Domnilor creştini de pretuitindeni, vine Isus, dar nu găseşte NUMAI Neprihănirea, (Matei 5, 20) Credinţa Lui (în voi), singura care duce la credinţă, lucrează din dragoste şi suferă pentru Isus (Fil. 1/29)! Faceţi-vă Una şi cu moartea Lui, nu numai cu beneficiile Sale (Romani, cap. 6), căci prin Uşa Isus nu intră cine are o credinţă bapto-orto-penti-musul-advento-indo-catolică etc şi rămâne “nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă “(Fil. 3/9); Ştim că Isuss a răstignit firea, căinţa,vechea iubire-milă credinţa, viclenia, “dragostea” strămoşească, anticristă, dimpreună cu toate seminţele răului, fardate în noi dar, dezavuate în Gal.5/20, pentru a ne goli COMPLET- prin Botezul în Moartea Lui (Rom. cap.6), şi a ne umple cu Isus, care este Totul Totului Tot! Să nu facem zadarnic Chinul şi Harul lui Dumnezeu, (Gal.2/21) ci, să ne aprindem mucul încrederii de la Rugul Nestins, ca să înflăcărăm tot pământul cu Focul Său Mistuitor, care Purifică prin învăţătura, credinţa, neprihănirea, pocăinţa Lui- tot cosmosul, dar şi pe omul născut din nou (Ioan, cap.3)… Petiţie pentru SALVAREA Ţării” Opriţi vânzarea României!” Iliescu a bătut palma cu trădătorii şi criminalii Poporului Român pentru a… De aceea, Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină a MULTINAȚIONALELELOR criminale şi a boierilor din toată lumea/ etc…

APEL CATRE TOTI compatriotii care mai au  SÂNGE DE ROMÂN…Minerul Ilici a facut colectivizarea,dar a fost votat sa decolectivizeze/lichideze Tara si Poporul Roman-Colectivizarea, distrugerea proprietatii si a omului …Ilici ne-a intors la plugul de lemn,iar alte tari zburda spre…România a pierdut inca un
ppp

Domnilor creştini de pretuitindeni, vine Isus, dar nu găseşte NUMAI Neprihănirea, (Matei 5, 20) Credinţa Lui (în voi), singura care duce la credinţă, lucrează din dragoste şi suferă pentru Isus (Fil. 1/29)! Faceţi-vă Una şi cu moartea Lui, nu numai cu beneficiile Sale (Romani, cap. 6), căci prin Uşa Isus nu intră cine are o credinţă bapto-orto-penti-musul-advento-indo-catolică etc şi rămâne “nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă “(Fil. 3/9); Ştim că Isuss a răstignit firea, căinţa,vechea iubire-milă credinţa, viclenia, “dragostea” strămoşească, anticristă, dimpreună cu toate seminţele răului, fardate în noi dar, dezavuate în Gal.5/20, pentru a ne goli COMPLET- prin Botezul în Moartea Lui (Rom. cap.6), şi a ne umple cu Isus, care este Totul Totului Tot! Să nu facem zadarnic Chinul şi Harul lui Dumnezeu, (Gal.2/21) ci, să ne aprindem mucul încrederii de la Rugul Nestins, ca să înflăcărăm tot pământul cu Focul Său Mistuitor, care Purifică prin învăţătura, credinţa, neprihănirea, pocăinţa Lui- tot cosmosul, dar şi pe omul născut din nou (Ioan, cap.3)… Petiţie pentru SALVAREA Ţării” Opriţi vânzarea României!” Iliescu a bătut palma cu trădătorii şi criminalii Poporului Român pentru a… De aceea, Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină a MULTINAȚIONALELELOR criminale şi a boierilor din toată lumea/etc…

Creştini din întreaga lume, lepădaţi COMPLET pocăinţa, credinţa, iubirea, iertarea şi celelalte “bogaţii” proprii, pentru a vă umple cu Pocăinţa, Credinţa Cristică şi cu toate Bunătăţile întrupate în Isus. El s-a dat pe sine ca să fie moştenirea noastră deplină, nu doar să primim Crâmpeie Cereşti… Daţi afară tot ce aveţi, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din Sămânţa Cristică, fără de cusur, pentru a –L întrona, şi pentru a DOMNI în omul lăuntric.Ca să intrăm în “Corabia” Isus, trebuie să ne descălţăm de TOATE  proastele obicee, năravuri, tertipuri, învăţături, credinţe, formalisme, datini şi alte deprinderi lumeşti, demonice, ca să ne încălţăm cu râvna Evangheliei. Pentru a ne îmbrăca în Mantia Cristică, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, cu toate mizeriile sale,om acoperit cu scuze si  frunze de smochin blestemat…  Sa ne fie greaţă de firea demonică, răstignită deja prin Isus, fire plină cu toate mizeriile cosmice ale gunoierului viclean, descriese în Gal.5/20. Prin întâlnirea oricărui om cu Hristos, ne revărsăm în El toţi microbii, viruşii, toate urâţeniile, tot ce avem, pentru ca El să ne spele, umple,pană ne amestecăm numai cu Plinătatea Sa; Îl primim pe El, nu pentru a-l ţine sub obroc, nu pentru a ne folosi de El, în funcţie de pofte şi interese, ci pentru a-i da prioritate şi suveranitate ABSOLUTE.

 

 

Tot ce fac cu vorba sau cu fapta, nu eu făptuiesc, pentru că am fost răstignit împreună cu Isus, şi am devenit Una cu El; Deci eu sunt mort fată de mine, fată de lume,şi trăiesc! Totuşi, nu eu, ci Isuss trăieşte şi făptuieşte în mine. Eu umblu şi făptuiesc în El,prin El, unde cel rău nu are acces, şi toate miresmele pe care le revărs până la marginea pământului, nu din mine, ci din El izvorăsc

 

 

Tot ce facem cu vorba, trăirea, simţirea, privirea sau cu fapta, să facem NUMAI pentru El, prin El, conlucrători în orice clipă, ca să gândim, simţim, privim şi să făptuim ca pentru Dumnezeu, numai prin mijlocirea “filtrului” Cristic. Pentru că El este Unicul –fără cusur, care corectează orice eroare umană şi, tot ce face El, este foarte Bine făcut (Gen 1/31). Este adevărat că noi lucrăm prin El şi El prin noi, dar Hristos este Capul, nu coada. El e începutul, dar şi sfârşitul. Noi conlucrăm, ne rugăm, simţim, vorbim prin El şi el prin noi, dar nu noi putem totul, ci El; Pentru că în omul “nealtoit” locuieşte şi domneşte păcatul (Rom.7), El a venit ,plin de Har şi de Adevăr să ne ajute, dacă simţim nevoia să-i fim recunoscători, mulţumitori, ca să ne umilim în faţa măreţiei Sale, astfel încât, să DOMNEASCĂ INTEGRU ŞI INTEGRAL. Despărţiţi de El, nu poate nimeni să facă nimic Bun. Până şi cele mai faine fapte ale noastre,intrupate FARA de El- sunt ca o cârpă mânjită înaintea Lui. Pentru a fi conlucrători cu El, trebuie să RAMANEM Una cu El, cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt Una. Dar nu putem fi una cu El, dacă noi cochetam cu inima între două luntrii şi, în loc să fim miei în armata Lui, ne dăm berbeci…

 

Mulţi creştini de azi, se pot târî pe coate până la Meca; pot merge în cap până dincolo de Roma, dar dacă nu locuieşte în ei “neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire” (Romani 3/22) ; Degeaba cred şi se înfioară, ca diavolii! “Chiar dacă… Şi chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic (1 Cor., cap.13)Până când  fardăm şi cochetam cu (amanta)-doamna lume şi zicem că îl slujim pe El? Îl “iubim” cu vorba, dar inima, ne pulsează în Capitala Babilo-Sodomică…

 

 

TOTUŞI, putem respira uşuraţi şi încrezători, pentru că Domnul Dumnezeu are soldaţii -străjerii lui pretutindeni. Ei  işi  cheamă  oştenii de pretutindeni, să ne inrolăm in Armata Mielului;Ei veghează continuu pe muchia zidurilor, dispuşi în orice clipă să îndure cu plăcere şi cu bucurie orice martiraj, căci numai cine pătimeşte în trup, a sfârşit-o cu păcatul (2 Petru 4/1,2). Ei mănâncă suferinţa pe Pâinea vieţii, respiră durerile, cu bucurie şi, chiar în acestă clipă, aceşti mieluşei se dedică, se dăruiesc în totalitate, pentru a lupta prin Autoritatea Lui-contra păcatului şi contra tatălui acestor minciuni, nedreptăţi, urâţenii, crize, dezastre individuale, globale şi cosmice. Uniţi prin Duhul Său Sfânt, El pe toţi ai Săi îi desfundă, goleşte, spală şi-i umplu cu Totul Totului Tot, pentru a primi onoarea strivirii sub călcâie omeneşti a cozii demonice, după ce El i-a zdrobit capul la Golgota. Dimpreună cu toată Turma Sa, suntem chemaţi din veşnicie, ca să participăm cu ADEVĂRAŢII LUI Fraţi şi Surori de pretutindeni, prin Isus, la lupta contra păcatului, la purificarea omului şi cosmosului, la Intronarera Dreptăţii, Adevărului, Biruinţei Dumnezeieşti, numai prin Autoritatea şi priceperea Lui.

 

Pe când nu aflasem de predicile Manifest, inclusiv ale Pastorului Iosif Ton, grăite din “groapa egipteană” a ROMÂNIEI idolatre, pentru MÂNTUIREA POPORULUI, predici blindate cu Duhul Sfânt, am publicat invitaţia Dumnezeiască pentru toţi cei peste 7 miliarde de oameni, ca să intre în Corabia Isus, (cât nu este prea târziu) -nu în Arca lui Noe  

 

Tot în paginile revistei Informaţii Agrorurale şi pe http://informatii-agrorurale.ro/ am publicat Chemarea la lupta cea Dumnezeiască. Eu le scriu tuturor creştinilor de pretutindeni, deci şi pentru “creştinii CARNIVORI” sau ATEI, ca să ştie că în Împărăţia Dumnezeiască nu au acces câinii, falsiorii, viclenii, preacurvarii,”crestinii” blindaţi cu o căinţă, credinţă   strămoşească, sau propria neprihanire,credinţa orto-calolico-babtisto  – advent-penticostală ci,doar dacă sunt PLINI   numai cu o credinţă CRISTICA, dăruită gratis, si care rodeşte FAPTE Duhovniceşti .”Caci va spun ca, daca neprihanirea voastra nu va intrece neprihanirea carturarilor si a fariseilor, cu niciun chip nu veti intra in Imparatia cerurilor.(Matei 5,20) AMIN ! lo

Petitie pentru SALVAREA Tarii”Opriti vanzarea Romaniei!!!”

Peste 50% din terenul arabil si padurile tarii deja nu mai apartin Romaniei

Conform Legii nr. 17/2014, pot cumpara teren agricol extravilan in tara noastra:

cetatenii romani,
cetatenii unui stat din Uniunea Europeana,
cetatenii statelor care fac parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE; cuprinde Norvegia, Liechtenstein si Islanda) sau ai Confederatiei Elvetiene,
apatrizii cu domiciliul in Romania, intr-un stat din UE, intr-un stat din ASEE sau in Confederatia Elvetiana,
persoanele juridice avand nationalitatea romana,
persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru al UE, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene.ROMANIA: Romania este singura tara din Uniunea Europeana care nu a facut nicio notificare cu privire la vanzarea terenurilor catre straini, in vreme ce toate celelalte tari au notificat UE cu privire la interdictiile aplicate.

Pana in prezent strainii detin cu acte, potrivit datelor APIA, 800.000 de hectare de teren arabil. In realitatea, in total, strainii detin cu acte sau fara intabulare aproximativ 4 milioane de hectare de teren arabil, respectiv 40% din suprafata arabila a tarii. La acesta suprafata se adauga mai multe milioane de hectare de paduri aflate deja in proprietatea strainilor


POLONIA: trebuie sa faci dovada ca ai rezidenta timp de 12 ani in tara pentru a putea cumpara teren arabil. Polonia a limitat cumpărarea terenurilor la 150 de kilometri de graniţă.

BULGARIA: Parlamentul a votat pentru extinderea până în 2020 a interdicţiei de vânzare de terenuri agricole către străini. Comisia Europeană a avertizat că aceasta reprezintă o încălcare a angajamentelor internaţionale ale Bulgariei şi că Sofia ar putea fi pasibilă de sancţiuni financiare. În perspectiva aderării la UE în 2007, Bulgaria a modificat Constituţia, ridicând interdicţia impusă străinilor de a achiziţiona terenuri agricole. Un moratoriu care expiră la 1 ianuarie 2014 a fost totuşi introdus şi parlamentarii au decis să-l prelungească până la 1 ianuarie 2020.

UNGARIA: noile norme europene privind vânzarea fără restricţii a terenurilor agricole ar trebui să fie aplicate începând cu data de 15 iunie 2014, însă Guvernul ungar încearcă să-şi protejeze terenurile agricole prin câteva măsuri drastice. Astfel, persoanele din Ungaria despre care se constată că sunt implicate în vânzarea de teren agricol ungar către străini vor fi pasibile de până la cinci ani de închisoare. “Terenurile agricole ungare vor fi deţinute de unguri”, a afirmat şi primul ministru Viktor Orban, după semnarea unui acord, la Budapesta, cu şeful Camerei agricole ungare. Guvernul ungar a decis, încă din luna aprilie, să ofere spre concesionare 200 de mii de hectare de teren arabil către agricultori, în cadrul unui nou program care se aplică parcelelor de teren care sunt în prezent închiriate prin contracte ce expiră până la 31 mai 2017. Scopul programului este consolidarea fermelor de familie, precum şi a celor mici şi mijlocii. Ungaria intenţionează să reducă ponderea fermelor mari la 20 la sută din terenul arabil total, faţă de 50 la sută în prezent. Prin aceste măsuri, legislaţia ungară încearcă să apere agricultura de speculaţii şi de “capital străin”. Se consideră că până la un milion de hectare de teren agricol din Ungaria au fost vândute deja în mod disimulat unor străini, menţionează publicaţia MTI.

Nu stiu daca mai avem ce vinde in tara asta, pentru ca daca am vandut si pamantul ne-am dus naibii; televiziunile, spuneti oamenilor adevarul!” – reprezentantul Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania

Prin aceasta petitie se doreste introducerea unor reguli care trebuiesc indeplinite pentru a putea cumpara teren din Romania, si anume:

-dovada de 20 de ani de residentiat in tara pentru a putea cumapara
-limitarea cumpararii terenurilor la 100 de km de granita

Viitorul nostru si al generatiilor urmatoare depinde doar de noi.
Daca vrei sa opresti procesul de vindere a tarii, semneaza petitia!

07/08/2014

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: avp@avp.ro

 yyu

Șeful spionajului american: Vă putem spiona cu ajutorul frigiderului, becurilor sau termostatelor smart

 

Șeful spionajului american a declarat că, pentru prima dată, electrocasnicele, precum frigiderele inteligente, becurile și termostatele, pot fi folosite ca instrumente de supraveghere.

James Clapper, directorul comunității naționale de informații, a declarat în fața unui comitet senatorial că așa-zisul Internet al tuturor lucrurilor poate deschide o nouă eră pentru supraveghere, permițând agențiilor de informații să urmărească digital persoanele, dincolo de telefoane inteligente, tablete și calculatoare, scrie Newsweek.

„În viitor, serviciile de informații ar putea folosi Internetul lucrurilor pentru identificare, supraveghere, monitorizare, localizare, urmărire și vizare pentru recrutare sau pentru a câștiga acces la rețelele sau datele utilizatorului”, a explicat Clapper.

În același timp, Clapper arată, în raportul prezentat în Senat, că Internetul lucrurilor este una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității SUA, la fel ca și vehiculele autonome și sistemele îmbunătățite de inteligență artificială.

„Dispozitivele – create și puse în operațiune cu cerințe și testări minime de securitate, precum și o complexitate tot mai mare a rețelelor – ar putea duce la vulnerabilități răspândite în infrastructurile civile și sistemele guvernamentale americane. Aceste evoluții vor reprezenta provocări la adresa apărării noastre cibernetice, însă creează și noi oportunități pentru colectorii noștri de informații”, a afirmat Clapper, potrivit ziare.com.

Companiile care vând dispozitive inteligente care se conectează la Internet au fost criticate pentru vulnerabilitatea produselor lor

 

Cine-i OM si cine-i Caine!xe

 

“Din bucata mea de pâine
Am hrănit un om şi-un câine.
Omul, azi m-a părăsit
Şi s-a dus, n-a mai venit.

Câinele mă recunoaşte,
Omul nu mă mai cunoaşte.

Câinele mi-e ca un frate,
Mă păzeşte cu dreptate.

 

Eu îl bat, îl scot afară;
Sare gardul, vine iară.
Latră zi şi latră noapte,
Mă păzeşte pân’ la moarte.
Omul rău şi duşmănos,
Care îţi vorbeşte frumos,
Îţi vorbeşte-n faţă bune,
Dar în spate dă în tine.
Ce ai, omule, cu mine,
Că nu-ţi fac nici rău, ci bine?

Când am bani şi o duc bine,
Toată lumea-i neam cu mine.
Când n-am bani şi o duc rău,
Nu mi-e neam nici neamul meu.

Şi acum, te-ntreb pe tine:
Care-i om şi care-i câine?

Hrana Dumnezeiasca  pentru minte pacatoasa  si inima  hainayuu

Factori de risc pentru cancer

 

 

In ciuda faptului ca factorii cancerigieni sunt cunoscuti de mult timp, foarte putina lume vorbeste despre ei. Potrivit healthandbeautylifestyle.com pentru a reduce riscul de cancer ar trebui sa evitam:

 

 1. Hormonii din carne si lapte

Printre practicile moderne de hranire a animalelor se numara si includerea hormonilor artificiali in mancarea acestora, pentru a mari productia de carne si lapte. Hormonii artificiali cauzeaza inflamatii, cancer si numeroase alte boli.

 

 1. Mamografii, radiografii dentare, scannerele din aeroporturi

in cazul in care nu este vorba de o situatie de urgenta, razele X ar trebui evitate cu orice pret pentru ca efectul nociv al acestora ar putea reprezenta o amenintare mai mare decat problema originala. Spre exemplu, zece radiografii la dentist sunt suficiente pentru a produce cancer tiroidian.

 

 1. Aluminiul din deodorante si antiperspirante

Datele statistice au relevat ca majoritatea cazurilor de cancer mamar sunt localizate in sectiunea superioara, langa subsuoara, unde aplicam deodorantul. De aceea, specialistii recomanda sa utilizam deodorante organice sau facute in casa.

 

 1. Cosmeticele toxice

Este o rutina comuna in randul femeilor sa utilizeze produse de make-up, care cel mai adesea contin cantitati mari de petrol si parabeni. Aceste substante toxice trec prin piele, cel mai mare organ al corpului, in sange, marind riscul de a dezvolta cancer.

 

 1. Porumb si soia modificate genetic

Este un fapt dovedit ca cea mai mare parte a culturilor de soia si porumb sunt modificate genetic. Soia creste nivelul estrogenului in corp, iar laptele de soia contine hemaglutinina din cauza careia se formeaza cheaguri de sange. Medicii recomanda laptele organic de vaca sau capra, si celor care au intoleranta la lactoza, laptele de orez sau migdale.

 

 1. Indulcitorii artificiali

Indulcitorii artificiali sunt facuti din sfecla de zahar modificata genetic si sunt extrem de nocivi, fiind considerati responsabili pentru dezvoltarea mai multor tipuri de cancer.

 

 1. Apa fluorizata

Fluorul priveaza corpul de minerale si slabeste sistemul imunitar. Apa de izvor este alegerea ideala.

 

 1. Medicamente si vaccinuri

Sfaturile doctorului trebuie puse in practica de cele mai multe ori, totusi, medicatia ar trebui evitata pe cat posibil.

 

 1. Conserve

Bisfenolul A este o substanta cancerigena care se gaseste in recipientele de plastic si care, potrivit testelor de laborator facute pe soareci distruge celulele nervoase.

 

 1. Sapunuri, sampoane, pasta de dinti, crema de corp

Dupa cum stiti tot ce se aplica pe piele, par sau dinti, ajunge in sange. Parfumurile, colorantii si celelalte substante din cosmetice sunt un factor de risc cancerigen. Cea mai sanatoasa alegere ar fi sa preparam propriile produse de ingrijire din ingrediente naturale.

 

 

Cine consuma  Ciuboţica-cucului isi protejeaza imunitateayu

Aacest „paznic”al sănătăţii noastre  poate  să ne revigoreze  sistemul imunitar  . Specialiştii, preocupaţi de secole de efectele surprinzătoare ale plantei, au constatat că delicata Ciuboţica-cucului, de culoare galben-aurie, ascunde, în continuare, multe secrete.

Datorită substanţelor active prezente în compoziția sa,  ciuboţica-cucului  vine în ajutorul multor categorii de bolnavi. Părţile medicinale ale plantei (flori, frunze, tije şi rădăcini) sunt folosite la prepararea unor remedii cu efecte dovedite pentru îmbunătăţirea stării de sănătate: infuzia, decoctul, uleiul şi compresele. Terapeuţii de renume susţin că planta este un laborator al naturii datorită numeroaselor substanţe active: vitamina C şi betacarotenul, calciul, potasiul, sodiul şi salicilaţii, tonice care contribuie la întărirea sistemului imunitar. În compoziția plantei, cercetătorii europeni au mai descoperit o componentă valoroasă :prostaglandina E1, o substanţă asemănătoare unui hormon  care ajută la împlinirea unor procese ce se petrec în organismul uman, având efecte antiinflamatoare, antivirale şi cicatrizante.

 

Infuzia şi uleiul întăresc sistemul imunitar

 

Folosite împreună, uleiul de ciuboţica-cucului şi infuzia  sunt apreciate ca adevărate  „muniţii”cu efecte deosebite pentru apărarea sistemului imunitar. În caz de răceală, uleiul dezinfectează căile respiratorii  şi grăbeşte eliminarea secreţiilor la nivelul gâtului.

 

Cura cu ceai de ciuboțica-cucului

 

Datorită proprietăților terapeutice remarcabile, o cură cu ceaiuri de ciuboțica-cucului îmbunătățește starea de sănătate a bolnavilor în mod evident. Planta  reglează metabolismul şi tratează bolile pulmonare, ajutând la eliminarea secreţiilor bronhice. „Mai mult, ceaiul preparat atât din flori, cât şi din rădăcinile plantei ameliorează şi tulburările gastrointestinale, afecţiunile renale şi vezicale. Totodată, planta este şi un protector dovedit al inimii, un remediu recomandat de specialişti pentru combaterea inflamaţiei miocardului. În acelaşi timp, datorită proprietăţilor depurative, ciuboţixca-cucului elimină substanţele toxice, vinovate de apariţia bolilor reumatice”, explică Eugen Giurgiu, doctor în biochimie, cu competenţe în fitoterapie şi nutriţie în studiul: ”Proprietățile remarcabile ale plantelor de primăvară”.  Decoctul preparat din rădăcina de ciuboţica-cucului este foarte eficient şi pentru bronşită. Totodată, specialiştii europeni spun că terapia cu preparate din ciuboţica-cucului are proprietăţi medicinale dovedite deoarece : reglează şi curăţă  sistemul venos, este antiseptică, sedativă, cicatrizantă, diuretică, hemostatică, antispastică, sudorifică şi expectorantă.

 

Bine de ştiut:

 

Tratamentul este contraindicat bolnavilor care folosesc medicamente anticuagulante, femeilor însărcinate şi persoanelor alergice la aspirină. Folosit în exces, ceaiul de ciuboţica-cucului poate să producă iritaţii ale tubului digestiv şi vomă.

 

Chisturile ovariene pot fi eliminate fara bisturiuyyy

Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competenţe în fitoterapie şi nutriţie, în studiul   „Elimină chisturile fără bisturiu!” recomandă o terapie care a dat rezultate foarte bune. Tratamentul trebuie urmat zilnic.

 

Înainte de micul dejunse administrează câte 20 de picături de tinctură de propolis, turnate pe o bucăţică de pâine. De asemenea, zilnic, se consumă câte doi litri de infuzie preparată dintr-un amestec de plante : măceşe, creţişoară, gălbenele, salvie şi ţintaură (câte o lingură din fiecare) şi doi litri de apă plată sau apă de izvor. În paralel cu leacurile interne, este indicat şi un tratament extern simplu: spălături vaginale zilnice cu o infuzie preparată din mai multe plante cu puternice efecte antiinflamatoare: salvie, muşeţel, coada-şoricelului, nalbă-mare, trifoi roşu şi creţişoară. Tratamentul este foarte eficient și nu are efecte adverse: De la caz la caz,  tratamentul se administrează un interval de câteva luni.

 

 

 

 

 

O cana din aceasta bautura inainte de culcare te scapa rapid de burtayy

 

Se știe din cele mai vechi timpuri faptul că oțetul de mere are efecte benefice asupra sănătății organismului nostru, dar și asupra siluetei. Acest ingredient a început să fie folosit de mai bine de 5.000 de ani în gospodării, fiind menționat pentru beneficiile sale de babilonieni, în scrierile lor.

Așa cum spuneam mai devreme, oțetul de mere este extrem de bun pentru organismul nostru, vindecând o serie de afecțiuni și ajutându-ne să detoxifiem anumite zone ale corpului. Datorită faptului că are în componență acizi, oțetul ajută la grăbirea procesului de ardere a grăsimilor și stopează poftele.

De asemenea, îmbunătățește digestia și scade nivelul de zahăr din sânge, ceea ce duce la o scădere a secreției de insulină. Conform unui om de știință de la Universitatea de stat Louisiana, din cadrul Centrului pentru Cercetări Biomedicale susține că o scădere în greutate, cât de mică, poate duce la o îmbunătățire semnificativă a stării generale de sănătate. Reduce, astfel, riscul de diabet, de boli de inimă și chiar de cancer.

Mai mult, slăbitul duce la o îmbunătățire a ritmului cardiac, reglează nivelul de glucoză și scade nivelul colesterolului ”rău” (LDL).

Deci, oțetul de mere este soluția perfectă pentru reușita oricărei diete de slăbire. Iar băutura care are la bază acest ingredient dă rezultate imediate, accelerând procesul de ardere a grăsimilor.

 

Ingrediente

 

Oțet de mere

O cană de apă călduță

O Linguriță de miere

 

Cum se prepară

 

Amestecă una până la trei lingurițe de oțet de mere într-un pahar de apă călduță. Adaugă lingurița de miere pentru a da savoare băuturii.

 

Cum o folosești

 

Consumă băutura de două ori pe zi, înainte de micul dejun și înainte de masa de seară. Trebuie să ții cont de faptul că în prepararea acestei băuturi ai nevoie de oțet de mere organic, nepasteurizat și nefiltrat.

 

Cum știi să faci deosebirea

 

Oțetul de mere nefiltrat și nepasteurizat are depuneri la baza sticlei, care sunt cunoscute sub denumirea de ”mama”. Aceste depuneri conțin toți nutrienții esențiali, atât de buni pentru sănătatea noastră.

Nu doar că veți scăpa de burtă imeidat după ce veți înxepe acest tratament, dar veți mai primi și alte ”bonusuri”. Această băutură întărețte sistemul imunitar, îmbunățește digestia și ajută la o alimentație echilibrată.

În timpul dietei este foarte important să faci și mișcare. Nu trebuie neapărat să mergi la sală, dar ar fi indicat să ai în rutină câteva exerciții de cardio.

 

 

Frunzele de capsun lupta cu succes impotriva reumatismuluiy

 

 

 

Alaturi de fructe, de la capsun se mai folosesc frunzele si radacinile din care se pot prepara diverse infuzii cu efecte diuretice si antiinflamatorii. De retinut ca frunzele se recolteaza dupa ce se culeg fructele, dupa care se usuca si se pastreaza in saci de hartie. O alta metoda de pastrare este rasnirea fina dupa uscare si depozitarea intr-un borcan de sticla inchis ermetic si tinut la intuneric pentru ca frunzele sa nu-si piarda proprietatile.

 

Consumul de infuzie de frunze de capsun este recomandat in caz de reumatism, guta, astenie, parazitoze intestinale, constipatie, hemoroizi sau hipertensiune arteriala. Totodata, compresele cu infuzie din frunze, ca si decocturile din radacina de capsun sunt eficiente in tratamentul herpesului. O infuzie se prepara dintr-o lingura de frunze uscate la o cana cu apa fierbinte. Se acopera si lasa timp de 5 minute la infuzat dupa care se bea. Cantitatea indicata este de doua cani pe zi.

 

Ca tonic digestiv, frunzele pot fi utilizate doua lingurite dizolvate in putina apa, baute dimineata pe stomacul gol. Gargara cu infuzie de frunze de capsun combate tusea si ajuta expectoratia. In plus, prin efectul antiiinflamator puternic protejeaza articulatiile de efectul degenerativ. Ceaiul din fruze de capsun are proprietati dezinfectante si este recomandat si in bolile de rinichi sau ficat. Din 20 de grame de frunze la un litru de apa se poate pepara un decoct din care se pot bea 3-4 cani pe zi.

 

Bauturile care ne distrug oasele si dintii si pe care cu totii le consumamhu

 

 

Potrivit www.healthyfoodhouse.com,  consumam  sucuri  care distrug sanatatea. Iată ce se întâmplă în corp de fiecare dată când consumăm o asemenea băutură carbogazoasă:

 

În primele 10 minute

În corp sunt introduse 10 lingurițe de zahăr (100% din cantitatea zilnică necesară). Corpul nu poate să simtă acest lucru, din cauza faptului că fosfații „maschează” gustul dulce.

 

După 20 de minute

Insulina este eliberată și nivelul glucozei crește imediat. În consecință, ficatul transformă tot zahărul disponibil în grăsime.

 

După 40 de minute

În următoarele 40 de minute, corpul utilizează toată cantitatea disponibilă de cafeină. Receptorii adenozinici sunt blocați și ne simțim plini de energie.

 

După 45 de minute

După acest interval, băuturile tip Cola au un efect asemănător heroinei. Corpul descarcă mai multă dopamină, care are efect asupra centrului plăcerii din creier.

 

După 60 de minute

Efectele diuretice ale cafeinei încep să se facă simțite. Tot calciul, magneziul și zincul care ar fi trebuit să ajungă în oase sunt eliminate, asemenea sodiului, electroliților și apei.

 

Puțin după 60 de minute

Acesta este momentul în care veți experimenta o schimbare de stare, deoarece nivelul zahărului din sânge va scădea drastic. Toată apa din băutura carbogazoasă este eliminată, alături de mineralele esențiale pentru oase și dinți. Mai mult decât atât, consumul acestor răcoritoare crește riscul de diabet pe termen lung.

 

 

Alimente recomandate impotriva imbatraniriibt

 

“Pentru a reduce riscurile unor boli, se recomandă limitarea sau chiar stoparea consumului de alcool și a fumatului și alegerea unor alimente cu înaltă valoare nutrițională, care asigură păstrarea organismului”, afirmă Alexandra Dalu, medic și nutriționist anti-îmbătrânire.

 

Usturoiul este unul dintre alimentele recomandate de medicul francez ,pentru ca este bogat în antioxidanți, vitamine, fibre, minerale și oligoelemente. El este eficient împotriva îmbătrânirii celulare (și a cancerelor și inflamațiilor) și, luat în cantități mari, reduce riscul dezvoltării de boli cardiovasculare și scade hipertensiunea arterială. Antibiotic natural, acest condiment reduce și riscul de infecții, îndeosebi ale bronhiilor. Cel mai bine este să se consume cățeii de usturoi cruzi, tăiați mărunt sau zdrobiți, cel puțin unul pe zi. În caz că se digeră greu, se pot fierbe, relatează francedimanche.fr.

 

Migdalele sunt și ele alimente recomandate împotriva îmbătrânirii. Fructele oleaginoase sunt bogate în omega 3, fibre, proteine vegetale, vitamine, minerale și alți antioxidanți. Ele contribuie la menținerea colesterolului bun, la remineralizarea scheletului, are proprietăți protectoare împotriva bolilor cardiovasculare, diabetului și hipertensiunii. Sunt recomandate migdalele tari, fără pete. Pot fi consumate în orice moment al zilei.

 

Un alt aliment anti-age recomandat de Alexandra Dalu este cafeaua. Pe lângă faptul că însoțește plăcut întâlnirile între prieteni, cafeaua îmbunătățește performanțele fizice și intelectuale. În plus, conține antioxidanți care protejează împotriva afecțiunilor legate de avansarea în vârstă (boli cardiovasculare și cancere). Nu se recomandă un consum mai mare de patru cești pe zi și nici după-amiaza sau seara, pentru a evita stări de nervozitate și probleme cu somnul. Medicul nutriționist îi sfătuiește pe amatori să consume de preferință cafea bio și arabica, care conțin mai puțină cafeină.

 

Rodiile intră și ele în categoria alimentelor care protejează împotriva îmbătrânirii. Bogate în vitamina C și antioxidanți (polifenoli), acestea sunt cei mai buni aliați într-un regim antiîmbătrânire dintre toate fructele. Consumul lor reduce riscul de boli cardiovasculare, unele tipuri de cancer și tulburări neurologice. Este bine să se aleagă fructele mai grele, semn că sunt mai zemoase, care pot fi consumate ca atare sau sub formă de suc, presându-le ca pe portocale.

 

Lintea este o leguminoasă deosebit de bogată în proteine, cu un semnificativ aport de vitamine, minerale și zaharuri “bune”, care reduc vârfurile glicemiei. Ea conține fibre bune împotriva constipației și a colesterolului rău, constituind și un aliment care taie foamea. Lintea încolțită este și mai bună pentru sănătate, putând fi consumată în salată, cu hașmă (ceapă franțuzească), muștar și pătrunjel.

 

Fructul mango este foarte bogat în betacaroten, vitaminele A și C, care asigură o piele frumoasă. Acest fruct exotic este un aliat eficient în lupta împotriva pagubelor provocate de radicalii liberi. El conține și vitamine din grupa B, vitamina E, fibre și minerale, iar vitamina A protejează vederea. Trebuie alese fructe coapte, care se recunosc după mirosul pronunțat degajat și prin coaja care cedează ușor la apăsare.

 

Afinele sunt fructe cu o cantitate record de antioxidanți (vitamina C, flavonoide), fiind eficiente în lupta împotriva îmbătrânirii organismului. Ele contribuie și la întărirea capilarelor sanguine și la elasticitatea pielii, previn riscurile de accidente vasculare și cardiace și cancerul. În plus, afinele ar ameliora și acuitatea vizuală și vederea nocturnă. Se recomandă fructele tari, consumate ca atare sau zdrobite cu puțin zahăr.

 

Ouăle conțin acizi grași omega 3, indispensabili organismului, și având proprietăți antiinflamatoare. Ele furnizează și toți aminoacizii de care corpul are nevoie pentru a produce proteine, precum și vitamine (A, B5,E, B8, B12, B9 și D), minerale (fosfor, zinc) și antioxidanți puternici. Ouăle biologice conțin până la de zece ori mai multe grăsimi benefice decât cele provenite de la găini din baterie. Se consumă proaspete și întotdeauna preparate termic.

 

Sardinele au un bogat conținut în omega 3, antiinflamator natural care face parte din acizii grași indispensabili organismului. Pline de vitamine și minerale, ele sunt și un aliat prețios împotriva afecțiunilor cardiovasculare, a stresului, depresiei, cancerului, bolii Alzheimer și artritei. Sardinele conțin și proteine de bună calitate, care protejează masa musculară. În stare proaspătă, este bine să se consume totul în aceeași zi. Scheletul lor are calciu, element care întărește oasele, cartilagiile și mușchii.

 

Roșiile sunt răcoritoare și conțin puține calorii, fiind consumate în cantități mari în salatele de vară. Bogate în licopen, care protejează vederea și prostata, roșiile conțin și compuși fenolici, vitamine și minerale, tot atâtea elemente prețioase împotriva îmbătrânirii premature. Se recomandă tăierea lor în ultimul moment pentru a nu se pierde nutrienții și servirea cu câteva picături de ulei de măsline. Pot fi consumate și sub formă de suc sau fierte pentru a îmbunătăți absorbția de licopen. Coaja nu trebuie în niciun caz aruncată, ea fiind cea mai bogată în antioxidanți.

 

Fragutele, leac pentru multe boliaaa

 

Iată ce secrete ascund frăguţele în frunzele și rădăcinile lor

 

Frăguţele de pădure, fructe de culoarea rubinului , sunt remedii universale dovedite din timpuri îndepărtate. Aduse în Europa, frăguţele au fost apreciate la început ca plante decorative şi abia din secolul al XVI- lea au fost repartizate în categoria plantelor comestibile, fiind folosite în gastronomie şi în scop terapeutic.

Multe persoane sunt uimite de faptul că fragii de pădure (fragaris vesca), cunoscuţi în diferite zone geografice sub denumirile populare de : afrag, buruiană de fragi, căpşuni, fragi de câmp, fragă, fragi de pădure,  sau vărguţe au nebănuite virtuţi medicinale.

Deoarece în compoziţia delicioaselor fructe se regăsesc cele mai importante substanţe active, ele contribuie la menţinerea stării noastre de sănătate, previn şi tratează un număr apreciabil de boli.

 

Frăguțele au efecte antioxidante și antiîmbătrânire

 

Medicii din Antichitate au folosit cu succes terapia cu frăguțe pentru   efectele lor antioxidante şi antiîmbătrânire.

De asemenea, pentru alinarea durerilor de dinţi medicii antici recomandau frunzele plantei care se pisau şi se amestecau cu sare, fiind aplicate apoi ca pansament pe dintele bolnav. Mai mult, frunzele de fragi erau folosite și în cazul blocajelor renale şi pentru stimularea digestiei.

 

Rădăcinile plantei, leac pentru mai multe boli

 

Un ceai preparat din rădăcinile frăguțelor calma sâcâitoarea tuse, iar bolile de rinichi erau îmblânzite cu o fiertură preparată tot din aceste ingrediene. Totodată, un decoct obţinut din rădăcini grăbea uscarea bubelor dulci (dureroase şi inestetice), iar un decoct de acest fel venea de hac și  bolilor feminine.

 

Vigoarea fragilor se ascunde în frunze, în fructe și rădăcini

 

Consumate în stare proaspătă, ca supliment alimentar sau sub formă de suc, frăguţele sau fragii de pădure ţin bolile la distanţă. „Puterea terapeutică a frăguţelor se ascunde în frunze, în fructe şi în rădăcini, iar în zilele caniculare consumul aromatelor fructe măreşte rezistenţa organismului la căldură. Fructele conţin proteine, zahăr sub formă de levuloză (substanţă permisă şi bolnavilor de diabet), dar şi un număr impresionant de vitamine (A, B1, B2, C, E şi K), de săruri minerale (potasiu, magneziu, calciu, fosfor, sulf, brom), de tanin, fenol şi multă apă : 90% “,  susţine  fitoterapeutul Eugen Giurgiu în studiul: ”Vigoarea plantelor de primăvară”.

 

Cura cu suc de fragi tratează o varietate de boli

 

Cura cu suc  de  frăguţe proaspete este recomandată de nutriţioniştii europeni  în caz de astenie, de anemie, în reumatism degenerativ, gută, constipaţie, în afecţiuni renale, hepato-biliare, circulatorii, dar şi în tulburări de tranzit intestinal sau în imunitate scăzută. Datorită concentrației de minerale din compoziția fructelor, frăguțele sunt remedii excelente pentru bolnavii de tuberculoză. În acest caz, zilnic se consumă un pahar cu suc , dimineața, pe stomacul gol, în loc de micul dejun. Această cura poate fi continuată vreme de zece zile .

 

Cura cu suc de frăguțe  este de mare ajutor bolnavilor hepatici

 

În acest caz, sucul  are efectul unui drenaj hepato-biliar şi ajută la regenerarea celulei hepatice.

 

Cura cu suc de fragi ține sub control ateroscleroza

 

Datorită acţiunii diuretice şi de detoxifiante, cura cu suc de fragi ţine sub control efectele acestei boli : fluidizează sângele, creşte  imunitatea, prevenind îmbătrânirea precoce. În acest caz, se recomandă un pahar cu suc obţinut prin stoarcerea a 500 g de fructe proaspete pe zi, un interval de minimum 12 zile. Pe parcursul curei, nutriționiștii europeni recomandă o dietă preponderent vegetariană.

 

 

 

 

Gestul prin care ii provoci tulburari psihologice pe termen lung copilului tauppp

 

 

Desi in tara noastra educatia prin “altoire” este tolerata de ani buni, o demonstreaza si expresii vechi de tipul “Unde da mama, creste”, studiile recente vin sa demonstreze ca acest comportament nu numai ca nu da rezultate, dar are si efecte serioase pe termen lung asupra psihicului celor mici.

 

Un studiu realizat la Universitatea Austin Texas si Universitatea Michigan din Statele Unite, publicat in aceasta luna in Journal of Family Psychology, a evidentiat faptul ca riscurile ca un copil sa-si sfideze parintii, sa aiba comportament antisocial, sa fie agresiv, sa dezvolte probleme psihice si dificultati de invatare cresc cu atat mai mult cu cat acesta este “educat” prin pedepse fizice de catre parintii sai.

 

Cercetatorii au analizat datele colectate pe o perioada de 50 de ani si care au implicat peste 16.000 de copii. Este cel mai complex studiu realizat pana in prezent asupra efectelor pe care le au pedepsele fizice asupra copiilor.

 

Oamenii de stiinta au subliniat ca in cadrul studiului, prin pedepse fizice se inteleg bataile usoare sau moderate pe care copiii le primesc de la parinti, cu scopul de a corecta un comportament gresit sau de a-i disciplina si nu este vorba despre comportamenul abuziv la care unii parinti isi supun copiii.

 

Rezultatele au aratat ca adultii care au fost “altoiti” des de parinti atunci cand erau copii au dezvoltat comportamente negative de-a lungul vietii. De asemenea, cercetatorii au ajuns la concluzia ca lovirea copiilor produce un efect opus fata de ceea ce isi doresc de fapt parintii sa obtina.

 

Iata care sunt cateva dintre efectele batailor asupra copiilor:

 

Comportament abuziv

 

Adultii care au fost loviti de parinti cand erau mici sunt mult mai predispusi sa aplice aceleasi metode de disciplinare asupra copiilor lor. Acestia cred ca este acceptabil ca un parinte sa-si bata copilul daca nu este cuminte.

 

Comportament antisocial

 

Copiii care sunt pedepsiti fizic de parinti sunt mult mai predispusi sa recurga la violenta pentru a-si rezolva conflictele cu prietenii de joaca sau cu fratii.

 

Probleme psihice

 

Oamenii de stiinta au mai descoperit ca exista o legatura semnificativa intre pedepsele fizice asupra copiilor si cresterea riscurilor ca la varsta adulta acestia sa se confrunte cu probleme precum instabilitate emotionala, consum de droguri sau alcool, precum si alte probleme mentale.

 

Escaladarea agresivitatii

 

“Pedepsele fizice nu ii fac pe copii sa-si schimbe comportamentul considerat nedorit de catre parinti, iar acestia din urma sunt tentati sa sporeasca pedepsele. De aceea este atat de periculos”, este de parere Elizabeth Gershoff, unul dintre cercetatorii care au efectuat studiul. De asemenea, desi societate face o diferenta clara intre altoirea copiilor de catre parinti si comportamentul abuziv la care isi supun unii parintii copiii, pentru cei mici nu este nicio diferenta. “Studiul nostru arata ca lovirea copiilor cu scopul de a-i educa are aceleasi efecte negative ca si abuzul asupra copiilor, doar intr-o masura mai mica”, a adaugat Elizabeth Gershoff, potrivit adevarul.ro.

 

De ce sa nu pornesti aerul conditionat imediat dupa ce urci in masinanb

 

Atunci cand lasi masina parcata in exterior, ai mereu in vedere sa inchizi geamurile. Totusi, chiar daca ai parcat masina la umbra, in interior se pot acumula 400-800 mg de benzen, substanta emanata de materialele din plastic din componentele masinii. in cazul in care lasi masina in soare, la o temperatura de peste 16 grade Celsius, nivelul de benzen poate atinge valori cuprinse intre 2.000 si 4.000 mg, adica de 40 de ori mai mult decat limita maxima admisibila, arata site-ul secretele.com.

 

De fiecare data cand stai in masina cu geamurile inchise inhalezi benzen, iar aceasta toxina are efecte nocive asupra tesutului osos, asupra ficatului si a rinichilor, provocand aparitia cancerului.

 

Mai mult, organismul trebuie sa depuna mult efort pentru a elimina benzenul, iar procesul este de durata, precizeaza sursa mentionata.

 

Cercetarile in domeniu au indicat ca prin instalatia de aer conditionat a masinii circula mai intai aerul incalzit si apoi incepe sa raceasca aerul din interior. Benzenul, toxina care poate cauza cancer, este expulzat impreuna cu aerul incalzit si poate fi astfel inhalat daca nu este intai aerisitul interiorul masinii.

 

Pentru a folosi in mod corect si sanatos aerul conditionat, deschideti mai intai usile, asteptati ca interiorul sa se aeriseasca, apoi porniti timp de 2-3 minute ventilatia si abia apoi porniti aerul conditionat. Dupa inca un minut puteti urca in masina si inchideti geamurile.

 

 

 

Ce spun sanii despre sanatatea unei femeiss

 

Daca vrei sa descoperi ce spun sanii despre sanatatea ta, trebuie sa-i analizezi si sa fii mai atenta la anumite pete sau semne care iti apar in zona bustului. In cazul in care observi unele nereguli, e bine sa mergi la doctor pentru un consult, scrie cosmopolitan.com. Cancerul de san este o boala tot mai raspandita in randul femeilor. Pentru a o depista, fii atenta la cateva semne care iti arata ca e cazul sa iti faci programare la medic.

 

Ce spun sanii despre sanatatea ta

 

 1. Daca sanii iti cresc, acest lucru poate insemna ca te-ai ingrasat, ca esti in perioada premenstruala, ca esti insarcinata sau ca organismul reactioneaza la anticonceptionale (in cazul in care folosesti aceasta metoda de contraceptie). In orice caz, aceste schimbari sunt normale, asa ca nu este cazul sa te ingrijorezi. De exemplu, greutatea o poti tine sub control cu ajutorul unei alimentatii sanatoase.

 

 1. Daca sanii se micsoreaza, acest lucru poate insemna ca ai slabit sau ca esti in perioada menstruala. Din moment ce sanii au foarte multe tesuturi adipoase, marimea lor este influentata de fluctuatiile de greutate. Daca pierzi foarte mult in greutate si nu stii de ce, este indicat sa mergi la un consult, pentru ca este posibil sa ai probleme cu glanda tiroida sau suferi de o boala cronica.

 

 1. Daca sanii sunt asimetrici, acest lucru nu este neaparat un motiv de ingrijorare. Nicio femeie nu are ambii sani la fel.

 

Nici forma sanilor nu este un motiv de ingrijorare. In schimb, daca sanii tai isi schimba forma si marimea constant, programeaza-te la medic.

 

 1. Iritatiile de sub sani apar din cauza unor materiale care sunt folosite la fabricarea sutienelor sau daca esti alergica la un anumit produs pe care il folosesti in ingrijirea corpului. Este recomandat sa citesti bine eticheta fiecarui produs pe care il cumperi si sa porti sutiene care sunt realizate din materiale care nu irita pielea. O alta cauza a acestor iritatii poate fi transpiratia. In acest caz, poti sa folosesti o crema care are proprietati antiinflamatorii.

 

 1. Te intrebi ce spun sanii despre sanatatea ta? Vergeturile de pe sani sunt un semn ca ai slabit sau te-ai ingrasat brusc.

 

Totodata, apar si dupa sarcina, insa ele pot fi tratate. Mergi la medicul specialist si opteaza pentru cel mai bun tratament pentru tine.

 

 1. Sfarcurile mai deschise sau mai inchise la culoare nu sunt un semn al cancerului de san. Culoarea acestora difera de la o femeie la alta, asa ca nu este cazul sa te ingrijorezi.

 

 1. Sfarcurile sunt foarte mari sau foarte mici? Din nou, acesta nu este un semn al cancerului de san, pentru ca dimensiunea lor difera de la o femeie la alta.

 

 1. Micile pete de pe areola (pielea din jurul sfarcurilor) nu reprezinta un motiv de ingrijorare. Acestea se numesc glande areolare si este normal ca uneori sa fie putin umflate.

 

 1. Daca ai un cos pe areola, care nu se mai vindeca, este recomandat sa mergi la un consult de specialitate.

 

 1. Daca ai foarte multe fire de par in jurul sfarcurilor, acest lucru poate fi un semn ca ai probleme hormonale. Totodata, pilozitatea excesiva este generata de sindromul ovarelor polichistice, asa ca, daca vrei sa te asiguri ca esti perfect sanatoasa, este bine sa faci un control ginecologic.

 

 1. Mancarimea care apare la nivelul sfarcurilor poate fi un semn ca esti alergica la sapunul, gelul de dus sau cremele pe care le folosesti pentru ingrijirea pielii. Totodata, apare in perioada premenstruala. In cazuri foarte rare, mancarimea care apare la nivelul sfarcurilor poate fi un semn ca suferi de o forma foarte rara de cancer, asa ca, daca observi iritatii sau depigmentari in zona sfarcurilor, nu mai amana vizita la medic.

 

 1. Durerile de sani pot fi un semn ca esti in perioada premenstruala. De regula, acestea sunt normale si apar cu cateva zile inainte de ciclul menstrual. Daca vrei sa scapi de aceste dureri, este recomandat sa iei vitaminele B6 si E, insa in cantitati mici. Daca aceste dureri nu trec odata cu terminarea ciclului menstrual, este posibil sa ai o afectiune sau o tumora, asa ca este bine sa mergi la un consult.

 

 1. Secretiile mamelonare reprezinta scurgeri de lichide care apar in perioada de sarcina sau alaptare. Cauzele acestora pot fi tulburarile hormonale, ectazia ductala, abcesul mamar, traumatismele sau cancerul de san. Pentru secretiile mamelonare care nu sunt laptoase si bilaterale se efectueaza examen citologic.

 

 1. Daca te intrebi ce spun sanii despre sanatatea ta, afla ca sangerarile de la nivelul bustului sunt foarte periculoase.

 

Sangerarile care apar la nivelul mamelonului pot fi un semn ca ai o tumora (papiloma), iar in aceasta situatie este bine sa mergi de urgenta la medic.

 

 1. Pielea subtire din jurul sanilor si venele vizibile inseamna ca esti mai predispusa la cancerul de piele, asa ca este recomandat sa eviti expunerea indelungata la soare si sa folosesti creme cu protectie UV.

 

Dieta cu rosii: cum sa slabesti repede 5 kilograme

 poo

Rosiile sunt printre ingredientele indragite de toata lumea, iar in plus te poti baza pe ele atunci cand ti-ai propus sa slabesti.

 

Dieta cu rosii nu presupune sa mananci doar rosii, ci sa le incluzi intr-o cantitate mare intr-un plan alimentar cat mai diversificat. Ele sunt de un real folos pentru persoanele care vor sa scape rapid de 5 kilograme, deoarece au un continut ridicat de apa si sunt sarace in calorii. in plus, rosiile au o multime de nutrienti care devin si mai valorosi in urma procesului de gatire.

 

Dieta cu rosii: de ce te ajuta sa slabesti?

 

Rosiile sunt bogate in vitamine si minerale, au multe fibre care confera senzatia de satietate si previn asimilarea grasimilor in corp. 100 de grame de rosii contin doar 18 calorii, insa vor furniza nutrienti valorosi precum sodiu, potasiu, vitaminele A, C, B6, calciu, fier, magneziu, licopen si betacaroten.

 

Numeroase studii au demonstrat ca rosiile sunt superalimente care apara corpul de cancer, boli de inima si depresie.

 

Un studiu recent aparut in publicatia Nutrition arata ca atunci cand bei zilnic un pahar cu suc de rosii timp de 8 saptamani te ajuta sa arzi grasimile mai rapid, in special pe cele depuse in zona abdominala. De asemenea, acest obicei a avut un impact asupra colesterolului, reducand nivelul colesterolului rau cu pana la 10%.

 

Rosiile stabilizeaza nivelul glicemiei si te impiedica sa faci excese culinare, astfel ca vei reusi sa te abtii mai usor de la alimentele nesanatoase si hipercalorice.

 

Sursa de fier sau de toxine? Iata ce spune nutrionistul despre ficatul de pui

 hg

 

Despre ficatul de pasare se spune ca poate combate anemia, iar studiile o confirma. Acest efect benefic se datoreaza atat fierului, cat si continutului bogat de vitamina B12. Specialistii spun ca ficatul de pui contine de trei ori mai multa vitamina B12 decat necesarul zilnic al organismului. Alte studii au scos la iveala ca daca se consuma ficat de pui in mod regulat glanda tiroida se va mentine sanatoasa.

 

Nutritionistii atrag atentia ca proprietatile benefice ale ficatului sunt valabile doar in cazul in care acest organ provine de la animale si pasari crescute in conditii bio, adica ferite de pesticide, antibiotice, hormoni de crestere sau alti compusi chimici cu potential daunator pentru organismul uman.

 

Nu trebuie uitat ca ficatul este organul la nivelul caruia sunt metabolizate toate aceste chimicale si nu toate pot fi eliminate. Animalele care au trecut prin terapii medicamentoase nu trebuie sacrificate mai devreme de 2 saptamani de la ultimul tratament.

 

“In cazul animalelor crescute in conditii improprii, mai multe studii au evidentiat acumularea unor metale grele in organele acestora, in special in ficat. Au fost descoperite elemente precum arsenicul, cadmiul sau plumbul, in doze care pot ameninta sanatatea umana. Asadar, daca nu cunoasteti proveninenta alimentelor pe care le cumparati, ar fi mai bine daca ati evita consumarea acestui organ”, recomanda nutritionistul Adina Rusu, in Adevarul.

 

Precautii

 

Specialistii considera ca persoanele cu hipercolesterolemie sau cele care sufera de guta ar trebui sa evite consumul acestui aliment. “In organism, colesterolul este sintetizat la nivelul ficatului, astfel incat acest organ este imbibat cu aceasta substanta. Si in cazul persoanelor care sufera de guta ficatul ar trebui sa fie pe lista alimentelor interzise. El contine cantitati insemnate de purine, compusi care in organism se transforma in acid uric. Acumularea in exces si precipitarea sarurilor acidului uric duc la formarea tofilor gutosi, cristale care se depun la nivelul articulatiilor si tesuturilor moi, cauzand inflamatiile si durerile din crizele de guta”, completeaza Adina Rusu.

 

 

 

Efectele unei diete de slabire pot fi accentuate daca includeti anumite infuzii din legume si plantekj

 

Iata cateva remedii naturale care ajuta in lupta cu surplusul de kilograme

 

Cicoare salbatica

Depurativa, laxativa si diuretica, aceasta planta este complementul indispensabil al oricarui regim de slabit. Se utilizeaza sub forma de decoct: 3 linguri de radacina taiata marunt se fierb intr-o jumatate de litru de apa 3-5 minute. Se lasa sa stea o ora. Se bea cate o ceasca pe zi, inainte de fiecare masa.

 

Marar

Un decoct de radacini de marar amelioreaza evacuarea toxinelor. Se prepara astfel: o lingurita de planta se pune intr-un litru de apa in clocot, se lasa sa fiarba un minut, se da deoparte si se infuzeaza 5 minute. Se beau 3-4 cesti pe zi.

 

Roscove

Samburii de roscove contin o substanta care taie foamea in tratamentele contra obezitatii. Dar atentie, ele se digera destul de greu.

 

Mesteacan

Folosite sub forma de decoct, frunzele de mesteacan combat cazurile de obezitate dublate de retentii de apa. Se prepara astfel: 50 g de frunze se pun sa fiarba intr-un litru de apa, vreme de 3 minute.

 

Telina

Este eficienta in curele de slabit, fiindca dreneaza toxinele rezultate in urma arderilor din organism. Se beau in fiecare zi una sau mai multe cani de ceai de frunze de telina: o ramurica se fierbe 2-3 minute in 0,5 l apa.

 

Valeriana

Radacina de valeriana se foloseste sub forma de infuzie – o lingura de planta se opareste cu o cana de apa in clocot – pentru a combate foamea. Metoda era folosita inca in urma cu 500 de ani de indienii din Mexic.

 

 

 

Cum recunosti pepenii rosii injectatimm

Atentie! Unii pepeni pot fi injectati cu substante care accelereaza cresterea si coacerea.

 

Este indicat sa consumam pepeni verzi cumparati din surse sigure sau cel putin de la comercianti de la care ai mai cumparat si au fost buni din toate punctele de vedere: interior rosu, dulce si seminte negre, noteaza gandul.info.

 

Una dintre substantele folosite de-a lungul ultimilor ani, pentru a creste si a coace miezul pepenilor este Forchlorfenuron, o substanta folosita la accelerarea cresterii si in SUA – pentru struguri sau kiwi, dar care este interzisa in Europa. Forchlorfenuronul a fost testat pe soareci in SUA, observandu-se ca, la doza maxima administrata, 400 de grame pe kilogram de masa corporala, apare alopecia. De asemenea, soarecii au scazut in greutate pe parcursul testelor.

 

Exista fermieri care culeg pepenii mai devreme si pentru a le da aspectul de copt ii injecteaza, lucru extrem de riscant pentru sanatatea oamenilor. Pentru a-i identifica foarte repede trebuie doar sa fim atenti la seminte. Pepenii injectati au semintele albe, necoapte. Acestea nu trebuie neaparat sa fie descoperite abia cand ajungem cu pepenele acasa si il taiem, ci si in cazul in care rugam vanzatorul sa faca un ”dop”, pentru a gusta fructul inainte de a-l cumpara.

Suplimentele alimentare pot fi mortaler3

 

 

„Razboiul” dintre fanii vitaminelor cumparate de la farmacie si nutritionisti continua. Rezultatele ultimelor studii vin sa dea dreptate specialistilor: in loc sa te intareasca, unele produse te ucid consumul de suplimente alimentare (vitamine) in Marea Britanie, in special a uleiului de peste, a scazut simtitor in ultimii sase ani, mai ales ca urmare a sfaturilor medicilor si nutritionistilor care sustin ca o dieta echilibrata nu are nevoie de suplimente. Mai mult, cercetarile dovedesc ca unele suplimente alimentare ar putea chiar dauna grav, potrivit eva.ro.

 

In ciuda acestui fapt, vanzarile de vitame si sumplimente alimentare a crescut cu 1,8% in ultimul an, arata jurnalul The Grocer. Explicatia analistilor este o combinatie intre sentimentul de vina dat de mesele luate pe fuga si dorinta de a gasi un elixir care sa ofere calea spre tineretea vesnica. Astfel, in supermarketurile din Marea Britanie, pentru prima oara din 2005 incoace, vanzarile suplimentelor alimentare le-au depasit pe cele de medicamente impotriva durerii. Expertii de la Universitatile din Oxford si Surrey au concluzionat ca aliementatia noastra este deficitara in nutrienti, cu efecte asupra creierului, mai ales in cazul copiilor, dar si asupra fertilitatii si imunitatii la adulti.

 

Un studiu efectuat acum cativa ani asupra a 39.000 de femei cu varsta de 60 de ani (publicat in Archives of Internal Medicine) arata ca persoanele care au luat suplimente de genul multivitaminelor si vitaminei B6 prezentau un risc ridiat de moarte prematura. Barbatii care au luat doze moderate de vitamina E s-au dovedit mai predispusi la cancer cu 17 % mai mult decat cei care nu au consumat aceasta vitamina. Fumatorii consumatori de betacarotina au aratat un risc mai ridicat cu 18 % de a face cancer la plamani. Una din explicatii este ca o doza prea mare de vitamine, in loc sa ajute celulele sanatoase, nu face decat sa hraneasca celulele cancerigene.

 

In plus, organismul nostru are nevoie de stresul provocat de radicalii liberi pentru a stimula lupta imptriva infectiilor pe principiul ca „ceea ce nu te omoara te face mai puternic”. Un articol publicat in Journal of Physiology arata ca vitaminele C si E luate in doze mari pot avea efecte negative asupra modului in care musculatura ar trebui sa raspunda in mod normal la exercitiile fizice.

 

 

 

Alimente care fac minuni daca le consumi inainte de somnpl

 

Specialistii au demonstrat de nenumarate ori ca unele alimente tulbura somnul si nu sunt indicate inainte de culcare, insa la fel exista si reversul medaliei, adica acele ingrediente cheie pe care le poti consuma inainte de somn ca sa dormi mai bine.

 

Insa, indiferent de ceea ce alegi la masa de seara este foarte important sa lasi un interval de 3 ore intre masa si ora de culcare. Daca mananci mult si prost chiar inainte de somn exista toate sansele sa-ti distrugi somnul si dimineata urmatoare sa se transforme intr-un calvar, deoarece vei fi total lipsita de energie.

 

Un alt aspect de retinut este acela legat de consumul de alcool seara tarziu. Specialistii sustin ca o cantitate mare de alcool consumata inainte de somn poate sa-ti tulbure calitatea somnului. Poti sa consumi o cantitate mica de bere sau vin, insa nu chiar inainte de somn si nu trebuie sa exagerezi cu ele!

 

Ca sa dormi bine trebuie sa te deconectezi de la telefon si tableta care nu au ce sa caute cu tine in pat, sa aerisesti dormitorul bine si sa nu ai o temperatura ridicata, sa fie perfect intuneric si sa gasesti activitati care te relaxeaza inainte de somn. Pe langa aceste aspecte tine cont si de ceea ce mananci seara, deoarece exista anumite alimente care iti perturba somnul si unele pe care le poti consuma inainte de somn.

 

Iata care sunt aceste alimente si bauturi bune inainte de somn:

 

 1. Ceaiul de valeriana

 

Este cunoscut pentru efectul calmant si relaxant pe care il induce, tocmai de aceea consumul lui este recomandat doar seara, inainte de culcare. De asemenea, poti lua tinctura de valeriana in locul ceaiului. Tinctura este mai concentrata, dar o poti dizolva in putina apa.

 

 1. Visine sau suc de visine

 

Melatonina este hormonul care pregateste corpul pentru somn. Visinele constituie singura sursa naturala de melatonina, sustine celebrul Dr. Oz care a sustinut o conferinta la Bucuresti. Aceasta functioneaza intr-adevar si te ajuta sa dormi mai bine, insa este foarte important momentul in care o iei. “Fie ca optezi pentru suplimentele cu melatonina sau visine/suc de visine ca sursa de melatonina acestea trebuie luate la cina nu inainte de culcare, deoarece abia in doua ore vei constata un efect”, sustine specialistul.

 

 1. Ceaiul de levantica

 

Consumata sub forma de ceai, levantica poate actiona ca un calmant al sistemului nervos central. Specialistii spun ca levantica reduce starea de agitatie si de anxietate si poate combate insomnia. Ceaiul se obtine sub forma de infuzie din doua lingurite de flori uscate sau pulbere infuzate 10 minute in 250 mililitri de apa clocotita.

 

 1. Somonul

 

Somonul, halibutul si tonul constituie o optiune buna pentru o masa de seara mai tarzie. Acesti pesti contin vitamina B6 necesara pentru productia de melatonina, hormonul care ne ajuta sa dormim mai bine, potrivit unei cercetari publicate in Annals of the New York Academy of Sciences.

 

 1. Berea in cantitati mici

 

Un pahar de bere consumat seara are un efect relaxant si te poate ajuta sa dormi mai bine. “Consumata cu moderatie, berea poate fi de ajutor in combaterea acestei afectiuni, datorita continutului redus de alcool si hameiului, sursa pentru acizii lupulonic si humulonic care au actiune soporifica.

 

Un pahar de bere inainte de culcare poate ajuta la relaxarea vaselor de sange, ceea ce induce somnul. Prin relaxarea vaselor de sange presiunea arteriala scade, ritmul cardiac devine mai lent, iar starea generala a organismului se imbunatateste”, a explicat dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

 

 1. Lintea

 

Contine triptofan, o substanta care este necesara pentru un somn de calitate. in absenta acestei substante se poate instala insomnia, sustin nutritionistii.

 

 1. Semintele de susan

 

Pe langa faptul ca semintele de susan au un gust foarte bun, sunt si o importanta sursa de fibre, calciu si alte minerale esentiale organismului, printre care si triptofan.

 

 1. Orezul cu bob lung Jasmine

 

Potrtivit unui studiu aparut in publicatia American Journal of Clinical Nutrition, persoanele care au consumat orez cu bob lung Jasmine au constatat ca adorm mult mai usor in comparatie cu un alt grup care a consumat orez obisnuit. Prin urmare, poti consumi la masa de seara o portie de orez Jasmine alaturi de tocanita de legume sau un curry de legume.

 

 

 

Cele mai bune alimente pentru rehidratarea organismului pe timp de caniculall

Se stie ca in Orient pe timp de canicula se consuma multe ceaiuri, chiar fierbinti, cu putini indulcitori sau deloc. In astfel de momente corpul este surprins si isi va regla temperatura. Pentru a preveni deshidratarea trebuie sa consumam apa minerala, ceai verde, sucuri proaspete (limonada cu menta). Asa vom ajuta organismul in lupta cu deshidratarea ajutandu-l sa asimileze foarte bine substantele nutritive din sucuri si ceai. Se recomanda consumul de fructe proaspete, salate si alimente reci”, spune nutritionistul Dan Merisca.

 

Ceaiul verde stimuleaza diureza, ajuta in diete la scaderea in greutate stimuleaza activitatea cerebrala, stimuleaza memoria. Se poate prepara si consuma ca bautura racoritoare in combinatie cu lamaie felii sau stoarse si cu cuburi de gheata.

 

De asemenea, combinatia dintre banane si pepene rosu consumate proaspat reprezinta remediul ideal pentru zilele caniculare, intrucat contin vitaminele: C, A, B6, minerale (potasiu, fier, magneziu, zinc).

 

Un alt remediu este ceaiul de menta consumat la temperatura camerei sau cu gheata si o felie de lamaie. Stimuleaza digestia dupa o masa bogata.

 

Fructele de padure consumate proaspete ar fi ideale, dar si ceaiul din astfel de fructe reprezinta o adevarata sursa de vitamine si minerale.

 

Extrem de important este sa evitam bauturile alcoolice. Nici macar eterna bere nu ne poate ajuta sa rezolvam problema deshidratarii, in afara de faptul ca-i rece, alte calitati nu mai are.

 

“Alcoolul va accentua senzatia de sete, el insusi avand nevoie de multa apa pentru a fi digerat (stins) de catre organism. Singurele ce raman in lista noastra sunt inghetatele si produsele lactate (iaurturi dietetice reci), cu o conditie: sa fie consumate ca un desert si niciodata in ideea rehidratarii. Mai ales pentru inghetata e valabil, intrucat zaharul continut o sa ceara o cantitate insemnata de apa. Pana la urma, deshidratarea este consecinta pierderii substantelor nutritive prin transpiratie, asadar vom avea grija sa rezolvam cauza nu efectul prin consumul de apa, ceai, limonada si fructe proaspete”, completeaza nutritionistul.

 

Secrete ale nutritiei echilibratelj

Iata cateva lucruri despre nutritia echilibrata pe care trebuie sa le stii:

 

 1. Nu lasati mult timp in apa fructele, legumele sau verdeturile pe care vreti sa le spalati, pentru ca vor pierde o mare cantitate de vitamine, mai ales cele hidrosolubile si alte substante valoroase. Spalati rapid sub jet puternic si apoi scurgeti.

 

In cazul radacinoaselor, multe dintre substantele valoroase se afla in coaja. Acesta este motivul pentru care nu este recomandat sa indepartam coaja cu cutitul. Putem folosi o perie cu care sa frecam energic murdaria si sa clatim sub jet.

 

 1. Cu cat evitam mai mult tocarea marunt, cu atat vom avea o hrana mai sanatoasa, deoarece procesul oxidativ incepe din momentul taierii. Astfel ca, este mai sanatos sa musti dintr-un mar decat sa-l tai felii, dar daca totusi alimentul este maruntit, sa nu treaca mai mult de jumatate de ora pana cand il mancati.

 

 1. Reincalzirea mancarii nu-i o idee prea buna. Mancarea trebuie consumata proaspata, altfel isi pierde aproape toata valoarea nutritiva, devine ingesta si toxica. Reincalzirea repetata distruge toate vitaminele si mineralele, iar ceilalti nutrienti sunt alterati, mancarea devenind practic moarta din punct de vedere energetic.

 

 1. Cand folosim mancaruri si bauturi fierbinti sau reci, cream un soc pentru mucoasa stomacului nostru, generand stres biochimic. Ciorba fierbinte sau apa de la frigider sunt bulversante pentru aparatul digestiv, slabindu-l in timp. Folositi alimentele intr-un interval termic de 15-35 de grade Celsius.

 

 1. Evitati amestecul hranei solide cu cea lichida. Prin amestecarea ciorbei cu felul doi se dilueaza sucurile gastrice, intarziind procesul de digestie. Astfel, corpul nostru va pierde foarte multa energie. Se recomanda ca fiecare tip de mancare sa fie consumat independent, cu o pauza de minimum 2-3 ore intre ele.

 

 1. Apa poate fi bauta fie cu 20-30 de minute inainte de masa, fie cu 40-50 minute dupa masa, dar niciodata in timpul mesei. Daca totusi va este sete, puteti bea cateva inghitituri mici. Retineti ca apa bauta in timpul mesei dilueaza sucurile gastrice, incetinind digestia.

 

 1. Chimia ne invata ca, asociind o baza cu un acid, cele doua elemente se vor neutraliza reciproc. Fermentatia si putrefactia inlocuiesc atunci enzimele digestive, facandu-se o descompunere incorecta a alimentelor, provocand malabsorbie, acidoza si infometare celulara.

 

 1. Cel mai sanatos este ca fructele sa fie consumate singure si nu impreuna cu alte alimente. Motivul este ca fructele au cel mai scurt timp de digestie, iar combinarea lor cu alt tip de alimente, care se digera mai lent, le impiedica digestia, ele ramanand captive in stomac multa vreme, unde fermenteaza. Acelasi lucru se intampla si in cazul pepenelui combinat cu alte alimnete.

 

 1. Daca un aliment care contine mult amidon – cartoful – se combina cu un aliment bogat in proteine – carne, soia – cele doua elemente se “ciocnesc” si vor porni procesul de fermentatie, care va produce alcool, ceea ce va crea hiperaciditate si congestionarea mucoasei stomacale si va afecta tesuturile hepatice, pancreatice si ale glandelor suprarenale. Diabeticii au cele mai mari probleme cu nivelul glicemiei daca mananca in acest mod.

 

 1. Oleaginoasele (nuci, migdale, alune) si semintele, fiind bogate in proteine, se combina cel mai bine cu leguminoasele (preponderent proteice).

 

 1. Combinatia lapte-ou-zahar (prajituri) este un factor major in aparitia sclerozei multiple.

 

 1. Amestecurile prea bogate sunt greu digerabile. Cu cat mai simple vor fi mesele, cu atat mai eficient va fi procesul digestiv.

 

 

De ce sa  mananci zilnic fasole pastaipp

 

Gratie compozitiei si proprietatilor terapeutice, fasolea verde pastai este considerata de multi nutritionisti o leguma-farmacie. Este o sursa de vitamine (C, B1, B2, B3, B6,B9), minerale ( magneziu, potasiu, nichel, litiu, cobalt, crom, fier ), triptofan si de aminoacizi.

 

“Referindu-ne la aceasta leguma valoroasa, trebuie sa amintim puterea hipoglicemianta a pastailor sale, denumita din acest motiv si „mancator de zahar”. In aceasta privinta, fasolea verde impiedica absorbtia zaharului, fiind o sursa de proteine fara grasimi. Mai mult, putine persoane stiu ca leguma aceasta este un remediu deosebit de important intr-o serie de boli: diabet, afectiuni renale, cardiovasculare, pulmonare, oculare, cistite, fiind de un real folos si persoanelor care se afla in convalescenta”, scrie Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente in fitoterapie si nutritie, in studiul “Legumele care ne prelungesc viata”.

 

Iata cateva motive pentru a consuma cat mai des fasole pastai:

 

 1. Previne cancerul

Exista dovezi promitatoare care arata ca fasolea ar putea contribui la impiedicarea aparitiei cancerului, cu precadere celor de pancreas, de colon, de san si de prostata.

 

Intr-un studiu a fost comparat raportul dintre consumul de fasole si numarul de cazuri de cancer inregistrate in 15 tari, iar analiza rezultatelor a demonstrat ca un consum ridicat de fasole este asociat cu un numar mai mic de cazuri de cancer de colon, de san si de prostata. Fasolea contine o categorie de fitoestrogeni numiti “lignani”, cu proprietati asemanatoare estrogenului.

 

Cercetatorii au emis ipoteza ca prin consumul ridicat de alimente cu un continut bogat de lignani se poate reduce riscul de aparitie a tipurilor de cancer asociate cu dezechilibrul de estrogen – mai ales cel de san. Lignanii ar putea avea si efecte chimiopreventive asupra tipurilor de cancer care afecteaza organele reproducatoare masculine.

 

Fasolea contine si o serie de compusi numiti “fitati”, despre care se spune ca previn aparitia unor tipuri de cancer digestiv. Studiile epidemiologice au aratat ca persoanele care consuma cantitati mari de fasole nu sunt la fel de predispuse la aparitia cancerului si se presupune ca acesta este partial si un rezultat al actiunii fitatilor din fasole.

 

 1. Combate anemia

Copiii, adolescentii, femeile insarcinate si cele care alapteaza au nevoie de o cantitate mai mare de fier. Acest mineral este important pentru metabolism si pentru toate functiile organismului. De asemenea, fierul intareste imunitatea si musculatura. De aceea, nutritionistii recomanda persoanelor cu deficit de fier sa consume mai des fasole verde, sub forma de salata sau de suc extras din pastaile verzi, care le va asigura acest mineral.

 

De asemenea, fasolea verde, fiind bogata in potasiu, vitamine din complexul B, glucide si clorofila este foarte indicat in hrana convalescentilor, persoanelor deprimate si celor astenice.

 

 1. Sursa de magneziu

Ca si bananele, aceasta leguma are un continut bogat de magneziu (28 mg/100 g), un important factor care intervine in mentinerea echilibrului psihic. De fapt, magneziul are un rol antidepresiv. In acelasi timp, vitamina B1, continuta de fasolea verde, contribuie la buna functionare a celulei nervoase.

 

 1. Ajuta la slabire

Fasolea are un continut redus de calorii (43 / la 125gr) si indiferent de tipul ales trebuie sa stiti ca joaca un rol important in gestionarea greutatii corporale. Motivatia este simpla: fasolea te satura repede, oferind o masa satioasa fara prea multe calorii. Altfel spus, te poti satura fara sa te ingrasi.

 

 1. Regleaza glicemia

Fasolea verde este bogata in fibre vegetale, care impiedica absorbtia zaharurilor si reduc secretia de insulina. Potrivit specialistilor americani, fasolea verde, are puteri hipoglicemiante reale. De aceea, ei recomanda consumul acesteia in fiecare zi, daca se poate, in amestec cu alte legume sau in ciorbe.

 

 1. Scade nivelul colesterolului

S-a constatat ca fasolea verde are proprietatea de a reduce nivelul colesterolului „rau”. Doctorul James Anderson de la Universitatea Kentucky, SUA, precizeaza ca un consum zilnic de fasole verde scade valoarea colesterolului „rau” in medie cu 19%, iar in cazuri de exceptie chiar cu 30%.

 

 1. Sursa de energie pentru creier

In fasolea verde gasim cel mai bun tip de carbohidrati complecsi. Acestia au un indice glicemic foarte mic, dar au si capacitatea de a oferi energie pe o perioada foarte lunga. Specialistii sustin ca acest tip de carbohidrati complecsi se absorb incet si mentin senzatia de satietate pentru mai mult timp, comparativ cu carbohidratii simpli pe care-i intalnim in zahar. Acesti nutrienti complecsi furnizeaza energie creierului si muschilor.

 

 1. Previne osteoporoza

Studii realizate in Marea Britanie arata ca vitaminele B5, B6 si P impiedica pierderile de calciu din oase, combatand astfel osteoporoza. Si specialistii de la Academia Romana, Sectia Medicala, au ajuns la o concluzie asemanatoare; astfel ca cercetarile efectuate in acest sens au dovedit ca la 80% dintre persoanele care au consumat multa fasole in tinerete si la varste adulte, riscul de osteoporoza sau de alte boli cauzate de lipsa de calciu, de potasiu si de fier este foarte mic.

 

 

 

 

Cateva secrete ale nutritiei echilibrateaa

 

Exista cateva mici secrete in aceasta complexa zona a nutritiei, care daca ar fi cunoscute si urmate la scara larga, calitatea vietii umane s-ar imbunatati rapid, iar multe boli ar fi de domeniul trecutului. Iata cateva lucruri despre nutritia echilibrata pe care trebuie sa le stii:

 

 1. Nu lasati mult timp in apa fructele, legumele sau verdeturile pe care vreti sa le spalati, pentru ca vor pierde o mare cantitate de vitamine, mai ales cele hidrosolubile si alte substante valoroase. Spalati rapid sub jet puternic si apoi scurgeti.

 

In cazul radacinoaselor, multe dintre substantele valoroase se afla in coaja. Acesta este motivul pentru care nu este recomandat sa indepartam coaja cu cutitul. Putem folosi o perie cu care sa frecam energic murdaria si sa clatim sub jet.

 

 1. Cu cat evitam mai mult tocarea marunt, cu atat vom avea o hrana mai sanatoasa, deoarece procesul oxidativ incepe din momentul taierii. Astfel ca, este mai sanatos sa musti dintr-un mar decat sa-l tai felii, dar daca totusi alimentul este maruntit, sa nu treaca mai mult de jumatate de ora pana cand il mancati.

 

 1. Reincalzirea mancarii nu-i o idee prea buna. Mancarea trebuie consumata proaspata, altfel isi pierde aproape toata valoarea nutritiva, devine ingesta si toxica. Reincalzirea repetata distruge toate vitaminele si mineralele, iar ceilalti nutrienti sunt alterati, mancarea devenind practic moarta din punct de vedere energetic.

 

 1. Cand folosim mancaruri si bauturi fierbinti sau reci, cream un soc pentru mucoasa stomacului nostru, generand stres biochimic. Ciorba fierbinte sau apa de la frigider sunt bulversante pentru aparatul digestiv, slabindu-l in timp. Folositi alimentele intr-un interval termic de 15-35 de grade Celsius.

 

 1. Evitati amestecul hranei solide cu cea lichida. Prin amestecarea ciorbei cu felul doi se dilueaza sucurile gastrice, intarziind procesul de digestie. Astfel, corpul nostru va pierde foarte multa energie. Se recomanda ca fiecare tip de mancare sa fie consumat independent, cu o pauza de minimum 2-3 ore intre ele.

 

 1. Apa poate fi bauta fie cu 20-30 de minute inainte de masa, fie cu 40-50 minute dupa masa, dar niciodata in timpul mesei. Daca totusi va este sete, puteti bea cateva inghitituri mici. Retineti ca apa bauta in timpul mesei dilueaza sucurile gastrice, incetinind digestia.

 

 1. Chimia ne invata ca, asociind o baza cu un acid, cele doua elemente se vor neutraliza reciproc. Fermentatia si putrefactia inlocuiesc atunci enzimele digestive, facandu-se o descompunere incorecta a alimentelor, provocand malabsorbie, acidoza si infometare celulara.

 

 1. Cel mai sanatos este ca fructele sa fie consumate singure si nu impreuna cu alte alimente. Motivul este ca fructele au cel mai scurt timp de digestie, iar combinarea lor cu alt tip de alimente, care se digera mai lent, le impiedica digestia, ele ramanand captive in stomac multa vreme, unde fermenteaza. Acelasi lucru se intampla si in cazul pepenelui combinat cu alte alimnete.

 

 1. Daca un aliment care contine mult amidon – cartoful – se combina cu un aliment bogat in proteine – carne, soia – cele doua elemente se “ciocnesc” si vor porni procesul de fermentatie, care va produce alcool, ceea ce va crea hiperaciditate si congestionarea mucoasei stomacale si va afecta tesuturile hepatice, pancreatice si ale glandelor suprarenale. Diabeticii au cele mai mari probleme cu nivelul glicemiei daca mananca in acest mod.

 

 1. Oleaginoasele (nuci, migdale, alune) si semintele, fiind bogate in proteine, se combina cel mai bine cu leguminoasele (preponderent proteice).

 

 1. Combinatia lapte-ou-zahar (prajituri) este un factor major in aparitia sclerozei multiple.

 

 1. Amestecurile prea bogate sunt greu digerabile. Cu cat mai simple vor fi mesele, cu atat mai eficient va fi procesul digestiv.

 

 

 

Ora la care mananci este mai importanta decat ceea ce manancigt

 

Persoanele care sar peste mese, mananca pe fuga sau la ore tarzii sunt mai puţin sanatoase decat cele care un program regulat de mese, potrivit unui nou studiu realizat de o echipa de cercetatori de la King’s College London si Universitatea São Paulo.

 

Autorii studiului au analizat efectele nutritive ale obiceiurilor alimentare si susţin ca respectarea unui program al meselor este cruciala pentru sanatatea noastra, scrie CSID.

 

Echipa de cercetatori noteaza intr-o lucrare publicata in British Journal of Nutrition ca sunt necesare mai multe studii pentru a stabili cu exactitate efectele meselor neregulate. Se pare ca un program haotic al meselor pot creste riscul de dezvolta diabet de tip 2, hipertensiune si chiar obezitate, potrivit eva.ro.

 

Daca nu mananci la ore fixe, organismul tau nu stie cand va primi hrana si de la prima masa se vede nevoit sa isi pastreze nutrienţi pentru mai tarziu, ceea ce inseamna ca te vei alege cu cateva depozite de grasime, respectiv cateva kilograme in plus. Cel mai rau, insa, este sa mananci la ore foarte tarzii sau chiar sa te trezesti noaptea pentru mancare.

 

Persoanele care lucreaza noaptea si sunt nevoite sa manance la ore tarzii, au cel mai adesea probleme de greutate, pentru ca procesul de digestie este in repaus noaptea, iar activitatea cardiaca scade semnificativ. De aceea, aceste persoane au un risc de doua ori mai mare de a ajunge la obezitate decat cele care mananca echilibrat si la aproximativ aceleasi ore din zi.

 

“Se pare ca exista mai mult adevar decat credeam in faimoasa zicala «Mananca la micul dejun ca un rege, la pranz ca un prinţ si seara ca un cersetor». Cu toate acestea, sunt necesare investigaţii ulterioare. Desi inţelegem mai bine ce anume ar trebui sa mancam, ramane intrebarea care dintre mese ar trebui sa ne ofere cel mai mare aport de energie. Desi dovezile sugereaza ca un aport mai mare de calorii este asociat cu obezitatea, inca nu inţelegem daca aportul energetic alimentar ar trebui distribuit egal pe parcursul zilei sau daca micul dejun ar trebui sa ofere cea mai mare parte a energiei”, a explicat doctorul Gerda Pot, expert in nutriţie la King’s College London si co–autor al studiului.

 

 

 

 

Alimente pe care trebuie sa le consumi daca vrei sa ai un ficat sanatosiad

 

 

Un ficat sanatos arde grasimile, preia nutrientii din hrana si ii transforma in componente esentiale ale sangelui, prin colectarea vitaminelor si a mineralelor si prin producerea enzimelor si proteinelor care contribuie la echilibrul hormonal. Un ficat sanatos este cheia vindecarii problemelor digestive, a metabolismului lent, balonarii si constipatiei.

 

Ficatul ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange care, aflat in dezechilibru, provoaca pofta de dulce, oboseala si gandire neclara. Daca ficatul nu este sanatos apar bolile inflamatorii, precum diabetul, artrita, hipertensiunea arteriala si se declanseaza bolile autoimune. Sanatatea acestui organ depinde mult de cum ne hranim. Alimentele de mai jos ajuta ficatul sa functioneze optim:

 

 1. Apa

 

Pe langa oxigen, corpul are nevoie de apa mai mult decat orice alt aliment pentru a supravietui, intrucat apa ajuta la eliminarea toxinelor din organism si ne da energia de care avem nevoie pe tot parcursul zilei. Cel mai important aspect, pe langa cantitatea de 2 litri de apa ce trebuie consumata zilnic, este faptul ca nu este recomandat sa consumam apa rece, deoarece corpul foloseste energia sa pentru a duce temperatura apei la nivelul temperaturii corpului, diluand enzimele digestive importante.

 

 1. Legumele

 

Legumele precum brocoli, varza si conopida contin fitonutrienti si flavonoide vitale organismului, care ajuta ficatul la neutralizarea substantelor chimice si a pesticidelor continute de restul de alimente pe care obisnuim sa le consumam. Aceste sunt, de asemenea, unele dintre cele mai bune alimente care lupta impotriva alergiilor de primavara.

 

Guliile si varza de Bruxelles contin un nivel ridicat de sulf care sustine ficatul in procesul de detoxifiere a organismului, ajutand la eliminarea radicalilor liberi si a altor substante toxice.

 

 1. Ceaiul de papadie

 

Este recomandat pentru ajutarea functiilor de curatare realizate de ficat, intrucat una dintre componentele sale, taraxacin, ajuta la stimularea organelor digestive, in principal, favorizand eliberarea vezicii biliare.

 

 1. Semintele, nucile, fasolea si cerealele incoltite

 

Sunt bogate in enzime si proteine care actioneaza in calitate de catalizatori pentru toate functiile organismului, luptand impotriva aparitiei si dezvoltarii celulelor canceroase.

 

 1. Usturoiul

 

Contine un compus numit alicina, ce sustine functia de detoxifiere realizata de ficat. Acesta ajuta la eliberarea mercurului din organism, precum si a aditivilor alimentari si a estrogenului.

 

 1. Fructele

 

Fructele de padure, in special afinele, capsunile si zmeura, sunt printre cele mai bogate alimente ce pot fi consumate in starea lor naturala, deoarece acestea contin antioxidanti care ajuta ficatul sa protejeze intregul organism de radicalii liberi si stresul oxidativ, cauzele bolilor cronice si a imbatranirii. Compusii acestora inhiba proliferarea celulelor canceroase in ficat.

 

Merele contin acizi fenolici puternici si flavonoide, care lupta impotriva bolilor inflamatorii. De asemenea, acestea contin pectina, o sursa importanta de fibre solubile care ajuta la eliminarea toxinelor.

 

 

Trei alimente care fac minuni pentru inimaaaaa

 

 

Alimentatia este foarte importanta in mentinerea sanatatii inimii. Iata trei alimente care te vor ajuta sa ai o inima in perfecta stare:

 

Semintele de in

 

Continutul ridicat de acid linolenic alfa a reusit sa transforme aceasta planta antica – inul – intr-un aliment modern miraculos. Acidul alfa linolenic este un tip de organism din care provin acizii grasi omega 3, similari celor care se gasesc in pestii oceanici.

 

Beneficiile semintelor de in au fost demonstrate cu ajutorul mai multor cercetari, printre care se regasesc si studii pentru scaderea nivelului de colesterol LDL (colesterolul “rau”), unde inul a dat rezultate remarcabile. Alte benefiicii ale semintelor de in sunt: scaderea trigliceridelor din sange si scaderea presiunii sanguine. Poti adauga semintele in cerealele consumate la micul-dejun sau in salate.

 

Uleiul de masline

 

Bogat in grasimi mononesaturate, uleiul de masline scade colesterolul si reduce riscul aparitiei bolilor de inima. Rezultatele mai multor studii care descopera incidenta bolilor cardiovasculare pe glob, au aratat ca desi foarte multi barbati din Creta au predispozitie pentru colesterol marit, foarte putini dintre ei mor din cauza bolilor de inima deoarece dieta lor este axata pe grasimi bune care se gasesc in uleiul de masline. Specialistii recomanda sortimentele extravirgine sau virgine care sunt cel mai putin procesate si folosirea lor la gatit in locul untului.

 

Spanacul

 

Spanacul te ajuta sa-ti mentii sanatatea inimii datorita continutul de luteina, folati, potasiu si fibre. In general, cresterea consumului de verdeturi este benefica pentru inima ta. In cadrul unui studiu recent au fost examinate mai mult de 15.000 de persoane, timp de un an si care nu sufereau de boli cardiovasculare. Cei care au consumat mai mult de doua portii si jumatate de legume pe zi au prezentat un risc de a dezvolta boli ale inimii cu 25% mai scazut, in comparatie cu cei care nu au mancat deloc astfel de alimente. Fiecare portie noua reduce riscul cu inca 17%, spun specialistii.

 

 

 

 

Ce minuni fac pentru sanatate sanzienelebis

 

Studii recente au demonstrat ca terapia cu sanziene este un remediu pentru peste 50 de afectiuni, de la cele tiroidiene si cutanate pana la epilepsie.

 

Rinichi si ficat. Ceaiul de sanziene este un leac eficient pentru bolile de rinichi, precum si pentru afectiunile localizate la nivelul ficatului, pancreasului si splinei. In tratamentul acestor afectiuni se recomanda infuzia combinata din flori, care se prepara astfel: se pun 2 lingurite de pulbere de sanziene la inmuiat intr-o jumatate de cana cu apa, de seara pana dimineata, timp in care se filtreaza. Pulberea ramasa se opareste cu o jumatate de cana de apa fierbinte. Se lasa la infuzat 15 minute, iar dupa ce se raceste se amesteca cele doua extracte. Se consuma cate 3 cani de infuzie pe zi, inaintea meselor principale. Tratamentul trebuie urmat timp de 2 luni si se poate repeta dupa o pauza de 30 de zile.

 

De asemenea, infuzia combinata este eficienta si pentru cei care sufera de hidropizie (acumulare de lichid in tesuturi) si de cloroza (o forma de anemie). Pentru bolnavii cu insuficienta renala, care necesita dializa, este eficient un tratament cu infuzie preparata din trei plante: sanziene, urzica moarta si splinuta, care se amesteca in parti egale. Infuzia se prepara dintr-o lingura din acest amestec si din 300 ml de apa clocotita. Se lasa 3 minute, apoi se filtreaza. Se beau cate 3-4 cani de ceai pe zi, atat cat recomanda specialistul. Prima cana se bea cu 30 de minute inainte de micul dejun, cu inghitituri mici, iar restul se consuma pe parcursul zilei.

 

Bolile sistemului nervos. Tratamentul cu macerat la rece de sanziene s-a dovedit eficient in bolile sistemului nervos (epilepsie, boala Parkinson, Alzheimer) si in tulburarile cauzate de menopauza. Pentru prepararea extractului se foloseste 1 lingura de planta uscata, care se macereaza timp de 8-10 ore intr-o cana cu apa rece. Ceaiul se strecoara si se incalzeste putin inainte de a fi baut. Se administreaza cate 3 cani pe zi, iar efectele se pot resimti deja dupa 10 zile. Terapia dureaza 2 luni, iar dupa 14 zile se poate repeta. Pentru combaterea stresului, sanzienele se pot asocia cu trei-frati-patati (in parti egale). Pentru prepararea unui ceai se foloseste 1 lingura de amestec de plante care se infuzeaza timp de 3 minute intr-o cana cu apa fierbinte. Se recomanda cate 3-4 cani pe zi, timp de 6 saptamani.

 

Reglarea tiroidei. In tratamentul laringitei, faringitei, in afectiunile corzilor vocale si ale glandei tiroide este eficienta gargara cu infuzie concentrata de sanziene. Aceasta se prepara din 3 lingurite de sanziene uscate si din 250 ml de apa clocotita. Zilnic se face gargara cu cate 3 cani de infuzie.

 

Un remediu foarte eficient pentru afectiunile tiroidei este si maceratul preparat din coji verzi de nuci uscate si macinate si din sanziene (cate 3 linguri din fiecare). Plantele se lasa la macerat in apa rece, de seara pana dimineata. Se beau 3 cani de ceai pe zi, dar prima se consuma neaparat inainte de micul dejun. Tratamentul trebuie urmat pe termen lung – 12 pana la 24 de luni. In tot acest interval, seara, se unge zona externa corespunzatoare tiroidei cu tinctura de sanziene, apoi cu ulei de sanziene sau alifie de sanziene.

 

Protejarea pielii. In cosmetica, compresele cu infuzie de sanziene sunt indicate pentru mentinerea elasticitatii pielii si pentru estomparea ridurilor fine. Se prepara o infuzie dintr-o lingurita de flori uscate si dintr-o cana cu apa clocotita, cu care se umezeste o compresa ce se aplica pe fata dimineata si seara.

 

Si unguentul de sanziene este un leac pentru boli cutanate (rani, furuncule, eczeme), ulceratii, precum si pentru durerile reumatice. Unguentul poate fi procurat de la magazinele cu produse naturiste.

 

 

 

Tratamente interne cu mararqq

 

 

Utilizarea mararului ca aliment, dar si ca medicament a fost mentionata intr-un papirus egiptean vechi de peste 4000 de ani. Aceasta verdeata care creste spontan pe tarmul Mediteranei s-a raspandit pana in Asia indepartata. Mararul a fost intens folosit si in medicina tibetana (Unani), si in cea indiana (Ayurveda), unde era administrat ca tonic digestiv, antiinfectios si antiinflamator.

 

Hipoaciditate, indigestie – se consuma cantitati moderate (1 lingurita) de marar verde tocat inainte de masa sau la felul intai. In doze medii si mici, mararul este un excelent stimulent al secretiei de sucuri gastrice si de bila, ajutand la procesul digestiv. Interesant este ca, in doze mari, mararul are efectul opus, inhiband secretia de sucuri gastrice si fiind foarte util in tratarea gastritei hiper-acide.

 

Gastrita hiperacida – se pun 2-4 lingurite de marar taiat marunt in 250 ml de iaurt (de preferinta de tip Bifidus) si se amesteca folosind mixerul electric, dupa care se lasa 40 de minute sa se intrepatrunda componentele. Se consuma acest remediu pe stomacul gol, de doua ori pe zi. Asupra majoritatii suferinzilor de gastrita acest remediu are efecte calmante ale durerii, reduce secretia acida, normalizeaza digestia si apetitul.

 

Balonare, colita de fermentatie – substantele volatile continute de marar impiedica dezvoltarea in exces a bacteriilor din intestin, prevenind formarea de gaze si aparitia colicilor abdominale. Se face o cura cu o durata de o luna, timp in care se consuma la fiecare masa cate o lingurita de frunze proaspete de marar tocate marunt.

 

Colita de putrefactie – inainte de fiecare masa se consuma o salata de varza, de castraveti sau de salata verde, in care se adauga 2 lingurite de marar tocat si o lingurita de otet de mere. Tratamentul se face vreme de 1-2 luni si are un efect de reglare a florei intestinale foarte rapid si sigur.

 

Candidoza digestiva – se consuma zilnic jumatate de litru din preparatul cu marar si iaurt Bifidus, descris la gastrita hiper-acida. Se face o cura de 30 de zile cu acest remediu care, desi pare foarte simplu, are o actiune extrem de complexa. Frunzele de marar contin substante aromatice cu un efect antifungic foarte puternic, in timp ce iaurtul Bifidus reface flora digestiva normala, ceea ce duce la inhibarea dezvoltarii tulpinilor agresive de Candida.

 

Diskinezie biliara – substantele amare si uleiul esential continut de frunzele de marar stimuleaza varsarea bilei in colecist. Se consuma cate 50 ml de suc de marar, de doua ori pe zi, in cure de 2 saptamani. Tratamentul are si efecte antiinflamatoare asupra vezicii biliare, ceea ce il recomanda si ca adjuvant in colecistita.

 

Cum sa ne curatam ficatul in doar o saptamanakk

 

Curcumina continuta de turmeric este un fitonutrient cu adevarat extraordinar si are proprietati remarcabile, fiind recunoscuta in primul rand pentru efectul sau anti-cancer. Da, curcumina previne aparitia si dezvoltarea multor tipuri de cancere printre care si cancerul de colon. Curcumina impiedica raspandirea si inmultirea celulelor tumorale, dar si transformarea celulelor normale in celule canceroase. In acelasi timp, curcumina inhiba sinteza unei proteine despre care se crede ca este raspunzatoare de formarea tumorilor. Totodata, ajuta corpul sa distruga celulele canceroase modificate, impiedicandu-le astfel sa se raspandeasca in organism.

 

Ceaiul de turmeric ajuta la curatarea ficatului in doar o saptamana.

 

Ingrediente:

 

2 lingurite de turmeric

1 lingurita de scortisoara

2 ligurite de ghimbir

o jumatate de ceasca de lapte de cocos

un varf de cutit de piper negru

2 lingurite cu miere

o lingurita de extract de vanilie

apa clocotita

 

Se umple aproape o jumatate de cana cu apa clocotita si se adauga turmericul si ghimbirul in ea. Acoperiti cana si lasati 10 minute la infuzat. Apoi puneti scortisoara, piperul, vanilia, mierea si laptele de cocos, amestecand bine.

 

Acest ceai este delicios. Deci bucurati-va de gustul si numeroasele sale beneficii. Dupa aceasta detoxifiere va veti simti mult mai bine decat ati crezut. Reteta de ceai de turmeric are multe efecte benefice, dar cel mai important este ca va revitalizeaza ficatul.

 

 

Tratamentul cancerului la san a fost descoperitfii

 

 

Cercetatorii afirma ca au descoperit un mod de a crea medicamentul ce poate stopa sau chiar preveni formarea celulelor canceroase la femeile cu un grad ridicat de risc. Numerose femei, printre care si actrita Angelina Jolie, au decis sa iti extirpe sanii pentru a preintampina aparitia bolii. Femeile cu mutatia genetica BRCA1 sunt predispuse la dezvoltarea cancerului mamar ereditar.

 

Prin folosirea tesutului mamar, donat de catre femeile cu  gena BRCA1, cercetatorii australieni au descoperit ca celulele sanatoase ale femeilor, au o rata mai mare de dezvoltare a cancerului.Oamenii de stiinta au elaborat un medicament pentru tratarea cancerului osos si a osteoporozei, care ar putea stopa crestera celulelor canceroase. Rezultatele au fost publicate in revista Nature Medicine. Acestia si-au aratat entuziasmul pe care il au fata de potentialul medicamentului, iar testarea pe pacientii este deja in curs de desfasurare, potrivit descopera.ro.

 

Profesorul Jane Visvader, de la Institutul de Cercetare Medicala Walter si Eliza Hall, din Melbourne, a afirmat ca proiectul s-a desfasurat pe o  perioada de zece ani, in care s-au facut cercetarii pe celulele stem regasite la san.

 

Cercetatoarea a adaugat: ,,Prin observatia temeinica a dezvoltarii tesutului mamar, am reusit sa descoperim celulele care sunt vinovate pentru formarea cancerului. Suntem foarte entuziasmatii la gandul ca am putea descoperi ‘Sfantul Graal’  al cercetarii bolilor canceroase, formate la femeile cu un risc genetic crescut’’.

 

Profesorul Geoff Lindeman, medic oncolog la Spitalul The Royal Melbourne, isi afirma ingrijorarea in ceea ce priveste efectul medicamentului pe persoane, care au deja aceasta conditie. ,,Cercetarea va necesita testarea intr-o clinica pe un numar mare de femei. Descoperirile noastre de pana acum sunt remarcante si ne sugereaza ca ar trebui sa continuam’’, a adaugat acesta.

 

Cercetarea dezvaluie faptul ca celulele  pre-canceroase pot fi descoperite folosind un marker proteic numit RANK. Profesorul Peter Barret-Lee ,consultant oncolog la Velinde NHS Trust din Wales, a comentat pe baza descoperirii, clasandul doar ca un proiect de laborator. ,, Este excelent ca  molecula tumorilor necrozice (RANK) poate preveni cancerul de san, insa descoperirea va trebui testata pe pacienti, acest lucru ar putea dura cativa ani pana cand produsul ar functiona’’, a adaugat consultantul.

 

 

 

Cinci boli pe care le poti lua prin sarutfocc

 

 

Un simplu sarut poate lasa in urma consecinte extrem de neplacute, avertizeaza medicii infectionisti, citati de CNN. Ei au facut o lista de boli cu care te poti alege in urma unui lucru aparent banal si inofensiv.

 

 1. Orice virus de tipul celor care provoaca raceala sau gripa se transmit in mod sigur in timpul unui sarut, dar nu numai acestea, ci si oreionul si rujeola. Vestea si mai proasta este ca te poti infecta chiar daca ai tinut buzele lipite. Pentru ca poti contacta bolile pur si simplu stand la mica distanta in fata unei persoane bolnave care tuseste, stranuta sau atingand o suprafata contaminata si ducand apoi degetele la gura sau la nas. De aceea vaccinurile si desele spalari pe maini sunt foarte importante in evitarea acestor boli contagioase, atrag atentia infectionistii.

 

 1. Mononucleoza este supranumita si „boala sarutului“ este provocata de virusul Epstein-Barr , iar simptomele sunt asemanatoare gripei: febra, dureri in gat, dureri musculare si dificultati la inghitire. Persoanele cu varste intre 15 si 30 de ani sunt cele mai susceptibile sa contracteze virusul, mai spun medicii. Nu exista tratament pentru mononucleoza in afara de repaus la pat, hidratare si medicamente contra durerilor care te ajuta sa supravietuiesti celor doua luni cat dureaza infectia.

 

 1. Herpes simplex este provocat tot de un virus si afecteaza circa jumatate dintre americani care l-au contractat inainte de varsta de 20 de ani, potrivit statisticilor Centrului de Control al Bolilor. Chiar si un usor pupic il poate infecta pe partenerul tau sau pe copil. Contaminarea se produce chiar si inainte ca leziunea sa apara bine conturata. Simptomele sunt clare: mancarime, senzatia de arsura in zona in care urmeaza sa apara leziunea, eventuala durere in gat, febra si salivatie abundenta. O simpla trecere a mainii peste fata si atingerea organelor genitale poate muta infectia.

 

 1. Citomegalovirusul face parte tot din familia herpesurilor care se transmit prin saliva. Majoritatea dintre noi avem anticorpi care lupta impotriva acestuia, dar nu putem sti niciodata daca ne-am infectat sau nu. Aceasta pentru ca adultii sanatosi sau copiii nu au simptome. Infectarea se produce si prin sange, urina, sperma sau lapte si devine o problema pentru persoanele cu sistem imunitar slab. Febra, oboseala, durerile musculare sunt cele mai comune simptome, insa in cazuri se poate ajunge la pneumonie, encefalita sau probleme de vedere.

 

 1. Streptococ de grup A localizat la nivelul cailor respiratorii, in mucusul din nas si gat. Poate fi luat atat prin sarut, cat si in urma folosirii unor vase ale unei persoane infectate. Tratamentul consta in administrarea de antibiotice.

Tinctura de rozmarin mentine ficatul si bila sanatoaseprr

 

Tinctura de rozmarin mentine sanatatea ficatului si a cailor biliare, a circulatiei periferice, a celulei nervoase, pentru revigorarea si fortifierea organismului; protejeaza celula hepatica in stari inflamatorii si de suprasolicitare a ficatului si contribuie la imbunatatirea functiilor hepato-biliare; are efect benefic in tulburari cu caracter functional ale tubului digestiv; influenteaza pozitiv metabolismul lipidic si lipoproteic, normalizeaza nivelul sanguin al colesterolului total si cel esterificat; manifesta un efect benefic in tulburarile metabolice cu dislipidemie, contribuind la stoparea procesului de ateroscleroza; sustine reglarea activitatii sistemului nervos central; contribuie la imbunatatirea irigarii si oxigenarii cerebrale.

 

Imbunatateste activitatea intelectuala prin cresterea capacitatii de memorare si concentrare, sustine efortul intelectual; raspuns favorabil in starile de oboseala fizica sau mentala, in lipsa de concentrare prin cresterea rezistentei organismului la efort fizic si intelectual; eficace in starile de astenie la persoane varstnice cu tulburari circulatorii cerebrale si periferice, tulburari ale memoriei, tulburari emotionale; ajuta la normalizarea valorilor tensiunii arteriale;ajuta la limitarea consecintelor negative ale stresului oxidativ prin reducerea productiei de radicali liberi superoxidici; favorizeaza declansarea ciclului menstrual; eficient pentru calmarea durerilor si contracturilor musculare.

 

 

Virusul care poate provoca infertilitatea femeilorcccc

 

Cercetatorii din Italia au descoperit un virus care se transmite prin saliva (sarut), ce ar putea avea legatura cu infertilitatea femeilor. Nu este pentru prima cand transmiterea virusului herpetic a avut ca sursa sarutul, dar nimeni nu l-a ascociat cu infertilitatea, pana acum. Echipa, condusa de Roberto Rizzo de la Universitatea Ferrara din Italia a testat peste 30 de femei cu probleme inexplicabile de infertilitate si a descoperit ca, 43% au avut o infectie in uter cu virusul herpetic sase.  Virusul herpetic nu a fost detectat la 36 dintre femeile sanatoase testate in cadrul grupului de control. Virusul  este inca un mister pentru cercetatori, majoritatea infectiilor neprezentand simptome.

 

In cadrul studiului, femeile care purtau virusul herpetic, aveau si un nivel anormal al citokinei (proteine care joaca un rol important in dezvoltarea ovulelor fertile si a fetusului). Nivelul crescut al hormonului estradiol, ar putea declansa infectia cu virusul herpetic. Desi rezultatele nu sunt inca clare, daca cercetatorii ar putea trata infectia care afecteaza fertilitatea femeilor, acestea ar putea concepe copii fara sa apeleze la metode sofisticate si costisitoare, precum inseminarea in vitro. ,,Aceasta este o descoperire surprinzatoare, daca speculatiile se vor confirma vom putea ajuta un numar impresionant de femei, care nu por concepe copii,” a declarat specialistul Anthony Komaroff de la Harvard Medical School.

 

Studiile anterioare au demonstrat ca virusul poate fi transmis prin saliva, desigur mai multi factori biologici joaca un rol important in declansarea infectiei. ,,Sunt necesare studii viitoare pentru confirmarea legaturii dintre infectia cu virusul herpetic si infertilitatea inexplicabila a femeilor,” au concluzionat cercetatorii.

 

 

Bautura care te slabeste in timp ce dormi12191810_467799396736902_8438502653067413256_n

 

Bautura care te slabeste in timp ce dormi are o serie de proprietati care iti pun in miscare metabolismul pe parcursul somnului.

 

Pentru prepararea bauturii care te slabeste in timp de dormi ai nevoie de sucul de la o lamaie, 1 castravete, 1 lingura de radacina de ghimbir rasa, o lingura de aloe vera, o mana de patrunjel.

 

Toate ingredientele se amesteca intre-un blender cu un pahar de apa iar bautura obtinuta se bea inainte de culcare.

 

 1. Castravetele din bautura menstine senzatia de satietate datorita faptului ca este foarte bogat in fibre.
 2. Patrunjelul impiedica retentia de apa din corp, ceea ce duce la o eliminare mai rapida a grasimilor.
 3. Ghimbirul previne constipatia si intensifica metabolismul, reducand senzatia de a fi balonat.
 4. Sucul de lamaie elimina toxinele din corp si intensifica procesul de ardere a grasimilor.
 5. Sucul de aloe vera stimuleaza rata metabolica insa nu reduce masa musculara si ajuta la eliminarea toxinelor din corp.

 

Aceasta bautura, consumata seara, inainte de culcare, poate sa te ajute sa dai jos pana la 4 kilograme intr-o saptamana, daca dimineata faci, timp de 30 de minute si exercitii cardio.

 

Ce se intampla in corpul nostru cand e canicula si cine e in cel mai mare pericoljh

 

Auzim peste tot ca trebuie sa ne protejam in vreme de canicula, sa ne hidratam suficient, sa nu stam pe plaja intre anumite ore. Dar oare ce se petrece, concret, fiziologic vorbind, in organismul nostru cand temperaturile sunt la limita suportabilului?

 

“In primul rand, din cauza caldurii, vasele noastre de sange se dilata (se produce vasodilatatie). Acest lucru face ca la nivelul pielii si al mucoaselor respiratorii sa se piarda mai multa apa.

 

Daca nu avem grija sa bem suficienta apa, poate sa apara deshidratarea. La randul ei,deshidratarea duce la scaderea tensiunii, care vine la pachet cu alte simptome, cum ar fi ameteli, senzatie de lesin, palpitatii, dureri de cap”, a explicat pentru Ziare.com dr. Georgiana Margarit, medic specialist Medicina Interna la Clinica de Nutritie KiloStop.

 

Medicul ne-a mai spus ca, pe de alta parte, corpul nostru are capacitatea sa se regleze singur atunci cand apare o situatie critica. Astfel, cand temperatura de afara este foarte ridicata, intra in functiune termoreglarea. Mai exact, se produce cresterea transpiratiei pentru racorirea pielii si a organelor vitale, a explicat medicul specialist.

 

“Transpiratia inseamna pierderea apei, asa ca apare senzatia de sete, pe care nu trebuie sub nicio forma sa o ignoram. Ti-e sete, bea apa, ca sa nu ajungi la deshidratare!”, a adaugat aceasta.

 

Sistemul nervos, inclusiv creierul, este cel mai sensibil la deshidratare si semnele includ dureri de cap, ameteli, nervozitate, chiar febra si varsaturi in situatii mai serioase, cum se intampla in caz de insolatie, a explicat medicul.

 

Umiditatea, la fel de periculoasa

 

Nu doar temperatura de afara e importanta; de vina pentru starea de rau si eventualele probleme pot fi umiditatea si diferentele climatice de la o zona la alta. “In general, oamenii tolereaza mai bine caldura atunci cand aerul este uscat. Umiditatea creste gradul de disconfort”, a spus dr. Georgiana Margarit.

 

Vestea buna e ca este putin probabil ca o persoana sanatoasa care respecta niste masuri de precautie minime sa se afle intr-o situatie critica. Acestea inseamna apa suficienta (peste doi litri pe zi), evitarea expunerii la caldura, mai ales la orele amiezii, acoperirea capului, hainele lejere si evitarea activitatii fizice intense.

 

Mai ales lipsa apei poate produce lesin, varsaturi, ameteli, dureri de cap. “Prin urmare, stim ca ne aflam intr-o situatie critica atunci cand avem unul dintre aceste simptome, iar solutia imediata este sa ne retragem la umbra si sa ne hidratam”, a mentionat dr. Margarit.

 

Totusi, nu orice lichid ne ajuta. Putem bea fara grija apa, limonada, ceaiuri.

 

“Nu este recomandat sa consumam multa cafea (cel mult 1-2 cesti pe zi) “, a punctat medicul. “Asta deoarece cafeaua este diuretica si creste gradul de deshidratare. Din aceeasi categorie face parte si alcoolul. Asadar, evitati consumul de alcool in vreme de canicula! Nu este recomandata nici macar berea”, a mai pus dr. Georgiana Margarit.

 

“Tot din categoria bauturilor nerecomandate as aminti energizantele. Acestea cresc pulsul si tensiunea, ducand si la eliminarea apei”, a atras atentia medicul.

 

In aceasta perioada, ar trebui sa avem mare grija si la mancarea pe care o consumam, pentru ca se poate ajunge usor la enterocolite si toxiinfectii alimentare. In plus, ar trebui sa avem tot timpul la noi crema de protectie solara, atentioneaza specialistul.

 

Pentru cine e foarte periculoasa canicula

 

Daca oamenii sanatosi care respecta aceste recomandari nu vor fi in pericol, nu acelasi lucru se poate spune despre extremele de varsta. Astfel, copiii (de la nou nascuti pana la varsta de 5-7 ani) se deshidrateaza usor. Batranii cu boli neurologice, cum ar fi dementele, nu mai au senzatia de sete, asa ca cei din jur ar trebui sa se asigure ca acestia primesc suficienta apa.

 

Cei care sufera cel mai mult din cauza caniculei (dar si a umiditatii) sunt hipertensivii, cardiacii si cei cu boli de plamani. Afectiunile acestora se pot agrava in perioadele de canicula. In plus, poate creste si riscul de pusee hipertensive, accidente vasculare cerebrale, iar insuficienta cardiaca poate fi de asemeni agravata.

 

Cei mai norocosi dintre noi nu am resimtit niciodata extrem efectele caniculei. Asta nu inseamna insa ca nu ar trebui sa stim care sunt semnele ca organismul sufera, sa stim cand situatia e cu adevarat critica si, poate, ar trebui sa chemam ambulanta.

 

Potrivit medicului, atunci cand vedem ca o persoana este un pic ametita, are dureri de cap, senzatie de lesin, tot ce putem face este sa o ducem la umbra si sa ii dam sa bea apa. In cazul in care simptomele sunt mai grave (de exemplu: lesin, persoana nu raspunde la stimuli verbali, nu respira, nu are puls), atunci trebuie sa chemam urgent ambulanta.

 

Cum se prepara corect ceaiul de teillj

 

Florile de tei sunt un excelent medicament natural, iar daca se prepara corect, ceaiul este un remediu pentru mai multe afectiuni. Insa, chiar daca aduce numeroase beneficii organismului, este important de stiut ca ceaiul de tei nu este recomandat tuturor, asa cum suntem tentati sa credem.

 

Ceaiul de tei are un efect calmant si linistitor, favorizand somnul odihnitor. In cazul unor raceli usoare, ceaiul de tei cu un strop de lamaie face minuni – prevenind deshidratarea si ajuta la scaderea febrei. Este de ajutor si in caz de tuse, inflamatii respiratorii, stari nervoase si dureri de cap.

 

“In stari de agitatie si anxietate, o ceasca de ceai de tei aduce linistea, insa trebuie baut cu moderatie pentru ca teiul este un excitant pentru sistemul nervos. Daca se beau 3-4 cesti pe zi va avea efect opus. Folosite sub forma de ceai baut pe o durata mai mare de o luna de zile, de doua ori pe an, florile de tei antreneaza complicatii cardiace”, spune Daniela Stan, medic de familie.

 

Florile de tei pot ajuta la prevenirea problemelor stomacale (diarea si indigestia, dar si varsaturile). Potrivit studiilor, o cana de ceai de tei inainte de culcare poate imbunatati procesul de digestie.

 

Sub forma de gargara sau inhalatii, se utilizeaza cu succes pentru combaterea stomatitei, amigdalitei, faringitei si laringitei.

Ceaiul de tei reduce inflamatiile si este un remediu excelent pentru ochii umflati, pentru combaterea ridurilor si a cearcanelor.

 

Cum se prepara corect ceaiul de tei

Floarea de tei, maruntita bine se infuzeaza, nu se fierbe, pentru nu mai mult de 4 minute. “La 100 ml de apa clocotita se folosesc patru flori. Cand apa prinde o culoare rosie-maronie intensa, nu se mai bea, pentru ca ceaiul este toxic”, sustine dr. Catalin Luca.

 

Contraindicatiile ceaiului de tei

La bebelusi, atentia trebuie sa fie sporita. Specialistii spun ca ceaiurile consumate de copiii mai mici de sase luni pot avea si efecte neplacute. Ele impiedica absorbtia fierului in organism, iar ceaiurile indulcite cu zahar sau cele instant le pot crea dureri de stomac si o stare de agitatie. De asemenea, ceaiul poate deshidrata bebelusul, deoarece, consumat in cantitati mari pentru varsta lui, ceaiul ii poate suprasolicita rinichii.

 

Ceaiul de tei este interzis si gravidelor, in special in ultimul trimestru de sarcina, pentru ca substantele din tei subtiaza sangele si creste riscul de hemoragie postpartum.

 

Ceaiul este contraindicat si pacientilor cu anemie (impiedica absorbtia de fier), cardiacilor (poate accelera ritmul cardiac) si soferilor (teiul poate produce ameteala si stare de somnolenta).

 

Cat sunt de nocive cremele solarevioo

 

 

A Inceput deja sezonul estival si, odata cu el, planurile de vacanta. Pornind de la adevarul dovedit stiintific ca razele ultraviolete declanseaza cancerul de piele, ridurile si Imbatranirea prematura, medicii, mass-media, reclamele au promovat folosirea cremelor de protectie solara.

 

Aceste recomandari, insa, nu specifica si ce tip de crema de protectie trebuie folosit pentru a proteja pielea de cancer si a imbunatati nivelul de vitamina D, ceea ce este important pentru sanatate si reduce riscul de melanom.

 

Radiatiile ultraviolete ating pamantul sub forma de raze UVA si UVB si sunt clasificate drept carcinogene de Programul National de Toxicologie (SUA). UVA sunt in general considerate mai putin carcinogene decat UVB.

 

Pentru ca razele UVB au fost considerate mai periculoase, produsele de protectie solara au fost initial facute sa filtreze UVB si nu UVA. Studii recente, insa, au demonstrat ca radiatia UVA joaca, de fapt, un rol important in dezvoltarea melanomului malign, forma cea mai agresiva de cancer de piele.

 

In ciuda numarului mare de produse disponibile in comert si a promovarii masive a utilizarii protectiei solare, numarul celor care sufera de melanom malign este in continua crestere.

 

Specialistii recomanda utilizarea cremelor de protectie solara doar ca filtru de protectie, nu ca motiv pentru a prelungi expunerea la soare. In cazul expunerilor prelungite, acestia recomanda utilizarea unor instrumente complementare de protectie, pe langa crema solara, cum ar fi palarii, ochelari de soare, haine lungi si umbra.

 

Sondajele efectuate de Academia Americana de Dermatologie au demonstrat ca multi nu stiu sa foloseasca crema solara in mod corect. Sau, chiar si atunci cand sunt folosite corect, nu toate produsele contin factorul de protectie inscris pe eticheta.

 

Studii recente arata ca un procent covarsitor de persoane sunt contaminate cu un ingredient toxic folosit in cremele de protectie solara, numit oxibenzona.

 

Cremele de protectie solara pot crea un sentiment fals de siguranta. Multi consumatori cred ca o cifra mai mare reprezinta o protectie mai ridicata impotriva radiatiilor UV. Insa, asa cum s-a mentionat anterior, majoritatea cremelor solare pot proteja impotriva razelor UVB, dar nu ofera protectie contra radiatiilor UVA.

 

Atat UVA cat si UVB pot cauza bronzare si arsuri, desi efectul razelor UVB sunt mai rapide. UVA, insa, penetreaza pielea mai in profunzime decat UVB si constituie un factor mai important in fotoimbatranire, riduri si cancere de piele.

 

Un SPF de 30 teoretic poate filtra 97 % din razele UVB timp de doua ore. Teoretic, un SPF mai ridicat va bloca mai multe raze UVB, insa nicio crema de protectie nu va putea oferi o protectie de 100%.

 

Problema este ca, daca pielea nu se inroseste, tendinta este de a prelungi timpul petrecut in soare. Acest lucru mareste riscul de expunere exagerata la soare, care este adevaratul pericol.

 

Cremele solare cu un SPF mai ridicat necesita si mai multe substante chimice pentru a obtine rezultatul dorit. Multe dintre acestea reprezinta un risc pentru sanatate cand sunt absorbite prin piele, cauzand in mod potential deteriorarea tesuturilor si perturbarea echilibrului hormonal.

 

Avand in vedere ca un SPF mai ridicat nu ofera si o protectie mai mare, cea mai indicata protectie este de SPF 30.

 

Cremele trebuie aplicate in cantitati foarte mari pe toata piele expusa, pentru a fi eficiente. Acest lucru inseamna ca produsul nu trebuie sa provoace alergii si ca trebuie sa ofere o buna protectie contra radiatiilor UV. De asemenea, aceasta NU ar trebui sa fie absorbita in piele, pentru ca o protectie solara actioneaza ca o bariera pentru piele.

 

Iti poti mari abilitatea de a contracara efectele razelor UVA si UVB si prin nutrientii pe care ii consumi zi de zi. Antioxidantii prezenti in fructele si legumele colorate au dovedit efecte protectoare, insa adevarata “vedeta” este carotenoidul solubil in grasimi astaxantina, care da culoarea roz krillului, somonului si pasarilor flamingo.

 

Motive pentru care trebuie sa pastrezi matasea porumbului si sa o consumimi

 

Arunci matasea porumbului atunci cand il pui la fiert? Mare greseala, spun fitoterapeutii. Sub forma de ceai, tinctura sau extract, matasea de porumb te ajuta sa iti pastrezi sanatatea. Iata cate beneficii are:

 

 1. Previne si elimina pietrele la rinichi

Este recomandata in special in litiazele renale, avand un puternic efect de stimulare a diurezei si contribuind la eliminarea pietrelor sau a nisipului din rinichi. Atentie insa! Datorita continutului de saruri, ceaiul din matase de porumb este indicat in litiaza renala urica, dar este contraindicat in litiaza renala calcica.

 

 1. Sursa de vitamina K

Matasea porumbului contine vitamina K in cantitati foarte mari. Vitamina K ajuta la coagularea sangelui; in cazul menstruatiilor prelungite, al durerilor menstruale, infuzia are efecte hemostatice.

 

 1. Trateaza infectiile urinare

Matasea are proprietati antiinflamatorii, hipoglicemiante si usor hipotensive. Din acest motiv, ceaiul sau maceratul la rece in care se adauga matase de porumb vine in ajutorul celor care au infectii ale cailor urinare, cistite, nefrite.

 

 1. Calmeaza iritatiile mucoasei gastrice

Cateva cani cu ceai zilnic calmeaza iritatiile mucoasei gastrice, stimuleaza activitatea gastrica si distrug microorganismele daunatoare din tubul digestiv.

 

 1. Efect antiinflamator articular

Matasea porumbului are efect teapeutic in cazul durerilor articulare cauzate de reumatism. Prin continutul sau, matasea elimina acidul uric din organism, fiind utila persoanelor diagnosticate cu guta.

 

 1. Ajutor in menopauza

Femeilor la menopauza le este recomandat amestecul de matase de porumb si salvie. Acesta actioneaza ca un reglator hormonal, datorita sterolilor care se gasesc in matase.

 

 1. Pierderea in greutate

Daca aveti probleme cu greutatea, un amestec de matase de porumb cu flori de soc este solutia, datorita proprietatilor hipoglicemiante, diuretice si usor laxative.

 

 1. Retentie de apa

Datorita proprietatilor diuretice, matasea de porumb este prescrisa si in cazul retentiei de apa. In acest caz, matasea se poate combina cu frunze de mesteacan.

 

Remediul pentru transpiratia excesiva

 

 

Pentru cei care transpira excesiv, exista o solutie care va scapa de aceasta problema neplacuta. Conform Houseofhealth.us, solutia de curatare a axilelor prezentata mai jos este benefica eliminarii toxinelor din corp. Iata cum poti scapa de mirosul neplacut:

 

Ingrediente

 

1 lingura argila bentonita

1 lingura otet

 

Mod de preparare si utilizare

 

Adauga cele doua ingrediente in 2 linguri de apa. Amesteca pana ce obtii o pasta, apoi intinde un strat pe axile. Asteapta 15 minute, iar daca simti dureri sau intepaturi inainte ca timpul sa expire, clateste imediat zona.

Usuca-ti bine axilele si, optiona, poti aplica un antiperspirant natural.

 

Cat de nocive sunt plombele dentare cu amalgamlup

 

 

Exista o multime de documente stiintifice si cercetari care dovedesc ca toate aceste elemente afecteaza rinichii, ficatul, inima, sistemul nervos central si sistemul imunitar.

 

Mercurul este unul dintre cele mai toxice metale. In cartea sa “Medicina naturii”, dr. Jerry Lee Hoover sustine ca pe o scala a toxicitatii de la 0 la 1900, 0 insemnand netoxic iar 1900 cel mai toxic (plutoniul), mercurul se situeaza la 1600!

 

De asemenea, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii – amalgamul din plombele dentare este cea mai importanta sursa de expunere la intoxicatia cu mercur.

 

Ca raspuns la preocuparea fata de pericolele reprezentate pentru sanatate, guvernul suedez a interzis folosirea amalgamului dentar cu mercur.

 

Mercurul este o otrava care se acumuleaza. Nu exista o bariera care sa opreasca mercurul sa patrunda in celulele creierului. El se fixeaza in centrii durerii din creier si in sistemul nervos. Prezenta lui in organism impiedica patrunderea nutrientilor in celule si nu permite eliminarea deseurilor din celule; de asemenea, se poate combina cu celulele imune, derutand si intervenind in raspunsul imunitar normal.

 

Mercurul poate fi factorul din spatele a mai multor boli autoimune, probleme permanente de rinichi, cardiace si respiratorii.

Cantitati semnificative de mercur in organism pot fi responsabile de producerea unor simptome si afectiuni precum: artrita, dureri in articulatii, depresie, dermatita, ameteli, oboseala, insomnie, dureri de cap, pierdere de memorie, boli ale gingiilor, greata, voma, pierderea parului, diaree, slabiciune musculara si salivatie excesiva.

 

Semnele intoxicatiei cu mercur: schimbari comportamentale, depresie psihica, confuzie si iritabilitate, reactii alergice si astm, gust metalic in gura, pierderea dintilor.

 

Alternative la plombele dentare cu amalgam

Daca ai plombe dentare cu amalgam pe baza de argint si mercur, este bine sa le inlocuiesti cat mai repede. Acum exista disponibile materiale care nu contin metale si sunt biocompatibile cu organismul uman, cum ar fi: materialele compozite, ceramica, ionomerii de sticla, zirconiu.

 

Uleiuri usor de preparat in casa cu care puteti ameliora durerile de spatejj

 

Durerile de spate reprezinta o reala problema in societatea actuala. Fie ca depui prea mult efort fizic, fie ca stai prea mult la birou sau ai o activitate foarte solicitanta, fie ca sofezi foarte mult, durerile de spate devin inevitabile. Acestea pot avea la origine o cauza nervoasa, musculara, osoasa sau articulara. Depinde foarte mult si de regiunea in care sunt localizate durerile, cat de dese sau de puternice sunt, daca este o durere constanta, pentru a diagnostica o afectiune in mod cert.

 

Medicul specialist va poate recomanda un tratament eficient in cazul durerilor de spate acute, dar puteti sa alegeti si produse naturiste sau diverse terapii alternative. Iata cateva uleiuri preparate in casa care ajuta la ameliorarea durerilor de spate:

 

 1. Uleiul de eucalipt este un adjuvant excelent in tratarea durerilor de spate. Acesta se poate amesteca cu ghimbir in forma de piure, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.

 

 1. Uleiul de mustar poate fi aplicat pe zona dureroasa si cu un masaj usor, durerea se va ameliora. In acest ulei de masaj, se poate adauga camfor sau ulei de camfor. Acesta are proprietati terapeutice si va scapa de durerile de spate.
  1. Usturoiul s-a dovedit si el a fi un remeiu eficient pentru calmarea durerilor de spate. Se poate prepara un ulei de masaj cu usturoi care se poate aplica pe zona dureroasa la nivelul spatelui.

  Pentru acesta aveti nevoie de ulei de cocos pe care sa il incalziti pe baie de aburi si in care sa adaugati o mana de catei de usturoi zdrobiti. Dupa ce se raceste amestecul, aplicati pe spate, in zona dureroasa, sub forma de masaj.

   

  1. Uleiul de iarba-neagra are proprietati terapeutice, calmeaza inflamatiile si durerile articulare si osteoarticulare. Acest ulei il putem obtine in casa prin macerarea a 200 de grame de flori de iarba-neagra intr-un litru de ulei de masline, timp de doua saptamani. Apoi, strecurati amestecul si obtineti un ulei de masaj excelent.

  Alimente care ajuta la scaderea tensiuniidaa

   

  Rezultatele partiale ale studiului SEPHAR III, derulat de Societatea Romana de Hipertensiune arata ca 49,5% dintre romanii cu varste intre 18 si 80 de ani sufera de hipertensiune. Datele preliminare – au fost analizate pana acum datele a 90% din subiectii participanti arata prevalente peste media nationala in regiunea Vest (58,3%), Sud-Vest (53,2%), Bucuresti-Ilfov (51,9%) si Nord-Vest (50,7%). Zone cu prevalente mai scazute sunt: Centru (47,4%), Sud (46,7%), Nord-Est (46,6%), Sud-Est (44,3%).

   

  Tensiunea arteriala este rezultatul relatiei dintre sodiu si potasiu, insa daca suferiti de hipertensiune, nu este suficient sa inlocuiti sarea cu versiuni mai sanatoase, ci trebuie sa beti mai multe lichide, sa aveti grija de sanatatea rinichilor, sa evitati pe cat posibil stresul si sa incercati sa consumati alimente care sa ajute la controlarea tensiunii arteriale. Iata cateva dintre cele mai bune alimente pentru scaderea tensiunii:

   

  1. Usturoiul

  Cercetarile medicale care au fost efectuate privind usturoiul ca remediu pentru tensiunea ridicata, au dat rezultate moderate. Se pare ca usturoiul ajuta la ingustarea peretilor vaselor de sange, iar in consecinta, ajuta la reducerea tensiunii arteriale. Se stie de asemenea ca usturoiul imbunatateste circulatia sanguina si este un tonic cardiac.

   

  Totodata, usturoiul este un aliment excelent, deoarece intareste sistemul imunitar si este un antibiotic puternic, ceea ce il recomanda ca fiind unul dintre cele mai bune alimente din lume.

   

  1. Telina

  Este un extraordinar si rapid remediu hipotensor. Sucul de telina a fost folosit foarte mult in medicina traditionala chineza cu acest scop. Fie ca consumati telina ca atare (in salate sau supe usoare), beti suc de telina sau chiar infuzia obtinuta din seminte, aceasta este foarte recomandata pentru scaderea tensiunii.

   

  Telina este un diuretic foarte bun care ajuta la drenarea sarii din corp si la diminuarea volumului de sange, reducand astfel tensiunea ridicata.

   

  1. Sfecla rosie

  Contine o substanta numita betalaina, care reduce stresul oxidativ si inflamatia. Betalaina este de asemenea un protector al sanatatii inimii, fiind foarte benefica pentru reducerea tensiunii arteriale. in plus, s-a demonstrat clinic ca o doza relativ mica de betalaina (aproximativ 300 ml suc de sfecla), este suficienta pentru a inversa efectele radicalilor liberi si a stresului oxidativ asupra organismului.

  Cum folosesti hreanul pentru a elimina grasimea abdominalacd

   

   

  Am face orice ca sa scapam de grasimea localizata pe abdomen, iar reteta pe care ti-o propunem mai jos iti imbunatateste metabolismul, elimina toxinele din organism, te ajuta sa slabesti si sa scapi de burta.

   

  Ingredientul minune in aceasta reteta este hreanul proaspat. Datorita combinatiei de vitamine (B1, B2, B6, C), minerale (potasiu, calciu, fier, fosfor, magneziu), substante cu actiune antibacteriana si uleiuri eterice pe care le contine, hreanul este folosit cu succes atat in bucatarie, cat si ca remediu natural extrem de benefic pentru organism.

   

  Hreanul ajuta digestia, accelereaza metabolismul, detoxifica organismul, elimina oboseala, ajuta la dezvoltarea bacteriilor bune, benefice pentru intestine, imbunatateste memoria, combate reumatismului, decongestioneaza caile respiratorii, vindeca tusea, amelioreaza simptomele gripei, sinuzitei, bronsitei, pneumoniei etc.

   

  Cum se prepara batura care topeste grasimea abdominala

   

  Ingrediente

  125 g de hrean proaspat

  3 lamai proaspete

  3 linguri de miere

   

  Mod de preparare si administrare

  Curata hreanul, razuieste-l, elimina samburii de lamaie si taie fructele in bucati medii (daca sunt bio le poti folosi cu tot cu coaja), apoi le pui intr-un robot. Adauga mierea si omogenizeaza totul.

   

  Amestecul se pastreaza intr-un borcan, in frigider. Consuma una-doua lingurite din acest amestec de doua ori pe zi, ca atare sau adaugate intr-un pahar cu apa.

  Cum sunt afectati ochii de privitul la calculator7

   

   

  Fie ca este vorba de munca sau relaxare, multi oameni petrec o cantitate ridicata de timp, zilnic pe smartphone-uri, laptop-uri sau tablete si, desi tehnologia este o unealta indispensabila omului modern, aceasta are implicatii nocive pentru sanatatea ochilor.

   

  Potrivit CSID, nu exista nicio cercetare concreta care sa arate faptul ca utilizarea constanta a tehnologiei produce o deteriorare permanenta a vederii.

   

  Dar, uitandu-ne la ecrane luminoase pentru ore in sir, pot aparea probleme care, initial, pot fi considerate mai putin importante, a declarat dr. Richard Shugarman, un profesor voluntar de oftalmologie de la Institutul Bascom Palmer Eye al Universitatii din Miami.

   

  Dureri de cap

   

  Citirea uni text de culoare inchisa pe un fundal extrem de luminos poate duce la spasme ale muschilor la tample, fapt ce provoaca dureri de cap si stres, afirma studiile.

   

  “Negru pe gri este mult mai usor de citit, comparativ cu negru pe un alb stralucitor”, spune profesorul cercetator Shugarman. Deci, daca sunteti in mijlocul unui episod de dureri de cap ca urmare a incercarii de a citi de pe un ecran, luati in calcul sa reduceti contrastul laptopului sau monitorului.

   

  Ochi uscati

   

  Atunci cand ne uitam la ceva in departare, ochii clipesc automat de un anumit numar de ori. Cu toate acestea, rata de clipire incetineste atunci cand te uiti la lucruri care sunt mai aproape, evidentiaza studiile de specialitate, ceea ce inseamna ca lacrimile se evapora mai repede decat atunci cand clipirea are loc mai frecvent.

   

  Pentru persoanele care au deja ochii uscati, inclusiv persoanele care poarta lentile de contact care stau pe partea de sus a filmului lacrimal si cele care stau cu ochii stransi in fata unui ecran pentru perioade lungi de timp, uscarea ochilor se poate agrava si poate cauza senzatii de mancarime si episoade de clipit puternic.

   

  Oboseala ochilor

   

  De-a lungul unei zile, privirea noastra este nevoita sa se concentreze atat pe lucrurile din apropiere cat si pe cele de la distanta. Cu toate acestea, in proportie de 60-70% atentia ochilor este concentrata asupra obiectelor aflate cat mai aproape de noi. Acest lucru se soldeaza cu tensionarea muschilor ochilor, provocand astfel dureri de cap si o senzatie acuta de oboseala.

   

  Ochii sunt, in general, intr-o pozitie confortabila atunci cand sunt paraleli (ochii sunt paraleli atunci cand privim la distante mari). Pentru a remedia aceasta problema, de cateva ori pe ora este bine sa privim in departare, mutand ochii de la ecran sau de la obiectul asupra caruia ne focusam atentia, pentru a oferi muschilor ochilor o pauza si pentru a evita oboseala

  Tratament naturist pentru miopieviorel

   

  Miopia afecteaza o proportie semnificativa a populatiei, insa aceasta afectiune oftalmologica este usor de corectat prin tratament optic, chirurgical sau prin intermediul farmaciei verzi. Iata un remediu naturist care ajuta la imbunatatirea vederii:

   

  1. Faceti o infuzie folosind 200 ml apa clocotita si 2 linguri de frunze de corn maruntite.
  2. Dupa 15 minute, strecurati ceaiul rezultat, puneti-l intr-un borcan de sticla cu capac si lasati-l la racit.
  3. Dupa ce s-a racit puneti in ceai 3 lingurite de pulbere de ardei iute mineralizata si o lingurita de sare. Amestecati bine si tineti borcanul in frigider minim 12 ore.

   

  Mod de administrare

   

  In fiecare seara, inainte de culcare, faceti spalaturi oculare cu lichidul de deasupra, fara sa folositi sedimentul. Turnati lichidul in causul curat al palmei si imbaiati-va fiecare ochi in parte clipind din pleoape. Aplicati procedura minimum doua luni.

   

  Indicatia majora este tratamentul miopiei, inclusiv tratamentul miopiei progresive. De asemenea, luati zilnic, inainte de fiecare masa, cate o lingurita de pulbere mineralizatat de coacaz negru si merisoare, pulbere care are si un efect general de intinerire a organismului.

   

  Cum folosesti frunzele de prun ca remediuvvi

   

   

  Frunza prunului este diuretica, febrifuga, laxativa si vermifuga, in cazul oxiurilor si al limbricilor. Se beau de 2-3 ori pe zi cate o cana de decoct (o lingura de frunze la o cana, fierte timp de 15 minute).

   

  Frunzele de prun se folosesc pentru a obtine o reteta laxativa foarte eficienta. Puneti la fiert vreme de 10 minute 25-30 de frunze de prun la un litru de apa. Beti cate o ceasca mica, dupa fiecare masa, vreme de 5 zile. Pentru tratarea viermilor intestinali (oxiuri, limbrici), femeile de la tara aplicau pe burta copiilor cataplasme cu un amestec din frunze de prun proaspete, tocate fin, cu otet de vin si cenusa de lemn.

   

  O alta metoda de a scapa de oxiuri este sa puneti la fiert 30 de frunze verzi de prun intr-un litru de apa, timp de 15 minute. Se beau 3 cani pe zi, din care prima pe stomacul gol.

   

  Cu un singur leac tratezi si colesterolul marit si hipertensiunea8

   

   

  Un remediu naturist pentru hipertensiune si colesterol eficient, dar foarte putin cunoscut, are la baza usturoiul. Cei care au incercat acest tratament alternativ sustin, potrivit healthyfoodteam.com, ca amestecul ajuta si la intarirea sistemulului imunitar si imbunatateste starea generala de sanatate.

   

  Ingrediente

   

  un catel de usturoi (tocat)

  o lingura suc de lamaie

  o bucata de ghimbir razuit

  o lingura otet de mere

  o lingurita de miere

   

  Mod de preparare si administrare

   

  Tot ce trebuie sa faceti este sa introduceti ingredientele in blender sau sa le amestecati energic pana obtineti o mixtura omogena. Aceasta poate fi pastrata in frigider timp de 5 zile. Consumati amestecul inainte de micul dejun si cina, dar nu mai mult de trei doze pe zi.

   

  Detoxifiere cu ulei de floarea soarelui12

   

  Este un remediu simplu si absolut inofensiv care se poate folosi in tratamentul inflamatiilor venelor, anemiei cronice, paraliziei, eczemelor, umflaturilor, tulburarilor gastrointestinale, afectiunilor cardiace, problemelor circulatorii, durerilor articulare etc.

   

  Se ia o lingura de ulei de floarea soarelui in gura si, fara sa-l inghitim, il sugem, cum procedam cu bomboanele, timp de 15 minute. in cursul procedurii, uleiul inmagazineaza toxinele din limfa, transformandu-se intr-o emulsie alb-galbuie, deosebit de nociva, care dupa 15 minute este expulzata din gura.

   

  Ne curatam apoi gura cu mare atentie, razuind limba cu o lingurita din plastic si spalându-ne din abundenta cu apa si sare.

  Terapia trebuie efectuata pe stomacul gol, dimineata sau seara, inainte de culcare (la minim trei ore dupa masa de seara). Puteti folosi metoda pe timp nelimitat. Cele mai bune rezultate se obtin printr-un tratament de 1-6 luni.

   

  Trifoiul rosu apara femeile de bolile de sanx

   

  Exista nenumarate plante si vitamine naturale care va vor ajuta la mentinerea sanatatii si prevenirea cancerului mamar si a bolilor fibrocistice (ganglioni non cancerigeni la nivelul sanilor). Dupa cum bine stim, cancerul mamar are o incidenta din ce in ce mai mare, una din zece femei fiind predispusa la aceasta boala mortala inainte de implinirea varstei de 85 de ani. Unul dintre factorii decisivi in aparitia bolii este dezechilibrul hormonal, in special la nivelul estrogenului, care poate provoca cresterea excesiva a sanilor.

   

  Trifoiul rosu (Trifolium pratense) este o planta a fost folosita de-a lungul timpului de diferite civilizatii in tratamentul cancerului mamar. Trifoiul rosu contine isoflavone, o clasa de fitoestrogeni similari ca structura cu estrogenul. In perioada de premenopauza, la femeile cu un nivel de estrogen normal, isoflavonele au un efect anti-estrogen. In perioada de post menopauza insa, aceleasi isoflavone au un efect de estrogen slab. Trifoiul rosu este de asemenea indicat prevenirii osteoporozei la femeile aflate la menopauza, boala care apare datorita nivelului scazut de estrogen. Mai mult, trifoiul rosu poate ameliora simptomele menopauzei precum transpiratia abundenta nocturna, bufeurile, uscaciunea mucoasei vaginale si scaderea libidoului. In fine, consumul acestei plante este contraindicat atat pe durata sarcinii cat si in perioada alaptarii.

  Remediu excelent pentru intarirea inimii

   d8

   

  Valeriana este una dintre plantele des intalnite in flora spontana a Romaniei si utilizate in medicina populara de secole intregi. Valeriana reprezinta o resursa medicinala extraordinara, avand in vedere numeroasele efecte benefice asupra organismului. Cel mai frecvent, aceasta planta este utilizata in cazul bolilor sistemului nervos si ale aparatului cardiovascular.

   

  Valeriana (odoleanul) este un bine­cunoscut remediu pentru intarirea inimii. In combinatie cu frunzele de mur, ceaiul devine un adevarat elixir al vietii. Prepararea: Amestecati 20 g de rada­cina de valeriana cu 40 g de frunze de mur si opariti o lingura de amestec de plante cu 1/2 l de apa clocotita. Lasati sa se patrunda o jumatate de ora si strecurati, apoi, ceaiul. Utilizarea: Beti cate o ceasca de ceai, dimineata si seara.

  Salata de morcovi cu portocala te ajuta sa slabesti sanatos09

   

  Salata de morcovi cu portocala te ajuta sa slabesti sanatos, reprezentand o alegere culinara interesanta pentru zilele toride de vara.

   

  Ingredientele necesare sunt urmatoarele:

   

  4 morcovi

  2 portocale

  2 fire menta

  2 fire coriandru verde

  50 g stafide albe

  50 ml suc de portocala proaspat stors

  1 linguriţa seminţe de cumin

  cateva picaturi ulei de susan presat la rece

  2 linguri ulei de samburi de struguri presat la rece

  sare

  piper

   

  Se inmoaie stafidele in suc de portocale. Se fad morcovii si se asaza intr-un bol. Se decojesc portocalele, indepartand cu grija parţile albe. Se desprinde miezul si se indeparteaza inclusiv pieliţele desparţitoare. Bucaţelele de miez se adauga in vasul cu morcovi.

   

  Se scurg stafidele si se pasteaza zeama. Stafidele se adauga la salata. Se spala si se curaţa verdeţurile; se toaca si se adauga in salata.

   

  Se pregateste dressingul: se amesteca sucul de portocale cu cele 2 feluri de ulei, cumin, sare si piper, batand cu telul. Se toarna dressingul peste salata si se amesteca. Se pastreaza la frigider pana in momentul servirii

  Cum tratam articulatiile dureroase cu varzaboi

   

  Varza este un aliment bogat in vitamine, in special in provitamina A, vitaminele Csi E, dar si in fibre, elemente care asigura sanatatea celulelor. Vitaminele din grupa B sunt si ele foarte bine reprezentate: B1, B2, B3, B5, B6, B9. Fibrele sunt compuse in cea mai mare parte din celuloza, ceea ce explica anumite intolerante intestinale. Continutul in minerale este foarte bine reprezentat: calciu, magneziu,fier; la fel si cel in oligoelemente: iod, cupru, mangan, sulf.

   

  Varza are proprietati dezinfectante si cicatrizante la nivelul tesuturilor, precum si proprietati expectorante. Datorita continutului bogat in vitamine, minerale si clorofila, varza restabileste flora intestinala si contribuie la cresterea numarului de hematii; de aceea varza este recomandata in oboseala, astenii, demineralizari si chiar depresii. Favorizeaza metabolismul glucidelor si absorbtia oxigenului in celule. Totodata, are actiune anticancerigena: specialistii recomanda folosirea verzei in mod regulat, deoarece continutul ei crescut de caroten scade riscul aparitiei cancerului; in acelasi timp, sulful si hitidina pe care le contine varza diminueaza tumorile, asigurand eliberarea toxinelor. Varza, in special cea gatita la abur, scade nivelul colesterolului din sange, iar sucul de varza ajuta in tratamentul ulcerului la stomac.

   

  Frunzele de varza fac cu adevarat minuni pentru cei care sufera de dureri articulare. Asadar, in fiecare seara aplicati pe abdomen frunze de varza bagate in cuptor ca sa se deshidrateze. Lasati-le toata noaptea, fixate cu un bandaj. Frunzele de varza zdrobite cu sticla si fixate pe articulatiile dureroase sunt la fel de eficiente.

   

  Dieta cu telina si seminte de in: efecte pe termen lung

   

   

  De ce e bine sa tii dieta cu telina si seminte de in? Pentru ca aceste doua alimente au foarte putine calorii si te fac sa te simti satula. Cu cat mananci mai multa telina, cu atat vei consuma mai putin din alte tipuri de alimente bogate in calorii. Si, cum deja stii, slabirea este garantata numai daca vei manca mai putine calorii decat consumi prin activitatile tale zilnice.

   

  Un alt avantaj pe care il ofera dieta cu telina si seminte de in este ca aceste doua alimente reduc pofta de mancare si te fac sa te simti satula mai mult timp. Obisnuieste-te sa mananci lent si sa mesteci mai mult mancarea, ca sa nu mananci mai mult decat e cazul.

   

  Un studiu la scara mica, realizat in 2012, a aratat ca o bautura care contine 2,5 grame de fibre din seminte de in reduce apetitul si ii face pe cei care beau acel lichid sa manance mai putin. In plus, fibrele solubile din semintele de in ajuta digestia si echilibreaza nivelul de zahar din organism. Cum excesul de zahar se depoziteaza ca grasime, inseamna ca acest echilibri te ajuta sa slabesti.

   

  Nu iti imagina insa ca dieta cu telina si seminte de in face minuni peste noapte. Ea se bazeaza pe consumul acestor alimente in cantitate mai mare decat de obicei, si numai in combinatie cu alte mancaruri sanatoase.

   

  Bei apa cu gheata? Iata ce ti se poate intampla!

   

  Specialistii spun ca este important sa te hidratezi constant, in special dupa ce faci miscare, dar ca trebuie sa fii atenta la temperatura pe care o are apa. Doctorii spun ca nu este bine sa o consumi cu gheata ori sa fie foarte rece.

   

  Apa cu gheata…

   

  … ingreuneaza digestia. Corpul are nevoie de mai mult timp pentru a-si regla temperatura interna, motiv pentru care procesul de absorbtie a substantelor nutritive se diminueaza.

   

  … creste riscul de raceli. Specialistii spun ca apa cu gheata poate afecta modul de functionare a sistemului imunitar. De asemenea, te poti confrunta cu dureri in gat, avand in vedere ca apa cu gheata creste secretia de mucus din aceasta zona.

   

  … te face sa te simti obosita. Avand in vedere ca organismul consuma multa energie pentru a asigura procesul de termoreglare, te vei simti mai obosita.

   

  … produce vasoconstrictie la nivelul gingiilor. Ea afecteaza sanatatea acestor tesuturi si chiar creste riscul de aparitie a cariilor.

   

  … te face sa transpiri mai mult. Daca vrei sa eviti aceasta senzatie neplacuta, evita sa mai consumi apa cu gheata.

   

  Nu este usor sa renunti sa mai bei apa cu gheata ori alt tip de bauturi reci pe timpul verii, dar nu trebuie sa iti neglijezi sanatatea. Opteaza pentru varianta putin mai calda ori chiar la temperatura camerei. Pentru a imbunatati gustul apei, adauga in ea lamaie, felii de castravete, frunze de menta si ghimbir.

   

  Afectiuni in care se foloseste rostopasca

   

  In cancerul de piele, se foloseste extractul sau tinctura, planta prospata.

  Pulberea, tinctura, extractul, ceaiul sunt folosite in litiaza biliara insotita de colici, in dischinezie biliara, in hepatita acuta – A,B si C – si cronica, in ciroza hepatica, in cancerul hepatic, pancreatic.

   

  In combinatie cu talpa gastei este folosita in tratarea ischemiei cardiace, mai ales cand este insotita de valori crescute ale colesterolului, in angina pectorala.

   

  Sub forma de unguent, rostopasca este folosita in tuberculoza cutanata, in infectii fungice la nivelul pielii, in diferite eczeme infectioase.

   

  Pentru ochi obositi, miopie, pleoapele inchise se ung cu suc proaspat de rostopasca, dupa care se lasa pana se usuca de la sine. Efectele relaxante si regenerante asupra vederii ale acestor aplicatii cu suc proaspat de rostopasca sunt deosebite.

   

  Atentie, sucul nu trebuie sa ajunga in ochi, deoarece este foarte iritativ.

   

  Aplicatii directe cu suc, cataplasma sau spalaturi se fac si in tratarea vegetatiilor veneriene-condiloame acuminate sau infectie genitala cu HPV, negi, herpes cu diferite localizari, uretrite gonococice, cistite, candidoze vaginale.

   

  Contraindicatii

   

  Rostopasca este total contraindicata gravidelor, deoarece stimuleaza contractiile uterine si poate provoca avortul.

  In doze mari, rostopasca produce intoxicatii, cu simptome ca: voma si colici abdominale, diaree sau paralizia centrului respirator din sitemul nervos central. Nu se fac tratamente interne cu rostopasca fara indrumarea specialistului

   

  Ce alimente sunt indicate vara

   

  Legumele de sezon si gustarile pe baza de iaurt nu trebuie sa lipseasca din meniul nostru zilnic. Expertul In nutritie si antrenoarea de fitness Cori Gramescu crede ca alimentele trebuie combinate Intr-un anumit fel daca vrem ca organismul sa iasa castigator In lupta cu caldura.

   

  “Anotimpul cald este ideal pentru vacante, calatorii si tot soiul de aventuri placute. De cele mai multe ori Insa, mai ales pe fondul schimbarii programului de zi cu zi, putem sa ne confruntam cu stari tranzitorii, dar neplacute, de balonare si constipatie. Ne schimbam alimentatia, orele de masa, facem mai putin sport, calatorim sau poate nu ne hidratam suficient, iar consecinta este ca Incepem sa ne simtim greoi. Daca nu avem timp sa ajungem la sport, o idee buna este sa facem miscare dimineata, Inainte de a ne Incepe programul de lucru.

   

  30 de minute pe zi ne ajuta sa ne mentinem In forma si sa fim sanatosi. In ceea ce priveste alimentatia, lucrurile se complica din pricina tentatiilor de la tot pasul. Dar avem si aici solutii! Mancam la fiecare masa legume de sezon, consumam cantitati mici de proteine animale si apelam regulat la gustari pe baza de iaurt cu probiotice”, scrie antrenoarea de fitness Cori Gramescu pe pagina sa de socializare.

   

  In general, este important sa ne satisfacem poftele cu alimente sanatoase. “De exemplu, In loc sa consumam paste cu un sos greu de branza, optam pentru o reteta usoara cu rosii ci usturoi, acompaniate de o salata verde. In loc de Inghetata si frappe, ne bucuram de un iaurt racoritor cu gust delicios de fructe, care ne potoleste nu numai foamea, ci ajuta organismul sa Isi regleze flora intestinala. In loc de produse de patiserie dimineata, alegem un mic dejun cu cereale integrale si iaurt, care ne tine de foame mai mult timp datorita fibrelor si proteinelor, ne regleaza tranzitul intestinal datorita bacteriilor probiotice si este si o excelenta sursa de vitamina D”, precizeaza Cori Gramescu.

   

  Tot pentru a preveni problemele digestive din calatorii este recomandat sa bem ceva mai multa apa decat de obicei, mai ales daca alegem sa calatorim cu avionul. “Ne ajuta sa ne hidratam si favorizeaza un tranzit intestinal regulat si sanatos. Este de asemenea important sa ne asiguram necesarul de fibre alimentare, asa ca este bine sa mancam la fiecare masa o portie generoasa de legume, iar In prima parte a zilei este bine sa consumam cel putin o portie de fructe. si, poate cel mai important este sa nu uitam ca vacanta dureaza doar o saptamana sau doua, asa ca e bine sa ne bucuram de asta vizitand locuri noi si cunoscand oameni noi, nu neaparat mancand necontrolat. Pana la urma, vacanta trece, e pacat sa ne ramana doar kilogramele In plus”, mai spune Cori Gramescu.

   

  A fost creat lipiciul chirurgical care ar putea repara chiar si leziunile de pe inima unui nou nascut

   

   

  Absolventa a programului MIT Portugalia, Maria Pereira, director de cercetare la sediul la Gecko Biomedical de la Paris, a creat un lipici chirurgical ce ar putea combate pana si leziunile cardiace ale nou nascutilor. Tanara cercetatoare colaboreaza cu o echipa de chirurgi de la Brigham si Womens Hospital din Boston, iar compania pentru care lucreaza a primit 9 milioane de euro pentru prelucrarea adezivului.

   

  Chirurgia a fost bazata pe sutura timp de secole si, desi a avansat cu mult de la ace de os si fir de matase, procesul inca dauneaza organismului uman. “Suturile sunt consumatoare de timp, tesutul dauneaza si sunt o provocare, din punct de vedere tehnic”, spune Maria Pereira, director de cercetare la sediul la Gecko Biomedical de la Paris, care a creat lipiciul chirurgical, o alternativa la clasicele copci.

   

  Lipici biodegradabil

  Adezivul creat de Pereira este vascos si biodegradabil si este intarit cu ajutorul luminii unor LED-uri. Spre deosebire de alte adezive care pot fi spalate cu apa, acesta poate fi plasat in medii umede, cum ar fi inima, situatie in care acesta functioneaza atat ca un material de etansare, cat si ca o schela pe care sa creasca tesutul. Despre acest adeziv se spune ca ar putea repara pana si leziunile cardiace la copii.

   

  Medicii de la Spitalul de Copii din Boston au abordat aceasta problema in cadrul Diviziei de stiinte medicale si Tehnologie: cum sa opereze inima unui copil nou-nascut fara suturi? Astfel de operatii sunt extrem de delicate. Pereira s-a inspirat din natura. “Intelegerea principiilor de baza ale modului de lucru este foarte importanta in dezvoltarea de noi tehnologii”, spune ea.

   

  Un grup de oameni de stiinta si antreprenori fondat Gecko Biomedical in 2012, a angajat-o pe Pereira in calitate de sef de cercetare. Primul sau produs fabricat din adeziv, GB02, actioneaza ca adjuvant la suturi in chirurgia de reconstructie vasculara si va intra in studiile clinice in aceasta primavara, cu scopul de a asigura aprobarea de reglementare, in prima jumatate a anului 2017.

   

  Compania, care a primit peste 9 milioane de euro, lucreaza la GB04, care ar putea pune capat nevoii de suturi cu totul.

  “Scopul este acela de a face o interventie chirurgicala mai simplu si sa schimbam modul in care se face”, a completat Maria Pereira.

   De ce nu este bine sa folosesti folie de aluminiu cand gatesti la cuptor

   

   

  In general, cand gatim la cuptor utilizam folie de aluminiu, insa ceea ce nu realizeaza oamenii este ca mici particule de aluminiu raman pe mancare. Ingerate, pot cauza probleme de sanatate.

   

  Aluminiul nu apare decat sub forma de folie (cel mai utilizat material in gospodariile din tarile dezvoltate), oalele si tigaile sunt captusite cu acest material ce, de asemenea, poate fi regasit si in compozitia ustensilelor de bucatarie, precum lingurile. Cuprul a fost inlocuit, in timp, cu aluminiul deoarece este mult mai usor de produs in masa si este mai usor de curatat.

   

  In timp ce mancarea, care este preparata  in oale de aluminiu, nu este daunatoare pentru organism, gatitul in folie de aluminiu poate fi problematic, mai ales in cazul mancarurilor picante sau acide preparate la temperaturi inalte.

   

  Corpul uman produce cantitati mici de aluminiu, ceea ce inseamna ca expunerea minima la acesta substanta  nu dauneaza corpului.Organizatia Mondiala a Sanatatii a stabilit ca ingestia a 40mg  per kilogram din greutatea persoanei pe zi este o cantitate sigura. Multe persoane sunt expuse la ingerarea a mai mult aluminiu decat doza zilnica stabilita. Aluminiul se regaseste in porumb, branza, sare, ierburi aromatice, condimente si ceaiuri.

   

  Este utilizat in fabricarea ustensilelor, in agentii farmaceutici si deodorante. Sulfatul de aluminiu, un derivat al substantei, este utilizat in procesul de purificare al apei.

   

  Cercetatorii doresc sa indentifice daca supraexpunerea la aluminiu poate afecta sanatatea umana. De exemplu, o concentratie mare de aluminiu a fost descoperita in creierul bolnavilor de Alzheimer. Cercetatorii au concluzionat ca Alzheimer este o boala a omului modern, care este asociata cu un stil de viata precar si cu expunerea la industrializarea societatii.

   

  Aluminiul poate afecta si persoanele cu boli ale oaselor sau cei cu disfunctie renala, de asemenea poate reduce rata de crestere a celulelor din creier.

   

  Este foarte important ca oamenii sa determine concentratia de aluminiu pe care o utilizeaza in timpul gatitului. Pentru a evita acest incident, dupa cumparare recipientelor, este indicat sa fierbeti apa de cateva ori in ele, pana cand baza oalei devine mata. Acest proces  produce oxidarea, care creeaza un strat natural impotriva contaminarii mancarii cu aluminiu.

   

  Gatitul in folie de aluminiu, pe de alta parte, depaseste limita de aluminiu care poate migra in mancare. in acest proces, aluminiul poate patrunde in mancare la un nivel mai mare in alimentele acide, precum sucul de lamaie sau rosii.

   

  Cercetatorii au sugerat ca folia de aluminiu nu ar trebui utilizata in timpul gatitului. in cazul gatitului la cuptor, sunt recomandate vasele din sticla sau portelan.

   

  Cand devine  cancerigen -pestele si  ce nu ai voie sa combini ca sa nu te ingrasi

   

  In anumite conditii, pestele poate deveni cancerigen. E vorba despre pestele gatit prin afumare sau cel sarat. Asta nu ar trebui sa ne opreasca sa-l consumam, pentru ca beneficiile sale, per total, nu pot fi puse la indoiala. Trebuie doar sa avem putina grija, spune, pentru ziare.com, nutritionistul Camelia Olteanu.

   

  In general, metoda de preparare a alimentelor prin sarare si afumare este o varianta mai putin sanatoasa. Consumul excesiv de sare poate duce la retinerea fluidelor in corp, cresterea tensiunii arteriale, producerea infarctului miocardic, declansarea astmului sau aparitia cancerului la stomac. Se recomanda un consum zilnic maxim de sare (NaCl) de 4 g.

   

  In timpul afumarii se produc compusi cancerigeni. Putem inlocui aceasta metoda de preparare folosind condimente si plante aromatice. Pestele afumat ar trebui sa fie un deliciu ocazional.

   

  Ne putem ingrasa si de la peste, sustine nutritionistul, daca vom consuma soiurile de peste gras, in cantitati mari si gatite prin prajire sau sub forma de snitel (pane).

   

  Pe de alta parte, carnea de peste are un continut de lipide (grasimi) mai mic decat alte tipuri de carne. Se recomanda in curele de slabire datorita continutului caloric redus. In plus, continutul de aminoacizi esentiali de tipul metioninei si lizinei precum si a carnitinei, asigura formarea si mentinerea unui corp armonios, fara excese adipoase.

   

  Nu ar fi indicat sa asociem pestele cu cartofi, mamaliga, paste, orez, fasole boabe, mazare, naut, linte, paine daca nu vrem sa ne ingrasam sau sa avem discomfort abdominal. O combinatie mult mai fericita ar fi peste cu legume la gratar sau cu salate.

   

   

  Grasimi care trebuie evitate din dieta copilului

   

  La capitolul grasimi nesanatoase, care trebuiesc evitate, pe primul loc punem margarina, apoi toate produsele prajite, pentru ca uleiul prin prajire se transforma in produsi toxici care sunt si indigesti si in acelasi timp pot cauza tot felul de reactii nocive in organism pana chiar au fost suspectati de a declansa sau stimula procese cancerigene, deci sub nicio forma alimente prajite la copil.

   

  Apoi, vorbim despre mezeluri pentru ca se face o mare confuzie crezand ca mezelurile si carnea sunt lucruri similare. Carnea proaspata este cea sanatoasa, tot ce este transformat in mezeluri presupune prezenta grasimii, adica intre carnea de pui si crenvurstii de pui exista o diferenta cam de 30% grasimi adaugate in crenvursti. Copii nu trebuie sa manance alimente preparate industrial, ci efectiv produsele proaspete gatite cat mai sanatos.

   

  Deci, nu mezeluri si nu branzeturi concentrate, fermentate. Asta inseamna tip cascaval sau branza topita, pentru ca ele contin intr-adevar produsele sanatoase din lapte, insa iarasi o mare cantitate de grasime supraadaugata.

   

  Din cauza aceasta, branza topita este alimentul dintre produsele lactate cel mai slab calitativ si trebuie ca copii sa nu fie hraniti cu asa ceva. Mai degraba branza proaspata, mai degraba iaurt, mai degraba lapte integral.

   

  Tot la capitolul grasimi care trebuiesc evitate: nu tocaturi, nu carne grasa si impanata. Daca este vorba sa alegem o bucatica de carne, sa fie carne slaba, fie ca este de porc, fie ca este de vita sau daca este vorba de pui si de curcan fara piele, deci nu aripioare si indepartati pielea de la carne.

   

  Cum sa iti dai seama ca ai un cheag de sange in corp

   

  In mod normal, cheagurile de sange nu reprezinta un risc major, chiar daca se formeaza in vasele de sange, atat timp cat sunt imobile si nu sunt foarte mari. Daca se deplaseaza, e posibil sa ajunga in plamani, la inima sau sa ramana blocate in vene, transformandu-se in urgente medicale, uneori fiind chiar fatale. Un cheag de sange format la nivelul plamanului se numeste embolism pulmonar si este una dintre cele mai periculoase afectiuni medicale.

   

  Este foarte greu sa iti dai seama ca ai un cheag de sange in corp daca nu mergi la medic. Unele simptome sunt similare cu cele cauzate de alte boli. Cel mai adesea, cheagurile de sange se formeaza la nivelul picioarelor, iar acestea pot da urmatoarele simptome:

   

  umflarea picioarelor;

  durere;

  sensibilitate;

  senzatia de caldura la nivelul piciorului;

  durere in gamba atunci cand intinzi degetele in sus;

  o culoare pala sau albastruie a pielii.

   

  Desigur, aceste simptome depind de marimea cheagului, de aceea fiind posibil sa nu ai simptome semnificative sau sa te confrunti cu o umflare usoara a zonei, care poate sa fie cauzata de multe alte probleme minore. in general, cheagurile de sange se formeaza intr-un singur picior, nu in ambele. Asadar, simptomele apar la piciorul afectat, ceea ce poate fi un indiciu ca este vorba despre un cheag de sange.

   

  Mai exista si alte locuri in corp in care se pot forma cheagurile de sange:

   

  in inima: desi se intampla destul de rar sa se formeze acolo, un cheag in vasele de sange din inima poate sa iti provoace dureri in piept si senzatia de greutate la nivelul acestuia. Totodata, e posibil sa mai ai senzatia de ameteala si respiratia intretaiata.

   

  in abdomen: principalele simptome atunci cand cheagul de sange apare in aceasta zona sunt durerile puternice, insotite de

   

  greata, varsaturi si diaree. De obicei, acestea sunt simptomele pe care le ai si daca este vorba despre o toxiinfectie alimentara, asa ca este destul de greu sa iti dai seama exact care este problema.

   

  in creier: este un cheag foarte periculos, care provoaca dureri intense de cap, dar si alte simptome specifice, precum dificultatea de a vedea sau de a vorbi. Aceste simptome sunt semnele unei urgente medicale.

   

  in plamani: acest cheag se numeste embolism pulmonar si are simptome precum incapacitatea de a respira corect, in ciuda lipsei efortului fizic, dureri in piept, palpitatii sau puls rapid, tuse cu sange. Din nou, aceste simptome ar trebuie sa trimita pe oricine la spital, pentru ca pot pune in pericol viata.

   

  Cheag de sange in corp: factori de risc

   

  Exista si anumiti factori de risc atunci cand vorbim despre un cheag de sange in corp: unul dintre cei mai frecventi este sederea indelungata intr-un spital si expunerea la diverse operatii. in plus, se pare ca pana si o fractura poate sa duca la formarea cheagurilor de sange, care mai apoi se deplaseaza spre organele vitale, insa acest lucru se intampla rar.

   

  Alti factori de risc in formarea cheagurilor de sange sunt:

   

  – varsta, aceasta fiind o problema specifica in special persoanelor care au trecut de 65 de ani;

  – calatoriile lungi in care trebuie sa stai jos mai mult de 4 ore;

  – sedentarismul si statul la pat o perioada indelungata;

  – obezitatea;

  – sarcina;

  – cazuri de cheaguri de sange in familie;

  – fumatul.

   

  in cazul femeilor, problema poate fi cauzata de administrarea contraceptivelor orale, in special daca pacienta este fumatoare. Aceasta combinatie este una extrem de periculoasa si sta la baza foarte multor afectiuni.

   

  Simptome nebanuite ale problemelor cu tiroida

   

  Cele mai frecvente dereglari tiroidiene sunt hipotiroidismul si hipertiroidismul. Femeile au o probabilitate de sase ori mai mare de a fi diagnosticate cu tulburari tiroidiene, riscul de aparitie a acestora (mai ales a hipotiroidismului) crescand o data cu varsta.

   

  Tiroida este o glanda mica, de forma unui fluture, fiind situata in partea anterioara a gatului. Pentru ca este implicata in multe dintre functiile organismului, dereglarile ei induc schimbari la nivelul multor organe, de unde si multitudinea de simptome prin care se manifesta.

   

  Tiroida are un rol esential in controlul metabolismului prin hormonii secretati, tiroxina (T4), triiodotironina (T3) si calcitonina.

   

  Produsi din iodul continut de alimente (mai ales din sare), hormonii T3 si T4 sunt implicati, printre altele, in termoreglare, in greutate (prin accelerarea sau prin diminuarea arderilor), in metabolismul bazal, in colesterol si ritmul cardiac, in dezvoltarea tesutului osos si nervos, influenteaza hormonii sexuali, tranzitul intestinal, pielea, unghiile si parul.

   

  Transpiri in exces? Poate fi hipertiroidism

   

  Simptomele caracteristice hipertiroidismului sunt intoleranta la caldura si transpiratia excesiva, agitatia, insomnia, tulburarile de concentrare, slabiciunea musculara, cresterea pulsului cardiac, hipertensiunea, scaunele frecvente, disfunctia erectila, tulburarile oculare (privire fixa, ochi „bulbucati”) si scaderea in greutate, in ciuda apetitului crescut.

   

  Un exces de hormoni tiroidieni cauzeaza hipertiroidism, dereglare in cadrul careia sunt accelerate toate procesele metabolice. Cea mai frecventa cauza a acestei tulburari este boala Basedow Graves, dereglarea fiind favorizat si de gusa hipertiroidizata si de tratamentul excesiv cu hormoni tiroidieni.

   

  Depresia poate fi accentuata de hipotiroidie

   

  Dereglarile hormonale tiroidiene induc modificari la nivelul intregului organism, determinand aparitia unor simptome ce sugereaza o disfunctie: hipo- sau hipertiroidia. in hipotiroidie: tegumentele sunt uscate, aspre, palide, reci, infiltrate; pacientul tolereaza greu frigul.

   

  La nivel cardiac apar bradicardie si pericardita. Alte simptome sunt: tranzit intestinal incetinit si constipatie, bradipsihie (incetinirea proceselor psihice), depresie sau agravarea unei depresii, tulburari de ciclu menstrual, scaderea fertilitatii, tulburari metabolice, malformatii ale produsului de conceptie in cazul unei sarcini aparute la o femeie cu hipotiroidism netratat.

   

  Hipertiroidismul se manifesta prin: tegumente umede, calde, hipersudoratie, stare de agitatie, nervozitate, insomnii, afectarea cardiaca de tipul tahicardiei, fibrilatiei atriale, insuficienta cardiaca, tranzit intestinal accelerat cu mai multe scaune/zi nediareice, tremor fin al extremitatilor (cu amplitudine mica si frecventa mare), modificari metabolice de tipul hiperglicemiei cu decompensarea unui diabet zaharat preexistent, scaderea nivelelor de colesterol, cresterea transaminazelor, privire vie, stralucitoare, tulburari de ciclu menstrual si scaderea fertilitatii.

   

  Te ingrasi pe nesimtite sau slabesti mai greu

   

  Atunci cand, din diverse cauze, tiroida nu mai secreta suficienti hormoni, apar semnele hipotiroidismului. Aceasta dereglare „leneveste” metabolismul, care este controlat de hormonii tiroidieni, ceea ce e posibil sa duca la ingrasare. Hipotiroidismul poate fi cauzat si de extirparea chirurgicala a glandei tiroide, de o boala autoimuna (tiroidita cronica Hashimoto), de deficitul de iod sau de administrarea unor medicamente (litiu).

   

  Printre simptomele hipotiroidismului se numara: intoleranta la frig, iritabilitatea, caderea parului, pielea uscata, confuzia mentala, tulburarile de memorie, constipatia, crampele musculare, depresia, slabiciunea, oboseala, cresterea in greutate, incetinirea ritmului cardiac, ciclul menstrual abundent, anemia, dislipidemia (cresterea grasimilor sangvine).

   

  Cum se manifesta infectia cu Clostridium difficile si cum o putem preveni

   

  Ministerul Sanatatii a facut publice mai multe informatii privind bacteria Clostridium difficile si infectiile determinate de aceasta. Clostridium difficile este o bacterie care se intalneste in intestinul a 1 – 3% din populatia adulta, la cea mai mare parte a acestora nu se produc manifestari clinice deoarece existenta florei intestinale obisnuite reuseste sa ii impiedice multiplicarea.

   

  „Totusi, in situatii in care aceasta flora intestinala normala se reduce numeric (cel mai adesea dupa administrare de antibiotice) Clostridium difficile are conditii favorabile sa se multiplice si sa elibereze toxine ce afecteaza colonul, cauzand simptomatologia ICD. Clostridium difficile poate rezista timp de saptamani in mediul inconjurator sub forma de spori (bacterii cu un invelis special, foarte rezistent). Odata luati pe maini si apoi ingerati, sporii va vor coloniza intestinul”, sustin specialistii MS, intr-un comunicat transmis vineri presei.

   

  Simptome si factori de risc

  Manifestarile sunt diaree cu scaune lichidiene, care se pot asocia cu febra, dureri abdominale, greata, inapetenta (foarte rar varsaturi).

   

  „Cele mai multe cazuri evolueaza favorabil; exista insa si situatii de afectare severa a colonului, cand se poate ajunge la incetarea tranzitului intestinal (ileus) cu meteorism abdominal important, soc, insuficienta renala, degradarea functiilor altor organe, implicand un risc vital pentru pacient. Este probabil sa aveti ICD cand manifestarile descrise sunt asociate uneia dintre urmatoarele situatii: urmati sau ati urmat de curand un tratament antibiotic (in ultimele 2 – 3 luni), ati fost spitalizat sau institutionalizat (spre exemplu in centru de recuperare, camin pentru persoane varstnice), aveti peste 65 de ani, ati fost operat recent la nivelul intestinului, aveti un tratament cu medicamente imunosupresoare (de ex: citostatice), aveti boli severe, ceilalti membri ai familiei nu au sindrom diareic”, sustin specialistii.

   

  Masuri de prevenire

  Potrivit acestora, pentru a reduce riscul de a avea ICD, antibioticele trebuie luate doar atunci cand este justificat si sunt prescrise de un medic.

   

  „Clostridium difficile rezista mult pe mainile pacientului atat timp cat nu sunt bine spalate cu apa si sapun. De asemeni, bacteria poate rezista pe obiectele din jurul pacientului, pe echipamente medicale atat timp cat nu sunt dezinfectate cu substante care contin clor sau care elibereaza oxigen. Solutiile alcoolice pentru igienizarea rapida a mainilor nu distrug Clostridium difficile. Pentru a preveni aparitia altor cazuri de ICD, pacientul, membrii de familie, vizitatorii sai si personalul medical care il ingrijeste trebuie sa isi spele mainile la iesirea din camera pacientului„, mai precizeaza medicii.

   

  Riscul de contagiune pentru membrii familiei se reduce prin spalarea pe maini cu sapun si cu apa calda dupa fiecare utilizare a toaletei si inainte de mese, folosirea de sapun lichid (cel solid se poate popula cu germeni), igiena personala stricta, spalarea hainelor cu apa fierbinte (programul cu cea mai inalta temperatura), separat de cele ale restului familiei.

   

  Totodata, in cazul in care se folosesc scutece, acestea ar trebui colectate separat de restul deseurilor menajere si inactivate in mod particular.

   

  Daca se intampla in timp ce persoana este internata, e foarte important sa fie informat personalul medical de indata ce s-a constatat aparitia scaunelor diareice, persoana sa fie mutata intr-o camera singura sau cu alti pacienti cu ICD, cu grup sanitar si chiuveta proprii, este necesara spalarea riguroasa a mainilor dupa utilizarea toaletei si inainte de mese, personalul medical care ingrijeste va purta manusi, halate de protectie si isi va spala mainile dupa ce va efectua manoperele de ingrijire necesare.

  Vizitatorii vor trebui sa aplice aceleasi masuri de protectie ca si personalul medical.

   

  Se considera ca dupa 48 – 72 de ore de la normalizarea tranzitului intestinal riscul se reduce foarte mult si se pot intrerupe izolarea si masurile de precautie descrise. Riscul reapare insa in cazul recidivei ICD.

   

  „In cazurile in care ICD a fost declansata de administrarea de antibiotic, aceasta se va intrerupe ori de cate ori este posibil. Se administreaza pe cale orala un antibiotic activ asupra Clostridium difficile (metronidazol sau vancomicina), hidratare corecta pentru a compensa pierderile cauzate de diaree si de febra, in foarte rare cazuri cu evolutie severa (aproximativ 1 – 2% din totalul ICD) este necesara o interventie chirurgicala pentru a se indeparta portiunea de intestin afectata; aceasta interventie poate dubla sansele de supravietuire pentru pacientii cu forme severe de ICD”, se mai arata in comunicat.

   

  Se recomanda ca persoanele internate sa ramana in spital pana cand diareea se remite, iar starea generala se imbunatateste

   

  Paducelul, un medicament veritabil pentru bolile cardiovasculare

   

  Este una din plantele care se culeg vara si este recunoscuta pentru beneficiile asupra sistemului cardiac. Vorbim despre paducel, de la care, in scop terapeutic, folosim frunzele, florile si fructele. Medicii avertizeaza insa: o cura cu ceai de paducel se face intotdeauna sub supravegherea unui specialist pentru ca din prietenul inimii, aceasta plante se poate transforma in dusmanul acestui organ.

   

  Cum se prepara corect ceaiul de paducel

  Se ia o lingura de fructe de paducel sau flori peste care se adauga o cana de apa clocotita si se lasa la infuzat aproximativ 10 minute. Puteti bea acest ceai de trei ori pe zi. Pastrati ceaiul ramas in recipiente bine inchise si adaugati suc de lamaie pentru a conserva substantele active.

   

  “Mecanismul de actiune se bazeaza pe continutul in antioxidanti al paducelului care relaxeaza muschi netezi ai inimii si dilata vasele de sange, scazand astfel presiunea si permitand cresterea fluxului sanguin. Urmatoarele afectiuni care beneficiaza de deschiderea vaselor sanguine sunt: angina, ateroscleroza, insuficienta cardiaca congestiva si hipertensiunea. In plus, ceaiul de paducel creste puterea si frecventa contractiilor cardiace”, spune dr. Daniela Stan, medic de familie.

   

  Contraindicatii

  Reactiile adverse ale acestui ceai nu sunt frecvente, insa sunt cateva contraindicatii importante. Daca beti ceai de paducel si aveti mai multe simptome decat de obicei in timp ce mergeti sau faceti efort, este bine sa consultati medicul. O doza prea mare de paducel poate scadea tensiunea arteriala si poate cauza hipotensiune si pot aparea simptome ca ameteala si lesin.

   

  O doza prea mare de paducel poate cauza si batai neregulate ale inimii. De asemenea, nu este recomandat nici femeilor pentru ca poate scadea tonusul musculaturii uterine, afectand astfel sarcina. Nici la copii nu este indicat ceaiul de paducel.

   

  Alergicii trebuie sa fie si ei atenti. Daca sunteti alergici la orice planta din familia Rosaceae (trandafiri, capsune, pere, caise, mere sau visine), este posibil sa aveti reactii negative la paducel.

   

  Paducelul este contraindicat atunci cand se administreaza orice tip de medicamente. “Paducelul poate sa creasca activitatea digoxinei (folosita pentru aritmie), a beta blocantelor sau blocante ale canalelor de calciu (folosite pentru dilatarea vaselor de sange sau pentru reducerea tensiunii arteriale), sau a antidepresivelor. Paducelul are proprietatea de a subtia sangele, asa ca daca luati medicamente anticoagulante sau antiplachetare adresati-va medicului inainte de a incepe sa beti ceai de paducel”, spune dr. Stan.

   

  Atentie la tinctura de paducel

  “Tinctura de paducel nu este recomandata in cazul ulcerului gastric, dar este un remediu bun pentru tratarea afectiunilor cardiace avand un efect usor coronaro-dilatator si totodata stabilizeaza si hipertensiunea”, explica dr. Catalin Luca, medic medicina generala, cu competenta apifitoterapie.

   

  Ceaiul la indemana oricui care reduce cresterea firelor de par din zonele nedorite

   

   

  Ceaiul de menta este una dintre cele mai populare tizane, gratie gustului sau racoritor, dar mai ales proprietatilor terpeutice. Potrivit nutritionistului Simona Ruda, unul dintre principalele beneficii ale ceaiului de menta este acela ca are o puternica actiune antistres, reduce durerea de cap si ajuta la deranjamentele stomacale. Pentru relaxare si o stare buna de somn este bine sa fie consumat inainte de culcare.

   

  “Ceaiul de menta este bogat in nutrienti: fosfor, vitamina B, calciu si, astfel, stimuleaza sistemul imunitar si reduce aparitie bolilor si infectiilor in organism. De asemenea, acest tip de ceai reduce hirsutismul, o afectiune datorata unui exces de hormon androgen. Sunt cercetari care au demonstrat ca administrarea constanta de ceai de menta va reduce cresterea necontrolata a parului la femei”, spune nutritionistul.

   

  Doua cesti de ceai pe zi stopeaza cresterea parului nedorit

  Statisticile arata ca doua din opt femei sufera de hirsutism la un moment dat de-a lungul vietii lor. Este vorba de cresterea firelor de par inestetice in zonele in care femeile au in mod tipic doar un puf sau firele de par lipsesc cu desavarsire. Mai exact, deasupra buzei superioare, pe barbie, piep, abdomen si spate.

   

  Potrivit studiilor, ceaiul de menta s-a dovedit eficient in tratarea ei. Cercetatorii turci au demonstrat ca un consum de doua ceaiuri pe zi, timp de cinci zile, poate reduce nivelul de androgeni si contracareaza cresterea parului nedorit.

   

  “In terapiile obisnuite se folosesc fie contraceptive orale pentru suprimarea producerii de androgeni, fie alte medicamente, dar acest studiu arata ca menta ar putea fi o buna alternativa naturala”, spune prof.dr. Mehmet Numan Tamer de la Universitatea Demirel din Isparta, Turcia.

   

  Echipa de cercetatori a studiat efectele mentei asupra a 21 de femei hirsute, deoarece planta (Mentha spicata Labiatae) reduce libidoul la barbati. Dupa ce li s-a administrat ceai de menta de doua ori pe zi s-a constatat o “reducere semnificativa” a nivelului de testosteron la femei.

   

  Alte beneficii ale ceaiului de menta

  Infuzia de menta poate sa fie folosita cu succes in tratarea starii de greata, care apare dupa o masa copioasa. De asemenea, ceaiul de menta previne respiratia urat mirositoare si ajuta la sanatatea cavitatii bucale.

   

  Ceaiul de menta poate fi consumat si de catre copii, chiar sugari. El ajuta la diminuarea problemelor legate de digestie. El este eficient la copii si in cazul diareei. Cu toate acetea, nutritionistii recomanda parintilor sa consulte medicul pediatru cu privirea la administrarea ceaiului de menta la copii.

   

  Consumul regulat de ceai de menta are ca efect si reducerea poftei de mancare, a eruptiilor cutanate si controleaza evolutia herpesului, iar studii efectuate la Universitatea din Hamburg au aratat ca aceasta bautura poate stimula inteligenta.

   

  Precautii

  Deoarece principalul ingredient activ este mentolul, inainte de a bea ceai de menta trebuie sa vedeti daca sunteti alergici la aceasta substanta. Este important sa consultati medicul daca sunteti predispus la alergii sau aveti astm. De asemenea, ceaiul de menta trebuie administrat cu grija femeilor insarcinate sau care alapteaza.

   

  Cum se prepara ceaiul de menta

  Doza recomandata de ceai de menta la adulti este de 3-6 grame de frunze uscate infuzate intr-o jumatate de litru de apa, timp de 3 – 5 minute. Pentru copii se reduce doza la jumatate. Ceaiul se va bea dupa mesele principale. Se poate indulci cu miere.

  6 obiceiuri care fac rau picioarelor

   

  Suntem in picioare in fiecare zi, dar exceptand momentele in care ne facem pedichiura sau cand primim un masaj, nu prea le dam atentie. Dar, cele 26 de oase si sute de muschi din picioare au un rol foarte important in sanatatea noastra, si inclusiv in modul cum facem sport. Avand in vedere ca „picioarele au miscari repetitive, orice greseala se aplifica destul de rapid”, spune Jordan Metzl, specialist in medicina sportiva la Spitalul de Chirurgie Speciala din New York. Iata cateva obiceiuri care afecteaza picioarele si solutiile specialistilor:

   

  Alergam incorect

  Cand alergam, aterizam pe partea exterioara a labei piciorului (supinatie), rulam piciorul spre partea interioara a labei piciorului (pronatie) si apoi revenim spre exterior, spune Metzl. Daca incepem sa aveti accidentari in urma alergarii, precum periostita sau durere in tendonul lui Ahile, poate fi un semn ca petrecem prea mult timp in faza de pronatie. Supra-pronatia schimba mecanica modului in care atingem solul si ne facem avant, iar acest lucru afecteaza periostul, genunchii, soldurile si spatele, spune el.

   

  Stephanie Coburn, antrenoare in New York City, spune ca un mod rapid de a ne da seama daca suferim de supra-pronatie este sa ne asezam pe un scaun si sa rugam un prieten sa puna 2 degete sub bolta plantara. Dupa ce ne ridicam, daca prietenul simte presiune mare asupra degetelor, este un semn ca bolta este apaltizata. Sau, apeland la un specialist podolog, putem afla in urma observarii daca picioarele noastre tind spre supra-pronatie sau nu, si putem sa reparam aceasta greseala cu ajutorul plantarilor personalizati.

   

  Facem mereu bataturi

  Bataturile sunt de obicei semnul ca punem prea mare presiune asupra unei parti a piciorului, spune Metzl. Zonele in care se intalnesc cel mai des bataturi sunt in exteriorul celui de-al cincilea deget, in interiorul degetului mare, si in talpa langa al doilea metatarsian, spune Ray McClanahan, specialist podolog la Northwest Foot and Ankle in Portland.

   

  Este in regula sa mergem la podolog pentru a ne „scoate” bataturile, spune Metzl, dar inainte sa facem acest lucru, trebuie sa incercam sa gasim cauza aparitiei lor, discutand cu podologul.

   

  De exemplu, daca facem des bataturi in interiorul degetului mare, este un alt semn ca laba piciorului ruleaza prea mult in interior cand alergam. Pentru a preveni ca bataturile sa devina insuportabil de dureroase si incomode, McClanahan ne recomanda sa hidratam bine pielea si sa folosim piatra ponce pentru a netezi pielea.

   

  Nu intarim bolta plantara

  Stiti acel sentiment cand sunteti in mijlocul antrenamentului si va ia un carcel incredibil de dureros? Probabil vi se intampla acest lucru pentru ca boltele plantare sunt slabe, spune McClanahan. Pentru a ne intari boltele plantari si a scapa de carcei, ar trebui sa plasam mingi mici (de cauciuc sau de golf) pe podea si sa incercam sa le ridicam cu degetele de la picioare. McClanahan spune ca acest exercitiu trebuie facut cat mai des posibil ca strategie de preventie a unor probleme mai mari.

   

  Nu purtam sosete sau nu le purtam corect

  Sosetele sunt obligatorii cand facem sport, chiar daca alergam pe plaja sau lucram pe bicicleta in interior, spune Metzl. „Piciorul are mai multe glande sudoripare decat orice alta parte a corpului,” spune el. Dar nu orice sosete sunt bune. Alegeti sosete fabricate dintr-o tesatura sintetica, nu din bumbac, spune Cobrun. Sosetele de bumbac tind sa absoarba toata umezeala, fapt ce in final cauzeaza bataturi, spune el. Inca transpirati? Metzl recomanda sa folosim spray-uri antiperspirante pentru picioare inainte sa ne incaltam pentru a preveni transpiratia.

   

  Nu facem destul stretching pentru picioare

  Asa cum facem stretching dupa ce facem sport, asa ar trebui sa facem stretching si la finalul unei zile dupa ce ne descaltam. “Piciorul are varful mai lat decat restul talpii”, spune McClanahan. „Daca petreceti cea mai mare parte a timpului cu degetele constranse intr-un spatiu mic, va invatati piciorul sa ia forma pantofului.” Pentru a inversa actiunea, putem cumpara produse care spatiaza degetele de la picioare pentru a le readuce in pozitia lor naturala. Sau, mai ieftin, putem purta sosete care le ofera degetelor destul loc sa respire si isi vor reveni singure.

   

  Mergem mereu pe tocuri

  Cea mai mare problema a tocurilor este ca modifica pozitia naturala a picioarelor, spune McClanahan. Tocurile forteaza piciorul sa se aplece inainte cand mergem – ceea ce modifica mersul natural, fapt ce afecteaza genunchii, soldurile si spatele, spune el. Daca nu sunteti gata sa renuntati la tocurile stiletto, McClanahan sugereaza sa folosim timpul in care stam la birou pentru a ii scoate din picioare si pentru a intinde labele picioarelor. Alta problema cu tocurile inalte: avand calcaiele ridicate la un nivel mai inainte decat metatarsul, tendoanele se contracta si, eventual, se scurteaza, spune McClanahan. Pentru a intinde aceste tendoane, incercati aceste exercitii.

  Proprietatile terapeutice ale pelinitei

   

   

  Pelinita (Artemisia annua) este o planta ierboasa din familia Compositae. Creste pe terenuri virane, pe langa case si grajduri, pe terenuri necultivate de la tara. In China antica, planta era utilizata in scopuri medicinale, fiind folosita pentru tratarea racelii si a malariei.

   

  Substanta activa a acestei plante se numeste artemisinina. Prima data a fost izolata in anul 1972, de catre savantii chinezi, care au utilizat-o pentru tratamentul malariei in timpul Razboiului din Vietnam. Artemisinina este un antimalaric recunoscut, fiind eficienta in lupta impotriva tulpinilor de Plasmodium sp cu rezistenta medicamentoasa.

   

  Frunzele si florile plantei, recoltate si uscate la umbra, au efecte antiseptice, digestive, febrifuge, antibacteriene.

  Pelinita este antihemoragica, consolideaza musculatura, iar semintele sale sunt bune pentru boli de ochi, raceli pe timpul verii, malarie, dizenterie. Extern, se foloseste in cazurile de raie sau abcese.

   

  Eficienta impotriva mai multor forme de cancer

  Dupa cele mai noi cercetari stiintifice, reiese ca leucemia, cancerul de colon, melanomul (cancer de piele), cancerul la san, cancerul la prostata, tumorile cerebrale si cancer la rinichi raspund bine la tratamentul cu pelinita. Planta este eficienta si in tratarea cancerului la pancreas.

   

  Fierul se acumuleaza in celulele canceroase datorita receptorilor de transferina care le ajuta in procesul de diviziune celulara. Si celulele normale au, de asemenea, acesti receptori, dar artemisina, in combinatei cu fierul poate distruge aceste celule, fara sa le afecteze pe cele sanatoase.

   

  In ansamblu, pelinita a fost testata pe 55 de tipuri de celule canceroase – efecte pozitive a avut si in cazuri de cancer laringian, cancer osos si cancer pulmonar. In mod evident, are proprietatea de a reduce tumorile canceroase.

   

  Modalitati de administrare

  Pulbere: se ia cate un varf de cutit inainte de mancare ca tonic stomahic.

   

  Infuzie: se face dintr-o lingurita de planta la o cana de apa clocotita. Se bea fractionat o ceasca pe zi ca tonic stomahic, pentru pofta de mancare, ca depurativ, hipotensiv etc.

   

  Planta poate da nastere la intoxicatii chiar mortale, manifestate mai ales prin hepatonefrite, insotite de fenomene convulsive. Respectati dozele prescrise si nu faceti tratamente indelungate.

   

  Alte utilizari: pusa intre haine, alunga moliile, in pat combate puricii, iar excursionistii o pot pune in incaltaminte pentru combaterea transpiratiei si a oboselii picioarelor.

   

  Invata sa recunosti legumele tratate sau pe cele care si-au pierdut prospetimea

   

  Vine din sectorul agricol, isi cultiva singur legumele, in gradina si solare si este greu de pacalit. Daniel Batanoiu, secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii, a oferit cateva sfaturi privind modul in care se poate evalua calitatea si prospetimea fructelor si legumelor din piata sau din supermarket. Iata cum depistezi legumele tratate sau pe cele care stau de mult timp la tarabe:

   

  1. Cel mai bine este sa cumparam fructele si legumele in vrac, deoarece, daca le luam ambalate, riscam sa nu apreciem prospetimea si gradul de maturizare al marfii.

   

  1. Tomatele se cumpara intotdeauna cand au culoarea rosie si sunt tari. Evident, la temperatura ambientala, continua procesul de maturizare. Petele maro sau negre sunt semne ca produsul a inceput sa se strice.

   

  1. Vanzatorii de legume au obiceiul de a stropi pe parcursul zilei marfa pentru mentinerea consistentei, insa trebuie avut in vedere ca salata, spanacul, legumele in foi, in general, nu sunt mari iubitoare de umezeala. Ca atare, cand ajungeti acasa, este bine sa uscati aceste legume sau sa le scoateti din punga de plastic. In caz contrar, riscati sa se strice rapid.

   

  1. In cazul prunelor sau strugurilor, ceara de deasupra fructelor are tocmai menirea de a indeparta apa. Ca atare, umectarea acestora nu este recomandata.

   

  1. Piersicile coapte trebuie sa fie parfumate. Indiferent de culoarea lor, piersicile coapte degaja un miros persistent.

   

  1. Ciupercile trebuie cumparate cu picior. Palaria ciupercii trebuie sa fie lipita de piciorul sau. Petele maro sau negre sunt semne ca produsul a inceput sa se strice.

   

  1. Caisele tinute la temperatura camerei continua sa se matureze, insa, introduse in frigider, acest proces inceteaza si, odata cu aceasta, se pierde si aroma fructului proaspat. Un fruct proaspat si de calitate trebuie sa emane un parfum permanent.

   

  1. Tecile de fasole verde care nu sunt ferme (tari), castravetele si dovlecelul moale, frunzele exterioare ale verzei inmuiate arata ca aceste legume sunt pe taraba de mai multe zile.

   

  1. Morcovii care sunt strambi si sunt mai mici ne indica faptul ca asupra lor nu s-a intervenit cu produse chimice in cantitate mare.

   

  1. Si, desi nu suntem cultivatori, ci consumatori, iata cateva informatii si despre banane. O banana coapta nu trebuie sa aiba puncte maro. Aceste pete maro indica faptul ca maturitatea a fost depasita. Pastrarea in frigider face ca procesul de maturare sa fie interrupt

   

  Ceaiuri bune seara, dar nerecomandate dimineata

   

   

  Sunt plante recunoscute ca bune sedative, ceea ce le recomanda consumului de seara, inainte de culcare, dar care trebuie evitate dimineata. O astfel de planta este valeriana, folosita ca tranchilizant usor si somnifer de mai bine de 1.000 de ani. Dar, spre deosebire de medicamente, nu produce ameteli a doua zi si nu creeaza dependenta.

   

  O alta planta buna pentru un somn odihnitor este passiflora, cu efect sedativ usor. Sunatoarea ajuta cu succes in stari de anxietate si stres, imbunatatind calitatea somnului. Are o reputatie universala de sedativ deoarece activeaza hormonul somnului, melatonina.

   

  Musetelul are si el virtuti calmante, îmbunatatind si digestia, fapt ce induce un somn bun.

   

  Printre plantele care combat insomnia se numara si: ciubotica-cucului, conurile de hamei, macul, mararul, maghiranul, paducelul, sulfina, salcia, ruscuta, sovarful, talpa-gastei, teiul, urzica moarta.

   

  Ce risti daca pulsul tau depaseste 60 de batai pe minut

   

   

  Pulsul arata de cate ori pe minut bate inima unei persoane. Un ritm cardiac normal depinde de fiecare individ in parte, in functie de varsta, marimea corpului, de cat de des face exercitii fizice, conditiile inimii sau medicatie. Emotiile pot avea, de asemenea, un impact asupra ritmului cardiac, avand in vedere ca acesta creste atunci cand inima este supusa unor factori de stres.

   

  Valorile minime si maxime ale ritmului cardiac, acceptate de cea mai mare parte a lumii medicale, este de 60-100 de batai pe minut. In realitate, tot ce depaseste 60 este prea mare si prezinta riscuri pentru sanatate. Dupa masuratori mai precise, cardiologii sustin ca un puls normal este intre 50 si maxim 90, iar tot ce se afla in afara acestor valori este un semn de boala sau pericol.

   

  Unele persoane confunda hipertensiunea arteriala cu un ritm cardiac ridicat. Cu toate acestea, nu exista o corelatie directa intre cele doua, iar hipertensiunea arteriala nu determina neaparat un ritm cardiac crescut.

   

  Un puls mai mare, o viata mai scurta

  Exista dovezi stiintifice numeroase care leaga ritmul cardiac crescut in repaus cu o durata scurta de viata, chiar si la indivizii aparent sanatosi. Mai exact, fiecare 10 batai pe minut in plus se asociaza cu o crestere de pana la 20% a riscului de deces prematur.

   

  Daca inima ta bate mai repede decat o data pe secunda, atunci trebuie sa iei masuri, mai ales daca ajunge 80 sau 90 de batai pe minut. Barbatii aparent sanatosi, cu un puls de 90 prezinta un risc de 5 ori mai mare de stop cardiac. Adesea, primul lor simptom este si ultimul.

   

  Miscarea, cea mai buna modalitate de a scadea pulsul

  Desi aparent paradoxal, miscarea este o optiune excelenta. Iti face inima sa bata mai repede, pentru ca apoi, in repaus, sa bata mai incet. Beneficiile miscarii pentru sanatate, in special pentru protectia inimii, sunt acceptate pe scara larga. Participantii la un studiu de 12 saptamani cu bicicleta si banda de alergare si-au scazut pulsul in repaus de la aproximativ 69 la 66. Dar trebuie sa mentina ritmul, pentru ca pulsul va creste iar daca nu faci miscare regulat.

   

  Efectul leguminoaselor asupra ritmului cardiac

  Cercetatorii au descoperit ca si leguminoasele sunt benefice pentru reducerea pulsului. O cana pe zi de leguminoase (fasole, linte, naut) ofera o scadere medie de 3,4 a valorii pulsului, fata de 250 de ore de efort sustinut. In plus, participantilor la studiu le-a scazut glicemia si au beneficiat de toate proteinele si mineralele incluse in aceste alimente.

   

  Ce să mănânci ca să ai rinichi sănătoşi

   

   

  Stim cat de suparatoare pot fi problemele renale, mai ales ca acestea ne influenteaza urinatul si poate sa creeze un real disconfort.

   

  Fie ca vorbim de simple pietre la rinichi sau de infectii, ar fi bine sa stii ca exista un aliment care iti poate fi de mare ajutor in a te vindeca.

   

  Patrunjelul este folosit din cele mai vechi timpuri pentru proprietatile lui curative. Acesta ajuta la eliminarea toxinelor si a substantelor periculoase ce se acumuleaza la nivelul rinichilor. Are proprietati diuretice si antioxidante, iar specialistii o recomanda pentru combaterea afectiunilor renale. Pe langa acest aspect curativ, sa stii ca oamenii de stiinta au dovedit ca patrunjelul ajuta si la cresterea capacitatii intelectuale.

   

  Forma recomandata de utilizare este ceaiul, insa nu trebuie sa faci abuz. Un litru de ceai pe zi este mai mult decat suficient. Intr-acelasi timp se recomanda adaugarea patrunjel si la mancarurile pe care le prepari.

  Semne care-ţi arată că ai lipsă de calciu

   

  Toată lumea știe că oasele și dinții au nevoie de calciu pentru a se forma și menține. Însă acest mineral se găsește și în sânge, neuroni și țesuturi. Și când acesta nu este suficient în corp, apar dereglări, care se manifestă nu doar la nivelul danturii și oaselor.

   

  Studiile arată că mai mult de 70% din sistemul osos este format din calciu, deci eventualele carențe ar putea afecta serios structura oaselor. Din păcate, o cantitate insuficientă de calciu se manifestă grav și la nivelul sistemului nervos și afectează dezvoltarea celulelor corpului.

   

  Mai mult, acest mineral esențial pentru sănătate aduce beneficii și în coagularea sângelui, ajută la reglarea bătăilor inimii și poate relaxa mușchii încordați.

   

  Având asemenea efecte pozitive asupra corpului, e clar că deficitele de calciu produc dezechilibre și boli grave, cum sunt osteoporoza și dezvoltarea unor afecțiuni cardiovasculare serioase.

   

  Iată care sunt cele mai frecvente simptome ale lipsei de calciu, cunoscută și sub denumirea de „cădere de calciu“:

   

  1. Crampe musculare

  De obicei, crampele musculare apar după efort fizic solicitant și în urma unui deficit de potasiu. Însă crampele pot apărea și din cauza lipsei de calciu în organsim. Simți durere în zona brațelor, coapselor și a extremităților? Ia în calcul că s-ar putea să ai nevoie de un aport mai mare de acest mineral.

   

  1. Dureri articulare și de oase

  Când apar dureri de articulații și de oase, pe termen lung, cel mai adesea este vorba despre prezența unor boli cronice, precum este artrita. Dacă durerile sunt temporare și se calmează când consumi o perioadă produse lactate, ouă și brânzeturi, e clar că durerile au apărut din cauza unei cantități insuficiente de calciu.

   

  1. Tulburările de somn

  Deficitul de calciu este responsabil și pentru apariția tulburărilor cronice de somn. Insomnia ori orele puțin de odihnă, cauzate de trezirile frecvente în timpul nopții, pot indica faptul că organismul are nevoie de mai mult calciu.

   

  1. Problemele dentare

  Cum dinții și oasele sunt preponderent formate din calciu, insuficiența acestui mineral în corp afectează direct sănătatea dinților. Astfel, pot apărea cariile, infecțiile dentare, sensibilitatea dentară și îngălbenirea dinților.

   

  1. Apariția eczemelor și exfolierea unghiilor

  Cum calciul are un rol important în regenerarea celulelor, lipsa acestui mineral poate cauza și probleme la nivelul unghiilor și pielii. Prin urmare, când în corp nu este suficient calciu, unghiile încep să se exfolieze, sunt mai fragile și pielea se usucă și favorizează dezvoltarea eczemelor și a dermatitelor.

   

  1. Căderea masivă a podoabei capilare

  Printre motivele pentru care părul este fragil, uscat și fără vitalitate se numără și carența de calciu. Adoptă o alimentație bogată în fructe și legume bogate în calciu, lactate și brânzeturi, și evită carnea roșie, despre care se spune că „fură calciul “ din corp.

   

  Ce trebuie sa faci pentru a avea o minte sanatoasa intr-un corp sanatos

   

  Gandurile si sentimentele tale joaca un rol foarte important in starea generala a sanatatii tale. Nu numai ca faptele si gandurile pozitive te fac sa te iubesti mai mult, ci te ajuta si sa tii bolile departe de tine. Daca simti ca racesti sau ca esti sleit de puteri, sau ca esti alergic, inseamna ca gandurile tale negative isi fac de cap.

   

  E adevarat ca vremea se schimba si poate afecta starea de sanatate, insa nu doar capriciile lunii iunie sunt de vina. Adu-ti aminte, corpul tau incearca sa functioneze la capacitate optima, indiferent cat de prost il tratezi. Insa, cu cat ai mai putina grija de el, cu atat va functiona mai greu pentru a atinge optimul. Iar acest lucru poate sa duca la raceli, dureri de cap si alte tulburari.

   

  Atunci cand ai grija de corpul tau, vei avea energie si sanatate. Asigura-te ca dormi suficient, ca ii oferi corpului tau suficiente vitamine. Te rog, iesi la aer. Daca lucrezi la birou, ridica-te, fa putina miscare si exercitii de stretching. Cred ca noi suntem singurii responsabili pentru bolile corpului nostru. Corpul, ca si starea ta despirit, sunt o oglinda a gandurilor interioare. Gandurile noastre ne afecteaza pana la nivel celular. Asta inseamna ca fiecare celula din corpul nostru raspunde la fiecare gand pe care il avem.

   

  Acesta este un lucru bun pentru ca schimba gandurile pe care le avem. Nu suntem facuti sa ne doara vesnic capul sau sa avem alergii. Boala este un mod prin care corpul ne avertizeaza asupra modului in care il tratam. Corpul ne spune ce sa nu mai gandim, spunem sau facem pentru binele nostru suprem. Asa ca, atunci cand te simti rau, aminteste-ti ca poate corpul tau incearca sa-ti atraga atentia.

   

  Cand vindecam aceste probleme la nivel fizic, nu inseamna ca vor disparea pentru totdeauna. De aceea sunt o multime de oameni cu boli cronice. Vindecarea la nivel emotional si spiritual este foarte importanta. Starea de sanatate generala cuprinde mintea, corpul si sufletul. Pentru a trece de la boala la bunastare trebuie sa avem grija de corpul nostru – sa mancam alimentele corecte, sa ne odihnim suficient, sa practicam gandirea pozitiva, sa facem exercitii de meditatie si de oglindire.

   

  Spuneti cu totii: „Vindecarea mea este in desfasurare. Ascult cu dragoste mesajele pe care mi le transmite corpul meu!”

  Alimente care te ajuta sa fii hidratat pe timpul verii

   

   

  Daca nu reusesti sa bei cei doi litri de apa pe zi, nu-ti face probleme. Organismul nostru isi ia apa si din alimente. Vezi care sunt cele mai hidratante mai jos.

   

  1. Castravetii proaspeti

  Sunt formati din peste 90% apa, iar asta ii face perfecti pentru fiecare zi. Contin fibre si vitamina C si reduc umflaturile – tocmai de asta se mai folosesc pentru ochi si pentru arsurile solare. Incearca sa ii incluzi in meniul zilnic si vei vedea schimbari.

   

  1. Salata mix

  Verdeturile pe care le gasesti in magazine pentru salate contin, pe langa vitamine, si multa apa – procentul este de 94% mai exact. Tocmai de aceea sunt excelente pentru slabire – confera satietate si te ajuta sa slabesti mai usor.

   

  1. Sosul de rosii

  Contine apa intr-un procent de 90%, are foarte putine calorii si 0% grasimi. Este de preferat atunci cand simti nevoia sa mananci un sos, in loc de maioneza sau alte sosuri cremoase, pline de calorii.

   

  1. Vinetele

  Au toate calitatile unui aliment pentru slabit: sunt pline de fibre si de apa si au foarte putine calorii. Incearca doar sa eviti retetele in care trebuie prajite.

   

  1. Zucchini

  Cu un procent de 95% apa, Zucchini este unul din cele mai hidratante alimente pe care le poti manca. In plus, are potasiu si vitamine (A si C).

   

  1. Pepenele rosu

  Combinatia de sare, minerale si zaharuri naturale din fructe este mai hidratanta chiar si decat apa. Iar pepenele rosu este pe locul 1, datorita continutului de 92% apa, calciu, magneziu, potasiu si sodiu.

   

  1. Ardeii

  Ardeii colorati au 92% apa si, in acelasi timp, sunt o sursa bogata de cei mai buni nutrienti pentru organism, cum ar fi vitamina C, tiamina, vitamina B6, betacaroten si acid folic.

   

  1. Perele

  Pe langa gustul dulce si racoritor, perele contin multe fibre solubile (care te mentin satul cateva ore) si multa apa. Tot ce ai nevoie sa te mentii in forma maxima.

   

  1. Ananasul

  Un fruct-minune, plin de proprietati anti-inflamatoare. Nu doar ca este hidratant, dar te protejeaza impotriva a numeroase probleme de sanatate. Mananca-l cu incredere.

   

  1. Morcovii

  Contin 87% apa si mai mult beta-caroten (antioxidant) decat orice alt fruct sau leguma.

   

  De ce vorbim în somn? Şi când e cazul să-i cerem medicului să ne monitorizeze discursul

   

   

  Pentru că avem o viaţă stresantă, pentru că ne macină o grijă de care nu scăpăm nici în braţele lui Moş Ene, pentru că cineva din familie – frate, părinte – face la fel: vorbeşte în somn. Dar este oratoria aceasta ”adormită” un motiv de îngrijorare?

   

  Ştiinţific i se spune somnilocvie – termen rezultat dintr-o combinaţie între ”somn” şi ”locvace” (vorbăreţ, limbut). Psihologii spun că fenomenul se produce în timpul somnului lent, cea mai lungă fază a somnului, cea în care organismul îşi reface forţele, iar în perioada copilăriei este secretat hormonul de creştere.

   

  ”Ţinem discursuri” de pe la 4-5 ani

   

  Aceasta este vârsta la care debutează, de regulă, somnilocvia. Apariţia ei semnalează că un eveniment stresant se petrece în viaţa celui mic: (re)începe grădiniţa, sunt tensiuni în casă, între părinţi etc. Uneori însă fenomenul apare abia la pubertate – vremea marilor frământări. Adulţii sunt mai puţin ”vizaţi”, iar cei care sunt au avut această ”particularitate” şi în copilărie. Şi au, în genere, un frate sau un părinte cu aceeaşi locvacitate nocturnă.

   

  ”Să-l trezesc? Să-l las în pace?…”

   

  Lasă-l! Nu-l trezi şi nu-i pune întrebări ”ajutătoare”, dacă este adult. Când se va trezi oricum nu-şi va mai aminti nimic din peroraţiile respective. Dacă este un copil, trezeşte-l cu blândeţe şi ajută-l să se liniştească. Atenţie, somnilocvia poate merge mână în mână cu somnambulismul (mersul în somn): înlătură toate obiectele de care s-ar putea lovi când pleacă la plimbare… dormind buştean.

   

  ”Să-l vadă un doctor?”

   

  Da, dacă episoadele de somnilocvie se repetă (mai multe nopţi într-o lună), dacă durează mult şi se perpetuează la vârsta adultă. Cine este bin să-l vadă? Un psiholog, pentru că persistenţa acestui fenomen poate semnala o nelinişte profundă, un factor de stres potenţial periculos. Dacă episoadele sunt frecvente, supărătoare (mult zgomot, emoţii prea puternice) şi ”vorbăreţul” este obosit ziua, nu se poate concentra etc., se impune o monitorizare a somnului nocturn. Pentru vedea dacă nu cumva este vorba despre o apnee în somn (oprirea temporară a respiraţiei, ca urmare a lipsei de oxigen) sau, în cazuri severe, despre o epilepsie.

   

  Ce au descoperit specialiștii APC în salamurile feliate

   

   

  51% dintre salamurile feliate conţin în 100 grame produs peste 76% din cantitatea de sare recomandată zilnic unui adult de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Aceasta este concluzia unui stiu realizat de APC, Asociația Pro Consumatori din România.

   

  APC a achiziționat din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri) 51 tipuri de salam feliat, în vederea realizării unui studiu prin care să atragă atenția în ceea ce privește conținutul acestor produse și potențialele efecte asupra sănătății consumatorilor.

   

  La fabricarea sortimentelor de salamuri feliate analizate s-au folosit următoarele ingrediente: pulpă de porc, carne de porc, guşă de porc fără şorici, carne de vită, şorici, slănină, apă, sare, amidon din cartofi, hidrolizat proteic vegetal din soia, proteină vegetală din soia, amestec de condimente, extracte din amestec de condimente, glucoză, fructoză, zahăr, cultură starter, boia de ardei, lactoză, dextrina, proteine din lapte, fibre vegetale din morcov, proteină animală din porc, transglutaminază, gelatină, boia de ardei iute, ardei gras, ceapă, usturoi, acid acetic, extract de drojdie, grăsime de pui, maltodextrină, culturi de maturare, aromă vită, emulsie de şorici, fum lichid şi sfeclă roşie.

   

  În cele 51 de produse analizate s-au identificat 26 aditivi alimentari și alte substanțe, după cum urmează: eritorbat de sodiu, acid citric, glucono-delta-lactona, dioxid de siliciu, gumă konjac, gumă xantan, gumă guar, esteri glicerici, aromatizant, trifosfat pentasodic, citrat trisodic, ribonucleotide disodice, cargenan, carmin, arome, monoglutamat de sodiu, nitrit de sodiu, nitrat de potasiu, acetat de sodiu, tartrat de sodiu, lactat de calciu, acid folic, difosfaţi de sodiu, trifosfaţi de sodiu, polifosfaţi de sodiu, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, aromă de fum, acid izoascorbic.

   

  Ce aditivi alimentari se regăsesc în salamuri

   

  63% dintre salamurile feliate sunt colorate cu carmin/coşenilă. Carminul nu este recomandat în alimentaţia copiilor pentru că poate produce hiperactivitate şi deficienţe de concentrare. Acidul carminic poate provoaca rinite, astm, eruptii cutanate si distruge vitamina B12.

   

  La 22% dintre salamurile feliate s-a folosit caragenanul ca agent de îngroşare. Caragenanul (E407) este un gelifiant. Unele studii au arătat că există riscuri cancerigene asociate cu acest aditiv alimentar. În UE este interzis a fi utilizat în formulele pentru bebeluși din motive de precauție.

   

  La 96% dintre salamurile feliate s-a folosit nitritul de sodiu ca şi conservant. La nivelul Uniunii Europene este permis a fi utilizat numai în amestec cu sarea într-o proporție de 0.0625%. Unele studii au arătat că există riscuri cancerigene asociate cu acest aditiv alimentar.

   

  La 35% dintre salamurile feliate s-a folosit monoglutamatul de sodiu ca intensificator de gust şi aromă. Acesta provoacă reacţii alergice, dureri de cap şi de gât, ameţeală, greaţă, diaree şi poate bloca asimilarea vitaminei B6 şi a calciului.

   

  Conținutul de sare din salamuri

   

  51% dintre salamurile feliate conţin în 100 grame produs peste 76% din cantitatea de sare recomandată zilnic de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

   

  Persoanele care consumă o cantitate de sare mai mare decât media au o presiune sanguină mai mare și un risc crescut de hipertensiune arterială. Consumul excesiv de sare a mai fost pus în legătură și cu alte afecțiuni agravate de retenția de apă provocată de sare: insuficiență cardiacă, hipertrofia ventriculară stângă, afecțiuni ale rinichilor și litiază renală, edemul, accidentul vascular cerebral, osteoporoză etc. Un adult are nevoie de 1,6 grame de sodiu zilnic, pe care și-l procură dintr-o linguriță rasă de sare.

   

  În mod normal, când consumăm prea multă sare, organismul eliberează hormonul numit aldosteron care ne aduce o puternică senzație de sete, cu ajutorul căreia ne hidratăm și eliminăm sarea din organism.

  Românii consumă zilnic de 2-3 ori mai multă sare “iodată” decât cantitatea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care este de 5 grame de sare zilnic. Acest consum ridicat de sare explică rata ridicată a hipertensivilor – circa 40% din populația adultă a țării noastre – precum și numărul mare de decese provocate de bolile cardiovasculare și atacurile cerebrale.

  Ce se intampla daca mananci branza cu rosii? Nimeni nu ti-a spus asta

   

   

  Vara este sezonul salatelor, iar ce alta salata este mai iubita de noi toti decat cea care consta in combinatia clasica de rosii cu branza?  Dar cat de indicata este salata de rosii cu branza daca ne dorim sa slabim?

  Un lucru e cert: daca rosiile inca nu se gasesc din abundenta in dieta ta, ar trebui sa incepi sa le consumi cat mai des cu putinta, in special in lunile de vara.

  Motive sunt nenumarate: aceste fructe (pentru ca rosia este un fruct, nu o leguma) au un continut foarte mare de licopen, care protejeaza ADN-ul celular si diminueaza riscul de cancer, in special de cancer la plamani (aviz fumatorilor activi/ pasivi!); rosiile contin vitaminele A, B, C, E si K, protejeaza organismul de efectul radicalilor liberi, imbunatatesc vederea, regleaza tensiunea arteriala si scad nivelul de colesterol, protejeaza sanatatea sistemului osos (contin si cantitati semnificative de calciu si magneziu), intaresc sistemul imunitar si contribuie la asimilarea mai buna a fierului in organism, scrie topfitness.ro.

  Mai mult, rosiile sunt extraordinare intr-o cura de slabire intrucat scad pofta de mancare diminuand nivelul de grelina, au un continut mare de apa si fibre, iar din punct de vedere al caloriilor, o rosie medie are in jur de 20 calorii.

  Dar, in combinatie cu branza, mai putem spera ca acul cantarului sa ne faca o surpriza placuta?

  Rosiile – fructe din categoria “acide”, insa cu mai putin zahar – pot fi combinate cu orice legume verzi, dar si cu alimente bogate in proteine sau grasimi sanatoase, cum ar fi branza, nucile sau avocado. Acest lucru pare sa contrazica regula conform careia nu trebuie sa consumam fructele acide cu proteine, dar branza si nucile nu se descompun atat de repede, astfel riscul de a fermenta fiind diminuat.

  De ce rosiile cu branza ingrasa? In principal, din doua motive: primul ar fi acela ca branza este un aliment bogat in grasimi, iar alaturi de rosii poate fi consumata in cantitati mari pe toata perioada sezonului; cel de-al doilea motiv este ca, de cele mai multe ori, o salata de rosii cu branza este insotita de ulei şi de paine din plin!

  Dezavantajele dietei cu rosii si branza

  Pe langa beneficii, dieta cu rosii si branza poate avea si efecte adverse asupra sanatatii tale. In primul rand, daca nu consumi rosii din gradina proprie sau de la persoane cunoscute, despre care stii exact ca nu folosesc pesticide, este posibil sa iti faci stocuri generoase de substante toxice in organism. Stii doar ca multe dintre legumele pe care le gasesti in comert contin pesticide.

  Meniul pe baza de rosii si branza nu este echilibrat din punct de vedere nutritional, tocmai de aceea nu este recomandata consumarea lui decat ocazional, nicidecum zilnic.

  Consumate in cantitati mari, rosiile favorizeaza aparitia inflamatiilor in diverse locuri sensibile ale corpului. Asa se face ca dieta cu rosii si branza iti poate da dureri de cap sau dureri de articulatii. Branza consumata in cantitati mari poate favoriza dereglarile hormonale si aparitia anumitor tipuri de cancer, din cauza continutului ridicat de cazeina, o proteina animala despre care specialistii sustin ca stimuleaza aparitia tumorilor canceroase.

  In plus, trebuie sa fii foarte atenta ce fel de branza consumi.

  Branza telemea – contine prea multa sare si prea multe grasimi, care favorizeaa retentia apei in organism, respectiv ingrasarea

  Mozzarella – contine grasimi, dar nu are sare

  Cascavalul – este foarte bogat in grasimi

  Casul – contine multe grasimi.

   

  Combinatia miraculoasa mai buna decat orice medicament

   

   

  Atunci cand consumi bicarbonat de sodiu cu lamaie nivelul pH-ului din organism se normalizeaza, ceea ce inseamna ca nu permite cancerului sa continue sau sa se raspandeasca.

   

  Ingrediente necesare acestei retete minunate:

   

  2 lingurite suc de lamaie (organice)

  1/2 lingurita bicarbonat de sodiu (fara aluminiu)

  230 g apa

   

  Bea de patru ori pe zi. Se recomanda sa bei dimineata sau intre mese, deoarece tratamentul cu bicarbonat de sodiu si lamaie este mai eficient atunci cand este luat pe stomacul gol.

   

  Lamaile distrug celulele canceroase a 12 tipuri de cancer, fiind de 10 000 mai puternice decat medicamente cum ar fi Adriamycin, chimioterapie si alte produse pentru tratarea cancerului.

   

  Bicarbonatul de sodiu are capacitatea de a alcaliniza tesuturile care inconjoara tumorile canceroase, fiind eficient in prevenirea cresterii tumorii.

   

  Cum ajuta somnul in rezolvarea problemelor de sanatate

   

   

  Una dintre cele mai mari probleme ale generatiei actuale este lipsa tot mai acuta a unui somn odihnitor. Acest obicei are efecte nefaste asupra organismului, de aceea este foarte important sa gasim o solutie pentru a-l aduce la normal.

   

  Cercetarile demonstreaza clar ca un program de somn adecvat ne ajuta sa ne ducem mai bine la indeplinire cerintele de peste zi, ajutand, de asemenea, la mentinerea sanatatii mentale si imbunatatirea capacitatii de memorare si de concentrare.

   

  Oamenii de stiinta au facut o lista cu sase lucruri care te vor determina sa iti revizuiesti programul de somn si sa incerci sa te asezi in pat mai devreme in fiecare seara. Iata care sunt plusurile unui somn odihnitor:

   

  1. Somnul tine racelile la distanta. Un studiu publicat in revista medicala JAMA in luna aprilie arata ca oamenii care dorm mai putin de cinci ore in fiecare noapte sunt predispusi dezvoltarii unei raceli sau a unei infectii in organism.

   

  1. Somnul te ajuta daca obisnuiesti sa faci exercitii fizice. S-a demonstat ca antrenamentele fizice si somnul se influenteaza reciproc. Cu cat una este mai buna, cu atat creste si nivelul celeilalte. Acest lucru este sustinut si de atletii de performanta, care au tot timpul grija la programul lor de odihna.

   

  1. Somnul iti tine apetitul sub control. in corpul uman exista hormoni care lucreaza tot timpul si produc senzatia de foame sau de saturatie. Studiile de laborator arata ca functionarea acestor hormoni este perturbata atunci cand nu ne odihnim suficient. De asemenea, cercetatorii sustin ca senzatia de foame are, printre cauze, si lipsa somnului.

   

  1. Somnul ne ajuta sa prevenim migrenele: Un studiu realizat in Coreea de Sud arata ca lipsa somnului si stresul sunt printre cele mai frecvente cauze ale aparitiei migrenelor.

   

  1. Somnul ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange. Un studiu publicat in revista Diabetologia arata ca un tanar student care a petrecut trei nopti invatand si fara sa aiba un somn adecvat a dezvoltat conditii pre-diabetice. Cercetatorii au descoperit ca acizii grasi liberi intrasera in sange, ceea ce a facut ca insulina din organism sa nu mai fie capabila sa-si duca la capat sarcina de reducere a nivelului de zahar din sange.

   

  1. Somnul este de ajutor in lupta cu obezitatea. Foarte multe studii observationale au aratat ca exista o legatura intre lipsa somnului si obezitate, atat in cazul copiilor, cat si in cazul adultilor. Acest lucru poate fi explicat prin faptul ca oamenii somnorosi nu vor avea energia necesara pentru a face exercitii fizice. De asemenea, lipsa somnului influenteaza negativ si functionarea metabolismului.

   

  Concluzia: Trebuie sa dormi mai mult. Poti incepe o reconstructie a programului tau de odihna impunandu-ti o ora fixa de culcare si un program cat de scurt de miscare in fiecare zi.

   

  Remedii făcute în casă pentru stoparea căderii părului

   

   

  Căderea părului este o problemă pentru multe femei. Acum poți opri degradarea lui cu ajutorul unor remedii simple și ieftine pe care le poți face chiar la tine acasă. Folosește remediile următoare și te vei bucura de un păr frumos, sănătos și demn de invidiat.

   

  Nu dispera dacă observi că îți cade părul. Următoarele cinci remedii sunt perfecte pentru a opri căderea părului și pentru a-i reda sănătatea și frumusețea.

   

  Experimentează cu metode naturale ce redau vitalitatea părului. În loc să-ți expui părul la chimicale dăunătoare descoperă impactul pozitiv pe care îl au asupra foliculilor numeroase ierburi, uleiuri vegetale și fructe bogate în vitamine. Următoarele 5 remedii făcute în casă pot opri căderea părului. Sunt alternative simple și ieftine care îi redau părului tău sănătatea și vitalitatea.

   

  1. Clatește părul cu lime și suc de amla

   

  Împiedică căderea părului cu acest simplu remediu organic. Într-un bol amestecă 120 ml de suc organic de amla cu aceeași cantitate de suc de lime. Clătește-ți părul cu acest tratament și masează scalpul pentru a permite vitaminelor și antioxidanților să intre în foliculii părului. Nu trebuie să-ți mai speli părul cu șampon. Repetă ritualul de cel puțin 4 ori pe săptămână pentru a vedea rezultatele.

   

  2 . Tratament cu ulei de cocos și suc de lime

   

  Dacă vrei un păr cu volum trebuie să folosești acest tratament natural. Într-un bol amestecă 120 ml de ulei de cocoș cu 120 ml de suc organic de lime.

  Ingredientele pline de vitamine din acest amestec îți garantează un păr sănătos și des. Spăla-ți părul cu această soluție și masează scalpul 4-5 minute. Clateste apoi cu apa călduță.

   

  1. Tratament cu scorțișoară, ulei de măsline și miere

   

  Folosește acest tratament verificat pentru a opri căderea părului. Într-un bol amestecă 1 lingură de scorțioșoară cu 1 lingură de miere și cu aceeași cantitate de ulei de măsline.

  Aplică tratamentul pe scalp și pe păr. Lasă să acționeze 15 minute și apoi clătește cu apă călduță. Repetă tratamentul de cel puțin 3 ori pe săptămână pentru rezultate rapide.

   

  1. Tratament cu piper negru și lapte acru

   

  Experimentează cu acest simplu tratament pentru a opri căderea părului. Amestecă 100 grame de lapte prins cu 1 gram de piper negru măcinat. Aplică acest tratament pe păr și pe scalp. Lasă să acționeze 10 minute și clătește părul cu apă călduță și cu puțin șampon. Folosește acest tratament cel puțin o data pe săptămâna pentru rezultate pozitive.

   

  1. Tratament cu ulei de migdale

   

  Masează-ți scalpul cu puțin ulei de migdale cel puțin de două ori pe săptămână pentru a împiedica căderea părului. Îmbunătățește circulația sângelui în scalp cu acest ulei esențial bogat în antioxidanți. Include acest ingredient în rutină ta de îngrijire a părului.

   

  Bei apa cu gheata? Iata ce ti se poate intampla!

   

   

  Specialistii spun ca este important sa te hidratezi constant, in special dupa ce faci miscare, dar ca trebuie sa fii atenta la temperatura pe care o are apa. Doctorii spun ca nu este bine sa o consumi cu gheata ori sa fie foarte rece.

   

  Apa cu gheata…

   

  … ingreuneaza digestia. Corpul are nevoie de mai mult timp pentru a-si regla temperatura interna, motiv pentru care procesul de absorbtie a substantelor nutritive se diminueaza.

   

  … creste riscul de raceli. Specialistii spun ca apa cu gheata poate afecta modul de functionare a sistemului imunitar. De asemenea, te poti confrunta cu dureri in gat, avand in vedere ca apa cu gheata creste secretia de mucus din aceasta zona.

   

  … te face sa te simti obosita. Avand in vedere ca organismul consuma multa energie pentru a asigura procesul de termoreglare, te vei simti mai obosita.

   

  … produce vasoconstrictie la nivelul gingiilor. Ea afecteaza sanatatea acestor tesuturi si chiar creste riscul de aparitie a cariilor.

   

  … te face sa transpiri mai mult. Daca vrei sa eviti aceasta senzatie neplacuta, evita sa mai consumi apa cu gheata.

   

  Nu este usor sa renunti sa mai bei apa cu gheata ori alt tip de bauturi reci pe timpul verii, dar nu trebuie sa iti neglijezi sanatatea. Opteaza pentru varianta putin mai calda ori chiar la temperatura camerei. Pentru a imbunatati gustul apei, adauga in ea lamaie, felii de castravete, frunze de menta si ghimbir.

   

   

  Consumate aproape zilnic, aceste fructe te protejeaza de osteoporoza

   

  Oasele sunt organe vii, care se reiinoiesc periodic printr-un proces de remodelare si modelare. Osul e distrus de osteoclaste, celule care mananca osul, si se formeaza din nou prin osteoblaste, celule care il construiesc. Osteoporoza este cauzata de un dezechilibru intre pierderea si cresterea de masa osoasa, frecvent legat de schimbarile hormonale care apar in timpul menopauzei.

   

  Pentru a preveni pierderea de masa osoasa, trebuie sa gasim o solutie in favoarea osteoblastelor. Potrivit studiilor, exista o serie de compusi specifici din alimente vegetale, mai ales din fructe de padure si legume verzi, care ajuta remodelarea osoasa. O atentie speciala a fost data migdalelor, acestea fiind bogate in proteine, calciu si magneziu. Consumate aproape zilnic, ele protejeaza oasele.

   

  Potrivit unui studiu, un consum de peste 4 portii pe saptamana (30 g/portie) protejeaza impotriva osteoporozei.

   

  Inca un plus pentru migdale: nu ingrasa

  Un pumn de migdale furnizeaza organismului aproximativ 200 de kilocalorii. Unii ar zice ca sunt multe si ca ingrasa, dar adevarul este exact invers.

   

  Intr-un studiu din 2015 dedicat migdalelor, cercetatorii le-au dat femeilor cate 28 g sau 42 g de migdale (173, respectiv, 250 de calorii) ca gustare la jumatatea diminetii, apoi le-au lasat sa manance la pranz si la cina cat simteau nevoia. Participantele au mancat mai putin decat de obicei si au anulat caloriile din migdale. La finalul zilei, totalul de calorii a ramas acelasi, dar organismul s-a bucurat de beneficiile oferite de migdale.

   

   

  Dieta cu telina si seminte de in: efecte pe termen lung

   

   

  De ce e bine sa tii dieta cu telina si seminte de in? Pentru ca aceste doua alimente au foarte putine calorii si te fac sa te simti satula. Cu cat mananci mai multa telina, cu atat vei consuma mai putin din alte tipuri de alimente bogate in calorii. Si, cum deja stii, slabirea este garantata numai daca vei manca mai putine calorii decat consumi prin activitatile tale zilnice.

   

  Un alt avantaj pe care il ofera dieta cu telina si seminte de in este ca aceste doua alimente reduc pofta de mancare si te fac sa te simti satula mai mult timp. Obisnuieste-te sa mananci lent si sa mesteci mai mult mancarea, ca sa nu mananci mai mult decat e cazul.

   

  Un studiu la scara mica, realizat in 2012, a aratat ca o bautura care contine 2,5 grame de fibre din seminte de in reduce apetitul si ii face pe cei care beau acel lichid sa manance mai putin. In plus, fibrele solubile din semintele de in ajuta digestia si echilibreaza nivelul de zahar din organism. Cum excesul de zahar se depoziteaza ca grasime, inseamna ca acest echilibri te ajuta sa slabesti.

   

  Nu iti imagina insa ca dieta cu telina si seminte de in face minuni peste noapte. Ea se bazeaza pe consumul acestor alimente in cantitate mai mare decat de obicei, si numai in combinatie cu alte mancaruri sanatoase.

   

   

  Bautura care reduce colesterolul “rau” si iti mentine silueta

   

   

  Daca aveti un stil de viata dezorganizat si o alimentatie bogata in grasimi animale, este posibil sa va confruntati cu problema colesterolului marit. Pentru a va pastra colesterolul in limitele normale trebuie sa acordati o atentie speciala dietei.

   

  De asemenea, puteti face si mai mult, scrie healthyfoodhouse: preparati si consumati bautura de mai jos. Este un tratament eficient pentru scaderea grasimilor din sange si va ajuta sa tineti kilogramele la distanta.

   

  Ingrediente:

   

  1kg lamai

  5-6 fire de patrunjel

  3 litri de apa

  2 linguri de bicarbonat de sodiu

   

  Mod de preparare:

   

  Spalati lamaile bine si inmuiati-le in apa fierbinte. Turnati in apa bicarbonatul de sodiu si lasati lamaile in aceasta solutie pentru o ora. Tocati fin patrunjelul, feliati lamaile si le adaugati in apa. Intreaga compozitie se fierbe la foc mic 2-3 ore. La final veti obtine 1,5 l de bautura pe care o veti pastra la frigider.

   

  Mod de administrare:

   

  Dimineata, imediat dupa trezire, se iau 4 linguri din acest remediu, pe stomacul gol, pe o perioadă de 20 de zile. Se asteapta o jumatate de ora pana la servirea micului dejun.

   

  Bolile de inimă și cancerul pumonar se ‘citesc’ în aspectul feței

   

  Forma şi culoarea ochilor, aspectul tenului şi forma urechilor pot indica existenţa multor boli, de la hipertensiune şi colesterol crescut la cancer de piele.

   

  Pleoape căzute – afecţiuni posibile: paralizie facială, cancer pulmonar

   

  Pleoapele căzute pot fi semnul paraliziei faciale, ce apare din cauza unui virus herpetic ce blochează semnalele pe care creierul le trimite muşchilor feţei. Mai rar, pleoapele căzute pot indica un cancer la plămâni.

   

  Ochi roşii – afecţiuni posibile: alergie, hipertensiune, inflamarea irisului

   

  Ochii roşii indică de cele mai multe ori alergii sau conjunctivite. Altă cauză poate fi inflamarea irisului, simptom al spondilitei anchilozante. “Uneori, tensiunea arterială mărită provoacă spargerea vaselor mici de sânge de la nivelul ochiului”, explică oftalmologul Mircea Filip.

   

  Zbaterea ochiului – afecţiuni posibile: stres, scleroză multiplă

   

  Stresul este principala cauză a spasmelor muşchilor pleoapei. “Zbaterea persistentă a ochiului timp de câteva zile sau săptămâni poate indica o afecţiune a sistemului nervos, cum ar fi scleroza multiplă”, explică neurologul Stokes Lampard, citat de dailymail.co.uk.

   

  Cercuri în jurul irisului – afecţiuni posibile: colesterol mărit

   

  Cercurile albe din jurul irisului, partea colorată a ochiului, sunt un semn binecunoscut al nivelului ridicat al colesterolului. Cercurile maronii apărute în jurul irisului sunt un semn al bolii Wilson, adică un exces de cupru în organism. “Cuprul distruge ţesuturile şi induce stări de confuzie”, a mai spus neurologul citat.

   

  Urechea răsucită – afecţiuni posibile: cancer de piele

   

  Urechea răsucită sau “conopidă”, aşa cum a mai fost denumită, poate trăda cancer de piele. Tumorile apar sub forma unor noduli albi sau de culoarea pielii.

   

  “Urechea este un loc obişnuit pentru carcinomul celular, cea mai frecventă formă de cancer de piele. Urechea «conopidă» este o malformaţie întâlnită frecvent la jucătorii de box şi de rugby”, exemplifică medicul dermatolog Clătici.

   

  Pliuri pe lobul urechii – afecţiuni posibile: boli de inimă

   

  Pliurile de pe lobul urechii pot semnaliza afecţiuni cardiovasculare, potrivit unui studiu publicat în “British Heart Journal”. “Poate fi vorba despre dilataţie vasculară şi fragilitate sanguină”, adaugă dermatologul.

   

   

  Beneficiile necunoscute ale Mâinii Maicii Domnului. Tratează o mulţime de afecţiuni

   

   

  Caprifoiul (Lonicera japonica), cunoscut şi sub denumirea populară de Mâna Maicii Domnului, este o plantă căţărătoare de origine asiatică, ce înfloreşte de primăvară până vara. Mirosul deosebit al florilor sale albe şi galbene o face să fie în topul preferinţelor celor care vor să îşi decoreze exteriorul locuinţelor. Odată ce florile se scutură, locul lor este luat de fructele sub formă unor boabe de un albastru închis, care sunt însă toxice. Totuşi, este bine de ştiut că florile nu joacă doar un rol decorativ, ci şi unul curativ.

   

  Mâna Maicii Domnului este o plantă ale cărei flori au un miros care te relaxează şi te îndeamnă la meditaţie, putând fi utilizate în cadrul sesiunilor de aromaterapie. Nu trebuie uitate însă nici proprietăţile antiinflamatoare ale florilor de caprifoi, o infuzie preparată din acestea putând ameliora durerile de cap, dar şi afecţiunile din sfera ORL, dacă ceaiul se foloseşte pentru gargară, potrivit divahair.ro.

   

  Trebuie amintit şi faptul că şi inflamatiile mamare pot fi diminuate dacă se aplică cataplasme cu infuzie de caprifoi. În plus, s-a dovedit faptul că această plantă-minune poate preveni apariţia cancerului de san.

   

  Dacă sistemul tău imunitar este slăbit, din nou, poţi apela la beneficiile caprifoiului. Pe lângă faptul că te poate feri de infecţiile virale, infuzia de Mâna Maicii Domnului poate fi consumată şi pentru a trata unele simptome neplăcute ale răcelilor, cum ar fi febra, tusea şi durerea în gât. La fel de bine se poate vindecă şi cistită, consumând un astfel de ceai.

  Afecţiunile intestinale sunt şi ele pe lista de boli ce pot fi tratate folosind acest remediu naturist. Se pare că şi germenii precum Salmonela îşi găsesc nasul astfel, mai ales pentru Mâna Maicii Domnului ajută la eliminarea toxinelor şi altor cauze care determina problemele intestinale.

   

  Nu în ultimul rând, trebuie să ştii că uleiul extras din florile de caprifoi este un ingredient folosit şi în industria cosmetică. Substanţele conţinute de plantă lupta împotriva îmbătrânirii premature şi contribuie la redarea luminozităţii şi a prospeţimii tenului.

   

  Iată că acum a sosit momentl să îţi dăm şi câteva detalii privitoare la reţeta după care se prepară infuzia de flori de caprifoi. Astfel, tot ce trebuie să faci este să strângi bobocii plantelor şi să îi laşi la uscat, într-un loc bine aerisit şi lipsit de umezeală. Atunci când vrei să prepari ceaiul, tot ce trebuie să faci este să foloseşti două linguriţe de plantă la o cană de apă clocotită. Consumă două sau trei căni pe zi. Atenţie! Femeile însărcinate, cele care alăptează şi persoanele care suferă de boli gastrice trebuie să evite consumul de ceai de caprifoi.

   

   

  Sigur nu știai asta! Când trebuie să mâncăm fructele

   

   

  Doar 3 fructe pe zi ajută la eliminarea toxinelor din organism şi îmbunătăţesc digestia dar trebuie să le consumaţi la momentul potrivit.

  Dacă nu aveţi probleme cu stomacul, indicat este să consumaţi fructele înainte de masă, astfel nutrienţii vor fi absorbiţi mai bine de organism.

   

  În cazul celor care vor să dea jos câteva kilograme, fructele ar trebui consumate tot înainte de masă pentru a scădea senzaţia de foame.

  Persoanele care au probleme digestive precum gastrită sau ulcer ar trebui să mănânce fructele după masă pentru a nu creşte aciditatea în stomac.

   

  Iată câteva sfaturi despre cum să mâncaţi corect fructele pentru a avea parte de cât mai multe beneficii:

   

  –         mâncaţi fructele pe stomacul gol, astfel nutrienţii vor fi absorbiţi mai uşor în organism

  –         după ce aţi mâncat fructe aşteptaţi cel puţin 30 de minute înainte să consumaţi alte alimente

  –         dacă preferaţi să consumaţi fructele după masă, aşteptaţi aproximativ 3 ore până să le mâncaţi după ce aţi luat masa

  –         încercaţi să mâncaţi fructe dimineaţa pentru ca nivelul de zahăr din sânge să crească uşor, nu brusc

  –         nu mâncaţi fructele împreună cu alte alimente

  –         încercaţi să consumaţi întotdeauna fructe proaspete

   

   

   

  Remediul simplu care reintinereste ficatul

   

  Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural cunoscut, sub forma de aliment pur. Contra sucului sau, germenii de raceli, gripe si viroze nu au nici o sansa. Descompune flegma, combate infectiile, degajeaza sinusurile, bronhiile si plamanii. Este o planta atat de puternica incat atunci cand e frecata pe picioarele cuiva intra rapid in sange si poate avea un efect benefic in plamani.

   

  Principala valoare a usturoiului in tulburarile hepatice consta in puterea sa de a detoxifia bacteriile putrefactive din intestine si, astfel, de a ajuta ficatul sa se odihneasca. Este un stimulent dovedit al sucurilor. Se sustine ca o lingurita de usturoi in amestec cu o lingura de untdelemn de masline sau ulei de soia, luata seara, invioreaza ficatul.

   

  Usturoiul nu vindeca diabetul si nu trebuie folosit fara permisiunea medicului, dar poate fi un mod util de a cobori nivelul zaharului si, astfel, de a controla boala. Surprinzator si interesant, insa, este faptul ca usturoiul poate reduce nivelul zaharului din sange la diabetici. Usturoiul – desi are o actiune putin mai inceata – este la fel de eficient ca tolbutamida (un medicament oral pentru diabetici) la eliminarea glucozei excesive din sange.

   

   

   

  Ce nu stiai ca poti trata cu scortisoara

   

  O folosim deseori pentru a da un plus de savoare cafelei sau deserturilor pe care le preparăm. Știai însă că scoțișoara este și un veritabil medicament? Inclusă în alimentație, mirodenia are grijă de sănătatea inimii, are efect antiinflamator și antioxidant.

   

  Ajută la prevenirea bolilor de inimă

   

  Conținutul ridicat de fibre și de calciu face ca scoțișoară să se numere printre mirodeniile care au grijă de sănătatea cardiacă. Mai exact, o lingură de scorțișoară conține aproximativ 4 g de fibre și 78 mg de calciu.

  Inclus în alimentație, condimentul poate reduce în timp nivelul de colesterol „rău“, dar și riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare.

  În plus, numeroase studii recente au arătat că nutrimenții din scorțișoară au rolul și de a preveni apariția celulelor canceroase la nivelul colonului. Nu ezita să folosești scorțișoară când pregătești dulciuri sau pentru a da aroma băuturilor.

   

  Are efect antiinflamator

   

  Răspunsul inflamator al organismului este foarte important, cu atât mai mult cu cât ajută în lupta împotriva infecțiilor și favorizează vindecarea țesuturilor deteriorate.

  Cu toate acestea, când nivelul markerilor inflamatorii din corp este ridicat (se poate observa în urma analizelor de sânge), persoana poate să aibă mai multe probleme de sănătate.

  Bine de știut că scorțișoara completează lista alimentelor care au proprietăți antiinflamatorii, dar și a celor care poate ajuta la ameliorarea senzației de durere.

   

  Poate regla nivelul zahărului din sânge

   

  Printre beneficiile consumului de scorțișoară se numără și normalizarea nivelului de zahăr din sânge, fapt ce se datorează compușilor din conținut.

  De asemenea, mirodenia conține o substanță care acționează asupra celulelor, imitând funcția insulinei, ceea ce îmbunătățește absorbția glucozei și ajută la transformarea ei în insulină.

  Este dovedit faptul că persoanele diabetice care includ scorțișoara în alimentație ajung să aibă un nivel optim al zahărului din sânge. Doza recomandată de scorțișoară este între 1 și 5 grame pe zi.

   

  Îmbunătățește funcția cerebrală

   

  Știai că mirosul scorțișoarei ajută la îmbunătățirea funcției creierului? În plus, doi dintre compușii din condiment ajută la inhibarea proteinelor la nivelului creierului, anume a celor care pot duce în timp la apariția maladiei Alzheimer.

  Scorțișoara mai este recunoscută și pentru faptul că poate proteja neuronii, echilibrează nivelul neurotransmițătorilor și aduce beneficii funcțiilor motorii la pacienții diagnosticați cu Alzhiemer.

   

  Este un puternic antioxidant

   

  Este bine de știut că acest condiment este în top 10 cei mai puternici antioxidanți pe care îi putem include în alimentație.

  Consumată des, scorțișoara poate preveni daunele radicalilor liberi, cei care sunt responsabili de apariția mai multor afecțiuni, printre care și cancerul

   

   

  Leacuri naturiste pentru bolile de pancreas

   

   

  Medicina populara romaneasca are o multime de leacuri pentru bolile pancreasului. Pentru pancreatita, insuficienta pancreatica, diabet, chisturi, ajuta pulberea de lichen de piatra cu pulbere de afin, in parti egale, cate 4 lingurite pe zi pe stomacul gol. Seara, la culcare, se poate bea ceai de busuioc. Sau ceai din teci de fasole, sunatoare, melisa, fructe de maces, catina alba si coada soricelului, amestecate in parti egale. Sau cu 30 minute inainte de fiecare masa, se bea ceai de tintaura.

   

  Mai e bun un preparat natural de coji de mere, gutui, pere uscate la cuptor, apoi pisate si amestecate cu miere si putin propolis.

  Daca nu sunt dureri se poate bea apa minerala de Slanic Moldova, Calimanesti, Caciulata sau Sangeorz, incalzita usor, inainte de masa.

   

  Pancreasul este un organ complementar splinei, deci toate tratamentele se vor face in perioada de activitate maxima a acestui organ, intre orele 9-11 dimineata. Se recomanda infuzie din anason: 10 grame seminte pisate la 250 ml apa clocotita, cate o cana pe zi, fractionata in trei reprize, inainte de mese.

   

  Mai sunt bune si ceaiurile de sanziene, maceratul la rece de obligeana, tinctura de papadie, uleiul eteric de anason, tijele crude de papadie.

   

  In uz extern, pe suprafata abdomenului, in zona pancreasului, se unge pielea cu unguent de galbenele si apoi se pune o cataplasma cu coada-racului zdrobita.

   

  Plante importante care pot fi consumate de catre persoanele care sufera de pancreatita: radacina de ghimbir, ginseng, radacina de lemn dulce, coaja de scortisoara.

   

  De asemenea, puteti urma un tratament cu anghinare, o cura cu suc proaspat din frunze de telina, cu infuzie de frunze de dud, cu suc de orz verde sau cu suc de aloe vera.

   

  Efectele de neimaginat ale frunzelor de nuc

   

  Nucul este un arbore falnic, cu trunchiul gros şi scoarţă adânc crestată, cu o coroana imensă şi ramuri sănătoase, puternice, frumos împodobite de frunze de un verde viu, intens, putând ajunge şi până la 30 de metri înălţime.

   

  În scop terapeutic, de la nuc se foloseşte aproape totul: frunzele, fructele, cojile verzi care pică toamna îndată ce fructele s-au copt. Fără teamă de a greşi sau exagera, se poate spune că nucul este o adevărată farmacie verde, noi trebuind doar să ne informăm cum să profităm de toată calităţile sale terapeutice.

   

  Frunzele de nuc se culeg cât sunt tinere şi de un verde intens. La ţară, se spune că frunzele de leac sunt cele care se culeg până în sărbătoarea Sânzienelor, adică până pe la jumătatea lunii iunie. Bune de leac, dar şi extrem de bogate în substanţele care le recomandă că medicament natural sunt frunzele dinspre capătul ramurilor. Frunzele se rup fără codiţă.

   

  Frunzele de nuc pot fi folosite pentru diverse afecţiuni, atât intern, cât şi extern, sub formă de infuzie sau decoct. Infuzia se obţine turnând o cană de apă clocotită peste o linguriţă plină vârf de plantă uscată.

   

  Extern, cu frunze de nuc se pot face băi parţiale sau generale. Din frunzele verzi, care sunt acum din abundenţă, se poate face o fiertură mai concentrată împotriva transpiraţiei picioarelor şi a unghiilor infectate, de la mâini ori picioare.

   

   

  Dintii prea rari? Ce ii cauzeaza si ce e de facut

   

  Dintii rari nu reprezinta numai o problema estetica, ci si una de sanatate a gingiei.

  Alimentele care intra intre dinti preseaza gingia, iar aceasta se retrage si, in timp, descopera radacina.

  La copii cel mai frecvent aceasta spatiere poate fi intalnita in urmatoarele cazuri:

   

  1. Poate aparea ca o situatie tranzitorie, pana ce erup toti dintii permanenti. Cei din urma, fiind mai lati, vor inchide spatiile aparute initial intre ei.

   

  1. Din cauza sugerii degetului, suzetei sau interpunerii limbii sau buzei inferioare intre dinti. In aceasta situatie, incisivii sunt impinsi mai in fata, aparand spatii intre ei. Corectarea acestora trebuie facuta cat mai devreme de catre medicul specialist ortodont, cu ajutorul unui aparat dentar pentru a preveni consecintele negative posibile.

   

  1. Copilul poate mosteni dintii mici de la un parinte si maxilarele mari de la celalalt parinte, situatie care se rezolva tot cu ajutorul aparatului dentar.

   

  La adulti pot sa apara urmatoarele situatii:

   

  1. Daca in copilarie nu s-a luat nici o masura pentru corectarea dintilor rari. In functie de situatie, medicul specialist va decide daca spatiile vor fi inchise cu ajutorul fatetelor sau lucrarilor dentare.

   

  Daca dintii au inaltime mica, latirea lor cu ajutorul fatetelor pentru a acoperi spatiul dintre ei ii va face patrati si atunci este necesara si alungirea lor prin taierea gingiei (gingivectomie). Pentru a preveni acest lucru si a evita slefuirea dintilor, o solutie mult mai sanatoasa este purtarea unui aparat dentar fix pentru inchiderea spatiilor.

   

  1. In urma extractiei unui dinte, cei vecini migreaza, aparand spatieri intre ei. Acestea, pe langa tasarea si retragerea gingiei, impiedica si realizarea unei lucrari dentare corecte sau a unui implant dentar. Acesta este motivul pentru care toti stomatologii recomanda inlocuirea unui dinte lipsa cat mai curand dupa extragerea lui.

   

  Dintii migrati pot fi readusi la locul lor cu ajutorul aparatului dentar, iar uneori acesta poate inchide in intregime spatiul postextractional.

   

  1. In urma aparitiei parodontozei. In acest caz implantarea dintilor in os scade, acestia incep sa se miste si pot fi impinsi sub presiunea limbii si a fortelor masticatorii mai in fata, rarindu-se pe zi ce trece.

   

  Tratamentul parodontal previne agravarea acestei spatieri, iar aparatul dentar fix ii poate readuce la locul lor, urmand ca apoi prevenirea migrarii lor sa se faca prin purtarea unei gutiere de contentie.

   

  Indiferent daca sunt “din nastere” sau au aparut ulterior, medicul specialist ortodont, impreuna cu pacientul vor gasi impreuna cea mai buna solutie pentru tratarea dintilor rari.

   

  Dr. Mihaela Dan, specialist ortodontie si ortopedie dento-faciala, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, Facultatea de Stomatologie.

   

   

  Cum stim daca avem intoleranta la lactoza?

   

   

  Laptele este unul dintre cele mai hranitoare alimente, cu un continut consistent de proteine, micronutrienti, calciu sicarbohidrati. Astfel, nu este de mirare ca acest super aliment este singurul folosit inca de la nastere. Totusi, lipsa unui consum constant de lapte duce la productia redusa sau scaderea activitatii lactazei – enzima care descompune lactoza in doua glucide mai mici, glucoza si galactoza, localizata pe suprafata celulelor care captusesc intestinul subtire.

   

  Se estimeaza ca un procent de 70-75% din populatia adulta are un nivel scazut de lactaza in organism deoarece pe masura ce inainteaza in varsta, majoritatea persoanelor nu mai pot digera complet lactoza. Aceasta ramane in intestin, fermenteaza si produce in mai putin de 30 de minute manifestari neplacute precum balonarea, diareea, crampele sau greata, cu alte cuvinte intoleranta la lactoza.

   

  Intoleranta la lactoza nu este acelasi lucru cu alergia la lapte

   

  Intoleranta la lactoza presupune de fapt insuficienta digerarii zaharului din lapte. O persoana cu alergie la lapte poate digera in mod normal laptele, insa sistemul sau imunitar da un raspuns alergic sau respinge una sau mai multe componente ale laptelui.

   

  Alimente care contin lactoza

   

  Desi majoritatea asociaza lactoza doar cu laptele siderivatele din acesta, exista alimente la care nu v-ati fi asteptat sa o contina si care ar trebui evitate in cazul in care aveti simptomele specifice acestei afectiuni. Printre acestea se numara: painea, cerealele, supele la plic, sosurile (ketchup, maioneza), mustarul, margarina, produsele de patiserie sau mezelurile preambalate. Stiati ca in cazul derivatelor din lapte de tipul iaurt, sana, branza tare, branza Cheddar/Colby sau parmezanul, culturile prezente digera lactoza sau mare parte din aceasta este scursa odata cu zerul si nu mai produce intoleranta? In schimb, sortimentele de branza proaspata, nematurata (mozzarella, ricotta, etc) trebuie in general evitate sau inlocuite cu soia.

   

  Cum stim daca avem intoleranta la lactoza?

   

  Pentru identificarea acestei afectiuni, mai ales in cazul prezentei simptomelor specifice, exista teste care masoara absorbtia de lactoza in sistemul digestiv. Unul dintre aceste teste presupune sa bem dimineata, pe stomacul gol, un lichid care contine lactoza. Peste o jumatate de ora se masoara cantitatea de glucoza din sange, iar daca aceasta nu creste cu mai mult de 20 de puncte, diagnosticul este confirmat.

   

  Un alt test este cel care masoara cantitatea de hidrogen din respiratie si poate fi folosit atat in cazul adultilor, cat si al copiilor, mai putin al bebelusilor. Daca acesta are un nivel ridicat indica digerarea defectuoasa a lactozei.

   

  “Contrar perceptiei comune, intoleranta la lactoza nu este neaparat o afectiune mostenita, ci se poate dezvolta si la maturitate, de cele mai multe ori in jurul varstei de 20 de ani, iar depistarea acesteia este dificila din cauza ca poate fi confundanta frecvent cu alte boli precum pancreatita, tulburari de absorbtie intestinala sau colite. Numai in cazul sugarilor, cand intarzierea in crestere si deficitul de dezvoltare se observa usor poate fi evidenta” – explica dr. Tania Bejan, medic specialist Ropharma.

   

   

  Ingredientul secret care face din salata ta un preparat sanatos si satios

   

  Indiferent de anotimp, consumul de legume nu trebuie neglijat, iar o metoda ideala de a face acest lucru posibil sunt salatele. Insa nu orice fel de salata: ci una usor de preparat si sanatoasa. Nu e suficient sa alegi legume variate, bogate in nutrienti, ai nevoie si de un dressing care sa completeze acele legume.

   

  Intre un dressing fara grasimi si unul cu grasimi, ce alegi? Daca l-ai ales pe primul, ai gresit. Organismul are nevoie de grasimi pentru a maximiza beneficiile fitonutrientilor din salata zilnica de legume. Explicatia este simpla: cei mai multi fitonutrienti din legume sunt liposolubili, adica se dizolva in grasimi, prin urmare ei nu pot fi absorbiti de organism decat daca sunt asociati cu grasimi.

   

  Un studiu publicat in American journal of clinical nutrition arata ca absorbtia nutrientilor dintr-o salata fara grasimi se apropie de zero.

   

  Cel mai bun dressing pentru salate

  Uleiul de masline este o optiune pentru dressing, dar nu neaparat cea mai buna. Cele mai sanatoase grasimi sunt cele din nuci si seminte, consumate ca atare. Poti sa le mixezi, sa le zdrobesti sau sa le presari pur si simplu deasupra salatei. Trei nuci, o mana de seminte de susan sau un pumn de alune sunt suficiente pentru a creste absorbtia fitonutrietilor din salata de legume.

   

  Avocado, partenerul potrivit pentru rosii

  Licopenul, acel fitonutrient care sa gaseste in cantitate mare in rosii si care protejeaza organismul impotriva cancerului, are nevoie de grasime pentru a fi absorbit. Un studiu publicat in Journal of Nutrition in 2005, arata ca un sfert de avocado sau o lingura de ulei de avocado per portie pot ajuta licopenul sa-si faca treaba.

   

  Solutii naturale pentru problemele biliare

   

  Alimentatia dezechilibrata, bogata in grasimi si condimente, alcoolul si stresul pot produce tulburari ale vezicii biliare. Cele mai intalnite afectiuni ale vezicii sunt colecistita (inflamatia vezicii biliare), litiaza biliara (calculii biliari) si dischinezia biliara (perturbarea mecanismului de eliminare a bilei).

   

  Anghinarea calmeaza spasmele biliare intalnita mai ales la femeile cu varste cuprinse intre 20 si 50 de ani, colecistita debuteaza frecvent ca o colica biliara.

  Este importanta golirea regulata a vezicii biliare, lucru ce se poate realiza consumand suc de ridiche neagra. O metoda

  la indemana pentru curatarea bilei este cura de o zi cu mere verzi. Pe parcursul unei zile se consuma numai mere verzi si se bea numai apa si ceaiuri de plante. Pentru ca au proprietatea de a stimula secretia biliara si de a calma durerile, sunt indicate infuziile, decocturile si ceaiurile de sunatoare, anghinare, cimbru, papadie, salvie, maces, trei frati patati si tei.

   

  Uleiul de masline dizolva calculii biliari

   

  Exista metode la indemana de eliminare naturala a calculilor. Tratamentul cu ulei de masline in amestec cu suc de lamaie (in proportii egale) poate dizolva asa-numitele pietre. Rezultate bune in dizolvarea calculilor le au si sucul de patrunjel, amestecul de suc de morcovi, sfecla rosie si ridichi. La randul lor, infuziile de albastrele, lavanda, rostopasca, matase de porumb, menta, precum si decocturile din brusture, frasinel, lemn-dulce si valeriana au rolul de a diminua formarea si depunerea calculilor. 

   

  Coada-soricelului favorizeaza evacuarea bilei

   

  Infuzia de coada-soricelului, consumata cu jumatate de ora inaintea meselor principale, stimuleaza evacuarea bilei. Conform unui studiu, efectele acestei plante sunt de trei ori mai puternice decat cele ale anghinarei. in cazul dischineziilor biliare, manifestate prin dureri in regiunea ficatului, balonari si dureri de cap, sunt de mare ajutor decoctul de cicoare, care are un rol depurativ, precum si ceaiul de levantica, cu actiune calmanta si antiseptica. Rezultate bune dau si decoctul de gentiana, consumat inaintea meselor, infuziile de galbenele, lemnul domnului, menta, roinita, tincturile de volbura si sovarv, precum si uleiul de sunatoare si otetul de mere.

   

  Terapii alternative de incercat

   

  Acupunctura, reflexoterapia, masajul cu uleiuri esentiale de menta si rozmarin, bioterapia si aromaterapia pot fi solutii complementare fitoterapiei in tratarea afectiunilor vezicii biliare. Prin aceste terapii, se elimina stresul si se ajunge la un echilibru, la energizarea si revigorarea organismului. Starea de spirit a pacientului este esentiala pentru obtinerea rezultatelor dorite.

  Psihologia Poporului Roman -Concluziile unei cercetari facute o data la 100 de ani: Cum suntem, cum credem ca suntem si cum vrem sa fim

  de Raluca Pantazi –

  -
  Imagine

  Trasatura esentiala a romanilor este neincrederea in oameni. Preocuparea pentru binele altora nu depaseste zona familiei. Si tot romanii cauta puterea sociala, “dar in mod ipocrit, conform unei culturi colectiviste in care nu da bine sa arati ca vrei sa iesi din rand, isi ascund aceasta dorinta sub masca modestiei si sacrificiului pentru altii (ex. ‘eu nu as vrea puterea, dar oamenii imi solicita asta… ‘)”. Concluziile apartin unuia dintre cele mai importante studii din ultima suta de ani, “Psihologia Poporului Roman. Profilul Psihologic al Romanilor” – lucrare coordonata de reputatul psiholog Daniel David.

  -

  Daniel David, directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinica si Psihoterapie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, este coordonatorul grupului de psihologi ce reface lucrarea filosofului Constantin Radulescu Motru – “Psihologia poporului roman”.

  Lucrul la noul studiu, numit “Psihologia Poporului Roman. Profilul Psihologic al Romanilor”, a inceput in 2013, s-au folosit teste psihologice internationale adaptate pe populatia romaneasca, iar cercetarea integrala va fi publicata in prima jumatate a acestui an, la aproape 100 de ani de la aparitia profilului realizat de Constantin Radulescu-Motru.

  Pana la aparitia studiului integral, Daniel David, care este profesor de stiinte cognitive clinice la UBB, profesor universitar adjunct la Mount Sinai School of Medicine New-York, SUA, si formator in psihoterapie rational-emotiva si cognitiv-comportamentala la Albert Ellis Institute, SUA, a publicat in Revista Sinteza si pe blogul sau o noua serie de concluzii ale cercetarii.

  Daniel David anunta care sunt “concluziile de baza cu referire la psihologia romanilor “:

  • “Cum suntem (profilul psihologic de suprafata) si de ce am ajuns asa

  Profilul psihologic de suprafata este in unele segmente incomplet dezvoltat, neexprimand potentialul pe care il avem. Astfel, potentialul ridicat pentru inteligenta cognitiva/emotionala, creativitate si invatare nu este valorificat. Structura de personalitate, adesea defensiva, sustine uneori prea multe aspecte negative (ex. cinism/scepticism/mizantropie , etc.). Comportamentul este unul care nu se supune usor normelor si regulilor .

  Pe de alta parte avem o mare nevoie de a ne dovedi valoarea (potentialul), ceea ce ne face competitivi in munca ; intr-adevar, daca conditiile socio-culturale sunt prielnice , competitivitatea se traduce si in performanta (ex.vezi performanta romanilor din strainatate in mediul academic ). Munca (ca modalitate de afirmare sociala) , familia (contextul sigurantei) si religiozitatea (care ne da sens si semnificatie in viata) sunt cele trei repere majore care definesc viata romanilor. Acestea sunt constranse de o trasatura cardinala a romanilor, si anume neincrederea in oameni; aceasta se generalizeaza de la straini la cunoscuti/prieteni, exceptie facand familiaunde, dimpotriva, compensam cu o incredere foarte mare.

  Acest profil psihologic de suprafata deriva din modul in care mediu socio-cultural interactioneaza cu profilul psihologic de adancime. Sub aspect psiho-cultural romanii cauta puterea sociala, dar in mod ipocrit, conform unei culturi colectiviste in care nu da bine sa arati ca vrei sa iesi din rand, isi ascund aceasta dorinta sub masca modestiei si sacrificiului pentru altii (ex. ‘eu nu as vrea puterea, dar oamenii imi solicita asta…’).

  Apoi, utilizarea puterii se face intr-o paradigma feminina , caracterizata prin discutii si cautarea consensului . Dar din cauza ca cinismul social si scepticismul sunt ridicate, adesea aceste discutii spre consens sunt grevate de certuri/neintelegeri , nu se ajunge la planuri concrete , iar leadership-ului adesea i se refuza respectul cuvenit (ex. carisma/valoarea).

  O cultura colectivista este caracterizata de neincrederea in straini, neincredere care la romani, amplificata de un nivel scazut de autodeterminare si spirit civic, asa cum spuneam, s-a generalizat intr-o neincredere cronica, inclusiv asupra cunoscutilor.

  Cultura romanilor promoveaza heterodeterminarea (influenta traditiei/religiei), in dauna autodeterminarii (autonomie in decizie) si a pragmatismului (interesul personal), in dauna spiritului civic.

  Romanii au un stil cultural represiv si evitativ, ceea ce ii face sa fie defensivi . Defensivitatea se poate exprima in complexe de inferioritate si/sau, daca acestea sunt compensate, in complexe de superioritate . In ceea ce priveste complexele de inferioritate spre exemplu, romanii au aspiratii similare tarilor vestice (ex. SUA), dar adesea sunt mai neincrezatori ca le pot realiza si se simt mereu datori sa faca auto si heterocomparatii cu altii mai buni pentru a se valida.

  Romanii au scoruri mai mici la valori ca universalism (preocuparea pentru binele general), benevolenta (bunavointa, preocuparea pentru binele celor cunoscuti), hedonism (cautarea placerii), stimulare (cautarea noului) si autodeterminare (autonomie/independenta), dar aparent, pentru a face o impresie buna, se pot prezenta ca acordand importanta acestor valori.

  Foarte interesant, la romani universalismul este secundar benevolentei, ceea ce inseamna ca preocuparea pentru binele altora nu depaseste la romani zona familiei si ajunge uneori maxim pana la persoanele pe care le cunosc . Asta arata un individualism egoist care nu este opus colectivismului, ci il poate fundamenta in forme foarte specifice (ex. familial); opus colectivismului este individualismul benevolent si universalist.

  Romanii au insa scoruri ridicate la realizare (a arata ca sunt competenti), putere (a obtine statut social) si conformism (la normele existente) . Interesant, scorurile la traditie si securitate sunt astazi la un nivel mediu(dar uneori sunt exacerbate pentru a face o impresie buna ). Probabil ca traditia este vazuta in prezent mai ales ca nevoie, romanii fiind gata a renunta la ea daca nu mai aduce un beneficiu sau daca apare altceva mai bun (asa cum a facut de altfel majoritatea popoarelor).

  Foarte probabil ca securitatea a fost un factor important in influentarea normelor socio-culturale a romanilor mai ales in trecut, dar aceste norme socio-culturale derivate din nevoia de securitate se perpetueaza astazi, desi in prezent securitatea este mai bine asigurata (ex. prin intrarea in NATO si UE).

  Autonomia are un statut interesant la romani. Atunci cand este evaluata ca opinie, romanii se considera la fel de autonomi ca americanii si turcii ; chinezii, germanii si spaniolii se simt cei mai autonomi, iar rusii si ucrainienii se simt cei mai putin autonomi. Cand este evaluata ca atitudine (ex. direct, in cadrul valorilor emancipative, si/sau in forma autodeterminarii sau conformismului), autonomia romanilor este mai scazuta . Asadar, luand in calcul si situatia chinezilor, opinia romanilor ar putea reflecta aici mai degraba modul in care cred si/sau isi doresc acestia sa fie, decat situatia in care sunt cu adevarat.

  Relatia romanilor cu religia este foarte interesanta. Asa cum am spus mai sus, sfidarea, indoiala si relativismul sunt mai scazute, iar conformismul crescut, ceea ce ii face predispusi spre supunere la dogme (in acest caz religioase). Intr-adevar, romanii au un nivel crescut de religiozitate si vad religia ca foarte importanta in viata lor (au incredere foarte mare in biserica). Desi sunt foarte increzatori in dezvoltarea stiintifica (ex. in dezvoltare tehnologiei; in universitati), daca stiinta s-ar ciocni cu religia, 50.2% dintre romani ar alege religia . Dar religia este vazuta echilibrat: (1) nu doar ca norma/ceremonie religioasa, ci si ca mijloc de a face bine oamenilor si (2) nu doar ca facand sens pentru viata de apoi, ci si ca facand sens (a ajuta) in viata de acum.

  Pe termen lung, transgenerational, aceste elementele din profilul psihologic de suprafata pot fi asimilate in profilul psihologic de adancime.

  • Cum am putea fi (profilul psihologic de adancime)

  Profilul psihologic de adancime, potentialul pe care il avem, este unul la nivelul altor tari/culturi moderne si democratice, astfel incat, prin prisma acestui profil, romanii sunt perfect integrabili in lumea moderna (UE, NATO, etc.). Acest profil deriva din interactiunile mediului socio-cultural, ecologic si biologic/genetic, sustinand apoi aceste medii. Astfel, avem potential ridicat (ex. comparabil cu francezii, britanicii, americanii) pentru inteligenta cognitiva/emotionala, creativitate si invatare. Structura de personalitate permite atat expresii pozitive, cat si negative, depinzand de noi pe care le modelam socio-cultural.

  Este o nesansa extrem de mare ca mediul socio-cultural din tara nu ne permite exprimarea si valorificarea potentialului pe care il avem in profilul psihologic de suprafata; adesea romanii trebuie sa mearga in tari asezate ca sa exceleze si sa-si poata realiza potentialul bun pe care il au. Aceasta opozitie reala intre potential bun-valorificare deficitara apare si in perceptiile romanilor bazate pe analize de etnopsihologie, ca autostereotip national (vezi Iacob, 2003). […]

  • Cum credem ca suntem si de ce credem asa

  Acest demers genereaza mai ales autostereotipuri ale romanilor. Avem o parere buna despre noi, considerand ca suntem persoane ‘calde’ ( ex. primitoare/ospitaliere/tolerante/altruiste , etc.) si ‘inteligente’ (ex. inteligente/creative/cu abilitati peste medie, etc.). Cinstea, care aparea ca o caracteristica autoatribuita importanta a romanilor atat in analizele din 1988, cat si in cele din 1993 (vezi Chelcea, 1994), incepe sa dispara in analizele din 2005 si 2007 (vezi Glaveanu, 2007) si nu ocupa o pozitie importanta nici in analizele noastre din 2014/2015.

  Personalitatea este considerata ca una pozitiva, cu umor, compensand comportamentele mai negative (ex. indisciplina), pe care le contextualizam, definindu-le nu ca o caracteristica stabila, ci una situationala .

  Ne vedem astazi ca alternand intre (a) individualism (mai egoist) vs. colectivism, (b) perseverenta (mai ales din interes si/sau incapatanare) vs. neperseverenta/autodisciplina scazuta si (c) autonomie vs. gregarism. Aceasta imagine dominant pozitiva este absolut necesara din punct de vedere psihologic pentru a ne forma stima de sine- imaginea/identitatea sociala/predictibilitatea/justificarea prezentului, tinand cont de faptul ca profilul de suprafata nu este foarte incurajator in acest sens.

  Elementele negative din aceasta imagine apar doar pentru a da credibilitate aspectelor pozitive, fiind de asemenea atenuate: (a) individualismul, desi prezentat ca egoist, este extins pentru a include si familia (automat devenind astfel ‘grija pentru familie’) si (b) neperseverenta/autodisciplina scazuta poate fi oricand depasita, daca ‘ne intereseaza ceva’ si/sau daca ‘vream noi neaparat asta’.

  Scurt spus, ne consideram ospitalieri, inteligenti, cu simtul umorului, patrioti, adaptati/bine orientati si prietenosi ; recunoastem ca in comparatie cu atributele de mai sus, onestitatea, autodisciplina/constiinciozitatea si educatia sunt mai scazute (vezi si David, in pregatire; Hunyady, 2003).

  […]

  O subcategorie a acestui punct 3 se refera la cum cred altii ca suntem . Acest demers genereaza mai ales heterostereotipuri fata de romani. Sunt putine studii riguroase de acest tip cu referire la romani. Incerc insa o sinteza a concluziilor la care am ajuns. Altii ne vad mai ales patrioti si adaptati/bine orientati, dar restul autostereotipurilor noastre de mai sus sunt minimizate de acestia. Mai recent, romanii sunt asociati cu Dracula/vampiri,  mai ales in SUA, si cu comportamente antisociale mai putin constiincioase, mai ales in Europa de Vest . Interesant, partea de lipsa de constiinciozitate din heterostereotipurile fata de romani este recunoscuta si in autostereotipurile romanilor.

  O alta subcategorie a acestui punct se refera la cum credem ca sunt altii (heterostereotipuri ale romanilor). Asadar, cum ii vad romanii pe ceilalti (dupa David, in pregatire; Hunyady, 2003):
  1. Americanii – puternici, populari/cu umor, patrioti;
  2. Britanicii – inteligenti/educati, onesti, patrioti;
  3. Chinezii – patrioti, onesti, muncitori, inteligenti;
  4. Francezii – patrioti, inteligenti/educati, boemi;
  5. Germanii – muncitori, onesti, inteligenti;
  6. Maghiarii – patrioti, adaptati/bine orientati, asertivi/hotarati;
  7. Rusii – patrioti, adaptabili/bine orientati, asertivi/hotarati.

  Romanii ii prefera pe britanici, americani si francezi, apoi pe germani, si mai la urma pe maghiari si rusi (dupa Hunyady, 2003).

  […]

  • Cum vrem sa fim (modelul psiho-cultural ideal)

  Diferentele dintre ‘cum suntem’/’cum putem fi’, pe de o parte, si ‘cum credem ca suntem’/’cum cred altii ca suntem’, pe de alta parte, sunt generatoare de stres psihologic, stres care la randul sau intareste mecanismele de aparare care mentin discrepanta (David, 2012). Se intra astfel intr-o cerc vicios, care ne mentine in starea defensiva.

  Modelul psiho-cultural ideal al romanilor – cum vrem sa fim – este definibil in proiectia lor psihologica: ‘cum cred ca sunt’. Vestea buna este ca desi romanii ‘se cred’ asa ‘cum nu sunt’, totusi ‘se cred’ asa ‘cum ar putea sa fie’.Asadar, as spune ca proiectia lor – ‘cum cred ca sunt’ – nu reprezinta o iluzie pozitiva, ci un optimism realist. De aceea, in cazul romanilor exista o sansa foarte mare pentru dezvoltare si evolutie in directia unui model psiho-cultural ideal.

  Cum ar trebui sa arate acest model psiho-cultural ideal? Simplu spus, sa creeze cetateni inteligenti, creativi, adaptabili social, cu un bagaj de cunostinte declarative si procedurale vast, cu o personalitate care sustine comportamente prosociale (ex. altruism/deschidere spre oameni/optimism/empatie, etc.). As vrea sa vad niste cetateni autonomi/independenti, capabili de o solidaritate sociala formidabila, generoasa, specifica societatilor individualiste creatoare de institutii sociale moderne , dincolo de comunitatea colectivistilor nascuta din siguranta in comun a unor cetateni nesiguri pe ei (care in Romania a generat adesea ‘clanuri’ si ‘gasti’ ). Toate acestea vor putea sustine apoi o sanatate psihica si fizica buna, cu impact pozitiv asupra cresterii sperantei de viata si a fericirii. Dezvoltarea acestei componente psihologice poate sa fie parte a unui proiect de tara , prin care Romania sa nu fie doar o tara care a aderat la spatiul european, ci una bine integrata in acest spatiu.

  Predictia mea este ca facand o politica educationala, socio-culturala si economica inteleapta – dar chiar si in ciuda acestora, ca urmare a presiunii administrativ-economice a UE (si a infuziei de capital din UE) si a tinerilor romani din tara si diaspora -, Romania va fi nu doar o tara care a aderat la spatiul european, ci una perfect integrata si performanta in acest spatiu.

  Ce se va mai pastra din profilul psiho-cultural actual (ex. profilul psihologic de suprafata)? Eu cred ca putin, deoarece, ca esenta (in profilul psihologic de adancime), romanii sunt integrati in cultura europeana, doar ca au fost opriti in drumul lor de blocajele istoriei, ultimul fiind perioada comunista. Cat de repede se poate face tranzitia astfel incat profilul psihologic de adancime sa devina unul de suprafata? Depinde de cat de repede se pot coaliza indivizii-cetatenii autonomi pentru a crea retele sociale moderne care sa inlocuiasca ca influenta comunitatea colectivistilor.

  Tinand cont de contextul european in care ne-am integrat, cred ca maximum o generatie (20 de ani) va face tranzitia definitiv, dar speranta este ca schimbarea se poate intampla in anumite segmente (ex. economice, academice, etc.) si mai repede, ca sa nu mai avem generatii de sacrificiu . ”

  Articolul integral il puteti citi pe blogul lui Daniel David

  Reputatul psiholog Daniel David precizeaza ca, “pentru a intelege corect profilul psihologic al romanilor, am analizat toate studiile de specialitate publicate pana in ianuarie 2015 pe aceasta tema si am demarat o serie de studii proprii. Totalul subiectilor care au intrat in studiile analizate/derulate de noi depaseste 50.000 de romani, din diverse zone ale tarii, cu varste de la 2 ani la +80 (multe analize fiind pe esantioane reprezentative national)”.

  Acesta precizeaza ca “profilul psihologic al romanilor este unul statistic, care nu poate fi aplicat la un individ, ci poate fi utilizat in situatii in care se doreste a se face politici publice si proiecte relevante pentru tara si/sau grupuri mari “.

  Citeste si:

  -

  Iliescu a batut palma cu tradatorii si criminalii Poporului Roman si pentru a pustii  si, apoi,pentru a vinde TARA .De aceea , Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru  MULTINAȚIONALELE criminale si boierii din toata lumea .Si acum,sunt platiti cu salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării

  La 20% la sută dintre românii care muncesc nu le ajunge salariul ca să-și acopere cheltuielile lunare

  Mai mult, cifra reală a șomajului e de 49.5% (aprox. 5,2 milioane). Desigur o parte din acești șomeri ascunși de autorități, muncesc ce pot pe la țară ca să nu moară de foame.

  CIFRELE OFICIALE ALE ȘOMAJULUI DIN ROMÂNIA SUNT COMPLET FALSE: SE NUMĂRĂ ÎN MOD MINCINOS DOAR CEI CARE SUNT ÎNREGISTRAȚI OFICIAL CA ȘOMERI

  Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

  Românii, sunt alături de Bulgari, cei mai prost-plătiţi locuitori ai Uniunii Europene, relevă cifre făcute publice de site-ul de profil ECONOMICA.

  Mulţi români trăiesc dintr-un salariu mizer din care nu pot nici măcar să îşi acopere cheltuielile de bază.

  Iar cifrele oficiale demonstrează asta, românii ocupând primul loc din Uniunea Europeană din acest punct de vedere.

  Aproape 20% dintre angajații din România nu câștigă un salariu suficient pentru a-și asigura traiul, atrage atenţia Comisia Europeană (CE).

  Cu alte cuvinte 20% DINTRE ROMÂNI, DEȘI MUNCESC DIN GREU O LUNĂ DE ZILE, NU LE AJUNG BANII DIN SALARIU NICI MĂCAR SĂ MÂNÂNCE.

  După România, Grecia (15%), Italia şi Spania (câte 12%) înregistrează cele mai ridicate procentaje de adulţi care au un loc de muncă, dar trăiesc la limita sărăciei, faţă de 9% la nivelul UE, potrivit raportului pregătit de Directoratul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune din cadrul CE.

  Mai mult, situația e și mai gravă cu privire la LIPSA ACUTĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ

  CIFRELE ȘOMAJULUI DIN ROMÂNIA SUNT COMPLET FALSE: SE NUMĂRĂ ÎN MOD MINCINOS DOAR CEI CARE SUNT ÎNREGISTRAȚI OFICIAL CA ȘOMERI

  Dacă numărăm cam 5,5 milioane de pensionari și vreo 5,3 milioane de salariați, la care adăugăm în jur de 1,7 milioane de tineri sub 18 ani – foarte puțini datorită declinului demografic, și scădem aceste cifre dintr-un total de 18 milioane de cetățeni câți au mai rămas în țară din 22,5 de milioane care erau în 1989, obținem o cifră reală a șomajului de 5,2 milioane de șomeri (18 – 5,8 – 5,3 -1,7 = 18 – 12,8 = 5,2).

  Din populația activă a țării șomajul real e de 49.5% ( 5,2 / (5,2 + 5,3) * 100 = 5,2 / 10,5 * 100 = 49.5% ).

  Desigur o parte din ei mai muncesc ce pot pe la țară ca să nu moară de foame.

  Românii câștigă de câteva ori mai puțin în comparație cu angajații statelor din Europa Centrală și de Est.

  Astfel, români sunt codașii Europei la capitolul câștiguri din salarii, potrivit zf.ro.

  Asta în timp ce, prețurile la benzină și la motorină sunt mai mari în România decât în Germania şi în Austria.

  Asta în timp ce, prețurile la utilități, la alimente și la electronice sunt similare cu cele din Uniunea Europeană.

  Practic românii sunt SCLAVI PE PLANTAȚIE în propria lor țară.

  Un casier dintr-un hipermarket din țara noastră câștigă un salariu mediu brut de 375 de euro pe lună, adică circa 270 de euro net.

  În același timp, un angajat dintr-un hipermarket german încasează lunar un salariu de 3.167 de euro brut pe lună, adică de aproape 8,5 ori mai mare decât cel din România.

  În Franța un casier câștigă 1.733 de euro brut pe lună, adică de 4,6 ori mai mult decât la noi.

  Diferențe evidente sunt și față de Polonia sau Ungaria.

  La Varșovia un casier câștigă cu 26% mai mult decât un casier din București,

  în timp ce la Budapesta un casier câștigă cu 13% mai mult decât unul român.

  Mai jos, tabelul complet cu salariile medii nete pe judeţe (în ordine descrescătoare). Ca să ajungeţi mai repede la Vâlcea sau la Neamţ, de exemplu, unde sărăcia e mare, răsturnaţi clasamentul cu susul în jos…

  Lista salariilor medii NETE pe judeţe în ordine descrescătoare

  Bucuresti – 2882 RON

  Ilfov – 2423 RON

  Cluj – 2219 RON

  Timis – 2188 RON

  Arges – 2101 RON

  Gorj – 2083 RON

  Prahova – 1989 RON

  Iasi – 1954 RON

  Brasov – 1907 RON

  Sibiu – 1889 RON

  Constanta – 1869 RON

  Olt – 1859 RON

  Galati – 1854 RON

  Dolj – 1803 RON

  Mures – 1781 RON

  Arad – 1769 RON

  Dambovita – 1752 RON

  Bacau – 1705 RON

  Alba – 1701 RON

  Tulcea – 1677 RON

  Mehedinti – 1677 RON

  Giurgiu – 1656 RON

  Hunedoara – 1637 RON

  Calarasi – 1610 RON

  Ialomita – 1608 RON

  Botosani – 1592 RON

  Satu Mare – 1590 RON

  Suceava – 1583 RON

  Salaj – 1573 RON

  Braila – 1568 RON

  Buzau – 1567 RON

  Teleorman – 1560 RON

  Maramures – 1558 RON

  Caras Severin – 1553 RON

  Vaslui – 1529 RON

  Vrancea – 1528 RON

  Bihor – 1527 RON

  Bistrita Nasaud – 1509 RON

  Neamt – 1492 RON

  Covasna – 1489 RON

  Valcea – 1486 RON

  Harghita – 1415 RON

   Salariile minime din Europa – România e la coadă cu bulgarii, albanezii şi macedonenii – suntem ținuți intenționat să fim muritori de foame. Uitați-vă la Turcia, de exemplu, unde salariul minim e mai mult decât dublu față de cel de la noi, în timp ce pe vremea lui Ceauşescu erau sub noi, ca acum să fie înaintea Poloniei, care e şi ea la aproape dublu față de noi. Şi vine presa progresistă de la noi şi de aiurea şi unul ca Băsescu să-l înjure pe Erdogan că “şi-a nenorocit poporul”.

   

  APEL CATRE TOTI compatriotii care mai au  SÂNGE DE ROMÂN  JUR : Nu mă opresc, nu renunţ! Lupt până îmi obţin ceea ce-mi doresc !
  Şi dacă aş fi să mor pentru patrie şi popor.

  TREBUIE DAT DE URGENTA LEGII PENTRU :
  1. CA TOTI CE AU DOSARE PE ROL INDIFERENT DE CAUZA
  SA NU MAI POATA CANDIDA LA FUCTIILE PUBLICE 
  2. ANULAREA TUTUROR PENSIILOR SPECIALE
  3. ABROGAREA LEGI care aprobă PENSII SPECIALE ptr. Parlamentari. primari, viceprimari şi Şefi CJ = POPORUL MOARE DE FOAME. FĂRĂ PENSII SPECIALE. Fiecare primeşte la pensie după cum a cotizat. LUAŢI TOTUL ŞI DAŢI TOTUL LA PENSIONARII ŞI SALARIUL MINIM PE ECONOMIE DE CEL PUŢIN 500 €. să nu mai existe pensionari după 40 de ani de muncă să primească 500 de lei sau mai puţin. 
  4. PARLAMENTARI SA FIE PLĂTIŢI CU SALARIUL MINIM PE ECONOMIE numai aşa se vor zbate să ridice nivelul salariului minim ,căci nu fac nimic în afară de a dormi pe bani noştril
  5 PARLAMENTARI LA 3 ABSENTE NEMOTIVATE SA FIE DATI AFARA DIN PARLAMENT SI SA SE PUBLICE.
  6. ÎNVESTIGAREA tuturor personajelor politice din ultimii 25 de ani iar averile celor implicaţi în activităţi în afara legii confiscate.
  7. IMNUL NAŢIONAL să fie difuzat zilnic de toate radiourile și televiziunile şi să se cânte în şcoli şi facultăţi în fiecare dimineaţă.
  Amin !
  8. POPORUL să aleagă prim ministrul şi tot aparatul politic , nu partidele politice care fac tot felul de alianţe în beneficiul lor.
  9. POPORUL SĂ ÎŞI VOTEZE SINGUR LEGILE
  10. REPATRIEREA IMEDIATĂ A IMIGRANŢILOR MUSULMANI printre care se strecoară grupări teroriste, consolidarea şi închiderea frontierelor. 
  11. NU ISLAMIZĂRII ROMÂNIEI.
  12. DESFIINŢAREA COMPLETĂ A IMUNITĂŢII PARLAMENTARE CAT SI A PRESEDINTELE ROMANIEI.
  13. REDESCHIDEREA DOSARULUI REVOLUTIEI DIN ” 89.
  14 .TRADARE, CRIMA, FURT, TOTI CORUPTI ,= INCHISOARE MINIM 25 DE ANI SI CONSFICAREA INTREGI AVERI.
  15. RELANSAREA INDUSTRIEI GRELE gestionată ori la nivel de stat ori în parteneriat privat.
  16. INTERZICEREA IMPORTULUI DE ALIMENTE de tip materie primă (lapte, carne, ouă, grâu, soia, etc) atât timp cât producătorii din România pot acoperi necesarul pe ţară. şi stimularea producţiei în vederea exportului de bunuri.
  17. ÎNĂSPRIREA LA SÂNGE A LEGII în ceea ce priveşte MITĂ ELECTORALĂ şi finanţarea partidelor.
  18. ÎNTERZICEREA TOTALĂ A TRASEISMULUI POLITIC. = PIERDEREA MANDATULUI şi a dreptului de a candida. CAZIERE judiciare şi fiscale CURATE (pentru toate rudele gradul I si II)
  19. NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI !
  20. ReUnirea Basarabiei cu Romania
  21. FISCUL să monitorizeze constant veniturile aleşilor.
  22. LEGE CARE SĂ ÎNTERZICĂ TOTAL TIMP DE 15 ANI TĂIEREA ARBORILOR, precum şi comerţul şi exportul de lemn, pentru a proteja astfel pădurile a căror suprafaţă a scăzut dramatic în această ţară ca urmare a defrişărilor massive. Trebuie de urgenta sa se repare distrugerea padurilor altfel ne vom trezii cu inundatii si alte calamitati omul a distrus-o el s-o reface , PLANTAREA DE URGENTA DE ARBORI IN PADURILE SCUMPEI NOASTRE PATRIE ROMANIA. OPRIREA DEFRIȘĂRILOR a ceea ce a mai rămas și REPLANTAREA de URGENTA a zonelor afectate de drujbe.. și protejarea cu S T R I C T E Ț E a ARBORILOR pe care îi mai avem și a PARCURILOR și ARIILOR PROTEJATE.. * PLANTEAZĂ ÎN ROMÂNIA * La fiecare oră, România pierde 3 hectare de pădure Politia va confisca camioanele ce transporta ilegal lemne
  23. FĂRĂ NUMIREA POLITICĂ politica a Procurorilor şi Magistraţilor.
  24. VREM LOCURI DE MUNCĂ. 
  25. CANALIZAREA DE URGENTA A SUPRAFETEI ROMANIEI CAT SI MAGISTRALA PE GRANITA DE VEST PANA LA DUNARE,ETC.
  26. DEMISIA GUVERNULUI CIOLOS.
  27. SA FIE PUBLICE = TOATE AVERILE, CONTURILE DIN TARA SI STRAINATATE A TUTUROR CANDIDATILOR LA PRIMARIE , LA CONSILIUL LOCAL SI JUDETEAN SI FISCUL SA LE VERIFICE.
  28 VERIFICAREA TUTUROR SEMNATURILOR DE PE LISTE CU PRIMARI, CONSILIERI MUNICIPIU SI JUDET DE CATRE DNA ,SRI,ANAF,ETC.
  29. VERIFICAREA SI PUBLICAREA DECLARATIILOR DE AVERE CU PRIMARI, CONSILIERI MUNICIPIU SI JUDET DE CATRE DNA ,SRI, ANAF, ETC.
  30. Persoanele despre care se constată că sunt implicate în vânzarea de teren agricol romanesc către străini sa fie pedepsite peste 25 ani de închisoare, 
  31. Verificarea la sange si DESFIINTAREA FIRMELOR DE PAZA CAT SI CELOR IN INSOLVENTA iar personalul de paza sa treaca de urgenta acolo unde lucreaza . Desfiintarea a PROGRAMULUI DE LUCRU 24/48 sau 24/72 LA 12/24 si 12/48 si platirea a sporurilor de vechime,de noapte,15% spor de pericol , sa se dea agentiilor de paza fluturasi cu salariu si toate orele cat si sporurile trecute pe fluturas de salariu fiindca in present nu se da.SA NU FIE 3 AG.DE PAZA PE UN OBIECTIV CI 4 AG.DE PAZA.
  32. DEMISIA PRESEDINTELE ROMANIEI DACA NU IA MASURI URGENTE DE A APLICARE A ACESTOR LEGI.
  DAR CINE ?
  - PENALI NOSTRI DIN PARLAMENTUL ROMANIEI ? ??????????
  = TREUIE SA IESIM URGENT IN STRADA TOTI 
  CA SA CEREM ACEASTE LEGI SI SA NU MERGEM ACASA PANA NU VA FI DATE LEGILE SI APROBATE DE PRESEDINTELE ROMANIEI SI
  AUTOMAT REALEGERI IN LOCUL CELOR SUSPENDATI.
  - DE CE SUNTEŢI LAŞI FRAŢI ROMÂNI ????????… ??????????/
  - VREI SCHIMBARE ??????? FII SCHIMBAREA !!! 
  - UNUL PENTRU TOŢI, TOŢI PENTRU UNUL
  VĂ PUNEŢI URMĂTOAREA ÎNTREBARE :
  = COPIILOR NOŞTRI CE LE LĂSĂM ??????
  PENALI ??????
  pace si liniște in suflet sa aveti popor roman !
  Amin ! 
  Ciolos,iohanis ce faceti cu ROMANIA cu romani?
  DISTRUGETI ROMANIA,POPORUL ROMAN ?
  VINDETI TARA BUCATA CU BUCATA?
  VRETI SA DEVENIM MORTI IN TARA NOASTRA
  NU VA E TEAMA DE DUMNEZEU,DE BLESTEMUL ACESTEI NATIE 
  CUM COMENTAŢI ?????
  Esti de acord ?….Distribuie !!!!!!!!!!!!!!!
  SI DE URGENTA IESIREA IN STRADA….
  Amin
  Un raport CIA arată că în 25 de ani, din România au plecat către bănci străine 400 de miliarde de dolari
   Analistul economic Radu Soviani se aşteaptă la investigaţii mai intense ale procurorilor care vor scoate la iveală furturile din domeniul bancar. Mai grav este că studiile arată că multe dintre firmele care declară pierderi în România îşi scot de fapt din ţară profiturile. Sunt sume de ordinul miliardelor de euro, scrie antena3.ro În ultimii 25 de ani, lichidarea industriei s-a desfăşurat la scara întregii ţări şi acum România importă aproape tot: de la chibrituri până la mâncare şi utilaje grele. Iar ce au furat românii, străinii au preluat fără nicio responsabilitate, e concluzia analiştilor.

  Pentru ca Iliescul loviturii Ceauseilor si a Romaniei este scos carpa curata, acceptam minerizarea perpetuuuua a TARII si,iata :Cartea mineriadei din iunie

  Cristian Patrasconiu

  Mineriada din iunie e o carte dreaptă cu cei care, „fără-de-putere“, s-au opus unei puteri teribile şi, expresia nu e deloc metaforică, criminale. Este o carte care face dreptate – nu până la capăt, desigur. Nicio carte, de altfel, nu poate face aşa ceva…

   

  Nu risc deloc dacă spun, din capul locului, că Mineriada din iunie, cartea lui Victor Bârsan apărută anul trecut la Editura Tra­cus Arte – când s-a împlinit un sfert de se­col de la teribilele eve­ni­mente din zorii democraţiei româneşti –, are nu­me­roa­se virtuţi. Îmi face plăcere chiar să şi plusez: pentru te­matica pe care o acoperă, faptul că această carte exis­tă aşa cum ea există (şi anume, ca un admirabil spec­­tacol al rigorii, dar şi – fie şi implicit – ca un do­cument extraordinar de cu­rat de / despre morală) reprezintă un eve­ni­ment editorial.

   

  Ca decupaj privilegiat, cartea „este scrisă, preponderent, din perspectiva victimelor, nu a minerilor, și este o lucrare de is­to­rie recentă, scrisă într-o manieră jur­na­listică, și nu un studiu științific, în sen­sul exi­gent al termenului“. Autorul for­mulează cu modestie, fiindcă, în fond, această carte stă, la loc de cinste, şi ca do­cu­ment academic –între altele, Mineriada din iunie este, neapărat pe raftul întâi, o foarte consistentă lucrare deopotrivă de sociologie, antropologie, politologie, is­to­rie (recentă).

  http://revista22.ro/files/news/manset/default/carte-patrasconiud.jpgVICTOR BÂRSAN – Mineriada din iunie (Editura Tracus Arte, 2015)

   

  De unde pleacă această carte, de la ce anume? Iată, în cuvintele lui Victor Bârsan: „Punctul său de pornire îl constituie ac­țiu­nea Grupului pentru Dialog So­cial de a strânge declarațiile victimelor mi­neriadei, pe de o parte, pentru che­ma­rea în judecată a vinovaților, pe de alta – pen­tru istorie. (…) Cele circa o sută de de­clarații, provenind de la persoane independente, acoperind un spectru larg de profesii și vâr­ste, de la muncitori la profesori universitari și de la elevi la pensionari, au permis refacerea calitativ corectă a evenimen­telor din 13–15 iunie 1990. Procesarea și sistematizarea aces­tora au avut ca rezultat mai multe ar­ti­cole de sinteză, pe care le-am publicat în numerele 36–42 ale revistei «22». În de­cembrie 1990, aceste articole, cărora li s-a adăugat un studiu al dr. Dragoș Ni­colescu referitor la greva foamei des­fă­șurată aproximativ simultan cu demon­stra­ția din Piața Universității, au fost strân­se într-un volum, intitulat «Ra­port asu­pra evenimentelor din 13–15 iunie, Bu­curești», semnat de Grupul pentru Dia­log Social și Asociația pen­tru Apă­ra­rea Drepturilor Omului în România – Co­mitetul Helsinki“. Dincolo de acest de­clan­şator pachet de evenimente, se poate răs­punde, în egală măsură de adecvat, la în­trebarea cu privire la sensul acestei cărţi aşa: ea pleacă dintr-o nevoie de a fixa un adevăr pentru ocultarea căruia s-au dus uriaşe bătălii. De aici şi evidenţa că aceas­tă carte stă sub specia celor care sunt scrise întru „etica neuitării“.

   

  Cadrul cărţii, pe scurt, este alcătuit din ur­mă­toarele repere: a) contextul politic al pri­melor trei mineriade; b) 13 iunie – suc­cesiune cronologică şi cauzală a „pro­vo­că­rilor“; c) 14-15 iunie: agresiunea; d) „im­portanţa mineriadei din iunie 1990 pen­tru evoluţia politică a României“. Din su­ma acestor perspective, iată şi definiţia de mare forţă – nu singura posibilă – cu pri­vi­re la ce a însemnat „instituţia mi­ne­ria­dei“ în istoria recentă a României: „Mi­neriada constituie, probabil, cea mai evi­dentă mărtu­rie a complexului de uzur­pa­tor, a complexului Macbeth, de care este do­minat Iliescu“. Un alt ter­men care e asociat, in­clusiv în carte, celui de mi­neriadă şi pe care e util să nu îl uităm este acesta: „te­rorism de stat“, mi­ne­ria­dele fiind unul dintre ins­trumentele de practică ale acestui tip de terorism.

   

  Mineriada din iunie pune în joc mize mari, inclusiv prin documentaţia pe care o oferă în anexele sale. Cine face o lectură a acestei cărţi alegând unghiurile decupate de anexele cărţii capătă o înţelegere nu­an­ţată şi despre evenimentele în sine asupra cărora se concentrează cartea, dar şi des­pre ceea ce au dat ele, în timp; fiindcă, în această privinţă acum este aproape un consens în spaţiul public de la noi, ele sunt momente fondatoare pentru so­cie­tatea românească. Iată, inclusiv ca ma­terial didactic, un pasaj din anexa 22: „Că pe 13 iunie a avut loc la București o ten­tativă de lovi­tură de stat este un fapt a cărui negare nu poate fi discutată decât în termenii cretinismului sau candorii, după cum se exprimă d-l Răzvan Theo­do­rescu“. Nu e un citat din vreun autor ano­nim – dimpotrivă. Cel care a scris aceste rân­duri – dar şi altele, din aceeaşi specie de „expertiză“ pro-FSN – este Cristian Tu­dor Popescu. Şi, după ce am rostit acest nu­me, să lărgim puţin cadrul – ca în tele­vi­ziune. Citatul e din iunie 1990. Atunci când, ca şi după ce a rezultat din votul din „duminica orbului“, presa era cam 80% pro-FSN şi 20% „altfel“. Nu exista nicio televiziune privată. Prin urmare, ci­ne era „la butoane“ avea o uriaşă putere de a modela breasla, politica, societatea, Ro­mânia, în fond. Şi tot aici – în mic, deşirând istoria „de nişă“ inclusiv a mass-media de la noi – se vede şi perspectiva. Chiar şi cu o asemenea forţă de „foc“ la îndemână, cu o înspăimântătoare forţă me­diatică la picior, deţinătorii ei nu au învins. Dacă România e acum unde e – în bine: înUE, în NATO, poate mai protejată decât oricând în istoria sa -, ea este îm­po­triva celor care au vrut să o scoată de pe un făgaş al unei (cât de cât) normalităţi democratice. Democraţia liberală este încă mult-fragilă la noi şi ceea ce a câştigat, am văzut asta de mai multe ori, nu este ireversibil; dar nici arhitecţii şi sus­ţi­nă­to­rii „democraţiei originale“ (aceea apărată cu bâtele de către minerii pe care îi chema Ion Iliescu şi pe care îi înţelegeau, empatic aproape, CTP şi colegii săi „dintr-o anu­mi­tă parte a presei“) nu au câştigat.

   

  Limbajul democraţiei româneşti con­temporane a fost violent con­fruntat şi de către mineriade, dar reperele luminoase ale acestei de­mocraţii au fost puse de către cei care s-au opus acelor barbare dezlănţuiri de violenţă girate de stat. Ceea ce este de ob­servat cu privire la felul în care a evo­lu­at presa este, schimbând ceea ce e de schim­bat, valabil şi în alte „zone“. Şi politic s-au văzut atunci, în mic, taberele – şi forţa lor, şi slăbiciunile lor. Şi social – la fel -, mi­neriadele (cu asupra de măsură aceea din iunie 1990) au developat raporturi pe care anii ce vor urma le vor confirma în re­petate şi, uneori, tensionate maniere.

   

  Privind inclusiv sau – de ce nu – mai ales spre nucleul de sens al acestei cărţi, este ceva important de spus în legătură cu fe­lul în care se păstrează în memoria re­cen­tă evenimentele din iunie 1990, cele care au dus la cea mai violentă şi mai amplă dintre (fără excepţie!) nefastele mineriade pe care le-a consemnat istoria noastră re­cen­tă. Mineriada din iunie a apărut, cum spuneam, anul trecut – la un sfert de se­col de la evenimentele din 13-15 iunie 1990. „Mineriada din iunie este, acum, un eveniment lipsit de mister: știm des­pre ea tot ce se poate ști, în limite rezo­nabile“, scrie domnul Bârsan – şi are drep­tate. Doar că, în ciuda faptului că adevărul despre 13-15 iunie 1990 a fost cunoscut re­lativ devreme – întâi, mai ales intuitiv, apoi, cu aglomerare de date şi fapte al că­ror adevăr este incontestabil –, despre acest moment important pentru demo­cra­ţia autohtonă (amintiţi-vă că, după ceea ce a fost la mijloc de iunie 1990, au plecat atunci din ţară, în scurt timp, sute de mii de români – dintre oamenii de cea mai bu­nă calitate morală şi profesională) lucru­ri­le nu au fost simple deloc şi încă nu sunt aşa. Nu au fost simple nici în privinţa cla­rităţii morale (aici, încă aflăm, chiar în aces­te zile, despre oameni care au jucat atunci probabil în dublu rol!) şi mai cu seamă nici sub raport juridic (a clarifica din punct de vedere juridic lucrurile în­seam­nă mai mult decât a şti adevărul des­pre ce a fost acolo – înseamnă, la capătul unui demers de acest tip, pedepsirea exem­plară a vinovaţilor majori pentru o suită de evenimente care au lăsat în urmă victime şi oameni mutilaţi la propriu!).

   

  Atunci, foarte aproape de vio­len­ţele înfio­ră­toare de la mineriada din iunie 1990, s-a spus – punc­taje de acest tip venind mai ales dinspre cei care aveau con­ştiinţa vi­novată, precum şi dinspre sus­ţinătorii acestora – că evenimentele sunt prea aproa­pe, prea „fierbinţi“ ca să poată fi analizate şi judecate. S-a clamat „nevoia de distanţă“ – pentru a vedea şi a înţelege mai bine ce a fost acolo. În fond, s-a cum­părat timp, fiindcă acum, la un sfert de se­col, suntem doar aici: „se ştie cam totul“ despre această mineriadă, doar că despre ea ne amintim din ce în ce mai puţin. Din unghi de vedere academic, da, de acord, un sfert de secol este o distanţă foarte bu­nă pentru a nu scrie „cu patimă“ despre ce a fost atunci; din perspectiva celor care duc însă cu ei „patima adevărului“, pe­na­li­zarea meritată a tuturor celor care au produs barbaria dirijată din iunie 1990 se lasă aşteptată în continuare. Şi, à propos de bătălia aceasta pentru memoria eve­ni­mentelor din 13-15 iunie, nu este de uitat amănuntul că exact aceia care pledat pentru „distanţă“, pentru „răcirea pers­pec­tivei“, pentru „detaşare“ au fost nu cam­pionii memoriei, ci avocaţii uitării.

   

  Pe lângă exemplara administrare a me­moriei cu adevărat importante pe care o relevă cartea domnului Bârsan şi, cum spu­neam în debutul acestui articol, pe lân­gă multe alte virtuţi, această carte are şi una care este esenţial de indicat: este o carte dreaptă. E o carte dreaptă cu cei care, „fără-de-putere“, s-au opus unei pu­teri teribile şi, expresia nu e deloc me­taforică, criminale. Mineriada din iunie este o carte care face dreptate – nu până la capăt, desigur. Nicio carte, de altfel, nu poate face aşa ceva…

   Minerul Ilici a facut colectivizarea,dar a fost votat sa decolectivizeze/lichideze Tara si Poporul Roman-Colectivizarea, distrugerea proprietatii si a omului


  Inceputul colectivizarii in Romania se leaga de sedinta Plenara a Comitetului Central (CC) al Partidului Muncitoresc Roman (PMR) tinuta intre 3 si 5 martie 1949, prin care Gheorghe Gheorghiu Dej, secretarul general al PMR, a anuntat declansarea “transformarii socialiste a agriculturii”. Cu toate acestea, pe cat se cunoaste mai mult despre colectivizare pe atat cercetatorii fenomenului sunt mai preocupati in a recomanda anul 1949 ca moment zero al acestui proces. In definitiv, plenara CC din martie oficializeaza o decizie pregatita prin actiuni sistematice inca dinainte, mai exact din clipa in care soldatii Armatei Rosii au pus cizma pe teritoriul Romaniei.Nefiind un demers unitar, coerent in tactici, se purcede la diferite periodizari cu scopul de a-l face inteligibil. Daca, asa cum vom observa, cele mai multe delimitari se fac dupa 1949, exista altele mai extensive cum ar fi, de pilda, cea facuta de Victor Frunza (vezi pp. 412 – 420). Autorul priveste colectivizarea impartita in trei etape, criteriul ce sta la baza fiind cel al tacticilor de lupta. Prima etapa incepe cu reforma agrara din 23 martie 1945 a carei finalitate a fost neutralizarea taranimii, considerata de catre partid a fi un mamut cu picioare de lut. A doua etapa incepe cu lichidarea mosierimii din noaptea de 1 spre 2 martie si plenara CC din zilele urmatoare. In fine, a treia etapa are loc dupa 1965, anul consolidarii puterii lui Nicolae Ceausescu, cand se produce etatizarea intregului teritoriu al Romaniei, “indiferent de destinatia terenurilor”. Altfel spus, dupa 1965, colectivizarea isi atinge finalitatea prin suprimarea oricarui drept de posesiune individuala (chiar si gospodariile taranesti se aflau tot pe terenul statului) si desfiintarea dreptului la succesiune (ibid., p. 418). O atare compartimentare a spatiului istoric prezinta avantajul de a scruta procesul colectivizarii intr-un orizont mai generos decat cel afirmat de catre Dej in 1949. In aceasta optica, definitia colectivizarii trebuie extinsa de la simpla transformare in sens socialist a agriculturii (adica de organizare a proprietatii intr-o dimensiune colectiva si intr-una de stat) la un efort de anulare a proprietatii private. In masura in care alte discipline socio-umane (cum ar fi antropologia, psihologia, sociologia, filosofia, economia) vor stabili o relatie cauzala intre om si proprietate, atunci colectivizarea prezinta nu doar o dimensiune economica, ci si una sociala, politica, culturala si, de ce nu?, religioasa. Altfel spus, colectivizarea nu mai este o anexa a industrializarii, ci “un fenomen central, de sine statator, al instaurarii regimului comunist” (Dobrincu, p. 22). O astfel de abordare, pesemne din ce in ce mai definitiva, e incurajata si de faptul ca procesul colectivizarii s-a adresat nu unei minoritati absolute cum a fost nationalizarea, ci unei majoritati absolute. Din cifrele furnizate la plenara CC din 1949 aflam ca la nivelul anului 1948 populatia rurala a Romaniei era de 75%. Altfel spus, din 16 milioane de cetateni romani, 12 locuiau la sate. Studiul colectivizarii nu mai inseamna asadar doar studiul unui tip de comportament politic si economic al partidului unic, ci studiul partidului insusi si a felului in care acesta a acaparat puterea. Desigur, reflectia poate fi mutata pe terenul speculativ (nu intotdeauna inutil construirii unui discurs asupra trecutului) intrebandu-ne: ar fi avut taranimea o sansa de a invinge un stat care avea deja din 1948 monopolul mijloacelor de represiune (Militia, Securitatea, Armata) si de justitie si care desfiintase deja patura subtire a burgheziei economice, aservindu-si astfel orasele? Putea opozitia taranilor abate cursul istoriei cata vreme partidul controla institutiile care penetrau cel mai adanc in societatea romaneasca (Biserica, Militia si scoala)? Probabil ca nu. Faptul ca in Romania colectivizarea a durat cel mai mult din intregul bloc sovietic (inclusiv URSS) si ca s-a realizat la nivelul cel mai larg nivel (cu exceptia Albaniei care insa se bucura de o suprafata agricola extrem de redusa) este o alta realitate de care trebuie tinut cont si asupra careia se va reflecta in randurile ce urmeaza.Preambul la colectivizare: reforma agrara
  Detaliul ca majoritatea absoluta a Romaniei se gasea la sat ascunde succesul si, concomitent, problema. Considerarea chestiunii agrare pe ultimul veac si jumatate din istoria moderna a statului roman scoate in lumina mai mult dificultati. Cercetarile recente demonstreaza ca reforma agrara din 1921, cea mai radicala si mai ampla din Europa, prin care s-a produs un masiv transfer de proprietate de la marii latifundiari la gospodariile taranesti nu s-a bucurat decat intr-un mod partial de efectele scontate. Desi idei pentru o noua reforma agrara au inceput sa-si faca loc catre mijlocul anilor 30, la cumpana anilor 30 si 40 se afirma un curent critic fata de ce s-a intamplat in 1921. Departe de a asigura independenta economica (pentru a se bucura de ea, o gospodarie avea nevoie de cel putin 5 ha, ori redistribuirea le adusese mai putin de 5 ha, terenul fiind impartit in numeroase parcele care daca se mai aflau si la distanta una de alta nu aducea o productivitate minima), reforma nu a asigurat niciun trai decent pentru familii si nici productivitate pentru stat (sandru in Dobrincu, p. 46) . Desigur, la acel moment se putea spune ca e mai bine ca inainte, insa imperfectiunile structurale (la reforma trebuie necesarmente adaugate politica fiscala deficitara, inaccesibilitatea creditelor, inzestrarea tehnica foarte precara etc) au franat considerabil avansul sectorului dominant al economiei nationale (ibid. p. 48). Razboiul si deriva generala catre stanga readuce in discutie chestiunea agrara, asumata cel mai vocal incepand cu septembrie 1944 de catre Frontul National Democrat care cuprindea Partidul Comunist din Romania (PCR) si Frontul Plugarilor. La nivel politic, solutia se imparte intre expropriere (deposedarea de pamant a marilor mosieri, ramasite ale perioadei de dinainte de 1921) si improprietarire (transferul de proprietate catre tarani din fondul statului). Ca orizont de asteptare, comunistii cereau punerea in practica imediat, in vreme ce celelalte partide optau pentru asteptarea momentului oportun. Pentru prima au inclinat comunistii, in vreme ce principiul improprietaririi era imbratisat de liberali, sustinatorii reformei din 1921 (ibid, p. 47). Mai mult, comunistii se declara pentru realizarea exproprierii de catre taranii insisi. De pilda, Instructiunile de aplicare a reformei agrare, sintetizata in Manifestul Frontului Plugarilor din 10 februarie 1945, ii incurajau pe tarani sa ocupe pamantul mosierilor, sa-l primeasca gratuit pe motiv ca fiind al lor niciun guvern sau partid n-ar fi avut legitimitate sa-l ofere (ibid.). Plecand de la abuzurile savarsite in numele acestor prevederi de-a dreptul arbitrare, favorizate semnificativ si de disolutia puterii statului in teritoriu gratie substituirii fortelor locale de ordine (Jandarmeria, politia) de catre trupele Armatei Rosii, reforma agrara din 23 martie 1945 castiga un argument in plus pentru includerea acesteia in procesul larg al colectivizarii. Departe de a incerca sa rezolve complicata chestiune agrara, reforma din 1945 a insemnat o repetitie generala pentru declansarea luptei de clasa care avea sa legitimeze drumul societatii romanesti catre socialism. In aceasta prima faza, actorii luptei de clasa sunt taranii (saraci) si marii proprietari de pamant. Cu alte cuvinte, legiferarea pripita la fel ca si modul de aplicare a reformei agrare din 1945 desteleneste drumul colectivizarii prin asaltul final asupra mosierilor (Onisoru, p. 36).
  Intentiile ascunse ale reformei agrare s-au putut decela cu usurinta inca de la acel moment. In primul rand, lectia cea mai importanta a exproprierii din 1921 a fost ca a imparti pamantul nu este suficient pentru a rezolva problema agrara (Markham, p. 254) Or a purcede la o reforma care redistribuie chiar mai rau decat cea de la 1921 (in sensul ca pamantul fusese luat si de la alti tarani mai instariti, cu o solida constiinta a datoriei fata de munca, si nu doar de la ce mai ramasese din marii latifundiari) si, mai mult, a promite transformarea taranilor in fermieri independenti cand se stia ca tot pamantul agricol al Romaniei impartit taranilor ar fi insemnat sub un hectar pe om (ibid., p. 262) (deci insuficient pentru o agricultura productiva) e clar ca se urmarea cu totul altceva. Cum altfel s-ar fi justificat acordul Moscovei care facea din desfiintarea proprietatii private in Rusia un titlu de glorie? Totusi, aceiasi observatori noteaza ca lucrul bun pe care l-a adus aceasta reforma (chiar si in conditiile in care in cele din urma, aproximativ 10% din suprafata arabila a fost expropriata) este ca “a redus numarul proprietarilor agricoli absenti de la mosiile lor”, inlocuindu-i deci pe arendasi si facand ca o canitate ceva mai mare sa ramana la dispozitia comunitatii rurale (ibid., p. 266).
  Ca reforma a urmarit de fapt altceva se observa in faptul ca beneficiarii prevederilor legislative nu s-au vazut cu titlurile de proprietate in mana decat in preajma alegerilor din noiembrie 1946, iar primirea pamantului a fost conditionata de inscrierea in randurile PCR-ului. Ar fi de adaugat aici ca alegerile din 1946 au reprezentat un moment de scadenta al unui conflict propagandistic extrem de acut intre partidele istorice si gruparile politice de orientare comunista inceput in 1944. Nerabdarea liderilor comunisti asupra legislatiei privind agricultura nu se explica atat prin intentia de a pregati terenul colectivizarii (in definitiv aceasta ar putea fi un efect al legii), cat prin incercarea de a decupla o parte cat mai consistenta din masa taraneasca atasata opozitiei democratice, cu precadere PNT-ului lui Iuliu Maniu. Cu alte cuvinte, s-a incercat atragerea unui capital politic, atat de necesar unui partid aflat in grava penurie de membri si persoane loiale. Inca dinainte de razboi, taranului roman ii fusese inculcata ideea ca colhozul ii ia pamantul si ii reduce bunastarea. Impresia a fost intarita o data ce numerosi tarani care participasera pe frontul din est sau fusesera tinuti in lagarele sovietice se intorceau acasa si povesteau realitatea sovietica, categoric diferita de discursul propagandistic. Organizarea sociala si economica pe principii comuniste nu se bucura asadar de niciun entuziasm in randurile celei mai mari parti a taranilor romani. Ca atare, comunistii s-au vazut in situatia de a se organiza in jurul unui discurs calduros posesiunii personale. Inainte, dar mai ales in preajma alegerilor din 1946, sloganele propagandistice indemnau electoratul sa voteze Soarele ca “taranii sa poata lucra in liniste si culege roadele de pe ogorul lor” sau “Vreti sa va pastrati pamantul cu care ati fost improprietarit? Votati Soarele, semnul Blocului Partidelor Democratice”. Relativ la partidele istorice, teza comunistilor era ca “Ei vor sa ia inapoi pamanturile taranilor. Ei vor sa poata ruina din nou pe micul patron. Ei vor sa rapeasca cuceririle castigate de muncitorii manuali si intelectuali” (Onisoru, p. 37). Potrivit lui Vasile Luca, titlurile de proprietate impartite in 1946 veneau “sa spulbere legenda raspandita de clica mosiereasca reactionara si agentii ei, cum ca Partidul nostru ar avea intentia de a va baga in colhoz” (ibid). In contrapondere, propaganda partidelor istorice se situa pe terenul convingerilor deja existente ale taranilor: “Jos dictatura comunista. Fiecare vot dat lui Groza este o caramida pentru colhoz” (ibid, p. 39). E, probabil, inutil de lamurit cine a avut dreptate si cine s-a inselat cu buna stiinta in acest conflict al lozincilor. Fara a avea la fel de multe parghii pentru difuzarea mesajelor propagandistice, opozitia democrata s-a folosit (cu foarte mult succes daca analizam rezultatul real al scrutinului din noiembrie 1946 care a dat un castig de cauza covarsitor PNT-ului) pe metoda zvonurilor, a transmiterii mesajelor “de la om la om” (cei mai importanti actori fiind preotii) si apoi prin mijlocul oficiosului de partid, ziarul “Dreptatea” (ibid, pp. 38 – 39).
  Una peste alta, s-ar putea spune ca reforma agrara din 1945 a pregatit starea de spirit care va insoti neincetat efortul de a colectiviza agricultura. Pe de o parte, i-a instigat pe taranii saraci impotriva mosierilor si a celorlalti consateni mai instariti. Transferul sau, mai bine spus, furtul legal al pamantului de la cei devotati ideilor de munca si eficienta pentru a-i rasplati pe marginalii comunitatilor a fost o prima lovitura data sistemului etic care organiza comunitatea rurala in care influenta si autoritatea se aflau conditionate de varsta, intelepciune si rezultatele muncii (Markham, p. 258). Astfel incepea erodarea comunitatilor rurale prin asaltul asupra elementelor care le asigurau coeziunea si orientarea: liderii informali (mosierii) si traditiile.2 martie 1949. Lichidarea mosierimii
  Nu intamplator plenara CC din 3-5 martie 1949 survine la doar o zi de la emiterea decretului 83 din 2 martie 1949 prin care se confiscau bunurile mosierilor. Aplicarea acestuia s-a facut grabit, in noaptea de 2 spre 3 ale aceleiasi luni. Pe langa confiscarea bunurilor, decretul a mai inaugurat o practica care va insoti si sprijini in permanenta cursul colectivizarii: deportarea. Fie ca a avut o dimensiune punitiva, fie una demonstrativa sau preventiva (in general, cele mai mari rascoale taranesti au fost urmate de deportari masive de familii chiar si din satele care nu au contribuit la tulburare, dar care au avut nesansa de a se situa in proximitatea focarului), deportarea reprezinta o realitate la fel de grava ca si arestarea.
  Spun grava din doua motive: pe de o parte e vorba de conditiile multora dintre cei carora le fusese aplicata stampila de “Domiciliu Obligatoriu” pe actul de identitate (supraveghere permanenta, convocarea periodica la Militie, controlul inopinat la domiciliu – inclusiv noaptea-, solicitarea autobiografiilor, verificarea corespondentei, descinderi la Securitate), iar pe de alta parte practica abuziva care mergea chiar impotriva prevederilor legale (ele insele contrare in mare parte dreptului natural). Asa se face ca, dupa aprecierea lui Henry Roberts, in afara celor 7.703 de proprietari de suprafete agricole superioare limitei de 50 ha (definitia legala a mosierului) identificate prin recensamantul din anul anterior, alti 9.000 de tarani care nu se aflau deci sub incidenta decretului 83 au fost ridicati de catre fortele de ordine si dusi in centrele de deportare din campia Baraganului (zona care si-a castigat renumele infam de “Siberie a Romaniei”) (sandru in Dobrincu – ed, p. 52).Presiunile asupra taranimii au fost facute din 1948Foarte probabil, plenara CC are loc in 1949 pentru ca 1948 poate fi privit ca un an de studiu, de descifrare a realitatii sociale si a starii de spirit, dupa ce 1944 – 1947 fusesera ani de asediu a institutiilor statului apartinand ramurilor executiva (Justitia, Internele, Apararea, Invatamantul), legislativa (Parlamentul) si, in final, de sef al statului. Astfel, 1948 aduce, in ordine cronologica, recensamantul populatiei si al proprietatii agricole (ianuarie), o noua constitutie republicana (13 aprilie), nationalizarea (11 iunie), impozitul agricol forfetar, cotele obligatorii, noi reguli pentru insamantarile de toamna. Inca un motiv pentru a crede ca procesul colectivizarii nu debuteaza de facto in 1949 este ca presiunile asupra taranimii se fac simtite din 1948 printr-un dublu mecanism: exploatarea si ingradirea celor care reprezentau un pericol potential. Instrumentele exploatarii au fost cotele obligatorii fata de stat foarte ridicate si preturile de comercializare a produselor pamantului, impuse de stat, mult sub valoarea lor pe piata (aproximativ un sfert) fapt care facea imposibil nu doar profitul, dar macar acoperirea cheltuielilor de productie. Intre paranteze fie spus, prin decretul 565 din 16 iulie 1946 se stabileste ca statul este unicul cumparator al produselor agricole – o lovitura puternica data pietei libere. Ingradirea, cealalta fateta a presiunii exercitate de partidul-stat asupra taranimii, s-a facut tot prin instrumentul cotei la care s-a adaugat introducerea impozitului agricol forfetar (adica impozitul platit pentru fiecare hectar). La aceasta se adauga alte practici discriminatorii in relatie cu ceilalti tarani (indeosebi cei saraci si lenesi), prin politici fiscale sau fata de facilitatile in obtinerea creditelor. Toate aceste practici pot fi circumscrise unei politici agrare care viza la inceput limitarea economica si apoi, in final, eliminarea chiaburilor si a ce mai ramasese din fostii mosieri ca doua clase (Ionescu-Gura in Rusan-ed, pp. 28 – 29).3 – 5 martie 1949. Plenara CC al PMR
  Pana aici au fost identificate, asadar, doua momente distincte, dar impreuna etape necesare in procesul colectivizarii, privit ca asediu de catre organele statului (monopolizate de partidul unic) asupra societatii: decretul 83 din 2 martie 1949 de confiscare a suprafetelor de peste 50 ha ramase dupa reforma din 23 martie 1945 si aplicarea banditeasca a acestuia in noaptea urmatoare prin care oficial mosierimea este lichidata si, respectiv, plenara CC din 3–5 martie care, inter alia, va muta frontul impotriva categoriei chiaburilor. Din motive care vor fi expuse mai jos, aceasta categorie reprezinta o miza foarte importanta in razboiul dintre partidul-stat si societate (in majoritate dominata de tarani). Deocamdata, acest subcapitol se va ocupa de descrierea celor mai importante prevederi ale continutului plenarei care poate fi considerata ca o declaratie de razboi.
  Textul discursului rostit de Gheorghe Gheorghiu Dej dezvolta conceptul proprietatii socialiste la sat prin detalierea procesului care sa-l sustina. Mai pe scurt, plenara stabileste scopul (“transformarea socialista a agriculturii”), expune motivele, opereaza clasificarea proprietarilor agricoli, defineste strategia si expune fazele procesului de colectivizare.
  Argumentul inspiratiei din modelul sovietic de realizare a colectivizarii sta in enuntarea principiului leninist potrivit caruia socialismul nu trebuie construit doar la oras, ci si la sate in masura in care proprietatea privata favorizeaza “capitalism si burghezie permanent, spontan si in proportie de masa”. Situatia chiaburilor, nascuti si afirmati din randurile masei taranesti pe fondul improprietaririi din 1921, arata ca principiul enuntat mai sus a observat in mod corect o realitate. Totusi, exista autori care sustin ca afirmatia e corecta doar teoretic si la modul general. In cazul Romaniei, mai curand decat bunastare, satele romanesti se aflau pe durata anilor 40 intr-o stare de pauperizare continua si din ce in ce mai profunda. Ca atare, situarea unui principiu leninist in context romanesc insemna distorsionarea grava a unei realitati (sandru in Dobrincu, p. 53). In masura in care insa se accepta faptul ca diferenta majora intre reforma din 1921 si cea din 1945 consta in faptul ca a doua a ineficientizat si mai mult proprietatea privata (atat prin faramitarea acesteia in parcele mici, cat si prin absenta unor masuri corective de genul creditelor accesibile, mecanizare etc) si deci i-a scazut productivitatea, cele doua viziuni cad de acord asupra faptului ca pauperizarea rezulta din modul in care a fost gestionata ideea de posesiune personala asupra pamantului. Afirmatia este cu atat mai corecta cu cat se considera motivul pentru care plenara a purces la realizarea colectivizarii: nerentabilitatea exploatarii agricole mai mici de 5 ha (ibid). In aceasta lumina, asa-zisa reforma din 1945 nu putea fi altceva decat o masura deliberata de ineficientizare a pamantului. Ca atare, se propunea solutia exploatarii colective insa sub forma colhozului (colectivului) si nu a cooperativei. Ambalata in cuvinte ispititoare, propunerea ascundea diferenta majora dintre cele doua forme de organizare: colectivul (colectivizarea) desfiinta proprietatea privata facand ca bunurile pamantului sa fie ale tuturor, in vreme ce cooperativa (cooperativizarea) pastra proprietatea privata, fiind o forma de intrajutorare financiara, de exemplu (cooperativa de credit). La fel ca si in Uniunea Sovietica, lupta se va da asupra categoriei sociale considerate de mijloc, a taranilor posesori de pamant intre 5 si 10 ha. Lozinca colectivizarii in Romania o reproducea pe cea din Uniunea Sovietica: “Ne sprijinim pe taranimea saraca, intarim alianta cu taranimea mijlocasa si purtam un razboi fara crutare impotriva chiaburimii”.
  Nefiind un proces omogen si unitar, colectivizarea cunoaste mai multe faze. Delimitarea etapelor colectivizarii se face in functie de criteriul teoretic enuntat de partid si criteriul realitatii din teritoriu. In mod paradoxal, ambele sunt modalitati corecte de percepere a colectivizarii chiar daca cu grade diferite de aproximare. In acest fel, colectivizarea poate fi impartita –asa cum a dorit partidul– in doua etape: dizlocarea chiaburilor din pozitiile ocupate in comunitatea rurala si lichidarea acestora prin metodele arestarii, deportarii sau chiar a lichidarii fizice, fara proces (ibid). Problema cu o astfel de impartire este ca se explica foarte putin de ce procesul colectivizarii se incheie in 1962 si nu in 1959 cand acelasi partid anunta realizarea deschiaburirii. Se deduce de aici faptul ca procesul deschiaburirii nu este un sinonim perfect al colectivizarii (adica lichidarea chiaburilor se suprapune doar partial colectivizarii). Al doilea mod de compartimentare a evolutiei colectivizarii propune o impartire a acesteia in doua valuri principale 1949 – 1953 si 1953 – 1962. Se observa cu usurinta ca punctul de inflexiune este la cumpana anilor 1952 – 1953 cand inlaturarea deviationistilor de dreapta va fi adus cu sine si o schimbare de politica. Pe buna dreptate, prima perioada se caracterizeaza printr-o stare conflictuala intre metoda cea mai buna de realizare a colectivizarii: rapida, dupa model si recomandare moscovita sau graduala tinand cont de complexitatea din teritoriu. Din acest motiv, primul val este unul al ezitarilor, al contrastelor care inseamna ori inaintari fortate, ori retrageri lamentabile. Bineinteles ca aceasta stare ezitanta nu se explica decat sumar prin invocarea conflictelor pentru putere, asemenea Uniunii Sovietice. Mai trebuie amintita, poate chiar mai mult decat atat, rezistenta taranimii (CPADCR, p. 245) care indirect traducea slabiciunea partidului in fata unei majoritati covarsitoare care nutrea cu totul alte sentimente.
  Desfiintarea chiaburIlor – miza succesului colectivizarii
  La fel ca si in Uniunea Sovietica, compozitia sociala a lumii satesti se prezinta dupa cum urmeaza: chiaburii (5.5%), taranii mijlocasi (34%), taranii saraci (57%) si proletarii agricoli (2.5%). Succesul colectivizarii nu poate fi separat acum de chestiunea chiaburilor. In acest fel, daca eliminarea a ceea ce mai ramasese din mosierime dupa marea improprietarire din 1921 s-a facut intre 23 martie 1945 si 2 martie 1949, deschiaburirea s-a intins pe durata a aproximativ unui deceniu, incepand cu 3 – 5 martie 1949. Decretul 115 din 1959 a anuntat incheierea deschiaburirii. Fara categoria chiaburului, identificat in mod just ca bastion al rezistentei la colectivizare, colectivizarea, in forma ei finala, se va realiza timp de 3 ani, pana in 1962.
  Fireste ca ostilitatea partidului fata de chiaburi nu incepe pe 3 martie 1949 dupa cum, de altfel, nu se termina nici in 1959. Semnele unei viitoare ostilitati se fac observate pe masura ce partidul devine mai sigur pe capacitatea sa de a face fata unor eventuale revolte. Daca siguranta de sine nu deveni “palpabila” decat dupa ce mosierii si chiaburii vor fi fost lichidati, campania impotriva lor cunoaste o prima etapa, derulata intre 1947 si 1948, doar la un nivel propagandistic. Astfel, pana ca partidul sa ajunga sa aplice masuri anti-chiaburesti mai mult sau mai putin prevazute in legile statului, aversiunea fata de chiaburi s-a manifestat mai intai in presa. Fara a-i da o definitie “clara”, chiaburii sunt priviti in presa anilor 1947 – 48 (cu precadere cotidianul “Scanteia”) drept “principala exponenta a exploatarii la sate”. Se urmarea, in acest fel, atingerea unui scop in trei dimensiuni: impiedicarea solidarizarii chiaburilor cu restul taranilor, aruncarea esecurilor guvernarii (unele din cauza ineficientei masurilor economice si altele din cauza conditiilor naturale si a celor de dupa razboi) pe seama acestora si, bininteles, pregatirea unei stari de spirit propice proiectului de colectivizare (Ionescu-Gura in Rusan-ed, 2000, p. 286).
  Ce inteleg autoritatile prin notiunea de chiabur? In mod normal, chiaburii erau acei tarani care in medie se aflau in posesiunea a 8–9 ha. Pentru partid insa, nu atat suprafata de pamant era criteriul cel mai important, cat posesia asupra mijloacelor de productie si venituri obtinute din munca salariata. Cu alte cuvinte, cineva care angaja persoane care sa lucreze pamantul (de regula muncitori agricoli, dar si tarani saraci sau chiar mijlocasi) si poseda animale de tractiune sau utilaje mecanizate cadea sub incidenta prevederilor de partid, transformate fara dificultate in norma legala. In teritoriu, criteriile au fost mult mai multe si mai vagi, lasand cu generozitate posibilitatea abuzurilor si a includerii in categoria chiaburilor a oricarui opozant al regimului. Iata care ar fi criteriile avute in vedere de organele locale ale statului: daca are pamant si in ce regiune se afla, posesiunea mijloacelor de productie, tipul de cultura, cantitatea produsa si cat din ea ajunge pe piata, salariati si alte “imprejuarari locale” (ibid, p. 287).
  Pe fondul demascarii grupului antipartinic (Ana Pauker – Vasile Luca – Teohari Georgescu) si a inlaturarii acestora sub pretextul deviationismului de dreapta (anul 1952 este un fel de 1929 sovietic al Romaniei atat sub pretext – devierea de dreapta, sub motivul real – lupta pentru putere, cat si sub urmarile asupra cursului colectivizarii) din 3 iulie 1952, are loc o repunere in discutie a chestiunii chiaburesti si a criteriilor ce stau la baza identificarii acesteia. Pe cale de consecinta, la plenara CC al PMR din 20  februarie – 1 martie 1952, dedicata subiectului “devierii de dreapta” se constata ca numarul real al gospodariilor chiaburesti se diminuase. Motivul? Sustragerea – au raspuns participantii la plenara. Astfel, discutiile aduc trei indici de baza in identificarea chiaburilor. Primul, existenta muncii salariate care presupunea (nu neaparat cumulativ!) existenta muncitorilor permanenti sau sezonieri (angajati pe mai mult de 30 de zile), bunuri agricole date in arenda (fie totala, fie partiala), teren cultivabil mai mare decat capacitatea de munca a gospodariei (o gospodarie formata, sa zicem, din 4 persoane – parinti si doi copii majori- nu putea munci mai mult de 4 ha, de exemplu). In al doilea rand, existenta mijloacelor de productie si, in fine, practica comertului particular (ibid, p. 289-290). Delimitarea celor trei categorii sociale cadea in sarcina exclusiva a unei troici locale formata din puterea locala prin presedintele, vicepresedintele si secretarul sfatului popular comunal, secretarul organizatiei de baza a PMR si militianul la care se adauga, in calitate de coordonator, instructorul raional al PMR (pe atunci, Romania era organizata in raioane si nu judete). In acest fel, etichetarea sociala si, implicit, incadrarea intr-o anumita paleta de masuri represive revenea ca un privilegiu exclusiv al autoritatii locale (ibid, p. 291), mult mai in masura sa cunoasca cine este sau poate deveni un potential “dusman al poporului” (a se citi, al partidului).
  Din ce motiv se urmarea realizarea deschiaburirii? Doar pentru ca ei reprezinta “burghezia satelor”, “elemente capitaliste de la sate” sau “clasa exploatatoare de la sate”? Dincolo de aceste definitii emotionale care arunca in mod nejustificat vina exploatarii pe seama burgheziei, exista o parte de adevar in faptul ca acestia erau priviti ca o categorie similara burgheziei de la oras si, deci, “opozanti politici”. Nu trebuie uitat ca intr-o buna parte aceasta patura a taranilor instariti era cel mai important indicator al succesului improprietaririi din 1921, succes care insemna bunastare, independenta economica. Dat fiind profilul comunitatii rurale descris mai inainte, chiaburii se numarau printre acei lideri care dadeau directie comunitatii in primul rand prin vigoarea propriului exemplu. Inlaturarea acestora insemna, cum deja a fost spus, nu doar rasturnarea unui sistem de convingeri stravechi, dar, mai ales, dizlocarea coeziunii comunitatii. In practica si in discursul oficial, dezvoltarea colhozurilor (Gospodarii Agricole Colective – GAC in formularea autohtona) mergea mana in mana cu deschiaburirea. Pentru ca in ideologia comunista proprietatea privata nu mai exista, chiaburii trebuiau inlocuiti cu colhozurile, forme de organizare a proprietatii colective.Bibliografie
  Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, Raport final (editori Vladimir Tismaneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile), Ed. Humanitas, Bucuresti, 2007
  Dobrincu, Dorin si Iordachi, Constantin (editori), “Taranimea si puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii in Romania (1949 – 1962)”, Ed. Polirom, Iasi, 2005.
  Frunza, Victor, “Istoria stalinismului in Romania”, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1990.
  Markham, Reuben H., “Romania sub jugul sovietic” (trad. George Achim), Ed. Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 1996.
  Rusan, Romulus (ed), “Instaurarea comunismului – intre rezistenta si represiune” (Analele Sighet 2), Ed. Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 1995.
  Rusan, Romulus (ed), “Anii 1954 – 1960 – Fluxurile si refluxurile stalinismului” (Analele Sighet 8), Ed. Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 2000.

   

  ION ANTONESCU: Nimănui nu-i este permis să huzurească, să petreacă și să se îmbogățească din banii statului

  ion-antonescu-buna

  La 21 noiembrie 1941, Ion Antonescu a pus o Rezoluție pe o Notă ce-i fusese înaintă, la 15 noiembrie, în legătură cu noua Lege de organizare a Ministerului de Externe. Mareșalul a criticat dur modul de lucru al unor diplomați români care reprezentaseră România în străinătate în perioada interbelică. Documentul se află în fondul Președinția Consiliului de Miniștri de la Arhivele Naționale Istorice Centrale. (Alesandru Duţu).

  „21.XI.

  Legea de organizare nu se poate face cu ușurința cu care se lucrează la Ministerul de Externe. Ea este în studiu și va apare la timp. Ea va satisface interesele generale ale țării, nu pe acelea ale câtorva persoane. Bugetul „nu poate fi întocmit” din această cauză? Este o modalitate de a acoperi dezordinea birocratică în care înoată acest Minister. Dl. care a întocmit această Notă, și acela care a văzut-o și înaintat-o ca șef, să-și dea osteneala să vadă în ce hal se găsește arhiva acestui Minister.

  Eu am spus odată Regelui Carol că Ministerul de Externe este o instituție căreia ar trebui să i se pună gaz și să se dea foc. Am făcut această afirmație pe baza unei experiențe făcute timp îndelungat. Am fost, din 1920 și până azi însărcinat cu multe chestiuni grele și delicate. Aceste însărcinări m-au pus în contact cu Ministerul de Externe de foarte multe ori, și cu Legațiile noaste de la Varșovia, Constantinopol, Belgrad, Paris, Bruxelles, Londra și cu aceia care au lucrat la Comisia de reparații și Congresul Suprem. Peste tot, fără excepție, am constatat o dezordine, o incurie, o nepăsare, o necunoaștere a problemelor, o dezorientare, o lipsă de inițiativă, de conștiință, de suflet și de dragoste românească îngrozitoare. În schimb, am întâlnit peste tot în diplomația noastră „prinți” improvizați, „conți” acuzați de homosexualitate, oameni care veneau la 11 ½ la birou în plină desfășurare a unor acțiuni și tratative capitale pentru interesele neamului și plecau la 13, oameni care se lăudau că nu citesc nici „Universul” (fiindcă îi dezgustă) și că nu cunosc nici Constituția țării, oameni care făceau confuzie între tratatele de pace care ne priveau direct, în schimb făceau trafic de divize, de parfumuri și nu aveau decât preocupări finaciare personale; oameni care criticau, în limbi străine, bineînțeles și față de străini; oameni care se lăudau că nu au nicio legătură cu țara pe care însă o sugeau cât puteau, oameni care nu vorbeau nici românește și care făceau din această demență titlu de glorie etc. etc….

  Iată de ce Legea nouă întârzie. Ea trebuie să fie bine studiată findcă noua organizare trebuie să pună capăt acestei cangrene, care dăinuește și astăzi. Și în trecut și în timpul cât am dirijat Ministerul de Externe, m-am lovit necontenit de dezordinea haotică a acestui Minister, care nu are nimic ținut în ordine, nicio urmă a eforturilor și activității foștilor miniștri (tratative, conversații, memorii, declarații, luptă etc.). Niciun dosar în ordine, nicio clasare a documentelor. Când am cerut în octombrie trecut documentarea în privința tratativelor de la Craiova, de la Turnu-Severin, de la Budapesta din 1940, mi s-a prezentat un morman de zdrențe. Nicio urmă în privința desfășurării tragice a acțiunii care s-a sfârșit cu arbitrajul de la Viena. A trebuit să forțez saltarele d-lor Gigurtu, Tătărescu și Manoilescu ca să aduc în arhiva Ministerului schimbul de scrisori între regele Carol și Führer și între dl. Gigurtu și Göring.

  Dumnezeu știe dacă nu au dispărut din nou.

  Lucrările prezentate Comisiei de reparații și în dezbaterile Genevei, lucrări capitale pentru noi, erau de o superficialitate criminală. Iată de ce am toată desconsiderarea mea pentru oamenii care servesc astfel țara și care în schimb își plimbă cu importanță suficiența prin toate saloanele și prin mijlocul tuturor străinilor, fiindcă cei care muncesc nu au timp să se plimbe cu aere bismarkiene printre oglinzi și oameni care îi privesc și îi judecă cu dispreț. Singura preocupare și mai importantă a aceastor domni este să se scoale târziu, să stropească cu noroi în tot ce este românesc și muncitor și să se preocupe de avansarea, de decorațiile și de devizele care cred că li se cuvin. Pentru partea finală a comunicării, să se găsească o soluție care să realizeze automat dezideratul Ministerului de Externe. Secretariatul propuneri.

  Mareșal Antonescu”

  Cunoscând foarte bine cum s-au comportat unii diplomați români în perioada interbelică (și nu numai ei), la scurt timp după ce a preluat conducerea țării (25 septembrie 1940), Ion Antonescu a atras atenția, în Consiliul de colaborare, că „[…] nimănui nu-i este permis să huzurească, să petreacă şi să se îmbogăţească din banii statului. Modeşti, măsuraţi în toate acţiunile lor, ţinută corectă, tăcută şi resemnată, demni şi grupaţi în semn de solidaritate, fără nici o discuţie în afară de strictul necesar pentru îndeplinirea serviciului, iată care trebuie să fie conduita acelora care reprezintă o frântură din interesul acestei naţii în străinătate”.

  Via: http://anonimus.ro/2014/11/nimanui-nu-i-este-permis-sa-huzureasca-sa-petreaca-si-sa-se-imbogateasca-din-banii-statului/

  MAREA TRĂDARE DE LA 23 AUGUST 1944. Molotov către Pătrăşcanu: „Antonescu reprezenta România. Voi nu reprezentaţi pe nimeni!”

  Despre actul de la 23 august 1944 din România, s-a scris foarte mult, dar s-au ascuns, cu destula abilitate, poporului român, unele adevaruri ale acestui act si implicatiile lui, în majoritate nefaste pentru România. S-a trecut cu vederea în mod deliberat situatia militara a României în primavara si vara anului 1944, nu s-a spus nimic poporului român despre marea tradare de la Iasi, din 20 august 1944, a comandantului Armatei a 4-a, general de Corp Armata Mihai Racovita, savârsita în strânsa legatura cu Casa Regala si cu Partidul Comunist; au fost prezentate în mod denaturat situatia militara a României de dinainte de 23 august 1944, precum si tratativele diplomatice ale guvernului Antonescu de la Cairo si Stockholm, initiate înca de la sfârsitul anului 1943, ca si despre rezultatele acestora. Nu s-a suflat o vorba despre manevrele cercurilor palatului de sabotare a acestor tratative si nu s-a spus pâna acum nimic despre conspiratia Casei Regale si a P.C.R. pentru arestarea lui Ion Antonescu şi a guvernului său ş.a.

  Barbu Ştirbei, trimis la Cairo sub numele de Bond

  Înca din februarie 1943, Maresalul Antonescu îi propune lui Mussolini iesirea comuna din razboi, iar în septembrie 1943 încep negocieri secrete pentru încheierea unui armistitiu cu anglo-americanii; mai au loc în octombrie, acelasi an, la Lisabona, încercari de armistitiu cu englezii; este abordat în acest scop inclusiv Suveranul Pontif. Dupa întrevederea serviciilor secrete aliate la Cairo, principele Barbu Stirbei este trimis în cel mai mare secret la Cairo, sub numele de BOND, cu un pasaport dat de Antonescu, dar la Istanbul este denunţat nemtilor de catre englezi, care nu erau pentru iesirea României din Axa. Churchill miza pe faptul ca germanii si românii vor temporiza înaintarea rusilor spre Europa, iar o debarcare anglo-americana în Balcani ar taia drumul rusilor spre Europa. La acest plan s-a opus presedintele american Roosevelt.

  La sprijinirea razboiului antisovietic au contribuit si cererile americane, din ianuarie 1943, reluate în ianuarie 1944, adresate tarilor Axei, inclusiv României, de capitulare neconditionata, cereri prezentate si în negocierile de armistitiu de la Cairo, din martie 1944, respinse atât de catre guvernul Antonescu, cât si de opozitia Maniu-Bratianu, fapt ce a dus la prelungirea razboiului cu peste un an. Churchill urmarea o politica în doi cu SUA, iar Roosevelt voia o politica în patru si lichidarea Imperiului Britanic. O problema ridicata de catre partea româna la negocierile de la Cairo si respinsa de catre anglo-americani a constituit-o problema Transilvaniei de Nord, rapita de catre Ungaria prin Dictatul de la Viena. Anglo-americanii au declarat ca aceasta problema va face obiectul negocierilor la Conferinta de Pace, dupa terminarea razboiului. Deoarece partea româna nu avea nici o garantie ca anglo-americanii vor retroceda acest teritoriu, a respins propunerea.

  Viaceslav Molotov, ministrul de externe al URSS: „Singurul om ce poate face schimbarea de front în România este Mareşalul Antonescu”

  Rusii îsi urmareau, si ei, cu destula abilitate interesele. Înca din octombrie 1943, la Conferinta ministrilor de externe de la Moscova si apoi la Conferinta de la Teheran a sefilor de state din URSS, SUA si Anglia, Molotov, ministrul de externe al URSS, a afirmat ca „singurul om ce poate face o atare schimbare de front în România este Maresalul Antonescu”. Pe la mijlocul lunii septembrie 1943, Mihai Antonescu aducea la cunostinta lui Dulles ca „participarea României la razboi nu mai e decât simbolica. A rupe cu acest simbol, înseamna a expune România celor mai grave represalii. Asta nu e cu putinta decât în cazul unei debarcari aliate”. Cu acest prilej, el insista asupra inoportunitatii schimbarii regimului Antonescu, care dispunea de 45 de vagoane de aur, de mari cantitati de cereale si de un milion de soldati înarmati. „Numai guvernul de azi poate refuza să le dea nemtilor aceste rezerve pretioase. În ziua când Maresalul ar disparea, nemtii ar lua totul pentru nevoile lor, iar la guvern ar aseza slugi politice, probabil chiar pe fostii legionari, care ar suprima pe toti antonistii si pe toti rezistentii, adica toata elita româneasca”.

  Temerile lui Mihai Antonescu s-au adeverit, rezervele de aur si de cereale nu au fost luate de catre nemti, ci de rusi, iar milionul de ostasi, din cauza complotului Palatului Regal si a grupului de complotisti – Bodnaras, Damaceanu, Aldea, Racovita – a fost dezarmat, circa 175 de mii dintre ei au luat drumul lagarelor sovietice, iar „Poarta Iasiului” a fost deschisa fara lupte trupelor sovietice.

  Roosevelt susţine capitularea necondiţionată

  În negocierile de armistitiu de la Cairo, a iesit în evidenta faptul ca între Departamentul de Stat al SUA, reprezentatii militari si presedintele american Roosevelt existau serioase divergente de opinie. Departamentul de Stat, prin secretarul sau, Cordell Hull, sprijinit de reprezentantii militari, a salutat propunerile românesti de armistitiu, aratând ca „noi credem ca ei singuri(românii) trebuie sa decida daca vor o lovitura de stat a lui Maniu sau iesirea din Axa o va face guvernul Antonescu. Dar, pentru o schimbare de front, recunoastem ca, daca el, Maresalul Antonescu, vrea si este hotarât sa o faca, numai el are mijloacele necesare si cele mai mari sanse de succes. Autoritatile americane considera actiunea României de o importanta exceptionala. Ea (România) trebuie sa aiba statut de cobeligeranta si trebuie sa actioneze cât mai repede”. Dar Roosevelt ramânea neclintit în actiunea de capitulare neconditionata.

  Opozitia din România – Maniu si Bratianu – au colaborat strâns cu Antonescu la toate negocierile de armistitiu în vederea iesirii României din razboi alaturi de Axa, se informau si se consultau reciproc cu regularitate. Ceva mai mult, Antonescu a propus chiar sa abandoneze puterea daca aliatii prefera sa negocieze cu opozitia româna. Guvernul sovietic a raspuns, prin consilierul Semionov, categoric la discutiile dintre putere si opozitie: „Noi, rusii, preferam sa negociem cu actualul Guvern al României si suntem gata sa-l ajutam sa elibereze tara de germani”, iar la Cairo, ambasadorul rus Novikov, ca si ceilalti doi aliati, s-a pronuntat categoric: „El prefera negocieri cu Maresalul Antonescu şi nu cu trimişii Regelui”.

  Stockholm: primele negocieri cu URSS şi unele avantaje

  Deoarece negocierile de la Cairo trenau din cauza pozitiei rigide a SUA (care cereau capitularea neconditionata), cât si din cauza unor tratate încheiate anterior cu URSS pentru crearea de zone de influenta sovietica din Balcani, inclusiv în România, guvernul Antonescu începe negocierile de armistitiu la Stockholm cu guvernul sovietic, prin ambasadorul acestuia, doamna Alexandra Kolontay, în decembrie 1943.

  Contactul, discutiile si negocierile din capitala suedeza se concretizeaza prin formularea unor conditii precise de armistitiu si nu de capitulare neconditionata, cum ceruse Roosevelt la Cairo. Privind problema Transilvaniei de Nord, URSS considera Dictatul de la Viena nul si neavenit, iar Transilvania va reveni în întregime României. În forma sa finala, proiectul de armistitiu cu URSS de la Stockholm continea urmatoarele conditii:

  1. Trupele române de pe front, fie se predau rusilor, fie vor ataca trupele germane. Rusii se obligau sa le aprovizioneze cu armament si alte materiale necesare si sa ramâna la dispozitia lui Antonescu si Maniu pentru a restabili independenta si suveranitatea României.

  2. Rusii accepta ca România sa dea un ultimatum de 15 zile Germaniei, pentru a-i parasi teritoriul înainte de a-i declara razboi. În cazul retragerii trupelor germane, România poate ramâne neutra.

  3. Arbitrajul de la Viena este nul si neavenit. Transilvania revine la patria-mama în totalitate.

  4. Rusii se multumesc numai cu o fâsie de trecere în nordul tarii, iar guvernul român poate sa-si exercite functiile într-o parte a tarii neocupata de armatele sovietice.

  Conditiile de armistitiu negociate la Stockholm cu rusii, desi mult mai avantajoase pentru România, fata de cele de la Cairo, implicau recunoasterea anexarii Basarabiei si Bucovinei de Nord de catre Rusia.
  În paralel cu negocierile de armistitiu de la Stockholm si Cairo si cu urzicarea complotului regal, privitor la tratativele de armistitiu de la Stockholm, prin trimisii regelui, se duceau tratative si de catre Partidul Comunist de scoatere a României din razboiul antisovietic.

  Barbu Ştirbei îl găzduieşte pe Bodnăraş

  Dupa parasutarea lui Emil Bodnaras în România, în primavara anului 1944, au avut loc frecvente întâlniri între cercurile Palatului si delegatii PCR. Printul Stirbei i-a acordat chiar gazduire lui Emil Bodnaras dupa parasutare. În noaptea de 13/14 iunie 1944, are loc o întâlnire conspirativa (ultima) a reprezentantilor PCR, Emil Bodnaras si Lucretiu Patrascanu, cu reprezentantii Palatului Regal si ai armatei: generalii Constantin Sanatescu, Aurel Aldea si Gheorghe Mihail, colonelul Dumitru Damaceanu, Ioan Mocsony Stârcea, Mircea Ioanitiu si Grigore Niculescu-Buzesti, cifrator în Ministerul Afacerilor Externe român… Emil Bodnaras a prezentat în final planul Partidului Comunist care prevedea:
  a) rasturnarea prin forta a dictaturii militaro-fasciste;
  b) scoaterea tarii din razboiul hitlerist;
  c) întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

  Dupa vii discutii, cei prezenti au aprobat planul elaborat de catre PCR. Un fapt care spune multe: la 15 iunie, deci a doua zi, Regele a aprobat acest plan. Pentru pregatirea actiunii armate, a fost creat si un comitet militar din care au facut parte: generalii Gheorghe Mihail, C. Vasiliu Rascanu si colonelul Dumitru Damaceanu.

  Regele se împotrivea armistitiului negociat de guvernul Antonescu cu rusii. Pozitia lui fata de armistitiu rezulta clar dintr-o declaratie facuta lui Gheorghe Bratianu: „Daca îl lăsăm pe Antonescu sa faca singur armistitiul, ne va tine sub papuc”. Cu acest prilej, l-a sfatuit pe Bratianu sa se retraga de la orice actiune cu Antonescu. În acest spirit a actionat si Gheorghe Duca, trimisul regelui la Stockholm, care, si la vârsta de 80 de ani, îsi facea un titlu de „glorie” din misiunea ce i-a dat-o Regele de a sabota tratativele de armistitiu româno-sovietice.

  Antonescu – arestat chiar în Palatul Regal

  În dimineaţa zilei de 23 august 1944, Antonescu aştepta răspunsul de la Stockholm, pentru a semna armistiţiul cu URSS. În aşteptarea răspunsului, el a cerut scrisori de la Maniu şi Brătianu, pentru susţinerea armistiţiului. Între timp, de la Stockholm a sosit la Ministerul Afacerilor Externe acceptarea sovietică la propunerile româneşti de armistiţiu. Telegrama, în loc să-i fie înmânată lui Antonescu, Grigore Niculescu-Buzeşti, participant la conjuraţie, o înmânează Regelui. În situaţia dată, Regele, fără să vorbească despre telegramă, fiind implicat în complot alături de comunişti, le comunică lui Maniu şi Brătianu că va intra în acţiune şi va face singur armistiţiul, fiind sătul de tutela lui Antonescu. Deşi mareşalul Antonescu nu a primit telegrama aşteptată, a mers, totuşi, la Palat şi acolo… a fost arestat. Că Antonescu era hotărât să încheie armistiţiul cu URSS rezultă şi din faptul că, în seara de 22 august, l-a convocat pe ministrul german la Bucureşti, Clodius, şi, în prezenţa generalului Pantazi, ministru de război, i-a adus la cunoştinţă că România a cerut armistiţiul.

  Regele ordonă încetarea focului înaintea semnării Armistiţiului

  La ora 22.00, în ziua de 23 august, prin Comunicatul Regelui Mihai, s-a ordonat încetarea focului între trupele române si cele sovietice, dar, pentru ca armistitiul cu sovieticii nu era semnat, rusii au continuat sa captureze militarii români. Asa au luat drumul Siberiei circa 175.000 de militari români, 40.000 dintre acestia au fost internati în lagarul de la Balti din Basarabia, unde au murit de foame sau de frig, de boli sau au fost executati de comisari basarabeni din Armata sovietica, între ei numarându-se si maiorul Alexandru Bârladeanu.

  Armistiţiul se semnează abia pe 12 septembrie

  Criticii actului de la 23 august 1944 (si nu sunt putini) îl considera unii ca „act de înalta tradare”, iar altii ca „grava eroare politica”. Si unii si altii au dreptate, el este atât act de înalta tradare, cât si o grava eroare politica cu multiple implicatii si consecinte nefaste pentru România. Acestia sustin, si le dam dreptate, ca Maresalul Antonescu trebuia lasat sa încheie si sa semneze armistitiul, deoarece el îl negociase si putea sa impuna rusilor, prin puternica sa armata de un milion de oameni, un alt mod de actiune decât capitularea. Prin arestarea lui Antonescu si capitularea întregii armate, din ordinul Regelui Mihai, înaintea semnarii armistitiului cu rusii, România a pierdut baza juridica si morala a apararii drepturilor sale, s-a dezonorat singura.

  Capitularea neconditionata a însemnat un dezastru national, un mare calvar pentru România, ce îl va purta o lunga perioada de timp. Alaturi de cei circa 175.000 de militari români care au luat drumul lagarelor sovietice de prizonieri dupa 23 august 1944, au mai fost deportati în URSS peste 20.000 de alti români si 72.000 de români de etnie germana. Prin nesemnarea armistitiului si capitularea neconditionata, România si-a pierdut definitiv libertatea, i s-a refuzat statutul de tara cobeligeranta, desi a fost a patra putere militara participanta la înfrângerea Germaniei fasciste.
  În decurs de un deceniu si jumatate, dupa 23 august 1944, România a fost furata de catre rusi de cel putin trei miliarde de dolari, în locul celor 300 de milioane impuse prin „armistitiu” dictat de Moscova.

  Semnarea armistitiului cu URSS, care continea destule conditii împovaratoare pentru România, fata de armistitiul negociat cu Antonescu, a fost taraganata pâna la 12 septembrie 1944, iar protocolul privind raporturile dintre Armata româna si Armata sovietica a fost semnat abia pe 25 septembrie, ceea ce a facut ca Armata româna sa se angajeze singura în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, reusind ca, pâna catre jumatatea lunii septembrie, sa fie respinse de pe teritoriul României, pâna la frontiera vremelnic impusa, trupele hitleristo-hortiste.

  Răsplata trădării

  Semnificativ pentru prestigiul de care se bucura la Moscova mareşalul Antonescu este şi răspunsul dat de Molotov lui Lucreţiu Pătrăşcanu, la 12 septembrie 1944, prezent la Moscova cu delegaţia română pentru semnarea armistiţiului. Când Pătrăşcanu a întrebat de ce condiţiile de armistiţiu impuse de către URSS României sunt mai grele decât cele oferite lui Antonescu, Molotov i-a raspuns: „Antonescu reprezenta România, voi nu reprezentaţi pe nimeni”.

  Dar orice trădare se plăteşte scump, iar preţul trădării a venit destul de repede. Primii care l-au simţit au fost generalii M. Racoviţă şi Gh. Mihail. Primul ajunsese ministru de război, iar al doilea – şef al Marelui Stat Major şi ambii făcuseră parte din comitetul militar care răspundea de implementarea deschiderii „Porţii Iaşilor”.

  Catre începutul lunii septembrie 1944, s-au intensificat presiunile comandamentelor sovietice de subordonare a Armatei române, iar începând cu ziua de 7 septembrie, Armata Română a intrat în subordinea Armatei sovietice, fiind împartita la diferite grupuri de armate sovietice, iar Marinei române i-au fost debarcate echipajele la 3 septembrie si înlocuite cu echipaje sovietice. Astfel, atributiile celor doi militari au fost serios stirbite. Rasplata tradarii continua. Dupa razboi, atât generalul Racovita, cât si generalul Aldea, sunt întemnitati, primul la închisoarea din Sighet, unde moare în 1954, iar al doilea în închisoarea din Aiud, unde moare în 1949.

  Citeşte materialul complet pe Historia.ro
  Titlul original: „23 August 1944 – O trădare naţională?”

  Preluat din publicaţia online CERTITUDINEA

  Ion Antonescu: Cred în învierea Neamului Românesc!

  ion-antonescu

  București, ROMÂNIA. Generalul Ion Antonescu la scurt timp după numirea sa în calitate de șef alk Statului Român (septembrie 1940):

  ”Cred şi mărturisesc Învierea lui Christos. Cred în învierea Neamului Românesc!”

  ”Am dorit şi am visat, am luptat şi am îndurat, am fost bârfit şi am fost lovit, fiindcă am vrut să pun în mâinile tale vânjoase, cea mai bună armă; în sufletul tău cinstit, cea mai înflăcărată credinţă; în inima ta curată, cel mai viforos avânt; pe corpul tău trudit, cea mai simplă dar nepătată haină; în credinţa ta nelimitată în destinele neamului, cele mai înflăcărate aripi; în privirea ta scrutătoare şi caldă, cea mai vie dintre icoane: Patria.”

  ”Fii om, fii drept şi recunoaşte că, pe deasupra ambiţiilor, intrigilor şi urilor, este Patria, este veşnicia neamului, şi că acolo trebuie să ne întâlnim totdeauna, chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare dată.”

  ”Vreau ordine. Să se înţeleagă că noi suntem o armată civilizată, care aduce cu ea ordinea şi siguranţa, şi nu suntem hoarde barbare ce distrug şi pradă totul în calea lor. Vreau ordine şi iar ordine. Să fie împuşcat militarul care va fi prins furând sau comiţând crime în spatele frontului.”

  ”Scump popor român: sunt mândru că m-am născut şi am trăit într-o naţiune cu o îndoită ascendenţă imperială şi cu un trecut de două ori milenar.”

  ”Sunt onorat că am putut să lupt în patru războaie pentru onoarea ta, scump popor, pentru drepturile tale şi pentru libertăţile tale.”
  (ION ANTONESCU)

  ROMANIA, arhive istorice https://www.facebook.com/ArhiveIstorice/

  Colectivizarea in Basarabia sovietica, 1944-’52


  Vadim Pirogan, presedinte al Asociatiei victimelor regimului comunist si al veteranilor de razboi ai Armatei Romane din R. Moldova, delegat la Simpozionul de la Pitesti (septembrie 2004) din partea Basarabiei romanesti…
  La 28 iunie 1940 Basarabia romaneasca a fost ocupata cu forta de Uniunea Sovietica. Molotov, unul din conducatorii URSS, a mintit in fata lumii intregi, declarand ca “Basarabia e locuita in majoritate de ucraineni”. Rusii au mintit ca intotdeauna, ei n-au respectat niciodata drepturile altor natiuni, au luptat mereu pentru acapararea de pamanturi straine si pentru suprematia imperiului lor. Din primele zile de ocupatie au inceput asupririle neamului romanesc. Oamenii nu doreau aceasta robie si se straduiau sa plece din URSS, din Basarabia si Bucovina ocupate acum. Asa, la Chisinau, la sectia de vize, veneau mii de oameni sa se inscrie legal, dorind sa paraseasca “raiul sovietic”. Dar la fiecare pas li se puneau piedici. Unii incercau sa treaca ilegal noua granita, dar erau prinsi, aruncati in inchisorile sovietice, acum pline de detinuti politici. Din primele zile de ocupatie a inceput teroarea rosie. Oamenii care o viata intreaga s-au straduit sa-si injghebe o gospodarie, sa-si creasca copiii sa traiasca omeneste, acum erau arestati, deportati, alungati de pe pamanturile stramosesti. Aceasta tragedie a romanilor basarabeni va ramane in istorie ca o pata rusinoasa asupra acestei tari sangeroase cu regim totalitar comunist care a fost URSS. A inceput si schimbarea demografica a populatiei romanesti din Basarabia si Bucovina. Aici soseau mereu neamuri straine, rusi, ucraineni, bielorusi, mongoli, pentru a rusifica populatia romaneasca. Niciodata in istoria popoarelor nu s-au infaptuit asa acte de violenta, faradelegi si crime ca impotriva neamului nostru. Trebuie spus ca in primii 30 de ani de ocupatie sovietica nici un basarabean nu a fost in conducerea Republicii Socialiste Moldovenesti. Numai strainii, veneticii veniti din toate colturile tarii asupritoare, aveau dreptul de a-i conduce pe moldovenii bastinasi. Biroul Politic in 1940 era condus de Borodin, Brovko, Bessonov, Mordovet, Zelenciuc, Constantinov, Sazachin, Fesen Sologub… Nici un moldovean! Abia in 1971 a izbutit sa intre in conducere moldoveanul D. Cornovan si acela casatorit cu o rusoaica. Apoi in 1976 si Petru Lucinschi, bastinas, din neam polonez, a reusit sa ajunga conducator. In aceste conditii de asuprire a romanilor moldoveni, istoriografii de la Chisinau, Afteniuk, Lazarev si altii vorbeau despre “lupta poporului moldovean”, care in fine a ajuns stapan in propria-i tara. Si azi se mai gasesc istorici care pentru un blid de linte, pentru un fotoliu, promoveaza o istorie falsa a neamului nostru, o limba moldoveneasca aparte de cea romaneasca si alte falsuri…
  Colectivizarea in Basarabia a inceput din primele zile de ocupatie. Cei veniti sa faca colectivizarea aveau o mare experienta capatata in Ucraina, unde in anii 1933 au fost exterminati prin foamete artificiala 7 milioane de oameni, majoritatea tarani. Oamenii mureau de foame iar Stalin exporta graul in alte tari pe un pret derizoriu. Colhozurile nu erau acceptate de popor in Basarabia si Bucovina. Multi dintre romanii moldoveni au inceput sa paraseasca Republica Sovietica Moldoveneasca.
  La Chisinau, ca si la Cernauti oamenii se inscriau la sectiile de vize conform acordului romano-sovietic, incercand sa se repatrieze in Romania in anul 1940. La inceput, odata cu ocupatia Basarabiei, sovieticii au nationalizat pamantul si l-au impartit la cei saraci. Au stabilit impozite mari, asa numita “postavca”: oamenii trebuiau sa predea la stat oua, carne, lapte, unt, fructe, cereale, in cantitati mari, pentru ca proprietarul sa renunte la pamantul sau si sa intre in colhozuri.
  Dar razboiul inceput in 1941 pentru eliberarea Basarabiei si Bucovinei a stopat infiintarea colhozurilor si pamantul a fost reintors gospodarilor. Totul a fost reluat dupa sfarsitul razboiului care a adus la inrobirea multor popoare, unde comunistii sovietici si-au instalat conducatorii lor. Trebuie spus ca la 13 iunie 1941 rusii au deportat din Basarabia si Bucovina zeci de mii de familii romanesti, ducandu-i in Siberia si in alte regiuni. Asa ceva nu mai vazuse Basarabia niciodata, chiar nici in timpul Tarilor, care-i momeau in alte regiuni, fagaduindu-le pamant mai mult. Dupa razboi, teroarea rosie a continuat. La conducere au aparut din nou acei dusmani ai neamului romaneasc, care continuau faradelegile si crimele: arestari, deportari. Basarabia a fost lipsita de pamanturile sale, sudul si nordul ei au fost date Ucrainei. A continuat infiintarea colhozurilor. Conducatorii venetici nu s-au uitat ca in 1946-’47 au fost ani de seceta, ei au stabilit impozite mari. Taranii erau obligati sa dea la stat cereale, fructe, legume, alimente pentru diferite motive: ba pentru Armata Rosie, pentru fondul apararii, ba pentru ajutoare internationale, pentru tarile socialiste, pentru China sau altele unde erau revolutii comuniste…
  Aceste impozite lasau fara hrana familiile taranilor care se straduiau sa ascunda ceva rezerve din productie. Atunci veneau zibrii sovietici de la raion cu activistii din sat, rascolind totul, pana si pamantul. Daca gaseau ceva, ii pedepseau pe oameni, luandu-le totul, chiar si condamnandu-i la ani grei de puscarie. In acei ani au murit de foame peste 250.000 de tarani cu copiii lor. Era mai mult de doua ori decat pe front. Asa urgie nu fusese niciodata pe acest pamant. In 1948, dupa un an cu roada bogata, poporul si-a revenit putin. Dar a inceput colectivizarea fortata la sate. Oamenii se impotriveau, doreau sa aiba gospodaria lor. Atunci sovieticii au organizat marea deportare de la 6 iulie 1949, cand 13 mii de familii au fost smulse de la bastina si trimise sub paza inarmata in Siberia, Kazahstan si alte regiuni indepartate ale imperiului. Propaganda sovietica anunta ca moldovenii pleaca de buna voie in alte regiuni. Dupa aceasta deportare, taranii au fost nevoiti de frica sa intre cu totii in colhoz, unde lucrau pentru statul sovietic, care la inceput le dadea cate 100 de grame de paine pentru ziua de lucru. Colhozurile s-au mai imbogatit cu averea celor deportati, care a fost confiscata, o parte fiind furata de activistii din sat. Taranii au fost fortati sa predea in colhoz tot ce aveau in gospodarii: caii, boii, utilajul agricol…
  Cu timpul, viata in colhozuri s-a mai imbunatatit, datorita firii moldovenilor de buni muncitori. Din cauza platii mizere, oamenii s-au invatat sa fure tot ce le cadea in maini, caci acum nu era gospodaria lor, ci a statului, care ii exploata in mod nemilos. La sate s-a format elita comunista-presedinti, mecanizatori, brigadieri, slujbasi, care traiau mult mai bine decat taranii colhoznici, folosindu-se de bunurile produse de ei.
  Furtul, betia, minciuna, ateismul, slugarnicia s-au raspandit peste tot, otravind viata omului. Conducerea de la sate era nevoita sa intretina si pe alti mancai, sefi din centrele raionale si de la orase, cu alimente si alte bunuri. Majoritatea colhozurilor nu erau rentabile, erau sarace, nu puteau iesi din impas. Cu timpul, oamenii au inceput sa plece din colhozuri, mai ales tineretul, care nu dorea sa lucreze degeaba, pentru o plata mizerabila. Cu toate piedicile puse, tineretul pleca la oras, la invatatura sau la constructii numai sa scape de “fericirea colhoznica”. Unii dintre ei, neavand documente necesare, erau fortati sa se intoarca in colhoz, fiind pedepsiti cu ani grei de inchisoare, umpland puscariile si lagarele cu mana de lucru ieftina. Milioane de oameni erau detinuti permanent in lagare de munca fortata, unde, pentru o hrana mizerabila, erau nevoiti sa lucreze fara plata. Colectivizarea, ca si educatia comunista au distrus morala oamenilor. Notiunile de onoare, adevar si dreptate au disparut, oamenii erau crescuti in minciuna si servilism. Asa s-a infaptuit colectivizarea in Republica Socialista Moldoveneasca. Oamenii batrani isi mai aduc aminte si azi de “postavca” sovietica si de faradelegile acelor conducatori. Cu timpul, viata in colhozuri a devenit ceva mai buna, datorita faptului ca moldovenii au fost si sunt un popor foarte muncitor si staruitor. In alte regiuni ale URSS-ului majoritatea colhozurilor s-au prabusit, tragand la fund aceasta tara mare, bogata dar saraca datorita ideologiei comuniste antiumane si antinationale, promovata insistent de niste conducatori lipsiti de minte. Destramarea URSS a dovedit lumii intregi ineficienta economiei planificate si a ideologiei comuniste, a proprietatii de stat si a celei colective fata de cea privata, a regimului totalitar comunist fata de statul de drept. Au trecut multi ani de cand s-a distrus imperiul sovietic, care a adus mari nenorociri multor popoare, care si azi organizeaza provocari in diferite tari, nedorind sa inteleaga ca traim in veacul 21 si ca fiecare popor are dreptul la libertate, adevar si la pamantul stramosesc. Ocupantii sovietici au exterminat zeci de milioane de oameni nevinovati de diferite nationalitati, au adus mari prejudicii poporului roman. Genocidul infaptuit de ei nu va fi sters din istorie niciodata cu toate staruintele lor de a ascunde adevarul. Romanii au indurat teroarea sovietica cu jertfe imense, cu constiinta mutilata, cu averea si viata pierdute sau traita zadarnic. Ocupantii sovietici impreuna cu cozile de topor si-au batut joc de romanii basarabeni si bucovineni, furandu-le limba, istoria, trecutul, onoarea, demnitatea, religia, tot ce a fost sfant candva. Dar si in acele grele timpuri s-au gasit oameni care s-au ridicat si au luptat impotriva asupritorilor. Noi nu avem dreptul sa-i uitam, ei sunt eroii nostri, slava noastra. S-au format organizatii, grupe care au luptat impotriva colectivizarii si ocupatiei sovietice. Asa au fost “Arcasii lui Stefan”, “Sabia dreptatii”, “Partidul libertatii”, “Armata Neagra” si multe altele, grupuri de rezistenta, care nu stiau unele de altele…
  Majoritatea acelor tineri au fost judecati, aruncati in inchisori si lagare pe termen de 10-25 de ani, unii au fost impuscati. Conducerea sovietica a ascuns acest adevar, trambitand ca eliberarea a adus fericire poporului nostru din Basarabia. Unul din acesti luptatori a compus si Imnul Arcasilor. Acest imn imbarbata tinerii patrioti in lupta lor impotriva ocupantilor. Acest imn a fost compus de Vasile Batranac, sef al Arcasilor.
  Terminand acest referat nu pot sa nu citez versurile scrise de acest erou:
  Copii cu suflete curate
  cuprinsi de sfanta-nfiorare
  cantati cantarea biruintei
  arcasi de-ai lui Stefan cel Mare!Eroilor ce se jertfira
  zdrobind armatele barbare,
  prinos le-aduceti prin cantare,
  traiasca Romania Mare!Tresar in cripte voievozii,
  caci lanturile seculare
  sunt rupte si din cer se-aude:
  traiasca Romania Mare!Patruns de maretia vremii
  din Bucovina pan-la mare
  juram ca vom lupta cu totii,
  arcasi de-ai lui Stefan cel Mare

  Vezi care sunt cei mai frumoși copaci din lume!

  Deși în ultimii ani s-au făcut defrișări masive, mai există încă păduri și copaci ce te fac să simți că ai găsit Raiul pe Pământ.

  Există o mulțime de motive pentru care merită să iubești copacii: ajută la producerea oxigenului, ne oferă umbră și adăpost în zilele fierbinți, sunt perfecți pentru curte și o casă minunată pentru animale. Pe lângă utlitatea pe care o au, multe specii arată de-a dreptul incredibil.

  Iată câteva exemple uimitoare:

  copac-3

  copac-3

  copac-4

  copac-6

  copac-1

  copac-6

  copac-5

  copac-7

  copac-8

  copac-9

  copac-10

  copac-11

  copac-12

  copac-13

  copac-14

   

   

  copac-17

   

  Sã ne ascultãm ceasul interior de refacere a organelor corpului  

   

  Un mecanism important al corpului este bioritmul cotidian al organelor interne.

  Autorii afirmã cã fiecare dintre organele corpului are o activitate maxima timp de 2 ore pe zi, dupã cum urmeazã:

   

  vezica biliarã (23:00-1:00)

  ficatul (1:00-3:00)

  plãmînii (3:00-5:00)

   

  intestinul gros (5:00-7:00)

   

  stomacul (7:00-9:00)

   

  splina si pancreasul (9:00-11:00)

  inima (11:00-13:00)

  intestinul subtire (13:00-15:00)

  vezica urinarã (15:00-17:00)

   

  rinichii (17:00-19:00)

   

  circulatia sangvinã (19:00-21:00), iar o acumulare generalã de energie se face între orele 21:00 si 23:00.

   

  Haideti sã încercãm sã analizãm, din acest punct de vedere al autorilor, o zi din viata noastrã!

   

  Stomacul, splina, pancreasul

  E f.important cum ne trezim dimineata. Dacã am încerca sã observãm cum se trezesc animalele dimineata, am constata cã ele mai întîi se întind, începînd fãrã grabã noua zi. Sã luãm exemplu de la animale si sã încercãm sã ne trezim dimineata linistiti, acordîndu-ne cîteva clipe de relaxare înainte de orice activitate zilnicã. Multi se trezesc dimineata cu “sufletul la gurã”, cu teama cã nu au timp de a rezolva ceea ce si-au propus… Ar fi bine sã ne trezim putin mai devreme decît o facem de obicei pt a simti linistea dinaintea zilei care abia începe.

  Între orele 7:00 si 9:00, functiile stoma­cului sînt la valoare max, deci trebuie sã luãm micul dejun farã grabã. Ar trebui sã tinem cont si de calitatea si cantitatea alimentelor pe care le consumãm la aceastã masã.

   

  În intervalul orar 9:00-11:00 lucreazã intens splina si pancreasul, sto­macul odihnindu-se. În acest interval e recomandat sã nu consumãm alimente greu digerabile.. Pancreasul e cel care controleazã nivelul glicemiei. E de preferat sã nu consumãm prea multe dulciuri pt a nu forta functia pancreasului.. Splina, “cimitirul trombocitelor”, dacã nu functioneazã corect, se poate perturba nivelul trombocitelor din sînge.

   

  Inima, intestinul subtire

   

  Între orele 11:00 si 13:00, activitatea inimii e la capacitate max. În aceastã perioadã nu se recomandã mese copioase, care presupun un consum suplimentar de energie, care va fi luat din energia necesarã activitãtii intense a inimii.

   

  Intestinul subtire are o activitate intensã între orele 13:00 si 15:00. Autorii afirmã cã nu de multe ori s-a observat cã un angajat cu norma redusã de muncã realizeazã la serviciu la fel de mult ca un angajat cu norma întreagã… De ce? Din cauza randamentului scãzut al organismului dupã orele 13, mai ales dupã un prînz copios.. Activitatea intestinului subtire, cu rol imp. în procesul de digestie, e ghidatã de sistemul nervos vegetativ, a­ceasta putând fi blocatã sau dereglatã de stres sau nervozitate.

   

  Din acest motiv se re­comandã ca masa de prînz sã fie luatã în liniste.

  Între orele 15:00 si 17:00 e perioada în care functioneazã la maximum vezica urinarã. Vezica urinarã are un rol imp în dezintoxicarea organismului, alãturi de rinichi. Acest lucru poate fi accelerat cu ajutorul ceaiurilor diuretice, care au un efect maxim dacã sînt bãute pînã la ora 19:00, deoarece între orele 17:00 si 19:00 rinichii functioneazã intens. Dacã în acest interval orar, puteti beneficia, alãturi de un ceai diuretic, si de un masaj de relaxare, se produce o dezintoxicare mai eficientã a corpului.

   

  Dupã ora 19:00 e bine sã nu se consume o cantitate prea mare de lichide, înainte de somnul de noapte.

   

  Circulatia sangvinã are o activitate intensã între orele 19:00 si 21:00. Autorii spun cã dacã multi pãrinti au zilnic o pro­blemã cu adormitul copiilor înainte de ora 19:00, dupã aceastã orã, trimisul la culcare devine deseori “o bãtãlie crâncenã”, care de obicei e cîâtigatã de cãtre copii. Acest lucru nu se întîmplã fãrã motiv: între orele 19:00 si 21:00 circulatia sangvinã functioneazã cel mai bine. În aceastã perioadã, corpul si spiritul se gîndesc la cu totul altceva decît la dormit.

   

  De la ora 21:00 pînã la ora 23:00 se realizeazã o acumulare intensã de energie în corp. Aceste 2 ore ale recuperãrii energiei se numesc la chinezi, dupã un meridian al corpului, “triplul încãlzitor”. Cei care sînt în aceastã perioadã sensibili la frig, cei care nu pot dormi decît într-o camerã încãlzitã nu ar trebui sã ignore acest semnal. Undeva s-a creat un dezechilibru fizic sau emotional si necesitã atentie. Pt multi dintre noi, cele 2 ore sunt pline de vitalitate. Acest lucru e mai usor vizibil la tineri, care în aceastã perioadã se gîndesc sã meargã la distractii si nu la somn. Multora dintre noi ni s-a imprimat ideea, ani de-a rîndul, cã seara trebuie sã ne culcãm devreme, corpul refãcîndu-se prin somn pînã la miezul noptii. Poate cã aceste vorbe sînt de fapt interpretarea gresitã a ideii cã noi acumulãm intens energie între cele 2 ore.

  Vezica biliarã si ficatul

  Între orele 23:00 si 1:00 se realizeazã intens functiile vezicii biliare. Aceasta, care contribuie cu secretiile ei la digestie, e un organ care, prin disfunctia lui, dã mari probleme întregului organism. Cei care se trezesc des noaptea în aceastã perioadã trebuie sã-si punã cumva problema unei functionãri gresite a bilei sau a ficatului..Stresul si mîncarea consistentã cu prãjeli si grãsimi seara împiedicã o functionare corectã a bilei. Compresele umede si calde aplicate pe zona ficatului sînt benefice în acest interval orar. Ceaiul fierbinte, bãut cu înghitituri mici, mai ales cel de pelin, bãut cu 20 de minute înainte de masã, ajutã la activarea functiei bilei. Sucul de ridichi ajutã de asemenea. E de mare importantã descongestiona­rea intestinului gros care, dacã nu se reali­zeazã în mod natural, se poate face cu ajutorul unor clisme. În acest interval orar ar trebui evitate, pe cît posibil, bãuturile si alimentele reci. Dacã sînt probleme în fun­c­tionarea bilei sau a ficatului, munca des­fã­suratã în perioada noptii e foarte noci­vã, deoarece nu se pot reface cele 2 organe. Mai avem încã 6 ore din noapte pt a încheia ciclul de functionare al organelor interne pe parcursul unei zile.

  Astfel, între orele 1:00 si 3:00 functioneazã intens ficatul.. Acesta, dacã are o structurã deterioratã, se poate reface în anumite conditii, importantã fiind odihna prin somn alãturi de o bunã încãlzire a corpului. Functia ficatului suferã din cauza toxicitãtii mãrite a unor alimente, a alcoolului, nicotinei, cît si a stresului. De retinut e cã alcoolul si nicotina au un efect mult mai dãunãtor între orele 1:00 si 5:00 dimineata.

  Între orele 3:00 si 5:00 dimineata e rîndul plãmînilor sã functioneze intens. Multi fumãtori au un acces de tuse dimineata pt cã plãmînii au lucrat toatã noaptea si acum dau afarã substantele care nu trebuie sã fie în interiorul lor.

  Între orele 5:00 si 7:00 dimineata, intestinul gros are o functie maximã. Hrana stã în intestinul subtire circa 2 ore, iar în cel gros, chiar 20 de ore. Scaunul subtire indicã probleme de digestie în in­testinul subtire, iar constipatiile pun în evi­dentã o crestere a toxicitãtii organismului.

   

  Alungati bãtrînetea!

  Cu aceastã ocazie, prin scurta cãlãtorie în intervalele orare ale unei zile am încercat sã vã prezint, cu ajutorul celor 2 autori, cîteva aspecte ale ceasului nostru interior. Cunoasterea acestor ritmuri ne face sã avem încredere în instinctele noastre, actionînd corect pentru a ajuta functiile organismului.. E f. important sã nu simtim cã îmbãtrînim o datã cu vîrsta, cãci starea bunã a intelectului, puterea de a munci, de a iubi scad considerabil îmbãtrînirea.

   

  Sã ne ascultãm ceasul interior si sã încercãm sã ne adaptãm ritmului sãu, strivind prejudecãtile. Existã personalitãti care au trãit, creând la vîrsta de 80 de ani.

   

  Noua Ordine Mondială! Acestea sunt cele 13 familii care conduc lumea

  Noua Ordine Mondială! Acestea sunt cele 13 familii care conduc lumea

  „Forțele din umbră, din spatele Noii Ordini Mondiale (NOM) urmează un program lent de control total asupra omenirii și a resurselor planetei. David Icke a denumit acest program „Totalitarian Tiptoe„, pentru că „ei” fac pași foarte mici spre sclavia noastră completă și definitivă.

  Ca urmare, masele trebuie să rămână relativ conștiente de faptul că libertățile lor sunt eliminate treptat, în timp ce puterea caracatiței NOM crește în mod constant.

  Forțele din umbră din spatele agendei Noii Ordini Mondiale

  Undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 Familii orchestrează toate evenimentele majore ale lumii. După cum sugerează și numele, Consiliul este format din top 13 cele mai influente familii de pe Pământ.

  Un număr din ce în ce mai mare de oameni devin conștienți de faptul că 99% din populația Pământului este controlată de o „elită” de 1%, dar Consiliul celor 13 Familii constă din mai puțin de 1% din ,,elita” de 1% și nimeni de pe Pământ nu poate obține calitatea de membru. În opinia lor, au dreptul de a se pronunța asupra restului umanității, deoarece aceștia sunt descendenții direcți ai zeilor antici și se consideră ei înșiși regi. Aceste familii sunt:

  Rothschild (Bauer or Bower) – Pindar
  Bruce
  Cavendish (Kennedy)
  De Medici
  Hanover
  Habsburg
  Krupp
  Plantagenet
  Rockefeller
  Romanov
  Sinclair (St. Clair)
  Warburg (del Banco)
  Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

  Dinastia Rothschild este fără îndoială cea mai puternică – vizibil – genealogic de pe Pământ iar bogăția lor estimată este de aproximativ 500 de trilioane de dolari! (adică 500.000 de miliarde sau 500.000.000.000.000)

  Ei își exercită puterea prin imperiul bancar mondial, care este deținut aproape în întregime de aceștia. Fiind niște ezoteriști rafinați, iar construcția lor de dominare planetară și-au realizat-o conform legilor divine, dar întoarse invers, au respectat Trinitatea.

  Cele Trei Mari instituții importante care muncesc din greu pentru a stabili NOM și înrobi complet specia noastră, sunt:

  City of London (Centrul financiar, controlat de Rothschild) – acesta este entitate de sine stătătoare ce nu face parte din Marea Britanie și nu plătește niciun fel de taxe nimănui;

  – Ca filială a acestui centru financiar, în SUA avem US Federal Reserve care este proprietatea dinastiei Rothschild.

  Vatican City (Centrul ideologico-spiritual – îndoctrinare, înșelăciune, religie de spălat creiere) – nu face parte din Italia și de asemenea nu plătește taxe nimănui;

  Washington DC (Centrul militar și de forță – programe militare negre, administrarea bazelor subterane și depopulare prin expansiune și forță) – nu face parte din SUA și nu plătește taxe;
  Toate funcțiile instituțiilor de mai sus, ca state individuale, funcționează în conformitate cu propriile lor legi, prin urmare, nu există nici o instanță de judecată de pe Pământ, care le-ar putea urmări în justiție vreodată. Ele nu dau socoteală nimănui de pe Pământ de acțiunile lor.

  Multitudinea Societăților secrete existente în prezent, funcționează ca filiale ale unei megasocietăți, care este deținută de către Consiliul celor 13 Familii. Chiar dacă aceștia sunt răsplătiți cu generozitate pentru munca lor, membrii acestor Societăți secrete nu sunt membri descendenți ai acestei „elite”, ei nu știu cine sunt stăpânii lor și nu au nici o idee despre agenda reală.

  Liderul Illuminati al Pământului este numit „Pindar„.Pindar este un membru al uneia dintre cele 13 familii Illuminati de guvernământ și este întotdeauna de sex masculin. Titlul, Pindar, este un termen abreviat pentru „Pinnacle of the Draco„, de asemenea, cunoscut sub numele de „Penisul Dragonului” (acest personaj există – o confirmă fosta mare preoteasă din interviul cu David Icke aici : https://vimeo.com/64620337  – cu subt. RO) .

  Simbolic, acesta reprezintă partea de sus a puterii, controlul, crearea, penetrarea, expansiunea, invazia, și frica. Titularul acestui rang raportează liderului Reptilian din Pământul interior.

  Adevăratul Pindar este capul familiei Rothschild, cum a fost de câteva sute de ani. El are bază în Germania lângă Frankfurt. La sfârșitul anilor 1970, el a supervizat proiectul soră al proiectului Montauk, numit MALDA este o anagramă pentru Montauk-Alsace-Lorraine-Dimensional-Activation.

  Acest proiect a fost situat în apropiere de orașul Strasbourg, Franța, istoric parte a Germaniei. Interesant, există o fabrică de vin la capătul de est a Long Island, nu departe de Montauk Point, numit Pindar Vineyards. Acest vin este în creștere în popularitate, câștigând premii internaționale. Aceasta se potrivește bine în plan, ca acest domeniu să fie o parte a districtului de capital a / Națiunilor Unite ale Pământului în Statul Imperiu!

  Vinul roșu este un simbol al sângelui ingerat de Reptilieni. Illuminati aici pe Pământ au stabilit o structură piramidală de comandă identică cu sistemul care există în Imperiul Draco. Piramida cu ochiul reptilian, situat pe bancnota de 1 $ american, este un simbol al acestei structuri de control.

  Stratul următor este al doilea comandament, familiile care fac munca de sprijin pentru Pindar și cele 13 familii conducătoare. În timp ce toți membrii celor 13 familii conducătoare își schimbă forma (a se viziona interviul marii preotese postat mai sus – ei la anumite ritualuri își pot schimba forma umană în cea reptiliană, de exemplu regina Marii Britanii la vederea sângelui uman), toți membrii celor 300 de familii de sprijin nu pot face asta. Ei, însă, toți au un procent ridicat de ADN reptilian. Ei sunt cunoscuți instituțional ca Comitetul celor 300.

  Aceste familii include nume notabile ca : Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart / Stuart, Taft, și Wilson. Si multe altele.

  Comitetul celor 300 utilizează multe instituții bine-cunoscute pentru a realiza obiectivele lor, incluzând Consiliul pentru Relații Externe, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, Clubul de la Roma, Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Serviciul Secret (SS) , Fondul Monetar Internațional, Federal Reserve, Internal Revenue Service (fiscul SUA), și Interpol, pentru a numi doar câteva. Toate acestea sunt organizații sau corporații constituite ca dispozitive de serviciu public-privat, dar acest lucru este departe de adevăr.

  Structura Illuminati a creat, de asemenea, țări artificiale pentru a continua obiectivele lor. Exemple de acestea sunt: Statele Unite ale Americii, Elveția, Kuwait, Uniunea Sovietică, Panama, Israel, Italia, Iugoslavia, Regatul Unit, cele mai multe din Africa neagră, toate țările arabe, și toată America Centrală și de Sud. Aceste națiuni au fost create pentru a acumula avere pentru familiile de guvernământ și susținătorii lor, pentru a ascunde sau păstra bogăția lor, și de a crea condiții instabile necesare pentru a porni războaie și creșterea bugetelor militare.

  Elveția a fost creată ca un centru bancar neutru, astfel încât familiile Illuminati să aibă un loc sigur pentru a păstra fondurile lor fără a se teme de distrugera războaielor și ochii indiscreti. Statele Unite ale Americii au fost înființate cu 13 colonii, una pentru fiecare dintre familiile Illuminati. Drapelul original a avut 13 stele, și încă mai are 13 dungi. Vulturul, simbol al Statelor Unite, are 13 săgeți în gheare. Statele Unite ale Americii este de fapt un activ corporativ al Companiei Virginia, care a fost înființată în 1604, în Anglia, cu implicarea directă a familiei Rothschild. Finanțele familiei Rothschild au fost necesare pentru finanțarea explorarea și exploatarea continentului nord-american.

  Activele Companiei Virginia, includ Statele Unite care sunt deținute de Sfântul Imperiu Roman prin Vatican. Acest lucru a avut loc în 1213, când regele James a dat toate activele engleze Papei reptilian. Executor rămâne familia regală britanică, dar dreptul de proprietate reală revine Bisericii Romano-Catolice. Iar America nu a fost numită după Americo Vespuci cum ni se spală nouă creierele, ci :

  Am în ebraică înseamnă ,,oameni”
  Ame în spaniolă/latină – ,,a iubi”
  Eri sau Ari în ebraică – ,,leu”
  Rica este forma feminină din spaniolă la – ,,bogat”
  Ka este vechi cuvânt egiptean pentru – ,,suflet”
  Denumirea ar însemna : Poporul leului cu forță spirituală

  Spălarea pe creier

  Un puternic instrument al sclaviei în masă pe care-l folosesc împotriva noastră, este așa-numitul sistem de învățământ. Școlile nu sunt folosite pentru educare ci pentru îndoctrinare, copiii învață să memoreze fără a gândi și să se supună fără îndoială. De fapt, acest sistem de învățământ stabilit este extrem de scump pentru a fi menținut operațional, învechit și redundant în epoca internetului. „De ce învechit?” vă puteți întreba. Deoarece Internetul ne oferă acces gratuit la cantități aproape infinite de informații.

  Deci, de ce se cheltuiesc sume uriașe de bani pentru educația guvernamentală și cea privată? Deoarece „elita” cere ca copiii noștri să învețe în conformitate și în interiorul unei cutii a gândirii, în șabloane fixate de ideologii lor.

  Ce putem face în legătură cu asta ?

  Credința omenirii este agățată în echilibru chiar acum, de controlul caracatiței NOM. Pe de o parte, suntem foarte aproape de sclavia noastră completă, în timp ce pe de altă parte, am putea cu ușurință se năruim de la sol piramida lor de putere, prin simpla unire împotriva înșelăciunii printr-o revoluție pașnică a minților, inimilor și sufletelor.

  M-am întrebat de ani de zile care este cea mai teribilă armă a lor pentru înrobirea noastră. Este educația slabă combinată cu îndoctrinarea constantă? Este teama generată de religie, război, terorism? Este frica de a fi pedepsit (închiși sau uciși) de sistem, sau este înrobirea invizibilă a sistemului monetar? În opinia mea, toate cele de mai sus combinate au avut un impact enorm asupra societății noastre și modul în care gândim, dar arma lor cea mai mare este controlul sistemului financiar!

  Moneda sclaviei

  Sistemul financiar a înrobit pe ascuns specia noastră, iar acum suntem folosiți ca sclavi în valută. Lucrăm 9-12 ore în fiecare zi 5 sau chiar 7 zile pe săptămână, în  medii plictisitoare și deprimante, nestimulați de nimic creativ sau constructiv. În cele mai multe cazuri, singura motivație pentru a merge la locul de muncă, este salariul următor – și nu contează cât de greu lucrăm, oricum banii par să nu fie suficienți niciodată. V-ați întrebat vreodată de ce mega-corporațiile culeg miliarde $ / an profituri și-și plătesc zeci de milioane de oameni cât mai aproape posibil de salariul minim în timp ce directorii cu milioane?

  Acest lucru a fost conceput cu atenție, pentru că o persoană care este în mod constant „pe margine,” nu va avea niciodată timp pentru auto-educare, introspecție și – în cele din urmă – trezire spirituală.

  Nu este acesta scopul nostru principal pe Pământ? Pentru a deveni ființe spirituale (și spiritual, evident, nu înseamnă religios) și să finalizăm ciclul încarnării noastre? „Ei” nu au nevoie de oameni educați, care sunt capabili de gândire critică și care au obiective spirituale. Nu, acest fel de oameni sunt periculoși pentru stablishment! „Ei” vor „roboți”, ascultători doar destul de inteligenți pentru a opera mașinile și să păstreze în funcțiune sistemul, dar destul de proști ca să nu pună întrebări.

  Banii sunt ochiul ,,dracului”

  Toate marile probleme ale lumii își au rădăcinile adânc înrădăcinate în plaga financiară : războaiele sunt profitabile, bolile sunt profitabile, jefuirea Pământului este profitabilă, sclavia umană și condițiile de muncă inumane sunt profitabile. Liderii noștri au fost corupți prin bani și misiunea colectivă omenirii pe Pământ a fost deturnată de bani.

  Deci, de ce avem nevoie de sistemul financiar, în primul rând? De fapt, nu avem nevoie de el (sau cel puțin, nu mai avem). Planeta nu ne percepe un cent pentru utilizarea resurselor sale naturale și avem tehnologia pentru a le extrage, fără muncă fizică. Tot ce aparține planetei ne-a fost pus la dispoziție în mod gratuit pentru a folosi și a ne ajuta în evoluția noastră spirituală fiecărui suflet de pe această planetă și atunci vă întreb, ce rol mai au acești hrăpăreți, de ce ascultați de ei și vă supuneți orbește creației lor??

  Soluția

  Există minți geniale care discută conceptul de economie bazată pe resurse de zeci de ani. Un exemplu este inginerul Jacque Fresco, un designer industrial strălucitor și inginer social, care a petrecut cea mai mare a vieții sale cu proiectarea viitorului. Orașele propuse de Jacque Fresco vor fi construite de roboți autonomi pentru construcție și vor fi eco-friendly și auto-sustenabile. Mai multe despre Proiectul Venus aici : https://www.thevenusproject.com/en/

  Alte persoane deja discută despre planul de tranziție spre economia viitorului, unde banii nu mai sunt necesari și tuturor oamenilor le vor fi oferite cele mai bune condiții pentru a ajunge la cele mai înalte potențiale ale lor – toate în beneficiul speciei noastre, ca un întreg. Dar ca să ajungem la acel viitor trebuie să acționăm ACUM.

  M-am trezit eu, încerc să-i trezesc și pe alții și trecem la acțiune. La o acțiune nonviolentă ci conștientă prin tot ceea ce facem zi de zi, renunțând ușor la tot ce-i nociv și malefic în acest sistem, schimbându-ne pe noi înșine astfel încât să devenim un pilon demn de urmat de către ceilalți. Meditațiile la unison și gândirea pozitivă referitoare la schimbarea acestui sistem ajută mult

  Deci, întrebarea mea este: suntem gata să îmbrățișăm viitorul și să scăpăm de controlul „elitei” într-o lume fără bani, sau vom permite instaurarea Noii Ordini Mondiale?”

  Cum poate  fetiţa păstor din Maroc sa dea lectii din fotoliul Ministrului Educaţiei din Franţa!

  La 37 de ani, Najat Belkacem a devenit Ministrul Educaţiei din Franţa, prima femeie și cea mai tânără persoană care a deţinut vreodată această funcţie în sistemul politic francez. În spatele acestei femei puternice, a elitei politice franceze, se ascunde, în sine, o istorie de viaţă pătrunzătoare! Destinul lui Najat Belkacem este un exemplu ce întăreşte convingerea că atunci când îţi doreşti un lucru cu adevărat şi crezi, investeşti în comportamentul tău corect, nu există cale de a fi înfrânt.

  Collage

  Copilăria lui Najat Belkacem a fost împovărată de griji, sărăcie şi traume psihologice. Născută pe 4 octombrie 1977, într-o mică comună africană din regiunea Rif, Maroco, Najat este cel de al doilea copil, din cei şapte fraţi ai familiei.

  Enfants-Roms-Nastasia-Peteuil-720x480
  De la o vârstă foarte mică, Najat şi sora sa mai mare, Fatiha, au rămas în grija bunicilor şi a mamei sale, tatăl lor fiind nevoit să emigreze în Franţa, ca muncitor în construcţie, pentru a-şi putea întreţine familia. La gospodăria în care locuiau, cu un confort minim de existenţă, lipsită de curent electric, fetiţa trebuia să îşi ajute zilnic bunicul să îngrijească de caprele de la fermă.12957277_987093728072214_1740983765_n

  NAJAT BELKACEM A VORBIT FOARTE PUŢIN DESPRE COPILĂRIA EI.

  ,,Din copilăria mea, reţin doar amintirile frumoase, nu mă aflu într-o stare de revanşă socială’’, a spus Najat Belkacem într-un interviu oferit pentru revista Pont.

  Împreună cu mama și sora sa mai mare, în 1982, pe când împlinea vârsta de 5 ani, Najat se muta cu traiul în Franţa, alături de tatăl ei, ca parte a procedurii de reîntregire a familiei, pe uliţa cu ,,blocuri triste’’ din orăşelul  Abbeville. Najat a mers la şcoala din Amiens, înainte să frecventeze cursurile la colegiul César-Franck.

  După o perioadă de şedere în Franţa, părinţii lui Najat se despart, din cauza unei presupuse violenţe din partea tatălui. Separarea părinților a rămas un episod dureros, „tabu”, în viaţa lui Najat.

  Copila sârguincioasă, timidă şi plină de curiozitate, ce adora cărţile, îşi făcea din bibiliotecă o a doua casă. Eleva „brillantissime”, aşa cum era adesea numită, era conştientă de rolul învăţăturii în existenţa sa.Collage3

  Najat Belkacem obţine dilploma de BAC în domeniul social şi economic în anul 1995, iar la 18 ani dobândeşte cetăţenia franceză. După ce obţine o diplomă în drept la Universitatea din Picardie, aceasta continuă să îşi facă studiile la Institutul de Studii Politice din Paris, după care este admisă la cursurile Sciences Po. Acolo, unde în holurile bibliotecii, îl cunoaşte pe colegul său Boris Vallaud, care în anul 2005 avea să-i devină soţ.

  boris-et-najat-de-l-ombre-a-la-lumiere_article_landscape_pm_v8

  Najat şi-a plătit singură studiile la Paris, în timp ce activa şi ca asistent juridic și parlamentar. A debutat profesional ca avocat. Din 2004 până în 2006, Najat Belkacem a deţinut funcţia de consilier regional la Rhone-Alpes şi [the_ad id=”98″]

  presedinte al comisiei de cultură, apoi – consilier municipal La Lyon (2004-2008) şi consilier general la Rhone (2008-2012).

   

  Între 2012 şi 2014, Najat Belkacem a fost Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports din Franţa. Tot în această perioadă, ea a fost numită purtătoare de cuvânt a guvernului, în cabinetul preşedintelui francez Francois Hollande.

  De-a lungul carierei sale, Najat Belkacem s-a remarcat în domenii, precum îmbunătăţirea politicilor tineretului şi vieţii comunitare, acțiuni de consolidare a democrației locale, lupta împotriva discriminării, homofobiei, promovarea drepturilor cetățenilor, precum și accesul lor la locuri de muncă și locuințe.

  Să deţii funcţia de Porte-parole de Gouvernement, nu este un lucru uşor în Franţa! Purtătorul de cuvânt este o persoană sensibilă, un buffer între guvern și presă ce trebuie să ia cunoştinţă de toate noutăţile la zi, mecanisme economice şi financiare, şi un psiholog capabil.

  O fire zâmbitoare, plină de prospețime, spontaneitate şi inocenţă, Najat continuă să înveţe lumea aidoma unui copil cu ochi plini de uimire.

  Graţie carierei sale academice, inteligenţei şi abilităţilor remarcante, Najat Belkacem este numită în 2014 în funcţia de Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche din Franţa.

   

  „Viața mea este asemănătoare multor femei tinere. Femei, care, ca şi mine, au ales să facă studii pentru a-și exercita pe deplin o profesie, să fie independente și să acceadă cu destulă responsabilitate ca să schimbe societatea, să o facă mai corectă, mai solidară,  mai fericită’’, afirmă Najat Vallaud-Belkacem.

  Najat Vallaud-Belkacem şi Boris Vallaud sunt părinții a doi copii gemeni, băiat şi fată, Louis-Adel si Nour-Chloé, născuţi în 2008.Collage1

  Soţul lui Najat Belkacem, a deţinut mai multe funcţii importante în stat, în prezent acesta este Secretar general adjunct al președinției Republicii Franceze.

   

  Având un program de muncă solicitant, Najat Belkacem recunoaşte că petrece prea puţin timp cu copiii şi familia.

  ,,Tebuie să găseşti o coordonare bună între viața personală și profesională. Sunt o norocosă să am un soț foarte înțelegător şi foarte implicat pentru copiii noștri’’, mărturiseşte politiciana.

   

  Boris Vallaud, cel care stă în spatele ministrei de mai bine de 10 ani, este omul fără de care Najat Belkacem nu îşi imaginează existenţa sa.

  ,,El este numărul 1 acasă. Din fericire, între noi există un sprijin şi ajutor reciproc. Uneori este cel care are nevoie de mine, iar alteori eu sunt aceea”, adaugă Najat.

  ,,Mi-e rușine, dar trebuie să recunosc că nu am avut încă ocazia să-i însoțesc pe copii la şcoală. Știu cum stau lucrurile la o vârstă fragedă ca aceasta, dar, pentru moment, tatăl lor are grijă de şcoală şi să facă împreună temele cu copiii. Trebuie să-ţi alegi bine soțul, este adevărat, de o importanţă crucială. În fine, acesta este lucrul care te face fericită sau tristă!”, mărturisea Najat Belkacem pentru revista Eller în 2014.

  Najat Vallaud-Belkacem a fost întotdeauna foarte implicată în lupta pentru drepturile femeilor, iar mama sa i-a trezit interesul pentru învăţătură şi muncă.

  ,,Ea este omul care m-a încurajat și m-a ajutat să nu am aceeași soartă, dependență financiară şi orizont limitat. Destinul ei m-a inspirat către independență, emancipare şi libertate’’, spune Najat Vallaud-Belkacem.

  În prezent, la vârsta de 37 de ani, Najat Vallaud-Belkacem este prima femeie la conducerea Ministerului Educației din Franţa şi unul dintre cei mai populari miniştri francezi.

   

  România a pierdut inca un castel de patrimoniu pentru doar 400.000 de euro

  Prin diferitele sale instituții, centrale și locale, România nu și-a exercitat dreptul de preemțiune pentru Palatul Știrbei de la Dărmănești, pentru că nu s-au găsit 400.000 de euro, cât au cerut moștenitorii. Mai mult, neexercitarea acestui drept s-a făcut fără a exista o evalua

   Palatul Știrbei, aflat în vecinătatea orașului Dărmănești, a fost construit la sfârșitul secolului XIX de către George Știrbei, după planurile arhitectului Nicolae Ghica Budești, cel care a realizat și Muzeul Țăranului Român din București. Înconjurat de un domeniu forestier de 3,236 ha, palatul a avut mai multe destinații de-a lungul istoriei: reședință a familiei până la cel de-al Doilea Război Mondial, locul de refacere pentru aviatorii români în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, iar după preluarea puterii de către comuniști a fost naționalizat, devenind sanatoriu TBC și, apoi, tabără școlară.

  În anul 2005, în urma unei sentințe judecătorești, palatul și terenul din jur au intrat în posesia moștenitorilor de drept, Georges Șerban Cantacuzino, Mihai Basarab Brâncovan și Constantin Emanoil Basarab Brâncovan. În anul 2013, moștenitorii au făcut un antecontract de vânzare-cumpărare cu omul de afaceri Itshak Nahmany. Conform legii, în caz de vânzare definitivă, fiind vorba despre un imobil de patrimoniu și un domeniu forestier, moștenitorii s-au adresat statului pentru exercitarea dreptului de preemțiune.

  Statul cel impotent

  Prin diferitele sale instituții, statul român nu și-a exercitat acest drept, deși suma cerută de moștenitori era una mai degrabă mică pentru un buget public, fie el de minister sau de consiliu județean: 400.000 de euro. Primul apelat a fost Ministerul Culturii. Într-un răspuns oficial, ministerul recunoaște că nu și-a exercitat acest drept, fără însă a explica și de ce. Ba mai mult, n-a făcut nicio evaluare a acestui castel, deși era înscris pe Lista Patrimoniului Național la monumente istorice, din anul 1992, având codul 04B0075, listă reactualizată în anul 2015, castelul purtând codul BC-II-m-A-00822. „Ministerul nu și-a exercitat dreptul de preemțiune asupra acestei clădiri de patrimoniu cultural, iar Direcția Județeană pentru Cultură Bacău nu a realizat și nu a solicitat o evaluare financiară a Palatului Știrbei“, se arată în răspuns.

  Consiliul Județean a dat vina pe situația economică

  În luna martie a anului 2014, Consiliul Județean Bacău, condus la acea vreme de actualul senator PSD Dragoș Benea, nu și-a exercitat dreptul de preemțiune printr-un vot unanim în cadrul unei ședințe de CJ. Consilierii județeni, fie ei din opoziție sau de la putere, nu au avut nici măcar o observație pe acest subiect. Actualul președinte al CJ Bacău, pesedistul Sorin Brașoveanu, fost subaltern al lui Dragoș Benea, susține că de vină a fost situația economică. „În ceea ce privește motivul pentru neexercitarea dreptului de preemțiune, facem precizarea că inițiatorul proiectului de hotărâre a propus acest lucru având în vedere situația economică cu care se confrunta la acel moment județul Bacău, care nu putea susține o astfel de achiziție“, explică Brașoveanu.

  Motivul este cel puțin curios, dat fiind că, în 2014, pesediștii explicau națiunii despre creșterea economică și guvernarea eficientă făcută de Victor Ponta & co., pentru ca apoi, în toamna aceluiași an, să ceară voturile românilor pentru același Ponta, la șefia statului. În ciuda acestei explicații, același consiliu județean a găsit bani, peste două milioane de lei, pentru renovarea unui imobil din Bacău, care va fi oferit gratuit spre administrare structurii locale a DNA Bacău.

  Demersul a fost demarat în perioada șefiei lui Benea și inițiat efectiv la începutul mandatului lui Brașoveanu. La întrebarea cum de s-au găsit bani pentru renovarea imobilului pentru DNA, dar nu s-au găsit bani pentru achiziționarea unei clădiri de patrimoniu, actualul șef al CJ Bacău răspunde că este vorba despre mandate diferite. „Subliniem faptul că, după cum se poate observa din hotărârile consiliului județean, decizia privind neexercitarea dreptului de preemțiune a fost supusă atenției autorității județene în 2014, pe când cea de dare în administrare către DNA a fost în 2016, deci în ani diferiți. Mai mult decât atât, este vorba de două imobile diferite, de legislație incidentă diferită și de considerente bugetare diferite. Pe cale de consecință, nu este posibilă o discuție comparativă pe subiectul propus de dumneavoastră“, scrie Brașoveanu într-un răspuns oficial. Așadar, CJ Bacău a refuzat achiziționarea castelului pe motive economice, însă în spatele deciziei nu se află o expertiză financiară a imobilului și a domeniului, ci doar inițiativa fostului șef de județ. De menționat este faptul că CJ-ul a fost percheziționat de DNA, structura centrală, chiar în anul 2014, pe perioada șefiei lui Benea.

  Aviz pentru boutique-hotel

  Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preemțiune, nu a făcut o evaluare financiară a palatului, însă a dat undă verde pentru amenajarea unui boutique-hotel. „Dl Itshak Nahmany, noul proprietar al Palatului Știrbei, a depus la DJC Bacău documentația nr. 841 din 21.08.2014 și a primit avizul Ministerului Culturii nr. 25/M/2014 referitor la consolidarea-restaurarea Palatului Știrbei pentru funcțiunea boutique-hotel“, precizează directorul executiv din minister, dr. Simona Drob. În cei trei ani care s-au scurs de la primirea avizului, noul proprietar a împrejmuit domeniul cu un gard solid de ciment, a adus pază, a pus camere de supraveghere și afișe cu inscripția „proprietate privată“.

  Direcția Silvică nu știe cât valorează domeniul forestier

  Nici Direcția Silvică Bacău nu a fost interesată de a face o evaluare a domeniului forestier din jurul castelului. Instituția se prevalează de Legea 46 din 2008, cea a fondului forestier, și spune că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 45, alin. 5 și 8. În lege se precizează că achiziționarea se face prin hotărâre de guvern, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar evaluarea se face doar dacă există o astfel de propunere. Or, în cazul Castelului Știrbei din Dărmănești n-a existat așa ceva. „Direcția Silvică a fost înștiințată pe data de 4 februarie 2014 de către Societatea Notarială Profesională Mone Gabriela Olga, Andrei Aurel Jean și Asociații privind intenția de vânzare a 3,236 ha de teren forestier, aflat în incinta Parcului Știrbei din Dărmănești. Comisia de evaluare a terenurilor, constituită la nivelul Direcției Silvice Bacău, în conformitate cu decizia ITRSV Suceava nr. 227 din 23.10.2013, a stabilit că terenul respectiv nu poate fi achiziționat în numele statului român, nefiind îndeplinite toate condițiile din Legea 46 din 2008, art. 45, alin. 5 și 8, terenul limitrof având alt regim juridic. În consecință, nu a fost necesară o evaluare a acestui teren“, se arată într-un document remis de Direcția Silvică Bacău. În comparație, sediul Direcției Silvice Bacău, aflat în Parcul Dendrologic de la Hemeiuș, a costat aproape un milion de euro și a fost finalizat în 2013

   

   

   

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*