Agromedia - Enciclopedia Agricola

“Pe Domnul îl răsplătiţi astfel!”(Deut.32/6)…“Eu sunt dator şi…” (Rom.1/14) prin mijlocirea unicului Prieten al păcătoşilor, orice om este onorat să- I fie recunoscător şi mulţumitor, căci fiecăruia ne-a împrumutat ochi, privire, gândire, mişcare, vorbire, picioare, anticorpi, asimilaţie, aer, plămâni, respiraţie, mâncare primită cu apreciere, cu lauda, cu sudoare până la sângerare (Evrei 12/4); Dar şi pentru ceilalţi talanţi decontaţi, răscumpăraţi, vom da socoteală (Mat. 25/14-30, Luca 19/11-27 şi…) Mai presus de toate, ni l-a dat pe Dăruitorul întrupat din bunătăţi, învăţături, frumuseţi, sfinţenii şi din alte “făinuri cereşti”, plămădite în Pâinea vieţii (Ioan cap.6), ca să ne dea puteri pentru ca dimpreună să biruim orice ispită şi pe ispititor, dacă bem voia-sângele Dumnezeiesc-invăţătura, gândirea lui; Dacă ne săturăm cu orice rânduială, poruncă, hotărâre, cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (Deut. 8/3); Deci, dacă mâncăm pe săturate din Pâinea rumenită în cuptorul de la Golgota, cuptor mai încins decât cel din Daniel, cap.3 şi, dacă ”punem burta pe Carte” şi bem Apa vie (Ioan, cap.7), va locui în noi Toată Biblia, cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Ioan 14/23); Nu ni l-a trimis pe Duhul Adevărului, pentru a-l (re) răstigni, scuipa, refuza ci, ni l-a dăruit să-l primim cu toată priceperea, pocăinţa, credinţa, neprihănirea, iubirea, înfăptuirea şi… cunoaşterea lui, până devenim Una cu el, nu cu ea (1 Ioan 2/15-17), ca să fim găsiţi în Hristos, având o pocăinţă, credinţă, bunătate, iertare, neprihănire, dragoste (1 Cor. cap. 13) şi alte bogaţii Dumnezeieşti, aduse din Cer, nu de la culte, religii, preoţi ori de la alţi “profesori “sau “reformatori”… Pentru că el a zis şi s-a făcut (Gen. cap. 1), să-i dăm întâietate şi suveranitate în toate, oricând şi oriunde (Ioan 15/5), fiindcă în învăţăturile, în poruncile lui pulsează pentru noi o putere Dumnezeiască înfocată de Har, pentru că împreună cu Duhul lui Dumnezeu să fie împlinite toate rânduielile, ca să rămână în noi el, cu toate ale sale!” Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot” (2 Petru 2/3-12) şi…” Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Fil.4/13), dar nu eu ci, Harul (1 Cor.15/10) care s-a îndurat să locuiască în omul născut din nou din Sângele, din Sămânţa Învăţăturii lui (Luca 8/13); Fiindcă nimic bun nu locuieşte în oamenii neânnoiţi, (Rom.7/18), care nu-l au ca Şef pe El, până şi cele mai bune fapte sunt pline cu şerpării, viclenii, capcane, răutăţi, urâţenii…” Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” (64/6) Să ne facem una cu Duhul Sfânt ca să trecem Marea problemelor pe valuri, căci satan, după ce se foloseşte de omul adamic (mereu), la capătul punţii îşi aruncă pe orice sclav în marea învolburată! Pentru că tot ce face El este bun, corect, desăvârşit, profitabil, veşnic, sănătos, atotputernic, de ce nu ne întoarcem de la uzurpatorul şef (Ioan 8/44) la cel Atotştiutor, creator, iertător, (râs) cumpărător, dăruitor şi… proprietar? Nu ştim că oricine”… păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela început. Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.” (1 Ioan 3/8-10) Să ne lipim de Duhul lui Dumnezeu şi, împreună să citim, memorăm, practicăm învăţătura lui, căci el este şi înfăptuire (Fil.2/13);” Şi ştiţi că El S’a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut. Copilaşilor,…” (1 Ioan 3/5-7

Pentru că bisericanii nu învaţă din propriile greşeli, nu plătesc taxe la stat şi, mai ales, pentru că îi buzunăresc pe amărăşteni prin minciună, manipulare, prostire, formalisme şi idolatrii- sigur, vor fi deschiaburiţi- desproprietăriţi! Astfel, să se roage şi ei (mult şi bine) la păreţi “sfinţiţi”, la foto-picturi aurite, iconate, dar limitate, mute, surde şi neputincioase! Să aprindă kilometri de lumânări, prin care-l înlocuiesc pe Iisuss,care este  Lumina lumii, cu opaiţul toxic! Să dea şi ei bani pentru pomeni, de parcă dincolo sunt wc-uri eco, iar morţii trăiesc din mâncarea (noastră) lumească…! DECI, cum a ajutat Cuza Vodă Biserica ?
illDupa ce i- am tradat  pe nemti,tot capeteniile Tarii , in 89, au tradat si propriul Popor!INCREDIBIL- Prof. univ. dr. Corvin Lupu- Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca”…Experții britanici anunță un punct de COTITURĂ în războiul din Ucraina: Disperarea lui Putin se va întoarce împotriva Rusiei… Aurora Dumitrescu, fostă deținută în pușcăriile lui Vișinescu: „Toți securiștii cu funcții de conducere sunt un mai mare sau mai mic Vișinescu“      Durerea Unui Vis Stefan-“Adio, mamă patrie, adio!”…Probabil, mâine-aici va fi pustiu/Şi toţi în pribegie vom porni-o./Drum bun, popor pierdut la un pariu,/Adio, mamă patrie, adio!.. de Adrian Pãunescu 
44
Icoana este o imagine BOLNAVA a omului Pacatos  (de obicei bi-dimensională) reprezentând pe Hristos, sfinţi, îngeri, evenimente biblice importante, pilde sau evenimente din istoria bisericii, dar toate sunt reprezentări iconate greșit, icoane eronate, făcute de mintea omului păcătos. “Ceea ce scrisul prezintă cititorilor, imaginea icoanei prezintă celor neînvăţaţi o falsă arătare, pe care o privesc oameni. În ea şi cei ignoranţi văd si inteleg ca este o falsitate. Icoana este ca o minciună pentru analfabeţii”. Citiți vă rog și alte falsuri despre icoană în Epistola către Episcopul Serenus din Marsilia, NPNF 2, Vol. XII, p. 53.yyNu pierde nimic omul care crede în Acela care ESTE cel mai mare, tare, sfânt şi mai bun ci, câştigă veşnicia! Putem primi totul, dacă ne bizuim pe El, nu pe gunoier, politruci, şefi, foto-picturi aurite ,dar mute, iconate sau pe alte făcături demoneşti; Să-l credem pe Hristos, adică să ne umplem cu învăţătura şi întruparea lui, căci el este şi voinţă şi înfăptuire; Să-l lăsăm pe el să fie şef, să domnească pe tronul eului răstignit, să lucreze, să rodească, să trăiască în locul omului adamic, (Gal.2/19-20) căci noi am eşuat şi în Eden şi în Ghetsimani, pentru că nu locuieşte nimic fain în omul nenăscut din nou şi nu suntem în stare să facem nimic bun, dacă umblăm despărţiţi de el… SĂ NE BUCURĂM DE ONOAREA DE A-L PRIMI plin de Har şi de Adevăr, căci el a împlinit Legea şi Proroci, ne-a eliberat de sub blestem, ne-a scos din grota, din ghetoul satanei globalii şi ne-a strămutat în Sine, a făcut de ruşine pe toate căpeteniile lumii (Col.2/14-15), a zdrobit capul satanei, ca să devenim şi noi una cu El (Rom. cap.6) şi cu toate ale Sale… Dacă pruncii se încred în părinţi şi au de câştigat, de ce să nu credem în „Matricea Dumnezeiască” a tuturor celor bune, plăcute, desăvârşite, pline de roade bune, fiindcă şi omul Iisus l-a crezut pe Tatăl şi acum stă la dreapta Tronului Dumnezeiesc şi mijloceşte pentru îndumnezeirea noastră…descărcare

 

Războiul total împotriva Lui Dumnezeu. Cum răspundem? Acum înțelegeți de ce vor să îl aresteze pe Donald Trump? Setarea narațiunilor dominante și crearea unei noi paradigm; Răul din umbră a început să fie în mod accelerat expus la scară planetară; OMS anunță lansarea „rețelei de certificare digitale de sănătate”; Se pun bazele tiraniei globale; Primul transfer de tehnologie a vaccinurilor cu ARNm – colaborare pentru a găsi noi soluții; Nanotehnologia VS Dumnezeu; The Molecular Computer; OMS ne pregătește o nouă pandemie; Aplicațiile nanotehnologiei în farmacologie; Nanotehnologie, biosenzori implantați, ce ar putea ei pune în vaccinul COVID? Nanotehnologia: “ingerii” microscopici ai viitorului; Pot fi băgate cipuri în corpul uman prin intermediul vaccinurilor? De unde a pornit această conspirație anti-Bill Gates; Dr. Anca Nițulescu: NANOTEHNOLOGIA DIN SÂNGELE OMENESC

citeste mai multe »

“Unde eşti” (Gen.3/9) omule, oricine ai fi? Este nesfârşitul ecou al întrebării Creatorului, întrebare adresată fiecăruia, încă de când eram în coapsele lui Adam; Să nu zicem că n-am ştiut căci Adevăratul Tată “ne vrea cu gelozie pentru Sine.” (Iac. 4/5), nu pentru Satan, sclavagizaţi de păcat; El ne caută să ne dea Totul Totului Tot, să ne îmbrace, (nu cu frunze şi scuze Gen.3/21) ci, cu rânduiala, învăţătura, înfăptuirea, Mantia Cristică (Col.3/9-11), ca să nu mai rămânem înglodaţi în păcat (Ef.2/1), otrăviţi de gunoierul cosmic… Oricât ne-am ascunde după deget, printre uscături, vom fi găsiţi şi în gaură de şarpe, dar va fi prea târziu; ACUM (astăzi, cum învăţăm din Evrei, cap. 3 şi…) “Căutaţi pe Domnul din toată inima…” şi, precum Iov, cap. 32, prăbuşiţi-vă în pocăinţă! Prioritar, “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)”… „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. (Isaia 55/6) Şi “secretarul” Isuss ne-a învăţat să-L căutăm pe Acela care ne dă şi ne vrea TOT binele din univers (Mat.7/7); Dar noi, cât se mai poate, de ce nu-l căutam din toată inima?” Mă veți căuta și Mă veți găsi dacă Mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi’, zice Domnul și…” (Ier. 29/13-14) Si, nu uitaţi: ASTEPT RASPUNS de la fiecare om! După ce ne-am lipit de mincinosul şi uzurpatorul Satan, care s-a folosit de noi, ne-a dezbrăcat de Chipul şi Asemănarea Creatorului, şi ne-a abandonat prin hăţişul pădurii; După ce i-am întors spatele adevăratului Tată, (căci orice om nenăscut din nou din Sămânţa-Luca, 8/11- Învăţăturii lui Dumnezeu, are ca tată pe Satan, cum ne-a învăţat Lumina lumii în Ioan, 8/44); După ce am refuzat să-l primim pe Prietenul păcătoşilor în ieslea inimii şi l-am răstignit, nu pierdem nimic, dar, câştigăm Totul (şi Învierea, Iertarea, Înfierea Viaţa veşnică şi…), dacă ne întoarcem la El, ne împăcăm prin pocăinţă, ne lipim şi, umpluţi cu Plinătatea Lui, rămânem Una cu Duhul Sfânt, ca să fim găsiţi în Hristos (Ioan, cap. 15), având o credinţă, iertare, iubire, dragoste (1 Cor. cap. 13), sfinţire, smerenie, învăţătură, slujire, evlavie, neprihănire şi… “şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi -o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să -L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi”… (Fil.3/9-10); Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul ADAMIC, (Rom. cap.7), să devenim Una cu Acela care este mai mult decât cel mai mare, tare şi mai sfânt din univers (1 Ioan 4/4) şi să-i dăm lui şefia în toate, conducerea, suveranitatea în totalitate, căci până la urmă El va domni drept Căpetenie în tot cosmosul… Mai bine este ca din Dragoste, Respect şi Recunoştinţă faţă de Dăruitor şi Creator, să-l căutăm cu plăcere, bucurie, smerenie pe Duhul Adevărului, trimis ca să ne ajute, ca să luptăm, nu ca nişte orfani (Ioan 14/18) pentru mântuire… căci „ei (cei mântuiţi n.n.) vor vedea Faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împăraţi în vecii vecilor” (Apocalipsa 22,4.5)

a)- Invitaţie DUMNEZEIASCĂ trimisă oricărui păcătos –pentru a nu se inneca în Potopul de păcate înflăcărate până la Cer, precum în timpul lui Noe; Cine intră în “Corabia” Isuss, fără bani şi fără plată, fără icoane, lumânări, pomeni, acatiste , ritualuri, moaste iconate – scapă pentru veşnicie de chinuri şi nedreptăţi, căci…” Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipat, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Ap.21/4) ;b) Urăsc pomenile şi lumânările, icoanele şi datinile, tradiţiile şi idolatriile iconate… “Urăsc… şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi… Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! “(Isaia, cap 1)

22

Cautati pe Domnul din toata inima- ( Isaia 55:6) „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape; Infrastructura lui Antihrist: Trăind în era supravegherii; Agronom, Dr. Don Batten- În șase zile-De ce 50 de oameni de știință aleg să creadă în creație; Citate de Richard Wurmbrand; Ieșiți afară! Acum! Pregătirea pentru Dezastru: Datoria Creștină; Sir Isaac Newton: „Dumnezeul Suprem este o Ființă veșnică, infinită, absolut perfectă”; Dupa terminarea cursurilor universitare, contele… John Knox; ESENȚIALUL CREȘTINISMULUI, de John Robert Walmsley Stott; Să-ți iubești inteligența artificială? Inteligența artificială și agentul moral; Inteligența artificială ar putea crea în curând “religii care să fie de fapt corecte” și “să scrie o nouă Biblie”, afirmă un celebru istoric israelian; Globalism, fărădelege, apostazie: Lumea este gata, dar Biserica este gata? Dan Bercian – Tragedia slujbelor care înlocuiesc slava lui Dumnezeu (partea 1); Despre nazismul satanic, partea I; A fost gasita ‘particula lui Dumnezeu’?Oamenii de stiinta sustin ca au confirmat existenta bosonului lui Higgs – dar nu acorda recunoasterea Dumnezeului care l-a creat; 25 de Versete biblice despre căutarea lui Dumnezeu; Căutați-Mă și veți trăi! Căutați mai întâi;Ce înseamnă să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu?Dumnezeul care Se ascunde; Ocupa-te de treburile lui Dumnezeu, si El se va ocupa de treburile tale! Charles Spurgeon – Căutaţi mai întâi… Duhul ne dorește cu gelozie pentru Sine; Fii cu un pas înaintea diavolului; O analiză nepenticostală a lucrării Duhului Sfânt, partea a III-a; Domnul (dimpreuna cu Duhul Sfant-Capetenie si prin mijlocirea lui Isuss)te va face să fii cap, nu coadă…aaa

 (Sa ne mire ,de ce suntem cancerizati,   nauciti,confuzi chiar la distante de sute de kilometri?) Arme psihotronice; Substantial – cu Adrian Călin; Exploziile de la Crevedia, o afacere de partid și de stat: Cine sunt Stîngă și Doldurea patronii FLAGAS, oamenii PSD prin care Rusia face miliarde în România; Din seria neamuri și amante: Rafila angajează 8 consilieri la ministerul Sănătății; Citate de Pitagora, de Neale Donald Walsch, de George Washington,  de Democrit, de Lucius Annaeus Seneca, de Mark Twain, de William Shakespeare si de Albert Einstein;  Adrian Năstase, zis și Bombonel, își ascunde banii furați de la români în Panama împreună cu interlopul Horia Constantinescu; Cum erau interceptati si ascultati romanii in anii comunismului? – Substanțial; Cum mituiește Victor Drăgușin familia PSD, Ursu-Avram, cu banii cetățenilor: Antena 3 îi ridică ode cârmaciului de la Alexandria; Lupta actorului Emanuel Petran cu sistemul canceros ce a capotat în fața intereselor Ungariei, la Cluj; Baronul Toma Faliment: ”Șarpele roșu” își ascunde averea pe numele rudelor; Citate de Sun Tzu; Cei care l-au asasinat pe Ceaușescu jefuiesc țara de 34 de ani! În șase zile- De ce 50 de oameni de știință alegsă creadă în creație; Dumnezeu a creat totul cu maturitate funcțională; Fundamentele creștine ale statului de drept în Occident: o moștenire a libertății și a rezistenței împotriva tiraniei; 15 întrebări pentru evoluționiști; LA 33 DE ANI DE LA REVOLUTIE – Substanțial ; „DNA Journey” urmărește strămoșii celebrităților din Africa; De ce sunt evreii atat de destepti? Cine sunt deştepţii lumii? Johnny Depp, de la procese la succese; Bizarul obicei al liderilor sovietici și ruși de a săruta bărbații pe gură; EAUSESCU, BREJNEV SI PROBLEMA BASARABIEI; Trădarea și oportunismul la români de-a lungul istoriei s-a strecurat ca o viperă și în Academia Republicii Populare Române; Topul mondial al site-urilor de știri… începe cu BBC;  Unul dintre cele mai vechi ziare din lume folosește jurnaliști „asistați de inteligența artificială”; MOȘTENIREA COMUNISMULUI; Acesti porci  “Hi-hi-ILIESCIENI”si astazi rama la temelia Romaniei, imbracati in armura luciferica… Dosarele cehoslovacilor din gulagul sovietic publicate online;jj

 Manipularea pe forumuri; Super-arma Chinei! O boală misterioasă a cuprins tot globul. E devastatoare; Ce au arătat scanările creierului unui fost diplomat american afectat de misterioasele „atacuri sonice” din China; 99 de ani de la încercarea subversivă armată a URSS de a rupe Basarabia de România; Operaţiunea Tatar-Bunar (1924), între propagandă şi dezinformare; ATENȚIE: Face Book-ul ucide blogurile! ILLUMINATI, ucigași în masă al neamului omenesc;  Societati secrete moderne (I); Supravegheat pe Internet ? Societati secrete moderne VI; Cele mai secrete organizații din lume: 5 nume oculte care alimentează teoriile conspirației… ORGANIZAŢIILE SECRETE ŞI PUTEREA LOR ÎN SECOLUL XX!Lucruri nemaiauzite despre societăţile secrete care au creat lumea modernă; Cine conduce lumea? 8 lucruri de reținut de la reuniunea Forumului globaliștilor de la Davos. Nr 1: Elitele globale nealese vor cu adevărat pașapoartele de vaccinare digitale. Fără mașini, carne sintetică, control digital total – Marea Resetare Mondială; ONU şi Forumul Economic Mondial se află în spatele “războiului global împotriva fermierilor”, spun experţi; Davosul și pretențiile Moscovei de a menține Republica Moldova în spațiul „lumii ruse”… Harari și Schwab, păpușari ai Forumului de la Davos, îngrozesc planeta: „Oamenii sunt animale hackuibile supuse unor dictaturi digitale. Nu au liber arbitru!” (Noi furam si tot noi ne judecam si ne reabilitam,ca in famiglie…) Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție…România este pe primul loc în UE în topul supraaglomerării în penitenciare; (Amintiri justitiare…)Topul magistraților condamnați, rescris de ICCJ;Topul celor mai răsunătoare 10 condamnări ale anului 2023; „Galeria” judecătorilor șpăgari / Ce s-a ales de cei mai faimoși magistrați care s-au pus în solda infractorilor… Informații senzaționale din viața soților Ceaușescu. Relatările sosiei fostului dictator communist;(Daca actioneaza fara Dumnezeu cel viu,adevarat,necartonat,nepictat si iconat…) Problema neglijată ce va defini viitorul Europei; …impreuna cu alti sacali fardati in blanuri de mielusei… au dat o lovitură de stat, pentru a aghezmui cu sange nevinovat –praznicul komunismului-Jaful secolului și dictatura securității…Revista „TIME” a publicat lista celor mai influenţi 100 de oameni din lume. Cine sunt aceştia;(Cine vindeca spitalele  din Romania, imbacsite de coruptie,incompetenta ,neomenie  etc? România rămâne fără medici! Suntem pe locul trei în lume la deficitul de personal medical 

citeste mai multe »

De la Prea (ne) fericitul, (ne)zgârcitul şi, (ne)manipulatorul IOV cetire: “Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te -a văzut. De aceea mi -e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov, cap. 42/5-6); Deci- dacă Marele Patriarh a fost răspopit pe mormanul de gunoaie iconate ale lumii globalii; Dacă şi cel mai valoros, mai apreciat (chiar de Dumnezeu) om din toate timpurile ne-a învăţat lecţia pocăinţei, noi- de ce nu vrem să ne împrietenim cu adevăratul Tată, nu cu Satan (Ioan 8/44)? De ce nu vrem să ne despovărăm eul injectat cu popisme, amăgit cu otrăvuri demonice? Vom căuta această oportunitate şi n-o vom mai găsi, pentru că roadele necăinţei se întorc precum bumerangul! Asadar-PREGATIREA pentru întâmpinarea Lui:” Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu -i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii, cari se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, cari învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplină cunoştinţă a adevărului. După cum Iane şi Iambre s’au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii cari sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni. Tu, însă, ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele cari au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuş Domnul m’a izbăvit din toate. De altfel, toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. Tu să rămâi în lucrurile, pe cari le-ai învăţat şi de cari eşti deplin încredinţat, căci ştii dela cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptură este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3/1-17)

Sa ne (re)amintim doar despre cateva file din istoria  Agro-debandadei nationale…Dumitru Buzatu, despre subordonați: ”F…-i Dumnezeirea mamii lor, tre să mă duc să-i bat!”. Voia să-i amenințe cu pistolul;Asa se fur ă Romania şi se naste DEMON-ia :Trinitatea diabolic ă din Romania l-a facut boier şi pe Ioan Nicolae,la fel ca şi pe Porumboiu,Musc ă-oiu,Placint ă-oiu şi pe alti Hoto-oi , “MIR-uind “Averea Obsteasc ă a Tuturor Amaraştenilor, pentru a  mitui pe alegatori cu un mic şi o bere urinabilă! MITĂ LA PSD: DNA cere închisoare cu executare pentru greii din dosar; Pentru ca tovarasii de “jug” ai ministrului agriculturii fura , nu sunt bani pentru Fermieri, decit promisiuni că plăteşte subvenţiile la bovine până de Paşte(le Kailor); 2-De prea mult bine si datorita confortului si educatiei popesti,alti specialisti de la APIA fura si pescuiesc in ape tulburi , fara sa pateasca nimic……1- Fermierii striga prin pustia romaneasca si tot ei aud, pentru ca “pastorii “lor ii considera oameni de paie, ii ard cu impozite crase , in timp ce fermierul italian, spaniol, danez etc nu plătește un euro , impozit , reproseaza Viorel Matei, președintele Federației Naționale a Producătorilor Agricoli;2- Protestul organizat de European Milk Board, organizaţie ce reprezintă producători de lapte din 13 state membre UE nu seamana cu un protest de paie romanesc…….Cu un singur smochin de apartament sau din curte putem alunga boala si saracia- Plantati copacul aducator de profit si din fructe si din frunze…….Agropedia va posteaza gratuit tratamente sanatoase,ieftine si sigure:Remediul cu tinctura de ardei iute ajută la vindecarea sciaticii ;Varza nu este doar o leguma aliment;1. Leusteanul , loboda si Stirita topesc grăsimile ,elimină toxinele si vindeca boli incurabile ; 2 . LOBODA are si efect anti-cancerigen; 3 . Stirita savurata de porci,vindeca – inclusiv cancerul uman…In timp ce politrucii care au defrisat Romania se aleg cu odihna la pensiuni pentru citiva ani sau zile, defrișarea pădurilor, sub patronaj austriac hrebenciuac sau posac continua sa puna pădurile si toata Romania pe… butuci

aaaaCe parere aveti despre Mihai Tănăsescu, fost ministru de Finante , care a spus: administrația financiara are rol de japca;2 -In timp ce inspectorii ANAF îi pedepseau pe” evazionişti” din covrigării şi magazine, şeful lor, ministrul de Finanţe Darius Vâlcov, nu-şi poate justifica trei lingouri de aur, colectiile de picturi muzeale si alte comori;3 In timp ce amarastenii se roaga lui Dumnezeu pentru o bucata de piine, politrucii si Capeteniile Preotesti miruiesc Marea Hotie a Proprietatii Obstesti; 4- Culmea inspecţiei fiscale la Suceava: patron avertizat de ANAF pentru un plus în gestiune de 14 bani; Adrian Porumboiu, amendat cu 12 milioane de lei pentru subvenții încasate ilegal. APIA Vaslui: La ferma de vaci se declarau doar fătările, nu și decesele; România furată. Două miliarde de euro, rumegate de vacile de lux ale României; CUM S-AU FURAT PETROLUL ŞI GAZELE DIN ROMÂNIAuu

INVESTIGAȚIE RECORDER: Dumnezeul achizițiilor se întoarcel; CLANUL MARELUI ALB; Provocarea lansată de Recorder după ce YouTube i-a scos, temporar, ultima investigație: „Cine și pe ce criterii selectează știrile care ne sunt livrate fără să o cerem?” Misiune sub acoperire pentru statul mafiot; Dumnezeul achizițiilor se întoarce și continuă să își bată joc de banii publici; Jurnalist Recorder, amenințat de o preoteasă implicată în afaceri cu statul: „Dacă te văd la mine la poartă, te iau la bolovani”; Primăria Jijila, contract supraevaluat cu firma controlată de preotul Iscru. Concluziile Curții de Conturi; Cine este denunțătorul șpăgarului Dumitru Buzatu: un rege al asfaltului, putred de bogat, abonat la contracte cu statul PSD. A fost suspect într-un caz de omor. Ginerele acestuia este deputatul PSD Eduard Popica / Denunțătorul mai are un ginere care este la pușcărie pentru că a vânat un om și apoi l-a ucis; Chiriac (CONAF): Exodul creierelor, explicat prin nevoia de a câştiga mai bine, prin lipsa oportunităţilor de angajare şi rămânerea în urmă a educaţiei; De ce încă mai pleacă românii din țară? Noi dezvăluiri despre angajările politice: „Băiatul ăsta vine de la PSD. Dă-i un post cât mai sus”; Recorder: Noi dezvăluiri despre fenomenul angajărilor politice. „Băiatul ăsta vine din partea PSD. Dă-i un post cât mai sus”; ABSURD. PLÂNGERE PENALĂ PENTRU CITATE DIN EMINESCU PE NUMELE DEPUTATULUI SĂTMĂREAN RADU CRISTESCU; ROMÂNIA, TE IUBESC! – IAȘII MARILOR JUPÂNI; De ce nu a reușit Iașiul să ajungă al doilea pol economic al României. Încrengătura politică împotriva orașului- ROMANIA, TE IUBESC! Iașii marilor jupâni, partea I; DOCUMENTAR RECORDER. Sistemul medical; Reciclarea în România – haos, corupție și incompetent; Alt “’inger”” komunistoid face de rusine lovilutia de stat din decembrie 1989…Fostul preşedinte al revoluţionarilor şi fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior urmează să fie adus în România, luni, din Roma, potrivit unor surse News.ro. “”Patriarhul mitelor PeSeDiste””- Dumitru Buzatu,   interceptat când lua mită: „Sărut mâna, Emil! Încă o dată îţi mulţumesc că eram pe drojdie!”ww
Andrei Plesu: „Cand vad acum cum arata profesorii si elevii din multe licee, nu ma mai mir ca lucrurile merg cum merg”; Daea dezvăluie secretul inteligenței sale: “Eu și măsline tot de la oaie consum!” Porcii de la ferma lui Dragnea au scăpat de pestă, dar au făcut ciumă roșie! Romania furata; (Era de asteptat…) S-a „furat” şi România furată. Proiectul de investigaţii de pe Digi24, scos de pe post; România furată. Două miliarde de euro, rumegate de vacile de lux ale României; (Cum poti deveni BARON si in capitala SARACILOR!)Adrian Porumboiu, amendat cu 12 milioane de lei pentru subvenții încasate ilegal. APIA Vaslui: La ferma de vaci se declarau doar fătările, nu și decesele; Ferocele moșneag Dan Voiculescu; Grivco a încheiat un nou contract de arendă cu ADS și „a pus mâna” pe 2600 ha; Dosar finalizat in 5419 zile de la inceperea urmaririi penale- Dosarul “I.C.A.” – Dan Voiculescu; (Si) Torționarii disidentului Gheorghe Ursu au fost achitați definitiv / „O zi a rușinii naționale” – reacții la decizia instanței supreme; Cum a furat Dan “Felix” Voiculescu banii poporului roman; Mafia Rusă – Uniunea Sovietică a Nelegiuiţilor; Ion Iliescu se DEZLĂNȚUIE și ACUZĂ voalat că… Dan Voiculescu a FURAT banii Securităţii! Cum s-au furat petrolul şi gazele din România. (Pentru a ne integra cu funduletul gol…) Distrugerea Totală A României-ROMÂNIA FURATĂ-un alt brand românesc aruncat la gunoi… ROMÂNIA FURATĂ. Industria amară a zahărului: furturi, evaziune, nepăsare; MAE respinge indignat obsesiile lui Putin privind pământuri românești „furate” de Kiev: Nu avem pretenții teritoriale față de Ucraina; Mitică Dragomir a construit un bloc „vapor” pe un teren furat de la Primărie de o rețea de falsificatori; DEZVĂLUIRI/ Terenuri agricole românesti, furate, au ajuns în proprietatea Rabobank; Lista terenurilor furate de Mazăre şi de complicii săi. Ce trebuie să recupereze ministerul lui Orlando Teodorovici; Angajatii de Cadastru si Judecatorie din Iasi au furat terenuri de la stat, iar apoi, cu acte false, se faceau stapani pe pamanturi si ulterior le vindeau. Procurorii au intrat pe fir si le-au stricat “afacerea”; Case conspirative ale spionilor lui Putin au fost dezvăluite din greșeală; Bugetarii de lux care își păstrează sporurile de nababi. Pe lângă salarii, o parte primesc și pensii special;8
 Pârghiile Rusiei în România; Andrei Vâșinski, călăul sovietic care a instalat primul guvern comunist in România (guvernul Petru Groza); La cat a ajuns spaga in Romania daca nu vrei ca politistii sa-ti ia carnetul pentru viteza: 100 de euro si 200 de lei; (Dupa ce a fost votat  de vreo 30 de ani in fruntea PESEDIMII, “Baronul saracilor” Emblema Nationala- nu se dezminte) Averea uriaşă a baronului de Vaslui Dumitru Buzatu, “pescuit” de DNA după ce a luat şpagă. Denunţător: “A trebuit să fac ce am făcut”; (Globalizarea SODOMIEI GRABESTE  intronarea demoniei…)Papa Francisc a sugerat că uniunile dintre persoanele de același sex ar putea primi binecuvântare;  (“ Prietenia ” dintre popoare se intretine tot cu tancuri si topoare!) Reacția Kremlinului după ce Armenia a aderat la Curtea Penală Internațională: Erevanul nu are „nimic mai bun” decât alianţa cu Moscova; CHINA , sinistru laborator al NOII ORDINI MONDIALE; EUGENIE: instrumentul prin care PAPUSARII doresc diminuarea drastica a populatiei Pamantului si transformarea celor ramasi in sclavi; „Perestroika” XXI;  „Eugenia” – Controlul biologic al populaţiei revine din nou în actualitate; …Un fost ofițer de informații rus vorbește despre o operațiune teroristă prin care se încearcă preluarea controlulului asupra umanității; CITATE AVERTISMENT PENTRU INTREAGA OMENIRre;Nazismul în fața justiției: procesele de la Nürnberg; Benjamin Ferencz, ultimul procuror al procesului de la Nürnberg, a murit la 103 ani; (Pe cand si procesul Comunismului???) Procesul doctorilor naziști; Dumitru Buzatu, despre subordonați: ”F…-i Dumnezeirea mamii lor, tre să mă duc să-i bat!”. Voia să-i amenințe cu pistolul… Exportaţii, de  Sonia Devillers;  Istoricul Radu Ioanid: Nu exista Holocaust în România fără implicarea masivă și predominantă a aparatului de stat; Dosarul Brucan, de (autor): Radu Ioanid; Tragatori si mistificatori. Contrarevolutia Securitatii in decembrie 1989; Brucan a greşit cu 10 ani (plus…), de Laurențiu Ciocăzanu; Israelul a introdus clauza Aleph! Ce inseamna asta? Ambasadorul Israelului: Este un atac coordonat de pe uscat, din aer şi de pe mare, împotriva civililor şi militarilor nostri; Scholz: “Israelul are dreptul să se apere împotriva atacurilor barbare ale Hamas”; Berlinul revizuieşte ajutorul pentru palestinieni…7y

Acum Doamne, ochii mei Te văd! EROII CREDINȚEI : John Wesley 1703-1791; Sabina Wurmbrand;  EROII CREDINȚEI- Fratele YUN; John Bunyan; Amy Carmichael; Patimile Martirelor Perpetua și Felicitas; Noutate editorială: Rugați-vă să vă crească aripi – de Nicolae Geantă; Recenzie la cartea „Crucea și pumnalul”, de David Wilkerson; Mâini înzestrate – Ben Carson; Prezență mai presus de perfecțiune – Shauna Niequist; De ce vremurile de pe urmă? Vremurile din urmă; Ce înseamnă ,,în vremurile din urmă“ ?Cine este ,,curva“ cu care au curvit împărații pământului ? Uriașii Bibliei; Ezechiel; Teoreticianul transumanist Yuval Harari îi numește pe cei care nu folosesc Inteligența Artificială “oameni inutili”! Forumul Economic Mondial (WEF) solicită ca inteligența artificială să rescrie Biblia, astfel se vor crea ‘religii care sunt de fapt corecte’; „Iisus” cu inteligență artificială; IA, SATANICA: Cercetătorii pun bazele unei INTELIGENTE ARTIFICIALE cu mentalitate de stup; (“SUPERDUMNEZEUL” LUMII) Klaus Schwab: Pana in 2026 oamenii vor primi in corp un cip pentru a fuziona cu lumea digitală, avand ca partener inteligenta artificiala; Transumanismul este parte integrantă din The Great Reset. Klaus Schwab (fondatorul și președintele Forumul Economic Mondial): Marea Resetare “va duce la fuziunea identităţii noastre psihice, digitale şi biologice”, adica microcipuri implantabile ce pot citi gândurile; Filmul “LUCY” – despre filosofia LUCIFERICA si TRANSUMANISM. O analiza; FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU DUMNEZEU, de David Wilkerson; MATERIAL PENTRU ÎNTREBĂRI; MATERIAL PENTRU ÎNTREBĂRI; Granițe puse de Dumnezeu: Scopul Lui cu viețile noastre; Cat despre mine-alerg spre tinta; Credința lui Iov; Rascumparatorul Meu Este Viu; Iov, “pocăitul”; Alessio Lizzio: „Am fost gay, dar m-am născut din nou prin Hristos”; Mihail Neamțu: “Sfârșitul cumințeniei. Moartea bunului simț”;9. ,,Piatra“ și ,,Picioarele fier și lut“

k

 

citeste mai multe »

Creştinule- cum poţi minţi că eşti robul Domnului, dacă iubeşti şi pe Mamona- luxul şi pe amanta lume (1 Ioan 2/15-17)!? “Cum poţi spune: “Te iubesc!”, când inima ta nu este cu mine?” (Jud.16/15), ci este în 2 luntrii! Dumnezeu nu obligă pe nici un fecior să se lipească de fecioră şi nici pe creştini nu-i forţează să se facă una cu Trupul Bisericii lui, dacă le place să trăiască, precum nepocaiţii… „Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Mat. 19/12)… „Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Cor.6/16-17)… „Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică)” Ef.5/32)… Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevastă.” (1 Cor.7/26-27); Să nu ziceţi CĂ NU VI S-A SPUS:” Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!”” (Mat.24/19)

7 MARELE JAF n-a ocolit nici  Sistemul național de irigații, furat  chiar și cu pază privată; Pețitorii averii sindicatelor obtinuta din sudoarea tuturora, o fura  doar  UNII… Guvernantii anilor ‘47 au furat bogatiile nobilimii, au bagat la canale si au prigonit valorile nationale si, tot cu acceptul justitiei, in 89 , au (re)furat Avutia Obsteasca a  amarastenilor, au prigonit pe tineri, ca sa-si poata face de cap potopistii, demolatorii, hotii si coruptii…AGRICULTURA ROMÂNIEI a fost intentionat “restructurata”, ca sa  fie furata MILIOANE de FERME MICI, unde se obtine  o PRODUCȚIE AGRICOLĂ rusinoasa…Milioane de oameni au fost alungati,pentru ca nu se gasesc bani de salarii decente,iar cei ramasi SUNT SCLAVI în PROPRIA LOR ȚARĂ; Cum a ajuns Delta aria afacerilor protejate… Anii ’90 – Fotogramele dezintegrării… Renunţarea la piscicultură s-a făcut cu acordul tacit al Consiliului Judeţean, care… Răspunsul lui Klaus Iohannis, întrebat în ce constă concret contribuţia lui la soluţiile pentru Delta Dunării;  …Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o Stâncă duhovnicească Ce venea după ei; iar Stânca era Cristos. 1 Cor. 10:4Disciplinele spirituale (9) – Castitatea, confidentialitatea si partasia…Dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu în viața creștină și în viața de biserică…Faptul de a-L mânca pe Cristos ca unică hrană înlocuiește carnea și ne reconstituie cu Cristos…Cristosul pe care Îl mâncăm ca mană ne face biruitorii Săi și devine o aducere aminte eternă…Cristos -ca stâncă- a fost lovit, pentru  ca apa vieții să curgă, ca să bem noi… John Loftness , Despre Grupuri miciCapitolul 4 al cărţii …Şi Acum, Pregătirea Pentru Marea Finală , De Dave HarveyCând Crezi Că Ţi-e, În Sfârşit, Bine, Nu Te Culca Pe-o Ureche,De John Butler22Amintiri despre… La „Romanian Food and Agribusiness Conference” am aflat ce aduce nou sectorul agricol  …Stiinta ajuta cercetarea si practica agricola… NASA, a arătat ACCIDENTAL imagini din sateliți cu dovada manipulării vremii… Biblioteca Profitului – oferă FERMIERILOR utilităţi primite de la Firme şi Companii din ţară şi din strainatate- noi tipuri de tractoare… Câteva tendinţe în mecanizarea agriculturii… Northern Equipment Solutions dă aripi MECANIZĂRII şi… cheia succesului pentru combinele Case ÎH… Iată Tractorul Viitorului visat de Fermieri, devine o realitate… Noi soluţii CLAAS pentru- Noua aplicaţie CEMOS Advisor optimizează combinele de recoltat cu ajutorul smartphone-ului… Combinele cu şenile… Tractoarele agricole BCS Volcan… IRUM Reghin lansează un nou model de… Agricost, cel mai important jucător din agricultura românească etc888Cele mai bune 20 de cărți despre inteligența artificială pe care trebuie să le citiți; Se pun bazele tiraniei globale; (Aghiazma de fata pentru azilele mortii…);Pandele, șantaj voalat la Patriarhul Daniel și amenințări pe față la Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR: Firea a dat bani Catedralei Mântuirii Neamului; (Prin logodirea bisericii cu statul,se naste Anticrist…);Legătura sfântă dintre Stalin și Biserica Ortodoxă Rusă…

citeste mai multe »

Nu iliescu, Marx, Stalin sau alţi satanişti, ci Isuss, Ioan, Petru, Pavel şi alti Oameni Cristici, ne-au spus că prin pocăinţa şi credinţa Cristică, prin golirea de sine- prin mărturisirea păcatelor, prin „hrănirea” cu Învăţătura bună, plăcută, adevărată, Dumnezeiască- Biblică, prin practicarea Evangheliei, ne întoarcem de la întunecimile satanei la Lumina lumii (Ioan,cap.8) pentru Îndumnezeire…” Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.A. 26/17,18) Ca să nu suferim precum Poporul Evreu,( nepocăit şi nenăscut din nou prin pustie), să nu-l respingem pe Eliberatorul Isuss, care ne scoate nu doar din sclavia egipteană, ci şi din robirea proprei babilonii globaliste „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3/9)

Statuia lui Baphomet- Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii “la arme”! EVANGHELIA LUI SATAN- De Arthur W. Pink- Satanismul Modern…Tipuri de Satanism…Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru (Isaia 40.1),de Nathanael ImmingjiVerdictul Final- By Dennis Priebe…Viaţă în Duhul…Natura mântuirii lui Hristos denaturată …de „evangheliştii” zilelor noastre…Singularitatea lui Dumnezeu… Fiecare trebuie să se roage, ca şi cum el ar putea numai să se roage- Luca 18.1, de Aiden Wilson Tozer
uiCând este omul eliberat de puterea Satanei? LUCIFER MORNINGSTAR, SATAN, DIAVOLUL SI ANTICHRIST… Isaia 14:12-14 12Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!Creşterea spirituală (6) Creşterea spre maturitatea spirituală, de Willem Johannes Ouweneel… Epistola către Efeseni (5),Capitolul 5, de Matta Behnam… Epistola către Evrei , capitolul 8, de Hermanus Cornelis Voorhoeve
9kCine se leapada de Dumnezeu,este umplut de satan…Plin de șoferi drogați în București! Unii aveau drogurile chiar în mașină… 3- Omul de afaceri Viorel Cataramă a declarat, la JOCURI DE PUTERE, că, în acest moment, partidele politice din România sunt „structurile mafiote extrem de bine organizate… 2-Unde au fost serviciile secrete în timpul jefuirii Ţării? Castele si alte frumuseti terapeutice… Cu dictatura gunoaielor intronata de boschetarii rozalii nu este de gluma,dar nici imposibil de invins…te
Ce poţi trata cu varză… Factori care „obosesc” bila…Planta care combate diareea dar si constipatia… Beneficii mai putin stiute ale consumului de praz… Este întărirea imunității cu lăptișor de matcă posibilă? Lipsa somnului accelereaza depunerea placilor pe artere… Alimentul care previne atacul cerebral… Un beneficiu extraordinar al consumului de vin rosu… De ce apare ateroscleroza… Ce metode putem folosim pentru a adormi rapid… Ce sa faci cand ai ochii obositi; 5Comunismul s-a lepădat de Biserică. Biserica s-a lepădat de comunism? Petre Ţuţea despre ruşi… Fabianismul – prima falangă a neomarxismului;Scopul declarat al francmasoneriei este distrugerea suveranităţii naţiunilor şi instalarea dictaturii unui guvern mondial; Francmasoneria a susţinut instalarea regimurilor comuniste – Imperiul financiar mondial; Băncile fac profituri grele în vremuri de criză…Minciunile sataniștilor globaliști din ultimii 60 de ani! Cum conduce spectrul comunismului lumea: Concluzie…6În pamfletul său „Conspiraţia deschisă: Proiecte pentru o revoluţie mondială” (Londra, 1929), Wells a precizat trăsăturile esenţiale ale proiectului francmasonic:– Controlul asupra resurselor naturale mondiale;– Reducerea numărului populaţiei prin declanşarea războaielor;– Înlocuirea ordinii mondiale multinaţionale, bazate pe suveranitatea naţiunilor, cu dictatura unilaterală.Wells era de părere că existenţa statelor naţionale ar conduce inevitabil la războaie şi din acest motiv statele ar trebui să dispară. O rasă superioară ar pune atunci bazele unui nou stat mondial. Noua autoritate religioasă s-ar contura în această „conspiraţie deschisă”.12Sloganuri francmasonice:
“Prin haos la ordine”,“Politica şi morala nu trebuie să aibă nimic comun”,“Dreptul constă în forţă”,“Toţi pentru unul şi unul pentru toţi”,“Scopul francmasonic justifică întotdeauna mijloacele”,“Democraţie, libertate, egalitate, fraternitate”,“Dreptul trebuie să fie al celui mai tare”,“Mulţimea este oarbă şi de aceea poate să fie uşor manipulată de francmasoni”,“Creştinii sunt în general naivi, proşti şi mici”,“Libertatea este o idee himerică”,“Oamenii politici creştini sunt nişte păpuşi de paie în mâinile maeştrilor sionişti”,“Nevoia pâinii zilnice îi dresează gradat pe oameni”.
citeste mai multe »

Putinel, întrupat din parfum de purcel şi zămislit în păcăţel (Ps.51), Rusia lui Gog (onel) (Ezechiel, cap.38 şi 39) nu-i a ta! Învaţă de la Patriarhul Iov şi te pocăieşte, căci el a dovedit că omul se naşte gol şi tot golit se întoarce în ţărână, (Iov, cap. 1-42) dacă nu se naşte din nou din Sămânţa Învăţăturii, Gândirii, Slujirii şi Înfăptuirii lui Dumnezeu (Luca 8/12), dacă nu se umple cu Plinătatea Duhovnicească…Şi dacă unii nu vor (să creadă), El a pus în fiecare om Duhul-Suflarea Părintească, pentru ca la întoarcerea fiecăruia Acasă, să-I dea” sticul” umplut cu toate gândurile, vorbele, privirile, trăirile, păcatele, intenţiile, motivaţiile, gesturile fiecăruia, (dacă nu i le oferim, gratis- Lui) ,ca să nu dăm socoteală toată veşnicia… Satan când ne-a dezbrăcat (în grădina Eden) de Chipul şi Asemănarea Lui, nu a ştiut că Iisus ne poate îmbrăca, cu Omul cel Nou (Col. cap.3); De aceea a pus o lespede mortală peste omul dinăuntru, în care Creatorul şi-a aşezat nemuritoarea- „Matrice ” a Împărăţiei lui Dumnezeu (Luca 17/21); Pentru că El, (nu satan) este Începutul şi Sfârşitul, El ne dă fiecăruia privirea, ochii, mişcarea, picioarele, gândirea, auzul, dezasimilaţia, diviziunea celulară, anticorpii, iertarea, mântuirea şi toate ale Sale- „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: “Suntem din neamul Lui…” (F.A.17/28); El aşteaptă pe fiecare fiu risipitor să se întoarcă, prin pocăinţa Cristică, pentru ca Iisuss să dea lespedea la o parte, pentru a ne elibera-deslega de legăturile gunoierului, să ne dezbrobodească de prostirile idolatre (Învierea lui Lazar- Ioan, cap.11), ca să ne învie, sa ieşim afară din mortăciunea păcatului/satan şi să intrăm în templul Trupului Bisericii Lui, născuţi din nou- din Sămânţa Duhovnicească, fără de cusur…” De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi… (2 Corinteni 4:16)

777Creați după Chipul lui Dumnezeu, Autor: Max Lucado ; Omul după imaginea lui Dumnezeu…Filipeni 2:5-8 5Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus; Om adevărat şi Dumnezeu adevărat-Filipeni 2.5-8,de Willem Johannes Ouweneel… Ierusalimul, “un potir de ametire si o piatra grea”… Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură Cuprins [hide]
vai1- “Masonii Jihadului” isi dau arama pe fata: „Să-i ucideţi în ţările lor, să-i decapitaţi în propriile lor case, băgaţi cuţitul în ei pe stradă unde se plimbă crezându-se protejaţi…“2-Cum au pustiit Tara potopistii de dupa 1990!Cu voia dumneavoastra… ne imping la lingura de lemn,ca sa se  imbogateasca ei si statul !3- Noi am pierdut. Dar voi, voi mai aveti o sansa  Noi ne-am inselat. Unii dintre noi au plecat de aici. Castiga bani acolo si tanjesc dupa  casa lor. Voi insa,TREZITI-VA,DESTEPTATI-VA,UNITI-VA CU CERUL SI NASTETI-VA DIN NOU (IOAN,CAP. 3); 4- Prevestirile Vechiului Testament se adeveresc- O profetie veche de 2500 de ani s-a implinit- imigrantii   invadeaza Europa; 5- Cine garanteaza ca  ”Vaccinarea obligatorie” a populației nu injecteaza seruri mortale de manipulare si exterminare in masa? 
6- Editorialist la „Toronto Sun”: Genocidul   musulmanilor si moartea copilului ilustrează natura rasistă şi inumană a ţărilor din Golf | Înoată în oceane de avere şi controlează milioane de hectare de teren, dar nu le  ofera statutul de refugiat; 7 –  AL TREILEA RAZBOI MONDIAL  este teleghidat  de pe …luna; 8- Sfarsitul Libertatii !9 -Nostradamus a prezis  invazia imigranţilor în Europa,care corespunde cu începutul celui de-al treilea Război Mondial; 10 – Noi suntem vai de mama noastra,dar altii sunt deja la pamint; 11- Opt semne ale Apocalipsei financiare;12- Împrumuturile la FMI, CE şi BM sunt centuri de siguranţă pentru ei,dar sunt niste streanguri pentru generatiile NOASTRE viitoare///Turiștii sovietici de la Revoluție „au așteptat un ordin care n-a mai venit“crRusia este un imperiu al cuceririlor, nu un imperiu al gospodăririi….Faimosul general rus Kuropatkin, în memorandumul său trimis împăratului în anul 1900, spunea că:”În ultimii 200 de ani, Rusia a fost în război 128 de ani și a avut pace 72 de ani. Din cei 128 de ani de război – doar 5 ani au fost războaie de apărare și 123 de cucerire.”Practic, în toata istoria sa, Rusia a dus o politică agresivă față de statele vecine…….(PANA CAND VITA CU INRAITA CEAFA,MAINILE/GHEARELE  LE PRIND IN PAR CA O… POEZIE DE M.DINESCU )  RUSIA A FOST UN STAT AGRESOR ÎN TOATĂ ISTORIA SA…(SPARGEREA GOGOASEI DEPINDE  DE…) Lech Walesa: Securitatea globală ar putea fi asigurată printr-o „revoltă a popoarelor anexate de către Rusia”

Dar să revenim la ceea ce spunea Eminescu ceea ce va fi rezonabil de actual și mîine:

*[…] După documentele consultate şi după faptele istorice, vedem că altele sînt cuvintele ce împing pe ruşi spre miazăzi şi răsărit.
Împărăţia rusească nu este un stat, nu este un popor, este o lume întreagă care, negăsind în sine nimic de o măreţie intensivă, caută mîngîierea propriei măriri în dimensiunile mari.

citeste mai multe »

„URS-ule”, nu uita-iti vine şi ziua ta, dacă nu te pocăieşti (în bârlogul tău, nu în “Tara lui Dumnezeu”…), căci…”, Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! Te voi târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănoaptei şi te voi aduce pe munţii lui Israel. Îţi voi doborî arcul din mâna stângă şi voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă. Vei cădea pe munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale şi popoarele cari vor fi cu tine; te voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi şi fiarelor câmpului. Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Voi pune foc Magogului şi celorce locuiesc liniştiţi în ostroave, ca să ştie că Eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel şi nu -i voi mai lăsa să-Mi pângărească Numele Meu cel sfânt; ci vor şti neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel! Iată că lucrurile acestea vin şi se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu! Aceasta este ziua, despre care am vorbit Atunci locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi, vor arde şi vor da pradă flăcărilor armele, pavezele şi scuturile, arcurile şi săgeţile, lăncile şi suliţele; şi şapte ani vor face focul cu ele.Nu vor lua lemne de pe câmp şi nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jăfui pe cei ce i-au jăfuit şi vor prăda pe cei ce i-au prădat, zice Domnul Dumnezu. În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: valea călătorilor, la răsăritul mării moarte şi mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui şi vor numi valea aceasta: Valea mulţimii lui Gog…(Ezechiel, cap.39)

5Atunci, domnul Iliescu m-a apostrofat și mi-a spus: băi, lidere, habar n-ai, este un investitor bun, știu eu că-n America Latină, în Brazilia, are niște parteneri cu care facem treabă. A zis: ai să trăiești și ai să vezi. Am trăit și am văzut: iată!”, spune Cotescu=ROMÂNIA FURATĂ. Uzina Aro, cu un patrimoniu de 1,4 milioane de dolari, vândută la preț de apartament: 150.000 de euro…  ROMÂNIA FURATĂ. Politicienii și firmele care au păgubit Loteria Română cu un miliard de euro …ROMÂNIA FURATĂ. Bancorex, un faliment prin grija statului22Cele trei principii ale unei treziri spirituale- Trezire spirituală, viaţă nouă, umblare în lumină- Hugo Bouter…Trădat de un prieten- David R. Reid… Viața veșnică- Willem Johannes Ouweneel… O privire în veşnicie – 1 Corinteni 15.20-28-Hendrik Leendert Heijkoop… Originea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic… Cine va cânta Cântarea? Cei 144.000 din Apocalipsa 14-By Doug Batchelor… Contrafacerile uimitoare ale lui Satana- By Joe Crewscrr1- Amenajarile crescatoriilor de peste 2- Fara bani, singuri va puteti inmulţi trandafiri prin butaşi si…  Altoirea in despicatura…((Cartea Urantiei este dovedita ca o frauda spirituala.)……………………Vladimir Putin asigură fostele republici sovietice că Ucraina este o „excepţie deoarece se află sub control străin”; Vezi 10 cărți scrise de laureații Premiului Nobel pentru Literatură; Ştiaţi că… gulagul sovietic a precedat Auschwitz-ul; Declaraţie năucitoare a purtătorului de cuvânt al lui Putin: Moscova are ca obiectiv demilitarizarea şi eliminarea „naziştilor“ din Ucraina; Vladimir Putin: Ucraina contemporană ar trebui să se numească Republica Vladimir I. Lenin a Ucrainei…k

O PERSONALITATE PE ZI: Actorul Octavian Cotescu; O PERSONALITATE PE ZI: Scriitorul englez Jerome K. Jerome; Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet a fost inaugurat la 20 iunie 1997. Este unul dintre locurile simbol ale rezistenţei poporului român în faţa flagelului comunismului…DOCUMENTAR: Revoluţia Română din Decembrie 1989-lovitura de stat…INCREDIBIL! Vladimir Putin își dezvăluie ambițiile: Tot fostul teritoriu URSS este teritoriu rus

citeste mai multe »

Toată veşnicia o să avem timp să dăm socoteală şi dacă nu suntem recunoscători (şi pentru laptele „furat” de la sânul mamei); Pentru că Dumnezeu ne „împrumută „pe toţi cu înţelepciune, mişcare, picioare, ochi, privire, vorbire,sex,urinare,vorbire, şi cu tot ce este mai bun şi sfânt, de ce numai unii îi mulţumim! Vor răspunde toţi pentru talanţii puşi în noi să rodească (nu să ruginească)- şi ateii şi orto-cato-musul-budistii şi toate cele peste 30.000 de religii din lume! El face să răsară soarele Pocăinţei şi peste buni şi peste răi dar, pentru desăvârşirea noastră, dimpreună cu Iisuss- să iubim pe vrăjmaşii noştri şi să le întoarcem celălalt obraz pentru potolire-lecuire ; Să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, să nu ne mâniem pe ei; Să ne rugăm pentru binele celor ce ne prigonesc; Să nu ne uităm după trupul altuia, ca să-l poftim, păcătuind astfel; Să nu judecăm pe alţii, ca să nu fim judecaţi; Să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, căci El ne dă pe toate ale Sale, care nu ruginesc niciodată; Să nu uităm că noi suntem datori vânduţi şi, nu suntem ai noştri, ci ai Domnului (Rom. cap.14)…; Să iertăm şi cea mai mică-mare lovire, după cum El ne-a iertat munţi de păcătuiri, necondiţionat- gratuit…” Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” (Mat. cap.5,6,7)

“Cine ajută pe sărac, împrumută pe Domnul”…Viața este un dar dat cu împrumut…Despre a da şi a lua cu împrumut ? Trăiţi în credinţă şi nu în teamă… Dumnezeul nostru este iubitor de săraci… Evanghelia în biserică pentru ascultarea credinţei prin darurile spirituale-Resource by John Piper… Jertfa lui Iisus Hristos este Darul lui Dumnezeu‎- Care este semnificația jerfei lui isus? A binecuvanta este o terapie… Mike Pence: „Suntem CHEMAȚI să binecuvântăm Israelul” VIOREL ARDELEAN; „Învinge răul prin bine”-Romani 12.14-21-  Preţul neascultării – Pierdut pentru totdeauna …Iadul – un loc îngrozitor … Pe drumul eşecului… Neghina, peşti răi şi fecioare nechibzuite … Modele pentru slujitorii credincioşi… Lucrarea terminată a lui Hristos, David R. Reid122Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu- Vârstnicul Russell M. Nelson… Versete despre mulțumire… Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9:15) Biserica lui Isus Hristos astăzi.. BISERICA – TRUPUL VIU AL LUI ISUS HRISTOS.. Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos-Rudolf Brockhaus.. Împăcaţi într-un trup- Efeseni 2.11-22-SoundWords; Adorarea sau închinarea-John Nelson Darby6666ROMÂNIA a fost FURATĂ,dar daca se vrea,poate fi ANCHETATA!Politicienii și firmele care au păgubit Loteria Română cu un miliard de euro…  Uzina Aro, cu un patrimoniu de 1,4 milioane de dolari, vândută la preț de apartament: 150.000 de euro… Moldomin, mina de cupru condamnată de statul român să încapă pe mâna rușilor……. Sugestie de amenajare a unui colt de gradina-tehnici de cultura  floricole si…Putin_Hitler_StalinMINCIUNA putinistă a celei de-a treia Rome. DELIRUL lui Dughin și ”moartea” adevărului; Baronul PeSeDist Marian Oprişan turna la Securitate cu greşeli gramaticale; Cum a trecut ciuma roşie avuţia naţională a României pe numele membrilor găştii PSD-iste; Dupa ce-SLUGOIUL lui Iliescu, Valer Dorneanu,a fost NOUL președinte al CCR… Uite-l și pe Marian Enache/FSN, Iliescu, ApR, PC, UNPR;((Nemuritorul Iliescu a mai creat  un urmas…))Acesta este JUDECĂTORUL CCR care ar putea arunca România în aer pentru a-l scăpa pe DRAGNEA de PUȘCĂRIE. A avut legături cu fosta Securitate și CÂȘTIGĂ ENORM de la stat; ((Din “”burta constitutionala “” a mai iesit un urmas iliescian…)) Curtea Constituțională necesită o operație pe cord deschis; Toate investitiile de dupa 89 sunt imbarligate in pioneze neamuriste-pesedizante …Detalii despre firmele care au modernizat podul prăbușit de la Luțca: Controlate de politicieni PSD, au intrat și pe filiera marilor contracte de la Transporturi; Ca si Stalin,Hitler ori Satan,Putin se crede …zeu ;  Putin se compară cu Petru cel Mare: Rusia trebuie să-și recupereze teritoriile, așa cum a făcut țarul în lupta împotriva suedezilor!
citeste mai multe »

Noi îl ţinem la uşă, (Ap.3/20) ca pe roata de rezervă şi îl facem preş! Dar cât n-ar fi dat cei din vechime, nu doar să umble cu Dumnezeu, ci să devină Una cu El. Să credem că la Golgota ne-a răstignit, îngropat, înviat şi înfiat, ca să ne umple cu toată Plinătatea Lui (căci El este şi Învierea, Viaţa, Calea, Adevărul şi …)! ASTEPTATORII Lui, să rămână în El, unde nu se joacă nimeni cu păcatul, pentru a primi tot felul de binecuvântări duhovniceşti(Ef. 1/3)- mântuirea, răscumpărarea, moştenirea, izbăvirea, învăţătura, înfăptuirea (Fil.1/13) cunoaşterea, circumcizia inimii şi alte daruri şi Roada Duhului, dimpreună cu El, dacă suntem „înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.” (Col. 2/7)… Aşa cum Dumnezeu i-a spus lui Avram să iasă din casa lui, din felul său de a fi, gândi, făptui şi nouă ne spune să ieşim din falsa credinţă- babilonia mondialistă şi să intrăm în „Salvarea Dumnezeiască”-Corabia Cristică prin pocainţă, prin naşterea din nou, pentru că orice om firesc este muribund în păcat şi zace în cel rău; Dacă nu rămânem Una cu El, oricât am farda propriile „morminte văruite „ vom scoate numai răutăţi, urâţenii şi alte mizerii demonice, pe care le-a pus satan în inimile neânnoite (Mat.15/10-20)

ioNelipsite sunt, incepind cu vaccinurile mortale si terminind cu flori unice , dar si cu poruncile rămase de la PETRE ȚUȚEA/// Patriarhul Daniel a fost impus in Romania de catre Masonerie, pentru a putea fi implementat Ecumenismul…Din cuprins :Mircea Cărtărescu dezvaluie ca “Televiziunile-radiourile,redactiile n.n. -sunt  la fel de infestate de mafioţi şi de lichele ca şi lumea politică~ Manifestul Revoluției Naționale-Rostul nostru …Frumusiti unice din Romania si din lume~Si totusi ISTORIA SE REPETA ! CEN ZURA si NEPASARE ! Va invitam sa ne infruptam  din splendorile citorva ftumuseti ale lumii,inclusiv din castele “lumesti”
ki

  HRISTOS LA UȘĂ… UN SONDAJ ÎNGRIJORATOR… Botezul, Cina Domnului, spălarea picioarelor… Despartiti de mine nu puteti face nimic… Rodire sau aruncare în foc. Ioan 15… Fii om de cuvânt!… Adevărata viţă- Ioan 15.1-8 de William Wooldridge Fereday; Nesiguranţa mântuirii- Mai este vreo şansă pentru mine? SoundWords; Viaţa veşnică în evanghelia după Ioan-Ioan 3.14-17; 5.24-25; 6.54; 8.12; 8.52; 10.10; 10.26-30; 11.25-26; 12.50; 14.6; 14.19-20; 17.2-3; 20.31; 66Viaţa veşnică în Vechiul Testament-Psalmul 133.3; Daniel 12.2- de William Kelly; Învăţături practice din cartea Iov (1)- Bănuieli; Vindecarea lui Naaman (1)- Lepra lui Naaman,de Hugo Bouter; Cei doi pomi din grădina Eden- Geneza 2.9,  de William Kelly; Cine este mireasa din Cântarea Cântărilor? Gânduri introductive la Cântarea Cântărilor- de Willem Johannes Ouweneelooo

 

Cutremur: Papa Francisc e putinist! Procurat pentru asasinarea de copii in ritualuri de sacrificii, Papa Benedict al XVI-lea se ascundea la Vatican; Vaticanul secret, ros de corupţie, sex şi trădare. De ce a abdicat Benedict al XVI-lea? Dosarul secret care l-a făcut pe Papa Benedict să demisioneze;» Kasparov spune ce mare lider al Europei ar fi fost mână în mână cu Vladimir Putin: „Are responsabilitate directă pentru agresivitatea lui!” După ce Lavrov a spus că Hitler avea sânge evreiesc, Moscova acuză Israelul că sprijină „regimul neo-nazist” de la Kiev;ooPatriarhul Kirill răspunde criticilor Papei Francisc, după ce acesta a spus că au discutat pe Zoom și 20 de minute „a justificat războiul”; Ce avere are patriarhul Kiril, „băieţelul de altar al lui Putin” și „mitropolitul tabacului”; WT: Rusia se va schimba când Putin va fi plecat, iar Lenin îngropat;Patriarhul rus a recidivat, fiind surprins la mână cu un ceas de 16.000 de dolari;(Ca si in Romania…) 75% din mărcile populare de mezeluri sunt falsificate de producători…

citeste mai multe »

Pentru că mulţi oameni şcoliţi în biserici şi (ka) catedrale- zidite din pietre seci, fiare, idolatrii, formalisme, datini, tradiţii şi din alţi lianţi demonici din Gal. Cap.5/20 ies dictatori, putin itori, răstignitori, hoţi, farisei, tâlhari, komunisti, globalişti, preacurvari şi alţi satanisti- Iisuss şi-a întrupat Biserica Sa; Fiindcă Dumnezeu care a construit totul,” nu locuieşte în temple făcute de mâini” F.A. 17/24) a construit Trupul Bisericii Duhovniceşti, în care toţi cei născuţi din nou, botezaţi în moartea Lui, (Rom. cap.6), cu inimile circumcise, rămân Una, înzidiţi pentru veşnicie! Aşa cum în trupul uman toate cele 37 de miliarde de celule sunt Una şi mădularele Trupului –Bisericii se armonizeză, se bucură, se slujesc, se jetfesc- iubesc, ori se întristează, când unul suferă… (1Cor. Cap.12/12-31) Temelia Bisericii, Capul, Inima (umplută cu Plinătatea Duhovnicească- Voia, Randuiala Dumnezeiască) pulsează în tot Trupul Bisericii în care sunt înzidite pietrele vii, prin care circulă (nestingherit) Sângele Lui, Spiritul Sfânt, Gândirea, Învăţătura Dumnezeiască ; Astfel de Mădulare nu sunt ca lupii fardaţi în mieluşei, nu mint, nu manipulează, nu prostesc şi nu sărăcesc pe nimeni, pentru că în fiecare este lăsat El, să domnească, rodească- locuiască şi să împlinească totul în toţi.” Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Rom.12/4-5) Slujbaşii din Zidirea Cristică nu se ceartă, nu se laudă, nu se mânie, nici măcar nu se gândesc la rău, nu… (1Cor. Cap 13 )

zzzO imagine biblică a păcatului,de Adunarea (Biserica) Trupul lui Hristos,de Rudolf Brockhaus;Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Templul lui Dumnezeu, de H. L. Heijkoop; Adunarea (Biserica): Casa lui Dumnezeu,de Rudolf Brockhaus… Prezenţa Duhului Sfânt în noi, de Ney Bailey; Acuratețea și Puterea Cincizecimii; Tu eşti templul lui Dumnezeu, de Înțelegi ce înseamnă că trupul tău e templul Duhului Sfânt? by John Fischer, Los Angehels; Discurs impresionant al lui Donald Trump la inaugurarea bradului de Crăciun, la Washington; Templul lui Ezechiel- Ezechiel capitolele 40-43- Wllem Johannes Ouweneel; «Hai să și umblăm în Duhul!»Scris de Jan-Hein Staal ;BISERICA – TRUPUL VIU AL LUI ISUS HRISTOS;  Adunarea lui Dumnezeu sau Domnul Isus este de ajuns pentru toate nevoile!Charles Henry Mackintosh; Ce înseamnă „neţinându-se strâns de Capul”? Ce facem când apar probleme în Biserică (Adunare)? Dirk Schürmann ;Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?… şi ce nu înseamnă el! Philip Nunn; Hristos şi Adunarea Sa- Serie de articole – William John Hocking  12191810_467799396736902_8438502653067413256_nMineriadele – cele nouă mâini stângi ale caracatiţei Ion Iliescu (cea care a îngenuncheat România)… Ca si facatorii de mineri- Liderii AUR instiga la violente de strada: „Sa-i ucidem in masa/Sa iesim cu sticle de benzina”… Mafiotii arabi protejati de regimul Ion Iliescu…(„TIGARETA 2”, UN DOSAR DESCRIS: VITALI USTUROI, CREIERUL AFACERII „TIGARI CONTRA ARME”, ADEVARATA PISTA A TRAFICULUI)… Intr-o tara comunista ca Romania, Iliescu nu va fi condamnat niciodata…  Cateva frumuseti  de nedescris…ttUNDE ESTI TU TEPES-Reagan DOAMNE…Cum i-a ingenunchiat Reagan pe sovietici si ce ar trebui sa invete Obama SI CEILALTI …Nu se dezminte- Compatrioata Noastra…Nu mai puțin lucidă se arată Herta Müller: ”Putin nu e capabil să gândească decât în tipare vechi…Își declară compatrioții agenți străini. A fost socializat ca un criminal și nu cunoaște alte metode decît să mintă, să fure, să șantajeze. Și e vorba de crime….. Preșul lui Putin. Rusia, Ucraina, Germania și intelectualii europeni2Este adevărat că vor să-l îngroape pe Lenin. Altarul Satanic al lui Lenin. De ce să nu-l îngropi pe lider? Printre bolșevici au existat oameni care credeau că știința va putea găsi în curând o modalitate de a ridica oamenii din morți, așa că au contribuit la asta…Români în Gulagul sovietic din Siberia…Dintotdeauna, imperiul rus-fie că se numea ţarist, fie sovietic-a însemnat o”închisoare a popoarelor”, o...3

TOŢI am păcătuit (în grădina Eden) încă din coapsele lui Adam, pe când savuram plăcerile de o clipă ale păcatului; În loc să ne pocăim, ne-am ascuns după deget printre copaci, îmbrăcaţi cu frunze şi fardaţi cu scuze! De aceea am înflăcărat păcătuirea până la sângerarea lui Iisuss, pentru că refuzăm să ne naştem din nou din Sămânţa lui Dumnezeu (luca 8/11), prin botezul în moartea lui (Rom. cap.6)! De ce luăm ca de apucat tot ce avem, pentru că ale lui sunt şi picioarele, mişcarea, auzul, urechea, diviziunea celulară, anticorpii, protecţia, asimilaţia, dezasimilaţia, aerul, plamanii, gura, respiraţia, luna, soarele şi alte daruri; De ce nu-i suntem recunoscători Singurului care ne face tot binele şi ne dă toate frumuseţile şi bunătăţile din univers? Şi dacă nu vrem…” în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Fil.2/5-11) Numai El ne izbăveşte de cel rău şi ne dă voinţa, infaptuirea- intruparea-ochiul, privirea, vorbirea şi tot ce este bun, sfânt, desăvârşit, dar şi Crucea, nu doar toiagul lui Aaron… „Domnul i-a zis: “Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?… Tu îi vei vorbi şi vei pune cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gura, şi tu vei ţine pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta, cu care vei face semnele.” (Ex.4/11-17)

„Atunci, domnul Iliescu m-a apostrofat și mi-a spus: băi, lidere, habar n-ai, este un investitor bun, știu eu că-n America Latină, în Brazilia, are niște parteneri cu care facem treabă. A zis: ai să trăiești și ai să vezi. Am trăit și am văzut: iată!”, spune Cotescu=ROMÂNIA FURATĂ. Uzina Aro, cu un patrimoniu de 1,4 milioane de dolari, vândută la preț de apartament: 150.000 de euro…  ROMÂNIA FURATĂ. Politicienii și firmele care au păgubit Loteria Română cu un miliard de euro …ROMÂNIA FURATĂ. Bancorex, un faliment prin grija statului22Cele trei principii ale unei treziri spirituale- Trezire spirituală, viaţă nouă, umblare în lumină- Hugo Bouter…Trădat de un prieten- David R. Reid… Viața veșnică- Willem Johannes Ouweneel… O privire în veşnicie – 1 Corinteni 15.20-28-Hendrik Leendert Heijkoop… Originea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic… Cine va cânta Cântarea? Cei 144.000 din Apocalipsa 14-By Doug Batchelor… Contrafacerile uimitoare ale lui Satana- By Joe Crewscrr1- Amenajarile crescatoriilor de peste 2- Fara bani, singuri va puteti inmulţi trandafiri prin butaşi si…  Altoirea in despicatura…((Cartea Urantiei este dovedita ca o frauda spirituala.))emineCa si Anticrist- Patriarhul Kirill al Moscovei (viseaza cai verzi pe pereti…): Rusia este o țară „iubitoare de pace”;   Lista artiștilor din închisorile comuniste…TOP CELE MAI CITITE CĂRȚI LITERA ÎN LUNA IANUARIE 2022; Vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea, la 118 ani de la naștere; Petre Ţuţea: „Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi”; Literatura română înainte şi după Revoluţie; CTP despre prezența lui Coarnă la ambasada Rusiei: Poziția lui Ciolacu e o premieră absolută. Un pas extrem de important în istoria PSD; Listă de preoți victime ale regimului comunist din România…
citeste mai multe »

Pentru că se apropie închinarea la Icoana Fiarei (Ap.13) şi puparea masca-riciului Anticrist, să învăţăm din suferinţa Poporului Evreu, care în robia Babiloniană a acceptat mai degrabă să fie aruncat în cuptorul cu foc (încins de 7 ori mai tare- Daniel, cap.3), decât să-şi îndoaie genunchii în faţa moaştelor aurite, dar oarbe, mute, surde, şchioape, microboase-Ps.115 şi 135; Aşa cum Daniel a fost „gâdilat” să renunţe la viaţa de rugăciune, dar n-a acceptat formalismul, idolatria, tradiţia, ritualurile şi alte popisme, chiar dacă-l pândeau leii din groapă, să-l urmăm şi să ne rugăm în Duh şi în Adevăr, nu… (Ioan, cap.4/23,24)…” Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” (Ap.13)

99General (r) Dr. Mircea Chelaru: ”În jurul nostru bate crivăţul, se fac poduri peste România, iar noi ne batem între noi ca idioţii!”…(Dupa acuzatii de hotii ,subminarea economiei etc) Miniștrii PSD nu mai sunt acuzați de corupție, ci de incultură si de alte masonerii”… “Dumnezeu a fost ucis de Occident…Iată de ce a fost asasinat Ceauşescu! Uitaţi-vă la Dumnezeu cum priveşte spre pământ, cum vede durerea noastră şi aşteaptă să-I întindem mâna să ne vină în ajutor, dar noi, orgolioşi, ne descurcăm şi fără EL!…Deși suferința ne pare un monstru pe care nu-l vrem și atunci când dăm de el- ori ne luptăm, ori vrem să fugim…suferința de orice natură are beneficiile ei 4În ultimii 27 de ani, România a fost jefuită de 3,3 ori mai mult decât ne-au jefuit 3 imperii în 530 de ani de istorie… Dumnezeu a lucrat şi lucrează pentru ca suferinţa noastra să fie uşurată…Mesajul unui fermier englez către cel român dupa BREXIT!” Patriarhul” Suferinţei este Iov, dar vindecătorul este Iisus, căci toate chinurile omului şi ale cosmosului pe Dumnezeu îl dor…A început eliminarea incomozilor din calea Potopistilor Globalizatori//Câteva frânturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001! Vremurile de pe urmă. Lupta asupra Leviatanului//Ucenicii râului se joacă de-a potopul//Sataniştii din Guvernul Mondial au creat CRIZA IMIGRANȚILOR pentru a câştiga…Ministrul german , Sigmar Gabriel, a avertizat, într-un interviu în cotidianul Bild, că …Generali din serviciile secrete, prieteni cu infractorii
kjScopul lui Dumnezeu nu a fost ca oamenii să sufere sau să moară, atunci când s-a sfârşit creaţia, ea a fost descrisă astfel: „Şi Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; şi, iată, era foarte bine” – Geneza 1:31 GBV… Apocalipsa 13 – Lupta pentru inchinare – A Doua Fiara, Icoana Fiarei si Semnul Fiarei… Avertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine Mondiala (V) – Negarea libertatii de constiinta… Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei… 9 Semne Majore de identificare a fiarei – Dovezi / Fapte Biblice si Istorice (III)… Cum sa ne ferim de semnul fiarei…O noapte cu leii… In groapa cu lei… CARTEA LUI DANIELL… Cine lupta pentru noi? Ultima mare lupta… Impacarea cu Dumnezeu
ppMargareta Spînu-Cemîrtan: „În memoria celor deportați, chinuiți prin închisori, îngropați prin gropile cu var” …Gh. Cojocaru: E important ca istoria să-și cunoască protagoniștii, victime și făptași …Numai la ROMANI este asa ceva! Armand, veste trasnet: „Astazi am aflat ceva incredibil: Contractul dintre Primarie si Romprest nu exista. Vrem banii inapoi si sa plecati mai repede”… O singura DOAMNA  face mai mult decat toti  gargaragii! Formidabila Maia Sandu. Anunta o lege de „confiscare rapida a averilor functionarilor provenite din fapte ilicite”… Muncim sale  platim pensii fesenale unor criminali…Cei mai cunoscuţi torţionari din comunism: Enoiu, Crăciun, Ficior, Moromete, Vişinescu… Bateau cu biciul: Tortionarii nu regreta nimic, ei injura de mama… Îngrozitoarea horă a morții și a vieții din carcerele Fortului 13. Genocidul comunist și nimicirea PNȚ. Mărturia fruntașului țărănist Barbu Pițigoi …Moarte și cenușă: cum au fost incinerați martirii de la Timișoara. Elena Ceaușescu și decizia finală7Masacru și în Irpin: Femeile și fetele au fost împușcate și apoi călcate cu tancurile, susține primarul…Rusii  nu cred in lacrimi,dar Dumnezeu lucreaza si prin ninsorile din miez de primavera…Căderi de zăpadă record la Moscova, în plină primăvară / Fenomenul care apare la început de aprilie doar o dată la 50 de ani …Carla Del Ponte, fost procuror internațional, cere mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin… 8 implicații economice ale efectelor Războiului din Ucraina (raport agenție de rating). Rusia a intrat „la gunoi”. China nu poate să înlocuiască pe deplin Europa ca piață cheie a Rusiei…Petro Poroșenko: Dacă Rusia va fi slăbită, Moldova va putea reintegra Transnistria…11
citeste mai multe »

Cum de ascultaţi şi primiţi atât de uşor „serul păstorului –Anticrist”, (care nivelează calea CIP-uirii), dar nu acceptaţi Serul Duhovnicesc, care vindecă Dumnezeieşte, fiindcă este plin cu Esenţa vieţii, cu rânduiala şi învăţătura sfântă, bună, plăcută, desăvarşită- cu imunitate veşnică; De ce nu „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Mat.6/33) Nu vă doare PRIGOANA “Doctorului Duhovnicesc”, care a coborât la noi să ne vindece, dar noi nu i-am găsit un loc în ieslea inimii ?După ce l-am pironit pe Isuss, pe Duhul Sfânt trimis să ne ajute, de ce îl respingem? De ce nu credem că El este unicul Prieten al TUTUROR păcătoşilor, venit să ne slujească (Ioan, 13/14), fiindcă este mai mare, mai tare şi mai bun decât noi toţi la un loc! Dacă ne conectăm/hrănim aşa de uşor întru toate sursele, învăţăturile şi “izvoarele” lumii -care ne înrăiesc, mint, manipulează, otrăvesc, îmbolnăvesc, demonizează, de ce nu ne prizăm, gratuit, la transfuzia cu Gândirea- cu Sângele Sfânt, Sănătos, Hrănitor, Veşnic, Purificator, plin cu globule Atotputernice, Atotcunoscătoare, Atotvindecative?

Cel mai mare manager de active din lume anunță sfârșitul globalizării: ‘Invazia rusă din Ucraina a pus capăt globalizării pe care am experimentat-o’ …Cand religia se uneste cu Fiara politica…Un genocid filetist: decodarea limbajului putinist-Războiul a revenit în Europa și nu dă semne să plece foarte curând, cât nu dispare, de la Kremlin, Vladimir Putin…    6H 1. “Ucenicul” lui Iliescu – Hrebenciuc a furat la praznicul comunismului cca un MILIARD de EURO! Cât credeţi că au muls pina la singe ceilalţi potopisti care au defrişat poporul, au furat izvorul bunăstării şi, prin legi mizerabile – au îngropat de vii speranţe nevinovate şi au alungat tinerii printre străini…2. Simbolic,sugestiv,primul român decorat de preşedintele Klaus Iohannis este un DETINUT POLITIC…Biblia nu este o carte, este Biblioteca lui Dumnezeu pe pământ, explică Pr. Stelian Tofană | INTERVIU… Charles Spurgeon – Căutaţi mai întâi…

xxxComentariul biblic al credinciosului – Vechiul Testament……Condiţiile studierii Bibliei…Studiu biblic – Ioan 1 – Adevărata Lumină…Prezentarea Adevărului Biblic…Biblia și vremurile din urmă… Biserica din Ierusalim aduce multă roadă…Marturia personala…Comentarii la versete biblice-Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că…Pomul cunoștinței…Șarpele din Eden…Când apar cei 144.000?…Studiul epistolei 1 Petru (3)-Hendrik Leendert Heijkoop si… ttps://www.soundwords.de/ro/studiul-epistolei-1-petru-5-a11210.html222Şi pentru asta se caută un om care să aprindă foamea unui Post Duhovnicesc şi Trupesc, care să de-a foc lumii cu rugăciuni fierbinţi, pentru a nu mai accepta idolatrii, moaşterii, landalii, pomeni, taxe, lumânări, iconării făcătoare de bani şi sărăntoci; „Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!” (Ez.22/30) Fiindcă nu găseşte un Om care să îndrepte inima copiilor spre părinţi şi pe toţi spre Prietenul păcătoşilor; ” …  aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ţi, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa nelegiuirilor şi curviilor tale.” (Ez.23/35)..Clocitoarea (in)Justitiei da semne handicapate… Cristi Danilet cere demisia celor 7 judecatori CCR care au declarat ca hotararea CJUE este neconstitutionala: „Decizia lor arunca afara Romania din Uniunea Europeana”….hhO singura eroina face mai mult decat toata Romania hibernal de…PeSeDala…Formidabila Maia Sandu. Anunta o lege de „confiscare rapida a averilor functionarilor provenite din fapte ilicite”   …Caracatita – Iosif Buble a imprumutat PSD cu 100.000 de euro in anul electoral 2020. In schimb a incasat sute de mii de euro tot de la PSD…N-o lasati sa lupte singura pe aceasta DOAMNA a igienizarii nationale !Extindeti lupta,fiindca in toata tara se fac golanii/PeSeDii –GUNOIERII in stil barbar,inclusiv la tara,unde oamenii platesc, dar le este frica sa intrebe  ””PENTRU CEEE???””  Clotilde Armand, noi dezvaluiri: „Incredibil dar adevarat”. Cum a reusit sa „piarda” avocata Flavia Teodosiu un proces de 100 de milioane de lei impotriva Romprest  …In loc sa se pocaiasca pentru distrugerea-furtul avutiei obstesti, pentru prigoana a milioane de oameni printre straini, avortarea  inca a unui popor, ingroparea mineriadei-decembriadei etccccc- PSD-iștii au întrecut orice limită față de Clotilde: „În Franța era răpită și violată zile în șir” … Adevarul nu moare niciodata…

Fiindcă mulţi oameni şcoliţi în biserici şi (ka) catedrale- zidite din pietre seci, fiare, idolatrii, formalisme, datini, tradiţii şi din alţi lianţi demonici ( Gal. Cap.5/19-21) ies dictatori, răstignitori, hoţi, farisei, tâlhari, komunisti, globalişti, preacurvari – satanisti, Iisuss şi-a întrupat Biserica Sa; Fiindcă Dumnezeu care a construit totul,” nu locuieşte în temple făcute de mâini” F.A. 17/24) a construit Trupul Bisericii Duhovniceşti, în care toţi cei născuţi din nou, botezaţi în moartea Lui, (Rom. cap.6), cu inimile circumcise, rămân Una, înzidiţi pentru veşnicie! Aşa cum în trupul uman toate cele 37 de miliarde de celule sunt Una şi mădularele Trupului –Bisericii se armonizeză, se bucură, se slujesc, se jetfesc- iubesc, ori se întristează, când unul suferă… (1Cor. Cap.12/12-31); Temelia Bisericii, Capul, Inima (umplută cu Plinătatea Duhovnicească- Voia Dumnezeiască) pulsează în tot Trupul Bisericii în care sunt înzidite pietrele vii, prin care circulă (nestingherit) Sângele Lui, Spiritul Sfânt, Gândirea, Voia, Învăţătura Dumnezeiască ; Astfel de Mădulare nu sunt ca lupii fardaţi în mieluşei, nu mint, nu manipulează, nu prostesc şi nu sărăcesc pe nimeni, pentru că în fiecare este lăsat El, să locuiască şi să împlinească totul în toţi.” Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Rom.12/4-5) Slujbaşii din Zidirea Cristică nu se ceartă, nu se laudă, nu se mânie, nici măcar nu se gândesc la rău, nu… (1Cor. Cap 13 )

22Oameni din toată lumea protestează față de războiul din Ucraina. Imaginile care fac înconjurul lumii…Președinta Comisiei Europene le mulțumește românilor pentru că i-a primit în case pe ucrainenii care fug de bombele lui Putin….a revenit cu un alt mesaj de amenințare pentru Europa, însă de data aceasta cu „războiul adevărat”, mesaj publicat marți pe Twitter…Klaus Iohannis: Indiferent de deznodământ, există deja un învingător: poporul ucrainean, simbolul rezistenței împotriva unui invadator …Ungaria nu e de acord cu propunerea UE privind protecția refugiaților ucraineni…„Viktor Orban a devenit un țar în regatul lipsei de umanitate“După ce a amenințat cu 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev,3

Gunoierul cosmic, întrupat din dejecţii, minciuni, hoţii şi din alte toxine komuniste redate în Galateni, cap.5/19-21, ne dovedeşte că avem ca tată pe diavol (Ioan, cap.8/44) ,după ce ne-a invăţat că provenim din maimuţă, pentru a ne îndopa cu maimuţărelile globalismului multilateral de demonizat; Dar Adevăratul Tată ne-a împrumutat ochi de văzut, suflet, picioare, urechi de auzit, mâini, inimă, cap, mişcare, ploaie, respiraţie, vânt, gândire, gură, vorbire, (nu să-l vorbim de rău), dar şi alţi talanţi, (după Credinţa fiecăruia) ca să aducem ROD, prin mijlocirea Lui; Deci nu pentru a împlini voia plăcerilor de o clipă ale senzualităţii, pentru ca apoi să ne întoarcem tot la El pentru vindecare… Fiindcă TOATE cele bune sunt ale Lui, ne-a dat totul (şi pe Sine), dar de ce ne lăsăm târâţi de komunistul satan din mizerie în mizerie şi luăm totul ca de apucat? (Fil.2/5-13) Nu ne este teamă că toată veşnicia o să dăm socoteală !” Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Cor.5/10) În acest fel aşteptam Venirea Lui ? Astfel îi mulţumim şi-i reprezentăm interesele! El nu are nevoie de frunze acoperitoare(Gen.cap.3), scuze, acuze sau de lumânări şi pomeni (Îs. 1/10-31), căci numai acelora care au” Dumnezeirea” – Sângele Cristic în inima înnoită, li se vor împrumuta şi mai multe comori, iar de la cei nemernici şi nevrednici li se va lua totul! (Mat. 25/14-46) Tot ce ne-a dăruit Creatorul, să administrăm numai prin Isuss, care ne-a trimis Duhul Sfânt să domnească, să conducă, să vorbească, să rodească şi să făptuiască el prin noi… Dacă pe Hristos l-am primit în ieslea boilor, măcar pe Duhul Adevărului să-l acceptăm drept CĂPETENIE in burduful inimii (Mat.9/16-17) nascută din nou (Ioan,cap.3), să ne locuiască în totalitate, pentru că NUMAI El face totul foarte bine, fără păcat şi pentru veşnicie, dacă într-adevăr credem că noi am fost răstigniţi şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci EL traieşte veşnic şi lucrează Dumnezeieşte în omul înnoit (Gal.2/20)

(Dupa aceasta pandalie urmeaza alta zombalie!)Există un virus zombie în viața reală? Misterele groazei: poate fi cu adevărat o apocalipsă zombie …Guvernul SUA le spune americanilor să se pregătească de o Apocalipsă Zombi… Asta ar trebui facut in toata TARA…Oameni de la varful Primariei Capitalei vor ajunge la puscarie. Nicusor Dan anunta investigarea marilor afaceri din ultimii ani… Atentie la alimentele care-ti “mananca” din calciu! Ce boli risti si ce solutii ai la indemana… Se imbolnaveste  lumea (ne)buna… Acest individ tatuat  predă într-o școală din Franța neomarxistă și ar vrea să instruiască și copiii… de grădiniță! Poporule Desteptator-de ce nu trezesti toata TARA furata,mintita,spurcata de PeSeDismele multilateral de ilegale,pe care este cladita Biata Romanie !? Daca nu confisca  averile dobandite prin privati-hotie-fesenie,inseamna ca sunt cu totii imbarligati si  ne cheltuie degeaba E CLAR?…  Iliescu_10Ca si la mineriada si Decembriada,se fura totul,inclusiv suflete nevinovate…Colonel spagar in armata. Si-a furat propria unitate militara de la Deveselu, impreuna cu alti patru ofiteri… Sa ajutam pe Boschetarii trandafirii, inradacinati prin pile,relatii si cunostinte, pentru a ne devora banii nostri sa… Prietena lui Firea, Turcheș Ablachim, a părăsit astăzi ASSMB. Căți bani trebuie să înapoieze instituției...Mărturisirea păcatelor în Vechiul Testament…Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?IZBĂVIREA DE SUB ROBIA LEGIIRom.7:1-25…Angajat al Administrației Biden travestit ce practică perversiuni sexuale cu bărbați în rol de patrupede
ddw
In loc sa se pocaiasca pentru hotii si minciuni,tupeistii baroni…Oprisan, furios ca a fost debarcat: „Vrancenii au cazut prada minciunilor oponentilor”…Amintiri din comunism: Frig în case, apă caldă cu program, alimente pe cartelă…Cum au înțeles românii libertatea: în zilele Revoluției s-a furat pe rupte, de la căciuli și cojoace, la covoare, cârnați și conserve(inclusiv banii si sutienul tov. prim secretar de la Iasi-Ghitulica, punandu-se astfel Temelia Pesedismului multilateral de mincinos si hot   Izbăvirea de sub robia păcatului…O interpretare a suferinței…Puterea invierii…Păcatul împotriva omului, păcatul împotriva lui Dumnezeu- de James Montgomery Boice… Top 30 Cele mai frumoase filme creștine „Robinson Crusoe” – Daniel Defoe | Recenzie
bisssIsus Hristos a fost singurul care a putut ispăşi pentru păcatele noastre…Omul este creat, ca sa fie liber de pacat! (daca vrea…) Ganduri cu privire ca ispasirea realizata de Hristos …A doua venire a Domnului Isus – Pilda talanţilor… PARABOLA TALANȚILOR ÎN PREDICI, COMENTARII ȘI ARTĂ…Pilda cu talanţii şi pilda cu minele – Matei 25:14-30; Luca 19:11-28… In ce sens sunt oamenii: „dumnezei”? – Ioan 10:34… Deosebirea esenţială dintre Isus şi diavol (Evanghelia după Ioan 8)… Evanghelia după Ioan… O iesle…  Știința și credința în Dumnezeu – de Iosif Țon’Daca …Dumnezeu e bun, de ce exista atat de mult rau in lume? Raspunde pastorul Iosif Ton; Ce Este Credința?ttÎnainte de răpirea Bisericii zidită  (nu din pietre seci si fiare) ci din pietre (oameni) vii, care-l acceptă pe Iisuss drept CAP, nu coadă , (precum se puneau peste ţapul ispăşitor- nelegiuirile)să puneţi peste El toate murdăriile din inimile neînnoite din nou, (Matei, cap 15/10-20) căci sunt mai scârboase decât cele toaletare! Mărturisiţi-vă Lui şi aruncaţi-le peste Mielul Pascal, ca să „facă ispăşire pentru păcatele norodului,” (Evrei, cap.2/17) , căci Iisuss a înlocuit toate arderile şi jertfele de tot, la Golgota, unde a ars în locul fiecăruia şi a mistuit toate păcătuirile, ca să nu ne mai otrăvim cu ele niciodată căci, prin pocăinţă şi credinţă, ne-a golit de sine şi ne-a umplut cu Plinătatea învăţăturilor Lui, ca să intrăm nu în Arca lui Noe, ci în Corabia-” Salvarea” Cristică; Grăbiti-vă, căci uşa urmează a se închide şi miliardele de oameni (nenăscuţi din nou) vor rămâne pe dinafară, ca în vremea potopului.” Ceilalţi oameni,… nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor ” (Ap.9/20,21) şi, au ajuns în iazul de foc- moartea a doua,cu toate “”datoriile”” neplătite… (Ap.20)4

citeste mai multe »

Gratis a dat Dumnezeu Darul ,insa preoţii se imbogăţesc prin naivitatea noastră! Să-i “ajutăm” pentru ca tot gratis să-L dăruiască tuturor amărăştenilor- fără pomeni (dincolo nu sunt Wc-uri!), fără lumânări (Isus este Lumina lumii care luminează Totul) fără bani- sau alte condiţionări– de care Dumnezeu nu are nevoie în Împărăţia sa- căci ea nu este mâncare, senzualitate ori băutură!…B) OSTENII DE PRETUTINDENI, inrolaţi pentru Armata Biruitoare a Mielului, noi am fost invăţaţi de “slujbaşii” lumii să fim berbeci aroganţi şi răi, dar putem- prin înnoirea Cristică, să devenim miei umpluţi cu Plinătatea Cristică, ca să BIRUIM lupii “globalişti” şi să fim (Atot) puternici, prin unirea cu El; Să luptăm ÎMPREUNĂ contra oricărui păcat – inarmaţi cu Gândirea Lui, blindaţi cu armele Luminii, Blândeţii, Bunătăţii, Iubirii– imbărbătaţi ” de victoria Cristică de la Golgota! Pentru că despărţiţi de El nu putem face nimic BUN, suntem încrezători că “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Rom.16/20)….. DISTRUGERILE de dupa 1989 EGALEAZA paguba CELOR DOUA RAZBOAIE MONDIALE!”; De la preluarea de către capitalul străin a punctelor strategice şi pârghiilor de comandă, economia românească, a incetat să mai existe; AGRICULTURA ROMÂNIEI a fost intentionat “restructurată”, ca sa poată fi furată de burghezia fesenisto- global- apocaliptică…

GHID PRACTIC despre cum putem contesta facturile umflate la energie şi gaze naturale…Col. (r) Marin Neacsu :România – „Grădină Maicii Domnului”; Bestializarea globală” (2);Distrugerea şi cucerirea României fără războiLiviu Olah – Doamne Dumnezeule, fa ceva ca pocaitii sa se pocaiasca!
1166GERMANIA VREA CA STATELE NAȚIONALE SĂ DISPARĂ DIN EUROPA. DOCUMENT BOMBĂ FRANCO-GERMAN DEZVĂLUIT DE TELEVIZIUNEA…Dacă vei risca și vei instala Windows 10 (ce este gratuit), calculatorul tău va deveni astfel spionul de nădejde al celor de la Microsoft...Casa Albă a recunoscut că Statele Unite au organizat false campanii de vaccinare cu scopul ascuns de a obține mostre de ADN de la oameni!Armele electromagnetice şi  gargara despre drepturile omului…Pentru că am fost eliberaţi de tancuri “frăţeşti”, de ce ne lăsăm cotropiţi de “SLUJBASI” lipsiţi de scrupule? Dacă suntem “apăraţi” de umbrele americane, de ce nu ne adapostim in Scutul Singelui Protector al lui Isus!Daca ne spalam pe dinti ori pe miini,de ce nu-l lasam pe Isus ca sa spele mizeriile “milenare”, ascunse,parfumate,fardate in singele plin de virusi,microbi,boli!De ce ne lăsăm bombardaţi de E-uri, diversiuni ,idolatrii,formalisme şi de atâtea păcate,cita vreme EL ne cheama in “Corabia Cristica”?Photo creditNu vrem să înţelegem  că  până  la  urmă  dacă  nu  ne debarasăm de atitea mizerii,false invataturi,deprinderi falite, sigur,ele ne vor lăsa  pe noi la groapa focului vesnic, pentru că dincolo Dumnezeu nu ne primeşte cu ele? Am câştigat atâtea războaie, dar nu putem câştiga lupta cu formalismul religios, cu diversionisti, lăsându-ne “aghesmuiţi” de Sfântul Sinod al BOR, care a hotărât …. Nu “fraţilor”, Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu, ca noi TOTI să trăim liberi şi să fim slujiţi fără lumânări, mătănii sau pomeni,fără bani… Ce este pocainta , conform cu Noul Testament…Psalmul 51  redescopera pocainta autentica- „Noi pocaitii trebuie sa ne pocaim!”
f
citeste mai multe »

Iisus a luptat până la sânge o dată pentru totdeauna, când ne-a scos din casa robiei lui satan, ne-a strămutat în Templul Noului Legământ, ne-a stropit cu Sânge Dumnezeiesc, ne-a scos egiptul adamic din sânge ,ne-a pecetluit cu propriul sânge, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor (Mat.26/27-28), CA SĂ NU MAI PĂCĂTUIM! El a înlocuit toate jertfele şi arderile de tot, pentru a ne hrăni cu Pâinea vieţii şi Apa vie (Ioan, cap.6 şi 7); Prin Atotputernicia Sângelui să ne aducem trupurile noastre (nu a animalelor),ca o jertfă vie, plăcută, sfântă, fiindcă botezul în apă ne spală de „viruşi”, dar Botezul în Moartea (Rom. cap.6) şi în Viaţa lui – în Sângele Noului Legământ, ne Îndumnezeieşte ! Sângele purificator şi hrănitor al Mielului, plin de Har şi de Adevăr nu este precum cel din vechime –redat în Exod şi Evrei… Acesta ne face una cu El, (nu în casele „protectoare” din Egipt- Ex.12/23-), ci în „Casa Noului Legământ” sub stropirea protectoare a Duhului Sfânt! Pentru că nu este iubire, curăţire, veşnicire şi iertare fără vărsare de sânge, El ne-a iubit până la moarte, ne-a scăpat de propria sângerare, ca să rămânem în părtăşie- prin transfuzia cu Gândirea, Învăţătura, cu veşnicia izvorâtă din Sângele Cristic; Prin naşterea din nou să intrăm în Noul Legământ, unde omul înnoit este umplut cu Plinătatea Duhovnicească; Toate mădularele înzidite în Trupului/Bisericii Lui să fie ochi şi urechi spre Venirea Lui, dacă iubim şi grăbim Răpirea

citeste mai multe »

Preoţii de azi- speriaţi de îmbogăţirea şi deşteptarea noastră, ne mint şi ne manipulează, pentru a-l ţine pe Iisuss iconat şi pironit pe pereţi, sau la uşa inimii- in ploaie, în vânt, în ger, sau în arşiţă… DAR ne-a învăţat David, care a jurat că “Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” (Ps.132/3-5) …Dacă în vechime, casa unde se afla Chivotul Domnului era impietrită, a venit şi a sângerat Iisus pentru fiecare păcătos, ca să locuiască în orice inimă născută din nou, (Ioan, cap. 3) căci… “Iată! Eu locuiesc într-o casă de cedru şi chivotul lui Dumnezeu locuieşte într-un cort “… Dar Eu n-am locuit într-o casă, din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta; ci am călătorit într-un Cort drept locuinţă. (2 Sam.7/2-6) Cât nu se retrage Harul, să-L primim cu prioritate- integru, integral, suveran, complet şi total, căci Prietenul păcătoşilor nu mai locuieşte în biserici sau catedrale, clădite din pietre seci şi cimentate cu fiare, unde oamenii sunt storşi de bani, manipulaţi ci… Să învăţăm din lecţiile/poruncile Lui, care (fără bani, pomeni, lumânări) ne fac buni, iertători, iubitori, blânzi-Cristici… (Gal.5/22)

hh2-Unde au fost serviciile secrete în timpul jefuirii Ţării?; 3- Omul de afaceri Viorel Cataramă a declarat că, în acest moment, partidele politice din România sunt „structurile mafiote extrem de bine organizate “;Supravegherea globală a populaţiei, armă redutabilă a francmasoneriei mondiale, în cârdăşie cu aşa-zişii «iluminaţi»… (II) Cele mai întunecate secrete ale Imperiului bancar … Biserica și manipularea maselor, explicate din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”…Ce se ascunde în spatele manipulării și cum ne putem apăra? Atac grav la justiție și la presă. Magistrați și jurnaliști filați, interceptați și intimidați de serviciul secret paralel al unor inculpați de rang înalt din România…32Mii de draci mă furnică văzând cum este confundat creştinismul cu prostia…(Alfabetizarea  Duhovniceasca)-DUHUL SFÂNT-care locuieşte în noi…O analiză nepenticostală a lucrării Duhului Sfânt..Doctrina lui Dumnezeu- Isus Cristos- Duhul Sfânt… Doctrinele mântuirii… Moartea de ispăşire a Domnului nostru Isus Hristos- Sir Richard Baker… Întruparea cuvântului- (Ioan 1:14) …1 Timotei 2 – Un comentariu verset cu verset: E. A. Bremickero5Supravegherea globală a populaţiei, armă redutabilă a francmasoneriei mondiale, în cârdăşie cu aşa-zişii «iluminaţi»…Destinaţii de vacanţă…Dupa ce Dumnezeu s-a retras din Templul de la Ierusalim, a plecat si din…celelalte mii si mii de “bisericute”-Dumnezeu nu mai locuiește aici!?DESPRE CEI MAI AI DRACULUI FORMATORI DE OPINIE: PREOȚII… PLEACĂ DUHUL SFÂNT DE LA PREDICATORI? IN MEMORIAM N. STEINHARDT – 31 de ani de la trecerea la cele veșnice6HPREMIERĂ MONDIALĂ: Dr. Moarte, Anthony Fauci, acuzat și de inventarea „epidemiei” de SIDA, recunoaște că virusul COVID nu ar avea origini naturale. Republicanii din Senatul SUA cer oficial Raportul serviciilor de informații americane….Cinci atei care și-au pierdut credința în ateism… La aniversarea Titanicului, să ne amintim de cruda agonie și spiritul lor nobil în ultimele ore de viață …Sa ne pregatim,bucurosi-sa primim  Martirajul Biruitor! Mat Staver, LC: Chicago utilizează tactici comuniste pentru a amenința bisericile…Persecuția creștinilor din China la cel mai grav nivel de la Mao INTRODUCERE DESPRE colectivizarea globalizarii-Recenzie: „Ferma animalelor” – George Orwell

citeste mai multe »

Noi, TOŢI, am fost eliberaţi de sub dictatura religiei, legii, blestemului, idolatriei, tradiţiei, fariseismului, formalismului, komunismului, ecumenismului şi de sub ciubota altor popisme-care ne-au înrăit, sărăcit, manipulat, exploatat, globalizat… Tot El ne-a eliberat de sub falimentul credinţei omeneşti şi ne-a dat, nu doar credinţa Avramica! Hristos ni s-a dăruit dimpreună cu toate ale sale (şi Credinţa sa, care duce la Credinţa Dumnezeiască –Rom. 1/16-17) Numai el a împlinit Legea şi prorocii (Mat.5/17) şi a birut totul, rămânând şi Domn al sabatului, Domn al Domnilor, Părintele veşniciei -Isaia 9:6, mai mare decât Iona, decât Solomon şi… decât Templu, ca să devenim Una cu el, dacă-l mâncăm şi dacă bem Învăţătura, Gândirea, Voia, Sângele lui, (Ioan 6/48-58) pentru că omul trăieşte nu doar cu mâncarea care se trece şi apa care rugineşte… (Mat.4/4); După cum Poporul Evreu în cei 40 de ani din pustie a băut apa care curgea din Stanca Hristos (Ex.17/6 şi 1 Cor 10/1-4), cu atât mai mult Pâinea vie ne-a fost plămădita (pălmuită) din bunătăţi, sfinţenii, frumuseţi şi din alte făinuri alese ; Pentru hrănirea veşniciei noastre a fost rumenită în cuptorul suferinţelor de la Golgota, mult mai încins decât cel din Daniel, cap.3, ca să nu mai rămânem anemici şi sclavi ai gunoierului cosmic; După cum Moise a lovit stânca şi a ţâşnit apă, chiar şi astăzi din trupul lui inviat mai izvorăsc râuri de Har şi de Duh Sfânt, pentru ca, prin pocăinţă şi Credinţa Cristică să fim născuţi din nou (Ioan, cap.3) şi umpluţi cu Duhul Adevărului, singurul care face totul Dumnezeieşte dacă-l întronăm ca Şef! Să-l lăsăm să se roage, să muncesca pentru noi, prin noi şi dimpreună cu noi, pentru ajutorarea noastră căci este mai valoros, mai bun şi mai sfânt decât noi, TOŢI, la un loc!

A) Încă nu ne-am săturat de învăţătura socialistă, comunistă, fesenistă- globalistă, deci demonistă, (căci toate au ca tată “profesor” pe diavol)? De ce mai acceptaţi ca hrana- hoţia, minciuna, viclenia, răzbunarea, manipularea, curvia, cearta, bârfa, sclavia, prostia, sărăcia şi alte mizerii ale gunoierului cosmic (Rom.1/29-32)? Nu mai amânaţi nici o clipă golirea, ELIBERAREA, prin moartea cristică şi prin naşterea din Sămânţa, din Învăţătura Duhovnicească, dăruite gratis de Iisus, în Ioan, cap. 3, prin “pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A.20/21), căci prin botezul în Moartea Lui, numai El îngroapă (inneacă ) firea veche, (Rom. cap.6) demonică, a fiecărui om care-L primeşte şi-L crede, pentru a fi umplut cu Plinătatea Lui! Nimeni… nu-l poate birui… pe satan, decât Isuss-!Deci, să ne facem Una cu eL-toţi Oştenii Lui de pretutindeni, uniţi sub Căpetenia Biruitorului care, deja i-a zdrobit capul la Golgota… căci fără Atotputernicia Lui ramanem nimicuri (Ioan, cap. 15)hhCum au furat Tariceanu si Nastase un miliard de euro prin retehnologizarea hidrocentralei Portile de Fier? Anii 1990: SRI-ul si Politia furau cot la cot cu infractorii … Cum au fost asasinati martorii Evenimentelor din 1989 de catre regimul KGB-istului Ion Iliescu…Cum s-au imbogatit din furt sefii Politiei si fostii securisti in regimul KGB-istului Ilici Iliescu…Mafiotul PSD-ist Nastase Adrian a primit de la Bechtel un comision de 80 milioane de dolari…Puscariasii escroci, care ne-au furat de ne-au rupt 25 de ani, trandavesc in vile de protocol etc Tortionarii Poporului(actuali parinti ai Pesedeului) au facut dintr-o  eleva o eroina pentru Cer-Niculina Moica…Ambasada SUA l-a pus pe Ciordache pe lista neagra: „Cei care au participat si au ajutat la privarea poporului roman de statul de drept si care s-au pretat la fapte de coruptie nu vor avea sprijinul nostru!”70
Gargaragii care au manipulat  si privati/hotia si mineriada etc sunt rasplatiti… DE CE numai Poporul Roman accepta sa fie manipulat si de “sefii sindicali”?România furată | Pețitorii averii sindicatelor  …Ciolacu anunta ranjind ca Ciordache a fost votat de PNL si USR: „Eu stiu ca grupul PNL are peste 100 de membri”  Lucia Hossu Longin: „Tortionarul Rafila mi-a spus ca fiul lui este tot doctor. L-a ucis in bataie pe social-democratul Stefan Zarea. Acum, dupa ani de zile, iata fiul lui, social-democrat”…Dupa cum era de asteptat,PAPA se pune bine cu paponarii,grabind Apocalipsa si prin vaccinarea lumii cu un virus preacurvar de covitar…
mn
Preotul  masturbator si… Imbogatirea LIDERILOR SINDICALI! Cine protejeaza furtul avutiei obstesti, prin “privatizarea”neconstitutionala? Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că  privatizarea (FURAREA ) “Roman” SA Braşov şi etc sunt neconstituţionale… 1- Incepând cu Papa de la Roma, continuând cu Patriarhul Daniel şi terminând cu toată preoţimea din întreaga lume şi cu fiecare om întrupat din păcat şi născut în fărădelege, este în pielea oii pierdute, pentru că şarpele a înveninat sângele fiecărui rătăcit, încă din Grădina Eden…Deci,” Vai de pastorul de nimic” (Mica 11/17)…” Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici” (Matei 23)…” preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea” (Tefania 3/4 b)/// VA INVITAM SA VA INFRUPTATI DIN ROADELE EDUCATIEI culto-religioase  …Guvernul SUA a “nascut” copii modificaţi genetic, zamisliti in eprubeta, fara de …pacate /// Daca din 1958 pana in anul 2011, Romania si-a mai avortat inca un popor,  mai ales ca Iliescu a votat Legea pentru…! etcmunca  B)  Aşa cum preoţimea din toată lumea a pus în minţile şi ţarina inimii seminţele idolatriei, formalismelor, surogatelor, vicleniilor, câştigurilor mârşave şi falselor învăţături, tot aşa, să recolteze ce a semănat. Dacă vă plac “roadele duhovniceşti “ale oamenilor, nu aveţi decât să continuati “lucrătura”. Dar dacă vă doare starea lumii şi a fiecărui om în parte, pentru care a sângerat Isus, dar voi îl taxaţi şi stricaţi pe nemerit, intoarceti- vă de pe calea fiului risipitor.Cât încă se mai poate, reveniţi-vă, pocăiţi-vă precum Patriarhul IOV şi naşteţi-vă din nou, precum Patriarhul Nicodim (Ioan, cap 3).Vă reamintesc, invitaţia oferită de Duhul Sfânt, prin “sfântul “vostru Petru:” Căci suntem în clipa când judecata sta să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scăpa cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.1 Petru 4/17-19
11Lucruri extraordinare pe care nu le știai despre corpul uman…Marine Le Pen: “Globalizarea este o barbarie, corporaţiile multinaţionale conduc lumea”; Hipermarketurile ne distrug economia, iar noi ne facem că nu observăm; Corporația face legislația…Isaia 9:6 – Isus Părintele veşniciei! În ce sens? Ateismul: o amagire. Revolutia crestina si adversarii ei – David Bentley Hart… Calea ecumenismului, presărată cu spini… Ecumenismul – o schizofrenie sufletească (II)… De la dictatura religioasă la libertate… Francezii protestatari au denunţat o “dictatură a sănătăţii”
boiAu schimbat adevărul pentru o minciună (Psalmul 19:1-14, Romani 1:18-32); Dr. Kim Riddlebarger…Glasul celui ce striga in pustie…Culegem doar ce am semănat… Din „Izvoare în deșert“ BY … Cautaţi faţa Mea! Psalmul 27.1-8; Apocalipsa 22.4; Ioan 17.24, de John Alfred Trench; „Un slujitor de folos” Din viaţa evanghelistului Marcu; de Clifford Henry Brown
  Consecinţa umplerii cu Duhul- Apocalipsa 22.16,17,de  John Thomas Mawson9Preoţi- ce aţi semănat, culegeţi: certuri, desfrâu, invidie, egoism, răutate, bârfă, curvie, idolatrie, prostie, sărăcie, formalisme, etc Iată, falsa învăţătură preoţească- idolatră, komunistă, făcută pentru câştiguri mârşave (pomeni, taxe neimpozitate, lumânări, moaşte, ritualuri, falşi sfinţi etc), dă roade APOCALIPTICE! Precum ecoul GLASULUI din pustie, vă întreb:” Pui de năpârci…” (Mat. 3/7-12), nu aţi citit că a fost „tăiat” capul Vechiului Testament şi că Biserica Dumnezeiască (clădită din pietre vii, născute din nou, cimentate de Duhul Sfânt) are drept CĂPETENIE pe Hristos cel înviat? Să nu ziceţi că nu a fost scris şi pentru voi în Romani 1/18-32): Fiindcă v-a fost arătat… fiindcă, măcar că aţi cunoscut pe Făcătoru Dumnezeu, l-aţi înlocuit cu un moaşte-zeu iconat, aurit, dar mut, surd, handicapat, limitat, fals, neadevărat (Ps.115 şi 135)… De aceea, Dumnezeu ne-a lăsat pradă popismelor voastre… Din pricina aceasta pornografia este regina aleasă… „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţă lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de etc Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”……99,2% dintre americanii care au murit din cauza Covid-19 nu erau vaccinați, avertizează Anthony Fauci788
citeste mai multe »

Liberul cugetător Iliescu, autorul unei „noi revoluţii kulturale”, l-a învăţat pe masonul Ceauşescu (pe care l-a gâdilat între coarne prin cultul personalităţii) să lucreze fără Dumnezeu, pentru a se alege praful de Popor, după modelul demonist din Cartea MARX ŞI SATAN, de Richard Wurmbrand! De aceea şi PeSeDescu I-a întors fundul, pentru a se alege pulberea şi din această Tară… TOTUŞI, după cum Poporul Evreu, muşcat de” scorpionii komunisti”, multilateral de globalişti (Num. cap.21/9), au fost vindecaţi, privind la şarpele înfocat, înălţat pe un lemn şi noi, înglodaţi prin pustia fesenismului, putem fi vindecaţi de muşcătura păcatului şerpesc, dacă privim la Lumina lumii (Ioan, cap.8) răstignită pe cruce, dacă ne pocăim, precum Petru care a plâns cu amar când s-a analizat- „cântărit „în Oglida Isuss (Mat.26/75), pentru că prin naşterea din nou, din Sămânţa Dumnezeiască (Luca, 8/11) să ne umplem cu voia, slujirea, iertarea, gândirea, practicarea învăţăturii şi plinătăţii Duhovniceşti… „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.Şi judecata aceasta sta în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3/14-21)

 666ROMÂNIA FURATĂ. Dosarul Siveco: bani în sacoșă, contracte supraevaluate, achiziții inutile… Terenurile celor 25 de institute de cercetare agricolă au ajuns la samsari din politică sau sport… Rodipet: Din cel mai mare distribuitor de ziare din România a rămas doar un dosar penal… (Cand Stapanul Dumnezeu este scos din Casa, joaca sobolanii pe masa …) Uluitor! România, sfidată pe față de președintele Ungariei, care a comparat pierderea Transilvaniei cu ocuparea Crimeii de către ruși!

iii
VREI SĂ-ŢI SCHIMBI DIRECŢIA? de David Wilkerson (1931-2011); RELIGIA SI POCAINTA; Cine sunt chemaţi la pocăinţă?Respingerea şi primirea Lui Isus Hristos-(Ioan 1:6-13); Întruparea cuvântului -(Ioan 1:14) ;Isus, pâinea vieţii-(Ioan 6:37-59) Partea a II-a; “Un om fără egal”-Relaţia fiu-tată dintre Isus Hristos şi Dumnezeu-Ioan 10:30-42; Problema este că tu nu vrei să te pocăiești, nu că nu te poți pocăi; Versete relevante pentru subiectul:Pocăit si Pocăinţă; Te-ai pocăit tu de păcatele tale ? ADEVĂRATA POCĂINȚĂ; De ce permite Dumnezeu să se întâmple lucruri oribile? de R.C. Sproul; Trei idei fundamentale ale Vechiului Testament…Folosirea noului testament în citirea vechiului testament7335 lucruri care aproape nimeni nu realizează că nu sunt în Bibliel; Adevărata pocăinţă,de Editura Făclia-Traducere din limba engleză de Dinu Moga;Pocainta inseamnă intoarcere la Dumnezeu! Frica de Domnul,de J. Gresham Machen;Bizuirea pe promisiuni cu nădejde şi curaj,de Sinclair Ferguson;Cum se luptă oamenii morţi cu păcatul?de John Piper;Toată viaţa înseamnă pocăinţă,de rev. Tim Keller;Căutându-L pe Dumnezeu în toate locurile greşite-Un apel la închinare corporativă, de Robert G. Spinney; Disciplinează-te… fără legalism,de Don Whitney; Gânduri pentru tineri – partea 4- Reguli speciale pentru tineri,de J. C. Ryle (1816-1900) RWurd Nici Dumnezeu nu vrea o ROMÂNIE clădită pe fesenie/globalie, adică pe hoţie, beţie, preacurvie, viclenie, mânie şi pe celelalte „cărămizi” demonice, dezavuate în Gal.5/19-21 şi Rom.1/18-32; După 40 de ani prin pustia komunistă nu ne mai îngăduie încă 40 de ani prin pustia pesedistă ; Dacă nu ne pocăim, dacă nu-i întoarcem spatele lui satan, să ne împăcăm cu Adevăratul Tată- Dumnezeu…” Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor.5-18-20) Să-i dăm lui Hristos toate mizeriile, otrăvurile, răutăţile, gunoaiele cuibărite în sângele adamic, pentru a ne conecta, gratuit, la transfuzia cu Invăţătura, cu Sânge Dumnezeiesc, hrănitor, sfânt, plin cu roade Bune- iertator, roditor-ca să nu devenim deşertăciune şi goană după vânt, pentru că se apropie zilele judecăţii „În acele zile, oamenii vor căuta moartea şi n-o vor găsi; vor dori să moară şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)67
  A mai murit un criminal- PRIETEN DE PORNO-FESENII CU Iliescu, -generalul Kemenici, comandantul unității militare în care au fost împușcați soții Ceaușescu. Kemenici era „pe mână” cu spionul sovietic Militaru. A făcut diversiuni mortale și a încercat să șteargă urmele cu bidineaua… În decembrie 1989, colonelul Kemenici a făcut jocul diversionist al generalului Nicolae Militaru, spion sovietic răzbunător și sângeros, reactivat de Ion Iliescu la ordinul Moscovei și numit ministru al Apărării. Kemenici a încercat suprimarea Ceaușeștilor chiar și fără mascarada de proces, dar ofițerii s-au speriat și nu i-au făcut jocul… O Femeie le da lectii „”feciorilor „” de la Bucuresti,niveland calea spre tronul Romaniei Unite  cu Dumnezeu  ,dar si cu Tisa si cu Trans   isa etc  –  Maia Sandu reformează Moldova cu viteza fulgerului: Parlamentul a adoptat deja și legea controlului averilor pentru părinții, socrii și copiii demnitarilor…
 Cu Dumnezeu în subterană – Richard Wurmbrand  si  Sabina Wurmbrand – discreția slujirii și noblețea suferinței … Ferice de cei drepți. „A Dry White Season”   … Pescar de oameni. „The Keys of the Kingdom”   … Rai și Iad. „Tengoku to jigoku” (aka „High and Low”)  … Romain Rolland: „Mahātmā GANDHI – O VIAŢĂ LEGENDARĂ”  …

citeste mai multe »

Anunturi agricole

Fiindcă toată lumea zace în cel rău, în păcat-în întuneric, să ne umplem cu Plinătatea Duhovnicească, ca să rămânem sarea pământului şi lumina lumii (Mat.5/13-16), înainte de a ne umple ei cu învăţături tâmpite şi cu vaccinuri globalizante; Noi lucrăm în această lume, dar vieţile noastre sunt ascunse cu Iisuss în Dumnezeu (Col.3/3), unde nu păcătuim, pentru că în El nu este nici urmă de fărădelege… Să credem că noi, TOŢI, am fost răstigniţi şi îngropaţi cu Hristos, dimpreună cu toate nelegiuirile, pentru totdeauna, ca să nu mai fim robiţi de nici un păcat, pentru că nu mai domneşte gunoierul cosmic în noi; Noi ne tragem seva din Sfinţenia lui, din Morala, Rânduiala, Înfăptuirea şi Învăţătura lui şi, din respect faţă de neprihănirea Lui, drept recunoştinţă pentru iubirea Dumnezeiască, prin mijlocirea Lui şi fuziunea, nu cu ea (1Ioan 2/15-17) ci, cu Duhul Sfânt – ne comportăm precum Iisuss când era în această lume, căci oricine” zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2/6)

6666Criminalul de la Kremlin. Exploziva dezvăluire a terorii impuse de Putin…  Transumanismul – reinventând (fara Dumnezeu…) umanitatea prin tehnologie;Prejudecăţile care avansează lupta dintre credinţă și știinţă -Alina Kartman, „Semnele Timpului”;Dumnezeu vorbește prin creație…Dr. Kurt E. Koch- HRISTOS SAU SATAN- OCULTISMUL ŞI EFECTELE SALE DIN PERSPECTIVA CONSILIERII SPIRITUALE…V. ISUS ELIBEREAZĂ ;VI. ELIBERAT DE SUB STĂPÂNIREA ÎNTUNERICULUI;VII. ISUS ESTE BIRUITOR;VIII. PUTERE ASUPRA FORŢEI DUŞMANULUI; IX. PE CINE-L FACE FIUL LUI DUMNEZEU LIBER, ESTE CU ADEVĂRAT LIBER; X. VOR SCOATE DRACI ÎN NUMELE MEU; XI. PUTEREA SÂNGELUI LUI HRISTOS; XII. FĂRĂ PUTERE
XIII. NUMELE LUI ISUS MAI PRESUS DE ORICE
XIV. REGINA ÎNTUNERICULUI
“The word of faith movement”Mişcarea “Cuvântul Credinţei”… Dacă Dumnezeu a ştiut că Satan se va răscula, de ce l-a creat? Cine este Satan și de ce a fost creat?Scris de Fethullah Gülen…Cinci realități despre Satana pe care probabil nu le știiCum pot fi învinși satan și demonii?
33DIN CUPRINS nu lipsesc:Ancheta unei televiziuni germane, DEZVALUIE modul în care Lidl face afaceri PENTRU A FALIMENTA  România: importă 71% dintre produse şi lasă piața locală să moară. Cu bani de la Banca Mondială… Facebook te spionează chiar şi după ce ai ieşit din reţea…Dupa furtul revolutiei de la decembriada/ mineriada, ne-au tepuit iar si la “Colectiv(a)”/Dupa intronarea societatii multilateral iliesciana, care ne-a adus mai multe pagube decit cele 2 razboaie mondiale la un loc, IATA , România importa si slănină~ Drama de la Colectiv scoate la suprafaţă putreziciunile societatii falite/corupte , cladita de hoti, gropari, potopisti, tupeisti,emonisti!Recolta lor,aghezmuita de capeteniile tuturor rautatilor , scoate la iveala puroiul fardat de zeci de ani ! DIRECTORUL SRI, ANTIMASONUL RADU TIMOFTE, REUSESTE SA-L OPREASCA PE ACEL…POLITICIAN (Adrian Nastase)!SI A MURIT …Descoperirea din Bucegi i-a ingrozit pe Masoni si pe Guvernul American… Cele 7 izvoare din Bucegi au cea mai pură apă de pe Planetă unde nu există nicio bacterie!88
citeste mai multe »


B) Domnilor pocăiţi, nepocăiţi şi atei de pretutindeni, ŞTIU că aveţi mare preţ în ochii DOMNULUI, dar vă mai lipseşte un lucru; Acum, înainte de venirea Lui Iisus “să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evr.9/28), cereţi şi vi se va da Botezul în moartea lui Isus (Rom.6), căci El vă va boteza” cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Mat.3/11b). Aşa cum Ioan vestea: “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape… Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?” (Matei 3/2-7, tot aşa şi acum, stă scris şi pentru prieteni şi pentru poftiţi şi nepoftiţii NUNTAŞI:” Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce… Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii…: “Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Ap.2/10-11); Degeaba le vorbiţi oamenilor despre Bunătatea lui Isus, dacă nu va întrupaţi din El şi din TOATE bunătăţile, sfinţeniile şi frumuseţile Sale, pentru care se merită să primim cu bucurie martirajul de mâine…

Căpeteniile Poporului Român, au trădat pe nemţi în 1944, au furat bogăţiile boierilor, au alungat intelectualii şi i-au omorât la canale dar, dupa 1989 au furat SI avuţia obştească a amărăştenilor, tot neconstituţional, au “minerizat” Tara clădită tot pe minciună şi manipulare ; …si fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihail Vlasov,  a jucat  bogatia Camerei de Comerţ la cazinou-Acesta  Juca şi pierdea sume cuprinse între 30.000 şi 50.000 de euro! Romania a pierdut in anii de capitalism salbatic mai mult decat in timpul celor 2 razboaie mondiale; Semnalul de alarma al unui colonel roman: „Ma tem ca in curand cine va rosti cuvantul patriot va fi arestat”… Franţa colonială: ce taxe adună Parisul de la 14 ţări africane; (SERIOS?!) Donald Trump nu poate ajunge președinte al Statelor Unite ale Americii. Acest lucru este foarte clar. Direcția dată de propagandă inoculează maselor că republicanul Trump trebuie să fie văzut ca un element ce crează nesiguranță;Al XVI-lea protocol secret francmasonic;Noua Ordine Mondială și conspirația MERKEL – PUTIN (VI); „Economia are nevoie de emigranți, pentru că sunt mai fertili”; Virusul maladiei SIDA a fost fabricat în laboratoarele americane-MEMORIUL DOCTORULUI HOROWITZ; Infectarea criminală intenţionată cu SIDA în România;Mai mult de jumătate din copiii bolnavi de SIDA de pe întreg globul sunt români! Procesul comunismului (I): Ȋntru neuitarea celor ce s-au jertfit și pentru ca generațiile ce vin să nu mai trăiască niciodată acest coșmarProcesul comunismului (I): Ȋntru neuitarea celor ce s-au jertfit și pentru ca generațiile ce vin să nu mai trăiască niciodată acest coșmar; Mult stimate tovarășe Ion Iliescu… Dan Voinea: Nu am înțeles niciodată această predilecție a lui Ion Iliescu pentru crimă… Nu a fost președinte, a fost un fel de stăpân! Colonelul Mihail Patriciu, ale cărui ordine militare erau executate de Mihail Kovacs; Cum ucidea Securitatea. Cazul ofițerului Mihail Kovács;Instalarea comunismului văzută prin ochii unei familii;Stenogramele trecutului; Călăul Mihail Patriciu;Chipurile Răului – Securistul…

ym Domnilor CRESTINI de pretutindeni,… “Având în vedere strâmtorarea de acum” (1 Cor.7/26), cum puteţi privi cu un ochi la Sângerarea Lui, şi cu altul la Doamna Lume! Voi, care vă credeţi “Nuntaşii” Lui, vă faceţi una şi   cu Iisus, dar şi cu amanta plăcerilor de o clipă? Nu ştiţi că “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Mat.6/24) De ce nu vă aduceţi “trupul ca o jertfă vie, căci va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentr că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia.” (Luca21/23). Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Mat.5/20)1

Richard Wurmbrand-MARX ŞI SATAN-Până nu de mult marxismul cucerise peste o treime din omenire; iar după recentele sale înfrângeri deţine încă peste o cincime (numai populaţia Chinei reprezintă unul din cele cinci miliarde de locuitori ai planetei).Dacă s-ar putea dovedi că atât cei care au elaborat aceasta doctrină cât şi cei care au aplicat-o au fost, de fapt, în spatele uşilor închise, nişte adoratori ai Diavolului care se foloseau cu bună ştiinţă de puterile lui malefice, n-ar fi oare necesara luarea unei atitudini ferme faţă de această îngrozitoare primejdie?

ww

citeste mai multe »


…dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.”(Ecl.11/9 b)…Nu din cauza încălzirii globale iau foc pădurile! Dacă nu vă pocăiţi, tot pământul va păţi la fel, căci spiritele încinse ale lumii depăşesc Turnul Babel-oniei şi oamenii, după răstignirea lui Iisuss, vor să însângereze şi Cerul cu păcatele lor… Ei vor să-l străpungă cu săgeţile minţilor otrăvite, dar ele se întorc precum bumerangul! „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, “că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” (Luca 13/2-5)

De neuitat -PRAZNICUL FESE-PESEDIST POTOPUL NI L- ADUS- ROMÂNIA FURATĂ. Industria zahărului, pusă la pământ de afaceriști fără scrupule și indiferența statului…Cele mai bune 20 de cărți despre inteligența artificială pe care trebuie să le citiți; Cand politrucii nenascuti din nou din “”Samanta Constitutiei”‘ lui Dumnezeu (Luca 8/11) legifereaza cu picioarele,se incinge Tara,Europa,Lumea…Protestul fermierilor a încins discuțiile în Parlamentul European…Revoluţia sexuală şi copiii. Cum a dus Stânga lucrurile prea departe (de Jan Fleischhauer…..Sidex, combinatul vândut pe nimic!( Ce alternativă avea statul român? Răspunsul o dau ucrainenii, care au vândut un combinat siderurgic de aceeaşi mărime cu 4,7 miliarde de dolari)…ICA – privatizarea cercetării alimentare din România s-a făcut la prețul unei nunți luxoase….Privatizarea Tutunului Românesc, o afacere controversată care nu a fost niciodată cercetată penal…Alimentara, vândută pe mai nimic speculanţilor imobiliari… Jaf în cercetarea agricolă  
 hhAm vorbit cu  fiica fondatorilor Bisericii Sataniste…Originile răului sau ce înseamnă comunismul. Lupta lui Lenin cu Dumnezeu…Cine a fost cu adevarat Karl Marx, parintele ideologiei comuniste?Cum controlează nobilimea neagră, sau Illuminati, societatea actuală: „Cultul lor era de sorginte satanista, evidentiat prin practici avansate de magie neagra” 0 Ce spune biblia despre curva din Apocalipsa 17? Ce spune Biblia despre Anticrist?Duhul lui Anticrist partea I: Negarea faptului că Isus a venit în fire…Decepția cuvintelor frumoase… Psalmii, de  Arend Remmers; A cere în Numele Său; Christian Briem; Şiretlicurile diavolului si… Slujba apostolului Pavel – un exemplu pentru noi, de E. A. Bremicker; Iov şi familia sa, de  Harm Wilts; Ce înseamnă practic să „rămânem în El”? D. Smărăndescu; Cum să studiem Scriptura? Tu și casa ta C. H. Mackintosh

citeste mai multe »


“Toţi au acelaş gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Apoi mi -a zis: “(Ap.17/13-15) După modelul împăcării celor 2 FIARE -comunistii de stânga şi de dreapta bat palma cu neo-kapitaliştii de pretutindeni şi trec la bestializarea lumii-la martirizarea creştinilor, acuzaţi pe nedrept, că din cauza lor se încinge cosmosul prin încălzirea globală; Dar nu uitaţi că Proprietarul nostru este Creatorul Atotştiutor şi Atotputernic, nu demolatorul –uzurpatorul satan; Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, cel mai tare şi veşnic (1 Ioan 4/4) nu este satan cu ateii sau putineii chinezei… “Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.” (Ap.19/19-20)… “Şi diavolul, care -i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut… Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Ap.20/10-15)

 Pentru amarastenii Români nu s-au gasit bani de salarii babane,ca ale burgheziei feseniste, si acum sunt tratați ca niște sclavi în Marea Britanie… Cum explică un reputat fizician posibilitatea existenței lui Dumnezeu. „Suntem limitați”… Pentru veşnicirea fiecărui om şi popor, Tata a trimis pe Fiul, dar a făcut şi din Poporul Ales un “îndreptar” pentru noi… “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3/16) Pentru a nu pieri toată lumea din cauza păcătuirii, Dumnezeu a făcut ca şi prin Israel, toate popoarele, cu toţii –să învăţăm din păţania lui! Numai ca noi repetăm greşeala Preoţilor care l-au răstignit pe Isus, şi îl pironim pe pereţi -in foto-picturi limitate, aurite, dar mute, surde şi oarbe, apelând la El din când în gând, căci”… au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o ICOANĂ care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare…” (Rom.1/23)… Pentru asta …”nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Ap.14/11)... si…Dr. Ed Knorr: „Toate au mult mai mult sens atunci când sunt privite prin prisma biblică”; Dr. Natalie Bennett: Știința întărește credința în Dumnezeu…
1q2-Pentru ca  Împărăţia Domnului nu este mâncare, băutură, senzualitate, vorbarie, ci sfinţire şi … pentru că va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da tită în zilele acelea! (Matei 24/19)! De aceea a zis poporului: “Fiţi gata în trei zile;  creştini – pocaiţi –atei- acum, când aţi umplut nu numai pământul, ci şi luna şi stelele cu păcătuiri, alegeţi: ori iubiţi lumea (1Ioan 2/15-17) şi ajungeţi la talpa iadului, ori Iubiţi Venirea Lui? Nu se poate conveţui în 2 luntrii !…Dupa ce,in 1947,tovarasii iliesti le-a furat avutia nobilimii si intelectualitatii , i-au prigonit ,arestat si executat (in frunte cu Maresalul Antonescu, ACUM-prin fecundarea dintre tatal minciunii decembriste  si mama hotiilor si  tradarii Iscariotiste,  au nascut teroristii de care nu mai scapa nici TARA, nici lumea toata, intronind prin VOT- “Apocalipsa dupa ION “Iliescu
bis
BDupa ce,in 1947,tovarasii iliesti le-a furat avutia nobilimii si intelectualitatii , i-au prigonit ,arestat si executat (in frunte cu Maresalul Antonescu, ACUM-…Pentru că LOR le este frică de oamenii deştepţi, înviaţi, născuţi din nou, bogaţi, (v. Ioan, cap 3) Preoţii lumii ne mint, ne prostesc, ne ţin morţi în păcate; politrucii ne manipulează, şacalii valorifică falsa educaţie, ca să ne exploateze! Iată cum se fură bucăţi din România… Primele semne Apocaliptice! UE cheltuie 1 miliard de euro pentru a crea creierul artificial necesar controlului total al oamenilor! Mai oferim: Plante,Tratamente, Alte Utilităţi  etcww

Ce aţi semănat/votat, culegeţi (Gal.6/7)-roadele învăţăturii acestei lumi, pentru că i-aţi întors spatele lui Dumnezeu cel viu şi adevărat, pentru a vă face una cu ” demnezeul” acestui veac- pictat, limitat, handicapat, iconat, aurit, dar mut, surd, şchiop, orb şi demonizat (Ps. 115 şi 135) ; Nu vă mai lăsaţi manipulaţi de „promiţătoarele” politici, pline cu amărăciuni spoite în „dulcegării” APOCALIPTICE, pentru că (dacă nu ne căim- în frunte cu pocăiţii), după sabia pandemiei chineziste, urmează alte pandalii mai fioroase, prezize în Apocalipsa; Încet, dar sigur „Fratele va da la moarte pe fratele său şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit vă fi mântuit.’’ (Marcu, 13/12-13)Dovezi ale existenţei lui Dumnezeu, de Richard Wurmbrand- Descriere; Cartea aceasta s-a născut în închisorile comuniste unde autorul, pastor luteran român, a rămas în detenţie timp de 14 ani, credinţa sa reprezentând în opinia autorităţilor comuniste o crimă abominabilă…În cursul celor 14 ani, pastorul Richard Wurmbrand a fost supus, în permanenţă, unor tentative de spălare a creierului. „Nu există Dumnezeu… nu există Dumnezeu…” răsunau viguros difuzoarele instalate în fiecare celulă. În pofida acestei presiuni permanente, pastorul Wurmbrand a rămas neclintit în convingerile sale. El s-a sprijinit chiar şi pe persecuţiile al cărui obiect era pentru a-şi consolida argumentaţia, dezvoltând-o pe parcursul numeroaselor conversaţii purtate cu ateii.Astăzi, întărit printr-o viaţă de martor excepţional al lui Cristos, şi punându-se ca de obicei în slujba semenilor, el oferă prin această carte „treizeci şi cinci de dovezi ale existenţei lui Dumnezeu”: treizeci şi cinci de motive temeinice pentru necredincios să creadă în Dumnezeu şi pentru creştin să spere în harul divin.

CUPRINS

Dovezi grăitoare/ Știință și Religie/ Ce este Dumnezeu?/ Dumnezeu este o Treime/ Avantajele credinței/ Relația noastră cu Dumnezeu/ Expunere sistematică a dovezilor existenței lui Dumnezeu  
1. Argumentul cosmologic sau argumentul de la cauză la efect-  2. Argumentul provenind din existența noțiunii de Dumnezeu în mintea noastră 3. Argumentul telologic (de la cuvântul grec „telos” care înseamnă „scop”) 4. Argumentul istoric  5. Argumentul moral 6. Argumentul bazat pe fenomenul „mișcare”   7. Argumentul izvorând din profeții  8. Argumentul determinat de gândire, la cel mai înalt nivel al ei9. Argumentul provenind din existența funcției credinței  10. Argumentul prilejuit de erorile minții omenești 11. Argumentul izvorât din contingență 12. Argumentul oferit de legile naturii 13. Argumentul excepțiilor de la legile naturii 14. Argumentul miracolelor 15. Argumentul provenind din expansiunea Universului 33316. Argumentul ocazionat de legea a doua a termodinamicii 17. Argumentul generat de existența genelor 18. Argumentul rezultat din comportamentul elementelor radioactive 19. Argumentul provenit din existența găurilor negre 20. Argumentul din nuanțarea pe care o găsim în toate lucrurile 21. Argumentul metafizic al lui Anselm de Cantebury  22. Argumentul rezultând din structura compusă 23. Mărturia celor mai bune exemplare ale omenirii 24. Mărturia oamenilor de știință 25. Dovada marilor opere de artă 26. Mărturia țăranilor 27. Mărturia experienței regnului animal 28. Dovada rezultată din satisfacerea necesităților noastre 29. Dovada din sateliții artificiali 30. Dovada provenită din industria automatizată 31. Dovada rugăciunilor ascultate 32. Argumentul provenit din necesitatea unei minți eterne 33. Dovada rezultă din existența răului34. Argumentul care rezultă din credința proprie35. Argumentul provenit din imposibilitatea de a dovedi contrariul63Istoria oficială a României, demolată de cercetătorii și gânditorii din afara țării. Ce spun aceștia? Cum invatam lectiile   pentru a ne adapt a pe un  Pamant Nou? Cum sa iti protejezi ochii de atacul calculatorului… Votca te scapa de … Versete relevante pentru subiectul: Semănatul şi recolta …CULEGEM DOAR CE SEMĂNĂM…Cristina Tunegaru: ”Ce am semănat în domeniul Educației în anii ’90 culegem acum!” FRATELE VA DA LA MOARTE PE FRATELE SĂU…Hrana/Invatatura din Matei 10,16-25… Viața primilor creștini…  De ce are Porumboiu memoria scurtă? Pentru ca minciuna privatizarilor=hotiilor are picioare scurte!De ce îi acuză pe PONTA și pe Ăla Micu?60CONTROLUL MINTII IN NOUL TOTALITARISM… De ce Ion Iliescu nu este judecat pentru crimele de la Mineriada din iunie 1990? Deutsche Welle: Divizarea României este rezultatul urii de la Antena 3 … Cum a furat Dan “Felix” Voiculescu banii poporului român…Unde ar fi fost Romania fara Ion Iliescu si gasca sa de mafioti!  Karacatita Ilici „KGB” Iliescu – Dan „Felix” Voiculescu, cea care a distrus Romania… Prin 2004, KGB-istul criminal Ion Iliescu le plângea de milă parlamentarilor; Memorialul Deportării…UDMR,Putin ,Orban al Ungariei Sovietice  si etc pregatesc destabilizarea EUROPEI…Ținutul Secuiesc a picat iar la vot; Pârghiile Rusiei în România

citeste mai multe »


Să învăţăm din suferinţa celor care au preţuit mai mult Cerul (Evrei,cap.11), decât plăcerile de o clipa ale inimilor bolnave de păcat; Aceste inimi impietrite (Ier. 17/9) l-au primit pe Hristos într-un grajd, dar pe satan l-au întronat să domnească în ieslea inimii… Fiindcă nu l-au băgat în seamă (Îs.53/3) şi nu s-au pocăit, s-au ales cu prigoane, demolări, pustiiri şi, de aceea, cât nu este prea târziu, măcar pe Duhul Sfânt să nu-l întristăm (Ef. 4/30) şi să-l primim ca DOMN, prin naşterea din nou-din Sămânţa Bibliei lui Dumnezei (Luca 8/11)… Să credem că El, nu noi, este cel mai bun, valoros, desăvârşit, sfânt, corect, atotputernic, atotştiutor şi mai deştept decât toţi oamenii la un loc; Prioritar, integru, suveran, complet şi total să-l primim pentru a domni, rodi (Gal.5/23), gândi, privi, vorbi, făptui El dimpreună cu noi cei inviaţi (şi noi prin El- Gal.2/20), căci numai El face totul fără vreun reproş şi tot ce rodeşte El, are valoare eternă! Nici un om să nu mai rămână fără Sămânţa Duhovnicească în sinele născut din nou (Ioan, cap.3), căci nimic Dumnezeiesc nu locuieşte în omul adamic (Rom.cap.7) şi, de aceea, nu poate face nimic bun,cine lucrează despărţit de El (Ioan15/5); Altfel, pedeapsa care va veni va fi mai aspră, din pricina celor care au ştiut, dar au refuzat pocăinţa, dăruită gratuit… Aşa că recoltăm ce am semănat (Rom.1/18-32), căci deja lumea a devenit alergică la adevăr, dreptate, bunătate, iertare, iubirea semenilor şi a lui Dumnezeu cel Viu, nepictat, neiconat, nevinovat…

 62Judecătorii din România sunt mai periculoşi pentru societate decât cel mai feroce infractor… Cum a furat un senator PSD 22 milioane de euro… Nepotismul de partid şi de stat la mafioţii din PSD… Condamnatul penal Liviu Dragnea ne vrea la puscarie, daca indraznim sa criticam PSD-ul… Ce naşte din comunism, mafiot PeSeDist se numeşte (I) Falsa Teorie a progresiștilor potrivit căreia Iisus a fost socialist,vrea sa niveleze calea toxica a mondializarii satanei komuniste…Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov…Originile darwiniste ale sistemului nazist. Atitudinea lui Hitler față de Hristos și creștinism..

mm
În timp ce milioane de oameni şi-au luat crucea pe inima ranită şi suferă în lumea largă, “Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară… Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor şi am zis:    LUCRAREA DE VINDECARE A LUI ISUS… Pilda celor doua case….x O lectie de „arhitectura”…spirituala… Pilda cu temelia – Matei 7:24-27; Luca 6:46-49. Nisipiul sau piatra de sub casa vieții – meditație la pilda biblică; Fecioarele intelepte; De la “fiul tunetului” la “apostolul dragostei”; Chiar vrem Duhul Sfânt? Iosif Ţon – Mesaj foştilor studenţi, de ;petru lascău
99
Predica de pe Munte…Balutescu Marius Petrisor ,IISUS — CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA! (prima parte)… Adevărul fenomenal despre ce înseamnă să-L urmezi pe Isus… Botezul inseamna : Moartea, Ingroparea si Invierea la o Viata Noua…Nasterea din nou… Botezul… Semnul Fiarei… AMBASADA “palestiniană” deschisă în Vatican… Criza Europeană si Profeţia Biblică… Balaam și BalaamismulFemeia îmbrăcată cu purpură şi stacojiu… Curva cea mare Babilonul… 26 versete biblice despre Duhul Sfânt;
11
citeste mai multe »


Puti-Kiri-Gog din Tara Magog (Ezechiel cap.38 şi 39) este îngăduit de Dumnezeu, pentru ca TOŢI păcătoşii lumii să înveţe din nepocainţa lui (Puti)Faraon, care a fost bombardat cu “apocaliptice” urgii; Cât se mai poate, să ne naştem din nou din Sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Marcu 4/14), ca să nu mai rămânem sclavii gunoierului cosmic ! Să credem că înfrângerea celui rău şi a TUTUROR acoliţilor/putiniştilor-chineziştilor este garantată (Ap.20/10)… Fiindcă toţi oamenii i-am întors spatele lui Dumnezeu, încă de când eram în coapsele lui Adam şi, tot noi, l-am respins şi răstignit pe Hristos, să-l căutăm pe Duhul Sfânt, trimis ca să nu rămânem orfani (Ioan 14/18); El se lasă găsit (Mat.7/7), dacă-l primim, să-l păstrăm ca pe lumina ochilor şi-l întronăm drept Căpetenie, ca să devenim şi să rămânem Una cu el-cu învăţătura şi înfăptuirea lui (Fil.2/13), dacă-i dăm prioritate în toate şi suveranitate în totalitate! Să nu uităm că nimic bun nu locuieşte în omul care nu se pocăieşte (Mat 26/75) şi nu se înnoieşte… De aceea suntem faliţi şi falimentari fiindcă vorbim, privim, făptuim, gândim… despărţiţi de El (Ioan, cap.15) ; Lui să-i dăm întâietate şi toată “” şefia””, căci este singurul care face totul Dumnezeieşte (Gen.1/31) şi pentru veşnicie (Ecl.3/11-14)

Konstantin Doroșenko: „Dacă am putea, ne-am proteja cu un gard de Rusia, să stea în Gulagul lor cu Putin al lor cât vor”; Igor Boțan: Ambițiile imperiale ale Rusiei au existat dintotdeauna; Cele zece națiuni și venirea lui Antihrist ! Baronii locali sunt cei ce au devalizat spitalele! Acum s-au ascuns de frica virusului și cer ajutor… Tara moare si burghezia satanista isi trage Pensii speciale de criză: Dorneanu – 8.500 €, Toader – 6.500 €, Daea – 2.000 €, Meleșcanu – 1.900 €… De peste 3o de ani-Poporul Roman mananca pe paine Epidemia de ipocrizie- si-i  place! Tradatorii care au tras in noi -inainte si dupa 22,ramasi necondamnati au fatat PUI :Cele 2 cumpene ale României: militarii care s-au împușcat între ei și doctorii care fug de COVID… Din secretele microbilor din organismul uman: de ce unele persoane nu contractează niciodată boli infecţioase? Dacă ar fi adevărată, această ştire ar fi una şocantă: preşedintele ales al SUA, Donald Trump, ar putea fi membru Illuminati, fiind rudă de sânge cu familia Rothschild!  Cateva SFATURI PENTRU AGRICULTORI (si pentru crestini) 

pppppp
 Învățături Biblice pentru Creștinii Cugetători:..Serbarea PaștilorCe Este Omul? Împărăţia Lui Dumnezeu Ca Taină“Cele Ale Tatălui” NostruStăpânirea De Sine În LibertateCe Este Sufletul?“Curcubeul Se Va Arăta În Nor”Ce Zice Bisericilor Spiritul?…;Înţelepciunea Căilor Mai Bune Ale Lui DumnezeuIertarea Păcatelor Şi Vindecarea“Vegheaţi Şi Rugaţi-Vă”Regina În Veşmânt De Aur“Fericita Noastră Nădejde”“Căci Zilele Sunt Rele”Jugul BunTemerea De Dumnezeu Cu ÎndestulareFericirea Este Superioară BucurieiServiciul RugăciuniiComori Depuse În Cer
jhSlujba de păstor – IntroducerePăstorii falşiPăstorul cel bun – 1. El îngrijeşte de oi...Păstorul cel bun – 2. El scapă oile …Păstorul cel bun – 3. El scoate oilePăstorul cel bun – 4. El adună oile… Păstorul cel bun – 5. El aduce oile în ţara lorPăstorul cel bun – 6. El paşte oilePăstorul cel bun – 7. El lasă oile să se odihneascăPăstorul cel bun – 8. El Se ocupă de cazurile specialeO perspectivă care dă curajPăstorii falşi si… Slujba de păstor… în lumina textului biblic din Ezechiel 34; Introducere- Despre ce este vorba…Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială
32 Dumnezeu l-a ajutat pe Poporul Evreu, pentru ca si noi să creadem- că sângele de animal de pe uşorii uşii i-a apărat de satan, prevestind că pecetea/protecţia Sângelui Dumnezeiesc de la Golgota ne va izbăvi pe TOŢI păcătoşii care credem în El, adică toţi acei care- L primim, dimpreună cu toată Învăţătura Duhovnicească, traită-practicată şi,doar  dacă iradiem parfumul cunoaşterii Lui până la marginile lumii şi a cosmosului, pentru îndumnezeire!55Preoţi (de pretutindeni), păstori, diaconi cu tot neamul vostru OPRIŢI-VĂ (Ps.40/6.7); Vi s-a luat slujba, după cum a prezis Duhul Sfânt în Ezechiel, cap.34! Fraţi creştini şi atei- acum v aţi convins că „păstorii” voştri vă duc cu zăhărelul, ca să vă aibă la mână şi la buzunar? (Ps.97/7-9) Dacă nu ne pocăim, nu doar pentru minţire, manipulare, prostire, sărăcire şi rătăcirea oamenilor, Nimicitorul ne va lovi cu alte molime şi urgii, până îi vom da lui Iisuss toate mizeriile, toxinele, răutăţile, vicleniile dezavuate în Rom.1/18-32 şi Gal.5/20; Să i-l dăm şi pe satan pe care-l lăsăm să domnească pe tronul inimii, iar noi acceptăm să-i fim robi; De ce ne încăpăţânam ca împietritul Faraon (care nu şi-a pus la inima –Ex.7/23 b) învăţăturile Biblice şi care l-a înlocuit pe Dumnezeu cel viu, infinit, atotputernic şi adevărat cu unul foto-pictat, aurit, cartonat, iconat, dar mut, orb, şchiop, limitat, neputincios… De aceea să ne naştem din nou şi să ne înzidim în Biserica Lui, nu în bisericuţe pustii, moarte şi seci?87
citeste mai multe »


Marx, Lenin, Stalin şi alţi globalişti, precum Satan (cu tot neamul de “socialişti”), s-au hotărât să-l detroneze pe Dumnezeu şi să-l trântească pe pământ, pentru a întrona în locul Creatorului hoţia, preacurvia, corupţia, minciuna, viclenia, idolatria, moasteria, Kyrilia, putinia şi alte demonii şi iconarii! Chiar dacă şi-au primit “” pedeapsa””,tot nu se lecuiesc şi vor să martirizeze şi pe Sămânţa Lui de creştini Cristici de pe pământ, adică pe toţi cei care poartă pecetea dumnezeiască; Dar li se apropie judecata…” Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al proorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.” (Ap.16/6)… În loc să se pocăiască “Neamurile se mâniaseră, dar a venit minia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Ap.11/18)…” ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, dela sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar.” (Mat.23/35)

 PutinRUSIA ARE DE ÎNAPOIAT ȘI CELE 200 TONE AUR ALE PERIOADEI ANTONESCU, FURATE DUPĂ 1947; Cu Tariceanu, spre ruina…Pasărea pe limba ei piere…Ocaua mică a lui Tăriceanu…De ce jigodia socialistă C.P. Tăriceanu trebuie să facă pușcărie…Dictatura comunistă: “poliţia politică” în robă (II)…Tariceanu, numarul 2 in Republica Securistica Romania, autorul unui lung sir de ilegalitati 111“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” – Matei 6:33 ;(fragment din volumul Fiţi tari în Domnul, Charles Spurgeon, traducere Tudor Popescu, Tipografia „Cartea de aur” Ce inseamna “Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si toate celelalte vi se vor da voua”;Neghina, peşti răi şi fecioare nechibzuite-Matei 13.24,25; 13.47,48; 25.1,2,David R. Reid;  777Hristos şi Adunarea Sa (7)Adunarea aflată în decădere şi dezordine, Creşterea şi întărirea Adunării, Adunarea de la Rusalii, Hristos şi mădularele diferite ale trupului Său, Hristos şi serviciul divin de cină al Adunării Sale, Hristos şi zidirea Adunării Sale ,William John Hocking; Adunarea (Biserica) nu va trece prin necazul cel mare, Stanley Bruce Anstey; Originea corupției!Plan de măsuri în mapa de verificare ”EVANGHELISTUL” -din dosarul de la securitate (5.)„Biserica trebuie să fie casa creştinului.” Richard Wurmbrand
771Degeaba vă lăudaţi cu frumuseţile omeneşti, cu realizările lumii şi cu genialele voastre proiecte şi progrese, pentru că deşertăciune şi goană după vânt ajung toate şi toţi cei care nu caută mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 12/31), pentru a se umple cu Plinătatea Duhovnicească! „”Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” (Mat.24/2 b) Orice om nenăscut din nou, care nu este UNA cu El, va fi luat de vânt – ca frunza (Is.64/6), fiindcă l-au refuzat pe Singurul Său Fiu, dimpreună cu pocăinţa, credinţa, iertarea Cristică şi cu toată zestrea Dumnezeiască! Să învăţăm din mândria părinţilor noştri, care nu s-au pocăit de faptele lor şi… (Ap. Cap.16)…….8Asa da-REFORMA JUSTITIARA! Ei fura,ei se judeca si tot ei se amnistieaza!Lista dosarelor cu nume grele care așteaptă prescrierea faptelor / Elena Udrea scapă de dosarul Hidroelectrica și de cel privind finanțarea campaniei electorale a lui Băsescu – avocat / Ioana Băsescu, beneficiar și ea; Fara sa-si vada barna din ochi,”mesianicul ”Putin  acuza „natura satanică a civilizației occidentale”…Dar si “Prorocul ”mincinos bate campii! Aleksandr Dughin, primul discurs de la înmormântarea fiicei sale: Luptăm de partea Arhanghelului Mihail împotriva diavolului în Ucraina; Cărți despre Putin și Rusia – ca să înțelegem cum s-a ajuns la războiul din Ucraina; RUSIA A FOST UN STAT AGRESOR ÎN TOATĂ ISTORIA SA

citeste mai multe »


Fiindcă orice naş îşi are naşul său, Putin, ca şi globalistul Satan a devenit, nu doar coşul de gunoi al universului, ci toaleta cosmosului (nelipsesită din omul nenăscut din nou); De aceea Putinel-putina lui Babilon-el, din Ieremia, cap.50 şi 51, va deveni şi mai mic şi mai fără de ţară! Asta se va întâmpla, fiindcă devine scrum orice popor clădit pe komunism, adică satanism -minciuna, hoţie, cotropire, manipulare, exploatare, idolatrii iconate, pseudo-creştinism şi pe alte dejecţii dezavuate în Galateni 5/10-21; Acum, prin pocăinţă şi naşterea din nou a popoarelor cucerite, înrobite, umilite, prostite, sărăcite, îl pot ajuta pe Putin şi pe „măreţul” Popor Rus să redevină ca Patriaehul Iov, gol, căci aşa iese din burta mamei oricine şi tot gol se întoarce în mormânt (Iov, cap 1)… Şi dacă nu vrea, trebuie să ştie că deja „şeful” lui este cu un picior în groapă…” Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.” (Ap.19/20) Încet, dar sigur, dacă nu se pocăiesc, urmează chinul veşnic:” Şi diavolul, care -i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi… Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Ap. 20/10-15)

28-iunie  Creştini de pretutindeni –nu vă este milă de lumea plină de komunişti, capita-socialişti, globalişti, fesenişti, deci satanişti, care nu ştiu să deosebescă stânga de dreapta, (Iona, cap.4) în timp ce voi vă bronzaţi în turnul de fildeş! Nici voi nu ieşiţi şi nu iubiţi şi nici pe ei nu-i lăsaţi să iubească Adevărul, Dreptatea, Blândeţea, Dragostea, Iertarea- Învăţătura Dumnezeiască; De aceea intârzâie Venirea şi întronarea Lui Biruitoare peste minciună, hoţie, corupţie, preacurvie, cârtire, ură şi peste alte demonisme; Vă reamintesc îndemnul lui Hristos din Marcu, 16/15,16 – Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la ORICE făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit”… Şi învăţaţi-i să păzească TOT ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în TOATE zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28/20)”…Liviu Olah – Doamne Dumnezeule, fa ceva ca pocaitii sa se pocaiasca! Aici puteti afla si despre dosarul facut de se curisti pentru acest parinte al pocaintei si credintei Cristice  = 6Cum i-au executat comunistii pe tarani in 1949 si i-au lasat la vedere pe ulita satului… Cat rau au facut nostalgicii comunismului Romaniei… KGB-istul Ion Iliescu punea tortionari comunisti sa scrie despre crimele comunismului… Avertisment al specialiştilor militari: „Odată pusă la punct, tehnologia microcipului poate controla orice specie vie de pe planetă – oamenii vor deveni o armată de zombi”…Cea mai mare grădină cu flori din lume se află în Olanda…Citiva arbusti ornamentali,pentru gard viu,agatatori,pitici,inalti
Şapte adevăruri glorioase…Câteva dintre cele mai importante adevăruri pe care trebuie să ne bazăm în zilele noastre sunt cele care Îl privesc pe Domnul nostru şi relaţia noastră cu El, pe care tocmai le-am luat în considerare: 1) Credincioşia absolută a promisiunilor Domnului nostru; 2) Biruinţa Sa asupra celui mai mare duşman al omului (moartea); 3) Autoritatea Sa supremă asupra tot ce există în cer şi pe pământ; 4) Dragostea Sa eternă şi neschimbătoare faţă de noi; 5) Eliberarea noastră de către El de sub puterea păcatului; 6) Tatăl Său devine şi Tatăl nostru; 7) Revenirea Sa pentru a-Şi întemeia împărăţia Sa pe pământ. Trebuie să fim siguri şi bazaţi pe aceste adevăruri dacă vrem să rămânem neclintiţi şi neschimbaţi în vremurile care vor veni.777„PURIFICAREA” ROMANIEI  Să nu mai rămânem nici o secundă ce suntem- comunişti, globalişti, capitalişti, fesenisti, nenăscuţi din nou, fiindcă TOŢI am pierdut, nu doar lupta, ci războiul cu Dumnezeu! Să ne predăm, să ne pocăim şi să ne cerem iertare, precum Patriarhul Iov, căci el, ca preot, doar auzize de Dumnezeu, dar când l-a văzut pulsând şi în corola de minuni a lumii, s-a prăbuşit şi s-a pocăit în praf şi cenuşă (Iov, cap. 42) Să nu mai rămânem sclavii gunoierului din noi, căci va „şoma” în focul veşnic…” Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Ap. Cap.20)… CAPITOLUL XIII…V.1: Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. …UN REZUMAT AL „APOCALIPSEI”…Capitolul 1: Hristos Însuşiimage-85Averea hotomanului,pe cand era elev in acapararea avutiei  obstesti… Averea lui Adrian Nastase; Rusii nu pleaca din Romania nici peste o suta de ani, chiar daca… Guvernul interzice achiziționarea de programe antivirus din Rusia; Sfintii komunismului s-au ales cu aurul tarii si noi cu spectacole de 2 bani-Rompetrol 2 | Un dosar de 770 de milioane de dolari și cu 14 suspecți; Asa au devenit boieri sarantocii komunisti de ieri…Turnură neaşteptată în ancheta Rompetrol. Miniştrii care l-au ajutat pe D. Patriciu să devină mai bogat cu trei miliarde de dolari; Legăturile lui Dughin cu România: întâlniri cu Adrian Năstase și fețe bisericești. „Se fac primii pași spre o civilizație comună România-Rusia”; De la Imperiul raului la Imperiu eurasiatic -Ideologul lui Putin, Aleksandr Dughin, si-a lansat cartea in sediul Universitatii Dalles, aflata in subordinea Primariei Bucuresti – Ciprian Ciucu; Rusii continua sa se joace …Aleksandr Gelievici Dughin, adeptul doctrinei neo-imperialiste a Eurasianismului : „Noi ruşii… Pentru ca Rusia s-a format prin cotropiri  nesfarsitte…Analiză: Putin vrea restaurarea Imperiului Rus; Obsesia bolnavului rus…77Testamentul lui Petru cel Mare sau Rusia şi obsesia Mării Negre; Reacția Ucrainei după unirea Basarabiei cu România: Guvernul de la Kiev cere anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru;Care este adevăratul motiv al invadării Ucrainei? De ce s-a opus Angela Merkel intrării accelerate a Ucrainei în NATO în 2008? Serviciile speciale – instrument al expansiunii imperiului Rus şi U.R.S.S.; Hărți istorice care explică structura URSS și modul în care istoria ei se leagă de forțele actuale ale Rusiei pentru expansiunea teritorială; Istoria oficială a Rusiei(cotropitoare) e o enciclopedie de falsuri! Eminescu şi rădăcinile ontologice ale expansionismului rusesc – de Theodor Codreanu; RUSIA A FOST UN STAT AGRESOR ÎN TOATĂ ISTORIA SA; Rusificarea României în documente istoricep; Naţional-comunismul şi spălarea creierelor în România; POLITICĂ DE RUSIFICARE (русификация); Noi nu uităm: 28 iunie 1940 – ocupație sovietică! DW: DIN GREŞEALĂ ÎN GREŞEALĂ SPRE RUSIFICAREA FINALĂ? O”închisoare a popoarelor”… Români în Gulagul sovietic din Siberia- Autor: Valentin Hossu-Longin; Reinventarea Gulagului. Andrei Kolesnikov: Sistemul rusesc de lagăre corecționale de muncă ar putea înlocui IKEA; Gulagul – Premiul Pulitzer, 2004 – o carte monument; Tezaurul României: un veac de surghiun în gulagul rusesc…
citeste mai multe »


Fiindcă noi, TOŢI, (încă de când eram în coapsele lui Adam) am eşuat în grădina Eden şi am falimentat în Ghetimani, de ce nu recunoaştem că suntem terminaţi, ca Isaia,” care a zis: “Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Îs.6/5); Dacă Patriarhul Iov s-a pocăit în ţărână şi cenuşă (cap.42), noi de ce respingem această oportunitate Dumnezeiască?! Pentru că El ne-a făcut şi refăcut, de ce nu-l lăsăm sa ne fie şef, nu roată de rezervă? Noi toţi am fost răstigniţi şi îngropaţi dimpreună cu El, ne-a scăpat de noi înşine şi de satan şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci Iisuss trăieşte în noi, (Gal.2/20) dacă-l lăsăm să domnească prioritar, integru, integral, suveran şi total- să rodească, fiindcă El este Totul Totului TOT, iar noi suntem nişte fire de praf… De aceea să-l lăsăm pe el să lucreze prin noi, pentru noi şi dimpreună cu noi, căci numai El face totul foarte bine şi pentru veşnicie!

Cele mai darnice plante medicinale; Cum poti intelege si trata durerile organelor…Plantati copacul din care puteti obtine  bani- atit din productia de fructe, cit si din Frunze… Brusturele… Agrisele (Ribes uva-crispa L.)… Bradul, da leacul vesnic inverzit… Armurariul  “sfinteste” ficatul… Isopul – prietenul plamanilor… Usturoita… Efectele tamaduitoare ale sanzienelor… Apendicita – cauze, simptome, tratament… Cum scapi de balonare pentru a avea un abdomen plat si…….CUM NE HRANIM DIN ROUA LECTURII  -Dietary Healing de Kathryn Alexander…Informatii utile, despre ratii , retete si alte secrete vindecatoare…B)Fermierii din Romania se lasa “pastoriti” de lupi imbracati in oi si sunt “leganati” de o presa slugarnica burgheziei comunisto-globaliste (pentru bani) Iata de ce doar in Romania vacile rag si”Boii” nu le baga in seama ~ Proteste violente ale fermierilor la Bruxelles~ CÂT AUR ne-au FURAT Otomanii, Rușii , Habsburgii, fara a lua in calcul si pe hraparetii asasini economici de azi !?
kj
Roger Liebi:Cele şapte încercări ale lui Iov… Învăţături practice din cartea Iov (11)… Cine s-ar putea compara cu Dumnezeu? Nici un răspuns la o mie de întrebări… Mustrări severe… Dumnezeu Însuşi dă răspunsul…Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte! Suferinţele celui drept (12) … O viaţă trăită în harul lui Dumnezeu… Epistola către Evrei, capitolul 10- Hermanus Cornelis Voorhoeve…Fratele tău, pentru care a murit Hristos” Romani 14.15; 1 Corinteni 8.11 Sydney Long Jacob …Nici un loc în casa de poposire… şi materialismul în timpul crăciunului-Stephan

dt(Ortodoxia si-a sapat groapa prin idolatrie/iconarie si…) Partea mistică a războiului din Ucraina. Legătura dintre Patriarhul Kiril și Vladimir Putin… Fiindca banul este ochiul dracului si satanele in sutane raman sclavii putinizarii- Fabuloasa avere a Patriarhului Kirill al Moscovei pentru care se închină la Putin…Pentru ca Ungaria sa devina si mai mica,il slugareste pe Putin… Rusia îl incită pe Orban să-și „recupereze” teritoriile locuite de maghiari…Putin și anturajul său și-au planificat fuga în cazul unei înfrângeri în Ucraina. Unde se duc?0iPentru că a minţit poporul cu iconatorul de făcut minuni băneşti; Fiindcă îi pune pe neputincioşii amărăşteni să se ocupe şi de morţi- cu pomeni şi taxe, dar şi pentru că… l-au înlocuit pe Dumnezeu cel infinit cu picturi mute, surde, şchioape, aurite/iconate -cum scrie în Ps. 115,135 şi etc ortodoxia ajunge în gheenă -Detalii aici: http://informatii-agrorurale.ro/1-ce-urgii-credeti-ca-ne-pregateste-anticristul-din-spatele-imigrarii-globale-2-cine-nu-are-cip-ul-nu-are-drept-sa-traiasca-slovacia-va-accepta-doar-imigranti-crestini-din-siria-noi-n/

citeste mai multe »


Să nu zicem că n-am ştiut: toată veşnicia vom avea destul timp ca să dăm socoteală pentru miliardele de vorbe, fapte şi gânduri (ne) bune, pe care nu vrem să i le dăm GRATIS, lui Iisuss- întru iertare, prin pocăinţă; Moartea omului nu înseamnă sfârşitul călătoriei… „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Cor.5/10) Nu pirdem nimic, dacă–i dăm lui păcatele, pentru care a sângerat, la Golgota, dar „câştigăm” pedeapsa veşnică, dacă sângerăm noi pentru ispăşirea lor- în gheena groazei! Nu vom avea deloc odihnă, dacă nu credem că El ne-a absorbit în sine şi nu ne-a abandonat pe Culmile Suferinţei nici pe cei mai mari păcătoşi pentru izbăvire (Îs. Cap 53/4-11) şi (1 Petru 2/24):” El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate ,(Rom.cap.6) să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. „

 aa - Copy …Cu gandul la Hungaria mijlocie-sluga lui Putin malai viseaza…Iar vine Viktor Orban! Moartea oamenilor  începe din burta mamei prin vaccinari si continua cu prima înghiţitură de apă fluorurată; Si Capeteniile CLUBULUI DE LA ROMA  lucreaza   pentru o Conştiinţă Globală  ,”purificind” lumea de nationalisti si   patrioti;  „Noua ordine mondială” prevede ca omul să fie sclavul total şi perpetuu, câtă vreme este producător, după care urmează   suprimarea lui blândă ;5-„Naţionalismul” si religiile devin oaia neagra care va fi jupuita de vie de catre   tortionari;  BOMBARDAREA BIOCÂMPULUI UMAN  de la distanta sau de aproape ,prin orice fel de surse,care de care mai  stiintifico-fantastice…; Virusul SIDA nu este un criminal eficient, deoarece este prea lent; Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 90% din populaţia lumii este Ebola …;  Una  dintre cele mai temute 10 arme bacteriologice a fost scapata de sub  control;Crestinismul a fost eliminat din viata publica a Statelor Unite; Urmeaza sa devina inamicul numarul unu…!
yyyGlobalizarea căderii omului în animalitate… Neghina, peşti răi şi fecioare nechibzuite- Matei 13.24,25; 13.47,48; 25.1,2- David R. Reid; O comoară şi un năvod- Matei 13- Willem Johannes Ouweneel; (ALERTAAA) Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer- Rudolf Ebertshäuser; Ghetsimani-Frederick Charles Jennings; Intercalarea pământească- Daniel 2; 7; Luca 21- William Kelly; Ce au creştinii a face cu noul legământ?SoundWords; VECHIUL LEGĂMÂNT COMPARAT CU NOUL LEGĂMÂNT; EVANGHELIA HARULUI; Cum să intri în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos? Diferența dintre Vechiul și Noul Legământ, scris de :   Zac Poonen; Mort faţă de Lege, Slujind în Duhul, Partea 2, de John Piper; Acesta este Sângele Legământului celui Nou, Don K. Preston;trrAsa se intrupeaza Anticrist…Soros, Zelenski și Ursula versus Kissinger… ; Schimbări climatice alarmante…Desteptaciunea fara de Dumnezeu face din om un gunoier…Boala Nobel, de Cristian Român; Sovietizarea in sutana continua cu nerusinare… Aleksandr Dughin a fost in Romania. Ideologul lui Putin s-a intalnit la Manastirea Neamt si Manastirea Dorna Arini cu mai multi preoti si stareti ortodocsi … Putin i-a făcut cadou harta „Moldovei Mari”. Dodon: Jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc…Globalizarea satanismului multilateral de komunist excaladeaza orice inchipuire,calcand nu doar pe cadavrele din Ucraina – Putin pune la cale dezvoltarea unei „mari asocieri eurasiatice”. Ce presupune proiectul „Eurasia Mare”8
citeste mai multe »


” Slujbaşii domneşti ”, după ce l-au răstignit pe Iisuss, l-au prigonit şi pe Duhul Sfânt şi l-au înlocuit cu foto-picturi limitate, mute, surde, microboase, dar aurite, pentru păcălit, minciunit şi prostit oamenii; Voi, care aţi făcut din pocăinţă o sperietoare, de frică să nu se deştepte oamenii şi să fugă de la voi , dacă nu vă pocăiţi ca Patriarhul Iov, ca să ia Dumnezeu blestemul de peste acest popor amărât şi exploatat de voi, deveniţi praf şi pulbere –combustie pentru gheena veşnică…Si, nu uitati, Fraţi de jug, de pretutindeni, care spuneţi că sunteţi pregăti pentru RĂPIRE, întrebaţi-l şi pe Dumnezeu ce părere are despre credinţa şi credincioşia voastră, mai ales că peste tot sunt mulţi mironosiţi îmbrăcaţi în mantii carnivore…

 Putin_Hitler_StalinDEZVĂLUIRI. Ceauşescu nu a vrut să-l transfere pe Hagi la Juventus: „A refuzat o fabrică Fiat și 5 milioane de dolari”  MITĂ LA PSD: DNA cere închisoare cu executare pentru greii din dosar…Asa se fura Romania si se naste DEMON-ia :Trinitatea diabolica din Romania l-a facut boier pe Ioan Nicolae,la fel ca si pe Porumboiu,Musca-oiu,Placinta-oiu si alti Hoto-oiu=fesenoiu  , “MIR-uind “Averea Obsteasca a Tuturor Amarastenilor,pentru a mitui pe alegatori cu un mic si o bere urinabila!Cel care a scris despre Moartea Adevarului/Dreptatii si a Tarii, a fost omorat, pentru a nu divulga si alte crime ale satrapilor , savarsite de gorilele komunistoide -viitori fesenisti  – acesta a fost împins mişeleşte, pentru a părea un nefericit „accident de tramvai”…Un primar de la tara,de sorginte pesedista,face  tot ce a invatat de la confratii  de asfalt – l-a batut grav pe un liberal: „I-a dat doi pumni si i-a rupt proteza”Lista celor peste 20.000 de români morți în lagărele din Rusia între 1941-1956 33B) Dumnezeu ne-a creat ca să fim Una cu El -cu Invatatura/intruparea Dumnezeiasca- dar “slujbaşii Domneşti” ne-au hărăţit-manipulat /împărţit în mii de culte, bisericuţe, partide, religii, pentru  bani murdari! Ei au înlocuit pe Isus, care este Lumina lumii- cu lumânarea, pomenile costisitoare cu Pâinea Vieţii, aghiazma cu Apa Vie, Atotputernicia Vieţii Infinite cu o pictură limitată, aurită, dar mută, surdă, mortală – Icoană a Fiarei…….ANAF evită controlarea celor 20 de mii de biserici. Iata munti de Banii negri ai Bisericii miliardare, ascunși sub  sutane! De aceea preotii mint poporul de mii de ani si, dupa rastignirea lui Isuss, rastignesc lumea, deci si pe poporul roman-cu pomeni, bani, idoli iconati-mortali; De aceea fura la vedere, mint, manipuleaza, exploateaza si merg mina in mina cu instrumentele mortii, cu statul si cu guvernantii, neplatind nici taxe, impozite; Ce este de facut pana vine trezirea? Între „marea trezire“ și „marele declin“; FALSĂ TREZIRE SPIRITUALĂ, scris de :   Zac Poonen; De ce întârzie trezirea?de Prince John; 67
Preotul Andrei Rusu: „Politicienii slujesc diavolului atunci când mint”…Îndemn şi mustrare peste slujitorii bisericii României; Hristos şi Adunarea Sa (6) Creşterea şi întărirea Adunării si (7) Adunarea aflată în decădere şi dezordine – William John Hocking; Duhul Sfânt-Celălalt Mângâietor; Ce poate sau nu poate face Satan;Dr. Peter Masters; UN PRIETEN AL PACATOSILOR- David Wilkerson;Pe unde vor scoate cămaşa unii “preoti si pocăiţi ”, (în faţa lui Dumnezeu), când vor afla că ateii şi necreştinii sunt  şi RODUL unor asa “mironosiţi”; Pentru că “ţara se afla în cea mai mare nenorocire şi ocară” (Neemia 1/3 b) dedic acest text nu doar creştinilor educati de Papă, Patriarh, ori păstorul Petrică Postu din Vaslui , ci… În sala de judecată… Trezirea întârzie… fiindcă…Preotul Andrei Rusu: „Politicienii slujesc diavolului atunci când mint”uuA) Domnilor Preoţi de pretutindeni, vă pierdeţi (singuri) pâinea, dacă nu–i învăţaţi pe oameni să se nască din Sămânţa lui Dumnezeu, cum ne-a explicat Isus în Ioan, cap 3 ; Altfel, se va scufunda pământul în nelegiuiri, dar şi oamenii se vor inneca în greutăţi, nedreptăţi şi lipsuri ! Iubiţi oamenii pentru care a sângerat Isus şi, pentru câştiguri mârşave, nu-i mai îmbrobodiţi, manipulaţi, cartonaţi, iconati cu falsuri, surogate, minciuni, bani ori condiţionări şi învăţături nedumnezeiesti, ca să nu ardeţi o veşnicie la talpa iaduluiupa ce preotii cei mai de “SEAMA” l-au rastignit pe Isus pentru 30 de talanti, tot ei prostesc, mint, manipuleaza pe toti oamenii de pretutindeni -pentru cistiguri mirsave :Ei distrug  oamenii creati si recreati prin singerarea lui Isus,dar le este pregatit focul vesnic pentru ETERNA sfiriiala -daca nu se pocaiesc !(Vorbe de Duh pentru toti preotii lumii,inclusiv pentru Francisc al Romei, Bartolomeu I al Constantinopolului, (neo) protestantului Petrică Postu (Vaslui) al Romaniei şi altor “arginţi lepădaţi”) ;qq
Vrabia satanista -malai komunist viseaza…Dodon, despre harta Moldovei istorice, primita de la Putin: Jumătate din teritoriul României este al Moldovei! Pentru ca Kaghebistul Kirill i-a bagat in cap ” sfantului “Putin ca este unsul domnului calca pe tari si cadavre…Zelenski: Agresiunea împotriva Ucrainei, o agresiune împotriva întregii Europe şi a valorilor noastre; Fabuloasa avere a Patriarhului Kirill al Moscovei pentru care se închină la Putin; Imagini incredibile din Rusia – Preoții ruși binecuvântează racheta Satan2, arma supremă a lui Putin; Putin cel mic si criminal de razboi se crede alesul poporului messianic  …Putin se compară cu Petru cel Mare: Rusia trebuie să-și recupereze teritoriile, așa cum a făcut țarul în lupta împotriva suedezilor; Putin cel mic si criminal de razboi se crede alesul poporului messianic  …Putin se compară cu Petru cel Mare: Rusia trebuie să-și recupereze teritoriile, așa cum a făcut țarul în lupta împotriva suedezilor; Satan i-a bagat in cap gargauni,deci…Putin şi mesianismul rus: temelia edificiului imperial al crimei; Valer Dorneanu: Să mă pupe în fund presa, am destule necazuri;y
citeste mai multe »


Pentru orice om şi pentru fiecare popor stă scris în Isaia, cap. 59: Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi -L împiedecă să v’asculte! Căci mânile vă sunt mânjite de sânge şi degetele de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri.Niciunuia nu -i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deşerte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea. Clocesc ouă de basilic şi ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor, moare; şi dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă.Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor şi nu pot să se acopere cu lucrare lor; căci lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite şi în mânile lor sunt fapte de sâlnicie. Picioarele lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele, nu cunoaşte pacea. De aceea …

 2- MORŢI SUSPECTE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ. Cazul Cezar Ivănescu… Nota Bene: „Las cu limbă de moarte, dacă mi se întâmplă ceva pe parcursul acestei dispute publice, pe parcursul acestui război pe faţă, îi rog, deci cu limba de moarte, pe cei care mi-au stat alături din prima clipa […], pe toţi ceilalţi din jurul meu, să se folosească de aceste casete ale mele şi să-mi ducă lupta mai departe. Să nu lase cumva neisprăvit acest război pe care l-am început cu nemernicii şi să nu lase să-mi fie pătat numele şi pătată memoria şi opera” (Cezar Ivănescu).Nicolae Labiş a fost iniţiatorul Mişcării de Rezistenţă anticomunistă în România. De aici avea să i se tragă moartea…Asa cum mizerabilii  fara scrupule , l-au (re)omorit la Komanda  pe Eminescu…oooJOHN PERKINS: “România este deja infestată cu «asasini economici»”John Perkins dezvaluie ca  Bechtel, Chevron şi Banca Mondială folosesc asasini economici şi în România…Cum suntem furați de MULTINAȚIONALE prin OFFSHORE-uri…BISERICA – TRUPUL VIU AL LUI ISUS HRISTOS… Trupul lui Hristos, de K. Campbell… Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos,de Rudolf Brockhaus… Isus, Capul – Biserica, Trupul (Partea 1); „Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stânga.” Luca 23:33.
dodoPoporul Roman a fost impins in pustia komunismului,ca sa poata fi rastignit de Preotimea Gobalismului!Si  V. Ierunca, scăpat de teroarea Securităţii din subordinea ocupantului sovietic, observase dezinteresul Occidentului pentru suferinţele românilor întemniţati şi omorâţi cu sutele de mii sub atenta ghidare a Kremlinului, prin Ana Pauker, Teohari Georgescu, Al. Nicolschi, etc.Fiecare deget este conectat cu două organe. Uite cum te vindeci RAPID…Herculane, cel mai încărcat punct energetic din lume ?..0i
Un ofițer SRI dă cărțile pe față…Dezvăluirile unui fost agent CIA… Lumea este condusă din umbră de șeful Papei/Pentru că globalizarea întronează Apocalipsa, să ne pregătim a primi martirajul cu bucurie şi cu plăcere, pentru a participa la eliberarea cosmosului de sub stăpânirea Nimicitorului viclean, pentru DOMNIA Dreptăţii, Adevărului, Corectitudinii, Purităţii, Iubirii, Iertării, Armoniei Dumnezeiesti şi a …etc Noua Ordine Mondială: Sănătatea Mintală şi Cetăţenia MondialăuMARTIRI DIN PROVINCIILE ROMANE SUD-DUNARENE…În timp ce komunistii (adica satanisti fese/globalisti ) se distrau la suprafata, in subteranele patriei ii martirizau pe crestini si alte geniile nationale… In urmă cu 65 de ani a fost omorat în temniță martirul Mircea Vulcănescu! Prostirea oamenilor incepe cu botezul inconstient,pe bani… C) Domnilor CREŞTINI de pretutindeni, a sosit clipa in care Tata, isi cauta nu doar fii si fiice! De ce nu vreti sa deveniti FAMENI, ca sa iubiti si sa paziti SABATELE MELE ? (Is.65, Mat. 19 etc) Cum putem privi cu un ochi la Sângerarea Lui, şi cu altul la zâmbetul amantei!… “Având în vedere strâmtorarea de acum” (1 Cor.7/26), să nu uităm că “Toate îşi au vremea lor, şi …” (Ecl. 3)rrRegizorul  Aaron Russo  l-a demascat pe Nick Rockefeller si pe calaii globali,care pregatesc reducerea populaţiei  şi controlul prin implantul de microcipuri…România a intrat în Top 20 al statelor cu cele mai mari diaspore – potrivit Raportului ONU pe migrațieBogatanii din capitala saraciei sunt votati in necunostinta de cauza (LEGALA???)si…Experimente de manipulare cu unde electromagnetice…  Implementarea „semnului fiarei” prinde contur intr-un plan diabolic al guvernarii  satanice –planetare-francmasonice22 
Garry Kasparov dă de pământ cu Putin: „Gata cu iluziile de imperiu. Rusia trebuie înfrântă pentru a fi o țară rațională”;„De ce Rusia trebuie umilită în Ucraina”. Editorial nemilos al profesorului rus Sergey Radchenko despre „mărețul” imperiu al lui Putin; 10 cărți de luat la plajă vara aceasta; Rusia își înfige ghearele în Asia. Eurasia, proiectul lui Putin, intră în linie dreaptă; Chestiunea istorică a Europei de Est, a treia moarte a Imperiului Rus și noua ordine mondială
citeste mai multe »


Komunistul Satan- încă din grădina Eden a virusat-o pe Eva cu pandemia masoniei şi sângele lui Adam l-a infectat cu microbul social-demoniei globaliste! Prin hibridarea lor a produs o pădure de pandalii, hoţii, certuri, bârfe, preacurvii, idolatrii, ritualuri, datini şi alte popisme otravitoare- septicemii, condamnate în Col.3/5, Gal.5/20 etc Numai prin naşterea din nou, din Sămânţa Dumnezeiască (Luca 8/11), primită prin pocăinţă, credinţă Cristică şi prin transfuzia cu Sânge /Spirit Dumnezeiesc, în care pulsează orânduieli, lecţii, porunci, invătături Duhovnicesti-redobândim Chipul şi Asemănarea Lui; Să devenim şi să rămânem Una cu El- Căpetenie, ( nu cu ea – 1 Ioan 2/15-17) nu cu satan,care sperie lumea,DAR are deja capul spart (de la Golgota) pentru că Dumnezeu ne-a (re) creat şi ne vrea cu gelozie pentru sine, nu pentru gheena satanei!

The Guardian, despre românii care au plecat la cules de sparanghel în Germania: „Sunt mai importante recoltele din Vest decât sănătatea muncitorilor din Est?” | Lucrători ieftini, eficienți, care nu îndrăznesc să ceară nici măcar un spor de pandemie…Inevitabila Globalizare a Sodomie- Cele mai influente femei ale ultimului veac (I) Cateva frumuseti din Grecia,Băile Herculane -Romania, Delta etczIntroducere IN studiul profeţilor vechiului testament…Ieremia, Profetul înlăcrimat…Obadia,sau, “în cel căzut, să nu dai!”, “Mândria vine înaintea căderii”…Cartea profetului Naum “Este prea târziu pentru Ninive!” DAR pentru ROMANIA?… Dragostea nu se gândeşte la rău (1Corinteni 13:5)… Învaţă-ne să ne rugăm- R.C. Sproul…Ioel şi ziua Domnului…Amos şi răspunderea pentru ceea ce suntem
ioSfinţii lumii sunt creaţi de preoţi, ca să-i buzunărească pe oameni şi pentru a-l compromite pe Atotputernicul Dumnezeu, sfânt ca Tată, Fiu şi Duhul Sfânt (Îs. Cap.6/3) ;Pana la Dumnezeu ne mananca “”sfintii””-pentru câştiguri mârşave, pentru sărăcirea, prostirea şi manipularea oamenilor, înlocuimdu-l pe infinitul Făcător, cu unul limitat, cartonat, limitat, iconat, aurit, dar surd, mut, orb şi olog- făcături idolatre- după chipul şi asemănarea „părintelui „ Aaron, care l-au înlocuit pe Atotcunoscatorul Creator, cu un viţel de aur (Ex. Cap.32)Un trio al paradoxurilor (Galateni 2:20) Phil JohnsonaziCa si Satan-Justifică războiul lui Putin cu semnul crucii și citate din Biblie -Justifică războiul lui Putin cu semnul crucii și citate din Biblie si …Mitropolia Moldovei este condusă de un colonel sovietic cu acte în regulă ÎPS Vladimir cu numele de mirean Nikolae Kantarean. De-a lungul anilor, acesta și-a dovedit nu odată loialitatea față de Rusia, primind și distincții de la Putin pentru asta…Cu pistolul sub sutana si crucea Mila tampla…Incalcite sunt gandirile Kyrilo-Putin-iste…6tropolia Moldovei este condusă de un colonel sovietic cu acte în regulă ÎPS Vladimir cu numele de mirean Nikolae Kantarean,medaliat de Tarul de la Moscova… Basarabia si “teritoriul canonic rusesc” sau “conflictul” mitropoliilor-Basarabia si “teritoriul canonic rusesc” sau “conflictul” mitropoliilor…Putin, ca si Stalin cu poporul RUS, numai belele ne-au adus…Reacţii şi atitudini româneşti la moartea lui Stalin … Ca si tatal minciunii- Vladimir Putin este un ”mincinos în serie”, ”a minţi este a doua … Rusnacul se face mic,mic si se intoarce acasa-terminat…77

citeste mai multe »


Nu-l mai votaţi pe satan cel globalist- comunist… Votaţi-l pe Prietenul TUTUROR păcătoşilor- pe slujitorii Lui, căci ne deschide ochii- să ne întoarcem de la întuneric la Lumină şi de sub dictatura satanei către Dumnezeu, (F.A. cap.26) Deja satan, a fost făcut de ruşine în faţa întregului univers (Col. cap.2); Chiar dacă mai sperie lumea, are capul spart, de la Golgota, unde Iisuss ne-a dat autoritate să-i zdrobim şi coada sub călcâiele noastre, prin Atotputernicia lui (Rom 16/20) Ieşiţi din minciună, corupţie, hoţie, din crâşme şi baruri, din datini, tradiţii, ritualuri, din beţii, preacurvii, bârfe, din…”” Arca lui Noe”” şi intraţi în Corabia Cristică , umpluţi cu Plinătatea Lui- cu Voia, Rânduiala, Invăţătura si Infăptuirea Duhului Sfânt, pentru că El este şi Adevărul şi Pâinea vieţii şi Apa vie şi Păstorul cel bun şi taina tuturor tainelor şi… totul totului TOT

MITUL „GENOCIDULUI SÂNGEROS AL LUI STALIN” ÎN UCRAINA – VEDERE ALTERNATIVĂ; 100 de ani de comunism: genocid, furt, rusificare și satanizarea valorilor (editorial); Gulagul lui Stalin şi apologeţii britanici de stânga; Texe Marrs – Proiectul L.U.C.I.D. Sistemul Fiarei de Control Uman cu 666…Dârele Morţii, dovada Genocidului Planetar!
6666A sosit timpul – Studiul III-Împlinirea Profeţiei timpului la Întâia venire a lui Cristos… Timpurile neamurilor- A sosit timpul – Studiul IVdaROMANI, de DANIEL BRANZEI; Note asupra epistolei către Coloseni – Henri Rossier;pr

citeste mai multe »


Să credem că TOŢI, încă din coapsele lui Adam, din grădina Eden suntem faliţi şi, tot noi, suntem falimentari din Ghetsimani; Asadar, de ce nu vrem să gândim, să ne pocăim, să vorbim şi să făptuim totul Dumnezeieşte, prin Iisuss,căci noi am murit(Gal.2/20) ! Fiindcă tot ce face El este foarte bun şi pentru veşnicie, de ce nu vrem să-l primim, plin de Har si de Adevar,ca să-i semănăm, să ne naştem din nou (Ioan cap.3), nu din sămânţa mizeriilor lui satan, ci din Sămânţa Învăţăturii şi Întrupării Cristice(Luca 8/11)? Pentru că Hristos este Fântâna din care izvorăsc toate Izvoarele şi Roadele Duhovniceşti, de ce nu ne golim de toate secăturile din noi, dar şi de satan, pentru a ne umple cu Plinătatea Lui, ca să iradiem parfumul cunoaşterii Biblice, căci Iisuss este şi Calea, Adevărul, Învierea, Pâinea vie, Apa vieţii şi… totul totului TOT!” În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: …” (2 Cor.2/14-17)

Cei mai bogaţi oameni din lume cumulează o avere de 6.000 de miliarde de dolari; Prin medicamentele Globalistilor este “tratata” omenirea cu moartea; Oamenii sunt vaccinati si “tratati” cu peste o sută de milioane de medicamente false, deosebit de periculoase, confiscate de Interpol; Si in Polonia a fost descoperita o fabrică de false medicamente împotriva impotenţei; ROMÂNIA FURATĂ- Afacerea Radioterapia; “Paznicii”plătiti de amarasteni să administreze interesele noastre si bogatiile Natiunii- fură pe rupte, prin votarea analfabetă; Anchetă cu ramificații ample la OMV Petrom. Compania petrolieră furăcioasă; Regele Mihai a fost (re)alungat de burghezia fesenistă, pentru a fura totul… Scandalul Schweighofer… 2- Barosanii României au furat si afundat în sărăcie pe amarasteni, dar OMV- Petrom îi îmbogăţeşte pe străini. Profit URIAŞ făcut de compania dată de pomana de alesul neamului- Adrian Năstase austriecilor  Globalistii se pregatesc sa se imbogateasca din sforariile razboiului apocaliptic! mmDupa ce burghezia comunista a furat  ca in codru-Averea Obsteasca,se gratiaza ,transformand  Romania,intr- o inchisoare pentru cei saraci; Pentru ca Poporul Roman este singurul din univers care-si voteaza hotii,mincinosii si coruptii si,mai ales ,pentru ca nu se (po)caiesc, isi merita soarta Apocaliptica de maine ! Iata doar cativa administratori ai Tarii- implicați în potopirea Poporului si in scandaluri publice: președinți-Iliescu=mama tuturor rautatilor; E. Constantinescu si tot neamul lorXXXProf. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românilor nu li se dadea  mâncare sa se revote ” ”Der Spiegel” scrie despre mlaștina ilegalităților companiei austriece, istoria firmei, sprijinul politic de care a beneficiat și amploarea dezastrului; Scrisoare de ramas bun…etc79Munţi de oase “creştine,” (Ezech.37)” este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie mântuire” (Osea 10/12) Altfel nu puteţi fi răpiţi, dacă nu vă faceţi UNA cu El, nu cu amata lume, aşa cum s-a făcut la Golgota UNA cu noi-TOTI; Oase uscate, dacă vreţi să vă însufleţească El, nu mai rămâneţi voi-capetenie! Lăsaţi-l pe Acela care a sângerat contra păcatului, să fie CAP, nu coadă, în tot ce întreprindeţi, gândiţi, vorbiţi, făptuiţi, căci El ne-a creat si recrea pe noi,nu noi pe EL…76Zac Poonen-Crede în înţelepciunea şi dragostea lui Dumnezeu; 1. Eva – “visul” lui Adam,de Florin Ianovici; De ce a trebuit Isus să moară pe cruce? Unde este Dumnezeu când te confrunţi cu suferinţa? Rugăciunea: dialog sau monolog? Comuniunea si …Psalmul 2,de Henri Rossier; Diavolul s-a nascut in laborator: Apocalipsa virala…Gicu Cotlet  (Dumnezeu a ingaduit casatoria,dupa ce Adam si Eva s-au facut una cu satan…dar Hristos ne-a invatat  Famenia in Mat.19/8-12- Is.56/3-5,iar Pavel a pus bomboana pe coliva casatoriei  in 1 Cor.cap.7)………Sa ma casatoresc sau nu???? Ce e mai bine? Ce spune Biblia?…(Hristos cel necasatorit a fost rastignit in pielea goala,ca sa vada toata lumea ca a avut tot o punguta cu 2 bani,dar fara de pacat- Mat.5/27-32) Casatorit sau necasatorit????-O mireasmă a lui Hristos (2 Corinteni 2:15); Mireasmă de viață, de  …Ce fel de mireasma esti? – Nicu Butoi7(Pentru a putea manipula,exploata si debusola pe toata lumea,se perfectioneaza …) Criminalitatea organizată în contextul globalizării şi al globalităţii;Recomandare de documentar: Istoria lumii cu Andrew Marr; PREGATIREA!!! A INVIAT CORNUL CEL MIC-APOCALIPTIC… Parteneriat strategic nelimitat între Rusia şi China. Ce înseamnă „nelimitat”? Dupa modelul balaurului cu 13 capete…Matusa Tamara, varianta Bogdan Olteanu: Cum a moştenit averea de la bunica Ghizela Vass, comunista de pe tancurile sovietice; Profesorul Didier Raoult raspunde la întrebarea: “Are vaccinarea vreun rost?” Răspunsul: “Nu! Imbolnavirile si mortalitatea sunt la fel ca acum un an!” A inflorit grija fata de Tara,fata de …Popor- Lista lui Mencinicopschi: mâncărurile periculoase pentru sănătate pe care le consumă românii ;
citeste mai multe »


Preoţi, politruci, magnaţi şi alţi manipulatori, fac totul ca omul să zacă în cel rău- înglodat în mediocritate, sărăcie, idolatrie, datini, formalisme, ritualuri, minciuni, preacurvii- ca să nu se deştepte, să nu se îmbogăţească… Vă daţi seama ce –ar însemna pentru ei peste 7 miliarde de oameni născuţi din nou, nu din sămânţa maimuţărelilor sau din „învăţăturile” lor ci, din Sămânţa Atotputerniciei şi Atotcunoaşterii Dumnezeieşti! Să credem că Iisuss a sângerat pentru fiecare păcătos, ne-a scos din cel rău şi ne-a strămutat în Împărăţia Adevarului, Iubirii, Împăcării, Slujirii, Iertării, Credincioşiei, Nemanipularii şi… „Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta, până la nori. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni şi pe dobitoace! Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.” (Ps. 36/5-7)

 Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială…Cifrul spiritual al cifrelor…Lucifer – Satanah – Diabolos…Isaia – profetul Împărăției care va veni…CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM-Povestită de Părintele Cleopa…   …Călătoria creştinului- E. A. Bremicker; Glasul mărturiei… Moştenirea robilor Domnului… 1] Bruce Wilkinson- Puterea mărturiei…Răpirea și Ziua Domnului…Răsplătirile celor mântuiți…Interpretarea profețiilor…Destinul Bisericii…Călătoria creştinului -John Bunyan
ZZ
 Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială…Uriașii Bibliei…Ai pierdut relația ta cu Isus și nu ești sigur cum s-o restaurezi?Fa-te Una cu Hristos! Scris de Carol Laing; Care e semnificația sângelui lui Cristos? S-a isprăvit! Care au fost ultimele șapte rostiri ale lui Isus de pe cruce și ce înseamnă ele? Rastignirea lui Isus ;2. Cortul intalnirii…Răpirea și Ziua Domnului… Împărăţia lui Dumnezeu este acum, deocamdată, lăuntrică …Blândeţea…Pe urmele paşilor Săi…Cel care a purtat păcatele noastre…Dumnezeu este pentru noi…Îl cunoşti pe Dumnezeul tău? de  E. A. Bremicker9Înainte de venirea Lui, ne cheamă pe toţi cei peste 7 miliarde de oameni, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să dăm la o parte lespedea pusă de cel rău pe inima fiecăruia, şi să credem că Isuss a ridicat păcatul lumii, ca să nu mai păcătuim. Chiar dacă satan ne-a dezbrăcat de Chipul şi Asemănarea Creatorului, omul lăuntric din Matricea- din Împărata lui Dumnezeu (Luca 17/21) ne aşteaptă să-l hrănim cu Pâinea şi Apa vieţii Lui, ca să zburăm vertical… Să ne dezbrobodim de toate ale celui viclean din Gal.5/19-21- care ne înfăşoară atât de uşor (Evrei, cap 12), căci prin moartea Lui ne-a dezlegat de legăturile tuturor amăgirilor, ca să ieşim, precum Lazăr cel înviat (Ioan, cap.11)…Cateva destinatii din Romania care tin capul de afis;Care sunt obiectivele Unesco ale Romaniei?RO-Sa nu uitati sa le spuneti si urmasilor,urmasilor despre-ROMÂNIA FURATĂ. Industria zahărului, pusă la pământ de afaceriști fără scrupule și indiferența statului… Sidex, cadou de 77 milioane de dolari…  IPRS Băneasa, o uzină cumpărată cu acte false de Omar Hayssam… Electroputere Craiova – o privatizare deraiată… Uzina Republica, un jaf prin ingineria „Suveica”… Din Rocar, fabrica ce a produs autobuze pentru toată țara, nu a mai rămas nici fierul vechi…  hhRușii vor să înghită toată Europa! De la NU-ul meu în fața cipului, de-acolo înainte, orice-mi face diavolul este nul – Sfânta închisorilor, Aspazia Oțel Petrescu, despre martiri, cipuri, al treilea război mondial și domnia lui Antihrist…Datoriile externe pun în pericol SUVERANITATEA unei țări. Mario Draghi (BCE): Avem nevoie de mai multă UNITATE în UE…Prețurile alimentelor în lume, la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Țările dependente de importuri, cele mai afectate…Guvernul SUA le spune americanilor să se pregătească de o Apocalipsă Zombi 
citeste mai multe »


TOŢI am păcătuit (în grădina Eden) încă din coapsele lui Adam, pe când savuram plăcerile de o clipă ale senzualităţii; În loc să ne pocăim, ne-am ascuns după deget printre copaci, îmbrăcaţi cu frunze şi fardaţi cu scuze! De aceea am înflăcărat păcătuirea până la sângerarea lui Iisuss, pentru că nu vrem să ne naştem din nou din Sămânţa Cuvântului (Ioan,cap.3), prin botezul în moartea lui (Rom. cap.6)! De ce luăm ca de apucat tot ce avem, pentru că ale lui sunt şi picioarele, mişcarea, auzul, urechile, diviziunea celulară, anticorpii, protecţia, asimilaţia, dezasimilaţia, aerul, respiraţia, luna, soarele şi TOATE celelalte daruri; De ce nu-i suntem recunoscători Celui care ne face tot binele şi ne dă toate frumuseţile şi bunătăţile din univers? Şi dacă nu vrem,…” în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Fil.2/5-11) Numai El ne izbăveşte de cel rău şi ne dă voinţa, infaptuirea- intruparea-ochiul, gura, privirea, vorbirea şi tot ce este bun, sfânt, desăvârşit, dar şi Crucea, nu doar toiagul!De aceea… „Domnul i-a zis: “Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?… Tu îi vei vorbi şi vei pune cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta, cu care vei face semnele.” (Ex.4/11-17)

 hhGrupul Bilderberg – Guvernul mondial secret…STATELE NAŢIONALE dispar prin Apocalipsa  GLOBALIZĂRII…Exterminatorii Rasei Umane…Ce dezvaluie fizionomia despre tine…SCLAVIA NOII DEZORDINI MONDIALE FRANCMASONICE…La fiecare trei minute, un român pleacă din țară si un prunc este avortat !Toate galaxiile sunt conectate între ele printr-un misterios “web cosmic”!MAINILE sunt ANTENE prin care patrunde ENERGIA COSMOSULUI/Cum putem permite  ENERGIEI COSMOSULUI sa patrunda in fiinta noastra   si  Pe timp de pace- am pierdut mai mult decat dupa cele 2 Războaie mondiale! Capeteniile votate de noi lupta împotriva poporului român, prin decimarea populației, ruinarea țării, etc … …Musulmanizarea EUROPEI continua…11Charles Spurgeon – Pocăinţa, lucrarea Duhului Sfânt şi datoria omului… Peter Masters – Predicarea evanghelistică şi trezirea…Cele 10 Porunci ale noii ordini mondiale…Sa ne pocaim (prin mijlocirea Lui) din respect,din dragoste si recunostinta fata de Tatal,Fiul si Duhul Sfant – Ce Este Pocainta?Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape! – Matei 4;(Sa ne inzidim in )CETATEA SFANTA – NOUL IERUSALIM…MICROCIPURI WIRELESS IMPLANTATE PENTRU ADMINISTRAREA PASTILELOR- “Inovaţie” cu “chip” antihristic a complexului farmaceutic-industrial – CNN  aa30 de ani de capitalism. De la un darac şi-o moară la Deliciosul de Vaslui şi Nutriva, unul din cele mai noi branduri de furaje pentru animaleINTERVIU cu George Safir: Pentru a ne compara cu tarile rezvoltate  din UE trebuie sa crestem puterea de cumparare si pe cea de consum/George Safir-SC Safir SRL a fost  iarasi  PREMIAT -...Sucul care te ajuta sa iti ti glicemia sub control…Beneficiile ceaiului de menta… Cauzele stopului cardiac si cum trebuie sa actionam ca sa ne salvam viata…Reguli simple care fac orice mancare mai sanatoasa… Remediu pentru curatarea venelor si arterelor… Cum se prepară vinul de căpşuni…Fermierul Anului în Judeţul Vaslui la Gala Excelenţei în Agricultură Familia Safir din Vaslui face 20 mil. € din carnea de pui

citeste mai multe »


Omule, poporule, află că satan i-a cerut Domnului să te cearnă ca pe grâu, pentru că păcătuirea dă să străpungă Cerul! După ce loveşte lumea cu această pandemie-fesenie globalie, refuză-i „vindecarea „(Mat.4/1-11), pentru că în pilulele „salvatoare”, dulci şi atractive pe dinafară, ascund viitoare amărăciuni Apocaliptice, fiindcă” toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.” (Mat.24/8) Încrede-te în Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să-ţi scoată bârna din ochi (şi pe satan din sânge) şi învaţă de la El (Mat.11/28-30) pocăinţa, smerenia, evlavia, slujirea, iubirea, împăcarea, pentru că Iisuss este adevăratul Invăţător- mai mare, tare şi mai bun decât toţi învăţăceii din Cer şi de pe Pământ; Nu mai asculta de falsul Lucifer şi caută mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu (Mat.6/19-34), ca să rămâi Una cu El şi cu toate ale sale- cu biruinţa lui, cu iertarea, dragostea, bunătatea, odihna, credincioşia, cu… Totul Totului TOT!

SUA: Donald Trump vrea  o ”armată spaţială”…  A) Si României “ I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! “(Ap 2/21) Poporule, nu mai (prea) curvi şi cu moaşte, formalisme, datini, iconării, idolatrii şi cu alte urâţenii globaliste, căci se preaînalţă turnul păcătuirilor şi… străpunge Cerul; Iată, Sângerarea se întoarce, precum bumerangul asupra ta! De mii de ani se roagă la uşa ta să-L primeşti pentru ÎNDUMNEZEIRE, dar tu, pentru că l-ai înlocuit şi comprimat pe Dumnezeu cel infinit, atotputernic, viu şi adevarat- cu unul cartonat, pictat, aurit, dar mut, surd, poţi să te ascunzi de furtuni, de războaie -si de alte plăgi (în gaura de şarpe), căci propriile fapte te lovesc, dacă nu te pocăieşti, ca să-i dai lui –blestemul apocaliptic de peste acest popor ! “El zice: “Când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea spurcată? Şi tu ai curvit cu mulţi ibovnici,…Editorial: „Tot ceea ce se întâmplă acum în lume face parte dintr-un mare plan malefic(Pentru nişte măsuri draconice de limitare a libertăţii omului)?”
xa
77
Cum au ajutat tradatorii nationali pe cotropitorii globali!
 
Educația care (de)formează… Ce a fost pus la cale  s-a ispravit -Aha, deci asta se urmărea: fostul prim-ministru britanic Gordon Brown vrea instaurarea unui GUVERN UNIC MONDIAL temporar, ca urmare a crizei pandemiei Covid-2019…Profesor doctor german, specialist în boli infecţioase: „Măsurile luate de guvernele lumii în cazul lui Covid-19 pot duce la autodistrugerea omenirii”…..Părinţi şi “păstori” din toată lumea, aflaţi că roadele credinţei voastre, a tradiţiei, datinei, idolatriei, dimpreună cu ritualurile, formalismul şi pocăinţa voastră-străstrămoseasca (ne)Cristică, se întorc asupra voastră şi asupra copiilor voştri! Ei vă vor snopi şi cu icoana Fiarei, care “deformează “şi înlocuieşte pe Creatorul infinit prin făcătura(creatura) voastră icoanată, pe care i-aţi învăţat s-o pupe ca pe moaşte; Şi astfel,” Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî… Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.” (Mat.10/21 -36) Dintotdeauna, ce seamăna omul, culege- plata- după propria răsplată!” Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară…
citeste mai multe »


Preoţi de pretutindeni- nu mai botezaţi, pentru bani, oameni neblibicizati, inconştienţi; Degeaba îi „încreştinaţi” dacă nu-i învăţaţi abece-ul Biblic şi dacă nu-i scufundaţi, innecati, îngropaţi nu în apă de ploaie, ci în Sângele, în Învăţătura, în Trupul (Pâinea) Numelui Sfânt)! Nu vă mai fie frică de oameni deştepţi, bogaţi şi înviaţi dimpreună cu Iisuss… Îngropaţi-i, o dată pentru totdeauna în moartea lui (Rom. cap.6), pentru a se dezbrăca şi lăsa acolo toate cârpelile şi zdrenţele adamice şi, prin naşterea din Sămânţa Duhovnicească să fie înviaţi, îmbrăcaţi cu Iisuss şi umpluţi cu toată Plinătatea Dumnezeiască, pentru ca să nu mai trăiască pentru vreun păcat, ci pentru Împărăţia Lui

Scopul elitei mondiale urmareste reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri …Cine trage sforile pentru elita potopista /globalista! MULTINATIONALELE DIN ROMANIA, INEFICIENTE PENTRU ECONOMIE. CUM FRAUDEAZA CORPORATIILE ROMÂNIA…CINE CONDUCE LUMEA? – PIRAMIDA PUTERIINick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri;Rockefeller a făcut aceste afirmaţii în conversaţiile avute cu regizorul american Aaron Russo,pe care a încercat să-l recruteze în această elită;SCOPUL CRIZEI: Un STAT mondial, un presedinte unic, o armata unica…Quo vadis Europa? Liderii lumii şi ruşinile continentului12717293_1733492133546967_2666415790833079087_n
De la Marx la Ceausescu si Iliescu s-a intrupat Anticrist… ANTICRISTUL, IDENTITATE ȘI NUME… FIARA STACOJIE ȘI BABILONUL CEL MARE, MAMA PROSTITUATELOR ȘI A URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI…SĂ ÎNȚELEGEM CINE ESTE ANTICRISTUL, FIUL PIERZĂRII… Cine este Antichristul ?PIERDEREA CREDINŢEI, UN SEMN AL VENIRII ANTIHRISTULUI… Fiţi atenţi la spiritul lui Antihrist,scris de :   Zac Poonen… Realitatea Trecută Cu Vederea…GRIJA DE FRAŢI, de Simon SchrockPY
citeste mai multe »


Nu pierdem nimic, dar câştigăm Totul Totului TOT, dacă primim Oferta Dumnezeiască; El ne dă şi naşterea din nou oricărui păcătos care crede in El, (Ioan, cap.3) pentru biletul de intrare prin Uşa Iisuss (Ioan, cap.10) în Împărăţia Cerească! Prietenul oricărui păcătos ne-a trimis Invitaţia Salvatoare (Mat. cap.11/28-30), ca să urcăm pe Scara Cerului (Gen.28/10-22); Prin Puterea Duhului Sfânt să-L lăsăm, să ne poarte paşii pe treptele Biblicizării, prin pocăinţa inimii împietrită şi deznădăjduit de rea (Ier.17/9)! El ne urcă gândurile, plânsul amar, mulţumirea, recunoştinţa în Templul Tatălui şi ne coboară învăţătura, bucuria ,iertarea, dragostea, gândurile, soluţiile, sfaturile şi rânduielile Constituţiei Cereşti, pentru a le împlini cu El, prin El şi pentru El, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou (Rom. cap.7) şi noi nu putem făptui nimic fain, despărţit de Acela care face totul foarte bine şi pentru veşnicie (Ioan, cap.15) Deci, „Vino, urmează-mă!”… „Mergeţi, duceţi-vă şi faceţi ucenici în toată lumea, din toate neamurile …”(Mat.cap. 28 şi Marcu cap.16)

Renate Weber încasează lunar 3 pensii al căror cuantum depășește  …FESENIA L-A FACUT BOIER PE iSARESCU SI PE ALTI POTOPISTI,PRIN PRIVATI-HOTIE SI A COMPENST pEsEdIA,PE BANII NOSTRI – Siegfried Muresan demonteaza punct cu punct argumentele BNR privind angajarea lui Dancila: „Dancila a fost un europarlamentar foarte slab, avand un singur raport legislativ incheiat in 9 ani de mandat”…2. Gura  Alesului- Adevar graieste,prin Valeriu Zgonea: Suntem văzuţi ca hoţi, corupţi şi chiulangii. A venit timpul să fim responsabiliPreşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a adresat duminică o scrisoare deschisă deputaţilor ;DAR- DEGEABA,CACI SI DUPA 30 DE ANI SUNT…! E timpul sa-i aflam! Vanzatorii Romaniei. Episodul (Petre Roman)

sssss

Isus este Ușa, de David Brandt Berg; Confesiune si A sluji,de Peter Amsterdam; Să nu ai alţi dumnezei- Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli; Lista de cărți în limba română; Predica de pe Munte (Comentarii biblice expozitive), de John R. W. Stott;Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. Geneza 28:12… Romani- Capitolele 12 – 15; CONSTITUȚIA ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEUl ;33Sărbătorindu-L pe cel mai bun prieten al nostru; O inimă recunoscătoare: Un mesaj de Ziua Recunoștinței, de Dan Weaver-White ; Încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite, de Virginia Brandt Berg ; Legea lui Dumnezeu a retribuției-Compilație; Angajamentul De La Cape Town – Mărturisirea de credinţă şi Apelul la acţiune; Explicatia Cartii: Efeseni; Sugestii de lectură – Crucea lui Cristos, de J.R.W.Stott, Societatea Misionară Română Wheaton, Illinois, USA;Norica Nicolai, cu trei pensii de peste 80.000 lei/lunar, este împotriva tăieri pensiilor speciale…În timp ce Pavel Abraham are nevoie de 3 ore pentru a-și număra cei 600.000.000 milioane reprezentând pensia nesimțită… Cu o avere ce depășește 5 milioane euro, Rovana Plumb reprezintă întruchiparea nesimțirii PSD-iste…Ion Iliescu? de Ion Coja; Iosif Țon-mărturie completă… Via Ut Roma. Fascismul, comunismul şi Noua Ordine Mondială; Programul de distrugere a României lansat de Petre Roman; Cum a fost jemulită România? Cele șase luni în care Ion Iliescu a distrus România; Ca să fie admisă în UE, României i s-a cerut să își distrugă economia. Cei care au condus țara n-au subminat-o, ci au distrus-o. Această infracțiune nu există în Codul Penal; 25 de politisti anchetati la Sibiu. Anuntul ministrului de Interne: „Facem curatenie in propria ograda”i

citeste mai multe »