Domnului Iliescu, Maiestăţii Sale- Regele Mihai, Patriarhului Daniel şi tuturor slujbaşilor (inclusiv) orto – catolico – musulmani – aflaţi că Dumnezeu va ţine în viaţă ca să vă smeriţi, să vă cereţi iertare Poporului Român, să eliberati ploaia de Pocăinţă, ca să ia pedeapsa de peste România! Altfel, se alege praful de Tară şi pulberea de Popor! Iată “Cuvântul Domnului scris şi ÎMPOTRIVA PĂSTORILOR acestui popor amărât:” Ezechiel 34/1-31… Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

 bbDIN CUPRINS: Intenţionat “păstorii” noştri fac legi potopiste, pentru a pustii tara, pentru a o vinde pe câştiguri mârşave, şi pentru a manipula  oamenii crescuţi cu greu de părinţi, creaţi de Dumnezeu, recreaţi prin sângerarea lui Isus, dar batjocoriţi de invataturi idolatre……Taxele, pomenile, lumânările, idolii iconati şi alte condiţionări bisericane au alungat pe oameni în braţele păcatului, dar prigonitorii în sutane o să-şi primească pedeapsa veşnică!….. Numai pâine printre străini să nu mănânci şi de dorul celor de acasa sa nu mori……. Să ai casa ta şi ţara pentru care te-ai jertfit, dar să împarţi patul  si mormântul cu străinii de neam, este  mortal…….Pe voi, cei minţiţi că în lume sunt câini care au colaci în coadă, vă cheamă şi Pământul, dar şi Cerul! ……. Tuturor hoţilor, corupţilor, şmecherilor care au luat de la gura copiilor pâinea şi speranţa , care au furat la praznicul comunismului averea obteasca a tuturora, le va ieşi pe nas şi pe gură Totul,căci si Israel si Romania  NASCUTA  si regasita  din nou (Ioan cap 3), are loc  de adapost  nu sub sutana omului,ci in INIMA  DOMNULUI

“Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile.Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit.Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!

Intenţionat “păstorii” noştri fac legi potopiste, pentru a pustii tara, pentru a o vinde pe câştiguri mârşave, şi pentru a manipula  oamenii crescuţi cu greu de părinţi, creaţi de Dumnezeu, recreaţi prin sângerarea lui Isus, dar batjocoriţi de invataturi idolatre

 

 

Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru ca oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele,de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvântul Domnului!Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!”

 

Taxele, pomenile, lumânările, idolii iconati şi alte condiţionări bisericane au alungat pe oameni în braţele păcatului, dar prigonitorii în sutane o să-şi primească pedeapsa veşnică!

 

Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta!Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură.Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite tări şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor şi în toate locurile locuite ale ţării.Le voi paşte pe o păşune bună, şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un staul plăcut şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel.

 

 Numai pâine printre străini să nu mănânci şi de dorul celor de acasa sa nu mori

 

Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu.Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.”“Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunii voastre? Că beţi o apă limpede, de mai tulburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre şi să bea ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!”De aceea, aşa le vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată că voi judeca între oaia grasă şi oaia slabă.

 

 Să ai casa ta şi ţara pentru care te-ai jertfit, dar să împarţi patul  si mormântul cu străinii de neam, este  mortal

 

Pentru că aţi izbit cu coasta şi cu umărul şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit,Voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie.Voi pune peste ele un singur păstor care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, El va fi pastorul lor.Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!

  

Pe voi, cei minţiţi că în lume sunt câini care au colaci în coadă, vă cheamă şi Pământul, dar şi Cerul! 

 

Voi încheia cu ele un legământ de pace şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustiu şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor.Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!Pomul de pe câmp îşi va da rodul, şi pământul îşi va da roadele. Ele vor fi liniştite în ţara lor şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi rupe legăturile jugului lor şi când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc.

 

 Tuturor hoţilor, corupţilor, şmecherilor care au luat de la gura copiilor pâinea şi speranţa , care au furat la praznicul comunismului averea obteasca a tuturora, le va ieşi pe nas şi pe gură Totul,căci si Israel si Romania  NASCUTA  si regasita  din nou (Ioan cap 3), are loc  de adapost  nu sub sutana omului,ci in INIMA  DOMNULUI 

 

Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din ţară, ci vor locui în linişte şi nu le va mai tulbura nimeni.Le voi pune un răsad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară şi nu vor mai purta ocara neamurilor.Şi vor şti astfel că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.”

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*