Creştini nu sunt cei care spun rugăciunea TATĂL NOSTRU, dar nu se nasc din nou, deşi au ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan cap.8/44! Dumnezeiasca lui putere (2Petru/3-12) ne-a dăruit tot ce ne trebuie să ne înnoim din Sămânţa-CUVANT (Luca 8/11), pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1/12-13) dacă-I permitem să se întrupeze poruncile-invăţătura Lui în omul înnoit… Creştini nu sunt nici măcar preoţii, care prigonesc credinţa şi pe pocăiţi, de frica trezirii şi deşteptării Duhovniceşti a oamenilor Cristici… (De aceea refuz ă să-şi plângă cu amar făţărnicia- Luca 22/62), precum Petru; Credinţa nu se obţine cu bani, acatiste, pomeni, pentru că dincolo nu sunt wc-uri… şi Domnul ne-a spus că îi este greaţă de asemenea „moaşterii” (Îs.1/11-17) Încreştinarea nu se obţine prin bălăcirea pruncilor în apă de ploaie, pe bani, inconstienţi-nealfabetizaţi/nebiblicizaţi, ci prin scufundarea/îngroparea/innecarea în moartea şi în învierea Cristică, transformatoare, pentru că omul golit de sine şi de satan- înnecând totul, este umplut cu Plinătatea Duhovnicească; Creştinii nu sunt nişte papagali care se fac una cu gargara popismelor, ci dacă devin Una cu părtăşia suferinţelor Lui (Fil.3/9-11) şi cu sângerarea Lui contra oricărui păcat, ca să rămână pe veci Una cu Învierea Lui şi să nu mai păcătuiască niciodată; Numai prin El, cu El şi pentru lăudarea şi aprecierea Lui, suntem socotiţi ÎNDUMNEZEIŢI, ca s-o rupem cu păgânătatea, pentru totdeauna şi să nu mai trăim pentru satan, ci pentru Dumnezeu… (Rom. cap.6)

ffdNu mai incap in potir atâtea Râuri de lacrimi amare, adunate de Dumnezeu de la semenii noştri martirizaţi după 1944- de comunişti, dar şi de la   amărăşteniii prigoniţi de fesenisti-dupa 1989! Cu toate că aceste căpetenii se hranesc cu hoţii, preacurvii, minciuni, nineriade, răutăţi, mizerii, manipulări şi alte roade satanice (descrise în Galateni, cap 5/19-21), nu se pocăiesc şi nu se nasc din nou, pentru ca Dumnezeu să ridice blestemul de pe acest popor. „Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”” (Rom. cap.1/28-32) …100 de meditatii din inchisoare Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu indurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploua mântuire. Aţi arăt răul, aţi secerat nelegiuirea şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji, de aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău şi toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în lupta Salman-Bet-Arbel, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei.” (Osea, cap.10/12-14)… Inchizitia ramane un mizilic pe langa persecutiile viitoare ale crestinilor … Domnul nostru vine! Ai incercat sa iti imaginezi cum va fi la revenirea Lui?…Mireasa lui Hristos…Dragostea care transformă…..
kMaşinăria ideologică a lui Soros, Apocalipsa naţiunilor…Picătura care a umplut paharul globalizării…GLOBALIZARE…. Poti fi doctor in hotiii,daca esti PeSeDist= s-a rezolvat/reabilitat/eliberat !DNA cere o pedeapsă mai mare pentru fostul primar general Sorin Oprescu   ..Sfârșitul Republicii și Marea Resetare… Cum a falimentat mafia PSD-ista ARO- ARO, falimentata de 12 firme-capusa controlate de PSD… Cum a ramas Snagovul, dupa 1989, cuibusorul de nebunii al mafiei PSD-iste… Cum a prapadit PSD flota de pescuit oceanic a Romaniei… Guvernarea Vacaroiu-PSD sau cum a fost jefuita RomaniadddCharles H. Spurgeon te invita la o calatorie pe paginile Sfintei Scripturi care vorbesc despre revenirea Sa glorioasa. Vei descoperi astfel:… Carti crestine… Dragostea care transformă… Ne încredem în Dumnezeu?(Dar El se increde in noi ? s.n.) Clopotul de alarmă din zilele de pe urmă… O TEMELIE BUNĂ, scris de :   Zac Poonen… Rodul pocăinţei; Viaţa nouă în Hristos… Curva cea mare șezând pe o fiară stracojie UN MODEL EŞUAT…Omul ceresc. Remarcabila poveste a vietii fratelui Yun din ChinaOmul ceresc. Remarcabila poveste a vietii fratelui Yun din China 0 MARX ŞI SATANde Richard Wurmbrand    (si amte carti  ) …Care este cea mai mare crimă a comunismului?- “Comunismul este o crimă continuă”, spunea Petre Tutea… Doamnele închisorilor comuniste – modele de viaţă care lipsesc din manualele şcolare… Doar cateva Păcate ale domnului Ion Iliescu …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marx şi satan

CONTINUARE  AICI   https://muhaz.org/marx-si-satan.html
 1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

MARX ŞI SATAN

de Richard Wurmbrand

Cuprins:Prefaţă
Capitolul I – Schimbare de credinţăCapitolul II – împotriva tuturor zeilor

Capitolul III – Credinţă năruită

Capitolul IV – Prea târziu

Capitolul V – O cumplită falsificare

Capitolul VI – Un război spiritual

Capitolul VII – Marx, Darwin şi Revoluţia

Capitolul VIII – Îngeri de lumină

Capitolul IX – Cui îi vom sluji?

Capitolul X – Marx sau Cristos?

Apendice – Pot fi comuniştii creştini?
PREFAŢĂ
Această carte a fost concepută iniţial ca o mică broşură care conţinea doar unele sugestii cu privire la posibilitatea anumitor legături între marxism şi satanism.
Nimeni nu s-a mai încumetat până acum să abor­deze această temă, de aceea am fost foarte precaut. Dar, între timp, am înregistrat din ce în ce mai multe dovezi în această privinţă, cu ajutorul cărora sper să vă conving asupra pericolului spiritual pe care îl reprezintă comunismul.
Până nu de mult marxismul cucerise peste o treime din omenire; iar după recentele sale înfrângeri deţine încă peste o cincime (numai populaţia Chinei re­prezintă unul din cele cinci miliarde de locuitori ai planetei). Dacă s-ar putea dovedi că atât cei care au elaborat această doctrină cât şi cei care au aplicat-o au fost, de fapt, în spatele uşilor închise, nişte ado­ratori ai Diavolului care se foloseau cu bună ştiinţă de puterile lui malefice, n-ar fi oare necesară luarea unei atitudini ferme faţă de această îngrozitoare primejdie?
Nu m-aş mira dacă unii dintre cititori nu ar fi de acord cu teza mea. Tehnica şi ştiinţa se dezvoltă foarte repede pentru că suntem mereu gata să înlocuim me­canismele învechite cu cele noi, mai avantajoase. În domeniul ştiinţelor sociale sau al religiei, lucrurile stau însă altfel. Ideile se perimează mai greu, iar o con­cepţie temeinic însuşită nu poate fi înlocuită tot atât de uşor ca microprocesorul unui computer. Chiar dacă aduci noi do vezi, e posibil să nu reuşeşti să-i convingi pe acei oameni a căror minte este închistată din pri­cina prejudecăţi lor. Eu voi aduce, însă, dovezi pentru a-mi susţine teza, invitându-i pe cititori să le studieze şi să le judece cu atenţie.
Lumea comunistă a luat cunoştinţă, cu siguranţă, de această carte care a fost tradusă în rusă, chineză, germană, slovacă, română şi în alte limbi şi care a fost introdusă pe furiş, în mari cantităţi, în ţările aflate în spatele Cortinei de Fier. De exemplu, un ziar din Berlinul de Est, într-un articol intitulat “Ucigaşul lui Marx”, a atacat această carte, caracterizând-o drept “cea mai provocatoare şi mai ruşinoasă lucrare care a fost scrisă vreodată împotriva lui Marx”.
Poate fi Marx distrus chiar atât de uşor? Sau dez­văluie oare această lucrare punctul vulnerabil al ideo­logiei sale? Ar fi oare marxismul discreditat dacă lumea ar şti despre legăturile lui cu satanismul? Se găsesc oare suficient de mulţi oameni care să nu ră­mână nepăsători în faţa acestei chestiuni?
Marxismul reprezintă marea bulversare a vieţii modeme. Indiferent de părerea pe care o a veţi despre această doctrină, indiferent dacă credeţi sau nu că Satan există, indiferent de ceea ce credeţi despre faptul că în anumite cercuri se practică închinarea la Diavol, vă invit să parcurgeţi cu atenţie şi să judecaţi cu luare aminte documentaţia pe care o prezint în paginile care urmează.
Cred că acest lucru ar putea să vă ajute să vă orien­taţi în cadrul confruntărilor dumneavoastră cu mar­xismul.
RICHARD WURMBRAND
Capitolul I

SCHIMBARE DE CREDINŢĂ
Scrierile creştine ale lui Marx
Astăzi o treime din populaţia lumii este marxistă. Într-o formă sau alta, marxismul a găsit numeroşi adepţi şi în ţările capitaliste. Printre aceştia se numără chiar şi creştini, ba chiar şi reprezentanţi ai bisericii – unii dintre ei deţinând funcţii importante – care sunt convinşi că, în timp ce Isus a dat răspunsul la între­barea: cum se poate ajunge în cer, Marx ar fi oferit soluţia justă pentru a-i ajuta pe cei flămânzi, săraci şi asupriţi de pe pământ.
Se spune că Marx i-ar fi iubit pe oameni, fiind stăpânit de o singură idee: cum să vină în ajutorul maselor exploatate. El susţinea că sistemul capitalist îi sărăceşte pe oameni. Odată înlăturat acest sistem perimat, după o perioadă de tranziţie şi de dictatură a proletariatului, va apărea o societate în care fiecare individ va lucra după capacitatea sa în fabrici şi ferme aparţinând colectivităţii, fiind retribuit după nevoile sale. Atunci nu ar mai exista nici un stat care să-l constrângă pe individ, nici războaie, nici revoluţii, ci numai o veşnică înfrăţire universală.
Pentru a realiza fericirea maselor, nu este însă su­ficientă numai răsturnarea capitalismului. Marx scrie:
Pentru o reală fericire a maselor, este necesară nimicirea religiei ca fericire iluzorie a omului. Chemarea adresată maselor de a nu-şi mai face iluzii cu privire la condiţiile lor este o chemare la abandonarea condiţiei care necesită iluzii. Ca atare, critica religiei este critica acestei văi a plân­gerii a cărei aureolă este religia.” [1]
Se spune că Marx s-ar fi pronunţat împotriva re­ligiei din pricină că aceasta ar împiedica realizarea idealului comunist, pe care el îl considera ca singura soluţie viabilă pentru problemele acestei lumi. Astfel îşi argumentează marxiştii atitudinea lor şi, din pă­cate, sunt şi oameni ai bisericii care oferă aceleaşi explicaţii. În timpul unei predici, pastorul Oesterreicher (Anglia) a afirmat:
Indiferent de formele sale, bune sau rele, comunismul este la origine o mişcare de eliberare a omului de sub exploatarea semenului său. Din punct de vedere sociologic, biserica a fost şi încă mai este într-o mare măsură de partea exploata­torilor. Karl Marx, ale cărui teorii denotă o pasiune pentru dreptate şi fraternitate, aflându-şi rădăcinile în prorocii evrei, detesta religia pentru că aceasta fusese folosită ca un instrument în perpetuarea unei situaţii sociale în care copiii erau robi şi munceau până la epuizare ca să-i îmbogăţească pe alţii, aici, în Anglia. Nu era uşor să fi spus acum o sută de ani că religia este opium pentru popor… Ca mădula­re ale Trupului lui Cristos trebuie să ne pocăim sincer, ştiind că a vem o mare datorie morală faţă de fiecare comunist.” [2]
Marxismul îi impresionează pe unii oameni din cauza succesului său. Însă succesul nu trebuie con­fundat cu valoarea. Vracii au şi ei adeseori succes. Succesul poate valida atât adevărul cât şi minciuna. Dimpotrivă, eşecul poate fi constructiv atunci când deschide calea către un adevăr mai adânc. Astfel că unele dintre lucrările lui Marx ar trebui analizate fă­când abstracţie de succesul lor.
Cine a fost Marx? La începutul tinereţii sale, Karl Marx îşi făcuse o profesiune de credinţă din a fi şi a trăi ca un creştin. Prima sa lucrare se numeşte “Unirea credinciosului cu Cristos”. În această carte citim ur­mătoarele cuvinte frumoase:
Prin dragostea lui Cristos ne întoarcem ini­mile totodată către fraţii noştri care sunt legaţi de noi în chip lăuntric şi pentru care El S-a dat pe Sine Însuşi ca jertfă.”
Aşadar, Marx cunoscuse calea care trebuie urmată pentru ca oamenii să poată fraterniza şi să se iubească unii pe alţii – şi anume Creştinismul.
El continuă:
Unirea cu Cristos conferă înălţare spirituala, mângâiere în necazuri, pace sufletească şi o inimă capabilă de dragoste pentru aproapele tău, capabilă de orice faptă bună şi nobilă – nu de dragul ambi­ţiei şi al gloriei, ci numai de dragul lui Cristos.” [3]
Cam în aceeaşi vreme, Marx scrie în dizertaţia sa intitulată „Gândurile unui tânăr la alegerea carie­rei sale”:
Religia însăşi ne învaţă că Idealul către Care năzuim cu toţii, S-a jertfit pe Sine Însuşi pentru omenire. Cine ar îndrăzni să tăgăduiască această învăţătură? Dacă am ales postura în care putem înfăptui maximum pentru El, nu vom fi niciodată copleşiţi de greutatea poverilor, deoarece acestea nu sunt decât sacrificii făcute pentru binele tu­turor. “ [4]
La început, Marx a avut convingeri creştine. Când a terminat liceul, în certificatul său de absolvent, în dreptul rubricii “Cunoştinţe de religie” erau scrise următoarele cuvinte:
Cunoştinţele sale despre credinţa şi morala creştină sunt destul de clare şi bine asimilate. El cunoaşte într-o oarecare măsură şi istoria Bisericii Creştine.” [5]
Cu toate acestea, într-o teză scrisă în aceeaşi pe­rioadă, Marx repetă de şase ori cuvântul “a distruge”, cuvânt pe care colegii săi nu l-au folosit nici măcar o singură dată în decursul acestui examen. De aceea, el a şi fost poreclit “Distruge”. Era normal ca el să vrea să distrugă, de vreme ce numea omenirea “gunoi omenesc”, afirmând: “Pe mine nu mă vizitează ni­meni – ceea ce îmi convine – pentru că oamenii de astăzi pot să mă… (expresie obscenă). Toţi sunt nişte ticăloşi.”
Primele scrieri contra lui Dumnezeu
La puţin timp după ce Marx a obţinut acest cer­tificat, ceva misterios s-a petrecut în viaţa lui: a de­venit un spirit fervent antireligios. Un cu totul alt Marx a început să se contureze.
El scrie într-una din poeziile sale: “Vreau să mă răzbun pe Acela Care domneşte deasupra tuturor.” [6] Aşadar, el era convins că există Unul care domneşte deasupra tuturor, dar Îl duşmănea, deşi Cel de Sus nu-i făcuse nici un rău.
Marx aparţinea unei familii relativ bogate. Nu su­ferise de foame în timpul copilăriei sale. Era mult mai înstărit decât mulţi dintre colegii săi. Ce anume a făcut să se nască în el această ură îngrozitoare faţă de Dumnezeu? Nu se cunoaşte nici un motiv personal. Sau să nu fi rostit oare altcineva aceste cuvinte prin gura lui Marx?
La vârsta la care majoritatea tinerilor sunt însu­fleţiţi de idealuri altruiste, pregătindu-se pentru viitoarea lor carieră, tânărul Marx scrie următoarele versuri (poemul „Strigătul unui deznădăjduit”):
Astfel, un Dumnezeu mi-a smuls totul,

În blestemul şi tortura destinului.

Toate lumile Lui s-au dus fără întoarcere!

Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea.

Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului,

Vârful lui va fi rece şi înspăimântător,

Groaza superstiţioasă – îi va fi fortăreaţă.

Agonia cea mai neagră – îi va fi căpătâi.

Cel ce-l va privi cu un ochi sănătos,

Se va întoarce palid ca moartea şi mut,

Cuprins de morbul morţii oarbe şi îngheţate,

Fie ca fericirea lui să-i pregătească moartea. [7]
Marx visa să distrugă lumea creată de Dumnezeu. Într-un alt poem, el a spus:
Atunci voi fi în stare să merg triumfător,

Ca un zeu, printre ruinele împărăţiilor.

Fiecare din cuvintele mele este foc şi acţiune.

Pieptul meu este la fel ca cel al Creatorului… [8]
Cuvintele “Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului” precum şi mărturisirea că cel ce stă pe acest tron va emana numai groază şi agonie, amintesc de laudele îngâmfate ale lui Lucifer: “Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu” (Isaia 14:43).
Poate că nu este o simplă coincidenţă faptul că Bakunin, care a fost mult timp unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai lui Marx, scria:
Trebuie să-l adori pe Marx ca să fii iubit de el. Trebuie cel puţin să-ţi fie frică de el ca să te tolereze în preajma lui… Marx este atât de mândru, până la ticăloşie şi nebunie.” [9]
Biserica lui Satan şi Ulanem
De ce îşi doreşte Marx un astfel de tron? Răs­punsul se află în puţin cunoscuta dramă, intitulată „Ulanem”, scrisă de el tot în timpul studenţiei. Pentru a explica acest titlu, este necesară o digresiune.
Unul din ritualurile bisericii satanice este liturghia neagră, pe care o face un preot al Satanei la miezul nopţii. În sfeşnice se pun invers lumânări negre. Preo­tul poartă odăjdii îmbrăcate însă pe dos, cu căptuşeala în afară. El spune tot ce este scris în cartea de rugăci­uni, însă citeşte totul de la sfârşit la început. Numele sfinte ale lui Dumnezeu, Isus şi Maria sunt citite in­vers. Un crucifix este fixat cu partea de sus în jos sau este călcat în picioare. Trupul unei femei goale serveş­te drept altar. O azimă sfinţită furată dintr-o biserică, pe care a fost scris numele lui Satan, e folosită în bă­taie de joc pentru împărtăşanie. În timpul acestei slujbe negre se arde o Biblie. Toţi cei prezenţi promit că vor săvârşi toate cele şapte păcate de moarte, aşa cum sunt enumerate în catehismul catolic, şi că nu vor face nici o faptă bună. Urmează o orgie.
Închinarea la Diavolul este foarte veche. Biblia are multe de spus şi de condamnat în această privinţă. De exemplu, evreii – deşi au primit de la Dumnezeu adevărata religie – s-au abătut uneori de la credinţa lor şi “au adus jertfe dracilor” (Deuteronom 32:17). Mai târziu, regele Ieroboam al Israelului a instituit preoţi pentru idoli (2 Cronici 11:15).
Astfel, unii oameni au crezut încă din timpuri stră­vechi în existenţa Diavolului. Păcatul şi răutatea sunt caracteristicile împărăţiei sale, iar dezbinarea şi dis­trugerea sunt roadele ei inevitabile. Imensele con­centrări de forţe ale răului, atât în timpurile din ve­chime cât şi în perioada modernă a comunismului şi nazismului, n-ar fi fost posibile fără concursul direct al Diavolului însuşi. El a fost conducătorul din umbră care, în planul său de a-şi subordona omenirea, s-a substituit energiei unificatoare.
În mod eloncvent, Ulanem este o inversare a unui nume sfânt, anagrama lui Emanuel – un nume biblic al lui Isus – care în ebraică înseamnă “Dumnezeu este cu noi”. Astfel de inversări de nume sunt frec­vent practicate în magia neagră.
Vom putea înţelege drama Ulanem numai dacă vom citi mai întâi o bizară confesiune făcută de Marx în poemul intitulat “Trubadurul”:
Aburi infernali se ridică şi umplu creierul,

Până când înnebunesc şi inima mi se schimbă cu desăvârşire.

Vezi această sabie? Prinţul întunericului

Mi-a vândut-o.

Pentru mine el este cel care măsoară timpul şi dă semnalul,

Cu tot mai multă îndrăzneală interpretez dansul morţii. [10]
Aceste versuri capătă o semnificaţie aparte atunci când aflăm că în riturile unei iniţieri mai înalte în bi­serica satanistă, candidatului respectiv i se vinde o sabie vrăjită care îi asigură succesul. Acesta o plăteşte semnând, cu sângele luat de la încheietura mâinii sale, un legământ conform căruia, după moarte, su­fletul său va aparţine Satanei.
(Pentru ca cititorul să realizeze cât de cumplit poate fi mesajul acestor poezii, sunt nevoit să men­ţionez – deşi îmi provoacă repulsie – că în “Biblia Satanică”, după ce se spune: “Crucifixul simbolizează palida neputinţă atârnând într-un copac”, Satan este numit “inefabil Prinţ al întunericului care domneşte pe pământ”. În contrast cu “putregaiul din Betleem”, “Nazarineanul blestemat”, “regele neputincios”, „Dumnezeul dezertor şi mut”; “netrebnicul şi scârbosul pretendent la măreţia lui Satan”, Diavolul este numit “Dumnezeul luminii”, ai cărui îngeri “tremură de frică şi se prostern înaintea sa”, “trimiţându-i pe răsfăţaţii de creştini să bâjbâie în aşteptarea osândei lor.”)
Acum citez chiar din drama „Ulanem”:
Şi ei sunt tot Ulanem, Ulanem,

Numele răsună ca moartea,

Răsună până ce se stinge într-o răsuflare nenorocită.

Opreşte-te, acum îl ţin! El se ridică în sufletul meu,

Limpede ca aerul, tot atât de tare ca oasele mele. [11]

Şi totuşi am putere în braţele mele tinere

Să te prind şi să te zdrobesc* cu o forţă năvalnică,

În timp ce pentru noi doi prăpastia îşi cască larg gura în întuneric.

Tu te vei prăvăli în adânc iar eu te voi urma râzând,

Şoptindu-ţi la ureche: „Coboară, vino cu mine, prietene”. [12]
Biblia, pe care Marx o studiase pe când era elev de liceu şi pe care ajunsese să o cunoască destul de bine la maturitate, spune că Diavolul va fi legat de către un înger şi aruncat în prăpastia fără fund (abysos în limba greacă; vezi Apocalipsa 20:3). Marx doreşte să tragă după sine întreaga omenire în acest abis pre­gătit pentru Diavol şi îngerii lui.
Cine vorbeşte prin Marx în această dramă? Este oare firesc ca un tânăr student să-şi facă un ideal din această viziune a omenirii care se cufundă în abisul întunericului (“întunericul de afară” fiind o expresie biblică pentru iad), în timp ce el se alătură râzând celor pe care i-a abătut de la credinţă? Nicăieri în lume nu este cultivat acest ideal, exceptând riturile de iniţiere în cel mai înalt grad al bisericii satanice.
* i.e.: omenirea personificată
În ceasul morţii sale, Ulanem (eroul dramei cu acelaşi nume) spune:
Pierdut, pierdut. Timpul meu a trecut ca nimica.

Orologiul s-a oprit, casa pigmeului s-a surpat,

În curând voi strânge la pieptul meu veşnicia şi în curând

Voi urla proferând blesteme gigantice la adresa omenirii. [13]
Lui Marx îi plăcuseră cuvintele lui Mefistofel, din Faust: “Tot ce există merită să fie distrus”. Totul – inclusiv proletariatul şi tovarăşii… Marx a citat aceste cuvinte în 18 Brumar [14]. Stalin le-a pus în prac­tică şi a ajuns să-şi distrugă până şi propria-i familie.
În Faust, Satan este numit duhul care neagă totul. Aceasta este chiar atitudinea lui Marx. El scrie despre “critica necruţătoare a tot ceea ce există”, “războiul contra situaţiei din Germania”, adăugând că “prima obligaţie a presei este de a submina fundamentele actualului sistem politic” [15]. Marx se autocaracteriza drept “cel mai înverşunat duşman al aşa-zisului tip pozitiv” [16].
Secta satanică nu este materialistă. Ea crede în viaţa veşnică. Ulanem, personajul prin care vorbeşte Marx nu se îndoieşte de ea, acceptând-o însă ca pe o viaţă de ură împinsă până la paroxism. Să menţio­năm şi faptul că pentru duhurile necurate veşnicia înseamnă chin. Demonii Îi reproşau Domnului Isus: “Ai venit să ne chinuieşti înainte de vreme?” (Matei 8:29). Marx are aceeaşi obsesie:
Ah! Eternitatea este suferinţa noastră veşnică,

O moarte de nedescris şi care nu se poate măsura,

Ticăloasă, concepută în mod artificial, numai ca să-şi bată joc de noi,

Noi înşine fiind doar un mecanism de ceasornic care funcţionează orbeşte,

Întocmiţi ca să fim calendare nebune pentru Timp şi Spaţiu,

Neavând nici un scop, afară doar de a exista şi de a fi distruşi. [17]
Acum începem să înţelegem ce s-a întâmplat cu tânărul Marx. El avusese convingeri creştine, însă nu a dus o viaţă consecventă. Corespondenţa sa cu tatăl său dovedeşte că risipea sume mari de bani pen­tru plăceri şi că, din această cauză ca şi din altele, era într-o continuă ceartă cu autoritatea părintească. Apoi, se pare că Marx a fost prins în mrejele bisericii sataniste şi a primit iniţierea respectivă. Satan, pe care adoratorii săi îl văd în timpul orgiilor lor halucinante, vorbeşte realmente prin aceştia. În felul acesta, Marx nu este decât purtătorul de cuvânt al lui Satan, atunci când spune: „Doresc să mă răzbun pe Cel care dom­neşte deasupra tuturor” (poemul “Strigătul unui dez­nădăjduit”).
Iată sfârşitul dramei „Ulanem”:
Dacă există Ceva care devorează,

Mă voi arunca înăuntrul său, chiar dacă ar fi să ruinez lumea,

Lumea care se interpune între mine şi prăpastie,

Am s-o sfărâm în bucăţi cu blestemele mele neîntrerupte,

Îmi voi arunca braţele în jurul realităţii ei aspre,

Iar lumea va trece mută, îmbrăţişându-mă,

Ca apoi să mă scufund într-o nimicnicie absolută,

Pierind în neant; aceasta ar însemna a trăi cu adevărat. [18]
Marx a fost inspirat probabil de cuvintele mar­chizului de Sade:
Detest natura. Aş vrea să-i nimicesc această planetă, să-i blochez funcţiile şi procesele, să opresc rotirea aştrilor, să dobor corpurile cereşti care plutesc în spaţiu, să distrug tot ce îi este fo­lositor naturii şi să ocrotesc tot ce o răneşte – într-un cuvânt, prin toate faptele mele, aş vrea să o jignesc… Poate că vom fi în stare să atacăm soa­rele, să-l alungăm din Univers sau să ne folosim de el pentru a da foc lumii. Abia acestea ar fi fărădelegi veritabile.”
De Sade şi Marx propagă aceleaşi idei!
Oamenii de bună credinţă sau luminaţi de Dumnezeu încearcă adesea să le vină în ajutor semenilor lor, scriind cărţi care contribuie la progresul cunoaşterii, îmbunătăţesc morala, trezesc sentimente religioase sau care măcar îi deconectează ori îi amuză pe cei care le citesc. Diavolul este singura fiinţă care, în mod deliberat, prin cei de care se foloseşte, provoacă numai rău omenirii.
După câte ştiu, Marx este singurul autor de renume care şi-a caracterizat propriile scrieri drept “rahat” şi “cărţi porceşti” [19]. El le oferă cu bună ştiinţă cititori­lor săi această murdărie. Nu este de mirare că unii din discipolii săi, comuniştii din România şi din Mozambic, îi obligau pe deţinuţii politici să-şi mă­nânce excrementele şi să-şi bea urina [20].
În „Ulanem”, Marx – ca şi Diavolul – blestemă întreaga rasă umană.
Ulanem” este probabil singura dramă din lume în care toate personajele sunt conştiente de propria lor stricăciune, pe care o etalează şi o sărbătoresc în mod sfidător. Aici toţi sunt slujitori ai întunericului, toţi dezvăluie trăsăturile lui Mefistofei. Toţi sunt satanici, corupţi, damnaţi.
Capitolul II

ÎMPOTRIVA TUTUROR ZEILOR
Satan în familia lui Marx
Când a scris lucrările de care am vorbit în capitolul anterior, Marx era un geniu precoce, în vârstă de optsprezece ani. Programul vieţii lui fusese deja stabilit. Nu intra câtuşi de puţin în vederile lui să slujească omenirea, proletariatul sau socialismul. Dorinţa lui era pur şi simplu de a distruge lumea, tronând peste groaza omenirii. Referitor la acest aspect, găsim câ­teva pasaje criptice în corespondenţa dintre Karl Marx şi tatăl său. Fiul scrie:
Catapeteasma căzuse. Înăuntrul meu, Sfânta Sfintelor s-a rupt în două şi acum trebuie aduşi zei noi.” [1]
Aceste cuvinte au fost scrise la 10 noiembrie 1837, de către un tânăr care până atunci pretinsese că era creştin. El mărturisise mai înainte că Cristos era în inima lui. Acum, însă, nu mai era aşa. Cine sunt aceşti zei noi, aduşi în locul lui Cristos?
Tatăl său îi răspunde:
M-am abţinut să mai cer explicaţii în legătură cu o problemă foarte misterioasă, deşi părea destul de dubioasă.” [2]
Care era acea problemă atât de misterioasă? Nici un biograf al lui Marx nu a explicat până acum înţele­sul acestor fraze bizare.
La 2 martie 1837, tatăl lui Marx îi scrie fiului său:
,Avansarea ta, speranţa scumpă de a-ţi vedea numele încununat de glorie precum şi bunăstarea ta pământească nu e tot ceea ce îşi doreşte sufletul meu. Deşi nutresc de mult aceste dorinţe, ţin totuşi să te asigur că realizarea lor nu m-ar fi făcut fericit. Numai dacă inima ta îşi păstrează curăţia şi omenia şi dacă nici un demon nu va reuşi să ţi-o abată de la cele mai bune sentimente, numai atunci voi fi fericit.” [3]
Ce anume l-a determinat pe un tată să-şi mărturi­sească dintr-o dată frica de influenţele demonice exercitate asupra fiului său, care până atunci fusese un creştin convins şi declarat? Să-l fi îngrijorat oare poemele pe care le primise în dar de la fiul său cu prilejul aniversării vârstei de 55 de ani?
Următoarele versuri citate fac parte din poemul lui Marx, intitulat „Despre Hegel”.
Cuvintele învăţăturii mele sunt încâlcite într-o dezordine diabolică,

Încât oricine poate înţelege exact ceea ce vrea să înţeleagă. [4]
Acum citez dintr-o altă epigramă la adresa lui Hegel:
Pentru că am descoperit cel mai înalt

Şi cel mai adânc punct, cu ajutorul gândirii,

Sunt tot atât de mare ca Dumnezeu;

Asemenea Lui, mă învelesc cu întunericul. [5]
În poemul său Fata cea palidă, Marx scrie:
Astfel am pierdut cerul,

O ştiu prea bine.

Sufletul meu, odinioară credincios lui Dumnezeu

Este sortit infernului. [6]
Nu este nevoie de nici un comentariu.
La început, Marx a avut ambiţii artistice. Poemele şi dramele sale au o anumită importanţă în măsura în care dezvăluie stările sale sufleteşti dar, neavând valoare literară, nu s-au bucurat de aprecierile con­temporanilor săi. Insuccesul în dramaturgie, ne-a dat un Goebbels – ministrul propagandei naziste; în fi­lozofie, un Rosenberg – teoreticianul rasismului ger­man; iar în pictură şi arhitectură – un Hitler.
Şi Hitler a fost poet. Chiar dacă admitem că el nu a citit niciodată poeziile lui Marx, nu putem să nu remarcăm izbitoarea asemănare dintre producţiile lor lirice. În poeziile lui Hitler sunt menţionate aceleaşi practici satanice:
În nopţile tulburi, mă duc uneori

În grădina liniştită, la stejarul lui Wotan,

Pentru a încheia un pact cu forţele întunericului,

În lumina lunii se ivesc runele.

Cele care erau scăldate de soare în timpul zilei

Devin mici înaintea formulei magice. [7]
“Wotan” este divinitatea supremă în mitologia germană. “Runele” sunt caracterele grafice folosite de vechii germani şi scandinavi.
Hitler a abandonat curând preocupările sale poetice. La fel a procedat şi Marx, renunţând la poezie pentru o carieră de revoluţionar şi războindu-se astfel, în numele lui Satan, cu o societate care nu i-a apreciat poeziile. Acesta poate fi socotit ca unul din motivele deplinei sale răzvrătiri. Faptul că era dispreţuit ca evreu, ar putea constitui o altă cauză.
În 1839, la doi ani după ce tatăl său îşi exprimase îngrijorarea, tânărul Marx a scris lucrarea: „Deosebirea dintre filozofia naturii la Epicur şi filozofia naturii la Democrit”, în a cărei prefaţă subscrie la afirmaţiile lui Eschil: “Adun în mine ură împotriva tuturor zei­lor” [8], declarându-se împotriva tuturor zeilor de pe pământ şi din cer care nu recunosc conştiinţa de sine a omului ca suprema divinitate.
Marx era un duşman declarat al tuturor dumnezei­lor, un om care, cu preţul sufletului său, îşi cumpărase sabia de la prinţul întunericului. El îşi mărturisise scopul de a împinge toată omenirea în prăpastie ca apoi să o urmeze şi el, râzând.
A luat Marx într-adevăr sabia de la Satan? Fiica sa, Eleonor, relatează că Marx îi spunea ei şi surorilor ei, mai multe poveşti, pe când erau copii.
Într-una din ele, care îi plăcuse cel mai mult, era vorba despre un oarecare Hans Rockle.
Istorisirea acestei poveşti a durat luni de zile, pentru că era foarte lungă, nu se mai termina niciodată. Hans Rockle era un vrăjitor… care avea o prăvălie cu multe jucării şi multe datorii… deşi era vrăjitor, avea mereu nevoie de bani. De aceea, era nevoit să-şi calce pe inimă şi să-i vândă Diavolului cele mai frumoase jucării pe care le avea… unele dintre aceste întâmplări erau în­spăimântătoare şi, auzindu-le, ţi se făcea părul măciucă.” [9]
Este oare normal ca un tată să le spună copiilor săi povesti de groază despre cele mai scumpe comori vândute Diavolului? Robert Payne, în cartea sa inti­tulată „Marx” [10] povesteşte cu lux de amănunte acest episod relatat de Eleonor: cum nefericitul vrăjitor Rockle a vândut jucăriile, încercând să le păstreze până în ultima clipă. Dar, deoarece încheiase un pact cu Diavolul, nu mai avea nici o scăpare.
Biograful lui Marx continuă:
Nu încape nici o îndoială că aceste povesti interminabile aveau un caracter autobiografic… El îşi însuşise viziunea şi răutatea Diavolului. Câteodată părea conştient că îndeplineşte voia Celui Rău.” [11]
Când Marx a terminat de scris „Ulanem” şi celelalte poezii de început în care vorbeşte despre pactul încheiat cu Diavolul, el nici măcar nu se gândise la socialism. Ba chiar a combătut socialismul, ca re­dactor la o revistă germană, „Rheinische Zeitung”, care “nu admite nici măcar valoarea teoretică a ideilor comuniste în forma lor actuală, lăsând la o parte do­rinţa aplicării lor sociale pe care o socoteşte, oricum, imposibilă… La încercările maselor de a pune în practică ideile comuniste, de îndată ce acestea devin periculoase, se poate răspunde cu tunul…” [12]

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Colacii de sârmă ghimpată ai crimelor comunismului ţin poporul român legat
Colacii de sârmă ghimpată ai crimelor comunismului ţin poporul român legat (NOEL CELIS / AFP / Getty Images

 

… Doar cateva Păcate ale domnului Ion Iliescu 

Duminică 3 martie, lon Iliescu a dat un interviu Jurnalului Naţional, cu ocazia aniversării zilei sale de naştere, lucru care a generat diverse reacţii în presă. A fost imediat acuzat de cameleonism, însă n-am văzut nici un articol care să analizeze problemele de fond.

Citatele dlui Iliescu – în care tocmai se dezice oarecum de comunism – sunt pline de ideologie comunistă. Câteva merită poate analizate (citez din articolul apărut în Jurnalul Naţional).

Iliescu despre Dumnezeu:

“Îi respect pe cei care cred în Dumnezeu, dar în egală măsură şi pe aceia care au un sistem pozitiv de valori, în care cred şi care îi motivează în viaţă”.

O fi bun şi respectul ăsta la ceva, dar dl Iliescu pare să implice faptul că cei care cred în Dumnezeu n-ar avea un sistem de valori pozitiv şi nu sunt motivaţi în viaţă. Ar putea părea o scăpare, omul este în vârstă, o fi avut emoţii la aniversară. Sper că aşa este.

Cu toate acestea, fraza de mai sus corespunde binişor cu modul în care comunismul a privit religia: “opiu pentru mase”.

Regimurile comuniste au eradicat credinţa oamenilor în Dumnezeu. Imediat după instaurarea regimurilor comuniste, bisericile, de orice fel, erau persecutate. După un timp au fost demolate uşurel, uşurel în timp ce oamenii erau ocupaţi cu foamea. Preoţii (mai ales cei cu conştiinţă, care înţelegeau urgia comunistă din punctul de vedere al unui test de credinţă) au fost aruncaţi în puşcării şi torturaţi, iar metodele arată clar că s-a încercat să li se spargă credinţa. Ceilalţi au fost puşi să îşi trădeze credinţa pentru a-şi salva pielea, astfel încât Biserica a devenit o formă, golită de sacru.

O culme a batjocurii şi blasfemiei, deţinuţii politici români erau deseori puşi să îşi renege religia, un exemplu fiind experimentul Piteşti unde deţinuţii erau împărtăşiţi de gardieni cu materii fecale. Printre altele.

Pe un plan ceva mai obscur, comunismul a fost şi a rămas un test al credinţei oamenilor în Dumnezeu în faţa urgiei, deşi puţin s-a scris despre asta.

Lidia Melinte în articolul “Care este cea mai mare crimă a comunismului?” aminteşte:

R Wurmbrand – în celebra sa carte Marx şi Satan – aminteşte că Bakunin, unul din tovarăşii lui Marx de la Internaţionala I, nu numai că îl lăuda pe Lucifer, ci avea şi un program concret de revoluţie, dar nu cu scopul de a-i elibera pe săraci de sub exploatarea celor bogaţi (cum le plăcea să afirme pentru a prosti lumea). El scrie: “În această revoluţie va trebui să-l trezim pe diavol în sufletul oamenilor, să aţâţăm patimile cele josnice”.

Astfel că Marx şi tovarăşii săi, “deşi se declaraseră împotriva lui Dumnezeu, nu erau atei […] Ei nu contestau existenţa lui Dumnezeu, ci supremaţia Lui”.

O singură cale

Ion Iliescu, în acelaşi interviu, mai spune:

“Cea mai mare «nebunie» [a sa n.n] a fost, probabil, aceea de a crede serios în ideea că există o şansă pentru România după sfârşitul regimului comunist.”

O constantă a ideologiei marxiste a fost inocularea ideii că aventura comunistă reprezintă singura cale pentru “propăşirea” societăţii (zilele astea conceptul este înspăimântător de popular, în ciuda eşecului ţărilor Cortinei de Fier). Au inventat partidul-stat. Au pus căluş la zeci de milioane de oameni, omorând alte zeci de milioane de dragul răspândirii terorii, implementând un experiment social violent, care în final a eşuat lamentabil oriunde a fost încercat.

Evident că România avea şanse enorme după regimul comunist (iar groparul României post-comuniste ar fi tocmai dl Iliescu). România nu a fost inventată de regimul comunist. Nu avea cum să moară odată cu acesta.

Ideea de mai sus are o implicaţie chiar mai sinistră, mai ales în contextul politic de după august 2012: aceea că fără comunism, România nu are nicio şansă.

Încheiere

Rândurile de mai sus nu se vor un rechizitoriu la adresa lui Ion Iliescu, ci mai degrabă o ilustrare a modului în care marxismul încă bântuie o întreagă societate, care, după 50 de ani de experiment, n-a avut voinţa politică să-şi ia răgazul şi să examineze fantoma Comunismului pentru a scăpa de ea.

Cât despre omul Ion Iliescu… oricine are dreptul să îşi poată recunoaşte propriile greşeli şi să încerce să le îndrepte cumva. Dacă i se mai dă timp; şi dacă o face cu sinceritate.

Care este cea mai mare crimă a comunismului?- “Comunismul este o crimă continuă”, spunea Petre Tutea… 

(MICHAEL KAPPELER / AFP / Getty Images)

De exemplu, în timpul “curăţeniei” declanşate de Stalin în 1930, Partidul Comunist sovietic a masacrat peste 20 milioane de aşa-zişi spioni şi trădători, şi persoane suspectate ca având opinii diferite. Din 1949, numărul deceselor cauzate de violenţa Partidului Comunist Chinez (PCC) a depăşit numărul total de decese din timpul războaielor purtate între 1927-1949 (se estimează un număr de 80 de milioane de oameni nevinovaţi). Partidul Khmerilor Roşii, al lui Pol Pot, a ucis în Cambogia (ţară mică cu numai 8 milioane de locuitori) în cei 4 ani de existenţă, (1975-1978) mai mult de 2 milioane de oameni.

În esenţa sa omul se opune violenţei, omenirea condamnand marile curente criminale: persecuţia creştinilor, Inchiziţia, războaiele mondiale, fascismul, etc. Teza comunistă este profund violentă, promovează “lupta de clasă” şi ura între semeni, este criminală.

Şi totuşi, cum pot oamenii solidariza uneori cu ideile criminale ale liderilor comunişti?

De-a lungul mileniilor omenirea s-a putut dezvolta, evolua, prospera datorită unui cod al valorilor, a unei tradiţii culturale şi spirituale. Negându-şi traditiile culturale, oamenii s-ar fi negat de fapt pe sine iar naţiunea s-ar fi confruntat cu o criză de identitate.

Comunismul a fost singura doctrină care s-a opus cu sălbăticie oricărei tradiţii, smulgând din sufletele oamenilor principiile binelui pe care acestea erau clădite. În Manifestul Comunist al lui Marx – documentul principal al partidelor comuniste- se expune făţiş rolul malefic al doctrinei: “Revoluţia comunistă reprezintă ruptura cea mai radicală cu relaţiile tradiţionale; nu este de mirare că dezvoltarea sa implică ruptura cea mai radicală cu ideile tradiţionale”.

Comunismul s-a impus încă din primele sale zile cu cea mai mare şi nejustificată violenţă pe scena istoriei, iar iniţiatorii săi ştiau că oamenii care credeau în valori nu-l vor putea accepta.

Omul crede în mod natural în bine – înţelepciunea antică chineză crede că “oamenii sunt la naştere în mod natural buni”, “toţi oamenii au o inimă cu compasiune” (Mencius, Cartea a-VI-a). A desfiinţa legile morale înseamnă a desfiinţa conştiinţa umană.

Din preistorie până astăzi, omenirea a crezut în existenţa unor legi care domnesc în univers.

Adevăraţii oameni de cultură şi de ştiinţă au o viziune foarte largă asupra universului. Newton (în Principiile Matematicii) a explicat că lucrarea sa oferă doar o descriere a fenomenelor de suprafaţă şi că nu îndrăzneşte să vorbească despre adevăratul motiv pentru care Dumnezeu a creat universul. În filozofie, Platon considera Binele ca fiind valoarea supremă. Pentru el, politica trebuie să se subordoneze moralei. Fără Binele suprem, egalitatea sau dreptatea ar fi fără valoare. La Socrate, chestiunea principală pusă de el a fost: cum trebuie să trăim pentru a trăi conform binelui? La sfântul Augustin legea era iubirea. La Kant, imperativul categoric este porunca pură (a priori) a legii morale. A fi liber- după Kant- înseamnă a acţiona “în aşa fel încât maxima voinţei tale să poată servi în acelaşi timp şi drept principiu al unei legislaţii universale”.

Gândirea marxistă nu a fost o gândire umanistă, ci a făcut mereu apologia distrugerii şi a violenţei: “Violenţa este moaşa cu ajutorul căreia noua societate ia naştere din pântecul celei vechi”.

Astfel că pe lângă cele mai sinistre forme de violenţă fizică şi teroare psihică, a pornit spre falsificarea oricăror idei şi concepte prin inversarea logicii normale, cu ’logica de partid’ găunoasă, înşelătoare şi imorală.

Nu era uşor să alterezi conştiinţa umană formată de veacuri, dar partidul avea metodele sale. Mao Zedong spunea: “Dacă vrem să răsturnăm o autoritate, trebuie mai întâi să facem propagandă şi să muncim în zona ideologiei”.

În „Manualul de dezinformare” a lui Vladimir Volcov se spune: „Discreditaţi tot ce merge bine în ţară! Răspândiţi discordia între cetăţeni! […]Ridiculizaţi tradiţiile! Implicaţi conducătorii în acţiuni ilegale. Subminaţi-le reputaţia. Ascultăm glasul poporului atunci când spune ce vrem noi!”.

Unii oameni mai cred încă în ’umanismul’ doctrinei marxiste, mai cred în ‚bune intenţii’ ale unei societăţi ce se vrea “raiul pe pământ” – cu egalitate între oamenii. Manifestul Comunist afirmă fară echivoc: “Mai sunt deasemenea şi adevăruri eterne precum Libertate, Justiţie, etc., care sunt proprii tuturor statelor societăţii. Dar comunismul desfiinţează adevărurile eterne, desfiinţează intreaga religie şi întreaga moralitate în loc de a le constitui pe acestea pe o bază nouă; astfel că acesta (comunismul) acţionează în contradicţie cu întreaga experienţă istorică din trecut” ( Manifestul Comunist).

Toate guvernările comuniste s-au hrănit cu astfel de principii bolnave. Ele sunt acum internaţional recunoscute ca fiind totalitare şi violente, fie că e vorba de partidele comuniste din România, Rusia, China, Cambodgia, Coreea de Nord, Cuba etc, toate fiind create din aceeaşi substanţă şi animate de acelaşi crez. În comunism, valorile sunt inversate şi semnificaţia cuvintelor mari este exact opusă. Astfel “raiul” comunist adus de “lupta de clasă” poate fi uşor identificat în situaţia dezastruoasă din ţările comuniste.

Marx, demonstrează Richard Wurmbrand într-o carte a sa, “nu a fost nici o clipă însufleţit de nobilul ideal de a ajuta omenirea, pe care o ura, cum ura toate naţiunile şi “toţi zeii”. El nu a respins religia pentru că ar fi văzut în ea o piedică în calea realizării acestui ideal şi că din această cauză ar fi adoptat o atitudine antireligioasă. ”Socialismul nu era decât momeala cu ajutorul căreia să-i ademenească pe muncitori şi pe intelectuali să îmbrăţişeze acest ideal diabolic. Aceasta se aştepta Marx de la cei care l-au iniţiat în misterele satanismului” (R. Wurmbrand- Marx şi Satan).

Comunismul a fost acel „bine” în numele căruia oamenii au pornit şi şi-au trădat conştiinţa.

Bakunin, unul din tovarăşii lui Marx de la Internaţionala I, nu numai că îl lăuda pe Lucifer, ci avea şi un program concret de revoluţie, însă nu cu scopul de a-i elibera pe săraci de sub exploatarea celor bogaţi. El scrie: “În acesta revoluţie va trebui să-l trezim pe diavol în sufletul oamenilor, să aţâţăm patimile cele josnice”.

Astfel că Marx şi tovarăşii săi, “deşi se declaraseră împotriva lui Dumnezeu, nu erau atei […] Ei nu contestau existenţa lui Dumnezeu, ci supremaţia Lui” (R Wurmbrand- Marx şi Satan).

Cât de departe erau toate acestea de idealurile societăţii perfecte în care oamenii erau forţaţi să creadă că sunt întruchipate în teza marxistă…. Dealtfel, omul care poza ca luptător pentru cauza proletariatului, numea această clasă socială “băieţi proşti, golani, măgari”. Engels ştia prea bine că: “nici democraţii de coloratură roşie, nici măcar gloata comunistă nu ne vor iubi vreodată”.

De aceeaşi ideologie satanistă era dominat şi Lenin, care, “la 16 ani şi-a rupt crucea de la gât, a scuipat pe ea şi a călcat-o în picioare” (Trotky-Tânărul Lenin) – acesta fiind un binecunoscut ritual satanic.

Stalin nu avea “nici o trăsătură umană” după cum îl caracteriza cumnatul şi colaboratorul său. Mao Tze Dung a fost aclamat ca “omul a cărei minte a creat lumea”, Kim Ir Sen, dictatorul din Coreea de Nord idolatrizat, ca şi Nicolae Ceauşescu. Exemplele pot continua.

Ziarul comunist Vecernia Moskva a lăsat să-i scape următoarea mărturisire: “Noi nu luptăm impotriva credincioşilor şi nici împotriva preoţilor. Noi luptăm împotriva lui Dumnezeu pentru a smulge sufletele credincioşilor din mâna Lui”.

„Omul nou” din comunism se baza tocmai pe un astfel de individ cu conştiinţa ştearsă, fără caracter şi trăsături umane, un instrument fără gândire proprie, o maşinărie care să servească scopurilor Partidului şi menţinerii acestuia la putere.

Gulagurile şi închisorile politice comuniste au fost create în acest scop. Acestea au fost adevărate „laboratoare de psiho-patologie umană” (Nicu Ioniţă- Psihodrama de detenţie) unde s-a experimentat dezumanizarea fiinţei umane.

În România, cei care au trecut prin Piteşti, Gherla, Aiud, Canal, cei care au scris despre ororile din închisorile comuniste spun că se dorea generalizarea acestei bestializări a omului şi în afara zidurilor închisorii – întreaga ţară trebuia să fie o mare închisoare.

„Un spectru bântuie Europa- spectrul Comunismului”, scrie Marx în debutul Manifestului Comunist. Un secol mai târziu, acest spectru avea să capete un corp concret, extinzându-se asemenea unui cancer, ucigând vieţi, distrugând minţi şi suflete.

Dar istoria se uită şi oamenii tind să idealizeze trecutul. Astăzi, după 22 de ani de la căderea comunismului în România, în lipsa unui proces moral, cel puţin, oamenii au nostalgii care le tulbură claritatea mentală şi care arată un adevăr cutremurător: ei [încă] gândesc cu logica de partid.

Spălarea creierelor a funcţionat, iar oamenii sunt gata să reia aceeaşi greşeală atunci când vorbesc despre „lucrurile bune” din comunism.

O crimă, fie ea fizică sau morală, nu are nici o scuză. Dar răul va găsi justificări şi crimei, pentru că se va folosi mereu de noţiunile deviate şi slăbiciunile morale ale oamenilor pentru a le crea iluzia unui bine fals. Comunismul a fost acel „bine” în numele căruia oamenii au pornit şi şi-au trădat conştiinţa.

Câte generaţii vor mai fi necesare pentru repararea acestui „bine”?

 

 

 

Doamnele închisorilor comuniste – modele de viaţă care lipsesc din manualele şcolare

Arlette Coposu
Arlette Coposu (Memorial Sighet)

„Aş vrea să-mi cresc fetiţa într-un alt spirit decât cel al Elsei din „Frozen”, sau a tot felul de prinţese care au nu ştiu ce maşini… Aş vrea altfel de modele pentru copiii noştri. Aş vrea ca ei să trăiască în confruntarea cu o altă imagine a femeii”, spunea, pe 8 martie, Radu Preda, preşedintele Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), la o dezbatere despre femeile din comunism.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a trei invitate deosebite – Nina Moică (fostă deţinută politic), cu a sa evocare a unor momente din viaţa de coşmar a temniţei comuniste, arestată pe când era o liceană de 15 ani; scriitoarea Ioana Pârvulescu cu o proză scurtă pe motivul „ultimului tren” al plecării spre Franţa a Monicăi Lovinescu şi Clara Mareş (istoric IICCMER) cu o remarcabilă rememorare a Elizabetei Sârbu, sprijinul şi alinarea scriitorului I.D. Sârbu, încarcerat şi apoi hărţuit mereu de securitate. Pe lângă portretele principale au mai fost amintite şi alte figuri ale gulagului românesc feminin, strălucitoare prin nobleţea caracterului lor, în contrast cu vremurile cel mai puţin nobile – anii întunecaţi ai comunismului.

Cine sunt aceste femei care au suportat ani întregi, nu doar torturile şi chinurile instrumentate de diabolicele minţi ale experimentului comunist, ci şi povara gândului la suferinţele celor pe care i-au lăsat fie acasă, fie în alte închisori – copii, soţi, părinţi, de lângă care au fost smulse în toiul nopţii?

Cine erau doamnele închisorilor de care se temea regimul?

„Când am fost adusă de la Târgu Mureş la Jilava, când am intrat în celulă cu celelalte femei, am avut cel mai mare şoc: am văzut nişte figuri vineţii, slabe, îmbrăcate cu fel şi fel de cârpe, toate înfricoşate”, îşi aminteşte Nina Moică, care fusese condamnată la 20 de ani de temniţă, după ce fusese arestată în 1959, odată cu mai mulţi elevi, „la grămadă, pe motiv că am pus bazele unei „organizaţii subversive”, pe care o intitulaserăm “Uniunea Tineretului Liber din România” ”.

„Cine erau „duşmancele poporului” de care se temea sistemul?”, se întreba tânăra deţinută. „Femei chinuite, fiecare cu drama, cu tragedia ei, soţii de miniştri, femei simple care n-au acceptat să intre în colectiv, studente condamnate, soţii ale celor care luptaseră în munţi”, amintea doamna Moică, enumerând chiar nume de femei din lotul Arnăuţoiu, femei arestate din anii ’50, cu 10, 14 ani de închisoare, mame care şi-au lăsat copii mici acasă.

Moica Niculina

Moica Niculina (Memoria Rezistentei)

Fiind o copilă de nici 16 ani, Nina Moică spune că, practic, a crescut acolo, în închisoare. Deşi traumatizată de cei 5 ani de puşcărie grea pe care i-a executat, a avut privilegiul să întâlnească o „pleiadă de femei deosebite, de mare caracter” de la care a avut ce învăţa.

Cel mai bine şi-o aminteşte pe Aspazia Oţel Petrescu, cea care a preferat să stea legată în cătuşe, incapabilă să se apere de şobolani, decât să toarne la securitate: „era încă tânără, înaltă şi căruntă. Celelalte fete o iubeau mult. Deşi toate făcuseră deja câte 14 ani de închisoare, se ajutau între ele cu devotament şi se comportau de o manieră deosebită; erau foarte unite şi nu lăsau loc să fie jignite”. Aspazia Oţel Petrescu a plecat dintre noi la 95 de ani, pe 23 ianuarie, anul acesta. A fost o adevărată Sfântă a închisorilor comuniste, cum, de altfel, o recunoaşte chiar Biserica.

„Am cunoscut-o pe Iuliana Preduţ, din lotul Arnăuţoiu, pe care noi o alintam “Lilica”. Ea a născut în penitenciar- era în luna a şaptea când au arestat-o – iar bestiile de torţionari i-au luat copilul şi i l-au aruncat într-un cămin uitat de lume, fără ştirea tatălui…”. Mai târziu, tatăl a găsit fetiţa, care a fost crescută câţiva ani de o mătuşă, până când Lilica a ieşit din închisoare. Povestea emoţionantă este evocată şi de una dintre surorile Coposu, povestită lor chiar de soţia Seniorului, Arlette, care a îndurat şi ea, 14 ani de temniţă grea, doar pentru că era soţia lui Corneliu Coposu.În afară de Arlette Coposu, (care a mai trăit doar 2 ani după cei 14 ani de închisoare, în timp ce distinsul său soţ se afla încă întemniţat) Nina Moică le-a mai întâlnit pe Simina Caracaş-Mezincescu, Laura Săulescu, Nuţi Macarie, Valerica Moldovan, Adelina Busuiocescu-Călin, Mariana Mureşan, Maia Georgescu, Elizabeta Teleki (fiica contelui Teleki), Tita Costiniu, Lia Lazăr, şi multe altele. Erau şi câteva deţinute din lotul părintelui Todea, din a cărui parohie a făcut parte şi Nina Moică.

Acolo, în temniţa cea mai cumplită, printre şobolani, livide de foame şi de frig, dar demne, cu credinţa intactă, au rezistat. Şi unele dintre aceste femei extraordinare aveau să trăiască încă mulţi ani după ieşirea din închisoare pentru a aduce mărturie despre oroarea comunistă care n-a reuşit să le anihileze idealurile şi frumuseţea sufletească.

O felie de pâine şi supă de intestine. Frigul şi foamea erau modul de viaţăArpacaşul, un fel de fasole mică şi neagră, cartofi deshidrataţi şi o amărâtă de varză acră au fost cele 4 feluri de mâncare pe care tânăra deţinută le-a cunoscut în cei 5 ani de închisoare. Supa era, de fapt, un polonic de zeamă chioară, care, împreună cu „feliuţa străvezie de 100-120 de grame de pâine, nu-ţi putea potoli crampele din stomac”. Uneori le aduceau supă din resturi care se aruncau de la abator, de exemplu, intestine de vită, „care miroseau îngrozitor pentru că le puneau aşa, fără să le spele”. Foamea era continuă, povesteşte doamna Moică, au fost 5 ani de foame cumplită, zi de zi. Şi de frig.

Torturile fizice, carcera, erau tratamente obişnuite, mai ales la Miercurea-Ciuc.

„Deşi pe mine nu m-au lovit, numeroase femei au fost bătute fără milă în timpul detenţiei. Erau puse în cătuşe, bruscate, lovite şi băgate la izolator – o cameră strâmtă şi întunecată care era o închisoare în închisoare. Gardienii îţi luau patul şi salteaua, iar deţinuta trebuia să stea în picioare întrega zi, până la ora stingerii. Deşi era un frig îngrozitor, îţi era interzis să dormi cu mâinile sub pătură. Dacă intrai în regim de izolare, primeai o dată la trei zile o gamelă cu mâncare şi, în rest, doar o cană cu apă. Puteai sta acolo şi câte şase-şapte zile; au fost nenumărate cazuri. Nu le păsa că mori cu zile…”.

Dar cel mai mult o chinuia gândul arestării tatălui ei (la eliberare aflase că mama făcuse şi ea închisoare), lucru pentru care încă se învinovăţeşte. N-au avut capete de acuzare pentru tatăl ei, decât că „asculta Vocea Americii”. L-au trimis la Gherla, la Văcăreşti, unde a fost bolnav, şi în lagărul de muncă de la Dunăre, unde deţinuţii munceau din greu la tăiat stuf, iar de foame mâncau şerpi, frunze şi rădăcini de plante.O bună parte a frontului anti-comunist a fost dus de femei. Este vorba de peste 4000, precizează Radu Preda, aşa cum va rezulta dintr-un Dicţionar de nume al femeilor din detenţia comunistă, la care lucrează acum cercetătorii IICCMER.

Cele mai multe sunt ţărănci care s-au opus colectivizării, căci ele „nu puteau să-şi imagineze cum pământurile pe care le aveau de la părinţii lor, să le fie luate”. De asemenea, sunt şi femeile care asigurau alimentarea cu arme şi provizii a celor din munţi, a mai spus Preda, menţionând longevitatea rezistenţei armate anti-comuniste în România, pe care nu o cunoaştem în toate articulaţiile ei şi care atinge vârsta record de 2 decenii.

Şeful IICCMER a arătat şi o hartă a gulagului Românesc. O hartă a celor mai importante centre de detenţie, nu a tuturor, pentru că, dacă ar fi puse toate pe hartă, n-ar mai încăpea denumirile acestora. Securitatea, a precizat Preda, avea un număr impresionant de centre de detenţie, pe lângă miliţiile orăşeneşti, aveau case conspirative în care se exercitau torturi şi asupra cărora n-am reuşit nici până acum să obţinem de la SRI o listă exactă a acestora, măcar a celor abandonate.

Mislea, Miercurea-Ciuc, secţia de femei de la Jilava sunt doar câteva locuri înspăimântătoare care dau o oarecare măsură a ceea ce înseamnă comunismul pentru miile de femei ţărănci sau soţiile, mamele ori fiicele demnitarilor ofiţerilor, intelectualilor prigoniţi de regim.

Toate aceste doamne impun o altă faţetă a feminităţii. Oricum, feminitatea este tot mai ocultată în epoca post-adevărului. Modelul „femeii puternice” nu e întruchipat de însuşirile nobile şi caracterul ales, pe care îl găseam la neînfricatele noastre predecesoare anti-comuniste ci, mai degrabă de luptă „de clasă” cu bărbatul, pentru poziţii de aşa-zisă egalitate în sfera publică.

Din păcate pentru toată lumea – femei, bărbaţi, copii – conceptul de „femeie puternică” a zilelor noastre, s-a născut tot în laboratoarele ideologiei marxist-leniniste, odată cu originile deja banalizatul feminism.

În timp ce Alexandra Kollontai, Clara Zetkin şi Rosa Luxemburg propagau idei despre promiscuitate de masă şi egalitatea femeii, cu rolul clar de a lovi în însuşi nucleul societăţii (familia), celebra imagine cu femeia „we can do it!”, în cămaşă roşie, cu mâneca suflecată, arătându-şi muşchii, răsturna deja ordinea firească a lumii.

Pe solul pregătit de metoda „divide et impera”, răspândind „lupte de clasă” peste tot, comunismul (secondat fie de feminism, fie de alte doctrine neo-marxiste) şi-a însuşit trei sferturi din oamenii planetei, distrugând metodic omul tradiţional, în cei 100 de ani de când a apărut.

Radu Preda avea dreptate dorindu-şi alte modele pentru fetiţa sa decât modernistele prinţese cinematografice, fără identitate şi substanţă. Într-o lume în care toate feministele posibile sacrifică feminitatea însăşi, iar corectitudinea politică impietează însăşi ideea de corectitudine, re-întoarcerea la valorile sacre ale umanităţii trebuie să fie un imperativ al educaţiei.

 

Inchizitia ramane un mizilic pe langa persecutiile viitoare ale crestinilor …

Din Orientul Mijlociu până în Africa Subsahariană, creștinii se confruntă cu cel mai ridicat nivel de persecuție de până acum. Persecuția creștinilor este reală. Este îngrozitor de violentă și se răspândește tot mai rapid în prezent, a afirmat David Curry, președinte Open Doors. David Curry este președintele Organizației Open Doors care monitorizează libertatea religioasă din lumea întreagă. Aceștia afirmă că în anul 2014, creștinii s-au confruntat cu cel mai ridicat nivel de persecuție din ultimii ani.

‘În era modernă am putut vedea cele mai violente atacuri împotriva creștinilor’, a afirmat David Curry, președinte Open Doors.

Cei de la Open Doors afirmă că în anul 2014 au fost omorâți pentru credință 4. 344 de creștini, numărul dublându-se față de anul 2013.

‘Aceștia nu sunt niște creștini care au murit într-un război, ci sunt creștini care au fost omorâți pentru faptul că aleg să-L slujească pe Dumnezeu și pentru că vor să citească Biblia. Este șocant’, a afirmat David Curry, președinte Open Doors.

Organizația a prezentat recent lista anuală cu topul celor 50 de țări unde creștinii se confruntă cu cel mai ridicat nivel de persecuție. Coreea de Nord este pe primul loc de 13 ani, având 70 000 de creștini care suferă în lagărele de concentrare.

‘Guvernul are o problemă cu oricare ideologie pe care ei o consideră o amenințare pentru cultul sau liderii lor. Ei fac o listă cu dușmanii statului. În Coreea de Nord, creștinii sunt dușmanii principali ai statului’, spunea David Curry, președinte Open Doors.

mc 549 persecutie 03În topul celor mai periculoase zece țări se află Somalia, Irak, Siria, Afganistan, Sudan, Iran, Pakistan, Eritreea și Nigeria. Curry spunea că în majoritatea țărilor o sigură religie prezintă cea mai mare amenințare pentru creștini.

‘Islamul radical este forța motrice în 40 dintre cele 50 de țări de pe lista celor de la Open Doors’, a afirmat David Curry, președinte Open Doors.

Cele mai multe vieți pierdute au fost în Nigeria, unde gruparea teroristă Boko Haram a răpit și a omorât 2.484 de creștini.

‘Nigeria are nevoie de rugăciune’, mărturisea Demeris Atson.

Demeris Atson a experimentat furia grupării teroriste Boko Haram. În 2010, soțul ei a fost omorât de către luptătorii islamici. A spus că numai harul lui Dumnezeu a ajutat-o să-i ierte pe criminali.

Dacă nu iert, atunci nici Dumnezeu nu mă iartă. Așa că trebuie să iert, pentru că Isus ne învață să ne iertăm unii pe alții‘, spunea Demeris Atson.

mc 549 persecutie 02Între timp, gruparea teroristă cunoscută sub denumirea de Statul Islamic sau SIIL continuă să conducă mii de creștini din Siria și Irak. Curry este îngrijorat cu privire la succesul lor de a ataca minoritățile religioase deoarece încurajează și alte grupări radicale să folosească tactici asemănătoare în lumea întreagă.

Tacticile și metodologia Statului Islamic au fost adoptate de Boko Haram, deAl-Shabaabși de alte grupări. Deși anul trecut a fost cel mai greu, cred că ceea ce urmează va fi și mai greu’, a afirmat David Curry, președinte Open Doors.

Cei de la Open Doors spune că lista întocmită de ei este un semnal de alarmă cu privire la situația creștinilor din lumea întreagă care suferă. Biserica persecutată trebuie să fie subiectul rugăciunilor noastre deoarece ceea ce se întâmplă este un genocid.

Stire difuzata in Mapamond crestin 549 – ultimele stiri crestine: http://alfaomega.tv/stiri/

Am lecturat recent un articol despre masacrarea a sute de creștini din Nigeria de către jihadiștii Fulani, în numai câteva zile. Cutremurător e un cuvânt prea sărac ca să exprime sentimentul pe care îl încearcă cineva citind asemenea lucruri, chiar dacă gravitatea faptei este mult estompată prin felul în care sunt prezentate, în ultima vreme, știrile în mass-media. Și, totuși, orice om rațional nu poate să nu se întrebe perplex: oare este cu putință o astfel de faptă criminală astăzi, într-o lume globalizată, cu cele mai înalte pretenții de civilizație, unde se trâmbițează peste tot despre drepturile omului, ba diverse organizații se luptă inclusiv pentru drepturile animalelor și chiar mai mult? Însă, numai după o scurtă cercetare a vremurilor, perplexitatea trece repede și lasă loc unui răspuns limpede și necruțător: nu numai că astfel de gesturi sunt cu putință, ci sunt frecvente, iar duhul care le animă constituie deja caracteristica dominantă a lumii contemporane. Creștinii sunt perse­cu­tați programatic și de multe ori uciși, uneori și cu concursul auto­rităților locale, pe toate cele cinci continente ale lumii. Poate părea surprinzătoare concluzia, dar există suficiente mărturii care dovedesc cu prisosință acest lucru. Iată doar o parte dintre ele:
„Azi, în lume, sunt perse­cutați la modul foarte grav peste 215 milioane de creştini. Le sunt negate drepturile fundamentale, începând cu libertatea profesării unei religii, şi asta, practic, pe toate continentele. La nivelul anului 2016, cel mai mare număr de creştini ucişi s-a înregistrat în Nigeria, Pakistan şi Kenya, iar în 12 ţări (Coreea de Nord, Somalia, Afganistan, Irak, Iran, Yemen, Maldive, Arabia Saudită, Turkmenistan, Brunei, Bouthan şi Tadjikistan), este cvasi-imposibilă recunoașterea legală a creştinilor. În 2017 au fost atacate 1.188 de biserici, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Pakistan, China şi Vietnam. De asemenea, „creştinii sunt cei care au cel mai mult de suferit de pe urma haosului din Orientul Mijlociu”. „În Asia începe să se ajungă la acelaşi nivel al persecuţiilor ca în Orientul Mijlociu şi Africa, constatându-se că, în acest moment, alături de cazul extrem al Coreii de Nord (al 16-lea an în fruntea Indexului persecuţiilor) şi Yemen, cel mai mare număr de ţări unde a crescut nivelul persecuţiei creştinilor se află pe continentul asiatic: India, Boutan, Bangladesh, Vietnam, Laos şi Sri Lanka. În Africa, avem exemplul extrem al creştinilor din Eritreea care au trebuit să fugă din zonă. În Turcia, situaţia este considerată a fi extrem de preocupantă; condițiile în care trăiesc creștinii degradându-se continuu!” (date redate de Cristian Unteanu: https://adevarul.ro/international/in-lume/persecutia-crestinilor-inlume-indicele-global-2017-1_58f3104c5ab6550cb84befd1/index.html, pe baza statisticilor organizației „Open Doors”).

Dar bine că cel puțin în Europa și în America lucrurile sunt pașnice, ar putea observa cineva. Asta da, e pace, dar numai în aparență! În aceste locuri se desfășoară deja cea mai perfidă și mai vicleană prigoană din câte au existat vreodată, întrucât sunt prigonite învățătura lui Hristos, Sfânta Cruce și manifestarea credinței, însă în mod indirect. Căci ce altceva este propaganda sistematică până la impunere a unor ideologii și practici precum LGBT, transgender, transsexualism, neomarxism etc. În acest sens se poate aminti, spre pildă, faptul că președintele Camerei Comunelor din Regatul Unit a declarat de curând că: „Drepturile LGBT-iștilor trebuie să prevaleze față de libertatea religioasă dacă acestea ajung în conflict”, iar în spațiul nostru, sinistrul proiect al Ministerului Educației, intitulat „Strategia națională pentru educația parentală”, prin care se spera distrugerea definitivă a familiei creștine. Dar acestea nu sunt simple atitudini novatoare, ci se înscriu în cadrul aceleiași prigoane directe asupra valorilor creștine, deși nedeclarate la nivel oficial. Toate acestea nu sunt decât metode, globale de-acum, de spălare a creierului mai întâi și apoi de distrugere a credinței din sufletul omului.

Totuși să nu ne mirăm, întrucât mai ales asupra acestor lucruri din urmă Mântuitorul ne-a prevenit demult, atunci când a zis: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena” (Mt. 10, 28). Prin urmare, miza persecuțiilor de astăzi nu este atât eliminarea fizică a crești­nilor, cât uciderea sufletului lor, care se face prin întinare, ceea ce reprezintă alungarea Celui în care cred din viața și din inima lor.

Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu vol.1

Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu vol.1

Lowell Brueckner

Descriere

Subtitlul cărţii: Căutându-L pe ÎMPĂRATUL Împărăţiei

Cuprins

  • Introducere: Îngerul Domnului
  • 1. Un Hristos care nu este acelaşi
  • 2. Hristosul care vede
  • 3. Hristosul care ne învaţă să ne rugăm
  • 4. Hristosul Cel care poartă de grijă
  • 5. Hristos, Cel minunat
  • 6. Hristosul, EU SUNT
  • 7. Hristos, Adversarul cu sabia

Dacă vrem să ne concentrăm asupra unei priorităţi supreme în viaţă, atunci aceasta ar trebui să fie căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tot ceea ce are nevoie viaţa umană, se găseşte acolo, şi în afara Împărăţiei nu există nimic pentru care merită să trăieşti. Nu este doar o împărăţie viitoare, dar şi un tărâm în care putem intra în momentul de faţă şi în care putem rămâne până în veşnicie. Ne-am născut ca să găsim dragostea lui Dumnezeu şi, până când sufletul nostru nu-şi atinge ţinta, inimile noastre nu vor găsi odihnă.

Această carte, împreună cu cele două volume care o urmează, va fi un stimul pentru cel care tânjeşte să asculte porunca pe care ne-a dat-o Isus: „Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu” şi va însufleţi dorinţa de a intra în căutarea supremă după lucrurile nevăzute, infinite, veşnice şi cereşti.

Aderând la adevărul biblic, autorul caută, de asemenea, să avertizeze cu seriozitate sufletele flămânde de pericolele ascunse care îi aşteaptă pe aceia care intră în Împărăţie. Există uzurpatori care încercă să ocupe tronul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Primul volum se focalizează asupra căutării ce are ca final găsirea Împăratului Împărăţiei care, conform versetului minunat din Epistola către Evrei, este Isus Hristos „acelaşi ieri, azi şi în veci”. Scopul volumului de faţă este de a demonstra că Împăratul tuturor veacurilor încă este aproape în toată maiestatea şi splendoarea Sa.

 

Ia-ţi crucea şi urmează-l pe Christos – VDM 11.6

 

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze”. — Mat. 16:24

R5553 W. T. 1 octombrie 1914 (pag. 302-303)

Acesta este un text foarte frumos şi foarte semnificativ. Cuvintele „să vină după Mine” nau fost traduse corect: „să Mă urmeze” este o traducere mai bună. În vechime era obiceiul ca un învăţător să fie urmat de un grup de urmaşi de-ai săi; ca Socrate, de exemplu. Tot aşa, ucenicii Domnului nostru, elevii Lui, Lau urmat. Ei au călătorit cu El ca să poată avea ocazia de a primi continuu instrucţiuni de pe buzele Lui. Aşa a fost cu toţi învăţătorii din timpurile vechi. Uneori, cum a fost în cazul lui Gamaliel, ei aveau o şcoală — elevii stăteau „la picioarele lui Gamaliel”. Ei discutau întrebări în mod foarte asemănător cum facem noi la masa de la „Betel” astăzi. Obiceiul lor era ca elevii să pună întrebări şi să primească opiniile învăţătorului.

Isus a spus că pe oricine instruia El putea şti de la început că va avea experienţe severe; nu va primi mare onoare. Dimpotrivă, cei care vreau să fie ucenicii Lui, trebuie să-şi ia crucea şi să urmeze în urmele lui. Vor fi încercări de-a lungul întregii călătorii, le-a spus El. Domnul n-a dorit ca cineva să devină ucenic al Său sub o înţelegere greşită. „Unde sunt Eu, acolo va fi şi ucenicul Meu.” Cei care-L urmează pe Isus în această vale a lacrimilor, mărturisind pentru Dumnezeu şi pentru Adevăr, vor fi binecuvântaţi de El şi în cele din urmă vor împărtăşi gloria şi onoarea Sa Mesianică şi vor avea parte de nemurire.

ÎNDRUMAŢI DE OCHIUL LUI DUMNEZEU

„Te voi sfătui cu ochiul asupra ta.” Psa. 32:8.

R 4858b W. T. 15 iulie 1911 (pag. 223)

Ochiul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului, prin care se dă expresie sentimentelor. Supărarea sau plăcerea sunt de obicei exprimate prin acest mijloc. Un gând pe care îl putem lua din acest text este că cineva poate fi atât de doritor de a face voia divină încât va fi continuu atent să fie plăcut, exact cum un copil supus, fiind atent să facă voia părintelui, s-ar uita în ochii părintelui, nu ar aştepta nuiaua. Tot aşa, toţi copiii dragi ai lui Dumnezeu din Biserică ar trebui să privească la Isus pentru exprimarea voinţei Tatălui cu privire la ei. Ei privesc la Isus ca Autorul credinţei lor şi Cel care va fi şi Desăvârşitorul ei. Ei privesc la El ca marele Sfătuitor şi Îndrumător în viaţă. După cum cântăm uneori:

„O, niciun nor pământesc să nu apară,

Să Te ascundă de-a servitorului tău ochi!”

Un alt gând este că, după cum ochiul este simbolul înţelepciunii, tot aşa Dumnezeu îndrumă toate lucrurile în înţelepciune. El Se îngrijeşte ca fiii Săi să primească sfatul necesar, ajutorul necesar. Deoarece El este Cel Atotînţelept, nimic nu poate scăpa atenţiei Sale. Încă un gând este că, în timp ce noi recunoaştem scopul divin, voia divină, realizarea divină a acelei voinţe, vedem că în prezent Dumnezeu nu încearcă să mântuiască lumea, ci numai pe „cei chemaţi”, „cei aleşi”, care sunt supuşi în sacrificiu. Toţi cei care sunt Întâi-născuţi să caute să urmeze acelaşi curs ca şi Dumnezeu, să fie conlucrători cu El. Să nu aibă voinţa lor proprie, ci voinţa Tatălui.

Una dintre cele mai importante lecţii de învăţat pentru israelitul spiritual este să caute la Domnul conducere în toate lucrurile vieţii — niciodată să nu încerce vreo acţiune, fie naturală fie spirituală, fără să caute să observe voia Domnului cu privire la ea. Noi înaintăm spre Canaanul antitipic şi ştim că ni se cuvin şi alte experienţe şi trebuie să trecem prin ele înainte de a moşteni promisiunile. Lecţia pentru noi este ascultarea promptă şi amănunţită faţă de conducerea Domnului, fără murmurare — cu bucurie; şi aceasta se poate aştepta numai din partea celor care au învăţat lecţiile date lor anterior, şi mai presus de toate lecţia credinţei — a încrederii în puterea, bunătatea şi credincioşia Domnului.

Ce înseamnă că Împărăția Cerului este în noi? Cum se vede ea? Cum ne face diferiți de alții?

Împărăția cerului este înăuntrul nostru. Ea nu izbește privirea omului

În Evanghelia după Luca, Domnul Isus a spus că Împărăția Cerului este înăuntrul nostru:

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” Şi a zis ucenicilor: „Vor veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea. Vi se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa. (Luca 17:20-25)

Fariseii erau cei care căutau Împărăția lui Dumnezeu, dar nu înțelegeau că Domnul Isus Hristos este persoana centrală în acea Împărăție. Nu conștientizau că El este Împăratul Împăraților. Ei așteptau ca Împărăția cerului să vină într-un fel în care izbește privirile, însă Domnul Isus le spune că Împărăția lui Dumnezeu nu va veni ca să izbească privirea omului. „Nu se va spune uite-o aici sau Uite-o acolo”. Domnul Isus spune că această Împărăție este înăuntrul nostru. Atunci El vorbea aceste cuvinte la timpul prezent, pentru că se afla acolo cu ei. Apoi, le spune ucenicilor că vor veni timpuri când  vor dori să vadă una din zilele Fiului omului și n-o vor vedea.

Împărăția lui Dumnezeu este o stare a inimii în care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt

Un alt text care vorbește despre subiectul acesta este în Epistola lui Pavel către Romani. Aici apostolul Pavel vorbește despre părerile îndoielnice. Unii creștini cred într-un fel, alții în alt fel cu privire la diferite lucruri care alcătuiesc păreri îndoielnice, pentru că ele nu sunt esențiale pentru mântuirea noastră.

Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (Romani 14:13-17)

Aici se referă la lucrurile despre care discutau ei: mâncare, băutură, zi de Sabat, precum și altele. Tot aici vedem că Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci o stare a inimii în care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. O stare care nu poate fi atinsă fără prezența Duhului Sfânt și fără credință în Domnul Isus Hristos. Doar atunci când Duhul Sfânt locuiește într-un om, Împărăția Cerului este în el. Starea aceasta începe aici, pe pământ, când omul începe să creadă în Domnul Isus. Fără El este imposibil să avem această stare. Aceste adevăruri dorea Domnul Isus să le arate fariseilor. Ei doreau ca Aceasta să fie ceva care izbește ochii, dar scăpau din vedere cel mai important lucru din Împărăția Cerului, care este persoana Domnului Isus Hristos.

Pentru a cunoaște mai multe adevăruri despre Duhul Sfânt și despre manifestarea Lui în viața creștinului, vă invit să priviți și această emisiune:

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare ca să avem această Împărăție în inimile noastre. De asemenea, trebuie să conștientizăm că fără Domnul Isus Hristos este imposibil acest lucru. Dacă nu-L avem pe El în noi, Împărăția aceasta nu poate fi în noi. Dacă nu-L avem pe Duhul Sfânt în noi, nu putem cunoaște starea aceasta de neprihănire, pace și bucurie. Aceasta poate fi cunoscută doar prin nașterea din nou și printr-o credință sinceră în Mântuitor. Doar atunci când omul ia o decizie definitivă de a intra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos prin apa botezului și de a urma în totul învățătura Lui așa cum o găsim pe paginile Sfintei Scripturi, poate să aibă așa o stare și în acea persoană Împărăția lui Dumnezeu începe să lucreze. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze ca tot ceea ce am vorbit din Sfintele Scripturi să ia ființă în dumneavoastră.

Împărăția lui Dumnezeu

Nici o cerere n-a fost făcută cu atâta zel, nici o dorință n-a fost exprimată cu atâta sinceritate, nici o nevoie n-a fost simțită cu atâta seriozitate, ca aceea pentru o împărăție de pace, bucurie și fericire care să înlocuiască stările prezente de pe Pământ.

Credința și chiar viața creștinilor sunt bazate pe Isus din Nazaret. Isus Și-a concentrat viața și învățăturile în jurul acestui subiect, al unei împărății viitoare. El ne-a învățat despre aceasta în cuvintele: “Dar cei găsiți vrednici să aibă parte de veacul acela și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita; pentru că nici nu vor mai putea muri, căci vor fi ca îngerii. Și ei sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii”. Luca 20:35, 36.

Isus a vorbit despre împărăția viitoare în pildele Sale. În una din aceste pilde a spus: “Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii”” (Matei 25:34). El a demonstrat puterea împărăției prin nenumărate miracole: a dat vedere orbilor, i-a făcut pe șchiopi să umble și chiar a înviat morții!

Isus a promis această împărăție; despre această împărăție a propovăduit; pentru obținerea ei a și murit!

Cum va fi acea Împărăție?

Cu toate că această împărăție a fost subiectul central al vieții lui Isus, ideea n-a pornit de la El. Conceptul împărăției se găsește și în profețiile Vechiului Testament.

Profeții au prorocit despre o împărăție în care va fi sănătate, în care va fi armonie între oameni. Au vorbit despre o împărăție de pace, în care va fi securitate economică totală. Astfel a vorbit Isaia: “Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt” (Isaia 11:6-9); “din săbiile lor își vor făuri fiare de plug” (Isaia 2:4); “aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor”. Isaia 65:21, 22.

Profeții au prorocit despre o împărăție în care va fi armonie între om și animale; toate animalele vor trăi în pace și armonie completă, iar animalele care acum sunt periculoase atunci vor fi blânde.

“Atunci lupul va locui împreună cu mielul și leopardul se va culca împreună cu iedul; vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș; vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul care suge se va juca la gura scorburei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina viperei. Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă”. Isaia 11:6-9.

Profeții au prorocit despre o împărăție de pace în care va fi armonie între oameni și nu va fi război. În această împărăție: “El va fi Judecătorul neamurilor, El va mustra un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul”. Isaia 2:4.

Ei au prorocit despre o împărăție în care securitatea economică va fi deplină; omenirea va beneficia de roadele muncii ei și va trăi în siguranță, fără teama de pierdere: “Vor construi case și le vor locui; vor sădi vii și le vor mânca rodul. … aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor”. Isaia 65:21, 22.

În Noul Testament apostolii au prorocit despre o împărăție în care moartea însăși va fi înlăturată — “moartea nu va mai exista” (Apocalipsa 21:4). Acestea nu sunt doar vise goale. Ei n-au avut iluzii, ci au vorbit despre adevăruri de care erau siguri fiindcă erau martori la “măreția Lui”. Apostolul Petru a spus:

“Căci v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu urmărind niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, măreția Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit un glas care Îi zicea: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc desfătarea”. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, fiind cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei și mai sigur, la care bine faceți că luați aminte”. 2 Petru 1:16-19.

Și apostolul Pavel când vorbește despre sine scrie: “Cunosc un om în Hristos, care … a fost răpit până în al treilea cer” (2 Corinteni 12:2). În versetul 4 el numește acest al treilea cer rai. Acești scriitori biblici au putut vorbi cu o astfel de autoritate, cu o astfel de siguranță, fiindcă au avut un sprijin clar; și în cele mai multe din profețiile lor despre împărăție, siguranța lor este exprimată astfel: “căci gura Domnului oștirilor a vorbit”.

Pentru cine va fi această Împărăție?

Această împărăție va fi pentru cei drepți (Matei 13:43)! Va fi pentru creștini (Faptele Apostolilor 16:31)! Va fi și pentru evrei (Ezechiel 16:55)! Va fi pentru păgânii din Sodoma și Gomora (Matei 10:15)! Va fi pentru păgânii din Tir și Sidon (Matei 11:22)! De fapt împărăția va fi pentru TOȚI oamenii! “Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși din ele: cei care au practicat binele, pentru învierea vieții, iar cei care au făcut răul, pentru învierea judecății.” Ioan 5:28, 29.

TOȚI cei care sunt în morminte vor fi ridicați la viață — evrei și arabi, creștini și atei, catolici și protestanți, sfinți și păcătoși — TOȚI! Dar aceasta pare imposibil, căci Biblia spune clar că “În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți”. Faptele Apostolilor 4:12.

Este adevărat! Mai întâi omul trebuie să creadă în Cristos ca să trăiască veșnic în acea împărăție. Totuși Biblia susține foarte clar că și oamenii din Sodoma și Gomora, din Tir și din Sidon vor fi în împărăție, și ei n-au crezut în Cristos. Pot fi oare ambele afirmații adevărate? Da!

Armonia dintre aceste idei aparent opuse se găsește într-o declarație simplă a voinței lui Dumnezeu în privința omului, dată prin apostolul Pavel: “Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr. Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus, care S‑a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți; această mărturie a fost dată la timpul ei”. 1 Timotei 2:3-6.

Da, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți! Isus Cristos S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare pentru toți! Cum s-ar putea spune mai clar? Mântuirea este pentru TOȚI — evrei și neamuri, sfinți și păcătoși, creștini și păgâni — pentru TOȚI! Totuși, “nu este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți”, decât Isus Hristos. Ambele afirmații se află în Biblie și Biblia spune adevărul!

Biblia este o carte complexă, dar subiectul ei central e simplu. Este istoria răscumpărării. Începe cu omul creat perfect și pus într-o grădină perfectă — Eden. Apoi vedem perechea originară — Adam și Eva — păcătuind și aruncând întreaga rasă în consecințele păcatului — moartea.

Biblia se încheie cu restaurarea omului la perfecțiune pe un pământ perfect, un pământ curățat de necurățirile păcatului — incluzând însăși moartea.

Între început și încheiere ea țese istoria făgăduinței și îndeplinirii ei, a deznădejdii și speranței, a prezicerii și realității, a răscumpărării omului printr-un om — Isus.

O răscumpărare pentru toți!

Însuși cuvântul “răscumpărare” arată principiul pe care este bazată oferta Bibliei de mântuire. Este luat din cuvântul grecesc anti‑lutron, care înseamnă un preț corespunzător.

O balanță simplă ilustrează bine aceasta. Adam a păcătuit și a atras asupra lui și a urmașilor lui pedeapsa meritată, adică moartea. Balanța dreptății a cerut‑o. Cristos a murit ca preț corespunzător — un om perfect pentru un om perfect — să plătească păcatul lui Adam și să echilibreze iarăși balanța dreptății. Este simplu? Da, este simplu! Este scriptural! Și este adevărat!

Deoarece toți copiii lui Adam (și de asemenea urmașii lor) s-au născut după primul păcat, ei s-au născut într-o stare de moarte. Psalmistul David a exprimat bine aceasta: “Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea”. Psalmul 51:5.

Urmașii lui Adam sunt atât oameni buni cât și oameni răi, atât sfinți cât și păcătoși, atât credincioși cât și necredincioși, și toți au garanția mântuirii prin sângele vărsat al lui Cristos, care a fost dat de bună voie pentru Adam și pentru toți urmașii lui.

Apostolul Pavel a rezumat întregul mesaj al Bibliei în două propoziții scurte: “Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos, toți vor fi făcuți vii”. 1 Corinteni 15:21, 22.

Deci, toată rasa umană va fi eliberată de sub sentința morții adamice. Această eliberare este garantată de moartea lui Cristos pentru toți oamenii — pentru cei buni și pentru cei răi.

Dar un lucru este să fie eliberată din mormânt, și cu totul altul este să mențină acea viață eliberată. În timp ce moartea lui Isus promite viață pentru toți cei din morminte, nu promite că acea viață va fi menținută veșnic. Viața veșnică va fi condiționată.

Lui Adam și Evei le-a fost dată viață în grădina Edenului. Ei n-au meritat-o. Viața a fost un dar. A fost din harul lui Dumnezeu. Ei puteau să-și mențină acea viață pentru totdeauna, dar n‑au menținut-o pentru că au păcătuit.

Tot așa, în împărăția lui Dumnezeu toți oamenii vor fi treziți la viață fără să merite aceasta. Vor putea menține acea viață pentru totdeauna. Oare o vor menține? La fel ca și în cazul lui Adam și al Evei: ei vor alege.

O cunoștință a Adevărului

Aici este locul unde trebuie să fie examinată expresia din declarația lui Pavel către Timotei: “Care dorește ca toți oamenii … și să vină la cunoștință de adevăr”. 1 Timotei 2:4.

Planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să “audă vocea Fiului Omului și să iasă afară” din morminte, apoi să fie instruiți în “cunoștința adevărului”. Cunoștința adevărului îi va face responsabili și atunci vor putea alege în deplină cunoștință de cauză.

Oare aceasta nu-i dă omului o a doua șansă? Nu. Viața din moarte pentru toți nu este a doua șansă ci doar o completare a ceea ce Dumnezeu a plănuit de la început.

De ce se amână atât de mult?

Dar, dacă împărăția lui Dumnezeu este atât de minunată, de ce se amână atât de mult? Isus a murit cu aproape 2000 de ani în urmă și împărăția nu este încă stabilită. În loc de îmbunătățire, mulți simt că situația lumii a devenit mai rea. De ce se amână atât de mult?

Biblia arată trei motive ale acestei amânări. PRIMUL, pentru a popula în întregime pământul; AL DOILEA, pentru a lăsa pe om să aibă experiența deplină cu păcatul și consecințele lui; și AL TREILEA, pentru a se dezvolta o clasă de oameni care vor conlucra cu Cristos în ridicarea rasei umane la viață, perfecțiune și fericire.

La început când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în grădina Edenului, i-a dat o misiune. “Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: “Fiți roditori, înmulțiți‑vă, umpleți pământul și supuneți‑l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ””. Geneza 1:28.

Astăzi experții în demografie spun că tocmai aceasta este problema. Ei spun că Pământul se confruntă cu o explozie demografică în așa măsură încât ne amenință existența. Dar acest lucru este oare adevărat? Biblia arată că omenirea a trăit pe această planetă cu puțin peste 6.000 de ani. Populația totală de la creare până în prezent a fost estimată la 30-50 miliarde. Aceasta reprezintă o masă mare de oameni!

Totuși, pământul este mare și la o populație de cincizeci de miliarde, numai pe insula Noua Zeelandă fiecare persoană ar putea avea 5,57 m2. Dar veți zice, aceasta nu este o suprafață mare. Adevărat! Dar Noua Zeelandă ocupă doar o foarte mică parte pe glob.

Omul are nevoie de spațiu nu numai să trăiască, ci și să-și obțină hrana necesară pentru menținerea vieții. Spațiu adecvat de asemenea a fost asigurat în planul lui Dumnezeu.

Observați iarăși cuvintele profetului Isaia: “Deșertul și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori și se va bucura din plin, da, se va bucura cu cântece de veselie, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru”. Isaia 35:1, 2.

Deșertul va Înflori ca trandafirul

Astăzi deșertul se întinde pe mii de kilometri — Sahara, Gobi, marele deșert din sud-vestul Americii, centrul Australiei. Nenumărați kilometri sunt suprafețe pustii, neproductive și acoperite de tufărișuri. Gândiți-vă la toate acestea înflorind ca trandafirul. Gândiți-vă la locurile care nu sunt productive din lume: Ucraina, provinciile vaste de preerie din Canada, preeriile din Statele Unite ale Americii. Gândiți-vă la acestea împreună cu marea suprafață a deșerturilor de astăzi. Da, există spațiu pentru și mai mulți.

Și oamenii au primit misiunea de la Dumnezeu “să umple pământul”. Această “umplere” a pământului este unul dintre motivele marii amânări în introducerea împărăției pentru care am fost învățați să ne rugăm.

Permisiunea răului

Experiențele omului pe pământ au fost grele. Omul a trebuit să-și câștige existența cu “sudoarea feței”. Pe lângă aceasta, brutalitatea omului față de om a umplut de repulsie pe toți aceia mai decenți dintre ei. La aceste dureri ale rasei umane s-au adăugat și dezastrele naturale, ca de exemplu inundațiile, cutremurele de pământ, perioadele de foamete, erupțiile vulcanice. Oare va dori omul să trăiască întotdeauna într-o asemenea stare? Dacă există un Dumnezeu, de ce a permis atâta suferință?

Există un scop pentru tot acest rău. Să ascultăm cuvintele împăratului Solomon: “Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o preocupare obositoare, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor, ca să fie umiliți prin ea”. Eclesiastul 1:13.

Păcatul a fost introdus pe acest pământ prin intervenția unei personalități rele — Satan. Influența lui a dus la o mare epidemie a răului. Fiecare ființă umană din lume poate să înțeleagă cuvintele lui David: “Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea”. Psalmul 51:5.

Unul dintre motivele succesului Împărăției lui Dumnezeu este bazat pe o premisă simplă, și anume că influențele celui rău vor fi restrânse — Satan va fi legat.

“Apoi am văzut un înger coborându-se din cer, având cheia Adâncului și un lanț mare în mână. El a pus mâna pe balaur, șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp.” Apocalipsa 20:1-3.

În timp ce oamenii vor fi educați în legile lui Dumnezeu și ale dreptății, Satan va fi legat. Astfel oamenii vor avea minunata oportunitate să compare două stiluri de viață — cel de păcat, cu consecințele lui de durere, boală și moarte, și cel de dreptate, cu consecințele ei de fericire, sănătate și viață. Există oare vreo îndoială în privința stilului de viață pe care îl vor alege? Cu siguranță îl vor alege pe cel care garantează viața.

Conlucrători În Împărăție

Dar mai există un motiv pentru această amânare. Lucrarea împărăției este o lucrare mare. Planul lui Dumnezeu este să fie niște conlucrători cu Isus în această mare lucrare de ridicare a lumii. Când Isus va domni, vor fi unii care vor domni cu El. “Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El; dacă Îl tăgăduim, și El ne va tăgădui.” 2 Timotei 2:12.

“Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani.” Apocalipsa 20:6.

Alegerea și pregătirea acestei clase durează de multe secole, de la moartea lui Cristos până în prezent. Aceștia vor fi cu Domnul lor în cer, colaborând cu El în lucrarea de restaurare a oamenilor la viață perfectă pe pământ.

“Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este.” 1 Ioan 3:2.

Prin urmare, popularea pământului, deplina permisiune a omului să aibă experiența cu răul și cu consecințele lui și alegerea unei clase de conlucrători cu Cristos în împărăție, sunt cele trei motive pentru care s-a amânat aproape două mii de ani stabilirea domniei dreptății. Dar lucrul acesta se va face — la timpul cuvenit al lui Dumnezeu.

Când va veni acea Împărăție?

Cum știm noi când va veni împărăția? Este aproape?

Da! Este aproape! Biblia arată o mulțime de semne ale schimbării condițiilor din lume care introduc acea împărăție. Multe dintre acestea se găsesc în cuvântarea Domnului nostru Isus, din Matei capitolul 24, bazându-se pe o profeție din cartea lui Daniel, capitolul 12.

Vom arăta pe scurt doar patru dintre aceste semne:

Un timp de necaz care amenință să distrugă tot ce este viu:

“Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n‑ar scăpa; dar, din cauza acelor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.” Matei 24:21, 22.

Până la al doilea război mondial, când a izbucnit era războaielor nucleare, omul n-a avut capacitatea de a distruge întreaga creație. Astăzi cuvântul de coșmar “nimicire în masă” mărește frica omului datorită capacității de a distruge tot ce-i viu.

Cunoștința și revoluția în transporturi:

“Tu, însă, Daniel, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea, până la timpul sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește.” Daniel 12:4.

Odată cu introducerea educației obligatorii, cu posibilitatea de acces la materialul tipărit și cu introducerea epocii calculatorului, cunoștința a crescut foarte mult — dublându-se la fiecare 5-8 ani! Mijloacele de transport rapid sunt atât de obișnuite încât adesea uităm că strămoșii noștri, cu numai 150 ani în urmă, au fost limitați doar la viteza de mers a unui cal, și cei mai mulți au murit fără să călătorească la distanță mai mare de câțiva kilometri de locurile lor de naștere.

Israelul:

“Poporul Meu Israel … vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui … Îi voi planta în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău.” Amos 9:14, 15.

Printr-un miracol modern, acest popor care a pribegit fără patrie timp de 2.000 de ani, s-a întors la patria lui. În ciuda numeroaselor atacuri, cu dușmani mai numeroși, el a rezistat, și astăzi stă tare printre familiile neamurilor.

Propovăduirea Evangheliei:

“Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toate popoarele. Și atunci va veni sfârșitul.” Matei 24:14.

La începutul anilor 1800 au fost stabilite în Europa și Statele Unite ale Americii societățile biblice în scopul distribuirii Scripturilor în întreaga lume. Astăzi Biblia este încă cea mai bine vândută carte și este disponibilă în peste o mie de limbi.

Să ascultăm iarăși cuvântul Domnului: “Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape”. Luca 21:31.

Noi trăim într-o zi în care omul are puterea de a distruge tot ce este viu. Trăim într-o zi când cunoștința a crescut și mulți aleargă încoace și încolo. Trăim într-o zi în care renașterea lui Israel în vechea lui patrie este un fapt. Trăim într-o zi în care Evanghelia — Biblia — este publicată în întreaga lume.

De aceea trăim într-o zi în care împărăția lui Dumnezeu este aproape!

Da, omul s-a rugat pentru multe lucruri. Dar pentru nici un lucru nu s-a rugat atât de intens sau atât de mult cum s-a rugat pentru împărăție. Și aceasta este o rugăciune care va fi împlinită curând.

“Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.” Matei 6:9, 10.

A AVEA GRIJĂ PENTRU CEI DIN CASA lui naturală

„Dar dacă cineva nu poartă grijă de ai săi şi mai ales de cei din casa lui

[rudele lui], a tăgăduit credinţa şi este mai rău decât un necredincios.” 1 Tim. 5:8.R 4854a W. T. 15 iulie 1911 (pag. 218-219)Acest pasaj poate fi parafrazat în mod potrivit astfel: Cel care nu se îngrijeşte de cei dependenţi de el, în special de cei din casa lui, a negat credinţa şi este mai rău decât un necredincios.Aceasta se referă în primul rând la un soţ creştin şi la datoria faţă de soţia sa şi de copiii săi. Dacă soţul ar înceta să se îngrijească de soţie, ar înceta s-o preţuiască şi, dimpotrivă, ar părăsi-o, fie în inimă, în afecţiune, sau în mod real, aceasta ar însemna că s-a depărtat serios de Domnul, de îndrumarea Spiritului şi de „Înţelepciunea de sus, [care] este mai întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune”.

În aceste împrejurări n-am putea să-l considerăm pe unul ca acesta aprobat de Domnul ca „învingător,” până după reformare. Apoi, de asemenea, fiecare părinte este dator să dea copilului său un început în viaţă mai mult decât doar micuţul corp imperfect, muritor, născut în lume. Aducând copii pe lume, devine datoria părinţilor să se îngrijească de stabilirea lor rezonabilă în ea. Aceasta include nu numai oferirea hranei şi a îmbrăcămintei în timpul copilăriei şi tinereţii, ci şi asigurarea instrucţiunilor intelectuale şi morale la care ne-am referit nu o dată; şi toate acestea înseamnă strângere, pe lângă consumarea personală, în interesul copiilor.

Văzând nesiguranţa vieţii, n-ar fi o aplicare nerezonabilă a sfatului scriptural ca părintele să pună deoparte ceva pentru necesităţile familiei în eventualitatea morţii sale înainte ca membrii ei să ajungă la maturitate. Gândul nostru nu este că apostolul a vrut să spună că părinţii ar trebui să caute să pună deoparte averi pentru copiii lor care s-ar putea certa de la ele şi i-ar putea păgubi. Copilul născut într-o familie destul de bună şi care primeşte o educaţie rezonabilă şi îndrumare până la maturitate este bine situat şi are în sine o moştenire bogată; şi părintele care a făcut astfel de prevedere pentru copiii lui are toate motivele să simtă că a fost condus în această chestiune de o minte sănătoasă, de Spirit sfânt, dispoziţia aprobată de Domnul, chiar dacă nu lasă nicio proprietate familiei sale, sau mai mult de un adăpost sau un cămin. Un astfel de om s-a achitat de isprăvnicia sa; şi astfel de copii în mod sigur vor aprecia în cele din urmă credincioşia lui.

Noi ar trebui să manifestăm interes pentru cei legaţi de noi prin legături de sânge mai mult decât pentru omenire în general. Dacă Spiritul Domnului ne conduce să fim buni şi miloşi faţă de omenire în general, aceasta ar implica faptul că sentimentele faţă de rudele noastre ar trebui să fie în mod special luate în considerare de noi şi, în măsura ocaziilor, să-i ajutăm. Cu toate acestea, n-ar fi înţelept din partea noastră, potrivit judecăţii noastre, nici în armonie cu instrucţiunile Scripturilor, nici în acord cu exemplele pe care ele le-au pus înaintea noastră din conduita Domnului nostru şi a apostolilor, să le oferim o părtăşie foarte specială rudelor noastre pământeşti, sau să-i primim şi să-i tratăm mai bine decât cum tratăm casa credinţei, sau chiar la fel de bine.

Facem aici o excepţie în privinţa acelor legături apropiate care sunt o obligaţie pentru noi, în acord cu cuvintele apostolului, „Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi … a tăgăduit credinţa”. În general — în afară de excepţiile de mai sus — trebuie să aplicăm cuvintele apostolului: „Aşadar, cât avem ocazie, să facem bine la toţi, dar mai ales celor din casa credinţei” (Gal. 6:10). După casa credinţei trebuie să vină rudele noastre mai îndepărtate.

Bineînţeles, din punctul de vedere al Noii Creaţii, noua înrudire, membrii Corpului lui Cristos ar fi membrii casei noastre, şi mijloacele lor vremelnice de trai ar fi într-o oarecare măsură responsabilitatea noastră. Totuşi, noi nu trăim într-un timp ca acela în care a trăit Domnul nostru; acum există instituţii filantropice publice; din acest motiv textul acesta nu s-ar aplica cu aceeaşi forţă ca atunci când apostolul a spus aceste cuvinte. Când cineva îşi plăteşte partea din taxe pentru binele general, îşi face uneori prevederi potrivite; şi s-ar putea să fie necesar să se folosească de o parte din acele beneficii, fie pe seama lui mai târziu, fie pe seama unora din prietenii lui — membrii familiei sale.

Zidindu-ne Unul pe Altul în Cea mai Sfântă Credinţă

Cristos este Capul casei Sale. El nu intenţionează ca poporul Său să se împovăreze inutil unul pe altul, ci fiecare să simtă o responsabilitate în privinţa celorlalţi şi bucuroşi să dea o mână de ajutor pentru a întări, încuraja şi binecuvânta, „zidindu-se unul pe altul în cea mai sfântă credinţă”. Evident, intenţia Domnului nostru a fost să-i atragă împreună pe urmaşii Săi ca o nouă familie, o nouă casă, „casa credinţei”. Prin urmare, găsim repetat îndemnul şi încurajarea la părtăşie, ajutorare reciprocă şi asociere regulată, cu promisiunea că unde se întâlnesc doi sau trei în numele Domnului, El va fi în mod special prezent cu ei pentru a le acorda o binecuvântare; şi ca poporul Său să nu uite să se adune.

Întorcându-ne la textul nostru, observăm că apostolul spune că cel care şi-ar neglija obligaţiile faţă de familia sa, şi-ar tăgădui credinţa. Credinţa pe care o declarăm nu este numai o credinţă în anumite lucruri pe care le primim, ci afectează şi chestiuni de cuviinţă, caracterul nostru, toate afacerile vieţii în general. Noi declarăm că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât alţii. Declarăm că îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi. Declarăm că acesta este standardul nostru. Dacă responsabilitatea unui om faţă de aproapele său este să-l iubească aşa cum se iubeşte pe sine însuşi, atunci aceasta ar aduce forţă dublă în ceea ce priveşte familia sa. Dacă cineva este neglijent în aceasta, el reprezintă greşit doctrinele lui Cristos pe care le pretinde. A trăi contrar doctrinelor pe care le pretinde, ar însemna a-şi tăgădui credinţa. Şi astfel unul care ar trăi încălcând aceste standarde recunoscute ale vieţii, ar trăi sub nivelul lumii, în loc de a trăi mai presus de lume.

În privinţa tăgăduirii credinţei, ideea este că ar exista o lipsă de iubire, de compătimire, cu privire la interesele celor neglijaţi şi deci o tăgăduire a credinţei în acea măsură. Ce exemplu perfect de lipsă de egoism avem în Învăţătorul nostru, care fiind în cel mai mare necaz şi suferinţă, Se gândea în mod compătimitor la alţii! Observăm prevederea Sa pentru bunăstarea mamei Sale, pe care a încredinţat-o în grija iubitorului Său Ioan, arătând astfel aprobarea Domnului nostru a caracteristicilor nobile manifestate de Ioan, care s-a înghesuit să stea lângă Învăţătorul Lui în această oră de încercare!

DISCIPLINA RETRIBUTIVĂ ÎN MILENIUL

R 4856a W. T. 15 iulie 1911 (pag. 219-220)

În ceea ce priveşte Dreptatea divină, prevederea lui Dumnezeu este că toate pretenţiile din partea Dreptăţii împotriva omenirii vor fi rezolvate şi terminate la sfârşitul acestui Veac Evanghelic. Aceasta este reprezentată prin ispăşirea tipică a păcatului, satisfacerea pentru păcate. Ziua de Ispăşire antitipică atestă sacrificiile Cristosului şi pregătirea celor vrednici să devină membri ai Corpului Său. Când Dreptatea va fi fost acceptat acea satisfacţie, ea va şterge registrele şi-l va elibera pe Adam şi toată rasa lui de toată responsabilitatea care derivă din încălcarea Legii lui Dumnezeu prin mâncarea din fructul oprit. Moartea lui Isus este satisfacţia pentru păcatele ce rezultă din păcatul originar, adamic.

Dar au existat şi alte păcate, greşeli flagrante, pentru care Dreptatea va cere plată, păcate împotriva Spiritului sfânt, împotriva luminii. Toate acestea sunt păcate împotriva lui Dumnezeu, împotriva dreptăţii. Pentru a ilustra, să ne gândim la experienţa Domnului: Poate că mulţimea n-a fost răspunzătoare de răstignirea Domnului nostru; dar au fost indivizi care au avut suficientă lumină ca să fi procedat mai bine. Tot aşa, din zilele lui Abel până în prezent unii au suferit nedreptate gravă, şi strigătele acestor încălcări ale Dreptăţii au apelat la Dumnezeu, întocmai cum a strigat sângele lui Abel. Scripturile ne arată cum va fi făcută satisfacerea şi pentru acestea, înainte de începerea marii Zile de binecuvântare, înainte ca lumea să fie predată pe deplin în mâinile Mijlocitorului Împărăţiei.

Satisfacerea pentru aceste păcate cu voia este arătată în ilustraţia ţapului de trimis. Acolo vedem în tip cum „mulţimea mare” va fi determinată să treacă prin strâmtorare, care va avea un bun efect asupra lor şi care, în acelaşi timp, va fi mijlocul de a încheia socotelile pentru încălcările grave ale Dreptăţii în afara păcatului adamic. Punerea mâinilor marelui preot pe capul ţapului de trimis ilustrează plasarea acestor păcate asupra clasei „mulţimii mari” şi trimiterea lor în strâmtorare. Aceştia vor trece printr-o experienţă asemănătoare cu cea pe care Domnul nostru a prezis-o că va veni peste naţiunea iudee, şi care s-a împlinit literal. Domnul nostru declară că acele suferinţe îngrozitoare de la sfârşitul Veacului Iudeu au fost o plată pentru păcatele împotriva Dreptăţii divine — pentru diferite fărădelegi din timpurile anterioare (Luca 11:49-51). Aceasta va lăsa lumea la începutul Mileniului fără nimic împotriva ei în registrele Dreptăţii.

DISCIPLINĂRILE CONFORM DEZVOLTĂRII CARACTERULUI ANTERIOR

Atunci Dreptatea va transfera întrega omenire în mâinile lui Mesia, care o va lua aşa cum va fi. Oamenii vor fi în diferite stări. Unii vor fi mai degradaţi, alţii mai puţin degradaţi; unii vor avea conştiinţa mai insensibilă, alţii mai sensibilă; şi aceste deficienţe de caracter vor depinde de modul în care fiecare a acceptat sau a respins lumina şi ocazia din prezent. Cei care n-au cunoscut voia Lui şi n-au făcut-o vor primi puţine lovituri; cei care au cunoscut voia Lui şi n-au făcut-o vor primi multe lovituri, din cauza împietririi anterioare a caracterului lor. Fiecăruia i se va cere, în cele din urmă, să se ridice la standardul deplin al cerinţelor divine. Cei mai degradaţi vor avea dificultate mai mare şi cei mai puţin degradaţi vor avea dificultate mai mică şi vor primi mai puţine lovituri în ridicarea lor la cerinţele divine.

Cu alte cuvinte, orice faptă greşită, orice principiu greşit care este aplicat, are un efect rău asupra caracterului, după cum toate faptele bune aduc binecuvântare. Tot aşa şi omenirea, în măsura în care în viaţa aceasta oamenii s-au supus sau nu s-au supus privilegiului sau cunoştinţei de care s-au bucurat şi au înţeles-o, vor fi înălţaţi sau degradaţi în caracter când vor intra în Veacul următor.

Apostolul spune că Dumnezeu nu amână (nu este încet) cum socotesc oamenii amânarea, ci este îndelung răbdător (2 Pet. 3:9); şi „Dumnezeu ştie … să păstreze pe cei nedrepţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii” (2 Pet. 2:9). Iarăşi citim: „Păcatele unor oameni sunt arătate dinainte, mergând înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă” (1 Tim. 5:24). Adică, sunt oameni care fac răul şi primesc prompt pedeapsa pentru cursul lor greşit. Astfel ei au ocazia de a se îmbunătăţi în privinţa celor trecute.

Sunt alţii cărora pare să le meargă bine, par să prospere în lucrurile pământeşti; ochii lor se bulbucă de grăsime; par să umble nepăsători de calea lor greşită, chiar până la mormânt (Psa. 73:3-12). Vor scăpa aceştia? Noi răspundem: „Nu”. În Ziua Judecăţii îşi vor primi lecţia. În Ziua aceea de încercare vor avea mult mai multă dificultate decât cei care au învăţat lecţiile din necazurile vieţii prezente. Pentru un om care a practicat răul se va cere disciplină severă înainte de a învăţa că obiceiurile trecutului nu vor fi permise. Deoarece această nouă Ordine va fi astfel încâ nimic nu va fi permis să o împiedice, calea lui în această viaţă deci va avea atunci răsplătire, în sensul că va fi rezultatul stării sale rele.

Cu toţii am observat că unii copii s-au născut cu un semn care este foarte umilitor pentru ei; şi mulţi dintre aceştia, datorită faptului că buzele dispreţului au fost îndreptate împotriva lor, au fost făcuţi astfel caractere umilite şi frumoase. Pe de altă parte, copiii răsfăţaţi care au umblat în propriul lor fel, au fost de râs şi de pomină în lume şi au produs necazuri altora. Aceştia, neînvăţând lecţiile stăpânirii de sine în viaţa prezentă, vor fi proporţional dezavantajaţi în viitor, şi vor trebui să înveţe atunci aceste lecţii.

S-a pus întrebarea: Va fi Decalogul readus în uz în Împărăţia Mesianică? Nu vedem niciun motiv de ce n-ar fi făcut Legea Împărăţiei. Nu s-a găsit nicio greşeală în Lege, ci în slăbiciunea, incapacitatea acelora care erau sub Lege. Cele Zece Porunci n-au fost date Bisericii, dar spiritul lor este cuprins în cuvântul Iubire, care este Legea Noii Creaţii (Rom. 13:8-10). Ar fi mai degrabă nepotrivit ca Domnul să spună Bisericii: Să nu furi, să nu ucizi; căci ei vor fi trecut de la orice astfel de stare a minţii înainte de a putea fi ai Săi.

Pentru lume, la începutul noului Veac, ar fi o Lege care i-ar depăşi înţelegerea să i se spună: Să iubeşti pe toată lumea. Oamenii vor avea nevoie de unele afirmaţii simple cum ar fi: Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine; să nu furi; să nu ucizi; să nu pui mărturie mincinoasă. Decalogul este chiar cea mai bună Lege pentru omenire. Noi nu putem îmbunătăţi înţelepciunea Dătătorului Legii, care a dat această Lege lui Moise la început. Nu ne va surprinde deci, dacă cele Zece Porunci vor fi puse asupra întregii lumi, exact cum au fost puse asupra evreilor; şi că omenirii i se va arăta că spiritul Legii este Iubirea; dar oamenii vor veni treptat la înţelegerea acestui principiu; căci la început nu vor avea aprecierea potrivită a lucrurilor.

ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 4867 W. T. 1 august 1911 (pag. 238-239)

VREDNICII DIN VECHIME Nu sunt reprezentaţi în Curte

Întrebare — Au fost Vrednicii din Vechime în starea reprezentată de Curtea Cortului Întâlnirii?

Răspuns — În zilele lor Preotul antitipic încă nu venise şi Cortul Întâlnirii antitipic şi Curtea nu erau stabilite; de aceea, ei nu puteau fi acolo. Dar după inima lor, arătată prin purtarea lor, ei trebuie să fi fost membri ai casei credinţei. Noi înţelegem că, în final, ei ar putea primi un loc împreună cu Marea Mulţime, şi ca parte din ea, leviţi antitipici din starea curţii antitipice.

—————

„JERTFĂ” FolositĂ

în două sensuri diferite.

Întrebare — „Căci trupurile animalelor al căror sânge este adus de marele preot în Locul preasfânt, ca jertfă pentru păcat, «sunt arse afară din tabără»” (Evrei 13:11). Aceasta ar arăta că Jertfa pentru Păcat este făcută în Sfânta Sfintelor antitipică?

Răspuns — În general cei care au tradus ceva în Biblie cu privire la Cortul Întâlnirii par să fi fost foarte neglijenţi în folosirea termenilor, Sfânta, Sfânta Sfintelor, Locul Sfânt, etc. Ei n-au înţeles că aceşti termeni au fost folosiţi în diferite sensuri de către evrei în legătură cu diferitele părţi ale Cortului Întâlnirii. Tradus corect, textul nostru spune: „Trupurile acelor animale, al căror sânge este dus în Sfânta Sfintelor ca o jertfă pentru păcat, sunt arse afară din tabără”. Trebuie să reţinem că acest cuvânt „jertfă”, este folosit scriptural în două sensuri diferite. Într-un sens al cuvântului, Domnul nostru S-a jertfit la botez, când S-a predat să facă voia Tatălui. Aceasta a fost jertfa Sa, darul Său, când S-a prezentat la Iordan. El a terminat jertfirea darului Său când Şi-a dat viaţa la Calvar; şi acea viaţă, depusă la Calvar, este o Jertfă pentru Păcat potrivită. Dar a rămas ca Marele Preot să Se înalţe, să Se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu pentru noi şi să facă aplicarea Jertfei pentru Păcat. Stropirea sângelui pe Capacul Ispăşirii s-a făcut în Sfânta Sfintelor. Dar prezentarea acelei Jertfe pentru Păcat a fost făcută la Iordan — sau, în tip, când viţelul a fost junghiat.

—————

Două altare în contrast.

Întrebare —„Noi avem un altar de la care n-au drept să mănânce cei care slujesc în cort” (Evrei 13:10). Ce se înţelege prin acest pasaj?

Răspuns — În acest pasaj apostolul pune în contrast preoţimea Levitică, serviciile lor în Cortul Întâlnirii şi masa din Sfânta la care ei mâncau pâinile pentru punere înainte, cu Cortul Întâlnirii antitipic şi cu masa lui mai bună. În legătură cu aceasta el arată că, în ceea ce priveşte preoţimea aaronică, nu numai că membrii Bisericii nu puteau fi preoţi, dar nici Domnul nostru Isus nu putea fi; pentru că acea preoţime a ieşit din Levi, iar Isus a fost din altă seminţie, din Iuda. De aceea când Isus a fost pe pământ El n-a putut fi preot. Dar Dumnezeu a plănuit un alt ordin de Preoţi, adică, Ordinul lui Melhisedec, spunându-i lui David, „Domnul a jurat şi nu-I va părea rău: «Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec»” (Psa. 110:4; Evrei 5:6). Atunci este evident că dacă Cristos trebuia să fie un Preot după Rânduiala lui Melhisedec, El nu putea fi un Preot după rânduiala lui Aaron.

Când apostolul a dovedit că noi, ca preoţi, nu avem dreptul să ne amestecăm în Sfânta şi Sfânta Sfintelor tipice, el ne arată atunci că ei, cei din casa lui Aaron, nu au dreptul la locul nostru. Ei nu au dreptul să vină în această Sfântă antitipică în care intrăm noi. Dacă ei devin membri ai Preoţimii Împărăteşti, pot să intre; dar starea lor ca membri ai preoţimii aaronice nu le dă acest privilegiu. Astfel, el ne arată o deosebire între aceste două preoţimi, cea după rânduiala lui Aaron şi cea după rânduiala lui Melhisedec. Noi avem „jertfele mai bune”; avem serviciile mai bune. Noi avem, pe un plan mai înalt tot ce au avut ei, tipic, pe un plan mai jos.

—————

Tămâie în Sfânta Sfintelor.

Întrebare — Era necesar ca tămâia să-l preceadă pe marele preot în Sfânta Sfintelor când intra să ofere sângele ţapului?

Răspuns — Iniţial, oferirea tămâii în Ziua Ispăşirii de către marele preot câştiga pentru el recunoaştere din partea Atotputernicului şi manifesta vrednicia lui de a se înfăţişa înaintea lui Dumnezeu. De aceea nu era nevoie ca el să ofere nici o altă jertfă decât aceasta. Toată lucrarea ispăşirii era împărţită în două părţi. Dacă tipul arăta că preoţii subordonaţi intrau în Sfânta Sfintelor, atunci se pare că era necesar ca fiecare să se oprească şi să ofere tămâie înainte de a intra.

Noi suntem reprezentaţi, nu individual, ci ca membri ai Corpului lui Cristos. Aşa că n-ar fi necesar ca tămâia să fie oferită de mai multe ori. S-ar părea însă că tămâia a rămas în Sfânta şi Sfânta Sfintelor. Jertfa este încă apreciată de către Tatăl Ceresc şi va fi întotdeauna.

—————

amândouă au avut de-a face cu Dreptatea.

Întrebare — În tip, tămâia a fost cea care a mulţumit Dreptatea divină? Dacă nu, cum este îndeplinită mulţumirea Dreptăţii şi de ce a fost arsă tămâia?

Răspuns — Amândouă, atât tămâia cât şi sângele au avut de-a face cu mulţumirea Dreptăţii. Citim că tămâia trebuia să acopere Capacul Ispăşirii (Lev. 16:13). Cu alte cuvinte, dacă tămâia n-ar fi mers înainte, marele preot n-ar fi trăit. Aceasta arată că dacă Domnul nostru nu Şi-ar fi dat viaţa Sa umană în mod satisfăcător, Şi-ar fi pierdut dreptul la viaţă. La consacrare El a fost de acord cu aceasta şi Şi-a predat drepturile Sale pământeşti la viaţă. Dacă se dovedea credincios angajamentului Său, El primea viaţă de un ordin mai înalt, dincolo de văl. Aşa că mulţumirea Dreptăţii, reprezentată în tip prin tămâia care preceda pe marele preot dincolo de văl, ar fi o satisfacere pentru Sine şi ar fi o mărturie că El a împlinit cu credincioşie condiţiile cerute.

Dar cât priveşte mulţumirea pentru păcatele Bisericii şi ale lumii, aceasta se împlineşte ulterior, nu prin tămâie, ci prin sânge.

Domnul nostru vine! Ai incercat sa iti imaginezi cum va fi la revenirea Lui? 

Charles H. Spurgeon te invita la o calatorie pe paginile Sfintei Scripturi care vorbesc despre revenirea Sa glorioasa. Vei descoperi astfel:
- circumstantele care vor insoti cea de-a doua venire a lui Hristos;
- ce se va intampla in clipele revenirii Domnului;
- ce inseamna sa veghezi in vederea intalnirii cu Domnul;
- cum sa te pregatesti pentru aceasta revenire;
- care sunt rasplatile ceresti ce ii asteapta pe cei neprihaniti;
- cum sa traiesti pana la revenirea lui Hristos.

Pas cu pas, departe de controverse ieftine si cu un mare respect pentru fiecare cuvant al Scripturii, printul predicatorilor vorbeste atat de clar despre cea de-a doua venire a Mantuitorului nostru, incat este imposibil sa nu te lasi purtat spre o profunda analiza interioara: oare eu sunt gata sa imi intalnesc Rascumparatorul?

Predicile lui Charles Spurgeon, desi ascultate cu nesat de mii de oameni in urma cu mai bine de 130 de ani, raman si astazi deosebit de actuale.  Ele nu pot fi o dezamagire pentru nici un cautator sincer al adevarului.

CUPRINS
1. Iată, El vine pe nori!.
2. Răsplata celor neprihăniți
3. Înălțarea și cea de-a doua venire 
4. Judecata viitoare a tainelor umanității
5. Disciplina harului
6. Cum să te pregătești pentru revenirea Domnului
7. În așteptarea lui Hristos
Charles Haddon Spurgeon s-a născut în 19 iunie 1834 în Kelvedon, Essex, Marea Britanie. În ziua de 6 ianuarie 1850, prins de o furtună de zăpadă, tânărul Spurgeon se adăposteşte într-o capelă metodistă din Colchester, loc în care Sfânta Scriptură îi va sensibiliza inima. 
Botezat în 3 mai al aceluiaşi an, Spurgeon se va implica rapid în biserică, atât ca profesor de școală duminicală cât și ca predicator. Din 1851, Spurgeon slujeşte ca păstor al unei bisericuţe baptiste din Waterbeach, Cambridgeshire, iar apoi, la nici patru ani de la convertire şi pe când avea doar nouăsprezece ani (în aprilie 1854), este chemat să păstorească  New Park Street Chapel, cea mai mare şi mai cunoscută comunitate baptistă din Londra acelor vremuri. 
Până la moartea sa, în 1892, Charles H. Spurgeon a predicat peste 3.600 de predici şi a publicat 49 de volume de comentarii bi-blice, ilustraţii pentru predică, devoţionale, imnuri, poezii și ziceri.  La vârsta de 22 de ani era deja cel mai cunoscut predicator al vremii. 
În 1861 biserica se va muta în cea mai mare clădire destinată întrunirilor religioase din Marea Britanie a acelor zile şi anume  Metropolitan Tabernacle din Southwark, clădire care putea să adune laolaltă peste 5.000 de oameni pe bănci şi mai mult de 1.000 de persoane în picioare. Va predica în această biserică de câteva ori pe săptămână până la moartea sa, 32 de ani mai târziu. 
Nu a făcut niciodată chemări la altar, publice, dar de fiecare dată chema pe cei atinşi de Cuvântul lui Dumnezeu predicat duminica, să îl întâlnească la biroul său, luni dimineaţa. Fără excepţie, în fiecare luni dimineaţa cineva venea la uşa biroului.  Se estimează că, pe parcusul vieţii, Charles Spurgeon a predicat la peste 10.000.000 de oameni. Mult mai mulţi au fost şi continuă să fie atinşi de predicile sale publicate în mai multe limbi.

 

Charles H. Spurgeon te invita la o calatorie pe paginile Sfintei Scripturi care vorbesc despre revenirea Sa glorioasa. Vei descoperi astfel:
– circumstantele care vor insoti cea de-a doua venire a lui Hristos;
– ce se va intampla in clipele revenirii Domnului;
– ce inseamna sa veghezi in vederea intalnirii cu Domnul;
– cum sa te pregatesti pentru aceasta revenire;
– care sunt rasplatile ceresti ce ii asteapta pe cei neprihaniti;
– cum sa traiesti pana la revenirea lui Hristos.

Pas cu pas, departe de controverse ieftine si cu un mare respect pentru fiecare cuvant al Scripturii, printul predicatorilor vorbeste atat de clar despre cea de-a doua venire a Mantuitorului nostru, incat este imposibil sa nu te lasi purtat spre o profunda analiza interioara: oare eu sunt gata sa imi intalnesc Rascumparatorul?

Predicile lui Charles Spurgeon, desi ascultate cu nesat de mii de oameni in urma cu mai bine de 130 de ani, raman si astazi deosebit de actuale. Ele nu pot fi o dezamagire pentru nici un cautator sincer al adevarului.

https://www.gramma.ro/a-do…/a-doua-venire-a-lui-hristos.html

Este posibil ca imaginea să conţină: text

Omul ceresc. Remarcabila poveste a vietii fratelui Yun din China

Fratele Yun si Paul Hattaway

 • Omul ceresc. Remarcabila poveste a vietii fratelui Yun din China 0
 • Omul ceresc. Remarcabila poveste a vietii fratelui Yun din China 1
 • Descriere
 • Caracteristici
 • Review-uri (0)
Incepand cu anul 1949, cand a inceput persecutia asupra crestinilor, bisericile au suferit din cauza multor atacuri. Astfel, pana in anul 1958 guvernul a inchis toate bisericile oficiale. Sotia sefului de stat Mao, pe nume Jiang Qing, le spunea vizitatorilor straini: “In China crestinismul a fost redus la sectiunea de istorie a muzeelor. Este mort si ingropat.” In anii 1970, o delegatie crestina care a venit in vizita din Statele Unite ale Americii a raportat ca, “in China nu a mai ramas nici macar un singur crestin”.In anii 1970 biserica chineza a inceput sa se deschida asemenea unui boboc de trandafir, care a fost inchis pentru multa vreme, si sa-si arate din nou viata si frumusetea lumii intregi. In acea perioada, un tanar din partea de sud a provinciei Henan L-a intalnit pe Domnul Isus Cristos si si-a dedicat viata Lui, urmandu-L ca Domn si Stapan. Dumnezeu a pus stapanire pe viata sa intr-un mod remarcabil.Fratele Yun a vazut pe tot parcursul celor treizeci de ani de incercari harul lui Dumnezeu din plin in viata sa, revarsandu-se ca o binecuvantare pentru multi. El este unul dintre liderii alesi de Dumnezeu pentru aceasta generatie, un luptator puternic si lucrator credincios. Lucrarea sa a fost urmata de multe semne si minuni, demonstrand ca este un apostol al credintei.Marturisesc ca toate povestirile din aceasta carte sunt adevarate. Am fost martorul multor evenimente descrise pe aceste pagini. Ma simt foarte onorat ca sunt prietenul cel mai apropiat si conlucratorul fratelui Yun. El m-a respectat intotdeauna ca indrumator spiritual si pastor, respectul fiind reciproc. Cand m-am casatorit l-am rugat pe fratele Yun sa conduca serviciul de casatorie si sa ne dea binecuvantarea.

Am citit aceasta carte plin de recunostinta la adresa lui Dumnezeu si o recomand in mod sincer ca o marturie adevarata a lucrurilor marete facute de Dumnezeu in biserica din China.
– Xu Yongze, Presedintele Asociatiei liderilor bisericilor de casa Fratia „Sinim” din China

CUPRINS

Prefata
Cuvant-inainte
Introducere

1. Inceputuri modeste
2. O dorinta implinita
3. „Mergi spre Vest si spre Sud”
4. Dumnezeu imi binecuvanteaza intreaga familie
5. Calea persecutiei
6. „Dumnezeul lui Petru este si Dumnezeul tau”
7. Dumnezeu imi vrea inima in intregime
8. „Stai linistit si sa stii ca Eu sunt Dumnezeu”
9. Prin valea umbrei mortii
10. Cuptorul aprins
11. Sfarsitul postului
12. Dumnezeu imi daruieste un fiu si multi frati
13. Un suflet de mare pret primit de la Domnul
14. O speranta viitoare
15. Un cimitir acoperit cu spini
16. Dumnezeu toarna din abundenta din puterea Sa extraordinara
17. Adoua oara in inchisoare
18. O vizita dureroasa a familiei mele
19. Statia de alimentare cu untdelemn a lui Dumnezeu
20. Calea spre unitate
21. Atreia oara in inchisoare — abisul existenteimele
22. O evadare miraculoasa
23. Parasirea cortinei de bambus
24. „Inapoi la Ierusalim”
25. Reflectari asupra celor patru ani petrecuti in Occident
26. Un nou tip de persecutie
27. O schimbare brusca de planuri
28. O samanta in pamant
29. Un viitor la fel de luminos ca promisiunile lui Dumnezeu
Index

MICUL PREDICATOR – Elizabeth Prentiss

Autoarea binecunoscutului roman „Pași spre cer”,
Elizabeth Prentiss, a adus la viață o altă poveste emoționantă și încărcată de povețe. Tânărul Herman, băiatul unei familii sărace, care trăiește în regiunea munților Pădurea Neagră din Germania, se pare că este ales de Dumnezeu pentru propovăduirea Evangheliei. Drumul spre împlinirea destinului său este însă dificil, plin de obstacole, pericole și dezamăgiri. Va reuși să treacă peste tot ce întâlnește și să devină ceea ce Dumnezeu l-a chemat să fie?

Pornim împreună pe urmele unui băiat aflat în palmele lui Dumnezeu. Încet, dar sigur, el este purtat de la copilărie la viața de adult tânăr, dinspre zbuciumul adolescenței spre slujba la care îl rânduise Dumnezeu, cea de propovăduitor al Evangheliei. Cu toții ne putem identifica ușor cu povestea lui Herman, pentru că noi toți suntem pe drumul acesta al devenirii, al creșterii spre folosul Împărăției lui Dumnezeu.

http://gramma.ro/produse/m1/9290/40/71/Micul-predicator

Este posibil ca imaginea să conţină: text şi în aer liber

Dragostea izgoneste frica – Fratele Nathan

Călătoria unui supraviețuitor al Jihadului de la răzbunare la răscumpărare

O POVESTE REALĂ DESPRE IERTAREA
ȘI PURTAREA DE GRIJĂ OFERITE DE DUMNEZEU

În vremea când era un copil în Egipt, Fratele Nathan a fost martorul atacului de neconceput asupra tatălui său, un pastor creștin într-o țară majoritar musulmană. După acel atac, Nathan a căutat să-și ia revanșa și a jurat să-și răzbune tatăl. Ajuns adult, prin grija minunată a lui Dumnezeu, Nathan slujește în satul unde tatăl său a fost ucis, precum și în nenumărate alte sate și orașe de pe întinsul Egiptului și în tot Orientul Mijlociu.

Dragostea izgonește frica spune o poveste reală, captivantă, despre pericol, mânie copleșitoare și iertarea care este dincolo de înțelegere. Prin intermediul experiențelor lui Nathan în Egipt, patria sa iubită, veți putea înțelege personal bucuriile și dificultățile cu care se confruntă creștinii din bisericile persecutate din Orientul Mijlociu. În plus, vă veți minuna de grija pe care o are Dumnezeu față de cei care Îi urmează chemarea și cum schimbă El inimi într-o zonă care este considerată una dintre cele mai riscante pentru propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos.

Fratele NATHAN este un lider creștin care în prezent își desfășoară lucrarea în Egipt, unde creștinii sunt o minoritate și înfruntă situații dificile și încercări zi de zi. A absolvit universitatea ca medic veterinar, dar a urmat chemarea lui Dumnezeu pe care a simți-o personal, a părăsit locul de muncă și a plecat să studieze la Școala Biblică „O Viață Nouă” din Noua Zeelandă. După finalizarea studiilor, a revenit în Egipt pentru a-și începe lucrarea de misiune. El și soția sa au trei copii.

DAVID CULROSS a fost implicat în diferite lucrări de slujire de peste patruzeci de ani, inclusiv în lucrarea muzicii bisericești și în publicarea muzicii sacre și simfonice. Lucrarea sa de misiune globală l-a condus în peste șaizeci de țări din întreaga lume. Apropierea și întâlnirile personale cu creștini din întreaga lume i-au oferit o perspectivă personală despre biserica în persecuție. În prezent locuiește în Grand Rapids, Michigan, cu soția sa, Sharon.

http://www.gramma.ro/marturii/dragostea-izgoneste-frica.html

MARELE TESATOR – Ravi Zacharias

Marele Ţesător: Cum ne modelează Dumnezeu prin evenimentele vieţii noastre

Sunt oare firele vieţii noastre încâlcite sau sunt ţesute cu măiestrie?

Cât de diferit am trăi dacă am fi convinşi că fiecare eveniment al vieţii noastre – de la cel mai fericit la cel mai tragic sau cel mai obişnuit – este partea unui proiect meticulos în care toate elementele se intretes cu o precizie uluitoare? Această este întrebarea la care răspunde Ravi Zacharias în această carte.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „MARELE ȚESĂTOR Cum ne modelează Dumnezeu prin evenimentele vieții noastre RAVI ZACHARIAS”

Alexandra Gheorghita prezinta 

Un volum care ne ofera, noua, celor obisnuiti cu o viata comoda, prilejul de a medita la jertfa, la suferinta si la cruce. Si asta pentru ca nimic nu se poate realiza fara efort, fara jertfa. Tendinta, tentatia si ispita omului contemporan, spune Sfantul Paisie Aghioritul, este de a dobandi totul fara jertfa, asa incat si noi crestinii, am dori sa ne mantuim fara sa ne nevoim, ceea ce este, de fapt, imposibil.

Asa stand lucrurile, cartea de fata este un memento, o aducere aminte a vremurilor extraordinare si teribile in care cei ce au vrut sa se mantuie au avut foarte mult de suferit, adica atunci cand statul roman, comunist si ateu, foloindu-se de institutii diabolice si draconice precum securitatea si inchisoarea, i-a chinuit pe cei mai buni crestini, aflati atunci printre noi; caci “comunismul a umplut cerul de Sfinti – zice Parintele Arsenie Papacioc.

  Înfruntă-ți uriașii – Max Lucado (recenzie)…

Fiecare om are de dus propriile bătălii, de înfruntat temeri, de rezolvat probleme. Acest pământ este corupt, până în cele mai profunde substraturi, de păcat, iar asta duce la tot ceea ce înseamnă îngrijorare, suferință și durere.

Cartea „Înfruntă-ți uriașii” scrisă de Max Lucado, este o încurajare fermă, dar prietenoasă totodată, de a căuta sprijinul, ajutorul și mângâierea lui Dumnezeu în decursul călătoriei noastre pe pământ.

Autorul ne poartă prin povestea de viață a lui David și folosește episoadele reprezentative pentru a ilustra faptul că omul după inima lui Dumnezeu nu a fost o persoană perfectă. Viața lui a fost una plină de provocări și greutăți. A avut momente când s-a bazat pe propriile puteri și momente când credința lui a strălucit. David a fost un om, ca fiecare dintre noi. Iar scena când l-a înfruntat și l-a doborât pe Goliat este cheia mesajului acestei cărți. El a acționat prin credință și după cum zice un mesaj pe care l-am citit pe un semn de carte, „nu i-a zis lui Dumnezeu cât de mari sunt problemele lui, ci a <<zis>>problemelor cât de mare este Dumnezeul lui”.

Defapt, ceea ce ne încurajează această carte nu este să nu vorbim cu Dumnezeu despre frământările noaste, ci să apelăm cu încredere la El, să Îl căutăm cu perseverență (atât în momentele grele, cât și în cele frumoase) și să îndrăznim să confruntăm temerile, problemele, crizele și toate durerile inimii… Nu de unii singuri, ci de mână cu El.

Vă recomand să citiți cartea, vă veți regăsi și veți afla o mulțime de încurajări care să vă însuflețească să faceți mai mult decât credeți că puteți.

Vă las două citate din carte:

Fă din Dumnezeu locul tău de scăpare. Nu din slujba ta, nu din partenerul tău, nu din reputația ta sau din fondul tău de pensie. Fă din Dumnezeu locul tău de scăpare. Lasă-L pe El, nu pe Saul, să te împresoare.

Privește-ți dușmanii, nu ca pe eșecurile lui Dumnezeu, ci ca pe proiectele Lui.

 

 • Dimineata si seara 0
43,00 Lei

Mesajele inaltatoare ale lui Charles Spurgeon pentru fiecare zi a anului te vor mangaia si intari in umblarea ta cu Dumnezeu. Timpul petrecut alaturi de Dumnezeu la inceputul si sfarsitul fiecarei zile va aduce o bucurie noua in viata ta. Daca meditezi la Cuvantul Domnului si la principiile Lui, vei gasi pace pentru ziua pe care urmeaza s-o intampini sau pentru ziua care tocmai s-a incheiat. Buna intelegere biblica a lui Spurgeon, elocventa extraordinara si claritatea logicii sunt imbinate de-a lungul sectiunilor zilnice pentru a intari relatia ta cu Dumnezeu.
 • Descriere
 • Caracteristici
 • Review-uri (0)
“Dimineaţa şi Seara – Meditaţii pentru fiecare zi a anului” de Charles Spurgeon – Un clasic al literaturii devotionale
 

“Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui… tot ce începe duce la bun sfârşit.”
– Psalmi 1:2-3

 
Mesajele înălţătoare ale lui Charles Spurgeon pentru fiecare zi a anului te vor mângâia şi întări în umblarea ta cu Dumnezeu. Timpul petrecut alături de Dumnezeu la începutul şi sfârşitul fiecărei zile va aduce o bucurie nouă în viaţa ta. Însoţite de versete cheie din Scriptură, aceste meditaţii te vor ajuta:
 

– să experimentezi iertarea lui Dumnezeu; 
– să rămâi în prezenţa lui Dumnezeu; 
– să obţii victoria prin Christos; 
– să primeşti ajutor prin orice necaz; 
– să dezvolţi o viaţă puternică de rugăciune; 
– să ai orice nevoie împlinită de Dumnezeu; 
– să descoperi îndrumarea lui Dumnezeu. 

 
Dacă meditezi la Cuvântul Domnului şi la principiile Lui, vei găsi pace pentru ziua pe care urmează s-o întâmpini sau pentru ziua care tocmai s-a încheiat. Buna înţelegere biblică a lui Spurgeon, elocvenţa extraordinară şi claritatea logicii sunt îmbinate de-a lungul secţiunilor zilnice pentru întări relaţia ta cu Dumnezeu.
 
Consacrarea de dimineaţă ancorează sufletul, aşa că nimic nu-l va putea despărţi de Dumnezeu pe parcursul zilei. Ea parfumează inima, şi mireasma pietăţii se împrăştie până la căderea nopţii; ea ţine veşmintele sufletului, ca să nu se împiedice; ea hrăneşte toată puterea lui, pentru ca sufletul să nu slăbească. Scriind aceste scurte cugetări asupra unor anumite pasaje din Scriptură, vreau să-l ajut pe credincios în meditaţiile sale particulare.
 
Un copil poate să consoleze uneori o inimă pustie, care nu ar putea fi mângâiată altfel. Chiar şi zâmbetul unei flori de pe marginea drumului ne poate întoarce gândurile spre cer. Speranţa mea este că, prin harul Duhului Sfânt, în timp ce va întoarce pagină după pagină în fiecare dimineaţă, cititorul va auzi vocea lui Dumnezeu vorbind sufletului său.
 
Sper, de asemenea, că şi subiectul este destul de cuprinzător, şi că nu este lipsit de o undă de prospeţime. Cititorii predicilor mele pot să recunoască gânduri şi expresii pe care le-au mai întâlnit, dar şi multe gânduri noi şi originale, chiar dacă tratează bine-cunoscuta temă a mântuirii. Le-am scris din inimă, şi multe porţiuni sunt amintiri ale cuvintelor care m-au ajutat în propria mea experienţă; de aceea, sper ca aceste meditaţii zilnice să fie la fel de utile pentru cititori.
 
De fapt, ştiu că vor fi, dacă Duhul lui Dumnezeu se va odihni asupra lor. Dacă nu este timp să se citească şi devoţionalul de dimineaţă şi un fragment din Scriptură, vă rog fierbinte să puneţi deoparte această carte, fiindcă ar fi o mare durere să ştiu că o familie nu citeşte Cuvântul lui Dumnezeu din cauza mea. Am dorit în inima mea să inspir prietenilor mei setea de a cerceta Biblia mai mult decât oricând; de aceea, am cules fragmente de texte din colţurile şi ungherele Scripturii, şi am sperat că cititorul va fi împins de curiozitate să le caute contextul. Aş fi dezamăgit dacă, până la urmă, mi-am zădărnicit propriul scop, şi lectura remarcilor mele v-a distras atenţia de la Cuvântul lui Dumnezeu.
 
Sper de asemenea că predicatorii vor putea lua câte un text şi o sugestie pentru predică din aceste gânduri zilnice. Cu siguranţă că sunt liberi să o facă dacă pot. Ideile nu sunt ale noastre, sunt proprietate comună. Chinuită de griji şi frământată de afaceri, minţile oamenilor nu sunt întotdeauna în stare să lase deoparte grijile lumeşti, şi să înceapă să mediteze, mai ales sâmbătă seara. Dar, odată ce gândul capătă aripi, chiar întâmplările săptămânii pot să-i ajute zborul. Poate că voi fi în stare să înalţ nişte inimi şi, dacă va fi aşa, Dumnezeu să fie lăudat.
 
Poate că o sugestie de aici va aprinde sufletul predicatorului, şi inima lui poate încălzi şi bucura sute de inimi. Amin, spune şi Domnul Dumnezeu. Sperând într-o primire favorabilă pentru această lucrare, am scris deja un volum de aceeaşi mărime şi caracteristici pentru închinarea de seară.
 
Între timp, cu multe rugăciuni pentru ca cerul să binecuvânteze această lucrare a iubirii, şi cu cereri pentru rugăciuni credincioase, dedic această lucrare Dumnezeului întreit, şi o prezint respectuos bisericii creştine.
 
– C. H. Spurgeon

Despre Charles Haddon Spurgeon
 
Predicatorul baptist din Anglia a schimbat imaginea creştinismului evanghelic prin expresivitatea predicilor sale încărcate emoţional. Astăzi, după o sută de ani de la moartea sa, Charles Spurgeon este autorul creştin cu cele mai multe materiale publicate, dintre toţi câţi au murit sau încă trăiesc.
 
Spurgeon s-a născut în Anglia, anul 1834, într-o zonă din Essex unde era o împotrivire mare faţă de protestantism. Eroii lui Spurgeon erau protestanţi neînfricaţi care au acceptat să fie duşi la rug pentru credinţa lor şi puritani plini de îndrăzneală, asemeni lui John Bunyan, care au fost închişi pentru credinţa lor.
 
În 1850, la vârsta de cincisprezece ani, a fost convertit. Într-o zi, pe când se grăbea să ajungă la o întâlnire planificată, o furtună de zăpadă l-a forţat să se adăpostească într-o biserică mică dintr-un sat. Acolo, Dumnezeu i-a deschis inima să primească mesajul mântuirii.
 
Spurgeon a relatat: „Predicatorul citea din Isaia 45:22, <> Personal, nu aveam nevoie de absolut nimic altceva decât de acest text. Apoi s-a oprit, şi-a îndreptat atenţia înspre balcon, acolo unde erau eu, şi a spus: <> ….şi apoi a strigat: <> N-aş putea să vă spun niciodată în cuvinte cum a fost, dar eu abia am văzut pe cel care vorbea şi la fel, abia înţelegeam ce trebuia să cred. În drum spre întoarcere de la această mică casă de rugăciune, mă uitam cum ninge şi mă gândeam că fiecare fulg de zăpadă vorbea cu mine şi-mi spunea despre iertarea care am aflat-o, pentu că eram alb ca zăpada prin harul lui Dumnezeu.”
 
În 1851 a predicat pentru prima dată. Încă de la începutul lucrării sale, stilul şi îndemânarea sa s-au dovedit a fi cu mult deasupra normalului şi obişnuitului. Înflăcărarea sa de la amvon, i-a câştigat titlul de „tânărul pedicator minune” şi „prinţul predicatorilor”. Mai târziu, a pus bazele unui colegiu pentru pastori, care şi astăzi îşi desfăşoară activitatea în South Norwood, Anglia.
 
Predat lui Isus Hristos
 
Spugeon era un vorbitor captivant, care atrăgea mulţimi iar într-o împrejurare a mărturisit că el nu avea decât o singură ţintă: „Lua textul pentru predică şi mergea direct la cruce cu el.” Avea o singură dorinţă care ardea în inima lui – să vadă oamenii venind prin credinţă la Isus Hristos. Tot el a explicat: „Mântuiea credinţei este legătura directă cu Hristos – acceptându-L, primindu-L şi odihnindu-ne doar în El pentru justificarea noastră, pentru sfinţirea noastră şi pentru viaţa veşnică prin puterea harului lui Dumnezeu”. El a fost un model de viaţă predată prin devotarea sa faţă de Scriptură, prin viaţa sa de rugăciune şi printr-o trăire evlavioasă. Toate acestea l-au făcut să predice cu putere înaintea oamenilor.
 
Cu toate acestea, Spurgeon avea o slăbiciune – sănătatea în trup. Un om învăţat a scris despre el: „Probabil este corect să afirmi că Spurgeon, pentru că era predicator, nu îi lipsea nimic, cu excepţia sănătăţii. Dar el suferea în mod repetat de indispoziţie, iar uneori cădea în depresii serioase. De asemenea a suferit de gută reumatică, care i-a luat viaţa la vârsta de cincizeci şi şapte de ani.” Prin toate aceste încercări fizice extrem de dureroase, Charles Spurgeon a învăţat o lecţie cu privire la predarea sa ca şi creştin, pe care prea puţini îndrăznesc să o accepte.
 
Predica sa, „Durerea şi bucuria creştinilor”, a fost scrisă ca rezultat al suferinţelor sale fizice. Iată câteva cuvinte din această predică: „Duhul meu era îngropat aşa de adânc, încât am plâns ca un copil aproape o oră, neştiind de ce.” El era convins că în viaţa fiecăruia sunt perioade în care durerea şi apăsarea inimii sunt imperios necesare. „Deznădejdea nu este o virtute; cred că este un cusur. Cu toată sinceritatea spun că îmi este ruşine de mine pentu că deseori cad în disperare, dar sunt ferm convins că singurul remediu este credinţa sfântă în Dumnezeu.”
 
Chemarea fiecăruia de a se preda
 
Suferinţa ne înzestrează cu tot ceea ce avem nevoie pentru a fi folosiţi de Dumnezeu. Aceasta arde eul din noi care deseori cere atenţie. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi la o predare totală lui Isus Hristos prin credinţă. Când facem cu adevărat acest lucru, frustrările, temerile, durerile, indignările, sentimentele de izolare îşi pierd puterea; iar Hristos poate să fie cu adevărat Domn peste toate. Abia atunci vom putea, asemeni lui Charles Haddon Spurgeon, să păşim pe un tărâm adânc, ascuns al maturităţii spirituale pe care nu am putut să ni-l imaginăm vreodată.
 
Spurgeon a spus: „Aş merge în adâncuri de o sută de ori pentru a înveseli un suflet deprimat. Este bine pentru mine că am fost chinuit şi profund tulburat pentru ca acum să pot spune un cuvânt la vreme potrivită celui care este împovărat.”
 
În ultima sa predică, din 7 Iunie 1891, născută dintr-o durere extrem de adâncă, Charles Spurgeon a spus celor adunaţi: „El [Isus Hristos] este cel mai generos căpitan. Dintre cei mai aleşi prinţi, nimeni nu este ca El.
 
Întotdeauna El este în primul rând la război, este în cea mai neagră parte a bătăliei. Atunci când bate vântul, El întotdeauna stă în partea pustie a dealului. Încărcătura cea mai grea a crucii este pe umerii Lui. ”
 
„Dacă ne spune să purtăm o povară, o poartă şi El împreună cu noi. Dacă există ceva care să superabunde în bunătate, în tandreţe, în nobleţe, în îndurare şi imens mai mult decât atât, în dragoste, atunci întotdeauna se va găsi deplin în El.”
 
„Peste patruzeci de ani L-am slujit pe El, binecuvântat să fie Numele Lui! Nu am avut decât dragoste pentru El. Aş fi bucuros să mai continui alţi patruzeci de ani în această slujbă preţioasă aici jos, dacă Îi face plăcere Lui. Lucrarea Sa este viaţă, pace, bucurie. Oh, dacă aţi intra fară să întârziaţi în această lucrare. Dumnezeu să te ajute să te înrolezi sub drapelul lui Isus chiar astăzi! Amin. ”

 

Carti crestine

Colecție de la Ana Pantilimon
Nu sunt destul de buna... si alte minciuni pe care si le spun femeile - KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadouri, video/d... Biblia, Literatura

Nu sunt destul de buna… si alte minciuni pe care si le spun femeile – KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadouri, video/d…

Ana Pantilimon
Carti crestine
Asuma-ti riscul! de Ben Carson Ben Carson

Asuma-ti riscul! de Ben Carson

Ana Pantilimon
Carti crestine
Cu Dumnezeu in subterana Cărți, Youtube, Gheață

Cu Dumnezeu in subterana

Ana Pantilimon
Carti crestine
Mananca, roaga-te, iubeste. Editia 2012 - Elizabeth Gilbert Elizabeth Gilbert, Julia Roberts, New York Times, Rafturi De Cărți, Literatură, Lectură, Elefanți, Biografie, Gheață

Mananca, roaga-te, iubeste. Editia 2012 – Elizabeth Gilbert

Ana Pantilimon
Carti crestine
Devenind femeia visurilor lui. Sapte calitati dupa care tanjeste oricare barbat - KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadour... Cărți, Postere De Film, Literatura, Biblia

Devenind femeia visurilor lui. Sapte calitati dupa care tanjeste oricare barbat – KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadour…

Ana Pantilimon
Carti crestine
Traind dincolo de perdea

Traind dincolo de perdea

Ana Pantilimon
Carti crestine
The Heavenly Man by Brother Yun Another life Changing book. Liste De Cărți, Liste De Lectură, Te Amo, Pastor

The Heavenly Man: The Remarkable True Story of Chinese Christian Brother Yun: Brother Yun, Paul Hattaway: 9780825462078: Amazon.com: Books

The Heavenly Man by Brother Yun Another life Changing book.

Ana Pantilimon
Carti crestine
Pt cei care vor sa iasa biruitori cu adevarat!

Pt cei care vor sa iasa biruitori cu adevarat!

Ana Pantilimon
Carti crestine
Stilul in care iubim. Descopera-ti stilul in care iubesti, si-ti vei consolida casnicia - KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine... Biblia, Literatura

Stilul in care iubim. Descopera-ti stilul in care iubesti, si-ti vei consolida casnicia – KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine…

Ana Pantilimon
Carti crestine
Gandeste cutezator Ben Carson, Baltimore, Michigan, Cărți, Sporturi

Gandeste cutezator

Ana Pantilimon
Carti crestine
Diana Paraoan - poezii crestine ~ 16.12.2014~

Diana Paraoan – poezii crestine ~ 16.12.2014~

Ana Pantilimon
Carti crestine
 Autor, Pod, Harpă

Autor, Pod, Harpă

Ana Pantilimon
Carti crestine
Feminitate pusa deoparte. Scopul sfant al lui Dumnezeu pentru fiecare tanara - KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadouri, ... Biblia, Literatura

Feminitate pusa deoparte. Scopul sfant al lui Dumnezeu pentru fiecare tanara – KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadouri, …

Ana Pantilimon
Carti crestine
Imaginea de ansamblu de Ben Carson Ben Carson, Google

Imaginea de ansamblu de Ben Carson

Ana Pantilimon
Carti crestine
Secretul vietii crestine Biblia

Secretul vietii crestine

Ana Pantilimon
Carti crestine

Mai multe idei
Cu Dumnezeu in subterana Cărți, Youtube, Gheață

Cu Dumnezeu in subterana

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
Libraria Maranatha
Marturii crestine
Voi canta doar despre Isus, vol. 1 Cărți

Voi canta doar despre Isus, vol. 1

Gandeste cutezator

Libraria Maranatha
Carti Ben Carson
Traind dincolo de perdea

Traind dincolo de perdea

Libraria Maranatha
Carti Watchman Nee
Secretul vietii crestine Biblia

Secretul vietii crestine

Libraria Maranatha
Carti Watchman Nee
Femeia care stie sa astepte. Cum sa devenim placute lui Dumnezeu in timp ce asteptam sotul potrivit - KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muz... Cărți, Biblia, Literatura

Femeia care stie sa astepte. Cum sa devenim placute lui Dumnezeu in timp ce asteptam sotul potrivit – KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muz…

Ana Pantilimon
Carti crestine
Imaginea de ansamblu de Ben Carson Ben Carson, Google

Imaginea de ansamblu de Ben Carson

Libraria Maranatha
Carti Ben Carson
Longing for God: Seven Paths of Christian Devotion The Fosters

Longing for God: Seven Paths of Christian Devotion|Hardcover

Longing for God: Seven Paths of Christian Devotion

Genevieve Garner
Faith
 Allah, Cărți, Postere De Film, Musulman

Allah, Cărți, Postere De Film, Musulman

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Cornuri De Cerb

Cornuri De Cerb

Casa Cărții
Coperți de cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Carne De Vită, Cărți

Carne De Vită, Cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
Carti crestine de teologie practica Biblia

Carti crestine de teologie practica

Libraria Maranatha
Discipline Spirituale
 Cărți

Cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Php

Php

Casa Cărții
Coperți de cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Cărți, Romani

Cărți, Romani

Casa Cărții
Coperți de cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
Secretul multumirii - Volumul 3 Cărți, Postere De Film

Secretul multumirii – Volumul 3

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
 Cărți, Autor

Cărți, Autor

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Biblioteca Miron Costin: Cărți de dragoste care merită citite Jane Austen, Harpă

Biblioteca Miron Costin: Cărți de dragoste care merită citite

Daniela Gorincioi
Blogul Chișinău, orașul meu.
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Logo Uri, Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Harriet Beecher Stowe - Coliba unchiului Tom  - Harpă, Elefanți

Harriet Beecher Stowe – Coliba unchiului Tom -

Oxana S
carti сitite
De la suferinta la biruinta

De la suferinta la biruinta

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
Lucrarea lui Dumnezeu

Lucrarea lui Dumnezeu

Libraria Maranatha
Carti Watchman Nee

Valentina Manoloiu
Movie &books
Wanna read. If I Stay Where She Went Just One Day Gayle Forman Cărți Ya, Liste De Lectură, Liste De Cărți, Șoarece De Bibliotecă, Iubitori De Cărți, Cărți Noi, Lectură, Semne De Carte, Citate

omg this trilogy uploaded by d e v i t a on We Heart It

Wanna read. If I Stay Where She Went Just One Day Gayle Forman

natalie leatherwood
Books Galore
 Citate Inspiraționale, Liste De Cărți, Lectură, Messages, Gânduri, Romani, Cărți Vechi, Liste De Lectură, Foarte Adevărat

Citate Inspiraționale, Liste De Cărți, Lectură, Messages, Gânduri, Romani, Cărți Vechi, Liste De Lectură, Foarte Adevărat

Ginger
Reading
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Enciclopedia de la Biblia. Esta enciclopedia es ideal para niños a partir de 9 años de edad. Contiene datos precisos y actualizados, y es ideal como recurso para la educación religiosa en colegios. Su diseño es claro e invita a su lectura. Ofrece artículos exploratorios, ilustraciones, mapas, fotografías, diagramas y cuadros de referencia que fomentan el aprendizaje acerca de cada tema.

Enciclopedia de la Biblia. Esta enciclopedia es ideal para niños a partir de 9 años de edad. Contiene datos precisos y actualizados, y es ideal como recurso para la educación religiosa en colegios. Su diseño es claro e invita a su lectura. Ofrece artículos exploratorios, ilustraciones, mapas, fotografías, diagramas y cuadros de referencia que fomentan el aprendizaje acerca de cada tema.

Librería Bautista
Recursos Para Niños – Libros Desafió
 Hollywood Clasic

Hollywood Clasic

Jurnalul24
Filme
Asuma-ti riscul! de Ben Carson Ben Carson

Asuma-ti riscul! de Ben Carson

Libraria Maranatha
Etica Crestina
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Carne De Vită, Cărți, Postere De Film

Carne De Vită, Cărți, Postere De Film

Casa Cărții
Coperți de cărți
http://www.ecasacartii.ro/index.php?getCmd=carte&amp;getPid=199 Cărți

Cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Cărți, Postere De Film

Cărți, Postere De Film

Casa Cărții
Coperți de cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Biblia, Harpă

Biblia, Harpă

Casa Cărții
Coperți de cărți
Sequel to the Shunning: The Confession (The Heritage of Lancaster County 2) (9781556618673): Beverly Lewis: Books Harpă

Sequel to the Shunning: The Confession (The Heritage of Lancaster County 2) (9781556618673): Beverly Lewis: Books

Donna Frazier Boddy
books I have read
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Cărți, Decorațiuni Interioare, Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți

Casa Cărții
Coperți de cărți
Cover image for La Historia de la Tierra Santa / The Story of the Holy Land. Istoria Lumii, Holi, Aterizare, Cărți, Harpă

Cover image for La Historia de la Tierra Santa / The Story of the Holy Land.

Horry County Memorial Library
Libros!
 Cărți Noi, Preistorie, Biblia, Formații

Cărți Noi, Preistorie, Biblia, Formații

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Postere De Film, Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Roman, Cărți, Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Spre libertate Biblia

Spre libertate

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
Laudati pe Domnul - harfa crestina

Laudati pe Domnul – harfa crestina

Libraria Maranatha
Carti de cantari crestine
Poezii crestine - Cantarile inchinarii Biblia

Poezii crestine – Cantarile inchinarii

Libraria Maranatha
Carti de cantari crestine
DVD Seminar - Sfintenie, Desavarsire, Asemanare cu Cristos

DVD Seminar – Sfintenie, Desavarsire, Asemanare cu Cristos

Libraria Maranatha
Carti de cantari crestine
Batalii spirituale

Batalii spirituale

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
Dovezi ale existentei Lui Dumnezeu de Richard Wurmbrand carti

Dovezi ale existentei Lui Dumnezeu de Richard Wurmbrand carti

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
Cantarile Caintei - cantari crestine Traian Dorz

Cantarile Caintei – cantari crestine Traian Dorz

Libraria Maranatha
Carti de cantari crestine
Legământul mai bun

Legământul mai bun

Libraria Maranatha
Carti Watchman Nee
Marte si Venus la intalnire. Ghidul celor cinci etape ale unei relatii, pentru a o face durabila si plina de iubire - KERIGMA.ro | Biblii, l... Venus, Biblia, Literatura

Marte si Venus la intalnire. Ghidul celor cinci etape ale unei relatii, pentru a o face durabila si plina de iubire – KERIGMA.ro | Biblii, l…

Ludmila
Carti
Rugaciunile Domnului Isus

Rugaciunile Domnului Isus

Libraria Maranatha
Carti Watchman Nee
Poezii crestine - Cantarile asteptarii

Poezii crestine – Cantarile asteptarii

Libraria Maranatha
Carti de cantari crestine
Tim Dowley - Corabia fantastica a lui Noe - Harpă, Elefanți

Tim Dowley – Corabia fantastica a lui Noe -

Simona Gucz
de cumparat P
Oglinda deformata - reflectii asupra naturii omului

Oglinda deformata – reflectii asupra naturii omului

Libraria Maranatha
Discipline Spirituale
Roman crestin - Adevarata fericire

Roman crestin – Adevarata fericire

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
Argument pentru Dumnezeu. Credinta intr-o epoca a scepticismului

Argument pentru Dumnezeu. Credinta intr-o epoca a scepticismului

Libraria Maranatha
Creationism si Evolutionism
Ce se intampla cu lumea in care traim? New York

Ce se intampla cu lumea in care traim?

Libraria Maranatha
Cresterea Bisericii
Buruiana cu nume rau - carte crestina pentru copii

Buruiana cu nume rau – carte crestina pentru copii

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
God Forgives Me and I Forgive You (eBook) Iertare, Max Lucado, Ilustrații

God Forgives Me and I Forgive You (eBook)

Iertare, Max Lucado, Ilustrații

VitalSource®
Products
BebeDream.ro: Pachete speciale cu carti si resurse biblice pentru copii

BebeDream.ro: Pachete speciale cu carti si resurse biblice pentru copii

Ludmila
Carti
Pericolele unei credinte superficiale

Pericolele unei credinte superficiale

Libraria Maranatha
Carti A.W. Tozer
Editura Noua Speranta - Literatura - Mini Biblia mea cu autocolante Biblia, Literatura

Editura Noua Speranta – Literatura – Mini Biblia mea cu autocolante

Mihaela Macovei
Carti pentru copii
Povestea pastelui - - - Aceasta carte face parte din colectia Viata lui Iisus a editurii Girasol si reprezinta o introducere perfecta in textul Personaje Disney, Personaje De Ficțiune, Pastel, Floarea Soarelui, Elefanți

Povestea pastelui – – – Aceasta carte face parte din colectia Viata lui Iisus a editurii Girasol si reprezinta o introducere perfecta in textul

Preda Alexandra
Vladut – Iisus
BebeDream.ro - Te asteptam pe arca albastra ! Cărți

BebeDream.ro – Te asteptam pe arca albastra !

Ludmila
Carti
Virtuti si Valori crestine - Jocuri si activitati pentru copii | Carti crestine pentru copii _ en romanès Activități Pentru Copii

Virtuti si Valori crestine – Jocuri si activitati pentru copii | Carti crestine pentru copii _ en romanès

Tania Furdui
kids
Cele zece porunci ale intalnirilor - KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadouri, video/dvd, predici... Biblia, Literatura

Cele zece porunci ale intalnirilor – KERIGMA.ro | Biblii, literatura si muzica crestine, cadouri, video/dvd, predici…

Ludmila
Carti
Handicapul constiintei de Ligia Seman Postere De Film, Biblia

Handicapul constiintei de Ligia Seman

Libraria Maranatha
Ligia Seman
 Biblia, Literatura

Biblia, Literatura

Ludmila
Carti
CD "Adevaruri crestine" - Carti+ (Ioan Badau), descarcare gratuita

CD “Adevaruri crestine” – Carti+ (Ioan Badau), descarcare gratuita

Ludmila
Carti
Izbaveste-ne de cel rau

Izbaveste-ne de cel rau

Libraria Maranatha
Spiritism si Ocultism
 Autor, Harpă

Autor, Harpă

Ludmila
Carti
Daca zidurile ar putea vorbi Cărți

Daca zidurile ar putea vorbi

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
Mai presus de el. Intre prezent si trecut, de Dama de Trefla, Editura Bookzone - recenzie

Mai presus de el. Intre prezent si trecut, de Dama de Trefla, Editura Bookzone – recenzie

Geo Marcovici
Recenzii
I love having the power to manipulate control people. Not in a malicious sense...i just like to be the boss. #ADDICTED TO POWER Legea Atracției, Lectură, Cărți, Elefanți

Follow Your Passion, Find Your Power: Everything You Need to Know about the Law of Attraction|Paperback

I love having the power to manipulate control people. Not in a malicious sense…i just like to be the boss. #ADDICTED TO POWER

Amber Miner
Addicted
Aceasta nu este o carte care te învaţă cum să-ţi găseşti un soţ şi nici nu este o carte care îţi spune dacă este bine sau nu să ai o relaţie de prietenie cu un bărbat. Este o carte despre femeile necăsătorite care duc o viaţă împlinită, prin har. Literatura

Aceasta nu este o carte care te învaţă cum să-ţi găseşti un soţ şi nici nu este o carte care îţi spune dacă este bine sau nu să ai o relaţie de prietenie cu un bărbat. Este o carte despre femeile necăsătorite care duc o viaţă împlinită, prin har.

Noua Speranta Romania
Cărţi care merită citite
Sa fii in sfarsit tu insuti. Sa nu iti mai pese de impresia pe care o faci. Sa actionezi fara sa te temi nici de esec, nici de judecata altora. Sa nu mai tremuri la gandul respingerii. si sa iti gasesti linistit locul printre ceilalti.Cartea aceasta va va ajuta sa inaintati pe calea stimei de sine. ... Literatură, Lectură, Cărți, Postere De Film

Sa fii in sfarsit tu insuti. Sa nu iti mai pese de impresia pe care o faci. Sa actionezi fara sa te temi nici de esec, nici de judecata altora. Sa nu mai tremuri la gandul respingerii. si sa iti gasesti linistit locul printre ceilalti.Cartea aceasta va va ajuta sa inaintati pe calea stimei de sine. …

Loredana
Wishlist Carti
Dragostea mea mi-a dăruit... - Funions Literatura, Elefanți

Dragostea mea mi-a dăruit… – Funions

Ianolia Marina
ASBO
Predici din celula singuratica

Predici din celula singuratica

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
100 de Meditatii din inchisoare. O colectie de reflectii profunde asupra adevarurilor biblice

100 de Meditatii din inchisoare. O colectie de reflectii profunde asupra adevarurilor biblice

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
Julia Navarro - Spune-mi cine sunt - - elefant.ro Literatură, Lectură, Cărți, Postere De Film, Filme, Elefanți

Julia Navarro – Spune-mi cine sunt – – elefant.ro

Vanesa
De citit
Usa deschisa - Povestiri crestine pentru copii, parinti si bunici

Usa deschisa – Povestiri crestine pentru copii, parinti si bunici

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
Alice Munro a câștigat Premiul Nobel în 2013, iar în 2009 a fost premiată cu Man Booker International pentru întreaga operă. În limba română i-au apărut, la editura Litera: Prea multă fericire, Dragă viață și Ură, prietenie, dragoste, căsătorie. Lectură, Postere De Film, Paturi Etajate, Literatura

Alice Munro a câștigat Premiul Nobel în 2013, iar în 2009 a fost premiată cu Man Booker International pentru întreaga operă. În limba română i-au apărut, la editura Litera: Prea multă fericire, Dragă viață și Ură, prietenie, dragoste, căsătorie.

Airinei Cristina
Carti
De ce iubim femeile Lume, Lectură, Filme, Cărți, Postere De Film

De ce iubim femeile

De ce iubim femeile

iolanda penencea
femei
 Literatura, Elefanți

Literatura, Elefanți

Iana Calancea-Galusca
Books
Elixirul dragostei România, Lectură, Cărți, Amor, Elefanți

Elixirul dragostei

Dinu Ivona
books
Jurnalul unei iubiri - Nicholas Sparks -The Notebook

5 cărți de dragoste bune de citit – Literaturapetocuri.ro – Cartepedia

Jurnalul unei iubiri – Nicholas Sparks -The Notebook

Chinchi Ionela
Carti de citi
Editura Casa Cartii - Carti crestine si cadouri Nora Roberts, Khal Drogo, Literatura, Lectură, Harpă

Editura Casa Cartii – Carti crestine si cadouri

Casa Cărții
Coperți de cărți
 Paladin

Mireasa Printului de William Goldman-Editura Young Art

Paladin

Literatura Pe tocuri Iasmy
CARTI
Anul în care te-am întâlnit de Cecelia Ahern este cel de-al zecelea roman al autoarei si câștigător al Irish Book Award for Most Popular Fiction.

Anul în care te-am întâlnit de Cecelia Ahern este cel de-al zecelea roman al autoarei si câștigător al Irish Book Award for Most Popular Fiction.

Ianolia Marina
Funions.ro
 Lectură, Cărți, Biografie

Lectură, Cărți, Biografie

Tania
Books
Imbatat de dragoste Cărți

Imbatat de dragoste

Libraria Maranatha
Carti Richard Wurmbrand
O Mie Si Una De Nopti

O Mie Si Una De Nopti

Codrin Dinu Vasiliu
Literatură
Matase #book #baricco #librariileclb Literatura, Elefanți

Matase #book #baricco #librariileclb

Compania de Librarii Bucuresti
Books
Secretul multumirii- Volumul 2 Personaje Disney, Personaje De Ficțiune, Will Smith, Cărți, Postere De Film

Secretul multumirii- Volumul 2

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
Secretul multumirii - Volumul 1 Will Smith, Cărți, Postere De Film, Gheață

Secretul multumirii – Volumul 1

Libraria Maranatha
Povestiri crestine
Lisa Dale - Magia Dragostei_de Dragoste Cărți, Magie, Literatura, Elefanți

Lisa Dale – Magia Dragostei_de Dragoste

Dragomir Claudia
carti
 Jamie Mcguire, Filme, Artă, Postere De Film

Jamie Mcguire, Filme, Artă, Postere De Film

Andreea Stan
Biblioteca
Viaţa în doi, când suntem trei: Cei mai importanţi şase paşi pentru a cultiva fericirea în cuplu, după ce apar copiii

Viaţa în doi, când suntem trei: Cei mai importanţi şase paşi pentru a cultiva fericirea în cuplu, după ce apar copiii

Mihaela Macovei
Carti
Dovezi ale existenței lui Dumnezeu de Richard Wurmbrand - Cartea aceasta s-a născut în închisorile comuniste unde autorul, pastorul luteran român, a rămas în detenție timp de 14 ani, credința sa reprezentând în opinia autorităților comuniste o crimă abomi... - http://www.carti-duhovnicesti.ro/richard-wurmbrand-dovezi-ale-existentei-lui-dumnezeu-p-2133.html Autor

Autor

Erika Damaris
Smart ones
Kate Atkinson - Viata dupa viata - Cărți, Decorațiuni, Artă, Elefanți

Kate Atkinson – Viata dupa viata -

Iuliana Stecalovici
Books
Jonathan Franzen - Puritate - Cărți, Postere De Film, Autor, Literatura, Elefanți

Jonathan Franzen – Puritate -

monica maruta
carti
Curajul de a fi tu insuti. Arta de a comunica constient Cărți

Curajul de a fi tu insuti. Arta de a comunica constient

Diana Spinu
Цитаты
Nu iubiţi lumea

Nu iubiţi lumea

Libraria Maranatha
Carti Watchman Nee
Mândrie și prejudecată - Jane Austen -  Pride and Prejudice

5 cărți de dragoste bune de citit – Literaturapetocuri.ro – Cartepedia

Mândrie și prejudecată – Jane Austen – Pride and Prejudice

Maria Bandrabur
books
,,Au ştiut să-şi facă o viaţă din vise, şi un rai din realitate.” (Alexandre Dumas) Contele de montr Cristo

,,Au ştiut să-şi facă o viaţă din vise, şi un rai din realitate.” (Alexandre Dumas) Contele de montr Cristo

Iubesc să citesc
Recenzii #iubescsacitesc
Iţi mai aminteşti de prima iubire? James Patterson a creat un portret extraordinar al iubirii adevarate care va emotiona pe oricine a avut propria lui prima poveste de dragoste. James Patterson, Literatura, Cărți

Iţi mai aminteşti de prima iubire? James Patterson a creat un portret extraordinar al iubirii adevarate care va emotiona pe oricine a avut propria lui prima poveste de dragoste.

Iubesc să citesc
Recenzii #iubescsacitesc
Curajul de a fi tu insuti. Arta de a comunica constient - Jacques Salome Lectură, Liste De Cărți, Dezvoltare Personală, Scrisori, Elefanți

Curajul de a fi tu insuti. Arta de a comunica constient – Jacques Salome

Ionela Vasile
Booklist
Diana Paraoan - poezii crestine ~ 16.12.2014~

Diana Paraoan – poezii crestine ~ 16.12.2014~ volumul 1.

Diana Paraoan
CARTI CARE MERITA CITITE
Martin M. Antony - 10 solutii simple impotriva timiditatii - Metabolism, Literatura, Elefanți

Martin M. Antony – 10 solutii simple impotriva timiditatii -

Irina Triboi
carti

Rebeca Olaru
Dumnezeu
Jacques Salome, Sylvie Galland - Cum sa ne marturisim iubirea. Secretele relatiei de durata - - elefant.ro Elefanți

Jacques Salome, Sylvie Galland – Cum sa ne marturisim iubirea. Secretele relatiei de durata – – elefant.ro

Mireasa lui Hristos…

Mireasa lui HristosLesson 23

Biblia declară că există un singur trup sau biserică în care Domnul Isus Îşi cheamă poporul din timpul sfârşitului — mireasa lui Hristos. Pentru unii, lucrul acesta este deconcertant întrucât există mii de biserici diferite astăzi care îşi iau numele de creştine. Practic toţi pretind că sunt biserica lui Dumnezeu, totuşi se deosebesc mult prin interpretarea Bibliei, credinţă şi obiceiuri. Căutătorului sincer al adevărului îi este practic aproape imposibil să cerceteze pretenţiile fiecăreia. Cu toate acestea, putem fi recunoscători că Domnul Isus ne-a rezolvat această dilemă, descriindu-Şi biserica în aşa amănunt că o poţi identifica cu uşurinţă! Această descriere, vie şi puternică, se găseşte în Apocalipsa 12 şi 14 şi vă va captiva cu adevărurile ei uimitoare, care vă vor ajuta în timpul sfârşitului. Vă rugăm să citiţi Apocalipsa 12:1-17 înainte de a începe această călătorie de descoperire a acestor adevăruri transformatoare.

1. Prin ce simbol profetic Îşi reprezintă Domnul Isus adevărata biserică?

“O asemăn pe fiica Sionului cu o femeie graţioasă şi delicată.” Ieremia 6:2. (Traducerea King James) “Şi să zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!'” Isaia 51:16.

Răspundeţi:   Am învăţat în Ghidul de Studiu 22 că Domnul Isus Îşi simbolizează adevărata biserică curată (Sionul) printr-o femeie curată, iar biserica apostaziată printr-o desfrânată. Câteva alte texte care folosesc de asemenea acest simbolism sunt 2 Corinteni 11:2; Efeseni 5:22, 23 şi Apocalipsa 19:7, 8.

2. În Apocalipsa 12:1, Domnul Isus Îşi simbolizează biserica printr-o femeie “învăluită în soare,” cu “luna sub picioare,” şi purtând “o cunună de douăsprezece stele pe cap.” Ce înseamnă aceste simboluri?

Răspundeţi:   A. Soarele Îl reprezintă pe Domnul Isus, evanghelia Sa şi neprihănirea Sa. “Căci Domnul Dumnezeu este un soare.” Psalmii 84:11. (Vezi şi Maleahi 4:2). Fără Isus nu este nici o mântuire (Fapte 4:12). Mai mult decât orice altceva, Domnul Isus doreşte ca biserica Lui să fie plină de prezenţa şi slava Lui.

B. “Luna sub picioare” reprezintă sistemul jertfelor din Vechiul Testament. Aşa cum luna reflectă lumina soarelui, tot astfel sistemul de jertfe a ajutat spiritual reflectând lumina de la Mesia care urma să vină (Evrei 10:1).

C. “Cununa de douăsprezece stele” reprezintă lucrarea celor 12 apostoli, care a încununat primii ani ai bisericii Noului Testament.

Copilul amintit în Apocalipsa 12 este Domnul Isus.

Copilul amintit în Apocalipsa 12 este Domnul Isus.

3. În continuare, profeţia declară că femeia este în durerile naşterii, gata să nască un copil care are să cârmuiască într-o bună zi toate neamurile cu un toiag de fier. Apoi, ea naşte “un copil de parte bărbătească,” iar mai târziu El a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie din ceruri (Apocalipsa 12:1, 2, 5). Cine era acest Copil?

Răspundeţi:   Copilul era Isus. Într-o bună zi, El va cârmui toate neamurile cu un toiag de fier (Apocalipsa 19:13-16; Psalmi 2:7-9). Isus, care a fost răstignit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri (Fapte 1:9-11). Puterea Domnului Isus de înviere în viaţa noastră reprezintă unul din darurile Lui esenţiale oferite poporului Său (Filipeni 3:10).

Balaurul cel mare şi roşu este Satana, care la naşterea Domnului Isus lucra prin Roma păgână.

Balaurul cel mare şi roşu este Satana, care la naşterea Domnului Isus lucra prin Roma păgână.

4. Apocalipsa 12:3, 4 ne prezintă “un mare balaur roşu” care Îl ura pe “Copilul de parte bărbătească” şi care a încercat să-L omoare de la naştere. Poate că vă aduceţi aminte de acest balaur din Ghidul de studiu 20. Cine era balaurul?

Răspundeţi:   Balaurul îl reprezintă pe Satana, care a fost aruncat din cer (Apocalipsa 12:7-9) şi care pe timpul naşterii Domnului Isus a lucrat prin imperiul roman păgân. Conducătorul care a încercat să-L omoare pe Isus la naştere a fost Irod, un rege aflat sub dominaţia Romei păgâne. El i-a omorât pe toţi copiii de parte bărbătească din Betleem, sperând ca unul din ei să fie Isus (Matei 2:16).

Cele şapte capete simbolizează cele şapte coline pe care este zidită Roma. Cele 10 coarne simbolizează cele 10 naţiuni de pe pământ.

Cele şapte capete simbolizează cele şapte coline pe care este zidită Roma. Cele 10 coarne simbolizează cele 10 naţiuni de pe pământ.

5. Ce înseamnă cele “şapte capete” şi cele “zece coarne” ale balaurului şi “a treia parte din stelele cerului” care a fost aruncată pe pământ?

Răspundeţi:   A. Cele “şapte capete” reprezintă cele şapte coline sau munţi pe care este zidită Roma (Apocalipsa 17:9, 10). Am întâlnit deja o fiară cu şapte capete şi zece coarne de trei ori în ghidurile noastre de studiu (Apocalipsa 12:3 13:1 17:3).

B. Cele “zece coarne” reprezintă guverne, sau naţiuni care sprijinesc marile puteri ca să asuprească poporul lui Dumnezeu şi biserica. În timpul stăpânirii Romei păgâne (Apocalipsa 12:3, 4), ele au reprezentat cele zece triburi barbare care au sprijinit papalitatea ca să distrugă în cele din urmă imperiul roman (Daniel 7:23, 24). Mai târziu din aceste triburi au ieşit naţiunile Europei moderne. În ultimile zile ale pământului, ele reprezintă toate naţiunile din lume unite într-o coaliţie de sfârşit (Apocalipsa 16:14 17:12, 13, 16) care vor sprijini “Babilonul cel mare” în lupta lui contra poporului lui Dumnezeu.

C. “A treia parte din stelele cerului” sunt îngerii care l-au sprijinit pe Lucifer în răzvrătirea lui din cer şi care au fost izgoniţi împreună cu el (Apocalipsa 12:9 Luca 10:18 Isaia 14:12).

O recapitulare şi rezumatul
Până acum, profeţia a acoperit următoarele adevăruri biblice:

1. Adevărata biserică a lui Dumnezeu apare prin simbolul unei femei curate.

2. Isus Se naşte în biserică.

3. Satana lucrează prin regele Irod din Roma păgână şi încearcă să-L omoare pe Copilul Isus.

4. Planul lui Satana nu reuşeşte.

5. Este descrisă înălţarea Domnului Isus.

Milioane de oameni au fost arşi pe rug din pricina persecuţiilor create de Satana.

Milioane de oameni au fost arşi pe rug din pricina persecuţiilor create de Satana.

6. Ce a făcut Satana după ce n-a reuşit să-L nimicească pe Copilul Isus?

“A început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de parte bărbătească.” Apocalipsa 12:13.

Răspundeţi:   Întrucât n-a mai putut să-L atace personal pe Domnul Isus, şi-a îndreptat furia şi persecuţia asupra bisericii şi poporului lui Dumnezeu.

Şase puncte de identificare
În Apocalipsa capitolele 12 şi 14, Domnul Isus ne oferă şase puncte pe care să le folosim ca să-I identificăm biserica de la sfârşitul timpului. Urmăriţi-le pe când studiaţi restul acestui ghid de studiu.

Poporul lui Dumnezeu a fugit în locurile singuratice ale pământului ca să scape de persecuţie.

Poporul lui Dumnezeu a fugit în locurile singuratice ale pământului ca să scape de persecuţie.

7. Ce a făcut (biserica) femeia ca să scape şi ce reprezintă “pustia” de care se vorbeşte în Apocalipsa 12:6, 14?

Răspundeţi:   A. Versetele 6 şi 14 declară: “Şi femeia a fugit în pustie,” unde a fost ocrotită “o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi” (sau 1260 de ani literali) de mânia lui Satana, care lucra atunci prin Roma papală. Cele “două aripi” reprezintă ocrotirea şi sprijinul pe care i le-a dat Dumnezeu bisericii în timpul cât a stat în “pustie” (Exod 19:4 Deuteronomul 32:11). Timpul petrecut în pustie este aceeaşi perioadă de 1260 de ani de dominaţie şi persecuţie papală (din 538 până în 1798) pe care Isus le-a amintit de mai multe ori în profeţie. O zi profetică est egală cu un an literal (Ezechiel 4:6).

B. Termenul de “pustie” se referă la locurile singuratice ale pământului (munţi, peşteri. păduri, etc) unde poporul lui Dumnezeu se putea ascunde şi astfel să scape de o dispariţie totală (Evrei 11:37, 38). Şi într-adevăr s-au ascunsvaldenzii, albigenzii, hughenoţii şi mulţi alţii. Poporul lui Dumnezeu (biserica Sa) ar fi fost ştearsă de pe pământ dacă n-ar fi fugit şi nu s-ar fi ascuns în pustie în timpul acelei devastatoare persecuţii a papalităţii. (Într-o perioadă de 40 de ani, “de la începutul ordinului iezuiţilor, din anul 1540 până în 1580, au fost omorâţi nouă sute de mii. O sută cincizeci de mii au pierit din pricina inchiziţiei timp de 30 de ani.” 1) Cel puţin 50 de milioane de oameni au murit pentru credinţa lor în timpul acestei perioade de 1260 de ani. Biserica lui Dumnezeu nu a existat ca o organizaţie oficială în timpul acestei perioade de 1260 de ani. Din 538 până în 1798, a fost vie dar nu se putea identifica drept o ogranizaţie. După ce a ieşit din perioada de persecuţie la sfârşitul celor 1260 de ani, mai avea aceleaşi învăţături şi caracteristici ca şi biserica apostolică, care a intrat în “pustie” în anul 538.

Notă: Am descoperit acum primele noastre două puncte de identificare a bisericii lui Isus din timpul sfârşitului:

1. Nu va exista oficial ca organizaţie între anii 538 şi 1798.

2. Va apărea şi îşi va face lucrarea de sfârşit după 1798.

Există mulţi creştini adevăraţi şi plini de iubire în bisericile care existau oficial înainte de 1798, dar nici una din aceste biserici nu poate fi biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului în care Domnul Isus Îşi cheamă toţi copiii, deoarece biserica Domnului Isus din timpul sfârşitului trebuia să apară după 1798. Asta înseamnă că majoritatea bisericilor protestante populare nu pot fi biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului deoarece ele existau oficial înainte de 1798.

1Albert Barnes, Notes on Daniel/Note asupra cărţii lui Daniel, comentariu asupra lui Daniel 7:25, p. 328.

O rămăşiţă dintr-o stofă reprezintă ultima bucată dintr-un cupon. Este exact ca prima bucată din acelaşi cupon.

O rămăşiţă dintr-o stofă reprezintă ultima bucată dintr-un cupon. Este exact ca prima bucată din acelaşi cupon.

8. În Apocalipsa 12:17, Dumnezeu Îşi numeşte biserica din timpul sfârşitului rămăşiţa. Ce înseamnă cuvântul “rămăşiţa”?

Răspundeţi:   Înseamnă ultima parte care mai rămâne. Cu referire la biserica Domnului Isus, înseamnă biserica Lui din ultimile zile, care este identică în doctrină cu biserica apostolică.

9. În Apocalipsa 12:17, ce descriere adiţională a două puncte mai face Domnul Isus cu privire la biserica rămăşiţei Lui din timpul sfârşitului?

9. În Apocalipsa 12:17, ce descriere adiţională a două puncte mai face Domnul Isus cu privire la biserica rămăşiţei Lui din timpul sfârşitului?

Răspundeţi:   Ea va păstra toate cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a patra (Ioan 14:15 Apocalipsa 22:14). Va avea şi “mărturia lui Isus”, despre care Biblia ne spune că este spiritul profeţiei (Apocalipsa 19:10). (Ghidul de studiu 24 vă va oferi o explicaţie detaliată a darului profeţiei).

Aşa că iată următoarele două puncte oferite de Domnul Isus pentru a identifica biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului:

3. Va păzi poruncile lui Dumnezeu, inclusiv Sabatul celei de a şaptea zile a Sa din porunca a patra.

4. Va avea darul profeţiei.

Reţineţi că în timp ce se găsesc nenumăraţi creştini sinceri în bisericile care nu ţin Sabatul şi nici nu au darul profeţiei, nici una din aceste biserici nu poate să fie biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului în care îi cheamă Domnul Isus pe toţi creştinii ultimelor zile, deoarece biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va ţine atât poruncile lui Dumnezeu cât va şi avea darul profeţiei.

Rămăşiţa lui Dumnezeu trebuie să vestească în toată lumea întreita solie îngerească.

Rămăşiţa lui Dumnezeu trebuie să vestească în toată lumea întreita solie îngerească.

10. Care ultime două puncte de identificare a rămăşiţei lui Dumnezeu ni le oferă cartea Apocalipsei?

Răspundeţi:   Ultimile două puncte din cele şase sunt: (5) va fi o biserică misionară mondială (Apocalipsa 14:6) şi (6) va vesti întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-14, care este redată în rezumat mai jos.

A. Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Închinaţi-vă Lui! Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să vestească începutul judecăţii în anul 1844 (vezi Ghidul de studiu 18 şi 19). De asemenea, mai trebuie să-i cheme pe oameni “să se închine Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor.” Apocalipsa 14:7. Cum ne închinăm lui Dumnezeu ca Creator? Dumnezeu ne-a scris răspunsul în porunca a patra. “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti.” “căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” Exodul 20:8, 11. Aşa că primul înger, prin solia lui, le porunceşte tuturor să I se închine lui Dumnezeu care este Creator şi să sfinţească Sabatul zilei a şaptea, pe care ni l-a dat ca o amintire a creaţiunii.

B. Ieşiţi din bisericile decăzute ale Babilonului!

C. Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei, care este duminica drept o zi sfântă. Feriţi-vă de orice contrafacere!

Notă: Iată ultimile două puncte de identificare:

5. Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va fi o biserică misionară mondială.

6. Va vesti şi va învăţa întreia solie din Apocalipsa 14:6-14.

Acum, haideţi să trecem în revistă cele şase puncte pe care ni le oferă Domnul Isus pentru a-I identifica biserica rămăşiţei din vremea sfârşitului:

1. Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.

2. Va apărea şi îşi va face lucrarea după 1798.

3. Va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a patra.

4. Va avea darul profeţiei.

5. Va fi o biserică mondială misionară.

6. Va învăţa şi va vesti întreita solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.

Isus ne făgăduieşte că toţi cei care cu sinceritate vor aplica cele şase indicii Îi vor găsi biserica rămăşiţei.

Isus ne făgăduieşte că toţi cei care cu sinceritate vor aplica cele şase indicii Îi vor găsi biserica rămăşiţei.

11. Acum că am stabilit cele şase puncte de identificare a bisericii rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului, ce ne spune Domnul Isus să facem şi cu ce urmări?

Răspundeţi:   “Căutaţi şi veţi găsi.” Matei 7:7. Domnul Isus îţi înmânează aceste şase indicii şi îţi spune: “Du-te şi găseşte-Mi biserica!” El făgăduieşte că cei care vor căuta lucrurile cereşti le vor găsi.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este singura care se potriveşte tuturor acestor şase indicii.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este singura care se potriveşte tuturor acestor şase indicii.

12. Câte biserici se potrivesc acestor şase indicii?

Răspundeţi:   Domnul Isus a oferit nişte indicii atât de distincte şi specifice încât să i se potrivească unei singure biserici. Domnul Isus nu a oferit generalităţi vagi de genul: “Vor fi mulţi oameni buni în biserica Mea” sau “Vor mai fi şi unii făţarnici.” Câtor biserici li s-ar potrivi aceste două indicii? Tuturor. Aceste două indicii li s-ar potrivi şi vânzătorilor de la magazin şi bogaţilor din cluburile selecte. Ele li s-ar potrivi multora şi astfel n-ar însemna nimic. În schimb, Domnul Isus a oferit nişte indicii atât de clare, care să descrie cu acurateţe şi care să i se potrivească doar unei biserici uniceBiserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Haideţi să mai verificăm o dată indiciile.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea:

1. Nu a existat ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.

2. A apărut după 1798. A început să se formeze la începutul anilor 1840.

3. Păzeşte cele Zece Porunci, inclusiv cea de-a patraSabatul cel sfânt al zilei a şaptea dat de Dumnezeu.

4. Are darul profeţiei.

5. Este o biserică misionară mondială, care lucrează în 208 din cele 236 de ţări ale lumii.

6. Învaţă şi vesteşte marea solie întreită dată de Domnul Isus în Apocalipsa 14:6-14.

Domnul Isus te roagă să urmăreşti aceste şase indicii şi să le verifici singur. Este uşor. Nu se poate să nu reuşeşti.

Notă: reţine te rog că există mulţi creştini iubitori în bisericile cărora nu li se potrivesc aceste indicii, dar nici o astfel de biserică nu poate fi rămăşiţa lui Dumnezeu din vremea sfârşitului în care El îi cheamă pe toţi copiii Săi.

13. După ce unul din copiii Domnului Isus ia aminte la chemarea Lui plină de iubire şi iese din Babilon (Apocalipsa 18:2, 4), ce-l roagă Domnul Isus să facă pe urmă?

“Aşi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup.” Coloseni 3:15. “El [Isus] este Capul trupului, al Bisericii.” Coloseni 1:18.

Răspundeţi:   Biblia declară că poporul lui Dumnezeu este chemat într-un trup sau biserică. Domnul Isus îi roagă pe cei care pleacă din Babilon să i se alăture bisericii rămăşiţei–al cărei cap este El. Domnul a spus: “Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta.” Ioan 10:16. El îi mai numeşte “poporul Meu” atât în Vechiul Testament (Isaia 58:1) cât şi în Noul Testament (Apocalipsa 18:4). Despre oile Sale din afara staulului Său (biserica), El declară: “Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor.” “Oile Mele ascultă glasul Meu; … ele vin după Mine.” Ioan 10:16, 27.

Când Îşi cheamă poporul afară din Babilon, Dumnezeu le cere ca să se alăture bisericii rămăşiţei Sale. Oamenii se pot alătura bisericii rămăşiţei Sale prin botez.

Când Îşi cheamă poporul afară din Babilon, Dumnezeu le cere ca să se alăture bisericii rămăşiţei Sale. Oamenii se pot alătura bisericii rămăşiţei Sale prin botez.

14. Cum poate să intre cineva în acel trup sau biserică?

“Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci.” 1 Corinteni 12:13.

Răspundeţi:   Intrăm în biserica rămăşiţei Domnului Isus din timpul sfârşitului prin botez. (Vezi Ghidul Studiului 9 pentru amănunte cu privire la botez).

15. Mai oferă Biblia şi alte dovezi că Domnul Isus are o singură biserică a rămăşiţei în care Îşi cheamă toţi copiii?

Răspundeţi:   Da, mai are. Să recapitulăm:

A. Biblia declară că există un singur trup adevărat sau biserică (Efeseni 4:4 Coloseni 1:18).

B. Biblia declară că zilele noastre se aseamănă cu zilele lui Noe (Luca 17:26, 27). Câte feluri de scăpare existau în zilele lui Noe? Doar unul singurarca. Tot aşa, astăzi, Dumnezeu oferă doar o barcă sau biserică ce Îi va duce în siguranţă pe copiii Săi în împărăţia Sa din ceruri. Pregăteşte-te să te urci în corabia care trebuie! Biblia declară: “Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” Fapte 2:47. Lucrul acesta era adevărat în vremurile apostolice şi este încă adevărat în zilele noastre.

Dumnezeu făgăduieşte că biserica rămăşiţei Lui va triumfa în slavă.

Dumnezeu făgăduieşte că biserica rămăşiţei Lui va triumfa în slavă.

16. Care este vestea cea bună cu privire la biserica rămăşiţei lui Dumnezeu?

Răspundeţi:   A. Tema ei centrală este “evanghelia veşnică” a neprihănirii prin credinţa doar în Isus (Apocalipsa 14:6).

B. Se bazează pe Isus, Stânca (1 Corinteni 3:11 10:4) şi “porţile locuinţei morţilor nu o vor birui.” Matei 16:18.

C. Isus Şi-a dat viaţa pentru biserica Lui (Efeseni 5:25).

D. Domnul Isus Îşi descrie biserica rămăşiţei atât de clar încât este uşor de identificat. El mai descrie şi bisericile decăzute şi Îşi cheamă copiii afară din ele. Satana îi va prinde în capcană doar pe aceia care îşi închid ochii şi inima.

E. Învăţăturile ei sunt toate adevărate (1 Timotei 3:15).

17. Care este vestea cea bună cu privire la rămăşiţa lui Dumnezeu?

Răspundeţi:   Ea va:

A. Fi mântuită în împărăţia cerurilor (Apocalipsa 15:2).

B. Birui pe cel rău prin “puterea” şi “sângele” lui Isus (Apocalipsa 12:10, 11).

C. Avea răbdare (Apocalipsa 14:12).

D. Avea credinţa lui Isus (Apocalipsa 14:12).

E. Avea libertate deplină (Ioan 8:31, 32).

18. Vremea este spre sfârşite. Cea de-a doua venire a Domnului Isus urmează imediat după vestirea soliilor celor trei îngeri (Apocalipsa 14:12-14). Ce-i roagă urgent Domnul Isus pe copiii Săi?

“Intră în corabie, tu şi toată casa ta.” Geneza 7:1.

Răspundeţi:   În zilele lui Noe, doar opt oameni (incluzându-l şi pe Noe) au răspuns invitaţiei lui Dumnezeu. Domnul Isus vă aşteaptă la uşa corăbiei Sale din timpul sfârşitului sau a bisericii rămăşiţei.

Notă: Acesta este al optulea ghid de studiu din seria palpitantă despre soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14. Ultimul ghid de studiu din serie va discuta despre darul profeţiei.

19. Sunt gata să răspund chemării Domnului Isus de a intra în biserica rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului.

Răspundeţi:


Întrebări de meditat


1. China, cu o pătrime din populaţia mondială, de-abia dacă a ajuns evanghelia la ea. Nu va dura mult ca să ajungă la toţi cei de acolo?

“Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.” Marcu 10:27. Biblia declară că Domnul: “va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui.” Romani 9:28. Acelaşi Domn care i-a dat putere lui Iona să ducă la pocăinţă o întreagă cetate în mai puţin de 40 de zile (Iona capitolul 3) Îşi va încheia lucrarea foarte repede în aceste ultime zile. El declară că lucrarea Lui va merge cu o viteză atât de mare că îi va fi aproape cu neputinţă bisericii lui Dumnezeu să se ocupe cum se cade de fluxul copleşitor de suflete (Amos 9:13). Dumnezeu a făgăduit. Se va întâmpla. Curând şi deodată se va termina totul. Nu mai are rost să faci planuri pe termen lung în lucrarea lui Dumnezeu de astăzi. Este un timp de mare urgenţă, iar urgenţa cere acţiune imediată. Cei care se gândesc mult timp s-ar putea să cadă în capcană şi să se trezească prea târziu.

2. Chiar este un pericol adevărat ca mulţi din cei ce mărturisesc a fi creştini să fie prinşi nepregătiţi şi să-şi piardă mântuirea când va reveni Domnul Isus?

Da, Isus a clarificat cât se poate de mult acest lucru. El ne-a avertizat asupra câtorva lucruri care îi vor prinde în capcană şi îi vor pierde pe mulţi creştini: (1) îmbuibarea, (2) beţia, (3) îngrijorările acestei vieţi şi (4) somnul (Luca 21:34 Marcu 13:34-36).

A. Îmbuibarea reprezintă a face prea mult din toatedin mâncare, din muncă, din citit, din relaxare, etc. Ea strică echilibrul şi nimiceşte gândirea clară. De asemenea, împiedică petrecerea timpului cu Domnul Isus.

B. Beţia se referă la lucrurile care ne dau o letargie şi o neplăcere pentru lucrurile cereşti. Exemple includ pornografia, sexul în afara căminului, întovărăşiri rele, neglijarea studiului Bibliei, neglijarea rugăciunii şi evitarea serviciilor divine. Astfel de lucruri îi fac pe oameni să trăiască într-o lume ireală a viselor şi astfel îşi vor pierde mântuirea.

C. Îngrijrările acestei vieţi îi distrug pe credincioşii care ajung atât de ocupaţi cu activităţi perfect de bune încât nu mai au timp pentru Isus, rugăciune, studiul Cuvântului, mărturie şi prezenţa la biserică. Făcând aşa, ne luăm ochii de la adevăratul scop şi ne înecăm în lucruri mici, fără importanţă veşnică.

D. Somnul se referă la somnul spiritual. S-ar părea că este cea mai mare problemă de astăzi. Când cineva doarme, nu ştie că doarme. Considerând că oricum avem o legătură cu Isus, avem o formă de evlavie fără putere, aplicând toate predicile altora şi refuzând să devii activ pentru lucrarea lui Isustoate aceste lucruri şi multe altele îi fac pe acei care dorm, dacă nu se vor trezi printr-un miracol, să doarmă până vor trece de momentul adevărului.

3. M-am alăturat bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu şi n-am fost niciodată mai fericit în toată viaţa mea. Dar niciodată nu m-a urmărit cel rău întratât. De ce se întâmplă aşa?

Deoarece cel rău este supărat pe rămăşiţa lui Dumnezeu şi îşi petrece timpul, încercând să-i rănească şi să-i descurajeze (Apocalipsa 12:17). Domnul Isus nu le-a făgăduit copiilor Săi că nu vor avea parte de încercări, vaiuri, atacuri din partea celui rău, perioade grele şi chiar lovituri puternice de la Satana. De fapt, El le-a făgăduit că astfel de lucruri chiar li se vor întâmpla copiilor Săi (2 Timotei 3:12). Totuşi, El le-a făgăduit: (1) că le va da biruinţă (1 Corinteni 15:57), (2) că va fi cu ei întotodeauna, prin tot ceea ce vor trece (Matei 28:20), (3) că le va da pace (Ioan 16:33; Psalmii 119:165) şi (4) că nu-i va părăsi niciodată (Evrei 13:5). În cele din urmă, Domnul Isus şi cu Tatăl Său au promis că îi vor ţine atât de strâns pe copiii Lor încât nimeni nu-i va smulge din mâinile Lor (Ioan 10:28, 29). Amin!

4. Ce înseamnă cuvântul “biserică”?

Cuvântul “biserică” este tradus din cuvântul grecesc “ekklesia”, care înseamnă “cei chemaţi afară.” Cât se mai potriveşte! Copiii lui Isus sunt chemaţi afară din lume şi din Babilon ca să stea în siguranţă în staulul Lui preţios. Oamenii ajung să aparţină bisericii din vremea sfârşitului a rămăşiţei Domnului Isus, botezându-se atunci când îi cheamă Isus. El le zice: “Oile Mele ascultă glasul Meu, … şi ele vin după Mine.” Ioan 10:27.


Întrebări test


1. De care simbol Se foloseşte Domnul Isus pentru a-Şi descrie adevărata biserică în profeţie? (1)

_____   De un stâlp înalt.
_____   De o fiară.
_____   De un înger strălucitor.
_____   De o femeie curată.
_____   De un nor misterios.

2. Ce reprezenta “pustia” în care a fugit biserica? (1)

_____   Locuri singuratice cum ar fi peşteri, păduri, etc.
_____   Deşertul Sahara.
_____   Iraqul.
_____   Deşertul Gobi.

3. Următoarele idei fac parte din întreita solie îngerească: (3)

_____   A căzut Babilonul. Ieşiţi din el!
_____   Iadul va arde în veci de veci.
_____   Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Onoraţi-L, lăudaţi-L şi închinaţi-vă Lui deoarece este Creator, păzindu-I Sabatul Lui cel sfânt, care repre
_____   Plăgile s-au terminat.
_____   Toată lumea va fi mântuită.
_____   Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei!

4. Domnul Isus oferă şase puncte de identificare care să ne îndrume spre biserica rămăşiţei Lui. Această biserică va (6)

_____   Avea mulţi creştini grozavi.
_____   Păstra cele Zece porunci, inclusiv porunca a patra.
_____   Avea unii făţarnici.
_____   îi va plăcea să cânte multe cântece creştine.
_____   Se va ruga mult.
_____   Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.
_____   Avea darul profeţiei.
_____   Vorbi în limbi.
_____   Fi o biserică mondială, misionară.
_____   Avea multe biserici frumoase.
_____   Apărea şi îşi va face lucrarea după 1798.
_____   Vesti şi va învăţa cele trei solii îngereşti din Apocalipsa 14:6-14.

5. Cât timp trebuia să stea biserica în pustie? (1)

_____   Cinci ani.
_____   O mie de ani.
_____   680 de ani.
_____   1260 de ani.
_____   33 de ani.

6. În Apocalipsa capitolul 12, simbolic copilul care i s-a născut femeii reprezintă (1)

_____   Biserica apostolică.
_____   Isus.
_____   Evanghelia dusă neamurilor.

7. Îi cheamă Isus pe copiii Săi ca să iasă din lume şi din Babilon şi să intre în biserica rămăşiţei Sale?

_____   Da.
_____   Nu.

8. Cum te poţi alătura bisericii rămăşiţei? (1)

_____   Dând mâna cu pastorul.
_____   Semnând o carte de membru.
_____   Prin botez.
_____   Oferind un dar generos.

9. Există mulţi credincioşi deosebiţi în toate bisericile şi chiar unii care nu sunt membrii nici unei biserici. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

10. Care din următoarele lucruri îi face pe credincioşi să fie pierduţi şi să fie prinşi pe picior greşit? (4)

_____   Îmbuibarea.
_____   Îngrijorările acestei vieţi.
_____   Să vorbeşti prea mult de religia ta.
_____   Beţia spirituală.
_____   Somnolenţa spirituală.
_____   Mărturisirea credincioasă.
_____   Citirea ziarului.

11. Dumnezeu Îşi va termina repede lucrarea de pe pământ ducând evanghelia cu iuţime la fiecare om. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

12. Care din următoarele le promite Dumnezeu copiilor Săi? (4)

_____   Pace.
_____   Nu vor avea necazuri.
_____   Biruinţă.
_____   Nu se vor îmbolnăvi niciodată.
_____   Nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Tatălui şi a Domnului Isus.
_____   Nu-i va părăsi niciodată.
_____   Vor fi bogaţi.

13. Ce înseamnă literal cuvântul “biserică”? (1)

_____   Un anume loc desemnat pentru rugăciune.
_____   O adunare de credincioşi.
_____   ‘Cei chemaţi afară’.
_____   O catedrală.

Dragostea care transformă

Dragostea care transformăLesson 26

Când eşti îndrăgostit totul este diferit. De exemplu, o tânără citea o carte groasă pentru cursul de literatură engleză de la universitate. Totul i se părea extrem de plictisitor şi abia se putea concentra să citească. Dar apoi a întâlnit la şcoală un profesor tânăr şi s-au îndrăgostit foarte repede. Curând după aceea, a realizat că iubitul ei era autorul cărţii pe care se străduise s-o citească. În noaptea aceea a stat trează şi a devorat întreaga carte, exclamând: “Este cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată!” Ce i-a schimbat perspectiva? Dragostea. Tot astfel, mulţi găsesc astăzi Biblia ca fiind plictisitoare, greu de aplicat şi neatrăgătoare. Dar toate acestea se schimbă atunci când ne îndrăgostim de autor. Vei vedea cum în acest Studiu Ghid care îţi va încălzi inima!
Isus este autorul Scripturii.

Isus este autorul Scripturii.

1. Cine este autorul Scripturii?

“Proorocii … au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. ” 1 Petru 1:10, 11

Răspundeţi:   Dumnezeul Bibliei (chiar şi al Vechiului Testament) este aproape întotdeauna Isus Hristos. Isus a creat lumea (Ioan 1:1-3, 14; Coloseni 1:13-17), a scris cele zece porunci (Neemia 9:6, 13), a fost Dumnezeul Israeliţilor (1 Corinteni 10:1-4) şi a călăuzit scrierile profeţilor (1 Petru 1:10, 11).
Deci, Isus Hristos este autorul Scripturii.

Isus iubeşte oamenii de pe pământ cu o dragoste veşnică.

Isus iubeşte oamenii de pe pământ cu o dragoste veşnică.

2. Care este atitudinea Domnului Isus faţă de oamenii de pe pământ?

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16.

Răspundeţi:   Isus ne iubeşte cu o dragoste de nedescris, care nu se sfârşeşte şi care depăşeşte capacitatea noastră de înţelegere.

Isus a murit pentru noi deşi nici unul dintre noi nu merita.

Isus a murit pentru noi deşi nici unul dintre noi nu merita.

3. De ce trebuie să-L iubim pe Isus?

“Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” 1 Ioan 4:19. “Pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8.

Răspundeţi:   Ar trebui să-L iubim pe Isus pentru că El ne-a iubit întratât încât să moară pentru noi –pe când Îi eram duşmani.

4. În ce privinţe se aseamănă o căsătorie plină de succes şi viaţa de creştin?

“Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.” 1 Ioan 3:22.

Răspundeţi:   Într-o căsătorie bună, anumite lucruri, cum ar fi credincioşia faţă de soţ, sunt imperative. Alte lucruri pot să nu pară majore, dar dacă plac partenerului sunt necesare. Dacă nu îi fac plăcere, ar trebui oprite. Aşa este şi cu viaţa creştină. Poruncile lui Isus sunt imperative. Dar Scriptura subliniază pentru noi principii de conduită care Îi sunt plăcute. Ca şi într-o căsnicie bună, creştinul găseşte plăcere să facă acele lucruri care Îl fac fericit pe Isus, Cel pe care Îl iubeşte. De asemenea, el va evita lucrurile care Îi displac.

Cînd cineva face lucrurile care Îi sunt plăcute lui Isus are o mare bucurie şi viaţă din belşug.

Cînd cineva face lucrurile care Îi sunt plăcute lui Isus are o mare bucurie şi viaţă din belşug.

5. Ce rezultate, spune Isus că vom avea atunci când vom face lucruri care Îi sunt plăcute?

“Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, … V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 15:10, 11.

Răspundeţi:   Diavolul pretinde că să urmezi principiile creştine înseamnă o viaţă plictisitoare, aridă, umilitoare şi legalistă. Dar Isus ne spune că aduce bucurie deplină (Ioan 15:10, 11) şi viaţă din belşug (Ioan 10:10).
Atunci când credem minciunile diavolului avem durere în suflet şi viaţa este lipsită de ceea ce înseamnă “să trăieşti cu adevărat.”

Principiile biblice ale lui Isus pentru vieţuirea creştină ne protejează de zonele periculoase ale Satanei.

Principiile biblice ale lui Isus pentru vieţuirea creştină ne protejează de zonele periculoase ale Satanei.

6. De ce ne oferă Isus anumite principii pentru vieţuirea creştină?

Răspundeţi:   Pentru că ele:

A.Sunt totdeauna pentru binele nostru (Deuteronomul 6:24). Aşa cum părinţii îşi învaţă principii bune pe copiii lor, tot astfel Isus Îşi învaţă principii bune pe copiii Săi.

B. Ne apără de păcat (Psalmii 119:11). Principiile lui Isus ne feresc de a intra în zonele periculoase ale Satanei şi ale păcatului.

C. Ne arată cum să călcăm pe urmele Domnului Isus (1 Petru 2:21).

D.Ne aduc adevărata fericire(Ioan 13:17).

E. Ne dau ocazia să ne exprimăm dragostea noastră pentru El (Ioan 15:10).

F. Ne ajută să fim un bun exemplu pentru alţii (1 Corinteni 10:31-33; Matei 5:16).

Când iubesc lucrurile din lume, ajung duşmanul lui Dumnezeu.

Când iubesc lucrurile din lume, ajung duşmanul lui Dumnezeu.

7. După Isus, care ar trebui să fie atitudinea creştinilor faţă de lume şi asemănarea cu lumea?

Răspundeţi:   Poruncile şi sfatul Său sunt clare şi specifice:

A. Nu iubiţi lumea nici lucrurile din lume. Lucrurile lumii care nu sunt de la Dumnezeu sunt: (1) pofta firii pământeşti, (2) pofta ochilor, şi (3) lăudăroşia vieţii (1 Ioan 2:16). Orice păcat cade într-una sau mai multe din aceste categorii. Satana foloseşte aceste trei căi ca să ne ademenească să iubim lumea. Când încep să iubesc lumea, devin duşman lui Dumnezeu (1 Ioan 2:15, 16 Iacov 4:4).

B. Trebuie să mă păstrez nepătat de lume (Iacov 1:27).

Un creştin trebuie să împotrivească cu îndârjire lucrurilor din lume sau va fi dus în rătăcire de Satana.

Un creştin trebuie să împotrivească cu îndârjire lucrurilor din lume sau va fi dus în rătăcire de Satana.

8. Ce avertizare urgentă ne dă Isus privind lumea?

Răspundeţi:   Isus îi avertizează pe creştini “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia.” Romani 12:2. Traducerea Phillips spune aşa: “nu lăsaţi lumea din jur să vă modeleze după chipul ei.”* Diavolul nu este neutru. El face presiuni constant asupra fiecărui creştin. Cu ajutorul Domnului Isus (Filipeni 4:13), trebuie să mă împotrivesc cu îndârjire sugestiilor diavolului şi el va fugi de la mine (Iacov 4:7). În clipa în care permit “presiunea” oricărui alt factor să-mi influenţeze conduita, încep să alunec în mod imperceptibil spre apostazie. Comportamentul creştin nu trebuie decis de simţăminte sau cum acţionează majoritatea, ci de cuvintele Domnului Isus din Scriptură.

*Retipărit cu permisiunea Companiei de Publicaţii Macmillan din Noul Testament în engleza modernă, Ediţie reviziută de J. B. Phillips, (C) 1958, 1959, 1960, 1972 de J. B. Phillips. Noul Testament în engleza modernă de J. B. Phillips. Retipărit cu permisiunea firmei Harper-Collins Publishers Limited.

Trebuie să ne păzim gândurile cu grijă, întrucât ele devin acţiuni.

Trebuie să ne păzim gândurile cu grijă, întrucât ele devin acţiuni.

9. De ce trebuie să ne păzim gândurile?

“Omul este aşa cum gândeşte în inima lui” Proverbele 23:7 – traducerea King James.

Răspundeţi:   Trebuie să ne păzim gândurile, pentru că ele dicteză comportarea. Dumnezeu vrea să ne ajute ca “orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” 2 Corinteni 10:5. Dar Satana vrea cu disperare să aducă “lumea” în gândurile noastre. El o poate face numai prin cele cinci simţuri ale noastre — mai ales prin văz şi auz. El îngrămădeşte asupra noastră imagini şi sunete încât, dacă nu vom refuza constant să privim sau să ascultăm, ne va conduce spre calea largă care duce la distrugere. Biblia este clară. Devenim asemenea lucrurilor pe care le vedem şi le auzim tot timpul (2 Corinteni 3:18).

Creştinii trebuie să evite orice muzică care distruge dorinţa de trăire evlavioasă.

Creştinii trebuie să evite orice muzică care distruge dorinţa de trăire evlavioasă.

10. Care sunt câteva din principiile de vieţuire creştină?

“Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. “Filipeni 4:8

Răspundeţi:   Creştinii trebuie să se despartă de toate lucrurile care nu sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit şi de primit. Ei vor evita:

A. Orice fel de necinste— înşelarea, minciuna, furtul, nedreptatea, intenţia de înşelare, mărturia mincinoasă şi trădarea.

B. Necurăţiile de orice fel. Adică: sexul în afara căsătoriei, adulterul, incestul, homosexualitatea, orice fel de perversiune, pornografia, profanarea, vorbirea murdară, glume fără perdea, dansul în societate, cântece sau muzică stricată, precum şi cea mai mare parte din ce se prezintă la televizor, cinema sau teatru.

C. Locuri în care nu L-am invita niciodată pe Isus să ne însoţească, cum ar fi cluburi de noapte, cârciumi, cazinouri, jocuri de noroc, curse, etc.

Să ne luăm căteva minute să detaliem periocolele muzicii moderne, dansului, televiziunii, video, cinematografului şi teatru.

Muzică şi cânt
Multe tipuri de muzică seculară (rap, country, pop, rock, heavy metal, contemporană pentru adulţi şi muzica de dans) au fost însuşite de Satana pe scară largă. Versurile slăvesc adesea viciul şi distrug dorinţa pentru lucrrile spirituale. Cercetătorii au descoperit cîteva lucruri interesante privind puterea muzicii:

(1) Intră în creier prin stările sufleteşti, trecând astfel peste puterile raţiunii.

(2) Afectează fiecare funcţie a corpului.

(3) Poate altera pulsul, viteza de respiraţie şi reflexele fără ca persoana să-şi dea seama.

(4) Ritmurile dansurilor sincopate schimbă dispoziţia şi creează o mică hipnoză în ascultător.

Chiar şi fără versuri, muzica în sine are puterea de a degrada simţămintele, dorinţele şi gândurile unei persoane. Muzicienii rock o recunosc pe faţă. Conducătorul formaţiei Rolling Stones, Mick Jagger spunea: “Poţi simţi adrenalina mergând prin corp. Este ca ceva sexual.”1 John Oates de la Hall and Oates a declarat că “Rock ‘n’ Roll este 99% sex.”2 Credeţi că această muzică Îi e pe placul lui Isus? Păgânii convertiţi de pe alte continente ne spun că muzica seculară a formaţiilor moderne este ca cea pe care o foloseseau ei în vrăjitorii şi închinarea la diavol! Acum întreabă-te: “Dacă Isus ar veni să mă viziteze, ce fel de muzică m-aş simţi bine să-L invit să asculte cu mine?” Renunţaţi la orice muzică de care nu sunteţi sigur. (Pentru o analiză mai profundă asupra muzicii decadente şi seculare, vă recomandăm Note asupra muzicii de Carol and Louis Torres, care poate fi cumpărată de la Amazing Facts.) Când ne îndrăgostim de Isus, El ne schimbă dorinţele muzicale. “Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul. ” Psalmii 40:3. Dumnezeu a asigurat poporului Său belşug de muzică bună, care inspiră, împrospătează, înalţă şi întăreşte experienţa creştină. Cei care acceptă muzica degradantă a diavolului ca substitut pierd una din cele mai binecuvîntate alegeri ale vieţii.

Dansul
Dansul ne îndepărtează întotdeauna de Isus şi spiritualitate. Când israeliţii au dansat în jurul viţelului de aur, au uitat pe Dumnezeu (Exodul 32:17-25). Când fiica Irodiadei celei rele a dansat în faţa regelui Irod, Ioan Botezătorul a fost decapitat (Matei 14:2-12). Remarcaţi aceste statistici şocante: Un preot catolic din New York spunea că trei sferturi din fetele care au mărturisit adulterul au dat vina pe dans. Alţi preoţi spuneau că trei sferturi e prea puţin ei estimează cam nouă din zece. Aminteşte-ţi că dacă Hristos poate participa la o activitate cu tine atunci eşti sigur. Dacă nu, depărtează-te de ea.

TV, Video şi teatru
Lucrurile pe care le urmăreşti la televizor sau video
sau la teatru/cinematograf se adresează omului de jos sau de sus? Te conduc la o mai mare
dragoste pentru Isus sau pentru lume? Slăvesc pe Isus sau viciile satanice? În zilele noastre chiar şi seculariştii şi necreştinii vorbesc cu glas tare împotriva multor producţii de film sau TV. Satana a înrobit ochii şi urechile a milioane şi, ca rezultat, transformă rapid lumea într-o hazna de imoralitate, crimă, teroare şi lipsă de speranţă. Un studiu spunea că fără televizor “ar fi cu 10.000 de crime mai puţin pe an în Statele Unite, cu 70.000 mai puţine violuri şi cu 700.000 mai puţine atacuri de violenţă.”3 Isus, care te iubeşte îţi cere să-ţi iei ochii de la obiectele prin care Satana îţi controlează mintea şi să-i aţinteşti asupra Lui. El spune: “Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi! (trad engleză – priviţi la Mine) Isaia 45:22.

1 Newsweek, “Mick Jagger şi viitorul rockului”, Jan. 4, 1971, p. 47.

2Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39.

3Newsweek, “Violence, Reel to Reel”, Dec. 11, 1995, p. 47.

Ca să avem un ghid clar pentru urmărirea televizorului trebuie să ne întrebăm: "M-aş simţi confortabil să-L invit pe Isus să urmărească programul împreună cu mine?

Ca să avem un ghid clar pentru urmărirea televizorului trebuie să ne întrebăm: “M-aş simţi confortabil să-L invit pe Isus să urmărească programul împreună cu mine?

11. Ce listă clară, pe care o putem folosi ca ghid pentru urmărirea televizorului, ne dă Isus?

“Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Galateni 5:19-21.

Răspundeţi:   Scriptura este prea clară pentru a fi înţeleasă greşit. Dacă o familie ar renuţa la toate programele care prezintă sau acceptă oricare din păcatele de mai sus, ar fi prea puţin de urmărit la televizor. Dacă Isus ar veni să te viziteze, ce emisiuni de la televizor te-ai simţi bine să-I ceri să urmăriţi împreună? Toate celelalte programe probabil nu se potrivesc pentru a fi urmărite de un creştin.

*(C) Delegaţii de la presa universităţii Oxford şi reprezentanţii presei universităţii Cambridge, 1961, 1970. Folosită cu permisiune.

Alegerea programelor de TV şi, de fapt toată conduita mea tebuie să fie condusă de cuvintele Scripturii şi nu de simţămintele mele.

Alegerea programelor de TV şi, de fapt toată conduita mea tebuie să fie condusă de cuvintele Scripturii şi nu de simţămintele mele.

12. În aceste zile de mentalitate independentă şi hotărâtă, mulţi se simt întrutotul capabili să ia decizii spirituale fără ajutorul nimănui, nici al lui Isus. Ce spune Isus despre astfel de oameni?

Răspundeţi:   Ascultaţi declaraţiile fără echivoc făcute de Isus: “Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place.” Deuteronomul 12:8. “Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” Proverbele 16:25. “Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile.” Proverbele 12:15. “Cine se încrede în inima [mintea] lui este un nebun.” Proverbele 28:26.

13. Ce avertizări solemne ne dă Isus privind exemplul şi influenţa vieţii noastre?

“Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.” Matei 18:6. “Să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.” Romani 14:13. ” Nici unul din noi nu trăieşte pentru sine.” Romani 14:7.

Răspundeţi:   Toţi ne aşteptăm ca liderii, oamenii de influenţă, atleţii renumiţi şi alte personaje foarte cunoscute să pună bazele unui exemplu bun şi să-şi folosească influenţa în mod înţelept- ca să plătească aşa-numita “datorie către societate”. Dar, în lumea de azi, suntem adesea decepţionaţi de acţiunile iresponsabile şi dezgustătoare ale persoanelor proeminente. Isus declară clar în Romani 1:14 că creştinii, care Îl reprezintă pe EL şi împărăţia Sa, le datorează cu adevărat ceva celorlalţi. Şi avertizează în mod solemn, că acei creştini care nu ţin seama de influenţa şi de exemplul lor, ducându-i astfel pe oameni în rătăcire, nu vor intra în împărăţia Sa.

Dumnezeu Îi cere poporului Său să pună deoparte podoabele şi bijuteriile.

Dumnezeu Îi cere poporului Său să pună deoparte podoabele şi bijuteriile.

14. Care sunt principiile lui Isus de conduită privind îmbrăcămintea şi bijuteriile?

Răspundeţi:   A. Îmbrăcaţi-vă modest. Vezi 1 Timotei 2:9. Amintiţi-vă că lumea intră în viaţa noastră prin pofta firii pământeşti, pofta ochilor, şi lăudăroşia vieţii. (1 Ioan 2:16). Lipsa de modestie în îmbrăcăminte le implică pe toate trei şi este inacceptabilă pentru un creştin.

B. Puneţi deoparte podoabele şi bijuteriile. “Lăudăroşia vieţii” este marea problemă aici. Urmaşii lui Isus ar trebui să arate diferit. Felul cum arată ei le dă mărturie şi le trimite lumină altora (Matei 5:16). Bijuteriile atrag atenţia către eu şi îl înalţă. În Biblie ele sunt un semn al decăderii şi apostaziei. Când Iacov şi familia lui şi-au reconsacrat viaţa înainte lui Dumnezeu, ei şi-au îngropat bijuteriile în pământ. (Geneza 35:1, 2, 4). Când israeliţii erau gata să intre în ţara promisă, Domnul le-a poruncit să-şi lepede toate podoabele (Exodul 33:5, 6). În Isaia capitolul 3, Dumnezeu îi spune clar poporul Său că păcătuia (vers.9) prin purtarea de bijuterii (brăţări, inele, cercei, etc. aşa după cum sunt descrise în versetele 19-23). În Osea 2:13, Domnul spune că atunci când Israel L-a părăsit, a început să poarte bijuterii. În 1 Timotei 2:9 şi 1 Petru 3:3, Pavel şi Petru ne sfătuesc amândoi că poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se împodobească cu aur, perle şi podoabe costisitoare. Notaţi, vă rog, că Petru şi Pavel vorbesc şi despre podoabele pe care Dumnezeu vrea ca poporul Său să le poarte: “Un duh blând şi liniştit” (1 Petru 3:4) şi “fapte bune” (1 Timotei 2:10). Isus trage concluzia simbolizând adevărata biserică în Apocalipsa 12:1 ca fiind o femeie curată îmbrăcată cu soarele (strălucirea şi neprihănirea lui Isus) iar biserica apostată ca o desfrânată împodobită cu aur, pietre preţioase şi perle (Apocalipsa 17:3, 4). Dumnezeu Îi cere poporului Său să se despartă de Babilon (Apocalipsa 18:2-4) şi de tot ce reprezintă elincluzând bijuteriile care atrag atenţia la sineşi în loc de aceasta să se îmbrace cu neprihănirea lui Isus. Când ne îndrăgostim de Isus, e o bucurie deplină şi o plăcere să trăim stilul Său de viaţă.

Tot ceea ce îmi micşorează dragostea pentru cele spirituale este idol.

Tot ceea ce îmi micşorează dragostea pentru cele spirituale este idol.

15. Ce legătură există între comportare, ascultare şi mântuire?

Răspundeţi:   Ascultarea şi comportarea creştină sunt dovada, evidenţa, că sunt mântuit prin Isus Hristos (Iacov 2:20-26). De fapt, dacă stilul de viaţă al cuiva nu se schimbă după convertire, mai mult ca sigur că nu a fost o convertire adevărată. O persoană convertită îşi va găsi cea mai mare bucurie în a descoperi voia lui Isus în orice lucru şi în a-L urma cu bucurie oriunde îl conduce El.

Păziţi-vă de idolatrie
Prima epistolă a lui Ioan vorbeşte despre conduita creştină. La încheierea ei (1 Ioan 5:21), Isus ne avertizează prin servul Său, Ioan, să ne păzim de idoli. Domnul Se referă la orice se interpune sau îmi micşorează dragostea pentru El cum ar fi muzica, moda, proprietăţile, împodobirea, forme rele de distracţie, etc. Roada naturală, sau rezultatul unei adevărate convertiri, este să urmez fericit pe Isus şi să adopt stilul Său de viaţă.

Cei care nu I s-au consacrat cu totul lui Isus nu vor înţelege niciodată un stil de viaţă creştin şi nici nu trebuie să ne aşteptăm să-l înţeleagă.

Cei care nu I s-au consacrat cu totul lui Isus nu vor înţelege niciodată un stil de viaţă creştin şi nici nu trebuie să ne aşteptăm să-l înţeleagă.

16. Trebuie să ne aşteptăm ca toţi să fie în favoarea unui stil de viaţă creştin?

Răspundeţi:   Nu. Isus a spus că lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie pentru omul firesc pentru că el nu are discernământ spiritual (1 Corinteni 2:14).Când Isus Se referă la conduită El prezintă principiile pentru cei care caută să fie conduşi de Spiritul Său. Poporul Său va fi recunoscător şi va urma sfatul Său cu bucurie. Alţii s-ar putea să nu-l înţeleagă sau să-l aprobe.

O persoană care respinge stilul de viaţă al lui Isus s-ar simţi nenorocit în ceruri.

O persoană care respinge stilul de viaţă al lui Isus s-ar simţi nenorocit în ceruri.

17. Cum s-ar simţi în ceruri o persoană care respinge standardele lui Isus pentru o conduită creştină?

Răspundeţi:   O astfel de persoană s-ar simţi nefericită în ceruri. Ea se va plânge că acolo nu sunt cluburi de noapte, nici lichior, sau materiale pornografice, nici prostituate, nici muzică senzuală, nici cărţi obscene, şi nici jocuri de noroc. Cerul ar fi “iad” pentru cei care nu au dezvoltat o relaţie de dragoste cu Isus. De aceea standardele creştine nu au nici un sens pentru ei (2 Corinteni 6:14-17).

18. Cum pot să adopt şi să urmez aceste principii biblice fără să par fariseu, legalist sau că-i judec pe alţii?

Răspundeţi:   În tot ce facem trebuie să avem un gând care să ne călăuzească: să ne exprimăm dragostea şi stima faţă de Domnul Isus (1 Ioan 3:22). Când Isus va fi înălţat şi descoperit oamenilor (Ioan 12:32), atunci ei vor fi atraşi către El. Singura noastră întrebare ar trebui să fie întotdeauna: “Îl va onora ceea ce fac pe Isus? Aş asculta asta, aş cânta asta, aş face asta, aş urmări asta, aş bea asta, aş cumpăra asta, aş citi asta, aş spune asta, sau aş merge acolo, dacă Isus ar fi aici în persoană cu mine?” Isus este cu tine şi cu mine (Matei 28:20) şi vede orice facem. Trebuie să simt prezenţa lui Isus în fiecare aspect şi activitate a vieţii. Când petrec timp cu El în mod conştiincios, devin asemena Lui (2 Corinteni 3:18). Atunci cei din jurul meu, vor răspunde aşa cum au făcut pe vreme ucenicilor: “s-au mirat; şi au priceput că fuseseră cu Isus.” Faptele Apostolilor 4:13. Creştinii care trăiesc în felul acesta nu vor deveni niciodată farisei, legalişti sau gata să judece.
În zilele Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu era aproape tot timpul în apostazie pentru că aleseseră să trăiască precum vecinii lor păgâni, decât să urmeze stilul de viaţă deosebit prezentat de Dumnezeu pentru ei (Deuteronomul 31:16; Judecători 2:17; 1 Cronici 5:25; Ezechiel 23:30). Este la fel de adevărat şi astăzi. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni (Matei 6:24). Cei care se agaţă de lume şi de stilul ei de viaţă vor fi cu încetul modelaţi de Satana să adopte simţămintele şi dorinţele sale, programându-i astfel să fie pierduţi. Cei care urmează principiile lui Isus pentru conduita creştină vor fi schimbaţi după chipul Său şi pregătiţi să intre în ceruri. Nu există cale de mijloc.

19. Vreau să-L iubesc pe Isus atât de mult încât trăirea principiilor Sale într-o vieţuire creştină să fie o bucurie şi o delectare.

Răspundeţi:


Întrebări de meditat


1. Ştiu ce ar vrea Dumnezeu să fac, dar nu simt că sunt gata să încep chiar acum. Ce îmi sugeraţi?

Începe chiar acum! Nu te baza niciodată pe simţăminte. Dumnezeu ne călăuzeşte prin cuvintele Scripturii (Isaia 8:20). Adesea simţămintele ne duc în rătăcire. Conducătorii iudeilor au simţit că ar trebui să-L răstignească pe Isus, dar greşeau. Mulţi se vor simţi ca şi mântuiţi la a doua venire a lui Isus, dar vor fi de fapt pierduţi (Matei 7:21-23): Diavolul influenţează simţămintele. Dacă mă voi baza pe simţăminte, el mă va distruge.

2. Sunt tulburat. Doresc foarte mult să fac un anumit lucru. Cu toate acestea îmi dau seama, că din cauza aparenţelor, cineva poate simţi că ce fac eu e rău. Ce ar trebui să fac?

Biblia este clară. Ea spune: “Feriţi-vă de orice se pare rău.” 1 Tesaloniceni 5:22. Iar apostolul Pavel spune că dacă mâncând mâncare cu carne ofensează pe fratele său el nu se va mai atinge de acea mâncare (1 Corinteni 8:13). El a spus de asemenea că dacă ignora simţămintele persoanei ofensate şi continua să mănânce carne, ar fi păcătuit.

3. Mi se pare că bisericile fac liste cu prea multe lucruri pe care trebuie să le fac şi prea multe lucruri pe care nu trebuie să le fac. Să-L urmez pe Isus e ceea ce contează, nu-i aşa?

Da, să-L urmezi pe Isus e ceea ce contează. Cu toate acestea, unii înţeleg într-un fel, alţii mult diferit, ceea ce înseamnă să-L urmezi pe Isus. Singura cale sigură de a şti ce înseamnă să-L urmezi pe Isus este să descoperim ce spune Isus în Biblie despre orice întrebare privind ce este corect să facem. Cei care urmează din dragoste poruncile lui Isus într-o zi, foarte curând vor intra în împărăţia Sa. (Apocalipsa 22:14). Cei care urmează legile făcute de oameni se vor rătăci şi vor ajunge departe de împărăţia Sa.(Matei 15:3-9).

4. Câteva din cerinţele lui Dumnezeu mi se par neraţionale şi nenecesare. Nu înţeleg de ce sunt atât de importante. Ce îmi sugeraţi?

Copiii sunt de părere adesea că unele din cererile părinţilor (de ex. ” Nu te juca pe stradă”) nu sunt raţionale. Dar după ani, copilul le va mulţumi părinţilor pentru aceste cerinţe.În relaţia cu Dumnezeu, noi suntem “copii”, pentru că gândurile şi acţiunile Sale sunt atât de sus faţă de ale noastre cum e cerul faţă de pământ (Isaia 55:8, 9). Trebuie să avem încredere în Tatăl nostru ceresc în acele puţine zone în care poate nu înţelegem şi să nu “ne mai jucăm pe stradă”, dacă El ne cere aşa. Niciodată El nu ne va opri nimic din ceea ce e bun pentru noi (Psalmii 84:11). Când mă voi îndrăgosticu adevărat de Isus, nu mă voi mai îndoi de El şi voi face voia Lui chiar dacă nu întotdeauna înţeleg de ce. Cheia este naşterea din nou. Biblia spune că atunci când mă voi naşte cu adevărat din nou, să biruiesc lumea nu va mai fi o problemă deoarece o persoană convertită va avea credinţă şi încrederea de a-L urma pe Isus cu bucurie în orice lucru (1 Ioan 5:4). Să refuzi să-L urmezi pentru că nu-ţi sunt clare motivele Sale dă pe faţă o lipsă de încredere în Mântuitorul tău.

5. Voi avea vreun beneficiu din pricipiile, legile şi poruncile pline de iubire ale lui Isus?

Absolut! Fiecare principiu, regulă, lege sau poruncă a lui Isus asigură binecuvântări deosebite, de necrezut. Cel mai mare câştig din istoria loteriei păleşte, devine nesemnificativ, în comparaţie cu bogatele binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru copiii Săi ascultători. Iată doar câteva din beneficiile pe care le primim împlinind poruncile lui Isus:

1. Isus ca prieten personal.

2. Isus, partenerul tău de afaceri.

3. Eliberare de vină.

4. Pace sufletească.

5. Eliberare de frică.

6. Fericire de nedescris.

7. Viaţă mai lungă.

8. Asigurarea unui cămin în ceruri.

9. Sănătate mai bună.

10. Nu mai ai mustrări de conştiinţă.

Vorbind de bogăţii! Adevăratul creştin primeşte avantaje de la Tatăl ceresc pe care nici cei mai bogaţi oameni din lume nu-şi permit să le cumpere vreodată.

6. În ce priveşte standardele şi stilul de viaţă, credeţi că am responsabilitatea să le atrag atenţia şi altora asupra lor?

Cea mai bună regulă de urmat este să fim preocupaţi de propriul nostru stil de viaţă. “Pe voi înşivă încercaţi-vă” spune Biblia în 2 Corinteni 13:5. Când stilul nostru de viaţă e aşa cum ar trebui să fie, exemplul nostru serveşte ca martor tăcut şi nu mai e nevoie să ţinem predici nimănui. Desigur, părinţii au o responsabilitate deosebită de a-şi ajuta copiii să înţeleagă cum să-L urmeze pe Isus.

7. Care sunt cele mai mari pericole pentru creştinii de astăzi?

Printre cele mai mari pericole se află loialitatea împărţită. Mulţi creştini au două iubiri care le împart inima: iubirea faţă de Isus şi iubirea de lume şi de obiceiurile şi plăcerile ei păcătoase. Prea mulţi, se pare, doresc să vadă cât de aproape pot să urmeze lumea şi să fie consideraţi încă a fi creştini. Nu merge. Isus ne-a avertizat clar că nimeni “nu poate sluji la doi stăpâni.” Matei 6:24.

8. Dar urmarea acestor reguli creştine de conduită nu înseamnă legalism ?

Nu, doar dacă cineva o face ca să fie mântuit. Mântuirea vine doar ca un dar minunat şi gratuit de la Isus. Mântuirea prin fapte (sau conduită) nu este mântuire deloc. Cu toate acestea, să urmezi standardele lui Isus de conduită pentru că eşti mântuit şi Îl iubeşti nu e niciodată legalism.

9. Au standardele creştine vreo legătură cu porunca lui Isus de a lăsa lumina noastră să lumineze?

Cu siguranţă! Isus spune că adevăratul creştin este o lumină (Matei 5:14). El a spus de asemenea: “Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.” Matei 5:16. Nu auzi o lumină, ci o vezi. Oamenii vor vedea lumina creştinului strălucind prin comportarea sa, îmbrăcămintea, dieta, conversaţia, atitudinea, simpatia, puritatea, bunătatea şi cinstea (standardele lui Isus). Ei îl vor întreba despre stilul său de viaţă şi astfel vor fi conduşi la Hristos.

10. Nu sunt standardele creştine legate de cultură? Nu se schimbă ele cu timpul?

Obiceiurile se pot schimba, dar standardele Bibliei vor rezista. “Dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” Isaia 40:8. Biserica ar trebui să conducă, nu să urmeze. Nu trebuie să fie programată de cultură, umanism, sau de tendinţele zilei. Nu trebuie să aducem biserica jos la standardele rătăcitoare omeneşti, ci mai degrabă sus, la standardele lui Isus. Când o biserică trăieşte, vorbeşte, arată şi se poartă ca lumea, cine s-ar duce vreodată la ea pentru ajutor? Isus îi trimite o chemare clară poporului Său şi bisericii Sale, spunându-le: “De aceea: “Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.”2 Corinteni 6:17. Biserica lui Isus nu trebuie să imite lumea ci mai degrabă să o respingă. “Lumea” a distrus miliarde. Biserica nu trebuie să se alăture acestui deazastru. Biserica trebuie să stea în picioare şi cu voce graţioasă dar fermă să-i cheme pe oameni să asculte de Isus şi să vină la standardele Sale. Când un ascultător se va îndrăgosti de Domnul Isus şi Îi va cere să-i conducă viaţa, Mântuitorul va înfăptui în el minunile necesare pentru a-l schimba şi a-l conduce în siguranţă în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. Nu există nici o altă cale către ceruri.

11. Desigur nu orice dans este rău: Nu a dansat David înaintea Domnului?

Adevărat, nu orice dans este rău. David a sărit şi a dansat înaintea Domnului dând expresie laudelor pentru binecuvântările Sale (2 Samuel 6:14-16). De remarcat că dansa singur. Dansul lui David se asemăna cu cel al ologului care a sărit de bucurie după ce a fost vindecat de Isus (Faptele Apostolilor 3:8-10). Isus a lîudat astfel de dans, sau sărituri, pentru cei ce sunt persecutaţi (Luca 6:22, 23). Dansul cu cei de sex opus (care duce la imoralitate şi case stricate) şi dansurile obscene (ca cel de strip tease) sunt dansuri condamnate de Biblie.

12. Ce spune Biblia despre cei care îi judecă şi îi condamnă pe ceilalţi?

“Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi.” Matei 7:1, 2. “Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.” Romani 2:1. Se poate mai clar de-atât? Nu există scuză sau justificare pentru a judeca pe altcineva decât pe mine însumi. Isus este Judecătorul (Ioan 5:22). Când îi judec pe alţii, uzurp poziţia de judecător a lui Hristos şi devin un Anticrist în miniatură(1 Ioan 2:18) un gând cu adevărat solemn!


Întrebări test


1. Principiile lui Isus pline de iubire pentru conduită devin o plăcere de împlinit atunci când mă îndrăgostesc de El. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

2. Să urmez standardele Domnului Isus de comportare pentru că am fost mântuit şi Îl iubesc este legalism. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

3. Adevăratul autor al Bibliei este Isus. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

4. “Nu iubiţi lumea” înseamnă că nu trebuie să iubim (1)

_____   Ţara noastră.
_____   Lumea ca planetă.
_____   Căile şi lucrurile rele şi păcătoase ale acestei lumi.

5. De ce ne dă Domnul Isus anumite porunci, legi şi reguli? (5)

_____   Totdeauna pentru binele nostru.
_____   Ca să ştim cum să fim un exemplu bun pentru alţii.
_____   Ca să ne ia libertatea.
_____   Ca să putem umbla pe urmele lui Hristos.
_____   Ca să ne păzească de păcat.
_____   Să ne ţină sub control.
_____   Să ne aducă adevărata fericire.

6. Următoarele sunt două reguli bune pentru un comportament potrivit pentru un creştin: (2)

_____   Să descoperim ce spune Biblia.
_____   Să urmărim ce fac membrii bisericii.
_____   Să căutăm sfatul unui spiritist.
_____   Să ne ghidăm după ceea ce simţim.
_____   Să ne întrebăm ce ar face Isus.

7. Satana are acces la noi doar prin cele cinci simţuri. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

8. Pentru care din aspectele comportamentului enumerate mai jos, ne oferă Domnul Isus principii şi sfaturi anume de comportare? (5)

_____   Cum să ne îmbrăcăm.
_____   Vieţuire sănătoasă.
_____   Împodobirea trupului.
_____   Schi olimpic.
_____   Mâncare şi băutură.
_____   Cum să zburăm cu avionul.
_____   Cum să ne cumpărăm o casă.
_____   Exemplul şi influenţa.

9. Care este relaţia dintre conduită, ascultare şi mântuire? (1)

_____   Suntem mântuiţi prin conduita şi ascultarea noastră.
_____   O persoană mântuită poate ignora ascultarea şi modul de comportare.
_____   Conduita şi ascultarea mea sunt dovada faptului că cineva a fost convertit, sau născut din nou.

10. Dacă refuz să renunţ la ceva la care isus îmi cere să renunţ – ca bijuterii, muzică rock, sau urmărirea emisiunilor rele la TV – Dumnezeu consideră idol lucrul la care nu am renunţat. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

11. Viaţa de creştin este ca o căsătorie bună în care succesul vine atunci când ţinta noastră e să fim plăcuţi celui pe care îl iubim. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

12. Pe care din cele trei căi enumerate mai jos îi conduce Satana pe oameni în păcat? (3)

_____   Ascunzând Bibliile de ei.
_____   Mândria vieţii.
_____   Scriind mesaje pe cer.
_____   Pofta firii pământeşti.
_____   Pofta ochilor.

13. Este deosebit de important să ne păzim gândurile pentru că ele devin acţiuni. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

14. Câteva din binecuvântările făgăduite celor care Îl urmează pe Isus sunt următoarele:(7)

_____   Vei şti să prooroceşti.
_____   Vei trăi o viaţă mai lungă.
_____   Te vei bucura de fericire de nedescris.
_____   Vei avea o sănătate mai bună.
_____   Părul tău nu va încărunţi.
_____   Vei fi milionar.
_____   Vei avea un cămin asigurat în ceruri.
_____   Vei fi eliberat de frică.
_____   Isus va fi prietenul tău personal.
_____   Te vei bucura de pace sufletească.

15. Ce trebuie să fac atunci când comportarea mea îl ofensează pe un frate creştin? (1)

_____   Să-l ignor. Nu poţi să placi tuturor.
_____   Să mă cert până câştigă unul din noi doi.
_____   Să încerc să conving biserica să-l excludă pe fratele respectiv.
_____   Să le spun tuturor aşa încât membrii bisericii să poată alege de partea cui sunt.
_____   Să nu mai fac lucrul care îl deranjează.

16. Cum îl numeşte Isus pe acel om care e hotărât să facă cum vrea el decât să asculte de sfatul Bibliei? (1)

_____   Un cugetător independent.
_____   Un înţelept.
_____   Un nebun.

17. Un om care refuză standardele lui Isus de viaţă creştină, va(1)

_____   Începe deodată să iubească lucrurile spirituale când va ajunge în ceruri.
_____   ajunge să se pocăiască de împietrirea inimii după câteva zile în cetatea sfântă.
_____   se va simţi groaznic în ceruri.

Ne încredem în Dumnezeu?(Dar El se increde in noi ? s.n.)

Ne încredem în Dumnezeu?Lesson 25

Ai …cu adevărat încerdere în Dumnezeu? Adevărul e că mulţi s-ar putea să spună da, dar să nu acţioneze ca atare. Şi mai rău, pentru că de fapt nu au încredere în El, s-ar putea să fure chiar de la El! “Nu se poate!” vei spune ” nimeni nu înşeală sau fură bani de la Dumnezeu.” Dar mesajul şocant dat de Dumnezeu poporului Său este: “Mă înşelaţi.” (Maleahi 3:8). Rapoartele financiare demonstrează că miliarde de oameni fură de la Dumnezeu şi oricât ar părea de uluitor, ei folosesc aceşti bani pentru cheltuielile lor risipitoare! E drept că mulţi nu o fac conştient şi în acest Studiu Ghid vă vom arăta cum să evitaţi aceeaşi greşeală şi cum să prosperaţi financiar printr-o adevărată credinţă în Dumnezeu.
A zecea parte din venit Îi aparţine lui Dumnezeu.

A zecea parte din venit Îi aparţine lui Dumnezeu.

1. După Biblie, a câta parte din venitul nostru Îi aparţine lui Dumnezeu?

“Orice zeciuială din pământ… este a Domnului.” Leviticul 27:20.

Răspundeţi:   Zecimea Îi aparţine lui Dumnezeu.

Cuvântul "zecime" înseamnă literar "a zecea parte".

Cuvântul “zecime” înseamnă literar “a zecea parte”.

2. Ce este “zecimea”?

“Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel.” “Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului”. Numeri 18:21, 24.

Răspundeţi:   Zecimea este a zecea parte din venitul cuiva. Cuvântul “zecime” înseamnă literar “a zecea parte”. Zecimea Îi aparţine lui Dumnezeu. Nu am nici un drept s-o păstrez. Când dau zecimea, nu fac un dar, ci pur şi simplu Îi returnez lui Dumnezeu ceea ce Îi aparţine deja. Dacă nu-I dau a zecea parte din venitul meu înseamnă că nu Îi dau zecimea.

Zecimea trebuie adusă la casa visteriei, adică la biserică.

Zecimea trebuie adusă la casa visteriei, adică la biserică.

3. Unde îi cere Domnul poporului Său să-I aducă zecimea?

“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea.” Maleahi 3:10.

Răspundeţi:   El ne cere să aducem zecimea la casa visteriei.

4. La ce Se referă Domnul când vorbeşte despre casa visteriei?

“Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.” Neemia 13:12. (Referinţele de pe margine numesc cămările “visterie”)

Răspundeţi:   În Maleahi 3:10, Dumnezeu Se referă la casa visteriei ca fiind “casa Mea”, asta însemnând templul Său sau biserica Sa. Neemia 13:12 subliniază că zecimea trebuie adusă la visteria templului, care este visteria lui Dumnezeu. Alte texte care se referă la casa visteriei ca fiind cămările sau odăile templului includ: 1 Cronici 9:26; 2 Cronici 31:11, 12; şi Neemia 10:37, 38. Pe vremea Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu aducea 10 procente din tot ce produceau- inclusiv grâne şi animale- la casa visteriei.

5. Unii consideră că zecimea face parte din sistemul lui Moise de legi ceremoniale care s-a sfârşit la cruce. Cum ne ajută Biblia să înţelegem că nu e aşa?

“Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.” Geneza 14:20, iar în Geneza 28:22, Iacov spune: “şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.”

Răspundeţi:   Aceste pasaje ne descoperă că atât Avraam cât şi Iacov care au trăit cu mult înaintea lui Moise, dădeau zecime din venitul lor. De aceea putem trage concluzia că planul lui Dumnezeu privind zecimea exista înainte de legile lui Moise.

Isus le-a explicat fariseilor că deşi trebuiau să dea zecime, trebuiau să nu neglijeze lucrurile mai importante ca dreptatea, mila şi credincioşia.

Isus le-a explicat fariseilor că deşi trebuiau să dea zecime, trebuiau să nu neglijeze lucrurile mai importante ca dreptatea, mila şi credincioşia.

6. Dar n-a desfiinţat Isus planul zecimii?

“Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” Matei 23:23.

Răspundeţi:   Nu! Dimpotrivă, El l-a întărit. Isus i-a criticat pe iudei pentru omiterea lucrurilor mai importante ale legii–“judecata, mila şi credinţa”–, chiar dacă dădeau zecimea cu meticulozitate. El le-a spus clar că trebuie să continue să dea zecime, dar că trebuiau să fie şi miloşi şi credincioşi.

În zilele Vechiului Testament, zecimea se folosea pentru plata preoţilor.

În zilele Vechiului Testament, zecimea se folosea pentru plata preoţilor.

7. Pentru ce se folosea zecimea în zilele Vechiului Testament?

“Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii.” Numeri 18:21.

Răspundeţi:   În zilele Vechiului Testament, zecimea se folosea pentru venitul preoţilor. Seminţia lui Levi (preoţii) n-au primit nici o parte din ţară pentru cultivarea grânelor sau dezvoltarea afacerilor, în timp ce ţara le-a fost împărţită celorlalte 11 seminţii. Leviţii lucrau tot timpul având grijă de templu şi slujind poporul lui Dumnezeu. Astfel planul lui Dumnezeu era ca zecimea să fie pentru întreţinerea preoţilor şi a familiilor lor.

Astăzi, zecimea trebuie folosită pentru plata salariilor lucrătorilor lui Dumnezeu.

Astăzi, zecimea trebuie folosită pentru plata salariilor lucrătorilor lui Dumnezeu.

8. A schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele Noului Testament?

“Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu, şi că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie.” 1 Corinteni 9:13, 14.

Răspundeţi:   Nu! El l-a continuat. Planul Său astăzi este ca zecimea să fie folosită pentru întreţinera celor care lucrează numai în vestirea Evangheliei. Dacă toţi oamenii ar fi dat zecime şi zecimea ar fi fost folosită numai pentru plata lucrătorilor Evangheliei, ar fi fost destui bani pentru ca solia Evangheliei lui Dumnezeu pentru timpul sfaârşitului să ajungă la tot pământul foarte repede.

Dumnezeu le promite celor ce sunt credincioşi în plata zecimii că vor primi binecuvântări atât de mari încât nu vor avea destul loc ca să le primeascâ.

Dumnezeu le promite celor ce sunt credincioşi în plata zecimii că vor primi binecuvântări atât de mari încât nu vor avea destul loc ca să le primeascâ.

9. Ce propunere surprinzătore le face Dumnezeu celor care se simt nesiguri privind zecimea?

“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile… puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Maleahi 3:10.

Răspundeţi:   El spune, “Puneţi-Mă la încercare” şi veţi vedea dacă nu “voi turna peste voi belşug de binecuvântare” prea mare ca s-o primiţi. Este singura dată în Biblie când Dumnezeu face o astfel de propunere. El spune: “Încearcă. Va merge. Îţi promit.” Sute de mii credincioşi care dau zecime din lumea întreagă pot da mărturie bucuroşi despre adevărul promisiunii lui Dumnezeu privind zecimea. Ei au învăţat toţi adevărul cuvintelor: “Nu poţi să-I dai lui Dumnezeu mai mult decât primeşti.”

10. Cine primeşte de fapt banii noştri atunci când dăm zecime?

“Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială, sunt nişte oameni muritori pe când acolo, o ia cineva [Isus] despre care se mărturiseşte că este viu.”Evrei 7:8.

Răspundeţi:   Isus, Marele nostru Preot ceresc primeşte zecimile noastre.

Atunci când iau zecimea lui Dumnezeu şi o folosesc pentru mine, repet păcatul lui Adam şi al Evei.

Atunci când iau zecimea lui Dumnezeu şi o folosesc pentru mine, repet păcatul lui Adam şi al Evei.

11. La ce test au căzut Adam şi Eva, test pe care trebuie să-l treacă toţi ce vor moşteni împărăţia Sa cerească?

Răspundeţi:   Ei au luat lucruri pe care Dumnezeu le spusese că nu erau ale lor. Dumnezeu le dăduse lui Adam şi Evei fructele tuturor pomilor din grădina Edenului, cu excepţia unuia pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16, 17). Fructul acestui pom nu era pentru hrana lor. Trebuiau să-l lase în pace. Eva a spus că nu aveau voie nici să-l atingă (Geneza 3:3). Dar ei n-au avut încredere în Dumnezeu. Au mâncat fructul şi au căzut şi a început lunga, oribila, dureroasa perioadă a păcatului. Omului de azi, Dumnezeu îi dă bogăţiile Sale, înţelepciune şi toate celelalte binecuvântări ale cerului. Totul e al nostru – mai puţin o zecime din venitul nostru care e al Său (Leviticul 27:30). Dar la fel cum a fost cu Adam şi Eva, El nu o ia cu forţa. El lasă la latitudinea noastră dar ne avertizează: “Nu o lua. Este sfântă. Este a Mea.” Atunci când luăm cu bunăştiinţă zecimea şi o destinăm propriului nostru uz, repetăm păcatul lui Adam şi al Evei arătând o tragică lipsă de încredere în Răscumpărătorul nostru. Dumnezeu nu are nevoie de banii noştri, dar El merită loialitatea şi încrederea noastră.

Fă-L pe Dumnezeu partenerul tău
Când Îi înapoiez zecimea lui Dumnezeu, El devine partener în toate deciziile mele. Ce privilegiu fantastic şi binecuvântat: Dumnezeu şi cu mine parteneri! Avându-L partener pe EL, am doar de câştigat şi nimic de pierdut. Este o încumetare deosebit de periculoasă să luăm banii lui Dumnezeu, bani pe care i-a pus deoparte pentru salvarea sufletelor, şi să-i folosim pentru bugetul nostru personal.

Poporul lui Dumnezeu va da cu bucurie daruri ca o expresie a dragostei lor faţă de El.

Poporul lui Dumnezeu va da cu bucurie daruri ca o expresie a dragostei lor faţă de El.

12. Pe lângă zecimea care aparţine lui Dumnezeu, ce altceva cere Dumnezeu de la poporul Său?

“Aduceţi daruri de mâncare, şi intraţi în curţile Lui!” Psalmii 96:8

Răspundeţi:   Domnul ne cere să dăm daruri pentru lucrarea Sa ca o expresie a dragostei noastre pentru El şi a recunoştinţei pentru binecuvântările Sale.

Biblia nu specifică suma care ar trebui dată ca daruri.

Biblia nu specifică suma care ar trebui dată ca daruri.

13. Cât ar trebui să-I dau lui Dumnezeu ca daruri?

“Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci “pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” 2 Corinteni 9:7.

Răspundeţi:   Biblia nu specifică o anumită sumă pentru daruri. Fiecare persoană decide (după cum se simte îndemnată de Dumnezeu) cât de mult să dăruiască şi atunci să dea cu bucurie.

14. Ce principii biblice suplimentare ne împărtăşeşte Dumnezeu privind dăruirea?

Răspundeţi:   A. Prima mea prioritate ar trebui să fie să mă consacru Domnului (2 Corinteni 8:5).

B. Ar trebui să-I dau Domnului ce am mai bun (Proverbele 3:9).

C. Dumnezeu binecuvintează pe dătătorul generos (Proverbele 11:24, 25).

D. Este mai ferice să dai decât să primeşti (Faptele Apostolilor 20:35).

E. Când sunt zgârcit nu folosesc corect binecuvântările primite (Luca 12:16-21).

F. Dumnezeu îmi dă înapoi mai mult decât Îi dau eu (Luca 6:38).

G. Ar trebui să dau proprţinal cu binecuvântările primite de la Dumnezeu (1 Corinteni 16:2).

H. Ar trebui să dau cât pot (Deuteronomul 16:17).

Îi dăm înapoi zecimea lui Dumnezeu, căruia Îi aparţine deja. Dăm daruri. Darurile sunt voluntare şi ar trebui date cu bucurie.

Lumea cu tot ce cuprinde ea Îi aparţine lui Dumnezeu.

Lumea cu tot ce cuprinde ea Îi aparţine lui Dumnezeu.

15. Cât este proprietatea lui Dumnezeu?

Răspundeţi:   A. Tot argintul şi aurul din lume (Hagai 2:8).

B. Pământul cu toată populaţia (Psalmii 24:1).

C. Lumea cu tot ce este în ea sunt ale Domnului (Psalmii 50:10-12). Dar El le permite oamenilor să-I folosească bogăţiile. Tot El le dă înţelepciunea de a prospera şi de a strânge bogăţii. (Deuteronomul 8:18). În schimbul faptului că ne dă totul, tot ce cere Dumnezeu este să-I înapoiem 10 procente ca recunoaştere din partea noastră a marei Sale investiţii în afacerile noastreplus daruri care să exprime dragostea şi recunoştinţa noastră.

Pe cei care nu dau zecime şi daruri Dumnezeu îi consideră hoţi.

Pe cei care nu dau zecime şi daruri Dumnezeu îi consideră hoţi.

16. Cum Se referă Dumnezeu la cei care nu-I înapoiază cele 10 procente ale Sale şi nu-I aduc daruri?

“Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.” Maleahi 3:8

Răspundeţi:   El Se referă la ei ca fiind hoţi. Îţi poţi imagina că există oameni care fură de la Dumnezeu?

Celor care Îl fură pe Dumnezeu reţinând pentru ei zecimile şi darurile nu li se va permite să intre în ceruri.

Celor care Îl fură pe Dumnezeu reţinând pentru ei zecimile şi darurile nu li se va permite să intre în ceruri.

17. Ce spune Dumnezeu că li se va întâmpla celor care continuă să-L fure cu zecimile şi darurile?

“Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! ” Maleahi 3:9. “nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 6:10

Răspundeţi:   Blestemul lui Dumnezeu va fi asupra lor. Ei nu vor moşteni împărăţia cerurilor.

Preocuparea pentru strângerea de bani face pe cineva să devină avar şi mândru.

Preocuparea pentru strângerea de bani face pe cineva să devină avar şi mândru.

18. Dumnezeu ne avertizează împotriva iubirii de bani. De ce este ea extrem de periculoasă?

“Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.” Luca 12:34

Răspundeţi:   Pentru că inima noastră urmează investiţiile făcute. Dacă mă concentrez pe strângerea a din ce în ce mai mulţi bani, inima mea va deveni iubitoare de bani, acaparatoare şi mândră. Dar dacă mă concentrez pe a împărţi cu alţii şi a-i ajuta, binecuvântând lucrarea lui Dumnezeu, atunci inima mea va deveni sensibilă, iubitoare şi umilă. Iubirea de bani este unul din cele 20 de păcate teribile ale zilelor din urmă care vor închide uşa cerului pentru mulţi (2 Timotei 3:1-7)

Furând de la El Îl îndurerează atât de tare pe Domnul Isus.

Furând de la El Îl îndurerează atât de tare pe Domnul Isus.

19. Cum Se simte Isus când Îi furăm zecimea sfântă şi darurile din dragoste?

“De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor.'”Evrei 3:10

Răspundeţi:   Probabil se simte ca un părinte al cărui copil fură bani dela el. Banii în sine nu sunt mare lucru. Ceea ce ne dezamăgeşte mult este lipsa de integritate, dragoste şi încredere pe care o manifestă copilul.

Din dragoste, copiii lui Dumnezeu din Macedonia au dat cu inimă largă pentru creştinii loviţi de foamete la Ierusalim.

Din dragoste, copiii lui Dumnezeu din Macedonia au dat cu inimă largă pentru creştinii loviţi de foamete la Ierusalim.

20. Ce aspecte emoţionante subliniază Pavel despre isprăvnicia credincioşilor din Macedonia?

Răspundeţi:   Pavel le scrisese bisericilor din Macedonia cerându-le să pună ceva fonduri deoparte pentru credincioşii din Ierusalim care sufereau teribil din cauza foametei prelungite. Le spusese că va ridica aceste daruri când va ajunge în cetăţile lor în timpul vizitei următoare. Răspunsul emoţionant al bisericilor din Macedonia, descris în 2 Corinteni capitolul 8 este copleşitor:

A. Versetul 5 Ca prim pas ei şi-au reconsacrat vieţile lui Isus Hristos.

B. Versetel 2, 3 Deşi în “sărăcie lucie” ei înşişi, au dat “peste puterile lor”.

C. Versetul 4Ei au stăruit de Pavel să vină şi să ia darurile lor.

D. Versetul 9Darurile lor au urmat exemplul de sacrficiu dat de Domnul Isus.

Notă: Dacă Îl vom iubi pe Isus cu adevărat, să jertfim pentru lucrarea Sa nu va fi niciodată o povară, ci un privilegiu glorios pe care îl vom îndeplini cu mare bucurie şi satisfacţie.

Când o persoană dă zecime, Dumnezeu măreşte cele nouă zecimi încât este întotdeauna destul.

Când o persoană dă zecime, Dumnezeu măreşte cele nouă zecimi încât este întotdeauna destul.

21. Care e făgăduinţa lui Dumnezeu pentru cei sunt credincioşi în înapoierea zecimii şi aducerea de daruri?

” Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor.” Maleahi 3:10-12

Răspundeţi:   Dumnezeu promite să le aducă prosperitate ispravnicilor credincioşi şi ei vor fi o binecuvântare pentru cei din jurul lor.

Consideră următoarele căi prin care binecuvintează Dumnezeu:

A. Dumnezeu promite că cele nouă zecimi rămase îţi vor ajunge mai mult cu binecuvântarea Sa, decât tot venitul fără. Dacă ai vreo îndoială întreabă pe oricine care este credincos în darea zecimii.

B. Nu întotdeauna binecuvântările sunt de natură finainciară. Ele pot include sănătate, pace sufletească, rugăciuni ascultate, protecţie, o famile unită şi iubitoare, mai multă putere fizică, capacitatea de a lua decizii înţelepte, un spirit de mulţumire, o relaţie mai strânsă cu Isus, succes în câştigarea de suflete, o maşină veche care merge mai mult, etc.

C. El devine partenerul tău în orice te priveşte. Nimeni în afară de Dumnezeu n-ar fi putut concepe vreodată un plan atât de absolut fantastic.

22. N-ai dori să începi să dai zecime din venitul tău şi daruri pentru ca să-ţi demonstrezi dragostea şi recunoştinţa ta faţă de Dumnezeu?

Răspundeţi:


Întrebări de meditat


1. Nu dau zecime pentru că nu-mi place modul în care biserica foloseşte banii lui Dumnezeu.

Zecimea este o poruncă de la Dumnezeu. Zecimea reprezintă bani sfinţi care Îi aparţin lui Dumnezeu.(Leviticul 27:30). Cînd dai zecime I-o dai Lui. Dumnezeu este destul de mare să poarte de grijă de banii pe care îi dai bisericii Sale. Responsabilitatea ta e să dai zecimea. Lasă-L pe Dumnezeu să Se ocupe de cei care Îi folosesc greşit fondurile.

2. Mă simt nemulţumit pentru că dificultăţile financiare m-au făcut să-mi fie cu neputinţă să dau mai mult decât doar o sumă mică în afară de zecime. Mă simt vinovat ştiind că nevoile Evangheliei sunt atât de mari.

Mărimea darului tău nu este importantă atunci când faci tot ce poţi mai bine. Isus a spus că văduva săracă din Marcu 12:41-44, care a dat doar doi bănuţi a dat mai mult decât “toţi cei care au aruncat în visterie” pentru că ceilalţi au dat “din prisosul lor; dar ea …a aruncat tot ce avea”. Domnul măsoară darurile noastre prin măsura sacrificiului pe care îl facem şi prin atitudinea sau spiritul în care dăm. Domnul Isus consideră darul tău ca fiind foarte mare. Dă-l cu bucurie ştiind că Isus va privi cu plăcere. Citeşte 2 Corinteni 8:12 pentru încurajare.

3. Dar oare isprăvnicia nu implică mai mult decât folosirea corectă a banilor?

Da, isprăvnicia implică folosirea corespunzătoare a fiecărui talent şi a fiecărei binecuvântări primite de la Dumnezeu, care îmi dă totul (Faptele Apostolilor 17:24, 25). Implică de fapt chiar viaţa mea! Administrarea credincioasă a darurilor date de Dumnezeu implică şi timpul pe care îl folosesc:

A. Făcând lucrarea pe care mi-a dat Dumnezeu să o fac (Marcu 13:34).

B. Mărturisindu-L activ pe Hristos (Faptele Apostolilor 1:8).

C. Studiind Scripturile (2 Timotei 2:15).

D. Rugându-mă (1 Tesaloniceni 5:17).

E. Ajutându-i pe cei în nevoie (Matei 25:31-46).

F. Supunându-mi zilnic viaţa lui Isus (Romani 12:1, 2; 1 Corinteni 15:31).

4. Nu ţi se pare că unii predicatori sunt plătiţi prea mult?

Da, fără îndoială. Aparenta paradă de bogăţii făcută în mod arogant de unii slujitori ai bisericii de azi reduce influenţa tuturor pastorilor. Aduce ocară asupra numelui lui Isus. Face ca sute de mii să părăsească dezgustaţi biserica şi slujitori ei. Asemenea conducători vor trebui să dea socoteală în ziua judecăţii.

Pastorii din biserica rămăşiţei de la sfârşitul timpului.
Cu toate acestea, nici un pastor din biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului nu primeşte prea mulţi bani. După ce termină şcoala, toţi pastorii primesc, aproximativ acelaşi salariu, (cu o variaţie de câţiva dolari pe lună) indiferent de mărimea bisericii lor sau de numele postului pe care îl ocupă. În multe cazuri soţiile lor lucrează în domeniul public pentru a suplimenta veniturile pastorilor.

5. Ce se întâmplă dacă nu-mi pot permite să plătesc zecimea?

Dumnezeu spune că dacă-L punem pe El pe primul loc, El va avea grijă de toate nevoile noastre (Matei 6:33). Matematica Sa lucrează deseori contrar concepţiei omeneşti. În planul Său, ceea ce rămâne după ce dăm zecimea, face mai mult decât tot ce am realiza fără binecuvântarea Sa. De fapt, nu ne putem permite să nu plătim zecimea!


Întrebări test


1. Cuvântul “zecime” înseamnă de fapt “a zecea parte” (1)

_____   Da.
_____   Nu.

2. Zecimea Îi aparţine deja lui Dumnezeu.(1)

_____   Adevărat.
_____   Fals.

3. Nu dau zecime decât atunci când returnez a zecea parte din venitul meu lui Dumnezeu. (1)

_____   Adevărat.
_____   Fals.

4. Isus a aprobat darea zecimii. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

5. Care dintre următoarele reprezintă principii biblice şi un ghid pentru darurile de bunăvoie? (5)

_____   Dă dacă ţi-a rămas ceva.
_____   Dă cu plăcere.
_____   Dă generos.
_____   Dă ca să te simţi bine.
_____   Dă pe măsură ce Dumnezeu te-a făcut să prosperi.
_____   Este mai ferice să dai decât să primeşti.
_____   Dumnezeu îţi va da mai mult decât dăruieşti.
_____   Dă dacă simţi că trebuie să dai.
_____   Dă ca oamenii să nu credă că eşti zgârcit.

6. După Biblie, sursa de venit pentru pastori ar trebui să fie (1)

_____   Jocurile Bingo.
_____   Vânzările elefantului alb.
_____   Zecimea.
_____   Vânzări din ceea ce ai copt.
_____   Câştiguri din loterie.

7. Care patriarhi ai Vechiului Testament care au trăit înainte de Moise sunt menţionaţi în Studiul Ghid pentru că au dat zecime? (2)

_____   Adam.
_____   Iacov.
_____   Noe.
_____   Isaac.
_____   Avraam.
_____   Metusala.

8. După Maleahi 3:8, de care păcat se fac vinovaţi cei care nu dau zecime şi daruri? (1)

_____   Idolatrie.
_____   Călcarea Sabatului.
_____   Ucidere.
_____   Înşelăciune.

9. Conform cu cartea Evrei, cine primeşte de fapt banii noştri atunci când dăm zecime? (1)

_____   Pastorul.
_____   Cei în nevoi.
_____   Isus, Marele nostru Preot din ceruri.

10. Conform cu 2 Timotei 3:1-7, unul din cele 20 de păcate ale ultimelor zile care vor arunca oamenii afară din Împărăţia lui Dumnezeu este pofta. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

11. Aduceţi la casa visteriei toate zeciuelile înseamnă (1)

_____   Să avem obiceiul de a cumpăra cărţi spirituale.
_____   Să cheltuim aceşti bani pentru orice cauză spirituală.
_____   Să îi dăm la visteria bisericii lui Dumnezeu.

12. Care este făgăduinţa lui Dumnezeu din Maleahi 3:10 pentru cel ce dă zecimea cu credincioşie? (1)

_____   Nu va fi bolnav niciodată.
_____   Nu-şi va pierde serviciul niciodată.
_____   Va primi belşug de binecuvântări.

13. Dumnezeu i-a pus pe Adam şi Eva la încercare privind mâncarea unui fruct. Potrivit acestui studiu, ce încercare similară are Dumnezeu pentru poporul Său de azi? (1)

_____   Să citim Biblia zilnic.
_____   Să-L mărturisim.
_____   Să dăm zecime.
_____   Să ne rugăm.

14. Zecimea a fost o parte din legile lui Moise care au fost valabile până la cruce. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

15. Cum măsoară Dumnezeu darurile pe care I le dau? (2)

_____   Măsurând cât de mult dau.
_____   Pe măsura sacrificiul făcut.
_____   Prin atitudinea cu care dau.

16. Administrarea credincioasă nu implică doar administrarea corectă a banilor, dar şi timpul petrecut în activităţi de rugăciune, mărturisire, studiul Scripturii şi ajutarea altora.(1)

_____   Da.
_____   Nu.

Îi inspiră oare Dumnezeu pe astrologi şi pe magicieni?

Îi inspiră oare Dumnezeu pe astrologi şi pe magicieni?Lesson 24

Dacă deodată s-ar ridica un om care s-ar declara singur profet şi ar începe să atragă mulţimi de oameni cu solii mişcătoare, i-ar vindeca pe bolnavi, i-ar învia pe morţi, ar aduce foc din cer şi v-ar descoperi secrete pe care le ştiţi numai dvs. — aţi cred în el asau în ea? Ar trebui să credeţi? Soarta dvs. veşnică s-ar putea să fie direct legată de capacitatea dvs. de a face deosebirea dintre profeţii adevăraţi şi cei falşi. Aşa că este foarte important să ştim ce zice de fapt Biblia despre acest subiect actual!

1. Ne învaţă Biblia că în ultimile zile ale pământului vor fi profeţi adevăraţi?

“În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci.” Faptele Apostolilor 2:17.

Răspundeţi:   Da, atât bărbaţii cât şi femeile vor profetiza în ultimile zile (Ioel 2:28-32).

Darul profeţie este esenţial pentru desăvârşirea bisericii lui Dumnezeu.

Darul profeţie este esenţial pentru desăvârşirea bisericii lui Dumnezeu.

2. Domnul Isus la înălţare Şi-a aşezat darul “proorocilor” în biserica Sa, împreună cu alte daruri: apostoli, evanghelişti, păstori şi învăţători (Efeseni 4:7-11). De ce a lăsat Dumnezeu aceste daruri în biserică?

“pentru desâvărşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” Efeseni 4:12.

Răspundeţi:   Domnul Isus a dat toate cele cinci daruri pentru desăvârşirea sfinţilor. Desăvârşirea bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului n-ar fi posibilă dacă ar lipsi vreunul din aceste cinci daruri.

Biblia declară că Dumnezeu le acordă darul profeţiei atât bărbaţilor cât şi femeilor.

Biblia declară că Dumnezeu le acordă darul profeţiei atât bărbaţilor cât şi femeilor.

3. În vremurile biblice, se limita darul profeţiei doar la bărbaţi?

Răspundeţi:   Nu! Pe lângă multor bărbaţi cărora li s-a dat darul profeţiei, Dumnezeu le-a mai dat darul la cel puţin opt femei: Ana (Luca 2:36-38), Maria (Exodul 15:20), Debora (Judecători 4:4), Hulda (2 Regi 22:14) şi celor patru fete ale lui Filip, un evanghelist (Faptele Apostolilor 21:8, 9).

4. Cât timp trebuiau să rămână aceste daruri în biserica Lui?

“până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de m mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.” Efeseni 4:13.

Răspundeţi:   Trebuiau să rămână până ce poporul lui Dumnezeu deveneau toţi creştini maturi şi uniţi—ceea ce, desigur, va avea loc la sfârşitul timpului.

Profeţii vorbesc aşa cum le sunt călăuzite gândurile de către Duhul Sfânt.

Profeţii vorbesc aşa cum le sunt călăuzite gândurile de către Duhul Sfânt.

5. Din ce sursă îşi capătă cunoştinţele adevăraţii profeţi?

“Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 2 Petru 1:21.

Răspundeţi:   Profeţii vorbesc aşa cum sunt “mişcaţi de Duhul Sfânt.” Profeţii nu-şi exprimă propriile păreri în probleme spirituale. Gândurile lor vin de la Isus, prin Duhul Sfânt.

De obicei Dumnezeu îi vorbeşte unui profet prin viziuni şi vise.

De obicei Dumnezeu îi vorbeşte unui profet prin viziuni şi vise.

6. Dumnezeu le vorbeşte profeţilor pe trei căi diferite. Care sunt aceste trei căi?

“Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.” Eu îi vorbesc gură către gură.” Numeri 12:6, 8.

Răspundeţi:   Viziuni, vise sau faţă către faţă.

7. Care sunt dovezile fizice că un prooroc adevărat se află în viziune?

Răspundeţi:   A. Îşi va pierde la începutul viziunii orice tărie fizică (Daniel 10:8).

B. S-ar putea ca mai târziu să primească putere supranaturală (Daniel 10:18, 19).

C. Nici o suflare în corp (Daniel 10:17).

D. În stare să vorbească (Daniel 10:16).

E. Nu va mai fi conştient faţă de ceea ce îl înconjoară pe pământ (Daniel 10:5-8 2 Corinteni 12:2-4).

F. Ochii îi vor fi deschişi (Numeri 24:4).

Notă: Deşi toate cele şase puncte din Biblie amintite mai sus reprezintă dovezi fizice că un adevărat profet se află în viziune, nu apar întotdeauna toate împreună. O viziune a unui profet poate fi adevărată fără să manifeste toate cele şase dovezi.

Înfăptuirea de minuni nu este o dovadă că un profet vine de la Dumnezeu.

Înfăptuirea de minuni nu este o dovadă că un profet vine de la Dumnezeu.

8. Este realizarea unor mari minuni o dovadă că un profet vine de la Dumnezeu?

“Aceştia sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite.” Apocalipsa 16:14.

Răspundeţi:   Nu! Diavolul şi trimişii lui au şi ei puterea de a înfăptui minuni. Minunile dovedesc un singur lucru: putere supranaturală. Dar astfel de puterea poate veni atât de la Dumnezeu cât şi de la Satana (Deuteronomul 13:1-5; Apocalipsa 13:13, 14).

În ultimile zile, profeţii falşi vor fi atât de convingători încât vor face ca miliarde de oameni să fie înşelaţi şi să se piardă.

În ultimile zile, profeţii falşi vor fi atât de convingători încât vor face ca miliarde de oameni să fie înşelaţi şi să se piardă.

9. Despre care pericol teribil din timpul sfârşitului ne avertizează Domnul Isus?

“Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Matei 24:24.

Răspundeţi:   Dumnezeu ne avertizează despre hristoşi falşi şi prfeţi falşi care vor fi atât de convingători încât îi vor înşela pe toţi cu excepţia celor aleşi ai lui Dumnezeu. Miliarde vor fi înşelaţi şi se vor pierde.

Profeţii trebuie verificaţi după Scriptură.

Profeţii trebuie verificaţi după Scriptură.

10. Cum aş putea eu să ştiu dacă un profet este adevărat sau fals?

“‘La Lege şi la mărturie!’ Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu este nici o lumină în ei.” Isaia 8:20 (traducerea King James).

Răspundeţi:   Verifică-le învăţăturile şi purtarea după Cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia. Dacă predică şi se comportă contrar Scripturii, atunci sunt profeţi falşi şi “nu este nici o lumină în ei.”

Ghicitorii şi vrăjitorii care pretind că sunt călăuziţi de duhurile morţilor nu sunt de la Dumnezeu.

Ghicitorii şi vrăjitorii care pretind că sunt călăuziţi de duhurile morţilor nu sunt de la Dumnezeu.

11. Sunt anumite feluri de profeţi falşi numiţi şi condamnaţi pe nume în Biblie?

Răspundeţi:   Da. Deuteronomul 18:10-12 şi Apocalipsa 21:8 vorbesc despre următaorele feluri de profeţi falşi:

A. Descântătorunul care face vrăji şi se foloseşte de farmece.

B. Cititor în stele astrolog.

C. Vrăjitorunul care pretinde că are legătură cu duhurile morţilor.

D. Cel care întreabă duhurile morţilor unei familiimedium.

E. Vestitor al viitorului.ghicitor al viitorului.

F. Cei ce dau cu ghioculacelaşi lucru ca şi descântătorii.

G. Cei care îi întreabă pe morţialt nume pentru vrăjitori.

H. Vrăjitoarevrăjitor la feminin.

I. Vrăjitordescântător la masculin.

Notă: Majoritatea acestor falşi profeţi pretind că au avut legături cu duhurile morţilor. Biblia declară clar că cei vii nu pot lua legătura cu cei morţi. (Ghidul studiului 10 conţine mai multe informaţii cu privire la moarte.) Aşa zisele duhuri ale morţilor sunt de fapt îngeri răi sau diavoli (Apocalipsa 16:13, 14). Mingile de cristal, cititul în palmă, cititul pe frunze, astrologia şi legătura cu presupusele duhuri ale morţilor nu reprezintă modul ales de Dumnezeu de a comunica cu oamenii. Scripturile ne învaţă clar că toţi cei care se ocupă de astfel de lucruri reprezintă o urâciune (Deuteronomul 18:12) şi mai mult, cei care continuă să facă astfel nu vor fi primiţi în împărăţia lui Dumnezeu (Galateni 5:19-21 Apocalipsa 21:8 22:14, 15).

Un profet al lui Dumnezeu va sluji mai întâi bisericii decât publicului în general.

Un profet al lui Dumnezeu va sluji mai întâi bisericii decât publicului în general.

12. Care este lucrarea de căpătâi a unui profet adevărat: să slujească biserica sau să-i slujească pe necredincioşi?

“Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.” 1 Corinteni 14:22.

Răspundeţi:   Biblia este clară. Deşi uneori s-ar părea că solia unui profet este pentru zidirea tuturor, scopul primordial al profeţiei este să-i slujească bisericii.

13. Are biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului darul profeţiei?

Răspundeţi:   În ghidul studiului 23, am descoperit că Domnul Isus oferă o descriere de şase puncte a bisericii Lui din timpul sfârşitului. Haideţi să revedem aceste şase puncte:

A. Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.

B. Va apărea şi îşi va face lucrarea după 1798.

<b.c.< b=””>Va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a patra.

D. Va avea darul profeţiei.

E. Va fi o biserică misionară în lumea întreagă.

F. Va învăţa şi va predica întreta solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.

Este important să ne aducem aminte că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să se potrivească tuturor celor şase puncte din descrierea făcută de Domnul Isus. Asta înseamnă că trebuie inclus şi darul profeţiei. Va avea un profet.

Dacă te vei alătura bisericii lui Dumnezeu, care are toate darurile, îţi vei găsi o ancoră spirituală.

Dacă te vei alătura bisericii lui Dumnezeu, care are toate darurile, îţi vei găsi o ancoră spirituală.

14. Când te alături bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului, care are toate darurile, ce vei simţi?

“Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire.” Efeseni 4:14.

Răspundeţi:   Te vei simţi ancorat spiritual. Nu vei mai fi nesigur şi neclar în ceea ce crezi.

Ochiul bisericii simbolizează profeţia.

Ochiul bisericii simbolizează profeţia.

15. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12:1-18, aseamănă darurile pe care Domnul Isus le-a dat bisericii cu părţi ale trupului. Ce parte a trupului reprezintă cel mai bine darul profeţiei?

“Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: ‘Haidem să mergem la văzător!’ Căci acela care se numeşte azi prooroc se numea odinioară văzător.” 1 Samuel 9:9.

Răspundeţi:   Întrucât uneori un profet se numeşte văzător (cineva care poate să vadă în viitor), ochii ar reprezenta cel mai bine darul profeţiei.

O biserică fără darul profeţiei este oarbă.

O biserică fără darul profeţiei este oarbă.

16. Întrucât profeţia reprezintă ochii unei bisericii, în ce stare s-ar afla o biserică fără darul profeţiei?

Răspundeţi:   Ar fi oarbă. Domnul Isus S-a referit la anumite pericole când a declarat: “Când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” Matei 15:14.

17. Trebuie oare ca biserica rămăşiţei lui Dumnezeu să aibă toate darurile pe care le-a dat Domnul Hristos?

17. Trebuie oare ca biserica rămăşiţei lui Dumnezeu să aibă toate darurile pe care le-a dat Domnul Hristos?

Răspundeţi:   Da. Scriptura ne învaţă clar că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului nu va “duce lipsă de nici un fel de dar”, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă toate darurile, inclusiv darul profeţiei (1 Corinteni 1:5-8).

18. Apocalipsa 12:17 scoate în relief că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va “avea mărturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 19:10 declară că “mărturia lui Isus este duhul proorociei.” Putem fi siguri că asta înseamnă că biserica va avea un profet?

Răspundeţi:   Da. Un înger i-a spus lui Ioan în Apocalipsa 19:10 că şi el este “un împreună slujitor”, unul din “fraţii” lui care au mărturia lui Isus. Acelaşi înger i-a repetat informaţia identică lui Ioan în Apocalipsa 22:9. El a spus: “Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii.” Observaţi că de data aceasta s-a numit profet mai degrabă decât unul cu mărturia lui Isus. Aşa că, evident, să ai “mărturia lui Isus” şi să fii un profet înseamnă acelaşi lucru.

Cuvintele unui adevărat profet reprezintă o solie deosebită de la Domnul Isus pentru copiii Săi.

Cuvintele unui adevărat profet reprezintă o solie deosebită de la Domnul Isus pentru copiii Săi.

19. Ce alt înţeles deosebit mai au cuvintele “mărturia lui Isus”?

Răspundeţi:   “Mărturia lui Isus” înseamnă că sunt de la Isus cuvintele unui profet. Astfel, trebuie să considerăm cuvintele unui profet adevărat ca fiind o solie deosebită de la Isus pentru noi (Apocalipsa 1:1; Amos 3:7). Să aduci ocară, în orice fel, asupra unui profet adevărat reprezintă o problemă extrem de periculoasă. Este ca şi când ai aduce ocară asupra Domnului Isus, care îi trimite şi îi călăuzeşte. Nu este de mirare că Dumnezeu ne avertizează: “Nu faceţi rău proorocilor Mei!” Psalmii 105:15.

20. Care sunt înzestrările biblice pentru a fi un adevărat prooroc?

Răspundeţi:   Punctele de verificare a unui adevărat prooroc, după Biblie, sunt următoarele:

A. Va duce o viaţă evlavioasă (Matei 7:15-20).

B. Va fi chemat la slujire de Dumnezeu (Isaia 6:1-10; Ieremia 1:5-10; Amos 7:14, 15).

C. Va vorbi şi va scrie în armonie cu Biblia (Isaia 8:19, 20).

D. Va prezice evenimente care se vor împlini (Deuteronomul 18:20-22).

E. Va avea vedenii (Numeri 12:6).

21. I-a trimis Dumnezeu un profet bisericii rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului?

21. I-a trimis Dumnezeu un profet bisericii rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului?

Răspundeţi:   Da, i-a trimis. Iată câteva amănunte scurte:

Dumnezeu cheamă o tânără
Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului a început să apară la începutul anilor 1840 şi avea nevoie disperată de călăuzire. Aşa că, în conformitate cu făgăduinţa Lui din Amos 3:7, Dumnezeu a chemat o tânără pe nume Ellen Harmon ca să-I fie profeteasă. Ellen a acceptat chemarea. Fusese lovită într-un accident la vârsta de nouă ani şi a trebuit să se lase de şcoală, după doar trei ani. Sănătatea ei s-a înrăutăţit până ce, atunci când a fost chemată de Dumnezeu la vârsta de 17 ani, cântărea doar 32 de kilograme şi se considera că va muri.

A slujit 70 de ani
Ellen a acceptat chemarea lui Dumnezeu, înţelegând că El o va întări fizic şi o va păstra umilă. A mai trăit 70 de ani şi a murit la vârsta de 87. A susţinut cu tărie că scopul şi lucrarea ei erau să-i îndrepte pe membrii bisericii către Biblieceea ce urma să fie crezul eişi către darul fără plată al neprihănirii Domnului Isus. Ellen a împlinit fiecare punct prin care se poate pune la încercare un profet, aşa cum se aminteşte în acest ghid de studiu.

Numele ei de scriitoare şi cărţile ei
Ellen s-a căsătorit cu James White, un om al bisericii şi a s-a semnat în scrierile ei cu numele de Ellen G. White. A ajuns să fie una din scriitoarele cele mai prolifice din lume. Cărţile ei, citite în întreaga lume, oferă sfaturi inspirate în domeniul sănătăţii, educaţiei, cumpătării, căminului creştin, cum să fii părinte, publicaţiei şi scrisului, cum să-i ajutăm pe cei în nevoi, în domeniul financiar, evanghelizare, vieţuire creştină şi multe altele.

Cartea ei Educaţie este considerată o autoritate în domeniu. Este folosită drept manual de către o universitate din lume. Este atât de pertinentă şi relevantă încât cu o ocazie a fost plagiată de către ministrul educaţiei unei anumite naţiuni, care a publicat-o pe numele lui. Dr. Florence Stratemeyer, fostă profesor în domeniul educaţiei la Universitatea Columbia, a declarat că în carte se găsesc: “concepte educaţionale avansate” şi că ea “era practic cu peste cincizeci de ani înaintea vremii ei.” Dr. Clive McCay, fost profesor de nutriţie la Universitatea Cornell, a declarat despre scrierile ei de sănătate următoarele: “În ciuda faptului că lucrările Doamnei White au fost scrise cu mult timp înaintea apariţiei conceptelor moderne ştiinţifice despre nutriţie, nu există nici un ghid mai bun disponibil astăzi.” Redactorul de ştiri Paul Harvey a declarat că ea “a scris cu o înţelegere atât de profundă asupra subiectului nutriţiei încât toate cu excepţia a două din multele principii pe care le-a expus au fost descoperite ştiinţific.”

Cartea ei Hristos Lumina Lumii, asupra vieţii lui Isus Hristos, a fost numită o “capodoperă engleză” de către Stationers Hall din Londra. Este înălţătoare şi inspiratoare mai presus de orice descriere. Cu privire la subiectul inteligenţei, ea a declarat că IQ-ul unei persoane poate fi măritcu mult înainte ca să fie de acord experţii. A declarat în 1905 cu privire la cancer că este un germen (sau virus), lucru pe care ştiinţa medicală a început să-l afirme doar în anii 1950. Se spune despre Ellen G. White că este pe locul patru în topul celor mai traduse scriitoare din toate timpurile. Cartea ei despre vieţuirea creştină, Calea către Hristos, s-a tradus în peste 150 de limbi şi dialecte.

Ellen White a avut multe viziuni, dintre care toate îndeplinesc standardul biblic pentru un profet adevărat aflat în viziune.

Ellen White a avut multe viziuni, dintre care toate îndeplinesc standardul biblic pentru un profet adevărat aflat în viziune.

22. A avut viziuni Ellen White?

Răspundeţi:   Da, multe. Ele au durat de la câteva minute până la şase ore şi corespund standardului biblic pentru viziuni aşa cum este subliniat în răspunsul de la întrebarea şapte din acest ghid de studiu.

23. Se consideră cuvintele Ellenei White ca fiind o parte din Biblie sau o adăugare la Biblie?

Răspundeţi:   Nu! Învăţătura vine doar din Biblie. Ca profet al timpului sfârşitului, scopul ei a fost să accentueze iubirea lui Isus şi apropiata Lui revenire. Ea i-a îndemnat pe oameni să-L slujească şi să-I primească neprihănirea în dar. De asemenea, ea le-a mai atras atenţia oamenilor către profeţiile Bibliei pentru timpul sfârşitului–mai ales la întreita solie a Domnului Isus adresată lumii de astăzi (Apocalipsa 14:6-14)–şi i-a îndemnat să le vestească şi altora aceste solii de speranţă cât mai repede şi în toată lumea.

24. Vorbeşte Ellen White în armonie cu Scripturile?

Răspundeţi:   Da! Scrierile ei sunt pline de texte din Biblie. Scopul ei declarat şi evident a fost să-i îndrepte pe oameni spre Biblie. Cuvintele ei n-au contrazis niciodată Cuvântul lui Dumnezeu.

25. Cum să o accept pe Ellen White ca o profetă adevărată, când nici nu ştiu ce a scris?

Răspundeţi:   Sigur că nu poţi până ce nu citeşti ce a scris. Totuşi, poţi să ştii că ea (1) corespunde cerinţelor unui profet, (2) a realizat lucrarea unui profet şi că (3) biserica adevărată a lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să aibă un profet. Te îndemnăm să-ţi faci rost de una din cărţile ei şi s-o citeşti. (Un exemplar ieftin al cărţii Hristos Lumina Lumii se poate cumpăra de la Amazing Facts, Inc.) Când o vei citi, pune-ţi întrebarea dacă nu te simţi atras de Isus şi dacă este în armonie cu Biblia. A fost scrisă pentru tine. Credem că o vei găsi absolut fermecătoare.

26. Ce poruncă întreită ne dă Pavel cu privire la un profet?

Răspundeţi:   “Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” 1 Tesaloniceni 5:20, 21. Apostolul Pavel ne spune că nu trebuie să dispreţuim sau să criticăm un profet, ci mai degrabă ar trebui să verificăm cu atenţie dacă ceea ce spune profetul şi ceea ce face este conform Bibliei. Dacă purtarea şi cuvintele unui profet sunt în armonie cu Biblia, ar trebui să le dăm ascultare. Iată ceea ce cere Isus astăzi de la copiii Lui din vremea sfârşitului.

27. Cum consideră Domnul Isus respingerea cuvintelor şi sfaturilor unui adevărat profet?

Răspundeţi:   Domnul Isus consideră respingerea unui profet adevărat ca şi respingerea sfaturilor lui Dumnezeu (Luca 7:28-30). Mai mult, El declară clar că propăşirea spirituală depinde de credinţa în profeţii Lui (2 Cronici 20:20).

28. Oare profeţii din vremea sfârşitului vin cu învăţături noi sau învîţătura vine doar din Biblie?

Răspundeţi:   Profeţii adevăraţi din vremea sfârşitului nu aduc o altă învîţătură (Apocalipsa 22:18, 19). Biblia este sursa oricărei învăţături. Totuşi, adevăraţii profeţi:

<b.a.< b=””>Descoperă noi înfăţişări deosebite ale vechilor învăţături biblice care nu au fost evidente până n-au fost scoase în relief de către profet (Amos 3:7).

B. Îi conduc pe copiii lui Dumnezeu spre o umblare mai strânsă cu Isus şi spre un studiu mai profund al Cuvântului Său.

C. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă părţi grele, neclare sau neobservate din Biblie, aşa că deodată ele iau viaţă pentru noi şi ne aduc multă bucurie.

D. Îi feresc pe copiii lui Dumnezeu de fanatism, înşelăciune şi letargie spirituală.

E. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă profeţiile timpului sfârşitului care, verificate după evenimentele de la ştirile de fiecare zi, deodată iau alt înţeles.

F. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să perceapă siguranţa apropiatei reveniri a Domnului Isus şi sfârşitul lumii.

acă vreţi să căpătaţi o iubire mai profundă pentru Isus, un avânt nou de a citi Biblia şi o înţelegere proaspătă a profeţiilor Biblieiascultaţi de profetul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului. Veţi descoperi că viaţa îmbracă noi dimensiuni. Reţineţi, Domnul Isus a declarat că Îşi va binecuvânta biserica din timpul sfârşitului cu solii profetice de mare ajutor. Domnul să fie lăudat! El face la tot ceea ce s-ar putea gândi cerul pentru copiii Săi din timpul sfârşitului. El doreşte să-Şi salveze copiii şi să-i ducă în împărăţia Lui slăvită. Celor care Îl urmează li se promite intrarea în ceruri (Matei 19:27-29).

Notă: Acesta este cel de-al nouălea şi ultimul ghid de studiu cu subiectul întreitei solii îngereşti din Apocalipsa 14:6-14. Mai rămân alte trei studii fascinante asupra altor subiecte cruciale.

29. Sunt gata să verific scrierile Ellenei White după Scriptură şi să le accept dacă sunt în armonie cu Scriptura.

Răspundeţi:


Întrebări de meditat


1. Ce se întâmplă atunci când o biserică nu are un profet?

“Când nu este nici o descoperire dumnezeiască [profeţie], poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte legea!” Proverbele 29:18. Când o biserică nu are un profet care să o călăuzească, să o îndrume, să o conducă înapoi la Isus şi la Biblie, oamenii se vor pierde dezorientaţi (Psalmii 74:9) şi vor pieri în cele din urmă.

2. Sunteţi de părere că s-ar putea să mai apară alţi profeţi adevăraţi de acum şi până la cea de-a doua venire a Domnului Isus?

Întemeindu-ne pe profeţia lui Ioel (Ioel 2:28-32), cu siguranţă că s-ar părea posibil. Vor mai fi însă şi profeţi falşi (Matei 7:15; 24:11, 24). Trebuie să fim gata să-i verificăm pe profeţi după Biblie (Isaia 8:19, 20; 2 Timotei 2:15), să luăm seama la sfaturile lor doar dacă sunt profeţi adevăraţi şi să-i respingem dacă sunt falşi. Dumnezeu ştie când este nevoie de profeţi ca să-i trezească pe oameni, să-i avertizeze, să-i întoarcă la Isus şi la Cuvântul Lui. El a trimis un profet (pe Moise) ca să-I scoată poporul din Egipt (Osea 12:13). El a trimis un profet (pe Ioan Botezătorul) ca să-i pregătească pe oameni pentru prima venire a Domnului Isus (Marcu 1:1-8). El a mai făgăduit solii profetice pentru aceste zile ale timpului sfârşitului. Dumnezeu ni-i trimite ca să ne îndrepte spre Biblie şi spre profeţiile ei cruciale din timpul sfârşitului, ca să ne întărească, să ne încurajeze şi să ne dea asigurare şi să ne facă asemenea lui Isus aşa ca să fim “fără vină” când Se va întoarce Stăpânul. Fără ajutorul unui profet, se vor pierde mulţi prin greşeli, prin somn spiritual şi fiind prea ocupaţi. Aşa că să primim cu bine soliile profetice şi să-L lăudăm pe Dumnezeu că ni le-a trimis pentru binele nostru personal.

3. De ce majoritatea bisericilor de azi nu au darul profeţiei?

Deoarece Dumnezeu Îi trimite profeţi bisericii Sale doar când ea Îi păstrează poruncile. Observaţi textul din Plângerile lui Ieremia 2:9: “Lege nu mai au şi chiar proorocii nu mai primesc nici o vedenie de la Domnul.” Vă rugăm să revedeţi următoarele texte: Ezechiel 7:26; Ieremia 26:4-6; Ezechiel 20:12-16 şi Proverbele 29:18. Aceste versete adeveresc că atunci când poporul lui Dumnezeu nu ţine seama de poruncile Lui, El nu le trimite nici un profet. Când încep să asculte de poruncile Lui, le trimite un profet care să-i ajute, să-i încurajeze şi să-i călăuzească. Aşa că atunci când biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului a început să ţină poruncile Lui, a venit timpul ca să apară un profet. Şi Dumnezeu a trimis unul–exact la timpul potrivit.

4. Ce-aş putea să fac pentru ca darul profeţiei să aibă sens pentru mine?

Modul prin care darul profeţiei poate să capete sens este să studiezi singur şi să urmezi cu rugăciune astfel ca Domnul Isus să te poată călăuzi, feri şi pregăti pentru venirea Lui. “Mulţumesc Dumnezeului Meu totdeauna … căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele … În felul acesta mărturia despre Hristos [spiritul profeţiei] a fost bine întărită în mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Corinteni 1:4-8.

5. Care din următoarele două–darul profeţiei sau darul limbilor–va juca rolul cel mai important în biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului?

Darul profeţiei va juca rolul cel mai important. În 1 Corinteni 12:28, este enumerat ca al doilea ca importanţă dintre toate darurile, în timp ce darul limbilor este enumerat ultimul. O biserică fără darul profeţiei este oarbă (vezi întrebarea 16 din acest ghid de studiu). Domnul Isus Îşi avertizează solemn biserica din timpul sfârşitului despre pericolul orbirii şi o avertizează să-şi ungă ochii cu alifie cerească ca să poată vedea (Apocalipsa 3:17, 18). Alifia reprezintă Duhul Sfânt (1 Ioan 2:20, 27; Ioan 14:26), care dă toate darurile bisericii (1 Corinteni 12:4,7-11). Dacă vor lua seama la cuvintele profetului lui Dumnezeu, biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului va înţelege clar Biblia şi va fi ferită de nesiguranţă şi confuzie.

6. Cred în “Biblie şi numai în Biblie” ca sursa de învăţătură şi călăuzire pentru vieţuirea creştină. Aşa că, îi resping pe toţi profeţii din zilele noastre.

Ai dreptate că crezi doar în Biblie ca fiind sursa învăţăturii creştine. Totuşi, te rog să-ţi aminteşti că Biblia arată clar că:

A. Darul profeţiei va exista în biserica lui Dumnezeu până la sfârşitul timpului (Efeseni 4:11, 13).

B. Biserica Domnului Isus din timpul sfârşitului va avea darul profeţiei (Apocalipsa 12:17 19:10 22:9).

C. Să respingi sfatul unui profet înseamnă să respingi sfatul lui Dumnezeu (Luca 7:28-30).

D. Ni se porunceşte să verificăm profeţii şi să le urmăm sfatul dacă vorbesc şi trăiesc în armonie cu Biblia (1 Tesaloniceni 5:20, 21).

Oamenii care îşi întemeiază credinţa “doar pe Biblie” trebuie să-i urmeze sfaturile cu privire la profeţi. Adevăraţii profeţi vor vorbi întotdeauna în armonie cu Biblia. Profeţii care contrazic Cuvântul lui Dumnezeu sunt falşi şi ar trebui respinşi. Dacă nu ascult de profeţi şi nu-i testez, înseamnă că nu îmi întemeiez credinţa pe Biblie, care porunceşte să fac astfel.


Întrebări test


1. Vă rugăm să bifaţi opţiunile de mai jos care au acelaşi sens: (4)

_____   Mărturia lui Isus.
_____   Darul limbilor.
_____   Spiritul profeţiei.
_____   Prezicerile ghicitorilor.
_____   Darul profeţiei.
_____   Comunicarea cu spiritele morţilor.
_____   Profeţii care îi vorbesc bisericii.

2. Oare Dumnezeu acordă darul profeţiei atât bărbaţilor cât şi femeilor? (1)

_____   Da.
_____   Nu.

3. Conform textului din Efeseni capitolul 4, care cinci daruri i le-a dat Domnul Isus bisericii la înălţarea Sa? (5)

_____   Proorocii.
_____   Învăţătorii.
_____   Cântecul.
_____   Întrajutorarea celor în nevoi.
_____   Păstorii.
_____   Apostolii.
_____   Mărturisirea.
_____   Evangheliştii.

4. Cât timp urmau să rămână în biserică aceste cinci daruri, inclusiv proorocii? (1)

_____   Până ce urmau să moară proorocii Noului Testament.
_____   Până la începerea judecăţii.
_____   Până la sfârşitul lumii.

5. După Biblie, care dintre lucrurile enumerate mai jos sunt valabile pentru un profet aflat în viziune? (5)

_____   Vorbeşte în limbi necunoscute.
_____   Nu vorbeşte niciodată în timpul viziunii.
_____   Ochii îi rămân deschişi.
_____   Deseori devine violent.
_____   Corpul nu îi mai respiră.
_____   S-ar putea ca uneori să vorbească în viziune.
_____   Nu mai este conştient de ceea ce îl înconjoară pe pământ.
_____   Poate să primească tărie supranaturală.

6. Înfăptuirea de minuni reprezintă adesea o dovadă că un prooroc este de la Dumnezeu. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

7. Ştiu sigur că un profet este de la Dumnezeu dacă el sau ea (1)

_____   Se poartă amabil şi frumos.
_____   Înfăptuieşte minuni extraordinare.
_____   Străluceşte orbitor.
_____   Se pare că ştie Biblia foarte bine.
_____   Seamănă cu Isus.
_____   Vorbeşte şi acţionează în armonie cu Biblia.

8. Care din următoarele nu sunt condamnate de Biblie? (1)

_____   Vestitorii viitorului.
_____   Vrăjitori şi vrăjitoare.
_____   Astrologi.
_____   Ghicitori.
_____   Cel care face descântece sau vrăji.
_____   Mediumurile spiritiste.
_____   Un profet care vorbeşte şi trăieşte în armonie cu Biblia.

9. Lucrarea de căpătâi a unui profet este să slujească biserica. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

10. O biserică nu poate fi biserica adevărată a lui Dumnezeu din vremea sfârşitului dacă nu are un profet. (1)

_____   Adevărat.
_____   Fals.

11. Care parte a corpului o reprezintă profeţia? (1)

_____   Gura.
_____   Mâinile.
_____   Picioarele.
_____   Urechile.
_____   Ochii.

12. S-ar putea ca înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus să apară şi alţi profeţi adevăraţi ai timpului sfârşitului. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

13. Să urmezi “Biblia şi doar Biblia” înseamnă că trebuie să accepţi un profet adevărat. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

14. Care anume trei lucruri ni le porunceşte Biblia în 1 Tesaloniceni 5:20, 21? (3)

_____   Nu dispreţuiţi proorocii sau proorocia.
_____   Urmaţi toţi proorocii.
_____   Verificaţi cuvintele şi faptele unui prooroc după Biblie.
_____   Întrebaţi-i pe profeţi dacă sunt adevăraţi sau falşi.
_____   Credeţi, sau ţineţi tare, la ceea ce este bine.
_____   Nu luaţi seama la nici un profet.

15. Când respingem sfaturile unui adevărat profet, respingem sfatul lui Dumnezeu. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

16. Adevăraţii profeţi din timpul sfârşitului vor aduce învăţături noi care nu se găsesc în Biblie. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

17. De ce nu au majoritatea bisericilor un profet sau profeţi adevăraţi? (1)

_____   Nu i-ar crede dacă ar veni.
_____   Nu păzesc toate poruncile lui Dumnezeu.
_____   Au toată lumina de care au nevoie fără vreun prooroc.

18. Unde nu sunt vedenii, oamenii pier. (1)

_____   Adevărat.
_____   Fals.

19. O biserică fără darul profeţiei este oarbă. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

Cealaltă femeie

Cealaltă femeieLesson 22

Fiecare căsnicie trebuie să se bazeze pe încredere – şi la fel, în unirea noastră cu Domnul Hristos, trebuie să-I rămânem credincioşi Lui şi Cuvântului Său. Apocalipsa vorbeşte despre adevărata mireasă a lui Hristos, dar mai există o altă femeie care încearcă să-i seducă pe credincioşi departe de Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa conţine un mesaj şocant despre Babilon, cealaltă femeie. Babilonul va cădea, iar poporul lui Hristos trebuie să se ferească de farmecele lui sau va pieri! Astfel începe a doua parte a soliei celor trei îngeri. Aici vei afla adevărata identitate a Babilonului spiritual şi vei afla cum să eviţi să te laşi hipnotizat de fatidica ei frumuseţe … ce ar putea fi mai important?
În cartea Apocalipsei, Dumnezeu o numeşte pe această femeie "Babilon."

În cartea Apocalipsei, Dumnezeu o numeşte pe această femeie “Babilon.”

1. Cum simbolizează Domnul Isus Babilonul în cartea Apocalipsei?

“Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.” “Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare roşu aprins, plină cu nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne. Şi femeia era îmbrăcată în roşu aprins şi vişiniu şi împodobită cu aur, pietre preţioase şi cu perle, având în mână o cupă de aur, plină de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.” Apocalipsa 17:1, 3-5.

Răspundeţi:   În Apocalipsa 17:1-6, Isus simbolizează Babilonul ca pe o prostituată îmbrăcată în roşu şi mov. Este aşezată pe o fiară de culoare roşu aprins, ce are şapte capete şi zece coarne şi stă pe ape mari.

2. Simbolic, cine este femeia curată din Apocalipsa capitolul 12?

Răspundeţi:   O femeie curată, îmbrăcată în soare, este descrisă în Apocalipsa 12:1-6. Am învăţat în ghidul studiului 20 că această femeie curată simbolizează biserica curată a lui Dumnezeu, care îi este credincioasă iubitului ei, Isus. Vom studia Apocalipsa capitolul 12 în profunzime în cadrul ghidului de studiu 23.

3. Ce reprezintă o prostituată în profeţia Bibliei?

“Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui!” “Dar te-ai încrezut în frumuseţea ta, şi ai curvit, la adăpostul numelui tău celui mare; ţi-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor, şi te-ai dat lor.” Ezechiel 16:2, 15.

Răspundeţi:   Cum o femeie curată simbolizează o biserică curată care Îi este credincioasă lui Isus, la fel şi o femeie murdară reprezintă o biserică impură sau decăzută, care nu Îi este credincioasă lui Isus (Iacov 4:4).

Majoritatea conducătorilor Reformaţiunii au susţinut părerea că "Babilonul" din Apocalipsa 17 este papalitatea.

Majoritatea conducătorilor Reformaţiunii au susţinut părerea că “Babilonul” din Apocalipsa 17 este papalitatea.

4. Am putea identifica desfrânata (biserica) care este numită “Babilonul cel mare, mama curvelor” în Apocalipsa capitolul 17?

Răspundeţi:   Da, este foarte cunoscut faptul că există o singură biserică ce pretinde să fie biserica mamămarea biserică romano- catolică. Un important preot catolic, John A. O’Brien, a declarat: “Acea sărbătorire [ţinerea Sabatului] rămâne ca o aducere-aminte a bisericii mamă de unde s-au desprins sectele non-catolice.” 1

Punctele folosite în Apocalipsa 17 pentru a descrie mama Babilon şi fiara pe care o călăreşte se potrivesc în mod clar papalităţii:

A. Ea i-a persecutat pe sfinţi

(versetul 6). (Vezi Ghidul Studiului 15 şi 20.)

B. Era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu (versetul 4). Papii adesea poartă culoarea regală a purpurei în funcţiile importante, iar roşul este culoarea robelor cardinalilor catolici.

C. Cele şapte capete ale fiarei (versetul 3) pe care stă femeia sunt şapte munţi (versetul 9). Se ştie bine că Roma, sediul universal al papalităţii, este construit pe şapte dealuri sau munţi.

D. Fiara este vinovată de blasfemie (versetul 3), un punct care de asemenea i se potriveşte întocmai papalităţii. (vezi Ghidul Studiului 15 şi 20.)

E. Ea a domnit “peste regii pământului.”

Versetul 18. Alexander Flick declară că prin secolul al XIII-lea, papa a fost “cel puţin în teorie şi drepturi … stăpânitorul întregii lumi în lucrurile trecătoare şi spirituale.” 2

Acest punct nu i s-ar putea potrivi vreunui alt regat sau guvern de pe pământ. Papalitatea este descrisă în Apocalipsa 17 prea clar pentru a exista vreo îndoială.

Notă: Mulţi conducători ai Reformaţiunii (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley şi alţii) au susţinut părerea că papalitatea este puterea implicată aici. 3

1John A. O’Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 575, 576.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman’s Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

Cuvântul "Babilon" datează încă de pe vremea Turnului Babel. Înseamnă "încurcătură".

Cuvântul “Babilon” datează încă de pe vremea Turnului Babel. Înseamnă “încurcătură”.

5. Care este semnificaţia literală a cuvântului “Babilon,” şi care este originea lui?

“Haidem! să ne zidim … un turn al cărui vârf să atingă cerul.” “Şi Domnul a zis … Haidem! să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.” “De aceea cetatea a fost numită Babel [“încurcătură”]; căci acolo a încurcat Domnul limba.” Geneza 11:4, 6, 7, 9.

Răspundeţi:   Cuvintele “Babel” şi “Babilon” înseamnă “încurcătură.” Numele de Babilon se trage de la Turnul Babel, care a fost ridicat după potop de către cei necredincioşi sfidători care sperau să-l construiască atât de înalt încât nici un potop să nu-l mai poată acoperi vreodată (versetul 4). Dar Domnul le-a încurcat limbile, şi confuzia rezultată a fost atât de mare încât au fost forţaţi să oprească construcţia. Apoi au numit turnul “Babel” (Babilon),
sau “încurcătură.” Mai târziu, în zilele Vechiului Testament, a apărut un regat păgân răspândit în toată lumea, numit Babilon, care era duşman al poporului lui Dumnezeu, Israel. El a întruchipat rebeliunea, neascultarea, persecuţia poporului lui Dumnezeu, mândria, şi idolatria (Ieremia 39:6, 7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel capitolul 3 şi 5). De fapt, în Isaia capitolul 14, Dumnezeu foloseşte Babilonul ca un simbol al Satanei însuşi pentru că Babilonul a fost atât de ostil şi de devastator pentru munca lui Dumnezeu şi poporul Său. În cartea Apocalipsei din Noul Testament, cuvântul “Babilon” este folosit pentru a însemna un regat religios care este duşman al Israelului spiritual al lui Dumnezeu–biserica Sa (Apocalipsa 14:8; 16:19).

Bisericile care adoptă falsele învăţături ale mamei Babilon, devin ele însele "Babilon".

Bisericile care adoptă falsele învăţături ale mamei Babilon, devin ele însele “Babilon”.

6. Cine sunt fiicele prostituate ale mamei Babilon descrise în Apocalipsa 17:5?

Răspundeţi:   Sunt unele dintre bisericile care la început au protestat faţă de falsele învăţături ale mamei Babilon şi au părăsit-o în timpul marii Reformaţiuni Protestante. Dar, mai târziu, au început să imite principiile şi acţiunile mamei şi astfel au decăzut şi ele. Nici o femeie nu se naşte prostituată. Nici fiicele bisericilor protestantismului simbolic nu s-au născut decăzute. Orice biserică sau organizaţie care învaţă şi urmează falsele doctrine şi practici ale Babilonului poate deveni o biserică sau fiică decăzută. Aşadar, Babilonul este un nume de familie care cuprinde atât biserica mamă cât şi acele fiice ale ei care sunt de asemenea decăzute.

Fiara din Apocalipsa 17, reprezintă guvernul civil. Femeia care stă călare pe fiară inseamnă că biserica se află sub controlul guvernului.

Fiara din Apocalipsa 17, reprezintă guvernul civil. Femeia care stă călare pe fiară inseamnă că biserica se află sub controlul guvernului.

7. De ce în Apocalipsa 17, mama Babilon este descrisă ca şi călărind pe fiară? Ce reprezintă fiara?

Răspundeţi:   În Apocalipsa 13:1-10, Isus descrie papalitatea ca o combinaţie a bisericii şi a statului. (Pentru mai multe informaţii, vezi Ghidul Studiului 20.) În Apocalipsa capitolul 17, Isus descrie biserica (prostituata) şi statul (fiara) ca entităţi separate, şi totuşi legate. Femeia este călare pe fiară, ceea ce înseamnă că biserica stăpâneşte puterea statului.

Religiile necreştine şi protestantismul apostaziat se vor alătura papalităţii ca aliate în războiul final împotriva lui Dumnezeu şi a urmaşilor Săi.

Religiile necreştine şi protestantismul apostaziat se vor alătura papalităţii ca aliate în războiul final împotriva lui Dumnezeu şi a urmaşilor Săi.

8. Ce alte puteri se unesc cu papalitatea pentru a duce la bun sfârşit evenimentele timpului sfârşitului?

“Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.” Apocalipsa 16:13, 14.

Răspundeţi:   Balaurul din Apocalipsa 12:3, 4 şi falsul profet din Apocalipsa 13:11-14 19:20 formează o alianţă cu fiara din Apocalipsa 13:1-10, sau cu papalitatea.

A. Balaurul din Apocalipsa capitolul 12 îl reprezintă pe Satana lucrând prin Roma păgână. (Vezi Ghidul Studiului 20 pentru mai multe detalii.) În aceste ultime zile el include religiile necreştine cum ar fi budismul, şintoismul, hinduismul, Noua Eră, umanismul secular, etc.

B. Falsul profet reprezintă protestantismul apostaziat, cu centrul în America, care va prelua conducerea în incitarea şi influenţarea lumii întregi ca să se închine fiarei (vezi Ghidul Studiului 21).

C. Fiara este papalitatea (vezi Ghidul Studiului 20).

D. Aceste trei puteri: Religiile şi guvernele necreştine, catolicismul roman, şi protestantismul apostaziat vor deveni aliate în Armaghedonrăzboiul final împotriva lui Dumnezeu, legii Sale, şi a urmaşilor Săi credincioşi.

Domnul Isus numeşte această coaliţie “Babilonul cel mare” în Apocalipsa 18:2.

Minunile extraordinare pe care le face Satana şi îngerii lui (dându-se drept spirite ale morţilor) vor uni lumea în spijinul lor acordat fiarei.

Minunile extraordinare pe care le face Satana şi îngerii lui (dându-se drept spirite ale morţilor) vor uni lumea în spijinul lor acordat fiarei.

9. Cum vor putea organizaţii cu un trecut atât de diferit să se unească în mod real?

“Toţi au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.” Apocalipsa 17:13.

Răspundeţi:   Apocalipsa 16:13, 14 spune “duhuri necurate care semănau cu nişte broaşte” care sunt “duhuri de draci” îi vor uni prin miracolele pe care le vor face. Spiritismulcredinţa că morţii trăiesc şi că pot lua legătura cu cei viiva fi doctrina care îi va uni pe toţi împreună. Satana şi îngerii luidându-se drept spiritele celor dragi decedaţi, profeţi ai trecutului, îngeri din ceruri (2 Corinteni 11:13, 14), şi chiar Isus Însuşi (Matei 24:24)vor convinge lumea că această cauză a lor este coordonată chiar de cer (vezi Ghidul Studiului 10).

Întâmplător, toate cele trei entităţi cred că morţii trăiesc:

A. Catolicismul se roagă Mariei şi altor sfinţi morţi şi cred că aceşti sfinţi îi binecuvântează pe urmaşii lor cu minuni.

B. Religiile necreştine se bazează practic pe credinţa şi închinarea la spiritele morţilor. Era Nouă accentuează presupusa conversaţie cu spiritele morţilor.

C. Protestantismul apostaziat crede că morţii nu sunt morţi ci, mai degrabă, vii în rai sau iad. Astfel, sunt foarte susceptibili la înşelăciunile demonilor care se dau drept spirite ale morţilor.

Babilonul cade pentru că se întoarce de la adevărul Bibliei.

Babilonul cade pentru că se întoarce de la adevărul Bibliei.

10. De ce păcate acuză Dumnezeu Babilonul?

A. “A căzut, Babilonul cel mare !” Apocalipsa 18:2.

Răspundeţi:   A cădea înseamnă a se întoarce de la adevărul Bibliei şi de la adevărata slujire a adevăratului Dumnezeu (2 Petru 3:17).

B. “A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat.” “De farmecele ei au fost toate naţiunile înşelate.” Apocalipsa 18:2, 23.

Răspuns: Aici Dumnezeu acuză Babilonul (1) că se consultă personal cu demonii invitând spiritele răului în mijlocul ei prin spiritism, şi (2) pentru înşelarea practic a întregii lumi prin minciuna spiritelor demonice.

C. “Locuitorii pământului s-au îmbătat” de spurcăciunile şi necurăţiile din potirul ei! (Apocalipsa 17:2, 4 18:3).

Răspuns: Cuvântul “spurcăciuni” în Biblie simbolizează minciuni (Proverbe 12:22). Vinul Babilonului, care conţine învăţături false, îi dezorientează şi amorţeşte pe aceia care beau din el şi îi îmbată din punct de vedere spiritual.

D. “Împăraţii pământului au curvit cu ea.” Apocalipsa 18:3.

Răspuns: Biserica este mireasa lui Hristos (Apocalipsa 19:7, 8) şi trebuie să-L iubească şi să-I fie credincioasă numai Luiceea ce a spus Domnul Isus înseamnă păstrarea poruncilor Sale (Ioan 14:15). Papalitatea este blamată aici pentru întoarcerea de la soţul ei, Isus (Iacov 4:4), şi pentru formarea de relaţii ilicite cu guverne civile (unirea bisericii cu statul) în scopul sprijinirii ei.

E. Face trafic cu “sufletele oamenilor” (Apocalipsa 18:13).

Răspuns: Dumnezeu denunţă aici Babilonul pentru că îi consideră pe oamenii o marfă în loc de copii preţioşi ai lui Dumnezeu.

Primirea de doctrină falsă conduce la îmbătarea spirituală, care face foarte dificilă înţelegerea adevărului.

Primirea de doctrină falsă conduce la îmbătarea spirituală, care face foarte dificilă înţelegerea adevărului.

11. Care sunt câteva dintre doctrinele false incluse în vinul Babilonului care îi îmbată pe oameni şi îi nedumeresc din punct de vedere spiritual?

Răspundeţi:   Uluitor, unele dintre cele mai importante doctrine ale protestantismului de astăzi nu se găsesc deloc în Biblie. Ele au fost aduse în bisericile protestante de către biserica mamă a Romei, care le primise de la păgânism. Câteva dintre aceste false doctrine sunt că:

A. Legea lui Dumnezeu a fost schimbată sau abrogată.
Legea lui Dumnezeu nu poate fi niciodată modificată sau abrogată (Luca 16:17). Ghidul Studiului 6 citează o dovadă de necontestat.

B. Sufletul este nemuritor.
Biblia menţionează “suflet” şi “spirit” de 1700 de ori, dar niciodată nu este menţionat ca nemuritor. Oamenii sunt muritori (Iov 4:17), şi nici unul nu primeşte nemurire până la a doua venire a lui Isus (1 Corinteni 15:51-54). (Vezi Studiul Ghidului 10 pentru mai multe informaţii.)

C. Păcătoşii ard veşnic în iad.
Biblia învaţă că păcătoşii vor arde complet (nu vor mai exista de loc), atât sufletul cât şi corpul, în foc (Matei 10:28). Un iad etern de tortură nu este ceea ce învaţă Biblia. (Vezi detalii în Ghidul Studiului 11.)

D. Botezul prin scufundare nu este necesar.
Botezul prin scufundare este singurul botez recunoscut de Scriptură. (Vezi Ghidul Studiului 9 pentru mai multe informaţii.)

E. Duminica este ziua sfântă a lui Dumnezeu.
Biblia învaţă, fără îndoială, că ziua sfântă a lui Dumnezeu este ziua a şaptea SabatulSâmbăta. (Pentru detalii, vezi Ghidul Studiului 7.

Notă: Aceste învăţături false, odată crezute, tind să aducă “confuzie” (ceea ce termenul “Babilon” înseamnă literalmente) şi fac înţelegerea Scripturii mult mai dificilă.

Un gând solemn
Să crezi că unii pot să bea din vinul Babilonului fără să ştie este un gând solemn. Probabil că acest lucru este nou pentru tine. Dacă este aşa, te rog cere-I lui Dumnezeu să te îndrume (Matei 7:7). Apoi cercetează Scripturile să vezi dacă chiar aşa stau lucrurile (Fapte 17:11). Promite că-L vei urma pe Isus oriunde te va conduce, iar El nu-ţi va permite să ajungi să crezi o minciună (Ioan 7:17).

Îngerii cerului vor fi de partea poporului lui Dumnezeu în lupta finală de pe pământ.

Îngerii cerului vor fi de partea poporului lui Dumnezeu în lupta finală de pe pământ.

12. Cine se va afla de partea Domnului în bătălia Armaghedonului?

Răspundeţi:   În această luptă finală, îngerii cerului (Evrei 1:13, 14 Matei 13:41, 42) şi poporul lui Dumnezeurămăşiţa (Apocalipsa 12:17)vor fi aliaţi cu Isus, care va conduce armatele cerului (Apocalipsa 19:11-16) împotriva Satanei şi a susţinătorilor lui.

Rămăşiţa lui Dumnezeu se compune din aceia care refuză minciunile Babilonului (Ghidul Studiului 23 vă va da detalii suplimentare). Ei sunt cunoscuţi pentru: (1) dragostea lor pentru Isus (1 Ioan 5:2, 3), (2) loialitatea pentru El şi credinţa în El (Apocalipsa 14:12), şi (3) supunerea lor fermă faţă de Cuvântul Său şi faţă de porunci (Apocalipsa 12:17 Ioan 8:31, 32).

În vremea sfârşitului, Satana îi va minţi pe toţi aceia care nu cer dovada clară a Scripturii pentru fiecare doctrină din Biblie.

În vremea sfârşitului, Satana îi va minţi pe toţi aceia care nu cer dovada clară a Scripturii pentru fiecare doctrină din Biblie.

13. Care va fi strategia lui Satana în acest conflict final între adevărul lui Dumnezeu şi minciunile lui Satana?

Răspundeţi:   Deşi Satana Îl urăşte pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, rareori recunoaşte acest lucru deschis. De fapt, el şi demonii lui se vor da drept îngeri sfinţi şi clerici creştini devotaţi (2 Corinteni 11:13-15). Ceea ce el prezintă ca probă de partea sa, va părea atât de drept, de spiritual, şi în stilul lui Isus că aproape toată lumea de pe pământ va fi înşelată şi-l va urma (Matei 24:24). Cu siguranţă că el va folosi Biblia, la fel cum a făcut-o când L-a ispitit pe Isus în pustie(Matei 4:1, 11). Logica lui Satana este atât de convingătoare încât a minţit o treime din îngerii cerului, pe Adam şi Eva, şi (pe timpul potopului) pe toată lumea de pe pământ cu excepţia a opt oameni.

Cuvântul lui Dumnezeu expune strategiile lui Satana.

Cuvântul lui Dumnezeu expune strategiile lui Satana.

14. Care este contra-strategia lui Dumnezeu?

“La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu există nici o lumină în ei.” Isaia 8:20. (Traducerea King James).

Răspundeţi:   Dumnezeu întotdeauna contrazice minciunile lui Satana cu adevărul Bibliei.
Când a fost ispitit de Satana în pustie, Isus a citat Scriptura în repetate rânduri (Matei 4:1-11). Prin rămăşiţa Sa, Dumnezeu va spune adevărul despre natura nebiblică a Babilonului cel mare. El va lămuri faptul că Babilonul prezintă o solie falsă (Galateni 1:8-12) care a deschis uşa larg, pentru ca miliarde de oameni să fie minţiţi şi pierduţi. Contramişcarea lui Dumnezeu este conturată în soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14, pe care le studiem în 9 din cele 27 de ghiduri de studii ale acestei serii. Aceste trei fantastice solii expun şi avertizează împotriva minciunilor şi falsurilor lui Satana şi îi cheamă pe oameni să se roage lui Dumnezeu şi să-L asculte, nu doar în spirit, ci şi în adevărul Bibliei.

Mesajul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului îi va aduce adevăr glorios şi lumină fiecărei persoane de pe pământ.

Mesajul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului îi va aduce adevăr glorios şi lumină fiecărei persoane de pe pământ.

15. Vor fi reale soliile lui Dumnezeu de avertizare şi speranţă din timpul sfârşitului?

“După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” Apocalipsa 18:1.

Răspundeţi:   În Scriptură, îngerii reprezintă mesaje sau mesageri (Evrei 1:13, 14). Apelul lui Dumnezeu pentru timpul sfârşitului este simbolizat de un înger măreţ a cărui putere este atât de mare încât tot universul este luminat cu adevărul şi gloria lui Dumnezeu. Acest ultim mesaj dat de Dumnezeu va merge la locuitorii întregii lumi (Apocalipsa 14:6; Marcu 16:15; Matei 24:14).

Când apelul lui Isus din timpul sfârşitului este dat întregii lumi, poporul Său adevărat va ieşi din Babilon şi-L va urma.

Când apelul lui Isus din timpul sfârşitului este dat întregii lumi, poporul Său adevărat va ieşi din Babilon şi-L va urma.

16. Ce apel final, urgent va face Isus pentru aceia care sunt în Babilon?

Răspundeţi:   El va spune: “Ieşiţi din mijlocul ei [Babilon], poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.” Apocalipsa 18:4, 5.

Vă rog să observaţi că Isus Se referă la mulţi oameni din Babilon ca la “poporul Meu.” Sunt milioane de creştini sinceri în Babilon care încă nu au auzit acest important mesaj de avertizare. Aceşti oameni Îl iubesc pe Domnul mai presus de orice, iar Domnul Isus declară că ei sunt copiii Lui.

17. Cum vor reacţiona adevăraţii credincioşi ai lui Isus, care se află în Babilon când vor auzi chemarea Sa de a ieşi afară?

Răspundeţi:   Isus ne dă răspunsul. El spune, “Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.” “Oile Mele ascultă glasul Meu Eu le cunosc şi ele vin după Mine.”
Ioan 10:16, 27.

Isus Îsi recunoaşte copiii care sunt în Babilon. Mai mult, El promite să-i cheme din Babilon înainte ca el să fie distrus. Şi, cel mai minunat lucru dintre toate, Isus promite că poporul Lui care se află încă în Babilon Îi va auzi şi Îi va recunoaşte vocea şi va ieşi din el la un loc sigur.

Notă: Acesta este cel de-al şaptelea ghid de studiu din nouă din seriile noastre despre solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14. Următorul ghid de studiu va descrie biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului atât de clar încât nu vei putea să n-o recunoşti.

18. Dacă mă aflu în Babilon, sunt eu dispus să iau seama la apelul urgent al Domnului Isus de a ieşi din el?

Răspundeţi:


Întrebări de meditat


1. Nu ar trebui să rămân în Babilon şi să încerc să-l reformez în loc de a ieşi din el?

Nu. Isus spune că Babilonul va fi distrus, nu reformat. Se va îmbăta la nesfârşit cu vinul său (identificat ca fiind doctrină falsă în Apocalipsa 18:5, 6). Din acest motiv Domnul Îşi cheamă poporul afară (Apocalipsa 18:4).

2. Cine sunt împăraţii răsăritului din Apocalipsa 16:12?

Împăraţii răsăritului Îi reprezintă pe Împăraţii (Tată şi Fiu) cerului. Se numesc Împăraţii răsăritului pentru că aceasta este direcţia dinspre care fiinţele cereşti se vor apropia de pământ. Observaţi următorul lucru, de exemplu:

A. A doua venire a lui Isus va fi dinspre răsărit (Matei 24:27).

B. Slava lui Dumnezeu vine dinspre răsărit (Ezechiel 43:2).

C. Îngerul din Apocalipsa vine cu sigiliul dinspre răsărit (Apocalipsa 7:2).

D. Soarele, simbolizându-L pe Domnul Isus, răsare din răsărit (Maleahi 4:2).

3. Cumva avertizarea despre căderea Babilonului înseamnă că Babilonul nu a fost totdeauna căzut?

Da, aşa este. Multe dintre bisericile care alcătuiesc Babilonul s-au menţinut puternice, măreţe, şi leale lui Isus în trecut. Fondatorii erau oameni remarcabili ai lui Dumnezeu care cercetau Biblia cu sârguinţă pentru a descoperi tot adevărul ei. Nu toate bisericile sunt astăzi decăzute. Oricum, orice biserică care învaţă falsele doctrine ale mamei Babilon şi urmează obiceiurile ei poate deveni una dintre fiicele sale decăzute.

4. Atunci când un creştin este chemat afară din Babilon, unde ar trebui să se ducă?

Să găsească poporul care ţine poruncile lui Dumnezeu, are credinţa lui Isus, şi propovăduieşte soliile celor trei îngeri lumii întregi, şi să i se alăture lui (Apocalipsa 14:6-12). Ghidul studiului 23 va descrie complet biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.

5. Ce reprezintă cei 10 împăraţi din Apocalipsa 17:12-16?

Cei zece împăraţi simbolizează naţiunile lumii. Cele zece degete de la picioare din chipul lui Daniel din capitolul 2 şi cele zece coarne ale fiarei din Daniel capitolul 7 simbolizează cele zece împărăţii (regate) ale Europei. Oricum, semnificaţia este lărgită în Apocalipsa capitolele de la 11 până la 18 pentru a însemna toţi “regii pământului” sau “toate naţiunile.” (Vezi Apocalipsa 16:14; 18:3.)

6. Ce înseamnă simbolismul “broaştelor” în Apocalipsa 16:13, 14?

O broască îşi capturează prada cu limba, ceea ce poate simboliza darul fals al limbilor care cuprinde lumea de astăzi. Vă rog să vă amintiţi că minunile, incluzând darul limbilor, dovedesc un singur lucruputere supranaturală. Dar Biblia ne informează că puterea supranaturală poate fi de la Dumnezeu sau de la Satana. Ea explică mai departe că Satana, dându-se drept un înger de lumină din ceruri (2 Corinteni 11:13-15), va folosi minunile supranaturale atât de eficace încât aproape întreaga lume va fi înşelată şi îl va urma (Apocalipsa 13:3). În prezent, el se foloseşte de darul mincinos al limbilor pentru a uni bisericile şi religiile de toate felurile între eleincluzându-i pe păgâni şi pe spiritişti. Fiecare dintre aceştia simt că darul limbilor este o dovadă a autenticităţii.

Trebuie să cercetăm duhurile
Biblia ne avertizează că trebuie să cercetăm duhurile

(1 Ioan 4:1). Dacă nu sunt de acord cu Biblia, sunt mincinoase (Isaia 8:19, 20). În plus, adevăratele daruri ale Spiritului Sfânt nu se dau niciodată cuiva care deliberat şi cu bună ştiinţă nu ascultă de Dumnezeu (Fapte 5:32). Există un dar adevărat al limbilor. Este o minune care permite vorbirea fluentă a unor limbi străine neînvăţate şi neştiute de vorbitor mai înainte (Fapte 2:4-12). Dumnezeu foloseşte acest dar când este nevoie să-Şi prezinte mesajul din timpul sfârşitului celor de alte limbi. A fost necesar la Cincizecime pentru că erau 17 grupuri de limbi diferite în mulţime şi probabil că ucenicii Lui ştiau doar o limbă.

7. Va juca mişcarea New Age (Noii Ere) un rol important în conflictul final din timpul sfârşitului dintre bine şi rău?

Fără nici o îndoială! Ea este puternic implicată cu ocultismul, fenomenele psihice, şi cu spiritismul. Spiritismul va fi cu siguranţă un factor major în drama finală a pământului. Îmbinat cu puterea supranaturală a darului mincinos al limbilor şi aliat cu coaliţia universală a bisericilor din timpul sfârşitului, spiritismul se va întinde pe tot globul. Credinţa Noii Ere în comunicarea cu spiritele şi reîncarnare este doar păgânismul de demult într-o nouă haină. Credinţa ei într-un suflet nemuritor, veşnic care poate comunica cu pământenii este aceeaşi minciună veche pe care Satana i-a spus-o Evei în Eden: “Hotărât, că nu veţi muri.” Geneza 3:4. (Vezi ghidul studiului 10 pentru detalii despre moarte.)

8. Este evident că Dumnezeu dezvăluie activităţi ale Anticristului sau papalităţii în Daniel capitolul 7 şi Apocalipsa capitolele 13, 17, şi 18. Se menţionează Anticristul şi în altă parte în Scriptură?

Da, fiara sau puterea Anticristului (sau activităţile sale) sunt menţionate în cel puţin nouă profeţii din Vechiul şi Noul Testament: Daniel 7; Daniel capitolele
8, 9; Daniel 11; Apocalipsa 12;
Apocalipsa 13; Apocalipsa 16;
Apocalipsa 17; Apocalipsa 18; şi
Apocalipsa 19. Cu siguranţă, când Dumnezeu accentuează aceeaşi putere în nouă ocazii diferite, El vrea ca noi să ascultăm.

9. Împărăţia lui Satana numită “Babilon” s-a creat de la Turnul Babel?

Nu, ci s-a creat când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ceruri. De fapt, profetul Isaia îl simbolizează pe Lucifer la timpul căderii lui din ceruri ca rege al Babilonului (Isaia 14:4, 12-15). Dumnezeu a privit peste regatul lui Satana ca fiind Babilon încă de la începutul păcatului. Ţinta mărturisită a lui Satana este să-L învingă pe Dumnezeu, să distrugă împărăţia lui Dumnezeu, şi să-şi instaleze propria împărăţie nesupusă a Babilonului întregului univers. Isus a declarat că există doar două grupe (Matei 7:13, 14). În cele din urmă fiecare suflet de pe pământ se va alinia fie de partea lui Isus fie de cea a Babilonului. Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Aceia care Îl slujesc şi Îl sprijinesc pe Isus vor fi salvaţi în împărăţia Sa cerească. Aceia care sprijină Babilonul vor fi distruşi de foc. Şi a mai rămas foarte puţin timp pentru a lua o hotărâre. De aceea atenţionarea lui Isus, avertizarea din vremea sfârşitului împotriva Babilonului este atât de crucială şi de urgentă.

10. În Apocalipsa 16:12, ce se înţelege prin apele râului Eufrat care s-au secat pentru a pregăti drumul pentru împăraţii răsăritului?

Înainte ca vechia împărăţie a Babilonului să fie capturată de generalul med Darius, apa râului Eufrat, care trecea pe dedesubtul zidurilor oraşului, a fost transformată într-un fund de lac făcut de mână omenească. Această diversiune i-a permis armatei lui Darius să captureze oraşul noaptea intrând pe dedesubtul zidurilor prin albia goală a râului. În profeţiile Apocalipsei, “apa” simbolizează oameni (Apocalipsa 17:15). Astfel, apele râului Eufrat se referă la urmaşii “marelui Babilon”, al cărui ajutor seacă atunci când se întorc împotriva Babilonului cu intenţia de a-l distruge (Apocalipsa 17:16). Această secare a ajutorului pentru “Babilonul cel mare” asigură biruinţa împăraţilor răsăritului, Tatălui ceresc şi Fiului.


Întrebări test


1. Care este semnificaţia cuvântului “Babilon”? (1)

_____   Confuzie.
_____   Răzvrătire.
_____   Înşelător.

2. Pe cine simbolizează mama Babilon în profeţia Biblică? (1)

_____   Naţiunile Unite.
_____   Papalitatea.
_____   Maria, mama lui Isus.

3. Care sunt fiicele mamei Babilon? (1)

_____   Doamnele Noului Testament–Priscilla, Elizabeta şi Dorca.
_____   Reginele Europei.
_____   Bisericile care urmează doctrinele şi obiceiurile false ale mamei Babilon.

4. Ce este simbolizat prin mama Babilon stând pe fiara de un roşu aprins? (1)

_____   Biserica stăpânind statul, care o sprijină îndeaproape.
_____   Femei care ştiu să dreseze bine animalele.
_____   Femei care trebuie să călărească, nu să meargă.

5. Ce doctrine false ale Babilonului îi vor nedumeri pe oameni din punct de vedere spiritual? (4)

_____   Sfinţenia căsătoriei.
_____   Moartea e un somn.
_____   Păcătoşii vor arde veşnic în iad.
_____   Duminica, ţinută ca ziua sfântă a lui Dumnezeu.
_____   Spiritele sau sufletele, sunt nemuritoare.
_____   Botezul prin scufundare.
_____   Legea lui Dumnezeu anulată sau modificată.

6. “A căzut Babilonul” înseamnă că (1)

_____   Un înger a căzut din cer.
_____   Babilonul a fost lovit de un cutremur.
_____   Biserica mamă şi celelalte biserici care îmbrăţişează falsele ei învăţături au părăsit adevărul Bibliei şi adevărata închinare la adevăratul D

7. Simbolul “împăraţii răsăritului” reprezintă (1)

_____   Domnul Isus şi Tatăl Său.
_____   Satana lucrând prin păgânism.
_____   Naţiunile lumii.

8. Ce simbolizează secarea apelor râului Eufrat? (1)

_____   O severă criză de apă în ultimele zile.
_____   Nu vor fi provizii de mâncare în timpul sfârşitului.
_____   Babilonul va pierde sprijinul urmaşilor lui.

9. Babilon este un nume de familie care include aproape toate religiile şi bisericile. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

10. Cine îi cheamă, de fapt, pe oameni afară din Babilon? (1)

_____   Îngerii.
_____   Cei zece împăraţi.
_____   Lucifer.
_____   Domnul Isus.

11. Nu ar fi mai bine să încerci să transformi o biserică decazută decât să ieşi din ea? (1)

_____   Da.
_____   Nu.

12. Ce înseamnă să te îmbeţi cu vinul Babilonului? (1)

_____   Să fii un alcoolic.
_____   Să te alături ei în petrecere.
_____   Să fii bolnav din punct de vedere fizic.
_____   Să fii derutat de falsele ei doctrine.

13. Care vor fi cele trei puteri care se vor uni pentru a lupta împotriva lui Isus şi a poporului Său în timpul sfârşitului? (3)

_____   Religiile necreştine.
_____   Naţiunile Unite.
_____   Protestantismul apostaziat.
_____   Extratereştrii.
_____   Papalitatea.

14. Când Domnul Isus Îşi va chema poporul afară din Babilon, va ieşi el? (1)

_____   Da.
_____   Nu.

15. Mulţi oameni se află în Babilon, dar nu ştiu acest lucru. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

 

 

11

Dacă şi mădularele trupului omenesc s-ar întrajutora şi sluji precum”crestinii” de azi, ar fi dezastru. Dacă Isus  v a  golit mizeriile gunoierului , v a spălat şi v a umplut cu Plinătatea lui Dumnezeu, de ce nu daţi la o parte, prin Isus, lespedea de pe omul lăuntric. Înăuntrul omului lăuntric zace, din grădina Eden-Matricea Dumnezeiască.Omul nu este creat sa faca numai  timpenii,uritenii,rautati de tot felul,aratate in Gal.5/19-21).Da-ţi piatra la o parte, învăţăm de la Isus, pe care, l-au crezut pe cuvânt şi l-a înviat pe Lazăr. Descaltati-vă şi dezbrăcaţi-vă de scuze şi frunze, de mofturi şi deprinderi proaste, de datini, tradiţii, idolatrii.

Desbroboditi-vă, lepădaţi şi deslegati tot felul de apucături lumeşti. Până când credem că El, se va mai ruga de noi, să -i  deschidem, ca să prindă contur înăuntrul nostru, pentru a Domni Dumnezeieşte!?” Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Ap.3/20-22) Orice mădular Cristic poate totul în Hristos. Dar nu el poate, ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în omul innnoit. Pentru că numai” Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.” (Ioan 15/5-9)

 

“Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în” (Rom7/18) mădularele rătăcite, dar şi risipitoare, nenăscute din nou,” înzidite” în ISUS! “Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu va ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?.” (Îs.7/13…”

 

 

De ce nu suportaţi mai uşor paguba şi de ce nu mâncaţi suferinţa pe pâine? De ce luaţi ca de apucat credinţa, pocăinţa şi celelalte Daruri Cristice? Până când va mai jucaţi cu păcatul! De ce faceţi din mădularele răscumpărate de El-niste pietre seci, zidind o falsă “Biserica” ? Biserica Lui nu este construită din pietre (ne) vii; Din Talpa piciorului până pe creştetul capului NU CIRCULA DUHUL SFÂNT prin voi, pentru că “nimic nu este sănătos” (Îs.1/6b)… NIMIC bun nu locuieşte în aceste false pietre colţuroase…” Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme Numele Tău ,sau care să se trezească şi să se alipească de Tine: de aceea ne-ai ascuns faţa Ta şi ne laşi să pierim din pricina nelegiuirilor noastre.” (Îs.64/6-7)…

 

De aceea, şi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor şi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci, când am chemat Eu, n-au răspuns, şi, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea Mea şi au ales ce nu-Mi place!” (Îs. 66/4)…

 

  Dar înainte ca să ştie copilul să lepede răul şi să aleagă binele, tara, de ai cărei doi împăraţi te temi tu, va fi pustiita.” (Îs.7/16)…” Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig mârşav, de la proroc până la preot, toţi înşală!” (Ier.8/10 b)… “Se trag pe sfoară unii pe alţii şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău. Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei, şi, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască – zice Domnul.” De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: “Iată, îi voi topi în cuptor şi îi voi încerca. Căci cum aş putea să mă port altfel cu fiica poporului Meu? Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.” (Ier.9/5-8)

 

Isus a făcut foarte bine tot ce a trebuit, pentru ca la venirea Lui să gaseasaca credinţă, pocăinţă, slujire… şi să înfăţişeze înaintea Lui aceasta Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitur ă sau altceva de felul acesta, ci sfânt ă şi fără prihană. (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). “(Ef 5/27-32)

 

 

Departe de mine gândul de a judeca, doar trebuie să reamintesc,” fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat… Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Rom.1/21-28)

Înainte de a forma globaliştii o adunătură a Turnului Babel -de culte şi religii, să-l primim pe Isus care este Totul Totului Tot, deci este şi umilinţa care rodeşte mai degrabă în iarba călcată în picioare… Să nu uităm că sunt miliarde de mădulare, dar toate putem deveni Una, cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA!…” sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.”… Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos…

 (1 Cor.12/6-31)

 

 

 

 

Isus vine să ne ia Acasa! Cum ne pregătim şi cum grabin venirea LUI? Mădularele răscumpărate prin sângerarea lui au făcut fel şi fel de bisericuţe -SRL-uri…, care se împărtăşesc din idoli şi întunecimi, falsuri, tradiţii, DATINI, iluzii deşarte… “Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblam în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.”

 

 

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1 Ioan 1/6-7)

“Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. … căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar. Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii… Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2/6-18)

 

 

Cine este pentru purificarea omului, a universului şi scăparea de orice urmă a păcatului, să se unească, lipească şi să se umple cu Plinătatea Lui, pentru a-i zdrobi şi coada satanei, prin Puterea Lui, aşa cum i-a zdrobit capul; “Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului…

 

 

 

“Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3/8-18) Dacă zice cineva: “Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. (1 Ioan 4/20-21)” Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.

  Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mân ă, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?

 

 

Şi dacă urechea ar zice: “Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru căpăta mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.

 

 

Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucura împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui “(1 Cor.12/12-31) dar, fără Isus-Dragostea Lui, suntem nişte tinichele sunătoare sau “un chimval zangănitor” (1 Cor 13/1-13)

 

“Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu cauta folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. căci…”

 

2- Citeva frinturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001!

  

Adevărul despre 11 septembrie 2001. Cuvinte care au devenit unul dintre cele mai populare subiecte de mai bine de o decadă, atât pe internet, cât şi în afara acestuia. Un subiect care ajuns atât de popular şi care a influenţat atât de mulţi oameni, încât sondajele de opinie sugerează că mai bine de 50 la sută nu cred povestea oficială publicată de guvernul american prin raportul comisiei 9/11.

 

Pentru o lungă perioadă de timp oamenii au fost ridiculizaţi pentru că au pus sub semnul întrebării versiunea oficială, fiind numiţi teoreticieni ai teoriilor conspiraţiei, anti americani, nebuni, etc. . Şi totuşi, are sens ca aceşti oameni să fie puşi în astfel de categorii, când de fapt există numeroase evidenţe care sugerează faptul că versiunea oficială nu e adevărată? Şi nu vorbim despre tot felul de teorii care pot fi găsite pe internet, ci de dovezi ştiinţifice serioase.

 

 

Deși discuțiile și publicarea acestor teorii este restrânsă în pagini de internet, cărți, filme documentare și conversații, câteva știri din mass-media au acoperit totuși subiectul.

 

Ani la rând nimeni din cadrul mass-mediei principale nu a atins evenimentele petrecute la 11 septembrie 2001 altfel decât respectând versiunea oficială prezentată de către autorităţile americane. Aceasta poate pentru că au fost instruiţi să nu o facă sau pentru că a fost un subiect irascibil. Poate şi-au dat seama că nu există veridicitate în versiunile oficiale şi nu au mai insistat.

 

Cu toate acestea, în prezent pot fi găsite ştiri care acoperă un subiect care a fost în sfârşit expus şi care ar putea schimba totul în lume. În multe din acestea se pot observa îndoieli privind adevărul din spatele tragicelor evenimente care au avut loc în urma cu 14 ani şi care ar putea trasforma modul în care oamenii văd războaiele actuale, terorismul internaţional, propriile guverne si mainstream media.

 

În cadrul unui interviu C-SPAN, Richard Gage, fondatorul comisiei arhitecţilor şi inginerilor pentru aflarea adevărului 9/11 vorbea despre prăbuşirea controlată a clădirii WTC 7. Ceea ce a prezentat Richard G. erau dovezi fizice şi ştiinşifice riguroase.

 

MAI MULTE DESPRE ADEVĂRUL 9/11

 

Richard Gage este de peste 25 de ani arhitect în zona golfului San Francisco, membru al Institului American al Arhitecţilor şi fondator al comisiei arhitecţilor şi inginerilor pentru aflarea adevărului 9/11(AE911Truth.org) . Aceasta din urmă reprezintă mai bine de 2200 arhitecţi şi ingineri licenţiaţi care au semnat o petiţie în favoarea unei investigaţii noi şi independente, cu puteri depline, referitoare la distrugerea turnurilor gemene şi a clădirii de 47 de etaje cunoscută sub numele de World Trade Center 7. Petiţia a fost semnată şi de mai mult de 17.000 de oameni de ştiinţă, avocaţi, etc., din Statele Unite şi din întreaga lume. Aceştia aduc ca argumente evidenţele care arată că prabuşire clădirilor s-a datorat unor explozii controlate.

 

 

 

În altă ordine de idei, unul dintre autorii raportului Senatului american privind atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, senatorul Bob Graham, cere administraţiei Obama să desecretizeze 28 de pagini din document, decizie care ar arăta, potrivit acestuia, rolul major pe care l-a avut Arabia Saudită în finanţarea teroriştilor, scrie „The Daily Beast”.

 

În cadrul unei conferinţe pe care a susţinut-o  la Capitol Hill, Bob Graham afirmă că cele 28 de pagini ar „arăta cu degetul către Arabia Saudită, această ţară fiind principalul finanţator” al atacurilor de la Turnurile Gemene.   „Această poveste poate părea veche pentru unii, dar este de fapt extrem de actuală”, a spus senatorul Bob Graham făcând aluzie la cele mai recente atacuri teroriste care au avut loc în Franţa.

 

 

Surse:

 

http://www.collective-evolution.com/2014/10/08/over-2200-architects-engineers-crush-the-official-911-commission-report/

 

http://adevarul.ro/international/statele-unite/un-senator-american-cere-desecretizarea-totala-raportului-privind-atentatele-world-trade-center-1_54bb1270448e03c0fdb392e4/index.html

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*