Popor Roman, poţi să dai de pomană luna de pe Cer şi poţi aprinde toate lumânările lumii-aducatoare de bani şi de manipulări; Poţi să mergi în cap şi poţi pupa toate oasele şi fotografiile/picturile ICONATE; MAESTATE, Domnilor Iliescu- Patriarh cu toţi preoţii şi boierii îngrăşaţi din untul lacrimilor româneşti, Dumnezeu vă ţine în viaţă, ca să luaţi blestemul de peste POPORUL ROMÂN prin iertare, împăcare, smerire şi prin pocăirea TUTURORA! Altfel se alege praful de aceasta Tara- şi pulberea de Poporul alungat printre STRAINI

09   Părintele Dumitru Stăniloae a scris că Omul începe să moară sufleteşte de când începe să nu-i mai pese de Dumnezeu, pentru că aşa rodeşte educaţia idolatră, formală, iconată, colorată, moartă, nebiblică… Domnilor slujbaşi domneşti, cu toţii ne-aţi manipulat şi minţit! Dar nu vă înşelaţi: “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” (Gal 6/7). Curând copii se vor încăiera cu părinţii; vecinii, neamurile, toţi, se vor înhaita între ei mai rău decât lupii. Totuşi, Întreb şi eu, precum Neemia:” Voi chiar nu vedeţi starea nenorocită în care a ajuns Poporul Acesta”? Voi chiar nu vreţi să “Întăriţi mâinile slăbănogite şi să întăriţi genunchii care se clătină”? (Îs.35/3)

as

 

După cum pe voi vă iubeşte Dumnezeu, aşa cum sunteţi, iubiţi şi voi pe acest popor amărât.Şi pentru ei a sângerat Isuss, dar voi nu vreţi să îl uşuraţi de idoli, formalisme, taxe, nedreptăţi, pomeni, suferinţe şi de alte chinuri -prin naşterea din nou (Ioan, cap 3) Chiar nu vă doare ca ei nu ştiu să deoasebeacă stinga credinţei strămoşeşti de dreapta credinţă Dumnezeiască, întrupată în Isuss şi dăruită fără bani, fără pomeni sau alte condiţionări?

 

Nu uitaţi că şi pe voi Domnul vă vrea cu gelozie pentru Sine, nu pentru iadul veşnic. El vă poate curăţi şi elibera de orice vinovăţie. Într-o clipeală vă poate lua muntele de păcate de pe conştiinţa voastră încărcată cu atâtea vinovăţii.De la un capăt la altul al ţării; de la cel mai mic până la cel mai mare, lansaţi un ÎNDEMN NAŢIONAL de pocaintă şi înflăcăraţi pocăinţa, Credinţa Adevărată, umilinţa, iertarea, împăcarea. Dacă Patriarhul Nicodim a acceptat să se nască din nou; Şi pentru că Patriarhul Iov, cel mai sfânt dintre oamenii planetei s-a pocăit, noi, nişte academicieni ai păcătuirii, ce mai aşteptăm? “De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42/6) Să nu uitaţi că asupra voastră apasă nevinovăţia “chiaburilor” care au înfundat puşcăriile, a prigoniţilor, intelectualilor , a martirilor şi luptătorilor neîndreptăţiţi, deposedaţi sau colectivizaţi cu forţa! Tot voi aveţi pe conştiinţe lovitura de palat şi de stat, mineriada, prigoana creştinilor, a pocăiţilor, pocăinţei etc Căci iată, şi din cauza voastră “am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: “Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Ap.6/9-10)

 

 

   Pentru că şi din cauza mea Isuss plânge pentru ŢARA, Popor Roman, iartă-mă că te-am minţit, manipulat cu idoli iconaţi pentru bani! Iartă-mă că te-am furat pe faţă, că te-am neîndreptăţit, că…

 

Domnilor Păstori şi Preoţi, Căpetenii şi capete luminate, să nu uităm că am fost născuţi ca să fim cu TOŢII, mai mult decât Biruitori, prin ajutorul lui Isuss… Să ne descălţăm de proaste năravuri, datini şi obicee; Să ne dezbrăcăm de costumul poftelor adamice şi, prin pocăinţă, împăcare, iubire, să urcăm în Corabia Isuss,incaltati cu rivna Evangheliei si imbracati in mantia cristica . Să nu păţim ca innecaţii din timpul lui Noe. El vrea ca să ne poarte “totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării… (2Cor2/14-17). Iată că se apropie Bilanţul Credinţei “strămoşeşti”, dar acest popor tot nenăscut din nou este. Încă nu-l învaţa “slujbaşii” domneşti cum să scape de lipsuri şi suferinţe, prin înnoirea cristică. Încă nu este învăţat să deosebească falsa credinţă de dreapta pocăinţă. Dar Eu vă spun:” Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Mat.6/33).

 

Ajunge răul făcut până acum, căci ne-am înălţat mândria, făţărnicia, hoţia, pornografia, confortul şi biserici aurite până la Cer, dar ne trage  vinovăţia până la TALPA IADULUI! Da ţi la o parte nepăsarea, indiferentă faţă de Dumnezeu, faţă de oameni

 

Tata   ne-a salvat din pustia comunismului ca să nu ne pierdem prin gheena fesenismului. El nu vrea ca milioane de oameni să lase în bălării” Grânarul Europei “, pentru a pleca în lume şi cerşi o pâine din poartă în poartă… El nu vrea ca tinerii, din pruncie să fie deslipiţi de Cel Viu, ca să fie lipiţi de raul,pacatul cel mort, să fie alungaţi în braţele răutăţii, din cauza învăţăturilor formale, bolnave, idolatre, nedumnezeiesti. Nu El da chinuri peste bătrânii batjocoriţi ca să se bucure mai degrabă de moarte, decât de viaţă. “Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatra pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” (Luca 19/41-44)

 

  CĂPETENII şi CAPETE LUMINATE, nu uitaţi că “Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut” (Luca 12/2)

 

Nu mai fardaţi vinovăţiile şi păcatele care apasă asupra Poporului Român. Nu mai amânaţi avortarea tuturor minciunilor şi răutăţilor voastre, din cauza cărora suferă Tara şi datorită cărora vă poate costa pierderea vieţii veşnice. Din cauza păcatelor ştiute, dar mai ales, ascunse, satan a cerut să treacă poporul prin ciur şi sită. Vrea să ne cearnă ca pe grâu ,pentru a ne lovi cu urgii CUTREMURĂTOARE, dacă nu dăm afară, dacă nu scoatem din noi, dacă nu-I dăm Lui toate mizeriile din noi, prin singura Uşă –Isuss. Puteţi farda păcatele şi vă puteţi ascunde şi în gaură de şarpe, dar tot nu scăpaţi. Din Dragoste faţă de Cer şi faţă de POPOR, lansaţi O POCĂINŢĂ NAŢIONALĂ ŞI UN POST duhovnicesc!!! Încingeţi, înlănţuiţi Tara cu rugăciuni sincere, umile, smerite. Aţi construit temelia comunismului –fară de Dumnezeu –dar acum înălţaţi urâţenii monstruoase-contra lui Dumnezeu. Aţi vaccinat cu pilula mortală pruncii încă din burta mamei.

 

 Aţi prostit tinerii cu învăţături idolatre, nedumnezeiesti, alungătoare. După ce aţi colectivizat tara prin sânge nevinovat, prin crime şi nedreptăţi, aţi decolectivizat-o prin alte urâţenii şi nedreptăţi şi mai monstruoase. Aţi deposedat pe cei săraci şi aţi alungat milioane de oameni în gura lupilor.

 

Aţi băgat de vii în pământ bătrâni şi oameni neajutoraţi. Aţi avortat milioane de PRUNCI NEVINOVAŢI, în LOC SĂ AVORTAŢI PĂCATELE ŞI PE SURSA TUTUROR SATANELOR DIN VOI. Ajunge! Aţi transformat pe Dumnezeu cel viu, infinit, de necuprins, într-un Creator limitat, cartonat, idolatrizat, CREZÂND CĂ EL ESTE CA VOI (vezi Psalmul 50). Acum, ca falsul Dumnezeu cartonat, iconat, mut, orb şi şchiop este poporul blestemat de nepocăinţa voastră. Ajunge. La pocăinţă şi Credinţă Cristică cu noi. Praful se allege din Popor şi în pulbere se preface Tara, dacă nu ne naştem din nou prin pocăinţă, căinţă, umilinţă Cristică. În zadar VOI şi împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi vă veţi ascunde în peşteri şi în stâncile munţilor. În zadar veţi striga munţilor şi stâncilor: “Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (Ap.6/15-16)

 

 Popor Roman, nu de pomeni are nevoie Domnul, pentru că tot universul este al Lui! Nici nu vrea să vadă mâini murdare cu păcate fardate -inalţate spre Cer;” Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! “Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?…

 

  Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduva! . Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lana. De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;

 

 Dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.”

 

 Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! Argintul tău s-a prefăcut în zgura, şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apa. Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: “Ah! Voi cere socoteală potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi voi topi zgura, cum o topeşte leşia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine.” (Îs..1/10 -25

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*