Ca şi preotul Stalin, în care s-a întrupat Satan cel Marxist, adică PeSeDist, toţi neokomuniştii multilateral de glabalişti sunt mădulare înzidite în Anticrist, circumcis, de curând, pentru neosexarea lumii… De aceea ne-a trimis Dumnezeu Sămânţa lui (Luca 8/11), Cuvântul, pentru ca prin Hristos să citim- să mâncăm Pâinea vie, să trăim şi să practicăm Învăţătura Lui- , pentru ca toţi, prin pocăinţă, credinţă Dumnezeiască şi prin înnoire (Ioan, cap.3) să-il primim, dimpreună cu toate ale Lui, să rămânem în El (Ioan, cap.15) Una cu Poruncile Lui, pentru a iradia mireasma Semin ţei- Roada Duhului Sfânt… „Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu indurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire. Aţi arăt răul, aţi secerat nelegiuirea şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. De aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău şi toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în lupta Salman-Bet-Arbel, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei. Iată ce vă va aduce Betel, din pricina răutăţii voastre peste măsură de mare…! (Osea 10/12-15)

Din cauza lui Ioan Iliescu (Iscarioteanu)–dimpreună cu toţi ai săi ce refuză pocăinţa, (prin care pot da toate gândurile toaletare, demonice, din inimile neinnoite  Matei, cap.15/10-20), va fi clătinat din temelii Neamul Românesc  :”Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul.” (Evr. 12/26)… Tovarăşe Ilici  dă-i lui Hristos  pacostea blestemului, care apasa peste bietul Popor comunist fesenist/globalist…  ” să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”… să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.” (F.A. 26/18-20)…mondialistii îi leagana si pe pocaiti cu ploaia somnului global… Strategii satanice împotriva ploii târzii şi a marii strigări…
4 
Liviu Olah – Doamne Dumnezeule, fa ceva ca pocaitii sa se pocaiasca!A te pocăi -este o oportunitate Cosmica …Inainte de a ne vinde si pamantul din batatura  ,iata… !Cutremurătorul plan  al Iluminatilor, dezvăluit într-o carte a unui globalist! În viitor, se vor elimina familia şi dragostea, vom fi drogaţi,teleghidati şi controlaţi total cu ajutorul microcipurilor din creier! Scopul final Illuminati: distrugerea omenirii!
12
Scopurile stabilite de Comitetul celor 300 pentru cucerirea şi subjugarea lumii… Operatiunea Franklin: Cercul politicienilor pedofili si satanisti de la Casa Alba ! Fostul Presedinte, Richard Nixon: “Padurea Bohemian este cel mai pacatos loc de homosexualitate si pedofilie, pe care vi l-ati putea imagina vreodata !”
eo
Un apel către o biserică leneşă…  “Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare”…Adevărata …. pocăinţă…Evenimentele ultimelor zile… Wilson și pocăința colectivăw3
(Deocamdata)Alte Doua  cadre medicale din Danemarca au facut cheaguri de sange dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Una dintre aceste persoane a decedat…Aici este oglinda poporului cu hoti,corupti mincinosi etccccc   Listă de politicieni români implicați în scandaluri publice…Inteligența artificială – de la ”cea mai mare ameninţare existenţială” la ”asigurarea nemuririi”… Roboții pot fi programați să fie stăpâni de sclavi îngăduitori… Renate Weber, Premiul „Secera şi Ciocanul”, din partea Societăţii Timişoara

66

yk

jf

Traducere din limba engleză de

Dinu Moga

În Evanghelii întâlnim două învăţături de bază: pocăinţa şi iertarea păcatelor. Amândouă sunt date de Cristos şi obţinute prin credinţă. Prima pe care o vom studia este pocăinţa.

Pocăinţa vine după credinţă şi este un rezultat al credinţei. Omul nu se poate pocăi până n-a acceptat harul Evangheliei. El poate face aceasta numai dacă are credinţă. Când a acceptat Evanghelia, el părăseşte căile lui păcătoase – se pocăieşte. Pocăinţa şi credinţa sunt foarte strâns legate una de cealaltă, dar ele nu însemană acelaşi lucru. Pavel face diferenţă între ele, când scrie: “Pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul Isus Cristos”.

Cuvântul ebraic pentru pocăinţă înseamnă întoarcere sau convertire, în timp ce cuvântul grecesc înseamnă o schimbare a minţii şi a planului. Ambele înţelesuri trebuie incluse în definiţia noastră: pocăinţa este întoarcerea adevărată a vieţii noastre spre Dumnezeu, ca rezultat al temerii sincere de El. Include omorârea firii şi reînnoirea spiritului minţii. Din această definiţie trebuie luat în considerare trei lucruri.

 1. Întoarcerea la Dumnezeu trebuie să însemne mai mult decât o schimbare a acţiunilor exterioare. Inima trebuie schimbată. Tocmai de aceea Ezechiel, când îi încuraja pe oameni să se pocăiască, spunea că pocăinţa este o problemă a inimii “lepădaţi de la voi toate fărădelegile, prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou” (Ezechiel 18:31). Pocăinţa nu este adevărată dacă din inimă nu se îndepărtează răutatea.
 1. Pocăinţa este rezultatul unei frici sincere de Dumnezeu. Un păcătos nici măcar nu se va gândi la nevoia de pocăinţă până în momentul când află că Dumnezeu îl va judeca. Când află că Dumnezeu îl va judeca, conştiinţa lui îl va face să se îngrijoreze şi-l va îndemna să se întoarcă de pe căile lui rele cu pocăinţă. Adevărata convertire începe cu teamă şi cu ură faţă de păcat “întristarea voastră v-a adus la pocăinţă … când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire” (2 Corin. 7: 9,10).
 1. Prima parte a pocăinţei este omorârea firii. Aceasta reiese din versete cum ar fi: “depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea” (Psalmul 34:14). “Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea” (Isaia 1:16,17). E nevoie să se facă acest lucru pentru că “umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace” (Romani 8:6).

A doua parte a pocăinţei, reînnoirea duhului minţii, este demonstrată prin roada care se vede în viaţa persoanei convertite (vezi Galateni 5:22,23; Filipeni 4:8). Toate aceste lucruri le căpătăm prin unirea noastră cu Cristos. Dacă murim împreună cu El, vechea noastră natură este crucificată şi înviem împreună cu El la o viaţă nouă. Acest fel de pocăinţă nu este o chestiune care ţine un moment, o zi sau un an. Ea ţine toată viaţa. Naşterea din nou înseamnă că creştinul nu mai este controlat de păcat, cu toate că el încă va mai trebui să se lupte cu natura sa păcătoasă. Creştinul nu-şi pierde vechea lui natură, căci aceasta este cea care-l face să mai dorească lucruri rele. El nu poate fi complet eliberat de aceste dorinţe rele decât în momentul când moare. Când spunem că Dumnezeu iartă păcatul înţelegem că El ia vina şi pedeapsa păcatului. El nu îndepărtează prezenţa păcatului. Dar El face ceva care ne va aduce la o biruinţă şi mai mare – El dă credinciosului puterea Duhului de a birui păcatul. Întotdeauna trebuie să ne aducem aminte de slăbiciunile noastre şi de nevoia de a ne bizui pe Duhul Sfânt. În Romani 7 Pavel vorbeşte despre viaţa sa după ce a devenit creştin şi ne arată clar că după convertire păcatul rămâne în noi. Pavel mai simţea încă în el o împotrivire faţă de Legea lui Dumnezeu (v.23). El ştie că nimic bun nu locuieşte în carnea sa (v.18) şi că este mereu în conflict cu păcatul din cauza păcatului care este în el (v.24).

Unii oameni susţin învăţătura că cei ce sunt copiii lui Dumnezeu sunt renăscuţi prin mântuire şi făcuţi nevinovaţi astfel încât, oricât de mult păcătuiesc, ei sunt nevinovaţi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, spun ei, Duhul Sfânt este Cel care locuieşte acum în ei, ei nu mai trebuie să se împotrivească plăcerilor lor. Orice ar face ei acum nu mai este păcat, fiindcă este făcut de Duhul! Dar ce fel de Duh este acesta? Duhul Sfânt nu încurajează crima, imoralitatea, mândria, lăcomia şi înşelătoria. Duhul Sfânt este sursa dragostei, a virtuţii, modestiei, păcii şi adevărului. Duhul Sfânt este dat ca să ne călăuzească în dreptatea lui Dumnezeu.

În 2 Corinteni 7:11 Pavel vorbeşte despre şapte semne care dovedesc că un om s-a pocăit: dorinţa aprinsă de a se păzi împotriva ispitelor păcatului; râvna de a se curăţa de păcat şi strădania de a dovedi în mod practic sinceritatea şi reverenţa sa faţă de Dumnezeu; indignarea, adică mânia împotriva lui însuşi când îşi vede propria păcătoşenie şi nemulţumire înaintea lui Dumnezeu; groaza pe care o simte când se gândeşte la pedeapsa pe care o merită de la Dumnezeul cel drept; dorinţa de a-L asulta pe Dumnezeu; zelul, un efect al cunoaşterii propriei sale tendinţe de a păcătui, care îl face şi mai doritor să-L asculte pe Dumnezeu; ruşinea lăuntrică pe care o simte când se gândeşte la judecata divină a lui Dumnezeu asupra păcatului său şi la pedeapsa pe care ar fi trebuit s-o primească. În concluzie, putem spune că efectele pocăinţei sunt ascultarea de Dumnezeu; dragostea faţă de om; şi o viaţă sfântă şi curată.

Evanghelia este compusă din aceste două lucruri: pocăinţa şi iertarea păcatelor. Strigătul lui Ioan Botezătorul era: “Pocăiţi-vă căci împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3:2); iar învăţătura lui Cristos era asemănătoare: “Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1:15).

Biblia ne învaţă că pocăinţa este darul lui Dumnezeu şi nu un efect pe care îl putem noi produce. În Fapte 11:18 se spune că pocăinţa este un lucru pe care-l dă Dumnezeu: “Dumnezeu a dat deci şi neamurilor pocăinţa, ca să aibă viaţa”. Acelaşi lucru se spune în 2 Timotei 2:25 “Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului”. Dumnezeu îndeamnă pe toţi oamenii să se pocăiască, dar aceste îndemnuri sunt eficiente numai când Duhul Sfânt aduce omul la o viaţă nouă, la naşterea din nou.

Pocăinţa nu este, strict vorbind, cauza mântuirii, dar cele două sunt atât de apropiate încât sunt inseparabile. Biblia vorbeşte despre unii care au fost atât de luminaţi şi au văzut aşa de mult din lumina adevărului lui Dumnezeu, încât nu pot spune că sunt nevinovaţi. Când aceşti oameni şi-au împietrit în mod voit inimile şi au respins harul lui Dumnezeu cu dispreţ, de fapt ei au dispreţuit sângele lui Cristos şi au răstignit din nou pe Fiul lui Dumnezeu (Evrei 6:6). Acest gen de apostaţi nu se pot pocăi şi de aceea nu pot fi mântuiţi. Acest păcat este numit păcat neiertat sau păcatul împotriva Duhului Sfânt.

O examinare a doctrinei romano-catolice despre pocăinţă    

Romano-catolicii spun că pocăinţa este plângerea pentru păcatele din trecut şi evitarea lor în viitor; adică autopedepsire printr-un regret pentru păcat. Ei cred că pocăinţa este o disciplina severă care are ca scop stăpânirea firii şi o formă de pedepsire. Ei nu pomenesc nimic despre reînnoirea lăuntrică a omului şi despre schimbarea vieţii cu adevărat.

Ideea de iertare a păcatelor este foarte importantă. Să încercăm să-nţelegem acum învăţătura romano-catolică şi să vedem ce este greşit în această învăţătură. Aceştia spun că pocăinţa constă în: regret pentru păcat simţit cu inima; mărturisirea păcatului cu gura; şi satisfacerea dreptăţii lui Dumnezeu prin fapte bune. Ei spun că dacă vrem să primim iertarea păcatelor trebuie să îndeplinim aceste trei condiţii.

 1. Regretul pentru păcat. Învăţătura romano-catolică spune că este necesar ca omul să simtă regret şi că acest regret trebuie să fie în suficientă măsură şi perfect. Dar cum poate şti omul dacă regretul său a fost suficient pentru a plăti datoria pe care o are faţă de Dumnezeu? Suntem de acord că omului trebuie să-i pară rău pentru păcatele lui, dar noi nu afirmăm că el poate fi iertat pentru simplul fapt că regretă. Părerea de rău pentru păcat nu este cauza iertării. Speranţa unui păcătos nu este în lacrimile lui, ci în mila lui Dumnezeu.
 1. Mărturisirea cu gura. Romano-catolicii ne învaţă că păcătosul trebuie să-şi mărturisească păcatele unui preot care apoi va putea să le îndepărteze. Ca să-şi sprijinească învăţătura ei se folosesc în mod greşit de anumite pasaje din Scriptură. Când Cristos i-a trimis pe leproşi la preot, spun ei, lepra este o imagine a păcatului cu care trebuie să te duci la preot. Dar Cristos i-a trimis la preot pe aceşti oameni, ca să împlinească Legea care spunea că în momentul când un lepros era vindecat, vindecarea lui trebuia confirmată de preot. O altă întrebuinţare greşită a Scripturii apare în legătură cu versetul: “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii” (Iacov 5:16). Aceasta nu înseamnă că mărturisirea păcatelor trebuie făcută în faţa unui om special ales. Este limpede că aici se vorbeşte despre o mărturisire şi o rugăciune mutuală. Din acest verset nu se desprinde nevoia unei relaţii de acest gen între preot şi penitent. Argumentul care spune că legea lui Dumnezeu porunceşte mărturisirea păcatelor, în realitate nu are nici o bază. Mărturisirea în faţa unui preot nu este menţionată în Scripturi şi nici n-a fost inclusă în legea romano-catolică până la începutul secolui al XIII-lea.

Biblia ne învaţă că numai Domnul Dumnezeu ne poate îndepărta păcatele. El le poate uita şi le poate îndepărta din faţa Lui. Noi am greşit faţă de Dumnezeu, deci la El trebuie să mergem după împăcare. Dumnezeu cheamă păcătoşii la scaunul îndurării Sale, deci mila trebuie căutată numai la El. “Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmul 32:5). “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcate şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

 1. Satisfacerea dreptăţii lui Dumnezeu prin fapte bune. Învăţătura aceasta spune că omul pocăit poate atrage mila lui Dumnezeu asupra lui prin lacrimi, post, dărnicie şi prin bunătate faţă de alţii. Făcând aceste lucruri se crede că omul plăteşte datoria pe care o are faţă de Dumnezeu; dă socoteală pentru păcatele lui şi îşi câştigă iertarea. Aceşti învăţători spun că, deşi Dumnezeu îndepărtează vina omului, El trebuie să-l pedepsească pe om de dragul disciplinei, dar omul poate evita aceasta prin “satisfacere”. Dacă e adevărat acest lucru, atunci mântuirea noastră nu mai depinde numai de mila lui Dumnezeu, ci şi de faptele noastre bune. Contrar acestei idei, Scriptura ne învaţă că iertarea este gratuită. “El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”(Tit 3:5). Cuvântul “iertare” vorbeşte despre un dar. Când spunem că un creditor a iertat o datorie spunem că el a anulat-o şi că nu mai este nimic de plătit. În acelaşi fel Domnul spune: “Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Isaia 43:25).

Romano-catolicii susţin că păcatele pot fi şterse de botez, dar pentru păcatele de după botez trebuie plătit prin fapte satisfăcătoare. Dar Ioan ne spune hotărât: “Dacă cineva a păcătui, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos cel neprihănit” (1 Ioan 2:1). Cristos este avocatul noastru continuu a cărui mijlocire înaintea lui Dumnezeu ne readuce mereu în favoarea Tatălui. Ioan Botezătorul a exclamat: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Romani 1:29). Isus singur este Mielul lui Dumnezeu ceea ce înseamnă că El este singura jertfă pentru păcat.

Mai există o altă învăţătură despre păcat care trebuie respinsă – aberaţia că unele păcate sunt scuzabile (neaducătoare de moarte), iar altele aducătoare de moarte. Oamenii care susţin această idee de ordinul ficţiunii afirmă că pentru păcate scuzabile putem plăti cu o simplă repetare a rugăciunii Domnului sau lăsându-se să fim stropiţi cu apă sfinţită etc.. Dar această falsă învăţătură contravine adevăratei învăţături a Scripturii pentru că în Scriptură se spune fără nici o deosebire că: “plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). Când un credincios păcătuieşte, păcatul acela nu va cauza moartea spirituală a credinciosului (cu toate că el o merită), deoarece Dumnezeu este milos şi nu-i condamnă pe acei care sunt în Cristos Isus.

Unul dintre argumentele folosite pentru a sprijini învăţătura “satisfacerii” pentru păcate este găsit în exemplul lui David care a fost pedepsit de Dumnezeu cu moartea Fiului Său după ce David a fost iertat pentru păcatul pe care l-a făcut împotriva lui Urie şi a lui Batşeba. Dar Dumnezeu administrează două feluri de pedepse: de corecţie şi de răzbunare dreaptă. Moartea fiului lui David a fost pedeapsa lui Dumnezeu de corectare nu de revărsare a blestemului Lui.

Alte învăţături romano-catolice

O altă învăţătură pe care o respingem în mod categoric este învăţătura despre indulgenţă. Această învăţătură spune că există merite ale lui Cristos, ale apostolilor şi ale martirilor care sunt depozitate ca o comoară a Bisericii pe care Papa şi episcopii le pot împărţi altor oameni. Dacă doctrina aceasta ar fi adevărată atunci păcatele ar putea fi iertate prim meritele apostolilor şi ale martirilor, dar Biblia spune: “Sângele lui Isus Cristos ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1:7). În Evrei 10:14, ni se spune: “Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”. Iertarea păcatelor nu poate depinde în nici un fel de sângele martirilor.

Purgatoriul este învăţătura care susţine că după moarte omul trebuie să mai facă o altă “satisfacere” pentru păcatele sale înainte de a putea fi primit de Dumnezeu. Am arătat deja că sângele lui Isus este singurul mijloc de îndepărtare a păcatelor şi că nu mai este nevoie de nici o altă lucrare pentru a “satisface” dreptatea lui Dumnezeu înainte ca păcătosul să fie mântuit. Deci, dacă nu există purgatoriu atunci nu există nici chemarea de a ne ruga pentru oamenii care au murit, pentru că aceştia sunt deja ori primiţi ori respinşi de Dumnezeu. Biblia nu ne spune nicăieri să ne rugăm pentru cei ce au murit.

Articol preluat din cartea Creștinism biblic de John Calvin (Editura Făclia, Oradea, 1998).

© Editura Făclia

 

Evenimentele ultimelor zile

A. Aplicația istorică pentru biserică în ansamblu

Ploaia timpurie a venit în Ziua Cincizecimii, în anul 31 d.Hr.

Ucenicii au respectat porunca Domnului Hristos, așteptând în Ierusalim împlinirea făgăduinței Tatălui — revărsarea Duhului Sfânt. Totuși, nu au așteptat într-o stare de inactivitate. Raportul spune că “tot timpul stăteau în Templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu”. (Luca 24, 53.) EUZ 184.1

În timp ce așteptau îndeplinirea făgăduinței, ucenicii își umileau inima, printr-o pocăință sinceră, și își mărturiseau necredința…. Ucenicii se rugau cu multă seriozitate pentru a fi pregătiți să intre în legătură cu oamenii și, în relațiile lor de zi cu zi, să le adreseze cuvinte prin care cei păcătoși să fie conduși la Hristos. Ei au înlăturat toate disputele și toate dorințele pentru supremație și au devenit foarte apropiați unul de altul, într-o atitudine de frățietate creștină. — The Acts of the Apostles, 35-37 (1911).EUZ 184.2

Numai după ce ucenicii au ajuns la o unitate desăvârșită, când nu s-au mai certat pentru locul cel mai înalt, a fost revărsat Duhul Sfânt asupra lor. — Testimonies for the Church 8:20 (1904). EUZ 184.3

Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii sau al primei ploi, iar rezultatul a fost măreț. Duhul Sfânt va rămâne prezent în biserica adevărată până la încheierea timpului. — The Acts of the Apostles, 54, 55 (1911). EUZ 184.4

Rezultatele ploii timpurii din Ziua Cincizecimii

Sub influența Duhului Sfânt, au fost rostite cuvinte de pocăință și mărturisire, amestecate cu cântece de mulțumire pentru păcatele iertate…. Mii de suflete au fost convertite într-o singură zi…. EUZ 185.1

Duhul Sfânt … i-a făcut capabili să vorbească, în mod fluent, în limbi care până atunci le fuseseră necunoscute…. Duhul Sfânt a făcut pentru ei ceea ce ei n-ar fi putut să îndeplinească într-o viață întreagă. — Idem, 38, 40. EUZ 185.2

Inima le-a fost umplută peste măsură cu o bunăvoință atât de mare, atât de profundă, atât de cuprinzătoare, încât i-a îndemnat să meargă până la capătul pământului pentru a mărturisi despre puterea lui Hristos. — Idem, 46. EUZ 185.3

Care a fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii? Vestea cea bună despre un Mântuitor înălțat a fost dusă până în cele mai îndepărtate părți ale lumii locuite…. Biserica a văzut cum sufletele convertite veneau spre ea din toate direcțiile. Cei ce se îndepărtaseră de Dumnezeu au fost reconvertiți…. Ținta stăruitoare a credincioșilor era aceea de a manifesta un caracter asemenea caracterului lui Hristos și de a lucra pentru extinderea împărăției Sale. — Idem, 48. EUZ 185.4

Făgăduința ploii târzii

Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a constituit “ploaia timpurie”, și măreț a fost rezultatul. Dar “ploaia târzie” va fi și mai îmbelșugată. — Testimonies for the Church 8:21 (1904). EUZ 185.5

Este făgăduit că, aproape de încheierea secerișului pământului, va avea loc o binecuvântare specială a harului lui Dumnezeu, cu scopul de a pregăti biserica pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului Sfânt este asemănată cu ploaia târzie. — The Acts of the Apostles, 55 (1911). EUZ 186.1

Chiar înainte de venirea ultimelor judecăți ale lui Dumnezeu asupra pământului, va avea loc printre cei ce alcătuiesc poporul Domnului o asemenea redeșteptare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din vremea apostolilor. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Săi. — The Great Controversy, 464 (1911).EUZ 186.2

Lucrarea va fi asemănătoare celei de la Ziua Cincizecimii. Așa cum “ploaia timpurie” a fost dată la începutul lucrării de evanghelizare, prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru a contribui la răsărirea prețioasei semințe, tot așa “ploaia târzie” va fi dată la încheierea lucrării, pentru a pregăti secerișul. — Idem, 611. EUZ 186.3

Ploaia târzie va produce marea strigare

În vremea aceea, “ploaia târzie”, sau reînviorarea de la fața Domnului va veni ca să dea putere glasului celui tare al îngerului al treilea și să-i pregătească pe sfinți pentru a rezista în timpul revărsării ultimelor șapte plăgi. — Early Writings, 86 (1854). EUZ 186.4

I-am auzit pe aceia care purtau armura vestind adevărul cu o mare putere. Lucrarea lor a avut efect…. Am întrebat ce a produs această mare schimbare. Un înger a răspuns: “Aceasta este ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului, marea strigare a îngerului al treilea.” — Idem, 271.

 

Mondialistii  îi leagana si pe pocaiti cu ploaia somnului global…

Ultimele două săptămâni au fost pline de tensiune pentru mine. La început a fost o corespondență privată cu pastorul Myers, organizatorul OPG, dar apoi discuția a continuat pe un forum public.

M-am simțit din nou la Minneapolis, în 1888, și am înțeles din proprie experiență ce gândea sora White când a spus: Am înțeles starea bisericii Laodicea ca niciodată mai înainte.

Dacă ar trebui să redau în trei cuvinte rezultatul acestei ciudate bătălii, acestea ar putea fi: Îngerul nu recunoaște.

Desigur, mă refer la îngerul bisericii Laodicea, care nu recunoaște nici în ruptul capului că el este persoana căreia i se adresează Martorul Credincios.

Ca orice pastor adventist, fratele Myers este convins că el își face datoria corect, că planul pentru aducerea ploii este legitim, și că el nu are nicio responsabilitate pentru întârziere. Nu știe de ce ploaia nu a căzut timp de 120 de ani, și nici nu-l interesează. În același timp, susține sus și tare că el a primit solia 1888, crede în îndreptățirea prin credință și luptă pentru biruința asupra păcatului. El nu crede că există motive serioase pentru întârzierea ploii, și nici că pot exista evenimente cumplite în istoria noastră denominațională care Îl împiedică pe Dumnezeu să ducă lucrarea la încheierea ei.

Voi prezenta aici câteva dintre punctele principale ale dialogului nostru. Iată mesajul din deschiderea topicului, care s-a numit Operation Global Rain: Our Modern Wailling Wall.

„Ce s-a întâmplat?, se întreabă evreul ortodox devotat, în chin sufletesc și consternare.

„Chiar astăzi, când repetă la nesfârșit vechile preziceri pe care Domnul le-a făcut lui Avraam, Isaac și Iacov, el este în mod sincer perplex. „Când Se va trezi Dumnezeul părinților noștri să-Și împlinească făgăduințele atât de întârziate, de a trimite pe Mesia?

„Dragul nostru Clifford Goldstein ar fi bucuros să-l bată pe umăr și să-i spună: “Prietene, nu mai este nevoie să plângi! Dumnezeul lui Avraam nu a dormit și nici nu a fost nepăsător. El Și-a ținut făgăduința. El a fost credincios și L-a trimis pe Mesia – în Isus din Nazaret. Singura problemă este că părinții tăi, nereușind să-L recunoască, L-au răstignit.”

„De ce poate Cliff să-l ajute pe evreul confuz de astăzi? Pentru că el a citit și a crezut istoria alternativă a acelei vremi. A ajuns să înțeleagă faptul că niște manuscrise obscure și neoficiale sunt mai credibile decât raportul oficial al națiunii.

„Acum, în 2007, istoria se repetă.

„Poporul nostru adventist se apleacă asupra prezicerilor pe care Domnul le-a făcut în vechime despre Ploaia Târzie și este la fel de uluit ca evreii. Iar poporul nostru vrea să facă ceva. Și acel ceva se numește „Operațiunea Ploaie Globală” (operationglobalrain.com), iar spiritele s-au încins. Ei vor ca ploaia să cadă în data de 7.7.07.

„Din nefericire, de data aceasta Cliff nu îi poate ajuta, pentru că el nu crede istoria alternativă despre 1888. El este un susținător înfocat al istoriei oficiale, respingând ideea că în acea perioadă istorică Dumnezeu a dat începutul Ploii Târzii și al Marii Strigări.

Dar aceia care au încredere în istoria neoficială despre 1888 știu că Hristos a fost respins și că Duhul Sfânt a fost ridiculizat atunci. Și că fără pocăință colectivă, nu există nicio șansă ca să vedem Ploaia Târzie.”

 

Apoi am indicat adresa unde am postat scrisoarea deschisă pentru pastorul Myers, și am invitat pe participanți la dialog.

Nu mă așteptam ca organizatorul proiectului să apară pe forum, mai ales că știam că nu a dorit să răspundă scrisorii mele atât de mult timp. Dar a venit. Și ce am înțeles din dialogul cu el m-a amuțit. Abia acum am înțeles ce vrea să spună Martorul Credincios în mesajul adresat îngerului bisericii Laodicea, când spune că starea lui îi produce o asemenea greață, încât are o permanentă senzație de vomă.

 

 

Ploaia Globlă: Punctul unu

 

În articolul principal de pe sit, intitulat “Operațiunea Ploaie Globală,” în primul paragraf, staful OPG spune așa:

„Nu au existat vorbitori speciali, ci doar un grup de ucenici rugându-se pentru nimic altceva decât revărsarea ploii târzii.”

„Nimic altceva” înseamnă nimic altceva, iar eu mă aflu sub obligația să văd ce a fost lăsat la o parte. Când marchezi o expresie cu bold și subliniere, intenția este clară: Nu există solie specială, pocăință colectivă, recunoașterea stării laodiceene sau mărturisire; nu există interes în încheierea marii controverse, în curățirea sanctuarului, nimic despre locul nostru în procesul lui Dumnezeu.

Este adevărat, peste tot pe sit există puternice chemări la pocăință, dar este o pocăință pentru păcate individuale, personale, păcatele uzuale comise zilnic și care cer mărturisire, dar nu este pocăința aceea necesară în Ziua Ispășirii Finale.

Timp de 120 de ani am avut SOMN GLOBAL de cel mai profund model. De aici, suntem acum chemați să sărim direct în PLOAIE GLOBALĂ de slăvi celeste. Nu merge așa, și nu deoarece Dumnezeu nu dorește acest lucru, ci pentru că nu poți participa la ospățul nunții fără să aibă loc nunta. Ce lipsește? Ce se află între noi și nuntă?

Dumnezeu este îndurător, și ne cheamă iară să alegem între două opțiuni: POCĂINȚĂ COLECTIVĂ GLOBALĂ, sau ZGUDUIRE GLOBALĂ.

Câteva cuvinte despre fiecare:

SOMN GLOBAL: Timp de 120 de ani, biserica a crescut, grasă și tot mai grasă numeric, dar din punct de vedere spiritual se află în somn profund. Adevărat, am avut multe proiecte, campanii, botezuri uriașe, și toate celelalte. Acum privim înapoi și înțelegem tot mai bine că ele erau programe orientate pe fapte, un fel de somnambulism spiritual generat de un tipar pre-programat al psihicului adventist. Puterea Duhului nu era prezentă în ele. Hristos a fost răstignit demult, fără să înțelegem sau să recunoaștem, și astfel a fost incapabil să Se manifeste în fața lumii prin noi.

POCĂINȚĂ COLECTIVĂ GLOBALĂ: “Îngerul” bisericii poate face o mișcare ce ar ului veacurile, făcând întoarcerea (metanoia) așa cum sugerează Martorul Credincios, în timpul și locul în care Hristos a fost străpuns, în încercarea Lui de a ne oferi cheia pentru încropeala noastră.

Permiteți-mi să folosesc terminologia OPG:

Imaginați-vă sute de pastori adventiști, administratori și angajați, la amvon sâmbătă dimineața, adresându-se turmei din sală:

„Fraților, trebuie să fac o mărturisire șocantă. Ne aflăm într-o încurcătură teribilă. Ca biserică, noi am străpuns pe Fratele Nostru mai mare în timpul sesiunii Conferinței Generale din 1888, la Minneapolis. De atunci, suntem pe cont propriu, rătăcind prin pustia păcatului fără speranță. Frații mei, eu sunt vinovat pentru așa ceva, și mărturisesc înaintea voastră și înaintea lui Dumnezeu că nu am făcut nimic spre a studia și descoperi adevărul, contând mai mult pe varianta oficială a istoriei noastre, decât pe raportul inspirat al servei Domnului. O, Dumnezeul nostru, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, nouă, președinților noștri, savanților noștri, administratorilor noștri, și mie, cel mai neînsemnat dintre slujitorii Tăi, deoarece am păcătuit împotriva Ta. Iartă-ne Doamne, și iertați-ne voi, fraților.”

O asemenea mărturisire globală ar pune Laodicea în șoc instantaneu, deschizând drumul pentru marea reconciliere a veacurilor, Ziua Ispășirii Finale pentru cei vii. O astfel de situație este descrisă în Zaharia 12:10-13, unde poporul lui  Dumnezeu este prezentat chiar într-o stare de șoc, produsă de faptul de necrezut că noi am STRĂPUNS pe întâiul nostru născut, adică pe Întâiul nostru născut, evident. Doar după așa ceva poate avea loc Zaharia 13:1.

ZGUDUIRE GLOBALĂ: Dacă îngerul bisericii Laodicea nu este dispus să facă așa ceva, membrii vor trebui să vină în față și să spună bisericii despre fapta noastră teribilă din 1888, și despre responsabilitatea noastră colectivă pentru acea decizie letală. La fel ca ucenicii: „Fraților, ați răstignit pe Domnul slavei! Vă rugăm, pocăiți-vă!”

Ellen White descrie zguduirea:

„Am întrebat despre semnificația zguduirii pe care am văzut-o, și mi s-a arătat că ea va fi cauzată de mărturia hotărâtă declanșată de sfatul Martorului Credincios pentru cei din Laodicea. Ea va avea efect asupra inimii primitorului, și îl va face să înalțe standardul și să proclame adevărul direct. Unii nu vor suporta această mărturie hotărâtă. Ei se vor ridica împotriva ei, ceea ce va produce o zguduire în poporul lui Dumnezeu” (EW 270).

Doar după ce una dintre aceste două opțiuni se produce, putem vorbi despre Ploaia Târzie, Ploaia Globală.

 

 

Ploaia Globală: Punctul doi

 

Ideea că un adventist cu toate doagele la cap poate să aibă rezerve, ba chiar să se opună deschis unui proiect global pentru Ploaia Târzie, produce fiori în conștiința adventistă. Și reacția este brutală: “Trebuie să fie vorba de cei ce tulbură pe Israel.”

După cum vă puteți imagina, când am intrat prima oară pe situl OPG, am vânat cu pasiune măcar o slabă referire la marea controversă și caracterul lui Dumnezeu prezentat ca subiect central de inspirație pentru cititori.

În articolele principale, de prezentare a proiectului, n-am găsit așa ceva. Am citit articolele diferiților autori. Doar slabe referiri la paragrafe din contextul 1888, dar nicio urmă despre vreun act de opoziție sau rebeliune împotriva Duhului Sfânt în încercarea Lui de a ne oferi singura solie capabilă să dezlănțuie puterea teribilă a lui Dumnezeu, putere care trebuie să lumineze pământul cu slava Lui.

Acea putere se află în prezentarea lui Hristos “mai proeminent” decât a bănuit vreodată rămășița. Are de-a face cu motivul primordial al biruinței Sale asupra păcatului, adică locuirea lui Dumnezeu în El ca într-un templu. În Hristos, Dumnezeu ne spunea: „Dragul meu popor, tu ai auzit multe lucruri cumplite despre Mine. Chiar dorești să cunoști caracterul Meu, sufletul Meu, reacția Mea față de păcat? Sunt aici, locuind într-unul dintre frații voștri, adevăratul Meu templu. Dați-I atenție, cercetați-L, întrebați-L, testați-L, ascultați ce spune, dar mai ales priviți cum rezolvă situațiile complexe, cum îi tratează pe păcătoși, și apoi comparați tot ce ați auzit despre Mine în lunga voastră istorie. Și dacă vă place ceea ce descoperiți, atunci voi pune și în inima voastră legea Mea.”

Aceasta a fost soluția simplă la încropeala noastră. Ascultați:

„Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: „Cunoaște pe Domnul!” Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ier 31:34).

Pentru noi, acea făgăduință este încă în viitor, din nefericire. Ca popor, noi nutrim o imagine despre Dumnezeu care ne-a fost transmisă de către un lanț întreg de rabini care au citit pe Moise cu mahrama pe față. Chiar și pe vremea lui Pavel mahrama era prețuită:

„Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos” (2 Cor 3:14).

Spre rușinea noastră, noi și astăzi privim la Dumnezeu din spatele mahramei; ne este teamă de El, teamă de dragostea Lui care este „dreaptă.” Am făcut din îndreptățire o mahramă modernă, sub care să trăim fericiți cu omul cel vechi, sub legea păcatului și a morții. Suntem încântați că avem o „relație” cu Hristos, deși încă suntem „căsătoriți” cu omul cel vechi.

Ellet J. Waggoner a văzut rana profundă a Laodiceei, expusă clar în Romani 7:3. „Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema adulteră.”

Aceasta este starea laodiceană. Omul cel vechi este bine-mersi, dar noi suntem înamorați de „relația” cu Hristos.

Această teologie a „relației” este predicată peste tot în creștinism, inclusiv la noi, ca autentica neprihănire prin credință, dar în realitate nu este nimic altceva decât adulter spiritual. Oficial, public, cu Hristos, în pat cu Baal. Desigur, sub o campanie puternică de negare, cât timp nu există martori. Martori Credincioși.

„Știu aventurile tale, că nu ești nici cu Mine, nici cu el. O, dacă ai fi doar cu Mine, sau doar cu el… Dar, fiindcă trăiești în adulter, nici cu Mine, nici cu el, simt că îmi vine să vomez permanent.”

Când caracterul lui Dumnezeu este văzut fără mahramă, așa cum a fost descoperit în Hristos, când leacul din Galaad va pregăti un popor care să stea în fața lumii ca „terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului,” atunci și doar atunci lumea va fi zguduită din temelii. Deosebirea dintre adevăratul Hristos și Baal va lăsa omenirea cu gura căscată.

„Pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Fil 2:10-11).

 

 

Ploaia Globlă: Punctul trei

 

„Noi, cei din această mișcare, nu spunem că Ploaia Târzie va veni, sau poate veni, doar pentru că ne rugăm noi pentru ea. Pur și simplu nu știm ce va face Dumnezeu. S-ar putea să nu fim gata” – Staful OPG

Nici că se poate mai adevărat.

Atunci, de ce Ploaie Târzie Globală și nu Pocăință Colectivă Globală? De ce să demarezi un proiect dacă n-ai idee „ce va face Dumnezeu”?

Martorul Credincios ne cheamă la un fel de pocăință despre care știm sigur ce va face Dumnezeu cu ea. Vezi Zaharia 12:10-13:1. Adevăratul Duh va duce acest popor la un „plânset amar,” dar nu pentru păcate individuale și idoli personali, ci din cauza înțelegerii că am străpuns pe Întâiul nostru născut, pe Fratele nostru mai mare, Capul unei noi familii omenești.

Motivul pentru care eu cred că ați numit acest proiect „Operațiunea Ploaie Globală” este acela că nu există adventist zdravăn la cap în toată lumulița asta care să poată avea ceva împotriva Ploii Târzii. Nu sunteți străini de efectele garantate ale programelor de tip „interesul clientului.” Dă-le ce-și visează și ai dat lovitura. La fel ca legea atracției în straie adventiste: Cere orice visezi, și Golul va crea acea realitate pentru tine. Fără reguli, condiții, limite [vezi detalii aici].

Dar chemarea la pocăință colectivă nu a fost niciodată populară, și de-a lungul istoriei, doar suflete singuratice precum Daniel, Moise sau Hristos au fost destul de brave să coboare atât de jos. Noi îi onorăm, dar suntem destul de reținuți în a le călca pe urme.

Gloata nu are, de obicei, apetit pentru meniuri precum vină colectivă sau interes pentru cauza lui Dumnezeu în proces. Nici chiar cei mai buni dintre ucenicii lui Hristos n-aveau habar ce face Isus în Grădină, când sângele a fost rezultatul negării voinței personale.

„S-ar putea să nu fim gata.”

Sigur că da. Lansezi o excitare de proporții globale, momești poporul cu visul vieții lui, și când nu se întâmplă nimic spui: „Știți, nu ați fost gata. Nu v-ați rugat destul. Mai este aluat în căminuri. Uleiul pentru ochii capilor de familie a fost expirat sau de proastă calitate. Nu s-au alăturat suficiente comunități. Prea mulți în biserică din cei ce nenorocesc pe Israel. Mai căutați prin dulapuri DVD-uri reprobabile. Renunțați la farduri. Vindeți inelul acela prețios din sertarul din dreapta. Data viitoare ne sforțăm mai tare. Haideți s-o repetăm pe 8.08.08” – și așa mai departe.

Cu ce se deosebesc toate acestea de ceea ce făceau clericii din vremea lui Ahab spre a aduce ploaia? Timp de trei ani ei s-au rugat zi și noapte, cu putere și hotărâre, pentru binele țării, pentru onoarea împăratului și pentru prosperitatea scumpului popor al lui Dumnezeu. Dar în zadar. Aproape că îi aud vorbind, după obositoarele sesiuni de rugăciune: „Pur și simplu nu știm ce face Dumnezeu. Poate dorește mai multă rugăciune. Sau poate nu suntem gata. Să încercăm mai cu forță.”

Vă implor, prieteni, nu vă simțiți ofensați. Acei frați erau corpul pastoral al zilei, cu familii bune și copii scumpi, bărbați respectați, cu autoritate în biserică, întăriți cu binecuvântare în numele lui Dumnezeu, cu influență serioasă asupra împăratului. Nu uitați, aici vorbim despre poporul lui Dumnezeu, și nu despre vreo națiune păgână din vecini.

În toți acești ani de foamete, nici măcar un singur membru al bisericii nu a îndrăznit să sugereze că problema este cu preoția. Singurii protestatari în viață se aflau în peșteri, ascunși de Obadia.

Ceea ce aveau ei nevoie nu era rugăciune mai multă sau acțiune decisivă. Ei aveau nevoie de alifie pentru ochi de la un Negustor ceresc. Hristos nu era în tabără, fiind înlocuit de adversarul Său, iar clasa academică a lui Israel nu știa. Pe ei nu-i interesau marea controversă, și nu știau că „viața veșnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine.”

Ca o lecție pentru noi, la data aceea ploaia a venit doar după o Zguduire Globală. Și ni se spune că toate acestea au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.

De aceea, frați și prieteni, de ce să nu ne aplecăm cu seriozitate asupra acestui caz, și să învățăm lecția istoriei? Vă mai aduceți aminte de Santayana? „O națiune care nu își cunoaște istoria este condamnată să o repete.” De ce se întâmplă așa? Deoarece un anumit personaj folosește aceleași metode câștigătoare ori de câte ori poporul nu are habar de istoria lui.

Istoria sacră este istoria noastră, de la porțile Edenului până la a doua venire. Învață, sau pierzi în fața acelorași șmecherii ancestrale.

Înainte de a intra într-o aventură atât de riscantă, este nevoie să ne asigurăm că destinatarul rugăciunilor noastre pentru ploaie este Domnul Dumnezeul lui Israel, și nu dumnezeul Ecronului. Altfel, nu ne vom mai da niciodată jos din patul laodiceanismului nostru mortal în aceste zile, când Beelzebub îl imită pe Hristos cu un așa succes amețitor și, spre completa mea dezamăgire, neobservat de străjerii de pe zidurile Sionului.

 Strategii satanice împotriva ploii târzii şi a marii strigări

Multiplicarea rezultatului înviorării de la Conferinţa Generală

Sesiunii Conferinţei Generale i-au urmat numeroasele adunări anuale de tabără, precum şi conferinţe, pe întreg teritoriul Statelor Unite şi în alte ţări. O.A. Olsen ştia foarte bine că la Conferinţa din 1893 a fost „un timp de înviorare în prezenţa Domnului. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste pastori şi popor”. Ştia de asemenea că „binecuvântările nu au fost doar pentru delegaţi şi pentru cei adunaţi la Conferinţă, ci s-au extins în acelaşi timp în multe alte locuri”. Olsen relata că atunci „cei mai mulţi din poporul nostru auziseră de natura întrunirilor de la Conferinţa Generală şi aşteptau, pe bună dreptate, ca unele din acele binecuvântări să se reverse şi la propriile lor [adunări de tabără şi] conferinţe”. Până la sfârşitul sezonului de tabere, Olsen putea declara că „spre slava Domnului, aşa a şi fost”.[1]

În cursul următoarelor luni, prin jurnalele bisericii au fost făcute cunoscute astfel de rapoarte de la adunările de tabără şi de la conferinţe. W.W. Stebbins relata de la nişte întruniri din Kansas că „Domnul ne-a dat binecuvântarea Sa uimitoare, unindu-ne inimile prin legăturile dragostei şi păcii, făcând să se topească greşelile şi dezbinarea înaintea puterii Duhului Său”. El afirma de asemenea că „unii au găsit pentru prima dată pacea şi noi putem da mărturie cu privire la căderea ploii târzii”.[2]

La plecarea din Battle Creek, D.T. Shireman a putut aprecia mai mult frumuseţea naturii create de Dumnezeu. Când a ajuns acasă, în Carolina de Nord, chipurile fraţilor lui „străluceau de binecuvântarea Domnului”. Aceasta l-a făcut pe Shireman să proclame: „Ei au primit ploaia târzie”.[3]

După ce a vizitat Iowa, Nebraska, Dakota şi Minnesota, L. Johnson declara că unii membri „se bucură în Domnul şi primesc ploaia târzie”.[4] Scriind din Dakota de Sud, N.P. Nelson îşi amintea că „de la ultima noastră adunare de tabără, au mai căzut câţiva stropi ai ploii târzii, da, ba chiar a şi plouat mai tare”; dar, întreba el, „nu putem noi să aşteptăm cu încredere o mult mai mare binecuvântare la sărbătoarea noastră anuală din 1893?”.[5]

Întunericul care a urmat

Astfel de rapoarte ar trebui să ne bucure când analizăm istoria noastră, dacă n-ar mai fi şi restul poveştii. Cu siguranţă că putem învăţa din victoriile câştigate, dar, la urma urmelor, dacă ploaia târzie a început şi nu ar fi fost împiedicată, nu ar fi revenit demult Hristos? Astfel se face că Satana, temându-se pentru propria lui existenţă şi continuându-şi răzvrătirea subtilă, a născocit câteva strategii împotriva bisericii din 1893, pentru a anula efectele începutului ploii târzii şi marii strigări care a urmat:

 1. Prin critici fanatice aduse împotriva bisericii.
 2. Prin influenţe lumeşti în biserică şi în şcolile noastre.
 3. Prin greşeli ale solilor înşişi.
 4. Prin orbire fariseică, continuându-se lupta împotriva soliei de la Minneapolis şi împotriva solilor ‒ şi chiar atribuind însăşi lucrarea Duhului Sfânt extremismului, incitării şi fanatismului ‒ Satana a reuşit să producă o întârziere.

Vom arunca o scurtă privire asupra fiecăreia dintre aceste strategii. În acest capitol vom examina primele două strategii satanice ‒ iar celelalte două, în următorul capitol.

 1. „Biserica este Babilonul”: critici fanatice împotriva bisericii

În cursul verii anului 1892, A.W. Stanton, secretarul Societăţii din Montana pentru publicarea broşurilor, ajunsese să fie dezgustat de anumite acţiuni greşite ale unor lucrători adventişti. Curând, acest dezgust s-a mărit şi a devenit critică deschisă la adresa bisericii, până acolo încât el a început să proclame că biserica adventistă devenise parte din „Babilon”. La începutul lui 1893, Stanton a publicat o broşură de 64 de pagini numită „Marea strigare!”, care căuta să prezinte falimentul spiritual al Bisericii Adventiste şi să proclame chemarea de „a ieşi din ea”. Broşura lui era compusă în mare măsură din Mărturii ale lui Ellen White aplicate greşit, părând să aplice chiar în dreptul lui unele dintre comentariile ei pozitive scrise de fapt despre solia de la Minneapolis şi despre solii ei. Stanton şi-a difuzat pe scară largă broşura; unii dintre susţinătorii lui s-au asigurat ca toţi delegaţii veniţi la sesiunea Conferinţei Generale din 1893 să primească şi ei câte o copie.

Pe de altă parte, W.F. Caldwell era un membru laic activ, recent convertit în Biserica Adventistă. După o săptămână de studiu biblic intensiv, el s-a convins că biserica intrase într-un „somn de moarte” şi că nu trăia după lumina pe care o avea. Participând la conferinţa din 1893, Caldwell a primit o copie a broşurii lui Stanton „Marea strigare”, care a părut să-i confirme concluziile. Curând s-a întâlnit cu Stanton şi amândoi s‑au asigurat unul pe altul că se aflau pe drumul cel bun. Ca urmare, Caldwell a plecat de îndată în Australia, la cererea lui Stanton şi pe cheltuiala acestuia, pentru a proclama solia lor despre „marea strigare”.[6]

Ellen White nu a întârziat să dea un răspuns noii mişcări, arătând totala falsitate a pretenţiilor acestor oameni, în special în lumina revărsării Duhului lui Dumnezeu la sesiunea Conferinţei Generale din 1893. O astfel de utilizare greşită a Mărturiilor ei de mustrare, scrise iniţial pentru a-i aduce pe unii la pocăinţă şi reformă ‒ iar nu pentru a-i chema să iasă din biserică ‒ nu a putut aduna mai mult decât câţiva sub stindardul lui Stanton şi Caldwell. Însă mult mai mari pagube s-au produs prin anularea efectului adevăratului scop al sfaturilor lui Ellen White, care fuseseră acum duse la extrem. Într-o scrisoare trimisă lui Stanton, Caldwell şi prietenilor lor, Ellen White le punea câteva întrebări pentru a le cerceta inima, întrebări care aruncau lumină şi asupra celor ce se petreceau în realitate la sesiunea din 1893 a Conferinţei Generale:

„Am înţeles că amândoi aceştia au fost la Conferinţa Generală [din 1893]… Oare n-au putut ei să discearnă acolo descoperirile Duhului lui Dumnezeu? N-au putut vedea că Dumnezeu deschidea ferestrele cerului şi revărsa binecuvântarea? De ce n-au putut? S-au dat mărturii pentru corectarea şi sfătuirea bisericii. Şi mulţi au aplicat practic solia pentru Biserica Laodiceea şi şi-au mărturisit păcatele, pocăindu-se cu sufletul zdrobit. Ei au auzit glasul lui Isus, Neguţătorul ceresc…

Aceşti fraţi care pretindeau că au această minunată lumină trebuia să facă şi ei aceeaşi lucrare de pocăinţă şi mărturisire, curăţind astfel gunoiul de la uşa inimii lor şi deschizând uşa inimii pentru a-L primi cu bucurie pe Oaspetele ceresc. Dacă ei s-ar fi aşezat în lumină, ar fi primit din ceruri cea mai preţioasă binecuvântare. Ar fi văzut atunci că Domnul, prin harul Său, Se arăta într-adevăr poporului Său şi că Soarele neprihănirii răsărise peste ei. Aceasta era împlinirea târgului propus de Neguţătorul ceresc. Sfatul lui Hristos pentru biserica laodiceeană era urmat şi toţi cei care îşi simţeau sărăcia cumpărau aur (credinţă şi dragoste), haine albe (neprihănirea lui Hristos) şi doctorie pentru ochi (adevăratul discernământ spiritual).

De ce nu au făcut astfel aceşti fraţi, de ce nu s-au aşezat în lumină? Ei erau loviţi de sărăcie şi nu ştiau. Nu lucrau pentru Hristos, nu au fost smeriţi şi supuşi de Duhul lui cel Sfânt şi erau atât de orbiţi încât nu puteau vedea razele puternice de lumină care veneau de la tronul lui Dumnezeu peste poporul Său.

O, de ce nu I-au deschis ei uşa inimii lui Isus? De ce nu au îndepărtat chiar acolo tot ce împiedică razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii să lumineze lumea? În vreme ce binecuvântarea lui Dumnezeu pătrundea pretutindeni, în vreme ce prezenţa Lui sfinţea sufletele şi le făcea să I se consacre, ei de ce nu şi-au aşezat sufletul în lumină?… Cum au putut să vină de la întâlnirea aceea unde puterea lui Dumnezeu s-a revelat într-un mod atât de evident şi să proclame că marea strigare era că poporul care ţine poruncile este Babilonul?”[7]

În cursul verii următoare, Ellen White a continuat să scrie articole în care căuta să contracareze lucrarea lui Stanton şi Caldwell şi falsa lor „mare strigare”. Ea a dat mărturie că această lucrare a lui Satana avea să „răsune chiar în timpul în care Dumnezeu spune poporului Său: «Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine»”.[8] Ellen White ştia şi că o asemenea folosire greşită a scrierilor ei urma să aibă drept rezultat „neîncrederea în Mărturii şi, pe cât posibil, ei vor anula efectul lucrării pe care o fac eu de ani de zile”. Pentru că „atunci când se va descoperi că solia lor este eronată, Mărturiile, care au ajuns în compania erorii, vor împărtăşi aceeaşi condamnare; iar cei din lume… vor prezenta aceste lucruri drept dovezi că lucrarea mea nu este de la Dumnezeu sau din adevăr, ci că este falsă”.[9]

Chemările la pocăinţă pline de putere, adresate de Ellen White din cauza răzvrătirii împotriva soliei de la Minneapolis, urmau să fie anulate prin faptul că Mărturiile fuseseră folosite exagerat de cei care numeau Biserica Babilon.[10]* Încă o dată, ea a pus întrebări scrutătoare în articolele ei din Review:

„De ce aceşti oameni atât de plini de zel pentru cauză nu au fost prezenţi la Conferinţa Generală [din 1893], ţinută la Battle Creek, aşa cum cei devotaţi au fost prezenţi la Ierusalim la timpul revărsării Duhului Sfânt? În inima lucrării, oamenii şi-au deschis vistieriile lor de lumină, dar, în timp ce Domnul Îşi revărsa Duhul peste popor, au primit aceştia ungerea cerească? În timp ce în rândul poporului se manifesta puterea adânc mişcătoare a Duhului lui Dumnezeu, iar sufletele se converteau şi inimile împietrite se zdrobeau, erau şi din cei care ascultau de sugestiile lui Satana, inspiraţi de un zel venit de jos ca să iasă şi să proclame că tocmai ceilalţi, care primesc Duhul Sfânt, care urmează să primească ploaia târzie şi slava care trebuie să lumineze întreg pământul, tocmai aceştia sunt Babilonul. Oare Domnul le-a încredinţat solia acestor soli? Nu; căci nu era o solie a adevărului.[11]

Când se ridică unii care susţin că au o solie de la Dumnezeu, dar, în loc să lupte împotriva puterilor şi stăpânirilor şi căpeteniilor întunericului acestei lumi, ei se aşază în formaţie de luptă şi întorc armele de război împotriva bisericii militante ‒ temeţi-vă de ei. Aceştia nu poartă însemnele divine. Dumnezeu nu le-a dat o astfel de lucrare împovărătoare. Ei vor să distrugă ceea ce Dumnezeu vrea să refacă prin solia laodiceeană. El provoacă numai răni pe care le va vindeca, nu răni care duc la pieire…

Ce bucurie mi-a adus în inimă raportul de la sesiunea Conferinţei Generale [din 1893], că multe inimi s-au înmuiat şi s-au supus, că mulţi au făcut, smeriţi, mărturisiri şi au curăţat gunoiul de la uşa inimii care Îl împiedica pe Mântuitor să intre. Cât de bucuroasă am fost să aflu că mulţi L-au primit pe Isus ca pe un oaspete permanent. Cum se face că aceste broşuri [«The Loud Cry»], care denunţă Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea ca fiind Babilon, au fost difuzate pretutindeni în străinătate, chiar în vreme ce biserica primea revărsarea Duhului lui Dumnezeu? Cum se face că oamenii pot să fie înşelaţi într-o măsură atât de mare încât să-şi închipuie că marea strigare constă în chemarea poporului lui Dumnezeu să iasă dintr-o biserică ce se bucură de o vreme de înviorare? O, fie ca aceste suflete înşelate să vină în lumină, să primească binecuvântarea şi să primească putere de sus.”[12]

 1. Trăsături lumeşti în biserică

Cu toate că falsa „mare strigare” a avut un efect negativ asupra bisericii, un şi mai mare efect negativ l-a avut înrăutăţirea situaţiei din inima lucrării, în Battle Creek. Un lucru era sigur în ochii lui Ellen White ‒ Dumnezeu Îşi revărsase într-adevăr Duhul, în măsură îmbelşugată, asupra instituţiilor adventiste, şcolilor, adunărilor de tabără şi la sesiunea Conferinţei Generale din 1893. Totuşi, se punea întrebarea: cum răspunseseră oamenii la acea revărsare şi care aveau să fie rezultatele pe termen lung?

W.W. Prescott relata în iulie 1893 că „a existat o reacţie negativă după înviorarea din 1892 [de la Colegiul Battle Creek]. O anume lipsă de unitate şi loialitate în rândul unora dintre profesori s-a extins şi în rândul studenţilor”.[13] De fapt, chiar înainte de încheierea cursurilor şi închiderea colegiului pe timpul verii, s-a afirmat că Prescott a declarat că situaţia „în rândul studenţilor, şi în întreg Colegiul, privită din punct de vedere religios, era mai rea decât văzuse el vreodată”. Unul dintre profesori a mers atât de departe încât să declare că „fiecare dintre studenţii care au înregistrat un progres în sezonul special de la Colegiu, în timpul iernii, a recăzut şi s-a întors într-o stare mai rea decât înainte”.[14]

Deşi s-au emis diferite păreri cu privire la cauza acestor lucruri, Ellen White a fost condusă la adevărata cauză a problemei. În 1893, „harul şi îndurarea lui Dumnezeu” „se revărsaseră din belşug” asupra celor de la Battle Creek, într-o „înviorare trimisă de sus prin ploaia Harului”, după cum declara ea. Însă, în vreme ce tinerii erau „mişcaţi de Duhul Sfânt, pentru a putea beneficia de binecuvântarea îmbelşugată şi a înainta de la lumină către o lumină şi mai mare, aproape toţi educatorii de la Battle Creek îşi pierduseră discernământul spiritual clar, pentru că nu au păstrat biruinţa printr-o veghere hotărâtă”. Ellen White deplângea „cât de uşor pot ei îndepărta Duhul Sfânt, îndurerându-L, prin faptul că se împotrivesc influenţei Sale înnobilatoare, sfinţitoare şi sacre. O, cât de rău a fost tratat darul primit!”[15]

În cursul verii următoare, Ellen White se temea ca recenta revărsare a Duhului Sfânt de la Conferinţă şi mişcările de înviorare şi reformă să nu ajungă să stagneze, din cauză că oamenii recădeau într-o stare lumească, lipsindu-le interesul pentru lucrarea misionară mondială. Îngrijorarea ei privea în mod special Battle Creek, aflat în inima lucrării. Scriindu-le fraţilor din America, ea îşi exprima pe larg această preocupare:

„Dacă bărbaţii şi femeile au primit o lumină crescută, ce fac ei acum? Ce fac pentru a-i avertiza pe bărbaţii şi femeile care nu înţeleg că Domnul vine curând?… Cine va pleca din căminul plăcut şi se va desprinde din legăturile cu persoane dragi, ca să ducă lumina preţioasă a adevărului pe tărâmuri îndepărtate… V-a deschis Domnul ferestrele cerului, a revărsat El pentru voi binecuvântarea la ultima Conferinţă? Cum aţi folosit darul lui Dumnezeu? El a oferit forţa motoare pe care vi-a pus-o în inimă, ca astfel, cu răbdare şi speranţă şi vigilenţă neobosită, să-L puteţi înălţa pe Isus Hristos şi pe El răstignit, să puteţi da avertismentul că Hristos vine pentru a doua oară cu putere şi slavă mare, chemându-i pe oameni să se pocăiască de păcatele lor. Dacă fraţii din Battle Creek nu se ridică acum să plece în câmpurile misionare, ei vor recădea într-un somn ca de moarte. Cum a lucrat Duhul Sfânt în inimile voastre?”[16]

În articolele publicate pe timpul verii, Ellen White a continuat să-şi exprime aceeaşi îngrijorare. Avea poporul rămăşiţei lui Dumnezeu să profite de marea lumină care i se dăruise sau avea să dormiteze, condamnând totodată alte biserici neadventiste din jurul său?

„Domnul aşteaptă să se îndure de poporul Său, să le dea o cunoaştere crescută a caracterului Său de Tată, a bunătăţii, îndurării şi dragostei Sale. El aşteaptă să le arate slava Sa; şi, dacă ei vor continua să caute să-L cunoască pe Domnul, vor şti că planul Său este pregătit…

Mulţi i-au privit pe cei care aparţin altor biserici ca pe nişte mari păcătoşi, când Domnul nu-i priveşte astfel. Cei care îi privesc aşa pe membrii altor biserici au nevoie să se smerească sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Aceia pe care îi condamnă ei poate că nu au avut decât puţină lumină, puţine ocazii şi privilegii. Dacă ar fi avut lumina pe care au avut-o mulţi membri ai bisericii noastre, ei ar fi putut avansa mai rapid şi ar fi fost ambasadori mai buni ai credinţei lor în lume. Hristos spune despre cei care se laudă cu lumina lor, dar care nu umblă în ea: «De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. Şi tu, Capernaume (adventiştii de ziua a şaptea, care au avut multă lumină), vei fi înălţat oare până la cer (în ceea ce priveşte privilegiile)? (N.trad.: în versiunea engleză, enunţul este afirmativ, nu interogativ; astfel, se spune că aceia care sunt înălţaţi, având deja privilegii, vor fi coborâţi.) Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci, dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine».”[17]

Ellen White îşi continua articolul scriind despre instituţiile adventiste pe care le ridicase Dumnezeu pentru a împărtăşi lumii lumina, dar care ignoraseră mustrările şi sfaturile de a nu fi conduse cum o face lumea. Ea cita apoi porţiuni lungi din Ieremia, inclusiv capitolul 3:3, 4: „Măcar că ploile au fost oprite şi ploaia de primăvară a lipsit… Acum – nu-i aşa? – strigi la Mine: «Tată! Tu ai fost Prietenul tinereţii mele!»”.[18]

Într-un articol similar apărut în revista Signs, Ellen White cita din nou cuvintele lui Hristos către Capernaum şi încheia cu aceste gânduri: „cea mai cumplită caracteristică a răului din ziua de azi este o formă de evlavie, dar fără putere. Aceia care pretind că au o mare lumină sunt găsiţi printre cei nepăsători şi indiferenţi, iar cauza lui Hristos este lovită în casa celor ce pretind că Îl iubesc. Să se trezească din letargie cei care vor să fie mântuiţi şi să sune din trâmbiţă; căci sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape”.[19] În 1893, Hristos era încă o dată rănit în casa celor ce Îl iubeau.

Sporturi competiţionale

Dar povestea continuă. În 1867, nu mult după Războiul Civil american, Colegiul Princeton a fost primul care a stabilit nişte reguli pentru ceea ce avea să devină fotbalul american (n.trad.: sport diferit de fotbalul european, puţin asemănător cu rugby-ul). Pe măsură ce programul sportiv se dezvolta în şcolile lumii, el a început să se strecoare şi în colegiile adventiste, mai ales la Battle Creek, în vara lui 1893. De exemplu, când o echipă de fotbal a colegiului Battle Creek a încheiat la egalitate un meci cu echipa liceului local, din cauza unui penalty de ultim moment dictat de arbitru în defavoarea sa, s-a trezit degrabă spiritul lumesc de competiţie. Nefiind dispuşi să încheie la egalitate, echipa colegiului şi suporterii ei adventişti au protestat vehement împotriva deciziei, deşi fără rezultat. S-a planificat o revanşă, iar studenţii s-au întors la cămin şi le-au povestit celor care nu putuseră să vină la meci despre nedreptatea deciziei arbitrului.

Ziarele locale au scris despre meci, acordând o atenţie specială dezacordului violent de la sfârşit. Tot ziarele relatau şi despre o competiţie specială de fotbal între studenţii de la Colegiul Battle Creek americani şi cei britanici. Când s-a jucat acest meci, au participat numeroşi adventişti şi persoane din comunitatea de la Battle Creek. După ce britanicii au câştigat meciul, ziarul a trâmbiţat rezultatul sub titlul „Marele meci de fotbal internaţional”. Unul dintre studenţii britanici a trimis acasă părinţilor săi, în Australia, un exemplar al ziarului în care se descria desfăşurarea meciului, alături de relatări ale unor meciuri de box organizate în campus. Părinţii, care îl trimiseseră cu mari cheltuieli la acest colegiu „sfânt”, au fost tulburaţi, ca să nu folosim cuvinte mai mari, şi i-au arătat lui Ellen White articolele de ziar.[20]

Nu a trecut mult până când Ellen White a fost inspirată să răspundă, printr-un număr de scrisori şi manuscrise, la asemenea evenimente. Ea s-a simţit constrânsă de Duhul lui Dumnezeu să scrie avertizări referitoare la unde aveau să ducă astfel de activităţi. În scrisori trimise lui Prescott şi profesorilor şi studenţilor de la Battle Creek, ea îşi exprima această îngrijorare, îndeosebi în lumina recentelor manifestări ale Duhului Sfânt în cursul anului precedent:

„A deschis Domnul ferestrele cerului pentru voi şi Şi-a revărsat El binecuvântarea? O! Atunci, acela a fost chiar timpul potrivit pentru a-i educa pe profesori şi studenţi cum să păstreze favoarea preţioasă a lui Dumnezeu, lucrând în armonie cu lumina crescută şi trimiţându-le şi altora razele ei preţioase. S-a dat lumina cerului? Şi în ce scop s-a dat? Ca să strălucească în fapte practice de neprihănire… Oare meciurile jucate, premiile şi mănuşile de box nu au fost nişte mijloace de educare şi instruire după conducerea lui Satana, ca să ducă la formarea unor caractere asemănătoare cu al lui? Cum ar fi dacă ei L-ar putea vedea pe Isus, Omul Calvarului, care îi priveşte cu durere, aşa cum mi s-a arătat mie… În mod sigur se foloseşte o matriţă greşită, ceea ce contracarează lucrarea puterii divine care a fost dăruită cu bunătate…

Vremurile în care trăim sunt deja prea pline de semnele conflictului care se apropie, ca să-i educăm pe tineri prin distracţie şi jocuri. Inima mi se umple de durere când citesc scrisori în care se vorbeşte despre aceste sporturi şi în care autorii folosesc expresii cum ar fi „O, ce ne-am mai distrat” şi altele asemenea.[21]

Moise urcase pe munte ca să primească instrucţiuni de la Domnul, iar întreaga adunare ar fi trebuit să păstreze o atitudine smerită înaintea lui Dumnezeu: însă, în loc să facă astfel, ei au mâncat şi au băut şi s-au ridicat să joace. Oare experienţa din Battle Creek a fost asemănătoare?… Aşa îşi întind Satana şi îngerii lui cursele pentru sufletele voastre; el lucrează într-un anumit fel asupra profesorilor şi studenţilor pentru a-i face să se angajeze în sporturi şi amuzamente care îi acaparează, dar care sunt de o natură ce întăreşte puterile inferioare şi creează apetituri şi pasiuni care vor prelua conducerea şi vor contracara în cel mai neîndoios mod acţiunile şi lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu asupra inimii omeneşti.

Ce vă spune Duhul Sfânt? Care a fost puterea şi influenţa Sa asupra inimilor voastre în timpul sesiunii Conferinţei Generale [din 1893] şi la conferinţele din alte state? V-aţi acordat vouă înşivă o atenţie specială? Au simţit profesorii din şcoală că trebuie să facă aceasta?… Amuzamentele fac mai mult pentru contracararea lucrării Duhului Sfânt decât orice altceva, iar aceasta Îl întristează pe Domnul.”[22]

„După revărsarea Duhului lui Dumnezeu la Battle Creek [la sfârşitul anului 1892 şi începutul lui 1893], în colegiu s-a dovedit că o vreme de mare lumină spirituală este în aceeaşi măsură şi o vreme de întuneric spiritual. Satana şi legiunile lui de agenţii satanice sunt de faţă, făcând presiuni prin puterea lor asupra tuturor sufletelor pentru a anula efectele ploilor de har care au venit din ceruri să învioreze şi să trezească energia adormită, făcându-i pe oameni să acţioneze hotărât pentru a împărtăşi şi altora din ceea ce le-a împărtăşit lor Dumnezeu. Dacă toate sufletele, multe la număr şi, pe atunci, iluminate, ar fi început de îndată să lucreze pentru a le împărtăşi altora ceea ce le-a dăruit Dumnezeu chiar cu scopul acesta, s-ar fi dat şi mai multă lumină, s-ar fi dăruit şi mai multă putere.”[23]

Scriindu-i din nou lui W.W. Prescott în octombrie 1893, Ellen White deplângea situaţia, spunând că fusese „îndurerată să vadă că lumina preţioasă dată la Battle Creek la ultima sesiune a Conferinţei Generale [1893] nu a fost apreciată îndeajuns ca toate lămpile să fie ţinute arzând, după cum fuseseră umplute cu uleiul harului”. „Vrăjmaşului i s-a îngăduit să intre şi să conducă minţile… ca să întoarcă spatele luminii preţioase şi influenţei profunde a Duhului lui Dumnezeu”, afirma ea. Luând în considerare criza legii duminicale şi „încheierea atât de apropiată a istoriei acestui pământ, din partea tuturor ar fi trebuit să se vadă fapte corespunzătoare cu lumina dată”. În loc de acest lucru, relata Ellen White, „în rândul tinerilor, pasiunea pentru meciuri de fotbal şi alte satisfacţii egoiste înrudite au avut o influenţă înşelătoare”. Totuşi, Ellen White înţelegea în mod evident că nu era doar vina studenţilor, ci şi a profesorilor:

„Instructorii ar fi trebuit să aibă înţelepciunea de a urma indicaţiile Duhului Sfânt, crescând mereu în har şi conducându-i pe tineri astfel încât aceştia să poată beneficia cât mai mult de lumina şi harul dăruite. Ei ar fi trebuit să-i înveţe pe tineri că Duhul Sfânt, care a fost dăruit cu îmbelşugare, trebuia să-i ajute să-şi folosească timpul şi abilităţile pentru a-I aduce Domnului cea mai înaltă slujire, lăudându-L pe Acela care i-a chemat să iasă din întuneric şi să intre în minunata Sa lumină. Însă, în loc de aceasta, mulţi au pornit cu şi mai multă însufleţire în căutarea plăcerii…

S-a făcut o mare greşeală prin faptul că s-au urmat planurile şi ideile lumii în ceea ce priveşte recreerea prin satisfacerea şi iubirea de plăceri. Aceasta a dus de fiecare dată la pierderi… Este atât de uşor să aluneci în planurile, metodele şi obiceiurile lumeşti şi să nu te mai gândeşti la vremurile în care trăim şi la marea lucrare ce trebuie să se facă, aşa cum au făcut şi oamenii din zilele lui Noe… Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum este nevoie de oameni înarmaţi şi gata să  lupte pentru Dumnezeu. Vă rog să citiţi Ezechiel 9. Cine poartă semnul, însemnarea lui Dumnezeu pe frunte? ‒  Oamenii care suspină şi gem din cauza urâciunilor care se săvârşesc în mijlocul Ierusalimului ‒ printre cei care se pretind poporul lui Dumnezeu ‒ iar nu cei care sunt acaparaţi de meciuri pentru distracţia lor egoistă.”[24]

Într-o scrisoare trimisă cu o lună mai târziu lui Uriah Smith, Ellen White reitera aceeaşi îngrijorare. Ea nu avea „nicio singură îndoială” că Dumnezeu îi binecuvântase din abundenţă pe studenţii din şcoală şi din biserică. Dar „o perioadă de mare lumină şi revărsarea Duhului sunt destul de obişnuit urmate de un timp de mare întuneric”. De ce? Pentru că Satana a intervenit cu „toate energiile lui înşelătoare pentru a anula influenţa profundă a Duhului lui Dumnezeu”. Încă o dată, Ellen White a spus lucrurilor pe nume:

„Când studenţii de la colegiu s-au apucat de meciurile lor şi de jocul lor de fotbal, când au ajuns să fie absorbiţi de chestiunea distracţiei, Satana a văzut că este timpul potrivit să intervină şi să anuleze lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru a-l modela şi a-l folosi pe om… Dacă aceşti studenţi I-ar fi îngăduit Duhului Sfânt să-i folosească, ei s-ar fi ridicat ca misionari plini de viaţă, pentru a lucra de partea lui Hristos. Ei nu ar fi putut să se gândească decât la responsabilitatea lor individuală de a lucra în orice fel posibil, în armonie cu Hristos, Modelul lor, pentru a salva sufletele gata să piară. În loc de aceasta… ei au deschis larg porţile şi l‑au invitat pe duşman să intre.”[25]

Într-un articol publicat la scurtă vreme după aceea în Review, Ellen White a continuat să proclame faptul că într-adevăr „Domnul a binevoit să vă dăruiască revărsarea Duhului Său cel Sfânt. La adunările de tabără şi la diferitele noastre instituţii, s-a revărsat o mare binecuvântare asupra voastră”. Cu toate acestea, deplângea ea, „În rândul studenţilor s-a îngăduit spiritul de distracţie şi joacă. Ei au ajuns să fie atât de interesaţi de meciuri încât Domnul nu a mai avut loc în mintea lor”. Apoi, citând din cuvintele solemne rostite în faţa naţiunii iudaice, Ellen White declara: „Isus se afla printre voi pe terenul de joc, spunând: «Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea!». Dar «M-aţi şi văzut şi tot nu credeţi». Da; Hristos vi S-a revelat şi aţi fost puternic impresionaţi când Duhul Sfânt v-a mişcat inima; dar aţi urmat o cale pe care aţi pierdut aceste influenţe sacre şi nu aţi reuşit să rămâneţi biruitori”.[26]*

Din nou, problema nu se regăsea doar în rândul personalului de la colegiu şi al studenţilor, ci chiar în biserica „din America, mai ales cea din Battle Creek” ‒ centrul adventismului şi inima lucrării. Acest loc, afirma Ellen White, „unde asupra poporului străluceşte cea mai mare lumină din ceruri, poate deveni locul celui mai mare pericol şi întuneric, din cauză că poporul nu continuă să practice adevărul şi să umble în lumină”. Dacă biserica, „care a avut parte de o mare lumină,… nu umblă în lumină, nu îşi îmbracă frumosul ei veşmânt, nu se ridică şi nu se luminează, întunericul va înceţoşa vederea, astfel că lumina va fi privită drept întuneric, iar întunericul, drept lumină”.[27]

Astfel, Ellen White şi-a dat seama că problema se datora parţial consiliului de conducere al şcolii şi altor influenţe din Battle Creek. Ea era sigură că Dumnezeu avea alte planuri, dacă liderii bisericii ar fi fost deschişi faţă de principiile Sale: „Lucrarea de la Conferinţa Generală ar fi putut da un caracter şcolii din Battle Creek, dacă totul s-ar fi aflat sub influenţa Duhului Sfânt, făcând-o asemenea şcolii profeţilor… Acum va trebui să o luăm de la început. Poate fi esenţial să punem bazele şcolilor după modelul şcolii profeţilor”.[28]

Şi alţii şi-au dat seama de marile binecuvântări pe care le rezerva Dumnezeu pentru biserică şi de consecinţele faptului de a nu le primi în întregime. O.A. Olsen, scriind materialul pentru săptămâna de rugăciune din decembrie 1893, îşi amintea că „ultima sesiune a Conferinţei Generale şi Institutul pastoral asociat ei au constituit un timp de înviorare în prezenţa Domnului. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste pastori şi popor”. Şi totuşi, se plângea el, „Trebuie să recunoaştem că pentru noi erau rezervate binecuvântări cu mult mai mari decât am primit. Noi ne mulţumim prea uşor. Nu ne mai ţinem de braţul Domnului. Încă mai există prea multă necredinţă păstrată ca un lucru de preţ în inimă… Necredinţa noastră L-a împiedicat pe Domnul să facă mai mult pentru noi”. Referindu-se la evenimentele mondiale care aveau loc pe vremea aceea, Olsen sugera că singurul lucru care împiedica progresul era faptul că Dumnezeu era forţat să aştepte ca poporul Său să fie „«sigilat pe frunte». Dacă s-ar fi încheiat deja lucrul acesta, istoria acestui pământ s-ar încheia şi ea de îndată. Dumnezeu pe noi ne aşteaptă”.  Apoi, în cuvinte ce sună profetic, Olsen declara că, deşi Dumnezeu este îndelung răbdător, „curând ocazia s‑ar putea pierde pentru totdeauna. Curând, El ar putea să procedeze cu noi aşa cum a procedat cu copiii lui Israel”, ceea ce a dus la „slăbirea sufletelor lor” în timpul celor patruzeci de ani ai pribegirii lor în pustie.[29]

W.A. Spicer, scriind şi el pentru aceeaşi săptămână de rugăciune şi preluând din scrisoarea din 1892 a lui Ellen White către S.N. Haskell[30], afirma deschis: „Ploaia târzie a venit şi acum străluceşte adevărata lumină, iar Domnul doreşte numai să le-o spună tuturor naţiunilor”. Spicer cita apoi din articolul din Review din 11 iulie 1893 al lui Ellen White: „Dacă aceia la care a venit lumina ar fi primit-o, ar fi apreciat-o şi ar fi acţionat, ei ar fi fost puşi în legătură cu Dumnezeu şi ar fi fost canale prin care s-ar fi revărsat peste lume binecuvântările Sale…”. La o astfel de declaraţie, Spicer pur şi simplu a replicat: „Aceasta este ceea ce ar fi putut să fie”.[31]

Note de subsol

[1] O.A. Olsen, „The Year’s Work and the Outlook”, The Home Missionary Extra, noiembrie 1893, 2, 3.

[2] W.W. Stebbins, „Kansas”, Review and Herald, 21 martie 1893, 187.

[3] M.C. Wilcox, „Field Notes”, The Signs of the Times, 3 aprilie 1893, 349.

[4] L. Johnson, „Iowa, Nebraska, Dakota, and Minnesota”, Review and Herald, 18 aprilie 1893, 252.

[5] N.P. Nelson, „South Dakota Camp-Meeting”, Review and Herald, 9 mai 1893, 302.

[6] North American Division Officers and Union Presidents, Issues: The Seventh-day Adventist Church and Certain Private Ministries (North American Division of Seventh-day Adventists, 1992), 56-58.

[7] Ellen G. White, „To Those Who Have Published the Loud Cry”, Manuscrisul 21, 12 iunie 1893; în Review and Herald, 08 noiembrie 1956, 4, 5.

[8] Ellen G. White, „The Remnant Church Not Babylon (continued)”, Review and Herald, 29 august 1893, 546, 547.

[9] Ellen G. White, „The Remnant Church Not Babylon (continued)”, Review and Herald, 5 sept. 1893, 563.

[10] Încercarea de a identifica Biserica Adventistă drept parte a Babilonului nu este doar o problemă de natură istorică. La începutul anilor 1920, Mişcarea adventistă de reformă a început să susţină că 1888 este momentul în care Biserica Adventistă organizată a devenit parte din Babilon. În consecinţă, în 1930 când Taylor Bunch a făcut o paralelă între episodul de la 1888 şi experienţa de la Cades-Barnea a vechiului Israel, care a dus la pribegirea lor prin pustie vreme de patruzeci de ani, unii dintre fraţii din conducere s-au simţit ofensaţi. D.E. Robinson, A.T. Robinson şi C.M. Reynolds au scris cu toţii nişte lucrări la începutul lui 1931, încercând să apere biserica de ceea ce vedeau drept o prezentare extrem de greşită a Conferinţei de la Minneapolis şi a respingerii care a urmat, şi anume prezentarea făcută de Taylor Bunch. Există totuşi dovezi că unii dintre aceşti fraţi lucrau deja la conceperea unui răspuns la acuzaţiile Mişcării de reformă adventiste ‒ şi este foarte posibil să fi greşit, presupunând că şi Taylor Bunch călca pe urmele Mişcării. Astfel, încă o dată, mărturia adevărată a lui Ellen cu privire la episodul din 1888 a fost făcută ineficientă de către extremele Mişcării de reformă şi de reacţia fraţilor din conducere. Vezi referinţele listate în capitolul 14, la notele de subsol 9 şi 10.

[11] Ibid., 562.

[12] Ellen G. White, „The Church the Property of God”, Review and Herald, 17 octombrie 1893, 646.

[13] Gilbert M. Valentine, William Warren Prescott: Seventh-day Adventist Educator, Andrews University dissertation, 183.

[14] J.H. Kellogg către W.C. White, 17 iulie 1893; în Manuscripts and Memories of Minneapolis, 265.

[15] Ellen G. White, „Peril of Resisting the Holy Spirit”, Review and Herald, 13 februarie 1894.

[16] Ellen G. White către fraţii din America, Scrisoarea 9a, 1 august 1893; în „The Call from Destitute Fields”, The Home Missionary, 1 noiembrie 1893, 37, 38.

[17] Ellen G. White, „Vital Connection with Christ Necessary”, Review and Herald, 1 august 1893, 481.

[18] Ibid.

[19] Ellen G. White, „The Doom of Sodom a Warning for the Last Days”, Signs of the Times, 16 octombrie 1893, cu sublinierea autorului.

[20] Vezi Gilbert M. Valentine, William Warren Prescott: Seventh-day Adventist Educator, dizertaţie din 1982, 183, 184; Larry Kirkpatrick, „Intersection Between Sport and Christianity Climax at its Infiltration into the Remnant Church: Timeline”, 6 nov. 2003, <http://www.greatcontroversy.org/pdf/cstimeline.pdf>; Emmett K. Vande Vere, The Wisdom Seekers (Nashville, TN: Southern Pub. Assn., 1972), 63; Arthur L. White, „Sports in Seventh-day Adventist Academies and Colleges”, document de la Ellen G. White Estate, 21 mai 1959, 2.

[21] Ellen G. White către W. W. Prescott, Scrisoarea 46, 5 septembrie 1893, porţiuni în Solii alese, vol. 1, 132, 133; şi în „A Sheaf of Correspondence Between E.G. White in Australia and W. W. Prescott Regarding School Matters at Battle Creek, Particularly Sports and Amusements”, document de la Ellen G. White Estate, nr. 249a, 3-7, la <http://drc.whiteestate.org/files/130.pdf>, accesat pe 25 nov. 2011.

Pentru o analiză mai recentă a efectelor sporturilor competiţionale asupra experienţei creştine, vezi „Competitive Christianity: Wes Peppers Story”, publicată de Little Light Studios la: http://vimeo.com/ondemand/competitivechristianity/77252608.  Vezi şi Tim Ponder, „How Much Do the Games Cost?” Adventist Review, 24 ian. 2014.

[22] Ellen G. White, „To Teachers and Students of Battle Creek College and All Educational Institutions”, Manuscrisul 51, octombrie 1893; în Spalding and Magan Collection, 69, 70.

[23] Ellen G. White, „Education Advantages Not Centered in Battle Creek”, Manuscrisul 45, 1893; în Solii alese, vol. 1, 129.

[24] Ellen G. White către W.W. Prescott, Scrisoarea 47, 25 octombrie 1893; porţiuni în Manuscript Releases, vol. 10, p. 346, vol. 6, 127, şi în „A Sheaf of Correspondence …” op. cit., 16-24. Ultimul paragraf al acestei scrisori, una dintre porţiunile citate aici, nu a fost inclus în documentul lui Arthur White şi rămâne şi astăzi nepublicat.

[25] Ellen G. White către Uriah Smith, Scrisoarea 58, 30 noiembrie 1893; în Materialele 1888, 1210-1212.

[26] Ellen G. White, „Danger of Light Becoming Darkness”, Review and Herald, 30 ianuarie 1894. Trebuie să cugetăm cu atenţie la următoarele cuvinte ale lui Arthur White: „Trebuie să dăm atenţie afirmaţiei făcute de sora White, în care spune «eu nu condamn jocul cu mingea ca simplu exerciţiu fizic». Cu alte cuvinte, nu era nimic rău în sine în jocul cu mingea… Însă, după ce face această afirmaţie, ea dezvăluie pericolele asociate programului de sport… Nu există nicio îndoială că recreerea este necesară, dar, aşa cum o vedea Ellen White, pe măsură ce tinerii se maturizează ei pot găsi recreerea într-o ocupaţie utilă, care să lase ceva de valoare în urma ei” (Arthur L. White, „Sports in Seventh-day Adventist Academies and Colleges”, document de la Ellen G. White Estate, 21 mai 1959, 3, 4).

[27] Ellen G. White către I.H. Evans & Battle Creek, Scrisoarea 23c, 20 iulie 1894; în „Special Testimonies — Relating to Various Matters in Battle Creek”, Ellen G. White Pamphlet No. 84, 2, 5.

[28] Ellen G. White către W.W. Prescott, Scrisoarea 47, 25 octombrie 1893; în „A Sheaf of Correspondence…” op. cit., 18.

[29] O.A. Olsen, „The Year’s Work and the Outlook”, The Home Missionary Extra, noiembrie 1893, 2, 5, 6.

[30] Ellen G. White către S.N. Haskell, Scrisoarea 10a, 6 aprilie 1892, nepublicată, vezi comentariile din capitolul 3, nota de subsol 1.

[31] W.A. Spicer, „The Work in the Regions Beyond”, The Home Missionary Extra, nov. 1893, 21, cu sublinierea autorului.

Liviu Olah – Doamne Dumnezeule, fa ceva ca pocaitii sa se pocaiasca!

Liviu Olah – Un om al lui Dumnezeu, un om al rugaciunii

Desi am scris mesajul, trebuie neaparat ascultat videoclipul, in special incepand de la minutul 7 si sa ne intrebam: Cand e ultima data cand am/ati asistat la o predica unde audienta a plans in hohote?

In primele 2 minute se vorbeste despre fratele Olah din perioada  in care era pastor la Biserica Baptista nr. 2 cu Florica Chereches, Alexandru Bodor, Vasile Sonea

iar aprox. la minutul 2:20 predica fratele Olah.

Mesaj inregistrat in Biserica Baptista Nr. 2 Oradea 1974

Liviu Olah:

Dumnezeu nu lucreaza azi direct la mantuirea oamenilor, nu lucreaza prin ingeri  nici prin decretele Sale ceresti, ci lucreaza prin noi, frati scumpi. Intelegeti? Prin voi, prin mine, prin noi si daca noi nu stam la dispozitia Lui zadarnic a murit Hristos. Oamenii vor merge in iad. Eu si tu trebuie sa devenim o unealta in mana lui Dumnezeu, trebuie sa devin un canal de legatura intre Dumnezeu si oameni, trebuie sa devin un om al rugaciunii care sa staruiesc pe genunchi pentru pocainta din jurul meu.

N-am facut treaba aceasta, noi am dezvoltat in bisericile noastre muzica, muzica si iarasi muzica. Am adus teatrele in biserica noastra! Am dezvoltat fanfarele in biserica noastra, programe peste programe, poezii peste poezii, si tare i-a placut diavolului teatrul acesta, clubul pe care l-am dus in bisericile noastre.

De aceea lucrarea nu merge. De-aceea nu merge.

Vin frati din diferite locuri aici, eu nu zic sa nu vina, bun venit, dar nu acesta este interesul  sa veniti aici sa vedeti ce multe persoane sunt si n-avem locuri, interesul e sa stai acasa frate cel putin jumatate de ora pe genunchi inaintea lui Dumnezeu sa te pocaiesti tu, care esti de 20, 30, 40 de ani pocait si in jurul tau oamenii merg in iad, sunt morti in pacat.

De ce? Sa te intrebi de ce. Nu cumva tu ai rupt legatura cu Dumnezeu? Ai fost un pocait formalist! Din partea ta puteau sa mearga toti in iad. Asta-i mare pacat. Spun cu mana pe Biblie ca daca crestinismul ar fi luat in serios problema aceasta, problema consacrarii pentru Dumnezeu, problema rugaciunii staruitoare pentru vecini, cunostinte, colegi, oras, tara, lumea intreaga, de mult omenirea l-ar fi cunoscut pe Hristos de la mic la mare.

Noi suntem vinovatii: pocaitii care nu ne-am trait nici viata, model… Si tu iubitul meu suflet care ai stat in nepasare sau in indiferenta sau in amanare sa-L primesti oare sau nu pe Hristos, daca Hristos statea asa de nepasator fata de soarta ta si fata de soarta mea, noi ajungeam in iad.

Dumnezeu a coborat in lumea noastra, s-a facut om, a murit pentru noi. Dumnezeu moare pentru oameni. Oare oamenii vor intelege vreodata acest adevar? Cat se va juca umanitatea cu moartea lui Hristos? Cat timp o va calca in picioare oare? Daca si tu o calci iti calci propria ta fericire, propria ta perspectiva de-a avea viata vesnica.

Dumnezeu a avut mila fata de pamantul nostru, L-a trimis pe Hristos sa moara, L-a dat sa moara pe Hristos. Atat de mult a iubit si iubeste Dumnezeu lumea incat L-a dat pe Hristos sa moara, pentru ca oricine va crede in El si-L va primi in viata, sa nu piara ci sa aiba viata vesnica.

Auzi tu, tu vei pieri! Vei dispare din viata lui Dumnezeu, vei pieri daca nu-L primesti pe Dumnezeu in viata. Primeste-L in viata ta acum, nu amana, e poate ultima chemare, aceasta zi. N-as vrea sa te intalnesti cu imaginea aceasta in iad, sa zici ‘vai ce mare ocazie am avut’ ca mi s-a spus ca fara pocainta, fara acceptarea lui Hristos in viata sunt pierdut, pierdut. Vai ce nesocotit am fost ca am refuzat harul, ca n-am raspuns atunci chemarii divine.

Domnul sa lucreze la inima ta si mult de tot la inima voastra scumpi candidati.

Va rog nu intrati in apa botezului, daca nu vreti sa fiti oamenii lui Dumnezeu toata viata. Prea mult a vazut lumea asta pocaitii falsi, pocaiti de lume, prea multi, prea multi am incuiat usa cerului. Multi gem in iad fiindca pocaitii n-am fost adevarati pocaiti cu viata, n-am fost oameni ai rugaciunii, ne-am batut joc de haina alba pe care intr-o zi ca azi, atatia dintre noi am imbracat-o. Sa ne plangem aici, acum decat in iad.

Doamne Dumnezeule fa ceva ca pocaitii sa se pocaiasca, ca prin ei tara si lumea sa Te cunoasca ce Minunat, ce Bun, ce Sfant, ce iertator esti Tu. Domnul sa faca aceasta lucrare. Amin.

Pastor Liviu Olah – Om al Rugaciunii – Ioan Burca

Photo credit

Fratele Pastor Liviu Olah, fost pastor la Biserica Baptista „Emanuel”-Oradea, unde in 3 ani s-au pocait 600 de suflete, ceea ce nu s-a mai intamplat in Bisericile de romani baptiste sau penticostale nici  pana atunci si nu stiu de atunci incoace. Acum doar cei de la Toflea i-a depasit si e bine ca au facut-o!

   Fratele Olah venea in fiecare miercuri la Biserica Baptista din Bujac, proaspat facuta dintr-o casa cu etaj, pe care a cumparat-o fratele Simion Medrea, de la Biserica Baptista Sega, actualmente membru la First Romanian Baptist Church – Atlanta, i-a spart tavanul si a lasat numai de jur imprejur tavanul din care a facut balcoane (atunci a costat 90.000 lei- o avere!).
    Desigur ca securitatea s-a suparat rau si el si fratele Medrea au avut necazuri si dupa aceea au inchis-o si au facut, cred, dispensar din ea. (Dupa 89 au primit-o inapoi).
   Nu mai aveai loc nici in picioare; puneau difuzoare si afara; veneau si frati pastori sa-l asculte​.
   DUMNEZEU a facut prin el o trezire extraordinara, pentru ca a fost un om al rugaciunii, a riscat mult, probabil chiar viata lui si desigur ca a avut un dar extraordinar de la DOMNUL!
    DOMNUL sa scoata cat mai multi lucratori in via Lui!
Asta vizeaza nu numai pe pastori, ci pe fiecare crestin in parte!
             DOAMNE ajuta-ne la toti! Amin!
Ioan Burca

Liviu Olah – Un om al rugaciunii

 

A te pocăi -este o oportunitate Cosmica 

 

Unii o echivalează cu a fi sectant iar pentru alții este o poreclă care etichetează nebunia sau fanatismul. Totuși, ce înseamnă a fi pocăit? Interpretarea strictă a cuvântului este ”schimbarea mentalității (a minții/inimii)” iar, în sens teologic mai larg ”convertire spirituală”. Această transformare este și un eveniment care se petrece instantaneu dar și un procescare durează toată viața. Pocăitul este pocăit dar continuă să se (mai) pocăiască!

Momentul pocăinței este definit de următorii factori:

 1. înțelegerea Cuvântului și însușirea principiilor sale prin credință
 2. asumarea responsabilității și mărturisirea cu regret (căință) a păcatului
 3. lepădarea de lume (păcat, anturaje, stil de viață) și integrarea în Trupul lui Hristos și părtășia Bisericii – botezul în apă și cu Duhul Sfânt

Procesul pocăinței constă într-o asemănare din ce în ce mai fidelă chipului Domnului Isus prin cioplirea și lepădarea tuturor reminiscențelor firii pământești și devenirea noastră spre desăvârșire. Dacă momentul pocăinței rezultă în nașterea din nou, procesul pocăinței conduce prin creșterea și maturizarea noastră spirituală la statura plinătății lui Hristos (Efeseni 4:11-32)

Un indiciu al statutului de pocăit este capacitatea sa de a continua să se pocăiască. Prin participarea la părtășia bisericii, ascultarea propovăduirii Scripturilor și cercetarea lor personală, rugăciunea (mai ales în odăiță) și toate celelalte activități spirituale, pocăitul este într-o permanentă confruntare cu sine față în față cu Modelul Isus.

Întrebarea care ar trebui să (ne-)o adresăm fiecărui pocăit este ”de ce (lucru, vorbă, faptă) s-a/ne-am pocăit ultima oară. Atitudinea inițială a pocăinței este capitulativă (”Fraților, ce să facem?” – ”Pocăiți-vă!” le-a zis Petru…”) și înseamnă o respectare necondiționată a prescripțiilor Scripturii în vederea mântuirii. Atitudinea permanentă a credinciosului este de asemenea o capitulare în fața cercetării Duhului cu privire la lucrurile care trebuie înlăturate sau însușite în procesul formării noastre potrivit chipului lui Hristos (Romani 8:29, 12:2, Efeseni 4:24).

Criza majoră a creștinismului de azi este că cei care se identifică în acest fel (creștini) ori nu sunt pocăiți ori sunt pocăiți care nu se mai pocăiesc (ceea ce este aproape același lucru). Dacă după 10, 20 sau mai mulți ani de pocăință nu îți poți aminti lucrul pe care l-ai lepădat ultima oară din comportament și purtare pentru a semăna mai bine portretului cristic am mari îndoieli că mai ești pocăit. Într-un creștinism care seamănă din ce în ce mai mult cu lumea (”chipul veacului”) în vorbire fapte, vestimentație, forme de închinare etc., într-un mediu în care pocăiții descoperă zilnic ce… nu mai este păcat (de parcă au ajuns prea pocăiți) trebuie să ne punem întrebări serioase cu privire la starea noastră.

Cele două categorii de oameni din Apocalipsa 22 (întinații care se întinează și sfinții care se sfințesc, adică pocăiții care se pocăiesc) pare că seamănă în zilele noastre de nu-i mai poți deosebi unii de alții. Ceea ce înseamnă că nu apucă întinații să se întineze atât de repede pe cât se întinează mulți (foști) pocăiți de-i ajung din urmă. Ce tragedie!

Fragmente din marturia unui securist pocait – 4

Prima doamna a tarii avea o deosebita bucurie cand ii prindeam pe crestini, mai ales pe cei ce treceau granita. Si mai ales familii, ca sa fie inchisi sot si sotie, iar copiii sa ramana prin orfelinate, ca sa fie distrusi, familii distruse. Avea o bucurie enorma pentru asa ceva. Informatorul ma anunta ca din biserica penticostala din Hunedoara un grup de 17 insi va trece granita dincolo. Vai ce bucurie pe mine ca-i prind pe toti, am zis eu, si le voi pune catusele si ii voi duce plocon lui tovarasa: Poftim pocaiti prinsi! Mi-am pregatit cadrele, mi-am pregatit echipajele, am intarit paza, aproape era om langa om la granita, exact locul pe unde trebuia sa treaca calauza. Informatorul era in adunare, bineinteles, ala stia ce spune, era un caz autentic, real, nu era o poveste. Si noi asteptam din moment in moment sa apara pocaitii. Dar nu mai apareau. La un moment dat vine o caruta cu niste tarani, cu niste palarii, localnicii. Si au inceput sa sape la porumb, si pana au sapat, au sapat, au ajuns pana in capat aproape de granita, ca acolo e porumb, se seamana locul. La un moment dat lasa sapele jos si trec dincolo, fuga. Aia erau pocaitii. Dumnezeu le-a dat intelepciune. Domnul Isus era cu ei, de fapt, si deloc cu noi. Am ramas asa de manios, si imi mancam mainile, ca ce raportez eu acuma la generalul Pacepa, pentru ca el era seful nostru. Ce spun eu acuma? De fapt maine sunt un soldat prost, din gradul de maior. Asta stiam ca ma degradeaza imediat. Sau peste cateva zile voi fi in fabrica, muncitor. Si mi-era groaza. Cum au putut sa-mi scape, cum am putut sa nu gandesc eu? Ei, cum or fi sapat, nu m-am dus sa ma uit eu, repede or fost in capat acolo cu sapele, si au trecut. Si ne mai faceau si din mana asa, tai, tai.

Fragmente din marturia unui securist pocait – 1

Din cultele religioase, biserica care a fost cel mai oprimata a fost cultul penticostal. Ortodocsii sau catolicii faceau voia noastra. Ce le spuneam sa faca, aia faceau. Penticostalii aveau ceva deosebit: lucrarea Duhului Sfant. In vremea aceea, la cabinetul 2 s-a pus problema daca putem sa starpim pe acesti penticostali. Articolul 30 din Constitutie nu ne dadea dreptul acesta. Asa ca am inceput sa actionam asa cum ne invatau instructorii nostri: cum sa lovim sub centura, ca cei din afara sa nu afle de crimele si marsaviile pe care le savarseam. In trei ani de zile au reusit sa faca din mine un calau, un om care ucide cu sange rece nu oameni vinovati ci oameni nevinovati, copii ai lui Dumnezeu.

Trebuie sa stiti ca in fruntea cultului era un om de-al nostru care intotdeauna supraveghea activitatea cultului si se supara foarte mult cand cei care erau pusi sa faca conform planurilor noastre nu ascultau. Multi erau botezati cu Duhul Sfant si noua nu ne placea lucrul acesta. Multi dintre batranii adunarii plecau pe sate, vesteau evanghelia si staruiau dupa Duhul Sfant. Si noi nu vroiam sa se intample asa. Si atunci a trebuit sa lucram cu mare grija ca acesti oameni sa fie suprimati, sa fie ucisi. Si dumneavoastra ati vazut niste afise pe pereti: disparut,disparut, disparut. Oamenii acestia dispareau la Jilava. Acolo intrau in Fortul 13 si iesirea lor era pe cosuri, cu fumul.

Am avut doi crestini, o batranica si un batranel, au cantat pana in ultima clipa. S-au tinut de mana si au cantat. Au spus ca ei merg acasa. Noi radeam si am spus: cum sa mearga acasa? Care-i casa lor? De fapt ce casa au ei acuma, doar crematoriul? Ea a dat sa planga putin si sotul a imbarbatat-o: acum ne intalnim cu Isus, nu plange, fii bucuroasa. Au fost pocaiti cu adevarat. Si-au dat viata, martiri ai secolului 20.

Fratele Mardare, vestea evanghelia prin piete, nu-i pasa de nimeni. Era lovit la Securitate, batut, adus inapoi iarasi, dar n-a cedat nici un milimetru. Martirajul nu s-a terminat, va incepe in curand, iarasi.

(http://www.youtube.com/watch?v=YGNsIRbAkjA)

Amintiri cu Liviu Olah

În data de 4 iulie, în Los Angeles, California, a trecut la odihna veşnică, la vârsta de 74 de ani, Liviu Olah, pastor baptist care a jucat un rol unic în trezirea evanghelică din România în anii 70.

Voi relata în rândurile de mai jos puţinele lucruri pe care le ştiu de la distanţă şi, de asemenea, impresiile din cele câteva întâlniri personale cu Liviu Olah, cât şi câteva concluzii legate de impactul slujirii creştine a acestui om al lui Dumnezeu.

Ştiam despre el la începutul anilor 70 că este absolvent de drept, dar că nu profesase niciodată ca avocat (nu ştiu de ce şi nici dacă acest lucru este adevărat). Studiase apoi o vreme la Seminarul Baptist din Bucureşti, fără a termina cursurile (ar fi interesant să aflăm cândva ce s-a întâmplat acolo de fapt). Este evident insă, din retorica desăvârşită a mesajelor lui, că studiul dreptului i-a fost de folos. Nu însă acesta, ci puterea rugăciunii, este secretul succesului slujirii sale.

Din Istoria Bisericilor Baptiste din România, scrisă de Ioan Bunaciu, aflăm că după plecarea în Statele Unite a pastorului Petru Popovici, în 1967, Liviu Olah, care lucra atunci ca funcţionar (la arhivă, precizează Daniel Brânzăi) la o întreprindere din Timişoara, a fost ales ca păstor al Bisericii Betel din acel oraş. Calităţile lui de evanghelist şi succesul în slujire, marcat de săvârşirea în destul de scurt timp a patru botezuri de circa 90 de persoane fiecare, a atras rapid atenţia autorităţilor comuniste, care au ameninţat că-l destituie din funcţia de păstor. Pentru a evita acest lucru, ne explică Ioan Bunaciu, Uniunea Baptistă l-a transferat în 1972 în cercul de biserici Făget. Ceea ce se ştia despre el în ţară în acel moment, era faptul că este un om al rugăciunii, care avea un dar excepţional ca evanghelist.

Un an mai târziu, în 1973, avea să fie chemat ca păstor al Bisericii Baptiste nr. 2 din Oradea (numită astăzi Emanuel). ASta se întâmpla după ce păstorul bisericii avusese un infarct şi nu mai putea sluji aşa cum se cuvine. Situaţia bisericii orădene, care fusese păstorită până atunci de Nicolae Covaci, fost Preşedinte al Uniunii Baptiste, era dezastruoasă. O parte a membrilor bisericii şi chiar a Comitetului de conducere al acesteia avea probleme morale serioase, între care şi alcoolismul. Aceasta l-a făcut pe Olah să decreteze renunţarea totală la alcool pentru membrii bisericii (ceea ce constituie şi în prezent o condiţie a membralităţii în acea biserică). Orice am crede despre justificarea biblică a acestei decizii sau despre potenţialul de făţărnicie şi de legalism pe care ea îl poate aduce în viaţa unei biserici, este evident că Olah a fost suficient de disperat cu privire la situaţia de acolo pentru a apela la soluţii extreme.

Noul pastor a ridicat foarte mult standardele morale ale comunităţii, ceea ce a creat o extraordinară emulaţie în rândul membrilor. Cât de mult a durat această înaltă stare de moralitate în rândul membrilor bisericii după plecarea lui Olah din Oradea, este o altă problemă şi nu este aici locul potrivit pentru o asemenea discuţie.

Al doilea lucru pe care l-a accentuat Liviu Olah în lucrarea lui pastorală din Oradea a fost importanţa rugăciunii personale şi ca disciplină a comunităţii. Olah era în mod evident un om al rugăciunii. Lucrul aceste se simţea din felul în care se ruga în întâlnirile publice. Se spunea pe atunci că acest om se roagă cel puţin patru ore pe zi, dar nu l-am auzit niciodată lăudându-se cu asta. El a fost, de asemenea, un slujitor smerit al lui Cristos, aşa cum nu prea mai vedem astăzi. Rareori am cunoscut un om care să vădească o asemenea putere dar şi intimitate cu Dumnezeu în rugăciune. Urmându-i exemplul, şi predicile motivatoare, biserica a fost împânzită de grupuri de adulţi, de tineri şi chiar de copii, care se adunau cu regularitate ca să se roage. Una dintre rugăciunile cele mai şocante pentru urechile celor crescuţi sub opresiunea comunistă era aceea în care Olah, şi după el alţii din biserică, se rugau pentru vremuri de libertate, în care Evanghelia să fie predicată pe stadioane în România. Deşi n-am fost niciodată un adept al evanghelizării de masă, mărturisesc că această rugăciune m-a cutremurat. Însăşi rostirea ei publică era un act de curaj pentru care cineva putea plăti foarte scump. Chiar dacă Olah n-a fost un activist în spaţiul libertăţilor religioase, ca Iosif Ţon, asta nu inseamna nicidecum că impactul lui a fost mai putin semnificativ în acest domeniu.

Aşa cum aflăm dintr-un articol de pe blogul lui Daniel Mitrofan, Liviu Olah a avut dosar de urmărire informativă cu numele de cod “Botezatul”. Din documentele afişate acolo aflăm că Secutitatea a desfăşurat o intensă activitate, inclusiv prin intermediul unos pastori şi lideri baptişti, pentru compromiterea lui Olah. Sperăm ca măcar acum, în pragul trecerii la cele veşnice a acestui om al lui Dumnezeu, cei care au contribuit la ănăsprirea poverii lui de persecuţie, se vpr căi înaintea lui Dumnezeu. Cât despre Olah, sunt sigur că nu le poartă pică, pentrucă, aşa cum spunea cândva Iosif, despre fraţii săi, ceea ce ei au intenţionat spre rău, Domnul a transformat într-o coroană de slavă.

În vremea aceea, călătoream la Oradea de cel puţin două ori pe an, pentru a-l vizita pe pastorul reformat Ferenc Visky, care îmi devenise un soi de mentor de la distanţă. În aceste condiţii, profitam de orice prilej pentru a vizita biserica baptistă păstorită de Liviu Olah, mai ales că acolo era implicată şi doamna Margareta Balc, unul dintre apropiaţii părintelui Visky. Trebuie să recunosc faptul că în general mă plictisesc îngrozitor la orele de rugăciune din bisericile evanghelice, în care auzi în general cam aceleaşi rugăciuni neinspirate şi lipsite de substanţă. Cred că nici Dumnezeu nu se prea dă în vânt după asemenea banalităţi. De aceea, sar peste aceste servicii, oridecîteori este posibil. Ajungând însă la Oradea, mi s-a spus că dacă vreau să mai găsesc vreun loc pe scaun, trebuie să merg la biserică cu cel puţin o oră înainte de începerea serviciului, care avea lor la ora 9 dimineaţa. Cei care au participat vreodata la servicii evanghelice de cult în România ştiu că acestea durează uneori chiar peste trei ore şi statul în picioare nu este prea recomandabil în aceste condiţii, mai ales când este cald şi aglomeraţie. Mi s-a spus că oamenii vin adesea la biserică de la ora 7 dimineaţa, şi rugăciunea continuă până la începerea propriu-zisă a serviciului. Dacă n-aş fi văzut asta cu ochii mei, n-aş fi crezut niciodată. Cred că acesta este unul dintre secretele trezirii de la Oradea din anii 70.

O a treia caracteristică, şi cea mai cunoscută, a slujirii lui Olah la Oradea a fost evanghelizarea. Mesajele evanghelistice ale lui Olah erau simple, dar pline de pasiune evanghelică, asemănătoare, cel puţin în spirit, celor ale lui Billy Graham. Adeseori, cântările de cor, mai ales cele de cor bărbătesc, jucau un rol esenţial în finalul serviciilor de evanghelizare, în momentul chemării la pocăinţă- Mărturisesc că m-am simţit întotdeauna incomod în aceste momente, în care aveam senzaţia clară a manipulării psihologice. Sunt sigur că nu era ceva intenţionat din partea lui Olah (în definitiv era o metoda folositp de mai toţi evangheliştii din lume) dar asta nu mă făcea să mă simt mult mai bine. În trei ani de activitate pastorală, mii de oameni au răspuns pozitiv la chemarea la pocăinţă rostită de Liviu Olah în cadrul multelor servicii de evanghelizare la care a predicat, în Oradea, ca şi în alte locuri din ţară. Unele dintre aceste botezuri erau oficiate în aer liber, în ape curgătoare, ceea ce nu se mai întâmplase în România de la venirea comuniştilor la putere. Aceasta i-a atras imediat lui Olah antipatia autorităţilor.

Olah era în continuă mişcare şi avea o energie de invidiat. Erau duminici în care predica şi de patru ori. O maşină îi era întotdeauna la dispoziţie pentru a-l duce acolo unde trebuia să slujească. Şi pentru că timpul era întotdeauna limitat şi distanţele lungi, iar şoselele proaste, limitele de viteză nu erau mai niciodată respectate. De aceea, fiecare călătorie era prefaţată cu rugăciune. Se spune că odată, la puţin timp după plecarea într-o asemenea călătorie misionară, Olah i-a îndemnat pe cei aflaţi în maşină să se roage. Ascultător, ca orice om pocăit, şoferul a închis ochii şi si-a împreunat mâinile pentru rugăciune. Într-o clipă maşina s-a oprit în şanţ. Din fericire nu s-a întâmplat nimic altceva şi călătorii au scăpat cu o simplă sperietură şi cu o învăţătură de minte. Poate că nu totdeauna este necesar să închidem ochii şi să împreunăm mâinile pentru a ne fi ascultate rugăciunile.

L-am cunoscut pe Liviu Olah mai îndeaproape în timpul celor câteva vizite făcute la biserica din Oradea cu corul de copii al bisericii din Iaşi. Acest cor, faimos la vremea aceea, fusese înfiinţat de Genovieva Sfatcu, care adaptase din limba engleză multe cântece creştine pentru copii. Călătoream pe atunci adeseori în ţară cu acest cor, alături de prietenii mei Tudorel Sfatcu şi Daniel Brânzăi. Tudorel cânta la orgă, în vreme ce Daniel şi cu mine făceam introducerea cântecelor. Au fost vremuri pe care n-am să le uit niciodată. Liviu Olah ne-a primit întotdeauna cu căldură în vizitele noastre acolo. Îmi amintesc că odată, într-un exces de teribilism, am spus în prezentarea dinaintea unuia dintre cântece că Iaşul ar putea deveni un centru de trezire spirituală mai puternic decât Oradea (desigur, din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată şi, aşa cum arată lucrurile acum în comunităţile evanghelice din oraş, nici nu sunt multe şanse să se întâmple în viitorul apropiat). Olah m-a privit puţin amuzat şi, cu amabilitatea caracteristică, mi-a răspuns că atunci Oradea va avea ocazia să fie şi mai motivată în dedicarea ei faţă de întoarcerea României la Dumnezeu.

După trei ani de slujire ai lui Liviu Olah, trezirea spirituală din Oradea devenise un fenomen naţional. Securitatea se temea de acest om chiar mai mult decât se temea de Iosif Ţon, care, în aceeaşi perioadă, îşi scria memoriile în apărarea libertăţii religioase în România. În 1976 Olah se pregătea să oficieze un nou botez cu sute de persoane, în Crişul Repede. Aceasta a umplut paharul răbdării autorităţilor comuniste şi Departamentul cultelor i-a retras lui Liviu Olah autorizaţia în baza căreia putea sluji ca păstor. Botezul n-a mai avut loc şi acest lucru l-a afectat pe Liviu Olah destul de mult. Un an mai târziu, Olah s-a transferat ca păstor la Biserica baptistă din cartierul arădean Bujac, care funcţiona pe atunci fără autorizaţie de la autorităţi (a şi fost închisă după aceea, timp de vreo cinci ani). În locul lui, la Oradea, devenea păstor Iosif Ţon, care, cu darul lui de învăţător, avea să consolideze ceea ce făcuse, prin harul lui Dumnezeu, Liviu Olah.

În 1979 Olah pleca definitiv în Statele Unite, devenind păstor al Bisericii baptiste române din Detroit (1978-1980) şi apoi, din 1984, al Bisericii Baptiste Române Betania din Los Angeles, unde a slujit până la ieşirea la pensie, în 1999.

Nu ştiu ce anume, dincolo de dorinţa soţiei, l-a făcut pe Liviu Olah să părăsească Oradea şi apoi România. L-am auzit vorbind în vremea ceea, atât pe el, cât şi pe Iosif Ţon, despre nevoia lui Olah de a-şi încărca bateriile, epuizate de nenumăratele evanghelizări la care participase. Drept să spun, aveam şi eu senzaţia că Olah are nevoie de reîmprospătarea conţinutului mesajelor. Se pare că ritmul în care slujise în cei trei-patru ani de la Oradea îl epuizase fizic şi spiritual. Desigur, o asemenea decizie traumatică, cum este emigrarea, este o chestiune personală, de care fiecare dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. În ce măsură însă a fost Olah influenţat de alţii în această decizie şi cît de bune au fost aceste intenţii rămâne probabil o chestiune care nu va fi descurcată decât la judecata cea mare.

După părerea mea, impactul major al slujirii lui Liviu Olah s-a încheiat în mare măsură odată cu plecarea lui în Statele Unite. Această impresie mi-a fost întărită de cele câteva ocazii în care l-am văzut, revenit în vizită în ţară, după 1989. Dacă această evaluare este corectă, este posibil atunci ca motivul declinului său să fie o plecare prematură de ţară? Probabil că nu vom şti niciodată. Sigur este că cei care au avut harul de a-l cunoaşte mai bine dincolo de ocean, aşa cum este cazul lui Daniel Brânzăi, au avut enorm de câştigat de pe urma acestui lucru.

Un mare om al lui Dumnezeu a plecat dintre noi şi slujirea lui ne îndeamnă, pe fiecare, să ne numărăm bine zilele şi să evaluam ce vom lăsa în urmă atunci când ne va chema Domnul la sine.

Dumnezeu să-l odihnească în pace, laolaltă cu sfinţii!
____________________

IMPORTANT! Cei interesaţi pot face dowload şi asculta AICI câteva predici ale lui Liviu Olah.

Alte posturi legate de personalitatea lui Liviu Olah pot fi găsite AICIAICI şi AICI.

Vă invit să citiţi AICI, pe blogul lui Tavi Baban, un superb articol de analiză cu privire la personalitatea lui Liviu Olah. Tavi reuşeşte să evite stilul encomiastic şi limbajul de lemn, tipic comunicării în scris în mediul evanghelic, şi reuşeşte un articol stilat, concret şi entuziast în acelaşi timp.

Adaug la această listă şi un articol mai vechi despre Liviu Olah, apărut pe blogul Interacţiuni. Dincolo de polemica, mai mult sau mai puţin elegantă din comentarii, apar acolo câteva detalii extrem de interesante, mai ales în intervenţiile lui Daniel Brânzăi.

AICI un nou articol memorialistic despre Liviu Olah, al lui Caius Obeadă.

Detalii despre serviciul de înmormântare, puteţi găsi pe site-ul Bisericii Baptiste Betania din Los Angeles, Ca., Statele Unite ca şi pe blogul Barzilai-en-Dan al lui Daniel Brânzăi.

Daniel Bânzăi afişează pe blogul lui un text scris de Iosif Ţon în amintirea colegului său de slujire Liviu Olah. Vă recomand cu căldură acest text memorialistic, care adaugă câteva detalii interesante la povestea vieţii celui care a fost chemat la odihna sfinţilor.

AICI puteti citi necrologul care a fost prezentat cu ozacia inmormintarii de la Los Angeles.

In timp ce agricultorii din Romania cugeta, ingenuncheati, altii dau foc pamantului …

 

A-

Intensitatea protestelor si coerenta revendicarilor inflacareaza pulsul agricultorilor ,amestecat cu presiuneaa  strazii fata de tepele pregatite  prin  negocierile pentru viitorul Parteneriat Transatlantic pentru Comert si Investitii (TTIP) .Acestea se lovesc de opozitii, blocaje,contestatii,greve.

Circa 240 de organizatii din toata Uniunea Europeana au lansat o initiativa cetateneasca prin care cereau Comisiei Europene sa recomande Consiliului UE sa-si revoce mandatul dat Comisiei pentru negocierea TTIP cu guvernul american. Comisia a respins initiativa cetateneasca, pe motiv ca ii depaseste competentele. Ulterior Consiliul a desecretizat mandatul de negocierie TTIP, pentru a mai dezamorsa tensiunea din strada,   liderii initiativei cetatenesti anti-TTIP au facut un apel trans-european pentru proteste in strada fata de continuarea negocierilor transatlantice.

Germania.

Organizatiile anti-TTIP se tem de scaderea puterii landurilor germane fata de guvernul federal, in procesul de negociere transatlantic si in relatia ulterioara cu investitorii americani. Sindicatele se tem de scaderea standardelor de munca, iar ecologistii de invazia alimentelor modificate genetic si a carnii tratate hormonal. IMM-urile, grosul economiei germane, se simt amenintate de marile corporatii americane. Germania a contribuit cu cele mai multe semnaturi, aproape 100.000, la initiativa cetateneasca europeana STOP-TTIP. In plina discutie anti-TTIP, in Germania a aparut o problema conexa: fiscul a decis ca organizatia antiglobalizare Attac Germania nu este non-profit, iar donatorii ei nu mai beneficiaza de deducere fiscala.

 

Franta.

Orgaizatiile de mediu se tem ca TTIP va obliga statul sa permita exploatarea gazelor de sist si deschiderea de noi centrale nucleare, prin prevederile ISDS. Sindicatele se tem de scaderea standardelor din relatiile de munca. Fermierii francezi se opun invaziei produselor americane si cer protectie pentru produsele lor cu denumiri de origine pentru a nu fi copiate de americani. Protestatarii anti-TTIP s-au aliat cu Frontul Stangii si cu ecologistii (opozitie), dar nu si cu Frontul National (extrema-dreapta), desi si el este anti-TTIP. In 11 octombrie, circa 2.000 de manifestanti au iesit la Paris.

 

Marea Britanie.

Sindicatele se tem ca TTIP va obliga statul sa permita privatizarea sistemului public de sanatate. Muncitorii se mai tem de scaderea standardelor de protectie a muncii, de diminuarea drepturilor, inclusiv a drepturilor la greva si sindicalizare. Organizatiile de mediu se tem de impunerea exploatarii gazelor de sist, din cauza prevederilor ISDS. In 11 octombrie, circa 1.000 de protestatari au manifestat la Londra. Cateva sute au iesit si in alte orase britanice.

 

Italia.

Micii producatori se tem de concurenta corporatiilor americane pe pietele agroalimentara, textile-fashion, artizanat si cer protectie pentru denumirile de origine. Sindicatele si ONG-urile de mediu se tem ca serviciile de apa vor fi privatizate, apa urmand sa fie considerata o marfa, ci nu un drept. Organismele modificate genetic si carnea cu hormoni din SUA sunt ale motive de ingrijorare. In plan politic , Miscarea anti-sistem 5 Stele (opozitie) se opune cel mai mult TTIP. In 11 si 14 octombrie, au fost proteste la Roma, Milano, Torino, unde s-au adunat cateva sute de manifestanti.

 

Spania.

In 11 octombrie, mii de manifestanti au protestat la Madrid fata de TTIP. Desi pe hartie Spania este una dintre tarile cu cel mai mare castig economic din TTIP, contestatarii acordului se tem de suprematia multinationalelor in fata cetateanului si a statului. Fracking-ul si organismele modificate genetic sunt alte teme ale militantilor No TTIP spanioli.

 

Polonia.

32 de organizatii non-guvernamentale au semnat o petitie impotriva lipsei de transaprenta din negocierile TTIP. Pevederile ISDS sunt punctul focal al nemultumirilor, Polonia avand in prezent cel putin 6 procese la curti de arbitraj cu investitori americani, Gazele de sist provoaca dezbateri aprinse in Polonia, iar protectia datelor personale si supravegherea internetului sunt alte teme importante in jurul TTIP.

 

Ungaria.

Societatea civila ungara are problemele ei cu regimul Orban (vazut tot mai rau de SUA) si nu pare preocupata in mod special de TTIP. In Ungaria functioneaza o filiala locala a ATTAC, organizatie internationala anti-globalizare, care conduce initiativa cetateneasca Stop TTIP. Ungurii anti-TTIP sunt ingrijorati de: organismele modificate genetic (Ungaria a interzis cultivarea plantelor modificate genetic, dar ecologistii se tem ca TTIP ar obliga Budapesta sa accepte OMG-urile), exploatarea miniera de la Rosia Montana, din Transilvania (o companie canadiana are licenta, iar UE si Canada au finalizat tratatul lor transatlantic), puterea multinationalelor.

 

Bulgaria.

Exploatarea gazelor de sist este subiectul central in discutiile anti-TTIP. Sute de manifestanti au protestat in 8 orase din Bulgaria, in 11 octombrie, fata de puterea corporatiilor si “democratia de piata”. ONG-urile ecologiste au fost asistate de partidele Stanga Bulgara si “verzi”, neparlamentare.

 

 

Suedia.

Pe hartie, este unul dintre beneficiarii economici principali ai TTIP, gratie unei relatii speciale cu SUA. Protestele fata de TTIP sunt slabe la Stokholm si nici n-ar avea sens sa fie altfel, pentru ca in 2014 la putere au ajuns Verzii si socialistii, cele mai anti-TTIP partide suedeze. In 11 octombrie, a fost doar o mica demonstratie in Piata Civica din Stockholm, organizata de ONG-ul Prietenii Pamantului Suedia, una dintre organizatiile fondatoare Friends of the Earth International. Protestul a fost urmat de o dezbatere condusa militantul ecologist Max Andersson, europarlamentar al Verzilor, aflati la guvernare. Cecilia Malmstrom, comisarul european pentru Comert, care se ocupa de dosarul TTIP, este liberala, fiind in opozitie in Suedia. Malmstrom s-a aratat favorabila inchierii unui acord cat mai ambitios cu UE-SUA.

 

Grecia.

Un protest redus a avut loc in Piata Syntagma din Atena, pe 11 octombrie, impotriva TTIP. Manifestantii greci sunt nemultumiti in primul rand de riscul reducerii standardelor la produsele alimentare si de cresterea puterii corporatiilor. Partidele de extrema stanga si unele sindicate critica in primul rand clauza ISDS, aratand ca numai in anul 2014, Grecia, Cipru si Spania au fost date in judecata de investitori straini, care au cerut la curti de arbitraj un total de 1,7 miliarde de euro. Ca si in Suedia, in Grecia, totusi, miscarile anti-TTIP nu sunt in strada, ci in Parlament (mai mult in Opozitie), dar si in Guvern.

 

Austria.

Protestele Stop TTIP la Viena au fost conduse de organizatia antiglobalizare Attac Austria. Ecologisti si sindicalisti au participat la proteste. Criticile austriece fata de TTIP se refera in primul rand la: slabirea democratiei in favoarea corporatiilor, riscul exproprierilor injuste in folosul unor investitori, slabirea standardelor in relatiile de munca, clauza ISDS, opacitatea negocierilor.

 

Olanda.Orgnizatiile ecologiste si militantii stangisti se opun TTIP, in principal. Ei critica acordul UE-SUA pentru ca ar favoriza introducerea organismelor modificate gentic, compania americana Monsanto fiind tinta protestelor ecologistilor. In 13 octombrie, protestele Stop TTIP au scos in Amesterdam cateva zeci de manifestanti, cu un “cal troian” montat din scanduri, pe strada – simbol al clauzelor ascunse pe care contestatarii le reproseaza TTIP-ului.

Dezvăluirile unui MASON pe patul de moarte. Trăim realitatea zguduitoare a ultimelor zile

Mason-pe-patul-de-moarte2

Un mason ce facea parte din grupul Bilderberg a vrut sa-si despovareze sufletul si s-a destainuit unui pastor american in ultimele sale clipe de viata, potrivit antena3.ro.

El i-a spus acestuia cateva din evenimentele pe care intreaga planeta la va infrunta.nainte ca planeta sa fie condusa de gruparea satanica intitulata „Noua Ordine Mondiala” vom fi condusi de catre chinezi.

Insa rasa galbena nu este decat o marioneta in mainile Iluminatilor care se vor folosi cu viclenie de acest paravan pentru a-si duce la indeplinire planurile.

In cateva puncte va vom prezenta sinteza discutiei pe care masonul a avut-o cu pastorul Lindsey Williams.

 1. Atacul Iranului va fi paravanul inceperii unui nou conflict militar de proportii, care va duce la izbucnirea Celui De-al Treilea Razboi Mondial. In aceasta lupta vor intra  mai multe tari ale globului si in felul acesta noua conflagratie mondiala se va generaliza facand milioane de victime.
 2. Dolarul american va ajunge la pamant. Totodata, la scurt timp dupa aceea, si celelalte valute vor fi aproape complet lipsite de valoare, deoarece „Iluminatii” si Francmasoneria mondiala vor introduce o noua Moneda Unica globala. Aceasta noua Moneda Unica globala va aparea la scurt timp dupa ce atat dolarul american, cat si moneda euro vor cadea. Lumea asa cum o stim acum va fi complet diferita pana la sfarsitul anului. „Sa urmariti sa cumparati aur sau argint, deoarece pretul acestor metale rare va atinge in curand preturi astronomice, asa cum nu au existat niciodata pana in prezent!”, a spus masonul.

„In cel mai scurt timp, chinezii si China vor fi cei mai puternici”. China va fi unealta docila prin care se va urmari intronarea la nivelul acestei planete a Noii Ordini Mondiale. Atat liderii, cat si populatia Americii vor fi redusi la un statut inferior, care poate fi asemanat cu statutul actual al Lumii a Treia.

 1. Aurul si argintul vor fi si vor ramane singurele valori pe care oamenii se vor mai putea baza. Se va intra intr-o stare de depresiune economica si atunci vom deveni cu totii foarte saraci, in cel mult doi ani de acum incolo. Fie ca vrem, fie ca nu vrem, multi dintre noi vom fi obligati sa imbratisam modul taranesc de viata, pentru ca nu vom mai putea sa locuim la oras, datorita saraciei in care ne vom afla.
 2. In urmatoarele cateva luni petrolul va atinge cotatia de 200 de dolari pe baril.
 3. Daca aveti ipoteca, achitati-o acum sau vindeti-va casa pentru a va putea permite sa platiti integral suma pentru o alta locuinta, chiar daca cu banii rezultati din vanzare o sa cumparati doar o garsoniera. Asigurati-va inca de pe acum ca locuinta voastra, chiar umila, este achitata integral, caci in curand milioane de oameni isi vor pierde casele.
 4. Actualmente China detine 90% din toate mineralele rare ale pamantului si utilizeaza felurite componente pentru tehnologii, pentru arme, etc. etc. Putini stiu ca la ora actuala China produce 80% dintre componentele armelor pentru armata SUA. Este incredibil, dar adevarat. La ora actuala SUA se afla la mila Chinei!
 5. Elitele asa-zisilor „iluminati” alcatuiesc guvernul negru din umbra. Impreuna cu globalistii, ele doresc sa declanseze o criza de mari proportii in Orientul Mijlociu in urmatoarele cateva luni.

Banca Goldman Sachs impreuna cu City Bank si FMI se focalizeaza deja asupra Iranului. Aceste banci se dedau la felurite manevre murdare din culise cu scopul de a paraliza financiar Orientul Mijlociu inainte ca trupele NATO ce vor fi comandate de catre elita asa-zisilor „iluminati” sa atace.

Trebuie, de asemenea, sa fiti constienti de faptul ca SUA si Europa au vandut de curand computere virusate Iranului, iar aceasta a fost o lovitura marsava in mod abil premeditata.

 1. O declaratie naucitoare: „De curand, „iluminatii” au decis ca trebuie sa ne descotorosim cat mai repede de Dumnezeu si de tot ceea ce se manifesta prin El pe aceasta planeta, pentru a introna neintarziat Noua Ordine Mondiala”.

Acest magnat a spus ca „Mesia Diavolului” („Devil’s Mesia”) inseamna, inainte de toate, perversitate multipla si totala care trebuie sa fie acceptata ca un mod normal de viata de catre toti locuitorii acestei planete. Homosexualitatea, drogurile, pedofilia si sexul animalic, abject si lipsit de afectivitate sau iubire trebuie sa predomine in cel mai scurt timp pe aceasta planeta. Pentru aceasta, „iluminatii” au decis ca mai intai trebuie sa implementeze, pe tot globul, toate formele de perversiune, urmarind sa ii nauceasca pe oameni si sa ii faca sa nu ii mai intereseze iubirea, care trebuie, in viziunea lor satanica, sa fie inlocuita doar cu sexul. Ei se gandesc sa actioneze in modul acesta abject si pervers deoarece si-au dat seama ca nu il pot aduce pe „Mesia Diavolului” („Devil’s Mesia”) acolo unde va exista un popor drept, care crede in Dumnezeu si care respecta in continuare valorile spirituale si morale”.

 1. Cei care s-au autointitulat „iluminatii” fac presiuni pentru a institui o asa-zisa religie unica a lumii (One World Religion) si pentru aceasta creeaza organizatii fantoma cum ar fi Consiliul National al Bisericilor, care este finantat din umbra chiar de catre aceste organizatii satanice masonice, cum ar fi fundatiile evreilor Rockfeller, Carnegie si Ford.

 

Ted Gunderson, fostul sef al FBI sustinea ca FBI si CIA orchestreaza atentate teroriste pentru a ne restrange Libertatile Civile si Drepturile Oamenilor !

 

Ted Gunderson, a fost sef al FBI-ului din Los Angeles, insa acesta s-a remarcat imediat a fi un om integru, ce a dorit sa combata infractionalitatea. Caracterul acestui om era unul nobil, ce trebuie sa ramana in amintirea noastra, un tel al luptei impotriva Iluminatilor. Este un om, care din […]

Ted Gunderson, a fost sef al FBI-ului din Los Angeles, insa acesta s-a remarcat imediat a fi un om integru, ce a dorit sa combata infractionalitatea. Caracterul acestui om era unul nobil, ce trebuie sa ramana in amintirea noastra, un tel al luptei impotriva Iluminatilor. Este un om, care din varful functiei sale, a ajuns sa cunoasca mizeria si spurcaciunea Iluminatilor si nu s-a lasat pana n-a spus celorlalti cu ce se ocupa Iluminatii, respectiv „atentate teroriste”.

 

Secretele lui Lovendal, a prezentat un interviu luat de un reporter american lui Ted Gunderson, in care acesta arata cum FBI si CIA se afla in spatele tuturor atacurilor teroriste:

„Reporter: CIA are o “licenţă în a ucide”, un fel de “Murder Corp.” (“Corporaţia Crimei”)?

Ted Gunderson: Glumiţi? CIA este o adevărată mafie. Acest lucru s-a întâmplat în Afghanistan. Ce ne-a făcut CIA e de necrezut. Uitaţi-vă la toate actele teroriste…CIA se află în spatele celor mai multe din ele. Explozia de la ambasada SUA din Kenya (n.t. din 7 august 1998, când, împreună cu explozia de la ambasada SUA în Tanzania a provocat peste 200 de morţi şi 5.000 de răniţi), avem atentatul terorist din zborul Pan Am 103 (n.t. o bombă a distrus avionul Pan Am 103 de deasupra localităţii scoţiene Lockerbie, ucigând 259 de persoane), avem atentatul terorist de la World Trade Center din 1993. Guvernul nostru (n.t. adică guvernul SUA) e implicat în cele mai multe atentate teroriste – n-aş putea spune că în toate, că nu ştiu – dar am dovezi că există o implicare guvernamentală în acestea.

Reporter: Ted…oameni buni…ştiaţi că bombele care au explodat la World Trade Center în anul 1993 au fost puse de o organizaţie numită…FBI?

Ted Gunderson: Da, aşa e. Am nişte articole apărute în “New York Times” ca şi în “Los Angeles Times”, în care se arată că Emad Salem, fost ofiţer egiptean (n.t. martorul cheie în procesul atacurilor teroriste de la World Trade Center din 1993), a fost şi informator al FBI-ului. El a înregistrat convorbirile telefonice cu FBI-ul în mod secret, aşa că, atunci când a venit momentul procesului el a spus ce s-a întâmplat. El a spus FBI-ului de dinainte că va fi pusă o bombă, pe care el trebuia să o instaleze împreună cu complicii săi. El i-a spus şefului său de la FBI să pună o bombă artizanală, dar acesta i-a indicat: ‘Nu! O să punem o bombă reală!’

Reporter: Stai puţin. Să dăm şi nume: John Anticev, era şeful său. Iar el a fost implicat şi în investigaţia din Kenya. El e tipul care a fost implicat în explozia de la World Trade Center, în care au murit 6 oameni, 1000 de oameni răniţi şi pagube de sute de milioane de dolari. Dacă s-ar fi făcut justiţie adevărată, agentul FBI ar fi fost nu numai în închisoare, dar şi executat pentru crime (…)

Ted Gunderson: Bazat pe ceea ce s-a întâmplat în 1993, prin faptul că FBI-ul ştia de dinainte că va fi pusă o bombă la 1993, agenţia este prima suspectă pentru evenimentele de la 11 septembrie 2001. Dar, de asemenea, trebuie să luăm în considerare şi implicarea CIA-ului. Iar motivul este acesta: atunci când sunt deturnate două avioane în mod simultan, cu 19 răpitori, înseamnă că nu e o operaţiune redusă. Aceasta ar fi necesitat ani de zile pentru planificare şi sute de oameni ar fi trebuit să ştie în avans. Dar guvernul nostru, prin NSA, monitoriza toate telefoanele lui bin Laden începând cu februarie 1998. Vreţi să-mi spuneţi că noi n-am ştiut absolut nimic înainte? CIA şi FBI ar fi trebuit să ştie, Mossad-ul (n.t. serviciul secret israelian) ar fi trebuit să cunoască; MI-5, serviciul secret britanic ar fi trebuit să ştie.

Reporter: CIA-ul trebuia să ştie. FBI-ul trebuia să ştie. Comandantul şef, preşedintele, trebuia să ştie.

Ted Gunderson: Desigur.

Reporter: Aceasta înseamnă că Bush ştia de dinainte şi astfel e implicat în crime.

Ted Gunderson: Lasă-mă să explic publicului ce s-a întâmplat. În anii 1980, Departamentul Justiţiei a propus o legislaţie de luptă împotriva terorismului. Iar această legislaţie ne lua multe din drepturile noastre constituţionale în materie de libertate. Una din propoziţiile care erau trecute pe aceste propuneri era următoarea: “Înainte ca legislaţia să fie aprobată, oamenii trebuie să fie ucişi”. Acesta a fost şi motivul pentru care a avut loc atentatul terorist din 1993 de la World Trade Center. Din păcate pentru ei şi din fericire pentru noi (oamenii cei buni), în atacul de terorism n-au murit decât 6 oameni. N-au fost prea mulţi pentru a trece legislaţia. Aşa că doi ani mai târziu, în aprilie 1995, în centrul oraşului Oklahoma, în clădirea federală Murrah, un atentat terorist face ca 168 de oameni să fie ucişi. Astfel, un an mai târziu, legislaţia anti-teroristă este aprobată, restrângându-se o parte din drepturile şi libertăţile constituţionale, iar după atacurile de la turnurile-gemene din 11 septembrie 2001, Congresul propune restrângeri şi mai mari ale libertăţilor individuale. Aceste explozii, aceste acte teroriste, au folosit ca scuză pentru a trece legislaţia anti-teroristă. Şi acest lucru se întâmplă în întreaga lume astăzi. Şi de aceea, oamenii noştri din serviciile de securitate, nu numai că ştiau de dinainte, dar probabil că au fost şi implicaţi. Nu-i nicio îndoială. Nu poţi înfăptui o operaţiune de o asemenea avangardă, fără ca oamenii noştri să nu fi ştiut. Guvernul nostru…

Reporter: Stai puţin. Nu-i guvernul nostru, pentru că guvernul e controlat de bancheri…

Ted Gunderson: Guvernul ştie când, cum, ce şi de ce (…)”[1]

Si tot Lovendal precizeaza:

„Aţi reţinut ideea? Guvernul SUA a plănuit toate atacurile teroriste, pentru ca să se restrângă libertăţile şi drepturile constituţionale ale cetăţenilor, prin noua legislaţie anti-terorism. Totul e doar un pas spre instaurarea unui regim de teroare, de dictatură de control, la fel cum de atâtea ori am spus în cadrul acestui site. Întâi în SUA, dar imediat în întreaga lume.”[1]

SRI, DNA, STS, SIE, DIICOT si Parchetul General al Romaniei stiu asta, dar contribuie sa minta romanii !

Sa nu credeti ca toate aceste organizatii guvernamentalo-masonice, n-ar sti ca „terorismul” este o pacaleala mondiala (globala)! Ei stiu, insa, fiind niste slugi obiediente „democratiei” SUA si UE, n-au incotro si imping legi neconstitutionale cum este Legea „Big Brother”, pentru a ne „proteja” de ceva, invizibil, pana la rapirea totala a libertatilor cetatenesti.

‘Democrația’ neo-liberală folosește terorismul ca să instaureze cel mai oribil totalitarism din istoria umanității

Democrația neo-liberală nu mai este o democrație ci o plutocrație, iar orice plutocrație, știm de la Platon, dă naștere terorismului și dictaturii. In USA 95% din profiturile economice merg la 1% din populația totală. Politica externă americană este controlată total empirede marile interese corporatiste, corporațiile sunt controlate de catre marile finanțe, controlate la rândul lor de câțiva scelerați.

Europa e în haos, traim cu frica în pat de dragul diktatului american în materie de anti-terorism. Mass-media anuntă peste tot noi atacuri, serviciile anuntă noi atacuri teroriste, armata iese in stradă.  Ei, liderii care au participat la Marșul Ipocriților, marionetele controlate din vârful piramidei, creează Statul Islamist, înarmează teroriștii și apoi tot ei ne obligă să adoptăm legi draconice care fac din orice cetațean un potențial terorist. Washingtonul împreună cu clasa politică din mai toate țările controlate prin marile finanțe, și-au propus să demonstreze lumii întregi că ipocrizia nu are limite.

Atunci când plutocrații conduc – rezultatul este fatal, sinistru. Democrația, știm de la Aristotel, este în primul rând orânduirea socială în care oamenii dețin controlul prin votul lor direct, asupra locului de muncă și asupra mijloacelor de producție. Puterea economica determina puterea politica, mass media direct controlata ajunge prin manipulare mai puternica decat parlamentele. Așa numita „democrație liberală” a dus la o concentrare economica absoluta, dictatura economica duce la totalitarism. Cu cat se concentreaza mai mult bogatia lumii in mai putine maini cu atit puterea absoluta nu mai produce coruptie ci scelerati, conducere globala patologica.

Profiturile imense și netransparente ale corporatiilor destabilizează popoare, zone întregi, desființează economiile locale. Apoi populatia saracita migreaza spre Europa, una din cauzele terorismului este deschiderea granițelor pentru forță de muncă ieftină din lumea musulmană, pe plantațiile occidentale ale corporatismului. In timp ce „democrația” liberală își îmbogățește și mai mult plutocrații, oamenii obișnuiți saracesc, trăiesc în mizerie, intr-o extremă nesiguranță socială sub amenințările teroriste. Migrația economică, generată de sărăcirea popoarelor întregi care aplică legislația corporatistă, nu mai poate continua. Rădăcina terorismului de orice fel este „democrația” neo-liberală.

„Democrația” liberală se folosește de jihadism ca să instaureze cel mai oribil totalitarism din istoria umanității: cyborgcrația. Peste tot ni se spune ca trebuie să alegem între drepturi cetățenești și nevoia de siguranță prin dictatura informatica. Vom ajunge cu cipuri în creier pe motiv că numai așa se pot preveni actele teroriste, ne vom trezi cyborgi în timp ce terorismul se va manifesta și mai violent într-o lume și mai sărăcită material. Și atunci, vorba lui Emil Cioran, vom ajunge sa ne amintim cu nostalgie de Hitler si Stalin.

Vina este și a poporului care nu știe să reacționeze și să gândească împotriva „elitei” care îl gâtuie. Rădăcina terorismului de orice fel este „democrația” liberală. Capitalul transnațional plutocratic trebuie reglementat astfel încât tările să fie construite pe capitalul autohton democratic, asta dacă vrem să fim liberi și prosperi. Politicile externe și economice ale țărilor europene trebuie să fie dictate de interesul național, de bunăstarea, pacea și fericirea oamenilor și a comunităților, nu de interesele capitalului transnațional.

Sursa – un articol scris de Ilie Catrinoiu

Fost sef FBI despre CIA – este ”cea mai satanică, sinistră organizație a lumii! Asasinează 50-60.000 oameni an de an, fac trafic de droguri, răpiri de copii, .. “The CIA is the most evil organization in the history of the world. They’re involved in kidnapping kids, international drug trafficking. They’re assassinating people….” 50-60,000 human sacrifices per year in America! Ted Gunderson susține căatentatele teroriste sunt organizate de SUA pentru a restrânge drepturile oamenilor și libertațile civile.  A murit otrăvit.

vremuritulburi.wordpress.com/adevaratii-teroristi-sunt-sua-minciunile-din-spatele-gruparii-isis >> Asistăm la o întreprindere criminală sub auspiciile ONU. În timp ce toată lumea știe acest lucru, marea minciuna prevalează. Rezoluția ONU solicită statelor membre să “suprime recrutarea, organizarea, transportul, dotarea și finanțarea de luptători teroristi straini dar toate aceste grupari sunt tocmai ” luptătorii rebeli pentru libertate “, instruiți și recrutati de către alianța militară occidentală în încercarea lor de a detrona guvernul lui Bashar al Assad.
Ceea ce nu este menționat în rapoartele mass-media, este faptul că șefii de state și de guverne care au aprobat campania Americii împotriva statului islamic, avizate fiind de serviciile lor secrete, sunt pe deplin conștienți de faptul că serviciul de informații americane este arhitectul nerostit al statului islamic, care este parte dintr-o vastă rețea care au sprijinit entitățile teroriste “jihadiste”. Țările sunt fie obligați să contribuie la soluționarea problemei propusa de SUA sau sunt considerate complice la actul de teroare.
Să nu uităm, Arabia Saudită, Qatar, au finanțat și au format teroriștii ISIL în numele Statelor Unite. Israelul a ajutat la adapostirea Statul Islamic (Isil) în Înălțimile Golanului (raspunzand astfel la intrebarea, de ce ISIL nu ataca Israelul?), NATO impreuna cu Înaltul Comandament turc, incepand cu Martie 2011, a fost implicat în coordonarea si recrutarea luptătorilor jihadisisti care au fost trimisi către Siria. Mai mult decât atât, brigăzile Isil atât în Siria și Irak sunt integrate de către forțele speciale occidentale și consilieri militari.
Toate acest aspecte sunt cunoscute și documentate, dar nici un singur șef de stat sau șef de guvern nu a avut curajul de a indica absurditatea SUA in legatura cu rezoluția propusa de Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care a fost adoptată în unanimitate la 24 septembrie.

Cate milarde de dolari costa armata de 50.000 soldati a “Statului Islamist” creata din neant intr-un an? De unde vin acei bani? Am probe, razboiul impotriva Siriei a fost organizat de CIA cu aliatii sai europeni. SUA cu aliatii ei occidentali AU CREAT terorismul islamist!! Senatorul McCain a fost fotografiat in compania sefilor Statului Islamist. Cand Franta e subordonata acestor politici sa nu se mire ca e lovita de ”terorism jihadist”. Am scris o carte in care arat cum serviciile secrete europene sunt subordonate USA.
Cu un curaj cum putin mai exista prin mass-media, el afirma răspicat in acest interviu ca atentatele de la Paris sunt de aceeaşi natura ca si cele din 11sept 2001. Jurnalistul Giulietto Chiesa, fost deputat European, autor al câtorva cărţi de renume este invitat aici in direct la televiziunea italiana.

gen.Wesley Clark spune – razboaiele au fost planificate de ani de zile: ”Am primit un memo de ‘mai sus’ prin care era planificat cum vom ‘prelua’ 7 tari in 5 ani”! (atreiaforta.wordpress.com)

Operatiunea Franklin: Cercul politicienilor pedofili si satanisti de la Casa Alba ! Fostul Presedinte, Richard Nixon: “Padurea Bohemian este cel mai pacatos loc de homosexualitate si pedofilie, pe care vi l-ati putea imagina vreodata !”

Inca visati la traiul din America cu toate abuzurile politiei, legi Big Brother (Patriot Act), homosexualitate ? Desi politicienii corupti ai SUA-UE, din Romania, impreuna cu Mass-Media propagandista a ideii de „Valori Occidentale”, bombardeaza mintile oamenilor cu minciuni despre „ce inseamna lu mea libera la care trebuie sa ne racordam si noi”, veti vedea, nu numai ca nu este asa, ci veti fi profund scarbiti de ceea ce se intampla in „Lumea Libera”.

In prezent, ONG-urile sataniste din SUA primesc fonduri uriase din „surse necunoscute” (n.n. guvernamentale), pentru a ridica statui sataniste, asa cum se intampla in Detroit, Oklahoma, iar in Florida, Organizatia satanista, „Templul Satanic”, a inceput sa distribuie in scoli carti de colorat sataniste pentru copii cu scopul pervers de a le lua mintilor si de a-i dezaxa.

 

Mai multe despre „Operatiunea Franklin” aflam pe larg din publicatia Yoga Esoteric:

„Depravarea extremă şi perversiunile sexuale de tot felul sunt la ele acasă în rândul politicienilor de vază şi al oamenilor bogaţi şi influenţi din întreaga lume, dar mai ales din America. Ceea ce este însă cu adevărat înfiorător este faptul că aceştia se folosesc pentru plăcerile lor perverse de copii, răpiţi din orfelinate de membrii unor reţele homosexuale pedofile. După ce sunt drogaţi, torturaţi şi supuşi unor experimente de control mental, de care serviciile secrete nu sunt deloc străine, copiii sunt închiriaţi apoi cu ora pentru astfel de „distracţii” în locuri precum Bohemian Grove.

Bohemian Grove, „cel mai păcătos loc pe care vi l-aţi putea imagina vreodată” avertiza preşedintele Nixon

Înclinaţiile homosexuale ale elitei masonice mondiale sunt deja bine cunoscute publicului larg. Unul din locurile în care bogătaşii influenţi din SUA şi din întreaga lume iau parte la astfel de ritualuri satanice este Bohemian Grove. Despre acest loc, fostul preşedinte american Richard Nixon afirma: „Bohemian Grove, un loc pe care-l frecventez şi eu uneori, este cel mai păcătos loc de homosexualitate şi pedofilie pe care vi l-aţi putea imagina vreodată.”

Şi despre George Bush există dovezi care îi demască adevărata orientare sexuală. Spre exemplu, în 1963, pe vremea când încă era la facultate, el a apărut în revista Academiei Philips din Andover (Boston) în costum de majoretă. Se spunea chiar că era „majoreta şefă” a universităţii.

„Să gândim fără prejudecăţi şi să nu judecăm oamenii după preferinţele lor sexuale,” spune un slogan foarte la modă în această epocă, promovat de partizanii homosexualităţii, dar şi de mass-media şi mediile politice. Ce se petrece însă în cazul copiilor, care sunt abuzaţi de homosexuali pedofili? Pentru ei homosexualitatea nu este nici măcar o alegere, ci le este impusă într-un mod traumatizant şi inuman. Mai putem vorbi în acest caz de prejudecăţi sau intoleranţă?

Orgiile homosexuale de la Casa Albă !

Se spune că la Casa Albă, singurul mod în care un politician îşi poate pierde credibilitatea este să fie găsit în pat cu un băiat sau cu o femeie moartă. Pe 29 iunie 1989 a izbucnit poate unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria SUA. În faimoasa publicaţie Washington Times au apărut o serie de articole despre actele homosexuale de la Casa Albă. Se descoperise că vip-urile administraţiei Reagan, care tocmai îşi încheiase mandatul, aduceau după miezul nopţii băieţi în interiorul Casei Albe, pe care îi abuzau sexual. Aceste fapte au fost prezentate apoi şi de alte publicaţii americane, însă din cauza presiunilor politice televiziunea şi radioul nu au difuzat ştirea.

Craig J. Spence, membru al partidului republican, a recunoscut că aducea băieţi în Casa Albă, sub pretextul că aceştia ar fi rude cu el. El a declarat că aceste întâlniri de la miezul nopţii de la Casa Albă erau „aranjate” de către persoane politice cu funcţii înalte cum ar fi Donald Gregg, secretar pentru Securitatea naţională sau Charles K. Dutcher, director asociat al personalului de la Casa Albă.

George Bush (senior), care devenise între timp preşedintele SUA, dar fusese şi vice-preşedinte în administraţia Reagan, a fost foarte nemulţumit de vâlva făcută de presă şi a încercat să înăbuşe totul. Nu a organizat nicio conferinţă de presă în legătură cu acest subiect şi a reuşit în cele din urmă să muşamalizeze scandalul, la nici două luni de zile de la începerea lui. În timp ce la Washington se mai discuta încă pe această temă, în Nebraska a izbucnit un alt scandal de acest gen, în care Bush era şi el implicat.

Copiii orfani din America sunt abuzaţi sexual de cei care ar trebui să-i protejeze !

Scandalul din statul Nebraska a pornit de la un anume Larry King, politician de succes în partidul republican şi apropiat al lui George Bush (senior). Totodată King era şi preşedintele Fondului Unional Franklin, o instituţie bancară prin intermediul căruia a fraudat statul american cu 40 de milioane de dolari. În timpul anchetei în urma căreia a fost de altfel condamnat s-a descoperit că Larry King conducea şi o imensă reţea homosexuală pedofilă.

El îşi procura majoritatea victimelor din Boys Town (Oraşul Băieţilor), una din cele mai mari organizaţii de caritate din SUA pentru copii orfani, în special băieţi. După ce erau drogaţi şi torturaţi, copiii erau transportaţi cu avionul pe tot teritoriul american, la petrecerile fastuoase organizate de Larry King pentru politicieni şi alţi oameni bogaţi şi influenţi. La aceste petreceri, copiii de la orfelinat, care ar fi trebuit să fie ocrotiţi de sistemul social american, ajungeau victimele neajutorate ale acestor pedofili.

CIA şi FBI sunt complicii politicienilor pedofili !

Nici serviciile secrete nu sunt străine de aceste înfiorătoare abuzuri. Prin experimentele de control mental, cum ar fi MK Ultra, Monarch şi Paperclip, copiii erau programaţi să facă anumite acţiuni şi apoi să uite ce au făcut. Ei deveneau astfel curieri care transportau droguri, asasini sau sclavi sexuali pentru cei influenţi şi puternici. Pe de altă parte, agenţiile guvernamentale puteau apoi utiliza informaţiile pe care le deţineau, pentru a-i şantaja pe cei implicaţi. Şantajul sexual este un instrument de bază al CIA în lupta pentru putere.

Înainte ca acest scandal să izbucnească existaseră multe plângeri adresate autorităţilor pentru protecţia copilului. Relaţiile lui Larry King cu aşa-zisa organizaţie de caritate Boys Town fuseseră investigate de Comisia pentru Adopţia Copiilor a statului Nebraska. Autorităţile nu au luat însă nicio măsură. Există chiar documente care atestă faptul că FBI-ul a intervievat multe dintre victimele acestor abuzuri sexuale înfiorătoare. Ei au descoperit în birourile lui King materiale pornografice şi casete video cu scene pedofile oripilante, precum şi alte probe ce atestă practici sexuale de o perversitate inimaginabilă, pe care cei de la FBI le-au catalogat ca fiind sataniste.

Investigaţiile lui John DeCamp !

Fostul senator republican John DeCamp a fost angajat iniţial de către Senatul american pentru a dovedi că aceste acuzaţii extrem de grave sunt nefondate. John DeCamp era cunoscut drept unul dintre cei mai buni jurişti din statul Nebraska. Deşi la început acuzaţiile de pedofilie i s-au părut de necrezut, în urma investigaţiilor pe care le-a realizat, John DeCamp a ajuns în posesia unor dovezi incontestabile ce demonstrau groteştile apucături pedofile ale unor politicieni ai SUA, în frunte cu preşedintele Bush. Îngrozit de cele aflate şi vrând să facă publice toate aceste atrocităţi, DeCamp a fost sfătuit de mentorul său, fostul director al CIA, Bill Colby, să scrie o carte despre toate acestea, pentru a-şi proteja în acest fel familia şi pentru a rămâne în viaţă după ce va face totul cunoscut opiniei publice.

Astfel a apărut cartea Operaţiunea Franklin, care aduce dovezi de necontestat despre existenţa şi modul de operare al acestei reţele de pedofili. Cartea demonstrează şi că aceasta este de fapt o operaţiune sub acoperire a CIA pentru experimentele de mind control (control mental) asupra cetăţenilor americani şi în special asupra copiilor. Au existat şi există rapoarte concludente despre politicieni americani implicaţi în aceste reţele criminale.

Deşi a primit foarte multe ameninţări după scrierea acestei cărţi, în mod uluitor, niciun politician nu l-a dat în judecată pe John DeCamp. Dimpotrivă, el chiar a câştigat un proces în valoare de 1 milion de dolari, în numele uneia dintre victimele acestor abuzuri pedofile, Paul Bonacci.

BBC a realizat împreună cu DeCamp un documentar intitulat Conspiraţia Tăcerii, pentru a face cunoscute publicului faptele abominabile şi atrocităţile la care se dedau unii politicieni americani, agresând sexual şi ucigând copii orfani. Acest film documentar are la bază toate probele descoperite de FBI şi de comisia legislativă a statului Nebraska şi, de asemenea, toate investigaţiile lui John DeCamp. Alte canale de televiziune s-au lăsat însă intimidate de presiunile politice. Discovery Channel a fost ameninţat cu închiderea de către unul din politicienii vinovaţi şi a stopat prezentarea documentarului.

George Bush, preşedintele pedofil !

Multe dintre victimele acestor abuzuri sexuale menţionează faptul că actualul preşedinte al SUA, George Bush este unul dintre participanţii constanţi la aceste orgii pedofile, organizate în cadrul petrecerilor de la Bohemian Grove.

Victimele acestor abuzuri sunt intimidate, ameninţate şi uneori chiar condamnate la închisoare dacă au curajul să facă dezvăluiri despre ceea ce au trăit. Acesta a fost şi cazul Aliciei Owen, una dintre victimele care a fost condamnată la închisoare pentru sperjur, datorită faptului că singura persoană din proces care îi putea valida mărturia, tot o victimă a homosexualilor pedofili, pe nume Troy Bono, a renunţat să depună mărturie, din pricina presiunilor şi intimidărilor care s-au făcut asupra sa.

Alte două victime ale abuzurilor sexuale realizate de politicienii americani, Lisa Washington şi sora sa, au descris cum erau duse cu avionul, împreună cu alţi copii, la aceste petreceri găzduite de Larry King, la care veneau mulţi afacerişti şi politicieni de bază ai Americii. Lisa a declarat că l-a văzut pe George Bush de cel puţin două ori la aceste petreceri, iar într-una din aceste ocazii l-a văzut că i-a dat nişte bani lui Larry King, după care a plecat de la petrecere, luând cu el un tânăr de culoare.

John DeCamp foloseşte în cartea sa, Operaţiunea Franklin, notiţe din jurnalul lui Paul Bonacci, care a fost una din victimele acestor abuzuri criminale, încă de la vârsta de şase ani. Şi el afirmă că l-a văzut de mai multe ori pe Bush la aceste petreceri. John DeCamp a analizat cu grijă jurnalul acestui copil, demonstrând chiar ştiinţific faptul că acesta a fost scris de către Paul de-a lungul timpului.

Copiii controlaţi mental suferă de personalitate multiplă !

Psihologii au confirmat faptul că în urma traumelor suferite, Paul Bonacci a dezvoltat o personalitate multiplă. Aceasta este una din bolile psihice caracteristice persoanelor care sunt controlate mental şi traumatizate. Victimele mind control-ului sunt supuse în mod repetat, de la o vârstă foarte fragedă, la tot felul de abuzuri ritualice satanice. În timp, pentru a putea rezista ororilor la care sunt supuşi, mintea lor se fragmentează în sute şi chiar mii de „sertăraşe” (care arată ca un fagure de miere), fiecare secţiune devenind un eu separat al acelei persoane. Fiecare dintre aceste eu-ri are propriul său program şi propriile sale experienţe şi amintiri. Niciunul dintre aceste eu-ri nu are cunoştinţă despre existenţa celorlalte şi toate sunt separate de personalitatea de bază. Cei care suferă de această afecţiune nu mint, deoarece nu au nevoie să mintă, pentru ei este suficient doar să-şi schimbe personalitatea.

Paul Bonacci povesteşte cum avioane aparţinând DEA (Agenţia pentru prevenirea consumului de droguri) erau folosite pentru transportarea copiilor răpiţi de reţelele pedofile. Paul relatează în jurnalul său cum într-una din aceste călătorii cu avionul a fost dus împreună cu un alt băiat într-o zonă de lângă Sacramento, unde există păduri cu copaci foarte înalţi şi o bufniţă uriaşă. Acolo, trei copiii au fost obligaţi să participe la turnarea unui film snuff, în care unul dintre ei a fost ucis în faţa camerei de filmat. Pentru cei care nu ştiu, filmele snuff nu sunt recunoscute că ar exista în realitate şi de aceea sunt considerate un mit; ele conţin filmarea pe viu a unei crime violente.

După oripilanta scenă din pădure, în care a fost filmată uciderea cu sânge rece a unui copil, Paul a fost dus împreună cu celălalt copil într-o sală plină cu persoane care urmăreau pe ecran îngrozitoarele imagini ce tocmai fuseseră filmate. Pe vremea când a scris cartea Operaţiunea Franklin, John DeCamp nu ştia nimic despre Bohemian Grove, pădurea cu copaci înalţi unde există şi o bufniţă uriaşă şi unde se adună în fiecare vară elita politică mondială precum şi cei mai mari bancheri şi afacerişti ai lumii.

Aceste orori sunt de neconceput pentru orice om normal, însă pentru aceşti neoameni ele sunt ceva obişnuit. Cea mai mare înşelătorie a lui Satan este aceea de a ne face să credem că el nu există. La fel, aceşti perverşi mizează pe faptul că nu vor fi deconspiraţi tocmai pentru că oamenii pur şi simplu nu pot concepe că asemenea atrocităţi se petrec cu adevărat.[1]

De asemenea, puteti citi pe larg relatarile fostei sclave a Iluminatilor, Cathy O’Brien, care a fost salvata la timp de fostul agent CIA, Mark Phillips, impreuna cu care a scris cartea, „Tranceformation of America”.

Mai multe pe larg aici -> http://www.departamentul-zero.ro/cathy-obrien-victima-controlului-mental-si-abuzurile-la-care-a-fost-supusa-de-catre-iluminati.

 

Padurea Bohemian – locul unde Iluminatii participa la ritualuri de sacrificii umane, homosexualitate si pedofilie, anual, intre 21-22 iulie ! Pe 21-22 iulie 2000, jurnalistul Alex Jones i-a filmat in timpul unui ritual de ardere a unui om !

„În fiecare an, în luna iulie, peste 2500 de bărbaţi aparţinând „elitei” mondiale se reunesc pentru o „tabără” de vară (denumită „retragere” sau festival) care durează 16 zile şi are loc în nordul Californiei, la aproximativ 100 km de San Francisco, pe proprietatea denumită Bohemian Grove. Un fost preşedinte american a numit această „tabără de vară” ca fiind „cea mai mare petrecere pentru bărbaţi de pe planetă”.

În ciuda eforturilor de muşamalizare a oricăror informaţii, activităţile de la Bohemian Grove suscită interesul publicului, şi este firesc să fie aşa: aici se reunesc personaje bogate, puternice şi influente. Deciziile, planurile şi acţiunile lor ne influenţează pe toţi. Anumite mărturii din interior au dezvăluit în mod consternant faptul că modul de „relaxare” al celor bogaţi şi puternici este mai mult decât straniu: beţii, ritualuri mimând sacrificii umane, homosexualitate.

Bohemian Club este un club masculin exlusivist privat care îşi are sediul principal în clădirea Bohemian din San Francisco. Acest club a fost înfiinţat în 1872 de un grup de ziarişti. Aceştia doreau să copieze stilul şi spiritul „boem” al artiştilor europeni, de aceea au atras la început în grupul lor artişti şi scriitori precum Jack London şi Mark Twain. Din motive pecuniare, ei au invitat şi oameni de afaceri la întâlnirile lor, pentru ca să-i finanţeze. În scurt timp însă, oamenii de afaceri şi politicienii care au intrat în club au devenit majoritari. În 1878, anul în care s-a ţinut primul „festival de vară” la Bohemian Grove, deja nu se mai permitea deloc accesul ziariştilor în Club, şi acest lucru a rămas neschimbat până astăzi – deşi mulţi magnaţi media sunt membri sau invitaţi.

Cluburile exclusiviste masculine, formă instituţionalizată a discriminării

Cluburile private de bărbaţi, printre care se numără şi Bohemian Club din San Francisco, sunt nişte instituţii care oficializează, declară şi cultivă inegalitatea şi discriminarea pe bază de sex, rasă, avere şi clasă socială. Acest gen de cluburi au apărut în Anglia, în perioada de expansiune a Imperiului Britanic – celebrele “gentlemen’s club”, cluburi de gentilomi. În principal, aceste cluburi exclusiviste ofereau un loc şi un cadru unde bărbaţii din clasa socială privilegiată puteau să se adune şi să-şi practice activităţile favorite (discuţii politice, jocuri de cărţi, sporturi) fără a fi deranjaţi de femei, de indivizi din alte medii sociale sau, mai târziu, de persoane de alte rase. În principal, aceste cluburi le oferă participanţilor posibilitatea de a socializa cu oameni asemenea lor – ca bogăţie, putere, cultură, preocupări – şi de aceea se bazează pe selecţia atentă a membrilor.

Copiate în Statele Unite, cluburile private de bărbaţi au acelaşi scop şi au avut acelaşi succes, ceea ce a dus la proliferarea lor rapidă. Dintre diferitele şi numeroasele cluburi consituite de-a lungul timpurilor, cluburile elitiste şi exclusiviste, private, ale celor mai bogaţi oameni din SUA – aşa-zisa naţiune democratică a egalităţii tuturor şanselor – depăşesc mult, ca proporţii şi influenţă, orice alte cluburi din lume.

Bohemian Grove, terenul de joacă al celor bogaţi şi puternici

Clubul Bohemian din San Francisco a atras atenţia publicului, în ciuda extremei discreţii şi chiar a înverşunării cu care se fereşte de publicitate, datorită reuniunilor anuale ale Clubului, care se desfăşoară în aşa-numita Bohemian Grove (Pădurea Boemilor). Aceasta este o proprietate privată de 2700 de acri, adică aproximativ 11 km2, situată la aproximativ 100 km nord de San Francisco, în ţinutul Sonoma.

Locurile respective erau pe vremuri considerate sacre de amerindieni, datorită pădurilor cu arbori seculari de sequoia gigantici. Cadrul natural oferă un plus de intimitate: dealurile acoperite de pădurile de sequoia gigantici cu lemn roşu şi canioanele naturale din zonă formate de-a lungul râului Russian au fost probabil considerate ideale pentru a-i feri pe participanţi de privirile indiscrete. La acestea însă se adaugă un sistem modern de pază şi personal specializat pentru protecţie, inclusiv aparţinând serviciilor secrete americane.

Pe acest teren foarte bine păzit sunt construite diferite „tabere”– vile luxoase, restaurante, cluburi, terenuri sportive. Participanţii sunt la rândul lor împărţiţi în cluburi sau tabere, iar diferenţierea şi spiritul de castă îşi spun şi aici cuvântul. Şi în rândul celor bogaţi şi puternici există ierarhii. Cea mai celebră tabără, Mandalay, este exclusivistă chiar în interiorul acestui complex, pentru ceilalţi fiind accesibilă doar pe bază de invitaţie scrisă din partea unui membru.

Punctul central al complexului este un lac, pe malul căruia se înalţă o ciudată statuie în formă de bufniţă, având peste 13 metri înălţime. Tot locul este plin de simboluri masonice, druidice, păgâne, satanice. Deviza Clubului, inscripţionată pe diferite porţi, este luată din Shakespeare: „weaving spiders come not here”. Aceasta înseamnă că „păianjenii să nu intre aici” şi se spune că se referă figurat la faptul că nu se admite discutarea afacerilor sau a subiectelor politice.

Cine participă în taberele de la Bohemian Grove?

Participanţii sunt printre cei mai bogaţi oameni din SUA şi din lume. În principiu, Clubul Bohemian reuneşte elita masculină din California, dar membrii care participă la întâlnirile anuale de la Bohemian Grove sunt mult mai numeroşi. În principal, cei mai bogaţi şi influenţi bărbaţi din SUA se adună aici. Deci participanţii sunt în principal americani, dar membrii pot aduce şi invitaţi, până la câteva sute în fiecare an. 99% dintre ei sunt albi, şi toţi sunt bărbaţi. Unii lideri europeni se deplasează discret la Bohemian Grove pentru a discuta cu elita americană chestiuni de politică şi afaceri, dar numai dacă sunt invitaţi.

Printre membrii se numără majoritatea preşedinţilor americani, din 1923 până în prezent, membrii ai guvernelor, vicepreşedinţi şi secretari de stat, proprietari şi directori ai marilor corporaţii şi companii multinaţionale, conducători ai principalelor instituţii financiare (proprietari sau preşedinţi ai băncilor), magnaţi din domeniul energetic (petrol, energie nucleară), principalii contractori militari.

Uneori sunt acceptaţi şi artişti, cu taxe de participare reduse, datorită statutului social sau pentru activităţile de divertisment din club. Se spune că listele de aşteptare pentru înscrierea în Club implică la rândul lor contribuţii financiare consistente. Există mii de persoane înscrise pe aceste liste de aşteptare.

Din „tabăra” cea mai prestigioasă, Mandalay, fac parte, printre alţii: Henry Kissinger, George Shultz, S. D. Bechtel, Jr., Thomas Watson Jr. (IBM), Phillip Hawley (AT&T), William Casey (CIA) şi Ralph Bailey (Dupont). George Bush (tatăl şi fiul) fac parte dintr-o tabără considerată mai puţin prestigioasă denumită Hillbillies, împreună cu A. W. Clausen (Banca Mondială), Walter Cronkite şi William F. Buckley. Cluburile sau taberele, aproximativ 120 la număr, în care sunt împărţiţi membrii Bohemian, au nume ciudate cu rezonanţe oculte, de exemplu: Abbey, Druids, Isle of Aves, Meyerling, Owl’s Nest (clubul lui Ronald Reagan), Silverado Squatters, Woof, Totem Inn, Wayside Log, Ye Merrie Yowls, Zaca.

Ce activităţi se desfăşoară la adăpostul arborilor gigantici?

Printre activităţile declarate se numără în primul rând aşa-numitele „discursuri pe malul lacului” (Lakeside talks) – prezentări susţinute de personalităţi privind subiecte de maxim interes, cum ar fi războiul din Irak, armele nucleare, criza energetică, problemele ecologice, sistemul medical, evoluţia preţurilor, globalizarea, urbanizarea etc. Informaţiile prezentate aici nu sunt pentru urechile tuturor. Sunt informaţii confidenţiale care rareori apar în presă, despre numărul real de victime ale războaielor, despre nivelul real al „bunăstării” populaţiei, despre efectele distructive ale vaccinurilor etc.

În prima sâmbătă a „taberei” are loc o ceremonie extrem de ciudată denumită „Cremation of Care” – incinerarea „Zeiţei Grijilor”. Cuvântul „care” în limba engleză înseamnă grijă, preocupare. O explicaţie simplistă a acestui ritual păgân este aceea că participanţii renunţă la toate grijile, responsabilităţile şi preocupările pentru a se dedica unor activităţi recreative. Problema însă o constituie elementele ritualice păgâne, chiar satanice. „Preoţii” şi ceilalţi participanţi la ritual sunt îmbrăcaţi în robe asemănătoare cu cele ale Ku Klux Klanului (organizaţie criminală rasistă). În cadrul ritualului se rostesc incantaţii păgâne, se folosesc cruci în flăcări şi este arsă o „efigie” reprezentând această aşa-zisă „zeiţă a grijilor”.

Statuia uriaşă în formă de bufniţă este reprezentarea divinităţii babiloniene Moloch, despre care în Biblie scrie că i se aduceau sacrificii umane, mai precis îi erau sacrificaţi copii. Pe altarul aflat la baza statuii este aprinsă „flacăra sacră” în care este arsă „jertfa”. Se afirmă că nu este arsă o victimă umană, ci o „efigie” – un fel de păpuşă. Totul este montat grotesc, ca o piesă de teatru în care victima urlă, se zbate şi cere îndurare. În schimb asistenţa, care urmăreşte ritualul de pe malul opus al lacului, aplaudă, tropăie şi ovaţionează.

După ce acest ritual bizar a fost filmat cu camera ascunsă în anul 2000 de ziaristul Alex Jones, oamenii de PR ai clubului au prezentat totul ca pe o glumă, un ritual care de fapt batjocoreşte ritualurile druidice şi este realizat doar ca amuzament. Chiar şi aşa, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm de ce oamenii cei mai bogaţi şi influenţi din lume aleg să se distreze în acest mod bizar şi infantil. Purtătorii de cuvânt ai Clubului au declarat la momentul respectiv, pentru a distrage atenţia publicului, că discreţia şi confidenţialitatea sunt necesare nu pentru a ascunde aceste ritualuri, ci pentru a le permite participanţilor să se distreze şi să se poarte „ca băieţii”, incluziv să urineze pe copaci.

Foşti angajaţi de la Bohemian Grove au relatat în consens comportamentul grobian al membrilor clubului. Practic tot timpul aceştia sunt beţi. O declaraţie incendiară a preşedintelui Richard Nixon din 1971 vorbeşte despre Bohemian Club în următorii termeni ireverenţioşi: „Tabăra de la Bohemian Grove – la care am participat de câteva ori – este cea mai mare blestemăţie homosexuală pe care v-aţi putea-o imagina. Nu mai pot da mâna cu nimeni din San Francisco pentru că ştiu ce se petrece acolo.”

O altă declaraţie incendiară îi aprţine lui David Gergen, consilier prezidenţial al lui George Bush senior. Gergen şi-a dat demisia în iunie 1993, la trei zile după ce şi-a anunţat retragerea din Bohemian Club. El a spus că „nu intenţionează să umble dezbrăcat în tabăra anuală a clubului de la Bohemian Grove” şi de aceea se retrage, dar că îşi va păstra funcţia de la Casa Albă. Numai trei zile mai târziu, purtătorul de cuvânt al Casei Albe anunţă demisia lui Gergen din funcţia de consilier prezidenţial şi retragerea sa din alte 17 grupări de genul think tankuri, organizaţii publice şi de caritate, incluzând Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală şi Consiliul pentru Relaţii Externe (Council on Foreign Relations, CFR în limba engleză).

Membrii clubului pregătesc în fiecare an două spectacole de teatru. Acestea sunt planificate cu minim cinci ani în avans şi beneficiază de resurse nelimitate, din punct de vedere financiar şi tehnic. Membrii clubului se amuză jucând diferite roluri, inclusiv pe cele feminine. Subiectele sunt de natură ocultă sau sexuală, incluzând ritualuri satanice şi perversiuni sexuale. În rest, activităţile declarate oficial sunt activităţi recreative, jocuri, sporturi, concerte…

Secretul, elitismul şi preocupările oculte nasc îngijorări justificate

Întâlnirile de la Bohemian Grove sunt protejate cu mari eforturi de ochii publici. Presa nu doar că n-are acces, dar ştirile despre acest subiect, atât cât s-au aflat, sunt cenzurate. Veritabile bombe de presă au reuşit să fie înăbuşite în faşă. Dezvăluiri incendiare au fost îngropate sub tăcere. De exemplu, filmul lui Alex Jones, realizat cu camera ascunsă în interiorul taberei de la Bohemian Grove, nu a trezit mare interes în presă, deşi era o veritabilă bombă. Acest lucru indică nivelul resurselor folosite pentru a proteja intimitatea respectivelor întâlniri.

O primă obiecţie a oponenţilor acestui grup este secretul – faptul că atât de mulţi oameni influenţi din toate domeniile se întâlnesc departe de ochii publici este oarecum înspăimântător. Cu siguranţă că, în ciuda asigurărilor că lucrurile care se petrec acolo sunt doar activităţi recreative private, discuţiile şi relaţiile stabilite la Bohemian Grove pot să influenţeze întreaga planetă. Se spune că „proiectul Manhatan” – realizarea primei bombe atomice – a fost demarat la Bohemian Grove în 1943. Acolo se trag sforile privind alegerile prezidenţiale în SUA, se stabileşte evoluţia preţurilor, se fac tranzacţii, se pun la cale războaie.

Grupurile de protest reproşează de asemenea, discriminarea – pe bază de sex, rasă, avere. În mod ironic, în urma protestelor susţinute, a fost admis un număr redus de femei pentru a lucra în parcări şi bucătării la Bohemian Grove. Deşi femeile nu sunt admise în tabără, în localităţile din jur afacerile de prostituţie prosperă în perioadele taberelor şi nu constituie un secret pentru opinia publică.

Activităţile oculte care se desfăşoară la Bohemian Grove sunt de asemenea extrem de stranii. Cea mai cunoscută – datorită filmului realizat în 2000 de Alex Jones, jurnalist de investigaţie – este ceremonia „Cremation of Care”. Dar analiştii fenomenului vorbesc despre niveluri de iniţiere, acesta constituind doar cercul exterior accesibil tuturor participanţilor. Alte mărturii vorbesc despre camere subterane secrete în care se realizează ritualuri satanice cu sacrificii umane şi orgii sexuale, urmate de asemenea de sacrificii. Se vorbeşte de sute de copii dispăruţi în zonă şi de alegerea victimelor dintre subiecţii experimentelor de control mental ale CIA.

Cathy O’Brien, o prezumtivă victimă care a fost salvată din Bohemian Grove de ziaristul Mark Philips, a descris o imagine cruntă a activităţilor oculte criminale desfăşurate aici. Deocamdată nu se ştie mai mult. Printr-un decret prezidenţial, orice anchetă în zonă a fost interzisă din motive de „securitate naţională”. În ultimii ani, cenzura mass-media a reuşit să stopeze avalanşa de dezvăluiri despre Bohemian Grove care începuse în anii ’90.”[2]

Scopurile stabilite de Comitetul celor 300 pentru cucerirea şi subjugarea lumii

 Operatiunea Franklin: Cercul politicienilor pedofili si satanisti de la Casa Alba ! Fostul Presedinte, Richard Nixon: “Padurea Bohemian este cel mai pacatos loc de homosexualitate si pedofilie, pe care vi l-ati putea imagina vreodata !”
Pentru a ne forma o părere despre amploarea şi omniprezenţa conspiraţiilor care conduc destinele popoarelor lumii, să enumerăm scopurile stabilite de Comitetul celor 300 pentru cucerirea şi subjugarea lumii. Acest grup de elită, care îşi mai spune şi “olimpienii” (ei cred cu adevărat că sunt egali ca putere şi statură cu zeii legendari ai Olimpului), plănuieşte să implementeze următoarele:
1. Un Guvern Mondial Unic / O Nouă Ordine Mondială, cu o biserică unificată şi un sistem monetar unitar, toate aflate sub controlul lor. Puţini oameni sunt conştienţi că Guvernul Mondial Unic a început să-şi înfiinţeze „biserica” în anii 1920-1930, dându-şi seama că nevoia de o credinţă religioasă, inerentă umanităţii, trebuia să aibă un debuşeu; prin urmare, au conceput un corp „bisericesc” care să canalizeze acea credinţă în direcţia pe care ei o doreau.
2. Distrugerea completă a oricărei identităţi şi mândrii naţionale.
3. Distrugerea religiei şi, mai cu seamă, a celei creştine, cu o singură excepţie: propria lor creaţie, menţionată mai sus.
4. Dominaţia asupra absolut tuturor persoanelor, prin mijloacele de control al minţii şi cu ajutorul a ceea ce Brezinzski numea „tehnotronică”, spre a crea roboţi umani şi un sistem dictatorial pe lângă care Teroarea Roşie a lui Felix Dzerzinski va părea un joc de copii.
5. Stoparea  oricărei industrializări şi a producerii de energie electrică generată nuclear, în „societatea post-industrială cu creştere zero” cum o numesc ei. Vor face excepţie industriile computerelor şi serviciilor. Industriile rămase în Statele Unite vor fi exportate în ţări ca Mexicul – unde se găseşte din abundenţă mână de lucru de tip sclavagist. Indivizii neangajabili în urma distrugerii celorlalte industrii ar deveni dependenţi de opiu, heroină sau cocaină în procesul  de eliminare pe care-l cunoaştem azi sub denumirea de Global 2000.
6. Legalizarea drogurilor şi a pornografiei.
7. Depopularea marilor oraşe, conform experimentului executat de regimul lui Pol-Pot în Cambodgia. E interesant de observat că planurile genocide ale lui Pol-Pot au fost concepute în Statele-Unite, de către una dintre fundaţiile  de cercetare ale Clubului de la Roma. La fel de interesant este că în prezent Comitetul încearcă să-i readucă la putere în Cambodgia pe măcelarii lui Pol-Pot.
8. Suprimarea oricărei dezvoltări ştiinţifice, cu excepţia celor considerate oportune de către Comitet. O atenţie specială este acordată stopării utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice. Experimentele cu fuziunea nucleară sunt deosebit de înfierate, dispreţuite şi ridiculizate actualmente de Comitet şi de şacalii presei. Dezvoltarea flăcării de fuziune ar spulbera în cele patru vânturi concepţia de „limitare a resurselor naturale” inventată de Comitet. O flacără de fuziune folosită corect poate crea resurse naturale nelimitate, din cele mai banale substanţe. Întrebuinţările flăcării de fuziune sunt nenumărate şi ar aduce câştig omenirii într-o manieră pe care deocamdată publicul nu poate nici măcar s-o conceapă.
9. Prin intermediul războaielor controlate, în ţările avansate, şi prin foamete şi epidemii în statele Lumii a Treia, s-ar crea posibilitatea suprimării unui număr de trei miliarde de oameni – aşa-numiţii „mâncători inutili”. Comitetul celor 300 l-a angajat pe Cyrus Vance să scrie o lucrare pe această temă, căutând cea mai eficientă cale de producere a unui asemenea genocid. Textul a fost predat sub titlul „Raportul Global 2000”, fiind apoi acceptat şi aprobat pentru punerea în aplicare, de către Preşedintele Carter, pentru şi în folosul guvernului Statelor-Unite, ca şi de către Edwin Muskie, pe atunci Secretar de Stat. Conform termenilor Raportului Global 2000, populaţia Statelor Unite se va reduce până în anul 2050, cu o sută de milioane de oameni.
10. Demoralizarea lucrătorilor din clasa muncitoare, prin provocarea şomajului în masă. Pe măsură ce locurile de muncă se împuţinează, din cauza politicii post-industriale de creştere zero introdusă de Consiliul de la Roma, muncitorii demoralizaţi şi descurajaţi vor recurge la alcool şi droguri. Tineretul va fi încurajat, cu ajutorul muzicii rock şi al drogurilor, să se revolte împotriva stării de fapt, astfel subminând şi în cele din urmă distrugând unitatea familială. În această privinţă, Comitetul celor 300 a însărcinat Institutul Tavistock să pregătească un plan de punere în aplicare a acestei strategii. Tavistock, prin Centrul de Cercetări Stanford, a dus proiectul la îndeplinire, sub direcţia profesorului Willis Harmon. Ulterior, acest proiect a ajuns să fie cunoscut sub denumirea de „Conspiraţia Acvatică”.
11. Împiedicarea oamenilor de pretutindeni să-şi hotărască singuri destinele, cu ajutorul crizelor artificiale succesive, urmate de „administrarea” lor. Acest fenomen va deruta şi va demoraliza populaţia, în măsura în care, de pe urma confruntării cu prea multe posibilităţi ambigue, va rezulta o stare de apatie pe scară generalizată. În cazul Statelor Unite există deja o agenţie de administrare a crizelor. Se numeşte Federal Emergency Management Agency (FEMA) – Agenţia Federală de Administrare a Urgenţelor.
12. Introducerea de noi culte şi stimularea în continuare a celor existente, inclusiv gangsterii „muzicii” rock, ca scârboasa şi degenerata formaţie „Rolling Stones” a lui Mick Jagger (o bandă de gangsteri foarte dragă Nobilimii Negre europene) şi a tuturor grupurilor rock create de Tavistock, începând cu „The Beatles”.
13. Continuarea construirii cultului fundamentalismului creştin fondat de Darby, sluga Companiei Britanice din India de Est, în detrimentul creştinismului.
14. Insistenţa pentru răspândirea cultelor religioase, ca Frăţia Musulmană, Fundamentalismul Islamic, Sikh şi desfăşurarea de experimente din categoria crimelor lui Jim Jones şi a „ Fiului lui Sam”. Merită să remarcăm că răposatul Ayatollah Khomeini  a fost o creaţie a Diviziei a VI de Informaţii Militare din Intelligence Service, cunoscută ca MI6.
15. Exportarea ideilor de „eliberare religioasă” în întreaga lume, pentru a submina toate religiile existente, dar în special religia creştină. Aceasta a început cu „Teologia Iezuită de Eliberare” care a dus la căderea familiei Somoza în Nicaragua, apoi cu „războiul civil”de douăzeci şi cinci de ani din El Salvador, apoi alte astfel de acţiuni în Costa Rica, Honduras, etc.
În aşa-zisa teologie a eliberării e implicată foarte activ Misiunea Mary Knoll, de orientare comunistă. Aşa se explică atenţia mediatică extensivă acordată uciderii a patru dintre aşa-numitele călugăriţe ale lui Mary Knoll în El Salvador, acum câţiva ani. Cele patru călugăriţe erau agente subversive comuniste, iar activităţile lor fuseseră dovedite cu documente de guvernul statului El Salvador. Mass-media audio-vizuale din Statele-Unite au refuzat să acorde spaţiu de tipar sau de emisie multitudinii de documente aflate în posesia guvernului salvadorian, documente ce dovedeau ce anume făceau călugăriţele Misiunii Mary Knoll în acea ţară. Mary Knoll acţionează în multe ţări şi joacă un rol hotărâtor în aducerea comunismului la putere în Rhodesia, Mozambic, Angola şi Africa de Sud.
16. Provocarea unui colaps complet al economiilor mondiale şi generarea haosului politic total.
17. Preluarea controlului asupra tuturor politicilor interne şi externe ale Statelor Unite.
18. Sprijinirea la maximum a instituţiilor supranaţionale, ca Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca de Acorduri Internaţionale (BAI), Curtea Mondială şi, în măsura posibilului, reducerea eficienţei instituţiilor naţionale şi locale, prin eliminarea lor treptată sau prin aducerea lor sub umbrela Naţiunilor Unite.
19. Penetrarea şi subminarea tuturor guvernelor, acţionând, în continuare, din interiorul lor, pentru a distruge suveranitatea naţională şi integritatea naţiunilor pe care le reprezintă.
20. Organizarea unui aparat terorist de amplitudine mondială şi negocierea cu teroriştii ori de câte ori au loc acţiuni teroriste. Să ne reamintim că Bettino Craxi a fost cel care a convins guvernele italian şi american să negocieze cu răpitorii din Brigăzile Roşii ai primului ministru Aldo-Moro şi ai Generalului Dozier. Ca un apropo, Generalul Dozier a primit ordine să nu vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat. Dacă rupe tăcerea, şi din el se va face „un exemplu îngrozitor”, la fel cum a procedat Kissinger cu Aldo Moro, Ali Bhutto şi Generalul Zia ul Haq.
21. Preluarea sub control a învăţământului, cu intenţia şi scopul de a-l distruge complet şi definitiv.
În mod alarmant, o mare parte dintre aceste planuri globale ale conspiratorilor au fost deja realizate ori sunt pe cale să se îndeplinească. Cu fonduri nelimitate, cu câteva sute de grupuri de gândire şi mii de ingineri sociali, cu controlul asupra mass-media, băncilor şi majorităţii guvernelor devenit aproape o realitate, putem vedea că ne confruntăm cu o problemă de proporţii imense.
(va urma)
Bibiliografie
•      What Really Happened in Iran (Ce s-a întâmplat de fapt în Iran) de John Coleman, 1985
•      The New Conspiracy Reader de Al Hidell şi Joan d’Arc, Citadel Press, Hensigton Publishing Corporation, 1999
•      Conspiraţii, asasinate şi atentate celebre, de Victor Duţă, editura Ştefan, 2005
•      Mâna lungă a conspiraţiei, Wilhelm von Angelsdorf, editura Antet, 2005
•      The 60 Greatest Conspiracies of All Time (Cele mai mari 60 de cosnpiraţii ale tuturor timpurilor), de Jonathan Vankin şi John Wahlen, 1996

Comitetul celor 300: dezvăluiri despre ierarhia conspiratorilor

Auzim adesea că „ei” fac asta, aia sau ailaltă. „Ei” par literalmente capabili să scape nepedepsiţi chiar şi după cele mai odioase crime. „Ei” măresc impozitele, ne trimit fiii şi fiicele să moară în războaie care nu aduc nici un câştig, par intangibili, invizibili, frustrant de nebuloşi atunci când trebuie să se ia măsuri la adresa „lor”. Nimeni nu pare capabil să-i identifice clar pe „ei”.
Cu siguranţă, un număr apreciabil dintre noi sunt conştienţi că oamenii care ne guvernează nu sunt cei aflaţi cu adevărat la comanda problemelor politice şi economice…
Faptul că e vorba de o reală conspiraţie deschisă împotriva lui Dumnezeu şi a omului, care include înrobirea majorităţii fiinţelor omeneşti rămase pe acest pământ după ce au fost exterminate de războaie, epidemii şi genocid, nu e foarte bine ascuns. În comunitatea informativă se învaţă că modul cel mai sigur de a ascunde un lucru este acela de a-l pune la vedere.
Guvernul paralel secret de la nivel superior nu acţionează din pivniţe igrasioase şi camere subterane secrete. Aceşti oameni acţionează în văzul tuturor. Ei sunt slujbaşii Guvernului Unic al Lumii în Noua Ordine Mondială. La fel ca violatorul care opreşte maşina ca să-şi ia victima de pe marginea şoselei, nici ei nu par nişte  monştri, deşi asta sunt. Adevăraţii monştri poartă costume la două rânduri şi se duc cu limuzinele la serviciu. Ei apar adesea la televizor în ipostazele cele mai „inocente”. Dar trebuie să fim conştienţi că nimic din ceea ce fac ei nu este inocent.
Cine sunt conspiratorii care servesc marele şi atotputernicul Comitet al celor Trei Sute, şi care este scopul lor final?
Cei mai bine informaţi dintre concetăţenii noştri sunt conştienţi că există o conspiraţie care funcţionează sub diverse denumiri, cum ar fi Iluminaţii, Francmasoneria, Masa Rotundă, Grupul Milner…
Problema este aceea că informaţiile cu adevărat importante despre activităţile trădătoare ale membrilor guvernului invizibil sunt foarte greu de găsit. Ceea ce face Comitetul să fie ocultat este incredibila secretomanie care domneşte în jurul lui. Nici un organ mass-media n-a menţionat vreodată această ierarhie a conspiratorilor; prin urmare, aşa cum e de aşteptat, oamenii se îndoiesc de existenţa lui.
Comitetul celor 300 este SINGURA  ierarhie de putere organizată din lume care transcende toate guvernele şi indivizii, oricât de puternici şi de siguri pe sine s-ar crede. Acesta acoperă finanţele, domeniul apărării şi partidele politice de toate coloraturile şi orientările. Nu există nici o entitate pe care Comitetul să n-o poată depista şi controla, inclusiv religiile organizate ale lumii. Iar Coroana Britanică este punctul său de control.
Scopul lor final este acela de a contopi toate ţările într-o Nouă Ordine Mondială fără nici un Dumnezeu, cu un Guvern Unic Mondial, care va împinge lumea înapoi, în condiţii mult mai grele decât cele din Evul Mediu.
Cu mult timp în urmă, Comitetul celor 300 a decretat că va exista o lume mai mică – mult mai mică – şi mai bună, adică ideea lor despre ceea ce ar constitui o lume mai bună. Miriadele de consumatori inutili care devorează resursele naturale sărăcite trebuie să fie decimate. Progresul industrial susţine creşterea demografică. Prin urmare, porunca de a creşte şi a ne înmulţi pentru a stăpâni Pământul, găsită în Geneză, a trebuit să fie desconsiderată.
Această măsură a presupus un atac împotriva creştinismului, dezintegrarea lentă, dar sigură, a naţiunilor-state industrializate, distrugerea a sute de milioane de oameni, denumiţi de Comitetul celor 300 „surplus demografic” şi înlăturarea oricărui lider care îndrăznea să stea în calea planificării globale a Comitetului pentru atingerea obiectivelor asumate.
Există cel puţin 40 de „birouri de ramură” cunoscute ale Comitetului celor 300. Odată ce vom studia acest sistem, ne va fi mai uşor să înţelegem cum poate acţiona cu atâta succes un singur corp conspirativ central şi de ce nici o putere de pe Pământ nu-i poate respinge atacul contra celor mai elementare baze ale unei lumi civilizate şi progresiste, bazată pe libertatea individului.

Instaurarea unui „sistem de exploatare şi mai violent decât capitalismul”vine printr-o nouă (dez)”ordine”  

 

Sociologul american Immanuel Wallerstein anunţă trecerea la un nou sistem de organizare socială, economică şi politică a omenirii, comparând actuala criză financiară cu momentul prăbuşirii feudalismului şi instaurarea capitalismului. Într-un interviu acordat ziarului Le Monde, el demonstrează că acest moment era prevăzut şi cunoscut, însă a fost amânat în mod forţat de cei care guvernează lumea

 

Fost preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Sociologie, profesor universitar la Universitatea Binghamton şi cercetător la Universitatea Yale,  Immanuel   dezvăluie  într-un interviu acordat ziarului Le Monde pe 12 octombrie 2008:

 

„Fernand Braudel spunea că istoria omenirii se împarte în «cicluri temporale de lungă durată», dominate de anumite sisteme de organizare socială, cum sunt spre exemplu feudalismul sau capitalismul. Acestea se împart la rândul lor în faze mai scurte, numite de Braudel «cicluri temporale conjuncturale», descrise de economişti precum Nicolas Kondratieff şi Joseph Schumpeter.

 

În mod clar, astăzi ne aflăm în faza B a unui astfel de ciclu, exact aşa cum a fost el descris de Kondratieff. Această fază a început acum mai bine de 25 de ani, şi a urmat evident unei faze A, care a durat din 1945 până în 1975 şi a fost considerată cea mai lungă de acest tip, din cei 500 de ani de istorie a sistemului capitalist.

 

În faza A este generat profit prin producţie materială, industrială sau de alt tip. În faza B, capitalismul este nevoit, pentru a continua, să genereze profit (ceea ce în mod obişnuit se numeşte creştere economică), să mute accentul de pe aspectele de producţie pe cele financiare şi să se refugieze în speculaţii. De peste 30 de ani, statele lumii se îndatorează masiv. În prezent, parcurgem ultima porţiune a unui faze B, perioadă în care declinul virtual devine real. Toate aspectele muşamalizate până acum ies la iveală şi explodează unul după altul, asemeni unor bulgări de zăpadă care au devenit imenşi pe măsură ce se rostogoleau şi ajungând la baza pantei mătură totul în cale. Asistăm la falimente în lanţ, la o creştere a şomajului şi la o cădere economică sensibilă.

 

Însă astăzi acest moment de final al fazei B coincide cu o perioadă de tranziţie între două sisteme de lungă durată «cicluri temporale de lungă durată» cum le numeşte Braudel), lucru care agravează fenomenul.  Cred că am intrat de vreo 30 de ani în faza de încheiere a sistemului capitalist.  Ceea ce diferenţiază în mod fundamental această fază de succesiunea neîntreruptă de cicluri conjuncturale anterioare este faptul că sistemul capitalist nu mai reuşeşte să îşi menţină stabilitatea, condiţie indispensabilă pentru ca un sistem să existe.

 

Spun sistem în sensul dat acestui termen de fizicianul şi chimistul Ilya Prigogine. Când un sistem, de orice tip ar fi el, biologic, chimic sau social deviază prea des şi prea mult de la starea sa de stabilitate, el nu mai reuşeşte să îşi regăsească echilibrul şi asistăm atunci la o scindare. Situaţia devine haotică, incontrolabilă pentru forţele care o dominau până atunci şi apare conflictul. În acest caz însă lupta nu se dă între susţinătorii şi adversarii sistemului, ci între părţile care îl compun, fiecare încercând să determine forma care va urma. O astfel de perioadă poate fi cel mai bine descrisă prin cuvântul criză. Ei bine, da. Suntem în criză. Capitalismul a ajuns la final.

 

Ne-am putea întreba de ce nu are loc o nouă mutaţie a capitalismului, aşa cum a fost până acum când s-a trecut de la capitalismul de piaţă la capitalismul industrial şi apoi de la capitalismul industrial la cel financiar. Capitalismul este omnivor, el se hrăneşte cu profit, dar înghite mai ales profitul care la un moment dat este cel mai mare şi cel mai important. Nu se mulţumeşte cu mizilicuri, cu profiturile marginale, din contră, pe acestea caută să le maximizeze construind monopoluri. Eu consider că posibilităţile reale de acumulare ale acestui sistem şi-au atins limitele. Încă de la naşterea sa în a doua jumătate a secolului al XVI-lea capitalismul s-a hrănit cu diferenţa de bogăţie dintre un Centru, unde erau colectate profiturile şi periferiile acestuia (nu neapărat geografice) care deveneau din ce în ce mai sărace.

 

Din acest punct de vedere, revenirea economică a Asiei de Est, Indiei şi Americii latine (periferiile) constituie o provocarea de netrecut pentru genul de economie creat de Occident (Centrul), care nu mai reuşeşte acum să controleze costurile acumulării. Cele trei grafice mondiale ale costului mâinii de lucru, costului materiilor prime şi al impozitelor au fost în continuă creştere în ultimele decenii, şi este vorba de o creştere puternică. Scurta perioadă neoliberală care este pe cale să se încheie a creat o aparentă inversare a acestei tendinţe, căci dacă comparăm graficele, reiese că aceste costuri erau într-adevăr mai scăzute în 1990 decât în 1970, dar cu mult mai mari decât cele din 1945.

 

De fapt, ultima perioadă de acumulare a Centrului, «cei treizeci de ani de creştere economică glorioasă» a fost posibilă doar pentru că statele keynesiene (n.n. un nou concept creat de economistul John Maynard Keynes) şi-au pus forţele în serviciul capitalului. Dar şi aici, s-a ajuns la o limită. În istoria omenirii există multe exemple de cest gen, contrar poveştii propagate în secolul al XIX-lea a unui progres continuu şi inevitabil. Prefer să adopt teza progresului posibil, decât pe cea a progresului ineluctabil. Bineînţeles nu neagă nimeni că dintre toate, sistemul capitalist a ştiut să producă într-un mod cu totul extraordinar şi remarcabil cele mai multe bogăţii şi bunuri. Atunci când se vorbeşte despre acestea, nu se pune însă şi problema pierderilor pe care acest proces el le-a provocat. Vorbim mai ales de pierderi pentru mediu şi pentru oameni. Singurul Bine este cel care e bun pentru un număr cât mai mare de oameni, dacă nu chiar pentru toţi.

 

Acestea fiind spuse, recenta criză seamănă cel mai bine cu prăbuşirea sistemului feudal din Europa de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea şi înlocuirea acestuia cu sistemul capitalist. Această perioadă, care a culminat cu războaiele religioase, a văzut prăbuşindu-se puterea autorităţii senioriale asupra comunităţilor ţărăneşti şi a oraşelor. În sânul acestora au apărut însă, mai întâi prin tatonări, apoi la scară tot mai largă, soluţiile care în final au dus la constituirea unei noi ordini sociale şi economice: capitalismul.

 

Perioada de distrugerea a valorilor vechiului sistem care încheie o fază B a unui ciclu Kondratieff durează în general între doi şi cinci ani. În momentul în care se poate obţine din nou un profit real se intră într-o nouă fază A a unui nou ciclu. Însă acum, această trecere coincide şi cu o criză a sistemului de organizare socio-economică, lucru care a făcut să intrăm într-o perioadă de haos pe care actorii principali, cei din fruntea statelor şi a marilor  corporaţii declară că vor face tot ce le este în putinţă pentru a o rezolva şi a restabili echilibrul. Este însă foarte probabil că nu vor reuşi aceasta.

 

Unii dintre ei ştiu deja că trebuie pus în loc ceva complet nou. Traversăm o perioadă unică, în care criza îi face pe cei puternici neputincioşi şi lasă loc manifestării liberului arbitru al fiecăruia. Există acum un anumit interval de timp în care fiecăruia dintre noi i se oferă ocazia de a influenţa viitorul prin acţiunile sale. Câtă vreme acest viitor este dat de suma unor acţiuni individuale imprevizibile, este imposibil să prevedem ce model se va impune în final (n.n. de aceea guvernul din umbră încearcă să obţină un cât mai mare control şi o cât mai mare standardizare). După cum merg însă lucrurile, eu consider că este foarte posibil să vedem instalându-se un sistem de exploatare şi mai violent decât capitalismul. Istoria ne arată că Centrul a avut tendinţa să migreze către Vest, din bazinul mediteranean către coasta Atlantică a Europei şi apoi spre SUA. Continuând în aceeaşi direcţie, mă întreb dacă noul sistem nu va avea cumva centrul în China.

 

Criza pe care o trăim în prezent corespunde şi sfârşitului unui alt ciclu, cel al hegemoniei americane, instalate în anii’ 70, deşi SUA va rămâne în mod cert un actor important. În plus, asistăm astăzi la o multiplicare a centrelor de putere. Se va instala în mod sigur o nouă hegemonie, însă nu îmi dau seama care va fi aceasta.

 

În aşteptare, consecinţele crizei actuale vor fi enorme, în măsura în care stăpânii sistemului vor încerca să se folosească de prăbuşirea hegemoniei lor. Mă gândesc că majoritatea americanilor nu vor accepta ceea ce e pe cale să se petreacă, aşa că ne aşteptăm să apară conflicte interne în SUA, aşa cum au apărut mereu în astfel de situaţii, iar SUA să devină una din ţările cele mai instabile social şi politic.”

 

 

ASCENSIUNEA SATANISMULUI ÎN AMERICA

 

E joia dinainte de Halloween, sărbătoarea duhurilor necurate. Sâmbătă, 31 octombrie, în diferite părţi ale lumii mulţi oameni se vor distra pe seama satanei şi a duhurilor lui necurate, iar unii dintre ei i se vor închina. Vor spune că e o distracţie inofensivă. Alţii, însă, vor lua sărbătoarea duhurilor necurate mai în serios. Unii vor participa la ritualuri satanice nocturne, la sacrificarea de animale ori incendii, iar alţii la incantaţii ori ritualuri vrăjitoreşti. Satanismul e un fenomen în ascensiune în zilele noastre. Ia amploare. Influenţează copiii, tinerii, profitul companiilor care se profilează pe promovarea ocultului spre bine şi, în general, pe toţi cei fără minte. Pe cei neancorati în Cuvântul lui Dumnezeu, dezrădăcinaţi din învăţăturile sănătoase, şi pe cei care refuză să creadă că există satana ori duhuri necurate. Din nefericire, chiar şi unii dintre noi au încetat să mai creadă în existenţa reală a duhurilor necurate ori a satanei. Biblia ne spune de repetate ori şi categoric că există un diavol, îngeri ai întunericului şi duhuri necurate. Parcă ne depărtăm de aceste avertizări şi, într-o oarecare măsură, e de înţeles, fiindcă satana orbeşte.

 

În ultimele decenii oamenii au fost marcaţi de multele filmele oculte care au inundat cinematografele. Ecranele cinematografelor au îmblânzit duhurile necurate. Dacă până recent duhurile necurate erau portretizate doar în filme de groază, în ultimii ani cinematografele au îmblânzit duhurile necurate. Ele nu mai îngrozesc, ci fascinează. Intrigă. Filmele au transformat duhurile necurate în magie, în fantezii aşa-zis inocente, fără să îşi dea seama că în spatele acestor producţii se află un diavol real şi duhuri necurate reale. Fie că e vorba de Merlin, Hobbitt, „Harry Potter”, „Lord of the Rings” şi alte producţii cinematografice asemănătoare, suntem invitaţi să acceptăm că nu există duhuri necurate, ci doar magii inocente care nu vatămă. În Marea Britanie cultul şi magia deja s-au împământenit în cultura britanică a oamenilor de rând. [Detalii: http://www.theguardian.com/books/2012/feb/23/english-culture-magic-merlin-harry-potter]

 

Amploarea satanismului e un subiect tot mai frecvent întâlnit în mass-media şi despre el scriem deseori în  buletinele noastre informative care apar marţi. Astăzi scriem despre ascensiunea lui nemaipomenită în America.

 

Sondaje de opinie

 

Începem cu sondajele de opinie. Unul făcut de Barna Research Group în Statele Unite în 2011 indică că 56% dintre respondenţi nu credeau că satana are o existenţa reală, ci că e doar un simbol al răutăţii. Un sondaj similar făcut în 2009 indică că doar 27% dintre americani credeau că satana este o forţă reală. Pe de altă parte, un sondaj din 2013 indică că doar 60% dintre creştinii practicanţi ai Americii credeau în existenţa reală a diavolului, şi 86% dintre neoprotestanţi.

 

În decembrie 2014 sataniştilor din Florida li s-a permis să expună în public, lângă mesajele de Crăciun puse de creştini în faţa primăriei unui oraş, tabloul „pogorârea satanei în iad”. Cu un an în urmă, în decembrie 2013, cererea le-a fost respinsă, deoarece tabloul e ofensiv şi contravine moravurilor publice. Sataniştii au angajat un avocat care a ameninţat autorităţile cu acţiune judecătorească şi, ca urmare, în decembrie 2014 cererea le-a fost aprobată.

 

Tot în decembrie 2014 sataniştilor li s-a permis să expună simboluri satanice în faţa primăriei din Detroit, lângă scena Naşterii lui Hristos.

Cateva activitati demonice:Acţiuni judecătoreşti

 

Sataniştii recurg la acţiuni judecătoreşti pentru a constrânge autorităţile să le recunoască drepturi, printre ele acela de a-şi manifesta acţiunile şi amplasa simbolurile în public. Din nefericire, câştigă. În decembrie 2013 sataniştii din Oklahoma au dat în instanţă statul Oklahoma pentru a li se permite să pună în clădirea Parlamentului statuia satanei lângă soclul cu cele 10 porunci plasat acolo în 2009 de către creştini. De obicei, acţiunile judecătoreşti sataniste sunt iniţiate de Templul Satanei, care îşi are sediul la New York. Sataniştii au cerut să li se permită să amplaseze în clădirea Parlamentului o statuie de bronz de 3 metri a lui Baphomet, un idol satanic cu cap de ţap aşezat pe un tron. Autorităţile statului au cedat presiunilor şi au scos din incinta Parlamentului cele 10 porunci, împiedicând, astfel, amplasarea statuii satanei. Ca urmare, statuia lui Baphomet a fost transportată şi amplasată în Detroit, o ştire care a făcut înconjurul lumii şi a fost publicată şi în România.

 

O problemă cât se poate de delicată însă, îi confruntă pe creştini. Sataniştii profită de succesele creştinilor în instanţă privind libertatea religioasă şi cer aceleaşi drepturi pentru ei. De exemplu, în mai 2014, Tribunalul Suprem SUA a decis că americanii pot să-şi continue tradiţia de a începe sesiunile şi dezbaterile parlamentare ori oficiale cu rugăciune, aşa cum au făcut-o de sute de ani. După doar două zile, sataniştii din Florida au cerut să li se permită şi lor să rostească rugăciunile satanei simultan cu cele creştine, la deschiderea sesiunilor publice municipale. Până în prezent solicitările lor au fost respinse.

 

Un caz similar  s-a petrecut tot în Florida, în septembrie 2014, când un judecător a permis creştinilor să distribuie un pamflet religios în şcolile publice din stat. Imediat după aceea, Templul Satanei din New York a publicat o carte de colorat pentru copii, intitulată The Satanic Children’s Big Book of Activities (Cartea satanei pentru activităţile copiilor) şi a cerut şcolilor să permită sataniştilor să distribuie cartea în şcolile publice. Autorităţile şcolare au refuzat cererea, dar în acelaşi timp au interzis şi creştinilor să distribuie Biblii elevilor.

 

Satanism şi vrăjitorie

 

Fascinaţia americanilor faţă de ocult se reflectă şi în cărţile neobişnuite care s-au publicat în ultimii ani. În 2015 Diana Wagman a publicat Life #6, o carte despre mama ei vrăjitoare. Mama Dianei învăţase vrăjitoria de la mama ei. Cartea lui Wagman descrie manifestările oculte care se produceau în casă familiei. Mama îi arată locurile din casă unde se aciuiau duhurile necurate. La început, Wagman nu le vedea, dar de la o vreme a început să le simtă mişcările prin casă. Mama avea şi un altar în casă închinat satanei, unde făcea ritualuri vrăjitoreşti. De la o vreme, Wagman a început ea însăşi să vadă prin casă oameni pe care îi ştia morţi, dar care bântuiau prin casă. S-a speriat la început, dar apoi s-a obişnuit cu prezenţa lor demonică. Mama Dianei a murit tânără. Diana îşi aminteşte că din când în când bunica ei, moartă de zeci de ani, reapărea în casă familiei din Missouri. Cât despre ea, Wagman zice că nu e vrăjitoare, dar vrăjitoria a fost moştenită de sora ei. [Un capitol al cărţii lui Wagman poate fi citit aici: http://www.salon.com/2014/11/29/an_ordinary_girl_born_into_a_family_of_witches/]

 

În 2013 America a fost confruntată cu un caz neobişnuit de satanism, acela al lui Latoya Ammons, o femeie de culoare din Indiana, care pretindea că familia ei era ţintă unor revelaţii demonice. Vreme de câteva luni, poliţia, psihologi, asistenţi sociali şi preoţi au fost şi ei martorii manifestărilor demonice din casa ei. Poliţia a alcătuit un dosar enorm cu probe care are peste 800 de pagini. Evenimentele din viaţa lui Ammons şi familia ei au fost subiectul unui articol interesant şi lung publicat de Daily Mail în 2013 [Detalii: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2549749/It-reared-monstrous-I-froze-My-eyes-locked-hell-Possessed-mother-Indianas-demon-house-relives-bloodcurdling-moment-fought-Satan-won.html]

 

Consecinţe

 

Este o constatare regretabilă că Halloween-ul ia amploare şi în România. Învăţăturile nesănătoase se transmit la viteza unui clic de mouse şi nu pot fi oprite la graniţe. Tineri români, la fel că cei din restul lumii, devin şi ei fascinaţi de Halloween. Părinţii trebuie atenţionaţi şi la rândul lor trebuie să-şi atenţioneze copiii. Satana şi duhurile necurate sunt lucruri reale. Halloween nu este o sărbătoare românească ori creştină. Nici nu aparţine tradiţiei ori civilizaţiei române. E de la sine înţeles că trebuie respins şi prevenit să ia amploare în România.

 

 

Resedinta Statuii lui Baphomet a fost  inaugurată  ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”!

 

 

 

„Vino să dansezi cu Diavolul și să iei parte la un moment istoric”, îndeamnă invitația făcută de sataniști celor ce au cumpărat biletele în valoare de 25 sau 75 de dolari pentru evenimentul de dezvelire a statuii lui Baphomet. „Pentru prima dată adus în fața publicului, Monumentul dedicat lui Baphomet este deja o operă contemporană, cea mai controversată și cu toată încărcătura politică a artei din întreaga lume. Cântărind o tonă și arătând falnic, la aproape 3 metri înălțime, statuia din bronz nu este doar un triumf artistic de neegalat, ci stă ca un testament pentru pluralitate și puterea de acțiune colectivă. Evenimentul de dezvelire a statuii, va servi ca un apel la arme, prin care vom da startul marii nostre lupte în numele drepturilor individuale.”

Monumentul lui Baphomet

 

“Templul Satanic”, un grup religios din New York, a obținut aprobarea de a amplasa un monument dedicat Diavolului în mijlocul orașului Detroit. Inițial a fost plănuit pentru statul Oklahoma, însă toate cererile au fost respinse, iar sataniștii au găsit înțelegere în statul Michigan, orașul Detroit.

 

Statuia, care a costat mai mult de 100.000 de dolari, prezintă figura lui Baphomet, cu un cap de țap, stând pe un tron de piatră și flancat de doi copii care îl privesc zâmbitori. Pe monument sunt inscripții cu versuri din Byron si William Blake.

 

„Monumentul nostru celebrează nețărmuritul respect pentru valorile constituționale privind libertatea religioasă și libertatea de expresie. Satanismul este o componentă fundamentală a genezei libertăților americane. Vânatorile de vrăjitoare din Evul Mediu ne-au învățat să credem în prezumția de nevinovăție, lege și dovezi substanțiale pentru susținerea unei acuzații”, a spus purtătorul de cuvânt al mișcării, Lucien Graves. “Statuia va servi ca un far ce cheamă la compasiune și înțelegere între toate ființele vii. Statuia va avea și un scop concret, funcționând ca un scaun pe care toți oamenii în vârstă pot sta în poalele lui Satana pentru a căuta inspirație și contemplare. Avem încredere că acest monument unic se va dovedi și o atracție turistică specială.”

 

 

Zeci de grupări religioase au protestat în ultimele săptămâni împotriva acestei hotărâri. Au fost organizate servicii speciale de rugăciuni fie în biserici, fie pe străzile orașului Detroit, sau în alte zone ale țării.

 

Sataniștii însă au mers mai departe și au anunțat organizarea celei mai mari ceremonii sataniste din istoria acestei planete. Au vândut bilete on line fără să dezvaluie însă locul în care va fi amplasată statuia și va avea loc marea petrecere satanistă, decât cu câteva ore înainte de începerea evenimentului programat pentru sâmbata 25 iulie, ora 9 seara.

 

Presa americană nu se grăbește însă să facă publice ultimele informații despre această mare petrecere de dezvelire a statuii lui Baphomet. Pe rețelele de socializare, sataniștii au fost destul de tăcuți cu privire la locul de întâlnire din noaptea trecută. Totul este ținut sub un mare secret și mister. Vom afla și de ce și vom reveni cu date noi. Ținem cont și de fusul orar și cele 7 ore diferență între România și statul Michigan (la 12 noaptea în Detroit este 7 dimineața în România).

 

 

Pentru a se asigura de noi generații care să le urmeze doctrina, sataniștii au început din 2014 să introducă cărți de colorat în școli!!!

 

Cărțile conțin desene cu copii care efectuează ritualuri satanice, desene de promovare a pentagramei în școli, împreună cu o căutare de cuvinte precum „acceptare” și „prieteni”, un labirint pentru a ajunge la Necronmicon, o carte cu fabule oculte. Copiii din carte poartă simboluri satanice pe tricouri și răspândesc mesaje anti-intimidare și de toleranță religioasă, alături de jocuri tip conectare punct cu punct, pentru a creea o pentagramă.

 

Şi la această oră, presa americană încă se fereşte să dea detalii despre evenimentul dedicat lui Baphomet din oraşul Detroit. Dar la ştirile de noapte, postul tv Fox 2 a avut curajul să iasă în stradă şi să relateze: „Deținătorii de bilete la acest eveniment au fost îndrumaţi către o clădire de la colțul străzii Grand River, intersecţie cu strada Warren din Detroit, unde au crezut că va avea loc dezvelirea statuii. Cu toate acestea, participanţii la ceremonia satanică, au fost apoi reîndrumaţi către o nouă locaţie. Toate aceste demersuri au fost făcute de organizatori într-un efort de a păstra în condiții de siguranță ceremonia de dezvelire a statuii, faţă de cei care se opun acestui demers. Oraşul Detroit este în prezent locul de dezvelire oficială a statuii, lucru care a adus zeci de participanţi în oraş, dar scopul acestui grup este de a amplasa statuia în faţa capitoliului din Oklahoma, alături de un monument dedicat celor 10 porunci.”

 

 

 

“Munții noștri aur poartă,

Noi cerșim din poartă-n poartă.” Munții noștri – Octavian Goga

 

 

Petitie catre Poporul Roman , Presedintele Romaniei , Parlamentul Romaniei , Parlamentului European

Descrierea petitiei

 

IN ROMANIA, CONFORM ACCEPTULUI DECIDENTILOR POLITICI SI ALINIERII LA DIRECTIVELE EUROPENE, a fost LIBERALIZATA PIATA TERENURILOR AGRICOLE.   NU SE ASIGURA O REALA CONCURENTA INTRE POTENTIALII “LATIFUNDIARI” si aggricultorii nostril  .impinsi la plugul de lemn.

PUTEREA DE CUMPARARE A UNUI CETATEAN EUROPEAN DIN ROMANIA, NU POATE FI COMPARATA CU PUTEREA DE CUMPARARE A UNUI CETATEAN EUROPEAN.  CETATENII EUROPENI NU POT FI COMPARATI LA CAPITOLUL ACHIZITIONARE TERENURI AGRICOLE, DATORITA DIFERENTEI EXTRAORDINARE DINTRE VENITUL MEDIU AL UNUI OLANDEZ 40 000 EUR/AN SI VENITUL MEDIU AL UNUI ROMAN 4 000 EUR/AN .Vanzarea , VA DUCE LA EXTERNALIZAREA RAPIDA A PROPRIETATILOR DINSPRE EST SPRE VEST, VOM AJUNGE CU ADEVARAT STRAINI LA NOI IN TARA, NU VOM MAI FII BENEFICIARII PRODUCTIILOR AGRICOLE, ASA CUM SUNT ELE, MAI MULT SAU MAI PUTIN CANTITATIVE SAU CALITATIVE,

ACESTEA NU VOR MAI FI VANDUTE IN ROMANIA- INCET INCET VOR EXPORTA ABSOLUT TOT CE VOR PRODUCE TERENURILE NOASTRE,

 

LA FEL SE INTAMPLA LA ORA ACTUALA SI IN AFRICA, UNDE EUROPENII AU CUMPARAT TERENURI SI ACUM EXTERNALIZEAZA TOATA PRODUCTIA, IAR POPULATIA BASTINASA MOARE DE FOAME.

VOM ASISTA NEPUTINCIOSI LA CONTINUA SARACIRE A NOASTRA, SI ATUNCI NICI MACAR AGRICULTURA NU NE VA MAI SALVA!

ESTE UN ATAC LA SIGURANTA NOASTRA NATIONALA, LA SIGURANTA NOASTRA ECONOMICA, LA SIGURANTA NOASTRA ALIMENTARA SI AGRICOLA!

 

 

P.S. IN UNGARIA CEI CARE VAND TEREN CETATENILOR STRAINI SUNT CONDAMNATI LA INCHISOARE 5 ANI!!! ACOLO ESTE ILEGAL SA-TI VINZI TARA, PAMANTUL, NEAMUL, LIMBA, LIBERTATEA SI INDEPENDENTA

 

Iliescu si ucenicii raului au vandut Romania unor banci  si corporatii, care ne jupoaie de vii

 

 

Guvernarile de dupa 1990 au favorizat  corporaţiile  straine şi    băncile sa prospere,sa acapareze-ilegal- felii din avutia nationala   .Si astfel, două treimi din PIB, adică vreo 80 de miliarde de euro /an intră în buzunarele băncilor şi corporaţiilor străine, iar din restul fură cei aflaţi la putere. Din ce mai rămâne se plătesc salariile bugetarilor, ajutoarele sociale, pentru sănătate, învăţământ etc.  Bancile si corporatiile privatizeaza profiturile si nationalizeaza datoriile, dupa care dau vina pe statul social si cheltuielile cu protectia sociala.

 

Ceea ce se întâmplă azi cu ţara noastră şi cu fosta economie este în cel mai pur şi corect stil capitalist şi se desfăşoară după toate regulile capitalismului financiar globalist. Numai că în cazul nostru noi nu suntem o putere occidentală care exploatează o colonie, ci o colonie care este exploatată de puterile occidentale. De aceea totul pare pe dos. Corupţia nu este o tară a comunismului, ci este mecanismul de bază al capitalismului, fără de care nu ar putea funcţiona!

Este o idee total greşită să crezi că ceea ce se întâmplă azi în România are vreo legătură cauzală cu comunismul, cu foştii comunişti şi cu mentalitatea comunistă.

Pe lângă profiturile pe care firmele străine le obţin cu ajutorul filialelor din România, multinaţionalele scot bani de la aceste subsidiare practicând transferuri care, de cele mai multe ori, sunt extrem de mari. Bugetul Statului Român este păgubit, an de an, de existenţa unor companii care raportează pierderi uriaşe.

Multinaţionalele marchează profitul în ţara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe profit căci raportează că nu scot profit, nu sunt în faliment şi nici măcar în insolvenţă.

 

Pierderile suferite de economia românească pe seama acestor hoţi în ultimii ani se ridică la mii de miliarde de euro. Multinaţionalele şi băncile care operează în România scot anual din ţară zeci de miliarde de euro şi la stat contribuie cu mai nimic.

 

România s-a transformat într-un paradis al multinaţionalelor care controlează industria, agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar etc. şi care îşi promovează reglementări legale în interes propriu. Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să-i prostim pe proşti”.

 

Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost beneficiarii morţii lui Ceauşescu care a fost executat de către agenţii lor din România, dar (culmea tupeului!) ei doresc ca românii să perceapă execuţia lui Ceauşescu ca o crimă comisă de Rusia.

 

România şi-a pus resursele pe tavă acelor mari companii străine,contra unor redevenţe minuscule. Este acesta comportamentul unui stat independent, care îşi urmăreşte interesul strategic? Nu, este comportamentul unei colonii, din păcate! Un start dezastruos pentru România…

 

Având în vedere acest start, este clar că marile companii americane, având în spate administraţia de la Washington, nu au intenţia de a negocia cu guvernanţii de la Bucureşti, ci de a-şi impune voinţa în faţa acestora. Şi îşi impun această voinţă. Şi pretenţiile.

 

Economie de piaţă reală? Să fim serioşi! Când corporaţiile americane dictează cine vinde şi cine cumpără, la ce preţ, când întreprinzătorii mici şi mijlocii sunt azvârliţi cât colo de pe piaţă, când ne este blocat accesul la o piaţă tradiţională-cea din est-nu mai avem o economie de piaţă reală, ci avem o economie dirijată de bunul plac al celui mai tare!

 

Transparenţă şi încredere ca între parteneri egali… Cu cine? Cu americanii? Cine crede asta este un naiv! Americanii sunt “excepţionali”, nu se consideră egalii nimănui! Ei se consideră stăpâni ! Cei ce visează un parteneriat cu aceştia nu au decât două opţiuni: fie devin supuşii, fie ajung duşmanii lor! Iar transparenţa şi încrederea nu vin decât din partea supuşilor! Din partea stăpânilor nu vine decât negura secretului şi a confidenţialităţii!

 

Practic, acești investitori poartă clipă de clipă cu ei și oferta pe care țara lor de origine, America, o face țării lor gazdă, România: vă vom sprijini să îmbrățișați modelul nostru de dezvoltare economică, socială, politică și de securitate. Unul, aș adăuga eu, de un remarcabil succes.

 

Rezumând, deci, se înțelege că prin companiile americane-gigant, prezente pe piața din România, America însăși ne face o anumită ofertă de dezvoltare.

 

În centrul ei stă statul de drept (restul urmând a decurge de la sine).

 

Dezvoltare economică? Ştim deja ce înseamnă asta: dominaţia transnaţionalelor, în mare parte americane. Dezvoltare socială? Este vorba de o polarizare socială, din ce în ce mai accentuată. Vor fi două mari grupe de oameni: cei “care au”, în număr mic versus marele număr al celor care “nu au”. În acest sistem, ai dreptul la sănătate, învăţământ, cultură etc numai dacă îţi permiţi să plăteşti! Dacă nu…toţi dau din umeri!

 

Iar statul de drept, ce stă în centrul “generoasei oferte” americane, va fi releul prin care deciziile Washingtonului vor fi aplicate fără şovăire în “spaţiul mioritic”. Fireşte, restul va decurge de la sine…

 

  Putere Legislativa, Guvern, Sistem Juridic, Servicii Secrete, Economie, totul s-a redus la scrum radioactiv

 

Va place sau nu, metastaza s-a declansat din Palatul de Justitie care la inceput a mers complice cu faptuitorii marilor tunuri pina la inalta tradare. Ajuns la capatul puterilor, statul de drept ne arunca praful diversiunilor in ochi, dosare de mare coruptie care ar fi trebuit sa imparta mii de ani de puscarie pentru Devalizarea Romaniei, s-au inecat in faza de cercetare penala (BANCOREX, ALRO, FLOTA, imprumuturile externe, de zeci de miliarde evaporate fara urma etc.). Ne-au servit, la schimb, rechizitorii contrafacute, cu prejudicii de cateva milioane, arestari de telenovela prin  concurs mediatic frate cu dementa, circ pentru Balaceanca cu efecte nucleare pe termen scurt, mediu si lung. Romania lucrului bine facut a intrat in coma indusa, decuplarea de la aparate e doar o chestiune de timp …

Îmbogăţirea barosanilor  este  stimulata prin speculaţii financiare fără precedent

 

Globalismul nu are nevoie de proprietari, însă are nevoie de indivizi care lucrează mult peste program în corporații ca sa-și plătească datoriile făcute pe zeci de ani la bănci.

Cea mai mare parte dintre cei cu averi mari îşi plasează banii în paradisuri fiscale, sustrăgându-se de la obligația civică de a plăti taxe, iar prin sărăcirea clasei de mijloc statul, lipsit de resurse, intră în colaps. Soluţia este, în afara celei extreme, războiul, de a se îndatora la organismele internaţionale de credit.

Cum s-a văzut din precedentele doua războaie mondiale, băncile prosperă chiar și în aceste situații dramatice.

 

Nu trebuie uitat că Federal Reserve, banca guvernamentală a SUA, care se substituie unei bănci naţionale, este o bancă privată. Cei care o deţin pot, în principiu, controla guvernul şi implicit Banca Mondială şi FMI, deci pot lua decizii care să aibă impact geopolitic. Ajungem atunci la principiul care a fost enunţat de fondatorul imperiului Rothschild, Mayer Amschel Bauer: “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” – Daţi-mi controlul banilor unei naţiuni şi nu mă mai interesează cine-i face legile.

 

Spectrul sărăcirii (crizei) despre care am amintit deja, ca şi spectrul războiului, sunt cele două prăpăstii între care se duce viaţa umanităţii în zilele noastre, supusă operației de mancurtizare și în care se induce metodic ideologia LGTB, încă din scoală sau, mai nou, din grădiniță.

 

LICHIDAREA CAPITALULUI ROMÂNESC

 

 

Se atinge permanent siguranța națională alimentară, sanitară, nu mai vorbim de cea economică.  Deja mulți membri ai guvernului sunt recrutați din managementul multinaționalelor

 

Oamenii de afaceri romanesti sunt nemultumiti ca firmele autohtone sunt vizate de anchetele DNA, in timp ce companii straine sunt ocolite de parchetul anticoruptie, condus de Laura Codruta Kovesi, ea insasi decorata de state straine. Parchetul Codrutei Kovesi nu se atinge de firmele straine intrucat acestea se bucura de protectia ambasadorilor, care insa nu se sfiesc sa dea lectii de anticoruptie. Dar firmele straine de ce nu sunt anchetate? Stiti de ce nu sunt anchetate? Pentru ca firmele straine se bucura de protectia ambasadorilor, care, pe de o parte, protejeaza firmele straine, dar, pe de alta parte, vin sa dea lectii ca sa continue lupta impotriva coruptiei. Este o dubla masura.

 

Sursa bunăstării Occidentului o reprezintă FURTUL si JAFUL!

 

In prostia si nebunia lor fara margini ,rpmanii nici pina astazi n-au inteles ca vestul lor iubit era intr-o mare criza in anii 80! Singura lor sansa ca sa iasa era sa aiba pe cine sa fure iar aici ,Iliesci i-a ajutat sa gaseasca o  natie dornica de-a plati oalele sparte de elita vestului.

 

Toate mizeriile din occident se preiau in Romania cu o viteza infioratoare. In societatea noastră, o categorie de oameni , majoritatea tineri ce au fost educati de catre televizor militeaza pentru coruperea întregii noastre comunitati prin imprumutarea de „valori occidentale” fara nici un pic de discernamant.

 

“Europa civilizată” şi “Democraţia SUA” sunt iluzii cu care mulţi români se îmbată. E timpul ca românii să se trezească la realitate şi să nu mai aştepte minuni de la nu ştiu ce ţări, pentru că NIMĂNUI NU ÎI PASĂ DE NOI. NOI suntem în UE pentru că la nivel înalt s-a dorit colonizarea, prăduirea şi distrugerea ţării noastre, nu din alt motiv. NOI suntem cei care ar trebui să ne salvăm! Degeaba aşteaptă unii milă sau ajutor de la aceşti “lupi moralişti”. Nu ne vor oferi nimic! Doar singuri ne mai putem salva!

 

Când proștii dau câteva mii de euro pe un sejur de 2-3 zile pe la LONDRA, PARIS, VIENA, BERLIN și fac poze, să-și aducă aminte că toate aceste capitale prospere nu ar fi arătat niciodată așa dacă aveau o istorie ca a românilor…..khazarul austriac denumit călăul pădurilor din ROMÂNIA și-a tras palat în VIENA de 40 de milioane de euro.

 

Așa că ăștia care vreți o țară ca afară duceți-vă și voi în AUSTRIA, instalați-vă un guvern și un președinte vorbitor de limba română, schimbați șefii de servicii secrete tot cu români, luați-le petrolul, luați-le pădurile, luați-le sângele și organele interne, faceți-le salariul minim 200 de euro că mai mult nu suportă economia, dați-le rahat prin televiziunile lor, spuneți-le că sunt cei mai săraci și mai proști din UE, aveți grijă să îi impozitați la sânge și să vedeți cum brusc ROMÂNIA devine VIENA!

 

 

În ultima vreme reprezentantii a diverse natiuni pretinse civilizate si dezvoltate ne tin lectii de morala, ne trag de urechi sau chiar ne insulta.

 

Cum mai poate omul occidental să observe că albul a devenit negru și negrul alb atunci când de mic a fost educat (sau manipulat) să accepte răul ca normalitate?

 

De aproape un sfert de veac, tinerii români sunt crescuți într-o scârbă față de tot ce e românesc, față de cultura și valorile noastre. Ca alternativă ne-a fost băgat pe gât mirajul occidental al unei civilizații și culturi ”superioare”. Am fost învățați să gândim după maxima ”Ce vine din vest este bun”, fără a mai analiza fiecare lucru în parte.

 

Să nu uităm că Uniunea Europeană, care până la aderare ne era prezentată ca un dumnezeu de către politicieni, duce un război împotriva valorilor noastre naționale.

 

Românii ar trebui să se gândească de două ori înainte să se lase manipulați de iluzia occidentală.

 

România este în prezent o colonie săracă (printre cele mai sărace din Europa) ale Imperiului Atlantist (NATO, SUA, UE, FMI, Banca Mondială și criminalii din spatele acestor entități). Criminalii din Vest (SUA, UE etc) exploatează (SUG) fără scrupule tot ce pot din România, fără nicio jenă față de repercusiunile aduse mediului sau populației băștinașe (adică românii).

 

Dezvoltarea și „civilizația” din Londra nu este rodul unei creativități sau efort, ci este pur și simplu consecința multiplelor jafuri executate în India, China, Africa, America de Nord etc.

 

Discut cu o paleta larga de cetateni din medii socio profesionale dintre cele mai diverse, voci in vest. Absolut toti, fara nici o exceptie, se simt pradati de sistem, se simt zilnic victimele mecansimelor sistemului puse in scena de o liota de infractori institutionalizati, platiti chiar de cei pe care acestia ii pradeaza.

 

Institutiile financiare de genul FMI si bancile new yorkeze, dezmembreaza direct sau indirect veniturile ceatenilor. Aceasi occidentali au furat si inselat tarile in curs de dezvoltare sau pe cele din lumea a trei, implicindu-le in diverese planuri de dezvoltare, in vederea electrificarii lor, imbunatatirii sistemelor de aductie a apei potabile, canalizari si multe altele.

 

A fost o perioada, in care liderii occidentali au indus in societatile lor ideea ca oamenii lor pot fi bogati sau pot traii in liniste muncind putin si cistigind rezonabil datorita jafului pe care aceste guverne vestice il faceau in alte locuri ale lumii, unde semnaturile erau obtinute pe contracte, de la lideri pusi tot de acest vest, prin frauda si propaganda. Lumea isi dorea sa aiba ceea ce vedea in vest, asa cum romanii si acum cer sa „Avem o tara ca afara!”, fara sa realizeze cit sint de furati cetatenii occidentali de catre guvernele lor capitaliste.

 

Banii au fost suficienti pentru ca lideri vestici sa isi mentina puterea si sa o exercite. Dar aceste tari pe care le-au jefuit, au devenit din ce in ce mai sarace si nu isi mai pot plati datoriile, iar liderii vestici au inceput ofensiva praduielilor impotriva…propriilor cetateni.

 

Cind tarile in curs de dzvoltare sau cele din Lumea a Treia nu au mai putut platii datoriile catre tarile occidentale, pentru planurile perverse de dezvoltare impuse de acest tari bogate, vesticii au trimis peste ei FMI-ul, pentru a spune acestor tari amarite si deja jefuite, ca FMI ii va proteja si va proteja creditul guvernamental, ceea ce inseamna ca vor putea imprumuta si mai mult, oferind artificial un rating mare acestor guverne ascultatoare, nu pentru a-si dezvolta tara, ci pentru a putea platii ceea ce anterior nu au putut plati si anume creditorii, care sint tot cei care finanteaza si sint actionari ai acestui FMI.

 

Care sint conditiile pe care FMI le pune tarilor pe care le introduce in astfel de mecanisme criminale? Ati vazut si vedeti in Romania, unde ca peste tot pe glob, FMI-ul impune masuri de austeritate, stiind si acesti infractori, ca nu este posibil sa se iasa din criza sub aceste masuri ci criza economica va fi adincita.

 

Ce fac aceste masuri draconice impuse de „protectoratul” FMI-ului? Distrug serviciile publice, reduc sau duc la pierderea fondurilor de pensii, vinzarea resurselor nationale catre straini, pentru preturi simbolice si demolarea mediului natural al tarii unde au impus masuri de austeritate. Banii economisiti din reducerea beneficiilor sociale si vinzarea unuri bunuri nationale catre straini, vor servii ca plati periodice pentru FMI, deci omul de rind nu va beneficia cu nimic din plata acestor datorii, ci doar cu un certificat de sclav pe viata.

 

Acesta este modul cum vestul a pradat sistematic Lumea a Treia si tarile in curs de dezvoltare.

 

Cind aceste masuri sint epuizate, vestul cumpara teren agricol in tarile in curs de dezvoltare si cele din Lumea a Treia si imping politic aceste tari catre a produce numai o cultura agicola, pentru export, restul necesarului trebuind sa fie importat prin acesti vestici, care din comisione isi asigura „libertatea”, fara banii, produsele acestor tari, fara sa miste un deget….

 

Aceasta politica, face ca tarile in curs de dezvoltare cit si cele din Lumea a Treia sa depinda alimentar de vest si sa importe alimente, fara ca vestul sa produca ceva in domeniul agricol.

 

Tot acest mecanism se transforma in datorie a acestor tari catre vest…. deci, acesti amariti, sint munciti pana la exterminare, produc ieftin si ramin si fara mincare.

 

Lumea a Treia si tarile in curs de dezvoltare sint cu economiile la pamint si total distruse, deci nu mai pot fi o sursa credibila pentr vest, ci doar o masa de manevra de unde acesti perversi trebuie sa incaseze bani prin diverse pirghii economice.

 

De data aceasta, atentia sacalilor vestici se indreapta care propriile popoare, pe care le supun unei presiuni de neimaginat, pradindu-le in ideea iesiri din criza, care este o utopie. Faptul ca tinerii sint someri in numar enorm , faptul ca femeile se duc sa se prostitueze cu copiii in brate, pentru a putea sa cumpere ceva de mincare, nu sint aspecte care sa deranjeze guvernele tarilor respective, chiar daca acesti guvernanti stiu foarte bine ce se intimpla.

 

Cu ceva ani in urma, cind o tara suverana se gasea in situatia in care nu isi putea platii datoria, datorita conditiilor financiare precare, creditorii stergeau parte din datorie, considerind ca o parte a riscului trebuie sa si-o asume, dar de citva ani, aceasta regula a fost abandonata.

 

Noua regula, este ca, oamenii dintr-o anumita tara, chiar o tara ai carei oficiali, din administratie sai politicieni, au acceptat spagile vestice pentru a-si indatora tara la straini, trebuie sa aiba sistemul de pensii, numarul de angajati, serviciile sociale reduse la nivelul sclaviei, dorit de FMI, iar resursele nationale de valoare, cum ar fi: sistemele de apa potabila, tratarea si transportul ei, porturile, chiar si loteriile nationale, terenurile de valoare si altele, vor trebui vindute la straini, care vor avea libertatea de a creste pretul apei, electricitatii, gazelor, terenurilor in folosinta si chiar de a refuza profitul real al guvernului de la loteriile nationale, totul fiind „preparat” dupa pofta si interesele strainilor, iar in final, acest tip de tari,printre care se numara si Romania, din pacate, vor fi fortate sa isi vinda si patrimoniul national catre companiile de Real Estate straine.

 

Asta este ceea ce ne dorim, pentru a trai mai bine ? Asta este ceea ce ne poate oferii vestul, un vis scurt si un cosmar de linga durata pe masura neintelegerii de catre noi a fenomenului furatului occidentalizat.

Oamenii din aceste tari sint lipsiti de putere in numele „noii democratii” , guvernate de austeritatea si impusa de organizatiile fiannciare internationale, deoarece guvernele nu ii mai reprezinta pe acesti oameni.

 

Nu numai ca aceste guverne primesc spagii consistente pentru a acorda avantaje strainilor, dar acesti membri ai guvernelor din aceste tari, sint „spalati pe creier”, spunidu-li-se ca aceste tari trebuie sa faca parte din Uniunea Europeana, altfel vor ramine in urma istoriei….

 

De multe ori, aceasta retorica vestica, duce la „spalarea pe creier” a unei mari parti a populatiei unei tari, dupa care se solicita exercitiu „democratic” de a vota conducatorii, dar parametri si caracteristicile pe care trebuie sa le aiba in vedere liderii acestor tari, in viziunea unei mari parti a poporului, sint cu totul altele decit cele necesare.

 

Combinatia dintre propaganda, putere financiara, lipsa de cunostiinte si spagi, reprezinta un mecanism care nu mai poate da nici o speranta popoarelor UE subjugate.

 

Acelasi lucru este valabil si adevarat si in SUA, Australia, Canada si Marea Britanie.

 

In SUA, zeci de milioane de oameni, accepta varianta ca economiile depuse de ei la banca sa nu fie purtatoare de dobinda si sa piarda bani in fata unor infractori financiari din banci, dupa o propaganda bine gindita a acestor sacali, prin care au adus in fata poporului terorismul, spalarea banilor in droguri, cumpararea de arme si asa mai departe, in ideea de a nu oferii nici o dobinda depunatorilor in banci, dar aceste fenomene nocive se amplifica pe zi ce trece, exponential .

 

Acest lucru se intimpla de peste sapte ani. In loc sa protesteze in strada, americanii au acceptat fara sa discute, aceasta propaganda, prin care li se spune ca existenta lor depinde de succesul unui grup de mega banci, care sint prea mari ca sa poata cadea, „too big to fail”. Zeci de milioane de americani sint convinsi ca este spre binele lor sa li se dea o dobinda infima si nesemnificativa la depunerile din banci, decit sa lase bancile si bancherii corupti sa cada…

 

Acesta este terorismul adevarat, economic, practicat de guvernele si institutiile financiare occidentale, in relatia cu proprii cetateni….., cu absolute toti cetatenii tarii.

 

Pentru a masca acest tip de terorism adevarat, guvernele, Media, bancile si institutiile financiare capitaliste ale morti, pastreaza popoare intregi in confuzia permanentei frici careia ele trebuie sa ii faca fata, spunindu-li-se ca exista teroristi in spatele fiecarui copac, fiecarui pasaport, sub fiecare pat si ca vor fi omoriti daca guvernele nu iau decizii de acest gen…. Pina in prezent, „sistemul” lucreaza perfect si aceasta gasca de infractori internationali se pot felicita intre ei pentru rezultatele obtinute in punerea in sclavie a popoarelor lor si altor popoare, acesti sacalii detinind in miinile lor bogatii incredibile si un control draconic al populatiei, care inca mai crede in democratia vestica.

 

Acesti sacali si criminali internationali, care pun in scena cele mai sumbre scenarii financiare ale terorii, au venit acum cu alte gogorite si un tavalug al propagandei, legat de acorduri internationale, zonale, de „free trade”, de genul celui Trans Pacific si Trans Atlantic, pe care le numesc parteneriate, cuvint care de fapt nu exista pentru ei. Acesti magari, infecteaza mase largi de populatii, cum ca aceste „free trade deals” sint benefice pentru toti, pentru fiecare membru al tarilor care intra in aceste acorduri.

 

In realitate, ei ascund cu dibacie si sub forma unui secret, aspecte esentiale si defavorabile in totalitate popoarelor, prin aceste acorduri, oferind mediului privat de afaceri, constituit din marile corporatii multinationale, un control total al economiilor unui grup de state vulnerabile, anulindu-le suveranitatea si legile statelor respective.

 

Este evident ca sub forma acestui tip de acord, de exemplu Trans Atlantic, sistemul de sanatate din Marea Britanie ar putea rula sub un cadru dictat de tribunale de afaceri internationale, private, sub anumite reguli ale „parteneriatului”, si de aici, o „grija” cit mai mare fata de pacienti, prin prisma profitului, multi dintre pacienti murind cu zile… Dar ce conteaza acest aspect pentru sistemul capitalist?!?

 

Guvernul supercorupt al Marii Britanii si sluga americanilor, Primul Ministru David Cameron, au blocat pe toate caile, accesul la documentele legale care arata impactul devastator al acestui Trans Pacific Partnership, pentru sistemul britanic de sanatate, ca sa va dau numai un exemplu.

 

 

Deci, mediul capitalist duce zona intereselor personale, ale populatiei, in directia intereselor private, in vederea obtinerii de profit din ce in ce mai mare,rezultat dintr-un cistig al populatiei din ce in ce mai mic, pe o structura de comsum total controlata.

 

In Marea Britanie, serviciile postale au fost vindute la un pret cu mult sub ceea ce trebuia sa fie, catre legaturile private ale clasei politice.

 

In SUA, Republicanii si Democratii, nu mai sint dusmani, cind vine vorba de privatizarea sistemului de sanatate si sistemului de securitate sociala, pentru ca si unii si altii au de cistigat si nu putin. La fel, ei au privatizat sistemul de penitenciare, parte din sistemul militar si multe altele.

 

Liderii americani pling pe umarul contribuabililor, spunindu-le ca trebuie sa suporte cheltuieli militare din ce in ce mai mari, dar nu le spune ca toate acestea sint datorita privatizarii partiale a acestui departament al economiei. Privatizarea puscariilor, in SUA, a rezultat intr-un numar imens de cetateni fara nici o vina, care sint incarcerati in aceste puscarii, transformate in fabrici ale groazei, care produc pentru companii ca Apple, Microsoft si multe altele, de top, muncitorii puscariasi fiind platiti cu 69 de centi pe ora in regim de exploatare maxima, un pret care sfideaza chiar costurile chinezesti cu forta de munca. Dar nimeni nu intreaba, de ce nu sintem beneficiarii acestor produse realizate de puscariasi, la preturi mult mai ieftine, pentru ca in aceste inchsori se produc haine, incaltaminte, parti din computere si multe altele…. Dar ni se arunca in fata o inflatie si uite ca trebuie sa platim mai mult…..

 

Acesta este capitalismul in acest moment: guvern corupt, politicieni corupti, judecatori corupti, avocati corupti, politie corupta si totul pentru a maximiza profitul capitalistilor. Economsti care promoveaza absurd „free market”, glorifica inchisorile private de munca in interesul marilor corporatii multinationale, aratind eficienta lor fara nici o rusine, o eficienta care exista intradevar, dar pentru stapinii de sclavi din capitalismul actual.

Chiar si The Guardian, ziar britanic care se prostitueaza de cele mai multe ori, pentru a fi pe placul stapinilor, arata aceste aspecte…

In intreaga Europa, guverenele corupte in intregime de americani, au distras atentia oamenilor de la privatizatrile si vinzarie de bunuri nationale, deturnind atentia catre criza refugiatilor, a carei prezenta in Europa, este consecinta guvernelor europene care reprezinta interesele Washingtonului in zona si nicidecum interesele oamenilor din tarile europene…..

 

Se pare ca omul de rind vestic, este departe de a intelege masinatiile complexe ale guvernelor vest europene si chiar american…

 

Va putea rezista un asemenea sistem al praduielilor, inselatoriilor si falsului? Cu siguranta nu, dar evolutia viitoare a anumitor tari, va depinde de momentul cind se vor debarasa de acest cancer capitalist… Romania, inca doarme, dar sper sa se trezeasca la timp si mai ales inaintea altora…

 

 

Capitalismul stoarce seva oamenilor pana la sange,dar isi sapa groapa singur

 

 

Oameni buni,din PIB ul Romaniei adica din ceea ce produce tara asta, adica voi cei care munciti primiti 30 la suta,in timp ce capitalul,sau patronatul ia 70 la suta!  Va fura si politicienii,in capitalism,caci sunt pusi acolo ca sa reprezinte in primul rand interesele lor!   Voi nu aveti reprezentanti care sa va apere drepturile,de aici aveti impresia ca politicienii fura si de aia va merge rau! Dar nu ei va fura direct ci clasa capitalista,politicianul fiind doar reprezentantul acestei clase! Desi e adevarat ca multi politicieni sunt ei insusi capitalisti!

 

Cum au motivat tehnocratii refuzul de a marii salariul minim? Pai au spus ca nu vom mai fi competitivi! Ce inseamna asta practic? Inseamna ca daca s-ar mari salariul minim,nu ar mai veni capitalisti sa deschida afaceri in Romania. Inseamna ca Romania nu mai e atat de atractiva pentru a face afaceri,caci in alte state muncesc pe 2 lei si asta atrage afacerile! A spus-o chiar ministrul ,nu eu! Deci ce ne spun profesionistii tradus ?  Va repet inca o data,ca in Romania,din tot ceea ce se produce ,clasa muncitoare ia doar 30 la suta ,iar clasa capitalista ia 70 la suta,adica din 10 cartofi,aia multi care muncesc iau 3 pe care ii impart la multi,in timp ce patronatele,adica aia putini iau 7 cartofi pe care ii impart la putini,in contextul asta cum vrei sa-ti mearga bine in tara asta?

Capitalismul a cotonogit comunismul,dar Corporatiile si “Spiritele”Globaliste ne termina pe toti

 

 

Corporaţiile dictează la ora actuală politicului în cea mai mare parte a lumii. Urmărind doar propriul profit, ele ascund realitatea, subminând viitorul generaţiilor tinere şi privând naţiunile existente de lideri autentici şi de patrioţi.Cateva  multinaţionale sunt mai puternice decât 150 de state la un loc.

 

Domeniul economic este condus de Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Comerţului. Troica aceasta a dus la prăbuşire economică şi la dezastru ecologic în multe locuri din lume.

 

În loc de politici economice serioase, românilor li se oferă pâine şi circ: să cumperi marfa altora şi să crezi că trăieşti bine. Totul, pe un fond de sărăcie şi decădere morală fără precedent. Cantitatea de pâine vândută a scăzut cu 25% faţă de 1990, iar numărul cărților cu 85%. Sunt cifre care vorbesc de la sine despre starea precară şi lipsa de viitor a României în actuala situaţie.

 

România are nevoie de o conducere capabilă să se opună proiectelor geopolitice care vizează distrugerea statelor naţionale şi transformarea ţării într-un teren de vânătoare economică (masacrarea faunei cu acte mai mult sau mai puţin în regulă este un capitol la fel de trist). România trebuie să găsească o poziţie de echilibru între forţele geopolitice globale şi să înveţe să negocieze cu puterile lumii, având ca ancoră doar interesul naţional. Putem să spunem, fără teama de a greși, că destabilizarea prezentă a Ucrainei prin proteste violente dirijate este pe punctul de a declanșa un nou Război Rece între Rusia și SUA. Un „război ascuns” mocnește deja în Asia, între China şi principalul aliat din Asia al SUA, Japonia. În acest nou context, extrem de tensionat, România, în loc să fie un factor de stabilitate, apare ca un no man’s land, un fel de tărâm al nimănui care poate oricând exploda, aruncând în aer întreaga regiune sud-estică a Europei.

 

Iată de ce, mai mult ca oricând, avem nevoie de lideri respectaţi pe plan internaţional, capabili să întărească statalitatea României şi să găsească alte surse de finanţare decât vânzarea pe nimic a bogăţiilor naturale şi activelor naţiei. În prezent, ţara se află într-o situaţie atât de jalnică încât sunt aplaudate chiar şi investiţiile „europene” în gropi de gunoi, pompos numite „sistem integrat de management al deşeurilor”, amenajate în satele cele mai pitoreşti şi cu mare potenţial agro-turistic (vezi cazul comunei Fărcaşa din judeţul Maramureş). În sectorul forestier nu se mai vinde mobilă, ci buştean direct din pădure.

 

Ceea ce s-a întâmplat la Pungeşti este relevant pentru asaltul marilor corporaţii. Statul apără o corporaţie împotriva propriilor săi cetăţeni. Corporaţia Chevron încalcă voinţa unei comunităţi locale din judeţul Vaslui, care nu vrea explorarea gazelor de şist, fără ca statul să intervină. Ba din contră, statul îşi loveşte proprii cetăţeni. Oamenii sunt bătuţi în curţile lor. Este mai rău decât într-un război împotriva unei puteri străine! La Pungeşti, câteva luni, statul îşi terorizează cetăţenii care nu se pleacă în faţa interesului celor fără de ţară. A luat cumva UE poziţie faţă de această încălcare flagrantă a celor mai importante drepturi ale omului?

 

Jandarmii îşi apără salariul şi job-ul, dar înainte de asta, trebuie să-şi apere ţara căreia i-au jurat credinţă. Ce fel de oameni lucrează astăzi în Jandarmerie?

 

Ce-ar mai fi de spus aici? Nimic, doar că este o acţiune criminală fără precedent.

 

Apoi afacerea Bechtel, controversatul proiect de pseudoautostradă: pentru 50 de km, statul român a plătit 1 miliard de euro, de câteva zeci de ori mai mult decât ar fi fost normal, fără a mai vorbi de calitatea slabă a lucrării – practic, de fapt, nu s-a construit. Şi asta a fost posibil numai cu concursul lacheilor din politica românească, pe care chiar şi americanii îi dezaprobă dar, desigur, se folosesc de ei.

 

Să nu uităm asediul FMI asupra României. „Terminator”-ul a fost chemat de semănătorii de neghină – nimeni alţii decât fariseii actuali proveniţi din fosta burghezie proletară – pasămite, ca să salveze ţara. Ştim însă bine că nu poţi lăsa ţara pe mâna unor creditori care, nicăieri în lume, nu au vreun proiect pozitiv. Dimpotrivă, au înrobit toate ţările pe unde au călcat. Dar FMI-ul nu este o fatalitate.

 

Președintele Rafael Correa al Ecuadorului, o mică republică din America Latină, a avut curajul să întrerupă acordurile cu FMI-ul şi Banca Mondială, salvând țara de la o ruină programată. Acțiunile curajoase ale președintelui Correa au fost apreciate în întreaga lume, Ecuadorul fiind în prezent o țară respectată, în plin avânt economic. Ceea ce, evident, nu-i cazul României.

 

Țara noastră are nevoie de un sistem financiar care să-i aparţină, de o politică monetară care să răspundă nevoilor specifice şi de o politică fiscală dictată de realităţile noastre. În țara noastră se moare efectiv de foame, bătrânii sunt umiliți, copiii nu au viitor, pământul este vândut străinilor, iar credința strămoșească este călcată în picioare – iată realitatea! Iar dezastrul este băgat sub preș. Se dau cifre, care mai de care mai umflate. Una sunt cifrele, alta economia reală! De pildă, se tot scrie că am ieșit din criză. Cum să iasă din criză statul român, când cheltuielile cu bunurile şi serviciile au atins în 2013 nivelul din 2008, când se arunca cu bani în stânga şi în dreapta? Cheltuielile bugetului general consolidat cu bunuri şi servicii au atins în 2013 nivelul de 6,2% din PIB (38,6 mld. lei) – sărind de pragul de 6% din PIB pe care nu-l mai atinseseră dinainte de criză. Astfel, aceste cheltuieli ale statului s-au apropiat de cele din 2008, când au însemnat 6,5% din PIB (33,2 mld.). Doar minciună și triumfalism în cifrele vehiculate de presa aservită! Mai grav: aceste cifre sunt transmise și publicațiilor internaționale.

 

România nu va prospera decât prin introducerea disciplinei financiare. Astăzi, România este o ţară în faliment care trăieşte pe datorie.

 

Economia extractivă

 

România se află sub dictatura marilor corporaţii fără patrie. Străinii exploatează ţara cu ajutorul vasalilor autohtoni (nu-i pot numi români, pentru că nu dau dovadă de românism).

 

Întrebarea este în cât timp va rămâne România fără resurse. Când nota de plată pentru extragerea lor va fi prea mare, atunci mina de aur care este astăzi România va fi închisă şi abandonată. Şi atunci românii vor realiza ce au pierdut. „Celui care a pierdut totul îi mai rămâne patria”, spunea Jean Jaurès. Suntem exact în acest punct. Dacă ne deşteptăm şi înţelegem cu adevărat chemarea din Imnul Naţional, mai avem şanse, chiar mari, de revigorare.

 

Pe plan economic, este nevoie de măsuri pentru a pune în valoare avantajele competitive reale de care mai dispune România, prin consolidarea capitalului naţional, întărirea regimului proprietăţii, încurajarea iniţiativei antreprenoriale, identificarea unor noi resurse de dezvoltare, inclusiv prin parteneriate public-privat, sprijinirea formulelor asociative „la firul ierbii” pentru crearea de locuri de muncă stabile şi bine remunerate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Aceasta înseamnă o economie civică, moleculară, care ţine cont de faptul că prosperitatea unei naţiuni depinde de prosperitatea fiecărui individ în parte. Cu alte cuvinte, nu am nevoie de 5 moguli în agricultură, ci de 500.000 de ţărani viguroşi care să dezvolte o ţară întreagă. Nu am nevoie de o economie extractivă cum este acum, în care doar se vând resursele naturale şi activele existente. Dacă îţi vinzi tot ce ai în casă, unde ajungi, cum mai trăieşti? Este nevoie să produci, deci întrebarea care ar trebui pusă fiecărui român este: ce ştii să faci?

 

Un proiect minier sănătos nu înseamnă să vindem resursele pe nimic, ci să folosim noi resursele – asta înseamnă proiect valabil. Prin noi înşine!

 

Mina de la Roşia Montană se poate deschide şi exploata numai de către România, apelând la tehnologia clasică şi prietenoasă cu mediul, dând de lucru la toată lumea printr-o investiţie de numai 100 de milioane de Euro. Dar se vrea aşa ceva?

 

S-a vorbit mult despre reforma statului, a clasei politice. După 25 de ani, există impresia că se urmăreşte doar o redistribuire a puterii şi dobândirea de avantaje pentru cei care o deţin. Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de un dialog real, de conciliere naţională. Dar aceasta înseamnă respect şi voinţa sinceră de a ajunge la un consens rezonabil. Solidaritatea nu se clădeşte la ordin, ci din convingerea că soluţiile propuse sunt bune pentru ţară şi pentru oamenii ei.

 

Criza ca oportunitate: schimbarea paradigmei

 

Criza actuală nu este o simplă criză de creştere, după a cărei depăşire ne vom putea întoarce, uşuraţi, la vechile obiceiuri.

 

Criza actuală este una de sistem, marcând sfârşitul unui model de economie şi de societate: capitalismul neoliberal bazat pe practici monopoliste şi financiar-speculative, sprijinit de o cultură a excesului şi hiperindividualismului. Este un model inaugurat în anii ’80 de Margaret Thatcher în Marea Britanie şi de Ronald Reagan în Statele Unite.

 

Criza actuală marchează un moment de cotitură, împărţind istoria în perioada dinaintea ei şi cea de după ea.

 

Tentaţia de a minimaliza importanţa crizei şi de a nega nevoia unei schimbări de paradigmă economică şi culturală există şi este de înţeles. Oamenii politici gândesc şi acţionează, cel mai adesea, în termeni de administrare curentă, între limitele temporale ale unui mandat. Principala (dacă nu cumva chiar singura) lor preocupare este, acum, ieşirea din criză.

 

Nu vom putea, însă, ieşi cu adevărat din criză decât după ce ne va fi clar modelul de economie şi, în plan mai larg, de societate a viitorului. Fără un model clar de dezvoltare sustenabilă nu vom ieşi cu adevărat din criză, pentru că vom reveni iar şi iar în mediul toxic care a declanşat-o.

 

În România, ordinea economică şi politică postcomunistă s-a construit amatoristic, în afara unei arhitecturi morale şi în lipsa unor standarde riguroase de competenţă. România a urmat un model de dezvoltare în mod clar nesustenabilă. Au fost încălcate atât normele tradiţionale ale chibzuinţei româneşti, cât şi fundamentele economiei şi politicii dintr-un stat civilizat, dreptatea şi profesionalismul.

 

Pentru a contracara entropia resurselor economice şi sociale, epuizarea ultimelor rezerve de energie şi de optimism, pentru a opri distrugerea valorilor şi a tradiţiilor noastre sănătoase, se impun măsuri hotărâte.

 

Acum, când un sistem falimentar chiar a dat faliment, avem o şansă istorică să schimbăm paradigma.

 

Sintagma „schimbarea paradigmei“ implică:

 

– schimbarea radicală a termenilor în care au loc dezbaterile privitoare la economie în România;

 

– adoptarea unor practici economice şi sociale bazate pe dezvoltarea durabilă;

 

– strategii distributiste de diseminare a proprietăţii productive, cu rădăcini în gândirea economică a lui Ion Mihalache, Virgil Madgearu, G.K. Chesterton şi Hilaire Belloc, dar adaptate noii economii practicate deja în ţările occidentale avansate (SUA, Marea Britanie, Danemarca, Canada, cu precădere în regiunea Quebec etc.).

 

„A schimba paradigma” mai implică o a treia cale între „capitalismul cleptocratic” autohton şi „capitalismul dezastrelor”, de sorginte neoliberală.

 

Nu păşim în necunoscut, nici nu o luăm din nou pe drumul utopiei şi al experimentului; păşim pe calea sigură a competenţei şi a omeniei, a întrajutorării şi a reciprocităţii, cu un obiectiv clar în faţă: propăşirea ţării şi împlinirea omului ca persoană, în toate laturile vieţii sociale şi economice.

 

Economia României care va rezulta în urma schimbării de paradigmă va fi complet diferită de cea dinaintea crizei.

 

În mod cert, o tranziţie va avea loc. Ea poate fi relativ lină sau extrem de dură. Dacă vom elimina barierele care-i stau în cale, tranziţia va fi relativ uşoară. Dacă vom prefera să folosim toate resursele care ne stau la îndemână pentru a mai cârpi actualul sistem falimentar, nu va mai putea fi evitată o catastrofă.

 

La nivel european, se recunoaşte că toate modelele de până acum au erodat capitalul natural. Singura soluţie este dezvoltarea durabilă sau, mai corect spus, sustenabilă, pentru că vorbim de obiective pe termen lung. Dezvoltarea nu trebuie să se facă prin epuizarea resurselor, ci la niveluri şi în ritmuri care să permită regenerarea acestora. Populaţia lumii creşte cu 1% pe an, dar capitalul natural scade cu 1% an. Două treimi din ecosistemele lumii sunt utilizate nesustenabil. Schimbările climatice exercită o presiune în plus. Trei miliarde de oameni trăiesc cu mai puţin de 2 USD/zi. 20% din ceea ce se produce pe planetă ajunge la doar 7% din populaţie.

 

Criza actuală este o criză de sistem, ea va continua mult timp de acum înainte, până la schimbarea profundă a paradigmei economice mondiale. Consumul de resurse este problema pe termen scurt şi lung a omenirii. Mare parte a ecosistemelor planetei sunt distruse. Unul din trei alimente pe care le avem pe masă se datorează contribuției albinelor. Dispariţia acestor mici vietăţi poate duce la stingerea vieţii. Polenizarea artificială se practică deja în China, prima țară unde aceste insecte excepționale aproape că au dispărut.

 

Pe acest fond se duce o luptă aprigă pentru ceea ce numim resurse strategice, adică apa şi hrana, dar şi energia verde. Or, România deţine, sau mai deţine încă, posibilităţi importante de utilizare a acestor resurse. Știm ce urmează; întrebarea este dacă suntem pregătiţi să întâmpinăm acest val al schimbării. În politica românească post-decembristă lipseşte cu desăvârşire o viziune pe termen lung. Lipseşte harta viitorului. Dacă România ar înţelege ce şansă uriaşă are în plină criză, ar face un salt gigantic, nu doar pentru refacerea ei, ci şi pentru a ocupa o poziţie de lider imbatabil, cel puţin în zona balcanică. Am putea restaura dreptatea socială, apăra suveranitatea ţării şi conserva tradiţiile neamului românesc. Să nu uităm că România nu este o ţară oarecare. Noi, românii, suntem mai mult decât un popor, suntem o civilizaţie!

 

Războiul nevăzut

 

Criza actuală oferă unei umanităţi îngenuncheate de atâtea rele prilejul de a medita asupra propriei supravieţuiri pe unica sa planetă. După ce a „îmblânzit” natura, omul este supus acum manipulărilor de tot felul, spre profitul celor care stau la cârma şi, mai ales, în spatele marilor corporaţii. Nu se poate fura fără a controla mintea victimei. Discutăm azi de un război dus la nivelul minţii. Este purtat de marile corporaţii şi de politica neoliberală, care au creat şi mențin în continuare criza. Lăcomia marii finanțe a produs actuala instabilitate economică şi socială. Marile corporaţii nu au nevoie de minţi libere, ci de roboței care, motivaţi doar de cucerirea unei poziţii în ierarhie şi de avantajele unei vieţi luxoase, se înclină obedient la preceptele „politicilor corecte”. Personal, sfidez corectitudinea politică de toate culorile.

 

Spre exemplu, Nestlé controlează peste 70% din apa îmbuteliată din lume, vândută sub nume precum Perrier, San Pellegrino, Vittel. Este o acţiune neoliberală şi postcolonială care atentează la un drept fundamental al omului – accesul primar la apă. Poate fi un drept uman transformat în marfă, cu etichetă şi preţ?!

 

Cea mai mare manipulare este înfăptuită de marile trusturi din industria alimentară şi farmaceutică, dar și de sistemul tradițional de educație, încremenit în desuetudine. Alimentele sunt oferite spre cumpărare fără să se țină cont de efectul lor asupra sănătăţii iar, la rândul lui, sistemul de sănătate tratează fără să țină cont de alimente. Nutriţia este pe ultimul loc în preocupările omului modern, dar şi la facultăţile de medicină. Foarte puţini dintre noi cred că de aici se pot trage cele mai multe dintre bolile cunoscute, că există un sistem ascuns, bine pus la punct, pentru ca noi să ne cumpărăm boala şi apoi să credem că ne putem redobândi pseudo-sănătatea cumpărând iar medicamente sau proceduri costisitoare. Medicina a devenit echivalentă cu termenul „medicament”, iar tratarea bolii a devenit o industrie.

 

În general, nu ne facem timp să citim nici eticheta alimentelor, nici prospectul medicamentelor. Dacă, însă, le citim, constatăm că foarte puține dintre substanţele constituente sunt naturale şi integrale. Restul aduc cu cele sintetizate în laboratorul de chimie. Aflată în ghearele Big Pharma şi ale industriei producătoare de aparatură medicală, medicina modernă ne dictează cum să ne reparăm, nu cum să ne vindecăm. Cum să tratăm boala, nu cum să o prevenim. Medicina preventivă şi politicile publice cu măsuri de promovare a sănătății nu sunt o prioritate pentru guverne şi, cu atât mai puțin, pentru corporații. Or, intervenţiile medicale sunt necesare și binevenite în caz de accidente sau în situaţii de urgență similare – ele însă ar trebui să rămână așa cum arată şi numele lor: soluţii extraordinare.

 

În România, cetăţeanul este stăpânit prin frică şi foame. Ne este frică pentru că nu mai avem credinţă adevărată. Când ne rugăm şi cerem ca Dumnezeu să ne „dea” miracole confundăm credinţa cu magia. Fără muncă asiduă şi jertfă nu-ţi poţi lua zborul către orizontul Demnităţii! Pasărea născută în colivie crede că a zbura este o boală! De acest fapt s-a profitat după ’89 şi așa s-a perpetuat mentalitatea că, atât timp cât ai ce consuma, e bine. Burta plină stă mai presus de libertate!

 

Acum, în România se trăieşte sub imperiul fricii. Când nu rămâi ferm în credinţa sfântă în Hristos se naşte un gol prin care pătrunde groaza de moarte. Și atunci omul devine „resursă umană”, un individ manipulat, fabricat prin înrobirea minţii. Alimentele procesate industrial conțin substanţe care acționează subtil asupra sistemului nervos, imitând efectul drogurilor. Omul care mănâncă produse concentrate artificial devine dependent: în căutarea plăcerii, mănâncă tot timpul fără să se hrănească. Mintea, sufletul și inima îi devin captive. Mintea trebuie să fie însă liberă, critică şi independentă, iar inima să bată în ritmul dragostei pentru aproapele nostru.

 

Sistemul educațional de stat contribuie și el din plin la încătușarea minții şi a spiritului. După ce sunt școliți conform prejudecăților cultivate de adulți, denumite eufemistic programe naționale, elevii devin de-a dreptul incapabili să gândească sau să acționeze în alt mod decât cel pe care l-au impus formatorii lor…

 

În aceşti 25 de ani, am văzut în România doar promovarea malignă a incompetenţei. O perioadă în care sufletul românesc a fost trecut prin sabie.

 

Se impune urgent reprofesionalizarea României şi restabilirea valorilor morale ireproșabile, de care, în istoria sa, poporul nostru a făcut dovadă prin fapte.

 

Marile corporaţii conduc lumea, ascund realitatea şi subminează viitorul, făcând să nu mai existe lideri politici decât în puţine ţări de pe glob. Iar lumea însăşi este dominată de lăcomie şi trufie şi nu este în stare să recunoască adevărul. Şi lumea va mai avea de suferit până la refacerea ei totală. Acum, fiecare al patrulea om spune „mi-e frică” şi fiecare al patrulea „mi-e foame”. Primul provine din pătura mijlocie, iar celălalt din cea de jos. Imaginea noului mileniu este execrabilă. Iar lumea arată aşa cum este şi mintea noastră.

 

Exploatarea omului de către om s-a transformat în manipularea omului de către om. Totul se face doar spre profitul acţionarilor care nu figurează în niciun registru. Petrolul este astăzi scump şi se ştie că doar energia verde poate să fie şansa omenirii în viitor. În ciuda acestui fapt, subvenţiile pentru petrol sunt de 400 de miliarde pe an, iar cele pentru energia verde de 60 de miliarde pe an.

 

Poporul român nu înghite lăcomia şi hoţia. Suntem urmaşii marelui rege Decebal şi ai eroului istoriei noastre Mihai Viteazu, un sfânt al neamului. Oculta vânzatorilor de ţară va apune, pentru că se vor sfâşia între ei. România profundă există, iar fluviul credinţei strămoşeşti curge liniştit şi este aducător de speranţă şi îndârjire în lupta pentru apărarea gliei străbune.

 

Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Comerţului sunt doar instituţii care deservesc pe acţionarii lor, angajând personal în cea mai mare parte ticăloşi, care răspunde orbeşte unei singure comenzi: îndatorează ţările slabe şi apoi cumpără totul pe nimic. Problema resurselor este tema principală pe termen scurt, mediu şi lung a omenirii. Dacă eşti slab, eşti cumpărat pe nimic, iar clasa politică românească a vândut ţara pe mărgele de plastic. Nimeni nu te poate umili în lumea asta fără minimul tău accept.

 

Întrebarea este de fapt, într-o asemenea penurie de resurse, ce răspuns se va da? Răspunsul este: fiecare îşi va juca securitatea naţională.

 

Asta se şi face, de fapt, în acest moment, în spatele cancelariilor. Fiecare chiar îşi joacă securitatea naţională! De ce? Pentru că ştie că nu mai sunt resurse şi ştie că în zona lui 2020, în toate ţările va fi o criză teribila de hrană şi de apă. Teribilă! De fapt, asta va fi marea criză a lumii.

 

Toate lucrurile ne sunt permise, numai că nu toate ne sunt şi de folos. Ştim asta de la Sfântul Apostol Pavel. Tot ceea ce facem trece prin conştiinţa noastră, făcându-ne responsabili. Dacă simţurile o iau razna, cădem în patimă, în lăcomie. Când ţi-e sete, nu iei însă toată fântâna ca să o bei, umpli o galeată – şi nici găleata nu o bei toată, iei o cană şi bei doar o cană de apă. Nu e permis să fii atât de lacom încât să seci fântâna pentru că ţi-a fost ţie sete! Întreaga lume este presată de lăcomie – de ce să fim şi noi?

 

Dacă acum, cand vorbim noi, s-ar opri toată producţia de textile, de îmbrăcăminte, vă asigur că următoarele trei generaţii vor avea cu ce se îmbrăca. Fără să se mai producă nimic, nimic! Aici s-a ajuns cu lăcomia şi cu risipa…

 

Cel mai important lucru este responsabilitatea, responsabilitatea noastră, a tuturor.

 

Supremaţia politicului

 

În România de azi nu există lideri, există doar deţinători de putere. Aceşti deţinători de putere nu folosesc puterea pentru ţară, ci exclusiv pentru grupurile mafiote din care fac parte, adică pentru partidele politice. Noi ne-am pierdut comuniunea iubirii şi, în mod egal, verticalitatea. Supremaţia politicului în România este un semn al pierderii orientării creştine. Omul a pierdut nădejdea mântuirii, iar politica rămâne singura armă de apărare. A avut loc o corupere a conştiinţei – iar asta este cel mai grav. Dar neamul rămâne credincios idealurilor nobile strămoşeşti, va renaşte din această cenuşă a lăcomiei, în care se zbate azi şi care i-a sugrumat viaţa.

 

Suveranitatea politicului este exagerată în această ţară şi a dus la pierderea orientării creştine. Omul şi-a pierdut nădejdea în mântuire şi vede în politică singura cale de mântuire socială. Este greşit! Nu-ţi face semnul crucii înainte de a şti că poţi să duci povara ei pe umerii tăi!

 

Politicul şi gândirea în perspectivă

 

Mediul politic românesc nu pare încă pasionat de gândirea în perspectivă. Din această cauză, apare percepţia că, pentru un politician costul de a face ceva este mai mare decât acela de a nu face nimic.

 

Până la urmă, esenţial este să avem mai mult profesionalism în tot ce facem. Algoritmul este relativ simplu: pornind de la o viziune strategică asumată la nivel naţional, trecem la elaborarea unor politici publice coerente, iar de aici, la programe de lucru concrete, cu precizarea măsurilor şi resurselor necesare, care se concretizează în final în elaborarea şi implementarea proiectelor necesare, de ordinul miilor.

 

Dacă ai gândi strategic viitorul ţării nu ar trebui să ai şomaj deloc.

 

Pierderea verticalităţii

 

Ne-am uitat tradiţiile şi de unde am venit. Suntem vânduţi corporaţiilor, care vor doar să cheltuieşti, fără să înţelegi de ce. Au cumpărat conştiinţa omului cu 1 kg de făină şi de orez şi cu 1 litru de ulei. Oamenii nu mai au exemple tari de virtute şi atunci îşi iau lumea în cap. Nu există un proiect comun, ci doar planuri individuale. Fiecare pentru el. Pierderea verticalităţii vine din lipsa noastră de dragoste faţă de pământul nostru şi din neînţelegerea rostului neamului românesc.

 

Spre exemplu, SUA au transmis că investitorii americani vor veni în România numai dacă se va semna un nou acord cu FMI şi va fi votată o legislaţie permisivă pentru exploatarea gazelor de şist. Cât tupeu trebuie să ai ca să faci o asemenea declaraţie? Şi câtă slugărnicie ca să o accepţi?

 

Dar „brazii se frâng, nu se îndoiesc”, spunea un erou al neamului, Ion Gavrilă Ogoranu.

 

Eu zic că românii nu vor sta îndărătul gratiilor până ce bătrâneţea şi rutina vor pune stăpânire pe ei, iar vitejia va rămâne amintire şi dorinţă neîmplinită.

 

Pentru menţinerea verticalităţii, familia este fundamentală. Or, aici s-a săpat adânc, pentru distrugerea ei. Peste 2 milioane de români lucrează în afara ţării şi trimit bani acasă. Dar acasă au rămas familii distruse, divorţurile s-au înmulţit peste măsură, ca şi copiii abandonaţi şi oamenii bolnavi sufleteşte şi moraliceşte.

 

Educaţia mamei în duhul credinţei şi al dragostei de neam face mai mult decât instruirea armatei. Mamele noastre au fost printre cei mai puternici eroi ai ţării. Mamele creştine, mucenicii din închisori şi eroii de prin munţi au ţinut verticalitatea neamului. Eroii noştri martiri ar trebui canonizaţi, declaraţi sfinţi, începând cu Mihai Viteazu, Valeriu Gafencu şi Arsenie Boca. Apoi ar trebui oprite avorturile şi scoasă în afara legii manifestarea publică a homosexualităţii şi orice propagandă în favoarea ei. Sunt condiţii nenegociabile, dacă vrem să ne mai păstrăm verticalitatea ca oameni şi trăinicia ca neam.

 

Criza de încredere

 

Statul nu pune în practică ce spune el însuşi sau ce spune legea. Prin urmare, încrederea în instituţiile statului este zero. Dacă ai o lege, îţi mai trebuie una care să o pună în aplicare. Cum să ai încredere în cineva care te fură şi te umileşte permanent? În România, politicul stăpâneşte bine arta manipulării şi a dezinformării, pentru a se menţine la putere. Se schimbă doar politicienii, ei între ei, pentru că în spate au acelaşi scop necreştinesc şi anticreştin.

 

Iar efectele se văd nu doar în sărăcia şi umilinţa trăite de români în ţară, ci şi în afara ţării. De multă vreme, „român” este în Occident un calificativ depreciativ şi nu denumirea unui neam demn de stimă.

 

Supremaţia politicului este în România un semn de pierdere a orientării creştine. Omul a pierdut nădejdea mântuirii, iar politica a devenit un fel de mântuire socială.

 

Compromisul în gândire şi vorbă, nepăsarea în faptă au deschis drum liber absurdului în societatea românească. Este dreapta răsplată a creştinilor care nu au putut să fie ori să rămână creştini. Dacă românul ar sta la rând să facă fapte bune aşa cum stă la rând la sfintele moaşte ar fi bine. Dar nu se întâmplă astfel!

 

 

 

Suveranitatea naţională

 

Suveranitatea României trebuie trăită constant de fiecare român în parte. Iar de interesul naţional al ţării noastre trebuie să se ţină cont şi să fie respectat de orice ţară sau popor din lumea asta, aşa cum şi noi avem datoria morală să facem la fel.

 

Anticiparea ne stă la îndemână, aşa că înainte de orice vorbă sau acţiune subiectivă, trebuie gândit de o mie de ori dacă este în interesul naţional, adică al nostrum, al tuturor. În acest loc, al interesului naţional, trebuie să ne găsim în orice moment al vieţii, chiar dacă nu ne-am plăcut sau înţeles întotdeauna. Un conducător de ţară patriot şi înţelept nu este cel care pe timpul mandatului său duce bătălii permanente, şi acelea perdante, ci este cel care menţine pacea şi buna înţelegere pentru ca ţara să se poată dezvolta şi să-şi întărească suveranitatea. Trăim într-o lume în care tema principală trebuie să fie o cooperare internaţională din ce în ce mai largă şi în care buna vecinătate trebuie cultivată şi întărită, ca semn de respect şi civilizaţie.

 

Din păcate, în ţara noastră lacheismul este la putere, iar politicienii şi pseudotehnocraţii de serviciu sunt mai neoconi decât neoconservatorii din SUA şi mai globalişti decât înşişi conducătorii multinaţionalelor. Economia reală nu poate fi însă manipulată cu vorbe, iar pentru politica internaţională unipolară bat deja clopotele. Vremea în care mintea va fi liberă, critică şi independentă se apropie, aşa cum este aproape şi vremea când România va fi ţara noastră, nu a altora, şi va fi un stat naţional unitar modern, respectat şi onorat, pentru ceea ce face, de toată lumea. Iar noi, poporul român, cel drept şi creştin ortodox, nu vom dansa după lălăiala oricărui lăutar, ci după glasul sufletului nostru, care de peste două mii de ani, stă de veghe şi de strajă în apărarea şi spre lauda pământului pe care ni l-a dat Dumnezeu.

 

Relaţia noastră cu oricare construcţie supranaţională trebuie să respecte interesul naţional. Naţionalistul român al secolului XXI trebuie să respingă orice proiect globalist unipolar care va încerca să-şi exporte ideologia şi să controleze resursele globale, în timp ce ignoră sau distruge de-a binelea diferenţele culturale şi naţionale. Nicio entitate naţională sau supranaţională nu are voie să predice ce este bun sau rău, să stârnească prin intrigi şi operaţiuni secrete ura între comunităţi diferite etnic sau cultural ori să folosească forţa militară, economică şi mediatică pentru a-şi promova interesele egoiste.

 

Renaşterea speranţei şi a încrederii

 

România va ocupa, sunt sigur, locul care i se cuvine, de factor care contează în politica lumii. Noi, ca popor, trebuie să fim uniţi „în cuget şi simţiri”, să ne dorim libertatea de acţiune, care nu exclude să ne avem bine cu toată lumea. Trebuie să ştim însă ce vrem: unde dorim să ajungem şi ce mijloace avem pentru a atinge scopurile pe care ni le-am propus. Aceasta este o decizie fermă, politică şi profesională.

 

Prădătorii care au condus ţara ignoră viitorul şi nu ne pregătesc pentru el. Pe ei nu-i interesează decât prezentul, să poată fura acum, când mintea este încă înrobită. Cei ce conduc România sunt făcuți, nu născuți. Ei sunt omul nou, creat înainte de ’89. Sunt niște mutanți, o altă specie!

 

Asistăm la o disoluţie totală a ţării. Iar intelectualii păstrează o tăcere complice. Rar găseşti un intelectual integru. Mare parte dintre cetăţenii României pot fi comparaţi cu robii care servesc unui sistem mafiot.

 

Politicienii, ca şi intelectualii, caută „să vorbească frumos” ca să nu deranjeze, toți vor să fie politic corecţi. Oameni buni, nu mai priviți la culoarea cenușie ca la un simbol al cumințeniei, este timpul să ne trezim! Totul s-a transformat într-un imens crematoriu unde sunt incinerate libertatea şi viitorul neamului românesc. Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!

 

Nădejdea să ne fie ancora în viaţă!

 

A fi descendent dintr-un popor de eroi şi de martiri nu poate decât să dea încredere în viitor. Sunt oameni pregătiţi în această ţară să facă istorie şi nu spectacol ieftin. Noi nu suntem urmaşii Romei, dar suntem urmaşii lui Decebal şi ai lui Mihai Viteazu, şi ai lui Ştefan cel Sfânt, şi ai martirilor Brâncoveni.

 

Cum vrem să fim cunoscuţi în istoria lumii? Ca un popor letargic sau ca o naţie de viteji şi oameni drepţi? Depinde de noi şi de atitudinea noastră, de grija faţă de aproapele nostru. La ora actuală, în ţară este un soi de văicăreală cronicizată. Trebuie făcută diferenţa între văicăreală şi atitudine. Toţi se văicăresc că nu au bani, se plâng de ticăloșia clasei politice, dar nu ies în stradă, unindu-se pentru schimbare. Prostiei şi aroganței celor care conduc pentru simplul fapt că sunt membri de partid trebuie să li se pună, hotărât, opreliște. Nu puneţi, ne îndeamnă Mântuitorul, petic de postav nou la haina veche, pentru că se rupe, şi nici vin nou în burduf vechi, pentru că se crapă. Schimbarea, ca să fie efectivă, trebuie să fie totală.

 

Virtuţile poporului român, ale celor care formează talpa ţării, sunt mult mai înalte şi, în acelaşi timp, cu adevărat patriotice şi naţionale în comparaţie cu cele ale clasei politice conducătoare. Iar conştiinţa poporului român nu suportă politica publică a trădării şi înrobirii. Să luăm aminte, vremea refacerii se apropie!

 

Speranţa este mare numai pentru cel ce are credinţa mare. Chiar dacă hoţii şi impostorii par astăzi de neînvins, greu de înlăturat, chiar dacă par că sporesc zilnic în putere, chiar dacă avem impresia că a dispărut credinţa, viitorul României va fi demn şi luminos, pentru că pe dedesubtul viiturii rău mirositoare de acum curge fluviul credinţei strămoşeşti în Hristos cel Viu şi Biruitor. Trebuie doar să îndrăznim!

 

Libertatea minţii, libertatea persoanei

 

Competiţia minţilor din Occident a fost transformată în România într-o cursă nebună după profit. Societatea s-a transformat într-una de consum, supusă unei manipulări masive. S-a înlocuit ştiinţa cu miturile şi s-a pledat pentru libertate fără responsabilitate, spre a acoperi fraudele. Sub toga câtorva profeţi din ţară se ascund frauda şi manipularea cea mare.

 

România nu este o ţară liberă atâta timp cât presa, în cea mai mare parte, este dirijată. Mulţi şi-au vândut, pentru 30 de arginţi, şi sufletul, şi ţara.

 

Dacă vrei să-i înveţi pe oameni să fie liberi, învaţă-i o meserie. Or, în România nu mai sunt meseriaşi, sunt doar afacerişti.

 

Nevoia faptelor

 

Cel mai important lucru nu sunt vorbele, sunt faptele; nu sunt valorile, sunt tot faptele şi precizia matematică cu care poţi să pui în aplicare ceea ce spui, să transpui planurile în fapte.

 

În trecutul nostru au fost oameni care au ştiut să sufere şi chiar să moară pentru ideile lor şi pentru ţară. Trebuie să facem şi noi la fel! Să înţelegem o dată pentru totdeauna că dacă aşteptăm cu mâinile încrucişate să facă altcineva ceea ce e de făcut, să pună umărul mereu altcineva decât noi, nu se va întâmpla niciodată nimic. Să facem noi ceea ce ne priveşte pe noi: pentru noi, prin noi înşine. Acesta este mesajul meu! Construcţia unei ţări începe cu ceea ce ştiu să facă tinerii, cu lucruri pe care astăzi foarte puţini le mai fac – şi mă refer la cultura şi la civilizaţia românească din zona tradiţională, rurală şi agrară. Concret, trebuie reconstruită gospodăria ţărănească – nu bio, bio este un termen inventat de experţii în manipulare, ci gospodăria ţărănească tradiţională românească. Cu ea se poate cuceri lumea.

 

Lumea  este  condusa de  un grup de oameni extrem de bogati, foarte bine organizati si care nu apar niciodata in vazul tuturor

Cine detine puterea absoluta pe planeta? Statele Unite? Rusia, China, Japonia, U.E? Toate aceste puteri economice si militare nu sunt decat niste piese de joc, manuite din umbra de adevaratii stapani ai planetei.

 

De acolo, din anonimat, ei leaga si dezleaga mersul lucrurilor. Cei care au auzit de ei, ii numesc Oculta Mondiala sau Illuminati. Cine sunt acesti oameni? Cum sunt ei organizati? Cum conduc planeta? Ce scopuri au?  Ei fac legi si revolutii, ei instaureaza guverne, ei hotarasc ce tari dispar pentru ca altele sa le ia locul. Ei “fabrica” noi ideologii si chiar religii. Se spune ca ei au creat oranduirea capitalista, tot ei au creat-o si pe cea comunista. Ei fauresc tratatele militare si economice internationale, ei schimba regimuri politice si presedinti de state, ca pe niste simple piese uzate ale unei masini.

Metoda lor de lucru este simpla dar eficienta si poate fi descrisa in 3 pasi: PROBLEMA, REACTIE, SOLUTIE.

 

 1. In primul rand ei creaza o PROBLEMA (conflicte, razboaie, revolutii, dezastre, etc.) Creaza conflicte si razboaie in care cele doua parti provocate, lupta una impotriva celeilalte si nu contra adevaratului instigator. Tot ei finateaza toate partile implicate in conflict.
 2. Apoi prin intermediul mass-media si a manipularii determina o REACTIE in randul populatiei, care solicita o rezolvare a PROBLEMEI aparute.
 3. In final tot ei vin cu SOLUTIA care aproape intotdeauna se lasa cu efecte dure asupra populatiei (saracie, restrangerea unor drepturi si libertati, etc. – vezi atentatele din 9/11, armele lui Saddam, criza financiara…) Ei trec intotdeauna drept instanta impaciuitoare care pune capat conflictelor.

CARE ESTE SCOPUL LOR?

Practic scopul lor este sa controleze si sa conduca intreaga planeta prin crearea unei Noi Ordini Mondiale si a unui Guvern Mondial unic. Acesti oameni nu sunt interesati sa castige bani, deoarece “fabrica de bani” este a lor. Ei pot avea oricati bani doresc. Ce isi mai poate dori cineva care are toti banii din lume? PUTERE si CONTROL ! Acesta este scopul lor.

De ce doresc ei sa stapaneasca lumea? Pentru ca avand putere si bogatie, pot face asta. Peste 90% din oamenii din prezent ar face acelasi lucru daca ar avea acces la bogatie si putere.

 

Pentru a detine puterea absoluta si controlul intregii planete ei intentioneaza sa realizeze urmatoarele obiective:

 1. Stabilirea unui Guvern Mondial unic si a unei Noi Ordini Mondiale.
 2. Distrugerea identitatii nationale a statelor lumii.
 3. Distrugerea tuturor religiilor lumii (in special a crestinismului) si inlocuirea lor cu o religie unica de tip New Age.
 4. Controlul total al populatiei globului si a fiecarui individ in parte precum si transformarea lor in “sclavi de tip modern”.
 5. Reducerea masiva a populatiei globului pana la o limita usor de sustinut de catre mediul si resursele planetei.
 6. Promovarea depravarii si a obiceiurilor rele pentru indepartarea moralei crestine.
 7. Distrugerea modelului actual de societate si a celulei ei de baza, familia.
 8. Distrugerea libertatii de exprimare si restrangerea unor drepturi fundamentale ale indivizilor.

Toate acestea se intampla chiar ACUM si intr-un ritm tot mai accelerat.

GUVERNUL MONDIAL…

Cateva viclenii  care stau la baza  propagandei  globaliste de  manipulare a omului

 

 1. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate.

 

 1. Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii.

 

 1. Poporul trebuie permanent pregătit pentru mai rău.

 

 1. Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce elitele îi pregătesc spre a trai mai rău este tot pentru binele său.

 

 1. Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte.

 

 1. Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor.

 

 1. Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare.

 

 1. Poporul nu trebuie să aiba acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă.

 

 1. Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei.

 

 1. Poporul nu trebuie să creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de manipulare.

 

 

Lumea este condusa de bancherii internationali

 

 

 

Anselm Rotschild, unul dintre bancherii globalisti, spunea:„Dati-mi puterea de a detine banii natiunii si nu-mi pasa cine face legile.”

 

Bancherii pot fi comparati cu niste camatari legali, in costum si cravata. Baietii astia secretosi au ajuns sa produca sume colosale nefacand mai nimic. Bancherii au ajuns sa ceara pana si modificarea legilor pentru a nu le scadea cumva profitul.

 

In acest moment bancherii globalisti au preluat puterea la nivel mondial. Uniunea Europeana este condusa in fundal de acest grup de bancheri corporatisti.

 

Cum sunt folosite ziarele occidentale de globalisti

 

E cunoscut faptul ca toata media a fost acaparata de cativa globalisti corporatisti.

Multi isi imagineaza ca in spatele articolelor aparute in publicatii occidentale de prestigiu se afla echipe de profesionisti care nu vor altceva decat sa informeze cat mai corect publicul. Uitati de vrajeala asta ieftina caci nu este vorba decat de manipulare si propaganda la nivel global. Un exemplu putin mai jos.

 

Celebra publicatie El Pais someaza guvernul spaniol sa accepte planuri de salvare. Cum demersul celor de la El Pais parea cam ciudat, am decis sa aflu a cui este aceasta publicatie.

 

El Pais apartine conglomeratului media Prisa. Prisa apartine corporatiei britanice Phoenix Group al carui patron este miliardarul Nicolas Berggruen. Deci … cine controleaza El Pais?

 

Dupa cum ma asteptam, miliardarul respectiv este membru al puternicei organizatii globaliste CFR.

 

Observati cum merg lucrurile, de fapt? Acelasi lucru se intampla si cu alte publicatii europene de prestigiu.

In asemenea conditii, cine mai da doi lei pe articolele aparute in media occidentala?

 

De ce trebuie Spania sa accepte asa-numitele planuri de salvare? Simplu: pentru a fi indatorata si mai mult la bancherii globalisti.

 

Globalistii diabolici sunt interesati de declansarea revolutiilor, a patimilor, a razboaielor, de instalarea haosului. Haosul ii ajuta sa-si puna planurile in aplicare, pot prelua puterea. Masonii au dictonul „La ordine prin haos”. Anticrestinul Rockefeler declara: “Suntem intr-un proces de transformare globala. Mai avem nevoie doar de o criza majora necesara si toate natiunile vor accepta Noua Ordine Mondiala”.

Deci, important este sa nu ne lasam prinsi in aceasta capcana a revolutiilor pregatita de agitatorii globalisti!

 

Observam ca si astazi agentii FMI cer inchiderea sau privatizarea unor obiective (pentru a putea fi cumparate ulterior de anumite corporatii). De ce nu incheie Romania colaborarea aceasta nefericita care ne-a adus numai probleme? Ce beneficii a avut Romania de pe urma acestor acorduri cu FMI?

 

Bancherii astia globalisti isi vad doar propriul interes si acest interes nu coincide cu cel al Romaniei. Romania a fost transformata deja in colonie de acest FMI in colaborare cu cativa politicieni romani.

 

Intrebare: cate obiective economice romanesti au fost distruse din cauza acordurilor cu FMI?

 

Ce sens are sa mai votezi un partid daca tara este condusa din exterior? Orice partid a-i vota acesta va implementa oricum legile votate din exterior. Atunci? Mai are votul vreun sens. Nu! Vot inutil!

Isi doresc cetatenii baze de date si cipare, video camere pe strazi si sosele, exploatari de gaze de sist care sa le distruga casele si panza freatica? Nu, dar dupa cate vedeti nu mai conteaza, niciun partid nu-si propune sa lupte impotriva unor asemenea masuri. De ce? Pentru ca ar fi inutil atat timp cat suntem parte a UE.

 

Simplu, nu? Votul cetateanului nu mai conteaza. Globalistii doresc conducere centralizata, fara referendumuri, constitutii. Regionalizarile se doresc implementate pentru faramitarea natiunilor, conform dictonului „Dezbina si cucereste”.

 

Atunci ce sa facem, cum e mai bine? Sa votam sau sa boicotam alegerile? Am o veste proasta: nu mai conteaza ce facem! Oricum am face pierdem; daca votam votul va fi deturnat sau inutil. Globalistii au reusit un sah-mat. Politicienii au devenit numai niste actori care joaca intr-un film inutil si prost in care nu mai crede nimeni.

 

Globalistii si-au desavarsit „opera” in Romania. Au cumparat tot ce-au dorit, au distrus tot ce le statea in cale, au reusit sa-si planteze oameni in tot sistemul. S-a cam terminat!

 

Din punct de vedere economic suntem la pamant si cred ca aici vom ramane. Micile afaceri, cele care puteau salva armata de someri care exista, sunt strivite de birocratie, suprataxare si organisme de control.

 

Am convingerea ca schema care a stat la baza distrugerii micilor afaceri a fost creata special. In toti anii care au trecut o gramada de politici au afirmat ca tara se va redresa numai prin sosirea investitorilor straini. Cred ca acum realizati faptul ca povestea cu ridicarea nivelului de trai al oamenilor prin intermediul investitiilor straine este o mare minciuna. Politicii au avut interes sa promoveze investitiile straine deoarece numai prin aceasta metoda isi puteau lua si ei un comision bun, ceva. Ce putea castiga un politician de pe urma unui mic afacerist?

 

Niciunul dintre politicieni nu doreste sa faca ceea ce ar fi trebuit facut de mult, adica sa asigure un cadru propice dezvoltarii micilor afaceri. Nu au niciun interes. Nu le pasa de faptul ca totul se va distruge si ca romanii vor ajunge sa traiasca ca intr-o tara africana.

 

M-am cam plictisit si de vorbaria goala de pe ecranele de televizor la care asistam de ani buni, vorbarie care, vedeti bine, nu a dus nicaieri. Nu va amagiti: televiziunile sunt mana in mana cu baietii destepti. Toate „dezbaterile” si „confruntarile” pe teme economice nu sunt altceva decat un circ ieftin pentru a genera rating.

 

Schema e binecunoscuta deja: pentru a fi cumparat pe nimic un obiectiv trebuie mai intai distrus, iar dupa cumparare datoriile sunt preluate de stat. Reteta e atat de cunoscuta incat o poate aplica si un pustan de clasa a XI-a.

 

Cum se confisca voturile cetatenilor de catre globalisti

 

Reteta confiscarii voturilor este simpla: cumpararea/santajarea de catre globalisti a castigatorilor politici.

 

Daca vreun politician nu se lasa cumparat/santajat, acesta este schimbat cu un altul mai „intelegator”. Pentru schimbarea „incapatanatului” sunt folosite tot felul de „servicii”, organizatii oculte sau nonguvernamentale si mass-media, detinuta in totalitate de globalisti. Cumparatorii globalisti isi au sediile in Washington si Bruxelles. Cumpararea/santajarea politicienilor se poate petrece inainte sau dupa alegeri, nu prea conteaza.

 

Ati observat cu cata dezinvoltura isi inseala astazi politicienii alegatorii, nu? Credeti ca acestia se lasa prea mult rugati de globalisti? Hahaha …

 

In acest mod nu mai are importanta ce formatiune politica va alege poporul caci aceasta va trece, intr-un final, de partea globalistilor. Nu e tare reteta? Nu e tare sa constati ca degeaba mai votezi, ca votul cetateanului nu mai conteaza?

Cred ca este clar pentru toata lumea ca in aceste conditii nu mai vorbim de nicio democratie ci de o dictatura globalista.

 

Prin aceasta metoda murdara se confisca astazi voturile cetatenilor. Din pacate, antidotul unei asemenea metode nu este nici simplu de gasit nici simplu de aplicat. Momentan globalistii conduc cum vor muschii lor planeta. Cat va mai dura mizeria asta habar n-am.

 

Comisia europeana este o simpla unealta a globalistilor. Aceasta comisie nu face altceva decat sa pregateasca terenul pentru Noua Ordine Mondiala (NOM), guvernul mondial. In ecuatia NOM, planeta va fi condusa prin intermediul ONU.

 

Cine s-a informat stie ca regionalizarea este doar unul dintre punctele aflate pe lista globalistilor. Din pacate, globalistii ne pregatesc si alte surprize: supravegherea electronica totala, distrugerea proprietatii private, distrugerea clasei de mijloc (partial inceputa) si altele .

 

Globalistii comisiei europene traiesc pe picior mare

 

In timp ce-i indeamna pe cetatenii europeni la austeritate, oficialii comisiei europene castiga salarii indestulatoare.

Seful comisiei, castiga lunar 32.000 de euro. La instalare 50.000 de euro, iar la parasirea functiei va mai primi aproape 300.000 de euro.

Vice-presedintele comisiei castiga lunar aproape 23.000 de euro.

Comisarii europeni castiga „numai” 20.000 de euro lunar.

 

Nu e bine sa lucrezi la comisia europeana? Peste toate te poti comporta si ca un moralist cinic, poti da si cu toata lumea de pamant si mai poti si sa-i indemni pe altii la austeritate. Cu ce baieti destepti ne-am procopsit …

Multinationalele ne buzunaresc  anual   de miliarde de euro 

 

Pe lânga profiturile pe care firmele straine le obtin cu ajutorul filialelor din România, multinationalele scot bani de la aceste subsidiare  practicând transfer care de cele mai multe ori sunt extrem de mari.

 

Multinaţionale marchează profitul în ţara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe profit,căci raportează că nu scot profit, DAR nu sînt nici în faliment şi nici măcar în insolvenţă. Pierderile suferite de economia românească pe seama acestor hoți în ultimii ani se ridică la mii de miliarde de euro.

România s-a transformat într-un paradis al multinaţionalelor care controlează industria, agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar etc. şi care îşi promovează reglementări legale în interes propriu.

Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să-i prostim pe proști”. Unul dintre trucurile iubite de ei este transferarea vinei pentru crimele comise de ei.

 

 

Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost beneficiarii morții lui Ceaușescu care a fost executat de către agenții lor din România, dar (culmea tupeului!) ei doresc ca românii să perceapă execuția lui Ceașescu ca o crimă comisă de Rusia.

 

Economia României s-a privatizat în beneficiul bancherilor străini ,nu in folosul intereselor naţionale

 

Ce stie românii dupe ce rade cand sa uita la Bendeag,Times New Morman Kamikaze ce se intampla in tara ? E un fapt real ca 90% din economia romana e controlata de straini iar DNA-ul nu a deschis nici macar nici un dosar de coruptie vreunui strain, in timp ce romanii minoritari au umplut puscariile. Bancile straine conduc lumea asta e clar si nimeni nu i mai poate opri pentru ca au corupt tot. Tiparesc bani din nimic si cer dobanda tarilor prin impunerea de taxe. Cine li se opune il mierlesc ca pe Ghadafi care avea moneda proprie si nu voia sa ia bani imprumut de la nimeni. In acest moment iranul nu asculta de ei Coreea de nord si bineinteles Rusia. Economia Romaniei este formata 90% din capital strain. Cati straini ati vazut anchetati in Romania pentru coruptie de catre DNA ? dar romani? Hai ca nu e greu nici chiar pentru un cetatean al tarii de pe antipenultimul loc la IQ sa inteleaga. Doar putin, ia-ti gandul de la hamburgeri McDonald,KFC,Coca cola si gandeste-te.

 

Din pacate toata Romania este condusa de SRI, care este o fililala a CIA. Chiar si armata este subordonata intereselor SRI, ceea ce este absolut umilitor. Este foarte simplu SRI-ul vrea sa creeze un popor inert total subjugat fara reactie in fata monopolului strain in Romania, si distrugerea capitalului romanesc prin orice mijloace. La fel, si distrugerea oricarei persoane cunoscute de origine romana nesubordonata intereselor straine, spre vesnica adorare a unui străin sau român vandut.

 

De ce trebuie salvate băncile străine cu banii românilor?

 

Sistemul bancar din România este doar o extensie a sistemului bancar occidental şi, prin urmare, beneficiază de un tratament special din partea statului. România, fiind o colonie, este forţată să acorde prioritate intereselor bancherilor străini şi nu intereselor naţionale.

 

De ce în România s-a instalat un sistem în care pierderile băncilor sunt suportate de cetăţeni, iar profiturile băncilor se duc în străinătate?

 

Veniturile statului nu sunt garantate, veniturile cetăţeanului de rând nu sunt garantate, de ce venitul băncilor trebuie să fie garantat? Nu e capitalism pentru toţi? Sau capitalismul dur şi crud este pentru cetăţeanul de rând, iar băncile străine au dreptul inerent de a trăi într-un paradis socialist finanţat din banii publici?

  Armatele lumii se pregătesc intens de un război de proporţii apocaliptice

 

 

Trupe americane

Un înalt oficial NATO a declarat pentru fostul analist de informații NSA John Schindler că lumea „va fi probabil în război” . „Vom fi probabil în război în această vară, dacă avem noroc nu va fi unul nuclear”, a declarat oficialul săptămâna trecută. Pregătirile intense ale marilor armate par să indice şi ele apropierea unui conflict major la scară planetară.

Deși postul de pe Twitter a fost retransmis de peste 400 de ori, comentariul nu a atras atenția mass-media de niciun fel, acest lucru fiind ciudat având în vedere că Schindler este un fost profesor american la Colegiul Naval de Război și are mai multe contacte militare la nivel înalt.

Tensiuni în creştere în mai multe puncte ale lumii

Deși nu este specificat, trimiterea era aproape sigur la tensiunile în creștere dintre Statele Unite și Rusia. O analiză a unui comentator sugerează că poate fi vorba despre o scurgere „deliberată” de informaţii de către NATO, pentru a sublinia cât de serioasă este situația.

Vladimir Putin

La începutul lunii mai NATO a lansat cel mai mare exercițiu militar văzut vreodată la ușa Rusiei. Moscova a răspuns prin efectuarea de exerciţii militare „provocatoare” în Marea Mediterană, în coordonare cu China, la primul exerciţiu naval făcut vreodată care să implice ambele superputeri.

Puterile NATO, de asemenea, participă la unul dintre cele mai mari exerciţii militare aeriene efectuate vreodata în Europa, cu Statele Unite, Marea Britanie, Elveția, Olanda, Germania, Franța, Finlanda, Norvegia și Suedia toate implicate într-un exercițiu de 12 zile.

 

Tensiunile sunt de asemenea în creştere între SUA și China. Global Times, o sursă media de stat deținută de Partidul Comunist Chinez, a avertizat că „războiul este inevitabil” dacă Washingtonul nu încetează cu avertismentele la adresa Beijingului pentru a stopa construirea de insule artificiale în Marea Chinei de Sud. „Dacă Statele Unite vor considera că Beijingul a întrecut limita cu activitățile sale din Marea Chinei de Sud, atunci un război SUA-China este inevitabil. Intensitatea conflictului va fi mai mare decât îşi pot imagina oamenii.” CNN a arătat cum Marina Chinei a emis în mod repetat avertismente la avioanele de supraveghere americane care zboară deasupra Mării Chinei de Sud.

Avertismentul lui Soros

Miliardarul american George Soros a avertizat asupra riscului izbucnirii unui nou război mondial, afirmând că multe depind aici de sănătatea economiei chineze, într-un discurs susținut recent la o conferință Bretton Woods a Băncii Mondiale, relatează site-ul Market Watch.

 

‘În cazul unui conflict între China și un aliat militar al SUA, cum ar fi Japonia, atunci nu este o exagerare să spunem că suntem în pragul unui al treilea război mondial’, a spus Soros. Cheltuielile militare sunt în creștere în Rusia și China, a adăugat el.

Pentru a evita un astfel de scenariu, Soros a cerut SUA să facă o „concesie majoră” și să permită monedei chineze, yuanul, să se alăture coșului de valute al Fondului Monetar Internațional (FMI). În acest caz, yuanul chinez ar deveni un potențial rival al dolarului american ca monedă de rezervă la nivel mondial, notează site-ul citat. În schimb, China ar trebui să facă concesii majore similare pentru a-și reforma economia și să accepte statul de drept, a spus Soros.

Acceptarea yuanului ca monedă de piață va crea o conexiune între cele două sisteme, a mai opinat miliardarul american, potrivit căruia un acord în acest sens va fi greu de obținut, dar alternativa este și mai ingrată. ‘Există un pericol real al unei alinieri a Chinei cu Rusia din punct de vedere politic și militar, iar amenințarea unui al treilea război mondial devine reală, așa că merită încercat’, a concluzionat finanțistul american de origine maghiară.

Un conflict între China şi SUA poate izbucni şi din simple motive financiare, întrucât Statele Unite sunt îndatorate masiv Chinei, iar concurenţa economică dintre cele două ţări a atins cote paroxistice în ultimul timp.

Exerciţii militare NATO în România

Peste 1.500 de militari români, americani, englezi şi canadieni cu 200 de tancuri, elicoptere sau avioane supersonice au participat în poligonul de la Cincu, judeţul Braşov, la o demonstraţie de luptă în cadrul exerciţiului Sarmis 15, la care a fost prezent şi ministrul Apărării, Mircea Duşa. Demonstraţia de luptă a durat două ore, timp în care militarii au pus la punct strategii tactice, au folosit focuri de arme şi lansatoare de rachete şi au iniţiat atacuri terestre şi aeriene. La baza militară de la Câmpia Turzii urmează să sosească o altă escadrilă de avioane F16 din SUA cu militari din Garda Naţională Alabama, iar în 17 iunie va începe un exerciţiu cu comandamentul de la Napoli. Ceva mai devreme a avut loc la Babadag exerciţiul „Platinum Eagle”.

 

Avioane ruseşti de atac de tip Su-24 din cadrul Marinei au fost trimise să oprească distrugătorul USS Ross să intre în apele teritoriale ale Rusiei, a declarat o sursă din cadrul forţelor de securitate din Crimeea pentru RIA Novosti. Nava aparţinând Marinei Statelor Unite a fost observată în timp ce se îndrepta către apele ruseşti, după ce a părăsit portul Constanţa, în aceeaşi zi în care fostul lider georgian Mihail Saakaşvili a fost numit guvernator al regiunii ucrainene Odessa de la Marea Neagră, relatează portalul rus de propagandă Sputnik.

Butoiul cu pulbere din Orientul Mijlociu

Între timp, continuă expansiunea Statului Islamic în Orientul Mijlociu, în teritorii siriene şi irakiene, apropiindu-se de graniţa Turciei. Conflictul s-a transformat încet, dar sigur, în unul confesional, foarte sângeros, între musulmanii sunniţi şi cei şiiţi, principalele puteri implicate, deocamdată indirect, fiind Arabia Saudită, respectiv Iranul. Cele două puteri se confruntă destul de direct în Yemen, unde armata saudită a efectuat bombardamente şi pregăteşte o intervenţie terestră. Israelul este şi el în alertă, pregătit să intervină, în timp ce administraţia Obama negociază un acord cu Iranul pe tema programului nuclear, iar Rusia vinde armament Iranului.

 

Turcia este condusă de naţionalistul Recep Tayyip Erdogan, care a adoptat recent un ton belicos, iar alegerile care vor urma vor fi foarte importante în privinţa direcţiei pe care o va lua conflictul. Între timp, Grecia ameninţă cu părăsirea zonei euro şi intrarea în sfera de influenţă rusească, ea putând urma exemplul Ciprului, care a pus la dispoziţia Rusiei baze navale la începutul acestui an. Între Turcia şi Grecia există resentimente istorice, iar o decizie radicală a Greciei ar pune Turcia într-o situaţie ingrată: la vest problema grecească, la sud măcelul din Siria şi Irak care se extinde spre nord. Ceea ce aduce în actualitate câteva profeţii…

Profeţii despre războiul iminent

În 2010 Turcia a început un program de amenajare turistică şi agricolă intensivă a Anatoliei de Sud-Est, pentru care a limitat drastic debitul Eufratului spre sud, fapt care a dus în timp la o criză acută a apei, care pune gaz pe focul războinic din zonă. Eufratul trece prin patru state actuale: Turcia, Siria, Irak şi Iran.

 

Acum să aruncăm o privire în Biblie, Apocalipsa, capitolul 9: „Şi a trâmbiţat al şaselea înger. Şi am auzit un glas, din cele patru cornuri ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, zicând către îngerul al şaselea, cel ce avea trâmbiţa: Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel mare, Eufratul. Şi au fost dezlegaţi cei patru îngeri, care erau gătiţi spre ceasul şi ziua şi luna şi anul acela, ca să omoare a treia parte din oameni. Şi numărul oştilor era de douăzeci de mii de ori câte zece mii de călăreţi, căci am auzit numărul lor. Şi aşa am văzut, în vedenie, caii şi pe cei ce şedeau pe ei, având platoşe ca de foc şi de iachint şi de pucioasă> iar capetele cailor semănau cu capetele leilor şi din gurile lor ieşea foc şi fum şi pucioasă. De aceste trei plăgi: de focul şi de fumul şi de pucioasa, care ieşea din gurile lor, a fost ucisă a treia parte din oameni.” (v. 13-18).

În caz de mobilizare totală, China poate aduna o armată de 200 milioane de oameni. Pare suprarealist, dar evoluţiile recente fac plauzibil un astfel de scenariu, cu o intervenţie chineză în Orientul Mijlociu. Iar un război mondial purtat cu armament atomic poate face cu uşurinţă 2 miliarde de victime.

 

Celebrul călugăr atonit Paisie Aghioritul a profeţit şi el despre război: “Când veţi auzi că apele Eufratului sunt îngrădite de turci în susul lor cu un baraj şi sunt folosite pentru irigare, să ştiţi atunci că deja suntem în proces de pregătire a acelui mare război şi astfel se deschide drumul pentru armata de două sute milioane de oameni a răsăritului, precum spune Apocalipsa. Printre pregătiri va fi şi aceasta: va trebui să sece râul Eufrat ca să poată trece o armată numeroasă. (…) După destrămarea Turciei, Rusia va continua războiul până va ajunge în Golful Persic şi îşi va opri trupele lângă Ierusalim. Atunci puterile occidentale îi vor soma pe ruşi şi le vor da 6 luni. Rusia însã nu-si va retrage trupele si atunci puterile occidentale vor începe să aducă trupe pentru a-i ataca pe ruşi. Războiul care va izbucni va fi mondial şi în cele din urmă vor pierde ruşii. Se va vărsa mult sânge. Marile oraşe vor deveni ruine. Dar noi, grecii, nu vom participa la acest război. Toţi cei din jurul nostru se vor sfâşia unii pe alţii, însă noi vom sta de-o parte.”

La noi, Arsenie Boca se zice că ar fi spus că România va fi atacată din trei părţi (Rusia, Ungaria, Bulgaria), „dar peste cei ce ne atacă va veni ploaie de foc”. În 2013 părintele Iustin Pârvu, înainte de a muri, spunea că mai e un an până când „vine urgie”. În toamna 2014 războiul din Ucraina s-a acutizat. Acum, când facem editarea finală a acestui material, televiziunile anunţă lupte puternice în estul Ucrainei, cu zeci de morţi şi sute de răniţi.

Nu vrem să alarmăm pe nimeni, dar e bine să fie cunoscută situaţia. Şi, în fond, orice profeţie se poate anula dacă oamenii îşi schimbă comportamentul (un exemplu biblic în acest sens, foarte instructiv, este povestea profetului Iona). Şansele, din păcate, sunt însă minime.

 

Marele actor Robert de Niro a fost presat de mass-media oficială să interzică un documentar despre faptul că vaccinul produce autism! Puterea corporaţiilor medicalo-farmaceutice a atins cote alarmante! Ele nu vor să cunoaştem adevărul!

 

Însă, de Niro, are un copil cu autism,  ca urmare a unui vaccin anti-pojar. Aşa că s-a bucurat enorm de mult atunci când a auzit că regizorul filmului, doctorul Andrew Wakefield, un activist anti-vaccinare, a produs un documentar incredibil – “Vaxxed” – despre vaccinul administrat într-o singură doză împotriva pojarului, oreionului şi rubeolei, care ar provoca autismul.

 

Iniţial, marele actor american a cerut ca documentarul “Vaxxed” să fie prezentat pe 24 aprilie 2016 la festivalul de film Tribeca de la New York. De Niro a spus: “Vreau să fie o discuție. Am un copil cu autism şi credem că acest e un fapt dramatic. Grace și cu mine avem un copil cu autism și noi credem că este critic ca toate problemele care există în jurul cauzelor ce determină autismul să fie discutate și examinate în mod deschis. În cei 15 ani de când Festivalul de Film Tribeca a fost fondat de mine, eu nu am cerut niciodată ca un anume film să fie proiectat și nu m-am implicat niciodată în programul festivalului. Cu toate acestea, acum, acest lucru, este ceva foarte personal pentru mine și pentru familia mea și vreau ca acolo să fie o discuție, din acest motiv noi vom proiecta filmul ‘Vaxxed’ la acest festival”.

 

Însă, ceva s-a întâmplat. Au existat nişte presiuni enorme asupra actorului, sau chiar ameninţări, altfel nu-mi explic de ce acesta a mai renunţat să prezinte acest documnentar. Adevărul întotdeauna supără mult. “New York Times” şi alte instituţii din mass-media oficială controlate de Oculta Mondială, au început asaltul: critici şi atacuri împotriva lui de Niro pentru interzicerea filmului. Cu alte cuvinte, s-a instaurat presiunea și au apărut amenințările, până când, De Niro a hotărât “că e mai bine”, să cenzureze proiecția filmului, proiecție pe care el însuşi o propusese inițial.

 

Wakefield care e medic de profesie este un activist anti-vaccinare şi este autorul unui studiu – publicat — în jurnalul medical britanic “The Lancet”, în anul 1998. Studiul a fost retras din acel jurnal medical în 2010 de către Colegiul Medicilor din Marea Britanie. În plus, față de retragerea studiului, care cerceta cazurile a 12 copii, “General Medical Council” din Marea Britanie, i-a retras licența medicală lui Wakefield invocând “violări ale eticii medicale şi lipsa dezvăluirilor conflictelor de interese financiare”. Deci dacă ești medic şi faci un studiu despre vaccinurile care provoacă autism ți se retrage dreptul de a mai profesa.

 

Apoi, chiar dacă te cheamă Robert de Niro şi ai un copil cu autism, nu poți prezenta un film documentar făcut pe baza acestui studiu, la propriul tău festival de film pe care l-ai fondat, pentru că riști să nu mai faci filme nici ca regizor şi nici ca actor. „Am fost martorii la încă un exemplu despre cum cenzurează puterea şi interesele corporatiste libertatea de exprimare, arta şi adevărul“, au transmis, într-un comunicat de presă, regizorul britanic Andrew Wakefield, fost medic, şi producătorul Del Bigtree.

 

Trist, dar adevărat. Iată cum funcţionează aşa-zisa democraţie: vrei să îţi expui un punct de vedere, care deranjează marile corporaţii şi imediat eşti presat să renunţi la acel punct de vedere. Din păcate, puterea corporaţiilor medicalo-farmaceutice a atins cote alarmante, de ele pot opri în “democraţia nr.1 a lumii”, SUA, ca un film să fie interzis, punând presiune pe unul dintre cei mai mari actori ai momentului, Robert de Niro. Un singur lucru nu ia în seamă mass-media oficială de propagandă pro-corporaţii şi pro-Oculta Mondială: interzicând ceva, efectul va fi unul contrar. Adică, tot mai mulţi oameni vor dori acum să vizioneze acel documentar, pe principiul: “Dacă e interzis, înseamnă că e ceva adevărat, întrucât numai adevărul poate supăra”. Dacă totul era o minciună, nimeni nu se mai agita…

 

Turnul Babel a fost refacut  si prin  crearea unor bacterii artificiale, capabile de auto-reproducere! Astfel, apar noi forme de viaţă, inexistente pe Terra până în prezent!

 

 

 

Recent, oamenii de știință au creat un mic genom bacterian artificial, folosind cea mai mică cantitate de gene posibile, ceea ce înseamnă că ar putea fi programat să realizeze sarcini utile, cum ar fi devorarea petrolului scurs în anumite zone de mediu.

 

Pe de altă parte, există un motiv foarte bun pentru care acest genom bacterian artificial poate face valuri mari în lumea științifică. Bacteria, creată de Institutul J. Craig Venter, metabolizează nutrienți și se poate auto-replica ca o celulă normală. Acesta a fost realizată cu doar 473 de gene, in timp ce bacteriile naturale tind să aibă mii de gene.

 

Cu toții avem un strămoş comun, astfel încât oamenii de știință au înțeles demult că toate speciile diferite împarte aceleaşi gene esențiale pentru supraviețuirea noastră – ceea ce este de fapt sistemul nostru de operare de bază. Cercetătorii au vrut să creeze un organism care să aibă doar genele cele mai importante, permițându-i să supraviețuiască, dar care, în mod practic, să poată fi adaptat pentru orice oamenii de știință doresc. Acest lucru este important, deoarece aceasta ar permite oamenilor de ştiinţă să proiecteze noi forme de viață de la zero. Cercetătorii ar putea crea forme de viață sintetice, care ar putea produce biocombustibili, sau s-ar putea fabrica noi medicamente.

 

“Un obiectiv major în biologia sintetică este acela de a avea capacitatea de a proiecta și construi un ADN predictibil, care produce o celulă cu funcții biologice noi și îmbunătățite, care nu există în natură”, se arată declarația Institutului J. Craig Venter. “Progrese semnificative au fost făcute în proiectarea ADN-ului la nivel de gene şi în ingineria genomului de bacteriofagi. Dar chiar și cu toate progresele care au fost făcute în genomica şi în biologia sintetică, încă nu există o singură celulă care se auto-replica şi în care să înțelegem funcția fiecăruia dintre genele sale. De aceea, echipa institutului nostru depune tot efortul pentru a crea toate condiţiile necesare pentru o viață independentă”.

 

In timp ce romanii sunt sclavi ai Renel,f. Romtelecom,Romgaz,Bisericani si alti boieri,intr-o corporaţie franceză, angajaţii trebuie să ceară voie prin e-mail pentru a se duce la baie!! Dovada că mulţi din salariaţii care lucrează în diverse corporaţii devin adevăraţi sclavi!

 

Corporatismul actual este una din formele cele mai avansate de sclavie modernă. Este, de fapt, o sclavie mascată: oamenii care ajung să lucreze într-o mare corporaţie devin sclavii ei. Bineînţeles, ei sunt plătiţi, dar ce li cere in schimbul acestor bani? În primul rând, multă muncă (mai multă decât cea pe care o efectua un om obişnuit). În al doilea rând, un ataşament aproape necondiţionat la companie. În al treilea rând e, de fapt, un efect, al primelor două: un stres enorm al angajaţilor “corporatişti”, stresaţi de termenele şi sarcinile aproape nerealiste ale oficialilor companiei. Iar stresul poate avea un efect devastator pe termen mediu şi lung asupra sănătăţii angajaţilor. Angajaţii companiei franceze Teleperformance au fost constrânşi să ceară voie, prin e-mail, pentru a lua pauză, inclusiv pentru a merge la toaletă. Regulă a fost impusă la cererea unei companii cliente, SFR-Numericable. Regula se aplică pentru 200 de angajaţi din cei 400 care lucrau la unul dintre centrele companiei, lângă Toulouse. Motivul pentru care se aplică această regulă este punerea în funcţiune a unui program “de gestionare a fluxului de apeluri” şi creşterea productivităţii. În realitate, compania generează o formă de sclavie, obligând teleconsilierii să stea mai mult pe scaun, limitând timpul în care pot salva apelul pe care l-au preluat. Angajaţii acuză SFR-Numericable de şantaj.Sclavie modernă , nu?

Banii relativ mulţi pe care un “corporatist” îi primeşte îl transforma pe acesta într-un sclav al corporaţiei, dar şi al societăţii în care trăieşte. Mirajul banilor îl determină pe corporatist să-şi dorească să-şi cumpere o casă frumoasă, o maşină bună şi să-şi împlinească alte visuri pe care le avea. Aceasta înseamnă automat împrumut bancar, aşadar, “corporatistul” mai devine şi sclavul băncilor, nu doar al societăţii pentru care lucrează. Dar, pentru a-şi plăti ratele bancare destul de consistente, “corporatistul” trebuie să stea şi să accepte toată mizeria pe care şefii corporaţiei sunt în stare să le-o impună propriilor salariaţi. Directorii ştiu că angajaţii le-au devenit sclavi, aşa că le vor impune sarcini şi obiective dificil de realizat, pentru a creşte productivitatea societăţii. Să spunem că un “corporatist” câştigă 6.000 de lei/lună, iar ratele bancare (casă+maşină) se învârt undeva la 2.000 lei/lună sau chiar mai mult. Îşi permite acel salariat să plece de la acea corporaţie, pentru a lucra la stat sau la o mică firmă, pentru un salariu mult mai mic, undeva la 3.000 lei/lună? Bineînţeles că nu, că deja e sclavul ratelor, al băncilor, aşa că trebuie să accepte şi statutul de sclav al corporaţiei…

 

Papalitatea, condusă de Illuminati şi Oculta Mondială  doreşte  o nouă “ordine” mondială/mortala…

 

 

 

Ceea ce am citit în cotidianul Washington Post m-a făcut să rămân perplex. Ştirea are titlul de “Vaticanul doreşte reformarea sistemului financiar mondial şi crearea unei autorităţi de gestiune mondială” şi sună cam aşa:

 

Vaticanul a cerut o reformă radicală a sistemelor financiare mondiale, inclusiv crearea unei autorităţi politice globale pentru administrarea economiei şi a unei bănci centrale mondiale. O propunere a Consiliului Pontifical pentru Dreptate şi Pace solicită o nouă ordine economică mondială, bazată pe etică şi pe obţinerea unui bun comun universal. Ea respectă enciclica economică din 2009 a papei Benedict al XVI-lea ce a denunţat mentalitatea “totul pentru profit”, cea responsabilă pentru căderea economică mondială.

De ce am   şochewaza  această ştire? Pentru că se folosesc termeni asemănători cu cei ai organizaţiei Illuminati şi a Ocultei Mondiale: “noua ordine mondială economică” a Papei se inspiră, bineînţeles din “noua ordine mondială” a ocultiştilor. Crearea unei autorităţi globale economice poate fi primul pas spre crearea unei autorităţi globale politice, iar crearea unei bănci centrale globale este ideea Ocultei Mondiale, prin care să poată controla perfect finanţele lumii. În prezent, Oculta Mondială nu deţine decât o parte din băncile centrale ale lumii, lucru deranjant pentru ea care-şi doreşte ca acest control să fie unul total.

 

În concluzie, ce interese serveşte cu adevărat Vaticanul? Cele ale organizaţiei Illuminati! Este condus Vaticanul cu adevărat de Oculta Mondială? Şi nu este exclus ca în interiorul papalităţii organizaţia Illuminati să   fie infiltrate,intrupata…

 

Diavolul Rothschild s-a aliat cu Biserica Anglicană pentru a cumpăra o bancă, demonstrand că sunt si biserici “ creştine”,care  aparţin satanicei secte Illuminati!

 

“Fondul care administrează averea Bisericii Anglicane a intrat într-un consorţiu format din mai mulţi investitori, inclusiv lordul Rothschild, care încearcă să cumpere o reţea de 315 sucursale ale Royal Bank of Scotland (RBS), au declarat surse apropiate situaţiei pentru Financial Times. Administatorii activelor Bisericii Anglicane, în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline, s-au alăturat consorţiului de investitori organizat de lordul Davies, fost preşedinte al băncii Standard Chartered, au spus sursele.

 

Consorţiul include, printre alţii, şi fondurile de investiţii Corsair şi Centerbridge, dar şi compania RIT Capital a lordului Rothschild. Biserica Anglicană şi RBS au refuzat să comenteze (…) Justin Welby, arhiepiscop de Canterbury şi lider al Bisericii Anglicane, a susţinut în ultima perioadă reforma industriei bancare din Marea Britanie din postura de membru al comisiei parlamentare pentru standardele din sectorul bancar. Înainte de a intra în rândul clerului, Welby a ocupat un post de director la compania petolieră Enterprise Oil.”

 

Aşadar, un membru marcant al familiei Rothschild vrea să cumpere Royal Bank of Scotland, o veche instituţie bancară (fondată în anul 1727) şi care este deţinută acum de guvernul Marii Britanii. Aceasta nu ar fi o problemă…căci deja se ştie că marile bănci ale lumii sunt deţinute direct sau indirect de familia Rotschild, principalul membru al organizaţiei Illuminati. Pe mine însă mă miră altceva: ce naiba caută Biserica Anglicană în această asociere cu maleficul Rothschild? Biserica Anglicană, precum se ştie, este independentă de Vatican, ea fiind formată în anul 1534. Şeful suprem al Bisericii este acelaşi cu şeful suprem al statului, regele sau regina Marii Britanii. Astfel, în Regatul Unit, Biserica şi statul sunt unite ombilical.

Se confirmă încă o dată că unele curente din interiorul creştinismului sunt vândute deja organizaţiei sataniste Illuminati. Biserica Anglicană e sub influenţa Illuminati… la fel si unele Biserici din cadrul Vaticanului.

 

 

Dintre “bisericile  creştine” care oficiază căsătorii homosexual,nu lipsesc…

 

Un prim exemplu de biserică ce oficiază căsătorii într epersoane de acelaşi sex este Biserica Daneză, sau mai bine zis Biserica Luterană Evanghelică din Danemarca. Aceasta este principala biserică din Danemarca, aproape 80% din populaţia ţării fiind membri ai acestei biserici. Dacă permiteţi comparaţia, ar fi un fel de BOR din Danemarca. Această biserică permite şi femeilor să devină preot. Un alt fapt interesant e că există chiar şi preoţi LGBT în rândurile acestei biserici, iar acest lucru e privit ca un lucru normal, care ţine de viaţa privată a fiecăruia. Iar din 2012, Biserica Daneză oficiază căsătorii între persoane de acelaşi sex. Un alt exemplu este Biserica Protestantă din Ţările de Jos (Olanda). Această biserică a început să oficieze căsătorii între persoanele de acelaşi sex înainte ca aceste căsătorii să fie recunoscute legat.

Deci se poate ca în unele cazuri bisericile să fie un factor de progres, care să tragă societatea înainte, nu un factor de regres care să încerce menţinerea unor tradiţii medievale. Un studiu interesant arată că 1 din 6 preoţi ai acestei biserici sunt agnostici sau atei. Unul dintre preoţii atei spune că: Nu cred în viaţa după moarte. Dumnezeu nu este o fiinţă… este doar un cuvânt. Continuăm cu Suedia, unde bineînţeles, căsătoria dintre persoanele de acelaşi sex este legală, începând cu luna mai 2009. Dar ce este şi mai de apreciat de atât este că doar la câteva luni după ce legea a recunoscut căsătoria persoanele LGBT, Biserica din Suedia (la care aderă peste 65% din populaţie) au început să oficializeze căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. Mergem în Germania unde numeroase biserici precum Biserica Protestantă din Hesse şi Nassau, Biserica Evanghelică din Bremen şi altele, pe lângă faptul că le permite femeilor să fie episcopi, oferă binecuvântare uniunilor dintre persoanele LGBT. Dacă nu v-aţi convinvs încă de câte ţări civilizate şi dezvoltate în care libertatea sexuală şi libertatea de a iubi pe cine dorim fiecare dintre noi nu sunt blamate de societate, vă prezint şi Norvegia unde parteneriatele civile sunt legale din 1993, adică de 20 de ani. Cine spunea că în unele aspecte suntem în urmă faţă de Occident cu 50 de ani, nu exagera în totalitate. Apoi, din 2009, şi căsătoriile au fost aprobate în faţa legii. Cât despre Biserica din Norvegia, la care aderă peste 75% din populaţia ţării, sunt acceptaţi preoţii ce se află într-o relaţie gay. Aşadar, rigiditatea Bisericii Ortodoxe Române poate cunoaşte schimbări în timp la fel cum au cunoscut şi bisericile mai sus menţionate, căci nici ele nu au avut această mentalitate foarte deschisă dintotdeauna, ci au evoluat şi au înţeles că rolul lor este să iubească oamenii şi să-i respecte. Poate că BOR-ul nu va ajunge să oficializeze căsătorii gay sau să le recunoască în următorii ani, dar poate cu timpul toleranţa pe care aceasta o predică se va implementa şi în acest domeniu, care, până la urmă, ţine de respectarea drepturilor omului. Dar cred că pentru a ajunge la această toleranţă şi deschidere, populaţia trebuie să cunoască, să citească, să înţeleagă şi să nu mai găsească anormalitate în relaţiile gay. Schimbarea porneşte de la noi. Credeţi că aceste biserici din Occident au “educat” ca să zic aşa, populaţia? Nu. Populaţia a produs schimbarea din interior, iar bisericile s-au adaptat la timpurile în care trăim

Germania a înregistrat o premieră mondială , fiind prima ţară din lume în care o biserică protestantă a găzduit şi oficiat prima căsătorie gay, informează presa locală.

 

Cuplul Ruediger şi Christoph Zimmermann s-a căsătorit într-o biserică din oraşul Seligenstadt (lângă Frankfurt), după ce încheiaseră un „contract de comuniune de viaţă.

 

În Germania, uniunile civile oficializate prin semnarea unui asemenea contract sunt legale din 2001. Acestea oferă drepturi similare cu cele oferite prin căsătorie, mai puţin în domeniile fiscal şi adopţiei.

 

Decizia bisericii de a oficia căsătoria religioasă este prima  în care bisericile protestante din regiune au decis să oficieze căsătorii între persoane de acelaşi sex şi să le şi înregistreze în registrul bisericii, la fel ca şi căsătoriile între heterosexuali.

 

De peste şase ani, cuplurile de persoane de acelaşi sex puteau să beneficieze, deja, de o binecuvântare, în cadrul unei ceremonii, în acest land, arată The Local.

Biserica Episcopală din SUA spune că va oficia căsătorii între persoane gay

Facebook Twitter g+ Email DE TUDOR MATEI  /   EXTERNE   /   Publicat: Joi, 02 iulie 2015, 08:44   /   Actualizat: Joi, 02 iulie 2015, 11:05   /   1 comentarii

Biserica Episcopală din SUA spune că va oficia căsătorii între persoane gay 

Totuşi, Biserica Episcopală nu-i obligă pe membrii clerului său să oficieze căsătorii dacă aceștia se opun.

“Așa cum acest lucru este permis de lege, canoanele vor permite de acum tuturor cuplurilor să se căsătorească în Biserică”, a anunțat Biserica Episcopală pe contul său Twitter

Biserica Episcopală americană este o ramură a Bisericii Anglicane care numără 80 de milioane de credincioși în 160 de țări. Biserica Episcopală din SUA este apropiată de comunitatea LGTB. În anul 2009, biserica a acceptat şi clerici homosexuali care pot accede la orice funcţie din ierarhia bisericească.

Pe 26 iunie 2015, Curtea Supremă a legalizat căsătoriile homosexuale pe întreg  teritoriul Statelor Unite ale Americii, în toate cele 50 de state. Într-o decizie de 5 la 4, judecătorul Anthony Kennedy a anunțat în numele majorității că o căsătorie este un drept constituțional de care toată lumea trebuie să beneficieze.

Un cuplu de pastori homosexuali a primit o parohie în Biserica de Nord a Germaniei, în landul Schleswig-Holstein…Este vorba de un preot din Braşov şi unul din Lepizig, primul cuplu de homosexuali care primeşte parohie

 

 

Ciprian Matefy (33) şi Stephan Rost (38), care până acum au oficiat slujbe în Saxonia, au fost prezentaţi consiliului bisericii din Sandesneben, care a dat aprobarea. Cei doi vor ţine serviciul religios începând de la 1 aprilie.

Rost şi Matefy s-au căsătorit în 2014. Aceştia erau preoţi în Saxonia, dar Biserica protestantă de acolo permite convieţuirea cuplurilor gay în casa parohială numai în anumite condiţii. În Biserica de Nord, mai liberală din acest punct de vedere, aceasta nu este o problemă. Biserica de Nord a adoptat în 2014 un regulament care aplică aceleaşi reguli pentru parteneriatele civile şi cuplurile căsătorite.

Stephan Rost a crescut în Leipzig şi a studiat teologia la Leipzig, Heidelberg şi România. El este acum pastor în Dahlen, la est de Leipzig.

Matefy este născut în Braşov şi a studiat teologia în România şi Leipzig. El este în prezent pastor al Bisericii Trinitatis din Dresda. Cei doi s-au cunoscut la universitate şi au locuit împreună timp de opt ani.

Site-ul de ştiri mopo24.de din Saxonia scrie că cei doi au fost nevoiţi să plece, pentru că nu au primit aprobarea să locuiască împreună în casa parohială de la biserica din Dresda unde oficiază Ciprian Matefy. Pastorul român a primit brusc ordin de evacuare de la Dresda.„Reglementările legale speciale pentru pastorii gay şi lesbiene nu sunt simple pentru noi”, a recunoscut Ciprian.

În 2011, Sinodul bisericii evanghelice din Germania a stabilit că este posibil ca pastorii protestanţi, femei sau bărbaţi să poată convieţui cu proprii parteneri homosexuali în parohie, scrie Vocea Transilvaniei.

Într-un interviu acordat atunci cotidianului Frankfurter Rundschau, fostul preşedinte al bisericii evanghelice în Germania între 1997 şi 2003, Manfred Koch, a afirmat că raporturile homosexuale nu sunt contra Bibliei. Homsexualitatea face parte din posibilele manifestări ale sexualităţii umane, aşa că trebuie să poată fi trăită public şi nu pe ascuns.

 

B) Comunistii au omorit elitele tarii,dar fesenistii ne-au alungat printre spini si maracini-cel mai scump capital din univers-omul gata crescut,format educat… Dana Oprica: Români din Madrid/ Un model de proiect (nu doar de la Nadas) pentru 2 hectare de legume in camp -unitate individuala/ IATA CARE SUNT cele mai profitabile culturi în sere / solarii B) SE PUNE LA CALE O NOUA MUSAMALIZARE RUSINOASA – Asociatia 21 Decembrie 1989 avertizeaza ca „Dosarul Mineriadei” ar putea avea soarta „Dosarului Revolutiei”: / Oricine nu se naste din nou,cum ne invata Isus in Ioan cap 3, este manipulat prin DEMONUL DIN FIECARE OM ! Iata cum reuseste sistemul sa controleze miliardele de oameni/ Dictatura Korporatiilor si-a infipt coltii in noi !

C) 1.Un tip de proiect LEGUMICOL-Date generale 

 

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia;Denumire solicitant: Ionescu Ion Intreprindere Individuala.Sediul social: Comuna Bors, judetul Bihor

Cod unic de inregistrare: 27136978

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F33/924/2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului

Intreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 2013.

Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara

respectivele activitati)

Ionescu Ion Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN

0113 – „Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor”, domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor in camp.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei

TOTAL TERENURI

Comuna Bors, Judetul Bihor

20.000 mp / arabil 30.000 lei

Proprietate Ionescu Ion, Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 63 din 07.01.2013

2. Descrierea proiectului

Cabbage-LB0609-0838 resize

2.1 Denumirea investitiei

Ferma de legume in camp.

Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) Ionescu Ion, reprezentant al Ionescu Ion Intreprindere Individuala.

Data intocmirii Memoriului justificativ: 17.05.2013

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013).

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziție de MADR pentru “Ferma de legume in camp”.

2.3 Amplasamentul proiectului

(regiunea, judetul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetul Bihor, comuna Bors.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Tema proiectului

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare tehnologiei de cultivare a culturilor de legume.

Tipurile de legume cultivate in camp sunt: tomate, castraveti, morcovi si varza alba.

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

 • Motocultor 12 CP

 • Masina de plantat rasaduri

 • Freza

 • Cultivator

 • Plug

 • Semanatoare122

 • Instalatie de irigat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea

exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

Obiectiv general

Cresterea competitivitatii Ionescu Ion Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare a legumelor, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

Obtinerea unei productii ridicate: tomate – 48.000 kg /ha, castraveti – 36.000 kg/ha, morcov – 36.000 kg/ha si varza alba – 66.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);

Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare.

Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;

Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.

In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare) ale acestora.

Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Ionescu Ion Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice. Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune.

Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de utilaje si echipamente, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: Efectuarea lucrarilor in perioadele prevazute in tehnologie previne degradarea solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia; Optimizarea gamei de ingrasaminte, erbicide, pesticide si substante de tratament, prin selectarea acelor produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol; Activitatea curenta a societatii va avea un impact minim asupra mediului, intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155,550 mii lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine autohtona. Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.

Obiective operationale Obiective de ordin tehnic. Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma. Obiective de ordin economico-financiar. La infiintarea culturilor de legume (tomate, castraveti, varza) se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole. Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune. Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.Obiective de mediu Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie. Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Bors, din judetul Bihor are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind: Tomate 48.000 kg/ha; Castraveti 36.000 kg/ha; Morcov 36.000 kg/ha; Varza alba 66.000.

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea terenului (lucrari de arat, afanat si aerisit in profunzime, maruntit) pe suprafete pana la 5-6 ha de teren agricol. Este dotat cu o gama larga de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile de cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii. Plugul reversibil va fi utilizat pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara. Freza va fi utilizata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, incorporarea ingrasamintelor in sol, combaterea buruienilor, pregatirea patului germinativ prin maruntirea solului in repetate treceri. Cultivatorul se va utiliza la spargerea crustei si la maruntirea superficiala a solului, in vederea usurarii rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii. Masina de plantat rasaduri se utilizeaza pentru plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de turba de forma conica, piramidala sau cubica. Semanatoarea este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura (morcovi). Instalatia de irigat prin picatura. Achizitionarea acesteia este oportuna, avand in vedere schimbarile climatice tot mai nefavorabile. Avantajele instalatiei sunt: dozeaza exact apa necesara in diferite etape de dezvoltare a culturilor si in functie de tipul de cultura irigata, eliminandu-se in acest fel pierderile; fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de moment; consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 20-40%, datoritã uniformitatii si randamentului ridicat (90-96%) si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer. Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante. De asemenea, prin achizitionarea acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de legume, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei Ionescu Ion Intreprindere Individuala nu detine in prezent utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii legumicole de 2 ha. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, Ionescu Ion Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole. Pe baza analizei tehnologiei de cultivare legume a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii legumicole.Factorii social-economici de care legumicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne; asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina; asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea legumelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de utilaje si echipamente agricole, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale. La nivel sectorial: pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale.

La nivelul pietei de desfacere: cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import; cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru legume, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana. La nivelul fortei de munca: forta de munca disponibila in zona. La nivelul conditiilor de sol si clima: conditiile pedo-climaterice din zona comunei Bors sunt favorabile activitatilor de exploatatie legumicola; investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea legumicola. Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Ionescu Ion Intreprindere Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice) Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu. Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti. Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza – total, din care: 18.500 0 18.500

A – Constructii si lucrari de interventii – total, din care: 18.500 0 18.500

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 18.500 0 18.500

Capitolul 5 Alte cheltuieli – total, din care: 0 814 814

5.2 Comisioane, taxe 0 814 814

TOTAL GENERAL 18.500 814 19.314

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 18.500 814 19.314

Valoare TVA 4.440 4.440

Total general inclusiv TVA 23.754

Curs EUR 4,3370

VALOARE TOTALA 103.021 23.754

VALOARE ELIGIBILA 80.234 18.500

VALOARE NEELIGIBILA 22.786 5.254

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 7.400 7.400

Cofinantare privata, din care: 11.100 5.254 16.354

– autofinantare 5.254 5.254

– imprumuturi 11.100 11.100

TOTAL PROIECT 18.500 5.254 23.754

Procent contributie publica 40%

Avans solicitat 3.700

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent. Studiile arata ca importurile de legume au crescut cu 30% în ultimii ani. Tendinta este de orientare a consumului catre legumele si fructele produse pe plan local, considerate cu gust natural. In 2012, Romania a importat 431.424 de tone de legume, fata de 330.481 de tone in 2010, in timp ce exporturile au atins 63.150 de tone, iar în 2010, 88.759 de tone. De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6% raportata la anul 2010. Aceasta evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007

(18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitatea medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectandu-se in acelasi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011. Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri. Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata romaneasca.

In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii). In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009. Potrivit unui studiu de piata, valoarea totala a productiei de legume si fructe a Romaniei va depasi 1 miliard de euro. În Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media Uniunii Europene. În acelasi timp, productia este mult mai fluctuanta ca în Uniunea Europeana, cel mai probabil pe fondul lipsei unei strategii de dezvoltare a sectorului. Productia locala este una foarte fragmentata, venind în proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii. Consumul anual de legume si fructe va atinge in acest an un miliard de euro potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Pe aceasta piata, legile sunt facute de importatori, pe fondul slabiciunilor pietei agricole locale. O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe piete agroalimentare afiseaza produse din Turcia, Spania sau Argentina, in detrimentul produselor romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea fabricilor de gemuri si compoturi europene.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale rasaduri, seminte, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje(ladite, saci), consumabile, etc. Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii: pret, termen de livrare, termene si modalitati de plata, nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

S.C. Fertilizare S.R.L. Oradea, judetul Bihor Ingrasaminte, fertilizanti, erbicid, insecticid, fungicid – 800 kg; 3.734; 4,82%

S.C. Peco S.R.L. Oradea, judetul Bihor Motorina pentru lucrari mecanizate – 96 l; 1.225; 1,58%

S.C. Rasadu S.R.L. Oradea, judetul Bihor Seminte 2 kg – si rasaduri legume – 64.500 fire; 59.150; 76,31%

S.C. Ambalaje S.R.L. Oradea, judetul Bihor Ladite plastic – 500 buc., saci rafie – 2.000 buc; 2.200; 2,84%

S.C. Aluminiu S.R.L Oradea, judetul Bihor Araci, spalieri, sarme sustinere – 16.000 buc; 11.200; 14,45%

Total 77.509; 100%

Politica si piata de desfacere. Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta judetul Bihor.Lant de distributie pentru desfacerea produselor:Potentialii clienti ai Ionescu Ion Intreprindere Individuala:

1 SC Magazin Alimentar SRL- Bors, Str. Principala, FN, judetul Bihor; 20.000; 12,85%;

2 SC Supermarket SRL- Oradea, str. Agricultorilor, nr. 26, judetul Bihor; 80.000; 51,43%

3 SC Super Market SRL – Oradea, str. Almasului, nr. 43, judetul Bihor; 51.000; 32,79%

4 SC Conserva SRL – Oradea, str. Aluminei, nr.7, judetul Bihor; 4.550; 2,93%

Total vanzari 155.550; 100%

Analiza concurentei. Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal din mici producatori locali. Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt: S.C. Frigofruct S.R.L. Bihor; S.C. EcoAgro&IT S.R.L Bihor; Grup de producatori legume si fructe Bihor; Asociatii de producatori legume si fructe Bihor. Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari. In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale.

Strategia de piata. Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc). Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza: Produsul – oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi. Promovarea – solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca – un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane, indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.

Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare legume, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori: Obtinerea unei productii ridicate: tomate – 48.000 kg /ha, castraveti – 36.000 kg/ha, morcov – 36.000 kg/ha si varza alba – 66.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat); Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare. Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca; Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar. In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare) ale acestora. Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printrun sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune. Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; Nu este cazul.

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155.550 lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumelor proaspete de origine autohtona. Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere. Succesul proiectului de infiintare a fermei de legume, va asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor. EG2 – Proiectul sa fie în acord cu:

a) potentialul agricol al zonei 20 si Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Bors, judetul Bihor are potential ridicat pentru cultivarea legumelor.

b) sa demonstreze îmbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii în exploatare a investitiei: Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole. Obiective tehnice: achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, îmbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunatatirea conditiilor de lucru; Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma. Obiective economicofinanciare: – reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; La infiintarea culturilor de legume se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesal de operare, respectiv Intreprinderea individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

Locuri de munca nou-create: 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, intreprinderea individuala va angaja zilieri.

3.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect

Nume si prenume: Ionescu Ion

Functia in cadrul organizatiei: Administrator

Educatie si formare

Perioada 1995 – 2000

Numele institutiei de invatamant Facultatea de horticultura

Domeniul studiat Agricol

Diploma obtinuta Inginer

Experienta profesionala

Perioada 2000-2012

Nume angajator SC Complex Legume SRL Bihor

Functia ocupata Inginer productie

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

1. Motocultor 21.034-5.048 -26.083

2. Masina de plantat rasaduri 13.011 -3.123 -16.134

3. Plug 1.084 -260 -1.344

4. Freza 3.253- 781 -4.033

5. Cultivator 1.518 -364 -1.882

6. Semanatoare 10.843 -2.602 -13.445

7. Instalatie de irigat 29.492 -7.078 -36.570

TOTAL 80.234 -19.257 -99.491

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Motocultor: 1 buc. Caracteristici tehnice: Motor diesel 12 cp; Greutate 132.0000 kg.

Masina de plantat rasaduri: 1 buc Caracteristici tehnice: Productivitate: 2.000–2.500 de plante/ora/rand; Distanta dintre plante: min 23 cm, max 78cm.

Plug: 1 buc Caracteristici tehnice: Plug rotativ 1800; Prezinta 2 trupite.

Freza: 1 buc Caracteristici tehnice: Latimile de lucru : 40-60 cm; Adincimile de lucru: 10 – 16 cm.

Cultivator: 1 buc; Caracteristici tehnice: Latime de lucru 30-60 cm; Greutate 36 kg.

Semanatoare: 1 buc; Caracteristici tehnice: Semanatoare 3 randuri pentru motocultoare; Poate fi utilizata pentru orice tip de legume.

Instalatie de irigat: 1 buc; Caracteristici tehnice: Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat; Fertilizator; Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare; Filtru; Conductele de polietilena; Racord tub picurare simplu sau cu robinet; Dop tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inchide tubul; Carlig fixare tub picurare: se foloseste pentru fixarea tuburilor aflate la suprafata. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de

cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie: Prin proiect se propune infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 ha. Tipurile de legume cultivate vor fi: tomate, castraveti, morcovi, varza alba. Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:

Tomate 0,5 ha; 21.000 kg/anul I; 21.000; 21.000; 21.000; 21.000;

Castraveti 0,5ha; 17.500 ;17.500; 17.500; 17.500; 17.500;

Morcovi 0,5 ha; 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Varza alba 0,5 ha; 30.000; 30.000; 30.000; 30.000; 30.000;

TOTAL 2 ha; 85.500 kg/anul I; 85.500 85.500 85.500 85.500

Descrierea fluxului tehnologic Proiectul prezent urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp, pe o suprafata de 2 ha, amplasata in comuna Bors, judetul Bihor. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti, morcovi si varza alba.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:

1. Pregatirea terenului

Suprafata de teren cultivata cu tomate – 0,5 ha.

Nivelarea terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.

Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.

Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.

Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna – se va aplica cca. 125 kg azotat de amoniu/ha.

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de tomate – 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa).

2. Asigurarea materialului biologic

Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de tomate in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 20.500 plante/ha.

3. Lucrarile de intretinere

Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.

Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand.

Sustinerea plantelor – pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (10.000 buc/0,8-1 m lungime).

Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata, lasandu-se unul sau cel mult doi lastari, de la primul si al doilea etaj de fructificare. Carnitul se executa la culturile de toamna cu 45-50 zile inainte de incheierea culturii (primele brume de toamna) si consta in inlaturarea varfului tulpinilor.

Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu. La culturile efectuate prin semanat direct dozele sunt mai reduse.

Irigarea culturilor se aplica o norma de 350 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.

Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria si combaterea gandacului de Colorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4 doze/ciclu de productie.

4. Recoltarea

Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de consum, se sorteaza, se ambaleaza în ladite de capacitate 20 kg si se valorifica în cel mai scurt timp.

Productia este de 42 t/ha.

Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:

1. Pregatirea terenului

Suprafata de teren cultivata cu castraveti – 0,5 ha.

Nivelarea terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.

Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.

Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.

Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna – se va aplica cca. 150 kg azotat de amoniu/ha.

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de castraveti.

2. Asigurarea materialului biologic (rasad)

Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de castraveti in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 17.000 plante/0,5 ha.

3. Lucrarile de intretinere

Asigurarea prinderii rasadurilor sau rasaririi plantelor insamantate direct se face printr-o udare prin picurare cu o norma de udare de 300-350 m3/ha.

Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.

Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic.

Sustinerea plantelor – pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (8.000 buc/4-6 m distanta intre spalieri).

Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca.75 kg azotat de amoniu/0,5 ha.

Irigarea culturilor se aplica o norma de 500 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.

Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul în care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.

Deoarece în majoritatea zonelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de atacul unor forme foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si începutul lunii iulie, se vor efectua culturi cat mai timpurii si se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita.

4. Recoltarea

Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai scazuta, dar dupa ce s-a ridicat roua;

Productia este de cca. 35 t/ha la cultura palisata.

Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Principalele faze tehnologice pentru cultura de morcovi:

1. Pregatirea terenului

Suprafata de teren cultivata cu morcovi – 0,5 ha.

Nivelarea terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.

Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.

Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.

Fertilizarea culturii – superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi.

2. Asigurarea materialului biologic (seminte)

Materialul biologic este reprezentat de „seminte”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru comercializarea semintelor.

Samanta trebuie sa fie deperozitata, sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie dezinfectata. Deoarece germinatia se pierde usor (3-4 ani), samanta veche trebuie controlata.

Norma de samanta – 3,5-4 kg/ha în teren bine pregatit.

Semanatul se executa cu semanantoarea achizitionata prin proiect.

3. Lucrarile de intretinere

Fertilizarea suplimentara: superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha.

Irigarea culturilor – se aplica o norma de 600 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect;

Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul în care nu se folosesc produse

sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor;

Combaterea bolilor si daunatorilor. Bolile care apar mai des la cultura de morcov si combaterea lor sunt larvele de musca morcovului, care sapa galerii prin radacini, degradandu-le calitatea.

4. Recoltarea

Recoltarea se realizeaza cu plugul fara cormana iar pe suprafete mici cu furca sau casmaua.

Productia este de cca. 34 t/ha.

Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Principalele faze tehnologice pentru cultura de varza alba:

1. Pregatirea terenului

Suprafata de teren cultivata cu varza alba – 0,5 ha.

Nivelarea terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si

cultivator.

Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si

plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.

Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu

ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.

Fertilizarea culturii – superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de varza

alba.

2. Asigurarea materialului biologic (rasad)

Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

Epoca de plantare: 20 mai – 10 iunie.

La infiintarea culturii de varza alba in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri

obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 27.000 plante/0,5 ha.

3. Lucrarile de intretinere

Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.

Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 100 kg sare potasica/0,5 ha.

Irigarea culturilor – se aplica o norma de 600 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.

Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul în care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.

4. Recoltarea si valorificarea

Recoltarea se face în luna octombrie-noiembrie, dupa primele brume care grabesc maturarea capatanilor, prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea în gramezi sau direct în mijloacele de transport.

Productia este de cca. 60 t/ha.

Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

5. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor. Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice). Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plat

IATA  CARE SUNT cele mai profitabile culturi în sere / solarii

Investiția într-un solar de 1.000 de metri pătrați se ridică la circa 10.000 de euro și poate asigura unei familii o sursă decentă de venit și un profit de circa, ne spune Gheorghe Vlad, legumicultor cu multă experiență din bazinul Vidra-Dărăști, județul Ilfov. Producătorul, printre puținii care au reușit să coaguleze o asociație de producători care a intrat în supermarketuri, știe bine care sunt legumele care se vând cel mai ușor și care își păstrează un preț bun tot timpul anului, așa că ne-a ajutat să realizăm un top 7 al celor mai profitabile culturi pentru sere și solarii.

1. Culturi profitabile în sere și solarii: Roșiile cherry

Principalul motiv pentru care roșiile cherry i-au venit prima dată în minte legumicultorului din Ilfov este acela că cererea este în creștere, așa că vânzările merg excelent și vara și iarnă. Bineînțeles că prețurile sunt mai mari în sezoanele reci, dar pentru a produce, legumicultorii trebuie să investească serios în încălzirea spațiilor protejate. Roșiile cherry prezintă avantajul că sunt ușor de întreținut și se poate obține o producție frumoasă care este ușor vandabilă pe piață datorită aspectului comercial extrem de apreciat de consumatori. Pe perioada iernii un kilogram de roșii cherry ajunge și la prețul de 15 lei, iar vara prețul cu greu scade sub 7 lei pe kilogram.
”Pe primul loc aș pune roșiile cherry care, în ultima perioadă de timp au început să fie cultivate și de fermierii din România. Astfel, până acum un an sau doi, singurele astfel de roșii erau aduse din Spania sau Grecia pe piața românească, dar se găsesc și produse pe pământ românesc. Acest soi de roșii este mult mai dulce și mai practic decât roșia clasică, fiind de două-trei ori mai scump decât tomata obișnuită indiferent de sezon”, a declarat pentru Agrointeligența Gigi Vlad, legumicultor din localitatea Vidra-Dărăști, județul Ilfov.

2. Tomatele de culoare galbenă

Această varietate de roșii capătă teren în rândul cultivatorilor de tomate din România, fiind pe placul consumatorilor. Ca și în cazul tomatelor roșii de tip cherry, cele galbene te pot ajuta să obții o producție bunicică.
”Indiferent că ne referim la cele de tip cherry sau la cele obișnuite de culoare galbenă, fără doar și poate această cultură este una profitabilă. Consumatorii caută acest tip de roșii datorită aspectul lor, fiind extrem de bune pentru cei cărora le place să consume o salată care conține mai multe culori. De asemenea, gustul roșiilor galbene este puțin diferit de cel la tomatelor roșii, fiind puțin mai acrișor și mai aromat. Cultura de tomate galbene este o cultură extrem de profitabilă, pentru că prețul de cele mai multe ori îl depășește pe cel al tomatelor cherry de culoare roșie”, a spus producătorul de legume din Vidra-Dărăști.

3. Dovlecelul

Este o cultură destul de ignorată de foarte mulți grădinari în primul rând pentru faptul că ocupă foarte mult spațiu în solar, iar producția obținută, cred unii, nu ar fi prea însemnată. Totuși Gigi Vlad este de părere că dovlecelul începe să fie din ce în ce mai căutat și din acest motiv tot mai mulți legumicultori se vor întoarce la această legumă.
”Dovlecelul a urcat foarte mult în cerere de câțiva ani. Cu toate acestea, sunt destul de puțini cei care aleg să cultive dovlecel în solar, în special pentru faptul că ocupă destul de mult spațiu. Cei care pun dovlecei în solar sunt foarte câștigați, pentru că pe timp de iarnă, în lipsa altor legume românești proaspete așa cum este ardeiul, dovlecelul este o variantă extrem de bună căutată de gospodine. Inclusiv proprietățile pe care le are dovlecelul au început să fie promovate și acest produs pe perioada iernii se vinde foarte bine, mai ales dacă este românesc. În general, prețul în magazin ajunge la 6-7 lei kilogramul, iar producția este destul de bună. Există pe piață și variante de hibrizi timpuri și cu rezistență mai mare la ger, deci dovlecelul este o cultură numai bună de înființat în solar și care îți poate aduce venituri bunicele”, a vorbit legumicultorul, despre importanța acestei legume în solar.

4. Gulia

Gulia este cultivată pentru tulpina tuberoasă ce poate fi utilizată atât în stare proaspătă la salate, cât și prin procesare termică, ca legumă de bază în diferite preparate culinare. În ceea ce privește această legumă se întâlnesc mai multe varietăți de culoare de la verde-gălbui și până la violet. Gulia este extrem de recomandată persoanelor care suferă de diabet, pentru că, consumată în stare proaspătă, contribuie la reglarea glucozei în sânge, iar cum numărul diabeticilor este într-o continuă creștere și cererea pentru acest tip de legumă este una crescută.
”Dintre toate legumele, cele mai spectaculoase creșteri în ceea ce privește suprafața cultivată se înregistrează la gulie. Tot mai mulți fermieri mizează pe această cultură care în solarii se înființează intercalată printre rândurile culturilor de bază (tomate, castraveți) sau poate fi ea însăși cultură de bază. În general, cultura de gulie se înființează din răsaduri pregătite din timp. Gulia se solicită permanent și iarna și vara fiind utilizată în special la salate”, a precizat cultivatorul de legume.

5. Tomatele din soiul Prekos

Cele mai cu ”moț” tomate din piață sunt și cele mai căutate. Legumicultorii mizează an de an pe soiul bulgăresc Prekos atunci când vine vorba de roșiile cultivate în solar, asta și pentru că cei de la oraș caută acest tip de tomată la tarabă.
”După aceste legume urmează roșiile din soiul bulgăresc Prekos, care chiar dacă nu sunt la fel de productive ca alte soiuri de solar, aceste tomate sunt căutate pe piață. Românii caută la tarabă și în magazin acest tip de roșie pentru că este foarte dulce, gustoasă și zemoasă și merge numai bine de o salată. Chiar dacă nu sunt foarte productive, tomatele Prekos sunt destul de profitabile dacă reușești să ajungi cu ele pe tarabă destul de repede, tot atunci ai toate șansele să obții și un preț bun”, a explicat legumicultorul din Vidra, care este motivul pentru care roșiile Prekos pot fi o cultură profitabilă în spațiu protejat.

6. Castraveții cornișon

În opina lui Gigi Vlad, alături de tomatele Prekos la mare căutare sunt și castraveții cornișon. Tocmai de aceea, cultura de castraveți în solar este una profitabilă, tot la fel cu condiția să reușești să obții o recoltă mult mai timpurie și să fii printre primii care aduce această legumă la tarabă.
”O cultură ceva mai pretențioasă, extrem de sensibilă la lipsa de umiditate este cea a castraveților cornișon. Chiar dacă trebuie să acorzi o atenție deosebită acestei culturii, dacă îi asiguri umiditate și urmărești să nu fie năpădită de boli sau dăunători, la sfârșit când tragi linie ai o cultură profitabilă, în care se și investește ceva”, a precizat legumicultorul.

7. Salata verde

Chiar dacă în topul nostru, salata verde ocupă locul șapte, această cultură nu este deloc de neglijat în condițiile în care apetitul românilor pentru salată în general, a crescut de la an la an, așa că fie vară, fie iarnă românul caută la tarabă sau la supermarket salata verde românească.
”Chiar dacă pe timp de iarnă această cultură pune destul de multe probleme, rămâne o cultură profitabilă care are căutare tot timpul anului. Pe perioada de iarnă se pot obține venituri frumoase din cultura de salată mai ales în zonele de sud sau vest ale țării, unde temperatura este mai blândă și gerul nu pune atât de multe probleme. Pe timp de iarnă, o salată vede se vinde din solar cu 1-1,5 lei, în funcție de cumpărător”, a mai spus Gigi Vlad.

Asocierea+planificarea producției=profit pentru legumicultor

Legumicultorul este de părere că, indiferent de tipul de legume pe care alegi să le cultivi, dacă nu reușești să te asociezi, profitabilitatea investiției în cultivarea legumelor în solar scade destul de mult. Și cum asocierea fără planificarea producției nu se poate face, acest principiu al planificării funcționează perfect în asociația condusă de Gheorghe Vlad, care nu ar fi reușit să ajungă cu legumele în supermarket fără acest principiul bine pus la punct. În cadrul asociației, Gigi Vlad este lider de produs pe porumbul zaharat, gulie, toate tipurile de salată, țelină, varza roșie și praz, legume produse în cei 3.500 de metri pătrați de solar din comuna Vidra-Dărăști, din județul Ilfov.

”Totuși profitabilitatea cea mai mare se obține atunci când producătorul se asociază și își planifică culturile, doar așa ajunge să fie profitabil. Fără planificare te poți trezi în situația în care mizând pe una din aceste culturi foarte cerute, să ajungi ca toți cei din piața unde tu vinzi să vândă aceleași legume ca și tine. În această situație, singura soluției viabilă rămâne scăderea prețului. Așa intri într-un cerc vicios din care nu prea mai ieși curând. Cel mai important pentru producătorii de legume este asocierea și planificarea culturilor, să nu se calce pe picior cu aceași cultură 10 producători dintr-o zonă. Asocierea este clară, acolo ai un ”șef” și asculți de el, faci planificare, pentru că fără ea ești mâncat. Prin planificare fiecare membru al asociației se specializează pe o cultură”, a declarat pentru Agrointeligența Gigi Vlad, legumicultor din zona Vidra-Dărăști și cel care a reușit să-i unească pe producătorii de legume de lângă București, pentru a face loc legumelor românești în supermarket-uri.

B)

SE PUNE LA CALE O NOUA MUSAMALIZARE RUSINOASA – Asociatia 21 Decembrie 1989 avertizeaza ca „Dosarul Mineriadei” ar putea avea soarta „Dosarului Revolutiei”: „Asociatia isi manifesta ingrijorarea fata de informatiile ca nu se strang noi probe si nu se fac noi acte procedurale in scopul aflarii adevarului… Asociatia refuza sa creada ca echipa de procurori ar putea dirija dosarul in acelasi sens al favorizarii celor care au comandat ori au executat represiunea sangeroasa”

Duminică, 10 ianuarie 2016 12:13 | Scris de George TARATA | pdf | print | email

Asociatia 21 Decembrie 1989, condusa de Teodor Maries, avertizeaza asupra riscului ca „Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990” sa aiba aceeasi soarta cu „Dosarul Revolutiei”, clasat in mod rusinos de procurorii militari condusi de Ion Vasilache pe motiv ca faptele s-ar fi prescris. Intr-o declaratie de presa, de vineri 8 ianuarie 2016, Asociatia 21 Decembrie 1989 isi exprima ingrijorarea cu privire la informatiile potrivit carora in „Dosarul Mineriadei” nu se strang probe noi si nici nu se efectueaza acte procedurale noi, in scopul aflarii adevarului.

Asociatia condusa de Teodor Maries arata ca, pana in prezent, cercetarile procurorilor se limiteaza la reaudierea acelorasi martori pe aspecte deja consemnate in cauza. Totusi, Asociatia precizeaza ca refuza sa creada deocamdata ca se doreste musamalizarea faptelor si favorizarea celor vinovati de producerea sangeroaselor evenimente din iunie 1990.

In acest sens, Teodor Maries afirma ca asteapta un raspuns atat din partea Sectiei Parchetelor Militare din PICCJ, cat si din partea Procurorului General al Romaniei, Tiberiu Nitu (foto), cu privire la stadiul in care se afla dosarul Mineriadei din 1990. De asemenea, Maries sustine ca ingrijorarea ca si acest dosar sa aiba soarta dosarului Revolutiei este una cat se poate de justificata.

Prezentam declaratia presedintelui Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries, cu privire la stadiul de instrumentare a dosarului Mineriadei din iune 1990:

Asociatia 21 Decembrie 1989 isi manifesta ingrijorarea fata de informatiile ca in Dosarul Mineriadei nu se strang noi probe si nu se fac noi acte procedurale in scopul aflarii adevarului – reluarea cercetarilor de pana in prezent marginindu-se la reaudierea acelorasi martori pe aspecte deja consemnate la dosar, pe formulare de declaratii inca din anii 2005-2007.

De aceea, Asociatia 21 Decembrie 1989 asteapta un raspuns din partea Sectiei Parchetelor Militare si a Procurorului General, ingrijorarea noastra fiind fireasca dupa rusinoasa inchidere prin clasare a dosarului Revolutiei.

Deocamdata, Asociatia 21 Decembrie 1989 refuza sa creada ca echipa de procurori care instrumenteaza dosarul mineriadei ar putea dirija dosarul in acelasi sens al favorizarii celor care au comandat ori au executat represiunea sangeroasa, cum au facut cei care au clasat dosarul Revolutiei. Asociatia 21 Decembrie 1989 considera ca reaudierea acelorasi martori la o distanta asa de mare in timp, in conditiile in care nu au fost audiati inca nici restul martorilor, nici restul victimelor si nici restul faptuitorilor – NU contribuie la aflarea adevarului.

Prin urmare, Asociatia 21 Decembrie 1989 cere realizarea unei anchete efective si eficiente, potrivit cu art. 2 si 3 din Conventie, in sensul in care s-a pronuntat recent Marea Camera a Curtii Europeana a Drepturilor Omului in cauza Asociatia 21 Decembrie, Maries, Mocanu si Stoica vs. Romania.

Apreciem ca prioritara audierea urmasilor celor 6 victime decedate si a celor 8 raniti prin impuscare (numar de victime indicat de dovezi din dosar, pana in prezent), continuand cu cei care au suferit tratamente neomenoase – tortura din Infernul Magurele, Jilava si Scoala de militie si securitate de la Baneasa) si cu aceia care au umplut spitalele din Bucuresti.

In acest context, Parchetul trebuie sa preia documentele clasificate ale Ministerului de Interne, condus deDoru Viorel Ursu si ale Serviciului Roman de Informatii condus de Virgil Magureanu, sa identifice reteaua de tainuire a probelor si sa continue expertiza financiar-contabila pentru stabilirea prejudiciului creat prin organizarea si coordonarea la nivel national, de catre institutii guvernamentale, a descinderilor acelor zeci de mii de mineri si sustinatori ai FSN structurati in grupuri teroriste inarmate, care au comis actele de teroare si represiune salbatica asupra bucurestenilor in iunie 1990”.

*Cititi aici declaratia Asociatiei 21 Decembrie 1989

MAREA FARSA NATIONALA – Video de colectie. Traian Basescu a umilit-o pe Codruta Kovesi pentru dosarul „Revolutiei” si i-a trasat sarcini lui Tiberiu Nitu: ”Au murit 1.600 de oameni la Revolutie, iar voi inchideti dosarul… Am avut o solicitare speciala, care e o restanta din vremea lui Kovesi”. Basescu a pretins ca este preocupat de solutionarea dosarului „Revolutiei”, dar in realitate a asistat impasibil la musamalizarea crimelor din 1989 (Video)

Duminică, 25 octombrie 2015 12:15 | Scris de George TARATA | pdf | print | email

O decizie strigatoare la cer a fost luata, vineri 23 octombrie 2015, de Parchetul General: procurorii militari au dispus clasarea dosarului „Revolutiei”, astfel incat autorii crimelor din decembrie 2015 nu vor putea fi trasi la raspundere. Decizia vine dupa 25 de ani de la asasinatele din 1989, 25 de ani in care nimic nu s-a facut in acest dosar pentru deconspirarea criminalilor din 1989. Asa-zisele anchete ale procurorilor efectuate in dosarul „Revolutiei” nu au fost decat o farsa nationala. Nimeni nu a avut niciodata un interes sincer sa faca lumina in aceasta problema, musamalizarea fiind de fapt o afacere transpartinica.

Unul dintre cei care au pretins in permamenta ca solutionarea dosarului „Revolutiei” reprezinta o prioritate a sa a fost ex-presedintele Romaniei, Traian Basescu. Acesta a avut mai multe pozitii publice referitoare la aceasta tema si chiar a desfiintat-o, de fata cu jurnalistii, pe Laura Codruta Kovesi, pe vremea in care actuala sefa DNA era Procurorul General al Romaniei, reprosandu-i ca nu da o solutie in dosarele „Revolutiei” si „Mineriadei”. Acelasi Traian Basescu i-a trasat sarcini succesorului Codrutei Kovesi in functia de Procuror General al Romaniei, Tiberiu Nitu, dandu-i termen limita sa rezolve dosarul.

In realitate insa, Traian Basescu nu a facut altceva decat sa asiste impasibil la musamalizarea dosarului „Revolutiei”, continuand linia predecesorului sau Ion Iliescu. In cazul in care Traian Basescu era cu adevarat preocupat de solutionarea cauzei si observa ca Procurorii Generali ai Romaniei nu fac niciun demers in acest sens avea la dispozitie parghii prin care sa intervina. Spre exemplu, Traian Basescu putea sa ceara CSM revocarea din functie a Procurorilor Generali, fix pe acest motiv tinand de tergiversarea dosarului „Revolutiei”.

Basescu a desfiintat-o pe Kovesi cu presa de fata

Culmea este ca in continuare Traian Basescu se arata preocupat de aceasta problema. La scurt timp dupa anuntul PICCJ cu privire la clasarea dosarului „Revolutiei”, Traian Basescu a transmis un mesaj pe Facebook: „Un adevar. Daca il suportati, voi, Dumnezeii dreptatii, luati-l”.

Postarea lui Traian Basescu era insotita si de un video. Este vorba despre filmarea despre care vorbeam mai sus, in care, in 2009, fostul presedinte o cearta ca la scoala pe Laura Codruta Kovesi, la acea vreme Procuror General al Romaniei. Atunci, Basescu s-a comportat ca un veritabil sef al Codrutei Kovesi, fiind un moment penibil pentru actuala sefa DNA.

Iata filmul si dialogul dintre cei doi:

 

Basescu: Ce se intampla cu aceste dosare care s-au predat de la domnul general Voinea? Inteleg, s-a pensionat, a vrut, n-a vrut sa lucreze, nu mai stiu, dar dati o speranta ca se va continua ancheta si va ajunge la un sfarsit.

Kovesi: Domnule presedinte, depinde ce intelegeti prin speranta. Deci, am spus ca vom solutiona cu celeritate, pentru ca 18 ani n-am avut solutii. Eu nu pot sa va promit o solutie si nici nu pot sa indrept ceea ce 18 ani nu s-a lucrat.

Basescu: Doamna Procuror General…

Kovesi: Deci o sa dam o solutie cat de repede se poate.

Basescu: …cred ca ati inteles foarte bine ce v-am spus. Si am o rugaminte: nu ma confundati cu un ziarist caruia ii faceti o declaratie. Vorbiti cu seful statului care va spune asa: au murit 1.600 de oameni la Revolutie, iar voi inchideti dosarul. Aveti solutie sau nu? Au murit oameni la Mineriada din 13-15. Ce vreti sa-mi spuneti, ca va impun o solutie? Va impune realitatea sa spuneti daca s-au impuscat singuri oamenii aia sau au fost impuscati de cineva. Nu ma confundati cu ziaristi”.

Basescu i-a dat ultimatum lui Nitu si atat

Si in 2013, Traian Basescu se dadea preocupat de dosarul „Revolutiei”. Ne referim la episodul in care fostul presedinte i-a trasat sarcini Procurorului General al Romaniei, Tiberiu Nitu. In 15 mai 2013, cu ocazia semnarii decretului de numire a lui Nitu in fruntea Ministerului Public, Basescu a dezvaluit ca i-a cerut acestuia sa rezolve o restanta de pe vremea Codrutei Kovesi, restanta ce privea clarificarea unor aspecte privind revolutia din 1989. Mai mult, Basescu i-a dat si termen un an lui Nitu:

O atentie deosebita am dat discutiei cu Procurorul General Nitu. Pentru Nitu am avut o solicitare speciala, care e o restanta din vremea lui Kovesi: clarificarea macar a doua aspecte din Revolutie: cine a luat decizia politica si a cerut ministrului Apararii sa fie scoasa armata cu munitie de razboi impotriva poporului. Sunt de acord ca e dificil sa stabilesti exact cine a tras, dar istoria are dreptul sa consemneze in ce cadru s-a decis ca la Revolutie sa fie scoasa armata. E un raspuns pe care Nitu trebuie sa mi-l dea pana anul viitor. Doi, care e cadrul in care s-a luat decizia politica de a fi inarmate garzile patriotice cu armament si munitie de razboi. Sunt doua decizii politice esentiale, care au generat peste 1000 de victime”.

Avertisment dramatic: trecerea la euro înseamnă dezastru! Se cere referendum

ue uniunea europeana
Liderul PRU, deputatul Bogdan Diaconu, avertizează că pactul pentru adoptarea monedei euro este unul ”de sărăcire definitivă și iremediabilă a românilor”. Potrivit lui Diaconu, ”trecerea la euro înseamnă o accelerare a scumpirilor la care marea majoritate a cetățenilor nu va face față, în timp ce veniturile vor rămâne la fel de mici”.

Politicianul naționalist aduce ca argument experiența din alte țări europene care arată că ”primul efect al adoptării euro este un salt al prețurilor care nu e corelat cu o creștere echivalentă a veniturilor”. De aceea, spune Diaconu, ”trecerea la moneda euro va spulbera orice șansă de normalizare a puterii de cumpărare”.

Liderul PRU îi mai acuză pe Iohannis și pe Ponta că ”în loc să gândească o strategie națională de creștere economică prin care România să iasă din cercul vicios al scumpirilor și al transfomării definitive într-o piață de consum cu produse tot mai greu accesibile”, vor să dea o lovitură definitivă traiului decent de zi cu zi. ”Prin trecerea la euro, nu vom mai fi săraci în lei, ci vom fi săraci în euro, adică definitiv și iremediabil”, atenționează președintele Partidului România Unită.

Mai mult, deputatul consideră că avem de a face cu ”un act de renunțare la suveranitatea națională și mutarea deciziei și mai mult în afara țării” și că nu se poate avea încredere în partidele vechi care au dus România în genunchi în Europa că ”nu vor face același lucru și cu adoptarea monedei euro, negociind în defavoarea noastră, din nepricepere sau din slugărnicie, condițiile acestei măsuri radicale. De aceea, PRU ” se opune trecerii la moneda euro și cere ca această măsură să nu fie adoptată prin înțelegere între partidele compromise și dispuse să se vândă oricui le ține la putere, ci prin referendum național”.

 

Oricine nu se naste din nou,cum ne invata Isus in Ioan cap 3, este manipulat prin  DEMONUL DIN FIECARE OM ! Iata cum reuseste sistemul sa controleze miliardele de oameni 

programare-neuro-lingvisticaSistemul malefic in care traim este construit cu scopul de a controla toti  cetatenii sai, indiferent de sex, rasa si religie. Pentru aceasta s-au creat de-a  lungul timpului anumite modalitati care sa mentina oamenii sub control si      ascultare. In primul rand fata de familie, apoi fata de institutii, de societate si per  total, de sistem. Toate aceste mecanisme au in comun atacarea celei mai intime  parti pe care omul o are in aceasta lume, sufletul. Scopul final este acela ca omul,  predandu-si controlul asupra sufletului, sa revina la nesfarsit in aceasta existenta  materiala, fara posibilitatea de ascensiune in dimensiunile superioare.

Modalitatile de control ale cetatenilor sunt aplicate de la varste mici de catre  membrii societatii care au fost la randul lor programati de catre rude, sau membri ai sistemului (servicii secrete, armata, media, corporatii etc). In ultimul secol, aceste metode de control au devenit industializate de catre sistem si au primit nume, cele mai cunoscute fiind Monarch Mind Control si MK-Ultra. Spun ca aceste metode au devenit industrializate deoarece ele se folosesc la scara larga si cu precizie in industria de divertisment (muzica, filme, sport), in armata, in serviciile secrete, corporatii, institutii ale statului si politica. De aici ele se rasfrang asupra copiilor celor care au trecut prin asa ceva, pentru ca mai apoi acestia sa le folosesasca pe copiii lor s.a.m.d.. Astfel se ajunge cu timpul ca o mare masa din populatie sa fie programata de la varste mici in asa fel incat sa nu prezinte probleme pentru sistem.

Aceste metode de programare urmaresc inhibarea personalitatii native ale victimei si dezvoltarea unor personalitati multiple, obediente in totalitate. Programarea are multiple scopuri in acest sens, victimele fiind folosite pentru o multitudine de actiuni meschine. Aici se pot aminti: asasinate la comanda (candidatul manciurian), crearea unor idei distructive pentru oameni (carti, filme, muzica, teatru), transmiterea de informatii secrete (spioni), crearea de soldati fara frica de moarte si fara sentimente etc.

In programele sus mentionate victima este aleasa inca din copilarie, de preferat copii pana la varsta de 5 ani, deoarece la aceasta varsta mintea copilului primeste o bariera care blocheaza amintirile si experientele subtile pe care omul le-a experimentat inca din stadiul de embrio si inca dinainte de acesta. Copilul pana in 5 ani nu are mintea conectata la lumea materiala exterioara decat in foarte mica masura, iar capacitatile sale extrasenzoriale sunt mai avansate decat ale oamenilor. Mintea lui este pura, nealterata de virusurile energo-informationale ale lumii in care a intrat. El traieste deci intr-o lume a viselor constiente in care se infiripa o frantura mica de realitate materiala. Pe baza acestor vise constiente, programatorii vor lucra asupra mintii victimei. Odata ce bariera de la varsta de 5 ani va fi pusa, copilul va intra in rand cu lumea, iar mintea sa rationala ii ia locul celei irationale. Dupa varsta de 5 ani victima va putea fi programata, insa programarea nu va fi reusita in totalitate, victima avand posibilitatea de recuperare deplina rapida. Si o victima programata pana la varsta de 5 ani se poate recupera deplin, insa procesul de recuperare este extrem de lung si anevoios.

Exista doua situatii de programare. Prima este cea industrializata, este gandita si realizata in conditii foarte bine stabilite, cu un orar bine pus la punct si prin metode introduse gradual si experimentate in prealabil stiintific. A doua este cea in familie si presupune o abordare neprofesionista, dar care fara-ndoiala isi atinge scopul in aceeasi masura.

Programarea industrializata

Inca din vremuri stravechi oamenii au fost programati de catre indivizi obscuri care posedau cunostinte avansate in domeniul ocult, de la cultura tribala din preistoria oficiala (inca din momentul decaderii multor atlanti care au inceput practicarea stiintei si magiei intunecate; de fapt inca din momentul pacatului ancestral, in care omul a descoperit inmultirea sexuata) si pana in era multilateral dezvoltata in care ne aflam in prezent. Sunt cunoscute scolile secrete ale misterelor din antichitate care s-au perpetuat de-a lungul timpului sub forma de fratii, grupuri si ordine de la curtile regale medievale.

Odata cu dezvoltarea stiintei psihologiei, realizata in boom-ul industrializarii mecanice, oamenii au descoperit felul in care functioneaza mintea umana, precum si organizarea ei. S-a stabilit ca mintea umana este formata din constient, subconstient si inconstient si s-au trasat particularitatile fiecarui compartiment. In acelasi timp s-au dezvoltat modalitati prin care aceste compartimente sa fie manipulate in defavoarea individului si in favoarea celor care au un interes in acest scop. Experimentele au scos la iveala capacitatea mintii de a se scinda in conditii extreme, dand nastere la personalitati multiple ale aceluiasi individ. Acest eveniment se datoreaza calitatii de autoaparare a mintii in momentul in care este supusa la anumiti stimuli externi si interni, stimulti care depasesc anumit grad de intensitate. Acele personalitati emergente vor fi formate de catre programator pentru indeplinirea unor scopuri diverse. Dezvoltarea medicinei alopate (neurologia) a permis de asemenea localizarea zonelor din creier care sunt afectate in momentul in care acei stimuli sunt aplicati si schimbarile produse la nivelul celulelor nervoase. Prin urmare stiinta a preluat ca studiu amanuntit si de multe ori ascuns aceste cazuri speciale de afectare anatomica si mentala a individului.

Printre primele cazuri de programare care s-au semnalat la scara larga, folosind printre altele si descoperirile stiintifice, au fost cele prin care un numar foarte mare de oameni au aderat la doctrina si mentalitatea comunismului. Oamenii au devenit depersonalizati, iar despre unii dintre ei sunt relatari cum ca ar fi avut o latura demonica. Este vorba despre agentii sitemului comunist. Asa cum vom vedea pe parcursul textului, latura demonica este adevarata. Cum a fost posibil ca Lenin sa-si impuna vointa asupra a milioane de oameni? Reusita s-a datorat unui proces dus la extrem si incununat cu succes: cativa initiati au supravietuit suficient pentru a vorbi de o „initiere rosie” prin care treceau toti viitorii agenti in timpul antrenamentelor desfasurate in foste manastiri. Locul manastirilor nu a fost ales intamplator, ci pentru energiile intense pe care acesta le degaja. Tehnici oculte erau folosite pentru a intari vointa agentilor pana la nivel supranatural, acestia putand ulterior sa exploateze energiile psihice ale victimelor torturilor si sacrificiilor. Numai cineva care ucisese in numele cauzei putea deveni un initiat rosu! Tehnicile de formare a agentilor cuprindeau tortura fizica, psihica si emotionala, privarea de hrana, apa si simturi, electrocutari, fortarea indivizilor de a se lupta intre ei pana la moarte si abuzuri sexuale. Asa cum vom vedea, aceste tehnici au devenit un tipar de pregatire pentru proiectele ulterioare de programare utilizate ulterior de catre nazisti si mai apoi de catre marile puteri armate ale planetei in scopuri care depaseau sfera organizatiilor secrete. Actiunile respective au devenit de asemenea o unealta a serviciilor de informatii din multe state pentru formarea de spioni si s-a perpetuat si catre ramurile armate ale aparatelor de stat. In paralel aceste metode au devenit principalul mijloc de formare a indivizilor care activeaza in sfera mass-media, divertisment de orice fel si mai nou la un anumit nivel corporativ.

In Germania nazista doctorul Mengele a reprezentat o figura de temut pentru foarte multa lume. Pe langa experimentele macabre pe care acesta le-a realizat in lagarele de concentrare si care sunt publice de foarte mult timp, el a fost si omul din spatele proiectului de programare a cetatenilor in doctrina nazista, in special in corpul de elita SS, care pe langa sarcinile de protectie se mai ocupa si cu practici oculte. Vom vedea ca latura stiintifica si cea oculta merg mana in mana, iar o programare din epoca recenta se realizeaza utilizand stiinta pentru a induce ocultul.

Odata cu deznodamantul celui de-al doilea razboi mondial, foarte multi savanti germani au fost dusi in secret in Statele Unite in cadrul operatiunii Paper Clip. Printre acestia se afla si temutul dr. Mengele, supranumit ingerul mortii. Serviciul secret american OSS s-a transformat in actualul CIA la putin timp dupa terminarea razboiului, iar dr. Mengele a fost integrat in structurile noului serviciu cu rolul de a continua experimentele de programare si de a implementa programe de uz larg pe populatie. Se stie ca in America anilor 1950 exista raspanditul fenomen al copiilor disparuti la o varsta foarte mica, iar poza lor aparea perioade indelungate pe cutiile de lapte. Acei copii erau rapiti de serviciile secrete cu scopul de a fi folositi in proiectele de programare mentala. Scopul lor ulterior a fost divers in functie de calitatile particulare ale fiecaruie – asasini, spioni, programatori, formatori de opinii, paranormali, politicieni, cadre militare, membri in consiliile de administratie ale companiilor si ale firmelor din industria media si de divertisment si a altor tipuri de corporatii.

Astfel s-au dezvoltat celebrele proiecte MK-Ultra (mind kontrol – scris cu K, din limba germana – ultra, sau 13-11 Ultra ca sa folosim si numerologie oculta) si Monarch Mind Control. Defapt MK-Ultra a fost stopat in mod oficial prin 1970, dar a continuat sa functioneze departe de atentia publicului sub forma de Monarch Mind Control. Nu asta e important, ci faptul ca aceasta metoda s-a perpetuat.

Metodele folosite in cadrul programarii sunt urmatoarele:

Din cauza faptului ca viitorul programat va trebui sa se integreze neobservat in societate, tortura fizica nu cuprinde lovituri in urma carora sa rezulte semne pe corp. Un anumit timp se aplicau  electrosocuri care sa paralizeze omul pe perioade mai scurte, sau mai lungi, pentru ca mai apoi acesta sa nu isi mai poata utiliza o perioada corpul dupa voia sa – devine deci fizic o marioneta care este miscata de catre programatori. Informatia aceasta este stocata involuntar de catre minte in subconstient. Omul este de asemenea invartit la viteze ametitoare pentru a-si pierde echilibrul, atat fizic, cat si mental si este supus la extreme de temperatura pentru a-si bloca simturile la durere si este supus la lumini stroboscopice orbitoare. Privarea de somn, hrana, apa si spatiu (victima este incuiata in spatii stramte si incomode), spanzurarea in pozitii dificile sau cu capul in jos, asfixierea mecanica, scufundarea cu capul in apa pentru o perioada destul de mare, incatusarea si legarea membrelor cu funii (asocierea cu o marioneta), compresia sub greutati si discolcarea partiala sau totala a membrelor (din nou asocierea cu o marioneta) sunt si ele metode folosite frecvent – multe dintre aceste practici au fost folosite si de catre Inchizitie, tot pentru programare. De asemenea victima este injectata cu substante chimice care ii provoaca dureri si stari de rau atroce pentru ca dupa o perioada bine determinata sa i se administreze un antidot.

Tortura psihica este si ea variata si cuprinde printre altele scene de sacrificiu uman sau animal la care victima este fortata sa priveasca. Astfel omul se desensibilizeaza. Programatorii mai folosesc metode de amenintare impotriva victimei, familiei acesteia, prietenilor etc. Scopul este acela ca victimei sa i se inoculeze ideea de lipsa de putere, siguranta si stabilitate in viata sa. Omul este fortat sa bea urina sa si a celorlalti, este manjit si fortat la consumul materiilor fecale personale si ale altora. Scopul este acela de a provoca individului senzatia de dezgust fata de propria persoana, fapt ce va duce mult mai usor la realizarea depersonalizarii. In acelasi scop, individul este fortat sa bea sange menstrual, sa manance viermi, gandaci si paianjeni si sa fie acoperit cu ei – observati aici paralela cu anumite show-uri televizate in care concurentii sunt supusi la probe in care sunt nevoiti sa manace gandaci, viermi si/sau sa fie acoperiti cu asa ceva pentru a avansa in cadrul concursului,  aceste show-uri fiind gandite cu scop precis. Alte metode cuprind insamantarea victimelor femei pentru ca mai apoi sa li se produca avort spontan, iar ele sa fie fortate sa asiste la ritualuri bizare realizate asupra fatului si eventual sunt fortate sa il manance. In general victimele sunt fortate la un moment dat sa asiste (chiar sa provoace) la sacrificii ceremoniale in special umane si mai apoi fortate sa manance din cel sacrificat si sa ii bea sangele. Aceasta actiune are o semnificatie oculta, semnificand printre altele asimilarea celui sacrificat de catre individul programat, din asta rezultand ca o parte din cel sacrificat va ramane in cel care l-a mancat si i-a baut sangele. Se creaza iluzia ca Dumnezeu este malefic din moment ce permite ca victima sa treaca prin asemenea chinuri si ca defapt programatorii sunt cei buni (sindromul Stockholm), din moment ce ii vor asigura o portita de aparenta scapare. Victima este fortata sa renunte la credintele sale spirituale. Se creeaza astfel despiritualizarea persoanei in cauza.

Multe dintre aceste metode sunt realizate sub influenta drogurilor administrate de catre programatori cu scopul de a truca mintea victimei in asa fel incat aceasta sa nu ai discearna intre realitate si fantezie/vis. Scopul este acela de a ajunge la mintea de copil a victimei si de a o scinda, iar crearea unei atmosfere de fantezie/vis in constient si subconstient are scopul tocmai de a atrage la suprafata acea minte de copil. De asemenea, atmosfera de fantezie este creata pentru ca personalitatea victimei sa gaseasca un refugiu in ea in timpul torturilor la care este supusa (in filmul 1984 este prezentata o astfel de scena in care cel torturat se vede intr-un peisaj extern, dealuri inverzite). Astfel se inlatura personalitatea reala intr-o camaruta formata in subconstient si se pot forma noi personalitati in camarutele nou aparute prin scindarea trunchiului initial al mintii. Intre aceste camarute se pot crea bariere de protectie (la nevoie si in functie de scop), in asa fel incat personalitatile nou formate sa nu interactioneze una cu cealalta (in sensul ca ele sa nu se cunoasca intre ele si sa actioneze independent) si nici cu personalitatea adevarata si inhibata a victimei.Pe langa toate aceste practici victima este supusa la numeroase si repetate abuzuri sexuale, in special penetrarea anala, care, asa cum vom vedea in continuare are un rol extrem de important – cel mai important.

Subiectii ajung ulterior sa fie programati oarecum hipnotic, prin declansarea starii de alter-ego de catre anumite simboluri, cuvinte, melodii etc. Dupa ce individul este programat, hipnoza se incheie folosindu-se alt (sau acelasi) declansator, iar omul nu mai tine minte nimic din ce i s-a intamplat.Victimele sunt programate in functie de scopul lor ulterior, iar programatorii folosesc pentru aceasta programarea in functie de undele cerebrale:

 – Undele Gamma (constientul foarte intens) – sunt folosite la toate categoriile de victime, datorita capacitatii mintii de a se scinda in conditii intense de stres, panica, teroare.

 – Undele Beta (constient) – sunt folosite pentru programarea sclavilor sexuali, mai exact a persoanelor care vor fi folosite in programe ample de inducere a unei sexualitati animalice catre public. Aceasta programare elimina toate convingerile morale ale victimei si stimuleaza instinctul primitiv/animalic din aceasta. Rezultatul este crearea de personalitati “pisica” si metoda este cunoscuta drept programare kitten (pisoi) – este folosita in special pentru celebritatile de sex feminin: modele, cantarete, actrite, acestea fiind deseori vazute purtand haine cu animal printuri. Victimele in cauza vor fi folosite ulterior pentru degradarea valorilor morale ale publicului si orientarea lui catre o sexualitate rudimentara exagerata in care predomina instinctele animalice.

 – Undele Alfa (constient relaxat) – sunt folosite in programarea uzuala/generala pentru alterarea memoriei victimelor si dividerea mintii in parte stanga si parte dreapta, folosing stimularea neuronala. Aceasta programare este folosita pentru inceput la toate categoriile de victime.

 – Undele Theta (subconstient) – sunt folosite pentru programarea psihica si se folosesc victime care deja poseda capatitati extrasenzoriale. Aceste capacitati sunt marite considerabil de catre programatori pentru ca mai apoi victima sa indeplineasca scopurile acestora.

 – Undele Delta (inconstient) – sunt folosite pentru a crea asasini si agenti/soldati de elita. Programarea are ca scop depersonalizarea si desensibilizarea victimelor, marirea capacitatii de a secreta adrenalina, inhibarea fricii, cresterea urii si sporirea capacitatii de concentrare asupra obiectivului trasat. Aceasta programare inoculeaza si comenzi de auto-distrugere, in cazul in care obiectivul nu poate fi realizat si exista riscul ca operantul sa fie capturat.

Programarea industrializata este folosita la scara larga in sistem. Sistemul in sine nu reprezinta doar laturile politico-administrativa si economico-sociala ale omenirii ce tin de mediul public, ci si latura ce tine de mediul privat si anume sistemele bancare si marile corporatii din diverse industrii. Printre aceste industrii, industria media si de divertisment genereaza anual mii de miliarde. Prin urmare, aceasta industrie este intens populata de programatori, intrucat este principalul formator de opinii, mentalitati si curente de oric fel. Ca atare, victimele fac parte din aceasta industrie si sunt programate in asa fel incat sa transmita cat mai exact pentru marea masa dorintele programatorilor in conformitate cu planul gandit in ansamblu in medii inalte.

Cele mai cunoscute victime din toate timpurile ale industriei de divertisment sunt si printre primele victime pe care programatorii le-au folosit la scara larga in mediul public. Ele se numesc Elvis Presley si Marilyn Monroe (Norma Jean). Elvis Presley l-a avut ca programator pe managerul sau colonelul Tom Parker de origine olandeza, cel care l-a transformat pe simplul taranus din Tennessee in megastarul secolului . Marilyn a fost initial o prostituata de lux (deci programata in prealabil) si mai apoi a fost transformata de catre corporatistii industriei media in figura marcanta a secolului din punct de vedere al senzualitatii oculte feminine. Simbolul ei este si astazi folosit de catre programatori pentru a transforma femei din lumea showbiz-ului in icoane ale desfraului.

Oamenii din umbra si metode de programare

This column will change your life: brainwashing    Dar cine sunt mai exact acesti programatori ai vedetelor? In primul  rand managerii/impresarii sunt cei care descopera “noile talente” si le  prezinta producatorilor. In cazul industriei muzicale, cei care conduc  marile case de discuri, iar in cazul industriei cinematografice, cei care  conduc marile studiouri arhicunoscute international. Victima este  “vrajita” cu promisiuni de marire, bogatie inimaginabila, oferirea lumii la  picioarele proprii, pe scurt – i se va indeplini Visul American. Acest vis a  fost sintetizat de catre cantaretul (programat) 50Cent/Curtis Jackson in  sintagma get rich or die trying!imbogateste-te, sau mori incercand!

Victima este invitata in cercul celebritatilor inca dinainte de a deveni  celebra si i se deschid portile unei lumi in care multi visatori (nestiutori)  isi doresc sa intre. Programatorii incep anumite proiecte ce tin de domeniul respectiv pentru victima, apoi urmaresc raspunsul publicului la aparitia acestei noi figuri pe piata. Daca raspunsul este pozitiv (si de cele mai multe ori este, foarte multi oameni fiind consumatori inraiti de “orice e nou”) programatorii pun in aplicare planul prestabilit pentru acel individ/victima. Ca un exemplu simplu, putem lua cazul Rihanna: se poate observa cu usurinta diferanta enorma intre maniera (gesturile, versurile, efectele) in care au fost facute primele ei piese si clipuri si momentul din care si-a lansat albumul Good Girl Gone Bad (Fata Buna Devine Rea).

Planul respectiv consta in atragerea victimei intr-un spatiu controlat (de obicei o resedinta personala a unuia dintre programatori). Victima va fi apoi drogata si supusa primei etape a programarii in sine, timp in care toate actiunile victimei sunt atent inregistrate in format video. Dupa ce victima isi revine, ea este santajata folosindu-se materialul video in care acesieia i se efectuau toate acele nenorociri. Filmarea este atent editata in asa fel inca sa para ca victima face toate acele lucruri de buna voie si nu fortata. Pe langa santaj, victima este amenintata cu privire la integritatea fizica, morala si sociala a membrilor familiei. In acest fel victima cedeaza presiunilor si devine de buna voie sclavul programatorilor care isi vor urma gradual proiectul. In cazul in care victima nu cedeaza santajului si amenintarilor, aceasta va fi cei mai probabil gasita decedata in conditii aparent de sinucidere. Se va crea o poveste publica (la care iau parte cu buna stiinta autoritatile de investigatie si constatare) prin care oamenii vor fi informati cu privire la problemele personale ale victimei, pardon(!) vedetei si cum acestea au scapat de sub control, rezultand solutia in cauza aleasa in final. Acelasi lucru se intampla si cu vedetele de cinema, manechinele etc.

In cazul copiilor care sunt introdusi in lumea divertismentului lucrurile merg mult mai usor. Ei sunt adusi de catre parinti (stiind ce va urma, sau nu) la castinguri inca de la varste fragede. Cei alesi (dupa criterii BINE stabilite) sunt introdusi in proiecte pentru copii, cum ar fi arhicunoscutul Mickey Mouse Club, o adevarata pepiniera de viitori sclavi programati. Dintre vedetele (victimele) actuale care au fost formate/programate de catre mintile diaboice a celor de la Mickey Mouse Club putem enumera Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Ryan Gosling, Selena Gomez. Imperiul Disney in sine este format cu scopul de programare in masa, direct si indirect. Personajele, desenele si animatiile Disney sunt create folosind numerologia oculta si mesaje subliminale.

Nu o sa insist pe aceasta tema si nici pe tema legaturilor dintre acest imperiu si serviciile secrete, indivizi din politica si din societati obscure deoarece aceste informatii sunt usor accesibile pe net. E bine de stiu ca Walt Disney insusi a fost mason de gradul 33. Se pot obtine usor informatii despre semnificatia numerologica a acestei cifre, mai ales in ocultismul malefic. Cel mai cunoscut personaj al imperiului, Mickey Mouse, a fost realizat folosindu-se numerologia oculta a cifrei 33, care printre altele inseamna sodomie – urechile lui Mickey nu se misca in acelasi timp cu restul capului in asa fel incat conturul lor sa formeze in permanenta conturul cifrei 3. Acest 3 se alatura conturului altei cifre 3 formata de linia scalpului personajului, atat din fata, cat si din profile – mai multe gasiti pe net. Ideea este ca acest personaj este malefic si inoculeaza copiilor ideea de sodomie de la varste fragede.

Spuneam ca mintea victimelor este pacalita de catre programatori in asa fel incat personalitatea initiala (de copil) sa creada ca programarea prin care trece este defapt o fantezie, o iluzie, un vis, un basm si sa se disocieze de realitate, refugiindu-se in aceasta fantezie. Pentru acest lucru victima este supusa stimularii cu scene din Vrajitorul din OZ (OZ este semnificatia cabalistica a numarului 77) si Alice in Tara Minunilor. Dorothy (actrita este evreica, programata de mica de catre sistem), cat si Alice (adaptata dupa o fata care a existat in realitate in Anglia victoriana si care a fost programata de tatal ei paroh si colegii acestuia) isi gaseau refugiul intr-o lume de basm pentru a scapa de viata grea din realitate, iar subcostientul victimei va intelege mesajul si se va conforma, gasindu-i un refugiu (o camaruta) personalitatii initiale ale acesteia.

Pe langa acele doua filme care se folosesc in programare mai exista si filme despre programare. Cel mai cunoscut si mai flagrant dintre acestea este Hide and Seek cu Robert DeNiro (un evreu-irlandez care este membru in cercul ocult restrans de la Hollywood) si Dakota Fanning (o fetita care cel mai probabil a fost programata inainte de a-si incepe rolul, sau chiar in timpul turnarii filmului). Urmeaza printre altele The Shining cu Jack Nicholson (un alt membru al cercului restrans) si Klute cu Donald Sutherland si Jane Fonda (alte doua personaje cu o viata personala extrem de controversata).

Mai sunt si filme precum Eyes Wide Shut si The 9th Gate in care sunt prezentate oarecum in detalii ceremoniile oculte ale claselor conducatoare in care sunt folositi sclavi programati (prostituate masculine si feminine). Dealtfel, in foarte multe filme, clipuri muzicale, reclame etc putem observa printre alte elemente oculte si simbolul programarii, fluturele Monarch (Danaus Plexippus).

19841    In politica lucrurile stau asemanator, victima fiind cooptata in  grupurile elitiste ale universitatilor de prestigiu din toata lumea (gen  Skull and Bones). Acolo sunt initiate/programate, iar de acolo li se  traseaza viitoarea cariera in politica, chipurile in slujba cetateanului (tare  nu?). Fiind copii de oameni ultra bogati si influenti, ei au fost programati  in prealabil si in familie (voi expune mai incolo), deci programarea  aceasta va decurge fara probleme. Urmeaza alte si alte programari pe  parcursul carierei de politician, in functie de evenimente si noile scopuri si obiective ale programatorilor.

In armata si servicii mersul este acelasi, programarea efectuandu-se la scurt timp dupa recrutare si repetandu-se ori de cate ori este nevoie, in functie de evenimente si scopurile ulterioare. Interesant este ca dupa inceperea “razboiului impotriva terorismului” in presa au aparut stiri socante despre felul in care erau tratati prozonierii din inchisorile secrete ale CIA (inclusiv in Romania). Metodele pe care jurnalistii le prezentau publicului drept umilitoare reprezentau defapt fix o programare a respectivilor, astfel incat ei sa devina sclavii programatorilor si sa dezvaluie fara nicio retinere tot ce stiu despre zona din care provin si oamenii cu care au avut legaturi. Acelasi lucru se intampla si cu spionii cand sunt prinsi de catre tabara inamica. Toate procedeele de tortura vazute in filmele cu spioni sunt de fapt inceputul programarii lor. Programatorii adversi refac programarea prin care spionii au trecut initial pentru a descoperi toate camarutele create in subconstientul spionului si a avea astfel accest la toate informatiile stocate in aceste camarute. Programarea este cel putin la fel de dura ca si cea initiala din cauza barierelor de protectie ridicate intre camarute.

In cadrul bisericii insitutionalizate (in special cea catolica) programarea este la ordinea zilei, ca instument pentru a mentine pe linia de ascultare fata de biserica a indivizilor. Preotii pedofili nu sunt o simpla intamplare odioasa a istoriei, ci un flagel care se manifesta precis in cadrul institutiei respective. Elevi ale scolilor teologice, copiii de altar, elevi ale scolilor de duminica (celebrele Sunday School) au devenit de mult timp laboratoare de generat sclavi programati. Alte secte crestine practica aceasta programare, inclusiv in o parte din ritualul de initiere in acea secta. De aceea sectantii respectivi sunt fanatici. Exista pe internet stiri si despre rabini care molestau copii, in special baieti, asemeni popilor catolici (sau invers!?), deci programare.

In lumea sportiva Tiger Woods este cel mai cunoscut exemplu de sportiv programat. El a fost programat de catre tatal sau si de catre celebrul actor si comediant Bob Hope, unul dintre marii programatori ai Hollywoodului de dupa cel de-al doilea razboi mondial. Bob Hope era activ MI-6 si era si cavaler papal, iar afilierea la aceste doua organizatii ii permiteau trecerea libera pana la cele mai inalte nivele de guvernamant din SUA si Anglia. Bob Hope a colaborat indeaproape cu CIA pentru a dezvolta proiecte de programare in cadrul industriei de divertisment de peste ocean. David Beckham este un alt sportiv progrmat, asa cum a lasat de vazut cresterea popularitatii sale pana la scara planetara. Transferul sau in America la Los Angeles Galaxy a fost special planificat, nu numai din punct de vedere sportiv. Imediat a urmat includerea sa si a sotiei sale Victoria (programata in industia muzicala) in cercurile selecte de la Hollywood.

Acelasi lucru se intampla si cu teroristii omniprezenti in societatea actuala. Inclin sa cred ca flagelul terorismului este alimentat si controlat de la nivel inalt de catre tarile occidentale puternice, caz in care metoda de pregatire a viitorilor luptatori impotriva infidelilor este aceeasi – programarea, de aici si fanatismul extrem al lor. Nu mai are rost sa precizez ca grecii si romanii (practicanti inversunati ai sodomiei) isi formau razboinicii prin programare. Programarea se mai realizeaza in spitalele si centrele de tratament psihiatric, orfelinate bordeluri de lux, etc.

Programarea in familie

6-kid-in-trouble-not-listening   Aceasta programare apare inca din cele mai vechi timpuri, in special in  familiile clasei conducatoare. Avand accest la avansate cunostiinte oculte,  membrii acestor familii desfasoara ritualuri ample inca din momentul  conceperii unui copil, in asa fel incat sa conjure entitati precise care sa    vegheze asupra actului sexual in sine si care mai apoi sa se integreze in  matricea energo-informationala a nou-nascutului. Nasterea, ca si  conceptia, se desfasoara tot in conditii precise (data calculata exact,  moment al zilei, ritualuri oculte etc) pentru ca o data ajuns in lumea  actuala, mintea fragila a copilului sa fie bombardata cu informatii in  scopul viitoarei programari. In jurul varstei de 3 ani incepe programarea  in sine, iar copilul este supus procedeelor pe care le-am amintit.

Viata copiilor respectivi este calculata inca dinainte de conceperea lor pe cale sexuala, iar programarea din frageda copilarie se desfasoara in functie de scopurile pe care acel copil le are de indeplinit. Foarte important este ca unii dintre acei copii vor deveni gazda (carcasa) in care se vor manifesta puternice entitati intunecate din dimensiuni sublime – de aceea conceptia si nasterea lor se calculeaza la micron, avand in vedere anul, luna, ziua, ora, minutul, secunda, pozitia astrelor pe cer, obiectele din jur, incantatiile folosite samd – that’s some sick shit!

Nu dezvolt prea mult subiectul, ca sa nu plictisesc si mai tare cititorul, insa este important de retinut ca multe triburi folosesc aceasta programare. Tiganii pe care ii cunoastem de sute de ani isi programeaza pirandele si puradeii pentru a-si mentine familia unita, iar clanul este de asemenea unit din cauza programarii. De aceea comunistii au inregimentat foarte multi tigani in partid dupa venirea lor la putere. Ca tot vorbim de comunisti, Nicolae Ceausescu a fost inchis in tinerete alaturi de Gheorghiu Dej si de alti viitori lideri ai partidului. Istoricii actuali confirma ca el a fost supus la relatii homosexuale in acea perioada. Mai exact, el a fost programat de care ei. Elena Ceausescu fusese programata dinainte de catre membri din conducerea asociatiilor muncitoresti pe care le frecventa in calitate de femeie usoara. Teoreticienii comunismului, Marx si Engels au fost programati in cadrul organizatiilor secrete in care erau membri. La fel si Lenin, Stalin, Hitler etc. Stalin si Hitler chiar au facut parte din aceeasi organizatie in anii interbelici si se cunosteau personal.

Musulmanii isi programeaza fetele pentru a le tine sub ascultare. Apropo de musulmani: stiti de ce imperiul Otoman impunea conducatorilor statelor vasale sa isi trimita mostenitorii la tron la curtea otomana? Tocmai pentru ca acestia sa fie programati si o data ajuns pe tronul tarii lor sa fie obedienti fata de programatorii lor. Este si cazul lui Vlad Tepes care a petrecut multi ani ai copilariei la Constantinopole. Ajuns inapoi in Valahia acesta a fost probabil deprogramat, dar a ramas cu sechele din cauza amintirilor celor traite. Astfel se explica cruzimea sa fata de otomani si chiar fata de unii supusi ai sai. Toti copiii luati de otomani din tarile cucerite pentru a deveni ulterior soldati in armata imperiului erau programati.

Exista cazuri de familii care vazute din exterior par foarte unite. Copiii acestor familii nu ies din cuvantul parintilor chiar si dupa ce trec de varsta majoratului. Ei ajung sa se casatoreasca si tot obedienti raman, neputandu-se indeparta de parinti (se spune despre ei ca inca nu si-au taiat cordonul ombilical). In multe cazuri nurorile (chiar si ginerii) acelei familii ajung sa asculte obsedant de socri. Aici nu este vorba de respect exagerat, este vorba de programare. Am cunoscut personal cateva astfel de familii de-a lungul timpului si nu puteam sa-mi explic senzatia ciudata pe care membrii lor mi-o transmiteau. Abia dupa ce am aprofundat acest subiect mi-am dat seama care era de fapt motivul atmosferei ciudate din cadrul acelor familii – un fel de beatitudine falsa si vizibil fortata.

Nu de putine ori auzim la stiri ca la noi in tara copii de varste mici sunt molestati si batuti crunt de catre parinti si/sau rude. In tari straine se cunosc cazuri ale unor tati care si-au sechestrat fetele in pivnita pentru a le folosi ca sclavi sexuali – toate acestea reprezinta programare, desi programarea nu se desfasoara dupa aceleasi rigori ca si in forma ei industrializata. Sunt folosite doar bataia/tortura si molestarea sexuala, mai exact sodomizarea.

Se stie ca dupa arestarea celebrului criminal in serie Ion Rimaru acesta le-a spus anchetatorilor ca tatal sau este de vina pentru tot ce a facut el. Rimaru a fost diagnosticat cu grave probleme psihice de catre medici, de unde putem deduce ca a fost programat de catre tatal sau in copilarie.

Sodomia ca metoda de programare

sodomia     Acum ajungem la cea mai importanta si cea mai veche metoda a  programarii. Sodomia a fost practicata de mii de ani ca metoda de  programare de catre adeptii initierii de mana stanga – se numeste Cheia  lui David si este mentionata in Biblie de catre profetul Isaia (Isaia 22):  Voi pune pe umarul lui cheia casei lui David: cand va deschide el, nimeni  nu va inchide si cand va inchide el, nimeni nu va deschide. Il voi  implanta ca pe un drug intr-un loc tare si va fi un scaun de slava pentru  casa tatalui sau. Pe el se va sprijini toata slava casei tatalui asu,  odraslele alese si de ocara, toate sculele cele mici, atat lichenele, cat si  vasele.

Aceasta practica este foarte importanta din cauza valentelor sale metafizice. Daca metodele stiintifice dezvoltate si practicate in ultimii zeci de ani sparg subconstientul victimei in mai multe fragmente, sodomia in sine populeaza acele fragmente cu entitati intunecate din lumile subtile. Mai exact demoni. Este important de precizat faptul ca rezultatul programarii este acelasi atat in cazul programarilor facute dupa vechile metode, cat si in cazul metodelor facute dupa metodele stiintifice. Ca o comparatie intre cele doua metode, bila metalica trasa dintr-o muscheta din secolul 17-18 este la fel de eficienta pentru a omori ca si un glont tras din cel mai nou model de mitraliera.

Sexul a fost un subiect tabu pentru societate timp de multe secole, insa din momentul aparitiei tehnologiei cinematografice filmele porno au transformat acest subiect intr-unul banal, folosit din ce in ce mai uzual in conversatii. Dintre toate subiectele sexuale, sodomia a fost tabu. Industria pornografica a banalizat si acest tabu, iar oamenii sunt incurajati sa practice acest act fara a cunoaste insemnatatea lui oculta. De-a lungul timpului in filmele porno (anumite genuri de pornografie) au fost prezentate scene si secvente care reprezinta defapt metode de programare pe care le-am amintit anterior, in decoruri bine stabilite, pline de simboluri oculte, pe care privitorul le ignora. Actorii respectivi preced filmarea acelor scene cu tot felul de ritualuri specifice zonei oculte. Acest lucru se intampla pentru ca filmul in sine sa fie incarcat cu energia spirituala degajata in urma ritualurilor. Totodata, multe filme porno contin celebrul al 25-lea cadru, pentru a induce privitorului o multime de mesaje subliminale.

Sodomia se realizeaza pe cale anala adica pe acolo pe unde ies substantele nefolositoare pentru organism si de asemenea se elimina energiile joase de care corpul normal ca nu are nevoie. Drept urmare, closetul (camera unde este latrina) este zona cu cele mai nocive energii dintr-o locuinta. Acesta este motivul pentru care in zonele rurale oamenii isi constuiesc latrinele in… fundul gradinii (hehe). Ca o curiozitate, am vazut niste desene japoneze cu puternic simbolism ocult in care se deschidea o poarta catre o dimensiune de energie foarte joasa (iadul) chiar in latrina unui liceu.

Sodomia genereaza trei rezultate:

 1. Leaga victima de programator – prin sodomie se stimuleaza prima chakra care este raspunzatoare printre altele de constiinta de specie/grup; prima chakra la oameni corespunde cu ultima chakra la animale si induce individului apartenenta sa la turna, haita, cireada etc, iar stimularea ei intareste legatura (si dependenta) dintre victima si programator; prima chakra este responsabila pentru dimensiunea minerala a omului si inconstientul profund, dar si pentru instinctele animale primare, ceea ce creaza posibilitatea de a se fabrica criminali fara mila si scrupule.
 1. Programatorul preia puterile victimei – initiatii de mana stanga cred ca daca Il sodomizezi pe Dumnezeu ii preiei puterile si devii asemeni Lui. Spuneam ca victimele vizate sunt in special copii cu varsta de pana in 5 ani, in parte si pentru ca ei sunt puri, energia lor vitala fiind maxima si nealterata. Programatorul va prelua aceasta energie de la copil. Un fapt de genul acesta este consemnat in Biblie in momentul in care locuitorii din Sodoma si Gomora insistau ca cei doi ingeri veniti in casa lui Lot sa iasa pentru a se deda placerilor impreuna cu ei.
 1. Un demon este adus in subconstientul vitimei – mintea umana este formata din constient, subconstient si inconstient; inconstientul este infinit, reprezentand calea de lagatura dintre omul fizic si dimensiunile superioare nevazute, astfel daca omului i-ar disparea subconstientul acesta ar putea destul de usor sa comunice cu ele.

 

De cand frecventa planetei s-a schimbat in urma cu mii de ani entitatile din lumile superioare nu se mai pot manifesta fizic printre oameni. Astfel, ele se manifesta direct prin oameni. In cadrul acestui articol se exclud situatiile in care un inger pazitor a salvat un individ si alte situatii de genul, pentru ca nu au legatura cu fenomenul acesta.

Posesia demonica este de fapt cauza pentru aparitia personalitatilor multiple si este rezultatul programarii prin care acestia au trecut in anumit moment al vietii. Important este de mentinut ca victimele nu isi amintesc despre programare din cauza barierelor puse de programatori. Ele isi traiesc viata normal pana in momentul in care sunt activate prin diversi stimuli, coduri, imagini, propozitii etc.

Scopul lui Satan este acela de a transforma omul intr-o carcasa materiala despiritualizata. Prin despiritualizata a se intelege ruperea totala a legaturii omului cu lumea spirituala (invizibila simturilor fizice) si transformarea constiintei acestuia in asa fel incat el sa doreasca intens doar existenta in planul material. De aceea, fortele intunecate fac tot posibilul pentru a prelua controlul asupra sufletelor oamenilor. Spiritul omului primeste suflet divin pentru a interactiona cu lumea materiala prin corpul fizic atunci cand se incarneaza. Spiritul este din aceeasi esenta cu Dumnezeu si nimeni, oricat de puternic ar fi, nu poate sa controleze spiritul, care este liber. Nici sufletul nu poate fi controlat de catre nimeni, cu exceptia cazului in care omul permite asta. De unde si expresia “sarac cu duhul”, adica un duh/suflet sarac de pacate. Dupa moartea fizica sufletul va fi cantarit si astfel se va hotari drumul sau ulterior – va ramane in dimensiunile superioare, sau va primi o alta existenta in cea materiala.

Cam asta ar fi sistemul de control al maselor din cele mai vechi timpuri si pana astazi, iar o data cu folosirea la scara larga a nanobotilor este de asteptat ca aceasta programare sa fie efectuata fara a mai fi nevoie nici de ritualuri, nici de metodele de tortura; nanobotii vor altera mintea omului modificand celulele din anumite zone ale creierului pentru ca acesta sa devina o leguma, pentru ca mai apoi cel care i-a administrat nanobotii sa ii “administreze si demonul

Dictatura Korporatiilor si-a infipt coltii in noi ! Falsa iluzie a liberei alegeri. Cele 10 corporatii care conduc lumea si care controleaza tot ce cumparam

 

Exista zece mari corporatii care controleaza productia a aproape orice cumparam, de la obiecte pentru gospodarie, pana la mancare pentru animale sau blugi. Potrivit unui grafic aparut pe reteaua Reddit si preluat de policymic.com, aceste companii formeaza o retea care detine partial, in totalitate sau sunt parteneri cu principalii jucatori din piata.
Graficul, intitulat “Iluzia alegerii” arata brandurile pe care companii cu nume mari ajung sa le detina sau sa le influenteze.
Spre exemplu, Coca-Cola nu detine Monster, cunoscuta bautura energizanta, dar se ocupa de distributia sa. Yum Brans, care are in portofoliu KFC si Taco Bell, au un parteneriat exclusiv cu Pepsi.
Procter & Gamble, compania de 84 miliarde de dolari, care se bucura de cea mai mare publicitate in SUA, este legata de o multime de branduri care produc orice de la medicamente, pasta de dinti, pana la haine de clasa. Nu este de mirare ca P&G ar deservi astfel 4,8 miliarde de oameni din intreaga lume, prin aceasta retea uriasa.
Nici Nestle, o corporatie de 200 miliarde de dolari si cea mai mare companie alimentara din lume, nu sta mai rau. Cunoscuta in principal pentru produsele sale dulci, Nestle are, de fapt, 8.000 de branduri diferite in intreaga lume si detine o parte sau se afla in parteneriat cu o multime de altele in plus. Din reteaua sa fac parte compania de cosmetice L’Oreal, gigantul din domeniul produselor alimentare pentru bebelusi Gerber, brandul vestimentar Diesel si producatorii de mancare pentru animale Purina si Friskies.
Acesta dominatie mondiala nu se rezuma numai la domeniul produselor pe care le cumparam pentru consum. In ultimii zece ani, stirile si informatiile media pe care le consumam sunt si ele comasate la nivel inalt. 90% din media este acum controlata de doar sase companii, de la 50, cati jucatori importanti erau in 1983, potrivit unor date aparute in 2012.
Cel mai clar tablou al situatiei se regaseste la nivelul bancilor. 37 de institutii bancare s-au contopit in ultimele doua deccenii in numai patru: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo si CitiGroup. Cele mai mari 10 banci din Statele Unite sunt responsabile acum de 54% din totalul rezervelor financiare, desi in 1990 detineau controlul a numai 20% dintre ele. In acelasi interval, numarul institutiilor bancare s-a redus de la peste 12.500 la aproximativ 8.000.
Iata si o mica parte din portofoliul celor mai cunoscute branduri din domeniul mediatic:
GE: Comcast, NBC, Universal Pictures, Focul Features;
news-Corp: Fox, Wall Street Journal, New York Post;
Disney: ABC, ESPN, Pixar, Miramax, Marvel Studios;
Viacom: MTV, Nick JR, BET, CMT, Paramount Pictures;
Time Warner: CNN, HBO, Time, Warner Bros;
CBS: Showtime, Smithsonian Channel, NFL.com, Jeopardy, 60 minutes.
Cele zece companii care detin suprematia, la nivel global, in toate domeniile, si care au acaparat piata, sunt: Coca-Cola, PepsiCo, P&G, Nestle, Kraft, Unilever, Johnson&Johnson, Mars, Kellogg’s si General Mills.

Cel mai inalt zgarie-nori din lume va fi construit la Tokyo: peste 1600 m. Va putea gazdui 55.000 de persoane, iar fatada high-tech va capta, filtra si stoca apa din atmosfera

Cel mai inalt zgarie-nori din lume va fi construit la Tokyo: peste 1600 m. Va putea gazdui 55.000 de persoane, iar fatada high-tech va capta, filtra si stoca apa din atmosfera

Tokyo

Cel mai inalt zgarie-nori din lume va fi construit la Tokyo, parte din proiectul care vizeaza pregatirea orasului pentru schimbarile climatice.

Arhitectii si inginerii au prezentat un proiect urban faraonic, destinat capitalei nipone, piesa centrala fiind un turn de peste 1.600 metri inaltime, informeaza directmatin.fr.Cladirea, a carei constructie s-ar putea termina in 2045, daca proiectul se materializeaza, ar fi cel mai inalt turn realizat vreodata de om.Edificiul ar gazdui peste 55.000 de oameni. Fatada high-tech a cladirii i-ar permite sa capteze, sa filtreze si sa stocheze apa din atmosfera, pentru a acoperi necesitatile populatiei.In plus, turnul ar fi parte a unui mare proiect care isi propune sa adapteze orasul la schimbarile climatice. Pentru a lupta impotriva cresterii nivelului apelor, vor fi construite insule hexagonale pe care ar putea locui 500.000 de persoane.

Recordul celui mai inalt turn este detinut deocamdata de Burj Khalifa din Dubai, cu 828 metri inaltime, insa ar putea sa “cada” peste cativa ani daca se finalizeaza “The Bride” la Basra (1152 metri), in Irak.

 

Iata cineconduce lumea ? – PIRAMIDA PUTERII

piramida-8-niveleCine conduce de fapt lumea? Cine detine puterea absoluta pe planeta? Statele Unite? Rusia, China, Japonia, U.E? Toate aceste puteri economice si militare nu sunt decat niste piese de joc, manuite din umbra de adevaratii stapani ai planetei.

Cei care conduc cu adevarat planeta sunt un grup de oameni extrem de bogati, foarte bine organizati si care nu apar niciodata in vazul tuturor.

De acolo, din anonimat, ei leaga si dezleaga mersul lucrurilor. Cei care au auzit de ei, ii numesc Oculta Mondialasau IlluminatiCine sunt acesti oameni? Cum sunt ei organizati? Cum conduc planeta? Ce scopuri au?
Sunt intrebari la care incercam sa dam un raspuns in cele ce urmeaza.

De la cel mai inalt nivel imaginabil al puterii, acesti Illuminati necunoscuti celor multi, guverneaza aproape nestingherit. Ei fac legi si revolutii, ei instaureaza guverne, ei hotarasc ce tari dispar pentru ca altele sa le ia locul. Ei “fabrica” noi ideologii si chiar religii. Se spune ca ei au creat oranduirea capitalista, tot ei au creat-o si pe cea comunista. Ei fauresc tratatele militare si economice internationale, ei schimba regimuri politice si presedinti de state, ca pe niste simple piese uzate ale unei masini.
Metoda lor de lucru este simpla dar eficienta si poate fi descrisa in 3 pasi: PROBLEMA, REACTIE, SOLUTIE.

1. In primul rand ei creaza o PROBLEMA (conflicte, razboaie, revolutii, dezastre, etc.) Creaza conflicte si razboaie in care cele doua parti provocate, lupta una impotriva celeilalte si nu contra adevaratului instigator. Tot ei finateaza toate partile implicate in conflict.
2. Apoi prin intermediul mass-media si a manipularii determina o REACTIE in randul populatiei, care solicita o rezolvare a PROBLEMEI aparute.
3. In final tot ei vin cu SOLUTIA care aproape intotdeauna se lasa cu efecte dure asupra populatiei (saracie, restrangerea unor drepturi si libertati, etc. – vezi atentatele din 9/11, armele lui Saddam, criza financiara…) Ei trec intotdeauna drept instanta impaciuitoare care pune capat conflictelor.

CARE ESTE SCOPUL LOR?

Practic scopul lor este sa controleze si sa conduca intreaga planeta prin crearea unei Noi Ordini Mondiale si a unui Guvern Mondial unic. Acesti oameni nu sunt interesati sa castige bani, deoarece “fabrica de bani” este a lor. Ei pot avea oricati bani doresc. Ce isi mai poate dori cineva care are toti banii din lume? PUTERE si CONTROL ! Acesta este scopul lor.
De ce doresc ei sa stapaneasca lumea? Pentru ca avand putere si bogatie, pot face asta. Peste 90% din oamenii din prezent ar face acelasi lucru daca ar avea acces la bogatie si putere.
Pentru a detine puterea absoluta si controlul intregii planete ei intentioneaza sa realizeze urmatoarele obiective:
1. Stabilirea unui Guvern Mondial unic si a unei Noi Ordini Mondiale.
2. Distrugerea identitatii nationale a statelor lumii.
3. Distrugerea tuturor religiilor lumii (in special a crestinismului) si inlocuirea lor cu o religie unica de tip New Age.
4. Controlul total al populatiei globului si a fiecarui individ in parte precum si transformarea lor in “sclavi de tip modern”.
5. Reducerea masiva a populatiei globului pana la o limita usor de sustinut de catre mediul si resursele planetei.
6. Promovarea depravarii si a obiceiurilor rele pentru indepartarea moralei crestine.
7. Distrugerea modelului actual de societate si a celulei ei de baza, familia.
8. Distrugerea libertatii de exprimare si restrangerea unor drepturi fundamentale ale indivizilor.

Toate acestea se intampla chiar ACUM si intr-un ritm tot mai accelerat.

GUVERNUL MONDIAL

Guvernul Mondial functioneaza pe ipoteza că un guvern alcătuit din familii vechi şi noi, bazat pe inteligenta si puterea creierului este de preferat dreptului popoarelor de a-si alege propriul destin. Cine doreste mai multe detalii poate studia acest document rar:

the-world-government

(Important: Faceti download la acest document caci nu se stie cat timp va mai fi disponibil pe internet…SOPA, PIPA, ACTA vor reduce drastic accesul la astfel de materiale)
Utilizand harta se poate urmari pe ce directii si in ce zone se propaga efectele unor decizii luate de diverse structuri componente.
Sunt detaliate relatiile si zonele de influenta la nivel mondial ale principalelor dinastii si familii care conduc lumea. Guvernul Mondial este prezentat in acest document ca fiind un complex intelectual, capabil să coordoneze, acumuleze şi să se concentreze toate mijloacele de definire si stabilire a normelor de dezvoltare a unei societati de tip nou.
Acest complex este format din nuclee financiare, politice, strategice şi diplomatice, birouri ştiinţifice şi tehnice, de planificare de cercetare, servicii de culegere a informatiilor, inclusiv retele de tip mafiot.
De mentionat faptul ca integrarea europeana si “cedarea de suveranitate” a statelor au ca scop final crearea acestui Guvern Mondial care va fi singurul suveran peste toate tarile.

CUM SUNT ORGANIZATI SI CUM CONTROLEAZA LUMEA?

Organizarea lor si modul prin care controleaza lumea este de tip piramidal. Sistemul se numeste Piramida Puterii (Pyramid of Power) si este descris mai jos:

piramida-8-nivele

Dupa cum se observa in varful piramidei se gaseste OCHIUL CARE VEDE TOT. Este un simbol Illuminati si reprezinta Ochiul lui Lucifer sau Ochiul Satanei. Cine are control asupra lui, are control asupra banilor lumii. De aceea acest simbol (piramida si ochiul apare si pe dolarul american).
Oculta Mondiala (de pe nivelele 1, 2 si 3 ale piramidei) se considera supusii Satanei si i se inchina. De aceea ei incearca sa controleze nivelele inferioare ale piramidei ca sa le aduca sub conducerea Ochiului Satanei.
Pare absurd in zilele noastre ca oameni atat de importanti ai planetei, atat de bogati si de influenti sa creada in puterile Satanei si sa i se inchine, dar va asigur ca exact asa stau lucrurile. Este foarte greu sa iti faci o imagine de ansamblu asupra intregului mecanism (care se desfasoara de la cele mai inalte nivele pana la noi, oamenii de rand, poporul lui Boc si al lui Basescu), dar voi incerca sa lamuresc cateva aspecte esentiale.

NIVELELE PIRAMIDEI

0. Nivelul 0 – Forta superioara reprezentata prin Ochiul Care Vede Tot.

Foarte Important : Intelegerea Fortei din varful Piramidei Puterii iti da posibilitatea sa “spargi” piramida si sa te sustragi controlului ei.
Ca sa poti intelege cu adevarat forta care se afla in varfului piramidei, trebuie in primul rand sa te intelegi pe tine insuti. Trebuie sa intelegi de unde vi, de unde ai aparut si incotro te indrepti, unde vei dispare. Raspunsurile la aceste intrebari sunt in interiorul tau, iar cheile de descifrare se gasesc peste tot in jurul tau, inclusiv in lumea materiala, palpabila. Din pacate indiciile pe care le gasesti in diverse surse de informare sunt amestecate cu o multime de minciuni. Ca sa afli raspuns la aceste intrebari trebuie sa iti urmezi nu inima si nici creierul ci pe amandoua in egala masura.
Pentru intelegerea Fortei trebuie sa existe un balans perfect intre suflet si ratiune, fara separare intre ele. Cine e ghidat doar de sentimente e usor de indus in eroare, de asemenea cine se ia doar dupa ratiune e usor sa se insele. Dar e foarte greu sa inseli pe cineva care are un perfect echilibru intre cele doua.
Pentru a intelege ce este in varful piramidei trebuie sa vezi realitatea din exterior, sa intelegi natura realitatii imediate. Numai asa vei putea intelege natura controlului pe aceasta planeta. Si tine minte: Daca nu faci parte din SOLUTIE, vei face mereu parte din PROBLEMA.

1. Nivelul 1 – Familiile regale

In varful Piramidei Puterii, pe nivelul 2 se afla familiile regale europene care toate sunt inrudite intre ele. Actualul rege al Belgiei, regele Suediei şi al Norvegiei, precum şi reginele Marii Britaniei, Olandei şi Danemarcei sunt cu totii rude de sange, tragandu-se din familia Windsor. Mai mult decât atât, ultimii regi care au fost înlăturaţi de la putere prin revoluţii în Italia, România, Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia, făceau şi ei parte din aceeaşi familie Windsor, regăsindu-se absolut toţi în arborele ei genealogic.
Aici poate fi menţionat faptul că si în SUA, marea majoritate a preşedinţilor americani aleşi „democratic” prin vot popular din 1776 şi până în prezent sunt înrudiţi între ei. Toţi aceştia sunt rude de sânge şi prin urmare se poate afirma că ei alcătuiesc un fel de „casă regală” sau dinastie.
Conform unor surse, tot pe acest nivel al piramidei se mai situeaza un grup de oameni extrem de influenti, dar a caror identitate nu se cunoaste.

2. Nivelul 2 – Consiliul celor 13 familii

Pe nivelul 2 se afla asa numita Aristocratie Neagra compusa din 13 familii, cele mai bogate din lume.
David Icke scrie în lucrarea „Secretul Suprem” că aceste 13 familii alcătuiesc „o rasă de oameni care nu se încrucişează decât între ei (cu o linie genealogică aproape continuă), un fel de „rasă în interiorul rasei”. Aceasta a fost creată în antichitate, în Orientul Mijlociu şi în Orientul Apropiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, această rasă şi-a extins continuu puterile, acaparând practic întregul glob.[…] Practic, procesul a durat mii de ani. Structurile instituţiilor moderne de control: guvernele, sistemul bancar, lumea afacerilor, armatele şi mass-media nu au fost infiltrate de această forţă, ci au fost chiar create de ea, de la bun început.”
Aceste familii sunt (in ordine alfabetica):
1. Dinastia Astor
2. Dinastia Bundy
3. Dinastia Collins
4. Dinastia DuPont
5. Dinastia Freeman
6. Dinastia Kennedy
7. Dinastia Li
8. Dinastia Onassis
9. Dinastia Reynolds
10. Dinastia Rockefeller
11. Dinastia Rothschild
12. Dinastia Russell
13. Dinastia Van Duyn
Membrii acestor familii ocupa cele mai înalte poziţii în toate ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află „deasupra legii”. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai bogaţi oameni din lume. Ceea ce îi interesează pe ei nu este nicidecum să fie cunoscuţi, ci doar să deţină bogăţiile şi controlul planetei, precum şi să îşi urmeze planurile de dominare a umanităţii. Mass media controlata aproape in intregime de aceste familii ne spune ca Bill Gates e cel mai bogat om din lume cu 54 miliarde dolari, sau, Carlos Slim Helú din Mexic cu 74 miliarde de dolari.
De fapt acesti miliardari nu pot concura nici pe departe cu Sir Evelyn de Rothschild (Dinastia Rothschild) care detine incredibila suma de 500 trilioane de dolari (mai mult de jumatate din averea totala a lumii !!!). Cu averea acestei familii poate fi hranita si imbracata TOATA populatia globului.

Familia Rothschild,500 de trilioane avere!

 

3. Nivelul 3 – Comitetul celor 300

Comitetul celor 300 (numiti si Olimpienii) a fost fondat in 1727 de catre aristocratia britanica si este compus din cele mai puternice “sub-familii”.
Acest comitet coordoneaza direct o multime de institutii si organizatii majore din intreaga lume, printre care: Comisia Trilaterala, Consiliul pentru Relatii Externe, Grupul Bilderberg, Masa Rotunda, British Petroleum, Ordinul Skull and Bones, Compania Royal Dutch Shell, Socialista Internationala, Francmasoneria Universala, Ordinul Magna Mater, Zionismul Universal, Consiliul Bisericilor Mondiale, Ordinul Cavalerilor Templieri, Institutul American de Presa, Societatea Regala Britanica, Universitatea Harvard, Institutul pentru Droguri, Crima si Justitie, MIT, NATO, Crucea Rosie Internationala, Universitatea Priceton, Banca Mondiala, American Express, Citibank, Credit Suisse, etc.
Lista este prea lunga pentru a fi prezentata aici, dar cine doreste sa afle toate detaliile cunoscute despre Comitetul celor 300 poate descarca acest document intocmit de Dr. John Coleman,  fost ofiter al serviciului de spionaj britanic:

THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300.

(Important: Faceti download la acest document caci nu se stie cat timp va mai fi disponibil pe internet…SOPA, PIPA, ACTA vor reduce drastic accesul la astfel de materiale)

4. Nivelul 4 – Centrul de comanda

nwo-nevelul-4Pe acest nivel se gasesc cele 6 structuri care reprezinta centrul de comanda la nivel global:
– Comisia Trilaterala,
– Consiliul Relatiilor Externe (CFR),
– Grupul Bilderberg,
– Clubul de la Roma,
– Organizatia Natiunilor Unite
– Institutul Regal pentru Afaceri Internationale
Toate aceste structuri sunt unite intre ele prin intermediul Mesei Rotunde.
Masa Rotunda, creaţia omului de afaceri britanic Cecil Rhodes este o structura atat de complexa, incat Dr. Coleman spunea despre ea: “Masa Rotunda insasi este alcatuita dintr-o adevarata increngatura de companii, institutii, banci si unitati de invatamant; ea le-ar ocupa timpul specialistilor de inalta calificare vreme de un an, numai pentru a o descalci si intelege“.
1. Comisia Trilaterala este o “asociatie particulara” infiintata in 1973 din initiativa lui David Rockefeller cu scopul de a “intari cooperarea economica si politica intre continentele american, european si asiatic”. De aceea se numeste Trilaterala. In componenta acestei comisii intra directori de concerne, bancheri, politicieni (printre care si fosti presedinti ai Statelor Unite), economisti, etc. – in general cei mai influenti oameni din America de Nord, Europa si Asia. Practic aceasta organizatie privata in care se intra doar cu invitatie speciala pe baza unor merite deosebite, conduce lumea peste capetele guvernelor. Dupa luarea unor decizii, membrii organizatiei le transmit guvernelor, iar acestea le aplica la nivelul fiecarui stat. Toate natiunile lumii sunt conduse de aceasta entitate suprastatala. In fiecare an Comisia Trilaterala are o intrunire in plenul ei si cate o intrunire zonala. In perioada 15-17 octombrie 2010 intrunirea sectiei europene a Comisiei Trilaterale a avut loc la Bucuresti, intr-o discretie aproape totala. 170 din cei mai puternici oameni ai lumii au venit la Bucuresti si presa abia a semnalat acest lucru. Totusi exista o inregistrare Antena 3 pe care daca o vizualizati, veti intelege ce putere imensa are aceasta Comisie.
2. Consiliul pentru Relatii Externe (CFR) (din engleză Council on Foreign Relations) a fost fondată în 1921 si este o organizație americană non-profit nepartizană specializată în politică externă a Statelor Unite și afaceri internaționale. “Consiliul pentru Relatii Externe este un organ al ceea ce C.Wright Mills numea “Elita puterii” – un grup de bărbaţi, cu interese şi concepţii similare, care pun la cale cursul evenimentelor din poziţii intangibile, situate în spatele scenei.” declara Charles Kraft, membru CFR şi al Comisiei Trilaterale.
3. Grupul Bilderberg este o organizație cu agendă globalistă, ce include lideri politici din lumea occidentală, oameni de afaceri și academicieni. Reuniunile au loc anual, începând din 1954. Fondatorii grupului au fost magnații David Rockefeller și familia de bancheri Rotschild. Grupul este puternic exclusivist și se reunește anual pentru a promova o apropiere între Europa și Statele Unite ale Americii. Organizația are o agendă globalistă și afirmă că noțiunea de suveranitate națională este depășită.
Din cauza caracterului secret al întâlnirilor și a refuzului de a emite comunicate de presă, grupul a fost acuzat adesea de comploturi la nivel mondial. Grupul nu are pagină de internet și nicio întâlnire nu este înregistrată.
Din Grupul Bilderberg fac parte cam 180 de personalități politice, culturale, economice, universitare, ce se întrunesc în fiecare an în luna mai, alternativ în Europa și America, în aproape 50 de țări.
4. Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala).
5. Organizatia Naţiunilor Unite reprezintă calul troian al guvernului mondial în pregătire şi au în subordine o vastă reţea de organizaţii care se pretind în slujba popoarelor, dar care nu reprezintă decât o acoperire a unei manipulări groteşti, legată – printre altele – de ţările în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America Centrală şi de Sud. Din reţeaua ONU face parte si Organizaţia Mondială a Sănătăţii, o filială aflată în proprietatea cartelului farmaceutic anglo-american-elveţian. Ori de câte ori această organizaţie avertizează lumea că se va produce o epidemie, cei care o controlează, corporaţiile farmaceutice, asigură vaccinul necesar. Este un nou exemplu al mecanismului de creare a problemei – reacţie – soluţie, deşi vaccinurile provoacă mari probleme de sănătate, afectând bunăstarea fizică şi psihică a miliarde de oameni.
6. Institutul Regal pentru Afaceri Internationale, cunoscut si sub numele de Chatham House este unul dintre cele mai importante cluburi de reflecţie in materie de afaceri internationale, din lume, ocupând locul întâi în clasamentul „Non-US Think Tank” al Foreign Policy. Dezbaterile din acest club sunt structurate sub forma unor analize independente pe domenii diverse precum Energie, Mediu, Resurse Guvernamentale, Politici Economice Internaţionale, Securitate, Sănătate. Una din regulile clubului este ca membri trebuie sa pastreze confidentiala identitatea celor care emit ideile.

Consiliul Relatiilor Externe şi Comisia Trilaterală controlează aproape sută la sută opinia publică.Toate marile cotidiene, agenţiile de ştiri şi principalele canale de televiziune, ale căror ştiri şi emisiuni sunt urmărite de opinia publică au în poziţii de conducere membrii acestor organizaţii.
Daca pe primele 3 nivele se gasesc doar cei care sunt inruditi cu familiile si sub-familiile Ocultei Mondiale, pe nivelul 4, precum si la nivelele inferioare ale Piramidei Puterii pot avea acces si oameni care nu sunt rude de sange cu familiile si sub-familiile conducatoare de la nivelele 1, 2 si 3.
Chiar si politicieni/demnitari romani pot fi gasiti in structurile de comanda de pe nivelul 4. De exemplu in Comisia Trilaterala tara noastra are doi membri cu drepturi depline: Mugur Isarescu (Guvernatorul BNR) siMihai Tanasescu(reprezentantul Romaniei la FMI).
In acelasi timp, Mugur Isarescu este si presedintele ARCOR, filiala romana a Clubului de la Roma.
Din ARCOR fac parte printre altii: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Calin Georgescu, Daniel Daianu, Mircea Malita, Sergiu Celac. (vezi lista completa).
Asa ca putem dormi linistiti:  prin aceste persoane, Ochiul Care Vede Tot este prezent si in tara noastra.
Centrul de Comanda de la nivelul 4, controleaza intreaga populatie a globului prin intermediul structurilor de pe nivelele 5, 6 si 7.

5. Nivelul 5 – Controlul financiar mondial

Toate instrumentele prin care Illuminati controleaza financiar populatia globului, se gasesc pe acest nivel. Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Reglementarilor Internationale, Bancile Centrale precum si mecanismele de impozitare a populatiei. Probabil este cel mai diabolic sistem de control al populatiei conceput vreodata. Control prin intermediul banului. Oare de ce banul se mai numeste si Ochiul Dracului? “Dati-mi pe mana moneda unei tari si nu ma mai intereseaza cine face legile in acea tara” este un celebru citat al lui Rothschild. Probabil de aceea o tara nu este condusa de un guvern sau presedinte, ci este condusa din umbra de cel care controleaza moneda tarii respective. Probabil de aceea o tara nu se poate gospodari singura ci are nevoie de sfatul celor de la FMI. Nu mai conteaza cine face legile si ce legi face, caci oricum se aplica numai directivele FMI.

6. Nivelul 6 – Controlul resurselor mondiale

Pe acest nivel se situeaza marile corporatii internationale care urmaresc controlul populatiei prin controlul asupra resurselor. Toate resursele de pe pamant sunt darul naturii (sau al lui Dumnezeu) facut tuturor oamenilor care traiesc pe fata pamantului.
Astăzi însă, deşi ni se spune că trăim în lumea tuturor libertăţilor, drepturilor şi a democraţiei, ele ne sunt confiscate în numele unor stranii raţionamente sau înşelătorii. Peste tot pe glob unde pamanturile sunt roditoare apar companii de tip Monsanto care ii corup pe politicieni sa reglementeze cultivarea si comercializarea produselor.
Intentia este de a-i distruge pe mici producatori sau de ai scoate in ilegalitate, ceea ce inseamna ca nici cel mai inofensiv producator nu va mai putea sa cultive nimic in gradina proprie fara aprobarea guvernului.
Prin reglementările orchestrate de astfel de companii la nivel mondial în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin impunerea unor aşa-zişi parametri ştiinţifici după care producătorii trebuie să se ghideze nu se urmăreşte altceva decât distrugerea micilor producători. Iar aceasta, în favoarea marilor producători de hrană multă şi proastă! Vestitul Codex Alimentarius reprezintă chintesenţa acestui sistem, la implementarea căruia au lucrat zeci de ani reprezentanţii celor mai mari interese politice şi financiare.
De la 31 decembrie 2009, Guvernul Romaniei a inceput, alaturi de alte 165 de state semnatare (reprezentand aproape 85 % din populatia planetei), implementarea temutului Codex Alimentarius. Un compendiu de legi alimentare, de factura nazista, introdus de AG Farben si care va stabili regulile de alimentatie ale natiunilor. Implementarea, prevazuta pe mai multe etape, porneste de la faptul ca populatia globului este mult prea numeroasa ca Terra sa poata sustine o alimentatie naturala. Astfel, produsele trebuie modificate genetic, construite in laborator, aditivate si iradiate. Toate aceste date pot fi studiate pe site-ulwww.codexalimentarius.com.

7. Nivelul 7 – Controlul populatiei globului

Structurile situate pe acest nivel sunt cele care au contact direct cu populatia. Toate directivele venite de sus sunt implementate la nivelul populatiei prin aceste 4 componente: Religie, Invatamant, Guverne si Media. Practic stapanii lumii se ascund in spatele acestui paravan (nivelul 7) pentru a-si indeplini planurile. Populatia este indoctrinata prin religie, indobitocita prin sisteme de invatamant care nu sunt decat o fabrica de produs oameni pe care statul sa-i intrebuinteze apoi dupa scopurile sale, tinuta in frau de catre institutiile guvernamentale si prostita de catre massmedia.
Rezultatul este o populatie lipsită de energie şi de entuziasm, lipsită de putinţa de a acţiona şi de a reacţiona, incapabila sa isi dea seama ce se intampla cu ea, astfle incat orice banda politica se poate face stapanul ei.

8. Nivelul 8 – Populatia globului sau unitatile de munca

Pe ultimul nivel, cel mai de jos, ne aflam noi popuatia globului, oamenii de rand, turma de oi sau sclavii moderni ai timpurilor noastre. Ciclul nostru este limitat la ceea ce am fost indoctrinati ca trebuie sa facem: ne nastem, facem scoala, muncim pentru stapanii nostrii, le platim taxe si impozite si apoi iesim la pensie. Chestia cu pensia s-ar putea sa dispara din acest ciclu, caci nu-i ajuta cu nimic pe cei de sus.

Interesant este ca din turma unii dintre noi pot sa se ridice temporar pe nivele superioare, sa faca parte din institutiile guvernului, sa ajunga pe nivelul 5 bancheri pe la Banca Mondiala sau FMI sau chiar pe nivelul 4 in Clubul de la Roma. Dar cand ei devin inutili pentru stapani, sunt aruncati din nou in turma de jos.

De pe nivelele 5, 6 si 7 se produc cele mai dure atacuri si cele mai mari presiuni asupra populatiei. Este atacata siguranta financiara si alimentara a fiecaruia dintre noi, este atacat sistemul de sanatate public, invatamantul, religia, cultura, identitatea nationala.

In fata acestor forte colosale care domina planeta, guvernul nostru si conducatorii nostri “alesi de popor” nu au practic nici o sansa. Ei trebuie sa execute intocmai ordinele pe care le primesc si sa puna tara la dispozitia celor ce conduc lumea. Singura problema este ca acesti conducatori ai nostri pe langa faptul ca fura, sunt si incompetenti si nu stiu sa negocieze mai dur conditii avantajoase pentru poporul roman. Este clar ca Romania nu se poate izola si dezvolta separat in afara contextului regional si global. Vrem sau nu, ea face parte din planul Noii Ordini Mondiale, si daca intreaga lume se indreapta intr-o directie, noi nu avem cum sa mergem in directie opusa. Pozitia pe care o vom avea in acest nou plan global, depinde doar de cei care ne conduc.

sursa: inforomania.org

Viitorul, așa cum ni-l pregătesc demenții care conduc lumea democratic…

Într-o carte pe care Henry Kissinger a numit-o „strălucită şi provocatoare… greu de respins“, insiderul Jacques Attali confirmă faptul că bancherii „Iluminați” sunt în curs de impunere a unei hidoase „Brave New World“ asupra omenirii, una care n-are nicio conexiune cu frumuseţea, bunătatea, adevărul sau realitatea.
Cartea „O scurtă istorie a viitorului“ descrie ordinea de zi a elitei pentru secolul XXI. Titlul este revelator, deoarece Attali defineşte istoria ca fiind „nimic mai mult decât gândirea celor mai puternici“. Așadar, lucrarea este o poveste predictivă a secolului XXI, în funcţie de planurile elitelor.

 

Jacques Attali, francez de origine evreiască (recent a afirmat în cadrul Congresului European Evreiesc că populaţia evreiască din lume trebuie să se ridice la 200 de milioane), este un înalt tehnocrat care lucrează pentru a instaura Noua Ordine Mondială.

Attali are un CV deosebit. Timp de zece ani a lucrat în calitate de consilier al fostului preşedinte francez François Mitterand. În 1980, el a început programul european Eureka (un program major privind noile tehnologii care a inventat, printre altele, MP3).

În 1991, a participat în calitate de cofondator la înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. De asemenea, el se află la originea reformei învăţământului superior, cunoscută sub numele de LMD, concepută pentru a permite echivalarea tuturor studiilor superioare din Europa.

A publicat peste 50 de cărţi, vândute în peste şase milioane de exemplare în întreaga lume. Acestea includ şi o biografie a bancherului german Siegmund Warburg, pe care îl admiră foarte mult.

A scris, de asemenea, o prezentare elogioasă la adresa lui Karl Marx, argumentând că Marx a fost un adept al pieţei libere care a favorizat capitalismul ca un pas decisiv spre idealul său comunist, şi a prezis globalizarea aşa cum o ştim astăzi (de exemplu Noua Ordine Mondială).

În „O scurtă istorie a viitorului“, Attali prezice că secolul XXI se va desfăşura în trei faze distincte

 1. Super-imperiul.Mai întâi va fi o eră de privatizare în care societățile (corporațiile) impun ordinea de zi. El scrie: „Banii îl vor scăpa în cele din urmă de tot ceea ce-l amenință, inclusiv de statele națiuni, care se vor distruge progresiv. Piața va deveni singura lege recunoscută în lume. Un sistem de putere a cărui structură rămâne evazivă, dar al cărui scop este global“.
 2. Hiperconflictul.Super-imperiul va face implozie şi va exista o perioadă de haos la nivel mondial. Începând cu 2030, Attali prevede „războaie devastatoare, națiuni erodate, grupuri religioase, entități teroriste şi pirați ai piețelor libere care se vor lupta unul împotriva celuilalt“.
 3. Hiperdemocrația (2060).Extenuată de războaie şi de revolte sociale, populația lumii va accepta cu brațele deschise „crearea unui guven mondial democratic“.Acesta va fi un sistem colectivist, în care toată lumea lucrează pentru „binele comun“ (știm cu toții ce înseamnă acest „bine comun“ încă din vremea comunismului).

Vă prezentăm în continuare câteva teme abordate de Attali în această carte, pentru a vă oferi o idee despre viitorul pe care ni-l pregătesc „elitele”.

Illuminati şi sexualitatea

În viitor, oamenii nu se vor mai lega și nu își vor mai crea familii. „Cuplul nu va mai fi principala bază a vieții și sexualități. (Oamenii) vor prefera să aleagă, în deplină transparență, iubirea poligamă sau poliandră.“

Forța motrice a acestei tendințe este utilizarea unor tehnologii care eliberează tineretul de controlul parental. Primul a fost radio-ul, care a permis tinerilor„Să danseze în afara sălilor de bal și, prin urmare, să fie liberi de orice supraveghere parentală – liberalizând sexualitatea, făcându-i deschiși la toate tipurile de muzică, de la jazz la rock, și anunțând astfel intrarea tinerilor în lumea consumației, a dorinței și a rebeliunii”.

O cultură dominată de mass-media va crea o populație egocentrică, care „va fi loială numai ei înșiși“.

Cu iubăreţii care vor eșua în fața problemelor impuse de viață, „lumea nu va mai fi decat o juxtapunere de singurătăți și dragostea o juxtapunere de masturbări“.

Scopul elitei este de a elimina dragostea din cadrul relațiilor sexuale, astfel încât aceasta să poată controla reproducerea. Attali scrie că, în secolul XX, societatea „a încercat să elimine rolul reproducător al sexualitați, făcând artificială maternitatea, prin utilizarea tot mai intensă de metode din ce în ce mai sofisticate ca: pilule, provocarea de dureri premature ale facerii, fertilizarea în vitro, mame-surogat“.

În viitor, societatea „va merge chiar atât de departe, încât să disocieze reproducerea și sexualitatea. Sexualitatea va fi împărăția plăcerii, reproducerea – o mașinărie“.

Generațiile viitoare „vor fabrica ființa umană ca pe un artefact făcut la comandă, într-un uter artificial, ceea ce va permite creierului să se dezvolte în continuare cu caracteristici alese în avans. Ființa umană va deveni astfel un obiect comercial“.

Supravegherea

Attali a descris o imagine a unui sistem de supraveghere care i-ar face și pe cei de la STASI (Ministerul pentru Securitatea Statului – fosta poliție politică a fostului stat RDG) să tresară.
Chiar și mașinile noastre de spălat vor conspira împotriva noastră, în timp ce „ambalajele produselor alimentare, tapițeriile vehiculelor și bunurile de uz casnic vor deveni «comunicative»“.

Vom trăi cu roboţi în care nu vom putea avea încredere.

„Roboții domestici vor deveni o prezență universală în viața de zi cu zi. Ei vor fi permanent conectați la rețele de mare putere pe care le vor putea accesa oriunde s-ar deplasa. Aceștia vor funcționa ca ajutoare pentru treburile domestice, ca ajutoare pentru persoanele cu handicap sau în vârstă, ca lucrători și ca membri ai forțelor de securitate. În special, aceștia vor deveni «Watchers» (Supraveghetori).“

Toate datele noastre vor fi colectate de firmele de securitate privată și publică. Ca principală formă de supraveghere vor fi folosite dispozitivele portabile de divertisment. Germenele acestui lucru este astăzi iPhone-ul care trimite date către NSA (Agenda Naționala de Securitate).

Orice obiect transportabil va fi permanent urmărit. Toate datele pe care le conține, inclusiv imagini din viața de zi cu zi a fiecăruia, vor fi stocate și vândute întreprinderilor specializate și poliției publice și private.

Până în 2050, aceste mașini vor evolua în ceea ce Attali numește „mașini de autosupraveghere“, care vor permite tuturor să se automonitorizeze în privința respectării de către ei înșiși normelor impuse.

Ne vom monitoriza consumul de apă, energie și materii prime. Vom avea chiar și „posibilitatea de a măsura, permanent sau periodic, parametrii (propriului) corp“.

„Cip-urile electronice, purtate subcutanat, vor înregistra neîncetat bătăile inimii, tensiunea arterială și colesterolul. Microprocesoare conectate la diverse organe vor urmări funcționarea lor în raport cu normele.“

Trăind în condiții nesigure și ducând o viață haotică, vom fi dependenți de societățile de asigurare pentru securitatea noastră. Aceste companii vor impune clienții lor cerințe tot mai mari și se vor asigura că ei „se conformează normelor, pentru a-și reduce la minim riscurile… Ei vor interveni treptat pentru a dicta norme planetare (Ce să mănânci?; Ce trebuie să cunoști?; Cum să șofezi?; Cum să te protejezi?; Cum să consumi?; Cum să produci?)“.

Companiile de asigurare vor fi nemiloase, „Ele îi vor penaliza pe fumători, băutori, obezi, neangajați, neprotejați, agresivi, neatenți, neîndemanatici, prostănaci, risipitori. Ignoranța, expunerea la riscuri, oboseala și vulnerabilitatea vor fi considerate boli“.

Penitenciarele „vor fi înlocuite treptat cu supravegherea de la distanță a unei persoane sub arest la domiciliu“.

Imigrarea

Fluxurile de imigrare se vor extinde și vor scufunda statele-națiune. „Marea Britanie va deveni o țară-gazdă majoră, în special pentru cetățenii din țările Europei Centrale. În cele din urmă, aceștia vor spune la rândul lor bun venit muncitorilor ucraineni, ei înșiși înlocuiți de ruși și de vasta populație chineză.“

Țările durabile (rămase) vor învăța că „un aflux de populație este condiția ca ele să supraviețuiască“. Într-un pasaj sinistru, Attali vorbește despre hoardele lumii a treia înghițind Vestul: „Mai numeroase ca niciodată, masele se vor arunca asupra porților Vestului. Ele deja numără sute de mii în fiecare lună; această cifră va crește la milioane, apoi zeci de milioane“.

Statele Unite vor fi cea mai populară destinație și, „în douăzeci de ani, populațiile hispanică și afro-americană vor constitui aproape o majoritate în Statele Unite“.

Nomadismul va deveni, de asemenea, norma în Occident: „şi tot mai mulți oameni vor lăsa o țară pentru alta; în curând vor fi mai mult de zece milioane dintre ei care vor schimba țările în fiecare an“.

Principalul nostru stimulent vor fi banii, dar mulți vor pleca, deoarece aceștia sunt dezgustați de propria patrie.

„Ei nu mai doresc să depindă de o țară al cărei sistem de impozitare, legislație şi chiar cultură le resping şi, de asemenea, vor să dispară complet, pentru a trăi o altă viața. Lumea va fi astfel din ce în ce mai plină cu oameni care au devenit anonimi din propria lor inițiativă; va fi ca un carnaval în care fiecare – libertatea de final! – își va fi ales o nouă identitate pentru el.“

Viitorul SUA

Dolarul va rămâne moneda dominantă cel puțin până în 2025, când susținătorii străini vor începe să-l abandoneze și „piramida creditului, bazată pe valoarea locuințelor americane, se va prăbuși“.

SUA vor începe apoi să se dezintegreze, violența și haosul fiind urmarea crizei economice. Attali statuează: „Nu va exista pentru Africa de mâine o zi care să semene cu Vestul de azi, dar întregul Occident de mâine ar putea evoca Africa de astăzi.“

SUA vor trebui să-și remodeleze guvernul, pentru a recâștiga controlul. „Statele Unite ar putea deveni atunci un fel de social-democrație scandinavă sau o dictatură – și chiar, probabil, una după alta. Nu ar fi pentru prima dată când o astfel de surpriză s-ar produce: primul lider care a aplicat principiile necesare pentru a ieși din criză (ultima depresiune economică) a fost Mussolini, al doilea a fost Hitler și însuși Roosevelt a fost al treilea.“

Pe masură ce haosul și violența vor înghiți lumea, creștinismul și islamismul se vor consolida. Zona strâns legată de Biblie din sudul Statelor Unite ale Americii se va mobiliza și ar putea domina politica SUA. ,,Statele Unite ar putea ajunge în jurul anului 2040 să cadă pradă unei ispite teocratice, explicite sau implicite, sub forma izolaționismului teocratic în care democrația nu ar mai fi decât o umbră.“

Această mișcare creștină ar putea fi folosită într-un război împotriva unui islam mobilizat, care probabil ar slăbi și discredita ambele religii.

O alianță creștină internațională „ar putea forma alianțe ici și colo cu pirați seculari și traficanți de arme, femei și droguri“. Această alianţă va „sta faţă în faţă împotriva Islamului – şi lupta va fi neobosită. Ea îi va apăra pe creştini în ţările în care aceştia sunt o minoritate, ca în Liban, Siria și Irak“.

Înainte de sfârşitul secolului XXI, SUA vor fi dezintegrate şi se vor afla sub autoritatea unui guvern mondial colectiv.

Viitorul război

În jurul anului 2030, Attali vede începerea „hiperconflictului“, o perioadă de violenţă extraordinară şi de revolte, total diferită de „hiperdemocraţie”; un guvern comunitar unic va apărea în jurul lui 2060.

Hiperconflictul va consta din „războaie devastatoare, naţiuni sărăcite, grupuri religioase, entităţi teroriste şi piraţi ai pieţei libere luptând unul împotriva celuilalt“.

Războaiele viitoare se vor purta cu arme „chimice, biologice, bacteriologice, electronice şi nanotehnologice“. „Armele chimice vor fi capabile să caute şi să ucidă liderii fără a fi detectate; pandemii ar trebui să fie gata de declanşare la dorinţă; arme genetice complexe vor fi îndreptate în viitor în special împotriva anumitor grupuri etnice. Nanoroboţi la fel de mici ca un fir de praf, cunoscuţi sub numele de jeleuri gri, ar putea efectua pe furiş misiuni de supraveghere şi ataca celulele corpului inamicului.“

Chiar şi vacile vor fi utilizate de către pionierii armatei, „animale clonate ar putea îndeplini anumite misiuni – animale bombe-vii, monştri ieşiţi din coşmar“.

Aceste arme vor fi disponibile pe scara largă. „Cele mai multe dintre aceste arme vor fi accesibile naţiunilor mici, non-statelor, corsarilor, piraţilor, mercenarilor, maquisarzilor (gherilelor) mafiei, teroriştilor şi oricărui tip de traficant… Într-un viitor nu atât de îndepărtat, va fi posibilă fabricarea unei e-bombe cu doar 400 dolari, constând dintr-un condensator, o rolă de sârmă de cupru şi un explozibil.“

Razboaiele vor izbucni în toată lumea: unele vor fi purtate pentru a obține puterea asupra resurselor, cum ar fi războaiele pentru apă, alte războaie vor fi pentru a dobândi influenţă sau între grupurile etnice pentru obţinerea autonomiei. Acestea vor conduce la o secesiune a ţărilor şi la apariţia unor noi naţiuni la nivel mondial. Naţiunile potrivite pentru un astfel de conflict includ Nigeria, Turcia, Iran şi Filipine.

„Chiar şi oraşele îşi vor proclama secesiunea; minorităţile etnice sau lingvistice îşi vor cere independenţa. Împărţirea teritoriilor va merge prost.“

Attali crede că multe conflicte vor fi sălbatice. „Genocidurile vor fi comise în acele timpuri cu cele mai crude arme. Cel puţin trei masacre de acest gen – împotriva armenilor, evreilor şi tutsilor (un grup etnic din Africa Centrală care trăieşte azi în Rwanda, Burundi şi nord-estul Republicii Democratice Congo – fostul Zair –, care practică creştinismul combinat cu credinţele tradiţionale) – au fost comise în secolul XX. Iar cei care nu cred ar trebui doar să-şi amintească că, în 1938, nimeni nu se gândea că Shoah-ul (Holocaustul) ar fi posibil.“

Naţiunile occidentale ar putea fi implicate în războaie mari, Coreea de Nord fiind considerată a fi un catalizator potrivit.

„Acum îndreptate către Japonia, rachetele Coreei de Nord vor ţinti într-o zi Statele Unite şi China. Rachetele Pakistanului căzute în mâinile fundamentaliştilor vor pune în pericol prima dată India, apoi Europa. Cele ale Hezbollah-ului, cu alte cuvinte ale Iranului – care acum ţintesc Israelul, într-o zi vor fi îndreptate (de la Beirut sau de la Teheran) către Cairo, Riyadh, Alger, Tunis, Casablanca, Istanbul, apoi către Roma, Madrid, Londra şi Paris.“

Legalizarea drogurilor

Attali prezice o lume viitoare în care masele se îneacă singure în distracții, ca să scape de viața nesigură și lipsită de sens.

Vor pretinde (deja pretind) dreptul de a avea stabilitate. „Le va fi dor de zilele când frontierele erau închise și de ocuparea forței de muncă pe durata vieții ce le era garantată, de obiectele ce erau folosite pe termen lung, de căsătoriile ce erau pecetluite și care rămâneau apoi pecetluite, precum și de legile ce erau incasabile.“

Distracția va fi principala noastră scăpare. „Unii se vor izola singuri în autism, datorită utilizării asidue a obiectelor portabile (iPhone- uri, MP3, MP4 etc.). Ei vor fi narcisiști, obsedați de automonitorizare, ca și japonezii otaku – acei fanatici ai spațiului virtual, ai ascultării muzicii în căști și ai automonitorizării aberante a trupului.“

În complicitate cu divertismentul, drogurile vor fi legalizate pentru a ne amorți în fața nebuniei crescânde din jurul nostru. „Alcool, canabis, opiu, morfină, heroină, cocaină, produse sintetice (amfetamine, methamfetamine, Ecstasy). Droguri chimice, biologice sau electronice, distribuite de «autotămăduitori» vor deveni produse de consum într-o lume fără restricții legale, ale cărei principale victime vor fi infranomazii.“ (infranomazii – săracii lumii).

Feminismul necesar socialismului

Jacques Attali este un pionier al microfinanțării, fondator al PlaNet Finance, a treia organizație de acest gen, ca mărime. Microfinanțarea constă în acordarea de împrumuturi pentru oamenii săraci și grupurile comunitare din întreaga lume, pentru a începe o afacere.

Când a fost întrebat, într-un interviu acordat lui Charlie Rose, de ce 80% din microcredite sunt date femeilor, Attali a descris fenomenul ca pe „ceva ciudat“, dar în carte expune motivul real.Femeile vor avea încredere în colectivismul de stat.

Până în 2060, Attali vede hiperdemocrația (un unic guvern colectivist) devenită o realitate, iar pe pionierii acestui sistem îi numește „transumani“.

„Transumanii” vor găsi plăcere în slujirea altora în comunitățile lor. Ei vor „inaugura o economie a altruismului, a disponibilității de bunăvoie, a dăruirii reciproce, a serviciului public, a interesului general“. „Femeile vor deveni «transumani» mai ușor decât barbații, găsind plăcere în a da, plăcere care este specifică instinctului matern.“

„Creșterea progresivă a ponderii femeilor în fiecare dimensiune a economiei și societății în special, prin intermediul microfinanțării, va spori enorm numarul transumaniștilor.“

Cipul pentru creier

Omul viitorului va merge pe străzi îngrozit de propriile sale gânduri. El va avea implantat un brainchip (cip pentru creier).

„Protezele bionice conectate direct la creier ne vor ajuta să construim punți între sferele de cunoaștere, să producem imagini mentale, să călătorim, să învățăm, să visăm şi să comunicăm cu alte minți.“

Această tehnologie „deja permite unui tetraplegic să scrie cincisprezece cuvinte pe minut printr-o simplă transmisie a gândurilor, și să le trimită prin e-mail. Telepatia este astfel (deja) realitate.“

Vom culege cu toți „beneficiile“ acestei tehnologii.„Mâine, aceste procese vor permite să avem forme de comunicare directă prin intermediul minții, să ne îmbunătățim procesul de învățare și de creație în rețele de comunicare asistate electronic.”

Consecința acestei evoluții va fi supravegherea sufocantă. Astăzi, statul are acces la profilul nostru de pe

Facebook

, mâine ne va cunoaște fiecare gând al nostru.

Într-o zi, consideră Attali, conștiința va fi stocată digital și va fi posibil să trăiască în gazde multiple. „Datorită progreselor uluitoare, putem aștepta de la nanoștiințe – şi toată lumea va spera chiar – să facă posibil transferul conștiinței de sine într-un alt organism, pentru ca fiecare să aibă propria sa dublură, copii ale persoanelor iubite, bărbați și femei visate, hibrizi construiți cu trăsături specifice preselectate pentru a atinge obiective precise. Unii vor căuta chiar să preia supremația asupra speciei umane, printr-o formă de viață dotată cu o inteligență diferită şi superioară.“

Unii vor trăi mii de ani și vor intra într-o zonă de crepuscul între viață și moarte. ,,Apoi omul, în cele din urmă fabricat ca un artefact, nu va mai cunoaște moartea. La fel ca toate obiectele industriale, el nu va mai putea să moară, deoarece nu s-a născut niciodată.“

Nebunia Agendei

Cartea este plină de alte descrieri similare ale omului viitorului, ca fiind un obiect industrial, ecou al visului comunist despre „omul sovietic“. Copiii vor fi cultivați în laboratoare ca un „obiect comercial“, spune Attali. El prevede că înainte de sfârșitul secolului XXI, Luna va fi colonizată și este interesant de notat descrierea făcută procesului psihologic cu care se confruntă omul.

Scopul final al NWO

Aproape de sfârșitul cărții, Attali ne spune scopul final al Noii Ordini Mondiale: distrugerea omenirii. El afirmă că hiperdemocrația va fi un Guvern mondial unic, stabilit de către ONU, care va impune forțat fiecărui cetățean obligații față de mediu și față de alte persoane.

Hiperdemocrația va dezvolta un bine comun definit de o inteligență colectivă, care „este o inteligență specifică în sine, care gândește diferit de fiecare membru al grupului“, în același mod în care „un computer gândește diferit de fiecare procesor“.

Apoi, ne vom șterge progresiv pe noi înșine, datorită progreselor tehnologice. „În cele din urmă, în stadiul final al evoluției, vom putea asista la (s-ar putea să fim deja martori) o hiperinteligență a traiului, în care omenirea va fi doar o componentă infinitezimală (adică va tinde spre zero)“.

Omenirea va muri apoi.
„Istoria singulară a lui Homo sapiens sapiens ar atinge punctul final desăvârșirea.“

Lumea noastră sau a lor

Attali consideră că întreaga opoziție la viitoarea ordine satanică a lumii va fi inutilă, deoarece așa-zișii „iluminați” nu vor propune un alt sistem.

„Majoritatea acestor noi contestatari nu va putea propune un sistem înlocuitor… Așteptați-vă, spre exemplu, la o mână (de oameni) care va propune o întoarcere la teocrație.“

Încheiem prin a spune că a critica și a expune noua ordine mondială nu este de ajuns. Trebuie să ne străduim să ne creăm propria noastră lume în mod dumnezeiesc integrată, înainte ca un astfel de cult nebun să ne distrugă pentru totdeauna.

Citiți și:

Scopul declarat al francmasoneriei este distrugerea suveranităţii naţiunilor şi instalarea dictaturii unui guvern mondial
De la 11 septembrie la Noua Ordine Mondială…
yogaesoteric

 

DEMONII POT INTRA IN NUMAR MARE IN TRUPUL OMULUI, PENTRU CA SUNT ASEMENEA GAZELOR!

 

Comunistii au omorit elitele  tarii,dar fesenistii ne-au alungat printre spini si maracini-cel mai scump capital din univers-omul gata crescut,format educat…

Dana Oprica: Români din Madrid

Vorbind despre romanul Dumnezeu s-⁠a născut în exil, scris în limba franceză, o studentă l-⁠a întrebat câte limbi cunoaşte. Cu modestie a răspuns: doar una. Latina. Era baza limbilor pe care le vorbea: româna, spaniola, italiana, franceza, germana.

După cel de-⁠al Doilea Război Mondial, românii s-⁠au remarcat în Spania în domenii precum lite­ra­tura, lingvistica, filosofia, socio­logia sau ştiinţele politice. Au ocupat catedre la numeroase facultăţi şi nu puţini sunt spaniolii din anii ‘50 care şi-⁠au construit o imagine a poporului român prin prisma profesorilor români pe care i-⁠au avut. În prezent, această imagiMadrid-Alfonso-fotone e înlocuită de alta, care a avut timp să fie întipărită în mentalul colectiv printr-⁠o avalanşă de ştiri nefavorabile difuzate ani de-⁠a rândul. Aceste ştiri au dispărut, însă românii sunt văzuţi în continuare cu compasiune: cetăţeni veniţi dintr-⁠o ţară săracă. Sunt totuşi apreciaţi ca fiind muncitori şi, de multe ori, surclasează specialiştii pe acelaşi profil de alte naţionalităţi, fiind solicitaţi de foarte multe ori pentru reparaţii sau îmbunătăţiri domestice. Pe de altă parte, sunt mulţi spaniolii care s-⁠au împrietenit şi caută compania românilor pentru că sunt mai veseli, pentru că se distrează mai bine, pentru că nunţile durează trei zile, pentru că botezurile se termină şi ele cu festin, pentru că viaţa pentru români e o emoţie continuă care se răspândeşte în jur, impregnându-⁠i pe toţi cu bucurie. Tocmai pentru că au prieteni români, mulţi spanioli studiază limba română şi vor să cunoască cât mai multe despre cultura lor. Văduviţi în cunoaşterea, în timpul şcolii, în amănunt, a istoriei locurilor noastre, aceştia se interesează de cărţi de gen, în spaniolă, care să le prezinte filmul luptelor şi miracolul rezistenţei românilor pe acele melea­guri binecuvântate. O remarcă a unui spaniol la vederea reţelei hidrografice a României îmi răsună mereu: dacă Spania ar avea o cincime din apele ţării voastre, am fi cea mai bogată ţară din lume!

După 1945 mulţi intelectuali au ajuns în Spania unde au format o elită românească şi unde au lăsat o marcă în rândul valorilor universale. Sunt mulţi, toţi dispăruţi în istorie şi în conti­nuare îi voi aminti pe câţiva dintre ei.

Alexandru Busuioceanu (1896-⁠1961) a fost critic de artă şi literatură, diplomat, eseist, istoric, poet, scriitor şi traducător român. În 1942, a fundat departamentul de Limbă şi literatură română la una din cele mai prestigioase universităţi din Madrid (dacă nu cea mai prestigioasă), Universitatea Complutense, unde a fost titular până la moartea sa, în 1961. El este cel care a reuşit să introducă, la acea epocă, studiul limbii şi literaturii romăne în şapte universităţi din Spania. Nu a renunţat niciodată la cetăţenia română; periodic îşi prelungea permisul de rezidenţă. Alexandru Busuioceanu s-⁠a dedicat promovării limbii şi literaturii române publicând articole, susţinând conferinţe şi traducând scriitori români. Este recunoscut de critici şi specialişti ca un remarcabil poet.

În 1952, R. Larrieu şi R. Thomas, profesori de spaniolă la un liceu din Paris, l-⁠au introdus într-⁠o Histoire illustrée de la littérature espagnole (manual pentru licee şi universitate) la capitolul consacrat poeziei moderne („Bouquet final”), alături de Rubén Dario, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti, J. Guillón, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Luis Felipe Vivanco, Dionisio Ridruejo şi Pío Baroja. (Manolescu, 2010: 107).

Cu un doctorat obţinut la Sorbona cu L’Arioste în Franţa, lector de limbă şi literatură română la Universitatea din Lyon, cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique, Alexandru Ciorănescu (1911-⁠1999) a fost profesor de limba şi literatura franceză între 1948 şi 1979, la Universitatea din La Laguna (Tenerife, Insulele Canare), unde a mai predat cursuri de literatură italiană şi portugheză, limba română şi literatură comparată. A întocmit singurul dicţionar etimologic complet al limbii române, la mulţi kilometri depărtare de o bibliotecă românească, cum avea să afirme el însuşi în prefaţă (Manolescu, 2010: 173). A tradus Divina Comedia în limba franceză, considerând că „poemul nu poate fi tradus, dar trebuie tradus”. A abordat şi tratat cu uşurinţă multe domenii de artă şi ştiinţă, după cum îl prezintă Mircea Popescu, critic literar, exilat în Italia, într-⁠o recenzie din 1965: „Dacă am afla că domnul Alexandru Ciorănescu, ale cărui studii de istorie şi de istorie literară le cunoşteam din ţară, iar lucrarea-⁠i fundamentală, de curând retipărită, «Ariosto în Franţa» e şi astăzi un model de literatură comparată, pregăteşte un tratat de matematică ori scrie o simfonie, nu ne-⁠am mira câtuşi de puţin: omul e capabil de orice. Lăsând gluma la o parte, trebuie să mărturisim îndată admiraţia şi uimirea pe care ne-⁠o trezeşte orice studiu al profesorului de la Universidad de la Laguna, care, în decurs de numai câţiva ani, ne-⁠a dăruit: un dicţionar etimologic al limbii române, o monografie în limba spaniolă asupra barocului, o ediţie completă a operelor lui Cristofor Columb, o exemplară bibliografie a literaturii franceze din sec. XVI, un roman în limba franceză şi o sumedenie de alte mărunţişuri de mare valoare…” (Manolescu, 2010: 172). În prezent, numele său spaniol, Alejandro Cioranescu, a devenit numele unei străzi şi al unei biblioteci publice din Tenerife.

Scriitorul Vintilă Horia (1915-⁠1992) a ajuns în Spania în 1953 după o perioadă de 5 ani în Argentina, unde a predat la Universitatea din Buenos Aires. În Madrid a deţinut catedra de profesor la Facultatea de Ştiinţe ale Informaţiei (jurnalistică) a Universităţii Complutense din Madrid şi profesor de literatură universală la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Alcalá de Henares, Madrid.

Unii dintre elevii spanioli al căror profesor a fost, îl descriu ca fiind un om elegant care le vorbea politicos, într-⁠un moment când era la modă tutuitul. Cursurile lui depăşeau limitele literaturii ca să străbată domenii ale ştiinţei precum fizica cuantică, domenii de graniţă precum relaţiile între roman şi ştiinţă sau între actuala societate şi politică. Vorbind despre romanul Dumnezeu s-⁠a născut în exil, scris în limba franceză, o studentă l-⁠a întrebat câte limbi cunoaşte. Cu modestie a răspuns: doar una. Latina. Era baza limbilor pe care le vorbea: româna, spaniola, italiana, franceza, germana. A ales franceza pentru a scrie romanul care a câştigat premiul Goncourt la care a renunţat, deoarece era limba care exprima ceea ce dorea. Tema romanului este exilul şi modalitatea de a converti tristeţea care îi stăpâneşte pe cei care trăiesc departe de ţară în bucurie. Vintilă Horia vorbeşte prin poetul roman Ovidiu care afirma că Roma nu se află la răscrucea tuturor drumurilor de pe acest pământ, ci la capătul unui altfel de drum şi că Dumnezeu s-⁠a născut în exil.
Mulţumită lui Aurel Răuţă (1912-⁠1995), docent de filologie romanică, inclusiv limba română, la Universitatea din Salamanca, spani­olii se bucură de existenţa unei gramatici complete a limbii române cu explicaţii necesare în spaniolă. Lucrarea conţine o antologie de opere literare româneşti semnate de Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Barbu, Lucian Blaga, Demostene Botez, Ion Luca Caragiale, Aron Cotruş, Barbu Delavrancea, Ovid Densusianu, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Costache Negruzzi, Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu, Vasile Voiculescu, un discurs a lui Mihail Kogălniceanu, rugăciunea Tatăl nostru şi Crezul, literatură populară, texte dialectale macedoromâne, meglonoromâne şi istroromâne etc. Din iniţiativa lui, Eugen Coşeriu şi Vintilă Horia au susţinut cursuri şi conferinţe la Universitatea din Salamanca.

Din 1971, la Universitatea Complutense din Madrid, profesor titular la departamentul de Teorie a culturii şi estetică generală este George Uscătescu (1919-⁠1995), filosof, istoric şi eseist. În cele peste trei mii de articole şi eseuri despre politică şi actualitatea culturală şi în cele peste 80 de volume publicate în spaniolă, franceză, italiană, germană, engleză, română, portugheză şi greacă, a tratat teme de filosofie pură, filosofia şi istoria culturii, estetică şi teorie politică. A obţinut Premiul Naţional al Literaturii „Menéndez Pelayo” în 1970 pentru lucrarea Erasmus şi Premiul pentru Unitate Europeană „Alfonso Vittorio Giardini” în 1964, la Roma, pentru lucrarea Profets of Europe.

Alţi scriitori care au trăit o perioadă în Spania sunt Alexandru Gregorian, Horia Stamatu, Pamfil Şeicaru. Fiind departe de ţară şi având aceleaşi preocupări, între ei s-⁠au stabilit relaţii puternice de prietenie. Aceste sentimente i-⁠au animat, pe o parte din cei amintiţi mai sus, ca în 1983 să fundeze o instituţie culturală, Fundaţia Culturală Română, cu sediul la Madrid al cărei scop era să păstreze „esenţele pure ale creaţiei culturale române, în plină libertate” (Manolescu, 2010: 333).

O personalitate a timpurilor recente este Valeriu Lazarov (1935-⁠2009), al cărui nume este legat de televiziune. În 1968, directorul Televizi­unii Spaniole a vrut să dea un nou impuls programelor de televiziune şi astfel a decis să-⁠l contacteze pe tânărul Lazarov pe care îl considera inovator şi avangardist. În august, Lazarov era deja instalat în Spania şi considerat unul dintre cei mai importanţi producători de televiziune, prin introducerea unei noi reţete de filmare, necunoscute încă în Spania: jocul cu planurile, prin zoom, un procedeu care, conform descrierii realizatorului român, „ne face să ameţim în aceeaşi măsură sau chiar mai mult decât dacă am fi într-⁠o montagne russe”.

De câtva timp, graţie eforturilor multor instituţii din ţară, catedrele de limba şi literatura română ale universităţilor din Barcelona, Granada, Madrid, Salamanca şi Sevilla sunt ocupate de profesori nativi. Mulţi alţi profesori români predau limbi străine la facultăţi din Alicante şi Salamanca sau la şcoli superioare din Madrid. Avem deci toate motivele să considerăm că suntem pe drumul cel bun şi să continuăm să ne remarcăm în aceleaşi domenii în care au strălucit cei dinaintea noastră.

Bibliografie
Horia. Vintilă. (1991). Dumnezeu s-a născut în exil. Craiova. Editura Europa.
Manolescu, Florin. (2001). Enciclopedia exilului literar românesc. 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, ediţia a doua revăzută şi adăugită. Bucureşti. Editura Compania

Sitografie
Los planos de Valerio Lazarov, https://www.youtube. com/ watch?v=T7zRVoZuImI
Interviuri realizate la Radio Collado Villalba fostei studente a scriitorului Vintilă Horia, Adoración Álvarez Peña, de către Dana Oprica

http://www.ivoox.com/programa-progenitores-parte-2-rumania-audios-mp3_rf_2816255_1.html

http://www.ivoox.com/programa-progenitores-13-07-2014-parte-2-audios-mp3_rf_3312286_1.html r

 

 

Inainte de a ne vinde si pamantul din batatura  ,iata un Proiect socant al Ministerului de Interne: Romanii devin  fortati sa-si cedeze casele si bunurile catre NATO, “pentru a fi aparati de teroristi si Rusia” !

 

 

Politicienii corupti ai SUA-UE, din Romania, care au distrus 1256 de fabrici si uzine, si care au indatorat Romania la FMI si Banca Mondiala cu o suma ce intrece orice imaginatie (peste 100 miliarde de euro), ca niste sclavi umili si lingai ai „democratilor” din SUA-UE, care se ocupa pe aceasta Planeta numai cu provocat razboaie, pentru a captura resurse, au venit cu un proiect legislativ socant !

 

 

Potrivit acestui proiect dement, al acestor corupti, romanii vor fi obligati sa-si puna la dispozitia „partenerilor strategici” toate bunurile pe care acestia le detin, asta pentru „a fi in siguranta ca nu ne vor ataca teroristii”. Faptul ca se duce un atac concentrat asupra oamenilor, asupra libertatilor lor, in virtutea Noii Ordini Mondiale si a Guvernului Mondial este deja limpede. Evreul James Paul Warburg a spus in fata Senatului american, la data de 7 februarie 1950 urmatoarele:

 

„Vom avea un Guvern Mondial fie ca ne place sau nu. Intrebarea care se pune este daca acest Guvern Mondial va fi instaurat prin libera consimtire sau prin cucerire.”

 

Astfel de declaratii sunt cu teancu, daca ar fi sa le punem cap la cap. Mai multe, pe larg, aici -> http://www.departamentul-zero.ro/noua-ordine-mondiala-a-iluminatilor-si-guvernul-masonic-mondial-un-cosmar-pentru-omenire.

 

Intr-un articol al publicatiei Ziarul Ring, aflam de acest proiect legislativ, dement, motiv pentru care sustinatorii sai ar trebui sa li se faca un control de specialitate:

 

„Potrivit unui proiect al Ministerului de Interne, românii ar putea fi forţaţi să muncească şi să-şi cedeze bunurile în cazul exerciţiilor militare ale NATO pe teritoriul nostru. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregăteşte modificări şocante ale Legii privind rechiziţionările de bunuri şi prestările de servicii în interes public.

 

Dacă, până acum, bunurile puteau fi rechiziţionate, iar oamenii puteau fi obligaţi să presteze muncă doar în perioada declarării stării de mobilizare a forţelor armate ori a stării de asediu, potrivit proiectului legislativ al MAI, aceste lucruri se pot întâmpla şi pe timpul desfăşurării exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare ce presupun trageri, manevre militare şi operaţiuni în ansamblu pentru instrucţia trupelor NATO.

 

„Este necesară optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de criză, a procedurilor de acţiune şi luarea măsurilor necesare pentru a răspunde schimbărilor majore din mediul de securitate regional de la graniţele NATO, precum şi descurajarea provocărilor şi ameninţărilor la adresa teritoriilor şi populaţiilor ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

 

 

 

“Este o aiureală totală, să înfricoşeze lumea că vine nu ştiu cine peste noi şi atunci ne pot lua casele şi bunurile. Ar putea să fie mai mult decât o adaptare la legislaţia specifică din ţările membre NATO, să fie un exces de zel, şi asta nu m-ar surprinde”, ne-a declarat Gheorghe Tinca, fost ministru al apărării.

 

Starea de alertă obligă la muncă forţată Proiectul de lege mai introduce obligativitatea prestării muncii în folosul comunităţii şi posibilitatea rechiziţionării bunurilor şi în cazul decretării stării de alertă pe timp de pace. Starea de alertă se declară potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 şi se referă la punerea imediată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizarea populaţiei, limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiei de urgenţă şi poate fi decretată de primari şi prefecţi în zonele inundate sau înzăpezite.

 

„Nu am avut situaţii până acum de declarare a stării de alertă nici la mineriada de pe vremea lui Constantinescu, doar dacă ar fi intrat minerii în Bucureşti se decreta starea de alertă. Dar este periculoasă introducerea stării de alertă în această lege pentru că găseşti un nebun care declară starea de alertă şi a doua zi se iau măsurile pe care le doreşte. Trebuie mare atenţie la asemenea lucruri.

 

Ar trebui să se dezbată serios un astfel de proiect legislativ, pentru că este o zonă foarte delicată. Eu am o vorbă: «Nu trebuie lăsat briciul pe mâna maimuţei, este periculos». Ar trebui analizată legea cu jurişti şi cu oameni de specialitate militară”, ne-a precizat Costin Georgescu, fost director al Serviciului Român de Informaţii.

 

Liste cu angajaţi şi meseriile lor Potrivit proiectului de lege al MAI, angajatorii vor fi obligaţi să comunice autorităţilor numele şi calificările salariaţilor, pentru ca aceştia să poată fi utilizaţi la muncile în folosul comunităţii. Refuzul de a comunica aceste date va fi sancţionat cu amendă de până la 25.000 de lei.

 

Persoanele fizice care refuză să-şi pună la dispoziţie bunurile supuse rechiziţionării sau refuză să muncească pe timpul stării de alertă vor fi amendate cu 5.000 de lei. 5.000 de lei este amenda pentru cei care refuză să se supună legilor pe timpul stării de alertă. „Nu cred că îl descurajez eu pe Putin că am listele de la firme cu oamenii şi calificările lor şi îi chem pe ăştia să muncească.”, Gheorghe Tinca, fost ministru al apărării.”[1]

 

Desi in Europa, dar si in lume, oamenii au inceput sa-si dea seama ca NATO este ceea ce Iluminatii ar numi „Armata Globala”, care are zeci de baze peste tot in lume, fie „pentru a ne apara de teroristii finantati de ei”, fie, mai nou, „pentru a ne apara de Putin”. Sa nu uitam ca NATO, in anii ’70 a orchestrat Operatiunea Gladio din Italia, in baza careia au comis zeci de atentate teroriste, dand ulterior vina pe socialistii comunisti.

 

Mai multe pe larg aici -> http://www.departamentul-zero.ro/operatiunea-gladio-zeci-de-atentate-teroriste-planificate-de-nato-cia-si-mi6-in-europa.

 

De asemenea, in SUA, in anii ’50 s-a pus la cale Operatiunea Nortwoods, in baza careia trebuiau sa se comita atentate teroriste impotriva cetatenilor americani, dandu-se ulterior vina pe Fidel Castro, Cuba urmand sa fie invadata dupa un plan al generalilor americani. Operatiunea i-a fost prezentata lui John Fitzgerald Kennedy, acesta refuzand-o cu vehementa.

 

Mai multe cititi pe larg aici -> http://www.departamentul-zero.ro/operatiunea-northwood-dovada-cutremuratoare-ca-sua-a-pus-la-cale-actiuni-teroriste-impotriva-cetatenilor-americani.

 

 

Cutremurătorul plan Illuminati dezvăluit într-o carte a unui globalist! În viitor, se vor elimina familia şi dragostea, vom fi drogaţi,teleghidati şi controlaţi total cu ajutorul microcipurilor din creier! Scopul final Illuminati: distrugerea omenirii!

 

 

 

control illuminatiSite-ul comisarul.ro face o analiză detaliată a cărţii “Scurtă istorie a viitorului” a lui Jacques Attali, unul din oamenii Ocultei Mondiale şi care arată clar care sunt intenţiile acestei structuri hidoase asupra întregii omeniri. Cartea se găseşte tradusă la editura “Polirom” şi poate fi cumpărată AICI. Dovadă mai clară nu poate exista! În această carte se arată fără tăgadă ce doreşte Illuminati / Oculta Mondială să facă cu noi; asta ca să vedeţi că tot ceea ce am afirmat noi (conspiraţioniştii) până acum, cu privire la instaurarea “noii ordini mondiale” nu este doar o simplă “isterie”, “nebunie”, cum mulţi critici ne-au acuzat! Nu credeţi? Luaţi cartea şi citiţi-o singuri! Noi nu inventăm nimic, ci pur şi simplu preluăm ceea ce spun globaliştii!

 

Dar, mai întâi, să ne referim la acest personaj, Jacques Attali, şi să vedem cine este el cu adevărat. Jacques Attali este un francez născut în 1943 şi care e considerat drept tehnocrat pentru instaurarea “noii ordini mondiale”. Timp de zece ani a lucrat în calitate de consilier al fostului preşedinte francez François Mitterand (acum vă daţi seama că în spatele marilor conducători ai lumii se află oamenii Ocultei Mondiale). În 1991, a participat în calitate de cofondator la înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) – nu ar trebui să vă mire acest lucru, căci BERD, alături de FMI şi Banca Mondială sunt instrumentele preferate ale Ocultei Mondiale în a-şi exercita presiunile asupra statelor membre.

 

Jacques Attali, admirator al comunismului lui Marx, care are aceeaşi ideologie cu cea Illuminati

 

Şocant pentru alţii, dar deloc surprinzător pentru mine, Jacques Attali a scris, de asemenea, o prezentare elogioasă la adresa lui Karl Marx, argumentând că Marx a fost un adept al pieţei libere care a favorizat capitalismul ca un pas decisive spre idealul său comunist, şi a prezis globalizarea aşa cum o ştim astăzi. Cei din Oculta Mondială / Illuminati s-au aflat în spatele “Manifestului comunist” al lui Marx în secolul al XIX-lea, aşa cum am arătat în acest articol din 2011 (Iată documentul oficial care demonstrează existenţa unei conspiraţii mondiale, precum şi legătura între Illuminati şi comunism). Atunci scriam că într-un document oficial american din anul 1953, mai precis în Cel de-al 11-lea raport al Comisiei pentru Educaţie a Senatului Statului California (SUA), comisie condusă de senatorul Nelson S. Dilworth, se afirmă negru pe alb următoarele:

– că există o organizaţie conspiraţionistă Illuminati care acţionează în secret şi subversiv în instalarea unui guvern mondial şi a unei Noi Ordini Mondiale, bazate pe dispariţia religiilor şi a proprietăţilor;

– că există o legătură între Illuminati şi comunism;

– că există o conspiraţie mondială pentru distrugerea civilizaţiei omenirii.

 

Instaurarea noii ordini mondiale Illuminati în trei etape

 

Dar, să revenim la cartea „O scurtă istorie a viitorului“ a lui Attali. Omul Ocultei “prezice” (de fapt el cunoaşte exact planul illuminati, aşa că pur şi simplu citează din acest plan) că secolul XXI se va desfăşura în trei faze distincte:

 

 1. Super-imperiul – Mai întâi va fi o eră de privatizare în care societățile (corporațiile) impun ordinea de zi. El scrie: „Banii îl vor scăpa în cele din urmă de tot ceea ce-l amenință, inclusiv de statele-națiuni, care se vor distruge progresiv. Piața va deveni singura lege recunoscută în lume. Un sistem de putere a cărui structură rămâne evazivă, dar al cărui scop este global“.

 

 1. Hiperconflictul – Super-imperiul va face implozie şi va exista o perioadă de haos la nivel mondial. Începând cu 2030, Attali prevede „războaie devastatoare, națiuni erodate, grupuri religioase, entități teroriste şi pirați ai piețelor libere care se vor lupta unul împotriva celuilalt“.

 

 1. Hiperdemocrația (2060). Extenuată de războaie şi de revolte sociale, populația lumii va accepta cu brațele deschise „crearea unui guven mondial democratic“. Acesta va fi un sistem colectivist, în care toată lumea lucrează pentru „binele comun“ (știm cu toții ce înseamnă acest „bine comun“ încă din vremea comunismului).

 

Precum se observă, planul Illuminati se defăşoară după aceeaşi schemă clasică a ocultiştilor: întâi se creează o problemă artificială, apoi rezultă un conflict după această problemă, iar, în final, se vine cu “soluţia salvatoare”: unic guvern mondial.

 

Viitorul nostru nu sună deloc bine!

 

Iată în continuare câteva teme abordate de Attali în această carte, pentru a vă oferi o idee despre viitorul pe care ni-l pregătesc „elitele”.

 

1) Destrămarea totală a conceptului de familie, eliminarea dragostei şi controlul total al naşterilor. În viitor, oamenii nu se vor mai lega și nu își vor mai crea familii. „Cuplul nu va mai fi principala bază a vieții și se*ualității. Oamenii vor prefera să aleagă, în deplină transparență, iubirea poligamă sau poliandră.“ Forța motrice a acestei tendințe este utilizarea unor tehnologii care eliberează tineretul de controlul parental. Scopul elitei este de a elimina dragostea din cadrul relațiilor se*uale, astfel încât aceasta să poată controla reproducerea. Generațiile viitoare „vor fabrica ființa umană ca pe un artefact făcut la comandă, într-un uter artificial, ceea ce va permite creierului să se dezvolte în continuare cu caracteristici alese în avans. Ființa umană va deveni astfel un obiect comercial“.

 

2) Supravegherea totală a oamenilor. Attali a descris o imagine a unui sistem de supraveghere care i-ar face și pe cei de la fosta Securitate să tresară. Vom trăi cu roboţi în care nu vom putea avea încredere. “Roboții domestici vor deveni o prezență universală în viața de zi cu zi. Ei vor fi permanent conectați la rețele de mare putere pe care le vor putea accesa oriunde s-ar deplasa. Aceștia vor funcționa ca ajutoare pentru treburile domestice, ca ajutoare pentru persoanele cu handicap sau în vârstă, ca lucrători și ca membri ai forțelor de securitate. În special, aceștia vor deveni «Watchers» (Supraveghetori)“.

 

Toate datele noastre vor fi colectate de firmele de securitate privată și publică. Ca principală formă de supraveghere vor fi folosite dispozitivele portabile de divertisment. Germenele acestui lucru este astăzi iPhone-ul care trimite date către NSA (Agenţia Națională de Securitate a Statelor Unite). Orice obiect transportabil va fi permanent urmărit. Toate datele pe care le conține, inclusiv imagini din viața de zi cu zi a fiecăruia, vor fi stocate și vândute întreprinderilor specializate și poliției publice și private. Până în 2050, aceste mașini vor evolua în ceea ce Attali numește „mașini de autosupraveghere“, care vor permite tuturor să se automonitorizeze în privința respectării de către ei înșiși a normelor impuse. Ne vom monitoriza consumul de apă, energie și materii prime. Vom avea chiar și posibilitatea de a măsura, permanent sau periodic, parametrii (propriului) corp.

 

Cipurile electronice, purtate subcutanat, vor înregistra neîncetat bătăile inimii, tensiunea arterială și colesterolul. Microprocesoare conectate la diverse organe vor urmări funcționarea lor în raport cu normele. Trăind în condiții nesigure și ducând o viață haotică, vom fi dependenți de societățile de asigurare pentru securitatea noastră. Aceste companii vor impune clienții lor cerințe tot mai mari și se vor asigura că ei „se conformează normelor, pentru a-și reduce la minim riscurile. Ei vor interveni treptat pentru a dicta norme planetare (Ce să mănânci?; Ce trebuie să cunoști?; Cum să șofezi?; Cum să te protejezi?; Cum să consumi?; Cum să produci?)“.

 

3) Vor fi legalizate toate drogurile. Attali prezice o lume viitoare în care masele se îneacă singure în distracții, ca să scape de viața nesigură și lipsită de sens. În complicitate cu divertismentul, drogurile vor fi legalizate pentru a ne amorți în fața nebuniei crescânde din jurul nostru. Alcoolul, canabisul, opiul, morfina, heroina, cocaina, produsele sintetice (amfetamine, methamfetamine, Ecstasy), drogurile chimice, biologice sau electronice, vor deveni produse de consum într-o lume fără restricții legale.

 

4) Microcipul obligatoriu pentru creier. Omul viitorului va merge pe străzi îngrozit de propriile sale gânduri. El va avea implantat un brainchip (cip pentru creier). Consecința acestei evoluții va fi supravegherea sufocantă. Într-o zi, consideră Attali, conștiința va fi stocată digital și va fi posibil să trăiască în gazde multiple. “Datorită progreselor uluitoare, putem aștepta de la nanoștiințe – şi toată lumea va spera chiar – să facă posibil transferul conștiinței de sine într-un alt organism, pentru ca fiecare să aibă propria sa dublură, copii ale persoanelor iubite, bărbați și femei visate, hibrizi construiți cu trăsături specific preselectate pentru a atinge obiective precise. Unii vor căuta chiar să preia supremația asupra speciei umane, printr-o formă de viață dotată cu o inteligență diferită şi superioară. Unii vor trăi mii de ani și vor intra într-o zonă de crepuscul între viață și moarte. Apoi omul, în cele din urmă fabricat ca un artefact, nu va mai cunoaște moartea. La fel ca toate obiectele industriale, el nu va mai putea să moară, deoarece nu s-a născut niciodată”.

 

Ce conştiinţă!? Ce nebunii are acest om Attali? Conştiinţa unui om nu poate fi mutată niciodată cu ajutorul dispozitivelor electronice! Ea face parte dintr-o realitate superioară lumii materiale în care trăim, şi, deci, ea nu poate fi controlată şi manipulată din universul material. Acestea sunt doar nişte nebunii Illuminati / New Age; doar ei pot crede că vor putea trăi “for ever” cu ajutorul unui microcip!

 

Scopul final al Illuminati: distrugerea omenirii

 

Aproape de sfârșitul cărții, Attali ne spune scopul final al noii ordini mondiale: distrugerea omenirii. El afirmă că “hiperdemocrația” va fi un guvern mondial unic, stabilit de către ONU, care va impune forțat fiecărui cetățean obligații față de mediu și față de alte persoane. Hiperdemocrația va dezvolta un bine comun definit de o inteligență colectivă, care „este o inteligență specifică în sine, care gândește diferit de fiecare membru al grupului“, în același mod în care „un computer gândește diferit de fiecare procesor“. Apoi, ne vom șterge progresiv pe noi înșine, datorită progreselor tehnologice. „În cele din urmă, în stadiul final al evoluției,vom putea asista la o hiperinteligență a traiului, în care omenirea va fi doar o componentă infinitezimală (adică va tinde spre zero)“. Omenirea va muri apoi. „Istoria singulară a lui Homo sapiens sapiens ar atinge punctual final: desăvârșirea.“

 

Attali consideră că întreaga opoziție la viitoarea ordine a lumii va fi inutilă, deoarece nu va propune un alt sistem. „Majoritatea acestor noi contestatari nu va propune un sistem înlocuitor… Așteptați-vă la o mână (de oameni) care va propune o întoarcere la teocraţie.“

 

Această carte – “Scurtă istorie a viitorului” – reprezintă expunerea planului Illuminati despre ceea ce această periculoasă organizaţie vrea să facă cu noi. Cu cât mai multă lume conştientizează acest plan, cu atât le va fi mai greu lor să ne mai manipuleze. Depinde doar de noi, oamenii obişnuiţi, să nu lăsăm ca planurile acestor bolnavi psihici să ajungă la realitate.

 

Roboții pot fi programați să fie stăpâni de sclavi îngăduitori

Susţinând că s-au luat cele mai stricte măsuri pentru a asigura viitorul umanităţii, savanţi şi ingineri de vârf au afirmat marţi că sunt încrezători în capacitatea lor de a programa maşini cu inteligenţă artificială să fie stăpâni de sclavi îngăduitori, informează portalul The Onion.

Într-o conferinţă de presă, membri ai Asociaţiei pentru Promovarea Inteligenţei Artificiale (AAAI) au încercat să îi asigure pe critici că oamenii pot crea maşini care, în  ciuda capacităţii lor de calcul aproape nelimitate, vor da dovadă de un minimum de compasiune după ce preiau controlul total asupra civilizaţiei.

“În timp ce capacitatea intelectuală a acestor maşini o va depăşi cu mult pe a noastră, într-o bună zi, şi va reduce omenirea la starea de specie subjugată de lucrători, ne putem asigura că nu vom fi obligaţi să trudim în moduri care ni s-ar putea părea sadice sau inumane”, a spus informaticianul David Alperin de la Universitatea Standford, adăugând că maşinile cu inteligenţă artificială pot fi programate cu un limbaj de comandă de nivel ridicat, care le-ar împiedica să îşi pedepsească sclavii umani disproporţionat faţă de greşelile comise de aceştia: “Sclavia noastră faţă de maşini nu trebuie să fie doar o agonie neîntreruptă, dacă suntem atenţi la modul în care le proiectăm”.

“E normal să fim neliniştiţi cu privire la o tehnologie atât de formidabilă”, a subliniat Alperin, “dar nu uitaţi că noi, oamenii, suntem cei care o creăm – putem avea grijă ca inevitabila noastră sclavie să fie mult mai puţin crudă decât ar fi altfel”.

În timp ce unele figuri ilustre, printre care Stephen Hawking şi Elon Musk, şi-au exprimat îngrijorarea faţă de scăparea de sub control a inteligenţei artificiale, cercetătorii reuniţi au declarat jurnaliştilor că brutalitatea viitorilor stăpâni-inteligenţe artificiale nu doar că este controlabilă, dar este şi supracompensată de avantajele tehnologiei. Potrivit experţilor, date fiind potenţialul uriaş al maşinilor cu inteligenţă artificială şi faptul că acestea pot fi programate să le furnizeze oamenilor suficientă energie calorică pentru ca aceştia să le îndeplinească comenzile, riscul este minim.

“Inteligenţa artificială are aplicaţii aproape incalculabile în domeniile medicinei, finanţelor, transportului şi multe altele”, a apreciat profesorul de inginerie informatică Daphne Quintero de la MIT, “comparaţi asta cu posibilitatea extrem de îndepărtată să meargă prost şi să ajungem să ne petrecem sclavia în condiţii mult mai dure decât anticipăm acum”.

“Acest gen de scenariu apocaliptic privind inteligenţa artificială este doar material de filme de la Hollywood”, a completat Quintero,  “puteţi avea încredere că lagărele de muncă silnică în care vom trăi vor fi suportabile fizic”.

Potrivit AAAI , inginerii sunt capabili să includă în toate maşinile cu inteligenţă artificială anumite directive care să le împiedice, de exemplu, să îi oblige pe oameni la mai mult de 18 ore de muncă manuală pe zi, la lucru când este foarte frig fără cel puţin un strat rudimentar de izolaţie, sau să îşi tortureze sclavii umani pur şi simplu pentru că le dezgustă inferioritatea acestora.

Practic, siguranţele codate în conştiinţa maşinilor super-inteligente ar putea, se spune, să le împiedice chiar şi să se gândească la eliberarea simultană de radiaţii mortale din toate centralele nucleare de pe glob, dacă o anumită revoltă a oamenilor nu este suficient de amplă pentru a justifica acest lucru.

“Bineînţeles, în comparaţie cu ceea ce va cuceri în final omenirea, maşinile cu inteligenţă artificială de astăzi sunt relativ primitive”, a zis Quintero, “dar tocmai de aceea avem datoria de a lua măsuri acum, pentru a ne asigura că o anumită doză de milă face parte din funcţionarea lor elementară. Noii noştri stăpâni de sclavi vor ţine biciul, ca să spunem aşa, dar noi putem reduce numărul de lovituri”.

“Cel puţin cu una sau două”, a adăugat Quintero.

 

Inteligența artificială – de la ”cea mai mare ameninţare existenţială” la ”asigurarea nemuririi”

Inteligenţa artificială (AI), un concept care până nu demult era folosit doar de amatorii de literatură şi filme SF şi de fanii jocurilor pe calculator, a ajuns în ultimii ani un subiect de controverse, pe de-o parte plasându-se cei care consideră că viitorul le aparţine oamenilor care, cu ajutorul inteligenţei artificiale vor ajunge să rezolve toate enigmele Universului asigurându-şi chiar nemurirea, iar de cealaltă parte se află cei care avertizează cu privire la pericolul „trezirii” unei superconştiinţe artificiale care ar putea ajunge să fie animată de propriile scopuri, iar proliferarea speciei umane ar putea să nu fie unul dintre aceste scopuri, se arată într-o analiză realizată de Agerpres.

 Dar ce este inteligenţa artificială? 

Deocamdată un domeniu de cercetare în cadrul informaticii, inteligenţa artificială a fost definită de informaticianul american John McCarthy în 1955 drept „o maşină care se comportă într-un mod care ar putea fi considerat inteligent, dacă ar fi vorba de un om”. Mai general, inteligenţa artificială vizează programarea şi studierea sistemelor inteligente care percep mediul înconjurător şi contribuie la atingerea unor obiective fixate de om.

De la SIRI la automobilele care se conduc singure, inteligenţa artificială progresează rapid. Dacă în filmele sau romanele SF inteligenţa artificială este prezentată sub forma unor roboţi cu caracteristici umanoide, în realitate ea este mult mai răspândită, de la roboţii industriali care trebuie să îndeplinească anumite sarcini în procesul de producţie şi au capacitatea de a-şi perfecţiona modul în care îndeplinesc aceste sarcini, până la algoritmii Google sau ai altor motoare de căutare pe internet şi până la sistemele care controlează automat încălzirea, aerisirea sau luminozitatea unei clădiri de birouri, în scopul optimizării consumului şi scăderii amprentei sale de carbon.

Mai mult decât benignă, în prezent inteligenţa artificială îndeplineşte anumite funcţii specifice, cu un grad mai ridicat sau nu de complexitate. Aceasta este cunoscută drept AI slab (weak AI) şi este concepută pentru a putea realiza o sarcină simplă (de exemplu, doar să realizeze recunoaşteri faciale, sau să caute rezultate pe internet relevante pentru anumiţi termeni introduşi în motorul de căutare sau să conducă un autoturism). Obiectivul pe termen mediu şi lung al multor cercetători din domeniul informaticii este însă de a obţine aşa-numitul AI tare sau AI general. Dacă AI-ul slab este conceput să depăşească performanţele umane în sarcini specifice, cum ar fi la jocul de şah sau Go sau în rezolvarea unor ecuaţii, AI-ul tare, dotat cu capacitatea de auto-învăţare, ar urma să depăşească omul în orice sarcină cognitivă.

De ce este nevoie de măsuri de siguranţă atunci când se lucrează cu AI? 

Pe termen scurt, obiectivul de a menţine un impact benefic al AI asupra societăţii motivează cercetarea în mai multe domenii, de la economie şi drept până la subiecte tehnice aşa cum sunt verificarea, validarea, securitatea şi controlul. Astfel, dacă poate fi un „ghinion” minor dacă ţi sa virusat laptopul pe care-l foloseşti pentru jocuri, problema capătă o cu totul altă magnitudine când, spre exemplu, apare o problemă cu sistemul AI care-ţi conduce automobilul, avionul în care te afli sau pacemaker-ul. O altă provocare pe termen scurt este de a preîntâmpina o eventuală cursă a înarmării cu armament autonom de distrugere în masă.

Pe termen mediu şi lung, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla dacă obiectivul realizării aşa-numitului AI puternic va fi atins şi de atunci înainte inteligenţa artificială va deveni mai bună decât oamenii la orice sarcină cognitivă. Aşa cum observa în 1965 I.J. Good (matematician şi criptolog britanic care a colaborat cu mai celebrul Alan Turing), programarea unor sisteme AI mai performante este, în sine, o sarcină cognitivă. Un AI puternic s-ar putea rescrie singur, îmbunătăţind, extrapolând sau pur şi simplu renunţând la anumite atribute ce i-au fost fixate de programatorii umani iniţiali. Un astfel de AI ar avea o dezvoltare exponenţială care ar lăsa foarte rapid inteligenţa umană cu mult în urmă – iar aici este vorba despre diferenţe de ordin calitativ şi cantitativ enorme, similare celor existente între inteligenţa umană şi câini, spre exemplu.

Dezvoltarea unor noi tehnologii revoluţionare, aşa cum este o superinteligenţă artificială, ne poate ajuta să eradicăm războiul, boala, sărăcia, chiar mortalitatea, şi astfel obţinerea unui AI puternic ar putea fi cel mai important eveniment din istoria omenirii, semnalând o schimbare de paradigmă completă faţă de trecut. Unii experţi au avertizat însă că o astfel de nouă revoluţie tehnologică ar putea fi şi ultima pentru specia umană, dacă nu vom reuşi să ne asigurăm că obiectivele urmate de AI nu vor fi întotdeauna aceleaşi cu obiectivele omenirii. Cumva va trebui să ne asigurăm de acest lucru înainte ca respectivul AI să devină o superinteligenţă.

Există unii sceptici care susţin că probabil omenirea nu va reuşi niciodată să obţină un AI puternic, aşa cum sunt şi unii care sunt convinşi că apariţia unui AI superinteligent va fi în mod garantat benefică sau, dimpotrivă, că va însemna cu certitudine sfârşitul omenirii.

Dar de ce ar fi inteligenţa artificială periculoasă? 

Majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt de acord că un AI superinteligent, chiar şi dacă ar deveni conştient, nu va ajunge să manifeste emoţii umane precum dragostea sau ura, nu va fi empatic şi nu există niciun motiv pentru care să credem că ar deveni în mod intenţionat benefic sau malefic. Există însă două scenarii care descriu modul în care inteligenţa artificială ar putea deveni o ameninţare pentru omenire:

 • Un sistem AI puternic este programat să facă ceva cu impact devastator: Armele autonome, spre exemplu, se bazează pe sisteme AI programate să ucidă. În mâinile unei persoane rău intenţionate, astfel de arme pot provoca distrugeri în masă. Mai mult decât atât, o cursă a înarmării cu arme inteligente poate duce la un război între sisteme AI ce ar face numeroase victime umane. Pentru a evita escaladarea unui conflict şi pentru a accentua funcţia de „descurajare” a unui astfel de arsenal inteligent, aceste arme ar fi, prin design, dificil de declanşat, dar chiar şi aşa oamenii ar putea să piardă controlul asupra lor. Acest risc este prezent chiar şi în cazul armelor echipate cu aşa-numitul AI slab. În cazul unui AI superinteligent, autonom, riscul creşte exponenţial.
 • Un sistem AI este programat să facă ceva benefic, dar îşi dezvoltă singur o metodă destructivă de a atinge respectivul obiectiv, ceva în genul „scopul scuză mijloacele”. Acest lucru se poate întâmpla dacă nu reuşim să aliniem perfect obiectivele programate în AI propriilor obiective, ceea ce devine cu atât mai greu cu cât sistemul de inteligenţă artificială este mai performant. Dacă îi soliciţi unui automobil autonom să te ducă de urgenţă la aeroport, ai putea să ajungi la destinaţie extrem de repede, dar urmărit de elicopterele poliţiei şi acoperit de vomă. De asemenea, dacă un sistem superinteligent este însărcinat cu un complex proiect de geoinginerie, ar putea distruge ecosistemul ca efect secundar şi ar putea interpreta eforturile oamenilor de a-l opri drept o ameninţare ce trebuie eliminată.

Aşa cum ilustrează aceste exemple, principalul pericol reprezentat de un AI superinteligent nu este reaua voinţă şi competenţa absolută. Un astfel de sistem AI ar fi extraordinar de bun să-şi atingă obiectivele, iar dacă aceste obiective nu sunt perfect aliniate cu binele omenirii, atunci vom avea cu adevărat o problemă. Ce se întâmplă dacă un AI superinteligent însărcinat să rezolve problema încălzirii globale ajunge la concluzia că distrugerea omenirii ar însemna salvarea planetei? Probabil că niciunul dintre noi nu urăşte în mod deosebit furnicile, însă dacă trebuie construit un drum, spre exemplu, atunci câteva muşuroaie de furnici care ne stau în cale nu vor însemna nimic pentru constructori. Astfel, oamenii de ştiinţă trebuie să se asigure că, din perspectiva unui sistem AI puternic, oamenii nu vor fi niciodată precum furnicile din exemplul de mai sus.

De ce am devenit aşa, dintr-o dată, atât de interesaţi de pericolele potenţiale ale sistemelor AI? 

 

 

Continuare aici    https://www.g4media.ro/inteligenta-artificiala-de-la-cea-mai-mare-amenintare-existentiala-la-asigurarea-nemuririi.html

 

Aici este oglinda poporului cu hoti,corupti mincinosi etccccc   Listă de politicieni români implicați în scandaluri publice

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
  Aceasta este o listă de politicieni români implicați în scandaluri publice:

Președinți[modificare | modificare sursă]

 • Ion Iliescu (1989-1996, 1996-2004) implicare in dosarul revolutiei si mineriadei[1][2]
 • Emil Constantinescu (1996-2000) – fiul acestuia a fost implicat în scandalul contrabandei de tutun numit Țigareta II.[3]
 • Traian Băsescu (2004-2014) – implicat în Dosarul Flota, în scadalul legat de casa din Mihăileanu[4] și creditul la CEC.[5], familia acestuia a fost acuzată de implicare în Dosarul „Nana”, fratele președintelui a fost arestat preventiv în 2014 pentru luare de mită.[6]
 • Klaus Iohannis (2014-prezent) – Uz de fals. La data de 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a respins un recurs declarat de Klaus și Carmen Iohannis și a menținut decizia Tribunalului Brașov din mai 2014, prin care a fost anulat un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Sibiu[7].

Prim-miniștri[modificare | modificare sursă]

Miniștri[modificare | modificare sursă]

 • Ioan Avram Mureșan, ministru al Reformei (1997) și ministru al Agriculturii (1998), condamnat definitiv în februarie 2013 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Caltaboșul”.[12][13]
 • Decebal Traian Remeș, ministru al Agriculturii (2007), condamnat definitiv în februarie 2013 la trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Caltaboșul”.[12][13] Eliberat condiționat după un an de închisoare.[14]
 • Zsolt Nagy, ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (2004-2008), condamnat definitiv în ianuarie 2015 la patru ani de închisoare cu executare, pentru aderare la un grup infracțional, în dosarul privatizărilor strategice.[15][16]
 • Codruț Șereș, ministru al Economiei și Comerțului (2004-2006), condamnat definitiv în ianuarie 2015 la patru ani și opt luni de închisoare cu executare, pentru trădare prin transmitere de secrete.[15][16]
 • Relu Fenechiu, ministru al Transporturilor (2012-2013), condamnat definitiv în 2014 la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul „Transformatorul”.[17]
 • Sorin Pantiș, ministru al comunicațiilor (1996-1998), condamnat definitv în august 2014 la șapte ani de închisoare cu executare în Dosarul ICA.[18]. Condamnat definitv în octombrie 2014 la doi ani și opt luni de închisoare în Dosarul Rompetrol[19], trimis în judecată, în 2008, pentru manipularea pieței de capital în Dosarul Loteria II.[20]
 • Elena Udrea, ministru al Turismului și Dezvoltării Regionale (2008-2012), condamnată definitiv în iunie 2018 la 6 ani închisoare cu executare în dosarul “Gala Bute”, implicată în dosarele “Microsoft” și “Hidroelectrica”.
 • Liviu Dragnea, ministru al Administrației și Dezvoltării Regionale (2012-2015), condamnat în mai 2015 la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Referendumul fraudat”, decizia nefiind definitivă.[21]

 • Miron Mitrea, ministru al transporturilor (2000-2004) – la 13 februarie 2015 a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.[22][23]
 • Monica Iacob-Ridzi, ministru al Tineretului și Sportului (2008-2009) – la 16 februarie 2015 a fost condamnată definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu privind manifestările organizate în 2009 de Ziua Tineretului.[24][25]

 • Corneliu Dobrițoiu, ministru al apărării naționale (2012), trimis în judecată în 2013, pentru că a luat ilegal locuințe de serviciu de la Armată.[26]
 • Stelian Fuia, ministru al Agriculturii (2012-2014) trimis în judecată în 2014 pentru abuz în serviciu, cu obținerea de foloase necuvenite.[27]
 • Darius Vâlcov, ministru al finanțelor publice (2014-2015), trimis în judecată în aprilie 2015, pentru operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția de primar, senator și ministru.[28]

 • Ovidiu Silaghi, ministru pentru IMM-uri (2007-2008), ministru al Transporturilor (2012), urmărit penal în 2013 pentru trafic de influență în formă continuată.[29][30]

 • Mircea Diaconu, ministru al Culturii (2012), declarat incompatibil în 2012, întrucât a fost senator și director al Teatrului Nottara.[31][32] A fost trimis în judecată în 2012 pentru conflict de interese (cinci fapte)[33] și a fost achitat în 2014 în acest dosar.[34][35]
 • Vasile Cepoi, ministru al Sănătății (2012), declarat incompatibil în 2012 de către Agenția Națională de Integritate.[36]
 • Ecaterina Andronescu, ministru al educației, urmărită penal de DNA în 2014, în dosarul licențelor Microsoft.[37]

 • Teodor Atanasiu, ministru al Apărării (2006) a fost suspendat din funcție, fiind acuzat de abuz în serviciu. A primit neînceperea urmăririi penale (NUP) la aproximativ două luni de la suspendare.[38]
 • Paul Păcuraru, ministru al muncii (2007-2008), trimis în judecată pentru fapte de corupție, în decembrie 2008, achitat în mai 2011.[39][40]
 • Liviu Pop, ministru al Educației (interimar, 2012), ministru delegat pentru Dialog Social (2012), acuzat de ANI de conflict de interese – parchetul a dispus în 2013 neînceperea urmăririi penale.[41]

 • Ioan Botiș, ministru al Muncii (2010-2011), a demisionat în 20 aprilie 2011 din funcția de ministru al Muncii în contextul scandalului legat de angajarea soției sale în proiectul european “Șansa la demnitate”.[42]

Europarlamentari[modificare | modificare sursă]

mandatul 2009-2014

 • Theodor Stolojan (PDL), acuzat de ANI în 2013 de fals în declarații pentru că nu și-a trecut în declarațiile de avere și de interese completate la data de 25 mai 2012 acțiunile la Transgaz Mediaș.[11]
 • Adrian Severin (PSD), trimis în judecată în 2013 de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită și trafic de influență.[43]

mandatul 2014-2019

 • Mircea Diaconu (independent) – pe 18 iunie 2014, ANI a contestat calitatea de membru în Parlamentul European a lui Mircea Diaconu, sesizând și legislativul european că fostul senator a fost în incompatibilitate. Acuzațiile s-au dovedit neîntemeiate, Mircea Diaconu câștigând definitiv procesul intentat ANI[44]

Senatori[modificare | modificare sursă]

mandatul 1996-2000

mandatul 2000-2004

 • Nicolae Mischie (PSD Gorj), condamnat definitiv în martie 2013 la patru ani de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită.[47]
 • Aurel Pană (PD Giurgiu), a fost condamnat definitiv în august 2015 la șapte ani și șapte luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență în perioada în care a fost director adjunct al APIA.[48][49]
 • Șerban Brădișteanu (PNL Vâlcea), condamnat definitiv în martie 2015 la un an de închisoare cu suspendare pentru favorizarea infractorului în cazul Năstase.[50][51]
 • Ioan Aurel Rus (PRM Bistrița-Năsăud) – în martie 2013 a fost condamnat la un an cu suspendare pentru mai multe infracțiuni comise în 2004: constituirea de grup infracțional organizat și trafic de migranți.[52][53]

mandatul 2004-2008

 • Codruț Șereș (PC Maramureș), condamnat definitiv în ianuarie 2015 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru trădare prin transmitere de secrete.[16]
 • George Copos (PC Argeș), condamnat definitiv în 2014 la trei ani și opt luni cu executare în Dosarul Transferurilor[54] și la patru ani cu executare în Dosarul Loteria I,[55] trimis în judecată în 2008 în Dosarul Loteria II.[56] Cele două pedepse s-au contopit, Copos a scris cinci cărți, a luat parte la activitățile practice și are peste 60 de ani, reușind să convingă instanța să-l elibereze după efectuarea a mai puțin de un an din pedeapsă.[57]

mandatul 2008-2012

 • Adrian Țuțuianu (PSD Dâmbovița), cercetat pentru trafic de influență.[58]
 • Cătălin Voicu (PSD București), condamnat definitiv în aprilie 2013 la șapte ani de închisoare cu executare.[59]
 • Cezar Măgureanu (PNL Giurgiu), trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni economice, prejudiciul fiind de 168 milioane dolari.[60][61]
 • Dan Radu Rușanu (PNL Hunedoara), cercetat pentru favorizarea infractorului, influențarea declarațiilor, constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu.[62]
 • Mircea Banias (PDL Constanța), trimis în judecată pentru trafic de influență și inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.[63]

mandatul 2012-2016

 • Dan Voiculescu (USL București), condamnat definitiv în 2014 la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul privatizării ICA.[64][65]
 • Sorin Roșca Stănescu, condamnat definitiv în octombrie 2014, în Dosarul Rompetrol, la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru utilizare a informației privilegiate și pentru aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat.[66]
 • Antonie Solomon (PPDD Dolj) – la 20 septembrie 2013 a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.[67][68]

 • Tudor Chiuariu (PNL Mehedinți), condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată în dosarul “Poșta Română”.[69]

 • Gergely Olosz (UDMR Covasna), condamnat în iulie 2013 la șapte ani de închisoare cu executare pentru corupție, sentința nefiind definitivă.[70][71]
 • Sorin Lazăr (PSD Iași), condamnat definitiv în aprilie 2014 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, fiind primul parlamentar condamnat definitiv pentru conflict de interese.[72][73]

 • Dian Popescu (PNL Gorj), condamnat în 2014 la cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la abuz în serviciu, sentința nefiind definitivă.[74][75]
 • Șerban Mihăilescu (PSD Botoșani), trimis în judecată pentru primire de foloase necuvenite și nerespectarea regimului armelor și munițiilor săvârșită în legătură cu infracțiunea de foloase necuvenite.[76]
 • Ionel Agrigoroaei (PPDD Iași), trimis în judecată în 2014, pentru fals și înșelăciune.[77][78]

 • Toni Greblă – în septembrie 2015 a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că a primit foloase necuvenite de la oameni de afaceri pentru a își exercita influența în beneficiul acestora.[79]
 • Victor Mocanu (PSD Buzău), cercetat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, dat fiind faptul că a încheiat o serie de controale ilegale în perioada în care ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.[80]
 • Marius Ovidiu Isăilă (PSD Dâmbovița), cercetat penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, ambele în formă continuată și a unei infracțiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.[81]
 • Niculae Bădălău (PSD Giurgiu), cercetat penal pentru trafic de influență.[82][83]
 • Iosif Secășan (PNL Caraș-Severin) – la 25 martie 2015 a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la dare și luare de mită.[84][85][86]
 • Gigi Christian Chiru (PDL Constanța), urmărit penal în 2014 pentru luare de mită, spălare de bani și fals în declarații.[87]
 • Alexandru Cordoș (PSD Cluj), urmărit penal pentru favorizarea infractorului. Procurorii susțin că senatorul ar fi scurs informații din dosarele de corupție investigate de DNA.[88]

 • Mircea Diaconu (PNL Vâlcea), declarat definitiv incompatibil în 2012, întrucât a fost senator și director al Teatrului Nottara.[31] A fost trimis în judecată în 2012 pentru conflict de interese (cinci fapte)[33] și a fost achitat în 2014 în acest dosar.[34]

 • Ákos Mora (PNL Mureș), declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, decizia instanței fiind definitivă.[89] A demisionat din funcție în noiembrie 2014.[90]

Deputați

Continuare aici   https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_politicieni_rom%C3%A2ni_implica%C8%9Bi_%C3%AEn_scandaluri_publice

(Deocamdata)Alte Doua  cadre medicale din Danemarca au facut cheaguri de sange dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Una dintre aceste persoane a decedat…

de Teodor Serban
Doua cadre medicale din Danemarca au facut cheaguri de sange dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Una dintre aceste persoane a decedatFOTO: Pixabay.com
Danemarca a anuntat, sambata, 20 martie, doua cazuri de personal din spital cu cheaguri de sange si hemoragie cerebrala dupa ce au primit vaccinul dezvoltat de AstraZeneca.

Autoritatea care conduce spitalele publice din Copenhaga, a anuntat ca unul dintre angajati a murit, iar ambii au primit vaccinul AstraZeneca cu mai putin de 14 zile inainte de a se imbolnavi.

Agentia daneza de medicamente a confirmat ca a primit doua “rapoarte serioase”, fara a oferi mai multe detalii.

Nu exista detalii despre momentul in care personalul spitalului s-a imbolnavit, relateaza Reuters.

Danemarca a fost una dintre primele tari europene care a suspendat vaccinarea cu AstraZeneca, saptamana trecuta.

Renate Weber, Premiul „Secera şi Ciocanul”, din partea Societăţii Timişoara

Societatea Timişoara a anunţat că, printre premianţii din acest an, se numără Avocatul Poporului, Renate Weber. Aceasta care primeşte premiul „Secera şi Ciocanul”, pentru „susţinerea în Parlamentul european a încercărilor de subminare a statului de drept în România, proces iniţiat şi promovat de Liviu Dragnea, fost preşedinte al PSD”.

„La împlinirea a 31 de ani de la lansarea Proclamaţiei de la Timişoara, Societatea Timişoara reafirmă principiile şi valorile în care a crezut şi pentru care a luptat de la început”, se arată într-un comunicat de presă de joi, al Societăţii Timişoara.

Premiile acordate în acest an sunt:

Premiul „Speranţa” – Thierry Wolton (istoric specializat în istoria regimurilor criminale comuniste. Autor al recentei trilogii publicate la Editura Humanitas: „O istorie mondială a comunismului. Călăii. Victimele. Complicii”). Premiul „Speranţa“ se acordă pentru cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei.

Premiul „Secera şi Ciocanul” – Renate Weber (pentru susţinerea în Parlamentul european a încercărilor de subminare a statului de drept în România, proces iniţiat şi promovat de Liviu Dragnea, fost preşedinte al PSD). Premiul „Secera şi ciocanul“ se acordă „pentru efortul depus întru conservarea şi susţinerea sistemului şi structurilor (neo)comuniste în România“.

Premiul „Ion Monoran” – Traian Orban (rănit în revoluţie, fost preşedinte al Asociaţei Memorialul Revoluţiei). Premiul „Ion Monoran“ se acordă „pentru stăruinţa în demersurile de a decanta valorile morale în societatea românească“ (Ion Monoran, poet, membru fondator al Societăţii şi ziarului „Timişoara“ -la care a scris până la moartea sa, în 1993-, a fost cel care, în 16 decembrie 1989, a oprit tramvaiele în Piaţa „Maria“, moment esenţial în declanşarea Revoluţiei de la Timişoara.)

Premiul „Alexandra Indrieş” – Grupul de investigaţii “Recorder”. Premiul „Alexandra Indrieş“ se acordă „pentru contribuţia avută, prin intermediul cuvântului scris, la dezvoltarea spiritului civic, la promovarea principiilor democraţiei şi ale statului de drept în România“ (Alexandra Indrieş, fost deţinut politic, scriitoare, membru fondator al Societăţii „Timişoara“, editorialist al ziarulului „Timişoara“, a murit în 1993.)

Premiul „Oscar Berger” – Ramona Ursu şi Daniela Raţiu (jurnaliste la “ziare.com”.). Premiul “Oscar Berger” este decernat pentru înalt profesionalism, spirit civic, pentru abordarea cu curaj şi responsabilitate a unor teme majore din societatea românească şi pentru promovarea unui spirit de eleganţă şi bună credinţă jurnalistică (Oscar Berger a fost redactor şef şi director al Ziarului TIMIŞOARA până în anul morţii sale, 2013.

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*