FESENISTA GLOBALISTA, Christine Lagarde, hitlerizeaza: „Bătrânii trăiesc prea mult şi este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”!!! Omule, ACUM, dacă nu te goleşti de hoţie, fesenie, viclenie, vrăjmăşie, preacurvie, şi de alte roade satanice, descrise în Romani, cap.1/29-32), prin botezul în moartea Lui Isuss, globaliştii te vor umple cu sămânţa învăţăturilor satanice, ca să intrupeaze în tine, nu doar pe Stalin, Hitler, sau Marx, la un loc, ci pe Anticrist, Prorocul mincinos şi Fiara ! Deci, să ne blindăm cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să intrăm în gura Balaurului, pentru a-i sfărma dintii, căci Iisus i-a zdrobit deja capul şi ne cheamă-prin El, să-l călcăm în picioare, să-i strivim şi coada (Rom.16/20)… Komunistii ne ascultau, dar globalistii ne vizualizeaza si la wc!

zxPreoţi şi exploatatorii de pretutindeni MINTde ingheata apele- SI INTUNECA OAMENII luminati prin singerarea lui Isus, pentru ca le este frică de creştini deştepţi, vii, eliberaţi de păcat, născuţi din nou, aşa cum ne învaţă Preotul Isus în Ioan, cap.3! De aceea ne mint din faşă, cu botezul inconştient, făcut pentru bani- cu STAFII, ne prostesc cu învăţături false, idolatre, iconate, intunecatoare, să ne aibă la mână în sinagoga satanei unde au făcut cuibuşoare de nebunii , în Catedrala Minţirii Neamului Nenăscut; “Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această Casă pe care am zidit-o eu!” (2 Cr.6/18)
mm

Pornografii cu stele feseniste/ globaliste/ komuniste/ satanisme; Amiralul Harry Harris. SUA, GATA DE RĂZBOI!Kovesi ataca ANAF pentru ca nu executa coruptii! Averea lui DARIUS VÂLCOV impresionantă!S-a inaltat la Cer Neagu Djuvara, ca sa invinga  komunismul (macar) din vazduh;

poPresedintele Curtii Constitionale are certificat de handicap cu INCAPACITATE DE MUNCĂ şi venituri de 300 de milioane lei!!!!!! Cine a fost „Satana Roşie“pentru Martirii Poporului Român? Geografia şi cronologia Gulagului românesc… Tortura cu predilecţie intelectuali şi preoţi, dar si tarani mai rasariti… Cum ne-a FURAT ( tovarasul lui I. Iliescu ) Molotov!? Terapia prin ras, prin bunatate, iertare, biruire a fricii…Ştiinţa a demonstrat că Dumnezeu ne-a creat ca să fim bogaţi, deştepţi, puternici, buni, veseli, biruitori şi eliberaţi de sub jugul fricii, formalismelor, idolatriilor- datinilor, exploatarilor de tot felul… GÂNDIREA inradacinata in Spiritul Suprem poate ajuta trupul nostru să biruie bolile… Puterea formidabilă a zâmbetului … Preocupati-va de curatarea aurei- Orice om care crede ca „fiecare celulă din corpul meu este iubita și sănătoasa”are ca scut Protectia Dumnezeiasca…Dr. Constantin Dulcan: Avem nevoie de bucurie, blandete, bunatate, armonie, ca de painea cea zilnica…RETETA FERICIRII- : „Ne putem prelungi considerabil viata in functie de modul preponderant benefic in care gandim… etc

 

 

 

 

 

 

ds

 

Omule, ACUM, dacă nu te goleşti de hoţie,fesenie, viclenie, vrăjmăşie, preacurvie, şi de alte roade satanice, descrise în Romani, cap.1/29-32), prin botezul în moartea Lui Isuss, globaliştii te vor umple cu sămânţa învăţăturilor satanice, ca să intrupeaze în tine, nu doar pe Stalin, Hitler, sau Marx, la un loc, ci pe Anticrist, Prorocul mincinos şi Fiara ! Deci, să ne blindăm cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să intrăm în gura Balaurului, pentru a-i sfărma dintii, căci Iisus i-a zdrobit deja capul şi ne cheamă-prin El, să-l călcăm în picioare, să-i strivim şi coada (Rom.16/20)…

 

  “Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe că de urs şi gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: “Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.

 

 Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

 

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă! Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei ran ă de moarte fusese vindecată.

 

 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.

 

I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa lui Ioan 13)

 

 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.

 

Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântărea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.

 

Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vina înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

 

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”

 

 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: “Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,

 

Va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Şi am auzit un glas din cer care zicea: “Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” “Da”, zice Duhul, “ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.

 

 Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: “Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.” Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.

 

Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger care avea şi el un cosor ascuţit. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: “Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.” Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.” (Ap.14)

 

 Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mâna cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

 

L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai inşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecată. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

 

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.

 

Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.

Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii.

 

Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.”(Ap.20)

 

 

ht

 

 

Miile de catedrale, biserici, bisericuţe şi “bisericani” din toată lumea prostesc si manipuleaza  oamenii,pe bani murdari .Dar, curând, vine Isus şi-i spulbera  in iadul veşnic -dintr-o privire pe toţi manipulatorii mincinoşi. Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.  (F.A. 17/24-25) Dacă nu mănâncă pocăinţa pe pâine, o să le iasă pe ochi şi pe urechi manipulările făcute pentru câştiguri mârşave! Biserica sau catedrala nu e făcută din fiare-beton, ciment şi din pietre seci. Biserica dorită de Creator este construită din pietre vii, oameni născuţi din nou, botezaţi nu în apă de ploaie, pe bani, ci în Moartea lui Isus, unica, sfântă şi scumpă. Liantul acestor “pietre” înnoite este Duhul Sfânt, care lucrează, circulă nestingherit prin fiecare om-Oştean Cristic! Nu mai minţiţi oamenii pentru dat bani ca să construiască sălaş lui Dumnezeu, căci El nu locuieşte între fiare şi cărămizi.” Dar cine poate să-i zidească o Casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, ca să-I zidesc o Casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui?” (2 Cr.2/6)1y

Iată ce spune Dumnezeu, nu preotul, despre afacerea zidirilor… în Isaia 66:” Aşa vorbeşte Domnul: “Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţa?

 

Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel fiinţă – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. Cine înjunghie un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om; cine jertfeşte un miel este că cel ce ar rupe gâtul unui câine; cine aduce un dar de mâncare este că cel ce ar vărsa sânge de porc; cine arde tămâie este că cel ce s-ar închina la idoli; toţi aceştia îşi aleg căile lor, şi sufletul lor găseşte plăcere în uraciunile lor.De aceea, şi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor şi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci, când am chemat Eu, n-au răspuns, şi, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea Mea şi au ales ce nu-Mi place!”

 kk

 

Acum, când în biserici şi catedrale este întărit scaunul de domnie al satanei , când acestea au devenit fabrici de câştiguri mirsave-idolatre, condiţionând iertarea cu pomeni, bani, taxe, lumânări şi alte poveri nedumnezeiesti, aflaţi: nu catedrala MÂNTUIE omul/ Neamul (Românesc) ! “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi. ” (F.A.4/12

 

 

  MÂNTUIREA ne este dăruită GRATIS, prin Credinţă, prin Pocăinţă şi prin Înnoirea Cristică, primită prin naşterea din nou (Ioan, cap 3), nu prin Biserici sau catedrale seci şi reci… nu prin bani, pomeni, aur sau alte condiţionări preoţeşti. Muntele de păcate, chiar dacă atinge Cerul ,este mutat şi iertat prin Isus, care ne învaţă- şi s-o rupem cu păgânătatea, din placere şi  din dragoste pentru El!… “Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi!Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele… Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn, ţara vă este pustiită cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc ca nişte sălbatici. Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată.De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! “Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.des

 

   Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă  cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi

 

Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lana.De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.” Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! Argintul tău s-a prefăcut în zgura, şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă.

 

 o0

 

   Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: “Ah! Voi cere socoteală potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei…. Sionul va fi mântuit prin judecată, şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri.”… (Îs.1/4-31)

 

Acum, când “slujbaşii domneşti “ne prostesc să ne închinăm la păreţi pictaţi, dar morţi şi muţi, la fotopicturi aurite, dar surde şi chiar “Unui Dumnezeu necunoscut!”,… Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” (F.A 17/23-25). Isus a vestit că omul se va ruga în Duh şi în Adevăr, fie din puşcărie, din spital sau din fundul oricărei gropi, nu doar din luxul bisericesc… “Femeie”, i-a zis Isus, “crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4/21-24)

 azi

 Biserica sau catedrala nu este o construcţie zidită din pietre seci şi fiare mizerabile…Pe Temelia Dumnezeiască, Piatra din vârful unghiului este Isus. Pietrele vii, născute din Duh şi din Adevăr, sunt oamenii înnoiţi, cimentaţi prin liantul Duh –Singe Cristic, Sfânt, care desfundă, spală ,circulă şi umple cu Plinătatea Dumnezeirii fiecare mădular “altoit”

 

Aşa cum un trup este clădit din “mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Rom 12/4-5) Fiecare om să se comporte ca şi cum ar fi continuu în Templul Cristic ,în orice secundă, oriunde s-ar afla. Isus a venit ca să ne primească în sine pe toţi. Veniţi la Mine TOŢI cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă… Nimeni nu vă va smulge din braţele Mele…” FACEŢI  ,prin Isus,o BISERICA in inimă şi din minte, din vorbire şi din simţire, din casa voastră, din locul de muncă sau din mijlocul de transport. “Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în CASA lor…” (Rom.16/5) către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta:” (Filimon 2) Asta înseamnă să-l primeşti, să-l porţi şi să-l laşi pe Isus să împărătească în biserica din inimă şi din mintea ta, şi să te comporţi oriunde şi oricând ca în Templul Sfânt, nu doar din an în paste sa mergi la…cutia milei … Asta înseamnă “să nu facem: zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal 2/21)… Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. Atunci am zis: “Iată-mă că vin! – În sulul cărţii este scris despre mine – vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.” (Ps.40/6-8)

 

 aaa

 

 După cum Biserica este clădită din multe “pietre vii”, tot aşa “trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?

 

 

 

 Şi dacă urechea ar zice: “Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N-am trebuinţă de voi.”. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbracam cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru căpăta mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucura împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Cor 12/12-27) În acest fel reuşim să ne fim de folos unii altora, dacă, din Dragoste Cristică ne purtăm “sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.” (Gal 6/2). Astfel este Trupul Bisericii,” care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” (Ef 1/22-23)ui

 

 Dacă miliardele de oameni ar înţelege că sunt mădulare unii altora, pietre vii, înzidite în  Biserica  Dumnezeiasca, ar fi pace, dragoste, slujire, iertare… “Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). -.” (Ef.5/29-33)

 

Aşa cum bărbatul este capul femeii, şi Isus este Capul Bisericii clădită din oameni născuţi din Sămânţa Dumnezeiască, fără de cusur.” Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor6/15-20).

 vg

 

  Nici o catedrală, biserică sau vreo condiţionare preoţească nu mântuie omul sau poporul ci, Credinţa Cristică, dovedită din Dragoste faţă de Mântuitorul Isus;Pentru că este ceasul de pe urmă, să ne grăbim să intrăm în Odihna, în MINTUIREA ,in Graţia şi Protecţia Lui, ca să nu fim prinşi pe dinafara Corabiei Cristice,precum impietritii din timpul lui Noe,innecati in urgiile apocaliptice, pregătite de cel rău. Să ne unim oricare oştean al său de pretutindeni, pentru ca şi noi să participăm prin Isus  la purificarea proprie si a universului – la zdrobirea răului, prin Atotputernicia Lui. Să credem în hotărârea Lui, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre…” (Rom.16/20)

 

  Fiindcă este scris: “Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va dă slavă lui Dumnezeu.” Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Rom 14/11-12) Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui.El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”

 prr

  Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Apoi va zice celor de la stânga Lui: “Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

 

Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?” Şi El, drept răspuns, le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Mat 25/32-46)

wqw Când am fost răpit în Carul de FOC al lui Ilie, prin DUHUL SFANT- m-a întrebat: DE CE VIN SINGUR? Atunci mi-a zis – să mă întorc, să le spun tuturor oamenilor de pretutindeni- ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu El, până devenim ca El, prin credinţă, pocăinţă, smerire, ascultare, slujire, înnoire Duhovniceasca (Ioan, cap 3) 

Atunci am zis: “Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Îs.6/5)… “O! De mi-ar fi capul plin cu apa, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi noapte pe morţii fiicei poporului meu!” (Ieremia 9/1) De ce nu învăţăm de la învinşii din timpul lui Noe, care nu au preţuit Invitaţia Salvatoare, au rămas pe dinafară, şi s-au innecat. Căci şi acum,” Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Ap 22/15)… Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap 21/8) Tata cauta în fiecare cătun, ţară şi familie, cauta un ostaş. “Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţara, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!” (Ez.22/30)
 

Acum, când păcătuirea a ajuns până la Cer, satan are motive să ne pedepsească. El a cerut Tatălui să îi dea lumea pe mâinile uzurpatorului nimicitor s-o cearnă ca pe grâu!oo0

 

Dar noi, prin pocăinţa Cristică,din dragoste si din respect fată de Jertfa Creatorului, să lepădăm sursa tuturor relelor, mizeriilor, minciunilor, nedreptăţilor, pedepselor, crizelor şi suferinţelor cosmice. Altfel, o veşnicie vom suferi chinuri de nedescris. Să nu-i mai plătim nici o clipă chiria inamicului cosmic numărul unu- din noi. Să dăm afara pe minciunitorul şi nimicitorul satan, pentru a-l primi pe Isus, singurul Prieten al Păcătoşilor, care a dovedit că ne vrea tot BineleCosmic, fără bani şi fără plată. Cât nu se retrage HARUL, prin “Filtrul” Isus, să întoarcem inimile copiilor spre părinţi şi inimile părinţilor spre copii dar, mai ales, toate inimile şi minţile oamenilor de pe tot cuprinsul pământului să se întoarcă în DUH şi în ADEVĂR la Isus, căci El este Totul Totului Tot, adică, Isus este Plinătatea Dumnezeirii, care ne aşteaptă  să ne UMPLE ,(aşa cum suntem) cu gelozie pentru SINE-sa ne ajute!b1

 

Domnilor Preoţi de pretutindeni, recolta voastră este catastrofală şi lacrimile amare ale oamenilor minţiţi de voi au ajuns pe biroul de lucru al Tatălui: “Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat, şi porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului şi să nu mai fim de ocară!” (Neemia 2/17)Pentru c ă aidima  evreilor, sunt la pământ toate naţiile lumii!…” cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma… noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.” (Neemia 4/17-22)

 mmn

Domnilor Preoţi, nu tăceţi, pocăiţi-vă în sac şi cenuşă şi ajutaţi oamenii, pentru care a sângerat Isus…” Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Estera 4/14) Aşa cum naşterea lui Isus a fost vestită şi în ultima Carte din Biblie, prin prorocul Maleahi, tot aşa ne este prezisă retragerea Harului (pe care mulţi îl transformă în preş) şi ne este garantată (re) Venirea lui Isus. Aşa cum naşterea lui Ioan, a fost hotărâtă să îl arate EVREILOR pe Isus, să strige prin pustie pentru nivelarea caii Domneşti şi netezirea cărărilor, dar şi a asperităţilor omeneşti, la fel, astăzi, arătam spre Venirea Lui şi trâmbiţam Botezul Pocăinţei şi îndreptarea inimilor spre El, pentru întâlnirea cu “Busola” Cristică – Prietenul Păcătoşilor; Căci, precum atunci, şi acum, stricăciunea preoţească, hoţia lumească, corupţia generalizată, preacurvia, răutatea omenească, formalismul religios şi alte flăcări ale păcătuirii au ajuns deja până la Cer. AŞA CUM CUVÂNTUL DOMNULUI A VORBIT PERSONAL PENTRU ISRAEL, ACUM VORBEŞTE, personal- PENTRU ORICE POPOR, ORICE NAŢIE ŞI ORICE OM DE PE FAŢA PĂMÂNTULUI.AMIN! (Maleahi 1-4) Dialogul dintre evrei şi Dumnezeu din Maleahi, se extinde astăzi cu fiecare popor şi om de pretutindeni. Pentru că Isus şi-a dat viaţa şi pentru buni şi pentru răi, ne aşteaptă la Sine pe toţi. Cartea lui Maleahi este un strigăt, un apel la pocăinţă, smerenie, înnoire… Să dăm curs Invitaţiei Dumnezeieşti… Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine vă rămânea în picioare când se va arăta El?

cccc

 

Domnilor preoţi de pretutindeni, ajunge dezmăţul, minciuna, manipularea, prostirea şi exploatarea oamenilor, făcute pentru câştiguri mârşave! Înflăcăraţi pământul cu îndemnul Pocăinţei Cristice a tuturor oamenilor şi a fiecăruia în parte! (Maleahi 2) Către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor:

 

 

“Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slava Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca în voi blestemul şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea.Iată, vă voi nimici sămânţa şi vă voi arunca balega în faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, şi veţi fi luaţi împreună cu ele… Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor. Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi şi aţi călcat legământul lui Levi, zice Domnul oştirilor.De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tălmăciţi Legea.” Iată acum ce mai faceţi:… Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre şi mai întrebaţi: “Cu ce L-am obosit?” – Prin faptul că ziceţi: “Oricine face rău este bun înaintea Domnului şi de el are plăcere!” sau: “Unde este Dumnezeul dreptăţii?”

rom

Şi tu, POPOR ROMAN, DUPĂ 40 DE ANI DE UMBLARE FĂRĂ DUMNEZEU PRIN PUSTIA COMUNISMULUI, S-A ALES PRAFUL DIN JERTFA MUNCII TALE, însă, PULBEREA SE VA ALEGE ŞI DIN ŢARĂ, CĂCI NU ŢI SE MAI ÎNGĂDUIE SĂ RĂTĂCEŞTI, CONTRA LUI DUMNEZEU ÎNCĂ 40 DE ANI PRIN PUSTIA FESENISMULUI –GLOBALIST, dacă nu te pocăieşti! (Maleahi 3)

 

“Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor.Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului.El va şedea, va topi şi va curăţa argintul; va curată pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.fii

 

Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor

 

 

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: “În ce trebuie să ne întoarcem?”Se cade să însele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: “Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!…Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

 

 hh

Pentru că aţi distras atenţia de la Dumnezeu cel Viu şi Adevărat, către unul iconat, mort, sculptat; Pentru că aţi limitat, comprimat pe Creatorul infinit într-un tablou aurit, colorat, dar mut şi surd; Pentru că nu aţi învăţat de la preotul Aron, pedepsit să bea apa şi cenuşa icoanei –viţel, făcătoare de bani şi de proşti, o să ardeţi o veşnicie, dacă nu vă pocăiţi ca Patriarhul Iov (cap. 42), dacă nu vă naşteţi din nou ca Patriarhul Nicodin (Ioan cap 3) şi dacă pu propovăduiţi Pocăinţa lui Isus, fără bani şi fără plată!

 

hot

 

Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramura.Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul!Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, că nu cumva, la venirea Mea, să lovesc tara cu blestem!” (Maleahi 4)

 

 9k

Pentru că este nevoie de UN DANIEL DIN GROAPA CU LEI- in fiecare inimă,casă,tară  si popor,dar mai ales ,pentru că Patriarhul României, dar nici PREOŢILOR din alte ţări nu le este greaţa de recolta lor, de manipularea şi minţirea – pe banii amărăştenilor, deci, pentru că nu învaţă să se căiască în sac şi cenuşa precum Patriarhul Iov; Pentru că nu învaţă   de la Isus ca să se nască din nou, precum Patriarhul Nicodim, iată, în locul lor, incendiază pământul şi lumea toată cu flacăra credinţei şi pocăinţei cristice-acest Neemia, Ezra şi alţi robi, precum Daniel, cap.9

… Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: “Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai indurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost rai şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tai prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării. Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fata de ruşine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi fata de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fata de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta!

 

La Domnul Dumnezeul nostru însă este indurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Sai prorocii;

 

 

Ci tot Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. … După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea, şi Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna Ta cea puternică şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este şi astăzi: noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată indurarea Ta, abate mânia şi urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt; căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina nelegiuirilor părinţilor noştri este Ierusalimul şi poporul Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară.

 

Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău şi, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fata Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit!  Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru indurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu!

 

Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!” Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu; pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfă de seară. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: “Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!

 

 

Dacă noi respectăm legi comuniste sau comunitare, legi care ne duc la râpă,… de ce nu primim Legea Harului şi poruncile care ne vor numai bine! Căci poruncile Lui sunt uşoare şi utile; De ce nu chemăm casa noastră, lumea toată la un Post Duhovnicesc şi la Rugăciune Adevărată?” Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâşiat hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă şi am stat jos mâhnit…

 

 

…” Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Şi eu am stat jos, mâhnit, până la jertfă de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis: “Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinţilor noştri am fost foarte vinovaţi până în ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi, noi, împăraţii noştri şi preoţii noştri, în mâinile împăraţilor străini, prada sabiei, robiei, jafului şi ruşinii care ne acoperă astăzi fata. Şi totuşi Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi şi dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii şi să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa împăraţilor perşilor, şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru şi să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda şi la Ierusalim.

 

Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, pe care ni le porunciseşi prin robii Tăi prorocii, zicând: “Tara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de uraciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurăţiile lor

 

… Să nu daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe feţele lor de neveste pentru fiii voştri, şi să nu vă pese niciodată nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării şi o veţi lăsa pe veci moştenire fiilor voştri.” După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele şi mărilor greşeli pe care le-am făcut, măcar ca Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe aceşti oameni scăpaţi, să începem iarăşi să încălcăm poruncile Tale şi să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăşi mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămăşiţă, nici robi izbăviţi? Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta înaintea Ta.” (Ezra 9/1-15)

 

 

Şi am zis: “Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare fată de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascult ă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit…

… Te-am supărat şi n-am păzit poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: “Când veţi păcătui, vă voi risipi printre popoare; dar, dacă vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci, chiar dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.” Ei sunt robii Tăi şi poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare şi prin mâna Ta cea tare. Ah! Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău! Dă  astăzi izbânda robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul împăratului.” (Neemia 1/5-11)u6

 

Inainte de a fi desfiintate natiunile,primim o ultima lecție de patriotism de la Slovacia

Maniera intransigentă, corectă şi europeană în care Slovacia a rezolvat problema neorevizionismului maghiar intern – care ameninţă siguranţa sa naţională – mi-a generat un sentiment de admiraţie totală şi de respect sincer faţă de această ţară. Slovacia dovedeşte Europei şi lumii întregi că, deşi este un stat mic ca teritoriu şi populaţie, posedă o splendidă calitate, specifică numai statelor puternic consolidate ca democraţii,  anume aceea a unei impresionante demnităţi naţionale şi prin aceasta că este un stat mare.

Principiul care a generat o asemenea  atitudine politică şi naţională a Slovaciei nu este o invenţie a acestei ţări, nici nu a fost descoperit acum după îndelungi căutări, necunoscut zilelor noastre, ci este unul vechi decând lumea şi la îndemâna oricărei ţări care doreşte cu adevărat să-şi apere interesele naţionale fundamentale. A fost şi este un principiu axat pe patriotism, demnitate naţională şi apărarea cu fermitate a intereselor supreme de stat.

Rememorarea câtorva acţiuni întreprinse de statul slovac împotriva neorevizionismului revanşard, şovin şi exclusivist etnic, practicat tenace de Ungaria, se impune pentru noi românii.

România este, la fel, o ţintă permanentă a politicii extremist – revanşarde a Budapestei, iar atitudinea Slovaciei ne oferă modul în care această ţară a ştiut să contracareze acţiunile respective şi să se protejeze.

Un exemplu elocvent în acest sens l-a reprezentat refuzul autorităţilor slovace de a permite, în august 2009, intrarea în ţară a preşedintelui Ungariei, Laszlo Solyom, cu intenţia de a inaugura o statuie a „Sf. Stefan”, în localitatea Komarno, cu concentraţie de etnici maghiari.

Refuzul Slovaciei a avut o motivare inatacabilă anume că vizita preconizată coincidea cu împlinirea a 41 de ani de la invazia trupelor Tratatului de la Varşovia, între care şi cele ale Ungariei, în Cehoslovacia.

Întrucât  nu s-a ţinut seama de  anunţul făcut  pe canale diplomatice că „vizita nu este binevenită”, Laszlo Solyom a fost oprit la graniţa statului slovac fiind nevoit să facă cale întoarsă; a fost declarat „persona non grata”!

Prin această decizie autorităţile slovace au preîntâmpinat organizarea pe teritoriu slovac a unor manifestări cu caracter revizionist, revanşard şi şovin maghiare care erau preconizate a se desfăşura cu prilejul vizitei lui Slyom.

De asemenea, Slovacia a făcut faţă cu succes intenţiei Ungariei de a acorda cetăţenia ungară etnicilor minoritari maghiari de pe teritoriul naţional slovac prin adoptarea de către parlamentul ungar a unei legi în acest sens (mai 2010). Reacţia a fost una la fel de fermă, neezitantă şi perfect legală prin adoptarea legii care prevede că se interzice dubla cetăţenie, iar etnicii maghiari care deţin cetăţenia ungară nu pot ocupa funcţii publice în Slovacia.

Atitudinea statului slovac, în acest caz, a fost una logică fiind arhicunoscut faptul, probat nu de puţine ori de-a lungul istoriei, că loialitatea nu poate fi împărţită, ea poate fi doar una şi faţă de o singură ţară.

Cu atât mai mult cu cât politica Ungariei faţă de  Slovacia este una revanşardă, de revizuire a tratatelor de pace, de după Primul Război Mondial, care au consfiinţit crearea statului Cehoslovac şi de realizare a iluzoriei Ungarii Mari!

Semnificativă în această situaţie a fost solidarizarea cu Slovacia a lui Vaclav Klaus, preşedintele Cehiei.

La fel, în baza aceluiaşi principiu al primordialităţii interesului naţional, autorităţile slovace au implementat regionalizarea respingând organizarea administrativ-teritorială pe criterii etnice, evitând astfel apariţia acelei „mici Ungarii” pe teritoriul său, atât de mult dorite de Ungaria şi subordonate total intereselor acesteia, nu numai în cazul de faţă dar şi în cel al României, Ucrainei, Serbiei, etc., peste tot unde există o minoritate maghiară.

Deosebit de consecvent în planul contracarării acţiunilor neorevizioniste, extremiste, revanşarde şi de amestec în problemele sale interne, iniţiate în prezent de Ungaria, statul slovac a interzis desfăşurarea pe teritoriul său, la Komarno, în ziua de 27 iunie 2012, a şedinţei unei comisii a Parlamentului Ungariei.

Şi în acest caz, ca şi în altele, Ungaria fidelă „principiului” care guvernează politica sa externă în raport cu ţările pe teritoriul cărora există etnici minoritari maghiari, respectiv amestecul în treburile interne ale acestor state, a intenţionat organizarea şedinţei menţionate fără a consulta, în prealabil, autorităţile slovace. În acest context, mai amintim de faptul că trupa rock Karpatia, din Ungaria, este interzisă pe teritoriul Slovaciei, datorită mesajelor extremiste, şovine, xenofobe, rasiste şi  de susţinere a refacerii aşa zisei Ungarii Mari, cuprinse în repertoriul ei.

O menţiune se impune, anume că măsurile aplicate de Slovacia, la care am făcut referire, nu au fost criticate de ţările membre ale Uniunii Europene, ele nefiind considerate nici nelegale, nici antidemocrate, nici antieuropene, nici antimaghiare!

Fie şi la o simplă privire este evidentă asemănarea izbitoare a modului de acţiune practicat de Ungaria, în virtutea doctrinei hungariste a neorevizionismului, extremismului, exclusivismului etnic, separatismului teritorial şi şovinismului, în cazul Slovaciei şi României!

Toate situaţiile din Slovacia, enumerate mai sus, s-au petrecut copie la indigo în  România.

Trebuie spus, însă, că în timp ce Slovacia a rezolvat, ferm, logic, fără ezitare, în favoarea sa această situaţie, România, datorită atitudinii de espectativă şi ezitante a autorităţilor statului, a fost umilită şi sfidată de Ungaria!

Din această perspectivă, comparativ, vorbim de un stat slovac puternic apărat printr-o  demnitate naţională  impresionantă şi de un stat român vulnerabil în care această calitate esenţială pare să nu mai existe.

Autorităţile ţării mele, România, nu au considerat până în prezent necesar să găsească şi să aplice soluţii la aceaşi problemă.

Cu siguranţă că nici nu au fost interesate, în acest sens, dacă este să ţinem seama numai şi  de faptul că  modelul slovac era aproape şi la îndemână!

Colonel (r) prof. Claudiu Aiudeanu

 

Fratilor, de ce stati cu bratele incrucisate  in fata acestui Pomelnic – plin cu alesii neamului  implicați în scandaluri publice, pe care ii albeste justitia si le legalizeaza hotia facuta in detrimentul amarastenilor!

 

Iata spuma unei  liste de politicieni   implicați în scandaluri publice:

 

Președinți

Emil Constantinescu (1996-2000) – fiul acestuia a fost implicat în scandalul contrabandei de tutun numit Țigareta II.[1]

Traian Băsescu (2004-2014) – implicat în Dosarul Flota, în scadalul legat de casa din Mihăileanu[2] și creditul la CEC.[3], familia acestuia a fost acuzată de implicare în Dosarul „Nana”, fratele președintelui a fost arestat preventiv în 2014 pentru luare de mită.[4]

Prim-miniștri

Adrian Năstase (2000-2004), condamnat definitiv în iunie 2012 la doi ani de închisoare cu executare Dosarul „Trofeul calității în construcții”,[5][6] condamnat definitiv în ianuarie 2014 la 4 ani de închisoare cu executare în Dosarul Zambaccian.[7]

Theodor Stolojan (1991-1992), acuzat de ANI în 2013 de fals în declarații pentru că nu și-a trecut în declarațiile de avere și de interese completate la data de 25 mai 2012 acțiunile la Transgaz Mediaș.[8]

Miniștri

Ioan Avram Mureșan, ministru al Reformei (1997) și ministru al Agriculturii (1998), condamnat definitiv în februarie 2013 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Caltaboșul”.[9][10]

Decebal Traian Remeș, ministru al Agriculturii (2007), condamnat definitiv în februarie 2013 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Caltaboșul”.[9][10] Eliberat condiționat după un an de închisoare.[11]

Zsolt Nagy, ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (2004-2008), condamnat definitiv în ianuarie 2015 la patru ani de închisoare cu executare, pentru aderare la un grup infracțional, în dosarul privatizărilor strategice.[12][13]

Codruț Șereș, ministru al Economiei și Comerțului (2004-2006), condamnat definitiv în ianuarie 2015 la patru ani și opt luni de închisoare cu executare, pentru trădare prin transmitere de secrete.[12][13]

Relu Fenechiu, ministru al Transporturilor (2012-2013), condamnat definitiv în 2014 la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul „Transformatorul”.[14]

Sorin Pantiș, ministru al comunicațiilor (1996-1998), condamnat definitv în august 2014 la șapte ani de închisoare cu executare în Dosarul ICA.[15]. Condamnat definitv în octombrie 2014 la doi ani și opt luni de închisoare în Dosarul Rompetrol[16], trimis în judecată, în 2008, pentru manipularea pieței de capital în Dosarul Loteria II.[17]

Liviu Dragnea, ministru al Administrației și Dezvoltării Regionale (2012-2015), condamnat în mai 2015 la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Referendumul fraudat”, decizia nefiind definitivă.[18]

Miron Mitrea, ministru al transporturilor (2000-2004) – la 13 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.[19][20]

Monica Iacob-Ridzi, ministru al Tineretului și Sportului (2008-2009) – la 16 februarie 2015 a fost condamnată definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu privind manifestările organizate în 2009 de Ziua Tineretului.[21][22]

Corneliu Dobrițoiu, ministru al apărării naționale (2012), trimis în judecată în 2013, pentru că a luat ilegal locuințe de serviciu de la Armată.[23]

Stelian Fuia, ministru al Agriculturii (2012-2014) trimis în judecată în 2014 pentru abuz în serviciu, cu obținerea de foloase necuvenite.[24]

Darius Vâlcov, ministru al finanțelor publice (2014-2015), trimis în judecată în aprilie 2015, pentru operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția de primar, senator și ministru.[25]

Ovidiu Silaghi, ministru pentru IMM-uri (2007-2008), ministru al Transporturilor (2012), urmărit penal în 2013 pentru trafic de influență în formă continuată.[26][27]

Mircea Diaconu, ministru al Culturii (2012), declarat definitiv incompatibil în 2012, întrucât a fost senator și director al Teatrului Nottara.[28][29] A fost trimis în judecată în 2012 pentru conflict de interese (cinci fapte)[30] și a fost achitat în 2014 în acest dosar.[31][32]

Vasile Cepoi, ministru al Sănătății (2012), declarat incompatibil în 2012 de către Agenția Națională de Integritate.[33]

Eduard Hellvig, ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului (2012), declarat de instanță în 2013 ca fiind în stare de incompatibilitate, decizia nefiind definitivă.[34][35][36]

Ecaterina Andronescu, ministru al educației, urmărită penal de DNA în 2014, în dosarul licențelor Microsoft.[37]

Teodor Atanasiu, ministru al Apărării (2006) a fost suspendat din funcție, fiind acuzat de abuz în serviciu. A primit neînceperea urmăririi penale (NUP) la aproximativ două luni de la suspendare.[38]

Paul Păcuraru, ministru al muncii (2007-2008), trimis în judecată pentru fapte de corupție, în decembrie 2008, achitat în mai 2011.[39][40]

Liviu Pop, ministru al Educației (interimar, 2012), ministru delegat pentru Dialog Social (2012), acuzat de ANI de conflict de interese – parchetul a dispus în 2013 neînceperea urmăririi penale.[41]

Ioan Botiș, ministru al Muncii (2010-2011), a demisionat în 20 aprilie 2011 din funcția de ministru al Muncii în contextul scandalului legat de angajarea soției sale în proiectul european “Șansa la demnitate”.[42]

Europarlamentari

mandatul 2009-2014

 

Theodor Stolojan (PDL), acuzat de ANI în 2013 de fals în declarații pentru că nu și-a trecut în declarațiile de avere și de interese completate la data de 25 mai 2012 acțiunile la Transgaz Mediaș.[8]

Adrian Severin (PSD), trimis în judecată în 2013 de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită și trafic de influență.[43]

mandatul 2014-2019

 

Mircea Diaconu (independent) – pe 18 iunie 2014, ANI a contestat calitatea de membru în Parlamentul European a lui Mircea Diaconu, sesizând și legislativul european că fostul senator a fost în incompatibilitate.[44]

Eduard Hellvig (PNL Ilfov), declarat de instanță în 2013 ca fiind în stare de incompatibilitate, decizia nefiind definitivă.[34][35][36]

Senatori[modificare | modificare sursă]

mandatul 1996-2000

 

Aristotel Căncescu (PD Brașov), găsit incompatibil de către Agenția Națională de Integritate (ANI).[45] Ulterior a obținut anularea deciziei de incompatibilitate.[46]

mandatul 2000-2004

 

Nicolae Mischie (PSD Gorj), condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită.[47]

Aurel Pană (PD Giurgiu) – la 31 august 2015 a fost condamnat la șapte ani și șapte luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență în perioada în care a fost director adjunct al APIA.[48][49]

Șerban Brădișteanu (PNL Vâlcea), urmărit penal pentru favorizarea infractorului în cazul Năstase.[50]

Ioan Aurel Rus (PRM Bistrița-Năsăud) – în martie 2013 a fost condamnat la un an cu suspendare pentru mai multe infracțiuni comise în 2004: constituirea de grup infracțional organizat și trafic de migranți.[51][52]

mandatul 2004-2008

 

Codruț Șereș (PC Maramureș), condamnat definitiv în ianuarie 2015 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru trădare prin transmitere de secrete.[13]

George Copos (PC Argeș), condamnat în 2014 la trei ani și opt luni cu executare în Dosarul Transferurilor[53] și la patru ani cu executare în Dosarul Loteria I,[54] trimis în judecată în 2008 în Dosarul Loteria II[55]

mandatul 2008-2012

 

Adrian Țuțuianu (PSD Dâmbovița), cercetat pentru trafic de influență.[56]

Cătălin Voicu (PSD București), condamnat definitiv în aprilie 2013 la șapte ani de închisoare cu executare.[57]

Cezar Măgureanu (PNL Giurgiu), trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni economice, prejudiciul fiind de 168 milioane dolari.[58][59]

Dan Radu Rușanu (PNL Hunedoara), cercetat pentru favorizarea infractorului, influențarea declarațiilor, constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu.[60]

Mircea Banias (PDL Constanța), trimis în judecată pentru trafic de influență și inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.[61]

mandatul 2012-20167h

 

Dan Voiculescu (USL București), condamnat definitiv în 2014 la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul privatizării ICA.[62][63]

Sorin Roșca Stănescu, condamnat definitiv în octombrie 2014, în Dosarul Rompetrol, la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru utilizare a informației privilegiate și pentru aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat.[64]

Antonie Solomon (PPDD Dolj) – la 20 septembrie 2013 a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.[65][66]

Tudor Chiuariu (PNL Mehedinți), condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată în dosarul “Poșta Română”.[67]

Gergely Olosz (UDMR Covasna), condamnat în iulie 2013 la șapte ani de închisoare cu executare pentru corupție, sentința nefiind definitivă.[68][69]

Sorin Lazăr (PSD Iași), condamnat definitiv în aprilie 2014 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, fiind primul parlamentar condamnat definitiv pentru conflict de interese.[70][71]

Dian Popescu (PNL Gorj), condamnat în 2014 la cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la abuz în serviciu, sentința nefiind definitivă.[72][73]

Șerban Mihăilescu (PSD Botoșani), trimis în judecată pentru primire de foloase necuvenite și nerespectarea regimului armelor și munițiilor săvârșită în legătură cu infracțiunea de foloase necuvenite.[74]

Ionel Agrigoroaei (PPDD Iași), trimis în judecată în 2014, pentru fals și înșelăciune.[75][76]

Toni Greblă – în septembrie 2015 a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că a primit foloase necuvenite de la oameni de afaceri pentru a își exercita influența în beneficiul acestora.[77]

Victor Mocanu (PSD Buzău), cercetat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, dat fiind faptul că a încheiat o serie de controale ilegale în perioada în care ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.[78]

Marius Ovidiu Isăilă (PSD Dâmbovița), cercetat penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, ambele în formă continuată și a unei infracțiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.[79]

Niculae Bădălău (PSD Giurgiu), cercetat penal pentru trafic de influență.[80][81]

Iosif Secășan (PNL Caraș-Severin) – la 25 martie 2015 a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la dare și luare de mită.[82][83][84]

Gigi Christian Chiru (PDL Constanța), urmărit penal în 2014 pentru luare de mită, spălare de bani și fals în declarații.[85]

Alexandru Cordoș (PSD Cluj), urmărit penal pentru favorizarea infractorului. Procurorii susțin că senatorul ar fi scurs informații din dosarele de corupție investigate de DNA.[86]

Mircea Diaconu (PNL Vâlcea), declarat definitiv incompatibil în 2012, întrucât a fost senator și director al Teatrului Nottara.[28] A fost trimis în judecată în 2012 pentru conflict de interese (cinci fapte)[30] și a fost achitat în 2014 în acest dosar.[31]

Ákos Mora (PNL Mureș), declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, decizia instanței fiind definitivă.[87] A demisionat din funcție în noiembrie 2014.[88]

Deputați[modificare | modificare sursă]

mandatul 1990-1992

 

Vasile Bran, trimis în judecată pe 7 septembrie 2012, în dosarul „Motorina”, împreună cu fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar [89]

mandatul 1992-1996

 

Alexandru Simionovici (PNȚCD Botoșani), condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, sentința nefiind definitivă.[90]

Mihai Ulis Tânjală (PDSR), condamnat definitiv în anul 2011 la cinci ani de închisoare.[91]

mandatul 1996-2000

 

Decebal Traian Remeș (PNL Maramureș), condamnat în 2012 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Caltaboșul”.[10]

Gabriel Bivolaru (PDSR Ialomița), condamnat în 2004 la 5 ani de închisoare pentru că a escrocat Banca Română de Dezvoltare cu 2.200 de miliarde de lei.[92]

Ioan Avram Mureșan (PNȚCD Mureș), condamnat în 2012 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Caltaboșul”.[10]

mandatul 2000-2004

 

Lazăr Dorin Maior (PSD Brașov), condamnat în 2013 la șapte ani de închisoare cu executare pentru șantaj, în dosarul „Romexterra”[93][94][95]

Viorel Gheorghiu (PSD Ilfov), condamnat în 2008 la 3 ani de închisoare cu suspendare.[96]

Dănuț Saulea (PRM Galați), condamnat în 2013 de Curtea Supremă de Justiție la trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență.[97]

Ioan Vasile Savu (Asociația Macedonenilor din România), condamnat în 2010 la trei ani de închisoare pentru fapte de corupție.[98] Ulterior, s-a constatat prescrierea faptelor.[98]

Alexandru Raj Tunaru (Tulcea), condamnat în SUA la cinci ani de închisoare, că a violentat-o și a ame­nin­țat-o cu moartea pe Elena Beuca, amanta sa cu 20 de ani mai tânără.[99]

Metin Cerchez, condamnat în 2014 la un an de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru profanare de morminte.[100][101]

mandatul 2004-2008

 

Emilian Cutean (PSD Alba), condamnat definitiv în 2012 la cinci ani de închisoare cu executare pentru fraudarea Guvernului cu peste 200 de mii de lei, în perioada în care era șeful Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor (SSPR).[102][103][104]

Mihail Sirețeanu (PSD Prahova), condamnat definitiv în 2011 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă în dosarul tranzacțiilor de la Fabrica de armament din Mizil.[105]

Nati Meir (independent, Tulcea), condamnat în 1987, la Tel Aviv, 30 de luni de închisoare, pentru escrocherie, condamnat în 2010 la 7 ani de închisoare pentru înșelăciune,[106] condamnat definitiv, pe 12 iunie 2014, la șapte ani de închisoare cu excutare, pentru înșelăciune.[107]

Aurel Nechita (PSD Galați) – la 11 februarie 2013 – Instanța supremă a stabilit că Aurel Nechita a fost incompatibil în perioada 12 mai 2005 – 19 decembrie 2008, pentru că a exercitat, simultan, atât funcția de deputat, cât și pe cea de decan al Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, încălcând, astfel, prevederile legii.[108][109][110][111]

Stelian Duțu (PD Constanța), trimis în judecată în 2007 pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificata și continuată.[112][113][114]

mandatul 2008-2012

 

Sorin Buta (PDL Argeș) – la 25 februarie 2015 fost condamnat de ICCJ la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea de acte de comerț incompatibile cu funcția, prin negocierea și semnarea unor contracte ale firmei la care soția sa era asociat. Decizia nu este definitivă.[115]

Alin Trășculescu (PDL Vâlcea), trimis în judecată în 2013 pentru luare de mită.[116]

Anghel Stanciu (PSD Iași) – la 24 noiembrie 2015 a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, în dosarul în care era acuzat că și-a angajat fiul și nora la biroul său parlamentar din Iași.[117]

Dan Ilie Morega (PNL Gorj), condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trei infracțiuni de folosire a influenței ori autorității de o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii de foloase necuvenite și de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, în vederea obținerii unui avantaj patrimonial pentru altul.[118]

Dan Păsat (PDL Giurgiu), condamnat definitiv în 2013 la trei ani de închisoare cu executare pentru șantaj prin acte de violență.[119]

Dragoș-Adrian Iftime (PDL Vaslui), condamnat definitiv în 2014 la șase ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.[120][121][122]

Florin Pâslaru (PSD Galați) – la 23 martie 2015 a fost condamnat pentru conflict de interese, judecătorii aplicând în cazul său o amendă penală de 2.000 de lei, pentru că și-a angajat fiul la biroul său parlamentar, în perioada 2009-2012.[123][124][125]

Ioan Botiș (PDL Bistrița-Năsăud), a demisionat în 20 aprilie 2011 din funcția de ministru al Muncii în contextul scandalului legat de angajarea soției sale în proiectul european “Șansa la demnitate”.[42]

Ion Dumitru (PSD Dâmbovița), condamnat definitiv în iunie 2013 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice.[126][127]

Ion Stan, urmărit penal în 2012 pentru trafic de influență.[128]

Luminița Iordache (PSD Iași) – la 3 decembrie 2014 a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pentru că, în perioada 2009 – 2012, și-a angajat fiica la biroul său parlamentar. Decizia nu este definitivă.[129][130][131][132]

Marian Ghiveciu (PSD Buzău) – la 12 mai 2015 a fost condamnat la trei ani închisoare cu suspendare într-un dosar legat de retrocedarea nelegală a unor terenuri din județul Buzău, el fiind găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă.[133][134][135][136]

Mihai Radan (croați, Caraș-Severin) – la 23 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.[137][138]

Mihail Boldea (PDL Galați), trimis în judecată în 2012 pentru fraude imobiliare în valoare de aproximativ un milion de euro.[139]

Mugurel Surupăceanu (PSD Gorj), condamnat în 2013 la șapte ani de închisoare cu executare, sentința nefiind definitivă.[140]

Neculai Rebenciuc (PNL Botoșani), trimis în judecată în 2014 pentru conflict de interese.[141]

Petru Movilă (PDL Iași), anchetat de DNA în 2012 pentru luare de mită și trafic de influență.[142]

Sergiu Andon (PC, București), revocat din funcție în 2012 din motive de incompatibilitate.[143][144][145][146]

Sorin Andi Pandele (PDL Argeș), condamnat definitiv în ianuarie 2014 la cinci ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni de corupție.[147][148]

Stelică Iacob Strugaru (PDL Botoșani), trimis în judecată în 2013 pentru conflict de interese.[149]

Ștefan Buciuta (minorități, Maramureș) – la 6 iunie 2014 a fost condamnat la un an de închisoare cu supendare pentru infracțiunea de conflict de interese.[150] Decizia nu este definitivă.[150]

Virgil Pop (PNL Cluj), condamnat definitiv în 2012 la cinci ani de închisoare pentru trafic de influență[151]

Petru Călian, implicat în scandalul „Sexgate de Cluj” în anul 2010 [152]

Adrian Gurzău, implicat în scandalul „Sexgate de Cluj” în anul 2010 [152]

Brândușa Novac (PDL București), trimisă în judecată pentru conflict de interese, achitată în 2013.[153]

Ioan Cindrea (PSD Sibiu) – la 15 septembrie 2015 a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, el fiind acuzat că și-a angajat nelegal soția la biroul său parlamentar.[154][155][156][157]

mandatul 2012-2016

 

Attila Markó (UDMR Covasna) – la 26 noiembrie 2014 a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu într-un dosar privind restituirea unor imobile.[158][159][160]

Adrian Merka (slovaci – Bihor) – în ianuarie 2015 a fost an condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a fost acuzat că și-a angajat părinții la biroul parlamentar. Decizia nu este definitivă.[161][162][163]

Alin Augustin Florin Popoviciu (PDL Timiș), urmărit penal în 2014 sub acuzația de abuz în serviciu, conflict de interese și instigare la abuz în serviciu.[164]

András-Levente Máté (UDMR Cluj) – la 10 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat soția la biroul său parlamentar.[165][166]

Cătălin-Marian Rădulescu (PSD Argeș), trimis în judecată pentru dare de mită și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția.[167]

Cornel-Mircea Sămărtinean (PDL Timiș), urmărit penal în 2014 sub acuzația de abuz în serviciu, conflict de interese și instigare la abuz în serviciu.[164]

Dumitru-Verginel Gireadă (PNL Botoșani), condamnat în 2012 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.[168]

Eduard Hellvig (PNL Ilfov), declarat de instanță în 2013 ca fiind în stare de incompatibilitate, decizia nefiind definitivă.[34][35][36]

Florin Aurelian Popescu (PMP Dâmbovița), urmărit penal de DNA în 2014 pentru infracțiunea de folosirea influenței.[169]

George Becali (PNL București), condamnat definitiv în 2013 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul schimburilor de terenuri cu Ministerul Apărării Naționale.[170]

Gheorghe Coman (PPDD Buzău) – la 28 aprilie 2014 a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare pentru luare de mită.[171]

Gheorghe Costin (PNL Bihor), trimis în judecată pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată.[172]

Gheorghe Nețoiu (PPDD Dolj), condamnat definitiv în 2014 la trei ani și patru luni de închisoare cu executare, în dosarul transferurilor de jucători.[173][174][175]

Ghervazen Longher (Uniunea Polonezilor din România, Suceava), condamnat în 2014 la trei luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, decizia nefiind definitivă.[176]

Grigore Crăciunescu (PNL Iași), condamnat în 2014 la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, decizia nefiind definitivă.[177][178][179]

Hubert Petru Ștefan Thuma (PNL Ilfov), condamnat în 2014, la șase luni de închisoare cu suspendare, pentru fapte de corupție, decizia fiind definitivă.[180]

Ioan Oltean, urmărit penal din 2013 pentru favorizarea infractorului.[181]

Ion Diniță (PC Brașov), în octombrie 2014 era cercetat de procurorii DNA pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită în dosarul lui Aristotel Căncescu, după ce Consiliul Județean Brașov ar fi fost prejudiciat, în urma plăților nelegale făcute firmei parlamentarului, cu peste 7,6 milioane de euro.[182]

Károly Kerekes (UDMR Mureș), trimis în judecată în 2014 pentru conflict de interese.[183]

Marian Neacșu (PSD Ialomița), trimis în judecată în 2013 pentru conflict de interese.[184][185][186]

Mircea Drăghici (PSD Argeș), urmărit penal sub aspectul complicității la folosirea influenței sau autorității funcției de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (14 acte materiale).[187]

Mircia Muntean (ARD Arad), condamnat definitiv în septembrie 2013 la patru ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, într-un dosar din 2004, în care a fost acuzat că a încheiat tranzacții ilegale de terenuri cu un traficant de mașini de lux.[188]

Nicolae Vasilescu (PSD Dolj), condamnat definitiv în 2013 la doi ani de închisoare cu executare pentru corupție.[189][190]

Oana Niculescu-Mizil (PSD București), trimisă în judecată în 2013 pentru conflict de interese.[191][192]

Ovidiu Silaghi (PNL Satu Mare), urmărit penal în 2013 pentru trafic de influență în formă continuată.[26]

Relu Fenechiu (PNL Iași), condamnat definitiv în 2014 la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul „Transformatorul”.[14]

Sebastian Ghiță (PSD Prahova), judecat de 12 ani și 5 luni într-un dosar în care a fost acuzat de fals și complicitate la înșelăciune, faptele s-au prescris în 2014.[193]

Sonia Maria Drăghici (PSD Bihor), trimisă în judecată în 2014 pentru conflict de interese.[194]

Ștefan-Bucur Stoica (PDL Dolj), declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, decizia instanței fiind definitivă.[87]

Vasile Gliga (PSD Mureș) – la 30 iunie 2015 a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat de conflict de interese, după ce și-a angajat soția la biroul său parlamentar, în perioada ianuarie 2009 – martie 2011.[195][196]

Vlad-Alexandru Cosma (PSD Prahova), trimis în judecată în 2014 pentru trafic de influență.[197]

Theodor Nicolescu (PNL Argeș), arestat în martie 2015 în dosarul privind despăgubiri pentru imobile supraevaluate cu aproximativ 75 de milioane de euro.[198]

Ioan Adam (PSD Brașov), a fost arestat, pe 20 noiembrie 2014, printr-o decizie luată de instanța supremă, în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri din Bacău.[199]

Mircea Grosaru (italieni, Bistrița-Năsăud), acuzat în 2013 de ANI de conflict de interese.[200]

Niculae Mircovici (bulgari, Timiș) – la 23 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.[201][202][200]

Steluța Cătăniciu (PNL Cluj), acuzată în 2013 de ANI de conflict de interese.[203]

Dorinel Ursărescu (PNL Neamț), urmărit penal în 2014 pentru implicare în afaceri cu motorină.[204]

Mircea Roșca (USL Prahova), trimis în judecată în 2015 pentru trafic de influență.[205][206]

Dănuț Culețu (ARD Constanța), trimis în judecată pentru abuz în serviciu pe perioada în care a fost prefect al județului Constanța și președinte al Comisiei Județene de Fond Funciar Constanța.[207][208]

Ion Ochi (PSD Brașov), trimis în judecată în iunie 2015.[209][210][211]

Președinți de consilii județene[modificare | modificare sursă]

Constantin Conțac (PSD Botoșani), condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru efectuarea unor operațiuni financiare în situații de incompatibilitate, spălare de bani și fals în declarații.[212]

mandatul 2004-2008

 

Marian Oprișan (PSD Vrancea), trimis în judecată în 2006 pentru corupție, fiind învinuit de abuz în serviciu, utilizarea în alte scopuri a banilor de la stat, fals și uz de fals, cu un prejudiciu adus la buget de 1,9 milioane de dolari.[213]

mandatul 2008-2012

 

Constantin Nicolescu (PSD Argeș) – la 5 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la șapte ani și opt luni de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a luat fonduri PHARE de aproape 900.000 de euro, în baza unor documente false.[214][215]

Liviu Rusu (PDL Bistrița-Năsăud), cercetat de DNA într-un dosar de corupție [216]

mandatul 2012-2016

 

Aristotel Căncescu (USL Brașov), găsit incompatibil de către Agenția Națională de Integritate (ANI).[45] Ulterior a obținut anularea deciziei de incompatibilitate.[45]

Florin Țurcanu (PNL Botoșani), condamnat definitiv în decembrie 2014 la o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare pentru fals și uz de fals.[217][218]

Mircea Cosma (PSD Prahova), trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu.[219]

Ioan Cindrea (PSD Sibiu) – la 15 septembrie 2015 a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, el fiind acuzat că și-a angajat nelegal soția la biroul său parlamentar.[154]

Prefecți[modificare | modificare sursă]

Alexandru Simionovici (Botoșani), condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, sentința nefiind definitivă.[90]

Dan Ilie Morega (Gorj), condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trei infracțiuni de folosire a influenței ori autorității de o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii de foloase necuvenite și de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, în vederea obținerii unui avantaj patrimonial pentru altul.[118]

Marinică Cazacu (Ialomița) – la 19 decembrie 2014 a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare într-un dosar privind retrocedări ilegale. Decizia nu este definitivă.[220][221][222]

Dănuț Culețu (Constanța), trimis în judecată pentru abuz în serviciu pe perioada în care a fost prefect al județului Constanța și președinte al Comisiei Județene de Fond Funciar Constanța.[207]

Teodor Nițulescu (Teleorman), acuzat de ANI de conflict de interese și fapte de corupție.[223]

Primari[modificare | modificare sursă]

Gheorghe Falcă, Arad — judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu, a fost achitat în acest dosar, decizia instanței nefiind definitivă.[224]

Dumitru Sechelariu, Bacău — cercetat pentru cumpărarea de influență, după ce a încercat să mituiască niște procurori care urmau să se pronunțe într-un dosar în care era cercetat.[225][226]

Romeo Stavarache, Bacău — trimis în judecată pentru tentativă la abuz în serviciu, într-un dosar legat de repartizarea unei locuințe către un subaltern.[227]

Cătălin Cherecheș, Baia Mare — cercetat de DNA pentru luare de mită și trafic de influență.[228]

Cristian Anghel, Baia Mare — condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare pentru fapte de corupție.[229]

Constantin Boșcodeală, Buzău — trimis în judecată pentru abuz în serviciu.[230]

Sorin Apostu, Cluj — condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită.[231]

Antonie Solomon, Craiova – la 20 septembrie 2013 a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.[65][66]

Mircia Muntean, Deva — condamnat definitiv în septembrie 2013 la patru ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, într-un dosar din 2004, în care a fost acuzat că a încheiat tranzacții ilegale de terenuri cu un traficant de mașini de lux.[188]

Nicolae Matei, Năvodari — condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare pentru dare de mită, decizia nefiind irevocabilă.[232]

Tudorel Calapod, Năvodari — condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, după ce a fost acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice și fals intelectual.[233]

Grigore Crăciunescu, Pașcani — condamnat în 2014 la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, decizia nefiind definitivă.[177]

Gheorghe Ștefan, Piatra Neamț — acuzat că ar fi influențat, în perioada 2010-2012, repartizarea prioritară de la Consiliul Județean (CJ) Neamț a unor fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) către trei comune în care licitațiile fuseseră câștigate de o firmă pe care el o controla prin interpuși.[234]

Emilian Frâncu, Râmnicu Vâlcea — condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.[235]

Florentin Pandele, Voluntari — trimis în judecată pentru că ar fi emis ilegal o autorizație de construire a unui complex rezidențial, a fost achitat în acest dosar.[236]

Radu Căpîlnașiu, Zalău — declarat incompatibil de ANI pe motiv că a deținut, în paralel cu funcția de primar, și calitatea de reprezentant al municipiului în AGA la două societăți aflate în subordinea Consiliului Local Zalău.[237]

Cristian Poteraș, Sectorul 6, București — judecat pentru abuz în serviciu privind eliberarea unor titluri de proprietate pentru terenuri intravilane, a fost achitat în acest dosar, decizia nefiind definitivă.[238]

Primari de comune

Dumitru-Verginel Gireadă (Mihai Eminescu, județul Botoșani), condamnat în 2012 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.[168]

Mihai Radan (Carașova, județul Caraș-Severin) – la 23 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.[137][138][239]

Florin Mitroi (Valu lui Traian), trimiterea în judecată în 2015 pentru abuz în serviciu.[208][207]

Viceprimari[modificare | modificare sursă]

Rozália Biró, Oradea — acuzată de abuz în serviciu și conflict de interese de către Inspectorii Agenției Naționale de Integritate.[240]

Consilieri locali[modificare | modificare sursă]

Paul Rusu, fost consilier local în Suceava – la 19 iunie 2014 a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tentativa de mituire a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.[241]

Note[modificare | modificare sursă]

^ “Tigareta II trebuia sa-l inlature pe Constantinescu”, 4 februarie 2007, E. C., HotNews.ro, accesat la 24 iunie 2014

^ Istoria dobandirii imobilului din Mihaileanu – intesata de minciunile presedintelui, 26 noiembrie 2005, Gândul, accesat la 24 iunie 2014

^ Băsescu: Eu nu spun că sunt un sfânt. Casa din Mihăileanu și creditul la CEC sunt controversate, 12 decembrie 2013, Valentina Postelnicu, Mediafax, accesat la 24 iunie 2014

^ MOTIVAREA Tribunalului București: Mircea Băsescu a primit bani pentru a-și trafica influența pentru Bercea Mondial. Contestația la arestare se judecă vineri, 23 iunie 2014, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 24 iunie 2014

^ Adrian Năstase, CONDAMNAT DEFINITIV la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul ZAMBACCIAN. Dana Năstase, 3 ani cu suspendare, 6 ianuarie 2014, Mediafax, accesat la 12 ianuarie 2016

^ UPDATE 4: Adrian Năstase, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj, 30 martie 2012, RL Online, România liberă, accesat la 15 iunie 2014

^ DOSARUL ”ZAMBACCIAN”. Adrian Năstase, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare: “Pedeapsa este îngrozitoare și injustă!” Fostul premier a fost încarcerat la Rahova, 6 ianuarie 2014, Virgil Burlă, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 15 iunie 2014

^ a b Stolojan, reclamat de ANI la Parchet fiindcă nu a trecut în declarația de avere acțiuni la Transgaz, 24 aprilie 2013, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ a b Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan, CONDAMNAȚI DEFINITIV la trei ani de închisoare cu executare, 25 februarie 2013, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 9 ianuarie 2016

^ a b c d Remeș, primul ministru de Finanțe din istoria României condamnat la închisoare, 25 februarie 2013, Catalin Lupasteanu, Ziarul financiar, accesat la 15 iunie 2014

^ Decebal Traian Remeș, condamnat la trei ani de închisoare în 2013, va fi ELIBERAT CONDIȚIONAT, 11 februarie 2014, Mona Hera, Mediafax, accesat la 9 ianuarie 2016

^ a b Codruț Șereș și Zsolt Nagy au fost încarcerați la Penitenciarul Rahova, 27 ianuarie 2015, Andrei Dumitrescu, Mediafax, accesat la 9 ianuarie 2016

^ a b c Dosarul privatizărilor strategice: Codruț Șereș, CONDAMNAT la șase ani de închisoare, Zsolt Nagy – cinci ani, 3 decembrie 2013, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 15 iunie 2014

^ a b Relu Fenechiu, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare CU EXECUTARE. El s-a predat Poliției Județene Iași, 30 ianuarie 2014, Mediafax

^ VIDEO. UPDATE. Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul ICA pentru spălare de bani. Sentința este definitivă. Imobilul Grivco și sediul Antenelor, confiscate, 9 august 2014, Alexandru Ion, Diana Biță, România liberă, accesat la 25 august 2014

^ CONDAMNĂRI în dosarul Rompetrol: Sorin Roșca Stănescu – 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare; Sorin Pantiș – 2 ani și 8 luni, 7 octombrie 2014, Livia Ispas, Mediafax, accesat la 9 ianuarie 2016

^ Nou termen în dosarul Loteria II, în care sunt cercetați Copos și Camelia Voiculescu, 12 februarie 2014, RL Online, România liberă, accesat la 25 august 2014

^ Liviu Dragnea a fost condamnat la UN AN de închisoare cu SUSPENDARE în dosarul “Referendumul fraudat”, 15 mai 2015, Ionel Stoica, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 15 mai 2015

^ Miron Mitrea, condamnat la doi ani de închisoare cu executare. Fostul ministru s-a predat și a fost încarcerat, 13 februarie 2015, Biro Attila, Gândul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Miron Mitrea, CONDAMNAT la doi ani de închisoare cu executare, 15 octombrie 2014, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 27 octombrie 2014

^ Monica Iacob Ridzi, CONDAMNATĂ DEFINITIV la 5 ani de închisoare cu executare. Ridzi S-A PREDAT la Poliția județeană Cluj, 16 februarie 2015, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ PRIMUL VERDICT în dosarul Ridzi – 2 Mai. Monica Iacob Ridzi, condamnată la 5 ani de închisoare, cu executare, 27 ianuarie 2014, Catalin Lupasteanu -Mediafax, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ Scandalul „Case pentru generali”. Dobrițoiu, mai aproape de condamnare, 8 aprilie 2014, Violeta Fotache, Evenimentul zilei, accesat la 31 octombrie 2014

^ Fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia a fost trimis în judecată, 29 mai 2014, Alexandra Ciliac, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 15 iunie 2014

^ Darius Vâlcov rămâne în arest preventiv, 11 mai 2015, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ a b Ovidiu Silaghi este urmarit penal pentru trafic de influenta – Anticoruptie, 12 septembrie 2013, I. R., HotNews.ro, accesat la 19 iunie 2014

^ Europarlamentarul Ovidiu Silaghi a pierdut procesul în care cerea ANI despăgubiri de un leu, 15 aprilie 2014, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 19 iunie 2014

^ a b Mircea Diaconu nu poate fi ministru. A fost declarat definitiv incompatibil, 19 iunie 2012, Livia Ispas, Mediafax, accesat la 15 iunie 2014

^ Senatul a luat act de încetarea mandatului de senator al lui Mircea Diaconu, 4 decembrie 2012, Eliana Radulescu, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ a b Mircea Diaconu a fost trimis în judecată. Actorul este acuzat de conflict de interese, 23 noiembrie 2012, M. Z., Antena 3, accesat la 23 mai 2014

^ a b Mircea Diaconu, achitat în dosarul în care este acuzat de conflict de interese, 13 martie 2014, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ DECIZIE DEFINITIVĂ a instanței în cazul CONFLICTULUI DE INTERESE al lui Mircea Diaconu, 28 noiembrie 2014, Catalin Lupasteanu -Mediafax, Gândul, accesat la 29 noiembrie 2014

^ Ministrul Sănătății, declarat incompatibil de către ANI, 25 septembrie 2012, Money.ro, accesat la 15 iunie 2014

^ a b c Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Eduard Hellvig s-a aflat in stare de incompatibilitate – Esential, 2 aprilie 2013, R. P., HotNews.ro, accesat la 19 iunie 2014

^ a b c UPDATE. ANI EXTINDE cercetările asupra ministrului Eduard Hellvig: a împrumutat 145.000 de euro de la socrul BUGETAR. Vezi REACȚIA ministrului și ultima sa declarație de avere, 21 noiembrie 2012, RL Online, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ a b c Ministrul Turismului, Eduard Hellvig, găsit incompatibil de către ANI, 9 noiembrie 2012, Lucia Efrim, Ziarul financiar, accesat la 19 iunie 2014

^ Ecaterina Andronescu, urmărită penal de DNA în dosarul Microsoft. “Mă voi bate să-mi dovedesc nevinovăția”, 27 noiembrie 2014, Catalin Lupasteanu -Mediafax, Gândul, accesat la 27 noiembrie 2014

^ Pacuraru, si suspendat, si demisionar, 24 septembrie 2008, Andreea Nicolae, România liberă, accesat la 29 august 2014

^ Paul Păcuraru și Dan Ilie Morega, achitați în procesul de corupție, 3 mai 2011, Jurnalul Național, accesat la 29 august 2014

^ Fostul ministru al Muncii Paul Păcuraru și Dan Ilie Morega, achitați în dosarul Rovinari și Turceni, amânat, Cotidianul, accesat la 29 august 2014

^ Parchetul a dispus neînceperea urmăririi penale a fostului ministru al Educației Liviu Pop, în cazul conflictului de interese, 10 iulie 2013, Thomas Dinca, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ a b Ioan Botiș, la Parchetul instanței supreme în dosarul privind conflictul de interese, 4 octombrie 2012, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Europarlamentarul Adrian Severin, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și trafic de influență, 11 septembrie 2013, Andra Dumitru, România liberă, accesat la 29 august 2014

^ ANI contestă la CAB și Parlamentul European calitatea de europarlamentar a lui Mircea Diaconu, 18 iunie 2014, Laura Mitran, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ a b c Președintele Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, a fost găsit incompatibil, 24 aprilie 2013, Simona Suciu, Adevărul, accesat la 23 mai 2014

^ După Iohannis, liberalul Aristotel Căncescu obține anularea deciziei de incompatibilitate, 18 martie 2014, Adrian Popescu, Gândul, accesat la 23 mai 2014

^ SENTINȚĂ. Magistrații au decis definitiv: Baronul Mischie, patru ani la PUȘCĂRIE, 18 martie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ Fostul director adjunct al APIA, condamnat definitiv la șapte ani și șase luni de închisoare pentru o șpagă de 1,2 milioane de euro, 31 august 2015, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Directorul general adjunct al APIA, Aurel Pană, și Mugur George Voinea, din PC, arestați preventiv pentu fapte de corupție, 15 august 2013, Silvana Chiujdea, Evenimentul zilei, accesat la 12 iunie 2014

^ Oficial: Medicul Șerban Brădișteanu, urmărit penal pentru favorizarea infractorului în cazul Năstase. Șeful Poliției Române, Petre Tobă chemat la DNA, 26 iunie 2012, Biro Attila, Gândul, accesat la 23 mai 2014

^ Preotul-politician Ioan Aurel Rus a fost găsit vinovat și condamnat cu doar 8 luni înainte să fie reprimit în Biserică, 30 decembrie 2013, Bianca Sara, Adevărul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Cum a încercat preotul-politician Ioan Aurel Rus să convingă o minoră să renunțe la acuzații, după ce fusese violată, 9 ianuarie 2014, Bianca Sara, Adevărul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Perioada de carantină pentru condamnații în dosarul “Transferurilor” a expirat, 25 martie 2014, Andrei Dumitrescu, Mediafax, accesat la 25 august 2014

^ George Copos, condamnat la patru ani de închisoare cu executare în dosarul Loteria I, 25 august 2014, Catalin Lupasteanu -Mediafax, Gândul, accesat la 25 august 2014

^ Nou termen in dosarul Loteria II, la Tribunalul Bucuresti – Anticoruptie, 9 aprilie 2014, I. C., HotNews.ro, accesat la 25 august 2014

^ Baronul USL de Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, cercetat pentru trafic de influență. Victimă colaterală din dosarul deputatului Ion Stan, 4 martie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ TUPEU INUTIL. Fostul senator Cătălin Voicu, condamnat la ȘAPTE ANI DE ÎNCHISOARE CU EXECUTARE. Polițiștii s-au dus la spital după acesta: “Avem mandatele!” | VIDEO, 22 aprilie 2013, Virgil Burlă, Antoaneta Etves, Ana-Maria Adamoae, Petrisor Cana, Evenimentul zilei, accesat la 15 iunie 2014

^ MAFIA ZAHARULUI. Primele sentințe: fata fostului senator PNL, Cezar Măgureanu, 1 an si 10 luni închisoare cu suspendare, 9 decembrie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ DIICOT. Fostul senator Cezar Măgureanu și interlopul Octavian Grecu, zis Butoane, trimiși în judecată pentru un prejudiciu de 168 milioane de dolari, 19 ianuarie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ CARACATIȚA DIN ASIGURĂRI. ”Unchiul” Dan Radu Rușanu și doamna Chițoiu au fost trimis în judecată în ”Dosarul Carpatica”, 25 aprilie 2014, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ TRASEUL ȘPĂGILOR DIN PORTUL CONSTANȚA. Senatorul Banias, cap de afiș în DOSARUL DNA, 3 aprilie 2012, Petrisor Cana, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ Dan Voiculescu, încarcerat la Penitenciarul Rahova. A fost condamnat la 10 ani de închisoare. SENTINȚA în DOSARUL ANULUI, 8 august 2014, Biro Attila, Mihaela Stoica, Gândul, accesat la 31 octombrie 2014

^ Dan Voiculescu, CONDAMNAT la 10 ani de închisoare CU EXECUTARE în dosarul ICA. Voiculescu și ceilalți condamnați, încarcerați la Penitenciarul Rahova – VIDEO, FOTO, 8 august 2014, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 31 octombrie 2014

^ Sorin Roșca Stănescu, condamnat în DOSARUL ROMPETROL la 2 ani și 4 luni cu executare. Anunțul senatorului după decizia instanței, 7 octombrie 2014, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 9 octombrie 2014

^ a b Fostul primar al Craiovei Antonie Solomon, CONDAMNAT DEFINITIV la 3 ani de închisoare cu executare: “Sunt în București, merg direct la Craiova ca să mă predau”, 20 septembrie 2013, Catalina Cocolos, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ a b Antonie Solomon, condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, 11 iulie 2013, Gândul, accesat la 3 iunie 2014

^ Verdictul în dosarul “Poșta Română”: Zsolt Nagy – patru ani de închisoare cu suspendare, Tudor Chiuariu – 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, 24 ianuarie 2014, RL Online, România liberă, accesat la 23 mai 2014

^ Fostul senator UDMR Olosz Gergely a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Sentința nu este definitivă, 17 iulie 2013, Biro Attila, Gândul, accesat la 23 mai 2014

^ CAB a anulat condamnarea de șapte ani de închisoare a fostului senator Olosz Gergely și va judeca în fond dosarul, 4 octombrie 2013, Departamentul Social -Mediafax, Gândul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Primul parlamentar condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, 12 mai 2014, Biro Attila, Gândul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Senatorul Sorin Lazăr, condamnat la șase luni de închisoare pentru conflict de interese. Parlamentarul a recunoscut fapta, 15 aprilie 2014, Ionuț Benea, Adevărul, accesat la 23 mai 2014

^ Senatorul PNL Dian Popescu a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu suspendare, 28 noiembrie 2014, Livia Ispas -Mediafax, Gândul, accesat la 29 noiembrie 2014

^ SCANDAL MOCNIT ÎN POLIȚIE. Senatorul Dian Popescu vrea să-l MAZILEASCĂ pe COMISARUL care l-a băgat în AREST, 31 octombrie 2013, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ Senatorul Șerban Mihăilescu a fost trimis în judecată, 27 aprilie 2010, Departamentul Eveniment, Mediafax, accesat la 23 mai 2014

^ „Domnul criză“, senatorul de Iași care a învins falimentul cu adeverințe false pentru credite de 435.000 de euro, 14 septembrie 2014, Cezar Pădurariu, Adevărul, accesat la 24 noiembrie 2014

^ Senatorul de Iași Ionel Agrigoroaei și mai mulți membri ai familiei sale, trimiși în judecată pentru fals și înșelăciune, 12 septembrie 2014, Cezar Pădurariu, Adevărul, accesat la 24 noiembrie 2014

^ Fostul judecător CC Toni Greblă, trimis în judecată pentru trafic de influență, 9 septembrie 2015, Laura Mitran, Mediafax, accesat la 6 ianuarie 2016

^ Senatorul PSD Victor Mocanu și alte trei persoane, trimiși în judecată de DNA, 20 decembrie 2013, Claudia Spridon, Adevărul, accesat la 23 mai 2014

^ Senatorul PSD Marius Ovidiu Isăilă, urmărit penal de procurorii DNA. Ce mită a luat parlamentarul, 4 aprilie 2014, Gândul, accesat la 23 mai 2014

^ EXCLUSIV. Șpăgile “Senatorului Ficățel”, Niculae Bădălău: 200 pulpe de pui, 200 bucăți piept de pui și 20 kg ficat de pasăre. Cum intermedia parlamentarul întâlnirile cu funcționarii statului!, 29 octombrie 2013, Violeta Fotache, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ UPDATE Niculae Badalau – senatorul PSD cercetat in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro. Acesta s-a prezentat la sediul DNA si se declara nevinovat – Esential, 28 octombrie 2013, Puiu Alexandru, HotNews.ro, accesat la 23 mai 2014

^ Fostul senator PNL Iosif Secășan, condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, 25 martie 2015, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ PREMIERĂ. Primul parlamentar român condamnat pentru corupție și obligat să muncească 90 de zile în folosul comunității, 18 noiembrie 2014, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 18 noiembrie 2014

^ Iosif Secășan (PNL), urmărit penal de DNA, a demisionat din Senat, 8 aprilie 2014, Eliana Radulescu -Mediafax, Gândul, accesat la 23 mai 2014

^ Senatorul PDL Gigi Chiru, urmărit penal pentru o șpagă de 1,5 milioane euro, 30 octombrie 2014, Biro Attila, Andrei Luca Popescu, Gândul, accesat la 30 octombrie 2014

^ Senatorul Alexandru Cordoș, urmărit penal pentru favorizarea infractorului, 12 august 2014, Biro Attila, Gândul, accesat la 24 august 2014

^ a b INCOMPATIBILI. ANI solicită revocarea din funcție a senatorului PNL Daniel Akos Mora și a deputatului PDL Ștefan Bucur Stoica, 11 martie 2014, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 19 iunie 2014

^ VIDEO Senatorul PNL Akos Mora a demisionat din Parlament – Politic, 18 noiembrie 2014, V. M., HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Dosarul “Motorina” – Sorin Blejnar, HotNews.ro, accesat la 24 august 2014

^ a b Condamnat la 4 ani inchisoare, fostul prefect de Botosani a facut apel, 23 martie 2002, Ziarul de Iași, accesat la 23 mai 2014

^ Mihai Tânjală, la un pas de a fi EXTRĂDAT în România. Fostul deputat condamnat în 2011 își petrece Crăciunul în CARAIBE | VIDEO, 25 decembrie 2015, Ioana Tomescu, Evenimentul zilei, accesat la 25 decembrie 2015

^ BRD il acuza pe Bivolaru de frauda, 24 martie 2007, Evenimentul zilei

^ Condamnarea la șapte ani de închisoare cu executare pentru Dorin Lazăr Maior, menținută la recurs, 11 noiembrie 2013, Mihaela Gradinaru, Mediafax, accesat la 18 iunie 2014

^ Dorin Lazar Maior, liderul Blocului National al Revolutionarilor, dat in urmarire internationala, dupa ce a fost condamnat la inchisoare – Esential, 26 noiembrie 2013, R. M., HotNews.ro, accesat la 18 iunie 2014

^ DOSARUL ROMEXTERRA: Dorin Lazăr Maior, condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru șantaj, 5 martie 2013, Mihaela Gradinaru, Mediafax, accesat la 18 iunie 2014

^ Fostul deputat PSD Viorel Gheorghiu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, 2 iunie 2008, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ DEFINITIV. Fostul deputat PRM, Dănuț Saulea, condamnat pentru corupție. Șpaga codificată: „Eu am nevoie de cincizeci de mii de cărți!”, 1 martie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 10 octombrie 2014

^ a b „Deputatul Savu și-a lungit procesul până la prescriere”, Adevărul, 28 aprilie 2011, accesat la 10 octombrie 2014

^ EXCLUSIV EVZ . Raj Tunaru. Amintiri din pușcăriile americane.Când viața bate filmele indiene | VIDEO, 7 ianuarie 2012, Mihnea-Petru Pârvu, Evenimentul zilei, accesat la 3 noiembrie 2014

^ Un fost deputat român, condamnat pentru PROFANARE DE MORMINTE. Cum le-a insuflat cetățenilor credința că cea mai bună metodă de a scăpa de STRIGOI este un țăruș în inimă, 13 decembrie 2014, Gândul, accesat la 14 decembrie 2014

^ Fost parlamentar de Constanța din partea minorității turce, Metin Cerchez, condamnat de Judecătoria Brăila pentru profanare de morminte, 12 decembrie 2014, Florentin Coman, Adevărul, accesat la 14 decembrie 2014

^ Cinci ani de inchisoare pentru fostul deputat Emilian Cutean – Frontul coruptiei, romaniacurata.ro, accesat la 18 iunie 2014

^ Sentință definitivă pentru fostul deputat PSD, Emilian Cutean | Agenția AMOS News, 7 februarie 2012, Amos News, accesat la 18 iunie 2014

^ Revoluționarul Cutean, cinci ani de închisoare cu executare, 7 februarie 2012, Cristian Șt. Vasilcoiu, Evenimentul zilei, accesat la 18 iunie 2014

^ Fostul deputat PSD Mihail Sirețeanu, condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare, 7 iunie 2011, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Nati Meir: portretul escrocului la bătrânețe, 7 mai 2011, Mihnea-Petru Pârvu, Magda Spiridon, Evenimentul zilei, accesat la 31 octombrie 2014

^ Nati Meir, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare, 13 iunie 2014, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 15 iunie 2014

^ Aurel Nechita, găsit în incompatibilitate și-a dat demisia din funcția de decan, 12 februarie 2013, RL Online, România liberă, accesat la 4 ianuarie 2016

^ ANI cere REVOCAREA deputatulul Nechita. Inalta Curte a decis că parlamentarul e INCOMPATIBIL, 11 februarie 2013, RL Online, România liberă, accesat la 4 ianuarie 2016

^ VIDEO Inalta Curte, decizie definitiva – Deputatul Aurel Nechita (PSD), declarat incompatibil – Politic, 11 februarie 2013, R. M., HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ http://www.ziare.com/politica/incompatibil/deputatii-nu-cedeaza-usor-incompatibilul-aurel-nechita-greu-de-revocat-1219621

^ Deputatul PD Stelian Dutu, trimis in judecata de DNA, 28 februarie 2007, Cristina Darmina Iamandi, România liberă, accesat la 31 octombrie 2014

^ Deputatul PD Stelian Dutu, fost presedinte al CJ Constanta, a fost trimis in judecata, 1 martie 2007, Gândul, accesat la 31 octombrie 2014

^ Deputatul PD, Stelian Dutu – trimis in judecata de procurorii DNA, 28 februarie 2007, D. Mihai, HotNews.ro, accesat la 31 octombrie 2014

^ Fostul deputat Sorin Buta, condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, 25 februarie 2015, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Fostul deputat Alin Trăsculescu, trimis în judecată, 4 aprilie 2013, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul PSD Anghel Stanciu, condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare, 24 noiembrie 2015, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ a b Deputatul Dan Ilie Morega, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie – Anticoruptie, 27 mai 2011, Alina Neagu, HotNews.ro, accesat la 23 mai 2014

^ Fostul deputat PDL Dan Păsat a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, 12 decembrie 2013, Biro Attila, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ Vaslui: Fostul deputat PDL Dragoș Iftime, condamnat definitiv la șase ani de închisoare cu executare, 25 iunie 2014, Andreea Unturica, Mediafax, accesat la 27 octombrie 2014

^ Fostul deputat PDL Dragos Iftime, condamnat la sase ani de inchisoare cu executare – Anticoruptie, 25 iunie 2014, V. M., HotNews.ro, accesat la 27 octombrie 2014

^ Fostul deputat PDL de Vaslui Dragoș Iftime, condamnat definitiv la șase ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni economice, 25 iunie 2014, Simona Voicu, Adevărul, accesat la 27 octombrie 2014

^ Deputatul PSD Florin Pâslaru, amendat penal cu 2.000 de lei pentru că și-a angajat fiul la Parlament, 23 martie 2015, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul PSD Florin Pâslaru, amendat penal cu 2.000 de lei. Care este motivul, 23 martie 2015, Andra Dolana, Ondine Ghergut, România liberă, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul PSD Florin Pâslaru, judecat pentru că și-a angajat fiul la Parlament, 7 ianuarie 2014, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Fostul deputat Ion Dumitru, condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare, 7 iunie 2013, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Fostul șef Romsilva, Ion Dumitru, condamnat pentru Afacerea “Tancul roz”, 8 iunie 2013, Ionuț Dima, Adevărul, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul PSD Ion Stan, RIDICAT de DNA. El și șoferul său sunt urmăriți penal pentru TRAFIC DE INFLUENȚĂ. UPDATE, 22 noiembrie 2012, Andrei Luca Popescu, Gândul, accesat la 9 iunie 2014

^ Fost deputat, condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fiica, 3 decembrie 2014, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Luminița Iordache, condamnată pentru angajarea fiicei la cabinetul de deputat, 29 noiembrie 2014, Ionuț Benea, Ziarul de Iași, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Fostul deputat Luminița Iordache a fost trimisă în judecată pentru că și-a angajat fiica la biroul său parlamentar, 10 martie 2014, S. T., Antena 3, accesat la 19 iunie 2014

^ Fostul deputat Luminița Iordache, trimisă în judecată pentru conflict de interese, 10 martie 2014, Departamentul Social -Mediafax, Gândul, accesat la 19 iunie 2014

^ Deputatul PSD Marian Ghiveciu, condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare, 12 mai 2015, Agerpres, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul PSD Marian Ghiveciu, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, 12 mai 2015, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul PSD Marian Ghiveciu, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar legat de retrocedarea nelegală a unor terenuri, 12 mai 2015, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul Ghiveciu și funcționarul Borcan, făcuți „țăndări” de DNA, 22 decembrie 2011, Petrisor Cana, Evenimentul zilei, accesat la 18 iunie 2014

^ a b Fostul deputat Mihai Radan, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, 23 februarie 2015, Agerpres, accesat la 3 ianuarie 2016

^ a b Fostul deputat Mihai Radan, trimis în judecată, 10 ianuarie 2014, Avram Eliza, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ Fostul deputat Mihail Boldea a fost pus în libertate, 23 noiembrie 2013, Departamentul Corespondenți, Mediafax, accesat la 18 iunie 2014

^ Fostul deputat PSD Mugurel Surupăceanu, condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru corupție, 1 octombrie 2013, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ Fostul deputat Neculai Rebenciuc, trimis în judecată pentru conflict de interese, 21 mai 2014, Mihaela Cojocariu, Adevărul, accesat la 19 iunie 2014

^ Deputatul PDL Petru Movila, cercetat de DNA Iasi intr-un dosar de coruptie privind Politia Rutiera Iasi – Anticoruptie, 28 septembrie 2012, Alina Neagu, HotNews.ro, accesat la 18 iunie 2014

^ Sergiu Andon, REVOCAT din PARLAMENT: Problema trebuie clarificată, 11 septembrie 2012, Ema Ene, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ Verdict: Sergiu Andon a fost găsit incompatibil. Deputatul PC trebuie să renunțe la mandatul în Parlament, 3 aprilie 2012, Ondine Ghergut, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ Sergiu Andon, primul parlamentar care își pierde mandatul pe motiv de incompatibilitate, 11 septembrie 2012, Alina Novaceanu -Mediafax, Gândul, accesat la 19 iunie 2014

^ Premieră în Parlament: Sergiu Andon, declarat incompatibil, pierde mandatul de deputat, 3 aprilie 2012, Jurnalul Național, accesat la 19 iunie 2014

^ Fostul deputat PDL Sorin Pandele, condamnat definitiv la 5 ani închisoare pentru corupție – Anticoruptie, 21 ianuarie 2014, Victor Cozmei, HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Fostul deputat Pandele și un fost primar argeșean, condamnați la cinci ani de închisoare cu executare, 22 ianuarie 2014, Departamentul Corespondenți, Mediafax, accesat la 27 octombrie 2014

^ Fostul deputat Stelică Iacob Strugaru, judecat pentru că și-a angajat fiul la biroul parlamentar, 19 septembrie 2013, Departamentul Social -Mediafax, Gândul, accesat la 19 iunie 2014

^ a b Fostul deputat Ștefan Buciuta a fost condamnat de Curtea Supremă pentru nepotism: și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar!, 6 iunie 2014, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 8 iunie 2014

^ Deputatul PNL Virgil Pop, condamnat definitiv la cinci ani de închisoare. Recursul i-a fost respins, 26 martie 2012, Antena 3, accesat la 18 iunie 2014

^ a b Doi deputati PDL, Petru Calian si Adrian Gurzau, implicati intr-un scandal de prostitutie si trafic de persoane. Calian: Faceam un studiu de impact pentru o lege – Esential, 11 martie 2010, R. M., HotNews.ro, accesat la 22 septembrie 2014

^ Brândușa Novac, achitată pentru conflict de interese de Curtea de Apel București, 19 decembrie 2013, Otilia Ciocan, Gândul, accesat la 19 iunie 2014

^ a b Președintele CJ Sibiu, Ioan Cindrea, a fost condamnat definitiv, după ce și-a angajat soția la cabinetul parlamentar, 15 septembrie 2015, Gândul, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Un deputat condamnat justifică angajarea nevestei: era eficientă, 15 octombrie 2015, Traian Deleanu, Evenimentul zilei, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Fostul deputat Ioan Cindrea a câștigat procesul cu Agenția Națională de Integritate, 18 martie 2014, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Oamenii guvernării Năstase, la Sibiu. Ce s-a întâmplat cu reprezentanății PSD care reprezentau Sibiul în perioada 2000-2004, 13 noiembrie 2014, Ramona Găină, Adevărul, accesat la 15 noiembrie 2014

^ Deputatul UDMR Marko Attila Gabor, condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare, 26 noiembrie 2014, Mona Hera, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul Marko Attila Gabor condamnat la trei ani de inchisoare, 26 Noiembrie 2014, Bună Ziua Iași, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul maghiar din dosarul șefei DIICOT, condamnat cu suspendare într-un alt caz de retrocedare, 26 noiembrie 2014, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul Adrian Merka, condamnat la un an și șase luni cu suspendare, pentru conflict de interese, 21 ianuarie 2015, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul Adrian Merka, condamnat la un an si sase luni cu suspendare, pentru conflict de interese – Politic, 21 ianuarie 2015, V. M., HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul Adrian Merka, judecat după ce și-a angajat părinții la propriul cabinet parlamentar, 2 iunie 2014, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 2 iunie 2014

^ a b UPDATE Democrat-liberalii Popoviciu, Samartinean si Ostaficiuc, urmariti penal de DNA Timisoara – Anticoruptie, 30 mai 2014, I. R., HotNews.ro, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Mate Andras Levente, condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare, 10 februarie 2015, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Liderul deputaților UDMR, Mate Andras Levente, trimis în judecată pentru conflict de interese, 18 septembrie 2013, Remus Florescu, Adevărul, accesat la 19 iunie 2014

^ Deputatul Cătălin Rădulescu a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție, sub control judiciar, 18 aprilie 2014, Laurentiu Ionescu, Adevărul, accesat la 23 mai 2014

^ a b PARLAMENT 588 – față și profil. Noul deputat Verginel Gireadă “trei ani cu suspendare”: “Dumnezeu nu e țigan”, 13 decembrie 2012, Biro Attila, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ BARONUL PUILOR. Florin Popescu, mâna dreaptă a Elenei Udrea, urmărit penal pentru că a cerut 70 de tone de carne de pui grill pentru mită electorală, 23 aprilie 2014, Biro Attila, Gândul, accesat la 19 iunie 2014

^ Verdict în dosarul „Schimbul de terenuri”. Gigi Becali, Dumitru Cioflină și Victor Babiuc au ajuns după gratii, 20 mai 2013, Alina Brebenel, Mihaela Cojocariu, Mara Raducanu, Andrei Militaru, Adevărul, accesat la 23 mai 2014

^ Deputatul Gheorghe Coman, condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare, 28 aprilie 2014, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Gheorghe Costin, foști și actuali primari și viceprimari din Beiuș, trimiși în judecată, 27 august 2013, Catalina Cocolos, Bihoreanul, accesat la 23 mai 2014

^ CONDAMNĂRI CU EXECUTARE în Dosarul Transferurilor: Copos – 3 ani și 8 luni, Mihai Stoica – 3 ani și 6 luni, Gică Popescu – 3 ani și o lună. LISTA celor 8 condamnări la închisoare, 4 martie 2014, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ GIGI NEȚOIU în DOSARUL TRANSFERURILOR: Condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni închisoare cu executare, 4 martie 2014, Catalin Lupasteanu -Mediafax, Livia Ispas – Mediafax, Gândul, accesat la 15 octombrie 2014

^ Deputatul de Dolj Gheorghe Nețoiu, condamnat la închisoare cu executare în „Dosarul Transferurilor”, 4 martie 2014, Andreea Mitrache, Adevărul, accesat la 15 octombrie 2014

^ Deputatul Ghervazen Longher, condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, 17 iunie 2014, Mihaela Cojocariu, Adevărul, accesat la 18 iunie 2014

^ a b Deputatul PNL Grigore Craciunescu a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare – Anticoruptie, 16 iunie 2014, R. M., HotNews.ro, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Grigore Crăciunescu a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, 12:57, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul PNL Grigore Crăciunescu, trimis în judecată pentru conflict de interese, 17 octombrie 2013, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Hubert Thuma și fostul procuror Mihai Betelie,condamnați definitiv la 6 luni cu suspendare, 14 octombrie 2014, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 22 octombrie 2014

^ Ioan Oltean este urmărit penal pentru favorizarea infractorului, 12 septembrie 2013, Mihaela Cojocariu, Bianca Sara, Adevărul, accesat la 9 iunie 2014

^ DNA cere arestarea deputatului PC Ion Diniță, cercetat în dosarul președintelui CJ Brașov, Aristotel Căncescu, 10 octombrie 2014, Larisa Ciută, Evenimentul zilei, accesat la 12 octombrie 2014

^ Fostul deputat Karoli Kerekeș, trimis în judecată pentru conflict de interese, 24 ianuarie 2014, RL Online, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ Marian Neacșu, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, judecat pentru conflict de interese. Și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar!, 16 decembrie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 19 iunie 2014

^ Liderul deputaților PSD, Marian Neacșu, trimis în judecată, 16 decembrie 2013, RL Online, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ Surse: Deputatul PSD, Marian Neacsu, trimis in judecata de Parchetul General pentru conflict de interese – Esential, 13 decembrie 2013, D. T., HotNews.ro, accesat la 19 iunie 2014

^ DNA: 43 de edili, urmăriți penal în dosarul lui Mircea Drăghici și al lui Constantin Nicolescu, 4 martie 2014, Valentin Anghel, Mediafax, accesat la 23 mai 2014

^ a b Deputat condamnat definitiv pentru corupție, 24 septembrie 2013, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ REPUBLICA PENALILOR.”DRAMA” deputatului șpăgar Nicu: și-a votat imunitatea și a vrut să fugă în China. A ajuns după gratii, 12 decembrie 2013, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Nicolae Vasilescu, condamnat la doi ani închisoare cu executare. Vasilescu voia să fugă din țară, 11 decembrie 2013, Jurnalul Național, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Oana Niculescu Mizil, trimisă în judecată pentru conflict de interese, 30 septembrie 2013, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Oana Niculescu Mizil a fost trimisă în judecată pentru conflict de interese, 30 septembrie 2013, RL Online, România liberă, accesat la 19 iunie 2014

^ Norocul lui Sebastian Ghiță: Dosarul său vechi de 12 ani este judecat de un magistrat care l-a achitat în 2004, 14 mai 2014, Biro Attila, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul PSD Sonia Maria Drăghici, trimisă în judecată pentru conflict de interese, 10 iunie 2014, Mihaela Cojocariu, Adevărul, accesat la 19 iunie 2014

^ Deputatul Vasile Gliga, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese, 30 iunie 2015, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ Deputatul PSD Vasile Gliga, judecat pentru că și-a angajat soția la Parlament, 8 ianuarie 2014, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Baronul de Prahova și fiul său au fost trimiși în judecată. DNA cere AREST la domiciliu pentru Mircea Cosma, 12 aprilie 2014, Magda Spiridon, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Theodor Nicolescu a fost arestat, 27 martie 2015, Otilia Ciocan, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul Ioan Adam rămâne în arest – definitiv, 4 decembrie 2014, Catalin Lupasteanu, Mediafax, accesat la 4 ianuarie 2016

^ a b Patru deputați acuzați de conflict de interese de ANI pentru că și-au angajat rudele la Parlament, 11 noiembrie 2013, Biro Attila, Gândul, accesat la 18 iunie 2014

^ Deputatul Niculae Mircovici, condamnat definitiv la șase luni închisoare cu suspendare – AGERPRES, 23 februarie 2015, Agerpres.ro

^ Deputatul Niculae Mircovici: Voi contesta la CEDO decizia ÎCCJ de condamnare a mea, cer daune, 27 februarie 2015, Emma Toader, Mediafax, accesat la 3 ianuarie 2016

^ ANI: Deputatul Steluța Cătăniciu, în conflict de interese în perioada în care a fost consilier local, 27 martie 2013, Departamentul Social, Mediafax, accesat la 19 iunie 2014

^ Deputatul Dorinel Ursărescu urmărit penal pentru implicare în afaceri cu motorină. La o tonă vândută, avea promiși 100 de euro, 21 octombrie 2014, Florin Jbanca, Adevărul, accesat la 30 octombrie 2014

^ Deputatul Mircea Roșca, cercetat sub control judiciar, 14 aprilie 2015, Andra Mitu, România liberă, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul Mircea Rosca, cercetat sub control judiciar – Anticoruptie, 14 aprilie 2015, Alina Neagu, HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ a b c DNA a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului Dănuț Culețu, 6 ianuarie 2015, Agerpres, accesat la 4 ianuarie 2016

^ a b Deputatul Dănuț Culețu, trimis în judecată, 6 ianuarie 2015, David Simion, România liberă, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Ion Ochi, deputat PSD, poate fi arestat, 27 aprilie 2015, Jurnalul Național, accesat la 4 ianuarie 2016

^ DNA: ”Deputatul Ion Ochi și-a construit o imagine de neatins”, 22 aprilie 2015, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Deputatul PSD Ion Ochi, trimis in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu, a demisionat din Parlament – Politic, 1 septembrie 2015, Alina Neagu, HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Trei ani de închisoare cu executare pentru fostul președinte al CJ Botoșani Constantin Conțac, 31 octombrie 2012, Adevărul, accesat la 23 mai 2014

^ Cum fuge „hăituitul” Oprișan, de șapte ani, de justiție, în „Dosarul Căprioara”: prefecți amnezici, polițiști aroganți cu instanța, primari audiați cu forța, 17 noiembrie 2013, Borcea Stefan, Adevărul, accesat la 9 iunie 2014

^ Fostul șef al CJ Argeș Constantin Nicolescu, condamnat la șapte ani și opt luni de închisoare, 5 februarie 2015, Gândul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ DNA: Constantin Nicolescu, președintele CJ Argeș, trimis în judecată., 18 mai 2011, Jurnalul Național, accesat la 23 mai 2014

^ Președintele CJ Bistrița-Năsăud, cercetat pentru corupție: Nu mă simt vinovat cu absolut nimic, 30 martie 2012, RL Online, România liberă, accesat la 23 mai 2014

^ Baronul de Botoșani, Florin Țurcanu, condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, 11 decembrie 2014, M. Z., Antena 3, accesat la 4 ianuarie 2016

^ BARONUL PNL DE BOTOȘANI. Vicepreședintele PNL, Florin Țurcanu, condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru fals și uz de fals, 14 martie 2014, Ionel Stoica, Evenimentul zilei, accesat la 23 mai 2014

^ DNA i-a trimis in judecata pe presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, si pe fiul sau, deputatul Vlad Cosma, sub acuzatia de fapte de coruptie – Esential, 11 aprilie 2014, C. Z., HotNews.ro, accesat la 5 iunie 2014

^ Președintele PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la șase ani de  închisoare într-un dosar privind retrocedări ilegale, 19 decembrie 2014, Mădălin Sofronie, Adevărul, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Fostul prefect de Ialomița, Marinică Cazacu, riscă pușcăria, 2 septembrie 2010, Alexandru Boariu, Jurnalul Național, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Dosarul „Trafic cu terenuri” – Marinica Cazacu, 10 martie 2008, HotNews.ro, accesat la 4 ianuarie 2016

^ Pricopsirea baronului de Teleorman, Teodor Nițulescu, 19 iunie 2012, Mihaela Naftanaila, România liberă, accesat la 23 mai 2014

^ Gheorghe Falcă, achitat în dosarul în care era judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu, 22 mai 2012, Dan Lungu, Mediafax, accesat la 3 iunie 2014

^ Recurs respins: Dumitru Sechelariu, cercetat în continuare în libertate, 4 martie 2010, Antena 3, accesat la 3 iunie 2014

^ Dumitru Sechelariu va fi cercetat in libertate – Esential, 2 martie 2010, D. G., HotNews.ro, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul Bacăului, Romeo Stavarache, trimis în judecată, 3 aprilie 2014, Gândul, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, cercetat de DNA pentru luare de mită și trafic de influență, 18 iunie 2013, Livia Ispas -Mediafax, Catalina Cocolos, Gândul, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul din Baia Mare, Cristian Anghel, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare pentru fapte de corupție, 17 martie 2010, Gândul, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul din Buzău, Constantin Boșcodeală, trimis în judecată a două oară după retrocedarea ilegală a unui teren de 33 de hectare, 2 iunie 2014, Virgil Burlă, Evenimentul zilei, accesat la 3 iunie 2014

^ Fostul primar al Clujului, Sorin Apostu, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Soția lui a primit 3 ani cu suspendare, 25 iulie 2013, Sebastian Lungu, Remus Florescu, Adevărul, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul din Năvodari, condamnat la trei ani de închisoare pentru dare de mită, 8 aprilie 2014, Andreea Unturica -Mediafax, Cosmin Vaideanu, Gândul, accesat la 3 iunie 2014

^ Fostul primar Tudorel Calapod, condamnat la trei ani și jumătate de închisoare, 7 februarie 2013, Sorin Breazu, Evenimentul zilei, accesat la 3 iunie 2014

^ Cum a ajuns Gheorghe Ștefan în vizorul procurorilor anticorupție, 4 iunie 2014, Florin Jbanca, Adevărul, accesat la 9 iunie 2014

^ Primarul din Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, 26 martie 2014, Irina Rîpan, Adevărul, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul Pandele, achitat de Tribunalul București, 19 decembrie 2011, Cristian Șt. Vasilcoiu, Evenimentul zilei, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul Zalăului, Radu Căpîlnașiu, declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate, 1 noiembrie 2013, Alina Pop, Adevărul, accesat la 9 iunie 2014

^ Dosarul „Retrocedări ilegale”. Fostul primar Cristian Poteraș, achitat de magistrați. Decizia nu este definitivă, 10 aprilie 2014, Mihaela Cojocariu, Adevărul, accesat la 3 iunie 2014

^ Primarul Carașovei – trimis în judecată pentru conflict de interese, 14 ianuarie 2014, Daniel Botgros, Ziua de Vest, accesat la 19 iunie 2014

^ ANI: viceprimarul orașului Oradea, abuz în serviciu și conflict de interese, 4 noiembrie 2011, Cristian Șt. Vasilcoiu, Evenimentul zilei, accesat la 3 iunie 2014

^ https://www.monitorulsv.ro/Local/2014-06-19/Avocatul-Paul-Rusu-fost-consilier-local-in-Suceava-si-candidat-pentru-un-post-de-deputat-condamnat-definitiv

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Guvernul de la “răcoare”. Lista miniștrilor ajunși la închisoare, 18 august, 2014, Marina Dohi, Click!

Cati condamnati, trimisi in judecatata si cercetati penal, fac legi in Parlamentul Romaniei. Lista completa  – Esential, 16 octombrie 2014, D. Tapalaga, HotNews.ro

PNL, cel mai penal partid din ultimul deceniu!, 27 februarie 2014, Răzvan Gheorghe, Ziua News

Ioan Mureșan deschide seria: miniștri după gratii, 28 mai 2012, Andrei Aștefănesei, Adevărul

Parlamentul e plin de condamnați și cercetați penal/LISTA în articol, 9 noiembrie 2015, Răzvan Lăzăreanu, expunere.com

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Listă de scandaluri publice din România

Listă de scandaluri sexuale politice din România

Dosarul „Nana”

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_politicieni_rom%C3%A2ni_implica%C8%9Bi_%C3%AEn_scandaluri_publice

 

 Util pentru TREZIREA Fermierilor: In timp ce liderul sindical Dumitru Costin arata cum  STRUCTURILE MAFIOTE împiedică FERMIERII  să-și vândă produsele,  un fermier englez il  indeamna la trezire pe orice roman, dupa  ce Anglia a iesit din UE, (ca sa intre in…SUA)!

 

Fermierii români dau de pomana laptele,sau il  aruncă , în timp ce piața românească este inundată de lapte din import! Agricultorii produc cartofi ca să hrănească porcii. Structuri mafiote românești în cârdășie cu personaje din afara țării   împiedica produsele   să ajungă din fermă pe piață! Acuzațiile sunt aduse de liderul sindical Dumitru Costin.

„Nu se poate să nu te intereseze securitatea alimentară! Să constați că producătorii tăi nu pot să intre pe piața națională cu lapte pentru că structuri mafiote în cârdășie cu oameni din afară importă lapte la un preț mai mic decât cel pe care-l produc. Ce explicații pot să dai faptului că ajunge lapte din Polonia pe piața românească, neprocesat, la un preț mai mic decât laptele românesc?! Ai, pe de o parte, subvenții mai mari pe care le dă Guvernul polonez pentru producătorii lor. Din informațiile de care dispunem, se pare că Guvernul polonez oferă subvenții și pentru transportatorii de lapte care vin încoace, să aducă laptele pe piața românească. Pe cale de consecință, ai noștri aruncă laptele la canalizare sau îl dau la porci. E o nebunie întreagă! Oamenii ăștia pentru ce muncesc?!” acuză Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical.

Fermierii români din sectorul laptelui nu sunt singurii loviți de criză și de neputința de a pătrunde pe piața românească, de a-și vinde produsele la ei în țară.

„Nu există o viziune clară nici în ceea ce-i privește pe producătorii de cartofi. În România, din informațiile noastre, an de an se produc circa 1,5 milioane de tone de cartofi, care rămân neconsumate, neintrate în fluxul de producție. Se strică, se depreciază sau sunt dați ca hrană la animale. În timp ce în România nu avem industrie de procesare a cartofului, în timp ce Ministerul Economiei care are în răspundere politicile comerciale ale României, politicile de export nu e în stare să facă niște politici active. În timp ce țări întregi de pe lumea asta stau la coadă să aibă acces la mâncare și nu-și pot produce mâncarea, România distruge cantități! Autoritățile statului nu au niciun fel de preocupare. De asta avem și prețuri mari, de asta piețele noastre sun invadate de subproduse pe care le aduc alții”, spune liderul sindical.

România ar putea să producă hrană pentru 80 de milioane de oameni, ar putea exporta hrana și să o vândă pe piețele globale. În loc să se întâmple așa, noi importăm aproape jumătate din ce consumăm.

 

Mesajul unui fermier englez către cel roman, dupa  ce Anglia a iesit din UE, ca sa intre in…SUA!

 

Dragă colega,

Am înțeles că ai aflat și tu că noi, fermierii englezi am votat în majoritate pentru ieșirea din UE.

Știrea e deci că vom avea piața agro-alimentară protejată și că, da, în schimb nu vom mai avea subvenții de la UE ci de la statul britanic.

Dar tu fermier român, nu ți-ai luat subvențiile pe anul acesta, deși le ai printre cele mai mici din UE.

Adică ai dezavantajul principal de a fi în afara UE, tu fiind înauntru? Tare!

Și ai toate dezavantajele de a fi înauntru? Cum ar fi importuri ieftine care să te sufoce? Fără glifosat și neonicotinoide?

Cu tot felul de deștepți care te învață că dacă îți aperi piața internă, ești ne-european?

În timp ce la voi un occidental vă cumpără hectarul de teren agricol cu 1-2 salarii lunare iar ai voștri trebuie să muncească 2-3 ani ca să-și poate cumpăra un hectar de teren?

E asta egalitate și piață liberă?

În timp ce fermierii francezi, nemți și olandezi primesc subvenții de la UE de 4-5 ori mai mari ca ale tale?

E asta egalitate și piață liberă?

Iar supermarketurile străine vă aduc produse doar de la producătorii lor, în timp ce laptele vostru îl aruncați la porci.

Bravo, fermier român, ai rupt gura târgului!

Să înțeleg că ești într-o situație ciudată: cu un picior ești în gheață și cu altul în foc, și pe medie ar trebui să te simți bine, nu?

Adică culegi toate dezavantajele de peste tot: și de a fi în UE și de a fi în afara UE!

Și nici nu ai voie să te aperi, nu?

Că brusc devii împotriva economiei de piață! Păi noi, acum în afara UE vă vom arăta ce înseamnă economia de piață, căci noi, englezii am inventat-o!

 

 

“Anonimii” ciobani”  lupta in van  cu  vanatorii adunati intr-o casta privilegiata, prin incuscrirea cu   politruci precum Mugur Isarescu,care   calca  in picioare interesele legitime ale oierilor -pentru hobby-ul lor  

 

Cine sa rezolve problemele  ciobanilor?

Dincolo de semnalul de alarmă lansat de fermieri  ,privind întârzierea acordarii subvențiilor,vânzarea terenurilor către străini, ca și Legea 321 care ar fi trebuit să reglementeze relația producătorilor români cu supermarketurile – catalogate  legi antiromânești.;Hărțuirea de instituțiile statului: ANAF, AFIR,  dovedesc faptul ca  munca este infracțiune;Deasemeni,refuzul de a intelege  că salcâmul nu e asimilat ca eligibil în perdelele forestiere,  ca  alimentele din supermarket  nu sunt  ale producătorilor români,am mai descoperit  o lege facuta pe lobby-ul vinatorilor-parlamentari, am inteles frica de proteste a parlamentarilor si am vazut inca o data pericolele supra-reglementarii.La fel de importanta mi se pare insa si iesirea din letargie a unei categorii profesionale, care ne reaminteste ca trebuie sa luptam pentru drepturile noastre legitime daca le socotim calcate in picioare de politicieni.

 

Plus ca ne-am amintit de ororile vinatorii, aceasta activitate socotita nobila de unii, pe care insa eu o gasesc primitiva si oribila.

 

Cauza primordiala a protestului o reprezinta inteferenta vinovata a hobby-ului unor parlamentari in activitatea lor profesionala. Practic, modificarile la Legea vinatorii din 2006, facute printr-o lege votata in 2015, au fost impuse de parlamentari-vinatori care nu s-au sfiit sa aminteasca in expunerea de motive la lege despre “nemultumirea maselor de vinatori in continua crestere”.

 

Acesti parlamentari-vinatori, dintre care merita amintiti Florin Iordache (PSD, una dintre eminentele cenusii juridice ale partidului), Ioan Chelaru (PSD) si Attila Kelemen (UDMR) au facut o lege pentru ei insisi si pentru tovarasii lor de carnagii. Furiosi ca ciobanii si ciinii lor le sperie vinatul, vinatorii au dat o lege prin care au limitat, pur si simplu, numarul de ciini.

 

Dar disperarea ciobanilor a mai avut o cauza: in ultimul an s-au inregistrat zeci de cazuri de vinatori care au impuscat pur si simplu ciinii de la stine. Pur si simplu pentru ca puteau. A existat si un caz sinistru, cu un vinator care a impuscat ciinele ciobanului sub ochii unui copil. Or, pentru multi ciobani ciinii fac parte din familie, practic, stau cu ei mai mult decit cu familia. Situatia a ajuns critica, prea multe abuzuri ale unor vinatori i-au scos din minti pe ciobani.

 

Care sint cele mai importante lucruri cu care am ramas dupa acest protest dur, dar si eficient al ciobanilor (azi, guvernul a modificat prin Ordonanta de Urgenta legea care limita numarul de ciini la stina si interzicea pasunatul intre 6 decembrie si 24 aprilie)?

 

 1. Vinatorii au unul dintre cele mai puternice grupuri de lobby din Romania. Vinatorii au devenit o casta privilegiata prin incuscrirea cu clasa politica. Grupati intr-o asociatie condusa de nume grele precum Mugur Isarescu, parlamentarii sus-numiti, Adrian Nastase si alti puternici ai zilei, vinatorii au calcat in picioare pentru hobby-ul lor interesele legitime ale unei intregi categorii profesionale.

 

 1. Excesul de supra-reglementare (pe modelul “stim noi ce e mai bine pentru tine si afacerea ta”) duce la aberatii economice, la distorsiuni in activitatea economica si in viata oamenilor. Vezi aici si aberatia legislativa, votata chipurile din greseala, care interzice publicitatea la medicamente pe TV. Ei, genul asta de supra-reglementare, de micro-management din biroul de parlamentar al afacerilor, sfirseste intotdeauna prin a-i scoate din minti pe oameni.

 

 1. Parlamentarilor le o frica ingrozitoare de proteste. Constienti de propriile slabiciuni, parlamentarii au inceput sa se teama de oamenii iesiti in strada, mai ales dupa protestele #Colectiv. O proba clara e reactia precipitata a lui Liviu Dragnea, care a facut o eroare de incepator: sub presiunea ciobanilor, stiind ca 8 parlamentari PSD-isti cu carnete de vinatori sint cei care au creat aberatiile legislative, i-a cerut lui Iohannis sa intoarca o lege pe care presedintele o intorsese deja (deci nu o mai putea intoarce inca o data la Parlament).

 

 1. Calitatea profesionala si morala a celor mai multi dintre actualii parlamentari este execrabila. Legea care i-a infuriat pe ciobani a fost facuta sub lobby-ul vinatorilor, legea cu interzicearea publicitatii la medicamentele fara reteta a fost votata accidental, aceiasi parlamentari au sfidat regulile morale minime marindu-si lor insisi pensiile – toate s-au intimplat in citeva zile.

 

 1. Tot mai multe categorii sociale si profesionale devin constiente de propriile drepturi si isi cer dreptatea in strada. E tot efectul #Colectiv. Oamenii nu mai suporta sa fie calcati in picioare de o clasa politica invalidata repetat de propria coruptie, lacomie si incompetenta. Cred ca vom mai vedea astfel de proteste, pe masura ce parlamentul, guvernul ori partidele vor promova proiecte legislative fara legatura cu realitatea, facute la presiunea ilegitima a unor grupuri de interese si cu impact decisiv asupra vietilor noastre.

 

Am vazut comentarii ale unor cititori HotNews.ro sau pe Facebook care sustin ca legea data de parlamentarii-vinatori e corecta, ca ciobanii fac multe abuzuri, ca distrug terenurile pe unde pasuneaza, ca unii dintre ciinii ciobanesti omoara animalele salbatice. Raspunsul pentru astfel de abuzuri trebuie sa fie ferm, prin apelul la autoritati si sanctionarea cazurilor punctuale. Raspunsul nu poate fi insa in nici un caz o lege care sa-i considere apriori pe toti ciobanii vinovati, sa le interzica pasunatul toata iarna, sa le impuna numarul maxim de ciini la stina.

 

Sint unii care zic ca e necesara limitarea pasunatului si a numarului de ciini pentru prezervarea biodiversitatii. Culmea e ca parlamentarii care nu mai pot de grija biodiversitatii sint aceiasi care au facut scut ani intregi in jurul braconierilor (unii dintre parlamentari fiind ei insisi mari vinatori de week-end), in jurul companiilor care defriseaza masiv (unii dintre parlamentari fiind ei insisi mari afaceristi in acest sector).

 

Cit despre ciinii care omoara vinatul, asta e pur si simplu o prostie: ciinii ciobanesti de talie mare nu pot alerga dupa vinat fiindca au jujeu la git (o bucata de lemn prinsa cu un lant care ii impiedica sa fuga), iar ciinii mici pot cel mult sa sperie vinatul sau sa manince ouale pasarilor din cuiburile de pe pamint. Alta era problema reala a vinatorilor si a organizatorilor de vinatori: ciinii le pun uneori pe fuga vinatul si le strica partidele de vinatoare organizate pe sume imense.

 

In schimb, nici un parlamentar nu a stat sa se gindeasca cit de important e ciinele pentru un cioban. E esential pentru supravietuirea lui si a afacerii lui, e un membru al familiei lui. Aceasta ruptura intre Parlament si realitate e cauza primordiala pentru scaderea periculoasa pentru democratie a increderii cetatenilor in Parlament.

 

Marile corporații conduc,inclusiv   lumea agricola, spre gropile sapate de ei

 

 

 Domnilor Agricultori din Romania,dețineți o comoară unicata! Aveți o ultimă șansă să LUPTAȚI pentru țara voastră, înainte de a  vă fi luată cu totul!”

La nivel european, Sir Julian Rose luptă astăzi împotriva curentului periculos care distruge micile afaceri agricole, care acaparează terenurile agricole ale statelor din fostul bloc socialist. În pofida tuturor presiunilor, vorbește deschis și îndeamnă fermierii și mai ales guvernele să ia atitudine în fața celor care urmăresc doar bogăția și puterea.

 

”Marile corporații conduc, guvernele doar le urmează. Marile corporații, lanțurile de supermarketuri, guvernele și Uniunea Europeană, toate fac parte dintr-un mare club. Și tot ceea ce vor să obțină sunt bogăție și putere. Ceea ce vreau să spun este că în Europa de Est au fost oameni naivi, care abia au intrat în UE. Pământul este ieftin. Forța de muncă este ieftină în comparație cu Vestul Europei. Și atunci ce și-au zis: Haideți, băieți, să punem mâna cât timp e acolo!”, a declarat Sir Julian Rose într-un interviu acordat echipei emisiunii ”În premieră cu Carmen Avram” de la Antena 3.

 

Rose a povestit un episod cutremurător privind politica dusă de UE în raport cu micii fermieri. O politică pe care a aflat-o chiar la Bruxelles , în momentul aderării Poloniei la marea familie europeană.

 

”Îmi aduc aminte de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Am intrat în cameră și era o doamnă care conducea ședința. Și le-am spus că eu vin din Anglia și că, în țara mea, când am aderat la UE , am început să pierdem fermierii și pământul pe care îl lucrau.

Dacă aceeași politică va fi aplicată în Polonia, aproape două milioane de fermieri își vor pierde terenurile. Cum veți rezolva această problemă. Și ea mi-a spus: Eu nu cred că tu înțelegi ce înseamnă Uniunea Europeană. (…) Uniunea Europeană nu e interesată de fermele mici. Este aceeași politică aplicată peste tot”, spune britanicul.

 

Mesajul lui pentru români, pentru guvernul nostru, este clar: ”Aveți o comoară! Am vizitat țara voastră. Este un loc minunat. Care este acaparat de forțe cărora nu le pasă de frumusețea și bogăția peisajelor, de fermieri și de experiența lor. Aveți o ultimă șansă! Guvernul vostru să lupte pentru voi, pentru cultura și mândria voastră, pentru produsele voastre de calitate, pentru frumusețea zonelor naturale. Încercați să le controlați până nu vi se iau din mâini. Aveți o ultimă șansă să luptați pentru țara voastră înainte să vă fie luată cu totul!”.

 

 

Sub umbrela Mafiei Nationale si Globale,  Supermarketurile măresc de 10 ori prețul laptelui,dezvaluie Irimescu- La Vatra Dornei laptele costă 40 de bani pe litru la fermieri,dar în comerț continuă să fie 4 – 4,5 lei

 

Sectorul laptelui se confruntă cu probleme grave de când s-a renunțat la cota de lapte, iar în România s-a ajuns în nordul țării la situația în care laptele costă 40 de bani pe litru la fermieri, deși în comerț continuă să fie între 4 și 4,5 lei, a declarat, luni, Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană.

“Comisarul Phil Hogan a prezentat  un pachet pentru sectoarele în criză. Este vorba în primul rând de sectorul laptelui, lăsând însă flexibilitate statelor membre pentru a putea distribui ajutorul și către alte sectoare. Sigur, foarte important este că suma respectivă de 500 de milioane de euro a fost împărțită în două: 350 de milioane pentru a rezolva problemele în sector și 150 de milioane de euro pentru a permite statelor să reducă voluntar producția de lapte. Credem că este o măsură foarte bună pentru că știm cu toții că sectorul laptelui se confruntă cu probleme grave de când s-a renunțat la cota de lapte. În România, s-a ajuns în nordul țării, în zona de munte, la Vatra Dornei, ca laptele să coste 40 de bani pe litru, deși în comerț continuă să fie 4 lei — 4,5 lei”, a spus Irimescu.

Acesta a afirmat că sunt probleme importante pe lanțul alimentar și a cerut soluții pentru echilibrarea riscului între actorii de pe lanțul alimentar, întrucât fermierii sunt cei care deocamdată suportă riscul.

“În altă ordine de idei, sigur, este foarte important ca legislația necesară să se adopte cât mai rapid, pentru că deja suntem în luna iulie, probabil că mai devreme de începutul lui septembrie a promis comisarul Hogan. Dar nu se va putea adopta deoarece în august este lună de vacanță, dar sperăm cât mai rapid. În plus, condițiile care se pun trebuie să nu conducă iarăși la o creștere exagerată a birocrației, pentru că administrația și fermierii se confruntă cu din ce în ce mai multă birocrație. Ca urmare, pentru implementarea cât mai rapidă a măsurilor este nevoie de eforturi susținute și de inspirație pentru a veni cu măsuri cât mai simple și desigur banii să ajungă cât mai repede la fermieri”, a precizat Achim Irimescu.

Ministrul Agriculturii susține că pachetul anterior, decis în septembrie 2015, a avut termen limită 30 iunie 2016 și multe state, inclusiv România, au ales o serie de măsuri care au permis de abia înaintea termenului de 30 iunie să se aloce acești bani, iar mulți dintre ei sunt în prag de faliment.

Comisia Europeană (CE) va aloca încă 500 milioane de euro (553 milioane de dolari) pentru a ajuta fermierii să facă față prețurilor scăzute, în special în sectorul produselor lactate, afectat de renunțarea la cotele de producție și de embargoul introdus de Rusia.

 

 

Produsele agricole ale Fermierilor  sunt luate pe doua parale de samsarii nationali si niveleaza calea belsugului pentru comerciantii internaționali si globali  

 

În Banat și Oltenia, grâul a coborât pentru prima dată sub pragul de 600 de lei pe tonă, iar porumbul – sub 650 de lei. Doar în Muntenia prețurile se mențin încă ridicate, dar au o tendință clară de scădere.

 

Campania de recoltare a venit cu scăderi dramatice la prețurile grâului și porumbului, reiese din datele centralizate de Ministerul Agriculturii (MADR)  .

 

Ultimele cotații, actualizate miercuri, 13 iulie, arată că în Banat prețul grâului pentru panificație a scăzut de la peste 600 de lei tona în săptămânile anterioare la 544 de lei tona în prezent.

 

Și în Oltenia sunt scăderi dramatice, de la 675 de lei tona în iunie la 585 de lei tona în prezent.

 

Muntenia se menține cu greu peste pragul de 600 de lei tona, dar și aici coborârea cotațiilor este abruptă: de la 670 în iunie la 628 de lei tona în prezent.

 

Și porumbul este în cădere liberă: Banatul consemnează cotații de 650 de lei tona, după niveluri de peste 700 de lei în cursul lunii iunie, iar Oltenia are prețuri puțin peste 640 de lei tona (după un vârf de 695 de lei consemnat în iunie).

 

În Muntenia, prețurile la grâu se mențin ridicate, la peste 770 de lei tona.

 

În Portul Constanța, prețurile se “scufundă”

 

Nici în Portul Constanța, unde așteptările pentru un preț mai bun sunt de regulă ridicate, cotațiile – exprimate, de data aceasta în dolari/tonă – nu arată deloc bine pentru agricultori.

 

Grâul a coborât în prezent mai jos de 173 de dolari/tonă, după ce fusese la peste 190 de dolari/tonă, iar porumbul a scăzut de la 188 la 183 de dolari/tonă.

 

Orzul, de asemenea (un produs care merge bine la export), a scăzut de la 165 la 160 de dolari/tonă.

 

Prețul grâului este determinant pentru ceea ce vom numi an agricol bun sau an agricol slab. Pentru că, în final, oricât de bună ar fi o recoltă, contează cu cât o vinzi și ce profit faci din valorificarea ei.

 

În județele agricole ale României prețul grâului este unul dintre subiectele cele mai fierbinți în această perioadă a anului.

 

Puțini sunt fermierii care au posibilitatea de a stoca, așa că mulți vor vinde și direct, din câmp, imediat după recoltare.

 

Așa se face că, pentru majoritatea producătorilor români, faptul că se vorbește despre un preț pe piețele spot de 160-162 de euro/tonă la această oră pentră grâul livrat în august, este prea puțin relevant.

 

În realitate, ceea ce obțin agricultorii pe grâul de panificație este un preț mult mai mic.

 

Egiptul dă mai puțin de 170 de dolari pe tonă

 

Zilele trecute, Autoritatea Generală pentru Aprovizionare (GASC – entitatea responsabilă pentru achizițiile strategice de grâu în numele statului egiptean) a analizat ofertele de livrare a grâului în perioada 10-20 august.

 

Cea mai mică ofertă depusă la licitația de marți a fost de 161,8 dolari pe tonă, preț care nu include transportul, pentru grâu din Ucraina. În cazul grâului din România, cea mai mică ofertă a fost depusă de traderul Ameropa, care a oferit grâu la un preț de 169,3 dolari pe tonă.

 

Traderii au precizat că numărul mare al ofertelor depuse la licitația de marți (13 dosare față de o medie de 5 oferte înregistrate la licitațiile anterioare) se explică prin creșterea interesului traderilor după un decret ministerial care a rezolvat o dispută de durată cu privire la criteriile de calitate ale grâului importat.

 

În ultimele șase luni, diferite agenții guvernamentale egiptene au emis norme contradictorii cu privire la conținutul de “cornul secarei” (o ciupercă vegetală care parazitează diferite cereale – n.r.).

 

Dar un decret ministerial care a intrat marți în vigoare apus capăt acestei dispute prin introducerea unui standard acceptat la nivel internațional privind un conținut de “cornul secarei” de maximum 0,05%.

 

Un expert NASA care a avut acces la dosarele ultrasecrete ale Wikipedia, rupe tacerea: fenomenul tampirii globale a Fermierilor,a Omenirii ,e mult mai periculos decat cel al incalzirii globale!

 

Desi aproape nimeni nu vorbeste despre tampirea globala, efectele ei sunt atat de evidente in zilele noastre incat tampirea globalanimeni nu mai poate contesta existenta acestui fenomen.

-Tampirea globala reprezinta fenomenul de crestere anuala a mediei de tampiti la nivel mondial. Ritmul de crestere accelerandu-se alarmant de mult in ultimii 25 de ani, tot mai multe guverne isi pun problema consecintelor pe termen mediu ale acestui fenomen.

 

Tampirea a evoluat treptat si a luat diverse forme, pe masura ce omenirea a continuat sa polueze planeta cu tot felul de gunoaie umane, insa curba graficului care monitorizeaza tampirea planetei a inceput sa urce brusc in ultimii ani, pe masura ce tot mai multi pamanteni fac abuz de televizor si calculator.

 

Desi sunt zone mai predispuse la tampire decat altele, de exemplu Europa de Est, efectele ei se vad deja cu ochiul liber pe absolut toate continentele.

 

Vanatoarea de pokemoni, e doar varful iceberg-ului, unul dintre cele mai vizibile efecte ale fenomenului, insa un expert ca mine poate recunoaste tentaculele tampirii globale inclusiv in politica, mass-media, pe Facebook sau pur si simpu pe strada.

 

Efectele tampirii globale ne ameninta pe noi toti si pot duce chiar la distrugerea vietii pe Pamant asa cum o stim noi.

 

A declarat expertul american, celebru dupa precizia cu care a dezvaluit si in trecut anumite informatii clasificate.

 

In ciuda acestor evidente exista voci, de regula interesate, care contesta existenta acestui fenomen, ba unii chiar sustin contrariul, ca de fapt omenirea ar fi din ce in ce mai inteligenta, lucru extrem de improbabil in opinia majoritatii expertilor NASA

CU AJUTORUL LEGIUITORILOR SI BURGHEZIEI SOCIALISTE,România a devenit un EL DORADO agricol. Mii de hectare de teren se vând la SECRET către străini. Cum se fac tranzacțiile de milioane de euro care le dublează profitul… 

…un comisar european ne îndeamnă să ne protejăm terenurile agricole? Phil Hogan: România să facă mai dificil accesul cetățenilor străini la pământuri……România, data de POMANA  la bucata . Oficial: 40% din terenurile agricole sunt în posesia străinilor… 

România, vândută la hectar. Oficial: 40% din terenurile agricole sunt în posesia străinilor…

Acuzat că a expropriat abuziv țăranii și a mituit magistrații pentru a scăpa de procese, un austriac a ACUMULAT 21.000 de hectare de pământ și o avere imensă în RomâniaAcuzat că a expropriat abuziv țăranii și a mituit magistrații pentru a scăpa de procese, un austriac a ACUMULAT 21.000 de hectare de pământ și o avere imensă în România

România, cumpărată la bucată. Cât pământ românesc deţin străinii şi cu cât se vinde un hectar

Jumătate din pământul agricol al României a fost cumpărat de străini. TOATĂ producția merge la export  si alte stiri le puteti lectura pe://informatii-agrorurale.ro/calaii-compensati-pentru-furtul-avutiei-obtesti-si-pentru-impuscarea-ceausilor-la-praznicul-comunismului-si-au-tras-partea-leului-si-bisericanii-prin-tacerea-si-pactizarea-cu-tradatorii-criminali/

 

Învățământul agricol in general,si celalalt ,in special,va produce o adormire a conștiinței umane ,pentru a nu-i incurca pe globalisti…

 

Una dintre preocuparile  globalistilor consta in a produce elevi-robot.Elitele și-au dat seama că pentru starea de conștiință actuală a omenirii cea mai eficientă metodă e îngrădirea lentă a drepturilor oamenilor, transformarea extrem de lentă a libertăților, subliminalul și diverse tehnici colectiv psihologice ce transformă omul în sclav… totul încet, încet, aproape invizibil. În scurtă vreme se va produce o adormire a conștiinței umane cum nici nu va imaginați.

De fapt acest proces a început deja. În prezent legile prevăd că e obligatoriu ca de la 5-6 ani până la cel puțin 17-18 ani copiii să fieindoctrinați în instituții educative ce nu fac altceva decât să scoată roboți pe bandă.  De ce spun asta ? Pentru că școala nu sprijină transformarea copiilor în adulți responsabili, autonomi, cu spirit de inițiativă, spirit etic, etc. Școala se bazează pe transmiterea unei cantități enorme de informații. Nu se ține cont de calitatea individului ci se pune accent pe competiție. Un profesor particular este accesibil doar persoanelor cu foarte mulți bani iar dintre acestia foarte puțini aleg varianta asta. Elevii și studenții din ziua de azi învață la propriu ceea ce li se predă, fără a avea posibilitatea de a contrazice un dascăl. Lucrurile merg atât de departe încât, în anumite cazuri și rezolvarea unei probleme de matematică trebuie să fie făcută după anumite norme; chiar dacă ajungi la acelas rezultată pe alte căi, trebuie folosite cele puse la dispoziție de sistem.

Toate marile genii din trecut au avut probleme de acomodare în școli tocmai datorită îngrădirii de care se loveau. Oare câți copii sunt în aceeași situație ? În viitor doar elitele vor mai avea profesori particulari care îi vor învăța pe copiii acestora CUM să gândească în timp ce restul maselor vor învăța CE și CÂT să gândească. Sistemul se va perfecționa în viitor și va scoate de pe băncile școlii  oameni mult mai indoctrinați iar gândirea proprie va fi înăbușită din faza primară. Organizarea sistemului de educație publică va face imposibil orice gând de revoltă pe mai târziu, deoarece generațiile care vor urmă vor fi instituționalizate aproape de la naștere acesta fiind și motivul distrugerii noțiunii de familie, că celulă de bază a societății.

Familia viitorului pregateste copiii  sa fie  învățați de mici că e un lucru normal să aibă relații sexuale cu persoane de acelas sex

 

Tendințele actuale se îndreptă către destrămarea valorilor familiei așa cum le știm noi. În curând familiile de câte doi bărbați sau două femei vor fi ceva obișnuit în viața cotidiană.

E posibil ca anumite centre să fie deschise pentru că părinții vor fi prea ocupați cu muncă -creșe de copii la un nivel mai avansat- și nu vor mai avea timp să-și crească sau să educe copiii. Acolo vor fi învățați cum trebuie să se comporte în relația cu superiorii și cum să se alinieze standardelor sistemului. Probabil că acești copii își vor vedea familia doar la sfârșit de săptămâna sau o data pe luna.

Chiar dacă deocamdată pare ceva de domeniul SF-ului în viitorul apropiat doar unele familii vor mai avea dreptul de a avea copii. Se vor da legi (probabil prin motivul suprapopulării) prin care se va reduce numărul de copii la maxim doi, iar treptat-treptat doar cei aleși își vor putea exercita dreptul la reproducere. Persoanele cu dizabilități vor fi eutanasiate pentru a nu fi o „povară” pentru ceilalți sau pentru sistem. Se vor folosi anumite mutații ADN pentru a fi create diferite tipuri de oameni ( dar despre asta într-un articol viitor).

Controlul total

 

Închipuiți-vă o lume împărțită în două clase sociale și două teritorii. Cea mai mare parte a oamenilor va face parte, ca și acum, din 001turma care va munci pentru elite. Însă distanța dintre clase va fi mai mare…mult mai mare . Statele se vor unii politic într-o mare alianță planetară iar un guvern va conduce cu o mână de fier această planetă. Oamenii simpli nu se vor mai putea deplasa unde vor și când vor pentru că elitele vor avea „oazele lor de liniște”. Chiar și acum există anumite zone, cum ar fi Dubai, în care nu oricine își permite să meargă și să locuiască, însă în câteva decenii diferență va fi mai vizibilă iar deplasarea în aceste zone imposibilă.

Când programul de desființare a identatitatilor naționale și distrugere a statelor că entități sociale, politice și militare va ajunge în fază finală, continentele vor fi împărțite în sectoare administrative pur și simplu, închise și controlate de granițe ca și cele de stat, și care vor fi conduse de un fel de guvernator asistat de un aparat administrativ asemănător unei primarii din prezent. În funcție de caracteristicile geo-economice ale zonei, sectoarele vor fi agricole, industriale, de cercetare, de recreere – pentru cei „merituoși” care au spălat cu limbă încălțările „stăpânilor” îndeajuns de mult și bine.

Probabil că în câteva decenii polițiști roboți, sau semi-roboți vor patrula pe străzi și se vor asigură că elitele nu sunt deranjate; drone inteligențe vor survola cerul și-ți vor asculta toate conversațiile analizând dacă ești sau nu fidel regimului; clădirile vor avea propriul sistem computerizat care va controla căldura, nivelul iluminării și toate sarcinile care azi necesită implicarea unui om;  mașinile vor fi complet automate, fără șofer;  totul în jurul nostru va fi conectat la o rețea; cam 80% din populație va locui în mega-orașe conectate între ele; se va pune accentul pe învățarea unei limbi care va deveni limbă oficială a Terrei; vor fi migrări masive de populații iar apa e va fi raționalizată pentru mase.

Probabil că legi aspre care vor interzice dreptul la greva, dreptul la a dezbate deciziile Guvernului, dreptul la liberă exprimare cum îl știm azi, vor fi ceva normal peste 50 de ani. Se va ajunge la un stat planetar de tip semi-sclavagist. În curând corporațiile vor avea un cuvânt și mai mare de spus în privință guvernării . Guvernul va fi format probabil dintr-un consiliu din care vor face parte membrii tuturor corporațiilor.

Discrepanțele dintre clase maresc  diferenta  intre bogati si saraci

Chiar dacă și astăzi diferența dintre oamenii foarte bogați și restul lumii este destul de vizibilă, într-un viitor nu prea îndepărtat această va fi și mai mare. Oamenii ce vor conduce această lume vor avea acces la cele mai avansate tehnologii în materie de sănătate beneficiind de viață lungă și sănătoasă în timp ce restul omenirii se va lupta pentru supraviețuire. Elitele nu au nevoie de oameni sănătoși decât dacă se pot folosi de ei pentru muncă, în rest nu le păsa dacă media de viață e undeva între 45-50 de ani. Lucrul acesta se poate vedea și în prezent când se încearcă mărirea vârstei de pensionare undeva la 70 de ani iar tot mai multe drepturi ale pensionarilor sunt scoase de pe lista beneficiilor.  Sistemele medicale avansate nu vor fi accesibile decât păturii aflate la conducere.

Sper ca tot mai mulți să conștientizam în ce lume vor trăi copiii și nepoții noștri. Prin înțelegerea planurilor ascunse ale ocultei putem să ne pregătim și/sau să contracarăm aceste tendințe. Ce-i drept e greu, însă cu o masă cât mai mare de oameni treziți putem schimba viitorul. Chiar dacă în opinia mea viitorul sună sumbru, acesta se poate schimbă prin acțiunile noastre prezente. Ceea ce v-am prezentat mai sus este doar o parte dintr-o mai amplă acțiune urmând să va mai prezint câteva scenarii, mă tem că în aceeași notă pesimistă…

Uniunea Europeană are aceleași intenții ca Hitler – Boris Johnson, liderul iesirii din UE

După alegerile regionale și locale care au adus, între altele, primul primar musulman al Londrei și al unei capitale din Uniunea Europeană în general, într-un interviu acordat lui Sunday Telegraph fostul primar al Londrei, deputatul Partidului Conservator, Boris Johnson, a spus că Uniunea Europeană încearcă să unifice continentul european așa cum au făcut în trecut Împăratul Franței, Napoleon I și dictatorul nazist al Germaniei, Adolf Hitler, după modelul Imperiului Roman de acum 2000 de ani.

 

“UE este o încercare de a face aceasta prin metode diferite. Dar ceea ce lipsește în mod fundamental este eterna problemă, care este că nu există o loialitate față de ideea de Europa. Nu există nicio singură autoritate pe care cineva să o respecte sau să o înțeleagă. Aceasta cauzează  un masiv vid democratic“, a spus Johnson.

 

Fostul primar al capitalei britanice este figura de frunte a lui Vote Leave organizația recunoscută oficial ca reprezentând campania anti-UE și este angrenat într-un turneu de șase săptămâni de-a lungul și de-a latul Regatului Unit pentru a convinge alegătorii să voteze pentru părăsirea Uniunii.

 

Remarca lui Johnson care asemuia țelurile UE cu cele ale lui Hitler a provocat o reacție imediată din partea sprijinitorilor rămânerii în UE.

 

“Să încerci să-i compari pe Hitler și pe naziști – milioane de oameni au murit în cel de-al doilea război mondial, Holocaustul – cu o asociere a unor democrații libere ale Europei ca să aibă relații de schimb și coperare și ca rezultat să aducă pacea pe continentul european după secole de război, este extrem de insultător“, a declarat Hillary Benn, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă al Partidului Laburist de opoziție, partid care sprijină în majoritatea sa rămânerea în UE.

 

Charismatic și demagog?

 

Johnson, care este de formație istoric și clasicist, a respins în interviul său ideea că UE a păstrat pacea și a dat ca exemplu războiul din fosta Iugoslavie, unde Uniunea nu a reușit să împiedice războiul civil.

 

El respinge și argumentul economic în favoarea rămânerii în UE, care în sondajele de opinie avantajează campania pro-UE, dând exemplul monedei unice euro care ar fi fost folosită de Germania pentru a-și ruina competitorii, dând exemplul industriei autmobilului din Italia.

 

Văzut de mulți ca o figură charismatică, de alții ca un demagog și un oportunist, Johnson este considerat de alegători ca având avantajul față de premierul David Cameron, liderul de facto al campaniei pro-UE.

 

Un recent sondaj arăta că 45% dintre alegători sunt de părere că Johnson spune adevărul despre UE, față de numai 21% Cameron.

 

Poate de aceea a și evitat premierul Cameron o dezbatere față în față cu Johnson, colegul său de partid și prieten din tinerețe, preferând apariția alături de Nigel Farage, liderul Partidului Independenței Regatului Unit (UKIP), într-o dezbatere televizată la postul ITV în luna iunie.

 

Campania Vote leave a protestat vehement și a anunțat că va face contestație la OFCOM, organismul de reglementare în televiziune, susținând că Farage nu este o figură reprezentativă ca Johnson.

 

Euroscepticii se tem că intervenția lui Farage, văzut ca extremist în anumite chestiuni, să nu-i îndepărteze pe nehtorâți, în timp ce Johnson este capabil să atragă și persoane care nu sunt neapărat de aceeași opinie așa cum s-a întâmplat când a fost ales de două ori primar într-un oraș dominat de Laburiști.

 71614_121090761392474_522200755_n

 

Agenda elitelor globaliste pune la cale,printre altele,  urmatoarele

 

 1. Crearea unui guvern mondial dominat de catre o mica elita.

 

 1. Crearea unei monede unice electronice cu ideea de a diviza lumea in doua clase : stapani si sclavi.

 

 1. Implantarea in fiecare persoana a unui cip cu informatie biometrica cu datele sale si banii electronici care ii detine, asa obtinandu-se controlul asupra fiecarei persoane de pe planeta.

 

 1. Reducerea drastica a populatiei pentru a ne controla mai usor si a administra resursele naturale.

 

Cum se va ajunge acolo ? Planul este in desfasurare de cativa ani. Inceputa deja de cativa ani criza economica face jocul marilor corporatisti ce au in biroul lor masina de facut bani. Prin aceasta criza foarte multi oameni si-au pierdut economiile si locul de munca, in special in Europa si Statele Unite. Dupa cum s-a vazut in ultimi ani multe corporatii au inregistrat cresteri economice tocmai datorita crizei. In concluzie, doar omul de rand a avut de pierdut de pe urma crizei. „Criza este o modalitate de jaf. Atunci cand cineva da faliment, altcineva castiga din asta” – Dmitri Smirnov, economist. O alta consecinta a crizei sunt protestele oamenilor. Odata cu cresterea protestelor, elita va crea grupuri teroriste antisistem false,care pe langa crime vor instala haos . Consecinta finala va fi instaurarea unui guvern cu o auterita puternica de tip fascist, probabil tot la cererea populatiei.

 

Evolutia colapsului economic a urmat si va urma cursuri diferite. In Europa e generata ideea ca nici o tara nu va putea supravietui singura iar guvernul european stabilit va avea puteri din ce in ce mai mari diminuand suveranitatea nationala. Tari ca Grecia si Cipru au fost date deja ca exemple in caz de nesupunere. Functiile publice ale statului se vor privatiza iar corporatiile se vor contopi cu statul .Vor fi tot mai multe cazuri dezvaluite de politicieni corupti. Acum apar liderii manipulati din umbra de catre corporatii. Acesti lideri se vor declara contra sistemului si vor oferii solitii pentru a da o iluzie de regenerare economica si speranta. Guvernul european se va umple de tehnocrati care inlocuiesc incet dar sigur pe vechii politicieni acuzati de ineficienta si coruptie. Se instaureaza astfel un stat european unificat aparent democratic, guvernat de o elita corporatista.

 

In SUA criza provoaca mari framantari. Prezenta armelor a fost cat de cat reglementata in urma cu putin timp. Totusi vor fi grupuri armate ce vor lupta impotriva statului federal creat si manipulat de catre elite producand victime nevinovate. Guvernul federal va instaura starea de urgenta si legea martiala pentru a se reface controlul. Vor intra in functiune campurile de concentrare FEMA, inchizand dizidentii si pe toti acei care protesteaza, sub pretextul terorismului. Detentii si represalii masive in numele securitatii. SUA va deveni un stat fascist… Totul va culmina cu introducerea serviciului obligatoriu in slujba statului. Masele de oameni ce traiesc in saracie, si nu numai, vor fi obligate sa munceasca pentru stat in schimbul hranei si a cazarii. Pentru a reprima populatia vor fi selectionati cei mai antisociali oameni ce vor forma servicii de militie. Inceputa deja tehnica denuntului si supravegherii intre cetateni va atinge cote cat mai mari in schimbul unor beneficii si al promovarii sociale.

 

Criza sanitara se va instala intr-un anumit moment al colapsului economic pentru a consolida controlul masiv asupra maselor. Astfel se va provoca o epidemie mondiala in care situatia (ca de obicei) va fi exagerata de catre mediile de comunicate generand astfel o stare de panica.Printre alte masuri, se vor interzice manifestatiile sub pretextul propagarii bolilor.Un alt avantaj al epidemiei e anihilarea silentioasa a multor dizidenti politici. CIP In acest moment autoritatile vor organiza programul de implementare a unui CIP pentru fiecare cetatean. Folosit initial pentru a depista noile focare de gripa acest CIP va contine toate datele cetateanului, profil fizic psihologic, cat si bani, eventual si un dispozitiv de emisie receptie tip GPS. Astfel mai devreme sau mai tarziu toti vor realiza ca fara CIP nu au acces la sanatate, la bani sau la interaciunea cu sistemul. Astfel baza controlului masiv e asigurata. Internetul, camerele de supraveghere, dronele civile si militare combinate cu internetul vor forma BIG BROTHER al lui Orwell.

 

Cine a pricopsit șatra după Revoluția din 89, si cine este tartorul – ,,CO-AUTOR” al revolutiei culturale ,al CRIMELOR REGIMULUI COMUNIST si,al omului nou.,K

 

 

Decembrie 1989, zile și nopți dramatice în care poporul român s-a ridicat împotriva fostului regim comunist. Ce s-a petrecut de atunci și până acum? Cine au fost cei care au profitat de pe urma Revoluției? După cum ne amintim, atunci, în primele săptămâni ale anului 1990, ,,șlagărele zilei” erau ,,Fără comuniști!” și ,,Securiștii în mină, să ne dea lumină!”.  iliciionȘi ce a urmat? Principalii câștigători ai Revoluției au fost politrucii din ,,eșaloanele 2 și 3”, până mai ieri alaltăieri, cadre de nădejde ale fostului PCR. ,,Năpârliți” brusc, foștii tovarăși au devenit domni și s-au travestit, practic peste noapte, în mari apărători ai democrației capitaliste. La rândul lor, foștii securiști s-au dat de trei ori peste cap și s-au preschimbat, fără nici o problemă, în prosperi oameni de afaceri. Ei sunt actualii miliardari ai României capitaliste. Departe de noi ori ce fel de idee rasistă! Poate că o să vi se pară greu de crezut dar, dar cea de treia categorie de câștigători ai evenimentelor din Decembrie 1989 au fost țiganii. Bineînțeles că nu toți: majoritatea lor trăiește, și acum, la limita de jos a subzistenței. ,,Câștigătorii” despre care vorbim sunt cei pe care, acum, îi considerăm ,,elitele” etniei conlocuitoare. Acum, după 26 de ani, devine din ce în ce mai clar că, de fapt, cei care au profitat, din plin, de pe urma Revoluției din Decembrie 1989 au fost țiganii, protejați de Ion Iliescu și către cei adunați, cândva, în juru lui.

 

,,Emanatul” conlocuitor minoritar

 

După cum spuneam, departe de noi ori ce fel de idee care ar putea avea o conotație rasistă. Doar consemnăm fapte, atât și nimic mai mult! În Decembrie 1989, micile ecrane au fost invadate de mutra zâmbăreață a lui Ion Iliescu, ,,Emanatul” care s-a autoplasat, ,,cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă”. Senil-ioniliescu Aflasem câte ceva despre el încă din primii ani după ce Mihail Sergheievici Gorbaciov preluase puterea în URSS. Cam de prin 1986, deja se vorbea, ce-i drept, în șoaptă, că locul lui Ceaușescu va fi preluat ,,de unul Iliescu, fost coleg de facultate, la Moscova  cu Gorby.” Și exact asta s-a întâmplat: Iliescu chiar a condus România vreme de circa zece ani. Ceva mai târziu, după entuziasmul electoral din anul 1990, când în ,,Duminica Orbului” Iliescu a fost ales cu peste 85 la sută, au început să apară din ce în ce mai multe informații despre trecutul ,,Emanatului”. Printre primele dintre acestea a fost că numele lui real, cel înscris în actele lui de identitate este Ion Ilici Iliescu. Pe linie paternă, Ion Iliescu este fiul lui Alexandru Iliescu, agent bolșevic al Moscovei. Dar, pe linie maternă, el aparține etniei țigănești. Mama lui biologică este Maricica, o țigancă bulgăroaică, din neamul căldărarilor, analfabetă care, în plus, vorbea destul de prost românește. Ulterior, Alexandru Iliescu a divorțat de Maricica și s-a căsătorit cu  Marița, o altă țigancă, de astă dată din Maramureș. Aceasta era soră bună cu mama Ion Cioabă din Sibiu. Cu Marița a avut încă doi băieți: Mircea, care a fost atașat militar al României la Moscova și Crișan care a ajuns înalt funcționar. Faptul că prin venele lui Ion Iliescu curge și sânge țigănesc nu are nici un fel de importanță. Important ar fi, în schimb, ceea ce a făcut el după 1990 în favoarea rudelor lui de sânge. Și a făcut foarte multe.

 

Regele Cioabă REGELE CIOABĂ

Mai întâi a facilitate aducerea, în prim-plan, a vărului Ion Cioabă. Brusc, țara care îl fugărise cu tractorul pe fostul suveran Mihai I, așadar România republicană, s-a pricopsit cu Regele Ion Cioabă, suveran al etniei țigănești. Apoi, pentru că doar un Rege nu era suficient, a mai apărut și un Împărat Iulian al romilor de pretutindeni care, scuzați vorba proastă, s-a bălăcărit și s-a ciorovăit, ca la ușa cortului, cu regele Cioabă. Ceva mai târziu a apărut și ,,Tortică”, Ilie Badea Stănescu pe numele lui adevărat, care a fost regele romilor de pretutindeni.

 

Regele Tortică REGELE TORTICĂ

Acum, dracu mai știe dacă ,,romii de pretutindeni” ai Împăratului Iulian sunt tot una cu ,,romii de pretutindeni” ai Regelui Tortică. Cioabă ăl bătrân și Tortică au murit și, ca la toate casele regale care se respectă, au lăsat în urma lor niște ,,prinți moștenitori”. Iată așadar, cum a reușit Ion Ilici Iliescu să preschimbe România într-o țară cu adevărat paradoxală: o Republică europeană în care coexistă armonios un Președinte, un Rege și un Împărat. Iar dacă ăstora îi adăugăm și pe bezmeticul Conte Zambra Iosipescu și pe Prințul Paul Lambrino, actualul inculpat care își zice ASR Paul al României, avem imaginea exactă a Republicii România conduse de Ion Ilici Iliescu.

 

Cu șatra prin lume00

Împăratul Iulian ÎMPĂRATUL IULIAN

Abia ajuns la conducerea țării, fostul FSN a executat, întocmai și la timp, ordinele lui Ion Iliescu. Acum poate că am uitat dar, în primăvara anului 1990, una dintre multele  decizii luate, în grabă, de FSN, a fost liberalizarea emiterii de pașapoarte. Atunci, primii care s-au ,,oriantat” au fost țiganii. Pardon, Romii după cum, dracu mai știe de ce, i-a rebotezat noua putere instalată la București. Îmi amintesc, de parcă ar fi fost ieri, punctele de frontieră din zona de vest a țării, luate cu asalt de oștiri întregi de pirande îmbrăcate în fuste largi și înflorate care, începând de atunci, s-au răspândit prin toată Europa. Unde, bineînțeles, că nu au dat năvală prin librării, teatre de operă sau muzee. Acum, nici dracu nu mai știe cât adevăr conținea povestea cu lebedele halite prin parcurile Vienei. Dar cert este un lucru: peste tot pe unde au ajuns, țiganii și țigăncile au ciordit, au cerșit, au tâlhărit și s-au prostituat. Iar atunci când erau prinși, arătau pașapoartele emise în România, pe care, la rubrica cetățenie scria clar ,,Rom”. Astfel că, încă de atunci țările vestice ne-au băgat pe toți în acceași oală: români, țigani… tot un drac! Toți vin din România, așadar toți sunt români. Imagine de care nu am mai scăpat nici până în ziua de azi. Lasă că nici românașii noștri nu au fost chiar niște  ,,uși de biserică”. tiganci Îmi amintesc și acum că, prin vara anului 1990, mă dusesem până la Ruse. Acolo, m-am așezat la o terasă unde am băut o cafea (foarte bună, de altfel). Brusc, în mijlocul străzii a apărut un grup de vreo 10-12 dintre ai noștri, deja matoliți, care urlau și zbierau de parcă ar fi fost pe ulița mahalalei lor de acasă. La două mese distanță erau câția bulgari bătrâni care ,,descântau” și ei câte o cafea. Auzind gălăgia din stradă, unul dintre ei a privit lung după guralivi după care a dat din mână a lehamite: ,,Rumanțâii… țiganâi!”  aur_romiDar hai să ne întoarcem acasă, la țiganii noștri cei de toate zilele. Un alt hatâr pe care l-a făcut ,,regimul Iliescu” rudelor lui etnice a fost restutuirea aurului confiscat de comuniști începând cu anul 1947. Cât aur? Mult, ,,fără număr, fără număr!” cum zic maneliștii. Conform statisticior oficiale, între anii 1990 și 2007, Banca Națională a restituit țiganilor circa 2,8 tone de aur. În această privință există un veritabil mister: până în anul 1856, când au fost ,,sloboziți”, majoritatea țiganilor au trăit, vreme de circa șase veacuri, în robie. De unde și cum or fi adunat ei, în mai puțin de un secol, între 1856 și 1947, cele aproape trei tone de aur care le-a fost restituit de către BNR? Acum chiar că nu mai contează! Au primit aurul, să fie primit, aleluia!

 

Clanurile

 

De câțiva ani buni, se afirmă peste tot, că România a devenit un ,,stat captiv”, în care infractorii își fac de cap, când vor și cum vor. Încă de la începutul anilor 90, în țara noastră s-a structurat ,,Mafia gulerelor albe” compusă din politicieni și complicii lor care au jefuit tot ceea ce se putea jefui din fosta economie comunistă. Apoi, după doar câțiva ani, a început să se vorbească, din ce în ce mai des, despre ,,clanurile țigăneșiti.” Mai mult decât atât, prin  1999, IGPR a publicat chiar și o hartă a ,,clanurilor țigănești” care acționau în Capitală și în restul țării. Atunci a început să de vorbească despre Fane Spoitoru, despre clanurile lui Ștoacă, al Duduienilor, al lui Fane Căpățână. Ceva mai târziu, după anul 2000 au apărut clanurile Gemenilor, al Sportivilor, al Cămătarilor, plus multe, multe altele. Iar în țară ,,masa e și mai bogată”. Îmi amintesc că, în momentul în care IGPR a publicat, pentru prima dată o asemenea hartă, l-am sunat pe Mădălin Voicu, pentru a-i cere părerea despre asta. Răspunsul a venit, în stilul lui specific, jovial, dar sec și limpede. ,,Auzi fratele meu, ascultă aici la mine ce-ți zice fratele tău: Când or să dispară clanurile din Poliția Capitalei, din IGPR și din Ministerul de Interne, clanurile țigănești or să dispară și ele în secunda doi. Dar n-ai să vezi!”. practicanti-de-scrima-din-ferentari Mult mai târziu s-a dovedit că ,,Medelin” avea dreptate sută la sută. Există ,,clanuri” atât  în Poliția Română, cât și în Justiție și, de ce nu, poate și în serviciile secrete. De fapt, ,,clanurile țigănești”, s-au dovedit a fi ,,colaboratorii din umbră” ai ,,Mafiilor gulerelor albe” cu care, de multe, ori au lucrat în cooperare și doar dracu mai știe, cine la la comanda cui. Dar  ăsta este un alt capitol pe care-l vom aborda, poate cu o altă ocazie.  Desigur, nu toți țiganii din România nu fac parte din ,,Clanuri”. La fel cum nici toți românii nu fac parte din ,,Mafia Gulerelor Albe”. De fapt, cei mai mulți cetățenii români, fie că sunt ,,majoritari” fie că sunt minoritari țigani trăiesc, și unii și alții, la fel de prost, aproape de limita subzistenței. În schimb, ,,elitele”, fie ale noastre, fie ale lor, au bătut palma, și împreună, au adus România în situația actual: stat captiv în mâna infractorilor, de orice origine etnică or fi ei.

 

Epilog în ,,Orașul Martir”

 

Decembrie 1989: Revoluția a izbucnit în  Timișoara, acolo unde s-au înregistrat și primele victime: morți și răniți nenorociți pentru tot restul vieții. Apoi, câteva luni mai târziu, Timișoara a fost ridicată la rangul de ,,Oraș Martir” REVOLUTIA ROMANA

 

Anul 2016: ,,Orașul Martir Timișoara” este stăpânit de țiganii ,,Clanului Cârpaci”. Întinși, practic, peste tot, ei dețin în Orașul de pe Bega, 144 de imobile, dintre care majoritatea sunt clădiri cu valoare de patrimoniu. Cum de s-a ajuns în această situație? Bineînțeles că țiganii Cârpaci nu au năvălit asupra orașului, înarmați până în dinți și dând dovadă de cine știe ce curaj pe câmplul de bătălie. Nu! Îmbogățiți, nimeni nu știe cum, ei au cucerit Timișoara, pas cu pas, cu ajutorul autorităților locale, indiferent care au fost acelea. Bravo timișoreni: așadar, în decembrie 89 eroii martiri ai Revoluției au murit pentru clanul Cârpaci?

 

 

ION ILICI ILIESCU – ,,CO-AUTOR” AL CRIMELOR REGIMULUI COMUNIST1

 

Cândva, în tinerețea lui bolșevică, pe când se ocupa de organizarea ,,tineretului comunist”, Ion Ilici Iliescu, marele tartor al politicii din România post-decembristă, a făcut ceea ce, acum, se numește ,,poliție politică”. Iar slugărnicia lui plină de zel i-a trimis după gratii pe studenții care au îndrăznit să protesteze împotriva ,,dictaturii proletariatului”. Pentru asemenea ticăloșii, Ilici Iliescu ar fi trebuit să înfunde pușcăria, cot la cot cu torționarii care și-au făcut de cap în anii de început ai regimului comunist. Din păcate, el n-a apucat să răspundă, nici până în ziua de azi, pentru nemerniciile pe care le-a comis cândva.AltuIliescu Mai mult decât atât, cocoțat pe valul unor evenimente, despre care noi încă mai avem impresia că au fost o ,,Revoluție” anti-comunistă, bătrâna șandrama bolșevică nu pierde nici o ocazie să-și dea cu părerea despre democrație și capitalism. Ne-am obișnuit, deja, cu faptul că el, la fel ca orice comunist care se respectă, minte precum respiră. Dar, ceea ce este cel mai neplăcut, își închipuie despre noi că suntem o turmă de oi abulice care habar n-au pe ce lume trăiesc. Atunci, în decembrie 89, falsul ,,dizident” Iliescu ne-a povestit că soții Ceaușescu ,,nu au avut nimic de-a face cu socialismul științific. Ei doar au întinat nobilele idealuri ale comunismului!” Astfel că, doar norocul ni l-a scos în cale pe el, ,,comunistul de omenie” care, înscris ,,cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă”, s-a angajat că ne va conduce pe drumul libertății și al democrației. Și, până la urmă, chiar că ne-a și condus: vreme de dracu mai știe câte mandate, ne-a târât prin cele mai oribile hârtoape politice. Dacă, pe lista nenorocirilor ,,Epocii Iliescu” am enumera doar ,,Mineriadele” și tot ar fi suficient ca el să fi ajuns, de mult, în pușcărie. Iar dacă la astea adăugăm și faptul că pe vremea lui Ilici s-au pus bazele actualei mafii politico-economice, acesta ar fi trebuit să se ascundă în gaură de șarpe, și să nu mai auzim de el decât atunci când o să ,,dea colțul”. Ei bine, n-ai să vezi! Chiar și acum, la peste un deceniu de când nu mai este ,,chiriaș” la Cotroceni, Iliescu s-a preschimbat într-un soi de „Baba Safta” bună de  gură, soră bună cu „Adevărata Mamă Omida”, o cotoroanță care, așezată comod pe marginea șanțului, își dă cu părerea despre tot ce-i trece prin cap. Iar acum, tocmai el a ajuns să se laude că ne învață subtilele taine ale democrației. Dar oricât ar fi de guralivă, fosta ,,Cucuvea de la Cotroceni” reușește doar să ne convingă că, într-adevăr, atunci când îmbătrânesc, și nici dracu nu se mai uită la ele, toate curvele încep să vorbească despre castitate și puritate morală. Astfel că, acum, bătrâna codoașă bolșevică vrea să ne convingă că ar fi o dalbă fecioară, care n-a avut absolut nimic în comun cu violul colectiv căruia poporul român i-a fost victimă câteva decenii la rând.

 

,,Protejatul” Ceaușeștilor

 

Filozofii spun că „acela care poate controla trecutul are puterea de a modela viitorul”. Așa o fi! Habar nu avem ce viitor ar mai putea avea  Ion Ilici Iliescu. Dar, el este ultimul român care ar avea de ce să se mândească cu trecutul său de înalt activist comunist.

 

Ștefan Andrei ȘTEFAN ANDREI

Într-un interviu dat cu mai mulți ani în urmă, Ștefan Andrei, fost demnitar comunist de rang înalt spunea despre „Nea Nelu”: „Iliescu? Ăsta a fost un pui de lele! El și-a ucis părinții, domnule! Familia Ceaușescu a fost ca și familia lui! Hai să vă spun povestea lui. (…) Prin prin anii’ 60, începuse marea schimbare. În acest timp, președinte al Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România (UASCR) era unu’, Ion Iliescu. (….) Relațiile dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu au fost niște relații extraordinare. Adică, pe când era el băietan, Elena Ceaușescu merge la închisoare la Târgu Jiu de mână cu Iliescu. Ea mergea la frate-sau iar el se întâlnea cu taică-său, comunistul Alexandru Iliescu”. Înainte de a continua interviul dat de Ștefan Andrei, se cuvine să explicăm cine a fost și prin ce s-a remarcat tatăl lui Ion Iliescu. Alexandru Iliescu este cel care, în anul 1931, pe când era secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din România (care, pe atunci, era doar o filială locală a unei organizații teroriste bolșevice sovietice) a semnat la Moscova, alături de maghiarul Bela Kun, următoarea rezoluție politică: „România contemporană nu reprezintă, prin sine, o unire a tuturor românilor, cie ste un stat tipic cu mai multe națiuni, creat pe baza sistemului prădalnic de la Versailles, pe baza ocupării unor teritorii străine și pe baza înrobirii unor popoare străine. Burghezia și moșierimea din România, înfăptuind propriile lor planuri imperialiste și îndeplinind, totodată, însărcinarea puterilor imperialiste din Europa de a crea la Nistru un avanpost contra URSS, au cucerit Basarabia, Transilvania, Bucovina și Banatul și supun unei asupriri naționale nemaipomenite și unei exploatări semicoloniale pe cei 8 milioane de moldoveni, unguri, ruși-ucraineni, bulgari, nemți, turci și alții.”

 

Alexandru Iliescu ALEXANDRU ILIESCU2

Mda: ce se naște din pisică… Dar, hai să redăm în continuare, ceea ce spunea Ștefan Andrei: ,,Elena povestea cum mergeau împreuna; el cu mama lui adoptiva, că prima l-a părăsit, și cu Elena Ceaușescu. Schimbau trenul la Filiași. Și, spunea, Elena: <<Dormeam toți într-o odaie acolo. Nici nu ne jenam de Ionel, era un băiat în pantaloni scurți>>. Era în ’43, avea vreo 13 ani. Vă dați seama, Ceaușeasca nu spunea multora <<Ionele>>. Au fost apoi la chefuri cu taică-său, Alexandru Iliescu, și el, și ea, așadar Ceaușeștii. Chiar se spune că unchiul lui Iliescu, Eftimie, și el ilegalist, a fost amantul Elenei Ceaușescu”. Am putea crede că toate acestea au fost doar spusele unui bătrân și ranchiunos activist de partid, scos din toate jocurile politice. Istoria recentă îi dă însă dreptate. Iar vechile documente de arhivă referitoare la perioada UASCR-istă a vieții lui Iliescu îl descriu exact așa cum a fost: un activist tânăr și ambițios, ferm hotărât să urce toate treptele ierarhiei comuniste, chiar și călcând pe cadavre.

 

Glasul arhivelor

 

după cum știm, în tinerețea lui, Ion Ilici Iliescu a fost Președintele Uniunii Asociaților Studențești din RPR. Cei care au avut răbdarea de a căuta prin arhivele vremii au găsit ,,Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din RPR”, din anul 1959, prezentat de… ați ghicit: tovarășul  Ion Iliescu. Ce zicea el pe atunci? Zicea că: ,,Studenții noștri, în marea lor majoritate, manifestă un viu interes pentru însușirea învățăturii marxist-leniniste. Ei înțeleg că numai această învățătură poate da fiecărui intelectual o concepție justă despre viață. Trebuie arătat însă că mai există, din păcate, unii studenți cu un orizont îngust, limitat, în general slab pregătiți, care studiază mecanic, scolastic, și care nu se preocupă de interpretarea științifică a fenomenelor naturii și societății și a propriei lor specialități”. Ei, până aici vorbitorul era oarecum rezonabil. Dar, mai departe, tânărul Iliescu a continuat, plin de mânie proletară: „rămășițele claselor exploatatoare răspândesc calomnii împotriva poporului și socialismului, otrava naționalismului și cosmopolitismului, concepții idealiste, mistice, disprețul față de muncă, descompunerea morală… rămășițele claselor exploatatoare, elementele legionare, fasciste, propaganda imperialistă încearcă să mai răspândească și astăzi, în special în rândurile tineretului și mai ales ale tineretului studios, otrava naționalismului”. Patriotism, dragoste de țară? Toate erau pentru Iliescu doar mofturi, doar „otravă naționalistă”. Tot cam pe atunci, Iliescu se văita în fața superiorilor că, printre dificultățile activității sale pe linie culturală, a avut de luptat și cu „o serie de tendințe de a se introduce muzica de jazz în repertoriu”.

 

Vremea „turnătorilor”iliescu-ceausescu2

 

Tot pe vremea când era mare activist și mare ,,bulibașă” peste studenții din ,,România Populară”, același Ion Iliescu mai spunea că: „Noi trebuie să cultivăm cu cea mai mare grijă înălțătoarele sentimente de prietenie, colegialitate, solidaritate și tovărășie, însă bazate pe principiile moralei noastre noi: să fim mereu cu inima deschisa, dar față  de adevărații noștri prieteni, colegi și tovarăși, împreună cu care ne pregătim să devenim cadre folositoare construcției noastre socialiste, și nu față de cei care caută să ne submineze idealurile”. Iar după părerea lui, față de aceia exista o singură obligație: „În lupta împotriva ideologiei străine un pericol deosebit de mare îl reprezintă împăciuitorismul, lipsa de vigilență și combativitate”. Exact aceasta a fost ,,directiva” care a scos la iveală și pus în mișcare, cea mai sinistră tagmă de „tovarăși”: turnătorii.

 

„Grupul Gordan”3

 

În urmă cu cinci decenii, Vasile Nicolae a fost unul dintre ,,studenții buni” despre care vorbea, pe atunci Ion Iliescu. Așadar era un turnător al Securității. La un moment dat, unul dintre episoadele documentarului ,,Memorialul Durerii” a relatat drama „Grupului Gordan”. Un grup compus din opt studenți de la Facultatea de Medicină Generală din București care, în momentul arestării lor erau în anul VI, cu doar câteva zile înaintea absolvirii. Semnalat de Agentură că ar avea atitudini dușmănoase față de Regim, grupul Gordan,  a fost pus sub urmărire informativă încă de pe 31 august 1957. De fapt „Agentura” era exact turnătorul Vasile Nicolae, student și el, coleg cu membrii acelui grup. Intervievat în cadrul acelui episod al „Memorialului”, Eusebiu Munteanu, unul dintre membrii „grupului Gordan” a relatat: ”Unul din colegi, din fericire, a ajuns în mijlocul nostru mai târziu pentru că, altfel, acuzațiile ar fi fost mult mai grave. A sesizat Securitatea, nu că a sesizat Securitatea, el era pus să facă așa ceva. Și în urma mărturiei lui, am fost arestați, anchetați după metodele cunoscute, nici nu mai este nevoie să le pomenesc, și condamnați la închisoare între 5 și 10 ani.” Despre ce era vorba?  Conform documentelor din arhive, ,,Numitul Munteanu Eusebiu a fost învinuit pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale constând în aceea că în cursul anilor 1957-1958 a purtat discuții cu coinculpatul Gordan Victor cu care ocazie a adus elogii poeziei și literaturii scrise în timpul regimurilor burgheze, făcând afirmațiuni dușmănoase că poezia și literatura în timpul regimului democrat popular ar fi inferioare, pentru că în RPR n-ar exista libertatea creației. Tot în cadrul acestor discuții inculpatul a făcut afirmații calomnioase la adresa RPR și URSS, arătând că între relațiile dintre RPR și URSS nu ar exista reciprocitate întrucât URSS ar domina prejudiciind astfel economia RPR”. Notele informative ale colegului lor de facultate intrau adânc în viața fiecăruia dintre membrii grupului. Despre unul spuneau că are un părinte care a fost deținut politic. Despre un altul că a avut un tutore spiritual catolic, și el condamnat. În alte file se spune că acest grup ar vrea să ia legătura cu partizanii din munți și că ar urma să acționeze ca în Ungaria”.

 

Până și securiștii erau nedumeriți

 

Atât de grave erau concluziile spuse de surse, încât până și ofițerii interveneau pe note scriind: „Care partizani? Unde sunt ei? Aiureli!”. Apoi au început verificările studenților, în orașele de origine. Părinți, frați, puși și ei sub urmărire informativă. În fața atâtor elemente care îi incriminau ca fiind un real pericol social, în septembrie 1958 cei opt membri ai „Grupului Gordan” au fost arestați. Securitatea nu avea probe. Nici perchezițiile n-au confirmat turnătoriile studentului Vasile Nicolae, ,,sursa” Securității. După o anchetă de 4 luni s-au pus, totuși concluziile de învinuire. Studenții au fost judecați în același an de Tribunalul Militar București, iar ,,dușnanii poporului” au fost condamnați la ani grei de pușcărie. Vremurile de atunci au trecut de mult.

 

CNSAS CNSAS

În dosarele de la CNSAS avem imaginile celor întemnițați. Dar nu le avem și pe ale celor care au turnat. Totuși, investigatorii CNSAS au descoperit că ,,sursa” Vasiliu Titu, pe numele său adevărat Vasile Nicolae, a continuat să ,,servească” Securitatea și după ce a intrat în lumea medicală. Drept recompensă pentru munca depusă în descoperirea grupului de elemente dușmănoase reunite în „Grupul Gordan”, el a primit drept ,,premiu” suma de 1000 de lei. Iar pentru acele vremuri, această sumă chiar nu era un fleac: cam acesta era un salariu bun, primit pentru o lună de muncă într-o intreprindere din RPR. După război, pentru foștii colaboraționiști francezii au introdus termenul de indemnitate națională, o pedeapsă echivalent cu degradarea civică. La noi, foștii torționari încă se mai  bucură de un anume soi de imunitate. Iar ,,turnătorii”, foștii colaboratori  ai Securității, chiar că nu au fost deranjați cu absolut nimic. În 1964, după șase ani de închisoare, foștii studenți din ,,Grupul Gordan” au fost puși în libertate. S-au reînscris la examenul de Stat, au absolvit Medicina, după care drumurile lor s-au despărțit. Victor Gordan, a părăsit țara, devenind în Statele Unite o personalitate medicală recunoscută. El este cel care a  descoperit virusul care provoacă „Sindromul Golfului”. Ceilalți au profesat medicina aici acasă. În schimb, Ion Ilici Iliescu, cel care a girat smulgerea lor de pe cursul firesc al vieții, a ajuns, cumplită ironie a sorții, primul președinte al României democrate!iliescuuuCeaus

 

Ps: Pentru cei nedumeriți de faptul că, ori de câte ori vorbim despre Iliescu îl menționăm drept Ion Ilici Iliescu. Nu vă mirați, exact acesta este numele său real, cel înscris în actele lui de evidență civilă.

 

ARMELE SUPREME: SURA ȘI HAARP9

 

 

HAARPSURA

Indiferent dacă ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că, încă de la începuturile ei, istoria omenirii este, de fapt, un soi de ,,contabilitate” cronologică a unui șir nesfârșit de războaie. Războaie din ce în ce mai dure, purtate cu arme din ce în ce mai sofisticate și cu o putere distructivă din ce în ce mai devastatoare. De fapt, aproape că am putea considera că însăși evoluția omului este strâns împletită cu evoluția armelor sale. În vremuri imemoriale, bâta a fost mai eficientă decât bolovanul cu care primii hominizi își crăpau capetele între ei.

 

Catapulta CATAPULTA

Toporul a fost mai eficient decât bâta, iar sulița, care punea o distanță sigură între atacator și cel atacat, era mai eficientă  decât toate celelalte la un loc. Apoi, inventarea arcului cu săgeți din ce în ce mai ucigătoare (eventual cu vârful otrăvit) au adus alte reguli ale războiului. Reguli noi care, și acelea au funcționat, cu diverse modificări, până la inventarea mașinilor de război. Modernizate de la un secol la altul și de la o civilizație la alta, ballista și catapulta au fost, pentru foarte multă vreme, armele cele mai eficiente. Și pe bună dreptate: ele au prăbușit în ruine, regate și imperii care, la un moment dat, păreau invulnerabile și eterne. Regulile războiului s-au schimbat iarăși, în mod dramatic, odată cu inventarea armelor de foc. Dar, chiar și acestea, oricât păreau de eficiente, reușeau să anihileze doar o cetate ori un oraș fortificat și produceau un număr relativ restrâns de victime.

 

Ballista BALLISTA

Am putea spune că și acelea erau niște vremuri ,,patriarhale” care s-au încheiat odată cu apariția armelor nucleare. Arme cumplite a căror eficiență a fost verificată doar în două cazuri: Hiroșima și Nagasaki. Dar, deși efectul lor s-a dovedit a fi devastator, chiar și acestea acționează doar la nivel local. Iar efectele lor distructive s-ar putea extinde la nivel global numai în cazul unui conflict generalizat, în care beligeranții și-ar arunca în cap, reciproc, întregul arsenal nuclear mondial, așadar toate cele cîteva mii de bombe nucleare care mai există acum în lume.Hiroshima Ar fi un război devastator la sfârșitul căruia nu ar mai exista nici învingători și nici învinși iar planeta ar rămâne otrăvită și de nelocuit pentru o lungă perioadă de timp. Totuși, până acum arsenalul atomic pare să fi jucat doar un rol de intimidare, pe care doar niște demenți l-ar pune în practică, până la capăt. Însă, iată că, în zilele noastre, chiar și armele nucleare, cu tot cu imensul lor potențial distructiv, par a fi depășite. Marile puteri lucrează la arme terifiante, cu niște nume ciudate, al căror efect s-ar putea extinde la scară mondială, distrugând un echilibru planetar realizat în sute de mii și milioane de ani.

 

Arma meteorologică

 

Cândva, pe la sfârșitul anilor 70, pe vremea când încă mai eram ofițer de aviație, am auzit pentru prima dată, că atât americanii cât și sovieticii, lucrează la ceea ce părea a fi o ,,armă planetră” care ar fi avut capacitatea de a produce cutremure la comandă dar și de a provoca fenomene climaterice devastatoare. Totuși, în afară de acest zvon, nimeni nu părea să dețină alte informații privitoare la acest tip de arme. Dar, iată că în decembrie 1988, pe când se afla în plin război cu Azerbaidjan-ul, Armenia a fost devastată de un cutremur, nu deosebit de puternic (6,9 grade Richter) care, totuși, a provocat moartea a 55.000 de oameni și ruinat o bună parte a construcțiilor din această țară. Atunci s-a vorbit că seismul ar fi fost provocat artificial, dar nimeni nu a confirmat, dar nici nu a infirmat oficial această ipoteză. Ulterior, pe la mijlocul anilor 90, au început să circule, din ce în ce mai des, tot soiul de informații privitoare la arme, care pot acționa la nivel planetar. Și, culmea acele informații nu au apărut din lumea tehnico-științifică, ci din cea a serviciilor secrete. Este vorba despre o serie de rapoarte americane emise de Agenția Centrală de Informații (CIA) dar și de Serviciul Secret al Federației Ruse (FSB), rapoarte din care rezulta că ambele servicii secrete se acuzau reciproc de activarea și direcționarea către anumite zone din Europa, a sistemelor de control, producere și manipulare a fenomenelor meteo extreme.

 

Schema Haarp SCHEMA HAARPan

De fapt, ambele tabere aveau dreptate iar aceste arme chiar că există. Varianta americană se numește ,,Programul de Cercetare Aurorală Activă de Înaltă Frecvență”, prescurtat HAARP. Iar cea rusească se numește SURA, funcționează de aproape trei decenii și se pare că este mai puternică decât cea americană.

 

Inventarul terorii

 

De câțiva ani încoace, în diverse colțuri ale lumii au avut loc o serie de cutremure devastatoare despre care se afirmă că ar fi fost induse prin aceste arme cumplite.

 

12 mai 2008:– Cutremur cu magnitudinea de 7,9 grade pe scara Richter în China, provincia Sichuan. La o lună de la catastrofă, autorităţile estimau circa 28.000 morţi. Martorii oculari au declarat că au  observat lumini ciudate pe cer înainte cu câteva minute de începerea seismului.

 

12 ianuarie 2010: Cutremur cu  magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter  în Haiti, epicentrul în  apropiere de  capitala Port-au-Prince.  Numărul total  de  victime a fost apreciat la 230.000 morţi,  300.000 răniţi  și un million de oameni rămași fără adăpost. Hugo Chavez, Preşedintele de atunci al Venezuelei, a afirmat că a fost vorba despre un test al marinei americane, care scăpat de sub control . Idee confirmată și de politologul Claudia von Werlhof  de la Universitatea din  Innsbruck care a susţinut că seismul a fost provocat în mod  artificial.

 

11 martie 2011: Cutremur cu magnitudinea 9,0 grade pe scara  Richter  în Japonia, epicentrul în  regiunea Tohoku, cu ieșire la  Oceanul  Pacific. Seismul, considerat a fi cel mai puternic din istoria  Japoniei, a provocat un tsunami devastator, înalt de zece ani. Dezastrul a fost agravat de cumplita catastrofă de la Centrala nucleară din Fukushima. Atunci, pe forumurile de specialitate, a circulat o ipoteză stranie: Japonia nu a căzut victim a unei catastrofe naturale, ci a  fost vorba despre un atac executat exact în timpul unei  proceduri ciclice  de  „revizie” a reactorului de la Fukushima, când  multe  dintre protocoalele de protecție și securitate erau  dezactivate. În plus adepţii teoriilor conspiraţionmiste au afirmat că principalii suspecți ar fi SUA, Rusia  ori chiar China. Dar și că, indiferent cina ar fi stat s-ar fi aflat  în spatele acestui atac, arma folosită ar face parte din categoria HAARP.

 

Un câmp de antene

 

Indiferent dacă vorbim despre SURA ori HAARP, aceste arme teribile nu au nimic în comun cu înfățișarea fioroasă a rachetelor intercontinentale ori a avioanelor de ultimă generație capabile să lanseze chiar și bombe nucleare.haarp-sky De fapt, aceste arme super-sofisticate nici măcar nu se mișcă din locul în care sunt amplasate. Ele sunt doar o rețea compusă din sute, uneori mii de antene cuplate la emițătoare de joasă frecvență. După cum am spus, varianta SURA a rușilor este mai puternică decât HAARP-ul American. Conform specificațiilor tehnice ale armatei rusești, la SURA ,,Gama de frecvențe de instalare este de 4,5 la 9,3 MHz. Facilitatea de difuzare constă din trei emițătoarele de 250 kW şi o antenă dipol cu 144 de bare vibratoare incrucișate, cu dimensiuni de 300 m x 300 m. În intervalul de frecvență de funcționare (4,5 – 9,3 MHz), amplificarea este atinsă în jurul 260 MW(~ 24 dB), energie radiată efectivă (PER) a instalației este de 190 MW (~ 83 dBW).”  Într-o  descriere mult simplificată, putem spune că SURA, la fel ca și HAARP, sunt un soi de radiotelescoape care funcționează, însă, exact pe dos. 52e63fc7-33ec-42d9-ac92-2b3557e60dd4-harp-previewAșadar în loc să recepționeze radiații din spațiul cosmic, ele emit către ionosfera terestră cantități imense de energie radiantă. Concret, este vorba despre fascicule de unde radio  extrem de  puternice care încălzesc  porțiuni ale ionosferei pe care le împing în sus, departe de suprafața terestră. Apoi, de acolo acele fascicule de energie sunt   reflectate spre Pământ, unde sunt capabile să penetreze absolut orice, indiferent dacă este vorba despre materie vie ori materie minerală. Cu vreo câțiva ani în urmă,  meteorologul american Scott Stevens a acuzat Rusia că se află în spatele anumitor activități care ar putea afecta activitatea atmosferică. Concret, Stevens a susținut că specialiștii militari ruși au fost în spatele ,,furiei” uraganului Katrina care a devastat New Orleans.

Potrivit lui, Rusia a îmbunătățit în secret o serie de echipamente care pot provoca un impact negativ de condițiile meteo.4543-294223-0809foto3haarpsua5 Una dintre cele mai drastice urmări ale acțiunii acestui tip de noi arme, ar fi controlul vremii prin  modificarea tiparului vânturilor din atmosfera superioară. Mda… dar dacă este pe așa nouă de ce ni se tot vorbește despre ,,El Ninio” care devastează din ce în ce mai des, o bună parte a  planetei? Întrebăm pentru că, de obicei, meteorologii ne spun că atât El Ninio cât și perechea lui numită ,,La Ninia” și-ar avea originea exact în niște perturbarea gravă a vânturilor de mare înălțime?

 

Poligoanele terorii planetareasa

 

Combinând elemente și efecte ale radiațiilor de joasă frecvență în ionosferă și cele ale radiațiilor induse în magnetosferă, armele de tip SURA și HAARP, au capacitatea ca, pe lângă modificarea climei, să provoace și cutremure de pământ devastatoare. În acest moment  lume se cunosc doar trei amplasamente ale acestui gen de arme.Una din locațiile HAARP este în Alaska, la o distanță de 400 de km de la Anchorage, în baza militară Gakhona. HartaLumeAici există „o pădure” de antene de 25 m înălțime. Baza militară  este păzită de patrule înarmate a pușcașilor marini, iar spațiul aerian deasupra bazei este închis pentru toate tipurile de avioane civile şi militare. Cel de-al doi-lea amplasament american este în Norvegia (la Tromso). În schimb, SURA se află amplasată în orașul Vasilsursk- la 100 de km de Nizhniy Novgorod, în Rusia. Numeroşi  savanți precum și experți  în  tehnică militară și armament,  precum, dar și  deputați  ai Parlamentului European, se arată extrem de îngrijorați din cauza acestor arme cumplite. Gratan Healy, expert în energie și consilier al OSCE, a recunoscut că „războiul ge-oclimatic a devenit o realitate”. Dar și că SURA și HAARP au șanse mari să fie „arma  finală” care ar putea aduce sfârșitul civilizației umane. Iar Richard Williams,  de la Laboratorul Davis Sarnoff,  Princeton,  este  mult   mai  categoric: „HAARP constituie un act iresponsabil de vandalism global. imagesPe lângă experimente de modificări climaterice s-au realizat pene totale de  curent și suspendarea comunicațiilor fără ca  nimeni să fie tras la răspundere datorită secretizării totale a operațiunilor militare. Practic, prin  programul HAARP se experimentează manipularea vremii, dar și uriașe explozii în  scoarța  terestră, declanșatoare de  mișcări tectonice.”  Iar Dr. Daniel  Winter, fizician  din Waynesville, Carolina de  Nord, afirmă  că  „este  foarte  probabil ca  asocierea dintre emisiile  de înaltă  frecvență ale sistemului HAARP și frecvențele naturale extrem de joase ale Terrei, să declanșeze efecte secundare imprevizibile cum ar fi dereglarea echilibrului ecologic sau folosirea  sa ca terorism ecologic”. În acest sens, cercetătorul afirmă că „de la descoperirea tehnicii radiofonice direcționale se constată dispariția coniferelor și a foioaselor”.

 

Plânge Pământul?

 

De câțiva ani buni încoace, foarte mulți observatori din diverse zone ale lumii au raportat îngroziți că au fost martorii unor fenomene acustice, pe cât de misterioase, pe atâ de terifiante.

Unii dintre ei vorbesc despre niște sunete puternice emise parcă din niște trâmbițe uriașe care, aproape de la sine, le-au adus în minte  ,,Cavalerii Apocalipsei”, care ar anunța venirea Apocalipsei.

În alte cazuri, acele sunete, care uneori par a veni din cer, alte ori chiar de sub picioarele martorilor, seamănă cu niște vaiete prelungi, motiv pentru care unii au afirmat că Pământul însuși este cel care plânge. În plus, în diverse zone ale lumii, pe bolta cerească au apărut tot soiul de fenomene ciudate, de la nori cu forme nemaivăzute vreodată, până spirale luminoase, ori cercuri imense care par a fi niște portaluri deschise către alte lumi. Tot mai mulți cercetători afirmă, însă că departe de a fi niște manifestări divine ori de natură SF – căci unele dintre aceste stranii lumini de formă circulară, seamă cu niște imense OZN-uri- toate aceste fenomene acustice ori luminoase ar fi provocate de terifiantele arme HAARP ori SURA, ,,armele Zilei de apoi”-Apocalipsa

 

Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan: „Vrei să te vindeci de boală? Împacă-te cu vecinul, iartă totul, numai prin Isus care face totul Dumnezeieste-impaca-te cu tine însuţi, cu Dumnezeu, şi spală-te pe dinăuntru, renunţa la răutate”-Avem nevoie de bucurie, blândeţe, bunătate, armonie, că de pâinea cea zilnică…REŢETA FERICIRII-  „Ne putem prelungi considerabil viaţa în funcţie de modul preponderant benefic în care gândim…Stimularea unui punct special situat pe degetul mijlociu scade imediat tensiunea arterială şi elimina orice durere

ug

Omul este creat pentru fericire,bucurie,pace, bunatate,armonie,iubire si alte trasaturi de caracter Dumnezeiesc,prin care ne ajuta la orice  vindecare,daca ne golim de neiertare,ura,teama, barfa,rautate,cearta,incordare, judecare,amenintare, vrajba etc 

 

Astazi stiinta  confirma ce numai Descartes a spus cu  secole in urma: gandurile noastre sunt capabile sa ne afecteaza in mod direct sanatatea.Este foarte important daca primim ,daca ne hranim mintea cu bunatati,sau rautati.Ce asimilam,aceea scoatem din visteria mintii..  
Daca stresul produce schimbari chimice daunatoare corpului in creier, poate fericirea produce schimbari benefice? Aceasta intrebare a fost scopul carierei lui Lee Berk, profesor asociat de promovare a sanatatii si educatiei la Universitatea Loma Linda din Los Angeles.

Determinat fiind de cercetarile sale de dinainte care sustineau ca rasul la comedii il ajutau sa evite boli care afectau sistemul imunitar, Berk a descoperit ca rasul, ca si exercitiul, muzica si meditatia, cresc nivelul de endorfina a corpului. Endorfina, care este de fapt morfina produsa de corpul uman, este o substanta care ne regleaza starea de zi cu zi si care reduce hormonii de stres.

„Face ca ritmul cardiac sa fie mai lent, scadea presiunea sangelui si reduce ritmul respirator astfel incat sa nu fii nevoit sa respiri candetat”, spune Berk. „Se instaleaza in celulele sistemului imunitar si produce schimbari benefice.”
Studiul lui Berk in legatura cu pacientii care au suferit primul lor atac de cord, arata faptul ca cei care se uita la o comedie jumatate de ora pe zi sunt in mod signifiant mai putin predispusi la un al 2-lea atac de cord in comparatie cu cei carora nu le-a fost recomandat tratamentul prin umor.

 

Un rezervor intact de vindecarebb

Tot mai multi oameni de stiinta cred  ca mintea noastra este un rezervor nefolosit de vindecare,daca lasam sa o  umple   Gandirea Creatorului,plina de sanatate,armonie,pace,iubire ,bucurie,mila dragoste,si nicidecum ura sau rautate,razbunare.
„Pacientii isi dau seama de legatura dintre minte si trup si isi doresc sa aiba mai mult control asupra sanatatii lor „
Puterea vindicativa a metodelor si exercitiilor folosite de psihologii sanatatii – tehnici de relaxare, acupunctura- se bazeaza pe 2 descoperiri revolutionare ale cercetatorilor in legatura cu modul de functionare al creierului. Prima sustine ca o retea vasta de nervi impanzesc corpul in foarte multe modalitati avand drept radacini terminatiile nervoase din creier. Cea de a doua afirma faptul ca creierul transmite in mod constant valuri de hormoni pentru a regla sistemul digestiv si imunitar, valuri care apoi raspund mesajului chimic din exterior.

 

Medicina occidentala disocia, in Evul Mediu, mintea de trup, cand exista o diferenta de opinii intre matematicianul si filosoful francez Rene Descartes, care sustinea ca lumea materiala reprezinta baza a tot ce ne inconjoara, si Biserica Catolica care insista asupra puterii morale ca fiind creatia sufletului.

Dar, Descartes ale carui scrieri au fost introduse in Anexa Cartilor Interzise ale Bisericii in anul 1667, considera ca cele doua interactioneaza in creier. Folosindu-se de o capacitate analitica extraordinara Descartes a ajuns la concluzia ca „mintea este intr-un mod atat de intim dependenta de conditiile si relatiile dintre partile corpului uman, incat orice om care va reusi sa stapaneasca aceste elemente va revolutiona medicina”

 

Psihologii sanatatii
Spitalele din ziua de azi angajeaza si promoveaza psihologi pentru a gasi metode noi de a trata pacientii cu boli comune gen cancer, probleme cardiace si probleme intestinale.
Astfel, doctorii au ajuns la o concluzie pe care multi o neaga sau refuza sa o admita: gandurile unui pacient pot afecta procesul de vindecare si efectul placebo nu este un exercitiu de bine dispunere, ci o reactie biologica a creierului fata de boli.
„De-a lungul ultimelor decenii, dovezile empirice ale reactiei organismului la efectul placebo s-au adunat, iar oamenii din ziua de azi sunt mult mai dispusi sa imbratiseze aceasta metoda de vindecare” spune Kim Lebowitz, primul psiholog angajat cu norma intreaga la un spital specializat pe boli de inima (Northwestern Memorial, Chicago).

„Psihologii sanatatii” nu sunt ca psihiatrii care incearca sa gaseasca originea problemelor emotionale in copilarie. Medicina complementara care o practica ei se bazeaza pe studii care ne arata ca: stresul, anxietatea si depresiile,pentru care 60% din pacienti merg la medici, pot dauna corpului in egala masura cu microbii, dietele, lipsa exercitiului sau obezitatea.bis

 

Campul de cercetare, care poarta numele de psihoneuroimunologi e, studiaza modul in care factorii de stres si emotiile negative pe care le genereaza se transmit drept deficiente de ordin fizic. Creierul, spre exemplu, comunica cu sistemul imunitar iar stresul poate genera hormoni gen cortizon si adrenalina, crescand astfel riscul unei posibile boli si intarziind procesul de vindecare. Rasul si jogging-ul pe de alta parte, pot stimula eliminarea unor hormoni care reduc inflamatiile si combat integrarea microbilor in corp, ceea ce ar putea oferi o protectie mai avansata impotriva aparitiei cancerului.

Descartes stia faptul ca creierul putea fi cu usurinta pacalit si ca entuziasmul unui om atunci cand confunda o bucata de sticla cu un diamant este echivalent cu entuziasmul unei noi descoperiri. Noile cercetari au aratat ca in creier au loc reactii chimice care sustin aceste emotii. Deasemenea, s-a dovedit stiintific faptul ca creierul persoanelor care sunt internate clinic si care iau ceea ce ei cred ca sunt droguri tari, dar care de fapt sunt pilule de zahar sau placebo, produc aproape aceleasi modificari neurochimice.

Intr-un studiu, in care starea bolnavilor de Parkinson se imbunatatea considerabil in urma utilizarii unor medicamente „false”, imaginile au aratat ca creierul lor produceau aceeasi cantitate de acetilcolina ca si creierul pacientilor care luau medicamentele adevarate. Efectele placebo imbunatatesc capacitatea de vindecare a organismului in 30-60% din cazuri spre deosebire de medicamente care deseori nu fac nici o difereneta. Dar, asemenea medicamentelor, efectele placebo pot avea efecte adverse.Emotiile negative prelungesc bolile
De abia in secolul 21 am gasit dovezi pentru ce zicea filosoful Lucius Seneca in urma cu 2000 de ani: „Sa vrei sa fii vindecat este inceputul vindecarii.”
Doctorul Patrick McCarthy, co-director al spitalului Northwestern Memorial, ne explica ce vroia Seneca sa spuna de fapt: „Prin chirurgie putem vindeca problemele de inima, si cam atat” spune el. „Pacientii ar putea in continuare suferi de depresie si stres care le-ar face mai mult rau la inima decat o boala”.
„In urma cu 20 de ani, daca ii sugerai cuiva sa se duca la o clinica de psihologie, acela s-ar fi opus cu siguranta” spune McCarthy. „Astazi insa este mult mai imbratisata aceasta metoda. Oamenii realizeaza ca depresia este o parte a bolii”.
Dolores Rogalski, o femeie in varsta de 57 de ani din St. Joseph, Michigan, a trecut printr-o operatie de transplant de cord pentru ca avea probleme grave de stres; dupa 4 luni in care a trecut printr-un divort, o operatie la plamani, internarea fiicei sale, moartea unui prieten apropiat si a mamei sale vitrege.
Tratamentul doamnei Rogalski s-a bazat pe sedinte terapeutice Lebowitz, directorul de medicina complementara, pentru a se vindeca de stres. „Oamenii incearca sa prezica sau sa controleze mediul in care traiesc”, spune Lebowitz, „si cand problemele se aduna, rezulta anxietatea: ei tind sa sa concentreze la toate lucrurile care nu sunt asa cum erau planuite”.

Inainte de transplant, Lebowitz a invatat-o pe Rogalski exercitii de relaxare a corpului si a mintii. A inceput cu respiratii lente si adanci si a continuat apoi cu relaxarea fiecarui muschi din corp. Faptul ca a invatat aceste exercitii au ajutat-o sa isi concentreze gandurile asupra unor elemente care o faceau sa se simta in siguranta si capabila de vindecare.
„Nu mai sunt deloc ceea ce eram inainte” spune Rogalski. „Mi-am acceptat divortul. Am acceptat toate lucrurile din viata mea fata de care nu puteam face nimic. Mi-am aranjat lucrurile in functie de importanta lor si am privit problemele din toate perspectivele. Acesta este elementul cheie…”

Stresul cronic
Cand oamenii de stiinta vorbesc despre stres se refera la stresul cronic care dureaza cel putin 2 saptamani, nu la numeroasele varietati de depresie sau frustrare care le experimenteaza oricine zi de zi.
Bruce McEwen, neuroendocrinolog la Universitatea Rockefeller, a descoperit faptul ca acest tip de stres poate modifica configuratia nervoasa a creierului in mod daunator. Cercetarile sale arata ca hormonii eliminati de stres pot activa un raspuns daunator care se intoarce la creier si il afecteaza in zonele care coordoneaza presiunea sangelui, ritmul cardiac, activitatea intestinala, memoria, frica si anxietatea.
„Se pare ca circuitele in partea cognitiva a creierului sunt foarte sensibile la stres, si de abia am inceput sa ne dam seama de consecintele grave pe care acest lucru l-ar putea avea la o persoana” spune McEwen.

Caracteristica principala a stresului cronic si a depresiei se numeste „sindromul bolii”.
„Te simti ca si cum ai avea gripa sau ai fi racit” spune McEwan. „Te simti total lipsit de energie, vezi lucrurile in ceata si nu iti dai seama de ce se intampla in jurul tau. Te simti bolnav din punct de vedere fizic si de fapt nu esti. Toate acestea se datoreaza hormonilor eliminati de creier care trimit un raspuns daunator organismului. „
„Inima si celelalte organe sunt practic coordonate in totalitate de la sistemul nervos central” spune Dr. Michael Jones, director al sectiei de boli gastrointestinale si neurologice ale spitalului Northwestern Memorial.

Puterea creierului in vindecarebn
Dualismul minte-corp a fost deasemenea o idee de afaceri eficienta: daca te simti bolnav, eu am antidotul. Dar acest lucru neglija capacitatea de vindecare naturala si potentiala putere distructiva a creierului, spune Jones.
Efectul gandului asupra corpului a fost intotdeauna vizibil in diferite ipostaze: O situatie stresanta produce o senzatie de fluturi in stomac, acesta fiind unul din organele cele mai predispuse la boli provocate de stresul cronic. Hrana pe care o savurezi nu va fi la fel de bine digerata daca este intrerupta de un telefon de la FISC care te anunta ca iti vor fi majorate taxele pe care trebuie sa le platesti.
Nu conteaza motivul stresului. Ceea ce conteaza este ca trebuie sa opresti acest lucru.

„Spitalul nostru detine ultimele versiuni de medicamente impotriva bolilor neurologice si analgezice viscerale”, spune Jones. „Detinem toata aparatura necesara, dar nimic din ceea ce avem nu poate face mare lucru atunci cand stresul cronic s-a instalat”. Dar in momentul in care vorbesti cu oamenii si te implici in viata lor privata si ii inveti sa priveasca problema in ansamblu, deja ei se simt mai bine.

In urma cu 3 ani cand Seth Knocke avea 16 ani, tanarul suferea de greturi puternice dupa ce manca. A consultat mai multi doctori insa in zadar si in final a ajuns la Jones, care mai intai a incercat aparatura sa sofisticata. Medicamentele impotriva greturilor n-au avut nici un efect. Apoi, Jones l-a tratat cu andidepresive pentru a-i relaxa muschii netezi ai sistemului digestiv. Aceasta metoda a functionat timp de 8 luni dupa care greturile au revenit cu aceeasi intensitate ca si inainte.

Atunci Jones s-a hotarat sa apeleze la un psiholog Laurie Keefer, acum membru deplin al echipei de la Nortwestern. Jones si-a dat seama ca probleme lui Knocke au inceput datorita unui virus stomacal care ii provoca greturi cand manca. Chiar si dupa ce virusul a fost eliminat, mintea sa elibera substante chimice care ii produceau greata oricand consuma alimente.
Pentru a stopa acest ciclu, Keefer a incercat sa-l trateze pe Knocke prin autohipnoza, proces in care pacientul ramane constient dar relaxat ca si cum ar fi gata sa adoarma, pregatind astfel creierul sa accepte informatii ce aveau sa disocieze mancarea de greata.
Concentrandu- se asupra unei imagini luminate dintr-o camera intunecata, Knocke il asculta pe Keefer care ii spunea sa-si imagineze ca se afunda intr-un nor fin ca apoi sa cada intr-o barca ce plutea pe un lac linistit. Band apa racoritoare din lac, Knocke isi imagina cum aceasta ii trece prin esofag si mai apoi in stomac unde ii vindeca orice urma de greata.
Dupa 5 sedinte, senzatia de greata i-a disparut. De cate ori aceasta ameninta sa revina, el apela la autohipnoza, racorindu-si stomacul cu o sorbitura de apa racoroasa. Acum, „boboc” la Colegiul Beloit, el planuieste sa devina psiholog, inspirat fiind de propria sa experienta in vindecarea bolilor prin autohipnoza.
„Ei spuneau despre creierul meu ca era ca hardul unui computer”, spune Knocke.
„Ceea ce s-a stocat in memoria lui era senzatia de greata. Tot ceea ce trebuiau ei sa faca era sa „formateze” aceasta senzatie si eu voi fi OK”.
Iritarile stomacului sunt motivul principal pentru care oamenii apeleaza la gastroenterologi. De cand terapia prin medicina alopata s-a dovedit a fi ineficienta pentru aceste boli, un numar impresionant de fiziologi considera astazi ca mai intai trebuie tratat creierul pentru ca mai apoi sa poata fi tratata boala in sine.

Un studiu recent al cercetatorilor Universitatii din Manchester, a descoperit ca la sfarsitul unui an, atat psihoterapia cat si antidepresivele erau mai eficiente in reducerea simptomelor bolii si imbunatatirea calitatii vietii decat metodele clasice. Mai mult decat atat, psihoterapia s-a dovedit a fi cea mai ieftina metoda, cu 22% mai putin decat antidepresivele si cu 41%mai putin decat terapia standard.

Selma Holme a adoptat o dieta de reducere a stresului in timp ce se trata de cancer uterin, in urma cu 2 ani. Dupa ce l-a ingrijit 14 ani pe sotul ei, Jack, care sufera de Parkinson, ea avea imunitatea foarte scazuta.
Holme a folosit mai intai tehnica prin care isi ghida imaginatia catre relaxare si mai apoi a folosit autohipnoza. Acum un an a inceput tratamentul cu acupunctura ca si tehnica utilizata in programul de reducere a stresului utilizat de Loyola. Nu a durat mult timp pana cand sotul ei si-a dat seama ca nu este la fel de tensionata ca inainte, apoi fiica ei a remarcat cat de bine se inteleg parintii ei.
„Am mai multa energie. Sunt optimista”, spune Holme, care acum s-a vindecat de cancer dupa ce a folosit radioterapia.

Stresul, Anxietatea si Depresia necesita tratament.bt
Evident, medicina complementara nu poate inlocui vaccinurile, medicamentele, chirurgia sau alte tehnici ale medicinei alopate si nimeni nu stie exact cat de eficienta este. Dar se observa un acord general in comunitatea medicala, ca stresul, anxietatea si depresia dauneaza sanatatii si trebuiesc tratate.

In 1995, cercetatorii Janice Kiecolt-Glaser si sotul ei Romanld Glaser de la Ohio State University, au publicat un studiu inovator, care arata ca persoanelor care isi ingrijesc rudele bolnave de Alzheimer, o sarcina de altfel foarte stresanta, le sunt micsorate cu 24% sansele de vindecare a ranilor superficiale ale pielii spre deosebire de persoanele de aceeasi varsta si situatie economica similara care insa nu au aceste obligatii.

Acest studiu a fost urmat de un altul care arata ca vindecarea ranilor la studentii care urmeaza sa sustina un examen, dureaza cu 40% mai mult decat la studentii care asteapta vacanta de vara.

Stresul face ravagii prin cortizonul eliberat, acesta fiind un hormon de stres, si prin adrenalina eliminata, spune Glaser, directorul sectiei de Cercetare in medicina complementara. Acesti hormoni cauzeaza pierderea echilibrului hematiilor, schimbarea functiei lor si dereglarea sistemului imunitar. Celulele imunitare incep sa elimine proteine inflamatorii care daca sunt eliminate in cantitati mici pot grabi vindecarea dar, produse in exces distrug tesuturi in intreg organismul crescand riscul aparitiei cancerului, a bolilor cardiovasculare, osteoporozelor si diabetului.
„Cand Jan si eu am inceput sa lucram impreuna, nu credeam ca vom ajunge la aceasta concluzie” Glaser spune, referindu-se la impactul stresului asupra bolilor si asupra vindecarii. „Ei bine, o sa studiem problema si daca nu vom gasi remediul ne vom opri. Iata-ne dupa 20 de ani de cercetari asidue, inca mai muncim in acest domeniu, fiindca evident merita.”

De fapt, schimbam principiile medicale, spune el.”Medicii vor incepe prin a intreba pacientii ce se intampla in vietile lor atunci cand intampina probleme legate de boli infectioase sau cancere,boli metabolice, diabet sau obezitate.Pentru ca acum stim motivul care afecteaza vietile lor si motivul producerii acestor boli.”

Primul indiciu,descoperit inca din anii 1900,de catre Walter Cannon de la Harvard, arata ca stresul nu este doar o mare neplacere,dar poate nimici organele interne.El a descoperit ca in orice moment de timp,cand oamenii se simt amenintati,corpul reactioneaza neplacut prin cresterea presiunii sangelui, a batailor inimii, prin crearea de contracturi musculare si prin respiratie ingreunata.
60 de ani mai tarziu,in acelasi laborator, al lui Cannon,Dr. Herbert Benson a descoperit antidotul stresului:” relaxarea”.

Reactia de Relaxarebw
In timpul cercetarilor sale, Benson a banuit dispretul colegilor sai de la Harvard, asa ca,activitatea sa se desfasura noaptea, cand putea sa aduca pacienti care practicau meditatia transcedentala. El a descoperit ca doar prin simpla gandire, acestia pot transforma functiunile corpului. Respiratia scadea cu 25%, consumul de oxigen scadea cu 17%, tensiunea arteriala scadea iar bataile inimii erau mai reduse.
Si nu numai meditatia reduce stresul. Cercetarile ulterioare aratau ca respiratia profunda,relaxarea progresiva a muschilor,hipnoza, imaginatia ghidata, rugaciunea si alte tehnici pot imbunatati reactia de relaxare a corpului.

„Prin extinderea practicii de relaxare a organismului, care s-a dovedit a fi o practica eficienta, orice boala care a fost cauzata sau s-a inrautatit datorita stresului, a fost combatuta”
, spune Benson- profesor de medicina la Institutul Medical Harvard.”Am descoperit ca aceasta practica este de mare ajutor in hipertensiune, anxietate, depresii mici si mijlocii,furii sau nemultumiri profunde,insomnii, printre multe altele.”

Oamenii isi dau seama intuitiv, ca a face ceva pentru a-si calma sistemul nervos ii ajuta, spune el. Un studiu din 2004 bazat pe fonduri federale a dovedit faptul ca jumatate dintre americani practica o forma de relaxare, desi cei mai multi din aceasta categorie nu impartasesc acest lucru cu psihologii lor.

„Noi privim sanatatea ca fiind o piramida triunghiulara”
 , spune Benson. „Prima fata este reprezentata de medicamente, cea de a 2-a de chirurgie. Trebuie sa existe si o a 3-a fata, iar noi am ajuns la concluzia ca aceea este grija de sine, care implica elemente asemenea relaxarii, nutritiei si exercitiului. „

Investigatiile lui Benson in legatura cu efectul placebo, care este diferit de relaxare, l-a adus la concluzia ca acesta functioneaza prin accesarea urmelor din memorie care regleaza hormonii de stres – proces pe care el il numeste „insanatosire prin memorie”.

„Sunt 3 componente ale efectului placebo”, spune el. „Credinta si asteptarile pacientului, credinta si asteptarile fizioterapeutului si credintele si asteptarile care reies din relatia celor doi.
Cand cei doi sunt pe acelasi plan, ies la iveala capacitati de vindecare extraordinare. Daca te consideri in stadiul de vindecare, exista deseori posibilitatea ca tu sa fii deja vindecat. Ar putea fi acesta raspunsul la toate bolile? Desigur ca nu. Dar foarte multe medicamente isi fac probabil efectul, datorita efectului placebo.”
Interventiile psihologilor pot imbunatati vindecarea, dar oare pot ele prelungi vietile pacientilor foarte bolnavi? Acest lucru ramane foarte controversat in ciuda faptului ca studiile facute pe acest domeniu arata un efect pozitiv al psihologiei in medicina. Alastair J. Cunningham de la Institutul de Cancer din Ontario a descoperit faptul ca pacientii bolnavi de cancer care inca mai sperau la vindecare traiau mai mult decat cei care erau in acelasi stadiu al bolii dar care erau frustrati de stres si depresie.
„Avem niste dovezi care ne arata faptul ca atunci cand omenii se implica mai mult in a se ajuta pe ei insisi, ei isi cresc de fapt rata de viata”, spune Cunningham. „Dar nu exista nici o garantie ca aceste lucruri se intampla cu adevarat.”

 

byDr. Constantin Dulcan: Avem nevoie de bucurie,blandete,bunatate,armonie, ca de painea cea zilnica…

„Gândul, este cea mai puternică forţă din univers”

– În „Inteligenţa materiei”, prima dvs. carte, aţi demonstrat cu argumente ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile vizibile, concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o minte inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem singuri în univers, că Dumnezeu chiar există. V-a afectat certitudinea aceasta modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi?

– Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creăm pro­pria reali­tate, felul în care pri­veam lumea s-a schimbat. Descope­ririle fizi­cii cuantice au arătat că mintea noastră e cea care face să colap­seze undele de energie şi le trans­formă în parti­cule, adică în materie. A gândi înseamnă a transforma nevăzu­tul în văzut. Gândul e creator, e cea mai pu­ter­nică forţă din uni­vers. Iar Dumnezeu ne-a dat pu­terea ca, din milioanele de reali­tăţi posi­bile, care există în stare latentă, să aducem pe pământ, cu gân­durile noastre, doar una. Pe cea care seamănă cel mai mult cu gândurile noastre

Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se întâmplă e oglinda a ceea ce gândim şi simţim?

– Exact. Când făceam cerce­tări pentru prima mea carte, am ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi m-am speriat. Celulele reacţionau la gândurile şi sentimentele celui în cauză. S-a făcut şi un experi­ment în Occident, cu un eşantion de ADN, recoltat de la un individ şi dus la 1000 de km distanţă, într-un laborator. Persoana în cauză a fost pusă să privească un film frumos, cu ima­gini minunate, care stârneau bucurie. În acelaşi timp, la 1000 de km distanţă, mă­surătorile arătau cum spi­ra­la de ADN se relaxează. Când imaginile au fost schim­bate cu un film de groa­ză, ADN-ul a început, brusc, să se restrângă, contrac­tân­du-se. Aflând asta, m-a chinuit o întrebare: cum ştie corpul nostru ce e rău şi ce e bine? Dacă organis­mul nostru reacţionează pozitiv la bine şi negativ la rău, nu există decât o singură mare concluzie.

Legea bineluiccc

– Care e aceea?

– Înseamnă că universul întreg are ca fundament o lege morală, legea binelui. Abia acum vă pot răs­pun­de la prima întrebare. Da, ca să fim fericiţi şi să­nătoşi, nu e nevoie decât să ne construim viaţa după legea aceasta.

– Cu alte cuvinte, un stil de viaţă sănătos începe de la a gândi şi a făptui binele?

– Când comit un act contrar acestei legi, îmi creez singur mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de mânie sau suferinţă imobilizează pen­tru 5, 6 ore celulele gardian ale sistemului imuni­tar. Timp de 5-6 ore, organismul nostru e lipsit de apă­rare, iar milioanele de celule moarte, viruşi şi bac­terii circulă libere prin organism, se pot localiza un­deva şi declanşa boala.

– Se şi spune în popor că „a murit de inimă rea”. La asta se referă oare?

– Stresul, care azi a luat proporţii gigantice, ura, mânia, îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia provoacă în corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are şi ea un efect nociv asupra organis­mu­lui, nu doar că împiedică vindecarea, dar poate favo­riza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica ne face rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într-o cuşcă s-a pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s-a pus un lup. Mielul a murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice dezechilibru emoţional adu­ce, mai devreme sau mai târziu, boala.

– Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne putem pro­teja?

– Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc să nu mă implic afectiv intens, să nu mă enervez. Dacă cineva îmi greşeşte, fac un efort să-l iert, gândindu-mă că poate într-o zi va înţelege şi el ceea ce înţe­leg eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face ca pH-ul corpului să vireze spre unul alcalin, favo­rabil sănă­tăţii. Sigur că sunt şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e im­portant să rămânem con­ştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din viaţa ce­lulei noastre.

Relaxare şi respiraţiece
– Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile surse de boală. Munca în exces ameninţă să ne omoare lent.

– Dacă nu ne putem lua mici vacanţe, regulat, să ne luăm mă­car pauze de zece minute, la fiecare oră, în care să ne golim mintea şi să respirăm adânc. Putem să ne ridicăm de la birou şi să privim ceva frumos pe fe­reas­tră. Sau, în loc să bem trei cafele cu ochii în computer, să bem un ceai fără să ne gândim la nimic altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui. Cu timpul, înveţi să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odih­neau mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţa până seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea mea, mă opresc şi aplic câte­va tehnici de relaxare.

– Ne puteţi da şi nouă un exemplu?

– Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respi­raţie. Oboseala vine şi dintr-o lipsă de oxigenare a creierului. Stau câteva minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca senzaţie la nivelul creie­ru­lui şi apoi, cu fiecare expiraţie profundă, îmi imagi­nez că o elimin. Fiecare îşi poate crea propria lui tehnică. Eu nici pentru durerile de cap nu iau pastile. Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva ori şi durerea dispare.

– Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă pentru vindecare.

– Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi bolnavi de cancer în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei: de mai multe ori pe zi, trebuia să-şi ima­gineze că distrug cance­rul din corp cu un foc, cu un animal care-l mă­nâncă, fiecare după cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s-au vindecat. La testele psi­hologice, s-a dovedit că cei care s-au vin­decat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumne­zeu şi cei care erau calmi. Îndoiala este un ob­stacol în calea oricărui succes şi mai ales a vindecării.

„Rugăciunea – o realitate fizică”

– Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia stării de bine?

– Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu universul. Am testat eu însumi asta, de ne­nu­mărate ori, şi am rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune, realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningo­en­cefalită bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care foarte multe persoane s-au rugat pentru el. După ce şi-a revenit, a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau spre el valuri de energie. Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar şi propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus „credinţa ta te-a vindecat” ?

– Nutriţioniştii pun şi ei pe listă o condiţie a să­nă­tăţii: ce, cum şi cât mâncăm. Ţineţi cont de ea?crr

– Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipo­crat: să mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat ca să-şi extragă din alimente grăsimea. Dacă nu te sa­turi, nu te îngraşi. Studii de ultimă oră arată că lungi­mea telomerilor de la extremităţile cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre de peşte, iaurt, lapte de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu cereale integrale, mazăre, linte. Mănânc foarte rar carne. Nu beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las organismul să se refacă. Dar, înainte de orice, am grijă să nu mă aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când pre­pa­răm ceva de mâncare, s-o facem cu drag. Gândurile gospodinei trec şi-n bucatele pe care le găteşte.

– Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână.

– Aşa e. Dumnezeu ne-a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem sănătoşi şi fericiţi, e suficient să păstrăm în minte câteva lucruri: să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim perseve­renţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi să ne ferim de rutină. Să facem constant schimbări în viaţa noastră. Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau din viaţă, bucu­riile ne dau viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne­voie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, n-o putem avea decât în imaginaţie

RETETA FERICIRII prezantata de Profesorul Constantin Dulcan: „Ne putem prelungi considerabil viata in functie de modul preponderant benefic in care gandim…dd

 

Nimeni n-ar crede că un copil dintr-un sat de provincie se întreabă, la o vârstă fragedă, doar observând rutina din jurul lui, ce sens are existenţa umană. Şi totuşi, Dumitru Constantin Dulcan, ajuns acum profesor universitar şi medic neurolog, a făcut acest lucru. Prin tot ceea ce a făcut, el a căutat sensul și însemnătatea vieţii. A găsit răspunsuri la întrebări esenţiale, a înţeles cum funcţionează Universul şi spune că tot ceea ce a aflat prin studiu intens şi din experienţele sale vrea să împărtăşească şi altora. Am vorbit cu profesorul Constantin Dulcan despre triada fericire – gânduri – sănătate şi consecinţele acesteia asupra funcţionalităţii Universului. Profesorul consideră că gândurile şi vorbele noastre pot influenţa universul, scrie gandul.info.

Profesorul Constantin Dulcan şi-a propus să desluşească misterul care-l măcina, mânat de sfaturile tatălui său, care n-a putut să meargă la şcoală din cauza situaţiei familiale, dar care şi-a dorit ca măcar copiii lui să-şi construiască un viitor prin învăţătură, spunându-le tot timpul: „Stau desculţ o viaţă întreagă ca voi să învăţaţi carte. Nu ştiţi ce înseamnă să-şi bată joc de tine unul mai prost decât tine”.
„Vedeam, ca orice copil la ţară, că te trezeai de dimineaţă, plecai la munca câmpului, cu vitele, veneai acasă, mâncai, te culcai. A doua zi, la fel. Zi de zi să faci asta, asta-i viaţă?! Dar de ce, de ce trebuie să se nască omul? Şi prima întrebare a fost: Ce sens are viaţa? „, povesteşte Constantin Dulcan

 

După liceu s-a înscris la Facultatea de Filosofie. Aici, Dumitru Constantin Dulcan şi-a obţinut prima diplomă.
„Când am ajuns în India, am rămas uimit că filosofia lor este o filosofie a omului de pe stradă, nu ca la noi, rezervată elitelor universitare. Pentru indian, filosofia devenise o modalitate practică de existenţă, în timp ce pentru mine era o chestie care mă ajuta să strălucesc într-un salon, dar în afară nu mă ajuta cu nimic. Nu puteam să înţeleg natura la nivel intim, biologic. Şi mi-am spus: acum fac asta, când termin, fac medicina”, povesteşte Constantin Dulcan.

Aşa a şi făcut. A ales un domeniu al medicinei care să-l ajute să obţină răspunsul la întrebarea esenţială pe care şi-a pus-o încă din copilărie – Ce sens are viaţa?ec

„Alegerea medicinei a pornit de la un comandament de ordin informaţional. Am voit să ştiu, a fost fundamental să cunosc. Să cunosc lumea la nivel biologic, intim, ca motivaţie fundamentală şi dincolo, cultura ca motivaţie spirituală. Ai două laturi, spiritul şi corpul, organismul. Asta m-a ajutat foarte mult. Pe urmă, când am luat secundariatul, puteam să iau boli interne la Piteşti. Ar fi fost fericiţi părinţii. Mai erau neurologia şi psihiatria la Craiova. Am luat neurologia pentru că am zis că aici pot avea un drum mai personal. Şi aşa a fost. N-aş fi înţeles atât de multe dacă nu eram neurolog”, îşi aminteşte Constantin Dulcan.

„Pentru mine fericirea este momentul în care totul freamătă în noi, se mişcă şi ne învolburează, momentul în care simţi că întreaga lume este cu tine.”

„Cu toţii avem nevoie să fim, să gândim, să căutăm o cale de a exista într-o lume în care există şi multă bucurie, dar şi enorm de multă tristeţe. Întregul ţel al vieţii mele a fost acela de a găsi un sens al lucrurilor”, completează acesta.

A găsit sensuri diverse. A înţeles că viaţa noastră este formată din ceea ce gândim şi ceea ce simţim, că unul dintre sensurile vieţii, finalitatea spre care tind toate acţiunile noastre este fericirea: „Fericirea este un sens al nostru şi are sensuri multiple. Pentru mine fericirea este momentul în care totul freamătă în noi, se mişcă şi ne învolburează, momentul în care simţi că întreaga lume este cu tine. Fiecare dintre noi poate avea o formulare a ideii de fericire. Trebuie să facem o diferenţă între bucurie şi fericire. Fericirea este, după opinia mea, un obiectiv, o ţintă, o finalitate a tot ceea ce este fiinţă pe lumea asta, cu diferenţa că o fiinţă umană, dispunând de o raţiune, trăieşte fericirea, sentimentul acesta al satisfacţiei depline atât în planul raţional, cât şi în planul afectiv. Bucuria este plăcerea minţii, în timp ce fericirea merge mai adânc, la bază, la fundamentele sufletului, unde putem vorbi de o fericire a spiritului, care înseamnă mult mai mult decât nivelul imediat al gândirii.”

Profesorul consideră că dragostea este o circumstanţă sigură a fericirii şi dă exemplu iubirea adolescentină, ca pe una dintre cele mai marcante experienţe ale vieţii.
„Fericirea este o stare de spirit, o stare în care vrei, nu vrei, trebuie să intre şi inima şi afectivitatea, profunzimile tale afective, acolo unde este esenţa ta. Dragostea este una dintre circumstanţele fericirii indubitabile. În mintea mea este tot timpul faptul că iubirea adolescenţei este una dintre cele mai marcante experienţe. De ce? Pentru că este momentul în care insul afectiv se trezeşte la viaţă. Mai cred că cea mai mare satisfacţie este aceea când pasiunile tale, înclinaţiile tale îşi găsesc un ecou în ceea ce faci. Asta cred că e adevărata fericire a vieţii”, spune Dulcan.

Nivelul superficial, cu furtunile, nivelul profund, cu paceadr

Şi totuşi, cum pot fi fericiţi oamenii într-o lume în care stresul, nemulţumirile legate de viaţa profesională sau de cea personală descriu cel mai bine viaţa lor? Profesorul Dulcan consideră că este o chestiune de percepţie.

„Sunt două niveluri la care un om poate să aibă o reacţie de fericire sau de nefericire. Primul este planul personal, dar voi începe cu modelul social. Modelul social poate să-ţi dea satisfacţii sau să nu-ţi dea satisfacţii. Poate să-ţi ofere condiţii de împlinire pe plan profesional sau nu. În cazul modelului social nu prea poţi face mare lucru. Atunci, rămânem la al doilea nivel, nivelul tău personal. Cum văd fericirea orientalii: ei vorbesc despre fericire la nivel de virtuţi. Ei spun că sunt două niveluri. Este nivelul superficial, unde sun toate furtunile care se abat asupra minţii, asupra gândului şi este nivelul profund. Nivelul profund înseamnă pentru ei să-ţi păstrezi acea pace, linişte interioară, indiferent că întâmpini succesul sau eşecul. Omul trebuie să se educe de o asemenea manieră încât să înţeleagă că frica şi spaima care li se prezintă face parte dintr-un nivel comercial care interesează anumiţi indivizi. Noi trebuie să învăţăm că şi în faţa nenorocirilor, dar şi a lucrurilor plăcute trebuie să ne păstrăm un echilibru. În momentul acela, omul nu mai este în bătaia vântului, nu mai este la mâna societăţii, nu mai devine ceea ce vrea societatea să facă din el: o slugă, un nimic, un zero. El îşi păstrează propria lui nişă, propriul lui regat.

Nefericirea este o chestiune de percepţie. Sunt fericit în funcţie de cum percep eu un eveniment; îl percep cu un ecou negativ sau îl percep cu un ecou pozitiv; entuziasmant sau ne-entuziasmant; deprimant sau, dimpotrivă, extaziant. Fericirea mai ţine şi de structura noastră. Oamenii introvertiţi, cărora foarte puţine lucruri pe lumea asta le plac sunt cei mai nefericiţi. Bucură-te! Uite, ai băut o cafea cu cineva, bucură-te. Tu spui: «Nu pot, e amară». Păi, fă-o dulce dacă e amară.”

Gândurile noastre sunt responsabile pentru energiile Universului ds

Gândirea binefăcătoare nu ne ajută doar pe noi. Profesorul Constantin Dulcan spune că gândurile şi cuvintele noastre sunt încărcate cu energie. Această energie este negativă sau pozitivă, în funcţie de felul în care arată gândurile noastre şi de semnificaţia pe care o au cuvintele noastre.

„Tot ceea ce gândim este sprijinit pe un fundament energetic. În momentul în care gândim frumos, bine, noi emitem un nor de lumini. Noi suntem construiţi din fotoni, din lumină. Numai că nu o vedem, pentru că numărul de fotoni emis este infim. În momentul în care gândim în termeni de iubire, compasiune, iertare, empatie şi recunoştinţă, noi emitem un câmp de energie pozitiv. Acest câmp de energie îmbibă toate celulele noastre. Pe de o parte, modifică chimia noastră. Ele contribuie la sănătate, longevitate, mulţumire, fericire. Invers, sentimentele de ură au un câmp de emisie negru. În momentul în care urâm, suntem violenţi, invidiem, noi îmbrăcăm o haină de doliu. La nivelul creierului nostru corespunde o chimie a substanţelor benefice şi a celor dăunătoare. Dopamina este cea responsabilă pentru sentimentul de fericire. Stresul, în schimb, conduce la îmbolnăvire”, afirmă Constantin Dulcan.

Profesorul susţine că un câmp de energie emis de om fie prin cuvinte, fie prin gânduri, poate ajunge în cel mai îndepărtat punct din Univers şi prin influenţa pe care o are poate crea dezechilibre energetice. „În momentul în care eu, prin ceea ce scot pe gură sau gândesc dezechilibrez Universul, el produce catastrofe. El nu este dependent de existenţa mea, dimpotrivă, eu sunt produsul lui, nu el este produsul meu. Ca atare, el se răzbună. Dezechilibrele sunt dure. Toate catastrofele de aici vin”, explică profesorul Dulcan.

„Noi ne putem prelungi viaţa în funcţie de modul preponderent benefic în care gândim”

Pe lângă Univers, influenţată de gândirea noastră este şi sănătatea. Sistemul nostru imunitar este, după cum spun japonezii, construit aşa fel încât noi să putem trăi în jur de 130–140 de ani. Medic de profesie, profesorul Constantin Dulcan spune că modul în care gândim ne poate ajuta să ne prelungim viaţa. Îşi aminteşte episoade din cariera sa medicală, în care persoane care au venit la el să se trateze au reuşit să grăbească vindecarea printr-o gândire pozitivă.

„Noi ne putem prelungi viaţa în funcţie de modul preponderent benefic în care gândim. Noi suntem suma tuturor gândurilor şi emoţiilor noastre. Noi emitem pe zi circa 60.000 de gânduri. Cu fiecare gând pe care îl emitem, noi pledăm pentru viaţă sau pentru moarte, pentru sănătate sau pentru boală. Eu am creat clinica de neurologie şi la Craiova şi în Bucureşti, aveam bolnavi cu aceeaşi boală, accident vascular. Eram zilnic obligat să fac vizita cu 30 de oameni după mine. Şi întrebam bolnavii cum se simt. Unul îmi spunea că se simte bine, că va fi şi mai bine. Mă duceam după trei zile, mă uitam la faţa lui, vedeam cum înfloreşte. Altul spunea că nu îi e bine, că l-a durut injecţia, că nu i-a trecut cu pastila pe care i-am dat-o. Acel om mergea prost, rău. Se vedea că e nemulţumit şi nu îi mergea bine nici tratamentul. În clipa de faţă vorbim despre ceea ce se cheamă puterea minţii. Putem, pur şi simplu, să ne modificăm starea de sănătate, comportamentul uman în beneficiul nostru. Acestea sunt lecţiile de ultimă oră pe care ni le dau ştiinţele. Deci, nu trebuie să ne lăsăm speranţa că ne ajută doar o reţetă. Ne ajută reţetele, dar cel mai mare ajutor ni-l dăm singuri. Doctorul nu este Dumnezeu, iar medicina nu este matematică”, explică profesorul Constantin Dulcan.

Inima este resedinta satanei iar capul este corespondentul minţii divineee

Având în vedere că oamenii gândesc şi simt, deci au o latură raţională şi una emoţională, l-am întrebat pe Constantin Dulcan dacă, în drumul către fericire oamenii ar trebui să-şi asculte mai mult inima sau să fie mai mult raţionali. Acesta spune că adevărul în cazul marilor decizii care ne pot influenţa în mod semnificativ viaţa stă în inimă. Suntem tentaţi să credem că raţiunea depăşeşte sentimentele, însă lucrurile nu stau deloc aşa.

„Experienţa mea a fost că de câte ori n-am ascultat inima, n-a ieşit bine. Vorbind în alţi termeni, inima este corespondentul minţii demoniene.  În creier este doar un calcul al circumstanţelor, pe care tu nu le ştii. Eu gândesc că dacă merg acum pe stradă n-o să mă întâlnesc cu un obstacol peste care să nu pot trece dar, când ies acolo, nu e aşa. Asta este partea raţională. Deci, adevărul stă în inimă. Ascultă-ţi inima. Sentimentul este cel care rămâne, raţiunea se pierde. Memoria e scurtă la nivel raţional. La nivel afectiv memoria e mult mai lungă. De aceea, experienţele care te marchează în viaţă nu le uiţi, indiferent că sunt bune sau rele”, afirmă acesta.

Bineînţeles, în contextul unei vieţi sociale, raţiunea are rolul ei. Constantin Dulcan admite că a-ţi asculta inima nu înseamnă a renunţa la serviciu pentru că inima nu vrea asta: „Încă o dată, nici o parte, nici alta nu trebuie dusă la extrem. Linia de mijloc este linia de aur. Adică, trebuie să şi gândeşti. Sunt lucruri pe care nu le poţi face decât cu raţiunea, fără îndoială”.

Fericirea se naşte în interiorul nostru, în inimă. Fericirea este un sentiment venit de dincolo de raţiunea umană. Aşa cum am spus mai sus, profesorul Constantin Dulcan admite că inima este corespondentul minţii, raţiunii divine. Astfel, o cale către găsirea fericirii este credinţa şi recunoştinţa faţă de Creator, dar şi faţă de creaţiile sale – ceilalţi oameni, animale, natură.

Pentru fericire este foarte important să fim recunoscători pentru că existăm. Am apucat încă o zi. Atâţia alţii nu mai apucă ziua aia. Fii recunoscător lui Dumnezeu că exişti, fii recunoscător pentru părinţii tăi că te-au crescut, fii recunoscător celor de pe urma cărora tu citeşti o carte bună, înveţi, fii recunoscător celor datorită cărora porţi hainele pe care le porţi, că le-au creat ei. Şi să te întrebi ce poţi să faci tu pentru ei. Uite, eu sunt medic bun, pot să îi vindec. Atunci, toate lucrurile vor fi la un alt nivel. Sigur că suntem diferiţi, că cel care mătură strada are altă fericire decât fericirea mea, dar asta nu înseamnă că eu am dreptul să îl dispreţuiesc, pentru că eu nu pot trăi fără el”, spune Constantin Dulcan.

Reţeta fericirii prescrisă de medicul Constantin Dulcan

Profesorul Constantin Dulcan consideră că starea de fericire poate fi obţinută de oricine. Sfaturile sale pentru oameni se referă la atitudinea pe care aceştia o adoptă faţă de propria persoană şi faţă de viaţă în general. Toţi oamenii ar trebui să fie împăcaţi cu ei înşişi, să accepte că sunt diferiţi şi că fiecare om are dreptul la demnitate şi respect şi să înţeleagă că sunt veniţi pe lume cu un scop. Depinde de ei să descopere acea chemare.

Păstrarea în suflet a unui ideal, gândurile pozitive şi, cel mai important, credinţa – sub orice formă ar fi ea – sunt, de asemenea, elemente din reţeta fericirii dată de medicul Constantin Dulcan pacienţilor săi:
„Concluzia mea este că fericirea este un drept natural, pe care îl am prin faptul că exist, şi cel mai bun reper pentru a avea linişte şi pace interioară este să ştii că dincolo de tine există o raţiune care te protejează. Eu lucrul ăsta l-am învăţat singur. Sigur că la ţară, în copilărie, mama mă ducea la biserică. Dar experienţa mea, căutările mele, m-au făcut să simt asta, să experimentez şi să ştiu că există Dumnezeu. Pe mine nu mă pot convinge nici toţi marxiştii lumii, toţi capitaliştii că venim din maimuţe. Pentru că de când e maimuţa maimuţă ea nu s-a transformat în om. Şi dacă din întâmplare maimuţa aia s-a transformat în om, înseamnă că există o raţiune care vine din alt plan şi iată demonstraţia divinului. Dacă materia evoluează, înseamnă că e raţională. Vin fizicienii şi spun că atomul acela nu are raţiune. Păi dacă el nu are şi eu am, eu de unde am? Înseamnă că sunt eu încă ceva, un spirit. Atunci, de unde vine spiritul? Dacă corpul meu fizic este format numai din atomi neutri, de unde gândirea? De unde sentimentele? Înseamnă că e altceva pus în materie”, susţine Constantin Dulcan, care expune această teorie a unei raţiuni superioare care guvernează tot ce este prezent pe această lume în toate cărţile sale.

FF

Puterea formidabila a gandirii pozitive

Unii oameni văd lucrurile aşa cum sunt şi se întreabă neputincioşi: 
‘De ce?’. Eu visez la lucruri care n-au fost niciodată şi spun: 
‘De ce nu?’.” – George Bernard Shaw

Orice gând se manifestă printr-un conţinut energetic la nivel vibrator. Un gând, odată emis, se propagă în spaţiu şi este în continuare acceptat sau respins de alţi oameni, care au gânduri de aceeaşi natură. Gândul determină întotdeauna în emitent o stare de receptivitate pentru energiile specifice de acelaşi fel. De aceea, viaţa omului este rezultatul gândurilor sale. Indiferent de situaţia în care se află, fiinţa umană dispune întotdeauna de o forţă de care nu este întotdeauna conştientă: aceasta este puterea formidabilă a gândirii pozitive, care o va pune instantaneu în rezonanţă cu puterile benefice, minunate ale Universului,ale lui Dumnezeu

 

Care a fost primul gând care v-a apărut în minte în această dimineaţă? A fost un gând frumos, spre exemplu, v-aţi gândit la o persoană dragă sau v-aţi bucurat că aţi văzut soarele pe cer? A fost un gând negativ, de genul: „Sunt atât de obosit şi n-am nici un chef să mă scol”? Amintiţi-vă acum care au fost următoarele gânduri, care a fost starea generală pe care o aveaţi când v-aţi început propriu-zis activitatea. Remarcaţi că întreaga „programare” pe care aţi făcut-o în imaginaţie pentru această zi a fost de natură să vă susţină de-a lungul zilei sau, dimpotrivă, să vă aducă numai necazuri. Un mare filozof spunea: „În voi se află cauza a tot ceea ce vi se petrece în viaţă.”

Fiecare om este creatorul propriului său destin, el este cel care îşi construieşte propria sa existenţă alcătuită din lumini şi umbre, din urcuşuri şi coborâşuri. Noi suntem cei care ne alegem ţelul şi depinde numai de noi să ţintim spre abisuri sau spre înălţimi, iar ecoul năzuinţei noastre reverberează la nivelul întregului Univers, căci: „Orice suflet care se înalţă, înalţă lumea.” Să începem, aşadar, fiecare zi impunându-ne să gândim pozitiv. A gândi pozitiv înseamnă a ne amplifica cu putere încrederea în noi înşine şi în Dumnezeu şi a fi în toate acţiunile noastre în armonie cu legile divine ale Universului.

Dacă privim cu atenţie la noi înşine şi la oamenii care ne înconjoară şi urmărim să observăm atitudinea lor faţă de evenimente, vom remarca existenţa a trei atitudini fundamentale în faţa vieţii, aflate într-o strânsă legătură cu orientarea predominantă a gândurilor: atitudinea fatalist-pesimistă, atitudinea pseudo-idealistă şi atitudinea activ-optimistă.fr

Atitudinea fatalist-pesimistă

„Omule nebunule, tu faci minuni fără să ştii şi nu cunoşti aproape deloc puterea formidabilă a gândirii tale. Să ştii că tot ce închipuieşti este realizabil şi se face direct proporţional cu încrederea ta … De ce te fereşti oare să stai de vorbă cu tine însuţi, descoperindu-te astfel un perfect zeu?” (Tudor Arghezi)

Aceasta este atitudinea ce se manifestă prin frica faţă de viitor, sentimentul de inutilitate, disperare, nelinişte şi nesiguranţă. Este cel mai adesea întâlnită în rândul oamenilor dezorientaţi, nefericiţi, dezechilibraţi. Am cunoscut probabil cu toţii indivizi care ratează în mod sistematic ocaziile favorabile, care întotdeauna se găsesc în faţa unor dificultăţi, care se consideră victime ale evenimentelor negative. Ei sunt cei care, la primul obstacol întâlnit, concluzionează: „Ştiam că nu voi reuşi! Nu pot să fac nimic, nu pot să schimb nimic!”. Când au de rezolvat o problemă importantă, primul gând care le apare în minte este că această muncă nu li se potriveşte. Imediat devin nemulţumiţi şi neinteresaţi şi cred cu tărie că în alte circumstanţe, cu alte mijloace ar fi putut să rezolve totul mult mai bine şi mai repede. Din această cauză, soluţiile problemei le scapă şi încep să capete convingerea că nu o vor putea rezolva. Toate eşecurile trecute sunt reamintite, iar posibila reuşită dispare în faţa unui munte de dificultăţi. Şi toate acestea pornind de la un singur gând negativ. Şi totuşi, nu se poate spune că ei nu doresc să acţioneze. Am auzit de atâtea ori unii oameni afirmând: „Îmi voi reface viaţa”, „Voi reîncepe pe noi baze”, „Îmi voi schimba norocul” dar, cu toate acestea, ei reiau aceleaşi comportamente, aceleaşi atitudini negative, acelaşi mod de a privi lucrurile, chiar dacă situaţia exterioară este alta. Tendinţele conflictuale, incapacitatea de a depăşi obstacolele, de a privi situaţiile cu obiectivitate, de a-şi pune în valoare calităţile, de a trăi şi de a resimţi permanent acel sentiment indescriptibil de calm şi armonie interioară sunt reluate mereu şi mereu.

Atitudinea pseudo-idealistăgr

„Nimic măreţ nu a fost niciodată dobândit de altcineva decât de aceia care au îndrăznit să creadă că ceva din interiorul lor era superior circumstanţelor.” (Bruce Barton)

„Mintea, în felul său propriu şi prin ea însăşi, poate face din paradis un infern şi din infern un paradis.” (John Milton)

Cea de-a doua atitudine fundamentală este caracterizată de fuga de responsabilitate şi de tendinţa de a fugi din faţa realităţii într-o lume iluzorie, în care obligaţiile şi necesităţile cotidiene sunt ignorate în numele superiorităţii spiritului. Întâlnim în această categorie falşii filozofi, veşnicii nemulţumiţi, eternii visători. Ei sunt cei care cedează imediat în faţa proastei dispoziţii; îi găseşti mereu visând la ceea ce ar putea avea, fără a face niciodată nimic pentru ca visele să devină realitate; se enervează din lucrurile cele mai mărunte şi găsesc defecte la toţi cei din jurul lor, dar niciodată la ei înşişi. Atitudinea pseudo-idealistă nu este, de fapt, decât un mijloc fals de auto-protecţie, de punere la adăpost în faţa realităţii şi a destinului propriu. Pseudo-idealiştii acceptă o manieră pasivă de a lăsa lucrurile să evolueze la voia întâmplării, de a evada în reverii despre lumi ideale, care nu vor exista niciodată, deoarece nu se întreprinde nimic pentru ca ele să existe. A nu acţiona reprezintă, în acest caz, un mod de a acţiona, dar unul negativ şi care duce la rezultate negative.

Dacă atitudinea pseudo-idealistă se transformă într-o atitudine autentic-idealistă, ceea ce presupune ca teama de responsabilitate şi fuga din faţa realităţii să se transforme în încredere în sine şi în viaţă, atunci apare cea de a treia atitudine, cea activ-optimistă. Contemplarea poate deveni, în acest caz, un mijloc de a gândi corect, de a trăi cu adevărat şi de a deveni stăpânul vieţii.

Atitudinea activ-optimistă

„Istoria lumii este aceea a câtorva oameni extraordinari care au avut credinţă deplină în ei. Această credinţă face să se manifeste Divinul care este totdeauna în spatele nostru. O fiinţă umană care are o credinţă mare poate orice; acesteia îi este totul cu putinţă. O asemenea fiinţă umană va eşua numai când nu-şi va mai da în mod suficient osteneala să manifeste puterea subtilă infinită a Universului. Cel ce va înţelege aceasta va realiza cât de important este să credem, înainte de toate, în forţele noastre proprii.” (Swami Sivananda)

A treia atitudine fundamentală, cea activ-optimistă, este caracteristică celor care evaluează cam tot ceea ce există în jurul lor ca fiind pozitiv. Atitudinea profund pozitivă a minţii este credinţa fermă, de nezdruncinat, că lucrurile evoluează în bine şi că orice problemă sau dificultate poate fi depăşită. Viaţa e plină de împrejurări asupra cărora nu putem acţiona direct; ceea ce se poate face este modificarea modului de a le privi. Activ-optimiştii îşi construiesc o stare de spirit pozitivă, fiind astfel capabili să facă faţă evenimentelor şi să-i influenţeze, astfel, în bine, pe cei din jur. Ei îşi învăluie toate relaţiile personale într-o căldură afectuoasă, fermecătoare. Aceşti oameni ştiu că dificultăţile reprezintă necesităţi ale vieţii, care ne ajută să înţelegem profund viaţa şi să ne depăşim propriile limite. Activ-optimiştii ştiu că nu sunt jucării în mâna destinului, ci creatorii propriei fericiri. Ei fac din starea lor permanentă de entuziasm o adevărată artă şi trezesc astfel capacitatea de a trece cu uşurinţă peste toate obstacolele. Ei nutresc aproape întotdeauna şi din toate puterile gânduri pozitive şi acţionează mai mereu în bine, fiind din plin şi prompt susţinuţi de forţele benefice captate prin rezonanţă din Macrocosmos. Aceşti oameni sunt deschişi către tot ceea ce îmbogăţeşte spiritul, sunt gata să înveţe totul din orice şi cred cu tărie că cel mai revoluţionar act pe care îl pot realiza în lumea aceasta este să fie fericiţi. Şi tocmai pentru faptul că ei afirmă binele în tot, evenimentele şi fiinţele le reflectă cea mai bună parte a lor.
Cu alte cuvinte: „Spune DA Vieţii şi Viaţa îţi va spune DA!”

 

Răutatea ,razbunarea,invidia,cartirea,ura,viclenia ,judecarea,frica si celelalte trasaturi demonice din sangele omului nenascut din nou (descrise in Gal.5/20) reprezinta fantana din care ies izvoare cu namoluri mortale ,surse pe care,daca le scoatem din noi,scapam de sursa noianului de boli…

 

 

Răutatea oamenilor nenascuti din Samanta  Bunatatii=Samanta Dumnezeiasca-  mă întristeza, deoarece ştiu că ea ascunde multă nefericire, neîmplinire şi chiar prostie.

Nu   mai consumaţi roadele oamenilor  răi…

Nu vă mai ucideţi timpul cu gânduri negative, nu vă mai otrăviţi sufletele cu sentimente urâte…

În viaţă, în Univers, există mult loc  perfect  pentru bine.

Este atât de simplu, de bine,sanatos şi de frumos să trăieşti în pace şi armonie cu tine însuţi,cu universul şi cu ceilalţi, să îţi vezi de drum fără a-i îmbrânci pe alţii din jurul tău, să construieşti pentru tine în loc să distrugi ceea ce au clădit alţii, să ajuţi, să-i tolerezi şi pe cei care, dintr-un motiv sau altul, nu îţi plac sau pe care nu-i poţi înţelege, să taci atunci când n-ai nimic bun de spus şi să nu împrăştii răutate şi urâţenie în jur…

Ar trebui să știți că atunci când nu aveți loc de alții (care nu vă deranjează și care își văd liniștiți de drumul lor), vă incomodează, de fapt, propria voastră persoană… Și ar trebui să înțelegeți că nimeni nu este vinovat pentru neputința voastră de a vă folosi timpul și energia în scopul binelui…

Sufletul omului este CREAT ca sa fie  dependent de Iubire ,Bunatate,Armonie,Dragoste şi de frumuseţe şi ar trebui să înţelegeţi că nu veţi fi niciodată fericiţi dacă îl hrăniţi cu sentimente negative… și ar trebui să realizați că oferind răutate și urâțenie nu veţi primi niciodată înapoi ceea ce vă lipseşte acum când nu puteţi fi buni, senini, liniştiţi…

Răutatea este o boală care se vindecă numai cu iubire… de aceea vă doresc să aveți toată iubirea de care depind sufletele voastre!

 

DE CE NE ÎMBOLNĂVIM?

 

Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion în viaţa lor, o nedreptate, mai ales dacă este vorba de o maladie ereditară sau e luată de la cineva. Orice boală sau accident apărut în viaţa ta a fost provocat de tine. Boala este pur şi simplu un semnal al corpului tău. Supra-conştiinţa ta, latura ta divină, Dumnezeul tău interior îţi trimite un mesaj ca să-ţi atragă atenţia asupra faptului că în acţiunile, vorbele şi gândurile tale e ceva care se opune legii iubirii. De aceea, trebuie să captezi mesajul şi să mulţumeşti supra-conştiinţei tale că ţi l-a transmis. Dacă nu reuşeşti să-l descifrezi, bolile şi accidentele tale se vor intensifica.

Când starea de rău persistă, e timpul să vezi neapărat despre ce este vorba. Dacă boala este puternică, înseamnă că ea s-a instalat în tine de multă vreme. Este sufletul tău care strigă ajutor. Trebuie să revii pe drumul cel bun, pe cel al dragostei. Fiecare boală, indispoziţie sau accident nu este decât un indiciu. Boala încetează de îndată ce ai înţeles mesajul. Cu cât doreşte omul mai mult să se schimbe, cu atât mai repede şi mai uşor se desfăşoară însănătoşirea lui. Bolile sunt cu miile, iar cauza este una singură: insuficientă iubire. De îndată ce încetăm să năzuim către Divin, ne cufundăm în uman şi începem să depindem de mâncare, dorinţe, pasiuni, ambiții, desfătare sexuală. Cu cât depindem mai mult de acestea, cu atât mai mare va fi îmbolnăvirea.

Toate aceste boli se lecuiesc într-un singur mod: să vezi în ele voinţa divină şi să înţelegi că fără boală nu există dezvoltare spirituală. Boala este un bec roşu care ne avertizează că ne aflăm pe un drum greşit. Dacă ani în şir faci prostii, repetând greşelile, vine o vreme a plăţii prin boala pe care singur ţi-ai creat-o. De fapt, boala este rezultatul pierderii divinului din noi, iar însănătoşirea este rezultatul restabilirii acestei legături. Practic, dacă te-ai vindecat sufleteşte, te vindeci și trupeşte. Noi, oamenii, suntem alcătuiţi din trei componente: trup, suflet şi spirit, asemeni Sfintei Treimi, şi orice dezechilibru al uneia ne aduce suferinţă. Boala şi starea de rău sunt opuse sănătăţii şi stării de bine şi se manifestă în realitatea ta, din vina ta. Ești bolnav pentru că ţi-ai cauzat boala şi poţi să te faci iarăşi bine, pur şi simplu hotărând aceasta.

Toate bolile sunt autocreate. Până şi doctorii îşi dau seama acum de modul în care oamenii se auto-îmbolnăvesc. Cei cu un orgoliu interior crescut atrag boala şi nenorocirea. Boala ne obligă să ne schimbăm lăuntric, să ne transformăm. Cu cât mai puternic se schimbă omul în direcţia bună, cu atât mai puţine medicamente îi sunt necesare şi mai repede învinge boala. Bolile apar în câmpul energetic al omului cu mulţi ani înainte ca ele să se manifeste în planul fizic. Câmpul energetic este primordial în raport cu corpul şi îi determină acestuia soarta, caracterul şi starea fizică. Organismul trebuie să blocheze programele distructive care au pătruns în câmpul lui. Cu cât este mai puternic şi mai periculos programul distructiv, cu atât mai agresivă boala. Când omul încalcă legile supreme, se abate de la calea sa de evoluţie, i se deformează structura energetică, apar breşe în sistemul lui defensiv şi devine o pradă uşoară pentru virusuri, care îndeplinesc funcţiile unui program de pedepsire. Omul începe să fie bolnav. Bolile grave contribuie la protejarea structurii spirituale.

Dacă distrugem armonia dintre noi şi univers vom avea parte de boli, nefericire, necazuri şi suferinţe. Gândurile sumbre, neîncrederea, grijile, ura şi frica, împreună cu rudele lor: anxietatea, amărăciunea, nerăbdarea, avariţia, lipsa de amabilitate, obiceiul de a judeca şi de a-i condamna pe alții, toate acestea atacă trupul la nivelul celulei, ceea ce duce la suferinţă, nefericire şi deprimare. În aceste condiţii, este imposibil să ai un corp sănătos. Prin gândurile, dorinţele şi obiceiurile noastre inducem sănătate sau boală în corpul fizic. Noi suntem singurii răspunzători pentru starea noastră de sănătate, pentru fericirea sau nefericirea noastră. Nu Dumnezeu ne trimite boli, accidente sau suferinţe, ci noi ni le creăm singuri prin gândurile distructive. Cu alte cuvinte, culegem ce am semănat în trecut.

A-ţi fi teamă de o boală înseamnă a-i înlesni evoluţia, a o provoca. Dacă aveţi gânduri despre boală şi suferinţă, trupul va atrage aceste gânduri în corpul fizic. Gândiţi-vă că întâmplările nu sunt cauze, ci efecte ale stării mentale în care vă complăceți. Boala nu trebuie considerată ca o pedeapsă sau o nedreptate. Ea este cel mai drept act din existenţa noastră, pentru că a fost generată de comportamentul nostru mental şi afectiv. Prin gând, omul se îmbolnăveşte şi tot prin gând el se vindecă. Orice boală porneşte din minte. Mulţi bolnavi îşi pregătesc mental, cu străduinţă, ani de-a rândul, o îmbolnăvire definitivă. Nimic nu se manifestă în corp fără să aibă un prototip mental corespunzător. Adevărata vindecare începe în momentul în care ne gândim ce am vrea să facem atunci când ne vom recâştiga sănătatea. Nu tratamentul medical este cauza vindecării, ci credinţa fermă. „Toate sunt cu putinţă celui care crede”. (Marcu 9, 23)

Când suntem bolnavi, trebuie să cerem să ni se dea sănătate, nu să fim vindecaţi de boală. În cazul unui om bolnav, cu cât vă temeţi mai mult pentru el, cu atât îi produceţi un rău mai mare şi-l împiedicaţi să supravieţuiască. Când cineva se îmbolnăveşte, să-i acordăm un ajutor minim şi foarte detaşat, nu unul sufocant. Atenţia exagerată în timpul bolii o întreţine. Dacă compătimeşti un om, te poţi îmbolnăvi. Pe om poţi să-l ajuţi, dar nu să-l compătimeşti. Când deplângi un om bolnav, înseamnă că nu ești de acord cu boala lui, dar nu iei în considerare cauzele spirituale ale bolii respective, care favorizează destrămarea spiritului. De aceea, boala trebuie acceptată cu smerenie. Singura soluţie a celor din jur este să se roage pentru sănătatea lui, dar nu să-l compătimească.

Medicul pansează rana şi Dumnezeu o vindecă. Când rana este tratată cu iubire, ea se vindecă repede. Vindecarea poate fi instantanee sau poate dura o viaţă, în funcţie de cât de mult aţi capitulat. În măsura în care putem păstra în suflet starea de bucurie şi iubire vom putea învinge treptat orice boală. Vindecările au loc doar atunci când greşelile sunt plătite, lecţiile învăţate, atenţionarea luată în seamă.

Nu e suficient să acceptăm boala, trebuie să ne bucurăm că ea ne salvează sufletul şi trupul. Trebuie să acceptăm toate umilinţele pricinuite trupului nostru prin intermediul cărora ni se purifică sufletul. Obiceiul de a discuta în societate despre simptomele și cauzele diverselor boli, morţi, agonii şi scene de coşmar atrag asupra oamenilor un torent de impresii care le vor pricinui boli şi suferinţe.

Nu uitaţi unde v-aţi născut. De locul în care aţi văzut lumina zilei şi de poporul din care vă trageţi v-a legat şi vă leagă întotdeauna energii uriaşe, cu influenţe nebănuite. Nu uitaţi că un om bolnav va fi ajutat cel mai bine să se vindece în locul în care s-a născut, pentru că numai acolo amprenta lui bioenergetică funcţionează cel mai bine. Dacă avem curajul să fim cinstiţi cu noi, putem uşor să observăm că jumătate din viaţă ne străduim să ne distrugem sănătatea pentru avere, pentru ca în cealaltă jumătate să cheltuim averea pentru a ne recâştiga sănătatea, cât se mai poate din ea.

 

CAUZELE SPIRITUALE ALE BOLILOR, NECAZURILOR ȘI SUFERINȚELOR NOASTRE

 

Prin boală, omul trebuie să înţeleagă că a greşit undeva pe drumul vieţii şi până nu-şi elimină greşeala nu se poate vindeca decât parţial, deoarece în el persistă cauza generatoare de rău. De aceea trebuie ca mai întâi să fie depistată cauza bolii, pentru ca bolnavul să evite pe viitor greşelile comise, Dacă nu se elimină cauza, aceasta poate alimenta în continuare boala sau poate migra de la un organ la altul. Când cauza vor fi eliminată boala va dispărea. Astfel:

 

ACNEEA (coşurile): înseamnă neacceptarea propriei persoane. Nu-ţi place de tine însuți.

ALCOOLISMUL: implică probleme legate de tatăl său; trebuie cultivată detaşarea de acesta. Alcoolicul părăseşte familia, slujba, viaţa, dar nu se lasă de alcool. El se află în relaţie de dependenţă față de alcool şi aceasta înseamnă că din suflet lipseşte iubirea. Persoana trebuie să iubească lumea din jur. Dacă acest sentiment îi lipseşte, în suflet i se instalează o stare de disconfort, de chin spiritual. De aceea încearcă să-şi reprime această durere prin orice mijloace. Trebuie ca omul să înceteze să mai poarte supărarea pe lumea din jur şi să intre în armonie cu ea, pentru că armonia înseamnă iubire. Cine nu este iubit de nimeni şi nu iubeşte pe nimeni se pierde ușor în valurile ispitelor. Cei mai mulţi oamenii nenorociţi şi făcători de rele sunt jertfe ale unei copilării triste, în care au fost lipsiţi de iubire şi de grijă părintească. Aceştia au ajuns să nu iubească pe nimeni. Nu trebuie uitat că lucrurile care ne fac dependenţi generează numai suferinţă.

AFECŢIUNILE PULMONARE: jale reprimată, necazuri, supărări, frica de a simţi plăcerea şi bucuriile vieţii. Tuberculoza arată că într-o viaţă anterioară persoana a trăit numai pentru valorile materiale. Gândirea răului despre lumea înconjurătoare. Tuberculoza, pneumonia şi bronşita se datorează unor supărări de lungă durată. Când nu iubim lumea înconjurătoare, au de suferit plămânii.

AFECŢIUNI LA SUPRARENALE: înseamnă indiferenţă, ignoranţă faţă de sine, anxietate.

ALERGIILE: sunt rezultatul supărărilor interioare, al nemulţumirilor faţă de oamenii apropiaţi şi lumea înconjurătoare.

ANEMIA: este o utilizare incorectă a oxigenului la nivelul globulelor roşii şi este consecinţa unui refuz de a-şi utiliza talentele în serviciul aproapelui.

ANGINA: reprezintă teama de a se exprima sau de a cere ceva părinţilor sau partenerului.

APENDICITA: frica de viaţă, blocarea curgerii binelui.

ARTRITA: apare la persoanele care nu sunt iubite. Spirit prea critic şi rigiditate provenită din mental. Nu încerca să-i schimbi pe ceilalţi, acceptă-i aşa cum sunt. Dacă artrita e prezentă la nivelul mâinilor, braţelor, picioarelor şi şoldurilor eşti încredinţat că oamenii se folosesc de tine. În realitate nu exprimi ceea ce vrei. Corpul tău îţi spune că e vremea să te afirmi prin tine însuţi.

ATEROSCLEROZA: rezistenţă, tensiuni, refuzul de a vedea binele.

ASTMUL: iubire ascunsă, înăbuşită. Plâns suprimat. O femeie şi-a alungat fiica din casă. Aceasta a crescut și s-a îmbolnăvit de astm, care nu a putut fi tratat cu medicamente. Când fiica a reuşit să-şi ierte mama, astmul i-a trecut.

AUTISM: într-o experienţă anterioară, individul a manifestat un refuz al societăţii, ducând o viaţă marginală. Acum, singura soluţie este iubirea pe care va trebui s-o primească de la apropiaţii săi.

APOPLEXIE: fuga de familie, de sine şi de viaţă. Indică un sentiment de vinovăţie. Un atac este de fapt un avertisment în plus pentru a deveni conştient de faptul că e inutil să te simţi vinovat.

BILA: plăcerea pentru mâncăruri fierbinţi, iuţi, acre, uscate şi sărate deranjează funcţia bilei. De asemenea, mânia, supărarea, frica, activitatea sexuală excesivă sunt factori de dereglare a bilei.

BOALA PARKINSON: reprezintă teamă şi dorinţa intensă de a controla tot şi pe toţi.

BOLILE DE PIELE: apar din cauza acumulării toxinelor în sânge. Dar mai sunt generate şi de tulburările hormonale. Problema pielii subliniază teama individului de a se exprima total, de a fi el însuşi, de a se deschide complet. Psoriazisul şi alte boli de piele reprezintă o lipsă de iubire pentru sine şi o respingere a tot ce viaţa îi oferă individului. Psoriazisul poate fi şi cauza unui orgoliu nestăvilit, o trufie exacerbată. Conflictul psihic cu spaţiul poate predispune la boli de piele.

BRONŞITA: se declanşează într-un mediu familial foarte tensionat.

BOLILE NERVOASE: se referă la sistemul nervos central, cel care coordonează viaţa omului. El reprezintă comandamentul suprem al sistemului nervos şi al întregului organism. Starea pe care medicii o numesc depresie este o lipsă a dorinţei de a trăi. Acest program poate fi o urmare a lipsei dorinţei de a avea copii sau apariția unui copil nedorit (de pildă fată în loc de băiat). De fapt cele mai multe greşeli ale părinţilor în timpul sarcinii îi creează copilului un program de autodistrugere. De aceea deprimarea, odată instalată, nu poate fi uşor vindecată. Când te simţi continuu nefericit şi nemulţumit, când nimic din jur nu-ţi place te îndrepţi spre depresie. Depresia este o agresiune împotriva ta însuţi. Conflictul cu spaţiul în care trăieşti predispune la dereglări psihice. Grijile permanente sunt păcate împotriva propriei tale naturi. Ele au urmări asupra sistemului nervos. Nemulţumirea de sine, neîncrederea în propria persoană mai duce și la boli de vedere, de auz, de percepţie. Dacă te autoculpabilizezi, predispoziţia de a achiziţiona o boală psihică este foarte mare. Neliniştea este ucigătoare. Valul de nelinişte din sufletul nostru este oglinda angoasei, a anxietăţii, fricii etc. Nevroza se caracterizează printr-o stare de nelinişte, adesea extremă, cu frică de moarte şi cu sufocări, palpitaţii, transpiraţii, ameţeli, tremurături şi senzaţia de oprire a inimii.

CANCERUL: este boala întristării, deprimării şi nemulţumirii de sine și de soartă. Bolnavii de cancer cad în depresie şi regretă trecutul. Regenerarea iubirii faţă de oameni este prima cale spre vindecarea cancerului şi a altor boli. Femeile care ţin mari supărări în suflet se îmbolnăvesc de cancer. De fapt, toate emoţiile înăbuşite produc cancerul. Emoţiile ascunse multă vreme în tine sfârşesc prin a exploda, ceea ce provoacă şi explozia celulelor din corpul tău. Dacă jignim prin vorbe persoana iubită ne putem alege cu cancer la buze, la limbă sau gingii, iar dacă vom critica în permanenţă ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. Dacă vom gândi agresiv despre cei apropiaţi riscăm un cancer la stomac. Cauza spirituală a cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat lecţiile karmice ce i-au fost propuse în această viaţă, refuzând astfel evoluţia. Cancerul reprezintă o autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. De fapt, este o boală a sufletului şi de aceea, acesta trebuie vindecat mai întâi.

CEFALEEA, MIGRENELE: supărarea puternică pe un semen al tău duce la un blocaj energetic. Remediul este schimbarea gândului de ură în pace şi adoptarea unei gândiri pozitive. Restabilind legea iubirii prin iertare îţi recapeţi sănătatea.

CELULITA: înseamnă mânie depozitată.

COLESTEROLUL CRESCUT: corespunde înăspririi naturii sentimentale, rigidităţii persoanelor care îşi creează o carapace de protecţie. Acel individ are o mare teamă de a accepta bucuria. El ar trebui ca în permanenţă să lase emoţia şi energia iubirii să curgă prin fiinţa lui.

COLOANA VERTEBRALĂ: este axul care poartă amprenta împlinirilor noastre, blocajele şi temerile noastre, refuzul de a evolua, de a iubi. Durerea în coloana vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat, pe sine şi pe soartă. Dacă amploarea supărărilor este mare, poate să apară o deformare a coloanei, o fractură sau să se formeze o cocoaşă.

COMA: fuga de cineva sau de ceva.

CONGESTIA CEREBRALĂ: se datorează respingerii vieţii şi afişarea unei încăpăţânări. Ura se naşte în cap şi se blochează prin traumatism cranio-cerebral.

CONJUCTIVITA: mânie neexprimată, frustrare.

CONSTIPAŢIA: ataşament, posesivitate, refuz de a se debarasa de vechile scheme devenite inutile.

DEGETELE ARTRITICE: senzaţia de victimă.

DIAREEA: teamă, refuzul de a slăbi încordarea. Refuzul de accepta idei noi.

DIABETUL: nu-i atât o boală, cât o reacţie de apărare a organismului. Organismul trebuie să blocheze programele distructive ale altor oameni pătrunse în câmpul lui. Cu cât mai puternic şi mai periculos este programul distructiv, cu atât mai eficientă şi mai sigură trebuie să fie blocarea acestuia, respectiv a bolii semnalate. Cauza principală este dorirea unui rău din tot sufletul unei persoane iubite şi de care te-ai despărţit. Aceste sentimente provoacă diabetul, pentru că au ucis iubirea şi, prin aceasta, legătura cu cosmosul. De aceea, să nu renunţaţi niciodată la persoana iubită.

DINŢII: dificultăţi în a lua decizii. Distrugerea dinţilor apare ca efect al vorbelor rele adresate părinţilor sau rudelor şi dorirea răului oamenilor apropiaţi; deplângerea propriei sorți şi o alimentaţie incorectă, existenţa geloziei şi a supărărilor ascunse. O durere a dinţilor înseamnă că e timpul să iei o decizie fără să-ţi fie teamă de rezultate. Întrucât dinţii ţin de dorinţe, lipsa dinţilor din faţă este dovada unei blocări a sexualităţii.

ENCEFALOPATIE: certurile puternice înainte de naşterea unui copil, ajungând până la limita divorţului sau la gânduri de sinucidere fixează în structura câmpului copilului programe puternic distructive. Copilul care se naşte plăteşte prin această boală.

EPILEPSIA: este rezultatul unei depresii adânci.

FEBRA: este un semn de furie interioară. Toate dorinţele înăbuşite, închise în tine, explodează. Încetează să aduni totul în tine. Supărarea şi furia nu-ţi sunt benefice, te pedepseşti singur.

FICATUL: este organul care ripostează la supărările pe oamenii apropiaţi şi păstrează deseori mânie reprimată. Ficatul este sediul celor mai negative emoţii (ura, mânia, furia). Problemele de ficat vin dintr-o mânie îndreptată împotriva propriei persoane, ca rezultat al unui conflict între suflet şi minte. Ficatul suferă la persoanele care fac aprecieri dure la adresa celor apropiaţi. Stresul de orice natură are un efect negativ asupra ficatului. Ficatul este un instrument al sufletului şi de aceea, tratarea depresiei nu poate fi despărţită de cea al ficatului. Emoţiile au o mare putere de influență asupra ficatului şi a secreţiilor bilei. Emoţiile pozitive – bucuria, buna dispoziţie – măresc secreţia bilei, iar supărările o opresc parţial sau complet. Ficatul este foarte sensibil la supărări. Să ne amintim o zicală populară care spune „de supărare i s-a vărsat fierea în sânge”. Supărările agresive pe oamenii apropiaţi determină cancerul ficatului. Problemele de vezică biliară arată îngustime de spirit. Icterul se poate declanşa la individul care suferă un prejudiciu pe care nu știe să-l îndrepte. Hepatita reprezintă rezistenţă la schimbare. Refuzul de a vedea limpede, de a discerne. Ficatul este legat şi de credinţă. Credinţa în univers permite emoţiilor negative să se scurgă. curăţând ficatul.

FRIGIDITATEA: teamă, negarea plăcerii; credinţa că sexul este rău; parteneri insensibili.

GÂTUL: orice problemă legată de gât corespunde temerii de a întreba şi de a se exprima, sau un blocaj al creativităţii. Refuzul schimbării, rigiditate, mânie ascunsă din cauza unor cuvinte jignitoare.

GENUNCHII: simbolizează legătura între suflet şi personalitate. O problemă la genunchi indică o îndepărtare de scopul său din această încarnare şi un refuz de a evolua, mândrie înmagazinată, încăpăţânare, lipsă de flexibilitate.

GREAŢA, VĂRSĂTURILE: respingerea unei idei, a unei persoane sau a unei experienţe. Pentru o femeie însărcinată, arată că nu a vrut să aibă copilul.

GUTURAIUL: se declanşează într-o perioadă de confuzie a individului sau în urma unei temeri, culpabilităţi. Nasul care curge reprezintă lacrimi şi o purificare necesară.

HEMORAGIILE NAZALE: cauza principală este trufia.

HEMOROIZII: teama de a slăbi încordarea.

HERNIA DE DISC: înseamnă indecizie, senzaţia că viaţa a devenit de nesuportat.

HERPESUL: culpabilitate sexuală.

HIPERTENSIUNEA: subliniază o facultate limitată de a iubi şi o lipsă de compasiune. Persoana trebuie să-şi exprime iubirea pentru tot ce întâlneşte şi ce vede. O altă cauză poate fi vechi probleme emoţionale, nerezolvate.

HIPOTENSIUNEA: arată, de asemenea, o iubire limitată, dar în sensul că această persoană a fost negativă şi defetistă, necrezând în iubire. O altă cauză ar fi lipsa de iubire în copilărie.

HOMOSEXUALITATEA: femeia geloasă răpeşte aptitudinile copiilor şi nepoţilor ei şi-i împinge la homosexualitate. Gelosul ajunge nu numai la sterilitate fizică, ci şi creatoare. Un om homosexual este incredibil de gelos în interior.

IMPOTENŢA: Apare din cauza geloziei, a supărărilor şi a dispreţului faţă de femei. Această agresiune afectează sistemul urogenital. Dacă bărbatul a fost deseori supărat pe femei, a gândit rău despre ele, este un viitor impotent.

INIMA: reprezintă centrul iubirii. Dacă nu-şi exprimă deschis sentimentele, individul îşi închide chakra inimii şi riscă să aibă probleme cardiace. Din cauza reprimării emoţionale şi a sentimentelor negative, multe persoane au probleme cardiace. Un om bolnav de inimă este depozitarul unei cantităţi enorme de gânduri de ură. Problemele conflictuale îndelungate, insatisfacţiile, generează hipertensiune şi boli de inimă. Bolile cardiace au drept cauze gelozia sau supărarea pe oamenii apropiaţi. Prin gânduri de iubire a semenilor se vor putea anula gândurile de ură. Lipsa afecţiunii poate deregla inima. Dragostea şi compasiunea constituie forţa terapeutică ce ajută la refacerea inimii. Persoanele care îşi reprimă sentimentele acumulează blocaje energetice la nivelul inimii. Verdele este culoarea inimii. De aceea, o plimbare într-o pădure îndepărtată de agitaţia oraşelor sau într-un lan înverzit va spori sănătatea şi vitalitatea inimii. Aceleaşi efecte se pot obţine prin folosirea în timpul meditaţiei a unor pietre sau cristale de culoare verde. Reumatismul cardiovascular are două cauze: o lungă perioadă de supărare sau tristeţe precum şi o expunere repetată la factori climaterici nocivi, cum este frigul.

INSOMNIA: provine din totala incapacitate a spiritului de a-şi focaliza gândurile. Tratamentul pentru vindecarea insomniei trebuie să înceapă ziua. Este necesar să vă concentrați asupra a ceea ce faceți. Când vă împrăştiaţi gândurile în mai multe direcții, slăbiţi capacitatea spiritului de a se concentra, din care cauză seara îi este din ce în ce mai greu să se detaşeze de trup şi să se reîntoarcă dimineaţa cu forţele refăcute. Nu putem avea un somn bun noaptea decât dacă spiritul se retrage din corp. Insomnia mai este generată de întreţinerea unor gânduri de vinovăție. Oglinzile din dormitor sunt și ele răspunzătoare de cazurile de insomnie.

INTESTINUL GROS ŞI SUBŢIRE: refuzul de a înţelege unele lecţii de viaţă din punct de vedere evolutiv. Dacă omul nu suportă stresul se îmbolnăveşte intestinul gros, iar dacă se înfurie și acumulează agresivitate, se îmbolnăveşte cel subţire. Reaua dispoziţie, plictiseala şi nereuşitele la serviciu conduc la o funcţionare defectuoasă a intestinului gros. Când se manifestă constipaţia, ea trebuie tratată urgent. Starea de sănătate este în legătură directă cu evacuarea regulată a intestinului gros.

LARINGITA: în acest caz ţi-e teamă să te exprimi şi nu eşti în stare să-ţi spui părerea. Dacă laringita ta ascunde supărare şi furie, trebuie să o exprimi, altfel furia va creşte în tine.

LEUCEMIA: înseamnă mândrie necontrolată.

LIMFA: plăcerea exagerată pentru dulciuri, mâncăruri acre şi sărate, alimente greu digerabile şi exces de lactate.

NASUL: te deranjează ceva sau cineva pe care nu-l poţi suporta. Sunt semnale ale corpului care-ţi spune că nu e bine ce faci, că nu trebuie să te laşi afectat. Nasul reprezintă intuiţia şi cunoaşterea de sine, fiind legat de chakra frontală.

OCHII: indică teama de viitor şi faptul că într-o experienţă precedentă individul nu a dorit să vadă nici să-i ajute pe apropiaţii săi. Cauza miopiei o constituie deformarea structurilor câmpului la nivelul capului, determinată de sentimentul de ură, precum şi de nemulţumirea de sine şi frica de a vedea înainte. O principală cauză este gelozia agresivă. Cu cât un om are un caracter mai rigid, cu atât mai profund pătrunde agresivitatea în subconştient şi devine mai periculoasă. Dacă la invidie se adaugă dispreţul, dacă în caracter avem vanitate şi cruzime, se produce un program de autodistrugere care se manifestă prin ruperea retinei, orbire sau un grav traumatism cranian. Vederea slabă este determinată de ură. Purificarea se face prin spovedanie şi rugăciune. Ataşarea de relaţii şi idealuri distruge vederea. Glaucomul este cauzat de refuzul îndelungat de a ierta. La bătrânețe, mulţi îşi pierd vederea pentru că se leagă prea mult de această lume.

OSTEOPOROZA: persoana afectată simte că nu mai are un suport în această viaţă. În majoritatea produselor de origine animală există acid uric, care poate fi neutralizat numai cu calciu. În cazul în care corpul nu l-ar neutraliza, am muri. De aceea, corpul nostru este nevoit să extragă calciu din oase, ceea ce duce la osteoporoză. Concentratele zaharoase, care sunt acide, pot agrava fenomenul. Persoana în cauză să consume peşte (heringi), care conţine vitamina D2, necesară metabolizării calciului.

PANCREASUL: are rolul de a echilibra glucoza (zahăr) în sânge. Dacă individul consumă prea mult zahăr şi dulciuri concentrate își va provoca dezordini în organism şi o hipersecreţie de insulină, care duce la hiperglicemie. Astfel, insulina secretată în cantităţi mari favorizează sinteza crescută de grăsimi, conducând la obezitate, diabet zaharat, ateroscleroză. Pancreatita, diabetul zaharat şi cancerul pancreatic sunt semne ale faptului că omul iubit şi iubirea pentru el au devenit o valoare absolută. De obicei, problemele pancreasului apar la persoanele care cred că nu merită să se bucure de nimic în viaţă. De multe ori fac plăcerile altora, ținând în interiorul lor o tristeţe ascunsă.

PICIOARELE: reprezintă ancorarea, conexiunea cu Terra. Problemele de la picioare simbolizează un refuz de a avansa, de a evolua, sau teama de a stagna în viaţă, teama de viitor. Atunci când omul este nemulţumit de soarta sa îl dor picioarele. Când omul este dispus să facă un rău unei persoane în propriul beneficiu sau să se dispreţuiască pe sine, când prosperitatea i se năruie, toate acestea pot da şi dureri, traume ale picioarelor şi o dilatare varicoasă a venelor. Varicele vin din faptul că sunteţi supărat pe sine, pe soartă. Aveţi grijă să aveţi picioarele calde! Asta este valabil pentru toţi bolnavii, dar în special pentru cei de rinichi. O încălţăminte proastă face rău nu numai la picioare ci întregului corp. Dacă ai bătături, înseamnă că nu gândeşti şi acţionezi aşa cum ar trebui.

PIETRELE LA FIERE ŞI RINICHI: apar din cauza consumului de dulciuri și amidon concentrat, care împiedică eliminarea din corp a depozitelor de calciu organic. Cauza este judecarea oamenilor şi supărarea pe soartă.

PROSTATA: afecţiunile ei sunt legate de un sentiment de vinovăție şi de teama de îmbătrânire.

RĂU DE MARE: este în legătură cu teama de moarte.

RĂU DE MIJLOACE DE TRANSPORT: teama de pierdere a controlului.

RETENŢIA DE APĂ: refuzul de a slăbi încordarea.

REUMATISM: resentimente, slăbirea iubirii, rigiditate, asprime. Persoana are o amărăciune cronică.

RINICHII: reprezintă capacitatea de a exterioriza tot ceea ce este în sine. Cel care nu-şi exprimă talentele, capacităţile, dorinţele sau credinţele se expune la tulburări renale. Tot ceea ce este reprimat, frica şi teama slăbesc rinichii. Dacă orgoliul individului nu este prea mare, în rinichi se formează nisip; dacă este la un nivel mai ridicat, se formează pietre care pot fi eliminate. Dacă însă nivelul trufiei este periculos de mare, începe formarea de pietre de formă coralică, ce nu trebuie îndepărtate. Litiaza renală mai apare când individul are probleme de mânie nerezolvate de mult timp. Persoanele certăreţe şi care sunt de multe ori dezamăgite sau frustrate vor avea probleme cu rinichii.

SÂNGELE: zahărul, sarea, iaurtul şi mâncărurile acre au o acţiune toxică asupra sângelui, mai ales când sunt folosite în exces. De asemenea, ura şi mânia generează toxine în corp. Ceaiul de rădăcini de brusture este mijlocul cel mai eficace de epurare a sângelui. Pentru toate problemele sângelui este util să se consume zilnic salată de crudităţi.

SCLEROZA ÎN PLĂCI: are drept cauze frica, rigiditatea, inima împietrită şi îngreunată.

SFORĂITUL: refuzul încăpăţânat de a se desprinde de vechile tipare. Dormitul cu faţa în sus favorizează sforăitul.

SISTEMUL DIGESTIV: stomacul reprezintă facultatea de a digera experienţele existenţei şi de a accepta cele învăţate. Ura, mânia, frica, regretul legat de trecut, precum şi grija, teama şi îngrijorarea faţă de viitor favorizează bolile stomacului, ale vezicii biliare şi ale intestinelor. Aversiunea, neliniştea, o agresivitate conştientă şi sentimentul de ură împotriva oamenilor sunt principalele cauze ale ulcerelor. Dacă omul se supără des şi pe cei apropiaţi sau pe sine, va avea probleme cu stomacul.

ŞOLDURILE: reprezintă utilizarea liberului arbitru pentru a găsi propria cale în planul material. O problemă la şolduri subliniază o lipsă de utilizare a propriului liber arbitru şi faptul de a nu avea un scop în viaţă. O durere la şolduri indică o frică de a lua decizii importante.

SPLINA: reprezintă un depozit de sânge, de energie. Problemele splinei arată o incapacitate de exprimare a iubirii sau o obsesie. În acest ultim caz, e necesară o purificare prin eliminarea sentimentelor negative şi a grijilor înmagazinate în timp. Lăcomia şi de avariţia au o influenţă negativă asupra splinei şi inimii. Splina mai este legată şi de stările psihice proaste şi de depresie.

TIROIDA: problemele cu tiroida indică faptul că persoana nu se poate exprima cum doreşte şi se simte umilită.

TUSEA: cine tuşeşte tot timpul este o fiinţă sufocată de viaţă; trece printr-o stare de mare nervozitate; se simte strivită de o situaţie. O tuse ocazională este un semn de plictiseală sau dorinţă de ceartă.

URECHILE: Te laşi afectat de ceea ce auzi. Senzaţia lăuntrică că eşti superior persoanelor iubite (părinţi, copii, soţie) declanşează un program de autodistrugere care este blocat prin apariţia unor dureri în ureche.

VAMPIRISMUL ENERGETIC: egoismul exagerat, manifestat în gânduri, emoţii sau fapte, precum şi cruzimea duc la deconectarea de cosmos şi atunci omul este nevoit să-și ia energia de la alţi oameni. Provocarea de chinuri fizice şi psihice unui om este una din formele vampirismului.

VARICELE: prestarea unei munci care nu-ți place.

ZONA ZOSTER: indică teama de viitor, antrenând gânduri negative.

 

Așadar, orice indispoziţie, afecțiune sau boală îţi indică faptul că acţiunile şi gândurile tale nu-ţi sunt benefice. Nemulţumirea permanentă faţă de lume şi propria soartă poate genera afecţiuni grave, incurabile. Ura e tot ce poate fi mai distructiv în om. Trăirea urii declanşează boli violente. De fapt, ura îşi distruge stăpânul. Fiecare gând încărcat de ură e ca o înghiţitură de otravă. Disprețul faţă de oameni este tot o formă a urii. Fondul de ură şi de supărare se dezvoltă şi se transformă într-un program de autodistrugere. Dar partea bună este că din tot ceea ce faci, spui, gândeşti sau simţi, dacă ceva nu e bine, primeşti un semnal. Singura ta grijă este să rămâi atent. Dacă apare un simptom, înseamnă că se întâmplă ceva. E o indicaţie că ai luat-o pe un drum greşit. Atunci eşti rechemat pe drumul cel bun, al iubirii. Ascultă-ţi corpul fizic şi-ţi vei schimba viaţa. Orice boală este chezăşia fericirii viitoare. Cu cât mai multe încercări îţi oferă soarta, cu atât o mai mare fericire te aşteaptă în viitor.

 

Iata doar o lista(in sinteza )cu bolile cauzate de   invidie ,  de rautate si de ura

 

Ura e tot ce poate fi mai distructiv in om. Ura declanseaza bolile, practic isi distruge stapanul. Fiecare gand urat e ca o picatura de otrava pentru corp. Orice indispoziţie, afectiune sau boală îţi indică faptul că acţiunile şi gândurile tale nu-ţi sunt benefice. Nemulţumirea permanentă faţă de lume şi propria soartă poate genera afecţiuni grave, incurabile. Boala este rezultatul pierderii divinului din noi, iar însănătoşirea este rezultatul restabilirii acestei legături. Toate bolile sunt autocreate. Până şi doctorii îşi dau seama acum de modul în care oamenii se auto-îmbolnăvesc. Prin gândurile, dorinţele şi obiceiurile noastre inducem sănătate sau boală în corpul fizic. Noi suntem singurii răspunzători pentru starea noastră de sănătate, pentru fericirea sau nefericirea noastră.

 

Iata lista cu bolile cauzate de rautate, invidie si ura:

 

CANCERUL: este boala întristării, deprimării şi nemulţumirii de sine și de soartă. Bolnavii de cancer cad în depresie şi regretă trecutul. Regenerarea iubirii faţă de oameni este prima cale spre vindecarea cancerului şi a altor boli. Femeile care ţin mari supărări în suflet se îmbolnăvesc de cancer. De fapt, toate emoţiile înăbuşite produc cancerul. Emoţiile ascunse multă vreme în tine sfârşesc prin a exploda, ceea ce provoacă şi explozia celulelor din corpul tău. Dacă jignim prin vorbe persoana iubită ne putem alege cu cancer la buze, la limbă sau gingii, iar dacă vom critica în permanenţă ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. Dacă vom gândi agresiv despre cei apropiaţi riscăm un cancer la stomac. Cauza spirituală a cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat lecţiile karmice ce i-au fost propuse în această viaţă, refuzând astfel evoluţia. Cancerul reprezintă o autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. De fapt, este o boală a sufletului şi de aceea, acesta trebuie vindecat mai întâi.

 

AFECŢIUNILE PULMONARE: jale reprimată, necazuri, supărări, frica de a simţi plăcerea şi bucuriile vieţii. Tuberculoza arată că într-o viaţă anterioară persoana a trăit numai pentru valorile materiale. Gândirea răului despre lumea înconjurătoare. Tuberculoza, pneumonia şi bronşita se datorează unor supărări de lungă durată. Când nu iubim lumea înconjurătoare, au de suferit plămânii.

 

CELULITA: înseamnă mânie depozitată.

 

PIETRELE LA FIERE ŞI RINICHI: apar din cauza consumului de dulciuri și amidon concentrat, care împiedică eliminarea din corp a depozitelor de calciu organic. Cauza este judecarea oamenilor şi supărarea pe soartă.

 

BOLILE DE PIELE: apar din cauza acumulării toxinelor în sânge. Dar mai sunt generate şi de tulburările hormonale. Problema pielii subliniază teama individului de a se exprima total, de a fi el însuşi, de a se deschide complet. Psoriazisul şi alte boli de piele reprezintă o lipsă de iubire pentru sine şi o respingere a tot ce viaţa îi oferă individului. Psoriazisul poate fi şi cauza unui orgoliu nestăvilit, o trufie exacerbată. Conflictul psihic cu spaţiul poate predispune la boli de piele.

 

SÂNGELE: zahărul, sarea, iaurtul şi mâncărurile acre au o acţiune toxică asupra sângelui, mai ales când sunt folosite în exces. De asemenea, ura şi mânia generează toxine în corp. Ceaiul de rădăcini de brusture este mijlocul cel mai eficace de epurare a sângelui. Pentru toate problemele sângelui este util să se consume zilnic salată de crudităţi.

 

Radacina tuturor bolilor psihice este  rautatea

 

Tot timpul m-am straduit sa inteleg de ce oamenii sunt rai. Ce ii face pe unii sa fie rai. Si am ajuns la concluzia ca cel mai puternic om e omul care nu e rau dar stie sa-si inspaimante adeversarul fara a-i face rau. E o stare, pe care trebuie sa o contientizezi. Nu exista cuvinte si expresii suficiente pentru a o descrie. A fi puternic nu inseamna a rani dar inseamna a-i pune “la punct” pe cei care incearca asta. E o diferenta intre agresivitate, toleranta si bunatate. Nu stiu cat a inteles invatatura crestina din asta, dar cu siguranta iertarea e o stare delicata, altfel in psihologie nu am avea atatea “victime” care trebuie sa-si ierte si sa inteleaga “calaii” care le agreseaza.

 

Nu stiu daca pshihologii au luat in calcul acest aspect, dar radacina tuturor bolilor psihice e rautatea.

 

Am observat ca rautatea si prostia le gasesti mereu impreuna.

 

Cum degenereaza bolile pe parcurs e partea a 2-a. In psihologie e o diferenta intre victima care nu isi poate accepta “calaul” si calaul propriu zis.

 

Cine e in rolul de calau? Agresorul, omul rau, inferior care nu si-a depasit starea de impuls de moment. Rautatea vine din invidie in primul rand. Si de aici putem vorbi de dorinta de dominare.

 

La psiholog ajung de regula victimele pentru ca ele cauta o cale de rezolvare si nu calaii. Cei care fac rau si ii ranesc pe altii. Vorbim de starea constienta nu de cei care apartin unui alt capitol care se numeste psihiatrie si care face referire la cei care nu mai au constiinta.

 

Intelegeti, pentru ca cheia priceperii lucrurilor e intelegerea iar pentru a intelege de ce lucrurile sunt asa cum sunt e nevoie sa le observati nu sa le judecati.

 

Daca ar fi dupa “Dumnezeul meu” as spune ca ne-a dat ibertatea sa facem ce vrem pe acest Pamant. Nu intervine intre noi dar noi prin puterea cu care am fost inzestrati, caci ca si fiinte avem puteri superioare putem intelege si pricepe.

 

Am fost provocata acum catva timp cu o intrebare simpla dar geniala “cand si cum intervine vindecarea”

 

Vedeti , intrebarile corecte te coduc la raspunsuri corecte.

 

M-am uitat in esenta problemii si am vazut si inteles ca atunci cand omul accepta se vindeca. Cand nu accepti ai un permament conflict cu tine si cu ceilalti.

 

E valabil pentru victima, care nu poate accepta faptul ca a fost agresata si e cazul sa i-a atitudie. Poate agresorul doreste un partener de “rafuiala”. E important sa stii sa actionezi in aceasta problema si nu exista solutie, fiecare caz e particular.

 

Si acceptarea trebuie sa vina si din partea agresorului sau a calaului dupa cum metaforic l-am numit.

 

A accepta ca esti diferit, a constientiza ca si tu esti diferit, ca ai calitati pentru ca fiecare ne nastem cu calitati inlatura invidia din sufletul omului. De ce sa invidiezi un om cand si tu poti sa fii special pentru ceea ce ai, si nu doar special ci unicat. Oamenii care si-au depasit conditia isi folosesc talentele in sens constructiv.

 

Victima nu poate face pace cu cel care o invidiaza. Orice ii va spune nu o va asculta. Copiii pot fi invidiati de parinti, orice le vor spune copiii, parintilor niciodata parintii nu vor accepta. Sunt milioane de cazuri in care copiii au devenit victimile inferioritatii parintilor. Cheia multor probleme e in familie. De aici, in acest cerc debuteaza “relele”.  Conflictele pot fi si intre frati, colegi, vecini etc.

 

Nimeni nu ii este inferior nimanui. Fiecare om are un punct sau un lucru in care este stralucitor. Si de ce sa-ti pierzi vremea invidiind si tesand planuri de razbunare cand acelasi timp il poti folosi constructiv pentru tine facand lucrurile care te scot pe tine in evidenta.

 

E un punct de vedere esential in gandirea unui om. Va rog distribuiti acest material, pentru ca de aici oamenii se pot inspira sa gandeasca mult mai mult si mai profund si chiar mai corect decat am reusit eu. In cazu in care nu ati facut-o deja.

 

Un punct de vedere te poate inspira, iti poate atrage atentia si de acolo sa infloreasca multe lucruri pozitive.Va doresc intelepciune pentru ca e arta de a trai in armonie si echilibru.

 

Preocupati-va de  curatarea aurei- Orice om care crede ca „fiecare celulă din corpul meu este iubita și sănătoasa”are ca scut Protectia Dumnezeiascagt

 

Aura ta este pur și simplu o extensie a ta,un fel de Scut Dumnezeiesc,pe care multi nu dau 2 parale… Când este puternică, acționează ca un scut de protecție. Când este fragilă sau deteriorată te poate lăsa epuizat,INVADAT,atacat , cu senzație de rău și senzație de deconectare de tine si de Priza Universului. Gândește-te la aura ta ca la propria ta gardă personală de corp (sub forma unei bule gigant) care pur și simplu te apără de tot ceea ce este nociv.

Curățarea aurei este utila pentru integritatea generală și bunăstarea sănătății noastre, in special datorită faptului că multe culturi antice, din întreaga lume, cred că boala începe mai întâi cu o slăbiciune a câmpul nostru auric.
Cristalele sunt eficiente în operațiunile de curățare, reparare și consolidare a aurei. Turmalina neagră, de exemplu, poate scoate afară și apoi transmuta energiile negative despre a căror cauze poate nu avem cunoștință sau energiile negative la care nu știm că am fost expuși.
In afara de cristale, mai avem la dispozitie o serie de metode de curățare și consolidare a aurei. Vă rog să nu ezitați să împărtășiți propriile dvs. metode de purificare a aurei.

1-Baia purificatoare
Această rețetă ajută la înlăturarea substanțelor chimice din organism și la înlăturarea energiilor negative din aură. Realizați această baie timp de 20 de minute în fiecare zi, timp de 7 zile. Dacă începeți să vă simțiți amețit, ieșiți imediat din cadă; ați îndepărtat suficiente toxine și energie negativa pentru o zi.
• 450g bicarbonat de sodiu
• 1 cană sare de mare2. Salvia
Fumul de Salvia Apiana este cunoscut de indienii din America de Nord ca fiind foarte bun pentru curățare. Salvia Apiana(sau salvie albă) este folosita cu succes pentru a elimina vibrațiile negative din casa mea. Salvia emite ioni negativi pe care îi găsiți în aer doar după o furtună sau la ocean.
Pentru a curăța aura ta, pur și simplu apride un bețișor de salvie albă și folosește-și mâna pentru a direcționa fumul deasupra capului, fața și spatele corpului, sub picioare sau în jurul brațelor .

 1. Lasă soarele să-ti hrănească aurahi
  Se știe că soarele are capacitatea de a hrăni și a extinde aura. Petrecerea timpului în natură este incredibil de sănătos pentru corp, minte și suflet.
  Soarele te încarcă cu energie, optimism și o mulțime de vitamina D, în timp ce natura hrănește simțurile și câmpul tău auric.
 2. Sarea de mare
  Înotul în ocean sau îmbăierea într-o baie de apă sărată, ajută foarte mult la curățarea aurei și eliminarea stresului. Soarele extinde și hrănește aura, în timp ce marea elimină energia negativa.
  Dacă nu aveți o cadă și nu locuiți în apropierea oceanului, pur și simplu exfoliați corpul cu sare de mare înainte de a face un duș. Luați un pumn de sare de mare și frecați întregul corp înainte de duș. Aceasta ajută la eliminarea celulelor moarte ale pielii, împrospătează aura și elimină toxinele.
 3. Dușurile reci
  Dușurile reci au capacitatea de a înlătura orice energia negativa din câmpul vostru auric, elimină toxinele, îmbunătățesc circulația și scot tensiunea din organism. Rezultatele pot fi uimitoare.
  Gândurile devin mai clare, te simti mai ușor, cu mai multă energie și lucruri care deranjeaza în mod normal și la care te poti gândi zile întregi, așa cum vin, așa si pleaca.
 4. Medicina sunetului
  Sunetul este recunoscut de către multe culturi antice ca un instrument de vindecare. Sunetul de la bolurile tibetane și bolurile de cristal sunt binecunoscute pentru capacitatea lor de a anihila negativitatea și de a curăța energiile. A asculta sunetele lor înainte de a merge la culcare este o modalitate simplă pentru a avea o stare generală de bine.
  Alternativ, rostirea silabei „Om” este un mod incredibil de rapid și de eficient de a transfera energia blocată, stagnată sau negativitatea din aură și corpul fizic.
 5. Piatra de Labradorit
  Acest cristal are o mare valoare și o mențiune specială. A fost demonstrat prin fotografie Kirlian că Labradoritul are proprietatea de a închide scurgerile din câmpul auric. Purtând un cristal de Labradorit timp de 20 de minute ești protejat timp de 12 ore, chiar dacă nu mai intri în contact cu cristalul în acest timp.
  Este denumită „piatra vindecătoare” și este utilizată pe scară largă ca o protecție, de către profesori, persoane care se ocupă de îngrijirea copiilor și asistentele medicale. Este un cristal care poate fi purtat ca o brățară.
 6. Reducerea expunerii la radiatii electromagnetice
  Radiațiile și frecvențele emise de gadget-uri electrice pot interfera cu propriile ritmuri și cicluri naturale ale corpurilor noastre și cu starea noastră de bine. Petrecerea a prea mult timp aproape de aceste frecvențe, poate construi o energie statică în câmpul auric și poate cauza tulburări.

Faceți ca din dormitor să fie eliminat orice aparat electric, atât cât este posibil. Duceți toate gadget-urile departe de dormitor sau cel puțin de cap, în timpul somnului.
Lepidolit este un cristal fabulous, care emite un câmp de energie de protecție între tine și gadget-uri electrice. Acasă am plasat o bucată aproape de televizor, pe lângă paturi și în apropierea calculatorului. Veți observa că în timp lepidolit devine, în cele din urmă, subțire ca o foiță de hârtie, deoarece absoarbe radiația. Este absolut uimitor.

 1. Cristalul de Turmalina Neagră
  Excelent pentru devierea radiațiilor și este bine cunoscut pentru transmutarea energiei negative din aură. Este o piatră de protecție care te poate ajuta, de asemenea, in cazul gândirii negative. Este cristalul perfect pentru a fi transportat oriunde.
  Cristalele au fost folosite de mii de ani pentru vindecare și protecție. Cuarțul fumuriu pe birou sau în apropierea telefonului vă va proteja de tensiuni și negativitatea altor oameni.
 2. Fii conștient de oamenii și locurile care îți fură energia
  Fii atent la locurile, oamenii sau situațiile în care ai în mod constant sentimentul că rămâi fără energie. Limitează contactul cu aceste situații sau, dacă nu se poate, poartă un cristal de protecție, pentru a preveni ca energia să-ti fie epuizată.
  Labradorit ar fi un cristal potrivit prin  care ai putea începe.

Omul innoit isi poate uni gandul sau cu Gandul Domnului ,depasind CONSTIINTA DE GRUP -care poate  controla energiile planetei ,si chiar ale intregului Univers

 iad

 

 

Cercetătorii ruși cred că dacă oamenii cu individualitate completă ar recâștiga conștiința de grup, ar avea o putere ca a unui zeu, pentru a crea, modifica și forma lucruri pe Pamant!Spre exemplu,o conștiință de grup de tip II, ar putea chiar să controleze toate energiile din galaxii. În cartea „Nutze mor taeglichen Wunder,” este descris un exemplu în acest sens: Ori de câte ori un mare număr de oameni iși concentrează atenția sau conștiința lor pe ceva asemănător în același timp, de exemplu, de Crăciun, cu ocazia campionatului mondial de fotbal sau înmormantarea lui Lady Diana în Anglia, computerele încep să livreze numere ordonate în loc de numere aleatoare. O conștiință de grup ordonat creează ordine în împrejurimile sale! Atunci când un număr mare de oameni se adună foarte aproape pentru o cauză umanitară, potențialul de violență, de asemenea, se dizolvă. Se pare că în cazul acesta, de asemenea, se creează un fel de conștiință umanitară a întregii omeniri. La Love Parade, de exemplu, unde în fiecare an se adună aproximativ un milion de tineri, nu a existat niciodată revolte brutale, cum apar, de exemplu, la evenimentele sportive. Însuși numele evenimentul este văzut ca fiind cauza pentru care s-au adunat. Rezultatul unei analize a indicat mai degrabă, că numărul de persoane a fost prea mare, pentru a permite o deturnarea a frumosului  eveniment în violență.Și umanitatea se îndreaptă spre o astfel de conștiință de grup de tip nou. 50% din copiii de azi vor fi copii cu probleme in momentul în care vor merge la școală. Sistemul de încadrare in norme nu mai funcționează si cere ajustare. Dar individualitatea copiilor de astăzi este atât de puternică încât refuză această ajustare și cere renunțarea la idiosincraziile lor existente in aceste sisteme.

 

În cartea lor „Rețeaua inteligentă”, Grazyna Gosa și Franz Bludorf explică aceste legaturi cu precizie și claritate. Autorii citează surse ce presupun că in vremurile timpurii, umanitatea a fost, la fel ca animalele, foarte puternic legată de conștiința de grup și a acționat ca un grup. Pentru a dezvolta și experimenta individualitatea, noi oamenii, a trebuit să uităm hipercomunicarea aproape complet. Acum, că suntem destul de stabili în conștiința noastră individuală, putem crea o nouă formă de conștiință de grup și anume una, în care am avea acces la toate informațiile prin intermediul ADN-ul nostru, fără a fi obligați să facem ceva neapărat cu aceste informații. Știm acum că la fel ca pe internet, ADN-ul nostru poate alimenta datele proprii în rețea, poate apela datele din rețea și poate stabili contactul cu alți participanți la rețea. Vindecarea la distanță, telepatia sau „teledetecția”, cu privire la starea rudelor, etc., pot fi astfel explicate. Unele animale stiu, de asemenea, dinainte, atunci când proprietarii lor au de gand să se întoarcă acasă. Acest lucru poate fi ușor interpretat și explicat prin conceptele de conștiință de grup și hipercomunicare. Orice conștiință colectivă nu poate fi utilizată în mod rațional pe o perioadă mare de timp, fără o individualitate distinctă. În caz contrar, am reveni la instinctul primitiv de turmă, care este ușor de manipulat.

În același timp, se nasc din ce in ce mai mulți copii clarvăzători [vezi cartea „Super Mediumul Chinei” de Paul Dong sau capitolul despre copii Indigo din cartea „Nutze muri täglichen Wunder”]. Ceva în acesti copii se îndreaptă din ce in ce mai mult spre conștiința de grup de tip nou și este un drum cu un singur sens. Ca o regulă, vremea de exemplu, este destul de dificil să fie influențată de o singură persoană. Dar poate fi influențată de o conștiință de grup (nimic nou pentru unele triburi care fac aceasta în dansurile lor în care invocă ploaia). Vremea este puternic influențată de frecvențele de rezonanță ale Pământului, așa-numitele frecvențe Schumann. Dar aceleași frecvențe sunt, de asemenea, produse în creierul nostru, iar atunci când mulți oameni își sincronizează gândirea lor sau persoane fizice (maestrii spirituali, de exemplu) își concentrează gândurile lor într-o manieră laser, atunci (aceasta științific vorbind nu este deloc surprinzător) pot, prin urmare, influența vremea.

Cercetatorii în conștiința de grup au formulat o teorie a civilizațiilor de tip I. O umanitate care a dezvoltat o conștiință de grup de tip nou nu ar trebui să aibă nici probleme de mediu, nici probleme cu deficitul de energie. Căci dacă ar fi să își folosească puterea mentală ca o civilizație unificată, ar avea controlul energiilor planetei, ca o consecință naturală a acestor abilități. Și asta include toate catastrofele naturale !!!

 

 

Oameni buni,de ce ne  folosim doar a zecea parte din capacitatea noastră mentală?is

 

Faptul că mintea domină trupul, deşieste cam  neglijat de biologie şi medicină, reprezintă cel mai fundamental lucru pe care-l cunoaştem despre procesul vieţii” (Dr. Franz Alexander, părintele psihosomaticii).În prezent este recunoscut faptul că bolile apar ca şi consecinţă a unor obiceiuri şi atitudini greşite care, atunci când le modificăm, determină o transformare atât a propriului corp şi a stării de sănătate cât şi a mediului în care trăim.Îndoiala sau negarea referitoare la capacităţile vindecătoare al minţii umane  esta o moda…

 

Potenţialul curativ pe care fiecare fiinţă umană o are şi care duce la autovindecare este un dar natural pe care îl putem explora şi folosi cu înţelepciune pentru binele nostru. Oricât am da vina pe factorii exteriori, pe situaţiile grele cu care ne confruntăm, pe persoanele pe care le considerăm răspunzătoare pentru nefericirea noastră, adevărul este că fiecare fiinţă este direct responsabilă atât pentru fericirea cât şi pentru nefericirea sa.

Organismul uman este viu şi are o conştiinţă a sa, înzestrată cu o inteligenţă uimitoare care îi permite să crească, să se adapteze şi să trăiască pe această planetă. Corpul uman conţine nenumărate celule vii, organe, ţesuturi, muşchi şi oase care reacţionează în faţa acestei conştiinţe şi a mediului înconjurător prin propria lor conştiinţă, lucrând la unison unele cu celelalte. Aşa se nasc respiraţia, digestia, transpiraţia, odihna, somnul, regenerarea, reproducerea, gândirea, vederea, auzul, simţirea, mirosul, gustul şi celelalte funcţii fiziologice şi motorii.

Însă cea mai uimitoare funcţie a corpului este aceea de a răspunde cu o precizie incredibilă la gândurile şi convingerile noastre referitoare la el, oferindu-ne astfel o imagine vie a viziunii noastre legate de noi înşine.

Corpul tău este manifestarea concretă a gândurilor tale despre el, iar starea sa fizică reflectă în mod fidel convingerile şi aşteptările tale legate de el. Tu nu eşti doar ceea ce mănânci, ci eşti ceea ce gândeşti, iar acest instrument miraculos care este gândirea se creează şi se recreează în permanenţă pe sine, în funcţie de gândurile tale schimbătoare.

Cum vindecă mintea?j

Mintea este ca un computer puternic: dacă nu ştim cum să-l folosim, aceasta nu înseamnă că el nu poate procesa programe avansate. Pe măsură ce învăţăm cum se foloseşte un computer, putem să ne folosim cu succes de el şi sa-i utilizăm potenţialul. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu mintea umană: pentru a-i folosi potenţialul trebuie să o disciplinăm şi să o educăm, astfel încât aceasta să devină un instrument creator în viaţa noastră şi să poată mai ales, să ne ajute să ne vindecăm.

Este adevărat că folosim doar un mic procent din întregul nostru potenţial mental. Este ca şi cum cineva ne-ar fi dăruit un procesor de o capacitate extraordinară cu care am putea conduce o întreprindere, însă nu ştim cum să-l folosim în acest sens şi ne limităm la a-l folosi pentru a efectua o banală adunare sau scădere.

Pentru a putea debloca şi utiliza potenţialul minţii noastre şi a începe să-l folosim la maxim, este necesar să înţelegem că mintea este echivalentul tuturor gândurilor noastre. Fiecare gând pe care-l avem ne influenţează puternic atât corpul cât şi întreaga viaţă. Totuşi, gândurile care ne influenţază cel mai mult mediul sunt cele cărora le acordăm atenţie şi le alimentăm prin cuvintele, acţiunile şi reacţiile noastre.

Dacă gândurile noastre ne afectează realitatea şi corpul, atunci am putea spune că gândind pozitiv se vor rezolva problemele, bolile şi lipsurile. Totuşi, a gândi pozitiv nu este suficient, deoarece simplu fapt de a gândi la ceea ce nouă ni se pare a fi bine ar echivala cu a crede, că de exemplu, când un computer se defectează sau nu mai răspunde comenzilor obişnuite, doar gândindu-ne că se va repara singur, aceasta se va întâmpla. Pentru ca computerul să funcţioneze în mod adecvat şi coerent, trebuie să intrăm în sistemul operativ şi să vedem ce anume a cauzat proasta funcţionare. Iar atunci, trebuie să-l reprogramăm sau să facem operaţiunile necesare pentru ca acesta să funcţioneze cum ne dorim.

O boală reflectă faptul că computerul nostru personal numit minte face ceva ce nu dorim. Pentru a-l reprograma, trebuie să observăm cu atenţie ce tip de programări conţine mintea noastră şi cu ce anume ne-am alimentat viaţa.

Tristeţea, frica, incertitudinea, îndoiala, pesimismul, ura, invidia reflectă doar anumite atitudini mentale care ne fac să reacţionăm în moduri rigide, fixe în faţa vieţii sau reflectă faptul că aşteptăm prea multe lucruri de la ceilalţi. La modul figurat, seminţele bolilor sunt plantate şi cultivate în propria noastră lume emoţională. Rezultatul numită boală este doar consecinţa faptului că nu am înţeles anumite experienţe personale care ne-au provocat durere, insatisfacţie, ură, etc. Aceste experienţe rămân în fiinţa noastră şi încetul cu încetul sunt reflectate de corpul nostru.

Ca o concluzie, putem afirma că toate bolile sunt relaţionate cu un anumit grad de nefericire, care este rezultatul unui exces de control, de rigiditate şi lipsă de afecţiune, de ură negată şi reprimată, etc. Se spune că orice boală este ceva ce noi ascundem. Dacă ne doare inima înseamnă că o anume experienţă din viaţa noastră ne irită, ne nelinişteşte sau ne dezamăgeşte, iar corpul reflectă imediat modul nostru de a simţi şi gândi viaţa.

Cum să începem vindecarea minţii?

Pentru a începe procesul de vindecare a minţii, în primul rând ar trebui să ne împăcăm cu experienţele trecute, să nu purtăm resentimente, dorinţe de răzbunare, să înţelegem că a avea aşteptări faţă de ceilalţi, precum şi de a depinde de ceilalţi pentru a fi fericiţi ne va cauza doar durere, confuzie şi deziluzie. Aceasta nu înseamnă să nu avem încredere în ceilalţi, ci doar să avem o atitudine înţeleaptă, realistă asupra faptului că suntem singurii responsabili pentru fericirea noastră.

Trebuie să începem să renunţăm la criticile faţă de ceilalţi, la atitudinea negativă şi refractară faţă de nou, să învăţăm să fim flexibili şi să ne entuziasmăm de lucrurile bune şi frumoase pe care de multe ori nici nu le mai luăm în considerare. Fiind cu adevărat mulţumiţi şi recunoscători – înţelegând prin aceasta o atitudine de creştere interioară, de descoperire şi plenitudine, creierul nostru ne va ajuta să ne autovindecăm, iar stările de fericire şi muţumirea profundă activează procesele de reîntinerire şi de regenerare ale corpului, oferindu-i energie, vitalitate şi sănătate.

Iar cel mai important lucru este să ne amintim în permanenţă că avem în noi totul pentru a fi fericiţi!kjk

 

 

Lasa izvoarele bucuriei,bunatatii si blandetii  sa scoata PUTEREA MINTII pentru  vindecare,transformare

Când spui „Am o inimă trista„, atunci ai literalmente o inimă tristă. Daca am putea privi in interiorul inimii, am găsi-o afectata de molecule care cauzeaza stres si daune, cum ar fi cantități excesive de adrenalina si cortizol. Dacă spui: „Sunt plin(a) de bucurie„, un om de știință ti-ar putea analiza pielea și ar găsi-o plina cu neuropeptide care ar putea avea efecte antidepresive și care pot intari sistemul imunitar. Dacă spui: „Mă simt fericit și plin de viata” și ti s-ar face analize de sânge, s-ar găsi un nivel ridicat de interleukina si interferon care sunt remedii puternice impotriva cancerului. Cele cincizeci de trilioane de celule din corpul tau comunica in mod constant una cu alta in timp ce inima continua sa bata, mancarea se digera, toxinele se elimina, vă protejeaza de infecții și de boli și realizeaza nenumărate alte funcții care te mențin in viață. In timp ce aceste procese pot părea scăpate de sub controlul tau conștient, sute de studii au arătat că nimic nu deține mai multă putere asupra corpului decât mintea.

Actul gândirii se bazeaza pe chimia creierului. Fiecare gând, senzație si emoție creează o moleculă cunoscută ca neuropeptidă. Neuropeptidele călătoresc in tot corpul și se agata de partea receptoare a celulelor si neuronilor. Creierul preia informația, o convertește in substanțe chimice și lasa corpul sa stie daca există dezastru in lume sau un motiv de sărbătoare. Corpul tau este influențat in mod direct de aceste molecule, desigur, prin fluxul sanguin, oferind efectul energetic indiferent de ce crede si simte creierul tau.

 

 

Soluții spirituale
Expansiunea constiintei

Una dintre cheile de valorificare a acestei puteri potențiale nelimitate a minții este de a expansiona constiinta. Atunci când conștiința ta este contractata, fluxul de energie și informație in corp este impiedicat. Ai tendința de a rămâne blocat in emoții toxice, cum ar fi regretul, resentimentele și autocompatimirea. Obiceiurile nocive, cum ar fi mancatul excesiv și sedentarismul, sunt astfel usor dobandite. Bucla de feedback intre mintea si corp devine negativa, iar stresul poate interveni si el.

Pe de altă parte, atunci când vă expansionati conștiința, energia curge liber. Sunteti mai flexibili, echilibrati și creativi. Vedeti lumea cu mai multă compasiune și ințelegere. Aveti mai multă energie și sunteti deschisi noilor posibilități. La acest nivel de conștiinta, aveți toată puterea de care ati putea avea nevoie pentru a crea o nouă realitate – o realitate de sănătate și bunăstare vibrantă.

Există mai multe instrumente practice care vă pot ajuta să vă extindeți conștiința, inclusiv meditația și starea de prezenta. In plus, o abordare conștientă de sine a viații ar include următoarele sugestii, elaborate de Deepak Chopra impreuna cu Dr. Rudy Tanzi in cartea Super Brain:

Traieste viata cu pasiune.
Rămâi deschis in fata vietii cât poti de mult.
Nu-ti crea limite prin credințe rigide și prejudecăți.
Nu respinge prin negare ceea ce vine spre tine.
Analizeaza alte puncte de vedere, ca și cum ar fi ale tale.
Asuma-ti responsabilitatea pentru a face alegeri conștiente.
Lucreaza pe blocaje psihologice, cum ar fi rușinea și vinovăția – acestea colorează in mod fals realitatea.
Elibereaza-te emoțional – să fie rezistent emoțional este cea mai bună apărare impotriva rigiditatii.
Nu tine secrete – acestea creează in psihic zone intunecate.
Fii dispus să te redescoperi in fiecare zi.
Nu regreta trecutul si nu-ti fie teama de viitor. Asta aduce nefericirea.
Conștientizarea nu este pasiva. Aceasta conduce in mod direct la acțiune (sau inacțiune). Pe măsură ce iti extinzi conștiința, vei gasi in mod natural puterea infinita a mintii de a creea o sănătate mai buna, fericire și dragoste in viața ta.

 

Stiinta gandurilor vindecatoarell

 

 Starea minții influențează starea sistemului imunitar
Mintea, atât în sensul bun, cât și în cel rău, exercită o incredibilă putere asupra sănătății sistemului imunitar. De exemplu, stresul are o puternică influență negativă asupra funcției sistemului imunitar, tocmai de aceea, atunci când suntem foarte stresați suntem mai predispuși să răcim.Când cercetătorii de la Carnegie Mellon University au infectat participanții din cadrul unui studiu cu virusul unei răceli obișnuite, persoanele care au afirmat că sunt stresate au înregistrat o posibilitate dublă de a se îmbolnăvi în comparație cu cei care nu erau stresați.
În cazul în care ne îmbolnăvim, factorii de stres emoțional pot determina chiar ca simptomele de răceală sau gripă să se înrăutățească. Așa cum a semnalat autorul principal al acestui studiu, Dr. Sheldon Cohen, Profesor de Psihologie din cadrul Carnegie Mellon University:

„Inflamația este reglată în parte de hormonul cortizol, iar atunci când cortizolului nu i se permite să aibă această funcție, inflamația poate scăpa de sub control…

Abilitatea sistemului imunitar de a regla inflamația, prezice cine va contacta o răceală, însă cel mai important aspect este acela că oferă o explicație a faptului cum anume poate stresul să declanșeze anumite boli.

Atunci când suntem stresați, celulele sistemului imunitar sunt capabile să răspundă hormonului de control și în consecință, să producă nivele de inflamație care determină apariția bolilor.

Datorită faptului că inflamația joacă un rol în multe boli precum bolile cardiovasculare, astmul și tulburările autoimunitare, acest model sugerează de asemenea de ce ne afectează stresul.

La fel, opusul acestui exemplu este real, și anume că gândurile și atitudinile pozitive sunt capabile să provoace anumite transformări în corp care în schimb, întăresc sistemul imunitar, stimulând emoțiile pozitive, reducând durerea și împiedicând apariția bolilor cronice, ameliorând și combătând stresul.

De exemplu, un alt studiu științific a demonstrat că fericirea, optimismul, împlinirea în viață, precum și alte caracteristici psihologice pozitive sunt asociate cu un risc mai scăzut de a a avea o boală cardiacă.

S-a demonstrat științific inclusiv faptul că fericirea poate influența genele! O echipă de cercetători de la UCLA a demonstrată că persoanele care trăiesc o profundă senzație de fericire și bunăstare au nivele mult mai mici de răspuns genetic inflamatoriu și de asemenea, un răspuns genetic mai puternic antiviral și la anticorpi.

 

O jurnalistă din domeniul științei, Jo Marchant, a oferit numeroase exemple similare în cartea sa intitulată „Cure” (Vindecare), a veteranilor din războiul din Irak și a multor altor persoane. Această jurnalistă a declarat pentru revista Scientific American:
„În prezent există mai multe direcții de cercetare care sugerează că percepția noastră mentală asupra lumii ne informează și ghidează în mod constant sistemul nostru imunitar într-un mod care ne face să fim capabili să răspundem unor amenințări viitoare. Acesta a fost un moment ‘cheie’ pentru mine – mai exact, acela în care ideea unui corp și a unei minți interconectate, a conferit dintr-odată un sens mai științific decât o simplă cunoaștere efemeră a faptului că suntem separați de propria noastră materie”

mk

 

Efectul placebo arată că materia domină mintea
Un remediu placebo, prin definiție, este o substanță inertă care nu are efect asupra corpului. Cu toate acestea, efectul placebo, în care un pacient crede că acela este un medicament adevărat și în consecință după ce îl primește se simte mai bine, chiar dacă el nu știe că a primit un tratament care nu este deloc „activ”, s-a transformat într-un fenomen medical recunoscut.

Așa cum a semnalat autoarea Jo Marchant, există multe exemple de efect placebo în acțiune:
“Analgezicele cu placebo pot acționa asupra descărcării în corp a unor substanțe chimice naturale care ameiorează durerea și anume, endorfinele. Pacienții bolnavi răspund la remediile placebo prin secretarea unei mari cantități de dopamină.
S-a demonstrat că oxigenul artificial, care este necesar de exemplu alpiniștilor la anumite înălțimi, reduce nivelele neurotransmițătorilor numiți prostaglandine (care dilată vasele de sânge, printre altele și sunt responsabile de multe dintre simptomele tulburărilor declanșate de înălțime (amețeli).”

Așa cum a explicat această autoare, „niciunul dintre aceste efecte biologice nu este cauzat de remediile placebo, ci sunt de fapt declanșate ca răspuns psihologic direct la acele tratamente false”.

Mecanismul exact prin care acționează efectul placebo încă nu a fost examinat, însă nu se poate nega faptul că efectul este real. Este foarte probabil ca efectul placebo să asume diverse forme, impactând mecanismele cerebrale implicate în procesul de expectativă, anxietate și recompensă.

În rezumat, un placebo declanșează în realitate o schimbare la nivel fizic în corp, inclusiv în creier, sub diferite și numeroase forme. Cercetătorii au declarat pentru revista Neuropsychopharmacology (Neuropsihofarmacologia), următoarele:
„În primul rând, deoarece efectul placebo este la bază un efect de context psihosocial, aceste date indică faptul că un stimul social diferit, precum cuvinte și o rutină având acțiune terapeutică, pot schimba chimia și circuitul cerebral al pacienților.
În al doilea rând, mecanismele care sunt activate de remediile placebo, sunt aceleași care sunt activate și de medicamentele obișnuite, ceea ce sugerează o interferență cognitivă/afectivă cu acțiunea medicamentului respectiv.
În al treilea rând, dacă funcționarea prefrontală este deficientă, răspunsul la remediul placebo se reduce sau este total insuficient, cum se petrece de exemplu, în cazul bolii Alzheimer”.

Cum se vindecă o inimă rănită?mm
Majoritatea persoanelor au suferit de-a lungul vieții din cauza unei răni în dragoste, sau așa cum se spune în mod popular, „au inima rănită”. Aceasta se poate petrece după ruperea unei relații romantice, moartea unui membru al familiei sau de fiecare dată când o relație importantă (de cuplu, de prietenie sau de serviciu) este întreruptă.

Un stres emoțional extrem poate cauza miocardiopatie, ceea ce determină apariția unor simptome care sunt foarte similare cu cele ale unui atac cardiac tipic, inclusiv durerea în piept, dificultate respiratorie, tensiune arterială scăzută și inclusiv insuficiență cardiacă congestivă.
În majoritatea cazurilor, un atac cardiac tipic apare din cauza unui blocaj în arterele coronariene care întrerup fluxul sanguin și cauzează moartea celulelor inimii, cauzând o deteriorare ireversibilă. Însă persoanele care se confruntă cu sindromul „inimii rănite” au de obicei artere normale fără blocaje semnificative.

Simptomele de „inimă rănită” apar datorită stresului emoțional, tocmai de aceea, atunci când stresul începe să dispară, inima este capabilă să se recupereze. În acest caz, mintea poate juca un rol puternic pentru a ne ajuta să ne recuperăm după un stres emoțional care ne-a impactat. Site-ul Lifehack prezintă diferite măsuri pe care este necesar să le luăm în acest scop:

– Confruntați-vă cu sentimentele: Este posibil să încercați să fugiți de durere sau să vă ascundeți de ea (ceea ce se poate traduce printr-un exces de muncă sau abuzul de anumite substanțe). Totuși, cea mai bună opțiune pentru a vă vindeca inima, este aceea de a vă confrunta cu sentimentele voastre, să le acceptați și mai ales să vă dați voie să le simțiți. Doar atunci veți fi capabil să lăsați cu adevărat trecutul în urmă.

– Eliberați-vă de vină: Dacă ați comis greșeli în relațiile trecute, iertați-vă în primul rând pe voi înșivă. Astfel, vă veți elibera de vină și veți putea merge mai departe cu inima ușoară. Tehnicile de eliberare emoțională efectuate sub îndrumarea unui specialist pot fi foarte eficiente pentru a realiza cu succes acest proces de vindecare interioară.

– Păstrați-vă calmul: Înțelegeți și acceptați la modul profund faptul că a trece printr-o despărțire sau o pierdere emoțională poate să fie ceva foarte dificil. Permiteți-vă să experimentați în mod plenar toate emoțiile declanșate de această situație și nu vă judecați dacă aveți nevoie de mai mult timp pentru a procesa toate aceste emoții.

– Urmați-vă pasiunile creative: Dacă vă pasionează scrisul, muzica, pictura, fotografia, dansul sau orice altă artă, permiteți-vă să vă abandonați în procesul creativ. Aceasta vă va ajuta să vă exprimați gândurile și emoțiile într-un mod productiv și vindecător.

– Alegeți o mentalitate pozitivă: Negativitatea nu vă va ajuta pe termen lung. În fiecare zi, luați cu curaj decizia de a privi partea bună a experiențelor pe care vi le oferă viața și fiți mai deschis la noi începuturi pozitive.

Atunci când inima începe să vi se vindece, puteți să vă focalizați și să adoptați următoarele obiceiuri pozitive:nb

Urmăriți să aveți un stil de viață sănătos

Concentrați-vă asupra unor proiecte și obiective pozitive

Înconjurați-vă de persoane care vă oferă sprijin și care sunt pozitive

Iertați-vă și iertați-i pe ceilalți

Mențineți contactul cu latura spirituală prin intermediul naturii, meditației și/sau rugăciunii

Continuați să frecventați locurile care vă plac, chiar dacă vă amintesc de trecut; încercați noi experiențe în acele locuri

Permiteți-vă să începeți relații noi

Faceți ceva special doar pentru voi, ceva care vă bucură foarte mult

Renunțați la tiparele dăunătoare (de exemplu, recunoașteți dacă aveți tendința să ieșiți cu același tip de persoană care nu este potrivită)

Învățați din greșeli

Mânia necontrolată poate fi mortală
Mânia este o emoție universal experimentată la toate vârstele, rasele și culturile. Psihologii consideră că această emoție nu este neapărat rea, deoarece mânia pregătește corpul să facă față unei amenințări, ceea ce chiar ne poate salva viața în anumite circumstanțe. Totuși, dacă mânia nu este controlată și exprimată în mod adecvat, aceasta poate avea anumite consecințe negative asupra sănătății, relațiilor interumane, locului de muncă, etc.
A lăsa mânia să devină explosivă poate fi ceva foarte dăunător, deoarece aceasta determină o descărcare de stres hormonal și leziuni ale învelișului vaselor de sânge.

Un studiu efectuat în cadrul Universității de Stat din Washington a demonstrat că persoanele cu vârsta peste 50 de ani care își exprimau mânia prin diverse agresiuni, erau mai predispuse să aibă depuneri de calciu pe arterele coronariene – ceea ce indică faptul că acestea era supuse unui risc mai mare de a suferi un atac cardiac – decât persoanele mai temperate.

O analiză sistematică ce a implicat 5 000 de cazuri de atacuri cardiace, 800 tulburări cerebrale și 300 cazuri de aritmie, a arătat de asemenea că mânia crește riscul de a suferi din cauza unui atac cardiac, a tulburărilor cerebrale și aritmiilor, iar acest risc crește odată cu episoadele frecvente de mânie.
Publicația Epoch Times sugerează faptul că:
„Dacă începeți să observați că ați ajuns la o limită, sau că faceți lucruri din impuls pe care le regretați ulterior, dacă reacționați în loc să răspundeți și dacă persoanele apropiate v-au spus deja că aveți tendința să fiți coleric, este necesar să faceți ceva pentru rezolvarea acestui aspect „.

Sfaturi pentru controlul mânieiop
Controlul mâniei poate fi realizat în diferite forme, inclusiv terapia de comportament cognitiv sau o tehnică mai nouă însă cu efecte puternice, numită terapia focalizată pe compasiune. Aceasta ne ajută să ne calmăm și să conștientizăm acele sentimente negative care alimentează mânia. Pentru a controla mânia din viața de zi cu zi, puteți pune în aplicare aceste recomandări oferite de Societatea Australiană de Psihologie:
– Identificați ce anume vă declanșează mânia (anumite persoane, medii, situații etc.);
– Recunoașteți semnalele fizice de alarmă ale mâniei (rigiditatea umerilor, accelerarea ritmului cardiac, înroșirea feței, etc.);
– Învățați anumite strategii de control ale mâniei care funcționează și care vi se potrivesc (tehnici de respirație, schimbarea mediului ambiant, strategii și metode de relaxare, eliberare emoțională, etc.);
– Practicați strategii de control ale mâniei (imaginați-vă că vă aflați într-o situație care vă supără și folosiți una dintre strategii pentru a vă controla sentimentele).
Dacă există ceva repetitiv care vă declanșează stări de mânie, se recomandă să utilizați tehnici de psihologie energetică precum Tehnicile de eliberare emoțională (EFT este abrevierea în engleză).

EFT pot ajuta în sensul reprogramării reacțiilor corpului la factorii de stres inevitabili din viața cotidiană, prin stimularea diferitelor puncte de pe meridianele energetice din corp. Aceasta se realizează prin apăsarea anumitor puncte cheie cu vârfurile degetelor, în timp ce repetați unele afirmații verbale proprii.
Se recomandă ca această tehnică să fie realizată doar sub supravegherea unui terapeut calificat. De asemenea, a deveni cât mai conștient de momentul prezent – focalizându-vă asupra a ceea ce faceți și asupra senzațiilor pe care le experimentați în acel moment vă poate ajuta să vă echilibrați atât perspectiva mentală, cât și cea emoțională.

Atunci când vă focalizați asupra momentului prezent, mintea nu va mai reitera atât de mult incidentele stresante și care au cauzat mânie, ceea ce vă poate ajuta să renunțați mai ușor sentimentele de mânie.
În momentele în care simțiți multă mânie, încercați să o exprimați însă într-un mod constructiv: de exemplu, concentrați-vă energia mâniei în realizarea anumitor exerciții fizice, a unei plimbări în ritm alert sau faceți curățenie în casă.

Acceptarea de sine susține starea de sănătate și de fericire
Fie că doriți să vă ameliorați starea de sănătate sau doriți să fiți mai bine dispuși, adoptarea emoțiilor și afirmațiilor pozitive vă poate fi de un real ajutor.
Pe termen lung, a fi fericit înseamnă o decizie pe care trebuie să o luați, tot așa cum vă hotărâți să faceți sport sau să mâncați sănătos. Fericirea provine din interiorul nostru și nu este determinată doar de circumstanțe. Tocmai de aceea, dacă doriți să fiți fericiți, trebuie să lucrați în primul rând cu voi înșivă.

Pentru a vă bucura de beneficiile pe care gândirea pozitivă le are asupra sănătății, precum reducerea semnificativă a riscului de a suferi de un atac cardiac sau de alte tulburări cardiace, trebuie să vă găsiți motivația profundă de a o adopta. În mod curios, auto acceptarea sau acceptarea de sine pare să fie unul dintre factorii cei mai importanți care pot produce experimentarea unei senzații mai consistente de fericire.
În cadrul unei anchete realizate pe un lot de 5 000 de organizația numită Action for Happiness (Acțiune pentru Fericire), li s-a cerut persoanelor respective să acorde puncte între 1 și 10, celor 10 obiceiuri care sunt relaționate în mod științific cu sentimentul de fericire.

Dintre cele 10 obiceiuri relaționate cu împlinirea totală în viață, acceptarea a fost indicatorul cel mai puternic. Această anchetă a propus următoarele “10 chei pentru a trăi mai fericit”:
– Acceptarea: acceptați-vă pe voi înșivă și acceptați-i pe ceilalți așa cum sunt
– Dăruirea: faceți lucruri bune pentru ceilalți
– Relaționarea: conectați-vă cu celelalte persoane
– Exercițiile fizice: aveți grijă de corpul vostru
– Aprecierea: deveniți atent la nevoile și la necesitățile corpului și sufletului
– Încercarea: încercați să învățați lucruri noi
– Focalizarea: propuneți-vă obiective pe care să le obțineți
– Comunicarea: comunicați cu cei apropiați
– Emoțiile: trăiți emoții pozitive
– Implicarea: faceți parte dintr-un proiect mai mareou

 

Cine nu-si leapada  frica se alege cu  un potop   boli  

Cauza majorităţii bolilor, cu excepţia accidentelor şi a unor anomalii genetice, consta in  încărcarea corpului cu toxine ,provenite dintr-o alimentaţie nesănătoasă,din  poluare sau din  toxine generate de propriul organism (constipaţie, dereglări digestive sau metabolice).Dar stiinta a descoperit  recent alte  cauze profunde ale bolilor!Acestea  sunt însă de origine mentală şi emoţională. Iată de ce riscaţi să vă îmbolnăviţi dacă nu vă controlaţi stările sufleteşti negative.

 

Teama  poate genera,  o serie de boli precum: ulcerul gastric sau duodenal, colita, diareea, afecţiuni ale rinichilor, ale ochilor, ale coloanei vertebrale, reumatismul, alopecia, apendicita, astmul bronşic, insomnia sau migrenele.Dacă sunt ascunse, emoţiile şi sentimentele sfârşesc prin a vă îmbolnăvi de gastrită. Cu timpul, reprimarea sentimentelor poate degenera în cancer. Ar trebui să ne destăinuim unui confident, sa-i împărtăşim secretele şi erorile,de dorit,lui Isuss,prietenul pacatosilor!

Invidia, gelozia şi mânia generează boli ale ficatului.

Avariţia, teama şi ataşamentele materiale sunt la originea afecţiunilor aparatului urinar.

Lipsa de bucurie şi răutatea vă pot provoca boli cardiovasculare.

Tristeţea şi frustrările dăunează aparatului respirator.

Lipsa de satisfacţie poate conduce la diabet zaharat.

 

 

Ca să te vindeci- acceptă-te aşa cum eşti şi nu respinge criticile. Este un semn de înţelepciune, bun-simţ şi funcţionează ca o terapie.

 pl

 

O sa va prescriu acum, cea mai simpla si eficienta reteta eliberata vreodata. O reteta universala. Vreti sa fiti sanatosi? Vreti sa aveti succes? Vreti sa aveti o viata implinita, fericita, relatii armonioase si orice altceva va doriti? Reteta e atat de simpla: trebuie sa aveti CURAJ si atat. Curaj sa renuntati la tot ce v-a impiedicat pana acum sa obtineti tot ce va doriti si curaj ca de acum incolo sa actionati spre a obtine.

Ce v-a impiedicat pana acum? Frica. Frica este un parazit care ucide. Este un fapt demonstrat stiintific. Frica de boala ucide mai repede decat boala in sine. Inversul efectului placebo, efectul nocebo este chiar mai puternic, devastator de puternic. Ceea ce credem, convingerile pe care le avem, nascute din frica, ne distrug viata mai repede decat orice altceva. Daca un medic, in care pacientul are mare incredere, ii spune acestuia ca mai are cateva luni de trait si ca sufera de o boala incurabila, pacientul isi va instala acest gand si frica il va ucide mai repede decat boala in sine. Fiindca boala nu exista, de fapt.

 

Boala este doar o materializare energetica a intunericului, care ne vampirizeaza, iar acest proces poate fi reversibil: asa cum am primit sau am creat frica, la fel de bine o putem demonta,alunga

 

Inelia Benz, laolalta cu multi oameni care au ales o noua paradigma spirituala, considera ca frica este energia fundamentala a intunericului. Altii spun ca frica este, de fapt, singura forma de intuneric. Maestrul nostru spiritual autohton, Zamolxe (si nu numai el), spunea ca intunericul nici nu exista, de fapt. De asta afirm eu ca nici bolile nu exista. Intunericul nu este decat absenta luminii. Asadar, toate povestile nascocite de religii, precum iadul, precum demonii, precum toate manifestarile negative, diavolesti, satanice, nu sunt decat nascociri create din si de frica. O minte infricosata naste demoni si traieste o viata de cosmar, o viata falsa, ireala, in compania lor.

Acesti demoni ne bantuie zilnic, prin toate manifestarile fricii din noi. Ganditi-va o clipa, profund, de ce va este frica. Toate motivele noastre de frica ne fura un pic cate un pic viata, la propriu. Pentru ca ne mananca energia vitala: frica este energie si se hraneste cu energie. Ne vampirizeaza, pur si simplu. Ne fura bucuria, libertatea, ne scurteaza viata, ne impiedica sa avem succes, sa ne manifestam pe noi insine, sa iubim, sa ne vindecam, sa exploram realitatea, sa indraznim, sa ne adaptam la schimbare, la nou, sa cream, etc.pp

 

Frica, la propriu, este un parazit energetic. Se fixeaza in mental si de acolo se hraneste cu energia noastra. Ca orice parazit, elimina „toxine”, care ne imbolnavesc, in timp ce ne devoreaza. Aceste „toxine” devin, in timp, blocajele care ne impiedica sa ducem o viata sanatoasa, implinita, echilibrata, adaptata realitatii, plina de iubire si succes.

 

Exista ceva mult mai rau decat moartea: frica. Frica de moarte ne duce mai repede catre moarte. Frica de actiune ne blocheaza in vieti goale. Frica de iubire ne rupe de noi insine si de ceilalti. Frica de boala ne imbolnaveste mai repede decat orice virus cunoscut. E necesar sa constientizam profund ca tot ceea ce traim, realitatea fiecaruia, povestea de viata a fiecaruia dintre noi, cu succesele si insuccesele sale, sunt create de noi insine, fie din iubire, fie din frica.

Iubirea iti da curaj sa infrunti orice, sa fii fericit cu tine insuti in absolut orice conditii de viata, sa creezi. Frica te blocheaza sa traiesti bucuria chiar si atunci cand ai toate motivele sa te bucuri, fiindca apar nesiguranta, indoiala, demonul gandului:

„Dar daca…”. Avem nenumarate exemple de oameni curajosi, care si-au depasit conditionari grave, de tipul infirmitatilor, handicapurilor, reusind sa duca o viata fericita, abundenta, devenind un exemplu pentru ceilalti si contribuind astfel la aceasta lume, nu ramanand dependenti de ajutorul altora. Avem nenumarate exemple de oameni puternici care au esuat si nu si-au mai revenit din cauza ca nu si-au putut infrunta si demonta propriile frici si au ramas dependenti de anumite obiceiuri.

 

Nimeni nu este scutit de frica. Oricat te-ai dezinfecta, nu poti trai intr-un glob de cristal. Venim zilnic in contact cu bacterii, cu virusi,cu lupte . Dar sa nu ne fie  frica. Creatorul ne-a  dotat cu un sistem imunitar perfect adaptabil, care poate infrunta si infrange orice. Trebuie doar sa –accesam pe El,sa avem incredere in el si sa-l lasam sa-si faca treaba. Fiindca ce nu te omoara te face mai puternic, iar asta este insasi legea evolutiei: sa devenim mereu altii decat am fost

 

Unii spun ca frica de moarte este sursa voalata a tuturor celorlalte forme de frica. Eu as spune ca frica de necunoscut este izvorul tuturor fricilor. Hai sa gandim logic: de ce ne putem teme? Doar de ceva ce nu stim, corect? Ne temem mereu de ceva ce nu stim, nu stim cum va fi, cum ne va afecta, ce vom trai, cum ne vom simti, cum ne vom schimba, samd. Si vrem sa stim, vrem asigurari. Dar nimeni ne ne poate pregati pentru necunoscut, pentru ceva ce inca n-am experimentat, pentru surpriza, pentru confruntarea cu noi insine, care ne transforma. Fiecare noua experienta ne transforma si moare mereu un vechi „eu” si se naste unul nou, mai evoluat, mai experimentat. Impiedicam aceasta „nastere” a noului eu din cauza ca ne este frica sa devenim altceva decat suntem si ne-am obisnuit sa fim, ne e teama sa invatam ceva nou, care ne schimba, sa facem altceva decat ne-am obisnuit. Daca am refuza schimbarea si adaptarea din frageda pruncie, atunci toata viata ne-am tari de-a busilea si am continua sa ne sugem degetul.

 

Inlocuieste frica de necunoscut prin curiozitate-Daca pruncul s-ar teme mereu, in mintea sa, de faptul ca va cadea si se va lovi, n-ar mai incerca iar si iar sa se ridice in doua picioare si sa meargarat

 

Copilul nu gandeste astfel, fiindca nu are mintea astfel antrenata, nu are informatii despre pericol, asa ca, instinctiv, continua pana reuseste. Plange in mod firesc atunci cand cade, isi sterge lacrimile, apoi rade si continua sa incerce. Adultul are o groaza de informatii setate in mintea sa, instalate de educatie, mass-media, etc,  asa ca nu mai reactioneaza ca un copil, si adeseori, cand cade, nu se mai ridica, abandoneaza, nu mai incearca. Ba chiar incepe sa se „protejeze” de posibile esecuri si nu mai incearca deloc sa exploreze necunoscutul, cautand mereu zona de confort. Iar zona de confort este cea mai crunta himera.

Zona de confort este zona obisnuintelor noastre. Acolo ne simtim comod si in „siguranta”, chiar daca suntem profund nemultumiti, nefericiti, bolnavi. Ca sa iesi din zona de confort trebuie sa iti infrunti frica, asadar sa te infrunti pe tine insuti, fiindca tu ai creat frica. Asta e singura lupta pe care o aveam de purtat in aceasta viata, lupta cu noi insine. Nimeni si nimic nu ne poate impiedica sa credem si sa incercam imposibilul. Asa au reusit oamenii sa transforme ce era considerat „imposibil” in posibil. Asta este singura forma de „miracol” din aceasta realitate.

„Nu trebuie sa ma tem. Frica este ucigasul mintii. Frica este moartea  aducatoare de anihilari. Voi infrunta frica. N-o voi lasa sa treaca peste mine si prin mine. Si dupa ce va fi trecut, ma voi intoarce si voi privi in urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai fi nimic. Numai eu voi ramane.” (Bene Gesserit: Litania impotriva fricii, din cartea „Dune”)

 

Iubirea este manifestarea luminii, a divinitatii, a esentei din care suntem creati. Frica este manifestarea intunericului, este anti-creatia. Atat iubirea, cat si frica, singurele sentimente/emotii din care izvorasc toate gandurile si actiunile noastre, sunt forme de energie. Energia iubirii este o expansiune creatoare. Energia fricii este e o contractie limitativa. Frica sufoca, la propriu. Ganditi-va, ce se intampla atunci cand va temeti? Simtiti ca va sufocati, ca respirati mai greu, ca vi se pune un nod in gat, arterele vi se ingusteaza, muschii se contracta. Dar cand simtiti iubire? Atunci traiti cu deplina incredere, respiratia este profunda si relaxata, muschii sunt complet relaxati, iar arterele se largesc, asigurand un flux optim de sange. Iubirea deschide, largeste, frica inchide, ingusteaza.

Oamenii care se tem isi limiteaza singuri actiunile,isi taie aripile succesului. incercand sa evite ceea ce le provoaca teama. In cazuri extreme, devin incapabili sa se miste, sa vorbeasca, sa actioneze, ca si cum ar fi paralizati, de altfel exista si vorba „a paraliza de frica”. Oamenii care au incredere se misca liber, vorbesc fluent si au curaj sa mearga unde vor si sa faca ce vor in viata.rr

Toti crestem cu frici inoculate, frica e o parte din experienta noastra umana. In copilarie, am fost invatati sa nu facem asta sau aia, altfel vom fi pedepsiti. Sau am avut experiente traumatizante pe care nu vrem sa le retraim. Frica noastra primordiala este legata de supravietuire. E programata in corpul nostru, de aceea suntem dotati cu instincte. Cand suntem coplesiti de manifestarea unei energii, a unui eveniment sau a unei situatii de viata, corpul si sufletul reactioneaza prin eliberarea fricii, incercand astfel sa blocheze ceea ce ne copleseste sau sa ne ajute sa evadam de acolo. Toate actiunile noastre se bazeaza pe aceasta dualitate primitiva de iubire si frica. Intreaga noastra existenta se bazeaza pe frica. Ne temem de atat de multe: de moarte, de dezaprobare, de neacceptare, de pedeapsa, de vina, de excludere, de conflict, de boli, de esec, etc.

Manifestarea fricii in corp- Frica este o energie care contracta,care ne ataca,daca nu i-o dam lui Isus… In corp, se manifesta in mod evident, la nivel muscular. Frica si trauma se stocheaza in muschi,ca un vierme  devorator

 

Energia experientei traumatizante, energia fricii se instaleaza in muschi, avand ca efect o contractie permanenta sau o tensiune in muschiul respectiv. Dupa o vreme, corpul se obisnuieste cu acea contractie si nu mai trasmite semnale de durere, iar noi ramanem toata viata cu acea contractie, cel mai adesea in mod inconstient. De aceea masajul este extrem de benefic, detensionand muschii incordati din cauza energiei stocate a fricii. Toate tehnicile de vindecare pornesc de la relaxare musculara si respiratie profunda, libera.

Tot ce facem devine, pana la urma, un obicei. Obiceiul este acea energie care se tot repeta. Cu cat se repeta mai mult, cu atat creaza un tipar, un sablon al existentei noastre. Cu cat devine mai puternic acest sablon, cu cat creste intensitatea, prin repetare, a energiei care alimenteaza acest sablon, cu atat mai hotarat va curge intreaga noastra energie directionata prin canalul creat de acest sablon. In acest mod putem constientiza cum si unde ne canalizam energia vitala. Frica este si ea un obicei, unul nedorit. In istoria omenirii, frica pentru supravietuire a devenit un obicei extrem de puternic, fiind necesar existentei. Fricile pe care ni le-am creat singuri, de-a lungul vietii, sunt mai usor de anihilat, desi procesul in sine poate fi dificil sau de durata.

Frica se stocheaza in muschi, dar nu numai, poate sa se fixeze in orice alta parte a corpului. Acupuntura este foarte eficienta in acest sens, ca metoda de vindecare si de re-fluidizare a energiei. Frica creeaza blocaje energetice, astfel incat noi nu mai dispunem de intregul potential al energiei noastre vitale. De aceea ne imbolnavim, de aceea simtim ca nu mai avem putere, speranta, de aceea suntem paralizati in a actiona sau amanam mereusas

 

Ganditi-va ca energia noastra este limitata, oricum. Frica blocheaza mare parte din aceasta energie. E ca si cum am porni la drum cu o masina careia nu i se alimenteaza bine acumulatorul. Alimentarea energiei noastre, purificarea sa, reciclarea sa se fac de la sursa. De exemplu, prin somn. Sau prin tehnicile de meditatie. Sau prin constientizarea sentimentelor de iubire si de compasiune profunda. Atunci ne „depasim” pe noi insine, ego-urile noastre, fiindca ele creeaza si intretin frica, ne de-conectam de povestea/identitatea noastra si ne conectam la tot ce exista, prin noi si mai presus de noi. Tehnicile de vindecare ne pot ajuta sa eliminam efectele fricii din corp, ne pot ajuta sa ne relaxam muschii, de pilda. Dar sunt absolut ineficiente sa ne rezolve intr-adevar problemele, daca noi re-cream mental, producem din nou, sub forma de obicei, aceleasi si aceleasi frici.

Meridianele energetice sunt un sistem de canale energetice subtile, din corp, numite si nadi. Nadi-urile sunt ca niste mici rauri (canale energetice) care curg prin intregul nostru corp, furnizand energia vitala necesara fiecarui organ si fiecarei celule. Frica va crea contractii, blocaje, in nadi-uri. Diferite frici vor crea contractii in diferite parti ale corpului. Cand un astfel de canal energetic (nadi) este contractat si ramane astfel, fluxul de energie care trece prin el se micsoreaza din ce in ce mai mult, imputinand astfel energia care ajunge la organe si celule. Respectivele organe si celule incep sa-si piarda imunitatea si devin mult mai vulnerabile la microbi si la virusi. Urmeaza dureri si boli. Iar noi incepem sa luam medicamente care sa ucida microbii si virusii, vitamine, ierburi, samd, ca sa furnizam organismului forta si hrana dar, cu toate acestea, organele si celulele vor ramane vulnerabile si slabite.

 

Frica, parazitul care ucide, este calea catre intuneric. Frica duce la furie.Furia duce la ura. Ura duce la suferinta.

Ne pot ajuta, precum spuneam, tehnicile de vindecare, de relaxare: masaj, acupunctura, etc. Dar ele vor trata efectele, vor ameliora pe moment starea organelor si celulelor, fiindca vor detensiona nadi-urile blocate si vor fluidiza energia care circula prin ele. Ca rezultat, ceva mai multa energie va ajunge la organele si celulele slabite si bolnave, ne vom simti mai bine pe moment sau imediat dupa aceea, dar cauza ramane. Continuand sa gandim la fel, sa actionam la fel, aceleasi frici ne vor bloca aceleasi canale energetice si organele vor continua sa aiba de suferit din ce in ce mai mult. Cauza profunda, de baza, sursa imbolnavirii este energia fricii care a blocat, prin contractie, fluxul energiei noastre vitale.

Va reamintesc ca frica actioneaza ca un parazit. Vindecarea presupune golirea fricii care a infundat si  ingustat canalul energetic ce hranea corespunzator organul imbolnavit intre timp. Sa  alungam frica . Numai asa se va elibera din nou fluxul energetic, numai asa va reveni la normal. Absolut toate problemele pe care le avem in viata – fizice, emotionale, mentale – sunt rezultatele fricilor noastre.ty

 

Trebuie sa constientizam ca, de ce ne temen, aia atragem. Romanul are o vorba inteleapta: „De ce ti-e frica, nu scapi.” Frica este o emotie, o forma de energie, si atunci cand eliberam/emitem aceasta energie, ea atrage energii asemanatoare, de aceeasi frecventa. Frica este o energie negativa si creeaza situatii negative de viata. „Ce semeni, aia culegi.” Trebuie sa constientizam ca, temandu-ne, vom atrage si mai multa frica, vom atrage toate energiile similare si conectate cu frica. Ba mai mult, vom atrage persoane similare si ne vom „hrani” si mai mult fricile impreuna. De aceea suntem sfatuiti sa ne inconjuram de persoane optimiste, pozitive, curajoase, luminoase, de succes. De aceea e bine sa luam astfel de persoane ca model si sa nu-i ascultam pe cei care ne hranesc fricile. E atat de simplu: persoanele curajoase vor insufla curaj, persoanele optimiste vor elibera in jurul lor energia sperantei, pe cand fricosii vor emana si vor induce doar griji nefondate si temeri.

E absolut necesar sa ne schimbam obiceiurile, obiceiurile negative. Vizualizati o lumina expansiva in zonele afectate ale corpului. Cand va temeti de ceva sau nu indrazniti sa faceti ceva, creati incredere in dvs, hraniti increderea care va invinge energia negativa, emotia negativa. Cum? Ganditi! Ganditi logic, constient, puneti la indoiala si demontati-va motivele de frica, le veti descoperi pe toate nefondate, daca le observati atent. De ce va puteti teme, in mod serios si justificat? De boala, de moarte? Pai, nu va e clar ca oricum veti muri, mai devreme sau mai tarziu, si asta e un fapt cat se poate de concret si sigur? Atunci, ce rost are sa traiti rastimpul asta in teama? Va e frica de esec, pe plan material sau amoros? Va temeti de pierdere? Pai, am venit pe lumea asta goi si vom pleca fara sa luam nimic cu noi. Am venit singuri si vom pleca singuri. Atunci, de ce ne-am teme? Oricat de cumplite ar fi circumstantele in care un om a ajuns sa traiasca, creandu-si inconstient o realitate negativa, el tot poate fi liber si pe deplin fericit in interiorul sau, daca incepe sa gandeasca astfel, tot ii raman nenumarate motive de bucurie, mult mai autentice decat dependenta de lucruri, persoane, samd., tot poate gasi motive de bucurie in absolut orice: intr-un zambet, intr-o frunza, intr-o adiere, intr-un rasarit de soare, etc. Daca uitam asta, tot restul e inutil. Tot restul e doar o dependenta extrem de dureroasa care ne umple de frica de a nu pierde nimic. Nimic din ce nici macar n-avem sau oricum nu putem pastra.

 

Pentru ca frica este inchisoarea mintii tale, si sursa intunecarii,alung-o . Fiintele care radiaza lumina nu se tem de nimic. Ele au incredere in Atotputernicia LUI, in puterea divina din interiorul lor. Amintiti-va ca frica este o energie care contracta,izoleazza si contraataca

 

. Daca sunteti atenti si o observati, puteti simti asta. Dati drumul contractiei constient, inlocuiti teama cu lumina. E ca si cum ati aprinde o lanterna intr-o camera intunecoasa. Lasati emotiile negative sa se scurga in mod constient, ca si cum din acea camera ar tasni diverse creaturi urate: gandaci, etc. Lasati lumina sa curga si sa inlature intunericul si frica va disparea de la sine. Dati drumul contractiei si limitarii care va sufoca. Acordati-va timp, cu rabdare, concentrare, determinare. Nu-i usor sa renuntam la un obicei negativ, ne trebuie multa rabdare.

Atentie! Noi cream frica din cauza legii minimei rezistente. Nu-i deloc nevoie de energie suplimentara, nu ne consuma deloc energia atunci cand continuam s-o lasam sa curga in directia unui obicei pe care ni l-am instalat. Nu implica in mod constient si activ constiinta noastra. In mod inconstient am creat teama. Teama, odata creata, se instaleaza, contracta nadi-urile si ne mananca energia ca un parazit. Ne trebuie energie suplimentara, efort constient, ca sa scapam de parazit, implicit de frica, cat si de obiceiuri proaste. Ne trebuie multa energie ca sa redirectionam constient energia sa nu mai hraneasca parazitul, sa nu mai perpetueze obiceiul prost. Unul dintre cele mai proaste obiceiuri posibile este sa ne facem griji si sa nu actionam spre a le inlatura si anihila.

Suntem niste fiinte  lenese, fiindca ne lasam viata condusa si dominata de obiceiurile pe care ni le formam. Practic, ajungem sa traiasca obiceiurile in locul nostru, iar noi traim prin ele experiente extrem de limitateVAI

 

Ajungem sa traim doar prin putina energie care ne ramane dupa strangularea, contractia fricii, dupa ce frica insasi se hraneaste. Obiceiurile pot fi schimbate, dar cine are curaj sa-si infrunte fricile? Sa se confrunte sincer cu sine? Presupunand ca suferiti de o boala incurabila, in termeni medicali, asta inseamna ca toate zilele care v-au ramas de trait trebuie sa le traiti in intuneric si tristete? Fie si numai o zi daca va ramane de trait, puteti gasi infinite motive s-o traiti in lumina si bucurie.

Nimeni nu-si infrunta fricile de buna voie, voluntar, in mod normal, de asta evitam lucrurile de care ne temem. Depinde numai de noi sa ne luam viata in propriile maini si s-o schimbam in bine. Depinde de noi sa intelegem ca fricile ne intuneca viata, ne creeaza necazuri si ne impiedica sa traim viata la maxim si sa ne bucuram de ea. Cea mai simpla cale e sa ne victimizam, sa ne autocompatimim, sa ne plangem, sa ne para rau ca traim ceea ce traim, in loc sa punem mana si sa ne schimbam obiceiurile, sa ne anihilam fricile. Putem face asta daca incepem sa aplicam expansiunea. O puteti aplica in toate situatiile si circumstantele vietii dvs. Va puteti alege metoda potrivita, stiind ca energia expansiva va va elibera mereu si va va imbunatati considerabil viata.

 

Frica este  singurul intuneric care ne impiedica sa experimentam iubirea. Iar iubirea este lumina-insasi esenta fiintei noastre, a existentei . Ego-ul se teme mereu, de aceea ego-ul va cauta mereu ceva, in afara, pe care sa dea vina, prin care sa-si justifice frica

 

Astfel, ego-ul ne impiedica sa vedem ca sursa fricii se afla adanc inradacinata in noi insine, ca frica este un zid care ne impiedica sa ajungem in contact cu adevaratul nostru sine, cu adevarata noastra natura, care este iubirea. De aceea este nevoie sa privim adanc in noi insine si sa daramam acel zid de protectie, sa renuntam la defensive, victimizare si justificari. Trebuie sa ne reconectam cu adevaratul nostru sine, cu adevarata noastra natura divina care radiaza iubire infinita si neconditionata. E nevoie sa cedam, sa ne „predam” si sa avem totala incredere ca sa putem renunta la frici si pentru a le anihila.

Societatea in care traim si intreaga lume se bazeaza pe frica si neincredere. Oare nu ne-ar fi mai bine daca am avea incredere unii in altii? Frica atrage si mai multa frica si devine distructiva. Increderea atrage si mai multa incredere si devine constructiva. Prin incredere am duce o viata mult mai sanatoasa, avand in vedere ca sursa bolilor e frica si de ce ne temem exact aia atragem.

E timpul nu doar sa aflam adevarul si sa invatam altceva decat am fost obisnuiti sa credem orbeste, ci sa si practicam renuntarea la ego, alegand increderea in omul innoit de natura noastra divina

 

De atatea secole traim cu totii in frica. E timpul sa renuntam la ideea ca trebuie sa fim cei mai buni, cei mai puternici, cei mai bine adaptati, sa renuntam la eforturile colosale de a fi perfectionisti, altfel vom esua mereu, intr-un fel sau altul. E timpul sa renuntam la vina si la vinovati. E timpul sa incetam sa mai credem ce ne spun altii, sa renuntam la vechile noastre credinte si convingeri, pe care le-am adoptat din teama de a nu fi exclusi dintr-un grup, dintr-o comunitate, din societate. E timpul sa renuntam la toate aceste frici si sa avem deplina incredere in natura noastra divina, in iubirea divina, prin care suntem toti interconectati. E timpul sa gandim si sa realizam ca toate fricile noastre nu sunt decat niste iluzii mentale, care n-au nicio baza si niciun fundament reale. Singura realitate este natura noastra divina, acesta e singurul adevar in care trebuie sa credem si in care trebuie sa avem deplina incredere. Stiti de ce se spune ca „pe lumea cealalta” nu exista „nici durere si nici suspin”? Fiindca n-are cine sa le creeze, fiindca in stare spirituala pura nu exista frica

Valentele terapeutice ale rasuluiVC

 

Acestea au fost mentionate inca din cele mai vechi timpuri atat de medici, cat si de oameni de cultura, de intelepti, savanti sau de filozofi. Rasul este un bun mijloc de comunicare, dar si o modalitate de relaxare si eliminare a unor tensiuni launtrice. El poate fi declansat reflex – de exemplu, la un simplu gadilat – sau poate fi produs de un stimul psihic sau emotional. Astfel, se stie ca frica sau depresia scad forta musculara si capacitatea de a face efort

In schimb, studiile arata ca rasul are un efect tonic atat asupra plamanilor si circulatiei, cat si asupra intregului corp. El echivaleaza cu un exercitiu fizic intens, care pune sangele in miscare si genereaza o senzatie generala de bunastare.

De-a lungul timpului, psihologii s-au concentrat sa descifreze nu doar mecanismele neurologice care produc rasul, ci si diferitele forme de ras, semnificatia acestora si efectele lor specifice.  Exista o mare diversitate de stari de ilaritate, de la cele care apar in momentele de criza la cele care exprima o stare de bine si preaplin sufletesc.  Un prim pas pentru a deveni propriul nostru terapeut este sa ne identificam diferitele feluri de a rade si sa invatam care dintre ele ne sunt de folos:

 

 

 1. Rasul nervos

Este provocat de teama, fiind un fel de supapa de evacuare a tensiunii psihice. Nu incercati niciodata sa il opriti, ne sfatuiesc psihologii, pentru ca, desi apare sub auspicii nefericite, are un rol de reechilibrare psihica foarte important.

 

 

 1. Rasul sarcastic

Foloseste la ascunderea furiei – apare mai ales la persoanele foarte voluntare si cu spirit dominator.  Nu este deloc recomandat sa il cultivati, dar nici sa-l reprimati. Mai degraba cautati sa transformati ranjetul intr-un zambet. Starea dumneavoastra de spirit se va schimba.

 

 

 1. Rasul de negare, de neincredere

Apare atunci cand ni se aduce o lauda pe care n-o meritam, cand ni se face o promisiune in care nu credem, cand cineva ne critica pe nedrept. Este un fel de reflex de aparare, permitandu-ne sa suportam o incarcatura emotionala foarte mare fara sa suferim prea mult sau sa cadem in depresie.

 

 

Daca ne-am cultivat suficient de mult optimismul si simtul umorului, acest ras de negare poate constitui un punct de plecare foarte bun pentru a ne induce apoi o stare de acceptare plina de intelepciune a situatiilor dificile.

 

 1. Rasul placerii

Constituie o forma de a comunica celor din jur starea noastra benefica si, din acest motiv, este extrem de molipsitor si de agreabil pentru cei care ne inconjoara. Din aceasta categorie face parte si rasul indragostitilor, care exprima o stare de preaplin sufletesc, de fericire.

 1. Rasul comic

Este cea mai intalnita forma de ras sanatos, fiind caracteristic celor care au un simt al umorului dezvoltat. Una dintre particularitatile sale extrem de importante este ca poate fi experimentat intr-o paleta practic inepuizabila de situatii, de la cele mai placute la cele mai amenintatoare si aparent fara iesire. Este un adevarat elixir de sanatate, la care putem apela practic oricand, el fiind cultivat cu precadere de catre psihoterapeuti.

Efectele terapeutice ale rasuluivt

Considerat de multi cel mai bun medicament, rasul are numeroase beneficii. Iata cateva beneficii terapeutice ale rasului:

 

 1. Previne hipertensiunea

Rasul  are capacitatea de a scadea presiunea arteriala pana la valoarea normala, elimina hormonii stresului din organism, creste elasticitatea masei musculare. De asemenea, creste ritmul cardiac si ajuta la oxigenarea sangelui.

 

 1. Previne si combate depresia

Rasul declanseaza producerea de endorfine – substanta care ucide in mod natural durerea localizata intr-un anumit punct al organismului, dar produce si o stare generala de bine si buna dispozitie la toate nivelurile corpului”, ne-a dezvaluit specialistul in terapii complementare.

 

Terapia prin ras previne si combate depresia si melancolia, crizele de panica si de anxietate (teama fara motiv), mareste capacitatea de munca si ne motiveaza sa facem eforturi sa avem relatii armonioase cu cei din jur.

 

 1. Creste activitatea anticorpilor

O consecinta a rasului este si stimularea productiei de anticorpi. S-a constatat ca rasul in hohote produce eustres – o stare ce genereaza, la randul sau, sanatate si emotii pozitive, iar studiile au aratat ca, dupa o partida de ras, in organismul uman au loc schimbari la nivelul sistemului imunitar precum:

- cresterea numarului celulelor ce ataca agentii patogeni infiltrati in organism si celulele canceroase;

- cresterea activitatii limfocitelor T;

- cresterea numarului de anticorpi IgA (imunoglobulina A) ce apara tractul respirator superior de infectii si agenti patogeni, virusuri agresive generatoare de boli;

- cresterea productiei de gamma interferon, care activeaza si mentine sistemul imunitar la parametrii necesari in perioadele de criza.

 

 

 1. Imbunatateste memoria

Studii facute pe subiecti cu varste intre 12 si 70 de ani au pus in evidenta ca rasul imbunatateste memoria, inlatura insomnia, reduce sensibilitatea la stres, precum si frecventa migrenelor.

 1. Intareste legatura dintre partenerii de cuplu

Cuplurile in care se rade la unison macar zece minute pe zi sunt mult mai stabile, frecventa certurilor este de doua ori mai redusa, iar rata divorturilor este cu pana la patru ori mai mica decat la cuplurile unde se rade o data pe saptamana sau mai rar.  Copiii din familiile in care rasul este o prezenta zilnica se dezvolta mental si afectiv mai repede, au rezultate scolare mai bune si o mai mare incredere in ei decat cei din familiile „serioase”.

 1. Reduce glicemia

Spectaculoase sunt efectele rasului asupra bolnavilor cronic si a celor cu predispozitie spre gastrita, constipatie, dischinezie biliara, diabet, hipertensiune arteriala sau ischemie cardiaca. Doua sedinte a cate zece minute de ras pe zi au dus la o imbunatatire simtitoare a starii de sanatate a acestora. Poate cel mai spectaculos efect s-a observat la bolnavii de diabet, care in urma sedintelor de ras colectiv nu numai ca si-au redus glicemia, ci au si reusit sa o stabilizeze pe perioade lungi.

 1. Contribuie la tratarea cancerului

Dupa cateva cazuri de cancer vindecate rasunator prin terapia intensiva cu ras, facuta individual, in marile spitale din Occident au aparut adevarate camere de ras, in care pacientilor le sunt tinute conferinte despre simtul umorului, le sunt puse filme comice si le este stimulat rasul prin tehnici de grup aidoma celor descrise mai sus.  Rezultatul: chimioterapia este mult mai bine suportata, pofta de mancare si de viata creste simtitor, scade numarul recidivelor, iar perioada de recuperare este mai scurta.

Cum puteti provoca rasulvvv

 

 

 1. Gadilatul

Nu este vorba de gestul propriu-zis de a gadila, ci de o relaxare combinata cu un exercitiu de vizualizare creatoare:

- intr-o incapere sau in aer liber, ne intindem in fotoliu sau culcati pe spate, asa incat abdomenul sa fie liber. Este bine sa fie macar trei persoane pentru acest exercitiu, ca rasul sa apara mai usor.

- ne relaxam vreme de 2-5 minute, respirand profund, adica destinzand cat mai bine muschii abdomenului si lasand aerul sa patrunda in zona inferioara a plamanilor.

- cand ne simtim deja mai relaxati, incepem sa ne imaginam cum zeci de degetele minuscule incep sa ne gadile pe piele in diferite zone: pe talpi, la subsuoara, deasupra genunchilor.

- daca facem in grup aceasta tehnica putem sa dam, pe rand, fiecare comenzi cu voce tare: „degetelele au culoare roz si ne gadila pe ceafa”, „degetelele sunt mov cu picatele galbene si ne gadila la talpi”…

- rasul apare intai mai slab, parca fara convingere, apoi vom remarca amplificarea lui, mai ales daca sunt mai multi care practica exercitiul.

- odata rasul amorsat, incepem si ne imaginam degetelele gadilandu-ne zone din interiorul corpului: cosul pieptului, limba, inima, creierul.

Aceasta tehnica, inventie a psihologului francez Bernard Raquin, este menita nu doar sa provoace rasul, ci sa decongestioneze foarte mult intreg organismul.

 

 

 1. Rasul pe silabe

Este o metoda banala, dar care are o eficienta de aproape 100%, chiar si atunci cand suntem singuri si nu avem o dispozitie prea vesela. Trebuie sa relaxam abdomenul si sa respiram profund (aproape toate exercitiile de ras se folosesc de respiratia abdominala), dupa care vom rosti cu voce tare, eventual uitandu-ne in oglinda, urmatoarea insiruire de silabe: „HA-HA-HA-HA-HA-HI-HI-HI-HI-HI-HI-HU-HU-HU-HU-HI-HI-HA-HA-HO-HO”.

Acest exercitiu este bine sa-l faceti cate cinci minute, de doua ori pe zi, dimineata si seara. Cele mai „tari” efecte le are cand il faceti in cuplu sau cu mai multe persoane, participantii trebuind sa dea dovada talentului lor oratoric, citind combinatia de silabe sus mentionata cat mai convingator.

 

 

 1. Concurs de imaginatie

Este foarte bun pentru depasirea starilor de pesimism, mai ales in momentele de criza. Iata cum se face:

- va alegeti de comun acord o tema cat mai neplacuta pentru dumneavoastra, atunci cand sunteti in starea de spirit obisnuita: crizele de isterie ale sefului, examenele restante care va asteapta, o cearta in familie, confruntarea cu noul val de scumpiri etc.

- va lasati cinci minute de gandire, timp in care veti inventa fiecare in tacere cate un scenariu cat mai haios, de rezolvare a situatiei neplacute. De exemplu, daca este vorba de crizele de isterie ale sefului, imaginati-va cum ar fi daca si-ar pierde postul si ar deveni femeie de serviciu in aceeasi institutie, daca printr-un concurs de imprejurari ar trece la budhism si ar veni la serviciu cu o roba portocalie si predicand doctrina compasiunii si renuntarii la cele lumesti, daca ar fi capturat de un trib de canibali, carora se va stradui sa le dea indicatii pretioase…

- spuneti fiecare, in ordine alfabetica, scenariul vostru, iar la sfarsit, prin vot „secret”, alegeti cel mai bun si cel mai slab scenariu.

- cel care a pierdut va da urmatoarea tema pentru un nou scenariu comic.

 

Marele avantaj al acestui exercitiu este ca apeleaza la o calitate pe care copiii o au din plin, dar pe care multi dintre noi au incercat sa o cenzureze si din acest motiv au pierdut-o: creativitatea. Stimularea creativitatii comice de acest gen, in ciuda aparentei sale naivitati, constituie o tehnica de intinerire a sufletului extrem de eficienta.

 

 1. Exagerarea starii de spirit

Acest exercitiu, foarte simplu in aparenta, presupune sa facem un act extrem de curajos: sa ne detasam de tiparele psihologice cu care ne-am obisnuit. Dupa ani sau zeci de ani in care am jucat cu convingere rolul unor persoane sobre, critice, pedante, ironic-pesimiste sau grave, este greu sa ne transformam brusc in niste bonomi joviali, care rad tinandu-se cu mainile de burta. Ce-i de facut?  Psihologul american Enda Junkins, supranumita guru-ul rasului, ne da solutia: exagerati-va emotiile.

Sunteti o fire sobra? Duceti-va in fata oglinzii si dati sobrietatii dumneavoastra un aer imperial, de parca ati fi in pielea lui Napoleon, Ramses al II-lea si Petru cel Mare al Rusiei la un loc.

Sunteti trist? Vaicariti-va cu voce tare, cautand sa nu scapati nici un detaliu picant din postura de victima a destinului in care va aflati acum.

Sunteti melancolic? Mergeti cu pasi mari si leganati, lasati-va capul intr-o parte si recitati cu o voce peltica doua trei strofe dintr-o melopee. Orice emotie care va blocheaza rasul exagerati-o la maximum si “impodobiti-o” pana cand ii sesizati din plin latura comica, dupa care ea va disparea de la sine intr-un hohot de ras sau macar un zambet eliberator

 

 Râsul invinge si boli incurabileym

 

 

Aristotel credea că râsul îi este dat numai omului, că este una dintre însuşirile care îl deosebesc de animale. Un copil, spunea el, nu are cu adevărat un suflet decât începând cu clipa în care râde pentru prima dată – fapt ce s-ar petrece, după Aristotel, cam în 40-a zi de viaţă. Deşi ştiinţa modernă a schimbat aceste convingeri şi se consideră azi că râsul – ca manifestare a unor senzaţii fizice şi stări psihice – este prezent nu doar la om, ci şi la alte mamifere, poate chiar şi la alte grupuri de animale, râsul omului rămâne un comportament fascinant, demn de atenţia pe care i-au acordat-o mulţi cercetători ai naturii umane, de la Aristotel şi până acum. Iar dintre multele faţete ale legăturii dintre râs, psihic şi corp, una pare cu deosebire importantă pentru omul de azi: cea a râsului ca mijloc de tămăduire.

 

Proverbul care spune că râsul este cel mai bun medicament poate că exagerează un pic – nu în orice situaţie râsul este chiar leacul cel mai bun – dar, cu siguranţă, râsul poate fi adesea un mijloc terapeutic cu efecte nebănuit de puternice. Iar adevărul vechiului proverb se verifică zi de zi, şi nu doar în situaţii banale. (De câte ori n-aţi venit la serviciu prost dispuşi din pricina unei răceli ori chinuiţi de o durere de spate, iar o partidă bună de râs cu colegii v-a făcut să vă simţiţi mai bine?) Uneori, chiar probleme medicale grave sau suferinţe ce se întind pe o perioadă lungă de timp pot fi alinate prin efectul benefic al râsului.

 

Ce este râsul?yo

 

Unii antropologi consideră râsul drept o formă de comunicare vocală, poate prima apărută la om. Robert Provine, profesor la Universitatea Maryland, SUA, specialist în neurobiologie şi studiul comportamentului, consideră că din râs s-ar fi dezvoltat, treptat, limbajul articulat uman. Pentru el, râsul e un limbaj primitiv, universal, un mecanism comun tuturor oamenilor. Toată lumea râde la fel, în vreme ce limbajul articulat cunoaşte mii de variaţii sub forma limbilor şi a dialectelor. Copiii mici râd înainte de a şti să vorbească, iar copiii născuţi surzi şi care, din această cauză, nu învaţă să vorbească, pot totuşi să râdă.

 

Râsul ar fi, din perspectiva multor etologi, un mecanism de echilibrare emoţională.

 

Şi filosofii au fost intrigaţi de această manifestare a naturii umane, au găsit-o tulburătoare şi au încercat să o explice. Friedrich Nietzsche (1844 -1900) credea că râsul e o reacţie a omului în faţa unor angoase existenţiale, a sentimentului de singurătate şi a conştientizării caracterului muritor al fiinţei umane, conştientizare de care doar oamenii ar fi capabili.

 

Un filosof modern, americanul John Morreall (n. 1947), care şi-a consacrat o mare parte a vieţii profesionale studierii râsului şi umorului, a emis ipoteza că râsul şi-ar putea avea originea în sentimentul de uşurare pe care oamenii confruntaţi cu o primejdie şi-l împărtăşesc unii altora odată ce primejdia a trecut. Cu vremea, comportamentul a evoluat spre forme mai subtile, astfel încât “primejdie” nu mai semnifică neapărat un pericol major, o ameninţare la adresa vieţii sau a integrităţii corporale. Poate fi vorba, pur şi simplu, de un sentiment de incertitudine creat de confruntarea cu o problemă de ordin cognitiv.

 

De pildă, când un comic spune o glumă, ascultătorii sunt puţin confuzi iniţial, au de-a face cu o provocare cognitivă, încearcă să înţeleagă despre ce e vorba, se aşteaptă la ceva surprinzător. Odată gluma înţeleasă, ascultătorii îşi dau seama că surpriza nu a fost una neplăcută, că starea de incertitudine a trecut, că nu s-a întâmplat nimic grav, că nu a fost vorba despre un pericol real. Şi atunci râd cu toţii, pentru a-şi comunica reciproc acest sentiment de uşurare.

 

Deşi s-a crezut multă vreme că râsul e propriu doar omului, cercetări recente au arătat că şi la mamifere precum primatele antropoide şi câinii există sunete specifice care corespund unor situaţii agreabile, unor momente de bucurie, de relaxare şi care reprezintă, de fapt, râsul acestor animale. Chiar şi şobolanii, s-a descoperit, emit, atunci când se joacă şi când sunt gâdilaţi, un tip special de sunete – e drept, inaudibile pentru om, deoarece se află în gama ultrasunetelor – care ar reprezenta râsul şobolănesc.

 

Mai avem, după cum se vede, multe de aflat despre râs, despre geneza lui ca mijloc de expresie şi de comunicare, dar şi despre efectele lui asupra individului şi asupra populaţiei. O întreagă ştiinţă – numită gelotologie – s-a dezvoltat pentru a studia râsul, cu accent pe efectele sale fiziologice şi psihologice.

 

 

Râsul ca terapieyt

 

Ultimul deceniu a adus, în sprijinul proverbului citat la începutul articolului, numeroase argumente reieşite din cercetări ce abordau legătura nebănuit de puternică dintre râs şi starea de sănătate. În afară de constatarea empirică, de mult ştiută, că oamenii veseli şi optimişti sunt, în general, mai sănătoşi şi trăiesc mai mult, studii recente au început să scoată la iveală conexiuni mai specifice între terapia prin râs şi evoluţia unor boli precum demenţa, cancerul, maladiile cardiovasculare…

 

În 2006, un studiu publicat de cercetători de la Universitatea Maryland, SUA, arăta că râsul provoacă dilatarea endoteliului vascular (peretele intern al vaselor de sânge) şi măreşte fluxul sangvin. Efectul s-ar datora eliberării de către hipotalamus a unor compuşi de tipul endorfinelor care, ataşându-se de receptori specifici din endoteliul vascular, ar stimula producerea de oxid de azot. Această substanţă are ca efect dilatarea vaselor de sânge şi, după cum arată alte studii, publicate în 2009, reduce inflamaţiile şi scade probabilitatea formării cheagurilor de sânge.

 

Alte cercetări au arătat că râsul stimulează activitatea sistemului imunitar, scade tensiunea arterială, reduce nivelul unor hormoni de stres (precum cortizolul şi epinefrina), micşorează nivelul de colesterol în sânge, scăzând astfel riscul apariţiei bolilor cardiovasculare şi a diabetului. Râsul are un efect la fel de bun asupra organismului ca şi exerciţiul fizic, ajutând la echilibrarea funcţiilor corpului.

 

De asemenea, un râs zdravăn pune în mişcare diafragma, un muşchi cu rol important în circulaţia sângelui – şi iată de ce râsul a fost utilizat recent ca parte din tratamentul ulcerului varicos.

 

Cele mai recente ştiri în acest domeniu vin de la Universitatea New South Wales, Australia: un studiu publicat chiar în acest an susţine că râsul e un “leac” eficient în ameliorarea simptomelor demenţei. 400 de pacienţi vârstnici, suferind de demenţă, care locuiau în 36 de cămine de bătrâni, au fost implicaţi în acest proiect de cercetare, ce presupunea intervenţia unui specialist în terapia prin umor. Acesta, un profesionist care, prin jocuri, glume şi cântece, îi încuraja pe pacienţi să socializeze şi să comunice, a lucrat cu 200 din cei 400 de rezidenţi ai căminelor. Ceilalţi 200 de pacienţi au constituit grupul de control, care a primit doar îngrijirile standard prevăzute pentru starea lor de sănătate. Personalul de îngrijire a fost, de asemenea, instruit de un alt profesionist, pentru a învăţa să integreze umorul în comportamentul faţă de pacienţi.

Rezultatele au fost foarte promiţătoare: în cazul celor care primiseră şi un “tratament cu umor”, agitaţia (una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite la pacienţii cu demenţă, şi care, în mod obişnuit, este ţinută sub control cu ajutorul unor medicamente puternice) s-a redus în medie cu 20%. A scăzut astfel nevoia administrării de medicamente anti-psihotice care, spre deosebire de râs, au efecte secundare neplăcute. Şi personalul a beneficiat mult de pe urma acestui program, suportând mai uşor şi abordând cu mai mult entuziasm sarcinile dificile pe care le presupune îngrijirea acestor pacienţi.

 

Iată deja destule motive pentru a trece râsul pe lista mijloacelor terapeutice. Terapia prin râs e la îndemână (poate fi realizată simplu, prin vizionarea de filme de comedie), e agreabilă (despre câte tratamente putem spune că sunt plăcute?) şi este, cel mai adesea, lipsită de orice efecte secundare neplăcute (poate doar nişte dureri musculare în regiunea abdominală – am văzut oameni care chiar au râs de i-a durut burta!)

 

Dar de ce să nu fim proactivi în ceea ce priveşte efecetele benefice ale râsului? Putem să ne gândim la el ca la un mijloc de prevenire a îmbolnăvirii, de a ne păstra sănătatea, de a ne menţine echilibrul organismului, ca la o componentă a unui stil de viaţă sănătos.

Este ceea ce a avut în minte dr. Madan Kataria din Mumbai, India, atunci când a înfiinţat, în 1995, primul Club de Râs din lume. Doar cîteva persoane i-au împărtăşit atunci entuziasmul şi i s-au alăturat, devenind membri fondatori ai clubului. Dar câtă nevoie avea lumea de aşa ceva se vede din faptul că astăzi, la 16 ani de la acel eveniment, există în lume peste 6.000 de cluburi de râs, în cca. 60 de ţări.

 

Metoda doctorului Kataria se numeşte Hasyayoga sau yoga râsului şi combină râsul liber, spontan (neprovocat de bancuri sau comedii) cu tehnici yoga de respiraţie (Pranayama). Se porneşte de la ideea că râsul e un comportament natural şi înnăscut, e în firea omului. Împărtăşind acest comportament, în cadrul unor şedinţe de grup (profitând de caracterul contagios al râsului) şi adăugând exerciţii de respiraţie, celulele sunt mai bine oxigenate, corpul se încarcă cu energie şi toate funcţiile sale sunt armonizate şi optimizate. Dr. Madan Kataria a instituit şi o Zi Internaţională a Râsului – prima duminică din luna mai a fiecărui an, pentru a reaminti tuturor importanţa actului de a râde.

 

Dar nu e nevoie să aşteptăm o zi specială pentru a face asta – doar nu râdem o singură zi pe an! Mai bine să încercăm să râdem în fiecare zi, măcar un pic. Iar dacă aveţi nevoie de un stimul, vă oferim filmuleţul de mai jos, în care îl puteţi vedea şi auzi râzând pe actualul Dalai Lama, liderul spiritual al budiştilor tibetani.

 

Dacă vi l-aţi închipuit cumva ca pe un om pătruns de o seninătate austeră, sobru şi plin de acea gravitate pe care o noi asociem mereu – în chip eronat – cu înţelepciunea şi măreţia spirituală, veţi constata că v-aţi înşelat. Şi veţi avea o surpriză descoperind că înţelepciunea şi sfinţenia nu-l împiedică pe Dalai Lama să fie un om cât se poate de haios – da, haios am zis, o să vedeţi că i se potriveşte – glumeţ, vioi şi cu un râs atât de molipsitor, încât izbuteşte să răspândească veselie în jur chiar şi atunci când vorbeşte despre lucruri foarte serioase. Poate acesta e secretul faimei, simpatiei şi respectului de care se bucură.

 

ytt

 

 

Terapia Răspunsului Spiritual (TRS)   curăţă blocajele subconştientului, energiile negative, rămăşitele gunoaielor genetice, precum şi problemele de zi cu zi, cu ajutorul Sinelui Superior,Dumnezeiesc.

 

Aceasta este o tehnică fină, care ne ajută să identificăm rădăcinile problemelor noastre, să conştientizăm problemele şi să găsim soluţia cea mai favorabilă pentru noi.

 

Aparent, multe probleme din viaţă nu au explicaţie logică, nu înţelegem de unde sau de ce au apărut în viaţa noastră. Putem să înţelegem mult mai multe dacă vom conştientiza că energiile, gândurile discordante dau naştere la programe negative. Programe care s-au format la naştere sau în pântecul mamei, poate chiar la concepţie şi foarte multe dintre ele, în vieţile anterioare.

 

Eliminând aceste obstacole se realizează o curăţare, o vindecare la nivel celular ce se va resimţi şi în viaţa actuală. Curăţând memoria celulară se curăţă şi tiparele, sistemele de credinţe şi obiceiurile blocante. Sistemul energetic ajunge să vibreze la o frecvenţă mai înaltă, frecvenţă care atrage la rândul ei situaţii, oameni pozitivi. Şi astfel se ajunge la o perspectivă mult mai frumoasă şi productivă.

 

Terapia Răspunsului Spiritual (Spiritual Response Therapy = SRT) a fost alcătuită de Robert Detzler în anii ’80. Se bazează pe ideea că fiecare persoană a experimentat existenţe, vieţi anterioare în realitatea fizică şi în cea spirituală. Energiile negative şi credinţele limitative stabilite în aceste realităţi, dar şi în prezent, pot împiedica atingerea potenţialului maxim. Foloseşte un set specific de tabele, create de R. Detzler, şi un pendul. Pendulul (orice obiect pe un lănţişor) amplifică infinitezimalul răspuns al muşchilor şi arată către informaţia din tabele. Când programele negative şi blocajele sunt identificate, se şterg şi sunt înlocuite cu energie pozitivă şi pace interioară.

 

Sinele Superior are acces la Cronica Akasha, la Cartea Mare a Sufletului, unde sunt înregistrate toate vieţile, sentimentele, întâmplările, acţiunile fiecărui Suflet din momentul naşterii lui. Nu numai trecutul este înregistrat în Akasha, dar şi prezentul şi posibilităţile viitorului, cu toate posibilele sentimente, energii pozitive şi negative.

 

TRS este efectuat cu îndrumarea supremă (Sinele Superior) şi cercetează atât subconştientul, cât şi Cronica Akasha pentru identificarea rapidă a energiilor discordante, a programelor negative ale sufletului, credinţe limitative, energii negative din vieţile anterioare, blocajele subconştientului etc. După identificare, acestea sunt şterse şi înlocuite cu gânduri, idei sprijinitoare care pot duce la vindecare, pe fiecare nivel. De asemenea, ajută în atingerea potenţialului individual fără retrăirea “traumelor emoţionale” asociate cu alte “tehnici de vieţi anterioare”.

 

Rezultatele durabile pot fi însă atinse numai în cazul în care şi persoana este dispusă la schimbare, chiar doreşte să-şi schimbe viaţa şi este dispusă să “facă paşii”. Astfel, fiecare persoană este ajutată să trăiască o viaţă plină, liberă şi fericită.

 

Este o metoda rapidă şi eficientă. Chiar după prima şedinţă se poate deja simţi schimbarea, iar după câteva şedinţe chiar şi problemele fizice se ameliorează.

 

Chiar din anul 1988 TRS a ajutat mii de oameni să experimenteze schimbările în abundenţă, relaţii şi sănătate. Scopul TRS este ajutarea oamenilor în crearea unui viitor pozitiv atât pentru ei înşişi, cât şi pentru planeta noastră.

 

Odată ce la o persoană s-a curăţat viziunea proprie şi au fost curăţate şi obstacolele rămase din vieţile anterioare, este mult mai uşoară manifestarea Binelui Superior. TRS a ajutat şi ajută în continuare persoanele în eliberarea negativităţii, în ruperea obiceiurilor vechi, vindecarea problemelor emoţionale şi fizice, în schimbarea credinţelor false, percepţii şi atitudini, precum şi în atingerea clarităţii, echilibrului, fericirii şi a armoniei.

yy

 

Terapia prin râs a fost dezvoltata în India ,ii aparține Doctorului Madan Kataria, din Mumbay,si a cucerit toata lumea

 
Yoga râsului (Hasyayoga) combina rasul cu exercițiile de respirație (Pranayama). Oricine poate participa, oricine poate râde, yoga râsului neavând legătura cu glumele, poantele sau comediile. Pe teritoriul Indiei, zeci de cluburi de yoga râsului se întâlnesc și astăzi în fiecare dimineața, în parcuri și râd. Unii participanți se mândresc cu faptul ca nu au lipsit nici măcar o dimineața în ultimii ani. Cu toții au resimțit efectele benefice ale râsului: revitalizare, reenergizare, eliberare de stress. Efectele acestor cure de ras sunt atât de profunde încât sunt persoane care afirma ca nu au mai fost stresate sau supărate de foarte multa vreme. Contrar vechilor credințe, yoga râsului a demonstrat ca nu este nevoie de simțul umorului ca sa razi. Umorul este apanajul mintii, al intelectului, în timp ce râsul depășește barierele mentale. Copiii sunt absolut naturali când râd în jocurile lor!
 

In urma reîntoarcerii din India, am adaptat elementele de yoga rasului în ceea ce se cheamă terapie de vindecare prin râs. Am pus laolaltă exerciții de respirație, jocuri didactice, elemente de terapie de grup, elemente de gimnastica,  psihologie, multa dăruire și încredere și am pornit atelierele de terapie prin ras aici în Romania, într-o perioada în care omul are atât de multa nevoie de veselie, de încredere, de relaxare în viata lui!

Terapia de vindecare prin râs (pe scurt: terapia prin ras) presupune în primul rând socializare. Dacă ne analizam propriul comportament vom ajunge la concluzia ca nu radem foarte mult atunci când suntem singuri într-o încăpere chiar și dacă urmărim ceva amuzant la televizor. Cea mai scurta cale către rasul în hohote este integrarea într-un grup. Grupul de terapie prin ras are marele avantaj de a fi unitar, coeziv și centrat pe astfel de manifestări. O persoana noua este integrata cu ușurința într-un grup de terapie prin ras și se bucura de susținerea membrilor grupului. Pe măsura ce grupul se omogenizează, efectele terapiei prin râs cresc.

Terapia prin râs debutează cu exerciții de relaxare, respirație și eliminare a stresului. Este important ca participanții sa detașeze de stress și de probleme pe măsura ce se relaxează. Posturile  de lucru alternează: șezând, culcat pe spate, culcat pe burta, în picioare. Din acest motiv recomand ținuta lejera (eventual pantaloni largi). La Centrul de Terapie prin Râs Mandarin lucram pe salteluțe de gimnastica, direct pe podea.Participarea la aceste ateliere nu necesita practica sau cunoștințe prealabile. Nu lipsesc de asemenea exercițiile dinamice de grup, jocurile și dansul, exerciții ce energizează, înviorează și generează optimism. Oricine poate practica terapia prin râs. Participanții au vârste cuprinse intre 10 și 60 de ani. Tine de fiecare sa ia decizia de a aloca doua ore pe săptămâna pentru propria relaxare, socializare și reîncărcarea bateriilor. Pe lângă porția buna de râs, la Centrul de Terapie prin Râs Mandarin, participanții se bucura și de un cadru relaxant, liniștit, cu multa verdeața, flori, apa chiar în mijlocul Bucureștiului.

Cum ne-a luat Molotov Bucovina şi Ţinutul Herţei

Cartea de amintiri a lui Molotov – Molotov remembers. Inside Kremlin Politics (Amintirile lui Molotov. În interiorul politicilor Kremlinului) – prezintă interes şi pentru cititorii români, deoarece descrie circumstanţele în care România a pierdut nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în anul 1940, odată cu Basarabia.

Nu cunoşteam bine geografia la data vizitei lui Ribbentrop. Nu ştiam geografia graniţelor dintre Rusia, Germania şi Austro-Ungaria. Am cerut să trasăm graniţele în aşa fel încât oraşul Cernăuţi să ne aparţină nouă. Germanii mi-au spus: «Dar voi n-aţi avut niciodată Cernăuţiul, el a aparţinut întotdeauna Austriei. Cum puteţi să-l cereţi?», «Ucrainienii îl cer! Sunt ucrainieni care trăiesc acolo, ei ne-au ordonat să facem asta!», «Dar Cernăuţi n-a fost niciodată oraş rusesc, a fost întotdeauna parte a Austriei şi apoi a României!», a răspuns Friederich von der Schulenburg, ambasadorul german la Moscova. «Da, dar ucrainienii trebuie să se unească!», «Nu sunt mulţi ucrainieni acolo… Hai să nu discutăm chestiunea asta!», «Trebuie sa luăm o decizie. Ucrainienii sunt acum în ambele părţi, în Ucraina Trans-Carpatică şi în partea de est; toată asta aparţine Ucrainei şi dumneavoastră vreţi să păstraţi o bucată în afara ei? Imposibil. Cum se poate asta?», «Cum se cheamă asta… Bukovina». Schulenburg s-a foit în fotoliu, a oftat şi apoi a zis: «Voi raporta guvernului meu». A raportat şi Hitler a acceptat”(pag. 11).

 

Am ales să aşez în debutul acestui articol exact cuvintele prin care Molotov descrie cum a smuls din teritorul României provinciile româneşti menţionate mai sus. Nici vorbă de un ordin al ucrainienilor în acest rapt teritorial. A fost ideea lui Molotov ca, odată cu Basarabia, să ceară de la Hitler şi Bucovina. Toţi membrii Biroului Politic – scrie Molotov cu satisfacţie – s-au înghesuit să-l felicite ulterior pentru obţinerea Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, pentru că niciunul dintre ei n-a crezut posibilă această manevră; şi şi-au exprimat deschis scepticismul la iniţierea ei de către Molotov, odată cu ultimatumul asupra cedării Basarabiei… Aceste dezvăluiri ale lui Molotov confirmă justeţea poziţiei lui Nicolae Iorga, care s-a opus la Consiliul de Coroană ca aceste teritorii să fie cedate Rusiei fără vreo rezistenţă din partea României. Carol al II-lea şi clasa politică românească de atunci au admis pierderea provinciilor fără să tragă un singur foc de armă! Ultima speranţă a milioanelor de români din Bucovina şi Ţinutul Herţei de a se uni cu România a fost pierdută definitiv atunci când Emil Constantinescu şi Adrian Severin şi-au pus semnătura pe documentele de renunţare în favoarea Ucrainei a acelor teritorii.

Molotov susţine că l-a adus pe Hitler la disperare

Mai sunt însă şi alte dezvăluiri uluitoare pentru cititorii români ai cărţii lui Molotov. El descrie cum a reuşit să-l scoată din sărite pe Hitler cu pretenţiile Rusiei asupra României. În vizita de stat efectuată de Molotov la Berlin în noiembrie 1940, el a purtat tratative directe cu Hitler privind împărţirea lumii între Rusia şi Germania, după 15 luni de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.

(Molotov, semnând pactul de neagresiune dintre Germania nazistă şi URSS, în 1939. În spatele său, în colţul din stânga, e omologul său, ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop)

Acel pact semnat la 23 august 1939 prevedea ca Germania şi Rusia să păstreze linişte la graniţele lor comune atunci, după desfiinţarea Poloniei, şi, în acest scop, să nu aibă trupe militare în ţări vecine Rusiei. Molotov i-a reproşat lui Hitler că nu respectă această prevedere a pactului şi că a dus trupe militare în România şi în Finlanda. Cererea lui Molotov ca Germania să-şi retragă trupele din România s-a izbit de rezistenţa surdă a lui Hitler care nici nu voia să discute subiectul acesta.„«De ce aveţi acele trupe acolo? Cum putem discuta probleme majore dacă nu putem să convenim în coordonarea acţiunilor noastre în aspecte secundare?» El o ţinea pe a lui («Mofturi, fleacuri») şi eu pe a mea. El a devenit agitat. Eu am persistat. Într-un cuvânt l-am adus la disperare” (pag.15-16). O altă clauză a Pactului Ribbentrop-Molotov prevedea că niciuna dintre părţile semnatare nu va iniţia acţiuni internaţionale în terţe ţări, fără consultarea în prealabil a celeilalte părţi semnatare a pactului. Molotov i-a reproşat lui Hitler că a violat şi această clauză a pactului, oferind României garanţii de apărare a integrităţii sale teritoriale, după semnarea de către ministrul român, Mihail Manoilescu, a cedării Ardealului de nord Ungariei (Dictatul de la Viena). Rusia nu fusese consultată în prealabil – a subliniat Molotov. Nedumerit, Hitler a replicat iritat că el a dat Rusiei tot ce a cerut şi că, pe lângă Basarabia, Rusia a luat şi Bucovina care a fost teritoriu austriac, deci se cuvenea să aparţină Germaniei.

România, mărul discordiei dintre Germania şi Rusia?

Molotov a justificat nemulţumirea Rusiei faţă de garanţiile date României de Hitler prin faptul că graniţa naturală a Rusiei era pe linia Carpaţilor răsăriteni şi nu pe râul Prut. „Deci acum vreţi toată Moldova!”, a spus Hitler. În acel moment s-a produs o ruptură serioasă în atmosfera discuţiilor dintre cei doi negociatori, moment care face obiectul atenţiei istoricilor din Occident, întrucât asta l-a convins pe Hitler că nu se poate baza pe ruşi. Mai rău chiar, documente din arhivele germane atestă că, imediat după plecarea lui Molotov din Berlin, Hitler a ordonat generalilor săi întocmirea Planului Barbarossa de atacare a URSS-ului.

(Intrarea trupelor sovietice în Chişinău, în iunie 1940)

Merită studiat şi din perspectivă americană acest moment crucial al întrevederii lui Molotov cu Hitler la Berlin, întrevedere care s-a încheiat atât de rău pentru cele două ţări gigant. Jurnalistul american William Shirer, aflat la Berlin în acea perioadă, scrie în cartea sa, The Rise and Fall of the Third Reich (Ascensiunea şi prăbuşirea celui de-Al Treilea Reich), că, la reproşul lui Molotov că Germania a dat garanţii României, Hitler i-ar fi declarat exasperat acestuia că ţările lor sunt prea mari pentru a se certa pentru nişte petece de pământ din România. Hitler a schimbat subiectul discuţiei şi a propus lui Molotov ca Rusia să facă presiuni asupra Turciei pentru controlul strâmtorii Dardanele şi, mai ales, Rusia să invadeze Peninsula Arabiei cu preluarea tuturor statelor de acolo (Arabia Saudită, etc). Aici s-a rupt filmul negocierilor pentru că Molotov, în loc să ceară timp de gândire sau detalii, aşa cum i-a reproşat Stalin la sosirea sa la Moscova, i-a dat lui Hitler un răspuns negativ care l-a ofensat pe Hitler în aşa măsură încât a precipitat decizia acestuia de a invada URSS-ul. Ruşii acuză acum România că a fost mărul discordiei dintre Germania şi Rusia, care a dus la agresiunea lui Hitler contra URSS. Restul este istorie.

Nu Beria a fost responsabil de Marea Teroare

Dar cartea lui Molotov cuprinde şi alte aspecte inedite şi interesante pe lângă cele referitoare la România. De exemplu, la moartea lui Lenin s-a pus problema cine să-i ia locul de Preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului, echivalentul de azi al funcţiei de prim-ministru. Adjuncţii lui Lenin la guvern erau Kamenev, Ţiurupa şi Rîkov. Deşi Kamenev avea cele mai multe voturi de sprijin, a fost preferat Rîkov deoarece Kamenev era evreu, iar funcţia trebuia să fie ocupată de un rus get-beget.„La ora aceea, evreii ocupau multe funcţii de conducere, deşi ei reprezentau doar un mic procentaj din populaţia ţării” (pag. 120). În Biroul Politic, 50% din membrii lui erau evrei, iar de cel mai strălucit dintre aceştia, Leon Bronstein – intrat în istorie sub numele conspirativ de Troţki – se temea chiar şi Lenin deoarece „Troţki avea suporteri puternici şi devotaţi, iar printre cei care erau neutri, mulţi îi recunoşteau autoritatea. Troţki a fost un om deştept şi capabil, care exercita o enormă influenţă”(pag. 105). După moartea lui Lenin, s-au debarasat de Troţki, pe care l-au scos de la conducerea Armatei Roşii şi în locul lui l-au pus ministru al forţelor armate pe basarabeanul Mihai Frunză.

Un alt aspect interesant din cartea de faţă este acela că Stalin, şi nu Lavrenti Beria, poartă răspunderea istorică pentru uciderea atâtor oameni în decursul istoriei URSS. Practic, Molotov îl exonerează complet de orice vină pe Beria în acest subiect întunecat. „Beria a fost numai un funcţionar în acea vreme. El muncea numai pentru a-şi asigura interesele proprii. În opinia mea au fost excese, dar aceste excese au fost provocate de Stalin. Beria se temea foarte tare de Stalin. El n-ar fi mers aşa departe, dar Stalin, în opinia mea, a împins lucrurile un pic prea mult. L-am apărat şi continui să-l apăr pe Stalin în această privinţă, inclusiv in chestiunea terorii… Nu, eu nu l-am considerat niciodată pe Beria a fi principalul răspunzător al terorii. Am susţinut întotdeauna că răspunderea principală aparţine lui Stalin şi acelora dintre noi care au aprobat teroarea şi au fost activi în implementarea ei. Iar eu am fost întotdeauna activ şi am fost în favoarea adoptării acestor măsuri. Nu am regretat niciodată şi nu voi regreta vreodată că am acţionat foarte brutal. Dar greşeli au fost făcute, desigur” (pag. 339).

Printre victimele terorii a fost şi scriitorul Maxim Gorki, otrăvit de Yagoda. Stalin n-a avut o moarte naturală, teorie la care aderă şi Molotov, care scrie că Beria i s-a confesat în luna mai 1953 că el, Beria, i-a scăpat pe toţi de Stalin, că altfel erau împuşcaţi la ora aceea. N-a precizat însă cum i-a scăpat de Stalin, prin otrăvirea lui sau prin blocarea accesului medicilor la Stalin, care a zăcut paralizat 15 ore pe podeaua vilei sale de la Kunţevo, fără vreo intervenţie medicală. Molotov mai scrie în aceste memorii că la moartea lui Stalin n-a fost timp să-i confecţioneze o uniformă nouă şi l-au pus în sicriu într-o uniformă veche, reparată în grabă. Suprem paradox şi ironie a vieţii: omul cel mai puternic din lume n-a avut la moartea sa un costum nou, pe care să-l arate lumii în sarcofagul de sticlă! Lenin şi Stalin n-au lăsat în urma lor cărţi de memorii, dar acum, ridicând cortina asupra secretelor Statului sovietic, avem memoriile lui Molotov, care, după Lenin şi Stalin, a avut timp de decenii, cea mai înaltă funcţie din conducerea URSS. El a fost comunist timp de 80 de ani şi a decedat la 8 noiembrie 1986 la venerabila vârstă de 96 de ani.

Mărturii cutremurătoare de la colectivizare: „M-au bătut până am uitat cum mă cheamă. Mi-a luat un an să-mi reamintesc!“

Autor: Costel Crangan
   
Încheierea colectivizării la Cudalbi FOTO Arhiva Bibliotecii VA Urechia Galaţi

Încheierea colectivizării la Cudalbi FOTO Arhiva Bibliotecii VA Urechia Galaţi

Cine a fost „Satana Roşie“, cel mai cumplit şi inventiv torţionar din puşcăriile comuniste româneşti. Tortura cu predilecţie intelectuali şi preoţi

Petrache Goiciu FOTO Reconstituire după legitimaţia de la Penitenciarul Galaţi

Mărturiile despre metodele de tortură ale gardianului Petrache Goiciu, fost şef al penitenciarelor de la Galaţi şi Gherla, sunt cumplite. Avea o apetenţă deosebită în a chinui şi ucide preoţii şi intelectualii, iar printre miile de deţinuţi care au pătimit din cauza lui s-au numărat şi marii oameni de stat Iuliu Maniu şi Ion Mihalache. A murit chinuit de fantomele trecutului, ca pacient al unui spital de nebuni. Unul dintre cei mai cumpliţi torţionarii din timpul regimului comunist din România a fost, fără îndoială, gălăţeanul Petrache Goiciu (supranumit de deţinuţi „Satana Roşie”), individ care a avut pe conştiinţă moartea prin înfometare şi tortură a mii de oameni nevinovaţi. Fost comandant al penitenciarelor din Galaţi (celebrul „ring al morţii” din perioada 1947-1960) şi  din Gherla, Goiciu este considerat, la concurenţă cu un alt gălăţean – nu mai puţin cunoscutul Nicolae Moromete, zis Maromet – drept cel mai sadic director de puşcărie din istoria României. Parvenit de meserie Cariera lui Petrache Goiciu este, fără îndoială, un exemplu de parvenire fără scrupule. Născut în 1905, la Galaţi, provenea dintr-o familie modestă: era fiul unui salahor în port şi al unei femei care muncea cu ziua, ca spălătoreasă. A absolvit cele patru clase ale şcolii gimnaziale, după care a urmat o perioadă în care şi-a ajutat mama (rămasă văduvă pe când Petrache avea cinci ani) în munca de spălătoreasă. La 16 ani se angajează la Fabrica de cuie „Fischer”, iar după doi ani devine ucenic la Depoul de locomotive Galaţi, unde învaţă meseria de lăcătuş. A muncit acolo peste două decenii, însă singurele lucruri notabile sunt implicarea în câteva scandaluri cu şefii direcţi, dar şi faptul că, în acea perioadă, l-a cunoscut pe (atunci) tânărul Gheorghe Gheorghiu Dej, care avea să devină lider al partidului comunist şi apoi şef al statului român.  De altfel, se pare că acest lucru l-a ajutat destul de mult în carieră pe Goiciu, care se lăuda deseori cu prietenia cu Dej. În anul 1945, pe fondul implicării lui în mişcarea sindicală (unde, totuşi, era un obscur) este promovat, destul de surprinzător (singurul criteriu din dosar era faimoasa „origine socială sănătoasă”, dublată probabil de o vorbă bună de la Gheorghiu-Dej), „responsabil de cadre” al Partidului Muncitoresc Român la Regionala CFR de la Galaţi. Director la puşcărie fără să fie angajatul ei Se pare că Goiciu s-a dovedit un organizator desăvârşit al politicii de cadre („arma” lui de bază era denunţul, pe fapte de obicei închipuite) căci în 1947, din dispoziţia prim-secretarulului Regionalei de Partid, este transferat la Penitenciarul Galaţi, unde este numit, direct, director adjunct.  Era perioada în care toate funcţiile manageriale din sistemul românesc erau dublate de adjuncţi care făceau parte din partidul comunist (PMR). Culmea este că vreme de câteva luni Goiciu a condus penitenciarul fără să fie angajat oficial la MAI, fiind în continuare retribuit pe o funcţie administrativă în cadrul CFR. Însă ajungerea la penitenciar face ca ticăloşia lui Goiciu să explodeze, pur şi simplu, căci trece de la sforării minore cu funcţii mărunte la comploturi majore, de viaţă şi de moarte. Prima dintre victimele făcute în noua funcţie a fost chiar şeful său, Ion Erşov, directorul instituţiei, pe care l-a înlăturat „demascându-l” la Regională şi apoi i-a luat locul, în martie 1948. Lungile memorii scrise de Goiciu către conducerea partidului şi către MAI sunt pline de cuvinte grele la adresa lui Erşov, care este categorisit ca fiind un „trădător” deoarece aplică un tratament prea blând deţinuţilor politici. Goiciu a fost încadrat în funcţia de administrator al Penitenciarului Galaţi începând cu data de 18 februarie 1948, post pe care-l va ocupa până la începutul lunii iunie 1952.  Interesant este că înainte de a fi pus director a fost la un pas să fie scos cu forţa din penitenciar (unde activa, totuşi, ilegal, dat fiind că era angajatul CFR), însă scandalul, pornit de un înalt funcţionar din MAI avea să se finalizeze, paradoxal, cu angajarea lui Goiciu şi cu demiterea celui care semnalase ilegalitatea. „Foaia calificativă” a funcţionarului Petrache Goiciu, întocmită pe perioada 1 octombrie 1947 – 1 octombrie 1948, îl aprecia ca fiind „bun în funcţiune”, având un comportament corespunzător faţă de personal, cu toate că din când în când „mai bea puţin, dar fără a influenţa asupra serviciului”. Mărturiile foştilor subordonaţi  şi ale deţinuţilor care au supravieţuit arată însă că individul era un beţiv notoriu, care a avut şi numeroase probleme medicale din cauza abuzului de alcool. Relevantă despre Petrache Goiciu este declaraţia dată de sublocotenentul Darie Gheorghe, din penitenciarul Galaţi, pe 11 august 1952, existentă în Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în dosarul G-1628. „Atitudinea Tov. Căpitan Goiciu în cadrul unităţi noastre era caracterizată asemenea unui politician din regimul capitalist, brutal în serviciu, lipsit complet de aplicarea luptei de clasă şi a moralei proletare. Astfel în repetate rânduri am observat că vinea beat în unitate şi chiar în şedinţele de bilanţ ceeace avea ca urmare folosirea metodei de comandă şi uneori insultând tov. Miliţieni, fără a ţine socoteală nici de cele mai elimentare atitudini muncitoreşti. Cele de mai sus pot fi confirmate prin atitudinea de zbir şi brutalităţi în serviciu când fără a ţine socoteală de împrejurări şi urmări a bătut pe Miliţianul Căprarul Gheorghe, Postase Ilie. Greşelile în serviciu înţelegea să le îndrepte făcând Miliţieni bandiţi fapt care dădea naştere la o serie întreagă de nemulţumiri ce mocneau în rândul Miliţienilor”, declară sublocotenentul în amintitul raport. Crima, intrument al „luptei de clasă” În perioada în care aceasta l-a avut ca director-comandant pe capitanul Petrache Goiciu, puşcăria gălăţeană a dobândit sinistra faimă de „abatorul deţinuţilor politici”, iar lui i s-a pus eticheta de „Satana Roşie”. De altfel, numele lui Goiciu le dă şi astăzi fiori urmaşilor celor care au fost schingiuiţi, mutilaţi şi omorâţi din ordiunul şi cu participarea directă a acestuia. Mărturiile legate de faptele lui Petrache Goiciu îl înfăţişează pe acesta ca pe un individ cu grave probleme psihiatrice, un psihopat în toată, regula, ale cărei obsesii erau tortura şi crima sadică. „Era una dintre figurile cele mai temute şi mai detestate în lumea închisorilor, căruia i s-a reţinut – lucru rar – şi înfăţişarea: mătăhălos, cu buze mari, roşu la faţă, un monstru complet lipsit de inteligenţă, incapabil să-şi închipuie că altul poate gândi diferit de el“, îl descrie scriitoarea Doina Jelea, în excepţionalul volum “Lexiconul torţionarilor”. Un om care a trăit pe viu ororile închipuite de mintea bolnavă alui Petrache Goiciu este gălăţeanul Mihai Dionisie, care a ajuns în penitenciarul Galaţi la vârsta de doar 17 ani, după ce a fost arestat,  judecat şi condamnat la opt ani de temniţă pentru „uneltire contra regimului”. În fapt, adolescentul nu făcuse nimic altceva decât refuzase să devină turnător al Securităţii, motiv pentru care a fost catalogat, aşa cum se obişnuia, „duşman al poporului”, după cunoscutul principiu „cine nu este cu noi, este împotriva noastră”. „Eram izolaţi, fiecare în câte o celulă, şi nu puteam comunica între noi decât prin alfabetul Morse. Ciocăneam în pereţi. Când ne-au depistat sistemul de comunicare, a început «îmblânzirea» prin bătăi până la sânge. Nu prea mai erai om după astfel de schingiuiri”, a povestestit Mihai Dionisie, pentru „Adevărul”, cele suportate de el în penitenciarul Galaţi. Îi plăcea să tortureze mai ales preoţi Conform fostului deţinut politic, una dintre metodele cele mai dure de tortură era bătaia „la papuci”. Deţinuţii erau descălţaţi şi apoi eraubătuţi peste tălpi, minute în şir, cu bâtele. După un astfel de tratament, deţinutul nu mai putea merge pe picioarele lui zile în şir, durerile fiind cumplite, fără însă a prezenta urme vizibile de violenţă. În penitenciarul lui Petrache Goiciu, se practicau însă şi alte metode de tortură, cele mai relevante fiind: “covorul”, “rotisorul” şi ”ringul”. „La prima metodă, te înfăşurau într-un covor şi te loveau cu picioarele peste tot, până nu mai mişcai. Cealaltă metodă, rotisorul, presupunea să te lege de mâini şi de picioare, ghemuit pe-o bară de metal, şi, în timp ce erai învârtit, gardienii  loveau. La «ring»», te puneau în mijlocul lor şi, în timp ce întrebau pe rând «De ce ai făcut asta banditule?, N-o să mai ieşi  viu de-aici!» loveau cu bestialitate”, a povestit Mihai Dionisie. Însă apetenţa lui Goiciu în a tortura şi a ucide intelectuali şi, mai ales, preoţi, a devenit legendară, căci nicăieri membrii clerului nu au fost mai rău trataţi ca în puşcăria de la Galaţi. „Cei care îl cunoscuseră la Galaţi erau îngroziţi când auzeau de el. Avea o deosebită plăcere de a ucide şi de a chinui preoţi sau fii de preoţi şi putini dintre cei care au trecut prin închisoarea de la Galati, au scăpat cu viaţă din mâna lui. Sunt martori oculari, care au stat în celulă cu un fiu de preot, când acesta a fost surprins de Goiciu, prin vizeta uşii, în momentul când îsi făcea rugăciunea. Atunci, spun ei, Goiciu a intrat în celulă, l-a lungit şi l-a zdrobit cu picioarele, până l-a lăsat mort”, scrie Dumitru Bordeianu în cartea autobiografică “Mărturisiri din mlaştina disperării”. Şi Gavril Burzo rememorează ororile comise de temutul torţionar comunist Petrache Goiciu, în volumul „Zile trăite după gratii”. „Am nimerit într-o cameră cu 23 de deţinuţi. Printre noi era un preot armean ortodox. Se ruga mult la Dumnezeu. Era o cameră la parter, fără toaletă. Tineta, butoiaşul în care îţi făceai necesităţile, era lângă uşă, paturile erau suprapuse, mirosea urât, iar la fereastră, pe lângă gratii, erau şi jaluzele ca să nu pătrundă soarele la noi. În tavan, era un mic bec care ardea zi şi noapte.  Deţinuţii, cu condamnări de la cinci la 25 de ani erau de toate felurile: intelectuali, muncitori, ţărani, studenţi. Mâncarea era cât să nu mori. Peste două zile, intră comandantul închisorii, căpitanul Goiciu şi strigă la noi: «Dezbrăcarea pentru percheziţie! Aţi înţeles?». Ne percheziţionează peste tot, întorcându-ne pe toate părţile, aşa goi cum eram. După aceea, comandantul Goiciu se adresează preotului zicându-i: «Ia aceeastă sfoară şi îi cădeşte». De sfoară, era agăţat un cui.(…) Comandantul a venit cu un polonic vechi şi i l-a dat dat preotului ca să scoată din tinetă fecale poruncindu-i să ne cuminece. «Cuminecă-i popă!» a răcnit la el. Atunci, preotul a strigat foarte tare: «Domnule comandant, de mine vă puteţi bate joc, dar de Hristos nu!». În acel moment, căpitanul Goiciu şi cu locţiitorul politic Istrate au tăbărât asupra lui lovindu-l cu sete pe tot corpul. La urmă, au luat coada măturii şi i-au introdus-o în gură, până ce a ieşit prin ceafă. Pur şi simplu l-au omorât în faţa noastră (…) L-au scos afară târându-l ca pe o vită. Oameni fără suflet, fără credinţă, fără nici un pic de omenie (…)”, povesteşte Gavril Burzo. Vasile Gurău, un alt fost deţinut politic, relatează că, în iulie 1958, confruntat cu o revoltă a unui grup de deţinuţi, Goiciu n-a ezitat s-o reprime intrând în celule şi tragând cu pistolul mitralieră în deţinuţi. „Obişnuia să bată până la leşin toate loturile noi de deţinuţi care soseau. O dată a omorât în bătaie un deţinut şi apoi i-a tăiat picioarele ca să încapă în coşciug. Pe un altul l-a târât pe scări ţinându-l de lanţul de la picioare pentru că nu mai putea merge. Din ordinul lui, un deţinut a fost zidit de viu şi ţinut aşa două luni. I-au lăsat libere doar mâinile şi un orificiu la înălţimea gurii. Goiciu îl vizita, înjurându-l zilnic. Când a fost scos, deţinutul abia mai respira”, a relatat Vasile Gurău. Tot Goiciu este cel care  l-a chinuit îngrozitor pe Iuliu Maniu, preşedintele Partidului Naţional Ţărănist, atunci când a fost transferat la penitenciarul din Galaţi. De pumnii torţionarului a avut parte, de asemenea, şi marele om de stat Ion Mihalache. A fost decorat de comunişti pentru „disciplină” Pentru zelul excepţional depus în „munca de reeducare a duşmanilor poporului”, psihopatul Petrache Goiciu a fost chiar decorat cu ordinul „Steaua Republicii” clasa a IV-a. „Tovarăşul Petrache Goiciu a fost foarte exigent în ceea ce priveşte respectarea ordinelor şi regulamentelor militare, lucru ce a făcut ca să imprime o înaltă disciplină şi să-i convingă prin exemplul său personal şi pe restul tovarăşilor de mun­că, pentru respectarea conştientă a îndatoririlor de serviciu, cât şi a respectării disciplinei de partid”, se afirmă în referatul pe baza căruia i s-a acordat înalta distincţii comuniste. Maiorul Petrache Goiciu a fost trecut în rezervă şi pensionat la vechime la data de 30 noiembrie 1958, prin ordinul MAI nr. 3078, în conformitate cu articolul nr. 52, litera „a” din Statutul Corpului Ofiţerilor Forţelor Armate ale RPR (la acea dată locuia în blocul cadrelor din incinta penitenciarului, situat pe strada Andrei Mureşanu nr. 2 din Gherla). Se mută la Galaţi şi trăieşte liniştit (fără remuşcări şi fără să fie deranjat de cineva pentru ororile comise) dintr-o pensie specială care era echivalentul a trei salarii din acea vreme. După alţi 22 de ani, respectiv în 1980, moare la vârsta de 75 de ani, internat fiind în Sanatoriul de bolnavi psihic de la Vârlezi, judeţul Galaţi. Se spune că era urmărit de fantomele trecutului şi că avea coşamruri şi vedenii cu cei pe care i-a torturat şi i-a ucis ăn perioada cât a condus penitenciarele de exterminare de la Gherla şi Galaţi. În final, trebuie să remarcăm şi faptul că cei trei fii ai lui Petrache Goiciu (a avut patru copii: trei băieţi şi o fată) au urmat cariera militară. Ion, Neculai şi Dumitru au fost, toţi trei, ofiţeri superiori în Securitate, fiind cunoscuţi, la fel ca şi tatăl lor, pentru comportamentul deseori violent. Vă mai recomandăm şi: Cine a fost Maromet, torţionarul înspăimântător pomenit în faimosul cântec de puşcărie „La Chilia-n port“ Cei mai cunoscuţi torţionari din comunism: Enoiu, Crăciun, Ficior, Moromete, Vişinescu Mărturii necenzurate din dosarul unui torţionar. Cum a înăbuşit „ciuma roşie” protestele pentru apărarea democraţiei

Citeste mai mult: adev.ro/omj699

Geografia şi cronologia Gulagului românesc

Romulus Rusan

 

Motto

“Atenţie ,pentru ca reprezentanţii opoziţiei politice să fie închişi. Să se prelucreze acei opozafnţi care se bucură de stima populaţiei băştinaşe. Înainte ca ei să se întărească în conştiinţa maselor, trebuie lichidaţi prin aşa-numitele „întâmplări neprevăzute” sau închişi sub acuzaţie de crimă de drept comun”

(Din Directiva NKVD din 2 iunie 1947)
„Jur să urăsc din adâncul fiinţei mele pe toţi duşmanii patriei şi poporului muncitor”

(din Jurnalul securiştilor)
Harta gulagului românesc a fost alcătuită în iunie 1998 pentru Addenda „Cărţii negre a comunismului” (prima de altfel, dintre traducerile din cele peste douăzeci de ţări). Am lucrat câţiva ani la cartografiere împreună cu mai mulţi deţinuţi politici, cumulând date din propria lor experienţă. Academia Civică avea nevoie, în egală măsură, de o hartă pentru holul central al imensului Memorial al Victimelor Comunismului pe care l-a creat într-un orăşel din Nordul extrem al Româniefi. Sub hartă am pus deviza Memorialului: „Atunci când justiţia nu poate să fie o formă de memorie, memoria însăşi poate fi o formă de justiţie” – aluzie la faptul că în România condamnarea crimelor din trecutul comunist nu se poate face prin justiţie ci, deocamdată, numai prin memorie. Pe această hartă sunt indicate penitenciarele, lagărele de muncă, centrele de deportare, centrele de tranzit, azilele psihiatrice cu caracter politic, precum şi unele locuri de luptă a partizanilor comunişti cu Securitatea şi unde s-au înregistrat morţi. Am numărat peste 230 locuri de detenţie, majoritatea grupate la Bucureşti şi în jurul Bucureştiului, dar şi în câmpia Bărăganului („Siberia românească”) şi în bazinul inferior al Dunării (în Bălţile Brăilei, în Deltă şi pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră). La acestea trebuie adăugate peste o sută de sedii ale Securităţii, unde se desfăşurau anchetele – la nivel local, raional, regional.

În rândul penitenciarelor, cele de maximă securitate (Botoşani, Galaţi, Sighet, Râmnicu Sărat) erau situate pe frontiera sau aproape de frontiera cu Uniunea Sovietică, pentru că până aici existau linii ferate cu ecartament de tip sovietic, care puteau evacua pe deţinuţi în caz de urgenţă. Dar şi în interiorul ţării, pentru „duşmanii poporului”, „bandiţi”, „trădători” – cum erau congratulaţi de comunişti deţinuţii politici, erau prevăzute cele mai încăpătoare şi bine păzite penitenciare: Jilava, Aiud, Gherla. Azilurile politice cu caracter politic erau situate în Nordul Munteniei, la Voila şi Sapoca, în Oltenia, la Poiana Mare, la Jebel, lângă Timişoara, dar şi în oraşul Dr. Petru Groza (Ştei) şi oraşul Gheorghiu-Dej (Oneşti). (Interesant cum aceste ultime două aziluri erau amplasate în localităţi cu nume de lideri comunişti.) În aziluri erau internaţi cei care nu puteau fi exterminaţi prin mijloace fizice. Era ultimul procedeu de pedepsire şi de anihilare, de fapt, a personalităţii unor deţinuţi politici deosebiţi, recalcitranţi. La celebrul „Spital 9” din Bucureşti se crede, chiar, că funcţionau experimente „ştiinţifice” pe aceşti „subiecţi”.

Abordând cronologia sistemului concentraţionar, trebuie spus că, aşa cum în Rusia Gulagul a început imediat după 7 noiembrie 1918 (cum susţine Vladimir Bukovski, care a instituţionalizat, chiar, această dată din calendar ca „zi internaţională a Gulagului”), În România represiunea a început paradoxal imediat după declararea armistiţiului de către regele Mihai, la 23 august 1944. În ce sens? În intervalul de 21 zile până la semnarea Convenţiei de la Moscova, la 12 septembrie, au fost deportaţi în Rusia, în Ucraina, în Karaganda şi în Siberia 165 000 de militari români, care se considerau în acel moment aliaţi, dar care au fost încărcaţi în trenuri şi duşi nu pe frontul de vest, ci în lagărele sovietice. O foarte mare parte au dispărut în prizonierat. S-au întors cu cele două divizii „Tudor Vladimirescu” şi „Horia, Cloşca şi Crişan” cei care au acceptat să semneze un pact cu regimul comunist. Deci detenţia celor care au refuzat este una politică. Primele loturi de prizonieri repatriaţi au reapărut după 7 ani şi au intrat în ţară pe la Sighet, pentru că, aşa cum spuneam, ecartamentul lărgit de 1843 mm al liniilor sovietice ajungea până în această localitate. În toamna anului 1944, în vederea înlăturării vinovaţilor de dezastrul ţării prevăzută în Convenţia de Armistiţiu, au fost arestate şi internate în lagărele de la Caracal, Târgu Jiu şi Slobozia câteva mii de persoane, învinuite de adeziune pro-fascistă. Dintre acestea au fost triate loturile de criminali de război, care au fost judecate de Tribunalele Poporului în anii care au urmat. O bună parte fuseseră însă arestaţi pentru atitudine anticomunistă sau antisovietică şi nu pentru pro-fascism. (Dar, în vocabularul stalinist, noţiunea de „anticomunist” era automat asociată cu aceea de „fascist”.) Eliberaţi din lagăre, ei au rămas însă cu un stigmat, fiind apoi rearestaţi în multiple rânduri pentru vini imaginare cu eticheta generică de „duşmani ai poporului”, „bandiţi” sau „trădători”.

În ianuarie 1945 au avut loc deportările germanilor din România, mai precis au fost duşi în Donbas 75000 dintre ei, la reconstrucţia economiei sovietice. Au fost aleşi în funcţie doar de vârstă şi de puterea de muncă, pentru că apartenenţa politică aproape nu conta. O parte erau într-adevăr foşti membri ai „grupului etnic german”, pro-hitlerist, dar majoritatea erau oameni simpli, fără angajamente politice, care nu aveau decât vina de a fi fost germani. Au murit o cincime în detenţie, iar restul s-au întors în România abia după cinci ani, tot via Sighet, într-un grad maxim de epuizare şi inaniţie.

Potrivit unui raport din arhiva Oficiului de Studii Strategice american, încă la 7 martie 1945, deci a doua zi după instaurarea regimului comunist prin impunerea guvernului Petru Groza, o comisie de activitate sovietică condusă de Evgheni Suhalov a prezentat unei delegaţii de patru activişti comunişti, condusă de Ana Pauker, un plan de comunizare a României pe următorii trei ani, plan atribuit fostului secretar al Cominternului, Gheorghi Dimitrov. Dintre cele zece puncte ale planului atrag atenţia, în ce priveşte studiul nostru, două: suprimarea partidelor istorice prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor şi, respectiv, crearea unei organizaţii de poliţie întemeiată pe o „miliţie populară” de tipul NKVD. O privire retrospectivă arată că toate capitolele acestui instructaj au fost respectate cu rigurozitate. De notat că, încă din 1945, organele clasice ale statului, – Poliţia şi Siguranţa – au fost înlocuite, mai precis dublate, de către Corpul Detectivilor, condus de Alexandru Nicolski. Serviciul Special de Informaţii a fost trecut de la Ministerul de Război la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, fiind pus sub directa îndrumare a lui Emil Bodnăraş, unul din liderii comunişti formaţi ca agenţi ai Moscovei. Multe arestări au fost făcute de către aceste două organisme comunizate, dar chiar şi de membri ai F.N. D. (Frontul Naţional Democrat era coaliţia care cuprindea, în jurul Partidului Comunist, câteva partide şi organizaţii satelite). Alteori de către Formaţiunile de Luptă Patriotică paramilitare, organizate tot de Partidul Comunist, sau direct de către organele NKVD, acolo unde autorităţile române păreau că sunt prea îngăduitoare. Seria acestor arestări aleatorii urma să fie însă continuată, într-un mod din ce în ce mai sistematic, în felul următor: în 1946, în preajma faimoaselor alegeri trucate, au fost arestaţi pentru a fi împiedicaţi să voteze mii de membri ai partidelor democratice din opoziţia anticomunistă, respectiv din Partidul Naţional Ţărănesc (PNŢ), Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Social Democrat Independent (PSDI) al lui Titel Petrescu, cel care se opusese înghiţirii de către comunişti a Partidului Social Democrat (Stalin spunea, la un moment dat, că un social democrat este mai periculos decât un fascist).

În 1947 au fost valuri masive de arestări, tot în rândul partidelor istorice, ai căror membri erau consideraţi, ipso facto, „reacţionari” şi „fascişti”. La 14 iulie, pe micul aeroport Tămădău din Sud-Estul Bucureştilor au fost arestaţi câţiva membri marcanţi ai partidului principal de opoziţie (Naţional Ţărănesc) care încercaseră să se refugieze în Occident. Partidul a fost interzis prin lege, iar întreaga conducere, în frunte cu Iuliu Maniu, condamnată la închisoare pe viaţă, pentru „înaltă trădare”. Iuliu Maniu, Ion Mihalache, ca şi mii de membri ai partidului, aveau să moară în detenţie. Aceeaşi soartă au avut-o în anii următori liberalii şi social-democraţii. Pe de altă parte, la 15 mai 1948 au fost arestaţi câteva mii de membri ai „Frăţiilor de Cruce”, organizaţie naţionalistă de tineri, care se revendica de la „Garda de Fier”, desfiinţată în 1941. În acelaşi timp, au început procesele economice, în care erau incriminaţi pentru sabotaj numeroşi oameni de afaceri. S-au fabricat apoi procese fantomă de tip sovietic, în care erau amestecaţi de-a valma acuzaţi de provenienţă foarte deosebită, care – mulţi – nici nu se cunoşteau între ei: industriaşi, membri ai partidelor democratice, francmasoni, preoţi, studenţi, membrii ai fostei „Gărzi de Fier” sau oameni care aveau relaţii cu legaţiile occidentale, în aşa fel ca din complexitatea lotului să rezulte că sabotorii, legionarii şi spionii americani erau legaţi printr-un plan comun de subminare a regimului.

În 1948 au fost arestaţi 7000 de foşti membri ai poliţiei, într-o singură noapte, 27 iulie, asta pregătind ceea ce urma să se întâmple la 30 august, adică crearea Securităţii. Arestarea în masă a fost precipitată de faptul că Tito se servise de fosta poliţie regală sârbă în manevra de declarare a independenţei faţă de Moscova.

Securitatea a fost creată de către consilierii sovietici Fedicikin, Tiganov, iar şefii dintâi ai acesteia erau Pantelimon Bondarenko, Alexandru Nicolski, Vladimir Mazuru şi Serghei Nikonov (acesta la serviciul de informaţii externe). Toţi erau agenţi sovietici, aleşi de consilierii Fedicikin şi Tiganov ca să cloneze în Securitate NKVD-ul. Seria arestărilor a continuat în vara lui 1948 şi în lunile următoare prin închiderea unui mare număr de preoţi şi episcopi greco-catolici care se opuseseră desfiinţării Bisericii greco-catolice şi includerii ei în cadrul Bisericii Ortodoxe. În acelaşi timp, au fost valuri masive de arestări în rândul prelaţilor romano-catolici, acuzaţi de spionaj în favoarea Vaticanului (!) şi a Statelor Unite (nunţiul papal la Bucureşti era un american!)

În 1949, după ce majoritatea liderilor de opinie maturi au fost anihilaţi prin arestări, a urmat anihilarea tinerilor prin aşa-numitul „proces de reeducare” care a început la închisoarea Suceava, a continuat cu înverşunare la închisoarea din Piteşti şi ceva mai anemic la cea din Gherla. Până la o mie de tineri au fost umiliţi, forţaţi să-şi renege convingerile, familia, credinţele, să se maltrateze şi tortureze între ei, practic să-şi desfiinţeze propria personalitate. „Fenomenul Piteşti”, cum este foarte benign numit, a fost urmat de un proces al torţionarilor, soldat cu peste 20 de condamnări la moarte. Abia peste un an a avut loc un alt proces al securiştilor care s-a ocupat de instrumentarea acestora. Ei au fost condamnaţi la pedepse mici de închisoare şi au fost în scurt timp eliberaţi. Concluzia proceselor era că la Piteşti se urmărea, la cererea liderului legionar Horia Sima, care se afla în Occident, şi a „imperialiştilor americani”, compromiterea Securităţii. Asta a fost interpretarea oficială. În realitate, iniţiatorii erau într-adevăr nişte studenţi legionari, în frunte cu Eugen Turcanu, dar ei au acţionat, practic, tocmai încurajaţi de securişti şi nu la semnale din afară.

A urmat epopeea Canalului, care a început la sfârşitul anului 1949 şi a fost considerat de conducerea comunistă, de Gheorghiu-Dej şi Ana Pauker, „un mormânt al burgheziei româneşti”. Dar pentru ca să devină un mormânt al acestei burghezii a trebuit să se găsească o formulă de arestare cu aparenţă legală sau cel puţin semi-legală. Atunci s-a emis o ordonanţă a Ministerului de Interne prin care erau arestaţi toţi cei care „primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale”. Procedura era următoarea şi este copiată după originalul NKVD: conducerea Canalului cerea un număr oarecare de oameni care să lucreze, Ministerul de Interne dădea această sarcină Direcţiei de Anchete, care la rândul ei transmitea ordinul regiunilor de Securitate, iar acestea făceau liste cu „reacţionarii”, „paraziţii”, „duşmanii poporului”, care urmau să fie arestaţi. Fără să-i vadă la faţă şi fără să aibă loc măcar un simulacru de proces, o comisie formată din şapte generali şi colonei de securitate semna listele şi astfel îi condamna la pedepse între 12 şi 60 de luni. (De notat că aceste pedepse, numite „internări administrative”, erau calculate în luni, în timp ce sentinţele propriu-zis juridice, la Tribunalele Poporului sau Tribunalele Militare, în ani.) Au fost sute de mii de astfel de condamnări extra-juridice. Numai pe şantierele Canalului Dunăre-Marea Neagră, după nişte estimări minimale, au fost în fiecare moment în jur de 40000 de deţinuţi. Câţi au murit este foarte greu de stabilit şi asupra acestui aspect aş dori să revin.

O operaţiune brutală, menită să decapiteze elita politică, a avut loc în noaptea de 5-6 mai 1950, când au fost arestaţi simultan în Bucureşti (sau în localităţile unde au fost găsiţi) şi duşi la Sighet în nişte convoaie speciale 90 de demnitari ai regimului numit „burghezo-moşieresc”. Erau miniştri din toate guvernele perioadei 1919-1945, majoritatea în vârstă (70,80 sau chiar 91 ani), ajungându-se chiar la unele personalităţi care au făcut parte din guvernul pro-comunist Petru Groza, cum au fost Gheorghe Tătărescu (însoţit de trei fraţi!), Bejan, Vântu, Roşculeţ, „tovarăşi de drum” din formaţiunile burgheze care acceptaseră să colaboreze cu comuniştii. În vechea închisoare din secolul al XIX-lea, situată chiar pe frontiera sovietică, acest prim lot a fost în timp completat cu alte câteva, pe măsură ce „colectarea” foştilor miniştri sau secretari de stat avea loc. Au urmat loturi cu câteva zeci de preoţi şi episcopi greco-catolici, care fuseseră ţinuţi până atunci în domiciliu forţat în nişte mănăstiri ortodoxe, apoi un lot de prelaţi romano-catolici, iar în august 1951 lotul Partidului Naţional Ţărănesc, care, după procesul din 1947, fusese încarcerat la Galaţi. (Interesant este cum au fost duşi Iuliu Maniu, Ion Mihalache şi ceilalţi de la Galaţi la Sighet, adică de pe o frontieră pe cealaltă frontieră sovietică, situată la antipozi.) Astfel, numărul celor deţinuţi în închisoarea Sighet a crescut la 180. Au murit 53, după datele pe care le avem. Au fost îngropaţi în gropi anonime, nu se ştie nici până astăzi exact unde. Se bănuieşte că în „Cimitirul Săracilor”, dar amestecaţi cu oamenii care nu aveau familie sau cu cei care mureau în azilul psihiatric sau în spitalul de boli cronice. Între timp au murit trei episcopi, câteva zeci de miniştri şi secretari de stat, octogenarii Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu (preşedinţi ai Partidului Naţional Ţărănesc şi Partidului Naţional Liberal). Gheorghe Brătianu, mare istoric (Dinu Brătianu îl desemnase chiar ca succesor la conducerea partidului) a murit la 55 ani. Cei care nu au murit au fost duşi la Râmnicu Sărat, de asemenea o închisoare care avea linie cu ecartament dublu spre URSS. Acolo a murit după alţi zece ani Ion Mihalache, ajuns octogenar şi într-o stare ultimă de degradare a sănătăţii. Acolo a zăcut într-o stare de paralizie cronică eminentul diplomat Rădulescu-Pogoneanu, unul dintre artizanii actului de la 23 august 1944 (a plătit acel curaj cu 17 ani de închisoare. Dus în ultima clipă la spitalul-închisoare Văcăreşti, a murit acolo în detenţie.) Constantin Bebe Brătianu, secretarul general al Partidului Liberal, a fost însă eliberat cu puţin înainte de a muri; la un spital din Bucureşti. Aşa a fost şi cazul lui Constantin Titel Petrescu, liderul Partidului Social Democrat Independent, care contractase în închisoare o boală incurabilă; a murit la scurt timp după eliberare. Şi oameni foarte tineri, cum a fost de pildă (dau un singur exemplu) poetul Constant Tonegaru, arestat şi învinuit de spionaj pentru că distribuia pentru familiile sărace pachete pe care le primea din Belgia, prin Biserica Catolică; a murit după câteva săptămâni de „libertate”, la 33 ani.

În acelaşi timp, au început aşa-numitele dislocări sau strămutări: familiile celor arestaţi, persoanele care nu se bucurau de încrederea autorităţilor erau mutate în alte locuinţe, improprii, în aşa fel încât locul devenea disponibil pentru potentaţii locali, iar atmosfera generală devenea tot mai timorată. În noaptea de 2/3 martie 1949 (în ajunul plenarei de partid care a decis colectivizarea agriculturii) două mii de familii de mari proprietari au fost scoase din locuinţele de la ţară şi deportate în alte localităţi, fixate acolo cu domiciliu forţat. O altă deportare, mult mai amplă, a avut loc în 18 iunie 1951, în noaptea de Rusalii, când 44000 de locuitori ai zonei de frontieră cu Iugoslavia (Banat şi Mehedinţi), pe o lăţime de 25 de Km, au fost duşi în Bărăgan. Era o regiune puţin populată, cu o climă aspră, şi care ulterior a fost numită „Siberia românească”. Oamenii au fost urcaţi în trenuri cu ce au putut să ia, cu copii mici – de un an chiar -, cu bătrâni, şi, ajunşi în Bărăgan, au fost lăsaţi în câmp şi au trebuit să-şi construiască bordeie şi să supravieţuiască fără să aibă locuri de muncă, cultivându-şi singuri alimentele. Aceşti 44000 de oameni au fost ţinuţi până în 1955-1956, iar când s-au întors în localităţile lor şi-au găsit casele şi proprietăţile confiscate.

Revenind la valurile de arestări şi procese: după revoluţia maghiară din 1956 au fost arestaţi numai la Timişoara 300 de studenţi care au fost încarceraţi într-o fostă cazarmă, la Becicherecu Mic. Li s-au făcut procese sumare şi o parte a lor au fost condamnaţi pe termene de până la 8 ani de închisoare. De asemenea la Cluj au fost reţinuţi studenţi maghiari, învinuiţi de iredentism şi naţionalism. La Bucureşti, studenţi în Medicină şi Litere au fost arestaţi şi condamnaţi pentru că intenţionaseră să facă un miting în Piaţa Universităţii. Această reprimare a crescut exponenţial după retragerea trupelor sovietice, în iulie 1958, inspirată lui Hruşciov de Emil Bodnăraş. (Oricum, trupele staţionau aici ilegal, ca şi în celelalte ţări ale lagărului sovietic; iniţial trebuiau să plece după 10 februarie 1947, când a fost semnat Tratatul de Pace; sovieticii au continuat să le menţină sub pretextul că au nevoie de un coridor spre zona sovietică din Austria; în 1955 sovieticii au părăsit Austria, dar au continuat să rămână în România şi Ungaria). Într-un mod cu totul neaşteptat, în 1958, Armata Roşie s-a retras. Atunci comuniştii români au considerat că este de datoria lor să fie „mai ortodocşi decât Kremlinul” în privinţa aplicării dogmelor stalinist-leniniste şi au înăsprit teroarea încât, în perioada din 1958 şi 1961, au fost arestate loturi masive de intelectuali, studenţi, preoţi, universitari, pretextul fiind, de la caz la caz, „atitudine duşmănoasă”, „discuţii duşmănoase”, „uneltire” „misticism”. În 1958, sub semnătura lui Ion Gheorghe Maurer, un comunist considerat totuşi mai liberal, care era preşedintele Consiliului de Stat, a fost reactualizată cuvânt cu cuvânt acea hotărâre din 1950, dată atunci de Securitate, acum „legalizată” prin decret, în sensul că „cei care primejduiesc orânduirea socialistă sau care o defăimează” pot să fie arestaţi fără mandat sau proces. În acelaşi timp au avut loc nişte umilitoare procese publice, în cadrul cărora au fost expuşi în faţa unor săli de muncitori – de fapt, membri ai Securităţii – o serie de intelectuali care fuseseră consideraţi obedienţi, dar care între timp dăduseră semne de independenţă. A fost cazul compozitorului Mihail Andricu, al sculptoriţei Miliţa Pătraşcu, al scriitorului Jacques Costin. Aceste procese aveau loc în Bucureşti, iar în principalele oraşe din ţară erau reproduse înregistrările audio ale acestor procese în faţa unor săli de intelectuali. Deşi „sălile de muncitori” cereau sau vociferau condamnarea la moarte a inculpaţilor, până la urmă erau eliberaţi, fără să se mai spună. Pe scurt, ţelul urmărit era ca prin aceste spectacole să fie intimidată intelectualitatea.

Aici trebuie spus că de-a lungul celor 45 de ani au fost şi trei eliberări consistente prin graţieri sau amnistii afară şi cealaltă tot impusă din afară, dar condusă de interese de luptă în cadrul partidului. Prima a fost în 1955, în urma Convenţiei de la Geneva, când Eisenhower şi Hruşciov au convenit asupra unei liberalizări a relaţiilor sociale, dar şi a Gulagului, în URSS şi din ţările satelite. Atunci au fost desfiinţate câteva închisori politice şi o parte din deţinuţi au fost lăsaţi liberi, fiind rearestaţi sub diverse pretexte, după revoluţia maghiară, în ’56, ’57, ’58, ‘59, ’60.

O a doua relaxare a fost în 1964. Şi această graţiere, generală de astă dată, care a avut loc între februarie şi august 1964, avea o motivare externă: Partidul Muncitoresc Român (Comunist) îşi clama independenţa faţă de Moscova, antamând relaţii comerciale cu ţările occidentale. La mijlocul lunii august 1964, steagul alb a fost ridicat deasupra tuturor închisorilor şi lagărelor de muncă, ceea ce nu înseamnă că politica de teroare şi intimidare nu a continuat după moartea lui Gheorghiu-Dej şi venirea lui Ceauşescu. Această continuitate s-a soldat cu sute, dar nu cu sute de mii de arestări ca în perioada Gheorghiu-Dej. Într-un singur registru de ieşiri din anii ’80, la închisoarea Aiud apar 331 de deţinuţi politici. Dar era un singur registru şi, din păcate, accesul la arhive este azi aproape imposibil, „descoperirile” sunt întâmplătoare şi nu se poate, mai ales pentru ultima perioadă, stabili numărul exact al deţinuţilor politici.

În orice caz, deşi relaţiile externe erau deja total degradate, în 1988 a fost aplicată o a treia graţiere importantă, deţinuţilor politici permiţându-li-se chiar ca la ieşirea din închisoare să emigreze în Occident. Era o modalitate a regimului de a-şi asigura „liniştea”.

În schimb, Ceauşescu, după cum ştim, a imaginat pentru teroare o metodă mult mai perfidă, prin politica de îndoctrinare şi manipulare la scara întregii populaţii, prin schimbarea componenţei sociale – mutarea ţăranilor la oraş şi închiderea lor în dormitoarele de la marginea marilor oraşe – şi, în general, prin ingineria social-educativă care a dus la crearea „omului nou” şi la această degringoladă care a caracterizat şi caracterizează încă populaţia.

Mă voi limita acum să enumăr câteva din motivele arestărilor care erau cuprinse în Codul Penal. Codul Penal s-a schimbat de câteva ori. Articolele cu caracter politic cel mai des folosite erau 207 şi 209, adică, „constituirea în bandă”, „în grup” şi „uneltire împotriva ordinii sociale”. În acelaşi timp existau nişte articole secrete. De pildă, în 1955, după Convenţia de la Geneva şi în perspectiva primirii României la ONU, comuniştii au încercat să facă puţină ordine în evidenţa Gulagului şi – pentru că erau foarte mulţi oameni nejudecaţi şi aflaţi în detenţie încă din 1948, din 1950, din 1952 – au trebuit să adauge Codului Penal existent nişte articole secrete, care, împotriva oricărui principiu de Drept, acţionau retroactiv. Printr-un decret s-a introdus în Codul Penal articolul 193/1 (de fapt, un paragraf adiţional care prevedea ca persoanele ce „s-au pus în slujba regimului burghezo-moşieresc” – respectiv prefecţii, funcţionarii din administraţie, magistratură, poliţie etc. – să fie condamnate pentru „crimă contra clasei muncitoare (pedepsită cu 2 până la 8 ani închisoare), respectiv „crimă intensă contra clasei muncitoare” (pedepse până la 25 de ani de închisoare). Evident că aceste condamnări retroactive la pedepse executate deja nu făcea cu nimic mai legală justiţia comunistă.

Dar, oricum, înainte de a fi citite în sala de judecată, pedepsele erau hotărâte de anchetatorii Securităţii sau, în multe cazuri, de „Partid”. Un singur exemplu: în 1950, pentru a se tăia orice legătură cu Occidentul, au fost instrumentate celebrele procese ale Nunţiaturii, ale funcţionarilor ambasadelor americană şi engleză, al bibliotecii franceze (300 de studenţi au fost arestaţi la ieşirea din bibliotecă, condamnaţi şi internaţi în lagăre de muncă). Absurdul nu cunoaşte limite când afli, de pildă, că sentinţa în acest din urmă caz a fost decisă nu în sala de judecată, ci într-o şedinţă a Biroului Politic al PC, la propunerea Anei Pauker, o persoană care n-avea nici o atingere cu justiţia, dar se pretindea un intelectual al partidului. Toţi aceşti prelaţi, funcţionari diplomatici, respectiv studenţi au fost condamnaţi pentru „trădare”, respectiv „uneltire contra ordinii sociale”. Unii din ei, prin decizie administrativă.

Alte învinuiri frecvente erau pentru „trădare”, „spionaj”, „sabotaj”, „diversiune”, „atitudine duşmănoasă”, „instigare publică”, „răspândire de publicaţii interzise”, „favorizarea infractorului” (articolul 231 prevedea obligativitatea ca cei din o aşa-zisă „bandă” să-şi demaşte colegii). Cei care „ştiau ceva” şi nu-l demascau pe făptuitor erau, de asemenea, condamnaţi pentru „omisiune de denunţ” (chiar fiind vorba de o mamă sau un frate). Mai era „trecerea frauduloasă a frontierei”- ar fi de văzut câte mii de oameni au fost arestaţi pentru că au vrut să plece din România, câţi au fost condamnaţi şi câţi au fost chiar omorâţi la frontieră sau chiar pe celălalt mal al Dunării, în Iugoslavia. Tot aici, în domeniul crimelor indirecte, al crimelor sociale, se pot include cele aproximativ 10 000 de femei care au murit în urma unor avorturi făcute ilegal, ca să scape de legile draconice ale natalităţii stabilite de Ceauşescu.

Cel mai misterios capitol al cercetărilor noastre este, însă, acela privind morţii din Gulagul românesc. Nu se va şti probabil niciodată câţi deţinuţi politici au murit, pentru că masacrul era atât de mare încât în multe cazuri nu se mai produceau documente, iar cele existente au fost probabil distruse. Unul din torţionarii din azilurile psihiatrice, Franţ Ţandăra, recunoştea – într-un dialog – că el singur a ucis prin injecţii letale, administrate sub pretextul „îngrijirii medicale”, în jur de 100 de persoane. Dacă nu s-a putut face un studiu bazat pe date oficiale ale Securităţii, unele detalii pot fi găsite totuşi în evidenţele de partid, pentru că comuniştii au avut această vulnerabilitate de a se demasca unii pe alţii. Atunci când vroiau să scape de unul dintre rivalii politici, îi făceau o anchetă – lucrul acesta s-a întâmplat în 1953 cu fostul ministru de Interne Teohari Georgescu (fusese înlăturat în 1952, în urma „tezelor din iunie” care incriminau ciudata „deviere de stânga-dreapta” (!) a unor membri din Comitetul Central). A doua demascare s-a făcut în 1968, când Ceauşescu, ca să scape de rivalul său cel mai puternic, Alexandru Drăghici, ministru de Interne din anii ’50, i-a făcut de asemenea o anchetă, dar în care erau desemnate doar crimele făcute asupra comuniştilor înşişi. Era vorba de procesul Pătrăşcanu, de procesele ilegaliştilor, deci nu, practic, de totalitatea Gulagului românesc. Sunt puţine şanse să putem stabili sau măcar estima numărul de morţi din închisori. În cercetarea pe care o fac la Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet am identificat până acuma din două surse 8000 de nume. Din păcate nici una din aceste surse nu este oficială. Oficialităţile noastre preferă o indiferenţă cinică, doresc o reconciliere, dar fără să se cunoască trecutul Acest trecut este pur şi simplu bagatelizat, în aşa fel încât nu numai tinerii din ziua de astăzi, dar nici măcar unii din generaţia de 40-50 de ani nu mai ştiu ce s-a întâmplat în România în perioada anilor 1945-1989. Este o datorie a noastră să impulsionăm această cercetare pentru că – de la oamenii închişi începând cu 1945 şi până la dizidenţii anilor ’70-’80 – ei formează o majoritate de conştiinţă.

Câţi au fost totuşi? Prin acte scrise, prin sentinţele de la tribunalele militare am identificat 550 000 de condamnaţi politici prin proces, dar numărul reţinuţilor administrativ este cel puţin dublu. Adăugând prizonierii arestaţi ilegal după 23 august 1944, deportaţi din diferitele perioade, pe strămutaţi, pe cei ce au suferit „domiciliul forţat”, pe „frontieriştii”, pe cei 80 000 ţărani închişi pentru că au refuzat colectivizarea, femeile moarte în urma unor avorturi improvizate, numărul acestor oameni privaţi de libertate de-a lungul celor 45 de ani de comunism se poate ridica la două milioane.

În ultimii zece ani am reuşit să adunăm la Centrul de Studii asupra Comunismului, pe care îl conduc, peste 93 000 „fişe matricole penale” (fişe de încarcerare, aparţinând unui număr de peste 71 000 foşti deţinuţi politici (diferenţa se explică prin faptul că unii deţinuţi, trecând prin numeroase închisori, cumulează mai multe fişe). Pe această arhivă proprie am întreprins un „Recensământ al populaţiei concentraţionare din România între anii 1945-1989”. Eşantionul de lucru reprezentând, după estimările noastre, aproape 5% din total, iar documentele pe care am lucrat fiind oficiale, cred că studiul nostru statistic, pe care îl vom definitiva şi publica în următorii 1-2 ani, va fi de o obiectivitate ştiinţifică incontestabilă în privinţa proporţiilor interioare ale Gulagului românesc. Pot doar să spun că, din calculul preliminar pe care l-am dat publicităţii în noiembrie 2005, rezultă că – pe lângă numărul apreciabil de intelectuali, funcţionari, liber profesionişti şi politicieni – 28,8% din totalul condamnaţilor sunt ţărani, iar 13,5% sunt muncitori. Chiar dacă cele două cifre reflectă oarecum proporţiile demo-sociale din anii ’50, când s-a înregistrat unul din vârfurile Gulagului, totuşi numărul mare de muncitori şi ţărani arestaţi în perioada instaurării comunismului ne permite să formulăm cel puţin două concluzii: 1) că politica partidului comunist, de „alianţă cu clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare”, era o simplă lozincă ipocrită; şi 2) că poporul român n-a primit cu braţele deschise comunismul, aşa cum tot mai frecvent afirmă unii cercetători nostalgici, profitând de faptul că oficialităţile române refuză să deschidă arhivele pentru a se putea face o cercetare ştiinţifică nestânjenită.

 

Romulus Rusan…

Presedintele Curtii Constitionale are certificat de handicap cu INCAPACITATE DE MUNCĂ şi venituri de 300 de milioane lei

Augustin Zegrean, presedintele Curtii Constitionale, ridica lunar aproximativ 300 de milioane de lei. Prin mai multe artificii. Este posesorul unui certificat de handicap permanent, nerevizuibil. Astfel, in timp ce alte persoane sunt obligate, anual, sa treaca prin tot felul de comisiii pentru a li se reinnoi certificatul de handicap, Augustin Zegrean „si-a tras’ unul special pe masura unui presedinte al Curtii Constitutionale

Apoi, pe seama acestui certificat de handicap cu incapacitate de munca, in care se precizeazaca are nevoie de „suport psiho-afectiv, Zegrean se pensioneaza cu zece ani mai devreme. Si cand pensionarilor li se ciunteau veniturile, Zegrean mai adauga la pensia de vreo 15 milioane lei vechi inca una, pensia de serviciu, ajungand la peste 100 milioane lei vechi. Dar veniturile lui Zegream nu se limiteaza la pensii. La aceasta se mai adauga si salariul de la Curtea Constitionala, plus venituri ca actionar la mai multe societati, in buzunarul lui Augustin Zegrean intrand lunar aproape 300 milioane de lei vechi

Aseara la emisiunea „Sinteza zilei, Alexandru Atanasiu, fost ministru al muncii, a precizat ca handicapul de gradul II de invaliditate, in care se incadreaza presedintele Augustin Zegrean, il exclude de la exercitarea de activitati. Si, evident, in aceste conditii se pune intrebarea daca Augustin Zegream mai poate fi presedinte al Curtii Constitionale

 

Komunistii ne ascultau, dar globalistii ne vizualizeaza si la wc!..

Un ghid pentru ziaristii europeni! Da, era neaparata nevoie de asa ceva, de un indrumator ideologic pentru ziaristii din Uniune, cu toate ca, in marea lor majoritate, acestia scriu deja dupa o unica dictare si relateaza faptele citind de pe  acelasi monitor. Dar daca este Uniune, atunci uniune sa fie, si aici, in domeniul diversitatii de idei si al opiniilor liber exprimate, cu ajutorul carora este modelat trendul mental al opiniei publice.  Un ghid necesar, ca sa nu reproseze aia, putini, din media de „extrema dreapta”, ce nu cadelniteaza mediatic in  cadenta ideologica, ca nu au avut trasate, din vreme, orientarile corecte politic necesare.

Ghidul, proiect al Uniunii Europene, pune, inca neoficial, bazele „jurnalismului etic”, pentru ca e de neconceput ca o societate multiculturala, liberal umanista si democrat – sociala, sa nu aiba si un jurnalism, neaparat „etic”, pe masura ei; asa cum a avut si democratia populara. De fapt, ghidul este si promovat sub sloganul „Jurnalismul etic impotriva discursurilor care indeamna la ura”

Daca chinezii s-au ghidat dupa preceptele din „Carticica Rosie” a lui Mao, ziaristii europeni vor avea drept calauza ideologica ghidul  „Respect cuvintelor”, al Uniunii Europene.

Cu linii directoare si sugestii in domenii pe cat de importante, pe atat de sensibile: imigratie, islam, islamizare, minoritati.  Daca aici, lideri politici si religiosi importanti (Angela Merkel, Jeremy Corbin, Emmanuel Macron, Martin Schultz, Stefan Lofven, Papa Francisc samd) pot rosti acelasi discurs si transmite acelasi mesaj, de ce nu ar face la fel si ziaristii? Totul este sa stii, si ghidul te invata asta, ca ziarist fiind nu ai voie sa folosesti un „discurs care indeamna la ura” – nu exista inca o definitie a acestuia – ci unul care sprijina imigratia, deschiderea frontierelor, islamul, lupta impotriva rasismului, populismului si a extremei drepte.

Conform ghidului, ziarist fiind,  nu e bine sa vorbesti sau sa scrii despre integrarea imigrantilor si nici despre societatile paralele create de acestia pe teritoriul Uniunii Europene; nu e recomandabil sa vorbesti despre imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu si sa abordezi tema din punct de vedere al diferentelor culturale sau de alta natura – asta pentru ca ei sunt exact ca noi, europenii, si oricare alt punct de vedere poate fi judecat drept insulta si instigare la ura. Trebuie doar sa abordezi echidistant realitatea, iar daca aceasta contrazice ghidul, realitatea se face vinovata de “instigare la ura” si trebuie redusa la tacere.

Daca Bruxelles implementeaza deabia acum un ghid etic pentru ziaristi, Comisia Europeana a elaborat un „Cod de conduita” pentru marile companii IT – Google, Facebook, Twitter, YouTube si Microsoft – de mai multa vreme. El a si fost semnat de acestea in luna mai.

Dupa ce companiile IT s-au angajat prin semnatura  sa blocheze, sau sa suprime, in 24 de ore, mesajele care incita la violenta si ura, Comisia Europeana a emis un comunicat: Companiile IT sustin efortul depus de Comisia Europeana si Statele membre ale UE pentru a face fata provocarii care consta in a ne asigura ca platformele on-line nu ofera posibilitatea propagarii virale a mesajelor ilegale care indeamna la ura, in mediul on-line. Ele impartasesc astfel….RESPONSABILITATEA  COLECTIVA SI ONOAREA DE A PROMOVA SI FACILITA LIBERTATEA DE EXPRESIE in lumea on-line.

Acum, in mijlocul unui veritabil scandal generat de avalansa de supendari si blocari de conturi pe Facebook, trebuie sa ne amintim cat de mult ne-am dorit si ne dorim inca „o tara ca afara”. Si ma gandesc cum in toamna lui 2015, in plina invazie imigrationala, o pustoaica de 16 ani din Germania (Bibi Wilhailm) a postat pe pagina sa de Facebook un video in care spunea: „Nu vedeți cum ni s-au schimbat viețile? Deschideți-vă ochii, asta e normal? Trebuie ca eu, o fată de aproape 17 ani, să mă tem să ies pe stradă?… Bărbați, va rog ajutați-vă copiii și femeile. Și prietenii mei au aceleași temeri, suntem șocați de ceea ce se întamplă. Sper ca acest video să vă convingă și teroarea să ia sfârșit”.

S-a considerat atunci ca postarea lui Bibi Wilhailm instiga la „ura rasiala” si contul ei a fost blocat. Dupa ea au urmat si altii, multi, foarte multi. Si a fost doar inceputul! Au urmat vizite sau perchezitii ale politiei la domiciliul unora dintre comentatori, si amenzi mari prin care justitia germana a pedepsit drastic pe cei ce au postat in retea „discursuri care indeamna la ura”. La fel s-a intamplat in Marea Britanie, Olanda sau Suedia – tarile de afara!

Acum, la noi, multi banuiesc, pentru ceea ce li se intampla, „prieteni” din lista, sau adversari de idei din retea, ori dau vina pe „gasca de delatori din Sibiu”!

In lumea lui Orwell, razboiul era considerat pace iar libertatea sclavie. Azi, in „lumea de afara”, gasca de la Bruxelles a decretat ca botnita pusa ziaristilor e „jurnalism etic”, iar cenzura „promovarea si facilitarea libertatii de expresie.”!
Asa ca, nu fiti nelinistiti, dimpotriva, bucurati-va: „Afara” a venit si la noi!

https://www.dreuz.info/2017/10/22/lue-donne-ses-directives-aux-medias-pour-controler-la-pensee-des-citoyens/

Autor: Bogdan Calehari

Sursa: Justitiarul.ro

Poporule, asa cum Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că dispoziţiile articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind privatizarea (FURAREA ) “Roman” SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma societăţii sunt neconstituţionale, la fel-“privatizarea” Avutiei Obstesti a tuturor amarastenilor , a fost  neconstituţională

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că dispoziţiile articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind privatizarea “Roman” SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma societăţii sunt neconstituţionale.

Potrivit unui comunicat al CCR, joi, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 115/2003 privind privatizarea SC “Roman” SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma societăţii.

“În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ‘Roman’ – SA Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale ‘Roman’ – SA sunt neconstituţionale”, se precizează în comunicat.

“În acest sens, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv comune, oraşe şi municipii. Pe de altă parte, conform articolului 21 alineatul 1 din Legea administraţiei publice locale numărul 215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte. Rezultă, aşadar, că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică şi prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi şi obligaţii proprii în cadrul raporturilor juridice”, se menţionează în comunicat.

Cand privatizarea din Romania este hotie,fesenie,adunam ce semanam …

 

 

Un fost pretendent la fotoliul de prim ministru al Ungariei a închis fabrica de zahăr Oradea

Un contract de privatizare , la momentul semnării, acum 11 ani, părea a fi începutul unui  eșec răsunător.Peste 200 de salariați vor rămâne fără locuri de muncă, chiar la începutul primăverii, după ce conducerea concernului german Pfeifer &Langen a decis să închidă fabrica de zahăr Diamant din Oradea. Acestora li se adaugă 90 de agricultori din împrejurimi, care vor rămâne cu banii dați pe utilajele pentru cultivarea și recoltarea sfeclei de zahăr ce o livrau la Oradea, utilaje care nu pot fi folosite la alte culturi.

Cel care a fost băgat la înaintare să pună în practică această decizie este directorul fabricii, Janos Takacs, care la un moment dat a fost în cărți pentru a deveni prim ministru în Guvernul de la Budapesta, pe vremea când conducea subsidiara Electrolux din Ungaria. România liberă a vrut să afle și punctul lui de vedere, dar când am sunat la fabrica din Oradea ni s-a transmis că s-a îmbolnăvit chiar ieri.

A căzut la pat imediat după ce Federația Sindicatelor din Industria Alimentară organizase o conferință de presă în care a denunțat modul în care acționarul majoritar a decis să închidă fabrica. Președintele Federației, Dragoș Frumosu, și liderul sindical de la Oradea, Horia Ursu, chiar au acuzat patronatul german că recurs la “jonglerii financiare” și “evaziune fiscală”.

Împrumut controversat de la firma mamă din Germania

Și asta pentru că, în urmă cu câțiva ani, întreprinderea orădeană s-a împrumutat de la firma mama din Germania cu 200 milioane de euro, la o dobândă mult mai mare decât dacă ar fi apelat la un credit bancar. Pe de altă parte, susțin sindicaliștii, fabrica Diamant primise o cotă de zahăr, potrivit aranjamentelor cu Comisia Europeană, mult mai mare decât putea produce și a renunțat la mare parte din ea, în loc s-o cedeze altor fabrici de profil din România. “Firma germană a vândut Comisiei Europene mare parte din cotă, iar țara a fost văduvită de acea cantitate”, a spus Dragoș Frumosu. Este vorba de o cantitate considerabilă, de 4.475, tone din cota primită. Exact aici ar fi vorba de “jonglerii financiare” și evaziune fiscal, pentru că, susțin sindicaliștii, în acest mod ar fi fost scoase din țară sume decloc neglijabile, printr-o manevră nu tocmai ortodoxă.

Din 33 de fabrici, au mai rămas doar patru

Din 33, câte erau în 1990, în România mai funcționează în momentul de față doar patru fabrici de zahăr, în afară de cea de la Oradea, care este pe cale de a-și da obștescul sfârșit. Este vorba de cele de la Buzău, Roman, Luduș și Bod (lângă Brașov), primele trei fiind deținute de multinaționale (Tereo și Agrana), iar ultima de un investitor român. În treacăt fie spus, prima care a fost închisă și tăiată pentru a fi vândută pe bucăți a fost chiar cea care acum 28 de ani era cea mai nouă și cea mai modernă – unitatea de la Năvodari, care nu ar fi avut niciun motiv temeinic să dea faliment, din moment ce avea portul la câțiva pași.

Sindicaliștii susțin că explicațiile oficiale ale patronatului de la Oradea pentru închiderea fabricii, potrivit cărora sfecla din România este mai scumpă decât cea din străinătate, nu stau în picioare. Și asta pentru că și celelalte patru fabrici funcționează în aceleași condiții precum cea de la Oradea și nu sunt probleme de profitabilitate.

Oferta cultivatorilor de sfeclă a fost respinsă

Și chiar dacă au decis să se retragă din România, nemții aveau la îndemână și altă variantă decât cea a închiderii fabricii. Cultivatorii de sfeclă de zahăr care erau furnizori pentru Diamant Oradea s-au asociat și au vrut să cumpere unitatea de producție, pentru ca aceasta să-și poată continua activitatea și ei să nu-și piardă investițiile făcute în ultimii ani.

“Negocierile au fost însă oprite fără explicații. Cultivatorii au venit cu o ofertă financiară, dar compania germană nu a înaintat o contraofertă, pentru ca într-un final să se poată ajunge la un numitor comun. Oricum, ar fi obținut mai mult decât dacă închid fabrica și vând utialjele, pentru că unele va trebui date la fier vechi, la preț de nimic”, a spus Dragoș Frumosu.

În opinia sa, singura explicație pentru această atitudine a companiei germane Pfeifer & Langen, nu poate fi decât aceea că se dorește ca zahărul produs până acum la Oradea să fie importat din Germania și Polonia. “Nu au nevoie de concurență în această zonă a țării”, a explicat liderul sindical.

Pentru fermieri, dispariția fabricii de zahăr de la Oradea înseamnă practic falimentul. Cultivarea sfeclei de zahăr nu este rentabilă dacă beneficiarul este situat la sute de kilometri depărtare, din cauza costurilor mari de transport. În cazul de față, cea mai apropiată fabrică de zahăr este cea de la Luduș – mult prea departe. În plus, această fabrică are deja propriii furnizori de sfeclă de zahăr, din județul Mureș, cu care a încheiat contracte de ani de zile.

 

Practici similare în Ucraina

 

România nu este singura țară unde Pfeifer & Langen a acționat în acest fel. Nemții au făcut același lucru și în Ucraina, unde au cumpărat șase fabrici de zahăr, dintre care patru au fost închise ulterior.

Sindicaliștii cer instituțiilor statului, recte ministerele Finanțelor și Mediului, dar și autorității de privatizare, să verifice dacă acționarul majoritar de la Oradea și-a respectat angajamentele luate în urmă cu aproape 11 ani de zile. „Nu putem impune acționarului majoritar al companiei să nu închidă fabrica, însă putem să cerem ca acest lucru să se facă cu respectarea legilor în vigoare”, a mai spus Dragoș Frumosu.

 

Mihai Șora: Important e să nu plecăm capul

 

Filosoful Mihai Șora, în vârstă de 101 ani, a fost prezent pe 21 ianuarie la Conferinţele TNB, unde a purtat un dialog cu publicul. „Te dezgustă politica? Du-te şi votează, ca s-o schimbi! Și apoi ieşi în stradă! Țipă împotrivă! Nu-i lăsa să doarmă niciodată!”, a fost mesajul cu care s-a încheiat întâlnirea publică.

 

Mihai Șora: Important e să nu plecăm capul

Prezent la Teatrul Național din București, într-o sală arhiplină, filosoful Mihai Șora a purtat un dialog de o oră cu publicul. În deschiderea evenimentului moderat de Ion Caramitru, a fost prezentat un superb film realizat de soția sa, Luiza Șora. Mihai Șora nu a susținut o conferință de această dată, ci a preferat un dialog viu cu publicul, vorbind despre copilărie, Dumnezeu, viață, moarte… De asemenea, dat fiind faptul că Mihai Șora este puternic implicat în viața societății și că întâlnirea s-a desfășurat a doua zi după protestele de la Piața Universității, din seara de 20 ianuarie, filosoful care a străbătut un secol de existență a îndemnat publicul să nu-și uite datoria civică și să-i sancționeze pe cei care uită de ce au fost trimiși la cârma țării. Redăm în continuare câteva fragmente din dialogul purtat la TNB cu publicul.

 

Despre copilărie

Am o amintire globală a copilăriei. Dacă aș încerca s-o localizez în timp, n-aș putea. Se întinde pe o perioadă întreagă. Și are un caracter sintetic. Am o amintire a universului. Era vară, stăteam undeva pe câmp, la o anumită distanță de sat. Eram culcat pe spate și mă uitam la cer. Era o zumzăială în jur. Și am avut impresia că întreg universul e în mine. Nu vedeam decât cerul albastru, zumzetul acesta care era muzica universului și eu eram acolo, în mijloc. E o amintire fondatoare pentru mine. Și de-a lungul întregii vieți am păstrat această imagine de înfrățire cu universul. Pe care până la urmă am ajuns s-o exploatez, s-o hăcuiesc și s-o transpun pe hârtie. Într-un fel care e foarte departe de impresia aceea de univers pe care am avut-o atunci și pe care încerc mereu s-o aproximez și s-o pot transmite cât de cât semenilor mei.

 

Despre moarte

Am avut trei bunici longevivi. Bunicul meu matern s-a săvârșit din viață la vârsta inacceptabilă de 60 de ani. Dar ceilalți trei au fost toți trei cvasicentenari, între 90 și 100 de ani. Cum mă simt la vârsta asta? Mă simt ca un om între oameni. Nu m-a părăsit niciuna din capacitățile mele vitale. Mă plimb, privesc, aud, particip la univers. Și e o participare de fiecare clipă. Simt universul din jurul meu, mă străduiesc să-l văd și să-l înțeleg, iar, în părțile care nu-mi convin, să-l dreg. Și dacă nu pot să-l dreg, în orice caz să nu mă las contaminat de el și să-l resping. Deci sunt într-o poziție activă. Și simt bătrânețea ca pe un dar care mi-a fost acordat. N-aș spune că sunt mai înțelept decât eram la tinerețe. Sunt un om ca toți oamenii… Nu stau cu moartea în față. Când o să vină, o să vină. Am această conștiință intelectuală – repet, intelectuală – că sunt o ființă muritoare. Și că odată și-odată, fără să știu când va fi acest odată și fără să-mi pun problema acestui odată, știu că nu voi mai fi. Sau voi rămâne doar în amintirea celor care m-au cunoscut. Și voi trăi în această amintire. Asta e speranța mea.

 

Despre divinitate

Relația cu divinitatea e o permanență a vieții mele. Nu știu ce chip ia. Am acea amintire fondatoare, din copilărie, când eram pe câmp, imensitatea cerului era deasupra mea și atmosfera vibra. Eram în clasa a doua sau a treia primară. Și simțeam imensitatea universului. O vibrație. M-am simțit topit în univers. Dar fără să-mi pierd personalitatea. Eram eu. Și universul imens în jur. A fost o experiență fundamentală această confundare a mea cu sacralitatea vieții. Faptul de a fi o persoană este culmea creației. Pe Dumnezeu l-am nu închipuit, ci simțit, ca pe o persoană. Tatăl meu a fost preot…

 

Despre întâlnirile importante

Oamenii care mi-au influențat devenirea… La liceu, am avut un profesor de limbi clasice și de filozofie, Constantin Cioflec. Și pe urmă a fost profesorul Nae Ionescu, care preda logica la Universitatea București. Iar apoi, am fost în termeni prietenești cu asistentul lui, Mircea Eliade, care conducea seminarele lui Nae Ionescu. Dar relația noastră nu era neapărat profesor-elev. Eram colegi care stăteau în jurul unei mese și discutau problemele care rămâneau în suspensie de la cursuri. Totul alimentat cu lecturi numeroase și substanțiale.

 

Despre proteste și țară

Cu oamenii care vor să ne distrugă copacul nostru – țara asta, trebuie să ne răfuim. Adică ei sunt acolo, undeva, dar noi toți, împreună, suntem țara. Ei, în principiu, sunt acolo ca niște reprezentanți ai țării, trimiși ca niște delegați. Fiecare din cei care stau acolo sus stau pe baza unor buletine de vot și ei sunt reprezentanții intereselor acelora care i-au trimis acolo. Ei nu au și nu trebuie să aibă interese proprii. Ei trebuie să servească interesele celor pe care îi reprezintă. Dacă n-o fac, nu-i reprezintă, și dacă nu-i reprezintă, n-au ce căuta acolo. Asta e o datorie care tot nouă ne revine. Ce trebuie să facem, cum trebuie să facem ca să ne descotorosim de ei într-un mod civilizat? Avem votul la dispoziție, trăim într-o democrație, avem toate armele democrației, care sunt armele noastre și trebuie să știm să le mânuim. Inclusiv protestele legale. Dar important e să nu plecăm capul până la urmă. Trebuie să găsim modalitatea de a elibera instituțiile statului confiscate de ei.

 

Realitatea este că trebuie să ne impunem voința colectivă. În formele legale. Trebuie să mergem la vot. Să nu spunem: „Mă dezgustă politica, nu mă mai duc să votez.” Te dezgustă politica? Du-te și votează ca s-o schimbi! Și apoi ieși în stradă! Țipă împotrivă! Nu-i lăsa să doarmă niciodată pe cei care nu-și îndeplinesc cum se cuvine datoriile față de țara în care trăiesc și în fruntea cărora au ajuns prin naivitatea alegătorilor. Dar, așa cum au ajuns, tot prin voința alegătorilor pot fi și dați jos de la cârmă.

 

Conferintele TNB: MIHAI ȘORA, într-o întâlnire cu publicul Naționalului bucureștean

 

Despre conferinţă

 

De-a lungul timpului, dl. Șora a mai susținut două conferințe la TNB, dar de data aceasta, la incredibila vârstă de 101 ani, a optat pentru o întâlnire inedită cu publicul Naționalului bucureștean. Conferința va începe cu proiecția, în premieră, a unui film, un portret-documentar cu o durată de 45 minute, urmată de un dialog cu publicul. Ființa Mihai Șora este una profund (și autentic) dialogală, lucru atât de rar întâlnit în cultura noastră. Or, un film (în care Mihai Șora este personajul principal, firește) are tocmai acest rost: de a introduce publicul pe teritoriul atât de complex, de neobișnuit și atipic al acestui filosof tăcut, pătrunzător, smerit, pe care numai după ani, zile, ore întregi de vecinătate răbdătoare și atentă începi să-l cunoști… Și poți – într-o oarecare măsură – să-l „împărtășești” și altora, acelor oameni care nu au timpul, prilejul ori privilegiul de a-i fi mereu în preajmă.

 

Despre conferenţiar

 

Mihai Șora (n. 7 noiembrie 1916, Ianova, județul Timiș) este filosof și eseist. Din 2012, este membru de onoare al Academiei Române.

 

După studii liceale la Timișoara, va studia filosofia la Universitatea din București (1934 – 1938). I-a avut ca profesori, printre alții, pe Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu, iar la seminar l-a avut ca asistent, timp de trei ani, pe Mircea Eliade. Bursier al Guvernului Franței, a ajuns în ianuarie 1939 la Paris pentru a realiza, sub conducerea lui Jean Laporte, o teză despre La notion de la grâce chez Pascal/ Noțiunea de har în opera lui Blaise Pascal.

 

Amenințarea înaintării vertiginoase a Wehrmachtului l-a făcut să părăsească Parisul în iunie 1940 și, după lungi peregrinări, s-a stabilit la Grenoble (1940 – 1945), întrucât acolo oficia Jacques Chevalier, un „pascalizant înrăit”, conform propriilor cuvinte. În această perioadă, concepe prima sa carte, Du dialogue intérieur, un eseu de antropologie metafizică, publicat ceva mai târziu, în 1947, la Editura Gallimard. În anii războiului participă la rezistența franceză antifascistă, iar după aceea devine cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, între 1945 și 1948.

 

Neînțelegând adevărata dimensiune tragică a ocupării de facto a României de către Uniunea Sovietică, revine în țară în toamna anului 1948, cu intenția de a se reîntoarce în Franța, dar era mult prea târziu. Granițele fuseseră deja închise și odată cu acestea și deschiderea României spre vest pentru aproape 20 de ani.

 

Totuși, din cauza tinereții sale și a apolitismului său evident și declarat, nu este împiedicat să presteze munci intelectuale. A lucrat ca referent de specialitate la Ministerul de Externe (1948 – 1951), apoi ca șef de secție la Editura pentru limbi străine (între 1951 și 1954) și redactor-șef la Editura de Stat pentru Literatură și Artă (1954 – 1969), unde are meritul remarcabil editorial de a fi fost fondatorul noii serii Biblioteca Pentru Toți.

 

Mihai Șora este membru fondator al Grupului de Dialog Social, al Alianței Civice și al Societății Române de Fenomenologie.

 

A tradus din Jean-Jacques Rousseau (Visările unui hoinar singuratic), Jean-Paul Sartre (Cu ușile închise), Benjamin Fondane.

 

A obținut Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Sarea pământului (1978) și pentru Firul ierbii (1998).

 

După decembrie 1989, a fost Ministru al Învățământului în primul guvern democratic provizoriu, condus de Petre Roman, și singurul ministru care și-a dat demisia din guvern, ca protest în urma mineriadelor din 13-15 iunie 1990, refuzând, ulterior, să mai ocupe vreo funcție în aparatul de Stat.

 

În 2016 i s-a conferit Ordinul național „Steaua României” în grad de Cavaler.

 

Opera: Du dialogue intérieur, 1947, Paris, Editions Gallimard; trad. rom. Despre dialogul interior. Fragment dintr-o Antropologie Metafizică, Humanitas, 1995; 2006; Sarea pământului, Editura Cartea Românească, 1978; Humanitas, 2006; A fi, a face, a avea, Editura Cartea Românească, 1985; Humanitas, 2006; eu&tu&el&ea sau dialogul generalizat, Editura Cartea Românească, 1990; Humanitas, 2007; Firul ierbii, 1998; Câteva crochiuri și evocări, 2000; Mai avem un viitor? România la început de mileniu, interviuri, Polirom, 2001; Locuri comune, Universalia, 2004; Clipa și timpul, Paralela 45, 2005

 

S-a inaltat la Cer Neagu Djuvara ,ca sa invinga si komunismul din vazduh;Cine a fost și ce a înseamnat pentru cultura și istoria României

Istoricul și filosoful Neagu Djuvara a încetat din viață, joi, 25 ianuarie 2018, la vârsta de 101 ani. El obișnuia să își serbeze ziua de naștere de două ori, pe 18 august pe calendarul vechi şi pe 31 august conform noului calendar.

Istoricul a murit la spital, unde era internat de mai multă vreme, în urma unei pneumonii.

Neagu Djuvara, născut pe 18 august 1916, la Bucureşti, într-o familie de origine aromână, şi-a luat licenţa în Istorie la Sorbona, în 1937, şi trei ani mai târziu a devenit doctor în Drept, la Paris. În 1972, a obţinut doctoratul în Filosofie, tot în capitala franceză, urmând ca, în 1987 să primească Diploma Institutului Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale din Paris.

A fost curier diplomatic în legătură cu negocierile de pace cu Uniunea Sovietică, la Stockholm, unde a plecat pe 23 august 1944 şi a rămas până în 1947.

A urmat exilul la Paris, unde a fost secretar general al Comitetului de Asistenţă a Refugiaţilor Români, a colaborat cu Radio Europa Liberă şi mai multe fundaţii. A petrecut 23 de ani în Republica Niger, în calitate de consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine, de unde s-a întors, în 1984, la Paris.

După Revoluţia din 1989, Neagu Djuvara a revenit în România, unde a fost profesor-asociat la Universitatea din Bucureşti până în 1998.

Neagu Djuvara a fost membru de onoare al Institutului de Istorie ”A.D.Xenopol” din Iaşi şi al Institutului de Istorie ”Nicolae Iorga” din Bucureşti.

Un susţinător al cercetărilor referitoare la istoria românilor, preocupat, în special, de filosofia istoriei, Neagu Djuvara a scris 20 de volume, de specialitate şi memorii, între care se numără ”Civilizaţii şi tipare istorice. Un studiu comparat al civilizaţiilor’” (Paris, 1975), premiată de Academia Franceză în 1976, ”Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne” (1995), ”O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, seria Istorie” (1999) şi ”Amintiri din pribegie” (2005).

Numele său apare pe mai multe volume colective, precum ”Aromânii: istorie, limbă, destin” (1996, 2012) şi ”Cărţile care ne-au făcut oameni” (2010).

În 2006, a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Servicul Credincios” în grad de Mare Cruce, iar în 2010, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Henri Paul, l-a decorat cu ordinul Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Ofiţer. Pe 9 august 2016, lui Neagu Djuvara i-a fost conferit Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler, iar la finalul lunii martie a acestui an, a primit premiul de Excelenţă la cea de-a XVI-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural.

Istoricul Neagu Djuvara avea 101 ani. 45 i-a trăit în afara ţării, în exil. Abia după 1989 avea să devină cunoscut în țară. Avea deja 70 de ani „Am venit înapoi în țară ca să ofer, nu ca să primesc. Destinul a vrut ca la 70 de ani să fac ceea ce voiam să împlinesc la 30: să fiu universitar, să public cărţi în limba română”, mărturisea el.

Într-un interviu din 2008, istoricul spunea: „Vreau să fiu înmormântat aici (în România n.r.). Dar mi-aş dori să mor pe un vapor”.

Cine a fost Neagu Djuvara

Neagu Djuvara, născut pe 18 august 1916, la Bucureşti, într-o familie de origine aromână, şi-a luat licenţa în Istorie la Sorbona, în 1937, şi trei ani mai târziu a devenit doctor în Drept, la Paris. În 1972, a obţinut doctoratul în Filosofie, tot în capitala franceză, urmând ca, în 1987 să primească Diploma Institutului Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale din Paris.

A fost curier diplomatic în legătură cu negocierile de pace cu Uniunea Sovietică, la Stockholm, unde a plecat pe 23 august 1944 şi a rămas până în 1947.

A urmat exilul la Paris, unde a fost secretar general al Comitetului de Asistenţă a Refugiaţilor Români, a colaborat cu Radio Europa Liberă şi mai multe fundaţii. A petrecut 23 de ani în Republica Niger, în calitate de consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine, de unde s-a întors, în 1984, la Paris.

După Revoluţia din 1989, Neagu Djuvara a revenit în România, unde a fost profesor-asociat la Universitatea din Bucureşti până în 1998.

Neagu Djuvara a fost membru de onoare al Institutului de Istorie ”A.D.Xenopol” din Iaşi şi al Institutului de Istorie ”Nicolae Iorga” din Bucureşti.

Un susţinător al cercetărilor referitoare la istoria românilor, preocupat, în special, de filosofia istoriei, Neagu Djuvara a scris 20 de volume, de specialitate şi memorii, între care se numără „Civilizaţii şi tipare istorice. Un studiu comparat al civilizaţiilor” (Paris, 1975), premiată de Academia Franceză în 1976, „Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne” (1995), ”O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, seria Istorie” (1999) şi „Amintiri din pribegie” (2005).

Numele său apare pe mai multe volume colective, precum „Aromânii: istorie, limbă, destin” (1996, 2012) şi „Cărţile care ne-au făcut oameni” (2010).

În 2006, a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Servicul Credincios” în grad de Mare Cruce, iar în 2010, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Henri Paul, l-a decorat cu ordinul Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Ofiţer. Pe 9 august 2016, lui Neagu Djuvara i-a fost conferit Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler, iar la finalul lunii martie a acestui an, a primit premiul de Excelenţă la cea de-a XVI-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural.

Urmăriți mai jos un interviu acordat de Neagu Djuvara echipei Digicult, în septembrie 2015:

M-am născut la București, într-adevăr, trei zile după ce România intrase în război, august 1916”, povestea istoricul.

Să rămâi la București, în plin război, cu doi copii de vârstă mică, era pe cât de complicat, pe atât de periculos. De aceea, familia Djuvara a decis să facă un pas salvator.

„De la începutul războiului, cum se-ntâmplase cu multă lume din București, ne retrăsesem în Moldova și chiar tata, care fusese mobilizat, era un inginer de valoare, care ieșise cap de promoție de la Politehnica din Berlin, el era mobilizat și s-a gândit că e prudent, din cauza, nu atât a războiului propriu zis, ci a foametei care bântuia la noi în țară, în 1916, s-a gândit să-și trimită mica familie, adică soția și cei doi copii, să-i trimită prin Rusia până în Franța. De ce în Franța? Pentru că tatăl său, bunicul meu, Trandafir Djuvara, era ministru plenipotențiar – astăzi am zice ambasador – în Belgia. Or Belgia toată era evacuată în Franța, la Le Havre”, spunea Neagu Djuvara, la emisiunea Digicult, în 2015.

Călătoria s-a dovedit mult mai anevoioasă decât prevăzuseră adulții.

„Și, prin urmare, noi plecăm – mama cu cei doi copii și cu o guvernantă elvețiancă și cu un frate, Scarlat Grădișteanu, care-i ultimul din familia mamei mele și care, din nefericire, înnebunise pe front, era un om anormal. Deci vedeți cu ce echipă biata maică-mea, cu o soră mai tânără, Jana, care nu se va căsători decât la 40 de ani, închipuiți-vă că, cu toată dezordinea care domnea deja în Rusia, în ajunul revoluției, poliția își făcea, totuși, datoria și a confundat numele elvețiencei noastre de 20 de ani, guvernanta, cu o spioană germană pe care o căutau. Și ne confiscă pașapoartele”, își amintea Neagu Djuvara.

De aici, o serie de încurcături, probleme și complicații. Drumul familiei către Franța a fost amânat cu o lună, până s-a lămurit situația: guvernanta familiei Djuvara nu era vreo Mata Hari. Dar revelațiile au venit în cascadă: românii pribegi au aflat, cu această ocazie, ceva incredibil.

„Comisarul de poliție îi spune mamei mele “Doamnă, ne cerem scuze, a fost o confuzie de nume, s-a lămurit acum, veniți mâine să vă luați pașapoartele, veniți, însă, dimineața, înainte de 9.00, că la 9.00 bolșevicii iau puterea!” Un înalt funcționar la Ministerul de intern rus, în 1917, știa că, a doua zi, bolșevicii iau puterea la ora cutare”, povestea Neagu Djuvara.

După tot felul de aventuri nu tocmai plăcute, familia Djuvara a reușit să plece către Occident: „Am prins ultimul tren care pleca către Helsinki, că după aia s-au închis granițele! Mi-am început viața cu un adevărat miracol!”

De la Helsinki, familia a ajuns în Vest și a locuit un an în Franța, acolo unde se afla bunicul patern al lui Neagu Djuvara, diplomat de carieră. Apoi au plecat în Elveția.

„Aproape că mă întreb, acum, ce miracol, cum de aveam bani de lucrurile astea? Mama, țin minte, mi-a arătat că, sub hainele ei, avea o centură de bumbac, cu buzunărele. Acolo avea un Napoleon de aur, avea inelul cu briliant, mica ei avere o avea asupra ei! Și, deci, a vândut, probabil, încetul cu încetul, tot ce avea și așa ne-a putut întreține”, mai spunea Neagu Djuvara.

În Elveția, la Montreux, familia Djuvara a primit o veste tulburătoare.

Neagu Djuvara: „Să știți că am întâlnit persoane pedante, care n-au vrut să admită că am amintiri de la vârsta de 2 ani. Eu vă pot dezminți, că am o amintire absolut precisă, de la vestea c-a murit tatăl meu. Eu am doi ani și trei luni, fiindcă suntem în decembrie 1918, când sunt într-o odaie de hotel, cu fratele meu, care are trei ani mai mult, și cu o guvernantă, când sunt chemat să o văd pe mama, care era în altă odaie. Și mergem toți trei, batem la ușa unde era mama, intru în odaie – amintirea mea, fiind copil, un pat de hotel, chiar normal, și se pare foarte înalt – și mă văd văzând-o pe mama culcată, cu o batistă pe ochi. Era a doua zi după ce aflase de moartea bărbatului ei, la București.”

Inginerul Marcel Djuvara, deși trecuse prin război, murise nu de glonț, ci de gripă spaniolă, epidemia care a făcut ravagii în Europa. Pentru Neagu, mezinul familiei, vestea a fost de neînțeles.

„Fratele meu avea deja 5 ani, el îl ținea minte pe taică-su, îl văzuse până la vârsta de 4 ani și ceva, pe când pentru mine era… mi s-a spus “A murit tatăl tău”, gata, acum nu mai am decât o mamă, nu pot să spun că m-a afectat, n-am înțeles! La vârsta de 2 ani, nu-nțelegi. A, ești fără tată! Gata! Așa am început eu viața, ca să zic așa, adică cu impresia că sunt un copil nițel mai altfel decât alții, n-am decât o mamă, n-am tată”, povestește Neagu Djuvara.

Bunicul patern nu a reușit să- țină loc părintelui dispărut prematur: „Mă iubea, dar era prea dur, era prea sever, nu pot să spun că era o dragoste împărtășită.”

Absența tatălui a fost suplinită cu brio de mama celor doi frați Djuvara, Neagu și Răzvan. Tinca Djuvara, născută Grădișteanu, a știut cum să transforme copilăria băieților ei într-un lung șir de întâmplări și amintiri fericite.

„Am avut o mamă excepțional de bună și de inteligentă, și de blândă, și de drăgăstoasă, așa încât, învelit, învăluit de dragostea asta maternă, n-am avut nicio durere, nicio dramă în familie. Știam de toate dramele: că fratele mamei înnebunise, că tata a murit, toate dramele astea le-am înregistrat, dar fără să-mi schimbe viața în mai trist. Pur și simplu eram fiul unei mame drăgăstoase și inteligente, deci copilăria mea a fost blândă, a fost dulce, nu a fost dramatică!”, mai spunea Neagu Djuvara.

Plină de calități, mama avea, totuși, și un mic cusur.

„Nu era bună bucătăreasă, așa că nu am fost crescut la bucătărie. De altfel, mi-aduc aminte, când am venit la Nisa, nu prea aveam bani, eram totdeauna cu chirii ieftine, eram într-o casă lângă Nisa, unde proprietăreasa era văduva unui poștaș. Mama era cu noi și ar fi vrut s-o ajute la bucătărie. O aud pe femeia aceea odată îi spune, pe limba ei, “Allez-vous en d’ici, madame, avec vos mains de princesse!”. “Pleacă de-aici, cucoană, cu mâinile dumitale de prințesă!””, își mai amintea Neagu Djuvara.

O amintire care îl urmărește și astăzi pe Neagu Djuvara este imaginea mamei sale cântând, la pian, lucrări de Chopin.

Neagu Djuvara: „Făcuse Conservatorul și era și talentată, fiindcă ieșise a doua de la Conservator, după Boscov, care devenise compozitor și pianist. Ea era o foarte bună pianistă și toată copilăria mea, trebuie să spun, și astăzi, din când în când, când aud Chopin cântat la pian, într-un anumit fel, care se apropie de felul școlii de la Viena din veacul al XIX-lea, imediat este mama, cântând Chopin.”

Deși crescut într-un mediu muzical, Neagu Djuvara nu a urmat această cale.

„Am și învățat să cânt la pian, dar am spus “Abandonez, eu nu mai fac”. A rămas singurul regret din viața mea! Nu-mi pare rău de nimic din ce s-a întâmplat, decât de hotărârea pe care, la 13 ani, am luat-o, de a nu mai continua să “bat” la pian”, spunea istoricul.

Micul Neagu a abandonat studiul pianului, nu și școala. După ce a făcut un prim an de liceu la gimnaziul de la Sinaia, a fost trimis, conform tradiției familie, la studii în străinătate. Astfel, la 12 ani, a ajuns la internat, în Franța. Mai precis la Nisa, unde bunicul patern petrecea o bună parte din an. Nepotul s-a trezit într-o lume cu totul nouă. Exotică și… antipatică.

„La Nisa, din cauză că meridionalii sunt așa, mai ușuratici, în plus de asta, erau foarte mulți corsicani, și stilul era să fii cât mai “schlampig”: să umbli cu espadrile, să ai șorțul rupt și pe care ștergeai penița…”, rememora el.

Vacanțele i-au prilejuit băiatului o mulțime de bucurii: le petrecea în România, la țară.

Neagu Djuvara: „Nu erau la mine acasă, ca zic așa. Mama nu mai avea nicio moșie. Mă duceam la o soră a mamei. Acolo îmi petreceam, în general, vacanțele de vară. Găești, care este acum un adevărat oraș, atunci partea de sud a Găeștilor era un sat. Mi-a plăcut foarte mult să trăiesc viața țăranilor, să mă duc pe câmp, la seceriș, la batoză, să văd cum curge grâul din batoză.”

Chiar dacă se îmbrăca în straie populare, copilul de familie bună le trezea suspiciuni țăranilor adevărați.

„Să știți că mă simțeam cam prost, când, îmbrăcat, adică “deghizat” în țăran, mă duceam la bâlciuri. Dar ăia de la bâlci vedeau că sunt un boier deghizat în țăran, se simțea! Că aveam altă mutră, aveam alte maniere…”, spunea istoricul.

Deși copilul n-a avut parte de cine știe ce aventuri, pe timpul vacanțelor pretrecute la țară, Neagu Djuvara spune că acea perioadă i-a fost extrem de utilă adultului de mai târziu.

„Viața la țară și la nivelul țăranului mi-a fost foarte importantă și din punctul de vedere al vocabularului. Lumea s-a întrebat – am lipsit 45 de ani din țară! – când m-am întors, mi-au zis “Domnule, dar tu vorbești…” Poate că vorbeam chiar mai bine decât alții, care se stricaseră pe vremea comunistă, se mai modificase limba, se pocise! Eu vorbeam o limbă curată, țărănească!”, spunea Neagu Djuvara.

Din amintirile lui Neagu Djuvara nu lipsesc episoadele amuzante care l-au avut drept protagonist pe fratele său, Răzvan.

„Bineînțeles că, atunci când eram mai mic, amândoi mai mici, mă cam înghiontea, îmi dădea pumni. Țin minte o scenă amuzantă, la Sinaia, unde, tot așa, mă înghiontește fratele meu, eu urlu, mama iese din casă și îl ceartă pe Răzvan. Îngrijitoarea – unguroaică, o chema Verona – de la altă casă, dar care era vecină, și care îl iubea pe Răzvan, o ceartă pe mama: “Conița, nu certați la domnul Rozvan, aia mic e îndrăcite!” Și-a rămas, în familie, expresia asta, că “aia mic e îndrăcite”. Eu eram vinovatul!”, povestea Neagu Djuvara.

Cu toate că a trecut prin două războaie, a rămas orfan foarte devreme și a avut de înfruntat o mulțime de obstacole, Neagu Djuvara spune că a avut o copilărie perfectă: „Of, Doamne… Ce-mi lipsește acum este că am impresia unui gol: nu mai știu pentru ce trăiesc! Pe când, în tinerețea mea, aveam ambiții, aveam speranțe! Dovadă, totuși, din ambițiile astea am scris o grămadă de cărți!”

Neagu Djuvara despre marea dragoste a vieții sale

Neagu Djuvara a continuat să scrie. Cel mai recent proiect al său nu a vorbit despre istoria românilor, ci despre o istorie personală: prima poveste de iubire:

„O dragoste a mea, de la vârsta de 15 ani, pentru o tânără poloneză, pe care o chema Sophie, și-atunci ceea ce scriu eu acum este “Sophie, mon amour”. Nu pot s-o uit toată viața. Pe urmă am fost îndrăgostit de mai multe, inclusiv de viitoarea mea soție, dar această primă dragoste, de la vârsta de 14-15 ani, nu pot s-o uit! Ea era de o finețe, de o aristocrație născută… Acum, eu nu sunt – sau nu eram, atunci – snob, dar am avut impresia că în ea era ceva unic. De-o delicatețe… Mi-aduc aminte de degetele ei, erau așa de fine și de subțiri… Toată ființa ei era de o noblețe extraordinară!”, își amintea Neagu Djuvara.

Idila adolescentină și-a păstrat locul în inima nonagenarului de astăzi. Dar persoana care îi trezește cele mai tandre amintiri este alta: „Mama mea… dac-aș putea s-o revăd, în viață…. este un vis imposibil. Mama mea a fost marea dragoste a vieții mele.”

Djuvara şi Şora, decoraţi la Cotroceni. Djuvara: „Mă simt mititel”

Neagu Djuvara: „S-a schimbat nația. Nu numai limba, ci și comportamentul” – interviu din 2014

Neagu Djuvara: Ne temem de ruși ca și acum 200 de ani – interviu pentru Digi24 acordat în 2014

Pornografii cu stele feseniste/ globaliste/ komuniste/ satanisme= Fostul inspector- șef Despescu și 17 polițiști sunt cercetați disciplinar în scandalul pedofilului

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a dispus, în urma verificărilor de la IGPR, dispuse ca urmare a cazului poliţistului acuzat de agresiune sexuală, Eugen Stan, cercetarea disciplinară a 18 angajaţi ai Poliţiei Române

Printre cei 18 angajaţi ai Poliţiei Române care sunt cercetați diciplinar se numără şi fostul inspector general Bogdan Despescu.

Astfel, Corpul de Control al MAI a propus declanşarea cercetării prealabile pentru 18 poliţişti:

chestorul şef de poliţie D.B., fost inspector general;
chestorul de poliţie V.M., împuternicit adjunct al inspectorului general;

comisarului şef de poliţie Ş.M., împuternicit în funcţia de director adjunct al D.G.P.M.B.,
comisar şef de poliţie C. A., şeful Sectorului 6 Poliţie;
comisar şef de poliţie P. F. A., şeful Secţiei 22 Poliţie;
comisar şef de poliţie Ş. G., şeful Serviciului de Investigaţii Criminale;
comisar de poliţie A. D., fost şef al Biroului Diverse şi Cooperare Operativă dincadrul Serviciului de Investigaţii Criminale;
subcomisar de poliţie C.I.I., şef Birou Control Intern din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră ;
inspector principal de poliţie P.M. din cadrul Biroului Control Intern din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră, compartimentul resurse umane;
comisar şef de poliţie T. I., şef Serviciu Resurse Umane;
comisar de poliţie R.M.I., din cadrul Serviciului Resurse Umane;
inspector principal de poliţie B.R. din cadrul Serviciului Resurse Umane;
comisar şef de poliţie S. I. din cadrul Serviciului Dispecerat din D.G.P.M.B;
agent principal de poliţie C. F. din cadrul Secţiei 22 Poliţie 20
agent şef principal de poliţie D. V., şef de schimb în cadrul Secţiei 22 Poliţie;
agent de poliţie P. I. din cadrul Secţiei 22 Poliţie;
agent de poliţie P. I. din cadrul Secţiei 22 Poliţie;
comisar şef de poliţie V. R. E. (Vornicu Emanuel Rene – n.n.) din cadrul D.G.P.M.B.

În raport se menţionează că şeful lui Eugen Stan, cel care îl folosea ca şofer pe acesta, nu avea dreptul la maşina de serviciu.

“Depăşirea atribuţiilor de serviciu, prin folosirea agentului şef principal de poliţie Stan Eugen ca şofer, deşi acesta avea alte atribuţii conform fişei postului (atribuţii de agent de poliţie rutieră), iar în calitate de şef serviciu nu avea drept la conducător auto, fapt ce a atras neîndeplinirea, de către agent, a atribuţiilor cuprinse în fişa postului, precum şi unele nemulţumiri în colectiv; depăşirea atribuţiilor de serviciu, prin programarea agentului şef principal de poliţie Stan Eugen numai în schimburile în care lucra el, trasându-i astfel agentului, cu ştiinţă, atribuţii care nu erau specifice postului ocupat, în scopul de a beneficia de serviciile de conducător auto”, sunt faptele care i se reţin, în raport, fostului şef al lui Eugen Stan.

De asemenea, documentul arată că Rene Vornicu “nu şi-a îndeplinit atribuţiile/îndatoririle de serviciu prin neimplicarea în identificarea problemelor comportamentale şi nesolicitarea sau nepropunerea, pentru ag.şef pr. Stan Eugen, a unei evaluări psihologice având în vedere apariţia dosarului penal (a unui comportament dezadaptativ)”.

Alţi opt poliţişti vor fi sancţionaţi cu o atenţionare. Raportul va fi transmis procurorilor de la Parchetul General.

Corpul de Control a propus “iniţierea demersurilor, de către DGPMB, pentru crearea unei structuri cu atribuţii vizând cercetarea unor infracţiuni la viaţa sexuală comise asupra minorilor sub vârsta de 15 ani”.

“Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea evitării producerii, în viitor, a unor deficienţe de genul celor prezentate, cu ocazia sesizării, efectuării cercetării la faţa locului, conservării locului faptei, în special în ceea ce priveşte infracţiunile la viaţa sexuală comise asupra minorilor sub vârsta de 15 ani. Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea efectuării unor analize trimestriale/semestriale, pe categorii de infracţiuni şi moduri de operare, la nivelul Serviciului de investigaţii criminale. Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea efectuării unor analize trimestriale referitoare la starea disciplinară, precum şi pentru respectarea prevederilor Dispoziţiei I.G.P.R. de linie”, a mai propus Corpul de Control al MAI.

Totodată, potrivit documentului, “conducerea I.G.P.R. va dispune analizarea, la nivelul structurilor de specialitate, a situaţiei operative privind infracţiunile la viaţa sexuală comise asupra minorilor sub vârsta de 15 ani, inclusiv în ceea ce priveşte existenţa deficienţelor referitoare la efectuarea cercetării la faţa locului şi va dispune măsurile necesare”, dar şi “măsurile necesare în vederea efectuării unor analize trimestriale referitoare la starea disciplinară, precum şi pentru respectarea prevederilor Dispoziţiei IGPR de linie”.

“Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea elaborării unei proceduri de sistem, în cuprinsul căreia vor fi prevăzute norme care să conducă la evitarea, pe viitor, a neregurilor identificate de Comisia de verificare referitor la aplicarea ordinului de ministru privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ, cu modificările şi completările ulterioare. Iniţierea demersurilor pentru modificarea ordinului de ministru privind cercetarea penală a personalului din structurile M.A.I”, se mai arată în document.

Verificările au fost demarate după ce s-a descoperit că principalul suspect într-un caz de agresiune sexuală, în care victimele erau doi minori, era un angajat al Brigăzii Rutiere a Capitalei. Ulterior, acesta a devenit suspect şi în alte cauze mai vechi. Cazul a dus la un scandal în cadrul IGPR, dar şi la neînţelegeri în cadrul PSD; premierul de la acel moment, Mihai Tudose, refuzând schimbarea lui Bogdan Despescu. Şeful IGPR a fost demis după schimbarea lui Mihai Tudose.

MAI: Semnalmentele poliţistului pedofil nu au fost introduse în sistemul informatic al IGPR

Raportul corpului de control al MAI la Poliţia Română în cazul poliţistul acuzat de pedofilie, Eugen Stan, relevă faptul că atunci când a fost identificat ca suspect al agresiunii sexuale din decembrie 2016, semnalmentele sale n-au fost introduse în sistemul electronic de raportare al IGPR.

„Urmare a identificării, în persoana ag. şef pr. Stan Eugen, a autorului faptei sesizate, acesta nu a mai fost amprentat şi fotografiat, astfel că datele şi imaginea acestuia nu au fost introduse în bazele de date”, se arată în raportul corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne.

Fişa de eveniment întocmită după agresiunea sexuală comisă în 10 decembrie 2016 a fost transmisă imediat către Inspectoratul General al Poliţiei Române, iar şeful instituţiei de atunci, Bogdan Despescu a pus rezoluţia „DGPMB rog măsuri…”, se arată în sinteza raportului, aceasta fiind măsura dispusă de Despescu atunci când a luat la cunoştinţă de eveniment.

Ulterior, informarea a ajuns la Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Adjunctul Brigăzii Rutiere a dispus Biroului Control intern să fie declanşată urgent cercetarea prealabilă a poliţistului şi suspendarea acesteia până la finalizarea dosarului penal.

Şeful Biroului Control Intern a întocmit o notă – raport privind declanşarea cercetării prealabile pentru comportare necorespunzătoare în serviciu, familie sau societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiul instituţiei, se arată în raport.

Pe 29 martie 2017, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, cu propunere de clasare a cauzei, pe motiv că fapta de agresiune sexuală nu este prevăzută în Codul de procedură penală.

„Având în vedere limitele de competenţă stabilite a actele normative în vigoare, Corpul de Control al Ministrului nu se poate pronunţa cu privire la activităţile desfăşurate de ofiţerii de poliţie judiciară în dosarele penale, competenţa revenind în exclusivitate procurorului de caz. Totuşi, Comisia de verificare, din verificările efectuate în limita competenţelor, a constatat faptul că, în perioada 11.12.2016-07.01.2018, nu au fost efectuate activităţi procedurale în dosarul penal”, notează reprezentanţii MAI în raport.

O altă concluzie a raportului indică faptul că „martorii evenimentului din data de 10.12.2016 au cunoscut, din primul moment, calitatea de poliţist a făptuitorului (Eugen Stan – n.r.), fapt pe care ei l-au semnalat poliţiştilor încă din momentul sesizării infracţiunii”.

Astfel, comisia de verificare a Ministerului Afacerilor Interne apreciază că „propunerea de suspendare a cercetării prealabile nu este fundamentată juridic, ci se bazează pe o interpretare limitativă, subiectivă, a prevederilor legale”.

“O analiză atentă, din partea conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române sau a conducerii Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti ar fi putut conduce la neluarea măsurii de suspendare, efectuarea cercetării prealabile şi dispunerea unei măsuri”, arată raportul.

Referitor la cazul din 5 ianuarie, când Eugen Stan ar fi agresat doi minori în liftul unui bloc, raportul consemnează lipsa de comunicare între poliţiştii sosiţi la faţa locului şi superiorii lor.

“Şeful Biroului de Investigaţii Criminale a dispus ca poliţiştii aflaţi la locul faptei să fie trimişi la alt eveniment. Prin înlocuirea acestora nu a fost conservat locul unde s-a petrecut agresiunea sexuală (liftul blocului – n.r.)”, arată verificările.

„În consecinţă, Comisia de verificare constată o anumită reticenţă iniţială din partea tuturor ofiţerilor cu funcţii de comandă din cadrul subunităţii de poliţie, cu privire la caracterul şi gravitatea faptei sesizate, având în vedere că abia după aproximativ 2 ore de la constatare (după vizualizarea primelor imagini), au fost dispuse măsurile adecvate pentru strângerea materialului probator şi identificarea autorului”, scrie în documentul MAI.

De asemenea, concluziile corpului de control al MAI arată faptul că „potrivit rapoartelor personale ale agenţilor de poliţie din cadrul DGPMB. – Brigada de Poliţie Rutieră”, Eugen Stan era cunoscut ca fiind „şoferul lui şefu”, el desfăşurându-şi activitatea doar alături de superiorul său, „comisarul şef V.R.E. (Vornicu Rene Emanuel – n.r.) sau, când nu era plecat împreună cu acesta, în cadrul secretariatului”.

„Comisia de verificare a constatat faptul că deşi potrivit fişei postului, Stan Eugen avea ca atribuţii principale supravegherea şi 14 asigurarea fluenţei traficului rutier, precum şi constatarea contravenţiilor sau infracţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, totuşi, acesta nu a mai desfăşurat activităţi în stradă, nefiind niciodată nominalizat într-un post anume, menţionându-se doar că desfăşoară activităţi împreună cu şeful de serviciu, cms. şef V.R.E. (Vornicu Rene Emanuel – n.r.)”, potrivit raportului Ministerului de Interne.

Corpul de control al MAI a apreciat că a existat o relaţie profesională apropiată între Eugen Stan şi şeful său nemijlocit şi că a beneficiat de protecţie profesională din partea acestuia.

Totodată, raportul semnalează că Biroul Diverse şi Cooperare Operativă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, care are în atribuţii „combaterea unor infracţiuni contra persoanei comise cu violenţă” printre care se numără şi „actele sexuale cu minori care au caracter de repetabilitate” nu a efectuat nicio analiză asupra cazului poliţistului Eugen Stan acuzat de fapte de pedofilie.

Chestorul Despescu acuză un linșaj mediatic

Chestorul a dat sâmbătă o declarație în care se declară nevinovat și spune că este țina unui linșaj mediatic. În continuare, declarația integrală a lui Despescu:

“Declanşarea cercetării mele disciplinare, ca urmare a verificărilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece această decizie era “necesară” pentru argumentarea declaraţiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronunţat cu privire la vinovăţia mea, atât la momentul solicitării demisiei mele din funcția de Inspector General, dar și ulterior, cu ocazia intervenţiilor în mass-media.

De altfel, deţineam date, dintre care unele au devenit publice, încă de la sfârşitul anului 2017, despre intenţia doamnei ministru de a mă schimba din funcţie, astfel că evenimentul din 05.01.2018 a devenit o oportunitate speculată şi un veritabil pretext.

Informez, cu respect, opinia publică despre faptul că acuzaţiile Corpului de Control exprimate la adresa mea, sub forma unor concluzii, nu mi-au fost niciodată aduse la cunoştiinţă, fiind ţinute secrete până în momentul publicării şi comentării lor în media de către doamna ministru.
Astfel, nu mi s-a dat sub nicio formă şi în niciun moment posibilitatea exercitării dreptului la apărare înainte să fiu expus, în mod public, prin acest raport.
Mai mult, prin mediatizarea, de către doamna ministru, a materialului de control în cadrul unei dezbateri televizate, am fost pus în imposibilitatea, ca anterior, să pot da lămuriri şi să prezint organelor abilitate şi opiniei publice argumente şi date care contrazic şi chiar răstoarnă situaţia de fapt expusă de Corpul de Control în privinţa mea.

În legătură cu modul în care mi-am exercitat atribuţiile, raportul prezintă atât date nereale, prin felul în care sunt argumentate, cât şi informaţii incomplete, de natură a induce în eroare opinia publică, cu scopul provocării oprobriului societăţii împotriva mea.

Astfel, sinteza raportului are neconformităţi majore, de exemplu: se menţionează trunchiat că raportarea cazului de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a făcut în data de 05.01.2018 către Inspectoratul General al Poliţiei Române, evitând a se arăta că aceeaşi informaţie a fost transmisă în acelaşi timp, la ora 17.57 şi Ministerului Afacerilor Interne.

Pe de altă parte, sunt prezentate aspecte nereale referitoare la faptul că aş fi dispus tardiv, măsuri, abia în data de 15.01.2018, speculându-se că am acţionat la câteva zile după prinderea făptuitorului.

În realitate, pentru identificarea şi prinderea făptuitorului, dispusesem măsuri, încă din data de 06.01.2018 (aspect recunoscut de Corpul de Control în cuprinsul materialului), iar în data de 15 a aceleiaşi luni, am solicitat să fie luate măsuri suplimentare. Acest lucru s-a impus ca urmare a datelor noi operative apărute şi inserate în data de 14.01.2018, ora 17.36, în completarea fişei de informare referitoare la identificarea unei boxe deținute de Stan Eugen în comuna Măgurele, județul Ilfov în interiorul căreia ar fi putut fi descoperite mijloace de probă.
Ulterior, la solicitarea procurorului de caz, instanţa de judecată a autorizat, şi s-a efectuat percheziţia domiciliară a boxei.

Având în vedere precizarea făcută, consider un linşaj mediatic şi tendenţioasă expunerea conform căreia am dispus măsuri tardive, abia după ce suspectul a fost reţinut, aşa cum am arătat mai sus.

Pentru lămurirea tuturor aspectelor, deoarece sunt şi multe alte aserţiuni prezentate în acuzarea mea, voi pune la dispoziția comisiei disciplinare şi organelor abilitate informaţiile şi documentele necesare stabilirii situaţiei reale de fapt.

În funcţie de legalitatea şi temeinicia tratării cauzei disciplinare,
îmi rezerv dreptul de a mă adresa instanțelor de judecată şi/sau organelor abilitate pentru a verifica inclusiv dacă actele Corpului de Control şi cele în legătură cu cercetarea mea disciplinară au fost întocmite cu respectarea legalităţii, a prezumţiei de nevinovăţie şi dacă, acestea cuprind afirmaţii mincinoase și tendenţioase diseminate în spaţiul public cu scopul de a-mi discredita imaginea de ofițer de carieră, chestor (general) al Statului Român.

Am convingerea că, după parcurgerea şi finalizarea tuturor procedurilor, se va demonstra faptul că nu am încălcat nicio prevedere legală sau de conduită.

De altfel, activitatea mea profesională a fost întotdeauna caracterizată de respectarea legii, de integritate și echidistanță, iar rezultatele prezentate, în data de 16.02.2018, la bilanțul Poliției Române au arătat că mi-am îndeplinit misiunea faţă de comunitate şi că am manifestat permanent toleranță zero față de persoanele care au încălcat legea.”

Averea lui DARIUS VÂLCOV impresionantă! 10 milioane de euro, case în Franța, Belgia, Elveția, Monte Carlo și Italia. Care este sursa banilor?

Averea lui DARIUS VÂLCOV pare a fi impresionantă! Dacă ar fi să ne luăm după informațiile oferite de un fost viceprimar al Slatinei, Vâlcov ar avea 10 milioane de euro și case în Franța, Belgia, Elveția, Monte Carlo și Italia.

DAN BĂLĂȘESCU, fost viceprimar al Slatinei, îi trimitea, în urmă cu aproape 5 ani, o scrisoare premierului de atunci, EMIL BOC.

”Domnule Prim-Ministru,

Revin asupra sesizării mele anterioare cu noi dezvăluiri care privesc atât Corpul de Control din subordinea d-voastră, cât şi instituţiile care se ocupă de siguranţa naţională (SRI şi SIE), precum şi Parchetul General, în legătură cu clanurile de tip mafiot şi grupările infracţionale din judeţul Olt, coordonate de primarul Slatinei, Darius Vâlcov.

Astfel, în ceea ce priveşte averea acestuia:

– Deţine un apartament în Bruxelles (Belgia), central, pe numele Vâlcov Roxana, sora acestuia.

– Deţine un apartament în Strassbourg (Franţa) pe numele Vâlcov Roxana, sora acestuia, şi o casă la 23 de kilometri de Strassbourg, pe acelaşi nume.

– Deţine un apartament central în staţiunea Crans Montana, lângă Chamonix, Elveţia, la 2 minute de mers pe jos de partia de schi.

Tot aici îşi ţine şi mai mult de 10 milioane euro cash, zidiţi în peretele despărţitor din gipscarton care separă bucătăria de living, pe numele aceleiaşi Vâlcov Roxana, sora acestuia.

– Deţine un apartament central în Monte Carlo (Monaco), vecin cu Niro, patronul depozitelor NIRO din Bucureşti. Prietenul lui Cosmin Guşă (naşul familiei Vâlcov). Niro este unul din cărăuşii de bani cash către Elveţia. Tot în Monte Carlo deţine un iaht de 2 mil. euro pe numele lui Ramba Ovidiu şi D.J. Andy din Bucureşti. Ramba Ovidiu este patronul firmei Plus Confort SRI. Bucureşti, care este de fapt firma lui Vâlcov. (…) Ambii sunt cărăuşii de bani cash ai lui Vâlcov către Elveţia. Despre firmele PLUS CONFORT, RUPIAH SRL Slatina şi ACETI Slatina, Vâlcov a transmis mesajul că acestea sunt în slujba SRI. şi SIE şi sunt protejate de aceste instituţii.

– Deţine o vilă de lux (4,3 mil. euro) cumpărătă recent la Como, Italia, pe malul lacului, la frontiera cu Elveţia, pe numele Vâlcov Roxana, sora acestuia.

– Deţine două apartamente de lux în Bucureşti (unul în Piaţa Alba lulia şi celălalt în Moşilor) pe numele vărului său, Langa Bogdan, plus alte patru proprietăţi în Bucureşti pe numele aceluiaşi Langa Bogdan.

– Deţine o vilă cumpărată în 2010 în Poiana Braşov pe numele lui Langa Bogdan, şi el cărăuş de bani cash către EIveţia.

– Deţine restaurantul Dolce Vita, din Slatina, prin interpusul Ilinca Octavian.

– Deţine locaţiile a patru foste puncte termice pe numele interpusului Ilinca Octavian.

– Deţine 8 hectare teren intravilan la intrarea în Slatina, pe partea stângă (reper: Dir. Silvică), prin SC Salubris. Această societate va intra în curând în proprietatea lui Vâlcov, aşa cum s-a întâmplat şi cu ACETI. Noul director este Lucian Susala, fostul şofer al lui Vâlcov, artizan al rambursărilor ilegale de TVA atunci când a fost director la CONSLOC şi, la rândul său, cărăuş de bani cash către Elveţia. (…)

Sursa banilor o constituie lucrările supraevaluate din Slatina, executate cu firmele Cafmin SRL Slatina, Plus Confort SRL Bucureşti, Rupiah SRL Slatina. Acestea, după încasarea banilor de la primărie, pe lângă faptul că îşi fac intrări fictive de marfă în gestiune, fac plăţi către zeci de firme dizolvate, dar care au conturi active în bănci. De aici, sub menţiunea “aport personal” şi “salarii”, banii sunt scoşi din bănci şi merg către Bogdan Langa. Acesta este vecin cu Vâlcov şi întâlnirile cu “cotizanţii” au loc în apartamentul său. Vâlcov nu participă la aceste întâlniri, mesagerul între cele două apartamente fiind Langa Bogdan.

Nu lipsesc de la aceste întâlniri nici interlopul zis “Chinezul”, Lazăr Marian şi fraţii Bobeş (cel mare, director Hidroelectrica Slatina).

SC HIDROELECTRICA şi HIDROSERV Slatina sunt două surse importante de bani negri pentru Vâlcov.

De exemplu, Hidroserv Slatina a facturat către Hidroelectrica suma de 67 miliarde lei vechi, după ce firma ROMBET facturase către Hidroserv aceeaşi sumă. A fost a treia factură dintr-un total facturat de 130 miliarde şi un total contractat de 7 milioane de euro pentru lucrări de siguranţă la pârâul Olteţ (decolmatări), care în realitate nu au fost efectuate. Bobeş Cristian a primit un comision de 1 milion de euro pe care l-a impărţit cu Vâlcov. Patronul SC ROMBET a acontat factura de 67 miliarde în bancă pentru suma de 40 de miliarde pe care i-a şi încasat, iar Hidroserv a rămas în debit cu toată suma către bancă, în condiţiile în care toate facturile au fost anulate după 5 zile de la facturare.

În acelaşi mod, s-au împărţit şi cele 400 miliarde lei vechi pentru decolmatarea lacului de la Frunzaru.

Bobeş a fost implicat direct, facturarea făcându-se către firmele celor nouă fini şi a nelipsitului interlop zis “Chinezu”. Şapte din cele 9 firme care au încasat banii sunt în realitate dizolvate.

Cinci miloane de euro au mers la Vâlcov.

Următoarea lucrare este de acelaşi fel şi evaluată la 8 milioane de euro, când în realitate nu costa mai mult de 1 milion. Este vorba de decolmatarea la Drăgăneşti-Olt, care urmează să fie facturată către SC Plus Confort Bucureşti.

Pentru 15% din acel milion de euro, lucrarea va fi efectuată de firma lui Motorga, fostul director de la Ape, aflat în anturajul lui Bobeş. După ce va încasa banii, Plus Confort îi va dirija către cele nouă firme fantomă ale finilor lui Bobeş, iar Vâlcov va primi 4 milioane, conform înţelegerii făcute cu Cristian Bobeş.

Discuţia s-a purtat în acelaşi bar, Blue Window, al lui Giuliano Agapie, prieten cu Vâlcov, şi tot acolo au stabilit ca pe viitor lucrările de la Hidroserv şi Hidroelectrica să fie contractate de Compania de Apă Olt, iar subcontractantul să fie Plus Confort Bucureşti, pentru a se evita intruşii de la Bucureşti, cum a fost, de exemplu, SC Radion Tehnologica.

Fac menţiunea că Bobeş Cristian, directorul de la Hidroelectrica, a fost demis de către şeful său de la Bucureşti, iar în prezent se află în concediu medical, continuitatea conducerii fiind asigurată de dir. adjunct Pena, prieten la rândul său cu Vâlcov.

Motivul demiterii 1-a constituit prejudiciul cauzat prin neglijenţă în serviciu statului român, de către Bobeş Cristian, în valoare de 22 milioane euro reprezentând penalizări conform contract către firma VOITH Austria.

O simplă adresă de suspendare a acestui contract cu care Hidroserv Slatina, prin directorul Bobeş, trebuia să notifice contractantul, a păgubit statul român cu 22 milioane de euro, dar a suplimentat veniturile lui Vâlcov şi Bobeş cu câte 1,5 milioane euro, bani primiţi de către aceştia la Zagreb, Croaţia, hotel ANTONOVICI.

Nu am cunoştinţă despre o eventuală implicare a misiunilor diplomatice ale României din ţările unde acţionează grupările mafiote organizate din Slatina, dar am cunoştinţă de SPRIJINUI. acordat acestora de către seful S.R.I. Olt, care a primit cadou de la primărie un teren de 3,4 hectare intravilan, cumpărat pe firma fiului la un preţ derizoriu, despre vilele acestuia şi a subalternului său Cosmin Bălăşoiu, protector şi prieten al lui Vâlcov, care răsar ca ciupercile, ultima în cartierul Clocociov (…)

Nu este străin Vâlcov nici de spălarea de bani dintre firmele RUPIAH şi ACETI şi nici de cei peste 1 milion de euro spălaţi prin fundaţia “Slatina pe mâini bune” a Andreei Bărbulescu, directoarea de la postul local de televiziunc Olt TV (SC ENEROPROD SRL Slatina), al cărui tată este la rândul lui subcontractant la Hidroserv şi Hidroelectrica şi beneficiar al sumei de 2 milioane de euro pentru lucrări fictive de decolmatare.

Având în vedere faptul că Vâlcov vă aşteaptă cu nerăbdare la Slatina, până la sosirea dumneavoastră, vă solicit să dispuneţi verificarea şi sancţionarea în condiţiile legii de către instituţiile abilitate, cele sesizate privind nu numai spălarea de bani şi criminalitatea economico-­financiară, ci şi siguranţa naţională.

Am înaintat prezenta şi domnului preşedinte Traian Băsescu, Parlamentului României, Directorului SRI, Directorului SIE, Parchetului General şi ambasadelor ţărilor la care am făcut referire.

05. 12. 2011

Dan Bălăşescu

Viceprimar – Primăria Slatina

Sursa: Stiripesurse.ro

Amiralul Harry Harris. SUA, GATA DE RĂZBOI! Ce putere mondială I-A PUS ÎN GARDĂ pe americani?

Amiralul Harry Harris, nominalizat pentru preluarea postului de ambasador SUA în Australia, anunţă un posibil război între SUA şi China.

El a declarat în fața Congresului american că SUA trebuie să se fie pregătită să scoată armele. Într-o analiză sumbră a atitudinii tot mai dure a Chinei în regiune, Harris a precizat că intenția Beijingului este clară și aceasta vizează dominația asupra Mării Chinei de Sud.

Amiralul, care se va retrage în curând de la comanda flotei din Pacific, a spus Congresului că SUA și aliații lor trebuie să fie precauți în privința expansiunii militare a Chinei și a condamnat operațiunile de promovare a influenței Beijingului pe plan extern, comportamentul economic ”prădător” și forțarea vecinilor regionali, scrie The Guardian.

„Intențiile Chinei sunt foarte clare. Le ignorăm pe riscul nostru. Sunt îngrijorat în același timp că China face eforturi pentru a submina legislația internațională”, a mai spus Harris. Amiralul a avertizat și în privința unui „cult al personalității” în jurul președintelui chinez Xi Jinping.

Vorbind despre riscul unui conflict cu China, Harris a avertizat că SUA trebuie să fie pregătită să investească pentru a o elimina într-un fel sau altul. „Când tragem linie, capacitatea de a purta un război este importantă, altfel devii un tigru de hârtie. Sper că nu vom ajunge la un conflict cu China, dar trebuie să fim pregătiți pentru o asemenea eventualitate”, a mai spus amiralul

Kovesi ataca ANAF pentru ca nu executa coruptii! „Exista bunuri sechestrate in valoare de peste 300 de milioane de euro care ar permite dublarea salariilor medicilor, daca acestea ar fi executate.”

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a criticat dur joi activitatea ANAF si a ministerului de Finante, afirmand ca, daca cele doua institutii nu pot executa bunurile sechestrate de la persoanele condamnate pentru coruptie, sa renunte si sa cedeze aceasta sarcina ministerului de Justitie.

„Nu DNA e institutia care trebuie sa confiste efectiv banii (…) Noi punem intr-o tava dupa care oferim tava ANAF-ului, ministerului de Finante care trebuie sa execute aceste hotararii”, a declarat Kovesi, la Digi 24, reamintind ca exista bunuri sechestrate in valoare de peste 300 de milioane de euro care ar permite dublarea salariilor medicilor, daca acestea ar fi executate.

„Am indisponibilizat bunurile si valorile, ei doar trebuie sa le execute. Nu s-a intamplat nimic in aceste opt luni”, a spus Kovesi, intrebandu-se de ce nu se poate aplica aceeasi procedura care se foloseste in cazul persoanelor fizice care nu-si platesc spre exemplu taxele la primarie.

„Este important ca statul sa inceapa sa execute efective aceste bunuri (…) Statul sta pe o gramada de hotarari definitive si nu le executa”, a acuzat aceasta, citata de HotNews.ro.

Procurorul sef a mentionat ca a fost sunata de un oficial de la ANAF care a informat-o ca gradul de recuperare al acestor bunuri sechestrate este de 12%.

„Ok, dar vrem sa fie 90%”, s-a indignat aceasta, subliniind ca „trebuie sa existe un moment zero in care statul trebuie sa inceapa sa execute aceste sume efectiv”.

„Daca Ministerul de Finante nu se descurca poate sa dea aceasta atributie altor institutii, ministerului Justitiei. Este inadmisibil sa depunem un asa mare efort, de multe ori disponibilizam bunuri si in strainatate, conturi, iahturi, se dispune confiscarea sumelor existente dupa care nu se executa nimic”, a comentat Kovesi.

 

 

 

FESENISTA GLOBALISTA, Christine Lagarde, hitlerizeaza= „Bătrânii trăiesc prea mult şi este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”

La fiecare întâlnire semestrială, FMI supune analizei câte un subiect fierbinte. La ultima întâlnire de acest gen, a abordat, într-un mod destul de agresiv, problema îmbătrânirii populației. Fondul reclamă, între alte măsuri, ca beneficiile să fie reduse şi vârsta de pensionare să fie prelungită din cauza „riscului de a trăi mai mult decât era de aşteptat”.

De asemenea, propune solutii de piata pentru a reduce acest „risc”. In ceea ce priveste economistii FMI, spaniolul José Viñals numeste „risc de longevitate”.

„Daca longevitatea creste cu trei ani peste ceea ce este prevazut, pana in 2050, costul imbatranirii – care deja este enorm pentru Guverne, intreprinderi, societati de asigurari si particulari – va creste cu 50% in economiile avansate luand ca referinta PIB-ul din 2010. Pentru tarile emergente, acest cost suplimentar ar fi de 25%. In termeni absoluti, costul prevazut va creste cu zeci de miliarde de dolari la scara globala.

Acest lucru pune in pericol viabilitatea finantelor publice prin declansarea nivelurilor datoriei publice intr-o proportie similara. In paralel, este un risc pentru solvabilitatea entitatilor private.”

Dupa cum a explicat Viñals la conferinta de presa in care a prezentat raportul, „a trai mai mult este bine, dar are un risc financiar semnificativ. Ne va costa mai mult ca indivizi, corporatii si guverne. De aceea, trebuie sa ne ingrijoram acum pentru riscurile longevitatii, astfel incat costurile sa nu ne sufoce pe viitor„, a spus Viņals, seful Departamentului Piete de Capital.

Christine Lagarde: „Batranii traiesc prea mult si este un risc pentru economia globala, trebuie facut ceva”

In 1750, speranta de viata in tarile Europei Occidentale nu ajungea la 40 de ani. Din 1900 a crescut ajungand la 80 de ani in 2010. La scala globala a trecut de la 48 in anii 1950 la 70 de ani in ultimul an de referinta. Dar ceea ce schimba calculele, conform FMI, este speranta de viata cand au implinit 60 de ani. Natiunile Unite prevad ca pentru 2050 speranta de viata, plecand de la aceasta varsta, 60 de ani, va creste cu 26 de ani in economiile avansate si cu 22 de ani in tarile in curs de dezvoltare. Traind mai mult populatia, va trebui sa se plateasca mai multe pensii si prestari la siguranta sociala. In acest caz pune ca exemplu planul de pensii private din SUA. „Companiile ar trebui sa-si multiplice contributiile de mai multe ori pentru a putea face fata acestor datorii suplimentare”, spune el. „Recunoasterea si atenuarea acestui risc este un proces care ar trebui lansat acum”.

Citeşte mai mult pe gandeste.org

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*