Să învăţăm din grandomania komunistului Faraon care, împreună cu vârcolacii socialişti şi vrăjitorii globalişti, până la urmă- au recunoscut măreţia Atotputernicului Creator (Ex.8/19)… Ei s-au jucat de-a pocăinţa şi credinţa, pentru ca noi să-L credem, adică să ne dăruim Lui,nu satanei; să-L primim, pentru că El este întrupat din toate cele Dumnezeieşti, inclusiv din Credinţa şi Pocăinţa Cerească… Dacă nu credem că ateii, idolatrii şi falşii creştini egipteni au fost loviţi de lăcuste, purici, broaşte şi alte pandalii; Dacă nu ne pocăim în Duh şi în Adevăr, vom primi şi urgii Apocaliptice; Dacă faimosul Faraon s-a „predat” în faţa Domnului, (Ex 9/27 şi 28) cine suntem noi să-i întoarcem spatele… De aceea ” Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Îs.55/6) ca să nu rămână miliarde de oameni pe dinafară, precum în vremea lui Noe… Prin golirea de satan cu toate otrăvurile lui, (dacă vă pocăiţi precum Petru Luca, 22/61-62), ieşiţi din lumea lui şi intraţi în El- Templul Dumnezeiesc- in Corabia Cristică, pentru a vă găsi urgiile –protejaţi în scutul Lui, dacă rămâneţi în El,(Ioan 15/5) umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească- Biblicizaţi, avându-l drept Sef- Căpetenie pe El, nu pe ea…

ALERTĂ! Turnul păcătuirilor comuniste, globaliste şi capitaliste a depăşit tupeul Turnului Babel… Pregatiţi-vă pentru Răpire, prin pocăinţă şi naşterea din nou (Ioan, cap 3) şi întâmpinaţi Venirea Salvatorului, ca să ne scape de hoţie, mincună, viclenie, beţie, certuri, preacurvie, suferinţe, necurăţie, idolatrie, datini, tradiţii, formalisme şi alte mizerii ale globalizării Gulagului Apocaliptic…” Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: “Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Ap.22/20)…. Apocalipsa, Capitolul 22:1-21,de Walter Scott…..Platim pe justitiari cu salarii si pensii fesenale,pentru a se juca alba-neagra cu nervii nostri! Deși DIICOT s-a împotrivit, dosarul 10 august a fost redeschis de Curtea de Apel     4 … Pe timp de pace- am pierdut mai mult decat dupa cele 2 Războaie mondiale! Capeteniile votate de noi lupta împotriva poporului român, prin decimarea populației, ruinarea țării, etc … ; Câteva file de istorie despre frumuseti rarisime din lume, dar si despre …; Nu lipsesc şi câteva mistere despre crearea haosului Global, care distruge autoritatea Statelor Naționale; despre mareșalul Ion Antonescu, patriot care, precum Ceausescu, a fost  executat cu Tricolorul pe piept strigând” Trăiască România!”; despre medicii care au făcut experimente ilegale pe bolnavi; despre nutriţie, tratamente si medicamente naturiste; despre manipularea creierelor- mass-media aservita, cenzurarea informaţiilor, ascunderea adevărului, ocuparea timpului-metode perfecţionate pentru distrugerea unui popor şi… galoparea spre o societate în care oamenii vor fi spionaţi chiar în trupurile lor-etc
44 Criminalul Kaghebist, dupa ce a impuscat  pe ceausi, a liberalizat avortul si, tot neconstitutional, la praznicul comunismului , aghezmuit de preoti- au furat IMPREUNA cu scursaturile nationale si locale- si Averea Obsteasca a amarastenilor…Printre alte enormitati,a emis Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea intreruperii cursului sarcinii…si  articolul 185-188 privind avortul-Legislatia care a facut imposibil pentru 8.020.013 de copii sa vada „lumina zilei” NUMAI intre 1990-2012…  La fiecare trei minute, un român pleacă din țară si un prunc este avortat !Toate galaxiile sunt conectate între ele printr-un misterios “web cosmic”!MAINILE sunt ANTENE prin care patrunde ENERGIA COSMOSULUI/Cum putem permite  ENERGIEI COSMOSULUI sa patrunda in fiinta noastra   ,.. ROSafir Vaslui – un pui al afacerii de succes…Petre Roman, doar în primul său an, în 1990, a guvernat exclusiv cu HG-uri clasificate, iar și astăzi peste 30 % dintre deciziile primului Cabinet Petre Roman sunt secrete. Conform datelor publicate pe site-ul Camerei Deputaților doar 888 sunt publice, restul de 479 au fost „ascunse”..Cele 10 Porunci ale noii ordini mondiale…MICROCIPURI WIRELESS IMPLANTATE PENTRU ADMINISTRAREA PASTILELOR- “Inovaţie” cu “chip” antihristic a complexului farmaceutic-industrial – CNN… Ce dezvaluie fizionomia despre tineCarti Dulcan5 Motive pentru a dori venirea Domnului… Iata, Eu vin curand…Charles Darwin în corzi – O cercetare din România dovedește că Mutațiile Genetice Întâmplătoare NU stau la baza evoluției speciilor…Care sunt politicienii români cu cel mai mare număr de urmăritori pe Facebook sau cu cea mai mare audiență?

 siria

5 Motive pentru a dori venirea Domnului

„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! (Ps. 18:1-2)

„Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!” … Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! (Ap. 22:17, 20)

Iata, Eu vin curand

Iata, Eu  vin curand

CUPRINS:
1.    Deschidere 399 Dorul meu ne-ncetat
2.    Rugăciune
3.    COR: Semnele timpului
4.    Introducere
5.    COR: Aleluia, Domnul vine
6.    Tema I
7.    Tema II
8.    COR 40 CA Tot mai aproape
9.    Tema III
10.   Întrebări biblice
11.   COR+COM 272 Există-o ţară-a lui Hristos
12.   Tema IV
13.   Poezie: Cântec despre ţara minunată
14.   COR
15.    Experienţă I
16.    Experienţă II
17.    Poezie: Mă voi întoarce-acasă
18.    Poezie: Popor advent
19.    COR Binevestitori
20.    Închidere 16 FL Domnu-ncurând se coboară pe nori
21.    Rugăciune
22.    COR: Aştept măreaţa zi

INTRODUCERE

„Iată, Eu vin curând…”
Melodie plăcută… undă care încălzeşte mult corzile inimii deschise. Răspuns la cerinţa întregii firi…
… Eu vin curând!… şopteşte orice clipă.
Acest: „Eu vin curând” – e vântul strălucitor al edificiului marilor făgăduinţe; topeşte inimi, explică însuşi rostul faptului de a trăi. Dă sens vieţii… întregindu-i parcursul. E făgăduinţa vieţii!…
Acest mesaj e transmis lumii, unei lumi desprinse de El prin însăşi voia ei, şi apoi,… unită din nou cu Dumnezeu, însă… cu preţul unei vieţi… căci… “Dumnezeu a împăcat lumea cu Sine prin Isus Hristos”. Numai astfel s-a putut înfăptui împăcarea, numai astfel s-a putut face posibilă primirea de către noi a unui nume nou, atât de preţios: „Aşteptător”…! „Iată, Eu vin curând!”…

TEMA   I

„Aşteptător”…! „Iată, Eu vin curând!”… Pentru unii acest cuvânt este o melodie, o melodie plăcută, dorită; pentru alţii însă este un semnal de alarmă, iar pentru ceilalţi… o pricină. Dar, pentru mine, ce este, ce înseamnă, ce trezeşte în mine acest cuvânt? La ce mă determină?
Sunt „aşteptător”!… Dar… de care?… Cu vasul plin, sau… cu el gol?… Dumnezeu priveşte spre noi chiar acum şi… clipă de clipă. Şi… vede în viaţa unora împotriviri făţişe. Citeşte în inimile altora împotriviri ascunse. Vede pe alţii strivindu-şi conştiinţa prin compromis.
Pe unii îi vede stând de mult timp la răscruce, nehotărâţi. Alţii sunt pe calea cea bună, dar se despart deseori de ea, şi tot atât de deseori se întorc apoi, iarăşi. Iar ceilalţi, puţini însă (!), s-au dăruit cu totul drumului îngust, căutat şi găsit, şi acum… merg, aleargă pe el!…
Aceştia sunt acei care vor fi găsiţi pregătiţi, buni pentru a fi mutaţi ca şi Enoh, Moise şi Ilie, în cetatea sfântă, tot atât de sfântă ca şi caracterul lor. Să ne ocupăm puţin de caracterul acestora din urmă, a acelor gata de întâmpinare, adică… de mine şi de dumneavoastră, dar… transformaţi.

TEMA   II… Cont pe   http://articolecrestine.com/iata-eu-vin-curand

Charles Darwin în corzi – O cercetare din România dovedește că Mutațiile Genetice Întâmplătoare NU stau la baza evoluției speciilor…

Apocalipsa 20:4-5

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei … Continue readingApocalipsa 20:4-5

Apocalipsa 19:11-13

Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni … Continue readingApocalipsa 19:11-13

Apocalipsa 12:10

Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum au venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Capitolul 22:1-21

 Walter Scott

1-2 »Şi mi-a arătat un râu de apă a vieţii, strălucitor ca cristalul, ieşind din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul străzii cetăţii ei şi a râului, de o parte şi de alta, era pomul vieţii, făcând douăsprezece roade, dându-şi rodul în fiecare lună; şi frunzele pomului sunt pentru vindecarea naţiunilor.« – În această viziune finală tronul lui Dumnezeu şi al Mielului au o însemnătate deosebită. Întreaga secţiune (versetele 1-5) vorbeşte despre guvernarea lui Dumnezeu în timpul Împărăţiei de o mie de ani, prezentată simbolic prin tron. Secţiunea anterioară (Apocalipsa 21:9-27 ) a fost iniţiată în mod asemănător. Acolo vizionarului i-a fost arătată mireasa, aici râul de apă a vieţii. Întreaga descriere (Apocalipsa 21:9 până la Apocalipsa 22:5 ) constă de aceea din două viziuni diferite, însă strâns legate între ele.

În Apocalipsa 21:1 se vorbeşte despre noul cer şi despre noul pământ şi prin aceasta se face legătura cu primul capitol din cartea Geneza; tot aşa râul şi pomul vieţii din acest capitol leagă ultimul capitol al Bibliei cu capitolul doi al primei cărţi a Sfintei Scripturi. În aceste legături vedem că Dumnezeu Îşi pune totodată pecetea confirmării Sale pe vechile comunicări din prima carte a Bibliei şi legalizează cele două Testamente ca un tot unitar. Între Moise şi Ioan sunt aproximativ şaisprezece secole, şi totuşi ei depun o mărturie comună despre adevărul Sfintelor Scripturi.

»Râul de apă a vieţii« vorbeşte simbolic despre o plinătate de viaţă şi binecuvântare (Psalm 36:8). El este un simbol frumos al vieţii în bucurie, curăţie şi activitate spirituală. Acest râu simbolic nu este un râu tulbure şi mocirlos şi nici un râu rapid, ci limpede şi clar (ca toate lucrurile din cetatea sfântă) şi transparent ca un cristal frumos. Râul harului aducător de bucurie curge neîncetat prin cetatea cerească. Bucuria miresei nu va avea niciodată sfârşit şi nu se va micşora niciodată; dimpotrivă, ea va creşte, aşa cum râul creşte în adâncime în scurgerea lui. Se recunoaşte clar legătura cu Geneza 2 . »Şi un râu ieşea din Eden ca să ude grădina« (Geneza 2:10 ). În cetatea cerească râul nu se împarte ca râul din Eden, care a devenit patru râuri, şi apa lui nici nu curge jumătate spre răsărit şi jumătate spre apus, aşa cum curge apa vie din Zaharia 14:8 . El curge ca un râu prin toată cetatea, ca un râu al bucuriei, pe care o vor savura cu toţii împreună. Tot aşa în cetate este numai un pom, pomul vieţii, nu doi pomi diferiţi, aşa cum era în grădina din Eden (Geneza 2:9 ). În cartea Geneza pomul vieţii este amintit înaintea râului, aici Ioan vorbeşte mai întâi despre râu.

Râul ieşea »din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului«. Aici vedem pe Dumnezeu şi Mielul uniţi în guvernarea lumii. Puterea şi maiestatea lui Dumnezeu, unită cu harul şi blândeţea Mielului, vor da guvernării un caracter care umple Adunarea cu bucurie şi va face ca naţiunile să locuiască în pace. Va fi un tron. Dumnezeu este Cel mai mare, dar Mielului îi va fi dată exercitarea puterii şi autoritatea tronului; şi acest tron este izvorul din care curge râul harului şi bucuriei.

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată multe asemănări între Ierusalimul pământesc din viitor şi Ierusalimul ceresc (simbolic). Ambele cetăţi vor fi reşedinţa guvernării. Din ambele va curge apa vieţii; în fiecare şi la fiecare va fi un pom sau mai mulţi pomi (Ezechiel 47:7,12 ), care aduc roade şi ale căror frunze vor sluji la vindecare. În Ierusalimul pământesc apele vieţii vor curge de sub pragul Templului (Ezechiel 47:1 ), dar Ioan a văzut râul în cetatea cerească curgând din tron.

2. »În mijlocul străzii [sau străzii largi] cetăţii ei şi a râului, de o parte şi de alta, era pomul vieţii, făcând douăsprezece roade, dându-şi rodul în fiecare lună; şi frunzele pomului sunt pentru vindecarea naţiunilor.« – Probabil Ioan a văzut pomul vieţii la mijloc între stradă şi – la o anumită distanţă – râul care curgea pe lângă ea. În Eden oamenii nu au mâncat din pomul vieţii nici în starea lor de nevinovăţie şi nici după ce au păcătuit. Heruvimul şi flacăra sabiei care se rotea le-a blocat după căderea lor accesul în grădină la pomul vieţii (Geneza 3:24 ), şi a fost bine aşa. Dacă un om păcătos ar fi mâncat din roada lui, atunci soarta lui ar fi fost o viaţă veşnică în necazul şi suferinţa pe care păcatul le-a adus în lumea aceasta. Dar în cetatea minunată de la Dumnezeu, drumul spre pomul vieţii, care este un tablou al lui Hristos, este liber; el nu este închis nici de un heruvim şi nici de sabie. În Eden era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Ambii au şi o însemnătate simbolică. Pomul vieţii arată principiul vieţii, al cărei izvor este în Dumnezeu, pomul cunoştinţei binelui şi răului arată principiul responsabilităţii omului. Pomul vieţii este primul pom singular şi deosebit, care este amintit în Sfânta Scriptură; el este şi ultimul pom despre care vorbeşte Scriptura.

Pomul vieţii aduce douăsprezece roade. Aici apare pentru ultima dată numărul doisprezece, care vorbeşte de guvernarea şi administrarea prin om. Sfinţii cetăţii cereşti mănâncă din roade, care se coc aşa de repede, că pomul îşi dă rodul în fiecare lună, în timp ce frunzele lui servesc spre vindecarea şi binecuvântarea naţiunilor. Noi, sfinţii, vom mânca – în această vorbire simbolică – din roadele lui, noi ne vom hrăni permanent din Hristos, din roada pe care El o aduce; ei se vor folosi de frunzele lui pentru vindecare. Naţiunile vor fi în Împărăţia de o mie de ani dependente de cetatea cerească în ceea ce priveşte lumina, călăuzirea dreaptă, guvernarea şi vindecarea. Toate acestea se găsesc – ca un fel de pereche – şi în remarcabilul capitol 47 din profetul Ezechiel: »Rodul lui va fi pentru hrană şi frunza lui pentru vindecare« (Ezechiel 47:12 ). Ambele locuri din Scriptură (Apocalipsa 22 şi Ezechiel 47 ) vorbesc despre starea în Împărăţia de o mie de ani şi prin aceasta despre acelaşi timp, dar unul vorbeşte despre binecuvântările din cer, care sunt mult mai înalte, celălalt despre binecuvântările de pe pământ. Pomul vieţii serveşte pentru hrană şi vindecare, râul vieţii umple cu bucurie.

Comunicări minunate

3-5 »Şi nu va mai fi nici un blestem, şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea; şi robii Lui Îi vor sluji şi vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Şi nu va mai fi noapte, şi nici nevoie de lampă şi de lumină de soare, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste ei şi vor împărăţii în vecii vecilor.« – După întrarea păcatului în lume, şarpele, iniţiatorul păcatului, şi pământul au fost blestemate (Geneza 3:14,17 ). Cain, care a adăugat păcatul lui greu la cel al tatălui său şi în felul acesta, ca să zicem aşa, a umplut măsura cu păcat, a fost de asemenea blestemat (Geneza 4:11 ). Citim mai departe în Galateni 3:10 : »Toţi cei care sunt din faptele Legii sunt sub blestem«. În Ierusalimul ceresc dimpotrivă, nu va mai fi nici un blestem, şi nici mulţimea suferinţelor, bolilor şi necazurilor care au rezultat din acesta. Nici blestemul şi nici urmările lui grave nu vor putea vreodată să găsească acces* în cetatea sfântă a lui Dumnezeu, care va fi umplută de gloria Sa.


Perechea afirmaţiei, că »nu va mai fi nici un blestem«, o găsim în Zaharia 14:11 , unde se spune despre Ierusalimul pământesc, că »nu va mai fi blestem« (compară şi cu Zaharia 8:13-15 ).

În versetul 3 se exprimă din nou unitatea dintre Dumnezeu şi Miel, una în exercitarea guvernării, prin aceea că tronul este numit »tronul lui Dumnezeu şi al Mielului«. Acest tron va fi în cetate, în mijlocul Adunării glorificate, căci citim, că tronul »va fi în ea«. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi izvorul puterii şi sprijinul puternic şi stabil al cetăţii sfinte.

3. »Şi robii Lui Îi vor sluji.« – Dumnezeu şi Mielul vor fi aşa de unanimi în gândire şi acţiune, că aici se foloseşte singularul »Îi«. Dumnezeu va fi revelat în Miel, şi noi vom sluji în El. Atunci slujirea noastră va fi permanentă, va fi exercitată fără oboseală şi fără slăbire în intensitate. În bucurie şi libertate, mânaţi de dragostea curată, Îi vom sluji fără greşeală şi lipsuri şi fără gânduri legaliste. Această slujire va avea forme variate, şi noi vom intra cu plăcere şi cu toată inima într-o viaţă veşnică de slujire pentru Domnul.

4. »Şi vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.« – Această faţă, care odinioară în chip batjocoritor a fost acoperită cu scuipatul oamenilor, va străluci atunci în gloria divină. Aici este oferit totodată vinul cel mai bun, este dăruită bucuria cea mai mare. Noi vom vedea faţa Lui.

Faptul că Numele Lui va fi pe frunţile noastre, arată public, vizibil pentru toţi, că noi Îi aparţinem, că suntem proprietate a Lui. Dar deoarece numele este legat de o persoană, în aceasta se cuprinde şi gândul, că noi vom avea chipul Lui şi vom fi asemenea Lui (1. Ioan 3:2 ; compară şi cu Apocalipsa 13:16-17 ). Noi vom fi totodată imaginea în oglindă a Lui, aşa că El va fi văzut în noi şi în mod deosebit se va exprima, cine şi ce este El. Din acest verset preluăm trei afirmaţii minunate:

1. Noi suntem proprietatea Lui, şi vom fi veşnic.

2. Noi vom vedea faţa Lui şi El va fi văzut în noi.

3. Întreaga noastră lume a ideilor va fi marcată de El.

5. »Şi nu va mai fi noapte, şi nici nevoie de lampă şi de lumină de soare, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste ei.« – Constatarea, că acolo nu va mai fi noapte, o găsim şi în Apocalipsa 21:25 , acolo însă mai degrabă marginal şi ca justificare pentru ce porţile cetăţii cereşti vor sta permanent deschise. Aici însă constatarea nu stă în legătură cu un alt adevăr, ci este de sine stătătoare în înţelesul ei cel mai adânc. Nu va mai fi nici noapte nici întuneric, va fi o zi veşnică, minunată. Nu va mai fi nevoie de nici o lumină artificială, ca aceea a unei lămpi, şi nici o lumină creată, ca aceea a soarelui. Cetatea nu va avea nevoie de sursele de lumină ale lumii acesteia şi ale timpului acesta, căci »Domnul Dumnezeu va lumina peste ei«. Sfinţii în glorie vor fi permanent în lumina binefăcătoare, care porneşte direct de la Dumnezeu.

5. »Şi vor împărăţii în vecii vecilor.« – Aceste cuvinte sunt valabile pentru Împărăţia de o mie de ani şi pentru veşnicie. Domnia sfinţilor cereşti nu va înceta niciodată. Atâta timp cât Hristos este pe tron, atâta timp cât El poartă cununile, vor domni şi sfinţii, căci noi vom »domni în viaţă printr-Unul singur, Isus Hristos« (Romani 5:17 ). Această domnie este, în ceea ce priveşte natura ei, veşnică şi total independentă de schimbarea perioadelor de timp sau oricare altă schimbare. Împărăţia, care va fi dată lui Dumnezeu şi Tatăl (1. Corinteni 15:24 ), va fi instaurată pe pământ pentru un anumit timp bine stabilit şi apoi va dovedi împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Domnia de o mie de ani va fi introdusă între perioada de timp actuală a lumii şi starea veşnică. Domnul va preda această Împărăţie de o mie de ani, dar domnia Lui peste toate creaturile nu va înceta niciodată. Atâta timp cât vor exista îngeri şi oameni, creaturi ale lui Dumnezeu, este nevoie şi de o guvernare. Tronul Lui va exista veşnic, şi tot aşa şi tronurile şi cununile sfinţilor. Cuvintele »vor împărăţi în vecii vecilor« se referă la domnia veşnică a sfinţilor cereşti uniţi cu Hristos. Slujirea noastră şi domnia noastră nu vor avea niciodată sfârşit, ci vor dura veşnic.

Ce sfârşit minunat al acestei părţi a cărţii! Cât de cuprinzătoare, de sublime şi adevărate sunt aceste comunicări! În curând ele vor deveni şi pentru noi realităţi minunate. Să ne dăruiască Dumnezeu, ca noi să umblăm în acest timp cu mare credincioşie şi hotărâre, demni de adevărurile Sale şi de aceste adevăruri profetice, care se vor împlini foarte curând.

Cuvinte de încheiere şi mărturii (versetele 6-21)

Îngerul autentifică cuvintele prorociei

6. «Şi mi-a spus: „Aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate”. Şi Domnul Dumnezeul duhurilor profeţilor a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi cele care trebuie să aibă loc în curând.« – În Apocalipsa 15:3 sfinţii confirmă căile lui Dumnezeu ca fiind drepte şi adevărate; în Apocalipsa 16:7 Ioan a auzit altarul spunând, că judecăţile Sale sunt adevărate şi drepte, şi acelaşi lucru îl confirmă în Apocalipsa 19:2 marea mulţime din cer. Dumnezeu Însuşi confirmă în Apocalipsa 21:5 , că »aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate«, şi aici o face îngerul. Îngerul nu accentuează mărimea şi gloria comunicărilor, ci veridicitatea şi adevărul lor. Pe drept s-a remarcat, că valoarea unei cărţi este dependentă de adevărul conţinutului ei. Comunicările profetice din cartea Apocalipsa solicită fiecare în parte şi toate la un loc un studiu detaliat şi temeinic din partea noastră, nu numai din cauza importanţei lor pentru noi, ci mult mai mult pentru că gloria Domnului nostru şi binecuvântarea lumii sunt legate de veridicitatea şi seriozitatea acestor dezvăluiri dumnezeieşti despre viitor (vezi şi Daniel 8:26 ).

Dumnezeu este »Dumnezeul duhurilor profeţilor«. Simţămintele, speranţele şi experienţele variate ale profeţilor Vechiului Testament stăteau sub conducerea şi controlul lui Dumnezeu. El era cu ei, aşa cum El este şi cu noi. Această identitate de acţiune a Lui ne leagă cu vechii profeţi într-o umblare, care este marcată prin aceea, că speranţele puse atunci şi acum înaintea ochilor sunt realitate pentru credinţă. El a trimis pe îngerul Său, »să arate robilor Săi cele care trebuie să aibă loc în curând«. Aceste cuvinte lasă să se recunoască clar legătura dintre începutul cărţii (Apocalipsa 1:1 ) şi sfârşitul ei. Autorul dumnezeiesc al cărţii a avut grijă ca aceste revelaţii ale lucrurilor, care trebuie să aibă loc în curând, să ajungă şi la robii Săi, şi El consideră că ei au interese de ele. Certitudinea venirii în curând a Domnului şi seriozitatea mare a evenimentelor numeroase, care vor veni, ar trebui să conducă la un studiu atent şi intensificat, cu rugăciune, al acestei cărţi. Este singura carte, care se adresează în mod deosebit »robilor« Săi.

Venirea Domnului este aproape  Cont pe https://comori.org/noul-testament/apocalipsa/apocalipsa/capitolul-221-21/ 

Un singur Dumnezeu in matematica ce reasca – Florin Laiu

„Un singur Dumnezeu” în matematica cerească Florin Lăiu Ascultă, Israele ! Doctrina creştină despre Trinitate a fost întotdeauna un scandal, atât pentru evrei şi musulmani, (fiindcă teologia acestora a devenit mai monoteistă decât a lui Moise şi a Profeţilor !) cât şi pentru creştinii raţionalişti (fiindcă revelaţia biblică este supraraţională şi paradoxală, iar logica umană este simplistă, procustiană). Toată discuţia începe cu crezul fundamental al mozaismului: Şəma‘ Israēl, Iahwé Ělohēnu, Iahwé ’ĕchad. (Dt 6:4). Să facem puţină ebraică: Şəma‘ Israēl îmseamnă „ascultă, Israele !” (cu sensul de atenţiune!). Iahwé Ělohēnu înseamnă „Iahwé este Dumnezeul nostru!”. (Numele Iahwé se pronunţă cu accent pe ultima silabă, pe „e”, ca şi José, René etc. În nici un caz nu se pronunţă cu accent pe prima silabă, ca şi cum ar fi Fane, Lache, Marte…). Dar ce înseamnă Iahwé ’ĕchad ? Mai întâi, Iahwé este numele sacru prin care Dumnezeul strămoşesc al patriarhilor, care fusese cunoscut până atunci ca Elion (Preaînaltul) sau Şaddai (Preaputernicul), S-a descoperit lui Moise ca fiind Eu Sunt Cel Ce Sunt (Ehyé Aşer Ehyé Ex 3:14; Ex 6:3). Este Numele înfricoşat al Dumnezeului Salvator care S-a descoperit lui Moise şi care exprimă existenţa în sine, eternitatea. Dumnezeu nu apare, nu devine, nu „a fost”, ci El este pur şi simplu. Prin aceasta se distinge, în esenţă, natura divină de cea creată. Creatorul nu poate avea început. Dacă Dumnezeu ar avea un început, indiferent cum ar fi imaginat acel început, El nu ar mai fi Dumnezeu, pentrucă existenţa Lui s-ar datora unei cauze care L-a precedat. Şi astfel problema originii s-ar muta la minus infinit, obligându-ne, prin reducere la absurd, să credem în eternitatea naturii divine. Doar în păgânism apar şi dispar zeii, se nasc pe căi naturale sau neconvenţionale. Chiar nemurirea lor nu este absolută. În relaţiile lor cu oamenii, zeii dau naştere la urmaşi inferiori, fiinţe care sunt mai mult decât oameni, dar mai puţin decât zei. Când vorbim despre Dumnezeul Bibliei, trebuie să fim în gardă faţă de „divinităţile” fantastice ale păgânismului. Este Dumnezeu „singur”? Cum trebuie să înţelegem însă ultimul cuvânt al crezului fundamental? Care este adevăratul sens al lui’ĕchad ? Oricine învaţă să numere evreieşte, începe cu ’ĕchad („unu”). De la acest sens de bază au derivat şi altele, dintre care unele nu se asociază cu nume proprii, dar câteva pot fi relevante pentru cazul nostru: 1). „întâi” (Gn 8:5); 2). „una/ca unul/în unitate” (Ex 36:13); 3). „acelaşi”/„unul singur [pentru toţi]” (Nu 15:16; Mal 2:10); 4). „numai”/„singur” (1Rg 4:19). Care dintre aceste sensuri a fost intenţionat în formula Iahwé ’ĕchad ? „Iahwé este întâi” e un sens acceptabil teologic, dar acesta se foloseşte în ebraică doar în datări, când spunem, de exemplu: ziua „întâi” sau „prima” lună. „Iahwé este una” nu se poate spune, fiindcă numai doi sau mai mulţi pot fi „una” în sensul de unitate. Sensul nr. 3 este posibil, ca şi în Za 14:9, unde în context se aminteşte că toate popoarele se vor închina lui Dumnezeu. Profetul Zaharia este singurul după Moise care repetă formula aceasta în Biblie, dar la timpul viitor: „În ziua aceea Iahwé va fi’ĕchad şi numele Lui ’ĕchad.” El vrea să spună că atunci Iahwé va fi unic, că nu va fi altul ca El, că numai El va fi Dumnezeu pentru toate popoarele. Sensul preferabil este întotdeauna cel dictat de context. Formula deuteronomică „Ascultă Israele….” introduce marile porunci ale Legii, care ne îndatorează să iubim pe Dumnezeu într-un mod unic, total şi prioritar. De aceea ni se spune înainte de aceasta, că numai Iahwé este Dumnezeul nostru, că El este unic şi nu acceptă pe lângă El zeii altor popoare, sau alte născociri. O traducere standard evreiască (TNK) redă această formulă astfel : ….The LORD is our God, the LORD alone („Domnul” este Dumnezeul nostru – numai „Domnul”). „Numai Domnul” sau „Domnul singur”, vrea să spună, oare, că Iahwé este singur? Sau, mai degrabă că El singur, – numai El– este Dumnezeu ? Când 1+1 = 1 În contextul formulei credale deuteronomice nu se discută despre manifestările personale ale lui Dumnezeu ci despre închinarea şi iubirea supremă datorată Creatorului, în contrast cu modelul politeist. Pentru cunoaşterea „aritmeticii” persoanelor divine, trebuie să vedem ce ne învaţă acelaşi Moise în alte locuri, să vedem cât de „singur” este Dumnezeu. În Exodul 3, cu ocazia primei descoperiri făcute lui Moise, în vederea eliberării din Egipt, Dumnezeu Îi dezvăluie marelui profet nu numai Numele şi planul Său, ci şi o parte din taina existenţei Sale personale. Moise spune limpede că în rug i S-a arătat „trimisul lui Iahwé”, deci o altă persoană. Este aceasta o fiinţă special creată pentru a împlini ordine şi a transmite mesaje? Moise nu ne lasă să presupunem. El ne spune că acest mesager ceresc, pe care-l numeşte mai întâi „solul lui Dumnezeu” este Dumnezeu Însuşi, fiindcă poartă acelaşi nume cu Cel ce L-a trimis (Iahwé), şi El Însuşi Se recomandă ca fiind Dumnezeul lui Abraam, Isaac şi Iacob, marele Eu Sunt. Moise şi Profeţii se referă în mod repetat la Dumnezeul lui Israel în acest mod care sfidează orice formă de unitarianism. Marele Eu Sunt nu permite nimănui să vorbească despre „începuturi” sau despre o dumnezeire inferioară. Poziţia de mesager, implicând subordonare, nu se poate referi la natura Sa, ci doar la funcţie. Iar Biblia ne arată că o subordonare poate avea şi alte cauze decât condiţia naturală sau obligaţia. Subordonarea poate fi absolut voluntară, ceea ce noi, oamenii, numai din cauza rebeliunii noastre înnăscute nu putem admite. Peste veacuri, Cineva egal cu Dumnezeu a putut să renunţe la acest statut, pentru a face un serviciu salvator şi exemplar (Flp 2:6-11). De aici învăţăm că Iahwé, ca şi Elion, Şaddai etc. sunt nume pământeşti, de tradiţie ebraică ale adevăratului Dumnezeu, dar nici unul din ele nu este nume personal, ci mai degrabă nume „de familie”, dacă putem vorbi astfel, întrucât acesta nu este doar numele lui Dumnezeu care trimite, ci şi numele Trimisului special al lui Dumnezeu, care este, de asemenea, Dumnezeu, nu creatură. Noul Testament aplică într-un mod foarte natural numele lui Iahwé Domnului Christos (comparaţi Ioan 12:41 → Is 6:1+). Pluralitatea personală a Dumnezeirii pe care o proclamau Moise şi Profeţii reiese şi din uzul foarte rar al pronumelui personal la plural. Când Dumnezeu vorbeşte despre Sine, El spune de obicei: Eu, Eu Sunt /sunt, numai Eu etc.
CONT pe  http://lucianfl.blogspot.com/

Pe timp de pace -am pierdut mai mult decat cele 2 Războaie mondiale! Capeteniile votate de noi lupta  împotriva poporului român, prin decimarea populației, ruinarea țării…

Stăm mai rău decât după războiul mondial fie și dacă examinăm radiografia dezastrului demografic – iar consecințele sunt teribile la nivelul securității naționale și existenței noastre ca neam, că țară practic nu mai avem, e o ruină.

În România, în 1930 se năşteau 482.000 copii. În 1946, 391.000 de români, atenție, în pofida teribilului dezastru al războiului mondial. Media anuală a naşterilor a rămas în jur de 400.000 până în 1962, când a coborât la 300.000.
Apoi, în 1967 şi 1968 a urcat la peste 520.000. Pentru comparaţie, anul trecut au venit pe lume mai puţin de 200.000 de romani. Anul acesta, În primele 7 luni s-au născut puţin peste 104.000 de copii, cu 7500 mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, conform unui raport recent al Institutul Naţional de Statistică (INS).
.
În primele 7 luni din 2016, numărul decedaţilor îl depăşea cu 38.000 pe cel al nou-născuţilor, în acest an diferenţa dintre cei veniţi pe lume şi cei care au plecat dintre noi a urcat la 50.000.
Îmbătrânirea populaţiei reduce şi ritmul de creştere economică iar serviciile de sănătate vor fi suprasaturate de fenomenul de îmbătrânire a populaţie, deoarece în mod fatal persoanele vârstnice sunt mai vulnerabile faţă de bolile cronice, situație ce va antrena costuri medicale sporite.
Presiunea masei de pensionari asupra plătitorilor activi ai pensiilor, salariații, a crescut constant. De la 315 pensionari la 1000 salariați în 1990, s-a ajuns la 1.125 pensionari la 1000 salariați în anul 2010.
.
Comparând datele oferite de ultimele trei recensăminte ale populației României, rezultă că în anul 1992 populația României a fost de 22.810.035 locuitori. Faţă de anul 1992, în 2011 populația a scăzut cu aproximativ 2,7 milioane de persoane. Cele 9 milioane de avorturi au văduvit populația României de sporul ce l-ar fi avut în mod normal.
.
Jefuirea avutului național și sărăcirea populației au fost principalele cauze ale avorturilor, tinerii neavând posibilitatea de a-și întemeia o familie, aceștia alegând migrația – peste 5 milioane de români au plecat” afară” care încotro. Lehamitea de clasa politică din România și hoția generalizată, care le fură bătrânilor pensiile și tinerilor viitorul duce la exod. După Siria, care este prinsă într-un teribil război, România urmează în topul mondial al fenomenului ”migrației”, deși, aparent la noi nu ar fi război.
Ei bine este, unul pe tăcute.
Părți din România arată ca în Siria, după bombardamente, ruine industriale părăsite, orașe depopulate, mizerie și dezastru. Tinerii de azi se duc aiurea, pentru a-şi face un rost – o statistică recentă se referea la 46 % dintre tineri care vor să plece. Şi care chiar pleacă.
.
Fenomenul de părăsire a țării, în principal de către populația tânără și adultă, este încă un factor care a condus la accelerarea procesului de îmbătrânire demografică în România. Scăderea puterii de cumpărare a generat o situație dramatică, tot mai mulți vârstnici neputându-şi asigura din pensie acoperirea cheltuielilor minime cotidiene legate de alimentație, întreținerea locuinței și a medicamentelor, aceștia ajungând în stradă sau la cheremul Clanurilor țigănești care le-au luat casele cu forța, cu complicitatea primarilor corupți ce le-au oferit datele din evidențele sociale ale primăriilor, vezi cazul Timișoara, dar și la București, sectoarele 1, 4, și 5, unde au avut loc niște arestări acum câțiva ani și după aceea tăcere.
.
Un număr de aproximativ 3000 de securiști au înhățat, vândut și distrus munca a trei generații de români, ce au mai fost furați încă odată, înainte, și de către ruși și comuniștii aduși de Moscova. S-a risipit cam tot ceea ce a însemnat un sistem de valori, coeziune socială şi normalitate tradiţională. Toate acestea, plus desfigurarea identitară a României şi nimicirea tuturor resurselor sale de patrimoniu.
.
După 1989 Moscova a revenit în forță în România, ocupată practic, și a urmat destructurarea completă a economiei și avutului țării, cu complicitatea securiștilor pomeniți și a structurii KGB și GRU instalată în fruntea statului de la Ilici și Vasile Ionel în jos via Nicolae Militaru.
Resursele esențiale ale țării, subsolul, pădurile, pământul, plus administrarea gazelor, apei, curentului, și alimentația – au fost predate străinilor de guvernele trădătoare succedate din 89 încoace. Baza industrială a fost tocată și dusă în Transnistria, la topitoria de la Râbnița, de către țiganii securiștilor, imediat ce Petre Roman a lansat semnalul public, pentru cine își mai aduce aminte, cu industria la fier vechi…

 


.
Petre Roman, doar în primul său an, în 1990, a guvernat exclusiv cu HG-uri clasificate, iar și astăzi peste 30 % dintre deciziile primului Cabinet Petre Roman sunt secrete. Conform datelor publicate pe site-ul Camerei Deputaților doar 888 sunt publice, restul de 479 au fost „ascunse”.

 


Secretizarea a tot continuat, groparii țării și-au ascuns bine urmele: Petre Roman (premier 1990-1991) – chiar prima decizie a Guvernului României de după Revoluție este o H.G. care nu a fost publicată nici astazi. Numărul HG-urilor clasificate, în perioada 1990-1992 a fost de 604; in 1990 au fost 479 H.G. secrete; in 1991 avem 95 H.G. secrete; in 1992 sunt 30 H.G.secrete.
Pe timpul Guvernării Nicolae Văcăroiu (premier 1992-1996) s-au aprobat 70 de legi secrete si 434 de H.G.-uri clasificate, pe timpul Guvernării Adrian Năstase (premier 2000-2004) au fost elaborate 97 de legi secrete și 412 H.G.-uri secrete, iar timpul copiluțului său, Victor Ponta (premier 2012-2015), au fost emise 340 H.G.-uri secrete.
.
Au rămas secrete nu doar aceste legi și HG-uri ci și modul de funcționare a FPS-ul, instituția cheie a destructurării Patrimoniului statului, condus de Emil Dima, deputat PSD până recent, care sub atenta diriguire a lui Ion Iliescu, a decapitalizat tot patrimoniul industrial, în perioada 1990-1996, operă continuată de Convenția Democrată a lui Umil Constantinescu.
Domeniul zootehnic a fost nimicit, din cel mai mare exportator de carne şi produse din carne din Estul Europei, România a devenit cel mai mare importator de asemenea produse.
Piscicultura a fost distrusă, odată cu Flota, România, era până în 1988, pe primele locuri în Europa la pescuit oceanic, aveam nave cum nici Marea Britanie nu avea, nave-fabrici de procesare a peștelui. Astăzi, România nu mai are flotă oceanică de pescuit, iar producţia internă este cu mult sub jumătatea celei obţinute înainte de 1989.
.
Fărâmiţarea terenului, impusă de Ion Iliescu şi Silviu Brucan, a constituit principala cauză a prăbuşirii agriculturii și zootehniei – blestemata iniţiativa FSN a Legii privind fondul funciar, Legea nr.18, poate cea mai nenorocită lege a României, inspirată direct de Silviu Brucan și susținută de aghiotantul lui, Petre Roman.
Tot prin Legea nr. 18 – a lui Brucan, și Legea nr. 1/2000 s-a ajuns să avem jumătate din suprafaţa silvică a României defrişată.
.
Din păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră însumând aproape 7 milioane de hectare, s-au tăiat 52 %, via Omar Hayssam, Verestroy Attila plus austriacul medaliat de Ion Iliescu și adus de Năstase. Sistemul de irigații a fost devastat – până în 1989, România avea o suprafaţă amenajată pentru irigaţii de peste 3 milioane de hectare şi tot 3 milioane de hectare erau amenajate pentru desecări, iar pe 2,2 milioane de hectare se executau lucrări de combatere a eroziunii solului. Astăzi, nu se irigă decât 300.000-400.000 de hectare.
.
Din cele aproape 14,8 milioane de hectare de teren agricol, 9.358.130 de hectare reprezintă suprafaţa arabilă a ţării şi aproape 65% din suprafaţa arabilă se încadrează în zona I şi în zona a II-a de fertilitate – milioane de hectare de teren arabil de calitate excepţională la nivel european, din care mai bine de jumătate a ajuns pârloagă sau a fost fărâmițat în aşa hal, încât este de nefolosit. Pământul românesc este acum principala ţintă a străinilor, suprafeţe enorme fiind transferate, cu rapididate, în mâinile celor de „Afară”, via Acordul de aderare UE „negociat“ în anul 2004, în timpul mandatului premierului Adrian Năstase, proprietar a vreo 4000 de hectare și cu o avere de vreo 2 miliarde de euro, pusă bine.
.
Desăvârșirea nimicirii agriculturii s-a făcut via Programul ASAL, acceptat de toate guvernele de după 1989, un plan de distrugere a tuturor componentelor şi pârghiilor agriculturii – întreaga bază de producţie şi prelucrare a agriculturii fiind dezorganizată şi apoi distrusă.
Șeful echipei de negociatori din partea românească, prin intermediul căreia s-a negociat cu Banca Mondială programul ASAL, a fost Traian Băsescu, iar dispoziţiile de destructurare conexe Acordului au fost ordonate de Mugur Isărescu. Tot Mugur Isărescu, general SIE, a mai avut un rol major – respectiv devalorizarea masivă a monedei naționale și împrăștierea la o rată derizorie a tuturor creanțelor României (Egipt, Irak, Sudan, Libia etc), pas susținut și de prim-ministrul Theodor Stolojan, răsplătit ulterior cu un post la Banca Mondială, de unde ne vine tot binele.
.
Prin falimentarea controlată a băncilor Dacia Felix, Credit Bank, Columna, Bancorex, Bankcoop, Banca Internaţională a Religiilor – plus celebrele scheme piramidale, administrate tot de securiști – Caritas, Gerald, FNI, SAFI, SOV Invest etc s-au jefuit românii de banii lichizi – banii cetăţenilor s-au evaporat şi apoi au sublimat în buzunarele Cartelului securistic.
.
Totul cu complicitatea Băncii ”naționale”, condusă de aceleași cadre Secu, cu Isărescu la vârf. Alături de Isărescu și Băsescu și Valeriu Stoica au lucrat cu vârf și îndesat la distrugerea sistemului bancar românesc – cu aportul major al unui anume Ariel Shalev, prăduitor din Israel, cu antene moscovite. Banii a milioane de români au fost vărsați în conturile mafiei securistice, cu vârfuri la vedere de teapa unor Vîntu, Ion Nicolae, Voiculescu etc
.
Banca așa zis națională, condusă de abjectul cadru SIE, general locotent cel puțin, face parte din mecanismul de îndatorare și nimicire a populației, împovărată de venituri tot mai mici și de costuri tot mai mari, plus datoare pe veci datorită creditelor garantate cu locuința, cel mai adesea, nu degeaba capcana pieței imobiliare funcționează atât de fără greș, chiar pe recesiune. Piață imobiliară controlată aproape total tot de străini – numai un singur rus, Anatoli Ciubais, fost vicepremier în vremea lui Elțîn deține 14 la sută din piața din București, în rest avem evreii, tot de limbă rusă la bază, mulți dintre ei cadre ale serviciilor, ca celebrii frați Offer, nu doar în București ci și la Brașov de exemplu unde o singură familie deține cam jumate din oraș.
.
Principalele repere ale industriei petroliere, Petrom şi Rompetrol, au ajuns pe mâinile rușilor, via Adrian Năstase, Patriciu, Isărescu şi restul clasei politice. Iar datoriile Rompetrol au fost șterse cu buretele chiar de Victor Ponta. Tot rușii au primit și repere strategice, nimicite complet, vezi Slatina, COS Târgoviște, ce trimitea oțeluri speciale inclusiv în Germania…
În ultimii 20 de ani, pagubele înregistrate de România, din cauza distrugerii fondurilor fixe (uzine, fabrici, flotă, bănci, staţiuni turistice, IAS-uri, sisteme de irigaţii etc.) şi a prăbuşirii producţiei au depăşit 400 de miliarde de euro.
.
La care se adaugă şi pagubele produse de jaf şi corupţie – s-au scos din România, conform evaluării oficiale a BNR, peste 500 de miliarde de euro.
Marele Jaf Naţional, care a debutat sub patronajul lui Iliescu şi Roman a continuat neîncetat, vreme de peste două decenii, sub toate guvernările care s-au succedat.
Doar 8 la sută din economie mai aparține statului român restul este controlat de capitalul străin. Românii sunt pe moarte sau fug din țară, care încotro.

 

 

 

gu

 

INTERVIU cu George Safir: Pentru a ne compara cu celelalte state din UE trebuie sa crestem puterea de cumparare si pe cea de consum… 

 

 

(Det pe http://www.safir.ro/  si https://www.facebook.com/safir.ro/)

In cadrul Conferintei Afaceri.ro Vaslui , organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, Arhipelago Interactive si APEC (Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii), George Safir, director executiv al Safir SRL a acordat un interviu in care a vorbit despre succesul in afaceri, atragerea de fonduri in afacerile agricole, dar si despre exporturi.

Intreprinzatori.ro: Sunteti unul dintre intreprinzatorii cu cea mai puternica ascensiune in aceasta zona (Vaslui, n.red.). Carui fapt se datoreaza acest succes al dumneavoastra, aceasta crestere?
George Safir: Doar prin munca si perseverenta poti ajunge sus. Daca nu muncesti nu faci nimic. Intr-adevar, m-au ajutat si fondurile europene foarte mult, daca nu aveam acces la ele, nu ajungeam aici – am implementat 4 proiecte. Dar, revenind la intrebare: doar prin munca.

Intreprinzatori.ro: Chiar am observat ca cele mai mari investitii ale dumneavoastra au avut cofinantare de la Uniunea Europeana. Ce sfaturi ati da oamenilor care doresc sa acceseze astfel de fonduri?
G.S.: Alocarea de fonduri europene, daca ar functiona in continuare la fel cum a functionat pana prin 2010, ar fi o gura de oxigen pentru oricine, fiind foarte bune pentru dezvoltare, in cazul in care le aplici cu cap si pentru dezvoltare. Noi asa ne-am dezvoltat mult: depuneam proiectul, in 3 luni primeam raspunsul, apoi ne apucam de treaba – asa am reusit sa implementam un proiect de 1 milion de euro intr-un an de zile, de la momentul in care l-am depus pana am luat toti banii. Dar asta nu inseamna ca am cumparat o masina si atat; am investit in constructii, utilaje. Poate ca atunci mergeau lucrurile mai repede, in maxim 3 luni primeai aprobare pentru un proiect depus. Acum acest timp par sa se mai fi marit.

Intreprinzatori.ro: Toate investitiile pe care le-ati facut pana acum sunt doar la nivelul judetului Vaslui? V-ati extins si in afara judetului sau aveti de gand sa faceti asta?
G.S.: Toate sunt in judetul Vaslui, fiind cumva integrate, dar si pentru a reduce din anumite costuri (cum ar fi cele legate de transport): fermele sunt aici, FNC (Fabrica de Nutreturi Concentrate) si abatoarele sunt aici.

Am avut tentative sa achizitionam ferme in alte judete, dar nu a fost sa fie.

Intreprinzatori.ro: Cat mai este loc pe piata interna, avand in vedere concurenta tot mai mare?
G.S.: Putem spune ca e mare concurenta pentru ca e mic consumul, a ramas acelasi in ultimii ani, nu a reusit sa creasca in ritmul in care am reusit noi sa ne dezvoltam. Luam un exemplu: abatoarele din Romania. Ca si capacitate, este loc de mai mult. Noi inca mai consumam mai putin decat se consuma in Europa. Ultimul studiu pe care l-am analizat spunea de un consum undeva la 26 kilograme de carne de pui pe cap de locuitor in UE, in timp ce in Romania ar fi undeva la 19 kilograme anual. Inca este loc de dezvoltare, dar pentru a ajunge la cifre asemanatoare cu cele din UE trebuie sa creasca si puterea de cumparare si cea de consum.

Intreprinzatori.ro: Vorbeati de puterea de cumparare, in conditiile in care produsele dumneavoastra nu-s, totusi, cele mai ieftine. Ati reusit sa cuceriti piata si fara sa veniti cu niste produse ieftine. Cum va convingeti cumparatorii sa cumpere Deliciosul de Vaslui?
G.S.: Confingem printr-o constanta in seriozitate si calitate, in primul rand, iar daca ne asumam ceva, rezolvam. Noi chiar punem accent si pe detaliile din productie, detalii care costa si care duc si la cresterea preturilor fata de alte produse. Nu este un pret mai mare pentru ca asa vrem noi, ci este un pret justificat de calitate si costuri. Pentru diferenta de pret fata de alte produse, dam ceva in plus, ce alte produse nu dau.

Intreprinzatori.ro: Fabrica pe care ati deschis-o recent, de nutreturi, o folositi ca pe un fel de control al calitatii?
G.S.: Da, asa stim cu ce este hranit puiul pe care il taiem, pentru ca are furajul dintr-un singur loc, ceea ce inseamna ca ar trebui sa aiba aceeasi calitate. Prin asta putem controla si pretul de productie. Ideea de baza a fost sa controlam calitatea. Totul a plecat de la calitatea furajului, apoi constanta la calitatea puiului in abator si daca am reusi sa obtinem si o usoara reducere de pret ar fi foarte bine.

Noi, prin ferma noastra, dam mai putin bani acum pe un furaj mai scump decat dadeam inainte pe un furaj mai ieftin. Ca si costuri am reusit sa facem niste reduceri.

De aproape doi ani am inceput marirea spatiilor de ambalare-transare din abator, a spatiilor de depozitare. Si facem asta dupa 3 ani de investitii foarte mari, cred ca de 10 milioane de euro. In acest an ne limitam la investitiile stricte, inca nu ne-am propus investitii majore, dar cine stie? Suntem inca in prima jumatate a anului.

Intreprinzatori.ro: Marirea capacitatilor de productie are legatura si cu distributia. Cu cine lucrati mai mult, cu marii retaileri sau cu lanturile mici de magazine?
G. S.: La inceput am incercat sa facem un mix, pentru ca fiecare canal de distributie iti ofera anumite avantaje; retailerii iti asigura volum, vizibilitate, in timp ce canalul de distributie local iti asigura un pret mai bun. Incercam sa marim productia pentru ca nu vrem sa lucram doar cu key account, ci dorim sa crestem cat mai mult canalele de distributie.

Intreprinzatori.ro: Cu exporturile cum stati?
G. S.: Am inceput timid acum doi ani, lucram mai mult prin traderi care distribuie prin toata Europa (produsele noastre au ajuns in Germania, Franta, Letonia, Lituania, Malta), iar direct avem exporturi in Ungaria si Italia. Pe mine ma bucura faptul ca au inceput sa ma caute distribuitori locali din Estonia care au lucrat intai cu traderii, iar acum vor ceva mai mult. Practic lucram cu pasii siguri, pasi mici, dar siguri.

Intreprinzatori.ro: Ce sfaturi aveti pentru intreprinzatorii care ar vrea sa va urmeze exemplul?
G. S.: Multi se apuca de afaceri ca sa faca bani, dar ei trebuie in primul rand sa fie disponibili sa munceasca foarte mult, sa dezvolte afacerea gandindu-te la afacere, nu la cati bani trebuie sa castige. Daca muncesti si faci treaba buna, banii vin oricum si oportunitatile apar.

Informaţii contactad

S.C. Safir S.R.L.
Str. Podul Înalt nr. 6 Vaslui
Tel./Fax: 0235.361.562
Email: contact@safir.ro

Director Executiv
Safir George, safirgeorge@safir.ro
Director Tehnic
Safir Iulian, safiriulian@safir.ro
Administrator
Safir Ghiorghi, safirghiorghi@safir.ro

Pentru informaţii şi comenzi
0235.361562
0751.036.036
Director Vânzări
Cristina Iancu, 0751.133.813, vanzari@safir.ro
Iaşi, Bârlad, Vaslui
Tudorie Nicoleta, 0751.090.448
Huşi, Negreşti, Vaslui
Iureanu Irinel, 0751.133.812

Marketingmarketing@safir.ro
Producţieproductie@safir.ro
Siguranţa alimentuluicalitate@safir.ro
Departament mediu-laboratorlaborator@safir.ro
– Responsabil: Diaconu Diana, 0756.090.470
Transporturitransporturi@safir.ro
Financiar-contabilcontabilitate@safir.ro
Exportexport@safir.ro

 

Vasluiul are cel mai modern abator de pasari din Moldova

Cea mai mare realizare o reprezinta abatorul, al carui cost s-a cifrat la 3,1 milioane euro, din care 2,1 milioane euro au reprezentat fonduri SAPARD, iar un milion euro surse proprii. “Abatorul s-a realizat in doua etape: 2004 si 2006. Este cel mai modern abator din regiunea Moldova. Capacitatea de abatorizare este de 4.000 de capete/ora, ceea ce reprezinta o capacitate medie pentru un abator din Romania. Spatiile au fost amenajate conform legislatiei europene in domeniu”, ne-a spus George Safir, directorul economic al firmei. In prezent, SC Safir distribuie produsele proprii in Vaslui, Birlad si Iasi, urmind ca in scurt acestea sa se afle si in judetele Botosani si Vrancea. Prin campania de promovare initiata in 2006 si prin lansarea noii identitati asociate unei marci puternice, SC Safir SRL intentioneaza sa devina unul dintre cei mai importanti furnizori de carne de pasare din Moldova.

Compania Safir

Povestea Companiei SAFIR a început pe 26 septembrie 1991 în localitatea Văleni, judeţul Vaslui când s-a dat startul unui maraton al evoluţiei. Ceea ce părea a fi un debut optimist s-a dovedit un gest chibzuit şi curajos.

Compania SAFIR a luat naştere ca afacere de familie a lui Ghiorghi SAFIR, dintr-un darac şi o moară şi a evoluat în mod surprinzător către un grup de firme ce include în prezent: un modern abator de păsări, ferme proprii de creştere a puilor, o fabrică de făinuri proteice şi un sistem propriu de distribuţie a produselor pe întreg teritoriul României.
Fiecare realizare a reprezentat un nou capitol în povestea Companiei SAFIR, noi istorisiri creionate în jurnalul de călătorie al unui maratonist adevărat.
Traseul nu a fost unul uşor. Numeroase obstacole şi serpentine au intervenit în lina desfăşurare a evenimentelor, însă familia SAFIR a ştiut cum să transforme aspectele negative în experienţe de viaţă.
S-au făcut sacrificii şi investiţii constante pentru clădirea unei afaceri complexe, însă fiecare efort a adus pentru Compania SAFIR noi amintiri frumoase alături de familie, prieteni, parteneri şi angajaţi.
Pentru SAFIR maratonul reprezintă mai mult decât o competiţie, este o formă de viaţă. Odată cu trecerea timpului au învăţat ce înseamnă iniţiativa, încrederea în forţele proprii şi responsabilitatea. Acum, la 20 de ani, SAFIR are viziunea necesară pentru a spune că traseul continuă…
Cu dorinţă de muncă şi dedicaţie pentru cursă, SAFIR a ajuns ca în anul 2011 să reprezinte o importantă companie naţională de prelucrare şi distribuţie a cărnii de pui.

Afacerea a evoluat, iar performanţele actuale vorbesc de la sine:

 • un brand de produs puternic, cunoscut la nivel naţional, Deliciosul de Vaslui
 • un abator cu o capacitate de 4.000 capete/h
 • două ferme de creştere a puilor
 • o fabrică de făinuri proteice, prima fabrică comercială de acest tip din România
 • autorizaţii necesare exportului în CE(ştampila nr. 202)
 • 500 de angajaţi şi două branduri – Deliciosul de Vaslui şi Zdravăn Moldovenesc

Fabrica de Nutreţuri Combinate, Nutriva, ce reprezintă o investiţie de aproximativ 6.000.000 de euro şi asigură peste 40 de locuri de muncă noi.

Viziune şi misiune

Viziunea Companiei SAFIR este de a deveni unul dintre primii jucători de încredere de pe piaţa alimentară naţională depăşind aşteptările clienţilor, îmbunătăţind într-o manieră durabilă standardele de calitate şi investind strategic în vederea creşterii productivităţii.
Misiunea Companiei SAFIR este de a asigura disponibilitatea de produse de calitate obţinute prin utilizarea celor mai noi tehnologii din domeniu. Dezvoltarea de parteneriate pe termen lung se va realiza prin respect faţă de parteneri şi colaboratori şi prin grijă faţă de securitatea şi imaginea produselor.
În anii ce urmează, SAFIR îşi propune să dovedească aceeaşi dedicaţie prin noi investiţii. Mărirea capacităților de producție prin deschiderea de noi ferme, cucerirea unor noi lanţuri de hipermarketuri cu produsele Deliciosul de Vaslui şi extinderea ariei de distribuţie peste hotare sunt doar câteva dintre obiectivele de viitor ale afacerii SAFIR.
Altfel spus, paginile jurnalului de călătorie ale maratonistului SAFIR se vor îmbogăţi cu noi aventuri…

Valori promovate

 • Respect pentru client
 • Respect pentru calitate
 • Responsabilitate
 • Dezvoltare continuă

 

Magazine proprii Safir:

Magazin Piaţa Traian, Vaslui
2 magazine Piaţa Centrală, Vaslui
Magazin abator – str Podul Înalt nr. 6 Vaslui
Magazin Briant – str Petru Rareş, bl 274, bl K1, Sc. D

Grupul Safir cuprinde:

Abator de păsări Safir

Ferme de pui Safir

Fabrica de făinuri proteice Safir

Fabrica de Nutreţuri Combinate Nutriva

Deliciosul de Vaslui

Zdravăn Moldovenesc

Deliciosul de Vaslui – un brand care te învaţă altfel

O campanie de CSR semnată de Artvertising

În luna aprilie a acestui an, grupul de firme Safir şi agenţia de publicitate Artvertising au demarat un proiect educativ menit să promoveze un stil de viață corect pentru copii.

Deliciosul de Vaslui, la gradi

Agenţia Artvertising a intuit momentul și contextul de a lansa Campania “Deliciosul te învaţă”, o acțiune de responsabilitate socială, realizată sub forma unui program educativ adresat preșcolarilor, educatorilor și părinților. Gândită ca un fenomen de conștientizare în masă, campania urmărește să educe obiceiurile alimentare ale tinerilor, încă din primii ani de formare. CSR-ul a fost o decizie de business acceptată de grupul de firme Safir sub considerentul îmbinării perfecte cu modul de comunicare deja folosit de brandul Deliciosul de Vaslui.
Campania a fost lansată odată cu începerea Școlii altfel şi se desfăşoară deja în grădiniţele din judeţele Iaşi şi Vaslui. Sub îndrumarea grijulie a Deliciosului de Vaslui, piticoții învață cât de ușor și distractiv este să mănânci sănătos, iar pe deasupra deprind pas cu pas rânduiala mesei, așa cum e scris în Cartea Bunelor Maniere, un mic abecedar cu pagini vesel colorate din care micii poznași vor afla ce au voie și ce nu în timpul mesei, învățând totodată o colecție nouă și frumoasă de poezii.

  Producător de carne de pui, Grupul de firme Safir asigură:

controlul creşterii (ferme proprii) ● controlul hranei (FNC propriu) ● distribuţie proprie ● export ● produse calibrate ● ambalare diversificată
● utilaje specializate ● oferte personalizate

Deliciosul de Vaslui

Zdravăn Moldovenesc

“Gust adevărat de pui”

Deliciosul de Vaslui este un pui prietenos şi, aşa cum îi spune şi numele, gustos. Prezent în toate mediile de comunicare şi pe toate canalele aferente, Deliciosul de Vaslui demonstrează fanilor că gătit, e la fel de voinic.

“Ţi-am pus pofta-n pui!”

Zdravăn Moldovenesc cel roş în obraz este puiul cu moţ, crescut cu poftă şi aducător de poftă de viaţă. Gustul excelent al puiului premium Zdravăn Moldovenesc va aminti de copilărie şi de mâncărurile tradiţionale.

Zdravăn Moldovenesc şi Deliciosul de Vaslui fac echipă, o echipă formată din doi pui crescuţi corect, temeinic, etic, conform valorilor firmei Safir – respect pentru client, respect pentru calitate, responsabilitate,  dezvoltare continuă – astfel încât, pe oricare l-ar alege, consumatorul să primească un produs din carne de pui de calitate superioară

 

 • Contacte utile U.E.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România http://ec.europa.eu

Safir Srl

Safir S.R.L. a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in Valeni, judetul Vaslui. La punctul de lucru din Vaslui, firma detine si un abator de pasari, dotat la standarde europene si care detine de anul acesta licenta de export produse.

Avand 250 angajati, firma noastra are ca obiecte principale de activitate cresterea si abatorizarea pasarilor, productia de carne de pasare (refrigerata si congelata)sub marca Deliciosul de Vaslui si productia de oua de consum. Produsele din carne de pasare sunt distribuite atat pe raza judetului Vaslui cat si zonele Bucuresti, Cluj, Tg Mures, Sf. Gheorghe, Iasi, Focsani. Marca Deliciosul de Vaslui s-a pozitionat pe pietele pe care a intrat ca una de calitate si incredere, acestea fiind principalele sale atribute.

Ne gasiti in: Auchan, Interex, Spar, GMarket, Koket, Vascar, Aurocor, Berlin.
Produse abatorizate la noi le gasiti in Billa, Carrefour, Kaufland.
Contactati-ne chiar azi pentru a obtine mai multe detalii despre produsele firmei noastre sau pentru a ne deveni partener.Persoana de contact: Anca Obreja

Adresa postala: Valeni
Localitate: Valeni, Vaslui
Tel: 0235.306.034

„Deliciosul de Vaslui” şi „Moldova în bucate” – două branduri care au trecut graniţele judeţului

 

Activitatea economică în judeţul Vaslui, după 1989, a cunoscut un regres semnificativ.

Fabrici cunoscute la nivel naţional şi internaţional, care aveau mii de salariaţi, s-au închis rând pe rând, făcând ca Vasluiul să cunoască tot mai acut problema şomajului. Puţine au fost fabricile care au rezistat, aşa cum puţini au fost şi cei care au avut curajul iniţiativei private. Safir şi Vascar au demonstrat că se poate.

*** SC Safir — producător de carne de pui

Motivaţia care a stat la baza extinderii afacerii Safir din anul 1991 a fost reprezentată de dorinţa rentabilizării muncii de la moară. Produsele rămase nefolosite în urma activităţilor realizate la moară au fost utilizate la creşterea puilor pentru carne într-o gospodărie anexă.

Apoi, în anul 1994, a fost achiziţionată prima fermă de creştere a puilor, la Micleşti. În 1999, după lucrări de amenajare şi modernizare, ferma dispunea de două hale pui de carne şi două hale găini pentru ouă de consum, ambele dotate cu tehnologie la nivel european. În 2002, a fost achiziţionată ferma de la Roşieşti şi până în 2009 toate cele 12 hale de creştere a puilor au fost integral modernizate şi dotate cu utilaje performante.

Între un joc de cuvinte şi o campanie de promovare bine gândită, dar până la urmă întruchipând şi principala trăsătură a firmei vasluiene, Safir a ales ca laitmotiv „”maratonul””. Puiul celor de la Safir e „”pui maratonist””, semn că cei care au pornit această afacere s-au înhămat din start la o cursă lungă.

În plin maraton, spune Ghiorghi Safir, directorul general al grupului de firme Safir, în 2010, a fost inaugurată la Costeşti prima fabrică de producere a făinurilor proteice, unică în România. Noua capacitate de producţie foloseşte ca materie primă deşeurile de abator, utilizându-se tot ceea ce rezultă în urma abatorizării puilor de carne (viscere, pene, sânge, capuri, gheare, piele, oase sau grăsime).

Fabrica de Nutreţuri Combinate NUTRIVA, care aparţine grupului de firme Safir, a fost inaugurată în anul 2013.

„”Indiferent de piaţa pe care activează o firmă sau de zona din care provine ce contează cu adevărat e modul în care se pune problema. Dacă decizia de a pleca la drum este analizată cu atenţie, cu realism, iar eforturile depuse sunt pe măsura situaţiilor care apar, în majoritatea cazurilor aceste situaţii se rezolvă. Implicarea continuă în toate problemele inerente desfăşurării activităţilor şi dezvoltării ne-au ajutat să evoluăm constant şi continuu, dar menţinând permanent de-a lungul timpului o doză importantă de optimism. Suntem permanent atenţi la semnalele pieţei, am făcut-o de la început, de când am creat aceste planuri, dar fără o ajustare continuă la trendurile pieţei e foarte dificil să rezişti””, spune Ghiorghi Safir.

Afacerea a evoluat, iar performanţele nu au încetat să apară. Acum Safir are un brand de produs puternic, cunoscut la nivel naţional, Deliciosul de Vaslui şi o zonă de distribuţie la nivelul întregii ţări. Societatea are un abator cu o capacitate de tăiere de 4.000 de capete pe oră, investiţia pentru tehnologizarea şi modernizarea acestuia ridicându-se la peste cinci milioane de euro.

Grupul Safir are peste 400 de salariaţi, peste 20.000 de tone — producţie pe an, două ferme de creştere a puilor, o fabrică de făinuri proteice, prima de acest tip din ţara noastră, o nouă fabrică de nutreţuri combinate şi o cifră de afaceri de peste 110.000.000 pe an.

„”Viziunea Safir este de a deveni unul dintre primii jucători de încredere de pe piaţa alimentară naţională, iar misiunea Safir este de a asigura disponibilitatea de produse de calitate, obţinute prin utilizarea celor mai noi tehnologii în domeniu. În anii ce urmează, Safir îşi propune să dovedească aceeaşi dedicaţie prin noi investiţii. Mărirea capacităţilor de producţie prin deschiderea de noi ferme, cucerirea unor noi lanţuri de hipermarketuri cu produsele „Deliciosul de Vaslui” şi extinderea ariei de distribuţie peste hotare sunt doar câteva dintre obiectivele de viitor. Astfel, paginile jurnalului de călătorie ale maratonistului Safir se vor îmbogăţi cu pagini noi””, precizează Ghiorghi Safir.

http://www.financiarul.ro/2014/04/01/deliciosul-de-vaslui-si-moldova-in-bucate-doua-branduri-care-au-trecut-granitele-judetului/

Safir – carne de pui de calitate  este premiata printre Companiile de succes din Moldova

 

Carnea de pui este una dintre cele mai folosite în majoritatea gospodăriilor, motiv pentru care au apărutmulte ferme care oferă carne de pui de calitate şi clienţii sunt mai tot timpul mulţumiţi de produsele pe care le primesc. În general, producătorii foarte cunoscuţi din domeniul cărnii de pui sunt producători cu ani de experienţă care ştiu ce le ofere clienţilor, iar un astfel de producător este și Safir

Compania Safir a fost înfiinţată pe 26 septembrie în anul 1991 în Văleni, judeţul Vaslui. Compania a fost iniţial o afacere de familie, care s-a dezvoltat suprinzător de bine într-un timp foarte scurt, astăzi fiind o importantă fermă din judeţul Vaslui ce cuprinde un abator de păsări, ferme de creştere a puilor, o fabrică de făinuri proteice pentru hrănirea păsărilor şi propriul sistem de distrubuție a produselor pe teritoriul ţării.

Safir comercializează produsele sub brandul Deliciosul de Vaslui, fiind unul dintre cele mai importante branduri din domeniu cărnii de pui. Gama lor de produse cuprinde piept de pui pentru şniţele, pulpe de pui superioare, inimi de pui, ficăţei de pui, piept de pui cu os şi multe alte produse din carne de pui.

În prezent, compania Safir are în jur de 400 de angajaţi în cele 4 firme pe care le deţine. Compania plănuieşte se extindă şi pe viitor, dorind şi mărească capacitatea de producţie, având în plandeschiderea unor noi ferme. Safir doreşte şi comercializeze produsele şi în afara ţării, dorind astfel creeze un brand cunoscut internaţional.

Cea mai nouă investiţie a companiei Safir a fost făcută anul trecut, când au inaugurat fabrica de nutreţuri combinate Nutriva, fiind o investiţie de aproape 6.000.000 de euro, având la bază o tehnologie modernă de producere a furajelor pentru păsări. Investiţia a creat 40 de locuri de muncă.

În concluzie, poţi alege cu încredere carnea de pui produsă în România de grupul Safir, pentru că așa puteți menține deschise aceste locuri de muncă! Cumpără românește!

 

Companiile de succes din Moldova

Ziarul Finaciar a premiat pentru performanțe financiare din anul 2012 -2014 companiile de top din regiunea Moldovei.

Lista companiilor conduse de antreprenori romani :

 1. Killer Suceava Moldova  – producator produse alimentare, traditionale si membru al Asociatiei Produs in Bucovina; Compania Killer a fost fondată în anul 1995, fiind o societate cu capital integral privat românesc care avea obiect principal de activitate prelucrarea cărnii şi producţia de semipreparate din carne. Plecând de la o capacitate de producţie de cca 500 kg/zi acoperită prin câteva sortimente, s-a ajuns la o producţie de cca 10 to/zi, diversificând şi acoperind întreaga gamă de produse preparate din carne.
 2. Electric Plus Bacău Moldova-productie si montaj tamplarie PVC. In anul 1995 se infiinteaza firma Electric Plus SRL, ajungand in prezent una din cele mai mari firme de profil din tara. Activitatea principala, la momentul infiintarii, era instalarea de sisteme de alarmă si supraveghere şi interfoane, dar concomitent a început şi producţia de jaluzele şi rulouri pentru ferestre. In anul 1998 Electric Plus isi face intrarea pe piata GSM, iar din anul 2003 a inceput productia de usi si ferestre din tamplarie PVC.
 3. Vanbet Vaslui Moldova- productie oua de consum; Firma a început activitatea în anul 2001 desfășurându-și activitatea în prezent în județele Vaslui și Galați. Astfel în judetul Galați societatea deține o fermă de găini pentru oua consum și o fermă de creștere a puilor de carne atât pentru abatorizare cât și pentru consumul intern.
 4. Dedeman Bacau – magazin bricolaj; Firma românească Dedeman a fost la început un magazin de 16 metri pătrați și a ajuns la 8.000 de metri pătrați și vinde 40.000 de articole. FabricatinRO.ro consideră că acesta este o poveste de antreprenoriat ce ar fi demnă de predat în facultăți. Este o firmă dintre puținele cu capital 100% românesc, o firmă care oferă locuri de muncă la peste 8.000 de persoane, sunt câteva familii fericite că sunt cel puțin un membru al familiei nu a fost nevoit să plece din țară pentru un loc de muncă.
 5. Aerostar Bacau -industria pentru aviatie si aparare; Este o fabrică de avioane, înființată în anul 1953 la Bacău. Compania activează în domeniul reparării și modernizării avioanelor militare, fabricării și reparării de echipamente militare terestre.
 6. Mairon Galati  –  productie, procesare si distributie produse metalurgice; MAIRON GALATI S.A. a fost infiintata in 1994 si are ca obiect principal de activitate stocarea, distributia si procesarea de produse metalurgice.
 7. Safir Vaslui Moldova-procesare si distributie carne de pui; Compania SAFIR a luat naştere pe 26 septembrie 1991 în localitatea Văleni, judeţul Vaslui, ca afacere de familie a lui Ghiorghi SAFIR, dintr-un darac şi o moară şi a evoluat în mod surprinzător către un grup de firme ce include în prezent: un modern abator de păsări, ferme proprii de creştere a puilor, o fabrică de făinuri proteice şi un sistem propriu de distribuţie a produselor pe întreg teritoriul României.
 8. Popasu Trebes Bacau -comert cu cereale;
 9. Rom Trading Company Iasi -producator de carne de pasare;

Iti sunt cunoscute? Daca da, te sfatuim sa le apreciezi pentru produsele si  locurile de munca createinRO.

Articol preluat :http://www.zf.ro/companii/zf-a-premiat-ieri-campionii-in-business-din-moldova-la-iasi-11558526

Familia Safir din Vaslui face 20 mil. € din carnea de pui

http://www.zf.ro/companii/familia-safir-din-vaslui-face-20-mil-din-carnea-de-pui-9784417/

Familia Safir din Vaslui face 20 mil. € din carnea de puiGeorge Safir, directorul executiv al producătorului Safir Vaslui

Familia Safir din Vaslui face 20 mil. euro pe an din afacerile cu carne de pui, un business început imediat după 1990 cu o moară de cereale şi o fermă.

Acum compania este unul dintre cei mai puternici producători de carne de pasăre din Moldova, producătorul ajungând să lupte pentru cota de piaţă cu jucători precum Transavia Alba Iulia sau Agricola Internaţional Bacău.

“Am cumpărat în 1994 o fostă fer­mă de oi de la Micleşti, lângă Vaslui şi de aici a început creşterea. Achiziţia a fost făcută pe credite, de fapt cam tot până acum a fost cu bani de la bancă pentru că tata, Ghiorghi Safir, a plecat de la fostul lui loc de muncă doar cu salariul de pe ultima lună”, îşi amin­teşte George Safir, directorul executiv al producătorului Safir Vaslui, despre începuturile în antreprenoriat ale fa­miliei sale.

Afacerea familiei Safir a prins avans la mijlocul anilor 2000, dezvolta­rea businessului fiind susţinută prin investiţiile derulate cu ajutorul banilor europeni. Achiziţiile de unităţi de pro­cesare sau ferme de păsări au fost un alt motor de creştere.

Aşa a ajuns Safir Vaslui să vândă carne de pui de 21,7 milioane de euro la sfârşitul anului trecut.

 http://www.safir.ro/

George Safir, SC Safir SRL – Premiul -

Fermierul Anului în Judeţul Vaslui la Gala Excelenţei în Agricultură  

La  prima Gală de Premiere a Excelenţei în Agricultură pentru Regiunea de Nord-Est, la Centrul de Conferinţe Providenţa Iaşi au fost prezenţi 300 de fermieri din zona Moldovei, oficialităţi din cadrul instituţiilor de la nivel judeţean şi local şi reprezentanţi ai partenerilor de eveniment şi ai companiilor expozante la Târgul pentru fermieri AGRALIM. Premiile au fost acordate fermierilor, antreprenorilor şi specialiştilor în sectorul agricol din judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, Bacău, Suceava, Neamţ, acestea fiind stabilite în baza nominalizărilor realizate de Direcţiile pentru Agricultură a Judeţelor din Moldova şi evaluate de un juriu de specialitate. Acesta a fost format din: dr.ec. Neculai Olariu, Director Executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi; ing. Ionel Bunea, Director Executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui; ing. Mihai Banu, Director Executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău; ing. Cristian Delibaş, Director Executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani; ing. Traian Vararu, Director Executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ; ing. Vasile Schipor, Director Executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava; prof.dr. Eugen Ulea, Director al Staţiunii Didactice Iaşi – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Florin Mindirigiu, Director General ABplus Events – organizator Târgul pentru Fermieri AGRALIM, Forumul Agricol şi Seara de Excelenţă în Agricultură; Cristina Baghiu, Director Regional Nord-Est Banca Comercială Carpatica – reprezentant Partener Oficial AGRALIM.

Marii câştigători ai Galei au fost:

Vasile Lungu, Astra Trifeşti, Iaşi – Premiul De Excelenţă Specialistul Anului în Regiunea de Nord-Est

Povestea Astra Trifeşti a început în 2001, când inginerul Vasile Lungu s-a decis să investească în domeniul în care se specializase şi a arendat 150 de hectare de teren. În ceea ce priveşte profesionalismul cu care şi-a condus afacerea, fermierul ieşean, pe lângă pregătirea pe care a acumulat-o ca inginer agronom, are alături o echipă de 135 de salariaţi, printre care ingineri agronomi, horticultori şi zootehnişti, economişti şi consultanţi financiari.

Cristian Andrici, Nordagrotehnik, Botoşani – Premiul Fermierul Anului în Regiunea de Nord-Est

Cristian Andrici este administrator la SC Nordagrotehnik SRL, societate axată pe activităţi auxiliare pentru producţia vegetală. În anul 2009 a dorit să îşi înfiinţeze propria fermă, la început cu teren arendat, apoi mare parte a fost cumpărat, astfel încât, în momentul de faţă lucrează efectiv suprafaţa de 220 ha pe care cultivă grâu, porumb, orz şi floarea soarelui.

Cătălin Moraru, Morandi-Com, Vaslui – Premiul Tânăr Fermier de Succes

Cătălin Moraru este administrator la SC Morandi-Com, fermă creştere la sol pui de carne,  450 000/serie în cele trei ferme şi 30 000 de găini ouătoare în cea de-a patra fermă.

Silvia Ambăruş, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău – Premiul Managerul Anului în Fermă Ecologică în Regiunea de Nord-Est

Silvia Ambăruş este Director la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, care desfăşoară: Cercetări interdisciplinare în domeniile ameliorării, fiziologiei, producerii de seminţe şi material biologic din categorii biologice superioare la legume şi flori, combaterea integrată a agenţilor patogeni, culturi in vitro; Cercetare şi producţie în condiţii de agricultură biologică.

Ovidiu Prodaniuc, Lucos Diov, Suceava – Premiul Pentru Inovaţii în Agricultură în Regiunea de Nord-Est

Ovidiu Prodaniuc, administrator al SC Lucos Diov din localitatea Moara, judeţul Suceava, deţine o fermă zootehnică cu 115 capete bovine din rasa Charolaise în care utilizează o instalaţie de biogaz.

Alexandru Voinea, Agraria Nord, Botoşani – Premiul Culturi Noi pe Pământ Românesc

SC Agraria Nord SRL, reprezentată prin Alexandru Voinea, este o firmă cu capital austriac, care deţine în prezent o suprafaţă de aproximativ 4 500 ha teren, în cea mai mare parte proprietate. Cultivă anual grâu, porumb, floarea soarelui, soia, dar şi armurariu. Alături de această cultură „nouă”, societatea are în experiment pe o suprafaţă de 5 ha atât Paulownia cât şi salcie energetică, culturi exotice care deschid calea spre export în Europa, spre profit, culturi îndrăzneţe care sparg tradiţionalul zonei.

Constantin Deleanu, Cotnari – Premiul Fermierul Anului în Judeţul Iaşi

Compania Cotnari deţine peste 1700 de ha cu plantaţii de vie prin lucrări agricole performante. Casa de Vinuri Cotnari este un proiect început în anul 2007, prin înfiinţarea de noi plantaţii, cu soiuri noi precum Busuioacă de Bohotin şi Fetească Neagră. În prezent, la Casa de Vinuri Cotnari, sunt în exploatare următoarele suprafeţe plantate cu vie: Fetească Neagră – 100 ha, Busuioacă de Bohotin – 75 ha, Tămâioasă Românească – 75 ha, Grasă de Cotnari – 50 ha, Fetească Albă – 50 ha.

Gheorghe Niculăeş, Agroind Com – Premiul Fermierul Anului în Judeţul Botoşani

Agroind Com Botoşani, administrată de Niculăeş Gheorghe şi Toader Radu, lucrează 1 300 ha teren arabil, din care 300 ha în proprietate, iar 1 000 ha în arendă pe raza Comunei Răchiţi, a Comunei Mihai Eminescu şi a Municipiului Botoşani. Pentru utilizarea subproduselor şi a produselor secundare, unitatea deţine şi un sector de creştere a animalelor cu un efectiv de 150 capete taurine (din care 30 capete vaci lapte) şi 150 capete ovine.

Grigore Horoi, Agricola Internaţional – Premiul Fermierul Anului în Judeţul Bacău

Grigore Horoi este preşedinte Agricola Internaţional Bacău. De peste 50 de ani, la Agricola se produc cele mai proaspete cărnuri şi cele mai diversificate preparate din carne şi ouă din România. Primul şi singurul grup de firme din România care oferă carne de pasăre, salamuri crud-uscate şi preparate din carne fiert-afumate, produse ready-meals şi semipreparate, ouă şi praf de ouă la cele mai ridicate standarde de siguranţă şi neîntrecută prospeţime.

Vasile Iacob, J&S Impex – Premiul Fermierul Anului în Judeţul Neamţ

Vasile Iacob deţine o fermă vegetală în comuna Zărneşti, din judeţul Neamţ, unde exploatează 9 500 de ha pe care cultivă grâu, orz, rapiţă, sfeclă de zahăr, cartofi.

George Safir, SC Safir SRL – Premiul Fermierul Anului în Judeţul Vaslui

George Safir este directorul Executiv al SC Safir SRL, o afacere de familie care se poate lăuda cu: un brand de produs puternic, cunoscut la nivel naţional – Deliciosul de Vaslui; un abator cu o capacitate de capete/4 000 h; două ferme de creştere a puilor; prima fabrică comercială de făinuri proteice din România; fabrica de nutreţuri combinate Nutriva, ce reprezintă o investiţie de aproximativ 6 000 000 de euro.

Sorin Popescu, Ferma Sorin – Premiul Fermierul Anului în Judeţul Suceava

Sorin Popescu deţine o fermă de 100 capete bovine şi 80 capete oi de carne rasa Dorper, în localitatea Dragoieşti, judeţul Suceava.

Tina Condrea, Ceahlăul, Neamţ – Premiul De Excelenţă pentru Jurnalism Agricol în Regiunea de Nord-Est

Safir a sărbătorit 30 de ani cu ”Deliciosul de Vaslui”

safir

Acum 30 de ani, cand a inceput povestea compnaniei Safir, nimeni nu isi imagina cat de repede vor evolua lucrurile. Iar aici ne referim si la activitatile desfasurate de catre echipa plina de viata, dar si la incredibila viteza cu care s-a schimbat lumea. Noi tehnologii au aparut, noi moduri si canale de promovare, noi oameni s-au adaugat echipei.

 

Mereu in pas cu vremurile, flexibili si entuziasti in descoperirea de lucruri noi, in 2005, echipei Safir i se alatura marca de pui Deliciosul de Vaslui.

 

Prima retea de socializare in care Deliciosul de Vaslui a fost activ era si este una offline, formata din oamenii plini de viata din Safir. Aici, Deliciosul are peste 500 de prieteni.

Firma Artvertising creeaza strategia editoriala pentru pagina de Facebook Deliciosul de Vaslui, urmarind obiective clare, diferentierea brandului fata de paginile principalilor concurenti, optimizarea bugetului de promovare online si managementul conversatiei.

 

In 2012, Deliciosul de Vaslui devine activ pe Facebook, iar ceea ce urmeaza poate fi vazut deja pe pagina lui. Celor peste 500 de prieteni de acasa li s-au adaugat, in timp, altii 32.000, Deliciosul de Vaslui devenind unul dintre cei mai populari pui, atat in online, cat si in offline.

Cu glume, sfaturi, retete, concursuri, imagini amuzante si poezii, puiul din Safir a castigat inimile tuturor, fiind un exemplu delicios de “Asa DA” atunci cand vine vorba de utilizarea cu succes a unui canal de promovare.

 

Din comunitatea online a Deliciosului de Vaslui fac parte peste 32.000 de utilizatori. Zilnic, acestia participa activ la provocarile lansate de Deliciosul de Vaslui, cu retete, poze, rime, legand prietenii intre ei si bucurandu-se de gustul adevarat de pui.

Anunturi

Fabrica de Nutreţuri combinate „Nutriva” aparţine grupului de firme Safir şi a fost inaugurată în a doua jumătate a anului 2013, cu ocazia aniversării a 22 de ani de existenţă.

Noua unitate joacă un rol important în procesul integrat de producţie al grupului Safir, întrucât permite o atentă supraveghere a calităţii produselor, încă din faza incipientă şi furnizează hrana păsărilor crescute în unităţile proprii, comercializate sub marca Deliciosul de Vaslui.

Totul începe în laboratorul propriu, dotat cu tehnologie de ultimă generaţie în valoare de 150.000 de euro. În acest punct, are loc o atentă selecţionare a cerealelor utilizate, din care se vor obţine în continuare furaje cu reale valori nutritive, pentru păsări în diverse stadii de creştere.

După ce este supus unui alt control al calităţii, produsul final este acum pregătit să fie transportat către fermele de pui, cu ajutorul maşinilor proprii de transport specializat.

Fabrica reprezintă o investiţie de aproximativ 6 milioane de euro şi asigură peste 40 de locuri noi de muncă, personal care este recrutat din comunitatea locală.

Are o capacitate de procesare a 15 tone de furaj granulat pe oră şi vizează în primul rând fermele proprii şi ale crescătorilor parteneri. Se întinde pe o suprafaţă de aproape 2ha şi include silozuri de materii prime şi materii finite.

Pentru grupul Safir, deschiderea noii fabrici înseamnă mult mai mult decât dezvoltare şi modernizare a procesului propriu de producţie. Ea reprezintă încă un vis împlinit şi, mai presus de toate, un pas în plus pe calea responsabilităţii şi a grijii permanente de a oferi comunităţii cele mai bune produse. Iar traseul continuă…

Fabrica-de-nutreturi-combinate-Nutriva-1
Nutriva este membru al grupului Safir (www.safir.ro) şi furnizor de nutreţuri pentru Deliciosul de Vaslui (www.deliciosul.ro

SC NUTRIVA SRL
Sat Gara Roşieşti, Com. Roşieşti
Jud. Vaslui, România

https://www.youtube.com/channel/UCizJegDOOwbLflMtSbU-BlQ

Retete gustoase oferite de Deliciosul de Vaslui – YouTube0

 

Safir Vaslui – un pui al afacerii de succes…

Inceputa inca din 1991, afacerea de familie a lui Ghiorghi Safir a evoluat in mod surprinzator, de la un simplu darac si o moara in localitatea Valeni la un modern abator de pasari, ferme proprii de crestere a puilor si o distributie a produselor extinsa pe intreg teritoriul tarii.

Afacerea nu a evoluat de la sine ci prin investitii continue si constante in ferme de pasari (la Miclesti si Rosiesti) si in abatorul de la Vaslui, preluat in anul 2000. Au urmat multi ani de eforturi pentru a ajunge la performantele de astazi:

– Ferme de crestere pui ce asigura 1.000.000 capete/serie
– Un abator cu o capacitate de 4.000 capete/h
– O capacitate de congelare de 400t
– Un sistem de management integrat in conformitate cu standardele ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005
– Detinerea autorizatiilor necesare exportului in CE (stampila ovala cu nr. 202)
– Sistem propriu de distributie
– O cifra de afaceri de 12.500.000€ in 2007, in crestere cu peste 100% fata de 2006 si de 8.500.000€ in primele 6 luni din 2008

Expansiunea intregii afaceri a avut la baza si a determinat relansarea marcii proprii – Deliciosul de Vaslui. S-a modificat si structura produselor distribuite: de la 95% produse congelate s-a ajuns la 40% produse congelate si 60% refrigerate.

Zona acoperita de distributie a integrat partea de est si sud-est a tarii, municipiile Bucuresti, Pitesti, Cluj, Tg Mures, Brasov. Canalele de distributie s-au diversificat si se axeaza in principal pe retelele de supermarketuri, distributie pe HORECA si prin distribuitori.
Inceputa inca din 1991, afacerea de familie a lui Ghiorghi Safir a evoluat in mod surprinzator, de la un simplu darac si o moara in localitatea Valeni la un modern abator de pasari, ferme proprii de crestere a puilor si o distributie a produselor extinsa pe intreg teritoriultarii.

Afacerea nu a evoluat de la sine ci prin investitii continuesi constante in ferme depasari (la Miclesti si Rosiesti)si in abatorul de la Vaslui,preluat in anul 2000. Auurmat multi ani de eforturipentru a ajunge laperformantele de astazi:

– Ferme de crestere pui ce asigura 1.000.000 capete/serie
– Un abator cu o capacitate de 4.000 capete/h
– O capacitate de congelare de 400t
– Un sistem de management integrat in conformitate cu standardele ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005
– Detinerea autorizatiilor necesare exportului in CE (stampila ovala cu nr. 202)
– Sistem propriu de distributie
– O cifra de afaceri de 12.500.000€ in 2007, in crestere cu peste 100% fata de 2006 si de 8.500.000€ in primele 6 luni din 2008

Expansiunea intregii afaceri a avut la baza si a determinat relansarea marcii proprii – Deliciosul de Vaslui. S-a modificat si structura produselor distribuite: de la 95% produse congelate s-a ajuns la 40% produse congelate si 60% refrigerate.

Zona acoperita de distributie a integrat partea de est si sud-est a tarii, municipiile Bucuresti, Pitesti, Cluj, Tg Mures, Brasov. Canalele de distributie s-au diversificat si se axeaza in principal pe retelele de supermarketuri, distributie pe HORECA si prin distribuitori.

Caravana SAFIR  reprezinta o oportunitate de răspândire a bucuriei  prin  celebrarea celor 25 de ani de activitate şi de premiere a clienţilor produselor refrigerate din portofoliul Deliciosul de Vaslui.

 • 8 iunie – 25 iulie: Caravana Maratonul Aniversar 20 ani Safir s-a desfăşurat în hipermarketurile Auchan din România: Suceava, Piteşti, Cluj, Timişoara, Bucureşti Titan, Bucureşti Militari şi Tg. Mureş.
 • 29 iulie – 14 august: Caravana Maratonul Aniversar 20 ani Safir s-a desfăşurat în magazinele distribuitorilor de produse refrigerate Deliciosul de Vaslui din oraşele Huşi, Bârlad şi Vaslui: Comercial Marian, Iulvir Supermarket, Orlando, Maxim’s Piaţă (Huşi); Berlin Confecţii, Nelcor Stadion, Berlin Gradină, Safimax, Nelcor Raisa, Berlin (Bârlad); Aurocor Gară, Delkimvas, Taviany Gară, Năstac Traian, Aurocor Centru, Taviany Piaţă, Vascar Elvila, ElDuty Buium (Vaslui).

În cadrul acestei activităţii promoţionale clienţii care au achiziţionat minim două produse refrigerate Deliciosul de Vaslui pentru grătar, au câştigat garantat, prin tragere la sorţi, unul dintre următoarele premii: şorţ de bucătărie, termos, geantă cooler, rucsac, magnet de frigider.

A fost un traseu cu multe peripeţii, util prin faptul că ne-am cunoscut mai îndeaproape, mascota a făcut deliciul sutelor de copii care au trecut prin magazine iar premiile au încântat pe marea majoritate a celor care au dorit să sărbătorească alături de noi

Sărbătoarea familiei Safir George și Creola

da

 

Platim pe justitiari cu salarii si pensii fesenale,pentru a se juca alba-neagra cu nervii nostri! Deși DIICOT s-a împotrivit, dosarul 10 august a fost redeschis de Curtea de Apel 

Redeschiderea dosarului 10 august, obținută de una dintre victimele agresate de jandarmi, Ioan Crăciuneanu, în ciuda unei noi tentative a DIICOT de a opri definitiv ancheta.

Procurorul de ședință DIICOT a solicitat, la ultimul termen al procesului de la Curtea de Apel București, respingerea ca netemeinică a cererii, pe motiv că probele au fost administrate complet și că ancheta a fost făcută corect.

În ciuda opoziției procurorului DIICOT, avocații Lucia Crăciuneanu  și Toni Decean au cerut redeschiderea dosarului, în primul rând pentru că soluția de clasare în privința infracțiunilor săvârșite de suspecții militari e lovită de nulitate absolută, având în vedere competența specială de efectuare a urmăririi penale în cazul infracțiunilor săvârșite de militari, instituită prin dispozițiile art.56 alin.4 Cpp, care prevede că urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite de militari se efectuează, în mod obligatoriu, de procurorul militar. Astfel, procurorul DIICOT nu se putea pronunța în dosar cu privire la faptele celor 4 jandarmi și, prin urmare, nici nu putea să dispună clasarea în ceea ce-i privește.

Decizia de astăzi a Curții de Apel București reprezintă o confirmare îndelung așteptată pentru protestatarii prezenți în Piața Victoriei pe parcursul anului 2018. Această decizie definitivă survine după prima ascultare de către o instanță românească a obiecțiilor mele în dosar față de preluarea nejustificată a Dosarului 10 August de către DIICOT. Mutarea Dosarului 10 August de la Parchetul Militar la DIICOT a generat din prima clipă stupefacția celor peste 700 de protestatari, care, alături de ceilalți 200.000 de oameni aflați  la protestul Diasporei, s-au trezit brusc în pericol de a fi catalogați drept destabilizatori de țară sau teroriști. Decizia de astăzi este un pas mic spre o funcționare normală a Justiției române și sper optimist într-o rezolvare la care să se ajungă cu celeritate în acest caz – care este, de altfel, foarte simplu”, a declarat Ioan Crăciuneanu, victima care a obținut redeschiderea anchetei 10 august.

Comunitatea Declic a susținut financiar costurile juridice pentru demersul lui Ioan Crăciuneanu, din donațiile membrilor, pentru a obține reluarea cercetărilor și a avea parte de o anchetă justă în cazul 10 august 2018.

”Este rușinos ca, public, toată lumea să susțină redeschiderea dosarului 10 august, iar în instanță procurorul DIICOT să vină cu o cerere contrară, de respingere a solicitării, pe motiv că deja au fost administrate probele. Sperăm că DIICOT și inspecția judiciară vor face verificări în legătură cu acest aspect. De asemenea, vom continua, prin avocații Declic, demersurile la DIICOT, pentru a ne asigura că ancheta va fi una corectă”, a declarat Cătălina Hopârteanu, campaigner Declic.

Petiția prin care Comunitatea Declic cere reluarea anchetei 10 august a fost semnată de aproape 61.000 de cetățeni. Ea poate fi citită aici: https://facem.declic.ro/campaigns/reluare-ancheta-10-august

 

 

 

Criminalul Kaghebist, dupa ce a impuscat  pe ceausi, a liberalizat avortul si, tot neconstitutional, la praznicul comunismului , aghezmuit de preoti- au furat IMPREUNA cu scursaturile nationale si locale- si Averea Obsteasca a amarastenilor…Printre alte enormitati,a emis Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea intreruperii cursului sarcinii…si  articolul 185-188 privind avortul-Legislatia care a facut imposibil pentru 8.020.013 de copii sa vada „lumina zilei” NUMAI intre 1990-2012

1989_Iliescu_television

Numarul total al avorturilor raportate din 1990 pana in 2011 si  evaluat pentru 2012: 8 020 013.

Primele luni ale lui 1990 erau descrise astfel:

În urmă cu nici o săptămână Le Monde titrase: „La o lună de la căderea lui Ceauşescu româncele redescoperă avortul liber”. Reprezentanţii organizaţiei Médecins sans Frontières care vizitaseră 20 de spitale din ţară spuneau că femeile stăteau la cozi pentru a scăpa de sarcinile nedorite. Un medic făcea între 40 şi 80 de chiuretaje în fiecare zi. La maternitatea Caritas din Capitală erau într-una cozi.

Legislatia care a facut posibila aceasta realitate necrutatoare este primul decret al FSN:

26 DECEMBRIE 1989 privind abrogarea unor legi, decrete si alte acte normative ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din 27 decembrie 1989

In scopul eliminarii imediate din legislatia Romaniei a unora dintre legile si decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept si contrare intereselor poporului roman, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza: ARTICOL UNIC Sunt si raman abrogate urmatoarele legi, decrete si alte acte normative:

1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri si ordine ale Romaniei lui Ceausescu Nicolae si Ceausescu Elena.

2. Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.

3. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale.

4. Legea nr. 29/1977 privind normele de adresare in relatiile dintre cetatenii Republicii Socialiste Romania.

5. Legea nr. 22/1981 privind obligatia activistilor de partid, de stat si ai organizatiilor de masa si obstesti, a cadrelor din conducerea unitatilor socialiste, a specialistilor din agricultura, din alte domenii de activitate de a locui in localitatile in care isi desfasoara activitatea.

6. Legea nr. 3/1982 privind participarea cu parti sociale a oamenilor muncii din unitatile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economica. Restituirea partilor sociale retinute pana in prezent se va face esalonat, incepand cu 1 ianuarie 1990, in urmatorii 3 ani.

7. Hotararea Marii Adunari Nationale nr. 5/1984 privind aprobarea Programului de alimentatie stiintifica a populatiei.

8. Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea intreruperii cursului sarcinii.

9. Decretul nr. 68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localitati in orase declarate potrivit legii orase mari.

10. Decretul nr. 56/1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si a comisiilor locale de sistematizare.

11. Decretul nr. 98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si al masinilor de scris.

12. Urmatoarele articole din Codul penal:   – articolul 185-188 privind avortul; – articolul 237 privind defaimarea unei organizatii de stat sau obstesti prin orice mijloace, in public.

13. Legea nr. 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiara si autofinantarea unitatilor administrativ-teritoriale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE        

             ION ILIESCUza

Consiliul Frontului Salvarii Nationale

Componența inițială a CFSN a cuprins 40 de persoane, anume (în ordinea anunțării lor la televiziune): Doina CorneaAna BlandianaMircea DinescuLászló TőkésDumitru MaziluDan Deșliu, general Ștefan Gușă, general Victor Atanasie StănculescuAurel Dragoș MunteanuCorneliu MănescuAlexandru BîrlădeanuSilviu BrucanPetre Roman,Ion CaramitruSergiu NicolaescuMihai MontanuMihai IspasGelu Voican VoiculescuDan MarțianMihail LupoiGheorghe Voinea (general), căpitan de rangul I. Emil DumitrescuVasile NeacșaCristina CiontuMarian BaciuBogdan TeodoriuEugenia IorgaPaul NegrițiuGheorghe ManoleVladimir IonescuNeculae RaduAdrian Sîrbu,Constantin CîrjanGéza DomokosMagdalena IonescuMarian Mierlă[1]Constantin IvanoviciOvidiu VladValeriu BucurescuIon Iliescu[2]. Aceasta lista a fost completata cu numele revolutionarilor din fostul CC si care faceau parte din CPSN ( COMITETUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA ) care fusese infiintat dupa ora 16 in 22 decembrie 1989[necesită citare].

În seara zilei de 27 decembrie, a fost constituit Biroul Executiv al CFSN: președinte – Ion Iliescu, Prim-vicepreședinte – Dumitru Mazilu, vicepreședinți – Cazimir Ionescu șiKároly Király, secretar – Dan Marțian, membrii: Bogdan TeodoriuVasile NeacșaSilviu BrucanGheorghe ManoleIon Caramitru și Neculae Radu. Pe lângă Biroul Executiv funcționa și un „colectiv pentru relațiile cu publicul și mijloacele informației de masă” (condus de Dan Rădulescu).

„… din somnul cel de moarte”: asa incepe imnul nostru.  Au fost acestea cuvinte profetice, se poate intreba cineva privind la statisticile oficiale inregistrand avorturile chirurgicale in Romania, intre anii 1958 si 2008?

Cu dificultate si tristete initiez acest blog chiar in ziua sarbatorii nationale a Romaniei. Dar si cu speranta ca adevarul si informarea ne vor trezi si ne vor elibera din lanturile mortii.

22 178 906 Este numarul oficial al avorturilor chirurgicale dupa legalizarea avortului la cerere in 1957. Pe drept, orice persoana nascuta dupa aceasta lege se poate considera un SUPRAVIETUITOR al avortului.

Intre 1958 si 1966  au fost avortati 7 510 000 copii, adica echivalentul  populatiei din 2002 a urmatoarelor  judete: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Caras-Severin, Calarasi.

O comparatie: in Marea Britanie au fost avortati 5 000 000 de copii in 40 de ani de legalizare a avortului.

Intre 1967 si 1989 au fost avortati  7 398 210 de copii, adica echivalentul populatiei din 2002 a urmatoarelor judete: Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Galati, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov. A fost aceasta urmarea unei politici demografice “ represive”, cum a fost acuzat Nicolae Ceausescu?

In total, inaintea Revolutiei din 16-22 Decembrie 1989, au fost avortati  oficial 14 919 310 copii.

Numarul victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 au fost: 1104 decedati si 3321 raniti. Comparati cu ceea ce a urmat decretului 4/26 decembrie 1989: 7 259 596 copii avortati chirurgical OFICIAL. Acesta este echivalentul populatiei din 2002 a urmatoarelor judete: Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vrancea, Vaslui.

Enumerarea judetelor a inclus TOATE JUDETELE TARII.

DAR nu am terminat enumerarea victimelor pentru ca exista si o GENERATIE FANTOMA, reprezentand copiii femeilor avortate care ar fi nascut la varsta de 25 de ani.

Legalizarea avortului in 1958 a impiedicat nasterea a 7 521 100 : 2 = 3 760 550 de fetite.

Jumatate din acestea ar fi fost la randul lor mamici incepand cu 1985, astfel incat s-a mai impiedicat nasterea a 1 880 275 de copii. Din generatia “decreteilor”, 3 699 105 ar fi fost fetite care ar fi ajuns sa devina mamici incepand cu 1992. Insumand aceste 3 numere ajugem la o generatie fantoma de

9 339 930 de copii care nu fac parte din populatia tarii si nu sunt inregistrati niciunde.

Totalul copiilor pierduti intre 1958 si 2008 va fi de:  22 178 906 + 9 3339 930 = 31 518 836 

Aceast ar fi o masura relativa a „somnului de moarte”. Va rog sa notati ca nu sunt calculele unui specialist, ca nu am dispus de statisticile de la sursa, ci din presa romaneasca, ca am folosit un model foarte “generos” in omiterea TUTUROR posibilelor pierderi, cum ar fi daca o femeie ar fi avut mai multi copii, ar fi inceput sa dea nastere mai devreme, statistici neoficiale care sunt mult mai dramatice etc Sper ca adevaratii specialisti vor face aceste calcule si vor adauga alti indici pentru a avea o imagine mai apropiata de realitate. Care ar fi de folos si economistilor si politicienilor si noua pentru a intelege de exemplu actuala a criza sistemului de pensii. Cat se pierde pantru ca nu au aparut noi salariati pentru a contribui la impozite, fondul de sanatate, fondul de pensii?

“În care te-adânciră barbarii de tirani” continua prima strofa din imn.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceausescu sunt cei care apartin trecutului despre care putem afirma ca a fost o dictatura, ca atunci am luat decizi care ne-au fost dictate? Dar ce putem spune despre decretul 4/26 Decembrie 1989 semnat de Ion Iliescu, care continua sa fie legal?

“Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume           

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman.”

“Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,           

Româna națiune, ai voştri strănepoți.”

Sa speram si sa actionam ca aceste versuri sa reprezinte adevarata profetie pentru viitorul Romaniei.

Fericita Maica Teresa spunea in  discursul cu care a acceptat premiul Nobel pentru pace pe 11 decembrie 1979 :

„Multi oameni sunt foarte, foarte preocupati de copiii din India, de copiii din Africa unde multi mor, poate din cauza malnutritiei, sau a foamei si asa mai departe, dar milioane mor ca urmare a alegerii deliberate a propriei mame, prin vointa ei.

Si aceasta este cea mai mare cauza distrugatoare a pacii astazi.

Pentru ca daca o mama isi poate ucide copilul – ce ma mai poate desparte sa te ucid pe tine si tu sa ma ucizi pe mine – nimic nu ma impiedica.

Si aceasta este o chemare adresata Indiei, adresata tuturor: haideti sa aducem copilul inapoi…”

La fiecare trei minute, un român pleacă din țară si un prunc este avortat !

ROMANIA – O DEZAMAGIRE PENTRU PROPRII CETATENI !

nnmm

Află de pe radiounirea.ro rezultatele unui studiu INS conform căruia aflăm că în trei ani am pierdut peste jumătate de milion de oameni.

Faptul că România trece printr-o criză demografică nu mai este un secret pentru nimeni, poate mai puţin pentru politicieni. Iar ultimele cifre arată că situaţia se agravează pe zi ce trece. Astfel, conform datelor INS, citate de activenews.ro, la 1 iulie 2015, populaţia rezidentă a României este 19.535.841, în scădere cu 3% faţă de 2011, data ultimului recensământ.

Concret, ţara noastră pierde un român la fiecare 3 minute şi 19 secunde, în timp ce în țara noastră se naște un copil la fiecare 2 minute şi 42 de secunde, iar la fiecare 2 minute şi 3 secunde cineva moare.

Migraţia externă îşi spune şi ea cuvântul. România pierde un rezident la fiecare 5 minute şi 27 de secunde, mai arată sursa citată. Principalii beneficiari ai acestei situaţii sunt Italia, unde trăiesc cu 5% mai mulţi români decât în 2014, dar mai ales Germania, unde numărul românilor a crescut cu 33%, faţă de anul trecut!

Faţă de 2011, populaţia României a scăzut cu 585.000 de oameni, ceea ar fi echivalent cu pustiirea, efectivă, a unui județ de mărimea Bihorului.

 

 

Prietenul lui Ion Iliescu este parat in Jerusalem Post: Finanțările lui SOROS vizează crearea unui Haos Global care să distrugă autoritatea Statelor Naționale

Nota Redacției – Când noi eram primii în România care vorbeam de aceste lucruri încă de acum 2 ani, rețeaua ONG-urilor lui SOROS din România şi presa progresistă controlată de ele, urla de mama focului că totul nu e decât “teoria conspirației” şi făceau liste negre cu publicațiile care vorbeau despre aceste lucruri, unde noi eram la loc de cinste. Iată că publicarea emailurilor Fundației lui Soros arată fără dubiu planurile malefice ale lui SOROS despre care vorbește acum şi cunoscutul ziar israelian Jerusalem Post.

1. “Scopul finantarilor lui Soros – scrie Jerusalem Post – este de a distruge democratia din Vest pentru ca să devină imposibil ca guvernele să mai poată menține ordinea publică sau ca societățile sa-şi păstreze identitatea unică și valorile naționale”

2. “Nu trebuie scapate din vedere nici actiunile lui Soros legate de imigrarile ilegale. Din SUA, Europa si Israel, Soros a implementat un impuls global folosindu-se de imigrari pentru a submina identitatea natiunilor. E-mail-urile scurse evidentiaza faptul ca aceste grupuri au intervenit in alegerile europene pentru ca sa fie alesi politicienii care sprijina granitele deschise pentru imigrantii arabi si a sustinut financiar, sau prin alte metode, jurnalisti care s-au aratat de acord cu imigrantii”

3. “Grupurile lui Soros sunt pe teren facilitând intrarea imigranților ilegali în SUA si Europa. Ele au urmărit să influențeze deciziile Instanței Supreme a SUA legate de imigrarile ilegale din Mexic. Aceste grupuri au cooperat cu musulmanii și alte grupuri pentru a-i demoniza pe americanii si europenii care se opun granițelor deschise”.

4. “In Israel, de asemenea, Soros s-a opus eforturilor guvernului de a opri valul de imigranti ilegali din Africa prin granița cu Egiptul”.

5. “Din Ferguson în SUA, până la Berlin şi până la Ierusalim, Soros a lucrat pentru a induce haosul, prin paralizarea autorităților locale, făcând ca autoritățile să nu mai poată să-şi apere societățile”.

6. “În Statele Unite, politia a ajuns să nu mai fie văzută ca o forță care reprezintă binele, obligând astfel societatea să functioneze singură pentru a-şi menține legea si ordinea. Mai degraba poliția este prezentată de organizațiile lui Soros ca o unealtă a represaliilor albilor asupra persoanelor de culoare.

Agitatia Black Lives Matters, care a fost acuzată că a contribuit la moartea unor polițiști în mai multe orașe americane, a scos la lumina doua răspunsuri legate de poliție.

Mai intai, politistii au fost demoralizați deoarece au fost incriminati pentru faptul ca incearca sa-si tina orasele sigure, ferite de infractori.

In al doilea rand, folosirea forței de către polițiști, s-a diminuat, chiar și în situații care necesită acest lucru. Teama că ar putea fi acuzați penal pe de-o parte și condamnarea publică ca ar fi „rasiști ”, pe de altă parte, îi îndeamnă pe polițiști sa aleaga lipsa de actiune, chiar și atunci când situația o cere.

Demoralizarea și intimidarea polițiștilor e, cel mai probabil, cauza pentru cresterea abrupta a infracțiunilor si violențelor.

7. “Persoanele care locuiesc in Vest trebuie sa recunoasca scopurile actiunilor lui Soros. Trebuie, de asemenea, sa-si dea seama ca singurul raspuns al acestor campanii premeditate ale lui Soros este ca oamenii sa isi susțină drepturile naționale și individuale la siguranță. Ei trebuie să apere instituțiile care le garantează securitatea, conform legii si să susțină și să apere valorile naționale si tradițiile,” se incheie articolul din Jerusalem Post.

8. “Campania lui Donald Trump este un răspuns direct, nu către Clinton, ci către Soros însuși. Prin faptul ca a cerut înălțarea unui zid la graniță, susținând de-asemnea Brexit-ul, susținând Israelul, susținând interdicția temporară a musulmanilor imigranti și sustinand poliția împotriva mişcării anarhiste a negrilor de la BlackLiveMatter (finanțate de Soros), Trump acționează impotriva eforturilor multimiliardarului progresist GEORGE SOROS.”

 

Cotidianul israelian Jerusalem Post sustine ca jurnalistii din SUA au ignorat scurgerea unor informatii din e-mailurile miliardarului George Soros, detinator al Fundatiei pentru o Societate Deschisa, informatii scoase la lumina de grupul hackerilor activisti, DCLeaks. Prin OSF (Open Society Foundation), Soros a finantat, cu miliarde de dolari, organizatii non-profit din SUA si din restul lumii, in ultimii douazeci de ani, potrivit unui articol publicat de jpost.com, citat deDigi24.

”Conform documentelor, Soros a dat mai mult de 30 de milioane de dolari unor grupuri care lucreaza la campania electorala a lui Hillary Clinton din noiembrie, transformandu-l astfel in cel mai mare donator. Presa americana si-a aratat deja sprijinul pentru Hillary Clinton, ceea ce ar justifica de ce povestea a fost ingropata.

Este posibil, de asemenea, ca unii editori de stiri sa nu inteleaga motivul pentru care documentele dezvaluite ar merita sa fie publice.

O mare parte din informatii erau deja cunoscute public. Finantarea masiva a lui Soros pentru grupurile din partea stanga a politicii din SUA, dar si din restul lumii, a fost documentata de mai bine de zece ani.

Pentru ca multe dintre detalii erau cunoscute, lipsa unei priviri de ansamblu echivaleaza cu a nu vedea padurea de copaci. Informatiile scoase la lumina de DCLeaks reprezinta o dezvaluire majora pentru ca expun „padurea” retelei finantarilor lui Soros.

Primul lucru pe care il vedem este natura megalomanica a proiectelor filantropice ale lui Soros. Niciun colt al Pamantului nu ramane neafectat de eforturile acestuia. Nicio zona politica nu ramane neatinsa.

Aparent, numarul vast al grupurilor si persoanelor pe care le sprijina pare ireal. Pana la urma, ce legatura are schimbarea climei cu imigrarea ilegala a africanilor in Israel? Sau ocuparea Wall Street cu politica legata de imigrantii din Grecia? Adevarul este ca proiectele lui Soros au un numitor comun. Scopul lor este sa slabeasca abilitatea autoritatilor nationale si locale din Vest de a-si pastra legile si valorile natiunilor si comunitatilor.

Toate aceste proiecte ale miliardarului au menirea sa impiedice pietele libere, indiferent daca aceste piete sunt financiare, ideologice, politice sau stiintifice. Iar acestea proiecte , intr-un mod inselator, sunt facute in numele democratiei, drepturilor umane, economie si alte „scopuri” nobile.

Cu alte cuvinte, scopul finantarilor lui Soros este de a distruge democratia din Vest si sa devina imposibil ca guvernele sa mentina ordinea sau societatile sa-si pastreze indentitatea unica si valorile.

Miscarea activista „Black Lives Matter”, care a primit 650.000 de dolari de la grupurile controlate de Soros in ultimul an, este un exemplu clasic a acestor eforturi ale miliardarului. Pana nu demult, politia a fost admirata in SUA, era privita ca echivalentul domestic al militarilor.

Disputa principala este că, în Statele Unite, politia a ajuns să nu mai fie văzută ca o forță care reprezintă binele, obligând astfel societatea să functioneze singură pentru a-şi menține legea si ordinea. Mai degraba poliția este prezentată de organizațiile lui Soros ca o unealtă a represaliilor albilor asupra persoanelor de culoare.

Agitatia Black Lives Matters, care a fost acuzată că a contribuit la moartea unor polițiști în mai multe orașe americane, a scos la lumină două răspunsuri legate de poliție.

Mai întâi, polițiștii au fost demoralizați deoarece au fost incriminați pentru faptul că încearcă să-şi țină orașele sigure, ferite de infractori.

In al doilea rând, folosirea forței de către polițiști, s-a diminuat, chiar și în situații care necesită acest lucru. Teama ca ar putea fi acuzati penal pe de-o parte si condamnați public ca fiind „rasisti”, pe de altă parte, îi îndeamnă pe polițiști să aleagă lipsa de acțiune, chiar și atunci cand situația o cere.

Demoralizarea și intimidarea polițiștilor e, cel mai probabil, cauza pentru cresterea abrupta a infracțiunilor si violențelor.

Nu trebuie scapate din vedere nici actiunile lui Soros legate de imigrarile ilegale. Din SUA, Europa si Israel, Soros a implementat un impuls global folosindu-se de imigrari pentru a submina identitatea natiunilor. E-mail-urile scurse evidentiaza faptul ca aceste grupuri au intervenit in alegerile europene pentru ca sa fie alesi politicienii care sprijina granitele deschise pentru imigrantii arabi si a sustinut financiar, sau prin alte metode, jurnalisti care s-au aratat de acord cu imigrantii.

Grupurile lui Soros sunt pe teren facilitand intrarea imigrantilor ilegali in SUA si Europa. Ele au urmarit sa influenteze deciziile Instantei Supreme a SUA legate de imigrarile ilegale din Mexic. Aceste grupuri au cooperat cu musulmanii si alte grupuri pentru a-i demoniza pe americanii si europenii care se opun granitelor deschise.

In Israel, de asemenea, Soros s-a opus eforturilor guvernului de a opri valul de imigranti ilegali din Africa prin granita cu Egipt.

Grecii sunt făcuți rasişti pentru că doresc să-şi protejeze identitatea națională prin blocarea intrării a milioane de sirieni pe teritoriul lor, cum la fel sunt făcuți rasişti cei din Franta, Germania, Ungaria, Suedia, SUA sau Polonia pentru că doresc să existe în continuare aşa Cum sunt azi.

Pe langa aceste eforturi, mai sunt si alte eforturi orientate spre refuzarea drepturilor din democrațiile Occidentale pentru a sustine normele sociale existente de mult timp. De exemplu, Soros a ajutat grupurile care au sustinut nu doar căsătoria între persoane de acelasi sex, dar si infiintarea toaletelor publice unisex.

În ceea ce priveste Israelul, grupurile lui Soros lucrează să decredibilizeze fiecare aspect al societatii israeliene. Soros se foloseste de palestinieni pentru a acuza Israelul ca este un stat rasist. Miliardarul a finanțat grupuri moderate de stânga, grupuri radicale de stânga, grupuri israeliene arabe si grupuri palestiniene. în diferite moduri, aceste grupuri transmit audienței lor faptul ca Israelul nu are niciun drept să se apere sau să-şi impună legile spre cetățenii care nu sunt evrei.

In SUA, Soros a ajutat grupurile din BLM pentru ca organizatia non-profit J Street sa faca acceptabila opozitia fată de Israel, atât social, cât si politic.

Soros a facut aceste eforturi, din Ferguson în SUA, până la Berlin şi până la Ierusalim pentru a induce haosul prin paralizarea autorităților locale, făcând ca autoritățile să nu mai poata să-si apere societatile.

In multe feluri, prin faptul ca a cerut înălțarea unui zid la graniță, susținând de-asemnea Brexit-ul, susținând Israelul, susținând interdicția temporară a musulmanilor imigranti și sustinand poliția împotriva mişcării anarhiste a negrilor de la BlackLiveMatter (finanțate de Soros), Trump acționează impotriva eforturilor multimiliardarului progresist.

DCLeaks a expus vasta campanie a lut Soros de a finanta politicile de stanga, politici impotriva liberalilor. Miscarile de „democratie directa” pe care Soros le sustine nu pledeaza pentru altceva decat pentru o conducere a multimilor.

Persoanele care locuiesc in Vest trebuie sa recunoasca scopurile actiunilor lui Soros. Trebuie, de asemenea, sa-si dea seama ca singurul raspuns al acestor campanii premeditate ale lui Soros este ca oamenii sa isi sustina drepturile nationale si individuale la siguranta. Ei trebuie sa apere institutiile care le garanteaza securitatea, conform legii si sa sustina si sa apere valorile nationale si traditiile,” se incheie articolul din Jerusalem Post.

 

Mai presus de moarte in Iubire – Un film despre Ioan Alexandru fondatorul miscarii Pro-Vita in Romanida

Poetul si senatorul Ioan Alexandru a fost fondatorul Pro Vita, miscarea pentru salvarea vietii in Romania, fondatorul Asociatiei Pro Vita Brancoveanu in 1990, deoarece dupa Revolutia din 1989 Ion Iliescu, Presedintele Romaniei (la acea vreme) a semnat Decretul nr. 1 punctul 8 din 26 decembrie 1989 pentru liberalizarea avorturilor. In urma acestui decret semnat de Ion Iliescu pana in 28 iunie 1995 (data de solicitare de audienta la presedintele Romaniei Ion Iliescu solicitare facuta de catre Pro Vita ) se ajunsese la peste 7.000.000 de prunci avortati . Statistici avort la cerere: – 1958-1966 numar avorturi raportat 7.521.100 – 1967-1989 numar avorturi raportat 6.549.823 – 1990 numar avorturi raportat aproape 1.000.000 – 1990-2009 numar avorturi raportat 7.375.053 Total avorturi 1958-2009 numar de avorturi raportat 21.445.976 (copii nenascuti omorati prin avort) Statistica realizata de Asociatia ProVita Bucuresti. Sursa statistica: Ministerul Sanatatii (Centrul de Statistica si Informatica in Sanatatea Publica) si Institutul National de Statistica Statistica detaliata la: http://provitabucuresti.ro/docs/stat/statistici.avort.ro.pdf Numarul de avorturi raportat este mult mai mare si in crestere in ultimii ani deoarece clinicile private de “planificare familiala” (planning familial) unde se fac avorturi nu raporteaza cifrele exacte (datele sunt subraportate). Romania este pe primul loc in Europa la avorturi. Cum a ajuns Romania sa aiba 22 milioane de avorturi  – Articol in Romania Libera despre situatia demografica, avort si politica in domeniul natalitatii  Halal “democratie” atata timp cat exista o lege care omoara “legal” fiinte umane inocente, copii nenascuti care nu se pot apara, cum copii nenascuti au si ei drept la viata la fel ca si cei nascuti. Viata incepe dupa fecundare, in momentul conceperii, conceptiei acest lucru ne confirma stiinta, medicina, respectiv doctorii geneticieni, si putini din doctorii ginecologi mai recunoasc acest lucru cum ca: Viata incepe in momentul conceptiei. Deci cine sunt cei care au legalizat Avortul, Pruncuciderea, Infanticidul, Etnocidul ? Ce studii au ei in stiinta, medicina, cine le da lor dreptul sa decida cine Moare si cine Traieste ?

DETALII PE

http://www.adevaruldespreavort.ro/ce-spune-mass-media/114-mai-presus-de-moarte-in-iubire-un-film-despre-ioan-alexandru-fondatorul-miscarii-pro-vita-in-romania-in-1990?format=pdf

Medicii psihiatri sunt bănuiţi că au făcut experimente ilegale pe bolnavi. Trei doctori din Craiova sunt suspectaţi în dosar !

11

26 de percheziţii au avut loc ieri la cabinetele unor medici aflate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Cluj, Constanţa şi Dolj. Medicii sunt suspectaţi că au testat medicamente experimentale pe mai mulţi pacienţi, fără să le spună acestora ce li se întâmplă.

Două percheziţii au avut loc în Craiova la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odoblejea“, dar şi la Spitalul de Neuropsihiatrie. Trei medici din Bănie sunt suspectaţi acest dosar. „Este vorba de un angajat al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja“ care este implicat în studii clinice de psihiatrie. Au cerut documentele privind aceste studii clinice, dar mai multe amănunte nu avem. Nu am înţeles exact despre ce este vorba“, a precizat col. dr Vlădaia Iovan, comandantul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odoblejea“ Craiova.   Reprezentanţii Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova nu au putut fi contacaţi pentru a putea oferi un punct de vedere.      De la Spitalul Militar din Craiova, dar şi de la cel de Neuropsihiatrie au fost ridicate mai multe înscrisuri.   Agenţia Naţională a Medicamentelor este vizată de acţiunea procurorilor.  Concret, ANM a autorizat, în intervalul 2014 – mai 2016, un număr de 477 de studii clinice, solicitanţii estimând să aibă acceptul a aproximativ 30.000 de pacienţi români din spitalele incluse în cercetare, potrivit datelor centralizate de ANMDM. „Pentru obţinerea semnăturii pe declaraţia privind consimţământul participării la studiu, medicul psihiatru acţiona în două modalităţi: fie prezintă documentul pacienţilor sau aparţinătorilor acestuia (în situaţia pacienţilor fără discernământ) drept acord pentru prelevarea unor probe biologice ori pentru efectuarea unor analize (ex: ECG), fie contrafăcea sau dispunea unor medici rezidenţi să contrafacă semnătura” spun anchetatorii.   Percheziţiile au avut loc la mai multe unităţi sanitare din Bucureşti şi din judeţele Arad, Cluj, Constanţa şi Dolj.   Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acum 70 de ani mareșalul Ion Antonescu a fost executat cu Tricolorul pe piept strigând ”Trăiască România!”

Acum 70 de ani mareșalul Ion Antonescu a fost executat cu Tricolorul pe piept strigând ”Trăiască România!”. Față de unii ”pigmei” politici de astăzi există o distanță de la cer la pământ privind curajul și patriotismul românesc exprimat de un șef de stat român. Ion Antonescu a decupat de pe o carte bisericească bucăţi din tricolor pentru a le pune în piept, lui şi colegilor săi. Pe data de 1 iunie 1946, Ion Antonescu cădea răpus de gloanţele plutonului de execuţie în curtea închisorii Militare Jilava. La ieşirea din celulă, fostul şef al statului a fost împărtăşit de confesorul puşcăriei, preotul Teodor Totolici. Am aflat de la fiul părintelui cum, înainte de a părăsi clădirea închisorii, mareşalul a decupat o bucată din tricolorul de la o carte de religie, şi-a prins-o cu un ac de gămălie în piept, apoi s-a îndreptat însoţit de asistenţă în Valea Piersicilor din curtea unităţii de detenţie, acolo unde avea să aibă loc ducerea la bun sfârşit a executării sentinţei.

Am stat de vorbă cu Mihail Totolici, un copil ce a intrat în anii ’40 în închisoarea Jilava. Fiul preotului Teodor Totolici avea pe atunci 16 ani. Faptul nu a constituit o pedeapsă pe care a trebuit să o suporte, acest lucru a fost posibil doar pentru că tatăl său era confesorul închisorii. Acesta era preotul ce se îngrijea de “sufletele” ajunse acolo. După cum se ştie, printre deţinuţi s-a aflat în 1946 şi Mareşalul Antonescu. Mihail Totolici (83 de ani), cel cu care am stat de vorbă, a primit informaţii importante de la tatăl său, care a trecut la cele veşnice în 1978. Sunt informaţii pe care le dezvăluie în premieră prin intermediul Jurnalului Naţional, informaţii referitoare la atitudinea şi comportamentul Mareşalului în momentele dinainte de ieşirea din celulă în vederea execuţiei, acolo unde aparatul de filmat nu a mai ajuns. Sunt frânturi, momente pe care nicio cameră nu le-a surprins, titreaza Jurnalul.ro

Filmul execuţiei îl ştie toată lumea, l-a inclus şi Sergiu Nicolaescu într-unul din controversatele lui filme: “Oglinda”. Pe genericul său, ca şi pe cel al peliculei care circulă astăzi în mediul virtual, figurează la loc de “cinste”, ca participant la execuţie, şi numele Teodor Octavian Totolici, confesorul închisorii Jilava, pe atunci preot în comuna Jilava. Mihail spune că numele tatălui său este trecut greşit, chiar şi în actele oficiale de la acel moment, în special în procesul verbal al execuţiei. Pe părintele său nu-l chema şi Octavian. “În afară de această inadvertenţă legată de numele său, o altă informaţie eronată, inclusiv în filmul lui Nicolaescu, este aceea că Mareşalul Antonescu a respins împărtăşania. Da, este adevărat că unul dintre Antoneşti a făcut acest lucru, dar nu Ion, ci Mihai, condamnat şi el alături de Mareşal. Mihai Antonescu, fiind cel mai tânăr, nu a putut accepta ceea ce avea să i se întâmple şi poate de aceea a recurs la acel gest de frondă faţă de reprezentantul bisericii. Asta e ce mi-a zis taică-meu. Tata se aştepta ca Ion Antonescu să primească împărtăşania, poate nu se gândea că Mihai (Ică) Antonescu să refuze. Însă şi-a dat seama că afectat nu a fost numai el, erau afectaţi toţi cei condamnaţi alături de Antonescu, pentru că Regele Mihai nu a semnat graţierea”, povesteşte Mihail Totolici.

“Tatăl meu, de câte ori mergea acolo, fie că era miercuri sau vineri, şi ajungea la el, îi vorbea. La un moment dat, cu o anumită ocazie, i-a dat nişte cărţi cu caracter religios. În ziua execuţiei, operatorul care filma, Gologan sau cine a fost, n-a intrat în celule în momentul în care preotul Totolici (tatăl său – n. red.) i-a împărtăşit pe cei patru condamnaţi din lotul Antonescu. Tata a povestit cum, cu o altă ocazie, când a ajuns la el, Antonescu i-a spus: părinte, eu am fost trădat!. Aceste cuvinte nu au fost menţionate nicăieri, nu le găsiţi niciunde. Iar atunci când a fost execuţia, avea şi cărţile religioase acolo. Antonescu i-a spus: părinte pot să iau o panglică de la carte, taică-meu avea panglici tricolore la toate cărţile. Să tai şi să pun în piept la toţi. Da, domnule Mareşal, i-a zis tatăl meu. Atunci a trimis un soldat şi a adus foarfecă şi ace de gămălie şi Mareşalul a tăiat din panglică şi a pus şi lui şi la ceilalţi trei care erau cu el. Sunt lucruri care nu se ştiu”, poveşteşte Mihail Totolici. De altfel, dacă se urmăreşte cu atenţie filmul oficial al execuţiei, se poate observa, pe lângă batista de la butoniera fiecărui condamnat, câte o foarte mică bandă de tricolor. Este cea provenită de la cărţile religioase ale părintelui Teodor Totolici. Fiul celui care l-a împărtăşit pe Mareşal înainte de a fi executat spune că tatăl său i-a mărturisit că nu a participat la ucidere, ci doar la momentele dinaintea acesteia. L-am întrebat pe Mihail dacă tatăl său şi-a dat seama din întâlnirile pe care le-a avut cu Ion Antonescu dacă acesta era un om credincios, practicant. “Faptul că a primit cărţile religioase de la tatăl meu preot, apoi acceptarea discuţiilor cu părintele în calitate de confesor al închisorii, iar înainte de execuţie acceptarea împărtăşaniei – toate acestea spun multe despre cât era sau nu Mareşalul de bisericos”.

“În 1930, când a ieşit el preot, dacă luai parohie în Bucureşti, nu-ţi dădea cinci ani leafă. Ulterior s-a mărit la zece ani această perioadă. Atunci a dat un concurs pentru un post în parohia Jilava. Acolo erau doi preoţi, şi când a murit unul dintre ei, a câştigat postul. Parohia Jilava fiind cea mai apropiată de închisoarea militară cu acelaşi nume, chiar dacă e puţin în afara satului, făcea şi servicii bisericeşti la închisoare, atât cât permiteau comuniştii. Teodor Totolici avea ştampila confesorului închisorii. Împărtăşea, ţinea slujbe, Sfânta Liturghie, avea toate atribuţiile unui confesor de puşcărie. Venea şi în timpul săptămânii, dar mai ales de Paşti şi de Crăciun. Uneori mergea pe jos, însă de cele mai multe ori, în special de marile sărbători, şeful închisorii îi trimitea sania, dacă era iarnă, sau trăsura comandatului pe vreme mai bună”.

Mihail Totolici povesteşte că tatăl său ştia că Antonescu este condamnat la moarte de către ruşi. Nu se aflase însă cu exactitate ziua execuţiei. “Cum era pe atunci obiceiul la ţară, se umbla cu botezul la fiecare început de lună. Apoi comuniştii au dat voie să se facă acest lucru doar trimestrial, apoi bianual, până ce, treptat, au făcut să dispară această legătură cu biserica. Întâmplarea a făcut ca tatăl meu, împreună cu dascălul, care era mai bătrân, să treacă pe la închisoare de 1 iunie. Când s-au apropiat de unitate au văzut maşini multe. Şi atunci tata i-a zis dascălului: să ştii că a venit completul de execuţie. Şi într-adevăr aşa a fost”, îşi aminteşte Mihail Totolici. Poate că dacă n-ar fi ajuns atunci acolo nu i-ar mai fi împărtăşit pe cei condamnaţi şi n-ar mai fi fost înscris în cartea de istorie ca făcând parte din echipa care a participat la execuţie!

Părintele Teodor şi-a amintit mai târziu că cei de la puşcărie ar fi trebuit să cheme un alt preot de la Bucureşti. “S-au grăbit şi au uitat să-l aducă. Taică-meu le spuseseră celor de la închisoare să nu-l cheme la execuţii pentru că e o fire mai sensibilă, dar nu s-a putut sustrage. A fost o vreme când veneau nişte preoţi de la diverse parohii din Bucureşti, pe care tata îi cunoştea. Dar atunci s-a întâmplat să-i fie impus din grabă să rămână. Pedeapsa a fost grăbită şi pentru că se apropia ziua de naştere a lui Antonescu, care era pe 2 iunie”.

“Se mai întâmpla o chestie, pe vremea când erau şi deţinuţi comunişti. Închisoarea nu avea biserică, aşa că ţineau slujba în curte. Însă la un moment dat comuniştii au început să cânte Internaţionala în timpul ceremonialului, nu neapărat de către cei prezenţi la Sfânta Liturghie. Şi atunci taică-meu i-a sugerat comandantului să-i oblige pe toţi să vină la slujbă. Aşa i-a determinat pe cei care intonau imnuri comuniste să tacă, de teama obligaţiei de a nu fi prezenţi cu toţii să asculte predica”.

Revenind la întâlnirile cu Mareşalul, Mihail Totolici confirmă că tatăl său a vorbit cu Ion Antonescu de mai multe ori. “De câte ori se ducea la închisoare înainte de execuţie, taică-meu îi vorbea”.

“Dacă ştiam că o să-l împărtăşesc înainte de execuţie nu mă mai făceam preot”, a spus confesorul Totolici

L-am întrebat pe Mihail dacă tatăl său a povestit despre ce l-a impresionat la Antonescu. “Mi-a spus că dacă ştia că o să trebuiască să-l împărtăşească pe Antonescu, nu se mai făcea preot”. El îşi aminteşte că a fost un moment când l-a însoţit chiar pe tatăl său atunci când acesta a transmis un mesaj către mama Mareşalului, neştiind şi nici măcar bănuind că ar putea fi urmăriţi. “Odată nu ştiu ce i-a transmis Mareşalul, că apoi am fost chiar eu cu taică-meu pe Calea Călăraşi la doamna Maria, mama Mareşalului. Aceasta locuia împreună cu soţia lui Antonescu. Stătea în şezlong, iar taică-meu a vorbit ce a vorbit cu dna Mareşal, eu n-am asistat, am stat mai încolo. Tata i-a transmis ceva ce i-a spus probabil Mareşalul. Pe urmă am plecat, iar tata şi-a dat seama că acea casă este urmărită”. Pe atunci, oamenii nu învăţaseră să se ferească. Nu trăiseră încă în comunism. “Când am văzut că suntem urmăriţi, tata a zis: nu e nimic, că n-am făcut cine ştie ce. Era obişnuit ca de fiecare dată când se ducea la închisoare să vorbească cu Mareşalul”.

“Când a venit acasă, la şapte fără un sfert, că aproape de ora 18.00 s-a sfârşit cu execuţia, era cu lacrimi în ochi. Noi nu ştiam ce s-a întâmplat, dar parcă îl văd cum a intrat în bucătărie şi a spus: l-au executat pe Mareşal!”. Insist asupra comportamentului Mareşalului în închisoare atât timp cât acesta se afla în preajma confesorului bisericesc. “El nu vroia să pară umilit, era demn. Avea chiar şi moralul ridicat, nu chiar dărâmat. De altfel, în 1946 tata a văzut că Ion Antonescu încă era iubit. Circula legenda că au fost două echipe de execuţie. Şi iniţial au refuzat să tragă. Au chemat gardienii de la Poliţia capitalei şi ăia au refuzat să tragă”. Atrag atenţia asupra faptului că exista riscul ca sovieticii să-i pedepsească drastic pe cei care se abat. Însă era scuzabil gestul având în vedere că omul de rând încă nu-şi dădea seama cine a cucerit ţara şi cum se petrec lucrurile.

De altfel, comuniştii încă nu prinseseră pe deplin frâiele în mână. “Dacă erau tolerate astfel de acte de indisciplină? În orice caz, tata mi-a povestit că erau soldaţi în curtea închisorii care plângeau. Stau şi mă întreb cine au fost cei care au refuzat”. Nu riscau ei să fie pedepsiţi? Poate că au existat repercursiuni. “Toată lumea vorbea că el a vrut să facă bine ţării. Pentru a-l împăca cu ideea execuţiei, tata i-a dat cărţi bisericeşti, să aibă ce să citească. În regimul de atunci, comuniştii care erau arestaţi aveau drepturi ca detinuţi politici, primeau pachet ca oricare puşcăriaş. La Antonescu erau patru în celulă. La Jilava erau închişi mai mult militari, de aia se şi chema închisoare militară”.

“Militarii aveau dreptul să nu care hârdăul sau hârdăul lui Petrache, cum se zicea pe atunci. Acolo erau ştrânşi alături de Antonescu toţi cei care dezertau, ofiţeri cu fapte grave, dar şi deţinuţi de drept comun. Însă nu conta că erai inginer sau altceva, erai obligat să te duci cu hârdăul. Evident, Antonescu nu a fost obligat să-l care”. Îl întreb pe Mihail Totolici dacă ştia sau îşi imagina ce discuta Antonescu cu colegii de celulă. “Cu ei discuta probabil lucruri legate de împăcarea cu situaţia dată. Tata mergea la ei, făcea slujba şi apoi se ducea prin închisoare”. De la urmaşul preotului Totolici mai aflu că familia sa a avut un destin marcat de faptul că Teodor Totolici a fost cel care l-a împărtăşit înainte de moarte pe fostul şef al statului.

“Am avut un unchi care a fost arestat şi judecat de un complot mai mare şi în urma căruia urma să fie condamnat la moarte. Cei din completul de judecată, auzind că e rudă cu tata, i-au dat 25 de ani de închisoare, apoi i-au înjumătăţit pedeapsa, după care au redus-o la câţiva ani, ca în cele din urmă să fie eliberat. A fost anchetat de securişti, iar aceştia au aflat cu cine au de-a face. Ofiţerul chiar s-a interesat de amănunte, vroia să ştie cum a fost treaba”. Apoi, comuniştii l-au chemat şi pe Teodor Totolici să povestească. “L-a chemat şi pe tata pe strada Uranus, era închisoare mare acolo, era şi un fel de centru al cercetărilor, anchete dure făcute sub tortură de cei de la Securitate. I-au spus să povestească ce a fost. Însă tata nu era obligat să raporteze ce a spus şi ce a făcut Antonescu, cu toate că a vorbit cu el”. Pe atunci, comuniştii încă nu se purtau cu duritate cu reprezentanţii bisericii. “Lucrurile relativ bune au ţinut până prin ’48, pentru că după doi ani a fost scoasă biserica din armată şi din şcoli. A dispărut religia din manualele copiilor”, mai spune Mihail Totolici.

Cele 10 Porunci ale noii ordini mondiale…

https://searchnewsglobal.files.wordpress.com/2013/10/6689e-georgiaguidestonesauthorsof001.jpg

Situat pe o colină din nord-estul statului Georgia, „Stonegenge-ul american” este de departe cea mai ciudată construcţie de pe teritoriul SUA. Alcătuită din şase blocuri masive de granit, constucţia megalitică boteazată Georgia Guidestones este inscripţionată cu 10 sfaturi postapocaliptice, redactate în opt limbi moderne (engleză, spaniolă, swahili, hindusă, ebraică, arabă, chineză şi rusă) şi în patru limbi dispărute (în cuneiformele babiloniene, în greaca clasică, în sanscrită şi în hieroglifele egiptene).

Construcţia megalitică este cu atât mai misterioasă cu cât nu se cunoaşte cine a ridicat-o. Scopul ei e însă clar: să ghideze supravieţuitorii unei Apocalipse în procesul de reconstrucţie a civilizaţiei.

Iată cele 10 „porunci” inscripţionate pe blocurile de granit:

 1. Păstraţi umanitatea sub 500 de milioane de indivizi, în echilibru permanent cu natura.
 2. Supravegheaţi înmulţirea populaţiei cu atenţie, îmbunătăţind condiţia fizică şi diversitatea.
 3. Uniţi umanitatea printr-o limbă nouă vie.
 4. Controlaţi sentimentele, credinţa şi tradiţiile printr-o judecată temperată.
 5. Protejaţi oamenii şi naţiunile prin legi şi tribunale juste.
 6. Lăsaţi naţiunile să-şi rezolve singure problemele interne, rezolvând doar problemele externe într-un tribunal internaţional.
 7. Evitaţi legile meschine şi funcţionarii inutili.
 8. Găsiţi echilibrul între drepturile individuale şi datoriile cetăţeneşti.
 9. Preţuiţi adevărul, frumuseţea şi iubirea, căutând armonia cu infinitul.
 10. Nu fiţi un cancer pentru pământ, lăsaţi-i loc şi naturii.

Ridicarea monumentului Georgia Guidestones a fost comandată în 1979 de către un misterios bărbat care s-a prezentat sub numele de Robert C. Christian, recunoscând însă totodată că acesta nu era numele său real. El a mărturisit că face parte dintr-un mic grup de americani care doreşte să ridice pietrele de granit menite să facă faţă oricăror evenimente catastrofice, pentru a îi ghida pe supravieţuitori în crearea unei civilizaţii mai bune decât cea care se va fi distrus. Robert C. Christian a subliniat că membrii grupului erau decişi să rămână sub anonimat pentru totdeauna.Inaugurarea construcţiei a avut loc pe 22 martie 1980. https://i2.wp.com/vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2010/11/Georgia_Guidestones_English_Full.jpg Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 31 octombrie 2011 drept ziua în care populaţia omenirii a atins pragul de 7 miliarde de oameni. În loc să se celebreze această dată, Naţiunile Unite este mai degrabă preocupată de conştientizarea sustenabilităţii populaţiei şi a dezvoltării sustenabile. Cu alte cuvinte, ONU ne spune că sunt prea mulţi oameni pe planetă şi că trebuie să luăm măsuri urgente pentru reducerea fertilităţii. De fapt, ONU a preluat agenda elitei globale care vorbeşte nu doar de stabilizarea populaţiei, ci şi de reducerea populaţiei la un nivel de 500 de milioane de locuitori. Nouă ni s-ar părea ciudat să vorbim de moartea a 90% din populaţia planetei, dar pentru elita globală acest lucru e…absolut necesar!

Ziua celor 7 miliarde de locuitori, sărbătorită chiar de Halloween

Mass-media internaţională a preluat subiectul acesta, arătând cât de rău este să ajungem la un nivel de 7 miliarde de locuitori. De fapt, eu nu cred că este vreun accident că ONU a declarat ziua de 31 octombrie 2011 drept “ziua celor 7 miliarde de locuitori”, chiar de sărbătoarea Holloween-ului. Poate că vrea să ni se inoculeze subtil ideea că e atât de înfricoşător faptul că avem 7 miliarde de oameni pe planetă… celebrarea acestui eveniment făcându-se chiar de “ziua morţii”, Halloween-ul.

Misterioasele Pietre Georgia şi mesajul francmasonic ca populaţia lumii să nu depăşească 500 de milioane de oameni

De ce spun că elita globală a lumii ar dori ca populaţia să nu depăşească cifra de 500 de milioane de locuitori? Pentru că această cifră apare pe mesajele de pe “Pietrele Georgiei” (“Georgia Guidestones”) – un larg monument de granit aflat în Georgia (SUA), construit în 1979 de un necunoscut pe numele de R.C. Christian. Una dintre cele mai populare ipoteze ar fi aceea că în spatele acestui pseudonim s-ar afla Christian Rosenkreuz, fondatorul rozicrucianismului, un curent din care s-au inspirat mai târziu francmasonii şi organizaţia malefică Illuminati. Pe aceste pietre stă scris în 8 limbi străine un mesaj format din 10 puncte.  În primul punct se află scris negru pe alb: “Menţineţi umanitatea sub 500 de milioane de oameni, pentru a fi în echilibru cu natura.” Şi eu îmi pun legitima întrebare: şi dacă depăşeşte, ce să facem cu restul de 6,5 miliarde de locuitori? Să-i omorâm?

Alte persoane din elita globală vor şi mai puţini oameni…

Dar 500 de milioane pare o cifră rezonabilă. Alte persoane din elita globală marşează şi mai mult. Numeroase personalităţi şi-au exprimat public intenţia de a se reduce brutal populaţia lumii. Astfel, prinţul Philip într-un “Cuvânt înainte” din cartea “Dacă aş fi fost un animal” recunoaşte că “Dacă m-aş reîncarna, aş vrea să o fac sub forma unui virus mortal, pentru a contribui la rezolvarea problemei suprapopulării Terrei”.

Ted Turner, miliardar american celebru, declara revistei Audubon că “o populaţie totală de 250-300 de milioane de locuitori ar fi ideală”. Comitetul de Securitate Naţională a SUA spunea într-un raport din 1974 privind creşterea populaţiei că “Dr. Henry Kissinger a propus în memorandumul său adresat Comitetului de Securitate Naţională că depopularea trebuie să fie cea mai mare prioritate a politicii externe a SUA faţă de lumea a treia.”

Una dintre cele mai şocante afirmaţii aparţine oceanografului Jacques Cousteau, văzut de mulţi ca un adevărat sfânt al mediului înconjurător. Acesta declara într-un interviu din 1991, că “pentru a stabiliza populaţia, trebuie să omorâm 350.000 de oameni pe zi” (!!)

100 de milioane de locuitori şi distrugerea infrastructurii industriale!

Dave Foreman, co-fondatorul Organizaţiei “Earth First” spunea că reducerea populaţiei la 100 de milioane de locuitori este unul din obiectivele sale principale: “Principalele mele 3 obiective sunt: reducerea umanităţii la un număr de 100 de milioane, distrugerea infrastructurii industriale şi reinstalarea sălbăticiei în lume.” Incredibil! Eu propun să începem reducerea umanităţii cu acest Foreman care n-are prea multă minte; el se foloseşte de mass-media, Internet şi altele în a-şi promova ideile, deşi toate acestea sunt tocmai produsul infrastructurii industriale pe acre o urăşte atât de mult.

“Dezvoltare sustenabilă” în loc de “dispariţie”: aceeaşi Mărie cu altă pălărie.

Din păcate, această idee total lipsită de umanitate este prezentată şi în marile universităţi. De exemplu, profesorul de biologie Eric Pianka, de la Universitatea din Texas spunea că “N-am nimic împotriva omului. Dar totuşi, sunt convins că umanităţii i-ar fi mult mai bine fără o bună parte dintre noi.”

Chiar şi ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, credea şi el că ar fi bine ca 90% din populaţie să dispară. Desigur, oamenii politici din elita globală încearcă să nu folosească termeni prea duri, de genul “dispariţie”, “omorâre”, ci “termeni politici corecţi”, ca “dezvoltare sustenabilă”, “reducerea ratelor de fertilitate” sau “descreşterea natalităţii”, atunci când se vorbeşte despre reducerea populaţiei.

Şi mass-media oficială doreşte reducerea numărului de oameni…

Desigur, nu doar politicienii sunt de vină, ci şi mass-media internaţională care, din păcate, e şi ea aservită elitelor lumii. De exemplu, Jeffrey Sachs (directorul Institutului Pământului de la Universitatea din Columbia) spunea într-un articol recent pe CNN“existenţa a 7 miliarde de persoane este cauza pentru o profundă îngrijorare globală (…) Cum putem să ne bucurăm de o dezvoltare durabilă pe o planetă foarte îngrămădită?” Şi Roger Martin, de pe ziarul The Guardian crede că toate problemele lumii s-ar rezolva mult mai uşor, dacă am fi mai puţini pe planetă: “Toate problemele de mediu, economice şi sociale s-ar rezolva mult mai uşor, dacă ar exista mai puţini oameni.”

De ce elita globală n-are nevoie de atât de mulţi oameni?

Elita globală, dar şi alţii, îşi doreşte reducerea populaţiei cât se poate de repede. Ei văd în oameni drept o plagă pentru întreaga planetă; ei cred că “prostimea lumii” trebuie să dispară. Să nu credeţi că se gândesc la dânşii sau la apropiaţii lor; nu! Trebuie să dispară oamenii din lumea a treia, căci ei ar constitui o povară pentru “planeta lor”. Mulţumită tehnologiei moderne, elita globală nu are nevoie decât de câteva sute de milioane de oameni pentru ca sistemul să poată funcţiona; restul reprezintă nişte “mâncători inutili”.

Ce am putea face?

O să vină imediat întrebarea: bun şi, cum am putea hrăni cele 7 miliarde de oameni? Răspunsul meu este fără echivoc: se poate, fără probleme. Într-un articol din New Scientist se spune că, având resursele actuale, Pământul ar putea hrăni şi 9 miliarde de oameni. În plus, până când s-ar atinge această valoare (în 2050, conform specialiştilor) s-ar putea investi sume imense în agricultură şi în industria alimentară. De exemplu, printr-un proiect ambiţios şi investiţii de zeci de miliarde de dolari, s-ar putea transforma deşertul Sahara într-un teren fertil din care s-ar putea extrage recolte imense.

Dacă reducem cu 50% cheltuielile militare, hrănim 10% din populaţia globului!

Cu ce bani s-ar putea realiza aceste proiecte? E simplu. De exemplu, dacă elita globală ar renunţa la propriile orgolii prosteşti, s-ar putea cheltui mult mai puţini bani pe industria apărării. În 2010, cheltuielile totale pentru apărare la nivelul întregii lumi au fost de 1.630 de miliarde de dolari, conform datelor furnizate de Institutul Internaţional de Cercetare al Păcii de la Stockholm. Am făcut un calcul de curiozitate şi mi-a rezultat faptul că, dacă s-ar reduce cu jumătate bugetul destinat apărării (cheltuieli absolut inutile), cu 815 miliarde de dolari economisiţi pe an s-ar putea susţine pe an circa 700 de milioane de persoane, adică 10% din populaţia totală a globului. Aşadar, resurse financiare există. Trebuie doar bunăvoinţă…

P.S. Pentru cei care susţin reducerea drastică a populaţiei globale, îi invit la o mică meditaţie: dacă acum 100 de ani s-ar fi propus această măsură şi s-ar fi trecut la fapte, voi acum probabil că nu aţi mai fi existat în prezent. După ce v-aţi văzut cu sacii în căruţă, v-ar conveni o asemenea soluţie, nu?  De ce gândiţi atât de egoist şi nu daţi şi generaţiilor viitoare o şansă de a trăi? Şi nu susţin înmulţirea iepureşte a oamenilor, ci pur şi simplu să existe un echilibru în creştere. Dar, nu pot fi nici de acord ca populaţia globului să fie drastic redusă la sub 500 de milioane de locuitori… Aceşti oameni josnici au condus şi conduc lumea… Deocamdată

 
Societatea nu face nicio afacere dacă permite degeneraţilor să-şi perpetueze specia.“

Theodore Roosevelt – al 32-lea președinte al Statelor Unite ale Americii

Malthus a fost justificat, realitatea a fost surprinsă bine de Malthus. Lumea a treia este suprapopulată, este un dezastru economic, și nu există niciun mod în care acestea ar putea ieşi din ea cu această populaţie în rapidă creştere. Filozofia noastră este: înapoi la sat.“Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund, Director de conservare, 1984

 

„O populaţie mondială totală de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai puțin decât în prezent ar fi ideală.“

Ted Turner , într-un interviu pentru revista Audubon – magnat al mass-mediei americane, fondatorul canalelor de televiziune TBS și CNN

„Există o singură temă în spatele eforturilor noastre: trebuie să reducem nivelul populaţiei. Iar guvernele trebuie să ne folosească metodele pentru a obține rezultate… Populaţia este o problemă politică. Odată ce populaţia este scăpată de sub control, este nevoie de un guvern autoritar, chiar fascist, pentru reducerea ei…“

Thomas Ferguson , Departamentul de Stat pentru Populaţie

„În căutarea unui nou dușman care să ne unească, ne-a venit ideea cu poluarea, amenințarea încălzirii globale, lipsa apei, foametea şi potrivirea proiectelor de lege după ele… Dar, uneori, în desemnarea lor ca inamic, cădem în capcana de a confunda simptomele cu cauzele. Toate aceste pericole sunt cauzate de intervenţia umană şi numai prin schimbarea atitudinilor şi a comportamentului oamenilor acestea pot fi depăşite. Atunci înseamnă că inamicul real este chiar umanitatea.“

Alexander King, Bertrand Schneider – Fondator şi respectiv secretar, Clubul de la Roma , Prima revoluţie globală, Pag. 104-105, 1991

„Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată a oamenilor… Noi trebuie să mutăm eforturile noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operaţiunea va cere multe decizii aparent brutale şi lipsite de inimă…“

Paul Ehrlich , profesor la Stanford, în cartea Bomba numită Populaţie

„Pământul e bolnav de cancer, iar cancerul sunt oamenii.“

Merton Lambert, formator în cadrul Fundației Rockefeller.

„Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boală: «Virusul-Om».“
„Primele mele trei obiective principale ar fi: reducerea populației umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale şi, in al treilea rând, să văd cât mai multe zone pustii.“

Dave Foreman  – ecologist, co-fondator al Mișcării Ecologiste Radicale „Earth First!”

„În scopul de a stabiliza populația lumii, trebuie să eliminam 350.000 de oameni pe zi. Acesta este un lucru oribil pe care trebuie să îl spun, dar este la fel de rău să nu-l spun.“

J. Cousteau , 1991, explorator şi reprezentant UNESCO

„Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, contracepţie, despre avort, despre valoarea controlului populatiei, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza populaţiei. Reduceți populaţia cu 90%, iar apoi nu vor mai fi suficienți oameni pentru a face atât de multe daune ecologice.“

Mihail Gorbaciov  – conducătorul Uniunii Sovietice în perioada 1985-1991

„Azi, America ar fi indignată dacă trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a restabili ordinea. Mâine vor fi recunoscători! Acest lucru va fi valabil mai ales dacă li s-a spus în prealabil că există infiltrate în mijlocul lor amenințări din afară, indiferent dacă sunt reale sau fictive, care pun în pericol însăşi existenţa noastră. Aceasta va fi valabil și în cazul tuturor popoarelor din lume, iar ele  vor dori să fie eliberate de acest rău… Atunci când este prezentat acest scenariu, drepturile individuale vor fi de bună voie abandonate de către oameni, mai ales dacă bunăstarea lor va fi garantată de către Guvernul Mondial.“

Dr. Henry Kissinger , Conferinţa Bilderberg, Evians, Franţa, 1991

„Ilegal o putem face imediat. Constituțional va dura puțin mai mult…“
„Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe faţă de lumea a treia, pentru că economia SUA va necesita cantități tot mai mari de minerale din străinătate, în special din ţările mai puţin dezvoltate.“
„Puterea este cel mai puternic afrodiziac“.
„Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili“.
„Populaţia lumii trebuie să fie redusă cu 50%“.

Dr. Henry Kissinger – fost secretar de Stat al Administrației Americane în timpul lui R. Nixon și G. Ford

„Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este de o criză majoră credibilă şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.“

David Rockefeller  – fondatorul Grupului Bilderberg

„Războiul şi foametea nu sunt eficiente. În schimb, boala a oferit cel mai eficient şi mai rapid mod de a ucide miliardele care trebuie să moară în curând pentru a fi rezolvată criza populației. SIDA nu este un criminal eficient, deoarece este prea lent. Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 90% din populaţia lumii este Ebola (Ebola Reston), deoarece este extrem de letală şi ucide în câteva zile, în loc de câțiva ani. Trebuie să creștem mortalitatea cu 90%  la om. Uciderea oamenilor… Gândiţi-vă la asta… Ştiți, gripa aviară e bună de asemenea. Pentru că cel care supravieţuiește va îngropa mai apoi nouă.“

Dr. Eric Pianka, profesor de ecologie evolutivă la Universitatea din Texas. Interviu aici !

„Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decât în cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu excepţia cazului în care el va lua o iniţiere luciferică.“

David Spangler , director al Iniţiativei Planetare –   Organizaţia Naţiunilor Unite și unul din fondatorii curentului New Age!

„Suprapopularea este în prezent vastă, mult dincolo de capacitatea planetei. Ea nu va răspunde la reducerea viitoare a ratei natalităţii prin metode contraceptive, sterilizare şi avort, dar trebuie să reducem în prezent cât mai mult populația. Acest lucru trebuie realizat prin orice mijloace necesare.“

Iniţiativa pentru Carta Naţiunilor Unite ECO-92 PĂMÂNT

„În America de Sud, guvernul peruan merge din uşă în uşă făcând presiuni asupra femeilor care urmează să fie sterilizate şi el e finanţat cu dolari americani pentru a face acest lucru.“

Mark Earley  în The Wrong Kind of Party Christian Post, 10/27 2008

„Femeile în Ţările de Jos, care sunt considerate de către stat a fi  mame improprii, ar trebui să fie condamnate la a lua contraceptive pentru o perioadă determinată de doi ani.“

Marjo Van Dijken  – autor al proiectului de lege în Țările de Jos

„Menţinerea umanității sub 500 milioane, în echilibru perpetuu cu natura“

Citat anonim aflat pe una din pietrele Georgia Guidestones

„Dacă m-aş reîncarna, aş dori să revin pe pământ ca un virus ucigaș care să reducă populația umană.“
„Creşterea populaţiei umane este, probabil, singura şi cea mai gravă ameninţare pe termen lung pentru supravieţuire. Suntem în pragul unui dezastru major în cazul în care această creștere nu este temperată – nu doar în rândul naturii, ci și în rândul oamenilor. Cu cât sunt mai multe persoane, cu atât mai multe resurse vor consuma și, implicit, va fi mai multă poluare.“

Prinţul Phillip , soţul reginei Elisabeta, Ducele de Edinburgh, lider al World Wildlife Fund. Clip aici !

„Graviditatea ar trebui să fie o crimă pedepsibilă împotriva societăţii, cu excepţia cazului în care părinţii  deţin un permis de la guvern. Toţi potenţialii părinţi ar trebui să fie îndemnați la  a folosi produse chimice contraceptive, guvernul furnizând  antidoturi cetăţenilor aleși pentru fertilizare…“

David Brower, directorul executiv Sierra Club

„Principiul care susține vaccinarea obligatorie este suficient de răspândit, iar cel de tăiere a trompelor uterine ar trebui să fie la fel.“
„Este mai bine pentru toată lumea dacă, în loc de a aştepta executarea degeneraților pentru infracţiuni, sau de a-i lăsa să moară de foame în imbecilitatea lor, societatea îi va împiedica, pe cei care sunt în mod vădit inapți, să continue soiul lor… Trei generaţii de imbecili sunt de ajuns.“

Oliver Wendell Holmes , Curtea Supremă de Justiție SUA

„Sincer, am crezut că la acea dată Roe s-a decis și am avut temeri cu privire la creşterea populaţiei, în special creşterea în rândul populaţiilor care nu vrem să aibă prea mulți urmași.“
Ruth Bader Ginsburg , Curtea Supremă de Justiție SUA
 

„Un regim planetar ar trebui să fie responsabil pentru determinarea populaţiei optime în întreaga lume, dar şi în fiecare regiune şi pentru a arbitra diferitele ţări în împărțirile regionale. Controlul demografic ar putea să rămână responsabilitatea fiecărui guvern, dar regimul planetar ar trebui să aibă puterea de a aplica limitele convenite.“

John P. Holdren, consultant în știintă al președintelui Obama. Articol aici !

 
„Direcția pe care o urmează Rockefellerii şi aliaţii lor este de a crea un guvern într-o lume care combină supercapitalismul şi comunismul în acelaşi cort, toate aflate sub controlul lor… Mă refer la o conspiraţie? Da. Și sunt convins că există un astfel de complot internaţional în domeniu, aplicat și planificat de mult timp şi care este incredibil de rău în intenţie.“
Congresmanul Larry P. McDonald, ucis într-un zbor al Liniilor Aeriene Coreene doborât de către Uniunea Sovietică
 
„Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni. Și ar putea crește până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistenţa medicală, cu serviciile de sănătate și control al reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15%…!“Bill Gates – co-fondator al Microsoft Corporation
Clipul aici!
Noua Ordine Mondială – responsabilă de genocidul biochimic planetar

Sub numele de Noua Ordine Mondială (New World Order) se ascund organizaţii, instituţii şi indivizi, grupaţi într-o reţea intercorelată. Această grupare ocultă planetară nu cunoaşte limite statale, se află deasupra legilor tuturor ţărilor şi controlează politica, sistemul bancar internaţional, industria, comerţul, sistemul de asigurări, traficul de droguri şi de arme, lumea medicală etc. Ea nu dă nimănui socoteală pentru deciziile pe care le ia, şi este cea care trage sforile tuturor evenimentelor majore din lume. Ea se ascunde în spatele marilor corporaţii şi al marilor agenţii guvernamentale, pe care le dezvoltă şi le controlează, cu scopul bine definit de a domina lumea.

De-a lungul timpului, tot mai mulţi oameni au aflat de existenţa acestei conspiraţii mondiale. Însă marea majoritate a lor, din păcate, reacţionează cu scepticism şi neîncredere la acest subiect, inconştienţi de condiţionarea mentală care le este implementată permanent de instituţiile de stat. Amploarea şi complexitatea reţelei de înşelătorie a acestei conspiraţii este greu de imaginat. Metodele pe care le utilizează în acest război cu omenirea sunt în special de natură biochimică, fiind promovate prin sistemul farmaceutic, medical, alimentar şi prin manipularea maselor cu ajutorul mass-mediei, cu scopul sinistru de exterminare a populaţiei.

Ceea ce majoritatea cetăţenilor cred că este „opinia publică“, reprezintă de fapt o propagandă abil regizată, cu scopul secret de a se declanşa un anumit răspuns comportamental dorit din partea populaţiei. Părerile „opiniei publice“ sunt monitorizate permanent, cu intenţia de a se verifica acceptarea de către populaţie a programelor planificate de „ei“. Conspiratorii Noii Ordini Mondiale îşi realizează agenda de lucru, orchestrând cu măiestrie emoţiile umane şi cultivând în special frica.

Pătrunzând în labirintul încurcat al manevrelor politice şi corporatiste, descoperim stupefiaţi o lume a criminalităţii şi a abuzurilor de neimaginat împotriva umanităţii. Transpare din ce în ce mai clar ideea că trădătorii umanităţii – care, după modul lor de acţiune, nu pot fi numiţi „oameni“ – au ales să folosească acum alte metode (mascate) de exterminare a populaţiei: prin alimentaţie (introducând aditivii extrem de nocivi, precum aspartamul, glutamatul de sodiu etc.), prin produsele cosmetice, prin apa fluorurată, prin deşeurile toxice, prin hrana iradiată, prin vaccinurile cu mercur şi prin alte arme biologice, de fapt, o altă variantă modernă pentru bombele folosite pe vremuri, cu scopul (acelaşi) de a distruge mase întregi de oameni. Sub pretextul „cercetării“ armelor biologice, a vaccinurilor şi a medicamentelor periculoase, „ei“ îşi dezvoltă de fapt această industrie în propriul lor interes şi folosesc fiinţele umane drept cobai. Au ajuns până acolo încât să creeze noi agenţi biologici şi virusuri, pentru care apoi au fost necesare alte remedii, create, desigur, tot de ei – vaccinurile. Experimentele pline de cruzime, pe material uman, sunt realizate între zidurile reci, sterile şi antifonate ale laboratoarelor şi unităţilor militare ultrasecrete de… bio-terorişti în halate albe. Finanţate prin diferite programe guvernamentale, aceste studii pseudoştiinţifice sunt prezentate ca fiind proiecte de „cercetare şi dezvoltare“ de cea mai bună credinţă.

Pe primul loc în agenda de lucru a „elitei“ criminale a acestui secol este reducerea drastică a populaţiei. Miliarde de oameni nevinovaţi au murit în urma „războaielor”, a dominaţiilor tiranice, a masacrelor rasiste, a homicidului, a epidemiilor, a SIDA-ei, a fumatului, a avorturilor, a erorilor medicale, a efectelor nocive ale medicamentelor, a dezastrelor „naturale“ şi a genocidelor, care, toate, oricât de bizar ar părea, au fost provocate şi iniţiate de „ei“.

Această trădare cutremurătoare faţă de umanitate, bazată pe abuz de putere, crime de război, conspiraţie, conflict de interese şi minciună este o încălcare flagrantă a drepturilor omului, însă ea se desfăşoară sub masca pompoasă a democraţiei, a carităţii şi a libertăţii individuale.

Noul imperialism – atacul cu substanţe chimice otrăvitoare, prezentate în ambalaje viu colorate

La ora actuală, în întreaga lume are loc o adevărată invazie a substanţelor foarte toxice, infiltrate prin alimentaţie, prin medicamente, prin vaccinuri, prin produsele de îngrijire personală, prin apa fluorurată etc. Lumea este realmente bombardată, în mod legal, cu fiecare înghiţitură. Prin proliferarea restaurantelor de genul fast-food, a companiilor farmaceutice, a produselor alimentare contaminate cu substanţe otrăvitoare (sub forma aditivilor) – acest atac mascat produce mai multe victime şi suferinţă decât orice război armat care a existat vreodată.

Pe măsură ce oamenii se îmbolnăvesc datorită otrăvurilor ingerate în necunoştinţă de cauză, sistemul medical alopat „sare în ajutorul“ lor, otrăvindu-i în continuare cu medicamente de sinteză, cu vaccinuri care afectează grav organismul uman, cu radiaţii nocive care ucid omul înainte de a „ucide“ cancerul, cu plombe pe bază de mercur, care intoxică fiinţa clipă de clipă – deşi se pretinde că, prin fluorurarea apei, dinţii nu ar trebui să se mai carieze –, cu metode convenţionale de tratament, care nu fac decât să accelereze paşii muribunzilor către Moarte, pe de o parte, şi să aducă un profit financiar enorm celor care concertează din umbră acest mecanism sinistru, pe de altă parte.

Ceea ce oamenii nu ştiu este că moartea lor a început odată cu prima înghiţitură de apă fluorurată, cu prima bucată de pâine „îmbunătăţită“ cu aditivi, cu primul vaccin „împotriva epidemiilor“, cu primul chips cu gust de şuncă, cu prima băutură carbogazoasă „care îţi răcoreşte setea de viaţă“… Restul este doar obişnuinţă, perpetuată de ignoranţă, dezinformare şi o publicitate deşănţată. Oriunde au pătruns aceste produse, s-a răspândit boala şi a urmat apoi moartea.

Există zone izolate în lume, în munţi sau în anumite insule, unde „tehnologiile moderne“ nu au pătruns niciodată. Acolo nimeni nu este bolnav de diabet, cancer, ischemie, depresie, SIDA, pentru că hrana locuitorilor din aceste regiuni constă din alimente naturale, proaspete, neprocesate. Există zone în care „civilizaţia“ a ajuns cu două generaţii în urmă şi deja populaţia suferă de diabet, astm, boli cardiovasculare şi cancer. „Cultura“ americană, cu invazia ei de băuturi carbogazoase, cu lanţurile ei de restaurante fast-food, cu ţigările şi alimentele ei procesate şi pline de aditivi toxici, a produs mai multă suferinţă şi boală în lume decât oricare altă agresiune.

Totul se face „legal“. Este mai mult decât legal, este obligatoriu! Orice naţiune care refuză să se alinieze standardelor comerciale ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (World Trade Organization – WTO) este imediat sancţionată şi primeşte un embargo comercial, până când, neputând face faţă presiunilor, cedează. Chiar şi tentativa unei ţări de a interzice pe teritoriul ei folosirea unor aditivi toxici, cum ar fi: aspartamul, uleiurile hidrogenate sau nitratul de sodiu, poate fi considerată o gravă încălcare a înţelegerilor internaţionale, care primează în faţa legilor naţionale! Aceasta este „opera“ comisiei care supervizează Codex Alimentarius şi care face legea!

Produsele alimentare actuale – calul troian al industriei chimizate

Este uşor să vinzi ţigări, Coca-Cola, produse alimentare ieftine şi pline de aditivi periculoşi – în ţările sărace şi în curs de dezvoltare, unde nivelul de educaţie şi de informare este foarte scăzut; acolo oamenii sunt uşor de păcălit, fiind în stare să creadă că produsele americane şi occidentale îi vor face mai fericiţi.

În prezent, în ţările civilizate, doar oamenii ignoranţi şi naivi mai consumă băuturi carbogazoase. Tot aceeaşi categorie de oameni fumează, consumă produse cu aditivi, prânzuri decongelate şi încălzite la cuptorul cu microunde şi privesc pasivi ore în şir la televizor. Oamenii inteligenţi cunosc deja adevărul despre aceste lucruri. De aceea, vânzările de băuturi carbogazoase scad anual, iar marile corporaţii sunt obligate să „spargă“ piaţa în alte ţări, unde nu s-a aflat încă de toxicitatea aspartamului şi a aditivilor alimentari, de pericolul produselor modificate genetic şi de faptul că toate acestea aduc cu ele boala.

Nimic nu este mai simplu decât manipularea populaţiei prin publicitate, ştiri fabricate şi studii contrafăcute! Toată gama de produse alimentare, farmaceutice şi de întreţinere casnică este promovată printr-un sistem agresiv de publicitate, prin care publicul este înşelat şi convins să cumpere. Tehnologia avansată este ţinută sub control şi folosită în scop malefic de către unele guverne, prin intermediul misterioaselor contracte, fuziuni şi afaceri corporatiste – militaro-industrialo-farmaceutice –, făcute cu uşile închise.

Afacerile corporatiste – crimă organizată la nivel înalt

Cuvintele nu pot descrie îndeajuns caracterul diabolic al acestor acţiuni corporatiste. Oricât de mult am citi şi afla despre acest subiect, va exista întotdeauna ceva nou de descoperit. Pentru „ei“, oamenii nu sunt decât un material pentru folosire, abuzare şi distrugere.

În spatele „câmpului de bătălie“, în timp ce oamenii se luptă cu boala şi suferinţa, fără să ştie şi să înţeleagă de unde vin toate acestea, corporaţiile strâng prada – un profit enorm, obţinut pe baza stării de dezinformare, naivităţii şi ignoranţei maselor. Singurele naţiuni care au un viitor promiţător sunt cele care protejează şi menţin sănătatea popoarelor lor şi a mediului lor natural.

Vestea bună este că din ce în ce mai mulţi oameni se trezesc la realitate! Omul inteligent face conexiuni între anumiţi indivizi şi unele companii, organizaţii sau agenţii şi îşi dă seama de caracterul dubios al intrigilor politice şi al anumitor programe, proiecte şi servicii care sunt promovate în diferite zone ale lumii, aparent fără nicio legătură unele cu altele.

Din ce în ce mai mulţi oameni află despre pericolul aditivilor alimentari, al aspartamului, al băuturilor carbogazoase, al fluorului, mercurului şi aluminiului şi au început să adopte o dietă sănătoasă, bazată pe alimente organice şi produse naturale, fără substanţe chimice. Tot mai mulţi sunt cei care cunosc efectele dezastruoase ale medicamentelor de sinteză asupra sănătăţii şi renunţă la tratamentele alopate şi la medicina convenţională, apelând la tratamente naturiste cu plante medicinale, regimuri alimentare de purificare, programe de dezintoxicare a organismului de substanţele chimice.

Tot mai mulţi oameni îşi dau seama că industria agroalimentară, farmaceutică şi petrochimică sunt interesate doar de propriul lor profit, şi nu de sănătatea umanităţii. Şi, în fine, tot mai mulţi sunt cei care înţeleg că marile corporaţii industriale şi guvernele sunt controlate de o „elită ocultă mondială“, care are drept scop distrugerea umanităţii prin îndepărtarea ei de natura esenţială şi de Dumnezeu. Prin urmare, din ce în ce mai mulţi oameni caută modalităţi de a se redescoperi pe ei înşişi, de a-şi reface sănătatea şi integritatea, de a redeveni fiinţe minunate, fericite şi mereu în comuniune cu Dumnezeu.
Extras din lucrarea: ENCICLOPEDIA ADITIVILOR .

Acapararea resurselor de hrană şi omorârea celor slabi
Ideile lui Malthus marchează gândirea multor sociologi şi analişti politici moderni,  reprezentanţi ai curentului neo-malthusian apărut în SUA în anii ’60 ai secolului trecut. Aceştia vorbesc despre „bomba demografică”, „creşterea nulă” şi „raritatea resurselor naturale”.  Thierry Millemann, doctor în economie şi consilier al unor mari corporaţii este autorul zguduitoarei lucrări „Faţa ascunsă a lumii occidentale”, publicată în ianuarie 2005. În această carte el afirmă că strategia ţărilor dezvoltate (numită şi „Prima lume” – în opoziţie cu „lumea a treia”), în implementarea căreia Statele Unite joacă un rol crucial după ce au făcut tot posibilul şi au reuşit să preia conducerea mondială în 1945, se defineşte succint prin trei direcţii de acţiune complementare:
– ţările dezvoltate au asigurat accesul exclusiv la resursele energetice mondiale, pentru a evita ca  să se confrunte cu penuria,
– ţărilor sărace sunt împiedicate să se dezvolte pentru ca să nu devină consumatori de energie,
– eradicarea „suprapopulaţiei”.
Punerea în aplicare a acestui plan este uşor de observat în jurul nostru. Spre exemplu, dobândirea accesului predilect sau exlusiv al Statelor Unite la anumite resurse naturale este realizată  prin diferitele intervenţii militare în zone strategice din punct de vedere economic, sub pretextul realizării unor misiuni de apărare a păcii, cum ar fi cele din Kuweit, Irak şi probabil în viitor şi Iran.
Populaţia planetei ar ajunge la 41 miliarde în anul 2100
Problema este tratată cu maximă atenţie de cei aflaţi la vârful puterii mondiale. În 1953, preşedintele Dwight Eisenhower primeşte rezultatele unor studii comandate de predecesorul său, Harry Truman. Perspectivele sunt atât de catastrofale încât numeşte imediat o comisie senatorială pentru a ancheta problemele demografiei mondiale şi a rezervelor de materii prime. Rezultatul îl sperie şi îl face să treacă la măsuri extreme. Statisticile anunţă mai mult de 41 de miliarde de locuitori ai planetei înainte de finele secolului XXI. Această estimare se bazează pe analiza ratei de creştere a populaţiei globului. Au fost necesari 150 000 de ani pentru ca populaţia Terrei să ajungă la un miliard de oameni, apoi doar 90 de ani – din 1850 până în 1940, pentru ca ea să se dubleze. După doar 35 de ani, în 1975 populaţia s-a dublat din nou ajungând la patru miliarde de oameni. Cifra de cinci miliarde a fost atinsă 13 ani mai târziu, în 1988, iar cea de şase miliarde peste doar 11 ani, în  1999.
Cum procedează experţii statelor dezvoltate pentru a opri creşterea exponenţială? Prin a doua şi a treia din direcţiile de acţiune enunţate mai sus, şi anume: împiedicarea ţărilor sărace să se dezvolte pentru a nu consuma din resurse (metodă considerată ineficientă) şi eradicarea supra-populaţiei.
Programe de sterilizare şi avortare în Asia, America Latină şi Africa
Pentru strategii oficiali de la Washington, pământul nu poate suporta mai mult de 10 miliarde de oameni. Neoficial, se ştie că planurile diabolice ale francmasoneriei mondiale vizează o şi mai drastică reducere a populaţiei planetare, la 1 miliard de locuitori. Pentru aceasta s-a trecut la eradicarea suprapopulaţiei.
Sub masca planningului familial sau a combaterii SIDA (boală a cărui virus a fost creat în laborator şi răspândit cu bună ştiinţă), statele dezvoltate se reorientează spre o politică brutală de reglare a naşterilor în ţările din ceea ce ei numesc „lumea a treia”. Cu ajutorul Agenţiei pentru Dezvoltare Internaţională (AID) şi al unei reţele de organisme particulare, cum ar fi fundaţiile Ford şi Rockefeller, sunt realizate programe de avortare şi sterilizare în Asia, America Latină şi Africa.
Discreţia cu privire la aceste activităţi este impusă ca regulă absolută, după cum scrie Henry Kissinger în NSSM 200(2) – National Security Study Memorandum, pe care l-a redactat în aprilie 1974 pentru preşedintele Gerald Ford: „Există pericolul ca ţările mai puţin dezvoltate să considere motivele ţărilor bogate ca fiind o formă de imperialism economic sau rasial. O asemenea percepţie, adaugă el, ar putea crea serioase repercursiuni asupra proiectului de stabilitate populaţională”. Pe de altă parte pericolul creşterii necontrolate a natalităţii din ţările sărace îl face pe Kissinger să afirme: “reducerea populaţiei ţărilor sărace este vitală pentru securitatea Statelor Unite”.
În august 1974, cu ocazia Conferinţei mondiale asupra populaţiei, care a avut loc chiar la Bucureşti, a fost propus de către Washington un plan mondial de acţiune în acest sens. Acesta conţinea afirmaţii atât de grave încât Vaticanul, Europa de Est şi China (considerate ca făcând parte din lumea a doua) s-au opus în mod energic.
Războiul, infanticidul şi epidemiile – metode de control populaţional
Sociologul american Gerhard Emmanuel Lenski, profesor emerit la Universitatea Carolina de Nord din ChapelHill, este cunoscut pentru contribuţiile sale din domeniile sociologiei religiei, inegalităţii sociale şi teoriei sociale ecologic-evoluţioniste. El susţine faptul că producţia de alimente a unei ţări este cea care limitează mărimea populaţiei, menţinând-o la numărul de indivizi care pot fi hrăniţi. Pe scurt, scrie el, societăţile trebuie întotdeauna să caute modalităţi de a produce mai multă hrană pentru a putea fi susţinut un număr mai mare de indivizi, şi pentru ca “metode draconice de control populaţional, cum ar fi războiul şi infanticidul, să nu fie necesare”. Iată cum aflăm că războiul şi infanticidul sunt de fapt metode de control populaţional.
La acestea se adaugă o altă armă infernală: epidemiile provocate intenţionat prin crearea în laboratoarele de inginerie genetică a unor virusuri mortale. Încă din anii ΄60 cercetătorii au observat că în momentul în care componentele unui virus care au fost în prealabil separate sunt puse toate la un loc într-un mediu specific, virusul se re-asamblează. Pornind de la această constare s-a descoperit că pentru a crea un nou virus se pot utiliza părţile componente a două sau mai multe virusuri. Acest lucru este posibil întrucât ingineria genetică permite la ora actuală tăierea din genomul unui virus a genelor responsabile cu anumite efecte biologice care se doresc a fi manifestate de noul „produs”. Ceea ce rezultă se testează ulterior pe culturi celulare şi pe animale de laborator. Dar chiar şi cu aceste testări, nu se poate cunoaşte cu precizie efectul produs asupra fiinţei umane. De aceea este necesară testarea pe oameni prin crearea de mini-epidemii, pentru a se observa atât virulenţa virusului nou creat, cât şi rapiditatea de transmitere de la om la  om. Pentru ca opinia publică să nu reacţioneze violent în cazul unei epidemii de proporţii, ea poate fi „pregătită” printr-o campanie susţinută de informare / dezinformare.
Campania mediatică privind gripă aviară
De anul trecut, mass media întreţine o astfel de campanie referitoare la eventuala epidemie de gripă aviară care ar putea apare prin transmiterea la om a virusului H5N1 modificat. Această posibilitate de infestare masivă este făcută să pară foarte veridică atât prin argumente practice – exemple referitoare la „epidemiile” cu virus H5N1 care au avut loc în ultimii ani în diferite ţări asiatice şi est-europene, cât şi prin tot soiul de documentare ştiinţifice referitoare la modul în care virusul gripal aviar ar putea suferi anumite modificări genetice. Ceea ce omit acestea este tocmai faptul că din punct de vedere biologic este imposibil ca virusul să devină patogen la om. El se poate modifica doar printr-o intervenţie umană ce vizează acest scop.
Ipoteza unei “reasortări” a virusului nu stă deloc în picioare. Millemann demască şi el această intoxicare: “Se uită faptul că virusul nu se poate reproduce. El doar se duplică. Deposedat de orice mecanism metabolic, el nu este o fiinţă vie. Pentru a “deturna” o celulă în folosul său, agentul infecţios viral trebuie să fie înzestrat cu aceeaşi cheie ADN. Iar cel uman şi cel aviar sunt absolut incompatibile. Este ca şi cum aţi dori să deschideţi seiful Băncii Franţei cu cheia de la pivniţa dumneavoastră.”
Alte intoxicări mass-media
Cu câţiva ani în urmă, o propagandă de proporţii similare a fost realizată referitor la „boala vacii nebune”. Dar se pare că oamenii nu au tras nici un fel de învăţăminte, unii mai aşteptând şi astăzi ravagiile promise. Referitor la epidemia de gripă aviară, se repetă cu insistenţă că este suficient ca virusul aviar să se “re-asorteze”, adică să se combine cu un virus gripal specific unui mamifer, spre exemplu cel al gripei porcine, pentru ca specia umană să fie decimată în mare parte. Totuşi, nimeni nu este în măsură să explice cum s-ar putea produce acest lucru în mod natural, deci fără o intervenţie umană în sensul mutaţiei.
Oameni de ştiinţă remarcabili îşi arată uimirea în faţa intoxicărilor răspândite de mass-media. Jeanne Brugere-Picoux, profesor la Şcoala Natională Veterinară Maisons-Alfort, specialistă în păsări, scrie că: “problema este specific animală, iar cea a pandemiei umane care poate apare, nu va avea probabil nici o legătură cu virusul H5N1 asiatic, ci cu altceva”. Evident, lumea trăieşte suspendată de acest “probabil”. Iar campania mediatică lasă impresia că avem de-a face cu un fel de loterie, în care la un moment dat apare „din întâmplare” un nou virus transmisibil la om.Şi atunci, dacă virusul H5N1 nu este periculos pentru om, la ce bun atât tam-tam? Pentru Millemann, răspunsul este evident: când va apare pandemia, opinia publică o va asocia cu pretinsa mutaţie naturală a virusului şi nu va bănui deloc o manipulare. Din momentul apariţiei microscopului electronic, în anii 50, toate laboratoarele militare din lumea dezvoltată au început cercetări pe virusuri. “Începând cu anii 60, precizează Millemann, omul ştie să manipuleze virusurile. Şi începând cu anii 70, armata americană ştie cum să îi creeze”. “Geniul” negativ în genetică este capabil să crească virulenţa oricărui agent infecţios. Din punct de vedere tehnic, nimic nu se opune războiului biologic.
„Epidemia” SARS
Înţepenirea în ignoranţă poate conduce la un fenomen identic celui apărut în China în 2002: SARS. Despre acesta s-a spus că a apărut în urma combinării „întâmplătoare” a unui virus ce provoca gripa la un mic mamifer cu virusul gripei umane. Ceea ce a rezultat a infectat un porc şi apoi s-a transmis unui om care a luat contact cu animalul respectiv. Cum întâlnirea dintre cei doi viruşi nu putea avea loc, intervenţia umană a fost descoperită imediat. Savanţii ruşi Serghei Kolesnikov de la Academia de Ştiinţe Medicale şi Nikolai Filatov, şeful serviciului de epidemiologie din Moscova au demascat-o într-un comunicat către agenţia de presă Reuters pe 11 aprilie 2003. De-abia atunci mass media a dezvăluit că virusul fusese creat într-un laborator din Hong Kong unde fusese modificat prin integrarea unei catene de ADN uman unui virus care determina apariţia simptomelor de insuficienţă respiratorie la animale. Şi ca şi cum nu era destul, cercetătorii au realizat şi modificarea codului genetic pentru ca transmiterea să nu se facă doar pe cale respiratorie, ci şi prin atingere.
Când va fi declanşată epidemina criminală?
O ultimă întrebare, pe care toată lumea o aşteaptă: pentru când se preconizează? Conform informaţiilor culese din mediul militar american, dr. Millemann se aşteaptă la iarna 2007-2008, începând cu o ţară din Asia, dar nu neapărat China, probabil Vietnam. Se preconizează cel puţin 500 de milioane de morţi. De aceea, crede Millemann, Colin Powell a cerut în 2004 să nu mai fie ales în funcţia de secretar de stat, altfel ar fi trebuit să poarte responsabilitatea unui genocid biologic.
Plauzibil sau delirant? Din păcate, asemenea acţiuni realizate cu intenţie diabolică sunt greu de conceput, iar pertinenţa avertizărilor poate fi verificată doar a posteriori, de către supravieţuitori, aşa cum a fost în cazul SIDA sau SARS.
Soluţiile găsite de cei care conduc planeta în acest moment nu arată decât un nivel rudimentar de conştiinţă, tipic unei jungle în care animalele luptă pentru supravieţuire  distrugând exemplarele slabe şi acaparând sursele de hrană. Precum observăm, modalităţile de rezolvare a problemelor acestei planete, propuse de cei care sunt pe primele trepte ale ierarhiei economice, nu vizează nicidecum îmbunătăţirea nivelului de trai al tuturor locuitorilor planetei.

https://i1.wp.com/www.lovendal.ro/wp52/wp-content/uploads/2013/09/Attenborough.jpg  Sir David Attenborough, un psihopat al Ocultei Mondiale, doreşte înfometarea populaţiei lumii şi interzicerea dreptului oamenilor în a mai face copii

Când v-am spus că există o conspiraţie mondială pentru a descreşte populaţia globului până la nivelul de 1 miliard de oameni, unii dintre voi nu m-aţi crezut. Iată acum vă prezint una din dovezi: într-un interviu acordat lui Daily Telegraph, astăzi, pe 19 septembrie 2013, globalistul Sir David Attenborough (foarte probabil şi membru al Ocultei Mondiale), cel care susţinea în 2012 că oamenii sunt “o pacoste pe Pământ”, a declarat acum că naţiunile dezvoltate ale lumii trebuie să oprească în a mai trimite ajutoare către “ţările din lumea a treia”, astfel încât populaţia acestora din urmă să moară de foame! Incredibilă declaraţie… un adevărat genocid! Şi… incredibilă poziţie! “Să le trimitem saci cu făină? E un lucru nebunesc!”

Mai mult decât atât, acest psihopat globalist susţine întreaga agendă a Ocultei Mondiale, prin interzicerea dreptului oamenilor în a mai avea copii! Iar această reducere a populaţiei în lume nu poate avea loc, întrucât în lume există “mari sensibilităţi”, ca de exemplu poziţia Bisericii Catolice faţă de avort.

Mulţi dintre voi o să spuneţi: “Bun, e un nebun. Cine îl bagă în seamă?” Iar eu vă spun că nu e chiar aşa. Acest psihopat este considerat drept o “comoară naţională” în Marea Britanie. Are mai multe titluri regale (inclusiv cel de “Sir”), dar deţine şi numai puţin de 31 de titluri universitare britanice, mai mult ca orice altă persoană. În plus, David Attenborough ocupă atenţia întregii mass-medii oficiale. Eu cred că el este pus special la înaintare de Oculta Mondială, pentru a “testa” piaţa, dar şi pentru a introduce în conştiinţa socială idei ca “reducerea populaţiei” şi “controlul naşterilor”.

Eu l-aş întreba pe acest nebun: “Sire, dacă te-ai fi născut în Etiopia, şi nu în bogata şi în aroganta Marea Britanie, iar cineva ţi-ar fi spus: ‘Mori de foame!’, ţi-ar fi convenit? Ai fi acceptat ideea cu bucurie?” Eu sunt total împotriva violenţei, dar, când vă asemenea declaraţii, care promovează genocidul uman, parcă aş fi de acord ca acest David să fie spânzurat. Nu de alta, dar cum poţi să fii atât de egoist şi lipsit de omenie!?

Bill Gates şi alţi bogătaşi ai lumii doresc uciderea a miliarde de oameni, prin crearea unei “ere glaciare” artificiale

Aşa cum spuneam într-un articol din anul trecut (http://www.lovendal.ro/wp52/pe-31-octombrie-2011-populatia-terrei-atinge-7-miliarde-elita-globala-doreste-reducerea-la-500-de-milioane/), odată cu atingerea pe Terra a unui nivel de 7 miliarde de oameni, elita globală îşi doreşte reducerea populaţiei la sub 1 miliard de oameni. Dar cum să realizeze acest lucru? Războaiele nu sunt suficiente pentru a dispărea câteva miliarde de oameni. O modalitate mai “eficientă” de a ucide miliarde de oameni, fără a fi mult prea evident, e înfometarea populaţiei. Istoria geologică arată că înfometarea poate fi realizată cu ajutorul declanşării unei “ere glaciare”. Dacă iernile sunt prea lungi, iar verile prea scurte şi reci, atunci nu vor mai putea fi crescute recoltele de cereale, iar animalele vor înfometa. Neavând suficiente alimente, miliarde de oameni vor muri, până când va rămâne un număr mai redus de oameni care să se descurce cu alimentele disponibile.

Se ştie isteria cu aşa-zisa “încălzire globală”. Recent chiar am scris un articol (http://www.lovendal.ro/wp52/iar-am-avut-dreptate-meteorologii-confirma-ca-incalzirea-globala-s-a-sfarsit-acum-15-ani/) în care arătam că “încălzirea globală” s-a sfârşit acum 15 ani, deşi politicienii lumii  ne-au băgat în cap ideea conform căreia Pământul se tot încălzeşte. Întrebarea care se pune e următoarea: de ce elita globală doreşte să atragă atenţia asupra încălzirii globale? Ce au de câştigat de aici? În contextul de la începutul articolului, răspunsul e mai mult decât evident: prin procedee de geoinginerie, elita globală doreşte să inverseze trendul încălzirii (care oricum e unul fals) şi să “răcească” planeta, declanşând o mini-eră glaciară. Prin răcirea Pământului, nu vor mai exista recolte suficiente pentru a hrăni întreaga populaţie, care va muri astfel de foame. Aşadar, obiectivul de reducere a populaţiei lumii sub 1 miliard de oameni devine mai uşor de realizat.

Dacă nu mă credeţi ce spun, iată un articol apărut pe 6 februarie 2012 în The Guardian. Citez din el:

Un mic grup de oameni de ştiinţă din domeniul climatologiei, susţinuţi financiar de miliardari ai lumii, ca Bill Gates, fac lobby în guvernele şi organismele internaţionale pentru a se realiza experimente de manipulare a climei pe scară globală, evitându-se astfel schimbările climatice catastrofale. Oamenii de ştiinţă, care sprijină metode de “geoengineering” (geoinginerie), cum ar fi pulverizarea de milioane de tone de particule reflectorizante de dioxid de sulf la 30 de mile deasupra Pământului, susţin că este necesar un “plan B” pentru schimbările climatice, în cazul în care ONU şi politicienii nu se pot pune de acord pentru a reduce gazele cu efect de seră.

Tehnicile de geoinginerie solară sunt extrem de controversate: în timp ce unii oameni de ştiinţă cred că ele ar constitui o modalitate rapidă şi relativ ieftină pentru a încetini încălzirea globală, alţii se tem că aceste particule, odată ajunse în atmosfera superioară, ar putea modifica în mod irevocabil precipitaţiile şi interferenţa lor cu clima Pământului. Geoingineria este respinsă de mulţi ecologişti, care spun ca tehnologia ar putea submina eforturile de reducere a emisiilor,dar şi de ţările în curs de dezvoltare, care se tem că ea ar putea fi folosită ca armă de către ţările bogate în avantajul lor. (…) În afară de Bill Gates, şi alţi bogătaşi ai lumii, printre care Sir Richard Branson (cu avere de peste 4 miliarde de dolari), omul de afaceri canadian Murray Edwards (cu avere de peste 2 miliarde de dolari) sau co-fondatorul Skype (Niklas Zennström) au finanţat diverse proiecte pentru folosirea acestei tehnologii.

Dar articolul din The Guardian nu spune adevăratul motiv pentru care atât de mulţi bogătaşi ai lumii sunt atât de interesaţi de geoinginerie. Acesta este, aşa cum v-am explicat la începutul articolul, crearea unei ere glaciare pe Pământ, pentru a omorî o mare parte din populaţia săracă a lumii prin înfometare. Ruşine să vă fie, bogătaşilor! Dacă chiar aveţi aceste idei, sper să putreziţi în iad! Credeţi că sunteţi nemuritori!?

Surse : http://www.fara-secrete.ro/cele-10-porunci-ale-noii-ordini-mondiale-scrise-pe-monumentul-megalitic-guidestones/http://www.lovendal.ro/wp52/pe-31-octombrie-2011-populatia-terrei-atinge-7-miliarde-elita-globala-doreste-reducerea-la-500-de-milioane/ , http://www.lovendal.ro/wp52/sir-david-attenborough-un-psihopat-al-ocultei-mondiale-doreste-infometarea-populatiei-lumii-si-interzicerea-dreptului-oamenilor-in-a-mai-face-copii/ , http://www.lovendal.ro/wp52/bill-gates-si-alti-bogatasi-ai-lumii-doresc-uciderea-a-miliarde-de-oameni-prin-crearea-unei-ere-glaciare-artificiale/ și AIM ! ARTICOLE PRELUATE

 mup

Uleiul de catina, proprietati miraculoase daca este folosit corect

Uleiul de catina este considerat de secole ca fiind un remediu excelent atat pentru piele, cat si pentru sanatate in general, deoarece are proprietati miraculoase asupra sistemului imunitar. Este folosit cu succes in industria cosmetica, fiind un adjuvant util pentru cremele destinate tenului matur, datorita proprietatilor sale antirid de necontestat.

De asemenea, poti sa cumperi un ulei de catina de calitate (acesta se face fie din fruct si atunci va avea o culoare galbena, fie din semintele fructului) si sa-l folosesti pentru a-ti prepara cremele in casa. Gasesti la finalul materialului o reteta de crema antirid cu ulei de catina pe care o poti face acasa foarte usor si este 100% realizata din ingrediente naturale.
Pe langa proprietatile sale pentru frumusetea pielii, uleiul de catina este folosit pentru numeroase probleme medicale:
 
1. Uleiul de catina, remediu pentru ulcer si refluxul gastroesofagian
Ingerarea uleiului de catina are un rol protector asupra mucoasei tractului digestiv, avand un efect calmant in cazul refluxului gastroesofagian sau a ulcerului. El este folosit de multa vreme in tratarea acestor doua afectiuni, dupa cum se arata intr-un studiu aparut in publicatia Journal of Biological Science Review.
Datorita continutului bogat in acizi grasi omega-7, uleiul de catina este considerat de specialisti ca fiind un remediu bun pentru persoanele care sufera de ulcer si reflux gastroesofagian.
Discuta cu un specialist pentru a stabilit in ce doze trebuie sa consumi uleiul de catina in cazul in care suferi de aceste probleme!
2. Uleiul de catina protejeaza gingiile de inflamatii
Are un efect protector asupra gingiilor. Maseaza gingiile cu ulei de catina pentru a preveni aparitia diverselor infectii.
3. Ajuta persoanele care au probleme cu constipatia
Uleiul de catina ajuta la reglarea tranzitului intestinal, fiind de folos persoanelor care sufera de constipatie. Celebrul Dr. Oz recomanda administrarea zilnica a unor capsule gelatinoase cu ulei de catina, o singura doza de 500 de miligrame.
4. Poate fi util persoanelor care au probleme cu ochii rosii si uscati
In cazul ochilor uscati si inrositi, uleiul de catina s-a dovedit util in cure de 2 grame pe zi timp de trei luni. Acest studiu care a scos la iveala efectul benefic al uleiul de catina a fost realizat de un medic naturopat care a constatat ca tot acizii grasi din uleiul de catina au un efect pozitiv si asupra ochilor uscati si rosii, calmand aceste simptome fara sa fie nevoie de lacrimile artificiale. Potrivit specialistului, acest ulei de catina bogat in acizi grasi omega-7 ingerat cate 2 grame pe zi timp de trei luni lucreaza din interior, eliberand senzatia neplacuta de ochi uscati.
5. Uleiul de catina incetineste imbatranirea pielii
Catina este una dintre cele mai bogate surse de vitamina C, cu un continut de 10 ori mai mare decat portocalele. La aceasta se adauga vitaminele E si A pentru a face din catina si uleiul extras din ea, cea mai buna solutie naturala pentru regenerarea pielii. De asemenea, avand proprietati antiinflamatorii si antibacteriene, uleiul de catina poate sa fie folosit pentru tratarea acneei si a rozaceei.
Gasim uleiul de catina in numeroase creme din comert, insa ce ar fi sa-l folosim simplu pentru a ne bucura din plin de proprietatile lui de regenerare. Foloseste-l pentru hidratarea tenului, a mainilor, buzelor si a intregului corp. De asemenea, poti sa cumperi sapunuri homemade care contin ulei de catina pentru a preveni uscarea mainilor si a pielii.sursa: sanatate.bzi.ro

O cana din aceasta bautura inainte de culcare te scapa rapid de burtaas

Burtica este cel mai mare coșmar al nostru pentru că grăsimile care se depun în această zonă sunt, de obicei, extrem de greu de îndepărtat. Nici curele, nici sportul nu ne ajută să scăpăm de depuneri cât ne-am dori noi de repede.

Există totuși o soluție! O băutură care face minuni în zona cu colăcei și care trebuie consumată înainte de culcare, pe bază de oțet de mere.
Se știe din cele mai vechi timpuri faptul că oțetul de mere are efecte benefice asupra sănătății organismului nostru, dar și asupra siluetei. Acest ingredient a început să fie folosit de mai bine de 5.000 de ani în gospodării, fiind menționat pentru beneficiile sale de babilonieni, în scrierile lor.
Așa cum spuneam mai devreme, oțetul de mere este extrem de bun pentru organismul nostru, vindecând o serie de afecțiuni și ajutându-ne să detoxifiem anumite zone ale corpului. Datorită faptului că are în componență acizi, oțetul ajută la grăbirea procesului de ardere a grăsimilor și stopează poftele.
De asemenea, îmbunătățește digestia și scade nivelul de zahăr din sânge, ceea ce duce la o scădere a secreției de insulină. Conform unui om de știință de la Universitatea de stat Louisiana, din cadrul Centrului pentru Cercetări Biomedicale susține că o scădere în greutate, cât de mică, poate duce la o îmbunătățire semnificativă a stării generale de sănătate. Reduce, astfel, riscul de diabet, de boli de inimă și chiar de cancer.
Mai mult, slăbitul duce la o îmbunătățire a ritmului cardiac, reglează nivelul de glucoză și scade nivelul colesterolului ”rău” (LDL).
Deci, oțetul de mere este soluția perfectă pentru reușita oricărei diete de slăbire. Iar băutura care are la bază acest ingredient dă rezultate imediate, accelerând procesul de ardere a grăsimilor.
Ingrediente
Oțet de mere
O cană de apă călduță
O Linguriță de miere
Cum se prepară
Amestecă una până la trei lingurițe de oțet de mere într-un pahar de apă călduță. Adaugă lingurița de miere pentru a da savoare băuturii.
Cum o folosești
Consumă băutura de două ori pe zi, înainte de micul dejun și înainte de masa de seară. Trebuie să ții cont de faptul că în prepararea acestei băuturi ai nevoie de oțet de mere organic, nepasteurizat și nefiltrat.

Cum știi să faci deosebirea
Oțetul de mere nefiltrat și nepasteurizat are depuneri la baza sticlei, care sunt cunoscute sub denumirea de ”mama”. Aceste depuneri conțin toți nutrienții esențiali, atât de buni pentru sănătatea noastră.
Nu doar că veți scăpa de burtă imeidat după ce veți înxepe acest tratament, dar veți mai primi și alte ”bonusuri”. Această băutură întărețte sistemul imunitar, îmbunățește digestia și ajută la o alimentație echilibrată.
În timpul dietei este foarte important să faci și mișcare. Nu trebuie neapărat să mergi la sală, dar ar fi indicat să ai în rutină câteva exerciții de cardio.sursa: stiri.com.ro

Frunzele de capsun lupta cu succes impotriva reumatismului

Imagini pentru frunze de capsuni

Fructele de capsun sunt o sursa important de vitamina C, potasiu, acid folic si magneziu. Flavonoidele din capsuni protejeaza inima si vasele de sange, contribuind la prevenirea bolilor cardiovasculare si a imbatranirii. In plus, par sa aiba un rol in prevenirea cancerului.

Alaturi de fructe, de la capsun se mai folosesc frunzele si radacinile din care se pot prepara diverse infuzii cu efecte diuretice si antiinflamatorii. De retinut ca frunzele se recolteaza dupa ce se culeg fructele, dupa care se usuca si se pastreaza in saci de hartie. O alta metoda de pastrare este rasnirea fina dupa uscare si depozitarea intr-un borcan de sticla inchis ermetic si tinut la intuneric pentru ca frunzele sa nu-si piarda proprietatile.
Consumul de infuzie de frunze de capsun este recomandat in caz de reumatism, guta, astenie, parazitoze intestinale, constipatie, hemoroizi sau hipertensiune arteriala. Totodata, compresele cu infuzie din frunze, ca si decocturile din radacina de capsun sunt eficiente in tratamentul herpesului. O infuzie se prepara dintr-o lingura de frunze uscate la o cana cu apa fierbinte. Se acopera si lasa timp de 5 minute la infuzat dupa care se bea. Cantitatea indicata este de doua cani pe zi.
Ca tonic digestiv, frunzele pot fi utilizate doua lingurite dizolvate in putina apa, baute dimineata pe stomacul gol. Gargara cu infuzie de frunze de capsun combate tusea si ajuta expectoratia. In plus, prin efectul antiiinflamator puternic protejeaza articulatiile de efectul degenerativ. Ceaiul din fruze de capsun are proprietati dezinfectante si este recomandat si in bolile de rinichi sau ficat. Din 20 de grame de frunze la un litru de apa se poate pepara un decoct din care se pot bea 3-4 cani pe zi.sursa: sanatate.bzi.ro

Cel mai eficient ceai pentru slabitgg1

Daca te numeri printre cele care nu pot tine o dieta stricta si nici nu ai prea mult timp la dispozitie sa mergi la sala, mai ai cateva optiuni la dispozitie.

Una dintre ele poate fi consumul de ceai de slabit, asa ca, daca esti in cautarea unuia, ne-am gandit sa-ti usuram munca si sa facem un top al celor mai eficiente licori care te ajuta sa dai jos kilogramele in plus.
Avantajele consumului de ceai de slabit sunt numeroase: nu numai ca te ajuta sa pierzi in greutate, dar te si sprijina in procesul de detoxifiere, eliminand toxinele din organism.
Ceea ce trebuie sa ai in vedere este faptul ca ceaiurile de slabit nu ofera cantitatea de nutrienti, vitamine si minerale necesare organismului, asa ca nu incerca sa scapi de surplusul de greutate consumand doar aceste licori, pentru ca s-ar putea sa-ti faci mai mult rau decat bine.  Nu uita ca o dieta echilibrata este cheia tuturor succeselor!

Iata care sunt cele mai bune ceaiuri de slabit:
Ceai de afine
Ceaiul de afine are un gust delicios (chiar si neindulcit), asa ca iti va fi foarte usor sa-l consumi. Acesta regleaza nivelul de zahar din organism si reduce poftele, in special pe cele de „ceva dulce”.
Ceai chinezesc
Ceaiurile chinezesti sunt recunoscute pentru efectele lor spectaculoase in lupta cu kilogramele in plus, insa trebuie consumate cu atentie, fara excese. Acestea au capacitatea de a arde grasimile si de a reduce nivelul de colesterol.
Ceai verde
Ceaiul verde este faimos pentru proprietatile sale detoxifiante si este frecvent utilizat pentru scaderea in greutate. De asemenea, este un dusman de temut impotriva grasimilor.
 
Ceai de menta
Un ceai revigorant si delicios, usor de baut, este si cel de menta, cunoscut pentru capacitatile sale de „topi” caloriile. Atentie insa, consumul excesiv de ceai de menta poate duce la constipatie, asa ca ai grija la alimentatie!

Ceai de coada calului
Un ceai recunoscut pentru eficienta sa in eliminarea toxinelor din organism, dar si pentru pierderea in greutate, este cel de coada calului. Gustul nu este cel mai placut, insa beneficiile consumului acestui ceai de slabit primeaza. Asadar, daca vrei sa incepi o cura de detoxifiere, include ceaiul de coada calului in dieta ta.
Ceai de urzica
Un alt ceai de slabit pe care trebuie sa-l includem in acest top este, fara indoiala, cel de urzica. Daca iti plac urzicile, nu ar trebui sa ai probleme in a incerca si aceasta „licoare magica”. Nu numai ca te poate ajuta sa pierzi in greutate, dar este si un real ajutor in eliminarea acidului uric si a toxinelor din organism, fiind indicat si in tratamentul carentei de fier.
Ceai negru
Ceaiul negru nu difera foarte mult de cel verde, avand cam aceleasi proprietati: accelereaza arderea grasimilor, elimina toxinele din organism si taie pofta de dulce.

Cum iti detoxifiezi organismul intr-o singura zi

Daca ai o stare de oboseala continua si simti ca sistemul tau digestiv nu mai functioneaza cum trebuie, atunci incearca o cura de detoxifiere de o zi. O sa te reenergizeze si o sa iti curete organismul de toxine.

 
Ce trebuie sa faci?
1. Incepe-ti ziua cu un pahar de apa cu lamaie.
2. Nu uita sa bei toata ziua, la fiecare 3 ore, cate un pahar de apa.
3. La o jumatate de ora dupa ce bei apa cu lamaie, bea un smoothie verde cu 1 castravete, o mana de kale, putina menta si o mana de patrunjel. Dupa ce le dai prin blender, amesteca-le cu sucul de la o lamaie.
O alta varianta de mic dejun este un smoothie cu o cana de apa de cocos, o lingura de seminte de chia, o ceasca de afine, o banana si cateva frunze de spanac.
4. Daca ti se face foame inainte de pranz, poti sa mananci un mar.
5. Pranzul trebuie sa contina o salata dintr-o jumatate de avocado, o jumatate de sfecla rosie proaspata, o mana de patrunjel, putina telina, o mana de fasole verde, cateva seminte de in si niste broccoli. Dressingul poate fi facut din otet de mere, suc de lamaie si 2 linguri de ulei de masline. Poti sa inlocuiesti aceasta salata cu orice alta salata verde, important este sa pui avocado, deoarece contine grasimi sanatoase care iti vor da o stare de satietate pentru mult timp.
6. Daca ti se face foame inainte de cina, mananca un sfert de ceasca de seminte de dovleac sau o para.
7. Cina consta tot intr-o salata, de data asta cu spanac, salata verde, telina, un morcov, niste fructe goji sau niste afine, si otet balsamic sau de mere. Daca vrei sa incerci o alta salata, o lista cu cele mai bune alimente pentru detoxifiere gasesti aici.
8. Inainte de culcare, bea o ceasca de ceai de musetel cu lamaie.

Cauzele stopului cardiac si cum trebuie sa actionam ca sa ne salvam viata

 3

Stopul cardio-respirator poate sa apara la oricine, insa este important sa stii ca acordarea primului ajutor are un rol esential si creste sansele de supravietuire.

Moartea subita a fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng care a facut stop cardio-respirator a socat intreaga tara. Pe 6 mai, fotbalistul de 26 de ani s-a prabusit pe teren in timpul meciului dintre Dinamo si FC Viitorul Constanta. Medicii de la Spitalul de Urgenta Floreasca au incercat sa-l salveze mai bine de o ora, insa fotbalistul nu a reactionat la manevrele de resuscitare.
In urma autopsiei efectuate s-a constatat ca jucatorul dinamovist avea o problema la inima. “Am constatat inima mai mare si pentru un sportiv. (…) Aceasta hipertrofie predispune la tulburari de ritm si stop cardiac. A avut o problema cardiaca — aceasta a fost cauza decesului”, a declarat pentru Agerpres medicul legist Abdo Salem, potrivit eva.ro.
Deoarece stopul cardio-respirator este asociat cu moartea subita, este foarte important sa-i cunosti cauzele si sa stii ca prin acordarea primului ajutor intr-un mod corect se poate salva viata persoanei afectate. Stopul cardiac sau stopul cardio-respirator atunci cand inima nu mai functioneaza, persoana afectata nu mai respira, este de multe ori in stare de inconstienta si nu raspunde la stimuli.
De la momentul constatarii acestor semne clinice, masurile de resuscitare trebuie incepute imediat, deoarece maresc foarte mult sansele de supravietuire. Inainte de a incepe manevrele de resuscitare trebuie sa suni la 112!
Eliberarea cailor respiratorii daca este cazul si compresiile toracice care se fac in jumatatea sternului (30 de compresii urmate de doua respiratii) pot salva viata pacientului pana la sosirea ajutorului calificat pentru ca vor facilita circulatia sangelui in organism. Vezi la finalul materialului un video explicativ cu manevrele de resuscitare!
Potrivit specialistilor, cauzele pot sa fie numeroase, insa printre cele mai frecvente se numara o tulburare de ritm cardiac majora si care se manifesta prin batai foarte rapide ale inimii.
De asemenea, o alta cauza mai des intalnita a stopului cardiac este infarctul miocardic acut, adica acea afectiune in care artera principala care hraneste muschiul inimii cu sange (miocardul) este inchisa brusc de un cheag de sange. Printre cauzele principale ale aparitiei infarctului se numara consumul de tutun, alcoolul, sedentarismul, alimentatia nesanatoasa si mostenirea genetica.
Potrivit specialistilor, rata de supravietuire in cazul unui stop cardio-respirator este de doar 10%, chiar si in conditiile in care s-a actionat rapid asupra problemei si persoana afectata a ajuns repede la spital.sursa: sanatate.bzi.ro

Ce trebuie sa faci ca sa ai plamani sanatosiccc

Ne preocupă foarte tare ca inima și de ficatul să fie în regulă, însă nu acordăm o importanță prea mare și plămânilor. Însă medicii atenționează că trebuie să-i protejăm ca să le creștem șansele de a funcționa la capacitate maximă cât mai mult timp.

Renunță la fumat!
Dacă nu fumezi este excelent, însă dacă ai acest viciu și dacă totuși îți dorești să ai plămâni intacți, îți dau o veste proastă: va trebui să faci cumva să renunți la el. Este bine să știi faptul că o dată cu înaintarea în vârstă scade și funcția pulmonară.
Deși acum 5-10 ani obișnuiai să alergi măcar 2 kilometri fără probleme și să urci până la opt pe scări, acum lucrurile s-au schimbat total. Mai ales dacă fumezi.
Reușești să mai alergi doar când trebuie să prinzi metroul sau autobuzul în speranța că vei prinde un loc liber. Medicii avertizează că fumatul accelerează scăderea funcţiei pulmonare şi este principala cauză de apariţie a problemelor la nivelul plămânilor. Așa că va trebui să alegi între pasiunea ta nocivă și sănătatea plămânilor tăi. Să sperăm că vei alege în favoarea ta!
Trebui să ai o viață activă și după 30 de ani
Deși trăim în era vitezei, avem o viață extrem de sedentară. Și mă refer mai ales la cei care au peste 30 de ani. Se trezesc, merg la job, se întorc noaptea acasă și petrec puțin timp cu familia.
Și asta în fiecare zi. Însă, pentru ca plămânii să funcționeze la capacitate maximă cât mai mult timp, este esențial să facei mișcare. indiferent de vârsta pe care o ai, aleargă în parc atât cât poți sau plimbă-tă cu bicicleta ori înoată Orice activitate sportivă te poate ajuta să îți menții sănătoși plămânii. Așa că lasă comoditatea și preocupă-te mai mult de tine!

Ai grijă la alimentația ta!
Poate că-ți plac la nebunie prăjelile, mâncarea fast-food sau mezelurile, însă am o veste proastă. Există numeroase studii care au arătat că doar o alimentație bogată în antioxidanți îți pot menține în formă plămânii, iar produsele grase, pline de e-uri și coloranți fac mari pagube în organism.
De asemenea, mai există o cercetare din care a rezultat că cei care au inclus în dieta lor alimente crucifere  – conopidă, varză, broccoli etc, prezintă prezintă un risc cu 50% mai mic de a dezvolta cancer pulmonar, în comparaţie cu cei care nu au aceste legume în meniul lor. Pune în balanță și gândește-te dacă merită să faci cancer pentru o shaorma!
Fă analizele chiar dacă te simți bine
Însă, poate că cel mai important sfat abia urmează: chiar dacă te simți bine, fă-ți analizele care te ajută să verifici sănătatea plămânilor. Și asta de două ori pe an.
Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este o boală de plămâni care cauzează anual moartea a 3 milioane de oameni la nivel mondial, şi aproape jumătate dintre pacienți nu știu că au boala.
În România, aproximativ un milion de oameni suferă de BPOC. Este îngrijorătoare această statistică și ar trebui să încercăm să o schimbăm. Schimarea o poate face fiecare dintre noi. O analiză simplă care te ajută să depistezi la timp această boală se numeşte spirometrie.

Simtome ale bolilor de rinichi pe care lumea le ingnoranh

Unele simptome ale bolilor de rinichi sunt complet ignorate de către pacienți, aceștia asociindu-le cu afecțiuni minore.

Umflarea feței sau a membrelor – rinichii ce nu mai funcționează normal nu mai pot elimina fluidele suplimentare din organism, ceea ce ar putea duce la umflarea feței, mâinilor, picioarelor și gleznelor.
Gust diferit al mâncării – dacă se acumulează toxine în sânge, mâncarea poate începe să aibă un gust diferit, iar respirația poate mirosi urât. Acest lucru ar putea fi un semn al unor leziuni renale.
Oboseală – dacă rinichii sunt deteriorați, există mai puține celule roșii în sânge care vor transporta oxigenul. Acest lucru va duce la mai puțină energie în mușchi, ceea ce va duce în cele din urmă la anemie.

Probleme de sanatate pe care apa cu lamaie le rezolvaqwqw

Apa cu lămâie este sănătoasă, iar acest lucru nu mai reprezintă un secret. Totuși, aceasta este mult mai eficientă decât ne-am fi putut imagina. Lămâile sunt bogate în vitamina C, calciu, magneziu, fier și au un gust plăcut.

Potrivit healthyfoodhouse.com, consumând zilnic apă cu lămâie veți evita următoarele 10 probleme:
1. Probleme digestive
Sucul de lămâie îmbunătățește digestia și combate acidul gastric, balonarea și celelalte stări de disconfort stomacal.

2. Probleme ale pielii
Sucul de lămâie este bogat în antioxidanți și, astfel, vă va ajuta să scapați de pete, riduri și acnee. Sucul de lămâie poate fi folosit și direct pe piele.

3. Detoxifiere
Lămâia este un detoxifiant puternic atunci când este amestecată cu apă. Apa cu lămâie este recomandată în diete, posturi, detoxuri.
4. Scaune neregulate
Datorită pectinei pe care o conține lămâia veți putea spune adio constipației. Sucul de lămâie vă va păstra colonul curat, având un puternic efect antibacterian.
5. pH dezechilibrat
Un pahar de apă călduță cu lămâie în fiecare dimineață vă va ajuta să vă resetați pH-ul. În ciuda faptului că sucul de lămâie este acid, creează un mediu alcalin în organism.
6. Probleme digestive
Sucul de lămâie ajută digestia și stimulează producția de bilă.
7. Creștere bacteriană excesivă
Sucul de lămâie stopează creșterea și multiplicarea bacteriilor.
8. Dureri și inflamații
Apa cu lămâie luptă împotriva durerii și inflamației la nivelul încheieturilor, în special al genunchilor, dizolvând acidul uric.
9. Răceli
Există numeroase dovezi conform cărora apa cu lămâie combate răcelile comune.
10. Sănătatea ficatului
Apa cu lămâie întărește ficatul, mărind producția de enzime. Este important să avem grijă de sănătatea ficatului indiferent de vârstă.sursa: stiri.com.ro

mnm

 

Remediu pentru curatarea venelor si arterelormmm

Aparitia unor depozite de grasimi pe peretii vaselor de sange (arterelor) poarta denumirea de ateroscleroza. In timp, aceste depozite de colesterol si grasimi se transforma in placi de aterom care determina ingustarea arterelor si pierderea elasticitatii lor, cu scaderea fluxului de sange.

Asadar, ce trebuie sa faceti? Tocati marunt patru-cinci cepe rosii si turnati peste ele un litru de vin alb. Lasati-le sa macereze pana a doua zi, apoi strecurati. Intre timp, fierbeti un alt litru de vin alb cu 250 g de radacina de patrunjel si doua legaturi de frunze de patrunjel. Lasati-l sa fiarba la foc mic, pana cand scade la jumatate. Dupa ce s-a racit, strecurati compozitia si amestecati-o cu maceratul de ceapa. Peste cele doua preparate, adaugati 150 – 200 ml de miere de albine. Produsul rezultat se depoziteaza intr-un borcan cu inchidere ermetica si se lasa la macerat timp de o saptamana, agitandu-se de cateva ori pe zi. In final, se strecoara inca o data totul. Se pastreaza la rece. Se administreaza cate o lingurita pe zi, cu o jumatate de ora inaintea meselor principale.
Pentru a mari eficacitatea procesului de curatare a vaselor si a arterelor, se recomanda consumul de ceai din plante benefice bunei functionari a aparatului circulator precum sunatoarea, ghimbirul, musetelul, siminocul sau mesteacanul.sursa: sanatate.bzi.ro

ill


2


h

 ppp

Beneficiile ceaiului de mentalll

Menta este o sursa excelenta de vitamine (A, B2, C), acid folic, fier magneziu sau acizi grasi omega 3. Este recunoscuta pentru proprietatile analgezice si antiinflamatorii, decongestionante, expectorante si antivirale. Este considerata si un remediu excelent pentru calmarea durerilor gastrice.

Ceaiul de menta amelioreaza durerile dentare, dar si migrenele. In cazul durerilor de cap, pe langa un pahar cu ceai de menta, fitoterapeutul Elena Josan recomanda si frunzele proaspete de menta, care se aplica in zona capului.
O cura de ceai de menta face minuni si in cazul afectiunilor gastrointestinale: reduce balonarea, trateaza diareea dar si crampele intestinale. Infuzia de menta este recomandata si celor care sufera de afectiuni biliare, stimuland activitatea vezicii biliare.
Ceaiul de menta are efecte puternice si asupra sistemului nervos, trateaza anxietatea si are efect linistitor, de aceea se recomanda a se consuma seara.
Ceaiul de menta are efecte calmante si in cazul bebelusilor care sufera de colici, insa fitoterapeutii recomanda ca administrarea ceiului sa se faca numai dupa consultarea unui medic pediatru.
Pentru a-si pastra aroma si proprietatile, menta trebuie recoltata cand este pe jumatate inflorita, iar uscarea se face la intuneric.sursa: sanatate.bzi.ro

Hernia de disc poate fi tratata fara bisturiu prin tehnologia Nanopulseuw

Daca pana acum vorbeam despre hernia de disc facand referire la persoanele cu varste intre 40-50 de ani, astazi aceasta afectiune este intalnita la persoane din ce in ce mai tinere. Stilul de viata preponderent sedentar, neatentia acordata posturii la birou sau chiar in timpul somnului, acumularea de toxine sau mostenerile genetice sunt toate cauze ale herniei de disc timpurii, pentru care tratamentul standard in cazuri avansate este cel chirurgical. Aproape 90% din populatie se confrunta cel putin o data cu un episod de durere de spate, astfel ca incidenta acestei patologii a devenit o problema recurenta si de o reala importanta pentru societatea moderna.

In termeni medicali hernia de disc este o afectiune prin care o parte din discul intervertebral face presiune pe maduva spinarii si radacinile nervoase, ce genereza durere si sensibilitate musculara. Debutul herniei de disc este adesea marcat de instalarea lombalgiei sau a altfel numitelor dureri de spate.
Tehnologia Nanopulse – procedura minim invaziva cu rezultate spectaculoase
Global Wellness System, Centrul de Recuperare si Medicina Integrativa, vine in ajutorul celor ce sufera de aceasta afectiune a sistemului osos cu o noua abordare holistica si non-invaziva de recuperare rapida – dispozitivul PAPIMI, ce functioneaza pe baza de impulsuri electromagnetice ce au o durata foarte scurta de atac (instantanee), insa sunt foarte puternice.
„PAPIMI™ este un generator de impulsuri electromagnetice ce nu se limiteaza doar la tratamentul si recuperarea diverselor afectiuni, ci este o modalitate extraordinar de eficienta pentru mentinerea starii de sanatate. Suplimentar, imbunatateste performanta atletica si a fost validat in mod repetat de cercetarile stiintifice si de utilizatorii din intreaga lume drept cel mai puternic si rapid aparat de tip PEMF cu efect antiinflamator si antalgic in afectiunile osteoarticulare, musculo-scheletale, dentare, de recuperare si fizioterapie de urgenta mai ales pentru sportivi. In plus PAPIMI este prima optiune in toate protocoalele oncologice de abordare holistica a afectiunilor oncologice cu rezultate vizibile si rapide”, declara Aurelia Dumitru, Director General in cadrul Global Wellness System.
Cum actioneaza Papimi in ceea ce priveste recuperarea in caz de hernie de disc?
Unul din avantajele acestui dispozitiv de impulsuri electromagnetice este faptul ca poate creste nivelul de colagen la nivel intervertebral prin reducerea acidului adelinic. Totodata, prin emiterea undelor electromagnetice are rol in imbunatatirea procesului de osificare. In plus, se bazeaza pe impulsuri magnetice unice, care intensifica potentialul celular prin cresterea permeabilitatii ionilor, prin urmare, imbunatateste transferul de energie catre celule avand ca rezultat reabilitarea totala si imbunatatirea functionarii normale a corpului. Secretul succesului consta in caracteristicile impulsurilor magnetice emise, care au o durata foarte scurta de atac (instantanee), insa sunt foarte puternice si astfel se atinge efectul la un nivel cat mai profund al tesuturilor.
„Sfatul nostru este sa nu asteptati pana cand durerea coboara spre membrele inferioare pentru ca atunci tratamentul nu mai intra in sfera medicinei non-invazive, fara bisturiu, aceasta fiind o forma avansata de hernie de disc. Actiunea dispozitivelor PEMF s-a concentrat asupra sanatatii muschilor, nervilor, tendoanelor, ligamentelor si cartilajului, pe reducerea durerii, scaderea inflamatiei si instituirea regenerarii celulare”, adauga Aurelia Dumitru.
Cat dureaza tratamentul?
In functie de puterea dispozitivului tratamentul poate dura de la trei minute la 45 de minute si chiar ore (in cazul bolilor degenerative). Sunt necesare minim 10-15 sedinte pentru majoritatea afectiunilor, cu exceptia protocoalelor in afectiunile oncologice 20 zile/ luna timp de 3-6 luni dupa caz.
Operarea dispozitivului PAPIMI este absolut sigura atat pentru pacient cat si pentru utilizator. Mai mult decat atat, aplicatia este usoara, neinvaziva, nedureroasa, putand fi aplicata pe haine si avand restrictii minime, iar temperatura tesutului expus nu creste. A se nota faptul ca dupa 20 de ani de utilizare nu s-au inregistrat efecte adverse ale aplicatiei campului magnetic iar rezultatele au fost numai pozitive. Impulsurile electromagnetice generate de dispoziti nu trateaza doar simptomele, ci actioneaza la nivel celular asupra cauzei care genereaza problema de sanatate. Orice tratament cu acest dispozitiv este personalizat si se desfasoara pe etape.
Pentru programari la Global Wellness System sunati la +4(0)31 226.12.00 si intrati pe site www.gwsconcept.ro pentru informatii suplimentare.
Centrul de Recuperare si Medicina Integrativa Global Wellness System a fost infiintat in anul 2014 ca o necesitate a medicinei moderne integrative, medicina in care accentul se pune in primul rand pe actiunile terapeutice efectuate dintr-un stadiu cat mai incipient al simptomatologiei. Serviciile oferite, imbina medicina complementara cu medicina alopata, si au in vedere evaluarea completa a starii de sanatate prin metode neinvazive, precum si protocoale de tratament personalizate cu produse si tehnologii neinvazive, de cea mai buna calitate si de ultima generatie, inovative.sursa: stiri.com.ro

ily

voic

Cum repari singur zgârieturile de pe mobilăui

 Cafeaua acoperă zgârieturile fine

 

Fierbe o cantitate mică de cafea cât mai concentrată, să obții o licoare închisă la culoare, și folosește o lavetă să tamponezi zona zgâriată de pe mobilă. Repetă operația de mai multe ori până când zgârieturile capătă culoarea inițială a lemnului și nu se mai observă.

 

Cremă de pantofi la culoarea lemnului

 

Caută în comerț cremă de pantofi fie neagră, fie maron, în funcție de culoarea mobilei pe care vrei să o repari. Folosește un burete foarte fin și curat pentru a tampona zgârieturile și întinde bine crema, să intre în fisurile lemnului. La final, lustruiește mobila cu o soluție pe bază de ceară.

 

Creionul de ochi, pentru defecte mai grave

 

În cazul în care zgârieturile sunt mai adânci sau au apărut fisuri în profunzime, ai putea folosi un creion de ochi la culoarea furnirului. Trasează dungi fine și încearcă să nu depășești suprafața afectată. După ce creionul intră în profunzimea furnirului, șterge surplusul cu un șervețel moale din hârtie și lustruiește mobila cu o soluție specială.

 

Ulei de nuci pentru mobila deschisă la culoare

 

Mobila deschisă la culoare poate fi reparată cu ulei de nuci, iar pentru furnirul în nuanțe roșcate poți folosi banala betadină, pe bază de iod. Ambele soluții pătrund în profunzime în fibra lemnului și pot masca în întregime fisurile superficiale

Putem păstra cearșafurile proaspete mai mult timp4

Cumpără câteva ingrediente simple și ieftine și pregătește-ți singură un spray cu care poți împrospăta lenjeria de pat. După ce speli cearșafurile și fețele de pernă, este indicat să le lași să se usuce în aer liber, la soare. Înainte de a le călca, pulverizează peste ele un strat fin de soluție parfumată și vor mirosi delicat și proaspăt.

Iată ingredientele de bază pentru spray:

30 de picături de ulei esențial din flori sau din plante aromatice, după preferințe

½ litri de apă distilată

30 ml de vodcă

un recipient cu pulverizator de dimensiuni medii

Toarnă apa distilată și vodca în recipient, adaugă picăturile de ulei esențial și agită bine flaconul până când uleiul este bine diluat. Apoi pulverizează un strat fin din această soluție pe lenjeriile de pat, înainte să le calci. Alcoolul tare va limita înmulțirea bacteriilor și va proteja rufele de mucegai și de acarieni, iar uleiul parfumat va păstra o aromă plăcută pentru o perioadă mai lungă de timp decât balsamul de rufe.

 Putem curata cele mai dificile pete qqa

 

Pete de vin roșu pe covor

 

Toarnă ușor vin alb pe pata de vin roșu, până când vinul alb dizolvă pigmentul roșu. Tamponează locul cu șervețele de hârtie și lasă să se usuce, apoi curăță zona cu o perie aspră.

Pete de grăsime pe haine

 

Amestecă apă caldă și câteva picături de detergent lichid de vase și freacă bine petele de grăsime cu această soluție. Apoi spală hainele în mod obișnuit la mașina de spălat.

 

Pete de ciocolată pe tapițerie

 

Combină câteva picături de detergent lichid de vase cu jumătate de linguriță de amoniac pentru prăjituri și adaugă un pahar cu apă caldă. Amestecă bine soluția și curăță apoi petele de ciocolată folosind un burete curat de vase.

 

Pete de sos roșu

 

Combină o linguriță de detergent lichid de vase cu o lingură de oțet alb și apă caldă. Freacă petele de sos roșu cu această soluție și apoi spală fața de masă sau hainele pătate în mod obișnuit. Dacă urmele de sos roșu nu dispar în întregime, încearcă să le cureți și cu alcool sanitar.

 

Pete de cafea de pe covor

 

Tamponează cafeaua cu șervețele de hârtie, apoi șterge pata rămasă cu o soluție din apă caldă, oțet alb și detergent de vase. Clătește zona cu apă curată și las-o să se usuce până a doua zi.

 

Utilizari  mai putin stiute ale alcoolul sanitardd

 

Previne înghețarea geamurilor

 

După ce speli geamurile casei cu detergent, clătește-le cu o soluție din apă și alcool sanitar. Vor fi mai strălucitoare și mai clare și nu vor mai îngheța bocnă în nopțile geroase.

 

Dezgheață parbrizul

 

Pulverizează o soluție din apă rece și alcool sanitar pe parbrizul înghețat și îl vei curăța mult mai ușor, decât dacă răzuiești gheața cu o racletă.

 

Curăță petele de pe oglindă

 

Deseori, pe oglinda din baie apar pete de cremă de ras, de fixativ de păr sau de săpun. Șterge mai întâi petele cu o dischetă de vată îmbibată în alcool sanitar, apoi curăță oglinda cu o soluție pentru geamuri.

 

Previne îngălbenirea gulerelor de la cămăși

 

Chiar dacă ai făcut duș dimineața, grăsimea specifică pielii lasă urme peste zi pe gulerele cămășilor albe și acestea se îngălbenesc. Dimineața, înainte să îmbraci cămașa, șterge-te pe gât cu o dischetă înmuiată în puțin alcool sanitar. Seara, nu vei mai găsi gulerul pătat.

 

Șterge urmele de marker

 

Dacă ai pătat cu marker mobila, biroul, portofelul sau alte obiecte, șterge mai întâi cu alcool sanitar și vei vedea că vei scăpa mai ușor de pete.

 

Alungă musculițele de vin

 

Dacă vezi musculițe în bucătărie care se adună pe fructe sau pe paharele de vin, pulverizează puțin alcool sanitar asupra lor și vei scăpa de insectele enervante.

 

Alcoolul lustruiește obiectele cromate

 

Curăță cu apă caldă și săpun obiectele cromate din baie, apoi șterge-le cu puțin alcool sanitar să se păstreze lucioase și să le dezinfectezi. Alcoolul sanitar previne și depunerile de calcar la baza robineților.

 

Utilizări inedite ale  lămâiei

x

Lămâile zemoase și parfumate au o mulțime de întrebuințări în bucătărie, dar și în restul casei. Știi deja cât de bine curăță grăsimea și cât de bune sunt să parfumezi casa, dar noi îți propunem alte utilizări la care nu te-ai gândit. Descoperă câte lucruri ingenioase poți face cu banalele lămâi!

 

Taie câteva felii groase dintr-o lămâie bine coaptă și zemoasă și lustruiește cu ele cutiile din plastic în care ții alimentele, dacă acestea au căpătat un iz neplăcut. Sucul de lămâie albește, omoară mucegaiul și lasă un parfum proaspăt în cutiile tale pentru mâncare.

Înmoaie hainele care au pete galbene de transpirație la subraț într-o soluție din suc de lămâie și apă. Lasă hainele să se usuce, apoi spală-le în mod obișnuit. Sucul de lămâie va îndepărta urmele de transpirație și de deodorant solid.

Pulverizează puțină apă cu lămâie pe fructele și legumele pe care le păstrezi la frigider. Lămâia previne apariția mucegaiului și păstrează coaja fructelor mai bine hidratată.

Ține pisica departe de obiectele la care nu are voie să ajungă cu ajutorul lămâilor. Mirosul de lămâie este greu de suportat pentru pisici.

Adaugă câteva picături de lămâie în umidificatorul de cameră. Zeama de lămâie previne apariția mucegaiului și înmulțirea bacteriilor.

Pune pensulele de machiaj care s-au întărit în suc proaspăt de lămâie câteva ore, apoi spălă-le cu apă caldă și un strop de șampon. Sucul de lămâie degresează pensulele și le redă finețea

 

Ce nu stie toata lumea despre  beneficiile consumului de apa

 Cum se bea apa?

 

Apa se soarbe cu inghitituri mici si nu se inghite imediat – puteti chiar sa o plimbati prin gura, amestecand-o cu saliva, ca si cand ati mesteca ceva. Explicatia este foarte simpla: atunci cand o amestecati cu saliva apa intra deja in procesul de digestie si va fi mai bine asimilata de organism, devenind „mai hidratanta”.

 

Apa nu se bea repede, pe nerasuflate, pentru ca asa cum o bem, asa va trece prin noi si o vom elimina fara sa beneficiem de calitatile ei. Apa bauta pe nerasuflate nu va hidrata si nu va fi folosita corect de organism, ci pur si simplu va trece prin acesta ca printr-o conducta.

Cand bem apa?

In primul rand dimineata, dupa trezire, bem cel putin un pahar de apa la temperatura camerei. Bine ar fi sa mancam si un fruct (fructele sunt in proportie de 70-90 % apa vie). La fel procedam seara inainte de culcare, pentru a mentine corpul hidratat de-a lungul noptii.

Apa nu se bea niciodata in timpul mesei, ci cu minim jumatate de ora inainte de masa sau dupa ce terminam de mancat pentru ca, in caz contrar, va dizolva sucurile gastrice necesare unei digestii optime.

 1. Apa mentine echilibrul hidric al organismului,care ajuta la transportul nutrientilor in organism, reglarea temperaturii corpului, si la digestia alimentelor.
 1. Controlul caloriilor – consumul de apa te poate ajuta sa slabesti. Numeroase studii au gasit o legatura intre consumul de apa si pierderea kilogramelor in plus. Explicatia ? Apa asigura o senzatie de satietate usor si rapid prin urmare, ajungem sa consumam mai putine calorii. Consumul excesiv de apa poate fi daunator organismului

3 Este combustibil pentru muschi

Atunci cand transpiri la sala, muschii tai pierd apa, iar cand nu dispun de suficienta apa, obosesc. Asadar, pentru o doza de energie in plus, incearca sa bei apa pentru a finaliza cu success exercitiile.

 

 1. Lumineaza tenul

Anumite toxine din corp pot duce la inflamarea pielii, vizibila in special prin acnee si pori dilatati. Desi anumite studii care sustin ca apa contribuie la reducerea ridurilor sunt contradictorii, ramane cert faptul ca apa poate elimina toxinele din organism si poate reduce riscul aparitiei cosurilor.

 

 1. Ajuta la cresterea productivitatii

Pentru a reusi intr-adevar sa-ti mentii concentrarea, un pahar de apa te poate ajuta sa fii mult mai atent, mai treaz si mai binedispus.

 

 1. Inlatura oboseala

Renunta la cafea – apa te poate ajuta la fel de bine sa te tina treaz. Unul dintre cele mai des intalnite simptome ale deshidratarii este oboseala. inca un motiv in plus sa alegi apa (si nu cea imbogatita cu vitamine!).

 

 1. Ajuta impotriva mahmurelii

inlatura mahmureala cu un pahar de apa. Aceasta contribuie la hidratarea organismului si va opri orice durere de cap sacaitoare.

 

 1. Previne durerile

Un strop de apa poate face minuni. Durerile articulare si crampele musculare survin atunci cand corpul tau este deshidratat.

 

 1. Ajuta la o mai buna digestie

Nimeni nu doreste sa se confrunte cu probleme digestive. Din fericire, consumul de apa adauga lichide in colon, ceea ce face lucrurile…sa se miste mai bine.

 

Apa bauta pe stomacul gol previne deshidratarea. Iata ce nu stiai despre consumul apei

 

 1. Lupta impotriva starii de rau

Apa poate ajuta cu decongestia si deshidratarea, ajutand corpul sa revina la normal atunci cand nu functioneaza la capacitate maxima. Mare atentie insa – nu inlocui o vizita la medic sau alte remedii impotriva racelii prin consumul de lichide deoarece inca nu a fost demonstrat stiintific faptul ca aceasta metoda poate combate raceala, dar poate fi de ajutor!

 

 1. Impulsioneaza creierul

Potrivit unui studiu efectuat in Londra, exista o legatura intre studentii care consuma apa in timpul unui examen si care iau note mai bune, sugerand faptul ca apa poate contribui la o gandire mai clara. Daca nu este inca foarte clar daca bautul apei in sine are un efect asupra unei note mai bune,insa nu strica sa incerci aceasta metoda!

 

Necesarul zilnic de apa

Cantitatea de apa necesara consumului zilnic este inca dezbatuta, dar studiile indica faptul ca pentru adulti aceasta ar fi de 9 pana la 16 pahare. Totusi, aceasta cantitate depinde mai multi factori printre care : varsta, greutatea, inaltimea si cat din consumul de apa al oamenilor provine din cafea, ceai, sau fructe si legume bogate in apa.

 

 Ce facem cu Forța gândului0

Corpul nostru fizic este înconjurat  ca intr-un scut   cu  fluidul unui câmp de forţã energetic, pliat pe  conturul corpului şi care,ca un „frate geamãn“,protector,lupta pentru apararea noastra. Acesta este   „Corpul energetic“, care dã energie şi „modeleazã“ corpul fizic, are aproximativ aceeaşi formã cu acesta, fiind nu numai o extensie a lui, ci şi o „formã“, deoarece el dã posibilitatea corpului fizic sã îşi menţinã caracteristicile,sanatatea şi forma. El dã energie corpului fizic distribuindu-i putere vitala care îl încarcã cu dinamism.

Printre informațiile  bune sau rele  în câmpul energetic propriu fiecaruia ,patrund  și cele furnizate de gândurile celor din jur, mai ales ,atunci când sunt programate și direcționate cãtre noi. Gândurile pozitive au, în general, un efect benefic, deoarece menţin starea de armonie în interiorul corpului energetic, pe câtã vreme gândurile negative provoacã acorduri dizarmonice în undele de energie și, odatã decriptate, oferã individului direcția de acțiune doritã de emitent sau contribuie la apariţia unei suparari  sau boli. Când împotriva noastrã se întreprinde ceva neplãcut, nu e bine sã rãspundem în același fel. Ne putem opune doar la nivel fizic, însã la nivelul câmpului și la nivelul spiritual trebuie sã ne pãstrãm întotdeauna o atitudine de smerenie, de blândețe, să manifestãm iubire fațã de oameni și sã ținem minte cã orice neplãcere este cauzatã de imperfecțiunea noastrã. De aceea ,oricine are pe Matricea Energetica- ne pazeste , ne curațã, ne ferește de boli, ne amelioreazã destinul și sãnãtatea . Irascibilitatea în raporturile cu oamenii, rãutatea constituie o tentativã de atac bioenergetic nu numai asupra unui individ ci și asupra Intregului Univers, provocând deformãri ale structurii câmpului.De aceea nu trebuie primita si nici gazduita  energia rea.

„Rugați-vã pentru cei ce vã blestemã și binecuvântați-i pe cei care vã urãsc!”,precum si “Invatati de la Mine caci eu sunt blind si s merit cu Inima. Aceastea sunt  cele mai puternice  arme energetice,Cristice,de  apãrare împotriva nenorocirilor, bolilor și a tuturor atacurilor.

 

Gândurile negative  sunt forțe distructive-Gândul este o forţã, o energie

qwq

 

.Gândirea, ca energie, ca vibraţie şi forţã este perceputã de anumiţi centri care sunt dotaţi cu antene: aceste antene, situate în creier , se pun în vibraţie şi trimit mesaje altor aparate; în acest moment, în tot corpul se produc înregistrãri, cuplãri, circulaţii de forţe, de energii. Imediat ce se stabileşte comunicarea, energiile circulã şi pot produce efecte în materie. În acel moment gândul este puternic, se manifestã în plenitudine: trece prin ziduri şi obiecte, se poate realiza, acţioneazã asupra materiei.

Fiecare gând se materializeazã: fiecare gând, dorinţã, intenţie, fiecare idee are formã, culoare, dimensiune, iar pentru a le vedea este suficient sã privim în jur. Dar aceste efecte nu sunt imediate. Gândirea este capabilã sã atingă materia, dar ca sã poată acţiona asupra obiectelor sau fiinţelor, gândul trebuie condensat: lucrând mult timp asupra unor creaţii mentale, adãugându-le chiar particule din propria lor materie, oamenii ajung sã îmbrace aceste forme . Anumiţi indivizi o pot face rapid, pentru cã ei cunosc tehnicile ce permit materializarea unei forme  de gând, pentru ca ea să devinã vizibilã şi tangibilã.

Atâta timp cât oamenii primesc  gânduri şi dorinţe Divine, totul este armonie, dar când oamenii primesc ginduri negre ,devin rãi, răzbunãtori, cruzi, gândurile și dorinţele lor pot chiar sã ucidã.

Sa nu uitãm cã suntem și emitenți de gânduri și implicit, emitem, atacãm energetic pe cei din jur.Fiecare om este lovit cu tipul de energie pe care il emana .De aceea e foarte important sa fii golit de energiile negre,produse de cel rau  si s a fii umplut cu Plinatatea Energiilor Dumnezeiesti

Câmpul fiecãrui om conține o sumedenie de energii,un  set de programe care determinã interrelațiile sale cu lumea și cu oamenii. Sentimentele de dragoste, urã, supãrare pe care le nutresc cei din jur fațã de om corespund cu strictețe de ceea ce este sãdit în firea acestuia. De aceea existã oameni care sunt în permanențã jigniți, care suferã traumatisme, care sunt invidiați etc. În câmpul omului sunt conținute programe informaționale ale atitudinilor fațã de el însuși și programe ale atitudinii acestuia fațã de alți oameni.  

 

Fiecare dintre noi  vom da socoteala pentru  cele  aproximativ 60.000 de gânduri pe zi,ganduri care  produc consecinţeemine

 

Fiecare gând este o energie pe care o lansăm în Univers şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate direcţiile.

Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie cu  ajutorul careia să vibreze la unison, după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”.

Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa noastră.Fiecare isi primeste rasplata pentru ce emite in univers-asupra unui om sau catre Creator.Nimic nu ramine fara un raspuns!

Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă a minţii – totul este consemnat .Nu se pierde nimic.Nimic nu ramine fara efect.

Aşadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie către exterior, fapt care influenţează într-o mare măsură ceea ce atragem în viaţa noastră. De aceea, o scanare atentă a propriilor gânduri, mai ales a celor despre noi înşine, ne ajută să conştentizăm ce anume avem de schimbat. Ştiţi ce este minunat aici?Faptul că stă în puterea noastră să ne alegem gândurile bune sau rele. Precum la un televizor, putem comuta pe diferite programe, iar dacă v-aţi săturat de emisiunea„Sunt un prost. Nu fac nimic cum trebuie”, apăsaţi butonul şi alegeţi „Dragostea lui Dumnezeu mă înconjoară şi mă susţine în fiecare clipă a vieţii”. Veţi simţi diferenţa.

 1. În crearea realităţii noastre, nu doar gândul este „implicat”. Mai este şi altceva…Până nu demult, oamenii de ştiinţă au crezut că doar prin gândurile noastre emitem energie către exterior şi că cel mai puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice.

Dar trupul nostru dispune de un emiţător şi mai puternic – INIMA – care generează un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului.

 Aceasta este una dintre cele importante descoperiri ale secolului XX: faptul că inima omenească are un rol mult mai important decât acela de a pompa sânge în corpul uman.

Responsabil pentru această descoperire este Institutul de Cradiologie din California care a realizat un studiu aprofundat al inimii. Astfel s-a descoperit faptul că acest organ uman este înzestrat cu ceea ce numim„inteligenţa inimii” şi că influenţele acesteia sunt foarte profunde  pentru noi.

Măsurătorile realizate au arătat că inima generază un câmp electric care se extinde cu mult în afara corpului nostru. Acest câmp electric are o anumită formă, aratând ca un inel lat împrejurul trupului, cu o rază de aproximativ 2-3 metri.

Institutul de Cardiologie a mai descoperit că inima interacţionează atât cu trupul, cât şi cu mediul exterior prin câmpurile electromagnetice pe care le generează. Avem motive să credem că acest câmp generat de inimă are influenţă la mulţi kilometri în afara corpului nostru, pornind de la locaţia fizică a inimii.

Cum poate inima să facă aceasta? În ce fel comunică ea? Cum sunt transmise informaţiile?

În primul rând prin EMOŢII.

Ştiinţa ne spune că atunci când simţim o emoţie, ea este transpusă în energii electrice şi magnetice corespunzătoare, care interacţionează cu celulele corpului nostru şi cu atomii lumii înconjurătoare pentru a produce acele efecte formidabile de care vorbesc toate tradiţiile spirituale autentice. Ele ştiu cum să orienteze atenţia aspirantului către inimă, pe când noi o orientăm către raţiune, creând astfel o societate foarte mentală, bazată doar pe logică.

Alte studii asupra inimii au arătat că aceste câmpuri electromagnetice generate de inimă au şi o altă cauză la fel de importantă şi anume CONVINGERILE noastre,toate acele lucruri pe care le credem cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm vieţile.

Deci nu numai emoţiile noastre sunt emise în afară, ci mai ales gindurile noastre. Iar inima este un fel de interfaţă care transformă toate emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice.

Deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar şi prin mânie, ură, supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru, cât şi la mulţi kilometri în afara noastră.Daca primim Plinatatea Dumnezeirii,inima emite bunatati;Daca nu…surogatele vor lovi oamenii si va spurca universul

Trăgând linie, este bine să reţinem următorul aspect: deşi creierul emite şi el câmpuri electromagnetice, oamenii de ştiinţă au arătat că undele electrice produse de inimă sunt de o sută de ori mai puternice,iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai puternice decât cele generate de creier.

Astfel se explică de ce vindecarea se obţine mai repede printr-o susţinere afectivă decât doar printr-un proces de gândire, pentru că noi emitem mai multă energie prin intermediul inimii decât prin intermediul creierului.

 pppp

 

 

Toate galaxiile sunt conectate între ele printr-un misterios “web cosmic”!

 nnn

Pentru prima dată, astronomii au putut detecta un filament de gaz fierbinte, care se pare că face parte dintr-o structură de bază misterioasă care uneşte toate stelele și galaxiile din Universul nostru, scrie site-ul SFgate.com. Oamenii de știință cred că materia din Univers este amenajată într-o structură de tip reţea, care se numeşte reţea cosmică (“web cosmic”).

 

Există urme ale acestei structuri în radiațiile rămase de la Big Bang și în structura Universului în sine. Fără o forță misterioasă care să atragă materia vizibilă în această reţea, galaxiile ar fi fost împrăștiate la întâmplare în întreg Universul; dar ele nu sunt aşa. Putem observa că galaxiile se găsesc în grupuri, iar acestea se adună în grupuri şi mai mari.

 

 

 

Modelele computerizate ne spun că aceste grupuri de galaxii sunt legate de filamente lungi de gaz fierbinte și de materia întunecată, aceasta din urmă fiind o substanță misterioasă pe care nu o putem vedea, deoarece nu radiază sau împrăştie lumină, dar care creează cea mai mare parte din “web”-ul cosmic.

 

Se crede că de gazul și materia întunecată curg de-a lungul filamentelor, pentru a forma aglomerări de galaxii. Aşadar, filamentele sunt importante, deoarece ele reprezintă ceea ce pare a fi Universul la scară largă. Problema este că, chiar dacă ar trebui să putem vedea aceste filamente de gaz cald, ele sunt foarte greu de detectat. Pentru a le găsi, astronomii trebuie să profite de masa de lumină şi energie a unor obiecte cereşti extrem de luminoase, cum sunt quasarii. Lumina unui quasar situat la 10 miliarde de ani-lumină distanță faţă de noi acționează ca o “lanternă”, pentru a lumina filamentul de gaz din apropiere. Universul   e absolut incredibil! Deşi sunt miliarde de componente, totul pare conectat…

 

NASA a descoperit că stelele, planetele şi sateliţii ne oferă o “muzică celestă” incredibilă!ww

Universul este plin cu muzică, sau mai bine zis cu “muzică celestă”. E adevărat că noi, cu urechile noastre, nu putem auzi sunetul din spațiul cosmic; totuşi el există sub formă de vibraţii electromagnetice, care pot fi detectate cu ajutorul unui instrument special conceput de către NASA. Cu acest dispozitiv, NASA a reușit să înregistreze și să redea vibraţiile electromagnetice emise de către planete și stele în Univers.

 

Rezultatele sunt, așa cum v-ați aștepta, mai mult decât incredibile, și mulți ar spune că acest sunet enigmatic dovedește faptul că Universul este plin de viață. De fapt, nu este doar un sunet, ci mai multe sunete, fiecare corp ceresc având o melodicitate specifică.

Potrivit fizicianului Lee Smolin, fondator al Institutului Perimeter pentru Fizică teoretică, legile naturii sunt perfect reglate, astfel încât Universul să poată adaposti viaţa. “Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în cazul în care aceste legi s-ar schimba puțin. Universul nu ar fi atât de ospitalier și rămâne un mister de ce Universul este atât de acceptabil pentru viaţă”, spune fizicianul. Cosmologii numesc această enigmă drept “armonie perfectă”. Dacă vreuna dintre forțele naturii ar fi fost puternică sau mai slabă cu mai puțin de 1%, stelele și galaxiile nu s-ar mai fi format. Nici chiar atomii.

 

Sunetele planetelor, sateliţilor și stelelelor sunt mai mult decât incredibile. Aceste sunete provin din diferite surse, cum ar fi vibrațiile electronice ale planetelor şi sateliților, câmpurile lor electromagnetice, magnetosferele planetare care transformă undele radio în simfonii cereşti. Ascultați sunetele!

Cum putem permite  ENERGIEI COSMOSULUI sa patrunda in fiinta noastra 

qw

 

 Universul este plin cu diferite tipuri de energie.  Poate fi dificil,dar nu imposibil, pentru a invita   energia Cosmica  in vietile noastre.  Iata trei cai prin care veti invita energia cosmica sa patrunda in voi:

1) Mentineti controlul asupra energiei voastre negative cu ajutorul Aceluia care dirijeaza Totul. Fiecare memorie, gand sau opinie negativa va  face sa purtati in voi multa energie negativa,de aceea trebuie lepadata. Cand aveti prea multa energie negativa in voi, nu mai este suficient loc pentru ca energia cosmica sa intre in fiinta voastra. Eliberati-va de aceasta energie negativa. Daca sunteti nervosi sau tipati, va eliberati energia negativa, insa aceasta poate sa revina imediat in voi,daca nu lepadati sursa rautatilor,energiilor RELE . De aceea, daca cineva v-a ranit, iertati-l,pentru a scapa de razbunari,judecari,amenintari,tulburari,stres. Inlocuiti opiniile, gandurile negative cu ganduri positive,primind Sursa Tuturor gindurilor bune. Odata ce ati facut acest lucru, sunteti deschisi fata de Bunatatea Eenergetica a  cosmosului.

 

2) Smeriti-va. E usor sa va lasati ego-urile sa-si faca de cap. Sunt momente in care ego-urile sunt prea mari si credem ca suntem cea mai tare fiinta din Univers. Alteori, ego-urile noastre sunt “dezumflate”, lasandu-ne senzatia de slabiciune si nesiguranta. Este important sa invatam sa echilibram aceste doua lucruri. Atunci cand muriti, Universul nu se va opri prin disparitia  “maretiilor”voastre. Smeriti-va in fata Maretiei  Universului si energia cosmica va curge in continuu prin voi.

 

3) curatati-va spatiul personal. Daca aveti o casa plina de dezordine, dispozitive electronice si prieteni plini cu  energie negativa, atunci toate aceste lucruri descurajeaza energia Divina,cosmica. De aceea, faceti-va ordine in casa,inima ,minte,si  renuntati la  “prieteni” si,la cat de multe aparate electronice si creati-va locuri pozitive, sacre, in care sa primiti recompensa Cosmosului.

 

MAINILE sunt ANTENE prin care patrunde ENERGIA COSMOSULUI

yyy

Fiecare om trebuie sa se simta puternic,pentru ca prin miinile lui  patrunde energia cosmica, precum prin “antene” si se transmite prin maini   asupra a tot ce atingeti – imprimati,raminind amprente unicate pentru fiecare   .Tot ceea ce trece prin mainile voastre,tot ceea ce atingeti –   emanatiile voastre,pastreaza si  se impregneaza cu chintesenta fiintei voastre.    Cand daruiti un obiect cuiva, odata cu acel obiect dati si ceva din voi insi-va, si daca nu traiti o viata convenabila, el va transmite undele negative pe care le-ati introdus in el. Chiar daca acel cadou e un obiect magnific si de mare pret, el nu va face nici un bine celui caruia l-ati daruit,daca miezul daruitorului  este plin cu rautati. Pentru ca nu e suficient a dori sa facem o placere cuiva pentru a-i face si un bine. Pentru a face bine, trebuie ca nu numai inima, dar si intelectul si corpul fizic, prin emanatiile lor pure si luminoase, sa fie plin numai cu  bine. Daca nu mustiti de bunete, dati ceva bun, dar invelit in ceva rau. Mana intra in relatie cu fiinte umane, dar si cu natura,cu universul. Cand un adevarat mag deschide usa -dimineata, el saluta toata natura, arborii, cerul, soarele si pe Creatorul tuturora… El ridica mana si spune buna ziua intregii creatii. Poate va intrebati la ce serveste acest lucru… Ei bine, pentru a se  priza si lega de indata la Sursa Vietii.Mainile noastre sunt ca niste antene care au posibilitatea de a atrage si de a receptiona curenti de energie din oceanul cosmic in care suntem scufundati. Si daca nu captam decat foarte slab acesti curenti, e pentru ca toata  constiinta noastra e in alta parte sau e adormita. Magii stiu sa se foloseasca de mainile lor pentru a primi forte sau de a le proiecta, pentru a le retine sau a le orienta, pentru a le amplifica sau a le diminua… Se spune in Vechiul Testament ca atunci cand Moise ridica mana in timpul bataliilor, poporul sau obtinea victoria. Pentru ca Moise cunostea puterile mainii, el proiecta forte si atragea entitati care veneau sa-i ajute pe razboinici; si cand batalia se prelungea si el incepea sa oboseasca, veneau alti barbati sa-i sustina bratul.

 

99999

 

Daca putem utiliza puterea mainii pentru ostilitati, de ce sa nu o utilizam pentru a crea dragoste si armonie? Cand unii sunt pe cale de a se masacra, ridicati mana si ei vor arunca armele pentru a se imbratisa. Ei nu vor mai vrea sa se bata, pentru ca vor receptiona undele benefice pe care le trimiteti. Doar cel ce stie cum sa tina mana pentru a primi forte si a le proiecta asupra lui insusi si asupra altora pentru a echilibra, a curata, a hrani, a anima, devine un fiu al lui Dumnezeu.

 

Importanta mainii apare in particular in viata cotidiana, pentru ca ea serveste ca mijloc de comunicare intre fiinte. Cand oamenii se intalnesc sau se despart, ce fac ei? Ei ridica bratul, pentru a saluta, sau isi strang mana. De aceea, trebuie sa fiti vigilenti asupra a ceea ce dati cu mana. Daca o faceti pentru a saluta, e pentru a face bine, e pentru a da ceva. Cel ce nu stie sa dea nimic arata cat de sarac si mizerabil este. Evident, pentru multi, o strangere de mana sau un salut al mainii nu sunt decat semne conventionale, si in acest caz, ar fi mai bine sa se abtina. Daca salutam distant, ramanand inchisi, e inutil. Dar pentru cei care au constiinta treaza, e un gest formidabil de semnificativ si operant prin care poate incuraja, consola, umple de viata creaturile, prin care le poate da multa dragoste. Un salut trebuie sa fie o adevarata comuniune, sa fie puternic, armonios, viu.

Dar mana nu e numai un mijloc de a intra in relatie cu fiinte umane, ea e de asemenea un mijloc de a intra in relatie cu natura,cu universul. Cand un adevarat mag deschide usa sa, dimineata, el saluta toata natura, arborii, cerul, soarele… El ridica mana si spune buna ziua intregii creatii. Poate va intrebati la ce serveste acest lucru… Ei bine, pentru a se  prize si lega de indata la Sursa Vietii. Da, pentru ca natura  si tot Cosmosul ii va raspunde. Cand va apropiati de un lac, de un munte, de o padure, sa le salutati si sa le vorbiti. Incercati sa faceti si voi la fel, si veti simti in interior ca ceva se echilibreaza, se armonizeaza, si multe obscuritati si lucruri neintelese va parasesc, foarte simplu, pentru ca v-ati decis sa salutati natura vie si creaturile care o locuiesc. In ziua in care veti sti sa intretineti aceste legaturi vii cu intreaga natura, veti simti  comuniunea si adevarata viata intrand in voi.

Mana e un instrument magic. Tot ceea ce fac oamenii in prezent cu ea e nimic in comparatie cu ceea ce ar putea face. Prin maini, omul ajunge la tot ce poseda si tot viitorul sau este inca in mainile lui. Mana e o fiinta vie, ea are creierul sau, sistemul sau nervos, stomacul sau. Da, la fel cum universul se reflecta in diferitele organe ale corpului nostru, organele corpului nostru se reflecta in mana. Fata de corpul nostru, mana are aceleasi relatii pe care la are corpul nostru fata de univers

8

Stratagemele lui Voiculescu ca să evite executarea silită

Avocaţii familiei Voiculescu nu ştiu ce să mai inventeze pentru a împiedica statul să confişte sediul Antenei 3, decizie luată în dosarul privatizării ICA. Antena 3 a pus la cale un nou tertip: a acuzat statul că vrea să îmbogăţească „fără justă cauză“. Pentru asta, familia Voiculescu a deschis un nou proces, care va bloca executarea silită. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Judecătorii dau verde la confiscarea sediului Antena 3 De aproape 2 ani Fiscul încearcă fără succes să pună mâna pe bunurile familiei Voiculescu, pentru recuperarea prejudiciului din dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), de care a fost găsit vinovat  Dan Voiculescu. Tertipurile folosite de acesta au avut succes până acum. În urmă cu fix o săptămână, la solicitarea ANAF, Curtea de Apel – instanţa care a judecat dosarul ICA, stabilea că nu există niciun impediment pentru ca decizia de confiscare să nu poată fi pusă în aplicare. Avocaţii lui Voiculescu au scos însă din mânecă un alt as pentru ca sediul Antenei 3 să rămână în continuare în familie. Astfel că, pe 25 februarie, la Judecătoria Sectorului 5 va fi primul termen al unui nou proces intentat de Antena 3 statului român, pe motiv de „îmbogăţire fără justă cauză“. Concret, postul de televiziune cere magistraţilor ca statul român, prin Ministerul Finanţelor, să-i plătească suma de 50.000 de lei, bani pe care i-ar fi investit în sediul vizat de acţiunea de executare silită. În plus, Antena 3 cere ca până când statul îi va da banii înapoi, să-i fie recunoscut dreptul de retenţie asupra imobilului. Este vorba de dreptul care îi permite folosirea clădirii, până când se va face plata celor 50.000 de lei. Implicit, familia Voiculescu cere ca executarea silită a imobilului sau scoaterea acestuia la licitaţie să fie blocată până când statul îi dă banii înapoi. Experţi consultaţi de „Adevărul“ au explicat că Antena 3 ar avea dreptul să primească despăgubirile solicitate, dar este clar că acest proces are doar scopul de a tergiversa executarea silită, dat fiind suma foarte mică cerută. Antena 3 îi plăteşte chirie lui Voiculescu Clădirea în care funcţionează Antena 3 a fost proprietatea ICA, iar acum este deţinut de Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii (CCAI) – firma care controlează ICA Research & Development. Pe 18 noiembrie 2013, CCAI a închiriat acest sediu Antenei 3, durata de valabilitate a contractului fiind până pe 1 august 2016. Principalii acţionari ai CCAI sunt Camelia şi Corina Voiculescu care deţin fiecare câte 45,1% din acţiuni.  Practic, deşi este un imobil confiscat de stat, Antena 3 plăteşte chiria unei firme controlate de familia Voiculescu. Avocaţii arată că postul de televiziune a adus mai multe îmbunătăţiri şi investiţii în imobil: sistem de ventilaţie, sistem de iluminat, amenajări interioare şi exterioare ale clădirii, lucrări de instalaţie electrice etc. Antena 3 susţine că dacă nu ar recupera banii investiţi în imobil, „îmbunătăţirile şi investiţiile efectuate în locaţia respectivă, toate acestea s-ar constitui într-o îmbogăţire fără justă cauză a Statului Român“. Reprezentanţii postului de televiziune mai precizează că prin noul proces deschis nu se poate interpreta că recunoaşte ca temeinică şi legală decizia justiţiei din dosarul ICA. „În cursul anului 2014, Statul Român a efectuat demersurile necesare privind înscrierea în cartea funciară a dreptului său de proprietate asupra spaţiului închiriat. În prezent, astfel cum rezultă şi din extrasul de carte funciară anexat prezentei cereri, calitatea de titlular al dreptului de proprietate asupra spaţiului închiriat aparţine statului Român“, arată avocaţii Antena 3. Chichiţele avocaţilor De probleme în punerea în aplicare a sentinţei dată de instanţă în dosarul „ICA” s-a plâns de curând şi şeful Fiscului. Astfel, Gelu Diaconu declara că regimul juridic neclar al unor imobile confiscate în dosarul ICA ar sta în calea executării silite a bunurilor omului de afaceri Dan Voiculescu. „Sunt hotărâri ale unor instanţe care, chiar dacă nu sunt definitive, consacră un drept de preemţiune în sarcina actualilor proprietari“, spunea Diaconu. Era vorba de mai multe procese deschise în civil de avocaţii lui Dan Voiculescu, care au împiedicat Fiscul să pună mâna pe bunurile familiei. Tertipurile folosite de acesta au avut succes până acum. Astfel, doar puţin peste 1% din prejudiciul stabilit de judecători, circa 60 de milioane de euro,  a recuperat statul român, deşi a trecut un an şi jumătate de la condamnarea lui Voiculescu. Una dintre decizii era a Tribunalului Bucureşti, care a stabilit că Antena 3 poate rămâne în sediul închiriat de la CCAI până când expiră contractul de închiriere, pe 1 august 2016, şi că are drept de preemţiune – de a fi preferat, la cumpărarea acestui imobil.  Decizia a fost întoarsă la Curtea de Apel Bucureşti, dar mai are o cale de atac la Curtea Supremă. Dosarul „Şantaj la Antene“. Dan Voiculescu:  „Faceţi, tată, faceţi plângeri!” Nu este prima oară când familia Voiculescu apelează la pârghii legale, pentru a urmări un scop fraudulos. Dan Voiculescu şi Camelia, fiica sa cea mică, sunt judecaţi pentru complicitate la şantaj în dosarul în care directorul Antena TV Group, Sorin Alexandrescu, este acuzat de şantajarea administratorului firmei RCS&RDS, Ioan Bendei, în urma unui diferend comercial intervenit între firma de cablu şi Antena 3. Dosarul este pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti. Concret, postul tv ar fi difuzat un spot publicitar care anunţa o dezvăluire jurnalistică privind posibile fapte de corupţie în care ar fi fost implicat Ioan Bendei. Decizia de a rula spoturile ar fi fost luată de Sorin Alexandrescu şi Camelia Voiculescu. După ce procurorii DNA au deschis dosar penal pentru şantaj, Voiculescu a pus la cale o strategie. Acesta a dat dispoziţie ca subalternii săi de la Antena 3 să depună foarte multe plângeri penale împotriva celor care i-au acuzat de şantaj, pentru a face presiune asupra anchetatorilor, dar şi pentru a crea un curent de opinie favorabil postului tv. Dan Voiculescu a fost interceptat de anchetatori când discuta cu fiica sa Camelia despre strategia plângerilor penale. Dan Voiculescu: Mă, tată, da’ faceţi plângere penală, tată, nu vorbe. Camelia Voiculescu: Păi, facem. Eu ce spun?! Asta zic, acum avem dovada.  Dan Voiculescu: Când o depui? Camelia Voiculescu: Păi, luni, când s-o depun?! Dan Voiculescu: Depuneţi plângere penală împotriva lu’ Dragomir (n.r. Dumitru Dragomir, şeful LPF)… Camelia Voiculescu: Da. Da. Dan Voiculescu: Depuneţi plângere penală împotriva lu’ RCS. Camelia Voiculescu: Da. Dan Voiculescu: Depuneţi hârtii, tăticule, că nu pe vorbe se face treaba. Camelia Voiculescu: Da, da, da. Da’ tre’ să găseşti… Da. Dan Voiculescu: Păi, ce?! De aia e procuratură, să caute dovezi. Camelia Voiculescu: Da, corect. OK! Bine. Am scris. Dan Voiculescu: Da? Camelia Voiculescu: Da. Te pup! Te pup! Dan Voiculescu: Bine. Camelia Voiculescu: Te mai sun. Nu te deranjez dacă te mai sun? Că dacă mai am aşa o idee, te sun, te întreb, tu mă suni, mă întrebi


qq

 

nm

EXPLOZIV/Stolojan îl DĂ ÎN GÂT pe Țiriac: A făcut AVERE URIAȘĂ în România și N-A PLĂTIT UN LEU IMPOZIT! Amănunte INCENDIARE!

ppo

Theodor Stolojan face dezvăluiri incendiare despre lucruri care în presa de la noi nu vor face nici măcar note de subsol. De ce oare? Mai mult, vorbește despre realități care demonstrează complicitatea dintre așa-zișii politicieni și așa-zișii oameni de afaceri în anii care au trecut din 1989 încoace. Stolojan a dezvăluit faptul că Ion Țiriac, de pildă, după ce a făcut profituri uriașe cu banca sa din România, nici măcar atunci când și-a vândut părțile n-a plătit un leu statului român! De ce? Puteți citi mai jos… 

Ţiriac a vândut în prima parte a anului 2015 participaţia de 45% deţinută la UniCredit Ţiriac Bank grupului italian UniCredit. Tranzacţia, de peste 770 milioane dolari, este cea mai mare operaţiune pe piaţa de fuziuni şi achiziţii din Europa Centrală şi de Sud-Est în prima jumătate a anului. Ca urmare a tranzacţiei, UniCredit Ţiriac Bank şi-a schimbat, în august, denumirea în UniCredit Bank.

România ar trebui acum să renegocieze toate convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate înainte de 1989, a spus miercuri, la Bruxelles, Theodor Stolojan, coraportor al comisiei Parlamentului European cu 79 de țări din Africa, Caraibe și Asia la raportul privind fluxurile ilicite de fonduri din țările în curs de dezvoltare.

Stolojan a afirmat în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii români că astfel de convenții erau avantajoase înainte de 1989, când investițiile străine în România erau aproape inexistente, iar țara noastră era interesată să nu se impoziteze câștigurile realizate în urma investițiilor externe.

Pentru a ilustra cât are de pierdut România în urma unor convenții precum cea încheiată cu Cipru înainte de Revoluție, Stolojan a dat două exemple, printre care și cel al Hexi Pharma.

“Există un aspect de care presa nu se ocupă, și anume faptul că cei care controlau Hexi Pharma controlau o firmă din Cipru. De ce e nevoie ca un cetățean român sau o companie română să-și deschidă o firmă în Cipru? Ne-a arătat Hexi Pharma de ce este nevoie: prin firma din Cipru se importa cu 7 euro litrul de dezinfectant și se refactura către Hexi Pharma din România cu 100 de euro litrul. Diferența era dată de cei care controlau firma din Cipru, aceiași care controlau și Hexi Pharma, și numai ei știau ce făceau cu această diferență”, a spus Theodor Stolojan.

“Al doilea exemplu pe care vi-l dau este legat de un om de afaceri foarte respectabil din România care și-a vândut acțiunile la o bancă importantă din România. Această bancă a crescut în valoare în România, deci cel care a vândut acțiunile a realizat un câștig de capital care, potrivit legilor din România, se impozitează cu 16%. Dar statul român nu a putut impozita nici măcar un euro din câștig. De ce? Pentru că de fapt deținătorul acțiunilor în bancă era firma din Cipru înființată de acest om de afaceri”, a adăugat Stolojan.

Stolojan a explicat că, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri încheiată între România și Cipru înainte de 1989, câștigul de capital se impozitează acolo unde își are sediul firma care deține acțiunile în România, respectiv în Cipru. Ori potrivit legislației din Cipru, câștigul de capital nu se impozitează.

“Prin urmare, convenția de evitare a dublei impuneri a devenit o convenție de exonerare de impozit și în România, și în Cipru. O asemenea convenție era aparent avantajoasă României înainte de ’89, când investițiile străine în România erau aproape inexistente, iar România făcea de fapt investiții în afară și era interesată ca acolo să nu se impoziteze câștigurile. În mod normal, România ar trebui acum să renegocieze toate aceste convenții de evitare a dublei impuneri încheiate înainte de 1989″, a spus Stolojan.

Potrivit fostului prim-ministru, din neimpozitarea unor astfel de tranzacții se ajunge “ușor la câteva sute de milioane de euro pe care România nu a putut să le facă venit la buget”.

În context, Stolojan a acuzat “ipocrizia cumplită” care domnește în sistemul fiscal internațional.

“Lumea este indignată peste tot — nu mai vorbesc de Panama Papers, LuxLeaks, etc. Există însă multă ipocrizie și rezistență. În momentul când ai 12 șefi de stat foști sau actuali care au avut companii în offshore, ei sau membri ai familiilor, sigur că înțelegi de ce există rezistență la toată treaba asta. Sigur că sunt o serie de măsuri care se încearcă să se ia, dar trebuie să se ia la nivel global. E suficient să ai două-trei țări care nu aderă la aceste standarde de transparență ca totul să se canalizeze spre acele țări, așa cum s-a întâmplat cu această firmă de avocatură din Panama care a înființat companii — peste 200.000 de companii offshore lucrând cu cele mai respectabile bănci din lume”, a declarat Theodor Stolojan.

Printre măsurile prevăzute în raport sunt acceptarea de către toate țările a schimbului automat de informații cu privire la conturile deschise de rezidenți sau companii din alte țări, la veniturile și activele deținute sau deschiderea de registre în fiecare țară cu privire la beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în țara respectivă.

De asemenea, raportorii ar dori ca toate companiile transnaționale să raporteze vânzările, numărul de salariați și profitul realizat în fiecare din țările unde au subsidiare, deși există voci care invocă faptul că divulgarea unor astfel de informații ar putea afecta competitivitatea companiilor în cauză.

“Paradisurile fiscale care nu aderă la standardele internaționale de transparență fiscală să fie puse pe o listă neagră și orice tranzacție financiară făcută la dispoziția unei companii dintr-un asemenea offshore să fie impozitată chiar cu 50%. Pe urmă trebuie protejați cei care în interes public dezvăluie practicile de evaziune fiscală, de corupție în zona fondurilor ilicite”, a mai detaliat Stolojan din seria de măsuri propuse.

 

Cutremurătorul plan Illuminati dezvăluit într-o carte a unui globalist! În viitor, se vor elimina familia şi dragostea, vom fi drogaţi şi controlaţi total cu ajutorul microcipurilor din creier! Scopul final Illuminati: distrugerea omenirii!

 

China îşi împarte “prada” (Grecia) cu Occidentul, cumpărând un port strategic grecesc! Încă o dovadă că marile puteri ale lumii (SUA, China, Franţa, Germania, Marea Britanie şi Rusia) fac parte toate din “clubul Illuminati” şi nu sunt adversare!

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*