Cit nu este prea tirziu,TE ROG, semneaza aceasta Petitie: “CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI !”~Dumnezeu ne-a creat ca să fim Una cu El, dar “slujbaşii Domneşti” ne-au hărăţit-manipulat /mintit/exploatat , împărţit în mii de culte, bisericuţe, partide, religii, pentru câştigurile lor mârşave! Ei au înlocuit pe Isus, care este Lumina lumii- cu lumânarea, pomenile costisitoare cu Pâinea Vieţii, aghiazma cu Apa Vie, Atotputernicia Vieţii Infinite cu o pictură limitată, aurită, dar mută, surdă, mortală – Icoană a Fiarei

jgPentru promovarea acestei petitii, puteti folosi urmatorul link: http://www.petitieonline.net/petitie/44953153

 

 Pentru ca Romania este TARA cu numarul cel mai mare de MARTIRI AI NEAMULUI,semneaza aceasta Petitie: “CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi”

 

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI.

Suntem cetateni ai Romaniei si vrem sa dispunem ca si popor de toate resursele naturale pe care le-am avut si acum nu le mai avem.

Resursele naturale ale Romaniei: aur, argint, cupru, carbune, petrol, gaze, gaze din platform continentala a Marii Negre, etc…au fost instrainate in ultimii 25 de ani fara ca proprietarii lor de drept Cetatenii Romaniei sa fie intrebati daca sunt de acord!

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI !

CEREM REINTRODUCEREA IN CONSTITUTIA ROMANIEI A URMATORULUI ARTICOL
Noul Articolul din Constitutia Romaniei – despre Proprietate va fi:

(1) Statul ocroteste proprietatea

(2) Proprietatea este publica sau privata.

(3) Proprietatea publica, in intregul ei, apartine statului. Ea nu poate fi impartita si trecuta in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.

(4) Bogatiile de orice natura ale subsolului, padurile, caile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.

(5) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile.

(6) Bunurile proprietate publica pot fi concesionate ori inchiriate unor privati sau date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice, in conditiile legii, numai in urma unui referendum national prin care cetatenii Romaniei sa aprobe acest lucru.

(7) Proprietatea privata este, in conditiile legii, inviolabila.

(8) Proprietatea publica a Romaniei va fi gestionata de Fondul National al Romaniei, fond suveran de stat. Conducerea Fondului National al Romaniei va fi aleasa, in conditiile legii, prin votul direct al cetatenilor.


CEREM CA CEI CARE AU INSTRAINAT RESURSELE ROMANIEI IN ULTIMII 25 DE ANI FARA A INTREBA IN NICI UN FEL CETATENII ROMANIEI DACA SUNT DE ACORD CU ACEST LUCRU SA FIE TRASI LA RASPUNDERE SI JUDECATI PENTRU FAPTELE LOR.

Daca si TU te-ai saturat ca altii sa profite de resursele naturale ale tarii noastre, in timp ce parintii si copiii nostri se zbat in saracie, alatura-te acestui demers si distribuie acest mesaj !

AVEM NEVOIE DE 500.000 DE SEMNATURI PENTRU A DEMARA O INITIATIAVA LEGISLATIVA IN ACEST SENS!

SEMNEAZA AICI ACEASTA PETITIE
Citeste si da mai departe !

Va Rugam sa indicati adrese de email corecte ca sa puteti fi contactati in momentul in care vom depune listele nominale cu persoanele si cu cele 500.000 de semnaturi ale lor, la Curtea Constitutionala, pentru a valida aceasta initiativa legislativa.

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi – Semneaza si tu !


___________________
Care este procesul prin care se revizuieste Constitutia?

TITLUL VII

Revizuirea Constituţiei

Iniţiativa revizuirii ARTICOLUL 150

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Procedura de revizuire ARTICOLUL 151

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

Limitele revizuirii ARTICOLUL 152

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.


___________________
Cum ne vom organiza

Rugam ca fiecare semnatar sa si distribuie petitia la cat mai multe persoane. E necesar ca ea sa fie distribuita de fiecare la cel putin inca 10 pesoane.

De aceea rugam ca fiecare semnatar sa si trimita petitia la cat mai multe persoane: parinti, frati, surori, rude, prieteni, vecini, colegi…

Acest lucru e necesar pentru a avea o sansa sa crestem in numar.

Cand o distribuiti, va rugam, cereti-le celor care sunt de acord sa o semneze, sa o distribuie la randul lor.

Daca se vor strange cele 500.000 de semnaturi, vom trimite petitia tuturor institutiilor statului si tuturor parlamentarilor, si vom trece la faza redactarii listelor oficiale de semnaturi dupa formatul cerut de Curtea Constitutionala (vom notifica fiecarui semnatar sa completeze formularul tipizat cu detaliile necesare si-i vom indica unde anume trebuie sa-l trimita)

Dupa ce vom redacta si vom centraliza listele finale cu semnaturi, le vom depune la Curtea Constitutionala in formatul cerut, pentru a declansa procedura de Modificare a Constitutiei.

Desi numarul de semnaturi e urias, avem speranta ca vom reusi.

Va multumim,

Fluierul.ro

Autor: Fluierul.ro

Dumnezeu ne-a creat ca să fim Una cu El, dar “slujbaşii Domneşti” ne-au hărăţit-manipulat /împărţit în mii de culte, bisericuţe, partide, religii, pentru câştigurile lor mârşave! Ei au înlocuit pe Isus, care este Lumina lumii- cu lumânarea, pomenile costisitoare cu Pâinea Vieţii, aghiazma cu Apa Vie, Atotputernicia Vieţii Infinite cu o pictură limitată, aurită, dar mută, surdă, mortală – Icoană a Fiarei

44Este aproape clipa în care globaliştii cu Anticrist ne transformă într-o turmă teleghidată.Ne au la mână cu telefonul,gazul,curentul, radio/tele/calculatorul, apa, gunoi, medicamente, hrana,mormint –totul.Cu ajutorul falsei religii, ei  fac din lume o adunătură de …nebuni -nenăscuţi din nou… Aşa cum  El a îngăduit celor doi să se lipească, pentru a se “face un singur trup” (Gen 2/24),   ca să devenim Una cu El, după cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA,tot aşa” Credinţele” făcătoare de bani şi de falşi credincioşi, manipulantele   religii  in care nu pulseaza Isus cel Viu, au format o adunătură de idolatri…

Marginalizarea, ierarhizarea, izolarea, judecarea, cârtirea, pedepsirea, suferinţa, hoţia, curvia şi celelalte roade ale celui rău din Gal.5/19, nu sunt de sorginte Dumnezeiască. Asa cum ei fac un guvern mondial  ,o turma si un păstor ,Tata formeaza un Singur Trup  cu El şi inzidit  in El.Fiecare mădular are o menire bine definită şi, pentru a-I semăna Lui, fiecare este chemat ca prin pocăinţă să primească naşterea din nou (Ioan cap 3), dăruită gratis oricărui om.Şi dacă unii nu cred, până la urmă, toate cele 7 miliarde de suflete de azi, împreună cu miile de mii şi mii de oameni dintotdeauna, suntem chemaţi şi aleşi să alcătuim Unicul Trup Dumnezeiesc. Capul este Isus. Noi doar trebuie să ne recunoaştem păcătoşeniile, micimea şi vinovăţia, pentru ca prin pocăinţă, credinţă, umilinţă să îi dăm Lui întâietate. Merită asta, pentru că Gândul Lui, Iubirea, Mila, Iertarea, Răscumpărarea, Sângele  si toate roadele Lui sunt foarte Bune  să circule prin fiecare om infiat. Ştim că globulele sângelui nostru otrăvit sunt încărcate cu viruşi, microbi, răutăţi, păcate. Lui să îi fim recunoscători pentru că ne oferă Gratis Transfuzia cu Sânge Pur, Universal, Iertător, Hrănitor. Lui să îi dăm prioritate ca să  hraneasca, să desfunde orice mădular înfundat cu păcate ascunse. Lui să îi dăm acces liber pentru a spăla mizeriile puse de gunoierul cosmic, pentru a circula Gândul, Sângele Lui dătător de Viaţă pură, veşnică, pentru a înnoi pe oricine şi pentru a pătrunde prin orice ascunziş. Să ne întoarcem de la amăgitorul mincinos care ne vrea tot răul şi, pe El, care este şi Credinţa Dumnezeiască întrupata în Isus să îl credem şi să rămânem “credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” (Ef.4/15-16).

 

“Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Rom.12/4-5)

 

  

Suntem miliarde de fiinţe distincte, murdărite de uzurpatorul universului. Numai dacă trecem prin filtrul Cristic, prin Uşa Isus, putem fi purificaţi, putem scăpa de tot ceea ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în nici un om, astfel încât să alcătuim un singur TRUP.” Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. “… Fiecare dintre noi să primească moartea dumnezeiască dăruită oricui de Isus, pentru a scăpa de orice urmă demonică. Fiecare dintre noi să înţeleagă ,că nici un om nu poate făptui dumnezeieşte -nimic.De aceea să dăm afară tot ce avem omenesc, pentru că despărţiţi de Isus nu putem face nimic bun. El care este Totul Totului Tot, să fie lăsat să lucreze dumnezeieşte prin orice vas omenesc, golit de sinele înveninat. Pentru că Tot ce este creat de El este foarte bun (Gen.1/31). Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.”

 

Gunoierul universului a făcut din noi nişte oameni colţuroşi, pietroşi, dar Tata ne cheamă pe toţi, ca prin ÎNNOIRE (Ioan, cap 3), să devenim Pietre VII, înzidite într-un singur Trup Universal, în care toate mădularele se iubesc, se slujesc Dumnezeieşte

 

Aşa cum aroganţii, păcătoşii din timpul potopului nu au urcat în Arca lui Noe, tot innecati în păcate vor rămâne neascultătorii de azi, dacă nu se descalţă şi nu intră în “Corabia” -Isus. Cine este în Isus, este o făptură nouă.În “Corabia” Cristica nu este nici o deosebire între sexe, între grec şi evreu, între roman şi chinez ori american. Nimeni nu trebuie să acuze, să înjosească, să judece, să se mânie pe altul” Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mâna, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: “Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbracam cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru căpăta mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Cei care ne certăm, lovim sau care ne călcăm pe picioare, să nu uităm că, toţi sunt în fiecare, aşa cum viitoarea pădure sălăşluie într-o sămânţă de pom. Când ne mâniem, certăm-lovim în toţi, inclusiv în Creatorul închis sub obrocul fiecăruia, căci este nelipsit din fiecare.

 

Noi suntem creaţi de Dumnezeu, ca să îi semănăm Lui în gândire, simţire, slujire, iubire, umilire, iertare, dacă ne naştem din nou; Oricine iese din sine şi intră în “Corabia” Isus, poate înfăptui dumnezeieşte orice, pentru că “pot totul în Hristos”

 

Totuşi eu, care sunt falit din grădina Eden nu pot totul în Hristos, ci Harul Lui Dumnezeu poate totul, Harul care locuieşte în mine; Căci despărţiţi de Mine nu putem face nimic Bun,ne-a spus Isus. Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou. Până şi cele mai bune fapte sunt ca nişte cârpe murdare. Din cauza păcatului, toată lumea zace în cel rău. Nu este unul măcar, niciunul fără păcat, fără suferinţă, fără mizerii.De aceea a venit Isus, ca să ne înfrăţim cu El şi să urcăm în El, să traversam cu El Marea Păcătuirii, pentru a ne uni,   sluji Dumnezeieşte unii pe alţii.” Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucura împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică…” (1 Cor 12/4-31)1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seamă la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.” (Gal.6/1-2) “Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. “Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.” (Ef 4/25-27). Cine întreţine cearta în familie, certăreţ este  şi în angrenajul lumii. Dar cearta, cârtirea, judecarea, asprimea, răzbunarea, neiertareasi alte rele nu sunt de la Dumnezeu. Noi suntem socotiţi neprihăniţi în Hristos, aşa cum ne-a creat de la bun început, redobândind chipul şi asemănarea Lui prin credinţa Cristică, dăruită tuturora. Noi doar trebuie să primim mântuirea prin pocăinţă şi trebuie s-o administrăm, să rodim.

 

 

Pentru iertarea noastră, El nu are nevoie de banii, de pomeni, de lumânări ori foto-picturi aurite,” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni

 

 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Ef 2/8-22) Amin.

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*