricina ca ei formau o organizatie vizibila, in timp ce noi ramanem mereu in umbra impreuna cu organizatia noastra secreta. De altfel noi stim ca lumii nu-i pasa ce stapan are.

O alianta trainica intre toti crestinii din lume ne-ar putea opri oricand pentru catva timp, dar acum noi stim ca suntem scutiti de aceasta primejdie prin radacinile adanci de neintelegere pe care nu le mai poate nimeni smulge din inima crestinilor.

Noi am pus fata in fata calculele individuale si nationale ale crestinilor, urile religioase si etnice pe care le-am atzatzat si le-am tinut aprinse de douazeci de veacuri. De aceea nici un guvern nu va gasi ajutor nicaieri; vom actiona astfel incat fiecare va socoti ca o intelegere sau o actiune impotriva noastra este daunatoare propriilor sale interese. Noi trebuie sa devenim atotputernici in aceasta lume, pentru ca de noi sa se tina mereu socoteala. Puterile trebuie sa ajunga sa nu mai poata semna nici cea mai neinsemnata intelegere fara ca noi sa nu luam de indata parte la ea.

Toate rotitele mecanismului guvernamentaldepind de un motor care este acum in mainile noastre si acest motor este AURUL. Stiinta economiei politice intemeiata de catre maestrii nostri, ne dovedeste de multa vreme puterea uriasa a aurului.

Capitalul, pentru a avea mainile libere si puternice trebuie sa obtina monopolul industriei si al negotului; o mana nevazuta este pe cale de a infaptui toate acestea, in toate partile lumii. Aceasta libertate va da in curand putere politica industriasilor. Poporul le va fi supus. Trebuie mai degraba sa dezarmam astazi popoarele decat sa le impingem la razboi, sa le desteptam patimile fierbinti si sa le canalizam in folosul nostru decat sa le linistim; mai degraba este necesar sa punem stapanire pe ideile lor si sa le rastalmacim decat sa ne prefacem ca nu le luam in seama.

Tinta de capetenie a actiunilor noastre este sa slabim spiritul public al crestinilor prin critica, sa-i facem sa-si piarda obiceiul de a cugeta adanc, deoarece gandirea profunda da nastere impotrivirii fata de noi. Sa obosim, din contra, puterile gandului in vane hartuieli oratorice.

De cand lumea, popoarele, ca orice om, au luat cuvintele drept fapte, au putut fi cu usurinta inselate deoarece ele se multumesc cu aparenta lucrurilor si isi dau foarte rar silinta de a cerceta daca promisiulnile in legatura cu viata sociala au fost indeplinite. Iata de ce asezamintele noastre vor avea totdeauna o frumoasa infatisare la suprafata, care va dovedi si va pacali poporul indeajuns cu privire la binefacerile lor in ceea ce priveste progresul.

Noi vom imprumuta fara sa ezitam haina tuturor partidelor, ale tuturor tendintelor si vom imbraca cu ele pe oratorii nostri, care vor vorbi atat de mult incat toata lumea va fi dezorientata si obosita sa-i mai asculte.

Pentru a dezbina si castiga opinia publica, trebuie sa o buimacim raspandind din diferite parti si vreme indelungata atatea pareri care se bat cap in cap, incat crestinii vor sfarsi prin a se pierde in labirintul acesta si vor sfarsi prin a considera ca este mult mai bine sa nu ai nici o parere in politica. Vor recunoaste in final ca acestea sunt fapte care nu privesc deloc societatea si ca el nu sunt menite a fi cunoscute decat de acela care o conduce. Acesta este primul secret.

Al doilea secret, necesar pentru a guverna cu succes prin dezbinare, consta in a inmulti in asa fel greselile poporului, apoi obiceiurile rele, patimile si regulile vietii in comun, incat nimeni sa nu mai fie in stare sa descurce acest haos si oamenii sa ajunga sa nu se mai inteleaga unii cu altii. Aceasta tactica va mai avea ca urmare raspandirea discordiei in toate partidele, risipirea in directii divergente a tuturor fortelor colective care nu vor inca sa ni se supuna. Ea va descuraja de asemenea orice initiativa personala oricat de geniala si va fi mai puternica decat milioane de oameni printre care a imprastiat suspiciunea si neintelegerea. Trebuie sa indrumam permanent educatia societatilor crestine astfel incat mainile lor sa cada in jos obosite, intr-o neputinta deznadajduita, in fata oricarui lucru care va cere initiativa, perseverenta si vointa.

Sfortarile, eforurile, care sub regimul libertatii se desfasoara nestanjenite si neingradite, sunt neputincioase in acest caz, deoarece se izbesc de eforturile libere si contrare ale altora. De aici se nasc apoi dureroase conflicte morale, dezamagiri si infrangeri. Noi vom obosi atat de mult pe crestini cu aceasta libertate, incat ii vom sili sa ne ofere o stapanire internationala a carei natura va fi asa de eficienta incat va putea ingloba in mod abil, fara o lupta fatisa, toate Statele lumii pentru a forma Guvernul nostru Suprem care va conduce intreaga planeta.

In locul guvernelor de astazi noi vom pune cate un Guvern fantoma care se va chema Administratia Guvernului Suprem. Mainile sale vor fi intinse in toate partile ca niste clesti, iar organizatia sa va fi atat de mare, incat pana la urma nici un popor nu se va putea feri ci i se va supune.

AL VI-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Monopolurile; averile tuturor crestinilor vor ajunge in curand sa depinda de aceste monopoluri. Aristrocratia slabita va fi lipsita de bogatia funciara. Comertul, industria si speculatia ca mijloace francmasonice de imbogatire fara munca. Luxul care inrobeste. Marirea salariului si scumpirea imediat ulterioara a obiectelor de prima necesitate. Anarhia intretinuta si betia generalizata. Intelesul secret al propagandei unor teorii economice naucitoare.

In curand vom intemeia uriase monopoluri, care vor fi izvoare de bogatii colosale si de care vor depinde chiar si marile averi ale crestinilor intr-o asa masura, incat vor fi inghitite de ele, cum se intampla cu creditul Statelor a doua zi dupa o prabusire politica.

Domnii economisti care sunt de fata vor sti sa aplice si sa pretuiasca insemnatatea acestei combinatii.

Trebuie sa marim prin toate mijloacele cu putinta insemnatatea Guvernului nostru Suprem, infatisandu-l ca pe ocrotitorul si rasplatitorul tuturor celor care i se supun de buna voie.

Nobilimea crestinilor, in ceea ce priveste puterea ei politica, a disparut. Nu ne mai temem de ea; dar ca proprietara de bunuri teritoriale, ea ne poate dauna in masura in care izvoarele ei de castig pot fi independente de noi. Trebuie deci, cu orice pret, sa-i luam din stapanire pamanturile. Cel mai bun mijloc pentru acest scop este de a mari impozitele pe proprietate funciara, pentru a indatora prin aceasta pamantul. Aceste masuri inteligente vor tine proprietatea funciara intr-o stare de supunere desavarsita.

Aristrocratia crestinilor, din tata in fiu, nestiind sa se multumeasca cu putin, va fi usor de ruinat.

In acelasi timp trebuie sa ocrotim negotul si industria cu multa putere si mai ales sa promovam speculatia, al carei rol serveste de contra-greutate industriei. Fara speculatie industria ar inmulti capitalurile particulare, ar imbunatati agricultura, eliberand pamanturile de datoriile create prin imprumuturile bancilor funciare. Trebuie ca industria sa rapeasca pamantului roadele muncii sale ca si ale capitalului si, prin speculatie, sa ne puna la dispozitie noua banii lumii intregi. Fiind astfel aruncati in randurile proletarilor, toti crestinii se vor pleca inaintea noastra pentru a obtine cel putin dreptul de a trai modest.

Pentru a nimici industria crestinilor vom mari speculatia, gustul luxului, al acelui lux inutil care inghite totul. Vom face sa se mareasca salariile, care totusi nu vor aduce nici un folos muncitorilor, deoarece vom face sa apara in acelasi timp si o scumpire a bunurilor de prima necesitate, datorita (vom spune noi) decaderii agriculturii si crescatorilor de vite. Mai mult chiar, vom submina cu dibacie si in profunzime temeliile productiei, obisnuind pe muncitori cu anarhia si cu bauturile spirtoase, in vreme ce vom lua toate masurile cu putinta pentru a indeparta de pe pamanturile si intreprinderile lor pe crestinii inteligenti.

Pentru ca situatia sa nu fie vazuta prea devreme sub adevarata ei lumina, vom ascunde adevaratele noastre intentii sub masca pretinsei dorinte de a raspandi si face accesibil lumii marile principii economice pe care le invatam astazi.

AL VII-LEA PROTOCOL SECRET FRNCMASONIC

 

 

Pentru ce trebuie de fapt sa fie sporite mereu armamentele. Fermentatii, discordii, dusmanii care exista in lumea intreaga. Constrangerea unei eventuale opozitii a „crestinilor” prin razboiul general. Presa ca mijloc important de influenta in masa si modul in care este influentata opinia publica. Tunurile americane, japoneze si chineze.

Inmultirea inarmarilor si a personalului politienesc este o intregire necesara a planului ce l-am expus. In toate Statele trebuie ca, in afara de noi, sa nu se gaseasca decat masele de proletari, cativa milionari devotati noua, politisti si soldati.

In intreaga Europa, ca si pe celelalte continente, trebuie sa intretinem agitatia, suspiciunea, neintelegerea si ura. Castigul atunci ne este indoit. Pe de o parte, prin aceasta tinem in frau toate tarile, care vor sti ca noi putem, dupa bunul nostru plac, sa provocam dezordinea sau sa stabilim ordinea: toate aceste tari se vor obisnui astfel, la un moment dat, sa ne considere ca o sarcina trebuincioasa. Pe de alta parte, uneltirile noastre ascunse vor incurca toate corzile care vor fi intinse in cabinetele de Stat, si toate acestea se vor realiza de catre noi cu ajutorul politicii, al contractelor economice si al datoriilor financiare. Pentru a ne atinge in intregime scopul, va trebui sa dam dovada de o mare viclenie in cursul tratativelor si negocierilor; dar in ceea ce se cheama „limba (atitudinea) oficiala” noi vom urmari o tactica opusa si vom aparea a fi cinstiti si concilianti. In acest fel, popoarele si guvernele crestinilor, pe care le-am obisnuit sa nu priveasca decat acea fata a lucrurilor pe care le-o aratam noi, ne vor lua inca odata drept binefacatorii si mantuitorii neamului omenesc. La orice impotrivire, va trebui sa fim in stare sa-i facem pe vecini sa declare razboi tarii care ar indrazni sa ne stea in cale; iar daca si acesti vecini s-ar gandi sa se intovaraseasca impotriva noastra va trebui sa-i infrangem repede pe toti intr-un razboi universal (mondial) al lumii intregi.

Cea mai sigura cale a noastra spre succes in politica este secretul, tainuirea initiativelor: cuvantul diplomatului francmason nu trebuie sa se impotriveasca deloc cu faptele sale.

Va trebui chiar sa silim guvernele crestine sa lucreze dupa planul nostru amplu alcatuit si care in curand va fi aproape de tel. La aceasta ne va ajuta opinia publica, aceasta opinie publica pe care „marea putere”, presa, a pus-o deja pe ascuns in mainile noastre. Intr-un cuvant, pentru a rezuma sistemul nostru de constrangere eficienta a guvernelor crestine ale Europei, ii vom dovedi unuia dintre ele puterea noastra prin atentate, adica prin teroare; iar tuturor, daca cumva aproape toate se vor revolta impotriva noastra, le vom raspunde prin glasul tunurilor americane, chinezesti ori japoneze.

AL VIII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Utilizarea intentionat echivoca a dreptului juridic de catre francmasoni. Colaboratorii apropiati ai regimului francmason. Scolile particulare ca mijloc de educatie superioara cu totul speciala. Economisti si milionari. cui ar trebui sa fie incredintate toate posturile de raspundere din Guvern?

Trebuie sa ne insusim in intregime toate armele pe care le-ar putea intrebuinta dusmanii impotriva noastra. Va trebui sa gasim in subtilitatile si tertipurile limbii juridice o indreptatire pentru cazul cand vom fi siliti sa dam pedepse care ar putea parea prea indraznete si nedrepte, deoarece este nevoie ca acestea sa fie exprimate in termeni care sa aiba aerul ca sunt niste maxime morale foarte inalte, avand totodata si o infatisare legala. Stapanirea noastra trebuie sa se inconjoare de toate puterile civilizatiei, in mijlocul carora va trebui sa lucreze. Ea va aduna in jurul sau publicisti, jurisconsulti experimentati, administratori, diplomati si, in sfarsit, oameni pregatiti printr-o educatie superioara in scoli speciale. Acesti oameni vor cunoaste toate tainele vietii sociale, vor cunoaste toate felurile de a vorbi intrebuintand litere si cuvinte politice, vor avea cunostinta despre toate dedesubturile firii omenesti, despre toate corzile simtitoare, pe care va trebui sa stie a canta. Asemenea corzi sunt, de pilda, infatisarea spiritului crestinilor, tendintele lor inascute, lipsurile, viciile si caracteristicile lor, apoi particularitatile de clasa si de conditie. Este de la sine inteles ca acesti sprijinitori geniali ai guvernamantului nostru nu vor fi alesi dintre crestini care sunt obisnuiti sa-si faca munca administrativa fara a se ingriji de utilitatea ei. Administratorii blazati ai crestinilor semneaza hartiile fara a le citi; ei servesc din interes sau din ambitie.

Vom inconjura guvernul nostru cu o intreaga multime de economisti. Iata de ce trebuie ca francmasonii sa invete in primul rand stiintele economice. Vom fi de asemenea inconjurati de o ceata intreaga de bancheri, industriasi, capitalisti si mai ales de milionari deoarece, in fond, totul va fi hotarat cu ajutorul cifrelor.

Un anumit timp, pana ce va sosi momentul cand nu va fi deloc primejdios sa incredintam posturile de raspundere ale Statelor fratilor nostri francmasoni, le vom incredinta unor indivizi a caror trecut si caracter vor fi de asemenea natura incat sa existe o prapastie intre ei si popor; unor astfel de oameni le vom da puterea, carora, in caz de abatere de la ordinele noastre, sa nu le ramana altceva de asteptat decat condamnarea sau exilul, pentru ca ei sa fie siliti sa ne apere plini de devotament interesele pana la ultima suflare.

AL IX-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Aplicarea atenta a principiilor francmasonice secrete in scopul de a reface educatia popoarelor. Cuvantul tainic de ordine francmason. Importanta nebanuita a orientarilor antifrancmasonice. Din nou despre teroare. Ce ii asteapta pe cei care servesc francmasoneria. Forta cea „inteligenta” si forta cea „oarba” a regatelor crestine. Impartirea aparenta a puterii cu poporul. Misterele arbitrariului liberal. Uzurparea gradata a instructiunii si a educatiei. Interpretarea diferita a legilor. Metrourile si francmasoneria.

Aplicand in practica principiile noastre, trebuie sa fiti cu luare aminte la caracterul poporului in mijlocul caruia va veti gasi si veti lucra; aplicarea generala, uniforma, a acestor principii, inainte de a fi facuta educatia poporului, nu poate avea pentru noi succes. Dar, punandu-le cu tenacitate in practica, n-or sa treaca zece ani fara ca sa se fi schimbat chiar si caracterul cel mai indaratnic si fara sa avem la dispozitie un popor foarte mult supus noua.

Cand va veni domnia noastra planetara, vom inlocui liberalul nostru cuvant de ordine: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE, nu cu un alt cuvant de ordine, ci cu aceleasi cuvinte reduse la rangul lor de idei. Vom zice: DREPTUL LA LIBERTATE, DATORIA EGALITATII, IDEALUL FRATERNITATII. Vom apuca astfel taurul de coarne. De fapt, am distrus deja toate guvernele afara de cel al nostru, desi de drept exista multe. Daca astazi cateva state isi ridica glasul impotriva noastra, aceasta o fac numai de forma, uneori la dorinta si ordinul nostru, deoarece ne este folositor, pentru a guverna in siguranta pe fratii nostri mai mici.

In realitate nu avem nici o piedica inaintea noastra. Guvernul nostru Suprem exista deja in conditii extra-legale, care, de obicei, sunt cuprinse in cuvantul puternic si energic – DICTATURA. Pot spune cu deplina convingere ca astazi noi suntem legislatorii. Noi dam hotarari judecatoresti, noi osandim la moarte si noi gratiem. Suntem comandantii tuturor trupelor noastre, incalecati pe calul generalului sef. Vom guverna mereu cu o mana de otel, deoarece tinem in maini ramasitele unui partid altadata puternic, astazi subjugat noua. Tinem in maini si ii dominam pe toti prin pofte nemasurate, lacomii arzatoare, razbunari nemiloase, uri neimblanzite.

De la noi porneste teroarea care a cotropit totul. Avem in slujba noastra oameni dintoate orientarile si din toate doctrinele: restauratori de monarhii, demagogi, socialisti, comunisti si tot soiul de utopisti. Am inhamat pe toata lumea la lucru: fiecare sapa hotarat la locul lui ultimele ramasite ale puterii si, fara sa-si dea seama ce face, se sileste sa darame tot ce mai sta in picioare. Toate Statele, in urma acestor uneltiri abile, cer liniste, sunt gata sa jertfeasca totul pentru pace, dar noi nu le vom da pace atata timp cat ele nu vor recunoaste deschis si cu umilinta Guvernul nostru Suprem.

Poporul a inceput deja sa strige ca trebuie sa se rezolve problema sociala cu ajutorul intelegerii internationale. Impartirea poporului in partide i-a pus pe toti la dispozitia noastra deoarece, pentru a sustine o lupta pentru putere, trebuiesc bani, iar banii sunt toti sub controlul nostru.

Ne-am putea teme numai de intelegerea dintre puterea inteleapta a persoanelor domnitoare si puterea oarba a poporului, dar am luat toate masurile cu putinta impotriva unei asemenea eventualitati. Intre aceste doua puteri am ridicat un zid, adica o teroare reciproca. In acest chip puterea oarba a poporului ramane sprijinul nostru, iar noi ii vom si singurii calauzitori; din aceasta cauza noi vom sti sa o indreptam cu abilitate spre telul nostru.

Pentru ca mana orbului sa nu se poata lepada de conducerea si ghidarea noastra, trebuie ca, din cand in cand, sa intram in legatura directa cu el, daca nu personal, cel putin prin fratii nostrii cei mai credinciosi. Cand vom fi o putere unanim recunoscuta, vom vorbi noi in persoana cu poporul in pietele publice si vom da invataturi despre afacerile publice, dar in intelesul care ne va fi noua folositor.

Cum ar putea ei verifica ceea ce-i vom invata noi in scolile de la sate? Iar ceea ce va spune trimisul Guvernului sau persoana domnitoare ea insasi, nu va intarzia sa fie cunoscut indata de Statul intreg, deoarece se va raspandi repede prin gura poporului. Pentru a nimici inainte de vreme fundatiile crestinilor, noi ne-am atins de ele cu o mana prevazatoare, am luat in maini resorturile mecanismelor lor. Aceste resorturi erau asezate intr-o ordine neclintita, dreapta; noi am inlocuit-o cu o dezordine arbitrara. Ne-am preocupat astfel in secret de jurisdictie, de alegeri, de presa, de libertatea individuala si mai ales de invatamant si educatie, care sunt reazemul vietii libere.

Am inselat, demoralizat, naucit si corupt tineretul crestin printr-o educatie greoaie si inutila bazata pe invataminte si teorii pe care noi demult le stim ca sunt false, fiind nascocite si raspandite chiar de catre noi.

Ramanand deasupra legilor existente, fara a le schimba in esenta lor, dar desfigurandu-le numai, prin interpretari contradictorii, am obtinut repede rezultate minunate pentru noi. Aceste rezultate au constat mai intai prin faptul ca aceste comentarii naucitoare au mascat legile si, mai tarziu, le-au ascuns in intregime dinaintea ochilor guvernelor incapabile sa se mai orienteze intr-o legislatie atat de incurcata.

De aici s-a nascut teoria tribunalului constiintei. Unii spun ca lumea se va rascula impotriva noastra cu armele in maini, daca va descoperi prea repede despre ce este vorba. Pentru acest caz noi avem, in tarile din Occident, o arma atat de ingrozitoare, incat chiar si cele mai indraznete suflete vor tremura inaintea ei: metrourile, care vor fi introduse pana atunci in toate capitalele, care impreuna cu tunelele lor vor fi folosite de noi pentru a azvarli astfel in aer toate organizatiile si toate sediile dusmanilor nostri din toate tarile lumii.

 

AL X-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICvvc

 

Forta tainica a lucrurilor in politica. „Genialitatea” diabolica a josniciei. Ce modificari promite dupa aceea lovitura de stat francmasonica. De ce apreciaza francmasonii sufragiul universal. Stima de sine insusi. Sefii francmasoni si promovarea lor. Conducatorul cel genial al francmasoneriei. Institutiile statului si functiile lor. Otrava cea puternica a liberalismului. Constitutia este totdeauna scoala neintelegerilor ce apar intre partide. Noua era republicana. Presedintii statelor sunt aproape totdeauna creaturi „de paie” ale francmasoneriei. Responsabilitatea limitata a presedintilor statelor. Misterul afacerii „Panama”. Rolul important al camerei deputatilor si al presedintelui statului. Francmasoneria este totodata si o forta legislativa. Noua constitutie republicana si rolul acesteia. Trecerea ulterioara la „autocratia” francmasonica. Momentul secret al proclamarii „regelui universal” al planetei Pamant. Inlocuirea criminala cu microbi si virusi ale diferitelor boli precum si alte fapte malefice ale francmasoneriei.

Incep astazi repetandu-va ceea ce v-am mai spus anterior si va rog sa va aduceti aminte ca guvernele si popoarele nu vad decat aparenta, infatisarea de la suprafata a lucrurilor. Cum ar putea ele sa descurce intelesul ascuns al lucrurilor si situatiilor cand reprezentantii lor se gandesc mai mult la petreceri inainte de orice? Este foarte important pentru politica noastra sa cunoastem acest amanunt. Ne va fi de folos cand vom trece la discutia diviziunii puterii, a libertatii cuvantului, a presei, a libertatii de constiinta, a dreptului de asociere, a egalitatii inaintea legii, a inviolabilitatii proprietetii si a locuintei, a impozitului si, in sfarsit, la discutia retrospectiva a legilor. Toate aceste probleme sunt de o asemenea natura incat nu trebuie sa te atingi de ele de-a dreptul si pe fata, inaintea poporului. In cazul cand suntem siliti sa luam contact cu ele, nu trebuie sa fie insirate una cate una, ci trebuie sa declaram in bloc ca principiile dreptului modern sunt respectate si recunoscute de catre noi. Insemnatatea acestei omiteri consta in aceea ca, un principiu caruia nu i-ai spus pe nume, ne lasa libertatea de a exclude din el cate ceva fara ca aceasta sa se observe, pe cand, daca le-am enumera tot ceea ce vrem sa excludem, toate acestea ar fi privite cu rezerva.

Poporul credul si prost are o deosebita si o mare stima pentru geniile politice si raspunde tuturor actelor de violenta ale acestora prin cuvinte: „E ticalos, grozav de ticalos, dar cat de dibaci! Iata aici este numai un joc abil, dar cat de viclean este jucat, cat este de obraznic!”

Noi credem ca este necesar sa atragem toate natiunile la zidirea unui edificiu fundamental al carui plan il avem acum gata. Iata de ce trebuie ca, inainte de toate, sa dam dovada de aceasta indrazneala si de aceasta putere a mintii care, prin persoana influenta a actorilor nostri, va sfarama in scurt timp toate piedicile din calea noastra. Cand undeva vom fi dat, atunci cand este cazul, lovitura noastra de Stat, vom spune si vom repeta popoarelor: „totul merge ingrozitor de rau, toti au suferit mai mult decat poate rabda un om. Noi vom indeparta acum pricinile suferintelor voastre, adica nationalitatile, granitele si diversitatea banilor. Binenteles ca sunteti liberi sa ne jurati sau nu credinta, insa puteti voi oare face aceasta pe buna dreptate, daca o faceti inainte de a fi vazut ceea ce va oferim noi?” Atunci ei ne vor slavi si ne vor purta in triumf intr-o insufletire nebuna de nadejdi. Votul public, din care am facut arma ridicarii noastre la putere si cu care i-am obisnuit pe oameni prin diferite uniuni si tovarasii (pana si unitatile cele mai mici ale membrilor omenirii), isi va juca o ultima data rolul, pentru a exprima dorinta intregii omeniri de a ne cunoaste mai de aproape, inainte de a ne judeca.

Iata de ce trebuie sa impingem toata lumea la votul public, fara deosebire de clasa si de sens electoral, pentru a putea introna absolutismul majoritatii, pe care nu-l poti obtine de la clasele censitare inteligente. Dupa ce vom fi obisnuit in acest chip toata lumea cu ideea propriei sale valori, vom nimici insemnatatea familiei crestine si valoarea ei educationala, de asemenea nu vom lasa sa se ridice individualitatile, carora multimea, calauzita de noi, nu le vor ingadui sa iasa la iveala si nici chiar sa vorbeasca. Ea va fi pentru aceasta obisnuita sa nu asculte decat pe noi, care ii platim supunerea si atentia. In acest fel vom face din popor o forta atat de oarba, incat nu va fi in stare sa se miste in nici o parte fara a fi calauzita de agentii nostri, pusi in locul conducatorilor sai. El se va supune acestui regim, deoarece va sti ca de acesti noi conducatori vor depinde castigurile sale, darurile gratuite si tot felul de privilegii pe care le va avea.

Un plan unic de guvernare trebuie sa iasa dintr-un singur cap, deoarece ar fi incoerent si fara legatura, daca mai multe minti si-ar imparti sarcina de a-l stabili. De aceea, noi trebuie sa cunoastem acest plan de actiune, dar nu trebuie sa-l discutam decat noi intre noi, pentru a nu-i distruge caracterul genial, legatura dintre partile sale, puterea practica si intelesul tainic al fiecaruia dintre punctele sale. Daca este discutat si schimbat prin votul public, atunci planul nostru va pastra urma tuturor conceptiilor false ale mintilor care nu vor putea patrunde adancimea si legatura scopurilor urmarite. Planurile noastre trebuie sa fie secrete, puternice si bine concepute. De aceea noi nu trebuie sa aruncam munca geniala a conducatorului nostru la picioarele multimii si, de asemenea, nu trebuie sa o incredintam nici macar unei societati restranse.

Aceste planuri nu urmaresc deocamdata rasturnarea institutiilor moderne si a statelor existente. Ele le vor schimba numai economia si, prin urmare, toata dezvoltarea lor, care astfel va ajuta mult realizarea planurilor noastre.

Structuri aproape identice exista, sub diferite denumiri, in toate tarile: Reprezentanta, Ministerele, Senatul, Consiliul de Stat, Corpul Legislativ si Corpul Executiv. Nu trebuie sa va explic acum mecanismul legaturilor dintre ele, deoarece il cunoasteti prea bine. Observati numai ca fiecare din aceste institutii corespunde unei anumite functii importante a Statului si va rog sa mai observati ca ceea ce este foarte important este nu institutia ci functia. Asadar functia si nu institutiile sunt importante. Institutiile si-au impartit toate functiile guvernamentale: functii administrative, legislative, executive. De aceea ele lucreaza in organismul Statului ca si organele in corpul omenesc. Daca stricam complet o anumita parte a masinii Statului, aceasta va cadea bolnava, si la fel ca in cazul corpului omenesc mai devreme sau mai tarziu Statul va muri.

Cand am introdus in organismul Statului otrava liberalismului, toata constructia sa politica s-a schimbat; Statele au cazut bolnave de o boala mortala: descompunerea sangelui lor vital si nu ne mai ramane acum decat sa asteptam sfarsitul agoniei lor. Din leberalism s-au nascut guvernele constitutionale care au inlocuit, pe seama credulitatii crestinilor, autocratia salvatoare cu Constitutia care, dupa cum stiti, nu este altceva decat o scoala de discordii, de neintelegeri, de deosebiri de vederi si de framantari sterpe ale partidelor. Intr-un cuvant aceasta este scoala a tot ceea ce face ca un Stat sa isi piarda individualitatea si personalitatea. Atat tribuna cat si presa a condamnat pe conducatori la inactivitate si la slabiciune. Ea a facut astfel din ei niste elemente putin necesare, nefolositoare. Prin aceasta se explica usurinta cu care se va realiza rasturnarea lor. Epoca republicana a devenit atunci posibila, fiindca am inlocuit pe guvernator cu o caricatura a guvernului, cu un presedinte luat din multime, din mijlocul creaturilor noastre, al sclavilor nostri. Aici se afla fundamentul minei sapate de catre noi sub poporul crestinilor sau mai bine zis sub popoarele crestinilor.

Intr-un viitor apropiat vom intemeia in acelasi mod responsabilitatea presedintilor de republica.

Atunci vom putea introduce fara teama anumite schimbari ce ne vor fi favorabile noua, de care nu va raspunde decat aceasta creatura a noastra care va fi o marioneta. Ce ne pasa noua daca randurile celor ce alearga dupa putere vor deveni mai rare sau daca se va produce, in lipsa de presedinti, incurcaturi capabile de a dezorganiza in intregime tara?

Pentru a ajunge la acest rezultat, care ne avantajeaza, vom unelti si manevra alegerea de presedinti care au in trecutul lor o pata ascunsa. Teama de o asemenea descoperire, dorinta proprie fiecarui om odata ajuns la putere de a-si mentine privilegiile, foloasele si onorurile legate de noua sa conditie, vor face din acestia servitori credinciosi ai poruncilor noastre.

Puterea guvernului va deveni astfel fara indoiala tinta tuturor atacurilor. Noi ii vom da, pentru a se apara, dreptul de a apela la hotararea poporului, fara sa mai treaca prin intermediul reprezentantilor sai, cu alte cuvinte ii vom da dreptul de a recurge la ajutorul nostru ca un orb ce apeleaza la majoritate. Afara de acestea, vom da presedintelui dreptul de a declara razboi. Vom motiva acest drept spunand ca presedintele ca sef al intregii armate a tarii, trebuie sa aiba la dispozitia sa, pentru a apara noua Constitutie republicana, al carei reprezentant direct raspunzator va fi.

In aceste imprejurari, seful guvernului unui stat va fi in mainile noastre si nimeni, in afara de noi, nu va mai conduce indirect puterea legislativa.

Vom retrage de asemeni Camerei, introducand noua Constitutie republicana, dreptul de interpelare sub pretext de a apara secretul politic. Vom restrange prin noua Constitutie numarul reprezentantilor la minimum, aspect care va avea drept urmare de a micsora cu atat mai mult pasiunile politice si pasiunea pentru politica. Daca, contrar oricaror asteptari ale noastre, ele totusi se trezesc chiar in situatia acestui mic numar de reprezentanti, il vom reduce la minimum printr-un apel la majoritatea poporului.

.De presedintele republicii va depinde numirea presedintilor si a vicepresedintilor Camerei si a Senatului. In locul sesiunilor parlamentare constante, vom margini sedintele Parlamentelor la cateva luni. Mai departe vom actiona astfel ca presedintele, ca sef al puterii executive, sa aiba dreptul de a convocasau dizolva Parlamentul si, in cazul dizolvarii, de a amana momentul unei noi convocari. Dar pentru ca urmarile tuturor acestor actiuni, in realitate inegale, sa nu cada asupra responsabilitatii, stabilite de catre noi, a presedintelui (lucru care ar fi daunator planurilor noastre), vom indemna pe ministri si pe ceilalti functionari care inconjoara pe presedinte sa treaca peste hotararile acestuia, prin masuri nejuste luate pe propria lor raspundere; in acest chip, ei vor fi vinovati si raspunzatori in locul sau. Noi va sfatuim de a incredinta acest rol mai ales Senatului, Consiliului Ministrilor, mai bine decat unui singur individ.

Presedintele-marioneta va interpreta dupa vointa noastra legile existente, care dupa cum se stie pot fi interpretate in mai multe feluri. El le va anula cand ii vom spune noi ca trebuie si va avea dreptul de a propune legi provizorii si chiar o noua schimbare a Constitutiei, sub pretextul binelui suprem al Statului.

Aceste masuri stabilite aici si puse in practica ne vor da putinta de a nimici incetul cu incetul, pas cu pas, tot ceea ce vom fi fost siliti sa introducem in Constitutiile Statelor, inainte de apucarea franelor puterii; vom trece astfel pe nesimtite la suprimarea oricarei Constitutii, cand va fi sosit timpul de a grupa toate guvernele sub autocratia noastra.

Recunoasterea autocratiei noastre poate sosi si inainte de suprimarea Constitutiei, daca popoarele obosite de neoranduielile si caracterul usuratic al conducatorilor lor, vor ajunge sa strige: „Alungati-i si dati-ne un rege universal, care sa ne poata uni pe toti si sa distruga cauzele neintelegerilor noastre: granitele natiunilor, religiile, calculele Statelor; un rege care sa ne dea acea pace si acea siguranta pe care nu o putem obtine de la conducatorii nostri.”

Stiti foarte bine ca, pentru a face posibile asemenea dorinte, trebuie sa tulburam in asemenea mod neintrerupt, in toate tarile, legaturile dintre popor si guvern pentru a ajunge sa obosim intreaga lume prin dezbinare, dusmanie, ura si chiar prin martiraj, foamete, raspandirea bolilor, pentru ca crestinii sa nu vada alta scapare decat aceea de a recurge la suveranitatea noastra absoluta si intreaga.

Daca dam poporului timp sa rasufle, momentul prielnic nu va veni poate niciodata.

 

AL XI-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Programul tainic al noii Constitutii. Cateva amanunte secrete asupra loviturii de stat asa cum este ea propusa de francmasoni. Crestinii sunt in general naivi, prosti si mici. Francmasoneria secreta din umbra si lojile sale exterioare de „fatada”.

Consiliul de Stat va fi menit sa sprijine parerea guvernului. Sub infatisarea unui corp legiuitor, el nu va fi in realitate decat un comitet de redactare a legilor si decretelor guvernului.

Iata care este programul noii Constitutii pe care noi o pregatim: vom crea Legea, Dreptul si Tribunalul:

 1. sub forma de propuneri ale corpului legislativ;
 2. prin decrete ale Presedintelui (republicii) sub forma de ordine generale, prin acte ale Senatului si prin decizii ale Consiliului de Stat, sub forma de ordine ministeriale;
 3. in cazul cand vom gasi ca este folositor, sub forma de lovitura de Stat.

Acum, dupa ce am stabilit in mod aproximativ acest modus agendi (modalitatea de actiune), sa ne ocupam cu amanuntele masurilor care ne vor servi sa terminam transformarea Statului in intelesul pe care l-am expus. Vreau sa spun ca ne vom ocupa cu mai multa atentie de libertatea presei, de dreptul de asociatie, de libertatea constiintei, de principiul electiv si de multe alte lucruri care vor trebui sa dispara din repertoriul omenirii si care urmeaza sa fie cu desavarsire schimbate de indata ce noua Constitutie a noastra va fi proclamata.

Numai in acest moment vom putea publica nestanjeniti toate ordinele noastre. Mai tarziu, orice schimbare considerabila va fi primejdioasa. Daca aceasta schimbare se face in sensul unei asprimi care nu poate fi indurata, ea poate atrage dupa sine o deznadejde foarte mare pricinuita de teama de noi schimbari de acelasi fel.

Daca, dimpotriva, schimbarea se indeplineste in sensul unor ingaduinte ulterioare, se va zice ca noi insine ne-am recunoscut greselile, iar acest lucru va intuneca faima inaltei inteligente, a puterii noastre, sau se va zice ca ne-a fost teama si ca am fost siliti sa facem concesii, pentru care nimeni nu ne va multumi, deoarece toti vor crede ca de fapt au avut dreptul la ele. Atat una cat si cealalta din aceste eventualitati, ar fi deci pagubitoare pentru noua noastra Constitutie.

Noi vrem ca, din ziua proclamarii ei, cand popoarele vor fi naucite de lovitura de Stat, care se va fi operat, cand inca vor fi sub puterea terorii si a nedumeririi, noi vrem ca din acel moment sa recunoasca cu totii ca noi suntem atat de puternici, atat de invulnerabili, atat de tari, incat nu vom sta in nici un caz la tocmeala cu dansii; ca, nu numai ca nu vom da nici o insemnatate parerilor si dorintelor lor, dar ca suntem gata si ca avem posibilitatea sa inabusim cu o forta si cu o autoritate indiscutabila orice incercare, orice manifestare a acestor dorinte si pareri; ca am stiut sa punem mana dintr-o singura lovitura pe tot ceea ce ne era necesar, si ca nu vom imparti in nici un caz puterea noastra cu ei. Atunci resemnati ei isi vor inchide ochii si vor astepta desfasurarea ulterioara a evenimentelor.

Crestinii naivi sunt ca niste oi iar noi suntem pentru ei niste lupi. Sunt convins ca stiti ce patesc oile cand patrund lupii in staul.

Deoarece resemnati ei vor inchide ochii inaintea oricarui lucru, spre a-i pacali le vom promite ca le inapoiem toate libertatile luate, dar aceasta numai cand dusmanii pacii vor fi potoliti, iar partidele existente reduse la neputinta.

Nu mai trebuie sa va spun ca, in realitate, ei vor astepta mult si zadarnic aceasta intoarcere spre trecut.

Pentru ce altceva am fi oferit si inspirat crestinilor toata aceasta politica, fara a le da in realitate putinta de a o patrunde, daca nu doar pentru a castiga pe ascuns, ceea ce noi fara acest mod de a proceda nu puteam castiga pe fata? Acest aspect fundamental a servit mereu ca baza organizarii francmasoneriei noastre secrete, care nu este cunoscuta si ale caror planuri nu sunt nici macar banuite de dobitoacele crestine, atrase de noi in organizatia vizibila a francmasoneriei, pentru a indeparta astfel de la noi privirile banuitoare ale fratilor lor.

 

AL XII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Interpretarea masonica a cuvantului „libertate”. Viitorul diferit al presei in timpul domniei planetare a francmasonilor. Controlul strict si total al presei atunci. Agentiile corespondentilor. Ce este in realitate progresul pentru francmasoni? Solidaritatea francmasonilor asa cum se manifesta ea in presa moderna. Atzatzarea si intretinerea pretentiilor „sociale” provinciale. Infailibilitatea noului regim.

Cuvantul libertate care poate fi talmacit in diferite feluri, noi il vom defini astfel: „Libertatea este dreptul de a face numai ceea ce permite legea”. O astfel de talmacire a acestui cuvant, facuta la timpul potrivit, va pune toata libertatea in mainile noastre, deoarece legile vor nimici sau vor face cu putinta ceea ce o sa ne fie noua placut, urmarind punerea in practica a programului de mai sus.

Ce rol joaca astazi presa? Ea serveste adeseori la atzatzarea patimilor si la intretinerea egoismelor de partid. Ea este plina de desertaciune, nedreptati si minciuni, iar cea mai mare parte a oamenilor nu-i intelege deloc menirea. Noi mai intai o vom subjuga si ii vom pune oprelisti puternice, iar apoi vom face la fel si cu celelalte lucruri tiparite, caci la ce ne-ar servi subjugarea presei, daca nu ne vom pune la adapost si de focul atzatzator al brosurii si al cartii? Vom transforma publicitatea, care ne costa astazi foarte scump, deoarece numai prin ea putem cenzura ceea ce se scrie in ziare, intr-un izvor de venit pentru Statul nostru. Vom infiinta un impozit special asupra presei. Vom sili sa se plateasca o garantie atunci cand se infiinteaza ziare sau cand se va ivi un prilej, vom da amenzi fara mila. Timbrele, garantiile si amenzile, toate acestea vor aduce Statului nostru venituri uriase.

Este drept ca ziarele de partid ar putea trece usor peste asemenea pierderi banesti si de aceea pe acestea le vom desfiinta, indata ce ne vor fi atacat a doua oara. Nimeni nu se va putea atinge nepedepsit de aureola atotputernicului guvern al nostru. Pretextul pentru a desfiinta un ziar va fi ca atzâtzã la revolta si destabilizeaza Statul fara motiv si fara dreptate. Va rog sa nu va surprinda ca printre ziarele care ne vor ataca, vor fi si cele intemeiate de noi, dar ele fiind ghidate de noi din umbra vor ataca numai acele puncte ale caror schimbari le vom dori.

Nimic nu va putea fi adus la cunostinta lumii fara supravegherea noastra. Acest rezultat este deja atins din zilele noastre prin faptul ca toate stirile si noutatile sunt primite de catre mai multe agentii care le aduna din toate partile lumii. Aceste agentii vor fi atunci fara deosebire numai ale noastre si nu vor publica decat ceea ce le vom ingadui noi.

Daca deja de pe acum am stiut sa castigam de partea noastra pe membrii societatilor crestine in asa masura, incat aproape toti privesc intamplarile lumii prin sticla cu anticipatie colorata a ochelarilor pe care chiar noi i-am pus pe nas, daca deja de pe acum nu mai exista pentru noi usi zavorate care sa ne impiedice cunoasterea acelor lucruri pe care crestinii le numesc prosteste secrete de Stat, ce va fi atunci cand vom fi stapanii recunoscuti ai acestei planete si vom conduce prin persoana Marelui Suveran?

Atunci oricine va voi sa fie editor, bibliotecar sau proprietar de tipografie ori sa se ocupe de industria tipografica, va trebui sa primeasca o diploma, care, in cazul ca posesorul ei se va face vinovat de vreo nelegiuire oarecare impotriva noastra, va fi luata numaidecat inapoi. Cu asemenea masuri, instrumentul gandirii de masa -presa- va deveni un mijloc de manipulare si educatie in mainile noastre, care nu va mai ingadui poporului sa bata campii asupra binefacerilor evolutiei spirituale si a progresului. Care dintre noi nu stie oare ca aceste binefaceri sunt inchipuite si multe dintre ele duc de-a dreptul la niste aspiratii care pentru noi sunt absurde? Din aceste aspiratii si vise s-au nascut atat raporturile anarhice ale oamenilor intre ei cat si cu stapanirea, deoarece progresul sau mai bine zis ideea progresului, a dat nastere ideilor tuturor emanciparilor, fara a le face deloc cu putinta realizarea. Toti acei pe care noi ii numim liberali sunt de fapt anarhisti, daca nu in fapte cel putin in gandurile lor. Fiecare dintre ei urmareste ideea libertatii si pana la urma toti cad in anarhie, protestand din simpla placere de a protesta.

Dar sa revenim acum la presa. O vom ingreuna, ca si tot ce se tipareste, cu impozite si preturi foarte mari pentru fiecare foaie tiparita cat si cu alte garantii. Cartile cu mai putin de 30 de pagini vor fi taxate dublu. Le vom inregistra in categoria brosurilor pentru ca, pe de o parte, vom reusi prin aceasta sa reducem numarul revistelor care sunt pentru noi otrava cea mai primejdioasa, iar pe de alta parte, iar pe de alta parte, aceasta masura ii va sili pe scriitori sa produca lucrari atat de lungi, incat vor fi putin citite, mai ales din cauza pretului lor foarte mare. Dimpotriva, ceea ce vom edita si tipari noi pentru calauzirea mintilor in directia pe carei o vom stabili, va fi ieftin si astfel va fi citit de catre toata lumea. Impozitul foarte mare va inabusi dorinta multora de a scrie, iar teama de pedeapsa va face pe literati sa atarne de noi.

Daca totusi se vor gasi unele persoane care doresc sa scrie impotriva noastra nu se va gasi in schimb nimeni sa le tipareasca scrierile. Inainte de a accepta o lucrare pentru tiparit, editorul va trebui sa mearga la autoritati pentru a obtine incuviintarea scrisa de a o face, in acest chip vom cunoaste dinainte cursele care ni se intind si le vom zadarnici dand dinainte lamuriri asupra subiectului tratat in care suntem atacati.

Literatura si ziaristica sunt cele doua forte educative mai insemnate, de aceea guvernul nostru va trebui sa fie proprietarul celor mai multe ziare. Prin aceasta, inrâurirea daunatoare noua a presei private va fi indepartata, iar noi vom castiga o influenta uriasa asupra majoritatii mintilor. Daca incuviintam sa apara 10 ziare noi, indata vom intemeia 30 de ale noastre si asa mai departe.

Publicul cititor este naiv si nu va banui nimic. Toate ziarele editate de noi vor fi in aparenta de tendinte si opinii total opuse, lucru care va trezi in cazul majoritatii credule increderea in ele si astfel va atrage in jurul lor pe dusmanii nostri nebanuiti. Astfel ei vor cadea in cursa si vor fi facuti inofensivi prin diferite mijloace pe care le stim.

Publicatiile cu caracter oficial vor sta in randul intai. Ele vor veghea intotdeauna interesele noastre si de aceea influenta lor, care ne va fi favorabila noua, va ramane uriasa.

In randul al doilea vor sta publicatiile oficioase, ale caror rol va fi de a atrage pe nepasatori si pe cei fara vlaga.

In al treilea rand vom pune asa numita opozitie a noastra. Cel putin un ziar din acestea va fi cu desavarsire potrivnic ideilor noastre. Dusmanii vor lua pe acest fals opozant drept un tovaras de lupta si astfel ne vor descoperi toate uneltirile lor datorita acestui tertip.

Ziarele noastre vor fi de toate tendintele: unele aristrocratice, altele republicane, altele revolutionare sau chiar anarhiste, binenteles atata timp cat va dainui Constitutia.

Ele vor manifesta in multiple moduri influenta noastra si vor avea, ca zeul Vishnu, o suta de maini, care fiecare va grabi schimbarea societatii dupa cum urmarim noi. Aceste maini vor calauzi prin sugestii adecvate opinia in directia care duce la scopul nostru, deoarece un om foarte intaratat pierde putinta de a rationa si cade cu usurinta sub puterea sugestiei. Neghiobi manipulati care vor crede ca repeta opinia ziarului partidului lor vor repeta si raspandi de fapt parerea noastra, ori aceea care ne va placea noua sa se spuna. Ei isi vor inchipui, datorita naivitatii, ca urmeaza planul partidului lor, pe cand in realitate nu vor servi decat steagul pe care il vom ridica pe ascuns chiar noi pe seama lor.

Pentru a conduce in aceasta directie armata noastra de ziaristi va trebui sa organizam cu deosebita grija institutia aceasta. Sub numele de Biroul Central al Presei vom pune la cale sedinte literare, in care agentii nostri vor da cuvantul secret de ordine si cu diferitele semnale cunoscute numai de francmasoni, fara ca cineva sa poata sa bage de seama. Discutand si in aparenta contrazicand initiativa noastra, dar in mod superficial, fara a intra in miezul lucrurilor, ziarele noastre vor sustine o polemica prefacuta cu organele oficiale, pentru a ne da prin aceasta putinta de a ne pronunta si mai limpede decat am putea-o face in primele noastre declaratii oficiale, intarind astfel sugestiile facute de noi.

Aceste atacuri inscenate de noi vor face ca supusii nostri sa creada ca pot vorbi liber, ia pe de alta parte agentii nostri vor putea spune pretutindeni, ca organele care se declara impotriva noastra nu fac decat sa cleveteasca in mod prostesc deorece nu pot gasi pricini adevarate pentru combaterea serioasa amasurilor noastre.

Prin aceste mijloace abile de manipulare nebanuite si nevazute de catre opinia publica, dar foarte sigure, vom castiga in orice situatie atentia si increderea publica. Prin ele, dupa caz, vom intarata sau vom linisti, dupa cum avem nevoie, spiritele in probleme politice, le vom convinge sau le vom amagi, scotand de sub tipar cand adevarul, cand minciuna, cand ambele abil combinate, adeverind sau dezmintind faptele, dupa inraurirea pe care urmarim ca acestea sa o aiba asupra publicului, pipaind totdeauna cu mare prudenta si grija locul, inainte de a pune cu fermitate piciorul pe el.

In caz de nevoie ii vom combate cu tarie prin ziarele noastre oficiale recurgand chiar la calomnii distrugatoare ce vor fi lansate prin presa noastra din categoria a treia.

Inca de pe acum, cel putin in cadrele presei, exista o puternica solidaritate francmasonica. Toate organele presei sunt legate intre ele prin secret profesional. Ca si stravechii auguri, nici unul dintre membrii ei nu destainuie secretul si cunostintele sale daca nu i se porunceste. Nici un ziarist nu se va incumeta sa trateze public si sa divulge aceasta taina, deoarece nici unul dintre ei nu va fi primit in randul scriitorilor daca nu are vreo pata rusinoasa in trecutul sau, care sa poata fi indata facuta publica in caz de tradare sau necredinta. Atata vreme cat aceste pacate sunt pastrate in taina de catre anumiti oameni, scriitorul, prin faima sa, poate atrage si focaliza in jurul lui admiratia si simpatia majoritatii tarii, care il va urma cu insufletire.

Socotelile noastre in ceea ce priveste recrutarea d enoi francmasoni se intind cu deosebire asupra provinciei. Acolo noi trebuie sa atzatzam nadejdi si dorinte potrivnice celor din capitala careia ii vom spune ca acestea sunt nadejdile si dorintele adevarate ale provinciilor, desi este lesne de inteles ca izvorul central al dezbinarilor nu porneste decat de la noi. Sa stiti ca, atata timp cat nu ne vom bucura inca de o putere deplina va fi adesea nevoie de a inabusi glasul capitalelor prin acela al majoritatii, al poporului din provincii, care va fi cu abilitate atzatzat de catre agentii nostri. Va trebui ca, in momentul psihologic ales de noi, capitalele sa nu mai aiba nici un cuvant de spus asupra faptului implinit, din simplul motiv ca acesta va fi deja primit cu mult mai repede de catre majoritatea poporului, prin intermediul oraselor din provincie.

Cand vom intra in noua oranduire de Stat Planetar care va pregati domnia noastra asupra intregii planete, nu vom putea lasa sa se mai descopere prin presa necinstea publica. Va trebui sa se creada atunci ca noua noastra stapanire a multumit atat de bine pe toata lumea, incat au disparut chiar si crimele. Cazurile de izbucnire a criminalitatii nu vor trebui atunci sa fie cunoscute decat de victimele lor si de martori intamplatori.

 

AL XIII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Nevoia painii zilnice ii dreseaza gradat pe oameni. Chestiunile politice care apar. Chestiunile industriale. Petrecerile ca mijloc de deviere. Casele poporului. Adevarul este unul. Marile probleme care survin.

Nevoia painii zilnice ii face pe crestini sa taca si sa fie servitorii nostri umili. Agentii nostri din presa vor discuta, la porunca noastra, masurile si schimbarile pe care ne-ar fi cam greu sa le dam publicitatii dintr-odata, pe neasteptate. Noi, in acest timp, folosindu-ne de zgomotul pricinuit de aceste discutii, vom infaptui masurile dorite si le vom prezenta publicului ca pe un fapt implinit. Nimeni nu va avea indrazneala sa ceara nimicirea celor hotarate, mai ales ca vor fi prezentate ca fiind un real progres. De altfel, presa va face atunci un joc util noua si va atrage indata atentia publicului spre chestiuni senzationale noi (caci, dupa cum stiti, noi am obisnuit oamenii de a cauta totdeauna ceva nou si schimbator). Cativa neghiobi, inchipuindu-si ca sunt uneltele sortii, se vor napusti asupra acestor noi chestiuni fara a sti ca ei nu inteleg nimic din ceea ce noi vrem in realitate sa se discute. Chestiunile politice nu sunt deschise nimanui, in afara de aceia care i-au dat nastere, inca inainte cu multe veacuri si care o conduc chiar si acum in taina.

Din toate acestea puteti vedea ca, prefacandu-se uneori ca cerem parerea multimii, noi nu facem altceva decat sa ne usuram infaptuirea planurilor noastre. De asemenea puteti observa ca noi cautam totdeauna aprobarea nu a faptelor, ci a cuvintelor noastre rostite la cutare prilej. Noi trebuie sa spunem pretutindeni si totdeauna ca, in toate masurile noastre ne ghidam dupa speranta unita cu siguranta de a fi folositori binelui tuturor.

Pentru a abate cu abilitate atentia oamenilor prea ingrijorati de problemele politice, vom scoate la iveala problemele economice senzationale inainte de asa zisele probleme politice noi. Ii vom lasa atunci pe toti sa-si descarce furiile lor asupra acestui subiect. Gloatele se vor invoi sa ramana linistite, sa se odihneasca dupa inchipuita lor activitate politica (cu care i-am obisnuit noi insine, pentru ca sa putem lupta prin mijlocirea lor cu guvernele crestine), cu conditia de a avea noi distractii si ocupatii. In aceste noi distractii si ocupatii ii vom indrepta apoi aproape pe aceleasi cai politice. Vom face aceasta pentru ca aceste gloate ale poporului sa nu ajunga la nimic profund prin cugetare. Eventual ii vom opri eficient de la gandire prin petreceri si sport, prin jocuri, prin desfatari vicioase, prin inlantuiri de patimi si prin case de toleranta publice. Indata vom pune apoi prin presa concursuri banale de arte si tot felul de sporturi. Aceste preocupari de masa vor indeparta pentru totdeauna spiritele de la chestiunile elevate unde am avea mult de luptat cu ele. Oamenii dezobisnuindu-se din ce in ce mai mult sa gandeasca spontan si independent numai prin ei insisi vor ajunge sa vorbeasca datorita propagandei noastre tocmai asa cum gandim noi. Datorita superficialitatii si a lenii lor de a gandi noi vom fi singurii care vom da impulsuri si indrumari cugetarii mai ales prin intermediul anumitor persoane care, binenteles, nu vor fi deloc banuite de a avea legaturi stranse cu noi.

Rolul utopistilor liberali va fi pentru totdeauna sfarsit, atunci cand va fi recunoscut regimul francmasonic planetar. Pana atunci vor aduce multe foloase noua. De aceea, adeseori ii vom indemna mult mai mult pe oameni sa nascoceasca tot felul de teorii complet ireale si fantastice, considerate noi, sau asa zise progresiste, caci astfel vom suci cu o mare usurinta capetele acestor crestini, cu ajutorul cuvantului PROGRES. Nu gasiti aproape nici unul printre ei care sa inteleaga ca sub acest cuvant se ascunde o greseala, afara de cazurile cand este vorba de descoperiri materiale, deoarece adevarul este numai unul singur si neschimbat, si nu poate prin urmare sa progreseze. Progresul, ca o idee gresita, serveste la intunecarea adevarului, pentru ca nimeni sa nu-l cunoasca, in afara de noi alesii care suntem pazitorii lui.

Cand domnia noastra planetara va fi sosit, oratorii nostri vor vorbi cu patos poporului despre marile probleme misterioase care au framantat omenirea pentru a o duce, in sfarsit, la regimul nostru mantuitor. Nimeni nu va banui atunci ca toate aceste probleme au fost nascocite de catre noi, dupa un plan politic pe care nimeni nu l-a ghicit in tot cursul lungilor veacuri.

 

AL XIV-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICzx

 

Religia cea noua a viitorului. Sclavia viitorului. Imposibilitatea de a cunoaste misterele religiei francmasonice a viitorului. Pornografia necesara si viitorul cuvantului tiparit atunci cand francmasonii vor avea complet puterea.

Cand va fi sosit domnia noastra planetara, nu vom recunoaste nici o alta religie afara de aceea a noastra, care este unica si de care ne este legat destinul, deoarece noi francmasonii suntem alesii prin care acest destin este unit cu soarta lumii. Din acest motiv va trebui sa nimicim toate credintele. Faptul ca prin aceasta nimicire a credintei se sporeste nuamrul ateilor din zilele noastre, nu ne va stanjeni straduintele, ci din contra va servi drept pilda generatiilor care vor asculta predicile noastre asupra religiei, al carei sistem stoic conceput de noi va izbuti sa cucereasca toate popoarele. Vom spune atunci tuturor ca in aceasta consta adevarul ei mistic, in care zace toata forta ei educatoare. Atunci vom publica la toate prilejurile articole in care vom asemana regimul nostru mantuitor cu cele ale trecutului. Binefacerile unei odihne castigate dupa veacuri de framantari vor scoate la iveala insusirile placute ale stapanirii noastre. Greselile administratorilor crestini vor fi zugravite de noi in culorile cele mai vii. Vom da nastere la o asa de mare scarba fata de aceste administratii, incat popoarele vor prefera odihna robiei in locul drepturilor mult trambitzatei libertati care i-a zapacit atat de mult si care le-a rapit mijloacele de trai facandu-i sa fie exploatati de catre o ceata de aventurieri, nestiutori de ceea ce fac. Nefolositoarele schimbari de guvern, la care ii indemnam noi pe crestini atunci cand voim sa sapam temeliile lor de guvernamant, vor obosi in aceasta vreme atat de mult popoarele, incat staruinta greselilor istorice ale guvernelor crestine care, in lipsa adevaratului bine, au ametit omenirea in cursul altor veacuri, urmarind un bine social iluzoriu, fara a-si da seama ca planurile lor inrautatesc, in loc sa imbunatateasca, conditiile vietii omenesti pe aceasta planeta.

Filozofii nostri vor discuta toate greselile credintelor crestine, dar nimeni niciodata nu va discuta religia noastra sub adevarata ei infatisare, deoarece nimeni nu o va cunoaste cu adevarat, afar de cei ai nostri, care nu vor indrazni niciodata sa-i descopere tainele.

In tarile zise inaintate, am dat deja nastere unei literaturi nebune, murdare, marshave. Aceasta o vom raspandi catva timp, chiar si dupa ce am ajuns la putere, pentru a scoate mai mult la iveala deosebirea dintre discursurile, dintre programele noastre si aceste nemernicii ale crestinilor. Initiatii nostri francmasoni, crescuti pentru a conduce pe crestini, vor alcatui discursuri, planuri, memorii, articole care ne vor da inraurirea deplina asupra acestor oameni si ne vor ingadui sa-i indreptam catre ideile si cunostintele pe care vom voi atunci ca ei sa le insuseasca.

 

AL XV-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Secretul loviturii de stat mondiale ce va dura o zi. Condamnarile la moarte ce vor fi pronuntate atunci. Soarta viitoare a francmasonilor crestini. Caracterul legendar si mistic al puterii francmasonilor. Inmultirea rapida a lojilor francmasonice. Administratia centrala a Marilor maestri francmasoni. Tainica afacere Azeff. Francmasoneria este calauza esentiala a tuturor societatilor secrete. Importanta tainica a succesului public. Colectivismul inerent. Victimele eventuale. Condamnarea ulterioara la moarte a francmasonilor. Prabusirea planetara a prestigiului legilor si autoritatilor. Prealegerea francmasonilor. Scurtimea si limpezimea exemplara a legilor care vor fi promulgate in timpul domniei viitoare a francmasonilor. Supunere totala si neconditionata fata de autoritate. Masuri dure contra abuzurilor de putere. Liberalismul judecatorilor si al puterii vor dispare. Banul mondial al Statului Planetar Unic. Absolutismul fara precedent al francmasoneriei. Dreptul de casatie. „Aspectul” patriarhal al viitorului „guvern” Planetar. Zeificarea obligatorie a guvernului. Dreptul celui mai tare in calitatea sa de drept unic. Regele Statului Unic Planetar este considerat a fi patriarhul lumii.

Cand in sfarsit vom incepe a domni peste tot globul -cu ajutorul loviturilor de Stat (pregatite in aceeasi zi)- si dupa ce vom fi hotarat desfiintarea tuturor guvernelor in fiinta (chiar daca pana atunci va mai trece o oarecare vreme), vom cauta sa impiedicam uneltirile si comploturile impotriva noastra. In acest scop, vom osandi la moarte pe toti acei care vor intampina venirea noastra la putere cu armele in maini. De asemenea orice infiintare de noi societati secrete, ce nu va servi scopurilor noastre, va fi atunci pedepsita cu moartea. Atat societatile secrete care exista in zilele noastre si care ne sunt cunoscute, ori care ne-au servit si ne servesc inca, cat si cele care nu ne sunt cunoscute, vor fi dupa aceea desfiintate, iar membrii lor vor fi trimisi in continente departate, in afara Europei. La fel vom proceda cu toti cei care stiu prea multe despre noi (chiar si din randurile noastre, din francmasoneria exterioara, care au ajuns sa stie prea multe lucruri secrete). Aceia pe care ii vom cruta pentru un motiv oarecare, vor trai sub o vesnica amenintare a surghiunului.

De indata ce vom avea puterea vom publica legi aspre prin care vom sili pe toti fostii membrii ai societatilor secrete, care ne sunt sau care ne-au fost rivale, sa paraseasca Europa, care va deveni centrul stapanirii noastre.

In societatea umana in care, gradat noi am semanat din plin semintele dezbinarii, nemultumirii, si a prins radacini neintelegerea (cum este de exemplu protestantismul), nu se va mai putea restabili dupa aceea ordinea decat prin masuri dure, rapide si nemiloase, care vor dovedi o putere de neclintit; este evident inutil sa se dea vreo atentie victimelor cazute pentru binele nostru viitor. Rolul fiecarui guvern care recunoaste ca exista, nu este numai de a culege roadele privilegiilor sale, ci si de a-si indeplini datoriile, pentru a ajunge la infaptuirea anumitor scopuri, fie chiar cu pretul celor mai mari jertfe. Pentru ca un guvern sa ajunga sa fie neclintit, trebuie sa-si mareasca la maximum aureola puterii sale, iar aceasta aureola nu se castiga decat printr-o fascinanta inflexibilitate a puterii, care trebuie sa poarte semnul unei atotputernicii oculte. Asa era, pana in vremurile din urma, autocratia care tocmai de aceea ramane singurul nostru dusman serios din intreaga lume, alaturi de Papalitate. Aduceti-va in aceasta directie aminte de pilda Italiei inecata in sange, care totusi nu s-a atins de nici un fir de par al lui Sylla, cel care a varsat acest sange.Sylla, prin puterea sa uluitoare, s-a ridicat pana la cea mai inalta treapta in ochii poporului chinuit si jertfit chiar de el, iar intoarcerea lui indrazneata in Italia, l-a facut si mai inviolabil. Poporul nu se atinge niciodata de cel care-l hipnotizeaza prin indrazneala si taria vointei lui.

Asteptand insa venirea momentului victoriei, cat si pentru a grabi clipa triumfului nostru, vom infiinta si vom inmulti lojile masonice in toate tarile din lume. In aceste loji francmasonice, care pentru cei naivi vor parea opuse si diferite, ii vom coopta si ii vom atrage sa intre in ele pe toti aceia care sunt sau pot fi niste eminenti agenti. Aceste grupari, aceste „loji” vor reprezenta totodata centrul nostru principal de informatii si manipulare a maselor ignorante, fiindca ele vor ramane mijlocul cel mai eficient al activitatii noastre. Vom conduce centralizat, in mod stict, toate aceste societati francmasonice (in mod aparent diferite) printr-o administratie cunoscuta numai de noi -cei care suntem si vom ramane total necunoscuti, pentru a putea actiona cat mai eficient din umbra- si care va fi compusa si condusa in totalitate numai de cei mai inteligenti oameni ai nostri. Lojile noastre francmasonice vor avea fiecare cate un reprezentant numit de noi, iar acesta va fi cel care va da cuvantul de ordine si programul pe care noi il vom decide; in dosul acestui reprezentant se va ascunde nebanuita administratia despre care am vorbit. Vom forma si vom intretine in cadrul acestor loji francmasonice focarul tuturor miscarilor anarhice-revolutionare si liberale, care vor servi scopurilor noastre. Aceste loji vor fi alcatuite din oameni cat mai docili si maleabili, care vor proveni pe cat posibil din toate straturile societatii, dar mai ales dintre cei bogati. Planurile politice cele mai secrete ne vor fi astfel aduse noua totdeauna la cunostinta si vor cadea in mana noastra si, in cazul in care vom fi de acord cu continutul lor, ele vor intra imediat sub autoritatea noastra din prima zi a aparitiei lor. Printre membrii acestor loji vor trebui neaparat sa fie cuprinsi aproape toti agentii politiei nationale si internationale, deoarece serviciile lor sunt de neinlocuit pentru noi, avand in vedere ca politia nu numai ca poate sa ia masuri rapide impotriva nesupusilor si recalcitrantilor, dae sa si acopere ori sa musamalizeze complet toate actiunile noastre rele sau sa gaseasca pretexte avantajoase pentru noi atunci cand apar nemultumiri si cand am putea fi descoperiti. Aceia care intra cel mai usor in societatile secrete sunt de obicei niste ambitiosi sau aventurieri si sunt in general oameni usurateci, cu care nu ne va fi greu sa ne intelegem pentru infaptuirea planurilor noastre.

Daca se vor naste la un moment dat dezordini intr-un Stat, aceasta va insemna ca am avut chiar noi nevoie sa generam tulburari pentru a nimici o solidaritate prea mare. Daca se va pune la cale un complot in sanul sau, conducatorul acestei uneltiri va fi unul dintre cei mai credinciosi servitori ai nostri.

Este absolut firesc ca noi, cei putini care facem parte din Ierarhia Francmasonica Secreta, si nimeni altcineva, sa fim cei care coordoneaza, nebanuiti de nimeni -din umbra- actiunea Francmasoneriei exterioare, pentru ca numai noi stim cu adevarat unde vrem sa ajungem; noi, numai noi cei ce facem parte din elita trebuie sa cunoastem scopul final al fiecarei actiuni, in timp ce toti ceilalti membrii ai lojilor nu trebuie sa stie mai nimic. Pentru membrii Francmasoneriei exterioare, scopul respectivei actiuni va fi prezentat ca fiind altul si astfel ei nici macar nu vor banui ceea ce urmarim noi atunci. Ei se multumesc de obicei cu un succes momentan, care le satisface amorul propriu in infaptuirea planurilor lor, fara a observa ca acest plan nu porneste totdeauna din initiativa lor ci le este sugerat de catre noi.

Oamenii se inscriu cel mai adesea in loji din curiozitate sau fiind animati de speranta desarta de a-si satisface ambitiile politice cu ajutorul lor; altii vor sa profite de relatiile oferite de noi iar unii numai pentru a-si expune in fata unui public visurile lor irealizabile, care in realitate nu se sprijina pe nimic. De cele mai multe ori acestor oameni naivi le este sete de emotia succesului si a aplauzelor, manifestari cu care noi nu suntem niciodata zgarciti. Noi le oferim intotdeauna acest succes pentru a ne folosi ulterior de multumirea de sine care este legata de el si datorita careia oamenii primesc foarte usor sugestiile noastre fara a baga de seama, fiind in acelasi timp convinsi ca exprima fara gres ideile proprii si ca ei nici nu ar putea fi in stare sa si le insuseasca pe ale altora. Nici nu va puteti inchipui cat de usor si cum pot cadea chiar si cei mai inteligenti oameni care se afla si raman intr-o stare de naivitate plina de inconstienta, cu conditia de a-i face sa fie cat mai multumiti de ei insisi. In acelasi timp doar noi stim cat este de usor sa-i descurajezi prin cel mai mic insucces, fie chiar numai prin incetarea aplauzelor, si astfel sa-i robesti unei supuneri slugarnice numai pentru a putea obtine mai mereu noi succese.

In masura in care marii nostri Maestrii Francmasoni dispretuiesc gloria, numai spre a face sa reuseasca pe deplin si cat mai repede proiectele lor, in aceeasi masura oamenii obisnuiti care au mintea unor copii sunt in stare sa-si jertfeasca toate telurile lor numai si numai pentru a obtine cat mai multa glorie. Acest fel tipic de a vedea al lor ne usureaza foarte mult sarcina de a-i influenta si de a-i conduce. Acesti tigri la infatisare au in realitate sufletul unei turme de oi, iar capetele lor, cu rare exceptii, sunt cu desavarsire goale si tocami aceasta explica de ce ei pot fi influentati si manipulati atat de usor. Le-am dat acum drept cal de bataie, asa cum dai unui copil o jucarie, visul absorbirii complete a individualitatii omenesti de catre unitatea simbolica a colectivismului. Inca n-au ajuns sa inteleaga si nici nu vor intelege si nici nu vor intelege curand ca aceasta jucarie le-a absorbit deocamdata cu totul atentia. Este aici o incalcare fatisa a celei mai importante legi a naturii care, din prima zi a Creatiei, a facut pe fiecare fiinta deosebita de cealalta, tocmai pentru a-si afirma in mod creator individualitatea.

Faptul ca noi am fost in stare sa-i aducem, iar actualmente sa-i mentinem in aceasta stare nebuneasca, nu ne dovedeste oare cu o limpezime uluitoare, cat de putin dezvoltata este mintea lor fata de mintea noastra? Acest aspect este cea mai importanta garantie a succesului nostru. Cat de clarvazatori erau MAESTRII nostri francmasoni care au spus ca pentru a atinge un scop mare nu trebuie niciodata sa te opresti in fata mijloacelor si nu trebuie sa-ti precupetesti numarul victimelor jertfite! Noi n-am numarat victimele din randurile noastre si cu toate ca la nevoie am sacrificat pe unii dintre ai nostri, procedand astfel, am dat Ierarhiei noastre francmasonice secrete o putere pe care altfel nu am fi dobandit-o poate niciodata. Victimele dintre cei ai nostri, relativ putine la numar, ne-au aparat totdeauna la momentul potrivit de distrugerea totala.

Moartea este sfarsitul de neinlaturat al fiecaruia. Mai util este sa grabim moartea acelora care, plini de fermitate, pun piedici operei noastre, decat sa murim noi, MAESTRII FRANCMASONI care am dat nastere acestei opere gigantice. Noi va trebui sa-i osandim la moarte si sa-i executam pe francmasonii tradatori. Ei mor toti, cand trebuie, in conformitate cu planurile noastre, IN APARENTA de moarte naturala.

Aceste masuri drastice au inlaturat din sanul francmasoneriei (ordinare) orice urma de impotrivire si de nesupunere. Tot predicand crestinilor liberalismul, noi mentinem totodata si pe agentii nostri agitatori intr-o supunere desavarsita.

 

AL XVI-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICz

 

Modul secret in care universitatile pot fi facute sa devina nevatamatoare. Clasicismul va fi pe deplin inlocuit. Educatia in Statul Planetar Unic si alte profesiuni. Reclama obligatorie a autoritatii „Stapanitorului” cel nou in scoli. Desfiintarea completa a invatamantului liber. Noile teorii ale Statului Panetar Unic. Independenta gandirii va fi reprimata. Invatatura in Statul Planetar Unic se va face mai ales prin imagine.

In scopul de a nimici cat mai repede si definitiv toate fortele colective care nu sunt ale noastre, vom recruta oameni din universitati care vor fi pregati in taina pentru munca lor, in spiritul nostru francmasonic, prin programe de actiuni strict secrete si amanuntite, de la care ei nu se vor putea abate absolut deloc. Ei vor fi atunci numiti numai dupa ce vor fi verificati cu mare grija si vor depinde de guvern.

Atunci cand vom prelua puterea si vom conduce printr-un Guvern Unic inteaga planeta vom exclude complet din programele de studii dreptul cetatenesc si tot ceea ce priveste aspectul tainic care se refera la problemele politice. Aceste mari secrete, care permit sa fie manipulate masele, vor fi predate numai catorva zeci de persoane alese chiar de noi prin testare pentru insusirile lor speciale. Cand vom fi in final la putere, vom scoate complet din programele de studii toate acele materii care inainte erau studiate si care pot pricinui tulburari si ii vom face pe tineri sa fie ascultatori si sa ii iubeasca pana la idolatrizare (cultul personalitatii) pe cei care ii vor conduce.

Vom sterge apoi din memoria umanitatii toate informatiile referitoare la faptele secolelor trecute care nu ne avantajeaza.

Tot atunci vom face astfel incat vom desfiinta in intregime orice forma de invatamant liber.

Sistemul de reprimare sistematica a gandirii binefacatoare, creatoare, libere este de pe acum in vigoare in cadrul sistemului educational bazat din ce in ce mai mult pe folosirea persuasiva a imaginilor care va trebui sa transforme cat mai repede oamenii in niste animale supuse, care vor astepta inerti sa li se infatiseze toate lucrurile prin imagini modificate conform intentiilor noastre pentru a intelege totul asa cum vrem noi. In Franta, unul dintre agentii nostri cei mai eficienti si anume Bourgeois, a inceput deja sa promoveze noul program de educatie cu ajutorul imaginilor.

 

AL XVII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Baroul va fi restructurat. Influenta preotilor crestini va trebui sa scada tot mai mult. Libertatea constiintei se va urmari sa fie diminuata. Regele Statului Planetar Unic al Francmasonilor va fi simultan si Patriarh si Papa. Mijloacele secrete de lupta ale francmasoneriei cu bisericile existente. Problemele curente ale presei contemporane asa cum sunt ele privite de francmasoni. Organizarea cea noua a politiei. Politia voluntara. Spionajul si turnatoria dupa modelul gruparilor francmasonice secrete. Abuzurile de puetere vor fi curent musamalizate.

Baroul ii face cel mai adesea pe oameni sa devina reci, cruzi, indaratnici, totodata aceasta ii face sa fie obisnuiti sa vada in folosul apararii a nu conteaza ce si nu pentru a sustine binele social. Prin aceasta ei demoralizeaza aproape in intregime tribunalul. Noi vom face din acesti oameni impietriti la suflet si foarte servili functionari executivi.

Avocatii si judecatorii vor fi lipsiti atunci de dreptul de a comunica cu inculpatii; ei vor primi numai procesele de la tribunal si apoi isi vor apara clientii dupa interogatoriul luat de tribunal, o data ce faptele le vor fi astfel cunoscute. Ei vor primi in toate cazurile onorarii care vor fi independente de calitatea apararii. Aceasta va duce in scurt timp la suprimarea, printre altele, a coruptiei care exista actualmente in aparatul judecatoresc, caci la ora ctuala acesta nu mai consimte sa dea castig de cauza decat numai celui care plateste.

Am luat de asemenea masuri pentru a discredita complet clasa preotilor crestini, si numai catziva ani ne mai despart de desfiintarea religiei crestine.

In general, presa noastra contemporana va demasca numai afacerile coruptiei de stat, religiile, incapacitatea flagranta si prostia actualilor conducatori si toate acestea vor fi facute in termeni cei mai injositori, pentru a-i ponegri si calomnia mai ales pe cei buni si destoinici in toate modurile, asa cum numai noi stim sa facem cu genialitatea noastra diabolica.

In timpul guvernarii noastre planetare, fiecare al treilea om va supraveghea aproape permanent pe ceilalti. Atunci nu va mai fi deloc rusinos sa fii spion, cutra si denuntator.

Agentii nostri, care vor fi cozile noastre de topor in multe situatii vor fi racolati atat din inalta societate, cat si din clasele de jos si chiar din cele din mijloc, dintre editori, tipografi, librari, comercianti, muncitori, birjari, lachei etc.

Verificarea depozitiilor si a tuturor arestarilor vor depinde atunci de un grup de controlori. Acela care ne va da cat ma detaliat raportul asupra a tot ceea ce a vazut si a auzit in materie de politice, va fi considerat vinovat de tainuire si complicitate, fiind tratat dupa aceea ca si cum s-ar fi dovedit ca a facut aceste doua lucruri.

In regatul nostru universal, care va cuprinde toate tarile ce vor fi atunci fara granita, va fi obligatoriu pentru toti oamenii nostri devotati si fideli sa serveasca statul in felul acesta.

 

AL XVIII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Masurile suplimentare de siguranta care vor fi luate de francmasoni. Supravegherea foarte atenta si totala a conspiratorilor. O garda numeroasa care il pazeste la vedere pe Presedintele Statului indica ruina puterii. Garda Regelui Statului Planetar al francmasonilor. Prestigiul mistic si totalitar al puterii. Arestarea rapida si cercetarea abuziva va fi realizata la prima banuiala atunci.

Cand vom considera ca este stringent necesar sa intarim masurile de protectie politica, vom declansa imediat dezordine si manifestari de nemultumire, care vor fi amorsate si exprimate de oratori buni. Persoane nutrind aceleasi sentimente se vor uni cu ei. Aceasta ne va servi atunci drept motiv pentru a autoriza tot felul de perchezitii si supravegheri care se vor putea face chiar cu ajutorul politiei.

Nu trebuie sa se uite ca aproape totdeauna prestigiul puterii scade daca se descopera periodic ca exista comploturi impotriva sa. Noi am distrus nu odata prestigiul conducatorilor buni prin desele atentate organizate de agentii nostri, care pentru noi nu sunt altceva decat niste miei orbi ai turmei pe care o conducem. Vom sili astfel pe guvernanti sa-si recunoasca neputinta prin masurile fatise de siguranta pe care ei vor fi nevoiti sa le ia si astfel vom ruina complet pana la urma prestigiul puterii.

A pazi tot timpul, pe fata un mare conducator inseamna a recunoaste slabiciunea guvernului. Conducatorul Suprem ales de noi, cand va apare in sanul multimii va fi intotdeauna inconjurat de o multime de barbati si de femei care vor fi luati de cei naivi drept curiosi. Noi consideram ca odata cu instituirea garzii oficiale dispare prestigiul mistic al puterii.

Noi ii vom aresta imediat pe criminali la prima banuiala. Teama ca ne-am putea insela nu trebuie sa fie un motiv care sa dea posibilitatea de fuga ori de distrugere unor indivizi banuiti de un delict sau de o crima politica, situatie pentru care noi ne vom arata a fi neinduratori. Datorita prostiei lor si a naivitatii conducatorilor de state, la ora actuala, guvernele nu sunt in stare sa inteleaga ce este in realitate politica si care sunt tainele ei.

 

AL XIX-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Dreptul de a prezenta jalbe si proiecte va fi speculat la maxim de francmasoni. Razvratirile si rostul acestora. Crimele politice vor fi altfel judecate de tribunale. Reclama pentru crimele politice va trebui sa inceteze pentru totdeauna.

Cu toate ca noi vom ingadui ca fiecare sa se ocupe in mod direct de politica, vom incuraja in schimb orice raport, orice cerere care va solicitaguvernul sa imbunatateasca starea poporului: aceasta ne va permite sa vedem cat mai clar si la momentul potrivit toate lipsurile si doleantele supusilor nostri, carora le vom raspunde fie cu indeplinirea cererilor facute, daca evident acestea nu ne lezeaza interesele, fie cu o respingere abil argumentata, care va urmari totodata sa dovedeasca greseala de judecata a celor ce le-au alcatuit.

Uneltirile revolutionare cel mai adesea nu sunt altceva decat latratul unui catelus impotriva unui elefant. Pentru un guvern care este organizat, asa cum trebuie, nu atat din punct de vedere politienesc, ci social, latratul acestui catelus n-are insemnatate si se produce numai pentru ca dobitocul nu-si cunoaste de fapt nici locul si nici insemnatatea lui. Va fi de-ajuns sa se dovedeasca, printr-un exemplu sugestiv, atat importanta unuia cat si a celuilalt, pentru ca acesti catei sa inceteze de a mai latra si sa inceapa sa dea bucurosi din coada de indata ce zaresc elefantul.

Pentru a rapi crimei politice faima ei de fapta vitejeasca, vom avea grija sa o punem inaintea judecatorilor pe aceeasi treapta cu furtul, omorul si impreuna cu orice alta nelegiuire marsava si josnica. Atunci opinia publica va confunda destul de usor in gandul ei aceasta categorie de crime cu rusinea tuturor celorlalte, si va sfarsi prin a le privi cu acelasi dispret. Noi ne-am propus de asemeni si intr-o anumita masura credem ca deja am izbutit sa-i impiedicam pe crestini sa mai lupte impotriva uneltirilor noastre revolutionare.

In acest scop, atat prin presa, cat si prin cuvantarile noastre sau articolele publicate, in manualele de istorie care au fost si vor fi in mod viclean alcatuite de noi, am facut o abila reclama pentru asa zisa jertfa totala de sine care a fost sau este facuta de catre cei razvratiti chipurile in vederea binelui obstesc. Aceasta reclama a marit considerabil numarul liberalilor si a aruncat totodata mii de crestini naivi in randul turmei noastre facandu-i sa devina niste supusi francmasoni de duzina care ne servesc cu devotament interesele.

 

AL XX-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Noul program financiar. Impozitul va fi marit in mod progresiv. Perceperea progresiva si insidioasa a impozitului prin asa zisele timbre. Casa de fond de titluri si modul in care va fi evitata stagnarea banilor. Curtea de conturi. Desfiintarea reprezentarii. Stagnarea posibila a capitalurilor. Emisiunea de bani noi. Schimbul aurului. Schimbarea cea noua de cost a muncii. Bugetul. Imprumuturile statului si modul in care vor fi ele realizate. Seria hartiilor cu 1% dobanda. Hartiile industriale. Conducatorii crestinilor: favoritii si totodata agentii eficienti ai francmasonilor.

Vom vorbi acum succint despre programul nostru financiar pe care special l-am pastrat pentru sfarsit, ca fiind punctul cel mai greu care totodata este culminant si hotarator al planurilor noastre de acaparare a puterii asupra intregului pamant. Incepand acum sa va vorbesc despre el, va voi aduce mai intai aminte ceea ce v-am mai spus odata, sub forma de aluzie, si anume ca, la noi, suma actelor noastre se rezolva printr-o banala chestiune de cifre.

Cand vom pune mana pe putere si vom domni nestingheriti asupra intregii planete, guvernul nostru unic si absolut se va feri in interesul sau propriu de a incarca prea mult poporul cu dari; el nu va uita atunci sa pozeze cu multa abilitate in rolul sau de parinte si aparator. Dar cum noi stim dintotdeauna ca organizatia guvernamentala costa scump, va trebui totusi sa gasim din timp mijloace de intretinere a ei. Iata de ce noi credem ca trebuie pregatit un anumit echilibru financiar cu o deosebita grija.

In timpul guvernarii noastre planetare, unice, Regele ales de noi va avea si va lansa cu abilitate ideea fictiva a legalitatii insusirii si proprietatii asupra a tot ceea ce se gaseste in Statul sau (acest lucru va fi destul de usor de infaptuit), el va putea tocmai de aceea recurge la confiscarea prompta si aparent legala a tuturor sumelor de bani pe care el va crede ca sunt necesare pentru a regla circulatia monetara a Statului nostru planetar unic.

In felul acesta, atunci impozitele vor fi percepute fara sfiala, dar progresiv si ele vor asigura in realitate un venit cu mult mai mare decat cel dat de impozitul proportional de astazi.

Conducatorul unic al statului nostru planetar nu va avea deloc nevoie de proprietati personale deoarece atunci tot ce este in stat este de fapt al lui, pentru ca noi stim ca in cazul in care acesta ar avea averile sale personale acestea ar anula drepturile sale ABSOLUTE de proprietate asupra bunurilor si a posesiunilor tuturor. Cumpararea unei proprietati, sau primirea unei mosteniri, se vor face numai platind o taxa de timbru progresiva. Calculati va rog cat de mult vor depasi aceste impozite care ne vor reveni doar noua actualele venituri ale statelor de pe tot pamantul.

Singurul individ care nu va mai acea atunci interesul sa fure din banii statului este proprietarul lor unic, adica seful statului nostru planetar. Tocmai din aceasta cauza, controlul sau direct interesat va face imposibile pierderile si risipa. Puterea sa nu va fi niciodata la discretia favoritilor care-l inconjoara pentru a-i da stralucire si maretie, pentru ca noi stim ca acestia nu urmaresc in majoritatea cazurilor decat interesele lor si nu pe acelea ale statului nostru planetar unic.

Crizele economice au fost si vor fi deseori provocate cu abilitate chiar de noi cu scopul de a retrage bani din circulatie. Capitaluri enorme ramaneau astfel fara sa fie folosite, sustragandu-se in acest fel banii statului, care era pana la urma obligat sa se adreseze acestor capitaluri pentru a avea bani. Aceste imprumutuir maresc in final cu foarte mult datoriile statului prin plata ulterioara a dobanzilor. Concentrarea aproape de neimaginat in trecut a industriei in mainile capitalistilor, care au distrus si vor distruge complet mica industrie, a absorbit nu numai toate fortele poporului ci si pe acelea ale statelor actuale.

Orice imprumut pe care il solicita dovedeste din plin slabiciunea statului respectiv si neintelegerea drepturilor sale. In viziunea noastra imprumuturile stau permanent deasupra capetelor guvernantilor precum o sabie a lui Damocles, iar acestia, in loc sa ia de la popor banii de care au nevoie, printr-un impozit temporar, vin cu mana intinsa precum milogii ca sa cerseasca de la acele capitaluri uriase care au fost si sunt ale noastre. Imprumuturile externe sunt intocmai ca niste lipitori care nu se mai pot desface de pe trupul statului decat atunci cand cad singure sau atunci cand statul le arunca deoparte cu hotarare. Totusi statele din cauza prostiei lor fara margini nu numai ca cel mai adesea nu le desfac, ci chiar continua sa si le aplice, astfel ca pana la urma multe dintre aceste state trebuie sa piarda in urma acestor masive si abile „luari de sange” benevole.

Atata timp cat imprumuturile sunt doar interne, aceasta nu face decat sa mute banii din buzunarul saracului in acela al bogatului. Dar atunci cand noi am cumparat prin coruptie si viclenie persoanele cele mai influente care ne trebuiau, urmarind astfel stramutarea cat mai grabnica a imprumuturilor la extern, aproape toate bogatiile statelor au inceput sa curga ca niste fluvii spre tezaurele noastre si in urma acestui tratament aproape toti oamenii au inceput sa ne plateasca un bir de robi. Daca nesabuinta atat de evidenta pentru noi a conducatorilor de stat, in ceea ce priveste afacerile statului si prostia crasa a persoanelor cu functii importante de conducere precum si coruptibilitatea ministrilor au incarcat tarile lor de datorii uriase pe care cel mai adesea acestea nu le pot restitui, trebuie sa stiti ca toate acestea ne-au costat bani si au implicat eforturi.

Hartiile industriale (actiunile) vor fi apoi cumparate de guvern care, din simplu tributar de impozite -cum este acum- se va transforma mai tarziu in imprumutator din calcul. O astfel de masura abila va face totdeauna sa inceteze stagnarea banilor si parazitismul si va sugruma gradat presa, fiindca trebuie sa aveti in vedere ca aceste lucruri ne sunt foarte de folos atat timp cat noi nu avem puterea la nivel planetar; dar retineti ca ele nu vor mai fi deloc de dorit atunci cand o vom dobandi.

Calculele pe care le vom prezenta atunci vor fi clare la momentul oportun si ele vor pune astfel capat abuzurilor de care la ora actuala noi ne folosim cu atata abilitate si indrazneala pentru a dobandi puterea, fiindca trebuie sa va fie clar ca toate acestea nu vor fi tolerate sub conducerea noastra planetara unica. Conducatorii pe care chiar noi ii povatuiam altadata sa se distreze cat mai mult si cat mai des pe banii statului prin receptii, eticheta, serbari, cadouri nu erau decat un paravan al nostru. Darile de seama prezentate periodic de favoritii lor erau in realitate facute de agentii nostri si ele faceau promisiuni mincinoase si imbucuratoare asupra viitorului cum ca acesta va aduce importante economii si mari ameliorari… Economii de ce anume? De noi imprumuturi?… Asa ar fi putut cei lucizi si inteligenti sa-i intrebe daca ar fi fost astfel, dar nefiind, ei nu-i intrebau pe aceia care le citeau darile de seama si proiectele care veneau si vin in continuare de la noi…

 

AL XXI-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICpppp

 

Imprumuturile interne. Pasivul si impozitele. Conversiile. Casele de Economii si renta. Suprimarea completa a bursei fondurilor publice. Taxarea modificata a valorilor industriale.

Noi am profitat totdeauna din plin de coruptia administratorilor si de neglijenta crasa a tuturor conducatorilor pentru a primi ulterior prin intermediul dobanzilor sume duble, triple si uneori chiar si mai mari, in urma acordarii unor imprumuturi uriase care nu erau aproape deloc necesare statelor respective.

Cand vom dobandi puterea absoluta asupra intregului pamant, vom suprima in scurt timp toate Bursele de fonduri publice, deoarece nu vom mai admite ca prestigiul puterii noastre care va trebui sa fie legendara sa ajunga stirbit datorita unor variatii de preturi. Aceste preturi vor fi instituite atunci prin lege la valoarea lor reala. Vom inlocui astfel complet atunci bursele cu mari suplimente de credit special a caror destinatie va fi sa taxeze valorile industriale in stransa legatura cu valorile noastre guvernamentale. Aceste stabilimente vor fi atunci capabile sa arunce pe piata, chiar intr-o singura zi, peste cinci milioane de valori industriale. In felul acesta, toate intreprinderile industriale fara exceptie vor depinde de noi. Va puteti lesne inchipui, sper, ce putere uriasa vom dobandi in acest mod.

 

AL XXII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Secretul viitorului trebuie sa fie ascuns cu grija. Raul secular este singura baza a binelui viitor. Aureola puterii absolute si adorarea ei mistica de catre masele ignorante.

V-am aratat anterior secretul legaturilor noastre cu actualele guverne si operatiunile financiare pe care noi le coordonam permanent din umbra.

Sa stiti ca toate acestea se vor implini pentru ca noi avem in mana cea mai mare forta moderna: AURUL. Cu ajutorul lui (al aurului) mai trebuie oare sa demonstram ca Ierarhia noastra este in mod evident predestinata sa aiba si sa pastreze puterea absoluta? Puterea noastra va fi mereu glorioasa atat pentru ca ea va fi imensa, cat si pentru ca ea va guverna si va conduce independent de pozitia liderilor p[olitici si a oratorilor ce striga cuvinte nebunesti pe care ei le numesc principii mari si care in realitate nu sunt decat utopii.

 

AL XXIII-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONIC

 

Reducerea drastica a productiei obiectelor de lux. Mica industrie si rolul ei. Somajul reprezinta un mare pericol in cadrul Statului Planetar Unic. Interzicerea completa a betiei. Condamnarea definitiva la moarte a vechii societati si invierea sa fara o noua forma. Regele Statului Planetar Unic al francmasonilor va fi considerat in unanimitate ca fiind alesul lui Dumnezeu.

Pentru ca popoarele sa se obisnuiasca cu supunerea, atunci cand noi vom avea puterea deplina asupra intregului pamant, trebuie sa fie obisnuite la un moment dat cu modestia si tocmai pentru aceasta trebuie sa fie micsorata atunci productia de bunuri de consum.

Noi vom restabili apoi noua industrie, care va da lovitura capitalurilor particulare ale diversilor fabricanti, pentru ca marii fabricanti indreapta de multe ori, fara sa stie, avantul maselor impotriva guvernului. Noi stim de asemeni ca un popor care se ocupa asa cum trebuie de mica industrie nu cunoaste somajul. Somajul este de altfel lucrul cel mai periculos atat pentru conducere cat si pentru noi.

Guvernul Mondial al nostru, care va lua atunci locul guvernelor actuale -guverne care deocamdata conduc popoarele deja demoralizate si slabite de noi, care au ajuns sa tagaduiasca chiar si puterea lui Dumnezeu- va fi nevoit sa condamne la moarte astfel de societati muribunde si chiar sa le inece in propriul lor sange stricat, pentru a ridica pe ruinele lor viitoare Republica Mondiala Planetara care va fi guvernata numai de noi.

AL XXIV-LEA PROTOCOL SECRET FRANCMASONICzzz

 

Intarirea radacinilor regelui Statului Planetar Unic al Francmasonilor. Pregatirea atenta si initierea secreta a regelui. Indepartarea mostenitorilor sai directi. Regele Statului Planetar Unic va avea un destin aparte. Ireprosabilitatea totala moravurilor externe ale regelui.

Mai multi dintre Maestrii nostri francmasoni ii vor pregati la momentul oportun atat pe conducatorii Republicii cat si pe succesorii acestora, alegandu-i nu dupa criteriul ereditatii, ci dupa aptitudinile lor, pe care noi le consideram esentiale si ii vor initia in tainele ezoterice ale politicii. Urmasii directi ai conducatorilor vor fi indepartati prompt daca in timpul studiilor vor da dovada fie de usurinta fie de alte insusiri care in viziunea noastra nu le sunt folositoare pentru a conduce.

Numai cei care sunt totdeauna capabili de a conduce cu o mare viclenie si fermitate fiind neinduplecati pana la cruzime, vor primi in final dupa unele verificari dure franele puterii din mainile Marilor maestrii francmasoni. In caz ca vreo boala -sau orice altceva- ii va slabi vointa si inteligenta, acel conducator va trebui sa cedeze in scurt timp locul altuia care este mai capabil.

Singur Conducatorul Suprem si cei trei Mari Maestrii Francmasoni care vor fi initiatorii sai vor cunoaste cu adevarat ce se urmareste sa se finalizeze in viitor. Nimeni altcineva nu va sti unde doreste de fapt sa ajunga Conducatorul si tocmai de aceea nimeni printre ceilalti nu va indrazni sa se impotriveasca la tot ceea ce el cunoaste.

Conducatorul Suprem al Guvernului Mondial nu trebuie sa fie dominat de pasiuni ci el trebuie totdeauna sa-si domine pasiunile. Stalpul de atunci al umanitatii, in persoana Conducatorului Suprem ales de noi numai dintre ai nostri, trebuie sa ne sacrifice doar noua toate dorintele sale personale

 

 

 

 

tuchilus

 

 

În timp ce ferma familiei Knoef-Hendriksen atinge record după record unic în Olanda, în timp ce America şi China şi-au creat supervaci, noi suntem ajutaţi de guvernanţii tranziţiei să ne învârtim în jurul cozii. Până şi Serviciul Național pentru Statistică al Marii Britanii a arătat recent ca, la ei, media venitului anual înregistrat pe lucrător (fermier sau angajat), a crescut la 25.175 Lire pe anul trecut.
Valoarea producției realizate în sectorul bovinelor de carne a crescut cu 192 milioane Lire (7,4%), ajungând la 2,776 miliarde lire sterline. Valoarea producției rezultate din sectorul creșterii porcinelor a crescut cu 69 milioane Lire (6,5%) și în cazul păsărilor cu 168 milioane lire sterline (8,8%). Valoarea producției de lapte a crescut cu 31 milioane lire sterline (0,8%). Valoarea producției de ouă a crescut cu 102 milioane Lire (18%). Dar la noi, gheaţă la mal din varăîn iarnă! Revenind la țara lalelelor şi a vacilor recordiste, la sfârșitul lunii decembrie 2012, vaca Big Clara 120 a devenit cea de-a 50-a femela din fermă care a depășit 100.000 kg lapte produse de-a lungul vieții. Din rasa Holstein, Big Clara 120 este fiică a taurului Hunter și a vacii Clara 115 care, la rândul ei, a depășit producția de 100.000 kg lapte. Efectivul de vaci din ferma familiei Knoef-Hendriksen este, pentru toți crescătorii de vaci din Olanda, un simbol al longevității, productivității și durabilității. Secretul acestei performanțe se datorează îmbunatăţirii condițiilor de creștere a animalelor, factorilor de reproducție și potrivirii perechilor. Recordul este reeditat după șaisprezece ani. Atunci Joppie 155 a fost prima vacă din fermă care a depășit producția de 100.000 kg lapte. Aproape toate vacile din fermă care au atins acest record de producție provin din tauri olandezi. De remarcat că opt dintre recordiste sunt fiice ale taurului Sunny Boy. În această ţară guvernată de oameni cu mintea la cap, sunt deja peste 23 de mii de vaci care au produs mai mult de 100.000 kg lapte de-a lungul vieții lor și peste 1.700 dintre acestea au produs mai mult de 10.000 kg grăsime și 10.000 kg proteină. Remarcăm faptul că Ferma familiei Knoef-Hendriksen din Geesteren, Olanda, rămâne deținătoarea celor mai multe recorduri.

Cum putem şi noi scoate recordiste, prin grija unor “cornute alese”?

Ţinta guvernanţilor ar trebui să vizeze obţinerea vacilor care produc cel puţin 8500 kg lapte pe lactaţie normală (305 zile), adică produc, în medie, 28 kg lapte pe zi. O vacă “guvernată” cu pricepere, produce 8500 kg de lapte pe lactaţia normală, având un vârf de producţie de aproape 40 kg lapte. Pentru asta, în perioada producţiei la vârf, care apare la circa 2-3 luni de la fătare sau chiar mai devreme, trebuie să acordăm o mai mare atenţie vacilor recordiste, pentru a nu apărea dezechilibre fiziologice care conduc la tulburări de reproducţie (vaca nu mai rămâne gestantă), tulburări metabolice ca acidoză, cetoză, laminită, abomas deplasat, febră de lapte. În exploatarea vacilor recordiste să li le asigure acestora o alimentaţie corectă şi completă, pentru că ele petrec o durată de timp cu două ore mai mare consumând furaje. Vacile recordiste consumă o cantitate mai mare de furaje de calitate decât celelalte vaci din cireadă. De exemplu, conţinutul în energie metabolizabilă a grâului poate varia de la 12,3 până la 14,7 MJ/kg ŞU. Orice factor care limitează consumul vacilor, lipsa spaţiului suficient la frontul de furajare sau calitatea slabă a furajului, poate afecta consumul de furaje. Dacă producţia de lapte zilnică este mai mare de 28 kg/zi, atunci se impune suplimentarea raţiei cu furaje concentrate. Pentru a menţine un consum ridicat la vacile recordiste, se preferă administrarea unui siloz de porumb de bună calitate împreună cu o substanţă tamponatoare de aciditate decât administrarea silozului de iarbă. Se recomandă administrarea unei cantităţi zilnice de până la 8 kg furaj concentrat la vacile care produc 40 kg lapte/zi, chiar şi la începutul sezonului de păşunat când există iarbă din abundenţă pe păşune.

Numai recordistele care muncesc mult şi bine, devin valabilepi

Un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel legat de vacile primipare. Acestea au cel mai mare potenţial productiv dintre toate vacile din cireadă, dar ele se plasează la baza ierarhiei sociale de grup şi, ca urmare, vor fi îndepărtate de la iesle de către celelalte vaci. În plus, aceste vaci vor avea cerinţe suplimentare pentru
creştere pe parcursul lactaţiei. Ele fac faţă acestor încercări numai în cazul în care vor constitui o grupă separată de vaci adulte. Vacile recordiste produc mai mult lapte, consumând o cantitate mai mare de hrană, dar şi datorită repartizării nutrienţilor din furaje către producţia de lapte. Vacile recordiste sunt mai slabe decât cele cu producţii mici de lapte, adică au o notă mai mică la aprecierea condiţiei corporale (BCS). Acestea vor mobiliza o cantitate mai mare de ţesut adipos decât celelalte vaci la începutul lactaţiei, dar vor avea o condiţie corporală mai slabă, atât la mijlocul lactaţiei, cât şi la înţărcare. Cercetările efectuate la Universitatea Reading din Marea Britanie au demonstrat că vacile recordiste pot mobiliza în prima parte a lactaţiei o cantitate de energie echivalentă cu 2-2,5 kg de ţesut corporal pe zi. Chiar la 20 de săptămâni de lactaţie, vacile recordiste mobilizează 1-1,5 kg ţesut corporal pe zi. Dacă aceste pierderi de ţesut nu sunt dirijate corespunzător din punct de vedere nutriţional, atunci pot apărea efecte secundare, cel mai grav fiind reducerea fertilităţii. Vacile recordiste sunt mai profitabile, dar reuşesc acest lucru muncind din greu, din punct de vedere metabolic.

 Performanţa unei vaci începe din burta mamei şi în mintea stăpânului

Două săptămâni înainte de fătare şi primele două săptămâni de după acest moment sunt hotărâtoare pentru performanţa vacii, constituind perioada critică din viaţa unei recordiste. Acum se conturează şi soarta animalului, privind starea de sănătate şi posibilitatea apariţiei bolilor de metabolism şi a retenţiei învelitorilor fetale. Pentru asta, nu neglijaţi sa:
•Verificaţi zilnic temperatura fiecărei vaci, în primele 7-10 zile de la fătare. Dacă veţi constata că animalul are febră, atunci fiţi siguri că acesta suferă de o infecţie uterină care trebuie tratată urgent, de regulă, cu antibiotice. Solicitaţi veterinarului efectuarea unei antibiograme a scurgerilor uterine pentru a descoperi antibioticul la care sunt sensibili microbii care au provocat infecţia.
• Supravegheaţi, mai ales în timpul mulsului, pofta de mâncare a vacii, atitudinea ei faţă de mediul înconjurător, modificările asupra mersului, precum şi condiţia corporală (starea de întreţinere) a animalului. Supravegheaţi producţia de lapte pe care o dezvoltă, precum şi compoziţia laptelui în grăsime şi în proteine. Toate aceste amănunte ne arată starea normală sau anormală a organismului.
• Grupaţi vacile care au fătat în ultimele două săptămâni pentru a le putea supraveghea şi pentru a le trata în mod special.
• Nu interveniţi în interiorul uterului vacii cu mâinile nespălate, nedezinfectate şi fără mănuşă. Faceţi acest lucru numai atunci când operaţia respectivă este strict necesară.
• Dacă vaca nu are poftă de mâncare, oferiţi-i, la intervale scurte, cantităţi mari de furaj apetisant; trebuie să aveţi grijă ca animalul să nu piardă din starea de îngrăşare mai mult de un punct din scală de apreciere a condiţiei corporale, notată pe un interval cuprins între 1 şi 5 puncte. • Urmăriţi viteza de scădere a greutăţii corporale pe parcursul primelor trei săptămâni de la fătare, descoperiţi cauzele acesteia şi luaţi măsuri pentru oprirea ei.
• Supravegheaţi semnele caracteristice unor afecţiuni precum febră de lactaţie, acidoza, cetoza sau încărcarea grasă a ficatului, apoi efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Administraţi intramuscular o doză de prostaglandină F2α pentru a urgentă normalizare a aparatului genital şi intrarea în călduri a vacii la termenul normal.
2. Dacă vaca are febră de lactaţie (hipocalcemie) şi nu se mai poate ridica de jos, administraţi intravenos 500 ml de gluconat de calciu. Reveniţi cu o doză de 250 ml după 12-24 ore, dacă starea se menţine. Administraţi-i pe gură un tub de calciu, special pentru vaci, pe care îl găsiţi la orice farmacie veterinară.
3. În cazul cetozei, administraţi dextroză intravenos şi vitaminele A+D+E cu antibiotic, mai ales dacă boala se manifestă cu febră. Adăugaţi, de asemenea, în mâncare propilen glicol, făină de lucernă, drojdie de bere, sare şi săruri de potasiu. Animalul trebuie să consume circa 20 litri de apă caldă, zilnic.

În absenţa unui management
complet, vacile pot consuma fără a rămâne gestante

Nu trebuie omis, neglijat nici un amănunt. Până şi pierderea poftei de mâncare se poate remedia prin administrarea pe cale orală a aproximativ 45 de litri de soluţie electrolitică care conţine energie, tratament practicat de fermierii americani, sau un preparat numit preparatul Dairy Derench, produs Altech. Producţia de lapte şi compoziţia laptelui în grăsime şi în proteine indică nu doar calitatea furajelor care compun raţia de hrană şi echilibrarea acesteia în principii nutritive, dar şi cantitatea de furaj ingerată de vacă în 24 de ore. În funcţie de starea de întreţinere a vacilor (condiţia corporală) la data fătării, se poate prevedea dacă o vacă va produce lapte la potenţialul ei genetic şi, mai ales, dacă ea va rămâne gestantă la termenul optim, în lactaţia următoare. Dacă vaca este prea grasă sau prea slabă, în momentul fătării, aceasta, în mod sigur, va avea mari probleme cu reproducerea şi cu producţia de lapte în lactaţia următoare. Niciuna dintre ele nu va performa la potenţialul ei genetic. Cea care este prea grasă nu va mânca destul după fătare pentru a recupera substanţele care trec în lapte şi atunci nu va avea din ce să producă lapte, iar cea care este prea slabă nu are rezerve de energie în corp pentru a susţine sinteza laptelui în primele două luni după fătare. Se ştie că în primele 40-50 de zile după fătare o vacă, oricât de mult ar mânca ea, nu va putea suplini cantitatea de substanţe nutritive care ies din corpul ei prin lapte. Din această cauză, astfel de vaci vor contracta boli metabolice (mai ales cetoze, dar şi acidoze), care se repercutează în activitatea ovarului, blocându-i funcţiile (călduri întârziate, şterse şi implantarea improbabilă a embrionului în uter). Astfel, ele nu vor intra în călduri şi nu vor rămâne gestante decât după 5-6 luni de la fătare.

 

 

 Ce este roada Duhului Sfânt?

 

 

 

Răspuns: Galateni 5:22-23 ne spune, „Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” Roada Duhului este rezultatul prezenţei Duhului Sfânt în viaţa credinciosului. Biblia spune clar că toţi primim Duhul Sfânt în clipa în care credem în Domnul Isus (Romani 8:9; 1 Corinteni 12:13; Efeseni 1:13-14). Unul din principalele motive pentru care Duhul Sfânt vine în viaţa cuiva este pentru a transforma acea viaţă. Este rolul Duhului Sfânt să ne facă asemenea chipului Domnului Isus Cristos, să ne facă tot mai mult să fim ca El.

Roada Duhului este diametral opusă roadelor naturii păcătoase din Galateni 5:19-21 „Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

Acest pasaj descrie pe toţi oamenii care nu-L cunosc pe Cristos, deci nu sunt sub influenţa Duhului Sfânt. Natura umană produce anumite fructe care reflectă natura noastră, iar Duhul Sfânt produce roade care reflectă natura Lui!

Viaţa creştină este o luptă a firii păcătoase împotriva naturii noi dată de Cristos (2 Corinteni 5:17). Ca fiinţe umane căzute în păcat, noi suntem ţinuţi robi în trupul care doreşte lucruri păcătoase (Romani 7:14-25). Ca şi creştini, noi avem Duhul Sfânt, care produce roada Lui în noi, şi ne dă putere să biruim faptele firii pământeşti (2 Corinteni 5:17; Filipeni 4:13). Un creştin nu va reuşi ca întotdeauna să arate deplin roadele Duhului Sfânt în viaţa lui. Unul din scopurile principale ale vieţii noastre este ca în mod progresiv să dăm voie Duhului Sfânt să producă tot mai multe roade în noi, şi să-I dăm voie Duhului Sfânt să biruiască forţele de opoziţie ale firii pământeşti. Dumnezeu vrea ca noi să arătăm tot timpul roada Duhului în viaţa noastră, şi cu ajutorul Duhului Sfînt este posibil să o facem.

 

Acuratețea și Puterea Cincizecimii…

Rusaliile (Sărbătoarea Cincizecimii) cad întotdeauna în ziua de Duminică. Acesta este o sărbătorire cu adevărat remarcabilă, dar este vorba nu numai despre ce s-a întâmplat în aceea zi, cum și de ce și când, a făcut Dumnezeu acest lucru. Da, a fost fără discuție un dar foarte important pentru tine.

Ce s-a întâmplat la Rusalii?

Dacă ați auzit despre Rusalii, atunci probabil ați înțeles că Duhul Sfânt a locuit printre oamenii care L-au urmat pe Iisus. Dumnezeu a creat Biserica prin ”cei aleși”, Capitolul 2 din Faptele Apostolilor vorbește tocmai despre lucrurile acestea.În ziua aceea, Spiritul lui Dumnezeu a coborât la 120 de oameni care au urmat învățăturile lui Iisus, iar acești oamenii au început să vorbească cu putere, în diferite limbi (altele decât limba lor de baștină). Acesta a creat o adevărată revoluție pentru că erau mii de oameni în Ierusalim. Atunci și ei au văzut ce s-a întâmplat. În fața mulțimii, Petru a propovăduit pentru prima dată Evanghelia, iar mesajul transmis a avut un impact mare, 3000 de oameni au devenit ucenicii lui Iisus, chiar din ziua aceia (Faptele Apostolilor 2:41). De atunci, Evanghelia s-a răspândit pretutindeni. Totul a început cu prima Duminică a Cincizecimii.

Acestă s-a întâmplat la 50 de zile de la Învierea lui Iisus. Undeva înainte de 50 de zile, ucenici au fost convinși că Iisus va fi Înviat din morții. În Duminica de Rusalii, totul s-a făcut public și istoric totul s-a schimbat. Fie că, crezi sau nu că a Înviat Iisus,viața ne-a fost schimbată după Duminica de Rusalii.

Deși înțelegem că Rusaliile sunt adevărate, aceasta nu este totul. Mulți oameni s-au pocăit tocmai de Rusalii și tocmai prin experiențe similare. Deoarece primii ucenici ai lui Isus au avut această experiență de Rusalii prin „așteptarea darului Duhului”, astăzi oamenii speră să primească “acel dar” în mod similar. Oamenii așteptă și invocă pe Dumnezeu să li se dea o altă sărbătorea de Rusalii. A gândi în acest fel presupune că a fost așteptarea și rugăciunea care mișca Duhul lui Dumnezeu în acel moment. A gândi în acest fel înseamnă să pierdeți de fapt esența faptului că Cincizecimea (Rusaliile) înregistrată în Faptele Apostolilor Capitolul 2 nu a fost prima Cincizecime.

Paștele prin legea lui Moise

Paștele este în fiecare an o sărbătoare a Vechiului Testament. Moise (1500 î.e.n.) a stabilit mai multe sărbători în fiecare an. Paștele era prima sărbătoare în calendarul evreiesc. Iisus a fost crucificat în ziua Paștelui. Timpul exact al morții Sale la sacrificiile mieilor de Paște a fost considerat un semn.

Al doilea festival este Sărbătoarea Primăverii (în Israel prima pârgă este în anotimpul primăverii), legiferată de Moise și care se sărbătorește ‘a doua zi’ anume în Duminica Paștelui. Iisus a înviat în ziua de Duminică adică exact de Sărbătoarea Primăverii. De vreme ce Învierea s-a înfăptui de ‘Sărbătoarea Primăverii’, înțelegem că Promisiunea este pentru cei ce vor fi înviați mai târziu (și asta pentru că ne încredem în El). El, Iisus, este Învierea, înfăptuită literalmente prin ‘Sărbătoarea Primăverii’, așa cum a fost profețit.

Exact după 50 de zile de la ‘Sărbătoarea Primăverii’, duminica evreii celebrează Cincizecimea (adică de 10 ori 5 = 50), care se numea Sărbătoarea Săptămânilor, deoarece este calculată prin 7 săptămâni. Evreii, au sărbătorit Paștele vreme de 1500 de ani. Sărbătoarea Paștelui, este de asemenea menționata în Faptele Apostolilor 2. Motivul pentru care oamenii sărbătoresc în toată lumea Ziua Paștelui în Ierusalim, și în care au auzit clar mesajul lui Petru, este tocmai pentru că au înțeles ce înseamnă a sărbătorii Paștele, cum s-a întâmplat în Vechiului Testament. Și astăzi evreii sărbătoresc Paștele iar sărbătoarea se numește Shavuot:

Să număraţi cincizeci de zile, până în ziua care vine după al şaptelea Sabat, şi atunci să aduceţi Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte şi într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii şi coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. (Leviticul 23:16-17).

Acuratețea Rusaliilor este evidența unei Minți

Rusaliile din Faptele Apostolilor 2 cade în aceiași zi cu Paștele din Vechiul Testament(Sărbătoarea Săptămânilor). Crucificarea lui Iisus a fost de Paște iar învierea lui Iisus a fost de Sărbătoarea Săptămânilor și în Faptele Apostolilor 2 Sărbătoarea Primăverii apare exact în calendarul evreiesc, totul fiind coordonat de O Minte de-a lungul istoriei. Cu atâtea zile într-un an, ne punem întrebarea: de ce răstignirea lui Iisus, învierea și coborârea Duhului Sfânt s-a petrecut cu precizie în fiecare zi a celor trei Sărbători ale Primăverii din Vechiul Testament, cu excepția cazului în care acestea ar fi fost planificate, iar acest lucru este posibil numai dacă ‘O Minte’ a coordonat totul de-a lungul istoriei.

O fi aranjat Luca lucrurile ca sărbătorile să coincidă cu Rusaliile?

Sunt unii care cred că Luca (unul din autorii Faptelor Apostolilor)a făcut ca evenimentele din FA 2 ‘să se potrivească’ cu Sărbătoarea Primăverii. Atunci, el a făcut să se potrivească ‘mintea’ care controlează evenimentele? În relatarea lui Luca în FA 2 el nici măcar nu vorbește despre ‘înfăptuirea’ Sărbătorii de Paști. De ce ar fi trebui să facă ceva atât de creativ și în acelaș timp dramatic “ca să se întâmple” în acea zi, dar să nu ajute cititorul să vadă cum “se desfășoară” Sărbătoarea de Paști? De fapt Luca a făcut a treabă foarte bună despre evenimentele acelea și nu o interpretare făcută de el, cu atât mai mult cu cât oamenii de astăzi nu știu despre faptul că Cincizecimea în FA 2 este de asemenea ziua Sărbătoarii Săptămânilor. Majoritatea oamenilor cred pur și simplu Cincizecimea, relatată în FA 2. De vreme ce majoritatea oamenilor de astăzi nu înțeleg conexiunea dintre cele două evenimente, Luca ar fi făcut o situația imposibilă și ar fi trebuit un geniu care să inventeze legătura, ori Luca nu era un geniu și ar fi fost imposibil ‘să ne vândă așa ceva’.

Rusaliile: o nouă putere

Ceea ce ne prezintă Luca, de fapt este profeția din Vechiul Testament – anume cartea lui Ioel – în care el prezice că în ziua aceia Duhul Sfânt va atinge mulți oameni. La Rusalii (FA 2) s-a întâmplat tocmai acest lucru extraordinar.
Unul din adevărurile pentru care Evanghelia este ‘vestea buna’ este asigurarea că oamenii se schimbă cu adevărat în bine. Viața acum intră în armonie cu Dumnezeu. Această uniune se produce prin Duhul Sfânt, care este cu ei, eveniment înfăptuit la Rusalii, menționat în FA 2. Această Veste Bună ne asigură o viață schimbată într-un mod cu totul diferit, omul intră în relație cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Biblia spune în diferite pasaje:

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14 şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. (Efeseni 1:13-14)

Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. (Romani 8:11)

Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. (Romani 8:23)

Duhul Sfânt locuiește printre oamenii care se vor schimbați – prima pârgă – în așa fel încăt se produce completa transformare a omului în ‘copii ai lui Dumnezeu’.

Evanghelia oferă abundență pentru oameni, dar nu din punt de vedere material: case, mașini, plăceri, putere, bogăție și altele lucruri care sunt doar mofturi, pe care Solomon le numește ‘goană după vânt’. Însa în cine locuiește Duhul lui Dumnezeu, se produce schimbarea. Dacă este adevărat – și Dumnezeu este cel care ne oferă în dar mântuirea – aceasta este vestea bună. În Vechiul Testament, Paștele se sărbătorește folosind pâinea frântă, pregătită cu drojdie, ceea ce semnifică o viață din belșug. Acuratețea dintre Vechea și Noua Cincizecime este dovada clară că Dumnezeu este ‘Mintea’ din spatele acestor evenimente încât omul să aibă viață din belșug.

 

 

Duhul Sfânt şi roada Duhului

Textul de memorat: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22,23)

„Roada Duhului” este esenţa vieţii creştine. Apostolul Pavel spune că ea are nouă faţete care formează un singur rod şi trebuie privite ca un tot. Ele nu arată ce poate face cineva pentru Dumnezeu prin darurile şi talentele lui, ci cum poate trăi în armonie cu voia lui Dumnezeu, arată ce fel de om este. Toate virtuţile enumerate aici sunt prezente în Hristos. Roada Duhului reprezintă astfel trăirea lui Isus Hristos în noi, prin puterea Duhului Sfânt.

Noi nu putem produce roada Duhului prin strădaniile proprii. Este adevărat că, prin exercitarea voinţei, putem ajunge să manifestăm într-o anumită măsură aceste virtuţi. Însă nu vom ajunge niciodată la nivelul la care poate să ne aducă Duhul Sfânt. Faţă de roada Duhului, realizările noastre sunt ce este un fruct artificial pe lângă unul adevărat. De la distanţă, pare la fel de frumos, dar nu are gust. Fructele adevărate nu sunt produse în fabrică. Tot aşa, nici trăsăturile spirituale care alcătuiesc roada Duhului Sfânt nu apar prin puterea sau iscusinţa omului. Atunci când Duhul Sfânt ne pune în legătură cu Isus, prin Cuvântul Său scris, începem să manifestăm în viaţa noastră trăsăturile Sale.

Duminică, 12 februarie – Condiţia rodirii

1. Citeşte Ioan 15:1-11. De ce nu putem aduce roade decât dacă suntem prinşi de Isus, Viţa? Cum putem să rămânem în El?

Primul secret al aducerii de roade spirituale veritabile este rămânerea în Hristos. Despărţiţi de Hristos, nu putem aduce astfel de roade. Roada Duhului nu ne este ataşată de cineva din exterior, ci apare natural ca urmare a trăirii lui Hristos în noi. În Ioan 15:1-11, Isus afirmă că, după cum mlădiţa are nevoie de seva care vine din viţă, tot aşa credinciosul are nevoie de viaţa care vine de la El. Rodirea este lucrarea adusă la îndeplinire de Dumnezeu prin Isus Hristos.

Credinciosul trebuie să rămână în Hristos. Când este prezent în gândurile noastre, Hristos devine vizibil în faptele noastre. El trăieşte în noi. Viaţa Sa este reprodusă în noi, în sensul că noi reflectăm caracterul Său.

Roada Duhului reprezintă caracterul lui Isus, care este reprodus prin Duhul Sfânt în urmaşii Săi. Când Hristos locuieşte în noi, umblăm „cârmuiţi de Duhul” şi nu împlinim „poftele firii pământeşti” (Galateni 5:16).

Cum spunea Isus: „Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune” (Matei 7:17,18). Roadele bune constituie produsul natural al rămânerii noastre în Isus prin Duhul Sfânt. Când cooperăm cu Duhul Sfânt, ascultând de îndemnurile Sale, în viaţa noastră încep să se vadă aceste roade. Caracterul ne este transformat pentru a reflecta caracterul lui Isus Hristos în vorbele, faptele şi chiar în gândurile noastre. Duhul Sfânt ne dă puterea de a fi biruitori şi de a ne forma virtuţile proprii copiilor lui Dumnezeu.

În 2 Timotei 3:5, apostolul face referire la nişte oameni care au „doar o formă de evlavie”, dar care îi tăgăduiesc puterea. Ce diferenţă este în a avea doar o formă de evlavie şi a fi plin de Duh Sfânt? Cum ne putem da seama cum suntem?

Luni, 13 februarie – Dragostea

2. Citeşte Galateni 5:22 şi 1 Corinteni 13. De ce este dragostea prima în lista de virtuţi care alcătuiesc „roada Duhului”? Ce efect are ea asupra tuturor celorlalte?

Dragostea este la începutul listei de virtuţi care alcătuiesc roada Duhului. Dragostea o încununează şi se întreţese cu toate celelalte calităţi enumerate, care pot fi privite ca tot atâtea faţete ale dragostei. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8) şi, de aceea, cea mai înaltă virtute creştină este dragostea (1 Corinteni 13:13). Dragostea lui Dumnezeu constituie fundamentul şi sursa a tot ce este bun. Ea este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5). Ea este dovada că suntem copiii Lui.

Dragostea aceasta nu este doar un sentiment. Nu poate fi obţinută prin efort uman. Ea vine ca urmare a rămânerii în Hristos. Este generoasă şi nemeritată. Numai ea are capacitatea de a transforma. Este deopotrivă caldă şi puternică, conducându-l pe păcătos la pocăinţă şi trezindu-i dorinţa după ceva mai bun. Are puterea de a-i uni chiar şi pe cei care mai înainte erau duşmani (Luca 6:27,28; Romani 5:8). Prin dragostea creştinilor unul pentru altul, lumea va şti că ei sunt cu adevărat urmaşii lui Isus Hristos (Ioan 13:35). Ea îi determină pe creştini să fie înţelegători şi sensibili cu semenii lor.

Remarcăm aici un fapt interesant: frumoasa expunere despre dragoste din 1 Corinteni 13 este interpusă între capitolele 12 şi 14. Dacă acestea vorbesc despre darurile Duhului, capitolul 13 vorbeşte numai despre dragoste, ca efect al lucrării Duhului. Darurile sunt lipsite de valoare dacă nu există dragoste şi nu aduc binecuvântarea urmărită de Dumnezeu. Dragostea este liantul prin care toate celelalte virtuţi sunt legate ca să alcătuiască împreună roada Duhului; dragostea dă valoare tuturor acţiunilor noastre.

Cere-I Duhului Sfânt să te umple cu dragoste. Nu uita că Dumnezeu ne arată dragostea Sa şi prin intermediul semenilor noştri. Cum poţi să le arăţi altora că îi iubeşti? Ce efect are dragostea asupra celorlalte virtuţi care formează roada Duhului?

Marţi, 14 februarie – Bucuria, pacea şi răbdarea

Romani 14:17 spune: „Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” Bucuria este reacţia iubirii faţă de binecuvântările lui Dumnezeu şi faţă de îndurarea şi iertarea Sa.

Bucuria oamenilor este în general legată de lucrurile pământeşti şi depinde de împrejurări. Spre deosebire de ea, bucuria ca rod al Duhului este legată de Dumnezeu şi de tot ce a făcut El pentru noi. Ea nu este afectată de conjunctură. Cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie bucuroşi. Aceasta nu înseamnă că trebuie să afişăm un zâmbet necurmat, cu toate că şi zâmbetul face mult. Ci, punându-ne încrederea în Dumnezeu, vom avea suficiente motive să ne bucurăm cu o bucurie negrăită de ceea ce a făcut El pentru noi şi prin noi. Bucuria spirituală este rodul credinţei active.

3. Compară Ioan 14:27 cu Romani 14:17. Ce relaţie există între pace şi lucrarea Duhului Sfânt?

Pacea este mai durabilă decât bucuria. Ea apare ca urmare a îndreptăţirii prin credinţa în Domnul nostru Isus Hristos (Romani 5:1). Când avem pace cu Dumnezeu, Duhul Sfânt ne ajută să fim împăciuitori şi răbdători cu ceilalţi. Când Dumnezeul păcii este cu noi (Filipeni 4:9), prin Duhul Sfânt, nu vom fi recalcitranţi şi dornici de răzbunare, ci vom căuta, pe cât posibil, să trăim în pace cu toţi oamenii (Romani 12:18).

4. Citeşte 2 Petru 3:9. Cum reflectă răbdarea caracterul lui Dumnezeu?

Răbdarea nu este o trăsătură specific umană. Ea înseamnă să-i suporţi pe alţii sau să înduri anumite situaţii, chiar dacă nu-ţi plac şi îţi este greu. Dar să nu uităm că nu trebuie să răbdăm singuri. Dumnezeu ne sprijină prin Duhul Sfânt şi ne măreşte răbdarea, semnul distinctiv al credincioşilor din timpul sfârşitului (Apocalipsa 14:12). Numai cei care urmăresc un ţel înalt pot fi răbdători.

Bucuria, pacea, răbdarea. În ce măsură manifeşti aceste trăsături? La ce capitol mai ai de crescut?

Miercuri, 15 februarie – Bunătatea, facerea de bine, credincioşia

5. De ce sunt câştigaţi oamenii atât de uşor prin bunătate? În ce situaţii Şi-a manifestat Dumnezeu bunătatea faţă de oameni? 1 Corinteni 13:4

Cuvântul „bunătate” apare frecvent în descrierile intervenţiilor lui Dumnezeu în favoarea poporului Său. De asemenea, apare în îndemnurile cu privire la purtarea noastră faţă de cei greşiţi. Dumnezeu ar fi putut să se poarte aspru cu noi, dar El a ales să se poarte cu noi ca un părinte iubitor cu copilul său lipsit de experienţă (Osea 11:1-4). Probabil că nimic altceva nu ne discreditează mărturia şi lucrarea creştină cum ni le discreditează lipsa de bunătate. Nu costă nimic să fii bun, dar, dacă eşti bun cu cineva, poţi avea acces la inima lui. Chiar şi atunci când mustrăm ferm pe cineva, nu trebuie să devenim răi cu el, indiferent ce a făcut. Mustrarea cu bunătate este probabil semnul cel mai înalt al nobleţei de caracter.

6. Citeşte Efeseni 5:9. Cu ce este asociată bunătatea (în engl.: binefacerea) în acest text?

Bunătatea şi facerea de bine sunt, de fapt, expresii ale iubirii. Binefacerea se materializează prin acte de caritate, prin gesturi de omenie. Când Duhul Sfânt locuieşte în noi, le facem bine celor cu care venim în contact.

7. De ce este important să fim credincioşi în umblarea noastră cu Dumnezeu? Galateni 5:22

Aici este vizată credincioşia în caracter şi în conduită, ca rod al Duhului Sfânt. Când eşti credincios, ceilalţi pot avea încredere în tine şi se pot baza pe tine. înseamnă că îţi respecţi cuvântul dat. Credincioşia îi este caracteristică lui Isus, care este numit „Martorul credincios” (Apocalipsa 1:5), şi lui Dumnezeu Tatăl, care îşi împlineşte făgăduinţele şi ne rămâne devotat (1 Corinteni 1:9; 10:13; 1 Tesaloniceni 5:24; 2 Tesaloniceni 3:3). Când suntem credincioşi, reflectăm chipul lui Dumnezeu. „Nu mărimea rezultatelor pe care le obţinem, ci motivele din care acţionăm au greutate în faţa lui Dumnezeu. El preţuieşte bunătatea şi credincioşia mai mult decât mărimea lucrării realizate.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, ed. 2011, p. 405 (510-511)

Joi, 16 februarie – Blândeţea şi înfrânarea poftelor

8. De ce este blândeţea importantă pentru creştini? Galateni 5:23; Matei 5:5

Să fii blând nu înseamnă să fii moale. Nu înseamnă să fii laş sau incapabil să-i conduci pe alţii. Despre Moise se spune că era mai blând decât orice om de pe faţa pământului (Numeri 12:3) şi, cu toate acesta, a fost un mare conducător. Oamenii blânzi nu sunt gălăgioşi, irascibili sau agresivi. Ei au un spirit calm. Blândeţea poate fi dovada exterioară a credinţei obţinute nu prin noi înşine, ci prin Duhul Sfânt care lucrează în noi. Adeseori, cei care ridică tonul şi sunt irascibili şi autoritari îşi ascund astfel nesiguranţa şi temerile.

9. La ce duce neînfrânarea? Ce binecuvântări avem când suntem stăpâni pe noi înşine şi cumpătaţi în viaţă? Galateni 5:23; Proverbele 16:32.

În privinţa înfrânării poftelor sau stăpânirii de sine, toţi trebuie să luăm seama, fiindcă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toţi avem probleme cu autocontrolul. Cumpătarea adevărată nu înseamnă numai să mănânci şi să bei cu măsură, ci şi să fii caracterizat de simţul măsurii în toate domeniile.

Toate virtuţile creştine studiate săptămâna aceasta fac parte din acelaşi rod al Duhului. În expunerea biblică a lucrării lui Dumnezeu în viaţa noastră, aspectele etice ale sfinţeniei au prioritate faţă de darurile charismatice. Asemănarea cu Hristos în toate privinţele constituie esenţa vieţii de credinţă. Rodul Duhului Sfânt, ca semn distinctiv al tuturor credincioşilor de pretutindeni, generează unitatea vizibilă a bisericii.

Gândeşte-te în ce domenii ai nevoie de mai mult autocontrol. Poate că într-o anumită privinţă eşti stăpân pe tine, dar în altă privinţă nu eşti. De ce contează să ai autocontrol în toate privinţele? Pregăteşte-te să răspunzi la această întrebare în cadrul studiului pe grupe.

Vineri, 17 februarie – Un gând de încheiere

„În limbajul modern, pasajul din Galateni 5:22,23 ar suna cam aşa: «Rodul Duhului este dispoziţia afectuoasă care inspiră iubire, spiritul iradiant şi firea veselă, seninătatea şi calmul, răbdarea de fier în circumstanţe dificile şi faţă de oameni dificili, simpatia şi întrajutorarea cu tact, aprecierea generoasă şi caritatea unei inimi mari, loialitatea şi corectitudinea în orice conjunctură, umilinţa care uită de sine şi se bucură de alţii, moderaţia şi stăpânirea de sine în toate, care sunt dovada cea mai înaltă a perfecţiunii. De acest tip este Rodul Duhului. Totul este cuprins în cuvântul Rod. El nu se obţine prin efort, ci prin rămânere; nu prin îngrijorare, ci prin încredere; nu prin fapte, ci prin credinţă.»” – S. Chadwick, în capitolul 30 din cartea The Holy Spirit de Arthur Walkington Pink (Bellingham, Wash.: Logos Bible Software, nedatată)

„Dacă în inima ta există dragostea de adevăr, atunci vei vorbi despre adevăr. Vei vorbi despre fericita nădejde pe care o ai în Isus. Dacă ai dragoste în inimă, vei căuta să-l întăreşti şi să-l zideşti pe fratele tău în credinţa cea mai sfântă. Dacă este rostit un cuvânt în dauna caracterului prietenului sau fratelui tău, nu încuraja această vorbire de rău. Aceasta este lucrarea vrăjmaşului. Cu blândeţe, adu-i aminte celui ce l-a rostit că, în Cuvântul lui Dumnezeu, se interzice o astfel de discuţie.” – Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 76

BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 95-101
1. Despre cine se spune că L-au ispitit pe Domnul, deşi văzuseră lucrările Lui?
2. Care este motivul pentru care lumea noastră este tare şi nu se clatină?
3. Cine spune psalmistul că ar trebui să urle, să chiuie, să bată din palme şi să strige de bucurie?
4. Despre ce anume spunea psalmistul că nu se va lipi de el?

Profeţi şi regi, capitolul 7
5. Ce face Domnul prin intermediul avertizărilor şi îndemnurilor?

ROADA DUHULUI SFÂNT – VERSETE BIBLICE

Picture

Galateni 5:16-17 „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.”Galateni 5:22-26 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragosteabucuriapaceaîndelunga răbdarebunătatea, facerea debinecredincioşiablândeţeaînfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.Matei 16:24 Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”

Efeseni 5:9-10 (în paranteze, traducerea din Biblia Amplificată) „Căci roada (efectul, produsul) luminii (sau a Duhului) stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi (prin experință proprie) ce este plăcut înaintea Domnului (pentru ca viețile voastre să fie o dovadă permanentă a ceea ce este cel mai bine primit de Dumnezeu).”

1 Corinteni 13 „Chiar dacă aş (putea) vorbi în limbi omeneşti şi (chiar) îngereşti, şi n-aş avea dragoste (acel devotament rațional, intenționat, spiritual așa cum ni-l inspiră dragostea Lui Dumnezeu în și prin noi), sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei (darul interpretării scopului și voinței Lui Dumnezeu) şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste (dragostea Lui Dumnezeu în mine), nu sunt nimic (n-aș fi de nici un folos).

3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste (dragostea Lui Dumnezeu în mine), nu-mi foloseşte la nimic.

4 Dragostea (dragostea Lui Dumnezeu în noi) este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

5 nu se poartă necuviincios (arogant, infatuat), nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,

nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Dragostea nu va pieri niciodată (nu se sfârșește, nu se termină, nu ajunge la final). Prorociile (darul interpretării scopului și voinței Lui Dumnezeu) se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit ( îșî va pierde valoarea și va fi înlocuită de adevăr).

9 Căci cunoaştem în parte (incomplet și fragmentat) şi prorocim (dăm învățătură) în parte (incompletă și imperfectă),

10 dar, când va veni ce este desăvârşit (complet, total), acest „în parte” (incomplet și fragmentat) se va sfârşi.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos (neclar); dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte (imperfect); dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin (de Dumnezeu).

13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea (credința – convingerea și încrederea pe care omul o are în relația cu Dumnezeu și tot ce este dumnezeiesc; nădejdea – așteptarea plină de bucurie și încredere a mântuirii eterne;dragostea – adevărata afectiune pentru Dumnezeu și om, care izvorăște din dragostea Lui Dumnezeu pentru noi și în noi), dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

2 Petru 1:2-8 „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.”

Luca 8:15 „Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şifac rod în răbdare.

Ioan 15:1-17 (între paranteze traducere din Biblia Amplificată) „Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod (care se oprește din a rodi), El o taie (o îndepărtează), şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod. Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus (învățăturile pe care vi le-am dat)Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi (Trăiți în Mine și Eu trăiesc în voi)După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne (fiind unită vital cu Mine) în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă (din abundență) roadă, căci, despărţiţi(tăiați din uniunea vitală) de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare (ruptă), şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea (continuați să fiți în dragostea Lui cu Mine). Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste (afecțiune) decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu (V-am făcut cunoscut tot ce am învățat de la Tatăl Meu)Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu (prezentând tot ceea ce EU SUNT), să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.”

Psalmii 1:1-3 (între paranteze, traducerea din Biblia Amplificată) „Ferice (fericit, norocos, prosper și de invidiat) de omul care nu se duce la sfatul celor răi (nu le urmează planurile și scopurile), nu se opreşte (nu se supune nici nu stă) pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează (ca să se relaxeze și să se odihnească) pe scaunul celor batjocoritori (vorbirori de rău)! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă (meditează și analizează) la Legea (perceptele, instrucțiunile, învățăturile) Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit (și va ajunge la maturitate).”

Ieremia 17:5-8 „Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! Căci este ca un nenorocit în pustie şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el esteca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme şi nu încetează să aducă rod.””

Isaia 11:1-5 „Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai (tatăl lui David) şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui (care va crește și va aduce rod). Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh decunoştinţă şi de frică de Domnul. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel răuNeprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său.”

Isaia 61:1-3 „„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”

Ioan 14:27 (între paranteze, traducerea din Biblia Amplificată) „„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Nu vă mai lăsați pradă agitației și neliniștii; nu mai permiteți fricii și intimidării să vă fure curajul, devenind lași)””

Faptele Apostolilor 9:31 „Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.”

Romani 14:17 „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.”

Romani 15:13 „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Romani 8:14;16 „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu…  Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.”

Romani 8:5 „În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.

Romani 12:8-21 „Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine  să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurieDragostea să fie fără prefăcătorieFie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţiBinecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţiNu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Evrei 13:1-5 „Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să ştie, pe îngeri. Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup. Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.””

Evrei 13:15-16 „Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”

Iacov 1:19-20 „Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.”


VERSETELE BIBLICE REFERITOARE LA ROADA DUHULUI SFÂNT DIN GALATENI 5:16-26 ÎN 3 VERSIUNI PENTRU ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Cele trei versiuni sunt: Biblia Varianta D. Cornilescu CorectatBiblia Traducerea Fidelă (BTF) și Biblia Varianta Actualizată (BVA).
Galateni 5:16-26 (VDCC) „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acesteapreacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, estedragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.”​Galateni 5:16-26 (BTF) „Spun, așadar: Umblaţi în Duhul și nicidecum nu veţi împlini pofta cărnii. Căci carnea poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva cărnii; și acestea sunt potrivnice unele altora, așa încât nu puteţi face cele ce ați voi. Dar dacă sunteţi conduși de Duhul, nu sunteţi sub lege. Iar faptele cărnii sunt arătate; acestea suntadulter, curvie, necurăţie, desfrânare, Idolatrie, vrăjitorie, ură, lupte, gelozii, furii, certuri, dezbinări, erezii, invidii, ucideri, beţii, îmbuibări și cele asemănătoare acestora; despre care vă spun dinainte, așa cum v-am spus odinioară, că toţi cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăţia lui Dumnezeu. Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea; împotriva acestora nu este lege. Și cei ai lui Cristos au crucificat carnea cu pasiunile și poftele ei. Dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul. Să nu fim doritori de glorie deșartă, provocându-ne unii pe alţii, invidiindu-ne unii pe alţii.Galateni 5:16-26 (BVA) „Eu vă spun să umblaţi conduşi de Spirit; şi astfel nu veţi mai satisface dorinţele (rele ale) naturii voastre (umane) păcătoase. Această natură umană existentă în viaţa trăită pe pământ, are aspiraţii contrare Spiritului; iar aspiraţiile Spiritului sunt opuse celor pe care le manifestă această natură păcătoasă a omului. Deci ele reprezintă două tendinţe rivale, astfel încât nu puteţi face tot ce doriţi. Iar dacă trăiţi conduşi de Spirit, nu sunteţi subordonaţi (principiului) legii (mozaice). Este evident că faptele naturii umane păcătoase sunt, de exempluimoralitatea sexuală, impuritatea, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mânia, egoismul, neînţelegerile, dezbinările şi formarea de partide; invidia, beţiile, orgiile şi alte fapte asemănătoare cu acestea. Vă avertizez aşa cum v-am mai spus, că cei care fac aceste lucruri, nu vor fi moştenitori ai Regatului lui Dumnezeu! Dar fructul” Spiritului este: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credinţă, blândeţe, autocontrol. Nu există lege împotriva acestor lucruri! Cei care sunt ai lui Cristos, şi-au crucificat natura umană păcătoasă împreună cu pasiunile şi dorinţele ei. Dacă trăim prin Spirit, să facem fapte care sunt în acord cu natura Lui. Să nu fim mândri, provocându-ne unii pe alţii; şi nici să nu ne invidiem unii pe alţii.”

Cum să pui în practică Galateni 5:22-23?

 

 

 

roada Duhului Sfânt

Întrebare:

Duc o luptă grea cu mine însumi pentru că nu înţeleg cum să pun în practică învăţăturile din Epistola către Galateni 5:22-23. Cu cât mă forţez mai mult cu atât fac contrar acestor învăţături. În rezultat nu am pace, nu mă pot bucura şi nu mă pot ruga liniştit.

Ce spune textul, care este roada DUhului Sfânt ?

Ca să înţelegem subiectul întrebării, citez pasajul biblic la care face referinţă autorul întrebării:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

Nu poţi da ce nu ai

Ca să se poată manifesta roada Duhului Sfânt , trebuie să ai acest Duh Sfânt. Nu poate avea aceste roade cineva care nu are Duhul Sfânt şi nu poate fi realizată această roadă prin eforturi proprii. Omul primeşte Duhul Sfânt când se pocăieşte din inimă şi încheie legământ cu Domnul Isus Hristos. Pocăinţa implică răstignirea firii pământeşti, cum scrie în aceeaşi Epistolă către Galateni:

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. (Galateni 5:24)

Dacă nu eşti sigur că Duhul Sfânt locuieşte în tine, înseamnă că chiar nu locuieşte, pentru că cei care L-am primit suntem conştienţi de realitatea prezenţei Lui.

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14-16)

Dacă, însă, ai încheiat legământ cu Domnul Isus, dacă ai siguranţa că ai Duhul Sfânt dar nu se manifestă roada Lui în viaţa ta…

 Umblă cârmuit de Duhul Sfânt

Din momentul încheierii legământului cu Domnul Isus, creştinul primeşte Duhul Sfânt, dar nu este eliberat definitive de firea pământească. De acum încolo, Duhul Sfânt îl va îndemna şi îl va împuternici pentru trăire în neprihănire, iar firea pământească va căuta să-l corupă la păcat, cum a făcut-o şi înainte. Este alegerea creştinului de cine să se lase cârmuit şi Sfânta Scriptură spune:

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (Galateni 5:16-17)

Nu mai încerca să produci roada Duhului Sfânt cu forţele proprii, pentru că aceste fapte nu pot fi roada unui om, ci a Duhului Sfânt . Dacă nu ai primit încă Duhul Sfânt, alege să închei azi legământ cu Isus Hristos, iar dacă ai Duhul Sfânt, ca să poţi rodi, alege să umbli cârmuit de El şi să nu împlineşti poftele firii pământeşti.

 

Mustrarea Duhului Sfânt și mustrarea cugetului. Există vreo diferență?

mustrarea Duhului SfântÎn timp ce predam o lecție de studiu biblic unui grup de creștini, am fost rugat să explic cum poate un creștin să deosebească mustrarea cugetului propriu de mustrarea Duhului Sfânt. Cunoașterea acestei deosebiri este foarte importantă pentru deciziile care le luăm în trăirea noastră creștină. În acest articol voi prezenta această deosebire.

Cugetul nostru dovedește că Legea lui Dumnezeu este scrisă în inimile noastre

La Epistola către Romani, când vorbește despre popoarele care încă nu au auzit Legea lui Dumnezeu pentru că nu le-a fost predicată, Apostolul Pavel spune:

Când Neamurile (adică păgânii, cei ce nu cunosc legea lui Dumnezeu), măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. (Romani 2:14-16)

Tocmai pentru că fiecare om are scrise preceptele de bază ale legii lui Dumnezeu în inima lui, fiecare poate să facă deosebirile de bază între ce este bine și ce este rău și conștiința este aceea care îl învinuiește pe un om când face lucruri rele ce contravin voii lui Dumnezeu. Conștiința proprie va fi cea care va mărturisi împotriva fiecărui om la judecata lui Dumnezeu și oamenii care nu au cunoscut legea lui Dumnezeu, vor fi judecați după felul cum au ascultat sau au mers împotriva conștiinței lor, care a fost o exprimare a legii lui Dumnezeu scrise în inimile lor.

Cugetul omului nemântuit este supus firii lui păcătoase

Apostolul Pavel, în continuare, în Epistola către Romani, vorbește despre starea sa și luptele interioare care le avea până a fi fost salvat prin credință în Domnul Isus Hristos. Chiar dacă folosește timpul prezent, el vorbește despre lucruri din trecut și spune:

Știu, într-adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voință să fac binele (conștiința proprie), dar n-am putere să-l fac (din pricina firii păcătoase). Căci binele pe care vreau să-l fac (la îndemnul cugetului), nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta; când vreau să fac binele (dorința și năzuința conștiinței proprii), răul se ține lipit de mine. Fiindcă după omul dinlăuntru (conștiința proprie) îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea (conștiința) mea, și mă ține rob legii păcatului care, este în mădularele mele. (Romani 7:18-23)

Adevărul de bază al acestui pasaj este că firea păcătoasă a fiecărui om, totdeauna va fi în contradicție cu conștiința omului, dar de multe ori este mai puternică decât conștiința sau cugetul și omul, în cele din urmă, face păcatele la care îl duce firea păcătoasă, pentru că, așa cum spune Scriptura, omul fără Duhul Sfânt, omul nemântuit este vândut rob păcatului.

Prezența Duhului Sfânt eliberează conștiința omului de sub puterea firii păcătoase

Apostolul Pavel, în continuarea mesajului Epistolei către Romani scrie:

Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului și a morții. Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1-4)

Dacă înainte conștiința nu putea să se opună presiunii din partea firii pământești, prezența Duhului Sfânt în viața noastră, ne eliberează de această presiune a firii pământești, și ne dă putere ca să procedăm potrivit cu năzuințele cugetului nostru îndemnat de Duhul Sfânt.

Creștinii născuți de curând sau imaturi spirituali au cugetul slab

Când le-a scris creștinilor din Corint, unde erau foarte multe temple păgâne, Pavel scria despre unii creștini că

fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol, și cugetul lor, care este slab, este întinat. (1 Corinteni 8:7)

Pavel a explicat mai sus că un idol nu este nimic și el nu există decât în imaginația celor care l-au inventat și se închină lui. Cei care știau lucrul acesta, dacă ar fi mâncat într-un templu păgân sau carne închinată idolilor, prin aceasta nu se întinau, pentru că ei știau bine că al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el și că idolul nu are a face nimic cu acea carne. Totuși, dacă un creștin născut de curând, care nu are încă această cunoștință despre realitatea cu privire la idoli și care crede că totuși, un idol este ceva, deci,

…dacă te vede cineva (acest creștin) pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. (1 Corinteni 8:10)

Potrivit cu aceste versete, un cuget slab este acela care nu are suficientă cunoștință a voii lui Dumnezeu cu privire la ce este bine și ce este rău, și totuși, sub presiunea ispitei, acceptă să facă ceea ce consideră rău. Creștini imaturi procedează astfel și Biblia spune că ei sunt oameni cu cuget slab. Noi, ceilalți, trebuie să fim atenți cu privire la oamenii care au cuget slab, ca prin cunoștința noastră despre anumite lucruri să nu-i provocăm pe acești oameni să meargă împotriva cugetului lor slab. Scriptura spune că

Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților, și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. (1 Corinteni 8:12)

Păzește-te să procedezi în acest fel.

Mustrarea Duhului Sfânt este aceeași cu mustrarea cugetului pentru un om născut din nou

În baza textelor biblie studiate scoatem următoarele concluzii importante. Conștiința unui om păcătos este o exprimare a legii lui Dumnezeu care este scrisă în inima fiecărui și care îl face pe om să deosebească în linii mari binele de rău. La judecată, oamenii care nu au auzit despre Evanghelie și credința în Hristos Isus vor fi judecați potrivit cu conștiința lor și anume, dacă au făcut ce le-a spus conștiința sau împotriva conștiinței proprii. Firea păcătoasă a fiecărui om are mai multă putere decât conștiința și de aceea, omul nemântuit trăiește totdeauna o dilemă, când vrea să facă binele, dar nu are putere să-l facă și face răul pe care nu vrea să-l facă. Când un om se întoarce la Dumnezeu din inimă, când se pocăiește și este născut din nou, primește Duhul Sfânt care îți dă putere asupra firii pământești și deci, va proceda potrivit cu năzuințele conștiinței lui. Pentru un om care are Duhul Sfânt nu face sens să caute deosebirea între mustrarea Duhului Sfânt și mustrarea conștiinței, pentru că conștiința noastră este subordonată Duhului Sfânt pe care l-am primit de la Dumnezeu. Și conștiința noastră alegem dacă ascultăm de Duhul Sfânt sau de firea noastră păcătoasă.

Care este relația ta cu conștiința proprie? Ai tu putere să realizezi lucrurile frumoase spre care tinde cugetul tău? Sau îți lipsește această putere? Este firea ta pământească mai puternică decât cugetul tău? Gândește-te la ultimele decizii care ai luat? Ce mărturisesc ele cu privire la starea conștiinței tale și la starea ta interioară? Dacă nu poți proceda potrivit cu conștiința ta, poate este din pricina că nu ai primit încă Duhul Sfânt pentru că încă nu te-ai pocăit cu adevărat ca să fii născut din nou? Ce te împiedică să te pocăiești și să te naști din nou, să primești Duhul Sfânt?

Sau poate ești un creștin născut de curând, care ai cugetul slab și cedezi firii tale păcătoase? Ai tu o disciplină de a studia Sfintele Scripturi și în felul acesta să se întărească cugetul tău ca să stea tare în fața ispitelor și în luarea deciziilor? Cât de des te rogi pentru aceasta?

Dumnezeu să ne dea înțelepciune și un cuget tare la fiecare ca să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt și să nu ne lăsăm târâți în păcat de firea noastră pământească.

 

Tot ce este intrupat din minciuna,hotie, moasterie si idolatrie devine desertaciune….CABALA securistică din zona bisericească. După devoalarea ȘTIRII FALSE cu Părintele Ciprian Grădinaru și vaccinarea, publicată de Agerpres și Basilica, idioții utili cu lesă electronică cer arestarea lui Iulian Capsali (ca și a lui Pompiliu Diplan)…

Iulian Capsali: DE ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂȚII PRESEI,

jurnalistul TVR Corneliu Matache mă acuză că aș fi un pericol pentru țară, deci implicit cere să fiu condamnat penal.

Cauza? Am susținut adevărul în cazul Pr. Ciprian Grădinaru; am pus la îndoială, inițial, veridicitatea interviului. Când am avut confirmări din mai multe surse, a doua zi, am declarat că este o manipulare fără precedent ca să pui în gura unui mare duhovnic vorbe despre “responsabilitatea vaccinării”, când Părintele declarase cu totul altceva despre vaccinarea anti-covid.

Este halucinant, nu-i așa, ca Basilica să preia asemenea baliverne, fără să-l fi întrebat pe Pr. Arhim. Ciprian dacă declarația este reală ori ba. Ceea ce demonstrează, din punctul meu de vedere, că asistăm la o cabală securist-globalistă, care are infiltrați inclusiv în zona publicațiilor bisericești.Declaratiile publice ale Pr. Ciprian Grădinaru sunt fără echivoc: suntem în fața celei mai oribile manipulări făcute vreodată în ultimii 30 de ani. Am văzut de mai multe ori fraze scoase din context, dar de fraze inventate atribuite unei fete bisericești înalte (care să apară – incredibil! – chiar în oficiosul Patriarhiei BOR), niciodată!

Dl. Matache mă acuză, nici mai mult nici mai puțin, decât de “zădărnicirea combaterii bolilor, infracțiune din Codul Penal ce prevede închisoare de la 3 luni la 2 ani…

Acum, întreb și eu ca omul prost, dl. Matache ce este, un imbecil util (apud Lenin), pentru care războiul mondial împotriva covid trebuie dus în orice condiții, inclusiv prin manipularea abjectă a publicului, oricine nu consimte fiind un dușman al poporului care trebuie aruncat în pușcărie, sau un jurnalist sub acoperire căruia i s-a dat ordin să fiu denigrat cu orice preț? Și dumnealui se ocupă la TVR tot de “sectorul religios”. În mod cert, susține cu abnegație delirul covid care omoară 0,4 % din populație.

Fanatismul bolnav al acestui individ, care se manifestă chiar în ziua de Paști, mă face să cred că asistăm și la o problema duhovnicească serioasă.

Dumnezeu să-l lumineze pe bietul Corneliu!

Nota Redacției: Titlul aparține ActiveNews. Cu o zi în urmă, o altă vuvuzea securistoidă de pe o remorcă online a infractorilor de presă cerea arestarea lui Pompiliu Diplan, coordonatorul acțiunilor organizației civice Starea de Libertate. Se pare că unora masca de pe față li s-a lipit și pe creier.

 

Inainte de martirizarea Crestinilor  Cristici- iata Scene intense în Canada. Primarul din Calgary apără Biserica de Poliție în timpul unei slujbe. Noua Normalitate și Libertatea Religioasă Astăzi!

În orasul Canadian, Calgary, după ce poliția a încercat să întrerupă serviciul divin de Paște, ofițerii revin de încă două ori cu un ordin judecătoresc pentru a pătrunde în biserică.
A treia oară, Primarul împreuna cu avocatul bisericii explica poliției faptul că forțele de ordine încalcă Legea Federala care permite libertate de închinare oricărui cetățean. Probabil pentru pastorul Artur Pawlowski și biserica pe care o conduce vor urma lungi procese juridice.
Puțini mai credeau faptul că avertizarea Mântuitorului cum că urmașii Săi vor fi „târâți înaintea autorităților” și vor „plăti cu viața” se poate împlini în sec. XXI. Iată că în Canada, un pilon al democrației, cuvintele lui Hristos se împlinesc la literă.

 

https://kmkz.ro/de-ras/firea-aruncat-74-milioane-de-euro-pe-concerte-si-luminite-si-investit-doar-15-milioane

Ăştia trebuie testați psihic la intrarea în Parlament: deputat AUR, condamnat penal pentru lovire: ”Încep astfel Zilele Apocalipsei? Nu vreau să devenim o Nație de Cobai”…

Ăştia trebuie testați psihic la intrarea în Parlament: deputat AUR, condamnat penal pentru lovire: ”Încep astfel Zilele Apocalipsei? Nu vreau să devenim o Nație de Cobai”

“Ziua Sf. Ștefan – Ziua „V” a Vaccinării. Coincidență sau nu? Încep astfel Zilele Apocalipsei? Creștinii serbează azi, în a treia zi de Crăciun, Ziua Sf. Arhidiacon Ștefan, primul martir creștin care a plătit cu viața sa credința în Hristos. Așadar, jertfa deplină este legată de Naștere. O mare jertfă pentru o nouă Naștere. Celor care poartă acest nume de martir le spun La mulți ani. Ni se cere și nouă în aceste zile o nouă jertfă pentru o nouă „Naștere”? Un sacrificiu pentru a se crea o lume nouă, fără suferință, dar și fără Dumnezeu ?! De ce începe Marea Vaccinare chiar azi, într-o zi simbolică? Este sau nu o coincidență? Campania de vaccinare nu îmi inspiră personal nici cea mai mică încredere. Sunt prea mulți bani investiți în campanii media care nu tratează în mod echilibrat problema vaccinării, din contra, sensul acestor mesaje este unidirecțional, strict în sensul vaccinării…. Nu vreau să devenim o Nație de Cobai.”

Cine pleaca ultimul din tara asta sa sune la Obregia si abia apoi sa stinga lumina!

 

Firea a aruncat 74 milioane de euro pe concerte și luminițe și a investit doar 15 milioane în rețeaua de termoficare. Nicuşor la puşcărie!

Firea a aruncat 74 milioane de euro pe concerte și luminițe și a investit doar 15 milioane în rețeaua de termoficare. Nicuşor la puşcărie!

În ce privește rețeaua de termoficare a orașului, Primăria Capitalei a cheltuit efectiv 15 de milioane de euro pentru reparații și înlocuirea țevilor.”

Explicația e foarte simpla: de la concerte, festivaluri si luminite e mult mai usor de furat decat de la investitii. Nu faceti greseala sa dati vina doar pe incompetenta si pe rea-vointa.

 

Vila din Viena a nurorii lui Sorin Oprescu. Costă 7 milioane de euro. Să nu vă mai aud că România e o țară săracă!

Vila din Viena a nurorii lui Sorin Oprescu. Costă 7 milioane de euro. Să nu vă mai aud că România e o țară săracă!

Sa nu uitam, asadar, de aceasta realizare a tarii noastre. Da, poate ca ne iau austriecii si petrolul, dar ia uite ce le luam noi in schimb. Pe foarte multi bani…………………………..

1 Comentariu adauga un comentariu

 1. stefan says:

  ceva mai puțin S.F. n-ar strica !!!!!!!!1

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*