Poporule ( Omule ) degeaba te deştepţi/ trezeşti din somn, dacă nu te speli, cu Invăţătura Cristică- nu doar pe dinţi sau pe mâini, ci pe dinăuntru, unde sunt toxine mai mizerabile decât oriunde, pe dinafară… Degeaba te hrăneşti cu alese mâncăruri, dacă nu mănânci Pâinea vieţii Biblice, adică Trupul lui Isus, plămădit din Bunătăţi şi Frumuseţi Dumnezeieşti… Poţi să bei oceane de licori, dar dacă nu bei Sângele Lui, adică Gândirea care, prin Transfuzia Sângelui “ALBASTRU”, te Îndumnezeieşti… DEGEABA TE BOTEZI ÎN APĂ DE PLOAIE, DACĂ NU INNECI EUL TĂU, PRIN BOTEZUL ÎN MOARTEA TRANSFORMATOARE a lui Isuss (Rom. cap. 6-8) A sosit clipa ieşirii din Babilonia Faraonică a globalizării păcatului, ca să intrăm în ” Salvarea Cristică- Cosmică”, nu în Arca lui Noe, ” pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28) Cât nu se închide Usa, să intrăm în scutul protector al Sângelui Dumnezeiesc-Protector/Purificator precum EVREII, din Egipt… să rămânem în graţia, în vindecarea, în odihna Cristică…” Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu… Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. “(Evrei 4/1-11)…” tot aşa, Hristos, după ce…Pentru că… ” Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului ci, pentru ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” (Evr.9/28)

Ni s-a scurtat timpul…Lumea nu va ma fi la fel,dar presa TACE! Ni se pregătește ceva MONSTRUOS… Enoh și puterea umblării cu Dumnezeu… Daniel: credincios doar lui Dumnezeu… Moise: Omul dinainte de minuni…cap. 6 – 1 Tesaloniceni – Pavel – un apostol cu nădejde pentru cei adormiți..cap. 9 – 2 Tesaloniceni 3 – AvertizareBY  … 
,,,
Economia SUA este facuta cu imigranti, inșii fertili, buni de muncă grea…… Iata- doar 13 familii diabolice stăpânesc şi ruinează lumea/Cele mai frumoase Delte din lume;… Crima organizată din “Justiţie… Herta Muller: 40 % din cei aflaţi la putere în România sunt scursături komunistoide… Suntem o colonie… Ţara prăduita de multinaţionalele… Datoriile “uitate”către alte ţări… Apel către Naţiune… Am pierdut punctul strategic pe harta marelui război agricol.ddCele 13 familii  diabolice stăpânesc si ruineaza lumea … Cele mai impresionante delte ale lumii… CUM FRAUDEAZA CORPORATIILE ROMÂNIA … SODOMIZAREA LEGALIZATA…în lume!2 -Statuia lui Baphomet, inaugurată ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”!

 Domnilor “Slujbaşi Domneşti” de PRETUTINDENI, clipele ne sunt numărate! Omul creat de Dumnezeu, pentru care a sângerat Isus, îl înrăiţi, manipulaţi, alungaţi, demonizaţi, demolaţi cu idoli, formalisme, datini, bani, învăţături false, picturi aurite, dar neputincioase, surde, mute, NEDUMNEZEIESTI.Voi chiar nu vreţi să scăpaţi de PEDEAPSA VEŞNICĂ?Împăcaţi-vă cu Dumnezeu prin pocăinţă; împăcaţi-vă unii cu alţii, cu voi insi-vă şi cu Dumnezeu, prin pacea dăruită gratis de Isus. Preoţi şi păstori, spuneţi TUTUROR oamenilor Adevărul -că ei sunt iertaţi Gratis de Isus, nu prin pomeni, lumânări, bani.Pe contribuabilii creaţi de Dumnezeu, dar deformaţi de VOI, nu îi dezbinați în culte. Uniţi-vă, cum Tata, Fiul şi Duhul Sfânt Una sunt. Nu mai împărţiţi Cuvântul în religii. Nu mai alungaţi prin condiţionări Nebiblice pe mielușiei şi mioare prea pândite de lupi îmbrăcaţi în oi…

…Urăsc pomenile şi lumânările, icoanele şi datinile, tradiţiile şi idolatriile iconate… “Urăsc… şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi… Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! “(Isaia, cap 1)

 

 

Atât de mult iubeşte Dumnezeu omul, că nu putem compensa Dragostea Lui nici printr-un munte de aur. De aceea ni l-a dat pe Isus, pentru răscumpărarea celui care crede în El. Tata ţine la ORICE OM-DE PRETUTINDENI ca la lumina Ochilor Lui.De aceea strigă şi bate la uşa inimii şi minţii fiecăruia. Oricât de vinovat este, îl cheamă să vină la Iertătorul şi Iubitorul Isus. Invitaţia este trimisă şi pentru cel mai vinovat şi sărac, academician în păcătuire, nesfint, nepocăit:” Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi fără bani şi fără plată! (Isa.55:1). Fără taxe, liturghii, fără pomeni, mătănii, iconiţe, să învăţăm din împietrirea şi “credinţa “strămoşească a semenilor din timpul lui Noe. În curând se închid porţile (harului) şi o să rămânem pe dinafară, pentru “spălarea” pe cont propriu, prin chinurile, sudoarea, sângele şi durerile proprii. Să nu uităm că îl vom căuta pe Isus, şi nu îl vom mai găsi, aşa cum stă scris în Biblie. Cine nu intră în Corabia Isus păţeşte mai rău ca în timpul potopului lui Noe.

 

“Domnul… doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă… “(2 Petru, 3/9) “O! (Popor Roman), de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi noapte pe morţii fiicei poporului meu! (Ieremia 9/1), căci n-au primit în dar pocăinţa

 

Popor Român, Popor Român, de câte ori ţi-am spus că fără cel Atotputernic, te integrezi în neant!… “Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire… Dar tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domnul”… Cei ce mâncau din pâinea ta ţi-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă!…” (Obadia 1/2-13). Strig şi eu, ca şi Isus dinaintea Însângerării…” Românie, Românie, “care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lăsa casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Matei 23/37-39)

 

“Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2/1-12) Încă El ne aşteaptă, aşa cum suntem, precum pe fiul risipitor, să ne întoarcem, să ne pocăim.” Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru că fiecare să-şi primească răsplată după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2Cor.5/10)

 

Să îl credem pe Cuvânt pe cel mai de încredere din Univers, pe însăşi Credinţa Întrupata în Isus…” Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2Cronici 7/4). “Sunaţi din trâmbiţă…! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape”! O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime… Vin uruind…!” (Ioel 2/1-12)

 

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv… şi-i pare rău de relele pe care le trimite” (Ioel 2/13)

 

 

Pentru că inamicul public numărul unu din univers ne-a băgat moartea în sânge, de ce să nu dăm afară oaspetele nepoftit? Căci din cauza lui, nimic bun nu mai avem în noi, (Romani, cap 7). De ce să nu golim răul, pentru a primi în loc Binele Cristic, în care sunt ascunse toate comorile ştiinţei şi înţelepciunii? De ce să nu scăpăm de moarte şi stres, ca să primim Bunătatea, Viaţa veşnică, Învierea, Blândeţea? De ce să nu dorim vindecarea, eliberarea de ură, clevetire, boală, pentru a ne încărca numai cu Iubire, Dragoste, Mila Dumnezeiască? De ce să nu dăm afară pofte, drojdii infecte, instincte, şi orice virus al Gunoierului Cosmic? Să ne trezim, să ne primenim, să ne înnoim, să ne golim de infecţia păcatelor noastre şi de sursa tuturor fărădelegilor moştenite de la… părinţi minţiţi de satan. Căci “părinţii noştri s-au îngâmfat şi şi-au înţepenit grumazul. N-au urmat poruncile Tale, n-au vrut să asculte şi… nici chiar atunci când şi-au făcut un viţel turnat şi… căpeteniile noastre, preoţii noştri şi părinţii noştri n-au păzit Legea şi n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înştiinţărilor pe care li le dădeai… Şi astăzi, iată-ne robi!

 

Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noştri pentru ca să se bucure de roadele şi de bunurile lui! Neemia 9/16-36)…” Poporul fără (Dumnezeul Biblic prin credinţa Adevărată, nu strălumeasca) minte, aleargă spre pieire” (Osea 4/14b)

 

Omule, oriunde te afli, nu amâna iertarea, eliberarea, împăcarea, pocăirea, smerirea şi veşnicirea vieţii tale. Chiar acum, divorţează de tatăl minciunii, diavolul (Ioan 8/44), goleşte-te prin Isus, care te aşteaptă aşa cum eşti, ca să ajungi ferice de cei săraci în duh. Primeşte-l şi crede în Isus, ca să fii înfiat şi să devii copilul lui Dumnezeu (Ioan 1/11) “Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte… dar tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Estera 4/14). Căci oamenii fără Dumnezeu, sau încreştinaţi după ureche, poporul deci, fără credinţa BIBLICĂ, Adevărată, minte “şi aleargă spre pieire”. (Osea 4/14b). Chiar dacă am hulit cuvântul pocăinţă, fără ea nu ne putem împăca şi nu putem să ne întoarcem Acasă, la Tată. De aceea dăruim această invitaţie pentru orice om, căci Tata ne vrea pe toţi cu gelozie pentru Sine.

 

“Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El… ne va lega rănile… Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţa de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de rând; şi nu Mi-au fost credincioşi atunci. (Osea 6/1-7)…“Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâşiat hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă şi am stat jos mâhnit” (Ezra 9/3)

 

“Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului… Şi eu am stat jos, mâhnit, până la jertfă de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis: “Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţă spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinţilor noştri am fost foarte vinovaţi până în ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi… Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, pe care ni le porunciseşi prin robii Tăi prorocii.” (Ezra 9/4-15)

 

 

Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul! – Amos/4/9b)… “Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postând în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi i-am făcut următoarea mărturisire: “Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!

 

Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale… Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii.”

“Cu toții am călcat Legea Ta… De aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în Legea lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva Ta”…“… şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea, şi Domnul a îngrijit că nenorocirea aceasta să vină peste noi; Tu.. abate mânia şi urgia Ta… căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina nelegiuirilor părinţilor noştri este ţara şi poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară

 

Pleacă urechea, Dumnezeule,..! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.”“Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu,… şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu… El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: “Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc;… (Daniel 9/3-27)

Popor Român ascultă: Domnul nu vrea moartea păcătosului ci pocăirea lui. Naşte-te din nou, trezeşte-te, întoarce-te la Propriul Creator… “Dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima şi din tot sufletul tău”… (Deut. 30/2) Dacă te vei întoarce vei fi iertat, salvat, înfiat gratis de Isus, fără icoane, idoli, fără bani şi fără plată.

2 -Statuia lui Baphomet, inaugurată ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”!

„Vino să dansezi cu Diavolul și să iei parte la un moment istoric”, îndeamnă invitația făcută de sataniști celor ce au cumpărat biletele în valoare de 25 sau 75 de dolari pentru evenimentul de dezvelire a statuii lui Baphomet. „Pentru prima dată adus în fața publicului, Monumentul dedicat lui Baphomet este deja o operă contemporană, cea mai controversată și cu toată încărcătura politică a artei din întreaga lume. Cântărind o tonă și arătând falnic, la aproape 3 metri înălțime, statuia din bronz nu este doar un triumf artistic de neegalat, ci stă ca un testament pentru pluralitate și puterea de acțiune colectivă. Evenimentul de dezvelire a statuii, va servi ca un apel la arme, prin care vom da startul marii nostre lupte în numele drepturilor individuale.”

3T8A6757croppedfoto: Monumentul lui Baphomet

“Templul Satanic”, un grup religios din New York, a obținut aprobarea de a amplasa un monument dedicat Diavolului în mijlocul orașului Detroit. Inițial a fost plănuit pentru statul Oklahoma, însă toate cererile au fost respinse, iar sataniștii au găsit înțelegere în statul Michigan, orașul Detroit.

tst_prep
Statuia, care a costat mai mult de 100.000 de dolari, prezintă figura lui Baphomet, cu un cap de țap, stând pe un tron de piatră și flancat de doi copii care îl privesc zâmbitori. Pe monument sunt inscripții cu versuri din Byron si William Blake.

„Monumentul nostru celebrează nețărmuritul respect pentru valorile constituționale privind libertatea religioasă și libertatea de expresie. Satanismul este o componentă fundamentală a genezei libertăților americane. Vânatorile de vrăjitoare din Evul Mediu ne-au învățat să credem în prezumția de nevinovăție, lege și dovezi substanțiale pentru susținerea unei acuzații”, a spus purtătorul de cuvânt al mișcării, Lucien Graves. “Statuia va servi ca un far ce cheamă la compasiune și înțelegere între toate ființele vii. Statuia va avea și un scop concret, funcționând ca un scaun pe care toți oamenii în vârstă pot sta în poalele lui Satana pentru a căuta inspirație și contemplare. Avem încredere că acest monument unic se va dovedi și o atracție turistică specială.”

gilmore-6606-ritual-450x350foto Peter H. Gilmore, Biserica lui Satana

Zeci de grupări religioase au protestat în ultimele săptămâni împotriva acestei hotărâri. Au fost organizate servicii speciale de rugăciuni fie în biserici, fie pe străzile orașului Detroit, sau în alte zone ale țării.

Sataniștii însă au mers mai departe și au anunțat organizarea celei mai mari ceremonii sataniste din istoria acestei planete. Au vândut bilete on line fără să dezvaluie însă locul în care va fi amplasată statuia și va avea loc marea petrecere satanistă, decât cu câteva ore înainte de începerea evenimentului programat pentru sâmbata 25 iulie, ora 9 seara.

Presa americană nu se grăbește însă să facă publice ultimele informații despre această mare petrecere de dezvelire a statuii lui Baphomet. Pe rețelele de socializare, sataniștii au fost destul de tăcuți cu privire la locul de întâlnire din noaptea trecută. Totul este ținut sub un mare secret și mister. Vom afla și de ce și vom reveni cu date noi. Ținem cont și de fusul orar și cele 7 ore diferență între România și statul Michigan (la 12 noaptea în Detroit este 7 dimineața în România).

A 'Welcome to Detroit' sign is seen along 8 Mile Road in Detroit

Pentru a se asigura de noi generații care să le urmeze doctrina, sataniștii au început din 2014 să introducă cărți de colorat în școli!!!

Cărțile conțin desene cu copii care efectuează ritualuri satanice, desene de promovare a pentagramei în școli, împreună cu o căutare de cuvinte precum „acceptare” și „prieteni”, un labirint pentru a ajunge la Necronmicon, o carte cu fabule oculte. Copiii din carte poartă simboluri satanice pe tricouri și răspândesc mesaje anti-intimidare și de toleranță religioasă, alături de jocuri tip conectare punct cu punct, pentru a creea o pentagramă.

thumb.php

Ştiri de ultimă oră: (11:50 ora României)

Şi la această oră, presa americană încă se fereşte să dea detalii despre evenimentul dedicat lui Baphomet din oraşul Detroit. Dar la ştirile de noapte, postul tv Fox 2 a avut curajul să iasă în stradă şi să relateze: „Deținătorii de bilete la acest eveniment au fost îndrumaţi către o clădire de la colțul străzii Grand River, intersecţie cu strada Warren din Detroit, unde au crezut că va avea loc dezvelirea statuii. Cu toate acestea, participanţii la ceremonia satanică, au fost apoi reîndrumaţi către o nouă locaţie. Toate aceste demersuri au fost făcute de organizatori într-un efort de a păstra în condiții de siguranță ceremonia de dezvelire a statuii, faţă de cei care se opun acestui demers. Oraşul Detroit este în prezent locul de dezvelire oficială a statuii, lucru care a adus zeci de participanţi în oraş, dar scopul acestui grup este de a amplasa statuia în faţa capitoliului din Oklahoma, alături de un monument dedicat celor 10 porunci.”

surse: Detroit Free Press, USA Today, CNN, ABC

 3- Cele mai frumoase  locuinte de pe stanci 

 
Oamenilor le place aventura! Deși mulți dintre noi alegem să ne luăm doza de adrenalină din fel și fel de activități extreme sau nu, următorii proprietari de case își satisfac nevoia de senzații tari în vârf de munte.Departe de șoselele aglomerate, gălăgia orașului și praful care inundă locuințele urbane, își au locul casele de la munte, mai precis din vârf de munte. Visând la peisaje care să te lase fără cuvinte, aer cât se poate de curat și liniște din plin, oamenii și-au construit locuințe în cele mai spectaculoase locuri de pe pământ. Am strâns imagini cu cele mai frumoase locuințe de pe stânci sau de la munte, le admirăm și sperăm să ajungem cândva într-una similară.
case-la-inaltime

case-la-inaltime1

case-la-inaltime2

case-la-inaltime3

case-la-inaltime4

case-la-inaltime5

case-la-inaltime6

case-la-inaltime7

case-la-inaltime8

case-la-inaltime9

case-la-inaltime10

case-la-inaltime11

case-la-inaltime12

,,,
marelui război agricol.dd
zz
 

dwebddw

00

 

 

 

In preajma Venirii Lui Isus,să învăţăm din neascultarea şi nepocairea celor din timpul lui Noe, pentru că şi acum, ca şi atunci, pământul este innecat în păcătuiri! De aceea, lumea este cerută de satana s-o treacă prin ciur şi prin sita urgiilor inimaginabile; Cat încă este deschisă uşa, să intrăm, nu în Arca lui Noe, ci în Corabia Cristică, primind gratuit Pocăinţa, care ne goleşte de cel plin cu toate relele,urateniile, satanismele,suferinţele şi gunoaiele celui rău,(Gal 5/20 si Rom,1/28-32) prin Naşterea din nou şi umplerea cu TOT Darul Dumnezeiesc-cu Isus (Ioan, cap.3) .

În Matei, cap.22, El cheamă şi pe atei, formalişti, neputincioşi, orbi, muţi, dar şi pe” prietenii-creştini POFTIŢI” -si pe buni şi pe rai, căci toţi suntem cumpăraţi din ghetoul pacatuirilor-prin sângerarea Lui – “Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis:   :”Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nunta fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: “Spuneţi celor poftiţi: “Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui. Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis ostile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: “Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. “Prietene”, i-a zis el, “cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: “Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”(Matei 22/1-14)

 ppp

Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”globalist,nu pentru a  rătăci prin Pustia UE! Nu Anglia, nu România sau altă Ţară/om, trebuie să se lepede de  Uniunea  Babiloniei Globaliste ci, Europa, lumea întreagă şi orice om trebuie să iasă din sinele intrupat din  seminţele spurcăciunii demonice, pentru a intra cu TOŢII în Templul Cristic, căci Isus nu este  doar Arca lui Noe ci,este Corabia Dumnezeiască ,Salvatoare pentru miliardele de oameni  ! Oricare popor nu poate fi salvat de idoli muţi şi surzi, datini, tradiţii, pomeni, bani sau catedrale, căci “În nimeni altul nu este mântuire…xe

 

Isus ne cheamă pe toţi în Templul Corăbiei Sale, ca să ne dăruiască fiecăruia, gratis-Iertarea; Acum, când ZILELE HARULUI ne sunt numerate, este la fel ca ÎNAINTEA POTOPULUI! ACUM suntem invitaţi să intrăm – nu în Arca lui Noe- ci în Salvarea, numită “Corabia Cristică”, ca să nu rămână nimeni pe dinafară, innecat în potopul de suferinţe veşnice, precum “creştinii” invitaţi de Noe

 

Tatăl Nostru a întrupat Credinţa Dumnezeiască în Omul Isus, ne-a dăruit-o fără pomeni, pentru a-l crede pe Cuvânt că vine, să ne ia Acasă! El cheamă pe ORICINE, deci şi pe “ACADEMICIANUL” în păcătuire, pentru ca niciunul să nu piară ci, prin pocăinţă, să intrăm în “Corabia “Isus, fără bani sau lumânări ci, primind Naşterea din nou, Iertarea, Învierea, Înfierea şi Viaţa veşnică. Fraţi de păcătuire de pretutindeni, vin vremuri grele şi singuri nu putem învinge. Dacă nu ne prind urgiile apocaliptice ale lui satan- apăraţi înăuntrul Lui, ne innecam în potopul de suferinţe,” în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei, 8/12) şi, vom fi terminaţi pentru veşnicie. Pentru că El a venit să ne scape de cel rău, ca să intrăm sub protecţia Lui, să nu rămânem pe dinafară, precum creştinii din timpul lui Noe. Să primim “umbrela “protectoare a sângelui Sau, precum evreii, în Egipt, în casele însemnate cu sânge pe uşorii uşii, protejaţi de atacul nimicitorului şi să intrăm nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia Cristică,”…” Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. (Evrei 4/10-11),

 

bbCăci fără protecţia Sângelui Iertător, rămânem fără viitor-, ca egiptenii din cuptorul păcătuirii faraonice – unde, “afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Ap 22/8-15)

 

 Dacă rămânem fără punctul de sprijin Dumnezeiesc, dacă… nu ne unim cu acela care i-a zdrobit capul, care i-a luat dosarul, zapisul împotrivitor, acuzator, care ne condamnă pe nedrept (Col. cap 2), astfel, nu avem sorţ de izbândă. Să venim la Acela care nu ne judeca trecutul PĂCĂTOS, ci ne dăruieşte viitorul biruinţei eterne. Căci “iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după faptă lui. (Ap 22/7-12). Tata ni l-a dat pe Isus, pentru a ieşi din lumea care zace în păcat, ca să intrăm în El, căci “este mai mare decât Templul “(Matei 12/6). Dumnezeu nu ne vrea învinşi, săraci, suferinzi, rătăciţi, risipitori sau morţi. Să dăm afară inamicul cosmic numărul unu, pe gunoierul universului din noi, pentru a-l primi pe Biruitorul Universului,pentru a IMPARATI .

El şi-a dat viaţa pentru a ne scrie cu Sânge Dumnezeiesc în Cartea Vieţii Veşnice. NUMAI cu Isus în noi, Nădejdea Slavei, putem scăpa de orice suferinţă şi neputinţă, dacă intrăm în “Corabia” Cristică. El va şterge orice lacrimă din ochi. “Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipat, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”.” (Ap.21/4)

xs

Să luăm aminte că “Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.” (Ap 20/15). Oricât am fi păcăliţi, atraşi, să rămânem SCLAVII plăcerilor de o clipă ale păcatului, să le dăm morţii Cristice, să ne facem UNA cu Domnul, pentru a primi înnoirea, învierea Lui şi să intrăm în “Casa” Lui. Căci   Isus nu este coşul de papură pentru salvarea lui Moise. Nu este nici Arca lui Noe. El nu este doar “Cetatea” cea Sfântă, Noul Ierusalim; El este Totul Totului Tot, deci este şi Biserica Vie, Cosmică, zidită din pietre vii-oameni noscuti din nou (Ioan cap 3). Este aproape clipa, când vom vedea nu doar “Corabia Cristică”. Căci “am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor… Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi,… Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare… În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul..” (Ap.21/2-27)…” Aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.” (Ef.2/12-13)

 q

Acum, ca şi pe vremea lui Noe, pământul se scufundă în potopul păcătuirii.Ca şi atunci, oamenii de azi se însoară, se mărită, beau, se distrează, cred în icoana Fiarei-telecalculatoare, dau pomeni, lumânări etc

 

 Pentru păcătuire, necredinţă, nepocaire, Nimicitorul ne pâraşte la Tata, ca să ne innece într-un potop de urgii inimaginabile… Măreţia păcatelor noastre a ajuns la culme, până la Cer şi este… peste măsură de mare, datorită întocmirii gândurilor RELE din inimă, fiind îndreptate în fiecare zi “numai spre rău” (Geneza 6/5). Înainte ca să fim daţi pe mâna Nimicitorului, ca să ne termine, de fiecare, DOMNUL se ROAGĂ:” Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Ap, cap 3, v. 20). Pentru că ei nu au crezut în venirea potopului şi au murit, să credem în Venirea Lui pentru Viaţa veşnică. El nu se dezice şi Cartea nu minte! Oricărui OM de pe tot cuprinsul pământului, Domnu-i spune: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci…” (Geneza 7/1) “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.” (2 Cor.2/15-17)

Să credem în El,” care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după bună plăcere a voii Sale, În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,” (Ef.1/3-11)

 kk

 

Înainte de a veni să dea mântuire acelora care ÎL AŞTEAPTĂ, să răspundem întrebării scrisă fiecăruia dintre noi:” cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestita întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,” (Evr.2/3)… Câtă vreme se zice: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”,” (Evr.3/15)

 

Este mult mai bine dacă ieşim din babilonia lumii acesteia, ca să intrăm în graţia, simpatia, protecţia, odihna lui  Isus-” Corabia” Cristică.Şi dacă ne place, ori nu, lăsăm totul şi plecăm dincolo, fără a lua cu noi nimic din ceea ce ne “place “…“Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihnă Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţa la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în “odihnă” despre care a vorbit El când a zis: “Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.” Şi aici este zis iarăşi: “Nu vor intra în odihna Mea!” Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihnă aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, El hotărăşte din nou o zi: “astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne, dar, o odihnă ca  acea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare.” (Evr.4/1-11)

xaDe ce ne place să rămânem sclavii  lui, batjocoriţi în fel şi chip? Pentru ca toată lumea zace în cel rău, pentru că suntem momiţi să mergem din cădere în decădere, ni se dăruieşte Isus, Scara Cerului, (fără bani, fără pomeni), pentru a ieşi din minciună, mizerie, babilonie, viclenie şi din toate urâţeniile gunoierului cosmic din noi, scrise în Gal.5/19! Păcătosule de pretutindeni, cu pocăinţa şi sfială vin-o aşa cum eşti la El! Intră în corabie, “tu şi Toată casa ta, “(Gen 7/1) răscumpărată  cu  Sânge Dumnezeiesc

Frati de suferintă, ieşiţi din baruri, din randevu-uri, din stadioane, din minciună, din toate babiloniile acestei lumi. Ieşiţi, descălţaţi-vă de papucii peticiţi şi plini de noroaiele păcătuirii. Dezbrăcaţi-vă de hainele zdrenţuite şi mânjite de cel rău, de pofte şi deprinderi răutăcioase; Îmbrăcaţi-vă ,nu cu frunzele Eden-ului ci ,cu Mantia Neprihănirii Cristice. Încălţaţi-vă cu râvna Evangheliei. Lepădaţi goliciunea pustiitorului din voi, ca să vă umpleţi cu Plinătatea Dumnezeirii, căci acesta este Isus în voi, nădejdea Slavei. Luaţi scutul Credinţei şi Coiful Mântuirii şi urcaţi în “Corabia” Cerească, pentru că locul unde suntem chemaţi este sfânt.” Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa  singura,nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine, (nu puteţi rodi Duhovniceşte).  Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.

mn

Cine rămâne în Mine şi Eu rămân în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.Dacă cineva nu rămâne în Mine este aruncat afară, ca mlădiţa şi se usucă; şi mlădiţele uscate,(păcătoase)  le adună şi le aruncă în foc şi ard

 

Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi vi  se va da vouă. Prin aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.        Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi în iubirea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15/4-14)

 

Oameni de pretutindeni, împovăraţi de păcate, veniţi la Mine, voi toţi cei trudiţi, minţiţi şi împovăraţi de minciuni, de idolatrii, veniţi cum sunteţi şi vă voi salva. Idrăzniţi, Eu sunt Ajutorul oricărui păcătos. Chiar dacă ai un munte de greşeli ascunse în globulele înveninate, Eu îl mut din inima ta, zdrobită. Eu sunt Pâinea Vieţii şi Apa Vie, de aceea am lăsat confortul Ceresc, pentru a vă hrăni cu Painea  Cerească, pentru a vă ajuta

 

Eu sunt Slujitorul  oricărui păcătos, veniţi şi credeţi că eu sunt fratele şi ajutorul vostru Dumnezeiesc; Intraţi, urcaţi, vă aştept în TEMPLUL MEU… Eu nu vă cer bani, mătănii, taxe, ori alte datini, formalisme sau condiţionări, ci fără bani şi fără plată eu   MĂ dăruiesc VOUĂ cu plăcere, Gândul, Sângele Atothranitor şi Atotştiutor, Viu, Purificator, Iertător, Iubitor şi Veşnic. Voi aţi fost amăgiţi, minţiţi, târâţi în păcat şi abandonaţi de cel rău, dar Eu vă dăruiesc Calea ieşirii spre Adevăr şi Viaţa veşnică! Credeţi în Mine şi în Creatorul şi adevăratul Tată; Proprietarul vostru, v-a ales ca să Biruiţi prin forţele Mele şi ale Atotputernicului Tata. Să învăţăm din fariseismul, tupeismul “aleşilor” care iau ca de apucat credinţa, pocăinţa, umilinţa.

nnn  “Isus a… trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: “Spuneţi celor poftiţi: “Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”

 

Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat… Atunci a zis robilor săi: “Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.  Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. “Prietene”, i-a zis el, “cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: “Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Matei, 22/1-14)

 

nn… şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea CHEMARII Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.. . Care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi” (Efeseni 1/18-23)

 

   Preoţi şi păstori, atei, creştini şi necreştini, pocăiţi şi prieteni, vreau să aflaţi că satan doreşte să ne cearnă ca pe grâu, datorită păcătuirii. Donatorul de Sânge unic şi unicat, sânge curat, purificator, hrănitor, iertător, sfânt, sfânt şi iar sfânt, ne aşteaptă pe fiecare pentru transfuzia ÎNVIERII, fără bani şi fără plată. Să ne conectăm, să ne înrădăcinăm în El, pentru a trage sevă din gândirea, simţirea, sfinţirea, slujirea, biruirea şi suferinţa Lui. Să dăm afară gândirea, simţămintele, deprinderea, răutatea, plămădeala dospită de păcate şi să primim Plinătatea Dumnezeirii. Nu mai amânaţi pocăinţa şi intraţi în “Corabia” Isus. Descălţaţi-vă şi dezbrăcaţi-vă de pofte, instincte, microbi, de şinele infect, de costumul lui Adam şi îmbrăcaţi-vă cu mantia neprihănirii Lui, pentru a redobândi Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu. Rupeţi-o cu păgânătatea, cu poftele, cu răutatea, cu… urâţeniile din Gal.5/19-21. Înnoiţi-vă prin botezul în Moartea Sfinţitoare a lui Isus. Lăsaţi să se ÎNTRUPEZE Isus în voi, prin naşterea din sămânţa lui Dumnezeu, din Duhul Sfânt, în care nu este nici urmă de păcătuire.

999  “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3/9-10) 

 

Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul adamic, da-ţi afară din voi plămădeala veninoasă, urâţenia, suferinţa, minciuna, curvia, hoţia şi celelalte roade satanice scrise în Romani cap.1, v.29-32. Urcaţi în cel mai sigur loc din tot universul, în Isus, şi primiţi în inimile voastre Totul Totului TOT. Rămâneţi în El şi împliniţi poruncile lui că nu sunt grele, pentru a rodi El prin voi şi voi prin El. Astfel şi El va rămâne în voi, căci despărţiţi de EL, NIMENI nu poate face nimic. Tata ne cheamă la El, căci ne vrea cu gelozie pentru sine; El ne iubeşte cu o iubire veşnică, şi ne vrea biruitori prin Isuss, nu suferinzi neputincioşi, idolatri, necăjiţi, falimentari,MANIPULAŢI, minţiţi… Nicăieri în univers nu găsim un loc mai protector, decât în “Corabia” Isus.

 

Cine intră în Templul Cristic, fără bani şi faţa plată, fără icoane, lumânări scapă pentru veşnicie de chinuri şi nedreptăţi, căci…” Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipat, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Ap.21/4)

 

Dacă ne-am încrezut în regi, împăraţi, preşedinţi, în Şarpe, şi am ajuns muritori, SĂ CREDEM că în nimeni altul nu este iertare, mântuire, decât în ISUSS.Să nu ne mai încredem, decât în Credinţa Dumnezeiască, Întrupată în Isus. Nicăieri nu vom avea pace, linişte, bunăstare, iubire şi Viaţă Veşnică, decât în Isus, Salvatarul oricărui păcătos. Fiecare dintre noi să se golească de satan şi, prin naşterea din nou (Ioan, cap 3), să se umplem cu toate comorile şi bunătăţile COSMICE  intrupate in Isus. Oricine are locul rezervat în El, şi fiecare om să-l primească, căci Isus în noi este nădejdea Slavei. Acum când stau gata să se dezlănţuie urgiile POTOPISTILOR GLOBALI…, El ne cheamă în Sine. Dar, prin Uşa Isus nu se intră cu aur, cu pile, pomeni, lumânări, icoane, învăţături şi deprinderi lumeşti, ori cu valiza cu păcate ascunse. Lacrimile amare ale pocăinţei curăţă orice suflet prins de vârtejul valurilor zbuciumate ale păcătuirii.

 

9Pentru că “În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, (botez în moartea Lui –Rom. Cap 6), şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.” (Col.2/11-12)

 

“Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netaiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Col 3/8-17)

 

 Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”demonic,nu pentru a  rătăci prin Pustia UE! Nu Anglia, nu România sau altă Ţară/om, trebuie să se lepede de  Uniunea  Babiloniei Globaliste ci, Europa, lumea întreagă şi orice om trebuie să iasă din sinele intrupat din  seminţele spurcăciunii demonice, pentru a intra cu TOŢII în Templul Cristic, căci Isus nu este  doar Arca lui Noe ci,este Corabia Dumnezeiască ,Salvatoare pentru miliardele de oameni  ! Oricare popor nu poate fi salvat de idoli muţi şi surzi, datini, tradiţii, pomeni, bani sau catedrale, căci “În nimeni altul nu este mântuire:

 

 căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A.4/12)  Omenirea, România,lumea , nu poate fi salvată  prin învăţături staliniste, fasciste, ceauşiste,Idolatro-iconiste ori fesenisto-usebiste . Numai dacă il primim pe Salvatorul Cosmosului,dacă dăm morţii tot ce ştim şi tot ce avem, (căci în noi locuieşte plinătatea celui rău- de văzut Romani, cap 7), ca să ne umplem cu milă, iubire, dragoste, bunătate,viaţă veşnică şi celelalte lecţii ale SALVATORULUI. Deci,suntem salva ţi , numai dacă ne lepădăm de invăţăturile,mizeriile celui rău şi  dacă ieşim de sub tirania păcătuirii,  pentru ,a intra  prin Uşa Cristică-in Împărăţia lui Dumnezeu, unde “… ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef, 1/3) Şi dacă vrem, şi dacă nu ne place, până la urmă tot cosmosul va fi purificat de orice urmă a păcatului şi spurcăciunii anticristului, fiarei -satan, aşa cum aflăm în Apocalipsa lui Ioan, cap. 18: După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru ca toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

 

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei

 

Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: “Şed că împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipa cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: “Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpăra marfa:

 

 

 

  În Carte sunt SCRISE sfaturi/porunci bune, UŞOARE, sănătoase, utile- DUMNEZEIEŞTI; CĂCI El este Calea, Soluţia, Direcţia, Adevărul, Lumina lumii, nu lumânarea aducătoare de bani pentru unii şi întunecimi,sărăcii pentru alţii. TOATĂ omenirea, nu doar Marea Britanie- trebuie să iasă din hoţii, curvii, certuri şi din celelalte deprinderi/reflexe/invăţături/urâţenii satanice  (2 Tim 3/2-5) Să învăţăm şi din  Facerea 12/1

 

” Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.

  Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan

  Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: “Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi…”

 

  Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27) El este jerta de ispăşire, de ieşire şi eliberare pentru fiecare om, naţie, trib sau popor. Bunătatea, mila, blândeţea, iertarea şi celelalte trăsături de caracter Dumnezeiesc ne îndeamnă la schimbare, ascultare, pocăire şi întoarcere la El “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”… 

 

Isus este Salvatorul fiecărui om şi popor, pentru că El a ridicat păcatul lumii, ca să nu mai rămânem robii fărădelegii şi Legii. El şi-a dat viaţa, a sângerat, pentru ca noi să nu mai rămânem morţi în păcatele noastre. Prea dureroasă şi nedreaptă este răstignirea Lui, pentru ca noi să ne complăcem în plăcerile de o clipă ale păcatuirilor. El a venit ca să ne spele de orice deprindere, virus,instinct, învăţătură -mizerie interioară şi să ne umple cu învăţături sfinte, curate, sănătoase, bune, Dumnezeieşti. El a venit plin de Har şi de Adevăr şi ne cheamă la Sine să ne golească pe toţi cei umpluţi cu învăţături” Legiuitoare”, criminale, idolatre, deşarte, false, idolatre, răutăcioase, bolnăvicioase, mortale. El a venit să ne hrănească din pâinea cea de toate zilele, adică din lecţiile de  sfinţire,îndreptare, corectare, de îmbunare şi împăcare. Tot El ne dă şi foamea ori setea după dreptate, adevăr, bucurie, blândeţe şi alte bunătăţi Dumnezeieşti. El ne cheamă la Sine să ne dea Atotputernicie  prin Transfuzia Gratuită din Sângele Veşniciei, Învăţătura -Gandul Dumnezeiesc, protector VESNIC, nu ca sângele mieilor pentru protecţia evreilor din Egipt. Prin aprecierea, iubirea şi asimilarea învăţăturii, poruncii Lui, devenim Una cu El…

Cine dă afară pe tatăl bolii, minciunii, curviei, hoţiei şi îl primeşte pe Isus, are vindecarea, iertarea, viaţa veşnică şi toate bunătăţile Dumnezeieşti-Roada Duhului Sfânt!” Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării:…  ” (2 Cor 2/14-17)

 

 

El este Salvatorul care s-a făcut una cu noi, ca să nu mai rămânem sclavii păcatului, ci să trăim în pace, bucurie, armonie şi în belsug- o veşnicie. Căci prin moartea  şi invierea Lui, nu mai trăiesc eu păcătosul, ci Isus, Biruitorul ,trăieşte în omul lăuntric,innoit din mine şi eu trăiesc prin El. Şi viaţa pe care o trăiesc, o trăiesc prin credinţa în Isus, pentru că El m-a iubit şi s-a dat pe sine ca să –L primim  ca DOMN pe El în noi şi noi să rodim Dumnezeieşite, să umblăm în El, unde cel rău nu are acces, caci in El  nu se păcătuieşte. Aceasta este roada crucii. Prin crucea Lui eu am murit faţă de satan şi faţă de păcătuirile -vicleniile, minciunile şi păcălelile  lui, dar şi lumea demonică a murit faţă de mine. Prin “indumnezeirea” Lui  in omul nou,lăuntric , din mine ,sunt umplut cu Isus. Deci, nu mai trăiesc eu, adamicul păcătos, ci El trăieşte deplin în mine şi eu trăiesc PRIN El, pentru că viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu.În nimeni altul nu este alinare, iertare, mângiiere,inviere decât numai în El. Cât nu este prea târziu, să ne grăbim să intrăm în El. Să ne dezbrăcăm de hainele cârpite, zdrenţuite şi murdare ale ruşinii, să ne descălţăm de papucii înglodaţi în nămolurile păcătuirii, întunecimii, minciunii, pentru a ne îmbrăca  numai  cu Bunătăţile şi Frumuseţile Cereşti. DECI,” îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Rom 13/14)

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/de-la-ion-iliescu–la-dragnea–ponta–nastase—tariceanu–hrebenciuc-si-alti-mii-de-politruci-vor-beneficia-de-ordonantele-gratierii-si-ale-amnistiei-mascate-prin-modificarea-legilor-penale-439493

Pomelnicul cu politrucii din TOATE partidele distrugerii NATIONALE,cu dosare penale CARE vor beneficia de ordonanțele hulite în stradă

Iliescu, Dragnea, Ponta, Năstase, Tăriceanu, Hrebenciuc și alți politicieni cu dosare penale vor beneficia de ordonanțele hulite în stradă. Cel mai mare profitor e președintele penal al PSD

Liviu Dragnea susține eroic că va “muri în picioare”, dar își va pune în aplicare programul de guvernare, program care începe cu promovarea ordonanțelor de grațiere și de golire de conținut a abuzului în serviciu, a conflictului de interese și a neglijenței în serviciu, infracțiuni care au sărăcit bugetul țării de sute de miliarde de dolari în ultimii 27 de ani.

Dragnea se salvează pe sine și salvează armate de politriuci, în frunte cu celebrii Ion Iliescu, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu, Adrian Năstase, Viorel Hrebenciu. Toți vor fi salvați fie prin închiderea dosarelor, fie înjumătățirea pedepselor sau ștergerea termenului de încercare.

Când a ales momentul?

Când Justiția  și-a stabilit practica unitară prin care aplică legea penală astfel că sute de politicieni de rang înalt și mii de politruci din teritoriu (primar, consilieri locali, consilieri județeni, președinți și vicepreședinți de consilii județene, prefecți, directori de deconcentrate, alți funcționari) au ajuns în pușcării sau au fost condamnați cu suspendare și li s-au impus confiscări ale averilor obținute prin infracțiuni.

Alți politicieni cu probleme judiciare își așteaptă cu înfrigurare condamnările și confiscările de avere obținute prin infracțiuni care au legătură cu serviciul de înalt sau mărunt funcționar public.

Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al României, instanțele spun la unison că promovarea celor două ordonanțe ar distorsiona Justiția, ar clătina statul de drept prin distrugerea fundației ei și anume crearea unei caste, cea a politicienilor aleși și a celor numiți pe funcții publice, care NU va mai răspunde pentru infracțiunile de serviciu prin care poate fi golit bugetul public în folosul lor, a rudelor lor, a clientelei politice.

Cine scapă sau va fi albit prin ordonațele lui Dragnea &Tăriceanu

Lista celor care vor fi mai presus de lege este foarte lungă. Conține mii de politicieni, pentru că și primarii și consilierii locali, ca și cei numiți în funcții publice pe criterii politice  la instituții comunale, municipale, județene sunt tot politicieni.

Dosarele finalizate prin condamnări cu executare sau suspendare vor fi albite, dosarele aflate în stare de judecată sau în anchetă vor fi închise (funcționează aplicarea legii mai favorabile), vor fi dosare care NU vor fi niciodată  deschise pentru astfel de grave infracțiuni care golesc de fonduri bugetul public național și bugetele locale.

Prejudiciile totale actuale depășesc 1,5 miliarde de euro, însă cele viitoare nu pot fi cuantificate.

Abuzul în serviciu prin care se vor distribui contracte de achiziții publice pe criterii clientelare nu va putea fi incriminat – nu permite noua lege data prin ordonanță! – fără plângerea prealabilă a victimei. Or, astfel de plângeri nu vor exista pentru că, spre exemplu,  primarul, ordonator de credite, care distribuie fără licitație un contract, nu o să-și facă el singur plângere prealabilă împotriva sa, asa cum prevede ordonanța, pentru că el este și reprezentantul legal al victimei. La fel se întâmplă cu președintele consiliului județean, cu ministrul și cu toți ceilalți ordonatori de credite.

Primul mare profitor va fi Liviu Dragnea, președintele PSD, președintele Camerei Deputaților și premierul care conduce din umbră România.

De lege va profita chiar și Ion Iliescu în dosarele “Revoluției” și “Mineriadei”.

Va beneficia de legea grațierii, chiar dacă e acuzat de crime împotriva umanității, pentru că are peste 60 de ani, după cum a explicat la digiTV  Nicoleta Popescu, reprezentanta organizației neguvernamentale APADOR-CH. După cum am spus, lista politicienilor beneficiari este lungă. Redăm o listă cu  numele celor care au notorietate.

Astfel, de ordonanțe urmează să beneficieze

 1. Liviu Dragnea
 2. Ion Iliescu
 3. Victor Viorel Ponta
 4. Adrian Năstase (spre exemplu, în dosarul “Trofeul Calității” principala infracțiune este abuzul în serviciu, iar Năstase este beneficiarul folosului)
 5. Dan Șova (și toți responsabilii de la CE Turceni și Rovinari, care i-au îmbogățit pe Ponta și Șova)
 6. Darius Vâlcov (fost ministru PSD al Finanțelor)
 7. Sebastian Ghiță
 8. Viorel Hrebenciuc
 9. Ilie Sârbu
 10. Dan Ioan Popescu
 11. Ioan Adam
 12. Ecaterina Andronescu
 13. Corneliu Iacubov
 14. Mihai Tănăsescu
 15. Eugen Bejinariu
 16. Mădălin Voicu
 17. Nicolae Păun
 18. Nicolae Bădălău
 19. Robert Negoiță
 20. Olguța Vasilescu
 21. Paul Stănescu
 22. Cristian Rizea
 23. Tudor Pendiuc
 24. Cătălin Rădulescu
 25. Constatin Nicolescu
 26. Radu Mazăre
 27. Nicușor Constantinescu
 28. Gabriel Mutu
 29. Bunea Stancu
 30. Marian Vanghelie
 31. Gheorghe Nichita
 32. Adrian Severin
 33. Mircea Cosma
 34. Vlad Cosma
 35. Andreea Cosma
 36. Ovidiu Marius Isăilă
 37. Cătălin Voicu
 38. Adrian Duicu
 39. Constatin Popescu
 40. Serban Mihăilescu
 41. Dan Nica
 42. Mircea Drăghici
 43. Constantin Adăscăliței
 44. Radu Băbuș
 45. Daniel Bărbulescu
 46. Dan Bordeianu
 47. Florin Constantinescu
 48. Alexandru Cordoș
 49. Sonia Drăghici
 50. Marian Ghivenciu
 51. Vasile Gliga
 52. Iulian Iancu
 53. Sorin Lazar
 54. Marius Manolache
 55. Eduard Martin
 56. Alexandru Mazăre
 57. Lucian Șova
 58. Gabriel Vlase
 59. Vasile Duță
 60. Emil Cutean
 61. Ion Stan
 62. Anghel Stanciu și mulți, mulți alții.

 

Dosate celebre, în care abuzul în serviciu a produs prejudiciile  totale  de miliarde de dolari

Devalizarea băncilor  a fost o metodă prin care banii din bănci au ajuns în zestrea unor politicieni și a clientelei lor. Exemple de bănci devalizate: Bancorex, Banca Agricolă, Banca Dacia Felix, Banca Internațională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Română de investiții. Infracțiunile prin care au fost devalizate băncile au în componența lor și abuzul în serviciu.

Pedepse nu s-au dat pentru că în acea perioadă reglementările legale se volatizau rapid în funcție de schimbările politice și NU exista practică judiciară.  Dosarele se deschideau și se închideau după schimbarea puterii politice. Golurile lăsate au fost umplute (despăgubirile) cu bani din bugetul public (fraudele de circa două milioarde de dolari de la Bancorex au fost preluate la datoria publică, de exemplu, si plătite în timp prin taxe si impozite noi, suportate de toți)

O altă metodă de devalizare a bugetelor publice sau direct a buzunarelor românilor au fost jocurile piramidale gen “Caritas”, “SAFI”, “FNI”, pentru care, prin abuz în serviciu, s-au dat avize de funcționare.

Contrabanda cu orice tip de produse au fost comise  și prin component lor, abuzul în serviciu. Celebră este  “Contrabanda Jimbolia” cu produse petroliere spre fosta Iugoslavie, protejată prin abuz în serviciu de șefii SRI ( Virgil Măgureanu și înalți ofiețeri), de ministrul de Interne de atunci Doru Ioan Tărăcilă, de ministrul Transporturilor Aurel Novac, de premierul de atunci, Nicolae Văcăroiu. Prejudiciile erau tot de miliarde de dolari.

Tot prin abuz în serviciu răsar rețele de contrabandă și evaziune în domeniul alimentar (contrabanda cu cereale, cu carne, cu alcool etc), prejudiciile fiind alte miliarde de dolari.

Aacerea “Rompetrol”, care a lăsat statului o gaură imensă de circa 600 de milioane de dolari, nu era posibilă fără componenta abuzului în serviciu. Apoi, tot cu prin abuz în serviciu au fost posibile devalizările rafinăriilor din rețeau sau prin rețeau Rafo Onești- Rafinăria Dărmănești –Solventul Timișoara –carom-VGB- Balkan Petroleum.

Alte miliarde de dolari.

Prin afacerea “Lukoil” au dispărut din țară peste două miliarde de dolari. Sechestrele au fost ridicate în urma intervențiilor fostului premier Victor Ponta.

Alte mari tunuri finaciare date și prin abuz în serviciu au fost despăgubirile de sute de milioane de euro de la ANRP, contractele de miliarde de euro  pentru autostrăzi, miliardeele de euro pentru inforamtizarea țării ( contractele Microsoft, EADS, SEI și rețeaua de firme IT ale lui Sebastian Ghiță).

Scurta incursiune în istoria devalizării țării din ultimii 27 de ani ne arată că bugetul public a fost devalizat prin infracțiuni de serviciu, unde regele a fost abuzul în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pedepsit cu 15 de ani, dispărut din actuala lege penală sub acea formă.

 

SODOM, documentarul care scoate la iveală STRATEGIA folosită pentru schimbarea percepției asupra homosexualității în Occident și în lume!

Pe 26 iunie a.c. Curtea Supremă a SUA a legalizat căsătoriile homosexuale pe întreg teritoriul țării. Anterior, secretarul de stat John Kerry anunțase că problematica drepturilor homosexuale este una prioritățile politicii externe, americane. Conform unor sondaje de opinie, căsătoriile între persoane de același sex sunt acceptate de aproximativ 50% dintre americani. Cum s-a ajuns aici, în doar cateva zeci de ani?

Un articol publicat în 1987 ,”The Overhauling of Straight America” („Îndreptarea Americii heterosexuale”) – semnat de activiştii homosexuali Marshall Kirk şi Erastes Pill. („Erastes Pill” era numele de autor al lui Hunter Madsen) a devenit referința privind tacticile folosite de mișcarea homosexuală pentru a se impune în ochii opiniei publice americane. Aceste persoane erau foarte şcolite. Kirk era cercetător în Neuropsihiatrie, cu studii la Harvard; Madsen avea un doctorat în Politici la Harvard şi era expert în tactici de persuasiune publică şi marketing social.

„SODOM” – film documentar despre homosexualitate (2014) from PRO VITA onVimeo.

Se spune că „The Overhauling of Straight America” a devenit „biblia” mişcării homosexuale, întrucât prezintă strategii atât pentru a-i face pe homosexuali mai acceptaţi, cât şi pentru a-i demoniza pe oponenţii homosexualităţii. Întreaga campanie se bazează nu pe argumente raţionale, ci pe manipularea emoţională a publicului. (Ulterior, Kirk şi Madsen au dezvoltat principiile din articol într-o carte de 398 de pagini: „After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s” – „După bal: Cum îşi va depăşi America teama şi ura de homosexuali în anii ’90”).

Noi ne vom concentra aici pe articolul lor iniţial din 1987. Pentru a transmite corect spiritul acelui material, vom apela frecvent la citarea lui directă.

Publicat în ediţia din 1987 a revistei pentru homosexuali Guide, „The Overhauling of Straight America” începe cu:

„Primul lucru care trebuie făcut este desensibilizarea publicului american cu privire la homosexuali şi la drepturile acestora. A desensibiliza publicul înseamnă a-l face să privească homosexualitatea cu indiferenţă, fără nici o emoţie.”

Autorii continuă şi vorbesc despre obiectivul de a pune preferinţele sexuale pe acelaşi palier cu preferinţele pentru aromele de îngheţată sau sport. Ţie îţi place ciocolata, mie îmi place vanilia. Tu preferi voleiul, eu fotbalul. Nu e nici o problemă.

„Cel puţin la început”, scriu autorii, „urmărim să desensibilizăm publicul şi nimic mai mult. Nu trebuie şi nu ne putem aştepta la o „apreciere” sau „înţelegere” deplină a homosexualităţii din partea omului obişnuit. Uitaţi a convinge masele că homosexualitatea e un lucru bun. Însă dacă îi faci să se gândească că aceasta e doar un lucru obişnuit, dacă îi faci să ridice din umeri, atunci lupta ta pentru drepturi juridice şi sociale e practic câştigată. Şi, pentru a-i face doar să ridice din umeri, homosexualii ca şi comunitate trebuie să înceteze să mai pară misterioşi, străini şi diferiţi.” Articolul face apel la o campanie masivă în mass-media pentru schimbarea imaginii homosexualilor, iar „orice campanie care urmăreşte această schimbare trebuie să realizeze şase lucruri”.

Următorii şase paşi sunt luaţi direct din articolul lui Kirk şi Pill:

Pasul 1: Vorbiţi despre homosexuali şi homosexualitate cât mai tare şi cât mai des posibil

„Principiul din spatele acestui sfat e simplu”, spun Kirk şi Pill, „aproape orice comportament începe să pară normal dacă eşti expus la el suficient de mult timp şi în suficient de multe locuri. Acceptabilitatea noului comportament va depinde în ultimă instanţă de numărul de cunoscuţi care îl practică sau îl acceptă”. Iniţial, o persoană poate fi ofensată de noutate, însă autorii notează că „atât timp cât Ion nu se simte presat să facă la fel, atât timp cât comportamentul în cauză nu îi ameninţă siguranţa fizică şi financiară, se va obişnui repede cu el şi viaţa va merge mai departe.” Viaţa merge mai departe şi Ion şi prietenii lui vor deveni mai toleranţi faţă de homosexualitate, aceasta devenind doar un mod de viaţă alternativ şi legitim.

„Modalitatea prin care putem atenua sensibilităţile primare faţă de homosexualitate este să facem ca mulţi oameni să vorbească mult despre subiect, într-o manieră neutră sau pozitivă.” Cu cât se vorbeşte mai mult, cu atât se creează impresia că publicul este cel puţin împărţit în atitudini. „Chiar şi cele mai acebre dezbateri dintre susţinători şi oponenţi servesc scopului nostru, atât timp cât homosexuali „respectabili” ies în faţă şi îşi prezintă punctul de vedere.”

De asemenea, autorii insistă că vorbitul despre homosexualitate trebuie să fie doar un vorbit, nu o îndoctrinare cu homosexualitate. „În fazele primare ale oricărei campanii îndreptate către cetăţeanul heterosexual, masele nu trebuie să fie şocate şi îndepărtate prin expunerea prematură la comportamentul homosexual în sine. În schimb, descrierile sexuale trebuie reduse la minim, iar drepturile homosexualilor trebuie prezentate cât mai mult posibil ca o chestiune socială abstractă.”

Autorii subliniază importanţa discutării despre problematica homosexuală în mass-media vizuală, în filme şi la televiziune, acestea fiind „cele mai puternice formatoare de imagine din societatea occidentală.” Omul de rând petrece un număr de ore pe zi în faţa televizorului. „Aceste ore deschid o poartă către lumea privată a heterosexualilor, prin care se poate introduce un cal troian.”

Hollywoodul este descris de autori ca fiind cea mai bună armă ascunsă pe care o au homosexualii pentru a desensibiliza publicul. Ei laudă faptul că în ultimii 10 ani (până în 1987), personajele homosexuale au devenit vizibile în filme şi în emisiunile tv.

De atunci, aceste personaje au devenit tot mai frecvente şi totul face parte din strategia de inducere a acceptării publice a homosexualităţii. Uitaţi-vă, de exemplu, la serialele Will & Grace sau The L Word; la filme ca Brokeback Mountain şi la homosexualii simpatici care au roluri principale în filme ca Bridget Jones Diary şi As Good As it Gets. Personajele homosexuale plăcute sunt tot mai numeroase în filme şi la televizor, iar asta nu e o întâmplare.

Kirk şi Pill concep apoi un atac la scară largă asupra religiei. „Opinia publică este o sursă principală de valori oficiale, iar autoritatea religioasă estre cealaltă sursă. Când cultele conservatoare îi condamnă pe homosexuali, noi putem face două lucruri ca să combatem homofobia credincioşilor. În primul rând, putem altera standardele morale. Asta înseamnă să facem publică susţinerea dată homosexualilor de cultele mai moderate, formulând obiecţii teologice cu privire la interpretarea conservatoare a învăţăturilor biblice şi expunând ura şi lipsa de uniformitate.”

Ei continuă, „În al doilea rând, putem submina autoritatea morală a cultelor homofobe, prezentându-le ca retrograde şi înapoiate, rămase în urmă faţă de vremurile moderne şi de ultimele descoperiri ale psihologiei. Împotriva influenţei puternice a Religiei instituţionalizate trebuie să mobilizăm influenţa şi mai puternică a Ştiinţei şi Opiniei publice (sabia şi scutul acelui „umanism secular” dezavuat). O asemenea coaliţie monstruoasă a funcţionat bine şi înainte împotriva cultelor, în probleme cum ar fi divorţul şi avortul. Cu suficiente discuţii libere despre prevalenţa şi acceptabilitatea homosexualităţii, această coaliţie poate funcţiona şi aici.”

Pasul 2: Prezentaţi-i pe homosexuali ca victime, nu ca pe activişti agresivi

Hollywoodul este descris de autori ca fiind cea mai bună armă mascată pe care o au homosexualii pentru a desensibiliza publicul. Ei laudă faptul că personajele homosexuale sunt tot mai vizibile în filme şi în emisiunile tv.

„În orice campanie pentru câştigarea publicului, homosexualii trebuie zugrăviţi ca victime care au nevoie de protecţie, astfel încât heterosexualii să fie înclinaţi prin reflex să îşi asume rolul de protectori. Dacă însă homosexualii sunt prezentaţi ca un grup puternic şi mândru care promovează un stil de viaţă nonconformist şi deviant, atunci ei vor fi văzuţi ca o ameninţare publică care justifică opoziţia şi opresiunea. Din acest motiv, trebuie să rezistăm ispitei de a ne afişa „mândria homosexuală” atunci când aceasta vine în conflict cu imaginea de homosexual-victimă. Şi trebuie să găsim calea de mijloc dintre a-i impresiona pe heterosexuali nu numărul nostru mare, pe de-o parte, şi a le declanşa o paranoia ostilă – „Nu mai ai loc de ei!” – pe de altă parte.”

„O campanie media pentru promovarea imaginii homosexualului-victimă trebuie să folosească simboluri care reduc sentimentul de ameninţare al publicului, care va coborî garda, şi care sporesc plauzibilitatea victimizării. În termeni practici, asta înseamnă că mustăcioşii cu muşchi nu trebuie să apară în reclamele homosexuale şi în alte prezentări, ei lăsând loc figurilor simpatice ale unor tineri sau bătrâni simpatici şi ale unor femei atrăgătoare. (Inutil să mai spunem că grupurile limitrofe, cum ar fi NAMBLA [North American Man-Boy Love Association]nu trebuie să apară în asemenea campanii: cei suspectaţi de molestarea copiilor nu pot apărea niciodată ca victime).”

Kirk şi Pill indică două mesaje diferite despre homosexualul-victimă care trebuie transmise. „Primul, publicului trebuie să i se spună că homosexualii sunt nişte victime ale sorţii, în sensul că nici unul nu şi-a ales preferinţele sexuale. Mesajul trebuie să spune: „Dacă îi întrebi pe homosexuali, ei aşa s-au născut, aşa cum voi v-aţi născut heterosexuali sau albi sau negri sau inteligenţi sau sportivi. Nu i-a racolat sau sedus nimeni; nu au ales ai asta şi deci nu pot fi judecaţi din punct de vedere moral. Ce fac ei nu e ceva conştient – e însă ceva natural pentru ei. Destinul acesta ar fi putut fi şi al vostru!’”

Această strategie e la lucru peste tot unde ne uităm. Uitaţi-vă la Lady Gaga şi la albumul ei, „Born this Way” („Născut aşa”). Uitaţi-vă la ura viscerală pe care o au homosexualii faţă de asociaţii precum Courage sau Exodus, care îi consiliază pe bărbaţii şi femeile care vor să scape de homosexualitate. Dacă homosexualitatea poate fi învinsă, atunci asta distruge argumentul fals că homosexualii sunt victime ale sorţii care nu pot face nimic ca să se schimbe.

Kirk şi Pill continuă, „Heterosexualii trebuie să se poată identifica cu homosexualii ca victime. Domnul şi doamna Public nu trebuie să aibă scuze să spună „ei nu sunt ca noi”. Pentru asta, persoanele care apar în campania publică trebuie să fie decente şi îngrijite, atrăgătoare şi admirabile după standardele heterosexuale, şi să nu li se poată obiecta nimic – cu alte cuvinte, să nu poată fi deosebite de heterosexualii la care vrem să ajungem. (Ca să revenim la termenii pe care i-am folosit în articolele anterioare, purtătorii de cuvânt ai cauzei noastre trebuie să fie „homosexuali normali” de tip R, nu „homosexuali la înfăţişare” de tip Q.) Numai în aceste condiţii va fi perceput corect mesajul: „Aceşti oameni sunt victime ale unei sorţi care ar fi putut fi şi a ta”.”

Autorii continuă remarcând că e posibil ca homosexualii să nu apară favorabil în cadrul unei strategii care ii face să pară victime ale unui soi de plagă, „dar realitatea e că comunitatea homosexuală este slabă şi trebuie să manipuleze puterile celor slabi, inclusiv jocul pentru simpatie.”

„Al doilea mesaj îi va prezenta pe homosexuali ca victime ale societăţii.”

Pasul 3: Daţi-le protectorilor o cauză dreaptă

„O campanie media care îi înfăţişează pe homosexuali ca victime ale societăţii şi care îi încurajează pe heterosexuali să le fie protectori trebuie să faciliteze pentru cei ce răspund afirmarea şi explicarea noului lor rol de protectori. Puţine femei heterosexuale şi şi mai puţini bărbaţi heterosexuali vor dori să apere homosexualitatea pe faţă. Majoritatea îşi vor ataşa noul impuls protector de un principiu al dreptăţii sau legii, de o dorinţă generală pentru un tratament uniform şi corect în societate. Campania noastră nu trebuie să ceară susţinerea directă pentru practicile homosexuale, ci să preia anti-discriminarea ca temă a ei. Dreptul la libera exprimare, libertatea credinţei, libertatea de asociere, tratamentul corect şi protecţia egală în faţa legii – acestea trebuie să fie aspectele aduse în atenţie de campania noastră.

„Este foarte important pentru mişcarea homosexuală să îşi lege cauza de standarde acceptate ale dreptului, pentru că susţinătorii ei heterosexuali trebuie să aibă la îndemână un răspuns pe măsură la argumentele morale ale oponenţilor ei. Homofobii îşi îmbracă reacţiile emoţionale în hainele grele ale dogmelor religioase, aşa că apărătorii drepturilor pentru homosexuali trebuie să fie gata să combată dogmele cu principii.”

Pasul 4: Faceţi-i pe homosexuali să pară buni

„Pentru a-l face pe homosexualul-victimă simpatic pentru heterosexuali, trebuie să-l înfăţişezi ca pe un om obişnuit. Însă o temă suplimentară a campaniei trebuie să fie mai agresivă şi mai tenace: pentru a neutraliza presa tot mai negativă de care au parte zilele astea homosexualii şi lesbienele, campania trebuie să îi portretizeze pe homosexuali ca pe nişte stâlpi superiori ai societăţii. Da, da, ştim – şmecheria asta e atât de veche că măcăne. Dar şi alte minorităţi au folosit-o mereu în anunţuri care anunţau cu mândrie „Ştiaţi că acest mare om/femeie a fost ____?” Însă mesajul e vital pentru toţi acei heterosexuali care încă îi văd pe homosexuali ca pe nişte ciudaţi – şterşi, singuratici, rataţi, beţivi, sinucigaşi, agresori de copii.”

Autorii subliniază importanţa validării cu ajutorul vedetelor. „Vedetele pot fi hetero (ca Ed Asner) sau homo.”

Pasul 5: Faceţi-i pe oponenţi să pară răi

„Într-o fază ulterioară a campaniei media pentru drepturile homosexualilor – după ce celelalte reclame homo au devenit obişnuite – va fi momentul să îi abordăm pe restul oponenţilor. Ca să fim direcţi, ei trebuie demonizaţi. (Acest lucru va fi necesar pentru că, la acea dată, aceşti duşmani deja îşi vor fi triplat rezervele de critici şi dezinformare.) Scopul nostru de aici e dublu. Mai întâi, urmărim să înlocuim mândria auto-suficientă a publicului cu privire la homofobia lui cu ruşine şi vină. În al doilea rând, vrem să îi facem pe antihomosexuali să pară atât de urâţi, încât omul de rând să vrea să se disocieze de asemenea modele.

„Publicul trebuie să vadă imagini ale unor homofobi gălăgioşi ale căror caracteristici şi opinii îl dezgustă pe omul de rând. Aceste imagini pot include: membri ai Ku Klux Klan care cer arderea de vii sau castrarea homosexualilor; predicatori bigoţi, cu o ură isterică, care sunt şi caraghioşi, şi tulburaţi; derbedei, golani şi puşcăriaşi ameninţători, care vorbesc lejer despre „poponarii” pe care i-au omorât sau pe care i-ar omorî; un tur prin lagărele de concentrare naziste, unde au fost torturaţi şi ucişi homosexuali.”

Autorii explică mai departe, „Am indicat deja câteva imagini care ar putea afecta vendeta homofobă: neo-naziştii, fanaticii religioşi şi membri Ku Klux Klan prezentaţi într-o manieră negativă şi ridicolă (o sarcină uşoară, de altfel).

„Aceste imagini trebuie puse alături de cele ale homosexualilor victime, prin metoda numită de propagandişti „tehnica parantezei”. De exemplu, timp de câteva secunde este arătat un predicator înfierbântat, cu ochii bulbucaţi, care tună şi fulgeră împotriva „acelor degeneraţi şi îndrăciţi”, în timp ce bate cu pumnul în pupitru. În timp ce acesta îşi continuă tirada, imaginea se schimbă pe fotografiile emoţionale ale unor homosexuali care arată decent, inocent şi amabil; apoi revenim la figura înroşită a predicatorului, şi aşa mai departe. Contrastul e evident. Efectul e devastator.”

Pasul 6: Solicitaţi fonduri

„Orice campanie masivă de acest fel va necesita cheltuieli lunare sau chiar anuale fără precedent – un amplu mecanism de strângere de fonduri,” spun autorii. Ei în îndeamnă pe homosexuali să contribuie masiv la această campanie. „Întrucât acei homosexuali care nu au familii de întreţinut au, de obicei, mai multe fonduri la dispoziţie decât media, ei îşi pot permite să contribuie mai mult.”

Ei continuă şi spun că „invitaţia trebuie adresată atât homosexualilor, cât şi heterosexualilor interesaţi de dreptatea socială.”

Doi ani mai târziu, în cartea lor After the Ball, Kirk şi Madsen îşi prezintă în clar planul pentru propaganda de masă menită să convertească America la promovarea cauzei homosexuale. Ei scriu: „…prin conversie înţelegem ceva mult mai ameninţător la adresa stilului de viaţă american, fără de care nu poate avea loc nici o schimbare socială majoră. Înţelegem conversia emoţiilor, minţii şi voinţei omului de rând, printr-un atac psihologic planificat, sub forma unei propagande service poporului prin mass-media.”

Demonizaţi Creştinismul

În ton cu „Repararea capitală a Americii heterosexuale” a lui Kirk şi Pill, procesul de demonizare a celor care se opun homosexualităţii se derulează astăzi cu o viteză ameţitoare. Atacul homosexualilor este îndreptat în special împotriva Creştinismului.

Pe un site al homosexualilor dedicat prezentării „infracţiunilor de ură”, activiştii pretind că organizaţiile pro-familie au un discurs al urii atunci când critică comportamentul homosexual şi că acest „discurs al urii” ar conduce la infracţiuni de ură, trebuind să fie curmat. Acest site pune un semn de egalitate între opoziţia faţă de homosexualitate şi uciderea evreilor de către Hitler.

Acelaşi website dă vina pe grupurile pro-familie pentru uciderea unui student homosexual, Matthew Shepard. (De fapt, Matthew Shepard a fost ucis într-un jaf, nu pentru că era homosexual).

În 2004, pastorul suedez Ake Green a fost condamnat la o lună de închisoare pentru că a criticat homosexualitatea într-o predică ţinută în biserică.

Inspectoratul Şcolar din San Francisco a adoptat o hotărâre prin care se dă vina pe grupurile religioase pentru aşa numitele „infracţiuni de ură”, cum a fost uciderea lui Mathew Shepard. În plus, Inspectoratul a aprobat o hotărâre prin care îndeamnă presa locală să nu publice anunţuri ale organizaţiilor pro-familie în care se vorbeşte despre schimbarea de la homosexualitate la heterosexualitate.

În New York, un panou cu un verset din Biblia a fost dat jos la presiunea consiliului local, care a declarat că reprezintă „un discurs al urii.”

În Massachusetts în 2005, David Parker a fost arestat pentru că a protestat la şcoala la care copilul lor era îndoctrinat cu homosexualitate! În cele din urmă şi-a retras copilul de la şcoala aceea. A petrecut doi ani prin tribunale şi a pierdut la toate apelurile.

Este evident că strategiile şi tacticile din „Repararea capitală a Americii heterosexuale” şi din After the Ball sunt aplicate acum la nivel naţional şi internaţional. Homosexualitatea le este impusă statelor ca un stil de viaţă normal. Statul California a adoptat o lege prin care se impune predarea „Istoriei gay” în şcolile publice. Nu e nici o îndoială că acesta este planul pe care vor să-l implementeze activiştii homosexuali şi politicienii corupţi în toate şcolile din SUA.

Sursa: Trezirea la realitate

MULTINATIONALELE DIN ROMANIA, INEFICIENTE PENTRU ECONOMIE. CUM FRAUDEAZA CORPORATIILE ROMÂNIA …

Multinaţionalele execută transferuri masive de zeci de miliarde de euro spre străinătate de sevă economică – de valoare adăugată – realizată în România. De ce nu sunt performante multinationalele in economia romaneasca? Pentru ca rolul lor, aici, nu este sa faca economie, productie, si sa contribuie, astfel, la bunastarea locala, ci sa dreneze venituri si resurse catre tarile de origine.

Faptul ca si multinationalele de la noi practica un tip de evaziune si de drenaj similar celui din Africa.Din structura PIB-ului reiese însă că masa profitului este de vreo 65-70 miliarde de euro la nivelul actual al PIB-ului României. Unde sunt sau unde dispar anual 50-60 miliarde de euro până ca profitul să ajungă a fi impozitat?! Este vorba de aproape jumătate din PIB!

Singurul lucru cert este că sunt sume care nu ajung să fie fiscalizate ca profit şi deci nu sunt impozitate ca profit. Probabil, cea mai mare parte iau calea străinătăţii sub diferite forme dintre care grosul reprezintă transferuri camuflate de valori în reţelele internaţionale de producţie şi comercializare ale corporaţiilor multinaţionale. Produse şi servicii realizate de multinaţionale în România, în valoare de zeci de miliarde de euro, sunt subfacturate în proporţii de până la 50% când sunt scoase ca exporturi din România, în timp ce produse şi servicii realizate de multinaţionale în afara ţării sunt suprafacturate în proporţii tot până la 50% când sunt aduse ca importuri în România.

Cu această foarfecă neiertătoare a subfacturării la export şi suprafacturării la import, multinaţionalele execută transferuri masive de zeci de miliarde de euro spre străinătate de sevă economică – de valoare adăugată – realizată în România. Să nu ne amăgim că asemenea cifre ar fi propagandă, stigmatizată desigur ca naţionalistă sau comunistă! După studii efectuate chiar de investitorii străini din România, participarea acestora la cifra de afaceri totală ajunge spre 40%, în timp ce contribuţia la bugetul României este doar de 20%. Repetăm, sunt calcule făcute chiar de investitorii străini! O ţară care pierde controlul propriu asupra următoarelor trei sectoare – exploatarea resurselor minerale principale, distribuţiile de energie şi băncile – ajunge inevitabil o colonie. Si nu din alt motiv decât din acela că prin aceste sectoare se ruleasă banul, indiferent de ciclul politic sau economic. Este strict cazul românesc!

Toate intrările în şi ieşirile din actul productiv sau comercial aparţin capitalului străin. Întreaga axă majoră a economiei este deţinută de către acesta şi, ca urmare, decizia îi aparţine. Sunt câţiva ani de când deja există această situaţie. S-a dovedit în contextul referendumului că, pentru puterile coloniale, nu este vorba cumva de Traian Băsescu ori USL sau, cum cu neruşinare au sugerat, de democraţie, ci pur şi simplu de interese economice oneroase, şi anume de a deţine controlul integral şi necondiţionat asupra resurselor, banilor şi chiar asupra vieţii oamenilor, în chipul cel mai iobăgist posibil, din spaţiul numit România. Chiar dacă pentru aceasta erau încălcate şi cele mai elementare norme şi reguli de democraţie, mai precis – şi ca să nu existe răstălmăciri – chiar dacă era nevoie ca voinţa puterii coloniale să înfrângă voinţa votului popular.

Că a fost vorba de aşa ceva o dovedeşte poziţia troicii FMI-CE-BM la revizuirea a acordului cu România. În plin proces cu fostul angajator ING Bank, economistul Florin Cîțu a reclamat faptul că bonusurile pe care le primea de la bancă erau ținute într-un cont offshore,cele mai mari salarii din România merg către cetățeni străini. Se estimează că sunt 10.000 de manageri străini în companiile multinaționale din România, iar salariile lor însumează 1.2 miliarde de euro. Echivalentul a 1.2 miliarde de euro îl reprezintă salariile anuale a 250.000 de profesori ce încasează un salariu lunar de 200 de euro. Pachetele salariale ale managerilor străini includ locuințe de serviciu, taxele pentru şcoala privată a copiilor, vizite periodice in țara de origine si asigurări medicale în clinici private. Cea mai ieftină şcoală privată din Bucureşti costă 3.250 de euro anual. În cele 102 licee private din România învață 25.000 de elevi iar taxele ajung şi la 19.000 de euro pe an la American International School of Bucharest.

Managerii din România sunt privilegiați în raport cu managerii din Vestul Europei din perspectiva costului relativ redus de trai dar şi a fiscalității reduse asupra veniturilor. “Creşterile salariale pe pozitii de management, stagnarea preturilor la imobiliare si recesiunea economica de pe pietele intenationale au propulsat Romania pe locul 8 lume in functie de puterea de cumparare a managerilor”, nota Ziarul Financiar.

În timp ce managerii români urcau în topul veniturilor reale, statul căuta cum să ia bani de la cei mai săraci dintre români, oferea deductibilități fiscale pentru asigurări private de sănătate, limita contribuțiile de pensii pe care le plăteau angajații cu venituri mari la 1000 de RON pe lună şi introducea un mecanism (prin Legea Educației) pentru ca şcolile private din România să primească finanțare de la stat.

Consiliul Investitorilor Străini prididea guvernul Boc să reducă contribuțiile de asigurări sociale, să excepteze de la plata impozitului în România fondurile de investiții cu sediul în străinătate şi saluta schimbările de “flexibilizare” de pe piața muncii care permiteau reducerea costurilor pentru patroni.

Ce oferea Consiliul Investitorilor Stăini în schimb? Dacă profiturile sunt repatriate mai mult sau mai puțin transparent, dacă bonusurile sunt în firme offshore, dacă România nu taxează veniturile progresiv şi oferă atâtea deductibilități, cum contribuie investitorii străini la dezvoltarea societății în care operează? Cele mai mari venituri din România sunt cheltuite într-un regim paralel, în care şcolile şi spitalele sunt private. Expații petrec câțiva ani în România dar sunt relativ feriți de realitățile societății româneşti. De la şcoli private în Elveția la spitale private în Austria, dregătorii români urmează acelaşi sistem. Mai mult, se gândesc cum să dividă sistemele de educație şi de sănătate în sisteme pentru bogați şi pentru săraci, cu un minim de redistribuire.

Pe baza datelor,constatam că în România aceste venituri crescuseră în criză: percentila 100 de venituri avea în medie venituri de 2.500 de euro în 2007 dar de nu mai putin de 5.285 de euro pe lună în 2009, în timp ce veniturile restului populației scădeau în termeni reali. Încercând să urmăresc evoluția acestor venituri în ultimii ani. Cînd corpul politic comunist nu a mai fost capabil să-şi ia pulsul, a venit o putere externă care a pus diagnosticul: tranziţie, adică moarte cerebrală. Ce face medicul într-un astfel de caz? Am spus mai sus: îi menţine respiraţia şi circulaţia sîngelui, în timp ce face transfer de organe către alte corpuri politice.

FMI şi Banca Mondială & co au îndeplinit și încă mai îndeplinesc aceeaşi funcţie ca cea a mediculului transplantolog: pompează, pe de o parte, bani pentru a menţine circulaţia sanguină şi respiraţia statului mort cerebral şi, în paralel, are loc un amplu proces de transplant al tuturor organelor vitale ale corpului-stat (de la controlul asupra circuitului sanguin-bancă, la cel asupra rinichilor, ţesuturilor etc. – fabrici, uzine, sisteme energetice, căi ferate etc.) către corpurile-politice care au puterea economică și politică de control asupra acestor morţi cerebrali politici.

În ultimii 20 de ani, am asistat la destramarea instituţiilor statului şi la o luptă fără precedent împotriva lui. Părinţii noştri, care au trăit în anii ’50-’70, construiau infrastructura acestei ţări, de la drumuri la fabrici şi uzine, de la dispensare şi şcoli la cinematografe şi stadioane. Acea generaţie (şi tot ce au constuit ei) a devenit o generaţie-donor pentru viaţa socială, politică şi economică a perioadei postcomuniste. Dincolo de ideologie, aceasta este realitatea cinică şi tragică. Ce a construit acea generaţie într-un an, noi nu am reuşit să facem în 20 de ani. Din acele resurse umane, economice şi realităţi sociale am trăit şi am consumat (după 90) pînă la epuizare, fără a pune mai nimic în loc. Ce s-a construit atunci, după anii ’90, am vîndut sau dat altora, care nu contribuiseră la aceste avuții, cu un patos nemaiîntîlnit. În locurile uzinelor şi fabricilor care produceau au apărut compexe comerciale, vapoarele s-au transformat în iahturi, iar căile ferate se vînd la fier vechi. Şcolile şi spitalele se închid din cauză că nu sînt profitabile. Singurul adevăr valabil rămas este profitul. Aceasta este convingerea şi practica cotidiană a fiecărui cetăţean ieşit din comunism. Singurul lucru real pe care l-am realizat este distrugerea coeziunii sociale, am distrus ultima fărîmă de sensibilitate socială, lucru care a dus la dispariția sensului politic. Şi aşa am transformat totul în ghetouri: ghetouri imense şi mici ghetouri de lux, aşa cum şi populaţia acestei ţări a fost împărţită în două grupuri: unul mare, al „răilor paraziţi, necivilizaţi şi ineficienţi“, şi unul mic, al „bunilor cetăţeni civilizaţi şi eficienţi“.

Iar visul copiilor din anii ’70 de a deveni medici, profesori, ingineri şi cosmonauţi este azi privit ca unul desuet și ridicol. Majoritatea au renunţat demult la visul lor, la meseriile pe care şi le-au însuşit cu mult efort, făcînd tot soiul de munci fantasmagorice (publicitate, PR, marketing etc.). Singurul vis al generaţiei aflate în plină maturitate astăzi e acela de a avea acces la împrumuturi pentru a-şi achiziţiona lucruri de care nu vor avea cu adevărat nevoie niciodată.

Am luptat pentru capitalism pînă nu ne-a mai rămas de vîndut decît propriile suflete. Ba mai rău, am mers mult mai departe: am luat împrumuturi pentru generaţiile care încă nu s-au născut. Cînd se vor naşte, se vor naşte înrobiţi de lanţurile datoriilor făcute de părinţii lor. Şi aşa treptat, treptat am devenit sclavii care dăm naștere unor noi sclavi nevinovați. In acest moment marile tari europene profita de context si de actiunea lui Traian Basescu pentru a ne impinge si la mai margine, si tot acum apare si cantecul de sirena al Rusiei. Oamenii de la Bruxelles nu sunt straini de acest joc geopolitic.

Basescu a facut un joc perfect pentru niste cercuri din afara UE. A oferit pretext celor din Vest sa ne marginalizeze si alibi Rusiei sa fie suparata pe noi. Iar Vocea Rusiei, prin opiniile sale, ii ofera, de fapt, lui Basescu, pretextul de a spune ca USL face jocul Moscovei. E o mare mistificare aici…Pentru aceasta, la alegeri, slujbașii lui băsescu vor participa sub forma unei alianțe de dreapta, grupate în jurul noilor/vechi vedete Ungureanu-Neamțu-Macovei. Scopul este acapararea a cel puțin 30% din voturi. Cum ei vor fi cei care organizează alegerile, vor obține lejer acest scor. Atomizarea țării slujește multor interese atât din interiorul UE cât și din exteriorul său. La urma urmei, trebuie cumva efectuată plata pentru faptul că România și Bulgaria au fost admise. Pentru mine unul nu a fost cumva vreo surpriză amestecul grosolan, de tip sovietic, al comisarilor de la Bruxelles în treburile României în ultimi ani. De câţiva ani spun – şi spun în ciuda multora şi în ciuda criticilor şi chiar persiflărilor unora – că România a ajuns o colonie, iar ceea ce s-a întâmplat până acum a fost doar o demonstraţie a centrului vest-european că România de la periferie este o colonie şi n-are dreptul la vreun alt statut. România trebuie să rămână o anexă de consum a centrului! România trebuie să nu deţină controlul propriilor resurse! Banii din România – adică cei ce se strâng în distribuţiile de energie si cei care se rulează prin bănci – trebuie să fie în continuare sub controlul străinilor, al centrului! Programul de cedare a controlului naţional asupra brumei ce a mai rămas în mâna statului român (adică filiera minerit/electricitate, energia hidro, căile ferate) trebuie să opereze mai departe, aşa cum este prevăzut în acordul cu FMI şi CE.

Democraţia de tip nou nu funcţionează pe bază de majoritate, ci prin dictat politic extern. Până la urmă, votul vostru chiar nu mai contează. Dacă o fi contat vreodată. Sunteţi cetăţeni de rangul doi. Umăr la umăr, aţi fi o forţă. Dar nu funcţionaţi ca grup.

Eşti iritat, la fel ca încă vreo şapte milioane juma’ de votanţi, că soarta ţi-e decisă prin dictate emise la Bruxelles, Berlin şi Budapesta. Că România nu e tratată de UE ca un stat cu drepturi egale. Ai contribuit financiar la realizarea unui recensământ naţional. Ţi-au bătut unii la uşă. Le-ai dat drumul în casă. Le-ai oferit o cafea. Coborând în profunzime la nivelul factorilor de producţie şi nerămânând la suprafaţă la nivelul semnelor exterioare precum creşterea economică, inflaţia sau cursul de schimb, analiza merita să ajungă în atenţia îndeosebi a experţilor de la FMI şi a celor de la BNR care au conceput programul de înfruntare a crizei. Deşi cu totul inutil! Pentru că aceştia sunt şi ei tobă de carte, dar obiectivul lor, de altfel atins, a fost nu cumva revenirea economiei, ci, într-o primă fază să-i zicem macroeconomică, ajutorarea băncilor străine pe seama unor nevinovaţi (salariaţi, pensionari, contribuabili), iar, într-o a doua fază, să-i zicem microeconomică, eliminarea brumei de economie românească din România prin ţintite privatizări şi prin aşa-numita liberalizare, de fapt o banală dar dramatică creştere, a preţurilor în energie.

Am însă o întrebare, rezultând probabil din capacitatea mea mai slabă de a surprinde lucrurile în profunzime: de fapt ce are (sau nu are) actualul model economic că nu permite obţinerea de creştere economică ridicată şi, implicit, ce ar trebui să fie concret un nou model care să permită obţinerea acesteia (desigur, nu o creştere economică falsă, ci una cu impact asupra nivelului de trai)?

Actualul model economic al României este un clasic – repetăm, un clasic! – model de tip colonial, cu valoare adăugată joasă şi control integral al capitalului străin în axa majoră a economiei, model rezervat periferiilor de către centrul colonial (în cazul în speţă Vestul Europei). României îi este de fapt rezervat cel mai de jos dintre stadiile modelului de tip colonial: cel de anexă de consum, care nu este nici măcar integrat centrului precum este atelierul. Cum s-a ajuns aici doar cei ce vor să nu vadă evită subiectul: prin rapt de tip colonial, prin preluarea de către capitalul centrului a punctelor strategice şi sectoarelor de forţă ale economiei.

Cum se poate ieşi din această situaţie? Căci, dacă se admite a se discuta despre un nou model economic, înseamnă că se presupune că se poate ieşi din această situaţie! Apelând la istorie, nu există vreun dubiu că, din situaţia de colonie, nu se poate ieşi decât într-o anumită conjunctură internaţională, iar în momentul de faţă conjunctura internaţională nu este favorabilă nici chiar unei încercări, darămite unei reuşite!

Un nou model economic pentru România este înafara discuţiei în conjunctura actuală. Dar să admitem că putem aspira nestingheriţi la un nou model economic! Atunci însă întrebarea firească este cine ar urma să-l construiască. Desigur, cineva interesat într-un asemenea model şi care să aibă şi putinţa s-o facă! Să fie vorba de statul român?! Deposedat de controlul direct şi indirect asupra economiei, statul, şi să vrea, nu mai poate! Nu mai dispune nici de resurse, nici de pârghii care să redirecţioneze resursele aflate în mâna altora! Fără resurse şi fără pârghii, statul este ca şi inexistent din punctul de vedere al construirii unui nou model economic. Cine ar mai putea fi interesat şi cu potenţe de implementare? Singura forţă aptă de a construi un nou model economic ar fi fost capitalul privat autohton la spate cu capitalul public, dar, prin dispariţia practic a statului, această şansă nu mai există.

Nu întâmplător, tocmai cei cu contribuţia cea mai mare la demolarea economiei româneşti vorbesc de rolul precumpănitor al capitalului străin. A aştepta însă mântuirea sau un nou model economic de la capitalul străin este o pură naivitate. Capitalul străin a fost cel care a adus România unde România este acum din punct de vedere economic! Nici nu se pune problema dacă capitalul străin este interesat sau nu de un nou model economic în România! Căci, pur şi simplu, nu este treaba lui! Treaba lui este profitul. De aceea a venit în România şi asta va urmări în România, în veacul vecilor! Pe mâna capitalului străin, România va rămâne mereu o colonie şi va muri subdezvoltată cu dragul ei de capital străin de gât! Numărul grupurilor de firme româneşti a fost în 2012 de 5.689. În aceeași perioadă la noi în țară activau 31.718 multinaționale, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

CULMEA NEOCOLONIALISMULUI: Ajutoare de stat de 67 MILIOANE EURO pentru marile CORPORATII IT! IBM, Deutsche Bank, Dell, Microsoft – “bietii” intreprinzatori stipendiati din banii romanilor-cersetori…
IBM, Endava, DB Global Technology (Deutsche Bank), Dell, SCC Services, Telecom Global Services Center si Microsoft au primit in 2013 acorduri de finantare in baza schemei de ajutor de stat in proiecte IT care creeaza minim 200 de locuri de munca, conform datelor Guvernului. Valoarea totala a acestor proiecte de investitii depaseste 160,5 milioane euro, ajutorul de stat pe care il vor primi este de 67 milioane de euro, 3.151 de locuri de munca urmand sa fie create in cel mult 3 ani de la finalizarea investitiilor.

Guvernul a aprobat ajutoare de stat in valoare de peste 215,4 milioane euro in 2013 in baza a trei scheme de ajutor administrate in prezent de Ministerul de Finante, a anuntat joi institutia.

“Printre principalii beneficiari de ajutor de stat in care au primit acorduri de finantare in anul 2013, in baza schemelor administrate de Ministerul Finantelor Publice, se afla companii cu capital strain de renume international precum: Daimler, IBM, Microsoft, Dell, Delphi, Continental Anvelope etc. dar si companii cu capital romanesc precum Adeplast etc. Principalele proiecte finantate cu ajutor de stat si finalizate in anul 2013 sunt cele ale companiilor Pirelli, Dacia-Renault, Rombat, Contitech (parte a grupului Continental) etc.“, se arata in comunicatul Ministerului de Finante.

Ministerul de Finante administreaza in prezent trei scheme de ajutor de stat, reglementate prin:

– H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile
– H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor
– H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca.

Schema de ajutor de stat reglementata prin Hotararea de Guvern din iulie 2012 vizeaza investitiile care promoveaza utilizarea tehnologiilor noi (ITC) si crearea a cel putin 200 de locuri de munca. Locurile de munca trebuie create in cel mult 3 ani de la data finalizarii investitiei, iar firma are obligatia de a mentine posturile create cel putin 5 ani de la data efectuarii primei plati a ajutorului de stat aferent fiecarui loc de munca creat.

Guvernul a publicat pe site-ul sau lista companiilor care au primit in 2013 acorduri de finantare in baza acestei scheme de ajutor de stat, precum si detalii despre proiectele de investitii si locurile de munca pe care si-au asumat ca le vor crea.

Iata mai jos aceste proiecte, in functie de numarul de locuri de munca ce urmeaza sa fie create:

1. IBM a primit acordul de finantare in data de 05.07.2013. Proiectul, in valoare de 51,2 milioane de euro, vizeaza ‘extinderea activitatii IBM ROMANIA prin realizarea unei investitii initiale constand in achizitia de echipamente si crearea de noi locuri de munca’. Proiectul va fi implementat in localitatile Bucuresti si Brasov, IBM asumandu-si crearea a 900 de locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat pentru acest proiect este de 21 milioane de euro.
2. Endava Romania a primit acordul de finantare in data de 14.06.2013. Valoarea totala a proiectului de investitii este de 20,7 milioane de euro si vizeaza activitati de realizare a softului la comanda ‘Dezvoltare regionala Endava 1000+’. Proiectul este implementat in Bucuresti, Iasi si Cluj, iar compania si-a asumat crearea a 500 de locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat este de 9,5 milioane de euro.
3. DB Global Technology (Deutsche Bank) a primit acordul de finantare in data de 20.12.2013. Proiectul, in valoare de 39,24 milioane de euro, vizeaza “Centrul de tehnologie din Europa de Est al Deutsche Bank AG” si crearea a 500 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti, iar valoarea ajutorului de stat este de 15,69 milioane de euro.
4. Dell a primit acordul de finantare in data de 20.12.2013. Proiectul, in valoare de 21,09 milioane de euro, vizeaza “extinderea activitatii curente prin investitii in tehnologii noi si crearea de noi locuri de munca” si crearea a 455 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti, iar valoarea ajutorului de stat este de 8,43 milioane de euro.
5. SCC Services a aprimit acordul de finantare in data de 17.10.2013. Proiectul are o valoare totala de 7,74 milioane de euro si vizeaza “extinderea si diversificarea activitatii SC SCC SERVICES ROMANIA prin realizarea unei investitii initiale constand in achizitia de echipamente si crearea de noi locuri de munca’. Proiectul va fi implementat la Bacau, compania asumandu-si crearea a 376 de locuri de munca.
6. TELECOM GLOBAL SERVICES CENTER a primit acordul de finantare in data de 02.09.2013. Proiectul, denumit Umanis, este o investitie greenfiled, care va fi implementata in Bucuresti si va crea 220 de locuri de munca. Valoarea totala a proiectului este de 8,6 milioane de euro, iar valoarea ajutorului de stat este de 3,44 milioane de euro.
7. Microsoft a primit acordul de finantare in data de 05.07. 2013. Proiectul, in valoare de 11,91 milioane de euro, vizeaza “extinderea si diversificarea Diviziei de Suport si Servicii pentru clienti si parteneri a Microsoft Romania’ si crearea a 200 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti si Timisoara. Valoarea ajutorului de stat pentru acest proiect este de 5,06 milioane de euro. Iata insa ca banii romanilor, altfel cersetorii Europei care isterizeaza cancelariile “lumii bune”, sunt foarte buni si, dupa toate aparentele, foarte usor de acordat ca ajutor de stat unor “bieti” intreprinzatori ca Microsoft, Dell sau Deutsche Bank! Numai daca alaturam numele acestor giganti ai corporatiilor cu notiunea de “ajutor de stat” si punem in context, adica ne gandim la isteria anti-cheltuieli publice, anti-finantare companii nationale, la regimul de taxe la care este supus intreprinzatorul autohton, rezulta o nepotrivire sfidatoare, batjocoritoare.

Dar este doar inca o dovada a regimului periferic, neocolonial, pe care il are tara noastra, care pentru 200 locuri de munca (doua sute!) plateste de-i iese pe nas corporatiilor hraparete, care sunt nimic altceva decat niste jigănii ciorditoare.
Ceea ce a urmarit capitalul strain in privinta relatiilor de munca din Romania a fost obtinut. Noul Cod al Muncii – scris integral de Consiliul Investitorilor Straini si Camera de Comert Romano-Americana – a vizat si, prin asumarea guvernamentala in parlament, a realizat o fragilizare totala a pozitiei angajatilor si o intarire corespondenta a pozitiei angajatorilor, care, la nivelul salariilor mici practicate in Romania, scot complet relatiile de munca de aici din spatiul european, din care pretind ca ar face parte. Fragilizare urmarita si obtinuta indeosebi in trei domenii sau privinte!

Pe de o parte, in precarizarea relatiei institutionale in sine (contractul de munca), prin campul larg deschis folosirii contractelor de munca pe perioada determinata. Prin manevre abile si putin abuz, care oricum nu este taxat, un angajat poate fi folosit la nesfarsit cu contract de munca pe perioade determinate, deci cu un salariu mai mic si cu permanenta amenintare a pierderii automate a locului de munca. Pe de alta parte, in privinta stabilirii timpului de lucru, care ajunge – complet neeuropean – la discretia totala a angajatorului.

Acesta poate forta angajatul sa lucreze 12-14 ore pe zi, iar posibilitatea de recuperare in decursul unei perioade exagerat de lungi face aceasta recuperare. In plus, formularile deliberat laxe in domeniu lasa la dispozitia patronului fara vreo justificare orice reducere a timpului de lucru cu scaderea corespondenta a salariului. In sfarsit, in privinta concedierii angajatilor, ajunsa si aceasta la discretia angajatorului, printr-o inventie parsiva care, pe cat suna de pompos pe atat este goala de continut si isi dezvaluie adevarata natura!

Angajatul va fi legat de indeplinirea unor criterii de performanta. Ce inseamna criterii de performanta, caci de stabilit stim cine le stabileste: angajatorul?! Criterii de performanta se stabilesc pentru un manager, nu pentru un angajat intr-o functie de executie. Acestuia din urma i se pot trasa sarcini de productie sau, dupa caz, sarcini de serviciu, adica ceea ce depinde de el. Performanta depinde de organizarea interna si de un context extern firmei, a caror valorificare intra in atributiile unui manager, dar n-au nici o legatura cu un simplu angajat.

Eliminarea din ecuatie a sarcinii de munca si a vreunui cuvant de spus din partea sindicatelor in stabilirea acestor sarcini deschide un teren vast de abuz in materie de concedieri in numele neindeplinirii performantei, pe care legea nu o precizeaza si deci pe care patronul o poate invoca in locul bunului plac, fara ca legea sa-l poata apara pe angajat cu ceva. De fapt, asta a urmarit capitalul strain si a obtinut: scoaterea de sub jurisdictia legii a litigiilor de munca. Firmele straine s-au plans si s-au tot plans ca, in baza vechiului Cod al Muncii, pierdeau procese cu salariatii in instanta. Ei bine, s-a pus capat acestui lucru!

Mark Gitenstein, fost ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, a cerut,Guvernului României, să liberalizeze piaţa energiei. Din discursul ţinut la Bursa de Valori Bucureşti, reiese că Gitenstein s-a referit, implicit, la liberalizarea preţului energiei electrice pentru populaţie.

“Pentru ca România să-şi poată valorifica deplin resursele energetice, guvernul trebuie de asemenea să-şi respecte angajamentul de a liberaliza piaţa energiei. Înţeleg îngrijorarea cu privire la impactul asupra consumatorilor individuali, mai ales asupra celor aflaţi sub pragul sărăciei.

Sursa: SearchNewsGlobal

 

 

https://vizualw.wordpress.com/

https://www.youtube.com/watch?v=SXVYBoxuMIo&feature=share

Cele mai impresionante delte ale lumii…

Daca deschidem Atlasul Geografic, Internetul sau orice carte care trateaza geografia Terrei, gasim aceeasi descriere standard in dreptul deltelor. Cu toate acestea, o delta nu este doar un fenomen geologic prin care un curs de apa se desparte in mai multe brate pentru a se varsa in mari si oceane. Departe de atat! Toate deltele Terrei sunt adevarate minuni ale Naturii. Aglomerari magnifice si misterioase in care apele, pamanturile, vegetatia si animalele se intrepatrund unele cu altele pentru a crea si schimba continuu neuitatul spectacol al vietii! Sunt diferite, dar asemanatoare. Framanta de viata, dar sunt ucise incetul cu incetul de lacomia omului. Isi schimba constant forma, dar in preajma lor te simti parca pe niste tarmuri asezate acolo inca de la Inceputul Lumii. Oricat ar fi de frumoase, unice si indescriptibile, mai presus de toate, au nevoie urgenta de protectie!

DELTA OKAVANGOULUI, Botswana

Ce poate fi mai spectaculos decat o delta care isi varsa lent apele in valurile marii? Evident, o delta care se varsa in savana desertificata a Africii… Imaginea Deltei fluviului Okavango este tulburatoare. De la nivelul solului, din jeep sau de pe barca, retina si memoria inghit cu aceeasi viteza succesiuni incredibile in care marile animale ale Africii isi duc existenta intr-o delta atipica, presarata cu palmieri. Aceasta este cea mai mare delta de interior din lume, un taram unic, unde apele fluviului Okavango vin sa moara in desert, nu inainte de a crea o imensa oaza verde, mustind apa, Sangele Vietii.

Grandiosul fenomen ia nastere in dealurile de vest din Angola, unde mai multe izvoare se unesc in raul Kavango, care strabate Namibia, si intra in Botswana, pentru a inflori in Delta Okawango. Cu milioane de ani in urma, fluviul Okawango se varsa intr-un urias lac interior cu apa dulce, numit Lacul Magkadigadi. In urma procesului de incalzire globala, lacul a secat si s-a tranformat in campiile Magkadigadi de astazi. Activitatea tectonica a intrerupt cursul raului si a format actuala delta. Astfel, a aparut o retea singulara de ape care sustin un ecosistem binecuvantat cu o varietate imensa de plante si animale.

Apele mor la intrarea in cruntul Desert Kalahari, unde circa 95% din volumul acvatic se evapora. Pana in acel moment, delta creaza un paradis pentru animalele insetate. In timpul sezonului ploios, delta acopera o suprafata de 16.000 kilometri patrati, iar in cel secetos, se restrange pe 9.000 kilometri patrati. Aici traiesc 400 specii de pasari si peste 200.000 de mamifere mari, intre care circa 30.000 de bivoli si elefanti africani.

Timp de peste 700 ani Delta Okavango-ului a fost sub controlul politic al triburilor Batawana. Nu este o delta deschisa turismului in masa, autoritatile temandu-se de stricarea echilibrului ecologic al unuia dintre cele mai frumoase si salbatice ecosisteme din Africa. Cei mai redutabili paznici ai deltei sunt roiurile nesfarsite de tantari care transmit malaria. Daca doriti sa ajungeti aici, toate costurile trebuiesc achitate in moneda locala, « pula », nu radeti! termenul inseamna “ploaie” in dialectul Setswana, iar in onoarea ploii care binecuvanteaza o tara arida precum Botswana, autoritatile si-au botezat astfel moneda nationala.


DELTA RHONELUI, Franta

Fluviul Rhone se varsa in Marea Mediterana, alcatuind nu doar cea mai frumoasa delta din Franta, ci una dintre cele mai bine protejate delte din intreaga lume. Intreaga regiune este, de fapt, inclusa in granitele Parcului National Camargue, zona protejata inca din anul 1970.

Rezervatia acopera o suprafata de 80.000 hectare, incluzand aici mlastini, pasuni, paduri, dune de nisip si saraturi. Este cea mai mare delta din Europa occidentala. Regiunea este celebra pentru vremea aspra, cu peste 300 de zile pe an in care biciuie Mistralul, un vant rece si uscat care bate dinspre nord-vest peste intreaga Vale a Rhoneului. O treime din suprafata deltei este strict protejata, accesul oamenilor fiind interzis cu desavarsire. Asprele masuri au fost luate in scopul salvarii si conservarii speciilor rare de plante si animale, precum si pentru mentinerea ecosistemului local, care este foarte fragil. In restul teritoriului deltei, cu un permis special, sunt acceptate vanatoarea, agricultura si extractia sarii.

Campurile cu saraturi sunt situate in sud-estul deltei, sarea fiind recoltata aici inca din perioada dominatiei romane.Camargue adaposteste o bogata biodiversitate, cu toate acestea delta este renumita in intreaga lume pentru trei specii: o rasa de tauri negri mai mici si mai supli decat cei de corrida, frumosii Cheval Camarguais, o rasa locala de cai albi, alaturi de cei peste 50.000 de flamingo roz care poposesc in mlastini in timpul lunilor de vara. Eco si etnoturimul au fost dezvoltate impecabil, in Delta Ronului organizandu-se anual Festivalul Camargue prin care se celebreaza, cu mare fast, intreaga regiune. Pelerinajul Tiganilor consta din mai multe festivaluri pitoresti in care comunitatile tiganesti isi serbeaza obiceiurile. In lunile iunie, respectiv noiembrie, au loc Festivalul Cailor din Stes-Maries-de-la-Mer si Festivalul Taurilor.

DELTA GANGELUI, India

Desi cel mai sacru fluviu al hinduismului nu este nici cel mai lung, nici cel mai puternic curs de apa din lume, salbatica sa delta detine recordul de cea mai mare si mai intinsa delta de pe Terra. In afara de acest record, Delta Gangelui mai detine un impresionant record. Denumita Sunderband in dialectele locale, locul unde Gangele cel sfant se varsa in Oceanul Indian adaposteste cea mai mare concentratie de tigri din lume. De asemenea, Regiunea este considerata drept una dintre cele mai fertile de pe Pamant.

Delta este cuprinsa intre raurile Hooghly si Meghna, de-a lungul Golfului Bengalului, pe teritoriile Indiei si Bangladesh-ului, avand o lungime de circa 350 kilometri. Are forma tipica, triunghiulara, de delta si acopera o suprafata totala de aproximativ 105.000 kilometri patrati. Este compusa dintr-un labirint de cursuri de apa, mlastini, mangrove, lacuri, aglomerari de sedimente si campii inundate. In ciuda riscurilor prezente sub forma inundatiilor musonice, ciclonilor si atacurilor venite din partea tigrilor si crocodililor, un numar imens de oameni, intre 125-143 de milioane, traiesc in Sunderband.

Pentru a diminua efectul catastrofal pe care puhoiul de oameni il exercita asupra pescuitului, autoritatile au construit in zona mai multe crescatorii de peste, in caz contrar, speciile native de pesti riscand sa dispara in mai putin de doua zile. Delta este situata intr-o zona tropicala, cu precipitatii din belsug, in sezonul ploios inregistrandu-se pana la 3.000 mm zilnic. Conform specialistilor, aici traiesc aproximativ 1.020 de tigri bengalezi, specie protejata, aflata pe cale de disparitie. Anual, peste 30 de oameni sunt ucisi de tigri, dar populatia continua sa venereze tigii, considerati drept gardienii divini ai deltei.


yeDELTA NILULUI, Egipt

Delta fluviului sacru al vechilor egipteni este cea mai cunoscuta si mai studiata delta din lume. In ciuda fenomenului de incalzire globala, ramane si astazi o delta de categorie grea, intinzandu-se de la Alexandria pana in Port Said, cu o lungime totala de 240 de km de la est la vest si de 160 de km din nord spre sud, fiind separata de bratele Damietta si Rosetta. Din punct de vedere geo-morfologic, Delta Nilului este considerata o “delta arcuita”, datorita formei sale specifice. Deoarece, in urma construirii barajului de la Asswan, delta nu mai primeste aportul anual de nutrienti si sedimente, pamantul campiilor inundabile este din ce in ce mai steril, in prezent agricultorii fiiind obligati sa foloseasca cantitati mari de fertilizatori chimici. Ceea ce, evident nu duce decat la poluare si raspandirea fenomenului de eutrofizare.

Delta Nilului este si astazi, la fel ca in Antichitate, granarul Egiptului si singura speranta pentru agricultura din acesta tara desertica. Din acest motiv, jumatate din populatia Egiptului, adica peste 80 de milioane de oameni, traieste in Delta Nilului. Aici creste nufarul de Nil si celebra trestie de papirus. Cateva sute de specii de pasari de apa ierneaza aici, printre care si cea mai mare concentratie de pescarusi pitici din lume. Alte specii de pasari des intalnite sunt egretele, ibisii si starcii. Tot aici traiesc multe broaste, testoase, manguste si varani de Nil. In Antichitate se intalneau si crocodili, hipopotami, elefanti, leoparzi si lei, dar, in prezent, toate aceste specii au disparut de aici cu desavarsire.

Cele mai ridicate temperaturi se inregistreaza in luna august, cand mercurul termometrelor urca pana la 48 grade. Delta Nilului se afla in pericol de eroziune, deoarece in fiecare ani dispar circa 50 kilometri patrati din suprafatasa, cee ce i-a facut pe specialisti sa estimeze ca in anul 2550, delta stravechilor faraoni va dispare fara urma…


DELTA VOLGAI, Rusia

Daca credeai cumva ca Delta Dunarii este cea mai mare delta a Europei, ei bine te inselai, si este momentul sa dam Cezarului ce este al Cezarului, in materie de delte, bineinteles. Pe de alta parte, Volga este cel mai mare fluviu al Europei, deci, este de inteles ca acesta sa se verse in Marea Caspica formand cu aceasta ocazie o delta imensa, lunga de circa 160 km. Cu toate ca si aici, zelul absurd al comunistilor si-a lasat amprenta, cei care au vizitat-o sustin ca seamana cu Delta Dunarii, asa cum arata aceasta acum 50-60 ani.

Este o delta relativ noua, care creste intr-un ritm susinut. Daca in anul 1880, acoperea o suprafata de doar 3.222 kilometri patrati, astazi, magnifica Delta a Volgai se intinde pe 27.224 kilometri patrati. Si in privinta protectiei, Delta Volgai sta mult mai bine decat abuzata si exploatata Delta a Dunarii. Paradisul vegetal de pe Volga a fost protejat inca din anul 1919, cand aici a fost declarata Rezervatia Astrahan.

La fel ca delta noastra, Delta Volgai este un important loc de popas si cuibarit pentru pasari de apa, pasari de prada si passeriforme. Cu toate ca este celebra la nivel mondial pentru numeroasele specii de sturioni care inca abunda in apele sale, crapii si somnii reprezinta grosul populatiei piscicole de la gurile de varsare ale Volgai. Intre anii 1984-2001, delta si-a pierdut circa 277 kilometri patrati de mlastini, din pricina agriculturii excesive. In prezent, aici, toate activitatile agricole si industriale sunt interzise, autoritatile straduindu-se sa gaseasca o solutie care sa duca la stoparea deseurilor industriale si a fertilizantilor aruncati in amonte. Fenomenele negative au dus recent la eutrofizarea apelor salmastre de la varsarea in Caspica.

DELTA MEKONGULUI, Vietnam

Vietnamezii o denumesc: dong bang song Cuu Long, adica Delta celor Noua Dragoni. Dincolo de pompoasa si onorabila denumire pentru cea mai mare delta din Peninsula Indochina, Delta Mekong-ului este sinonima, in multe privinte, cu insasi cultura, civilizatie si ethosul poporului vietnamez. Este o delta de dimensiuni mari, care acopera in sezonul ploios o suprafata de 39.000 kilometri patrati. Fiind o delta situata intr-o regiune joasa de coasta, Delta Mekong-ului este foarte usor predispusa inundatiilor de proportii, cu toate ca, in ultimii ani, s-a constatat ca fenomenul de incalzire globala si-a pus si aici amprenta, sub forma aridizarii.

Datorita altitudinii foarte scazute, specialistii presupun ca daca anotimpurile ploioase vor continua cu aceeasi intensitate, in anul 2030, intreaga delta va fi inundata. Cele mai afectate provincii vor fi Ben Tre si Long An, circa 51%, respectiv 49% din suprafetele lor urmand sa se afle la 1 metru sub ape. Descoperirile arheologice din siturile Oc Eo si Funan sugereaza ca delta a fost fundamentul cresterii si dezvoltarii regatelor Funan. De-a lungul zbuciumatei istorii a Vietnamului, locuitorii sai s-au refugiat deseori in delta, de unde lansau atacuri-fulger asupra invadatorilor.

Intreaga regiune este faimoasa pentru culturile sale de orez care produc aproape jumatate din cantitatea necesara Vietnamului pentru consumul intern – fapt care plaseaza Vietnamul pe locul doi, dupa Thailanda, pe lista producatorilor de orez, la nivel mondial. De fapt, Delta Mekongului produce singura mai mult orez decat Japonia si Corea de Sud la un loc. Pe langa acest aspect, zona adaposteste o industrie piscicola axata pe comercializarea pestilor din speciile basa, somnul Tra si variate specii de creveti. Delta a fost declarata recent “Comoara Biologica”, un numar de peste 1.000 de noi specii de animale fiind descoperite aici in ultimii ani, incluzand o specie de sobolan salbatic despre care lumea stiintifica credea ca disparuse.

DELTA FLUVIULUI YANGTZE, China

Fluviul Yangze este considerat leaganul culturii si civilizatiei chineze, iar delta sa a fost dintotdeauna principalul centru cultural si economic al Chinei. Delta in sine contine una dintre cele mai dens populate orase din lume – metropola Shanghai -, care are o densitate de 2.700 locuitori pe kilometrul patrat. Dar, asupra deltei mitice a chinezilor pandeste si pericolul poluarii: din cauza suprapopularii, a fabricilor, fermelor si oraselor, organizatia internationala WWF a declarat ca Delta Yangtze-ului a devenit, in ultimii ani, principalul factor poluator al Oceanului Pacific.Delta beneficiaza de un climat marin-musonic subtropical, cu temperaturi blande. Aici se afla cele mai fertile soluri din intreaga China, zona predominand in cultivarea orezului si pescuitul intensiv. Iazurile Qing Pu contin cinci specii diferite de pesti cu valoare economica, producand 29.000 de tone de peste anual. Principala temere a ecologistilor si pescarilor chinezi este aceea ca, la un moment dat, apele reziduale de la orase, fabrici si uzine, se vor revarsa in lagunele create de om si in lacurile naturale, ducand la o catastrofa ecologica ireparabila.

DELTA NIGERULUI, Nigeria

Este o delta uriasa situata intr-una dintre cele mai dens populate zone ale Africii. Se intinde pe o suprafata totala de peste 70.000 kilometri patrati, ocupand 7,5% din suprafata Nigeriei. Delta este locuita de 31 de milioane de oameni din mai mult de 40 de grupuri etnice, majoritari fiind bastinasii Efik, Ibibo Annang, Oron, Ijaw, Youruba si Kalabari. Din nefericire, delta se afla intr-o zona bogata in petrol, fiind devastata de poluare, iar furturile si incalcarea flagranta a drepturilor omului fac parte din realitatea zilnica. Luptele si razbunarile intre clanurile care se confrunta pentru stapanirea tuturor resurselor deltei, continua si in prezent, nestingherite de autoritati.

Vegetatia deltei Nigerului este caracterizata de paduri lacustre, iar fauna este variata, animalele straduindu-se sa reziste tuturor presiunilor produse de om. Aici traiesc inca specii periclitate in Africa, precum elefanti, cimpanzei, maimute guenon, antilope duiker, cimpanzei si hipopotamul pigmeu. La fata locului, de factonu exista nici cea mai mica forma de protectie a naturii, in cele cateva petice de teren declarate rezervatii despaduririle continuand nederanjate de nimeni.

Cu toate acestea, pe langa diminuarea alarmanta a pestilor si a lemnului din delta, populatia umana creste continuu, specialistii estimand cu tristete ca tendinta va continua pana cand dezastrul ecologic va fi total, iar oamenii nu vor mai gasi peste sau lemn pentru gatit si constructii. Doar ca atunci va fi prea tarziu pentru delta ajunsa intr-un punct fara intoarcere, in care autorefacerea ecosistemului nu va mai fi posibila. Expertii estimeaza ca Delta Nigerului va fi astfel prima delta din lume distrusa in totalitate si exclusivitate de activitatile omului.


DELTA FLUVIULUI LENA, Rusia

In nordul Siberiei, la varsarea in Oceanul Arctic, exista o delta neobisnuita si extrem de interesanta prin toate particularitatile sale. Aflata in nordul extrem si fiind putin afectata de activitatile umane, delta prin care se varsa fluviul Lena, adaposteste o lume secreta, putin studiata, un paradis ramas in mare parte intact, in care pestii, pasarile si mamiferele traiesc in relativa pace.

Lena este unul dintre cele mai mari fluvii ale Terrei, precum si unul dintre putinele fluvii al carui curs de ape este orientat spre nord. Izvoraste dintr-un mic lac din sudul Rusiei si se intinde pe o lungime de 4.400 kilometri. Malurile sale sunt marginite de paduri nesfarsite, meandre fluviale si coline stancoase. Intreaga eco-regiune a deltei se afla timp de 7 luni sub imperiul iernii arctice, primavara transformand aceasta delta de tundre in mlastini fertile.

Delta Lenei este de o importanta capitala pentru clima globala. Fara fluviul Lena, Marea Laptev, in care se varsa aceasta, nu si-ar putea indeplini functia termorelgatoare. Pe timpul iernii, apele dulci stranse Marea Laptev, putin adanca, se transforma in uriase blocuri de gheata ce se raspandesc in Oceanul Arctic. Blocurile se topesc in cativa ani, iar intregul proces mentine stabila temperatura Oceanului Planetar si circulatia curentilor marini prin nordul planetei. Fauna ornitologica este deosebit de bogata aici, fiind compusa din diferite specii de lebede, fundaci, ploieri, gaste, pescarusi, soimi si bufnite polare. In anul 1995, autoritatile de la Moscova au decis crearea unei rezervatii care sa includa cea mai mare parte a deltei.

DELTA DUNARII, Romania

Este a doua delta ca marime din Europa, iar specialistii sustin ca ramane si cea mai bine conservata (probabil nu au mai calatorit recent prin ea). Cea mai mare parte a Deltei Dunarii se afla in Judetul Tulcea, iar partea sa de nord din bratul Chilia apartine Ucrainei. Suprafata totala a deltei Dunarii este de 4.152 kilometri patrati, dintre care Romania detine 3.446 kilometri patrati.

Delta noastra s-a format in urma cu 6.000 de ani intr-un golf al Marii Negre. Din punct de vedere geo-morfologic, este o campie joasa aluvionala, acoperita de mlastini si ape. Este alcatuita dintr-o increngatura de canale, lacuri, plauri, dune, paduri si smarcuri care comunica intre ele. Cel mai mare lac este Dranov, cu o suprafata de 27,1 kilometri patrati. Clima de aici este continental-marina, delta fiind cea mai secetoasa si insorita parte din Romania. Clima este influentata puternic de vanturile din Campia Rusa, care produc furtuni frecvente, mai ales primavara si toamna.

Delta Dunarii circumscrie ecosistemul cu cele mai multe specii de pasari din Europa, pe timpul verii intalnindu-se aici peste 320 de specii, dintre care 166 cuibaresc in delta, iar 159 sunt migratoare. Pe timp de iarna, peste 1 milion de gaste salbatice, lebede, lisite si rate poposesc intre stufuri. In delta traiesc aproximativ 20.000 de localnici, dintre care 4.600 in orasul port Sulina. Zona are cea mai mica densitate umana din Romania, aici fiind intalnite doar 27 de sate.

Intregul ecosistem deltaic al Dunarii a fost declarat Rezervatie a Biosferei si site UNESCO inca din anul 1991, dar, cu toate acestea, distrugerea si poluarea continua nestingherite. Lipsa unor mecanisme eficiente de protectie si a unor amenzi pe masura fac ca poluarea Dunarii din amonte, concesionarile private ale luciurilor de apa, constructiile ilegale, cursele cu salupe de mare viteza care deranjeaza pasarile, braconajul fara limita, arderea haotica a suprafetelor de stuf, sa ramana principalele si gravele probleme inca nesolutionate ale Deltei Dunarii

Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume
Imagini pentru cele mai frumoase delte din lumeImagini pentru cele mai frumoase delte din lume

 TOP  cele mai sugestive citate despre PROSTIE! 

 Prostia este ca aerul, o găsești peste tot! Dacă este să dăm o definiție oficială a prostiei putem spune că aceasta este caracteristica unei persoane de a fi lipsite de inteligență, de a fi ignorant sau incult.
TOP 10 lucruri senzaționale realizate de citatele lui Tony Poptămaș!
Cu toate acestea să lăsăm aceste citate ale unor oameni celebri să vorbească de la sine!

Economia SUA este facuta cu imigranti, inșii fertili, buni de muncă grea

Share Button

Sclav Bogat Capitalism-300x215„Economia SUA are nevoie de emigranți, pentru că sunt mai fertili”. Este declarația lui Jeb Bush, un posibil viitor președinte al Statelor Unite, țara cu un asemenea nivel ridicat al democrației, implicit al libertății de a alege și a fi ales, încât președinții se desemnează dintr-un club exclusivist, din rândul unei elite bine determinate, unei adevărate aristocrații, atunci când nu se aleg din anumite familii predestinate. Jeb Bush este fratele fostului președinte republican George W. Bush și fiul altui fost președinte republican, George H. W. Bush.

Oamenii sunt reduși la funcția de producători-consumatori și puși exclusiv în slujba unui sistem economic în care 1% din populație deține 40% din întreaga bogăție, iar 80% dețin doar 7%. Ei nu mai sunt subiectul economiei, ci obiectul. În aceste condiții, devine normal ca acești „indivizi”, „inși”, „persoane”, „forță de muncă”, „unități statistice”, „subiecți” atât de nesemnificativi pentru clasa bogată și conducătoare să ajungă să fie priviți ca animale de prăsilă de care economia are nevoie, precum agricultura primitivă odinioară de animalele de povară și de plug. Mai rămâne să fie căutați la picioare și la dinți. Puțin altfel se întâmplă deja…

Fost guvernator al statului Florida și candidat cu șanse reale al Partidului Republican pentru președenție în 2016, Jeb Bush a declarat că Statele Unite trebuie să facă o reformă în emigrație, pentru că economia țării are nevoie de emigranți tineri, care sunt „mai fertili”, dotați fizic și apți pentru munca grea.

„Emigranții fac mult mai multe afaceri decât americanii nativi. Emigranții sunt mult mai fertili și iubesc familiile, au familii mult mai compacte și aduc o populație mai tânără. Emigranții crează un motor pentru prosperitatea economică”.

Să nu avem îndoieli, nu poate fi vorba despre prosperitatea celor peste 50.000 de oameni care caută zilnic un loc unde să înnopteze pe străzile „celebrului” New York, dintre care peste 20.000 sunt copii, nici despre cele 44 de milioane de americani care au nevoie de asistență alimentară din partea guvernului, în vreme ce cei cu o situație mai bună, „de mijloc”, sunt educați într-un spirit al individualismului și egotismului închistat, într-o indiferență proprie condiției, sunt obișnuiți să nu le pese, cu excepția cazurilor în care fac „muncă socială”, adică (își) dovedesc că sunt „umaniști”, și nu umani, că au virtuți personale și sociale neostoite.

„Dacă nu o vom face, vom intra în declin, pentru că productivitatea în această țară este dependentă de oamenii tineri care sunt dotați pentru a fi apți să muncească din greu („young people that are equipped to be able to work hard”).

Tineri atât de bine dotați fizic încât sunt apți să muncească din greu. De ei are nevoie economia americană, economia celor 1% sau cel mult economia celor 20% care dețin 93% din întreaga bogăție a țării. Restul, așa cum ne spune foarte clar acest reprezentant al elitei economice și politice, sunt doar mijloace pentru atingerea unor obiective economice, producători și consumatori, mașini-unelte, animale de prăsilă, mici unități economice care trebuie să dea randament. Li s-ar mai putea spune totuși și „alegători”, dacă asta ar avea vreo importanță, în condițiile în care aceeași elită le pune la dispoziție candidații săi, potențând financiar, prin donații, și propagandistic, prin mass-media pe care o dețin, pe cel care trebuie să câștige.

Ce este și mai cutremurător: un asemenea punct de vedere, pragmatic și utilitarist până la paroxism și dobitocie, care trece nu numai dincolo de sensibilitate, dar și de rațiune, care reduce la asemenea condiții omul, a ajuns să treacă, să fie privit cu un firesc ciudat, să intre într-o oarecare normalitate, pe când ar trebui cel puțin să șocheze.

Americanii care comentează aceste declarații pe site-urile ziarelor se dovedesc „fertili” în aceleași speculații politice stupide privind câștigătorul alegerilor, aceleași dispute și contre politice dedicate, aceleași mondenități despre familia amintită sau alți politicieni cu care, la fel ca în țara noastră, sunt îndopați și uzați de mass-media ”liberă” din țara lor, și le scapă și ansamblu, și esențialul, așa cum numai aceeași mass-media poate ajuta atât de mult să se întâmple. Dintre toate, unul singur mi-a atras atenția: „Sadly, Jeb’s father was fertile, too” (Din păcate, și tatăl lui Jeb a fost fertil).

Declarația progeniturii de președinte se produce în 2013, an în care averile celor mai bogați 400 de americani, dintre care fac parte și cei din familia amintită, atingeau o valoare record, 2,2 trilioane de dolari, cu 19% mai mult decât în 2012, dar este și anul în care numărul de săraci din SUA ajunge la 46 de milioane de oameni, 15% din populație.

Economia elitei însă este cea care trebuie să meargă înainte, iar oamenii de rând vor trebui să o urmeze, în orice condiții, oricum va fi nevoie, iar dacă aceste mașini-unlte producătoare de profit nu vor funcționa în parametrii optimi, dacă animalele de povară care trebuie să poarte prișpileala bogaților mai departe nu vor da randamentul scontat, nu vor da urmași capabili să poarte povara, vor fi, pur și simplu, înlocuite cu altele, dotate și apte fizic și fertile.

„Immigrants create far more businesses than native-born Americans”.

„Immigrants are more fertile, and they love families, and they have more intact families, and they bring a younger population. Immigrants create an engine of economic prosperity”.

„If we don’t do it, we will be in decline, because the productivity of this country is dependent upon young people that are equipped to be able to work hard”.

Cristian Pătrașcu
sursA: anonimus.ro

Cele 13 familii  diabolice stăpânesc si ruineaza lumea (pentru care Creatorul ni l-a dat pe Isus pentru rascumpararea ei )– Forțele din umbră -din spatele Noii Ordini Mondiale

Forțele din umbră, din spatele Noii Ordini Mondiale (NOM) urmează un program lent de control total asupra omenirii și a resurselor planetei. David Icke a denumit acest program „Totalitarian Tiptoe„, pentru că „ei” fac pași foarte mici spre sclavia noastră completă și definitivă. Ca urmare, masele trebuie să rămână relativ conștiente de faptul că libertățile lor sunt eliminate treptat, în timp ce puterea caracatiței NOM crește în mod constant. Forțele din umbră din spatele agendei Noii Ordini Mondiale Undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 Familii orchestrează toate […]

Forțele din umbră, din spatele Noii Ordini Mondiale (NOM) urmează un program lent de control total asupra omenirii și a resurselor planetei. David Icke a denumit acest program „Totalitarian Tiptoe„, pentru că „ei” fac pași foarte mici spre sclavia noastră completă și definitivă.

Ca urmare, masele trebuie să rămână relativ conștiente de faptul că libertățile lor sunt eliminate treptat, în timp ce puterea caracatiței NOM crește în mod constant.

Forțele din umbră din spatele agendei Noii Ordini Mondiale

Undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 Familii orchestrează toate evenimentele majore ale lumii. După cum sugerează și numele, Consiliul este format din top 13 cele mai influente familii de pe Pământ.

Un număr din ce în ce mai mare de oameni devin conștienți de faptul că 99% din populația Pământului este controlată de o „elită” de 1%, dar Consiliul celor 13 Familii constă din mai puțin de 1% din ,,elita” de 1% și nimeni de pe Pământ nu poate obține calitatea de membru. În opinia lor, au dreptul de a se pronunța asupra restului umanității, deoarece aceștia sunt descendenții direcți ai zeilor antici și se consideră ei înșiși regi. Aceste familii sunt:

Rothschild (Bauer or Bower) – Pindar

Bruce

Cavendish (Kennedy)

De Medici

Hanover

Habsburg

Krupp

Plantagenet

Rockefeller

Romanov

Sinclair (St. Clair)

Warburg (del Banco)

Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

(Personal, bănuiesc că nu poate fi lista completă și unele linii foarte puternice, sunt încă necunoscute pentru noi).

Dinastia Rothschild este fără îndoială cea mai puternică – vizibil – genealogic de pe Pământ iar bogăția lor estimată este de aproximativ 500 de trilioane de dolari! (adică 500.000 de miliarde sau 500.000.000.000.000)

Ei își exercită puterea prin imperiul bancar mondial, care este deținut aproape în întregime de aceștia. Fiind niște ezoteriști rafinați, iar construcția lor de dominare planetară și-au realizat-o conform legilor divine, dar întoarse invers, au respectatTrinitatea.

Cele Trei Mari instituții importante care muncesc din greu pentru a stabili NOM și înrobi complet specia noastră, sunt:

  City of London (Centrul financiar, controlat de Rothschild) – acesta este entitate de sine stătătoare ce nu face parte din Marea Britanie și nu plătește niciun fel de taxe nimănui;

     Ca filială a acestui centru financiar, în SUA avem US Federal Reserve care este proprietatea dinastiei Rothschild.

Vatican City (Centrul ideologico-spiritual – îndoctrinare, înșelăciune, religie de spălat creiere) – nu face parte din Italia și de asemenea nu plătește taxe nimănui;

Washington DC (Centrul militar și de forță – programe militare negre, administrarea bazelor subterane și depopulare prin expansiune și forță) – nu face parte din SUA și nu plătește taxe;

Toate funcțiile instituțiilor de mai sus, ca state individuale, funcționează în conformitate cu propriile lor legi, prin urmare, nu există nici o instanță de judecată de pe Pământ, care le-ar putea urmări în justiție vreodată. Ele nu dau socoteală nimănui de pe Pământ de acțiunile lor.

Multitudinea Societăților secrete existente în prezent, funcționează ca filiale ale unei megasocietăți, care este deținută de către Consiliul celor 13 Familii. Chiar dacă aceștia sunt răsplătiți cu generozitate pentru munca lor, membrii acestor Societăți secrete nu sunt membri descendenți ai acestei „elite”, ei nu știu cine sunt stăpânii lor și nu au nici o idee despre agenda reală.

Liderul Illuminati al Pământului este numit „Pindar

„.Pindar este un membru al uneia dintre cele 13 familii Illuminati de guvernământ și este întotdeauna de sex masculin. Titlul, Pindar, este un termen abreviat pentru „Pinnacle of the Draco„, de asemenea, cunoscut sub numele de „Penisul Dragonului” (acest personaj există – o confirmă fosta mare preoteasă din interviul cu David Icke aici : https://vimeo.com/64620337  – cu subt. RO) .

Simbolic, acesta reprezintă partea de sus a puterii, controlul, crearea, penetrarea, expansiunea, invazia, și frica. Titularul acestui rang raportează liderului Reptilian din Pământul interior.

Adevăratul Pindar este capul familiei Rothschild, cum a fost de câteva sute de ani. El are bază în Germania lângă Frankfurt. La sfârșitul anilor 1970, el a supervizat proiectul soră al proiectului Montauk, numit MALDA este o anagramă pentru Montauk-Alsace-Lorraine-Dimensional-Activation.

Acest proiect a fost situat în apropiere de orașul Strasbourg, Franța, istoric parte a Germaniei. Interesant, există o fabrică de vin la capătul de est a Long Island, nu departe de Montauk Point, numit Pindar Vineyards. Acest vin este în creștere în popularitate, câștigând premii internaționale. Aceasta se potrivește bine în plan, ca acest domeniu să fie o parte a districtului de capital a / Națiunilor Unite ale Pământului în Statul Imperiu!

Vinul roșu este un simbol al sângelui ingerat de Reptilieni. Illuminati aici pe Pământ au stabilit o structură piramidală de comandă identică cu sistemul care există în Imperiul Draco. Piramida cu ochiul reptilian, situat pe bancnota de 1 $ american, este un simbol al acestei structuri de control.

Stratul următor este al doilea comandament, familiile care fac munca de sprijin pentru Pindar și cele 13 familii conducătoare

În timp ce toți membrii celor 13 familii conducătoare își schimbă forma (a se viziona interviul marii preotese postat mai sus – ei la anumite ritualuri își pot schimba forma umană în cea reptiliană, de exemplu regina Marii Britanii la vederea sângelui uman), toți membrii celor 300 de familii de sprijin nu pot face asta. Ei, însă, toți au un procent ridicat de ADN reptilian. Ei sunt cunoscuți instituțional ca Comitetul celor 300.

Aceste familii include nume notabile ca : Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart / Stuart, Taft, și Wilson. Si multe altele.

Comitetul celor 300 utilizează multe instituții bine-cunoscute pentru a realiza obiectivele lor, incluzând Consiliul pentru Relații Externe, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, Clubul de la Roma, Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Serviciul Secret (SS) , Fondul Monetar Internațional, Federal Reserve, Internal Revenue Service (fiscul SUA), și Interpol, pentru a numi doar câteva. Toate acestea sunt organizații sau corporații constituite ca dispozitive de serviciu public-privat, dar acest lucru este departe de adevăr.

Structura Illuminati a creat, de asemenea, țări artificiale pentru a continua obiectivele lor. Exemple de acestea sunt: Statele Unite ale Americii, Elveția, Kuwait, Uniunea Sovietică, Panama, Israel, Italia, Iugoslavia, Regatul Unit, cele mai multe din Africa neagră, toate țările arabe, și toată America Centrală și de Sud. Aceste națiuni au fost create pentru a acumula avere pentru familiile de guvernământ și susținătorii lor, pentru a ascunde sau păstra bogăția lor, și de a crea condiții instabile necesare pentru a porni războaie și creșterea bugetelor militare.

Elveția a fost creată ca un centru bancar neutru, astfel încât familiile Illuminati să aibă un loc sigur pentru a păstra fondurile lor fără a se teme de distrugera războaielor și ochii indiscreti

Statele Unite ale Americii au fost înființate cu 13 colonii, una pentru fiecare dintre familiile Illuminati. Drapelul original a avut 13 stele, și încă mai are 13 dungi. Vulturul, simbol al Statelor Unite, are 13 săgeți în gheare. Statele Unite ale Americii este de fapt un activ corporativ al Companiei Virginia, care a fost înființată în 1604, în Anglia, cu implicarea directă a familiei Rothschild. Finanțele familiei Rothschild au fost necesare pentru finanțarea explorarea și exploatarea continentului nord-american.

Activele Companiei Virginia, includ Statele Unite care sunt deținute de Sfântul Imperiu Roman prin Vatican. Acest lucru a avut loc în 1213, când regele James a dat toate activele engleze Papei reptilian. Executor rămâne familia regală britanică, dar dreptul de proprietate reală revine Bisericii Romano-Catolice. Iar America nu a fost numită după Americo Vespuci cum ni se spală nouă creierele, ci :

Am în ebraică înseamnă ,,oameni”

Ame în spaniolă/latină – ,,a iubi”

Eri sau Ari în ebraică – ,,leu”

Rica este forma feminină din spaniolă la – ,,bogat”

Ka este vechi cuvânt egiptean pentru – ,,suflet”

Denumirea ar însemna : Poporul leului cu forță spirituală

http://burebista2012.blogspot.hu/2015/08/cele-13-familii-care-stapanesc-lumea.html?m=1

 Dupa ce potopistii au pus TARA pe chituci, urmeaza sa extermine POPORUL 

 

Traim vremuri istorice! Suntem contemporani cu moartea unui stat…

Și statele mor, nu doar oamenii, doar că moartea lor este mai lentă și dureroasă.. Trăim, fără ca noi să vrem acest fapt, vremuri istorice. Suntem contemporani cu mortea unui stat, statul nostru, România…

 

Grele și rușinoase timpuri am ajuns! Nu înțeleg ce blestem poartă pe umeri acest neam de este condus și culmea, acceptă acest fapt cu o seninătate și liniște vecină cu demența, de o “clasă politică” ce nu face altceva decât să trădeze și să fure!! Poporul român, statul român, se află în fața unei răscruci a destinului și doar o minune ar putea să ne mai salveze. Cutia Pandorei a fost deschisă de ceva vreme de infractorii politici care conduc acest stat de peste 2 decenii. Suntem, cu tot regretul spun acest lucru, într-una dintre cele mai negre perioade din istoria României. Tare îmi pare că aceste manifestări vestesc tot ce-i mai rău pentru România și poporul român, suntem la finalul existenței acestui stat, iar acum ne dăm ultima suflare!

După trădarea națională săvârșită de guvernanți în cazul Roșia Montană, trădare pe care Ceaușescu ar fi pedepsit-o, cel mai sigur, cu executarea vinovaților, încă o trădare bate la ușa acestui ponta cât și a băsescului – recunoașterea “ținutului secuiesc”. Politicienii mafioți de astăzi țin insistent să își aducă contribuția la distrugerea acestei tări și să intre în istorie prin trădările aducătoare, probabil, de mulți bani, pe care le săvârșesc! Nu de mult am scris asta:

Au vândut totul, fabrici, uzine, petrolul și gazele naturale. Acum vând aurul țării, la fel, adică pe nimic! În curând ne vor ucide prin gazele de șist .Folosesc același procedeu, în fond, peștoii mari sunt aceiași politicieni care devalizează România de 23 de ani. Totul sub singurul argument al foamei, al foamei lor de bani, de comisioane și sub auspiciul înaltei trădări naționale. ȘPAGA, foamea de șpagă a acestor politicieni contemporani ne va duce (dacă nu și suntem deja!) la pieire, ca popor și ca nație!

Uitați-vă la ei, MAFIE scrie pe frunte lor! Toți s-au rotit, au furat și acum se lăfăie sfidător în lux ca prosperi “oameni de afaceri”, după cum se pretind (afaceri cu statul).

Tot ce au construit înaintașii nostri, tot efortul și suduoarea depusă de bunicii și moșii noștri, tot sângele vărsat pe câmpul de luptă de eroii țării, toata suferința acestui popor și toate râurile de lacrimi amestecate cu sânge ce s-au scurs, nu mai valorează, astăzi, nimic pentru noii guvernatori ai unei Românii aflată sub ocupație straină. Ocupația este cu acceptul – desigur- al acestor lichele care ne conduc – bănui că ei s-au oferit să predea statul! De ce suntem sub ocupație?! În schimbul îmbogățirii familiilor lor, acești trădători au acceptat să ofere țara pe tavă străinilor și să le implementeze interesele, indiferent care sunt acestea, fără să scripțească!

România este subminată din interior de liderii republicii și atacată din toate părțile în afară și din afară.

În țară, beizadelele și progeniturile foștilor comuniști, în prezent personalități cu puternice “convingeri democratice”, controlează totul. Societatea civilă nu există, poporul nu reacționează la nimic, este îndobitocit, flămânzit, murdar, furat, înfricoșat, dar răsplătit din când în când, de cei care îl fură, cu ajutoare sociale, pentru a-l face să depindă de mediul politic. Eșaloanele 2 și 3 al pcr controlează și căpușează totul în acest stat. În 1989, Ceaușescu a murit, dar lingăii săi ne conduc și acum cu mână forte.

Sursa: proiectromania.wordpress.comXS

 Romania rubedeniilor din “clasa politica” romaneasca

“Cumetriile strang relatiile politice” – Miron Mitrea, PSD. Toate partidele politice care s-au perindat pe la conducerea Romaniei pana acum isi au radacinile in Partidul Comunist Roman. Totusi, se pare ca PSD conduce detasat la acest capitol. Asadar, nu este de mirare ca nepotismului si clientelismul au fost niste constante in politica romaneasca din ultimii 20 de ani. Practic, Romania a fost pur si simplu sufocata de nepotism. Daca inca nu ati realizat asta pana acum, este pur si simplu imposibil sa faci cariera in Romania potrivit pregatirii tale chiar daca esti pur si simplu genial si toba de carte. Asta, pentru ca, de cele mai multe ori, nu ai loc de o nulitate cu studii facute la misto pentru simplul fapt ca este nepotul, fratele, sora sau nevasta cuiva. Iata mai jos o mica lista (palida, neexhaustiva) despre rubedeniile care au parazitat zeci de ani statul roman de la varf pana la ultimele niveluri.

Frati, fiice si cumnate

Rodica Odobasa, celebra la vremea ei, adica in 2003, cand cumnatul Adrian Nastase a numit-o director general al companiei Tarom.
Dana Barb, sora aceluiasi Adrian Nastase, ramane proaspata in memorie si pentru ca a fost cercetata de DNA, dar si pentru ca fratele iubitor a plasat-o in Consiliul de administratie la SIF Muntenia.

Hildegard Puwak, fost ministru al Integrarii, a carei fiica, Alina, a lucrat chiar la ministerul mamei, iar fiul si sotul au profitat de banii europeni gestionati de capul familiei politice, ceea ce i-a adus in atentia DNA si a judecatorilor.
Daciana Sarbu avea, chiar inainte de a deveni sotia lui Victor Ponta si europarlamentar, o carte de vizita impresionanta in ceea ce priveste avantajul de a fi fata ministrului Agriculturii. Daciana a fost, pe rand, consilier la Corpul de control al premierului Nastase, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, condus de taticul, si presedinte al Autoritatii Nationale pentru Tineret.

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei in mai multe randuri, a facut dovada ca spiritul familiei apa nu se face. Gheorghita Buretea, buna ei sora, a ajuns, intamplator, desigur, director al CNAS Mehedinti.

Sergiu Sechelariu, baron local, si- a inscaunat fratele secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Miron Mitrea, si-a pus fratele director general la Agentia Nationala Sanitar-Veterinara.

Neveste multumite

Manuela Mitrea este prima pe lista nevestelor, datorita, desigur, notorietatii sotului, acelasi Miron Mitrea. Familia Mitrea s-a reunit, in sfarsit, sub cupola Parlamentului, dupa ce a trecut prin multe, inclusiv tentativa sotiei de a ajunge notar public (cu ajutorul Rodicai Stanoiu) fara atestat, lucru care era sa se sfarseasca in tribunal.

Florentina Athanasiu, sotia fostului senator Alexandru Athanasiu, care a ratat parlamentul la uninominalul din 2008, este consilier juridic la Ministerul Justitiei, iar pe vremea PSD a lucrat la Fondul Proprietatea.

Sotia lui Nicolae Vacaroiu, numit anul trecut presedinte al Curtii de Conturi, a fost plasata la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Sotia lui Viorel Hrebenciuc a fost angajata la Nuclearelectrica.

Nevasta deputatului Petru Tarniceru a fost consilier la Ministerul Turismului.

Nevasta deputatului Iuliu Nosa este inspector la Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala, iar cea a lui Ioan Buda la Romgaz.

Sotia lui Dan Mircea Popescu, Victoria Popescu, a fost ambasador in Suedia, fiind numita in post pe ultima suta de metri a guvernarii PSD.

Carmen Podgorean, o alta diplomata-nevasta, este sotia europarlamentarului Radu Podgorean. Aceasta ocupa postul de ministru-consilier la Ambasada Romaniei din Londra.

Madalina Mihalache, sotia fostului europarlamentar Dan Mihalache, este consilier de presa exact la Parlamentul European.

Ovidiu Wlassopol, sotul deputatei Lia Olguta Vasilescu, sotia fostului director de la SPP, generalul Gabriel Naghi, si Lidia Mesca, sotia fostului deputat PRM Sever Mesca lucreaza la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cea care arbitreaza tranzactiile la bursa. Acesta este un loc foarte ravnit de PSD-isti datorita salariilor de invidiat.

Miron Mitrea, cumatru si fin

Claudia si Marius Petcu, seful CNSRL-Fratia, fac parte din marea familie a finilor lui Mitrea, relatia dintre ei datand de pe vremea cand confederatia era condusa chiar de liderul PSD. Miron Mitrea, desi cazut, acum, in dizgratia partidului, mai reprezinta totusi o forta prin sumedenia de fini si cumetri.

Eugen Nicolicea, un alt fin care i-a adus servicii serioase nasului Mitrea pe vremea cand la Comisia juridica se discuta dosarul de la DNA, a fost mazilit de la sefia organizatiei PSD Mehedinti.

Florian Walter Busca, consilier la Primaria Capitalei, de asemenea, finul lui Mitrea. Presa a relatat ca era beneficiar prin firmele sale de lucrari de constructie pentru ANL, evident, fara licitatie, si ca detine controlul Romprest, care a primit contracte de zeci de milioane de euro de la Ministerul Transporturilor.

Corina Dumitrescu, o alta fina de cununie a prolificului Mitrea, sotia deputatului Cristian Dumitrescu, era cat pe ce sa fie plasata de nasul ei in fotoliul de la Justitie. De remarcat ca, la randul lor, sotii Mitrea au un nas pe masura: Dan Ioan Popescu.

Liberalii, urmasii istorici ai traditiei PSD

Deveniti celebri prin clientela politica plasata in consiliile de administratie, liberalii au continuat si dus pe cele mai inalte culmi traditia nepotismului. Preferate pentru rubedeniile de toate gradele au fost agentiile de reglementare sau supraveghere.

Daniela Motreanu (sotia deputatului PNL Dan Motreanu), Iuliana Scutaru (sotia deputatului PNL George Scutaru), Laura Atanasiu (sotia vicepresedintelui PNL si fostului ministru al Apararii, Teodor Atanasiu) si Elena Chitoiu (sotia lui Daniel Chitoiu, presedintele Fiscului si cenzor la PNL) lucrau la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Doru Bijboaca a fost adus expert financiar la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) de catre acelasi Teodor Atanasiu, recompensat cu functia de presedinte dupa demisia de la minister.

Alina Gorghiu, acum parlamentar, si fratele ei, Mircea Gorghiu au lucrat tot la AVAS. Prima era consiliera lui Atanasiu, iar fratele referent de specialitate si membru in cinci consilii de administratie.

Mariana, sotia liderului PNL Relu Fenechiu, este consiliera sefei Inspectoratului de Stat in Constructii.

Zenovia, sotia presedintelui PNL Prahova, Adrian Semcu, a devenit director executiv adjunct al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Prahova, din subordinea Ministerului Agriculturii.

Sotia presedintelui PNL Bistrita, Sabin Iliesi si-a numit sotia reprezentant al patronatului la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

Fin de penelist, bratara de aur

Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, acum in conducerea BNR, este cel mai cunoscut fin al lui Calin Popescu Tariceanu.
Caius Parpala, de exemplu, despre care presa scria ca a fost nasit si el de Tariceanu pe la inceputul anilor 1990, s-a “ratacit” un timp pe la PSD, dar dupa ce partidul si nasul au ajuns la putere a primit postul de director la Regionala de Drumuri Nationale Timisoara.

Stefan Cosmeanu, un alt fin al lui Tariceanu, a ajuns sef la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.
Gigel Sorinel Stirbu, de asemenea, fin al lui Tariceanu, a fost pus subprefect al judetului Olt.

Corneliu Visoianu, care are, de asemenea, calitatea de fin al lui Tariceanu, este cunoscut ca unul dintre “baietii destepti” din energie.

Daniel Cucu, finul altui fruntas liberal, Dan Radu Rusanu, personaj despre invartelile caruia presa a scris adevarate romane fluviu, este nu doar un bun afacerist, ci si un nas generos.

Daniel Chitoiu, un alt fin al lui Rusanu, a fost numit vicepresedinte al Agentiei de Administrare Fiscala din Ministerul Finantelor.
Mircea Nicusor Mihai, “a fost ajutat” de Teodor Atanasiu, care a avut grija si de nevasta lui, sa ajunga director Romtehnica, companie aflata in subordinea MApN.

Singurul “ghinionist” a fost Sebastian Vladescu, lider PNL, care s-a casatorit cu chiar fina lui, fosta sotie a lui Cristian Boureanu.

Cupluri mai putin celebre

Mihail Vlasov – deputat PNL si socrul ministrului de Interne Cristian David.

Elena Uioreanu – consiliera personala a premierului Tariceanu si sotia deputatului PNL Dorin Uioreanu.

Maria Ghise – sotia deputatului PNL Ioan Ghise si consilier local la Brasov.

Alexandru Mazare – deputat PSD si fratele lui Radu, primarul PSD al Constantei.

Ramona Manescu – eurodeputat PNL si sotia deputatului PNL Rares Manescu.

Catalin Micula – deputat PNL si varul miliardarilor frati Micula.

Gabriela Popescu – sotia deputatului PD-L Corneliu Popescu si director executiv la Consiliul Judetean Prahova de pe vremea cand el era prefect.

PD-L, politica rubedeniei

Sotia lui Vasile Blaga a fost numita, in 2005, imediat dupa ce ajuns ministru, in functia de director al Directiei Juridice din Ministerul Educatiei.

Janina Preda este nevasta vicepresedintelui PD-L Cezar Preda. Dupa ce s-a vazut ales parlamentar, acesta a tras sfori ca Janina Preda sa ajunga la sefia Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Publice.

Atat nevasta lui Blaga cat si cea a lui Preda au parasit functiile dupa excluderea partidului de la guvernare.

Viorel Iordache, consilier care a rezistat pe pozitii la Ministerul Agriculturii, este sot de deputat.

Evelina Moisescu este sefa de birou la Ministerul Mediului si sotia deputatului Liviu Moisescu.

Cristian Mocanu, fiul deputatului Alexandru Mocanu, este consilier la Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private.

Sotia deputatului Dumitru Pardau a fost numita sefa la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Cumetria, noul val

Mihaela Boc, nepoata de gradul cinci a premierului Emil Boc, a fost angajata la cabinetul secretarului de stat Stefania Ferencz, anterior lucrand ca inspector de specialitate la Primaria din Cluj. Primul ministru neaga ca ar fi vorba de nepotism.

Rares Niculescu, deputat si purtator de cuvant de cuvant al premierului Boc, este, absolut intamplator, finul premierului Boc.

Ionut Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, a fost promovat chiar mai rapid director la EximBank .

Marius Lazar, finul lui Mircea Geoana a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii.

Victor Ponta a adus-o la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul pe care l-a pastorit pe fina lui, maramuresanca Ioana Liliana Pop.

Virginia Stefanica din Constanta, a fost numita secretar general la Mediu de nasul-ministru Nicolae Nemirschi.

Nepotisme pedeliste

Cuplul Turcan, Valeriu si Raluca, sunt finii lui Theodor Stolojan, lucru care i-a ajutat in cariera politica. Valeriu, fost sef al Agentiei de Strategii Guvernamentale, a fost demis de Tariceanu si “transferat” purtator de cuvant la Administratia Prezidentiala, iar Raluca Turcan a ajuns parlamentar.

Alin Tise, finul de cununie al lui Emil Boc, a fost uns in functa de prefect al judetului Cluj cu mult inainte ca nasul sau sa-si numeasca nepoata de gradul cinci in administratia de la Palatul Victoria.

Gheorghe Seculici, fost vicepremier, este un faimos cumatru, data fiind nasia cu insusi seful statului. Basescu i-a fost nas fiicei lui Seculici, maritata cu un alt fin, primarul Aradului, Gheorghe Falca.

Ion Carstoiu, fost deputat, ajuns prefect de Arges are o fiica. Aceasta fiica a fost nasita intamplator de acelasi Traian Basescu.

Traian Basescu a apelat, la randul sau, la familia politica pentru nunta de argint, la care nas a fost Bogdan Niculescu Duvaz, trecut acum in tabara adversa.

Carmen Negoita, nevasta lui Liviu Negoita, care la randul lui este finul lui Adriean Videanu, este vicepresedinta la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu un salariu de 7.850 euro.

Ioan Cupa, finul vicepresedintelui PDL Mihai Stanisoara, fost ministru al Apararii, a ajuns seful Directiei Generale a Finantelor Publice. Acesta este, la randul lui, cumatru cu Liviu Negoita.

Elena Basescu, fiica presedintelui Traian Basescu, arhicunoscuta pentru calitatile sale intelectuale si morale, a devenit europarlamentar. Organizatia de Tineret a PD-L “a sustinut fara retinere candidatura Elenei Basescu, care are experienta Parlamentului European, experienta pe care dobandit-o in ultima perioada in care a fost stagiar, fiind in acelasi timp recunoscuta pentru capacitatea si tenacitatea de a lupta politic in favoarea aspiratiilor si intereselor tinerilor”.

Comunicatul Organizatiei de Tineret este semnat de Monica Iacob Ridzi (buna prietena cu Elena Basescu), in Cabinetul careia a facut “practica” la Parlamentul European. Calea spre noile “succesuri” i-a fost deschisa de alegerea, nu lipsita de scandal si contestatii, in functia de secretar general al Organizatiei de Tineret. Elena Basescu a vrut sa candideze si la alegerile europarlamentare de acum doi ani, dar atunci tatal si presedintele Basescu s-a impotrivit. Respinsa a fost si ideea fiicei de a figura pe listele uninominale pentru alegerile generale de la finele lui 2008. Acum, insa, noua putere a nepotismului se pare ca nu mai poate fi stavilita de nicio autoritate.

Sursa: Revista 22rrr

Raportul care poate opri exploatarea RMGC. Cercetătorii britanici au confirmat: Roşia Montană merită să fie conservată ca sit UNESCO

„Adevărul” a intrat în posesia documentului prin care arheologi britanici de la Universităţile Oxford şi Leicester confirmă autenticitatea raportului întocmit în 2010, la cererea Ministerului Culturii. Documentul arată că zona Roşia Montană are potenţial de a deveni sit UNESCO şi că ar trebui conservată. Specialiştii susţin că acest raport poate opri exploatarea de la Roşia Montană.

Raportul care poate opri exploatarea RMGC. Cercetătorii britanici au confirmat – Roşia Montană merită să fie conservată ca sit UNESCO

În cadrul procesului în care mai multe ONG-uri au solicitat anularea certificatului de descărcare arheologică de la Roşia Montană (eliberat de Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba) a fost prezentat, la mijlocul lunii octombrie, un document care i-a luat prin surprindere pe avocaţii Roşia Montană Gold Corporation (RMGC).

Avocatul asociaţiilor, Marius Harosa, a prezentat instanţei raportul integral în limba engleză, întocmit în 2010, la cererea Ministerului Culturii, de arheologi de la Universităţile Oxford şi Leicester – Andrew Wilson, David Mattingley şi Mike Dawson. Totodată, Harosa a înmânat instanţei şi rezumatul tradus în limba română al raportului întocmit de experţii britanici. Un rezumat al raportului fusese tradus şi publicat pe platformele online totb.ro şi VoxPublica.

Concluzia raportului era că „Roşia Montană are importanţa şi potenţialul necesare de a deveni sit al Patrimoniului Mondial” şi se recomandă conservarea zonei. Avocaţii RMGC au contestat veridicitatea acestui rezumat al raportului şi au cerut certificarea faptului că documentele prezentante instanţei sunt autentice. „Adevărul“ a intrat în posesia documentului prin care arheologii britanici confirmă autenticitatea rezumatului prezentat Tribunalului Cluj.

Minele romane de la Roşia au caracteristicile necesare pentru a fi integrate în Patrimoniul UNESCO

CERCETĂTORII BRITANICI CONFIRMĂ

În documentul care a fost pus la dispoziţia reporterilor “Adevărul” de Nicolae Raţiu (fiul cel mic al regretatului Ion Raţiu), care este membru în Consiliul Director al Fundaţiei Pro Patrimonio, cei trei specialişti britanici (Andrew Wilson – profesor de arheologie la Universitatea Oxford, David Mattingley – profesor de arheologie romană la Universitatea Leicester, şi Mike Dawson – membru al Institutului de Arheologie din Anglia şi directorul CgMs, cea mai mare agenţie de consultanţă pe probleme de patrimoniu din Anglia) confirmau faptul că rezumatul raportului prezentant instanţei este autentic şi reiterau importanţa sitului de la Roşia Montană.

„Raportul, scris în 2010, cu un rezumat suplimentar în anul 2011, reprezintă punctele de vedere ale celor trei autori şi plasează dovezile arheologice găsite la Roşia Montană în context internaţional. Aceasta ilustrează, credem noi, faptul că zona Roşia Montană are însemnătatea şi potenţialul necesare pentru a fi inclusă în Patrimoniul Universal. Raportul susţine protejarea şi conservarea acestei zone şi, de asemenea, punerea în valoare a importanţei universale extraordinare a acesteia”, se arată în documentul de confirmare emis de cei trei specialişti britanici. Potrivit documentului, minele de la Roşia Montana “sunt cea mai mare şi cea mai importantă reţea de galerii romane cunoscute din lume”.

UN RAPORT PIERDUT

Raportul întocmit de cercetătorii britanici a fost realizat în 2010 la comanda Ministerului Culturii, condus pe atunci de Kelemen Hunor (UDMR). Întrucât ministerul a susţinut că nu are bani pentru a plăti o astfel de expertiză, s-a cerut ajutorul Fundaţiei Pro Patrimonio, care, conform arhitectului Şerban Cantacuzino, unul dintre reprezentanţii fundaţiei, a plătit circa 10.000 de lire sterline pentru realizarea raportului. „Relaţiile Pro Patrimonio cu Ministerul Culturii sunt de pe vremea când ministerul voia includerea patrimoniului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO, atunci când ministru era Kelemen Hunor“, a explicat Cantacuzino.

Din 2010, fundaţia încearcă să obţină raportul de la minister fără succes, în ciuda faptului că plătise pentru acesta. Astfel, în timp ce ministerul era condus de Kelemen Hunor, consiliera acestuia, Hegedus Csilla, a refuzat remiterea documentului, motivând că acesta este „confidenţial“. Sub conducerea lui Daniel Barbu, noul ministru al Culturii, raportul pur şi simplu este dat dispărut. Într-un răspuns remis în 12 iulie 2013, consilierul Maria Pavel îi scrie lui Şerban Cantacuzino: “În ceea ce priveşte raportul de expertiză a sitului arheologic Masivul Cârnic (…) redactat de către oricare dintre participanţii la vizita de documentare la Roşia Montană din 8-12 septembrie 2010 vă comunicăm că Ministerul nu are cunoştinţă de existenţa sa, nu deţine şi nici nu a deţinut acest raport”.

În aceste condiţii, avocatul Marius Harosa s-a văzut nevoit să solicite instanţei să-l oblige pe Kelemen Hunor, fostul ministru al Culturii, să pună la dispoziţie raportul, întrucât acesta afirmase în presă că deţine acest document. Între timp, rezumatul raportului a apărut în presă şi confirmarea acestuia de către arheologii britanici a fost remisă şi reporterilor „Adevărul”. Mai mult, am luat legătura cu Andrew Wilson, profesor de arheologia Imperiului Roman la Oxford şi membru al Institutului de Arheologie din Anglia. “Documentul pe care l-aţi primit este autentic şi corect”, ne-a precizat profesorul la întrebarea referitoare la documentul prin care cei trei arheologi certifică raportul făcut în 2010.

Daniel Barbu, Ministrul Culturii

yyli

Crima organizata din “Justitie” pulverizeaza societatea romaneasca. Cazul halucinant Ionut Anghel

mascarada_ionut_sri“Tragedia” din Colectiv a pus intr-o lumina noua o alta “tragedie”, cea a asa-numitului Ionut Anghel, un personaj enigmatic si la fel de real cum este, sau a fost, probabil Osama bin Laden. Lipsa de reactie a populatiei neimbecilizate complet in cazul Ionut, i-a determinat pe master of puppets de factura bolsevica care orchestreaza ingineriile sociale si intoxicarile la zi a majoritatii imbecilizate si semiretardate a populatiei Romaniei sa pluseze. Dupa mascarada in care au murit zeci de mii de caini a urmat mascarada in care au murit zeci de copii nevinovati. Va urma, cu siguranta, si partea a treia in conditiile in care populatia Romaniei a devenit catatonica.
Sa revenim la “Ionut”. Cert este ca nimeni nu l-a vazut vreodata pe acest personaj, desi, de regula, presa bolsevica din Romania nu scapa nicio ocazie de a baga obiectivul camerei chiar in fundul decedatului. De data asta nu am vazut nimic, niciun Ionut.

Cu toate astea, asa numita justitie din Romania, a gasit nimerit sa croseteze o adevarata telenovela in jurul acestui caz si “sa despagubeasca” un potential infractor, si ne referim aici la “indureratul” tata, cu cateva milioane de euro.

Fara doar si poate acesta inginerie sociala pentru retardati orchestrate de “servicii” cu scopul de a acoperi scabdalul Rosia Montana, cu largul concurs al institutiilor bolsevice precum Curtea Constitutionala, Parlament, Presedintie, dar si a gruparii de crima organizata care denumeste euphemistic presa din Romania.

Iata ce aflam din motivarea sentintei in dosarul “Ionut Anghel”, potrivit unei trompete sorosisto – SRI-iste, si ne referim aici la cotidianul Adevarul (sic!):

“În urmă cu aproape un an, Judecătoria Sectorului 2 a decis, că vinovat de moartea lui Ionuţ Anghel este Constantin Ciorăscu, administratorul firmei Tei Rezidenţial pe terenul căreia a fost atacat copilul. Astfel, acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, instanţa stabilind ca familia lui Ionuţ să primească despăgubiri în valoare de 2,4 milioane de euro. Instanţa a mai dispus amendarea penală cu câte 300.000 de lei a firmei Tei Rezidenţial, a Administraţiei Domeniului Public Sector 2 şi a lui Constantin Ciorăscu, tot pentru infracţiunea de ucidere din culpă. Firma, instituţia publică şi Ciorăscu vor trebui să plătească şi daune morale familiei lui Ionuţ Anghel. Astfel, judecătorii au dispus ca cei trei, în solidar, să achite câte 600.000 de euro părinţilor copilului şi 1,2 milioane de euro fratelui acestuia. “Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, asupra bunurilor imobile ale inculpatei SC Tei rezidenţial Bucureşti, respectiv asupra imobilului, până la concurenţa sumei de 1.700.000 (un milion şapte sute de mii) euro”, a mai stabilit instanţa de judecată. Decizia nu a fost definitivă şi a fost contestată.

Halucinanat!!! Cu alte cuvinte, vinovat pentru moartea lui “Ionut Anghel” este nimeni altul, potrivit mascaradei judiciare orchestrate de SRI si Parchet, decat Constantin Ciorascu.

Mai precis, acesta se face vinovat de faptul ca un intrus a intrat prin efractie pe proprietatea sa si a fost, chipurile, omorat de niste caini. Aflati pe proprietatea sa. Practic, prin acesta decizie, pseudojustitia din Romania neaga proprietarului dreptul de a-si proteja prin orice mijloace proprietatea, o premiera in istoria universal a dreptului. Ne intrebam ce s-ar fi intamplat daca domnul Ciorascu ar fi decis sa-si protejeze proprietatea de intrusi cu crocodili?! Cat ar fi fost amenda in acest caz?!

Delirul psihopat al “justitiei” din Romania nu se opreste aici. Instanta “mentine masura sechestrului asigurator asupra bunurilor SC Tei Rezidential pana la concurenta sumei de 1,7 mil. euro. Cu alte cuvinte, daca incerci sa-ti aperi proprietatea de intrusi, statul roman iti distruge pur si simplu afacerea, iar pe tine te baga in puscarie!!?

De-a dreptul strigator la cer este, insa, transferul unei sume de 800.000 de euro de la ADP Sector 2, adica din banii nostril, ai contribuabililor catre actorul prost al telenovelei sangeroase orchestrate de SRI. Si, desi strigator la cer, nici Curtea de Conturi, nici DNA, nimeni nu se sesizeaza!!

In rest, bla-bla-urile clasice de adormit creierasele deja amortite in stilul telenovelistic, singurul accesibil acestora:

“Instanţa a explicat de ce a acordat aceste sume pentru plata daunelor morale. Judecătorii au arătat că Ionuţ a decedat în chinuri groaznice, sfâşiat de o haită de câini, „în condiţiile în care nu a existat nicio muşcătură fatală care să-i grăbească sfârşitul”. În acest timp, fratele său, care avea 6 ani, a asistat la atacul câinilor. „Faptul că a fost martor ocular şi a văzut şi conştientizat moartea cruntă a fratelui său va conduce treptat la o accentuare a traumei suferite”, au explicat magistraţii. „Trupul copilului a fost aproape dezmembrat, chipul desfigurat, iar capul scalpat aproape în totalitate, tatăl acestuia, chemat pentru a-l identifica, fiind nevoit să îl vadă exact în ipostaza în care şi-a trăit ultimele minute de groază, felul în care acesta se găsea la faţa loculului, lăsând să se înţeleagă cât se poate de clar ce s-a petrecut acolo şi chinurile cumplite în care s-a stins din viaţă copilul”, a prezentat dur întregul caz judecătorul”.

Penibilul nu se opreste, insa, aici demonstrand cu varf si indesat ca acoperitii din justitie depasesc cu zambetul pe buze chiar si ridicolul cel mai desavarsit daca asa este ordinal pe unitate:

“Magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 l-au condamnat pe Constantin Ciorăscu, în calitate de administrator al SC Tei Rezidenţial SRL Bucureşti, pentru că nu a luat măsuri efective de prevenire a atacului canin asupra lui Ionuţ Anghel. Concret, el este responsabil de faptul că nu s-a asigurat că animalele nu pot părăsi interiorul perimetrului îngrădit al firmei, mai ales că nu exista o persoană care să-i supravegheze.

„În lipsa unui angajat cu atribuţii de întreţinere tehnică, precum a unuia care să îşi asume sarcina supravegherii câinilor şi a eliminării riscurilor care decurg din activitatea de deţinere a acestora (în imobilul de pe str. Tuzla nr. 50 fiind angajat în 2 septembrie 2013 doar portarul Dina Mircea, care nu avea atribuţii de întreţinere a gardului şi care nu a fost instruit asupra modalităţii în care ar trebui să prevină un atac canin exercitat de câinii firmei asupra unei alte persoane), administratorul îi incumba rezolvarea prin mijloace proprii a acestor probleme”, se arată în motivarea instanţei.

Mi pe romaneste zis, omul este de vina ca nu si-a reparat gardul si ca un intrus a patruns pe proprietatea sa. Ba, mai mult, “instanta” sustine ca trebuia sa angajeze un baci pentru cainii de pe proprietatea sa ca nu cumva sa fie deranjati intrusii care o incalca.

Motivarea privind ADP Sector 2 este si mai hilara:

„ADP Sector 2 a menţinut o perioadă lungă de timp o stare de pericol prin neluarea unor măsuri de prevedere care să împiedice trecerea facilă a copiilor dintr-un perimetru de agrement într-o zonă care pentru un copil de 4 ani era plină de primejdii”.

De altfel, magistraţii precizează că, pe 2 septembrie 2013, gardul care delimita zona amenajată a Parcului Tei şi terenul viran ce aparţinea ADP Sector 2 avea două porţiuni lipsă, lucru cunoscu de Administraţie.

Cu alte cuvinte, potrivit acestei logici, ADP poate fi facut vinovat de orice groapa in asphalt si de orice copac de pe domeniul public – orice groapa in care poate cadea un copil sau orice copac din care poate cadea acelasi copil. Ridicolul nu are limite cand este ordin pe unitate!!!

Mentalitatea stalinista le da pe nas “judecatorilor” in ultimele randuri ale “motivarii”:

“Imobilul ce aparţine SC Rezidenţial Tei SRL Bucureşti era păzit de şapte câini, martorii declarând că aceştia erau „destul de agresivi”. Astfel, culpa firmei constă în „neluarea măsurilor de prevedere impuse de deţinere de câini, precum şi de activitatea se asigurare a pazei bunurilor societăţii cu ajutorul câinilor. Magistraţii precizează că, deşi compania a încercat să inducă ideea că nu era deţinătoarea câinilor, din probele administrate de procurori ar fi rezultat că societatea trebuia să rezolve probleme animalelor”.

Pe de o parte este de-a dreptul induiosatoare declaratia “martorilor”, care amintesc de procesele din anii ’50 cum ca, vezi Doamne, cainii din incinta societatii erau “destul de agresivi” (destul pentru ce?). “Magistratii” neaga practic dreptul companiei de a-si pazi curtea cu ajutorul cainilor si sugereaza ca societatea “trebuia sa rezolve problema animalelor”. Cum se rezolva aceasta “problema” am vazut ulterior cand ne-a aratat ASPA.

Nici o vorba, in schimb, despre “bunicuta” Anghel, un alt personaj sinistru al telenovelei “Ionut”, careia nu i se gaseste nicio vina. Ba, din contra, este si ea pusa indirect pe statul de plata al acoperitilor SRI din justitie. Pe banii prostilor, evident.

Practic, pentru judecatorii si procurorii acoperiti, bolsevici vinovati pentru moartea lui “ionut” ar fi soarele, luna, miscarea de rotatie a Pamantului, gravitatia, gropile, vantul, copacii, masinile si cine mai vor ei. Doar telenovela sa mearga inainte si agentii sa fie platiti (din buzunarul nostrum ca intodeauna). Rosia Montana sa traiasca!

Si, totusi, cand curatam cancerul asta?!1a

Herta Muller: 40 % din cei aflati la putere in Romania sunt fosti securisti

 
Herta Muller: 40 % din cei aflati la putere in Romania sunt fosti securisti
Prezenta la Targul de carte de la Frankfurt, Herta Muller a reiterat criticile la adresa Romaniei care nu s-a debarasat de tarele comunismului, vorbind despre o “societate postdictatoriala tipica, incarcata de coruptie” si avertizand ca, pe fondul crizei economice, comunismul ar putea fi relegitimat.

“40% dintre cei care se afla astazi la putere provin din vechea Securitate si se protejeaza intre ei”, a spus Herta Muller, la standul The Epoch Times de la Targul de carte de la Frankfurt.”Atunci cand o viata de om este mai scurta decat cea a unei dictaturi, aceasta viata este furata de Stat”, a spus scriitoarea, adaugand ca este solidara cu scriitorii chinezi.”M-as bucura sa ii pot ajuta in orice fel si sper ca premiul pe care mi l-au dat (n.r. Nobel) constuie o aparare pentru victimele tuturor dictaturilor”, a mai spus scriitoarea.Intrebata cum a avut forta de a infrunta Securitatea comunista, Herta Muller a raspuns:”Nu am fost curajoasa, am simtit o amestecatura de teama si de responsabilitate si am stiu ca asta trebuie sa fac. Cea mai mare parte a unei vieti demne intr-o dictatura este formata dintr-un sir de negatii”.Petitie in sprijinul scriitorilor chineziAflata alaturi de poeta Bei Ling, Muller si-a exprimat admiratia pentru scriitorii chinezi, care se confrunta inca cu o forma de dictatura.”Ii respect mult atitudinea, stiu ce risca si sper ca intr-o zi va fi recompensata”, a spus Muller, referindu-se la poeta din China.Bei Ling i-a daruit lui Muller o carte de poeme, in editie bilingva (chineza si engleza), spunandu-i ca “a facut dreptate tuturor victimelor comunismului” si Nobelul care i-a fost acordat ii onoreaza pe toti autorii persecutati.Emotionata, Muller a semnat o petitie pentru ca regimul chinez sa il puna in libertate pe activistul pentru Drepturile Omului Gao Zhisheng, iar Clubul PEN german a prezentat o lista cu 30 de scriitori chinezi care se afla in inchisoare.”Dictaturile opereaza cu o viziunea ideologizata a omului, niciodata adevarata. Omul sovietic, de pilda, nu a fost real sau adevarat. (…) Am fost norocoasa ca am supravietuit dictaturii, dar am prieteni care nu au fost si care au murit, iar asta inca doare”, a continuat scriitoarea
 focc

Deputatul PDL Sămărtinean prezice apocalipsa economică în România, după negocierile cu FMI. De ce scăderea CAS e “praf în ochii românilor”

 

Deputatul PDL Cornel Sămărtinean a ieşit astăzi în faţa presei pentru a condamna modul în care au fost finalizate negocierile dintre Fondul Monetar European şi guvern. „Avem de-a face cu măsuri aberante care vor bloca foarte repede şi ce a mai rămas din economia care încă mai funcţionează în România. Măsurile vor avea ca urmări scăderea economiei, creşterea preţurilor, o scădere a puterii de cumpărare. E clar că această majorare la gaze va antrena scumpiri la care românii nici nu se gândesc. În special, la motorină vom ajunge să avem preţurile cele mai mari din Europa”, a atenţionat pedelistul.

Sămărtinean a comentat şi legat de noua taxă pe combustibil, dar şi de taxa “pe stâlp”, despre care spune că nu se justifică şi sunt doar modalităţi prin care Guvernul vrea să aducă bani la buget pe care nu poate să îi încaseze din alte părţi . Legat de reducerea CAS cu cinci puncte procentuale, Sămărtinean a avertizat că nu este cuprinsă în punctele privind bugetul României. Deputatul a detaliat şi că toate rectificările de buget au fost negative, mai exact un total de 8.6 miliarde de lei, motiv pentru care spune că nici în jumătatea anului 2014 bugetul de stat nu va permite scăderea CAS, această promisiune fiind „praf în ochii românilor. Ne vom trezi că vom plăti impozit şi pe aerul pe care îl respirăm, ca şi o creştere a bazei de impozitare”, a conchis Sămărtinean, care spune că este uimit e faptul că liberalii din guvern calcă pe urmele „socialiştilor pesedişti”.

Sursa: pressalert.ro

DOSAR DE POLITICIAN: Stăpânii de la FMI. Suntem sau nu o colonie? Cazul TAROM

Credeţi că România este condusă de preşedinte sau de Guvern? Mai credeţi că serviciile de informaţii veghează la siguranţa statului? Posibil, dar nu în aceste vremuri. Guvernul României are de ieri un nou nume: Fondul Monetar Internaţional (la care se adaugă în plan secund Uniunea Europeană şi Banca Mondială).

dddd

România este o colonie, condusă de ceea ce presa internaţională denumeşte ca fiind TROICA. Sună cam ruseşte, dar TROICA este o construcţie de sorginte sută la sută capitalistă. Este vorba despre războiul economic global, în care România reprezintă o cantitate neglijabilă.

Şmecheria politicienilor de pe Dâmboviţa s-a topit ca gheaţa în deşert. Timp de patru ani, ne-am bătut joc de şansa de a ne schimba mentalitatea faţă de muncă şi de a restructura economia. Am împrumutat peste 20 de miliarde de euro de la Fondul Monetar Internaţional. Acum a venit timpul ca noi, românii, să plătim cu vârf şi îndesat creditele făcute de politicieni. Şi vom plăti dragii mei, vom plăti, noi şi copiii noştri! În plus, FMI strânge şurubul şi intervine brutal în viaţa economică a României. FMI intervine direct şi în deciziile politice ale Guvernului. FMI stabileşte impozite, ce taxe vor fi introduse, stabileşte tot ce ţine de economie: de la privatizarea companiilor de stat, la vânzarea pachetelor de acţiuni. Ţara noastră este ca un datornic la cămătari, care a fost răpit, iar acum stă legat cu pistolul la cap. În acest timp, cămătarii (a se citi FMI) îi vînd datornicului mobila din casă, televizorul, maşina de spălat. În timp ce noi stăm cu pistolul la cap, cămătarii FMI ne mângâie duios pe cap şi ne explică filosofic că toate acestea sunt spre binele nostru. Să nu ne facem nicio iluzie, România a fost îngenuncheată din pricina slăbiciunii politicienilor. Politicieni pe care eu, tu, noi toţi i-am votat. Vina pentru situaţia actuală ne aparţine şi nouă. Îngenuncherea economică a României s-a făcut în baza unui plan bine elaborat. La începutul anulilor 2000, am fost obligaţi să ne vindem sectoare întregi din economie, cum ar fi petrolul, sectorul financiar bancar. Acum, vom ceda resursele naturale şi, prin privatizări sau cedări mascate, vom înstrăina restul de active ale statului (adică societăţile de stat care au mai rămas nedistruse de politicieni).

Astăzi o să prezint un astfel de exemplu sugestiv: se numeşte TAROM şi este compania naţională de transport aerian a României. TAROM este mai mult decât o afacere. TAROM este un brand al mândriei naţionale, care are o istorie frumoasă în spate. TAROM se află printre puţinele companii aeriene din Europa care au reuşit să reziste fără să intre în faliment, fără să fie închise şi apoi reinventate, aşa cum s-a întâmplat de exemplu cu liniile aeriene din Belgia.

Şi pentru că piaţa transportului aerian la nivel mondial este de fapt politică sută la sută, întotdeauna, un stat puternic deţine o linie aeriană naţională, iar celelalte state sunt pasagerii acesteia. Fondul Monetar Internaţional a decis ca România să restructureze acesta companie, să o facă mai eficientă. Cum ar veni, FMI se arată îngrijorată de soarta TAROM. Cei la FMI au inventat în 2009, când au semnat acordul cu România, o metodă prin care poate controla societăţile de stat, fără să oblige Guvernul să le privatizeze. Adică statul rămâne acţionar, dar controlul este în altă parte. Povestea asta se numeşte management privat. TAROM a intrat în acest program şi la conducerea companiei a fost ales un belgian pe nume Christian Heinzmann. Heinzmann a beneficiat de un lobby agresiv din parte ambasadelor Olandei, Marii Britanii şi Belgiei de la Bucureşti. Atât Olanda cât şi Marea Britanie au interese majore în transportul aerian mondial, prin companiile British Airways şi KLM. Oficial, Heinzmann pretindea că este expert în management de criză, cum ar veni, ştie să restructureze companiile care au probleme. La TAROM, ca în orice companie de stat, politicienii au făcut angajări fără cap, sute de oameni care taie iarbă la câini. În plus, compania fusese căpuşată politic. Mediul economic şi politic de la Bucureşti aştepta ca Heinzmann să ia măsuri dure în restructurarea TAROM iar Guvernul era fericit că sarcina ingrată a disponibilizărilor să cadă în sarcina belgianului. După câteva luni, Heinzmann a bătut însă palma cu sindicatul din TAROM. În plus, managerul a introdus curse interne neprofitabile, cum ar fi zborurile de la Bucureşti la Suceava, Târgu Mureş şi Sibiu, la presiunea parlamentarilor USL, care vor să ajungă mai repede acasă cu avionul. Heinzmann a tăiat cheltuielile de dezvoltare a companiei şi a protejat angajaţii cărora le-a promis majorări de salarii.

În acest timp, compania se apropie de prăpastie şi riscă să intre în faliment, asemenea companiei aeriane din Ungaria, Malev, îngropată cu acordul aceluiaşi Fond Monetar Internaţional. După câteva luni, junalistii de la Bucureşti i-au luat CV-ul specialistului Heinzmann şi au constatat cu stupoare că majoritatea companiilor aeriene pe care le-a condus au intrat în faliment. Heinzmann a condus spre faliment companiile SABENA, Albania Air şi Bangladesh Airlines. Acelaşi Heinzmann a atribuit un contract de reparaţie în valoare de 600.000 de euro, pentru un avion, unei companii din Belgia unde lucrase anterior, şi un contract de consultanţă de 40.000 de euro unei firme prietene, pentru a face strategia de restructurare a TAROM. Strategie pentru care el fusese de fapt angajat şi plătit cu un salariu de 14.000 de euro pe lună.

Era mult mai cinstit spun eu pe final, ca ambasadele Olandei, Belgiei şi Mari Britanii, prin intermediul Fondului Monetar, să ceară României să închidă direct TAROM, fără bătaia aceasta de joc. Şi astfel, companiile aeriene din Europa să preia piaţa TAROM. Câteodată este mult mai cinstit să ştii că eşti o colonie a marilor Imperii decât să ai impresia că reprezinţi ceva. Măcar să nu fim luaţi de proşti !

Sursa: realitatea.net

hh

 

Tara praduita de multinationalele europene cu girul Bancii Mondiale si al FMI

S-a afirmat că portiţele pe care le au multinaţionalele din UE pentru a evita fiscul, introduse de către Banca Mondială (BM) şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), ar costa ţările din Africa o sumă de două ori mai mare decât toate ajutoarele pe care le primesc din străinătate.

“Ne omoară, nu poţi explica sărăcia din Africa în absenţa acestui lucru, iar aceasta este o poveste care a fost ascunsă timp îndelungat”, a declarat miercuri pentru EUobserver parlamentarul tanzanian Zitto Kabwe, care este totodată şi preşedintele comitetului pentru conturi publice din ţara sa. El a afirmat că Tanzania a fost forţată la sfârşitul anilor ’90, de către Banca Mondială şi FMI, să semneze o legislaţie fiscală şi un regulament de aplicare a acesteia care sunt favorabile investitorilor, dar în acelaşi timp văduvesc ţara de veniturile esenţiale în lipsa cărora nu poate scăpa de dependenţa ei de ajutoarele străine.

Kabwe a declarat că multinaţionalele din UE şi din Occident în general, inclusiv o companie deţinută de statul tanzanian, se folosesc de paradisuri fiscale şi de alte tertipuri ilicite pentru a escroca ţările de pe continent cu aproximativ 50 de miliarde de dolari, în fiecare an. Pentru a putea face o comparaţie, statele africane primesc anual ajutoare străine directe totalizând 30 de miliarde de dolari. “O sumă aproape dublă faţă de ajutorul străin primit de Africa părăseşte Africa prin transferuri financiare ilicite, prin evaziune fiscală şi alte asemenea lucruri”, a declarat el.

Un raport din 2011 cu privire la Tanzania, realizat de FMI, a afirmat el, a constatat că ţara nu este capabilă să colecteze impozitele datorate de companiile străine. “Ei au uitat, că tot ei [FMI] sunt cei care ne-au pus la dispoziţie consultanţi pentru a scrie o legislaţie favorabilă investiţiilor”, a declarat el. El a afirmat că BM şi FMI au sfătuit statele africane să adopte strategii şi legi de care în prezent corporaţiile multinaţionale “abuzează pentru a evita să plătească impozite în ţările noastre”. Iar acum, afirmă el, printr-o răsturnare de situaţie, ambele instituţii ne oferă sfaturi despre cum să oprim asemenea abuzuri. Contactat pentru acest articol, FMI a refuzat să răspundă la acuzaţii.

Însă, crede Kabwe, o posibilă soluţie ar fi să se pună capăt acordurilor de dublă taxare de care se folosesc multinaţionalele pentru a-şi redirecţiona profiturile spre paradisuri fiscale precum Insula Man sau Insulele Virgine Britanice. Mineritul şi telecomunicaţiile sunt cele mai mari sectoare economice din Tanzania în care companiile din UE exploatează lacunele legislative pentru propriul lor profit.

Aproape toate proiectele miniere din Tanzania sunt europene“, a declarat el.

El a afirmat că African Barrick Gold, companie înregistrată la Londra, exploatează majoritatea minelor. O alta, AngloGold Ashanti, este înregistrată în Africa de Sud, însă operează prin subsidiare care sunt înregistrate în paradisuri fiscale, a adăugat el.

În Tanzania activează trei mari companii de telefonie mobilă. Una îşi are sediul în Dubai, el însuşi un paradis fiscal, iar celelalte două sunt înregistrate în Olanda, respectiv Marea Britanie, a declarat parlamentarul.

El a afirmat că marile companii de petrol şi gaze precum Statoil, Ophir, Shell, şi Exxon Mobil sunt şi ele prezente în Tanzania, însă deocamdată nu există dovezi că şi ele se folosesc de paradisuri fiscale, cu excepţia firmelor britanice PanAfrica Energy şi British Gas. “PanAfrica Energy operează din Insulele Cayman şi Mauritius, iar aceasta este o companie deţinută de guvernul britanic, care se foloseşte de paradisuri fiscale pentru a aduce investiţii străine directe în Tanzania”, a declarat el.

El a remarcat că problema este deosebit de complexă, având în vedere că până şi o companie tanzaniană de stat se foloseşte de paradisul fiscal Mauritius pentru a evita să plătească impozite propriei trezorerii naţionale.

În comparaţie, apreciază el, companiile chinezeşti care activează în Africa sunt mult mai transparente în ceea ce priveşte impozitele şi îşi plătesc taxele – deşi tind şi ele să escrocheze statul, dar pe partea de achiziţii publice.

Savoir Mwambwa, de la asociaţia Tax Justice Network din Nairobi, a declarat că, dacă s-ar pune capăt stratagemelor orchestrate de companiile din UE, Africa ar deveni mai puţin dependentă de ajutoare.

El a declarat că firma Zambia Sugar, o subsidiară a companiei britanice British Associated Foods, obişnuieşte să umfle salariile prin plăţi efectuate către o altă subsidiară, o firmă-fantomă, din Mauritius.

“Un lucru pe care îl au în comun toate aceste companii, dacă te uiţi la toate instrumentele pe care le folosesc, este acela că toate au afaceri, sub o formă sau alta, în paradisuri fiscale”, a declarat Mwambwa.

În ceea ce o priveşte, UE a propus să-şi revizuiască directivele privind responsabilitatea şi transparenţa. Reformele, în favoarea cărora s-a exprimat şi Parlamentul European, în iunie, ar cere companiilor din sectoarele extractiv şi al exploatării lemnului să publice un raport anual care să conţină toate impozitele, bonus-urile şi alte plăţi făcute către un guvern, pentru fiecare proiect pe care îl au, dacă depăşesc suma de 100.000 de dolari.

Iniţiativa a fost lăudată de organizaţia Oxfam, care a apreciat că ea ar contribui la lupta împotriva evaziunii fiscale practicate de către companiile din UE în lumea în curs de dezvoltare.

Legislaţia europeană revizuită a fost programată să intre în vigoare în 2015.

Sursa: RADOR via capital.ro

Romania, colonia FMI: Fondul Monetar International IMPUNE vanzarea CFR Marfa

Ministrul Transporturilor, liberala Ramona Mănescu, a declarat miercuri că Fondul Monetar Internaţional a cerut ca privatizarea CFR Marfă să fie finalizată cel mai târziu la 15 octombrie.

1;

“Acele 60 de zile din Hotărârea de Guvern erau prevăzute în scrisoarea-acord cu FMI. 60 de zile, dar nu mai târziu de 15 octombrie. A fost cerința FMI în scrisoare cu board-ul”, a declarat ministrul.

La începutul acestei săptămâni, reprezentantul FMI pentru România și Bulgaria, Guillermo Tolosa, a declarat pentru Agerpres că autoritățile române nu au avut niciun termen-limită pentru finalizarea privatizării CFR Marfă, astfel că și-au îndeplinit obligațiile asumate prin scrisoarea de intenție. “România și-a îndeplinit obligațiile din scrisoarea de intenție, care au inclus inițierea unui proces de privatizare a CFR Marfă. Există, de asemenea, un angajament ferm pentru transferul proprietății și al controlului, dar nu a fost stabilit niciun deadline în acest sens, în condițiile în care aceste lucruri depind de factori pe care Guvernul nu îi poate controla”, a spus Tolosa.

Potrivit scrisorii de intenție convenite cu FMI, dacă procesul de privatizare întâmpină obstacole insurmontabile, licitația pentru privatizarea pachetului majoritar al CFR Marfă se va relua, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Privatizarea CFR Marfă a eşuat pentru că unele bănci creditoare ale CFR Marfă nu şi-au dat acordul pentru schimbarea acţionariatului, iar Consiliul Concurenţei nu a avut timpul necesar pentru a se pronunţa asupra tranzacţiei, informează Mediafax.

În luna iunie, Grup Feroviar Român a fost declarat câştigător în procesul de privatizare a CFR Marfă, oferind un preţ de 202 milioane euro pentru 51% din acţiuni.

Ministrul Transporturilor a declarat că privatizarea va fi reluată. Guvernul s-a angajat faţă de FMI ca, în cazul în care tranzacţia nu este finalizată, să vândă pachetul majoritar de la CFR Marfă unui alt investitor strategic.

Sursa: frontpress.ro

Un sat intreg din Arad castigat in instanta de mostenitorii unui nobil maghiar. Locuitorii, evacuati

O familie a castigat in instanta 8.700 de hectare de paduri si terenuri din judetul Arad, adica intreaga suprafata a satului Nadas, inclusiv biserica.

 

Reprezentantii familiei au mers miercuri cu un executor judecatoresc sa evacueze unele terenuri si astfel s-a iscat un conflict cu localnicii, relateaza Mediafax.

Reprezentanti ai familiei care a obtinut o sentinta definitiva si irevocabila la Tribunalul Arad, prin care primeste aproximativ 8.700 de hectare de terenuri in jurul localitatii Nadas, s-au prezentat, miercuri, cu un executor judecatoresc pe unul dintre terenurile care i-ar reveni si pe care exista o gospodarie.

Peste 30 de localnici s-au adunat pentru sustinerea celor care locuiesc in aceasta gospodarie, afirmand ca beneficiarii sentintei au obtinut practic toate terenurile si padurile din zona satului.

Tot miercuri, beneficiarii sentintei au mers cu un buldozer pe o pasune unde exista un adapost, intentionand evacuarea zonei.

In ambele situatii, jandarmii si politistii au intervenit pentru a fi evitate conflictele intre parti, astfel ca nu s-au semnalat incidente.

Petrica Horga, viceprimarul comunei Taut, de care apartine satul Nadas, a declarat corespondentului Mediafax ca sentinta de restituire in natura a 8.700 de hectare de terenuri dateaza din 2007, iar in ultimul an beneficiarii acesteia au inceput sa o puna in aplicare, identificand terenurile si intrand astfel in conflict cu localnicii.

Pe masura ce localnicii au fost anuntati ca pierd dreptul de a lucra terenurile agricole si nu mai pot sa foloseasca pasunile, acestia au deschis alte procese cu noii proprietari, procese care se afla pe rol.

“Este o situatie grea, oamenii se tem ca raman fara sursa de supravietuire. Practic, familia respectiva a castigat intreaga suprafata a satului. Cea mai mare parte sunt terenuri impadurite, peste 5.000 de hectare, asa ca noii proprietari au acum si un ocol silvic privat”, a declarat viceprimarul.

Conform sursei citate, cea mai mare parte a terenurilor castigate au fost deja restituite noilor proprietari, in timp ce pentru o parte mai exista conflicte in instanta.

Edilul a spus ca familia care a obtinut terenurile a prezentat in instanta documente din care a rezultat ca este mostenitoarea unui grof, Iosif Grosz, care a detinut importante proprietati in zona in perioada interbelica.

“In urma reformelor agrare, localnicii au primit terenuri pe care le-au lucrat, dar unii nu au si titluri de proprietate”, a spus viceprimarul.

Avocatul care ii reprezinta pe unii dintre locanici, Stelian Lupu, a afirmat ca, potrivit numerelor topografice incluse in sentinta, toata suprafata satului, inclusiv biserica si cimitirul, au fost castigate.

“Familia a castigat 101 numere topo, dar asta corespunde intregii suprafete a localitatii. Numerele topo din sentinta ocupa toata suprafata, inclusiv biserica si cimitirul”, a declarat avocatul.

La randul lor, reprezentantii Directiei Silvice Arad au declarat corespondentului Mediafax ca padurea obtinuta prin sentinta s-a aflat inainte de 2007 in gestiunea statului.

Conform Directiei Silvice, familia a preluat de la stat peste 5.000 de hectare de padure, fiind cea mai mare suprafata restituita in judetul Arad.

Familia care a castigat terenurile din Nadas nu a dorit sa faca declaratii presei. Satul Nadas are aproximativ 1.200 de locuitori si apartine de comuna Taut, care are o suprafata totala de 20.600 de hectare, integrand localitatile Taut, Minisel, Minisu de Sus si Nadas, cu un total de 2.200 de locuitori.

 97u

Cine e in spatele exploatarii de la Rosia Montana?12

 

Este de ajuns un singur gram de cianura ca sa omori un om. 45 de tone de cianura vor fi folosite la Rosia Montana in fiecare zi – daca se aproba acest sinistru. Cianura ameninta viata noastra, a tuturor, pentru ca asa doresc unii care nu inteleg si, consideram noi, nu vor sa inteleaga marele pericol care ne paste pe fiecare in parte.

http://www.rosiamontana.org/

 

Cifrele din spatele proiectului de exploatare minieră de la Roșia Montană

 

Roşia Montană este un simbol al luptei românilor cu un sistem corupt si murdar, o moștenire și un tezaur național dar şi un posibil dezastru natural iremediabil ,o sfidătoare distrugere de patrimoniu istoric, în paralel cu distrugerea ireversibila a unei bucăți din România.

Rosia Montana

In 1995, firma de origine canadiana Gabriel Resources a inceput un proiect extrem de controversat si contestat la nivel national si international de extragere a aurului din zona Rosiei Montane.

Din 1999 pana in prezent, Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a investit peste 300 milioane de euro in proiectul de exploatare aurifera. Peste 65% din investitiile RMGC au constat in contracte cu agentiile de presa, spoturi publicitare si manipulare in masa a sindicatelor miniere.

Ce inseamna de fapt proiectul de exploatare a celui mai mare depozit de aur din Europa?

– Peste 160.000 tone de cianura – suficienta pentru a ucide toate organismele vii de pe suprafata Europei
– Defrisarea a 235 hectare de paduri
– Distrugerea unor vestigii medievale unice in Europa
– 4 munti care inconjoara Rosia Montana vor fi aruncati in aer si exploatati
– Cel mai mare crater de exploatare aurifera din Europa pe o suprafata de 220 hectare
– 150.000 tone de dinamita
– Peste 1.800 oameni vor fi stramutati si 740 case si biserici vor fi distruse
– Colapsul unor galerii romane cu o vechime de peste 1.800 de ani
– Rosia Montana – una dintre cele mai mari concentratii de vestigii antice din Europa va deveni o zona industriala masiv poluata
– 215 milioane de tone de deseuri
– In 20 de ani, dupa finalizarea exploatarii, relieful va fi distrus in proportie de 86%, solul devenind steril din cauza cantitatilor masive de substante nocive
– Efectele poluarii vor fi vizibile timp de 2.000 de ani
– Peste 96% din cantitatea de aur exploatata va fi scoasa din tara
– Profitul Romaniei din intregul proiect va fi sub 10%

Suntem in pragul celei mai mari catastrofe ecologice din istoria Romaniei. Merita???

 

★★★ | TEORIA CONSPIRATIEI | MASONERIA IN ROMANIA | © TVR1 | ★★★

 

Francmasoneria (sau „masoneria”), ca institutie, este un ordin initiatic ai carei membri sunt înfratiti prin idealuri comune morale, spirituale și sociale , prin initierea conformă unui ritual comun, prin juramântul depus pe una din cartile sfinte ale marilor religii (Biblia, Coranul, Dao de Jing,Vedele hinduse, Tripitaka budiste, sau alte scrieri considerate sacre) si, în majoritatea ramificatiilor, de credinta într-o „Fiinta Suprema”, un „Mare Arhitect al Universului”. Organizatiile masonice, prezente în majoritatea tărilor, se regasesc sub forma obedientelor autonome, ele însele compuse din loji albastre (zise si ateliere) de câte 7-50 de persoane (uneori chiar mai multe). Numarul francmasonilor în lume este de aproximativ patru milioane(4.000.000), majoritatea în SUA si în Europa occidentala.

Francmasoneria repeztina în acelasi timp o disciplina spirituala, precum Alchimia, si institutia tradiționala care reuneste practicantii acestei discipline, in loji sau confederatii de loji, numite Mari loji.

In Romania francmasoneria este organizata in mai multe obediente, cea mai veche fiind Marea Loja Nationala Unita din România, apoi Marea Loja Nationala din Romania, Marele Orient de Rit Scotian Antic și Acceptat din Romania, Marea Loja Regulara a Romaniei, Marea Loja Naționala a Romaniei și Marele Orient al Romaniei, minoritar, precum și alte câteva obediente mai mici, între care unele deschise si femeilor (de exemplu Dreptul Uman din Romania). Toate aceste obediente se recunosc reciproc.

De ce Legea „anti-legionară” nr. 217/2015 e de factură nazisto-comunistă?

boi

Am citit de mai multe ori şi cu foarte mare atenţie aşa-zisa Lege „anti-legionară” nr. 217/2015, care a trecut prin parlament ca un decret al lui Gh. Gheorghiu Dej prin Marea Adunare Naţională şi am tras concluzia că este în esenţă, în substanţa ei cea mai intimă, o intreprindere de factură nazisto-comunistă, o reminiscenţă juridică a totalitarismului secolului XX. Cei care au iniţiat legea au avut structural o gândire marxistă de cea mai tare nuanţă bolşevică, care paradoxal şi paradigmatic se înrudeşte cu totalitarismul brun nazist. De ce? Nu numai, neapărat, că Legea nr. 217/2015 anulează indirect decizii ale Tribunalului de la Nuremberg de condamnare a Holocaustului, lucru foarte grav şi penal, ci şi pentru că oferă o viziune imuabilă asupra societăţii, culturii, politicii şi religiei româneşti şi a umanităţii în general.

Să abordăm teologic aşa-zisa Lege “anti-legionară” nr. 217/2015. Aceasta condamnă retroactiv memoria unor mari gânditori, filosofi şi teologi români pentru că au făcut parte cândva, în anii 40, din Mişcarea Legionară, Frăţiile de Cruces au din guvernul Antonescu: Constantin Noica, Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu sau Valeriu Gafencu. Iniţiatorii se pare că au gândit formularea acestei legi anti-româneşti şi anti-constituţionale, ca nişte corifei ai comunismului, dar, pradoxal, fără să ştie şi să înţeleagă, ci şi ca pseudo-ideologi ai nazismului. Numai “nazisto-comuniştii” pot vedea natura umană imuabilă şi neschimbată, cantonată în lupta de clasă la comunişti sau în rasism ca la nazişti. Legea elogiază incapacitatea omului de a se schimba. Legea refuză schimbarea omului şi e concepută în afara gândirii creştine. Legea elimină metanoia sufletului uman, dreptul lui la schimbare în faţa destinului şi a lui Dumnezeu. Conform preceptelor Legii nr. 217/2015, aceasta refuză dreptul omului la metanoia sau schimbare. În viziunea acestei legi absurde, Saul nu ar fi putut deveni Sf. Pavel pe “drumul Damascului”, adică să se transforme din prigonitor în apostol al lui Hristos.

Numeroşi intelectuali din anii 40 au făcut parte sau au fost simpatizanţi ai Mişcării Legionare, ca apoi să devină gânditori sau filosofi independenţi, unii în ţară alţii în exil. Unii dintre ei ca Emil Cioran s-a dezis de Mişcarea Legionară în exil, alţii ca Mircea Eliade au preferat să tacă despre această perioadă, Petre Ţuţea se considera legionar în gândire, în schimb Arsenie Papcioc, fost primar legionar la Zărneşti, iar Iustin Pârvu, fost membru al Frăţiilor de Cruce, au ales calea mântuirii îmbrăcând rasa monahală în mănăstirile ortodoxe. Mircea Vulcănescu şi-a dat viaţa în puşcărie pentru salvarea unui tânăr de la moarte.

Ca şi Sfântul Pavel, aceşti mari români au avut dreptul moral de a alege “calea Damascului”, dreptul de a se mântui. Legea nr. 217/2015 se cantonează într-o percepţie totalitară asupra umanităţii, blocată într-un rasism ideologic vetust şi într-o paradigmă marxistă a luptei de clasă, nespecifică creştinismului românesc, care oferă dreptul omului la metanoia, adică la schimbarea sufletului înspre Dumnezeu, ca singură cale spre Mântuire. Nu a fost întâmplător că americanii nu au condamnat Mişcarea Legionară la Nuremberg. Iniţiatorii Legii nr. 217/2015 au rămas împietriţi într-o perspectivă totalitară asupra naturii umane, nespecifică democraţiei şi tradiţiei creştine europene. Ei gândesc în maniera unui totalitarism antic inferior, care refuză dreptul omului de a lupta cu păcatul, de a se transforma în bine şi de a se mântui. Iniţiatorilor, încă, le mai sunt valabile sintagmele depăşite de istoria umanităţii: “ochi pentru ochi” sau “dinte pentru dinte”, fără să înţeleagă că de 2000 de ani lumea şi-a îndreptat faţa înspre Lumina lui Hristos şi democraţie? Iar unii, se pare că, încă nu au aflat, că regimul comunist a căzut în decembrie 1989 şi nazismul pe 9 mai 1945, rămânând ancoraţi şi pietrificaţi într-o luptă cu fantomele, cu sufletele lor rătăcite pe marea bănuielilor şi neînţelegerii lumii.

Autor: Ionuţ Ţene
Sursa: napocanews.ro

Plan de ultimă oră al UE: România ar urma să preia 7000 de refugiaţi

x

Un documentul al UE “scurs” în presă relevă un nou plan oficial, prin care ţările europene ar urma să prea 160.000 de refugiaţi, de patru ori mai mult decât s-a convenit iniţial. Potrivit publicaţiei britanice Daily Mail, România ar urma să prea aproape 7000 de refugiaţi, nu 1700, cum s-a anunţat iniţial. Germania ar prelua 35.000 de refugiaţi, Franţa 26.000, iar Spania 16.000.

Documentul citat mai arată că în prezent există 54.000 de refugiaţi în Ungaria, 39.600 în Italia şi 66.400 în Grecia.

Germania şi Franţa vor transmite instituţiilor europene propuneri comune pentru organizarea primirii refugiaţilor, repartizarea lor ‘echitabilă’ în Europa prin cote obligatorii şi revizuirea normelor în vederea consolidării sistemului european de azil, transmit agenţiile internaţionale de presă, citând un comunicat emis miercuri de preşedinţia franceză şi o declaraţie acordată concomitent la Berna de cancelarul german Angela Merkel.

Conform textului difuzat de Palatul Elysee, această iniţiativă franco-germană mai cuprinde propuneri privind repatrierea imigranţilor ilegali cărora nu le-a fost aprobată cererea de azil şi susţinerea cooperării cu ţările de origine şi de tranzit ale imigranţilor.

‘Am vorbit dimineaţă cu preşedintele francez, iar poziţia franco-germană pe care o vom transmite instituţiilor europene este că am căzut de acord să respectăm principiile de bază, şi anume că aceia care au nevoie de protecţie (…) să o primească şi că avem nevoie de cote obligatorii în interiorul Uniunii Europene pentru a ne împărţi responsabilităţile – este principiul solidarităţii’, a declarat cancelarul Angela Merkel în timpul unei vizite în Elveţia, potrivit Agerpres.

‘Guvernul german consideră că abordarea de la Dublin (care reglementează examinarea cererilor de azil în Europa n. red.) nu mai funcţionează, pentru că la frontierele noastre externe sosesc atât de mulţi refugiaţi că nu mai putem lăsa Italia sau Grecia singure cu această sarcină (…) şi atunci nici alte trei state, respectiv Suedia, Austria şi Germania, nu pot fi lăsate singure cu partea leului din această sarcină’, astfel şi-a motivat Angela Merkel poziţia privind instituirea cotelor obligatorii, invocând argumentele ‘corectitudinii şi solidarităţii’, precum şi valorile creştine conform cărora toţi oamenii aflaţi în pericol au dreptul la protecţie.

‘Evident că forţa economică joacă un rol aici, la fel ca şi mărimea ţării, dar altfel (fără cote obligatorii) nu vom putea rezolva această problemă’, a apreciat în continuare şefa executivului german. Ea a ţinut totuşi să precizeze că refugiaţii care vin în Europa doar din raţiuni economice nu pot pretinde să primească protecţie şi vor trebui repatriaţi în ţările lor.

Astfel, Uniunea Europeană ar urma să acorde azil numai refugiaţilor proveniţi din zone de conflict, precum Siria sau Afganistan, sau din ţări unde există regimuri opresive, anterior Parisul şi Berlinul evocând şi posibilitatea ca la nivel european să fie elaborată o listă cu ţări ‘sigure’, de unde să nu poată fi primiţi refugiaţi.

Cei care ‘fug de războaie şi persecuţii au nevoie de protecţie internaţională’, care trebuie să li se acorde în baza convenţiilor de la Geneva’, se menţionează de asemenea în comunicatul preşedinţiei franceze, care consideră că ‘Europa trebuie să-i protejeze pe cei pentru care ea este ultima speranţă’.

Propunerea repartizării refugiaţilor prin cote obligatorii nu a întrunit suficient sprijin în cadrului Consiliului European din luna iunie, întrucât mai multe ţări, în special din Europa de Est, nu au agreat-o, liderii europeni convenind atunci în schimb ca statele lor să preia în mod ‘voluntar’ 60.000 de refugiaţi în următorii doi ani.

Dar până la ora actuală statele membre şi-au manifestat disponibilitatea de a prelua în total doar 32.256 de refugiaţi. Potrivit unei surse europene, cum o eventuală instituire a unui mecanism al cotelor obligatorii va cere timp, executivul comunitar ar urma să propună repartizarea ‘urgentă’ a încă 120.000 de imigranţi ilegali, în timp ce preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a vorbit despre 100.000.

Conform ultimelor date publicate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), numărul refugiaţilor veniţi din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia care au reuşit de la începutul acestui an să ajungă în Europa traversând Marea Mediterană a depăşit 350.000.

Autor: Florin Pușcaș
Sursa: stiripesurse.ro

Datoriile pierdute ale României

9999

Suntem intr-o criza economica perpetua, dar nu suntem in stare sa ne recuperam miliardele de dolari investite pe vremuri in strainatate. Anii regimului Ceausescu au insemnat o perioada foarte activa in politicile economice externe. Aveam relatii si schimburi comerciale cu zeci de state. Si, dupa 1989, multe dintre ele ne-au ramas datoare. In 1989 sumele pe care Romania le avea de recuperat din strainatate erau consistente. Vorbim de multe miliarde de dolari. Investitii in instalatii petroliere, fabrici de armament, institutii publice, instalatii de irigat. Acum, in 2011, lista s-a subtiat. Unde este diferenta si cine a iesit in castig din aceasta poveste?

Multe state care ne sunt datoare nici macar nu se mai gandesc sa ne plateasca vreun dolar. O lista lunga. Multe tari, multi bani, sume colosale. Toti acesti bani teoretic sunt ai Romaniei. Toate aceste state ne sunt datoare dar noi ori nu vrem, ori nu stim sau nu putem sa ne recuperam datoriile – miliarde de dolari investite pe vremuri in strainatate.

In decembrie 89, Romania era intr-o situatie paradoxala. Pe de-o parte populatia rabda de foame, era umilita iar pe de alta parte, Republica Socialista Romania avea in conturi 2 miliarde de dolari cash. Mai mult, in afara de acesti bani, Romania avea investitii si datorii de recuperat in valoare de multe miliarde de dolari. Si ca paradoxul sa fie total, Romania nu mai avea datorii externe!

Povestea incepe in anii 70 cand statul roman se imprumuta masiv pentru industrializarea fortata a tarii dar si pentru investitii externe magalomanice. Dorinta lui Ceausescu era ca Romania sa devina o putere politica si economica importanta, iar el – un lider mondial. La inceput totul parea sa mearga bine dar in urma unor tranzactii speculative cu grau si petrol, tara intra in blocaj financiar si incetare de plati.

“10 miliarde 170 de milioane de dolari a fost varful datoriei externe pe care a avut-o vreodata Romania”, spune Razvan Temesan. Un om care stie, pentru ca era seful directiei de credite externe din Banca romana de comert exterior.

 

Stefan Andrei, vice-prim ministru cu probleme de comert exterior isi aminteste foarte clar momentul. Statul comunist nu mai avea bani nici pentru cele mai elementare plati. “Atunci ne gaseam in situatia in care si pilotii primeau bani in servieta ca sa plateasca aterizarea si decolarea de pe aeroporturile straine.” Romania ajunge la mana celor mai mari state creditore adunate in Clubul de la Paris si Fondul Monetar International. Negocierile au fost foarte dure. Sub presiune, Nicolae Ceausescu ia o hotarare pe care unii o considera eroica, altii criminala: plata tuturor datoriilor externe inainte de termen. Pentru plata datoriei, mare parte din productia agricola si industriala a tarii ia calea exportului. Coada la mancare devine un obicei. S-a instituit rationalizarea produselor de baza, iar benzina si alimente ca painea, uleiul, zaharul si faina au inceput sa fie distribuite pe cartele. Despre portocale sau masline, romanii auzeau la sarbatori.

Romania investeste in alte state din care Ceausescu spera sa primeasca resurse pentru economia romaneasca: petrol, metale, bumbac. Ion Coman era secretarul Comitetului Central al PCR , responsabil de gospodaria de partid. “In discutia pe care am avut-o eu cu el in octombrie 1989 – spune Ion Coman – in urma unei situatii mai deosebite a temperaturii i-am zis “exista un pic de nemultumire, dati un pic de caldura, pentru ca e frig, in special pentru cei mici”. Raspunsul lui a fost “mai rabdam inca putin, avem doua miliarde de dolari in banca, avem creante de 5-6-7 miiliarde de dolari, facem noi o banca si dam noi cu dobanda mica tarilor in curs de dezvoltare.”

Romania devenea o banca pentru tarile in curs de dezvoltare in timp ce la Timisoara incepea revolutia, iar Ceausescu era in Iran.

Bogdan Baltazar a fost director in Ministerul Afacerilor Externe pe zona Africa si Orientul Mijlociu. “Voia Ceausescu impreuna cu iranienii sa faca o banca si sa-si scoata parleala, daca mi se scuza expresia sa devie ei camatarii lumii. ”

“A fost un efort general al poporului – adauga Ion Coman -, au fost si unele greutati destul de mari. Dar pana la urma au fost suportate, pentru ca trebuia sa platim aceasta datorie externa, trebuia s-o platim. De ce? Pentru ca sa nu ramana urmasilor nostri. Sa nu plateasca copiii, nepotii, stranepotii nostri dupa ce noi disparem…”

In aprilie 1989, in Comitetului Central al PCR, Nicolae Ceausescu anunta rambursarea integrală a creditelor internaţionale spre bucuria intregului popor. Romania nu mai avea datorii si avea investitii uriase. Opt luni mai tarziu Ceausescu este executat si odata cu el mor si investitiile facute de statul roman peste granita.

Aproape 9 miliarde de dolari s-au investit in intreaga lume. Acum, in 2011 datele oficiale vorbesc de doar 2 miliarde si jumatate de dolari. Diferenta nu a fost recuperata de romani, ci ori a fost stearsa, ori s-a pierdut.

rt

Africa, Sudan. Am pornit pe urma banilor Romaniei pe cel mai sangeros taram din ultimii 50 de ani. Cand spui Sudan, spui malarie, febra galbena,instabilitate politica, saracie, razboaie civile si genocidul de la Darfur. In Sudan, Romania a construit fabrici, instalatii petroliere, cladiri pentru institutiile statului, case. In total Sudanul ne datoreaza 170 de milioane de dolari. De cum am pus piciorul in Sudan au inceput restrictiile. Mai peste tot iti este interzis sa filmezi pentru a nu scoate la iveala problemele din aceasta tara. Singurul loc in care poti filma linistit este cladirea parlamentului din capitala Khartoum – mandria Sudanului -, construita in anii 70 de romani si pe banii romanilor. “Este foarte eleganta, este o cladire foarte impunatoare – spune presedintele parlamentului. Cand o delegatie straina vine in Sudan, trebuie sa vina si sa vada aceasta cladire care este diferita de alte cladiri Orientul mijlociu sau chiar in Africa. Nu e nimic similar cu ea. Trebuie neaparat sa vii sa o vezi. Este un cadou frumos din partea lui Ceausescu.”Arhitectura ne este familiara, semn ca pe undeva mana lunga a comunismului romanesc a ajuns departe. Impreuna cu ambasadorul roman, ne intalnim cu presedintele legislativului sudanez, un admirator declarat al arhitecturii neocomuniste. Cladirea parlamentului din Khartroum este, daca nu cea mai spectaculoasa constructie facuta de romani aici, este cea mai mare, cu siguranta. Casa poporului parlamentului sudanez, a fost data in folosinta de romani in 1978.

Cu Sudanul, Romania a avut o relatie buna inainte de 90 si avea schimburi economice intense. In primul rand, din Sudan noi aduceam bumbac. Frate, frate, dar atunci cand pomenim de datoriile restante, oficialul sudanez schimba vorba si ne sugereaza ca trebuie sa ne refacem prietenia inainte de a vorbi despre bani si datorii. Pana atunci, ei se bucura de cadourile facute de romani.

Suntem in sala principala a Parlamentului. Are o capacitate de 400 de scaune. este cel mai frumos Parlament din Africa. Pe unde am fost, nu am gasit o asemenea cladire in Africa. Sudanezii o considera un cadou care “simbolizeaza relatia dintre doua popoare, roman si sudanez.” Casa poporului din Khartoum nu seamana cu Casa poporului din Bucuresti, ci poate cu palatul copiilor, al pionierilor, asa cum era pe vremuri.

Relatiile cu Sudanul s-au poticnit inainte de caderea lui Ceausescu. Din anii 80, au avut loc nenumarate conflicte intre nordul dominat de musulmani si sudul populat de triburi care incercau sa obtina independentei. Dupa un conflict care a durat aproape 20 de ani si a facut nenumarate victime, beligerantii au semnat un acord. Din iulie anul acesta, Sudanul se va desparti in doua tari, cel mai probabil Sudanul de Sud si Sudanul de nord.

Desi acum in Sudan este liniste, tara ramane fracturata si ranile nu s-au inchis inca. In noile conditii este foarte greu de spus daca Romania va mai putea recupera ceva din cele 170 de milioane de dolari. Care dintre cele doua noi state va plati datoria?

“Sudanul este o tara care a refuzat negocierea datoriei si plata datoriei de foarte multi ani – spune fostul ministru Varujan Vosganian. Cel putin in ultimii ani, cel putin cat am fost eu implicat in aceste discutii, este o tara care a refuzat orice fel de discutii.” Dar, spune Stfean Andrei, “Cel putin banii pentru cladirea Parlamentului trebuia sa-i scoatem, ca-i Parlamentul statului, nu al unei firme particulare.”

 

Avem datorii de recuperat de miliarde de dolari. Regimul Ceausescu a fost foarte agresiv in politicile externe, in urma carora au ramas o gramada de obiective si investitii. Cine ar trebui sa se ocupe cu gestionarea lor si ce s-a recuperat de-a lungul timpului?

Inainte de 1989, singurele institutii care puteau sa desfasoare activitati comerciale in strainatate erau celebrele intreprinderi de comert exterior, multe dintre ele anexe ale Securitatii. Am incercat sa aflam amanunte de la Serviciul Roman de informatii externe, o institutie succesoare a Securitatii externe. Incercam la alta institutie, Ministerul afacerilor externe. Ministrul Baconschi se eschiveaza in fata camerei. Dupa numeroase solicitari, Ministerul de externe a dat un raspuns la intrebarea noastra: cine se ocupa de recuperarea banilor? “Ceea ce va recomand – afirma purtatorul de cuvant Doris Mircea – este sa va adresati institutiei competente in domeniu, respective MEC. Si mediului de afaceri in calitatea sa de urmas istoric al tuturor ministerelor cu profil industrial din epoca socialista.” Asadar problema este pasata spre alta institutie: Ministerul Economiei. Si aici am incercat in zadar sa primim informatii si un punct de vedere. Dar, nimic. Florin Staicu este unul din multii consilieri personali ai ministrului Economiei. La vederea echipei Protv devine brusc preocupat de rezolvarea problemei. De la Ministerul economiei nimeni nu stie nimic si nu are nici o vina. Am incercat la Ministerul finantelor. Raspuns? Personalul abilitat are agenda incarcata. Razvan Orasanu, fost sef la Agentia de Valorificare a Activelor Statului, ne lamureste de ce acest subiect este un cartof fierbinte, pasat de la o institutie la alta. “Statul roman – spun el – si v-o spun cu toata raspunderea, nu are in momentul de fata un bilant complet al tuturor bunurilor, actiunilor si creantelor pe care le detine.”

Asadar nimeni nu stie exact cati bani avem de recuperat. Si mai grav este ca multe tari care ne sunt datoare nici nu mai apar in listele oficiale. Ioan Pargaru, fost sef al comertului exterior, ne lamureste. “Lista dumneavoastra e foarte mica. Lipsesc Sri Lanka, Bangladesh, Filipine, Maroc. Sunt multe care lipsesc.” “Noi am avut un active de vreo 100 de milioane convertibile cu Polonia, 60 de milioane cu Bulgaria si vreo 100 si ceva de milioane cu Rusia – adauga Stefan Andrei. Astia nu apar nicaieri.”

In Sudan, ambasadorul roman la Khartoum, Ghitulescu, este jenat ca trebuie sa ne livreze acelasi text ca la Bucuresti si ne roaga sa folosim materialul oferit de prutatorul de cuvant al MAE.

Tot in Sudan, ne-am inatlnit cu unul dintre ministrii cabinetului actual. In biroul lui Al Wassila Al Samani, fost ministru de externe si actual ministru al resurselor umane aflam si punctul de vedere oficial. Sudanul nu se mai gandeste sa plateasca datoria. “Datoriile, da, avem datorii. Dar de cand provin ele, din ce an? Mai mult de 30 de ani. Si va dau un exemplu, avem datorii la India. Cand am vorbit cu ei despre inghetarea sau uitarea lor, datoriile au reinnoit comertul. Datoriile Sudanului erau de 50 de milioane, acum indienii au uitat de ele, acum au investit mai mult de 7 miliarde in Sudan, si cu siguranta din 2002 de cand au devenit foarte activi in Sudan, ei au facut foarte multi bani. Asta vrem si de la Romania.” Asadar o solutie ar fi ca romanii sa investeasca in Sudan. Lucru pe care l-au mai facut acum 30-40 de ani.

Dar solutia de a recupera banii prin investitii se pare ca nu a fost luata in calcul de autoritatile de la Bucuresti. Dupa multe insistente, reusim sa intalnim un responsabil din partea Ministerului de finante. Bogdan Dragoi este secretarul de stat. Se ocupa de recuperarea datoriilor. Dar nu afalm nimic nou…

Si totusi au existat incercari de a recupera datoria din Sudan. Dar nu din partea statului roman. La inceputul anilor 2000, in Sudan a fost un boom al petrolului. Cativa oameni de afaceri au simtit oportunitatea. Este celebra o fotografie din bazarul din Khartoum in care apar Dinu Patriciu, Omar Haissam si fostul consilier prezidential, Dorin Marian. Din surse locale am aflat ca afacerea romanilor in Sudan n-a mai avut loc din cauza lui Omar Haissam care a incercat sa vanda arme rebelilor din sud. Haissam a fost expulzat imediat.

Sudanul este sarac doar pentru sudanezii de rand si poate pentru romani atunci cand vine vorba de datorii. Presedintele celei mai importante companii petroliere ne-a primit cu zambetul pe buze. Compania exporta 500.000 de barili/zi. Asta inseamna de doua ori mai mult decat consumul zilnic al Romaniei. Mare parte din infrastructura petroliera sudaneza este facuta de romani, dar petrolul sudanez n-a ajuns niciodata la noi. Pompele au fost facute de romani in 1981-82. La sfarsitul acestui an Sudanul va deveni tara africana cu cel mai mare export de aur. O tona de aur acum este in jur de 46 de milioane de de dolari, asa ca datoria Sudanului fata de Romania ar putea fi acoperita cu doar 4 t de aur.

Reportaj difuzat de Protv in emisiunea “Romania, te iubesc!” din 8 mai 2011

 

 

Sursa: zf.ro

Mamaia – De la “bijuteria” Romaniei si mandria lui Nicolae Ceausescu la ruine si locuri “uitate”

 

Cunoscuta in trecut drept “Perla Marii Negre“, statiunea Mamaia a devenit un loc in care distractiacluburilesi alcoolul fac “valuri” printre tinerii romani. O limba de pamant cu o istorie fascinanta

La sfarsitul secolului al XIX-lea, Mamaia era un satuc dobrogean costier tipic, cu pescari greci si lipoveni si oieri romani, denumirea provenind de la Mamai, un proprietar tatar al locului din vremea stapanirii turcesti.

Povestea sa incepe in jurul anului 1900, in urma extinderii portului Constanta, cand s-a cautat o locatie noua pentru ceea ce se numeau in acea epoca „baile de mare”. Intrucat faleza in zona actualelor statiuni din sudul litoralului era foarte inalta, iar plajele foarte mici ca dimensiuni, s-a preferat ca noua statiune sa fie amenajata la cinci kilometri in nordul orasului, pe limba de pamant ce desparte Marea Neagra de lacul Siutghiol.

Primele constructii din noul amplasament s-au ridicat in 1906, cand apar si primele cabine de lemn reunite sub doua Pavilioane, terminate cu cate un foisor si o punte care inainta in mare. Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906, constructiile fiind amenajate dupa planurile arhitectului peisagist E. Recont. Pentru a facilita accesul turistilor catre Mamaia (sau ceea ce acum inseamna zona Cazinoului), intre gara Constanta si statiune se monteaza o linie de cale ferata pe traseul pe care astazi se afla Bulevardul Mamaia. Aceste constructii au reprezentat centrul activitatilor turistice pana la disparitia lor intr-un incendiu in 1920, scrie a1.ro.

Imediat dupa incheierea Primului Razboi Mondial, statiunea se dezvolta si incepe amenajarea ei, odata cu construirea rezidentei de vara a familiei regale. In anul 1935, se construieste Cazinoul, iar in anul 1934 apare primul hotel. De fapt, era o vila cu dimensiuni mai mari. Primul hotel in adevaratul sens al cuvantului a fost Rex (1936), dar abia in 1957 incep sa apara si hotelurile-bloc, primele fiind hotelul Parc si cel numit atunci Bucuresti.

Dezvoltarea statiunii a fost in doua etape: intre 1959-1965 s-a lucrat la partea sudica, iar partea nordica a fost ridicata in mare parte in timpul lui Ceausescu, adica intre 1982-1985. In aceasta perioada, Mamaia era cunoscuta sub numele de „aspirator de valuta”, atragand turisti din toate colturile lumii.

Dupa caderea comunismului, Mamaia a fost in mare parte „uitata” de acesti turisti straini si a devenit locul in care romanii prefera sa fuga in weekend, pentru cateva zile de relaxare. Diferentele dintre ATUNCI si ACUM sunt uriase, iar imaginile de mai jos valoreaza mai mult decat o mie de cuvinte…

Sursa: bzi.ro

ROMÂNIA FURATĂ: Complexul Energetic Oltenia, de la profit la dezastru

 

Urma să fie motorul energetic al României, dar, în trei ani de la înfiinţare, are datorii şi pierderi de 600 de milioane de euro. Compania în care statul a investit un miliard de euro pentru modernizare a fost căpuşată sistematic de afaceri proaste, unele intrate în atenţia procurorilor. Povestea Complexului Energetic Oltenia, diseară, de la ora 21.00, într-un nou episod al campaniei “România furată”.

În 2012, Complexul Energetic Oltenia începe să funcţioneze oficial. După un an, activele companiei cresc la 1,6 miliarde de euro. Datoriile scad, la 380 milioane euro. Întreprinderea face profit, 28 de milioane de euro.

Gabriel Dumitraşcu, fost membru al Consiliului de Supraveghere al Complexului Oltenia, susţine că profitul companiei din 2012 a fost artificial. „Imediat după fuziune trebuia demonstrată viabilitatea ideii”, spune el.

Printre cele mai importante afaceri sunt cele în retehnologizarea Complexului Energetic.

„După 2012, mai mult ca sigur nu s-au dat contracte pe criterii politice”, afirmă Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

Companiile Institutul de Studii şi Proiectări Energetice SA şi Romelectro Contracte au câştigat lucrări de 40 de milioane de euro. Cei mai importanţi acţionari la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice SA sunt Romelectro, cu 69,19%, şi Dan Ioan Gheorghiu, cu 9,77%.

Iunie 2015. DNA îl pune pe sub acuzare pe premierul Victor Ponta pentru mai multe infracţiuni legate de Complexul Energetic Oltenia. Premierul este acuzat că, alături de Dan Şova şi Laurenţiu Ciurel, ar fi participat la devalizarea bugetului companiei. În 2007, casa de avocatură Şova şi asociaţii a primit mai multe contracte de la complexurile Turceni şi Rovinari. Procurorii susţin că o parte din bani au ajuns şi la Victor Ponta.

„Nu cred că există companie de stat care să nu fi recurs la un moment dat la case de avocatură”, a spus Laurenţiu Ciurel, directorul general al CE Oltenia. Întrebat dacă ştia că Dan Ioan Gheorghiu este consilierul onorific al lui Victor Ponta, Ciurel a răspuns: „Sigur că ştiam. Da”.

Întreaga poveste a afacerilor de la Complexul Energetic Oltenia, în această seară, de la ora 21.00, la Jurnalul de Seară, într-un nou episod al campaniei “România furată”.

Sursa: digi24.ro

Sorin Ovidiu Vîntu: România este condusă de americani prin intermediul unei DICTATURI a Securității. Lista oamenilor politici pe care Vîntu îi consideră AGENȚI infiltrați

 

Fostul patron al Realității TV, Sorin Ovidiu Vântu, a avut o nouă intervenție pe Facebook, acesta abordând subiectul prezenței trupelor americane pe teritoriul țării.

Acesta a afirmat că România este sub o dictatură a “Securității”.

“România a devenit nu doar o colonie americană, ci o colonie ocupată americană. Una din problemele cele mai importante de rezolvat, atunci când veți ajunge voi la putere, va fi aceea să-i scoateți pe americani din țară. Va fi al dracului de greu! România este condusă de americani prin intermediul unei dictaturi a securității. În ultima mea postare de pe blog v-am arătat o parte din cei care sunt infiltrați. Evident, așa se zice, asta e bârfa generală. Convingerea mea este că această bârfă este reală. O trec la capitolul bârfe ca să nu mă aresteze și pentru asta. Suntem sub un fel de dictatură militară, numai că haina militară este îmbrăcată de ăștia de la Securitate. Totul a fost posibil urmare a unui plan bine pus la punct. Plan pus la punct în afara țării, de către tovarășii de pe Potomac. Le-au făcut tuturor dosare penale și acum îi șantajează cu ele. Fiți convinși că peste 10-15 ani va fi marea problemă a țării în care trăiți”, a spus SOV pe Facebook.

În postarea de pe blogul său, SOV a scris că următorii politicieni sunt oamenii serviciilor, “dacă bârfele sunt reale”:

1. Victor Ponta – ofiter sub acoperire S.I.E.
2. Gabriel Oprea – ofiter sub acoperire S.R.I.
3. Vasile Blaga – ofiter sub acoperire S.R.I.
4. Ilie Sarbu – ofiter sub acoperire S.R.I.
5. Valeriu Zgonea – ofiter sub acoperire S.R.I.
6. Ioan Rus – ofiter sub acoperire S.R.I.

Sursa: activenews.roxx

România nu mai are nici o instituţie cu adevărat independentă şi democratică

 

De ani de zile ne furăm singuri căciula, afirmînd că avem încredere în Justiţie, că serviciile secrete s-au reformat, că trebuie să respectăm deciziile CCR sau că Preşedintele este deasupra partidelor. Oare, chiar aşa să fie sau ne amăgim, ca şi cînd n-am vedea că toate instituţiile sînt populate cu oamenii aceluiaşi sistem?

Am ales să discutăm deschis doar despre instituţiile care, potrivit Constituţiei, ar trebui să fie detaşate complet de lupta politică a partidelor şi care ar trebui să reprezinte coloana democratică a statului de drept. Acestea ar fi Preşedinţia României, Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (coloana vertebrală a instanţelor judecătoreşti), Direcţia Naţională Anticorupţie (coloana vertebrală a Parchetului General),Serviciul Român de Informaţii (coloana vertebrală a serviciilor secrete). Sînt acestea, oare, instituţii cu adevărat independente de partidele politice sau sînt doar curele de transmisie, implicate vîrtos în toate jocurile politice, pe care încearcă nu numai să le controleze, ci chiar să le determine? Nu am inclus aici acele instituţii care au un caracter eminamente politic, cum sînt Parlamentul sau Guvernul, căci ele chiar sînt definite ca organisme politice.

“Este inacceptabil! Ponta apără interesele Rusiei în România.” Declaraţiile lui Florin Dobrescu în urma intervenţiei premierului în favoarea Lukoil

ui

Printre cei care au amendat intervenţia premierului Victor Ponta în favoarea companiei Lukoil, supusă măsurilor procurorilor ca urmare a acuzaţiilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, s-a aflat şi Florin Dobrescu, preşedintele executiv al Partidului “Totul pentru Ţară”, care a declarat pentru Buciumul.ro:

“Ieşirea premierului Ponta este inacceptabilă, dată fiind poziţia funcţiei publice pe care o ocupă într-un stat suveran. Mi se pare inadmisibil ca şeful Guvernului să atace organele judiciare din propriul stat, erijându-se în apărător al unei companii străine.

Vi-l amintiţi pe Băsescu făcând lobby pentru compania Gold Corporation, în 2011, la Roşia Montană? Vă amintiţi de reacţiile pe care le-am avut cu acel prilej?

Ei bine, situaţia în care se află Ponta acum este mult mai gravă. Pentru că avem de a face cu un prejudiciu de milioane de euro adus statului român. Dar mai ales pentru că, într-un mod absolut inexplicabil, se constituie în apărătorul ad-hoc al acestei companii ruseşti, într-un moment în care Rusia a devenit factor generator de instabilitate în regiune. Suntem în plin război rece, iar în aceste condiţii intervenţia lui Ponta mi se pare echivalentă cu aceea de trădarea de patrie.

Cer pe această cale Procuraturii, SRI şi celorlalte instituţii de resort să se autosesizeze cu privire la acest act îndreptat împotriva intereselor statului român.

Maeştrii ai diversiunii, ruşii nu se pot conforma principiilor de drept. Ei folosesc şi în cazul Lukoil şantajul închiderii rafinăriei de la Ploieşti. Fapt care este inacceptabil. Şi aici preşedintele Băsescu a avut dreptate astăzi: Guvernul trebuie să fie pregătit pentru a prelua rafinăria în conformitate cu legile statului român.”

Sursa: buciumul.ro

Plangerea a fost transmisa Presedentiei Romaniei, Guvernului Romaniei si Avocatului Poporului.

 

Constatind ca in ultima vreme, spiritualitatea si sentimentul dragostei de tara este din ce in ce mai estompat in rindul cetatenilor, pe fondul recudescentei actiunilor iredendismului maghiar, si constatind pericolul iminent ce pindeste NATIUNEA ROMANA, adresez aceaste acuzatii STATULUI ROMAN SI AUTORITATILOR SALE.

ASTFEL :

1. Statul Roman si autoritatiile sale au facilitat atacurile la adresa NATIUNII ROMANE, in vederea distrugerii spiritualitatii romanesti si a sentimentului de dragoste de tara prin:

– Distrugerea economiei tarii, a capacitatilor industriale si agricole, aducand cetatenii ROMANIEI intr-un stadiu de mizerie, prin cresterea somajului, lipsa acuta de locuri de munca, indatorarea populatiei la banci, lipsa aproape totala a protectiei sociale.

– Distrugerea sanatatii si natalitatii populatiei, prin inchiderea de spitale, determinarea personalului medical sa emigreze in afara tarii, lipsa medicamentelor si vaccinurilor, creearea unui sistem medical corupt si ineficient.

– Distrugerea culturii nationale, prin provarea nonvalorilor culturale (manelizarea populatiei), prin acceptarea diverselor activitati culturale lipsite de moralitate si valoare. Acceptarea unor atentate la patrimoniul istoric, acceptand distrugerea arheologica prin “aprobari de descarcare istorica” a unor vestigii ale identitatii noastre nationale.

– Distrugerea educatiei nationale, prin diverse programe si experiente scolare. (strigator la cer, acceptarea in facultati a studentilor fara examen de bacalaureat, inceperea anului de invatamint fara manuale scolare)etc.

– Distrugerea sistemului de aparare, prin diminuarea efectivelor armatei (stagiul militar nefiind obligatoriu), diminuarea capacitatilor de lupta (inchiderea multor fabrici si uzine cu caracter militar), politica de aparare fiind aservita intereselor straine, mai precis NATO.

– Inactivitatea institutilor statului din domeniul securitatii nationale, care permit atacurile iredentist –soviniste din HARGHITA SI COVASNA, alte activitati ostile ce intra sub incidenta Codului Penal, savirsite de persoane infractoare.

– Distrugerea securitatii alimentare a populatiei, prin acceptarea patrunderii pe pietele romanesti a diferitelor produse nesanatoase de pe piata externa, si obstructionarea produselor alimentare autohtone, prin birocratie si alte modalitati de descurajare.

2. Manipularea si dezinformarea populatiei in scopul distrugerii spiritului national si a dragostei de tara, astfel :

– Inmultirea publicatilor cu caracter pornografic, imoral, antinational.

– Inmultirea posturilor si programelor de radio-televiziune cu caracter politic manipulator, sau acelora care promoveaza emisiuni si spectacole de prost gust, imorale, pornografice, antinationale, etc.

– Politizarea si subordonarea CNA, in scopul aservirii trusturilor de presa, puterii si intereselor antiromanesti.

3. Invrajbirea populatiei tarii, prin :

– Creearea de partide si organizatii politice si separarea populatiei in functie de interesele partinice a acestora.

– Incurajarea activitatilor sectelor religioase si intoleratei religioase

– Acceptarea fenomenelor iredentist –soviniste, a partidelor etnice.

– Omisiunea de a lua masuri impotriva acelora care aduc atingere istoriei noastre nationale, imaginii si monumentelor eroilor nostri, atacurile la adresa Constitutiei Romaniei, in special a art. 1

– Invrajbirea populatiei cu ocazia campanilor electorale, prin adunari si sedinte cu profund caracter partinic, lipsite de spiritul si dragostea fata de patrie.

Plingerea mea ar putea continua cu multe exemple prin care statul si autoritatiile sale contribuie la distrugerea SPIRITUALITATII ROMANESTI SI A DRAGOSTEI DE TARA, dar prefer sa ma opresc aici, stiind ca numai judecata CONSTIINTEI NEAMULUI si a ISTORIEI, o sa o judece si probabil o sa scoata la iveala vinovatii, pedepsiindu-i prin cuvantul “RUSINE ! “
Sustinind tot ce am afirmat, inclusiv …RUSINE !

 

Autor: Serb Marcel

General (r) Dr. Mircea Chelaru: “Rezistenţa civică identitară prin cultură superioară şi înaltă spiritualitate”

 

Construcția unei Societăţi Sănătoase – Apel către Naţiunea Română

Lumea în care trăim este grăbită şi superficială, fapt pentru care, de cele mai multe, ori aparenţa este luată drept fond iar esenţele sunt vădit ignorate. Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o memorie colectivă scurtă, cel mai adesea distorsionată de manipulări brutale. Virtuţile, acolo unde se întâmplă să mai fie practicate, precum şi buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt, aproape fără excepţie, luate drept defecte sau în cel mai bun caz, nişte curiozităţi ciudate de comportament individual. Acestei lumi, tot mai străină de sine, ne adresăm imperativ! Accederea succesivă a României în stucturile Organizaţiei Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene a fost considerată un dublu moment de împlinire a devenirii istorice a națiunii noastre. Așteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau sa fie exprimate în mod public de întreaga societate românească și, indiferent de temele enunțate, numitorul comun al discursului naţional a fost același: construcția unei Societăţi Sănătoase aducând Civilizaţia Europei Moderne în în străvechea Vatră Spirituală a Românilor.

Actul educațional familial și cel instituțional este viciat de neglijență, deviaţionism, improvizație și corupere emoțională

Analiza sintetică a societății românești din ultimii ani conduce însă la o serie de concluzii alarmante, în mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a comportamentului și moralei publice, atât la nivelul individului cât şi la nivel instituţional. Prejudiciul moral-social este imens. Actul educațional familial și cel instituțional este viciat de neglijență, deviaţionism, improvizație și corupere emoțională în formă continuă. În spațiul vizualului public se practică vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul, bădărănia şi instigarea directă la ură revanşardă! Au fost eliminate, cu mici excepții, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duioșia, tandreța, frumusețea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviință, smerenia și toleranța.

Strada a devenit o junglă umană. Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic!

Agresivitatea trotuarului, nesimțirea automobilistului, insolența omului de ordine, kitchul omniprezent, extravaganța și exhibiționismul, toate, în parte sau la un loc, agresează la tot pasul bunul simț comun, schilodesc pudoarea naturală şi inhibă violent reacţia individuală de autoapărare. Taraba publică mediatică insistă pe spaţiul ocupat de corupţie, violenţă şi şarlatanie, cu prim planuri de speculanți, interlopi și clienți abrutizați ai rețelelor de crimă organizată, care practică modelul prozelit al răului ca şi formulă de succes! Omul cuminte este scuipat, agresat, umilit pe stradă, în tranvai, la școală, la piață, în magazin, în propria-i ogradă sau în scara de bloc. El este furat, mințit, iarăşi şi iarăşi manipulat, înjosit și lipsit de dreptate. Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic.Iar schilodirea ființei publice, nimeni altul decât omul-cetăţean, reprezintă cea mai mare amenințare la adresa viitoarelor generații biologice şi educaționale.

Înțelegând că patrimoniul cel mai de preț al unei națiuni este tocmai capitalul său imaterial, în care este inclusă și morala cetății, am luat act şi mă manifest cu profundă îngrijorare faţă de alterarea fondului formativ al noilor generații și îndeosebi a modelului de viață tradiţional românesc. Mă adresez, aşadar, tuturor instituțiilor publice și organizațiilor private, să recurgă la o atentă și responsabilă analiză a mediului actual de desfășurare a vieții publice intervenind rapid şi corectiv pentru eliminarea acelor surse nocive care pot produce pervertirea simțurilor și a legilor naturale, pentru suprimarea programelor de orice natură care, prin sugestie și contaminare imagologică, produc distrugerea simbolică a identităților specifice, mai ales prin campanii ţintite de defăimare naţională, și falsifică prin substituire esenţele noastre tradiționale.

Este momentul să învăţăm a spune „NU!” la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!

În fața pericolului unei depersonalizări sau chiar sluţiri a modelului de viață românesc, cu vădită finalitate a profanării sale spirituale, îmi asum răspunderea în nume personal, de a cere tuturor reprezentanților Puterilor Statului și, prin extensie, instituțiilor responsabile, de orice natură, angajarea lucidă și intransigentă, capabilă să respingă insinuările periculoase ale curentelor decadente, excentrice și imorale. Întregii Societăţi Româneşti, ca sursă unică a Puterii Civile, adresez chemarea simbol pentru angajarea directă şi activă în rezistenţa civică identitară prin cultură superioară şi înaltă spiritualitate. De ani buni încoace, românul băştinaş, oricât de puţin ar avea, nu se plânge de foame. El plânge mocnit şi surd deruşine! Este momentul să învăţăm a spune „NU!” la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!

Europenizarea României nu trebuie să fie doar un concept de propagandă găunoasă a celora care au ajuns să gestioneze puterea naţiunii. Spiritul novator și preluarea critică a valorilor aplicabile este o necesitate dar și o consecință a dialogului între națiunea română și celelalte națiuni europene. Importul experimentelor ratate și a derivatelor nocive ale acestora trebuie, însă, eliminate cât mai repede cu putință, iar guvernarea să se facă numai în beneficiul românilor! Peste spațiul de prosperitate European trebuie să se suprapună noetica naturală și spiritualitatea unei civilizații morale, iar modelul acesteia este însăşi credinţa noastră străbună!

Poporul Român merită şi este demn de un asemenea destin!

Autor: General (r) Dr. Mircea Chelaru
Sursa: art-emis.ro

“Investitorii străini” nu aduc prosperitate

gg

Presa a transformat plecarea finlandezilor de la Nokia din România într-o adevărată tragedie naţională. Parcă însuşi Dumnezeu ne-ar fi părăsit! Dar oare chiar aşa stau lucrurile?!

Timp de mai bine de două decenii absolut toţi politicienii, analiştii, jurnaliştii, afaceriştii şi alţi “işti” au lătrat întruna pe la televiziuni, că singura şansă de dezvoltare a României sunt “investitorii străini” sau “investiţiile străine”. Nimic mai fals!

Deşi mi-am propus să explic de ce investitorii străini contribuie foarte puţin, sau deloc la dezvoltatrea economică a României, cred că este limpede pentru oricine care este întreg la minte, că mulţimea de “investitori” care s-au perindat pe aici, sau încă mai profită de pe urma ţării noastre, nu au adus mari beneficii românilor, nici în ceea ce priveşte prosperitatea şi progresul economic, nici în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă

Înainte de a intra în forţă în subiect, vreau să lămurim mai întâi un aspect ce este strâns legat de investitorii străini şi anume cel al globalizării. Am fost intoxicaţi ani în şir, prin propaganda făcută în presă şi în politică, cu ideea că globalizarea este un proces firesc, inevitabil, fiind rezultatul evoluţiei tehnologiei şi a umanităţii în general. Acest lucru este o minciună; globalizarea este un proces planificat şi iniţiat de marile corporaţii transnaţionale şi organismele financiare mondiale şi nu este deloc natural, fiind imposibil de menţinut fără ajutorul susţinut al politicienilor şi al guvernelor naţionale.

Practic, clasa politică şi guvernele statelor au fost corupte (cumpărate) de către oligarhia financiaro-corporatistă, pentru a sluji exclusiv interesele acestui grup. Globalizarea se realizează prin două acţiuni majore ale coducătorilor de state:

1. Dereglementarea, adică eliminarea acelor legi internaţionale care limitează accesul marilor bănci şi corporaţii pe teritoriul altor state decât cel de origine, dându-se astfel “liber la prăduit” resursele naturale şi umane ale oricărei ţări de pe planetă.

2. Subvenţionarea de către guverne a marilor afaceri internaţionale fie direct, fie indirect, prin scutiri de taxe şi impozite, prin construirea de infrastructură (autostrăzi, clădiri, utilităţi), garantarea de către stat a împrumuturilor făcute de respectivele companii pentru “investiţii”.

Pe lângă aceste două lucruri, guvernele, la presiunea acestor corporaţii şi instituţii financiare, adoptă o serie de legi, care favorizează afacerile străinilor, de cele mai multe ori în detrimentul populaţiei, a salariaţilor şi afacerilor locale.

Acum, cunoscând aceste lucruri, ne putem da seama că cei care vin să “investească” în România au posibilitatea să facă profituri uriaşe, fără să aducă contribuţii notabile la dezvoltarea economică a ţării şi plus de asta pot pleca oricând doresc, fără nicio responsabilitate faţă de economia naţională, faţă de angajaţi, sau de problemele de mediu create.

Revenind la Nokia, această companie, după ce a plecat din Germania, a venit la noi şi, deşi a fabricat aceleaşi produse ca şi acolo, a plătit angajaţii români cu salarii de 4-5 ori mai mici, a beneficiat de o investiţie în infrastructură din partea statului român, în complexul industrial de la Jucu, de circa 33 de milioane de euro, la care a adăugat investiţia proprie de 60 de milioane de euro. A realizat în trei ani încasări totale de 3 miliarde de euro, din care nu a plătit mai nimic statului, fiind scutită de impozit pe termen de 5 ani, iar cu salariile a cheltuit doar 1%.

Acum pleacă spre zări mai luminoase, cu o căruţă de bani şi fără prea multe griji faţă de cei 1.900 de angajaţi care vor rămâne pe drumuri, deoarece noul Cod al Muncii, adoptat de guvernul Boc, permite acest lucru.

În concluzie investitorii străini nu sunt o soluţie pentru dezvoltatea unei ţări. Un stat care îşi bazează creşterea economiei doar pe investiţii străine este o ţară bananieră falimentară, condusă de politicieni corupţi. Marii rechini internaţionali nu aduc nici prosperitate, nici locuri de muncă, deoarece urmăresc să facă un profit cât mai mare cu investiţii cât mai mici.

Mulţi vor întreba, în acest caz, care este soluţia. Soluţia sănătoasă, pentru un stat liber şi suveran este dezvoltarea economiei locale, a micilor afaceri, bazate pe capital autohton, singurele care creează prosperitate, milioane de locuri de muncă (nu doar câteva mii) şi care contribuie în mod real la bugetul ţării.
Dacă ne uităm la ce a făcut guvernul Băsescu-Boc în ultimii ani, vom observa că mai întâi a distrus micile afaceri, prin măsurile iniţiale, din 2009, care au dus la închiderea a peste 300.000 de IMM-uri în numai doi ani, apoi, la “recomandarea” FMI, a Băncii Mondiale şi a UE a trecut fără dezbatere parlamentară o serie de legi îndreptate împotriva naţiunii şi în favoarea marilor afaceri internaţionale.

Iar acum se vorbeşte din nou despre nevoia de noi privatizări, vânzări şi investiţii străine… toate doar în slujba interesului naţional.

Autor: Dan Tanasescu
Sursa: dantanasescu.ro via adevarulascuns.blogspot.ro

7o

 

România, punct strategic pe harta marelui război agricol. Străinii “vor scoate afară şi produsele şi profitul” 66

Agricultura, o miză uriaşă într-un mare „război economic“ care nu a început de ieri, de azi şi care va continua mulţi ani de acum înainte, la nivel planetar. Aflaţi pe un pământ rodnic, vânat de mari interese, vom reuşi, ca popor, să ne administrăm resursele umane, tehnologice, financiare şi naturale, astfel încât să ieşim câştigători din această luptă?

Stelnica este o comună cu peste 1.700 de locuitori, aflată în judeţul Ialomiţa, la nord de oraşul Feteşti, pe malul stâng al Dunării. O localitate specifică zonelor româneşti de câmpie, cu puţini oameni pe străzi la orele dimineţii. Maşinile trec rar, căruţaşii mână calul spre treburile zilnice, bătrânele vioaie deretică prin grădini şi prin faţa caselor. Comuna are o suprafaţă agricolă de aproximativ 13.000 de hectare, cultivate cu orz, grâu, floarea-soarelui şi rapiţă.

Hectare atractive pentru danezi şi americani

Peste 3.000 de hectare din această suprafaţă au fost preluate în proprietate de investitori străini, cu precădere din Danemarca şi SUA, ne spune Costel Brateş, primarul comunei. El se declară nemulţumit de mecanismele financiare rezultate prin implicarea capitalului străin. Investitorii au început să cumpere terenuri la Stelnica la câţiva ani după aderarea României la Uniunea Europeană, prin 2010-2011. Pe atunci, un hectar putea fi achiziţionat cu 6.000-8.000 de lei. Astăzi, preţul a ajuns pe la 12.000-15.000 de lei. Danezii, americanii şi ceilalţi oameni de afaceri prezenţi aici au dat loturile în arendă unor companii de exploatare agricolă. Ca peste tot, problemele vin de la bani. „Noul proprietar vrea ca arenda să fie în acelaşi cuantum cu subvenţia primită de la UE, cifrată în jur de 150 euro la hectar. În aceste condiţii, multe exploataţii au renunţat să mai lucreze terenuri“, afirmă Brateş. Astfel, partea română cam ce ia pe mere dă pe pere şi mai departe trebuie să se descurce strict din ce produce şi vinde. Cât de profitabilă e agricultura ca business? După 2007, odată cu intrarea României în UE, lucrurile s-au mai schimbat şi la Stelnica. Au apărut tehnologii mai performante, astfel că producţia la hectar a crescut în aceşti ani cu 30-50%. Dar o producţie ridicată pare să fie nu atât o fericire, cât o şansă de a rămâne pe linia de plutire, având în vedere evoluţia preţurilor.

Defrisarile ilegale din Romania si mafia padurarilor

7u

Publicatia EcoMagazin relateaza  privind mafia din silvicultura romaneasca, prezentand un caz simptomatic. Este vorba de ceea ce se intampla in localitatea Homoroade din judetul Satu Mare.

Romania pierde in fiecare zi hectare intregi de padure, iar activitatea de reimpadurire este semnificativ redusa. Suprafata ocupata de paduri este de circa 27% din suprafata intregii tari, spre deosebire de alte tari europene, in care padurile acopera arii semnificative: Suedia (76%), Finlanda (72%), Estonia (61%), Slovenia (60%), Letonia (56%). Procentul de impadurire al Romaniei este si sub media europeana, care se ridica la 32,4%, conform ultimelor date disponibile ale Eurostat.

Lemnul a devenit o moneda de schimb, aducand bunastare unora, dar saracind aceasta tara. Romania a taiat ilegal in ultimii 23 de ani 366.000 de hectare de padure, Conform raportului Curtii de Conturi din anul 2013. Paguba se ridica la peste 5 miliarde de euro daca se ia in calcul pretul cel mai mic, pentru lemnul de foc. Curtea de Conturi precizeaza insa ca aceasta cifra este departe de a fi cea reala, intrucat cea mai mare parte a arborilor taiati din padurile Romaniei au fost exportati la preturi mult mai mari decat pretul minim stabilit pentru lemnul de foc.

De asemenea, raportul atrage atentia ca aproape 600.000 de hectare de padure au fost retrocedate sau urmeaza a fi retrocedate cu incalcarea legii, iar peste 500.000 de hectare de padure sunt nepazite, prilej pentru defrisarile ilegale.

Mafia padurarilor este o problema reala, trecuta insa sub tacere. Exploatarea forestiera ilegala si irationala se face cu colaborarea padurarilor si a brigadierilor. Preocuparea principala a padurarilor este sa scoata lemnele din pamant. Nu intampina nicio dificultate deoarece padurarii si brigadierii se controleaza unii pe altii.

De pilda, in comuna Homoroade din judetul Satu Mare, o intreaga familie este implicata in activitati de exploatare ilegala: tatal este brigadier, fiul este padurar, iar fiica este administratorul unei firme de exploatari forestiere. Orice control menit sa impiedice activitatile ilegale devine ineficient in aceste conditii. In plus, transportul fara ratiune al bustenilor strica drumurile facute cu bani grei, unele dintre ele chiar cu fonduri europene.

 

 

Greenpeace Romania avertizeaza ca in fiecare an, in tara noastra sunt taiati milioane de arbori, o mare parte a defrisarilor fiind ilegale.

Este revoltător ca autoritățile române responsabile de protecția mediului să favorizeze interesele unei companii străine și să încurajeze tăierile de arbori. Compania austriacă Schweighofer prelucrează deja circa 3 milioane de arbori anual, din pădurile Românieinoua fabrică din Covasna urmând să prelucreze încă un milion de arbori anual,” declară Irina Bandrabur, ofițer de presă Greenpeace România.

Compania austriacă Schweighofer deține în România patru fabrici de prelucrare a lemnului: Rădăuți 1,4 milioane metri cubi, Sebeș, 1,35 milioane metri cubi, Siret și Comănești.

In 15 ianuarie 2014 Greenpeace România a solicitat Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice să ia măsuri urgente privind situația de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Covasna, care consideră că prelucrarea a 1.000.000 de arbori nu are impact asupra mediului.

 

 

Iată DE CE (nu) NE ÎMBOLNĂVIM? – Valeriu Popa

Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion în viaţa lor, o nedreptate, mai ales dacă este vorba de o maladie ereditară sau e luată de la cineva. Orice boală sau accident apărut în viaţa ta a fost provocat de tine. Boala este pur şi simplu un semnal al corpului tău. Supra-conştiinţa ta, latura ta divină, Dumnezeul tău interior îţi trimite un mesaj ca să-ţi atragă atenţia asupra faptului că în acţiunile, vorbele şi gândurile tale e ceva care se opune legii iubirii. De aceea, trebuie să captezi mesajul şi să mulţumeşti supra-conştiinţei tale că ţi l-a transmis. Dacă nu reuşeşti să-l descifrezi, bolile şi accidentele tale se vor intensifica.
Când starea de rău persistă, e timpul să vezi neapărat despre ce este vorba. Dacă boala este puternică, înseamnă că ea s-a instalat în tine de multă vreme. Este sufletul tău care strigă ajutor. Trebuie să revii pe drumul cel bun, pe cel al dragostei. Fiecare boală, indispoziţie sau accident nu este decât un indiciu. Boala încetează de îndată ce ai înţeles mesajul. Cu cât doreşte omul mai mult să se schimbe, cu atât mai repede şi mai uşor se desfăşoară însănătoşirea lui. Bolile sunt cu miile, iar cauza este una singură: insuficientă iubire. De îndată ce încetăm să năzuim către Divin, ne cufundăm în uman şi începem să depindem de mâncare, dorinţe, pasiuni, ambiții, desfătare sexuală. Cu cât depindem mai mult de acestea, cu atât mai mare va fi îmbolnăvirea.
Toate aceste boli se lecuiesc într-un singur mod: să vezi în ele voinţa divină şi să înţelegi că fără boală nu există dezvoltare spirituală. Boala este un bec roşu care ne avertizează că ne aflăm pe un drum greşit. Dacă ani în şir faci prostii, repetând greşelile, vine o vreme a plăţii prin boala pe care singur ţi-ai creat-o. De fapt, boala este rezultatul pierderii divinului din noi, iar însănătoşirea este rezultatul restabilirii acestei legături. Practic, dacă te-ai vindecat sufleteşte, te vindeci și trupeşte. Noi, oamenii, suntem alcătuiţi din trei componente: trup, suflet şi spirit, asemeni Sfintei Treimi, şi orice dezechilibru al uneia ne aduce suferinţă. Boala şi starea de rău sunt opuse sănătăţii şi stării de bine şi se manifestă în realitatea ta, din vina ta. Ești bolnav pentru că ţi-ai cauzat boala şi poţi să te faci iarăşi bine, pur şi simplu hotărând aceasta.
Toate bolile sunt autocreate. Până şi doctorii îşi dau seama acum de modul în care oamenii se auto-îmbolnăvesc. Cei cu un orgoliu interior crescut atrag boala şi nenorocirea. Boala ne obligă să ne schimbăm lăuntric, să ne transformăm. Cu cât mai puternic se schimbă omul în direcţia bună, cu atât mai puţine medicamente îi sunt necesare şi mai repede învinge boala. Bolile apar în câmpul energetic al omului cu mulţi ani înainte ca ele să se manifeste în planul fizic. Câmpul energetic este primordial în raport cu corpul şi îi determină acestuia soarta, caracterul şi starea fizică. Organismul trebuie să blocheze programele distructive care au pătruns în câmpul lui. Cu cât este mai puternic şi mai periculos programul distructiv, cu atât mai agresivă boala. Când omul încalcă legile supreme, se abate de la calea sa de evoluţie, i se deformează structura energetică, apar breşe în sistemul lui defensiv şi devine o pradă uşoară pentru virusuri, care îndeplinesc funcţiile unui program de pedepsire. Omul începe să fie bolnav. Bolile grave contribuie la protejarea structurii spirituale.
Dacă distrugem armonia dintre noi şi univers vom avea parte de boli, nefericire, necazuri şi suferinţe. Gândurile sumbre, neîncrederea, grijile, ura şi frica, împreună cu rudele lor: anxietatea, amărăciunea, nerăbdarea, avariţia, lipsa de amabilitate, obiceiul de a judeca şi de a-i condamna pe alții, toate acestea atacă trupul la nivelul celulei, ceea ce duce la suferinţă, nefericire şi deprimare. În aceste condiţii, este imposibil să ai un corp sănătos. Prin gândurile, dorinţele şi obiceiurile noastre inducem sănătate sau boală în corpul fizic. Noi suntem singurii răspunzători pentru starea noastră de sănătate, pentru fericirea sau nefericirea noastră. Nu Dumnezeu ne trimite boli, accidente sau suferinţe, ci noi ni le creăm singuri prin gândurile distructive. Cu alte cuvinte, culegem ce am semănat în trecut.
A-ţi fi teamă de o boală înseamnă a-i înlesni evoluţia, a o provoca. Dacă aveţi gânduri despre boală şi suferinţă, trupul va atrage aceste gânduri în corpul fizic. Gândiţi-vă că întâmplările nu sunt cauze, ci efecte ale stării mentale în care vă complăceți. Boala nu trebuie considerată ca o pedeapsă sau o nedreptate. Ea este cel mai drept act din existenţa noastră, pentru că a fost generată de comportamentul nostru mental şi afectiv. Prin gând, omul se îmbolnăveşte şi tot prin gând el se vindecă. Orice boală porneşte din minte. Mulţi bolnavi îşi pregătesc mental, cu străduinţă, ani de-a rândul, o îmbolnăvire definitivă. Nimic nu se manifestă în corp fără să aibă un prototip mental corespunzător. Adevărata vindecare începe în momentul în care ne gândim ce am vrea să facem atunci când ne vom recâştiga sănătatea. Nu tratamentul medical este cauza vindecării, ci credinţa fermă. „Toate sunt cu putinţă celui care crede”. (Marcu 9, 23)
Când suntem bolnavi, trebuie să cerem să ni se dea sănătate, nu să fim vindecaţi de boală. În cazul unui om bolnav, cu cât vă temeţi mai mult pentru el, cu atât îi produceţi un rău mai mare şi-l împiedicaţi să supravieţuiască. Când cineva se îmbolnăveşte, să-i acordăm un ajutor minim şi foarte detaşat, nu unul sufocant. Atenţia exagerată în timpul bolii o întreţine. Dacă compătimeşti un om, te poţi îmbolnăvi. Pe om poţi să-l ajuţi, dar nu să-l compătimeşti. Când deplângi un om bolnav, înseamnă că nu ești de acord cu boala lui, dar nu iei în considerare cauzele spirituale ale bolii respective, care favorizează destrămarea spiritului. De aceea, boala trebuie acceptată cu smerenie. Singura soluţie a celor din jur este să se roage pentru sănătatea lui, dar nu să-l compătimească.
Medicul pansează rana şi Dumnezeu o vindecă. Când rana este tratată cu iubire, ea se vindecă repede. Vindecarea poate fi instantanee sau poate dura o viaţă, în funcţie de cât de mult aţi capitulat. În măsura în care putem păstra în suflet starea de bucurie şi iubire vom putea învinge treptat orice boală. Vindecările au loc doar atunci când greşelile sunt plătite, lecţiile învăţate, atenţionarea luată în seamă.
Nu e suficient să acceptăm boala, trebuie să ne bucurăm că ea ne salvează sufletul şi trupul. Trebuie să acceptăm toate umilinţele  pricinuite trupului nostru prin intermediul cărora ni se purifică sufletul. Obiceiul de a discuta în societate despre simptomele și cauzele diverselor boli, morţi, agonii şi scene de coşmar atrag asupra oamenilor un torent de impresii care le vor pricinui boli şi suferinţe.
Nu uitaţi unde v-aţi născut. De locul în care aţi văzut lumina zilei şi de poporul din care vă trageţi v-a legat şi vă leagă întotdeauna energii uriaşe, cu influenţe nebănuite. Nu uitaţi că un om bolnav va fi ajutat cel mai bine să se vindece în locul în care s-a născut, pentru că numai acolo amprenta lui bioenergetică funcţionează cel mai bine. Dacă avem curajul să fim cinstiţi cu noi, putem uşor să observăm că jumătate din viaţă ne străduim să ne distrugem sănătatea pentru avere, pentru ca în cealaltă jumătate să cheltuim averea pentru a ne recâştiga sănătatea, cât se mai poate din ea.
Imagine
CAUZELE SPIRITUALE ALE BOLILOR,
NECAZURILOR ȘI SUFERINȚELOR NOASTRE
Prin boală, omul trebuie să înţeleagă că a greşit undeva pe drumul vieţii şi până nu-şi elimină greşeala nu se poate vindeca decât parţial, deoarece în el persistă cauza generatoare de rău. De aceea trebuie ca mai întâi să fie depistată cauza bolii, pentru ca bolnavul să evite pe viitor greşelile comise, Dacă nu se elimină cauza, aceasta poate alimenta în continuare boala sau poate migra de la un organ la altul. Când cauza vor fi eliminată boala va dispărea. Astfel:
ACNEEA (coşurile): înseamnă neacceptarea propriei persoane. Nu-ţi place de tine însuți.
ALCOOLISMUL: implică probleme legate de tatăl său; trebuie cultivată detaşarea de acesta. Alcoolicul părăseşte familia, slujba, viaţa, dar nu se lasă de alcool. El se află în relaţie de dependenţă față de alcool şi aceasta înseamnă că din suflet lipseşte iubirea. Persoana trebuie să iubească lumea din jur. Dacă acest sentiment îi lipseşte, în suflet i se instalează o stare de disconfort, de chin spiritual. De aceea încearcă să-şi reprime această durere prin orice mijloace. Trebuie ca omul să înceteze să mai poarte supărarea pe lumea din jur şi să intre în armonie cu ea, pentru că armonia înseamnă iubire. Cine nu este iubit de nimeni şi nu iubeşte pe nimeni se pierde ușor în valurile ispitelor. Cei mai mulţi oamenii nenorociţi şi făcători de rele sunt jertfe ale unei copilării triste, în care au fost lipsiţi de iubire şi de grijă părintească. Aceştia au ajuns să nu iubească pe nimeni. Nu trebuie uitat că lucrurile care ne fac dependenţi generează numai suferinţă.
AFECŢIUNILE PULMONARE: jale reprimată, necazuri, supărări, frica de a simţi plăcerea şi bucuriile vieţii. Tuberculoza arată că într-o viaţă anterioară persoana a trăit numai pentru valorile materiale. Gândirea răului despre lumea înconjurătoare. Tuberculoza, pneumonia şi bronşita se datorează unor supărări de lungă durată. Când nu iubim lumea înconjurătoare, au de suferit plămânii.
AFECŢIUNI LA SUPRARENALE: înseamnă indiferenţă, ignoranţă faţă de sine, anxietate.
ALERGIILE: sunt rezultatul supărărilor interioare, al nemulţumirilor faţă de oamenii apropiaţi şi lumea înconjurătoare.
ANEMIA: este o utilizare incorectă a oxigenului la nivelul globulelor roşii şi este consecinţa unui refuz de a-şi utiliza talentele în serviciul aproapelui.
ANGINA: reprezintă teama de a se exprima sau de a cere ceva părinţilor sau partenerului.
APENDICITA: frica de viaţă, blocarea curgerii binelui.
ARTRITA: apare la persoanele care nu sunt iubite. Spirit prea critic şi rigiditate provenită din mental. Nu încerca să-i schimbi pe ceilalţi, acceptă-i aşa cum sunt. Dacă artrita e prezentă la nivelul mâinilor, braţelor, picioarelor şi şoldurilor eşti încredinţat că oamenii se folosesc de tine. În realitate nu exprimi ceea ce vrei. Corpul tău îţi spune că e vremea să te  afirmi prin tine însuţi.
ATEROSCLEROZA: rezistenţă, tensiuni, refuzul de a vedea binele.
ASTMUL: iubire ascunsă, înăbuşită. Plâns suprimat. O femeie şi-a alungat fiica din casă. Aceasta a crescut și s-a îmbolnăvit de astm, care nu a putut fi tratat cu medicamente. Când fiica a reuşit să-şi ierte mama, astmul i-a trecut.
AUTISM: într-o experienţă anterioară, individul a manifestat un refuz al societăţii, ducând o viaţă marginală. Acum, singura soluţie este iubirea pe care va trebui s-o primească de la apropiaţii săi.
APOPLEXIE: fuga de familie, de sine şi de viaţă. Indică un sentiment de vinovăţie. Un atac este de fapt un avertisment în plus pentru a deveni conştient de faptul că e inutil să te simţi vinovat.
BILA: plăcerea pentru mâncăruri fierbinţi, iuţi, acre, uscate şi sărate deranjează funcţia bilei. De asemenea, mânia, supărarea, frica, activitatea sexuală excesivă sunt  factori de dereglare a bilei.
BOALA PARKINSON: reprezintă teamă şi dorinţa intensă de a controla tot şi pe toţi.
BOLILE DE PIELE: apar din cauza acumulării toxinelor în sânge. Dar mai sunt generate şi de tulburările hormonale. Problema pielii subliniază teama individului de a se exprima total, de a fi el însuşi, de a se deschide complet. Psoriazisul şi alte boli de piele reprezintă o lipsă de iubire pentru sine şi o respingere a tot ce viaţa îi oferă individului. Psoriazisul poate fi şi cauza unui orgoliu nestăvilit, o trufie exacerbată. Conflictul psihic cu spaţiul poate predispune la boli de piele.
BRONŞITA: se declanşează într-un mediu familial foarte tensionat.
BOLILE NERVOASE: se referă la sistemul nervos central, cel care coordonează viaţa omului. El reprezintă comandamentul suprem al sistemului nervos şi al întregului organism. Starea pe care medicii o numesc depresie este o lipsă a dorinţei de a trăi. Acest program poate fi o urmare a lipsei dorinţei de a avea copii sau apariția unui copil nedorit (de pildă fată în loc de băiat). De fapt cele mai multe greşeli ale părinţilor în timpul sarcinii îi creează copilului un program de autodistrugere. De aceea deprimarea, odată instalată, nu poate fi uşor vindecată. Când te simţi continuu nefericit şi nemulţumit, când nimic din jur nu-ţi place te îndrepţi spre depresie. Depresia este o agresiune împotriva ta însuţi. Conflictul cu spaţiul în care trăieşti predispune la dereglări psihice. Grijile permanente sunt păcate împotriva propriei tale naturi. Ele au urmări asupra sistemului nervos. Nemulţumirea de sine, neîncrederea în propria persoană mai duce și la boli de vedere, de auz, de percepţie. Dacă te autoculpabilizezi, predispoziţia de a achiziţiona o boală psihică este foarte mare. Neliniştea este ucigătoare. Valul de nelinişte din sufletul nostru este oglinda angoasei, a anxietăţii, fricii etc. Nevroza se caracterizează printr-o stare de nelinişte, adesea extremă, cu frică de moarte şi cu sufocări, palpitaţii, transpiraţii, ameţeli, tremurături şi senzaţia de oprire a inimii.
CANCERUL: este boala întristării, deprimării şi nemulţumirii de sine și de soartă. Bolnavii de cancer cad în depresie şi regretă trecutul. Regenerarea iubirii faţă de oameni este prima cale spre vindecarea cancerului şi a altor boli. Femeile care ţin mari supărări în suflet se îmbolnăvesc de cancer. De fapt, toate emoţiile înăbuşite produc cancerul. Emoţiile ascunse multă vreme în tine sfârşesc prin a exploda, ceea ce provoacă şi explozia celulelor din corpul tău. Dacă jignim prin vorbe persoana iubită ne putem alege cu cancer la buze, la limbă sau gingii, iar dacă vom critica în permanenţă ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. Dacă vom gândi agresiv despre cei apropiaţi riscăm un cancer la stomac.   Cauza spirituală a cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat lecţiile karmice ce i-au fost propuse în această viaţă, refuzând astfel evoluţia. Cancerul reprezintă o autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. De fapt, este o boală a sufletului şi de aceea, acesta trebuie vindecat mai întâi.
CEFALEEA, MIGRENELE: supărarea puternică pe un semen al tău duce la un blocaj energetic. Remediul este schimbarea gândului de ură în pace şi adoptarea unei gândiri pozitive. Restabilind legea iubirii prin iertare îţi recapeţi sănătatea.
CELULITA: înseamnă mânie depozitată.
COLESTEROLUL CRESCUT: corespunde înăspririi naturii sentimentale, rigidităţii persoanelor care îşi creează o carapace de protecţie. Acel individ are o mare teamă de a accepta bucuria. El ar trebui ca în permanenţă să lase emoţia şi energia iubirii să curgă prin fiinţa lui.
COLOANA VERTEBRALĂ: este axul care poartă amprenta împlinirilor noastre, blocajele şi temerile noastre, refuzul de a evolua, de a iubi. Durerea în coloana vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat, pe sine şi pe soartă. Dacă amploarea supărărilor este mare, poate să apară o deformare a coloanei, o fractură sau să se formeze o cocoaşă.
COMA: fuga de cineva sau de ceva.
CONGESTIA CEREBRALĂ: se datorează respingerii vieţii şi afişarea unei încăpăţânări. Ura se naşte în cap şi se blochează prin traumatism cranio-cerebral.
CONJUCTIVITA: mânie neexprimată, frustrare.
CONSTIPAŢIA: ataşament, posesivitate, refuz de a se debarasa de vechile scheme devenite inutile.
DEGETELE ARTRITICE: senzaţia de victimă.
DIAREEA: teamă, refuzul de a slăbi încordarea. Refuzul de accepta idei noi.
DIABETUL: nu-i atât o boală, cât o reacţie de apărare a organismului. Organismul trebuie să blocheze programele distructive ale altor oameni pătrunse în câmpul lui. Cu cât mai puternic şi mai periculos este programul distructiv, cu atât mai eficientă şi mai sigură trebuie să fie blocarea acestuia, respectiv a bolii semnalate. Cauza principală este dorirea unui rău din tot sufletul unei persoane iubite şi de care te-ai despărţit. Aceste sentimente provoacă diabetul, pentru că au ucis iubirea şi, prin aceasta, legătura cu cosmosul. De aceea, să nu renunţaţi niciodată la persoana iubită.
DINŢII: dificultăţi în a lua decizii. Distrugerea dinţilor apare ca efect al vorbelor rele adresate părinţilor sau rudelor şi dorirea răului oamenilor apropiaţi; deplângerea propriei sorți şi o alimentaţie incorectă, existenţa geloziei şi a supărărilor ascunse. O durere a dinţilor înseamnă că e timpul să iei o decizie fără să-ţi fie teamă de rezultate. Întrucât dinţii ţin de dorinţe, lipsa dinţilor din faţă este dovada unei  blocări a sexualităţii.
ENCEFALOPATIE: certurile puternice înainte de naşterea unui copil, ajungând până la limita divorţului sau la gânduri de sinucidere fixează în structura câmpului copilului programe puternic distructive. Copilul care se naşte plăteşte prin această boală.
EPILEPSIA: este rezultatul unei depresii adânci.
FEBRA: este un semn de furie interioară. Toate dorinţele înăbuşite, închise în tine, explodează. Încetează să aduni totul în tine. Supărarea şi furia nu-ţi sunt benefice, te pedepseşti singur.
FICATUL: este organul care ripostează la supărările pe oamenii apropiaţi şi păstrează deseori mânie reprimată. Ficatul este sediul celor mai negative emoţii (ura, mânia, furia). Problemele de ficat vin dintr-o mânie îndreptată împotriva propriei persoane, ca rezultat al unui conflict între suflet şi minte. Ficatul suferă la persoanele care fac aprecieri dure la adresa celor apropiaţi. Stresul de orice natură are un efect negativ asupra ficatului. Ficatul este un instrument al sufletului şi de aceea, tratarea depresiei nu poate fi despărţită de cea al ficatului. Emoţiile au o mare putere de influență asupra ficatului şi a secreţiilor bilei. Emoţiile pozitive – bucuria, buna dispoziţie – măresc secreţia bilei, iar supărările o opresc parţial sau complet. Ficatul este foarte sensibil la supărări. Să ne amintim o zicală populară care spune „de supărare i s-a vărsat fierea în sânge”. Supărările agresive pe oamenii apropiaţi determină cancerul ficatului. Problemele de vezică biliară arată îngustime de spirit. Icterul se poate declanşa la individul care suferă un prejudiciu pe care nu știe să-l îndrepte. Hepatita reprezintă rezistenţă la schimbare. Refuzul de a vedea limpede, de a discerne. Ficatul este legat şi de credinţă. Credinţa în univers permite emoţiilor negative să se scurgă. curăţând ficatul.
FRIGIDITATEA: teamă, negarea plăcerii; credinţa că sexul este rău; parteneri insensibili.
GÂTUL: orice problemă legată de gât corespunde temerii de a întreba şi de a se exprima, sau un blocaj al creativităţii. Refuzul schimbării, rigiditate, mânie ascunsă din cauza unor cuvinte jignitoare.
GENUNCHII: simbolizează legătura între suflet şi personalitate. O problemă la genunchi indică o îndepărtare de scopul său din această încarnare şi un refuz de a evolua, mândrie înmagazinată, încăpăţânare, lipsă de flexibilitate.
GREAŢA, VĂRSĂTURILE: respingerea unei idei, a unei persoane sau a unei experienţe. Pentru o femeie însărcinată, arată că nu a vrut să aibă copilul.
GUTURAIUL: se declanşează într-o perioadă de confuzie a individului sau în urma unei temeri, culpabilităţi. Nasul care curge reprezintă lacrimi şi o purificare necesară.
HEMORAGIILE NAZALE: cauza principală este trufia.
HEMOROIZII: teama de a slăbi încordarea.
HERNIA DE DISC: înseamnă indecizie, senzaţia că viaţa a devenit de nesuportat.
HERPESUL: culpabilitate sexuală.
HIPERTENSIUNEA: subliniază o facultate limitată de a iubi şi o lipsă de compasiune. Persoana trebuie să-şi exprime iubirea pentru tot ce întâlneşte şi ce vede. O altă cauză poate fi vechi probleme emoţionale, nerezolvate.
HIPOTENSIUNEA: arată, de asemenea, o iubire limitată, dar în sensul că această persoană a fost negativă şi defetistă, necrezând în iubire. O altă cauză ar fi lipsa de iubire în copilărie.
HOMOSEXUALITATEA: femeia geloasă răpeşte aptitudinile copiilor şi nepoţilor ei şi-i împinge la homosexualitate. Gelosul ajunge nu numai la sterilitate fizică, ci şi creatoare. Un om homosexual este incredibil de gelos în interior.
IMPOTENŢA: Apare din cauza geloziei, a supărărilor şi a dispreţului faţă de femei. Această agresiune afectează sistemul urogenital. Dacă bărbatul a fost deseori supărat pe femei, a gândit rău despre ele, este un viitor impotent.
INIMA: reprezintă centrul iubirii. Dacă nu-şi exprimă deschis sentimentele, individul îşi închide chakra inimii şi riscă să aibă probleme cardiace. Din cauza reprimării emoţionale şi a sentimentelor negative, multe persoane au probleme cardiace. Un om bolnav de inimă este depozitarul unei cantităţi enorme de gânduri de ură. Problemele conflictuale îndelungate, insatisfacţiile, generează hipertensiune şi boli de inimă. Bolile cardiace au drept cauze gelozia sau supărarea pe oamenii apropiaţi. Prin gânduri de iubire a semenilor se vor putea anula gândurile de ură. Lipsa afecţiunii poate deregla inima. Dragostea şi compasiunea constituie forţa terapeutică ce ajută la refacerea inimii. Persoanele care îşi reprimă sentimentele acumulează blocaje energetice la nivelul inimii. Verdele este culoarea inimii. De aceea, o plimbare într-o pădure îndepărtată de agitaţia oraşelor sau într-un lan înverzit va spori sănătatea şi vitalitatea inimii. Aceleaşi efecte se pot obţine prin folosirea în timpul meditaţiei a unor pietre sau cristale de culoare verde. Reumatismul cardiovascular are două cauze:  o lungă perioadă de supărare sau tristeţe precum şi o expunere repetată la factori climaterici nocivi, cum este frigul.
INSOMNIA: provine din totala incapacitate a spiritului de a-şi focaliza gândurile. Tratamentul pentru vindecarea insomniei trebuie să înceapă ziua. Este necesar să vă concentrați asupra a ceea ce faceți. Când vă împrăştiaţi gândurile în mai multe direcții, slăbiţi capacitatea spiritului de a se concentra, din care cauză seara îi este din ce în ce mai greu să se detaşeze de trup şi să se reîntoarcă dimineaţa cu forţele refăcute. Nu putem avea un somn bun noaptea decât dacă spiritul se retrage din corp. Insomnia mai este generată de întreţinerea unor gânduri de vinovăție. Oglinzile din dormitor sunt și ele răspunzătoare de cazurile de insomnie.
INTESTINUL GROS ŞI SUBŢIRE: refuzul de a înţelege unele lecţii de viaţă din punct de vedere evolutiv. Dacă omul nu suportă stresul se îmbolnăveşte intestinul gros, iar dacă se înfurie și acumulează agresivitate, se îmbolnăveşte cel subţire. Reaua dispoziţie, plictiseala şi nereuşitele la serviciu conduc la o funcţionare defectuoasă a intestinului gros. Când se manifestă constipaţia, ea trebuie tratată urgent. Starea de sănătate este în legătură directă cu evacuarea regulată a intestinului gros.
LARINGITA: în acest caz ţi-e teamă să te exprimi şi nu eşti în stare să-ţi spui părerea. Dacă laringita ta ascunde supărare şi furie, trebuie să o exprimi, altfel furia va creşte în tine.
LEUCEMIA: înseamnă mândrie necontrolată.
LIMFA: plăcerea exagerată pentru dulciuri, mâncăruri acre şi sărate, alimente greu digerabile şi exces de lactate.
NASUL: te deranjează ceva sau cineva pe care nu-l poţi suporta. Sunt semnale ale corpului care-ţi spune că nu e bine ce faci, că nu trebuie să te laşi afectat. Nasul reprezintă intuiţia şi cunoaşterea de sine, fiind legat de chakra frontală.
OCHII: indică teama de viitor şi faptul că într-o experienţă precedentă individul nu a dorit să vadă nici să-i ajute pe apropiaţii săi. Cauza miopiei o constituie deformarea structurilor câmpului la nivelul capului, determinată de sentimentul de ură, precum şi de nemulţumirea de sine şi frica de a vedea înainte. O principală cauză este gelozia agresivă. Cu cât un om are un caracter mai rigid, cu atât mai profund pătrunde agresivitatea în subconştient şi devine mai periculoasă. Dacă la invidie se adaugă dispreţul, dacă în caracter avem vanitate şi cruzime, se produce un program de autodistrugere care se manifestă prin ruperea retinei, orbire sau un grav traumatism cranian. Vederea slabă este determinată de ură. Purificarea se face prin spovedanie şi rugăciune. Ataşarea de relaţii şi idealuri distruge vederea. Glaucomul este cauzat de refuzul îndelungat de a ierta. La bătrânețe, mulţi îşi pierd vederea pentru că se leagă prea mult de această lume.
OSTEOPOROZA: persoana afectată simte că nu mai are un suport în această viaţă. În majoritatea produselor de origine animală există acid uric, care poate fi neutralizat numai cu calciu. În cazul în care corpul nu l-ar neutraliza, am muri. De aceea, corpul nostru este nevoit să extragă calciu din oase, ceea ce duce la osteoporoză. Concentratele zaharoase, care sunt acide, pot agrava fenomenul. Persoana în cauză să consume peşte (heringi), care conţine vitamina D2, necesară metabolizării calciului.
PANCREASUL: are rolul de a echilibra glucoza (zahăr) în sânge. Dacă individul consumă prea mult zahăr şi dulciuri concentrate își va provoca dezordini în organism şi o hipersecreţie de insulină, care duce la hiperglicemie. Astfel, insulina secretată în cantităţi mari favorizează sinteza crescută de grăsimi, conducând la obezitate, diabet zaharat, ateroscleroză. Pancreatita, diabetul zaharat şi cancerul pancreatic sunt semne ale faptului că omul iubit şi iubirea pentru el au devenit o valoare absolută. De obicei, problemele pancreasului apar la persoanele care cred că nu merită să se bucure de nimic în viaţă. De multe ori fac plăcerile altora, ținând în interiorul lor o tristeţe ascunsă.
PICIOARELE: reprezintă ancorarea, conexiunea cu Terra. Problemele de la picioare simbolizează un refuz de a avansa, de a evolua, sau teama de a stagna în viaţă, teama de viitor. Atunci când omul este nemulţumit de soarta sa îl dor picioarele. Când omul este dispus să facă un rău unei persoane în propriul beneficiu sau să se dispreţuiască pe sine, când prosperitatea i se năruie, toate acestea pot da şi dureri, traume ale picioarelor şi o dilatare varicoasă a venelor. Varicele vin din faptul că sunteţi supărat pe sine, pe soartă. Aveţi grijă să aveţi picioarele calde! Asta este valabil pentru toţi bolnavii, dar în special pentru cei de rinichi. O încălţăminte proastă face rău nu numai la picioare ci întregului corp. Dacă ai bătături, înseamnă că nu gândeşti şi acţionezi aşa cum ar trebui.
PIETRELE LA FIERE ŞI RINICHI: apar din cauza consumului de dulciuri și amidon concentrat, care împiedică eliminarea din corp a depozitelor de calciu organic. Cauza este judecarea oamenilor şi supărarea pe soartă.
PROSTATA: afecţiunile ei sunt legate de un sentiment de vinovăție şi de teama de îmbătrânire.
RĂU DE MARE: este în legătură cu teama de moarte.
RĂU DE MIJLOACE DE TRANSPORT: teama de pierdere a controlului.
RETENŢIA DE APĂ: refuzul de a slăbi încordarea.
REUMATISM: resentimente, slăbirea iubirii, rigiditate, asprime. Persoana are o amărăciune cronică.
RINICHII: reprezintă capacitatea de a exterioriza tot ceea ce este în sine. Cel care nu-şi exprimă talentele, capacităţile, dorinţele sau credinţele se expune la tulburări renale. Tot ceea ce este reprimat, frica şi teama slăbesc rinichii. Dacă orgoliul individului nu este prea mare, în rinichi se formează nisip; dacă este la un nivel mai ridicat, se formează pietre care pot fi eliminate. Dacă însă nivelul trufiei este periculos de mare, începe formarea de pietre de formă coralică, ce nu trebuie îndepărtate. Litiaza renală mai apare când individul are probleme de mânie nerezolvate de mult timp. Persoanele certăreţe şi care sunt de multe ori dezamăgite sau frustrate vor avea probleme cu rinichii.
SÂNGELE: zahărul, sarea, iaurtul şi mâncărurile acre au o acţiune toxică asupra sângelui, mai ales când sunt folosite în exces. De asemenea, ura şi mânia generează toxine în corp. Ceaiul de rădăcini de brusture este mijlocul cel mai eficace de epurare a sângelui. Pentru toate problemele sângelui este util să se consume zilnic salată de crudităţi.
SCLEROZA ÎN PLĂCI: are drept cauze frica, rigiditatea, inima împietrită şi îngreunată.
SFORĂITUL: refuzul încăpăţânat de a se desprinde de vechile tipare. Dormitul cu faţa în sus favorizează sforăitul.
SISTEMUL DIGESTIV: stomacul reprezintă facultatea de a digera experienţele existenţei şi de a accepta cele învăţate. Ura, mânia, frica, regretul legat de trecut, precum şi grija, teama şi îngrijorarea faţă de viitor favorizează bolile stomacului, ale vezicii biliare şi ale intestinelor. Aversiunea, neliniştea, o agresivitate conştientă şi sentimentul de ură împotriva oamenilor sunt principalele cauze ale ulcerelor. Dacă omul se supără des şi pe cei apropiaţi sau pe sine, va avea probleme cu stomacul.
ŞOLDURILE: reprezintă utilizarea liberului arbitru pentru a găsi propria cale în planul material. O problemă la şolduri subliniază o lipsă de utilizare a propriului liber arbitru şi faptul de a nu avea un scop în viaţă. O durere la şolduri indică o frică de a lua decizii importante.
SPLINA: reprezintă un depozit de sânge, de energie. Problemele splinei arată o incapacitate de exprimare a iubirii sau o obsesie. În acest ultim caz, e necesară o purificare prin eliminarea sentimentelor negative şi a grijilor înmagazinate în timp. Lăcomia şi de avariţia au o influenţă negativă asupra splinei şi inimii. Splina mai este legată şi de stările psihice proaste şi de depresie.
TIROIDA: problemele cu tiroida indică faptul că persoana nu se poate exprima cum doreşte şi se simte umilită.
TUSEA: cine tuşeşte tot timpul este o fiinţă sufocată de viaţă; trece printr-o stare de mare nervozitate; se simte strivită de o situaţie. O tuse ocazională este un semn de plictiseală sau dorinţă de ceartă.
URECHILE: Te laşi afectat de ceea ce auzi. Senzaţia lăuntrică că eşti superior persoanelor iubite (părinţi, copii, soţie) declanşează un program de autodistrugere care este blocat prin apariţia unor dureri în ureche.
VAMPIRISMUL ENERGETIC: egoismul exagerat, manifestat în gânduri, emoţii sau fapte, precum şi cruzimea duc la deconectarea de cosmos şi atunci omul este nevoit să-și ia energia de la alţi oameni. Provocarea de chinuri fizice şi psihice unui om este una din formele vampirismului.
VARICELE: prestarea unei munci care nu-ți place.
ZONA ZOSTER: indică teama de viitor, antrenând gânduri negative.
Așadar, orice indispoziţie, afecțiune sau boală îţi indică faptul că acţiunile şi gândurile tale nu-ţi sunt benefice. Nemulţumirea permanentă faţă de lume şi propria soartă poate genera afecţiuni grave, incurabile. Ura e tot ce poate fi mai distructiv în om. Trăirea urii declanşează boli violente. De fapt, ura îşi distruge stăpânul. Fiecare gând încărcat de ură e ca o înghiţitură de otravă. Disprețul faţă de oameni este tot o formă a urii. Fondul de ură şi de supărare se dezvoltă şi se transformă într-un program de autodistrugere. Dar partea bună este că din tot ceea ce faci, spui, gândeşti sau simţi, dacă ceva nu e bine, primeşti un semnal. Singura ta grijă este să rămâi atent. Dacă apare un simptom, înseamnă că se întâmplă ceva. E o indicaţie că ai luat-o pe un drum greşit. Atunci eşti rechemat pe drumul cel bun, al iubirii. Ascultă-ţi corpul fizic şi-ţi vei schimba viaţa. Orice boală este chezăşia fericirii viitoare. Cu cât mai multe încercări îţi oferă soarta, cu atât o mai mare fericire te aşteaptă în viitor.

C ) 

S-au trezit la realitate si romanii din Diaspora. Dupa ani de zile in care ne-am obisnuit ca Diaspora sa voteze si sa incline balanta voturilor (vezi alegerile prezidentiale din 2009 sau cele din 2014) dupa care poporul roman aflat  (inca) in tara ramanea sa traga ponoasele pe urmatorii patru ani cu un presedinte pe care nu si-l dorea, avem semnale ca cei plecati sa lucreze sau sa traiasca departe de casa au inceput sa fie un pic mai atenti la ceea ce se intampla in viata politica romaneasca, sa inteleaga faptul ca politicienii nu stiu altceva decat sa ne minta din patru in patru ani, sa ne vanda cate un elefant roz noua, eschimosilor, dupa care sa huzureasca la putere. Faptul ca Diaspora a ajuns sa inteleaga aceste lucruri si citind Politic Scam, un site care dezvaluie zilnic manipularea politica, sociala si mediatica, nu face decat sa ne multumeasca si sa ne dea o speranta pentru schimbarea lucrurilor in mai bine pentru Romania.

Ieri am primit o solicitare pe adresa redactiei noastre:

Draga redactie Politic Scam,
Va salut si am rugamintea de a publica o scrisoare deschisa pe care o trimit partidelor politice din Romania, implicit parlamentarilor alesi direct de romanii din diaspora. Nu sunt politician, ci un simplu roman care crede ca Romania merita mai mult.
Cu multumiri,
Daniel Popescu
Ne-am interesat in legatura cu expeditorul mailului si am realizat ca este un roman care se află printre managerii NARIC UK, agenția națională guvernamentală britanică pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor de studii și a certificatelor de calificare profesională. Mai multe despre activitatea acestuia, puteti citi aici.
Ne facem datoria si fata de semnatarul scrisorii alaturi de cititorii nostri din Diaspora si publicam integral textul scrisorii deschise:

Scrisoare deschisă către partidele politice cărora li s-a făcut dor de românii din Diaspora

Au trecut 4 ani de la ultimele alegeri parlamentare și locale, și 2 ani de la cele prezidențiale. Aflându-ne în plin an electoral, “partidelor istorice” din România li s-a făcut iar dor de noi, românii din străinătate. Și de această dată, voi vreți să ne atrageți pe cât mai mulți în capcana bătăliilor murdare pentru alegerile locale și parlamentare din 2016.

În lumina acțiunilor de propagandă politică pe care le derulați peste hotare încă de anul trecut prin intermediul “parlamentarilor de diaspora”, vă transmit următoarele:

1. Nu ne mai spuneți că suntem considerați cetățeni de rangul II în străinatate. Știm deja și chiar v-am rugat să faceți ceva în această privință încă dinainte de 2007. Voi, cei din clasa politică actuală, inclusiv parlamentarii aleși de diaspora, vă faceți vinovați pentru felul în care suntem percepuți cei aproximativ 4 milioane de români din diaspora.

2. Nu mai cheltuiți zeci și sute de mii de Euro, bani publici, pentru campaniile și vizitele grețoase de propagandă politică în Italia, Spania, Germania, Austria, SUA sau Marea Britanie. Cei dispuși să umble după voi cu oala de noapte sunt în scădere pe zi ce trece, iar oamenii cu demnitate, inclusiv cei din partidele voastre, au început să vadă adevărata față.

3. Nu mai pretindeți că vă pasă. Noi știm cât de mult ne disprețuiți, chiar dacă, din 2000 și până în 2014, noi  am trimis în țară peste 61 miliarde de euro. Dimpotrivă, ați fost complici la împovărarea noastră cu taxe consulare, birocrație excesivă, perpetuarea unei atitudini disprețuitoare față de românii care apelează, contra-cost, la serviciile instituțiilor românești din străinătate.

 4. Nu suntem proști și nu avem memoria colectivă atât de scurtă pe cât credeți. Nu vă mai votăm. Nici pe voi, nici pe progeniturile mai tinere care v-au purtat olița în toți acești ani. Reprezentați același rău absolut, indiferent că veniți de la PNL (PDL + PNL), PSD, ALDE, PMP, UNPR, PNTCD sau UDMR. Din vina voastră am plecat din România, cât mai departe de voi, tocmai pentru a ne putea ajuta cele câteva milioane de familii rămase în țară.

 5. Nu v-ați înțeles roul istoric și faptul că v-am trimis acolo pentru a lupta pentru drepturile noastre. Pentru demnitate, pentru un tratament nediscirminatoriu și ridicarea restricțiilor pe piața muncii în familia europeană. Pentru ridicarea vizelor în SUA. Voi, cei 6 parlamentari ai diasporei românești, nu ați mișcat un deget în această privință, ci ați ales să ne plictisiți cu declarații și discursuri sterile și aroganța specifică unor parveniți.

6. Nu avem nevoie de voi. Ne-ați lăsat la greu, însă noi ne-am descurcat așa cum am putut în toți acești ani.Cetățeni de rangul 2 sunteți voi, cei care v-ați îmbuibat din sărăcia noastră, care ne-ați hrănit cu iluzii, ne-ați tratat cu dispreț și ați continuat să vă bateți joc de munca și sacrificiile noastre, a părinților și bunicilor noștri. V-ați folosit de dorul și slăbiciunea noastră pentru România și ne-ați manipulat în scop electoral pentru a perpetua domnia sărăciei, mafiotismului și nelegii în țară.

7. Nu ați benevoit a valorifica potențialul imens al românilor de peste hotare. Ne-ați respins pe toți cei care am voit a investi în țara mamă. Generații întregi de români au fost îndepărtate de țară, începând cu cea a lui Ion Rațiu și, mai curând, ale celor alungați la începutul anilor 2000.

Românii din diaspora încep să se trezească, inclusiv colegii voștri din partidele în care v-ați oploșit. Nu mai putem fi asmuțiți unii împotriva altora, nu mai suntem sclavii voștri. Începem să credem în noi, în puterea noastră de a ne asocia unii cu alții, de a ne schimba în bine și de a ne crea un viitor mai bun în ciuda opoziției voastre. 

Voi, fantome ale comunismului, dinozauri ai grotescului politic, reprezentanți ai parvenismului și traseismului politic, ajunși în pozițiile actuale printr-un accident al istoriei, un lucru să vă fie clar: nu vă mai vrem! Asta pentru că Dorim și Putem crea premizele unei renașteri și relansări a adevăratelor valori românești, nu din dorința de a ne clădi un început pe eșecul vostru și dezastrul pe care l-ați lăsat în urma.”

Un simplu cetățean din diaspora,

Nicolae-Daniel Popescu

Nota redactiei: Felicitari Daniel, este un mesaj care ne da sperante si noua, celor din tara, ca lucrurile incep sa fie vizibile pentru romanii de pretutindeni si ca, prin astfel de semnale de alarma, putem face ceva pentru Romania, indiferent unde ne-am afla raspanditi pe acest glob pamantesc… Multumim Diasporei pentru ca citesc articolele Politic Scam si ii indemnam sa se intoarca zilnic pe site-ul nostru, un site care prezinta in exclusivitate metodele prin care romanii sunt manipulati politic, social si mediatic.

 

 

Noua Ordine Mondială și conspirația MERKEL – PUTIN (VI)

În anul 2009, papa Benedict al XVI-lea a acuzat ca responsabilă de prăbușirea financiară mondială mentalitatea profitului cu orice costuri și a cerut crearea unei Noi Ordini Mondiale, pentru binele comun, care să fie implementată gradual. Și Vaticanul, în întregul său, a reluat această afirmație în 2011 și 2012, lansând ideea înființării unei Bănci Centrale Planetare.

Tot în noiembrie 2009, Angela Merkel intră în scenă, cu aceeași ocazie a comemorării căderii Zidului Berlinului, dovadă că între cei implicați exista o înțelegere anterioară. Ea a făcut apel la o cooperare mai strânsă între națiuni, lansând scenariul transferării puterii către organizațiile multilaterale de genul ONU. „Această lume nu va fi una pașnică, dacă nu vom realiza o Nouă Ordine Mondială”, a declarat cancelarul german, după care și-a pus întrebarea: „Sunt națiunile pregătite și dispuse să delege competențele organizațiilor multilaterale cu orice cost?”

Răspunsul vine de la sine, iar acesta este cât se poate de negativ. Numai prin constrângere se poate ajunge la un asemenea deziderat, cel puțin în condițiile actuale. Niciodată marile puteri (și mai ales Germania ori Rusia) nu vor fi de acord cu un asemenea plan riscant la nivel global, acceptând diminuarea influenței mondiale pe care o dețin în prezent. Totuși, dacă în Europa s-ar încerca și s-ar reuși implementarea unei Noi Ordini Continentale, poate că altfel se va pune ulterior problema la nivel planetar.

Este nevoie de o monedă unică la nivel mondial?

În octombrie 1999 a fost creat forumul G20, după crizele din Asia și Rusia, cu scopul de-a se reuni țările dezvoltate economic și marile economii emergente. Pe de-o parte: Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, SUA, Canada, Japonia și cu multă indulgtență Federația Rusă, iar pe de alta Brazilia, Argentina, Mexic, India, China, Australia, Idonezia, Africa de Sud, Arabia Saudită, Coreea de Sud și Turcia, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene, Fodului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Raportat la numărul de locuitori, G20 reprezinta două treimi din populația planetei și aproape 90% din Produsul Intern Brut.

În urmă cu cinci ani se încerca punerea bazelor unui Consiliu de guvernare economică, organism care să gestioneze întreaga economie mondială, pe structura G20. Premierul britanic declara atunci: „Încercăm să creăm un nou sistem pentru cooperarea economică internațională”. În primul rând, G20 era interesată de gestionarea politicii financiare globale. La summit-ul desfășurat în octombrie 2009 la Pittsburgh, California, SUA, a continuat construcția „Big Brother-ului” mondial, liderii G20 anunțând o serie de „măsuri menite să crească controlul finanțelor mondiale”. Printre cele mai importante prevederi: „înăsprirea cadrului legal de funcționare a băncilor și obligarea acestora de-a raporta periodic autorităților de reglementare condiționarea câștigurilor bancherilor de performanța pe termen lung a instituțiilor financiare și instituirea controversatei Taxe Tobin, ce urmează a impozita cu 0,05% toate tranzacțiile financiare”. Și ca explicație a acestor măsuri: „prevenirea apariției pe viitor a unor noi bule speculative de genul celei subprime din SUA, care a dinamitat economia planetară”.

Un astfel de scenariu este departe de-a putea fi pus în practică, din cel puțin trei motive estențiale. În primul rînd, marii bancheri nu vor accepta niciodată să le fie controlate afacerile de niște, să zicem doar… neprieteni. În al doilea rând, rușii nu vor fi niciodată de acord ca țara lor să depindă, din punct de vedere economic, de alte 19 state mai apropiate ori mai îndepărtate, călăuzite de principii și interese total diferite de ale lor. Iar în al treilea, Germania nu-și va ceda în veci rolul și locul de cea mai puternică țară europeană, acceptând decizii ale unor state precum Brazilia, Mexic, Argentina, India, Indonezia ș.a., care n-au nicio treabă, cel puțin geografic, cu Europa.

La același summit, declarația premierului englez Gordon Brown a surprins întreaga asistență: „Uneori este necesară o criză, ca oamenii să cadă de acord asupra faptului că era evident că ce trebuia făcut cu ani în urmă, nu mai poate fi amânat”. Ceea ce denotă că englezii nu erau deloc străini de criza izbucnită în SUA, care s-a întins ca o molimă asupra întregului mapamond. La fel cum nici Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, n-a fost, el avertizând din timp Parlamentul despre ce fusese planificat să se întâmple. Dar cine să-l asculte?!…

În momentul în care același prim-ministru a mai spus răspicat că: „Este nevoie de o nouă Ordine Mondială”, în cadrul căreia o Autoritate Monetară Globală (GMA) ar urma să gestioneze o monedă unică, cel mai probabil dolarul american, mai multe state au început să bată în retragere. Tot atunci, profesorul Jeffrey Garten, membru al Consiliului pentru Afaceri Străine a publicat, într-un articol din „Financial Times”: „Propusa Autoritate Mondială Globală va superviza la sânge activitățile autorităților naționale, mai acerb decât FMI, și va controla implemetarea unor reglementări globale. Autoritatea Mondială Globală va acționa ca o Curte de judecată a falimentelor pentru companiile globale de o anumită mărime” a mai susținut el, stârnind nemulțumirea multor reprezentanți ai G20. Și, în continuare:

„Cele mai mari companii financiare globale vor trebui să se înregistreze la GMA și vor fi obligate să se supună monitorizării acesteia. Comitetul de conducere al GMA va include bancheri din SUA, Marea Britanie, Uniunea Europeană, Japonia, China, Arabia Saudită și Brazilia. Va fi finanțat din contribuții obligatorii de fiecare țară care se va angaja la aceasta și din prime de asigurare plătite de companiile financiare globale, publice sau private”. Cu alte cuvinte, Germania – locomotiva Europei – ar urma să fie capacitată în categoria „și alții” în cadrul UE, alături de alte 27 state și sub poziția Angliei, mult mai puțin dezvoltată economic. Ceea ce e de neconceput, cel puțin pentru nemți. La fel cum este de neconceput pentru ruși ideea de-a nu face parte din conducerea noului organism GMA, ba chiar cu drept de veto, la o adică.

Nici francezii n-au rămas impasibili la ceea ce se pregătea, sesizând pericolul. Fostul președinte Nicolas Sarkozy chiar declara, într-un cotidian economic că „este nevoie de un guvern economic clar identificat în zona euro”, ce ar urma să colaboreze prin intermediul summit-urilor cu cele mai puternice state ale lumii, G8 (Canada, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Japonia, Rusia și SUA) și cu cele cinci mari economii emergente (printre care China, Brazilia și India). Deci, nici vorbă despre recunoașterea altei monede globale sau despre o conducere globală în care Franța să ocupe, alături de Germania și Italia, o poziție a doua, la un loc cu celelalte state din UE.

Dan Coste
(va urma)
sursa: ziuanews.ro

Mâna grea a vânzătorilor de țară

Dacă un tribunal poate decide intrarea în faliment a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, apoi să nu ne mirăm dacă mâine-poimâine o judecătorie ne va scoate cu totul dintre granițele noastre! Și nu, nu este de domeniul absurdului mioritic! Nici a neghiobiei unui judecător de provincie. Ci suntem în fața unui act fățiș, poate chiar voit fățiș, de lichidare a încă unui pilon strategic.

Pentru că, nu decizia atât de hotărâtă a Tribunalului Mehedinți surprinde, chiar dacă intenția de a desființa o regie autonomă mai repede cât s-ar fi lăsat convins să declare falimentul unui srl evazionist poate șoca (în fapt, s-au mai văzut judecători care confundau lucruri cu mult mai banale!), ci faptul că instituțiile menite să vegheze la securitatea economică a țării nu (mai) reacționează!

Pentru că nu poți lăsa o decizie care ar putea afecta exportul unei companii unice în Europa la mâna unui magistrat, darămite apostila de închidere definitivă! Unde este CSAT-ul, unde sunt serviciile speciale? Sau totul în această țară, la nivel instituțional, a fost mezat? Instituțiile de forță care, acum, tac! Chiar dacă este vorba de lichidarea unei structuri pilon. Și se prea poate să tacă la ordin!

Evident, decizia Tribunalului Mehedinți nu este una „accidentală”. Pentru că scurtarea drumului către distrugerea ramurii este cât se poate de vizibilă, culmea întregii tărășenii fiind aceea că singurii care au reacționat au fost administratorul special și cel judiciar al RAAN. Aparent luați prin surprindere de o decizie atât de radicală. Cel puțin în cazul administratorului judiciar, celebru Remus Borza (mai puțin cunoscut în calitatea sa de Mare Orator al Marii Loji Naționale din România, dar bine cunoscut ca lichidator juridic al Hidroelectrica!), declarat de același tribunal și lichidator provizoriu la RAAN!

Surprins poate doar de procedura rapidă de faliment declanșată de Tribunalul Mehedinți, pentru că, din propria-i declarație, acesta știe bine pașii următori, fiind uimitoare lejeritatea de care dă dovadă în a aprecia, deși recunoaște că vorbim de o „o întreprindere strategică cu risc”, necesitatea „de a cântări pașii următori”. Dar nu din perspectiva încercării de a semnala desființarea RAAN, ci pentru că „nu o poţi da pe mâna oricui să o taie la fier vechi”. Iar faptul că vorbim de un plan clar de lichidare, doar că au apărut nepotriviri în ceea ce privește termenul și beneficiarul fierului vechi, se vede din preocuparea lichidatorului numit de tribunal din perspectiva felului în care se va face „decuplarea instalaţiilor de acolo” care „nu se poate face de orice nepriceput”.

De fapt, dezafectarea RAAN nu era programată pentru acest an. An electoral! Pentru că de această platformă se leagă viața orașului Drobeta Turnu Severin, de la asigurarea încălzirii urbei (prin energia termică produsă pentru re­ţeaua centralizată de termoficare a orașului) la locurile de muncă (aici se produce și apa superușoară, azotul lichefiat, aerul instrumental, apa demineralizată, distilată și industrială, precum şi elec­tricitate pe bază de cărbune).

Dezafectarea programată este evidentă și din decizia de anul trecut a guvernului care, prin ordonanță de urgență, a achiziționat și a mutat întregul stoc de apă grea al companiei – suficient pentru a asigura necesarul centralei nucleare de la Cernavodă pentru următorii 50 de ani – în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Deși ar fi trebuit să se ocupe de vânzarea ei, câteva butoaie erau de ajuns!, pentru a scoate RAAN din procedura de insolvență în care se afla din 2013, cu banii din apa grea putându-se asigura reorganizarea și salvarea companiei, prin investiții pentru producerea profitabilă a apei sărace în deuteriu, „apa vie”, atât de căutată astăzi. Și nici nu trebuia să se ocupe regia de vânzarea apei grea! Era de ajuns ca CSAT să se implice și să gestioneze lucrurile la nivelul pe care îl merită o companie strategică.

Evident, statul nu va sta cu apă grea în rezervele de stat o jumătate de secol! După ce vânzătorii de țară se vor asigura că în România nu se va mai produce o picătură de apă grea, aceasta va fi vândută. Apoi, pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă se va trece la achiziții de afară. Că totul este un continuu proces de vânzare/cumpărare care să asigure comisioanele actualilor și următorilor „băieți deștepți”.

O trădare ordinară! Pentru că, RAAN este aruncată în faliment pentru datorii care, la nivelul industriei, reprezintă un procent ridicol. Nu, nu este nici prețul unei vile, așa cum au fost vândute alte combinate, dar nu suntem nici prea departe! Iar falimentul RAAN va duce și la desființarea cercetării în domeniu, regia având în subordine institutul de Cercetări Nucleare Piteşti şi sucursala de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare

Singurul producător de apă grea din Europă se închide, poate și pentru a lăsa loc pe piață producătorilor de apă-grea din India, Canada și Argentina. Pentru o piață, într-adevăr „nișă”, dar cu beneficiari în Coreea, China, SUA. Și poate și mai bizar este faptul că la Severin (Halanga) s-a produs cea mai buna apă grea din lume, iar exporturile au asigurat plata ratelor pentru centrala nucleara de la Cernavodă.

Cezar Adonis Mihalache
sursA: ziarulnatiunea.ro

Teorie ŞOCANTĂ a geofizicienilor contemporani! Ni s-a scurtat timpul. Trecem într-o ALTĂ DIMENSIUNE? Consecinţele incredibile

Specialiştii susţin că o zi mai are doar 16 ore din 24, Rezonanţa Schumann accelerând de la 7,8 Hz la 12,5 Hz.

Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanţa Shumann este adevărata bătaie a inimii planetei noastre. Ei au concluzionat că există o relaţie directă între accelerarea ritmului acesteia şi percepţia omului conform căreia timpul trece mai repede.

Ne-a avertizat

Potrivit cocoon.ro, unele filme precum “Cazul ciudat al lui Benjamin Button” sau “Ziua in care Pământul s-a oprit” prezintă subtil acest fenomen, iar multă lume nu înţelege cum se poate scurta timpul dacă ceasul arată tot atâtea ore. „Ceea ce nu înţelege omul este că fiind în timp, facem totul mai repede, acesta fiind comprimat ca un balon care dacă este umflat şi scrii ceva pe el cu markerul, vezi literele mari şi largi, dar daca se dezumflă se strânge scrisul. Aşa este şi timpul sau spaţiul nostru 3D, care se poate măsura în această rezonanţă energetică Schumann”, conform uneia dintre păreri.
Alte păreri subliniază că Biblia ne-a avertizat că în vremurile din urmă timpul se va scurta, viaţa omului se va scurta, ca să se scurteze ororile şi suferinţele de pe planetă.

Doar Tesla

Timp de mii de ani, Rezonanţa Shumann a avut valoarea constantă de 7,8 Hz însă, începând din 1980 s-a constatat o accelerare rapidă. Astfel, s-a ajuns ca în zilele noastre Rezonanţa Shumann să aibă valoarea de 12 Hz, consecinţa directă fiind că 24 de ore actuale corespund cu 16 ore reale, în termenii timpului terestru.

Potrivit unora dintre teorii, curgerea timpului terestru se va accelera în continuare până la apropierea de “punctul zero”, care corespunde inversării polilor magnetici ai Pământului. Fenomenul este văzut de mulţi ca fiind Apocalipsa prevestită de Biblie, potrivit căreia planeta va fi cuprinsa de întuneric timp de trei zile. Conform acestei logici, în “momentul zero” cele 24 de ore ale timpului terestru vor corespunde la zero ore efective.

Consecinţele acestui fenomen sunt incredibile: planeta şi toţi locuitorii acesteia vor trece într-o alta dimensiune. Se pare că după trecerea prin Punctul Zero, soarele va răsări la Vest şi va apune la Est. Mai multe texte stravechi descriu astfel de trasformari radicale în trecutul îndepărtat al omenirii. Cea mai mare parte a tehnologiilor actuale nu vor mai fi operaţionale, cu excepţia energiei libere, descoperită de Tesla în urmă cu un secol.

Creşterea frecvenţei de vibraţie a planetei noastre implică şi elevarea frecvenţei de vibraţie a locuitorilor sai, ceea ce ar putea determina efecte asupra organismului, dar şi elevarea asupra conştiinţei, chiar dacă evenimentele actuale nu susţin această teorie.

Ion Iliescu şi Virgil Măgureanu, acuzaţi oficial de infracţiuni contra umanităţii

 

Fostul preşedinte Ion Iliescu şi fostul şef al SRI Virgil Măgureanu sunt acuzaţi oficial de infracţiuni contra umanităţii în dosarul Mineriadei din 1990. Ei s-au prezentat miercuri la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunoştinţă măsura.

Procurorii vor cere aviz de la Administraţia prezidenţială pentru anchetarea lui Victor Atanasie Stănculescu. Joi va fi audiat fostul lider al minerilor, Miron Cozma şi foşti generali. Update Potrivit unor surse judiciare, procurorii urmează să ceară aviz de la Administraţia Prezidenţială pentru începerea urmării penale în cazul lui Athanasie Stănculescu.

Acesta a avut calitatea de ministru în 1990-1991,scrie adevarul.ro. Fostul general Victor Athanasie Stănculescu a declarat, miercuri, că procurorii nu i-au adus la cunoştinţă că este cercetat pentru infracţiuni contra umanităţii în dosarul Mineriadei, ci doar că s-a redeschis urmărirea penală în cauză, reafirmând că în 13 iunie 1990 el era plecat din ţară.

„Mi s-a adus la cunoştinţă că s-a deschis din nou urmărirea penală. Nu mi s-a adus la cunoştinţă că sunt cercetat pentru infracţiuni contra umanităţii, ci doar că s-a redeschis dosarul”, a spus Victor Athanasie Stănculescu, la plecarea de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Stănculescu a spus că atunci a comunicat că în programul lui de ministru al Apărării, în 13 iunie 1990 va fi la Berlin. „Trăim în România. Se poate orice“

Fostul general Victor Athanasie Stănculescu a fost întrebat de jurnalişti dacă ştie cine a chemat minerii, cine a tras în protestatari şi ce implicare a avut în 13-15 iunie 1990, la toate întrebările el spunând: „Nu cunosc. Nu am intervenit în niciun fel”. Întrebat dacă, din punctul său de vedere, se poate face dreptate după 25 de ani, Victor Athanasie Stănculescu a răspuns: „Trăim în România. Se poate orice”. Avocatul lui Stănculescu a spus că pe numele clientului său nu s-a început urmărirea penală, ci doar i s-a comunicat că ancheta a fost redeschisă.

„Procurorii ne-au spus şi au semnat un proces-verbal, că în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale”. Acesta a adăugat că în ziua de 13 iunie 1990, „când au fost morţii”, Victor Athanasie Stănculescu nu era în ţară. Avocatul a explicat că dacă Victor Athanasie Stănculescu a dat ordine prin telefon, este nevoie ca procurorii să dovedească acest lucru. „Nu avea cum să dea ordin din consfătuirea miniştrilor Apărării”, a adăugat avocatul.

Ce a declarat la intrare Fostul general Victor Athanasie Stănculescu a ajuns şi el, miercuri după-amiază, la Parchetul instanţei supreme, el declarând, la intrare, că a fost citat în calitate de supect în dosarul Mineriadei şi că urmează să afle ce anume vor să îi aducă la cunoştinţă procurorii. El a îndeplinit funcţia de ministru al Apărării în perioada 1990-1991. „Am venit să văd de ce am fost chemat, în calitate de suspect.

Sunt curios pentru ce fapte m-au chemat aici”, a declarat Victor Athanasie Stănculescu, la intrarea în sediul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ). Întrebat dacă a avut vreo implicare în cazul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, Victor Athanasie Stănculescu a spus că în acea perioadă el se afla în Germania. Tribunalul Ilfov a admis, la 21 mai 2014, cererea de liberare condiţionată a lui Victor Atanasie Stănculescu, în vârstă de 86 de ani, după ce acesta a executat cinci ani din pedeapsa de 15 ani de închisoare primită în dosarul Revoluţiei de la Timişoara. Miron Cozma:

M-au citat mâine Miron Cozma a declarat astăzi că a fost citat, telefonic, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi că joi se va prezenta pentru a primi citaţia oficială şi să afle în ce calitate este citat. El a mai spus că, cel mai probabil, va fi citat în calitate de suspect. „Eu ieri (marţi – n.r.) am fost citat telefonic de către Procuratura Generală şi mâine (n.r. – joi) am să merg acolo şi voi lua citaţia oficială pentru că nu pot să cred tot ceea ce mi se spune pe telefon.

Voi fi prezent mâine (joi – n.r.) la Parchetul General pentru a lua citaţia în calitatea pe care mi-o conferă, cel puţin din câte mi s-a spus, e o calitate de suspect şi mi se pare normal ca nici măcar Miron Cozma să nu fie crezut până la urmă, că ăsta e rolul anchetei, ca toată lumea să îşi probeze nevinovăţia şi bineînţeles să răspundă de faptele lor în instanţă”, a conchis Cozma. Potrivit unor surse judiciare, joi ar putea fi citaţi şi alţi doi foşti generali.

 xz

 

 Cheltuim miliarde de euro cu invatamantul universitar,dar suntem la coada clasamentului mondial!Iata clasamentul International al Universitatilor 2016: Patru universitati din Romania au intrat in top – la categoria 701+ 

Universitatile romanesti din QS World University Rankings 2016
Foto: topuniversities.com
MIT ramane, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai buna universitate din lume. Stanford urca pe locul doi, impingand Harvard pe pozitia a treia, releva Clasamentul International al Universitatilor 2016. Astfel, pentru prima data dupa 2005, primele 3 pozitii ale topului sunt ocupate doar de institutii americane. Editia din acest an a QS World University Rankings indica o cadere generala a institutiilor din vestul Europei, in special a celor din marea Britanie si Germania Universitatea Cambridge a cazut pe pozitia 4. In schimb, universitati din Rusia si Korea de Sud au crescut semnificativ. Romania are si anul acesta 4 universitati in clasament, la categoria 701+, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti si Universitatea de Vest din Timisoara.

 • Quacquarelli Symonds a anuntat saptamana aceasta lansarea noului clasament al universitatilor – QS World University Rankings 2016 – pe site-ul TopUniversities.com.

QS World University Rankings, clasamentul celor mai bune universitati la nivel global, este realizat anual, incepand din 2004. In realizarea clasamentului este folosita baza de lucrari Scopus. Topul este realizat de QS pe baza reputatiei academice, reputatiei in randul angajatorilor, raportului intre numarul de studenti si corpul didactic, numarului de lucrari listate in publicatii de specialitate, numarului cadrelor didactice internationale, numarului studentilor internationali. Universitatile analizate in cadrul acestui clasament sunt cele care se inscriu pentru acest lucru si trimit o serie de documente, in vederea evaluarii.

Realizatorii atrag atentia ca investitiile in invatamantul superior – fie el public sau privat – este factorul cheie care a facut diferenta intre institutiile care au avansat anul acesta – universitati din Coreea de Sud, Rusia, SUA si China – si cele care au fost retrogradate – universitati din Europa Occidentala si Sudica, din Africa de Sud si America Latina.

Potrivit directorului departamentului de cercetare din cadrul QS, Ben Sowter, “clasamentul din acest an indica faptul ca nivelul de investitii determina cine progreseaza si cine regreseaza. Institutii in tari care acorda un nivel inalt de finantare tintita, fie din fonduri proprii fie din bugetul public, cresc. Pe de alta parte, unele tari vest-europene care au facut sau au propus taieri ale cheltuielilor publice pentru cercetarea pierd teren in fata omologilor din SUA si Asia”.

Universitatile din Romania incluse in Clasamentul International al Universitatilor 2016 sunt urmatoarele:

 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi – pozitiile 701+
 • Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca – pozitiile 701+
 • Universitatea din Bucuresti – pozitiile 701+
 • Universitatea de Vest din Timisoara – pozitiile 701+

Clasamentul include 916 universitati din 81 de tari. 33 de tari intra in Top 200. SUA domina clasamentul, cu 48 de institutii.

TOP 20 universitati din lume

In linii mari Top 20 ramane neschimbat, cu exceptia unei modificari la varf: Universitatea Stanford a urcat de pe locul 3, unde anul trecut se afla la egalitate cu Universitatea Cambridge, pe locul 2. Harvard a retrogradat de pe pozitia 2 in 2015, pe pozitia 3 in 2016. Cambridge este prima universitate britanica din Top, insa se pozitioneaza pe locul 4, in scadere fata de anul trecut.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - SUA (2015- locul 1 / 2014 – locul 1 / 2013 – locul 1 / 2012 – locul 1 / 2011 – locul 3)

 • 2. Stanford University – SUA (2015 – locul 3 / 2014 – locul 7 / 2013 – locul 7 / 2012 – locul 15 / 2011 – locul
 • 3. Harvard University – SUA (2015 – locul 2 / 2014 – locul 4 / 2013 – locul 2 / 2012 – locul 3 / 2011 – locul 2)
 • 4. University of Cambridge – Marea Britanie (2014 – locul 2 / 2013 – locul 3 / 2012 – locul 2 / 2011 – locul 1)
 • 5. California Institute of Technology (Caltech) – SUA (2015 – locul 5 / 2014 – locul 8 / 2013 – locul 10 / 2012 – locul 10 / 2011 – locul 12)
 • 6. University of Oxford – Marea Britanie (2015 – locul 6 / 2014 – locul 5 / 2013 – locul 6 / 2012 – locul 5 / 2011 – locul 5)
 • 7. UCL (University College London) – Marea Britanie (2015 – locul 7 / 2014 – locul 5 / 2013 – locul 4 / 2012 – locul 4 / 2011 – locul 7)
 • 8. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) – Elvetia(2015 – locul 9 / 2014 – locul 12 / 2013 – locul 12)
 • 9. Imperial College London – Marea Britanie (2015 – locul 8 / 2014 – locul 2 / 2013 – locul 5 / 2012 – locul 6 / 2011 – locul 6)
 • 10. University of Chicago – SUA (2015 – locul 10 / 2014 – locul 11 / 2013 – locul 9 / 2012 – locul 8 / 2011 – locul 8)
 • 11. Princeton University – SUA (2015 – locul 11 / 2014 – locul 9 / 2013 – locul 10 / 2012 – locul 9 / 2011 – locul 13)
 • 12. National University of Singapore (NUS) – Singapore (2015 – locul 12 / 2014 – locul 22)
 • 13. Nanyang Technological University (NTU) – Singapore (2015 – locul 13 / 2014 – locul 39)
 • 14. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – Elvetia (2015 – locul 14 / 2014 – locul 17)
 • 15. Yale University – SUA (2015 – locul15 / 2014 – locul 10 / 2013 – locul 8 / 2012 – locul 7 / 2011 – locul 4)
 • 16. Cornell University – SUA (2015 – locul 17 / 2014 – locul 19)
 • 17. Johns Hopkins University – SUA (2015 – locul 16 / 2014 – locul 14)
 • 18. University of Pennsylvania – SUA (2015 –  locul 18 / 2014 – locul 13 / 2013 – locul 13)
 • 19. University of Edinburgh – Regatul Unit al Marii Britanii (2015 – locul 21 / 2014 – locul 17)
 • 20. Columbia University – SUA (2015 – locul 20 /2014 – locul 14)

In functie de numarul de universitati aflate in top 200, clasamentul arata in felul urmator:

 • SUA – 48
 • Marea Britanie – 30
 • Olanda – 12
 • Germania – 11
 • Canada – 9
 • Australia – 9
 • Japonia – 8
 • China – 7
 • Franta – 5
 • Suedia – 5
 • Hong Kong – 5

Ierarhizarea este construita in baza a sase indicatori de performanta, care au ponderi diferite:

 • reputatia in mediul universitar – 40%
 • reputatia intre angajatori – 10%
 • raportul dintre numarul de studenti si cel de cadre didactice – 20%
 • citari per universitar – 20%
 • ponderea cadrelor didactice internationale – 5%,
 • ponderea studentilor internationali – 5%

Ierarhizarea se bazeaza pe 4 aspecte cheie: cercetarea, predarea, insertia profesionala si internationalizarea.

 

Calitatea vietii in Romania  . O familie din trei inregistreaza restante la plata utilitatilor/Peste 60% din casele de la tara au toaleta in curte/Una din sapte familii are cu cel putin o problema serioasa cu locuinta

 • Familiile care au in componenta copii dependenti(in acceptiunea Anchetei Calitatii Vietii, copii dependenti se considera toate persoanele cu varsta mai mica de 18 ani care se afla in intretinerea gospodariei) reprezinta 31,4% din totalul gospodariilor, pe cand cele fara copii dependenti sunt de peste 2 ori mai numeroase.
 • Una din trei familii au prezentat restante repetate la plata utilitatilor si intretinere, cauzate in principal de lipsa banilor. Dintre platile pentru care s-au inregistrat restante in cursul anului 2015, cele mai frecvente cazuri au fost la energia electrica (54,6% din gospodariile cu restante), intretinerea locuintei (53,2%) si abonamentul telefonic (34,1%). Ponderi reduse s-au inregistrat la restantele pentru rate la imprumuturi1 (9,1%), explicabil prin specificul acestor tipuri de plati care sanctioneaza mai sever nerespectarea termenelor de plata. Familiile de someri se afla in situatia cea mai dificila, ponderea celor care nu si-au putut plati la timp sumele datorate fiind de 49,3%, proportie mai mare fata de celelate categorii de gospodarii. Fenomenul restantelor este de asemenea mai raspandit in cazul gospodariilor cu copii si mai ales al celor monoparentale (48,8%) sau in cazul gospodariilor de 2 adulti cu 3 sau mai multi copii in intretinere (46,0%).

Romania se afla pe locul 51 intr-un clasament care masoara calitatea vietii, insa este depasita de Bulgaria si Ungaria

Clasamentul mondial al calităţii vieţii din 230 de oraşe. Unde este cel mai bine să trăiești

Viena a fost desemnat oraşul în care este cel mai bine să trăieşti, în urma analizei pe 2016 realizată de compania de consultanţă globală Mercer. Analiza s-a bazat pe 39 de criterii, printre care climatul politic, social şi economic, mediul înconjurător, sistemul de sănătate şi de învăţământ, transportul public etc.

  este pentru a şaptea oară consecutiv oraşul cu cel mai înalt nivel al calităţii vieţii din lume. Analiza a fost făcută în perioada septembrie-noiembrie 2015 de către compania de consultanţă globală Mercer analizând 230 de oraParisul a căzut zece locuri faţă de anul trecut, ajungând pe locul 37,  după evaluarea slabă primită la capitolul siguranţă, având în vedere atentatele teroriste cu care s-a confruntat în ultima vreme. Londra se află pe locul 39, iar New York pe 44, notează adevărul.ro cu referire la publicaţia Daily Mail.

Budapesta s-a clasat pe locul 77, Sofia figurează pe locul 115, Istanbul (122), Moscova (167) Sankt Petersburg (174), Kiev (176). Pe ultimul loc al clasamentului se află Bagdad, în Irak.

 

 

CINE BENEFICIAZĂ de CERTIFICAT GRATUIT de MOȘTENITOR și de SCUTIRI de la PLATA IMPOZITULUI!

 

DACĂ ÎMI FAC CERTIFICAT DE MOȘTENITOR ÎMI VA FI RETURNATĂ CONTRAVALOAREA TAXEI? Este una dintre cele mai frecvente întrebări adresată Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care se ocupă de Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Certificatele de moștenitor sunt eliberate gratuit în anumite condiții și cu respectarea unui termen. Românii mai beneficiază în cadrul Programului de cadastru și de scutiri de la plata unor impozite și taxe.

 

TERMEN MAXIM DOI ANI!

 

Sunt eliberate gratuit certificate de moștenitor, certificate de moştenitor suplimentare, certificate de legatar, certificate de vacanţă succesorală pentru imobile ce fac obiectul înregistrării sistematice. Așadar, cetățenii sunt scutiți de plata taxelor notariale pentru eliberarea acestor acte dacă în localitatea lor este demarată cadastrarea imobilelor.

 

Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.

 

IMPORTANT! Taxele pentru obținerea acestor documente sunt suportate de ANCPI chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale.

 

ATENȚIE! Termenul maxim în care cetățenii pot beneficia de această gratuitate este de DOI ANI de la data finalizării înregistrării sistematice a imobilelor. În cazul în care procedura succesorală se finalizează peste acest termen, onorariul se suportă de către moştenitori.

 

Procedura de eliberare, termenul de plată a certificatelor, precum şi cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se percep sunt stabilite prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

 

Dupa atata haos,se propune dobandirea CETĂȚENIEI ROMÂNE pentru STRĂINII care CUMPĂRĂ PĂMÂNT

 

Străinii care vor să cumpere pământ în România vor trebui să aibă domiciliu stabil în țara noastră, în cazul în care sunt cetățeni europeni, iar dacă provin din țări terțe sunt obligați să-și obțină cetățenia română, anunță ministrul agriculturii, Achim Irimescu, filtrele care vor fi în noua lege a vânzării terenurilor agricole.

 

Persoanele fizice vor putea achiziţiona terenuri agricole în limita a 150 de hectare, iar cele juridice până la cel mult 1.500 de hectare, după cum s-a convenit cu producătorii pe proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole, a anunţat, marţi, ministrul agriculturii, Achim Irimescu.

 

Proiectul de lege l-am discutat chiar în această după-amiază cu producătorii agricoli şi am convenit să limităm pe persoană fizică la 150 de hectare, ar fi ca o fermă de familie care poate să achiziţioneze şi în domeniul producţiei cerealiere, iar pe persoană juridică am stabilit o măsură similară cu cea aplicată în Ungaria. Este vorba de 1.200 hectare, prin excepţie se poate merge până la 1.500 de hectare achiziţionate de societăţile cu personalitate juridică, a spus Achim Irimescu, la sesiunea online “De vorbă cu ministrul tău”, iniţiativă a Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic care sprijină dialogul între demnitari şi cetăţeni.

 

În noua formulă a legii vânzării terenurilor agricole sunt introduse și filtre pentru cetățenii străini care vor să cumpere pământ în România.

Am introdus şi o serie de cerinţe, care sperăm să nu ne pună probleme la nivel european. Astfel, societăţile comerciale respective trebuie să aibă domiciliul stabil în România, iar pentru asta trebuie să fii ori cetăţean european, ori să ai naţionalitate română. Deci şi aici vor fi multe limitări. Pentru cetăţenii din ţările terţe rămâne varianta ca ei să obţină cetăţenia română. De exemplu cel mai mare producător agroalimentar de aici este de naţionalitate arabă, dar este stabilit în România, iar ferma dânsului are 65.000 de hectare, a mai spus Irimescu.Achim Irimescu a anunţat că vor fi introduse în lege şi alte condiţii potrivit cărora cei care cumpără teren să fi fost fermieri pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar 75% din veniturile firmei să provină din agricultură.

Potrivit unui studiu al AGRO Intelligence – Sistem de Informaţii pe Securitate Alimentară (SISA), românii mai deţin în proprietate sau arendă puţin peste 30% din suprafaţa de teren arabil de aproximativ 8,3 milioane de hectare. Conform rapoartelor notariale, există peste un milion de hectare de teren arabil în proprietatea străinilor (italieni 23,4%, nemţi 15,5%, arabi 10%, unguri 8,2%, spanioli 6,2%, austrieci 6,1%, danezi 4,5%, olandezi, greci, turci), precum şi multinaţionale precum Rabobank, Generali, ASI Europe etc.

România a liberalizat piaţa funciară la 1 ianuarie 2014, conform obligaţiilor incluse în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce permite persoanelor fizice din UE să cumpere terenuri agricole în ţară, demers care a modificat regimul existent până la finele lui 2013, când doar persoanele juridice aveau acest drept.

În prezent, în România, preţul unui hectar de teren agricol pleacă de la 2.000 de euro şi poate ajunge până la 18.000 de euro, însă în ţările UE poate depăşi 30.000 de euro.România are 13,298 milioane de hectare teren agricol, din care aproape 9 milioane hectare este suprafaţa arabilă.

Justiția  care a “rezolvat” inclusiv -funcierea…este pe cale sa legalizeze furtul de catre barosani-a avutiei obstesti a amarastenilor

 

Dupa   ce justitia a “rezolvat” jefuirea,prigonirea   si omorirea  valorile din perioada anilor ’50,si dupa 40 de ani,tot ea, rezolva si furtul Avutiei Obstesti. „Chiar dacă dă de pământ!!!!!!… glumim- cu  puternice personaje ale momentului, Justiţia din România are multe nereusite,inclusiv  o mare tinichea legată de coadă: imunitatea lui Ion Iliescu pentru crimele Revoluţiei şi Mineriadei din 1990. Este inadmisibil ca rudele victimelor lui Ion Iliescu să asiste, de 25 de ani, la o muşamalizare perpetuă şi o tergiversare continuă a anchetelor din aceste dosare”, scrie Mălin Bot pe Evenimentul Zilei. Jurnalistul subliniază faptul că atâta timp cât Iliescu nu e tras la răspundere pentru aceste crime, România nu este un stat de drept. “L-a văzut o ţară întreagă vorbind despre teroriştii inexistenţi, în decembrie 1989. L-a auzit ţară întreagă cum trimitea minerii în Piaţa Universităţii şi apoi le mulţumea, la Romexpo. Individul şi-a comis crimele la vedere, în faţa unei ţări întregi şi scapă, cu toate acestea, basma-curată de 25 de ani. Are o imunitate monstruoasă în faţa Justiţiei. O imunitate inacceptabilă într-un stat de drept. Cât timp Iliescu nu e tras la răspundere pentru aceste crime, România nu este un stat de drept. Eu cred că ceeace a făcut Ion Iliescu în 1989 şi în 1990 ne afectează pe toţi direct, într-o manieră mult mai mare decât percepe majoritatea. Iliescu nu este doar călăul celor care au murit din vina lui, în 1989 şi 1990. Este ucigaşul viitorului decent al României. E autorul moral al prezentului mlăştinos în care ne sufocăm”, a mai scris acesta

Lumea nu va ma fi la fel iar presa TACE! Ni se pregătește ceva MONSTRUOS

Intre 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la „Istanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, “biserica” Romano-Catolică, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, pe de altă parte. [wp-rss-aggregator]

Un document tradus din limba greaca și apărut pe site-ul apologeticum.ro cu titlul „SUPER – MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA în perioada 2016-2020” pare sa transforme total lumea în care trăim. Cei care vor avea răbdare sa parcurgă în întregime paginile acestui document, i-am spus noi monstruos, se vor îngrozi. Toate legile si lucrurile, sa le zicem normale, cu care am fost obișnuiți pana acum vor fi date peste cap, odată cu intrarea în vigoare la data de 1 mai 2016 a prevederilor acestui MEMORANDUM.

Deși multi vor crede ca sunt doar alte teorii al conspirației, unele din punctele amintite mai jos, încet, încet au început sa se realizeze.

Documentul a fost publicat inițial de site-ul ’’APOCALIPSIS’’, la data de 14 august 2014, în limba engleză, fiind ulterior tradus în limba greacă de administratorii site-ului respectiv. Deosebit de relevant, înscrisul a rămas postat pe site doar pentru câteva zile pentru ca, cu putin înainte de 5 sept. 2014, data la care a fost votat de către Parlamentul Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 sept 2014) să fie retras. El a fost insa repostat pe data de 9 aprilie 2015.

După cum vor constata toţi cei care vor studia acest SUPER-MEMORANDUM, cele prevăzute în acesta urmează să intre în vigoare în perioada 2016 – 2020, depășind orice fantezie. Mai mult chiar, pe perioada cât SUPER-MEMORANDUMUL a fost postat pe respectivul site, doar un singur ziarist, spre onoarea sa, mai precis Isaias Konstantinidis, într-un articol al său publicat în gazeta elenă “TIMPUL LIBER”, a amintit în fugă despre semnarea unui supermemorandum zilele acestea de către Uniunea Europeană“, dar nimic mai mult.

SUPER-MEMORANDUMUL care, aşa după cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg, la data de 25 – 29 iunie 2014, sub titlul: MEMORANDUM: European Union, the Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of Instanbul, Christines Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government, adică, în traducere liberă, MEMORANDUM încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Greciei, Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea dinafară de Istanbul, Bisericile Creştin-Ortodoxe şi Catolice, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, a fost semnat de:
a. Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la data de 31 octombrie 2014
b. Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei
c. Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia
d. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului,Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mică
e. Reprezentantul Patriarhiilor Slave şi al Guvernului Rusiei, IPS Ilarion Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia
f. Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOSegumen Efrem
g. Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î.P.S. Neofytos de Morfou şi P.S. Varnava de Trimythoyntos
h. Reprezentanţii Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis
i. Reprezentanţii Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis
j. Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, P.S. Timotei de Vostron.

INTRODUCERE

Semnat la Strasbourg, în perioada 20-25 iunie 2014, 
SUPER-MEMORANDUMUL urmează a fi implementat în perioada 1 mai 2016 – 16 august 2020. Noi, semnatarii acestuia, ne luăm angajamentul ca, în numele celor vizaţi, pe durata aplicării Memorandumului să implementăm toate reformele prevăzute în acesta. Durata de implementare a Memorandumului poate fi prelungită. De asemenea, Memorandumul poate fi pus în practică mai devreme de data oficială convenită pentru implementarea sa.

Prevederi MEMORANDUM referitoare la Fondurile de asigurări
şi pensii din Grecia, Cipru şi Uniunea Europeană 

TOTAL ARTICOLE: 11

Articolul 1: Comasarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii din Grecia şi înfiinţarea a două noi Case până la data de 18.09. 2019, după cum urmează:

Casa de Ajutor Social, Reciproc şi Sănătate,

Casa de Asigurări agricultori şi muncitorime

 1. Articolul 2: Pensii unitare, în cuatum de 560 euro, acordate prin cele două Case de Asigurări şi Pensii, până la data de 30.09.2017, respectiv în cuantum de 365 euro până la data de 30.09.2020.
  Articolul 3: Dotarea tuturor asiguraţilor cu card electronic cu credit valabil timp de 365 de zile, care poate fi înnoit doar de Casele de Asigurări pentru încă 365 de zile în mod repetat. Cardul urmează a fi înlocuit în data de 01.12.2017.
  Articolul 4: Program al instituţiilor de stat în toate duminicile de peste an, cu program de la orele 12:00 până la orele 20:00, mai puţin în luna august. Reforma urmează a fi implementată începând cu data de 01.01.2017.
  Articolul 5: Drept zi liberă pentru toate Casele de Asiguraţi şi Sănătate se stabileşte ziua de sâmbătă, pe tot parcursul anului.
  Articolul 6: Pensionarii cu vârsta de 69 de ani vor fi examinaţi de medici specialişti în spaţii special amenajate în cadrul unităţilor medicale.
  Articolul 7: Începând cu data de 01.09.2017, vârsta de pensionare se stabileşte la 69 de ani
  Articolul 8: Începând cu data de 01.09.2020, vârsta de pensionare se stabileşte la 70 de ani
  Articolul 9: Începând cu data de 01.09.2022, vârsta de pensionare se stabileşte la 71 de ani
  Articolul 10: Începând cu data de 15.06.2016, se elimină cărţile de muncă şi carnetele de sănătate, pentru toţi asiguraţii Caselor de Asigurări.
  Articolul 11: Până la data de 16.09.2016 se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMUL referitoare la Învăţământ

TOTAL ARTICOLE: 12
Articolul 1
: ÎNVĂŢĂMÂNT MULTICULTURAL în toate instituţiile de învăţământ din ţară, începând cu data de 11.09.2016
Articolul 2Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ
Articolul 3: Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor
Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogă şi moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal
Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.
Articolul 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018
Articolul 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.
Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi paradele.
Articolul 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor dedica sărbători dedicate mediului înconjurător
Articolul 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filozofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.
Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.
Articolul 12:
12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Biserica

TOTAL ARTICOLE: 15

Articolul 1: Special.
1a. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales în ceea ce priveste orele la care vor fisăvârșite.Astfel, in perioada de iarna Sfanta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminică dupa-amiaza incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reforma va fi pusa in aplicare incepand cu data de 17.10.2017.
1b. Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
1c. Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel arta bizantina.
1d. Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.
Articolul 2:
2a. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in afara sfintelor lacase.
2b. Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par lung.
Articolul 3: Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri.
Articolul 4: Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.
Articolul 5: Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indifferent de rang, vor proceda la predici antirasiale.
Articolul 6: Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-Semite din intreaga Biserica crestina.
Articolul 7:
7a. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.
7b. Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicate mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
7e. Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.
Articolul 8
8a. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifica la ce data).
8b. Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
8c. Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul.
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.
Articolul 9:
9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

Articolul 10:
10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în uniril internaţionale.

Articolul 11:
11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.

Articolul 13:
13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos, Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa treu centre ale acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.

Articolul 14:
14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.
Articolul 15:
15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016. Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la 31 octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S. Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.
15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican (începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi suprastatale amintite mai sus.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI
referitoare la spitale şi sistemul de sănătate

TOTAL ARTICOLE: 8

Articolul 1: Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu 08.09.2017. vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
Articolul 2: Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de asigurat. Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis.
Articolul 3:
3a. Începând cu data de 01.08.2017, se va limita numărul spitalelor.
3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie.
3c. Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.
Articolul 4: Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile social vor identifica electronic cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
Articolul 5: Începând cu data de 17.08.2017, se interzic specializările multiple.
Articolul 6: Începând cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor şi la înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale.
7.b. Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie socială.

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la reforma administrativă

Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine.
Articolul 2:
2a. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie.
2b. Începând cu data de 14.08.2017 se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru.
2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă.
2d. Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor funcţiona în localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de 14.08.2018 şi două asemănătoare la Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.
Articolul 3: Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat.
Articolul 4:
4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene.
4b. Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale.
4c. Începând cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore.
4d. Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
4e. Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare.
4f. Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.

Articolul 5: Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe internet, pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.
Articolul 6:
6a. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la instituirea unui guvern mondial.
6b. Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se vor preda lecţii referitoare la homosexualitate.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Noua Eră.
7b. Începând cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinţarea drapelului elen şi a tuturor drapelelor europene, precum şi a tuturor sărbătorilor religioase în Europa.
7c. Începând cu data de 21.03.2017 se vor introduce sărbători dedicate mediului înconjurător.
7d. Începând cu data de 20.04.2017, vor fi coborâte drapelele greceşti şi bizantine arborate la intrarea în instituţiile publice, de învăţământ şi în biserici.
7e. Începând cu data de 17.03.2018 se va proceda la înfiinţarea, pe teritoriul Uniunii Europene şi Sfântului Munte Athos, de mânăstiri mixte de monahi şi monahii de toate dogmele şi religiile.
Articolul 8:
8a. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi împotriva discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
8b. Începând cu data de 21.10.2017, se vor încuviinţa convenţiile de convieţuire şi în ceea ce-i priveşte pe homosexuali şi la abrogarea caracterului obligatoriu al căsătoriei religioase şi civile în întreaga Uniune Europeană.
8c. Începând cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea morţilor).
8d. Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană, înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării morţilor.
8e. Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
8f. Începând cu data de 23.05.2016 se vor renunţa, în toate ţările Uniunii Europene, la jurământul pe Sfânta Biblie şi la cel religios pentru oamenii politici, prefecţi, primari, studenţi etc.
8g. Începând cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfinţire în Parlament, instituţii de învăţământ şi publice, la fel ca în întreaga Uniune Europeană.

Articolul 9:
9a. Începând cu data de 25.05.2016, în întreaga Uniune Europeană se va renunţa la depunerea jurământului de către parlamentari.
9b. Începând cu data de 11.09.2016, slujbele de sfinţire vor fi interzise în toate unităţile de învăţământ.
9c. Începând cu data de 12.09.2016, se va renunţa la botezul obligatoriu al copiilor mici şi se va introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-născutului direct la oficiile de Stare Civilă.
9d. În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public, precum şi în cadrul tuturor ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de arhive electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în instituţiile amintite doar în acest fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de 29.10.2017.

Articolul 10:
10a. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va proceda la înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele naţionale. În paralel, stagiul militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale Uniunii Europene unde mai este încă obligatoriu.
10b. Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică obligatorie pentru toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii Europene.

Articolul 11:
11a. Începând cu data de 1 mai 2016, noi, semnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM, ne angajăm să implementăm reformele de mai sus, în paralel cu un Memorandum intern referitor la înţelegerea şi colaborarea religioasă în cadrul Uniunii Europene (începând cu data de 01.05.2016) şi un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea Europeană (începând cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevăzute în prezentul MEMORANDUM pot fi amânate doar câteva luni, mai precis 9 (nouă). În cazul în care implementarea acestor reforme va întârzia mai mult de 9 luni, statul naţional care se face vinovat de aceasta se obligă la plata unei amenzi în cuantum de 20.000 de euro, plus penalităţ în cuantum dublu, în cazul în care amenda nu este achitată la timp. De asemenea, această amendă va fi plătită şi de fiecare din ministerele fostului stat naţional, respectiv Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, dar şi de toate Bisericile creştine.
11b. Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar şi un an mai devreme de data stabilită prin Memorandum. În acest caz, bisericile şi fostele autorităţi statale vor beneficia de un „bonus“ în cuantum de 500.000 de euro din partea Autorităţii Europene pentru Reforme.
11c. Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în special în Grecia, până la finele anului 2016. În ceea ce priveşte Grecia, ne angajăm, de asemenea, până la finele anului 2016, să reînviem vechile religii păgâne recunoscute de fostul stat.
11d. Autoritatea Europeană pentru Reforme va funcţiona începând cu data de 01.05.2016.
11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro.
11f. Începând cu data de 13.07.2017 se înfiinţează Uniunea Mediteraneanu Regională, din care vor face parte toate ţările din bazinul Mării Mediterane. Biroul European de Coordonare al uniunii va avea sediul în Sfântul Munte Athos şi va funcţiona începând cu data de 17.12.2017.
11g. Începând cu data de 21.01.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funcţiona în Dubrovnik, Croaţia.
11h. Începând cu data de 22.01.2016, se va înfiinţa un Birou de reforme New-Age în Barcelona.
11i. Începând cu data de 23.11.2016, se va proceda la înfiinţarea unui nou Birou European pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, în urma semnării acordurilor aferente cu Uniunea Mediteraneană, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va funcţiona începând cu data de 24.11.2016, va fi la Paris.

Semnatarii acordurilor de mai sus sunt:
– Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia,
 Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
 Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, P.S. Varnavam Episcop de Trimythonytos şi Î.P.S. Neotytos, Mitropolit de Morfou,
 Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron,
 Reprezentantul Bisericii Alexandriei, Preafericitul Ilie, Arhiepiscop de Tripolis,
 Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave şi al Federaţiei Rusiei, Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia,
 Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper,
 Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola, cardinal al Milanului,
 Reprezentantul Consiliului Mondial al Bisericilor, Andre Varkan,
 Reprezentantul Bisericii Albaniei, Î.P.S. Policarp, Mitropolit de Artgyrokastros.
 Reprezentantul Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis,

Subsemnaţii ne angajăm în implementarea tuturor acestor reforme începând cu data de 1 mai 2016 şi cel târziu până la data de 16 august 2020, astfel încât, începând cu data de 1 mai 2016, să survină schimbarea şi să sărbătorim intrarea în Noua Eră.
Subsemnaţii ne angajăm să schimbăm Sfântul Munte Athos, Grecia şi să înfiinţăm pe cuprinsul acestuia mânăstiri ale tuturor religiilor, dogmelor şi tagmelor monahale de la Vatican.  

Subsemnații ne angajăm la acestea şi în numele celor ce ne vor urma la conducere, în sensul implementării reformelor stabilite de comun acord.

De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să se arate (reveleze) în lume și să rezolve toate problemele planetei.

A. Declaraţie complementară: Prezentul înscris constituie SUPER-MEMORANDUM local şi priveşte Grecia, Republica Cipru, Rusia şi Uniunea Europeană, precum şi SUPER-MEMORANDUM ce priveşte Bisericile Constantinopolului, Greciei, Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusieişi Sfântului Munte Athos. Bisericile amintite au semnat deja SUPER-MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici creştine din Uniunea Europeană.
B. Declaraţie complementară: Bisericile Creştin-Ortodoxe obligă şi statele aparţinătoare să implementeze reformele convenite.
C. Declaraţie complementară: Se anexează un MEMORANDUM special privind Cooperarea Bisericească şi Statală cu Uniunea Europeană. Noi, semnatariiMEMORANDUMURILOR de mai sus ne angajăm, în cel mai scurt timp posibil, să implementăm reformele stabilite începând cu data de 1 mai 2016.
D. Declaraţie complementară: Procedăm la metamorfozarea statelor şi a entităţilor bisericeşti autocefale, drept pentru care ne bucurăm, având în vedere că urmează să schimbăm întreaga structură bisericească şi statală. Inaugurăm de acum Noua Eră şi, începând cu data de 01.05.2016, vom inaugura şi Noua Stare de Fapte.
E. Declaraţie complementară: Ne asumăm răspunderea referitor la reforma administrativă şi bisericească şi referitor la reînfiinţarea Bisericii celei Una. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Forţelor Armate şi Miliţieneşti Multinaţionale, în vederea menţinerii ordinii şi a siguranţei pe drumurile, în pieţele publice şi în toate oraşele din ţările membre ale Uniunii Europene. La fel vom proceda şi referitor la apărarea tuturor Bisericilor, de către forţele amintite mai sus.
F. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington, precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. În colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mănăstiri, biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.

Implementarea reformelor de mai sus va începe la data de 02.05.2016.
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm siguranţa şi ordinea publică.
Urmează semnăturile (în anexă, lista semnatarilor SUPER-MEMORANDUMULUI încheiat între 25 şi 29 iunie 2014).
Responsabil privitor la publicarea şi expedierea SUPER-MEMORANDUMULUI, Kereth Tanais.

P.S. COMENTARIU: Înscrisul tradus mai are ataşate alte 40 de articole ale LEGII SUPREME aferente care, de asemenea, a fost votată şi de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, constituindu-se astfel în cel mai periculos înscris emis vreodată de aceste centre internaţionale. Ne rezervăm dreptul de a o publica…

Mai multe detalii legate de cele amintite mai sus puteti gasi pe site-ulapologeticum.ro

Cum suntem MANIPULATI,inclusiv   in campania electorala

 Daca tot ne aflam in campanie electorala si lupta dintre partide devine tot mai intensa e bine sa avem cateva minime cunostinte despre cum suntem manipulati de catre oamenii de la varf. Luati aminte la cele 12 principii si raspanditi ideile.

 

Care e adevaratul scop al celor din varful piramidei, evolutia omenirii asa cum ei pretind? Guvernele au ca scop prosperitatea si bunastarea populatiilor lor? Dupa cum se vede in realitate este exact opusul: prosperitatea conducatorilor se bazeaza pe insclavizarea celorlalti!

Dimensiunea spirituala, constientizarea a ceea ce se petrece cu adevarat, sunt marile obstacole impotrica controlului mental total. Cei ce vor sa insclavizeze pe altii ii vor pe acestia ignoranti, si disconectati de ei insisi si ceilalti. asta se face zilnic printr-o educatie nefolositoare, prin a va tine permanent ocupati si in confuzie. bombardandu-ne cu stiri despre violenta si cruzimi, pornografie, alcool si droguri, intreceri sportive si distractie, prin a ne oferi hrana cu toxine, prin invidie, lacomie, vinovatie, furie, frica, etc!

 

 1. Crearea de frica ignoranta si confuzie

 

 1. A castiga lupta pentru atentie – A se capta cu orice pret atentia respectivilor si a-i determina sa faca ce vrei tu!

 

 1. A crea nevoile lor si a-i ajuta apoi sa le acopere. Este vechea sintagma a lui Nietzsche :” Daca vrei ca lumea sa-ti fie recunoscatore, nu le da ceva ci ia-le ceva, apoi ajuta-i sa indure lipsa!”

 

 1. A crea si controla fortele opuse. Crearea de asocieri in religii, partide, etc apoi crearea de asocieri opuse acestora.

 

 1. Crearea izolarii. Izolarea de viata de odinioara, de prieteni de familie, de obiectele din trecut ale subiectului respectiv si chiar crearea de neincredere in propria-i judecata.

 

 1. Impunerea unei ierarhii si autorati de sus in jos (obedienta!). Principiul ascultarii orbeste si fara cracnire. Problema cozilor de topor care indeplinesc asemenea “misiuni” e ca ei insisi au fost astfel “spalati pe creier” si astfel devin ei insisi insclavizati si decerebralizati!

 

 1. Instaurarea unei situatii economice prabusite. Toata miscarea banilor trebuie sa se faca de jos in sus, toti sclavii sa munceasca pentru stapanii lor, toate resursele sa fie detinute de conducatorii lor. Asa vor avea puterea sa angajeze sau sa concedieze pe oricine ar dori.

 

 1. Secretul. Informatiile despre activitatile din “structura” fie ele adevarate sau distorsionate sunt facute sa ajunga spre varful piramidei. Nimic important nu ar trebui sa “rasufle” spre baza piramidei. Numai varful piramidei ar trebui sa cunoasca adevaratul scop si destinatia finala.Asta asigura ca intotdeauna puterea ramane acolo unde trebuie sa fie !

 

 1. A face ca totul sa fie relativ. In aceasta mascarada, “ei” vor sa discrediteze principiile de moralitate si responsabilitate facandu-le relative si subordonate “cuiva din varf”! Scopul scuza mijloacele. Trauma e folosita pentru a crea subiecti tot mai obedienti, totul in numele unui viitor mai bun! Frica (la nevoie teroarea) si simtamantul de vinovatie sunt elemente de coeziune. Iubirea si bucuria se distribuie in doze mici obedientului.

 

 1. Controlul mijloacelor de comunicare si propaganda care se autopromoveaza. Numai cei din varf stiu exact despre ce e vorba, ce se intampla si care e scopul. Despotul foloseste propaganda si inventeaza cuvinte noi si intelesuri noi . Cuvintelor vechi si puternice ca “libertate”, “iubire”, etc, li se dau Intelesuri Noi si sunt programate dinspre varf spre baza piramidei sa domine actiunile celor din structurile inferioare. Cuvintele devin scopuri in sine. Prin puterea propagandei valorile umane sunt rasturnate cu susul in jos adevarurile evidente sunt trecute sub tacere iar minciunile stau ca adevaruri., sau adevarurilor li se da un crampei de atentie.

 

 1. Dobandirea si impunerea increderii absolute. Este principiul “Increderii Totale”. Despotii trebuie sa aibe incredere Absoluta in ei insisi! Toti ceilalti trebuie sa-i trateze pe despoti ca pe Zei!Frica si adularea fara urma de indoiala este hrana de care au nevoie despotii pentru a-si duce la final misiunea.

 

 1. Un comportament brutal si executarea tuturor celor care se imptrivesc. Pentru a face manipularea sa lucreze, brutalitatea trebuie sa impuna celelalte principii fara lamentari despre “daca e bine sau rau”

 

Cele mai cancerigene alimente. Cât de des le consumi?

Pornind de la datele Organizației Mon diale a Sănătății, care spun că incidența cancerului colorectal s-a dublat în ultimii 30 de ani, devenind una dintre cauzele principale a mortalității pe glob, medicii și laboranții au făcut legătura între obezitate, alimentație de slabă calitate și sedentarism. Toate aceste trei împreună sunt o formulă aproape sigură către dezvoltarea cancerului. Surprinzător este faptul că unele alimente pe care le considerăm sănătoase, necesare organismului, pe care încercăm să le procurăm din surse cât mai naturale sunt, de fapt, aliați ai cancerului. Un exemplu este carnea de vită!

Carnea

Indiferent dacă animalul de la care a provenit carnea roșie a fost crescut la o fermă bio sau undeva într-o curte la țară, savanții spun că trebuie exclusă din dietă! Practic, mai mult de 5% din decesele cauzate de cancer puteau fi evitate dacă bolnavul nu ar fi consumat proteină animală din carne roșie, carne procesată sau s-ar fi limitat la mai puțin de 20g de carne pe zi. Un studiu efectuat în Statele Unite de către The National Institutes of HealthAmerican Association of Retired Persons (NIH-AARP) raportează asocierea dintre consumul de carne roșie și procesată ca factor de risc comun pentru toate cauzele de mortalitate, dar în special pentru cancer. Carne cancerigenă: carnea de porc, de vacă, de gâscă, de rață și de vânat, de miel, de oaie, untura, untul, slănina, costița și mezelurile (toate). Carnea bună pentru organism este carnea de pasăre. La fel peștele și fructele de mare, dar fără a face excese.

1/2 kg carne friptă la grătar dezvoltă tot atâta benzpiren cât 600 de țigări fumate!

Deși nutriționiștii ne informau cândva că e mai sănătos să mănânci carnea la grătar decât prăjită, realitatea este că ambele modalități de preparare sunt la fel de nefaste pentru corpul uman. Atunci când se gătește carne roșie (mușchi), se formează amine heterociclice. Temperatura înaltă de gătire face ca aminoacizii și creatina să reacționeze, formând aceste amine potențial cancerigene. Prepararea la cuptor sau rotisor dezvoltă temperaturi mai mici și deci mai puține amine cancerigene.

Zahărul hrănește tumorile

În proporție de 90% din bolnavii de cancer dezvoltă un apetit extraordinar pentru produse dulci și îndulcite. Studiile arată că zahărul este principalul element care hrănește tumorile, făcându-le să crească și să se răspândescă într-un ritm alert. Niciun bolnav de cancer nu ar trebui să mai consume produse care conțin zahăr, arată studiile consultate.

Laptele, inamicul bărbaților!

S-a dovedit că laptele de vacă și produsele lactate din lapte de vacă cresc numărul cancerelor de prostată, atunci când sunt consumate zilnic. Explicația științifică este că laptele de vacă crează un mediu propice de dezvoltare a celulelor canceroase, prin aciditatea pe care o produc în organism. Laptele de vacă poate fi înlocuit cu cel de capră, care este alcalin, dar nu sunt recomandate mai mult de două porții pe săptămână.

 

Trăind prin credință

faith-road-sign-with-dramatic-clouds-and-skyMartin Luther King Jr,  spunea: ,,credința înseamnă a păși pe prima treaptă chiar dacă nu vezi întreaga scară”.  De fapt credinciosul este chemat de Dumnezeu să urce astfel de scări fără a vedea imaginea de ansamblu,  în alte cuvinte, a trăi prin credință. Adevarul este că o astfel de viață înseamnă o mare provocare, mai ales când înțelegem ce presupune lucrul acesta. Cea mai clară și cuprinzătoare definiție a credinței este cea din Evrei 11:1 ,”Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.” Pe cât de provocatoare poate fi credința, pe atât de esențială este în viața credinciosului. Potrivit versetului din Evrei 11:6, relația cu Dumnezeu are la baza credința, iar Domnul nu perpece  relația cu El dacă nu este întemeiată pe credință. Versetul amintit mai sus prezintă două imperative, ,,nu poate” și ,,trebuie”, cuvinte care subliniază cât se poate de clar importanța ei în viața credinciosului.

Pentru că cel mai bun mod de a învăța este prin exemplu, Evrei 11 prezintă o listă de persoane, oameni ca și noi care au crezut dar mai ales ce a implicat lucrul acesta și cum au fost răsplătiți de Domnul.

Despre Noe, Biblia spune în Genesa 6:9 că era ,”era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.” A avea credință înseamnă a avea curajul de a fi diferit în generatia ta, a fi curat, sfânt, a nu urma cursul lumii, ci a urma modul de viață cerut de Dumnezeu. Când umbli cu Domnul, nu poți umbla cu lumea și invers, însă cel mai important lucru este acela că atunci când decizi să întorci spatele lumii, vei începe să umbli cu Dumnezeu.

După ce a trecut primul test, acela al trăirii unei vieți neprihănite, Domnul Dumnezeu îi lansează adevăratul test pentru credință: să construiască o arcă dupa un design făcut de Creatorul. Măcar de ar fi știut cum arăta o barcă. Mai mult i se cere să facă o carapace de lemn care să plutească, într-o vreme în care nu căzuse un strop de apă din cer de când apăruse omul pe pământ. Cea mai grea parte însă în situația aceasta a fost să îndure presiunea, batjocurile oamenilor care probabil îl considerau nebun să asculte de o voce ce i-a vorbit într-o noapte. Măcar dacă ar fi terminat corabia repede, dar spune Biblia că a lucrat la ea o vreme îndelungată.

Uneori Dumnezeu ne pune credința la încercare cerându-ne să facem lucruri care, în ochii lumii, sunt o nebunie: să renunți la anumite obiceiuri păcătoase care în ochii prietenilor sunt sănătoase, să ajuți oameni lipsiți de ajutor, oameni care în ochii colegilor nu merită mila nimănui, să începi o nouă slujire în biserică, slujire care, pentru unii credincioși nu va aduce niciun rod, să iei anumite decizii riscante, să urmezi un gând ce ți-l pune Duhul lui Dumnezeu pe inimă și s-ar putea să fii singurul care îl vede.

Adevărul este că pe cât de mareață este chemarea, pe atât de mare poate fi opoziția uneori. Unii renunță la primul obstacol, alții își impun cu forța punctul de vedere, alții trăgând sfori ca lucrurile să ia ființă în timp ce alții fac cu credincioșie lucrarea la care i-a chemat Domnul, cu ceea ce au și în contextul în care sunt. Motivați de acelasi gând pe care l-a avut si Noe, ,,teama față de Dumnezeu”, acești oameni fac lucrarea Domnului, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Chiar dacă nu stiu exact care vor fi rezultatele, chiar dacă întâmpină opoziție, oamenii aceștia fac lucrarea din teama față de Domnul care i-a chemat. De fapt credința merge mână în mână cu frica față de Domnul, fiindcă în momente în care credința îți este slabă, nu uita dragul meu cititor, ceea ce faci trebuie îndeplinit cu temere față de Cel ce te-a chemat.

Nu cu mult timp în urmă am ascultat mărturia unui pastor din Republica Centrala Africană. În urmă cu câteva luni în urmă a avut loc o răsturnare de guven în țara din care provine, iar rebelii care au preluat puterea fac ravagii peste tot. Guvernanții ce au fost dati jos de la putere au fugit, însă poporul a rămas în țară. În această situatie, pastorul John Balizou a început să se roage lui Dumnezeu cu o mai mare înflăcărare și să înțeleagă faptul că fără credință este imposibil de supraviețuit. Una din taberele rebelilor este peste drum de biserică și nu au avut parte niciun incident. Multe dintre casele oamenilor sunt jefuite în mijlocul zilei însă de casa acestuia nu s-a atins niciun rebel, oamenii trag cu armele în clădiri, în acoperișurile caselor dar familia lui nu a fost atinsă. Ai spune că din punct de vedere omenesc relatările acestea sunt fantezii, însă oamenii aceștia trăiesc cu frică de Domnul și prin credință în Dumnezeul care face imposibilul, posibil.

Nu este ușor să trăiești prin credință însă răsplătirile promise de Domnul întrec orice provocare. În ceea ce îl privește pe Noe, Evrei 11:7 spune că “a ajuns moștenitor al neprihănirii” însă prin credința în Domnul Isus, credinciosului i se promite moștenirea vieții veșnice. Trăiește prin credință și vei trăi veșnic alături de Tatăl Ceresc.

Potopul universal: este sau nu adevărat ?

Russel Crowe starring in NoahCând în anul 2014 a ieșit filmul ”Noe”, imediat s-a făcut vâlvă iar comentariile au abundat și pro și contra. Critici au spus că toată povestea nu e conform Bibliei, alții în teritoriul islamic au oprit filmul, pentru că nu se poate permite ca profetul (Mahomed) să fie văzut. Asa dar cu toate argumentele minore se vine cu următoarea întrebare: este sau nu reală povestea potopului universal? Dacă da, înseamnă că merită toată atenția pentru a fi studiat.

La foarte multe culturi, de pe diferite continente, există memoria unui potop uriaș și sunt evidențe antropologice despre aceasta. Există oare fizic evidențe despre Noe și potopul universal?

Inundații majore prin mișcarea apelor la tsunami

tsunami2
În 2011 tsunami a atins coastele japoneze

 

Să vedem acum ce se poate întâmpla când inundațiile sunt extreme pe tot pământul. povestea Potopului devine atât de impresionant, gândindu-ne la imensa cantitate de apă – acest lucru însemnând, fără discuție, că mișcarea apelor se făcea cu foarte mare viteză, adâncime și pe tot continentul. Așa de multă apă și cu așa viteză înseamnă că energia era foarte mare (KE = ½* adică masa* și viteza2). De aceea sunt inundațiile atât de distructive. Să ne gândim de exemplu ce sa întâmplat în anul 2011, când tsunami a devastat Japonia și energia cinetică a fost incredibilă, toate obiectele fost rase de pe vața pământiului, de la mașini, case, bărci și chiar și un reactor nuclear fiind grav avariat.

where-next-big-tsunami-could-strike-japan_49814_600x450
Tsunami ne arată cum doar câteva unde ‘mari’ de energie au fost suficiente să dărâme totul în calea lui.

japan-earthquake-tsunami-nuclear-unforgettable-pictures-ship_33287_600x450

Inundații și rocile sedimentare

stock-footage-sediment-laden-river-rio-toachi-ecuador-in-flood
Inundații într-un rîu din Ecuador. Apa este brună din cauza vitezei și acumulării de multe sedimente.

Vedem cum, atunci când apa este accelerată, transportul de sedimentele crește și particulele merg de la praf la nisip, roci și bolovani.

Atunci când râurile se umflă și în cele din urmă se inundă, apa devine brună și sedimentele (solul și rocile) devin suspendate în apă și transportate multă vreme.

 

 

Aerial view in New England showing brown flood water entering ocean. It is brown from the sediments
Iată o vedere din satelit în care se vede Noua Anglie și se vede inundația cu apele brune, atunci când ajung în ocean. Se văd clar sedimentele.
sediment will sort into layers based on particle size even in a 'dry' flow
Sedimentele sunt sortate în straturi concentrice, printr-un experiment de curgere ‘uscată’.

Când apa începe să fie mai puțină și energia este diminuată, sedimentele se depozitează în straturi numite laminare iar rocile sunt stratificate într-un anumit fel.

Japan tsunami 2011. Sediment laid down during tsunami flooding.2011-tsunami-sediment
Sedimentele de la tsunami în anul 2011 în Japonia, arată cum straturi ca o succesiune de ‘clătită’ – o semnătură clară în rocile sedimentare – în timpul mișcări apei. Aceasta este luată de pe website-ul Studiile Geologice Britanice [British Geological Survey].

Aceste roci sunt cunoscute ca roci sedimentare și este foarte simplu detectat ca succesiune de staturi numite (‘clătită’) adică așezate una peste alta. Avem acest fel de ilustrații prin straturi de 20 de centimetri (observați scala) de la devastarea tsunami din anul 2011, în Japonia.

Sedimentary rock from Tsunami that hit Japan in 859 AD
Iată o secvență de al unui tsunami în Japonia în anul 859 e.n. Se vede cum rocile sedimentare au fost stivuite la aproximativ 20 și 30 de centimetri. Aceasta este luată de pe website-ul Studiile Geologice Britanice.

 

 

mâl și cenușă

————————————

jogen – depozite de tsunami

 

 

Tsunami și râurile inundate rămân ca o semnătură după ce rocile sedimentare au fost așezate și totul revine la normal.

Stratele sedimentare de-a lungul și latul pământului

Haideți acum să vedem dacă rocile sedimentare pot să producă ceva similar cu potopul universal, așa cum este descris în Biblie. Când ne întrebăm dacă așa ceva este posibil, lucrul care se observă imediat este faptul că aproape întreaga planetă este acoperită cu roci sedimentare. Puteți foarte bine să vedeți acest lucru peste tot unde apar, urmărind toate drumurile în care se văd rocile sedimentare. Ceea ce este diferit în schimb este faptul că în loc de tsunami și ceea ce s-a întâmplat în anul 2011 în Japonia, rocile sedimentele sunt mult mai întinse și adânci (groase). Vedeți câteva fotografii pe unde am fost și rocile sedimentare respective.

Mountains of Sedimentary rock in hinterlands of Morocco
Formațiunile sedimentare în hinterlanduri (regiune învecinată) în Maroc, cu mulți kilometri lungime și sute de metri grosime.
joggins
Roci sedimentare în locul numit Joggins, Noua Scoția. Straturile sunt înclinate cu 30˚ și din punct de vedere vertical, pe mai mulți kilometri.
The escarpment in Hamilton Ontario shows vertical sedimentary rock many meters thick
În Ontario, lingă Hamilton este un escarpament și se văd roci sedimentare pe zeci de metrii. Aceasta este o parte din escarpamentul Niagarei și se întinde pe mai multe sute de kilometri.
This escarpment extends for hundreds of miles. This sedimentary formation covers a good part of North America
Formațiunile sedimentare acoperă o bună parte din America de Nord.
Sedimentary formations on a drive through US MidWest
Formațiunile sedimentare ocupă a bună parte din partea de mijlocul Statele Unite ale Americi.
GE DIGITAL CAMERA
Observați mașina (abia vizibilă) în comparație cu aceste roci sedimentare.
GE DIGITAL CAMERA
Și rocile sedimentare se duc și se duc…
Bryce Canyon Sedimentary Formations
Formaționale sedimentare din Canionul Bryce, din mijlocul Statelor Unite ale Americi.
GE DIGITAL CAMERA
Formațiunile sedimentare sunt ca un turn mare peste întreaga parte mijlocie din Statele Unite ale Americi.
Continental extent of the sedimentary strata in US Midwest. Miles thick and hundreds of miles wide
Iată stratele sedimentare din mijlocul Statele Unite ale Americi, groase de câțiva kilometri și lateral pe sute de kilometri. Din cartea ‘Grand Canyon: Monument to Catastrophe’ de Dr. Steve Austin.

Dacă un singur tsunami a distrus și devastat o parte din Japonia și a lăsat câțiva centimetrii pe câțiva kilometrii în interior, atunci ce mecanism poate să explice uriașa extindere pe mai multe continente și cu formațiunile sedimentare pe sute și mii de metri adâncime și mii de kilometri în extensie (inclusiv în oceane)? Este posibil ca rocile sedimentare să poarte semnătura potopului lui Noe?

Formațiunile sedimentare care se depozitează repede

Nimeni nu contestă faptul că în toată lumea exista aceste roci sedimentare, și asta într-un mod masiv. Chestiunea este însă următoarea: rocile sedimentare au fost așezate într-un singur eveniment (adică potopul lui Noe) sau dacă formațiunile masive au fost așezate succesiv prin mai multe evenimente mai mici (ca de exemplu în cazul tsunami în Japonia, în anul 2011) cu perioade de acalmie între evenimente succesive. Iată o figură în care se înțelege idea.

Conceptual illustration of how large sedimentary formations could have formed
O ilustrare a conceptului prin care formațiunile sedimentare au fost așezate prin potopul lui Noe. Rapid Catastrophica Deposition = O depozitare rapidă în cazul unui catastrofe Time passe = timpul între evenimente

 

 

 

Așa cum vedeți, în modelul acesta formațiunile sedimentare (tehnic vorbind se numesc neo-catastrofă) impacturile succesive în sedimente urmate de intervale calme, fără sedimente și pe perioade lungi. În felul acesta, fiecare nou stat sedimentare se adaugă la stratele sedimentare deja depuse, în timp ce formațiunile pe care putem să le vedem în toată lumea, ajung să fie foarte groase, în literatura de specialitate ele se numesc secvențe succesive.

Solul și stratele sedimentare

Cap0143
Rocile sedimentare din insula Prince Edward. Putem să vedem cum starturile de sol au fost așezate deasupra stratelor de rocă, în timpul inundațiilor.

Există posibil să vedem care din cele două modele este cu adevărat în realitate? Ei bine, este destul de simplu vedem unde. Aproape peste tot în lume, înainte să vedem formațiunile sedimentare, chiar la sol este un strat de solul. Fizic, observăm că după un eveniment de sedimentare, deasupra lor este solul. În literatură se spune că solul este stratificat sau orizonturi (se spune orizontul A – cu pământ mai negru și cu multe resturi organice, apoi orizontul B – mai multe roci, etc.)

Thin layer of soil (and trees) has formed over sedimentary rock that has been exposed for a time
Iată un sol subțire (și copaci) în care au reușit să se formeze deasupra rocilor sedimentare în partea de mijloc al Statele Unite ale Americi, și acest lucru în timp.
GE DIGITAL CAMERA
Din nou, în partea de mijlocul Statele Unite ale Americi se observă clar stratul de sol. Rocile au fost formate mai devreme.

Stratele sedimentare sunt depuse și noi oceane sunt pline de viață în diferite ipostaze. Viermii, scoicile și tunelele și alte viețuitoare (în general numite bioturbație) și în timp stratele în care era viață în ocean, și care se transformă în strate sedimentare de roci în timp.

bioturbation
Ecologie viețuitoarelor în ocean worm = viermi; growing plants = plante crescute; clam = scoici

Viața în fundurile mărilor puțin adânci este de scurtă durată pentru că sunt rapid acoperite de state succesive. Aceasta este bioturbația.

Conceptual illustration of how large sedimentary formations could have formed
Iată modelul secvențelor catastrofale cu evidențe privind solurile și bioturbațiile în succesiunea timpului.

Înțelegând aceasta putem să vedem evidențele solurilor sau bioturbațiilor și să înțelgem cum între strate sunt așa-numite separații sau timpul între evenimente. Aceasta este modelul conform căruia ‘în timp’ separațiile duc inevitabil la expunerea sedimentelor (sau mai simplu sunt șterse pur și simplu), și asta și în uscat și în apă. Dacă este așa, atunci ar trebui să vedem solul sau bioturbația în mai multe nivele. Ar trebui să vedem de mai multe ori între evenimente, soluri și/sau bioturbații care apoi sunt acoperite. Să vedem fotografie precedentă (Fotografia 24) și apoi fotografia de mai jos. Există evidențe privind solurile și/sai bioturbații?

GE DIGITAL CAMERA
Nu este nici un sol sau bioturbație în sedimentele din mijlocul Statele Unite ale Americi.

Se vede clar că nu există nici o dovadă de strate de sol sau bioturbație în fotografia de mai sus. Să ne uităm din nou la escarpamentul din Niagara (foto 11) și să vedem că nu este nici un sol sau bioturbație în această formațiune. Observăm de asemenea că stratul cel mai de jos și cel mai de sus sunt la fel și cât de accelerat este timpul. Cu toate acestea, grosimea straturilor este între 50 și 100 de metri (fotografia 26).

 

Sedimentary strata formed in 1980 from Mount St Helens had already become brittle by 1983

Stratele sedimentare formate în anul 1980 la vulcanul Mount (munte) Saint Helens și faptul că după trei ani, 1983 straturile sunt deja fragile sau mai exact ‘crețe’ și nu întinse. (Din cartea ‘Grand Canyon: Monument to Catastrophe’ de Dr. Steve Austin.)

Straturile sedimentare, atunci când sunt formate și sunt mișcate din cauza apei, sunt permeabile și pot să fie curbate foarte ușor, ca niște cute. Nu trebuie decât câțiva ani ca sedimentele să se uște și atunci devin fragile și se sparg, așa cum am văzut în cazul erupțiilor în anul 1980 în muntele St. Helens, urmate de deversarea lacul (lacul St. Helens).

Când rocile fragile se curbează sau se rup. Iată principiul în schema următoare:

rock-tension-cracks
Tension = tensiune Compression = compresie Tension Cracks = rupere prin tensiune

Rocile sedimentare devin foarte repede fragile și prin faptul că se îndoiesc ajung să se rupă repede.

Putem să vedem aceasta în cazul escarpamentului Niagarei și faptul că rocile se rup. După ce straturile de sedimente sunt așezate una după alta, repede devin fragile sau fisurate, așa cum se vede în cazul escarpamentului Niagarei și asta pe sute de kilometri.

Niagara escarpment
Escarpamentul Niagarei și faptul că rocile sedimentare se rup prin stresul de forfecare, atunci când se fac fisurile.
Niagara escarpment is an upthrust extending hundreds of miles
Escarpamentul Niagarei și îndoirea în sus a straturilor, și asta pe sute de kilometri.

Este clar că în cazul escarpamentului Niagarei, îndoirea în sus a straturilor se face atunci când rocile sedimentare devin fragile și se fisurează, ajungând să meargă în sus. Aceasta înseamnă că a fost suficient timp între două evenimente succesive ca să devină roci și să fisureze, dar nu este nevoie de milenii ci doar în câțiva ani.

În fotografia de mai jos, observăm formațiunile sedimentare din Maroc. Se vede cum formațiunile sedimentare sunt înclinate în același fel. Nu se vede cum stratele ar fi rupte prin tensiune (adică în sus) sau prin stresul de forfecare (adică spre stânga sau drenata). Singura explicație este că formațiunile erai încă pliabile și s-au cutat. Aceasta înseamnă că rocile sedimentare au fost doar câțiva ani, înainte să devină fisurate. De aici înțelegem că timpul a fost scurt între primul și ultimul strat. Dacă ar fi în timp mai lung, atunci stratele ar fi fragile, devenind fisurate sau sparte, iar toată formațiunea ar fi contorsionată.

IMG_0694
Formațiunile sedimentare din Maroc. Toate formațiunile sunt curbe și în unison iar rocile erau încă pliabile (mai degrabă decât fracturate) și îndoite. Aceasta ne spune că timpul a fost scurt de la primul la ultimul strat.

 

Schematic of upthrust at Grand Canyon showing it was raised vertically about 5000 feet - one mile
Kaibab Upwarp = Muntele Kaibab Cross section of Grand Canyon geology showing monoclina and Kaibab Upwarp = Secțiunea perpendiculară a Grand Canyon, cu geologiea monoclinalului și Muntele Kaibab Kaibab Limestrone = Calcarul Kaibab Muab Limestone = Calcarul Muab Bright Angel Shale = Șistul Bright Angel Tapeats Sendstone = Gresia Tapeats Vishnu Schist = Șistul Vishnu 70 my = 70 de milioane de ani

Schema monoclinalului (în sus) a Grand Canyon și felul în care s-a ridicat cu 5000 de picioare – adică mai bine de1600 de metri (o milă). Adaptat de la cartea „The Young Earth” by Dr. John Morris.

Se vede cum în Grand Canyon sau îndoit stratele, adică la un moment dat s-a mers în sus (tehnic se cheamă monoclinal), similar cu escarpamentul Niagarei, prin care a parte s-a ridicat cu peste 1600 de metri sau o milă (vedem elevația diferită de la 610 metri [2000 ft] la 2133 metri [7000 ft], între cele două parți). Dar aici staturile nu au fost fisurate (ca în cazul escarpamentul Niagarei). Din potrivă, cutele formațiunilor sunt pronunțate și spre jos și spre sus, dar au fost pliabile nu și fisurate.

Bending that occurred at Tapeats, in the low layer of Grand Canyon sedimentary formations
Iată cum în cazul gresiei Tapeats din Grand Canyon, formațiunile sedimentare sunt îndoite. Din cartea ‘Grand Canyon: Monument to Catastrophe’ de Dr. Steve Austin.

Aceasta ne spune foarte clar că timpul în care stratele de la primul la ultimul strat au fost depuse în câțiva ani (înainte ca stratele sedimentele să devină fisurate).

Potopul lui Noe versus potopul din planeta Marte

Idea că potopul lui Noe a fost adevărată este foarte controversat și articolul acesta nu poate să acopere totul, dar sper să mai vorbim și altă dată despre aceste lucruri .

Sedimentation and flooding on Mars?
Sedimente și inundație în Marte?

Mars sediment 2

Este curios și într-un fel ironic ceia ce se întâmplă astăzi. Faptul că , canalele din planeta Marte (care sunt vizibile) sugerează sau chiar postulează cum că a fost o inundație sau chiar un potop. Problema cea mare este faptul între teorie și practică exista o discrepanță, adică pe Planeta Roșie nu există apă. Dar în cazul planetei Terra, apa acoperă ⅔ din planetă și adâncimea este suficient de mare ca să acopere totul cu o milă (peste 1600 metri), dacă munții înalți și oceanele abisurile ar fi nivelate. Atunci formațiunile sedimentare au fost depuse foarte repede și culmea, fizic și observabil aceasta este realitatea și ca putem vorbii despre un cataclism uriaș. Cu toate aceste, așa ceva este o erezie și mulți oameni de știință susțin că nu a fost niciodată un cataclism pe planeta pământ. Nu vi se pare un dublu standard? Este adevărat că la Hollywood s-a făcut un film nou despre Noe, dar mitul este scris într-un mod diferite, în loc să vedem care este realitatea privind rocile din toată lumea și asta sa ne conducă a scrie în piatră istoria adevărată.

 

Moise: Omul dinainte de minuni

Cum a devenit Moise un astfel de lider mare?

Scris de Bessie Wong
Moise: Omul dinainte de minuni

Mulți au auzit povestea despre cum Moise i-a condus pe Israeliți prin Egipt, dar poate nu mulți au reflectat asupra vieții lui dinainte de Exod. Similar, noi putem tânji să fim un instrument folositor pentru Dumnezeu, fără să luăm în calcul prin ce trebuie să trecem în viețile noastre înainte de a lua loc lucrarea lui Dumnezeu.

Fiind crescut între Egipteni, Moise mereu și-a iubit frații Evrei. El a tânjit să facă ceva pentru ei. Dumnezeu a văzut că Moise putea fi o unealtă valoroasă, însă el trebuia mai întâi să fie zdrobit – puterea și înțelepciunea lui proprie trebuiau zdrobite. Era vital ca să se întâmple voia lui Dumnezeu și Numele Lui să fie slăvit, și nu al lui Moise.

Valoarea unui om

Moise a fost forțat să scape din Egipt la vârsta de 40 de ani. Din acel moment, timp de alți 40 de ani, Moise, care fusese odată un prinț al Egiptului – cea mai mare națiune a lumii din acel timp, a fost păstor într-o țară străină. Toată puterea, influența, cinstea și cunoștința pe care o căpătase în Egipt devenise inutilă. (Fapte 7:20-35).

Într-un final, el a înțeles valoare sa adevărată. Psalmul 90 este o rugăciune a lui Moise care reflectă asta: „…dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși: înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă.” (Psalm 90: 5-6). Aceasta a fost descoperirea lui despre valoarea omenirii și cunoștinței oamenilor fără călăuzirea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Toată puterea, influența, cinstea și cunoștința pe care o căpătase în Egipt devenise inutilă.

El primește și lumină despre natura lui Dumnezeu și atotputerea Lui: „Doamne, tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu.” (Psalm 90:1-2).

Zi după zi, Dumnezeu i-a imprimat acest adevăr în inima lui Moise și rezultatul a fost fenomenal. Pentru restul vieții sale, în ciuda multor miracole pe care le-a făcut cu puterea lui Dumnezeu, el niciodată nu s-a înălțat în ochii proprii. În loc, Moise a început să caute ce este cel mai prețios pe pământ: „Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” (Psalm 90:12)

O legătură neclintită cu Dumnezeu

Singur cu Dumnezeu, Moise a învățat. El a învățat să păzească turma de oi care i se încredințase; le-a condus, a purtat cu ele și le-a căutat binele. Urmând poruncile lui Dumnezeu în inima sa, el a protejat oile de toate cărările nesigure și de toate animalele sălbatice. Deși nu știa în acel timp, dar asta îl pregătea pentru ziua în care nu va mai conduce oi, ci cetele poporului Israel.

Acestea erau zilele în care Moise a format o legătură de nezguduit cu Dumnezeu și a învățat să aibă încredere în El fără să se îndoiască. El a învățat ca David când era păstor: „Domnul e Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!” (Psalm 23:1).

În final, a venit ziua în care Dumnezeu a văzut că Moise era pregătit de misiunea destinată lui. Puterea lui proprie fusese zdrobită de-a lungul anilor și el a devenit cel mai smerit și mai blând om de pe fața pământului (Numeri 12:3). Acum era mai înelept și mai puternic decât orice persoană în viață – pentru că devenise un slujitor, un reprezentant al lui Dumnezeu.

Începând de atunci, Dumnezeu i-a putut vorbi lui Moise direct despre voia Sa. Așa a început povestea care încă este considerată cea mai mare din istoria omenirii – Exodul poporului evreu din Egipt. Datorită acestei legături puternice cu Dumnezeu el și-a putut întinde mâna spre marea Roșie – la porunca lui Dumnezeu. Marea s-a despărțit, permițând poporului Israel să treacă în siguranță prin ea și să scape de armata egipteană.

Dumnezeu are nevoie de lucrători

Este mare nevoie și în zilele noastre. Mulți oameni sunt legați de propriul păcat și nu știu o cale de ieșire. Dumnezeu are nevoie de oameni care vor să treacă prin aceeași educație ca Moise ca să poată deveni păstori și exemple și astfel să poată conduce pe oameni în libertatea care este în Hristos.

Dumnezeu are nevoie de oameni care sunt păstori și exemple

Ești tu atent și asculți ce Dumnezeu vrea să te învețe, zi după zi? Vrei să te smerești sub călăuzirea și voia lui Dumnezeu, pe costul propriilor opinii și înțelegerii omenești? Dacă da, vei forma o legătură de neclintit cu Dumnezeu. În situațiile mici pe care nimeni nu le poate vedea, Moise a fost format ca un instrument în mâna lui Dumnezeu – a contat credincioșia ascunsă din viața zilnică. Datorită acestei atitudini smerite și blânde, Moise a putut să înlăture propriile gânduri, idei – natura lui revoltată, iar voia lui Dumnezeu a putut fi împlinită și El a putut fi slăvit.

„Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:17)

Daniel: credincios doar lui Dumnezeu…

Aceasta este o istorie despre credincioșie adevărată.

Scris de Janne Epland
Daniel: credincios doar lui Dumnezeu

Aceasta este o istorie despre curaj dar, mai mult decât toate, despre credincioșie adevărată.

Daniel se scoală și o nouă zi stărlucește prin ferestrele deschise. Ele sunt îndreptate către iubitul lui oraș natal Ierusalim. Daniel îngenunchează smerit la ferestre și își trimite rugăciunea sinceră către singurul lui Domn. Face asta de trei ori pe zi, iar azi nu este o excepție. Dar acum el o face cu un risc mult, mult mai mare.

Astăzi, dacă te închini în fața altcuiva în afară de împărat, îți pui în pericol viața. Ca toți ceilalți din țara Babilon, Daniel a citit ultimul decret trimis de la împărat. Cei care se roagă la altcineva în afară de rege în următoarele treizeci de zile va fi aruncat în groapa cu lei. Este o soartă foarte nefastă.

Dar Daniel nu ezită. Nici nu se pune problema ca el să-și părăsească Dumnezeul, Cel care a fost cu el încă din prima zi. Dumnezeul lui Daniel nu l-a dezamăgit niciodată și nici Daniel nu-L va dezamăgi pe Dumnezeu.

Daniel slujea lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu.

Biblia spune ce s-a întâmplat mai departe:

Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte. Atunci, oamenii aceştia au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se şi chemând pe Dumnezeul lui.” Daniel 6:10-11

Daniel a fost arestat și aruncat în groapa cu lei. Dar Dumnezeul Cel Atotputernic a avut grijă de credinciosul Său Daniel și nu a permis să aibă măcar o zgârietură. (Daniel 6:8-24)

Daniel a continuat să se roage la Dumnezeu în sărăcie asupra lui însuși. Și Dumnezeu l-a auzit. Imediat cum a început să se roage, Dumnezeu a poruncit îngerilor să se ducă să-l ajute.

„Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump.” Daniel 9:23

Gândește să primești un astfel de mesaj din cer: „Ești preaiubit și scump! Cuvintele ți-au fost ascultate! Noi am fost trimiși imediat să te ajutăm.”

Aceasta este o istorie despre curaj, dar cel mai mult despre credincioșie. Daniel nu a făcut compromis. El a refuzat să se închine și să se adapteze după oameni și să-i lase pe ei să-l formeze cu opiniile și regulile lor, chiar dacă aceasta însemna să moară. Daniel slujea lui Dumnezeu, doar lui Dumnezeu, chiar dacă asta l-ar fi costat viața.

Chemat să trăiască în slavă veșnică

În ziua în care Daniel a îngenuncheat și s-a rugat la Dumnezeu, de fapt el și-a semnat propria sentință la moarte. Dar Dumnezeu nu gândește ca oamenii și El nu este limitat ca noi. Dumnezeul care l-a salvat pe Daniel din groapa cu lei este același Dumnezeu ca azi și pentru totdeauna.

Și chiar în fața leilor care urlau, sau, în cazul nostru, în fața la orice suferință am putea experimenta, Dumnezeu răsplătește credincioșia. Când ne aplecăm genunchii pentru El și decindem că orice ar veni pe drum, noi nu-L vom abandona pe Dumnezeu, atunci El ne răsplătește bogat. Noi devenim foarte folositori Lui și putem fi o binecuvântare și un ajutor real pentru oamenii din jurul nostru, așa cum Daniel a devenit un sfetnic de neprețuit pentru regii Babilonului.

Dumnezeu aude rugăciunile celor credincioși! Hai să avem aceeași gândire ca Daniel și să ne rugăm în fiecare zi pentru har ca să fim păziți în voia Lui.

„Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău.” Daniel 10:12

Iosua și Caleb: un duh de credință

Cu un duh de credință, piedici care par imposibile pot fi depășite.

Iosua și Caleb: un duh de credință

Când avem un duh de credință, Dumnezeu ne poate ajuta să depășim piedici care par imposibile.

Cele doisprezece iscoade s-au întors după ce au spionat Canaanul ca să raporteze lui Moise și poporului lui Israel. Toți așteptau cu nerăbdare. Însuși Dumnezeu îi scosese din Egipt și în sfârșit sosise momentul adevărului. Cu patruzeci de zile înainte, Moise trimisese spioni cu instrucțiuni de a afla cât de mult posibil înainte ca Israeliții să intre în țară și să o ia. Ultimele cuvinte ale lui Moise înainte de plecarea lor au fost: Fiţi cu inimă şi luaţi cu voi roade din ţară. (Citește Numeri 13 și 14)

Iar acum erau toți adunați, cărând struguri atât de mari încât trebuiau cărați de doi oameni cu o prăjină! Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere şi iată-i roadele. Entuziasmați, oamenii s-au adunat ca să vadă cu ochii proprii. Fiecare voia să guste din fructe.

Țara Promisă

Fructele acestei țări sunt virtuți și binecuvântări pe care le primim: dragoste, bucurie, răbdare, bunătate și pace. Cine nu le vrea pe acestea?

Și în Noul Testament ni s-a spus ca să luăm Țara Promisă. Noi, creștinii, avem cele mai mari și cele mai prețioase promisiuni: să terminăm cu păcatul și să primim natură dumnezeiască (2 Petru 1:3-4) Fructele acestei țări sunt virtuți și binecuvântări pe care le primim: dragoste, bucurie, răbdare, bunătate și pace. Cine nu le vrea pe acestea?

Dar jubilarea israeliților nu a durat mult. Spionii au întâlnit și pe locuitorii țării: oameni puternici cu cetăți fortificate. Raportul a fost sumbru: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. … înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.”

Copiii lui Israel s-au scufundat în neputință și am plâns toată noaptea. Aici se termină visele lor? Au suferit ei atât de mult, doar ca să se oprească la granița Țării Promise?

Crezi?

Deseori putem simți la fel în viața noastră de creștini. Lepădăm viața noastră ca să-L urmăm pe Isus, cu speranțe mari pentru o viață mai bună. Dar dușmanul nostru, păcatul din firea noastră pare mare și amenințător și pare imposibil de biruit. Începem să simțim de parcă viața de creștin costă prea mult; că este prea multă trudă, până la urmă. De ce nu ne ajută Dumnezeu?

Dumnezeu nu-i poate ajuta pe cei care nu vor să creadă. El are prea mult respect pentru voia liberă pe care ne-a dat-o. De fapt, fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pe de altă parte, El îi răsplătește bogat pe cei care-L caută. (Evrei 11:6)

Iosua și Caleb, doi dintre spioni, au vorbit: „Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta şi ne-o va da: este o ţară în care curge lapte şi miere. Numai nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!”

Te-ai gândi că oamenii ar fi prins curaj, amintindu-și miracolele pe care L-au văzut făcându-le. Dar nu; din cauza necredinței, când au dat de împotrivire, mai degrabă i-ar fi omorât cu pietre pe oamenii credinței decât să înceapă să lupte pentru Țara Promisă.

Credința este o alegere

Dar atunci a intervenit Dumnezeu. Prin faptul că nu credeau în El, copiii lui Israel defăimau și disprețuiau puterea și slava lui Dumnezeu. Mânia lui dreaptă împotriva lor a fost aprinsă și El a jurat că nimeni peste vârsta de douăzeci de ani nu va intra în țară, ci toți vor muri în pustie.

Credința înseamnă să fii ascultător chiar când nu poți vedea rezultatele. Credința înseamnă acțiune. Credința  rezultate.

Cu două excepție: „Robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus şi urmaşii lui o vor stăpâni. … nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.”

Acest duh diferit era duhul de credință. Credința înseamnă să nu te uiți la ce este vizibil, ci să crezi că Dumnezeu este Atotputernic. Credința înseamnă să fii ascultător chiar când nu poți vedea rezultatele. Credința înseamnă acțiune. Credința  rezultate.

Dumnezeu vrea ca noi să alegem să credem și să alegem să ascultăm. El vrea ca să jertfim ceva. El a fost cu Iosua și cu Israeliții, dar ei au trebuit să arate că vor Țara. În cucerirea Canaanului care a urmat după căderea Ierihonului, nicio cetate n-a fost luată fără luptă.

Gustul fructelor

În același duh de credință ne ducem și noi lupta împotriva păcatului din natura noastră. Trebuie să dăm voia noastră proprie și plăcerile păcătoase. El ne dă putere când Îl căutăm cu insistență, în credință și când biruim, toată slava o primește El.

Nimic nu se ia fără o luptă, dar când luptăm, nu este niciun lucru pe care să nu-l putem cuceri. Unul câte unul, dușmanii vor cădea în fața noastră. Atunci nu numai că vom vedea „roadele țării” de la distanță. Dragostea, bucuria, pacea și toate virtuțile – le vom ține în mâna noastră și le vom gusta. Țara Promisă va fi a noastră.

Enoh și puterea umblării cu Dumnezeu…

Aproape orice creștin știe numele Enoh datorită mărturiei primite de el: plăcut lui Dumnezeu.

Scris de Kathryn Albig
Enoh și puterea umblării cu Dumnezeu

Enoh este menționat doar scurt în Biblie. Auzim prima dată despre el în Geneza 5:21-24: „…Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

Apoi în Evrei 11:5 este din nou menționat între eroii credinței și ce este spus despre el este foarte semnificant: „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.

Mărturia lui Enoh

Este scris foarte puțin despre acest bărbat al credinței – doar câteva versete, dar datorită mărturiei pe care el a primit-o, aproape fiecare credincios îi cunoaște numele. El „a umblat cu Dumnezeu” și „i-a fost plăcut lui Dumnezeu.” Există oare o mărturie mai bună? Există oare o misiune mai înaltă în viață? Există lucruri mai importante în această viață?

Știu de asemenea din ce scrie în Geneza 5, că Enoh a trăit în zilele lui Noe. Este scris despre acel timp că: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.” Geneza 6:5-6.

Îți poți imagina cât de mult a însemnat pentru Dumnezeu, atunci când El S-a uitat peste pământ, la creația Lui, și a văzut cât de departe decăzuse, cum totul era contaminat de rău, să vadă totuși un om care umbla cu El și al al cărui intenții erau să-I fie plăcut? Aceea și mărturie a primit-o și strănepotul lui Enoh – Noe.

Ce exemplu bun avem în Enoh. El a trăit o viață a credinței, a umblat cu Dumnezeu – aceasta era calea vieții pentru el. El I-a permis lui Dumnezeu să-i ghideze căile – astfel a fost plăcut în fața lui Dumnezeu. Iar din acest motiv, Dumnezeu L-a luat la Sine.

Noi putem umbla cu Dumnezeu

În aceste zile Dumnezeu se uită pe pământ și vede o lume plină de egoiști,„iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,” cum este descris în 2 Timotei 3:1-5. Cât de mult îi râde inima lui Dumnezeu să-i vadă pe cei care sunt credincioși Lui, cei care umlă cu El; cei care sunt „fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care strălucesc ca nişte lumini în lume.” Filipeni 2:15. În mijlocul acestei lumi rele, noi putem primi mărturia că umblăm cu Dumnezeu și că-I suntem plăcuți.

Facem aceasta prin a lepăda propriile pofte și dorinți și prin a fi mânați de dragostea de a sluji lui Dumnezeu, în ascultare de voia Lui. Putem fi acei oameni care sunt descriși în Coloseni 3 – care caută lucrurile de sus și resping tot ce vine din această lume.

Noi putem să ne străduim să avem aceeași mărturie pe care a avut-o Enoh. Nu de dragul propriului ego sau ca să fim cunoscuți pentru ceva, ci să putem cinsti pe Dumnezeu cu viețile noastre; și ca toți care ne cunosc să știe despre noi că umblăm cu Dumnezeu și trăim să fim plăcuți Lui.

A umbla cu Dumnezeu: instrucțiuni

Cum umblăm cu Dumnezeu? Ce presupune aceasta în viața zilnică, obișnuită? Înseamnă că El este însoțitorul nostru mereu prezent. Noi începem să-L cunoaștem prin a ne adânci în Cuvântul Lui. El este Acela către care ne îndreptăm când căutăm instrucțiuni, reconfortare și putere. „Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!” Psalm 18:2. Noi căutăm să facem voia Lui. „… Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.” Luca 11:2. Noi suntem ascultători de tot ce poruncește El, nu doar în lucrurile evidente, așa la suprafață, ci săpăm adânc să aflăm cum Îi putem sluji cel mai bine și cum să-i fim cât mai plăcuți.

Atunci și Dumnezeu ori la sfârșitul zilelor noastre pe pământ ori când va fi răpirea, ne va lua la El. Dacă suntem credincioși în această umblare cu Dumnezeu în toate zilele noastre, atunci într-o zi noi vom merge direct în eternitate, să fim cu El pentru totdeauna.

 

cap. 6 – 1 Tesaloniceni – Pavel – un apostol cu nădejde pentru cei adormiți.

Urci sau cobori ?

În fața morții, oamenii se împart în două categorii: cei care văd în ea un sfârșit fără nădejde și cei care văd dincolo de ea o nădejde fără de sfârșit!

Încredințat că tesalonicenii stau acum bine la „credință“ și la „dragoste“, apostolul Pavel trece cu capitolul 5 la învățătura despre „nădejde“. Se pare că cei de atunci erau îngrijorați de soarta celor care „au adormit“ (murit) crezând că ei nu vor avea parte de binecuvântata nădejde a întâlnirii cu Domnul. Răspunsul lui Pavel ne dă ocazia să privim și noi în viitor la acest eveniment de o spectaculoasă importanță.

Epistola scrisă tesalonicenilor cuprinde descoperirea unor aspecte  despre „răpirea“ Bisericii, pe care nu le mai găsim în nici o altă epistolă. Textul ne dă o cronologie a secvențelor în care se vor petrece evenimentele legate de învierea tuturor credincioșilor morți, transformarea celor vii și ridicarea lor „în nori“,  pentru a-L întâlni acolo pe Domnul (1 Tes. 4:16-18).

Elocventă, prin lipsă, este „fixarea unei date“ pentru revenirea lui Isus Hristos. Cei ce au astăzi o asemenea pasiune, ar face bine să țină seama că Pavel însuși, specialistul Nou Testamental în această problemă, spune foarte clar:

„Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea“ (5:1-2).

Noul Testament este plin de referințe despre viitor. De exemplu, numai despre revenirea Domnului Isus sunt nu mai puțin de 300 de referințe! Credincioșii sunt oameni orientați spre viitor. Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea cu lumea aceasta. În ciuda celor care cred că sfârșitul istoriei va fi o tragedie, apostolul Pavel vrea să însenineze inimile celor din Tesalonic cu lumina Evangheliei:

„Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde“ (1 Tes. 4:13).

Lumea Greciei era cutremurată de tenebrele morții. Marii filosofi ai antichității erau pesimiști. Iscillus a scris: „Când un om moare, nu există înviere“. Teocrates a scris: „Pentru cei încă în viață mai este o nădejde, dar pentru cei morți, nici una“. Pe un mormânt din Grecia, cineva a scris: „N-am fost, am trăit, nu mai sunt, și nici nu-mi pasă“.

Se pare că apostolul Pavel a primit prin Timotei o întrebare de la cei din Tesalonic, îngrijorați că cei care mor nu se vor putea bucura de evenimentele care vor avea loc odată cu venirea Domnului. Nu este clar dacă tesaloniceni se îndoiau de posibilitatea învierii sau doar de probabilitatea ca cei morți să fie părtași la domnia în împărăția lui Hristos. Cert este că Pavel îi îndeamnă să-și așeze nădejdea pentru viitor în experiența prin care a trecut Domnul Isus:

„Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.“ (1 Tes. 4:14).

Orice om care a crezut în Isus Hristos s-a făcut pe vecie una cu El și va avea parte de toate experiențele prin care va trece Hristos! Pavel compară moartea celor credincioși cu un somn al trupului, în timp ce sufletul este acasă „la Domnul“, unde tânjea și el să ajungă:

„Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup“ (Filip. 1:21-24).

Revelație: avem Cuvântul adevărului (1 Tes. 4:15a)

Apostolul face apel la autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu și definește nădejdea creștină pentru cei morți în termenii următori:

„Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi (1 Tes. 4:15).

Cred că facem bine dacă și noi recapitulăm puțin ce ne spune restul scrierilor Noului Testament despre învierea celor morți.

Dumnezeu i-a dat apsotolului Pavel o descoperire specială asupra învierii credincioșilor și asupra revenirii Domnului Isus. Iată ce scrie el în epistola adresată credincioșilor din Corint:

„Dar va zice cineva: „Cum înviază morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?“

Nebun ce eşti! Ce sameni tu, nu înviază, dacă nu moare mai întâi. Şi când sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi alta a trupurilor pământeşti. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în neputrezire; este sămănat în ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază în putere. Este sămănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.

De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.“ Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc.

Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?“ (1 Cor. 15:35-55).

Învățătura propovăduită de Pavel este în totală armonie cu învățătura rostită de Domnul Isus:

„Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-L vor asculta, vor învia. Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată“ (Ioan 5:24-29).

„Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere dela Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.“ Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.“ „Ştiu“, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.“ Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?“ „Da, Doamne,“ I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume“ (Ioan 11:21-27).

Nădejdea noastră pentru viitor este ancorată puternic în biruința lui Hristos asupra morții:

„Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu înviază. Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.   (1 Cor. 15:12-23).

Societatea modernă este fascinată cu experiențele celor care au trecut prin fenomenul „morții aparente“ și au fost readuși la viață. Mărturiile lor, adunate în cărți, se vând în tiraje impresionante. Noi n-avem nevoie de așa ceva. Biblia ne este de ajuns, iar mărturia ei este singura mărturie care ne dă nădejde în ceasul morții:

„Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde“ (Rom. 15:4).

Revenire: Hristos se va întoarce (1 Tes. 4:14-15)

Renvenirea Domnului Isus este folosită de apostolul Pavel drept o puternică motivație în viața tesalonicenilor. Ea ea fost un factor determinant în mântuirea lor (1:9-10), în slujirea lor (2:19-20) și în sfințirea lor (3:11-13):

„Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat, şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare“.

„Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră“.

„Însuş Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi! Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi“.

Nădejdea revenirii Domnului Isus este o mângăiere pentru cei credincioși. Întâlnirea cu El se va face în văzduh, „în nori“:

Înviere: cei morți vor fi primii (1 Tes. 4:16)

„Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos“ (1 Tes. 4:16).

Acesta este pasajul care dă răspuns îngrijorării celor din Tesalonic. Apostolul îi asigură că cei morți în Hristos nu vor rata nimic din evenimentele viitoare legate de întoarcerea și domnia lui Hristos. Învierea credincioșilor morți este o prioritate pentru Dumnezeu („însuși Domnul“). La ea participă făpturi de ordin major din anturajul tronului divin („cu glasul unui arhanghel“) și pentru ea sunt pregătite instrumente speciale care anunță desfășurarea evenimentelor cu importanță maximă în istorie („cu trâmbița lui Dumnezeu“). Apropierea cerului de pământ va face ca pământul să reacționeze și vom asista la cea dintâi fază a învierii („și întâi vor învia cei morți“). Trupurile cu care se vor îmbrăca sufletele celor morți vor fi nemuritoare. Cum sămânța nu seamănă cu floarea, tot așa trupurile semănate în moarte nu vor fi cele cu care vor învia cei morți.

Texte din Ioan și Apocalipsa arată clar că vor fi două învieri generale din morți. Când Domnul se va coborî pe nori, vor învia să-l întâmpine doar cei care au fost salvați prin credința în El. Aceasta este „prima înviere“:

„Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă (n.a. – Prima înviere); iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată (n.a. – a doua înviere)“ (Ioan 5:28-29).

„Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s’a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n’au înviat pînă nu s’au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n’are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani“ (Apocalipsa 20:1-6).

La finalul istoriei, mai înainte ca Dumnezeu să inaugureze un pământ nou și ceruri noi, va fi marea înviere de la urmă, numită și „cea de a doua înviere“ sau „învierea pentru judecată“. Între aceste două învieri, după părerea mea, vor fi Necazul cel Mare și Împărăția de o mie de ani.

„Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sînt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să -i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s’au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s’a pogorît un foc care i -a mistuit. Şi diavolul, care -i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc“ (Apoc. 20:7-15).

Răpire: cei în viață vor fi luați (1 Tes. 4:17a)

Următoarea secvență din lanțul evenimentelor viitoare este „răpirea“, ridicarea credincioșilor aflați încă în viață la cer pentru a fi „cu Domnul“:

,,Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh“ (1 Tes. 4:17).

Credincioșii rămași în viață vor trăi ceea ce a experimentat și patriarhul Enoh. El a umblat cu Dumnezeu până ce Dumnezeu l-a luat acasă:

„La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s’a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu“ (Gen. 5:21-24).

„Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pămînt, ca să nu vadă moartea. Şi n’a mai fost găsit, pentrucă Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu“ (Evrei 11:5).

Reuniune: vom fi totdeauna cu Domnul“ (1 Tes. 4:17b)

„ … Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte“ (1 Tes. 4:17b).

Din momentul acela, credincioșii vor fi acolo unde va fi și Domnul lor. Unirea lor se va îndeplini în ceea ce Biblia numește Nunta Mielului, unde Isus Christos va fi Mirele, iar Biserica va fi Mireasa.

Unul din amănuntele semnificative din text este că apostolul Pavel se include și pe sine în numărul celor ce vor fii vii la venirea Domnului („noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei“). Aceasta este fundamnetul doctrinei despre „iminența“ venirii Domnului Isus pentru Biserică. Pavel atunci, și fiecare generație de credincioși de după el, a trăit cu anticipația posibilei lui veniri în timpul vieții lor. Asta înseamnă că Biserica nu trebuie să se uite după alte semne ale venirii Lui. Răpirea și Reuniunea creștinilor cu Christos poate fi literalmente .. în orice clipă. În următorul capitol vom vedea cum va fi evenimentul acestei veniri pentru oamenii necredincioși din lume, iar în cea de a doua epistolă vom vedea că unii din Tesalonic au înțeles într-un mod absolut greșit ceea ce le spusese apostolul Pavel.

Confuzie: adormiți sau treji? Mânie sau mântuire? (1 Tes. 5:1-11)

Pasajul acesta este un avertisment apostolic pentru credincioșii din Tesalonic. Pavel le arată că, în problema venirii Domnului, existau deja două pericole posibile: obsedanta pasiunea stabilirii de date și totala indiferență asupra acestui subiect.

„Cît despre vremi şi soroace, n’aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea“ (1 Tes. 5:1-2).

Este imposibil să faci schițe și tabele cu date pentru o venire a Domnului care este … iminentă! Pe de altî parte, este foarte periculos să semeni cu oamenii din lume, care ignoră venirea iminentă și nu se pregătesc pentru ceea ce le va aduce viitorul:

„Cînd vor zice: ,,Pace şi linişte!“ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare“ (1 Tes. 5:3).

Apostolul Pavel preia aici o expresie folosită de Domnul Isus: „ca un hoț noaptea“.

„Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.  Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n’ar lăsa să-i spargă casa. Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi“ (Mat. 24:42-44; Luca 12:35-40).

Aceiași expresie este un avertisment pe care Domnul îl dă în cartea Apocalipsei:

„Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine“ (Apoc. 3:3).

„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de celce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!“ (Apoc. 16:15).

Ca să înțelegem bine la cine se referă apostolul Pavel este bine să urmărim foarte clar cine sunt „ei“ și cine suntem „noi“. Versetele fac o distincție clară între credincioșii care ar trebui să-l aștepte cu nerăbdare pe Christos și necredincioșii din lume care, trăin în ignoranță, vor fi luați prin surprindere de evenimentele viitoare. Oamenii din lume trăiesc în întunerec. Noi trîim în lumină. Ei dorm somnul păcatului; noi suntem treji și veghem. Pavel îi averitizează pe credincioși să nu imite comportamentul nesăbuit al oamenilor adormiți în păcat, aflați în întunerec și rânduiți la mânie de Dumnezeu.

„Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci ceice dorm, dorm noaptea; şi ceice se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mîntuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne -a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr“ (1 Tes. 5:4-11).

În text apar iar cele trei elemente ale teologiei lui Pavel: credința,dragostea și nădejdea. Învățătura despre venirea Domnului este o motivație extraordinară pentru trăirea unei vieți de sfințenie în anticiparea întâlnirii cu „Sfântul lui Israel“ și a intrării în locurile sfinte din cer. Ea ne poate mângăia în necazuri și ne poate întări în fața ispitelor acestei lumi păcătoase. Suntem doar „străini și călători“ prin această lume, așteptând nerăbdători sunetul de trâmbiță și glasul care ne va chema să mergem … acasă!

Corectare: Cum să trăim în așteptarea venirii Domnului? (1 Tes. 5:12-27)

Pavel își încheie epistola către tesaloniceni cu o serie de 12 sfaturi. Unul din comentatori scrie că Pavel pare cî vrea să le înghesuie 12 predici într-un spațiu îngust. Eu cred că apostolul vorbise deja cu tesalonicenii despre aceste rânduieli și nu mai simte nevoia să le detaileze, ci doar le amintețte pe scurt cum trebuie să fie o Biserică în așteptarea venirii Domnului:

1. Harnică și respectând autoritatea oamenilor duhovnicești:

„Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe ceice se ostenesc între voi, cari vă cîrmuiesc în Domnul, şi cari vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor“ (1 Tes. 5:12-13a).

Cetățenii din Tesalonic traiau îb oraș sub o formă de democrație. Partea bună era că femeile se bucurau și ele de respect. Partea rea era că majoritatea cetățenilor nu mai aveau respect pentru cei ce conduceau orașul. Pavel le spune credincioșilor să-și respecte liderii pentru că ei nu pot conduce decât dacă se bucură de respectul celorlalți. Biserica nu este o democrație, ci o teocrație călăuizită de Duhul Sfânt.  Această călăuzire se manifestă prin conducători plini de Duhul Sfânt. Cei ce cârmuiesc Biserica nu sunt dictatori, dar nu sunt nici membrii de rând într-o democrație greacă!

2. Trăind în pace și armonie

Pavel își continuă îndemnurile arătând trei lucruri care nu trebuie să se manifeste în adunare și cinci lucruri care trebuie să se manifeste în ea.

Nu fiți dezordonați, nu fiți nu fiți deznădăjduiți și nu fiți slabi:

  „Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe ceice trăiesc în neorînduială; să îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi“ (1 Tes. 5:14a).

Fiți răbdători, iertători, bucuroși, rugativi și mulțumitori:

„Să fiţi răbdători cu toţi. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atît între voi, cît şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi“ (1 Tes. 5:14b-18).

3. Respectând lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt

Ultimul îndemn subliniază importanța celor trei personae ale Trinității în viața credincioșilor:

„Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice se pare rău.  Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Celce v’a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta“ (1 Tes. 5:19-24)

Tatăl ne-a chemat, Fiu ne-a mântuit, iar Duhul Sfânt Sfânt ne călăuzește în sfințenie și ne păzește întregi pentru Dumnezeu..

Apostolul își încheie scrisoarea smerit, arătându-se dependent de suportul lor în rugăciune, iubitor față de toți și preocupat ca toți să citească și să asculte mesajul din epistolă. Ultimul salut este și ultima nădejde. Lucrarea divină în noi nu a fost, nu este și nu va fi „a noastră“. Ea este de la un capăt la celălalt, lucrarea harului dumnezeiesc dat nouă prin Domnul Isus Christos.

,,Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfîntă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin“ (1 Tes. 5:25-28).

Tesaloniceni – cap. 5 – Pavel – un apostol preocupat cu maturizarea ucenicilor

În capitolele 4 și 5 din 1 Tesaloniceni, apostolul Pavel ilustrează preocuparea părintească pentru copiii lui în credință, dorind să-i vadă crescând sănătoși în două domenii:  în sfințire și în speranța pentru viitor (nădejde). Oricât ar părea de paradoxal, ambele domenii implică o relație cu … moartea. Sfințirea este creșterea noastră în asemănarea cu Dumnezeu prin mortificarea firii noastre pământești (Rom. 8:13; Gal. 6:8; Efes. 4:22; Col. 3:5), iar nădejdea este cea mai plăcută punte peste moartea fizică.

Sfințirea

Sfințirea este transformarea vieții prin creșterea în asemănare cu Dumnezeu. Ea măsoară gradul în care ieșim de sub puterea păcatului și intrăm sub autoritatea vitală a Duhului Sfânt. Apostolul a văzut foarte clar că cei din Tesalonic, născuți ca oameni în mediul corupt al societății grecești, trebuie să părăsească felul lor deșert de viețuire pe care l-au moștenit de la părinții lor pentru a trăi la înălțimea standardelor divine. Probabil că cea mai „contemporană“ definiție a procesului de sfințire este „calea spre excelență“. Dumnezeu ne iubește așa cum ne găsește, dar ne iubește prea mult ca să ne lase așa cum ne găsește! El vrea să ne scoată din lumea de dărâmături și eșecuri ale păcatului și să ne facă părtași desăvârșirii Lui. Cel mai important verb din prima parte a capitolului patru este „să sporiți“. Nu este suficient că cei din Tesalonic au început bine. Mai este destul loc pentru creștere, pentru excelență. Pavel nu obosește să le repete în scris ceea ce le spusese deja prin viu grai când fusese la ei:

„Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat dela noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta“ (1 Tes. 4:1).

„Dragostea“, care măsoară participarea noastră la sfințirea lucrată de Duhul lui Dumnezeu, trebuia să crească în ei spre desăvârșire:

„Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu …Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea“ (1 Tesal. 4:9-10).

Convertirea este un eveniment care se produce într-o clipă, însă sfințirea este un proces care durează toată viața! Înainte de a ajunge în cer, cei din Tesalonic aveau nevoie să iasă din obiceiurile păguboase pe care le deprinseseră în societatea grecească.

Etica familiei creștine

Prima schimbare de caracter și comportament în convertiții din Tesalonic trebuia să înceapă cu cărămida de bază a societății, familia.

„Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat dela noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta. Ştiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu“ (1 Tes. 4:1-5).

Grecii duceau o viață destrăbălată plină de abuzuri carnale, după chipul și asemănarea „zeilor“ la care se închinau. Olimpul lor era plin de „năluci“ care personificau pornirile păcatelor din trupurile lor. Bahus era zeul beției, Diana și Afrodita patronau vânătoarea și sexul. Iată o scurtă descriere a sistemului religios al grecilor, preluată prin Internet de pe CreștinOrtodox.ro:

„În perioada străveche, locuitorii Greciei și ai insulei Creta par să fi adorat Pământul Mamă, ca zeiță a fecundității dar și a reîntoarcerii finale. Din cercetările savanților putem spune că exista un cult la Cnossos și Pylos și că era adorată o divinitate a naturii și a animalelor, Potnia Teron. Apar treptat date despre zeități ca Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Atena, Ares, Hermes, Dyonisos.

Zeus era zeul suprem al grecilor, părintele zeilor și al oamenilor. Ca zeu al cerului, el locuiește pe vârful muntelui Olimp, vârf care era socotit a fi în cer, și tot ca zeu al cerului, el este stăpânul norilor, al ploii, al zăpezii, al tunetului și al fulgerului, fiind reprezentat cu un fulger în mână. Ca zeu al luminii, Zeus vede toate, nu-i scapă nimic. El supraveghează împlinirea justă a angajamentelor, respectarea dreptății, împlinirea obligațiilor conjugale. El protejează familia, patria, cetatea. Mitologia a întunecat figura măreață a lui Zeus, atribuindu-i o seamă de aventuri amoroase cu totul imorale.

Hera este personificarea feminină a cerului, în special a cerului nocturn. Ea este soră și soție în același timp a lui Zeus, împărțind cu acesta puterea. Este zeița femeilor și a căsătoriei.

Atena (Athena, numită și Palas Athena) este, dintre toate zeitățile panteonului grecesc, cea mai apropiată de Zeus, ca una ce este născută, fără mamă, direct din capul lui și întrupând o parte din însușirile tatălui sau. Ea conduce armatele la victorie și tot ea prezidează la încheierea păcii. Și Ares este zeul războiului, dar acesta este un zeu sângeros, iubind vărsarea de sânge pentru vărsarea de sânge însăși. Atena este înțeleaptă, prudentă, duce luptele la bun sfârșit, apoi prezidează operele din timp de pace: adunările din agora (piața publică), ședințele senatului etc. Ea protejează munca, meseriile, artele.

Apolo (Apollo) este unul dintre cei mai importanți zei ai grecilor. Numele său înseamnă soarele „strălucitor”. De la început Apolo a fost o zeitate pastorală. În general însă el este cunoscut ca zeu al poeziei și al artelor.

Artemis este zeița fecundității, a castității și a iubirii legitime. Ca soră a lui Apolo împărtășește unele din însușirile acestuia, ca de exemplu aceea de a feri pe oameni de boli, dar este în stare și să provoace epidemiile și să omoare cu repeziciune mai ales femei. Identificându-se cu zeitățile lunare Hecate și Selene, ea apare ca zeiță a luminii nocturne, zeiță care iubește locurile retrase, întunecoase.

Hermes era socotit zeu al vântului, al comerțului, al câștigului rapid, al artei de a trage profit în dauna altuia. Tot el este și zeul drumurilor.

Hefaistos este în panteonul grecesc zeul focului, în special al focului din adâncul pământului. Mai târziu, în poemele homerice, apare ca meșterul iscusit care clădește palatele zeilor și făurește toate obiectele de confort și de podoabă ale zeilor; la care, firește, se folosește în primul rând focul.

Afrodita, soția lui Hefaistos, după altă versiune soția lui Ares, zeul războiului, este zeița iubirii senzuale.

Poseidon, zeul mărilor, fratele lui Zeus, este de asemenea una dintre zeitățile importante ale panteonului grecesc ca și Atena zeiță a înțelepciunii.

În lumea subpământeană locuiau: Hades (fratele lui Zeus), zeițele Persefona și Hecate.

În secolele al Vll-lea și al Vl-lea î. Hr. a luat un mare avânt cultul eroilor, care erau fie personaje omenești îndumnezeite, fie zei decăzuți. Ei erau socotiți în general ca fiind născuți din căsătoria între un zeu și o pământeancă sau un pământean și o zeiță. Majoritatea eroilor proveneau din personalități istorice de mare însemnătate, strămoși care au întemeiat o colonie ori au adus importante servicii cetății și a căror amintire a luat cu vremea înfățișarea unei apoteoze. Unii dintre eroi ajungeau să fie asimilați întru totul cu zeii.

Cel mai cunoscut este eroul Prometeu, care la origine a fost un zeu al focului. Prometeu fură focul din fierăria lui Hefaistos și-l aduce oamenilor. Pentru toate acestea, Zeus îl pedepsește să stea încătușat de o stâncă în Caucaz și un vultur să-i mănânce zilnic ficatul, care creștea la loc în timpul nopții. Mitul prometeic a fructificat o întreagă literatură în antichitate și în epocile modernă și contemporană, Prometeu devenind simbolul eroului care se sacrifică pentru binele omenirii.

Dintre ceilalți eroi amintim pe Teseu, care a omorât Minotaurul – monstru căruia atenienii trebuiau să-i sacrifice din nouă în nouă ani câte șapte tineri și șapte fecioare – pe Ahile, pe Menelau, pe Diomede, etc.“

După cum se poate vedea, grecii și-au inventat patroni supranaturali care să le justifice viciile. Familiile lor erau neafectate de libertinajul sexual pentru că instauraseră un sistem social care să le dea stabilitate. Nevestele puteau fi schimbate în mod „civilizat“, iar întreținerea amantelor era ceva foarte public și la modă. Iată ce ne spune Demostenes despre reglementarea raporturilor sexuale în Grecia timpului său:

„Noi plătim prostituate pentru plăcere, ținem amante pentru satisfacerea nevoilor de fiecare zi ale trupului și avem soții pentru nașterea de copii și pentru buna administrare a casei“.

Nevestele grecilor mai erau numite și „matroane“ („femei de frunte“ în Faptele Apostolilor 17:4). Trecute de vârsta medie și neglijate de bărbații lor, ele se revanșau prin influența mare în treburile obștei și prin întreținerea unor relații păcătoase cu „campionii“ jocurilor sportive de atunci. O matroană rămasă văduvă își cumpăra uneori un soț tânăr sărac. După moartea ei, soțul trecut de floarea vârstei își lua o nevastă tânără,  ș.a.m.d. Seneca  a scris: „Femeile se mărită ca să divorțeze și divorțează ca să se mărite“. Castitatea era aproape o virtute moartă.

Dacă plasați tesalonicenii pe fundalul acesta veți înțelege foarte repede de ce le-a scris Pavel ceea ce le-a scris și de ce sfințirea trupului și a familiei era așa de prioritară.

Etica muncii și a comerțului

O altă prioritate a fost scoaterea creștinilor din obiceiurile corupte legate de muncă și de comerț. Grecii erau campionii comerțului mondial. Aceasta n-ar fi fost rău, dacă n-ar fi însemnat și că profitul lor era derivat dintr-un sistem de necinste și camătă. Pavel le repetă ceea ce le spusese deja: relațiile dintre ei trebuiau să fie de-acum de o cu totul altă natură:

„Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentrucă Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v’am spus şi v’am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne -a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v’a dat şi Duhul Său cel sfînt“ (1 Tes. 4:6-8).

Ca să poată supraviețui neîntinați de „sistem“, convertiții la creștinism sunt îndemnați să se considere intrați într-o familie de „frați“ și „surori“, care pot să-și înființeze o viață comunitară distinctă și separată de cea coruptă:

Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii, cari sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni“ (1 Tes. 4:9-12).

Realitatea acestei „societăți noi“ s-a generalizat pretutindeni pe unde au apărut biserici. Așa cum vom vedea însă, unii din convertiții creștini din Tesalonic, înțelegând greșit venirea Domnului, profitau de viața comunitară, nu munceau și se ocupau „cu nimicuri“. Îndeletnicirea era foarte „la modă“ în Grecia. Pavel va vedea la Atena că „… toţi Atenienii şi străinii, cari stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou“ (Fapte 17:14).

Grecii trăiau numai pentru „plăcere“, fie ea la nivelul trupului, fie ea la nivelul sufletului. Ei credeeau că munca, mai ales munca fizică, era degradantă și trebuia repartizată cu precădere sclavilor. Evreii, pe de altă parte, educați prin prevederile Vechiului Testament vedeau munca drept o parte intrinsecă a vieții, o asemănare cu Dumnezeu în responsabilitate, preocupare și pasiuni, o îndeletnicire virtuoasă și plină de satisfacții.

Când l-a făcut pe Adam, cel dintâi om, Dumnezeu nu l-a pus să-și dea doctoratul în filosofie cu o dizertație despre diferența dintre bine și rău, ci l-a așezat în Eden ca să fie grădinar. Toate activitățile legate de muncă din Scripturile evreiești erau la fel de meritorii, fie ele fizice sau intelectuale, fără deosebire. Apostolul Pavel caută să introducă acest fel de gândire și în tânăra biserică din Tesalonic. El le spune că ținta lor trebuie să nu mai depindă de nimeni din afară. Orice creștin sănătos trebuie să se întrețină singur și să fie gata să dea ajutor celor din jur care nu o pot face. Tema aceasta va fi reluată de apostol în cea de a doua scrisoare către tesaloniceni (2 Tes. 3:6-14). Principiul va fi amintit apoi tuturor celorlalte biserici născute în contextul social grecesc:

„Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit“ (Efes. 4:28).

„N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuş a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti“ (Fapte 20:33-35).

Spre deosebire de religia și filosofia greacă, creștinismul a ridicat munca la rang de virtute duhovnicească. Clădind pe Vechul Testament, apostolii au spus pretutindeni că munca este îndeletnicirea pe care o pregătise Dumnezeu pentru om încă dinaintea „căderii“. Lumea trebuie văzută drept „ogorul“ lui Dumnezeu, iar orice activitate trebuie făcută „ca pentru Domnul“, fie că este făcută cu vorba sau cu fapta“ (Col. 3:23). Este interesant că expresia atribuită Domnului Isus: „Este mai ferice să dai decât să primeşti“ nu apare nicăieri în textul celor patru Evanghelii. Ea este o dovadă că în lumea de atunci mai circulau încă fragmente din predicile rostite de Domnul Isus, iar apostolul Pavel avea cunoștință despre ele.

 

https://barzilaiendan.com/2014/01/16/cap-9-2-tesaloniceni-3-avertizare/

 

Tesaloniceni – cap. 4 – Pavel – un apostol forțat să se apere

În general, un lucrător al lui Dumnezeu nu trebuie să se apere. O va face Dumnezeu la vremea Lui. Uneori însă este vorba despre  mult mai mult decât poziția și reputația lucrătorului! Este vorba despre reputația și progresul lucrării. Îmi aduc aminte de o ocazie de prin 1979 în care fratele Geabou Pascu, pastor pe atunci la Alexandria, a venit la amvonul bisericii noastre din București,  N. Titulescu 56a, și a trântit la pământ un exemplar al revistei „Pentru Patrie“, spunând: „O revistă murdară și mincinoasă! Te scuipă și nu-ți dă nici măcar dreptul să te stergi pe obraz de scuipatul lor“.

Ce se întâmplase? Revista, editată de ministerul armatei din România socialistă, publicase un articol despre presupusele delapidări săvârșite de un grup de păstori baptiști. „Întâmplător“ erau exact aceiași păstori care inițiaseră semnarea unui memoriu către președintele Nicolae Ceaușescu, cerând libertatea garantată credincioșilor baptiști prin Constituția țării. Iar „delapidările“ de care erau învinuiți nu erau de fapt decât niște cheltuieli ale bisericilor pentru care ei s-au hotărât că legea nu le cere să mai aștepte „aprobările“ din partea Departamentului Cultelor.

Vorba fratelui Liviu Olah, când a fost și el luat la întrebări pentru această lipsă de așteptare după aprobările Departamentului Cultelor:
„Domnule împuternicit, eu discut cu orice problemă vreți cu dumneavoastră, dar nu din cele care privesc lucrarea lui Dumnezeu.“
„Dar de ce, domnule Olah, noi suntem reprezentanții Statului pentru binele dumneavoastră?“
Răspunsul a venit simplu și clar: „Pentru că nu aveți Duhul Sfânt.“

Gestul fratelui Geabou Pascu a fost șocant și curajos. Cei din sală au amuțit. Nu se mai văzuse așa ceva și era de neconceput pentru debutul unei predici rostită în inima Bucureștiului. Nu a fost însă singurul gest șocant al păstorului din Alexandria. Când a aflat că prietenii și colegii lui fuseseră închiși de Securitate în arestul miliției din București, Geabou Pascu a venit din proprie inițiativă, cât a putut de repede, și a bătut la poarta Securității ca să fie arestat și el alături de cei „vinovați“.

Astfel de gesture au fost apoi „criticate și osândite“ de informatorii plătiți care se aflau printre păstorii din cultul Baptist. Începuse Campania de „dezinformare“ și cei cu solda lui Iuda deplăngeau obrăznicia grupului care nu accepta suferința în anonimatul tăcerii „creștine“. Slavă Domnului că glasul acestor „slujitori vânduți“ care mulțumeau Statului ateu care încerca să reducă la tăcere și să discrediteze propovăduirea Evangheliei în societatea românească a fost neutralizat de publicitatea făcută grupului de păstori curajoși de postul de radio „Europa Liberă“. Am ascultat întâmplător la o conversație iscată între doi cetățeni pe culoarul unui vagon de tren în care unul din interlocutori declara: „Domnule, am auzit de curajul creștin al grupului de păstori baptiști. Grozavi oameni! Dacă aș știi unde să-i găsesc m-aș face și eu membru în … partidul lor!“

Nerecomandată atunci când este vorba de suferințe personale, apărarea publică este nu numai recomandată, ci chiar obligatorie, atunci când este vorba despre apărarea lucrării lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a făcut-o de câteva ori, când, a spus el, și-a permis să vorbească „în nebunie“:

„O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!  … Ce spun în această îndrăsneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie…. Spre ruşinea mea o spun, că am fost slabi! Totuş, orice poate să pună înainte cineva-vorbesc în nebunie-pot pune şi eu înainte“ (2 Cor. 11:1, 17, 21).

Capitolul doi al primei epistole scrise de apostolul Pavel celor din Tesalonic conține căteva afirmații prin care Pavel se dezvinovățește de niște acuzații care i s-au adus. Metoda diavolului pentru distrugerea adunărilor creștine nou formate este, mai întâi, să discrediteze reputația mesagerului Evangheliei, iar apoi să atace conținutul mesajului adus.  La Tesalonic, diavolul le făcuse deja pe amândouă.

Ca să distrugă reputația mesagerului, diavolul atacă motivația activității lui. Dacă vom citi „printre rânduri“ vom descoperi apărarea lui Pavel și, implicit, acuzele care i s-au adus. Apostolul nu se apără din cauza mândriei, ci pentru ca tesalonicieni să poată să stea tari pe temelia mesajului primit. Putem enumera nu mai puțin de nouă astfel de lucruri.

Pavel este acuzat …

… că încurcă lucrurile, că este un fel de „încurcă-lume“.

… că este un fricos, un răufăcător pus pe fugă de cei care stau pentru adevăr. În realitate, Pavel a plecat pentru ca cei credincioși să nu sufere. Ei puseseră o „cauțiune“ bănească ca gaj că nu va mai fi tulburare în cetate.

… că este un fanatic periculos.

… că este un afemeiat, din cauză că erau multe femei printre noii convertiți, mai cu seamă dintre cele mai bogate.

… că este un farsor, care i-a păcălit pe cei din Tesalonic.

… că este un lingușitor care știe să profite spunând oamenilor ceea ce vor ei să audă.

… că este un oportunist lacom care urmărește să le ia banii.

… că este un puturos căruia îi place să trăiască din munca altora.

… că este un dictator, căruia îi place să stăpânească peste alții, mereu în căutare de naivi care să-l admire.

Niciuna din aceste nu era adevărată, dar diavolul le aruncase în calea credincioșilor din Tesalonic. De fapt, acestea erau adevărate pentru diavol, așa lucrează el cu oamenii.

Apostolul Pavel face apel la mărturia tesalonicenilor și a lui Dumnezeu însuși.

1. El le arată realitatea frumoasă a vieții celei noi din adunarea lor . Poate fi aceasta lucrarea unui „încurcă-lume“ ?

„Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n’a fost zadarnică“ (2:1)

2. El le aduce aminte despre îndrăzneala lui în lucrare. După ce a fost aruncat în închisoare în Filipi, în prima cetate în care a venit s-a apucat de-ndată să predice Evanghelia. Așa se poartă un fricos? Dacă ar fi fost fricos s-ar fi grăbit să fugă în altă țară.

„Dupăce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte“ (2:2).

3. El le spune că nu este nici lingușitor și nici mincinos, ci un om care spune ceea ce crede și crede ceea ce spune. Pavel n-a căutat să păcălească pe nimeni.

„Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie.În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n’am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu“ (2:4)

4. El le vorbește despre evlavia sa. Dumnezeu l-a socotit vrednic și asta este cea mai bună dovadă.

„Ci, fiindcă Dumnezeu ne -a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. “ (2:5).

5. El le amintește despre smerenia și blândețea comportamentului lui printre ei.

„N’am căutat slavă dela oameni: nici dela voi, nici dela alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blînzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii“ (2:6-7).

6. El le aduce aminte că s-a ostenit să le dea din timpul, din banii și chiar din sine însuși.

„Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atît de scumpi ne ajunseserăţi“ (2:8).

7. El le aduce aminte de hărnicia cu care a lucrat ca să nu le fie o povară.

„Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi şi noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi, şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu“ (2:9).

8. El îi face pe ei martori ai sfințenie cu care a trăit printre ei.

„Voi sînteţi martori, şi Dumnezeu deasemenea, că am avut o purtare sfîntă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, cari credeţi“ (2:10).

9. El le aduce aminte că, departe de a fi un dictator între ei, a fost mai degrabă ca un tată care-și educă cu drag copiii pentru viața în Împărăția lui Dumnezeu.

„Ştiţi iarăş că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mîngîiam şi vă adeveream, să vă purtaţi într’un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa“ (2:11-12).

Situația cu care s-a confruntat apostolul Pavel față de biserica din Tesalonic este o ocazie excelentă să înțelegem cum atacă diavolul pe lucrătorii din biserici. Lui îi place teribil să arunce îndoială și criticism la adresa lor, ca să-i descurajeze pe ei și ca să-i facă pe ceilalți să nu-i mai asculte.

„Deaceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci cînd aţi primit Cuvîntul lui Dumnezeu, auzit dela noi, l-aţi primit nu ca pe cuvîntul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari credeţi“ (2:13).

Apostolul Pavel n-a fost surprins de acest aspect al luptei duhovnicești. Îl experimentase deja încă de pe când lucra și lupta în bisericile din Iudeea.

„Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, cari sînt în Hristos Isus, în Iudea; pentrucă şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele, pe cari le-au suferit ele din partea Iudeilor. Iudeii aceştia au omorît pe Domnul Isus şi pe prooroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu, şi sînt vrăjmaşi tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim Neamurilor, ca să fie mîntuite. Astfel, ei totdeauna pun vîrf păcatelor lor. Dar, la urmă, i -a ajuns mînia lui Dumnezeu!“ (2:14-16).

Pentru Pavel, înverșunarea dușmanului era normală. Dumnezeu smulgea oameni de sub stăpânirea lui așa că reacția lui era de așteptat, era firească. Așa cum spunea cineva: „Dacă nu te întâlnești din când în când frontal cu diavolul, s-ar putea să mergeți în aceeași direcție!“ Unii creștini ar vrea  să trăiască fără suferințe. Pentru Pavel, suferința era un semn al alegerii divine, un semn de cinste, o pecete a autenticității. Nu-i de mirare că apostolul a vrut să le transmită acest fel de gândire și credincioșilor din Tesalonic.

„Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi cîtăva vreme de voi, cu faţa dar nu cu inima, am avut cu atît mai mult dorinţa să vă vedem. Astfel, odată, şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne -a împedecat Satana. Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sînteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sînteţi slava şi bucuria noastră“ (2:17-20).

Capitolul 3 conține pasaje de destăinuiri duioase, asemănătoare unei spovedanii. Departe de a pleca ușor din Tesalonic, ca să-și scape pielea, cum îl învinuiau unii, Pavel s-a gândit în toate doar la binele lor și a tremurat pentru credincioșia lor față de Domnul.

„Deaceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena, şi v’am trimes pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, pentruca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci ştiţi singuri că la aceasta sîntem rînduiţi. Şi cînd eram la voi, v’am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceeace s’a şi întîmplat, cum bine ştiţi. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei dela voi la noi, şi ne -a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi, şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim şi noi să vă vedem pe voi. Deaceea, fraţilor, în toate strîmtorările şi necazurile noastre, am fost mîngîiaţi cu privire la voi, prin credinţa voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi tari în Domnul“ (3:1-8).

Acum, că aflase de la Timotei vești bune despre ei, apostolul le face o declarație de dragoste și își mărturisește dorința vie de a fi iar în mijlocul lor. Un lucrător creștin poate lucra și prin scrisori, dar eficiența lui cea mai mare, bucuria lui cea mai deplină este atunci când este ca un păstor în mijlocul turmei sale.

„Cum putem noi oare să mulţămim în deajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru? Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa, şi să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre. Însuş Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi! Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi“ (3:9-13).

Vorbirea de rău se alungă prin faptele bune. Pavel dorea să meargă iar printre tesaloniceni pentru ca purtarea lui să alunge calomniile spuse despre el.

Tesaloniceni – cap. 3 – Pavel – un teolog cu teologia sistematizată

Biserica din Tesalonic a fost născută sub persecuție, în condiții de totală opoziție, în doar câteva săptămâni, probabil în mai puțin de o lună. Toți plantatorii de biserici ar vrea să știe care a fost secretul care i-a înlesnit această performanță lui Pavel!

Cine-i citește cu atenție epistolele scrise bisericilor formate în timpul călătoriilor lui misionare, întrezărește parte din secretul lui extraordinar. Spun „parte din secretul reușitelor lui“, pentru că partea majoră a secretului a fost lucrarea irezistibilă a Duhului Sfânt. Nu Pavel a lucrat prin Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt a lucrat prin Pavel! Mântuirea oamenilor este pasiunea Duhului Sfânt, mereu în căutare de oameni prin care să se exprime.

În majoritatea epistolelor lui Pavel, chiar în debutul lor, în cadrul salutului apostolic există o referință la trei noțiuni distincte, cu siguranță „capitolele“ în care își distilase marele apostol învățătura teologică: credința, nădejdea și dragostea. Iată-le în primele versete din epistola scrisă tesalonicenilor:

„Pavel, Silvan şi Timotei (probabil că Luca se afla încă în Tesalonic), către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Christos: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Christos. Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe cari vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Christos!“ (1 Tes. 1:1-3).

Iată și un tabel care ilustrează prezența acestor capitole care au „sistematizat“ teologia prezentată de apostolul Pavel:

Screen Shot 2013-10-28 at 7.49.35 PM

Dacă ar fi să găsim o definire a celor trei capitole ale teologiei lui Pavel, ar trebui să spunem cam așa:

Credința este în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Christos

Dragostea este în ceea ce-L lăsăm pe Dumnezeu să facă în noi prin Duhul Sfânt

Nădejdea este în ceea ce va face Dumnezeu pentru noi prin Isus Christos

Așa cum vom vedea, cea de a doua epistolă scrisă tesalonicenilor este un tratament pentru „nădejde“, pentru că cei de acolo aveau păreri greșite despre vremurile viitoare. Fiind greci convertiți la creștinism (mesianism), majoritatea membrilor tinerei biserici din Tesalonic nu erau prea familiarizați nici cu faptele lui Dumnezeu așa cum au fost ele consemnate în conținutul Vechiului Testament și nici cu viața, învățăturile, moartea și învierea Domnului Isus, care se petrecuseră în teritoriul îngust al Israelului. Religiile cunoscute de greci erau simple speculații filosofice, bazate pe idei năstrușnice sau pe influențe demonice. Creștinismul era și este un unicat, fiind singura religie care se bazează pe fapte, pe evenimente care s-au petrecut în trecut, pe evenimente obiective care se petrec azi și pe evenimente care se vor petrece în viitor. La finalul istoriei, când Dumnezeu va judeca lumea, oamenii se vor pleca în fața realității acestor fapte incontestabile. Iată cum folosește apostolul Pavel terminologia sistemului său teologic:

„ … v-am trimes pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Christos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, … Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba“ (1 Tes. 3:2,5) .

Pe măsura familiarizării cu datele din Cuvântul lui Dumnezeu, încrederea tesalonicenilor se așeza din ce în ce mai mult pe o temelie nezdruncinabilă:

„ … credinţa voastră merge mereu crescând“ (2 Tesal. 1:3).

Ce păcat că școlile teologice de azi au neglijat sistemul teologic folosit atunci de Pavel! Ce simplă și ce eficace a fost învățătura lui!

Avem încă o confirmare a celor trei capitole ale sistemului teologic folosit de Pavel din aprecierea răspunsului adecvat pe care l-au dat credincioșii din Tesalonic: ei au primit vestea bună, au părăsit viața idolatră, s-au întors la Dumnezeu și au început să aștepte revenirea Domnului Isus:

„Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat, şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare“ (1 Tes. 1:9-10).

Apostolul Pavel a fost înviorat să afle că tesalonicenii de la care plecase în condiții nu tocmai plăcute stăruiseră în credință și formaseră o biserică pe care o puteau lua ca exemplu și creștinii din alte părți:

„Ştim, fraţi prea iubiţi de Dumnezeu alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi. Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfânt; aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. În adevăr, nu numai că dela voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea“ (1 Tes. 1:4-8).

Cea mai deplină confirmare a sistemului teologic folosit de Pavel vine însă din felul în care au fost așezate epistolele lui în canonul Noului Testament. Structural, primele 4 epistole (Romani, 1, 2 Corinteni, Galateni) vorbesc despre Credința mântuitoare ancorată în Crucea de la Golgota. După ele vin trei epistole (Efeseni, Filipeni și Coloseni) care se ocupă de Biserică, trupul spiritual armonios al celor care au crezut în Jertfa de la Cruce și formează acum o familie care trăiește în Dragoste. Ultimele două epistole (1, 2 Tesaloniceni) tratează esența Nădejdii creștine, venirea Domnului ca eveniment sigur și ca sursă de motivație pentru perseverența sfinților.

Unul din pasajele în care apostolul prezintă sistemul său teologic bazat pe trecut, prezent și viitor este 1 Corinteni 15, din care cităm aici doar prima parte. Urmăriți cum cele trei secțiuni sunt prezentate ca trei trepte sau etaje ale revelației dumnezeiești:

„Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Christos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre cari cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.

Astfel dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut.

Iar dacă se propovăduieşte că Christos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Christos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Christos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Christos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu înviază. Căci, dacă nu înviază morţii, nici Christos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Christos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Christos, sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Christos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!

Dar acum, Christos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Christos; dar fiecare la rândul cetei lui. Christos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Christos.

În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, ,,a pus totul supt picioarele Lui“. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ (1 Cor. 15:1-28).

În teologie, ca și în viață, avem nevoie și de trecut și de prezent și de viitor. Prezentul este însumarea trecutului până la momentul de față. Viitorul este rodirea terenului actual din fertilizat cu experiențele și lecțiile învățate în trecut.

Tesaloniceni – cap. 2 – Pavel – un apostol hăituit, dar preocupat de biserici

(Se pare că unii chiar urmăriți aceste scurte comentarii … Mulțumesc celei care mi-a semnalat lipsa unuia din ele. Le-am renumarat si l-am introdus pe cel lipsa la locul lui).

De la Filipi, Pavel, Sila și Timotei au plecat prin Amfipoli și Apolonia (capital provinciei) și au ajuns la Tesalonic (co-capitala provinciei romane), unde, după obiceiul lui, i-a căutat mai întâi pe evrei. Asta din cauza dragostei lui pentru cei din neamul lui (Rom. 9:1-3; 10:1) și din cauza principiului „întâi a iudeului“:

,,Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă.“  (Rom.  1:16).

Pasajul din Faptele Apostolilor 17:1-14 ne prilejuiește întâlnirea cu oamenii cărora Pavel la va scrie mai tărziu două dintre epistolele sale. Sunt unele din cele mai timpurii scrieri din Noul Testament. Ca să le pătrundem mesajul va trebui să vedem mai întâi ce fel de oameni erau acești tesaloniceni și cuma  fost întâlnirea lor cu Pavel.

„Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să învieze din morţi. ,,Şi acest Isus, pe care vi -L vestesc eu“, zicea el, ,,este Hristosul.“ Unii din ei, şi o mare mulţime de Greci temători de Dumnezeu, şi multe femei de frunte au crezut, şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila. Dar Iudeii cari nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătîi din mulţime, au făcut gloată, şi au întărîtat cetatea. S’au năpustit asupra casei lui Iason, şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să -i aducă afară la norod.

Fiindcă nu i-au găsit, au tîrît pe Iason şi pe vreo cîţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii, şi strigau: ,,Oamenii aceştia, cari au răscolit lumea, au venit şi aici,  şi Iason i -a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este un alt Împărat: Isus.“ Prin aceste vorbe, Iudeii au turburat norodul şi pe dregătorii cetăţii, cari au dat drumul lui Iason şi celorlalţi, numai după ce au căpătat dela ei un zălog. Fraţii au trimes îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Berea“ (Fapte 17:2-10a).

Textul ne vorbește despre patru categorii din sinagoga pe care a vizitat-o Pavel:

–   evrei care au primit Evanghelia despre împlinirea profețiilor prin Isus Christos,

–   o mare mulțime de „greci temători de Dumnezeu“ care au făcut la fel (aceștia erau ceea ce evreii numeau „prozeliți dela poartă“, oameni care credeau în Dumnezeul evreilor fără a fi membrii deplini în sinagoga evreilor),

–   „multe femei de frunte“ care au crezut și ele că „Isus, pe care-l propovăduia Pavel, este Christosul“ (acestea erau parte din „matroanele“ specifice culturii sociale grecești, femei în vărstă, cărora bărbații le cedaseră parțial dreptul de a organiza treburile de acasă și din cetate) și

–   evreii din Tesalonic care nu l-au crezut pe Pavel.

Expresia folosită de Luca, „au trecut de partea lui Pavel“ sugerează că între Pavel și evreii „care nu crezuseră“ se declanșase un conflict deschis. Împotrivitorii lui Pavel au tocmit niște oameni fără căpătâi, l-au denunțat pe Pavel în fața autorităților orașului și l-au forțat să fugă la adăpostul nopții. Este clar că ei au luat din Evanghelia lui Pavel numai ceea ce le-a convenit, transformând îngrijorarea lor religioasă într-o presupusă problemă politică cu implicații sociale. Viclenia lor a reușit și astfel asupra creștinilor din Tesalonic a început foarte de timpuriu un val de persecuție.

Aceste viespi turbate l-au urmărit apoi pe apostolul Pavel și la Berea, punându-l iar pe fugă spre Atena:

„Iudeii aceştia (din Berea) aveau o inimă mai aleasă decît cei din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale Grecilor, şi mulţi bărbaţi au crezut. Dar Iudeii din Tesalonic, cînd au aflat că Pavel vestea Cuvîntul lui Dumnezeu şi în Berea, au venit acolo, ca să turbure şi să aţîţe noroadele. Atunci fraţii au pornit îndată pe Pavel spre mare; Sila şi Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoţeau pe Pavel, l-au dus pînă la Atena. Apoi s’au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cît mai curînd la el“ (Fapte 17:11-15).

Ca fundal pentru studierea epistolelor scrise de Pavel către Tesaloniceni, aflăm deci două lucruri. Cel dintâi este că biserica de acolo s-a format în toiul unor controverse legate de felul în care Dumnezeu a împlinit profețiile mesianice prin Isus Christos și va instaura curând mult așteptata împărăție. Cel de al doilea este că Pavel a plecat „pe fugă“ de acolo și a rămas îngrijorat de impresia pe care aparenta lui slăbiciune va pune în umbră mărturia despre un Christos atotputernic. În realitate, apostolul a plecat din Tesalonic mai mult de dragul noilor convertiți de acolo. Prezența lui îi costase deja mult și risca să-I coste și mai mult.

„ … au dat drumul lui Iason şi celorlalţi, numai după ce au căpătat dela ei un zălog“ (Fapte 17:9b).

Convertiții din Corint au trebuit să plătească autorităților romane o mare sumă de bani drept cauțiune. Prezența lui Pavel în Tesalonic ar fi însemnat noi tulburări religioase , pierderea acestei sume și cine mai știe ce altfel de pedepse. Apostolul aplecat ca să evite toate acestea, dar a plecat și cu o mare îngrijorare în inimă.

Ambele două scrisori ale lui, scrise la doar două luni una de alta, vor fi pline de aceste două elemente, dovedind marea preocupare apostolică pentru cei din Tesalonic.

„ … ne-am arătat blînzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.“ (1 Tes. 2:7).

După plecarea din Tesalonic și ajungerea la Atena, Pavel a  făcut tot ce a depins de el ca să se îngrijească de convertiții din Tesalonic. Mai mult, Pavel dorea din toată inima să se întoarcă la ei și să continue lucrarea de acolo:

„Deaceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena, şi v’am trimes pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, pentruca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci ştiţi singuri că la aceasta sîntem rînduiţi. Şi cînd eram la voi, v’am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceeace s’a şi întîmplat, cum bine ştiţi. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei dela voi la noi, şi ne -a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi, şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim şi noi să vă vedem pe voi“ (1 Tes. 3:1-6).

Persecuțiile urmăreau să-l îndepărteze pe Pavel de biserici, preocuparea pastorală îl făcea să dorească să fie întotdeauna împreună cu ele, să le crească și ca să zmulgă buruienile învățăturilor mincinoase din ogorul pe care lucre împreună cu Dumnezeu. Această sfâșiere lăuntrică este pecetea apostoliei lui Pavel.

„Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei! Pentruce? Pentrucă nu vă iubesc? Ştie Dumnezeu! Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu cari se laudă. Oamenii aceştia sînt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrşitul lor va fi după faptele lor. Iarăş spun: să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altmintrelea, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel. Ce spun în această îndrăsneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie.

De vreme ce mulţi se laudă după firea pămîntească, mă voi lăuda şi eu. Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi, cari sînteţi înţelepţi! Dacă vă robeşte cineva, dacă vă mănîncă cineva, dacă pune cineva mîna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi! Spre ruşinea mea o spun, că am fost slabi! Totuş, orice poate să pună înainte cineva-vorbesc în nebunie-pot pune şi eu înainte.

Sînt ei Evrei? Şi eu sînt! -Sînt ei Israeliţi? Şi eu sînt! -Sînt ei sămînţă a lui Avraam? Şi eu sînt! – Sînt ei slujitori ai lui Hristos? -vorbesc ca un ieşit din minţi-eu sînt şi mai mult. În osteneli şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte! De cinci ori am căpătat dela Iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s -a sfărîmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adîncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe rîuri, în primejdii din partea tîlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi. În osteneli şi necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! Şi, pe lîngă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile“ (2 Cpr. 11:10-28).

Ce vom spune noi în fața unei pilde așa de frumoase? Cum ar trebui să fie cei chemați astăzi ,,să calce pe urmele lui Pavel, întru-cât și el a călcat pe urmele lui Christos“ ? Pilda marelui apostol ne-a făcut pe mulți să mergem înainte și să „ardem“ până la epuizare în grija pentru cei din Biserică.

Dau aici doar două exemple din viața păstorului Baptist Ioan Dan, care a ajuns într-o vreme să fie chiar președintele Uniunii Baptiste din România. „Cinstea“ aceasta nu i-a adus însă prea mult confort și câștig sub autoritățile comuniste.

Într-o ocazie, trimișii securității au venit să-l aresteze din casa unui om aflat pe o cornișă de sat. Fratele Dan s-a băgat sub o stivă mare de lemne, unde numai unul mic de statură ca el ar fi putut încape. Oamenii legii l-au căutat peste tot și nu l-au găsit. Au stat însă de pază câteva zile, așa că fratele Dan a rămas mult sub stiva aceeea de lemne. „Dumnezeu a avut grijă de mine. O găină și-a făcut și ea cuibarul sub stiva de lemne, așa că am avut în fiecare zi ouă ca să nu-mi fie nici foame, nici sete“.

Cu altă ocazie, autoritățile l-au prins și l-au închis într-un grajd în care era un taur cunoscut pentru violența lui. Fratele Dan s-a pregătit de moarte și s-a ascuns într-un colț. Taurul s-a năpustit spre el, dar coarnele mari au lovit în dreapta și stănga lui. Faptul că era așa de mic și subțirel l-a scăpat și de data aceea.

Gândul că că un om de talia apostolului Pavel n-a fost apreciat atunci la adevărata lui valoare, ci vorbit de rău și pus în balanța celor ce erau ispitiți să umble după învățători mincinoți ne mângâie și ne întărește totodată. Ca și Pavel altădată, și noi suntem plini de râvnă pentru cei convertiți, nu de dragul nostrum, ci de dragul Celui care ne-a chemat la o slujire așa de măreață. Priviți-l pe apostolul Pavel în sfâșierea lăuntrică scoasă la suprafață de nestatornicia convertiților din Corint:

„O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!  2Căci sînt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v’am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gîndurile voastre să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n’aţi primit -o, oh, cum îl îngăduiţi de bine! Dar socotesc că nici eu nu sînt cu nimic mai pe jos de apostolii aceştia ,,nespus de aleşi!“ Chiar dacă sînt un necioplit în vorbire, nu sînt însă şi în cunoştinţă; şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele. Sau, am făcut un păcat, cînd m’am smerit pe mine însumi, ca să fiţi înălţaţi voi, şi v’am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despoiat alte Biserici, primind dela ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Şi cînd eram la voi, şi m’am găsit în nevoie, n’am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, cînd veniseră din Macedonia. În toate m’am ferit, şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva“ (2 Cor. 11:1-9).

Hăituit de autoritățile vremii, dar preocupat până la agonie de biserici, Pavel se vede criticat pe nedrept și înlocuit ieftin cu oameni care răspândeau în jur miresmele morții. Chiar și din această situație, el trăiește pentru credincioși, luptă pentru ei, se jertfește pentru ei. Ultima instanță care va judeca lucrarea lui și reacțiile lor va rămâne întotdeauna Dumnezeu și dreptatea Sa cea mare.

Așa a spus și Soren Kierkegaard, filosof și teolog olandez, într-una din cugetările lui memorabile: „Oamenii cred că predicatorul este un actor pe o scenă şi că ei sunt criticii, care îl blamează sau îl laudă. Ceea ce ei nu ştiu este că, de fapt, ei sunt actorii de pe scenă; predicatorul este doar sufleorul care stă în culise și le aminteşte replicile pe care le-au uitat, iar Dumnezeu este ascultătorul care apreciază.”

Tesaloniceni – cap.1 – Pavel – un apostol plin de răbdare

O chemare din noapte – „Treci în Macedonia și ajută-ne!

Născută în contextul oriental din Asia Mică, Evanghelia a fost destinată încă de la început să ajungă „până la marginile pământului“ (Fapte 1:8) și să confrunte toate învățăturile și religiile false despre Dumnezeu și lume. Primul pas al Evangheliei spre Europa a fost un vis, un vis de noapte pus în mintea apostolului Pavel de însuși Dumnezeu:

„Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: ,,Treci în Macedonia, şi ajută-ne!“ După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia“ (Fapte 16:9-10).

„Macedonia“ de care se vorbește în text este ceea ce mai rămăsese în continentul european din fostul Imperiu al lui Alexandru Macedon. De exemplu, numele orașului Filipi vine de la Numele lui Filip al doilea, un rege al Macedoniei, iar numele Tesalonic vine d ela o prințesă numită Tesalonica (Tesalos plus ,,nike“ care înseamnă victorie), născută chiar în ziua marii victoria macedoniene de la Tesalia (353/352 î.Ch).

Trecerea lui Pavel în Macedonia a marcat prima confruntare dintre învățătura lui Christos și marea tradiție filosofico-religioasă a Greciei. Creştinismul era încă tînăr, plin de putere şi de entuziasm. Biserica apăruse ca o revărsare de prospeţime într-o lume intrată în putrefacţia păcatului. Totul în jur părea că se prăbuşeşte. Religiile de altădată nu mai erau decît umbre. Filosofiile se transformaseră în păreri discutabile. Deasupra tuturor se aşezase, strivind tot, sandala imperială a Romei. Forţa subjugase încă o dată spiritul. Carnea şi pornirile ei puseseră stăpînirea pe lume. Egoismul, cruzimea, jaful şi uciderea erau răspîndite la culme pe toată faţa pămîntului.

„Ce este Adevărul?” nu mai preocupa aproape pe nimeni. „Adevărul” zilei era dictat de cei care deţineau puterea. Religiozitatea, evlavia şi înfrînarea nu se mai întîlneau decît pe alocuri. „Omul” era în centrul preocupărilor lumii. Cezarul fusese declarat „Zeu” şi astfel de zei dictau destinul popoarelor. În confuzia care domnea pretutindeni, Evanghelia creştină a apărut ca un fulger în noapte, brăzdînd întunerecul care se lăsase greu. Ea se prezenta tuturor ca o veste nouă venită din ceruri şi într-adevăr de aşa ceva aveau nevoie oamenii. Învăţătura ei antagoniza pretenţiile Romei care-l ridicase pe Cezar printre zei. Evanghelia prezenta calea inversă, calea prin care Dumnezeu însuşi coborîse în mijlocul oamenilor. Biserica creştină prezenta lumii, nu o nouă învăţătură şi nici o nouă formă de organizare, ci o Persoană care a trăit o viaţă exemplară. Fusese o viaţă trăită între oameni, dar într-atît de deosebită, într-atît de unică în măreţia ei, în iubirea ei ne-pămînteană, în absoluta ei puritate şi-n completa ei dăruire de sine, încît această viaţă atrăgea cu puterea ei de fascinaţie pe toţi cei care aflau de existenţa ei. Isus-Mîntuitorul, arătase lumii pentru prima dată ce face şi cum este Dumnezeul care a creiat universul.

Viaţa acestui întemeietor al creştinismului nu se sfîrşise odată cu moartea. Ea continua să trăiască dincolo de înviere, manifestîndu-se cu putere în existenţa şi faptele Bisericii. Cristos trăia şi în cer, dar şi în creştinii primului secol.

Filipi era un fel de Romă în miniatură. Limba oficială era latina, dar pretutindeni pe străzi se vorbea greceşte. Numele vechi al cetăţii Filipi fusese mai întîi Datos, iar apoi Krenides, care se poate traduce prin „izvoarele” sau „puţurile”. Numele de „Filipi” îi fusese dat de tatăl lui Alexandru cel Mare, Filip, care îşi făcuse o avere imensă cu aurul scos din minele din împrejurimi. Cetatea se afla într-o regiune extraordinar de bogată. Un sol fertil şi un subsol încărcat de metale preţioase îi aduseseră foarte curînd celebritatea. Dincolo de toate acestea, plasarea oraşului într-o depresiune montană care funcţiona ca o veritabilă „poartă” între Europa şi Asia, îi adusese afluenţă comercială şi-l determinase pe Cezar Augustus să declare cetatea Filipi: „Colonie Romană”. Coloniile din Imperiu nu erau cuceriri noi, ca în terminologiile folosite de noi astăzi. Ele erau mai degrabă oraşe noi, formate din „Legionari” retraşi la pensie după împlinirea datoriilor militare. Aşa se explică faptul că, în ciuda numărului de locuitori greco-macedoneni, majoritatea cetăţenilor din Filipi se numeau „romani”:

„I-au dat pe mîna dregătorilor şi au zis: „Oamenii aceştia ne tulbură cetatea; sînt nişte ludei, care vestesc nişte obiceiuri pe care noi, Romanii, nu trebuie să le primim, nici să le urmăm” (Fapte 16:20-21)

Apostolul Pavel a fost apostolul Neamurilor, iar captolele 16 și 17 din cartea Faptele Apostolilor surprind evenimentele care au marcat trecerea lui Pavel din continentul Asiatic în Europa. Nu că Pavel ar fi avut această strategie de lucru, dar Dumnezeu i-a modificat planurile.

„Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia, şi s-au pogorât la Troa“ (Fapte 16:6-8).

Înainte de a vedea alte lucruri, vă propun să stăruim puțin la un studiu de ucenicie. Succesiunea de întâmplări din capitolul 16 din Faptele Apostolilor ne ajută să privim ca printr-o fereastră în inima acestui lucrător extraordinar al lui Dumnezeu și să vedem cum a acceptat El călăuzirea divină.

Se spune că „Punctualitatea este politețea regilor!“ Monarhii sunt singurii care-și pot permite să întârzie fără să poată fi criticați. O întârziere de câteva minute este chiar de dorit pentru cei ce vor să-și dea importanță și să impună respect. O întârziere îl pune pe fiecare la locul lui, pe rege îl așează deasupra celorlalți, iar pe ceilalți îi așează sub autoritatea regală.

La fel și Dumnezeu l-a făcut pe Pavel de multe ori să aștepte. Chiar dacă Dumnezeu i-a acordat privilegiul de a-l duce o dată „în cel de al treilea cer“ (2 Cor. 12:1-10), asta nu L-a împiedicat să nu răspundă apoi rugăciunilor lui stăruitoare. Pavel ne spune că s-a dus la Dumnezeu „de trei ori“ cu problema „țepușului“ care-i stânjenea activitatea. De ce a trebuit să meargă de trei ori? De ce nu l-a ascultat Dumnezeu de prima dată? De ce nu l-a ascultat nici măcar a treia oară? Răspunsul a fost simplu și ni-l dă chiar Pavel: „ca să nu mă îngâmf“ (2 Cor. 12:7).

Pavel n-a putut să se ducă la Dumnezeu cu îndrăzneala obraznică a celui care tocmai fusese răpit la cer! El n-a putut să spună: „Hei, Doamne! Sunt eu! Nu mă cunoști? Sunt Pavel care am fost acum câteva zile la Tine!“ Dumnezeu l-a ținut în anticamera tronului. Iar artunci când l-a primit l-a pus la punct, așezându-l la locul smereniei:

„Şi El mi-a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită“ (2 Cor. 12:9a).

Când ne răspunde la rugăciuni, Dumnezeu ne mărește credința; când amână să ne răspundă, El ne mărește răbdarea, iar când refuză să ne răspundă, El știe că ne putem descurca cu ceea ce ne-a dat deja. În relația cu Dumnezeu, Pavel a învățat pe propria piele că trebuie să accepte voia divină ca pe autoritatea supremă. Mai mult, Pavel a învățat că Dumnezeu nu are nevoie de lucrători „mari și tari“ ca să-și arate slava. Dimpotrivă, cu cât e mai mic lucrătorul, cu atât este mai mare slava Celui care-Și arată atotputernicia prin el:

„Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Christos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Christos; căci când sunt slab, atunci sunt tare“ (2 Cor. 12:9b-10).

Din această experiența a izvorât apoi concluzia că Dumnezeu vrea să demonstreze lumii suveranitatea și superioritatea căilor Sale prin oameni mici și neînsemnați:

„Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari“ (1 Cor. 1:27).

Pavel ne spune că unul din „semnele“ adevăratei apostolii este această „răbdare“ pe care trebuie să o manifeste slujitorii lui Dumnezeu. În pasajul care urmează în Biblie celui din care am citat, apostolul ne spune că dovada, atestatul, chemării la apostolie nu sunt „descoperirile cerești“, oricât de senzaționale ar fi fost acelea, ci această umilă deferență în fața inițiativelor divine, numită atât de neatrăgător: „răbdare“.

„Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, …“ (2 Cor. 12:11).

Iată o trăsătură de caracter care nu se poate învăța în școlile teologice sau din cărți! Vă invit să vedem împreună cum s-a manifestat răbdarea apostolică în prima vizită făcută de Pavel în Macedonia europeană.

Unde-i macedoneanul acela?

Capitolul 16 din cartea Faptele Apostolilor ni-l arată pe Pavel … așteptând, așezat într-o totală dependență de inițiativele divine. A fost o „așteptare activă“, dar tot așteptare a fost. Pavel nu a stat cu brațele încrucișate, ca mulți alți lucrători leneși din vremea noastră, ci, în așteptarea unui mesaj mai clar, a găsit întotdeauna ceva de făcut.

Apostolul a trebuit să aștepte ca Dumnezeu să-i dea un ajutor potrivit pentru călătoriile misionare (Fapte16:1-5). Dumnezeu nu i l-a dat pe Timotei imediat ce Pavel a fost părăsit de Ioan Marcu. A trebuit să aștepte. Iar când l-a primit pe Timotei, n-a primit un om așa cum ar fi vrut el, viteaz, îndrăzneț și tare. Timotei a fost timid, bolnăvicios și cu frică de oameni. Aduceți-vă aminte de sfaturile pe care a trebuit să i le dea Pavel:

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință“ (2 Tim. 1:7)

Și acel controversat: „Să nu bei numai apă, ci să iei și puțin vin din pricina stomacului tău“, ciuruit probabil de nervii timidității …

Așa cum am spus deja, inițiativa trecerii înspre Europa nu i-a aparținut lui Pavel, ci a fost o schimbare de planuri în ascultare de călăuzirea divină. Plin de bucurie după întâlnirea Consiliului dela Ierusalim, apostolul Pavel cutreiera pe atunci bisericile ca să le întărească în Evanghelie și să le spună că nu trebuie să se mai supună și străvechii legi mozaice.

Deși era un apostol, Pavel n-a știut întotdeauna ce dorea Domnul de la el. Oprit să meargă acolo unde ar fi vrut inițial, el a primit în vis o călăuzire surprinzătoare: „Treci în Macedonia și ajută-ne“. Chemarea i-a fost făcută de un om îmbrăcat în straie de macedonean …

„Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile apostolilor şi presbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credinţă, şi sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.  Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia, şi s-au pogorât la Troa.

Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia, şi ajută-ne!“ După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia“ (Fapte 16:4-10).

Echipa misionară care a trecut atunci marea dinspre Asia spre Europa a fost alcătuită din apostolul Pavel, Sila, Timotei și doctorul Luca. Oricât s-au uitat ei în jur însă, în Filipi n-au dat de macedoneanul pe care-l văzuse Pavel în vis. Au trebuit deci iar să … aștepte:

„Dupăce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintîi cetate dintr’un ţinut al Macedoniei, şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile“ (16:11-15).

Nerăbdarea este o așteptare grăbită. Pavel a știut să aștepte. Când timp de trei zile ,,macedoneanul“ nu s-a ivit, Pavel s-a dus să-i găsească pe evreii săi. Știa două lucruri: că ei trebuie să se adune într-o zi de sabat și că locul de închinare trebuie să fie neapărat acolo unde era o apă curgătoare, ca ei să-și poată îndeplini spălările rituale. S-a dus deci, i-a găsit, a stat de vorbă cu ei și o evreică s-a încreștinat. „Punct ochit, punct lovit“ veți spune, dar n-a fost așa. Aceasta nu era „macedoneanul“ pe care-l văzuse în vis. Se prea poate ca Pavel să fi spus: „Doamne, pentru evrei nu trebuia să vin până în Macedonia! Îi avem acolo, în continentul nostru. Unde-i macedoneanul acela care mă chema în vis?“

Dumnezeu l-a lăsat să aștepte. Pavel și-a făcut de treabă în continuare cu evreii, dar și acolo a avut o problemă. Timp de „mai multe zile“ o roabă din Filipi care avea un duh de ghicire se ținea după el și-i făcea „reclamă“ (Fapte 16:16-18). Pavel n-a mustrat-o din prima zi. A răbdat și a … așteptat. Până la urmă tot a izbucnit. Era la mijloc acceptarea unui compromis care l-ar fi făcut pe Domnul Isus asociatul unor zei păgâni. Domnul Isus n-avea nevoie de reclama binevoitoare a dușmanului demonic!

„Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors, şi a zis duhului: ,,În Numele lui Isus Christos îţi poruncesc să ieşi din ea“ (Fapte 16:18).

Tărășenia s-a lăsat însă cu scandal. Evenimentul l-a propulsat pe Pavel în atenția orașului și nimeni nu i-a fost binevoitor. Intrase pe teritoriu străin, declanșând o înfruntare teribilă, nu cu oamenii din cetate, ci cu forțele spirituale care-i țineau robi. Stăpânii roabei, care făcuseră până atunci bani buni din „meseria“ celei cu duh de ghicire au declanșat o prigoană împotriva lui Pavel.

„Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei, şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa din lăuntru, şi le-a băgat picioarele în butuci“ (Fapte 16:22-24).

Este de remarcat că Pavel nu s-a grăbit să se folosească de drepturile de cetățean roman ca să scape de suferințe. Există situații în care tot ceea ce cere Dumnezeu de la copiii Săi sunt: tăcere, răbdare și … lacrimi. Pavel și-a dus răbdarea până la capăt, așteptând ca Dumnezeu să intervină cumva și să-Și împlinească planurile Lui veșnice. În inima lui însă, cred că apostolul Pavel s-a rugat cam așa: „Doamne, aceasta este Macedonia care „mă așteaptă“? Doamne, unde este macedoneanul acela care are nevoie de ajutorul meu? Să fie oare între oamenii aceștia care se află împreună cu mine în temniță?“

Pavel n-a fost descurajat de întemnițare. Prin aceasta, apostolul ne-a dat o lecție tuturor celor care suferim de boala aceasta grea. Descurajarea se naște din nemulțumirea față de trecut, dezamăgirea față de prezent și neîncrederea în viitor. Ea adună la un loc ingratitudinea față de binecuvântările de ieri, indiferența față de oportunitățile de astăzi și nesiguranța față de surprizele zilei de mâine. Cine este îmbolnăvit de ea este orb la frumusețea din jur, surd la gemetele celor aflați în suferință și fără grai lângă cei care au nevoie de nădejde. Manifestările ei cuprind lipsa de răbdare, imaturitatea în gândire și cârtirea față de Dumnezeu.

În loc să se descurajeze, Pavel a făcut singurul lucru pe care putea-l putea face, bătut măr, plin de răni și de vânătăi, cu picioarele umflate în butuci, el s-a apucat să mărturisească  în temnița Evanghelia prin rugăciuni și cântece. Da, este posibil să evanghelizezi prin rugăciuni și cântece. Oamenii aflați atunci în temniță alături de Pavel și Sila nu mai auziseră niciodată o asemenea veste bună:

„Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau“ (Fapte 16:25).

Unchiul meu, Badragan Vasile, a făcut o asemenea evanghelizare la vama din București. Pe când aștepta la o coadă imensă să-și ridice un pachet trimis din America, unchiu a început să cânte cântări creștine de la adunare. Ofițerul de servici i-a spus: „Termină cu prostiile astea!“ Pe vremea aceea, cântările creștine erau ofensatoare pentru autoritățile comuniste. Unchiu s-a scuzat, a tăcut o vreme, dar când s-a plictisit a luat-o iar cu cântatul. A cântat una, a cântat două, a cântat trei … Oamenii de la coadă îl ascultau cu interes și simpatie. Ofițerul a revenit nervos și i-a spus: „Treci în față, ia-ți pachetul și pleacă imediat de aici!“ Și așa, Vasile Badragan a fost răsplătit de Dumnezeu pentru credincioșia cu care a cântat. N-a mai trebuit să aștepte la coadă!

Socrul meu, Traian Ban a fost condamnat de regimul communist la 20 de ani de închisoare în anul 1958. Vina lui? Pe rechizitoriu a scris clar: „A căutat să răstoarne regimul politic prin … rugăciuni și cântări creștine la întâlnirile de acasă cu prietenii lui“. Nu, nu era o farsă și nici o glumă. Ideologii comuniști erau convinși de eficacitatea mărturiei creștine prin cântece și rugăciuni, chiar dacă nu citiseră … Faptele Apostolilor.

Cântarea și rugăciunea din noaptea petrecută în adâncul temniței n-a fost „excepția“, ci regula vieții apostolului Pavel. El recomandă aceeași metodă tuturor creștinilor:

„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului“ (Efes. 5:19).

În Filipi, după ce a cutremurat inimile oamenilor prin mărturia lui Pavel și Sila, Dumnezeu a cutremurat pământul de sub ei. Speriat că deținuții s-au folosit de cutremur și au fugit, temnicerul era cât pe aici să-și pună capăt zilelor. L-a salvat însă glasul lui Pavel:

„Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile, şi s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deşteptat; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia, şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi suntem aici“ (Fapte 16:26-28).

Copleșit de toate cele întâmplate, temnicerul i-a scos pe cei doi din temnița teribilă, le-a spălat rănile, le-a ascultat mărturia și … a crezut în Domnul Isus Christos. Bătut, plin de vânătăi și de răni încă deschise, Pavel a stat în capul mesei în casa temnicerului și s-a uitat probabil fericit la cei din jurul lui, la atenția cu care-i sorbeau cuvintele de pe buze. Eu cred că doar atunci a priceput Pavel cine fusese macedoneanul pe care-l văzuse în vis.  Ce surpriză! Era tocmai … temnicerul.

Ce învățăm noi din această întâmplare? Multe! Suntem o generație care s-a obișnuit să primească totul instantaneu. Caracterul nu se formează însă în pripă. O ciupercă poate apare peste noapte, dar un stejar falnic nu ajunge la maturizare decât după foarte mulți ani de creștere. În relația noastră cu Dumnezeu, nu se poate însă să creștem fără „răbdare“. Creatorul ne va pune în tot felul de situații, total diferite unele de altele. Sunt ceasurile în care trebuie să creștem în răbdare:

„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii cari ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic“ (Iacov 1:2-4).

Un creștin trebuie să aibă o răbdare … supranaturală.

Un proverb chinezesc spune că „Cu răbdare, frunzele de dud se transformă în mătase!“ Cine s-ar îmbrăca în frunze de dud? Cine ar refuza însă veșminte de mătase? Frunzele de dud se transformă în mătase doar dacă ai răbdare și dacă ai niște … viermi care să lucreze.

Care sunt viermii care te prelucrează pe tine? Care sunt situațiile neplăcute prin care te trece Dumnezeu ca să scoată din tine tot ce este mai bun și mai prețios? Nu le disprețui. Nu te grăbi să scapi de ele. Ai nevoie de … răbdare.

Cuvântul inteligență derivă de la alte două cuvinte: „inter” și „legere”(„inter“ însemnând „între”, iar „legere“ însemnând „a alege”). O persoană inteligentă, prin urmare, este cineva care a învățat „să aleagă între” mai multe variante. El știe că ceea ce este bun este mai de folos ca ceea ce este rău, că îndrăzneala poate depăși frica, că dragostea este superioară urii, că blândețea este de preferat cruzimii, că răbdarea este superioară intoleranței, mila aroganței și că adevărul este mai virtuos decât orice ignoranță. Cine alege să aibă răbdare este un om inteligent. C.H. Spurgeon a spus: „Știți cum a ajuns melcul pe corabia lui Noe? Încet, dar cu răbdare și perseverență“. Răbdarea este o verigă strict necesară în lanțul virtuților creștine:

„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Christos“ (2 Petru 1:5-8).

Răbdarea ne face să fim biruitori asupra împrejurărilor și harnici în slujirea lui Dumnezeu:

„Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea“ (Rom. 5:3-4).

Cât de mare trebuie să fi fost surpriza temnicerului din Filipi când a aflat că Pavel era cetățean roman! Cât de mult trebuie să se fi mirat el că apostolul s-a lăsat totuși bătut pentru mărturia lui creștină. Ce impresie trebuie să fi lăsat asupra lui acest fapt! Pavel a plecat mai departe, dar a lăsat în urma lui un grup de „frați“ mângâiați de frumosul caracter al apostolului:

„Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimes pe cei ce purtau nuielele (Greceşte: lictori.), să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora“. Şi temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimes să vi se dea drumul; acum dar, ieşiţi afară, şi duceţi-vă în pace“. Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor, fără să fim judecaţi, pe noi, cari suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge aşa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!“

Cei ce purtau nuielele, au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceştia s-au temut, când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă, şi i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieşit din temniţă, şi au intrat în casa Lidiei; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe fraţi, au plecat“ (Fapte 16:35-40).

Răbdător în așteptarea unui colaborator, răbdător în așteptarea unei călăuziri, răbdător în identificarea unor posibili convertiți, răbdător sub atacul demonic, răbdător în bătăi și în persecuție, Pavel a putut clădi pe mărturia lăsată în urmă, îndemnându-i pe creștinii din Filipi și Tesalonic să privească viața și suferințele dintr-un foarte surprinzător punct de vedere. Vom vedea asta din textul scrisorilor pe care li le-a trimis ulterior.

Tesaloniceni – Introducere

(Vă propun o călătorie spre prezent prin viitor. Ceea ce credem despre viitor determină întotdeauna ceea ce ne permitem să facem în prezent. Iată de ce, un studiu despre venirea Domnului Isus este la fel de necesar azi ca și pe vremea tesalonicenilor convertiți la creștinism de Pavel.)

Introducere

Viața creștină este un răspuns la viața și învățătura Domnului Isus. Privită din acest unghi de vedere, ucenicia noastră este foarte dependentă de escatologia pe care ne-o însușim. Ceea ce facem noi acum depinde de ceea ce va face El la revenirea Lui. Această realitate a fost anticipată de Domnul Isus într-una din pildele Sale:

„Şi Domnul a zis: ,,Cine este ispravnicul credincios şi înţelept, pe care -l va pune stăpînul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela, pe care stăpînul, la venirea lui, îl va găsi făcînd aşa! Adevărat vă spun, că îl va pune peste toată avuţia sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui: ,Stăpînul meu zăboveşte să vină`; dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănînce, să bea şi să se îmbete, stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul în care nu ştie, şi -l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor. Robul acela, care a ştiut voia stăpînului său, şi nu s’a pregătit deloc, şi n’a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n’a ştiut -o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s’a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s’a încredinţat mult, i se va cere mai mult“ (Luca 12:42-48)

Evanghelia nu este completă dacă nu cuprinde și vestea că Domnul Isus, Mântuitorul și Domnul nostru, se va întoarce să-Și instaureze împărăția pe Pământ. ,,Stăpânul nu va zăbovi“, ci va veni exact atunci când trebuie să vină. Cum ne va găsi însă pe noi, pe mine și pe tine? Iată întrebări care trebuie să ne preocupe când ne apropiem să studiem aceste două epistole scrise de apostolul Pavel creștinilor din cetatea greacă Tesalonic.

„Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v’aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat, şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L -a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia viitoare“ (1 Tes. 1:9-10).

Oricine vrea să înțeleagă bine aceste scrisori trebuie să citească mai întâi în Faptele Apostolilor câte ceva despre omul care le-a scris, despre oamenii care le-au citit și despre condițiile care au făcut necesare aceste dialoguri. Vom începe deci cu o privire asupra întâlnirii apostolului Pavel cu oamenii din Tesalonic, așa cum este descrisă ea în cartea Faptelor Apostolilor.

Pentru cei ce vor să citească în mod sistematic prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, iată o împărțire tematică a textului:

1 Tesaloniceni

Tema: Venirea Domnului Isus pentru Biserică
Pasajul cheie: 1 Tes. 5:9-10

I. Pavel se uită în trecut (1-3)

A. Cum s-a născut biserica – 1
B. Cum a fost hrănită biserica – 2
C. Cum a fost așezată biserica − 3

II. Pavel se uită în viitor (4-5)
(Cum să umble biserica)

A. În sfințenie – 4:1-8
B. În armonie – 4:9-10
C. În sinceritate – 4:11-12
D. Îm nădejde – 4:13 − 5:11
E. În întrajutorare – 5:12-28

Să-mi fie îngăduit însă libertatea de a nu mă apropia de conținutul primel epistole a lui Pavel către Tesaloniceni cu atitudinea studentului obsedat de examinarea academică a nivelului lucrării sale, ci mai degrabă cu inima ucenicului care caută să calce grijuliu pe urmele lăsate de unul dintre cei mai însemnați apostoli. N-am să disec aceste epistole care mustesc încă a viață, ci am să le parcurg cu înfirbântarea celui chemat să înțeleagă frământările și suferințele unui dascăl îndrăgostit până la pasiune de nevârstnicii săi discipoli.

Capitolele studiului meu se vor intitula:

Pavel – un apostol plin de răbdare
Pavel – un apostol hăituit, dar preocupat de biserici
Pavel – un apostol cu teologia sistematizată
Pavel – un apostol forțat să se apere
Pavel – un apostol preocupat de maturizarea ucenicilor
Pavel – un apostol cu nădejde pentru cei adormiți

 

Cap 10 – 2 Tesaloniceni 3 – O urare cu tâlc

O urare cu tâlc – 2 Tes. 3:16-18Încrederea creștină nu se sprijină nici pe priceperea lucrătorilor, nici pe destoinicia ucenicilor, ci numai și numai pe Domnul Isus Christos. Am fost uimit deja de viteza cu care a luat ființă adunarea creștină din Tesalonic și am asistat la zbaterile apostolului Pavel care i-a pus bazele. Silit să plece repede din mijlocul lor, marele misionar s-a perpelit de grija lor, a mijlocit în rugăciuni fierbinți și le-a scris două epistole foarte clare și competente. Acum, la finalul celei de a doua epistole, apostolul Pavel îi încredințează în mâna Celui care-i poate duce mai departe. Citite cu atenție, aceste ultime versete ne dau cheia încrederii apostolice, secretul reușitelor fulminante cu care s-a răspândit creștinismul în veacul întâi:

„Însuş Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi! Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; aşa scriu eu. Harul Domnului nostru Isus Christos să fie cu voi cu toţi! Amin“ (2 Tes. 3:16-18).

Răspândirea și supraviețuirea creștinismului de-a lungul secolelor nu pot fi explicate în termeni umani. Dumnezeu a făcut-o, prin Christos! Oamenii au fost doar instrumentele prin care a lucrat Dumnezeu:

„Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui“ (Mat. 16:18).

Biserica este a Lui, nu a noastră. Iar Cel care o zidește este El, câteodată prin noi, alteori printre noi și, vai, nu de puține ori „în ciuda noastră“. „Iată ce va face râvna Domnului oștirilor“ este o promisiune a cărei împlinire se poate vedea în mod repetat în toate locurile în care a încolțit Evanghelia. Fie că este vorba de o adunare uriașă dintr-o mare metropolă, fie că este vorba despre o adunare de câțiva bătrâni părăsiți dintr-un sat uitat de lume de pe o coamă de munte, viața și propășirea Bisericii se explică doar prin lucrarea suverană supranaturală a lui Dumnezeu, pentru Christos și prin Duhul Sfânt.

M-am întrebat mereu: „În mâna cui l-a încredințat Filip pe famenul etiopian după botez? Cum avea să supraviețuiască noua lui viață spirituală de după botez, fără caticheză, fără suportul părtășiei unui grup local de frați și surori, fără posibilitatea de a asculta predici puternice și fără un proces de discipolizare?

Filip l-a încredințat pe famen Aceluia care l-a adus la Ierusalim. Domnul l-a adus și tot cu Domnul a plecat înapoi spre țara lui. Mirele este în stare să-și poarte de grijă de mireasa Lui. Christos este singurul strict necesar și singurul absolut suficient pentru creștinism. El este sursa, suportul și scopul tuturor lucrurilor.

„Însuş Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel“. Nădejdea apostolului Pavel este ancorată în acest „însuși Domnul“ care este Emanuel (Dumnezeu este cu noi) pentru toți aceia care-L cheamă dintr-o inimă curată.

„Însuși Domnul“ subliniază contactul personal direct pe care Isus Christos vrea să-l aibă cu fiecare dintre cei care sunt „ai Lui“. Mirele își iubește Mireasa și vrea să stea în părtășie cu ea.

„Domnul păcii să vă dea pacea în orice fel“. El poate da pacea în orice situație; pe timp de liniște, dar și sub persecuție. Apropierea Lui ne este suficientă. Pacea Lui întrece orice pricepere. Toate cărțile lumii n-ar putea explica-o și nici un altul nu ne-o poate da. Când alții caută să ne înșele și să ne tulbure, Domnul păcii poate să intervină de-ndată cu lumina și adevărul Său. Mâna lui Pavel, scrisul lui, alături de mâinile străpunse pentru noi vor reuși întotdeauna să respingă orice atac vrăjmaș și să ne păstreze pe cale.

„Harul Domnului nostru Isus Christos să fie cu voi cu toţi! Amin.“

Pavel știe că nu va putea merge curând în Tesalonic, dar asta nu contează prea mult. Contează că este acolo Acela care are har sufficient pentru fiecare credincios din Biserică. Harul este mult mai mult decât o atitudine binevoitoare. Așa cum spunea Bill Gothard: „Harul este voința și puterea de a face voia lui Dumnezeu cu bucurie!“ Harul este voia lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Harul este energia de sfințenie care biruiește firea pământească și o supune voinței lui Dumnezeu. Harul este viața vieții noastre spirituale. Harul acesta a fost arătat în Christos și de-atunci îi modelează după chipul lui Christos pe toți acei care sunt „ai Lui“:

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Christos. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune“ (Tit 2:11-14).

Pentru pregătire miresei este importantă și preocuparea celor din casa ei, dar cea mai importantă este pregătirea pe care și-o trăiește ea din cauzadragostei pe care i-o poartă viitorului mire. În cazul particular al relației dintre Mirele-Isus Christos și Mireasa-Biserică, iubirea ne determină să ne sfințim pentru El, dar cea mai importantă nu este pasiunea noastră pentru El, ci preocuparea Lui pentru noi. Iar aceasta este și ea, de la un capăt până la celălalt, o lucrare a harului:

,,Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Christos Biserica şi S’a dat pe Sine pentru ea, ca s’o sfinţească, după ce a curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt,  ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană“ – Efeseni 5:25-27

Cap. 9 – 2 Tesaloniceni 3 – Avertizare

Fiecare doctrină creștină coboară din viața lui Dumnezeu și trebuie să atingă viața fiecăruia dintre noi. O doctrină greșită va duce iremediabil la o viață greșită. În Tesalonic, învățătura greșită despre Ziua Domnului s-a tradus în practică printr-o neglijentă atitudine față de muncă. Am putea numi boala din Tesalonic: „spiritualitatea puturoasă“, sau „râvnă teoretică, lene practică“. Să urmărim împreună cum a tratat-o apostolul Pavel. După ce, credincios obiceiului său, Pavel le spune câteva lucruri „de bine“ și-i încurajează, apostolul face apel la deplina lui autoritate ca să le „poruncească“ câteva lucruri.

1. Primatul Cuvântului lui Dumnezeu

„Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău“ (2 Tes. 3:1-3).

În Biserică, totul se ridică sau coboară, se clădește sau se dărâmă în funcție de atitudinea pe care o avem față de Biblie, Cuvântul etern al lui Dumnezeu. Când Pavel scrie: „căci nu toți au credința“, el face aluzie la sistemul său teologic, în care „credința“ este înrădăcinarea noastră în revelația Vechiului și Noului Testament. Îndepărtarea de revelația divină ne lasă pradă fanteziilor mistice ale propovăduitorilor care își predică propriile lor păreri. Însă nu tot ce zboară se mănâncă și nu oricine știe să vorbească despre credință este un adevărat credincios. Și atunci și acum, unii dintre cei mai buni „vorbitori“ despre credință sunt oameni „nechibzuiți și răi“. Ei știu să dea sfaturi tuturor, dar trăiesc alandala. Afirmațiile lui Pavel nasc un postulat creștin. Nu oricine își spune creștin chiar este un creștin veritabil. Practica din trecut, făptuirile noastre de fiecare zi, sunt validarea poziției noastre din viitor!

Este tare greu să dialoghezi cu învățătorii mincinoși; este foarte dificil să te apropii de cei care dau cuvântul lor drept cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni arțăgoși și plini de ei înșiși. Când sunt confruntați, priceperea lor plesnește ca o fiere amară, plină de puroiul răutății. În lupta cu minciuna, cel mai de nădejde apărător este Dumnezeu. Slavă Domnului că El s-a angajat să-i păzească pe cei care-și pun nădejdea în El.

2. Prioritatea ascultării de rânduielile apostolice

„Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!“ (2 Tes. 3:4-5).

Pe vremea când această scrisoare era trimisă tesalonicenilor, Noul Testament nu exista încă în forma de culegere de cărți pe care o avem astăzi. El se scria „din mers“ prin mărturia vie a apostolilor. Sfaturile și învățăturile date de Pavel convertiților din Tesalonic, de exemplu, trebuiau luate nu ca simple opinii, ci aveau autoritatea unor veritabile „porunci“. Noile cunoștințe teologice teoretice pe care le dobândiseră tesalonicienii trebuiau urmate de o schimbare corespunzătoare a vieții de fiecare zi.

Așa cum știm, „credința“ se referă la trecut, „nădejdea“ la viitor, iar „dragostea“ la prezent. Apostolul Pavel vrea să le îndrepte atenția celor din Tesalonic la „dragostea lui Dumnezeu“, care este oglindirea frumuseții lui Dumnezeu în viețuirea creștină. Este clar că Pavel îi pregătea pe tesaloniceni pentru o mustrare aspră. Greci fiind, înclinați deci către filosofie, unii din Tesalonic își schimbaseră religia, dar nu și obiceiurile!

Mai mult, ei găsiseră în „scrisoarea otrăvită“ care circula printre ei o scuză pentru a fugi de muncă și de responsabilitate. Pretinzând că venirea Zilei Domnului face orice îndeletnicire lipsită de sens și de viitor, acești oameni trăiau într-un „dolce far niente“, steril și degradant, având pe deasupra și pretenția să fie susținuți de ceilalți din Biserică. Așa ceva era intolerabil. Pavel se năpustește asupra lor cu toată puterea și autoritatea apostolică, recomandând aplicarea neîntârziată a disciplinei bisericești.

3. Prioritatea separării de păcat

„În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte în neorînduială, şi nu după învăţăturile, pe cari le-aţi primit dela noi. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorînduială, între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: ,,Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.“
Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte“ (2 Tes. 3:6-12).

Exagerări escatologice au avut loc periodic în toată istoria Bisericii. Mai ales în preajma anilor rotunzi, 1.000 și 2.000, mulți neastâmpărați interesanți au propovăduit venirea iminentă a Domnului Isus și au dat peste cap viața multora.

Caraghioslâcuri asemănătoare s-au petrecut și în 1848 și 1948 când „profeți“ fără chemare și fără stăpân au smintit mințile marilor mulțimi de credincioși naivi. Mii de oameni și-au vândut averile, au dat banii la săraci, s-au îmbrăcat în haine albe și s-au urcat pe munți ca să fie „mai aproape“ de cer la venirea Domnului. Când evenimentul mult trâmbițat n-a avut loc, a urmat dezamăgirea, disperarea și, nu în puține cazuri, sinuciderile. Un om din Canada a avut curiozitatea să adune astfel de „date sigure“ pe care unii le-au fixat pentru venirea Domnului și a colecționat nu mai puțin de 200 ! (Le puteți găsi la adresa: http://www.bible.ca/pre-date-setters.htm).

4. Prioritatea slujirii

Mentalitatea greacă era predispusă la speculații teoretice, gândirea evreiască era predominant practică. Apostolul Pavel are dificultăți să-i facă pe greci să ia în serios Evanghelia. Munca ostenește. Flecăreala este soră bună cu lenea. Iată de ce le scrie Pavel:

„Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui“ (2 Tes. 3:13).

Apostolul Pavel n-a vrut să-i facă pe cei din Tesalonic să nu mai fie preocupați de venirea Domnului. Dimpotrivă! Pavel a vrut ca tesalonicienii să facă din venirea Domnului o motivație serioasă pentru râvna și slujirea lor. Cuvintele lui s-au străduit să-i învețe cum să aștepte „activ“.

Pavel îi îndeamnă pe vorbăreții din Tesalonic să tacă și să treacă la treabă! „Cine nu vrea să muncească n-are dreptul nici să mănânce!“

Afirmația lui Pavel a fost interpretată greșit de-a lungul vremii. Oamenii au tradus-o prin; „Cine nu muncește, nici să nu mănânce!“ Pavel a spus însă „Cine nu vrea să muncească …“ Există o sumedenie de oameni care, deși vor, nu pot sau n-au unde să lucreze. Aceștia nu intră sub incidența mâniei apostolice, ci sunt obiectul ajutorării Bisericii. De osândit sunt doar aceia care „se țin de nimicuri“ făcând doar ceea ce le place lor, nu însă și ceea ce trebuie. Puturoșenia nu este semn de spiritualitate. Venirea Domnului nu este motiv de pasivitate, ci de intensificarea lucrării. Un mare om al lui Dumnezeu din secolul trecut a spus: „Dacă aș ști că vine Domnul mâine, azi încă aș mai sădi un pom. Vreau să mă găsească în activitate“. Vai de cel ce nu-și pune talantul în negoț! Mare va fi supărarea stăpânului său când se va întoarce!

(O scurtă paranteză despre ziua de odihnă

Mărturisesc că mă pune pe gânduri disputa dintre cei care vor să aibă ziua de odihnă în Sabat și cei care susțin neapărat că ea trebuie să fie duminica. Oare numai atât putem noi pătrunde în învățătura Domnului Isus despre odihnă și muncă?

Ziua de odihnă este menționată prima dată în Biblie în cartea Genezei:

„Și a  văzut că toate erau bune.  … Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor.  În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse“ (Gen. 1:21-2:3).

Odihna lui Dumnezeu a sărbătorit desăvârșirea lucrurilor realizate prin creație. Desăvârșirea creației a durat însă foarte puțină vreme …  Când a venit pe pământ, Domnul Isus a fost iritat că fariseii Îl făceau prizonier al Sabatului. El le-a spus atunci o taină:

,,Dar Isus le-a răspuns: ,,Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu de asemenea lucrez!“ (Ioan 5:17)

De la căderea omului în păcat, Dumnezeu nu se mai odihnește! Nici Fiul nu se poate odihni atâta vreme cât lucrurile și-au pierdut perfecțiunea dintru-nceput și la fel este și cu Duhul Sfânt.

Dumnezeirea este angajată în realizarea unui plan de reparații capitale în universul căruia îi aparține omul. Fiul n-a venit pe pământ să se odihnească. El n-a avut o piatră pe care să-și poată pleca capul! Isus Christos a venit să muncească, să ostenească și să agonizeze până ce broboanele de sudoare se vor transforma în picături de sânge. Când va sfârși lucrarea pe care a venit să o facă, Fiul ,,va vedea rodul muncii sufletului Său“ și se va înviora. Urzitorul mântuirii noastre a exclamat la Calvar: „S-a sfârșit!“

Care trebuie deci să fie atitudinea creștinilor față de o zi anumită de odihnă? Cine citește tot ce a scris apostolul Pavel vede repede că atitudinea lui în problema aceasta a fost ambivalentă:

„Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face“ (Rom. 14:5-6).

În mod absolut însă, creștinii ar trebui să intre în lucrarea desăvârșită de mântuire săvârșită de Isus Christos la Cruce. Asta spune autorul epistolei către Evrei când vorbește despre  „o odihnă ca de Sabat“. Ea nu este o zi, ci o sărbătoare a mântuirii săvârșite de Christos, o stare anumită care permează toate zilele săptămânii. Este „starea de har“ a celor care știu că nu mai pot adăuga nimic la desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă însă că trebuie să nu mai facem nimic în toate zilele, ci, dimpotrivă, că trebuie să lucrăm în toate zilele săptămânii pentru Dumnezeu. Nu-i rău să punem deoparte o zi a săptămânii pentru odihna trupului și pentru cultivarea sufletului, dar este categoric rău să facem din ținerea unei astfel de zi un articol meritoriu pentru mântuire. Ținerea unei zile de odihnă este un privilegiu, nu o poruncă. Ca semn distinctive, Sabatul nu este pomenit nicăieri în Geneza, ci apare în Legea mozaică doar ca un element distinctive al relației evreilor cu Iehova. Avraam nu a ținut Sabatul și nici unul din copiii lui spirituali din Biserică nu are obligația aceasta.)

6. Prioritatea disciplinării

„Dacă ceea ce numești tu credință nu te schimbă, schimb-o tu pe ea!“ se spune adesea. O astfel de expresie este izvorâtă din atitudinea categorică a lui Pavel. El face din atitudinea față de muncă un articol de credință sancționat de disciplinarea Bisericii:

„Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n-aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate“ (2 Tes. 3:14-15).

Oare ce înseamnă pentru Pavel „să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate“? Disciplina creștină trebuie aplicată ca o disciplină de familie. Este una să-l pui pe un copil la colț sau să-l trimiți să stea un timp în camera lui și cu totul altceva să pedepsești un răufăcător care ți-a spart casa.

Disciplina are și ea gradele ei de intensitate, proporționale cu vinovăția pe care o corectează. Iată cum ne ajută W.W. Wiersbe să identificăm ce ne spune Biblia despre arii diferite în care trebue să aplicăm disciplina:

 1. O greșeală personală (Mat. 18:15-17).

Dacă un frate sau o soră mi-a greșit (cu știință sau fără știință), trebuie să mă duc la el/ea personal și să caut să rezolvăm neînțelegerea între noi fără să o aducem în public. Dacă nu vrea să mă asculte, am datoria să mai iau cu mine încă un frate/soră și să căutăm să nu aducem problema spre rezolvare în adunare decât dacă nu se poate rezolva pe nici o altă cale.

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş“ (Mat. 18:15-17).

În activitatea mea pastorală am observat că una din cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii este să nu se ducă direct la persoana care le-a greșit, ci să vorbească despre ce a făcut această persoană cu păstorul sau cu alte persoane. Cu cât știu mai mulți oameni despre un conflict cu atât mai greu se rezolvă și cu atât mai greu se uită.  O altă greșeală este că oamenii caută să câștige o ceartă în loc să caute, așa cum spune textul citat, să câștige un frate. „Dragostea acoperă o sumedenie de păcate“. Dacă nu este vorba despre un principiu de credință, câștigi uneori pierzând și cucerești mult mai ușor cu smerenia, decât cu orgoliul.

Greșelile marchează de regulă accidente spirituale într-un un proces de creștere. Într-o oarecare măsură ele sunt inevitabile și ar trebui să fim pregătiți pentru ele. O mamă care-și învață fetița să spele vasele știe că riscă spargerea unor farfurii și știrbirea unor pahare, dar asta pălește din importanță în perspectiva hărniciei pe care ea vrea să o întipărească în caracterul fetei ei.

Se spune că un vecin l-a văzut pe un tată jucându-se fotbal cu copiii săi pe peluza din fața casei și i-a zis: „Încă un meci ca ăsta și nu mai crește iarbă pe-aici!“ Înțeleptul tată i-a replicat: „Eu îmi cresc copii, vecine, nu iarbă“. Întotdeauna preocupat cu creșterea noilor convertiți, apostolul Pavel le dă și el un astfel de sfat celor din Galatia:

„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Christos“ (Gal. 6:1-2).

2.  O greșeală doctrinară
Majoritatea acestor conflicte se nasc din ignoranță. Caută mai întâi să vezi dacă persoana respectivă caută sincer adevărul. Dacă este așa, propune-i să faceți amândoi un studiu biblic:

„Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia“ (2 Tim. 2:23-26).

Dacă persistă și este răuvoitor, mustră-l, cum l-a mustrat și Pavel pe Petru:

„În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe. Unul dintre ei, chiar prooroc al lor, a zis: ,,Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe.“ Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă, şi să nu se ţină de basme evreeşti, şi de porunci date de oameni, cari se întorc dela adevăr“ (Tit 1:10-14).

„Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în faţă, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora dela Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi Iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: ,,Dacă tu, care eşti Iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca Iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor?“ (Gal. 2:11-14).

Dacă ai de a face cu un om care face partide și dezbină adunarea, izolează-l și identifică-l public înaintea tuturor:

„Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de ceice fac desbinări şi tulburare împotriva învăţăturii, pe care aţi primit -o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Christos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători“ (Rom. 16:17-18).

„După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, dela sine fiind osândit“ (Tit 3:10).

Tatăl meu, Vasile Brânzei, avea o vorbă: „Chiar dacă mergem pe aceași stradă și chiar în aceiași direcție cu unii, nimeni nu ne silește să mergem pe același trotuar!“ Rupe părtășia cu cei care refuză mustrarea. Pentru cei porniți pe ceartă, două mustrări sunt suficiente. Dacă nu cedează, dacă sunt încăpățânați în pornirea lor furibundă, nu trebuie să li se acorde o a treia șansă. Nu există biserică locală în care să nu existe oameni pro și contra, indiferent dacă este vorba de păstor, de program, de muzica aleasă la serviciile divine sau de … coloarea vopselii de pe perete. „Înțelepciunea care vine de sus, spune apostolul Ioan, este curată și ușor de înduplecat. Când ai de-a face cu cineva care este încăpățânat este semn că ai de-a face cu un om a cărui înțelepciune vine din altă parte. Dacă la mustrare ți se răspunde cu crize de nervi, cu părăsiri intempestive ale adunării, fii intransigent. Cine părăsește adunarea nu mai are dreptul să vină înapoi, decât dacă pocăința lui este la fel de mare ca și furia arătată anterior. Trebuie să rupi orice legătură cu cei care nu se îndreaptă „după întâia și a doua mustrare“.

„Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Christos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: ,,Bun venit! “ Căci cine-i zice: ,,Bun venit! “ se face părtaş faptelor lui rele“ (2 Ioan 9-11).

Sfatul lui Ioan se aplică mai ales când avem de a face cu cei care răspândesc „noutăți“ fără suport în textul Noului Testament. Într-una din vizitele mele în România, cineva mi-a luat un interviu și căuta să mă atragă spre încurajarea unor ciudățenii harismatice care începuseră să aibă popularitate printre „râvnitorii fără pricepere“.  Când am refuzat să recomand astfel de manifestări, interlocutorul meu s-a mâhnit puțin. A trebuit să-mi amintesc de alegerea pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi: Să căutăm să placem lui Dumnezeu sau să căutăm să le fim pe plac oamenilor. Apostolul Pavel a fost categoric cu aceia care treceau așa de lesne peste „ceea ce este scris“:

„Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v-a chemat prin harul lui Christos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Christos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Christos“ (Gal. 1:6-10).

3.  O cădere în păcat
Fiecare dintre noi știe că avem de luptat cu un dușman puternic care nu obosește și nu ia pauze. „Păcatul care ne înconjoară așa de lesne“, spune omul lui Dumnezeu. Până și apostolul Petru s-a lepădat de Domnul, iar David a luat nevasta unuia dintre cei mai credincioși ostași ai lui, pe care a trebuit apoi să-l ucidă ca să-și ascundă păcatul. În războiul sfânt avem mulți răniți în tabără. Cineva observa cu tristețe că „Biserica este singura armată care-și omoară răniții“. N-ar trebui să fie așa. Biblia vorbește despre un duh al blândeții care trebuie să se manifeste în toate infirmeriile în care ne îngrijim răniții:

„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Christos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur“ (Gal. 6:1-3).

4. O trăire continuă în păcat

Biserica trebuie să-și îngrijească răniții, dar nu trebue să tolereze „trădătorii“. Cine trăiește în păcat, cine persistă în păcătuire, a trecut de partea dușmanului și luptă pentru distrugerea bisericii. Un astfel de om s-a despărțit de Christos; este „mort“ ca relație cu El. Apostolul Pavel a avut un astfel de caz în adunarea din Corint. El se miră că cei de acolo nu au început „bocetul“ și nu simt damful morții:

„Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de acelea, cari nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru!“ (1 Cor. 5:1-2).

Un cadavru trebuie scos cât mai repede din casă, altfel putrefacția lui răspândește infecții printre cei din jur.

În cazul „puturoșilor duhovnicești“ din Tesalonic, Pavel recomandă aplicarea disciplinei într-un proces progresiv: „îndemnăm pe oamenii aceștia și-i sfătuim“ (2 Tes. 3:12), „Și dacă n-ascultă cineva ce spunem … însemnați-vi-l și să n-aveți nici un fel de legături cu el, ca să-i fie rușine“ (2 Tes. 3:14). Precizarea apostolică „să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate“ (2 Tes. 3:15) nu poate fi extrapolată la toate procesele de disciplinare. Ea are valabilitate doar în cazul de acolo și de atunci, când viața dezordonată a unora nu era o abandonare premeditată a neprihănirii, ci doar o proastă înțelegere a așteptării lui Christos, care punea în pericol buna mărturie creștină înaintea celor din jur.

chisinau 1

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*