Nici un partid, politruc, artist, globalist sau Anticrist nu poate salva lumea, omul, neamul acesta- decat numai El, prin naşterea din nou a fiecăruia (prin „fecundarea”cu Sămânţa Învăţăturilor, poruncilor, soluţiilor Cristice- Bune, plăcute, utile, desăvârşite, atotputernice, atotştiutoare); Pentru că El este Salvatorul lumii, Vindecătorul, Iertătorul, Lumina lumii, Pâinea vieţii, Apa vie, Începutul şi sfârşitul, Preotul veşniciilor, Antepremergatorul nostru, Prinţul păcii, Păstorul cel bun, Calea, Adevărul, Viaţa veşnică şi Învierea, Pomul vieţii, Jertfa jertfelor, arderea tuturor arderilor de tot şi… Prietenul TUTUROR păcătoşilor… Chiar dacă nu credem, până la urmă, nu putem ocoli poarta cea strâmtă, de ieşire din ghetoul lui satan, pentru a intra pe Uşa Cerurilor, care este Hristos, Cel care împlineşte Întruparea Dumnezeiască chiar şi în smochinul neroditor… El a spus şi pilda aceasta: “Un om avea un smochin sădit în via să. A venit să caute rod în el şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: “Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” “Doamne”, i-a răspuns vierul, “mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Luca 13/6-9)

” Apocalipsa ” dupa Ioan Iliescu /fesenescu…VERESTOY ATTILA –MASONUL DE AUR AL UDMR…an Badea – Micile secrete ale lui Attila Verestoy-Este supranumit „Drujba lui Dumnezeu“, „Groful defrisarii padurilor“ sau „Kerestoy“.) APEL la Sfatul Specialistului pentru tratamente  )  ” Apocalipsa ” dupa Ioan Ilicy si…In timp ce pensiile speciale ii rasplatesc pe kalai,faptele cumplite ale torţionarilor români= ”Umilinţa şi chinul a fost meseria lor”B ( APEL catre jigodii, dar si catre Lichele si apel la Sfatul Specialistului pentru…
rr Un nou scandal mondial scoate la iveala hotiile unor mizerabili, clocite in  off-shore din Panama. Lideri politici din toată lumea, actori, sportivi, oameni de cultură, tot felul de afaceriști au fost devoalați pentru ca-și ascundeau afacerile în paradisurile fiscale…Fratilor, nu ingropati in cavoul indiferentei si  pe Omul LOR ,Şeful Bancorex, care primește leafa restantă de 4,5 milioane euro. Iata pentru cine munciti-POMELNICUL  creditelor primite de mahari…A FOST OMORIT Mihai Eminescu, si pentru ce a scris despre vânzarea pământului: Să nu uite statul că încă are ce vinde…Stupefiant: guvernul SUA acceptă producerea de copii modificaţi genetic! Au fost creaţi primii oameni cu ADN complet artificial! Opus Dei (organizaţia ce conduce Biserica Catolică) sau Sfânta Mafie…Miliardarul Ioan Niculae rupe clepsidra burgheziei feseniste si toarna cateva secrete despre jupuirea tarii la Praznicul Komunismului
66Botezul Domnului ISUS HRISTOS si Botezul OmuluiBotezul lui Isus si botezul nostruEste botezul lui Ioan,botezul lui Isus?Amintiri cu sfinti; Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți – Identificarea personajelor: Babilon și Ierusalim…Apocalipsa 11 – Doi martori în Ierusalim pentru mântuirea evreilor! Rămășița evreiască – Apoc. 12:17…Apocalipsa 13 – Fiarele fărădelegiiApocalipsa 17 – Babel, Babilon, Babilonie – biruința bineluiApocalipsa 15 – Motivația mâniei MieluluiApocalipsa 8 – Distrugerea ecosistemului planetarApocalipsa 9 – De ce-s în stare demonii?777

o5

aa - Copy

 

Înainte ca Hristos să se înalțe la cer, El a dat ucenicilor Lui marea însărcinare:

“Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului” Matei 28:19,20.

Adevărata însemnătate și importanța botezului biblic reies clar din această ultimă însărcinare dată de Isus ucenicilor Lui. El le-a spus să se ducă și să învețe TOATE neamurile, învățând pe oameni să păzească TOT ce El a poruncit. Apoi ei trebuiau să boteze pe convertiți “în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”.

1. DE CE AFOST BOTEZAT ISUS?

Isus nu a dat numai o poruncă directă privind botezul, dar El Însuși a oferit un exemplu pozitiv, deoarece El Însuși a fost botezat.

“ATUNCI A VENIT ISUS DIN GALILEA LA IORDAN, LA IOAN, CA SĂ‚ FIE BOTEZAT DE EL. Dar Ioan căuta să-L oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la Mine? Drept răspuns Isus i-a zis: Lasă-Mă acum, căci așa se cade SĂ‚ ÎMPLINIM TOT CE TREBUIE ÎMPLINIT. Atunci Ioan L-a lăsat. DE ÎNDATĂ‚ CE A FOST BOTEZAT, ISUS A IEȘIT AFARĂ‚ DIN APĂ‚. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea” Matei 3:13-17.

Isus a spus lui Ioan Botezătorul că “așa se cade”, sau că așa se cuvine pentru noi, “să împlinim tot ce este drept”. Astfel că Ioan a intrat în apa Iordanului împreună cu Mântuitorul și L-a îngropat sub apă. Când Isus a ieșit din apă, El a văzut cerul deschis și pe Duhul lui Dumnezeu, în chip de porumbel, coborând asupra Lui. Apoi vocea lui Dumnezeu, Tatăl, a proclamat: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea”.

Botezul este un simbol al spălării tuturor păcatelor noastre prin sângele lui Hristos. Petru repeta porunca Domnului:

“POCĂ‚IŢI-VĂ‚… și fiecare din voi SĂ‚ FIE BOTEZAT în Numele lui Isus Hristos SPRE IERTAREA PĂ‚CATELOR VOASTRE; apoi veți primi darul Sfântului Duh” Fapte 2:38.

Ca agent curățitor, apa simbolizează o curățire mai profundă, curățirea inimii omenești prin sângele lui Isus Hristos, Domnul nostru.

De ce, atunci, a fost botezat Isus? Botezul Lui nu a fost un botez al pocăinței, care urmează mărturisirii păcatelor, fiindcă El “n-a cunoscut niciun păcat” 2Corinteni 5:21. Totuși, El a cerut să fie botezat. De ce? Răspunsul îl aflăm în cuvintele lui Hristos către Ioan: “Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”.

Isus n-avea nevoie de botez pentru spălarea păcatelor, deoarece El nu era păcătos. El n-avea nevoie de pocăință. Sfântul nostru Mântuitor a primit botezul nu ca pe o mărturisire a vinovăției Lui, ci pentru a Se identifica pe deplin cu păcătoșii. EL A FOST EXEMPLUL NOSTRU. El a făcut pașii pe care noi trebuie să-i facem.

Cuvintele lui Dumnezeu: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea” arată că Dumnezeu ia în seamă ascultarea credincioasă. Cum pot aceia care iubesc cu adevărat pe Isus să refuze să urmeze exemplul Lui de ascultare voioasă?

De ce a fost botezat Isus? Ţinta Lui cea mare a fost ca venind în această lume să transmită oamenilor pierduți plinătatea neprihănirii Lui.

“Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat (Hristos), El (Dumnezeu) L-a făcut păcat pentru noi, CA NOI SĂ‚ FIM NEPRIHĂ‚NIREA LUI DUMNEZEU ÎN EL” 2Corinteni 5:21.

Mijlocul divin de a transfera păcătoșilor pierduți neprihănirea este prin moartea lui Hristos ca înlocuitor al nostru și prin învierea Lui. Botezul este un simbol potrivit pentru acestea.

2. DE CE TREBUIE SĂ‚ FIU EU BOTEZAT?

Mântuirea are în centru trei fapte mari ale lui Isus pentru noi. Apostolul zice:

“Hristos A MURIT pentru păcatele noastre, după Scripturi… A FOST ÎNGROPAT și A ÎNVIAT a treia zi, după Scripturi” 1Corinteni 15:3,4.

Hristos a făcut mântuirea noastră posibilă prin moartea, prin îngroparea și prin învierea Lui. El a murit pentru păcatele noastre. El s-a ridicat dintre morți ca să ne dea o viață nouă de neprihănire.

Botezul reprezintă moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. El simbolizează participarea noastră la moartea și la învierea lui Hristos.

“Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă” Romani 6:3,4.

Botezul înseamnă moartea față de păcat împreună cu Hristos, îngroparea omului vechi împreună cu Hristos și ridicarea împreună cu Hristos la o altă viață. Mântuirea este a noastră atunci când primim botezul ca un simbol al acestei experiențe și ca o mărturisire publică a credinței noastre în Mântuitorul nostru.

Cele trei părți ale actului botezului preînchipuie în mod potrivit cei trei pași al experienței spirituale. Candidatul este plecat pe spate în apă: are loc îngroparea (în apă) a corpului său. Ochii îi sunt închiși. Respirația este oprită. Apoi el este scos din apă. Isus a murit odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre (Evrei 9:28). O jertfă ispășitoare ajunge. Chiar așa, o singură scufundare în apă prezintă semnificația spirituală a urmării lui Hristos în moartea, îngroparea și învierea Lui.

Ce înseamnă să mori împreună cu Hristos? Găsim răspunsul în Romani 6:6:

“Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului”.

Aceasta înseamnă că noi acceptăm personal moartea lui Hristos în locul nostru, având vechea noastră fire păcătoasă răstignită împreună cu El. Înseamnă părăsirea oricărui păcat cunoscut, moartea față de toate căile păcătoase ale lumii și permisiunea dată lui Hristos de a scoate din viața noastră orice obicei sau practică protivnice voiei Lui.

Un tânăr dintr-o țară păgână îndepăratată, a auzit Evanghelia lui Isus, s-a întors de la felul său păgân de viață și a devenit un urmaș al lui Isus Hristos. El a invitat pe prietenii lui să vină a doua zi la el ca să fie martori la un eveniment foarte deosebit. El le-a spus că el urmează să fie îngropat în curtea din fața casei și dorea ca ei toți să fie prezenți. Firește, n-a trecut mult și vorba a ajuns în tot satul.

A doua zi, toți erau nerăbdători să vadă dacă într-adevăr Daniel va muri și va fi îngropat. Când mulțimea a început să se adune, l-au văzut pe flăcău săpând o groapă mare în curtea din față.

“Ce faci acolo?” l-au întrebat unii dintre prietenii lui.

“Îmi sap mormântul” a răspuns el.

Lumea a crezut că el înțelegea exact ce le spunea lor.

După ce lucrul a fost terminat, a sosit un misionar care l-a ajutat pe Daniel să umple groapa cu apă. Apoi, sătenii adunați în jur au fost martorii unei scene ciudate. Daniel a coborât în apă împreună cu misionarul, a fost scufundat în apă și a ieșit afară la o nouă viață cu Hristos.

Tânărul murise și fusese îngropat. El era de acum un om nou în Hristos. Viața lui a devenit o mărturie vie de puterea transformatoare a lui Isus Hristos. Fiind botezați, noi mărturisim că este scopul nostru să trăim o viață nouă pentru Dumnezeu.

“Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi” 2Corinteni 5:17.

Botezul simbolizează moartea față de păcat și îngroparea. El mai simbolizează învierea la o altă viață. Ieșirea mea din mormântul de apă este mărturia CREDINŢEI mele în Hristos cel înviat care a promis să trăiască viața Lui în mine.

“AM FOST RĂ‚STIGNIT ÎMPREUNĂ‚ CU HRISTOS și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci HRISTOS TRĂ‚IEȘTE ÎN MINE. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în CREDINŢA în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și S-a dat pentru mine” Galateni 2:20.

Când un credincios iese din apa botezului, el mărturisește că singura lui speranță de a trăi o viață de biruință asupra firii lui celei vechi și păcătoase este în Domnul cel înviat.

3. DE CE TREBUIE SĂ‚ FIU SCUFUNDAT?

Când înțelegem adevărata ÎNSEMNĂ‚TATE a botezului, avem foarte puțină dificultate să înțelegem FORMA adevăratului botez. Moartea cere îngropare. Chiar cuvântul “botez” vine din grecescul “baptizo” care înseamnă a afunda, a scufunda, a pune sub apă.

Mântuitorul nostru n-a fost botezat prin stropire sau turnare. El a fost botezat ÎN Iordan (Marcu 1:9).

“Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo era MULTĂ‚ APĂ‚ și oamenii veneau ca să fie botezați” Ioan 3:23 (King James).

Când Isus a venit la Ioan pentru botez, El a intrat în apă, a fost cufundat în apă și apoi “a ieșit afară din apă” (Matei 3:15). Botezul lui Hristos a împlinit simbolul morții, îngropării și al învierii. Trebuia “apă multă” ca acest rit să fie împlinit, dar nu ar fi trebuit să fie așa dacă botezul se făcea prin stropire sau prin turnarea unei cantități mici de apă pe capul sau corpul candidatului.

Când John Wesley a fost în America în 1737, el a fost judecat de un juriu de treizeci și cinci de jurați (asesori) într-un proces bisericesc pentru ciudata acuzație că a “refuzat să boteze pe copilul domnului Parker altfel decât prin scufundare”. Raportul acestei judecăți se află în arhiva tribunalului din Georgia. În felul acesta, părintele Metodismului a recunoscut că botez înseamnă scufundare.

Istoria bisericii arată clar că biserica creștină primară practica botezul prin scufundare. Că acest fel de botez era practicat și în secolele al doilea și al treilea este atestat de scrierea Ante-Nicene Fathers (Părinții Ante-Niceeni, vol. VII, p. 379 și vol. III, p. 94). Baptisterii pentru scufundarea candidaților la botez au fost găsite în multe dintre bisericile din Europa, Asia și Africa de Nord, a căror construcție se situează între secolele al patrulea și al paisprezecelea. Jean Calvin, reformatorul, declara: “Însuși cuvântul botez înseamnă a scufunda și este lucru sigur că scufundarea era practica Bisericii din vechime” Institutes of the Christian Religion, Bk. 4, Ch. 15, Sec. 19.

Dean Stanley, unul dintre cei mai învățați scriitori ai Bisericii Anglicane, declara că “Pentru primele treisprezece secole, practica aproape universală a botezului era aceea despre care citim în Noul Testament și care corespunde și însemnătății cuvântului botez, anume aceea de a scufunda sub apă pe cei care se botezau” Christian Institutions, p. 21.

De abia în 1311 Conciliul de la Ravenna a acceptat în mod oficial stropirea sau turnarea de apă ca fiind egale cu scufundarea. Avem mărturia Bisericii Romano-Catolice că scufundarea a fost practicată până atunci. Cardinalul Pullen din secolul al doisprezecelea explica astfel felul Botezului din timpul lui:

“În timp ce candidatul la botez este scufundat în apă, se sugerează moartea lui Hristos; în timp ce el se află sub apă și acoperit cu apă, este prezentată îngroparea lui Hristos; în timp ce el este ridicat din apă, se proclamă învierea lui Hristos”. Cardinal Pullen (Sec. al XII-lea), Patrologia Latina, Vol. 150, col. 315.

De ce a fost pusă la o parte scufundarea în favoarea stropirii sau turnării?

“Timp de multe secole după întemeierea creștinismului, botezul a fost în mos obișnuit afectuat prin scufundare, dar din secolul al doisprezecelea practica botezului prin turnare a căpătat întâietatea în Biserica Catolică, deoarece în felul acesta sunt mai puține inconveniențe decât pentru botezul prin scufundare” James Cardinal Giboon, Faith of Our Fathers, p. 277.

Trebuie să facem ce ne vine mai ușor, sau să urmăm exemplul lui Isus?

4. TREBUIE BOTEZAŢI PRUNCII?

Înainte de botez, o persoană trebuie învățată calea mântuirii. Isus a poruncit: “Duceți-vă și FACEŢI UCENICI din toate neamurile, BOTEZÂNDU-I…” Matei 28:19. Multe alte traduceri sună: “Instruiți toate neamurile, botezându-i”.

În al doilea rând, candidatul trebuie să accepte adevărul așa cum este el în Isus, el trebuie să creadă. Când famenul a întrebat pe Filip ce trebuie să facă pentru a fi botezat, Filip i-a răspuns: “Dacă crezi cu toată inima ta, se poate” Fapte 8:37.

Al treilea pas în pregătirea pentru botez este pocăința. La Ziua Cincizecimii, când apostolii predicau cu mare putere, Petru a zis: “POCĂ‚IŢI-VĂ‚ și fiecare din voi SĂ‚ FIE BOTEZAT în NUMELE lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor” Fapte 2:38. Când ne pocăim și mărturisim păcatele noastre putem fi curățiți de păcat prin puterea lui Isus Hristos (1Ioan 1:9).

Părinții sunt răspunzători de instruirea copiilor lor în frica de Dumnezeu. Ei trebuie să-i învețe în mod credincios adevărurile din Biblie și să le ofere un bun exemplu de viață sfântă. Dar când este vorba de primirea lui Hristos și de botez, hotărârea trebuie să aparțină tânărului însuși (Ezechiel 14:20). Un prunc este incapabil să creadă, Să se pocăiască și să mărturisească; acestea însă sunt condiții care trebuie împlinite înainte de botez.

În 1807 James Haldane, după ce botezase prin stropire un bebeluș, a fost acostat de tânărul lui fiu cu întrebarea pătrunzătoare: “Tată, a crezut copilul acesta?”

“Nu”, a răspuns tatăl. “Dar de ce îmi pui așa o întrebare?”

“Fiindcă, tată, am citit tot Noul Testament și am găsit acolo că erau botezați cei care credeau. A crezut copilul?”

Întrebarea băiatului “A crezut copilul (ca să fie botezat)?” a frământat mintea tatălui, până ce, după o cercetare completă, el însuși a fost botezat prin scufundare. Fratele lui Robert i-a urmat exemplul. Biserici întregi au văzut lumina acestei porunci divine strălucind asupra lor. Mii dintre cei mai evlavioși din Scoția acelor zile, care luaseră Biblia ca singura lor regulă de credință, au urmat pe Domnul pe deplin în acest ritual sfânt.

Biblia are puțin de zis despre copiii care mor înainte de a fi destul de maturi încât să aleagă pe Hristos ca Mântuitor al lor personal și deci nu s-au botezat. Știm totuși că vor fi copii mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu.

“Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul; vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna UN COPILAȘ” Isaia 11:6.

Putem încredința viitorul veșnic al copiilor noștri Mântuitorului care a zis:

“Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei” Matei 19:14.

5. CÂT DE IMPORTANT ESTE BOTEZUL?

În conversația dintre Isus și Nicodim, conducător important care a venit la El noaptea, Isus a declarat:

“Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu” Ioan 3:3.

Lui Nicodim nu-i era prea clar ce voia Hristos să spună prin aceste cuvinte. La urma urmelor, cum poate o persoană să se nască din nou? Așa că Isus a explicat:

“Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu” V. 5.

“Născut din apă” se referă la botezul cu apă. “Născut din Duh” înseamnă o completă schimbare a minții și inimii. În viața unuia care este născut din nou, aceste experiențe sunt vitale.

Botezul cu apă este simbolul vizibil al schimbării lăuntrice. Biserica are însărcinarea să boteze, ca dovadă că Duhul Sfânt a început transformarea caracterului unui om.

Dar cineva poate să întrebe: “Este chiar necesar să se boteze cineva prin scufundare?” Biblia răspunde cu înseși cuvintele lui Isus Hristos:

“Cine va CREDE și se va BOTEZA, va fi MÂNTUIT; dar cine nu va crede, va fi osândit” Marcu 16:16.

Isus a însărcinat pe ucenicii Lui să învețe pe toate neamurile, “botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:18,19). În conformitate cu această poruncă apostolul Petru a spus poporului la Ziua Cincizecimii să se pocăiască și fiecare să fie botezat în Numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor (Fapte 2:38). Privind pe cei care au primit predicarea la Cezarea, se raportează că Petru “a poruncit să fie botezați în Numele Domnului Isus Hristos” (Fapte 10:48).

Cel care crede în Domnul Isus din toată inima, va dori cât mai curând să fie botezat. Când Saul din Tars l-a primit pe Hristos, el “a fost botezat” (Fapte 9:18). Altă ilustrație este experiența famenului etiopian raportată în Fapte 8:26-40.

Evanghelistul Filip a fost mânat de Duhul Sfânt să ajungă din urmă o trăsură în care călătorea un personaj important din Etiopia. Invitat în trăsură, Filip a găsit pe demnitar citind capitolul 53 din Isaia, marea profeție despre Isus Hristos.

“Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura” Isaia 53:7.

Citește împlinirea așa cum este redată de Scriptură:

“Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Famenul a zis: Uite apă: ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: CRED CĂ‚ ISUS HRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. A poruncit să stea carul, S-AU COBORÂT AMÂNDOI ÎN APĂ‚ ȘI FILIP A BOTEZAT PE FAMEN. CÂND AU IEȘIT AFARĂ‚ DIN APĂ‚, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce FAMENUL ÎȘI VEDEA DE DRUM PLIN DE BUCURIE…” Fapte 8:36-39.

Condiția esențială înainte de botez a fost credința din toată inima în Isus, Fiul lui Dumnezeu. Felul botezului este clar din faptul că amândoi oamenii au coborât și au intrat în apă. Famenul a fost botezat prin scufundare. El a crezut, a fost botezat, a ieșit afară din apă și și-a văzut de drum bucurându-se de asigurarea mântuirii.

Botezul lui a fost un pas pe drumul spre Împărăție. După cum spune Isus:

“Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu” Ioan 3:5.

6. SUNT PIERDUŢI TOŢI CEI NEBOTEZAŢI?

Tâlharul de pe cruce n-a fost niciodată botezat, dar Isus i-a promis un loc în Împărăția Lui. Botezul lui Isus este suficient pentru aceia care, ca și tâlharul muribund de pe cruce, sunt în imposibilitate fizică să se boteze prin scufundare.

Tâlharul de pe cruce a fost născut “din Duh”. El a recunoscut pe Isus ca Domn al vieții. Era cu neputință pentru el să părăsească crucea și să fie scufundat în apă, ca semn al schimbării inimii lui. El a făcut singurul lucru pe care-l putea face: a mărturisi cu gura lui, credința lui în puterea mântuitoare a lui Isus. Și Isus a acceptat această mărturisire.

Tâlharul muribund nu era în stare să meargă la biserică, n-a fost botezat niciodată, n-a luat parte la Masa Domnului, n-a dat zecimi sau daruri. Dar Hristos i-a promis că va fi în Împărăția veșnică. Acesta este triumful credinței. Orice om, de oriunde, poate găsi mântuire dacă crede. Sigur, nimeni nu poate fi într-o situație mai disperată decât tâlharul de pe cruce. Totuși și el a găsit mântuirea în ceasul al unsprezecelea. Augustin observa: “Există un caz de pocăință pe patul morții, acela al tâlharului pocăit, ca nimeni să nu dispere; dar este numai unul, ca nimeni să nu-și facă iluzii”.

Isus Hristos nu iubește în secret: El și-a mărturisit deschis dragostea Lui pentru mine, murind în locul meu. Sinceritatea mea și completa mea supunere față de Hristos se vor dovedi printr-o mărturisire de care nu mă rușinez făcută la botez.

Trăiești cum a trăit Isus? Ai început viața nouă în Hristos? Ai fost botezat? Dacă nu, “ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului” Fapte 22:16.

botez baptism

TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT, ​    ​

 Toata Gloria in Veci !!!

Botezul Domnului ISUS HRISTOS si Botezul Omului

​ ​
Sarbatoarea care ne aminteste de Botezul Domnului Isus Hristos, cunoscuta mai mult sub denumirea de “Boboteaza”, se tine in fiecare an la inceputul lunii Ianuarie. Privind in ansamblu, sa vedem felul in care se tine si cateva observatii:
​ ​
1. Marea masa a celor care tin aceasta sarbatoare, nu cunosc despre ce este vorba. Ei stiu doar ca in calendar scrie ca pe data de
e “Boboteaza”, fara sa ii intereseze ce anume semnifica sarbatoarea, de ce se tine, daca trebuie sa faca ceva in ziua respectiva, daca sarbatoarea e legata de o persoana sau eveniment, etc.

       2. Categoria de oameni mentionata mai sus nu cunosc aceste lucruri pentru ca nu citesc Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, si pentru ca cei care le dau invatatura, nu le dau invatatura necesara, sau le dau invatatura gresita (nu din Biblie, ci din alte carti, din traditie, adica din obiceiurile mosilor si stramosilor, sau asa zisilor “parinti ai bisericii”), desi ei ar trebui sa spuna oamenilor ce zice Parintele ceresc – DUMNEZEU! S-a ajuns astfel la deformari ale adevarului, adica la erezii! Dau un exemplu ce au ajuns sa faca unii din cei care pretind ca sunt crestini de 2​.000 de ani​, dar care de fapt nu respecta Cuvantul Lui DUMNEZEU scris in BIBLIE.
In anii precedenti am vazut la posturi de televiziune cum in unele locuri din Romania, in ziua de “Boboteaza”, cu un fast deosebit, un preot arunca o cruce in apa foarte rece a unui rau sau fluviu (Dunare) si cativa temerari se aruncau in apa. Cel care reuseste sa ajunga primul la cruce si s-o aduca la mal, devine eroul zilei, sau al anului (sau chiar al anilor) din satul, orasul sau judetul respectiv!
​      ​
Desigur ca media vuieste, televiziunile, radioul, ziarele transmit pe larg la ore de maxima audienta acest eveniment creat de oameni.
Modul acesta de-a serba Botezul Domnului Isus Hristos nu are nimic de-a face cu Biblia, cu Cartea care inglobeaza Cuvantul lui Dumnezeu si care arata voia Unicului Parinte al Bisericii – DUMNEZEU, si pe care a implinit-o intocmai Fiul Sau, DOMNUL ISUS

HRISTOS!​

 Daca preotii care ar trebui sa apere si sa aplice principiile si lucrarile Lui DUMNEZEU, isi bat joc de Botezul DOMNULUI ISUS

HRISTOS, ​

unde a fost prezenta Trinitatea, adica TATAL, FIUL, DUHUL SFANT, ce pretentii se mai poate avea de la enoriasi, care nu stiu ce scrie in BIBLIE si nici nu-i intereseaza!

De fapt, ce fac acesti oameni care se pretind crestini?
    In primul rand au schimbat tot evenimentul cu o parodie, punand traditia sau obiceiul, inventat de unii din mosii si stramosii lor, in locul adevaratului episod din viata Domnului Isus Hristos, Cel care a facut in totalitate voia lui Dumnezeu.
    Ei dovedesc prin aceasta practica inradacinata, ca in loc sa fie crestini adevarati, adica sa urmeze pe Domnul Isus Hristos, sunt crestini care s-au abatut de la Calea Dreapta aratata in Biblie, de la Domnul Isus, si au apucat pe caile alese de ei!
    Toti acestia isi fac timp de orice altceva, numai de cititul Bibliei si de aplicarea ei in viata nu isi fac timp. Au timp sa participe la astfel de evenimente, au timp sa se uite la televizor, ca li se par interesante si spectaculoase astfel de manifestari; daca se transmite si la televizor, desigur ca trebuie sa fie ceva extraordinar, cred ei! Este intr-adevar extraordinar, dar nu extraordinar de bine, ci extraordinar de rau! De ce? Nu pentru ca zice asta un om, adica eu, sau oricine altcineva, ci pentru ca zice DUMNEZEU!
    Asa a ajuns termenul de “Boboteaza” sa fie un termen incomplet, confuz, gresit. De ce? Pentru ca elimina din continut personajul principal, care nu este altul decat FIUL LUI DUMNEZEU, Domnul ISUS HRISTOS! Corect este: Botezul Domnului ISUS HRISTOS.
​   Sa vedem in continuare ce s-a intamplat acum 2.000​ de ani, ca sa stim ce si cum trebuie sa sarbatorim. Biblia spune:

 “Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca sa fie botezat de el.” (Matei 3:13)

​   “A boteza” este un termen din limba greaca in care a fost scris Noul Testament original, si inseamna ​„a scufunda”, „a cufunda”. Cuvantul „botezat” nu a fost tradus, ci adaptat in limba romana. Deci, DOMNUL ISUS  a fost „cufundat” in Iordan, nu stropit.
   “De indata ce a fost botezat, Isus a iesit afara din apa.” (Matei 3:16a)
   ( Dupa ce a fost “cufundat”, Isus a iesit afara din apa ).

A B​oteza = CUFUNDA​

Etimologia

Cuvântul grec folosit în Noul Testament pentru botez este baptízein (βαπτίζειν) iar acesta înseamnă atât a cufunda cât și a scufunda. Pentru folosirea termenului cu acest sens în literatura greacă există nenumărate dovezi începând cu Platon (secolul 4 î. Hr.). În Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, termenul baptízein (βαπτίζειν) apare doar de 4 ori. O singură dată IV Regi 5,14 se referă la scufundarea unui om în apă pentru o curățire rituală.
Ancient Greek

Etymology

From βάπτω ‎(báptō, “I dip”) +‎ -ίζω ‎(-ízō).

Pronunciation

 • IPA: /bap.tíz.dɔː/ → /βap.ˈti.zo/ → /vap.ˈti.zo/

Verb

βαπτίζω  ‎(baptízō)
 1. dipplunge
 2. immerse
 3. (passive) I drownsink (of ships)
 4.    https://dexonline.ro/lexem/boteza/6659
2) botéz, a -zá v. tr. (lat. baptĭzo, -áre, d. vgr. baptĭzo, cufund.

​*​
Observati ca Domnul Isus Hristos era matur, nu copil; a venit singur, a intrat si a iesit din apa, a vorbit cu Ioan Botezatorul, a cerut El insusi sa fie botezat, nu altcineva (nasi, prieteni, sefi, etc.)
   *
Cate botezuri sunt?

5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

​(Efeseni 4:5).​

​    * Ce reprezinta botezul?

​ ​​12.fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.
​(Coloseni 2:12).​
     ​*​

De ce s-a botezat Domnul Isus Hristos, pentru ca El nu a avut pacate, deci nu a trebuit sa se pocaiasca, marturisindu-si pacatele, asa cum gasim scris ca trebuiau sa faca cei care veneau la Ioan

Botezatorul ca sa fie botezati?
“Locuitorii din Ierusalim, din toata Iudea si din toate imprejurimile Iordanului, au inceput sa iasa la el; si, marturisindu-si pacatele, erau botezati de el in raul Iordan”(Matei 3:5-6).
​Aici vedem ca cei care erau botezati, mai intai isi marturiseau pacatele si apoi erau botezat; ​nu alti oameni marturiseau in locul lor ( nu nasii ).
     Dar sa revenim cu raspunsul la intrebare, raspuns pe care ni-l da chiar Domnul Isus:
 “…asa se cade sa implinim tot ce trebuie implinit….” (Matei 3:15)
    Deci de ce trebuie facut sau implinit botezul? Pentru ca asa a hotarat DUMNEZEU! In versetul 16 al aceluiasi capitol gasim scris:
 “De indata ce a fost botezat, Isus a iesit afara din apa. Si in clipa aceea cerurile s-au deschis, si a vazut pe Duhul lui Dumnezeu pogorandu-Se in chip de porumbel si venind peste El.” 
      Deci Duhul Sfant a confirmat ca asa a trebuit implinit.
    Iar in versetul 17 avem confirmarea finala din partea lui DUMNEZEU:
“Si din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, in care Imi gasesc placerea.”
    Aceasta lucrare, BOTEZUL, nu este o lucrare omeneasca, ci DUMNEZEIASCA, la care a participat si participa TRINITATEA: TATAL, FIUL, DUHUL SFANT!
 ​  *
 In Numele cui se face botezul?
Ne spune chiar DOMNUL ISUS HRISTOS  in Evanghelia dupa Matei 28:18-20:

  18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. 

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 

20. şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.

     ​Unii, azi, fac botezul numai in Numele DOMNULUI ISUS HRISTOS (chiar daca au fost botezati in Numele TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT), pentru ca asa au gasit scris in Biblie ca ar fi facut Petru si Pavel. Nu stim exact unde e greseala (poate ca cei care au scris, le-a scapat asta). Oricum, trebuie sa tinem cont cine e mai mare, Petru, Pavel, sau DOMNUL ISUS? Trebuie specificat si faptul ca Numele DOMNULUI ISUS HRISTOS e cuprins in formula prezentata de DOMNUL ISUS, cu cei trei: TATAL, FIUL, DUHUL SFANT. Facand botezul numai in Numele DOMNULUI ISUS HRISTOS, calci Cuvantul Lui, si ofensezi celelalte doua PERSOANE, pe TATAL si pe DUHUL SFANT, care de asemenea au participat la botez!
Iata aici si textul care arata cine-i mai mare si deci, de cine trebuie sa ascultam:
8. Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sînteţi fraţi.
9. şi „Tată` să nu numiţi pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.
10. Să nu vă numiţi „Dascăli`; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.
11. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
12. Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat. (Matei 23:8-12).​

Multi oameni isi bat joc de lucrarea

​L​ui DUMNEZEU, dar din nefericire pentru ei, mai devreme sau mai tarziu, vor da socoteala pentru asta. Daca esti unul dintre acestia, te intreb: Cum vei sta inaintea lui DUMNEZEU, cand stii ca ai nesocotit sau ti-ai batut joc de lucrarea Lui, de BOTEZUL, pe care L-a implinit Fiul Sau si urmasii adevarati ai Lui, prin faptul ca nu te-ai botezat cum cere El in Biblie; poate ca ai tinut mai mult la religia gresita in care esti, sau poate ca ti-a fost frica sau rusine de oameni sa faci ce-ti spune DUMNEZEU. In evanghelia dupa Marcu 16:16, scrie ca insusi Domnul Isus Hristos a zis:
“Cine va crede si se va boteza, va fi mantuit; dar cine nu va crede, va fi osindit.”
 Deci El, Fiul lui Dumnezeu iti ofera mantuirea si viata vesnica daca crezi in El si faci botezul asa cum L-a facut El, urmand exemplul Lui si ascultand in totul de El.
    Daca asculti de oameni, indiferent cine au fost sau sunt ei, vei ajunge unde vor merge ei si mosii si stramosii care au schimbat Cuvantul Lui DUMNEZEU, cu datinile si obiceiurile lor.
       Cei ce vor sa ajunga la DUMNEZEU in RAI, trebuie sa calce pe urmele Fiului Sau, Domnul ISUS HRISTOS, crezand in El ca e Fiul lui DUMNEZEU si SALVATORUL lumii, pocaindu-se de pacate (si lasandu-se de ele) si facand BOTEZUL, conform
BIBLIEI.
    DUMNEZEU sa ajute fiecaruia sa sarbatoreasca BOTEZUL DOMNULUI ISUS HRISTOS, asa dupa cum vrea El sa fie sarbatorit, si mai ales, cei care nu sunt botezati maturi, sa se boteze asa cum El s-a botezat, adica fiind matur si cufundat in apa! Amin!
         “Cercetaţi toate lucrurile şi pastrati ce este bun”, adică BIBLIC.

     DATI acest articol la CAT MAI MULTI , pentru clarificare, intarire in credinta, sau intoarcere la DUMNEZEU, prin DOMNUL ISUS HRISTOS, si convingerea DUHULUI SFANT, si va veti intalni cu rezultatele aici pe Pamant, sau in Cer!

                “…cine seamana mult, mult va secera.”

                            Ioan Burca

– robul DOMNULUI​                     
   ​Doctor in Teologie
        Iata unde s-a ajuns de la Botezul DOMNULUI ISUS HRISTOS, la bataia de joc a traditiilor mosilor si stramosilor!

Este botezul lui Ioan,

botezul lui Isus?

1. Da, botezul lui Ioan este botezul lui Isus, botezul apostolilor şi al acelora care l-au primit din mâna lor în primul secol.

De unde ştim că botezul lui Ioan este botezul lui Isus? Din două pasaje foarte clare din Biblie:

,,Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el” (Matei 3.13)

,Şi tot poporul care a auzit şi vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan; dar fariseii şi învăţătorii legii au respins pentru ei înşişi hotărârea lui Dumnezeu, nefiind botezaţi de el.” (Luca 7.29-30).

Nimeni nu obiectează că Isus Domnul a fost botezat de Ioan, dar obiectează că botezul lui Ioan a fost dat mai departe de Domnul prin apostoli. Urmăriţi vă rog ce spune textul cu privire la predicarea lui Isus:

,,Şi tot poporul care a auzit şi vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan; dar fariseii şi învăţătorii legii au respins pentru ei înşişi hotărârea lui Dumnezeu, nefiind botezaţi de el.” (Luca 7.29-30).

Domnul Isus Însuşi spune asta despre predicarea Sa şi a apostolilor şi nu despre predicarea lui Ioan în pustie. Domnul Isus spune clar:

– au fost persoane depravate (vameşii) care au auzit vestea bună

– au dat dreptate lui Dumnezeu în cele auzite

– după care au fost botezate de apostoli cu botezul lui Ioan

2. Pentru cei care cred că botezul apostolilor în perioada de când îi cheamă Domnul la El, până la Cincizecimea din F.A.2, este diferit de al lui Ioan am câteva întrebări:

– cine a fost primul care aduce un alt botez în apă pe scenă diferit de al lui Ioan?

– acea persoană a avut o însărcinare tot de la Dumnezeu la fel ca cea a lui Ioan?

– acea persoană a fost botezată în prealabil sau a fost una nebotezată? Dacă era deja botezată, înseamnă ce deja se supunea unei autorităţi existente şi lucra sub aceeaş autoritate. Dacă nu se supunea autorităţii respective înseamnă că lucra fără autoritate şi lucrarea îi era nerecunoscută de Dumnezeu.

– de ce Scriptura nu ne spune nimic despre această schimbare de plan a lui Dumnezeu?

– dacă se schimba botezul în apă într-un interval atât de scurt (aprox. 6 luni până ce Isus este botezat şi El însuşi începe să boteze prin ucenicii Săi), de ce nu a fost anunţat lucrul acesta chiar de Ioan, iniţiatorul primului botez?

– de ce nu găsim nimic în Scriptură scris despre acest lucru destul de important?

– oare să fie botezul un lucru atât de nesimnificativ încât să se păstreze tăcere cu privire la el?

– amintiţi-vă că botezul mergea mână în mână cu evanghelia. De ce evanghelia a rămas aceeaş şi s-ar fi schimbat doar botezul? Aceeaş evanghelie a lui Ioan a fost predicată de Domnul Isus, de apostoli, de ucenicii lor şi de noi astăzi. De aceea se spune: Un Domn, o credinţă, un botez. Unul singur nu mai multe.

3. Acum am 5 întrebări cu privire la faptul cum privea Isus afundarea lui Ioan:

– Afirmă Domnul Isus, sau autorii inspiraţi, că El şi ucenicii Lui aveau din partea lui Dumnezeu o însărcinare directă, asemenea lui Ioan? Din câte ştiu eu, nu.

– A spus Isus vreodată ceva rău despre botezul lui Ioan? Ceva care să îi arate invaliditatea după ce El Însusi a început să boteze? Nu, din câte ştiu, cei ce nu acceptau mesajul şi botezul lui Ioan , erau aspru mustraţi.

– A botezat Isus pe cineva botezat de Ioan, ca să demonstreze că botezul lui Ioan îşi încetează validitatea sau că este inferior „botezului creştin”? Dacă faceau asta trebuiau să se boteze şi ei, inclusiv Domnul Isus!

– Dacă botezul lui Ioan îşi înceta validitatea după începerea botezului „creştin” de Isus, atunci de ce Isus nu l-a oprit pe Ioan să mai boteze, acesta botezând pentru o vreme în paralel? De ce Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Ioan să boteze, nu i-a spus nimic? Nu doar ca Isus nu l-a oprit, dar nu a spus nimic negativ despre asta şi nu a re-botezat pe nimeni botezat de Ioan.

– Putem presupune oare ca Isus a preluat mesajul lui Ioan, dar nu şi botezul, mai ales că acestea sunt legate unul de altul?

4. Motivele pentru care este privit ca nevalabil botezul lui Ioan:

– pentru că se spune că este botezul pocăinţei şi nu ,,cel creştin”. Oare nu Cel mai mare Om de sub soare a avut botezul pocăinţei? Dacă l-a avut El, noi de ce să nu îl avem? Nu am fost învăţaţi de Pavel să călcăm pe urmele Lui? Apropo cine i-a dat denumirea de ,,creştin” că eu nu am găsit-o în Biblie? Cine a făcut diferenţa asta în Biblie?

– se crede că Adunarea a luat fiinţă la Cincizecimea din F.A. 2 şi nu în timpul lucrării pământeşti a Domnului Isus;

– se crede că botezul în Duhul este cel important şi prin el devii automat membru în biserica universală invizibilă (concept nescriptural inventat de Augustin catolicul);

Concluzie:

Ioan a fost singura persoană de sub cer cu autoritate directă de la Dumnezeu de a afunda fără ca el să fie afundat în apă. El a afundat o parte din primii apostoli şi pe Cristosul promis de veacuri. După ce Cristosul îşi cheamă ucenicii lui Ioan după El, îi autorizează să predice evanghelia şi să boteze cu botezul pe care ei înşişi îl recunoscuseră ca dreptate a lui Dumnezeu. Îi autorizează cât stă printre ei pe pământ cât şi în Marea Trimitere care ţine cât timp El este plecat de la ei.

Toţi cei care respingeau în generaţia aceea cât şi după, botezul lui Ioan şi al lor, trebuiau priviţi ca unii care respingeau hotărârea lui Dumnezeu cu privire la ei.

Tu ce atitudine ai faţă de lucrarea şi implicit botezul lui Ioan? Îl vezi ca scriptural sau expirat? Poţi spune că îi crezi mesajul dar să îi respingi botezul? Păi tocmai în asta consta botezul, în faptul că i-ai crezut vestea cu privire la Cristos, te-ai pocăit de păcatele tale şi ai dat dreptate lui Dumnezeu mergând să fii afundat în apă.

Botezul Domnului Isus

Matei 3:13-17

1). Introducere. Autorul Evanghliei[1] este un vameş (Matei 9:9), care a fost ales să scrie poporului evreu despre Mesia.  Tradiţia  ne comunică că ar fi predicat 15 ani în Palestina, apoi a lucrat ca evanghelist, între păgâni, şi se stinge de moarte bună în Etiopia sau Macedonia. Cartea  a fost scrisă în limba aramaică, (anii 58 – 65 D.C.) şi a fost adresată poporului Iudeu. Matei vorbeşte despre Legea Nouă,  slujba apostolică, Împărăţia Cerurilor, mustrarea fariseilor, şi judecata viitoare.  Este şi o carte a discursurilor  în care găsim şi Predica de pe Munte, care este un discurs despre etica Împărăţiei Cerurilor.  Împărăţia cerurilor[2] este  o trăsătură a acestei Evanghelii. Ea este esenţială pentru orice interpretare a Bibliei. Împărăţia cerurilor nu este acelaşi lucru cu biserica. Dar Biserica este inclusă în Împărăţia Cerurilor.  Dumnezeu  se ocupă de persoana omului din momentul creaţiei şi a căderii în păcat   şi el este în centrul atenţiei din momentul posibilităţii de intrare a omului în Împărăţia Cerurilor  dar şi a respingerii şi crucificării Regelui Regilor. Hristos duce la bun sfârşit şi astăzi acest scop ceresc “să ducă pe mulţi fii la slavă” (Evrei 2:10).  Expresia Împărăţia lui Dumnezeu[3] nu este sinonimă cu Împărăţia Cerurilor. Împărăţia lui Dumnezeu este un termen mai larg care cuprinde toată creaţia lui Dumnezeu, inclusiv îngerii.   Această Evanghelie stă  ca o punte între cele două testamente. Se  sprijină în Vechiul Testament de unde strânge profeţiile împlinite despre prima venire a lui Hristos şi apoi se leagă  de Noul Testament unde vorbeşte despre noua creaţie”  a lui Dumnezeu, “Pe această piatră Îmi voi construi biserica Mea”. (Matei 16:18). Scopul cărţii[4] este de a dovedi faptul că Isus Hristos este Mesia. Matei prin genealogia lui Isus, care este Fiul lui David, care este Fiul lui Avram, demonstrează dreptul lui Isus de a fi Împărat.  Avem 3 mari perioade : de la   Avram  la David,  de la   David  la robia Babiloniană şi de la  Babilon  la Hristos. Ioan Botezătorul (rudenie al lui  Isus),  a crescut ca ascet în pustia iudeii, şi a chemat oamenii la pocăinţă. El a văzut în Isus persoana care :  Ioan 1:29  A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!  Ioan era curajos şi cu un zel înfocat, avea smerenie şi simţire (ver 13), avea lepădare de sine şi Isus îi confirmă lucrarea.  Ioan ajunge în final la martiraj. Ioan şi Isus predică acelaşi mesaj : “Pocăiţi-vă căci Împărăţia cerurilor este aproape” Botezul a fost un moment hotărâtor în viaţa lui Isus.  Întruparea[5] a fost necesara pentru calitatea de Mântuitor a Domnului Isus.  Ca Dumnezeu nu putea sa moară   şi a trebuit sa devină om pentru a muri. Acesta a fost scopul Întrupării.  Dar nu a renunţat la natura divina deoarece moartea unui simplu om nu avea preţ. Ambele naturi au fost absolut esenţiale in personalitatea  Domnului Isus. Ca Om a putut muri, iar ca Dumnezeu moartea Lui are o valoare infinită şi universală.

Prin Naştere[6],  Botez şi Cruce, Isus s-a identificat cu rasa umană.  Pocăinţa, Naşterea din Nou şi Botezul prin care credinciosul intră şi face parte din Biserică  sunt evenimente care nu pot fi despărţite.  Ce înseamnă “botezul lui Isus”, dar ce înseamnă botezul nostru?  Ce înseamnă botezul în contextual pocăinţei, şi a mântuirii noastre, care sunt evenimente, dar şi ce înseamnă pocăinţa noastră care  este şi un proces.  Botezul este un simbol şi nu mântuie pe oameni  1 Petru3:21  Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.    Întrebări care pentru om sunt  esenţiale.  De remarcat faptul că în Împărăţia lui Dumnezeu se intră doar prin Naştere din Nou. Ea nu se poate frauda.

 

2. Botezul. Primele referiri directe la practicarea  botezului le găsim în Noul Testament. Ioan a fost acela  care a botezat, apoi ucenicii şi acest act devine o practica a creştinismului. Cuvântul grecesc[7] pentru botez este “baptizo” şi înseamnă “afundare”.  Deci, însăşi traducerea cuvântului arată forma botezului, că e prin afundare şi nicidecum prin stropire.  Afundarea se face o singură dată, în numele Sfintei Treimi. Ea nu înseamnă curăţirea de păcat ci punerea la o parte a vieţii pentru Dumnezeu, prin despărţirea de lume. 2 Corinteni 6:17 “De aceea: ‘Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei,’ zice Domnul; ‘nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.’ Curăţirea de păcat e făcută de sângele Domnului Isus. 1 Ioan 1:7  “Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Sfinţirea e lucrarea progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viaţa păcătosului mântuit.  Ea începe la naşterea din nou şi prin ea suntem făcuţi potriviţi voiei Lui. 1 Petru 1:16  “Căci este scris: ‘Fiţi sfinţi căci, Eu sunt Sfânt.’ Botezul însuşi e mărturia publică a individului că, a primit deja această curăţire. Despărţirea de lume şi punerea la o parte pentru Dumnezeu, se face prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, care ne dă putere a ne împotrivi ispitelor şi a trăi voia Lui. Sfinţirea este o lucrare la care Dumnezeu îşi are partea Lui, iar omul a lui. Dumnezeu prin Duhul Sfânt influenţează voinţa noastră şi ne dă puterea, iar omul acceptă pentru sine, în totul voia şi puterea lui Dumnezeu. Filipeni 2:13  “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” În primele secole[8] s-a desprins din rândul credincioşilor a clasă specială care practica sacramentele ca cina şi botezul, iar mai târziu din prezbiteri s-au desprins episcopi şi lucrurile se complică şi mai mult după anul 313 B.C. în care Biserica se uneşte cu Statul, episcopul devine primul dintre egali şi se trece la botezul copiilor mici. În epoca Iluminismului[9]  mulţi evrei s-au convertit la creştinism din motive materiale, şi pentru mulţi convertirea la creştinism era biletul de intrare în civilizaţia europeană”. După Reforma din 1500 se revine de către cultele protestante şi neoprotestante la practicarea botezului în forma în care se făcea în timpul bisericii Apostolice. Botezul este un simbol al creştinismului dar şi intrarea celui convertit în Legământ cu Dumnezeu şi intrarea în Biserică. Botezul este şi o poruncă. Matei 28:19  “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i (afundându-i) în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” Botezul este simbolul înmormântării omului vechi, şi al învierii omului celui nou, a firii noi, pentru o altă viaţă. Romani 6:4  “Noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” Pentru ca cineva să fie botezat trebuie să primească mai întâi mântuirea, ca să aibă un cuget curat; trebuie deci să fi îndeplinit condiţiile mântuirii; pocăinţa şi credinţa. Marcu 16:16  “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” Dacă împrejurarea este prea scurtă ca şi timp cel care crede poate să fie botezat pe loc dar acestea sunt cazuri particulare. Faptele Apostolilor 8:36-37  “Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă.  Şi famenul a zis: ‘Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?’  Filip a zis: ‘Dacă crezi din toată inima, se poate.’  Famenul a răspuns: ‘Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.’ ” În  mod normal se face chatechizarea,  instruirea şi învăţarea celui care se botează. Pentru o convertire reală este necesar ca omul să fie confruntat cu păcatul, altfel botezul este doar un act exterior: Faptele Apostolilor 2:38  “’Pocăiţi-vă‘, le-a zis Petru, ‘şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

2. Isus şi Ioan botezătorul[10]  Atunci când Isus păşeşte în apa botezului face o remarcă  ”Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”! Acest act al botezului arată că Isus a vrut să se identifice în mod total cu rasa umană în toate aspectele ei, păcatul, izbăvire de păcat şi neprihănire. Isaia a profeţit despre El ca va fi pus în ”rândul celor fără de lege”. Esenţa botezului lui Isus este identificarea cu omenirea. Apa este o reprezentare a morţii, iar moartea Lui este şi în botez. Atunci când ne botezăm noi ne identificăm şi cu moartea lui Isus, modalitate prin care suntem izbăviţi de moarte. Colossians 2:12  fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.  De asemenea un element important în momentul botezului lui Isus Hristos este Duhul Sfânt în chip de porumbel, care face de fapt şi investirea lui  ca Mare Preot. Dar şi mai mult : Matei 3: 17  Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Domnul Isus spune  lui Isus că toate aceste lucruri trebuiau împlinite. El nu a venit pe pământ să facă o nouă religie ci să izbăvească lumea de păcat şi să ne pună în relaţie cu Tatăl. Termeni prin care omul este salvat de către Dumnezeu sunt hotărâţi de El şi nu există altă cale. Domnul Isus a urmat această cale, Duhul sfânt a patronat-o, Isus a acceptat suferinţa fizică şi spirituală şi a fost confirmată de Dumnezeu. şi noi  suntem mântuiţi doar în termenii lui Dumnezeu. Botezul lui Isus a fost o demonstraţie a Sfintei Treimi, toate cele trei Persoane sunt şi apar în contextul botezului. (Matei 3:16-17).

3) O abordare a conceptului  de Trinitate[11]( ver 16-17)  A fost dezvoltat mai târziu de către biserică datorită valurilor de prigoană, şi datorită faptului că biserica nu a avut timpul necesar pentru aşi clarifica învăţăturile, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt sun una în substanţă şi esenţă, dar Fiul a fost subordonat Tatălui în lucrare şi a fost asistat de  Duhul Sfânt. În mod foarte concentrat se poate face afirmaţia că :  Tatăl : creează, alege, şi cheamă,  Fiul răscumpără, şi Duhul Sfânt sfinţeşte.  Avem pe de o parte :  Dumnezeu unic,  persoane care sunt Dumnezeu, şi caracterul Triunic.

Dumnezeu Unic: Cele 10 porunci din Exod 20, (primele 4), sau Şema Israele din  Deutronom. 6:4, şi  respingerea politeismului, care este  porunca a treia.

Persoane care sunt Dumnezeu : Dumnezeu Tatăl în care divinitatea lui este uşor acceptată, şi Divinitatea Fiului exprimată în Evrei cap 1 : ”manifestarea Slavei Lui”,  Creator,  şi numit de Tatăl  şi Dumnezeu, iar Duhul Sfânt, este mai greu de conceptualizat şi în Fapte 5: 3-4 Pavel susţine că a minţii pe Duhul Sfânt înseamnă a minţi pe Dumnezeu, iar în 1 Cor. Pavel foloseşte termini interschimbabili între Duhul Sfânt şi Dumnezeu.

Caracterul Triunic este exprimat în mai multe versete din Scriptură ca :  1 Ioan 5:7  Căci trei Sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una Sunt, sau formula de plural “ Elohim”, şi pluralul din Gen. 1:26 (să facem),  sau Isaia 6:8  Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”,  şi Benedicţia din 2 Cor. 14,  sau Ioan 1:1  La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi  Ioan 10:30  Eu şi Tatăl una Suntem.”, sau  Ioan 14:9  Isus i-a zis: „De atâta vreme Sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl?”

Formula de botez din Matei 28 : 19, înseamnă scufundarea în realitatea Sfintei Treimi, Sfânta Scriptură este  sursa primară a revelării de Sine al lui Dumnezeu,  este baptistierul în care este scufundat credinciosul, şi botezul este un proces de o viaţă, păşim pe urmele lui Dumnezeu, în spaţiul sacru a Sfintei Scripturi,  al descoperiri de Sine  al lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt şi în acest caz, botezul devine un eveniment, dar şi un proces de o viaţă, în care intrăm pe uşă şi facem dovada mergând pe cale.

4).  Numele Persoanelor din Trinitate[12]

 a. Dumnezeu :   Este un nume prea „Sacru“ pentru a fi pronunţat „YHWH“ şi evreii îl înlocuiau cu Domnul Dumnezeu. În Vechiul Testament avem câteva Nume ale Creatorului cum ar fi : Elohim, Iehova si Adonai sunt  nume de bază, dar evreii foloseau şi  Nume compuse :  EU sunt cel ce  Sunt  sau     EL – Numele de bază,  şi    Elohim  –  Creatorul  şi    EL – Dumneze  sau     EL Elion – Cel prea Sfânt  şi     Iehova –  Domnul  sau    EL Şadai –  Cel Atotputernic  şi    Iehova  Iire –  Domnul poartă de grijă,  sau   Eloal  – Dumnezeu Etern  şi    Iehova Şalom –   Domnul Este pace,  sau    El Roi – Dumnezeu care te vede    şi   Iehova  Savaot – Domnul Oştirilor,  sau Adonai – Domnul, Stăpânul,  şi  Sfântul lui Israel – Locul de scăpare a celui credincios, sau    Iehova – Nisi  (Exod. 17:15), care înseamnă: “Domnul, steagul meu”; sau  Yahwe Rafa“ – Domnul care te vindecă sau  sau   Yahwe Nissi“ – Dumnezeu este steagul nostru şi    Teos — care a fost tradus la noi prin: Dumnezeu.  Şi   Yahwe ţideku“ – Domnul, neprihănirea noastră sau   Yahwe Ra’ah – Domnul este păstorul nostru   şi   Tată — în Noul Testament, sau  (1) Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24 ), şi  (2) Dumnezeu este Lumina (1 Ioan 1:5 ), si   (3) Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8,16. ). Apostolul Pavel obişnuieşte sa-L numească pe Dumnezeu: “Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos” (Rom. 4:24; 8:11 10:9; etc.)

b. Isus Hristos : Este numit :  Fiul lui Dumnezeu – Fiul OmuluiHristosulProfetulPreot,  YHWH care mântuieşte”, – Unsul, –   LeulEmanuel,  (Dumnezeu este cu noi) Isus este numit Dumnezeu in câteva pasaje din Biblie. Luate împreună, viata Sa fără păcat, minunile si învierea Sa din morţi dovedesc pretenţia Lui de a fi Dumnezeu (Ioan 20:28) .   Numele de Domn în Noul Testament, acest termen este folosit ca forma de adresare pentru a onora o persoana cu distincţie. Ucenicii au folosit acest termen pentru a se adresa lui Isus ca Învăţătorul lor si Stăpânul lor (Matei 22:43-44)   Cuvântul  – Acest titlu a fost folosit de apostolul Ioan pentru a descrie misiunea lui sus. Titlul afirma Divinitatea lui sus si dumnezeirea Sa veşnica si absoluta (Ioan 1:1,14).   Mesia – Mult aşteptatul, “Unsul” care va elibera pe Israel. Isus a venit sa izbăvească omenirea de păcat si moarte (Ioan 4:25-26).   Mântuitor – Isus este persoana care mântuieşte omenirea de veşnicia in iad.   Răscumpărător – “Unul care eliberează sau izbăveşte pe cineva din necaz, pericol, robie, de obicei plătind un anumit pret”  In Noul Testament Isus este văzut ca Răscumpărătorul final care Si-a dat viata ca preţ de răscumpărare (Marcu 10:45; Tit 2:14).  Lumina Lumii – Isus este Cel care aduce adevărata cunoaştere despre Dumnezeu. Cei care resping aceasta lumina aduc judecata asupra lor (Ioan 8:12; 3:19-21).   Mielul lui Dumnezeu – Acest titlu se refera la sistemul de jertfe din Vechiul Testament unde Dumnezeu accepta sângele animalelor ca ispăşire pentru păcat (Ioan 1:29, 36). Sângele lui Isus a făcut ispăşirea pentru păcat!   Domnul Creaţiei – Cristos a existat înainte de crearea lumii si El este suveran peste toate lucrurile (Apocalipsa 3:14).  Mijlocitor – Pentru ca Isus este Dumnezeu adevărat, El Il poate reprezenta pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Fiindcă este om adevărat, El il poate reprezenta pe om înaintea lui Dumnezeu. Împăcarea este posibila (1 Timotei 2:5).  Pâinea Vieţii – Isus este singurul suplinitor al adevăratei hrane spirituale (Ioan 6:35).   Calea, Adevărul si Viata – Isus este singura cale spre cer, singura sursa de adevăr si singurul izvor de viata (Ioan 14:6)  Apa vie,  Ioan 4:10  -Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-mi să beau!” tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.”   Alfa si Omega – Aceste doua caracteristici erau prima si ultima litera din alfabetul grecesc. Acest titlu descriptiv exprima natura veşnica a lui Dumnezeu – Începutul si Sfârşitul (Apocalipsa 1:8; 22:13).

c. Duhul  Sfânt[13] este mai greu de conceptualizat el se prezintă şi ca persoană şi ca putere.  El este numit „Duhul Dumnezeului Celui Viu”  1 Cor. 3,16; 2 Cor. 3, Isa. 61,1    Se arată relaţia Sa în raport cu Dumnezeu Tatăl!   El este deschis ca fiind „Duhul lui Isus Hristos” :  Fapte 2,33; Gal.4,6  Filip.1,19; Fapte 16,7   El este numit „Duhul Înfierii” – Rom. 8,15  Numele sunt cele care descoperă caracterul Său : Duhul Sfânt – Luca 11,13; 1 Pet.1,2 b. –  Duhul adevărului – Ioan 14,17; 16,13 c.  Duhul nimicirii (arderii) – Rom.1,4; Isa.4,4  Numele sunt acelea care arată influenţa Sa:  Duhul vieţii – Rom. 8,2; Ioan 6,63  Duhul înţelepciunii, priceperii şi puterii – Isa.11,2   Duhul harului – Evr.10,29 –  Duhul slavei – 1 Pet. 4,14   Mângâietorul – Ioan 14,26; 15,26  Numele Lui descrie răbdarea Sa; El este numit „Duhul cel veşnic” – Evr. 9,14

In legătura cu cei credincioşi El regenerează (Tit. 3:5), botează (1 Cor. 12:13), locuieşte in ei (Rom. 8:9), pecetluieşte (Efes. 1:13), controleze (Efes. 5:18), asigura (Rom. 8:16), convinge (Rom. 8:14;Gal. 5:18), luminează (1 Cor. 2:15); 1 Ioan 2:20,27) si este arvuna noastră (Efes. 1:14).   Credinciosul traiste prin Duhul Sfânt, si duce un mod de viata in conformitate cu ceea ce Duhul Sfânt vrea, (Galateni 5:16; 25; Efeseni 5:18). Toţi credincioşii sunt botezaţi cu Duhul Sfânt (1 Cor 12:13), dar nu toţi sunt plini de Duh, adică nu toţi au răstignit in aceași măsura firea lor pamântească pentru ca Duhul Sfânt sa-i poată umple.

5). Concluzii. Evanghelia lui Matei este denumită şi Evanghelia Regelui. În ea se predică pocăinţa de către Ioan şi Isus  condţie pentru a intra în Împărăţia Cerurilor. Este singura Evanghelie în care apare cuvântul Biserică. Ioan îl denumeşte pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu. Prin botez Isus s-a identificat cu rasa umană. Această practică a botezului a fost urmată şi practicată de ucenici şi apostoli, la fel şi de creştinismul primelor trei secole, după care Biserica Catolică a deformat această practică. Botezul este o poruncă dată de Hristos apostolilor. La momentul botezului lui Isus Hristos au fost prezente toate cele trei Persoane ale Trinităţii. Am făcut o abordare a conceptului de Trinitate şi am observat că sunt Persoane care sunt Dumnezeu, Dumnezeu Unic şi Caracterul Triunic. Pentru a încerca să clarifică o parte a problemei am enumerat Numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în care am găsit 3 nume de bază şi Nume compuse,  Numele şi titlurile lui Isus Hristos,  la fel şi Numele Duhului Sfânt.

Isus Hristos şi Ioan Botezătorul, au predicat acelaşi mesaj, “al pocăinţei “  Botezul şi pocăinţa sunt evenimente inseparabile.  La botezul lui Isus Cristos, se prezintă toate odată cele 3 persoane ale Sfintei Treimi :  Glasul Tatălui, Duhul Sfânt în chip de porumbel, şi Hristos care s-a botezat, şi a primit confirmarea va Fiu al lui Dumnezeu. Numele de creştin trebuie confirmat prin botez, care este o poruncă, intrarea în Noul Legământ, în Biserică urmat de o viaţă de sfinţenie. Călcarea Legământului, înseamnă părăsirea Bisericii, şi o viaţă fără sfinţenie. În contextual mântuirii noastre şi-au adus aportul toate persoanele Sfintei Treimi. Botezul în Numele Trinităţii este un eveniment (scufundarea în apă ), dar şi un proces de o viaţă. El înseamnă şi dragostea lui Dumnezeu, sfinţenia Sa, mila, justiţia, apa vie, pâinea vieţii, curăţit, mângâiat, şi o mărturie despre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

La abordarea Trinităţii am încercat să prezentăm câteva Nume a Tatălui, a Fiului, a Duhului  Sfânt, care în gândirea poporului Evreu sunt legate de calităţile Lor sau de evenimente, acţiuni, dar trebuie să facem precizarea că Divinitatea nu poate fi cuprinsă în concepte omeneşti. Amin.

Bibliografie :

Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

O scurta marturisire de credinta scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

Mărturisirea de Credinţă a Cultului Baptist din Româia . http://www.baptist-tm.ro/

Enciclopedia Iudaismului

SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI

Ardelean Viorel

Matei 3:13  Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14  Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu” zicea el „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 15  Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. 16  De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 17  Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Ardelean Viorel.

[1] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 129

[2] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[3] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[4] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 129

[5] O scurta marturisire de credinta scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[6] Ardelean Viorel

[7] Mărturisirea de Credinţă a Cultului Baptist din Româia . http://www.baptist-tm.ro/

[8] Ardelean Viorel

[9] Enciclopedia Iudaismului

[10] Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[11] Ardelean Viorel

[12] Ardelean Viorel

[13] Ardelean Viorel

Un nou scandal mondial scoate la iveala hotiile unor mizerabili clocite in  off-shore din Panama. Lideri politici din toată lumea, actori, sportivi, oameni de cultură, tot felul de afaceriști au fost devoalați pentru c-și ascundeau afacerile în paradisurile fiscale din micuța republică din America Centrală. România are cel puțin 100 de milionari.

 

Primul despre care scrie Matei este Dragoş Buzăianu, cel care şi-a luat în 2014 rezidenţă în Republica Panama pentru a-şi deschide o societate anonimă în jurisdicţia offshore Panama. ”Liderul “grupării Monaco”, Dragoş Dobrescu, cinci ani afaceri în jurisdicţia offshore Panama, director în societatea anonimă HOLBORN TRADING INC.

Unul dintre ultimele celebre care s-au retras în paradisul fiscal Panama este cel al nepotului magnatului energiei, Bogdan Buzăianu, Dragoş Buzăianu, de doar 26 de ani, care şi-a luat încă din 2014 rezidenţă în Republica Panama, mai precis în Panama City.

Partenerii lui Dragoş Buzăianu în societatea anonimă BP INVESTMENT GROUP S.A sunt avocatul Roy Darius Maybud şi Digna Perez Martinez, ultima fiind implicată în alte 830 de societăţi anonime de tip offshore tot în Republica Panama.

 

Dragoş Buzăianu este nepotul magnatul energiei, Bogdan Buzăianu, care potrivit datelor coroborate din mai multe jurisdicţii de tip offshore controlează o reţea uriaşă de influenţă financiară şi putere, la vedere sau prin intermediari cu ajutorul societăţilor anonime înregistrate în jurisdicţii în paradisuri fiscale.

Bogdan Buzăianu este un vechi client al societăţilor anonime în Republica Panama, în trecut persoane de tip proxy ca Raul Garrido Garibaldo sau societăţi anonime proxy uriaşe, gen Kuzniecky& Co, folosite de acelaşi Buzăianu, au fost utilizate şi de libanezul condamnat Said Baaklini, Sorin Ovidiu Vântu sau Cristian Borcea.

De asemenea, o multitudine de companii offshore deţine şi fratele său, Constantin Mihail Buzăianu.

 

Pe 11 Decembrie 2013, DNA a constatat că există indicii cu privire la săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă în raport cu Bogdan Nicolae Buzăianu.

Magnatul “băiat deştept al energiei” este unul din denunţătorii din dosarele deputatei Elena Udrea instrumentate de DNA, implicat în dosarul DNA, iar firma controlată de el, Energy Holding, şi nu numai, apare des alături de alte firme apropiate în rechizitoriile Hidroelectrica instrumentate de DIICOT.

 

Pe 19 Februarie 2008, în singura lună cât a deţinut interimar portofoliul Justiţiei în cabinetul Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu i-a aprobat lui Nicolae Buzăianu cererea de a renunţa la cetăţenia română, în ciuda opoziţiei vehemente a autorităţilor de la acea vreme. Magnatul Nicolae Buzăianu obţinut în 2008, imediat după ce a renunţat la cetăţenia română, cetăţenie elveţiană, pentru ca mai apoi să dobândescă cetăţenie cipriotă dar şi drept de rezidenţă în Dubai, Emiratele Arabe Unite, unde se află în prezent.”, dezvăluie jurnalista.

Tot în Panama și-a ascuns banii și un denunțător devenit celebru la DNA în ultima perioadă. ”Un alt magnat român care a derulat nu mai puţin de cinci ani afaceri în Republica Panama este Dragoş Dobrescu, alt personaj celebru al “grupului Monaco”.

 

Pe 9 septembrie 2007, Dragoş Dobrescu a înfiinţat societatea anonimă HOLBORN TRADING INC., pe care a prezidat-o în calitate de Director- Preşedinte, cu un capital total de 10.000 de dolari americani, acţiunile putând fi emise atât în formă înregistrată cât şi la purtător.

Dragoş Dobrescu este unul dintre liderii “grupului Monaco” şi finanţator, avea în 2012 o avere evaluată la 150 de milioane de euro şi principalul său obiect de activitate este piaţa imobiliară şi nu numai. Este un personaj retras, denunţător în dosarul lui Neculai Onţanu la DNA dar şi suspect în cazul celebrei dispariţii a lui Codruţ Marta.”, mai dezvăluie Sorina Matei pe blogul său.

 

Cel care era cel mai bogat român până acum câțiva ani, Iosif Constantin Drăgan, a deţinut şi el o societate anonimă în Republica Panama. Înfiinţată în 1980, compania offshore DECIO FINANCIERA INVERSIONISTA S.A, l-a avut ani la rândul pe Iosif Constantin Drăgan unic preşedinte şi pe soţia sa Daniela Veronica Guşă Drăgan vicepreşedinte executiv şi trezorier.

Un alt om de afaceri român care şi-a adăpostit afacerile în Republica Panama este şi afaceristul constănţeanul Carol Viorel Dichiu.

Carol Viorel Dichiu este unul dintre cei mai mari afacerişti care s-au impus în domeniul recuperării deşeurilor metalice, implicat în mai multe afaceri cu fier vechi din Portul Constanţa şi este martor într-unul din dosarele DNA pe numele fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre, mai scrie Sorina Matei.

”Panama Papers”, scurgere uriașă de informații financiare: Românii care și-au ascuns averile în paradisurile fiscale

O anchetă jurnalistică uriaşă, plecată de la cea mai mare scurgere de informaţii financiare din toate timpurile, a scos la iveală cum şi-au ascuns liderii lumii averile colosale în paradisuri fiscale.

Printre aceştia se numără preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, precum şi apropiaţi ai lui Vladimir Putin.

Potrivit informaţiilor oferite de jurnaliştii de la BBC, documentele ar aparţine uneia dintre cele mai bine ascunse companii din lume, firma de avocaţi Mossack Fonseca din Panama.

Între documentele dezvăluite de presa din toată lumea apar şi numele unor afacerişti români.

Unul dintre ei, prezentat de site-ul de investigaţii Riseproject.ro, este miliardarul de origine română Frank Timiş, cel care s-ar fi aflat în spatele structurii de proprietate de la Rafinăria RAFO.

La mijlocul anilor `90, Timiş a înfiinţat o firmă off-shore cu ajutorul casei de avocatură din Panama, firmă cu care şi-a început afacerile în România.

Tot în documentele panameze apare şi o filieră off-shore prin care este controlată o altă mină importantă de aur din Munții Apuseni, dar și alte firme active în extracția petrolului și gazelor naturale.

În documentele publicate apar şi oamenii implicaţi în privatizarea Alro, afacere anchetată de procurori pentru corupție. Unii dintre ei s-au reprofilat apoi în alte afaceri cu minerale și gaze naturale. Încrengăturile sînt însă mult mai numeroase.

Averile afaceriștilor români, ascunse în paradisuri fiscale

Ani la rând, casa de avocatură (din Panama, n.r.) a camuflat interesele unor oligarhi și afaceriști influenți care au acaparat companii strategice din industria românească și au exportat apoi profiturile în paradisuri fiscale. Beneficiarii reali ai acestor mari afaceri au rămas secreți până astăzi, deși deciziile lor au avut un impact major în economia națională și au influențat viața a zeci de mii de familii.

Dezvăluirile despre averile celor mai puternici oameni ai planetei au apărut în mass-media internaţională după ce aproape 11 milioane de documente ale firmei de consultanţă Mossack Fonseca din Panama au fost date publicităţii.

Printre ele apar informaţii despre averile ascunse în conturi off-shore ale zeci de politicieni din toată lumea, dar şi celebrităţi sau sportivi. Toţi au apelat la serviciile firmei de consultanţă pentru a face pierdute sume uriaşe de bani.

Printre aceştia se numără preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, preşedintele Ucrainei Petro Poroşenko, fotbalistul Lionel Messi, fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, dar şi premierul islandez

În cazul lui Putin, documentele ajunse în posesia presei arată cum persoane din anturajul liderului de la Kremlin au deturnat de-a lungul anilor miliarde de euro din bani publici în folosul oligarhiei financiare ruse.

Cele aproape 11 milioane de acte ar fi ajuns la un ziar din Germania, iar de aici au fost preluate de Consorţiul Internaţional de Investigaţii Jurnalistice, un grup format din peste 100 de organizaţii media din 78 de ţăriri care au analizat documentele. Deocamdată, identitatea sursei iniţiale rămâne un mister.

Între anii 1977 şi 2015, compania de consultanţă Mossack Fonseca a creat sau administrat peste 214.000 de entităţi offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienţi proveniţi din peste 200 de ţări şi teritorii.

Miliardarul Ioan Niculae rupe clepsidra burgheziei feseniste si toarna cateva secrete despre jupuirea tarii la Praznicul Komunismului

ioan niculae
Omul de afaceri Ioan Niculae, patronul echipei de fotbal Astra, nu uita si nu iarta. Suparat ca inca mai sta dupa gratii si ca sansele sa fie eliberat conditionat sunt tot mai mici, cel care a fost candva cel mai bogat roman l-a denuntat pe Viorel Hrebenciuc pe care il vrea langa el in spatele gratiilor. Niculae spune ca fostul lider PSD l-ar fi presat sa finanteze ilegal campania prezidentiala a lui Mircea Geoană.

Aflat in Penitenciarul de la Gaesti, Ioan Niculae i-a facut o plangere penala lui Hrebenciuc, cel care a fost martor in dosarul care a dus la condamnarea omului de afaceri la 2,5 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a finantat fraudulos campania prezidentiala din 2009 a lui Mircea Geoană.

Ioan Niculae vine cu declaratii razboinice, acuzandu-l pe fostul vicepresedinte al Camerei Deputatilor ca ar fi mintit in acesta ancheta si mai ales in fata judecatorilor. Niculae s-ar fi plans anchetatorilor ca a fost supus la presiuni de Hrebenciuc, care l-ar fi vizitat chiar in biroul sau, situat aproape de centrul Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, Niculae ar fi afirmat ca i-a platit bani gheata lui Hrebenciuc, undeva la 300-400.000 de lei, bani care au fost platiti cu sacosa si apoi ar fi fost folositi in aceasta campanie electorala. Hrebenciuc spune ca nu stie nimic despre plangerea depusa de Niculae, informează PRO TV.

777

O poză cât o mie de cuvinte: iată ce viitor ne pregătesc elitele! Un super-miliardar trece rânjind lângă oamenii-zombi scufundaţi în realitatea virtuală!

Lumea intră într-o eră planificată a foametei? Fructele sunt distruse de bacterii şi ciuperci, porcii mor pe capete, iar seceta se extinde în lume! Cine are interesul să ne înfometeze?

Opus Dei (organizaţia ce conduce Biserica Catolică) sau Sfânta Mafie…

Ei joacă teatru pentru a ne înşela! E posibil ca Rusia şi SUA să fie în aceeaşi barcă a Ocultei Mondiale şi noi credem că ei se războiesc cu adevărat!

Stupefiant: guvernul SUA acceptă producerea de copii modificaţi genetic! Au fost creaţi primii oameni cu ADN complet artificial!

Apple, corporaţia iPad şi iPhone, are un simbol ocult “marca Illuminati” şi New Age

Deşi se poate lua liniştit de mana cu Tudor Postelnicu, fostul ministru de interne (1987-1989) şi şeful Securitaţii (1978 – 1987), care a rostit celebra propoziţie ”Am fost un dobitoc!”, in timpul procesului de la tribunal- Calin Popescu Tariceanu vorbeşte.

Scris de Viorel Dogaru – www.timisoaraexpres.roiliescu-nastase-1024x602

 

Nu mai conteaza ca pe unde a trecut CPT s-a ales praful şi s-a dezintegrat şi umbra.

Cameleonicul Calin Popescu Tariceanu, ca purtator de cuvant sub acoperire al PSD, a reproşat guvernului şi preşedintelui situaţia Romaniei, dupa ce Consiliul European care a facut concesii pentru Marea Britanie.
”Eu vad ca, din ce in ce mai mult, Romania este in poziţia unei ţari in care tot ce se hotaraşte de o majoritate la nivelul UE spune: Da sa traiţi, executam!”…
Adica se pastreaza aceeaşi linie de reacţie de genul Adrian Nastase, care a tot aruncat astfel de petarde in ultima vreme, cocoţat in turnul de fildeş de milionar in euro care a fost mereu angajat
doar la stat…

Ce a uitat şi Calin Popescu Tariceanu, şi Adrian Nastase, şi Ion Iliescu, şi Victor Ponta, ca şi intreaga haita USL, este ca Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2007, dupa ce Tratatul de Aderare, semnat pe 25 aprilie 2005, a fost ratificat de catre toate Statele Membre.
Romania a depus cererea de aderare la Uniunea Europeana in 1995, iar abia in 1999, Consiliul European de la Helsinki a hotarat deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele care depusesera cererea de aderare, intre care si Romania.
Negocierile au fost deschise in prima jumatate a anului 2000 si s-au derulat pana la sfarsitul anului 2004, cand Consiliul European a marcat incheierea negocierilor.

Fericiţi ca au fost bagaţi in seama de Europa, Adrian Nastase şi Ion Iliescu au negociat la foc automat, ca ţaţele la piaţa, pentru a demonstra poporului ca soarele rasare unde Iliescu apare…

Tot atunci au pregatit şi mandatul cincinal pentru preşedintele ţarii, aşezand lucrurile pentru un deceniu de societate socialista multilateral dezvoltata cu marele carmaci Adrian Nastase…

Pentru cine nu crede, uite cum perioadele cand au fost negociate cele 31 de capitole ale negocierilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
In 2000 (pe durata presedintiilor portugheza si franceza) au fost deschise 9 capitole si inchise 6 capitole: 16 – Intreprinderi mici si mijlocii; 17 – Stiinta si cercetare; 18- Educatie, formare profesionala si tineret; 26 – Relatii externe; 27 – Politica externa si de securitate comuna; 12 – Statistica.
In 2001 (pe durata presedintiilor suedeza si belgiana) au fost deschise 8 capitole si inchise 3 capitole: 8 – Pescuit; 23 – Protectia consumatorilor si a sanatatii; 5 – Dreptul societatilor comerciale.
In 2002 (pe durata presedintiilor spaniola si daneza) au fost deschise ultimele 13 capitole si inchise 7 capitole : 11 – Uniunea Economica si Monetara; 13 – Politici sociale si ocuparea fortei de munca; 15 – Politica industriala; 19 – Telecomunicatii si tehnologia informatiilor; 20 – Cultura si audiovizual; 25 – Uniune vamala; 30 – Institutii.
In 2003 (pe durata presedintiilor greaca si italiana) au fost inchise 6 capitole: 1 – Libera circulatie a marfurilor; 2 – Libera circulatie a persoanelor; 4 – Libera circulatie a capitalului; 9 – Transporturi; 10 – Impozitare; 28 – Control financiar.
In 2004 (pe durata presedintiilor irlandeza si olandeza) au fost inchise ultimele 9 capitole : 3 – Libera circulatie a serviciilor; 6 – Politica in domeniul concurentei; 7 – Agricultura; 14 – Energie; 21 – Politica regionala; 22 – Mediu; 24 – Justitie si Afaceri Interne; 29 – Dispozitii financiare si bugetare; 31 – Diverse.

Ca s-a negociat fara nici o noima, s-a dovedit mai tarziu şi se dovedeşte şi in prezent.
Paradoxal, pe cei mai mulţi i-a cam lasat memoria şi se fac ca uita cum Ion Iliescu şi Adrian Nastase şi-au batut joc de viitorul Romaniei, doar pentru a se spala ei pe maini de mizeria pe care au ascuns-o sub preş…

Ion Iliescu şi Adrian Nastase ar fi negociat aderarea Romaniei la Uniunea Europeana şi intr-o seara, la un dineu rafinat la Cotroceni, dupa o vanatoare de amiaza pe gura de rai şi piciorul de plai ale Romaniei…

GRIGORE CARTIANU: Criminalul se întoarce la locul faptei chiar și după 26 de ani!

cartianu

1. Târgoviște, 25 decembrie 1989: maiorul Dan Voinea joacă rolul de procuror în mascarada judiciară numită “Procesul Ceaușeștilor”. Regia procesului de tip bolșevic este scrisă în URSS și aplicată de oamenii Moscovei la București: Ion Iliescu, Silviu Brucan, Nicolae Militaru etc. Printre aghiotanții lui Ion Iliescu în diversiunile sângeroase de la București: lt.-maj. Cătălin Voicu, trimis de conducerea CFSN să vegheze, sub amenințarea pistolului-mitralieră, că procurorii de la Parchetul General “stau în banca lor” și nu se apucă să investigheze crimele Revoluției.
2. Târgoviște, 12 februarie 2016: Tribunalul Dâmbovița decide eliberarea condiționată a generalului Cătălin Voicu. Printre “argumentele” pușcăriașului: cele patru cărți girate de conf. univ. Dan Voinea, procurorul din procesul Ceaușeștilor, din 1989!
Explicația lui Dan Voinea, în “România liberă”: “Eu pe Cătălin Voicu îl ştiu de mult, de când era militar. A fost pe lângă noi la Revoluţie, a fost la cabinetul procurorului general”.
Aha… deci se și cunoșteau în decembrie 1989! Erau tovarăși de atunci, în echipa pro-sovietică a lui Ion Iliescu! Omul Moscovei i-a trimis pe amândoi în misiuni extrem de importante: pe Dan Voinea să le închidă gura Ceaușeștilor, iar pe Cătălin Voicu să țină sub teroare Parchetul General.
Acum se explică totul! Inclusiv faptul că Ion Iliescu n-a fost judecat niciodată pentru crimele patronate de el la Revoluție. Regia, sută la sută sovietică, a fost diabolică:
1. Pe 24 decembrie 1989, Ion Iliescu și complicii săi din CFSN au decis că Nicolae și Elena Ceaușescu vor fi judecați sumar și executați a doua zi, la Târgoviște. Pentru această misiune criminală, au ales oameni de încredere. Printre ei: maiorul magistrat Dan Voinea, desemnat să joace rolul de procuror în mascarada din ziua de Crăciun.
2. În acele zile de foc, când peste 4.000 de români (morți și răniți) erau atinși de gloanțele diversiunii sovietice, locotenentul-major Cătălin Voicu a fost trimis de Ion Iliescu să țină sub control, sub amenințarea armei, procurorii de la Parchetul General.
3. În lunga domnie a lui Ion Iliescu (1989-1996, 2000-2004), Cătălin Voicu a avut o ascensiune fulminantă, devenind general, senator și consilier la Cotroceni. Din aceste poziții, a vegheat ca ororile din decembrie 1989 să nu fie anchetate și judecate.
4. Când Ion Iliescu a pierdut puterea (1996-2000, dar și după 2004), misiunea de protejare a sa și a celorlalți criminali de la Revoluție a fost preluată de Dan Voinea, avansat și el la gradul de general.
Pe baza declarațiilor sale anti-Iliescu (“are mâinile pătate de sânge, e criminal, îl arestez”), Dan Voinea a fost numit la conducerea Parchetului Militar. S-a făcut că anchetează crimele din 1989, cu mare tam-tam, cu reporterii după el, dând interviuri războinice în stângs și-n dreapta. A strâns probe, a luat mărturii, dar n-a finalizat nimic. Mai mult, a încălcat toate procedurile posibile, asigurându-se că dosarul va fi invalidat de procurorul general sau de instanță.
5. Ion Iliescu și complicii săi au stat liniștiți în toți acești ani, amuzându-se de teatrul ieftin jucat de omul lor de încredere din fruntea Parchetului Militar.
6. În 2015, când unul dintre oamenii-cheie ai lui Ion Iliescu (Cătălin Voicu) se află în dificultate, un altul (Dan Voinea) îi sare în ajutor, girându-i “lucrările științifice” de pușcăriaș periculos. Complicii din decembrie 1989 ies la lumină, chiar dacă aparent au jucat în tabere opuse.
De fapt, Ion Iiescu a controlat jocul tot timpul. Și a stat liniștit tot timpul. Iar Dan Voinea ne-a păcălit tot timpul. În realitate, el a lucrat mereu – ca și Cătălin Voicu – pentru Ion Iliescu.
Așa se explică de ce criminalii din 22-31 decembrie 1989 n-au fost judecați niciodată. Dimpotrivă, au fost avansați, premiați, onorați cu demnități și cu averi colosale.

 

 

llA FOST OMORIT Mihai Eminescu, si pentru ce a scris despre vânzarea pământului: Să nu uite statul că încă are ce vinde

xd

 

Basescu confirma tradarea nationala cunoscuta de mult timp

 

„Au fost pulverizate firmele mari romanesti…”Chiar daca poate prea tarziu, Traian Basescu recunoaste in cele din urma ceea ce multi oameni din presa, din politica sau din opinia publica romaneasca au tot reclamat pe parcursul celor zece ani din timpul mandatelor sale ca presedinte al Romaniei: firmele si companiile mari romanesti din diferite domenii de activitate, unele dintre ele chiar de importanta strategica pentru tara noastra, au fost distruse pentru a face loc unora straine, sau pur si simplu pentru a asigura monopolul pe piata noastra, iar uneori pentru eliminarea unei posibile concurente. Basescu confirma tradarea nationala cunoscuta de mult timp: „Au fost pulverizate firmele mari romanesti…” Traian Basescu considera ca sub pretextul luptei anticoruptie „au fost pulverizate firmele mari romanesti”  iar „ridicarea in slavi a celor care zdrobesc economia romaneasca devine un semn de intrebare”. Invitat la B1 TV, Traian Basescu a facut niste declaratii deosebit de interesante, recunoscand ca in Romania este vorba de o adevarata tradare nationala si de subminarea economiei nationale, marile firme si companii romanesti fiind practic desfiintate sub pretextul luptei anticoruptie, in timp ce strainii sunt tolerati si mangaiati. Mai mult, fostul presedinte aduce grave acuzatii sefilor principalelor institutii de forta din Romania, gasind deosebit de suspecta decorarea acestora de catre anumite tari: „… ridicarea in slavi a celor care zdrobesc pur si simplu economia romaneasca si antreprenoriatul romanesc devine pentru mine un semn de intrebare, pentru ca ii decorezi pe cei care iti aduc servicii”

Citeste mai mult pe: http://glasul.info/2015/11/11/basescu-confirma-tradarea-nationala-cunoscuta-de-mult-timp-au-fost-pulverizate-firmele-mari-romanesti/

Justitia macheaza criminalii Poporului, ii gadila intre… coarne in pensiuni cu gratii, ii improprietareste peste Avutia Obsteasca – furata de la gura AMARASTENILOR, ii scapa, ii scoate basma curata ! Iata cine a  dat Siiiii  padurile Romaniei pe mana lui Schweighofer? -ADRIAN NASTASE si ILIE SARBU! Iata DOVADA!…

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.05.2015 15:04 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Tatiana Niculescu Bran, fostul purtator de cuvant al preşedintelui Klaus Iohannis, a subliniat pe facebook ca guvernul Adrian Nastase a adoptat o ordonanta de urgenta prin care incuraja Romsilva sa incheie contracte de vanzare de masa lemnoasa, de pana la 10 ani, cu firme mari, precum Schweighofer Holzindustrie…

Aşa ca am cautat şi am dat peste OUG 71 2002 privind incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe termen lung, publicata in Monitorul Oficial nr. 435 din 21 iunie 2002.

Şi semnata de prim-ministru de atunci, Adrian Nastase, dar şi de… Ilie Sarbu, tata socrul şi, pe atunci, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor…

Şi pentru cine nu crede poate citi şi pasajele din raspunsul ministrului Laszlo Borbely catre un deputat din parlamentul Romaniei, undeva in 2011…

Tatiana Niculescu Bran:

”In caz ca nu se ştie sau se uita, in 2002, guvernul Adrian Nastase a adoptat o ordonanta de urgenta prin care incuraja Romsilva sa incheie contracte de vanzare de masa lemnoasa, de pana la 10 ani, cu firme mari, precum Schweighofer Holzindustrie.
Conform contractelor semnate cu Romsilva in 2002 si 2003, firma austrica a primit dreptul de a exploata in jur de 1 milion de metri cubi de padure anual”.

OUG 71 2002 privind incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe termen lung, publicata in Monitorul Oficial nr. 435 din 21 iunie 2002

OUG 71 2002 actualizata prin:
Legea 654/2002 – privind aprobarea OUG 71/2002 pentru incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung privind masa lemnoasa Monitorul Oficial 937/2002
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1

(1)Regia Nationala a Padurilor, in calitatea sa de administrator al fondului forestier aflat in proprietatea publica a statului, este abilitata sa incheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vanzarii masei lemnoase pe picior cu agentii economici care au activitate in domeniul prelucrarii lemnului in produse finite.
(2)Contractele prevazute la alin. (1) se incheie intre Regia Nationala a Padurilor si agentii economici care au dobandit acest drept prin licitatie publica, pentru volume minime de 20 mii m3/an/agent economic si pentru o perioada de minimum 3 ani si maximum 10 ani.
(3)Anual se va incheia un act aditional la contractul prevazut la alin. (1), prin care se stabilesc volumul masei lemnoase pe picior si pretul acesteia.
(4)Masa lemnoasa de pe terenurile cu destinatie forestiera aflate in prezent in domeniul public al statului, dar care fac obiectul retrocedarii conform legilor fondului funciar, nu cade sub incidenta prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2

Licitatiile pentru dobandirea dreptului de a incheia contracte pe termen lung se vor organiza la nivel central si se vor desfasura conform normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si a autoritatii publice centrale pentru industrie si resurse, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 3

(1) Dreptul de a incheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitatie, care adauga cel mai mare numar de puncte la cresterea procentuala medie a pretului de pornire, rezultata prin licitatie pe categorii de produse principale, secundare si accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic.
(2)Prin cresterea procentuala medie prevazuta la alin. (1), in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege diferenta dintre pretul de adjudecare si cel de pornire a licitatiei, raportata la pretul de pornire a licitatiei si inmultita cu 100.

Art. 4

(1)Volumul de masa lemnoasa ce poate face obiectul contractelor pe termen lung este de maximum 20,0 milioane m3, pentru o perioada de 10 ani, fara a se exploata anual in acest scop mai mult de 20% din volumul maxim de masa lemnoasa cu destinatie industriala stabilit prin hotarare a Guvernului.
(2)La fundamentarea hotararilor Guvernului privind aprobarea anuala a volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta se va tine seama de cuantumul volumelor de masa lemnoasa ce fac obiectul contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung incheiate si aflate in derulare, in masura in care gospodarirea durabila a fondului forestier nu este afectata si fara sa depaseasca posibilitatea anuala a padurilor.
(3) Abrogat.

Art. 5

(1) Prin contractul de vanzare-cumparare pe termen lung vanzatorul se obliga sa puna la dispozitie cumparatorului partizile destinate agentilor economici, iar cumparatorul se obliga sa achite pentru partizile care fac obiectul contractului pretul rezultat in urma aplicarii cresterii procentuale prevazute in contractul pe termen lung la pretul de pornire a licitatiei.
(2) Masa lemnoasa ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de minimum 20% rezultat din produse secundare.

Art. 6

(1)Cota de masa lemnoasa cu destintie industriala din volumul anual aprobat va fi prelucrata numai de agentii economici ale caror instalatii de transformare a lemnului rotund au fost autorizate.
(2) Abrogat.

Art. 7
Abrogat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul dezvoltarii si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sarbu

p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

A FOST OMORIT Mihai Eminescu, si pentru ce a scris despre vânzarea pământului: Să nu uite statul că încă are ce vinde

Mihai Eminescu, despre vânzarea pământului: Să nu uite statul că încă are ce vinde  Este momentul să ne reamintim ce spunea Eminescu despre proprietate.

“Noi nu suntem contra îmbogăţirii celor ce vin şi se aşează în ţară. Dar, ca de dragul lor, să ucidem oamenii noştri proprii, ca de dragul luxului, desfătărilor, înlesnirilor de trai să compromitem existenţa fizică şi morală a rasei române, iată ceea ce e de neauzit şi de neînţeles. Dar creditul statului e sus, ni se zice. Să nu se uite cum că încă aveţi ce vinde. Mai sunt de vândut trupurile de moşii ale statului, mai e de vândut dreptul de-a le cumpăra; mai sunt de vândut încă multe din România din câte strămoşii au păstrat. Şi, daca ne veţi întreba care e împrejurarea ce inspiră străinătăţii încredere în solvabilitatea statului român, vă vom spune asemenea care e. Din ce în ce elementele naţionale sunt substituite prin cele străine; siguranţa că România devine un simplu nume pentru a însemna colonii din centrul Europei lângă Dunăre, siguranţa că poporul nostru nu mai e în stare de-a-şi recâştiga vreodată pământul patriei sale din mâini străine, pe această siguranţă că viitorul e al lor în această ţară, ei creditează guvernului”. (Mihai Eminescu, În numărul său din urmă…, Timpul, 1 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII, Ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1985, pag. 232)

“Matei Basarab răscumpăra cu bani din visterie pământuri încăpute pe mâini străine; astăzi trei din patru părţi ale acestor pământuri sunt în asemenea mâini. Se înţelege că cu pământul trec drepturile publice, cu acestea Parlamentul, cu Parlamentul puterea”. (Mihai Eminescu, De îmbunătăţiri rele…, Timpul, 3 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 234)

  Fratilor, nu ingropati in cavoul indiferentei si  pe Omul LOR ,Şeful Bancorex, care primește leafa restantă de 4,5 milioane euro. Iata pentru cine munciti-POMELNICUL  creditelor primite de mahari…

REVOLTĂTOR! Şeful Bancorex primește leafa restantă de 4,5 milioane euro. Temeșan a recunoscut recent că a fost ofițer sub acoperire SIE. Iata lista creditelor primite de mahari

Afacerea Bancorex, unul dintre cele mai negre episoade de jaf la adresa banului public din anii 90, care părea închisă definitiv în subteranele istoriei, are efecte neaşteptate până în anul de graţie 2014.

Astfel, Tribunalul Bucureşti a decis ca fostul preşedinte al Bancorex Răzvan Temeşan să primească de la BCR peste 4,5 milioane de euro, reprezentând salariul acestuia (de 70.000 euro pe lună), din momentul în care a fost concediat şi până în prezent, mai precis până în data de 9 septembrie 2014.

Potrivit Mediafax, Tribunalul Bucureşti obligă BCR să-i plătească lui Răzvan Temeşan drepturile salariale aferente perioadei cuprinse între 27 februarie 2009 şi 9 septembrie 2014, în cuantum de 70.000 de euro lunar.

Recet, Răzvan Temeșan a recunosct că a fost ofițer sub acoperire SIE , iar misiunea sa a fost recuperarea banilor din străinătate ai familie Ceaușescu. ( citeste aici)

CITESTE SI Director Bancorex, ofițer sub acoperire SIE. Ce legătură avea misiunea sa cu Ceaușescu și cine a luat credite preferențiale după 90

 

Suma trebuie achitată în echivalentul în lei şi actualizată cu rata indicelui de inflaţie la data plăţii efective. Mai mult, prtim aceeaşi hotărâre, instanţa obligă BCR să-i plătească lui Temeşan daune morale în cuantum de 100.000 de euro.

Decizia Tribunalului Capitalei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

În 2011, Răzvan Temeşan a mai câştigat un proces cu BCR, banca fiind obligată să îi plătească acestuia 625.000 de euro, sumă ce reprezintă drepturile sale băneşti aferente perioadei cuprinsă între 7 aprilie 2005 şi 31 decembrie 2007. Tot banca a fost obligată de instanţă să-i plătească atunci lui Temeşan 30.000 de euro, drept daune morale.

Răzvan Temeşan a fost preşedinte al Bancorex între 1992 şi 1997.

În 1999, statul a preluat împrumuturile neperformante ale Bancorex, iar BCR a absorbit restul activităţilor băncii.

Bancorex a fost în anii de după Revoluţie banca de stat de la care oameni cu funcţii importante în stat şi apropiaţii acestora au luat credite de sute de milioane de lei pe care nu le-au mai înapoiat niciodată.

După falimentul băncii, statul a rămas cu pagubă de un miliard de dolari, iar sute de dosare au rămas fără vinovaţi.

Persoanele identificate de pe lista BANCOREX așa cum au fost prezentate la vremea respective de Grupul de Investigații Politice:

 

Toma Zaharia, general maior de Politie, secretar de stat in Ministerul de Interne din Guvernul PSD, credit luat in august 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 128.872.533 lei, echivalentul a 41.000 de dolari.
Tutilescu Marian Grigore, general de brigada, numit ieri seful Politiei Capitalei, fost adjunct al generalului Abraham, credit luat in august 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “imobil” in valoare de 310.554.967 lei, echivalentul a 98.800 de dolari.

Geanta Zamfir (zis Zizi), general de brigada, prim adjunctul inspectorului general al Politiei de Frontiera, credit luat in decembrie 1995, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 88.102.726 lei, echivalentul a 34.400 de dolari.

Plaiasu Neculae, Comisarul sef al Garzii Financiare, credit luat in martie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 34.000.000 lei, echivalentul a 11.900 dolari.

Condrea Dragos, director al Directiei de control al faptelor de coruptie si criminalitate organizata din cadrul Corpului de Control al Primului Ministru; credit luat in ianuarie 1996, pe o durata de 25 de ani, pentru “imobil” in valoare de 34.700.000, echivalentul a 13.300 de dolari.

Solcanu Ion, liderul grupului parlamentar din Senat al PSD, senator de Iasi, Presedintele PSD Iasi, credit luat in mai 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru imobil, in valoare de 95.929.000 lei, echivalentul a 32.700 dolari.

Oana Gheorghe, secretar de stat in Ministerul Finantelor in Guvernele Nastase si Vacaroiu, credit luat in decembrie 1995, in valoare de 120.000.000, echivalentul a 46.900 de dolari.

Popescu Ion (zis Gioni), general, director adjunct al SRI, credit luat in aprilie 1996, pentru “imobil” in valoare de 120.000.000 lei, echivalentul a 41.200 de dolari.

Dan Gheorghe, fost sef al UM 0215, fost ofiter de Securitate, reactivat dupa alegerile din 2000, credit luat in octombrie 1996, in valoare de 100.000.000 lei, echivalentul a 30.300 dolari.

Iliescu Dumitru, consilier de stat al Presedintelui Iliescu, fost director al SPP, credit luat in mai 1996, pentru “imobil” in valoare de 245.030.000, echivalentul a 83.600 de dolari.

Crainiceanu Iulian, general SPP, numit in ianuarie 2001 prim adjunct al sefului SPP, fost aghiotant al lui Adrian Nastase; credit luat in februarie 1997, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 71.384.976. echivalentul a 10.300 de dolari.

Bajenaru Aida, ofiter SPP, fost aghiotant al lui Adrian Nastase, actualmente sefa protocolului la Camera Deputatilor; credit luat in iunie 1996, pe o durata de 25 ani, pentru “imobil” in valoare de 71.278.391 lei, echivalentul a 23.800 de dolari.

Tanase Tudor, general, directorul Serviciului Roman de Telecomunicatii Speciale (STS), fost ofiter de Securitate, credit luat in 2 august 1996, pe o durata de 10 ani, pentru “imobil” in valoare de 32.020.000, echivalentul a 10.200 de dolari.

Stefanut Ion, general de brigada, seful Inspectoratului pentru Prevenirea si Combaterea Terorismului din Serviciul Roman de Informatii, fost ofiter de Securitate, credit luat in decembrie 1996, pe o durata de 10 ani, pentru “imobil” in valoare de 81.836.000, echivalentul a 22.000 de dolari.

Tache Viorel, fost sef al UM 0215, participant activ la mineriada din 13-15 iunie, partener de afaceri al ministrului Agriculturii Ilie Sirbu, credit luat in octombrie 1996, pe o perioada de 17 ani, pentru “imobil” in valoare de 40.900.000, echivalentul a 12.500 de dolari.

Diamandescu Ion Corneliu, general, era sef al IGP in 13-15 iunie 1990, credit luat in iunie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 125.300.000 lei, echivalentul a 41.900 de dolari.

Tanase Ionel, colonel SPP, aghiotant al lui Ion Iliescu, seful Sectiunii 1 a SPP, credit luat 18 noiembrie 1996, pe o perioada de 11 ani, pentru “imobil” in valoare de 91.810.444, echivalentul a 27.900 dolari.

Tinca Gheorghe, ambasadorul Romaniei la Praga, fost ministru al Apararii in Guvernul Vacaroiu, credit luat in iulie 1996, pentru “imobil” in valoare de 197.403.470, echivalentul a 64.500 de dolari.

Miclea Damian, general de brigada (din 2003), seful Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, credit luat in octombrie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 85.810.000, echivalentul a 26.100 de dolari.

Dobrinoiu Vasile, general in Ministerul de Interne, sustinator al lui Ion Iliescu in alegerile din 2000, credit luat in decembrie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “imobil” in valoare de 40.000.000 lei, echivalentul a 10.700 dolari.

Cuhutencu Ion, subprefect de Bucuresti, credit luat in octombrie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 75.200.000 de lei, echivalentul a 22.800 de dolari.

Ghiciu Pascu, judecator la Curtea Suprema de Justitie, fost secretar de stat in Ministerul de Interne in guvernul Vacaroiu; credit in valoare de 10.000.000 luat pentru “imobil”.

Barbulescu Nineta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe si presedinte al Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice (ANCESIAC); credit luat in octombrie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 75.712.000 lei, echivalentul a 22.900 dolari.

Orbescu Ioan, secretar general al Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei, credit luat in iulie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “auto” in valoare de 40.000.000 lei, echivalentul a 13.000 de dolari.

Mironov Alexandru, Secretar General al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, fost Ministru al Tineretului si Sportului si fost consilier prezidential al lui Ion Iliescu, credit luat in iunie 1996, pe o durata de 10 ani, pentru “imobil” in valoare de 125.000.000, echivalentul a 42.000 de dolari.

Paun Ovidius, procuror la Parchetul de pe linga Curtea Suprema de Justitie, fost sef al Directiei Cercetari Penale din IGP, credit luat in februarie 1996, pe o perioada de 15 ani, pentru “imobil” in valoare de 51.359.532, echivalentul a 18.500 dolari.

Pelmus Pandelea, general de brigada, seful Directiei Management si Resurse Umane din Ministerul de Interne, credit luat in mai 1996, pe o perioada de 5 ani, pentru “auto” in valoare de 30.515.000, echivalentul a 10.400 dolari.

Telu Adrian, seful inspectorilor din Ministerul Justitiei, credit luat in 5 decembrie 1996, pe o durata de 26 de ani, pentru “imobil” in valoare de 107.889.000 lei, echivalentul a 29.000 dolari.

Slavoiu Ionel, colonel magistrat, Seful Sectiei Parchetelor Militare, creditluat in decembrie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 60.500.000, echivalentul a 16.200 de dolari.

Grecea Ovidiu, consul general in Brazilia, fost sef al Departamentului de Control si Anticoruptie al Guvernelor Adrian Nastase si Radu Vasile, credit luat in decembrie 1995, in valoare de 120.000.000 lei, echivalentul a 46.900 de dolari.

Burdusel Marius, fost ofiter de securitate; dupa 1989 a intrat in SRI devenind sef al sectiei SRI Pitesti. A luat un credit in iunie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “bunuri” in valoare de 80.000.000 lei, echivalentul a 26.700 de dolari.

Arion Tiganasu Janica, colonel de Politie, seful Directiei de Cercetari Penale din IGP (din februarie 2001), credit luat in iulie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “auto” in valoare de 15.000.000 lei, echivalentul a 4900 de dolari.

Biter Florin, colonel de Politie, lector la Academia de Politie; credit luat in septembrie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 61.378.000 lei, echivalentul a 19.100 de dolari.

Colita Eugen, colonel de Politie, vicepresedinte al CS Dinamo, a luat un credit in octombrie 1996, pe o durata de 25 de ani, pentru “imobil” in valoare de 121.300.000, echivalentul a 36.800 de dolari.

Dragan Jenica, colonel de Politie, fost sef al Directiei Arme si Munitii din IGP, implicat in dosarul Sexy-Club, a fost propus in 1996 drept membru al Boardului international al controlului narcoticelor. Credit luat in octombrie 1995, pe o durata de 15 ani, pentru “imobil” in valoare de 40.339.000 lei, echivalentul a 18.600 de dolari.

Dulgheru Nicusor, colonel, seful revistei Ministerului de Interne, “Pentru Patrie”, credit luat in februarie 1996, pe o durata de 15 ani, pentru “imobil” in valoare de 39.000.000 lei, echivalentul a 14.000 de dolari.

Fuica Lucian, colonel de Politie, implicat in scandalul SINTOFARM; credit luat in ianuarie 1996, pe o durata de 15 ani, pentru “imobil” in valoare de 53.900.000 lei, echivalentul a 20.700 de dolari.

Jaravete Constantin, maior de Politie, credit luat in august 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru ‘imobil” in valoare de 58.600.000, echivalentul a 18.700 de dolari.

Juverdeanu Turcu Cristian, maior in Brigada politie Rutiera a Politiei Municipiului Bucuresti, credit luat in octombrie 1996, pe o durata de 12 ani, pentru “imobil” in valoare de 62.820.107, echivalentul a 19.000 de dolari.

Nencescu Marian, maior de Politie, fost sef al Editurii Ministerului de Interne, credit luat in octombrie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “bunuri” in valoare de 10.000.000 lei, echivalentul a 2.900 de dolari.

Nenu Adrian, general de Politie, directorul Asociatiei Cultural-Educative Politia Vrinceana, fost sef al Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea, credit luat in iulie 1996, pe o durata de 10 ani, pentru “imobil” in valoare de 73.000.000 lei, echivalentul a 24.000 de dolari.

Neda Haralambie, colonel de Politie, seful Serviciului relatii cu Presa al Ministerului de Interne, credit luat in august 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 81.700.000 lei, echivalentul a 26.000 de dolari.

Manoloiu Constantin, colonel de Politie, consilier al generalului de divizie Pavel Abraham, secretar de stat in Ministerul de Interne, credit luat in mai 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “auto” in valoare de 10.000.000 lei, echivalentul a 3.500 dolari.

Moldoveanu Titus, locotent colonel de Politie, implicat in dosarul “Sexy-Club”, credit luat in mai 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “bunuri” in valoare de 10.000.000 lei, echivalentul a 3.400 de dolari.

Moise Romica, maior de Politie, directorul Editurii Ministerului de Interne, credit luat in septembrie 1995, pe o durata de 15 ani, pentru “imobil” in valoare de 24.369.000, echivalentul a 11.600 de dolari.

Pantea Angela, ofiter in cadrul Serviciului Antidrog din Inspectoratul General de Politie, credit luat in ianuarie 1996, pe o perioada de 5 ani pentru “imobil”, in valoare de 31.849.274 lei, echivalentul a 12.300 de dolari.

Perca Ilie, colonel de Politie, adjunctul sefului Directiei Antidrog din Inspectoratul General de Politie, credit luat in februarie 1996, pe o durata de 4 ani, pentru “bunuri” in valoare de 7.000.000 lei, echivalentul a 2.500 dolari.

Petrescu Leontin, inspector sef la Directia de Evidenta a Populatiei din Inspectoratul General de Politie, credit luat in octombrie 1996, pe o perioada de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 50.125.325, echivalentul a 15.200.

Pojoranu Ion, colonel de Politie, credit luat in martie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “auto” in valoare de 42.539.920, echivalentul a 14.900 dolari.

Toba Petre, colonel, seful Directiei pentru Straini din Ministerul de Interene, credit luat in iunie 1996, pe o durata de 5 ani, in valoare de 15.000.000 lei, echivalentul a 5.000 de dolari.

Toderica Mircia, colonel de Politie, adjunctul sefului Directiei Politiei Rutiere, credit luat in septembrie 1996, pe o perioada de 5 ani, pentru “auto” in valoare de 8.000.000 lei, echivalentul a 2.500 de dolari.

Tiganus Marian, locotenent colonel de Politie, seful Politie Sectorului 3, credit luat in octombrie 1996, pe o durata de 10 ani, pentru “imobil” in valoare de 130.500.000, echivalentul a 40.000 de dolari.

Vintileanu Ioaneta, colonel de Politie, director adjunct al Institutului pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii, credit luat in noiembrie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 59.300.000 lei, echivalentul a 17.100 de dolari.

Voaides Gavril, locotenent colonel de Politie, adjunctul comandantului Politiei Piatra Neamt, credit luat in august 1996, pe o perioada de 10 ani, pentru “imobil” in valoare de 55.900.000, echivalentul a 17.800 dolari.

Vornicov Mihail, maior de Politie, seful Serviciului Straini si Probleme de Migrari din Politia Capitalei, credit luat in iunie 1996, pe o durata de 5 ani, pentru “bunuri” in valoare de 8.000.000 lei, echivalentul a 2.700 dolari.

Haritonovici Razvan, fost presedinte al societatii de asigurari ASTRA, cercetat in dosarul privind devalizarea Bancii Romane de Scont pentru complicitate la delapidare; credit luat in februarie 1997, pe o durata de 25 de ani, pentru “imobil” in valoare de 218.275.723 lei, echivalentul a 31.600 de dolari.

Ouatu Gheorghe, om de afaceri din Piatra Neamt, fratele lui Ioan Ouatu UM 0962, credit luat in august 1996, pe o perioada de 6 ani, pentru “imobil” in valoare de 70.400.000, echivalentul a 22.400 de dolari.

Tudorache Rizia, Presedintele patronatului gazelor din UGIR 1903, fost lucrator la Directia Generala a Vamilor, credit luat in iulie 1996, pe o durata de 20 de ani, pentru “imobil” in valoare de 60.000.000 lei, echivalentul a 20.000 de dolari.

 

Imnului Patrulei lui Vlad Țepeș:

 1. Munții noștri aur poartă

Noi cerșim din poartă-n poartă

Dar nu vrem să suferim pe veci

Și de astăzi arde țara

Fiindcă grea ne-a fost povara

Ne-ai furat și te poftim să pleci!

 1. Dacă vrei trai și decență

Să opunem rezistență

Găștilor de hoți și de strigoi

Care vor să-ți fure țara

Și-au uitat de Timișoara

Dați-mi România înapoi!

 1. Cu ce drept loviți poporul

Și distrugeți viitorul

Tinerilor care au un vis?

Viața asta-i numai una!

Nu vă mai votăm minciuna.

Cufărul răbdării s-a închis.

 1. Hoți în legi și-n înțelegeri,

Hoți în pacte și-n alegeri

Noi vă dăm brățările de fier!

Și jurăm să facem iară

Un pământ și-o altă țară

Ca și sfântul soare de pe cer.

REFREN:

Cum nu vii tu,Țepeș doamne,

Ca punând mâna pe ei

Să-i împarți în două cete

În smintiți și în mișei

Și în două temniți large

Cu de-a sila să-i aduni

Să dai foc la pușcărie

Și la casa de nebuni!

Ei au furat untul TARII si vor sa plateasca amarastenii din saracia lor brinzita!!! Iata cat de ZGARCIT e Tiriac- vrea ca romanii sa plateasca 50 euro/lunar pentru refugiati

tiriac2

Miliardarul roman Ion Tiriac a propus ca fiecare roman sa plateasca 50 de euro/lunar din salariu pentru a ajua refugiatii, insa chiar el este unul dintre cei mai zgarciti oameni de afaceri.

Despre Ion Tiriac, unul dintre cei mai bogati romani, se spune ca e zgarcit bine. „Tiriac nu plateste niciodata masa la restaurant chiar daca il inviti, chiar daca te invita. De regula gaseste scuze ca nu umbla cu bani la el. Ba mai mult, nu are nici tigari la el si te mai si fumeaza. El da impresia ca tu trebuie sa te simti onorat ca a luat masa cu tine”, il caracterizeaza un cunoscut, citat deCotidianul.

Zgarcenia lui Ion Tiriac este cunoscuta si de organizatiile caritabile. Spre exemplu, invitat la un dineu caritabil care a avut loc la Palatul Parlamentului acum patru ani, organizat cu scopul strangerii de fonduri pentru copiii institutionalizati din toata Europa, Ion Tiriac a oferit cel mai mic pret pentru ultimul volum „Harry Potter” al scriitoarei J.K. Rowling, mai putin chiar decat Miorita Videanu. Practic, cea mai mica suma oferita pentru un astfel de exemplar a fost de 5.000 de euro si a fost acordata de Ion Tiriac. Spre deosebire de fostul tenisman, Miorita Videanu a licitat putin mai mult, oferind 6.000 de euro.

Tiriac a propus zilele trecute ca toti romanii sa renunte la 50 de euro din salariu pentru a-i sustine pe refugiati.

„Acum incep sa vina. In orice caz, nu e o decizie a Bruxelles-ului, a doamnei Merkel, ci a romanilor. Avem unde, putem! Din aia 500 de euro salariu mediu, sa ne taiem 10% ca sa primim cinci sute, o mie, o suta de mii, care e primul val. In cartea mea, o sa vina un nou val de imigranti de zece ori mai mare”, a spus Ion Tiriac la Realitatea TV.

 

Un dezertor ISIS face dezvaluiri terifiante: „Au jurat ca vor lansa ATACURI in Germania si in mari orase din Europa”

isis defector

Un islamist cu cetatenie germana care a luptat alaturi de ISIS  a dezvlauit autoritatilor de la Berlin ca teroristii pun la cale atentate in Germania si in Europa. 

Harry S. a fost arestat la Bremen in 20 iulie, dupa ce a fugit din mujlocul ISIS. El s-a intors in Germania pentru ca nu ar mai fi suportat violenta jihadistilor. De atunci, Harry a oferit numeroase informatii valoarea serviciilor din Germania, scrie Der Spiegel.

In varsta de 27 de ani, Harry a petrecut trei luni in randurile ISIS. El a ajuns in „Califatul islamic” la inceputul acestui an, fiind cantonat apoi in apropierea capitalei Raqa. Harry dezvaluie acum ca i-a auzit deseori pe jihadistii din jurul sau vorbind despre organizarea de atacuri teroriste in Europa.

Fiul unor imigranti din Ghana, Harry a fost indoctrinat in timp ce se afla la inchisoare in Germania. Dupa eliberare a inceput sa frecventeze o moschee, devenind membru al unui grup de islamisti care a trimis cel putin 16 adulti si 11 copii in Siria, in 2014. Chiar daca era sub supraveghere, Harry a reusit sa ajunga la granita turci-siriana de unde a fost preluat apoi de ISIS.

El a mentionat ca viata in ISIS a fost dura, antrenamentele fiind foarte grele, trebuind sa stea ore in sir in soare si fiind nevoit sa marsaluiasca intreaga zi. Cei care nu faceau fata erau inchisi sau batuti.

Harry a mai declarat ca jihadistii au jurat sa declanseze atacuri in Germania si Austria, in semn de razbunare pentru „varsarea de sange musulman din Afganistan”.

In noiembrie, ministrul de Interne al Germaniei, Thomas de Maiziere, a anuntat ca 750 de germani s-au alaturat ISIS, din care peste 200 s-au intors in tara.

 

REFUGIATII care ajung in Romania vor primi MAI MULTI BANI decat milioane de pensionari romani

refugiat

Guvernul a stabilit, la inceputul acestei saptamani, ce sume se vor aloca fiecarui refugiat care va ajunge in Romania. Astfel, refugiatii vor primi bani pentru chirie, intretinere, haine si mancare, totalul sumei fiind peste pensia medie din Romania. 

„Solicitantul de azil beneficiaza, la cerere, de o suma pentru hrana de 10 lei pe persoana/zi, de imbracaminte in limita sumei de 67 lei de persoana pe sezon vara si de 100 lei de persoana pe sezon iarna, la care se adauga 6 lei de persoana/zi, reprezentand cheltuieli cu transport local, servicii culturale, presa, servicii de reparatii si cheltuieli pentru igiena personala.

De asemenea, statul roman poate oferi asistenta materiala pentru inchirierea unei locuinte de 450 lei pe persoana/luna si asistenta materiala pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere, in valoare de 120 lei/luna. Aceste sume sunt pentru persoanele care beneficiaza de dreptul de azil conform legii si care primesc aceste sume pe baza normelor aprobate azi de Guvern”, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Suciu.

Prin urmare, fara a adauga banii acordati pentru imbracaminte, fiecare refugiat ca primi lunar 1.066 de lei. Suma este mai mare decat pensia medie din Romania, aceasta fiind de 890 de lei. Numarul pensionarilor este de 5,33 de milioane.

Mai mult, aproape 400 de mii de romani primesc pensia minima garantata de stat, care este de 400 de lei. Adica de 2,5 ori mai putin fata de suma acordata unui refugiat.

B)Apeeel către lichele*globale , nationale si…

 

Editorial:

Nicolae Breban

Apel către lichele*

Să mă amuz puțintel cu spectacolul de o crudă și colorată diversitate a naturii umane. Să mă îmbăt ușor, dacă se poate, cu tristul cântec al colegialității noastre, al atâtor jurăminte, dedicații și ochi umezi de admirație…

Ce veste senzațională, de proporții: după mai bine de două decenii, iată, a apărut un al doilea Apel către lichele! Da-da, ați citit bine și, să vezi și să nu crezi, semnat de același „domn”, ca să zicem așa – da, da, directorul de editură, bine-cunoscutul autor al unor cărțulii scrise cu o anume vioiciune, dar fără cine știe ce substanță, nici literară și nici de alt fel: da, „simpaticul”, încruntatul și nițel ferocele G. Liiceanu. Sigur,Apelul e făcut și lansnicolae-breban-foto-1111at de așa-zisul Grup de Dialog Social, dar știm prea bine, dl. Liiceanu a fost dintotdeauna și este și azi căpetenia, „inspiratorul” și factorul decisiv al sus-numitului „Grup pentru Dialog Social”, grupare care, cel puțin în ultimul deceniu, s-a făcut remarcată prin curtea asiduă făcută ultimului Președinte al României, harnic, împreună cu „suita” sa, delapidator al bugetului național.

Da, dom’le, ce curios! Cu vreo două decenii, același domn (ca să zicem așa!) a adresat și a aruncat pe masa Națiunii un Apel asemănător, care a făcut, e drept, nu puțină vâlvă, deși, după nu multă vreme, nu puțini și-au pus oarecum întrebarea: cam la cine și despre cine ar putea fi vorba, când autorul pamfletului bine-cunoscut se adresează acestei „categorii”? De… lichele, se înțelege, deoarece despre acestea se face vorbire, ca să preluăm una dintre formele curente orale, debitate cu sârg pe sticlă. Da, multă vreme și mulți oameni, deștepți sau nu, școliți sau mai puțin școliți, și-au frământat mințile cu această chestiune: da, dom’le, toate bune și frumoase, dați-vă, bă, la o parte, lichelelor, să nu mai aud de voi în marele și pașnicul areal național, gata, destul, v-ați făcut cheful, ne-ați încurcat și amărât traiul, dar acum, gata, plecați, lăsați-ne în pace să ne construim cu vigoare, curați și liberi, în sfârșit, o altă viață, bazată, se înțelege, pe muncă, cinste și credință neabătută în adevăratele valori.

Totul foarte bine, foarte just, cum se spunea altădată, dar o întrebare rămânea mereu vie și, ca și în cazul unor mari rebusuri ale istoriei, încă de pe la începuturile antichității, o întrebare sâcâietoare, care, cum se întâmplă, cu vremea, devine cumva chinuitoare, așa cum e vreo pietricică sau așchie care ți se strecoată în pantof, persistă și încă de multă vreme: dar cine, Doamne, iartă-mă, cine sunt astea, la urma urmei,lichelele, la care, iată, face apel distinsul director de editură, filosof în orele sale libere? Hai?!

Ei bine, ce să vezi: după mai bine de două decenii, același „domn”, același autor, același sapel-liiceanu-3ubsemnat, cum se mai zice, face lumină: ce vă tot mirați și vă minunați, fraților, păi, o să vă spună chiar Nenea, Jupânul, despre cine e vorba; da, dom’le, iată, după cum vedeți stimați cetățeni, stimați confrați, etc., etc., facem încă odată apel și, ce să vezi, de data aceasta, niciodată cei numiți „lichele”, șaradă sâcâitoare și publică, aproape un scandal, se arată, ca să vezi, voios „la apel”! Da, n-o să vă vină să credeți, ei, aceștia, de care am mai făcut vorbire se prezintă cu nume și pronume, ba cei mai mulți dintre ei îşi devoalează profesiunea: scriitor! Ce frumos! (Cu o excepție, cel puțin, dna Monica Macovei, fost ministru de justiție, care, în această calitate a avut marele merit de a deroba C.S.M.-ul – Consiliul Superior al Magistraturii – de „ingrata” sarcină de a numi procurorii și magistrații Patriei, însărcinându-l pe bietul Președinte al României cu aceasta şi obligându-l, vrând nevrând, să-i numească în zeci și zeci de posturi de înaltă răspundere pe apropiații d-sale!

Toate bune și frumoase, numai că, în ceea ce ne privește, noi am face o remarcă, poate chiar o obiecție, dacă ne e permis. (Se știe, în vremurile noastre e foarte imprudent să faci cea mai mică observație sau remarcă, de obiecții să nu mai vorbim, dacă, se înțelege, nu ești atașat trup și suflet GDS-ului! Aferim!) Și anume: cu toată dragostea, cum o spunea simpaticul domn Bogdan Chirieac la Antena 3, și cu multă prudență, îndrăznim să nu fim de acord cu acest apelativ, cel de lichele, m-ați înțeles. În acest caz, vorbim mereu de semnatarii celor două Apeluri, din Capitală (Protest al Grupului pentru Dialog Social „Incitările la crimă ale d-lui Nicolae Breban, inacceptabile”, revista 22, din 26 mai 2015) și de la Timișoara, semnat de circa o sută de scriitori, care au răspuns in corpore la chemarea editorului sus-numit.

Eu, mai blând, totuși, i-aș numi pe unii dintre ei, să zicem, doar haimanale, adică inși fără căpătâi, dar… dacă ferocele și inoxidabilul moralist care este, a fost și va fi dl G.L. insistă, vom accepta, cu un suspin prost ascuns, că… o fi știind „marele om” ceva! De fapt, ce este, la urma urmelor, o lichea? Nu cumva cineva care afirmă vrute și nevrute pe socoteala altuia, mai degrabă, chestii dezagreabile, binișor infamante, nu numai neverificându-și opiniile, dar și ferindu-se să o facă, de teamă ca nu care cumva să constate că se află în impostură?! Un fel de Iago de cartier, de la colțul străzii, apt nu numai de a instiga la neînțelegere și intrigă, dar și bucuros de a se asocia unei haite, dacă e vorba să sărim cu bâte și ciomege peste vreunipochimen, inicolae-breban-poza-atentiens arogant, megaloman peste poate, care nici mai mult, nici mai puțin, se arată nu numai „setos de sânge”, dar, ce să vezi, doritor să-și împuște colegii! Chiar așa? Și încă pe nepusă masă!

Da, domnilor, avem, în sfârșit, o listă amplă și completă, până la această dată cel puțin, cu acele „lichele”, la care, după cunoscutu-i obicei, face încă odată apel dl Liiceanu. Insistăm, în ce ne privește, și parcurgând încă o dată cu ochi uimiți lungul pomelnic de „hăitași”, ziși scriitori, dintre care nu puțini, în cursul anilor, i-au declarat semnatarului acestor rânduri nu de puține ori o sinceră admirație și cordialitate expresă, asociindu-se astfel zecilor și zecilor de mii de lectori ai mei din varii generații și timp, de vreo jumătate de secol, în vremuri nu ușoare și în care a ridica vocea contra Puterii discreționare și a face, mai ales, acest lucru în public și în foruri largi, europene, nu era la îndemâna oricui. Timp în care, nu puțini dintre „colegii” de care vorbeam mai sus, șopteau indignați, ba chiar și revoltați în urechea caloriferului din salon! Sau, la vreun birt, cuiva, coleg sau nu, care dădea înțelegător din creștet și-ți făcea un semn „colegial” să vorbești mai încet, eventual s-o lași mai moale, deoarece, se știe, „ei” sunt peste tot. A, nu, să nu se înțeleagă greșit: când erau numiți acei „ei”, sau „nos amis”, nimeni nu îndrăznea să-i apeleze cu infamantul lichele, epitet de care, editorul nostru, aspru procuror moral, cum îl știm, face cam prea mare caz; a, nu, ei erau tovarășii sau unii tovarăși, care, deși păreau, atunci, extrem de „incomozi”, ba chiar urâți de unii „colegi”, azi, ce să vezi, în plină libertate, tertipurile, năravurile, ura lor mimată și raportată, sunt minunat imitate și reproduse de nu puțini şi, totuși, simandicoși „colegi” de-ai noștri de la CNSAS și de la Uniunea Scriitorilor.

Pe cuvânt! Cum s-o numim această „aplecare”, această „deprindere”, această plăcere de a murdări?! Invidie joasă, crâncenă pe „capra vecinului”, bucuria de a te asocia, ca și în grandioaApel-liiceanu-1sele vremuri ale Evului Mediu, românesc sau nu, unei haite pornite la îndemnul unui staroste al adevărului, urlat sus și tare, cu un par sau vreun ciomag de ocazie peste indiferent cine, sau, mai bine, peste cineva care-și face binișor treaba, nu ușoară, deloc lucrativă, și cu o mișcare hotărâtă „să-l atârni”, să-l „spânzuri sus și iute”, ca în frumosul filmuleț al lui Clint Eastwood?!

Bravos! Halal popor! Frumoasă adunare! O mică întrebare îmi rămâne agățată în creier, ca să zic așa: dar de ce nu v-ați pornit dvs., înalte minți și cucernice firi, să vă ridicați și să semnați apeluri și indignate proteste față de atâtea nereguli și umilințe publice sau chiar jafuri în domeniile care ne interesează direct pe noi, așa-zișii maeștri ai scrisului, față de abuzurile nemaipomenite din zonele înalt umaniste, mă refer la învățământ, arte, litere, istorie, psihologie, sociologie, zone ale spiritualității și identității unui neam, ale unui popor?! V-ați adunat, dragii mei, fără o prea asiduă cercetare, cu bâte și sudălmi, contra unui ins mai degrabă singuratic, fără funcții și prerogative, fără prieteni suspuși, care să-l decoreze sau, eventual, să-l ducă urgent cu avionul la țărmul Mării Negre la un „sfat prețios”, la un „divan” cu un ins mucalit, nu-i vorbă, om cu mare experiență, dar care, ciudat, nu dă prea multe parale pe așa-zișii intelectuali. De filosofi să nu mai vorbim; la urma urmelor, are și d-sa nițică dreptate: ce nevoie avem noi, aici, de aceștia, într-o țară de second hand? Hai? V-ați pus problema?!

La sfârșitul acestor, poate, prea numeroase rânduri, am simțit ispita – Diavolul nu doarme, cum se zice! – de a reproduce aici și lista cu numele, vai, numeroase, ale atâtor „colegi”, care s-au strâns înfrigurați de teama că autorul prea cunoscut al Absenței…, Animalelor bolnave, al Drumului la zid, al Buneivestiri și al altor, numeroase, cărți odată citite și elogiate peste măsură – unele binișor injuriate, precum Don Juan,Îngerul de gips sau Bunavestire de alți „simpatici colegi”!… – dar… n-am îndrăznit. Mi-am făcut, totuși, curaj și mi-am zis, bine, dacă nu-i citez, dacă nu le invoc, aici, numele, măcar să-i atârn pe perete, nu departe de reproducerea Madonei Sixtine a lui Rafael, pe care am adus-o de la muzeul din Drezda, iubită și de fratele meu mai mare și cu mult mai ilustru, Fiodor Mihailovici, pentru ca, în anumite ore sau în unele minute de plictiseală sau chiar de măruntă deznădejde, să-mi alung gândurile negre.

Să mă amuz puțintel cu spectacolul de o crudă și colorată diversitate a naturii umane. Să mă îmbăt ușor, dacă se poate, cu tristul cântec al colegialității noastre, al atâtor jurăminte, dedicații și ochi umezi de admirație, ce s-au spart și risipit într-o clipă, într-un ceas, la sunetul unei goarne oarecari, la îndemnul oțărât al cuiva care, N.-Breban-la-Delphipărăsindu-și prima vocație – și calomniindu-și binișor, el și ortacii săi aflați în posturi influente! – și magistrul, pe naivul și, orice s-ar zice, genialul Noica! – a vrut să se strecoare printre noi, să devină, ține-te bine, romancier! Nu, dumnealui se înșală, nu, eu nu-l urăsc, cum declară! Cum strigă! Nu, după o reflecţie, constat faptul că nici nu-l disprețuiesc! Ce aș câștiga cu aceasta? I-aș da doar importanță; or, dânsul, se știe, nu mai are nevoie de asta, din acest articol are și așa prea mult. Iar… despre foștii mei colegi, cei care s-au grăbit, fără să întrebe prea multe și neclintiți de dezavuările nete, ferme, ale unei înalte instituții de cultură și ale unor reali și demni colegi, să mă facă în fel și chip, ce să mai zic? Le urez tihnă în fața unei bune lecturi, pagini pe care să le semneze fără tremur și convingerea că, totuși… n-au ratat! Deoarece profesiunea noastră, aș zice, vocația noastră, este însoțită până în ultimul ceas de unul din acele alter-ego-uri care poartă masca asprei îndoieli. Dacă… vocația noastră este una cu adevărat reală, dacă după ultimul ceas ne așteaptă nu numai neantul fizic, dar, cine știe, poate și vreun cititor tânăr, curios și fără prea apăsate prejudecăți, deci, curat și care, printr-o întâmplare ciudată, să ne deschidă vreun op și să găsească acolo, printr-un mărunt miracol, încântare și povață într-însul.

În rest, numai de bine,

același,Nicolae BREBAN,Iulie 2015

B) APEL la Sfatul Specialistului pentru tratamente la vita de vie

Combaterea acarienilor si fainarii la vita de vie

acarienii si fainarea vitei-de-vieLaboratorul de Prognoza, Diagnoza, Avertizare, din cadrul Directiei Agricole Bihor comunica tratamentul pentru combaterea acarienilor (Eriophis vitis si Tetranychus urticae) si fainarii(Uncinula necator) la vita de vie.

Se recomanda aplicarea tratamentelor fitosanitare in plantatiile de vita de vie impotriva acarienilor care au iernat in solzii mugurilor, crapaturile scoartei sau resturi vegetale.

Efectuati tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

  • Envidor 240 SC – 0,4 l/ha + KUMULUS DF – 0,3 % sau
  • Vertimec 1,8% EC – 0,8 l/ha + MICROTHIOL SPECIAL – 0,3 % sau
  • Apollo 50 SC – 0,4 l/ha + KARATHANE GOLD 350 EC – 0,5 l/ha

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului:

  • la dezmugurit.

Pe suprafetele mici, dupa aparitia frunzelor, combaterea mecanica se poate face prin culegerea frunzelor care prezinta gale specifice.

Dupa golire, ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, protectia animalelor si a mediului inconjurator.

Tratamentele si masurile de combatere a pagubelor produse de grindina

combaterea pagubele produse de grindinaPagubele produse de grindina, in functie de intensitatea fenomenului si de momentul producerii, pot fi dezastruoase variind intre 5-100%. In afara distrugerii partiale sau totale a recoltei anului in curs, grindina afecteaza si recolta anului viitor ca urmare a vatamarii in mare parte a aparatului vegetativ al culturii respective si a saracirii lor in substante de rezerva.
Natura pagubelor difera in functie de sezonul si intensitatea caderii grindinei. O cadere timpurie si violenta in epoca infloritului la vita de vie provoaca meiere. O cadere tarzie (septembrie) genereaza putrezirea recoltei si poate obliga la un cules prematur.

Pe toata perioada de vegetatie, grindina afecteaza grav frunzisul si incetineste procesul de asimilatie. Desfrunzirea declanseaza o noua crestere, rapida si puternica dupa caderile de grindina timpurii (inainte de inflorit), dar slaba si urmata de o maturare incompleta dupa caderi tarzii de grindina (dupa incetarea cresterii lastarilor). In acest caz viile au o maturare deficitara, cu un depozit slab de amidon, generand o dezmugurire tarzie si o crestere slaba. Efectele negative ale grindinelor tarzii dureaza doi ani. Pe organele atacate se instaleaza foarte usor o serie de ciuperci parazite (mana, putregai, etc.).

 

  • Prima operatiune care se impune in aceasta situatie este aplicarea unui tratament impotriva manei si a altor boli produse de ciuperci parazite. Important este ca tratamentul sa se efectueze intr-o perioada de 21-24 ore de la producerea fenomenului.
  • A doua operatiune vizeaza aplicarea taierilor organelor distruse diferentiat, in functie de gradul de distrugere al organelor vegetative si generative, precum si de varsta plantatiei (vii tinere sau pe rod). Prin taiere se elimina toate organele puternic ranite sau distruse, ce nu pot fi utile butucului.
  • A treia operatiune preconizeaza o fertilizare utilizand ingrasaminte complexe (ce contin in principal si in doze echilibrate cele trei macroelemente: azot, fosfor, potasiu), sub forma de ingrasaminte solide ce se incorporeaza cat mai adanc in apropierea masei principale de radacini sau sub forma de ingrasaminte foliare. Pentru viile afectate de grindina in a doua jumatate a perioadei de vegetatie. Grindina cazuta dupa incetarea cresterii lastarilor actioneaza atat asupra frunzisului, cat si asupra elementelor lemnoase si a productiei. Aceste distrugeri produse de caderile tarzii de grindina intrerup vegetatia pe o lunga perioada de timp, refacerea aparatului foliar si cicatrizarea ranilor realizandu-se pe seama rezervelor din butuc.
  • Tratamente ce trebuiesc aplicate pentru cicatrizarea ranilor produse de grindina la legume, pomi, vita de vie, se realizeaza folosind unul din produsele:
     • ZEAMA BORDELEZA TIP “MIF“: 5 kg/ha in 1000 litri solutie/trat. postfloral la vita de vie;
     • ALCUPRAL 50 PU: 3,0 kg/ha la vita de vie si 4,0 – 5,0 kg/ha la legume;
     • CHAMP 77 WG: 2,0 – 3,0 kg/ha la vita de vie si 3,0 kg/ha la legume, pomi;
     • FUNGURAN OH 50 WP: 2,0 kg/ha la vita de vie si 4,0 kg/ha la legume;
     • VITRA 50 WP: 2,0 kg/ha la vita de vie si 3,0 kg/ha la legume;
     • KOCIDE-2000: 1,5 kg/ha la vita de vie si 2,5 kg/ha la legume.
  • Ingropatul obligatoriu (la formele joase de conducere) pentru a se preveni pierderi mari de ochi si de coarde.
  • Amanarea efectuarii taierilor de corectie pana in primavara anului urmator.
  • Mentinerea terenului curat de buruieni pentru a elimina concurenta acestora, fie prin prasile, fie prin erbicidare.
  • Pentru a atenua consecintele stresului provocat de grindina asupra vitei de vie este recomandat adaugarea in solutie a unui fertilizator foliar bine echilibrat cu macro si microelemente cu conditia de a fi compatibil cu fungicidul amestecat.
  • Pentru a prelungii efectul produs de amestecul utilizat (fungicid+fertilizator) este recomandat adaugarea in solutie a unui adeziv.

Avertizare: Fainarea si Mana vitei de vie

combaterea manei si fainarii la vita-de-vieMANA VITEI DE VIE (Plasmopara viticola) este una dintre cele mai periculoase boli ale vitei de vie. Este produsa de o ciuperca care ierneaza in frunzele cazute pe sol, de acea se recomanda ca masura agrotehnica executarea araturilor adanci, pentru incorporarea resturilor vegetale. In timpul vegetatiei boala este favorizata de anumite conditii: umiditate relativa de peste 75%, precipitatii abundente, astfel incat organele plantei sa fie umectate, temperaturi mai ridicate de 10-11 grade C. Sunt indicate tratamentele preventive.

FAINAREA (Uncinula necator) este produsa de o ciuperca ce provoaca imbolnaviri din primavara pana in toamna pe toate organele verzi ale plantei. Factorii favorizanti sunt: temperaturile ridicate, umiditatea si lumina insuficienta la nivelul plantei. Primul tratament se executa inaintea infloritului ca tratament de siguranta cu substante acuprice.

Fungicide pentru combaterea manei vitei-de-vie

   • fungicide sistemice :
     • RIDOMIL GOLD MZ 68WG – 0,25 %   sau
     • VERITA – 0,25 %   sau
     • MIKAL FLASH – 0,3 %   sau
     • ELECTIS 75 WG – 0,15 %   sau
     • CURZATE F – 0,25 %
   • fungicide de contact :
     • POLYRAM DF – 0,2 %   sau
     • DITHANE M 45 – 0,2 %   sau
     • CAPTADIN 50 PU – 0,2 %   sau
     • VONDOZEB – 0,2 %   sau
     • FOLPAN 80 WDG – 0,15 %

Fungicide pentru combaterea fainarii vitei-de-vie

   • fungicide sistemice :
     • BUMPER 250 EC – 0,02 %   sau
     • FOLICUR SOLO 250 EW – 0,04 %   sau
     • TOPAS 100 EC – 0,025 %   sau
     • SYSTHANE FORTE – 0,01 %
   • fungicide de contact :
     • KUMULUS DF – 0,35 %   sau
     • MICROTHIOL – 0,3 %   sau
     • THIOVIT JET 80 WG – 0,3 %   sau
     • THIOCON 80 PU – 0,04 %
   • Fungicide ce combat in acelasi timp mana si fainarea :
     • SHAVIT 72 WDG – 0,2 %   sau
     • ÉCLAIR 49 WDG – 0,05 %   sau
     • UNIVERSALIS 593 – 0,2 %

 

In conditiile unui atac de acarian (paianjen), in solutie se adauga un acaricid :

  • APOLLO 50 SC – 0,4 %   sau
  • NISSORUN 10 WP – 0,05 %


In caz de atac de tigarar se pot folosi unul din insecticide :

  • CALIPSO 480 SC – 0,1 %   sau
  • KARATE ZEON – 0,015 %   sau
  • DECIS 25 WG – 0,003 %


Urmatorul tratament se se face la 10 – 12 zile.

Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim, cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate. La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principiului alternantei. Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor, protectia mediului si protejarea albinelor Leg 383/ 2013.

Limitarea cresterilor vegetative excesive

Limitare crestere excesiva livezi vita-de-vieProducatorii agricoli, in special cei horticoli, se confrunta periodic cu problema cresterii vegetative excesive. Aceasta crestere de cele mai multe ori afecteaza calitatea si cantitatea productiei in anul curent dar in cazul pomilor fructiferi sau a vitei de vie poate afecta si rodul din anul urmator.
Cresterea vegetativa excesiva apare in cand plantele sunt crescute in conditii de fertilitate (in special exces de azot) si umiditate ridicate. In aceste conditii, infloritul si fructificarea sunt intarziate iar plantele isi continua cresterea vegetativa. In aceasta faza de crestere vegetativa, balanta hormonala determina o inflorire si o fructificare redusa. Acest lucru nu se va schimba pana cand cresterea vegetativa nu inceteaza iar balanta hormonala nu se inclina semnalizand inflorirea.

In plus, pe masura ce densitatea lastarilor si a frunzelor creste, creste si gradul de umbrire, astfel, cresterile noi umbresc ramurile vechi. Din pacate ramurile pe care are loc inflorirea si fructificarea sunt atat de umbrite incat frunzele din jur nu pot produce suficiente substante fotosintetizate ca sa sustina florile si cresterea fructele.

O alta problema a cresterilor vegetative excesive o reprezinta mentinerea umiditatii ridicate care favorizeaza atacul bolilor. Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, mana, septoriozele reprezinta exemple de boli care pot deveni problema in culturile dezoltate vegetativ excesiv. In cazul speciilor pomicole sau viticole se intarzie maturarea tesuturilor lemnoase si scade rezistenta la inghet.

La majoritatea speciilor, cresterea vegetativa excesiva provoaca intarzierea fructificarii, un procent redus de legare si reducerea calitatii fructelor – culoare mai redusa, fermitate mai scazuta, durata de pastrare mai mica.

Ceea ce trebuie sa urmareasca producatorii este realizarea unui echilibru intre cresterea vegetativa si cresterea generativa. Acest lucru se realizeaza prin managementul fertilizarii si in special prin managementul aprovizionarii cu azot. In situatiile situatiile in care se observa inceperea cresterilor vegetative excesive se recomanda intreruperea totala a fertilizarii cu azot sub orice forma.

Varietatea cultivata poate fi predispusa la o crestere mai viguroasa in detrimentul fructificarii daca nu se realizeaza un management agrotehnic corespunzator al culturii. De exemplu, soiul de vie Feteasca neagra este mai putin agreat de catre cultivatori datorita vigurozitatii sale. Cresterea excesiva a lastarilor reduce uneori diferentierea normala a mugurilor de rod. O metoda de stopare a cresterii excesive este de a se cultiva pe forme semininalte cu numar mare de muguri. Acestia au rolul de a reduce cresterea excesiva a lastarilor, favorizand diferentierea mai buna a mugurilor de rod. De asemenea, plantatiile tinere de mar sau cele de par se pot confrunta cu aceasta tendinta de crestere excesiva a lastarilor.

ALGAREN TWINIn situatia aparitiei fenomenului de crestere vegetativa excesiva atat in cazul culturilor legumicole cat si la speciile pomicole sau la vita de vie se recomanda aplicarea produselor care pot inclina balanta hormonala din plante si au efect de STOPare a cresterii vegetative. Green Has Italia a dezvoltat conceptul de fertilizare fenologica a culturilor STOP si GO. Astfel, prin aplicarea fertilizantilor din categoria STOP se intrerupe/reduce cresterea vegetativa iar plantele se directioneaza spre dezvoltarea generativa (inflorire, legare fructe, etc). Produsele din categoria GO determina o sporire a cresterilor vegetative, cresterea fructelor, etc.

MOLYSTARIn acest fel pentru reducerea cresterilor vegetative in situatiile excesului de azot, a precipitatiilor sportite sau in cazul varietatilor predispuse la cresteri vegetative excesive se recomanda aplicarea in amestec a produselor Algaren Twin 1 l/ha, Hason M10 AD 3 l/ha si Molystar 250 ml/ha. Se aplica 2-3 tratamente la un interval de 15-20 zile, incepand cu faza de alungire a lastarilor. Acesti fertilizanti transmit plantei un semnal de reducere a cresterilor vegetative si de concentrare catre procesele generative din planta.

HASCON M10 ADHason M10 AD are si un efect pozitiv de imbunatatire a coacerii prin cresterea continutului de zaharuri si substanta uscata din fructe si din roganele de rezerva. Produsul asigura si o colorarea mai rapida si mai uniforma a fructelor. Aplicarea Hascon M 10 AD pentru maturarea mai rapida a fructelor la pomii fructiferi si vita de vie asigura pe langa imbunatatirea coacerii si o STOPare a cresterilor vegetative si o maturare mai buna a lemnului prin stimularea proceselor de lignificare.

Tratamente preventive la vita de vie pentru combaterea bolilor si daunatorilor

Tratamente preventive vita-de-vieTratamente preventive pentru mana, fainare, antracnoza, moliile strugurilor, si acarieni. Dupa scuturarea florii, este momentul optim de aplicare a unui tratament de siguranta, executarea acestuia fiind necesara, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile aparitiei bolilor si daunatorilor enumerati mai sus.
Se recomanda folosirea fungicidelor sistemice.

Fungicide pentru combaterea manei:

  • ELECTIS 75 WG  –  0,15%   sau
  • MIKAL FLASH  –  0,3%   sau
  • RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  –  0,25%   sau
  • MILDICUT  –  0,3 %   sau
  • ACROBAT MZ 68WG  –  0,2%   sau
  • MANOXIN M60 PU  –  0,4%   sau
  • DRAGO 76 WP  –  0,2%

Fungicide pentru combaterea fainarii:

  • TOPAS 100 EC  –  0,025   sau
  • BUMPER 250 EC  –  0,02%   sau
  • TOPSIN 70 WDG  –  0,1%   sau
  • FOLICUR SOLO 250 EW  –  0,04%

Fungicide ce combat in acelasi timp mana si fainarea:

  • ECLAIR 49 WDG  –  0,05%   sau
  • SHAVIT 72 WDG  –  0,2%   sau
  • UNIVERSALIS 593  –  0,2 %   sau
  • MANOXIN M60 PU  –  0,4%

Pentru combaterea acarienilor, se recomanda unul din acaricidele:

  • APOLLO 50 SC  –  0,4%   sau
  • OMITE 570 EW  –  0,1%

Pentru combaterea moliilor se recomanda unul din insecticide:

  • DECIS MEGA 50 EW  –  0,03 %   sau
  • CALYPSO 480 SC  –  0,01 %   sau
  • KARATE ZEON  –  0,015%

In cazul unui atac puternic de mana tratamentul se poate executa si in plina floare, dar fara a folosi insecticide.

Alte recomandari importante
Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim, cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate. La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principiului alternantei. Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor, protectia mediului si PROTECTIA ALBINELOR (Leg.383/2013).

Tratamente la ( pomi) si vie cu Nuprid Oil 004 CE

NUPRID OIL 004 CE ESTE OMOLOGAT PENTRU TRATAMENTE LA MERI, PRUNI SI CIRESI IN PERIOADA DE TIMP DINTRE CADEREA FRUNZELOR (TOAMNA TARZIU) SI INCEPUTUL DEZMUGURITULUI (PRIMAVARA DEVREME).

 

DESCRIERE

Nuprid Oil 004 CE

 • Producator: Alchimex S.A. Bucuresti, Romania, Nufarm GmbH & Co KG, Austria
 • Clasificare produs: Xn (nociv), Inflamabil
 • Substanta activa: 4 g/litru imidacloprid
 • Conditionare: concentrat emulsionabil
 • Caracteristici: Nuprid Oil 004 CE are un mod de actiune complex (prin contact, prin ingestie si pe cale respiratorie), cu eficacitate ridicata in combaterea multor specii de insecte, acarieni si afide daunatoare in plantatiile pomicole.

Mod de utilizare: Nuprid Oil 004 CE este omologat pentru tratamente la meri, pruni si ciresi (in pepiniere, plantatii tinere si pe rod), in perioada repausului vegetativ, la concentratia de 1,5%. Rrepausul vegetativ la pomi este perioada de timp dintre caderea frunzelor (toamna tarziu) si inceputul dezmuguritului (primavara devreme).

Pentru evitarea oricaror riscuri de fitotoxicitate la pomii porniti in vegetatie, aplicarea tratamentelor in primavara, la inceputul dezmuguritului, nu trebuie sa depaseasca faza de „urechiuse de soarece” la mar sau faza de„buton verde” la prun si cires. In general, se face un singur tratament, care, de regula, se aplica la sfarsitul repausului vegetativ/inceputul dezmuguritului.

Tratamentele se fac cu mijloace de stropit terestre, prevazute cu sisteme de agitare continua a solutiei de stropit din rezervor, si bine reglate pentru o pulverizare cat mai fina a solutiei de stropit si o acoperire /imbaiere cat mai buna a ramurilor si trunchiurilor pomilor, evitandu-se insa scurgerile/siroirile de solutie pe sol.

Tratamentele se fac, pe cat este posibil, cand temperatura ambianta depaseste 10 grade C, este calm atmosferic (pentru evitarea driftului) si nu exista conditii de precipitatii in timpul sau imediat dupa aplicarea tratamentelor

Combaterea manei la vita de vie cu CURZATE F

Fungicid sistemic local specializat in combaterea manei la vita de vie

AVANTAJE:

Cimoxanil este primul fungicid sistemic local pentru combaterea Oomycetelor (manelor). Afectează o serie de functii vitale ale parazitilor si nu induce rezistenta; Combate biotipurile rezistente la fenilamide (metalaxil, benalaxil);Partener de amestec si efect sinergic alaturi de alte fungicide; Nu afecteaza fermentatia vinului; Induce reactia de hipersensibilitate a plantei prin stimularea unui mecanism specific de rezistenta împotriva bolilor, controlat genetic.

MOD DE ACTIUNE:

Inhiba eliberarea zoosporilor din sporangiu; Inhiba cresterea intercelulara a hifelor; Patogenul nu se raspandeste in planta; Planta reactioneaza rapid prin hipersensibilizare; Determina moartea hifelor intercelulare si a haustorilor patrunsi in celule; Inhiba sporularea parazitului.

MOD DE UTILIZARE:

Se aplica la vita de vie pentru combaterea manei (Plasmopara viticola) doza de 2,5 l/ha (250 ml/100 l apa);Se aplica preventiv la aparitia riscului de infectie; Actiunea curativa este de scurta durata dupa infectie; Respectati recomandarile serviciului de prognoza si avertizare; Este necesar un volum de apa, adaptat pentru a asigura un grad de acoperire ridicat printr-o stropire uniforma; In caz de presiune de infectie ridicata, tratamentul se repeta la interval de 8-12 zile; Se recomanda pana la 4 tratamente/sezon.

ATENTIE: Intervalul de timp de la ultima aplicare pana la recoltare este de 14 zile la strugurii de masa si de 35 zile la strugurii de vin.

Tratamentul aplicat in faza de crestere a boabelor la vita-de-vie

Boli si daunatori vita-de-vieUn alt tratament important la vita de vie este cel aplicat in faza de crestere a boabelor. Acest tratament se aplica si in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile optime aparitiei bolilor si daunatorilor (mana, fainarea, antracnoza, putregaiul cenusiu, paduchele testos, moliile strugurilor).

 

 

 

 

Fungicide pentru combaterea manei:
1. -sistemice (in conditii foarte favorabile de atac), 2. -de contact (in conditii normale ale infectiei)

  • 1.MIKAL FLASH – 0,3%   sau   2.DITHANE M45 – 0,25%   sau
  • 1.MELODY COMPACT 49 WG – 0,15%   sau   2.VITRA – 0,25%   sau
  • 1.RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 0,25%   sau   2.CHAMP 77 WG – 0,2%-0,3%   sau
  • 1.ELECTIS 75 WG – 0,15%   sau   2.KOCIDE 2000 – 0,15%.

Fungicide pentru combaterea fainarii:
1. -sistemice    2. -de contact

  • 1.TOPAS 100 EC – 0,025%   sau   2.KUMULUS DF – 0,3%   sau
  • 1.BUMPER 250 EC – 0,02%   sau   2.THIOVIT JET 80 WG – 0,3%   sau
  • 1.TOPSIN 70 WDW – 0,1%   sau   2.MICROTHIOL SP – 0,3%.

Fungicide ce combat in acelasi timp mana si fainarea:

  • SHAVIT 72 WDG – 0,2%   sau
  • MANOXIN M60 PU – 0,4%   sau
  • UNIVERSALIS 593 – 0,2%.

Fungicide ce combat putregaiul cenusiu:

  • SWITCH 62,5 WG – 0,06%   sau
  • ROVRAL 500 SC – 0,1%   sau
  • TELDOR 500 – 0,08%-0,01%.

Pentru combaterea moliilor in solutie se adauga unul din insecticide:

  • SUMI ALPHA 5 EC – 0,02%   sau
  • IMIDAN 50 WP – 0,1%.

Pentru combaterea paduchelui testos si al moliilor se recomanda:

  • MOSPILAN 20 SP – 0,025%.

Alte recomandari importante
Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim, cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate. La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectartea principiului alternantei. Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor, protectia mediului si protectia albinelor (Leg.383/2013).

Tratamentul din perioada compactarii ciorchinilor la vita de vie

Tratament compactare ciorchini vita-de-vieUn tratament important pentru vita de vie il reprezinta cel din perioada compactarii ciorchinilor. Acest tratament vizeaza atat prevenirea cat si combaterea agentilor patogeni precum mana, fainarea, putregaiul cenusiu, moliile strugurilor generatia a II-a. Pentru aceasta se recomanda:

 

 

 

 

Fungicide pentru combaterea manei

  • CHAMP 77 WG - 0,3%  sau
  • VERITA – 0,25%  sau
  • ZETANIL BLU – 0,3%  sau
  • DITHANE M45 – 0,2%

Fungicide pentru combaterea fainarii

  • KUMULUS DF – 0,3%  sau
  • THIOVIT JET 80 WG – 0,3%  sau
  • TOPSIN 70 WDG – 0,1%  sau
  • FALCON 460 EC – 0,03%

Fungicide pentru combaterea putregaiului cenusiu

  • TELDOR 500 – 0,08-0,01%  sau
  • MYTHOS – 0,3%  sau
  • ROVRAL 500 SC – 0,1%

Insecticide pentru combaterea moliilor

  • SUMI ALPHA 5EC – 0,02%  sau
  • IMIDAN 50 WP – 0,1%

Tratamentele fitosanitare se vor efectua la momentul optim cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate. La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si repectarea principiului alternantei. Se vor respecta cu stictete normele de protectia muncii,de paza si securitate impotriva incendiilor, protectia mediului si protectia albinelor (Leg.383/2013).

A inceput atacul acarienilor

acarieni-paianjen rosuAcarienii daunatori pentru plante ierneaza sub forma de oua sau de adulti, in functie de specie. Primele atacuri pot surveni inca din primavara, insa pagubele inseminate asupra culturilor le produc in mod frecvent vara, cand temperaturile sunt ridicate iar ciclurile de multiplicare sunt scurte.
Pot exista in jur de 7-8 generatii pe an. Ca urmare a atacului frunzele nu mai cresc, capata culoare gri-albicioasa, se usuca si cad. Pe fata inferioara paianjenii formeaza o panza fina sub care se dezvolta coloniile.

Acarienii daunatori sunt extrem de mici si greu de detectat cu ochiul liber, atunci cand sunt putini, iar simptomele pe plante inca nu sunt vizibile. De aceea interventiile cu tratamente se fac de multe ori tarziu, cand infestarea este puternica, fapt pentru care eficacitatea unui singur tratament nu este satisfacatoare.

Speciile mai frecvent intalnite sunt:

Paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae) este o specie polifaga care ataca tomatele, castravetii, vinetele, vita de vie, plantele ornamentale, soia, porumbul si chiar pomii fructiferi. Frunzele atacate capata culoarea cenusie-albicioasa si se curbeaza. Ierneaza ca adult pe plante si resturi vegetale.
Paianjenul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) ataca mai multe specii pomicole si vita de vie. Inteapa frunzele si suge seva, fapt care afectaeaza hranirea normala a fructelor. In final frunzele cad iar fructele raman mici. Ierneaza ca ou pe scoarta pomilor.
Paianjenul lat (Polyphagotarsonemus latus) ataca un numar mare de specii legumicole preponderent din sere si solarii (ardei, vinete, tomate , etc.). Se localizeaza pe fata inferioara a frunzelor, pe bobocii florali si fructe. Organele atacate se depigmenteaza, fructele raman mici, necomercializabile.
Acarienii eriofizi ai vitei de vie (Eriophyes vitis, Calepitrimerus vitis) produc in urma intepaturilor deformarea organelor verzi si in final uscarea lor. Productiile sunt afectate drastic si de asemenea butucii sunt in pericol de a ingheta peste iarna. La atacuri puternice combaterea devine exprem de anevoioasa si se limiteaza la mentinerea pragului economic de daunare.
Mentinerea sub control a acestor daunatori solicita masuri complexe care sa tina cont de protejarea pradatorilor naturali  deosebit de importanti in mentinerea echilibrului ecologic. Atunci cand interventiile chimice devin iminente este necesar sa se utilizeze acaricide cu impact minim asupra faunei utile si cu o perioada cat mai lunga de actiune, pentru a evita stropirile dese.
Un lucru important de care trebuie avut in vedere este intervalul de pauza de la aplicare si pana la recoltare. Deoarece in mule situatii la legumemele netratate la timp, pagubele vizibile apar chiar in perioada de consum a fructelor, este necesar sa se cunoasca intervalul de timp solicitat de la ultima stropire si pana la consum, specific fiecarui produs acaricid.
Dintre produsele acaricide cu omologare si aviz de utilizare pe teritorul Romaniei, recomandam urmatoarele:

Nissorun 10 WP, acaricid prietenos cu mediul si cu pradatorii naturali ai acarienilor. Controleaza populatiile de acarieni pe o perioda de cca 40 de zile. Actioneaza ca ovicid si larvicid , iar adultii de pe plantele tratate depun oua sterile . Are efect translaminar si nu este afectat de temperaturile ridicate sau de ploile survenite la cateva ore dupa tratament. Nu afecteaza pradatorii naturali ai acarienilor, este excelent pentru combaterea integrata in pomicultura. Este cel mai eficient produs pentru cultura de soia.  Doza recomandata este de 0,03%-0,05 % (5g in 10 l apa).
Milbeknock este un acaricid-insecticid complet, cu actiune adulticida , larvicida si ovicida. Este un produs de origine naturala, cu o actiune diferita de a altor acaricide. Actioneaza asupra sistemului nervos al insectelor provocand in cateva ore, paralizia ireversibila. Insectele care intra in contact cu produsul mor fara a prezenta nici o miscare sau spasm. Se recomanta in sere si solarii precum si in camp. Este foarte eficient in combaterea formelor rezistente.

Da rezultate bune si atunci cand numarul de adulti pe frunze este ridicat. Doza recomandata este de 0,075% (7,5 ml in 10 l apa).

Folosirea in amestec cu Mospilan 20 SP sporeste considerabil efectul insecticid.
Sanmite 20 WP  este un acaricid-insecticid cu actiune adulticida, larvicida si ovicida. Combate inclusiv paianjenii lati la ardei si vinete. Prezinta efect secundar de combatere asupra afidelor, musculitei albe si a tripsului , fapt pentru care este recomandat cu precadere pentru culturile din sere si solarii. Datorita faptului ca nu da simptome de fitotoxicitate pe frunze in diverse amestecuri, este foarte potrivit pentru plantele ornamentale. Doza recomandata este de 0,05 – 0,075 % (7,5 g in 10 l apa).
Safran  este un insecticide-acaricid  pe baza de abamectin  cu actiune de contact si ingestie asupra daunatorilor. adulticida, larvicida si ovicida. Are un mod de actiune asemanator cu cel am produsului Milbeknock. Combate si rasele rezistente ale acarienilor la acaricidele conventionale. La par se recomanda a se pozitiona in perioada cand exista si atac de de purice melifer, pentru a combate ambii daunatori. La legume combate si larvele minatoare. Doza recomandata este de 0,1 – 0,15 % (10-15 ml in 10 l apa).
Novadim Progress  este un insecticid sistemic care are si efect acaricid. Este foarte potrivit pentru vita de vie, unde combate atat  molia cat si acarienii. Isi dovedeste eficacitatea la primele tratamente din pomicultuta  pentru combaterea simultana a acarienilor si a gargaritei florilor. Doza de aplicare este de 0,1% (10 ml in 10 l apa).
Pentru cei care utilizeaza fungicidul Topsin in combaterea bolilor, este bine sa stie ca acest produs are si efect de supresie asupra populatiilor de acarieni. Acolo unde a fost utilizat s-au constatat  atacuri mult mai reduse ale paianjenilor. Este recomandat in amestec cu Nissorun, cu care manifesta un efect sinergic.
Efect de reducere a populatiilor de acarieni poate fi obtinut si prin utilizarea fungicidelor pe baza de sulf sau zeama bordeleza.
In Romania a capatat importanta atacul acaienilor asupra culturilor de porumb, in special aspura celor semincere. In Ungaria a devenit o practica curenta ca cel putin loturile de hibridare sa se trateze importiva acaiemilor. La noi atacuri insemnate se semnaleaza in zona Braila, Galati, Ialomita. Netratatea la timp duce la uscarea frunzelor porumbului, incepand cu cele de la baza. De asemenea floarea soarelui se dovedeste a fi o planta gazda preferata de acarieni.

 

 • La pomi recomandam supravegherea cu atentie a plantatiilor, imediat dupa cosirea ierbii, intrucat acarienii migreaza de pe iarba uscata pe pomi. De asemenea in partea a doua a verii cand temperaturile sunt ridicate si ploile mai rare, atacul poate creste in intensitate.
 • La plantele ornamentale pulverizarea la cateva zile cu jet de apa poate reduce gradul de atac.
 • La efectuarea tratamentelor recomandam adaugarea unui adjuvant (Toil sau Spur) care creste gradul de aderenta a solutiei pe frunze si mareste viteza de penetrare a produsului in planta.

Prevenirea si combaterea putregaiul cenusiu si putregaiul alb al strugurilor

 

 

Pentru prevenirea si combaterea acestora se recomanda tratamente anti-botrytice cu fungicide care au efect polivalent:

  • DITHANE M 45  (0,2%)   sau
  • UNIVERSALIS 593  (0,2%)   sau
  • ECLAIR 49 WDG  (0,05%)

Se recomanda deasemenea fungicide cu actiune stricta in combaterea formelor de putregai cum sunt:

  • SWITCH 62,5 WG  (0,06%)   sau
  • ROVRAL 500 SC  (0,1%)   sau
  • TELDOR 500  (0,08 – 0,1%)

Tratamentele fitosanitare se vor efectua la momentul optim, cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate. La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principiului alternantei. Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor, protectia mediului si protectia albinelor (Leg. 383/2013).

 

Fainarea si putregaiul cenusiu al strugurilor

Fainare struguri si putregai cenusiu struguriTratamentul pentru combaterea fainarii si putregaiul cenusiu al strugurilor. Se mai combat: acarieni, putregaiul negru si mana.

 

 

Efectuati tratamentul folosind unul din amestecurile:

  • UNIVERSALIS 593 SC (0,2%)  +  ENVIDOR 240 SC (0,04%)   sau
  • CABRIO TOP (0,2%)  +  APOLLO 50 SC (0,04%)   sau
  • SHAVIT F 72 WDE (0,2%)  +  ORTUS 5 SC (0,05%)   sau
  • MANOXIN C 50 PU (0,4%)  +  NISSORUN 10 WP (0,05%)

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului: imediat.

Tratamentul se repeta la 8 – 10 zile si dupa ploaie, utilizandu-se un alt amestec, din cele mai sus mentionate.

Dupa golire, ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, protectia albinelor, animalelor si a mediului inconjurator.

 

Fosfitii – Induc rezistenta plantelor la boli

 

 

Printre produsele ce sunt testate pentru a induce rezistenta plantelor impotriva manei sunt si cateva ingrasaminte foliare care pot activa metabolismul plantei, crescand imunitatea acesteia, sau care pot intrerupe dezvoltarea ciupercilor fitopatogene.

fertilizant foliar KRIPTHERDepartamentul de cercetari al GREEN HAS Italia a dezvoltat fertilizantul foliarKRIPTHER (P2O5 34%, K2O 16%, 2% MgO, 0.05% Cu), un produs ce a devenit lider de piata in anumite tari si care este de neinlocuit  din cadrul programelor de tratamente impotriva bolilor. Efectul de inducere a rezistentei plantelor la boli este dat de continutul ridicat de fosfiti din cadrul produsului.

Aplicarea ingrasamantului foliar KRIPTHER asigura aprovizionarea plantei cu substante nutritive, creste activitatea fotosintetica si previne carentele nutritive. Datorita concentratiei ridicate de fosfiti, KRIPTHER stimuleaza mecanismul de protectie biologica al plantei, inducand biosinteza fitoalexinei naturale resveratrol sub formele CIS si TRANS precum si biosinteza viniferinei.

Aplicarea fertilizantului foliar KRIPTHER imbunatateste continutul de fosofor si potasiu din organele plantei si creste activitatea fotosintetica a aparatului foliar precum si cantitatea de zaharuri produsa de plante.

Datorita formularii sale speciale, KRIPTHER se poate aplica in amestec cu majoritatea produselor de protectia plantelor, inclusiv a celor pe baza de cupru.

KRIPTHER nu trebuie sa lipseasca din nici un program de tratamente impotriva bolilor si in special din programele de tratamente impotriva manei (Phytophthora infestans – mana tomatelor, cartofilorPseudoperonospora cubensis– mana castravetilorPlasmopara viticola – mana vitei de vie, etc) sau a rapanului la mar.

 

Dupa ploi ne putem astepta la MANA si la alte surprize!

culturi horticoleDupa ploile din ultima perioada, ne putem astepta la o explozie a manei in culturile horticole. Cresterile vegetative vor fi abundente, fapt care va expune planta la infectii, chiar daca au existat in prealabil niste tratamente de acoperire.

 

 

 

 

De aceea recomandam aplicarea tratamentelor cu produse complexe care contin atat molecule sistemice cat si de contact (Galben MCupertine SuperDrago 76 WP), care in functie de vreme si presiunea infectiei vor putea asigura protectie pe un interval mediu de cca 7 zile.

La CARTOF, in functie de zona, este momentul celui de al doilea tratament sau chiar al treilea. Daca nu a ajuns inca la inflorire se va aplica fungicidul Galben M in doza de 2,5 kg/ha (50 g in 10 l apa). Dupa acest tratament va urma Drago 76 WP 2 kg/ha (40 g in 10 l apa) si apoi Cupertine Super 3,5 kg/ha (70 g in 10 l apa). Daca exista si atac de gandac din Colorado se va introduce in solutia de stropit si insecticidul Mospilan 20 SG 100 g/ha (3 g in 10 l apa). Acolo unde exista imburuienare cu pir sau alte buruieni monocotiledonate se va folosi erbicidul Targa Super in doza de 2 l/ha (50 ml in 10 l apa).

Pentru stimularea vegetatiei si implicit a formarii si cresteri tuberculilor, recomandam utilizarea fertilizantului foliarLast N. Pentru aportul de microelemente si stimularea proceselor metabolice este potrivit Arbofol SUM.

VITA DE VIE. Acum se poate aplica Galben M 2,5 kg/ha sau Cupertine Super 4 kg/ha. Daca cumva s-a instalat mana, se va aplica urgent Drago 76 WP, dupa care la 5 zile sa va intervani cu produsul Cupertine Super. Pentru combaterea acarienilor si a moliei, se va folosi Safran 0.9 l/ha, iar dupa doua saptamani, la urmatorul tratament, se va stropi cu Mospilan 20 SG in doza de 0,2 kg/ha (3g in 10 l apa).

La LEGUME (tomate, castraveti, ardei, vinete) se vor continua tratamentele impotriva manei cu produse complexe alternate cu produse de contact. Dintre produsele de contact recomandam Rover 500 SC in doza de 2 l/ha (20 ml in 10 l apa) si Triumf 40 WG 3,75 kg/ha ( 40 g in 10  apa). Ca insecticide, rezultate bune se vor obtine cu Trebon 30 EC in doza de 0.3 l/ha. Intrucat urmeaza perioada acarienilor, este bine sa se monitorizeze cu atentie culturile si sa se aplice Nissorun 0.5 kg/ha (5 g in 10 l apa).

La CEAPA, cultura infiintata primavara prin semanat direct a ajuns la faza de 5-6 frunze. Presupunand ca primul tratament cu un produs de contact deja s-a aplicat, se va continua cu un fungicide complex cum ar fi Drago 76 WP. Daca cultura este imburuienata se poate aplica erbicidul Targa Super in doza de 1 l/ha pentru combaterea buruienilor monocotile anuale. Cu cat temperatura creste, apare iminent atacul de trips, care se va combate cu Novadim Progress 1,5-2,0 l/ha (30 ml in 10 l apa).

Pentru toate culturile cantitatea de solutie pe unitatea de suprafata se va ajusta in functie de talia plantelor (cu cat plantele sunt mai mari cu atat se va folosi un volum mai mare de solutie). Intotdeauna pentru mana se aplica tratamente la acoperire si nu se asteapta pana la aparitia primelor simptome pe plante. In perioade critice un produs poate garanta protectie in general 7 zile. Fertilizarile foliare cu produse pe baza de calciu vor creste rezistenta plantelor la boli (Calcifol SUM 5 kg/ha).

 

Timpurietate si uniformitate prin fertilizare foliara

fertilizare foliaraToti producatorii de legume si fructe isi doresc, in special in prima parte a sezonului de productie, sa obtina cat mai timpuriu fructe coapte pentru a putea iesi cu ele la piata la un pret bun. De asemenea ei pun accent si pe un grad de uniformitate al coacerii si al marimii fructelor cat mai bun pentru a putea obtine loturi cat mai omogene de produse.

 

 

 

 

 

 

 

GREEN HAS ITALIA a conceput un produs, HASCON M10 AD, care vine in ajutorul producatorilor asigurandu-le o imbunatatire a coacerii, timpurietate si uniformitate a productiei.

HASCON M10 AD este un ingrasamant performant care, datorita formularii sale speciale si imbogatirii cu microelemente specifice, este imediat absorbit de catre plante.

  • Produsul poate fi aplicat atat foliar cat si prin fertigare, conducand la un raspuns prompt din partea culturii, adica la cresterea productiilor din punct de vedere calitativ si cantitativ.
  • Poate fi aplicat in amestec cu produsele de protectia plantelor.

Fertilizant foliar HasconPRINCIPALELE AVANTAJE:

 • IMBUNATATIREA COACERII, deoarece creste continutul de zaharuri si substanta uscata din fructe si din alte organe de rezerva.
 • CRESTE CALITATEA PRODUCTIEI, deoarece stimuleaza sinteza compusilor aromatici, polifenolici, antioxidanti precum si a altor compusi organici ce au un rol important din punct de vedere organoleptic.
 • STIMULEAZA MATURAREA LEMNULUI, deoarece stimuleaza procesele de lignificare a tesuturilor la pomii fructiferi si vita de vie.


HASCON M10 AD
 se aplica foliar in doza de 1,5-2,5 l/ha (150-250 ml/hl) si prin fertigare in doza de 15-35 l/ha.

Produsul este folosit cu rezultate foarte bune de cativa ani in bazinul legumicol Izbiceni din judetul Olt. Aici cultivatorii de tomate il aplica pentru stimularea coacerii si pentru uniformitatea productiei, in acest mod ei putand iesi cat mai repede cu productia pe piata.

 

 

Tratamente de iarna in viticultura

 

  • Fainarea (Uncinula necator) – ierneaza sub forma de miceliu in mugure;
  • Mana (Plasmopora viticola) – ierneaza sub forma de oospori in frunzele mozaicate cazute pe sol;
  • Antracnoza (Elsinoe ampelina);
  • Ciupeci lignicole:
     • Eutipoza (Eutypa armenicae) – se afla in vasele libero lemnoase;
     • Esca (Stereum hirsutum) – se afla in vasele lemnoase;
     • Excorioza (Guignardia baccae) - se gaseste in scoarta.

Dintre daunatorii a caror rezerva biologica o gasim sub diferite stadii de dezvoltare, mentionam:

  • Molia vitei de vie (Lobesia botrana) – ce ierneaza in stadiul de crisalide sub scoarta butucilor sau sub frunzele cazute pe sol;
  • Paianjenii eriophyzi (Eriophyes vitis) – ce ierneaza intre solzii mugurilor;
  • Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) si Paianjenul brun (Panonychus ulmi) – ierneaza ca femele pe coarde, sub scoarta;
  • Paduchele lanos (Pulvinaria vitis) – ierneaza ca femele pe coardele multianuale de la baza butucului;
  • Paduchele testos al prunului (Parthenolecanium corni) – ierneaza ca femele pe coardele multianuale de la baza butucului.

Dupa executarea taierilor in uscat, pe butuci raman rani ce reprezinta o poarta de intrare a agentilor patogeni lignicoli (Eutipoza, Escorioza, Esca).

Masuri de prevenire si combatere a bolilor lignicole

  • se vor elimina coardele si chiar butucii afectati (uscati) si se distrug prin ardere;
  • locul ramas in urma scoaterii butucilor infectati se trateaza cu var nestins.

Tratamente chimice

  • CHAMPION 50 WP – 0,2% (s.a. Cu 50%) sau
  • FUNGURAN OH 50 WP – 0,20% (s.a. Cu sub forma de hidroxid de cupru 50%) sau
  • CABRIO TOP – 0,15-0,20% (s.a. metiram 50% + piraclostrobin 5%)
  • Pentru parcelele atacate de fainare in anul anterior, se recomanda un tratament cu:
     • POLISULFURA DE CALCIU TIP “M I F” – 2,0% (s.a. sulf tiosulfuric 3% + sulf polisulfhidric 12%).
  • Plantatiile unde sunt semnalati paduchi testosi si acarieni se recomanda un tratament cu:
     • NUPRID OIL 004 CE – 1% (s.a. imidacloprid 4g/l ) sau
     • MOSPILAN 20 SP – 0,025% (s.a. acetamiprid 20%).

Alte recomandari importante

Tratamentele fitosanitare se vor executa in perioada repaosului vegetativ pana la pornirea in vegetatie, in zilele insorite, fara vant, cu temperaturi peste 5°C, cu tendinta de crestere, respectandu-se dozele sau concentratiile din instructiunile de folosire. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitatea muncii, de securitate impotriva incendiilor, de protectie a mediului, de protectie a albinelor(Conf.Leg.383/2013).

 

 

 

C )  ” Apocalipsa ” dupa Ioan Iliescu /fesenescu 

 

Multe dintre punctele de mai jos le-am mai atins dar in articole separate, acum sunt grupate intr-un articol lung dar foarte elocvent. Cititi cu mare rabdare si atentie, poate va veti trezi in al 12-lea ceas, altfel Natiunea Romana va disparea pe vecie.

Cei care conduc destinele României după 1989 sunt trădători de ţară. După asasinarea Ceauseştilor România a intrat în stare de ocupaţie nedeclarată şi plăteşte tribut

Cum altfel explicaţi distrugerea sistematică a economiei, din ordinul şi cu supervizarea celor aflaţi la putere, înstrăinarea avuţiei naţionale pe comisioane luate de cei cu drept de semnătură şi stampilă, recunoaşterea holocaustului care nu a avut loc în România, plata pretenţiilor Israelului – despăgubiri de 60 miliarde dolari -, din care actualul Preşedinte al României şi Guvernatorul B.N.R. au dat o treime, etc. In Romania nu se mai produce nimic.

Între cei mai ticăloşi trădători şi vânzători de ţara este Mugur Isărescu. adus la B.N.R. prin intermediul marelui trădător de ţara, Ion Iliescu.

În ianuarie 1990, Isărescu a refuzat să semneze, cu acordul lui Iliescu, plata combustibilului cu care trebuiau aprovizionate 128 de nave de mare tonaj aflate în diverse locuri în lume, lăsându-le arestate în porturi şi pierdute de România pentru neplata taxelor portuare. B.N.R. deţinea peste două miliarde de dolari în rezerve. Iliescu a ştiut şi a fost de acord cu acest jaf. Isărescu a fost primul care a pus umărul la dispariţia flotei. Au urmat Băsescu şi alţi miniştri la transporturi. în cârdăşie cu reprezentanţi marcanţi ai partidelor de guvernământ.

Isărescu era prim-ministru în timpul lui Emil (Cazbici) Constantinescu, Bercovici-Berceanu fiind semnatar al contractului cu Gold Corporation. Emil Cazbici Constantinescu, dar şi toţi cei din conducerea Partidului Democrat au căpătat acţiuni la Gold Corporation, la fel ca şi mulţi reprezentanţi ai guvernului de atunci.După 1944, la liceul internat „Brătianu” devenit „Horia Closca si Crisan” din Pitesti, Emil Cazbici, zis şi mânuţă, (fiindcâ are o mână atrofiata) bătea elevii în calitate de şef UTM, amenintând că el e născut în Uniunea Sovietică. În mandatul de preşedinte al României, al lui Emil Cazbici Constantinescu, acesta, în cirdasie cu directorii S.R.I. şi S.I.E., au decis vinzarea pe şestache şi pe comisioane mici a intregii documentaţii privind prospecţiunile geologice şi zăcămintele de aur ale României,aflate în camerele seifuri de la institutul de Geologie. Într-o noapte au fost scoase din Institul de Geologie toate documentele şi au fost scoase din ţara. Atunci au venit la fix, prin intermediarul Frank Timiş, din Canada, să cesioneze nu numai Roşia Montană dar şi alte mari zăcăminte de aur. Mai mult, se ştia că zăcămintele respective contin şi metale rare, mult mai preţioase, nu doar aur şi argint.Actualmente, întreaga documentaţie privind pospecţiunile geologice şi rezervele de aur ale României umplu rafturile într-un birou evreiesc de avocatură din Toronto, la etajul 52 din bocul Turn. În cârdasie cu interesele jidoveşti, Isărescu a sistat cumpărarea aurului extras din minele de aur din România 

Mugur Isarescu a trimis aurul României din B.N.R. în bănci străine, pentru o dobânda mică, şi apoi s-au facut presiuni ca Băsescu şi Isărescu să facă împrumutul de 20 miliarde euro, împrumut neaprobat în parlament, îndatorând populaţia României pentru multe generaţii.
În condiţiile în care nu mai avem producţie (a fost distrusă economia prin aşa zisa privatizare strategică), nu mai creăm plusprodus, vom vedea aurul înapoi ca pe tezaurul de la Moscova.

Din ordinul lui Ceauşescu, în minele de aur, atunci când se dădea de un filon, se sigila capătul filonului de aur şi se punea sigiliul Băncii Naţionale a României. Exploatarea filoanelor era interzisă. Periodic erau trimise echipe care verificau dacă sigiliile puse erau la locul lor şi se treceau în inventar şi filoanele nou descoperite. În minele de aur din România sunt zeci de mii de filoane de aur sigilate în vremea lui Ceauşescu. Înainte de 1990, periodic erau delegate echipe de securişti care inventariau sigiliile filoanelor de aur din mine.

Anual numai din aluviuni, erau înregistrate la Banca Naţionala peste zece tone de aur. Aurul colectat din aluviuni în 1989 nu a mai fost înregistrat de noul guvernator al B.N.R., Mugur Isărescu, fiind scos lingou cu lingou din ţara de către persoane aflate sub directa supraveghere a lui Stănculescu şi Chiţac. Din pricina că un lingou a dispărut, a avut loc crima din Precupeţii Vechi.

Cu specificatia ca asta nu-l disculpa de crimele impotriva atator oameni nevinovati

După ce Ceauşescu a anunţat, în martie 1989, achitarea datoriilor externe şi în aprilie acelaşi an a sters toate datoriile C.A.P.-urilor şi I.A.S.-urilor. În fiecare săptămână soseau, pe aeroportul Otopeni, lingourile din aur cu care România garantase împrumuturile externe

Mai mult, statului român revenindu-i foarte puţin din zăcământ, înseamnă să dam aurul pe gratis. Mai ales cu contribuţia lui Isărescu, cel care spune ca România şi B.N.R. nu au nevoie de rezerve de aur. Întrebaţi-vă de ce nu fac referiri la dezvoltarea durabilă?

Când a venit pentru cesionarea zăcămintelor de la Roşia Montanp, Gold Co, a spăguit în mod special pe reprezentanţii puterii, mai ales membrii P.D., care au acţiuni la firma, mai multe decât statul român. Cum explicaţi faptul că, în 2004, Berceanu a zis că exploatarea de la Roşia Montană trebule să continuie. Băsescu în vizita la Roşia Montană, chiar înainte de alegeri a zis acelaşi lucru.

Director pe bani mulţi şi cu acţiuni la Gold Corporation a fost numit un membru marcant al P.D., plecat de la Ministerul Mediului, Gabriel Dumitraşcu. Cum au facut averi colosale cei cu funcţii? Un mic exemplu. Era pe vremea când prim-ministru era Stolojan. Băsescu, ministru la transporturi, l-a trimis pe frate-său pe o navă, pentru reparaţii în Japonia, (de parcă noi n-am fi avut şantiere navale), cu 3.000.000 dolari. Ajuns acolo, Mirciulică a trimis un fax lui frate-sau, la minister, cum că ar fi necesari încă 3.000.000 dolari pentru reparaţii, fără notă justificativă sau deviz de lucrări. Frate-său, Trăienică, a dat aviz favorabil, fără nicio notă justificativă şi a trimis-o lui Stolo. Acesta, fără a solicita lămuriri ori notă justificativă, a semnat favorabil şi a trimis-o lui Isărescu, cel care a aprobat trimiterea în contul lui Mirciulica a încă 3.000.000 dolari. Poate aşa întelegeţi de ce „Dragă Stolo” şi Isărescu sunt aşa de mediatizaţi ca tehnocraţi. La corpul de control al guvernului lucra pe atunci Ionel Blănculescu şivă poate confirma.
În dec 1989, în C.C. era un metru cub de dolari care au fost depozitaţi într-o cameră si paziti de Pluto şi Furdea Dumitru. În camera au fost iniţial depuse şi trei mape din piele continând conturile secrete ale Romaniei în străinătate. La câteva ore după depunerea acestora, a venit Petre Roman şi a cerut cele trei mape şi i-a spus lui Furdea să zică, daca va fi întrebat, că nu ştie nimic despre mape.
Crin Antonescu la nunta cu Vlădean, a primit cadou de nuntă de la Dinu Patriciu acţiuni la Roşia Montană în valoare de 100.000 euro. Şi Daciana Sârbu, europarlamentar ca şi Vlădean, susţin deschiderea exploatărilor la Roşia Montană.
Credeţi cumva că refuzul lui Isarescu de a mai înregistra la B.N.R. aurul din exploatări a fost întâmplător? Asta a dus la închiderea minelor de aur. Tot Isărescu a dispus vânzarea rezervelor de argint ale României. Rezervele de aur ale Romaniei sunt pentru generaţii, iar cei care au devastat România, în schimbul unor comisioane personale substanţiale, au avut şi au dreptul de semnătura şi stampilă.
Nu Ceauşescu a subminat economia naţionala ci cei ce au luat frâiele păterii, au păstrat dreptul de semnătură şi ştampilă ca să-şi umfle buzunarele şi conturile din străinătate.
Ceauşescu nu a avut conturi personale în străinătate, dar cei care au păstrat după 1990 funcţiile la stat, sunt multimiliardari, pentru ca şi-au însuşit drepturile de proprietate ale românilor şi au înstrăinat tot ce se poate, determinând pe tineri şi pe cei apţi de muncă să părăsească ţara, ca ei să jefuiască liniştiţi.
 
Noi nu mai producem aproape nimic, iar din cei  20 miliarde euro împrumutaţi nu se fac nici un fel de investiţii pentru a avea producţie, dar vindem tot. Ei ştiu doar să vândă ce nu le aparţine.Dacă după război sovieticii, ca armată de ocupaţie au impus numirea în funcţiile de conducere în majoritate evrei, care au dispus arestarea şi uciderea a aproape 2.000.000 de romani, dupa uciderea Ceauşeştilor, s-au cocoţat în funcţii tot evrei. Ei şi masoneria coordonează exterminarea romanilor
Nu-i de ajuns că Israelul ne-a cerut şi ne obligă să-i plătim peste 60.000.000.000 dolari în contul falsului holocaust. Tocmai ei, care au făcut holocaust cu românii după 1944.  Evreii au cerut ruşilor tezaurul României, în contul holocaustului.Dacă Ion Iliescu, în 2001, a acceptat falsa recunoaştere a holocaustului, iar Băsescu a dispus plata a o treime din suma promisă Israelului, acesta din urma, prin Mihai Razvan Ungureanu au refuzat recuperarea tezaurului de la Moscova. În acest timp, evreii au cerut ruşilor tezaurul României, în contul holocaustului. Ce mai contează după ce Băsescu a îndatorat România pentru generaţii, iar U.S.L. a facut împrumuturi suplimentare şi ne-a îndatorat şi mai mult. Străinii ştiu cât de corupţi sunt cei ce ne conduc, îi susţin în ticăloşiile lor şi se folosesc de ei
Zăcămintele de aur sunt ale românilor! N-au ce cauta străinii
Puteti cere Naţionalizarea. Verificati daca nu credeti! Formulati cit mai multe plingeri penale la Parchet, D.I.I.C.O.T. şi D.N.A.!
Notă: Mă pregăteam să scriu un text pe subiectul Emil Constantinescu și Roșia Montană. De ce nu se aude vocea, opinia legitimă a geologului, a primului geolog din România? Au circulatdespre nevrednicul nostru președinte acuzații că a avut, înainte de 1990, probleme cu Securitatea, suspectat fiind că a vândut secrete de stat privind zăcămintele prețioase din subsolul României. Se cam leagă lucrurile.
Personal, am o nedumerire: cum de a făcut Emil Constantinescu două facultăți la zi? Legile de atunci nu dădeau voie să faci a doua facultate decât la F.F., la „Fără Frecvență”. A făcut mai întâi facultatea de drept, apoi pe cea de geologie! Cumva cu misiune? Ce se știe sigur este că mama lui Emil vorbea stricat românește. Asta am aflat de la un coleg de grupă al neisprăvitului. Se trăgea dintr-o familie de evrei expulzați din Elveția pentru activități anarhiste, teroriste, inspirate de isprăvile evreilor din Rusia. Ajunși în Rusia, bunicii lui Emil al nostru, dar mai mult al altora, s-au stabilit în Basarabia. N-a avut curajul să spună că bunicii săi erau franțuji, minciuna ar fi fost prea mare, a zis că erau „francofoni!”

Francmasoneria, securitatea şi regimul comunist. Operatiunea Oculata:

Activitatea de represiune impotriva francmasoneriei a organelor Sigurantei si, ulterior, ale Securitatii, nu a fost declansata imediat dupa preluarea puterii de regimul comunist. Justificarea oficiala, data ulterior de Securitate, a acestei aparente indiferente fata de actiunile francmasoneriei este legata de revenirea, dupa 1944, in functia de Inspector General la Siguranta a lui Romulus Voinescu, el insusi francmason, care nu  putea lua masuri impotriva fratilor sai si care, in momentul indepartarii sale din functie, ar fi sustras din arhiva Sigurantei toate dosarele si documentele privitoare la problema francmasoneriei. Materialul documentar sustras de acesta a fost redescoperit  de organele Securitatii abia in 1951-1952, cand incepusera deja arestarile masive in randul masonilor. Consecinta acestei situatii a fost ca nu s-au luat niciun fel de masuri impotriva francmasoneriei mai multi ani dupa 1945, situatia ramanand neschimbata chiar si dupa arestarea membrilor organizatiei contrarevolutionare Miscarea Nationala de Rezistenta, cand s-a descoperit implicarea unor vechi masoni in sustinerea acesteia.

Arestarea conducerii francmasoneriei romane

Situatia nu a cunoscut o schimbare semnificativa, din acest punct de vedere, nici dupa infiintarea, in 1948, a Securitatii Poporului. Aceasta s-ar fi datorat faptului ca organele Securitatii au preluat aceasta problema fara a dispune de niciun informator – sau, cel putin, aceasta era justificarea oficiala in 1956. La aceste lipsuri mostenite de la structurile fostei Sigurante, se adauga atitudinea noilor cadre ale institutiei, care ar fi abordat problema cu superficialitate, lasandu-se influentati de conceptia gresita, mostenita de la Siguranta, potrivit careia masonii – oameni in varsta si neseriosi prin ritualul lor absurd – ar fi incetat singuri orice activitate.Totul s-a schimbat incepand cu anul 1949, cand a fost retinut „grupul” Stanciulescu-Tomescu si cu arestarea, in 1951-1953, a intregii conduceri a francmasoneriei romane, in frunte cu Constantin Bellu. Cu aceasta ocazie a fost confiscata si o parte a arhivei lojilor din Romania si s-a reusit inspaimantarea tuturor francmasonilor din tara, ramasi inca in libertate, intr-o masura suficienta incat sa nu mai reia activitatile „masonice”. Cu toate acestea, aflandu-se, din unele surse, ca unii din masonii ramasi liberi din Bucuresti si din provincie mai aveau inca intalniri ocazionale sau de prietenie, in cursul carora discuta si comenteaza evenimente politice interne si internationale, in favoarea tarilor capitaliste, Directia a III-a a Securitatii hotaraste, la 1 octombrie 1956, deschiderea unui dosar de evidenta in problema francmasoneriei, pentru luarea in evidenta a elementelor francmasonice mai principale [sic!] si a fi  lucrate informativ in vederea stabilirii activitatii ce eventual o desfasoara.

Interesul scazut al Securitatii

Dosarul de evidenta in problema a fost mentinut deschis pana in anul 1975, desi sediul sau este mutat ulterior de la Directia a III-a (din 1967 – Directia I) la Securitatea Municipiului Bucuresti. in perioada 1960-1975, in urma activitatii organelor de Securitate in aceasta problema, au fost identificati si verificati peste 500 fosti francmasoni, obtinandu-se si informatii privind unele incercari din exterior de reluare a activitatii francmasonilor in R.S. Romania, existenta unor grupari restranse de asemenea elemente si preocupari izolate de a se restabili legaturi cu cercuri ale emigratiei reactionare din Occident si de a organiza ajutorul francmasonic in Romania.Cu toate acestea, interesul Securitatii pentru aceasta problema continua sa se mentina scazut, motiv pentru care, in 1975, capitanul Petre Ionescu, din cadrul Securitatii Municipiului Bucuresti, propune si i se aproba inchiderea dosarului de problema privind elementele dusmanoase din randul fostei francmasonerii romane, aducand urmatoarele argumente :

Analizand situatia operativa din problema, se constata ca majoritatea elementelor au decedat, iar cele ramase in viata, datorita varstei inaintate, nu mai prezinta pericol potential.

In prezent, in evidentele noastre, se afla un numar de 3 elemente din aceasta categorie, fiind si fost condamnate pentru infractiuni contra securitatii statului, urmarirea lor continuandu-se in cadrul problemei 891 – fosti condamnati fara nuanta politica.Mentionam, de asemenea, ca nici in cadrul Directiei I nu exista un asemenea dosar de problema.Cu toate ca s-a efectuat cu aprobarea conducerii Securitatii, inchiderea dosarului de problema in 1975 a fost indelung criticata ulterior, cand s-a hotarat redeschiderea sa sub numele de cod „Oculta”:

Datorita desfiintarii acestei probleme de munca, in acest domeniu nu s-au mai intreprins masuri organizate de cunoastere si prevenire si, drept consecinta, nu se cunoaste situatia prezenta a fostilor francmasoni din tara si din strainatate, in special a celor care au fost condamnati pentru activitate ostila, precum si a descendentilor acestora […] si nu a existat o preocupare temeinica pentru depistarea emisarilor francmasoneriei si a canalelor de legatura […]. Ca urmare, aparatul de securitate, nefiind instruit si orientat cu privire la aceasta problema, nu cunoaste formele si metodele specifice ale actiunilor ostile desfasurate de francmasonerie si […] nu este in masura sa sesizeze particularitatile activitatii de nuanta masonica a elementelor din baza de lucru suspecte sau sa identifice persoanele racolate de organizatie.

1981 – francmasoneria denigra regimul politic

Incepand cu anul 1981, francmasoneria redevine brusc o problema de mare importanta pe agenda Securitatii. Motivatiile acestei bruste schimbari de atitudine se refereau mai ales la activitatea francmasoneriei din exterior. Se citeaza, in acest sens, actiunile Supremului Consiliu pentru Romania, care denigra regimul politic din Romania si facea apel la redesteptarea lojilor francmasonice romanesti, vizitele in Romania ale unor masoni din strainatate, suspectati a fi in slujba unor servicii de spionaj occidentale, dintre care unii ar fi proferat diferite amenintari la adresa autoritatilor romane precum cea de a se folosi de relatiile lor masonice pentru a distruge turismul romanesc mentinerea legaturilor unor vechi membri ai lojilor din tara de exemplu: Panait Stanescu Bellu, Vasile Florescu, Alexandru Bilciurescu cu Marcel Schapira, aflat la Paris, intrarea in contact a unor intelectuali romani cu francmasoni din strainatate cu ocazia calatoriilor efectuate de acestia in Occident etc. Toate acestea nu par, insa, justificari suficient de credibile ale interesului acordat francmasoneriei din anul 1981. Supremul Consiliu pentru Romania se infiintase inca din 1969, legaturi ale intelectualilor romani cu persoane banuite de apartenenta la francmasonerie din Occident erau semnalate de multa vreme, dupa cum vizitele unor masoni straini in Romania se produsesera si anterior.Cel mai probabil, toate acestea nu reprezinta decat justificari ulterioare ale unei hotarari luate din cu totul alte motive. in ceea ce priveste adevaratul motiv al reconsiderarii problemei francmasoneriei, documentele nu ofera date suplimentare, dar este de remarcat coincidenta acestei schimbari de atitudine a conducerii Securitatii cu scandalul lojei masonice italiene „Propaganda Due”, care a izbucnit in 1981, afectand intreaga clasa politica din Italia si care a beneficiat de atentia mass-media din intreaga lume. in rapoartele Securitatii apar referiri la acest scandal, extrase din presa italiana, reproduceri ale declaratiilor unor oficiali italieni – precum cele ale lui Aldo Bozi, presedintele Partidului Liberal Italian, membru al Comisiei de ancheta a Parlamentului italian in cazul lojei „P2″, care afirma ca, in Romania, s-ar gasi membri ai lojei amintite.Este de remarcat, de asemenea, faptul ca prima unitate care arata un interes deosebit francmasoneriei dupa inchiderea dosarului de problema in 1975 este Centrul de Informatii Externe (U.M. 0544), care preia multe din informatiile presei occidentale referitoare la masonerie si cauta sa prezinte practicile lojei „P2″ ca fiind generalizate in cadrul francmasoneriei. Toate acestea nu reprezinta, insa, decat o ipoteza, care nu este confirmata si nici infirmata de documentele studiate. Oricum, pentru conducerea Securitatii, mai important decat sa arate ca isi stabilea propria agenda in functie de speculatiile presei occidentale, era faptul ca astfel redescoperea un vechi „dusman”, in seama caruia putea pune toate actiunile indreptate impotriva regimului pe care il apara ba chiar, cu putin efort, toate neajunsurile care apareau in diverse sectoare de activitate din Romania.Redeschiderea dosarului de problema privind francmasoneria nu s-a produs, insa, din 1981. Aceasta s-a datorat, cel mai probabil, disputelor dintre diferitele unitati ale Securitatii cu privire la compartimentul care ar fi trebuit sa se ocupe de problema in cauza. La inceput, problema a cazut in sarcina U.M. 0544, dar, ulterior, ea a revenit compartimentelor care se ocupau de problemele interne (in special celor de informatii interne si contraspionaj),  Directia I (Informatii Interne) propunand, in 1982, deschiderea dosarului de problema „Persoane care desfasoara activitate francmasonica” sub indrumarea angajatilor sai.2 Castig de cauza, in aceasta privinta, va avea insa Directia a III-a (Contraspionaj), care va aduce drept argument pentru acesta solutie, intre altele, faptul ca francmasoneria ar fi o organizatie cu caracter international, structurata pe principii si reguli de conspirativitate severe, similare activitatii serviciilor de spionaj. Initial, in martie 1983, dosarul de problema a fost deschis doar la Directia a III-a si la compartimentele corespondente din cadrul a 5 inspectorate judetene si la Securitatea Municipiului Bucuresti, urmand ca, in functie de rezultatul masurilor intreprinse, sa se deschida  si la alte inspectorate din tara. Abia in iulie 1984 s-a hotarat deschiderea dosarului la toate inspectoratele judetene ale Securitatii din tara. Coordonarea activitatii pe tara era asigurata de Serviciul 7 din cadrul Directiei  a III-a, laolalta cu celelalte probleme date in sarcina serviciului respectiv – radioamatori, filatelisti etc. Dosarul de problema avea numarul 1780 – „Prevenirea actiunilor organizatiei francmasonice”- cu numele de cod – „Oculta”, iar de coordonarea actiunilor din cadrul acestuia raspundeau nemijlocit capitanul Odroiu Dumitru si colonelul Stefanescu Gh.

3 Supravegherea celor cu nuanta francmasonica

Dupa stabilirea sediului problemei, s-a procedat la impartirea sarcinilor fiecarei unitati  implicate in aceasta activitate, dar si a obiectivelor comune. Sarcinile comune tuturor unitatilor Securitatii in problema „Oculta” erau : lucrarea in mod calificat a persoanelor din tara suspectate de desfasurarea unei activitati francmasonice sau de intretinerea de legaturi cu organizatiile francmasonice din strainatate, pentru prevenirea si neutralizarea oricarei forme de activitate ostila pe aceasta linie”; intensificarea supravegherii cetatenilor straini care veneau in Romania, suspecti a fi emisari sau ca ar avea preocupari de nuanta francmasonica; controlarea informativa a cetatenilor straini aflati la studiu in Romania, in vederea depistarii eventualilor masoni existenti in randul acestora; identificarea si urmarirea informativa a persoanelor cu preocupari pe linia teosofiei, esoterismului, astrologiei si a altor tendinte filosofice oculte ; selectionarea surselor cu posibilitati pe langa elementele suspectate de activitate francmasonica, completarea retelei informative cu noi surse utile si reevaluarea fostilor informatori, in vederea selectionarii celor care puteau fi utilizati in continuare; asigurarea unei instruiri adecvate a cadrelor si a informatorilor implicati in problema. Pentru indeplinirea acestor sarcini, fiecare unitate centrala sau locala a Securitatii trebuia sa desemneze cate 1-2 ofiteri care raspundeau, dupa caz, in exclusivitate sau pe langa alte sarcini, de problema „Oculta”.

Urmarirea informativa

Urmarirea informativa a persoanelor banuite de apartenenta la francmasonerie sau de intretinerea de legaturi cu diferiti membri ai lojilor masonice a constituit cea mai importanta activitate desfasurata de Securitate in problema „Oculta”. Persoanele care intrau sub incidenta urmaririi informative in problema francmasoneriei trebuia sa se incadreze, teoretic, intr-una din categoriile stabilite de la bun inceput de conducerea Securitatii prin Programul de masuri pentru cunoasterea si contracararea actiunilor ostile tarii noastre preconizate de francmasomerie, intocmit cu prilejul deschiderii dosarului de problema „Oculta” :In evidenta dosarului de problema vor fi incluse persoane :
a) Cunoscute ca au facut parte din francmasonerie inainte de anul 1948, cand aceasta a fost scoasa in afara legii;
b) Cu privire la care exista indicii sau informatii ca au fost racolate ulterior la activitati francmasonice;
c) Depistate ca au legaturi cu organizatii sau elemente francmasonice din exterior;
d) Semnalate ca sunt trimise in tara cu misiuni din partea organizatiilor francmasonice din exterior;
e) Straini cunoscuti ca fac parte din francmasonerie, care viziteaza R.S.Romania ori actioneaza din exterior impotriva tarii noastre;
f) in ale caror preocupari se regasesc simboluri, expresii ori idei francmasonice
g) Descendenti ai fostilor francmasoni care intretin legaturi cu straini, calatoresc in strainatate ori sunt cunoscuti ca desfasoara activitate ostila ;
h) Orice alte categorii de persoane in legatura cu care exista sau se obtin informatii cu esenta de activitate francmasonica .  

Programul de masuri amintit mai sus stabilea o gama destul de larga de persoane asupra carora se putea incepe urmarirea informativa in problema francmasoneriei si permitea diverselor compartimente ale Securitatii raportarea obtinerii unor succese in activitatea desfasurata pe aceasta linie. Asta si datorita faptului ca desemnarea multora din categoriile de persoane ce puteau face obiectul urmaririi informative pe aceasta linie era suficient de vaga incat sa permita fiecarei unitati, locale sau centrale, a Securitatii sa anunte, in scurt timp, inregistrarea a macar 1 sau doi suspecti de activitate francmasonica. Lucrurile nu s-au petrecut insa intocmai conform planurilor

.Numarul suspectilor creste

Se poate consemna, intr-adevar, un progres rapid in privinta numarului persoanelor care constituiau baza de lucru in problema „Oculta”. Astfel, la deschiderea dosarului de problema, in iulie 1984, erau identificati, in Romania, 22 de francmasoni in viata – 14 in Bucuresti, 4 in judetul Cluj si cate 2 in judetele Timis si Constanta – carora li se adaugau 50 de persoane suspectate de a fi fost racolate de francmasonerie in anii din urma, majoritatea acestora fiind din Bucuresti. Apoi, in decembrie 1984, in urma studierii materialului de arhiva detinut, sunt identificate 320 de persoane (romani si straini) care au facut sau fac parte din francmasonerie, sunt descendenti de francmasoni, intretin relatii cu persoane din strainatate ce fac parte din francmasonerie, au preocupari pe linia teozofiei, ezoterismului ori altor practici oculte. Dintre aceste persoane, 70 au fost incluse in baza de lucru, fiind subiectul propriu – zis al urmaririi – 22 cu dosar de urmarire informativa, iar 48 au fost puse sub supraveghere informativa. in iulie 1987, numarul persoanelor care intrasera sub urmarirea Securitatii ajunsese la 92- 77 romani si 15 straini, iar in 1988, pana la 103 persoane 92 romani si 11 straini dintre care 34 aveau dosar de urmarire informativa, 2 aveau mape de verificare, iar 67 se aflau sub supraveghere informativa.Desi, in privinta numarului persoanelor urmarite, se constata un progres continuu al organelor de Securitate, nivelul de implicare al diverselor compartimente in activitatile legate de aceasta problema  este departe de a fi egal. Astfel, la cateva luni dupa deschiderea dosarului de problema, in decembrie 1984, se putea remarca faptul ca, in timp ce unele structuri teritoriale si centrale ale Securitatii depuneau eforturi pentru identificarea persoanelor banuite de intretinerea de legaturi cu francmasoneria, 16 Securitati judetene nu au obtinut nici un fel de informatii, nu au luat in lucru niciun element si nu au nici o sursa in problema. Atentionarile venite din partea conducerii, prin care sefii acestor unitati teritoriale erau indemnati sa acorde o mai mare importanta problemei francmasoneriei au ramas, in general, fara efect, o dovada in acest sens fiind si faptul ca, 4 ani mai tarziu, in 1988, situatia ramasese aproape neschimbata, 12 unitati judetene neavand niciun element in atentie. Multe unitati nu trecusera nici la identificarea fostilor francmasoni, a descendentilor si a rudelor si cunostintelor acestora, iar in cazul in care se efectuase identificarea lor nu s-a trecut la luarea lor in lucru operativ pentru a cunoaste si documenta daca au preocupari masonice prezente.

Lipsa de rezultate in problema „Oculta”

Cauzele lipsei evidente de rezultate a unor unitati locale ale Securitatii in problema „Oculta” erau legate, mai ales, in opinia conducerii Directiei a III-a, de deficientele in organizarea unei retele informative adecvate, cadrele acestor unitati nereusind sa realizeze o selectionare a surselor care sa fie dirijate pe langa elemente suspecte de activitate francmasonica, impunandu-se o reevaluare a surselor mai vechi, folosite anterior in problema, pentru a se vedea in ce masura acestea puteau fi utilizate in continuare, precum si recrutarea de noi informatori in aceasta problema. insa principala cauza a lipsei de rezultate in problema „Oculta” inregistrata de unele unitati era legata de mentalitatea lucratorilor operativi din cadrul acestora, care nu acordau acestei probleme importanta necesara :In anumite situatii, desi au fost identificate unele elemente care au facut parte din organizatii masonice, apreciindu-se cu usurinta ca sunt in varsta, bolnave ori ca nu ar prezenta pericol pentru securitatea statului, nu s-a trecut la selectionarea si luarea lor in lucru activ pentru a le cunoaste pozitia si preocuparile prezente, cu toate ca informatiile atesta  faptul ca francmasonii, indiferent de varsta si starea sanatatii, mentin contacte intre ei si actioneaza pentru raspandirea ideilor masonice si recrutarea de noi membri.   Lipsa de interes a unor cadre ale Securitatii fata de problema francmasoneriei, precum si cantitatea redusa de informatii de o importanta reala obtinuta de la deschiderea dosarului de problema, starneste adesea nemultumirea conducerii organelor de represiune, dar nici exprimarea, in repetate randuri, a acestei nemultumiri, nu a fost de natura sa modifice situatia:
Stadiul general al activitatii in acest domeniu nu poate fi insa apreciat ca sastisfacator.[…]
Pornind de la imperativele deosebite ce au impus reactivizarea problemei, de la fondul de informatii ce necesita a fi clarificat, cele ce se raporteaza sunt doar niste aspecte mai mult formale de justificare cat de cat a uneiactivitati.Daca cineva din conducerea Directiei a III-a are o alta parere, sa vina cu argumentele![…] Este nemultumitor si greu de calificat faptul ca nu s-a dat inca raspuns chestiunilor de fond vizate la deschiderea problemei.Prevederile vagi ale Programului de masuri in problema „Oculta” ar fi permis punerea sub urmarire a unui numar mare de persoane, care nu aveau propriu-zis o legatura cu francmasoneria, dar manifestasera interes pentru activitatea acesteia sau pentru istoria ei ori pronuntasera cuvantul „francmasonerie” in prezenta unui informator al Securitatii. Cu toate acestea, unele inspectorate judetene ale Securitatii nu reusesc nici in aceste conditii sa raporteze identificarea unui suspect pe teritoriul judetului si, in consecinta, consemneaza urmarirea, pe linia problemei „Oculta”, a unor pasionati de filatelie, radioamatori, a unor persoane care calatorisera in Statele Unite sau erau rude ale unor evazionisti etc.

NOTE

1. ACNSAS,fond Documentar Bucuresti, dosar 8795(10680),  f. 33-34 – Lupta organelor Securitatii statului impotriva francmasoneriei – material de invatamant, ian. 1956.  Aceasta convingere a ramas inradacinata in randul cadrelor Securitatii, aparent in ciuda tuturor eforturilor depuse de conducatorii acestora de a o modifica. Si in materialul mai sus citat se sublinia ca lucratorii operativi trebuie sa combata conceptiile dusmanoase ale unor informatori care credeau ca masonii nu ar fi decat  niste persoane neserioase, patrunse de misticism, ale caror manifestari nu prezinta pentru statul nostru niciun pericol – vezi ibidem, f. 41.
2. Idem, dosar 8796,vol. 5 f. 165 – 166 – Nota din nov. 1982. Numele de cod al dosarului de problema astfel deschis urma sa fie „Simbolul”
3. Ibidem, vol. 1, f. 25 – Asta nu insemna ca problema directiei care  trebuia sa coordoneze actiunile intreprinse in acest dosar a fost rezolvata definitiv. O dovada in acest sens o constituie si faptul ca, in septembrie 1985, generalul Iulian Vlad intreba: Directia a III-a cum s-a impus ca unitate centrala cu sediul de problema? – vezi ibidem, f. 70 – Nota  din 16.09.1985 a generalului Iulian Vlad.
4. Termenul „urmarire informativa” este folosit impropriu aici. Prin el am vrut sa desemnez intreaga gama de operatiuni utilizate de Securitate in problema, adica supravegherea, verificarea si urmarirea informativa propriu-zisa.
5. Ibidem, f. 109 – Nota a gen. – colonel Iulian Vlad din 10.07.1987

Mafia Serviciilor Secrete din Romania-masonii tradatori

Pe timpul lui Nicolae Ceausescu erau citeva servicii secrete conduse in fapt desecuritate-DSS.Nu toti erau prosti ,corupti,tortionari.In anii 50 securitatea era formata din evrei care isi schimbasera numele in nume romanesti si ucideau romanii intelectuli,tarani,preoti la canal si in inchisori ptr a ne ucide fiinta nationala.
Dupa tradarea sa de catre evreul facut ptr crimele comise, general-pacepa-Ceusescu si a data seama ca o grupare formata din masoni doreste ca tara sa fie subjugata de FMI si Banca mondiala a evreilor si sa fie vinduta evreilor si sa -l rastoarne de la putere ptr a pune marioneta evreilor ion iliescu, tot mai impins de la spate de Europa Libera…Ceausescu a inceput sa i dea la o parte pe evreii masoni-ultimii au fost Leon T Rautu si Voitec, dar masonii patrunsesera deja in serviciile secrete-securitate, directia de informatii a armatei-DIA si pregateau lovitura de stat sub masca unei revolutii transmise in direct-ieseau din adormire ptr a aprinde lumina in decembrie 1989.
Unitatea de la Boteni era o unitatea speciala a armatei formata din securisti patrunsi in armata, care aveaua pregatire in aviatie,scafanadri,rezistenta in conditii grele etc…Aveau 8 permise speciale ptr a se desimula in oameni derind.Ei au preluat conducerea revolutiei dupa ce securistii l-au tradat in 21 decembrie pe Ceausuescu la adunarea din fata sediului central al CC al PCR-o capcana intinsa familiei ceuasescu.Tot unitatea de la Boteni a penetrat televiziunea ptr a avea contolul la cine si ce se transmitea la tv-mesaje screte pe care profanii nu le intelegeau…Toti sefii erau imbracati cu pulovere de lina de parca atunci erau uniforme ,nu alta.Securitatea facea si multe abuzuri si rele de catre indivizi dornici de afirmare dar avea si o latura de profesionalism ,lucru recunoscut de occident si nu numai…Ofiterii DIA-Directia de Informatii a Armatei ,au pus la cale acel razboi psihologic cu tinte false-chipurile eram atacati de avioane si elicoptere rusesti-vezi ce spunea generalul Gusa-de razboiul inexistent cu anumiti teroristi care au disparut imediat.Sa nu uitam ca multe din cadavrele de la Timisoara arse in crematoriul de la Popesti Leordeni de Sorescu si Baciu-sefi ai Militiei-nu au fost luati in evidente pe simplul motiv ca erau straini-agenti ai KGB,CIA, Mossad, Serviciile secrete ale Ungariei-condusi de agentul dublu Tokes.
Acum dupa revolutie masonii care au pus mina pe serviciile secrete au penetrat PIB ul tarii si este o adevarata mafie ce a inflorit sub toate guvernele cheltuindu se miliarde de euro pe aparatura de ascultare pe oricine ptr santaj, compromitere etc.
Daca in timpul lui Ceuasecu erau ascultate 80% din telefoanele romanilor acum sint ascultate 90%…Au fost angajati sute de mii de sri sti, politisti ,jandarmi etc cu atributiti de filaj ,urmarire ,compromitere paltiti cu salarii grase de noi amaritii de rind. Ii platim sa ne asculte la ordinul mafieipolitice.Iata cite structuri de asa zis siguranta nationala au fost create ptr ca sa fim urmariti non stop intr o tara libera ,ptr care au murit mii de tineri in 1989.
Securitatea a fost inlocuita prin dezinformarea si incidentele de la Tg Mures- cu SRI ,find numit sef un evreu ungur Astolosz Virgil Magureanu-prezent la asasinarea lui Ceausescu ,agent Mossad…In structura SRI se afla mai multe servicii decit inanite de 1989 -mai multi bani cheltuiti ptr a fi urmariti si ascultati.Normal SRI trebuie sa faca servicii procuraturii,DNA si sa asculte cu mandat convorbirile suspectilor dar ei te fac terorist si te urmaresc cum vor fara mandat.
Sefii SRI sint masoni in frunte cu George Maior -nasul de cununie al lui Ponta Victor din a doua casnicie dar numit de Traian Basescu.
El vrea sa fie noul presedinte al Romaniei…Evreu ungur, Maior George a condus fundatia evreiasca americana George Marshall primind banii negrii…
Ei au adus in Romania asa zis teoristi in inchisori camuflate de psd si pnl prin Norica Nicolai, procuror, agent secret – scolita si pregatita de evreul ungur George Soros…
Radu Timofte fost sef SRI senator psd, implicat in mafia teroristului PKK Keser Fatih, protejat de Ponta Victor, Viorel Hrebengiuc, Adrian Nastase, Ionba Talpes. Ristea Priboi-cel cu atentatul de la Europa Libera regele rambursarilor de tva de miliarde euro-caruia psd si Ponta Victor i-au dat fabrica de explozivi Nitramonia Fagaras si au trimis 3000 tone exploziv cu un vapor Red Sky din Constanta catre Al Queda in Egipt….De asemenea in mandatul lui Emil Constantinescu faceau si operatiuni speciale cu trafic armament, camuflate in contrabanda tigari si cafea….
Deci pe timpul lui Ceusescu , era securitatea si DIA-directia de informatii aarmatei.Dupa lovitura de stat data in 1989 de masonii care au aprins Lumina imediat, ptr a pune mana pe averile lui Ceuasescu si a ne inrobi iar evreilor de la FMI si Banca mondiala, au aparut SRI dar si alte citeva structuri de informatii – sanchi-in realitate servicii aservite strainatatii, conduse de tradatori masoni in totalitate cum sint Virgil Magureanu, George Maior ,F Coldea si altii…A aparut DGIPI adica politia secreta de tip nazist -gestapo-kgbist bolsevic evreiesc, a politiei, care conform legii ar trebui sa urmareasca doar politisti corupti, care sint multi tare-dar ei urmaresc pe toata lumea ,ptr a o santaja si stoarce bani de la oamenii de afaceri si oamenii politici…..

Dan Gheorghe unul din sefi -avea o voce groasa de la tigari- a devenit ulterior sef SIPA cu generalul de securitatea Ureche si sluga mafiei de la complexele de contrabanda Europa si NIRO, pe unde se spala miliarde de euro cu marfa de contrabanda din China, intrate prin portul Sud Agigea controlat in totalitate de familia basescu-Mircea si Traian si seful de vama Teseleanu, prin firma Triton-a lui Basescu- condusa de Anca Ivascu directoare BRD Constanta.Foarte usor s- ar sti daca in containerele din China vine marfa de contrabanda, droguri, armament, tigari, daca ar fi folosit scanerul dat de Uniunea Europeana dar nu se vrea pentru ca spaga este mare. La NIRO lucreaza si politisti de la DNA-Badea, fiind toti masoni inregimentati in structura mafiota a serviciilor secrete ce poarta denumirea de UNPR-partidul lui Gabriel Oprea -mason general corupt cu avere de sute de milioane euro-de unde? Din slariu?

Printre sefi este si Nicu Dumitru. DNA ii protejeaza ptr spaga care o dau la alegeri , trecind din tabara lui Adrian Nastase la Traian Basescu si la Victor Ponta. DGIPI are sediul pe Str. Eforie din Bucuresti vis avis de Politia Capitalei. Printre primii sefi a fost si sluga lui Ceusescu si Iliescu Ion-generalul Cico Dumitrescu – omul Elenei Ceausescu in domeniul chimiei-apoi consilier de stat la Palatul Cotroceni, unul din capii masoni bolsevici ai loviturii de stat din decembrie 1989, cel care la televiziune il tinea pe Nicu Ceausescu de mina…S-a numit si unitatea 0215 cunoscuta ca si doi si un sfert actulamente 0962…Printre sefii masoni cunoscuti a fost si generalul Ardeleanu Virgil poreclit Vulpea…Provenit din masoneria de la Cluj aservita lui Ion Tiriac prin Ioan Rus si Camarila de frati tradatori , Ardeleanu a strins dosare intregi despre intreaga clasa politica, cu care a santajat toate guvernele, fiul sau fiind unul din baietii destepti care impreuna cu fiul lui Virgil Magureanu-sef SRI, a facut sute de milioane de euro…Nici pina azi nu au patit ceva. S-a retras la Cluj unde conduce activitati specifice…
Viorel Hrebengiuc, mafiotul 1 al tarii, evreu mason a coordonat santajul politic impotriva adversarilor sai incercind cu ‘eminenta cenusie’, reapetentul Vanghelie sa puna mina pe doi si un sfert -DGIPI-in 2008, cind era cuscrul lui Traian Basescu. Dar atunci au dat in omul-pusculita al lui Traian Basescu-Puiu Popoviciu-si au luat-o in bot de la Basescu… Mai tirziu Elena Basescu-Eba nu a mai vrut sa se f…ta cu baiatul lui Viorel Hrebengiuc, coalitia psd-pdl a cazut si DGIPI si a schimbat iar stapinii.

Desi este ilegal ei continua sa urmareasca oameni simpli si nu politisticorupti.Cind eram in Comisia de Siguranta Nationala am chemat in fata comisiei conducerea Ministerului de Interne si pe Virgil Ardeleanu ptr ca au cumparat fara licitatie aparatura de 30 milioane euro ptr urmarire ilegala.Cesecuritate-aia erau mici copii pe tehnica operaiva-TO. Conform legii de siguranta nationala urmarirea se face pe un mandat dat de judecator doar de SRI. In realitate toate aceste structuri urmaresc pe cine vor si nimeni nu le face ceva-tara membra a UE. Cam ca NSA. Am vazut atunci aparatura de interceptare. A trecut vremea microfoanelor ascunse in telefon, riscul de intra in casa urmaritullui ptr. a planta coropisnite. Acum stau in masini-Dacia Solenza sau Logan si au un laptop care elimina vocile din jur,selecteaza vocile celui pe care il vor santaja si asculta tot, inclusiv convorbiri intime. De ce atunci era hulita securitatea? Ce fac astia este total ilegal-nu pe politistii corupti ii urmaesc. DGIPI este o arma de santaj. Seful DGIPI este numit de minstrul de interne-om politic-iar acum se vrea a fi numit direct de premierul Ponta Victor cel mai corupt om ce a scapat mafioti si teroristi pkk-keser fatih. DGIPI este subordonat deci ministrului de interne ,dar mai exista si alta structura -SIPI -subordonta sefilor de politie judetene. Alti bani publici ,ai tai ai mei ptr a fi urmariti ilegal noi ii platim din taxe si impozite-salarii uriase.

V-am prezentat cum tradatori de tara si neam au pus mina pe toate structurile de securitate dupa 1989 fara ca cineva sa-i traga la raspundere penala.Totiapartin masoneriei de parca daca nu esti mason, nu poti lucra in aceste domenii…Toti au salarii mari dovada fiind risipa din PIB ptr plata salariilor acestor nenorociti care sint de un milion de ori mai rai decit securistii lui ceausescu-unii din aia chiar erau profesionisti. Nu acelasi lucru il putem spune despre SPP-o gasca de parveniti politic si pe criterii de rudenie.
In timpul lui Ceuausescu era celebra divizie din cadrul Departamentului Securitatii Statului condus de generalul Neagoe. Celebra este imaginea din 21 decembrie 1989 cind securistul gras cu palarie in loc sa-l apere pe Ceuasescu in balconul CC al PCR ii spune-inauntru-si fuge. Ori in acel moment trebuia scos presedintele din pericolul iminent. Era dovada clara a tradarii securistilor care impreuna cu DIA pusesera la cale lovitura de stat. Lipseau asa zis teroristii-agenti Mossad-ca sa fie iubita noua conducere.
Cit de prosti eram-strigam Jos Comunismul si-l puneam seful tarii pe un comunist nenorocit-Ion Iliescu membru CC al PCR. Ii puneam pe Serban Mihailescu-sef cabinet Elena Ceausescu-zis azi Niki Spaga, pe Viorel Hrebengiuc-secretar CC al PCR la Bacau-mari masoni, pe Olimpian Ungherea sef mason-sef al ziarului securitatii Pentru Patrie, pe Ioan Taples-securist mason coleg cu Ilie Ceausescu, pe Petre Roman-al carui tata evreu a creat securitatea si NKGV-ucigind romani la canal si in inchisori comuniste. Astia eram-luam de bun tot ce ne bagau pe git Europa Liberafinantata de evreii din SUA…
Primul sef al SPP este numit nepotul lui Ion Iliescu criminalul, un tablagiu -plutonier major de artilerie-Iliescu dupa nume si el-care devine in citiva ani -general…Ca si Ceausescu din cizmar-devine general de armata. Iliescu face afaceri necurate cu arme si tigari si devine bogat ,foarte bogat… Adrian Nastase isi pune si el sefi la SPP oameni de casa, implicati in afaceri, Seful SPP personal al lui era o femeie ca sa nu se mai vorbeasca ca e poponar. Apoi Ion Iliescu il numeste pe masonul Naghy-si el corupt pina in maduva oaselo.
Adevaratii profesionisti din SPP pleaca pe salarii mai mari in zone de conflict -unde isi risca viata ptr bani multi. Vine Traian Basescu care il numeste sef SPP pe V.Pahontu un securist nenorocit care in 16 decembrie-22 decembrie 1989 era sef dispozitiv de represiune al Securitatii Statului in zona Piata Unirii-Piata Universitatii-unde sint ucisi sute de tineri din comanda lui,dovada jurnalul de lupta. Era capitan de securitate. Sluga a regimului devine jandarm, raspundea de zona Palat Cotroceni unde venea lumea sa strige -Iesi afara javra ordinara….Ptr meritul de a fi scalv este numit sef SPP de Traian Basescu.
Urmeaza epurarea adevaratilor profesionisti-citi mai erau, si aduce in locul lor jandarmi. Este desfiintata unitatea Aqvila -unitatea de elita a Ministerului de Interne si sint adusi si aici pe pile niste non profesionisti, tot jandarmi…
Mass media isi are rolul sau de manipulator in acest caz. Aceasta unitate era antrenata special ptr cazuri grave, de aducere a infractorilor periculosi prinsi in alte tari. Pahontu termina SPP de tot. Sint angajati nasi si fini si nepoti pe spagi mari-vezi caz angajari ajuns la DNA-sef ce era general Andreescu -apropiat al lui Traian Basescu dar si al mafiei lui Adrian Nastase- vezi spaga vila la Snagov de la terorist Kurd Keser Fatih eliberat de Ponta Victor. Se aloca din banii nostrii miliarde de euro anual din buget sa fim urmariti de zeci de structuri corupte de asa zis siguranta nationala . Insa Uniunea Europeana ii apara pe mafioti..

Victor Stanculescu confirma: Verestoy Attila este mason. Generalul face apologia masoneriei din inchisoarea Jilava

In ultima perioada, portalul Ziaristi Online a fost alimentat cu informatii despre date si evenimente secrete ale masoneriei de la o anumita Sursa “A”, cel mai probabil aflata chiar in interiorul organizatiei oculte care tinde sa controleze total ce a mai ramas din statul roman. In baza acestor informatii, verificate si dovedite drept autentice, am publicat mai multe dezvaluiri. Tot in cadrul aceastei serii, publicam azi, de la aceeasi sursa si in exclusivitate, un interviu care circula printre masoni cu generalul Victor Stanculescu, intervievat in inchisoarea de la Jilava de Horia Nestorescu Balcesti, un mason aproape la fel de controversat ca si interlocutorul sau. In prima parte a acestei filmari constatam cum generalul confirma apartenenta senatorului UDMR Verestoy Attila la Marea Loja Nationala din Romania, face apologia masoneriei si il evoca pe primul conducator al structurii secrete din Romania, de dupa 1989, Nicu Filip, care pare cel care a dorit sa-l initieze in organizatia “discreta”. Sau a si reusit?
Pana la episodul urmator, cateva date despre “groful” UDMR, senatorul mason cu cea mai mare avere oficiala din Parlamentul Romaniei.

VERESTOY ATTILA –MASONUL DE AUR AL UDMR

 

Raport asupra masoneriei din Romania – Extras

UDMR este controlată de un grup de potentaţi, dintre care se detaşează simţitor senatorul Verestoy Attila, ale cărui afaceri au prosperat în epoca guvernării Năstase, şi, intâmplător sau nu, asociaţii baronului udemerist sunt personaje notorii ale clientelei financiare crescute la sânul P.S.D., cei mai mulţi dintre ei fiind masoni bolşevici cu ştate vechi. În anul 2003, odată cu instalarea lui Eugen Ovidiu Chirovici la sefia MLNR, masonul Verestoy Attila va fi numit „Asistent al Marelui Maestru” pentru Transilvania. Astfel, cu ajutorul masoneriei, senatorul Verestoy Attila va reuşi în scurt timp să controleze în totalitate nu numai presa din secuime, ci şi insituţiile de stat din Harghita Covasna, prin care va derula afaceri de milioane de euro. Masonul Attila Verestoy este un adevărat magnat local, cu o avere estimată la circa 40 milioane euro. Datorită afacerilor cu lemn pe care lea desfăşurat în Transilvania prin intermediul firmei Nivo, Verestoy sa ales chiar cu porecle cum ar fi: Kerestoy sau “Drujba lui Dumnezeu”. Societatea cu pricina era asistată juridic de fostul ministru al Sănătăţii din perioada 1996-2000, Hajdu Gabor. Profiturile obţinute din lemn au fost reinvestite de Verestoy în afaceri cu alcool, industrie, agricultură şi mass-media. Zonele de interes şi influenţă ale masonului UDMR sunt Ciucul, Odorheiul, Tulgheş, Borsec, Reghin şi Gheorghieni. Această situaţie a profiturilor reinvestite, se reflectă fidel în afacerile lui Verestoy Attila din străinătate, pe care acesta le derulează în asociere cu alţi masoni celebri, cum ar fi: Cristian Burci, Dumitru Creştin, Dinu Patriciu, Alexandru Bittner, Costel Bobic şi Emil Nell Cobar. Toate aceste personaje fac parte din stafful executiv al unei adevărate suveici de societăţi offshore care se ramifică pe bătrânul continent. Printre acestea figurează: M.G. Media Group International Holding SA, European Radio Instruments Limited, International Railway Systems SA (IRS), IRS Leasing Limited, Rompetrol, etc. Prin sistemul său relaţional, masoneria bolşevică s-a implicat şi în derularea unei alte afaceri controversate marca Verestoy Attila, cum ar fi cea cu tichete de masă, administrată de firma Hungastro SA (detalii in investigatia de mai jos).

Dan Badea – Micile secrete ale lui Attila Verestoy

Este supranumit „Drujba lui Dumnezeu“, „Groful defrisarii padurilor“ sau „Kerestoy“.

Senatorul UDMR Attila Verestoy este unul dintre cei mai bogati politicieni romani. Averea sa, in continua crestere datorita afacerilor tot mai prospere pe care le-a dezvoltat de-a lungul carierei sale politice, i-a adus si titlul de cel mai bogat om de afaceri din judetul Harghita, fieful sau politico-financiar.

Incepute in 1991, la un an dupa intrarea sa in politica, afacerile derulate de Verestoy au acoperit domenii precum industria prelucrarii lemnului, agricultura, produse chimice, alcool, comunicatii, transporturi, mass-media, investitii financiare etc.

El si-a administrat singur toate afacerile pana cand legea i-a interzis explicit acest lucru si calitatea de senator a devenit incompatibila cu aceea de administrator al unei firme. Ulterior, aprope toate afacerile sale au fost preluate, spre administrare, de catre sotia si fiul sau (Attila Verestoy jr.).

Mai trebuia amintit din start faptul ca senatorul Verestoy s-a specializat ca membru al Comisiei Parlamentare de Control al SRI, o functie extrem de importanta pentru cei care stiu ca informatia inseamna totusi ceva in politica si afaceri.

Peste sapte milioane de euro in conturi si actiuni

Averea oficiala a senatorului, conform ultimei sale declaratii, este impresionanta. Astfel, daca socotim numai banii pe care Verestoy ii detine in diferite banci acestia depasesc 3,5 milioane de euro. De asemenea, valoarea actiunilor listate (pe Bursa sau Rasdaq) aflate in posesia lui Attila Verestoy se ridica, pe 21 februarie a.c., la peste 93 miliarde de lei (aproximativ 2,5 milioane euro). El mai are, in plus, creante de 150.000 euro, dar si obligatii de 500.000 euro. In proprietatea senatorului Verestoy se mai afla cinci terenuri, patru apartamente, o vila si un autoturism Audi S8 din 2001.

Attila Verestoy isi recunoaste implicarea directa in zece firme la care detine actiuni in valoare totala de aproximativ 1,6 milioane euro. Cele zece societati sunt urmatoarele: Hungastro SA (7,123 miliarde lei), Famos SA (2,262 mld. lei), Junior Com SA (14,68 mld. lei), TVM SA (3,7 mld lei), Scripta SA (2 mld. lei), Sojo-Hort RT (Ungaria, 16,5 milioane forinti), Bavaria Leasing SA (5 mld lei), Trinserv SRL (546 milioane lei), European Radio Investment (400.000 euro) si Asociatia Societatea Civila – Aleea Modrogan (177.000 euro). Comparativ cu declaratia de avere data in decembrie anul trecut, din ultima lista a firmelor la care senatorul Verestoy se declara actionar lipsesc patru societati: Hellas Primex SRL, Agrocentrum SA, Trinvest SA si Biolitt SRL

Absolvent al Facultatii de Tehnologie Chimica din Politehnica bucuresteana, proaspatul inginer chimist Attila Verestoy si-a facut stagiatura, in perioada 1978-1980, la intreprinderile „Mecanica“ Sfantu Gheorghe si „Tehnoutilaj“ Odorheiu Secuiesc. In 1980, se reintoarce in Bucuresti si ocupa una din catedrele Facultatii de Chimie Industriala din cadrul Institutului Politehnic. Devine lector, iar apoi, din 1983, cercetator stiintific in cadrul Institutului de Cercetare de Chimie Anorganica Bucuresti.

In 1989, este cercetator stiintific principal in cadrul Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Chimie Anorganica si Metale Neferoase din capitala. Cum locul sau de munca, dar si preocuparile stiintifice se aflau sub calcaiul Elenei Ceausescu, au aparut ulterior comentarii privind eventuala sa legatura cu Securitatea sau, mai mult, cu academicianul nr. 1 al patriei, Elena Ceausescu. Comentarii publice pe aceasta tema au aparut in 1998, in urma unui conflict izbucnit intre conducatorul extremist al platformei „Initiativa Maghiara Ardeleana“ din cadrul UDMR, Adam Katona, si liderul UDMR Attila Verestoy.

Neintelegerile dintre cei doi, provocate de viziuni politice diferite, l-au iritat peste masura pe Katona, care a afirmat ca Attila Verestoy ar fi fost un fel de mana dreapta a Elenei Ceausescu. Declaratia a fost facuta intr-un interviu pe care Adam Katona l-a dat in iulie 1998 bilunarului „Europei Ido“ din Sfantu Gheorghe. „Verestoy a lucrat in institutul Elenei Ceausescu ceea ce, pentru un cercetator maghiar, nu era o onoare oarecare, ci presupunea o relatie bazata pe incredere“, a declarat Katona.

Acesta ar fi fost deranjat de faptul ca, potrivit afirmatiilor sale, Attila Verestoy i-ar fi spus, scurt, dar convingator, „Te sugrum, dar nu la figurat, ci pe bune“. Ulterior, in apararea senatorului Verestoy a sarit secretarul de stat Szabolcz Lanyi care, in cotidianul „Romaniai Magyar Szo“, a afirmat ca singura legatura dintre Verestoy si Elena Ceausescu a fost publicarea numelui „academicienei doctor inginer“ in fruntea colectivului care a lucrat la elaborarea unei teze in cadrul Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Materiale Neferoase si Rare.

Inceputurile din padure

Lansat in afaceri din industria de prelucrare a lemnului, fostul inginer chimist Attila Verestoy s-a descurcat cum nu se poate mai bine in jungla tranzitiei. S-a implicat in acest domeniu si datorita faptului ca a beneficiat de retrocedarea unei parti importante dintr-o fabrica de mobila care apartinuse bunicului sau, inainte de nationalizare.

In 1991, a infiintat firma IVO SRL, alaturi de cumnatul sau Ferenczy Karoly, firma prin care a derulat cunoscutele afaceri cu cherestea. Trei ani mai tarziu, alaturi de cumnatul sau si de Attila Hosszu, a infiintat o noua firma in Odorheiu Secuiesc, „Metwooplast-Sat“ SRL, societate al carei obiect de activitate era fabricarea si comercializarea produselor din lemn.

Tot in 1994, devine administrator la fabrica de mobila Famos SA din Odorheiu, ulterior preluand actiuni importante si la aceasta societate, cu o traditie de peste 40 de ani. Treptat, Attila Verestoy si-a extins afacerile si in alte domenii. In 1993, a infiintat firma Hellax Primex SRL, profilata pe produse agricole, iar in 1994 s-a asociat cu fostul senator oltean al PDSR, Teiu Paunescu, in societatea MES SA Slatina; in acelasi an a infiintat, la Bucuresti, societatea de consultanta si management in afaceri V&P Invest.

Alcool, tichete de masa si presa

Cum afacerile cu alcool ofereau oportunitati financiare interesante, Attila Verestoy si-a incercat norocul si in acest domeniu. A inceput in 1994, timid, cu firma „Simalcoop“ SRL din Tusnad, societate prin care a participat la privatizarea fabricii „Spirt –Amidon“ de langa Miercurea Ciuc. Desi a preluat de la FPS un pachet de 21% din actiunile „Spirt-Amidon“, contravaloarea acestora (trei miliarde de lei) n-a mai ajuns la FPS, cativa ani mai incolo firma trecand, cu datorie cu tot, la FPS. Conform declaratiilor senatorului Verestoy, afacerea nu i-a adus profit. „Am iesit in pierdere totala, nu m-am imbogatit din aceasta afacere“, a declarat ulterior Verestoy.

O alta incursiune in lumea alcoolului a fost facuta de Verestoy in 1998 cand, prin firma IVO SRL, a preluat de la FPS pachetul de 40% din actiunile societatii „Vinuri si Bauturi“ din Miercurea Ciuc.

Profitul cel mai insemnat ii revine insa din actiunile pe care le detine la grupul de firme Hungastro SA din Covasna, actiuni evaluate la peste 35 milioane dolari. Ca orice politician responsabil, Attila Verestoy a investit si in mass-media prin firma Trinvest din Sfantu Gheorghe. El a participat la infiintarea „Editurii Scripta“ de la Oradea, la care a devenit presedinte si, ulterior, la preluarea unor actiuni (6%) la cotidianul de limba maghiara „Kronica“.
Miliarde la minut cu actiuni Rompetrol

In aprilie 2008, senatorul Attila Verestoy s-a numarat printre protagonistii ingenioasei speculatii pe piata de capital cu actiunile Rompetrol (RRC), alaturi de Camelia Voiculescu (fiica lui Dan Voiculescu), Sorin Rosca Stanescu (foto), Calin Popescu Tariceanu si altii. Declansata pe 7 aprilie 2004, tranzactia cu actiuni Rompetrol a adus protagonistilor, in doar cateva minute, castiguri de zeci si sute de miliarde de lei. De exemplu, un off-shore din Cipru, Saltville Ltd., a cumparat intr-un minut (intre orele 10:09 -10:10) un miliard de actiuni la pretul de 116 lei bucata, si dupa sapte minute a vandut 550 milioane actiuni cu preturi cuprinse 250 si 300 lei bucata, obtinand un profit de 22 miliarde lei, plus 450 milioane actiuni in portofoliu.

Printre cei care au cumparat atunci de la Saltville, la pretul de 250-300 lei actiunea, s-au aflat Camelia Voiculescu (478 milioane actiuni) si Attila Verestoy (63 milioane actiuni). Senatorul UDMR a vandut, la randul sau, o parte din actiuni la un pret dublu (intre 657 si 770 lei actiunea) si a realizat rapid un profit de 7,7 miliarde lei ramanand si cu 28 milioane de actiuni in portofoliu. Ulterior, Attila Verestoy a declarat ca totul a fost corect si la vedere. „Am cumparat si am vandut mai multe actiuni de pe piata libera, a spus Verestoy. Da, am cumparat in 7 aprilie cu 300 de lei“ – a declarat Attila Verestoy. Singurul secret nedezvaluit de liderul UDMR a fost modul in care a ghicit ca trebuie sa se afle la locul potrivit, in momentul potrivit, alaturi de grupul restrans, select si potrivit de speculatori pe piata de capital.

Razvan Theodorescu iese la lumina, Stanculescu si masonii la Jilava

Sursa “A”, care ne-a transmismai multe informatii despre razboiul subteran dintre diversele grupuri masonice care-si adjudeca Romania, revine. In primul rand cu fotografia de mai sus, din care se detaseaza o chelie binecunoscuta: academicianul Razvan Theodorescu, instalat de Ion Iliescu ca prim presedinte al TVR-FSN in 1989-1990. De altfel, in jurul personajelor protagoniste ale acelor evenimente se invarte si nota remisa acum portalului Ziaristi Online. Este vorba de o informatie privind unul dintre actorii loviturii de stat din decembrie 1989 si al executiei cuplului Ceausescu: generalul cu piciorul in ghips, Victor Atanasie Stanculescu. Aflat acum la Jilava, fostul conspirator pe linia AVO-GRU este vizitat regulat, la “vorbitor”, cu portocale si aparate de filmat, de unul dintre masonii implicati in rafuielile masonice: Lucian Cornescu Ring. In acelasi loc in care il vazusem filmat pe Stanculescu facand apologia masoneriei alaturi de Horia Nestorescu Balcesti, de data aceasta este sarbatorit 1 decembrie impreuna cu Lucian Cornescu Ring (vezi video mai jos). Acesta, la randul lui, pe site-ul sau de “stiri masonice”, aduce in atentie o alta controversa, privindu-l pe “venerabilul” Marcel Shapira, care ii scrie de la Paris in 2005 aducand aminte in PS-ul ravasului sau plin de informatii interesante, faptul ca intr-o carte despre revolutie ar fi aparut ca el ar fi dat ordinul executarii lui Ceausescu. O copilarie. Jocurile au fost mult mai mari. Dar prezentam aici continutul scrisorii, pentru documentare. Atat Ring cat si Sursa “A” considera ca Schapira a fost, de fapt, doar un banal informator al Securitatii, ulterior un sustinator infocat al lui Iliescu. Inpostarea sa, Ring dezgroapa si un scandal vechi de cinci ani, starnit la vremea respectiva de un articol incisiv al ziaristei Miruna Munteanu, despre care afirma ca a fost trimisa la el de “fratele” Costel Iancu la ordinele lui Schapira. Cu toate acestea, in 2005, cei doi hotarasc sa ingroape scandalul si se vad la Paris unde si filmeaza un material nu lipsit de interes, pe care il prezentam integral mai jos. De la Ring mai aflam si cum ar fi fost “reaprinse luminile” masoneriei in Romania, dupa 1989. Citam:

“In 1990, a venit la mine si s-a facut cunoscut ca frate regretatul Nicu Filip. Mi-a explicat atunci ca avea o loja ascunsa inca din timpul epocii Ceausescu. L-am sunat la telefon pe Schapira si i-am propus sa reincepem sa lucram ca masoni in Romania (in acel timp, functiona la Paris un Suprem Consiliu in exil precum si o Mare Loja). Spre uimirea mea, m-am izbit de un zid, Schapira spunand un “NU” hotarat si explicand ca „acolo sunt numai securisti…”. Am mers mai departe, l-am luat pe Nicu Filip la mine, i-am pus la dispozitie birouri, secretara, sofer masina si i-am dat si o sarcina: cea de a gasi maestri masoni in adormire, de preferinta dintre cei deveniti maestri inante de 1935. In mai putin de doi ani, Nicu a gasit 19 frati cu care „a suflat in taciuni”, este adevarat, cu ajutorul mai multor Mari Loji straine si, in 1993, in luna mai, a fost consacrata M.L.N.R. si Supremul sau Consiliu. Schapira a aflat ca la inceputul lunii mai 1993 trebuia sa vina la Bucuresti reprezentantii Supremului Consiliu Jurisdictiei Sud a S.U.A., in acel caz, Loja N.A.T.O. condusa de un contraamiral si a venit de indata la Bucuresti. Nicu l-a ignorat. Atunci, Schapira, jignit, a convocat  la hotelul Bucuresti mai multi frati de el cunoscuti si SI-A TRANSFERAT TOATE PUTERILE. Cele ale sale de Suveran Mare Comandor in mainile lui Amedeo Lazarescu si, in acelasi timp, Marele Maestru in exil si-a transferat si el puterile in mainile lui Vladimir Boanta”

Sursa “A”: Ce face Lucian Cornescu Ring cu Victor Atanasie Stanculescu la Jilava

Pentru a închide paranteza deschisa cu ceva timp în urma, si pentru a urma cursul materialelor prezentate, voi face câteva referiri si completari la ultimul material. În materialul anterior am amintit ca Constantin Bartolomeu Savoiu l-a santajat pe fostul general Stanculescu, propunându-i semnarea unui document pentru a arata apartenenta sa la masonerie, în schimbul ajutorului pentru a parasi arestul din puscarie. Spuneam în acel material ca si Lucian Cornescu Ring a efectuat vizite la Stanculescu la Jilava. Ultima vizita filmata a avut loc pe (sau în jurul datei de) 1 decembrie 2010. Dovada acestui lucru sta în materialul acesta:

Trebuie totusi sa mentionam si relatia, negata acum de Savoiu, dintre Lucian Cornescu Ring si Constantin Barolomeu Savoiu. Cu ceva timp în urma circula faimoasa lista a masonilor din Supremul Consiliu al lui Cornescu Ring, acolo unde se regaseau nume precum Horia Nestorescu-Balcesti, Razvan Theodorescu etc.

Savoiu se autoproclamase Mare Maestru al unei mari loji numite MLNUR, iar Cornescu se autoproclamase Suveran Mare Comandor al unei entitati masonice superioare numite SCR, chiar daca acestia fusesera expulzati din acest doua entitati.
Astazi, cei doi se ataca reciproc, fiecare invocând ce le convine mai mult. Dar sa revenim putin la faimoasa lista. Cine este astazi pe aceasta lista? Voi mentiona doar câteva nume sonore: Radu Vasile (este vorba despre fostul premier al României), Victor Babiuc (fost ministru al Apararii), Eliade Stefanescu, Florin Enaceanu, Manolescu, etc. Voi reveni cu noi informatii.
Pana atunci…
Legenda Foto: Doamna cu parul castaniu din stanga este Gratiela Barla, fosta sotie a lui Cornescu Ring. Persoana de langa ea este Mircea Deaca, fiul “faimosului” (la casa Ceausestilor) pictor Deac (ajuns in Franta, pentru a-si pierde urmele trecutului rosu, si-a schimbat numele in Deaca). In dreapta, inconfundabilul academician Razvan Theodorescu, alaturi de Horia Nestorescu Balcesti. Fotografia a fost realizata la sfarsitul anului trecut, la unul dintre hotelurile centrale din Bucuresti
Nici când au venit sovieticii n-a fost mai grav ca azi pentru România, stat pe cale de disoluție, atrage atenția istoricul Dinu C. Giurescu
Nici în 44 când au venit trupele sovietice, România n-a fost într-o situație mai gravă decât este acum”, a declarat academicianul Dinu C. Giurescu, duminică seara, la emisiunea lui Radu Tudor. Iată câteva dintre semnalele de alarmă trase de marele istoric, singurul, se pare, care are tăria morală și forța intelectuală de a atenționa românii că țara lor e pe cale de a nu mai exista: ”O ţară poate fi împinsă spre destrămare pe mai multe căi: economic, prin acapararea instituţiilor statului de grupuri de interese, prin dezorganizarea învăţământului, distrugerea sistemului public de sănătate şi pierderea celui propriu de asigurări, cât şi prin „conlucrarea“ tuturor acestor factori. Este cazul României.
După decembrie 1989 a avut loc lichidarea, la propriu, a peste 90% din industria românească, odată cu reducerea masivă a producţiei meşteşugăreşti, în timp ce întreprinzătorii autohtoni par mai curând ignoraţi de forurile de decizie.
În prezent, la ordinea zilei este privatizarea (vânzarea) resurselor minerale şi energetice, însoţită de afirmaţia – nedemonstrată – a independenţei energetice a ţării!
Harta întocmită de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale arată că toate zonele României, inclusiv platoul aferent al Mării Negre, sunt cuprinse în perimetrele de exploatare acordate la 26 companii străine.
Cu ce rămân cetăţenii acestei ţări în urma acestui val de explorări-exploatări? După contractele aflate în lucru, cu foarte puţin şi, în plus, la cheremul celor care efectuează forajele. Adio, independenţă energetică!
Sistemul bancar este controlat în proporţie de peste 90% prin sucursalele din România ale băncilor din alte ţări. Recapitalizarea CEC-ului – capital românesc – este refuzată de instanţele europene. Oare se pregăteşte să moară şi cea mai veche bancă populară românească?

Prin împrumuturile contractate de la Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Banca Europeană, asupra cetăţenilor apasă cea mai mare datorie din istoria contemporană a României.

Instituţiile statului – atât la nivelul superior decizional, cât şi pe trepte intermediare – sunt direcţionate de reprezentanţi ai cercurilor de interese transpartinice constituite de mulţi ani. Încercările de a repune legea în drepturile ei se izbesc de refuzul net al acestor reprezentanţi, sub felurite „motivări“. Nu au reuşit până în prezent nici încercările de a clarifica şi eventual sancţiona multiplele „combinaţii“ pe seama avuţiei publice. Vorbim însă repetat şi insistent de independenţa justiţiei.

Rolul şi menirea parlamentului – bine definite şi formulate în teorie – rămân a fi verificate şi în practică.

Ştergerea treptată a identităţii, a conştiinţei apartenenţei la naţiunea românăseoperează, de mai mulţi ani, direct asupra tinerilor prin învăţământ, mai ales prin disciplinele umaniste – limba şi literatura şi istoria românilor. Operaţiunea se efectuează prin stabilirea curriculei şi a unor tipare obligatorii pentru manuale, care, prin însăşi alcătuirea lor, îndepărtează încet şi sigur tineretul de la disciplinele respective.

Ţelul educaţiei globaliste este astăzi formarea unui om al secolului XXI interesat de valori materiale şi pseudo-culturale, fără identitate naţională. Cu alte cuvinte, un „pălmaş“ modern.

Deteriorarea sistemului public de sănătate din multiple cauze a devenit vizibilă iar exodul medicilor şi a personalului sanitar continuă.

Încorporarea cetăţeanului într-un sistem de asigurări prin companii internaţionaleînseamnă supunerea acestui cetăţean în final unor reguli standard fără legătură cu posibilităţile şi evoluţia ţării respective, în cazul de faţă, România. Procesul este în curs.

Asemenea evoluţii sunt limpede influenţate de tendinţele integratoare ale Uniunii Europene conduse de o birocraţie cu reguli proprii. Reglementările succesive – care merg până la reţeta de preparare a „mititeilor“ – ca şi impunerea regionalizării continentale (obligatorie) – duc spre ştergerea identităţii statelor europene.

În ultimă instanţă vine opţiunea esenţială a fiecărui om politic român. Câtă voinţă are – dincolo de apartenenţa la un partid – de a păstra şi apăra valorile proprii româneşti – materiale, morale şi culturale? Cât de mult mai este dispus să se plece, repetat, în faţa directivelor, regulamentelor şi grupurilor de presiune din interior şi din afară?

Cu prea puţine semne pozitive, atitudinile oamenilor politici nu sunt încurajatoare. Tendinţa merge spre slăbirea în continuare şi chiar destrămarea statului şi a naţiunii.

Apare ca şi cum s-ar dori să nu se schimbe ceva fundamental, ca starea existentă în 2011-2012 să rămână încă o generaţie cel puţin.

Vom merge în continuare spre destrămare sau dimpotrivă spre o redresare – deocamdată greu de întrevăzut

 

In timp ce pensiile speciale ii rasplatesc pe kalai,faptele cumplite ale torţionarilor români= ”Umilinţa şi chinul a fost meseria lor”

Colacii de sârmă ghimpată ai crimelor comunismului ţin poporul român legat
Colacii de sârmă ghimpată ai crimelor comunismului ţin poporul român legat (NOEL CELIS / AFP / Getty Images)
În ultima vreme, în presa românească am avut de a face cu două cazuri de torţionari extrem de mediatizate: Alexandru Vişinescu şi Ioan Ficior.

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, duminică, la protv, că torţionarii trebuie să fie aduşi în faţa justiţiei pentru a răspunde pentru faptele lor şi lăsaţi fără pensie.

Întrebat cum comentează situaţia torţionarilor în cazul cărora s-au demarat demersuri pentru cercetarea şi condamnarea lor, Traian Băsescu a declarat: “Dincolo de regim, umilinţa a fost treaba lor, a şefilor de tribunale şi chinul până la moarte a celui care avea dosar politic. Trebuie să apară în faţa legii, trebuie să rămână fără pensie. Trebuie să rămână fără pensie”.

“Dacă justiţia poate încadra în orice articol de cod penal sau de drept internaţional activitatea de omorî pe cei care aveau alte opţiuni politice decât Partidul Comunist, ea trebuie folosită”, a subliniat şeful statului.

În acelaşi timp, preşedintele a admis faptul că în cărţile de istorie trebuie să fie cuprinse şi momentele care privesc acţiunile de poliţie politică.

Ororile comise de torţionarul Alexandru Vişinescu

Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Români, Octav Bjoza, a explicat clar într-un interviu pentru Epoch Times: “Toţi (comandanţii de închisori – n.r.) erau la fel de ticăloşi, dar existau ca oriunde şi nişte vârfuri. Existau unii dintre ei în privirea cărora citeai satisfacţia de a li se oferi posibilitatea să bată, să chinuie, să vadă sânge, iar Vişinescu a fost cu certitudine unul dintre ei”

Torţionarul Alexandru Vişinescu, fostul comandant al închisorii comuniste de la Râmnicu Sărat, este în prezent acuzat de genocid, pentru că “în perioada 1956-1963, în calitate de comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, a supus colectivitatea reprezentată de deţinuţii politici încarceraţi în Penitenciarul Râmnicu Sărat la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugerea fizică a acestora, prin acţiuni ce depăşesc cadrul legal (lipsa medicamentelor şi a îngrijirii medicale refuzul de a acorda asistenţă adecvată, netratarea bolnavilor, refuzul de transfer către spitalele penitenciar, degradarea stării de sănătate a condamnaţilor prin lipsa hranei, lipsa încălzirii, pedepsele aplicate discreţionar şi abuziv deţinuţilor, condiţii de detenţie inumane, rele tratamente, bătaia şi alte violenţe, ignorarea adreselor şi sesizărilor formulate de către deţinuţi)”, reiese dintr-un comunicat de presă al Parchetului din 3 septembrie.

Alexandru Vişinescu a condus închisoarea Râmnicu Sărat în perioada în care liderii politici Corneliu Coposu, Ion Mihalache sau Ion Diaconescu au fost torturaţi şi supuşi unor tratamente inumane în această închisoare. Din documentele de arhivă şi cele memorialistice reiese că Alexandru Vişinescu era un torţionar dur şi lipsit de omenie, care avea plăcerea să terorizeze.

“Regimul de detenţie poate fi calificat drept unul de exterminare, prin raportare la condiţiile inumane de detenţie, care au dus în final la decesul unor deţinuţi politici aflaţi în executarea pedepselor privative de libertate în această închisoare”, a declarat preşedintele IICCMER.

Octav Bjoza a continuat: ”N-aţi văzut cum s-a năpustit Vişinescu asupra jurnaliştilor? Vă închipuiţi cum era la 25-30 de ani. O bestie care lovea oamenii cu picioarele în cap, cu cizmele şi cu ce apuca. Şi nu doar el era astfel. Repet, aproape toţi au făcut la fel, iar acum ei mint cu neruşinare nu este adevărat că ne-au ocrotit cu grijă părintească. După evenimentele din decembrie 1989, noi am scris peste 2000 de cărţi de memorii şi toţi consemnează aceste lucruri: foame, bătăi, lanţuri, munci grele zilnic, morţi”

”Dacă Piteştiul s-a caracterizat prin violenţa colectivă, Râmnicul Sărat a excelat prin exterminarea individuală, într-o linişte de mormânt”, a declarat fostului deţinut politic Cicerone Ioniţoiu.

Torţionarul Ioan Ficior şi aplicarea justiţiei

În perioada în care colonelul Ion Ficior a fost comandantul Coloniei de muncă de la Periprava, respectiv în perioada 1958-1963, deţinuţii politici au fost supuşi unui regim de detenţie extrem de sever, care a presupus înfometarea, violenţe fizice, presiuni psihice, privarea de asistenţă medicală, condiţii insalubre în barăci, sancţiuni disciplinare aplicate discreţionar şi excesiv în raport cu gravitatea abaterilor. Ficior a introdus şi a menţinut un regim de detenţie abuziv şi represiv împotriva deţinuţilor politici, care erau consideraţi atunci o ameninţare la adresa noului regim.

La Periprava, în perioada 1958-1963, au murit 103 deţinuţi, toţi condamnaţi pentru delicte politice. Cele mai multe decese, respectiv 54, au fost înregistrate pentru grupa de vârstă 50-59 de ani. Cel mai tânăr decedat avea 19 ani, iar cel mai în vârstă, 71 de ani.

Există 50 de persoane care au supravieţuit după ce au fost închise în Colonia de muncă de la Periprava. Dintre aceştia, 21 foşti deţinuţi politici au dat declaraţii în legătură cu regimul de teroare şi exterminare instituit de Ficior.

Preşedintele executiv al IICCMER, Andrei Muraru, a precizat că deţinuţii politici au decedat ca urmare a unor ”boli ale mizeriei” cauzate de lipsa hranei adecvate, programul de muncă extenuant şi lipsa acordării asistenţei medicale precum enterocolită cronică sau acută, tuberculoză, pneumonie, afecţiuni cardiace sau afecţiuni ale aparatului digestiv şi excretor.

Caroli Ioan, unul dintre supravieţuitorii lagărului morţii de la Periprava, a povestit cercetătorilor ICCMER că ”dacă nu ne făceam norma, seara când ne întorceam la colonie, eram opriţi la poartă de gardieni şi bătuţi. Aveam mâncare două foi de varză cu zeamă. La prânz mâncam arpacaş sau iahnie de fasole. De foame mâncam şi sfeclă furajeră crudă…Am fost bătut de un căpitan pe nume Ficioru. Persecuţiile şi bătăile la care eram supuşi se făceau pentru a ne lichida fizic. Aproape zilnic murea câte un deţinut…Exista şi o carceră unde erai obligat să stai permanent în picioare şi drept mâncare primeai apă cu sare”

Un alt fost deţinut, fostul avocat Alexandru Roşcoban, a arătat că ”deţinuţii erau nevoiţi să mănânce porumb crud…în fiecare zi la stuf mureau câte doi deţinuţi din cauza condiţiilor mizere în care munceau şi trăiau…Dacă nu făceam norma de muncă, gardienii ne băteau. Am fost bătut de gardieni cu cozi de lopată”

Mărturia şocantă a torţionarului Ioan Chertiţie

Torţionarul Ioan Chertiţie a vorbit recent despre ororile pe care le-a provocat victimelor sale din temniţele comuniste în ultimele momente ale vieţii lor.

Ioan Chertiţie a lucrat în sistemul penitenciar şi ulterior a fost şef de secţie la Penitenciarul Baia Mare, dar spune “cu toată sinceritatea” că dacă ar fi să o ia de la început, tot meseria asta şi-ar alege-o. “Aş face-o aşa cum am înţeles-o mai târziu”, declară acesta.

Mă vedeam pe secţia de deţinere cum îl privesc dispreţuitor, cu un surâs ticălos în colţul buzelor. Apoi încep să îi aplic nenumărate lovituri de baston peste faţă, spate, mâini şi picioare. Cu sete şi cu ură. Cu nemărginită ură. (…)

Ne-am crezut Dumnezei. Noi am fost Dumnezeii. Mă simţeam stăpân peste timp. Pe această secţie păşeam ţanţoş, cu o oarecare satisfacţie pentru că ştiam că deţinuţii se tem de mine. Şi asta era o satisfacţie extraordinară. Mă bucuram că mă urăsc, asta o simţeam din privirile lor când mergeau la muncă. Eram o adevărată teroare”, a declarat Ioan Chertiţie.

Noi, supraveghetorii, eram ca nişte câini dresaţi. Am fost învăţaţi să urăm din toată fiinţa noastră deţinutul, hoţul şi, nu de puţine ori, cu acest baston de cauciuc, ‘negrocalminul’, cum îl numeam noi, supraveghetorii, am bătut de nenumărate ori deţinuţii de pe această secţie. Eram la un moment dat ca un morfinoman care îşi caută drogul. Aşa îmi căutam eu victimele“, a povestit torţionarul.

Un alt angajat al uneia dintre închisorile comuniste povestea că atunci când printre victimele care îşi dădeau duhul în închisoare era un preot, pe sicriul din camera în care erau puşi “supraveghetorii jucau cărţi şi se distrau”.

Se ştie faptul că pentru a răsturna ordinea socială existentă înainte de a ajunge la putere regimul comunist, Partidul a răspândit o ideologie bazată pe “lupta de clasă” şi a căutat să învrăjbească păturile sociale sărace, împotriva celor mai înstăriţi, numiţi “chiaburi”, precum şi o ideologie atee, care să permită comiterea crimelor odioase ce au însoţit comunismul pretutindeni.

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*