Ce vrea Domnul nostru să ne înveţe aici? El ne spune că primul şi cel mai important lucru în viaţa noastră să fie a căuta împărăţia Tatălui, adică a căuta acele lucruri care ne ajută să ne pregătim pentru ea. Acesta să fie subiectul principal al vieţii noastre, aşa cum a fost subiectul Domnului Isus, atât în vorbire, cât şi în felul de viaţă. Şi El i-a învăţat pe ucenici să o dorească şi să se roage să vină: “Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10). Aceasta înseamnă că mereu trebuie să ne întrebăm dacă ceea ce facem este pentru interesele Împărăţiei sau ale vieţii noastre pământeşti. Dar n-ar fi suficient atât, fără să căutm şi neprihănirea, dreptatea Lui. De când ne-am predat Domnului, viaţa noastră să fie un proces ascendent de sfinţire (Rom. 6:22). Dacă din inimă urmăm aceste principii, avem asigurarea că “toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. Care lucruri? Cele menţionate în versetele 25-32: hrana şi îmbrăcămintea. Unul care a învăţat bine lecţia de la Învăţătorul său şi a urmat-o este ap. Pavel, căci el spune: “Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns” (1 Tim. 6:8). Un alt aspect deosebit de important al versetului nostru: Dacă vom căuta din toată inima împărăţia şi neprihănirea, celelalte lucruri îşi vor pierde valoarea, ele nu vor mai fi importante pentru noi, simţurile spirituale vor deveni mai puternice, mai ascuţite. Ap. Pavel confirmă aceasta: “Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos”. Filipeni 3:8.