1- “Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru că, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneala şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28);2 -Statuia lui Baphomet, inaugurată ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”! 3 – Cele mai frumoase locuinte de pe stanci

ppp Domnilor “Slujbaşi Domneşti” de PRETUTINDENI, clipele ne sunt numărate! Omul creat de Dumnezeu, pentru care a sângerat Isus, îl înrăiţi, manipulaţi, alungaţi, demonizaţi, demolaţi cu idoli, formalisme, datini, bani, învăţături false, picturi aurite, dar neputincioase, surde, mute, NEDUMNEZEIESTI.Voi chiar nu vreţi să scăpaţi de PEDEAPSA VEŞNICĂ?Împăcaţi-vă cu Dumnezeu prin pocăinţă; împăcaţi-vă unii cu alţii, cu voi insi-vă şi cu Dumnezeu, prin pacea dăruită gratis de Isus. Preoţi şi păstori, spuneţi TUTUROR oamenilor Adevărul -că ei sunt iertaţi Gratis de Isus, nu prin pomeni, lumânări, bani.

Pe contribuabilii creaţi de Dumnezeu, dar deformaţi de VOI, nu îi dezbinați în culte. Uniţi-vă, cum Tata, Fiul şi Duhul Sfânt Una sunt. Nu mai împărţiţi Cuvântul în religii. Nu mai alungaţi prin condiţionări Nebiblice pe mielușiei şi mioare prea pândite de lupi îmbrăcaţi în oi.

 

Urăsc pomenile şi lumânările, icoanele şi datinile, tradiţiile şi idolatriile iconate… “Urăsc… şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi… Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! “(Isaia, cap 1)

 

 

Atât de mult iubeşte Dumnezeu omul, că nu putem compensa Dragostea Lui nici printr-un munte de aur. De aceea ni l-a dat pe Isus, pentru răscumpărarea celui care crede în El. Tata ţine la ORICE OM-DE PRETUTINDENI ca la lumina Ochilor Lui.De aceea strigă şi bate la uşa inimii şi minţii fiecăruia. Oricât de vinovat este, îl cheamă să vină la Iertătorul şi Iubitorul Isus. Invitaţia este trimisă şi pentru cel mai vinovat şi sărac, academician în păcătuire, nesfint, nepocăit:” Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi fără bani şi fără plată! (Isa.55:1). Fără taxe, liturghii, fără pomeni, mătănii, iconiţe, să învăţăm din împietrirea şi “credinţa “strămoşească a semenilor din timpul lui Noe. În curând se închid porţile (harului) şi o să rămânem pe dinafară, pentru “spălarea” pe cont propriu, prin chinurile, sudoarea, sângele şi durerile proprii. Să nu uităm că îl vom căuta pe Isus, şi nu îl vom mai găsi, aşa cum stă scris în Biblie. Cine nu intră în Corabia Isus păţeşte mai rău ca în timpul potopului lui Noe.

 

“Domnul… doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă… “(2 Petru, 3/9) “O! (Popor Roman), de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi noapte pe morţii fiicei poporului meu! (Ieremia 9/1), căci n-au primit în dar pocăinţa

 

Popor Român, Popor Român, de câte ori ţi-am spus că fără cel Atotputernic, te integrezi în neant!… “Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire… Dar tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domnul”… Cei ce mâncau din pâinea ta ţi-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă!…” (Obadia 1/2-13). Strig şi eu, ca şi Isus dinaintea Însângerării…” Românie, Românie, “care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lăsa casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Matei 23/37-39)

 

“Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2/1-12) Încă El ne aşteaptă, aşa cum suntem, precum pe fiul risipitor, să ne întoarcem, să ne pocăim.” Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru că fiecare să-şi primească răsplată după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2Cor.5/10)

 

Să îl credem pe Cuvânt pe cel mai de încredere din Univers, pe însăşi Credinţa Întrupata în Isus…” Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2Cronici 7/4). “Sunaţi din trâmbiţă…! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape”! O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime… Vin uruind…!” (Ioel 2/1-12)

 

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv… şi-i pare rău de relele pe care le trimite” (Ioel 2/13)

 

 

Pentru că inamicul public numărul unu din univers ne-a băgat moartea în sânge, de ce să nu dăm afară oaspetele nepoftit? Căci din cauza lui, nimic bun nu mai avem în noi, (Romani, cap 7). De ce să nu golim răul, pentru a primi în loc Binele Cristic, în care sunt ascunse toate comorile ştiinţei şi înţelepciunii? De ce să nu scăpăm de moarte şi stres, ca să primim Bunătatea, Viaţa veşnică, Învierea, Blândeţea? De ce să nu dorim vindecarea, eliberarea de ură, clevetire, boală, pentru a ne încărca numai cu Iubire, Dragoste, Mila Dumnezeiască? De ce să nu dăm afară pofte, drojdii infecte, instincte, şi orice virus al Gunoierului Cosmic? Să ne trezim, să ne primenim, să ne înnoim, să ne golim de infecţia păcatelor noastre şi de sursa tuturor fărădelegilor moştenite de la… părinţi minţiţi de satan. Căci “părinţii noştri s-au îngâmfat şi şi-au înţepenit grumazul. N-au urmat poruncile Tale, n-au vrut să asculte şi… nici chiar atunci când şi-au făcut un viţel turnat şi… căpeteniile noastre, preoţii noştri şi părinţii noştri n-au păzit Legea şi n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înştiinţărilor pe care li le dădeai… Şi astăzi, iată-ne robi!

 

Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noştri pentru ca să se bucure de roadele şi de bunurile lui! Neemia 9/16-36)…” Poporul fără (Dumnezeul Biblic prin credinţa Adevărată, nu strălumeasca) minte, aleargă spre pieire” (Osea 4/14b)

 

Omule, oriunde te afli, nu amâna iertarea, eliberarea, împăcarea, pocăirea, smerirea şi veşnicirea vieţii tale. Chiar acum, divorţează de tatăl minciunii, diavolul (Ioan 8/44), goleşte-te prin Isus, care te aşteaptă aşa cum eşti, ca să ajungi ferice de cei săraci în duh. Primeşte-l şi crede în Isus, ca să fii înfiat şi să devii copilul lui Dumnezeu (Ioan 1/11) “Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte… dar tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Estera 4/14). Căci oamenii fără Dumnezeu, sau încreştinaţi după ureche, poporul deci, fără credinţa BIBLICĂ, Adevărată, minte “şi aleargă spre pieire”. (Osea 4/14b). Chiar dacă am hulit cuvântul pocăinţă, fără ea nu ne putem împăca şi nu putem să ne întoarcem Acasă, la Tată. De aceea dăruim această invitaţie pentru orice om, căci Tata ne vrea pe toţi cu gelozie pentru Sine.

 

“Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El… ne va lega rănile… Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţa de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de rând; şi nu Mi-au fost credincioşi atunci. (Osea 6/1-7)…“Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâşiat hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă şi am stat jos mâhnit” (Ezra 9/3)

 

“Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului… Şi eu am stat jos, mâhnit, până la jertfă de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis: “Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţă spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinţilor noştri am fost foarte vinovaţi până în ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi… Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, pe care ni le porunciseşi prin robii Tăi prorocii.” (Ezra 9/4-15)

 

 

Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul! – Amos/4/9b)… “Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postând în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi i-am făcut următoarea mărturisire: “Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!

 

Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale… Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii.”

“Cu toții am călcat Legea Ta… De aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în Legea lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva Ta”…“… şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea, şi Domnul a îngrijit că nenorocirea aceasta să vină peste noi; Tu.. abate mânia şi urgia Ta… căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina nelegiuirilor părinţilor noştri este ţara şi poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară

 

Pleacă urechea, Dumnezeule,..! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.”“Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu,… şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu… El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: “Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc;… (Daniel 9/3-27)

Popor Român ascultă: Domnul nu vrea moartea păcătosului ci pocăirea lui. Naşte-te din nou, trezeşte-te, întoarce-te la Propriul Creator… “Dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima şi din tot sufletul tău”… (Deut. 30/2) Dacă te vei întoarce vei fi iertat, salvat, înfiat gratis de Isus, fără icoane, idoli, fără bani şi fără plată.

2 -Statuia lui Baphomet, inaugurată ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”!

„Vino să dansezi cu Diavolul și să iei parte la un moment istoric”, îndeamnă invitația făcută de sataniști celor ce au cumpărat biletele în valoare de 25 sau 75 de dolari pentru evenimentul de dezvelire a statuii lui Baphomet. „Pentru prima dată adus în fața publicului, Monumentul dedicat lui Baphomet este deja o operă contemporană, cea mai controversată și cu toată încărcătura politică a artei din întreaga lume. Cântărind o tonă și arătând falnic, la aproape 3 metri înălțime, statuia din bronz nu este doar un triumf artistic de neegalat, ci stă ca un testament pentru pluralitate și puterea de acțiune colectivă. Evenimentul de dezvelire a statuii, va servi ca un apel la arme, prin care vom da startul marii nostre lupte în numele drepturilor individuale.”

3T8A6757croppedfoto: Monumentul lui Baphomet

“Templul Satanic”, un grup religios din New York, a obținut aprobarea de a amplasa un monument dedicat Diavolului în mijlocul orașului Detroit. Inițial a fost plănuit pentru statul Oklahoma, însă toate cererile au fost respinse, iar sataniștii au găsit înțelegere în statul Michigan, orașul Detroit.

tst_prep
Statuia, care a costat mai mult de 100.000 de dolari, prezintă figura lui Baphomet, cu un cap de țap, stând pe un tron de piatră și flancat de doi copii care îl privesc zâmbitori. Pe monument sunt inscripții cu versuri din Byron si William Blake.

„Monumentul nostru celebrează nețărmuritul respect pentru valorile constituționale privind libertatea religioasă și libertatea de expresie. Satanismul este o componentă fundamentală a genezei libertăților americane. Vânatorile de vrăjitoare din Evul Mediu ne-au învățat să credem în prezumția de nevinovăție, lege și dovezi substanțiale pentru susținerea unei acuzații”, a spus purtătorul de cuvânt al mișcării, Lucien Graves. “Statuia va servi ca un far ce cheamă la compasiune și înțelegere între toate ființele vii. Statuia va avea și un scop concret, funcționând ca un scaun pe care toți oamenii în vârstă pot sta în poalele lui Satana pentru a căuta inspirație și contemplare. Avem încredere că acest monument unic se va dovedi și o atracție turistică specială.”

gilmore-6606-ritual-450x350foto Peter H. Gilmore, Biserica lui Satana

Zeci de grupări religioase au protestat în ultimele săptămâni împotriva acestei hotărâri. Au fost organizate servicii speciale de rugăciuni fie în biserici, fie pe străzile orașului Detroit, sau în alte zone ale țării.

Sataniștii însă au mers mai departe și au anunțat organizarea celei mai mari ceremonii sataniste din istoria acestei planete. Au vândut bilete on line fără să dezvaluie însă locul în care va fi amplasată statuia și va avea loc marea petrecere satanistă, decât cu câteva ore înainte de începerea evenimentului programat pentru sâmbata 25 iulie, ora 9 seara.

Presa americană nu se grăbește însă să facă publice ultimele informații despre această mare petrecere de dezvelire a statuii lui Baphomet. Pe rețelele de socializare, sataniștii au fost destul de tăcuți cu privire la locul de întâlnire din noaptea trecută. Totul este ținut sub un mare secret și mister. Vom afla și de ce și vom reveni cu date noi. Ținem cont și de fusul orar și cele 7 ore diferență între România și statul Michigan (la 12 noaptea în Detroit este 7 dimineața în România).

A 'Welcome to Detroit' sign is seen along 8 Mile Road in Detroit

Pentru a se asigura de noi generații care să le urmeze doctrina, sataniștii au început din 2014 să introducă cărți de colorat în școli!!!

Cărțile conțin desene cu copii care efectuează ritualuri satanice, desene de promovare a pentagramei în școli, împreună cu o căutare de cuvinte precum „acceptare” și „prieteni”, un labirint pentru a ajunge la Necronmicon, o carte cu fabule oculte. Copiii din carte poartă simboluri satanice pe tricouri și răspândesc mesaje anti-intimidare și de toleranță religioasă, alături de jocuri tip conectare punct cu punct, pentru a creea o pentagramă.

thumb.php

Ştiri de ultimă oră: (11:50 ora României)

Şi la această oră, presa americană încă se fereşte să dea detalii despre evenimentul dedicat lui Baphomet din oraşul Detroit. Dar la ştirile de noapte, postul tv Fox 2 a avut curajul să iasă în stradă şi să relateze: „Deținătorii de bilete la acest eveniment au fost îndrumaţi către o clădire de la colțul străzii Grand River, intersecţie cu strada Warren din Detroit, unde au crezut că va avea loc dezvelirea statuii. Cu toate acestea, participanţii la ceremonia satanică, au fost apoi reîndrumaţi către o nouă locaţie. Toate aceste demersuri au fost făcute de organizatori într-un efort de a păstra în condiții de siguranță ceremonia de dezvelire a statuii, faţă de cei care se opun acestui demers. Oraşul Detroit este în prezent locul de dezvelire oficială a statuii, lucru care a adus zeci de participanţi în oraş, dar scopul acestui grup este de a amplasa statuia în faţa capitoliului din Oklahoma, alături de un monument dedicat celor 10 porunci.”

surse: Detroit Free Press, USA Today, CNN, ABC

 3- Cele mai frumoase  locuinte de pe stanci 

 
Oamenilor le place aventura! Deși mulți dintre noi alegem să ne luăm doza de adrenalină din fel și fel de activități extreme sau nu, următorii proprietari de case își satisfac nevoia de senzații tari în vârf de munte.Departe de șoselele aglomerate, gălăgia orașului și praful care inundă locuințele urbane, își au locul casele de la munte, mai precis din vârf de munte. Visând la peisaje care să te lase fără cuvinte, aer cât se poate de curat și liniște din plin, oamenii și-au construit locuințe în cele mai spectaculoase locuri de pe pământ. Am strâns imagini cu cele mai frumoase locuințe de pe stânci sau de la munte, le admirăm și sperăm să ajungem cândva într-una similară.

case-la-inaltime

case-la-inaltime1

case-la-inaltime2

case-la-inaltime3

case-la-inaltime4

case-la-inaltime5

case-la-inaltime6

case-la-inaltime7

case-la-inaltime8

case-la-inaltime9

case-la-inaltime10

case-la-inaltime11

case-la-inaltime12

case-la-inaltime13

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*