Agromedia - Enciclopedia Agricola

În vechime, când nimeni nu a putut respecta Legea, credinţa lui Avram i-a fost socotită ca neprihanire (Rom.4/3)) Acum îl avem ca ajutor pe Prietenul TUTUROR păcătoşilor- Fântâna cu Apa vieţii veşnice, din care izvorăsc râuri de pocăinţă, iertare, sfinţenie, blândeţe, iubire, dragoste, credinţă şi alte bunătăţi Cereşti; Nu pierdem nimic dacă îl primim, dimpreună cu toate ale Sale (şi cu Adevărata Credinţă Dumnezeiască întrupată în Hristos), dar câştigăm Totul Totului TOT… „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţă deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru că, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” Rom.3/20-26)

Inainte ca Pesedistii sa legifereze  pensii speciale pentru comagarii, tortionarii, badaranii participanti la mineriada, Orban afirma despre PSD: Ăștia sunt demenți! Au băgat România în faliment…….Din Ioel, cap 2,  primiti Putere să strigăm din trâmbită către toţi oamenii de pretutindeni, să ne apărăm ŢARA (si) CANANUL VEŞNICIEI- căci globaliştii vor să ne (ex)termine… “Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului; Este…  Vremea Trezirii… Războaiele viitorului – Ediție revizuită ;… 50 Teze pentru reforma creștinismului din zilele noastre – Vol. I, II și III…Răpirea Bisericii… AUREL GHEORGHE -Scăpați din fața necazului ce vine
es
Omenirea îşi trăieşte ultimele clipe, susţin cercetătorii… Care sunt etapele sau paşii către mântuire? Timpii mântuirii, autor: Rîpă Ioan ; Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cum poti sa fii mantuit? Planul de mântuire al lui Dumnezeu…. POCĂINȚA UNICA SOLUȚIE… Trezirea din Oradea – Liviu Olah…  Zdrobirea (eului adamic)– calea spre umplerea cu Duhul Sfânt…Durere pentru Trupul lui Hristos… Wake up, church! – Biserică, trezeşte-te!
ww
 Biserica si Necazul cel Mare – Zac POONEN… O farsă: procesul din casa marelui preot…Ce înseamnă pentru creştini să-şi poarte crucea? Urmeaza-L Pe Isus Hristos… Purtându-ţi Crucea, de James Montgomery Boice; NU TE TEME…crucea e doar un popas! (dar nu te da jos de pe cruce la ordinul satanei); Pentru ca suntem muscati de sarpele satan, sa privim, nu la  Şerpii înfocaţi, ci la Vindecatorul Hristos; Crucea si sarpele de arama; Fiul omului trebuie înălțat ca șarpele în pustie, autor: John Piper;  Cristos a venit ca realitatea șarpelui de bronz și l-a distrus pe Satan pe cruce- Toți oamenii sunt șerpești în natură, fiind mușcați de Satan, șarpele; Dumnezeu l-a prins pe Satan în carnea omului pentru a-l distruge; SA-L SAVURĂM PE CRISTOS IN CUVÂNTUL SĂU… Să ne menținem părtășia cu Domnul prin mărturisire, rugăciune și citirea cu rugăciune;
71Ieşiţi din turnul de fildeş-din babilonia fesenistă/globalistă/capitalistă, dar şi din voi înşi vă, prin naşterea din nou, pentru că în tot ce faceţi pulsează viclenie, invidie, ceartă, egoism, răutate, cârtire, preacurvie şi alte mizerii ale gunoierului din voi (redate în Rom. cap.1/28-32). Ieşiţi… să intraţi înnoţi în „Cortul lui Dumnezeu”, căci noi toţi, i-am întors spatele lui Dumnezeu, l-am mâniat şi… Tot noi, l-am scuipat, înjurat, trădat, batjocorit, înspinat şi pironit, dar El ne-a iertat, ne- a absorbit în sine toate păcătuirile, ca să nu le mai (dezgropăm)mâncăm; A biruit tot cosmosul spurcat de satan, ne-a asimilat, îngropat, înviat, înfiat, înălţat şi umplut cu Plinătatea Lui, ca să nu mai păcătuim niciodată… „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce… „(Col.2/15) „Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. „(Rom.6/6)
ma
Sfârșitul Ocultei Globale SATANISTE este aproape…APOCALIPSA BATE LA USA: Chinezii au facut primul transplant de cap din lume…Poporul, omul corupt, otrăvit, înrăit, minţit, manipulat, demonizat prin învăţături idolatre, false, comuniste, kapitaliste, feseniste, primite încă de la botezul inconştient, n-are lecuire, decât prin naşterea din Sămânţa Învăţăturii Dumnezeieşti, fără urmă de păcat : „PARTICIPĂ CINE VREA, CÂŞTIGĂ CINE TREBUIE”… Justiţia sub papucul PSD = ciuma roşie: instrument pentru protejarea marilor corupţi + instrument pentru condamnarea celor nevinovaţi…Ionel Olteanu, fost securist, a furat casa altuia, în “democraţia” KGB-istului criminal Ion Iliescu5Marile privatizări, marile ţepe date României. Toate legăturile periculoase dintre milionari şi politicieni care au ruinat industria ţării, în ultimii 25 de ani… Cum poti fi bogat si cinstit prin privatihotii?! Cum poti fi bogat si cinstit prin privatihotii?! În Republica Ortodoxă România, cine dă cu pumnu-n masă, te lasă fără casă… Cum a fost falimentata Bancorex de catre fostii comunisti (I)… Cioclii PSD ai justiţiei din România – 30 de ani în care mafioţii din PSD au luptat împotriva justiţiei (II)  Cum a esuat flota romaneasca in oceanul coruptiei…După 1989, PSD, urmaşul PCR, cu bocancul pe grumazul justiţiei, a continuat jaful comunist din anii 1945 – 1955… Cum au “cumparat” fostii securisti si comunisti Romania, bucata cu bucata79… globaliştii cei mai de seamă (Matei 26:59)- preoţii, politrucii, baştanii şi alţi nepocaiţi care l-au răstignit pe Hristos, o să vă crucifice şi pe voi… De aceea, cât se mai poate, pocăiţi-vă şi naşteţi-vă din nou, din Sămânţa Învăţăturii Duhovniceşti, nepopeşti şi, cu plăcere, cu bucurie, luaţi-vă  arma cosmică (crucea) şi urmaţi-L, mai ales că noi suntem întrupaţi din nelegiuire şi zămisliţi în fărădelege (Ps.51/5); Aşadar, merităm din belşug să suferim…” fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru că, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu… Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau că făcător de rele, sau că unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. (1 Petru 4)…” Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. În adevăr, ce fala este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.” (1 Petru 2)………………Strategia lui Dumnezeu de a birui si-  strategia Satanei de a ne infrange.; Cum intră demonii? Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.

citeste mai multe »

Dumnezeu dă, dar nu băgă în traistă, zic cei care se” descurcă” fără El… Ei uită că traista şi încărcătura este tot a Lui, fiindcă “Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1/21) Să-i fim recunoscători pentru picioare, mişcare, privire, gândire, inima, respiraţie, ochi, lună, stele, vânt, flori, păsări, iertare, iubire (nemaimuţărească), Duhul Sfânt etc Până când luăm totul ca de apucat? „Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru că, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. „(Fil. 2/5-11) Să nu mai batem câmpii păcătuirii şi, prin naşterea din nou (Ioan, cap. 3) să credem că ne-a strămutat în Sine, unde nimeni nu mai păcătuieşte; În nimeni altul nu găsim armonie, iertare, împăcare, vindecare, blândeţe, adăpost, dreptate şi alte bunătăţi Dumnezeieşti decât NUMAI în El.” În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.Ap. 4/12) Aşa cum Dumnezeu locuia în Omul Hristos, să ne umplem şi noi cu el, care a venit plin de Har şi de Adevăr că să ne facem Una cu Gândirea, Rânduiala, Voia, Învăţătura lui! Să nu uităm…” cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt. (1Tes.4/8)

Ţărăniştii români sunt incompatibili cu Republica Securistică România…Pușcăriașii, clasa favorizată a României- Clasa de mijloc e deja în Paradis…Povestea banilor securistului Voiculescu este într-un dosar clasificat SIE…(S-o creada el)Putin dă asigurări SUA că nu e vorba despre o militarizare rusă în Arctica…De la avocatul diavolului la avocatul POPORULUI nu nai este nici un pas…Adio, Renate! Şi am cuvinte …  fff(SI) La 80 de ani, Ion Iliescu este în continuare un ateu convins si afirma ca : «Iisus a fost un rebel…Mina dreapta a lui Iliescu – a pierdut pomelnicul lui Soros cu personalitatile din Romania care au colaborat cu …”extraterestri”2- JOHN PERKINS recunoaste ca “România este infestată cu «asasini economici»”, inca de la preluarea puterii de catre Iliescu !“Noi, «asasinii economici», clădim imperiul global”Alte “amanunte”picante ,marca John Perkins: Bechtel, Chevron şi Banca Mondială folosesc asasini economici şi în România3- Scoţia interzice cultivarea plantelor modificate genetic-NU SI ROMANIA …Ca si Adrian Nastase cu toti “fratii” lui din Dosarul Microsoft- EADS Ion Țiriac va iesi , sigur, basma curata, desi…Sa nu uitam despre un MIC CUTREMUR în Ministerul de Interne! DNA are pe LISTĂ 6 GENERALI acuzați de CORUPȚIE!Ateismul credincioşilorIsus Christos în fiecare carte a BiblieiIlie – Nemuritorul   ÎNCREDE-TE ÎN DUMNEZEU ȘI MERGI PRIN CREDINȚĂ (1)… Apocalipsa – studiu…Drumul spre culmi (II),Scris de Richard Wumbrand; Petru Lascau – Omul pe baricade; REV. NELU TERPEA- Duhul fiarei 666 este acum în lume; GLOBALIZAREA PERSECUŢIEI ÎMPOTRIVA CREŞTINILOR… PERSECUTIILE CRESTINE ALE SECOLULUI XXI; Cipul din nou în actualitate,Scris de Nelu Ciorba… Buletinele cu CIP pun în pericol Mântuirea. Discuții aprinse la MAI față de semnul Satanei… Microcipul 666 (partea a II-a),Autor: Rîpă Ioan ; Conexiunea dintre 5G, cip-uri, nanoparticule și actele biometrice; Ne transformăm în roboți? O sută de mii de oameni și-au implantat cipuri pentru a-și îmbunătăți viațaffFiindcă liberul cugetător – Iliescu (ateu convins, păgân, tatăl lui PeSeDescu) nu se pocăieşte, ca să ridice Dumnezeu blestemul de peste noi, Nimicitorul întoarce asupra Poporului Român roadele tuturor fărădelegilor, pe care nu i le dă lui Iisuss, prin pocăinţă, gratuit, pentru iertare- păcate dezavuate în Gal.5/19-21 şi Rom.1/18-32 …Şi pentru că Dumnezeu cel viu şi adevărat, (nepictat, neiconat), nu a vorbit doar Poporului Evreu, iată ce stă scris şi pentru Falsul Popor Idolatru : „Tu ai făcut mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate ca să Mă mânii şi M-ai lepădat înapoia ta! De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel şi voi mătura casa lui Ieroboam, cum se matură murdăriile, până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Căci Domnul a vorbit.” 1 Imp.14/9-11)tr
Suveranitatea lui Dumnezeu asupra lui Satan… Exemplul splendid al unui om evlavios, de Zac Poonen… Tesaloniceni – cap. 4 – Pavel – un apostol forțat să se apere,de BY BARZILAIENDAN
citeste mai multe »

După 40 de ani de robie prin minciuna Komunismului (satanismului), Dumnezeu nu vrea să mai rătăcim prin pustia globalismului… Dacă nu ne pocăim şi nu credem în Evanghelie, cum ne învaţă Hristos (Marcu 1/15) vom rămâne fără „şef ”, pentru că Isuss i-a spart capul la Golgota şi urmează să fie legat şi încarcerat (Ap. Cap. 20) Si Slava Domnului părăseşte nu doar biserica sau catedrala, ci şi inima omului spurcată de satan (Marcu 7/15-23) Aşa cum înainte de prăpădul Ierusalimului- Slava Domnului a plecat treptat din cetate, curând ne va părăsi pe noi şi Harul transformat în preş, dimpreună cu Duhul Sfânt, pentru a ne scoate ochii: „Fratele va da la moarte pe fratele său şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit vă fi mântuit.” (Mat. 10/21-22) La început, ea , „Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era şi s-a îndreptat spre pragul Casei; şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haină de în şi care avea călimara la brâu. (Ez.9/3)… Apoi Slava Domnului a plecat din pragul Templului şi s-a aşezat pe heruvimi. Heruvimii şi-au întins aripile şi s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat şi roţile cu ei. S-au oprit la intrarea porţii Casei Domnului spre răsărit; şi slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. „(Ez.10/18-19) „După aceea, heruvimii şi-au întins aripile, însoţiţi de roţi şi slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălţat din mijlocul cetăţii şi s-a aşezat pe muntele de la răsăritul cetăţii.” (Ez.11/22-23)

Miscarea de trezire din Toronto…VREMEA TREZIRII – carte creștină…Unirea in Hristos …BISERICA – TRUPUL VIU AL LUI ISUS HRISTOS…Uniţi cu Hristos în Moarte şi Viaţă, Partea 1,de John Piper…Trezeste-te tu, care dormi!Trupul lui Hristos- R. K. Campbell… O FALSĂ TREZIRE SPIRITUALĂ…Iosif Țon  ‘Triumful Bunatatii’ si…BUNATATE SI IUBIRE
qqLumea s-a unit cu învăţătura lui Marx, Engels, Lenin, Iliescu– pesedescu/ globalescu şi cu excrementele altor ” gândirişti ” , dar tot dezbinată în păcate moare, pentru că omenirea nenăscută din nou are ca tată pe diavol (Ioan 8/44) ! NUMAI Isuss a murit odată pentru totdeauna, a îngropat pe orice om, păcat, ispită, poftă, învăţătură falită, ca să nu mai dezgropăm niciodată asemenea mortăciuni! Pe culmile suferinţei i-a zdrobit capul şi ne-a învăţat cum să-l facem pe satan să plece de la noi învins, căci ne-a dat şi Autoritatea Lui ,să-l călcăm în picioare (Rom. 16/20); Păcatul nu mai are nici o putere asupra noastră, pentru că ne-a Îndumnezeit, ne-a înviat dimpreună cu El, ne-a înfiat -inălţat în Sine, şi viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu unde, prin părtăşie Duhovnicească, ne umple cu plinătatea învăţăturii Lui, cu Împărăţia Dumnezeiască! Să credem în biruinţa Lui, ca să nu mai redevenim sclavii păcatului ( care a fost dezbrăcat de tăria lui), ca să trăim pentru Adevăratul Tată; Prin botezul în moartea Lui să rămânem Una cu El, (nu cu amanta lume-1 Ioan 2/15-17), aşa cum Iisus s-a făcut Una cu noi, căci în nici un om neânnoit, nu locuieşte nimic bun… Dacă nu ne umplem cu Domnia Lui-cu Dragostea, cu învăţăturile, darurile, cu Roada Duhului Sfânt, rămânem nişte nimicuri zangănitoare (1 Cor.13)

bis

Unitatea în trupul lui Hristos…Unirea cu Cristos – Cum a fost ea creata si cum sa traim în ea…TRUPUL LUI HRISTOS-DEOSEBIND MITUL DE METAFORĂ- Charles L. Hunt

jj

OMUL  BILLY GRAHAM! Ferma Animalelor, o carte cu renume…ELLEN G. WHITE-Unirea cu Hristos şi dragostea frăţească (Una cu Hristos în Dumnezeu)
k;Doar in Romania  vacile rag si”Boii” nu le baga in seama…Amenajarile crescatoriilor de peste…Ori lasati multinationalele  sa extraga gaze de sist …Burghezia fesenista intronata de Ilici a tulburat Tara ,ca sa poata pescui-fura NECONSTITUTIONAL Toata Averea Obsteasca, dar…Poporul care -si omoara conducatorul,daca nu se pocaieste -in frunte cu Patriarhul Daniel  si cu toata popimea care rade de pocainta si huleste pe pocaiti (ca sa nu  someze fara bani…)ramine fara viitor…Niste praf in ochi pentru adormit copii- Fostul director adjunct DGIA, Iulian Gherghe, a fost trimis în judecată…Ghid pentru mușcătura de căpușe. Ce avem de făcut, pas cu pas… Ion_Ratiu_1   Tehnologia de crestere si ingrasare a crapului… Intelectualii lu’ Peşte, “boborul” îndobitocit şi creştinii lui Ion Iliescu… Havîrna: analfabetism, corupţie generalizată, hoţie, ignoranţă, lipsa spiritului civic, absenţa creştinismului autentic, prostie instituţionalizată… Condiţia intelectualului în gulagul neocomunist… Cum a distrus Guvernarea Tăriceanu silvicultura romaneasca61  Fiindcă prin moartea Lui pre moarte a călcat, ne-a eliberat de satan şi de păcat (doar dacă credem); Să nu-i mai refuzăm învierea, înfierea, înălţarea şi viaţa veşnică, pentru a nu mai rămâne morţi în păcate… Să credem că ne-a asimilat în sine pe toţi nelegiuiţii şi ne-a îngropat cu orice nelegiuire şi ne-a înviat fără urmă de păcat ; Ca să nu mai păcătuim, să ne facem părtaşi cu durerile înflăcărate pe culmile suferinţei de la Golgota, unde nu a abandonat nici pe cel mai mare păcătos! Să nu mai dezgropăm nici o nelegiuire şi să nu mai pupăm (mâncăm) „moaştele „vreunui păcat ci, GRATIS, să ne conectăm la transfuzia cu sânge Dumnezeiesc, plinn cu învăţătura şi gândirea Lui; Să ne bucurăm pentru naşterea din nou primită prin Sămânţa Duhovnicească, adică prin Cuvântul întrupat în omul înnoit, Cuvânt care ne umple cu Plinătatea frumuseţilor, bunătăţilor, sfinţiei, darurilor şi Roadelor Lui, ca să rămânem, pe veci, UNA cu El, înzidiţi în Trupul Bisericii Duhovniceşti…

citeste mai multe »

Stalin, Hitler, Iliescu şi alţi satanişti ne-au spus să-i votăm, că ne dau luna de pe Cer ; De aceea noi i-am (răs) votat, până ne-au terminat… Dar Hristos, care ni s-a dat pe Sine cu toate cele Dumnezeieşti, deci şi pocăinţa, credinţa şi Vestea Bună a Evangheliei, (Marcu 1/15) încă nu-l băgăm în samă (Îs.53/3) şi… Nu pierdem nimic, dar câştigăm TOTUL totului tot, dacă îl credem că atunci când le-a poruncit ucenicilor să se ducă în toată lumea şi să facă ucenici din toate neamurile, (Mat.28/18-20) a făcut-o şi pentru noi, întrucât” Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce ne trebuie pentru … (2 Petru 1/3-11) biruire Divină; Să credem că Prietenul TUTUROR păcătoşilor este cu noi în toate zilele, prin Duhul Sfânt pe care ni l-a trimis, plin de Har şi de Adevăr, ca să–l primim ca „şef”, prin naşterea din nou (Ioan, cap.3) pentru a ne ajuta, căci numai El zice şi face totul foarte bine şi pentru veşnicie (Gen. cap.1) Când Hristos i-a spus lui Petru să pescuiască un peşte, pentru a plăti biletul de intrare în Templu,… El deja pusese moneda în gura peştelui prins de ucenic (Mat.17/27)… Când le-a spus ucenicilor să arunce mreaja în partea dreaptă, (deşi se chinuiseră toată noaptea, fără a prinde un peşte), Iisuss poruncise peştilor, să i-a cu asalt barca pescarilor faliţi… (Ioan 21/6-7)! Când sutaşul l-a rugat să spună doar o vorbă pentru tămăduirea robului, acesta l-a crezut, pe Cuvânt, fără a mai veni sub nevrednicul acoperiş; Astfel putem crede şi noi, pentru a câştiga neprihănirea, mântuirea, veşnicirea –Biblicizarea şi… Îndumnezeirea, fără a pierde nimic! (Luca 7/7)

777Păcatul reţelelor sociale virtuale;10 motive de a fi recunoscător pentru Biblie…Speranța, între „aici” și „Dincolo”! Părtăşia frăţească, de Iosif Anca; Părtăşia Creştină şi Biserica, de Michael Fackerell; Ce înseamnă „părtăşia cu Tatăl”? John Thomas Mawson; Urmările iertării- Luca 5.18-35- Harold Primrose Barker; Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4) Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24- Willem Johannes Ouweneel; Importanta partasiei – Zac Poonen; DUMNEZEU NE-A ÎNGĂDUIT APROPIEREA ÎN PĂRTĂȘIE; Fiara Balaurul şi Femeia By Joe Crews; ULTIMA CHEMARE   Principalii factori care contribuie la obţinerea de profit in activitatea de crestere a vacilor de lapte si…Cel mai important jucător din agricultura românească se axează pe 444agricultura inteligentă, calea sigură spre performanță- Agricost…Recomadările unui reputat specialist- Lucian Buzdugan…Cum şi-au însuşit foştii securişti comunişti avuţia naţională a României…În dictatura comunistă: Miliţia şi Justiţia, fete-n casă la coana Securitate…Securiştii criminali către Doina Cornea: “În zeghe vei putrezi!” (II)Cum a furat miliarde securistul Ioan Niculae in guvernarea Adrian Năstase…Ce nu place justitiei nedrepte, apreciaza altii ”colectiv” a câștigat premiul publicului european LUX 2021… Daily Mail: Puiu Popoviciu l-a angajat pe fiul lui Joe Biden ca sa-l scape de acuzațiile de coruptie… 77Dumnezeu nu trebuie răsplătit prin păcătuirea noastră! Astfel îl (re) răstignim pe Iisuss prin orice fărădelege; Fiecare păcat este încă un cui pironit în Trupul lui, deşi „Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” (2 Cor.4/10) Nimeni nu poate ascunde păcatul şi nici nu încape în Împărăţia Cerurilor pe poarta strâmtă şi prin Uşa Iisuss, dacă- prin pocaintă- nu-i dăm lui toate mizeriile, dar şi pe gunoierul cosmic, care locuieşte în noi… Căci goi am ieşit din burta mamei şi goi ne întoarcem în pântecul pământului… Fie că trăin, fie că murim, noi suntem ai Domnului (Rom. cap. 14) De aceea, Duhule Sfânt învaţă-ne să ne facem părtaşi şi suferinţelor lui, pentru a rămâne UNA cu moartea, îngroparea, învierea, înfierea, rodirea, înălţarea şi cu Îndumnezeirea veşnică, pentru lăudarea şi aprecierea lui, nu pentru mândria şi înfumurarea omului… „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Fil.3/10-11)
citeste mai multe »

Pentru că se apropie închinarea la Icoana Fiarei (Ap.13) şi puparea masca-riciului Anticrist, să învăţăm din suferinţa Poporului Evreu, care în robia Babiloniană a acceptat mai degrabă să fie aruncat în cuptorul cu foc (încins de 7 ori mai tare- Daniel, cap.3), decât să-şi îndoaie genunchii în faţa moaştelor aurite, dar oarbe, mute, surde, şchioape, microboase-Ps.115 şi 135; Aşa cum Daniel a fost „gâdilat” să renunţe la viaţa de rugăciune, dar n-a acceptat formalismul, idolatria, tradiţia, ritualurile şi alte popisme, chiar dacă-l pândeau leii din groapă, să-l urmăm şi să ne rugăm în Duh şi în Adevăr, nu… (Ioan, cap.4/23,24)…” Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” (Ap.13)

99General (r) Dr. Mircea Chelaru: ”În jurul nostru bate crivăţul, se fac poduri peste România, iar noi ne batem între noi ca idioţii!”…(Dupa acuzatii de hotii ,subminarea economiei etc) Miniștrii PSD nu mai sunt acuzați de corupție, ci de incultură si de alte masonerii”… “Dumnezeu a fost ucis de Occident…Iată de ce a fost asasinat Ceauşescu! Uitaţi-vă la Dumnezeu cum priveşte spre pământ, cum vede durerea noastră şi aşteaptă să-I întindem mâna să ne vină în ajutor, dar noi, orgolioşi, ne descurcăm şi fără EL!…Deși suferința ne pare un monstru pe care nu-l vrem și atunci când dăm de el- ori ne luptăm, ori vrem să fugim…suferința de orice natură are beneficiile ei 4În ultimii 27 de ani, România a fost jefuită de 3,3 ori mai mult decât ne-au jefuit 3 imperii în 530 de ani de istorie… Dumnezeu a lucrat şi lucrează pentru ca suferinţa noastra să fie uşurată…Mesajul unui fermier englez către cel român dupa BREXIT!” Patriarhul” Suferinţei este Iov, dar vindecătorul este Iisus, căci toate chinurile omului şi ale cosmosului pe Dumnezeu îl dor…A început eliminarea incomozilor din calea Potopistilor Globalizatori//Câteva frânturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001! Vremurile de pe urmă. Lupta asupra Leviatanului//Ucenicii râului se joacă de-a potopul//Sataniştii din Guvernul Mondial au creat CRIZA IMIGRANȚILOR pentru a câştiga…Ministrul german , Sigmar Gabriel, a avertizat, într-un interviu în cotidianul Bild, că …Generali din serviciile secrete, prieteni cu infractorii
kjScopul lui Dumnezeu nu a fost ca oamenii să sufere sau să moară, atunci când s-a sfârşit creaţia, ea a fost descrisă astfel: „Şi Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; şi, iată, era foarte bine” – Geneza 1:31 GBV… Apocalipsa 13 – Lupta pentru inchinare – A Doua Fiara, Icoana Fiarei si Semnul Fiarei… Avertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine Mondiala (V) – Negarea libertatii de constiinta… Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei… 9 Semne Majore de identificare a fiarei – Dovezi / Fapte Biblice si Istorice (III)… Cum sa ne ferim de semnul fiarei…O noapte cu leii… In groapa cu lei… CARTEA LUI DANIELL… Cine lupta pentru noi? Ultima mare lupta… Impacarea cu Dumnezeu
ppMargareta Spînu-Cemîrtan: „În memoria celor deportați, chinuiți prin închisori, îngropați prin gropile cu var” …Gh. Cojocaru: E important ca istoria să-și cunoască protagoniștii, victime și făptași …Numai la ROMANI este asa ceva! Armand, veste trasnet: „Astazi am aflat ceva incredibil: Contractul dintre Primarie si Romprest nu exista. Vrem banii inapoi si sa plecati mai repede”… O singura DOAMNA  face mai mult decat toti  gargaragii! Formidabila Maia Sandu. Anunta o lege de „confiscare rapida a averilor functionarilor provenite din fapte ilicite”… Muncim sale  platim pensii fesenale unor criminali…Cei mai cunoscuţi torţionari din comunism: Enoiu, Crăciun, Ficior, Moromete, Vişinescu… Bateau cu biciul: Tortionarii nu regreta nimic, ei injura de mama… Îngrozitoarea horă a morții și a vieții din carcerele Fortului 13. Genocidul comunist și nimicirea PNȚ. Mărturia fruntașului țărănist Barbu Pițigoi …Moarte și cenușă: cum au fost incinerați martirii de la Timișoara. Elena Ceaușescu și decizia finală
citeste mai multe »

Cum de ascultaţi şi primiţi atât de uşor „serul păstorului –Anticrist”, (care nivelează calea CIP-uirii), dar nu acceptaţi Serul Duhovnicesc, care vindecă Dumnezeieşte, fiindcă este plin cu Apa vie, cu rânduiala şi învăţătura sfântă, bună, plăcută, desăvarşită- cu imunitate veşnică; De ce nu „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Mat.6/33) Nu vă doare PRIGOANA Doctorului Duhovnicesc, care a coborât la noi să ne vindece, dar noi nu i-am găsit un loc în ieslea inimii, ci l-am pironit, iar pe Duhul Sfânt trimis să ne ajute, încă îl respingem? De ce nu credem că El este unicul Prieten al TUTUROR păcătoşilor, venit să ne slujească (Ioan, 13/14), fiindcă este mai mare, mai tare şi mai bun decât noi toţi la un loc! Dacă ne conectăm/hrănim aşa de uşor întru toate sursele, învăţăturile şi canalele lumii care ne înrăiesc, mint, manipulează, otrăvesc, îmbolnăvesc, demonizează de ce nu ne prizăm, gratuit, la transfuzia cu Gândirea- cu Sângele Sfânt, Sănătos, Hrănitor, Veşnic, Purificator, plin cu globule Atotputernice, Atotcunoscătoare, Atotvindecative?

6H 1. “Ucenicul” lui Iliescu – Hrebenciuc a furat la praznicul comunismului cca un MILIARD de EURO! Cât credeţi că au muls pina la singe ceilalţi potopisti care au defrişat poporul, au furat izvorul bunăstării şi, prin legi mizerabile – au îngropat de vii speranţe nevinovate şi au alungat tinerii printre străini…2. Simbolic,sugestiv,primul român decorat de preşedintele Klaus Iohannis este un DETINUT POLITIC…Biblia nu este o carte, este Biblioteca lui Dumnezeu pe pământ, explică Pr. Stelian Tofană | INTERVIU… Charles Spurgeon – Căutaţi mai întâi…
xxxComentariul biblic al credinciosului – Vechiul Testament……Condiţiile studierii Bibliei…Studiu biblic – Ioan 1 – Adevărata Lumină…Prezentarea Adevărului Biblic…Biblia și vremurile din urmă… Biserica din Ierusalim aduce multă roadă…Marturia personala…Comentarii la versete biblice-Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că…Pomul cunoștinței…Șarpele din Eden…Când apar cei 144.000?…Studiul epistolei 1 Petru (3)-Hendrik Leendert Heijkoop si… ttps://www.soundwords.de/ro/studiul-epistolei-1-petru-5-a11210.html222Şi pentru asta se caută un om care să aprindă foamea unui Post Duhovnicesc şi Trupesc, care să de-a foc lumii cu rugăciuni fierbinţi, pentru a nu mai accepta idolatrii, moaşterii, landalii, pomeni, taxe, lumânări, iconării făcătoare de bani şi sărăntoci; „Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!” (Ez.22/30) Fiindcă nu găseşte un Om care să îndrepte inima copiilor spre părinţi şi pe toţi spre Prietenul păcătoşilor; ” …  aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ţi, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa nelegiuirilor şi curviilor tale.” (Ez.23/35)..Clocitoarea (in)Justitiei da semne handicapate… Cristi Danilet cere demisia celor 7 judecatori CCR care au declarat ca hotararea CJUE este neconstitutionala: „Decizia lor arunca afara Romania din Uniunea Europeana”….hhO singura eroina face mai mult decat toata Romania hibernal de…PeSeDala…Formidabila Maia Sandu. Anunta o lege de „confiscare rapida a averilor functionarilor provenite din fapte ilicite”   …Caracatita – Iosif Buble a imprumutat PSD cu 100.000 de euro in anul electoral 2020. In schimb a incasat sute de mii de euro tot de la PSD…N-o lasati sa lupte singura pe aceasta DOAMNA a igienizarii nationale !Extindeti lupta,fiindca in toata tara se fac golanii/PeSeDii –GUNOIERII in stil barbar,inclusiv la tara,unde oamenii platesc, dar le este frica sa intrebe  ””PENTRU CEEE???””  Clotilde Armand, noi dezvaluiri: „Incredibil dar adevarat”. Cum a reusit sa „piarda” avocata Flavia Teodosiu un proces de 100 de milioane de lei impotriva Romprest  …In loc sa se pocaiasca pentru distrugerea-furtul avutiei obstesti, pentru prigoana a milioane de oameni printre straini, avortarea  inca a unui popor, ingroparea mineriadei-decembriadei etccccc- PSD-iștii au întrecut orice limită față de Clotilde: „În Franța era răpită și violată zile în șir” … Adevarul nu moare niciodata…

Preoţii de azi- speriaţi de îmbogăţirea şi deşteptarea noastră, ne mint şi ne manipulează, pentru a-l ţine pe Iisuss iconat şi pironit pe pereţi, sau la uşa inimii- in ploaie, în vânt, în ger, sau în arşiţă… DAR ne-a învăţat David, care a jurat că “Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” (Ps.132/3-5) …Dacă în vechime, casa unde se afla Chivotul Domnului era impietrită, a venit şi a sângerat Iisus pentru fiecare păcătos, ca să locuiască în orice inimă născută din nou, (Ioan, cap. 3) căci… “Iată! Eu locuiesc într-o casă de cedru şi chivotul lui Dumnezeu locuieşte într-un cort “… Dar Eu n-am locuit într-o casă, din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta; ci am călătorit într-un Cort drept locuinţă. (2 Sam.7/2-6) Cât nu se retrage Harul, să-L primim cu prioritate- integru, integral, suveran, complet şi total, căci Prietenul păcătoşilor nu mai locuieşte în biserici sau catedrale, clădite din pietre seci şi cimentate cu fiare, unde oamenii sunt storşi de bani, manipulaţi ci… Să învăţăm din lecţiile/poruncile Lui, care (fără bani, pomeni, lumânări) ne fac buni, iertători, iubitori, blânzi-Cristici… (Gal.5/22)

hh2-Unde au fost serviciile secrete în timpul jefuirii Ţării?; 3- Omul de afaceri Viorel Cataramă a declarat că, în acest moment, partidele politice din România sunt „structurile mafiote extrem de bine organizate “;Supravegherea globală a populaţiei, armă redutabilă a francmasoneriei mondiale, în cârdăşie cu aşa-zişii «iluminaţi»… (II) Cele mai întunecate secrete ale Imperiului bancar … Biserica și manipularea maselor, explicate din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”…Ce se ascunde în spatele manipulării și cum ne putem apăra? Atac grav la justiție și la presă. Magistrați și jurnaliști filați, interceptați și intimidați de serviciul secret paralel al unor inculpați de rang înalt din România…32Mii de draci mă furnică văzând cum este confundat creştinismul cu prostia…(Alfabetizarea  Duhovniceasca)-DUHUL SFÂNT-care locuieşte în noi…O analiză nepenticostală a lucrării Duhului Sfânt..Doctrina lui Dumnezeu- Isus Cristos- Duhul Sfânt… Doctrinele mântuirii… Moartea de ispăşire a Domnului nostru Isus Hristos- Sir Richard Baker… Întruparea cuvântului- (Ioan 1:14) …1 Timotei 2 – Un comentariu verset cu verset: E. A. Bremickero5Supravegherea globală a populaţiei, armă redutabilă a francmasoneriei mondiale, în cârdăşie cu aşa-zişii «iluminaţi»…Destinaţii de vacanţă…Dupa ce Dumnezeu s-a retras din Templul de la Ierusalim, a plecat si din…celelalte mii si mii de “bisericute”-Dumnezeu nu mai locuiește aici!?DESPRE CEI MAI AI DRACULUI FORMATORI DE OPINIE: PREOȚII… PLEACĂ DUHUL SFÂNT DE LA PREDICATORI? IN MEMORIAM N. STEINHARDT – 31 de ani de la trecerea la cele veșnice6HPREMIERĂ MONDIALĂ: Dr. Moarte, Anthony Fauci, acuzat și de inventarea „epidemiei” de SIDA, recunoaște că virusul COVID nu ar avea origini naturale. Republicanii din Senatul SUA cer oficial Raportul serviciilor de informații americane….Cinci atei care și-au pierdut credința în ateism… La aniversarea Titanicului, să ne amintim de cruda agonie și spiritul lor nobil în ultimele ore de viață …Sa ne pregatim,bucurosi-sa primim  Martirajul Biruitor! Mat Staver, LC: Chicago utilizează tactici comuniste pentru a amenința bisericile…Persecuția creștinilor din China la cel mai grav nivel de la Mao 

citeste mai multe »

O să vă iasă pe nas şi pe gură orice PeSeDie, hoţie, preacurvie, (Gal.5/19-21)) manipulare, idolatrie, bârfă, vorbă, faptă, gând întrupat ori nerostit, dacă nu vă pocăiţi, adică, dacă nu-i daţi lui Iisuss orice mizerie, viclenie, răutate, curvie– cu tot cu gunoierul întronat în inima oricărui om nenăscut din nou! O să da ţi socoteală, pentru că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţă, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, … De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru 1/3-11)

  Marx, artizanul comunismului si al ateismului stiintific, marturiseste intr-o scrisoare trimisa lui Engels ca a dat oamenilor sa manance „gunoi si rahat“ prin teoriile lui sociale, socialiste, din „Capitalul“, „Critica religiei“, etc.Marsul distrugatorului sau planurile luciferice de a distruge lumea… Cum să ne eliberăm de păcatul pornografiei? De departe, cele mai căutate cuvinte pe internet în zilele noastre sunt legate de pornografie…Despre pacatul malahiei si onaniei…Cine este Anticristul?Ce însemnă a predica doar pe Cristos și acesta răstignit?
34
Liderii globaliști de bază (puteți conta pe cele două mâini) rulează un plan ocult vechi de generații să preia controlul complet asupra întregii lumi…Semnul fiarei…Statele Unite în profeţia biblică…Cum a esuat flota romaneasca in oceanul coruptiei! Cum colcaia PSD-ul de agenti KGB in anii 1990…Ion Iliescu si ai sai- inca trag in noi  si dupa 22?
rrUn plan globalist sinistru pentru a genera haos și distrugere peste întreaga planetă este acum desfășurat de cea mai mare Organizație a Crimei-Cabala…CATEVA PILDE SI PARABOLE ...Ce înseamnă să primești natură dumnezeiască? Ne-a dăruit TOT…2 Petru 1;3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia… 
31Cum să învingem: întristarea, deprimarea, depresia? Soluții la păcatele de imoralitate sexuală ! Iov 42:7-8 – Care a fost nedreptatea cuvintelor prietenilor lui Iov? Harul singurătății! Ce Cred Creştinii:   Pentru că se apropie întronarea Anticristului globalist, să ne grăbim întru întâmpinarea Salvatorului! Gemete desnădăjduite au ajuns la urechea Tatălui, (Exod, capitolele 1-6) dar, să nu uităm, că Iisuss a dus greul TUTURORA, când a luptat până la sânge pentru fiecare om şi fărădelege, ca să ne întoarcem de la întuneric la Lumină şi de sub batjocorirea satanei către Dumnezeu (F.A. cap 26) ca să aducem multă roada (Ioan, cap. 15); El ne-a înrădăcinat în Sine pentru veşnica părtăşie şi înarmare cu Învăţătura Dumnezeiască şi, laolaltă cu toate mădularele de pretutindeni – pietre vii, născute din nou, înzidite în Trupul Bisericii Lui- să pornim biruitori ,ca să biruim, numai prin El, cu El şi pentru El, nu pentru mandria, aroganţa şi lăudarea noastră…(Apocalipsa 6:2)… eeeeDupa incornorarea  pandaliei, China a mai clocit un ou… China anunţă primul caz din lume de infecție cu gripă aviară H10N3 la om …Voiculescu, a sosit clipa sa va intereseze Parerea Lui Dumnezeu despre dv,pentru ca toata vesnicia o sa da ti socoteala si cum ne scrie in 2 Corinteni 5/10… Dan Voiculescu către Mihai Şora. „Cuvintele jignitoare nu pot fi justificate. Retractaţi postarea”… Clotilde: “Am găsit la Primărie 3.000 de angajaţi, care foloseau 5 milioane de coli A4 pe an. E un mare șoc, pare că ne-am întors 50 de ani în timp“… Mogulul încolțit. Se confirmă oficial legătura între Dan Voiculescu și Crescent. Firma poate fi executată în contul prejudiciului de 60 de milioane de euro adus de magnat României
citeste mai multe »

(Prea) iconate Patriarh Daniel, nu mai lăsa idolatria preoţească să distrugă România! Dacă Prea „Sfântul” Pavel a aruncat „cu piciorul înapoi, în vârful unui ţepuş,” dumneata de ce nu te pocăieşti dimpreună cu toţi cei care prigoniţi şi bârfiţi pocăinţă? Fiindcă Marele Patriarh Nicodim a venit la Prietenul Tuturor păcătoşilor (Ioan, cap.3) ca să se nască din nou, din Sămânţa Dumnezeiască (Luca 8/11), voi de ce păcăliţi, minţiţi, manipulaţi, exploataţi şi prostiţi Poporul cu iconatorul de făcut bani? Nu ştiţi din Biblie că toate aceste mizerii, toxine, păcătuiri, minciuni-popisme îl dor în primul rând pe Dumnezeu? Chiar vreţi ca să fim loviţi (şi din cauza voastră) cu urgii Apocaliptice, cum s-a întâmplat din cauza Popimii Pesedisto-Faraonice din Egipt (Ex.cap.1-12)? De ce vă este frică de creştini născuţi din nou, deştepţi, (atot) puternici? Până când fugiţi de Adevăr şi încătuşaţi oamenii în puşcăria minciunii demonice (F.Ap. 26/18)? Vă place roada educaţiei -invataturii voastre? Iată, pe banii oamenilor ce aţi făcut! … „Căpeteniile ei în mijlocul ei sunt nişte lei care răcnesc; judecătorii ei sunt nişte lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineaţa. Prorocii ei sunt uşuratici şi înşelători; preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea.” (Tef.3/3-4) Chiar dacă nu vă pasă, toată veşnicia o sa da ţi socoteală… (2 Cor. 5/10) Dacă Femeia numită Steaua Răsăritului- a salvat Poporul Evreu (Estera, cap.1-10) voi,” bărbaţi” în sutane, morţi după câştiguri mârşave, de ce distrugeţi tot ce a mai rămas după tăvălugul lăcustelor komuniste, adică sataniste!

 ROMÂNIA FURATĂ | Legăturile din dosarul lui Sebastian Ghiță – din Emirate până la Guvern…Cum s-a „evaporat” berea românească…=  Dimensiunea jafului din ultimii 30 de ani: 113 miliarde de dolari…Cum a dispărut flota de pescuit oceanic a României? Petromidia, privatizare cu dedicație… Industria amară a zahărului: furturi, evaziune, nepăsare…Razboiul viitorului: Tunul electromagnetic care revoluţionează artileria, arma laser care vânează drone şi satelitul antisatelit…Actorul Victor Rebengiuc, despre (Lovi)-Revo-luţie: „A fost o mare păcăleală”. Despre Ion Iliescu: „Când l-am văzut zâmbind cu gura până la urechi, nu mi-a mai plăcut”
  .jjuDIFERENȚA DINTRE RELIGIE ȘI SPIRITUALITATE… Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?… şi ce nu înseamnă el! de Philip Nunn… Cum ne transformă Dumnezeu, de Ney Bailey… Principii de credinta… Ce citesc? Ce citesc arată ce sunt, de Charles Henry Mackintosh… Unitatea Dunhului, de William Kelly… Pe munte şi în câmpie (1-3) Suferinţele din câmpie: Luca 9.36-45,de Hamilton Smith… Râuri de apă vie, Ioan 7.37-39 si Consecinţa umplerii cu Duhul- Walter Thomas Prideaux Wolston… Căderea în Duhul, Un studiu biblic, de Karel van Berghem… fbControlează lumea gândurilor tale- Sunt eu răspunzător de gândurile mele? „Învinge răul prin bine” Romani 12.14-21, Cei graţiaţi ar trebui să practice harul- Mica 7.6-19, de David R. Reid… „Urmează-Mă!” Mersul pe urmele lui Isus, de Roger Liebi… Sunt prea mulţi cei care nu fac nimic în Adunare- Judecători 4.8,14;5.16-23; Filipeni 2, de SoundWords… Ce înseamnă învierea? Ioan 20.1-20, de James Butler Stoney… Cunoşti tu poziţia ta înaintea lui Dumnezeu?Poziţia creştinului în cer şi pe pământ…O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu? Ilie şi Elisei, de Walter Thomas Turpin…
77PATRIARHUL DANIEL CIOBOTEA ȘI LEGĂTURILE SALE STRÂNSE CU MASONERIA… – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei…Lăturile idolatriei distruge Romania…DOCUMENT Teodosie, criticat dur de Patriarhul Daniel într-o scrisoare oficială prin care îi e refuzată avansarea în ierarhia bisericii: Răzvrătire, sfidează Patriarhia, atitudine provocatoare, permite doctorate plagiate. Plus acuzații că nu-și plătește facturile de aproape jumătate de milion de lei …  Radacinile comune ale Bisericii si Masoneriei...3În calitate de „preot komunist”- turnător la securitate a semenilor şi prigonitor al pocăiţilor, pe care i-am poreclit– sectanţi, stingători de lumini, ca să se fesenizeze între ei… Ca preot hapsân după câştiguri mârşave, i-am prostit pe oameni să înlocuiască Lumina lumii, (adică pe Iisus), cu lumânări, pentru a rentabiliza fabricile bisericilor; Tot pentru a-i manipula, am înlocuit hrănitoarea Paine a vieţii ( Ioan6/48-58)cu pomeni, pentru a câştiga bani prin capuşatele firme ale preoţilor… Tot eu l-am înlocuit pe Făcătorul infinit cu nişte făcături omeneşti-foto/picturi iconate de făcut bani, dar mute surde, şchioape (Ps.115,135)… Şi pentru alte păcate îmi cer iertare de la toate victimile, pentru că şi pe mine m-a iertat Iisus, prin pocăinţa Cristică, fiindcă aceasta este o oportunitate unică, gratuită, prin care omul se deslipeşte de satan, îi întoarce spatele şi se face una cu Adevăratul Tată, în care îşi ancorează pe veci inima şi- şi lipeşte privirea de El, pentru a-i da LUI toate răutăţile, mizeriile, neputinţele, vicleniile celui rău, ca să fie umplut cu Plinătatea Dumnezeirii! Prin Harul şi părtăşia Duhovnicească, pot totul în Hristos, ( prin Harul lui) fiindcă El trăieşte prioritar suveran, integru, integral şi total în mine, căci în El am fost dezbrăcat de zdrenţele adamice şi am fost îmbrăcat cu toată Armatura Biblică,(Ef. cap. 6) pentru apărare şi atac, (Mat. cap.4//1-11) dimpreună cu Biruitorul care rămâne pentru veşnicie –CAP, nu coadă…ddw

citeste mai multe »

ALERTĂ! Nu mai rămâneţi nenăscuţi din nou (Ioan, cap.3) nici o clipă! Lepădaţi-l din inima demonizată (Ier.17/9) pe gunoierul cosmic, (Marcu 7/15-23) dimpreună cu toate amăgirile şi toxinele condamnate” în Rom. cap.1/18-32) Cat se mai poate, PREGĂTIŢI-VĂ să-i respingeţi oferta „slujbaşului global”, pentru a vă prinde urgiile Apocaliptice în „Corabia Cristică” – umpluţi cu Plinătatea Lui, pentru veşnicie! Fiindcă balaurul este acela care crează boli, crize, anticrize, războaie, dar tot el le „rezolvă „ pe toate; ” Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înălţă mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu… Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei… Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase… şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.” (2 Tes.2)

hhh Comuniştii şi satanismul…GLOBALIZAREA, UN MODEL EŞUAT…Zeci de asemănări şocante între Stalin şi Hitler… cei doi mari criminali ai lumii?China este o dictatură a unei tehnocraţii malefice, aşa cum şi-a dorit Rockefeller prin organizaţia sa secretă „Comisia Trilaterală”! Modelul chinez se vrea exportat în toată lumea…(pentru globalizarea Apocalipsei)…GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei!Oculta Mondială şi-a ales deja sediul viitorului guvern unic mondial? În Canberra, capitala Australiei? (Apocalipsa dupa  Ioanii-pensionarii speciali)  Securişti care anchetau români ce ascultau Europa Liberă (II)Ion Iliescu a contribuit direct la mecanismul terorii comuniste…Adolescentul Ion Iliescu pune umarul la sovietizarea Romaniei  etc cdSlava morală a Domnului Isus (17) Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu si…În comportarea Sa faţă de satanJohn Gifford Bellett… Oameni de care se bucură Dumnezeu,Psalmul 1- Dirk Schürmann… Visători creştini, Judecători 5.16- William John Hocking…Te dedici tu cu adevărat pe deplin Domnului? Modele biblice de dăruire- Walter Thomas Turpin… Încuie-ţi casa ca să nu intre răul, 2 Ioan 10 si Deschide-ţi casa pentru bine, 3 Ioan 8 – John Thomas Mawson… Pe drumul eşecului, Geneza 13.12; 14.12; 19.1- David R. Reid… Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan, O sărbătoare pentru Domnul în pustie- Charles Henry Mackintosh… Satan şi iazul de foc, Apocalipsa 19.20; 20.10-Frederick Charles Jennings…ff Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi? Apocalipsa 19.7,8- A.J. Atkins…Chemarea cerească, Evrei 3.1.Viaţa veşnică în Vechiul Testament, Psalmul 133.3; Daniel 12.2- William Kelly… 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare- Walter Alexander Lickley… Ce legătură este între „taină” şi „chemarea cerească”? Ce înseamnă „taina” pentru practica noastră creştină? The Present Testimony… Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească, Efeseni 1.16-23- William John Hocking… Diferenţa doctrinală între un credincios ceresc… şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani James Butler Stoney…. Slava Tatălui şi a Fiului (1-3),Ioan12.1-36  Henri Louis Rossier97uMOARTEA CHINEZEASCA  vine pe un cal APOCALIPTIC (AP.6/8) ca sa calareasca  lumea si…anunta ca isi amplifica „propaganda” la nivel global: „Strainii sa inteleaga ca Partidul Comunist Chinez urmareste fericirea poporului chinez”…Mineriada=PeSeDiada   din iunie ’90. Ortacii care i-au zdrobit cu pumnii pe români, hrăniţi şi îmbrăcaţi de Armată… SONDAJ Ce aleg românii între SUA și UE / Rusia, …Originile comuniste ale grupului extremist Antifa…“Noua ordine mondială”: comunism la scară globală – chiar dacă poartă o mască de umanoid…Falşii „luminatori” au compromis Adevarala Lumină, ca să ne înglodam în capcanele globalizatorilor! Dar nimeni şi nimic nu poate rămâne ascuns de Ochii Mistuitori, care sunt ca Para Focului…” Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face (Evrei 4/13)… În timp ce satan este un KOMUNIST mincinos, beţiv, preacurvar, viclean, nimicitor, pustiitor, uzurpator, egoist, răutăcios, porno- intunecator, Hristos este Om şi Dumnezeu; „În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 4-5) De aceea în nici un om înnoit (Ioan, cap.3) nu poate coexista satan şi Lumina Dumnezeiască, Cristică;ds
MOARTEA CHINEZEASCA  vine pe un cal APOCALIPTIC (AP.6/8) ca sa calareasca  lumea si…anunta ca isi amplifica „propaganda” la nivel global: „Strainii sa inteleaga ca Partidul Comunist Chinez urmareste fericirea poporului chinez”…Mineriada=PeSeDiada   din iunie ’90. Ortacii care i-au zdrobit cu pumnii pe români, hrăniţi şi îmbrăcaţi de Armată… SONDAJ Ce aleg românii între SUA și UE / Rusia, …Originile comuniste ale grupului extremist Antifa…“Noua ordine mondială”: comunism la scară globală – chiar dacă poartă o mască de umanoid…

citeste mai multe »

Nici un partid, politruc, bogătan sau… mahomedan nu mai poate salva lumea, decât numai Prietenul TUTUROR păcătoşilor; Degeaba vă schimbaţi pălăria, dacă rămâneţi ancoraţi pe tărâmul amăgitorilor acestui veac şi vă păstraţi visteria inimii- plină cu dejecţiile satanei (Marcu 7/14-23) Nu mai ţin cârpelile mentalităţilor învechite şi nici peticirile deprinderilor demoniste (Mat. 9/17-19) Noua Învăţătură nu poate fi întipărită pe burduful inimii false (Ier .17/9), pentru că este ruginit şi dogit… Datorită păcătuirilor care străpung Cerul, i se îngăduie lui Anticrist să se întroneze în toate! Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi… „Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.. (2 Tes.2/8-12)…

 yyy Proiectul Blue Beam intenţionează simularea venirii lui Iisus pentru a manipula oamenii şi a distruge credinţa şi religiile;In timp ce preotii sunt preocupati de cistiguri mirsave ,prin care,asa cum scrie in Biblie,inlocuiesc pe Isuss,Cuvintul,cu datini,picturi iconate,mute,surde,invirt munti de euro din nunti,botezuri si inmormintari,dar nu platesc nici o taxa ; Inca din burta mamei suntem supusi manipularii prin vaccinurile “gratuite”, dar bolnave;Apoi suntem manipulati tot pe banii nostri de politruci si alti boieri,de preoti de…Rodul educatiei idolatre, preotesti, dar Nedumnezeiesti , intrupeaza Sodoma si in Marea Britanie, prin educația sexuală, care dă liber pentru sexul între minori de 13 ani;
Ce spune Biblia despre Satan? De ce a făcut Dumnezeu pe diavol? Cum pot fi „răstignit cu Hristos?” Cheia biruinței! Uniţi cu Hristos în Moarte şi Viaţă, Partea 1 Resource by  John Piper; Și eu L-am răstignit pe Hristos – pelerini pe drumul spre Înviere; Credinţa în Cel răstignit-Ioan 19.35-42-John Thomas Mawson; Petru şi privirea Domnului- Luca 22.60,61- Walter Thomas Turpin; Braţul Domnului-Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1-James Currie Trench; Domnul doreşte să sprijinească ucenicii cu inima întreagă a Lui- scris de :   Zac Poonen; Ce spune Biblia despre dragoste? Porunca iubirii; EXPLICAȚII LA BIBLIE… Babilonul numărul doi – temnița popoarelorCererea sfinților martirizați….Nimeni nu te poate scăpa de gunoierul satan, decât numai Acela care (în locul fiecăruia) a luptat până la sânge la Golgota, i-a zdrobit capul şi-a încredinţat sufletul în mâinile Tatălui, pentru că prin moartea lui „să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” (Evrei, cap.2/14-15) Tot el ne-a dat Atotputernicia Dumnezeiască, pentru ca prin El să-i zdrobim şi noi coada sub picioarele noastre (Rom.16/20) Mulţi politruci, înţelepţi şi anticrişti vor face promisiuni şi minuni inimaginabile, dar nu-i credeţi, căci ei nivelează calea Fiarei şi a Prorocului mincinos… Cât se mai poate, prin naşterea din nou, goliţi-vă de toate roadele satanei din Gal.5/19-21, înnecaţi-le, îngropaţi-le prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6) şi umpleţi-vă cu Plinătatea Duhovnicească, pentru a nu mai farda nici urmă de gunoier în voi; Credeţi în Dumnezeu cel viu, adevărat, drept, corect, infinit şi primiţi-l, păstraţi-l, pentru a nu vă mai înşela cu dumnezeu cel cartonat, limitat, pictat, iconat, idolatru, aurit, (Ps.115 şi 135) dar mut, surd, olog, neputincios– popesc…dd1-Iata cele 10 strategii de manipulare folosite de Putere și mass-media…Documentare celebre: “BLESTEMUL SATANIC AL COMUNISMULUI” si completari necesare... 100 de ani de comunism: genocid, furt, rusificare si satanizarea valorilor… Mugur Mihăescu, oribil. „Pentru mine vaccinul conţine oamenii arşi în spital, cenzură, un milion de oameni aruncaţi în sărăcie”… Secretele Creierului și Dezvoltarea Personală. Conferințele Dalles… România, țara de jaf a PSD-iștilor… Ion Mihai Pacepa: Securitatea a fost importată din Moscova… Cum a vândut gaşca lui Ilici Iliescu România ruşilor în 1989… Girată de Ilici “KGB” Iliescu, privatizarea MEBO a fost cel mai mare jaf economic cu față legală…
citeste mai multe »

Cine vrea să scape de viitoare urgii Apocaliptice, să înveţe de la Poporul Evreu, care a crezut că prin semnul sângelui de animal de pe uşorii uşii sunt apăraţi de Nimicitor (când au ieşit din Babilonia Globalistă a păcătuirilor Faraonice)! Cu atât mai mult să ne pocăim, să ne încredem, să intrăm in „Corabia Mântuitoare –Cristică” şi să credem că El ne donează, GRATUIT, Sânge- Spirit Dumnezeiesc, Ispâşitor- pentru orice păcătos; Fiindcă prin transfuzia cu Învăţătura, Orânduiala, Constituţia Cerescă, Gândirea- plină cu blândeţe, iertare, dragoste, credincioşie şi cu alte bunătăţi şi frumuseţi, nu mai murim niciodată, căci El este Învierea, Calea, Adevărul, Viaţa, Pâinea vieţii, Apa vie, Biserica– in Sfinţenia căreia ne cheamă să ne înzidim ca pietre vii, născute din nou (Ioan, cap. 3) ; Grăbiţi-vă, căci zilele sunt numărate ! Să nu vă prindă pe dinafară, unde sunt komuniştii-feseniştii, globaliştii, sodo/gomoriţii şi…” Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Ap.22/15) …” Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”(Ap.21/8)

Cum a bagat statul PSD-ist 180 de milioane de dolari intr-o rafinarie, iar apoi a vandut-o cu 13 dolari …Alte detalii inedite despre infractorul de drept comun Nastase Adrian…Cum au mătrășit Ilici „KGB” Iliescu și gașca sa averea PCR…De ce Ion Iliescu nu este judecat pentru crimele de la Mineriada din iunie 1990?Presa liberă – duşmanul de moarte al gorilelor lui Ion Iliescu: minerii

eew

citeste mai multe »

Omule, oricine ai fi” pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău…” (Amos 4/12 b) Nu mai rămâne unde „nu este nimic nou sub soare”, fiindcă Acela care este Totul Totului TOT a luptatat până la sânge împotriva oricărui păcat şi ne-a strămutat, (şi dacă tu nu crezi) pe TOŢI, din satan în Sine! Acum „viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col.3/3) Nu te mai lasă amăgit, că prin moartea se pune capac la toate; Abia după ea urmează nesfârşita aventură! Toată veşnicia o să avem timp să dăm socoteală pentru fiecare gând, cuvânt, gest, vorbă, privire- fie pentru mângâiere, (2 Cor. 5/10) fie pentru pedeapsă (dacă nu-i dăm Lui toate mizeriile puse de satan în inima omului (Mat.15/11-20) Refuză oferta tuturor deşertăciunilor senzuale, muzicale etc (Ecl. Cap.12 şi 11/9-1 0) „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare.” Învaţă, prin pocăinţă şi naşterea din nou (Ioan, cap.3) să devii Una cu El, pentru a rămâne una cu un” Pământ nou şi cu un Cer nou „(Ap.21/1) Crede că prin El am fost înzidiţi în Trupul Bisericii Duhovniceşti (Ef. 5/31-32) spre a iubi şi grăbi Venirea Lui-

 gȚeapă de la PSD: 10.000 de bugetari vor fi disponibilizați. Odraslele, amantele și analfabeții rămân……Despre un mafiot al regimului KGB-PSD, Iliescu-Năstase, Ovidiu Muşetescu pe numele său…Cum se poate da cu jula în mod cinstit, în România guvernată de PSD = ciuma roşie = mafia…Arendaşii ciumei roşii: azi, miliţianul Ioan Melinescu…PSD + BOR = MAFIA…Cre(ş)tinismul social-democrat…Un personaj sinistru al PSD = ciuma roşie = mafia pe nedrept uitat: Nicolae Văcăroiu…Amintiri de NEUITAT  cu…”paznicii” lui Iliescu- au furat “Cooperativa ” BANCOREX…ggIA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-L PE CRISTOS..TOVARĂŞI DE JUG CU CRISTOS...Bătălia Armaghedonului – Studiul XIV-Aşternutul picioarelor lui Iehova făcut glorios…Remedii propuse – sociale şi financiare

wq

Si pentru asta au dat lovitura de stat…În timp ce Pavel Abraham are nevoie de 3 ore pentru a-și număra cei 600.000.000 milioane reprezentând pensia nesimțită, românii de rând abia adună bani pentru facturi……PSD anunță că face un guvern din umbră! Vrea să construiască şi la umbră 8 spitale, că alea vechi au stat în soare şi s-au clocit… …Propagandistul Turcescu, pus la punct de Clotilde Armand: „Nicaieri nu s-a furat atat de mult ca aici. Daca aveam nevoie de aplauze ma faceam cantareata”… …Dictatorii, oricat de puternici se cred, se tem de umbra lor…„Vanataile i-au fost acoperite cu pudra”. Mama jurnalistului rapit confirma ca acesta a fost torturat in Belarus
877
A MURI ESTE UN CÂSTIG?Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu, El este sfânt, fiţi sfinţi Amos 4:2, 12-13…Sa ne pregatim pentru examenul final! În fața eșecurilor…  Rutina, putreziciune sau trezire -Nu te mulțumi cu firimituri de David Wilkerson (1931-2011)
citeste mai multe »

Dumnezeu i-a şcolit pe Evrei, i-a trecut prin FOC (Daniel, cap.3) şi prin MARE, ca pe uscat… pentru ca noi să învăţăm şi de la ei ; Să credem că dacă sângele de animal de pe uşorii uşii din Cuptorul Faraonic i-a apărat de satan, cu atât mai mult, Sângele Dumnezeiesc de la Golgota protejează pe oricine crede în El, adică oricine se umple, (prin naşterea din nou- Ioan, cap.3), cu El şi cu Plinătatea Învăţăturii Duhovniceşti; Păcat că noi suntem mai împietriţi decât ei, care l-au primit în ieslea cu fân; Noi îl ţinem în ploi, în vânt şi ninsori- hrănindu-ne cu datini, tradiţii, ritualuri şi cu alte popisme toxice… Să intrăm, nu în Arca religiilor lui Noe, pe când, ca şi acum, orice om îşi stricase calea (Gen. cap.6), ci să devenim Una cu El- Corabia Cristică, fiindcă Prietenul păcătoşilor ne cheamă pentru salvarea TUTUROR (Mat. cap.11/28-30) Deci, să învăţăm şi din păţania evreilor „… De aceea, cum zice Duhul Sfânt: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde… Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: “astăzi”… Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.” (Evrei, cap.3/7-19).” El hotărăşte din nou o zi: “astăzi”… Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi…” Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare.” (Evrei, cap.4/7-11)

 Ceasul de pe urma (Amir Tsarfati)- Perspectiva unui nativ israelian asupra vremurilor din urma1Ioan 2:18 – La ce s-a referit Ioan când a spus: „este ceasul din urmă” ?
22
Cum putem lupta cu diversi inamici,inclusiv cu satan si cu pacatele  fardate si neascunse …Sa invatam si limbajul animalelor, de la care primim  semnale inedite…Cum poate sa scrie  Corneliu Vadim Tudor  despre Adrian Năstase, asasinul presei scrise din Româniaaa - Copy
  Învățături Biblice pentru Creștinii Cugetători…Un Cuvânt La Timp Despre ServiciuProfetul Ilie Un Tip Al BisericiiCugetul, Baza CaracteruluiMaturitatea Creştinului Sau Creşterea Creştinului În CristosViziunea De Pe Vârful Munţilor – Partea 1Viziunea De Pe Vârful Munţilor – Partea 2Întăriţi Cu PutereP…ăziţi Prin Puterea Lui DumnezeuVoi Sunteţi Opera Lui DumnezeuMintea Spirituală Şi Omul NaturalRăsplata Celor DrepţiÎn Lumina Sa Admirabilă“La Adăpostul Aripilor Sale”…Moştenirea Vieţii Creştineşti“Tot Israelul Lui Dumnezeu”
ma
“Mulţumiţi-Vă Cu Ce Aveţi”“Iehova Să-Ţi Fie Desfătarea”Străduinţa După Adevărata Evlavie Şi Adevărata IzolareÎntâi Cristos Şi Cuvântul SăuPaştile Trebuiau Să Fie JertfiteDomnul Va Da Putere Poporului SăuPentru Ce Au Fost Ei Numiţi SfinţiOpera Îndurării Lui Dumnezeu În InimăChristos sau Mamona“De Asemenea Este Scris”  qPentru ca MULTI ITALIENI VOR LIMBI… Ciocârliile cântă cu jale în Dobrogea și-n Bărăgan, de teamă că vor fi împușcate… Limba ciocârliei, o delicatesă pentru italieni…SARACIIIII! Mai mulți foști parlamentari își cer înapoi pensiile speciale. Printre ei, artistul Victor Socaciu…Preot, prins în flagrant în… 66 … S-a aflat rolul major al Gabrielei Firea in organizarea mitingului anti-justitie din Piata Victoriei. Morisca cu bani publici si firme abonate la contracte cu Primaria Capitalei…Curtea de Conturi confirma acuzatiile lui Clotilde Armand, a sesizat DNA. Politia Locala a comis furaciuni in subordinea lui Tudorache…Cum poate sa scrie  Corneliu Vadim Tudor  despre Adrian Năstase, asasinul presei scrise din România

citeste mai multe »

Dacă inima Lui zdrobită de iubirea pentru păcătoşi, împovărată cu noi, TOŢI, ne abandona, trăda şi ceda în faţa lui satan şi a PREOŢILOR, când urca greul crucii pe culmile suferinţei,” orice om rămânea înşelător” (Ps.116/11); Dacă nu se făcea „deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,” eram terminaţi; Dacă nu privea dincolo de orbirea FARISEILOR, nu mai eram copii ai Lui Dumnezeu (Ioan, cap.1/12-13); Dacă nu lupta El până la sânge în locul fiecăruia dintre noi, cu orice fărădelege, ca să nu mai păcătuim niciodată, rămâneam „protejaţi” doar de sângele neputincos de animal… Dacă ocolea chinurile pironirii, nu am fi fost răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi cu El, eliberaţi de tirania eului şi autoritatea gunoierului uzurpator; Şi… dacă nu făcea Voia Lui, n-ar fi dezbrăcat trupul păcatului, nu i-ar fi zdrobit capul satanei, nu l-ar fi făcut de ruşine în faţa lumii, a cosmosului (Col. 2/14-15) şi… nu ne-ar fi ajutat să-i dăm Lui toate mădularele noastre ca unelte ale neprihănirii, nu ale păcătuirii (Rom. cap.6)… Aşadar, pregătirea pentru iubirea Venirii Lui: Altfel… “cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care…” (Evrei, cap..2/3-14)

4Spre deosebire de fesenimea iscarioteană,(care ne vinde/tradeaza pentru un (tele)leu- Franţa vrea să reducă vânzarea terenurilor agricole către puteri străine; In timp ce pesedimea da pe tava Tara, Șeful guvernului de la Varșovia vrea să scoată Polonia de sub influența companiilor străine; Ţara beizadelelor… Nici un gând, gest, strigat, sau vorba, nimic nu se pierde prin meandrele universului! Înainte de a lovi pe oameni, fie şi numai cu vorba,sau cu ascunse preacurvii” toate acestea pe Mine mă dor…” şi se întorc cu “dobândă Dumnezeiască” asupra fiecăruia! De aceea a venit Prietenul păcătoşilor, să-i dăm Lui totul, (Rom.cap6-8)-prin botezul în Moartea Lui-Purificatoare…” Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Ap.22/14-15) 3333Va invitam si in Amfiteatrul frumusetilor din tara si din lume B) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin! Sa invatam a manca suferinta pe paine,cu bucurie si cu placere, caci dupa martirizarea Poporului Roman, urmeaza GLOBALIZAREA MARTIRAJULUI SI… inzidirea in Noul Ierusalim – MÃRTURII PENTRU LEGIONARII DE MÂINE… Pilonii acestei Tari, uciși de comuniști rămân în gropile comune. Marius Oprea, istoric:
89
Domnul Isus ca Mire, de  Walter Gschwind; Trăind cum a trăit ISUS, scris de :   Zac Poonen; Isus Mirele nostru, scris de :   Zac Poonen; Cine este mireasa din Cântarea Cântărilor? Gânduri introductive la Cântarea Cântărilor, de Willem Johannes Ouweneel…Odraslele școlite în străinătate, băgate în politică și afaceri Urmasii comunistilor ne garanteaza reusita fesenismului multilataral dezvoltat …”Prinţişorii” României. Spectaculoasele poveşti de viaţă ale copiilor de bani gata… Ţara beizadelelor: Odraslele politicienilor plătite din bani publici3 Ce lucrari ne sunt recomandate pentru plantatiile pomicole si viticole …Tratamente si alte lucrari …Tabel: Perioadele de semanat in camp, plantare rasad si recoltare… Flori si plante de apartament usor de intretinut…Prezentam schematic un model constructiv pentru o ferma de ovine care poate caza patru sute de oi fie si din rasa turcana… etc 

citeste mai multe »

Aşa cum David se cheltuia să adune bogăţii (1 Cr. cap.22), ajutând fiul să zidească o Casă pentru Domnul (Ps.132/2-5)…” Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov “… Şi noi suntem învăţaţi să-i adunăm pentru recunoştinţă- rodul buzelor noastre (Ps.50), pentru a împlini juruinţele făcute Lui, precum Avram (Gen. 22/2-19) şi, mai ales, să ne consacrăm trupurile noastre lui, (Rom.12/1-2) ca o jertfă vie, (nu să ne dăruim ei- 1Ioan 2/15-17), ca să nu rămână şi din noi doar un ZID AL PLÂNGERII… „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Cor.4/16)… “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuişte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” 1 Cor. 6,19-20… Suntem chemaţi să ne înzidim în Trupul Bisericii Duhovniceşti ca mădulare vii, spălate prin Sângerarea Cristică de blestemul din grădina Eden; Pentru întâmpinarea Venirii Lui, să ne smerim, pocăim, să ne întoarcem la Creator pentru iertare, împăcare, BIBLICIZARE şi naştere din nou (Ioan, cap.3), ca să ne umple pentru VEŞNICIE şi să locuiască Plinătatea Duhovnicască în noi, cum a locuit şi Dumnezeu în Pământeanul Hristos

 JOHN PERKINS recunoaste ca “România este infestată cu «asasini economici»”, inca de la preluarea puterii de catre Iliescu si Iscariotenii sai! Regulile ciudate ale masoneriei…Dezvaluiri cutremuratoare despre modul in care francmasoneria cauta sa distruga Romania…Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei…Inventarul crimelor post-decembriste
rr
Timpul de pregatire al celor chemati si consacrati, pentru a deveni Mireasa lui Cristos… Biserica lui Christos…Corpul nostru – un templu… Templul Duhului Sfânt… Biserica – un templu… CASA LUI DUMNEZEU… Planul lui Dumnezeu cu Biserica și Israelul – de Willem Glashouwer… Templul lui Ezechiel- Ezechiel capitolele 40-43, de Willem Johannes Ouweneel

o2

Despre a doua prezenţă a Domnului- Fr. Nicoară Năneştean, România… “Vine noaptea”-Fr. Gheorghe Bivol…Inchinandu-se fiarei- Fr. Roman Rorata, Polonia…Cartea Apocalipsa…C e spune Biblia despre sfârşitul lumii?Împărăția lui Dumnezeu
rb… Capetenia PeSeDista nu este un pericol  social, ci este un genocid cosmic… Dragnea s-a milogit in fata judecatorilor cerand liberarea: „Nu sunt un pericol pentru societate” In loc sa se pocatasca…tuna si-i aduna –  Igor Dodon, catre dictatorul Lukasenko: “Dumneavoastra ne-ati aratat un exemplu”… Numai prin confiscarea averii lui Nastase,smenuita  prin privati-hotie (fesenie),am putea constru un viaduct  de la Mare,pana la Nistru si Tisa…A saracit matusa Tamara! Adrian Nastase isi cere in instanta pensia speciala inapoi, pentru ca nu are ”posibilitatea sa se intretina”  

citeste mai multe »

Orice om (popor) care se bizuie pe sine, pe învăţătura lumească- pe minciună, hoţie, corupţie, preacurvie, idolatrie, ceartă, invidie, egoism, moaşterie şi pe alte mizerii demonice din Galateni 5/19-21, devine deşertăciune şi goană după vânt; Deci- să furi de la semenii tăi; Să bagi în puşcărie elitele; Să alungi tinerii, ca să-ţi însuşeşti avuţia obştească a amărăştenilor; Să clădeşti Tara pe decembriadă, mineriadă şi pe alte inimaginabile PeSeDiiii; Să votezi legea avortului şi să dai la gheenă- în ultimii 30 de ani încă un popor… şi să nu te pocăieşti, asta inseamnă să rămâi marxist, deci satanist; „Pe Domnul Îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă?” (Deut.32/6)… POPORUL care a ales să fie intrupat din sămânţa invăţăturii neomarxiste, va deveni o tristă amintire, dacă nu se înnoieşte (Ioan, cap.3) din Sămânţa Duhonnicească şi dacă nu se umple cu Învăţătura Dumnezeiască (Luca 8/11)…” Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Îs.55/6)… El s-a înfăţişat înaintea poporului şi i-a zis: “Aşa vorbeşte Dumnezeu: “Pentru ce călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăşi. Pentru că aţi părăsit pe Domnul şi El vă va părăsi.” (2 Cr.24/20); De aceea stă scris şi pentru orice om sau popor”… Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Mat.23/37-39)

bvv Martiriul de la Fântâna Albă, cale de mântuire a neamului românesc…Cum s-a ajuns la negarea religiei în comunism şi de ce- Stalin – Dumnezeu, Moș Crăciun și… călău…Stalin, absolvent de seminar teologic. Forme de expresie religioasă sunt puse în slujba comunismului… Originile întunecate ale comunismului – partea a treia şi ultima: Rădăcini adânci…INVIDIOŞII TORŢIONARI ŞI DEMASCAREA. OBICEIUL COMUNIST… Cateva instrumente de tortură : vâna de bou, cravasa, biciul si ciomagul… Tehnica spălării creierului / Prigoana comunist-ateistă… Rezistenţa anticomunistă din Dobrogea  dt RĂZBOIUL LUI SATAN ÎMPOTRIVA BISERICII- David Wilkerson…Lupta creştinului -Robert Murray M’Cheyne… Lupta împotriva păcatului pâna la sânge (Evrei 12:1-7)… Exemple de credință (III): David… Cartea Urantia, Capitolul 53-  Rebeliunea lui Lucifer… Păcatul Să Nu Mai Domnească în Trupul Voastru Muritor, Partea 2- John Piper; Armură de la Dumnezeu- By Doug Batchelor… MITURI MODERNE DESPRE RĂZBOIUL SPIRITUAL, PARTEA I… Sfârşitul depresiei- Prinsă în capcana depresiei şi a gândurilor de sinucidere – şi cum s-au rezolvat toate; Să câştigăm războiul împotriva răului- Vârstnicul James J. Hamula; A se pune în spărtură… Învingerea ispitei sexuale; Lecţii din Vechiul Testament- Învaţă-i pe copii că Dumnezeu stăpâneşte peste toate lucrurile; Tragedia veacurilor,Scrieri de EGWhite, Capitolul 30 — Vrăjmășia dintre om și Satana; Ce poate sau nu poate face Satan, Dr. Peter MastersmmLegea inițiată de PSD și promulgată de președintele Iohannis, ii  ajuta pe BASTANI- Fostul preot Pomohaci, printre primii clienți ai legii promulgate de Klaus Iohannis care îi scapă pe evazioniști de închisoare / De ce a cerut amendă în loc de un an cu suspendare  …Pe Se Dia pustieste Romania, ca sa poata fura, minti, manipula etc  Satul-fantoma din Apuseni, locuit in trecut de sute de oameni. Cum s-a pustiit zona spectaculoasa de la 1.300 de metri altitudine…Asta nu este o exceptie…Halal Politie Rutiera! 14 agenti in frunte cu seful trimisi in judecata pentru mita!

citeste mai multe »

După ce omul a falimentat în grădina Eden, s-a dovedit falit şi în Ghetimani, unde Iisuss a luptat până la sânge în locul nostru, a îngropat firea veche din fiecare om cu toate păcatele lumii- pentru totdeauna, i-a zdrobit capul satanei, l-a făcut de ruşine în faţa întregului univers, dimpreună cu toate căpeteniile şi stăpânirile acestei lumi (Col.2/14-15), a strămutat în Sine oamenii de supt puterea satanei (F.A.26) şi, prin răstignirea Lui dimpreună cu noi şi cu toate păcătuirile, ne-a botezat (îngropat) în moartea, dar şi în învierea Lui (Rom. cap.6) şi, nu mai trăim noi ci, Hristos trăieşte în oamenii născuţi din nou (Gal.2/20). Pentru că El este ÎNTRUPAREA, care face totul ireproşabil, pentru veşnicie, să-i dăm priotitate să rămână CAP (nu coadă), să lucreze prin omul înnoit, căci de aceea a venit, ca să-l lăsăm să ne slujească (Ioan, cap.13); Să nu ne mai fardăm, căci El vede totul şi în ascuns… Să-l lăsăm să ne spele, nu numai picioarele ci şi minţile şi inimile spurcate de gunoierul cel rău şi viclean (Mat.15/10-20) Să ne lăsăm descălţaţi de proaste obicee, de tradiţii, ritualuri, de zdrenţele omului firesc, inglodat în mizerii, idolatrii şi tradiţiile lumii, (Ex. 3/5) ; Să ne dezbrăcăm (cu ajutorul Lui) de datini, ritualuri, idolatrii, de firea veche- ca să ne îmbrăcăm cu Mantia Cristică- (Gal.3/27 si Ef 4/24)

Cum suntem imbecilizați. Școala psihopatică…«România, între germani și ruși», de Mihai Eminescu… Lipitorilor Globale  ne da cu o mana , ne stoarce pana la sange si ne mulge cu 10 maini…Colonia România, raiul corporaţiilor prăduitoare/ De ce trebuie salvate băncile străine cu banii românilor ?/ Multinationalele străine scot anual zeci de miliarde de euro din România …«Învață de la toate», de Joseph Rudyard Kipling…
etcjy 
 Pentru un fotoliu de presedinte pe care nu il merita si nu-l putea obtine cinstit, Iliescu a tradat Poporul Roman si a dat de pomana Romania, pentru a scapa de crimele comise la intronarea comunismului ! Acum, asasinii globalisti si alte capetenii Occidentale “aplică asupra României politica PĂMÂNTULUI PÂRJOLIT”/Ca sa ne poata “pescui”, ne saracesc, ne imprumuta credite , ne tulbura si ne regionalizeaza/ Bruxellul ne ia banii, iar romanii sunt buni de plata pentru camarila europeana/ România – cârpa de șters pe jos al UEgfStrigătul de la miezul nopții…Ce spune Biblia despre răpire?…Semnele venirii lui Isus….Cum pot fi „răstignit cu Hristos?” …AVERTISMENTE SFINTE PENTRU SFINŢII DOMNULUI ÎN VREMURI DIFICILE… Hristos trăieşte în mine… HRISTOS TRĂIEȘTE ÎN VOI! REALITĂŢI ÎN HRISTOS …Viata rastignita. Cum sa traim o experienta crestina mai profunda – A.W. Tozer777Ţara moartă. O ţară moartă, ieri și azi, de indiferență. De indiferenţă. De indiferenţă…Pentru ca preotii mint poporul cu tele-radio-iconatorul si aniverseaza invierea DOAR  din an in paste,,,lumea ramane  muribunda in pacat… Inainte de CIP-uire,avem parte de injectire… Pașapoartele de Vaccinare: Lațul UE se strânge cu rapiditate  …Pașapoartele de Vaccinare: Lațul UE se strânge cu rapiditate …Să-i omorâți! Vă dau ordin să-i omorâți! Ne-am uitat unul la altul. În acest moment, ca o lumină a trecut peste inima mea și strig tare: Hristos a înviat, fraților! Când Mântuitorul a coborât de ÎNVIERE în minele și iadul TEMNIȚELOR BOLȘEVICE…

Preoţi- voi care, ca şi alţi komunişti (Kapitalo-globalişti) minţiţi, manipulaţi, exploataţi, idolatrizaţi lumea, nu simţiţi nevoia să vă cereţi iertare lui Dumnezeu, dar şi oamenilor pentru care a sângerat Hristos, căci toate acestea, în primul rând, pe El îl DOR! Voi, care prigoniţi şi pocăinţa, fiindcă vă este frică de creştini deştepţi (atot) puternici, bogaţi, născuţi din nou, chiar nu vreţi să vă pocăiţi, cum suntem sfătuiţi în Apocalipsa? Până când, pentru nişte câştiguri mârşave, (1 Petru 5/2,3) păcăliţi oamenii, încă din faşă- cu neBiblicul botez, inconştient? De ce vă este frică să vă botezaţi, cum scrie în Romani, cap.6- în moartea Lui purificatoare, transformatoare… Dacă Marele Patriarh Nicodim s-a pocăit şi s-a lăsat învăţat de Hristos să se înnoiască (Ioan, cap.3) în Duh şi în Adevăr, voi de ce continuaţi să rămâneţi ca o toaletă cosmică, umplută cu plinătatea mizeriilor şi răutăţilor demonice ale gunoierului (Gal. 5/19,21)? De ce îl comprimaţi pe Atotputernicul Făcător într-o pictură iconată, făcătoare de bani şi de sărăntoci, icoană aurită, dar mută, surdă, şchioapă şi oarbă (Ps.115 şi 135)? Vai de voi făţarnicilor, care învăţaţi, greşit, pe oameni să se închine făcăturilor omeneşti, în timp ce voi rămâneţi nişte morminte văruite (Mat. cap.23)… Nici în preajma venirii Lui nu vreţi să credeţi că Adevărul vă face liberi? Eliberaţi oamenii de sub dictatura popismelor, cât nu este prea târziu!” Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, ca cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Rom.1/18-32)

32 Daca ne-au furat (fara sa pateasca NIMIC)  Adevarul despre Decembriada,mineriada etc,cum sa nu fure fabrici,uzine,banci,munti si …ROMÂNIA FURATĂ | Jaf de miliarde în Valea Jiului… Jaf în cercetarea agricolă…Rompetrol 2 | Un dosar de 770 de milioane de dolari și cu 14 suspecți…Invitatie  pe virful muntelui uitat de lume; Singurul sat din Europa unde 16 familii trăiesc cel mai aproape de cer …Viticultorii din Podgoria Averesti-Husi , au “altoit Vesnicia ” si au innobilat-o pe Doamna Vinurilor Romanesti -cu noi medalii de aur si…Dubai-ul a intrat in Cartea Recordului- datorita celei mai mari gradini cu flori din lume, Dubai Miracle Garden f; Un om în Hristos- J. N. DarbyUniţi cu Hristos în Moarte şi Viaţă, Partea 1- John Piper; Hristos a suferit şi a murit … Ca să dea naştere la un popor plin de râvnă pentru fapte bune… Romani 6.1-14 Unirea cu Hristos în moarte şi în viaţă… Secretul credinţei creştine- Înţelegerea vieţii insuflate de Duhul Sfânt, de Steven L. Pogue… Am fost răstignit împreună cu Hristos“ Galateni 2:20… Istoria lui Oswald Chambers; Avraam şi Lot…  Daniel şi prietenii săi, din revista „Cercetați Scripturile”; Daniel – Secretul biruinţei,de Bruce Anstey; David şi vitejii săi, de  Hugo Bouter; Enoh,de Henri Rossier32Gânduri asupra experienţei lui Avraam şi a lui Iacov,de N. Darby; 10. Iordan: Carul de foc,de Hamilton Smith; Înălţarea lui Iosif, de  Friedhelm Runkel;Prezentarea planului minunat al lui Dumnezeu de mântuire Romani 1 Ioan-Marcu si … Iona – un slujitor supărăcios,  din revista „Cercetați Scripturile”…Fostul vicepreședinte Pfizer, Dr. Michael Yeadon: Guvernul vă minte în așa hal încât v-ar putea duce la moarte, pe voi și pe copiii voștri. Cel mai rău scenariu: o dictatură digitală ce l-ar face pe Hitler să pară mic copil. Scăparea, numai la Dumnezeu!darrÎn loc să vă înflăcăraţi aşteptarea Venirii Lui, voi ascundeţi, ca Acan,” comorile păcătuirii” (Iosua, cap.7)-senzualitatea, bârfa, cârtirea, judecata, preacurvia, corupţia şi alte mizerii şi otrăvuri ale gunoierului… De ce nu aţi innecat, îngropat totul prin botezul în moartea lui ? (Rom.cap.6) De ce n-aţi dat totul spre nimicire, fiindcă numai dacă vă faceţi UNA cu răstignirea lui, deveniţi UNA cu învierea lui!? (Gal.2/20) Mai puneţi va poftă-n cui, căci vin vremurile de pe urmă (1 Cor. cap.7); Deci socotiţi- vă morţi faţă de satan, faţă de păcat/senzualitate şi vii pentru Dumnezeu, fiindcă Iisuss a murit odată pentru totdeauna, pentru neprihănire şi trăieşte pentru veşnicirea noastră! Aşadar, păcatul morţii să nu mai domnească în inima înnoită; Să nu mai ascultăm de vicleniile lui şi să-l dăm pe mâna lui Iisuss, când vine direct, sau prin sclavii lui…” Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” Rom.6/13-14)…....Visul lui Marx,Lenin,Iliescu,Engels -cu tot neamul lor de fesenisti-globalisti  rodeste-PRIMA ţară din Europa unde s-ar putea deschide o şcoală destinată homosexualilor6666 
citeste mai multe »

Să învăţăm din grandomania komunistului Faraon care, împreună cu vârcolacii socialişti şi vrăjitorii globalişti, până la urmă- au recunoscut măreţia Atotputernicului Creator (Ex.8/19)… Ei s-au jucat de-a pocăinţa şi credinţa, pentru ca noi să-L credem, adică să ne dăruim Lui,nu satanei; să-L primim, pentru că El este întrupat din toate cele Dumnezeieşti, inclusiv din Credinţa şi Pocăinţa Cerească… Dacă nu credem că ateii, idolatrii şi falşii creştini egipteni au fost loviţi de lăcuste, purici, broaşte şi alte pandalii; Dacă nu ne pocăim în Duh şi în Adevăr, vom primi şi urgii Apocaliptice; Dacă faimosul Faraon s-a „predat” în faţa Domnului, (Ex 9/27 şi 28) cine suntem noi să-i întoarcem spatele… De aceea ” Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Îs.55/6) ca să nu rămână miliarde de oameni pe dinafară, precum în vremea lui Noe… Prin golirea de satan cu toate otrăvurile lui, (dacă vă pocăiţi precum Petru Luca, 22/61-62), ieşiţi din lumea lui şi intraţi în El- Templul Dumnezeiesc- in Corabia Cristică, pentru a vă găsi urgiile –protejaţi în scutul Lui, dacă rămâneţi în El,(Ioan 15/5) umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească- Biblicizaţi, avându-l drept Sef- Căpetenie pe El, nu pe ea…

ALERTĂ! Turnul păcătuirilor comuniste, globaliste şi capitaliste a depăşit tupeul Turnului Babel… Pregatiţi-vă pentru Răpire, prin pocăinţă şi naşterea din nou (Ioan, cap 3) şi întâmpinaţi Venirea Salvatorului, ca să ne scape de hoţie, mincună, viclenie, beţie, certuri, preacurvie, suferinţe, necurăţie, idolatrie, datini, tradiţii, formalisme şi alte mizerii ale globalizării Gulagului Apocaliptic…” Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: “Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Ap.22/20)…. Apocalipsa, Capitolul 22:1-21,de Walter Scott…..Platim pe justitiari cu salarii si pensii fesenale,pentru a se juca alba-neagra cu nervii nostri! Deși DIICOT s-a împotrivit, dosarul 10 august a fost redeschis de Curtea de Apel     4 … Pe timp de pace- am pierdut mai mult decat dupa cele 2 Războaie mondiale! Capeteniile votate de noi lupta împotriva poporului român, prin decimarea populației, ruinarea țării, etc … ; Câteva file de istorie despre frumuseti rarisime din lume, dar si despre …; Nu lipsesc şi câteva mistere despre crearea haosului Global, care distruge autoritatea Statelor Naționale; despre mareșalul Ion Antonescu, patriot care, precum Ceausescu, a fost  executat cu Tricolorul pe piept strigând” Trăiască România!”; despre medicii care au făcut experimente ilegale pe bolnavi; despre nutriţie, tratamente si medicamente naturiste; despre manipularea creierelor- mass-media aservita, cenzurarea informaţiilor, ascunderea adevărului, ocuparea timpului-metode perfecţionate pentru distrugerea unui popor şi… galoparea spre o societate în care oamenii vor fi spionaţi chiar în trupurile lor-etc
44 Criminalul Kaghebist, dupa ce a impuscat  pe ceausi, a liberalizat avortul si, tot neconstitutional, la praznicul comunismului , aghezmuit de preoti- au furat IMPREUNA cu scursaturile nationale si locale- si Averea Obsteasca a amarastenilor…Printre alte enormitati,a emis Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea intreruperii cursului sarcinii…si  articolul 185-188 privind avortul-Legislatia care a facut imposibil pentru 8.020.013 de copii sa vada „lumina zilei” NUMAI intre 1990-2012…  La fiecare trei minute, un român pleacă din țară si un prunc este avortat !Toate galaxiile sunt conectate între ele printr-un misterios “web cosmic”!MAINILE sunt ANTENE prin care patrunde ENERGIA COSMOSULUI/Cum putem permite  ENERGIEI COSMOSULUI sa patrunda in fiinta noastra   ,.. ROSafir Vaslui – un pui al afacerii de succes…Petre Roman, doar în primul său an, în 1990, a guvernat exclusiv cu HG-uri clasificate, iar și astăzi peste 30 % dintre deciziile primului Cabinet Petre Roman sunt secrete. Conform datelor publicate pe site-ul Camerei Deputaților doar 888 sunt publice, restul de 479 au fost „ascunse”..Cele 10 Porunci ale noii ordini mondiale…MICROCIPURI WIRELESS IMPLANTATE PENTRU ADMINISTRAREA PASTILELOR- “Inovaţie” cu “chip” antihristic a complexului farmaceutic-industrial – CNN… Ce dezvaluie fizionomia despre tineCarti Dulcan5 Motive pentru a dori venirea Domnului… Iata, Eu vin curand…Charles Darwin în corzi – O cercetare din România dovedește că Mutațiile Genetice Întâmplătoare NU stau la baza evoluției speciilor…Care sunt politicienii români cu cel mai mare număr de urmăritori pe Facebook sau cu cea mai mare audiență?

citeste mai multe »

Anunturi agricole

Poporule, după 40 de ani de amăgiri prin pustia komunismului, de ce te laşi vrăjit încă 40 de ani de rânjetul PeSeDismului Iliescian! După ce ne-am lăsat păcăliţi cu… loviluţia, intenţionat a tulburat ţara, ca să poată fura/pescui în ape tulburi; Din minciună, corupţie, idolatrie, vrăjmăşie şi din alte seminţe satanice (Gal.5/19-21) a întrupat burghezia komunistă– prin privati-hoţia avuţiei obşteşti a amărăştenilor, iar voi v-aţi mulţumit cu aghezmuirea popistă… Prin întâia lui lege a liberalizat avortul, omorând încă un popor de prunci nevinovaţi…! A alungat tineretul- sângele proaspăt, ca să facă poporul fără desfrâu, când…” fiecare făcea ce îi plăcea” (Jud.17/7 şi…) Liberul kugetator fiind Matriţa Anticristului, a sădit în inimile oamenilor stricăciunea morală, civică şi spirituală, dimpreună cu independenţa faţă de Creator, ca să aibă protecţia masonilor pentru potopirea ţării, prigonirea poporului, distrugerea economiei naţionale, spălarea mineriadei, decembriadei etc

  88Caracatiţa PSD-istă care a ucis România (episodul 1002)…Herta Müller, laureată a premiului Nobel pentru Literatură, despre rămăşiţele dictaturii comuniste din România…Memoria eroilor din 1989 murdărită zilnic…Cum a distrus PSD-ul Uzinele Semanatoarea… N-avem autostrăzi şi pentru că justiţia aflată, o lungă perioadă, la şliţul penalilor din PSD = ciuma roşie = mafia i-a servit pe mafioţii din politică, nu dreptatea…România, ţara infractorilor … şi plagiatorilor liberi…Dupa ce tatal a scapat de puscarie pentru praduirea avutiei amarastenilor,Astra Giurgiu va fi condusă de „moștenitoarea imperiului” lui Ioan Niculae. Fiica miliardarului este foarte implicată în afacerile tatălui și a primit mandatul să preia și clubul …În ochii presei occidentale: „Felix” Voiculescu, exponentul corupției și nepotismului balcanic în România 
888
 
Masoneria distruge omenirea… Ecumenismul este condus de către Masonerie și pregătește calea lui Antihrist…Ecumenismul întreţine strânse contacte cu organizaţii internaţionale nebisericeşti, politice, unele din ele oculte, îndreptate împotriva Bisericii lui Hristos. Prima dintre acestea este Masoneria… Venirea Domnului Nostru…Răspuns la întrebarea referitoare la “întâia înviere”-SoundWords;Valoarea morţii lui Hristos (3) Era totuşi ceva în jertfa pentru păcat spre bucuria lui Dumnezeu?-Dirk Schürmann; Evanghelia lui Pavel (7) Expresii care conţin cuvântul „Evanghelie”- Roy A. Huebner; Pe drumul spre Emaus-Luca 24-Willem Johannes Ouweneel; Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (2) Sarea în izvor-John Thomas Mawson; Lucrarea de Mijlocitor a lui Hristos-1 Ioan 2.1,2- William Kelly; Înfierea- Stanley Bruce Anstey;   Venirea Domnului NostruSatan şi iazul de foc ,Apocalipsa 19.20; 20.10 -Frederick Charles Jennings;Taina (1) Ascunsă de la începutul lumii – descoperită lui Pavel- Edward Dennett; Cine este mireasa din Cântarea Cântărilor? Gânduri introductive la Cântarea Cântărilor- Willem Johannes Ouweneel; Dumnezeu lucrează în feluri diferite-Feluri diferite de întoarcere la Dumnezeu- John Gifford Bellett;Apocalipsa – drumul spre fericire? Apocalipsa 1.3; Apocalipsa 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14- Martin Vedder; …Voi veni din nou… Locuri de vis care pot fi vizitate lângă Băile Herculane și Orșova633Salvarea noastră nu vine nici de la fesenişti, capitalişti, papalisti, globalişti sau alţi masonişti, deci satanişti, ci numai de la cel mai mare, mai tare, mai bogat, mai darnic, mai iubitor/jertfitor şi mai sfânt din univers… Cât nu este prea târziu, pocăiţi-vă şi dati-i Lui toate dejecţiile gunoierului cosmic, puse în inimile nenăscute din nou (Mat.15/10-20) şi, prin naşterea din nou, (Ioan, cap.3), prin TRANSFUZIA gratuită cu Sânge, Gândire, Învăţătură, Spirit Dumnezeiesc, lepădaţi-vă de satan cu toate spurcăciunile dezavuate în Galateni,cap. 5/20 şi umpleţi-vă cu Plinătatea Duhovnicească, dimpreună cu toate ale Sale, blindate cu roduri bune (Rom.8/32) Cine crede în Hristos- Prietenul păcătoşilor, primeşte şi taina lui Dumnezeu în care sunt ascunse toate comorile bunătăţii, blândeţii, dragostei, iertării, sfinţeniei, cunoaşterii, priceperii şi ştiinţei (Col. cap.2)

citeste mai multe »


Nu mai iubiţi sclavia Komunistului Satan cel Globalist! Curând, toţi robii vor rămâne fără „Şef” (Ap.20/10); Dacă nu ne naştem din nou (Ioan, cap.3) din Sămânţa Lui (Luca 8/11)- prin pocăinţă şi Credinţă Cristică, toată lumea (ne)” bună” va avea soarta lui, căci Salvatorului lumii în care mădularele Lui cred, (adică îl primesc şi-l păstrează cu toate ale Sale), i se dăruie, până ce- Toţi cei în noiţi – devin UNA! Curând, El se va coborî în Slavă ca fulgerul… „Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” (2 Tes.2/8) Chiar dacă noi, TOŢI, am fost morţi în păcat (Ef.2/1-10), am fost strămutaţi din satan; Am fost răstigniţi şi îngropaţi cu toate mizeriile gunoierului din noi (Gal/2/20); Dimpreună cu Hristos am fost înviaţi, înfiaţi, înălţaţi şi, precum Omul Isuss locuit de Dumnezeu şi noi suntem umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească, căci „viaţa noastră este ascunsă în Hristos cu Dumnezeu” (Col.3/3)

34
România Furată | Autostrăzi pe hârtie, plătite de mai multe ori…2-Criminalii care au omorit  milioane de martiri si au intronat comunismul  au dat Lovitura de stat in 1989; Pe astfel de bestii i-au votat pupatorii de oase , pentru a -i face boieri, iar noi, praf si pulbere … Am depasit o suta  de ani de communism, adica de genocid, furt, rusificare si satanizarea valorilor, dar Iisuss se roaga de noi si la usile bisericilor sa ne pocaim, sa ne Indumnezeim !Despre comunism şi întuneric-“Comunismul nu este decât prezenţa Satanei pe pământ. Comuniştii au făcut din ideologia lor o religie, care, în opoziţie cu aceea creştină, este religia urii, a minciunii şi a crimei, ridicate la rangul de “virtuţi”; nu se răspândeşte decât prin minciună, neîncredere, teroare şi frică.ROMÂNIA FURATĂ. Flota, naufragiată în valurile privatizării… Petromidia, privatizare cu dedicație
22222
Hotia, PeSeDiia si Ortopopia  distruge Romania! Scandal urias in Biserica Ortodoxa. Patriarhul Daniel il acuza pe IPS Teodosie ca permite doctorate plagiate, ca nu isi plateste datoriile si ca sfideaza BOR…Note asupra epistolei către Coloseni / Capitolul 3,de  Henri Rossier… Iosif- Hugo Bouter…Iosua… Samuel… Obadia… Lot – un „drept“ într-un loc greşit… Maria Magdalena… Lecţii din viaţa lui Ezra-  Alfred E. Bouter… Mefiboșet, ologul- Charles Stanley… Pe urmele lui Caleb- André Gibert… Solomon- Philippe Laügt… Ştefan, din revista „Cercetați Scripturile”… Tesalonicenii – Walter Gschwind… Timotei- Georges André… Rahav- J. G. BellettyyN-au vrut-o, dar ea ii vrea…Jale in mafia gulerelor albe. Kovesi va… Laureat Nobel: „Vaccinarea este o eroare uriașă… Creează noi tulpini și provoacă decese”…BOMBA ANULUI. Cel mai bun ziarist din lume la ora actuală dezvăluie cine a produs virusul criminal la Wuhan:  Prin grija partidului PeSeDist=satanist  si prin ifectarea artistului in spitalul fesenist ,a murit de prea mica pensie si de prea multaaaa munca  – Cum își rotunjea Ion Dichiseanu veniturile, de fapt. Se ocupa singur de asta pentru că avea o pensie mizeră după o viață de muncă…0Victoria jurnalismului onest. Guvernul a desfiintat „fabricile de plagiat de la Academia de Politie, numite si scoli doctorale”…  Tara cladita pe fesenie rodeste din plin …   Hotie in pandemie. Seful DNA anunta ca sunt 133 de dosare penale: „Sunt persoane importante”… Putin încearcă să bage spaima în… 93 de medici israelieni avertizează: Nu folosiți…
citeste mai multe »


Nu pierdem nimic, dar câştigăm Totul Totului TOT, dacă primim Oferta Dumnezeiască; El ne dă fiecăruia, GRATUIT, (Ioan, cap.3) biletul de intrare prin Uşa Iisuss (Ioan, cap.10) în Împărăţia Cerească ! Prietenul oricărui păcătos ne-a trimis Invitaţia Salvatoare (Mat. cap.11/28-30), ca să urcăm pe Scara Cerului (Gen.28/10-22); Prin Puterea Duhului Sfânt să-L lăsăm, să ne poarte paşii pe treptele Biblicizării, prin pocăinţa inimii împietrită şi deznădăjduit de rea (Ier.17/9)! El ne urcă gândurile, plânsul amar, mulţumirea, recunoştinţa în Templul Tatălui şi ne coboară învăţătura, bucuria ,iertarea, dragostea, gândurile, soluţiile, sfaturile şi rânduielile Constituţiei Cereşti, pentru a le împlini cu El, prin El şi pentru El, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou (Rom. cap.7) şi noi nu putem făptui nimic fain, despărţit de Acela care face totul foarte bine şi pentru veşnicie (Ioan, cap.15) Deci, „Vino, urmează-mă!”… „Mergeţi şi faceţi ucenici în toată lumea.”

fdRenate Weber încasează lunar 3 pensii al căror cuantum depășește  …FESENIA L-A FACUT BOIER PE iSARESCU SI PE ALTI POTOPISTI,PRIN PRIVATI-HOTIE SI A COMPENST pEsEdIA,PE BANII NOSTRI – Siegfried Muresan demonteaza punct cu punct argumentele BNR privind angajarea lui Dancila: „Dancila a fost un europarlamentar foarte slab, avand un singur raport legislativ incheiat in 9 ani de mandat”…2. Gura  Alesului- Adevar graieste,prin Valeriu Zgonea: Suntem văzuţi ca hoţi, corupţi şi chiulangii. A venit timpul să fim responsabiliPreşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a adresat duminică o scrisoare deschisă deputaţilor ;DAR- DEGEABA,CACI SI DUPA 30 DE ANI SUNT…! E timpul sa-i aflam! Vanzatorii Romaniei. Episodul (Petre Roman)

sssss

Isus este Ușa, de David Brandt Berg; Confesiune si A sluji,de Peter Amsterdam; Să nu ai alţi dumnezei- Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli; Lista de cărți în limba română; Predica de pe Munte (Comentarii biblice expozitive), de John R. W. Stott;Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. Geneza 28:12… Romani- Capitolele 12 – 15; CONSTITUȚIA ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEUl ;33Sărbătorindu-L pe cel mai bun prieten al nostru; O inimă recunoscătoare: Un mesaj de Ziua Recunoștinței, de Dan Weaver-White ; Încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite, de Virginia Brandt Berg ; Legea lui Dumnezeu a retribuției-Compilație; Angajamentul De La Cape Town – Mărturisirea de credinţă şi Apelul la acţiune; Explicatia Cartii: Efeseni; Sugestii de lectură – Crucea lui Cristos, de J.R.W.Stott, Societatea Misionară Română Wheaton, Illinois, USA; Norica Nicolai, cu trei pensii de peste 80.000 lei/lunar, este împotriva tăieri pensiilor speciale…În timp ce Pavel Abraham are nevoie de 3 ore pentru a-și număra cei 600.000.000 milioane reprezentând pensia nesimțită… Cu o avere ce depășește 5 milioane euro, Rovana Plumb reprezintă întruchiparea nesimțirii PSD-iste…Ion Iliescu? de Ion Coja; Iosif Țon-mărturie completă… Via Ut Roma. Fascismul, comunismul şi Noua Ordine Mondială; Programul de distrugere a României lansat de Petre Roman; Cum a fost jemulită România? Cele șase luni în care Ion Iliescu a distrus România; Ca să fie admisă în UE, României i s-a cerut să își distrugă economia. Cei care au condus țara n-au subminat-o, ci au distrus-o. Această infracțiune nu există în Codul Penal; 25 de politisti anchetati la Sibiu. Anuntul ministrului de Interne: „Facem curatenie in propria ograda”i

citeste mai multe »


Pentru că ei nu vă vor deştepţi, bogaţi, (atot)puternici, veşnici, liberi, curaţi, sănătoşi, corecţi, cinstiţi, biruitori, vă întreb pe toţi cei peste 7 miliarde de oameni: Vreţi să vă eliberaţi de răutate, viclenie, frică, preacurvie, comunism, fesenism, globalism, capitalism, ceartă, corupţie, sărăcie, prostie, boli şi de tatăl minciunii, căci orice om nenăscut din nou are ca tată pe diavol (Ioan, cap.8/44)? Cine vrea să fie un învingător, să se lepede de sine, adică de satan, cu toate ale sale (Gal. cap. 5/19-21), să-şi ia arma mortală –crucea, să-şi innece/ingroape firea veche, prin botezul în moartea Lui transformatoare şi purificatoare (Rom. cap.6) şi să –l urmeze pe Iisus, căci El este şi direcţia CEA BUNĂ SPRE Cer- Calea, Adevărul şi Viaţa ; Astfel„ veţi cunoaşte Adevărul, şi Adevărul vă va elibera „(Ioan, cap. 8/32)

Loviluția din 1989 încondeiată de Cărtărescu, Buzura, Țepeneag ș.a.Parchetul confirmă lovitura de stat, nu revoluția din decembrie 1989! Ce ar trebui să ştie tânăra generaţie despre Revoluţia Română din Decembrie 1989…26 de ani după Mineriadă: Iliescu rămâne mai presus de lege şi statul român complice la crime…Caracatita bancara: marile inginerii financiare ale mafiei erei Iliescu… 3 februarie 1990: lovitura de stat valutara data de Ion Iliescu si gasca sa de KGB-isti…Ion Iliescu si mineriadele…

pl

Ce este Adevarul- Cuprins [hide„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8:32...CreaţiaCrearea omuluiÎncercarea şi căderea omului

citeste mai multe »


Când am „mâncat pâinea” care a ieşit din gura lui Dumnezeu- prin Ezechiel, cap.22/30, am lăcrimat (Ier.9/1) şi n-a avut cine-mi opri plânsul, când am citit că Dumnezeu, care l-a creat pe om să-i fie prieten, nu mai găseşte măcar unul care să-i semene lui (Îs.6/8), pentru că nu l-au băgat în seamă (Îs. 53/3) şi… „A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1/11)! Şi tu, Omule, care citeşti în Geneza, cap.1/2 că Duhul Sfânt, care plana, veghea, lucra la facerea omului, nu simţi nevoia să-l inviţi, să se odihnească pe creştetul tău, pe umerii tăi şi, mai ales, să-l primeşti în ieslea inimii născută din nou (Ioan, cap.3), nu în grajd, ori pironit pe lemn! Iată de ce ne-a vindecat pe toţi care-l primim, care-l păstrăm şi devenim una cu El şi cu toate ale lui-prin plânsul amar al pocăinţei (Luca 22/62) Dar…” unul din bătrâni mi-a zis: “Nu plânge; iată ca Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.” (Ap.5/5)

.. Si inainte si dupa 1989 | Televiziunea publică, factor de manipulare… Dupa 30 de ani de când minerii lui Ion Iliescu au ”curățat” Piața Universității de manifestanții anticomuniști/ În 2019, ÎCCJ a cerut procurorilor să refacă Dosarul Mineriadei… Un top întocmit de The Guardian arată că printre cele mai frumoase parcuri naţionale care merită vizitate măcar o dată sunt în Italia, Slovenia, Finlanda, Portugalia, Germania, Suedia, Austria, Norvegia,  Franţa şi Spania…999
…Apocalipsa- Capitolul 1-  5:1-14,  Walter Scott… Înapoi în socialism – un strigăt de ajutor din America… Viața, moartea și învierea Domnului Hristos… Bucuria ca putere de a suferi pe calea iubirii, de dragul eliberării, Autor: John Piper; Revoluționarii LGBT au atacat o biserică baptistă în Los Angeles, aruncând asupra clădirii o bombă improvizată… Daniel Brânzei Slujitori, slujitori, dar … ai cui? Scandalos: Târg de bebeluşi pentru homosexuali la Bruxelles37...România, GROAPA de gunoi a Europei: Zece containere cu 200 de tone de deșeuri din Germania, descoperite în Portul Constanța…Pregătiți-vă! (Se niveleaza calea CIP uirii)Noua Ordine Mondială vrea vaccinarea obligatorie a tuturor copiilor! Avocatul Poporului: Condiționarea încalcă legea. Oamenii nu pot fi obligați să se vaccineze! Există riscul de discriminare… Certificatul verde digital de vaccinare, o discriminare la adresa cetățenilor… Iliescu_10Pentru ca sunt babane comisioanele strainilor… (infractorul pesedist)Chirica mulțumește Poloniei pentru tramvaiele importate-destinate Iașiului. Tramvaiele de la Arad nu sunt bune  … 12 uleiuri volatile naturale şi efectele lor asupra minţii… Punctele focar bioenergetice care induc stări psihice superioare, benefice şi spirituale, dacă sunt stimulate prin digitopunctură… Reflexologia, o metodă naturală străveche, simplă şi eficientă, ce este destinată atât prevenirii, cât şi menţinerii sau refacerii stării de sănătate… Legătura dintre emoţii şi organe… Medicina viitorului, terapii naturiste, naturale
citeste mai multe »


Nu vă mai lăsaţi minţiţi şi manipulaţi de preoţi, politruci şi de alţi magnaţi, pentru că ei vă vor săraci şi muribunzi în păcate; Lor le este mare frică, dacă vă deşteptaţi, dacă vă umpleţi cu Atotputernicia şi Atotcunoaşterea Lui, prin naşterea din nou (Ioan, cap.3); Nu mai rămâneţi neînnoiţi nici o clipă, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul adamic(Rom.cap.7)- de mii de ani prostit şi păcălit… Nu mai păstraţi în voi nimic din învăţătura fesenistă, globalistă, capitalistă, komunistă, adică satanistă, căci tot ce aveţi, ce ştiţi, ce faceţi, sunt roadele satanei din Gal.5/19-21,adică sunt excrementele gunoierului cosmic, puse în inima omului, ca să-l înrăiască, învrăjbească, otrăvească, pedepsească… „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”” (Marcu 7/21-23)

Satan,ca si Ion Ilici Iliescu- fondatorul feseniei globaliste – este primul liber cugetător şi “mântuitor” al omenirii…Satanismul comunist- Strania mentalitate masonică – un articol de MIRCEA ELIADE… Amintiri despre marele doctor fesenist…de  rasa, de capitalahvTrump îi deranjează pe așa-zișii «Iluminații»feseniei globaliste (satanistii mondializarii ) și este cel mai hărțuit președinte din istoria Statelor Unite. ..Campanie ateistă în Marea Britanie pentru a semăna îndoiala în existenţa lui Dumnezeu…Coldea, mare afacerist, mare
hgViaţă în Duhul- By Joe Crews Faza 3 — Sfârşitul deplin al răzvrătirii…Charles H. Spurgeon: „Predicați întregul adevăr!”Loraine Boettner – Dovezi biblice ale suveranității lui Dumnezeu98Marea controversa. Conflictul final si victoria bisericii (Cap. 12-14)…Mielul si cartea cu sapte peceti… Jack Harris: «Satana este dumnezeul francmasoneriei» Un articol preluat din revista Franmasoneria nr.2; …Imoralitatea apartenenţei la francmasonerie,articol de Pr. Matei Boila, preluat din ROMANIA LIBERA 8 iulie 2005…ddAlerta,pregatiti-va sa muriti frumos-Cristic… Promovarea mesajelor biblice pe rețele de socializare se pedepsește în Finlanda! Päivi Räsänen, fost ministru de Interne, riscă doi ani de închisoare pentru că s-a pronunțat împotriva căsătoriei între persoanele de același sex… Hotii,tradatorii,manipulatorii,tradatorii mor,dar Adevarul va iesi la ineala… A mai murit un martor al trădărilor României de dinainte și de după 1989: generalul Mihai Stan, ofițerul de informații care a depus mărturie despre preluarea arhivei UM 0110 Anti-KGB de către Virgil Măgureanu
citeste mai multe »


A- „Creştinii” care păcătuiesc, ling Wc-ul lui satan, precum câinii care se-ntorc la propria vărsătură (Prov.26/11)! Să credem că toţi am fost absorbiţi în Iisuss, (din satan), prin cordonul ombilical al Duhului Sfânt (din pântecul pocaintei)… În trupul Lui ne-a purtat pe toţi pe culmile suferinţei şi ne-a îngropat dimpreună cu orice fărădelege, pentru totdeauna, ca să nu mai păcătuim şi, prin botezul în moartea Lui, să trăim pentru Dumnezeu; (Rom. cap. 6) Prin sângerarea Lui am fost eliberaţi, vindecaţi, înviaţi, înfiaţi, înălţaţi şi conectaţi la transfizia cu învăţătura- cu gândirea Lui, cu veşnicul Sânge fără de păcat! Astfel, nu mai suntem morţi în greşelile noastre, în satan, căci viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi, printr-o veşnică părtăşie rămânem Una cu El, înzidiţi în Trupul Bisericii Lui, ca nişte pietre-mădulare vii, înnoite (Ioan, cap.3), gătite pentru a întâmpina şi iubi Venirea şi răpirea …B- Prietenul păcătoşilor a venit plin de Har şi de Adevăr, ca să credem în El, adică să ne dăruim lui în totalitate şi să-l primim (dimpreună cu toate ale sale) nu în grajd, ori să-l …


Preoţi de pretutindeni, până când ÎI MINŢIŢI pe oameni cu botezul inconştient, în apă de ploaie, pe bani, dar le ascundeţi Botezul cu Duhul Sfânt şi botezul in moartea Lui (Rom.cap.6), GRATUIT, tipărit în Biblie? Acum când şi ” preoţii- ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea-(Tefania ¾), aflaţi că vă sunt numărate zilele minţirii, prostirii, manipulării, jupuirii cu taxe, formalisme, idolatrii şi bajocoririi oamenilor pentru care a sângerat Isus; Mai aveţi la dispoziţie tot ce vă trebuie pentru a primi gratis pocăinţa pe care aţi hulit-o… la care să chemaţi toată omenirea –să mănance Painea vieţii si să ţină un post Duhovnicesc şi trupesc global şi individual, căci satan a cerut să cearnă lumea ca pe grâu… Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: “Fiul omului…

Ăştia trebuie testați psihic la intrarea în Parlament: deputat AUR, condamnat penal pentru lovire: ”Încep astfel Zilele Apocalipsei? Nu vreau să devenim o Nație de Cobai”…Firea a aruncat 74 milioane de euro pe concerte și luminițe și a investit doar 15 milioane în rețeaua de termoficare. Nicuşor la puşcărie!Vila din Viena a nurorii lui Sorin Oprescu. Costă 7 milioane de euro. Să nu vă mai aud că România e o țară săracă!
67Prieteni CITITORI, vă invităm să aflaţi despre: Atacurile teroriste – pretexte orchestrate de guverne pentru a ne MANIPULA!… documente SECRETE ale Vaticanului despre noi… PROTOCOALELE MASONERIEI… Drama tuturor românilor plecați peste hotare… singurii Români care au refuzat să îngenuncheze…” FARAONII” BILDERBERG… CRIZA SUPRAVIEŢUIRII MONDIALE a fost creată artificial… ÎNTRONAREA ANARHISMULUI ADUCE… OTRĂVURILE DIN FARFURIE… SUA şi Marea Britanie rămân părtaşe la un fals istoric şi la… Ultimul supravieţuitor al Canalului Morţii are 100 de ani… TOT Neconstituţional are loc Deposedarea economică şi extraeconomică a României… DONALD TRUMP, DISCURSUL ZGUDUITOR… Ucigătorul Documentar despre vaccinuri… Jerusalem Post: Europenii trebuie să se ridice… Puncte de vedere… SOROS=potopistul… Piramida Puterii.. Asasinii economici ai României… Cadavrul unui fost consilier al lui Bush a fost găsit într-o groapă de gunoi, întrucât a ameninţat că va divulga operaţiunile de genocid planetar începute de SUA şi… Texte pentru fermieri… Vacile olandeze ne dau lecţii, dar boii noştri le împung etc69Ce este botezul cu Duhul Sfant?Cum să primești botezul cu Duhul Sfânt ? Botezul cu Duhul Sfant si Vorbirea in limbi…Peter Masters – Când este botezat un creştin cu Duhul Sfânt? Acuratețea și Puterea Cincizecimii… Ce este roada Duhului Sfânt? Cum să pui în practică Galateni 5:22-23? Mustrarea Duhului Sfânt și mustrarea cugetului. Există vreo diferență?…Tot ce este intrupat din minciuna,hotie, moasterie si idolatrie devine desertaciune….CABALA securistică din zona bisericească. După devoalarea ȘTIRII FALSE cu Părintele Ciprian Grădinaru și vaccinarea, publicată de Agerpres și Basilica, idioții utili cu lesă electronică cer arestarea lui Iulian Capsali (ca și a lui Pompiliu Diplan)…Inainte de martirizarea Crestinilor  Cristici- iata Scene intense în Canada. Primarul din Calgary apără Biserica de Poliție în timpul unei slujbe. Noua Normalitate și Libertatea Religioasă Astăzi!
0
citeste mai multe »


Măcar acum, când trăim vremurile de pe urmă, mai întrebaţi-l şi pe Dumnezeu dacă e bine să vă înflăcăraţi pentru „sexare”, sau pentru aşteptarea Venirii Lui, astfel încât, să nu vă surprindă la PLAJA- precum pe fecioarele neânţelepte…Voi-care aţi rămas nişte morminte văruite-pui de năpârci, de ce nu faceţi fapte vrednice de „pocăinţa” voastră!? Prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6) lăsaţi-vă înnoiţi –deschideti-vă (Luca cap.24) mintea şi inima pentru a fi umpluţi cu Plinătatea Lui; Deschideţi-vă urechile şi ochii şi priviţi-L cum sângeră pentru voi, ca să deveniţi Una cu El,nu cu ea ( 1 Ioan 2/15-17)…. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: “Să nu-ţi iei nevastă şi …

O mina de oameni, adica sub 1% din populatia lumii – storc aproape 51% din totalul banilor///Tarile cu numarul cel mai mare de bogatani au cele mai multe casatorii între persoane de același sex. Statele Unite, Canada, Marea Britanie si Franta sunt in top///Cum au ascuns “legistii-bancheri” de la HSBC peste 100 de miliarde de dolari / La praznicul Komunismului, Stalin in fusta, desmierdat de unii-Iliescu a impartit certificate fara valoare pentru cei multi, dar desteptii nationali au furat Avutia Obsteasca ! De ce stati nepasatori? Stiti câți bani, au dispărut numai în decembrie 1989? Veniti la deshumarea averii lui Dan Voiculescu
zzzDIN CUPRINS NU LIPSESC: /Un  somer de lux ia bani cit amarastenii unui catun///România, în topul sărăciei în Europa. Aproape 20% din români primesc ajutoare de la UE/// Prost sa fii,noroc sa ai ,ca sa faci averi colosale,fără să termini măcar o facultate///Cei mai puternici oameni ai lumii  umbla cu pantaloni rupti in fund si caracterul ciuruit …clasamente ale bogatanilor///Iata cateva dintre cele mai neobisnuite locuinte din lume, remarcabile prin unicitatea lor arhitecturala  si… Cele mai scumpe 25 de VILE  din lume! Fata de salariile profesorilor din Europa, dascălii din România sunt mai mult decât UMILIŢI
aw„Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: “Să nu-ţi iei nevastă şi să n-ai în locul acesta nici fii nici fiice! (Ieremia 16/1-2) Fiindcă „… Este o vreme pentru lipirea omului de femeie (Eclesiastul, cap.3) dar şi o vreme când omul moare faţă de senzualitate şi lumea moare faţă de om… (Gal.6/14)! A sosit clipa înzidirii în Trupul Bisericii lui Hristos, clădită din pietre vii, născute din nou (Ioan, cap.3) din nişte pietre seci, prin care să circule nestingherit Sângele, Gândirea, Voia Lui; Fiindcă strâmtorarea acestei pandalii va fi urmată de alte viclenii, faceţi-vă una cu El, (Ef.5/32,1 Cor.6/16-17 şi 1 Cor. cap.7) ca să vă găsească Apocalipsa „Globalie” în Sfânta sfintelor, nu în gheenă… Astfel- rămâneţi în El, umpluţi cu Plinătatea Învăţăturilor, Rânduielilor Duhovniceşti” Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.” (2 Ioan/9)yDupa ce a cotropit  lumea, calare pe un kal, galbui-Ap.cap 6,v .7 si 8, cu pandalia  CIP-uirii ,iata raspunsul Beijingului catre administratia Biden: SUA nu trebuie sa-si ”impuna” democratia lor altora… Varujan Vosganian îi acuză de omor prin omisiune pe medicii Beatrice Mahler și Valeriu Gheorghiță, după decesul în urma vaccinului a unei colege de la Editura Ararat a comunității armene: Sângele i-a fost invadat de cheaguri și în scurt timp a murit…Brazilia acuză Rusia că i-a trimis Sputnik V gata infectat… Cosette Chichirau, dupa ce Mihai Chirica a spus ca se simte intr-un grav pericol: Are un discurs tipic de PSD-ist prins la furat, din categoria Dragnea-Nastase…fffVoi staţi acasă,(la taclale si la plaja…) si  Hristos Domnul vine la voi!…HRISTOS VINE! de David Wilkerson (1931-2011)…Numele lui Hristos,  R. C. Sproul… DOMNUL VINE! de J.L.Tucker-Traducere: Valeriu Burciu… Isus revine curând! Iată ce spune Biblia… CINE ESTE IISUS PENTRU TINE? A doua venire a lui Hristos… 7 semne ale revenirii Domnului Isus Hristos (Yeshua Ha’Mashiach)… Duhul lui Anticrist partea III: Negarea doctrinei lui Hristos… „Urmează-Mă!”- Mersul pe urmele lui Isus, de Roger Liebi; Ilie tişbitul- 1 Împăraţi 17.1; 19.5 – curajul credinţei şi puterea credinţei, de  Kalender D.H.I.N.; Neghina, peşti răi şi fecioare nechibzuite- Matei 13.24,25; 13.47,48; 25.1,2, de David R. Reid; Nevoia unui Neemia – un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (5)- Neemia 5, de Stephan Isenberg; Învăţături practice din cartea Iov (11)- Cine s-ar putea compara cu Dumnezeu? Eşti chemat tu să fi famen? Daniel şi prietenii săi, din revista „Cercetați Scripturile”… Totul despre Botezul Biblic in Apa; Epistola către Evrei capitolul  1 si 6,de Hermanus Cornelis Voorhoeve… CARTI –  FARA COMPROMIS… De ce întârzie trezirea? Omul: Sălaşul lui Dumnezeu, de W. Tozer 
citeste mai multe »


PREGATIREA: Iisuss vine să-şi ia acasă pe cei care s- au deslipit de lume (1 Cor.cap 6 si Ef.cap.5) şi sunt în El, (nu în ea- 1 Ioan 2/15-17) Una cu toate ale Sale, umpluţi cu Plinătatea lui-nadejdea Slavei! Precum Moise când s-a întors ca să-şi aprindă duhul Slujirii de la flacăra nestinsă a Rugului Duhovnicesc,(Ex.3/5) descălţaţi-vă de proaste obicee, dezbrăcaţi-vă de năravuri, datini, idolatrii, senzualităţi şi de alte demonii dezavuate în Romani, cap.1/18-32 şi îmbrăcaţi-vă în mantia Cristică… Căci „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. „(Gal.3/27) Cât nu se închide Uşa, intraţi nu în Arca lui Noe, ci în „Corabia Dumnezeiască”, în Trupul Bisericii Lui- în Sfânta sfintelor, pentru că El vine să şi-i ia pe cei care iubesc Venirea şi care trudesc la secerişul Lui, nu care stau la taclale…”Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. (Luca 10:2)

 Hotoi au fost si raman si in morminte!  Mitică Dragomir a pus laba pe Lacul Herăstrău şi insulele acestuia… Nesimtirea lacomiei fara frontiere- Peste 400 de foşti parlamentari atacă în instanţă abrogarea pensiilor speciale… POETUL-MARTIR VASILE MILITARU: “ŞI-A ACCEPTAT MOARTEA CA PE O ÎMPĂRTĂŞANIE”… DOAMNELE ÎNCHISORILOR COMUNISTE – MODELE DE VIAŢĂ CARE LIPSESC DIN MANUALELE ŞCOLARE… Lista mafiotilor lui Ion Iliescu…LISTA PEDESERISTILOR SARACI DA’ CINSTITI SI AFACERILE LOR CURAT-MURDARE… 3 februarie 1990: lovitura de stat valutara data de Ion Iliescu si gasca sa de KGB-isti… 3 februarie 1990: lovitura de stat valutara data de Ion Iliescu si gasca sa de KGB-isti… Ion Iliescu si mineriadele-  SPALAREA CREIERELOR”: ILIESCU SI MINERIADELE (AFACEREA „STATIILOR-PILOT”: 25 DE ANI DE EXPERIENTE PSIHO-SENZORIALE ASUPRA MINERILOR, PENTRU A CREA „OMUL NOU”)  64ASTĂZI ESTE ZIUA SECERIŞULUI-David Wilkerson (1931-2011)„Rugati pe Domnul secerisului sa scoata lucratori la secerisul Lui.…”Să pregătim secerişul viitor ! Lucrători la seceriș…Secerişul şi secerătorii…SA NE RUGAM DOMNULUI, DUMNEZEUL SECERISULUI…Are roade Via Domnului?Lucrarea femeilor sfinte din zilele din urmă-Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Fielding Smith…Creştinii de duminică…Nu nesocotiţi avertismentul!Aşteptăm venirea lui Isus…Nu folosiţi greşit Biblia-Autor: A.W. Tozer
citeste mai multe »


Intenţionat, omul este ţinut mort în păcat de către politruci, preoţi şi alţi magnaţi, ca să poată fi manipulat, exploatat, (ex) terminat, dar Domnul a dat fiecăruia pocăinţa, ca să aibă viaţă veşnică (Fapt. Ap.11/18) Şi pentru asta Domnul merită să fie sărbătorit clipa de clipă, nu din an în Paşte- prin pomeni, aur, bani, lumânări, ci prin răstignirea eului! Slujbaşii lumii, intenţionat, compromit totul, să umple oamenii cu false învăţături, cu taxe, datini, tradiţii, pomeni, idolatrii, moaşterii şi alte popii, pentru a-l înlocui pe Dumnezeu cel viu şi infinit, cu unul pictat, fotografiat, cartonat, mut şi surd, ca să-i otrăvească şi înrăiască pe oameni (Rom.1/18-32), pentru a întrona pe “salvatorul” Anticrist şi potopul Apocaliptic…

 
Comerț la negru-  ANAF evită controlarea celor 20 de mii de biserici. Banii negri ai Bisericii miliardare, ascunși în sutane! Unde au fost serviciile secrete în timpul jefuirii Ţării?…Asa a fost construit PeSeDe-ul…Fraudă! Foști șefi APIA, reținuți de procurorii DNA… Economia și inșii fertili, buni de muncă grea… Prof. univ. STELIAN DUMISTRĂCEL: „SE VA AJUNGE IARĂȘI LA O SOCIETATE ÎN CARE NUMAI ELITA VA ȘTI SĂ SCRIE ȘI SĂ CITEASCĂ!”…Spuneți NU experimentelor cu plante modificate genetic… Partidele politice, STRUCTURI MAFIOTE extrem de bine organizate…ASASINI ECONOMICI- TERORIȘTI ȘI CRIMINALII NATIONALI SI GLOBALI ne acapareaza si ultima farima din Averea Obsteasca  8Domnilor creştini de pretutindeni, care aveţi inima împărţită şi umblaţi cu un ochi privind la Domnul şi cu altul la Doamna “lume”! Dacă ziceţi că sunteţi în Isus şi El este în voi, de ce nu trăiţi precum a trăit Isus,” divorţat” de amanta lume… (1 Ioan 2/6 etc) De ce nu-l ubiti pe El, nu pe ea? De ce nu vă lipiţi tare de Bine? Acum, când sunt vremurile de pe urmă, aşa iubiti Venirea şi  astfel aşteptaţi întâmpinarea Mirelui? De ce n-o rupeţi cu păgânătatea? De ce nu vă faceţi Una cu Domnul, nu cu Doamna Amantă! Nu vă ajunge dezmăţul,curvia ,preacurvia? Va ajunge destrăbălarea! Isus caută oşteni (mieluşei), pentru a-i înrola în Armata Famenilor! Nu mai treceţi nepăsători pe lângă lumea care zace în cel rău (Ioan, cap.5/19)nnGuvernul SUA a “născut”… Domnilor creştini de pretutindeni, nu mai practicaţi “comerţul neprihănirii”, al cârpelilor (Matei 9/16-17); În zadar îi cereţi uneori iertare, alteori pocăinţă, milă, dragoste, ori… Faceţi-vă Una cu moartea lui, şi pentru sezualitatea demonică şi primiţi Plinătatea Dumnezeirii…Cine conduce totuși lumea?etck( CINE CONDUCE LUMEA?) – PIRAMIDA PUTERII -detaliat pe familii, dinastii, institutii internationale etc –Cum manipuleaza presa si mass media omul de rand pentru Noua Ordine Mondiala, Noul iluminism…FOTO Sclavia modernă: OMENIREA SE AFLA IN PLIN RAZBOI MONDIAL CLIMATIC DE CATIVA ANI…Operațiunea Coronavirus funcționează mână în mână cu Agenda Nanotehnologiei…Hotia,minciuna-fesenia  are picioare scurte…Clotilde Armand către Ciolacu: „Recuperez fiecare leu pe care l-aţi furat de la cetăţenii Sectorului 1!”FMI distruge suveranitatea statelor si le duce spre faliment economic financiar (pol95)…Libertate vs Sclavie. Iluzie versus Adevar. Suntem neo sclavi muncitori dar traim in iluzia ca suntem liberi. NWO, omul zombie si sclavia moderna (nom)jjPlanul de mântuire al lui Dumnezeu- Ce este sau ce înseamnă mântuirea? Ce este un plan și de ce era nevoie de un plan de mântuire? Cum definim planul de mântuire a lui Dumnezeu? Ce implică acest plan în viața noastră, a oamenilor secolului XXI? Cum pot să fiu mântuit? Ce trebuie să fac după ce sunt mântuit?…Evanghelia, Evanghelizarea şi Evanghelizatorii  …Vorbirea în limbi, de  Grant Steidl… ‘MEDITATII -CUVINTE DE MANGAIERE’0i
citeste mai multe »


Preoţi, voi care înlocuiţi ÎNDUMNEZEIREA Oamenilor în schimbul unor câştiguri mârşave; Voi care minţiţi „creştinii” -să se închine la foto-picturi iconate, aurite, dar mute şi surde, (Ps. 115 şi 135) de ce nu vă pocăiţi şi pentru păcatul acesta?! Până când îl înlocuiţi pe Făcătorul tuturor celor foarte bune cu făcături omeneşti, cu datini, tradiţii şi alte surogate? De ce prostiţi şi manipulaţi oamenii, pentru care a sângerat Isuss! Voi sunteţi mai răi decât şnăpanii din vechime care… „S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.” (Rom.1/22,23) Voi nivelaţi calea pupării nu doar de oase microboase, ci a icoanei Apocaliptice Dar…” Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasa.” (Ap.19/20)

Preot prins în flagrant în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor! Reactia BOR a venit imediat… …MANTUIREA IN TEOLOGIA ORTODOXA…O DEFINIRE A CEEA CE ADUCEM NOU…MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM…(Sa ne pregatim pentru…) ADEVARATUL MARTIRAJ…Dacă Dumnezeu Tatăl şi Fiul sunt vii în vecii vecilor, de ce pupaţi şi vă închinaţi la morţi?!

ht

Richard Sibbes – „Crede-L pe Hristos, (care este mai mare ,mai tare si vesnic biruitor) nu pe Satan!”…Spurgeon și doctrinele harului…Spurgeon cel uitat, Iain Murray…Tratat despre har, Jonathan Edwards (8)… A) Domnilor Preoţi de pretutindeni, vă pierdeţi (singuri) pâinea, dacă nu–i învăţaţi pe oameni să se nască din Sămânţa lui Dumnezeu, cum ne-a explicat Isus în Ioan, cap 3 ; Altfel, se va scufunda pământul în nelegiuiri, dar şi oamenii se vor inneca în greutăţi, nedreptăţi şi lipsuri prevăzute şi scrise în Gal 5/20! Iubiţi oamenii pentru care a sângerat Isus şi, pentru câştiguri mârşave, nu-i mai îmbrobodiţi, manipulaţi, cartonaţi, iconati cu falsuri, surogate, minciuni, bani ori condiţionări şi învăţături nedumnezeiesti, ca să nu ardeţi o veşnicie la talpa iadului…
7James Montgomery Boice – O nouă familie… Ca si URSS, adunatura din cuibusorul de nebunii /fesenii/globalii a colosului de lut,… Capcana fariseilor (3)- Matei 23.14 – A doua exclamare „vai de voi!”, de Stephan Isenberg… Roadele învierii- Ioan 12.20-24; Evrei 2.6-15, de Walter Thomas Turpin…Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4)- Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24,de  Willem Johannes Ouweneel… A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?-Aspecte ale ispăşirii, de Roy A. Huebner… Înţelesul cunoaşterii lui Dumnezeu …Primul schimb întunecat: Idolatria
mu 
Simboluri satanice…Innoirea tuturor lucrurilor…Descoperirea lui Iisus Christos,…Marea Imparatie mileniala si judecata universala si…Cateva frumuseti – Gran Paradiso din Italia, Triglav din Slovenia şi Oulanka din Filanda… Barcelona , locatie  de  top 10 cele mai vizitate orașe din lume.Iata citeva invitatii care nu trebuie ocolite…Înțelepciunea străzii sau înțelepciunea cerului?juuDisidenta in Romania comunista (II)… Un caz emblematic şi simptomatic  …Marx, Engels, parintii comunismului criminal: „Comunistii nu au patrie” … Pentru a nu uita, pentru a condamna, spre a nu se mai repeta  …..Când SRI-ul apăra criminali din Securitatea comunistă şi fura cot la cot cu mafioţii roşii din PSD, nu era atacat de parlahoţii, tot roşii, din Parlament … 66Capetenia PeSeDista nu este un pericol  social, ci este un genocid cosmic… Dragnea s-a milogit in fata judecatorilor cerand liberarea: „Nu sunt un pericol pentru societate” … Adrian Pătrușcă: Sub aceasta pandalie este mascata  dictatura fără scăpare … MApN a semnat cu SUA acordul pentru înzestrarea cu sistemele de rachete antinavă… Rusia cere SUA și UE să nu se amestece în treburile interne ale R. Moldova… O femeie din Cluj, vaccinata cu ambele doze de la Pfizer, s-a infectat si a murit! 

citeste mai multe »


Patrioţi de pretutindeni, oşteni din orice neam, ţară sau religie – viitori Martiri- din orice popor, credinţă şi norod, primiţi această Invitaţie Dumnezeiască: Decât să murim prin tranşee, azile, spitale ca nişte “eroi”apreciaţi, ori contestaţi, mai bine, prin naşterea din nou (Ioan, cap.3) să ne dezarmăm de “bombele”celui rău din Gal. 5/19-21 şi să ne înnarmăm cu Armura Cristică din Ef.6/10-20 , ca să rămânem “Patrioţii ” VEŞNICIEI! Suntem chemaţi ( nu să murim pentru hoţi, politruci, risipitori şi rătăcitori) ci, să fim Preoţi ai Domnului, nu pentru torţionari, călăi, manipulatori şi guvernanţi ori (“slujbaşi domneşti”), ci , adevaraţi ”eroi”pentru Noul Pământ, căci El “a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu…”Eroii care-şi dau viaţa pentru această lume, mai mor ODATA, dar Patrioţii Cerului care ( l-au dat afară pe “Mamona” şi ) l-au primit pe Isus cu toate ale sale, nu mai au parte de moartea a doua! ”…

Inca o zdreanta scoasa broderie curata… Baronul Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila, achitat intr-un dosar de coruptie. Hotararea nu este definitiva…Tehnicile de modificare a vremii sunt aplicate de către armata americană, încă din timpul Războiului din Vietnam. Tehnologia perfectată în cadrul HAARP reprezintă, dintr-un punct de vedere militar, o armă de distrugere în masă…    op A) Vi s-a LUAT SLUJBA, Preoti din intreaga lume, intrucit v ati batut joc de oamenii creati de Dumnezeu, pentru care a singerat Isus , (vezi si Ezechiel cap.34)! Domnul Dumnezeu va vorbi prin prunci, culegatori de capsuni , de smochine si ciobani (Amos 7/14); Cat nu este prea tarziu invatati macar de la ciini -sa va pocaiti…Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Efes. 6:11-12) Domnilor Bisericani de pretutindeni , vine Isus, dar nu găseşte o singură credinţă, o Unica Biserică VIE , pocăință , un singur Dumnezeu şi nici măcar catolicii sau neortodocsii nu il intimpina pe Isus- născuţi din nou (Ioan, cap. 3) B) Lui Iliescu i s-a daruit Tronul Romaniei , in schimbul transformarii acestei tari intr-o colonie/ Contribuabilii muncesc si platesc hotiile maharilor pentru spectacol mediatic: Fostul director APIA, directorul adjunct si un sef de serviciu, retinuti in dosarul de coruptie…Frumuseti si uratenii nationale si globaleo0Sfarsitul capitalismului si nasterea statului politienesc global…Cele mai mari conspirații mondiale C).Un preot cere Si o „taxa de Rai”,inclusiv  pentru o familie săracă lipită pamantului Domnilor Preoţi, aţi râs de pocăinţă, dar o s-o căutăm şi n-o vom mai găsi, dacă nu vă cereţi iertare; Domnilor Preoţi, rodul nepocaintei ne va face să ne mâncăm unii pe alţii, mai rău decât lupii! Decât să ardem o veşnicie datorită nepocăinţei, mai bine ajutaţi Poporul Român să se NASCĂ DIN NOU, cum scrie în Ioan, cap 3, fără bani,pomeni, fără icoane. Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: Poporului i se apropie clipa în care TATA îi va spune:” nu-l mai pot ierta!” (Amos 8/2), pentru că Duhul Sfânt pe care-l  facem cirpă de şters pe jos, SE RETRAGE-intristat!
uuuAgenda elitelor presupune in mare urmatoarele…1. Crearea unui guvern mondial dominat de catre o mica elita…2. Crearea unei monede unice electronice cu ideea de a diviza lumea in doua clase : stapani si sclavi…3. Implantarea in fiecare persoana a unui cip cu informatie biometrica cu datele sale si banii electronici care ii detine, asa obtinandu-se controlul asupra fiecarei persoane de pe planeta…4. Reducerea drastica a populatiei pentru a ne controla mai usor si a administra resursele naturaleTurcii confiscă biserici creștine, iar proștii care ne conduc vor să le facă Mega Moschee în București… Cadou de două miliarde făcut în 2005 Irakului… PUTEREA GÂNDULUI BUN…Oamenii se dezvoltă când sunt apreciați77Armura credinciosului… Să luptăm războiul spiritual al bisericii pentru a-L poseda și savura pe Cristosul atotinclusiv…   pentru a-L poseda și pentru a-L savura pe Cristosul Atotinclusiv… Înarmarea pentru biruință-„De aceea luati toata armura lui Dumnezeu ca sa va puteti împotrivi în ziua cea rea si sa ramâneti în picioare dupa ce veti fi biruit totul.” (Efeseni 6:13)… Epistola către Efeseni (6), Efeseni 6, de Matta Behnam
citeste mai multe »


Pentru că Dumnezeu este şi Dragoste, El nu aşteaptă de la noi ură, ci pocăire, credinţă, iubire Cristică şi… prin care să iradiem mireasma cunoaşterii Lui! El nu are nevoie de viclenii, cereri împănate cu promisiuni, rugăciuni fardate cu dulcegării; De aceea s-a dat pe sine, pentru ca prin botezul în Moartea Lui (Rom. cap 6), să îngropăm toate mădularele satanei din noi, descrise în Romani, cap 1/32, pentru a ne umple cu Domnia Plinătăţii Lui din 1 Corinteni cap. 12, 13 şi Gal.5/22-23) ; Din Carte aflăm că în acest an se “sfinţeşte” chipul idolului globalist, care întrupează Icoana Fiarei din gunoaiele dejecţiilor babilonice ! Porunca a fost dată, urmează dezmăţul, încuscrirea, PRIGOANA şi “ungerea” căpeteniilor încornorate, a duhurilor răutăţilor de tot felul şi… “Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! “(Daniel 3/4- 29)

Conţinutul unei Reforme -Iosif Ţon; Milionarii de azi ai Romaniei sunt foste scursaturi ai clanului Ceausescu si…Planul Kalergi, planul genocidului europenilor.//IATA din cine e formată rețeaua progresistă mondială…Daniel 3… Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai înălţat!” Daniel 3:18… Cuptorul de foc… Câteva clipe în cuptor  si etc
vv
Iata citeva Semne premergatoare lui Antihrist…Pentru a compromite Adevarul, Valoarea, Tariceanu nu mai are nicio jena.Stapânii lumii; Deriva Naţiunii;Ilici Iliescu i-a improprietarit si cu aur pe tiganii sainnmboiCINE SUNT „JURNALISTII” SI „FORMATORII DE OPINIE” CARE FIGUREAZA PE STATUL DE PLATA AL PUSCARIASULUI SORIN OVIDIU…Acad. Eugen Mihăescu: Vânătorii de româniRomânia, colonia oricuijjTeroristii lui Iliescu din 89 au fost rasplatiti cu averea obsteasca-la praznicul komunismului… Mafiotii arabi protejati de regimul Ion Iliescu…O gaşcă ce a distrus România: gaşca Ion Iliescu (I)…Caracatita bancara: marile inginerii financiare ale mafiei erei Iliescu…Cum a constituit Ion Iliescu tribunalul exceptional care l-a judecat pe Ceausescu…Pesedistii iau comisioane pentru contractele cu gunoaie si liberalii incaseasa palme… Analiză: România,-groapa EUROPEI, țara care importă deșeuri fără să aibă gropi de gunoi…Pomelnicul  mafiotilor lui Ion Iliescu-LISTA PEDESERISTILOR SARACI DA’ CINSTITI SI AFACERILE LOR CURAT-MURDARE

citeste mai multe »


Aşa cum Poporul Evreu şi-a înflăcărat strigarea către Dumnezeu (Exod, cap. 2,3) şi noi, TOŢI, înglodaţi în sclavia nelegiuirilor FARAONICE din cuptorul încins cu oferte globaliste, dacă nu procedăm ca Petru, care a plâns cu amar (Luca 22/62)- nu ajunge strigarea, plângerea, cererea noastră la Urechea lui Dumnezeu, pentru Adevăratul Exod Duhovnicesc! Fiindcă păcătuirea noastră, aproape pârguită, dă să străpungă Cerul, urmează secerişul; De aceea pregătiţi- vă pentru Venirea Lui- cu post, rugăciune, BIBLICIZATI, înarmaţi Duhovniceşte (Ef.6/10-20) şi Întrupaţi în Voia Lui; Prin El, cu El şi pentru lăudarea şi aprecierea lui, s-o rupem cu nelegiuirea, pentru care a luptat până la sânge, ca să nu mai păcătuim niciodată (Rom. cap.6) şi să-l întâmpinăm (fără învăţături învechite, depăşite, fără vechile deprinderi, fără ritualuri, datini, idolatrii, moaşterii ori alte popisme, cârpeli şi proaste obicee…” Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeală? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.” (1 Cor.5/6-8)

 Charles H. Spurgeon – Vremea s-a scurtat…A doua venire a lui Hristos…Ați biruit pe Cel Rău…Robert Letham – Domenii de dezacord între teologia reformată și ortodoxia răsăriteană…Domenii de dezacord între teologia reformată și ortodoxia răsăriteană…Martyn Lloyd-Jones – Importanţa doctrinei despre păcat…Sarbatoarea Pastele & Azimilor… HRISTOS – Mielul de Paște… Cum Sa Ne Pregatim Pentru Sarbatoare Mortii Si Invierii Domnului Isus… Are dreptul un creştin să judece pe alţii? Viaţa, lucrarea şi moartea Sfântului Apostol Petru … Din Vameş- ajunge apostolul Domnului!
vxz
citeste mai multe »


Şi pe cel mai mare păcătos Dumnezeu îl aşteaptă cu braţele deschise (Luca, Pilda fiului risipitor, cap.15/11-32), dacă îl întâmpinină cu plânsul amar al pocăinţei, fiindcă El iubeşte pe păcătos, dar este împotriva păcatului, împotriva lui Satan! Şi dacă eşti Academician al nelegiuirii- cârpit, zdrenţuit, desculţ, înglodat în fărădelegi, dă-i Lui „toaleta” gunoierului din sângele adamic (Gal.5/19-21) şi conectează-te la transfuzia cu Sânge viu, pur, Dumnezeiesc, căci prin dezbrăcarea de sine, te îmbracă în Mantia Lui, dăruită la Golgota (celui ce crede); Acolo, chiar pironit pe cruce l-a deposedat pe satan şi l-a făcut de ruşine în faţa întregului univers (Col.2/14-15) Crede că tot Cerul se bucură pentru restaurarea oricărui risipitor, care-şi recunoaşte şi-i dă Lui vina, dar se întristează pentru împietrirea celui rătăcitor, infatuat, arogant, fariseic, religios, idolatru, comunist… Să credem că El este singurul din cosmos, care ne dă şi ne vrea tot binele ; El ne-a împrumutat totul, ca să-i aducem „dobânda” talanţilor, nu s-o îngropăm, ori s-o luăm ca de apucat… Risipitorul Meu, prin Iisuss, vin-o la Dumnezeu, ca să rămâi UNA cu El; Tu eşti al meu, dar eu sunt (în totalitate) al Tău? Pentru că El s-a făcut UNA cu noi, când a luptat până la sânge pentru orice păcătos şi fărădelege, să devenim şi să rămânem UNA cu El- Căpetenie, căci ne vrea cu gelozie pentru sine, nu pentru ea…” (Nu iubiţi lumea… (Ioan 2/15-18)

Dupa ce i-au pupat poala lui Ceausescu=Iliescu,ar trebui sa pupe si moastele  „”protectoare””,pana se vindeca de pandalia idolatriei – Document. Pe 19 decembrie 1989, BOR il felicita pe Ceausescu. Acum sustine ca l-a daramat pe Ceausescu si ameninta actualul Guvern! În timp ce votătorii se hârâie de azi pe mâine, parveniţii politicii româneşti prosperă ! Iată doar câteva afaceri ale baronilor, inclusiv din Capitala Sărăciei ! Cu câţi bani au intrat în politică şi ce averi au făcut aleşii care au pus stăpânire pe România…Primarul Robert Negoiţă explică cum a reuşit să aibă peste 100 de case, majoritatea dobândite după ce a intrat în politică: Nu am derulat afaceri cu statul, sunt meritele din 20 de ani de muncă  …Este PSD-ul comunist?DA,ESTE Satanist! de Vlad Zografi0; Capitolul 7 (I): Ca si Satan,komunismul rezolva si distrugerea familiei;Manipulatorii si idolatorii Poporului  mint de ingheata apele ,caci de la CAP se imputeTara ,daca il inlocuiesc pe Protectorul cel VIU -cu niste oase moarte si microboase…Reactia calma a lui Iohannis la amenintarile patriarhului Daniel. BOR sustine ca preotii au daramat si regimul comunist dar mint !  kkk
MIZERABILII lui iliescu au furat,popii au aghezmuit praznicul komunismului si “”INGERII”” lui voiculescu i-a  aparat…Mafia lui Ceaușescu și războiul de capturare a statului după ’89. Rechinii au scăpat în acvariul cu peştişori (de aur) . Unde au ajuns banii lui Ceaușescu? Interviu (III)…Testamentul roşu…Cine mai da de capatul imbarligarii ciumetilor !?Burghezia proletară ne distruge ţara!Cine mai da de capatul imbarligarii ciumetilor !?Cum a fost plătit Rafila de marile companii de medicamente. Filiera fundației lui Streinu-Cercel; Ca si multi alti hoti-profitori ai loviturii de stat…Modul dubios in care seful PSD a obtinut titlul de „luptator in revolutie cu rol determinant” „Revolutionarul” Ciolacu a fost mai viteaz decat timisorenii, a inceput revolutia la Buzau cu doua zile mai devreme… 
doc-1Cât costă capitalismul de cumetrie? Prin privati-hotia de sorginte ruseasca(intentionat- pentru reanvierea URSS)ROMÂNIA e inglodata ÎNTRE CAPITALISMUL DE CUMETRIE ȘI STATUL MAFIOT,de  IOAN CISMAȘ; DOAR 10 motive pentru care “”privatizarea”” Electrica S.A. este cea mai proasta privatizare romaneasca a tuturor timpurilor… Dezvăluiri AC:  …Afacerea Rompetrol sau victoria capitalismului de cumetrie. Între Statul de porc și Statul de drepți…Komunimul se ramoleste, dar nu se preda…Cuba- Raul Castro pleacă de la putere. O nouă generaţie de comuniştii preia conducerea…Sorin Oprescu gâfâie. Complet de divergenţă înfiinţat, pentru că judecătorii din dosarul lui nu se înţeleg pe sentinţă
Fiul risipitor. Povestea unei întoarceri acasăAUREL GHEORGHE- VREMEA TREZIRII – carte creștină; Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă ; Cea mai măreaţă poveste spusă vreodată- Fiul îndepărtat II (Luca 15),de Sinclair Ferguson; Legea şi Evanghelia: Predicarea lui Hristos printr-o împărţire dreaptă a Cuvântului, de Shane Rosenthal; Ce înseamnă sângele ispăşitor pentru tine?Florin Bică  -Fiul risipitor. Povestea unei întoarceri acasă;Care e semnificația sângelui lui Cristos? SÂNGELE PREȚIOS AL LUI ISUS, de David Wilkerson; Justificat prin sângele lui Isus Hristos, de Charles Leiter; Versete relevante pentru subiectul: Sânge; Sângele lui Isus vorbește mai tare decât problema (pacatuirea )ta ylySângele lui Abel şi sângele lui Isus, de  C. H. Spurgeon; Evrei 10:19-22 19Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt… Viața, moartea și învierea Domnului Hristos… Și trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa și sângele; Prezenţa Duhului Sfânt în noi, de Ney Bailey; Ce este de fapt Cina Domnului? MÂNTUIREA PRIN HRISTOS- Meditaţii zilnice – Fritz Berger; Ucenicii în drum spre Emaus (Luca 24, 13-35); 7 semne ale revenirii Domnului Isus Hristos (Yeshua Ha’Mashiach); Trezirea din secolul al XVIII-lea, de John Wesley…„Nu iubiți lumea”, DE  Philippe Laügt… Cine iubeste principiile acestei lumi se face vrajmas cu Dumnezeu

Nici un komunist (adică satanist), nici un kărturar, magician- hoţoman nu poate salva lumea, decât NUMAI Prietenul TUTUROR păcătoşilor; Nu vă mai încredeţi în…”lupi îmbracaţi in mieluşei”- parla-gargaragii care vă vând false iluzii, că puteţi intra (cu pile) pe uşa din spate, sau puteţi sări pe fereastra Împărăţiei Cereşti! Ieşiţi din carcera satanei pe poarta strâmtă a pocăinţei şi urmaţi calea îngustă a credinţei Cristice, pe care nu se poate merge cocoşat CU PĂCATELE ASCUNSE ÎN VALIZE… (Luca 13/23-24)Calea, soluţia, direcţia este (Modelul) Hristos; Oricine nu-şi clădeşte neprihănirea pe Stânca Veacurilor, nu intră şi nici măcar nu vede de departe, precum Moise- Cananul Ceresc… Să învăţăm şi din 2 Samuel 22:” David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări, după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâna lui Saul. El a zis: “Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. Căci valurile morţii mă înconjuraseră, şuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră; legăturile mormântului mă înconjuraseră, laturile morţii mă prinseseră.În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. Atunci…”

6666Lupii în blană de oaie sunt periculoși, dar mai răi sunt lupii îmbrăcați în haine de păstori...Adrian Pătrușcă: De ce Covidismul este mai periculos decât Comunismul„MAREA RESETARE” a Lumii și rolul lui Donald Trump. – Arhiepiscopul Vigano   …Sfârşitul lumii, prezis de un FRANCMASON pe patul de moarte…Asasini si asasinate “celebre”/// “Religia ” viitorului GUVERN MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE este o mişcare satanistă masonică// Iluminatii care intuneca Romania si demoleaza lumea…Noua ordine mondiala: Sfarsitul libertatii oamenilor si nasterea statului politienesc global; China a ales expansionismul! Numai Germania și UE mai acordă credit Beijingului! Noi documente explozive- FBI confirmă. Operațiunea anti-Flynn a fost dirijată de Obama;
ok
Bătrânii trăiesc prea mult şi este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”;Teroarea comunista din perioada 1948 – 1956…  Amintiri din Gulag (II); Banii din conturile Securitatii au ajuns la Dan Voiculescu;Promisiunile Zburătoare Neidentificate ale PSD = Ciuma Roşie = Mafia… Pentru a nu uita, pentru a condamna, spre a nu se mai repeta… Domnului profesor, cu dragoste (de Mircea Cartarescu); Articole celebre; Raportul Armaghedon: jaful PeSeDist “SALVATORII “LUMII NU SE DEZMINT… 64  Siguranţa? Da şi Nu. Învăţături false; Veşnicia Mântuirii; X Controverse – Poligamia; Dr. David Jeremiah & Shadow Mountain Community Church; Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Tronul, Cerul,… Dumnezeu- Scaunul de Domnie, Cerul, și Împărăția Sunt Dumnezeu; Dumnezeu este si Ierusalimul
43Păziţi-vă de învăţătorii falşi; Benny Hinn este un proroc mincinos; Desi peotii ne indeamna la fapte aducatoare de castiguri  pentru ei… Mântuirea nu este prin fapte omenesti(ci Duhovnicesti-in care pulseaza Duhul Sfant- nu duhul omului…); Tu crezi că eşti mântuit/ă, dar nu eşti! (Un articol despre falsul “Creştinism”); ra“Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decat in cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu excepţia cazului în care el va lua o iniţiere luciferica” – David Spangler, director al Iniţiativei Planetare, Organizaţia Naţiunilor Unite si unul din fondatorii curentului New Age.des Pentru ca au fost avocatii Diavolului, deja condamnat…Avocatul Poporului şi şefii TVR, SRR şi CNA ar trebui  să fie demiși…Zoe Petre: In 1989 a fost o lovitura de stat data de armata……Capitalism de cumetrie: 54% dintre bogații României au făcut avere din relații cu statul…Băsescu: UE a plătit 600 milioane de EURO pentru cercetare la OXFORD, vaccinul AstraZeneca trebuie distrus pentru că e prea ieftin si…(ne)mortal!

citeste mai multe »


Voi- care vă credeţi mironositi- inainte de Venirea Lui, întrebaţi-l şi pe Duhul Sfânt, ce părere are despre credinţa, pocăinţa şi faptele voastre Dudovniceşti (Luca 9/20)?! Nu vă înşelaţi, crezând că prin moartea trupului scăpaţi de cele cca 66.666 de gânduri zilnice (fiindcă nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou (Ioan. cap.3); Toată veşnicia ajunge fiecăruia să dea socoteală (2 Cor.5/10 şi Ap.22/12) şi pentru orice gând nerostit (Mat.12/36,37), dacă nu-i dăm Lui, prin pocăinţă, toate dejecţiile gunoierului puse în inima ( Marcu.7/18-22) şi mintea omului adamic… Dacă nu credeţi şi nu dovediţi că Acela care este în voi este mai mare, mai tare şi mai sfânt decât cel ce este în această lume falită, degeaba aşteptaţi răpirea, dacă nu rămâneţi în El- UNA…” Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28)


…De aceea ne-a dăruit si naşterea din nou (Ioan,cap.3); Omul care nu vrea să se înnoiască, (Ioan, cap.3) din Sămânţa (Învăţătura) Dumnezeiască (nemaimuţărească), sămânţă bună, sfântă, sănătoasă, purificatoare, utilă, nu este bun nici de manechin la stână, pentru că este plin pe dinăuntru cu lupăria care schilodeşte oile şi… Să credem că nimic Dumnezeiesc nu locuieşte în omul adamic şi să nu mai rămânem neânnoiţi-nici o clipă (Rom. cap.7), căci despărţit de Hristos nu putem face nimic bun (Ioan, cap.15)! Să credem că răutatea cu toate seminţele gunoierului, puse în inima omului, înflăcărează foamea păcătuirilor şi atrag alte mizerii demonice, nelipsite în şcoli, culte, tele-inter-telefoane etc… El le-a mai zis: “Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7/20-23)

  Domnilor aşteptători, faceţi-vă UNA cu El şi cu toate ale sale, nu cu ea… astfel încât, la Venirea Lui să „rămâneţi în El, pentru că, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan, cap.2/28 b) Dumnezeu a îngăduit o cădere a credinţei lui Moise, spre folosul nostru, când a lovit (nepermis) de 2 ori stânca din care a ţâşnit apă, (Iisus era şi stânca si Apa), în loc să-i vorbească (şi să nu certe poporul EVREU- amărât), ca noi să credem! S-a rătăcit de Tara Făgăduinţei, ca să ştim că şi noi putem pierde Cananul Ceresc, dacă nu avem credinţaCristica,singura  care duce la credinţă (Rom. cap.1/17)… Căci înainte de Avram sunt Eu…” şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” (Filipeni, cap.3/9)pi 
…Ca si multi alti doctori in  analfabetism(post decembristi) facuti la fara frecventa…Marcel Ciolacu bâlbâie cuvântul „exacerbare”, se poticneşte în „ireversibil” şi pronunţă „furía”…Cum este Turcul PeSeDist ,asa este si pistolul Adjunctului şefului şefului serviciului secret al Armatei, arestat pentru delapidare……Cât de periculoasă este Inteligenţa Artificială? De ce Bill Gates, Stephen Hawking şi Elon Musk se tem de tehnologia în care marile companii investesc masiv…Noi admiram pasarile si alte vietati, dar ele sunt blindate cu arme de spionaj si de distrugere in masa; Numai în șase luni România a importat  produse alimentare de 3,5 miliarde de euro. Deficitul  comercial este uriaș; Promisiunile neonorate ne ingroapa in … Evenimentul CATACLISMIC care … HENRY KISSINGER: „DACA NU AUZITI TOBELE RAZBOIULUI, INSEAMNA CA SUNTETI SURZI!” DISCURSUL LUI ALEKSANDR SOLJENITIN LA UNIVERSITATEA HARVARD ; Ce legatura exista intre sare si osteoporoza; Musetelul, dezinfectantul oferit de natura…Perlele pandemiei de azi vor pandaliza tara de maine… Metroul este construit din sudoarea poporului exploatat, dar sabotorii dicteaza ce vor muschii lor…Metrorex: Acţiunea ilegală de ocupare a metroului bucureştean a produs pagube de 2.826.642 de lei etcShootDe unde ‘Hristos’ în omul Isus Cristos? Vechia Promisiune este încă actuala în toată lumea…Semnalul lui Avraam prin sacrificiu…Paștele prin semnul lui Moise …Simplu și eficient: Care este semnificația jerfei lui isus? Ce ai în mână?Simbolismul toiagului-șarpe al lui Moise în exegeza sfântului Augustin…1 . Omul (lumea )nu mai pot continua astfel, căci suferă de boli incurabile şi fardează murdarii pe care nu le pot spăla toţi detergenţii şi toate apele lumii la un loc; căci “Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om” (Mat.15)…Biblia – Studiu biblic / De la Geneza la Apocalipsa / Evangheliile sinoptice7ySecretele care te ajuta sa iti mentii coloana sanatoasa… Ce infectii declanseaza bolile psihiceSfaturi extrem de utile pentru rutina zilnicaCe legatura exista intre sare si osteoporozaMusetelul, dezinfectantul oferit de natura… Greseli pe care le faci atunci cand folosesti preparate fitoterapeuticeProduse pe care nu este recomandat sa le pastrezi in casaInformatii importante pentru sanatate pe care ti le prezinta unghiile9k
citeste mai multe »


Nici un băiat sau fată- NIMENI nu este OBLIGAT să devină sclavul plăcerilor de o clipă ale senzualităţii, (dar toţi suntem chemaţi să ne aducem trupurile ca o jertfă vie (Rom.12/1-2), (după cum nici pe Iuda nu l-a obligat Domnul să devină fiul pierzării în gheena veşnică- Ioan 17/20); Cine poate… nu are nimic de pierdut, dar câştigă Totul Totului TOT- devenind Famen (Îs. Cap.56 şi Mat. cap.19) dacă, într-adevăr, crede că pe culmine suferinţei- Hristos a purtat în Trupul său (Îs. Cap.53) orice nelegiuire şi pe orice păcătos, ne-a îngropat şi înviat fără urmă de păcat, pentru ca niciodată să nu mai dezgropăm/pupăm moaştele vreunei fărădelegi, deci nici moastele sexării, nestăpânirii, neînfrânării…” Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti şi eu aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea… Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, intre femeia măritată şi fecioara este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei… Astfel, cine îşi mărită fata, bine face şi cine n-o mărită, mai bine face… Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne aşa cum este. Şi cred că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.” (1 Cor.7/26- 40)

    Rareş Bogdan respinge înfierea copiilor de către minorităţile sexuale… MIRCEA DINESCU- Țara, ca o colivă…Să dăm protestatarului ce-i al Cezarului și austriacului ce-i al întregului popor… Aici putem afla si  cum au semnat ( cu fundul )PESEDISTII  declinul omenirii …De la marxism-leninism la teoria gender: „Greșelile Rusiei” și subminarea morală a Civilizației Occidentale… Iată câteva exemple din revoluția sexuală a lui Lenin, cum am găsit în cartea unui autor polonez, care numește toată operațiunea asta “păcatul organizat”, deci păcatul de stat… Revoluția sexuală nu a început în Occident, a început în Rusia sovietică…A te opune legii tacerii: Mircea Cartarescu si Horia Patapievici despre “Lumea secreta a nomenclaturii””, o carte de Vladimir Tismăne.anu..6tAm iesit din URESESE,ca sa murim  in …. David Rockefeller recunoaste in cartea sa „Memoriile”(Memoirs, pag. 405, New York: Random House, 2002) sale ca a contribuit la intronarea Noii Ordini Mondiale si se declara vinovat:Daca scursaturile comunisto-feseniste nu-si martirizau valorile “LEGIONARE”, acum Romania nu era furata/demolata/terminata…Cîteva întrebări pe adresa căpeteniilor Bisericii  Ortodoxe Române: ALO, V-A LUAT DUMNEZEU MINŢILE?B) DE VORBA CU IOSIF TON
zx Iliescu si potopistii sai pot admira distrugerea TARII,pusa la cale de burghezia comunisto-fesenista! Desi Vladimir Putin este o “scula” a Anticristului ,  da cartile pe fata / Icoana Fiarei , pe care multi oameni prostiti si manipulati sunt invatarti s-o pupe ca pe “sfinte moaste”!!!- icoana machiata sub diferite servicii – se introneaza la conducerea lumii , dar si a ROMANIEI/ Trageţi clopotele, români/ Capeteniile lumii reconstruiesc Turnul Babel pe pamint SIRIAN si…etc2 Judecata lumii, o zi de bucurie:“Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului!” … “Căci El vine să judece pământul!”. Psalmul 98:4, 9… Isus Hristos va domni ca Rege al regilor şi va judeca lumea… Judecata finală… Religiozitatea nu e suficientă – Isus Cristos este cheia… Viitorul nostru fără Dumnezeu – Omul se îndreaptă spre pierzarea veșnică… UN INDIAN ȘI-A DAT PĂRINȚII ÎN JUDECATĂ PENTRU CĂ L-AU ADUS PE LUME. MAMA SA E MÂNDRĂ DE EL…9. SECRETELE MURDARE ale VATICANULUI: Coruptie, sexualitate, spalari de bani, un cuib de hiene turbate!ylySoluţii pentru eliberarea de păcatul masturbării…… Nu faceţi nimic, niciodată, care ar putea duce la păcatul sexual…  Pornografia: cauze, efecte şi soluţii… Eliberat de Pornografie – Marturia lui James, de James Jennings …Păcatul curviei cu privirea (1)… Persoana necăsătorită şi relaţiile sexuale- Autor: John Piper…Nu urmări eliberarea de pornografie, urmăreşte-L pe Hristos, de James Jennings … Biruinta asupra pacatelor sexuale- Întoarcerea la planul lui Dumnezeu pentru puritatea morală …Învingerea ispitei sexuale… Avantajele Celibatului … Recomanda apostolul Pavel celibatul tuturor crestinilor ? Parerea lui Pavel despre casatorie, divort si despre a trai necasatorit

citeste mai multe »