Poporule (şi Omule) degeaba te deştepţi /trezeşti din somn, dacă nu te speli, cu Invăţătura Cristică- nu doar pe dinţi sau pe mâini, ci pe dinăuntru, unde sunt toxine mai mizerabile decât oriunde, pe dinafară… Degeaba te hrăneşti cu alese mâncăruri, dacă nu mănânci Pâinea vieţii Biblice, adică Trupul lui Isus, plămădit din Bunătăţi şi Frumuseţi Dumnezeieşti… Poţi să bei oceane de licori, dar dacă nu bei Sângele Lui, adică Gândirea care, prin Transfuzia Sângelui “ALBASTRU”, te Îndumnezeieşti… DEGEABA TE BOTEZI ÎN APĂ DE PLOAIE, DACĂ NU INNECI EUL TĂU, PRIN BOTEZUL ÎN MOARTEA TRANSFORMATOARE a lui Isuss (Rom. cap. 6-8) A sosit clipa ieşirii din Babilonia Faraonică a globalizării păcatului, ca să intrăm în ” Salvarea Cosmică”, nu în Arca lui Noe, ” pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28) Cât nu se închide Usa, să intrăm în scutul protector al Sângelui Dumnezeiesc, precum EVREII, din Egipt… să rămânem în graţia, în vindecarea, în odihna Cristică…” Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu… Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. “(Evrei 4/1-11)…” tot aşa, Hristos, după ce…Pentru că… ” Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului ci, pentru ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” (Evr.9/28)

Ni s-a scurtat timpul…Monica Macovei afirma ca  ministrul Justiţiei Tudorel Toader „este de partea hoților, nu a justiției…Lumea nu va ma fi la fel,dar presa TACE! Ni se pregătește ceva MONSTRUOS
,,,
Economia SUA este facuta cu imigranti, inșii fertili, buni de muncă grea…… Iata- doar 13 familii diabolice stăpânesc şi ruinează lumea/Cele mai frumoase Delte din lume;… Crima organizată din “Justiţie… Herta Muller: 40 % din cei aflaţi la putere în România sunt scursături komunistoide… Suntem o colonie… Ţara prăduita de multinaţionalele… Datoriile “uitate”către alte ţări… Apel către Naţiune… Am pierdut punctul strategic pe harta marelui război agricol.ddzz

dwebddw

00

 

 

 

In preajma Venirii Lui Isus,să învăţăm din neascultarea şi nepocairea celor din timpul lui Noe, pentru că şi acum, ca şi atunci, pământul este innecat în păcătuiri! De aceea, lumea este cerută de satana s-o treacă prin ciur şi prin sita urgiilor inimaginabile; Cat încă este deschisă uşa, să intrăm, nu în Arca lui Noe, ci în Corabia Cristică, primind gratuit Pocăinţa, care ne goleşte de cel plin cu toate relele,urateniile, satanismele,suferinţele şi gunoaiele celui rău,(Gal 5/20 si Rom,1/28-32) prin Naşterea din nou şi umplerea cu TOT Darul Dumnezeiesc-cu Isus (Ioan, cap.3) .

În Matei, cap.22, El cheamă şi pe atei, formalişti, neputincioşi, orbi, muţi, dar şi pe” prietenii-creştini POFTIŢI” -si pe buni şi pe rai, căci toţi suntem cumpăraţi din ghetoul pacatuirilor-prin sângerarea Lui – “Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis:   :”Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nunta fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: “Spuneţi celor poftiţi: “Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui. Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis ostile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: “Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. “Prietene”, i-a zis el, “cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: “Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”(Matei 22/1-14)

 ppp

Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”globalist,nu pentru a  rătăci prin Pustia UE! Nu Anglia, nu România sau altă Ţară/om, trebuie să se lepede de  Uniunea  Babiloniei Globaliste ci, Europa, lumea întreagă şi orice om trebuie să iasă din sinele intrupat din  seminţele spurcăciunii demonice, pentru a intra cu TOŢII în Templul Cristic, căci Isus nu este  doar Arca lui Noe ci,este Corabia Dumnezeiască ,Salvatoare pentru miliardele de oameni  ! Oricare popor nu poate fi salvat de idoli muţi şi surzi, datini, tradiţii, pomeni, bani sau catedrale, căci “În nimeni altul nu este mântuire…xe

 

Isus ne cheamă pe toţi în Templul Corăbiei Sale, ca să ne dăruiască fiecăruia, gratis-Iertarea; Acum, când ZILELE HARULUI ne sunt numerate, este la fel ca ÎNAINTEA POTOPULUI! ACUM suntem invitaţi să intrăm – nu în Arca lui Noe- ci în Salvarea, numită “Corabia Cristică”, ca să nu rămână nimeni pe dinafară, innecat în potopul de suferinţe veşnice, precum “creştinii” invitaţi de Noe

 

Tatăl Nostru a întrupat Credinţa Dumnezeiască în Omul Isus, ne-a dăruit-o fără pomeni, pentru a-l crede pe Cuvânt că vine, să ne ia Acasă! El cheamă pe ORICINE, deci şi pe “ACADEMICIANUL” în păcătuire, pentru ca niciunul să nu piară ci, prin pocăinţă, să intrăm în “Corabia “Isus, fără bani sau lumânări ci, primind Naşterea din nou, Iertarea, Învierea, Înfierea şi Viaţa veşnică. Fraţi de păcătuire de pretutindeni, vin vremuri grele şi singuri nu putem învinge. Dacă nu ne prind urgiile apocaliptice ale lui satan- apăraţi înăuntrul Lui, ne innecam în potopul de suferinţe,” în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei, 8/12) şi, vom fi terminaţi pentru veşnicie. Pentru că El a venit să ne scape de cel rău, ca să intrăm sub protecţia Lui, să nu rămânem pe dinafară, precum creştinii din timpul lui Noe. Să primim “umbrela “protectoare a sângelui Sau, precum evreii, în Egipt, în casele însemnate cu sânge pe uşorii uşii, protejaţi de atacul nimicitorului şi să intrăm nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia Cristică,”…” Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. (Evrei 4/10-11),

 

bbCăci fără protecţia Sângelui Iertător, rămânem fără viitor-, ca egiptenii din cuptorul păcătuirii faraonice – unde, “afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Ap 22/8-15)

 

 Dacă rămânem fără punctul de sprijin Dumnezeiesc, dacă… nu ne unim cu acela care i-a zdrobit capul, care i-a luat dosarul, zapisul împotrivitor, acuzator, care ne condamnă pe nedrept (Col. cap 2), astfel, nu avem sorţ de izbândă. Să venim la Acela care nu ne judeca trecutul PĂCĂTOS, ci ne dăruieşte viitorul biruinţei eterne. Căci “iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după faptă lui. (Ap 22/7-12). Tata ni l-a dat pe Isus, pentru a ieşi din lumea care zace în păcat, ca să intrăm în El, căci “este mai mare decât Templul “(Matei 12/6). Dumnezeu nu ne vrea învinşi, săraci, suferinzi, rătăciţi, risipitori sau morţi. Să dăm afară inamicul cosmic numărul unu, pe gunoierul universului din noi, pentru a-l primi pe Biruitorul Universului,pentru a IMPARATI .

El şi-a dat viaţa pentru a ne scrie cu Sânge Dumnezeiesc în Cartea Vieţii Veşnice. NUMAI cu Isus în noi, Nădejdea Slavei, putem scăpa de orice suferinţă şi neputinţă, dacă intrăm în “Corabia” Cristică. El va şterge orice lacrimă din ochi. “Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipat, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”.” (Ap.21/4)

xs

Să luăm aminte că “Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.” (Ap 20/15). Oricât am fi păcăliţi, atraşi, să rămânem SCLAVII plăcerilor de o clipă ale păcatului, să le dăm morţii Cristice, să ne facem UNA cu Domnul, pentru a primi înnoirea, învierea Lui şi să intrăm în “Casa” Lui. Căci   Isus nu este coşul de papură pentru salvarea lui Moise. Nu este nici Arca lui Noe. El nu este doar “Cetatea” cea Sfântă, Noul Ierusalim; El este Totul Totului Tot, deci este şi Biserica Vie, Cosmică, zidită din pietre vii-oameni noscuti din nou (Ioan cap 3). Este aproape clipa, când vom vedea nu doar “Corabia Cristică”. Căci “am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor… Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi,… Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare… În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul..” (Ap.21/2-27)…” Aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.” (Ef.2/12-13)

 q

Acum, ca şi pe vremea lui Noe, pământul se scufundă în potopul păcătuirii.Ca şi atunci, oamenii de azi se însoară, se mărită, beau, se distrează, cred în icoana Fiarei-telecalculatoare, dau pomeni, lumânări etc

 

 Pentru păcătuire, necredinţă, nepocaire, Nimicitorul ne pâraşte la Tata, ca să ne innece într-un potop de urgii inimaginabile… Măreţia păcatelor noastre a ajuns la culme, până la Cer şi este… peste măsură de mare, datorită întocmirii gândurilor RELE din inimă, fiind îndreptate în fiecare zi “numai spre rău” (Geneza 6/5). Înainte ca să fim daţi pe mâna Nimicitorului, ca să ne termine, de fiecare, DOMNUL se ROAGĂ:” Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Ap, cap 3, v. 20). Pentru că ei nu au crezut în venirea potopului şi au murit, să credem în Venirea Lui pentru Viaţa veşnică. El nu se dezice şi Cartea nu minte! Oricărui OM de pe tot cuprinsul pământului, Domnu-i spune: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci…” (Geneza 7/1) “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.” (2 Cor.2/15-17)

Să credem în El,” care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după bună plăcere a voii Sale, În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,” (Ef.1/3-11)

 kk

 

Înainte de a veni să dea mântuire acelora care ÎL AŞTEAPTĂ, să răspundem întrebării scrisă fiecăruia dintre noi:” cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestita întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,” (Evr.2/3)… Câtă vreme se zice: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”,” (Evr.3/15)

 

Este mult mai bine dacă ieşim din babilonia lumii acesteia, ca să intrăm în graţia, simpatia, protecţia, odihna lui  Isus-” Corabia” Cristică.Şi dacă ne place, ori nu, lăsăm totul şi plecăm dincolo, fără a lua cu noi nimic din ceea ce ne “place “…“Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihnă Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţa la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în “odihnă” despre care a vorbit El când a zis: “Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.” Şi aici este zis iarăşi: “Nu vor intra în odihna Mea!” Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihnă aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, El hotărăşte din nou o zi: “astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne, dar, o odihnă ca  acea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare.” (Evr.4/1-11)

xaDe ce ne place să rămânem sclavii  lui, batjocoriţi în fel şi chip? Pentru ca toată lumea zace în cel rău, pentru că suntem momiţi să mergem din cădere în decădere, ni se dăruieşte Isus, Scara Cerului, (fără bani, fără pomeni), pentru a ieşi din minciună, mizerie, babilonie, viclenie şi din toate urâţeniile gunoierului cosmic din noi, scrise în Gal.5/19! Păcătosule de pretutindeni, cu pocăinţa şi sfială vin-o aşa cum eşti la El! Intră în corabie, “tu şi Toată casa ta, “(Gen 7/1) răscumpărată  cu  Sânge Dumnezeiesc

Frati de suferintă, ieşiţi din baruri, din randevu-uri, din stadioane, din minciună, din toate babiloniile acestei lumi. Ieşiţi, descălţaţi-vă de papucii peticiţi şi plini de noroaiele păcătuirii. Dezbrăcaţi-vă de hainele zdrenţuite şi mânjite de cel rău, de pofte şi deprinderi răutăcioase; Îmbrăcaţi-vă ,nu cu frunzele Eden-ului ci ,cu Mantia Neprihănirii Cristice. Încălţaţi-vă cu râvna Evangheliei. Lepădaţi goliciunea pustiitorului din voi, ca să vă umpleţi cu Plinătatea Dumnezeirii, căci acesta este Isus în voi, nădejdea Slavei. Luaţi scutul Credinţei şi Coiful Mântuirii şi urcaţi în “Corabia” Cerească, pentru că locul unde suntem chemaţi este sfânt.” Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa  singura,nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine, (nu puteţi rodi Duhovniceşte).  Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.

mn

Cine rămâne în Mine şi Eu rămân în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.Dacă cineva nu rămâne în Mine este aruncat afară, ca mlădiţa şi se usucă; şi mlădiţele uscate,(păcătoase)  le adună şi le aruncă în foc şi ard

 

Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi vi  se va da vouă. Prin aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.        Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi în iubirea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15/4-14)

 

Oameni de pretutindeni, împovăraţi de păcate, veniţi la Mine, voi toţi cei trudiţi, minţiţi şi împovăraţi de minciuni, de idolatrii, veniţi cum sunteţi şi vă voi salva. Idrăzniţi, Eu sunt Ajutorul oricărui păcătos. Chiar dacă ai un munte de greşeli ascunse în globulele înveninate, Eu îl mut din inima ta, zdrobită. Eu sunt Pâinea Vieţii şi Apa Vie, de aceea am lăsat confortul Ceresc, pentru a vă hrăni cu Painea  Cerească, pentru a vă ajuta

 

Eu sunt Slujitorul  oricărui păcătos, veniţi şi credeţi că eu sunt fratele şi ajutorul vostru Dumnezeiesc; Intraţi, urcaţi, vă aştept în TEMPLUL MEU… Eu nu vă cer bani, mătănii, taxe, ori alte datini, formalisme sau condiţionări, ci fără bani şi fără plată eu   MĂ dăruiesc VOUĂ cu plăcere, Gândul, Sângele Atothranitor şi Atotştiutor, Viu, Purificator, Iertător, Iubitor şi Veşnic. Voi aţi fost amăgiţi, minţiţi, târâţi în păcat şi abandonaţi de cel rău, dar Eu vă dăruiesc Calea ieşirii spre Adevăr şi Viaţa veşnică! Credeţi în Mine şi în Creatorul şi adevăratul Tată; Proprietarul vostru, v-a ales ca să Biruiţi prin forţele Mele şi ale Atotputernicului Tata. Să învăţăm din fariseismul, tupeismul “aleşilor” care iau ca de apucat credinţa, pocăinţa, umilinţa.

nnn  “Isus a… trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: “Spuneţi celor poftiţi: “Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”

 

Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat… Atunci a zis robilor săi: “Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.  Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. “Prietene”, i-a zis el, “cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: “Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Matei, 22/1-14)

 

nn… şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea CHEMARII Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.. . Care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi” (Efeseni 1/18-23)

 

   Preoţi şi păstori, atei, creştini şi necreştini, pocăiţi şi prieteni, vreau să aflaţi că satan doreşte să ne cearnă ca pe grâu, datorită păcătuirii. Donatorul de Sânge unic şi unicat, sânge curat, purificator, hrănitor, iertător, sfânt, sfânt şi iar sfânt, ne aşteaptă pe fiecare pentru transfuzia ÎNVIERII, fără bani şi fără plată. Să ne conectăm, să ne înrădăcinăm în El, pentru a trage sevă din gândirea, simţirea, sfinţirea, slujirea, biruirea şi suferinţa Lui. Să dăm afară gândirea, simţămintele, deprinderea, răutatea, plămădeala dospită de păcate şi să primim Plinătatea Dumnezeirii. Nu mai amânaţi pocăinţa şi intraţi în “Corabia” Isus. Descălţaţi-vă şi dezbrăcaţi-vă de pofte, instincte, microbi, de şinele infect, de costumul lui Adam şi îmbrăcaţi-vă cu mantia neprihănirii Lui, pentru a redobândi Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu. Rupeţi-o cu păgânătatea, cu poftele, cu răutatea, cu… urâţeniile din Gal.5/19-21. Înnoiţi-vă prin botezul în Moartea Sfinţitoare a lui Isus. Lăsaţi să se ÎNTRUPEZE Isus în voi, prin naşterea din sămânţa lui Dumnezeu, din Duhul Sfânt, în care nu este nici urmă de păcătuire.

999  “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3/9-10) 

 

Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul adamic, da-ţi afară din voi plămădeala veninoasă, urâţenia, suferinţa, minciuna, curvia, hoţia şi celelalte roade satanice scrise în Romani cap.1, v.29-32. Urcaţi în cel mai sigur loc din tot universul, în Isus, şi primiţi în inimile voastre Totul Totului TOT. Rămâneţi în El şi împliniţi poruncile lui că nu sunt grele, pentru a rodi El prin voi şi voi prin El. Astfel şi El va rămâne în voi, căci despărţiţi de EL, NIMENI nu poate face nimic. Tata ne cheamă la El, căci ne vrea cu gelozie pentru sine; El ne iubeşte cu o iubire veşnică, şi ne vrea biruitori prin Isuss, nu suferinzi neputincioşi, idolatri, necăjiţi, falimentari,MANIPULAŢI, minţiţi… Nicăieri în univers nu găsim un loc mai protector, decât în “Corabia” Isus.

 

Cine intră în Templul Cristic, fără bani şi faţa plată, fără icoane, lumânări scapă pentru veşnicie de chinuri şi nedreptăţi, căci…” Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipat, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Ap.21/4)

 

Dacă ne-am încrezut în regi, împăraţi, preşedinţi, în Şarpe, şi am ajuns muritori, SĂ CREDEM că în nimeni altul nu este iertare, mântuire, decât în ISUSS.Să nu ne mai încredem, decât în Credinţa Dumnezeiască, Întrupată în Isus. Nicăieri nu vom avea pace, linişte, bunăstare, iubire şi Viaţă Veşnică, decât în Isus, Salvatarul oricărui păcătos. Fiecare dintre noi să se golească de satan şi, prin naşterea din nou (Ioan, cap 3), să se umplem cu toate comorile şi bunătăţile COSMICE  intrupate in Isus. Oricine are locul rezervat în El, şi fiecare om să-l primească, căci Isus în noi este nădejdea Slavei. Acum când stau gata să se dezlănţuie urgiile POTOPISTILOR GLOBALI…, El ne cheamă în Sine. Dar, prin Uşa Isus nu se intră cu aur, cu pile, pomeni, lumânări, icoane, învăţături şi deprinderi lumeşti, ori cu valiza cu păcate ascunse. Lacrimile amare ale pocăinţei curăţă orice suflet prins de vârtejul valurilor zbuciumate ale păcătuirii.

 

9Pentru că “În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, (botez în moartea Lui –Rom. Cap 6), şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.” (Col.2/11-12)

 

“Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netaiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Col 3/8-17)

 

 Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”demonic,nu pentru a  rătăci prin Pustia UE! Nu Anglia, nu România sau altă Ţară/om, trebuie să se lepede de  Uniunea  Babiloniei Globaliste ci, Europa, lumea întreagă şi orice om trebuie să iasă din sinele intrupat din  seminţele spurcăciunii demonice, pentru a intra cu TOŢII în Templul Cristic, căci Isus nu este  doar Arca lui Noe ci,este Corabia Dumnezeiască ,Salvatoare pentru miliardele de oameni  ! Oricare popor nu poate fi salvat de idoli muţi şi surzi, datini, tradiţii, pomeni, bani sau catedrale, căci “În nimeni altul nu este mântuire:

 

 căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A.4/12)  Omenirea, România,lumea , nu poate fi salvată  prin învăţături staliniste, fasciste, ceauşiste,Idolatro-iconiste ori fesenisto-usebiste . Numai dacă il primim pe Salvatorul Cosmosului,dacă dăm morţii tot ce ştim şi tot ce avem, (căci în noi locuieşte plinătatea celui rău- de văzut Romani, cap 7), ca să ne umplem cu milă, iubire, dragoste, bunătate,viaţă veşnică şi celelalte lecţii ale SALVATORULUI. Deci,suntem salva ţi , numai dacă ne lepădăm de invăţăturile,mizeriile celui rău şi  dacă ieşim de sub tirania păcătuirii,  pentru ,a intra  prin Uşa Cristică-in Împărăţia lui Dumnezeu, unde “… ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef, 1/3) Şi dacă vrem, şi dacă nu ne place, până la urmă tot cosmosul va fi purificat de orice urmă a păcatului şi spurcăciunii anticristului, fiarei -satan, aşa cum aflăm în Apocalipsa lui Ioan, cap. 18: După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru ca toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

 

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei

 

Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: “Şed că împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipa cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: “Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpăra marfa:

 

 

 

  În Carte sunt SCRISE sfaturi/porunci bune, UŞOARE, sănătoase, utile- DUMNEZEIEŞTI; CĂCI El este Calea, Soluţia, Direcţia, Adevărul, Lumina lumii, nu lumânarea aducătoare de bani pentru unii şi întunecimi,sărăcii pentru alţii. TOATĂ omenirea, nu doar Marea Britanie- trebuie să iasă din hoţii, curvii, certuri şi din celelalte deprinderi/reflexe/invăţături/urâţenii satanice  (2 Tim 3/2-5) Să învăţăm şi din  Facerea 12/1

 

” Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.

  Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan

  Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: “Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi…”

 

  Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27) El este jerta de ispăşire, de ieşire şi eliberare pentru fiecare om, naţie, trib sau popor. Bunătatea, mila, blândeţea, iertarea şi celelalte trăsături de caracter Dumnezeiesc ne îndeamnă la schimbare, ascultare, pocăire şi întoarcere la El “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”… 

 

Isus este Salvatorul fiecărui om şi popor, pentru că El a ridicat păcatul lumii, ca să nu mai rămânem robii fărădelegii şi Legii. El şi-a dat viaţa, a sângerat, pentru ca noi să nu mai rămânem morţi în păcatele noastre. Prea dureroasă şi nedreaptă este răstignirea Lui, pentru ca noi să ne complăcem în plăcerile de o clipă ale păcatuirilor. El a venit ca să ne spele de orice deprindere, virus,instinct, învăţătură -mizerie interioară şi să ne umple cu învăţături sfinte, curate, sănătoase, bune, Dumnezeieşti. El a venit plin de Har şi de Adevăr şi ne cheamă la Sine să ne golească pe toţi cei umpluţi cu învăţături” Legiuitoare”, criminale, idolatre, deşarte, false, idolatre, răutăcioase, bolnăvicioase, mortale. El a venit să ne hrănească din pâinea cea de toate zilele, adică din lecţiile de  sfinţire,îndreptare, corectare, de îmbunare şi împăcare. Tot El ne dă şi foamea ori setea după dreptate, adevăr, bucurie, blândeţe şi alte bunătăţi Dumnezeieşti. El ne cheamă la Sine să ne dea Atotputernicie  prin Transfuzia Gratuită din Sângele Veşniciei, Învăţătura -Gandul Dumnezeiesc, protector VESNIC, nu ca sângele mieilor pentru protecţia evreilor din Egipt. Prin aprecierea, iubirea şi asimilarea învăţăturii, poruncii Lui, devenim Una cu El…

Cine dă afară pe tatăl bolii, minciunii, curviei, hoţiei şi îl primeşte pe Isus, are vindecarea, iertarea, viaţa veşnică şi toate bunătăţile Dumnezeieşti-Roada Duhului Sfânt!” Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării:…  ” (2 Cor 2/14-17)

 

 

El este Salvatorul care s-a făcut una cu noi, ca să nu mai rămânem sclavii păcatului, ci să trăim în pace, bucurie, armonie şi în belsug- o veşnicie. Căci prin moartea  şi invierea Lui, nu mai trăiesc eu păcătosul, ci Isus, Biruitorul ,trăieşte în omul lăuntric,innoit din mine şi eu trăiesc prin El. Şi viaţa pe care o trăiesc, o trăiesc prin credinţa în Isus, pentru că El m-a iubit şi s-a dat pe sine ca să –L primim  ca DOMN pe El în noi şi noi să rodim Dumnezeieşite, să umblăm în El, unde cel rău nu are acces, caci in El  nu se păcătuieşte. Aceasta este roada crucii. Prin crucea Lui eu am murit faţă de satan şi faţă de păcătuirile -vicleniile, minciunile şi păcălelile  lui, dar şi lumea demonică a murit faţă de mine. Prin “indumnezeirea” Lui  in omul nou,lăuntric , din mine ,sunt umplut cu Isus. Deci, nu mai trăiesc eu, adamicul păcătos, ci El trăieşte deplin în mine şi eu trăiesc PRIN El, pentru că viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu.În nimeni altul nu este alinare, iertare, mângiiere,inviere decât numai în El. Cât nu este prea târziu, să ne grăbim să intrăm în El. Să ne dezbrăcăm de hainele cârpite, zdrenţuite şi murdare ale ruşinii, să ne descălţăm de papucii înglodaţi în nămolurile păcătuirii, întunecimii, minciunii, pentru a ne îmbrăca  numai  cu Bunătăţile şi Frumuseţile Cereşti. DECI,” îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Rom 13/14)

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/de-la-ion-iliescu–la-dragnea–ponta–nastase—tariceanu–hrebenciuc-si-alti-mii-de-politruci-vor-beneficia-de-ordonantele-gratierii-si-ale-amnistiei-mascate-prin-modificarea-legilor-penale-439493

Pomelnicul cu politrucii din TOATE partidele distrugerii NATIONALE,cu dosare penale CARE vor beneficia de ordonanțele hulite în stradă

Iliescu, Dragnea, Ponta, Năstase, Tăriceanu, Hrebenciuc și alți politicieni cu dosare penale vor beneficia de ordonanțele hulite în stradă. Cel mai mare profitor e președintele penal al PSD

Liviu Dragnea susține eroic că va “muri în picioare”, dar își va pune în aplicare programul de guvernare, program care începe cu promovarea ordonanțelor de grațiere și de golire de conținut a abuzului în serviciu, a conflictului de interese și a neglijenței în serviciu, infracțiuni care au sărăcit bugetul țării de sute de miliarde de dolari în ultimii 27 de ani.

Dragnea se salvează pe sine și salvează armate de politriuci, în frunte cu celebrii Ion Iliescu, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu, Adrian Năstase, Viorel Hrebenciu. Toți vor fi salvați fie prin închiderea dosarelor, fie înjumătățirea pedepselor sau ștergerea termenului de încercare.

Când a ales momentul?

Când Justiția  și-a stabilit practica unitară prin care aplică legea penală astfel că sute de politicieni de rang înalt și mii de politruci din teritoriu (primar, consilieri locali, consilieri județeni, președinți și vicepreședinți de consilii județene, prefecți, directori de deconcentrate, alți funcționari) au ajuns în pușcării sau au fost condamnați cu suspendare și li s-au impus confiscări ale averilor obținute prin infracțiuni.

Alți politicieni cu probleme judiciare își așteaptă cu înfrigurare condamnările și confiscările de avere obținute prin infracțiuni care au legătură cu serviciul de înalt sau mărunt funcționar public.

Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al României, instanțele spun la unison că promovarea celor două ordonanțe ar distorsiona Justiția, ar clătina statul de drept prin distrugerea fundației ei și anume crearea unei caste, cea a politicienilor aleși și a celor numiți pe funcții publice, care NU va mai răspunde pentru infracțiunile de serviciu prin care poate fi golit bugetul public în folosul lor, a rudelor lor, a clientelei politice.

Cine scapă sau va fi albit prin ordonațele lui Dragnea &Tăriceanu

Lista celor care vor fi mai presus de lege este foarte lungă. Conține mii de politicieni, pentru că și primarii și consilierii locali, ca și cei numiți în funcții publice pe criterii politice  la instituții comunale, municipale, județene sunt tot politicieni.

Dosarele finalizate prin condamnări cu executare sau suspendare vor fi albite, dosarele aflate în stare de judecată sau în anchetă vor fi închise (funcționează aplicarea legii mai favorabile), vor fi dosare care NU vor fi niciodată  deschise pentru astfel de grave infracțiuni care golesc de fonduri bugetul public național și bugetele locale.

Prejudiciile totale actuale depășesc 1,5 miliarde de euro, însă cele viitoare nu pot fi cuantificate.

Abuzul în serviciu prin care se vor distribui contracte de achiziții publice pe criterii clientelare nu va putea fi incriminat – nu permite noua lege data prin ordonanță! – fără plângerea prealabilă a victimei. Or, astfel de plângeri nu vor exista pentru că, spre exemplu,  primarul, ordonator de credite, care distribuie fără licitație un contract, nu o să-și facă el singur plângere prealabilă împotriva sa, asa cum prevede ordonanța, pentru că el este și reprezentantul legal al victimei. La fel se întâmplă cu președintele consiliului județean, cu ministrul și cu toți ceilalți ordonatori de credite.

Primul mare profitor va fi Liviu Dragnea, președintele PSD, președintele Camerei Deputaților și premierul care conduce din umbră România.

De lege va profita chiar și Ion Iliescu în dosarele “Revoluției” și “Mineriadei”.

Va beneficia de legea grațierii, chiar dacă e acuzat de crime împotriva umanității, pentru că are peste 60 de ani, după cum a explicat la digiTV  Nicoleta Popescu, reprezentanta organizației neguvernamentale APADOR-CH. După cum am spus, lista politicienilor beneficiari este lungă. Redăm o listă cu  numele celor care au notorietate.

Astfel, de ordonanțe urmează să beneficieze

 1. Liviu Dragnea
 2. Ion Iliescu
 3. Victor Viorel Ponta
 4. Adrian Năstase (spre exemplu, în dosarul “Trofeul Calității” principala infracțiune este abuzul în serviciu, iar Năstase este beneficiarul folosului)
 5. Dan Șova (și toți responsabilii de la CE Turceni și Rovinari, care i-au îmbogățit pe Ponta și Șova)
 6. Darius Vâlcov (fost ministru PSD al Finanțelor)
 7. Sebastian Ghiță
 8. Viorel Hrebenciuc
 9. Ilie Sârbu
 10. Dan Ioan Popescu
 11. Ioan Adam
 12. Ecaterina Andronescu
 13. Corneliu Iacubov
 14. Mihai Tănăsescu
 15. Eugen Bejinariu
 16. Mădălin Voicu
 17. Nicolae Păun
 18. Nicolae Bădălău
 19. Robert Negoiță
 20. Olguța Vasilescu
 21. Paul Stănescu
 22. Cristian Rizea
 23. Tudor Pendiuc
 24. Cătălin Rădulescu
 25. Constatin Nicolescu
 26. Radu Mazăre
 27. Nicușor Constantinescu
 28. Gabriel Mutu
 29. Bunea Stancu
 30. Marian Vanghelie
 31. Gheorghe Nichita
 32. Adrian Severin
 33. Mircea Cosma
 34. Vlad Cosma
 35. Andreea Cosma
 36. Ovidiu Marius Isăilă
 37. Cătălin Voicu
 38. Adrian Duicu
 39. Constatin Popescu
 40. Serban Mihăilescu
 41. Dan Nica
 42. Mircea Drăghici
 43. Constantin Adăscăliței
 44. Radu Băbuș
 45. Daniel Bărbulescu
 46. Dan Bordeianu
 47. Florin Constantinescu
 48. Alexandru Cordoș
 49. Sonia Drăghici
 50. Marian Ghivenciu
 51. Vasile Gliga
 52. Iulian Iancu
 53. Sorin Lazar
 54. Marius Manolache
 55. Eduard Martin
 56. Alexandru Mazăre
 57. Lucian Șova
 58. Gabriel Vlase
 59. Vasile Duță
 60. Emil Cutean
 61. Ion Stan
 62. Anghel Stanciu și mulți, mulți alții.

 

Dosate celebre, în care abuzul în serviciu a produs prejudiciile  totale  de miliarde de dolari

Devalizarea băncilor  a fost o metodă prin care banii din bănci au ajuns în zestrea unor politicieni și a clientelei lor. Exemple de bănci devalizate: Bancorex, Banca Agricolă, Banca Dacia Felix, Banca Internațională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Română de investiții. Infracțiunile prin care au fost devalizate băncile au în componența lor și abuzul în serviciu.

Pedepse nu s-au dat pentru că în acea perioadă reglementările legale se volatizau rapid în funcție de schimbările politice și NU exista practică judiciară.  Dosarele se deschideau și se închideau după schimbarea puterii politice. Golurile lăsate au fost umplute (despăgubirile) cu bani din bugetul public (fraudele de circa două milioarde de dolari de la Bancorex au fost preluate la datoria publică, de exemplu, si plătite în timp prin taxe si impozite noi, suportate de toți)

O altă metodă de devalizare a bugetelor publice sau direct a buzunarelor românilor au fost jocurile piramidale gen “Caritas”, “SAFI”, “FNI”, pentru care, prin abuz în serviciu, s-au dat avize de funcționare.

Contrabanda cu orice tip de produse au fost comise  și prin component lor, abuzul în serviciu. Celebră este  “Contrabanda Jimbolia” cu produse petroliere spre fosta Iugoslavie, protejată prin abuz în serviciu de șefii SRI ( Virgil Măgureanu și înalți ofiețeri), de ministrul de Interne de atunci Doru Ioan Tărăcilă, de ministrul Transporturilor Aurel Novac, de premierul de atunci, Nicolae Văcăroiu. Prejudiciile erau tot de miliarde de dolari.

Tot prin abuz în serviciu răsar rețele de contrabandă și evaziune în domeniul alimentar (contrabanda cu cereale, cu carne, cu alcool etc), prejudiciile fiind alte miliarde de dolari.

Aacerea “Rompetrol”, care a lăsat statului o gaură imensă de circa 600 de milioane de dolari, nu era posibilă fără componenta abuzului în serviciu. Apoi, tot cu prin abuz în serviciu au fost posibile devalizările rafinăriilor din rețeau sau prin rețeau Rafo Onești- Rafinăria Dărmănești –Solventul Timișoara –carom-VGB- Balkan Petroleum.

Alte miliarde de dolari.

Prin afacerea “Lukoil” au dispărut din țară peste două miliarde de dolari. Sechestrele au fost ridicate în urma intervențiilor fostului premier Victor Ponta.

Alte mari tunuri finaciare date și prin abuz în serviciu au fost despăgubirile de sute de milioane de euro de la ANRP, contractele de miliarde de euro  pentru autostrăzi, miliardeele de euro pentru inforamtizarea țării ( contractele Microsoft, EADS, SEI și rețeaua de firme IT ale lui Sebastian Ghiță).

Scurta incursiune în istoria devalizării țării din ultimii 27 de ani ne arată că bugetul public a fost devalizat prin infracțiuni de serviciu, unde regele a fost abuzul în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pedepsit cu 15 de ani, dispărut din actuala lege penală sub acea formă.

 

SODOM, documentarul care scoate la iveală STRATEGIA folosită pentru schimbarea percepției asupra homosexualității în Occident și în lume!

Share Button

0Pe 26 iunie a.c. Curtea Supremă a SUA a legalizat căsătoriile homosexuale pe întreg teritoriul țării. Anterior, secretarul de stat John Kerry anunțase că problematica drepturilor homosexuale este una prioritățile politicii externe, americane. Conform unor sondaje de opinie, căsătoriile între persoane de același sex sunt acceptate de aproximativ 50% dintre americani. Cum s-a ajuns aici, în doar cateva zeci de ani?

Un articol publicat în 1987 ,”The Overhauling of Straight America” („Îndreptarea Americii heterosexuale”) – semnat de activiştii homosexuali Marshall Kirk şi Erastes Pill. („Erastes Pill” era numele de autor al lui Hunter Madsen) a devenit referința privind tacticile folosite de mișcarea homosexuală pentru a se impune în ochii opiniei publice americane. Aceste persoane erau foarte şcolite. Kirk era cercetător în Neuropsihiatrie, cu studii la Harvard; Madsen avea un doctorat în Politici la Harvard şi era expert în tactici de persuasiune publică şi marketing social.

„SODOM” – film documentar despre homosexualitate (2014) from PRO VITA onVimeo.

Se spune că „The Overhauling of Straight America” a devenit „biblia” mişcării homosexuale, întrucât prezintă strategii atât pentru a-i face pe homosexuali mai acceptaţi, cât şi pentru a-i demoniza pe oponenţii homosexualităţii. Întreaga campanie se bazează nu pe argumente raţionale, ci pe manipularea emoţională a publicului. (Ulterior, Kirk şi Madsen au dezvoltat principiile din articol într-o carte de 398 de pagini: „After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s” – „După bal: Cum îşi va depăşi America teama şi ura de homosexuali în anii ’90”).

Noi ne vom concentra aici pe articolul lor iniţial din 1987. Pentru a transmite corect spiritul acelui material, vom apela frecvent la citarea lui directă.

Publicat în ediţia din 1987 a revistei pentru homosexuali Guide, „The Overhauling of Straight America” începe cu:

„Primul lucru care trebuie făcut este desensibilizarea publicului american cu privire la homosexuali şi la drepturile acestora. A desensibiliza publicul înseamnă a-l face să privească homosexualitatea cu indiferenţă, fără nici o emoţie.”

Autorii continuă şi vorbesc despre obiectivul de a pune preferinţele sexuale pe acelaşi palier cu preferinţele pentru aromele de îngheţată sau sport. Ţie îţi place ciocolata, mie îmi place vanilia. Tu preferi voleiul, eu fotbalul. Nu e nici o problemă.

„Cel puţin la început”, scriu autorii, „urmărim să desensibilizăm publicul şi nimic mai mult. Nu trebuie şi nu ne putem aştepta la o „apreciere” sau „înţelegere” deplină a homosexualităţii din partea omului obişnuit. Uitaţi a convinge masele că homosexualitatea e un lucru bun. Însă dacă îi faci să se gândească că aceasta e doar un lucru obişnuit, dacă îi faci să ridice din umeri, atunci lupta ta pentru drepturi juridice şi sociale e practic câştigată. Şi, pentru a-i face doar să ridice din umeri, homosexualii ca şi comunitate trebuie să înceteze să mai pară misterioşi, străini şi diferiţi.” Articolul face apel la o campanie masivă în mass-media pentru schimbarea imaginii homosexualilor, iar „orice campanie care urmăreşte această schimbare trebuie să realizeze şase lucruri”.

Următorii şase paşi sunt luaţi direct din articolul lui Kirk şi Pill:

Pasul 1: Vorbiţi despre homosexuali şi homosexualitate cât mai tare şi cât mai des posibil

„Principiul din spatele acestui sfat e simplu”, spun Kirk şi Pill, „aproape orice comportament începe să pară normal dacă eşti expus la el suficient de mult timp şi în suficient de multe locuri. Acceptabilitatea noului comportament va depinde în ultimă instanţă de numărul de cunoscuţi care îl practică sau îl acceptă”. Iniţial, o persoană poate fi ofensată de noutate, însă autorii notează că „atât timp cât Ion nu se simte presat să facă la fel, atât timp cât comportamentul în cauză nu îi ameninţă siguranţa fizică şi financiară, se va obişnui repede cu el şi viaţa va merge mai departe.” Viaţa merge mai departe şi Ion şi prietenii lui vor deveni mai toleranţi faţă de homosexualitate, aceasta devenind doar un mod de viaţă alternativ şi legitim.

„Modalitatea prin care putem atenua sensibilităţile primare faţă de homosexualitate este să facem ca mulţi oameni să vorbească mult despre subiect, într-o manieră neutră sau pozitivă.” Cu cât se vorbeşte mai mult, cu atât se creează impresia că publicul este cel puţin împărţit în atitudini. „Chiar şi cele mai acebre dezbateri dintre susţinători şi oponenţi servesc scopului nostru, atât timp cât homosexuali „respectabili” ies în faţă şi îşi prezintă punctul de vedere.”

De asemenea, autorii insistă că vorbitul despre homosexualitate trebuie să fie doar un vorbit, nu o îndoctrinare cu homosexualitate. „În fazele primare ale oricărei campanii îndreptate către cetăţeanul heterosexual, masele nu trebuie să fie şocate şi îndepărtate prin expunerea prematură la comportamentul homosexual în sine. În schimb, descrierile sexuale trebuie reduse la minim, iar drepturile homosexualilor trebuie prezentate cât mai mult posibil ca o chestiune socială abstractă.”

Autorii subliniază importanţa discutării despre problematica homosexuală în mass-media vizuală, în filme şi la televiziune, acestea fiind „cele mai puternice formatoare de imagine din societatea occidentală.” Omul de rând petrece un număr de ore pe zi în faţa televizorului. „Aceste ore deschid o poartă către lumea privată a heterosexualilor, prin care se poate introduce un cal troian.”

Hollywoodul este descris de autori ca fiind cea mai bună armă ascunsă pe care o au homosexualii pentru a desensibiliza publicul. Ei laudă faptul că în ultimii 10 ani (până în 1987), personajele homosexuale au devenit vizibile în filme şi în emisiunile tv.

De atunci, aceste personaje au devenit tot mai frecvente şi totul face parte din strategia de inducere a acceptării publice a homosexualităţii. Uitaţi-vă, de exemplu, la serialele Will & Grace sau The L Word; la filme ca Brokeback Mountain şi la homosexualii simpatici care au roluri principale în filme ca Bridget Jones Diary şi As Good As it Gets. Personajele homosexuale plăcute sunt tot mai numeroase în filme şi la televizor, iar asta nu e o întâmplare.

Kirk şi Pill concep apoi un atac la scară largă asupra religiei. „Opinia publică este o sursă principală de valori oficiale, iar autoritatea religioasă estre cealaltă sursă. Când cultele conservatoare îi condamnă pe homosexuali, noi putem face două lucruri ca să combatem homofobia credincioşilor. În primul rând, putem altera standardele morale. Asta înseamnă să facem publică susţinerea dată homosexualilor de cultele mai moderate, formulând obiecţii teologice cu privire la interpretarea conservatoare a învăţăturilor biblice şi expunând ura şi lipsa de uniformitate.”

Ei continuă, „În al doilea rând, putem submina autoritatea morală a cultelor homofobe, prezentându-le ca retrograde şi înapoiate, rămase în urmă faţă de vremurile moderne şi de ultimele descoperiri ale psihologiei. Împotriva influenţei puternice a Religiei instituţionalizate trebuie să mobilizăm influenţa şi mai puternică a Ştiinţei şi Opiniei publice (sabia şi scutul acelui „umanism secular” dezavuat). O asemenea coaliţie monstruoasă a funcţionat bine şi înainte împotriva cultelor, în probleme cum ar fi divorţul şi avortul. Cu suficiente discuţii libere despre prevalenţa şi acceptabilitatea homosexualităţii, această coaliţie poate funcţiona şi aici.”

Pasul 2: Prezentaţi-i pe homosexuali ca victime, nu ca pe activişti agresivi

Hollywoodul este descris de autori ca fiind cea mai bună armă mascată pe care o au homosexualii pentru a desensibiliza publicul. Ei laudă faptul că personajele homosexuale sunt tot mai vizibile în filme şi în emisiunile tv.

„În orice campanie pentru câştigarea publicului, homosexualii trebuie zugrăviţi ca victime care au nevoie de protecţie, astfel încât heterosexualii să fie înclinaţi prin reflex să îşi asume rolul de protectori. Dacă însă homosexualii sunt prezentaţi ca un grup puternic şi mândru care promovează un stil de viaţă nonconformist şi deviant, atunci ei vor fi văzuţi ca o ameninţare publică care justifică opoziţia şi opresiunea. Din acest motiv, trebuie să rezistăm ispitei de a ne afişa „mândria homosexuală” atunci când aceasta vine în conflict cu imaginea de homosexual-victimă. Şi trebuie să găsim calea de mijloc dintre a-i impresiona pe heterosexuali nu numărul nostru mare, pe de-o parte, şi a le declanşa o paranoia ostilă – „Nu mai ai loc de ei!” – pe de altă parte.”

„O campanie media pentru promovarea imaginii homosexualului-victimă trebuie să folosească simboluri care reduc sentimentul de ameninţare al publicului, care va coborî garda, şi care sporesc plauzibilitatea victimizării. În termeni practici, asta înseamnă că mustăcioşii cu muşchi nu trebuie să apară în reclamele homosexuale şi în alte prezentări, ei lăsând loc figurilor simpatice ale unor tineri sau bătrâni simpatici şi ale unor femei atrăgătoare. (Inutil să mai spunem că grupurile limitrofe, cum ar fi NAMBLA [North American Man-Boy Love Association]nu trebuie să apară în asemenea campanii: cei suspectaţi de molestarea copiilor nu pot apărea niciodată ca victime).”

Kirk şi Pill indică două mesaje diferite despre homosexualul-victimă care trebuie transmise. „Primul, publicului trebuie să i se spună că homosexualii sunt nişte victime ale sorţii, în sensul că nici unul nu şi-a ales preferinţele sexuale. Mesajul trebuie să spune: „Dacă îi întrebi pe homosexuali, ei aşa s-au născut, aşa cum voi v-aţi născut heterosexuali sau albi sau negri sau inteligenţi sau sportivi. Nu i-a racolat sau sedus nimeni; nu au ales ai asta şi deci nu pot fi judecaţi din punct de vedere moral. Ce fac ei nu e ceva conştient – e însă ceva natural pentru ei. Destinul acesta ar fi putut fi şi al vostru!’”

Această strategie e la lucru peste tot unde ne uităm. Uitaţi-vă la Lady Gaga şi la albumul ei, „Born this Way” („Născut aşa”). Uitaţi-vă la ura viscerală pe care o au homosexualii faţă de asociaţii precum Courage sau Exodus, care îi consiliază pe bărbaţii şi femeile care vor să scape de homosexualitate. Dacă homosexualitatea poate fi învinsă, atunci asta distruge argumentul fals că homosexualii sunt victime ale sorţii care nu pot face nimic ca să se schimbe.

Kirk şi Pill continuă, „Heterosexualii trebuie să se poată identifica cu homosexualii ca victime. Domnul şi doamna Public nu trebuie să aibă scuze să spună „ei nu sunt ca noi”. Pentru asta, persoanele care apar în campania publică trebuie să fie decente şi îngrijite, atrăgătoare şi admirabile după standardele heterosexuale, şi să nu li se poată obiecta nimic – cu alte cuvinte, să nu poată fi deosebite de heterosexualii la care vrem să ajungem. (Ca să revenim la termenii pe care i-am folosit în articolele anterioare, purtătorii de cuvânt ai cauzei noastre trebuie să fie „homosexuali normali” de tip R, nu „homosexuali la înfăţişare” de tip Q.) Numai în aceste condiţii va fi perceput corect mesajul: „Aceşti oameni sunt victime ale unei sorţi care ar fi putut fi şi a ta”.”

Autorii continuă remarcând că e posibil ca homosexualii să nu apară favorabil în cadrul unei strategii care ii face să pară victime ale unui soi de plagă, „dar realitatea e că comunitatea homosexuală este slabă şi trebuie să manipuleze puterile celor slabi, inclusiv jocul pentru simpatie.”

„Al doilea mesaj îi va prezenta pe homosexuali ca victime ale societăţii.”

Pasul 3: Daţi-le protectorilor o cauză dreaptă

„O campanie media care îi înfăţişează pe homosexuali ca victime ale societăţii şi care îi încurajează pe heterosexuali să le fie protectori trebuie să faciliteze pentru cei ce răspund afirmarea şi explicarea noului lor rol de protectori. Puţine femei heterosexuale şi şi mai puţini bărbaţi heterosexuali vor dori să apere homosexualitatea pe faţă. Majoritatea îşi vor ataşa noul impuls protector de un principiu al dreptăţii sau legii, de o dorinţă generală pentru un tratament uniform şi corect în societate. Campania noastră nu trebuie să ceară susţinerea directă pentru practicile homosexuale, ci să preia anti-discriminarea ca temă a ei. Dreptul la libera exprimare, libertatea credinţei, libertatea de asociere, tratamentul corect şi protecţia egală în faţa legii – acestea trebuie să fie aspectele aduse în atenţie de campania noastră.

„Este foarte important pentru mişcarea homosexuală să îşi lege cauza de standarde acceptate ale dreptului, pentru că susţinătorii ei heterosexuali trebuie să aibă la îndemână un răspuns pe măsură la argumentele morale ale oponenţilor ei. Homofobii îşi îmbracă reacţiile emoţionale în hainele grele ale dogmelor religioase, aşa că apărătorii drepturilor pentru homosexuali trebuie să fie gata să combată dogmele cu principii.”

Pasul 4: Faceţi-i pe homosexuali să pară buni

„Pentru a-l face pe homosexualul-victimă simpatic pentru heterosexuali, trebuie să-l înfăţişezi ca pe un om obişnuit. Însă o temă suplimentară a campaniei trebuie să fie mai agresivă şi mai tenace: pentru a neutraliza presa tot mai negativă de care au parte zilele astea homosexualii şi lesbienele, campania trebuie să îi portretizeze pe homosexuali ca pe nişte stâlpi superiori ai societăţii. Da, da, ştim – şmecheria asta e atât de veche că măcăne. Dar şi alte minorităţi au folosit-o mereu în anunţuri care anunţau cu mândrie „Ştiaţi că acest mare om/femeie a fost ____?” Însă mesajul e vital pentru toţi acei heterosexuali care încă îi văd pe homosexuali ca pe nişte ciudaţi – şterşi, singuratici, rataţi, beţivi, sinucigaşi, agresori de copii.”

Autorii subliniază importanţa validării cu ajutorul vedetelor. „Vedetele pot fi hetero (ca Ed Asner) sau homo.”

Pasul 5: Faceţi-i pe oponenţi să pară răi

„Într-o fază ulterioară a campaniei media pentru drepturile homosexualilor – după ce celelalte reclame homo au devenit obişnuite – va fi momentul să îi abordăm pe restul oponenţilor. Ca să fim direcţi, ei trebuie demonizaţi. (Acest lucru va fi necesar pentru că, la acea dată, aceşti duşmani deja îşi vor fi triplat rezervele de critici şi dezinformare.) Scopul nostru de aici e dublu. Mai întâi, urmărim să înlocuim mândria auto-suficientă a publicului cu privire la homofobia lui cu ruşine şi vină. În al doilea rând, vrem să îi facem pe antihomosexuali să pară atât de urâţi, încât omul de rând să vrea să se disocieze de asemenea modele.

„Publicul trebuie să vadă imagini ale unor homofobi gălăgioşi ale căror caracteristici şi opinii îl dezgustă pe omul de rând. Aceste imagini pot include: membri ai Ku Klux Klan care cer arderea de vii sau castrarea homosexualilor; predicatori bigoţi, cu o ură isterică, care sunt şi caraghioşi, şi tulburaţi; derbedei, golani şi puşcăriaşi ameninţători, care vorbesc lejer despre „poponarii” pe care i-au omorât sau pe care i-ar omorî; un tur prin lagărele de concentrare naziste, unde au fost torturaţi şi ucişi homosexuali.”

Autorii explică mai departe, „Am indicat deja câteva imagini care ar putea afecta vendeta homofobă: neo-naziştii, fanaticii religioşi şi membri Ku Klux Klan prezentaţi într-o manieră negativă şi ridicolă (o sarcină uşoară, de altfel).

„Aceste imagini trebuie puse alături de cele ale homosexualilor victime, prin metoda numită de propagandişti „tehnica parantezei”. De exemplu, timp de câteva secunde este arătat un predicator înfierbântat, cu ochii bulbucaţi, care tună şi fulgeră împotriva „acelor degeneraţi şi îndrăciţi”, în timp ce bate cu pumnul în pupitru. În timp ce acesta îşi continuă tirada, imaginea se schimbă pe fotografiile emoţionale ale unor homosexuali care arată decent, inocent şi amabil; apoi revenim la figura înroşită a predicatorului, şi aşa mai departe. Contrastul e evident. Efectul e devastator.”

Pasul 6: Solicitaţi fonduri

„Orice campanie masivă de acest fel va necesita cheltuieli lunare sau chiar anuale fără precedent – un amplu mecanism de strângere de fonduri,” spun autorii. Ei în îndeamnă pe homosexuali să contribuie masiv la această campanie. „Întrucât acei homosexuali care nu au familii de întreţinut au, de obicei, mai multe fonduri la dispoziţie decât media, ei îşi pot permite să contribuie mai mult.”

Ei continuă şi spun că „invitaţia trebuie adresată atât homosexualilor, cât şi heterosexualilor interesaţi de dreptatea socială.”

Doi ani mai târziu, în cartea lor After the Ball, Kirk şi Madsen îşi prezintă în clar planul pentru propaganda de masă menită să convertească America la promovarea cauzei homosexuale. Ei scriu: „…prin conversie înţelegem ceva mult mai ameninţător la adresa stilului de viaţă american, fără de care nu poate avea loc nici o schimbare socială majoră. Înţelegem conversia emoţiilor, minţii şi voinţei omului de rând, printr-un atac psihologic planificat, sub forma unei propagande service poporului prin mass-media.”

Demonizaţi Creştinismul

În ton cu „Repararea capitală a Americii heterosexuale” a lui Kirk şi Pill, procesul de demonizare a celor care se opun homosexualităţii se derulează astăzi cu o viteză ameţitoare. Atacul homosexualilor este îndreptat în special împotriva Creştinismului.

Pe un site al homosexualilor dedicat prezentării „infracţiunilor de ură”, activiştii pretind că organizaţiile pro-familie au un discurs al urii atunci când critică comportamentul homosexual şi că acest „discurs al urii” ar conduce la infracţiuni de ură, trebuind să fie curmat. Acest site pune un semn de egalitate între opoziţia faţă de homosexualitate şi uciderea evreilor de către Hitler.

Acelaşi website dă vina pe grupurile pro-familie pentru uciderea unui student homosexual, Matthew Shepard. (De fapt, Matthew Shepard a fost ucis într-un jaf, nu pentru că era homosexual).

În 2004, pastorul suedez Ake Green a fost condamnat la o lună de închisoare pentru că a criticat homosexualitatea într-o predică ţinută în biserică.

Inspectoratul Şcolar din San Francisco a adoptat o hotărâre prin care se dă vina pe grupurile religioase pentru aşa numitele „infracţiuni de ură”, cum a fost uciderea lui Mathew Shepard. În plus, Inspectoratul a aprobat o hotărâre prin care îndeamnă presa locală să nu publice anunţuri ale organizaţiilor pro-familie în care se vorbeşte despre schimbarea de la homosexualitate la heterosexualitate.

În New York, un panou cu un verset din Biblia a fost dat jos la presiunea consiliului local, care a declarat că reprezintă „un discurs al urii.”

În Massachusetts în 2005, David Parker a fost arestat pentru că a protestat la şcoala la care copilul lor era îndoctrinat cu homosexualitate! În cele din urmă şi-a retras copilul de la şcoala aceea. A petrecut doi ani prin tribunale şi a pierdut la toate apelurile.

Este evident că strategiile şi tacticile din „Repararea capitală a Americii heterosexuale” şi din After the Ball sunt aplicate acum la nivel naţional şi internaţional. Homosexualitatea le este impusă statelor ca un stil de viaţă normal. Statul California a adoptat o lege prin care se impune predarea „Istoriei gay” în şcolile publice. Nu e nici o îndoială că acesta este planul pe care vor să-l implementeze activiştii homosexuali şi politicienii corupţi în toate şcolile din SUA.

Sursa: Trezirea la realitate

MULTINATIONALELE DIN ROMANIA, INEFICIENTE PENTRU ECONOMIE. CUM FRAUDEAZA CORPORATIILE ROMÂNIA

Share Button

tumblr_m0fekov9va1qgklg6o1_500Multinaţionalele execută transferuri masive de zeci de miliarde de euro spre străinătate de sevă economică – de valoare adăugată – realizată în România. De ce nu sunt performante multinationalele in economia romaneasca? Pentru ca rolul lor, aici, nu este sa faca economie, productie, si sa contribuie, astfel, la bunastarea locala, ci sa dreneze venituri si resurse catre tarile de origine.

Faptul ca si multinationalele de la noi practica un tip de evaziune si de drenaj similar celui din Africa.Din structura PIB-ului reiese însă că masa profitului este de vreo 65-70 miliarde de euro la nivelul actual al PIB-ului României. Unde sunt sau unde dispar anual 50-60 miliarde de euro până ca profitul să ajungă a fi impozitat?! Este vorba de aproape jumătate din PIB!

Singurul lucru cert este că sunt sume care nu ajung să fie fiscalizate ca profit şi deci nu sunt impozitate ca profit. Probabil, cea mai mare parte iau calea străinătăţii sub diferite forme dintre care grosul reprezintă transferuri camuflate de valori în reţelele internaţionale de producţie şi comercializare ale corporaţiilor multinaţionale. Produse şi servicii realizate de multinaţionale în România, în valoare de zeci de miliarde de euro, sunt subfacturate în proporţii de până la 50% când sunt scoase ca exporturi din România, în timp ce produse şi servicii realizate de multinaţionale în afara ţării sunt suprafacturate în proporţii tot până la 50% când sunt aduse ca importuri în România.

Cu această foarfecă neiertătoare a subfacturării la export şi suprafacturării la import, multinaţionalele execută transferuri masive de zeci de miliarde de euro spre străinătate de sevă economică – de valoare adăugată – realizată în România. Să nu ne amăgim că asemenea cifre ar fi propagandă, stigmatizată desigur ca naţionalistă sau comunistă! După studii efectuate chiar de investitorii străini din România, participarea acestora la cifra de afaceri totală ajunge spre 40%, în timp ce contribuţia la bugetul României este doar de 20%. Repetăm, sunt calcule făcute chiar de investitorii străini! O ţară care pierde controlul propriu asupra următoarelor trei sectoare – exploatarea resurselor minerale principale, distribuţiile de energie şi băncile – ajunge inevitabil o colonie. Si nu din alt motiv decât din acela că prin aceste sectoare se ruleasă banul, indiferent de ciclul politic sau economic. Este strict cazul românesc!

Toate intrările în şi ieşirile din actul productiv sau comercial aparţin capitalului străin. Întreaga axă majoră a economiei este deţinută de către acesta şi, ca urmare, decizia îi aparţine. Sunt câţiva ani de când deja există această situaţie. S-a dovedit în contextul referendumului că, pentru puterile coloniale, nu este vorba cumva de Traian Băsescu ori USL sau, cum cu neruşinare au sugerat, de democraţie, ci pur şi simplu de interese economice oneroase, şi anume de a deţine controlul integral şi necondiţionat asupra resurselor, banilor şi chiar asupra vieţii oamenilor, în chipul cel mai iobăgist posibil, din spaţiul numit România. Chiar dacă pentru aceasta erau încălcate şi cele mai elementare norme şi reguli de democraţie, mai precis – şi ca să nu existe răstălmăciri – chiar dacă era nevoie ca voinţa puterii coloniale să înfrângă voinţa votului popular.

Că a fost vorba de aşa ceva o dovedeşte poziţia troicii FMI-CE-BM la revizuirea a acordului cu România. În plin proces cu fostul angajator ING Bank, economistul Florin Cîțu a reclamat faptul că bonusurile pe care le primea de la bancă erau ținute într-un cont offshore,cele mai mari salarii din România merg către cetățeni străini. Se estimează că sunt 10.000 de manageri străini în companiile multinaționale din România, iar salariile lor însumează 1.2 miliarde de euro. Echivalentul a 1.2 miliarde de euro îl reprezintă salariile anuale a 250.000 de profesori ce încasează un salariu lunar de 200 de euro. Pachetele salariale ale managerilor străini includ locuințe de serviciu, taxele pentru şcoala privată a copiilor, vizite periodice in țara de origine si asigurări medicale în clinici private. Cea mai ieftină şcoală privată din Bucureşti costă 3.250 de euro anual. În cele 102 licee private din România învață 25.000 de elevi iar taxele ajung şi la 19.000 de euro pe an la American International School of Bucharest.

Managerii din România sunt privilegiați în raport cu managerii din Vestul Europei din perspectiva costului relativ redus de trai dar şi a fiscalității reduse asupra veniturilor. “Creşterile salariale pe pozitii de management, stagnarea preturilor la imobiliare si recesiunea economica de pe pietele intenationale au propulsat Romania pe locul 8 lume in functie de puterea de cumparare a managerilor”, nota Ziarul Financiar.

În timp ce managerii români urcau în topul veniturilor reale, statul căuta cum să ia bani de la cei mai săraci dintre români, oferea deductibilități fiscale pentru asigurări private de sănătate, limita contribuțiile de pensii pe care le plăteau angajații cu venituri mari la 1000 de RON pe lună şi introducea un mecanism (prin Legea Educației) pentru ca şcolile private din România să primească finanțare de la stat.

Consiliul Investitorilor Străini prididea guvernul Boc să reducă contribuțiile de asigurări sociale, să excepteze de la plata impozitului în România fondurile de investiții cu sediul în străinătate şi saluta schimbările de “flexibilizare” de pe piața muncii care permiteau reducerea costurilor pentru patroni.

Ce oferea Consiliul Investitorilor Stăini în schimb? Dacă profiturile sunt repatriate mai mult sau mai puțin transparent, dacă bonusurile sunt în firme offshore, dacă România nu taxează veniturile progresiv şi oferă atâtea deductibilități, cum contribuie investitorii străini la dezvoltarea societății în care operează? Cele mai mari venituri din România sunt cheltuite într-un regim paralel, în care şcolile şi spitalele sunt private. Expații petrec câțiva ani în România dar sunt relativ feriți de realitățile societății româneşti. De la şcoli private în Elveția la spitale private în Austria, dregătorii români urmează acelaşi sistem. Mai mult, se gândesc cum să dividă sistemele de educație şi de sănătate în sisteme pentru bogați şi pentru săraci, cu un minim de redistribuire.

Pe baza datelor,constatam că în România aceste venituri crescuseră în criză: percentila 100 de venituri avea în medie venituri de 2.500 de euro în 2007 dar de nu mai putin de 5.285 de euro pe lună în 2009, în timp ce veniturile restului populației scădeau în termeni reali. Încercând să urmăresc evoluția acestor venituri în ultimii ani. Cînd corpul politic comunist nu a mai fost capabil să-şi ia pulsul, a venit o putere externă care a pus diagnosticul: tranziţie, adică moarte cerebrală. Ce face medicul într-un astfel de caz? Am spus mai sus: îi menţine respiraţia şi circulaţia sîngelui, în timp ce face transfer de organe către alte corpuri politice.

FMI şi Banca Mondială & co au îndeplinit și încă mai îndeplinesc aceeaşi funcţie ca cea a mediculului transplantolog: pompează, pe de o parte, bani pentru a menţine circulaţia sanguină şi respiraţia statului mort cerebral şi, în paralel, are loc un amplu proces de transplant al tuturor organelor vitale ale corpului-stat (de la controlul asupra circuitului sanguin-bancă, la cel asupra rinichilor, ţesuturilor etc. – fabrici, uzine, sisteme energetice, căi ferate etc.) către corpurile-politice care au puterea economică și politică de control asupra acestor morţi cerebrali politici.

În ultimii 20 de ani, am asistat la destramarea instituţiilor statului şi la o luptă fără precedent împotriva lui. Părinţii noştri, care au trăit în anii ’50-’70, construiau infrastructura acestei ţări, de la drumuri la fabrici şi uzine, de la dispensare şi şcoli la cinematografe şi stadioane. Acea generaţie (şi tot ce au constuit ei) a devenit o generaţie-donor pentru viaţa socială, politică şi economică a perioadei postcomuniste. Dincolo de ideologie, aceasta este realitatea cinică şi tragică. Ce a construit acea generaţie într-un an, noi nu am reuşit să facem în 20 de ani. Din acele resurse umane, economice şi realităţi sociale am trăit şi am consumat (după 90) pînă la epuizare, fără a pune mai nimic în loc. Ce s-a construit atunci, după anii ’90, am vîndut sau dat altora, care nu contribuiseră la aceste avuții, cu un patos nemaiîntîlnit. În locurile uzinelor şi fabricilor care produceau au apărut compexe comerciale, vapoarele s-au transformat în iahturi, iar căile ferate se vînd la fier vechi. Şcolile şi spitalele se închid din cauză că nu sînt profitabile. Singurul adevăr valabil rămas este profitul. Aceasta este convingerea şi practica cotidiană a fiecărui cetăţean ieşit din comunism. Singurul lucru real pe care l-am realizat este distrugerea coeziunii sociale, am distrus ultima fărîmă de sensibilitate socială, lucru care a dus la dispariția sensului politic. Şi aşa am transformat totul în ghetouri: ghetouri imense şi mici ghetouri de lux, aşa cum şi populaţia acestei ţări a fost împărţită în două grupuri: unul mare, al „răilor paraziţi, necivilizaţi şi ineficienţi“, şi unul mic, al „bunilor cetăţeni civilizaţi şi eficienţi“.

Iar visul copiilor din anii ’70 de a deveni medici, profesori, ingineri şi cosmonauţi este azi privit ca unul desuet și ridicol. Majoritatea au renunţat demult la visul lor, la meseriile pe care şi le-au însuşit cu mult efort, făcînd tot soiul de munci fantasmagorice (publicitate, PR, marketing etc.). Singurul vis al generaţiei aflate în plină maturitate astăzi e acela de a avea acces la împrumuturi pentru a-şi achiziţiona lucruri de care nu vor avea cu adevărat nevoie niciodată.

Am luptat pentru capitalism pînă nu ne-a mai rămas de vîndut decît propriile suflete. Ba mai rău, am mers mult mai departe: am luat împrumuturi pentru generaţiile care încă nu s-au născut. Cînd se vor naşte, se vor naşte înrobiţi de lanţurile datoriilor făcute de părinţii lor. Şi aşa treptat, treptat am devenit sclavii care dăm naștere unor noi sclavi nevinovați. In acest moment marile tari europene profita de context si de actiunea lui Traian Basescu pentru a ne impinge si la mai margine, si tot acum apare si cantecul de sirena al Rusiei. Oamenii de la Bruxelles nu sunt straini de acest joc geopolitic.

Basescu a facut un joc perfect pentru niste cercuri din afara UE. A oferit pretext celor din Vest sa ne marginalizeze si alibi Rusiei sa fie suparata pe noi. Iar Vocea Rusiei, prin opiniile sale, ii ofera, de fapt, lui Basescu, pretextul de a spune ca USL face jocul Moscovei. E o mare mistificare aici…Pentru aceasta, la alegeri, slujbașii lui băsescu vor participa sub forma unei alianțe de dreapta, grupate în jurul noilor/vechi vedete Ungureanu-Neamțu-Macovei. Scopul este acapararea a cel puțin 30% din voturi. Cum ei vor fi cei care organizează alegerile, vor obține lejer acest scor. Atomizarea țării slujește multor interese atât din interiorul UE cât și din exteriorul său. La urma urmei, trebuie cumva efectuată plata pentru faptul că România și Bulgaria au fost admise. Pentru mine unul nu a fost cumva vreo surpriză amestecul grosolan, de tip sovietic, al comisarilor de la Bruxelles în treburile României în ultimi ani. De câţiva ani spun – şi spun în ciuda multora şi în ciuda criticilor şi chiar persiflărilor unora – că România a ajuns o colonie, iar ceea ce s-a întâmplat până acum a fost doar o demonstraţie a centrului vest-european că România de la periferie este o colonie şi n-are dreptul la vreun alt statut. România trebuie să rămână o anexă de consum a centrului! România trebuie să nu deţină controlul propriilor resurse! Banii din România – adică cei ce se strâng în distribuţiile de energie si cei care se rulează prin bănci – trebuie să fie în continuare sub controlul străinilor, al centrului! Programul de cedare a controlului naţional asupra brumei ce a mai rămas în mâna statului român (adică filiera minerit/electricitate, energia hidro, căile ferate) trebuie să opereze mai departe, aşa cum este prevăzut în acordul cu FMI şi CE.

Democraţia de tip nou nu funcţionează pe bază de majoritate, ci prin dictat politic extern. Până la urmă, votul vostru chiar nu mai contează. Dacă o fi contat vreodată. Sunteţi cetăţeni de rangul doi. Umăr la umăr, aţi fi o forţă. Dar nu funcţionaţi ca grup.

Eşti iritat, la fel ca încă vreo şapte milioane juma’ de votanţi, că soarta ţi-e decisă prin dictate emise la Bruxelles, Berlin şi Budapesta. Că România nu e tratată de UE ca un stat cu drepturi egale. Ai contribuit financiar la realizarea unui recensământ naţional. Ţi-au bătut unii la uşă. Le-ai dat drumul în casă. Le-ai oferit o cafea. Coborând în profunzime la nivelul factorilor de producţie şi nerămânând la suprafaţă la nivelul semnelor exterioare precum creşterea economică, inflaţia sau cursul de schimb, analiza merita să ajungă în atenţia îndeosebi a experţilor de la FMI şi a celor de la BNR care au conceput programul de înfruntare a crizei. Deşi cu totul inutil! Pentru că aceştia sunt şi ei tobă de carte, dar obiectivul lor, de altfel atins, a fost nu cumva revenirea economiei, ci, într-o primă fază să-i zicem macroeconomică, ajutorarea băncilor străine pe seama unor nevinovaţi (salariaţi, pensionari, contribuabili), iar, într-o a doua fază, să-i zicem microeconomică, eliminarea brumei de economie românească din România prin ţintite privatizări şi prin aşa-numita liberalizare, de fapt o banală dar dramatică creştere, a preţurilor în energie.

Am însă o întrebare, rezultând probabil din capacitatea mea mai slabă de a surprinde lucrurile în profunzime: de fapt ce are (sau nu are) actualul model economic că nu permite obţinerea de creştere economică ridicată şi, implicit, ce ar trebui să fie concret un nou model care să permită obţinerea acesteia (desigur, nu o creştere economică falsă, ci una cu impact asupra nivelului de trai)?

Actualul model economic al României este un clasic – repetăm, un clasic! – model de tip colonial, cu valoare adăugată joasă şi control integral al capitalului străin în axa majoră a economiei, model rezervat periferiilor de către centrul colonial (în cazul în speţă Vestul Europei). României îi este de fapt rezervat cel mai de jos dintre stadiile modelului de tip colonial: cel de anexă de consum, care nu este nici măcar integrat centrului precum este atelierul. Cum s-a ajuns aici doar cei ce vor să nu vadă evită subiectul: prin rapt de tip colonial, prin preluarea de către capitalul centrului a punctelor strategice şi sectoarelor de forţă ale economiei.

Cum se poate ieşi din această situaţie? Căci, dacă se admite a se discuta despre un nou model economic, înseamnă că se presupune că se poate ieşi din această situaţie! Apelând la istorie, nu există vreun dubiu că, din situaţia de colonie, nu se poate ieşi decât într-o anumită conjunctură internaţională, iar în momentul de faţă conjunctura internaţională nu este favorabilă nici chiar unei încercări, darămite unei reuşite!

Un nou model economic pentru România este înafara discuţiei în conjunctura actuală. Dar să admitem că putem aspira nestingheriţi la un nou model economic! Atunci însă întrebarea firească este cine ar urma să-l construiască. Desigur, cineva interesat într-un asemenea model şi care să aibă şi putinţa s-o facă! Să fie vorba de statul român?! Deposedat de controlul direct şi indirect asupra economiei, statul, şi să vrea, nu mai poate! Nu mai dispune nici de resurse, nici de pârghii care să redirecţioneze resursele aflate în mâna altora! Fără resurse şi fără pârghii, statul este ca şi inexistent din punctul de vedere al construirii unui nou model economic. Cine ar mai putea fi interesat şi cu potenţe de implementare? Singura forţă aptă de a construi un nou model economic ar fi fost capitalul privat autohton la spate cu capitalul public, dar, prin dispariţia practic a statului, această şansă nu mai există.

Nu întâmplător, tocmai cei cu contribuţia cea mai mare la demolarea economiei româneşti vorbesc de rolul precumpănitor al capitalului străin. A aştepta însă mântuirea sau un nou model economic de la capitalul străin este o pură naivitate. Capitalul străin a fost cel care a adus România unde România este acum din punct de vedere economic! Nici nu se pune problema dacă capitalul străin este interesat sau nu de un nou model economic în România! Căci, pur şi simplu, nu este treaba lui! Treaba lui este profitul. De aceea a venit în România şi asta va urmări în România, în veacul vecilor! Pe mâna capitalului străin, România va rămâne mereu o colonie şi va muri subdezvoltată cu dragul ei de capital străin de gât! Numărul grupurilor de firme româneşti a fost în 2012 de 5.689. În aceeași perioadă la noi în țară activau 31.718 multinaționale, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

CULMEA NEOCOLONIALISMULUI: Ajutoare de stat de 67 MILIOANE EURO pentru marile CORPORATII IT! IBM, Deutsche Bank, Dell, Microsoft – “bietii” intreprinzatori stipendiati din banii romanilor-cersetori…
IBM, Endava, DB Global Technology (Deutsche Bank), Dell, SCC Services, Telecom Global Services Center si Microsoft au primit in 2013 acorduri de finantare in baza schemei de ajutor de stat in proiecte IT care creeaza minim 200 de locuri de munca, conform datelor Guvernului. Valoarea totala a acestor proiecte de investitii depaseste 160,5 milioane euro, ajutorul de stat pe care il vor primi este de 67 milioane de euro, 3.151 de locuri de munca urmand sa fie create in cel mult 3 ani de la finalizarea investitiilor.

Guvernul a aprobat ajutoare de stat in valoare de peste 215,4 milioane euro in 2013 in baza a trei scheme de ajutor administrate in prezent de Ministerul de Finante, a anuntat joi institutia.

“Printre principalii beneficiari de ajutor de stat in care au primit acorduri de finantare in anul 2013, in baza schemelor administrate de Ministerul Finantelor Publice, se afla companii cu capital strain de renume international precum: Daimler, IBM, Microsoft, Dell, Delphi, Continental Anvelope etc. dar si companii cu capital romanesc precum Adeplast etc. Principalele proiecte finantate cu ajutor de stat si finalizate in anul 2013 sunt cele ale companiilor Pirelli, Dacia-Renault, Rombat, Contitech (parte a grupului Continental) etc.“, se arata in comunicatul Ministerului de Finante.

Ministerul de Finante administreaza in prezent trei scheme de ajutor de stat, reglementate prin:

– H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile
– H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor
– H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca.

Schema de ajutor de stat reglementata prin Hotararea de Guvern din iulie 2012 vizeaza investitiile care promoveaza utilizarea tehnologiilor noi (ITC) si crearea a cel putin 200 de locuri de munca. Locurile de munca trebuie create in cel mult 3 ani de la data finalizarii investitiei, iar firma are obligatia de a mentine posturile create cel putin 5 ani de la data efectuarii primei plati a ajutorului de stat aferent fiecarui loc de munca creat.

Guvernul a publicat pe site-ul sau lista companiilor care au primit in 2013 acorduri de finantare in baza acestei scheme de ajutor de stat, precum si detalii despre proiectele de investitii si locurile de munca pe care si-au asumat ca le vor crea.

Iata mai jos aceste proiecte, in functie de numarul de locuri de munca ce urmeaza sa fie create:

1. IBM a primit acordul de finantare in data de 05.07.2013. Proiectul, in valoare de 51,2 milioane de euro, vizeaza ‘extinderea activitatii IBM ROMANIA prin realizarea unei investitii initiale constand in achizitia de echipamente si crearea de noi locuri de munca’. Proiectul va fi implementat in localitatile Bucuresti si Brasov, IBM asumandu-si crearea a 900 de locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat pentru acest proiect este de 21 milioane de euro.
2. Endava Romania a primit acordul de finantare in data de 14.06.2013. Valoarea totala a proiectului de investitii este de 20,7 milioane de euro si vizeaza activitati de realizare a softului la comanda ‘Dezvoltare regionala Endava 1000+’. Proiectul este implementat in Bucuresti, Iasi si Cluj, iar compania si-a asumat crearea a 500 de locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat este de 9,5 milioane de euro.
3. DB Global Technology (Deutsche Bank) a primit acordul de finantare in data de 20.12.2013. Proiectul, in valoare de 39,24 milioane de euro, vizeaza “Centrul de tehnologie din Europa de Est al Deutsche Bank AG” si crearea a 500 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti, iar valoarea ajutorului de stat este de 15,69 milioane de euro.
4. Dell a primit acordul de finantare in data de 20.12.2013. Proiectul, in valoare de 21,09 milioane de euro, vizeaza “extinderea activitatii curente prin investitii in tehnologii noi si crearea de noi locuri de munca” si crearea a 455 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti, iar valoarea ajutorului de stat este de 8,43 milioane de euro.
5. SCC Services a aprimit acordul de finantare in data de 17.10.2013. Proiectul are o valoare totala de 7,74 milioane de euro si vizeaza “extinderea si diversificarea activitatii SC SCC SERVICES ROMANIA prin realizarea unei investitii initiale constand in achizitia de echipamente si crearea de noi locuri de munca’. Proiectul va fi implementat la Bacau, compania asumandu-si crearea a 376 de locuri de munca.
6. TELECOM GLOBAL SERVICES CENTER a primit acordul de finantare in data de 02.09.2013. Proiectul, denumit Umanis, este o investitie greenfiled, care va fi implementata in Bucuresti si va crea 220 de locuri de munca. Valoarea totala a proiectului este de 8,6 milioane de euro, iar valoarea ajutorului de stat este de 3,44 milioane de euro.
7. Microsoft a primit acordul de finantare in data de 05.07. 2013. Proiectul, in valoare de 11,91 milioane de euro, vizeaza “extinderea si diversificarea Diviziei de Suport si Servicii pentru clienti si parteneri a Microsoft Romania’ si crearea a 200 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti si Timisoara. Valoarea ajutorului de stat pentru acest proiect este de 5,06 milioane de euro. Iata insa ca banii romanilor, altfel cersetorii Europei care isterizeaza cancelariile “lumii bune”, sunt foarte buni si, dupa toate aparentele, foarte usor de acordat ca ajutor de stat unor “bieti” intreprinzatori ca Microsoft, Dell sau Deutsche Bank! Numai daca alaturam numele acestor giganti ai corporatiilor cu notiunea de “ajutor de stat” si punem in context, adica ne gandim la isteria anti-cheltuieli publice, anti-finantare companii nationale, la regimul de taxe la care este supus intreprinzatorul autohton, rezulta o nepotrivire sfidatoare, batjocoritoare.

Dar este doar inca o dovada a regimului periferic, neocolonial, pe care il are tara noastra, care pentru 200 locuri de munca (doua sute!) plateste de-i iese pe nas corporatiilor hraparete, care sunt nimic altceva decat niste jigănii ciorditoare.
Ceea ce a urmarit capitalul strain in privinta relatiilor de munca din Romania a fost obtinut. Noul Cod al Muncii – scris integral de Consiliul Investitorilor Straini si Camera de Comert Romano-Americana – a vizat si, prin asumarea guvernamentala in parlament, a realizat o fragilizare totala a pozitiei angajatilor si o intarire corespondenta a pozitiei angajatorilor, care, la nivelul salariilor mici practicate in Romania, scot complet relatiile de munca de aici din spatiul european, din care pretind ca ar face parte. Fragilizare urmarita si obtinuta indeosebi in trei domenii sau privinte!

Pe de o parte, in precarizarea relatiei institutionale in sine (contractul de munca), prin campul larg deschis folosirii contractelor de munca pe perioada determinata. Prin manevre abile si putin abuz, care oricum nu este taxat, un angajat poate fi folosit la nesfarsit cu contract de munca pe perioade determinate, deci cu un salariu mai mic si cu permanenta amenintare a pierderii automate a locului de munca. Pe de alta parte, in privinta stabilirii timpului de lucru, care ajunge – complet neeuropean – la discretia totala a angajatorului.

Acesta poate forta angajatul sa lucreze 12-14 ore pe zi, iar posibilitatea de recuperare in decursul unei perioade exagerat de lungi face aceasta recuperare. In plus, formularile deliberat laxe in domeniu lasa la dispozitia patronului fara vreo justificare orice reducere a timpului de lucru cu scaderea corespondenta a salariului. In sfarsit, in privinta concedierii angajatilor, ajunsa si aceasta la discretia angajatorului, printr-o inventie parsiva care, pe cat suna de pompos pe atat este goala de continut si isi dezvaluie adevarata natura!

Angajatul va fi legat de indeplinirea unor criterii de performanta. Ce inseamna criterii de performanta, caci de stabilit stim cine le stabileste: angajatorul?! Criterii de performanta se stabilesc pentru un manager, nu pentru un angajat intr-o functie de executie. Acestuia din urma i se pot trasa sarcini de productie sau, dupa caz, sarcini de serviciu, adica ceea ce depinde de el. Performanta depinde de organizarea interna si de un context extern firmei, a caror valorificare intra in atributiile unui manager, dar n-au nici o legatura cu un simplu angajat.

Eliminarea din ecuatie a sarcinii de munca si a vreunui cuvant de spus din partea sindicatelor in stabilirea acestor sarcini deschide un teren vast de abuz in materie de concedieri in numele neindeplinirii performantei, pe care legea nu o precizeaza si deci pe care patronul o poate invoca in locul bunului plac, fara ca legea sa-l poata apara pe angajat cu ceva. De fapt, asta a urmarit capitalul strain si a obtinut: scoaterea de sub jurisdictia legii a litigiilor de munca. Firmele straine s-au plans si s-au tot plans ca, in baza vechiului Cod al Muncii, pierdeau procese cu salariatii in instanta. Ei bine, s-a pus capat acestui lucru!

Mark Gitenstein, fost ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, a cerut,Guvernului României, să liberalizeze piaţa energiei. Din discursul ţinut la Bursa de Valori Bucureşti, reiese că Gitenstein s-a referit, implicit, la liberalizarea preţului energiei electrice pentru populaţie.

“Pentru ca România să-şi poată valorifica deplin resursele energetice, guvernul trebuie de asemenea să-şi respecte angajamentul de a liberaliza piaţa energiei. Înţeleg îngrijorarea cu privire la impactul asupra consumatorilor individuali, mai ales asupra celor aflaţi sub pragul sărăciei.

Sursa: SearchNewsGlobal

 

 

https://vizualw.wordpress.com/

Cele mai impresionante delte ale lumii

Daca deschidem Atlasul Geografic, Internetul sau orice carte care trateaza geografia Terrei, gasim aceeasi descriere standard in dreptul deltelor. Cu toate acestea, o delta nu este doar un fenomen geologic prin care un curs de apa se desparte in mai multe brate pentru a se varsa in mari si oceane. Departe de atat! Toate deltele Terrei sunt adevarate minuni ale Naturii. Aglomerari magnifice si misterioase in care apele, pamanturile, vegetatia si animalele se intrepatrund unele cu altele pentru a crea si schimba continuu neuitatul spectacol al vietii! Sunt diferite, dar asemanatoare. Framanta de viata, dar sunt ucise incetul cu incetul de lacomia omului. Isi schimba constant forma, dar in preajma lor te simti parca pe niste tarmuri asezate acolo inca de la Inceputul Lumii. Oricat ar fi de frumoase, unice si indescriptibile, mai presus de toate, au nevoie urgenta de protectie!

DELTA OKAVANGOULUI, Botswana

Ce poate fi mai spectaculos decat o delta care isi varsa lent apele in valurile marii? Evident, o delta care se varsa in savana desertificata a Africii… Imaginea Deltei fluviului Okavango este tulburatoare. De la nivelul solului, din jeep sau de pe barca, retina si memoria inghit cu aceeasi viteza succesiuni incredibile in care marile animale ale Africii isi duc existenta intr-o delta atipica, presarata cu palmieri. Aceasta este cea mai mare delta de interior din lume, un taram unic, unde apele fluviului Okavango vin sa moara in desert, nu inainte de a crea o imensa oaza verde, mustind apa, Sangele Vietii.

Grandiosul fenomen ia nastere in dealurile de vest din Angola, unde mai multe izvoare se unesc in raul Kavango, care strabate Namibia, si intra in Botswana, pentru a inflori in Delta Okawango. Cu milioane de ani in urma, fluviul Okawango se varsa intr-un urias lac interior cu apa dulce, numit Lacul Magkadigadi. In urma procesului de incalzire globala, lacul a secat si s-a tranformat in campiile Magkadigadi de astazi. Activitatea tectonica a intrerupt cursul raului si a format actuala delta. Astfel, a aparut o retea singulara de ape care sustin un ecosistem binecuvantat cu o varietate imensa de plante si animale.

Apele mor la intrarea in cruntul Desert Kalahari, unde circa 95% din volumul acvatic se evapora. Pana in acel moment, delta creaza un paradis pentru animalele insetate. In timpul sezonului ploios, delta acopera o suprafata de 16.000 kilometri patrati, iar in cel secetos, se restrange pe 9.000 kilometri patrati. Aici traiesc 400 specii de pasari si peste 200.000 de mamifere mari, intre care circa 30.000 de bivoli si elefanti africani.

Timp de peste 700 ani Delta Okavango-ului a fost sub controlul politic al triburilor Batawana. Nu este o delta deschisa turismului in masa, autoritatile temandu-se de stricarea echilibrului ecologic al unuia dintre cele mai frumoase si salbatice ecosisteme din Africa. Cei mai redutabili paznici ai deltei sunt roiurile nesfarsite de tantari care transmit malaria. Daca doriti sa ajungeti aici, toate costurile trebuiesc achitate in moneda locala, « pula », nu radeti! termenul inseamna “ploaie” in dialectul Setswana, iar in onoarea ploii care binecuvanteaza o tara arida precum Botswana, autoritatile si-au botezat astfel moneda nationala.


DELTA RHONELUI, Franta

Fluviul Rhone se varsa in Marea Mediterana, alcatuind nu doar cea mai frumoasa delta din Franta, ci una dintre cele mai bine protejate delte din intreaga lume. Intreaga regiune este, de fapt, inclusa in granitele Parcului National Camargue, zona protejata inca din anul 1970.

Rezervatia acopera o suprafata de 80.000 hectare, incluzand aici mlastini, pasuni, paduri, dune de nisip si saraturi. Este cea mai mare delta din Europa occidentala. Regiunea este celebra pentru vremea aspra, cu peste 300 de zile pe an in care biciuie Mistralul, un vant rece si uscat care bate dinspre nord-vest peste intreaga Vale a Rhoneului. O treime din suprafata deltei este strict protejata, accesul oamenilor fiind interzis cu desavarsire. Asprele masuri au fost luate in scopul salvarii si conservarii speciilor rare de plante si animale, precum si pentru mentinerea ecosistemului local, care este foarte fragil. In restul teritoriului deltei, cu un permis special, sunt acceptate vanatoarea, agricultura si extractia sarii.

Campurile cu saraturi sunt situate in sud-estul deltei, sarea fiind recoltata aici inca din perioada dominatiei romane.Camargue adaposteste o bogata biodiversitate, cu toate acestea delta este renumita in intreaga lume pentru trei specii: o rasa de tauri negri mai mici si mai supli decat cei de corrida, frumosii Cheval Camarguais, o rasa locala de cai albi, alaturi de cei peste 50.000 de flamingo roz care poposesc in mlastini in timpul lunilor de vara. Eco si etnoturimul au fost dezvoltate impecabil, in Delta Ronului organizandu-se anual Festivalul Camargue prin care se celebreaza, cu mare fast, intreaga regiune. Pelerinajul Tiganilor consta din mai multe festivaluri pitoresti in care comunitatile tiganesti isi serbeaza obiceiurile. In lunile iunie, respectiv noiembrie, au loc Festivalul Cailor din Stes-Maries-de-la-Mer si Festivalul Taurilor.

DELTA GANGELUI, India

Desi cel mai sacru fluviu al hinduismului nu este nici cel mai lung, nici cel mai puternic curs de apa din lume, salbatica sa delta detine recordul de cea mai mare si mai intinsa delta de pe Terra. In afara de acest record, Delta Gangelui mai detine un impresionant record. Denumita Sunderband in dialectele locale, locul unde Gangele cel sfant se varsa in Oceanul Indian adaposteste cea mai mare concentratie de tigri din lume. De asemenea, Regiunea este considerata drept una dintre cele mai fertile de pe Pamant.

Delta este cuprinsa intre raurile Hooghly si Meghna, de-a lungul Golfului Bengalului, pe teritoriile Indiei si Bangladesh-ului, avand o lungime de circa 350 kilometri. Are forma tipica, triunghiulara, de delta si acopera o suprafata totala de aproximativ 105.000 kilometri patrati. Este compusa dintr-un labirint de cursuri de apa, mlastini, mangrove, lacuri, aglomerari de sedimente si campii inundate. In ciuda riscurilor prezente sub forma inundatiilor musonice, ciclonilor si atacurilor venite din partea tigrilor si crocodililor, un numar imens de oameni, intre 125-143 de milioane, traiesc in Sunderband.

Pentru a diminua efectul catastrofal pe care puhoiul de oameni il exercita asupra pescuitului, autoritatile au construit in zona mai multe crescatorii de peste, in caz contrar, speciile native de pesti riscand sa dispara in mai putin de doua zile. Delta este situata intr-o zona tropicala, cu precipitatii din belsug, in sezonul ploios inregistrandu-se pana la 3.000 mm zilnic. Conform specialistilor, aici traiesc aproximativ 1.020 de tigri bengalezi, specie protejata, aflata pe cale de disparitie. Anual, peste 30 de oameni sunt ucisi de tigri, dar populatia continua sa venereze tigii, considerati drept gardienii divini ai deltei.


yeDELTA NILULUI, Egipt

Delta fluviului sacru al vechilor egipteni este cea mai cunoscuta si mai studiata delta din lume. In ciuda fenomenului de incalzire globala, ramane si astazi o delta de categorie grea, intinzandu-se de la Alexandria pana in Port Said, cu o lungime totala de 240 de km de la est la vest si de 160 de km din nord spre sud, fiind separata de bratele Damietta si Rosetta. Din punct de vedere geo-morfologic, Delta Nilului este considerata o “delta arcuita”, datorita formei sale specifice. Deoarece, in urma construirii barajului de la Asswan, delta nu mai primeste aportul anual de nutrienti si sedimente, pamantul campiilor inundabile este din ce in ce mai steril, in prezent agricultorii fiiind obligati sa foloseasca cantitati mari de fertilizatori chimici. Ceea ce, evident nu duce decat la poluare si raspandirea fenomenului de eutrofizare.

Delta Nilului este si astazi, la fel ca in Antichitate, granarul Egiptului si singura speranta pentru agricultura din acesta tara desertica. Din acest motiv, jumatate din populatia Egiptului, adica peste 80 de milioane de oameni, traieste in Delta Nilului. Aici creste nufarul de Nil si celebra trestie de papirus. Cateva sute de specii de pasari de apa ierneaza aici, printre care si cea mai mare concentratie de pescarusi pitici din lume. Alte specii de pasari des intalnite sunt egretele, ibisii si starcii. Tot aici traiesc multe broaste, testoase, manguste si varani de Nil. In Antichitate se intalneau si crocodili, hipopotami, elefanti, leoparzi si lei, dar, in prezent, toate aceste specii au disparut de aici cu desavarsire.

Cele mai ridicate temperaturi se inregistreaza in luna august, cand mercurul termometrelor urca pana la 48 grade. Delta Nilului se afla in pericol de eroziune, deoarece in fiecare ani dispar circa 50 kilometri patrati din suprafatasa, cee ce i-a facut pe specialisti sa estimeze ca in anul 2550, delta stravechilor faraoni va dispare fara urma…


DELTA VOLGAI, Rusia

Daca credeai cumva ca Delta Dunarii este cea mai mare delta a Europei, ei bine te inselai, si este momentul sa dam Cezarului ce este al Cezarului, in materie de delte, bineinteles. Pe de alta parte, Volga este cel mai mare fluviu al Europei, deci, este de inteles ca acesta sa se verse in Marea Caspica formand cu aceasta ocazie o delta imensa, lunga de circa 160 km. Cu toate ca si aici, zelul absurd al comunistilor si-a lasat amprenta, cei care au vizitat-o sustin ca seamana cu Delta Dunarii, asa cum arata aceasta acum 50-60 ani.

Este o delta relativ noua, care creste intr-un ritm susinut. Daca in anul 1880, acoperea o suprafata de doar 3.222 kilometri patrati, astazi, magnifica Delta a Volgai se intinde pe 27.224 kilometri patrati. Si in privinta protectiei, Delta Volgai sta mult mai bine decat abuzata si exploatata Delta a Dunarii. Paradisul vegetal de pe Volga a fost protejat inca din anul 1919, cand aici a fost declarata Rezervatia Astrahan.

La fel ca delta noastra, Delta Volgai este un important loc de popas si cuibarit pentru pasari de apa, pasari de prada si passeriforme. Cu toate ca este celebra la nivel mondial pentru numeroasele specii de sturioni care inca abunda in apele sale, crapii si somnii reprezinta grosul populatiei piscicole de la gurile de varsare ale Volgai. Intre anii 1984-2001, delta si-a pierdut circa 277 kilometri patrati de mlastini, din pricina agriculturii excesive. In prezent, aici, toate activitatile agricole si industriale sunt interzise, autoritatile straduindu-se sa gaseasca o solutie care sa duca la stoparea deseurilor industriale si a fertilizantilor aruncati in amonte. Fenomenele negative au dus recent la eutrofizarea apelor salmastre de la varsarea in Caspica.

DELTA MEKONGULUI, Vietnam

Vietnamezii o denumesc: dong bang song Cuu Long, adica Delta celor Noua Dragoni. Dincolo de pompoasa si onorabila denumire pentru cea mai mare delta din Peninsula Indochina, Delta Mekong-ului este sinonima, in multe privinte, cu insasi cultura, civilizatie si ethosul poporului vietnamez. Este o delta de dimensiuni mari, care acopera in sezonul ploios o suprafata de 39.000 kilometri patrati. Fiind o delta situata intr-o regiune joasa de coasta, Delta Mekong-ului este foarte usor predispusa inundatiilor de proportii, cu toate ca, in ultimii ani, s-a constatat ca fenomenul de incalzire globala si-a pus si aici amprenta, sub forma aridizarii.

Datorita altitudinii foarte scazute, specialistii presupun ca daca anotimpurile ploioase vor continua cu aceeasi intensitate, in anul 2030, intreaga delta va fi inundata. Cele mai afectate provincii vor fi Ben Tre si Long An, circa 51%, respectiv 49% din suprafetele lor urmand sa se afle la 1 metru sub ape. Descoperirile arheologice din siturile Oc Eo si Funan sugereaza ca delta a fost fundamentul cresterii si dezvoltarii regatelor Funan. De-a lungul zbuciumatei istorii a Vietnamului, locuitorii sai s-au refugiat deseori in delta, de unde lansau atacuri-fulger asupra invadatorilor.

Intreaga regiune este faimoasa pentru culturile sale de orez care produc aproape jumatate din cantitatea necesara Vietnamului pentru consumul intern – fapt care plaseaza Vietnamul pe locul doi, dupa Thailanda, pe lista producatorilor de orez, la nivel mondial. De fapt, Delta Mekongului produce singura mai mult orez decat Japonia si Corea de Sud la un loc. Pe langa acest aspect, zona adaposteste o industrie piscicola axata pe comercializarea pestilor din speciile basa, somnul Tra si variate specii de creveti. Delta a fost declarata recent “Comoara Biologica”, un numar de peste 1.000 de noi specii de animale fiind descoperite aici in ultimii ani, incluzand o specie de sobolan salbatic despre care lumea stiintifica credea ca disparuse.

DELTA FLUVIULUI YANGTZE, China

Fluviul Yangze este considerat leaganul culturii si civilizatiei chineze, iar delta sa a fost dintotdeauna principalul centru cultural si economic al Chinei. Delta in sine contine una dintre cele mai dens populate orase din lume – metropola Shanghai -, care are o densitate de 2.700 locuitori pe kilometrul patrat. Dar, asupra deltei mitice a chinezilor pandeste si pericolul poluarii: din cauza suprapopularii, a fabricilor, fermelor si oraselor, organizatia internationala WWF a declarat ca Delta Yangtze-ului a devenit, in ultimii ani, principalul factor poluator al Oceanului Pacific.Delta beneficiaza de un climat marin-musonic subtropical, cu temperaturi blande. Aici se afla cele mai fertile soluri din intreaga China, zona predominand in cultivarea orezului si pescuitul intensiv. Iazurile Qing Pu contin cinci specii diferite de pesti cu valoare economica, producand 29.000 de tone de peste anual. Principala temere a ecologistilor si pescarilor chinezi este aceea ca, la un moment dat, apele reziduale de la orase, fabrici si uzine, se vor revarsa in lagunele create de om si in lacurile naturale, ducand la o catastrofa ecologica ireparabila.

DELTA NIGERULUI, Nigeria

Este o delta uriasa situata intr-una dintre cele mai dens populate zone ale Africii. Se intinde pe o suprafata totala de peste 70.000 kilometri patrati, ocupand 7,5% din suprafata Nigeriei. Delta este locuita de 31 de milioane de oameni din mai mult de 40 de grupuri etnice, majoritari fiind bastinasii Efik, Ibibo Annang, Oron, Ijaw, Youruba si Kalabari. Din nefericire, delta se afla intr-o zona bogata in petrol, fiind devastata de poluare, iar furturile si incalcarea flagranta a drepturilor omului fac parte din realitatea zilnica. Luptele si razbunarile intre clanurile care se confrunta pentru stapanirea tuturor resurselor deltei, continua si in prezent, nestingherite de autoritati.

Vegetatia deltei Nigerului este caracterizata de paduri lacustre, iar fauna este variata, animalele straduindu-se sa reziste tuturor presiunilor produse de om. Aici traiesc inca specii periclitate in Africa, precum elefanti, cimpanzei, maimute guenon, antilope duiker, cimpanzei si hipopotamul pigmeu. La fata locului, de facto, nu exista nici cea mai mica forma de protectie a naturii, in cele cateva petice de teren declarate rezervatii despaduririle continuand nederanjate de nimeni.

Cu toate acestea, pe langa diminuarea alarmanta a pestilor si a lemnului din delta, populatia umana creste continuu, specialistii estimand cu tristete ca tendinta va continua pana cand dezastrul ecologic va fi total, iar oamenii nu vor mai gasi peste sau lemn pentru gatit si constructii. Doar ca atunci va fi prea tarziu pentru delta ajunsa intr-un punct fara intoarcere, in care autorefacerea ecosistemului nu va mai fi posibila. Expertii estimeaza ca Delta Nigerului va fi astfel prima delta din lume distrusa in totalitate si exclusivitate de activitatile omului.


DELTA FLUVIULUI LENA, Rusia

In nordul Siberiei, la varsarea in Oceanul Arctic, exista o delta neobisnuita si extrem de interesanta prin toate particularitatile sale. Aflata in nordul extrem si fiind putin afectata de activitatile umane, delta prin care se varsa fluviul Lena, adaposteste o lume secreta, putin studiata, un paradis ramas in mare parte intact, in care pestii, pasarile si mamiferele traiesc in relativa pace.

Lena este unul dintre cele mai mari fluvii ale Terrei, precum si unul dintre putinele fluvii al carui curs de ape este orientat spre nord. Izvoraste dintr-un mic lac din sudul Rusiei si se intinde pe o lungime de 4.400 kilometri. Malurile sale sunt marginite de paduri nesfarsite, meandre fluviale si coline stancoase. Intreaga eco-regiune a deltei se afla timp de 7 luni sub imperiul iernii arctice, primavara transformand aceasta delta de tundre in mlastini fertile.

Delta Lenei este de o importanta capitala pentru clima globala. Fara fluviul Lena, Marea Laptev, in care se varsa aceasta, nu si-ar putea indeplini functia termorelgatoare. Pe timpul iernii, apele dulci stranse Marea Laptev, putin adanca, se transforma in uriase blocuri de gheata ce se raspandesc in Oceanul Arctic. Blocurile se topesc in cativa ani, iar intregul proces mentine stabila temperatura Oceanului Planetar si circulatia curentilor marini prin nordul planetei. Fauna ornitologica este deosebit de bogata aici, fiind compusa din diferite specii de lebede, fundaci, ploieri, gaste, pescarusi, soimi si bufnite polare. In anul 1995, autoritatile de la Moscova au decis crearea unei rezervatii care sa includa cea mai mare parte a deltei.

DELTA DUNARII, Romania

Este a doua delta ca marime din Europa, iar specialistii sustin ca ramane si cea mai bine conservata (probabil nu au mai calatorit recent prin ea). Cea mai mare parte a Deltei Dunarii se afla in Judetul Tulcea, iar partea sa de nord din bratul Chilia apartine Ucrainei. Suprafata totala a deltei Dunarii este de 4.152 kilometri patrati, dintre care Romania detine 3.446 kilometri patrati.

Delta noastra s-a format in urma cu 6.000 de ani intr-un golf al Marii Negre. Din punct de vedere geo-morfologic, este o campie joasa aluvionala, acoperita de mlastini si ape. Este alcatuita dintr-o increngatura de canale, lacuri, plauri, dune, paduri si smarcuri care comunica intre ele. Cel mai mare lac este Dranov, cu o suprafata de 27,1 kilometri patrati. Clima de aici este continental-marina, delta fiind cea mai secetoasa si insorita parte din Romania. Clima este influentata puternic de vanturile din Campia Rusa, care produc furtuni frecvente, mai ales primavara si toamna.

Delta Dunarii circumscrie ecosistemul cu cele mai multe specii de pasari din Europa, pe timpul verii intalnindu-se aici peste 320 de specii, dintre care 166 cuibaresc in delta, iar 159 sunt migratoare. Pe timp de iarna, peste 1 milion de gaste salbatice, lebede, lisite si rate poposesc intre stufuri. In delta traiesc aproximativ 20.000 de localnici, dintre care 4.600 in orasul port Sulina. Zona are cea mai mica densitate umana din Romania, aici fiind intalnite doar 27 de sate.

Intregul ecosistem deltaic al Dunarii a fost declarat Rezervatie a Biosferei si site UNESCO inca din anul 1991, dar, cu toate acestea, distrugerea si poluarea continua nestingherite. Lipsa unor mecanisme eficiente de protectie si a unor amenzi pe masura fac ca poluarea Dunarii din amonte, concesionarile private ale luciurilor de apa, constructiile ilegale, cursele cu salupe de mare viteza care deranjeaza pasarile, braconajul fara limita, arderea haotica a suprafetelor de stuf, sa ramana principalele si gravele probleme inca nesolutionate ale Deltei Dunarii

Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume

 TOP  cele mai sugestive citate despre PROSTIE!

 Prostia este ca aerul, o găsești peste tot! Dacă este să dăm o definiție oficială a prostiei putem spune că aceasta este caracteristica unei persoane de a fi lipsite de inteligență, de a fi ignorant sau incult.
TOP 10 lucruri senzaționale realizate de citatele lui Tony Poptămaș!
Cu toate acestea să lăsăm aceste citate ale unor oameni celebri să vorbească de la sine!

Economia SUA este facuta cu imigranti, inșii fertili, buni de muncă grea

Share Button

Sclav Bogat Capitalism-300x215„Economia SUA are nevoie de emigranți, pentru că sunt mai fertili”. Este declarația lui Jeb Bush, un posibil viitor președinte al Statelor Unite, țara cu un asemenea nivel ridicat al democrației, implicit al libertății de a alege și a fi ales, încât președinții se desemnează dintr-un club exclusivist, din rândul unei elite bine determinate, unei adevărate aristocrații, atunci când nu se aleg din anumite familii predestinate. Jeb Bush este fratele fostului președinte republican George W. Bush și fiul altui fost președinte republican, George H. W. Bush.

Oamenii sunt reduși la funcția de producători-consumatori și puși exclusiv în slujba unui sistem economic în care 1% din populație deține 40% din întreaga bogăție, iar 80% dețin doar 7%. Ei nu mai sunt subiectul economiei, ci obiectul. În aceste condiții, devine normal ca acești „indivizi”, „inși”, „persoane”, „forță de muncă”, „unități statistice”, „subiecți” atât de nesemnificativi pentru clasa bogată și conducătoare să ajungă să fie priviți ca animale de prăsilă de care economia are nevoie, precum agricultura primitivă odinioară de animalele de povară și de plug. Mai rămâne să fie căutați la picioare și la dinți. Puțin altfel se întâmplă deja…

Fost guvernator al statului Florida și candidat cu șanse reale al Partidului Republican pentru președenție în 2016, Jeb Bush a declarat că Statele Unite trebuie să facă o reformă în emigrație, pentru că economia țării are nevoie de emigranți tineri, care sunt „mai fertili”, dotați fizic și apți pentru munca grea.

„Emigranții fac mult mai multe afaceri decât americanii nativi. Emigranții sunt mult mai fertili și iubesc familiile, au familii mult mai compacte și aduc o populație mai tânără. Emigranții crează un motor pentru prosperitatea economică”.

Să nu avem îndoieli, nu poate fi vorba despre prosperitatea celor peste 50.000 de oameni care caută zilnic un loc unde să înnopteze pe străzile „celebrului” New York, dintre care peste 20.000 sunt copii, nici despre cele 44 de milioane de americani care au nevoie de asistență alimentară din partea guvernului, în vreme ce cei cu o situație mai bună, „de mijloc”, sunt educați într-un spirit al individualismului și egotismului închistat, într-o indiferență proprie condiției, sunt obișnuiți să nu le pese, cu excepția cazurilor în care fac „muncă socială”, adică (își) dovedesc că sunt „umaniști”, și nu umani, că au virtuți personale și sociale neostoite.

„Dacă nu o vom face, vom intra în declin, pentru că productivitatea în această țară este dependentă de oamenii tineri care sunt dotați pentru a fi apți să muncească din greu („young people that are equipped to be able to work hard”).

Tineri atât de bine dotați fizic încât sunt apți să muncească din greu. De ei are nevoie economia americană, economia celor 1% sau cel mult economia celor 20% care dețin 93% din întreaga bogăție a țării. Restul, așa cum ne spune foarte clar acest reprezentant al elitei economice și politice, sunt doar mijloace pentru atingerea unor obiective economice, producători și consumatori, mașini-unelte, animale de prăsilă, mici unități economice care trebuie să dea randament. Li s-ar mai putea spune totuși și „alegători”, dacă asta ar avea vreo importanță, în condițiile în care aceeași elită le pune la dispoziție candidații săi, potențând financiar, prin donații, și propagandistic, prin mass-media pe care o dețin, pe cel care trebuie să câștige.

Ce este și mai cutremurător: un asemenea punct de vedere, pragmatic și utilitarist până la paroxism și dobitocie, care trece nu numai dincolo de sensibilitate, dar și de rațiune, care reduce la asemenea condiții omul, a ajuns să treacă, să fie privit cu un firesc ciudat, să intre într-o oarecare normalitate, pe când ar trebui cel puțin să șocheze.

Americanii care comentează aceste declarații pe site-urile ziarelor se dovedesc „fertili” în aceleași speculații politice stupide privind câștigătorul alegerilor, aceleași dispute și contre politice dedicate, aceleași mondenități despre familia amintită sau alți politicieni cu care, la fel ca în țara noastră, sunt îndopați și uzați de mass-media ”liberă” din țara lor, și le scapă și ansamblu, și esențialul, așa cum numai aceeași mass-media poate ajuta atât de mult să se întâmple. Dintre toate, unul singur mi-a atras atenția: „Sadly, Jeb’s father was fertile, too” (Din păcate, și tatăl lui Jeb a fost fertil).

Declarația progeniturii de președinte se produce în 2013, an în care averile celor mai bogați 400 de americani, dintre care fac parte și cei din familia amintită, atingeau o valoare record, 2,2 trilioane de dolari, cu 19% mai mult decât în 2012, dar este și anul în care numărul de săraci din SUA ajunge la 46 de milioane de oameni, 15% din populație.

Economia elitei însă este cea care trebuie să meargă înainte, iar oamenii de rând vor trebui să o urmeze, în orice condiții, oricum va fi nevoie, iar dacă aceste mașini-unlte producătoare de profit nu vor funcționa în parametrii optimi, dacă animalele de povară care trebuie să poarte prișpileala bogaților mai departe nu vor da randamentul scontat, nu vor da urmași capabili să poarte povara, vor fi, pur și simplu, înlocuite cu altele, dotate și apte fizic și fertile.

„Immigrants create far more businesses than native-born Americans”.

„Immigrants are more fertile, and they love families, and they have more intact families, and they bring a younger population. Immigrants create an engine of economic prosperity”.

„If we don’t do it, we will be in decline, because the productivity of this country is dependent upon young people that are equipped to be able to work hard”.

Cristian Pătrașcu
sursA: anonimus.ro

Cele 13 familii  diabolice stăpânesc si ruineaza lumea (pentru care Creatorul ni l-a dat pe Isus pentru rascumpararea ei )– Forțele din umbră -din spatele Noii Ordini Mondiale

Forțele din umbră, din spatele Noii Ordini Mondiale (NOM) urmează un program lent de control total asupra omenirii și a resurselor planetei. David Icke a denumit acest program „Totalitarian Tiptoe„, pentru că „ei” fac pași foarte mici spre sclavia noastră completă și definitivă. Ca urmare, masele trebuie să rămână relativ conștiente de faptul că libertățile lor sunt eliminate treptat, în timp ce puterea caracatiței NOM crește în mod constant. Forțele din umbră din spatele agendei Noii Ordini Mondiale Undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 Familii orchestrează toate […]

Forțele din umbră, din spatele Noii Ordini Mondiale (NOM) urmează un program lent de control total asupra omenirii și a resurselor planetei. David Icke a denumit acest program „Totalitarian Tiptoe„, pentru că „ei” fac pași foarte mici spre sclavia noastră completă și definitivă.

Ca urmare, masele trebuie să rămână relativ conștiente de faptul că libertățile lor sunt eliminate treptat, în timp ce puterea caracatiței NOM crește în mod constant.

Forțele din umbră din spatele agendei Noii Ordini Mondiale

Undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 Familii orchestrează toate evenimentele majore ale lumii. După cum sugerează și numele, Consiliul este format din top 13 cele mai influente familii de pe Pământ.

Un număr din ce în ce mai mare de oameni devin conștienți de faptul că 99% din populația Pământului este controlată de o „elită” de 1%, dar Consiliul celor 13 Familii constă din mai puțin de 1% din ,,elita” de 1% și nimeni de pe Pământ nu poate obține calitatea de membru. În opinia lor, au dreptul de a se pronunța asupra restului umanității, deoarece aceștia sunt descendenții direcți ai zeilor antici și se consideră ei înșiși regi. Aceste familii sunt:

Rothschild (Bauer or Bower) – Pindar

Bruce

Cavendish (Kennedy)

De Medici

Hanover

Habsburg

Krupp

Plantagenet

Rockefeller

Romanov

Sinclair (St. Clair)

Warburg (del Banco)

Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

(Personal, bănuiesc că nu poate fi lista completă și unele linii foarte puternice, sunt încă necunoscute pentru noi).

Dinastia Rothschild este fără îndoială cea mai puternică – vizibil – genealogic de pe Pământ iar bogăția lor estimată este de aproximativ 500 de trilioane de dolari! (adică 500.000 de miliarde sau 500.000.000.000.000)

Ei își exercită puterea prin imperiul bancar mondial, care este deținut aproape în întregime de aceștia. Fiind niște ezoteriști rafinați, iar construcția lor de dominare planetară și-au realizat-o conform legilor divine, dar întoarse invers, au respectatTrinitatea.

Cele Trei Mari instituții importante care muncesc din greu pentru a stabili NOM și înrobi complet specia noastră, sunt:

  City of London (Centrul financiar, controlat de Rothschild) – acesta este entitate de sine stătătoare ce nu face parte din Marea Britanie și nu plătește niciun fel de taxe nimănui;

     Ca filială a acestui centru financiar, în SUA avem US Federal Reserve care este proprietatea dinastiei Rothschild.

Vatican City (Centrul ideologico-spiritual – îndoctrinare, înșelăciune, religie de spălat creiere) – nu face parte din Italia și de asemenea nu plătește taxe nimănui;

Washington DC (Centrul militar și de forță – programe militare negre, administrarea bazelor subterane și depopulare prin expansiune și forță) – nu face parte din SUA și nu plătește taxe;

Toate funcțiile instituțiilor de mai sus, ca state individuale, funcționează în conformitate cu propriile lor legi, prin urmare, nu există nici o instanță de judecată de pe Pământ, care le-ar putea urmări în justiție vreodată. Ele nu dau socoteală nimănui de pe Pământ de acțiunile lor.

Multitudinea Societăților secrete existente în prezent, funcționează ca filiale ale unei megasocietăți, care este deținută de către Consiliul celor 13 Familii. Chiar dacă aceștia sunt răsplătiți cu generozitate pentru munca lor, membrii acestor Societăți secrete nu sunt membri descendenți ai acestei „elite”, ei nu știu cine sunt stăpânii lor și nu au nici o idee despre agenda reală.

Liderul Illuminati al Pământului este numit „Pindar

„.Pindar este un membru al uneia dintre cele 13 familii Illuminati de guvernământ și este întotdeauna de sex masculin. Titlul, Pindar, este un termen abreviat pentru „Pinnacle of the Draco„, de asemenea, cunoscut sub numele de „Penisul Dragonului” (acest personaj există – o confirmă fosta mare preoteasă din interviul cu David Icke aici : https://vimeo.com/64620337  – cu subt. RO) .

Simbolic, acesta reprezintă partea de sus a puterii, controlul, crearea, penetrarea, expansiunea, invazia, și frica. Titularul acestui rang raportează liderului Reptilian din Pământul interior.

Adevăratul Pindar este capul familiei Rothschild, cum a fost de câteva sute de ani. El are bază în Germania lângă Frankfurt. La sfârșitul anilor 1970, el a supervizat proiectul soră al proiectului Montauk, numit MALDA este o anagramă pentru Montauk-Alsace-Lorraine-Dimensional-Activation.

Acest proiect a fost situat în apropiere de orașul Strasbourg, Franța, istoric parte a Germaniei. Interesant, există o fabrică de vin la capătul de est a Long Island, nu departe de Montauk Point, numit Pindar Vineyards. Acest vin este în creștere în popularitate, câștigând premii internaționale. Aceasta se potrivește bine în plan, ca acest domeniu să fie o parte a districtului de capital a / Națiunilor Unite ale Pământului în Statul Imperiu!

Vinul roșu este un simbol al sângelui ingerat de Reptilieni. Illuminati aici pe Pământ au stabilit o structură piramidală de comandă identică cu sistemul care există în Imperiul Draco. Piramida cu ochiul reptilian, situat pe bancnota de 1 $ american, este un simbol al acestei structuri de control.

Stratul următor este al doilea comandament, familiile care fac munca de sprijin pentru Pindar și cele 13 familii conducătoare

În timp ce toți membrii celor 13 familii conducătoare își schimbă forma (a se viziona interviul marii preotese postat mai sus – ei la anumite ritualuri își pot schimba forma umană în cea reptiliană, de exemplu regina Marii Britanii la vederea sângelui uman), toți membrii celor 300 de familii de sprijin nu pot face asta. Ei, însă, toți au un procent ridicat de ADN reptilian. Ei sunt cunoscuți instituțional ca Comitetul celor 300.

Aceste familii include nume notabile ca : Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart / Stuart, Taft, și Wilson. Si multe altele.

Comitetul celor 300 utilizează multe instituții bine-cunoscute pentru a realiza obiectivele lor, incluzând Consiliul pentru Relații Externe, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, Clubul de la Roma, Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Serviciul Secret (SS) , Fondul Monetar Internațional, Federal Reserve, Internal Revenue Service (fiscul SUA), și Interpol, pentru a numi doar câteva. Toate acestea sunt organizații sau corporații constituite ca dispozitive de serviciu public-privat, dar acest lucru este departe de adevăr.

Structura Illuminati a creat, de asemenea, țări artificiale pentru a continua obiectivele lor. Exemple de acestea sunt: Statele Unite ale Americii, Elveția, Kuwait, Uniunea Sovietică, Panama, Israel, Italia, Iugoslavia, Regatul Unit, cele mai multe din Africa neagră, toate țările arabe, și toată America Centrală și de Sud. Aceste națiuni au fost create pentru a acumula avere pentru familiile de guvernământ și susținătorii lor, pentru a ascunde sau păstra bogăția lor, și de a crea condiții instabile necesare pentru a porni războaie și creșterea bugetelor militare.

Elveția a fost creată ca un centru bancar neutru, astfel încât familiile Illuminati să aibă un loc sigur pentru a păstra fondurile lor fără a se teme de distrugera războaielor și ochii indiscreti

Statele Unite ale Americii au fost înființate cu 13 colonii, una pentru fiecare dintre familiile Illuminati. Drapelul original a avut 13 stele, și încă mai are 13 dungi. Vulturul, simbol al Statelor Unite, are 13 săgeți în gheare. Statele Unite ale Americii este de fapt un activ corporativ al Companiei Virginia, care a fost înființată în 1604, în Anglia, cu implicarea directă a familiei Rothschild. Finanțele familiei Rothschild au fost necesare pentru finanțarea explorarea și exploatarea continentului nord-american.

Activele Companiei Virginia, includ Statele Unite care sunt deținute de Sfântul Imperiu Roman prin Vatican. Acest lucru a avut loc în 1213, când regele James a dat toate activele engleze Papei reptilian. Executor rămâne familia regală britanică, dar dreptul de proprietate reală revine Bisericii Romano-Catolice. Iar America nu a fost numită după Americo Vespuci cum ni se spală nouă creierele, ci :

Am în ebraică înseamnă ,,oameni”

Ame în spaniolă/latină – ,,a iubi”

Eri sau Ari în ebraică – ,,leu”

Rica este forma feminină din spaniolă la – ,,bogat”

Ka este vechi cuvânt egiptean pentru – ,,suflet”

Denumirea ar însemna : Poporul leului cu forță spirituală

http://burebista2012.blogspot.hu/2015/08/cele-13-familii-care-stapanesc-lumea.html?m=1

 Dupa ce potopistii au pus TARA pe chituci, urmeaza sa extermine POPORUL 

 

Traim vremuri istorice! Suntem contemporani cu moartea unui stat…

Și statele mor, nu doar oamenii, doar că moartea lor este mai lentă și dureroasă.. Trăim, fără ca noi să vrem acest fapt, vremuri istorice. Suntem contemporani cu mortea unui stat, statul nostru, România…

 

Grele și rușinoase timpuri am ajuns! Nu înțeleg ce blestem poartă pe umeri acest neam de este condus și culmea, acceptă acest fapt cu o seninătate și liniște vecină cu demența, de o “clasă politică” ce nu face altceva decât să trădeze și să fure!! Poporul român, statul român, se află în fața unei răscruci a destinului și doar o minune ar putea să ne mai salveze. Cutia Pandorei a fost deschisă de ceva vreme de infractorii politici care conduc acest stat de peste 2 decenii. Suntem, cu tot regretul spun acest lucru, într-una dintre cele mai negre perioade din istoria României. Tare îmi pare că aceste manifestări vestesc tot ce-i mai rău pentru România și poporul român, suntem la finalul existenței acestui stat, iar acum ne dăm ultima suflare!

După trădarea națională săvârșită de guvernanți în cazul Roșia Montană, trădare pe care Ceaușescu ar fi pedepsit-o, cel mai sigur, cu executarea vinovaților, încă o trădare bate la ușa acestui ponta cât și a băsescului – recunoașterea “ținutului secuiesc”. Politicienii mafioți de astăzi țin insistent să își aducă contribuția la distrugerea acestei tări și să intre în istorie prin trădările aducătoare, probabil, de mulți bani, pe care le săvârșesc! Nu de mult am scris asta:

Au vândut totul, fabrici, uzine, petrolul și gazele naturale. Acum vând aurul țării, la fel, adică pe nimic! În curând ne vor ucide prin gazele de șist .Folosesc același procedeu, în fond, peștoii mari sunt aceiași politicieni care devalizează România de 23 de ani. Totul sub singurul argument al foamei, al foamei lor de bani, de comisioane și sub auspiciul înaltei trădări naționale. ȘPAGA, foamea de șpagă a acestor politicieni contemporani ne va duce (dacă nu și suntem deja!) la pieire, ca popor și ca nație!

Uitați-vă la ei, MAFIE scrie pe frunte lor! Toți s-au rotit, au furat și acum se lăfăie sfidător în lux ca prosperi “oameni de afaceri”, după cum se pretind (afaceri cu statul).

Tot ce au construit înaintașii nostri, tot efortul și suduoarea depusă de bunicii și moșii noștri, tot sângele vărsat pe câmpul de luptă de eroii țării, toata suferința acestui popor și toate râurile de lacrimi amestecate cu sânge ce s-au scurs, nu mai valorează, astăzi, nimic pentru noii guvernatori ai unei Românii aflată sub ocupație straină. Ocupația este cu acceptul – desigur- al acestor lichele care ne conduc – bănui că ei s-au oferit să predea statul! De ce suntem sub ocupație?! În schimbul îmbogățirii familiilor lor, acești trădători au acceptat să ofere țara pe tavă străinilor și să le implementeze interesele, indiferent care sunt acestea, fără să scripțească!

România este subminată din interior de liderii republicii și atacată din toate părțile în afară și din afară.

În țară, beizadelele și progeniturile foștilor comuniști, în prezent personalități cu puternice “convingeri democratice”, controlează totul. Societatea civilă nu există, poporul nu reacționează la nimic, este îndobitocit, flămânzit, murdar, furat, înfricoșat, dar răsplătit din când în când, de cei care îl fură, cu ajutoare sociale, pentru a-l face să depindă de mediul politic. Eșaloanele 2 și 3 al pcr controlează și căpușează totul în acest stat. În 1989, Ceaușescu a murit, dar lingăii săi ne conduc și acum cu mână forte.

Sursa: proiectromania.wordpress.comXS

 Romania rubedeniilor din “clasa politica” romaneasca

“Cumetriile strang relatiile politice” – Miron Mitrea, PSD. Toate partidele politice care s-au perindat pe la conducerea Romaniei pana acum isi au radacinile in Partidul Comunist Roman. Totusi, se pare ca PSD conduce detasat la acest capitol. Asadar, nu este de mirare ca nepotismului si clientelismul au fost niste constante in politica romaneasca din ultimii 20 de ani. Practic, Romania a fost pur si simplu sufocata de nepotism. Daca inca nu ati realizat asta pana acum, este pur si simplu imposibil sa faci cariera in Romania potrivit pregatirii tale chiar daca esti pur si simplu genial si toba de carte. Asta, pentru ca, de cele mai multe ori, nu ai loc de o nulitate cu studii facute la misto pentru simplul fapt ca este nepotul, fratele, sora sau nevasta cuiva. Iata mai jos o mica lista (palida, neexhaustiva) despre rubedeniile care au parazitat zeci de ani statul roman de la varf pana la ultimele niveluri.

Frati, fiice si cumnate

Rodica Odobasa, celebra la vremea ei, adica in 2003, cand cumnatul Adrian Nastase a numit-o director general al companiei Tarom.
Dana Barb, sora aceluiasi Adrian Nastase, ramane proaspata in memorie si pentru ca a fost cercetata de DNA, dar si pentru ca fratele iubitor a plasat-o in Consiliul de administratie la SIF Muntenia.

Hildegard Puwak, fost ministru al Integrarii, a carei fiica, Alina, a lucrat chiar la ministerul mamei, iar fiul si sotul au profitat de banii europeni gestionati de capul familiei politice, ceea ce i-a adus in atentia DNA si a judecatorilor.
Daciana Sarbu avea, chiar inainte de a deveni sotia lui Victor Ponta si europarlamentar, o carte de vizita impresionanta in ceea ce priveste avantajul de a fi fata ministrului Agriculturii. Daciana a fost, pe rand, consilier la Corpul de control al premierului Nastase, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, condus de taticul, si presedinte al Autoritatii Nationale pentru Tineret.

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei in mai multe randuri, a facut dovada ca spiritul familiei apa nu se face. Gheorghita Buretea, buna ei sora, a ajuns, intamplator, desigur, director al CNAS Mehedinti.

Sergiu Sechelariu, baron local, si- a inscaunat fratele secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Miron Mitrea, si-a pus fratele director general la Agentia Nationala Sanitar-Veterinara.

Neveste multumite

Manuela Mitrea este prima pe lista nevestelor, datorita, desigur, notorietatii sotului, acelasi Miron Mitrea. Familia Mitrea s-a reunit, in sfarsit, sub cupola Parlamentului, dupa ce a trecut prin multe, inclusiv tentativa sotiei de a ajunge notar public (cu ajutorul Rodicai Stanoiu) fara atestat, lucru care era sa se sfarseasca in tribunal.

Florentina Athanasiu, sotia fostului senator Alexandru Athanasiu, care a ratat parlamentul la uninominalul din 2008, este consilier juridic la Ministerul Justitiei, iar pe vremea PSD a lucrat la Fondul Proprietatea.

Sotia lui Nicolae Vacaroiu, numit anul trecut presedinte al Curtii de Conturi, a fost plasata la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Sotia lui Viorel Hrebenciuc a fost angajata la Nuclearelectrica.

Nevasta deputatului Petru Tarniceru a fost consilier la Ministerul Turismului.

Nevasta deputatului Iuliu Nosa este inspector la Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala, iar cea a lui Ioan Buda la Romgaz.

Sotia lui Dan Mircea Popescu, Victoria Popescu, a fost ambasador in Suedia, fiind numita in post pe ultima suta de metri a guvernarii PSD.

Carmen Podgorean, o alta diplomata-nevasta, este sotia europarlamentarului Radu Podgorean. Aceasta ocupa postul de ministru-consilier la Ambasada Romaniei din Londra.

Madalina Mihalache, sotia fostului europarlamentar Dan Mihalache, este consilier de presa exact la Parlamentul European.

Ovidiu Wlassopol, sotul deputatei Lia Olguta Vasilescu, sotia fostului director de la SPP, generalul Gabriel Naghi, si Lidia Mesca, sotia fostului deputat PRM Sever Mesca lucreaza la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cea care arbitreaza tranzactiile la bursa. Acesta este un loc foarte ravnit de PSD-isti datorita salariilor de invidiat.

Miron Mitrea, cumatru si fin

Claudia si Marius Petcu, seful CNSRL-Fratia, fac parte din marea familie a finilor lui Mitrea, relatia dintre ei datand de pe vremea cand confederatia era condusa chiar de liderul PSD. Miron Mitrea, desi cazut, acum, in dizgratia partidului, mai reprezinta totusi o forta prin sumedenia de fini si cumetri.

Eugen Nicolicea, un alt fin care i-a adus servicii serioase nasului Mitrea pe vremea cand la Comisia juridica se discuta dosarul de la DNA, a fost mazilit de la sefia organizatiei PSD Mehedinti.

Florian Walter Busca, consilier la Primaria Capitalei, de asemenea, finul lui Mitrea. Presa a relatat ca era beneficiar prin firmele sale de lucrari de constructie pentru ANL, evident, fara licitatie, si ca detine controlul Romprest, care a primit contracte de zeci de milioane de euro de la Ministerul Transporturilor.

Corina Dumitrescu, o alta fina de cununie a prolificului Mitrea, sotia deputatului Cristian Dumitrescu, era cat pe ce sa fie plasata de nasul ei in fotoliul de la Justitie. De remarcat ca, la randul lor, sotii Mitrea au un nas pe masura: Dan Ioan Popescu.

Liberalii, urmasii istorici ai traditiei PSD

Deveniti celebri prin clientela politica plasata in consiliile de administratie, liberalii au continuat si dus pe cele mai inalte culmi traditia nepotismului. Preferate pentru rubedeniile de toate gradele au fost agentiile de reglementare sau supraveghere.

Daniela Motreanu (sotia deputatului PNL Dan Motreanu), Iuliana Scutaru (sotia deputatului PNL George Scutaru), Laura Atanasiu (sotia vicepresedintelui PNL si fostului ministru al Apararii, Teodor Atanasiu) si Elena Chitoiu (sotia lui Daniel Chitoiu, presedintele Fiscului si cenzor la PNL) lucrau la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Doru Bijboaca a fost adus expert financiar la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) de catre acelasi Teodor Atanasiu, recompensat cu functia de presedinte dupa demisia de la minister.

Alina Gorghiu, acum parlamentar, si fratele ei, Mircea Gorghiu au lucrat tot la AVAS. Prima era consiliera lui Atanasiu, iar fratele referent de specialitate si membru in cinci consilii de administratie.

Mariana, sotia liderului PNL Relu Fenechiu, este consiliera sefei Inspectoratului de Stat in Constructii.

Zenovia, sotia presedintelui PNL Prahova, Adrian Semcu, a devenit director executiv adjunct al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Prahova, din subordinea Ministerului Agriculturii.

Sotia presedintelui PNL Bistrita, Sabin Iliesi si-a numit sotia reprezentant al patronatului la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

Fin de penelist, bratara de aur

Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, acum in conducerea BNR, este cel mai cunoscut fin al lui Calin Popescu Tariceanu.
Caius Parpala, de exemplu, despre care presa scria ca a fost nasit si el de Tariceanu pe la inceputul anilor 1990, s-a “ratacit” un timp pe la PSD, dar dupa ce partidul si nasul au ajuns la putere a primit postul de director la Regionala de Drumuri Nationale Timisoara.

Stefan Cosmeanu, un alt fin al lui Tariceanu, a ajuns sef la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.
Gigel Sorinel Stirbu, de asemenea, fin al lui Tariceanu, a fost pus subprefect al judetului Olt.

Corneliu Visoianu, care are, de asemenea, calitatea de fin al lui Tariceanu, este cunoscut ca unul dintre “baietii destepti” din energie.

Daniel Cucu, finul altui fruntas liberal, Dan Radu Rusanu, personaj despre invartelile caruia presa a scris adevarate romane fluviu, este nu doar un bun afacerist, ci si un nas generos.

Daniel Chitoiu, un alt fin al lui Rusanu, a fost numit vicepresedinte al Agentiei de Administrare Fiscala din Ministerul Finantelor.
Mircea Nicusor Mihai, “a fost ajutat” de Teodor Atanasiu, care a avut grija si de nevasta lui, sa ajunga director Romtehnica, companie aflata in subordinea MApN.

Singurul “ghinionist” a fost Sebastian Vladescu, lider PNL, care s-a casatorit cu chiar fina lui, fosta sotie a lui Cristian Boureanu.

Cupluri mai putin celebre

Mihail Vlasov – deputat PNL si socrul ministrului de Interne Cristian David.

Elena Uioreanu – consiliera personala a premierului Tariceanu si sotia deputatului PNL Dorin Uioreanu.

Maria Ghise – sotia deputatului PNL Ioan Ghise si consilier local la Brasov.

Alexandru Mazare – deputat PSD si fratele lui Radu, primarul PSD al Constantei.

Ramona Manescu – eurodeputat PNL si sotia deputatului PNL Rares Manescu.

Catalin Micula – deputat PNL si varul miliardarilor frati Micula.

Gabriela Popescu – sotia deputatului PD-L Corneliu Popescu si director executiv la Consiliul Judetean Prahova de pe vremea cand el era prefect.

PD-L, politica rubedeniei

Sotia lui Vasile Blaga a fost numita, in 2005, imediat dupa ce ajuns ministru, in functia de director al Directiei Juridice din Ministerul Educatiei.

Janina Preda este nevasta vicepresedintelui PD-L Cezar Preda. Dupa ce s-a vazut ales parlamentar, acesta a tras sfori ca Janina Preda sa ajunga la sefia Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Publice.

Atat nevasta lui Blaga cat si cea a lui Preda au parasit functiile dupa excluderea partidului de la guvernare.

Viorel Iordache, consilier care a rezistat pe pozitii la Ministerul Agriculturii, este sot de deputat.

Evelina Moisescu este sefa de birou la Ministerul Mediului si sotia deputatului Liviu Moisescu.

Cristian Mocanu, fiul deputatului Alexandru Mocanu, este consilier la Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private.

Sotia deputatului Dumitru Pardau a fost numita sefa la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Cumetria, noul val

Mihaela Boc, nepoata de gradul cinci a premierului Emil Boc, a fost angajata la cabinetul secretarului de stat Stefania Ferencz, anterior lucrand ca inspector de specialitate la Primaria din Cluj. Primul ministru neaga ca ar fi vorba de nepotism.

Rares Niculescu, deputat si purtator de cuvant de cuvant al premierului Boc, este, absolut intamplator, finul premierului Boc.

Ionut Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, a fost promovat chiar mai rapid director la EximBank .

Marius Lazar, finul lui Mircea Geoana a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii.

Victor Ponta a adus-o la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul pe care l-a pastorit pe fina lui, maramuresanca Ioana Liliana Pop.

Virginia Stefanica din Constanta, a fost numita secretar general la Mediu de nasul-ministru Nicolae Nemirschi.

Nepotisme pedeliste

Cuplul Turcan, Valeriu si Raluca, sunt finii lui Theodor Stolojan, lucru care i-a ajutat in cariera politica. Valeriu, fost sef al Agentiei de Strategii Guvernamentale, a fost demis de Tariceanu si “transferat” purtator de cuvant la Administratia Prezidentiala, iar Raluca Turcan a ajuns parlamentar.

Alin Tise, finul de cununie al lui Emil Boc, a fost uns in functa de prefect al judetului Cluj cu mult inainte ca nasul sau sa-si numeasca nepoata de gradul cinci in administratia de la Palatul Victoria.

Gheorghe Seculici, fost vicepremier, este un faimos cumatru, data fiind nasia cu insusi seful statului. Basescu i-a fost nas fiicei lui Seculici, maritata cu un alt fin, primarul Aradului, Gheorghe Falca.

Ion Carstoiu, fost deputat, ajuns prefect de Arges are o fiica. Aceasta fiica a fost nasita intamplator de acelasi Traian Basescu.

Traian Basescu a apelat, la randul sau, la familia politica pentru nunta de argint, la care nas a fost Bogdan Niculescu Duvaz, trecut acum in tabara adversa.

Carmen Negoita, nevasta lui Liviu Negoita, care la randul lui este finul lui Adriean Videanu, este vicepresedinta la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu un salariu de 7.850 euro.

Ioan Cupa, finul vicepresedintelui PDL Mihai Stanisoara, fost ministru al Apararii, a ajuns seful Directiei Generale a Finantelor Publice. Acesta este, la randul lui, cumatru cu Liviu Negoita.

Elena Basescu, fiica presedintelui Traian Basescu, arhicunoscuta pentru calitatile sale intelectuale si morale, a devenit europarlamentar. Organizatia de Tineret a PD-L “a sustinut fara retinere candidatura Elenei Basescu, care are experienta Parlamentului European, experienta pe care dobandit-o in ultima perioada in care a fost stagiar, fiind in acelasi timp recunoscuta pentru capacitatea si tenacitatea de a lupta politic in favoarea aspiratiilor si intereselor tinerilor”.

Comunicatul Organizatiei de Tineret este semnat de Monica Iacob Ridzi (buna prietena cu Elena Basescu), in Cabinetul careia a facut “practica” la Parlamentul European. Calea spre noile “succesuri” i-a fost deschisa de alegerea, nu lipsita de scandal si contestatii, in functia de secretar general al Organizatiei de Tineret. Elena Basescu a vrut sa candideze si la alegerile europarlamentare de acum doi ani, dar atunci tatal si presedintele Basescu s-a impotrivit. Respinsa a fost si ideea fiicei de a figura pe listele uninominale pentru alegerile generale de la finele lui 2008. Acum, insa, noua putere a nepotismului se pare ca nu mai poate fi stavilita de nicio autoritate.

Sursa: Revista 22rrr

Raportul care poate opri exploatarea RMGC. Cercetătorii britanici au confirmat: Roşia Montană merită să fie conservată ca sit UNESCO

„Adevărul” a intrat în posesia documentului prin care arheologi britanici de la Universităţile Oxford şi Leicester confirmă autenticitatea raportului întocmit în 2010, la cererea Ministerului Culturii. Documentul arată că zona Roşia Montană are potenţial de a deveni sit UNESCO şi că ar trebui conservată. Specialiştii susţin că acest raport poate opri exploatarea de la Roşia Montană.

Raportul care poate opri exploatarea RMGC. Cercetătorii britanici au confirmat – Roşia Montană merită să fie conservată ca sit UNESCO

În cadrul procesului în care mai multe ONG-uri au solicitat anularea certificatului de descărcare arheologică de la Roşia Montană (eliberat de Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba) a fost prezentat, la mijlocul lunii octombrie, un document care i-a luat prin surprindere pe avocaţii Roşia Montană Gold Corporation (RMGC).

Avocatul asociaţiilor, Marius Harosa, a prezentat instanţei raportul integral în limba engleză, întocmit în 2010, la cererea Ministerului Culturii, de arheologi de la Universităţile Oxford şi Leicester – Andrew Wilson, David Mattingley şi Mike Dawson. Totodată, Harosa a înmânat instanţei şi rezumatul tradus în limba română al raportului întocmit de experţii britanici. Un rezumat al raportului fusese tradus şi publicat pe platformele online totb.ro şi VoxPublica.

Concluzia raportului era că „Roşia Montană are importanţa şi potenţialul necesare de a deveni sit al Patrimoniului Mondial” şi se recomandă conservarea zonei. Avocaţii RMGC au contestat veridicitatea acestui rezumat al raportului şi au cerut certificarea faptului că documentele prezentante instanţei sunt autentice. „Adevărul“ a intrat în posesia documentului prin care arheologii britanici confirmă autenticitatea rezumatului prezentat Tribunalului Cluj.

Minele romane de la Roşia au caracteristicile necesare pentru a fi integrate în Patrimoniul UNESCO

CERCETĂTORII BRITANICI CONFIRMĂ

În documentul care a fost pus la dispoziţia reporterilor “Adevărul” de Nicolae Raţiu (fiul cel mic al regretatului Ion Raţiu), care este membru în Consiliul Director al Fundaţiei Pro Patrimonio, cei trei specialişti britanici (Andrew Wilson – profesor de arheologie la Universitatea Oxford, David Mattingley – profesor de arheologie romană la Universitatea Leicester, şi Mike Dawson – membru al Institutului de Arheologie din Anglia şi directorul CgMs, cea mai mare agenţie de consultanţă pe probleme de patrimoniu din Anglia) confirmau faptul că rezumatul raportului prezentant instanţei este autentic şi reiterau importanţa sitului de la Roşia Montană.

„Raportul, scris în 2010, cu un rezumat suplimentar în anul 2011, reprezintă punctele de vedere ale celor trei autori şi plasează dovezile arheologice găsite la Roşia Montană în context internaţional. Aceasta ilustrează, credem noi, faptul că zona Roşia Montană are însemnătatea şi potenţialul necesare pentru a fi inclusă în Patrimoniul Universal. Raportul susţine protejarea şi conservarea acestei zone şi, de asemenea, punerea în valoare a importanţei universale extraordinare a acesteia”, se arată în documentul de confirmare emis de cei trei specialişti britanici. Potrivit documentului, minele de la Roşia Montana “sunt cea mai mare şi cea mai importantă reţea de galerii romane cunoscute din lume”.

UN RAPORT PIERDUT

Raportul întocmit de cercetătorii britanici a fost realizat în 2010 la comanda Ministerului Culturii, condus pe atunci de Kelemen Hunor (UDMR). Întrucât ministerul a susţinut că nu are bani pentru a plăti o astfel de expertiză, s-a cerut ajutorul Fundaţiei Pro Patrimonio, care, conform arhitectului Şerban Cantacuzino, unul dintre reprezentanţii fundaţiei, a plătit circa 10.000 de lire sterline pentru realizarea raportului. „Relaţiile Pro Patrimonio cu Ministerul Culturii sunt de pe vremea când ministerul voia includerea patrimoniului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO, atunci când ministru era Kelemen Hunor“, a explicat Cantacuzino.

Din 2010, fundaţia încearcă să obţină raportul de la minister fără succes, în ciuda faptului că plătise pentru acesta. Astfel, în timp ce ministerul era condus de Kelemen Hunor, consiliera acestuia, Hegedus Csilla, a refuzat remiterea documentului, motivând că acesta este „confidenţial“. Sub conducerea lui Daniel Barbu, noul ministru al Culturii, raportul pur şi simplu este dat dispărut. Într-un răspuns remis în 12 iulie 2013, consilierul Maria Pavel îi scrie lui Şerban Cantacuzino: “În ceea ce priveşte raportul de expertiză a sitului arheologic Masivul Cârnic (…) redactat de către oricare dintre participanţii la vizita de documentare la Roşia Montană din 8-12 septembrie 2010 vă comunicăm că Ministerul nu are cunoştinţă de existenţa sa, nu deţine şi nici nu a deţinut acest raport”.

În aceste condiţii, avocatul Marius Harosa s-a văzut nevoit să solicite instanţei să-l oblige pe Kelemen Hunor, fostul ministru al Culturii, să pună la dispoziţie raportul, întrucât acesta afirmase în presă că deţine acest document. Între timp, rezumatul raportului a apărut în presă şi confirmarea acestuia de către arheologii britanici a fost remisă şi reporterilor „Adevărul”. Mai mult, am luat legătura cu Andrew Wilson, profesor de arheologia Imperiului Roman la Oxford şi membru al Institutului de Arheologie din Anglia. “Documentul pe care l-aţi primit este autentic şi corect”, ne-a precizat profesorul la întrebarea referitoare la documentul prin care cei trei arheologi certifică raportul făcut în 2010.

Daniel Barbu, Ministrul Culturii

yyli

Crima organizata din “Justitie” pulverizeaza societatea romaneasca. Cazul halucinant Ionut Anghel

mascarada_ionut_sri“Tragedia” din Colectiv a pus intr-o lumina noua o alta “tragedie”, cea a asa-numitului Ionut Anghel, un personaj enigmatic si la fel de real cum este, sau a fost, probabil Osama bin Laden. Lipsa de reactie a populatiei neimbecilizate complet in cazul Ionut, i-a determinat pe master of puppets de factura bolsevica care orchestreaza ingineriile sociale si intoxicarile la zi a majoritatii imbecilizate si semiretardate a populatiei Romaniei sa pluseze. Dupa mascarada in care au murit zeci de mii de caini a urmat mascarada in care au murit zeci de copii nevinovati. Va urma, cu siguranta, si partea a treia in conditiile in care populatia Romaniei a devenit catatonica.
Sa revenim la “Ionut”. Cert este ca nimeni nu l-a vazut vreodata pe acest personaj, desi, de regula, presa bolsevica din Romania nu scapa nicio ocazie de a baga obiectivul camerei chiar in fundul decedatului. De data asta nu am vazut nimic, niciun Ionut.

Cu toate astea, asa numita justitie din Romania, a gasit nimerit sa croseteze o adevarata telenovela in jurul acestui caz si “sa despagubeasca” un potential infractor, si ne referim aici la “indureratul” tata, cu cateva milioane de euro.

Fara doar si poate acesta inginerie sociala pentru retardati orchestrate de “servicii” cu scopul de a acoperi scabdalul Rosia Montana, cu largul concurs al institutiilor bolsevice precum Curtea Constitutionala, Parlament, Presedintie, dar si a gruparii de crima organizata care denumeste euphemistic presa din Romania.

Iata ce aflam din motivarea sentintei in dosarul “Ionut Anghel”, potrivit unei trompete sorosisto – SRI-iste, si ne referim aici la cotidianul Adevarul (sic!):

“În urmă cu aproape un an, Judecătoria Sectorului 2 a decis, că vinovat de moartea lui Ionuţ Anghel este Constantin Ciorăscu, administratorul firmei Tei Rezidenţial pe terenul căreia a fost atacat copilul. Astfel, acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, instanţa stabilind ca familia lui Ionuţ să primească despăgubiri în valoare de 2,4 milioane de euro. Instanţa a mai dispus amendarea penală cu câte 300.000 de lei a firmei Tei Rezidenţial, a Administraţiei Domeniului Public Sector 2 şi a lui Constantin Ciorăscu, tot pentru infracţiunea de ucidere din culpă. Firma, instituţia publică şi Ciorăscu vor trebui să plătească şi daune morale familiei lui Ionuţ Anghel. Astfel, judecătorii au dispus ca cei trei, în solidar, să achite câte 600.000 de euro părinţilor copilului şi 1,2 milioane de euro fratelui acestuia. “Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, asupra bunurilor imobile ale inculpatei SC Tei rezidenţial Bucureşti, respectiv asupra imobilului, până la concurenţa sumei de 1.700.000 (un milion şapte sute de mii) euro”, a mai stabilit instanţa de judecată. Decizia nu a fost definitivă şi a fost contestată.

Halucinanat!!! Cu alte cuvinte, vinovat pentru moartea lui “Ionut Anghel” este nimeni altul, potrivit mascaradei judiciare orchestrate de SRI si Parchet, decat Constantin Ciorascu.

Mai precis, acesta se face vinovat de faptul ca un intrus a intrat prin efractie pe proprietatea sa si a fost, chipurile, omorat de niste caini. Aflati pe proprietatea sa. Practic, prin acesta decizie, pseudojustitia din Romania neaga proprietarului dreptul de a-si proteja prin orice mijloace proprietatea, o premiera in istoria universal a dreptului. Ne intrebam ce s-ar fi intamplat daca domnul Ciorascu ar fi decis sa-si protejeze proprietatea de intrusi cu crocodili?! Cat ar fi fost amenda in acest caz?!

Delirul psihopat al “justitiei” din Romania nu se opreste aici. Instanta “mentine masura sechestrului asigurator asupra bunurilor SC Tei Rezidential pana la concurenta sumei de 1,7 mil. euro. Cu alte cuvinte, daca incerci sa-ti aperi proprietatea de intrusi, statul roman iti distruge pur si simplu afacerea, iar pe tine te baga in puscarie!!?

De-a dreptul strigator la cer este, insa, transferul unei sume de 800.000 de euro de la ADP Sector 2, adica din banii nostril, ai contribuabililor catre actorul prost al telenovelei sangeroase orchestrate de SRI. Si, desi strigator la cer, nici Curtea de Conturi, nici DNA, nimeni nu se sesizeaza!!

In rest, bla-bla-urile clasice de adormit creierasele deja amortite in stilul telenovelistic, singurul accesibil acestora:

“Instanţa a explicat de ce a acordat aceste sume pentru plata daunelor morale. Judecătorii au arătat că Ionuţ a decedat în chinuri groaznice, sfâşiat de o haită de câini, „în condiţiile în care nu a existat nicio muşcătură fatală care să-i grăbească sfârşitul”. În acest timp, fratele său, care avea 6 ani, a asistat la atacul câinilor. „Faptul că a fost martor ocular şi a văzut şi conştientizat moartea cruntă a fratelui său va conduce treptat la o accentuare a traumei suferite”, au explicat magistraţii. „Trupul copilului a fost aproape dezmembrat, chipul desfigurat, iar capul scalpat aproape în totalitate, tatăl acestuia, chemat pentru a-l identifica, fiind nevoit să îl vadă exact în ipostaza în care şi-a trăit ultimele minute de groază, felul în care acesta se găsea la faţa loculului, lăsând să se înţeleagă cât se poate de clar ce s-a petrecut acolo şi chinurile cumplite în care s-a stins din viaţă copilul”, a prezentat dur întregul caz judecătorul”.

Penibilul nu se opreste, insa, aici demonstrand cu varf si indesat ca acoperitii din justitie depasesc cu zambetul pe buze chiar si ridicolul cel mai desavarsit daca asa este ordinal pe unitate:

“Magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 l-au condamnat pe Constantin Ciorăscu, în calitate de administrator al SC Tei Rezidenţial SRL Bucureşti, pentru că nu a luat măsuri efective de prevenire a atacului canin asupra lui Ionuţ Anghel. Concret, el este responsabil de faptul că nu s-a asigurat că animalele nu pot părăsi interiorul perimetrului îngrădit al firmei, mai ales că nu exista o persoană care să-i supravegheze.

„În lipsa unui angajat cu atribuţii de întreţinere tehnică, precum a unuia care să îşi asume sarcina supravegherii câinilor şi a eliminării riscurilor care decurg din activitatea de deţinere a acestora (în imobilul de pe str. Tuzla nr. 50 fiind angajat în 2 septembrie 2013 doar portarul Dina Mircea, care nu avea atribuţii de întreţinere a gardului şi care nu a fost instruit asupra modalităţii în care ar trebui să prevină un atac canin exercitat de câinii firmei asupra unei alte persoane), administratorul îi incumba rezolvarea prin mijloace proprii a acestor probleme”, se arată în motivarea instanţei.

Mi pe romaneste zis, omul este de vina ca nu si-a reparat gardul si ca un intrus a patruns pe proprietatea sa. Ba, mai mult, “instanta” sustine ca trebuia sa angajeze un baci pentru cainii de pe proprietatea sa ca nu cumva sa fie deranjati intrusii care o incalca.

Motivarea privind ADP Sector 2 este si mai hilara:

„ADP Sector 2 a menţinut o perioadă lungă de timp o stare de pericol prin neluarea unor măsuri de prevedere care să împiedice trecerea facilă a copiilor dintr-un perimetru de agrement într-o zonă care pentru un copil de 4 ani era plină de primejdii”.

De altfel, magistraţii precizează că, pe 2 septembrie 2013, gardul care delimita zona amenajată a Parcului Tei şi terenul viran ce aparţinea ADP Sector 2 avea două porţiuni lipsă, lucru cunoscu de Administraţie.

Cu alte cuvinte, potrivit acestei logici, ADP poate fi facut vinovat de orice groapa in asphalt si de orice copac de pe domeniul public – orice groapa in care poate cadea un copil sau orice copac din care poate cadea acelasi copil. Ridicolul nu are limite cand este ordin pe unitate!!!

Mentalitatea stalinista le da pe nas “judecatorilor” in ultimele randuri ale “motivarii”:

“Imobilul ce aparţine SC Rezidenţial Tei SRL Bucureşti era păzit de şapte câini, martorii declarând că aceştia erau „destul de agresivi”. Astfel, culpa firmei constă în „neluarea măsurilor de prevedere impuse de deţinere de câini, precum şi de activitatea se asigurare a pazei bunurilor societăţii cu ajutorul câinilor. Magistraţii precizează că, deşi compania a încercat să inducă ideea că nu era deţinătoarea câinilor, din probele administrate de procurori ar fi rezultat că societatea trebuia să rezolve probleme animalelor”.

Pe de o parte este de-a dreptul induiosatoare declaratia “martorilor”, care amintesc de procesele din anii ’50 cum ca, vezi Doamne, cainii din incinta societatii erau “destul de agresivi” (destul pentru ce?). “Magistratii” neaga practic dreptul companiei de a-si pazi curtea cu ajutorul cainilor si sugereaza ca societatea “trebuia sa rezolve problema animalelor”. Cum se rezolva aceasta “problema” am vazut ulterior cand ne-a aratat ASPA.

Nici o vorba, in schimb, despre “bunicuta” Anghel, un alt personaj sinistru al telenovelei “Ionut”, careia nu i se gaseste nicio vina. Ba, din contra, este si ea pusa indirect pe statul de plata al acoperitilor SRI din justitie. Pe banii prostilor, evident.

Practic, pentru judecatorii si procurorii acoperiti, bolsevici vinovati pentru moartea lui “ionut” ar fi soarele, luna, miscarea de rotatie a Pamantului, gravitatia, gropile, vantul, copacii, masinile si cine mai vor ei. Doar telenovela sa mearga inainte si agentii sa fie platiti (din buzunarul nostrum ca intodeauna). Rosia Montana sa traiasca!

Si, totusi, cand curatam cancerul asta?!1a

Herta Muller: 40 % din cei aflati la putere in Romania sunt fosti securisti

 
Herta Muller: 40 % din cei aflati la putere in Romania sunt fosti securisti
Prezenta la Targul de carte de la Frankfurt, Herta Muller a reiterat criticile la adresa Romaniei care nu s-a debarasat de tarele comunismului, vorbind despre o “societate postdictatoriala tipica, incarcata de coruptie” si avertizand ca, pe fondul crizei economice, comunismul ar putea fi relegitimat.

“40% dintre cei care se afla astazi la putere provin din vechea Securitate si se protejeaza intre ei”, a spus Herta Muller, la standul The Epoch Times de la Targul de carte de la Frankfurt.”Atunci cand o viata de om este mai scurta decat cea a unei dictaturi, aceasta viata este furata de Stat”, a spus scriitoarea, adaugand ca este solidara cu scriitorii chinezi.”M-as bucura sa ii pot ajuta in orice fel si sper ca premiul pe care mi l-au dat (n.r. Nobel) constuie o aparare pentru victimele tuturor dictaturilor”, a mai spus scriitoarea.Intrebata cum a avut forta de a infrunta Securitatea comunista, Herta Muller a raspuns:”Nu am fost curajoasa, am simtit o amestecatura de teama si de responsabilitate si am stiu ca asta trebuie sa fac. Cea mai mare parte a unei vieti demne intr-o dictatura este formata dintr-un sir de negatii”.Petitie in sprijinul scriitorilor chineziAflata alaturi de poeta Bei Ling, Muller si-a exprimat admiratia pentru scriitorii chinezi, care se confrunta inca cu o forma de dictatura.”Ii respect mult atitudinea, stiu ce risca si sper ca intr-o zi va fi recompensata”, a spus Muller, referindu-se la poeta din China.Bei Ling i-a daruit lui Muller o carte de poeme, in editie bilingva (chineza si engleza), spunandu-i ca “a facut dreptate tuturor victimelor comunismului” si Nobelul care i-a fost acordat ii onoreaza pe toti autorii persecutati.Emotionata, Muller a semnat o petitie pentru ca regimul chinez sa il puna in libertate pe activistul pentru Drepturile Omului Gao Zhisheng, iar Clubul PEN german a prezentat o lista cu 30 de scriitori chinezi care se afla in inchisoare.”Dictaturile opereaza cu o viziunea ideologizata a omului, niciodata adevarata. Omul sovietic, de pilda, nu a fost real sau adevarat. (…) Am fost norocoasa ca am supravietuit dictaturii, dar am prieteni care nu au fost si care au murit, iar asta inca doare”, a continuat scriitoarea
 focc

Deputatul PDL Sămărtinean prezice apocalipsa economică în România, după negocierile cu FMI. De ce scăderea CAS e “praf în ochii românilor”

 

Deputatul PDL Cornel Sămărtinean a ieşit astăzi în faţa presei pentru a condamna modul în care au fost finalizate negocierile dintre Fondul Monetar European şi guvern. „Avem de-a face cu măsuri aberante care vor bloca foarte repede şi ce a mai rămas din economia care încă mai funcţionează în România. Măsurile vor avea ca urmări scăderea economiei, creşterea preţurilor, o scădere a puterii de cumpărare. E clar că această majorare la gaze va antrena scumpiri la care românii nici nu se gândesc. În special, la motorină vom ajunge să avem preţurile cele mai mari din Europa”, a atenţionat pedelistul.

Sămărtinean a comentat şi legat de noua taxă pe combustibil, dar şi de taxa “pe stâlp”, despre care spune că nu se justifică şi sunt doar modalităţi prin care Guvernul vrea să aducă bani la buget pe care nu poate să îi încaseze din alte părţi . Legat de reducerea CAS cu cinci puncte procentuale, Sămărtinean a avertizat că nu este cuprinsă în punctele privind bugetul României. Deputatul a detaliat şi că toate rectificările de buget au fost negative, mai exact un total de 8.6 miliarde de lei, motiv pentru care spune că nici în jumătatea anului 2014 bugetul de stat nu va permite scăderea CAS, această promisiune fiind „praf în ochii românilor. Ne vom trezi că vom plăti impozit şi pe aerul pe care îl respirăm, ca şi o creştere a bazei de impozitare”, a conchis Sămărtinean, care spune că este uimit e faptul că liberalii din guvern calcă pe urmele „socialiştilor pesedişti”.

Sursa: pressalert.ro

DOSAR DE POLITICIAN: Stăpânii de la FMI. Suntem sau nu o colonie? Cazul TAROM

Credeţi că România este condusă de preşedinte sau de Guvern? Mai credeţi că serviciile de informaţii veghează la siguranţa statului? Posibil, dar nu în aceste vremuri. Guvernul României are de ieri un nou nume: Fondul Monetar Internaţional (la care se adaugă în plan secund Uniunea Europeană şi Banca Mondială).

dddd

România este o colonie, condusă de ceea ce presa internaţională denumeşte ca fiind TROICA. Sună cam ruseşte, dar TROICA este o construcţie de sorginte sută la sută capitalistă. Este vorba despre războiul economic global, în care România reprezintă o cantitate neglijabilă.

Şmecheria politicienilor de pe Dâmboviţa s-a topit ca gheaţa în deşert. Timp de patru ani, ne-am bătut joc de şansa de a ne schimba mentalitatea faţă de muncă şi de a restructura economia. Am împrumutat peste 20 de miliarde de euro de la Fondul Monetar Internaţional. Acum a venit timpul ca noi, românii, să plătim cu vârf şi îndesat creditele făcute de politicieni. Şi vom plăti dragii mei, vom plăti, noi şi copiii noştri! În plus, FMI strânge şurubul şi intervine brutal în viaţa economică a României. FMI intervine direct şi în deciziile politice ale Guvernului. FMI stabileşte impozite, ce taxe vor fi introduse, stabileşte tot ce ţine de economie: de la privatizarea companiilor de stat, la vânzarea pachetelor de acţiuni. Ţara noastră este ca un datornic la cămătari, care a fost răpit, iar acum stă legat cu pistolul la cap. În acest timp, cămătarii (a se citi FMI) îi vînd datornicului mobila din casă, televizorul, maşina de spălat. În timp ce noi stăm cu pistolul la cap, cămătarii FMI ne mângâie duios pe cap şi ne explică filosofic că toate acestea sunt spre binele nostru. Să nu ne facem nicio iluzie, România a fost îngenuncheată din pricina slăbiciunii politicienilor. Politicieni pe care eu, tu, noi toţi i-am votat. Vina pentru situaţia actuală ne aparţine şi nouă. Îngenuncherea economică a României s-a făcut în baza unui plan bine elaborat. La începutul anulilor 2000, am fost obligaţi să ne vindem sectoare întregi din economie, cum ar fi petrolul, sectorul financiar bancar. Acum, vom ceda resursele naturale şi, prin privatizări sau cedări mascate, vom înstrăina restul de active ale statului (adică societăţile de stat care au mai rămas nedistruse de politicieni).

Astăzi o să prezint un astfel de exemplu sugestiv: se numeşte TAROM şi este compania naţională de transport aerian a României. TAROM este mai mult decât o afacere. TAROM este un brand al mândriei naţionale, care are o istorie frumoasă în spate. TAROM se află printre puţinele companii aeriene din Europa care au reuşit să reziste fără să intre în faliment, fără să fie închise şi apoi reinventate, aşa cum s-a întâmplat de exemplu cu liniile aeriene din Belgia.

Şi pentru că piaţa transportului aerian la nivel mondial este de fapt politică sută la sută, întotdeauna, un stat puternic deţine o linie aeriană naţională, iar celelalte state sunt pasagerii acesteia. Fondul Monetar Internaţional a decis ca România să restructureze acesta companie, să o facă mai eficientă. Cum ar veni, FMI se arată îngrijorată de soarta TAROM. Cei la FMI au inventat în 2009, când au semnat acordul cu România, o metodă prin care poate controla societăţile de stat, fără să oblige Guvernul să le privatizeze. Adică statul rămâne acţionar, dar controlul este în altă parte. Povestea asta se numeşte management privat. TAROM a intrat în acest program şi la conducerea companiei a fost ales un belgian pe nume Christian Heinzmann. Heinzmann a beneficiat de un lobby agresiv din parte ambasadelor Olandei, Marii Britanii şi Belgiei de la Bucureşti. Atât Olanda cât şi Marea Britanie au interese majore în transportul aerian mondial, prin companiile British Airways şi KLM. Oficial, Heinzmann pretindea că este expert în management de criză, cum ar veni, ştie să restructureze companiile care au probleme. La TAROM, ca în orice companie de stat, politicienii au făcut angajări fără cap, sute de oameni care taie iarbă la câini. În plus, compania fusese căpuşată politic. Mediul economic şi politic de la Bucureşti aştepta ca Heinzmann să ia măsuri dure în restructurarea TAROM iar Guvernul era fericit că sarcina ingrată a disponibilizărilor să cadă în sarcina belgianului. După câteva luni, Heinzmann a bătut însă palma cu sindicatul din TAROM. În plus, managerul a introdus curse interne neprofitabile, cum ar fi zborurile de la Bucureşti la Suceava, Târgu Mureş şi Sibiu, la presiunea parlamentarilor USL, care vor să ajungă mai repede acasă cu avionul. Heinzmann a tăiat cheltuielile de dezvoltare a companiei şi a protejat angajaţii cărora le-a promis majorări de salarii.

În acest timp, compania se apropie de prăpastie şi riscă să intre în faliment, asemenea companiei aeriane din Ungaria, Malev, îngropată cu acordul aceluiaşi Fond Monetar Internaţional. După câteva luni, junalistii de la Bucureşti i-au luat CV-ul specialistului Heinzmann şi au constatat cu stupoare că majoritatea companiilor aeriene pe care le-a condus au intrat în faliment. Heinzmann a condus spre faliment companiile SABENA, Albania Air şi Bangladesh Airlines. Acelaşi Heinzmann a atribuit un contract de reparaţie în valoare de 600.000 de euro, pentru un avion, unei companii din Belgia unde lucrase anterior, şi un contract de consultanţă de 40.000 de euro unei firme prietene, pentru a face strategia de restructurare a TAROM. Strategie pentru care el fusese de fapt angajat şi plătit cu un salariu de 14.000 de euro pe lună.

Era mult mai cinstit spun eu pe final, ca ambasadele Olandei, Belgiei şi Mari Britanii, prin intermediul Fondului Monetar, să ceară României să închidă direct TAROM, fără bătaia aceasta de joc. Şi astfel, companiile aeriene din Europa să preia piaţa TAROM. Câteodată este mult mai cinstit să ştii că eşti o colonie a marilor Imperii decât să ai impresia că reprezinţi ceva. Măcar să nu fim luaţi de proşti !

Sursa: realitatea.net

hh

 

Tara praduita de multinationalele europene cu girul Bancii Mondiale si al FMI

S-a afirmat că portiţele pe care le au multinaţionalele din UE pentru a evita fiscul, introduse de către Banca Mondială (BM) şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), ar costa ţările din Africa o sumă de două ori mai mare decât toate ajutoarele pe care le primesc din străinătate.


“Ne omoară, nu poţi explica sărăcia din Africa în absenţa acestui lucru, iar aceasta este o poveste care a fost ascunsă timp îndelungat”, a declarat miercuri pentru EUobserver parlamentarul tanzanian Zitto Kabwe, care este totodată şi preşedintele comitetului pentru conturi publice din ţara sa. El a afirmat că Tanzania a fost forţată la sfârşitul anilor ’90, de către Banca Mondială şi FMI, să semneze o legislaţie fiscală şi un regulament de aplicare a acesteia care sunt favorabile investitorilor, dar în acelaşi timp văduvesc ţara de veniturile esenţiale în lipsa cărora nu poate scăpa de dependenţa ei de ajutoarele străine.

Kabwe a declarat că multinaţionalele din UE şi din Occident în general, inclusiv o companie deţinută de statul tanzanian, se folosesc de paradisuri fiscale şi de alte tertipuri ilicite pentru a escroca ţările de pe continent cu aproximativ 50 de miliarde de dolari, în fiecare an. Pentru a putea face o comparaţie, statele africane primesc anual ajutoare străine directe totalizând 30 de miliarde de dolari. “O sumă aproape dublă faţă de ajutorul străin primit de Africa părăseşte Africa prin transferuri financiare ilicite, prin evaziune fiscală şi alte asemenea lucruri”, a declarat el.

Un raport din 2011 cu privire la Tanzania, realizat de FMI, a afirmat el, a constatat că ţara nu este capabilă să colecteze impozitele datorate de companiile străine. “Ei au uitat, că tot ei [FMI] sunt cei care ne-au pus la dispoziţie consultanţi pentru a scrie o legislaţie favorabilă investiţiilor”, a declarat el. El a afirmat că BM şi FMI au sfătuit statele africane să adopte strategii şi legi de care în prezent corporaţiile multinaţionale “abuzează pentru a evita să plătească impozite în ţările noastre”. Iar acum, afirmă el, printr-o răsturnare de situaţie, ambele instituţii ne oferă sfaturi despre cum să oprim asemenea abuzuri. Contactat pentru acest articol, FMI a refuzat să răspundă la acuzaţii.

Însă, crede Kabwe, o posibilă soluţie ar fi să se pună capăt acordurilor de dublă taxare de care se folosesc multinaţionalele pentru a-şi redirecţiona profiturile spre paradisuri fiscale precum Insula Man sau Insulele Virgine Britanice. Mineritul şi telecomunicaţiile sunt cele mai mari sectoare economice din Tanzania în care companiile din UE exploatează lacunele legislative pentru propriul lor profit.

Aproape toate proiectele miniere din Tanzania sunt europene“, a declarat el.

El a afirmat că African Barrick Gold, companie înregistrată la Londra, exploatează majoritatea minelor. O alta, AngloGold Ashanti, este înregistrată în Africa de Sud, însă operează prin subsidiare care sunt înregistrate în paradisuri fiscale, a adăugat el.

În Tanzania activează trei mari companii de telefonie mobilă. Una îşi are sediul în Dubai, el însuşi un paradis fiscal, iar celelalte două sunt înregistrate în Olanda, respectiv Marea Britanie, a declarat parlamentarul.

El a afirmat că marile companii de petrol şi gaze precum Statoil, Ophir, Shell, şi Exxon Mobil sunt şi ele prezente în Tanzania, însă deocamdată nu există dovezi că şi ele se folosesc de paradisuri fiscale, cu excepţia firmelor britanice PanAfrica Energy şi British Gas. “PanAfrica Energy operează din Insulele Cayman şi Mauritius, iar aceasta este o companie deţinută de guvernul britanic, care se foloseşte de paradisuri fiscale pentru a aduce investiţii străine directe în Tanzania”, a declarat el.

El a remarcat că problema este deosebit de complexă, având în vedere că până şi o companie tanzaniană de stat se foloseşte de paradisul fiscal Mauritius pentru a evita să plătească impozite propriei trezorerii naţionale.

În comparaţie, apreciază el, companiile chinezeşti care activează în Africa sunt mult mai transparente în ceea ce priveşte impozitele şi îşi plătesc taxele – deşi tind şi ele să escrocheze statul, dar pe partea de achiziţii publice.

Savoir Mwambwa, de la asociaţia Tax Justice Network din Nairobi, a declarat că, dacă s-ar pune capăt stratagemelor orchestrate de companiile din UE, Africa ar deveni mai puţin dependentă de ajutoare.

El a declarat că firma Zambia Sugar, o subsidiară a companiei britanice British Associated Foods, obişnuieşte să umfle salariile prin plăţi efectuate către o altă subsidiară, o firmă-fantomă, din Mauritius.

“Un lucru pe care îl au în comun toate aceste companii, dacă te uiţi la toate instrumentele pe care le folosesc, este acela că toate au afaceri, sub o formă sau alta, în paradisuri fiscale”, a declarat Mwambwa.

În ceea ce o priveşte, UE a propus să-şi revizuiască directivele privind responsabilitatea şi transparenţa. Reformele, în favoarea cărora s-a exprimat şi Parlamentul European, în iunie, ar cere companiilor din sectoarele extractiv şi al exploatării lemnului să publice un raport anual care să conţină toate impozitele, bonus-urile şi alte plăţi făcute către un guvern, pentru fiecare proiect pe care îl au, dacă depăşesc suma de 100.000 de dolari.

Iniţiativa a fost lăudată de organizaţia Oxfam, care a apreciat că ea ar contribui la lupta împotriva evaziunii fiscale practicate de către companiile din UE în lumea în curs de dezvoltare.

Legislaţia europeană revizuită a fost programată să intre în vigoare în 2015.

Sursa: RADOR via capital.ro

Romania, colonia FMI: Fondul Monetar International IMPUNE vanzarea CFR Marfa

Ministrul Transporturilor, liberala Ramona Mănescu, a declarat miercuri că Fondul Monetar Internaţional a cerut ca privatizarea CFR Marfă să fie finalizată cel mai târziu la 15 octombrie.

1;

“Acele 60 de zile din Hotărârea de Guvern erau prevăzute în scrisoarea-acord cu FMI. 60 de zile, dar nu mai târziu de 15 octombrie. A fost cerința FMI în scrisoare cu board-ul”, a declarat ministrul.

La începutul acestei săptămâni, reprezentantul FMI pentru România și Bulgaria, Guillermo Tolosa, a declarat pentru Agerpres că autoritățile române nu au avut niciun termen-limită pentru finalizarea privatizării CFR Marfă, astfel că și-au îndeplinit obligațiile asumate prin scrisoarea de intenție. “România și-a îndeplinit obligațiile din scrisoarea de intenție, care au inclus inițierea unui proces de privatizare a CFR Marfă. Există, de asemenea, un angajament ferm pentru transferul proprietății și al controlului, dar nu a fost stabilit niciun deadline în acest sens, în condițiile în care aceste lucruri depind de factori pe care Guvernul nu îi poate controla”, a spus Tolosa.

Potrivit scrisorii de intenție convenite cu FMI, dacă procesul de privatizare întâmpină obstacole insurmontabile, licitația pentru privatizarea pachetului majoritar al CFR Marfă se va relua, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Privatizarea CFR Marfă a eşuat pentru că unele bănci creditoare ale CFR Marfă nu şi-au dat acordul pentru schimbarea acţionariatului, iar Consiliul Concurenţei nu a avut timpul necesar pentru a se pronunţa asupra tranzacţiei, informează Mediafax.

În luna iunie, Grup Feroviar Român a fost declarat câştigător în procesul de privatizare a CFR Marfă, oferind un preţ de 202 milioane euro pentru 51% din acţiuni.

Ministrul Transporturilor a declarat că privatizarea va fi reluată. Guvernul s-a angajat faţă de FMI ca, în cazul în care tranzacţia nu este finalizată, să vândă pachetul majoritar de la CFR Marfă unui alt investitor strategic.

Sursa: frontpress.ro

Un sat intreg din Arad castigat in instanta de mostenitorii unui nobil maghiar. Locuitorii, evacuati

O familie a castigat in instanta 8.700 de hectare de paduri si terenuri din judetul Arad, adica intreaga suprafata a satului Nadas, inclusiv biserica.

 

Reprezentantii familiei au mers miercuri cu un executor judecatoresc sa evacueze unele terenuri si astfel s-a iscat un conflict cu localnicii, relateaza Mediafax.

Reprezentanti ai familiei care a obtinut o sentinta definitiva si irevocabila la Tribunalul Arad, prin care primeste aproximativ 8.700 de hectare de terenuri in jurul localitatii Nadas, s-au prezentat, miercuri, cu un executor judecatoresc pe unul dintre terenurile care i-ar reveni si pe care exista o gospodarie.

Peste 30 de localnici s-au adunat pentru sustinerea celor care locuiesc in aceasta gospodarie, afirmand ca beneficiarii sentintei au obtinut practic toate terenurile si padurile din zona satului.

Tot miercuri, beneficiarii sentintei au mers cu un buldozer pe o pasune unde exista un adapost, intentionand evacuarea zonei.

In ambele situatii, jandarmii si politistii au intervenit pentru a fi evitate conflictele intre parti, astfel ca nu s-au semnalat incidente.

Petrica Horga, viceprimarul comunei Taut, de care apartine satul Nadas, a declarat corespondentului Mediafax ca sentinta de restituire in natura a 8.700 de hectare de terenuri dateaza din 2007, iar in ultimul an beneficiarii acesteia au inceput sa o puna in aplicare, identificand terenurile si intrand astfel in conflict cu localnicii.

Pe masura ce localnicii au fost anuntati ca pierd dreptul de a lucra terenurile agricole si nu mai pot sa foloseasca pasunile, acestia au deschis alte procese cu noii proprietari, procese care se afla pe rol.

“Este o situatie grea, oamenii se tem ca raman fara sursa de supravietuire. Practic, familia respectiva a castigat intreaga suprafata a satului. Cea mai mare parte sunt terenuri impadurite, peste 5.000 de hectare, asa ca noii proprietari au acum si un ocol silvic privat”, a declarat viceprimarul.

Conform sursei citate, cea mai mare parte a terenurilor castigate au fost deja restituite noilor proprietari, in timp ce pentru o parte mai exista conflicte in instanta.

Edilul a spus ca familia care a obtinut terenurile a prezentat in instanta documente din care a rezultat ca este mostenitoarea unui grof, Iosif Grosz, care a detinut importante proprietati in zona in perioada interbelica.

“In urma reformelor agrare, localnicii au primit terenuri pe care le-au lucrat, dar unii nu au si titluri de proprietate”, a spus viceprimarul.

Avocatul care ii reprezinta pe unii dintre locanici, Stelian Lupu, a afirmat ca, potrivit numerelor topografice incluse in sentinta, toata suprafata satului, inclusiv biserica si cimitirul, au fost castigate.

“Familia a castigat 101 numere topo, dar asta corespunde intregii suprafete a localitatii. Numerele topo din sentinta ocupa toata suprafata, inclusiv biserica si cimitirul”, a declarat avocatul.

La randul lor, reprezentantii Directiei Silvice Arad au declarat corespondentului Mediafax ca padurea obtinuta prin sentinta s-a aflat inainte de 2007 in gestiunea statului.

Conform Directiei Silvice, familia a preluat de la stat peste 5.000 de hectare de padure, fiind cea mai mare suprafata restituita in judetul Arad.

Familia care a castigat terenurile din Nadas nu a dorit sa faca declaratii presei. Satul Nadas are aproximativ 1.200 de locuitori si apartine de comuna Taut, care are o suprafata totala de 20.600 de hectare, integrand localitatile Taut, Minisel, Minisu de Sus si Nadas, cu un total de 2.200 de locuitori.

 97u

Cine e in spatele exploatarii de la Rosia Montana?12

 

Este de ajuns un singur gram de cianura ca sa omori un om. 45 de tone de cianura vor fi folosite la Rosia Montana in fiecare zi – daca se aproba acest sinistru. Cianura ameninta viata noastra, a tuturor, pentru ca asa doresc unii care nu inteleg si, consideram noi, nu vor sa inteleaga marele pericol care ne paste pe fiecare in parte.

http://www.rosiamontana.org/

 

Cifrele din spatele proiectului de exploatare minieră de la Roșia Montană

 

Roşia Montană este un simbol al luptei românilor cu un sistem corupt si murdar, o moștenire și un tezaur național dar şi un posibil dezastru natural iremediabil ,o sfidătoare distrugere de patrimoniu istoric, în paralel cu distrugerea ireversibila a unei bucăți din România.

Rosia Montana

In 1995, firma de origine canadiana Gabriel Resources a inceput un proiect extrem de controversat si contestat la nivel national si international de extragere a aurului din zona Rosiei Montane.

Din 1999 pana in prezent, Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a investit peste 300 milioane de euro in proiectul de exploatare aurifera. Peste 65% din investitiile RMGC au constat in contracte cu agentiile de presa, spoturi publicitare si manipulare in masa a sindicatelor miniere.

Ce inseamna de fapt proiectul de exploatare a celui mai mare depozit de aur din Europa?

– Peste 160.000 tone de cianura – suficienta pentru a ucide toate organismele vii de pe suprafata Europei
– Defrisarea a 235 hectare de paduri
– Distrugerea unor vestigii medievale unice in Europa
– 4 munti care inconjoara Rosia Montana vor fi aruncati in aer si exploatati
– Cel mai mare crater de exploatare aurifera din Europa pe o suprafata de 220 hectare
– 150.000 tone de dinamita
– Peste 1.800 oameni vor fi stramutati si 740 case si biserici vor fi distruse
– Colapsul unor galerii romane cu o vechime de peste 1.800 de ani
– Rosia Montana – una dintre cele mai mari concentratii de vestigii antice din Europa va deveni o zona industriala masiv poluata
– 215 milioane de tone de deseuri
– In 20 de ani, dupa finalizarea exploatarii, relieful va fi distrus in proportie de 86%, solul devenind steril din cauza cantitatilor masive de substante nocive
– Efectele poluarii vor fi vizibile timp de 2.000 de ani
– Peste 96% din cantitatea de aur exploatata va fi scoasa din tara
– Profitul Romaniei din intregul proiect va fi sub 10%

Suntem in pragul celei mai mari catastrofe ecologice din istoria Romaniei. Merita???

 

★★★ | TEORIA CONSPIRATIEI | MASONERIA IN ROMANIA | © TVR1 | ★★★

 

Francmasoneria (sau „masoneria”), ca institutie, este un ordin initiatic ai carei membri sunt înfratiti prin idealuri comune morale, spirituale și sociale , prin initierea conformă unui ritual comun, prin juramântul depus pe una din cartile sfinte ale marilor religii (Biblia, Coranul, Dao de Jing,Vedele hinduse, Tripitaka budiste, sau alte scrieri considerate sacre) si, în majoritatea ramificatiilor, de credinta într-o „Fiinta Suprema”, un „Mare Arhitect al Universului”. Organizatiile masonice, prezente în majoritatea tărilor, se regasesc sub forma obedientelor autonome, ele însele compuse din loji albastre (zise si ateliere) de câte 7-50 de persoane (uneori chiar mai multe). Numarul francmasonilor în lume este de aproximativ patru milioane(4.000.000), majoritatea în SUA si în Europa occidentala.

Francmasoneria repeztina în acelasi timp o disciplina spirituala, precum Alchimia, si institutia tradiționala care reuneste practicantii acestei discipline, in loji sau confederatii de loji, numite Mari loji.

In Romania francmasoneria este organizata in mai multe obediente, cea mai veche fiind Marea Loja Nationala Unita din România, apoi Marea Loja Nationala din Romania, Marele Orient de Rit Scotian Antic și Acceptat din Romania, Marea Loja Regulara a Romaniei, Marea Loja Naționala a Romaniei și Marele Orient al Romaniei, minoritar, precum și alte câteva obediente mai mici, între care unele deschise si femeilor (de exemplu Dreptul Uman din Romania). Toate aceste obediente se recunosc reciproc.

De ce Legea „anti-legionară” nr. 217/2015 e de factură nazisto-comunistă?

boi

Am citit de mai multe ori şi cu foarte mare atenţie aşa-zisa Lege „anti-legionară” nr. 217/2015, care a trecut prin parlament ca un decret al lui Gh. Gheorghiu Dej prin Marea Adunare Naţională şi am tras concluzia că este în esenţă, în substanţa ei cea mai intimă, o intreprindere de factură nazisto-comunistă, o reminiscenţă juridică a totalitarismului secolului XX. Cei care au iniţiat legea au avut structural o gândire marxistă de cea mai tare nuanţă bolşevică, care paradoxal şi paradigmatic se înrudeşte cu totalitarismul brun nazist. De ce? Nu numai, neapărat, că Legea nr. 217/2015 anulează indirect decizii ale Tribunalului de la Nuremberg de condamnare a Holocaustului, lucru foarte grav şi penal, ci şi pentru că oferă o viziune imuabilă asupra societăţii, culturii, politicii şi religiei româneşti şi a umanităţii în general.

Să abordăm teologic aşa-zisa Lege “anti-legionară” nr. 217/2015. Aceasta condamnă retroactiv memoria unor mari gânditori, filosofi şi teologi români pentru că au făcut parte cândva, în anii 40, din Mişcarea Legionară, Frăţiile de Cruces au din guvernul Antonescu: Constantin Noica, Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu sau Valeriu Gafencu. Iniţiatorii se pare că au gândit formularea acestei legi anti-româneşti şi anti-constituţionale, ca nişte corifei ai comunismului, dar, pradoxal, fără să ştie şi să înţeleagă, ci şi ca pseudo-ideologi ai nazismului. Numai “nazisto-comuniştii” pot vedea natura umană imuabilă şi neschimbată, cantonată în lupta de clasă la comunişti sau în rasism ca la nazişti. Legea elogiază incapacitatea omului de a se schimba. Legea refuză schimbarea omului şi e concepută în afara gândirii creştine. Legea elimină metanoia sufletului uman, dreptul lui la schimbare în faţa destinului şi a lui Dumnezeu. Conform preceptelor Legii nr. 217/2015, aceasta refuză dreptul omului la metanoia sau schimbare. În viziunea acestei legi absurde, Saul nu ar fi putut deveni Sf. Pavel pe “drumul Damascului”, adică să se transforme din prigonitor în apostol al lui Hristos.

Numeroşi intelectuali din anii 40 au făcut parte sau au fost simpatizanţi ai Mişcării Legionare, ca apoi să devină gânditori sau filosofi independenţi, unii în ţară alţii în exil. Unii dintre ei ca Emil Cioran s-a dezis de Mişcarea Legionară în exil, alţii ca Mircea Eliade au preferat să tacă despre această perioadă, Petre Ţuţea se considera legionar în gândire, în schimb Arsenie Papcioc, fost primar legionar la Zărneşti, iar Iustin Pârvu, fost membru al Frăţiilor de Cruce, au ales calea mântuirii îmbrăcând rasa monahală în mănăstirile ortodoxe. Mircea Vulcănescu şi-a dat viaţa în puşcărie pentru salvarea unui tânăr de la moarte.

Ca şi Sfântul Pavel, aceşti mari români au avut dreptul moral de a alege “calea Damascului”, dreptul de a se mântui. Legea nr. 217/2015 se cantonează într-o percepţie totalitară asupra umanităţii, blocată într-un rasism ideologic vetust şi într-o paradigmă marxistă a luptei de clasă, nespecifică creştinismului românesc, care oferă dreptul omului la metanoia, adică la schimbarea sufletului înspre Dumnezeu, ca singură cale spre Mântuire. Nu a fost întâmplător că americanii nu au condamnat Mişcarea Legionară la Nuremberg. Iniţiatorii Legii nr. 217/2015 au rămas împietriţi într-o perspectivă totalitară asupra naturii umane, nespecifică democraţiei şi tradiţiei creştine europene. Ei gândesc în maniera unui totalitarism antic inferior, care refuză dreptul omului de a lupta cu păcatul, de a se transforma în bine şi de a se mântui. Iniţiatorilor, încă, le mai sunt valabile sintagmele depăşite de istoria umanităţii: “ochi pentru ochi” sau “dinte pentru dinte”, fără să înţeleagă că de 2000 de ani lumea şi-a îndreptat faţa înspre Lumina lui Hristos şi democraţie? Iar unii, se pare că, încă nu au aflat, că regimul comunist a căzut în decembrie 1989 şi nazismul pe 9 mai 1945, rămânând ancoraţi şi pietrificaţi într-o luptă cu fantomele, cu sufletele lor rătăcite pe marea bănuielilor şi neînţelegerii lumii.

Autor: Ionuţ Ţene
Sursa: napocanews.ro

Plan de ultimă oră al UE: România ar urma să preia 7000 de refugiaţi

x

Un documentul al UE “scurs” în presă relevă un nou plan oficial, prin care ţările europene ar urma să prea 160.000 de refugiaţi, de patru ori mai mult decât s-a convenit iniţial. Potrivit publicaţiei britanice Daily Mail, România ar urma să prea aproape 7000 de refugiaţi, nu 1700, cum s-a anunţat iniţial. Germania ar prelua 35.000 de refugiaţi, Franţa 26.000, iar Spania 16.000.

Documentul citat mai arată că în prezent există 54.000 de refugiaţi în Ungaria, 39.600 în Italia şi 66.400 în Grecia.

Germania şi Franţa vor transmite instituţiilor europene propuneri comune pentru organizarea primirii refugiaţilor, repartizarea lor ‘echitabilă’ în Europa prin cote obligatorii şi revizuirea normelor în vederea consolidării sistemului european de azil, transmit agenţiile internaţionale de presă, citând un comunicat emis miercuri de preşedinţia franceză şi o declaraţie acordată concomitent la Berna de cancelarul german Angela Merkel.

Conform textului difuzat de Palatul Elysee, această iniţiativă franco-germană mai cuprinde propuneri privind repatrierea imigranţilor ilegali cărora nu le-a fost aprobată cererea de azil şi susţinerea cooperării cu ţările de origine şi de tranzit ale imigranţilor.

‘Am vorbit dimineaţă cu preşedintele francez, iar poziţia franco-germană pe care o vom transmite instituţiilor europene este că am căzut de acord să respectăm principiile de bază, şi anume că aceia care au nevoie de protecţie (…) să o primească şi că avem nevoie de cote obligatorii în interiorul Uniunii Europene pentru a ne împărţi responsabilităţile – este principiul solidarităţii’, a declarat cancelarul Angela Merkel în timpul unei vizite în Elveţia, potrivit Agerpres.

‘Guvernul german consideră că abordarea de la Dublin (care reglementează examinarea cererilor de azil în Europa n. red.) nu mai funcţionează, pentru că la frontierele noastre externe sosesc atât de mulţi refugiaţi că nu mai putem lăsa Italia sau Grecia singure cu această sarcină (…) şi atunci nici alte trei state, respectiv Suedia, Austria şi Germania, nu pot fi lăsate singure cu partea leului din această sarcină’, astfel şi-a motivat Angela Merkel poziţia privind instituirea cotelor obligatorii, invocând argumentele ‘corectitudinii şi solidarităţii’, precum şi valorile creştine conform cărora toţi oamenii aflaţi în pericol au dreptul la protecţie.

‘Evident că forţa economică joacă un rol aici, la fel ca şi mărimea ţării, dar altfel (fără cote obligatorii) nu vom putea rezolva această problemă’, a apreciat în continuare şefa executivului german. Ea a ţinut totuşi să precizeze că refugiaţii care vin în Europa doar din raţiuni economice nu pot pretinde să primească protecţie şi vor trebui repatriaţi în ţările lor.

Astfel, Uniunea Europeană ar urma să acorde azil numai refugiaţilor proveniţi din zone de conflict, precum Siria sau Afganistan, sau din ţări unde există regimuri opresive, anterior Parisul şi Berlinul evocând şi posibilitatea ca la nivel european să fie elaborată o listă cu ţări ‘sigure’, de unde să nu poată fi primiţi refugiaţi.

Cei care ‘fug de războaie şi persecuţii au nevoie de protecţie internaţională’, care trebuie să li se acorde în baza convenţiilor de la Geneva’, se menţionează de asemenea în comunicatul preşedinţiei franceze, care consideră că ‘Europa trebuie să-i protejeze pe cei pentru care ea este ultima speranţă’.

Propunerea repartizării refugiaţilor prin cote obligatorii nu a întrunit suficient sprijin în cadrului Consiliului European din luna iunie, întrucât mai multe ţări, în special din Europa de Est, nu au agreat-o, liderii europeni convenind atunci în schimb ca statele lor să preia în mod ‘voluntar’ 60.000 de refugiaţi în următorii doi ani.

Dar până la ora actuală statele membre şi-au manifestat disponibilitatea de a prelua în total doar 32.256 de refugiaţi. Potrivit unei surse europene, cum o eventuală instituire a unui mecanism al cotelor obligatorii va cere timp, executivul comunitar ar urma să propună repartizarea ‘urgentă’ a încă 120.000 de imigranţi ilegali, în timp ce preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a vorbit despre 100.000.

Conform ultimelor date publicate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), numărul refugiaţilor veniţi din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia care au reuşit de la începutul acestui an să ajungă în Europa traversând Marea Mediterană a depăşit 350.000.

Autor: Florin Pușcaș
Sursa: stiripesurse.ro

Datoriile pierdute ale României

9999

Suntem intr-o criza economica perpetua, dar nu suntem in stare sa ne recuperam miliardele de dolari investite pe vremuri in strainatate. Anii regimului Ceausescu au insemnat o perioada foarte activa in politicile economice externe. Aveam relatii si schimburi comerciale cu zeci de state. Si, dupa 1989, multe dintre ele ne-au ramas datoare. In 1989 sumele pe care Romania le avea de recuperat din strainatate erau consistente. Vorbim de multe miliarde de dolari. Investitii in instalatii petroliere, fabrici de armament, institutii publice, instalatii de irigat. Acum, in 2011, lista s-a subtiat. Unde este diferenta si cine a iesit in castig din aceasta poveste?

Multe state care ne sunt datoare nici macar nu se mai gandesc sa ne plateasca vreun dolar. O lista lunga. Multe tari, multi bani, sume colosale. Toti acesti bani teoretic sunt ai Romaniei. Toate aceste state ne sunt datoare dar noi ori nu vrem, ori nu stim sau nu putem sa ne recuperam datoriile – miliarde de dolari investite pe vremuri in strainatate.

In decembrie 89, Romania era intr-o situatie paradoxala. Pe de-o parte populatia rabda de foame, era umilita iar pe de alta parte, Republica Socialista Romania avea in conturi 2 miliarde de dolari cash. Mai mult, in afara de acesti bani, Romania avea investitii si datorii de recuperat in valoare de multe miliarde de dolari. Si ca paradoxul sa fie total, Romania nu mai avea datorii externe!

Povestea incepe in anii 70 cand statul roman se imprumuta masiv pentru industrializarea fortata a tarii dar si pentru investitii externe magalomanice. Dorinta lui Ceausescu era ca Romania sa devina o putere politica si economica importanta, iar el – un lider mondial. La inceput totul parea sa mearga bine dar in urma unor tranzactii speculative cu grau si petrol, tara intra in blocaj financiar si incetare de plati.

“10 miliarde 170 de milioane de dolari a fost varful datoriei externe pe care a avut-o vreodata Romania”, spune Razvan Temesan. Un om care stie, pentru ca era seful directiei de credite externe din Banca romana de comert exterior.

 

Stefan Andrei, vice-prim ministru cu probleme de comert exterior isi aminteste foarte clar momentul. Statul comunist nu mai avea bani nici pentru cele mai elementare plati. “Atunci ne gaseam in situatia in care si pilotii primeau bani in servieta ca sa plateasca aterizarea si decolarea de pe aeroporturile straine.” Romania ajunge la mana celor mai mari state creditore adunate in Clubul de la Paris si Fondul Monetar International. Negocierile au fost foarte dure. Sub presiune, Nicolae Ceausescu ia o hotarare pe care unii o considera eroica, altii criminala: plata tuturor datoriilor externe inainte de termen. Pentru plata datoriei, mare parte din productia agricola si industriala a tarii ia calea exportului. Coada la mancare devine un obicei. S-a instituit rationalizarea produselor de baza, iar benzina si alimente ca painea, uleiul, zaharul si faina au inceput sa fie distribuite pe cartele. Despre portocale sau masline, romanii auzeau la sarbatori.

Romania investeste in alte state din care Ceausescu spera sa primeasca resurse pentru economia romaneasca: petrol, metale, bumbac. Ion Coman era secretarul Comitetului Central al PCR , responsabil de gospodaria de partid. “In discutia pe care am avut-o eu cu el in octombrie 1989 – spune Ion Coman – in urma unei situatii mai deosebite a temperaturii i-am zis “exista un pic de nemultumire, dati un pic de caldura, pentru ca e frig, in special pentru cei mici”. Raspunsul lui a fost “mai rabdam inca putin, avem doua miliarde de dolari in banca, avem creante de 5-6-7 miiliarde de dolari, facem noi o banca si dam noi cu dobanda mica tarilor in curs de dezvoltare.”

Romania devenea o banca pentru tarile in curs de dezvoltare in timp ce la Timisoara incepea revolutia, iar Ceausescu era in Iran.

Bogdan Baltazar a fost director in Ministerul Afacerilor Externe pe zona Africa si Orientul Mijlociu. “Voia Ceausescu impreuna cu iranienii sa faca o banca si sa-si scoata parleala, daca mi se scuza expresia sa devie ei camatarii lumii. ”

“A fost un efort general al poporului – adauga Ion Coman -, au fost si unele greutati destul de mari. Dar pana la urma au fost suportate, pentru ca trebuia sa platim aceasta datorie externa, trebuia s-o platim. De ce? Pentru ca sa nu ramana urmasilor nostri. Sa nu plateasca copiii, nepotii, stranepotii nostri dupa ce noi disparem…”

In aprilie 1989, in Comitetului Central al PCR, Nicolae Ceausescu anunta rambursarea integrală a creditelor internaţionale spre bucuria intregului popor. Romania nu mai avea datorii si avea investitii uriase. Opt luni mai tarziu Ceausescu este executat si odata cu el mor si investitiile facute de statul roman peste granita.

Aproape 9 miliarde de dolari s-au investit in intreaga lume. Acum, in 2011 datele oficiale vorbesc de doar 2 miliarde si jumatate de dolari. Diferenta nu a fost recuperata de romani, ci ori a fost stearsa, ori s-a pierdut.

rt

Africa, Sudan. Am pornit pe urma banilor Romaniei pe cel mai sangeros taram din ultimii 50 de ani. Cand spui Sudan, spui malarie, febra galbena,instabilitate politica, saracie, razboaie civile si genocidul de la Darfur. In Sudan, Romania a construit fabrici, instalatii petroliere, cladiri pentru institutiile statului, case. In total Sudanul ne datoreaza 170 de milioane de dolari. De cum am pus piciorul in Sudan au inceput restrictiile. Mai peste tot iti este interzis sa filmezi pentru a nu scoate la iveala problemele din aceasta tara. Singurul loc in care poti filma linistit este cladirea parlamentului din capitala Khartoum – mandria Sudanului -, construita in anii 70 de romani si pe banii romanilor. “Este foarte eleganta, este o cladire foarte impunatoare – spune presedintele parlamentului. Cand o delegatie straina vine in Sudan, trebuie sa vina si sa vada aceasta cladire care este diferita de alte cladiri Orientul mijlociu sau chiar in Africa. Nu e nimic similar cu ea. Trebuie neaparat sa vii sa o vezi. Este un cadou frumos din partea lui Ceausescu.”Arhitectura ne este familiara, semn ca pe undeva mana lunga a comunismului romanesc a ajuns departe. Impreuna cu ambasadorul roman, ne intalnim cu presedintele legislativului sudanez, un admirator declarat al arhitecturii neocomuniste. Cladirea parlamentului din Khartroum este, daca nu cea mai spectaculoasa constructie facuta de romani aici, este cea mai mare, cu siguranta. Casa poporului parlamentului sudanez, a fost data in folosinta de romani in 1978.

Cu Sudanul, Romania a avut o relatie buna inainte de 90 si avea schimburi economice intense. In primul rand, din Sudan noi aduceam bumbac. Frate, frate, dar atunci cand pomenim de datoriile restante, oficialul sudanez schimba vorba si ne sugereaza ca trebuie sa ne refacem prietenia inainte de a vorbi despre bani si datorii. Pana atunci, ei se bucura de cadourile facute de romani.

Suntem in sala principala a Parlamentului. Are o capacitate de 400 de scaune. este cel mai frumos Parlament din Africa. Pe unde am fost, nu am gasit o asemenea cladire in Africa. Sudanezii o considera un cadou care “simbolizeaza relatia dintre doua popoare, roman si sudanez.” Casa poporului din Khartoum nu seamana cu Casa poporului din Bucuresti, ci poate cu palatul copiilor, al pionierilor, asa cum era pe vremuri.

Relatiile cu Sudanul s-au poticnit inainte de caderea lui Ceausescu. Din anii 80, au avut loc nenumarate conflicte intre nordul dominat de musulmani si sudul populat de triburi care incercau sa obtina independentei. Dupa un conflict care a durat aproape 20 de ani si a facut nenumarate victime, beligerantii au semnat un acord. Din iulie anul acesta, Sudanul se va desparti in doua tari, cel mai probabil Sudanul de Sud si Sudanul de nord.

Desi acum in Sudan este liniste, tara ramane fracturata si ranile nu s-au inchis inca. In noile conditii este foarte greu de spus daca Romania va mai putea recupera ceva din cele 170 de milioane de dolari. Care dintre cele doua noi state va plati datoria?

“Sudanul este o tara care a refuzat negocierea datoriei si plata datoriei de foarte multi ani – spune fostul ministru Varujan Vosganian. Cel putin in ultimii ani, cel putin cat am fost eu implicat in aceste discutii, este o tara care a refuzat orice fel de discutii.” Dar, spune Stfean Andrei, “Cel putin banii pentru cladirea Parlamentului trebuia sa-i scoatem, ca-i Parlamentul statului, nu al unei firme particulare.”

 

Avem datorii de recuperat de miliarde de dolari. Regimul Ceausescu a fost foarte agresiv in politicile externe, in urma carora au ramas o gramada de obiective si investitii. Cine ar trebui sa se ocupe cu gestionarea lor si ce s-a recuperat de-a lungul timpului?

Inainte de 1989, singurele institutii care puteau sa desfasoare activitati comerciale in strainatate erau celebrele intreprinderi de comert exterior, multe dintre ele anexe ale Securitatii. Am incercat sa aflam amanunte de la Serviciul Roman de informatii externe, o institutie succesoare a Securitatii externe. Incercam la alta institutie, Ministerul afacerilor externe. Ministrul Baconschi se eschiveaza in fata camerei. Dupa numeroase solicitari, Ministerul de externe a dat un raspuns la intrebarea noastra: cine se ocupa de recuperarea banilor? “Ceea ce va recomand – afirma purtatorul de cuvant Doris Mircea – este sa va adresati institutiei competente in domeniu, respective MEC. Si mediului de afaceri in calitatea sa de urmas istoric al tuturor ministerelor cu profil industrial din epoca socialista.” Asadar problema este pasata spre alta institutie: Ministerul Economiei. Si aici am incercat in zadar sa primim informatii si un punct de vedere. Dar, nimic. Florin Staicu este unul din multii consilieri personali ai ministrului Economiei. La vederea echipei Protv devine brusc preocupat de rezolvarea problemei. De la Ministerul economiei nimeni nu stie nimic si nu are nici o vina. Am incercat la Ministerul finantelor. Raspuns? Personalul abilitat are agenda incarcata. Razvan Orasanu, fost sef la Agentia de Valorificare a Activelor Statului, ne lamureste de ce acest subiect este un cartof fierbinte, pasat de la o institutie la alta. “Statul roman – spun el – si v-o spun cu toata raspunderea, nu are in momentul de fata un bilant complet al tuturor bunurilor, actiunilor si creantelor pe care le detine.”

Asadar nimeni nu stie exact cati bani avem de recuperat. Si mai grav este ca multe tari care ne sunt datoare nici nu mai apar in listele oficiale. Ioan Pargaru, fost sef al comertului exterior, ne lamureste. “Lista dumneavoastra e foarte mica. Lipsesc Sri Lanka, Bangladesh, Filipine, Maroc. Sunt multe care lipsesc.” “Noi am avut un active de vreo 100 de milioane convertibile cu Polonia, 60 de milioane cu Bulgaria si vreo 100 si ceva de milioane cu Rusia – adauga Stefan Andrei. Astia nu apar nicaieri.”

In Sudan, ambasadorul roman la Khartoum, Ghitulescu, este jenat ca trebuie sa ne livreze acelasi text ca la Bucuresti si ne roaga sa folosim materialul oferit de prutatorul de cuvant al MAE.

Tot in Sudan, ne-am inatlnit cu unul dintre ministrii cabinetului actual. In biroul lui Al Wassila Al Samani, fost ministru de externe si actual ministru al resurselor umane aflam si punctul de vedere oficial. Sudanul nu se mai gandeste sa plateasca datoria. “Datoriile, da, avem datorii. Dar de cand provin ele, din ce an? Mai mult de 30 de ani. Si va dau un exemplu, avem datorii la India. Cand am vorbit cu ei despre inghetarea sau uitarea lor, datoriile au reinnoit comertul. Datoriile Sudanului erau de 50 de milioane, acum indienii au uitat de ele, acum au investit mai mult de 7 miliarde in Sudan, si cu siguranta din 2002 de cand au devenit foarte activi in Sudan, ei au facut foarte multi bani. Asta vrem si de la Romania.” Asadar o solutie ar fi ca romanii sa investeasca in Sudan. Lucru pe care l-au mai facut acum 30-40 de ani.

Dar solutia de a recupera banii prin investitii se pare ca nu a fost luata in calcul de autoritatile de la Bucuresti. Dupa multe insistente, reusim sa intalnim un responsabil din partea Ministerului de finante. Bogdan Dragoi este secretarul de stat. Se ocupa de recuperarea datoriilor. Dar nu afalm nimic nou…

Si totusi au existat incercari de a recupera datoria din Sudan. Dar nu din partea statului roman. La inceputul anilor 2000, in Sudan a fost un boom al petrolului. Cativa oameni de afaceri au simtit oportunitatea. Este celebra o fotografie din bazarul din Khartoum in care apar Dinu Patriciu, Omar Haissam si fostul consilier prezidential, Dorin Marian. Din surse locale am aflat ca afacerea romanilor in Sudan n-a mai avut loc din cauza lui Omar Haissam care a incercat sa vanda arme rebelilor din sud. Haissam a fost expulzat imediat.

Sudanul este sarac doar pentru sudanezii de rand si poate pentru romani atunci cand vine vorba de datorii. Presedintele celei mai importante companii petroliere ne-a primit cu zambetul pe buze. Compania exporta 500.000 de barili/zi. Asta inseamna de doua ori mai mult decat consumul zilnic al Romaniei. Mare parte din infrastructura petroliera sudaneza este facuta de romani, dar petrolul sudanez n-a ajuns niciodata la noi. Pompele au fost facute de romani in 1981-82. La sfarsitul acestui an Sudanul va deveni tara africana cu cel mai mare export de aur. O tona de aur acum este in jur de 46 de milioane de de dolari, asa ca datoria Sudanului fata de Romania ar putea fi acoperita cu doar 4 t de aur.

Reportaj difuzat de Protv in emisiunea “Romania, te iubesc!” din 8 mai 2011

 

 

Sursa: zf.ro

Mamaia – De la “bijuteria” Romaniei si mandria lui Nicolae Ceausescu la ruine si locuri “uitate”

 

Cunoscuta in trecut drept “Perla Marii Negre“, statiunea Mamaia a devenit un loc in care distractia, cluburilesi alcoolul fac “valuri” printre tinerii romani. O limba de pamant cu o istorie fascinanta

La sfarsitul secolului al XIX-lea, Mamaia era un satuc dobrogean costier tipic, cu pescari greci si lipoveni si oieri romani, denumirea provenind de la Mamai, un proprietar tatar al locului din vremea stapanirii turcesti.

Povestea sa incepe in jurul anului 1900, in urma extinderii portului Constanta, cand s-a cautat o locatie noua pentru ceea ce se numeau in acea epoca „baile de mare”. Intrucat faleza in zona actualelor statiuni din sudul litoralului era foarte inalta, iar plajele foarte mici ca dimensiuni, s-a preferat ca noua statiune sa fie amenajata la cinci kilometri in nordul orasului, pe limba de pamant ce desparte Marea Neagra de lacul Siutghiol.

Primele constructii din noul amplasament s-au ridicat in 1906, cand apar si primele cabine de lemn reunite sub doua Pavilioane, terminate cu cate un foisor si o punte care inainta in mare. Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906, constructiile fiind amenajate dupa planurile arhitectului peisagist E. Recont. Pentru a facilita accesul turistilor catre Mamaia (sau ceea ce acum inseamna zona Cazinoului), intre gara Constanta si statiune se monteaza o linie de cale ferata pe traseul pe care astazi se afla Bulevardul Mamaia. Aceste constructii au reprezentat centrul activitatilor turistice pana la disparitia lor intr-un incendiu in 1920, scrie a1.ro.

Imediat dupa incheierea Primului Razboi Mondial, statiunea se dezvolta si incepe amenajarea ei, odata cu construirea rezidentei de vara a familiei regale. In anul 1935, se construieste Cazinoul, iar in anul 1934 apare primul hotel. De fapt, era o vila cu dimensiuni mai mari. Primul hotel in adevaratul sens al cuvantului a fost Rex (1936), dar abia in 1957 incep sa apara si hotelurile-bloc, primele fiind hotelul Parc si cel numit atunci Bucuresti.

Dezvoltarea statiunii a fost in doua etape: intre 1959-1965 s-a lucrat la partea sudica, iar partea nordica a fost ridicata in mare parte in timpul lui Ceausescu, adica intre 1982-1985. In aceasta perioada, Mamaia era cunoscuta sub numele de „aspirator de valuta”, atragand turisti din toate colturile lumii.

Dupa caderea comunismului, Mamaia a fost in mare parte „uitata” de acesti turisti straini si a devenit locul in care romanii prefera sa fuga in weekend, pentru cateva zile de relaxare. Diferentele dintre ATUNCI si ACUM sunt uriase, iar imaginile de mai jos valoreaza mai mult decat o mie de cuvinte…

Sursa: bzi.ro

ROMÂNIA FURATĂ: Complexul Energetic Oltenia, de la profit la dezastru

 

Urma să fie motorul energetic al României, dar, în trei ani de la înfiinţare, are datorii şi pierderi de 600 de milioane de euro. Compania în care statul a investit un miliard de euro pentru modernizare a fost căpuşată sistematic de afaceri proaste, unele intrate în atenţia procurorilor. Povestea Complexului Energetic Oltenia, diseară, de la ora 21.00, într-un nou episod al campaniei “România furată”.

În 2012, Complexul Energetic Oltenia începe să funcţioneze oficial. După un an, activele companiei cresc la 1,6 miliarde de euro. Datoriile scad, la 380 milioane euro. Întreprinderea face profit, 28 de milioane de euro.

Gabriel Dumitraşcu, fost membru al Consiliului de Supraveghere al Complexului Oltenia, susţine că profitul companiei din 2012 a fost artificial. „Imediat după fuziune trebuia demonstrată viabilitatea ideii”, spune el.

Printre cele mai importante afaceri sunt cele în retehnologizarea Complexului Energetic.

„După 2012, mai mult ca sigur nu s-au dat contracte pe criterii politice”, afirmă Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

Companiile Institutul de Studii şi Proiectări Energetice SA şi Romelectro Contracte au câştigat lucrări de 40 de milioane de euro. Cei mai importanţi acţionari la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice SA sunt Romelectro, cu 69,19%, şi Dan Ioan Gheorghiu, cu 9,77%.

Iunie 2015. DNA îl pune pe sub acuzare pe premierul Victor Ponta pentru mai multe infracţiuni legate de Complexul Energetic Oltenia. Premierul este acuzat că, alături de Dan Şova şi Laurenţiu Ciurel, ar fi participat la devalizarea bugetului companiei. În 2007, casa de avocatură Şova şi asociaţii a primit mai multe contracte de la complexurile Turceni şi Rovinari. Procurorii susţin că o parte din bani au ajuns şi la Victor Ponta.

„Nu cred că există companie de stat care să nu fi recurs la un moment dat la case de avocatură”, a spus Laurenţiu Ciurel, directorul general al CE Oltenia. Întrebat dacă ştia că Dan Ioan Gheorghiu este consilierul onorific al lui Victor Ponta, Ciurel a răspuns: „Sigur că ştiam. Da”.

Întreaga poveste a afacerilor de la Complexul Energetic Oltenia, în această seară, de la ora 21.00, la Jurnalul de Seară, într-un nou episod al campaniei “România furată”.

Sursa: digi24.ro

Sorin Ovidiu Vîntu: România este condusă de americani prin intermediul unei DICTATURI a Securității. Lista oamenilor politici pe care Vîntu îi consideră AGENȚI infiltrați

 

Fostul patron al Realității TV, Sorin Ovidiu Vântu, a avut o nouă intervenție pe Facebook, acesta abordând subiectul prezenței trupelor americane pe teritoriul țării.

Acesta a afirmat că România este sub o dictatură a “Securității”.

“România a devenit nu doar o colonie americană, ci o colonie ocupată americană. Una din problemele cele mai importante de rezolvat, atunci când veți ajunge voi la putere, va fi aceea să-i scoateți pe americani din țară. Va fi al dracului de greu! România este condusă de americani prin intermediul unei dictaturi a securității. În ultima mea postare de pe blog v-am arătat o parte din cei care sunt infiltrați. Evident, așa se zice, asta e bârfa generală. Convingerea mea este că această bârfă este reală. O trec la capitolul bârfe ca să nu mă aresteze și pentru asta. Suntem sub un fel de dictatură militară, numai că haina militară este îmbrăcată de ăștia de la Securitate. Totul a fost posibil urmare a unui plan bine pus la punct. Plan pus la punct în afara țării, de către tovarășii de pe Potomac. Le-au făcut tuturor dosare penale și acum îi șantajează cu ele. Fiți convinși că peste 10-15 ani va fi marea problemă a țării în care trăiți”, a spus SOV pe Facebook.

În postarea de pe blogul său, SOV a scris că următorii politicieni sunt oamenii serviciilor, “dacă bârfele sunt reale”:

1. Victor Ponta – ofiter sub acoperire S.I.E.
2. Gabriel Oprea – ofiter sub acoperire S.R.I.
3. Vasile Blaga – ofiter sub acoperire S.R.I.
4. Ilie Sarbu – ofiter sub acoperire S.R.I.
5. Valeriu Zgonea – ofiter sub acoperire S.R.I.
6. Ioan Rus – ofiter sub acoperire S.R.I.

Sursa: activenews.roxx

România nu mai are nici o instituţie cu adevărat independentă şi democratică

 

De ani de zile ne furăm singuri căciula, afirmînd că avem încredere în Justiţie, că serviciile secrete s-au reformat, că trebuie să respectăm deciziile CCR sau că Preşedintele este deasupra partidelor. Oare, chiar aşa să fie sau ne amăgim, ca şi cînd n-am vedea că toate instituţiile sînt populate cu oamenii aceluiaşi sistem?

Am ales să discutăm deschis doar despre instituţiile care, potrivit Constituţiei, ar trebui să fie detaşate complet de lupta politică a partidelor şi care ar trebui să reprezinte coloana democratică a statului de drept. Acestea ar fi Preşedinţia României, Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (coloana vertebrală a instanţelor judecătoreşti), Direcţia Naţională Anticorupţie (coloana vertebrală a Parchetului General),Serviciul Român de Informaţii (coloana vertebrală a serviciilor secrete). Sînt acestea, oare, instituţii cu adevărat independente de partidele politice sau sînt doar curele de transmisie, implicate vîrtos în toate jocurile politice, pe care încearcă nu numai să le controleze, ci chiar să le determine? Nu am inclus aici acele instituţii care au un caracter eminamente politic, cum sînt Parlamentul sau Guvernul, căci ele chiar sînt definite ca organisme politice.

“Este inacceptabil! Ponta apără interesele Rusiei în România.” Declaraţiile lui Florin Dobrescu în urma intervenţiei premierului în favoarea Lukoil

ui

Printre cei care au amendat intervenţia premierului Victor Ponta în favoarea companiei Lukoil, supusă măsurilor procurorilor ca urmare a acuzaţiilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, s-a aflat şi Florin Dobrescu, preşedintele executiv al Partidului “Totul pentru Ţară”, care a declarat pentru Buciumul.ro:

“Ieşirea premierului Ponta este inacceptabilă, dată fiind poziţia funcţiei publice pe care o ocupă într-un stat suveran. Mi se pare inadmisibil ca şeful Guvernului să atace organele judiciare din propriul stat, erijându-se în apărător al unei companii străine.

Vi-l amintiţi pe Băsescu făcând lobby pentru compania Gold Corporation, în 2011, la Roşia Montană? Vă amintiţi de reacţiile pe care le-am avut cu acel prilej?

Ei bine, situaţia în care se află Ponta acum este mult mai gravă. Pentru că avem de a face cu un prejudiciu de milioane de euro adus statului român. Dar mai ales pentru că, într-un mod absolut inexplicabil, se constituie în apărătorul ad-hoc al acestei companii ruseşti, într-un moment în care Rusia a devenit factor generator de instabilitate în regiune. Suntem în plin război rece, iar în aceste condiţii intervenţia lui Ponta mi se pare echivalentă cu aceea de trădarea de patrie.

Cer pe această cale Procuraturii, SRI şi celorlalte instituţii de resort să se autosesizeze cu privire la acest act îndreptat împotriva intereselor statului român.

Maeştrii ai diversiunii, ruşii nu se pot conforma principiilor de drept. Ei folosesc şi în cazul Lukoil şantajul închiderii rafinăriei de la Ploieşti. Fapt care este inacceptabil. Şi aici preşedintele Băsescu a avut dreptate astăzi: Guvernul trebuie să fie pregătit pentru a prelua rafinăria în conformitate cu legile statului român.”

Sursa: buciumul.ro

Plangerea a fost transmisa Presedentiei Romaniei, Guvernului Romaniei si Avocatului Poporului.

 

Constatind ca in ultima vreme, spiritualitatea si sentimentul dragostei de tara este din ce in ce mai estompat in rindul cetatenilor, pe fondul recudescentei actiunilor iredendismului maghiar, si constatind pericolul iminent ce pindeste NATIUNEA ROMANA, adresez aceaste acuzatii STATULUI ROMAN SI AUTORITATILOR SALE.

ASTFEL :

1. Statul Roman si autoritatiile sale au facilitat atacurile la adresa NATIUNII ROMANE, in vederea distrugerii spiritualitatii romanesti si a sentimentului de dragoste de tara prin:

– Distrugerea economiei tarii, a capacitatilor industriale si agricole, aducand cetatenii ROMANIEI intr-un stadiu de mizerie, prin cresterea somajului, lipsa acuta de locuri de munca, indatorarea populatiei la banci, lipsa aproape totala a protectiei sociale.

– Distrugerea sanatatii si natalitatii populatiei, prin inchiderea de spitale, determinarea personalului medical sa emigreze in afara tarii, lipsa medicamentelor si vaccinurilor, creearea unui sistem medical corupt si ineficient.

– Distrugerea culturii nationale, prin provarea nonvalorilor culturale (manelizarea populatiei), prin acceptarea diverselor activitati culturale lipsite de moralitate si valoare. Acceptarea unor atentate la patrimoniul istoric, acceptand distrugerea arheologica prin “aprobari de descarcare istorica” a unor vestigii ale identitatii noastre nationale.

– Distrugerea educatiei nationale, prin diverse programe si experiente scolare. (strigator la cer, acceptarea in facultati a studentilor fara examen de bacalaureat, inceperea anului de invatamint fara manuale scolare)etc.

– Distrugerea sistemului de aparare, prin diminuarea efectivelor armatei (stagiul militar nefiind obligatoriu), diminuarea capacitatilor de lupta (inchiderea multor fabrici si uzine cu caracter militar), politica de aparare fiind aservita intereselor straine, mai precis NATO.

– Inactivitatea institutilor statului din domeniul securitatii nationale, care permit atacurile iredentist –soviniste din HARGHITA SI COVASNA, alte activitati ostile ce intra sub incidenta Codului Penal, savirsite de persoane infractoare.

– Distrugerea securitatii alimentare a populatiei, prin acceptarea patrunderii pe pietele romanesti a diferitelor produse nesanatoase de pe piata externa, si obstructionarea produselor alimentare autohtone, prin birocratie si alte modalitati de descurajare.

2. Manipularea si dezinformarea populatiei in scopul distrugerii spiritului national si a dragostei de tara, astfel :

– Inmultirea publicatilor cu caracter pornografic, imoral, antinational.

– Inmultirea posturilor si programelor de radio-televiziune cu caracter politic manipulator, sau acelora care promoveaza emisiuni si spectacole de prost gust, imorale, pornografice, antinationale, etc.

– Politizarea si subordonarea CNA, in scopul aservirii trusturilor de presa, puterii si intereselor antiromanesti.

3. Invrajbirea populatiei tarii, prin :

– Creearea de partide si organizatii politice si separarea populatiei in functie de interesele partinice a acestora.

– Incurajarea activitatilor sectelor religioase si intoleratei religioase

– Acceptarea fenomenelor iredentist –soviniste, a partidelor etnice.

– Omisiunea de a lua masuri impotriva acelora care aduc atingere istoriei noastre nationale, imaginii si monumentelor eroilor nostri, atacurile la adresa Constitutiei Romaniei, in special a art. 1

– Invrajbirea populatiei cu ocazia campanilor electorale, prin adunari si sedinte cu profund caracter partinic, lipsite de spiritul si dragostea fata de patrie.

Plingerea mea ar putea continua cu multe exemple prin care statul si autoritatiile sale contribuie la distrugerea SPIRITUALITATII ROMANESTI SI A DRAGOSTEI DE TARA, dar prefer sa ma opresc aici, stiind ca numai judecata CONSTIINTEI NEAMULUI si a ISTORIEI, o sa o judece si probabil o sa scoata la iveala vinovatii, pedepsiindu-i prin cuvantul “RUSINE ! “
Sustinind tot ce am afirmat, inclusiv …RUSINE !

 

Autor: Serb Marcel

General (r) Dr. Mircea Chelaru: “Rezistenţa civică identitară prin cultură superioară şi înaltă spiritualitate”

 

Construcția unei Societăţi Sănătoase – Apel către Naţiunea Română

Lumea în care trăim este grăbită şi superficială, fapt pentru care, de cele mai multe, ori aparenţa este luată drept fond iar esenţele sunt vădit ignorate. Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o memorie colectivă scurtă, cel mai adesea distorsionată de manipulări brutale. Virtuţile, acolo unde se întâmplă să mai fie practicate, precum şi buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt, aproape fără excepţie, luate drept defecte sau în cel mai bun caz, nişte curiozităţi ciudate de comportament individual. Acestei lumi, tot mai străină de sine, ne adresăm imperativ! Accederea succesivă a României în stucturile Organizaţiei Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene a fost considerată un dublu moment de împlinire a devenirii istorice a națiunii noastre. Așteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau sa fie exprimate în mod public de întreaga societate românească și, indiferent de temele enunțate, numitorul comun al discursului naţional a fost același: construcția unei Societăţi Sănătoase aducând Civilizaţia Europei Moderne în în străvechea Vatră Spirituală a Românilor.

Actul educațional familial și cel instituțional este viciat de neglijență, deviaţionism, improvizație și corupere emoțională

Analiza sintetică a societății românești din ultimii ani conduce însă la o serie de concluzii alarmante, în mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a comportamentului și moralei publice, atât la nivelul individului cât şi la nivel instituţional. Prejudiciul moral-social este imens. Actul educațional familial și cel instituțional este viciat de neglijență, deviaţionism, improvizație și corupere emoțională în formă continuă. În spațiul vizualului public se practică vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul, bădărănia şi instigarea directă la ură revanşardă! Au fost eliminate, cu mici excepții, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duioșia, tandreța, frumusețea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviință, smerenia și toleranța.

Strada a devenit o junglă umană. Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic!

Agresivitatea trotuarului, nesimțirea automobilistului, insolența omului de ordine, kitchul omniprezent, extravaganța și exhibiționismul, toate, în parte sau la un loc, agresează la tot pasul bunul simț comun, schilodesc pudoarea naturală şi inhibă violent reacţia individuală de autoapărare. Taraba publică mediatică insistă pe spaţiul ocupat de corupţie, violenţă şi şarlatanie, cu prim planuri de speculanți, interlopi și clienți abrutizați ai rețelelor de crimă organizată, care practică modelul prozelit al răului ca şi formulă de succes! Omul cuminte este scuipat, agresat, umilit pe stradă, în tranvai, la școală, la piață, în magazin, în propria-i ogradă sau în scara de bloc. El este furat, mințit, iarăşi şi iarăşi manipulat, înjosit și lipsit de dreptate. Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic.Iar schilodirea ființei publice, nimeni altul decât omul-cetăţean, reprezintă cea mai mare amenințare la adresa viitoarelor generații biologice şi educaționale.

Înțelegând că patrimoniul cel mai de preț al unei națiuni este tocmai capitalul său imaterial, în care este inclusă și morala cetății, am luat act şi mă manifest cu profundă îngrijorare faţă de alterarea fondului formativ al noilor generații și îndeosebi a modelului de viață tradiţional românesc. Mă adresez, aşadar, tuturor instituțiilor publice și organizațiilor private, să recurgă la o atentă și responsabilă analiză a mediului actual de desfășurare a vieții publice intervenind rapid şi corectiv pentru eliminarea acelor surse nocive care pot produce pervertirea simțurilor și a legilor naturale, pentru suprimarea programelor de orice natură care, prin sugestie și contaminare imagologică, produc distrugerea simbolică a identităților specifice, mai ales prin campanii ţintite de defăimare naţională, și falsifică prin substituire esenţele noastre tradiționale.

Este momentul să învăţăm a spune „NU!” la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!

În fața pericolului unei depersonalizări sau chiar sluţiri a modelului de viață românesc, cu vădită finalitate a profanării sale spirituale, îmi asum răspunderea în nume personal, de a cere tuturor reprezentanților Puterilor Statului și, prin extensie, instituțiilor responsabile, de orice natură, angajarea lucidă și intransigentă, capabilă să respingă insinuările periculoase ale curentelor decadente, excentrice și imorale. Întregii Societăţi Româneşti, ca sursă unică a Puterii Civile, adresez chemarea simbol pentru angajarea directă şi activă în rezistenţa civică identitară prin cultură superioară şi înaltă spiritualitate. De ani buni încoace, românul băştinaş, oricât de puţin ar avea, nu se plânge de foame. El plânge mocnit şi surd deruşine! Este momentul să învăţăm a spune „NU!” la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!

Europenizarea României nu trebuie să fie doar un concept de propagandă găunoasă a celora care au ajuns să gestioneze puterea naţiunii. Spiritul novator și preluarea critică a valorilor aplicabile este o necesitate dar și o consecință a dialogului între națiunea română și celelalte națiuni europene. Importul experimentelor ratate și a derivatelor nocive ale acestora trebuie, însă, eliminate cât mai repede cu putință, iar guvernarea să se facă numai în beneficiul românilor! Peste spațiul de prosperitate European trebuie să se suprapună noetica naturală și spiritualitatea unei civilizații morale, iar modelul acesteia este însăşi credinţa noastră străbună!

Poporul Român merită şi este demn de un asemenea destin!

Autor: General (r) Dr. Mircea Chelaru
Sursa: art-emis.ro

“Investitorii străini” nu aduc prosperitate

gg

Presa a transformat plecarea finlandezilor de la Nokia din România într-o adevărată tragedie naţională. Parcă însuşi Dumnezeu ne-ar fi părăsit! Dar oare chiar aşa stau lucrurile?!

Timp de mai bine de două decenii absolut toţi politicienii, analiştii, jurnaliştii, afaceriştii şi alţi “işti” au lătrat întruna pe la televiziuni, că singura şansă de dezvoltare a României sunt “investitorii străini” sau “investiţiile străine”. Nimic mai fals!

Deşi mi-am propus să explic de ce investitorii străini contribuie foarte puţin, sau deloc la dezvoltatrea economică a României, cred că este limpede pentru oricine care este întreg la minte, că mulţimea de “investitori” care s-au perindat pe aici, sau încă mai profită de pe urma ţării noastre, nu au adus mari beneficii românilor, nici în ceea ce priveşte prosperitatea şi progresul economic, nici în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă

Înainte de a intra în forţă în subiect, vreau să lămurim mai întâi un aspect ce este strâns legat de investitorii străini şi anume cel al globalizării. Am fost intoxicaţi ani în şir, prin propaganda făcută în presă şi în politică, cu ideea că globalizarea este un proces firesc, inevitabil, fiind rezultatul evoluţiei tehnologiei şi a umanităţii în general. Acest lucru este o minciună; globalizarea este un proces planificat şi iniţiat de marile corporaţii transnaţionale şi organismele financiare mondiale şi nu este deloc natural, fiind imposibil de menţinut fără ajutorul susţinut al politicienilor şi al guvernelor naţionale.

Practic, clasa politică şi guvernele statelor au fost corupte (cumpărate) de către oligarhia financiaro-corporatistă, pentru a sluji exclusiv interesele acestui grup. Globalizarea se realizează prin două acţiuni majore ale coducătorilor de state:

1. Dereglementarea, adică eliminarea acelor legi internaţionale care limitează accesul marilor bănci şi corporaţii pe teritoriul altor state decât cel de origine, dându-se astfel “liber la prăduit” resursele naturale şi umane ale oricărei ţări de pe planetă.

2. Subvenţionarea de către guverne a marilor afaceri internaţionale fie direct, fie indirect, prin scutiri de taxe şi impozite, prin construirea de infrastructură (autostrăzi, clădiri, utilităţi), garantarea de către stat a împrumuturilor făcute de respectivele companii pentru “investiţii”.

Pe lângă aceste două lucruri, guvernele, la presiunea acestor corporaţii şi instituţii financiare, adoptă o serie de legi, care favorizează afacerile străinilor, de cele mai multe ori în detrimentul populaţiei, a salariaţilor şi afacerilor locale.

Acum, cunoscând aceste lucruri, ne putem da seama că cei care vin să “investească” în România au posibilitatea să facă profituri uriaşe, fără să aducă contribuţii notabile la dezvoltarea economică a ţării şi plus de asta pot pleca oricând doresc, fără nicio responsabilitate faţă de economia naţională, faţă de angajaţi, sau de problemele de mediu create.

Revenind la Nokia, această companie, după ce a plecat din Germania, a venit la noi şi, deşi a fabricat aceleaşi produse ca şi acolo, a plătit angajaţii români cu salarii de 4-5 ori mai mici, a beneficiat de o investiţie în infrastructură din partea statului român, în complexul industrial de la Jucu, de circa 33 de milioane de euro, la care a adăugat investiţia proprie de 60 de milioane de euro. A realizat în trei ani încasări totale de 3 miliarde de euro, din care nu a plătit mai nimic statului, fiind scutită de impozit pe termen de 5 ani, iar cu salariile a cheltuit doar 1%.

Acum pleacă spre zări mai luminoase, cu o căruţă de bani şi fără prea multe griji faţă de cei 1.900 de angajaţi care vor rămâne pe drumuri, deoarece noul Cod al Muncii, adoptat de guvernul Boc, permite acest lucru.

În concluzie investitorii străini nu sunt o soluţie pentru dezvoltatea unei ţări. Un stat care îşi bazează creşterea economiei doar pe investiţii străine este o ţară bananieră falimentară, condusă de politicieni corupţi. Marii rechini internaţionali nu aduc nici prosperitate, nici locuri de muncă, deoarece urmăresc să facă un profit cât mai mare cu investiţii cât mai mici.

Mulţi vor întreba, în acest caz, care este soluţia. Soluţia sănătoasă, pentru un stat liber şi suveran este dezvoltarea economiei locale, a micilor afaceri, bazate pe capital autohton, singurele care creează prosperitate, milioane de locuri de muncă (nu doar câteva mii) şi care contribuie în mod real la bugetul ţării.
Dacă ne uităm la ce a făcut guvernul Băsescu-Boc în ultimii ani, vom observa că mai întâi a distrus micile afaceri, prin măsurile iniţiale, din 2009, care au dus la închiderea a peste 300.000 de IMM-uri în numai doi ani, apoi, la “recomandarea” FMI, a Băncii Mondiale şi a UE a trecut fără dezbatere parlamentară o serie de legi îndreptate împotriva naţiunii şi în favoarea marilor afaceri internaţionale.

Iar acum se vorbeşte din nou despre nevoia de noi privatizări, vânzări şi investiţii străine… toate doar în slujba interesului naţional.

Autor: Dan Tanasescu
Sursa: dantanasescu.ro via adevarulascuns.blogspot.ro

7o

 

România, punct strategic pe harta marelui război agricol. Străinii “vor scoate afară şi produsele şi profitul”  66

Agricultura, o miză uriaşă într-un mare „război economic“ care nu a început de ieri, de azi şi care va continua mulţi ani de acum înainte, la nivel planetar. Aflaţi pe un pământ rodnic, vânat de mari interese, vom reuşi, ca popor, să ne administrăm resursele umane, tehnologice, financiare şi naturale, astfel încât să ieşim câştigători din această luptă?

Stelnica este o comună cu peste 1.700 de locuitori, aflată în judeţul Ialomiţa, la nord de oraşul Feteşti, pe malul stâng al Dunării. O localitate specifică zonelor româneşti de câmpie, cu puţini oameni pe străzi la orele dimineţii. Maşinile trec rar, căruţaşii mână calul spre treburile zilnice, bătrânele vioaie deretică prin grădini şi prin faţa caselor. Comuna are o suprafaţă agricolă de aproximativ 13.000 de hectare, cultivate cu orz, grâu, floarea-soarelui şi rapiţă.

Hectare atractive pentru danezi şi americani

Peste 3.000 de hectare din această suprafaţă au fost preluate în proprietate de investitori străini, cu precădere din Danemarca şi SUA, ne spune Costel Brateş, primarul comunei. El se declară nemulţumit de mecanismele financiare rezultate prin implicarea capitalului străin. Investitorii au început să cumpere terenuri la Stelnica la câţiva ani după aderarea României la Uniunea Europeană, prin 2010-2011. Pe atunci, un hectar putea fi achiziţionat cu 6.000-8.000 de lei. Astăzi, preţul a ajuns pe la 12.000-15.000 de lei. Danezii, americanii şi ceilalţi oameni de afaceri prezenţi aici au dat loturile în arendă unor companii de exploatare agricolă. Ca peste tot, problemele vin de la bani. „Noul proprietar vrea ca arenda să fie în acelaşi cuantum cu subvenţia primită de la UE, cifrată în jur de 150 euro la hectar. În aceste condiţii, multe exploataţii au renunţat să mai lucreze terenuri“, afirmă Brateş. Astfel, partea română cam ce ia pe mere dă pe pere şi mai departe trebuie să se descurce strict din ce produce şi vinde. Cât de profitabilă e agricultura ca business? După 2007, odată cu intrarea României în UE, lucrurile s-au mai schimbat şi la Stelnica. Au apărut tehnologii mai performante, astfel că producţia la hectar a crescut în aceşti ani cu 30-50%. Dar o producţie ridicată pare să fie nu atât o fericire, cât o şansă de a rămâne pe linia de plutire, având în vedere evoluţia preţurilor.

Defrisarile ilegale din Romania si mafia padurarilor

7u

Publicatia EcoMagazin relateaza  privind mafia din silvicultura romaneasca, prezentand un caz simptomatic. Este vorba de ceea ce se intampla in localitatea Homoroade din judetul Satu Mare.

Romania pierde in fiecare zi hectare intregi de padure, iar activitatea de reimpadurire este semnificativ redusa. Suprafata ocupata de paduri este de circa 27% din suprafata intregii tari, spre deosebire de alte tari europene, in care padurile acopera arii semnificative: Suedia (76%), Finlanda (72%), Estonia (61%), Slovenia (60%), Letonia (56%). Procentul de impadurire al Romaniei este si sub media europeana, care se ridica la 32,4%, conform ultimelor date disponibile ale Eurostat.

Lemnul a devenit o moneda de schimb, aducand bunastare unora, dar saracind aceasta tara. Romania a taiat ilegal in ultimii 23 de ani 366.000 de hectare de padure, Conform raportului Curtii de Conturi din anul 2013. Paguba se ridica la peste 5 miliarde de euro daca se ia in calcul pretul cel mai mic, pentru lemnul de foc. Curtea de Conturi precizeaza insa ca aceasta cifra este departe de a fi cea reala, intrucat cea mai mare parte a arborilor taiati din padurile Romaniei au fost exportati la preturi mult mai mari decat pretul minim stabilit pentru lemnul de foc.

De asemenea, raportul atrage atentia ca aproape 600.000 de hectare de padure au fost retrocedate sau urmeaza a fi retrocedate cu incalcarea legii, iar peste 500.000 de hectare de padure sunt nepazite, prilej pentru defrisarile ilegale.

Mafia padurarilor este o problema reala, trecuta insa sub tacere. Exploatarea forestiera ilegala si irationala se face cu colaborarea padurarilor si a brigadierilor. Preocuparea principala a padurarilor este sa scoata lemnele din pamant. Nu intampina nicio dificultate deoarece padurarii si brigadierii se controleaza unii pe altii.

De pilda, in comuna Homoroade din judetul Satu Mare, o intreaga familie este implicata in activitati de exploatare ilegala: tatal este brigadier, fiul este padurar, iar fiica este administratorul unei firme de exploatari forestiere. Orice control menit sa impiedice activitatile ilegale devine ineficient in aceste conditii. In plus, transportul fara ratiune al bustenilor strica drumurile facute cu bani grei, unele dintre ele chiar cu fonduri europene.

 

 

Greenpeace Romania avertizeaza ca in fiecare an, in tara noastra sunt taiati milioane de arbori, o mare parte a defrisarilor fiind ilegale.

Este revoltător ca autoritățile române responsabile de protecția mediului să favorizeze interesele unei companii străine și să încurajeze tăierile de arbori. Compania austriacă Schweighofer prelucrează deja circa 3 milioane de arbori anual, din pădurile Românieinoua fabrică din Covasna urmând să prelucreze încă un milion de arbori anual,” declară Irina Bandrabur, ofițer de presă Greenpeace România.

Compania austriacă Schweighofer deține în România patru fabrici de prelucrare a lemnului: Rădăuți 1,4 milioane metri cubi, Sebeș, 1,35 milioane metri cubi, Siret și Comănești.

In 15 ianuarie 2014 Greenpeace România a solicitat Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice să ia măsuri urgente privind situația de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Covasna, care consideră că prelucrarea a 1.000.000 de arbori nu are impact asupra mediului.

 

 

Iată DE CE (nu) NE ÎMBOLNĂVIM? – Valeriu Popa

Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion în viaţa lor, o nedreptate, mai ales dacă este vorba de o maladie ereditară sau e luată de la cineva. Orice boală sau accident apărut în viaţa ta a fost provocat de tine. Boala este pur şi simplu un semnal al corpului tău. Supra-conştiinţa ta, latura ta divină, Dumnezeul tău interior îţi trimite un mesaj ca să-ţi atragă atenţia asupra faptului că în acţiunile, vorbele şi gândurile tale e ceva care se opune legii iubirii. De aceea, trebuie să captezi mesajul şi să mulţumeşti supra-conştiinţei tale că ţi l-a transmis. Dacă nu reuşeşti să-l descifrezi, bolile şi accidentele tale se vor intensifica.
Când starea de rău persistă, e timpul să vezi neapărat despre ce este vorba. Dacă boala este puternică, înseamnă că ea s-a instalat în tine de multă vreme. Este sufletul tău care strigă ajutor. Trebuie să revii pe drumul cel bun, pe cel al dragostei. Fiecare boală, indispoziţie sau accident nu este decât un indiciu. Boala încetează de îndată ce ai înţeles mesajul. Cu cât doreşte omul mai mult să se schimbe, cu atât mai repede şi mai uşor se desfăşoară însănătoşirea lui. Bolile sunt cu miile, iar cauza este una singură: insuficientă iubire. De îndată ce încetăm să năzuim către Divin, ne cufundăm în uman şi începem să depindem de mâncare, dorinţe, pasiuni, ambiții, desfătare sexuală. Cu cât depindem mai mult de acestea, cu atât mai mare va fi îmbolnăvirea.
Toate aceste boli se lecuiesc într-un singur mod: să vezi în ele voinţa divină şi să înţelegi că fără boală nu există dezvoltare spirituală. Boala este un bec roşu care ne avertizează că ne aflăm pe un drum greşit. Dacă ani în şir faci prostii, repetând greşelile, vine o vreme a plăţii prin boala pe care singur ţi-ai creat-o. De fapt, boala este rezultatul pierderii divinului din noi, iar însănătoşirea este rezultatul restabilirii acestei legături. Practic, dacă te-ai vindecat sufleteşte, te vindeci și trupeşte. Noi, oamenii, suntem alcătuiţi din trei componente: trup, suflet şi spirit, asemeni Sfintei Treimi, şi orice dezechilibru al uneia ne aduce suferinţă. Boala şi starea de rău sunt opuse sănătăţii şi stării de bine şi se manifestă în realitatea ta, din vina ta. Ești bolnav pentru că ţi-ai cauzat boala şi poţi să te faci iarăşi bine, pur şi simplu hotărând aceasta.
Toate bolile sunt autocreate. Până şi doctorii îşi dau seama acum de modul în care oamenii se auto-îmbolnăvesc. Cei cu un orgoliu interior crescut atrag boala şi nenorocirea. Boala ne obligă să ne schimbăm lăuntric, să ne transformăm. Cu cât mai puternic se schimbă omul în direcţia bună, cu atât mai puţine medicamente îi sunt necesare şi mai repede învinge boala. Bolile apar în câmpul energetic al omului cu mulţi ani înainte ca ele să se manifeste în planul fizic. Câmpul energetic este primordial în raport cu corpul şi îi determină acestuia soarta, caracterul şi starea fizică. Organismul trebuie să blocheze programele distructive care au pătruns în câmpul lui. Cu cât este mai puternic şi mai periculos programul distructiv, cu atât mai agresivă boala. Când omul încalcă legile supreme, se abate de la calea sa de evoluţie, i se deformează structura energetică, apar breşe în sistemul lui defensiv şi devine o pradă uşoară pentru virusuri, care îndeplinesc funcţiile unui program de pedepsire. Omul începe să fie bolnav. Bolile grave contribuie la protejarea structurii spirituale.
Dacă distrugem armonia dintre noi şi univers vom avea parte de boli, nefericire, necazuri şi suferinţe. Gândurile sumbre, neîncrederea, grijile, ura şi frica, împreună cu rudele lor: anxietatea, amărăciunea, nerăbdarea, avariţia, lipsa de amabilitate, obiceiul de a judeca şi de a-i condamna pe alții, toate acestea atacă trupul la nivelul celulei, ceea ce duce la suferinţă, nefericire şi deprimare. În aceste condiţii, este imposibil să ai un corp sănătos. Prin gândurile, dorinţele şi obiceiurile noastre inducem sănătate sau boală în corpul fizic. Noi suntem singurii răspunzători pentru starea noastră de sănătate, pentru fericirea sau nefericirea noastră. Nu Dumnezeu ne trimite boli, accidente sau suferinţe, ci noi ni le creăm singuri prin gândurile distructive. Cu alte cuvinte, culegem ce am semănat în trecut.
A-ţi fi teamă de o boală înseamnă a-i înlesni evoluţia, a o provoca. Dacă aveţi gânduri despre boală şi suferinţă, trupul va atrage aceste gânduri în corpul fizic. Gândiţi-vă că întâmplările nu sunt cauze, ci efecte ale stării mentale în care vă complăceți. Boala nu trebuie considerată ca o pedeapsă sau o nedreptate. Ea este cel mai drept act din existenţa noastră, pentru că a fost generată de comportamentul nostru mental şi afectiv. Prin gând, omul se îmbolnăveşte şi tot prin gând el se vindecă. Orice boală porneşte din minte. Mulţi bolnavi îşi pregătesc mental, cu străduinţă, ani de-a rândul, o îmbolnăvire definitivă. Nimic nu se manifestă în corp fără să aibă un prototip mental corespunzător. Adevărata vindecare începe în momentul în care ne gândim ce am vrea să facem atunci când ne vom recâştiga sănătatea. Nu tratamentul medical este cauza vindecării, ci credinţa fermă. „Toate sunt cu putinţă celui care crede”. (Marcu 9, 23)
Când suntem bolnavi, trebuie să cerem să ni se dea sănătate, nu să fim vindecaţi de boală. În cazul unui om bolnav, cu cât vă temeţi mai mult pentru el, cu atât îi produceţi un rău mai mare şi-l împiedicaţi să supravieţuiască. Când cineva se îmbolnăveşte, să-i acordăm un ajutor minim şi foarte detaşat, nu unul sufocant. Atenţia exagerată în timpul bolii o întreţine. Dacă compătimeşti un om, te poţi îmbolnăvi. Pe om poţi să-l ajuţi, dar nu să-l compătimeşti. Când deplângi un om bolnav, înseamnă că nu ești de acord cu boala lui, dar nu iei în considerare cauzele spirituale ale bolii respective, care favorizează destrămarea spiritului. De aceea, boala trebuie acceptată cu smerenie. Singura soluţie a celor din jur este să se roage pentru sănătatea lui, dar nu să-l compătimească.
Medicul pansează rana şi Dumnezeu o vindecă. Când rana este tratată cu iubire, ea se vindecă repede. Vindecarea poate fi instantanee sau poate dura o viaţă, în funcţie de cât de mult aţi capitulat. În măsura în care putem păstra în suflet starea de bucurie şi iubire vom putea învinge treptat orice boală. Vindecările au loc doar atunci când greşelile sunt plătite, lecţiile învăţate, atenţionarea luată în seamă.
Nu e suficient să acceptăm boala, trebuie să ne bucurăm că ea ne salvează sufletul şi trupul. Trebuie să acceptăm toate umilinţele  pricinuite trupului nostru prin intermediul cărora ni se purifică sufletul. Obiceiul de a discuta în societate despre simptomele și cauzele diverselor boli, morţi, agonii şi scene de coşmar atrag asupra oamenilor un torent de impresii care le vor pricinui boli şi suferinţe.
Nu uitaţi unde v-aţi născut. De locul în care aţi văzut lumina zilei şi de poporul din care vă trageţi v-a legat şi vă leagă întotdeauna energii uriaşe, cu influenţe nebănuite. Nu uitaţi că un om bolnav va fi ajutat cel mai bine să se vindece în locul în care s-a născut, pentru că numai acolo amprenta lui bioenergetică funcţionează cel mai bine. Dacă avem curajul să fim cinstiţi cu noi, putem uşor să observăm că jumătate din viaţă ne străduim să ne distrugem sănătatea pentru avere, pentru ca în cealaltă jumătate să cheltuim averea pentru a ne recâştiga sănătatea, cât se mai poate din ea.
Imagine
CAUZELE SPIRITUALE ALE BOLILOR,
NECAZURILOR ȘI SUFERINȚELOR NOASTRE
Prin boală, omul trebuie să înţeleagă că a greşit undeva pe drumul vieţii şi până nu-şi elimină greşeala nu se poate vindeca decât parţial, deoarece în el persistă cauza generatoare de rău. De aceea trebuie ca mai întâi să fie depistată cauza bolii, pentru ca bolnavul să evite pe viitor greşelile comise, Dacă nu se elimină cauza, aceasta poate alimenta în continuare boala sau poate migra de la un organ la altul. Când cauza vor fi eliminată boala va dispărea. Astfel:
ACNEEA (coşurile): înseamnă neacceptarea propriei persoane. Nu-ţi place de tine însuți.
ALCOOLISMUL: implică probleme legate de tatăl său; trebuie cultivată detaşarea de acesta. Alcoolicul părăseşte familia, slujba, viaţa, dar nu se lasă de alcool. El se află în relaţie de dependenţă față de alcool şi aceasta înseamnă că din suflet lipseşte iubirea. Persoana trebuie să iubească lumea din jur. Dacă acest sentiment îi lipseşte, în suflet i se instalează o stare de disconfort, de chin spiritual. De aceea încearcă să-şi reprime această durere prin orice mijloace. Trebuie ca omul să înceteze să mai poarte supărarea pe lumea din jur şi să intre în armonie cu ea, pentru că armonia înseamnă iubire. Cine nu este iubit de nimeni şi nu iubeşte pe nimeni se pierde ușor în valurile ispitelor. Cei mai mulţi oamenii nenorociţi şi făcători de rele sunt jertfe ale unei copilării triste, în care au fost lipsiţi de iubire şi de grijă părintească. Aceştia au ajuns să nu iubească pe nimeni. Nu trebuie uitat că lucrurile care ne fac dependenţi generează numai suferinţă.
AFECŢIUNILE PULMONARE: jale reprimată, necazuri, supărări, frica de a simţi plăcerea şi bucuriile vieţii. Tuberculoza arată că într-o viaţă anterioară persoana a trăit numai pentru valorile materiale. Gândirea răului despre lumea înconjurătoare. Tuberculoza, pneumonia şi bronşita se datorează unor supărări de lungă durată. Când nu iubim lumea înconjurătoare, au de suferit plămânii.
AFECŢIUNI LA SUPRARENALE: înseamnă indiferenţă, ignoranţă faţă de sine, anxietate.
ALERGIILE: sunt rezultatul supărărilor interioare, al nemulţumirilor faţă de oamenii apropiaţi şi lumea înconjurătoare.
ANEMIA: este o utilizare incorectă a oxigenului la nivelul globulelor roşii şi este consecinţa unui refuz de a-şi utiliza talentele în serviciul aproapelui.
ANGINA: reprezintă teama de a se exprima sau de a cere ceva părinţilor sau partenerului.
APENDICITA: frica de viaţă, blocarea curgerii binelui.
ARTRITA: apare la persoanele care nu sunt iubite. Spirit prea critic şi rigiditate provenită din mental. Nu încerca să-i schimbi pe ceilalţi, acceptă-i aşa cum sunt. Dacă artrita e prezentă la nivelul mâinilor, braţelor, picioarelor şi şoldurilor eşti încredinţat că oamenii se folosesc de tine. În realitate nu exprimi ceea ce vrei. Corpul tău îţi spune că e vremea să te  afirmi prin tine însuţi.
ATEROSCLEROZA: rezistenţă, tensiuni, refuzul de a vedea binele.
ASTMUL: iubire ascunsă, înăbuşită. Plâns suprimat. O femeie şi-a alungat fiica din casă. Aceasta a crescut și s-a îmbolnăvit de astm, care nu a putut fi tratat cu medicamente. Când fiica a reuşit să-şi ierte mama, astmul i-a trecut.
AUTISM: într-o experienţă anterioară, individul a manifestat un refuz al societăţii, ducând o viaţă marginală. Acum, singura soluţie este iubirea pe care va trebui s-o primească de la apropiaţii săi.
APOPLEXIE: fuga de familie, de sine şi de viaţă. Indică un sentiment de vinovăţie. Un atac este de fapt un avertisment în plus pentru a deveni conştient de faptul că e inutil să te simţi vinovat.
BILA: plăcerea pentru mâncăruri fierbinţi, iuţi, acre, uscate şi sărate deranjează funcţia bilei. De asemenea, mânia, supărarea, frica, activitatea sexuală excesivă sunt  factori de dereglare a bilei.
BOALA PARKINSON: reprezintă teamă şi dorinţa intensă de a controla tot şi pe toţi.
BOLILE DE PIELE: apar din cauza acumulării toxinelor în sânge. Dar mai sunt generate şi de tulburările hormonale. Problema pielii subliniază teama individului de a se exprima total, de a fi el însuşi, de a se deschide complet. Psoriazisul şi alte boli de piele reprezintă o lipsă de iubire pentru sine şi o respingere a tot ce viaţa îi oferă individului. Psoriazisul poate fi şi cauza unui orgoliu nestăvilit, o trufie exacerbată. Conflictul psihic cu spaţiul poate predispune la boli de piele.
BRONŞITA: se declanşează într-un mediu familial foarte tensionat.
BOLILE NERVOASE: se referă la sistemul nervos central, cel care coordonează viaţa omului. El reprezintă comandamentul suprem al sistemului nervos şi al întregului organism. Starea pe care medicii o numesc depresie este o lipsă a dorinţei de a trăi. Acest program poate fi o urmare a lipsei dorinţei de a avea copii sau apariția unui copil nedorit (de pildă fată în loc de băiat). De fapt cele mai multe greşeli ale părinţilor în timpul sarcinii îi creează copilului un program de autodistrugere. De aceea deprimarea, odată instalată, nu poate fi uşor vindecată. Când te simţi continuu nefericit şi nemulţumit, când nimic din jur nu-ţi place te îndrepţi spre depresie. Depresia este o agresiune împotriva ta însuţi. Conflictul cu spaţiul în care trăieşti predispune la dereglări psihice. Grijile permanente sunt păcate împotriva propriei tale naturi. Ele au urmări asupra sistemului nervos. Nemulţumirea de sine, neîncrederea în propria persoană mai duce și la boli de vedere, de auz, de percepţie. Dacă te autoculpabilizezi, predispoziţia de a achiziţiona o boală psihică este foarte mare. Neliniştea este ucigătoare. Valul de nelinişte din sufletul nostru este oglinda angoasei, a anxietăţii, fricii etc. Nevroza se caracterizează printr-o stare de nelinişte, adesea extremă, cu frică de moarte şi cu sufocări, palpitaţii, transpiraţii, ameţeli, tremurături şi senzaţia de oprire a inimii.
CANCERUL: este boala întristării, deprimării şi nemulţumirii de sine și de soartă. Bolnavii de cancer cad în depresie şi regretă trecutul. Regenerarea iubirii faţă de oameni este prima cale spre vindecarea cancerului şi a altor boli. Femeile care ţin mari supărări în suflet se îmbolnăvesc de cancer. De fapt, toate emoţiile înăbuşite produc cancerul. Emoţiile ascunse multă vreme în tine sfârşesc prin a exploda, ceea ce provoacă şi explozia celulelor din corpul tău. Dacă jignim prin vorbe persoana iubită ne putem alege cu cancer la buze, la limbă sau gingii, iar dacă vom critica în permanenţă ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. Dacă vom gândi agresiv despre cei apropiaţi riscăm un cancer la stomac.   Cauza spirituală a cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat lecţiile karmice ce i-au fost propuse în această viaţă, refuzând astfel evoluţia. Cancerul reprezintă o autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. De fapt, este o boală a sufletului şi de aceea, acesta trebuie vindecat mai întâi.
CEFALEEA, MIGRENELE: supărarea puternică pe un semen al tău duce la un blocaj energetic. Remediul este schimbarea gândului de ură în pace şi adoptarea unei gândiri pozitive. Restabilind legea iubirii prin iertare îţi recapeţi sănătatea.
CELULITA: înseamnă mânie depozitată.
COLESTEROLUL CRESCUT: corespunde înăspririi naturii sentimentale, rigidităţii persoanelor care îşi creează o carapace de protecţie. Acel individ are o mare teamă de a accepta bucuria. El ar trebui ca în permanenţă să lase emoţia şi energia iubirii să curgă prin fiinţa lui.
COLOANA VERTEBRALĂ: este axul care poartă amprenta împlinirilor noastre, blocajele şi temerile noastre, refuzul de a evolua, de a iubi. Durerea în coloana vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat, pe sine şi pe soartă. Dacă amploarea supărărilor este mare, poate să apară o deformare a coloanei, o fractură sau să se formeze o cocoaşă.
COMA: fuga de cineva sau de ceva.
CONGESTIA CEREBRALĂ: se datorează respingerii vieţii şi afişarea unei încăpăţânări. Ura se naşte în cap şi se blochează prin traumatism cranio-cerebral.
CONJUCTIVITA: mânie neexprimată, frustrare.
CONSTIPAŢIA: ataşament, posesivitate, refuz de a se debarasa de vechile scheme devenite inutile.
DEGETELE ARTRITICE: senzaţia de victimă.
DIAREEA: teamă, refuzul de a slăbi încordarea. Refuzul de accepta idei noi.
DIABETUL: nu-i atât o boală, cât o reacţie de apărare a organismului. Organismul trebuie să blocheze programele distructive ale altor oameni pătrunse în câmpul lui. Cu cât mai puternic şi mai periculos este programul distructiv, cu atât mai eficientă şi mai sigură trebuie să fie blocarea acestuia, respectiv a bolii semnalate. Cauza principală este dorirea unui rău din tot sufletul unei persoane iubite şi de care te-ai despărţit. Aceste sentimente provoacă diabetul, pentru că au ucis iubirea şi, prin aceasta, legătura cu cosmosul. De aceea, să nu renunţaţi niciodată la persoana iubită.
DINŢII: dificultăţi în a lua decizii. Distrugerea dinţilor apare ca efect al vorbelor rele adresate părinţilor sau rudelor şi dorirea răului oamenilor apropiaţi; deplângerea propriei sorți şi o alimentaţie incorectă, existenţa geloziei şi a supărărilor ascunse. O durere a dinţilor înseamnă că e timpul să iei o decizie fără să-ţi fie teamă de rezultate. Întrucât dinţii ţin de dorinţe, lipsa dinţilor din faţă este dovada unei  blocări a sexualităţii.
ENCEFALOPATIE: certurile puternice înainte de naşterea unui copil, ajungând până la limita divorţului sau la gânduri de sinucidere fixează în structura câmpului copilului programe puternic distructive. Copilul care se naşte plăteşte prin această boală.
EPILEPSIA: este rezultatul unei depresii adânci.
FEBRA: este un semn de furie interioară. Toate dorinţele înăbuşite, închise în tine, explodează. Încetează să aduni totul în tine. Supărarea şi furia nu-ţi sunt benefice, te pedepseşti singur.
FICATUL: este organul care ripostează la supărările pe oamenii apropiaţi şi păstrează deseori mânie reprimată. Ficatul este sediul celor mai negative emoţii (ura, mânia, furia). Problemele de ficat vin dintr-o mânie îndreptată împotriva propriei persoane, ca rezultat al unui conflict între suflet şi minte. Ficatul suferă la persoanele care fac aprecieri dure la adresa celor apropiaţi. Stresul de orice natură are un efect negativ asupra ficatului. Ficatul este un instrument al sufletului şi de aceea, tratarea depresiei nu poate fi despărţită de cea al ficatului. Emoţiile au o mare putere de influență asupra ficatului şi a secreţiilor bilei. Emoţiile pozitive – bucuria, buna dispoziţie – măresc secreţia bilei, iar supărările o opresc parţial sau complet. Ficatul este foarte sensibil la supărări. Să ne amintim o zicală populară care spune „de supărare i s-a vărsat fierea în sânge”. Supărările agresive pe oamenii apropiaţi determină cancerul ficatului. Problemele de vezică biliară arată îngustime de spirit. Icterul se poate declanşa la individul care suferă un prejudiciu pe care nu știe să-l îndrepte. Hepatita reprezintă rezistenţă la schimbare. Refuzul de a vedea limpede, de a discerne. Ficatul este legat şi de credinţă. Credinţa în univers permite emoţiilor negative să se scurgă. curăţând ficatul.
FRIGIDITATEA: teamă, negarea plăcerii; credinţa că sexul este rău; parteneri insensibili.
GÂTUL: orice problemă legată de gât corespunde temerii de a întreba şi de a se exprima, sau un blocaj al creativităţii. Refuzul schimbării, rigiditate, mânie ascunsă din cauza unor cuvinte jignitoare.
GENUNCHII: simbolizează legătura între suflet şi personalitate. O problemă la genunchi indică o îndepărtare de scopul său din această încarnare şi un refuz de a evolua, mândrie înmagazinată, încăpăţânare, lipsă de flexibilitate.
GREAŢA, VĂRSĂTURILE: respingerea unei idei, a unei persoane sau a unei experienţe. Pentru o femeie însărcinată, arată că nu a vrut să aibă copilul.
GUTURAIUL: se declanşează într-o perioadă de confuzie a individului sau în urma unei temeri, culpabilităţi. Nasul care curge reprezintă lacrimi şi o purificare necesară.
HEMORAGIILE NAZALE: cauza principală este trufia.
HEMOROIZII: teama de a slăbi încordarea.
HERNIA DE DISC: înseamnă indecizie, senzaţia că viaţa a devenit de nesuportat.
HERPESUL: culpabilitate sexuală.
HIPERTENSIUNEA: subliniază o facultate limitată de a iubi şi o lipsă de compasiune. Persoana trebuie să-şi exprime iubirea pentru tot ce întâlneşte şi ce vede. O altă cauză poate fi vechi probleme emoţionale, nerezolvate.
HIPOTENSIUNEA: arată, de asemenea, o iubire limitată, dar în sensul că această persoană a fost negativă şi defetistă, necrezând în iubire. O altă cauză ar fi lipsa de iubire în copilărie.
HOMOSEXUALITATEA: femeia geloasă răpeşte aptitudinile copiilor şi nepoţilor ei şi-i împinge la homosexualitate. Gelosul ajunge nu numai la sterilitate fizică, ci şi creatoare. Un om homosexual este incredibil de gelos în interior.
IMPOTENŢA: Apare din cauza geloziei, a supărărilor şi a dispreţului faţă de femei. Această agresiune afectează sistemul urogenital. Dacă bărbatul a fost deseori supărat pe femei, a gândit rău despre ele, este un viitor impotent.
INIMA: reprezintă centrul iubirii. Dacă nu-şi exprimă deschis sentimentele, individul îşi închide chakra inimii şi riscă să aibă probleme cardiace. Din cauza reprimării emoţionale şi a sentimentelor negative, multe persoane au probleme cardiace. Un om bolnav de inimă este depozitarul unei cantităţi enorme de gânduri de ură. Problemele conflictuale îndelungate, insatisfacţiile, generează hipertensiune şi boli de inimă. Bolile cardiace au drept cauze gelozia sau supărarea pe oamenii apropiaţi. Prin gânduri de iubire a semenilor se vor putea anula gândurile de ură. Lipsa afecţiunii poate deregla inima. Dragostea şi compasiunea constituie forţa terapeutică ce ajută la refacerea inimii. Persoanele care îşi reprimă sentimentele acumulează blocaje energetice la nivelul inimii. Verdele este culoarea inimii. De aceea, o plimbare într-o pădure îndepărtată de agitaţia oraşelor sau într-un lan înverzit va spori sănătatea şi vitalitatea inimii. Aceleaşi efecte se pot obţine prin folosirea în timpul meditaţiei a unor pietre sau cristale de culoare verde. Reumatismul cardiovascular are două cauze:  o lungă perioadă de supărare sau tristeţe precum şi o expunere repetată la factori climaterici nocivi, cum este frigul.
INSOMNIA: provine din totala incapacitate a spiritului de a-şi focaliza gândurile. Tratamentul pentru vindecarea insomniei trebuie să înceapă ziua. Este necesar să vă concentrați asupra a ceea ce faceți. Când vă împrăştiaţi gândurile în mai multe direcții, slăbiţi capacitatea spiritului de a se concentra, din care cauză seara îi este din ce în ce mai greu să se detaşeze de trup şi să se reîntoarcă dimineaţa cu forţele refăcute. Nu putem avea un somn bun noaptea decât dacă spiritul se retrage din corp. Insomnia mai este generată de întreţinerea unor gânduri de vinovăție. Oglinzile din dormitor sunt și ele răspunzătoare de cazurile de insomnie.
INTESTINUL GROS ŞI SUBŢIRE: refuzul de a înţelege unele lecţii de viaţă din punct de vedere evolutiv. Dacă omul nu suportă stresul se îmbolnăveşte intestinul gros, iar dacă se înfurie și acumulează agresivitate, se îmbolnăveşte cel subţire. Reaua dispoziţie, plictiseala şi nereuşitele la serviciu conduc la o funcţionare defectuoasă a intestinului gros. Când se manifestă constipaţia, ea trebuie tratată urgent. Starea de sănătate este în legătură directă cu evacuarea regulată a intestinului gros.
LARINGITA: în acest caz ţi-e teamă să te exprimi şi nu eşti în stare să-ţi spui părerea. Dacă laringita ta ascunde supărare şi furie, trebuie să o exprimi, altfel furia va creşte în tine.
LEUCEMIA: înseamnă mândrie necontrolată.
LIMFA: plăcerea exagerată pentru dulciuri, mâncăruri acre şi sărate, alimente greu digerabile şi exces de lactate.
NASUL: te deranjează ceva sau cineva pe care nu-l poţi suporta. Sunt semnale ale corpului care-ţi spune că nu e bine ce faci, că nu trebuie să te laşi afectat. Nasul reprezintă intuiţia şi cunoaşterea de sine, fiind legat de chakra frontală.
OCHII: indică teama de viitor şi faptul că într-o experienţă precedentă individul nu a dorit să vadă nici să-i ajute pe apropiaţii săi. Cauza miopiei o constituie deformarea structurilor câmpului la nivelul capului, determinată de sentimentul de ură, precum şi de nemulţumirea de sine şi frica de a vedea înainte. O principală cauză este gelozia agresivă. Cu cât un om are un caracter mai rigid, cu atât mai profund pătrunde agresivitatea în subconştient şi devine mai periculoasă. Dacă la invidie se adaugă dispreţul, dacă în caracter avem vanitate şi cruzime, se produce un program de autodistrugere care se manifestă prin ruperea retinei, orbire sau un grav traumatism cranian. Vederea slabă este determinată de ură. Purificarea se face prin spovedanie şi rugăciune. Ataşarea de relaţii şi idealuri distruge vederea. Glaucomul este cauzat de refuzul îndelungat de a ierta. La bătrânețe, mulţi îşi pierd vederea pentru că se leagă prea mult de această lume.
OSTEOPOROZA: persoana afectată simte că nu mai are un suport în această viaţă. În majoritatea produselor de origine animală există acid uric, care poate fi neutralizat numai cu calciu. În cazul în care corpul nu l-ar neutraliza, am muri. De aceea, corpul nostru este nevoit să extragă calciu din oase, ceea ce duce la osteoporoză. Concentratele zaharoase, care sunt acide, pot agrava fenomenul. Persoana în cauză să consume peşte (heringi), care conţine vitamina D2, necesară metabolizării calciului.
PANCREASUL: are rolul de a echilibra glucoza (zahăr) în sânge. Dacă individul consumă prea mult zahăr şi dulciuri concentrate își va provoca dezordini în organism şi o hipersecreţie de insulină, care duce la hiperglicemie. Astfel, insulina secretată în cantităţi mari favorizează sinteza crescută de grăsimi, conducând la obezitate, diabet zaharat, ateroscleroză. Pancreatita, diabetul zaharat şi cancerul pancreatic sunt semne ale faptului că omul iubit şi iubirea pentru el au devenit o valoare absolută. De obicei, problemele pancreasului apar la persoanele care cred că nu merită să se bucure de nimic în viaţă. De multe ori fac plăcerile altora, ținând în interiorul lor o tristeţe ascunsă.
PICIOARELE: reprezintă ancorarea, conexiunea cu Terra. Problemele de la picioare simbolizează un refuz de a avansa, de a evolua, sau teama de a stagna în viaţă, teama de viitor. Atunci când omul este nemulţumit de soarta sa îl dor picioarele. Când omul este dispus să facă un rău unei persoane în propriul beneficiu sau să se dispreţuiască pe sine, când prosperitatea i se năruie, toate acestea pot da şi dureri, traume ale picioarelor şi o dilatare varicoasă a venelor. Varicele vin din faptul că sunteţi supărat pe sine, pe soartă. Aveţi grijă să aveţi picioarele calde! Asta este valabil pentru toţi bolnavii, dar în special pentru cei de rinichi. O încălţăminte proastă face rău nu numai la picioare ci întregului corp. Dacă ai bătături, înseamnă că nu gândeşti şi acţionezi aşa cum ar trebui.
PIETRELE LA FIERE ŞI RINICHI: apar din cauza consumului de dulciuri și amidon concentrat, care împiedică eliminarea din corp a depozitelor de calciu organic. Cauza este judecarea oamenilor şi supărarea pe soartă.
PROSTATA: afecţiunile ei sunt legate de un sentiment de vinovăție şi de teama de îmbătrânire.
RĂU DE MARE: este în legătură cu teama de moarte.
RĂU DE MIJLOACE DE TRANSPORT: teama de pierdere a controlului.
RETENŢIA DE APĂ: refuzul de a slăbi încordarea.
REUMATISM: resentimente, slăbirea iubirii, rigiditate, asprime. Persoana are o amărăciune cronică.
RINICHII: reprezintă capacitatea de a exterioriza tot ceea ce este în sine. Cel care nu-şi exprimă talentele, capacităţile, dorinţele sau credinţele se expune la tulburări renale. Tot ceea ce este reprimat, frica şi teama slăbesc rinichii. Dacă orgoliul individului nu este prea mare, în rinichi se formează nisip; dacă este la un nivel mai ridicat, se formează pietre care pot fi eliminate. Dacă însă nivelul trufiei este periculos de mare, începe formarea de pietre de formă coralică, ce nu trebuie îndepărtate. Litiaza renală mai apare când individul are probleme de mânie nerezolvate de mult timp. Persoanele certăreţe şi care sunt de multe ori dezamăgite sau frustrate vor avea probleme cu rinichii.
SÂNGELE: zahărul, sarea, iaurtul şi mâncărurile acre au o acţiune toxică asupra sângelui, mai ales când sunt folosite în exces. De asemenea, ura şi mânia generează toxine în corp. Ceaiul de rădăcini de brusture este mijlocul cel mai eficace de epurare a sângelui. Pentru toate problemele sângelui este util să se consume zilnic salată de crudităţi.
SCLEROZA ÎN PLĂCI: are drept cauze frica, rigiditatea, inima împietrită şi îngreunată.
SFORĂITUL: refuzul încăpăţânat de a se desprinde de vechile tipare. Dormitul cu faţa în sus favorizează sforăitul.
SISTEMUL DIGESTIV: stomacul reprezintă facultatea de a digera experienţele existenţei şi de a accepta cele învăţate. Ura, mânia, frica, regretul legat de trecut, precum şi grija, teama şi îngrijorarea faţă de viitor favorizează bolile stomacului, ale vezicii biliare şi ale intestinelor. Aversiunea, neliniştea, o agresivitate conştientă şi sentimentul de ură împotriva oamenilor sunt principalele cauze ale ulcerelor. Dacă omul se supără des şi pe cei apropiaţi sau pe sine, va avea probleme cu stomacul.
ŞOLDURILE: reprezintă utilizarea liberului arbitru pentru a găsi propria cale în planul material. O problemă la şolduri subliniază o lipsă de utilizare a propriului liber arbitru şi faptul de a nu avea un scop în viaţă. O durere la şolduri indică o frică de a lua decizii importante.
SPLINA: reprezintă un depozit de sânge, de energie. Problemele splinei arată o incapacitate de exprimare a iubirii sau o obsesie. În acest ultim caz, e necesară o purificare prin eliminarea sentimentelor negative şi a grijilor înmagazinate în timp. Lăcomia şi de avariţia au o influenţă negativă asupra splinei şi inimii. Splina mai este legată şi de stările psihice proaste şi de depresie.
TIROIDA: problemele cu tiroida indică faptul că persoana nu se poate exprima cum doreşte şi se simte umilită.
TUSEA: cine tuşeşte tot timpul este o fiinţă sufocată de viaţă; trece printr-o stare de mare nervozitate; se simte strivită de o situaţie. O tuse ocazională este un semn de plictiseală sau dorinţă de ceartă.
URECHILE: Te laşi afectat de ceea ce auzi. Senzaţia lăuntrică că eşti superior persoanelor iubite (părinţi, copii, soţie) declanşează un program de autodistrugere care este blocat prin apariţia unor dureri în ureche.
VAMPIRISMUL ENERGETIC: egoismul exagerat, manifestat în gânduri, emoţii sau fapte, precum şi cruzimea duc la deconectarea de cosmos şi atunci omul este nevoit să-și ia energia de la alţi oameni. Provocarea de chinuri fizice şi psihice unui om este una din formele vampirismului.
VARICELE: prestarea unei munci care nu-ți place.
ZONA ZOSTER: indică teama de viitor, antrenând gânduri negative.
Așadar, orice indispoziţie, afecțiune sau boală îţi indică faptul că acţiunile şi gândurile tale nu-ţi sunt benefice. Nemulţumirea permanentă faţă de lume şi propria soartă poate genera afecţiuni grave, incurabile. Ura e tot ce poate fi mai distructiv în om. Trăirea urii declanşează boli violente. De fapt, ura îşi distruge stăpânul. Fiecare gând încărcat de ură e ca o înghiţitură de otravă. Disprețul faţă de oameni este tot o formă a urii. Fondul de ură şi de supărare se dezvoltă şi se transformă într-un program de autodistrugere. Dar partea bună este că din tot ceea ce faci, spui, gândeşti sau simţi, dacă ceva nu e bine, primeşti un semnal. Singura ta grijă este să rămâi atent. Dacă apare un simptom, înseamnă că se întâmplă ceva. E o indicaţie că ai luat-o pe un drum greşit. Atunci eşti rechemat pe drumul cel bun, al iubirii. Ascultă-ţi corpul fizic şi-ţi vei schimba viaţa. Orice boală este chezăşia fericirii viitoare. Cu cât mai multe încercări îţi oferă soarta, cu atât o mai mare fericire te aşteaptă în viitor.

C ) 

S-au trezit la realitate si romanii din Diaspora. Dupa ani de zile in care ne-am obisnuit ca Diaspora sa voteze si sa incline balanta voturilor (vezi alegerile prezidentiale din 2009 sau cele din 2014) dupa care poporul roman aflat  (inca) in tara ramanea sa traga ponoasele pe urmatorii patru ani cu un presedinte pe care nu si-l dorea, avem semnale ca cei plecati sa lucreze sau sa traiasca departe de casa au inceput sa fie un pic mai atenti la ceea ce se intampla in viata politica romaneasca, sa inteleaga faptul ca politicienii nu stiu altceva decat sa ne minta din patru in patru ani, sa ne vanda cate un elefant roz noua, eschimosilor, dupa care sa huzureasca la putere. Faptul ca Diaspora a ajuns sa inteleaga aceste lucruri si citind Politic Scam, un site care dezvaluie zilnic manipularea politica, sociala si mediatica, nu face decat sa ne multumeasca si sa ne dea o speranta pentru schimbarea lucrurilor in mai bine pentru Romania.

Ieri am primit o solicitare pe adresa redactiei noastre:

Draga redactie Politic Scam,
Va salut si am rugamintea de a publica o scrisoare deschisa pe care o trimit partidelor politice din Romania, implicit parlamentarilor alesi direct de romanii din diaspora. Nu sunt politician, ci un simplu roman care crede ca Romania merita mai mult.
Cu multumiri,
Daniel Popescu
Ne-am interesat in legatura cu expeditorul mailului si am realizat ca este un roman care se află printre managerii NARIC UK, agenția națională guvernamentală britanică pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor de studii și a certificatelor de calificare profesională. Mai multe despre activitatea acestuia, puteti citi aici.
Ne facem datoria si fata de semnatarul scrisorii alaturi de cititorii nostri din Diaspora si publicam integral textul scrisorii deschise:

Scrisoare deschisă către partidele politice cărora li s-a făcut dor de românii din Diaspora

Au trecut 4 ani de la ultimele alegeri parlamentare și locale, și 2 ani de la cele prezidențiale. Aflându-ne în plin an electoral, “partidelor istorice” din România li s-a făcut iar dor de noi, românii din străinătate. Și de această dată, voi vreți să ne atrageți pe cât mai mulți în capcana bătăliilor murdare pentru alegerile locale și parlamentare din 2016.

În lumina acțiunilor de propagandă politică pe care le derulați peste hotare încă de anul trecut prin intermediul “parlamentarilor de diaspora”, vă transmit următoarele:

1. Nu ne mai spuneți că suntem considerați cetățeni de rangul II în străinatate. Știm deja și chiar v-am rugat să faceți ceva în această privință încă dinainte de 2007. Voi, cei din clasa politică actuală, inclusiv parlamentarii aleși de diaspora, vă faceți vinovați pentru felul în care suntem percepuți cei aproximativ 4 milioane de români din diaspora.

2. Nu mai cheltuiți zeci și sute de mii de Euro, bani publici, pentru campaniile și vizitele grețoase de propagandă politică în Italia, Spania, Germania, Austria, SUA sau Marea Britanie. Cei dispuși să umble după voi cu oala de noapte sunt în scădere pe zi ce trece, iar oamenii cu demnitate, inclusiv cei din partidele voastre, au început să vadă adevărata față.

3. Nu mai pretindeți că vă pasă. Noi știm cât de mult ne disprețuiți, chiar dacă, din 2000 și până în 2014, noi  am trimis în țară peste 61 miliarde de euro. Dimpotrivă, ați fost complici la împovărarea noastră cu taxe consulare, birocrație excesivă, perpetuarea unei atitudini disprețuitoare față de românii care apelează, contra-cost, la serviciile instituțiilor românești din străinătate.

 4. Nu suntem proști și nu avem memoria colectivă atât de scurtă pe cât credeți. Nu vă mai votăm. Nici pe voi, nici pe progeniturile mai tinere care v-au purtat olița în toți acești ani. Reprezentați același rău absolut, indiferent că veniți de la PNL (PDL + PNL), PSD, ALDE, PMP, UNPR, PNTCD sau UDMR. Din vina voastră am plecat din România, cât mai departe de voi, tocmai pentru a ne putea ajuta cele câteva milioane de familii rămase în țară.

 5. Nu v-ați înțeles roul istoric și faptul că v-am trimis acolo pentru a lupta pentru drepturile noastre. Pentru demnitate, pentru un tratament nediscirminatoriu și ridicarea restricțiilor pe piața muncii în familia europeană. Pentru ridicarea vizelor în SUA. Voi, cei 6 parlamentari ai diasporei românești, nu ați mișcat un deget în această privință, ci ați ales să ne plictisiți cu declarații și discursuri sterile și aroganța specifică unor parveniți.

6. Nu avem nevoie de voi. Ne-ați lăsat la greu, însă noi ne-am descurcat așa cum am putut în toți acești ani.Cetățeni de rangul 2 sunteți voi, cei care v-ați îmbuibat din sărăcia noastră, care ne-ați hrănit cu iluzii, ne-ați tratat cu dispreț și ați continuat să vă bateți joc de munca și sacrificiile noastre, a părinților și bunicilor noștri. V-ați folosit de dorul și slăbiciunea noastră pentru România și ne-ați manipulat în scop electoral pentru a perpetua domnia sărăciei, mafiotismului și nelegii în țară.

7. Nu ați benevoit a valorifica potențialul imens al românilor de peste hotare. Ne-ați respins pe toți cei care am voit a investi în țara mamă. Generații întregi de români au fost îndepărtate de țară, începând cu cea a lui Ion Rațiu și, mai curând, ale celor alungați la începutul anilor 2000.

Românii din diaspora încep să se trezească, inclusiv colegii voștri din partidele în care v-ați oploșit. Nu mai putem fi asmuțiți unii împotriva altora, nu mai suntem sclavii voștri. Începem să credem în noi, în puterea noastră de a ne asocia unii cu alții, de a ne schimba în bine și de a ne crea un viitor mai bun în ciuda opoziției voastre. 

Voi, fantome ale comunismului, dinozauri ai grotescului politic, reprezentanți ai parvenismului și traseismului politic, ajunși în pozițiile actuale printr-un accident al istoriei, un lucru să vă fie clar: nu vă mai vrem! Asta pentru că Dorim și Putem crea premizele unei renașteri și relansări a adevăratelor valori românești, nu din dorința de a ne clădi un început pe eșecul vostru și dezastrul pe care l-ați lăsat în urma.”

Un simplu cetățean din diaspora,

Nicolae-Daniel Popescu

Nota redactiei: Felicitari Daniel, este un mesaj care ne da sperante si noua, celor din tara, ca lucrurile incep sa fie vizibile pentru romanii de pretutindeni si ca, prin astfel de semnale de alarma, putem face ceva pentru Romania, indiferent unde ne-am afla raspanditi pe acest glob pamantesc… Multumim Diasporei pentru ca citesc articolele Politic Scam si ii indemnam sa se intoarca zilnic pe site-ul nostru, un site care prezinta in exclusivitate metodele prin care romanii sunt manipulati politic, social si mediatic.

 

 

Noua Ordine Mondială și conspirația MERKEL – PUTIN (VI)

În anul 2009, papa Benedict al XVI-lea a acuzat ca responsabilă de prăbușirea financiară mondială mentalitatea profitului cu orice costuri și a cerut crearea unei Noi Ordini Mondiale, pentru binele comun, care să fie implementată gradual. Și Vaticanul, în întregul său, a reluat această afirmație în 2011 și 2012, lansând ideea înființării unei Bănci Centrale Planetare.

Tot în noiembrie 2009, Angela Merkel intră în scenă, cu aceeași ocazie a comemorării căderii Zidului Berlinului, dovadă că între cei implicați exista o înțelegere anterioară. Ea a făcut apel la o cooperare mai strânsă între națiuni, lansând scenariul transferării puterii către organizațiile multilaterale de genul ONU. „Această lume nu va fi una pașnică, dacă nu vom realiza o Nouă Ordine Mondială”, a declarat cancelarul german, după care și-a pus întrebarea: „Sunt națiunile pregătite și dispuse să delege competențele organizațiilor multilaterale cu orice cost?”

Răspunsul vine de la sine, iar acesta este cât se poate de negativ. Numai prin constrângere se poate ajunge la un asemenea deziderat, cel puțin în condițiile actuale. Niciodată marile puteri (și mai ales Germania ori Rusia) nu vor fi de acord cu un asemenea plan riscant la nivel global, acceptând diminuarea influenței mondiale pe care o dețin în prezent. Totuși, dacă în Europa s-ar încerca și s-ar reuși implementarea unei Noi Ordini Continentale, poate că altfel se va pune ulterior problema la nivel planetar.

Este nevoie de o monedă unică la nivel mondial?

În octombrie 1999 a fost creat forumul G20, după crizele din Asia și Rusia, cu scopul de-a se reuni țările dezvoltate economic și marile economii emergente. Pe de-o parte: Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, SUA, Canada, Japonia și cu multă indulgtență Federația Rusă, iar pe de alta Brazilia, Argentina, Mexic, India, China, Australia, Idonezia, Africa de Sud, Arabia Saudită, Coreea de Sud și Turcia, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene, Fodului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Raportat la numărul de locuitori, G20 reprezinta două treimi din populația planetei și aproape 90% din Produsul Intern Brut.

În urmă cu cinci ani se încerca punerea bazelor unui Consiliu de guvernare economică, organism care să gestioneze întreaga economie mondială, pe structura G20. Premierul britanic declara atunci: „Încercăm să creăm un nou sistem pentru cooperarea economică internațională”. În primul rând, G20 era interesată de gestionarea politicii financiare globale. La summit-ul desfășurat în octombrie 2009 la Pittsburgh, California, SUA, a continuat construcția „Big Brother-ului” mondial, liderii G20 anunțând o serie de „măsuri menite să crească controlul finanțelor mondiale”. Printre cele mai importante prevederi: „înăsprirea cadrului legal de funcționare a băncilor și obligarea acestora de-a raporta periodic autorităților de reglementare condiționarea câștigurilor bancherilor de performanța pe termen lung a instituțiilor financiare și instituirea controversatei Taxe Tobin, ce urmează a impozita cu 0,05% toate tranzacțiile financiare”. Și ca explicație a acestor măsuri: „prevenirea apariției pe viitor a unor noi bule speculative de genul celei subprime din SUA, care a dinamitat economia planetară”.

Un astfel de scenariu este departe de-a putea fi pus în practică, din cel puțin trei motive estențiale. În primul rînd, marii bancheri nu vor accepta niciodată să le fie controlate afacerile de niște, să zicem doar… neprieteni. În al doilea rând, rușii nu vor fi niciodată de acord ca țara lor să depindă, din punct de vedere economic, de alte 19 state mai apropiate ori mai îndepărtate, călăuzite de principii și interese total diferite de ale lor. Iar în al treilea, Germania nu-și va ceda în veci rolul și locul de cea mai puternică țară europeană, acceptând decizii ale unor state precum Brazilia, Mexic, Argentina, India, Indonezia ș.a., care n-au nicio treabă, cel puțin geografic, cu Europa.

La același summit, declarația premierului englez Gordon Brown a surprins întreaga asistență: „Uneori este necesară o criză, ca oamenii să cadă de acord asupra faptului că era evident că ce trebuia făcut cu ani în urmă, nu mai poate fi amânat”. Ceea ce denotă că englezii nu erau deloc străini de criza izbucnită în SUA, care s-a întins ca o molimă asupra întregului mapamond. La fel cum nici Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, n-a fost, el avertizând din timp Parlamentul despre ce fusese planificat să se întâmple. Dar cine să-l asculte?!…

În momentul în care același prim-ministru a mai spus răspicat că: „Este nevoie de o nouă Ordine Mondială”, în cadrul căreia o Autoritate Monetară Globală (GMA) ar urma să gestioneze o monedă unică, cel mai probabil dolarul american, mai multe state au început să bată în retragere. Tot atunci, profesorul Jeffrey Garten, membru al Consiliului pentru Afaceri Străine a publicat, într-un articol din „Financial Times”: „Propusa Autoritate Mondială Globală va superviza la sânge activitățile autorităților naționale, mai acerb decât FMI, și va controla implemetarea unor reglementări globale. Autoritatea Mondială Globală va acționa ca o Curte de judecată a falimentelor pentru companiile globale de o anumită mărime” a mai susținut el, stârnind nemulțumirea multor reprezentanți ai G20. Și, în continuare:

„Cele mai mari companii financiare globale vor trebui să se înregistreze la GMA și vor fi obligate să se supună monitorizării acesteia. Comitetul de conducere al GMA va include bancheri din SUA, Marea Britanie, Uniunea Europeană, Japonia, China, Arabia Saudită și Brazilia. Va fi finanțat din contribuții obligatorii de fiecare țară care se va angaja la aceasta și din prime de asigurare plătite de companiile financiare globale, publice sau private”. Cu alte cuvinte, Germania – locomotiva Europei – ar urma să fie capacitată în categoria „și alții” în cadrul UE, alături de alte 27 state și sub poziția Angliei, mult mai puțin dezvoltată economic. Ceea ce e de neconceput, cel puțin pentru nemți. La fel cum este de neconceput pentru ruși ideea de-a nu face parte din conducerea noului organism GMA, ba chiar cu drept de veto, la o adică.

Nici francezii n-au rămas impasibili la ceea ce se pregătea, sesizând pericolul. Fostul președinte Nicolas Sarkozy chiar declara, într-un cotidian economic că „este nevoie de un guvern economic clar identificat în zona euro”, ce ar urma să colaboreze prin intermediul summit-urilor cu cele mai puternice state ale lumii, G8 (Canada, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Japonia, Rusia și SUA) și cu cele cinci mari economii emergente (printre care China, Brazilia și India). Deci, nici vorbă despre recunoașterea altei monede globale sau despre o conducere globală în care Franța să ocupe, alături de Germania și Italia, o poziție a doua, la un loc cu celelalte state din UE.

Dan Coste
(va urma)
sursa: ziuanews.ro

Mâna grea a vânzătorilor de țară

Dacă un tribunal poate decide intrarea în faliment a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, apoi să nu ne mirăm dacă mâine-poimâine o judecătorie ne va scoate cu totul dintre granițele noastre! Și nu, nu este de domeniul absurdului mioritic! Nici a neghiobiei unui judecător de provincie. Ci suntem în fața unui act fățiș, poate chiar voit fățiș, de lichidare a încă unui pilon strategic.

Pentru că, nu decizia atât de hotărâtă a Tribunalului Mehedinți surprinde, chiar dacă intenția de a desființa o regie autonomă mai repede cât s-ar fi lăsat convins să declare falimentul unui srl evazionist poate șoca (în fapt, s-au mai văzut judecători care confundau lucruri cu mult mai banale!), ci faptul că instituțiile menite să vegheze la securitatea economică a țării nu (mai) reacționează!

Pentru că nu poți lăsa o decizie care ar putea afecta exportul unei companii unice în Europa la mâna unui magistrat, darămite apostila de închidere definitivă! Unde este CSAT-ul, unde sunt serviciile speciale? Sau totul în această țară, la nivel instituțional, a fost mezat? Instituțiile de forță care, acum, tac! Chiar dacă este vorba de lichidarea unei structuri pilon. Și se prea poate să tacă la ordin!

Evident, decizia Tribunalului Mehedinți nu este una „accidentală”. Pentru că scurtarea drumului către distrugerea ramurii este cât se poate de vizibilă, culmea întregii tărășenii fiind aceea că singurii care au reacționat au fost administratorul special și cel judiciar al RAAN. Aparent luați prin surprindere de o decizie atât de radicală. Cel puțin în cazul administratorului judiciar, celebru Remus Borza (mai puțin cunoscut în calitatea sa de Mare Orator al Marii Loji Naționale din România, dar bine cunoscut ca lichidator juridic al Hidroelectrica!), declarat de același tribunal și lichidator provizoriu la RAAN!

Surprins poate doar de procedura rapidă de faliment declanșată de Tribunalul Mehedinți, pentru că, din propria-i declarație, acesta știe bine pașii următori, fiind uimitoare lejeritatea de care dă dovadă în a aprecia, deși recunoaște că vorbim de o „o întreprindere strategică cu risc”, necesitatea „de a cântări pașii următori”. Dar nu din perspectiva încercării de a semnala desființarea RAAN, ci pentru că „nu o poţi da pe mâna oricui să o taie la fier vechi”. Iar faptul că vorbim de un plan clar de lichidare, doar că au apărut nepotriviri în ceea ce privește termenul și beneficiarul fierului vechi, se vede din preocuparea lichidatorului numit de tribunal din perspectiva felului în care se va face „decuplarea instalaţiilor de acolo” care „nu se poate face de orice nepriceput”.

De fapt, dezafectarea RAAN nu era programată pentru acest an. An electoral! Pentru că de această platformă se leagă viața orașului Drobeta Turnu Severin, de la asigurarea încălzirii urbei (prin energia termică produsă pentru re­ţeaua centralizată de termoficare a orașului) la locurile de muncă (aici se produce și apa superușoară, azotul lichefiat, aerul instrumental, apa demineralizată, distilată și industrială, precum şi elec­tricitate pe bază de cărbune).

Dezafectarea programată este evidentă și din decizia de anul trecut a guvernului care, prin ordonanță de urgență, a achiziționat și a mutat întregul stoc de apă grea al companiei – suficient pentru a asigura necesarul centralei nucleare de la Cernavodă pentru următorii 50 de ani – în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Deși ar fi trebuit să se ocupe de vânzarea ei, câteva butoaie erau de ajuns!, pentru a scoate RAAN din procedura de insolvență în care se afla din 2013, cu banii din apa grea putându-se asigura reorganizarea și salvarea companiei, prin investiții pentru producerea profitabilă a apei sărace în deuteriu, „apa vie”, atât de căutată astăzi. Și nici nu trebuia să se ocupe regia de vânzarea apei grea! Era de ajuns ca CSAT să se implice și să gestioneze lucrurile la nivelul pe care îl merită o companie strategică.

Evident, statul nu va sta cu apă grea în rezervele de stat o jumătate de secol! După ce vânzătorii de țară se vor asigura că în România nu se va mai produce o picătură de apă grea, aceasta va fi vândută. Apoi, pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă se va trece la achiziții de afară. Că totul este un continuu proces de vânzare/cumpărare care să asigure comisioanele actualilor și următorilor „băieți deștepți”.

O trădare ordinară! Pentru că, RAAN este aruncată în faliment pentru datorii care, la nivelul industriei, reprezintă un procent ridicol. Nu, nu este nici prețul unei vile, așa cum au fost vândute alte combinate, dar nu suntem nici prea departe! Iar falimentul RAAN va duce și la desființarea cercetării în domeniu, regia având în subordine institutul de Cercetări Nucleare Piteşti şi sucursala de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare

Singurul producător de apă grea din Europă se închide, poate și pentru a lăsa loc pe piață producătorilor de apă-grea din India, Canada și Argentina. Pentru o piață, într-adevăr „nișă”, dar cu beneficiari în Coreea, China, SUA. Și poate și mai bizar este faptul că la Severin (Halanga) s-a produs cea mai buna apă grea din lume, iar exporturile au asigurat plata ratelor pentru centrala nucleara de la Cernavodă.

Cezar Adonis Mihalache
sursA: ziarulnatiunea.ro

Teorie ŞOCANTĂ a geofizicienilor contemporani! Ni s-a scurtat timpul. Trecem într-o ALTĂ DIMENSIUNE? Consecinţele incredibile

Specialiştii susţin că o zi mai are doar 16 ore din 24, Rezonanţa Schumann accelerând de la 7,8 Hz la 12,5 Hz.

Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanţa Shumann este adevărata bătaie a inimii planetei noastre. Ei au concluzionat că există o relaţie directă între accelerarea ritmului acesteia şi percepţia omului conform căreia timpul trece mai repede.

Ne-a avertizat

Potrivit cocoon.ro, unele filme precum “Cazul ciudat al lui Benjamin Button” sau “Ziua in care Pământul s-a oprit” prezintă subtil acest fenomen, iar multă lume nu înţelege cum se poate scurta timpul dacă ceasul arată tot atâtea ore. „Ceea ce nu înţelege omul este că fiind în timp, facem totul mai repede, acesta fiind comprimat ca un balon care dacă este umflat şi scrii ceva pe el cu markerul, vezi literele mari şi largi, dar daca se dezumflă se strânge scrisul. Aşa este şi timpul sau spaţiul nostru 3D, care se poate măsura în această rezonanţă energetică Schumann”, conform uneia dintre păreri.
Alte păreri subliniază că Biblia ne-a avertizat că în vremurile din urmă timpul se va scurta, viaţa omului se va scurta, ca să se scurteze ororile şi suferinţele de pe planetă.

Doar Tesla

Timp de mii de ani, Rezonanţa Shumann a avut valoarea constantă de 7,8 Hz însă, începând din 1980 s-a constatat o accelerare rapidă. Astfel, s-a ajuns ca în zilele noastre Rezonanţa Shumann să aibă valoarea de 12 Hz, consecinţa directă fiind că 24 de ore actuale corespund cu 16 ore reale, în termenii timpului terestru.

Potrivit unora dintre teorii, curgerea timpului terestru se va accelera în continuare până la apropierea de “punctul zero”, care corespunde inversării polilor magnetici ai Pământului. Fenomenul este văzut de mulţi ca fiind Apocalipsa prevestită de Biblie, potrivit căreia planeta va fi cuprinsa de întuneric timp de trei zile. Conform acestei logici, în “momentul zero” cele 24 de ore ale timpului terestru vor corespunde la zero ore efective.

Consecinţele acestui fenomen sunt incredibile: planeta şi toţi locuitorii acesteia vor trece într-o alta dimensiune. Se pare că după trecerea prin Punctul Zero, soarele va răsări la Vest şi va apune la Est. Mai multe texte stravechi descriu astfel de trasformari radicale în trecutul îndepărtat al omenirii. Cea mai mare parte a tehnologiilor actuale nu vor mai fi operaţionale, cu excepţia energiei libere, descoperită de Tesla în urmă cu un secol.

Creşterea frecvenţei de vibraţie a planetei noastre implică şi elevarea frecvenţei de vibraţie a locuitorilor sai, ceea ce ar putea determina efecte asupra organismului, dar şi elevarea asupra conştiinţei, chiar dacă evenimentele actuale nu susţin această teorie.

Ion Iliescu şi Virgil Măgureanu, acuzaţi oficial de infracţiuni contra umanităţii

 

Fostul preşedinte Ion Iliescu şi fostul şef al SRI Virgil Măgureanu sunt acuzaţi oficial de infracţiuni contra umanităţii în dosarul Mineriadei din 1990. Ei s-au prezentat miercuri la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunoştinţă măsura.

Procurorii vor cere aviz de la Administraţia prezidenţială pentru anchetarea lui Victor Atanasie Stănculescu. Joi va fi audiat fostul lider al minerilor, Miron Cozma şi foşti generali. Update Potrivit unor surse judiciare, procurorii urmează să ceară aviz de la Administraţia Prezidenţială pentru începerea urmării penale în cazul lui Athanasie Stănculescu.

Acesta a avut calitatea de ministru în 1990-1991,scrie adevarul.ro. Fostul general Victor Athanasie Stănculescu a declarat, miercuri, că procurorii nu i-au adus la cunoştinţă că este cercetat pentru infracţiuni contra umanităţii în dosarul Mineriadei, ci doar că s-a redeschis urmărirea penală în cauză, reafirmând că în 13 iunie 1990 el era plecat din ţară.

„Mi s-a adus la cunoştinţă că s-a deschis din nou urmărirea penală. Nu mi s-a adus la cunoştinţă că sunt cercetat pentru infracţiuni contra umanităţii, ci doar că s-a redeschis dosarul”, a spus Victor Athanasie Stănculescu, la plecarea de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Stănculescu a spus că atunci a comunicat că în programul lui de ministru al Apărării, în 13 iunie 1990 va fi la Berlin. „Trăim în România. Se poate orice“

Fostul general Victor Athanasie Stănculescu a fost întrebat de jurnalişti dacă ştie cine a chemat minerii, cine a tras în protestatari şi ce implicare a avut în 13-15 iunie 1990, la toate întrebările el spunând: „Nu cunosc. Nu am intervenit în niciun fel”. Întrebat dacă, din punctul său de vedere, se poate face dreptate după 25 de ani, Victor Athanasie Stănculescu a răspuns: „Trăim în România. Se poate orice”. Avocatul lui Stănculescu a spus că pe numele clientului său nu s-a început urmărirea penală, ci doar i s-a comunicat că ancheta a fost redeschisă.

„Procurorii ne-au spus şi au semnat un proces-verbal, că în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale”. Acesta a adăugat că în ziua de 13 iunie 1990, „când au fost morţii”, Victor Athanasie Stănculescu nu era în ţară. Avocatul a explicat că dacă Victor Athanasie Stănculescu a dat ordine prin telefon, este nevoie ca procurorii să dovedească acest lucru. „Nu avea cum să dea ordin din consfătuirea miniştrilor Apărării”, a adăugat avocatul.

Ce a declarat la intrare Fostul general Victor Athanasie Stănculescu a ajuns şi el, miercuri după-amiază, la Parchetul instanţei supreme, el declarând, la intrare, că a fost citat în calitate de supect în dosarul Mineriadei şi că urmează să afle ce anume vor să îi aducă la cunoştinţă procurorii. El a îndeplinit funcţia de ministru al Apărării în perioada 1990-1991. „Am venit să văd de ce am fost chemat, în calitate de suspect.

Sunt curios pentru ce fapte m-au chemat aici”, a declarat Victor Athanasie Stănculescu, la intrarea în sediul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ). Întrebat dacă a avut vreo implicare în cazul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, Victor Athanasie Stănculescu a spus că în acea perioadă el se afla în Germania. Tribunalul Ilfov a admis, la 21 mai 2014, cererea de liberare condiţionată a lui Victor Atanasie Stănculescu, în vârstă de 86 de ani, după ce acesta a executat cinci ani din pedeapsa de 15 ani de închisoare primită în dosarul Revoluţiei de la Timişoara. Miron Cozma:

M-au citat mâine Miron Cozma a declarat astăzi că a fost citat, telefonic, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi că joi se va prezenta pentru a primi citaţia oficială şi să afle în ce calitate este citat. El a mai spus că, cel mai probabil, va fi citat în calitate de suspect. „Eu ieri (marţi – n.r.) am fost citat telefonic de către Procuratura Generală şi mâine (n.r. – joi) am să merg acolo şi voi lua citaţia oficială pentru că nu pot să cred tot ceea ce mi se spune pe telefon.

Voi fi prezent mâine (joi – n.r.) la Parchetul General pentru a lua citaţia în calitatea pe care mi-o conferă, cel puţin din câte mi s-a spus, e o calitate de suspect şi mi se pare normal ca nici măcar Miron Cozma să nu fie crezut până la urmă, că ăsta e rolul anchetei, ca toată lumea să îşi probeze nevinovăţia şi bineînţeles să răspundă de faptele lor în instanţă”, a conchis Cozma. Potrivit unor surse judiciare, joi ar putea fi citaţi şi alţi doi foşti generali.

 xz

 

 Cheltuim miliarde de euro cu invatamantul universitar,dar suntem la coada clasamentului mondial!Iata clasamentul International al Universitatilor 2016: Patru universitati din Romania au intrat in top – la categoria 701+ 

Universitatile romanesti din QS World University Rankings 2016
Foto: topuniversities.com
MIT ramane, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai buna universitate din lume. Stanford urca pe locul doi, impingand Harvard pe pozitia a treia, releva Clasamentul International al Universitatilor 2016. Astfel, pentru prima data dupa 2005, primele 3 pozitii ale topului sunt ocupate doar de institutii americane. Editia din acest an a QS World University Rankings indica o cadere generala a institutiilor din vestul Europei, in special a celor din marea Britanie si Germania Universitatea Cambridge a cazut pe pozitia 4. In schimb, universitati din Rusia si Korea de Sud au crescut semnificativ. Romania are si anul acesta 4 universitati in clasament, la categoria 701+, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti si Universitatea de Vest din Timisoara.

 • Quacquarelli Symonds a anuntat saptamana aceasta lansarea noului clasament al universitatilor – QS World University Rankings 2016 – pe site-ul TopUniversities.com.

QS World University Rankings, clasamentul celor mai bune universitati la nivel global, este realizat anual, incepand din 2004. In realizarea clasamentului este folosita baza de lucrari Scopus. Topul este realizat de QS pe baza reputatiei academice, reputatiei in randul angajatorilor, raportului intre numarul de studenti si corpul didactic, numarului de lucrari listate in publicatii de specialitate, numarului cadrelor didactice internationale, numarului studentilor internationali. Universitatile analizate in cadrul acestui clasament sunt cele care se inscriu pentru acest lucru si trimit o serie de documente, in vederea evaluarii.

Realizatorii atrag atentia ca investitiile in invatamantul superior – fie el public sau privat – este factorul cheie care a facut diferenta intre institutiile care au avansat anul acesta – universitati din Coreea de Sud, Rusia, SUA si China – si cele care au fost retrogradate – universitati din Europa Occidentala si Sudica, din Africa de Sud si America Latina.

Potrivit directorului departamentului de cercetare din cadrul QS, Ben Sowter, “clasamentul din acest an indica faptul ca nivelul de investitii determina cine progreseaza si cine regreseaza. Institutii in tari care acorda un nivel inalt de finantare tintita, fie din fonduri proprii fie din bugetul public, cresc. Pe de alta parte, unele tari vest-europene care au facut sau au propus taieri ale cheltuielilor publice pentru cercetarea pierd teren in fata omologilor din SUA si Asia”.

Universitatile din Romania incluse in Clasamentul International al Universitatilor 2016 sunt urmatoarele:

 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi – pozitiile 701+
 • Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca – pozitiile 701+
 • Universitatea din Bucuresti – pozitiile 701+
 • Universitatea de Vest din Timisoara – pozitiile 701+

Clasamentul include 916 universitati din 81 de tari. 33 de tari intra in Top 200. SUA domina clasamentul, cu 48 de institutii.

TOP 20 universitati din lume

In linii mari Top 20 ramane neschimbat, cu exceptia unei modificari la varf: Universitatea Stanford a urcat de pe locul 3, unde anul trecut se afla la egalitate cu Universitatea Cambridge, pe locul 2. Harvard a retrogradat de pe pozitia 2 in 2015, pe pozitia 3 in 2016. Cambridge este prima universitate britanica din Top, insa se pozitioneaza pe locul 4, in scadere fata de anul trecut.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - SUA (2015- locul 1 / 2014 – locul 1 / 2013 – locul 1 / 2012 – locul 1 / 2011 – locul 3)

 • 2. Stanford University – SUA (2015 – locul 3 / 2014 – locul 7 / 2013 – locul 7 / 2012 – locul 15 / 2011 – locul
 • 3. Harvard University – SUA (2015 – locul 2 / 2014 – locul 4 / 2013 – locul 2 / 2012 – locul 3 / 2011 – locul 2)
 • 4. University of Cambridge – Marea Britanie (2014 – locul 2 / 2013 – locul 3 / 2012 – locul 2 / 2011 – locul 1)
 • 5. California Institute of Technology (Caltech) – SUA (2015 – locul 5 / 2014 – locul 8 / 2013 – locul 10 / 2012 – locul 10 / 2011 – locul 12)
 • 6. University of Oxford – Marea Britanie (2015 – locul 6 / 2014 – locul 5 / 2013 – locul 6 / 2012 – locul 5 / 2011 – locul 5)
 • 7. UCL (University College London) – Marea Britanie (2015 – locul 7 / 2014 – locul 5 / 2013 – locul 4 / 2012 – locul 4 / 2011 – locul 7)
 • 8. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) – Elvetia(2015 – locul 9 / 2014 – locul 12 / 2013 – locul 12)
 • 9. Imperial College London – Marea Britanie (2015 – locul 8 / 2014 – locul 2 / 2013 – locul 5 / 2012 – locul 6 / 2011 – locul 6)
 • 10. University of Chicago – SUA (2015 – locul 10 / 2014 – locul 11 / 2013 – locul 9 / 2012 – locul 8 / 2011 – locul 8)
 • 11. Princeton University – SUA (2015 – locul 11 / 2014 – locul 9 / 2013 – locul 10 / 2012 – locul 9 / 2011 – locul 13)
 • 12. National University of Singapore (NUS) – Singapore (2015 – locul 12 / 2014 – locul 22)
 • 13. Nanyang Technological University (NTU) – Singapore (2015 – locul 13 / 2014 – locul 39)
 • 14. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – Elvetia (2015 – locul 14 / 2014 – locul 17)
 • 15. Yale University – SUA (2015 – locul15 / 2014 – locul 10 / 2013 – locul 8 / 2012 – locul 7 / 2011 – locul 4)
 • 16. Cornell University – SUA (2015 – locul 17 / 2014 – locul 19)
 • 17. Johns Hopkins University – SUA (2015 – locul 16 / 2014 – locul 14)
 • 18. University of Pennsylvania – SUA (2015 –  locul 18 / 2014 – locul 13 / 2013 – locul 13)
 • 19. University of Edinburgh – Regatul Unit al Marii Britanii (2015 – locul 21 / 2014 – locul 17)
 • 20. Columbia University – SUA (2015 – locul 20 /2014 – locul 14)

In functie de numarul de universitati aflate in top 200, clasamentul arata in felul urmator:

 • SUA – 48
 • Marea Britanie – 30
 • Olanda – 12
 • Germania – 11
 • Canada – 9
 • Australia – 9
 • Japonia – 8
 • China – 7
 • Franta – 5
 • Suedia – 5
 • Hong Kong – 5

Ierarhizarea este construita in baza a sase indicatori de performanta, care au ponderi diferite:

 • reputatia in mediul universitar – 40%
 • reputatia intre angajatori – 10%
 • raportul dintre numarul de studenti si cel de cadre didactice – 20%
 • citari per universitar – 20%
 • ponderea cadrelor didactice internationale – 5%,
 • ponderea studentilor internationali – 5%

Ierarhizarea se bazeaza pe 4 aspecte cheie: cercetarea, predarea, insertia profesionala si internationalizarea.

 

Calitatea vietii in Romania  . O familie din trei inregistreaza restante la plata utilitatilor/Peste 60% din casele de la tara au toaleta in curte/Una din sapte familii are cu cel putin o problema serioasa cu locuinta

 • Familiile care au in componenta copii dependenti(in acceptiunea Anchetei Calitatii Vietii, copii dependenti se considera toate persoanele cu varsta mai mica de 18 ani care se afla in intretinerea gospodariei) reprezinta 31,4% din totalul gospodariilor, pe cand cele fara copii dependenti sunt de peste 2 ori mai numeroase.
 • Una din trei familii au prezentat restante repetate la plata utilitatilor si intretinere, cauzate in principal de lipsa banilor. Dintre platile pentru care s-au inregistrat restante in cursul anului 2015, cele mai frecvente cazuri au fost la energia electrica (54,6% din gospodariile cu restante), intretinerea locuintei (53,2%) si abonamentul telefonic (34,1%). Ponderi reduse s-au inregistrat la restantele pentru rate la imprumuturi1 (9,1%), explicabil prin specificul acestor tipuri de plati care sanctioneaza mai sever nerespectarea termenelor de plata. Familiile de someri se afla in situatia cea mai dificila, ponderea celor care nu si-au putut plati la timp sumele datorate fiind de 49,3%, proportie mai mare fata de celelate categorii de gospodarii. Fenomenul restantelor este de asemenea mai raspandit in cazul gospodariilor cu copii si mai ales al celor monoparentale (48,8%) sau in cazul gospodariilor de 2 adulti cu 3 sau mai multi copii in intretinere (46,0%).

Romania se afla pe locul 51 intr-un clasament care masoara calitatea vietii, insa este depasita de Bulgaria si Ungaria

Clasamentul mondial al calităţii vieţii din 230 de oraşe. Unde este cel mai bine să trăiești

Viena a fost desemnat oraşul în care este cel mai bine să trăieşti, în urma analizei pe 2016 realizată de compania de consultanţă globală Mercer. Analiza s-a bazat pe 39 de criterii, printre care climatul politic, social şi economic, mediul înconjurător, sistemul de sănătate şi de învăţământ, transportul public etc.

  este pentru a şaptea oară consecutiv oraşul cu cel mai înalt nivel al calităţii vieţii din lume. Analiza a fost făcută în perioada septembrie-noiembrie 2015 de către compania de consultanţă globală Mercer analizând 230 de oraParisul a căzut zece locuri faţă de anul trecut, ajungând pe locul 37,  după evaluarea slabă primită la capitolul siguranţă, având în vedere atentatele teroriste cu care s-a confruntat în ultima vreme. Londra se află pe locul 39, iar New York pe 44, notează adevărul.ro cu referire la publicaţia Daily Mail.

Budapesta s-a clasat pe locul 77, Sofia figurează pe locul 115, Istanbul (122), Moscova (167) Sankt Petersburg (174), Kiev (176). Pe ultimul loc al clasamentului se află Bagdad, în Irak.

 

 

CINE BENEFICIAZĂ de CERTIFICAT GRATUIT de MOȘTENITOR și de SCUTIRI de la PLATA IMPOZITULUI!

 

DACĂ ÎMI FAC CERTIFICAT DE MOȘTENITOR ÎMI VA FI RETURNATĂ CONTRAVALOAREA TAXEI? Este una dintre cele mai frecvente întrebări adresată Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care se ocupă de Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Certificatele de moștenitor sunt eliberate gratuit în anumite condiții și cu respectarea unui termen. Românii mai beneficiază în cadrul Programului de cadastru și de scutiri de la plata unor impozite și taxe.

 

TERMEN MAXIM DOI ANI!

 

Sunt eliberate gratuit certificate de moștenitor, certificate de moştenitor suplimentare, certificate de legatar, certificate de vacanţă succesorală pentru imobile ce fac obiectul înregistrării sistematice. Așadar, cetățenii sunt scutiți de plata taxelor notariale pentru eliberarea acestor acte dacă în localitatea lor este demarată cadastrarea imobilelor.

 

Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.

 

IMPORTANT! Taxele pentru obținerea acestor documente sunt suportate de ANCPI chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale.

 

ATENȚIE! Termenul maxim în care cetățenii pot beneficia de această gratuitate este de DOI ANI de la data finalizării înregistrării sistematice a imobilelor. În cazul în care procedura succesorală se finalizează peste acest termen, onorariul se suportă de către moştenitori.

 

Procedura de eliberare, termenul de plată a certificatelor, precum şi cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se percep sunt stabilite prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

 

Dupa atata haos,se propune dobandirea CETĂȚENIEI ROMÂNE pentru STRĂINII care CUMPĂRĂ PĂMÂNT

 

Străinii care vor să cumpere pământ în România vor trebui să aibă domiciliu stabil în țara noastră, în cazul în care sunt cetățeni europeni, iar dacă provin din țări terțe sunt obligați să-și obțină cetățenia română, anunță ministrul agriculturii, Achim Irimescu, filtrele care vor fi în noua lege a vânzării terenurilor agricole.

 

Persoanele fizice vor putea achiziţiona terenuri agricole în limita a 150 de hectare, iar cele juridice până la cel mult 1.500 de hectare, după cum s-a convenit cu producătorii pe proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole, a anunţat, marţi, ministrul agriculturii, Achim Irimescu.

 

Proiectul de lege l-am discutat chiar în această după-amiază cu producătorii agricoli şi am convenit să limităm pe persoană fizică la 150 de hectare, ar fi ca o fermă de familie care poate să achiziţioneze şi în domeniul producţiei cerealiere, iar pe persoană juridică am stabilit o măsură similară cu cea aplicată în Ungaria. Este vorba de 1.200 hectare, prin excepţie se poate merge până la 1.500 de hectare achiziţionate de societăţile cu personalitate juridică, a spus Achim Irimescu, la sesiunea online “De vorbă cu ministrul tău”, iniţiativă a Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic care sprijină dialogul între demnitari şi cetăţeni.

 

În noua formulă a legii vânzării terenurilor agricole sunt introduse și filtre pentru cetățenii străini care vor să cumpere pământ în România.

Am introdus şi o serie de cerinţe, care sperăm să nu ne pună probleme la nivel european. Astfel, societăţile comerciale respective trebuie să aibă domiciliul stabil în România, iar pentru asta trebuie să fii ori cetăţean european, ori să ai naţionalitate română. Deci şi aici vor fi multe limitări. Pentru cetăţenii din ţările terţe rămâne varianta ca ei să obţină cetăţenia română. De exemplu cel mai mare producător agroalimentar de aici este de naţionalitate arabă, dar este stabilit în România, iar ferma dânsului are 65.000 de hectare, a mai spus Irimescu.Achim Irimescu a anunţat că vor fi introduse în lege şi alte condiţii potrivit cărora cei care cumpără teren să fi fost fermieri pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar 75% din veniturile firmei să provină din agricultură.

Potrivit unui studiu al AGRO Intelligence – Sistem de Informaţii pe Securitate Alimentară (SISA), românii mai deţin în proprietate sau arendă puţin peste 30% din suprafaţa de teren arabil de aproximativ 8,3 milioane de hectare. Conform rapoartelor notariale, există peste un milion de hectare de teren arabil în proprietatea străinilor (italieni 23,4%, nemţi 15,5%, arabi 10%, unguri 8,2%, spanioli 6,2%, austrieci 6,1%, danezi 4,5%, olandezi, greci, turci), precum şi multinaţionale precum Rabobank, Generali, ASI Europe etc.

România a liberalizat piaţa funciară la 1 ianuarie 2014, conform obligaţiilor incluse în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce permite persoanelor fizice din UE să cumpere terenuri agricole în ţară, demers care a modificat regimul existent până la finele lui 2013, când doar persoanele juridice aveau acest drept.

În prezent, în România, preţul unui hectar de teren agricol pleacă de la 2.000 de euro şi poate ajunge până la 18.000 de euro, însă în ţările UE poate depăşi 30.000 de euro.România are 13,298 milioane de hectare teren agricol, din care aproape 9 milioane hectare este suprafaţa arabilă.

Justiția  care a “rezolvat” inclusiv -funcierea…este pe cale sa legalizeze furtul de catre barosani-a avutiei obstesti a amarastenilor

 

Dupa   ce justitia a “rezolvat” jefuirea,prigonirea   si omorirea  valorile din perioada anilor ’50,si dupa 40 de ani,tot ea, rezolva si furtul Avutiei Obstesti. „Chiar dacă dă de pământ!!!!!!… glumim- cu  puternice personaje ale momentului, Justiţia din România are multe nereusite,inclusiv  o mare tinichea legată de coadă: imunitatea lui Ion Iliescu pentru crimele Revoluţiei şi Mineriadei din 1990. Este inadmisibil ca rudele victimelor lui Ion Iliescu să asiste, de 25 de ani, la o muşamalizare perpetuă şi o tergiversare continuă a anchetelor din aceste dosare”, scrie Mălin Bot pe Evenimentul Zilei. Jurnalistul subliniază faptul că atâta timp cât Iliescu nu e tras la răspundere pentru aceste crime, România nu este un stat de drept. “L-a văzut o ţară întreagă vorbind despre teroriştii inexistenţi, în decembrie 1989. L-a auzit ţară întreagă cum trimitea minerii în Piaţa Universităţii şi apoi le mulţumea, la Romexpo. Individul şi-a comis crimele la vedere, în faţa unei ţări întregi şi scapă, cu toate acestea, basma-curată de 25 de ani. Are o imunitate monstruoasă în faţa Justiţiei. O imunitate inacceptabilă într-un stat de drept. Cât timp Iliescu nu e tras la răspundere pentru aceste crime, România nu este un stat de drept. Eu cred că ceeace a făcut Ion Iliescu în 1989 şi în 1990 ne afectează pe toţi direct, într-o manieră mult mai mare decât percepe majoritatea. Iliescu nu este doar călăul celor care au murit din vina lui, în 1989 şi 1990. Este ucigaşul viitorului decent al României. E autorul moral al prezentului mlăştinos în care ne sufocăm”, a mai scris acesta

Lumea nu va ma fi la fel iar presa TACE! Ni se pregătește ceva MONSTRUOS

Intre 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la „Istanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, “biserica” Romano-Catolică, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, pe de altă parte. [wp-rss-aggregator]

Un document tradus din limba greaca și apărut pe site-ul apologeticum.ro cu titlul „SUPER – MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA în perioada 2016-2020” pare sa transforme total lumea în care trăim. Cei care vor avea răbdare sa parcurgă în întregime paginile acestui document, i-am spus noi monstruos, se vor îngrozi. Toate legile si lucrurile, sa le zicem normale, cu care am fost obișnuiți pana acum vor fi date peste cap, odată cu intrarea în vigoare la data de 1 mai 2016 a prevederilor acestui MEMORANDUM.

Deși multi vor crede ca sunt doar alte teorii al conspirației, unele din punctele amintite mai jos, încet, încet au început sa se realizeze.

Documentul a fost publicat inițial de site-ul ’’APOCALIPSIS’’, la data de 14 august 2014, în limba engleză, fiind ulterior tradus în limba greacă de administratorii site-ului respectiv. Deosebit de relevant, înscrisul a rămas postat pe site doar pentru câteva zile pentru ca, cu putin înainte de 5 sept. 2014, data la care a fost votat de către Parlamentul Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 sept 2014) să fie retras. El a fost insa repostat pe data de 9 aprilie 2015.

După cum vor constata toţi cei care vor studia acest SUPER-MEMORANDUM, cele prevăzute în acesta urmează să intre în vigoare în perioada 2016 – 2020, depășind orice fantezie. Mai mult chiar, pe perioada cât SUPER-MEMORANDUMUL a fost postat pe respectivul site, doar un singur ziarist, spre onoarea sa, mai precis Isaias Konstantinidis, într-un articol al său publicat în gazeta elenă “TIMPUL LIBER”, a amintit în fugă despre semnarea unui supermemorandum zilele acestea de către Uniunea Europeană“, dar nimic mai mult.

SUPER-MEMORANDUMUL care, aşa după cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg, la data de 25 – 29 iunie 2014, sub titlul: MEMORANDUM: European Union, the Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of Instanbul, Christines Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government, adică, în traducere liberă, MEMORANDUM încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Greciei, Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea dinafară de Istanbul, Bisericile Creştin-Ortodoxe şi Catolice, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, a fost semnat de:
a. Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la data de 31 octombrie 2014
b. Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei
c. Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia
d. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului,Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mică
e. Reprezentantul Patriarhiilor Slave şi al Guvernului Rusiei, IPS Ilarion Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia
f. Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOSegumen Efrem
g. Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î.P.S. Neofytos de Morfou şi P.S. Varnava de Trimythoyntos
h. Reprezentanţii Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis
i. Reprezentanţii Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis
j. Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, P.S. Timotei de Vostron.

INTRODUCERE

Semnat la Strasbourg, în perioada 20-25 iunie 2014, 
SUPER-MEMORANDUMUL urmează a fi implementat în perioada 1 mai 2016 – 16 august 2020. Noi, semnatarii acestuia, ne luăm angajamentul ca, în numele celor vizaţi, pe durata aplicării Memorandumului să implementăm toate reformele prevăzute în acesta. Durata de implementare a Memorandumului poate fi prelungită. De asemenea, Memorandumul poate fi pus în practică mai devreme de data oficială convenită pentru implementarea sa.

Prevederi MEMORANDUM referitoare la Fondurile de asigurări
şi pensii din Grecia, Cipru şi Uniunea Europeană 

TOTAL ARTICOLE: 11

Articolul 1: Comasarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii din Grecia şi înfiinţarea a două noi Case până la data de 18.09. 2019, după cum urmează:

Casa de Ajutor Social, Reciproc şi Sănătate,

Casa de Asigurări agricultori şi muncitorime

 1. Articolul 2: Pensii unitare, în cuatum de 560 euro, acordate prin cele două Case de Asigurări şi Pensii, până la data de 30.09.2017, respectiv în cuantum de 365 euro până la data de 30.09.2020.
  Articolul 3: Dotarea tuturor asiguraţilor cu card electronic cu credit valabil timp de 365 de zile, care poate fi înnoit doar de Casele de Asigurări pentru încă 365 de zile în mod repetat. Cardul urmează a fi înlocuit în data de 01.12.2017.
  Articolul 4: Program al instituţiilor de stat în toate duminicile de peste an, cu program de la orele 12:00 până la orele 20:00, mai puţin în luna august. Reforma urmează a fi implementată începând cu data de 01.01.2017.
  Articolul 5: Drept zi liberă pentru toate Casele de Asiguraţi şi Sănătate se stabileşte ziua de sâmbătă, pe tot parcursul anului.
  Articolul 6: Pensionarii cu vârsta de 69 de ani vor fi examinaţi de medici specialişti în spaţii special amenajate în cadrul unităţilor medicale.
  Articolul 7: Începând cu data de 01.09.2017, vârsta de pensionare se stabileşte la 69 de ani
  Articolul 8: Începând cu data de 01.09.2020, vârsta de pensionare se stabileşte la 70 de ani
  Articolul 9: Începând cu data de 01.09.2022, vârsta de pensionare se stabileşte la 71 de ani
  Articolul 10: Începând cu data de 15.06.2016, se elimină cărţile de muncă şi carnetele de sănătate, pentru toţi asiguraţii Caselor de Asigurări.
  Articolul 11: Până la data de 16.09.2016 se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMUL referitoare la Învăţământ

TOTAL ARTICOLE: 12
Articolul 1
: ÎNVĂŢĂMÂNT MULTICULTURAL în toate instituţiile de învăţământ din ţară, începând cu data de 11.09.2016
Articolul 2Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ
Articolul 3: Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor
Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogă şi moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal
Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.
Articolul 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018
Articolul 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.
Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi paradele.
Articolul 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor dedica sărbători dedicate mediului înconjurător
Articolul 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filozofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.
Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.
Articolul 12:
12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Biserica

TOTAL ARTICOLE: 15

Articolul 1: Special.
1a. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales în ceea ce priveste orele la care vor fisăvârșite.Astfel, in perioada de iarna Sfanta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminică dupa-amiaza incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reforma va fi pusa in aplicare incepand cu data de 17.10.2017.
1b. Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
1c. Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel arta bizantina.
1d. Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.
Articolul 2:
2a. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in afara sfintelor lacase.
2b. Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par lung.
Articolul 3: Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri.
Articolul 4: Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.
Articolul 5: Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indifferent de rang, vor proceda la predici antirasiale.
Articolul 6: Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-Semite din intreaga Biserica crestina.
Articolul 7:
7a. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.
7b. Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicate mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
7e. Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.
Articolul 8
8a. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifica la ce data).
8b. Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
8c. Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul.
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.
Articolul 9:
9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

Articolul 10:
10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în uniril internaţionale.

Articolul 11:
11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.

Articolul 13:
13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos, Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa treu centre ale acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.

Articolul 14:
14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.
Articolul 15:
15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016. Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la 31 octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S. Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.
15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican (începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi suprastatale amintite mai sus.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI
referitoare la spitale şi sistemul de sănătate

TOTAL ARTICOLE: 8

Articolul 1: Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu 08.09.2017. vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
Articolul 2: Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de asigurat. Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis.
Articolul 3:
3a. Începând cu data de 01.08.2017, se va limita numărul spitalelor.
3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie.
3c. Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.
Articolul 4: Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile social vor identifica electronic cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
Articolul 5: Începând cu data de 17.08.2017, se interzic specializările multiple.
Articolul 6: Începând cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor şi la înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale.
7.b. Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie socială.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la reforma administrativă

Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine.
Articolul 2:
2a. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie.
2b. Începând cu data de 14.08.2017 se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru.
2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă.
2d. Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor funcţiona în localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de 14.08.2018 şi două asemănătoare la Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.
Articolul 3: Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat.
Articolul 4:
4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene.
4b. Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale.
4c. Începând cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore.
4d. Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
4e. Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare.
4f. Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.

Articolul 5: Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe internet, pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.
Articolul 6:
6a. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la instituirea unui guvern mondial.
6b. Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se vor preda lecţii referitoare la homosexualitate.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Noua Eră.
7b. Începând cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinţarea drapelului elen şi a tuturor drapelelor europene, precum şi a tuturor sărbătorilor religioase în Europa.
7c. Începând cu data de 21.03.2017 se vor introduce sărbători dedicate mediului înconjurător.
7d. Începând cu data de 20.04.2017, vor fi coborâte drapelele greceşti şi bizantine arborate la intrarea în instituţiile publice, de învăţământ şi în biserici.
7e. Începând cu data de 17.03.2018 se va proceda la înfiinţarea, pe teritoriul Uniunii Europene şi Sfântului Munte Athos, de mânăstiri mixte de monahi şi monahii de toate dogmele şi religiile.
Articolul 8:
8a. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi împotriva discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
8b. Începând cu data de 21.10.2017, se vor încuviinţa convenţiile de convieţuire şi în ceea ce-i priveşte pe homosexuali şi la abrogarea caracterului obligatoriu al căsătoriei religioase şi civile în întreaga Uniune Europeană.
8c. Începând cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea morţilor).
8d. Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană, înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării morţilor.
8e. Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
8f. Începând cu data de 23.05.2016 se vor renunţa, în toate ţările Uniunii Europene, la jurământul pe Sfânta Biblie şi la cel religios pentru oamenii politici, prefecţi, primari, studenţi etc.
8g. Începând cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfinţire în Parlament, instituţii de învăţământ şi publice, la fel ca în întreaga Uniune Europeană.

Articolul 9:
9a. Începând cu data de 25.05.2016, în întreaga Uniune Europeană se va renunţa la depunerea jurământului de către parlamentari.
9b. Începând cu data de 11.09.2016, slujbele de sfinţire vor fi interzise în toate unităţile de învăţământ.
9c. Începând cu data de 12.09.2016, se va renunţa la botezul obligatoriu al copiilor mici şi se va introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-născutului direct la oficiile de Stare Civilă.
9d. În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public, precum şi în cadrul tuturor ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de arhive electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în instituţiile amintite doar în acest fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de 29.10.2017.

Articolul 10:
10a. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va proceda la înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele naţionale. În paralel, stagiul militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale Uniunii Europene unde mai este încă obligatoriu.
10b. Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică obligatorie pentru toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii Europene.

Articolul 11:
11a. Începând cu data de 1 mai 2016, noi, semnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM, ne angajăm să implementăm reformele de mai sus, în paralel cu un Memorandum intern referitor la înţelegerea şi colaborarea religioasă în cadrul Uniunii Europene (începând cu data de 01.05.2016) şi un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea Europeană (începând cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevăzute în prezentul MEMORANDUM pot fi amânate doar câteva luni, mai precis 9 (nouă). În cazul în care implementarea acestor reforme va întârzia mai mult de 9 luni, statul naţional care se face vinovat de aceasta se obligă la plata unei amenzi în cuantum de 20.000 de euro, plus penalităţ în cuantum dublu, în cazul în care amenda nu este achitată la timp. De asemenea, această amendă va fi plătită şi de fiecare din ministerele fostului stat naţional, respectiv Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, dar şi de toate Bisericile creştine.
11b. Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar şi un an mai devreme de data stabilită prin Memorandum. În acest caz, bisericile şi fostele autorităţi statale vor beneficia de un „bonus“ în cuantum de 500.000 de euro din partea Autorităţii Europene pentru Reforme.
11c. Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în special în Grecia, până la finele anului 2016. În ceea ce priveşte Grecia, ne angajăm, de asemenea, până la finele anului 2016, să reînviem vechile religii păgâne recunoscute de fostul stat.
11d. Autoritatea Europeană pentru Reforme va funcţiona începând cu data de 01.05.2016.
11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro.
11f. Începând cu data de 13.07.2017 se înfiinţează Uniunea Mediteraneanu Regională, din care vor face parte toate ţările din bazinul Mării Mediterane. Biroul European de Coordonare al uniunii va avea sediul în Sfântul Munte Athos şi va funcţiona începând cu data de 17.12.2017.
11g. Începând cu data de 21.01.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funcţiona în Dubrovnik, Croaţia.
11h. Începând cu data de 22.01.2016, se va înfiinţa un Birou de reforme New-Age în Barcelona.
11i. Începând cu data de 23.11.2016, se va proceda la înfiinţarea unui nou Birou European pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, în urma semnării acordurilor aferente cu Uniunea Mediteraneană, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va funcţiona începând cu data de 24.11.2016, va fi la Paris.

Semnatarii acordurilor de mai sus sunt:
– Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia,
 Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
 Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, P.S. Varnavam Episcop de Trimythonytos şi Î.P.S. Neotytos, Mitropolit de Morfou,
 Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron,
 Reprezentantul Bisericii Alexandriei, Preafericitul Ilie, Arhiepiscop de Tripolis,
 Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave şi al Federaţiei Rusiei, Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia,
 Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper,
 Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola, cardinal al Milanului,
 Reprezentantul Consiliului Mondial al Bisericilor, Andre Varkan,
 Reprezentantul Bisericii Albaniei, Î.P.S. Policarp, Mitropolit de Artgyrokastros.
 Reprezentantul Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis,

Subsemnaţii ne angajăm în implementarea tuturor acestor reforme începând cu data de 1 mai 2016 şi cel târziu până la data de 16 august 2020, astfel încât, începând cu data de 1 mai 2016, să survină schimbarea şi să sărbătorim intrarea în Noua Eră.
Subsemnaţii ne angajăm să schimbăm Sfântul Munte Athos, Grecia şi să înfiinţăm pe cuprinsul acestuia mânăstiri ale tuturor religiilor, dogmelor şi tagmelor monahale de la Vatican.  

Subsemnații ne angajăm la acestea şi în numele celor ce ne vor urma la conducere, în sensul implementării reformelor stabilite de comun acord.

De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să se arate (reveleze) în lume și să rezolve toate problemele planetei.

A. Declaraţie complementară: Prezentul înscris constituie SUPER-MEMORANDUM local şi priveşte Grecia, Republica Cipru, Rusia şi Uniunea Europeană, precum şi SUPER-MEMORANDUM ce priveşte Bisericile Constantinopolului, Greciei, Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusieişi Sfântului Munte Athos. Bisericile amintite au semnat deja SUPER-MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici creştine din Uniunea Europeană.
B. Declaraţie complementară: Bisericile Creştin-Ortodoxe obligă şi statele aparţinătoare să implementeze reformele convenite.
C. Declaraţie complementară: Se anexează un MEMORANDUM special privind Cooperarea Bisericească şi Statală cu Uniunea Europeană. Noi, semnatariiMEMORANDUMURILOR de mai sus ne angajăm, în cel mai scurt timp posibil, să implementăm reformele stabilite începând cu data de 1 mai 2016.
D. Declaraţie complementară: Procedăm la metamorfozarea statelor şi a entităţilor bisericeşti autocefale, drept pentru care ne bucurăm, având în vedere că urmează să schimbăm întreaga structură bisericească şi statală. Inaugurăm de acum Noua Eră şi, începând cu data de 01.05.2016, vom inaugura şi Noua Stare de Fapte.
E. Declaraţie complementară: Ne asumăm răspunderea referitor la reforma administrativă şi bisericească şi referitor la reînfiinţarea Bisericii celei Una. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Forţelor Armate şi Miliţieneşti Multinaţionale, în vederea menţinerii ordinii şi a siguranţei pe drumurile, în pieţele publice şi în toate oraşele din ţările membre ale Uniunii Europene. La fel vom proceda şi referitor la apărarea tuturor Bisericilor, de către forţele amintite mai sus.
F. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington, precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. În colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mănăstiri, biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.

Implementarea reformelor de mai sus va începe la data de 02.05.2016.
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm siguranţa şi ordinea publică.
Urmează semnăturile (în anexă, lista semnatarilor SUPER-MEMORANDUMULUI încheiat între 25 şi 29 iunie 2014).
Responsabil privitor la publicarea şi expedierea SUPER-MEMORANDUMULUI, Kereth Tanais.

P.S. COMENTARIU: Înscrisul tradus mai are ataşate alte 40 de articole ale LEGII SUPREME aferente care, de asemenea, a fost votată şi de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, constituindu-se astfel în cel mai periculos înscris emis vreodată de aceste centre internaţionale. Ne rezervăm dreptul de a o publica…

Mai multe detalii legate de cele amintite mai sus puteti gasi pe site-ulapologeticum.ro

Cum suntem MANIPULATI,inclusiv   in campania electorala

 Daca tot ne aflam in campanie electorala si lupta dintre partide devine tot mai intensa e bine sa avem cateva minime cunostinte despre cum suntem manipulati de catre oamenii de la varf. Luati aminte la cele 12 principii si raspanditi ideile.

 

Care e adevaratul scop al celor din varful piramidei, evolutia omenirii asa cum ei pretind? Guvernele au ca scop prosperitatea si bunastarea populatiilor lor? Dupa cum se vede in realitate este exact opusul: prosperitatea conducatorilor se bazeaza pe insclavizarea celorlalti!

Dimensiunea spirituala, constientizarea a ceea ce se petrece cu adevarat, sunt marile obstacole impotrica controlului mental total. Cei ce vor sa insclavizeze pe altii ii vor pe acestia ignoranti, si disconectati de ei insisi si ceilalti. asta se face zilnic printr-o educatie nefolositoare, prin a va tine permanent ocupati si in confuzie. bombardandu-ne cu stiri despre violenta si cruzimi, pornografie, alcool si droguri, intreceri sportive si distractie, prin a ne oferi hrana cu toxine, prin invidie, lacomie, vinovatie, furie, frica, etc!

 

 1. Crearea de frica ignoranta si confuzie

 

 1. A castiga lupta pentru atentie – A se capta cu orice pret atentia respectivilor si a-i determina sa faca ce vrei tu!

 

 1. A crea nevoile lor si a-i ajuta apoi sa le acopere. Este vechea sintagma a lui Nietzsche :” Daca vrei ca lumea sa-ti fie recunoscatore, nu le da ceva ci ia-le ceva, apoi ajuta-i sa indure lipsa!”

 

 1. A crea si controla fortele opuse. Crearea de asocieri in religii, partide, etc apoi crearea de asocieri opuse acestora.

 

 1. Crearea izolarii. Izolarea de viata de odinioara, de prieteni de familie, de obiectele din trecut ale subiectului respectiv si chiar crearea de neincredere in propria-i judecata.

 

 1. Impunerea unei ierarhii si autorati de sus in jos (obedienta!). Principiul ascultarii orbeste si fara cracnire. Problema cozilor de topor care indeplinesc asemenea “misiuni” e ca ei insisi au fost astfel “spalati pe creier” si astfel devin ei insisi insclavizati si decerebralizati!

 

 1. Instaurarea unei situatii economice prabusite. Toata miscarea banilor trebuie sa se faca de jos in sus, toti sclavii sa munceasca pentru stapanii lor, toate resursele sa fie detinute de conducatorii lor. Asa vor avea puterea sa angajeze sau sa concedieze pe oricine ar dori.

 

 1. Secretul. Informatiile despre activitatile din “structura” fie ele adevarate sau distorsionate sunt facute sa ajunga spre varful piramidei. Nimic important nu ar trebui sa “rasufle” spre baza piramidei. Numai varful piramidei ar trebui sa cunoasca adevaratul scop si destinatia finala.Asta asigura ca intotdeauna puterea ramane acolo unde trebuie sa fie !

 

 1. A face ca totul sa fie relativ. In aceasta mascarada, “ei” vor sa discrediteze principiile de moralitate si responsabilitate facandu-le relative si subordonate “cuiva din varf”! Scopul scuza mijloacele. Trauma e folosita pentru a crea subiecti tot mai obedienti, totul in numele unui viitor mai bun! Frica (la nevoie teroarea) si simtamantul de vinovatie sunt elemente de coeziune. Iubirea si bucuria se distribuie in doze mici obedientului.

 

 1. Controlul mijloacelor de comunicare si propaganda care se autopromoveaza. Numai cei din varf stiu exact despre ce e vorba, ce se intampla si care e scopul. Despotul foloseste propaganda si inventeaza cuvinte noi si intelesuri noi . Cuvintelor vechi si puternice ca “libertate”, “iubire”, etc, li se dau Intelesuri Noi si sunt programate dinspre varf spre baza piramidei sa domine actiunile celor din structurile inferioare. Cuvintele devin scopuri in sine. Prin puterea propagandei valorile umane sunt rasturnate cu susul in jos adevarurile evidente sunt trecute sub tacere iar minciunile stau ca adevaruri., sau adevarurilor li se da un crampei de atentie.

 

 1. Dobandirea si impunerea increderii absolute. Este principiul “Increderii Totale”. Despotii trebuie sa aibe incredere Absoluta in ei insisi! Toti ceilalti trebuie sa-i trateze pe despoti ca pe Zei!Frica si adularea fara urma de indoiala este hrana de care au nevoie despotii pentru a-si duce la final misiunea.

 

 1. Un comportament brutal si executarea tuturor celor care se imptrivesc. Pentru a face manipularea sa lucreze, brutalitatea trebuie sa impuna celelalte principii fara lamentari despre “daca e bine sau rau”

 

Cele mai cancerigene alimente. Cât de des le consumi?

Pornind de la datele Organizației Mon diale a Sănătății, care spun că incidența cancerului colorectal s-a dublat în ultimii 30 de ani, devenind una dintre cauzele principale a mortalității pe glob, medicii și laboranții au făcut legătura între obezitate, alimentație de slabă calitate și sedentarism. Toate aceste trei împreună sunt o formulă aproape sigură către dezvoltarea cancerului. Surprinzător este faptul că unele alimente pe care le considerăm sănătoase, necesare organismului, pe care încercăm să le procurăm din surse cât mai naturale sunt, de fapt, aliați ai cancerului. Un exemplu este carnea de vită!

Carnea

Indiferent dacă animalul de la care a provenit carnea roșie a fost crescut la o fermă bio sau undeva într-o curte la țară, savanții spun că trebuie exclusă din dietă! Practic, mai mult de 5% din decesele cauzate de cancer puteau fi evitate dacă bolnavul nu ar fi consumat proteină animală din carne roșie, carne procesată sau s-ar fi limitat la mai puțin de 20g de carne pe zi. Un studiu efectuat în Statele Unite de către The National Institutes of HealthAmerican Association of Retired Persons (NIH-AARP) raportează asocierea dintre consumul de carne roșie și procesată ca factor de risc comun pentru toate cauzele de mortalitate, dar în special pentru cancer. Carne cancerigenă: carnea de porc, de vacă, de gâscă, de rață și de vânat, de miel, de oaie, untura, untul, slănina, costița și mezelurile (toate). Carnea bună pentru organism este carnea de pasăre. La fel peștele și fructele de mare, dar fără a face excese.

1/2 kg carne friptă la grătar dezvoltă tot atâta benzpiren cât 600 de țigări fumate!

Deși nutriționiștii ne informau cândva că e mai sănătos să mănânci carnea la grătar decât prăjită, realitatea este că ambele modalități de preparare sunt la fel de nefaste pentru corpul uman. Atunci când se gătește carne roșie (mușchi), se formează amine heterociclice. Temperatura înaltă de gătire face ca aminoacizii și creatina să reacționeze, formând aceste amine potențial cancerigene. Prepararea la cuptor sau rotisor dezvoltă temperaturi mai mici și deci mai puține amine cancerigene.

Zahărul hrănește tumorile

În proporție de 90% din bolnavii de cancer dezvoltă un apetit extraordinar pentru produse dulci și îndulcite. Studiile arată că zahărul este principalul element care hrănește tumorile, făcându-le să crească și să se răspândescă într-un ritm alert. Niciun bolnav de cancer nu ar trebui să mai consume produse care conțin zahăr, arată studiile consultate.

Laptele, inamicul bărbaților!

S-a dovedit că laptele de vacă și produsele lactate din lapte de vacă cresc numărul cancerelor de prostată, atunci când sunt consumate zilnic. Explicația științifică este că laptele de vacă crează un mediu propice de dezvoltare a celulelor canceroase, prin aciditatea pe care o produc în organism. Laptele de vacă poate fi înlocuit cu cel de capră, care este alcalin, dar nu sunt recomandate mai mult de două porții pe săptămână.

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*