Player audio

Studiu biblicText referință: Ioan 1.1-18

Verset cheie„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8.12

Ideea centrală a studiului: Cuvântul cel veșnic, Domnul Isus Cristos, a luat un trup ca al nostru, pentru ca noi să fim salvați din robie și de la moarte – să devenim astfel copii ai lui Dumnezeu.

Scopul studiului: Să te conducă spre o atitudine de mulțumire și laudă, slujindu-L pe Domnul Isus Cristos din toată inima și cu toată puterea.

* Efortul evanghelistic al lui Ioan de a-L prezenta pe Cristos lumii
– Încă din vechime termenul de ”lumină” a avut o puternică amprentă asupra oamenilor. Așa cum viața se afla (și se află) în contrast moartea, tot așa lumina se afla (și se află) în contrast cu întunericul. Legat strict de spiritualitate, lumina reprezintă relația de apropiere de Dumnezeu, pe când întunericul reliefează îndepărtarea omului de Dumnezeu, iar această îndepărtare se realizează prin intermediul păcatului.
– Într-un asemenea context apostolul Ioan vine și face o adevărată pledoarie cu privire la persoana lui Isus din Nazaret. Fiul tâmplarului Iosif, El Însuși tâmplar, este în realitate Mesia cel promis de veacuri, lumina care, venind în lume, reașează omul în relație de comuniune cu Dumnezeu.

* Omisiunile și focalizarea apostolului
– Nu sunt menționate în Evanghelia lui Ioan genealogia Domnului, nașterea Sa, botezul, ispitirea, scoaterea demonilor, diferitele parabole, schimbarea la față, instituirea Cinei, agonia în Ghetsimani.
– Atenția lui Ioan se concentrează pe slujirea Domnului în Ierusalim, sărbătorile evreilor, discuțiile individuale ale Domnului cu diferiți oameni (dintre care se remarcă discuția cu fariseul Nicodim și cea cu femeia samariteancă), precum și pregătirea pe care Fiul lui Dumnezeu le-o face ucenicilor.
– Ioan selectează 7 miracole distincte prin intermediul cărora este demonstrată calitatea Lui de Mesia:
1. Transformarea apei în vin la nunta din Cana Galileii – cap. 2
2. Vindecarea fiului pe moarte al slujbașului împărătesc din Capernaum – cap. 4
3. Vindecarea ologului la scăldătoarea din Betesda – cap. 5
4. Înmulțirea pâinilor și a peștilor dincolo de Marea Galileii – cap. 6
5. Umblarea lui Isus pe ape, la marea Galileii – cap. 6
6. Vindecarea orbului din naștere – cap. 9
7. Învierea lui Lazăr – cap. 11
– Ioan înregistrează și 7 momente distincte în care Domnul Isus declară celebra sintagmă ”Eu sunt”:
1. „Eu sunt pâinea vieţii.” – 6.35
2. „Eu sunt Lumina lumii.” – 8.12
3. ”Eu sunt uşa oilor.” – 10.7
4. ”Eu sunt Păstorul cel bun.” – 10.11
5. „Eu sunt învierea şi viaţa.” – 11.25
6. „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.” – 14.6
7. ”Eu sunt adevărata viţă.” – 15.1
– În confruntarea Sa cu iudeii, Domnul Isus declară celebra sintagmă ”Eu sunt”: Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” – Ioan 8.58, afirmație ce ne duce cu gândul la Numele pe care Și-L atribuie Însuși Dumnezeu atunci cand Moise Îi cere numele pentru a-l comunica evreilor din robia egipteană. Și ce semn de suveranitate absolută ne este necesar decât cel menționat în Ioan 18.6, relatarea momentului când ceata ostașilor și aprozii trebuiau să-L prindă în grădina Ghetsimani: ”Când le-a zis Isus: „Eu sunt” ei s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ.”

1. Domnul Isus – Lumina divină – Ioan 1.1-10
* ”La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.” – vers. 1
– Acest verset face una dintre diferențele fundamentale între creștinism și alte religii, întrucât creștinismul afirmă că Domnul Isus face parte din Trinitatea Dumnezeirii, nu este doar unul dintre dumnezei pe care oamenii îi venerează.
”În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.” – vers. 4
– Așa după cum lumina înlătură întunericul, Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a aduce revelația divină și salvarea omenirii căzută în păcat. Cuvântul lui Dumnezeu a adus lumină în haosul dinaintea Creației, tot astfel Isus Cristos a adus lumină umanității când a luat chip de om. Lumina lui Cristos a biruit întunericul păcatului întrucât Dumnezeu este superior întunericului cauzat de păcat.
* ”Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.” – vers. 10
– Deși lumea a fost creată de către Dumnezeu omenirea nu L-a recunoscut pe Creator atunci când acesta a pășit în mod fizic printre noi, din pricina păcatului care ne-a întunecat ochii și mintea. Era necesar ca Dumnezeu să ne lumineze mințile pentru a putea înțelege acest miracol

2. Domnul Isus – Lumina întrupată – Ioan 1.11-17
* ”Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” – vers. 12
– Când cineva îți face un cadou nu este al tău până în clipa în care îl accepți din partea celui ce dăruiește. Dumnezeu ne-a făcut un dar minunat: pe Isus Cristos. Acesta este cadoul lui Dumnezeu pentru noi, avem permisiunea de a primi cadoul sau de a-l refuza, dar atenție acest cadou ne asigură accesul în familia lui Dumnezeu și este SINGURA cale.
* ”Ioan a mărturisit despre El (…): era înainte de mine”. – vers. 15
– În vremea de început a creștinismului existau discipoli ai lui Ioan Botezătorul, iar acesta a trebuit să pună la punct lucrurile: ”Trebuie ca El să crească, iar să mă micșorez.” Apostolul Ioan, ca unul ca știa cine este Cristosul, a preluat în Evanghelia sa mărturia antemergătorului cristic și a subliniat la rândul lui statutul aparte al lui Mesia, citând cuvintele lui Ioan Botezătorul.
– Chiar Domnul Isus a spus cu privire la Sine, că existența Sa precede pe cea a patriarhului Avraam, lucru ce i-a înfuriat la culme pe iudei.
* ”Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.” – vers. 17
– ” Nu am venit să stric, ci am venit să împlinesc Legea și proorocii.” Mila și îndurarea lui Dumnezeu s-au contopit în Persoana Fiului Său, Cel care avea să moară și astfel avea să-i atragă pe oameni la Tatăl cel Ceresc, restabilind în felul acesta planul inițial al lui Dumnezeu. Îndrumarul, numit Lege, arăta spre Mielul lui Dumnezeu.

3. Domnul Isus – Lumina unică – Ioan 1.18
* ”Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” – vers. 18
– Unicitatea lui Isus Cristos este că El e singura cale spre Dumnezeu. Nimeni nu se poate compara cu El, întrucât a trăit în prezența Tatălui, a văzut faptele Tatălui și a împărtășit oamenilor ceea ce Tatăl a dorit ca noi să cunoaștem despre Creatorul nostru.

– Dacă la începutul Evangheliei Ioan Îl prezintă Isus venind în lume, fiind Lumina acestei lumi, la sfârșitul evangheliei sale, apostolul prezintă declarația lui Toma: ”Domnul meu și Dumnezeul meu”. Întregul efort este acela de a prezenta divinitatea lui Isus, de a spune oamenilor că Mesia a venit, Cristosul lui Dumnezeu a restaurat relația frântă a omului cu Dumnezeu.

Să ne analizăm viața:
– Ești recunoscător pentru lumina pe care a adus-o Dumnezeu în viața ta, prin Isus Cristos?
– Crezi că Isus Cristos este Lumina ce ni-L descoperă pe Creatorul Universului?
– Ce faci pentru ca și alții să aibă parte de lumina lui Cristos în viața lor?

Nu uita! Cristos vrea să fii al Lui:
”Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu” Ioan 17.24