Iertare, DOAMNELOR sodomite si tovarasi preacurvari gomoriti din România şi din TOATĂ lumea, nu disperaţi; Nimicitorul ne-a înrolat ca soldaţi în păcătuire dar, prin “filtrul” Isus, putem deveni generali ai neprihănirii, pentru că Împărăţia Lui Dumnezeu nu este mâncare, băutură, sexologie! Credeţi doar că El ne iubeşte Dumnezeieşte, ne aşteaptă şi ne vrea cu gelozie pentru Sine! Noi să primim greaţa lui Iov din cap. 42 şi, NUMAI cu ajutorul lui Isus, noi să lepădăm TOATE mizeriile şi pe gunoierul cosmic, prin naşterea din nou, dăruită gratis în Ioan cap. 3- prin pocăinţă, prin botezul (fără bani), în moartea Lui (Romani, cap 6)

 

Care sunt cele 18 state care recunosc casatoriile între persoane de același sex. Căsătoria între persoane de același sex, recunoscută în 18 țări din lume. Statele Unite, Canada, Marea Britanie si Franta sunt in top

mmDin cuprins nu lipseste si : Pentru că lumea “creştinilor” pocăiţi şi nepocăiţi este plină de judecători ai oamenilor batjocoriţi de satan, dar, pentru salvarea cărora – a sângerat Isus, să învăţăm din pilda cu oaia rătăcită:” Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut………………..  Aşa cum curva Rahav a fost “socotită şi ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale” (Iac 2/25), Isus le-a zis: “Adevărat vă spun ca vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.” (Matei 21/31-32).Chiar şi curva celor 5 bărbaţi, Samariteanca- l-a crezut, l-a primit şi l-a propovăduit pe Isus

Iertare, DOAMNELOR curve, STIMAŢI porno- mastur- preacurvari din România şi din TOATĂ lumea, dar  nu disperaţi; Nimicitorul ne-a înrolat ca soldaţi în păcătuire dar, prin “filtrul” Isus, putem deveni generali ai neprihănirii, pentru că Împărăţia Lui Dumnezeu nu este mâncare, băutură, sexologie ! Credeţi doar că El ne iubeşte Dumnezeieşte, ne aşteaptă şi ne vrea cu gelozie pentru Sine! Noi să primim greaţa lui Iov din cap.42 şi, NUMAI cu ajutorul lui Isus, noi să lepădăm TOATE mizeriile şi pe gunoierul cosmic, prin naşterea din nou, dăruită gratis în Ioan cap. 3- prin pocăinţă, prin botezul (fără bani), în moartea Lui (Romani, cap 6)

… Când “cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului.  Şi au zis lui Isus: “Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.  Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?

  Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.

  Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: “Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatră în ea.”

  Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.

  Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.

  Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”

  “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8/1-11)

Pentru că lumea “creştinilor” pocăiţi şi nepocăiţi este plină de judecători ai oamenilor batjocoriţi de satan, dar, pentru salvarea cărora – a sângerat Isus, să învăţăm din pilda cu oaia rătăcită:” Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut

 

  Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasa el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită?

  Şi, dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se rătăciseră.

  Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi.” (Matei 18/10-14)

Curvia şi alte păcate prezentate în Gal. Cap 5/19 sunt injectate în sângele omenesc, infectat, transformat de cel rău, de când s-a realizat primul organism modificat genetic, în Grădina Eden, de către Lucifer. Prin el, omul a fost dezbrăcat de Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu cel Luminos şi a fost îmbrăcat cu răutate, viclenie, preacurvie, ceartă şi alte costume intunecatoare ale ruşinii şi suferinţei. Oricât s-au chinuit oamenii să scape de această urâţenie, prin forţe proprii -nu au reuşit. “Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Mat15/19-20). Chiar dacă oamenii neinnoiti se abţin trupeşte, în gândul lor, în inima lor tot păcătuiesc.

 

Chiar dacă Uzurpatorul satan a umplut pe orice om şi pe orice popor cu plinătatea curviei, a venit Isus ca, prin moartea, îngroparea şi învierea Lui, să ne golească, şi să ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii, căci Isus, este Totul Totului Tot.” Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi!” (Îs.1/21)…

 

…” S-a dus pe orice munte înalt şi sub orice copac verde şi a curvit acolo.” (Ier.3/6 b) ŞI… “Mama lor a curvit” (Osea 2/5), dar şi urmaşii, la fel!” Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Cor 6/16-17) De aceea a venit Isuss, ca să ne ajute. El a zdrobit capul celui rău la Golgota şi, oricine da afară pe oaspetele nepoftit, căruia îi plătim chiria cu preţul vieţii veşnice şi îl primeşte pe Isus, biruie, scapa de acest rău. Orice om născut din nou, poate birui totul. Dar nu omul poate totul, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou, Ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în omul nou, poate totul; Căci omul despărţit de Dumnezeu nu poate face nimic. Până şi cea mai “bună” fapta omenească este ca o cârpă mânjită. Omul poate făptui Dumnezeieşte totul, doar numai dacă  IL ARE CA DOMN  SI DACA ESTE LASAT SA IMPARATEASCA  ISUS,SI DACA  OMUL NOU este în Isus, unde nu se intra cu papucii înnămoliţi de mizeriile lumii şi nu se intra cu hainele mudare, peticite de păcate.” Descalţă-te căci locul pe cale îl calci este sfânt” a spus Domnul, nu numai lui Moise ori Iosua, ci fiecăruia. Cine doreşte să se încalte cu râvna Evangheliei şi să se îmbrace în mantia neprihănirii, în platoşa pocăinţei şi smereniei, cu scutul credinţei şi cu alte haine cristice, luând pe cap şi coiful protector al mantuirii- Duhului Sfânt.

Din Apocalipsă, cap 17, savuram biruinţa Binelui asupra “dualităţii creştineşti” şi asupra curviei cosmice: “Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” Pe frunte purta scris un nume, o taină: “Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătata de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.

 

Curvia a fost creată de satan, pentru a-şi bate joc de om şi de Dumnezeu, dar n-a ştiut că omul, îngreţoşat de curvie, va părăsi pe satan cel plin de curvii, care a “adăpat toate neamurile din vinul miniei curviei ei “(Ap.14/8). Lui Dumnezeu nu i-a fost greaţă să lucreze nici prin curva Rahav, care a arătat nu numai credinţa în Creator, ci şi Fapta Credinţei:” Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiş

 Şi le-a zis: “Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat groază de voi, şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră.

 Fiindcă am auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roşii şi am auzit ce aţi făcut celor doi împăraţi ai amoritilor dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og, pe care i-aţi nimicit cu desăvârşire.

  De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima şi toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ.

  Şi acum, vă rog, juraţi-mi pe Domnul că veţi avea faţă de casa tatălui meu aceeaşi bunăvoinţă pe care am avut-o eu faţă de voi. Daţi-mi un semn de încredinţare

  Că veţi lăsa cu viaţa pe tatăl meu, pe mama mea, pe fraţii mei, pe surorile mele şi pe toţi ai lor şi că ne veţi scăpa de la moarte.”

  Bărbaţii aceia i-au răspuns: “Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne daţi pe faţă; şi când Domnul ne va da ţara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoinţă şi credincioşie.”

  Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetăţii.

  Şi le-a zis: “Duceţi-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc; ascundeţi-vă acolo trei zile, până se vor întoarce; după aceea, să vă vedeţi de drum.”” (Iosua 2/2-16)

  Aşa cum curva Rahav a fost “socotită şi ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale” (Iac 2/25), Isus le-a zis: “Adevărat vă spun ca vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.” (Matei 21/31-32).Chiar şi curva celor 5 bărbaţi, Samariteanca- l-a crezut, l-a primit şi l-a propovăduit pe Isus

Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea.

  A venit o femeie din Samaria să scoată apa. “Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus.

  Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării.

  Femeia samariteană I-a zis: “Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?” – Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. -

  Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: “Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apa vie.”

  “Doamne”, I-a zis femeia, “n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie?

  Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?”

  Isus i-a răspuns: “Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete.

  Dar oricui va bea din apă pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”

  “Doamne”, I-a zis femeia, “dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot.”

  “Du-te”, i-a zis Isus, “de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici”.

 

  Femeia I-a răspuns: “N-am bărbat.” Isus i-a zis: “Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.” “Doamne”, I-a zis femeia, “văd că eşti proroc.

  Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.”

  “Femeie”, i-a zis Isus, “crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.

  Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei.

  Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

  Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

  “Ştiu”, I-a zis femeia, “că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.”

  Isus i-a zis: “Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”

  Atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi niciunul nu I-a zis: “Ce cauţi?” sau: “Despre ce vorbeşti cu ea?”

  Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:”Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?” Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El

  În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce şi ziceau: “Învăţătorule, mănâncă!”

  Dar El le-a zis: “Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi.”

  Ucenicii au început să-şi zică deci unii altora: “Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?”

  Isus le-a zis: “Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.

  Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş.

  Cine secera primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică; pentru că şi cel ce seamănă şi cel ce secera să se bucure în acelaşi timp.

  Căci, în această privinţă, este adevărata zicerea: “Unul seamănă, iar altul seceră.”

  Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat în osteneală lor.”

 

  Mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: “Mi-a spus tot ce am făcut.”

  Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Şi El a rămas acolo două zile.

  Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.

  Şi ziceau femeii: “Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”” (Ioan 4/-42)

 

 

Care sunt cele 18 state care recunosc casatoriile între persoane de același sex. Căsătoria între persoane de același sex, recunoscută în 18 țări din lume. Statele Unite, Canada, Marea Britanie si Franta sunt in top

Slovenii au respins duminică, prin referendum, eforturile Parlamentului de a extinde dreptul la căsătorie pentru cupluri de același sex, după ce Irlanda a devenit în mai prima țară care a aprobat acest tip de căsătorie prin referendum, relatează AFP, care prezintă o situație pe această temă în lume.


Căsătoria între persoane de același sex este legală în 18 țări, dintre care 13 se află în Europa.

- Europa

OLANDA: În aprilie 2001, Olanda devine prima țară care le permite gay-ilor și lesbienelor să se căsătorească – într-o ceremonie civilă – și să adopte copii.


BELGIA: Căsătoria între persoane de același sex este legalizată în 2003, cu unele restricții. Cuplurile de același sex au primit în 2006 permisiunea să adopte copii.

SPANIA: Guvernul socialist a legalizat căsătoria între persoane de același sex în iulie 2005. Cuplurilor gay li s-a permis totodată să adopte copii, indiferent de statutul lor marital.

NORVEGIA: Toate cuplurile au primit drepturi egale în ianuarie 2009, permițându-li-se să se căsătorească, să adopte copii și să folosească tehnologii de reproducere asistată.

SUEDIA: Cuplurilor de același sex li s-a permis să se căsătorească – în ceremonii civile sau luterane – în mai 2009. Adopția este legală pentru toți începând din 2003.

PORTUGALIA: Căsătoria între persoane de același sex este legală din iunie 2010, însă nu și adopția de către persoane gay.

ISLANDA: Căsătoriile între persoane de același sex au fost legalizate în iunie 2010, iar adopțiile de către cupluri gay în 2006.

DANEMARCA: Începând din 2012, gay-ilor și lesbienelor li s-a permis să se căsătorească – în ceremonii luterane. Danemarca a fost prima țară din lume care a legalizat uniunile civile ale cuplurilor de același sex, în 1989.

FRANȚA: Căsătoria între persoane de același sex și adopțiile de căttre persoane de orientare homosexuală au fost legalizate în mai 2013.

ANGLIA și ȚARA GALILOR: O lege care autorizează căsătoria între persoane de același sex a fost adoptată în iulie 2013, urmată de SCOȚIA în februarie 2014. IRLANDA DE NORD este profund divizată pe această temă.

LUXEMBURG: Căsătoria între persoane de același sex a fost legalizată în ianuarie 2015, iar premierul Xavier Bettel s-a căsătorit cu partenerul său în mai 2015.

IRLANDA: Egalitatea în privința căsătoriei a fost autorizată prin referendum în mai 2015 și a devenit lege în octombrie.

FINLANDA: A votat pentru egalitate în privința căsătoriei în 2014, iar legea urmează să intre în vigoare în 2017.

SLOVENIA: Alegătorii au respins căsătoriile între persoane de același sex printr-un referendum, pe 20 decembrie 2015, infirmând o decizie a Parlamentului din martie de a le legaliza. Slovenii au spus “nu” și într-un referendum anterior, în 2012.

- America de Nord

CANADA: O lege care autorizează căsătoria între persoane de același sex și adopția a intrat în vigoare în iulie 2015.

STATELE UNITE: O decizie istorică a Curții Supreme, în iunie 2015, a introdus egalitatea în ceea ce privește căsătoria pe întregul teritoriu al țării.

MEXIC: Căsătoria între persoane de același sex este legală în cinci state, după ce capitala federală a legalizat-o prima, în 2009.

- America de Sud

ARGENTINA: În iulie 2010, Argentina devine prima țară latino-americană care legalizează căsătoria între persoane de același sex. Cuplurile gay pot, de asemenea, să adopte.

URUGUAY: În aprilie 2013, Uruguay devine a doua țară din America Latină care aprobă acest tip de căsătorie. Adopțiile de către cuplurile de același sex au fost legalizate în 2009.

BRAZILIA: A autorizat de facto căsătoria între persoane de același sex pe 14 mai 2013, după ce Consiliul Național al Justiției a dispus înregistrarea tuturor căsătoriilor, până la adoptarea unei legi de către Parlament.

- Africa

AFRICA DE SUD: În noiembrie 2006, a devenit prima țară africană care a legalizat parteneriatul civil sau mariajul între persoane de același sex, permițând totodată adopția.

- Asia-Pacific:

NOUA ZEELANDĂ: Căsătoria între persoane de același sex a fost legalizată în aprilie 2013, la aproximativ 27 de ani după ce homosexualitatea a fost dezincriminată penal, prima decizie de acest fel în regiune.

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*